MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/12/21 11:08:14
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1 /2019.
   FAMME Független Alkotók Művészeti és Művelődési Egyesülete : jubileumi képzőművészeti kiállítás : Békési Galéria, 2018 / Ván Hajnalka ... tanulmányaival. - [Békéscsaba] : FAMME, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-3142-2 fűzött
Békés megye - kulturális egyesület - művészcsoport - képzőművészet - iparművészet - kiállítási katalógus
061.28(439.175) *** 73/76(439.175)"198/201" *** 745/749(439.175)"198/201" *** 061.4(439-2Békés)
[AN 3733165]
MARC

ANSEL
UTF-82 /2019.
Kocsis Imre (1940-2015)
   Kocsis Imre : fotóművek : photographic works : 1962-1993 / [szerk. ... Jurecskó László és Kishonthy Zsolt] ; [közread. a] MissionArt Galéria. - Budapest : MissionArt Galéria, 2018. - 123 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A Budapesten, 2018. máj. 3-30. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-8074-45-4 fűzött
Magyarország - grafikus - festőművész - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2018" *** 76(439)(092)Kocsis_I. *** 75(439)(092)Kocsis_I. *** 77.04(439)(092)Kocsis_I.
[AN 3733212]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2019.
   Magyar hegedűkészítők : a Reményi család öröksége : kiállítási katalógus = Hungarian violin makers : the legacy of the Reményi family : an exhibition catalogue / [rend. ...], szöveg ... Baranyi Anna ; szerk. ... Gombos László ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeum. - Budapest : MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múz., 2018. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2018. ápr. 19 - 2020. márc. 4. között tartották
ISBN 978-963-416-109-7 fűzött
Reményi család
Magyarország - Kanada - hangszerkészítés - hangszerkészítő - hegedű - családtörténet - külföldön élő magyar személyiség - 19. század - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2018/2020" *** 929.52(71)(=945.11)Reményi *** 681.817.1(439)(092)"18/201" *** 681.817.1 *** 929.52(439)Reményi
[AN 3733208]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2019.
Tóth Norbert (1978-)
   Rómát látni és meghalni - remélem, én túlélem : [Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, Zalaegerszeg, 2018. szeptember 7-29.] / Tóth Norbert. - Zalaegerszeg : Tóth N., [2018]. - [12] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-3007-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Zalaegerszeg) *** 73/76(439)(092)Tóth_N.
[AN 3732798]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5 /2019.
   A szamár és a citera : a tájékoztatásról / [szerk. Feledy Péter és Szijártó István]. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 67 p. ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
ISBN 978-615-5898-03-7 fűzött
Magyarország - közszolgálati média - tömegkommunikáció - ezredforduló - 21. század
791.9.096/.097(439)"200/201" *** 316.774(439)"199/201" *** 659.3
[AN 3732875]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6 /2019.
Prakash, Abishur
Next geopolitics (magyar)
   Új geopolitika : a világ jövője technológia, I-II. kötet / szerző Abishur Prakash ; [ford. Berki Éva]. - Budpest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 242, [1] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 219-[243].
ISBN 978-615-5884-08-5 fűzött : 1999,- Ft
jövőkép - gazdaságpolitika - geopolitika - gazdasági fejlődés - biztonságpolitika - 21. század
008.2 *** 327(100)"205" *** 355.02(100)"205" *** 330.34(100)"205" *** 338.2(100)"205"
[AN 3733207]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7 /2019.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   Csillagleső : kétezer-tizenkilenc : [spirituális felébredést segítő útmutatások] / Kiss Balázs Kunó. - Fót : Unio Mystica K., 2018. - 383 p. ; 22 cm
borító- és gerinccím: Csillagleső, 2019
ISBN 978-615-5546-35-8 kötött : 4500,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3737533]
MARC

ANSEL
UTF-88 /2019.
Millman, Dan (1946-)
The laws of spirit (magyar)
   A szellem törvényei : egy átalakulás története / Dan Millman ; [ford. János Alex]. - [Budapest] : Casparus, cop. 2018. - 169 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5835-04-9 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3738142]
MARC

ANSEL
UTF-89 /2019.
Nemes Balázs
   Tízezer éves kalendárium, 1900-2100 / Nemes Balázs, Nagy Melinda. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 495 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött
asztrológia
133.52(510)
[AN 3733345]
MARC

ANSEL
UTF-810 /2019.
Seklitova, Larisa Aleksandrovna (1972-)
Dublëry Zemli (magyar)
   A Föld titokzatos dublőrjei / Larisza Alekszandrovna Szeklitova, Ludmila Leonovna Sztrelnikova. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 192, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2359-5 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3732742]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2019.
   Sri Chinmoy belső iskola : spiritualitás a gyakorlatban. - [Budapest] : [Sri Chinmoy Alapítvány], [2018]. - 55 p. ; 21 cm. - (Sri Chinmoy belső iskola sorozat ; 2.)
Fűzött
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3733483]
MARC

ANSEL
UTF-812 /2019.
Strohm, Franz Eberhard Eckard (1950-)
Die Engel von Atlantis (magyar)
   Atlantisz angyalai / F. E. Eckard Strohm ; [ford. Gulyás Irén] ; [ill. Ingrid Riedel Karp]. - 16. kiad. - [Tahitótfalu] : Fény K., 2018. - 210 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88290-3-0 kötött
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3737917]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

13 /2019.
   Proceedings of the PhD workshop of the Physics Doctoral School at the Faculty of Science Budapest University of Technology and Economics / ed. Ferenc Simon. - [Budapest] : BME TTK, 2018. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A konferenciát Budapesten, 2018-ban tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-293-7 fűzött
fizika - konferencia-kiadvány
53 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3732769]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

14 /2019.
International Society of Chemical Ecology. Annual meeting (34.) (2018) (Budapest)
   34th Annual Meeting of the International Society of Chemical Ecology : 12-18 August 2018, Budapest ... : abstract book / [... org. ... by the Plant Protection Institute Centre for Agricultural Research Hungarian Academy of Sciences and the Hungarian Plant Protection Society]. - [Budapest] : Hung. Plant Protection Soc., [2018]. - 398 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89690-6-4 fűzött
kémia - ökológia - konferencia-kiadvány
54 *** 504.03 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3732786]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

15 /2019.
Alter, Adam (1980-)
Drunk tank pink (magyar)
   Kijózanító rózsaszín, és más, gondolatainkat, érzéseinket és viselkedésünket befolyásoló, rejtett tényezők [elektronikus dok.] / Adam Alter ; ford. Pétersz Tamás. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150176. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-530-5
alkalmazott lélektan - viselkedés - lélektan - érzelem - elektronikus dokumentum
159.9.004.14 *** 159.942
[AN 3718348]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2019.
   "A beteg fölé szívével hajolt..." : gondolatok egészségügyünkről. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 71 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
ISBN 978-615-5898-01-3 fűzött
Magyarország - egészségügy - 21. század
614(439)"201"
[AN 3732871]
MARC

ANSEL
UTF-817 /2019.
Boros Szilvia
   Gyógynövények és alternatív terápiák a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kezelésében / Boros Szilvia, Babulka Péter. - Budapest : SpringMed, cop. 2018. - 156, [2] p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm. - (SpringMed szakdolgozói könyvtár, ISSN 2064-8154)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-67-9 fűzött : 3200,- Ft
szívbetegség - keringési betegség - betegségmegelőzés - gyógyítás - fitoterápia - egészséges táplálkozás - testmozgás
616.12/.13 *** 616.12-084 *** 616.13-084 *** 615.89:615.322 *** 613.2 *** 613.71
[AN 3733182]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2019.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Der unbewusste Gott (magyar)
   A tudattalan Isten : pszichoterápia és vallás / Viktor E. Frankl ; [ford. Varga Judit valamint Bircsák Anikó ... és Varga Zsófia ...] ; [utószó Vik János]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2018. - 166 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5786-13-6 fűzött : 2450,- Ft
pszichoanalízis - vallástudomány - pszichoterápia
159.964.26Frankl,_V._E. *** 291 *** 615.851
[AN 3738067]
MARC

ANSEL
UTF-819 /2019.
Holiday, Ryan (1987-)
Ego is the enemy (magyar)
   Az ego az ellenség / Ryan Holiday ; [ford. Novák Gábor]. - Bőv. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 303 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 978-615-5915-14-7 kötött : 3690,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865
[AN 3737117]
MARC

ANSEL
UTF-820 /2019.
Lee, Sohee
Eat, lift, thrive (magyar)
   Egyél, izmosodj, szépülj! / Sohee Lee ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 255 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252-255.
ISBN 978-963-475-079-6 fűzött : 3990,- Ft
testkultúra - edzés
613.71 *** 796.015
[AN 3732517]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2019.
Navarro, Joe (1953-)
What every body is saying (magyar)
   Beszédes testek : egy FBI-ügynök emberismereti kézikönyve / Joe Navarro, Marvin Karlins közrem. ; [ford. Bánföldi Tibor]. - 7. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2011. - 383 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 370-373.
ISBN 978-963-310-184-1 fűzött : 2990,- Ft
testbeszéd - nem verbális kommunikáció
159.925.8 *** 316.776.4
[AN 3737863]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2019.
Peterson, Jordan B. (1962-)
12 rules for life (magyar)
   12 szabály az élethez : így kerüld el a káoszt! / Jordan B. Peterson ; [Norman Doidge előszavával] ; [Ethan Van Scriver[!Sciver] illusztrációival] ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - 2. jav. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 430 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5759-36-9 kötött : 4490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3737108]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2019.
Pintér Judit Nóra (1981-)
   A krónikus betegségek lélektana : válság és megújulás / Pintér Judit Nóra. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 183 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 159-183.
ISBN 978-963-414-340-6 fűzött : 2490,- Ft
betegség - lélektan - mentálhigiénia
616-092.11 *** 159.9 *** 613.865
[AN 3732730]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2019.
   Pszichiátriai lexikon [elektronikus dok.] / szerk. Ozsváth Károly. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Oriold, cop. 2018
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151220
ISBN 978-615-5443-75-6
elmegyógyászat - szaklexikon - elektronikus dokumentum
616.89:030
[AN 3727329]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2019.
Sandberg, Sheryl (1969-)
Option B (magyar)
   B terv [elektronikus dok.] : hogyan küzdjünk meg a válsághelyzetekkel és találjunk örömöt az életben? / Sheryl Sandberg, Adam Grant ; ford. Morvay Krisztina. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150190. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-611-1
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3718389]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2019.
Seben Glória
   Egy csónakban : fedezd fel a kapcsolataid! : 15 hetes utazás a Bibliával / Seben Glória, Egri-Bayer Darinka. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2015. - 108, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [110].
ISBN 978-963-288-299-4 fűzött : 1980,- Ft
mentálhigiénia - vallásos irodalom - interperszonális kapcsolat - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 316.472.4 *** 244(02.053.2)
[AN 3738064]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2019.
Sütő Ágnes
   Legyél tanuló az élet iskolájában! : ami az iskolai oktatásból kimaradt / Sütő Ágnes. - Budapest : Garbo, 2018. - 306 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-45-9 fűzött
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - gyermeklélektan
159.923.2 *** 613.865 *** 159.922.7
[AN 3732639]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

28 /2019.
Műszaki Tudományos Ülésszak (18.) (2018) (Cluj-Napoca)
   A XVIII. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai = Proceedings of the XVIIIth International Conference of Technical Sciences / szerk. ... Bitay Enikő, Máté Márton ; [szervező ... az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya ...] ; [társszervező ... Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar ...]. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes. ; Budapest : Óbudai Egy., 2018. - 101 p. : ill. ; 23 cm. - (Műszaki tudományos közlemények, ISSN 2393-1280 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-449-076-0 fűzött
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány
62 *** 061.3(498.4-2Kolozsvár)
[AN 3710727]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

29 /2019.
McManus, Sean
Coder academy (magyar)
   Legyél te is programozó! : [matricákkal, társasjátékkal és összeragasztható modellel] / szöveg Sean McManus ; ill. Rosan Magar ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 64 p., [3] t.fol., [4] t. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Kis tudósok akadémiája
ISBN 978-963-437-149-6 fűzött : 2499,- Ft
programozás - informatika - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
519.68(02.053.2) *** 681.3(02.053.2) *** 087.5
[AN 3732763]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2019.
   Proceedings of the 25th Minisymposium of the Department of Measurement and Information Systems Budapest University of Technology and Economics [elektronikus dok.] : Minisy@DMIS 2018 : January 29, 2018 ... - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - [Budapest] : BUTE, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152305. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3734419]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

31 /2019.
   Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztése [elektronikus dok.] / szerk. Bokor Zoltán, Szabó Zsolt, Urbányi Béla. - Szöveg (pdf : 30.1 MB). - [Kiskunlacháza] : [Öko 2000 Kft.], 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150203. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1151-6
Magyarország - haltenyésztés - versenyképesség - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
639.3 *** 339.137.2(439)"201"
[AN 3718437]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2019.
Légrádi Miklós
   Légrádi Miklós gondolatai és ajánlásai nem csak repcetermesztőknek / [riporter Bódis László]. - [Budapest] : Agrofórum, 2018. - 74 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2954-2 fűzött
repce - növénytermesztés - interjú
633.853.494(047.53)
[AN 3733147]
MARC

ANSEL
UTF-833 /2019.
Roszík Péter (1952-)
   Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően [elektronikus dok.] / Roszík Péter. - 3. átd. kiad. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151596. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80288-6-8
biogazdálkodás - elektronikus dokumentum
631.147
[AN 3729323]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

34 /2019.
Handy, Charles B. (1932-)
The second curve (magyar)
   A második görbe [elektronikus dok.] : gondolatok a társadalom megújításáról / Charles Handy ; ford. Németh Ádám. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150162. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-614-2
társadalomfilozófia - elektronikus dokumentum
141.7
[AN 3718296]
MARC

ANSEL
UTF-835 /2019.
Harsányi János (1920-2000)
   A filozófiai tévedések logikai alkata : bölcsészdoktori értekezés, Budapest, 1947 / Harsányi János. - [Budapest] : Cepoliti, 2018. - 93 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-89.
ISBN 978-615-5771-07-1 fűzött
logika - matematikai logika - filozófia - filozófiatörténet - személyi bibliográfia
164 *** 510.6 *** 1(100)(091) *** 012Harsányi_J.
[AN 3733513]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2019.
Philostratus Flavius (165?-244?)
   A szofisták életrajzai / Philostratos ; ford. Szepessy Tibor. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 198 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-86-8 fűzött
ókori Görögország - filozófus - életrajz
1(38)(092)
[AN 3732963]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

37 /2019.
Böjte Csaba (1959-)
   A szeretet gyógyszer, nem jutalom : Csaba testvér füves könyve a párbeszédről, a bizalomról és a megbocsátásról / Böjte Csaba ; [... összeáll. és sajtó alá rend. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 225 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-711-0 kötött : 2990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3737524]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2019.
Carpent, Josef
   Mikor lesznek meg ezek? [elektronikus dok.] / írta Josef Carpent ; kiad. Égő Szívvel Magyarország Ébredéséért Alapítvány. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Veresegyház : Égő Szívvel Mo. Ébredéséért Alapítvány, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151325. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-815-00-16690-3)
vallásos irodalom - eschatologia - elektronikus dokumentum
244 *** 236
[AN 3727765]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2019.
Dillow, Linda (1943-)
Satisfy my thirsty soul (magyar)
   Elégítsd meg szomjas lelkemet! : mélységesen vágyakozom jelenlétedre! / Linda Dillow ; [ford. Kovács Gézáné Ildikó] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - 288 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-52-2 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3738140]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2019.
Enyedi György (1555-1597)
   Enyedi György prédikációi / [közread. az] MTA-ELTE HECE, Magyar Unitárius Egyház. - Budapest : MTA-ELTE HECE : M. Unitárius Egyh., 2016-2018. - 3 db ; 24 cm
Magyarország - unitárius egyház - 16. század - prédikáció
252
[AN 3656484]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 167-211. beszéd : 5. Kolozsvári Kódex, 1. Kolozsvári Kódex, Székelykeresztúri Kódex, Conciones vetustissimae / sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Lovas Borbála. - 2018. - 645 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-885-0 fűzött
prédikáció
252
[AN 3733132] MARC

ANSEL
UTF-841 /2019.
Hevesi Simon (1868-1943)
   Etika a Talmudban I-II / Hevesi Simon, Blau Lajos, Weisz Miksa ; [előszó Oláh János]. - Budapest : Gabbiano Print, 2018. - 22, 102, 109 p. ; 23 cm. - (Magyar zsidó tudományok, ISSN 2060-9752 ; 12.)
ISBN 978-615-5346-28-6 kötött
Talmud
zsidó vallás - vallási erkölcs
296.4 *** 296.8
[AN 3738108]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2019.
Kovács Krisztián (1977-)
   Határmezsgyén : a református egyház a történelmi örökség és a megújulás esélyei között az 1989-90-es rendszerváltást követően / Kovács Krisztián. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 274 p. ; 23 cm. - (Ad marginem, ISSN 2061-5167 ; 5.)
Bibliogr.: p. 246-273. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-414-417-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - református egyház - ezredforduló - 21. század
284.2(439)"198/200"
[AN 3732593]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2019.
Lucado, Max (1955-)
Hermie : god listens when I pray (magyar)
   Berci imádkozik / Max Lucado ; Karen Hill ötlete alapján ill. Daniel Howarth ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-05-4 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3737398]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2019.
Madinger, Herbert (1922-2010)
Bleibt in Mir! (magyar)
   Maradjatok bennem! / Herbert Madinger ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2018. - 171 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5147-84-5 fűzött : 1600,- Ft
lelki élet - elmélkedés
242 *** 248.3
[AN 3733365]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2019.
Oyakhilome, Chris (1963-)
The power of your mind (magyar)
   Az elméd ereje : járj isteni kiválóságban, és változtasd meg a világodat a megújult elme erejével! / Chris Oyakhilome. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 188, [1] p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 3732686]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2019.
Schmidt, Troy
Webster the scaredy spider (magyar)
   Takács Pali, a félős pók : [arról, hogy mi a bátorság titka] / írta Troy Schmidt ; Max Lucado ... alapján ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-25-2 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3737406]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2019.
Stott, John R. W. (1921-2011)
The message of the Romans (magyar)
   Pál levele a rómaiakhoz : Isten örömhíre a világnak / John R. W. Stott ; [ford. Pásztor Péter] ; [közread. a] ... KIA. - Jav. utánny. - Budapest : Harmat : KIA, 2018. - 412 p. ; 20 cm. - (A Biblia ma, ISSN 1217-1522)
Bibliogr.: p. 409-412.
ISBN 978-963-9564-67-1 fűzött : 3500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.12.07
[AN 3737908]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2019.
Szilágyi Loránd (1946-)
   A katolikus társadalometika alapkérdései : tanulmányok / Szilágyi Loránd. - Budapest : [Szilágyi L.], 2018. - 86 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-615-80786-1-0 kötött : 2200,- Ft
erkölcsteológia - társadalomelmélet - katolikus egyház - 20. század - ezredforduló
241 *** 316 *** 282(100)"195/200"
[AN 3732744]
MARC

ANSEL
UTF-849 /2019.
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
   Kis Szent Teréz utolsó beszélgetései / [ford. Jakubinyi György, ... Katalin Ildikó nővér] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek ... - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2018. - 310 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-85-2 fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5147-84-5)
szent - vallásos irodalom
235.3(092)Thére`se_de_l'Enfant_Jésus *** 244
[AN 3733314]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2019.
Tóth Tibor (1956-|)
   Építkezzünk a kősziklára [elektronikus dok.] : A szellemvilág megismerése sorozat 4. rész / Tóth Tibor ; [közread. az] Égő Szívvel Magyarország Ébredéséért Alapítvány. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Veresegyház : Égő Szívvel Mo. Ébredéséért Alapítvány, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151827. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-0830-1
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3730955]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

51 /2019.
Benda József (1954-)
   A szakadék szélén [elektronikus dok.] : a népességfogyás okai és megállítása / Benda József. - Szöveg (epub : 12.2 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151087. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-443-202-9
Magyarország - népességfogyás - népesedéspolitika - oktatásügy - szocializáció - elektronikus dokumentum
314.83(439) *** 314.15(439) *** 37.014(439) *** 316.736
[AN 3726389]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2019.
   Boldogabb családokért és ifjúságért. - [Budapest] : L'Harmattan, [2018]-. - 23 cm
családszociológia
316.356.2
[AN 3732588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A családi élet válsága és a demográfiai válság okainak elemzése / szerk. Balásházy Imre, Farkas Péter és Major Gyöngyi. - cop. 2018. - 475 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-402-1 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - családszociológia - demográfia - család
316.356.2 *** 314.146 *** 314(439) *** 265.5
[AN 3732589] MARC

ANSEL
UTF-853 /2019.
Farkas Ildikó (1964-)
   A japán modernizáció ideológiája / Farkas Ildikó. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 177 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 161-172.
ISBN 978-963-414-411-3 fűzött : 2300,- Ft
Japán - identitás - nemzettudat - kultúra - kulturális identitás - modernizáció
316.63(=956)(091) *** 008(520)(091) *** 316.7(=956)
[AN 3732597]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2019.
Horváth Endre (1891-1945)
   Studia Hellenica II : Horváth Endre válogatott tanulmányai / szerk. Horváth László, Nakos Konstantinos, Solti Dóra. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 359, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 36.)
Váltakozva magyar és görög nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-07-8 fűzött
Magyarország - Görögország - kulturális élet - magyarországi görögök - művelődéstörténet - történelem
316.347(=774)(439) *** 949.5 *** 930.85(=774)(439) *** 316.7(=774)(439)
[AN 3732985]
MARC

ANSEL
UTF-855 /2019.
Majtényi György (1974-)
   Egy forint a krumplis lángos : a Kádár-kor társadalma / Majtényi György. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 340 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 317-340.
ISBN 978-963-433-164-3 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - belpolitika - Kádár-korszak
316.32(439)"195/198" *** 323(439)"195/198"
[AN 3737487]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2019.
Németh Krisztina
   Életvilág-értelmezések : utak felbomlott világokhoz / Németh Krisztina. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2018. - 195 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-195.
ISBN 978-963-446-802-8 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - társadalmi tudat - nemzeti trauma - kutatási módszer - 20. század
316.32(439)"19" *** 316.48(439)"19" *** 316.63(439) *** 303.62
[AN 3733163]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2019.
Nyári Gábor (1986-)
   Menekültek az új hazában : a német és osztrák területeken élő magyar emigráció története, 1945-1956 / Nyári Gábor. - Budapest : Unicus Műhely, 2018. - 193 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-184. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5084-51-5 kötött : 4200,- Ft
Ausztria - Németország - magyar történelem - menekült - emigráció - menekültügy - társadalmi integráció - nyugati magyarság - 1945 utáni időszak
316.4.052(=945.11)(100-15)"1945/195" *** 341.43(100)"195/195" *** 325.25(=945.11)(4-15)"1945/195"
[AN 3732374]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2019.
   Romët përkasin : pashtëtësia, dikriminimi dhe margjinalizimi i romëve në Shqipëri / [mbësh.] ERRC. - Budapest : ERRC, 2018. - 52 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 49-52.
ISBN 978-963-89916-8-3 fűzött
Albánia - cigányság - hátrányos megkülönböztetés
316.347(=914.99)(496.5) *** 323.12(=914.99)(496.5)
[AN 3733586]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2019.
   A végzettség nélküli iskolaelhagyás prevenciója módszertani fejlesztések által / [... szerk. Révész László]. - Eger : Líceum K., 2018. - 6 db ; 24 cm
ISBN 978-963-496-000-3
társadalmi integráció - szociális kompetencia - iskolai végzettség - képességfejlesztés - módszertan - tanári segédkönyv
316.4.052 *** 37.025(072) *** 37.035(072) *** 316.37-057.82
[AN 3733008]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Megalapozó tanulmány a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez / szerk. Imre Anna, Révész László, Pajtókné Tari Ilona. - 115 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 96-110.
ISBN 978-615-5621-94-9 fűzött
Magyarország - iskolai végzettség - társadalmi integráció - felnőttoktatás
316.37-057.82(439) *** 316.4.052 *** 374.7
[AN 3733019] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Megalapozó tanulmány az életgyakorlat-alapú iskolai programok fejlesztéséhez / szerk. Magyar István, Czövek Andrea, Fazakas Ida. - 59 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 48-59.
ISBN 978-615-5621-96-3 fűzött
szociális kompetencia - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
37.035(072)
[AN 3733025] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Megalapozó tanulmány a logikaalapú iskolai programok fejlesztéséhez / szerk. Oláhné Téglási Ilona. - 93 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 85-93.
ISBN 978-615-5621-97-0 fűzött
képességfejlesztés - gondolkodásfejlesztés - logika - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 159.955(072) *** 372.816(072)
[AN 3733030] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Megalapozó tanulmány a művészetalapú iskolai programok fejlesztéséhez / szerk. Mező Ferenc. - 80 p.
Bibliogr.: p. 66-80.
ISBN 978-615-5621-98-7 fűzött
művészeti nevelés - tanári segédkönyv
37.036(072)
[AN 3733033] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Megalapozó tanulmány a testmozgásalapú iskolai programok fejlesztéséhez / szerk. Révész László, Csányi Tamás. - 58 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 50-58.
ISBN 978-615-5621-99-4 fűzött
testmozgás - testnevelés - tanári segédkönyv
372.879.6(072) *** 613.71(072)
[AN 3733038] MARC

ANSEL
UTF-860 /2019.
   Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben : egy szociológiai kutatás eredményei / szerk. Kovács András, Barna Ildikó ; [közread. a ... Magyar Zsidó Kulturális Egyesület ...]. - [Budapest] : Mazsike, 2018. - 226 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-2051-8 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - demográfia - zsidóság - 21. század - statisztikai adatközlés
316.347(=924)(439)"201"(083.41) *** 314(439)"201"(083.41)
[AN 3733223]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

61 /2019.
Bajzáth Mária
   Mesefoglalkozások gyűjteménye / [szöveg ...] Bajzáth Mária ; [ill. Haász Katalin]. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018-. - ill. ; 25 cm. - (Népmesekincstár módszertan)
mesepedagógia - népmese - tanári segédkönyv
398.21.001(072) *** 372.839(072)
[AN 3737332]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Pedagógusoknak : vázlat 49 meséhez. - 2018, cop. 2015. - 167 p.
ISBN 978-963-437-364-3 kötött : 2999,- Ft
[AN 3737333] MARC

ANSEL
UTF-862 /2019.
   Életmód-történeti pillanatképek I : tanulmányok / szerk. J. Újváry Zsuzsanna, Mezei Emese ; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2018. - 201 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2016. jún. 12-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-337-6 fűzött
Magyarország - életmód - társadalomtörténet - hiedelemtörténet
398.3/.4(=945.11) *** 316.728(439) *** 316.32(439)(091)
[AN 3732934]
MARC

ANSEL
UTF-863 /2019.
   Itt vagyok, ragyogok! : népmesék a világ minden tájáról 0-4 éveseknek / Bajzáth Mária vál. ; Schall Eszter rajz. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018. - 175, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár ; 1.)
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 978-963-437-381-0 kötött : 3499,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - népmese - mondóka
398.831(=00)(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3737323]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2019.
   A kultúraátörökítés médiumai : tanulmányok Tari János tiszteletére / szerk. Spannraft Marcellina és Tari János. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 347 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
A Budapesten, 2017. szept. 20-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-447-2 fűzött : 3600,- Ft
művelődéstörténet - művészettörténet - magyar néprajz - kultúraátadás - kultúra - filmművészet - kulturális antropológia - emlékkönyv - személyi bibliográfia
39(=945.11) *** 930.85(439) *** 7(100)(091) *** 316.7 *** 791.43 *** 012Tari_J.
[AN 3732603]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2019.
   Mi a legerősebb a világon? : 400 találós kérdés és talányos mesék a világ minden tájáról / Bajzáth Mária válogatása ; Maros Krisztina rajz. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2017. - 203, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Népmesekincstár plusz ; 1.)
Bibliogr.: p. 200-201.
ISBN 978-615-5591-54-9 kötött : 3299,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - találós kérdés - gyermekkönyv - népmese
398.6(=945.11)(02.053.2) *** 793.7(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3737357]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2019.
Tóth Marianna (1981-)
   Észrevétlenül a társadalom peremén : interjúk / Tóth Marianna. - [Budapest] : Szerző, [2018]. - 91, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2516-2 fűzött
Magyarország - prostitúció - 21. század - interjú
392.65(439)(092)(047.53)
[AN 3733261]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

67 /2019.
Morris, Heather
The tattooist of Auschwitz (magyar)
   Az auschwitzi tetováló [elektronikus dok.] : Lale Sokolov igaz története alapján / Heather Morris ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Animus, 2018. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151151. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-568-2
Sokolov, Lale (1916-2006)
Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - ausztrál irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(100)"194"(0:82-31) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-31) *** 929(94)Sokolov,_L.(0:82-31) *** 820-312.6(94)=945.11
[AN 3726835]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2019.
Murad, Nadia (1993-)
The last girl (magyar)
   Az utolsó lány : küzdelem az Iszlám Állam ellen : [egy szexrabszolga igaz története] / Nadia Murad ; [ford. Todero Anna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 407 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-433-209-1 fűzött : 3699,- Ft
Irak - iszlám fundamentalizmus - népirtás - rabszolga - nők elleni erőszak - angol nyelvű irodalom - 21. század - jazidik - memoár
323.12(=915.7)(567)"201"(0:82-94) *** 820-94=945.11 *** 297(5-011)"201"(0:82-94) *** 316.37-055.2(5-011)
[AN 3738031]
MARC

ANSEL
UTF-869 /2019.
Paksy Zoltán (1968-)
   Istóczy Győző és a magyar antiszemita mozgalom, 1875-1892 / Paksy Zoltán. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2018. - 281 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 269-272.
ISBN 978-963-414-214-0 fűzött : 2990,- Ft
Istóczy Győző (1842-1915)
Magyarország - politikus - antiszemitizmus - 19. század - századforduló
32(439)(092)Istóczy_Gy. *** 323.12(=924)(439)"187/189"
[AN 3732752]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2019.
Pokol Béla (1950-)
A jurisztokratikus állam (spanyol)
   El estado juristocrático : proceso de difusión y posibilidades de mejora / Béla Pokol ; [trad. por Anna Virágh] ; [publ. por la Universidad Nacional de Servicio Público]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 130 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 125-130.
ISBN 978-615-5877-10-0 fűzött
államelmélet - demokrácia - bíróság - politológia - 21. század
321.01 *** 321.72(100)"20" *** 347.99(100) *** 32.001
[AN 3732878]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2019.
   Poland's memory wars : essays on illiberalism / ed. by Jo Harper. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2018. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-46-2 kötött
Lengyelország - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - populizmus
329populizmus *** 323(438)"199/201"
[AN 3733249]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2019.
Széna Béla (1948-)
   Csatáról kitelepített magyar családok, 1947-1948 / Széna Béla. - Pécs : [s.n.], 2018. - 52 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött
Felvidék - Csata (település) - kitelepítés - nemzetiségi tisztogatás - határon túli magyarság - 1945 utáni időszak
325.254(=945.11)(437.6-2Csata)"194"
[AN 3732756]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2019.
Szilágyi István (1950-)
Geopolitika (új kiadása)
   A geopolitika elmélete / Szilágyi István. - Budpest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 251 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 223-236.
ISBN 978-615-5884-07-8 fűzött : 1999,- Ft
geopolitika - világtörténelem
327(100)(091) *** 930.9
[AN 3733203]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2019.
Thallóczy Lajos (1857-1916)
   Segítség nehéz időkben : levélválogatás Thallóczy Lajos hagyatékából / [sajtó alá rend.] Zichy Mihály ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány, Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány : OSZK, 2018. - 276 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 978-615-5195-48-8 fűzött : 2900,- Ft
Thallóczy Lajos (1857-1916)
Magyarország - történész - politikus - 19. század - századforduló - levelezés
32(439)(092)Thallóczy_L.(044) *** 930.1(439)(092)Thallóczy_L.(044)
[AN 3733218]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

75 /2019.
Baráth Tibor (1906-1992)
The early Hungarians (magyar)
   A korai magyarok / Baráth Tibor ; [ford. Vajta Dénes]. - Budapest : MVSZ, 2018. - 91 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 31.)
Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 978-615-5672-05-7 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3733227]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2019.
   Az elfelejtett béke : tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára / szerk. Fülöp Mihály. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 255, XCIV p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A Budapesten, 2017. szept. 15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5845-63-5 fűzött
Magyarország - Európa - magyar történelem - külpolitika - második világháború - 1945 utáni időszak - párizsi békeszerződések (1947)
943.9"194" *** 940"194" *** 327(439)"194" *** 341.382"1946/1947"
[AN 3732986]
MARC

ANSEL
UTF-877 /2019.
Fáncsy Rezső Kálmán (1881-1944)
   Memory, Fáncsy Rezső Kálmán : Budapest Újlak, 1881-1944, Németkér : képes, verses, vallomásos emlékirat / [... összeáll., ... szerk. Fáncsy István]. - [Szekszárd] : Fáncsy I., [2018]. - 217 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-2181-2 kötött
Fáncsy Rezső Kálmán (1881-1944)
Fáncsy család
Magyarország - Németkér - családtörténet - magyar irodalom - helyi társadalom - századforduló - 20. század - válogatott művek - album - fényképmásolat
929.52(439)Fáncsy *** 929(439-2Németkér)(092)Fáncsy_R._K.(084.1) *** 894.511-821
[AN 3732834]
MARC

ANSEL
UTF-878 /2019.
Finkel, Michael
The stranger in the woods (magyar)
   Az Északi-tó fantomja [elektronikus dok.] : egy önkéntes száműzetés krónikája / Michael Finkel ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Bookline, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151975. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-496-5
Knight, Christopher Thomas (1965-)
Egyesült Államok - híres ember - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
929(73)Knight,_C._T.
[AN 3731738]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2019.
Gyóni Gábor (1978-)
   A középkori Novgorod politikatörténete / Gyóni Gábor. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2018. - 367 p. : ill. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5651-07-6 kötött
Novgorod - Oroszország - helytörténet - történelem - középkor
947-2Novgorod"09/15" *** 930.8(=82)
[AN 3733196]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2019.
Kárpát-medencei Fiatal Magyar Történészek Tábora (6.) (2018) (Ópusztaszer)
   VI. Kárpát-medencei Fiatal Magyar Történészek Tábora : [... Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, ... 2018. augusztus 23 - augusztus 26.] : absztraktkötet / szerk. Kiss Gábor Ferenc. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2018. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5372-90-2 fűzött
magyar történelem - történelem - konferencia-kiadvány
943.9 *** 061.3(439-2Ópusztaszer) *** 94
[AN 3733137]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2019.
Kárpát-medencei Fiatal Magyar Történészek Tábora (6.) (2018) (Ópusztaszer)
   VI. Kárpát-medencei Fiatal Magyar Történészek Tábora [elektronikus dok.] : ... Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, ... 2018. augusztus 23 - augusztus 26. : absztraktkötet / szerk. Kiss Gábor Ferenc. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151906. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5372-91-9
Magyarország - magyar történelem - történelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
943.9 *** 061.3(439-2Ópusztaszer) *** 94
[AN 3731352]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2019.
   A korai egyház és elszakadása a zsidó gyökereitől [elektronikus dok.] : Robert Heidler tanítása nyomán / szerk. Tóth Gergely és Wintermantel Balázs. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest ; Pécs : Tóth G., 2018
Főcíma címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151741. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2117-1
Konstantin (Római Birodalom: császár), I., Nagy (275?-337)
Római Birodalom - egyháztörténet - korai kereszténység - zsidó vallás - uralkodó - egyházpolitika - 4. század - elektronikus dokumentum
937(092)Konstantin,_I. *** 322(37)"03" *** 23/28(100)"01/03" *** 296
[AN 3730187]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2019.
   Ludovika Szabadegyetem - Széchenyi 225 / szerk. Auer Ádám. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 214, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2016-ban tartott előadás-sorozat szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-98-7 kötött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - művelődéstörténet - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 930.85(439)"18"
[AN 3732918]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2019.
Madaras László (1953-)
   Az avar kor madártávlatból : VI-VIII. századi avar kori leletek Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről és annak közvetlen környezetéből / [a kiállításvezetőt írta Madaras László, H. Tóth Elvira, Horváth M. Attila]. - Szolnok : [Damjanich J. Múz.], 2018. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
Közread. a Damjanich János Múzeum. - A kiállítást Szolnokon, 2018. jún. 18 - aug. 26. között tartották. - Bibliogr.: p. 45-47.
ISBN 978-963-9273-91-7 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - avarok - történelem - régészet - avar-kor - kiállítás
904(369.2) *** 904(439.169)"05/07" *** 936.92 *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 3733151]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2019.
Mezősi József (1928-2009)
   "Hagyomány - tisztelet" : válogatás Mezősi József helytörténeti, néprajzi és népi építészeti munkáiból / [összeáll. Mezősi Kamilla]. - Hajdúdorog : Mészáros K. Vár. Kvt., 2018. - 204 p. : ill. ; 26 cm. - (Hajdúdorogi füzetek, ISSN 2498-5767 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80647-2-9 fűzött
Hajdúdorog - helytörténet - helyismeret - népi építészet
943.9-2Hajdúdorog *** 908.439-2Hajdúdorog *** 72.031.4(439)
[AN 3732800]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2019.
   Minden egész eltörött.. : a nagy háború emlékei / szerk. Katona Csaba. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2018. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 28.)
Bibliogr.: p. 191-208.
ISBN 978-963-9990-61-6 fűzött
magyar történelem - első világháború - történelmi forrás
943.9"1914/1918"(093)
[AN 3718809]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2019.
Novák Veronika (1973-)
   Utcák, szavak, emberek : a városi tér és használata Párizsban a középkor és a kora újkor határán / Novák Veronika. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 256 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 226-253. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-284-997-3 fűzött
Párizs - várostörténet - művelődéstörténet - középkor - újkor
930.85(44)"14/15" *** 944-2Paris"14/15" *** 911.375(44)"14/15"
[AN 3732960]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2019.
Tőkés Rudolf L. (1935-)
   Újragondolt történelem : válogatott tanulmányok, 1967-2017 / Tőkés Rudolf ; [szerk. Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 528 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9244-2 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - belpolitika - 20. század - ezredforduló
943.9"19/200" *** 323(439)"19/200"
[AN 3733296]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2019.
Tombi Beáta (1977-)
   Tudomány és ismeretterjesztés a XVII-XVIII. századi Itáliában / Tombi Beáta. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2018. - 289 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 261-267.
ISBN 978-963-414-350-5 fűzött : 2990,- Ft
Itália - művelődéstörténet - tudományos élet - ismeretterjesztés - 17. század - 18. század
930.85(45)"16/17" *** 001.89(45)"16/17" *** 001.92(45)"16/17"
[AN 3732615]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2019.
   Trianon arcai [elektronikus dok.] : naplók, visszaemlékezések, levelek / szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Kunt Gergely, L. Balogh Béni, Schmidt Anikó ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár. - Szöveg (epub : 8.2 MB). - [Budapest] : Libri : MNL, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-413-2
magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9"19"(093) *** 341.382"1920"
[AN 3726914]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

91 /2019.
Bötig, Klaus (1948-)
Malta, Gozo (magyar)
   Málta és Gozo / [szerző Klaus Böttig[!]]. - Budapest : Corvina, 2018. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-6524-5 fűzött : 2490,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 3737893]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2019.
   Érdi sajtótükör II : 1974-1980 / [vál., szerk.] Urbán László ; [kiad. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Érd : Önkormányzat, [2018]. - 282 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-88197-7-2 fűzött
Érd - helyismeret - magyar irodalom - 1970-es évek - publicisztika - antológia
908.439-2Érd(0:82-92) *** 894.511-92(082)
[AN 3732683]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2019.
Francz Magdolna
   Budapest : világváros a Duna partján / Francz Magdolna és Rozgonyi Sarolta. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-467-8 kötött : 3200,- Ft
Budapest - helyismeret - ifjúsági könyv
908.439-2Bp.(02.053.2)
[AN 3737127]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

94 /2019.
   Alkotmányjog / szerk. Halász Iván. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 309, [2] p. ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5764-46-2 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3732952]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2019.
   Az állam szervezete / szerk. Téglási András. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 309, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5764-48-6 fűzött
Magyarország - államszervezet - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3732961]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2019.
Balla Zoltán (1956-)
   A rendészet alapjai és egyes ágazatai / Balla Zoltán. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 95 p. ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Lezárva: 2017. máj. 25. - Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 978-615-5680-75-5 fűzött
Magyarország - rendészet - egyetemi tankönyv
351.74(439)(075.8)
[AN 3733023]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2019.
Finszter Géza (1945-)
   Rendészettan / Finszter Géza. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 495 p. ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Bibliogr.: p. 481-495.
ISBN 978-615-5845-93-2 fűzött
Magyarország - rendészet - egyetemi tankönyv
351.74(439)(075.8)
[AN 3732936]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2019.
Hajas Barnabás (1975-)
   Kommentár a gyülekezési törvényhez [elektronikus dok.] : kommentár a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvényhez / Hajas Barnabás. - Szöveg (epub : 765 KB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. jan. 1. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151422. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-709-8
1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról
Magyarország - gyülekezési szabadság - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
342.729(439)(094)(036)
[AN 3728246]
MARC

ANSEL
UTF-899 /2019.
Juhász Zoltán
   Az általános közigazgatási rendtartás [elektronikus dok.] : Ákr. 2016, Ket. 2004 : közigazgatási jogszabályok változásai / ... összeáll. Juhász Zoltán. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 704 KB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2018
Lezárva: 2018. jan. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151417. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-707-4
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - törvény - elektronikus dokumentum
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3728237]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2019.
   Közigazgatási jog / szerk. Temesi István. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 286 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-23-9 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3732955]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2019.
   Közszolgálati életpályák a közigazgatásban és a rendvédelemben / szerk. György István, Hazafi Zoltán. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Bibliogr.: p. 241-247.
ISBN 978-615-5845-83-3 fűzött
Magyarország - közszolgálat - emberierőforrás-kezelés - közigazgatás - rendészet - egyetemi tankönyv
35.08(439)(075.8) *** 658.3(439)(075.8) *** 351.74(439)(075.8)
[AN 3732942]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2019.
Méhes Tamás
   Polgári jogi alapismeretek : a polgári jogi alapismeretek című tantárgy egyetemi tankönyve / Méhes Tamás. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 137 p. ; 24 cm. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 978-615-5877-95-7 fűzött
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 3733014]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2019.
   Az önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései / szerk. Auer Ádám, Boros Anita, Szólik Eszter. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 138 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2017. ápr. 28-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5877-08-7 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - önkormányzati vagyonkezelés - pénzügy
352.073.5(439)"201"
[AN 3732978]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2019.
Richthofen, Manfred von (1892-1918)
Der rote Kampfflieger (magyar)
   A vörös harci pilóta [elektronikus dok.] / Manfred von Richthofen ; ford. Németh Bálint. - Szöveg (mobi : 2.1 MB) (epub : 749 KB). - Pécs : Disciplina, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150995. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5820-02-1 (mobi)
ISBN 978-615-5820-01-4 (epub)
Németország - légierő - pilóta - hadtörténet - első világháború - memoár - elektronikus dokumentum
358.4(430)(092)Richthofen,_M._von(0:82-94) *** 355.48(430)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3725193]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2019.
Ruzsonyi Péter (1959-)
   A caritastól a fogvatartotti reintegrációig : a javítás eszméjének evolúciója / Ruzsonyi Péter. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 134 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 123-134.
ISBN 978-615-5877-12-4 kötött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - börtön - nevelés - szociális rehabilitáció - 21. század - történeti feldolgozás
343.81(439)"18/20" *** 364.65-058.57(439)"201" *** 343.825
[AN 3732903]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2019.
Ruzsonyi Péter (1959-)
   Criminal pedagogy and the reintegration of prisoners / Péter Ruzsonyi. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 138 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 124-138.
ISBN 978-615-5877-02-5 fűzött
jogtörténet - büntetés-végrehajtás - börtön - nevelés - szociálpedagógia
343.825(100)(091) *** 37.013.42 *** 343.81
[AN 3732889]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2019.
Sallai János (1960-)
   The history of law enforcement in Hungary / János Sallai. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 167 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 161-167.
ISBN 978-615-5845-15-4 kötött
Magyarország - rendőrség - jogtörténet - törvény
351.74(439)(094) *** 34(439)(091)
[AN 3732899]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2019.
Szalai András
   Alkotmánytani és jogi alapismeretek : az alkotmánytani és jogi alapismeretek című tantárgy egyetemi tankönyve / Szalai András, Erdős Csaba. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 978-615-5877-91-9 fűzött
Magyarország - államelmélet - alkotmány - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342.4(439)(075.8) *** 321.01(075.8) *** 342(439)(075.8)
[AN 3733013]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2019.
Szegedi László (1985-)
   Az európai közigazgatás fejlődése és szabályozása : az uniós normák közvetett és közvetlen végrehajtása / Szegedi László. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi és európai tanulmányok)
Bibliogr.: p. 129-134.
ISBN 978-615-5889-66-0 fűzött : 1200,- Ft
Európai Unió - közigazgatási jog
342.9(4-62)
[AN 3732828]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2019.
   Versenyjogi kártérítési perek [elektronikus dok.] : kézikönyv a joggyakorlat számára / szerk. Polauf Tamás. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2018
Lezárva: 2017. okt. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151423. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-713-5
Magyarország - versenyjog - kártérítés - felelősség - jogalkalmazás - elektronikus dokumentum
347.51(439) *** 347.776(439) *** 340.132
[AN 3728267]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

111 /2019.
Asztalos Csaba József
   Magyarbánhegyes a világháborúkban / [szerző Asztalos Csaba József] ; [... kiad. Magyarbánhegyesért Egyesület]. - [Magyarbánhegyes] : Magyarbánhegyesért Egyes., [2018]. - 81 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-615-00-2817-0 kötött
Magyarbánhegyes - helytörténet - hősi halott - katona - első világháború - második világháború - 20. század - névtár - történelmi forrás
355.293(439-2Magyarbánhegyes)"19" *** 943.9-2Magyarbánhegyes"19" *** 355(439-2Magyarbánhegyes)"19"(092)(093)
[AN 3733179]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2019.
Kubínyi Tamás
   A pozsonyi háború / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agora, [2018], cop. 2016. - 198, [1] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80602-0-2 fűzött
hadtörténet - magyarságkutatás - 10. század
355.48(439)"090" *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3737958]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2019.
   A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban / szerk. Resperger István. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 361, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-65-9 fűzött
állambiztonság - hírszerzés - titkosszolgálat - egyetemi tankönyv
355.40(075.8) *** 351.746.1(075.8) *** 327.84(075.8)
[AN 3732971]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2019.
   Nemzetbiztonsági alapismeretek / szerk. Resperger István. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 215 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-67-3 fűzött
Magyarország - állambiztonság - titkosszolgálat - egyetemi tankönyv
355.40(439)(075.8) *** 351.746.1(439)(075.8) *** 327.84(075.8)
[AN 3733026]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

115 /2019.
   Adóváltozások, 2018 [elektronikus dok.] / szerk. Tomcsányi Erzsébet. - Szöveg (pdf : 511 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2018]
Lezárva: 2018. jan. 15. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150848. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-20-0
Magyarország - adózás - útmutató - elektronikus dokumentum
336.2(439)(036)
[AN 3724111]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2019.
Kovács Ferenc
   Az adóeljárás [elektronikus dok.] : Art. 2003 - Air., Art., Avt. 2017 / szerző Kovács Ferenc. - Szöveg (epub : 857 KB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2018
Lezárva: 2018. jan. 1. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Az adóeljárási jogszabályok változásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151732. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-715-9
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
Magyarország - adóügy - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
336.2(439)(094)(036)
[AN 3730053]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2019.
   Logisztika a közszolgálatban / szerk. Lakatos Péter. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 315 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5764-54-7 fűzött
logisztika - közigazgatás - honvédség - rendészet - egyetemi tankönyv
658.78(075.8) *** 355.6(075.8) *** 351.74(075.8) *** 352/354(075.8)
[AN 3732982]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2019.
   Mikrogazdálkodói beszámoló, 2018 [elektronikus dok.] : változások 2018-tól / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Szöveg (pdf : 362 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2018]
Lezárva: 2018. jan. 16. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150845. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-22-4
Magyarország - kisvállalkozás - számvitel - útmutató - elektronikus dokumentum
334.72(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 3724090]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2019.
   A pénzügyi közvetítőrendszer funkciói [elektronikus dok.] : magyar fejlődési, szabályozási és intézményi sajátosságok / szerk. Katona Klára. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Wolters Kluwer, 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. márc. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151499. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-719-7
Magyarország - bankügy - pénzpiac - biztosításügy - elektronikus dokumentum
336.76(439) *** 368(439) *** 336.71(439)
[AN 3728694]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2019.
   Számviteli változások, számviteli politika, számlatükör, 2018 [elektronikus dok.] : éves és mikrogazdálkodói beszámolót készítők könyvelésének összehasonlítása / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Szöveg (pdf : 360 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2018]
Lezárva: 2018. jan. 16. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150846. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-26-2
Magyarország - számvitel - útmutató - elektronikus dokumentum
657(439)(036)
[AN 3724101]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2019.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre ; [közread. a] BGF ... - [Budapest] : BGF : Perfekt, 2018, cop. 2015. - 392 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-392.
ISBN 978-963-394-842-2 kötött : 4200,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3737153]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

122 /2019.
Bibó István (1941-)
   Hit és értelem : iskola- és egyházközeli írások / Bibó István ifj. ; [... közrem. Hegedős Mária]. - [Budapest : Argumentum, cop. 2018. - 439 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-794-6 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - egyházi iskola - oktatásügy - református egyház - ezredforduló - 21. század
37.014(439)"199/201" *** 284.2(439)"199/201"
[AN 3733140]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2019.
Borba, Michele (1950-)
UnSelfie (magyar)
   Szelfimánia : miért sikeresebbek az empatikus gyerekek az énközpontú világban? / Michele Borba ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 318, [1] p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.: p. 296-[319].
ISBN 978-615-5715-94-5 fűzött : 3490,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - empátia
37.018.1 *** 159.9 *** 316.647.2
[AN 3733168]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2019.
Debreczeni Tibor (1928-)
   Bizony, életre szólt / Debreczeni Tibor ; szerk. Trencsényi László ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság. - [Budapest] : M. Ped. Társ., 2018. - 24 p. : ill. ; 25 cm
A Debrecenben, 2017. szept. 22-én elhangzott pódiumi előadás szövegkönyve
ISBN 978-963-7123-57-3 fűzött
Karácsony Sándor (1891-1952)
Magyarország - egyetemi tanár - pedagógia - 20. század - memoár
37(439)(092)Karácsony_S.(0:82-94)
[AN 3733159]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2019.
   Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban tanítási-tanulási stratégia (DFHT) : résztvevői kézikönyv / szerk. K. Nagy Emese. - 2. kiad. - Eger : Líceum K., 2018. - 57 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 57.
Fűzött
individuálpedagógia - képességfejlesztés - módszertan - tanári segédkönyv
37.013.41(072) *** 37.042 *** 371.3
[AN 3733142]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2019.
Golyán Szilvia (1972-)
   Pedagógiai tervezés az óvodában : foglalkozástervezés lépésről lépésre / Golyán Szilvia. - Budapest : Raabe, 2018. - 96 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
óvodai nevelés - óvodapedagógia - módszertan - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.3(072)
[AN 3733209]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2019.
   A Györkönyi Iskola 300 éve : jubileumi évkönyv / [szerk. Braunné Bősz Helga] ; [közread. a] Gyermekeink Javára Alapítvány. - Györköny : Gyermekeink Javára Alapítvány, 2018. - [2], 48 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2702-9 fűzött
Györkönyi Általános Iskola
Györköny - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Györköny)(091)
[AN 3732832]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2019.
Hatch, Amber
Mindfulness for parents (magyar)
   Mindfulness szülőknek [elektronikus dok.] : nyugodtabb, boldogabb élet kisgyerekkel / Amber Hatch ; ford. Pap Ágnes. - Szöveg (epub : 851 KB). - Budapest : HVG Kv., 2018, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150165. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-619-7
családi nevelés - elektronikus dokumentum
37.018.1
[AN 3718307]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2019.
   Iskolakerti kalauz : útmutató népfőiskolák számára / szerk. Halbitter András Albert, Mátyás Izolda Beáta, Pauliczky Nóra ; [közread. az] Iskolakertekért Alapítvány. - Budapest : Iskolakertekért Alapítvány, 2018. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2105-8 fűzött
iskola - kert - környezeti nevelés
371.38 *** 372.48 *** 634
[AN 3733488]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2019.
Makai Éva
   Korczak-tanulmányok / Makai Éva. - Budapest : Új Helikon Bt., 2018. - 45 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80734-3-1 fűzött
Korczak, Janusz (1878-1942)
Lengyelország - pedagógus - 20. század - szociálpedagógia
37(438)(092)Korczak,_J. *** 37.013.42
[AN 3733153]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2019.
   Óvodai ötlettár : rajzolás, festés, mintázás, kézimunka és matematikai tartalmú tevékenységekhez : [tematikus válogatás] / [szerk. Csendes Istvánné]. - Debrecen : Graph-Art, cop. 2018. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-062-3 fűzött
óvodapedagógia - vizuális nevelés - matematikai játék - képességfejlesztés
372.3 *** 37.025 *** 37.036 *** 372.47
[AN 3732835]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2019.
Paládi Zsolt (1968-)
   Önmegvalósítás művészi fokon : népfőiskolai elvek és gyakorlatok / Paládi Zsolt ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2018. - 126, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-615-5641-14-5 fűzött : 1800,- Ft
Dánia - Magyarország - szabadegyetem - helyismeret - történeti feldolgozás
374.72(489)(091) *** 374.72(439)(091) *** 908.489
[AN 3733211]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2019.
Thékes István (1976-)
   Studies in the assessment of foreign language vocabulary / István Thékes ; [publ. by the] Gál Ferenc College. - Szeged : Gerhardus, 2018. - 112 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 101-112.
ISBN 978-615-5256-33-2 fűzött
angol nyelv - szókincs - nyelvtanulás
372.880.20 *** 802.0-3
[AN 3733176]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2019.
Turcsányi László (1938-)
   Egy hosszú pálya a kultúra szolgálatában / Turcsányi László ; [szerk. Trencsényi László] ; [közread. az Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete] ; [közrem. a Magyar Pedagógiai Társaság Általános Művelődési Központok Szakosztálya]. - Budapest : ÁMK Orsz. Egyes., 2018. - 61 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-2528-5 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Turcsányi_L.(0:82-94)
[AN 3733172]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2019.
Wolynn, Mark
It didn't start with you (magyar)
   Örökölt családminták : félelmek, érzések és viselkedésminták, melyeket a tudtunkon kívül átvettünk / Mark Wolynn ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 280 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-702-3 kötött : 3290,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - viselkedési minta - családi háttér - szülői hatás - fejlődéslélektan
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.9.019.43 *** 159.922
[AN 3737926]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

136 /2019.
Gál László
   Hatan a mágikus csapatból / Gál László. - [Budapest] : Aposztróf, 2018. - 231 p. : ill. ; 21 cm. - (Halmay könyvek, ISSN 1418-3749 ; 9.)
ISBN 978-615-5604-72-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - labdarúgó - labdarúgás - sporttörténet - 20. század - 21. század
796.332(439)(092) *** 796.332(439)(091)
[AN 3733337]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2019.
Király Sándor
   108 mandala fonat [elektronikus dok.] : az élő fény / Király Sándor. - 2. átd., bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 51 MB). - [Martonvásár] : Szerző, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151519. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1962-8
mandala - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - elektronikus dokumentum
379.826 *** 745.5
[AN 3728833]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2019.
Mező László (1956-)
   B. A. Z. megyei II-es labdarúgó bajnokcsapatok, 1953-2018 / Mező László. - Miskolc : Budai Ny., [2018]. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-615-80692-4-3 fűzött : 2100,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - labdarúgás - sportesemény - 20. század - 21. század
796.332.093(439.134)"195/201"
[AN 3733141]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2019.
Mitrovits Miklós (1978-)
   Riválisok a pályán, barátok a hétköznapokban : lengyel - magyar sportpárbajok / írta és szerk. Mitrovits Miklós ; a szöveg elkészítésében közrem. Szabó Lajos ; [kiad. Lengyel Intézet]. - Budapest : Lengyel Int., 2018. - 82 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-615-00-3016-6 fűzött
Magyarország - Lengyelország - sporttörténet
796(439)(091) *** 796(438)(091)
[AN 3732652]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2019.
Szabó Sándor
   Szőnyi 70 : ezt adta a fradista birkózó mesteredző a magyar sportnak : [sikerkapitány a hídon, ellenszélben] / Szabó Sándor. - [Érd] : Magánkiad., 2018. - 71 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1683-2 fűzött
Szőnyi János (1948-)
Magyarország - birkózás - sportoló - edző - 20. század - 21. század
796.82(439)(092)Szőnyi_J. *** 796.82.071.4(439)(092)Szőnyi_J.
[AN 3733564]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2019.
Tsatsouline, Pavel (1969-)
Beyond bodybuilding (magyar)
   A testépítésen túl : [az izomnövelés és erőedzés titkai reneszánsz embereknek] / Pavel Tsatsouline ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 300 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-475-084-0 fűzött : 3990,- Ft
erőedzés
796.015.52 *** 613.71
[AN 3732511]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

142 /2019.
Albert Ádám (1975-)
   Minden a mienk! : [kiállítás] : [Kassák Múzeum, 2018. március 28 - július 1.] = Everything is ours! : [exhibition] / Albert Ádám ; [kurátor ... Csatlós Judit]. - Budapest : PIM Kassák Múz., 2018. - 87 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Életmód és társadalmi mozgalmak a modernitásban, ISSN 2498-6593 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-27-3 v.
Magyarország - képzőművész - installációs művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Albert_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3732830]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2019.
   A felejtés emlékei : képek a természet és művészet között : a Magyar Képzőművészeti Egyetem fényképgyűjteménye = Memories of forgetting : images between art and nature : the Hungarian University of Fine Arts photographic collection / összeáll. és a bevezetőt írta ... Peternák Miklós. - Budapest : MKE, 2018. - 259 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 251-256.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7165-79-5)
Budapest - fotóművészet - fotótörténet - művészeti gyűjtemény - egyetem - 19. század - 20. század - fényképalbum
77.04(100)"18/19" *** 378.67(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3733288]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2019.
Finta Edit (1945-)
   Elfolyó homok csöndje / Finta Edit. - Budapest : Pannónia Ny., 2018. - 143 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 134-136.
ISBN 978-615-00-1838-6 kötött
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - memoár
75(439)(092)Finta_E. *** 894.511-94
[AN 3733424]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2019.
Gosztola Kitti (1986-)
   Ötvözet : XIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Acélszobrász Alkotótelep : XIII. International Steel Sculptor Workshop in Dunaújváros : Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros 2017. december 15 - 2018. január 12. / Gosztola Kitti, Kaszás Tamás, Szalay Péter ; [szerk. ... Nagy Annamária] ; [kiad. Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány ...]. - Dunaújváros : Dunaferr-Art Alapítvány, cop. 2018. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5106-7 fűzött
Dunaújváros - Magyarország - szobrászat - vasművesség - művésztelep - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439) *** 739.4 *** 061.28(439-2Dunaújváros) *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 3733200]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2019.
   Lajta Béla / szerk. Gerle János, Csáki Tamás. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 255 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 249-251. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-040-2 kötött : 9900,- Ft
Lajta Béla (1873-1920)
Magyarország - építész - 19. század - 20. század
72(439)(092)Lajta_B.
[AN 3737945]
MARC

ANSEL
UTF-8147 /2019.
Láng Eszter (1948-|)
   Történetek a tájról : festmények/grafikák, egyéb művek / Láng Eszter ... - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 147 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 138-141.
ISBN 978-963-318-714-2 fűzött
Erdély - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
73/76(498)(=945.11)(092)Láng_E.
[AN 3733251]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

148 /2019.
   10 : Armel Opera Festival, 2008-2017 / [ed. ... Laura Kund]. - Budapest : Armel Produkció & Sajtóiroda Nonprofit Kft., [2018]. - 249, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-1992-5 kötött
Armel Opera Festival (Szeged)
Magyarország - opera - színháztörténet - zenei fesztivál - 21. század - album
782.1 *** 792(439)"200/201"(084.12) *** 061.7(439-2Szeged)
[AN 3733428]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2019.
Dobszay László (1935-2011)
   A magyar egyházzenetörténet forrásai / Dobszay László. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy. Egyházzenei Tansz. : M. Egyházzenei Társ., 2018. - 91 p. : ill. ; 23 cm. - (Egyházzenei füzetek. I. sorozat, Tankönyvek ; 1/8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7181-61-0 fűzött
Magyarország - egyházi és vallásos zene - zenetörténet - egyetemi tankönyv
783(439)(091)(075.8)
[AN 3733445]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2019.
Frigyesi Judit (1954-)
Jelek a vízen (angol)
   Writing on water [elektronikus dok.] : the sounds of Jewish prayer / Judit Niran Frigyesi. - Szöveg (pdf : 18.4 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151930. - Működési követelmények: Adobe Reader
Magyarország - zsidóság - népzene - magyar irodalom - memoár - fordítás - elektronikus dokumentum
784.4(=924)(439) *** 316.7(=924)(439) *** 894.511-94=20
[AN 3731513]
MARC

ANSEL
UTF-8151 /2019.
Hollai Keresztély
   Bevezetés Giovanni Pierluigi Palestrina stílusába / Hollai Keresztély ; [közread. a] Magyar Egyházzenei Társaság. - Budapest : M. Egyházzenei Társ., 2018. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80473-1-9 fűzött
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594)
Itália - zeneszerző - 16. század
78.071.1(45)(092)Palestrina,_G._P._da
[AN 3733434]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2019.
Tari Lujza (1948-)
   Kodály Zoltán Bars megyei népzenegyűjtései / Tari Lujza ; [közread. a] ... Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet. - [Budapest] : Argumentum : MTA BTK ZTI, cop. 2018. - 316 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 283-289. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 979-0-801670-47-2 kötött : 3800,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Bars vármegye - Magyarország - zeneszerző - népzene - népdalgyűjtés - 20. század - népdal
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.031.4(=945.11)(439.22-35Bars) *** 784.4(=945.11)(439.22-35Bars) *** 398.8(=945.11)(439.22-35Bars)
[AN 3733157]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

153 /2019.
Tiboldi Mária (1939-)
   Művészbejáró / Tiboldi Mária. - [Velence] : Velence Városgazdálkodási Kft., 2018. - 195 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9986-1 kötött : 4980,- Ft
Tiboldi Mária (1939-)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Tiboldi_M.
[AN 3733230]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

154 /2019.
Bagmut, Ìrina
   Lépcsőfok I : ukrán nyelvkönyv kezdők részére = Shodinka I. : ukraïnsʹka mova dlâ počatkìvcìv : pìdručnik / Bahmut Irina, Stefuca Viktória ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem]. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged : JATEPress, 2018. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 978-963-315-377-2 fűzött
ukrán nyelv - egyetemi tankönyv
808.3(075.8)=945.11
[AN 3738131]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2019.
Bajkó István Zsigmond
   Hörverstehen Oeconom : hallás utáni szövegértési tesztek az Oeconom nyelvvizsgarendszerben B2 és C1 szinten / Bajkó István Zsigmond, Szőkéné Pintér Márta. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 115 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-44-1 fűzött : 3200,- Ft
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
803.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3737963]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2019.
Bowing, Peter
   Practice test book : Euroexam : level A1 : three complete sets of A1 level Euroexam tests with exam guide, strategies and preparation ideas / [writers Peter Bowing, Borbála Fűköh, Kristóf Hegedűs]. - [Budapest] : Euro Examination Centre, 2018. - 89 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9762-28-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3733192]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2019.
Czobor Zsuzsa
   Angol nyelvkönyv 1 : kezdőknek : starter / Czobor Zsuzsa, Horlai György ; [ill. Farkas Zsuzsa]. - 9. kiad. - Budapest : Corvina, 2018. - 220 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Lopva angolul
ISBN 978-963-13-6546-7 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3737566]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2019.
Czobor Zsuzsa
   Angol nyelvkönyv 2 : alapszint : elementary / Czobor Zsuzsa, Horlai György ; [ill. Farkas Zsuzsa]. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2018. - 220 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Lopva angolul
ISBN 978-963-13-6547-4 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3737567]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2019.
Czobor Zsuzsa
   Angol nyelvkönyv 3 : közép előtti szint : pre-intermediate / Czobor Zsuzsa, Horlai György ; [ill. Farkas Zsuzsa]. - 5. kiad. - Budapest : Corvina, 2018. - 228 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Lopva angolul
ISBN 978-963-13-6548-1 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3737564]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2019.
Czobor Zsuzsa
   Angol nyelvtani összefoglaló / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 6. kiad. - Budapest : Corvina, 2018. - 111 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Lopva angolul
ISBN 978-963-13-6549-8 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3738091]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2019.
   Kicsinyítés és nagyítás : tanulmányok a II. Szláv Filológiai és Kultúratudományi Konferencia előadásaiból : Eötvös Collegium, 2017. május 26. / szerk. Engelné Nagy Éva. - Budapest : Eötvös Collegium, 2018. - 155 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-89-9 fűzött
szlavisztika - szláv nyelvek irodalma
808.1 *** 881
[AN 3732950]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2019.
Scarry, Richard (1919-1994)
   Tesz-vesz szótár : magyar, angol, német / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2018. - 91, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
A ford. a "Richard Scarry's best word book ever" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-11-9761-7 kötött : 3999,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - német nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19(02.053.2)=945.1=20=30
[AN 3737132]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2019.
   Találkozások / [szerk. Ballagó Júlia, Havasi Zsuzsanna] ; [közread. az Eötvös József Collegium Magyar Műhely]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 218 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2016. nov. 18-19-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-97-4 fűzött
irodalomtudomány - nyelvészet - nyelvhasználat - műelemzés
80.001 *** 800.6 *** 82.01
[AN 3733087]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

164 /2019.
   Agōn : a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae XII. országos konferenciáján elhangzott előadások : Szeged, 2018. május 24. / szerk. Kovács István ; [közread. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5897-04-7 fűzött
klasszika-filológia - művelődéstörténet - ókor - magyar történelem
871(091) *** 930.85(3) *** 943.9
[AN 3733098]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2019.
   Golosa russkoj filologii iz Budapešta : Literaturovedenie i âzykoznanie na Kafedre russkogo âzyka i literatury Universiteta im. Loranda Ètvesa / red. ... Katalin Kroo ..., Eva Bona. - Budapešt : ELTE Eötvös K., 2018. - 274 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-009-6 fűzött
orosz irodalom története - orosz nyelv
882(091) *** 808.2
[AN 3733122]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2019.
Madarász Imre (1962-)
   "A szabad ember példaképe" : Alfieri-versek elemzése / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 130 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5743-38-2 fűzött : 2500,- Ft
Alfieri, Vittorio (1749-1803)
Itália - író - 18. század - műelemzés
850(092)Alfieri,_V.
[AN 3733175]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

167 /2019.
Arany János (1817-1882)
   Arany János és Petőfi Sándor levelezése [elektronikus dok.] / Gáspár Sándor és Hirtling István előadásában ; [közread. a Vörösmarty Színház]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; [Székesfehérvár] : Vörösmarty Színház, cop. 2018. - 1 CD (4 h 55 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
 : 2990,- Ft
Magyarország - író - 19. század - levelezés - hangoskönyv
894.511(092)Arany_J.(044) *** 894.511(092)Petőfi_S.(044)
[AN 3733160]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2019.
Németh Péter Mikola (1953-)
   Személyesség a személytelenségben : Budapest, Hvar, Párizs, Róma, Vác : beszélgetéseim könyve, 1992-2005-2018 / Németh Péter Mikola. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 496 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5743-01-6 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 3733194]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

169 /2019.
Abnett, Dan (1965-)
Horus rising (magyar)
   Hórusz felemelkedése : elvetik az eretnekség magvait / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - 2. kiad. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2018. - 380 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-81-9 fűzött : 3990,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3732892]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2019.
Abnett, Dan (1965-)
The warmaster (magyar)
   A hadúr / Dan Abnett ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, 2018. - 380 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-78-9 fűzött : 3990,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3733095]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2019.
Auster, Paul (1947-)
The book of illusions (magyar)
   Az illúziók könyve / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 328 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-615-5759-86-4 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737549]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2019.
Auster, Paul (1947-)
The Brooklyn follies (magyar)
   Brooklyni balgaságok / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 303 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-615-5759-44-4 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3738042]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2019.
Auster, Paul (1947-)
Leviathan (magyar)
   Leviatán / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 299 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 5
ISBN 978-615-5759-78-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737062]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2019.
Auster, Paul (1947-)
Timbuktu (magyar)
   Timbuktu / Paul Auster ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 248 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-615-5759-88-8 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737541]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2019.
Barbal, Maria (1949-)
Pedra de tartera (magyar)
   Sirató az elveszett földért : parasztsorsok Katalóniában / Maria Barbal ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna] ; [az utószót írta Déri Balázs]. - [Budapest] : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2018. - 363, [4] p. ; 20 cm. - (Katalán könyvtár, ISSN 1417-1880 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-399-4 fűzött : 3990,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3732766]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2019.
Baxter, Claire
Pregnant (magyar)
   Szép napok az Amalfi-parton [elektronikus dok.] / Claire Baxter ; ... ford. Hulley Orsolya. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 311 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 642.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151882. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-368-7
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3731215]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2019.
Black, Holly (1971-)
The bronze key (magyar)
   A bronzkulcs : Magisztérium 3. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 275, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Ill. Fischer, Scott
ISBN 978-963-399-927-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3737894]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2019.
Blair, E. K.
Echo (magyar)
   Echo [elektronikus dok.] : a Fekete lótusz-sorozat / E. K. Blair ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150912. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5676-22-2)
amerikai irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3724572]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2019.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und das ganz spezielle Weihnachtsfest (magyar)
   Bori és a nem mindennapi karácsony / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 94, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-279-3 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3737273]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2019.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und der grosse Schnee (magyar)
   Bori és a téli vakáció / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2014. - 90, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-86-5 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3737266]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2019.
Bracken, Alexandra (1987-)
The darkest minds (magyar)
   Sötét elmék / Alexandra Bracken ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 462 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-964-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-958-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3738041]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2019.
Braun, Jackie
   Boldog sziget [elektronikus dok.] / Jackie Braun ; ... ford. Somló Katalin, ... Czárán Judit, ... Erős László. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 570 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 25.)
Tart.: Herceg motoronÞ; Fel a kezekkel!Þ; Pillanatfelvétel. - Egys. cím: A woman worth loving ; Their unfinished business ; Saying yes to the boss. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151968. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-377-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731704]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2019.
Brooks, Pamela (1966-)
It started at a wedding... (magyar)
   Miss Káosz és Mr. Pedantéria [elektronikus dok.] / Kate Hardy ; ... ford. Hulley Orsolya. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 331 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 644.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151843. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-391-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731008]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2019.
Cain, James M. (1892-1977)
The postman always rings twice (magyar)
   A postás mindig kétszer csenget / James M. Cain ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-92-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737045]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2019.
Callen, Gayle
The wrong bride (magyar)
   A hamis menyasszony [elektronikus dok.] / Gayle Callen ; ... ford. Várnai Péter. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 449 KB). - Budapest : HarperCollins, 2018. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Felföldi esküvők. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151875. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-393-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731204]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2019.
Cantrell, Kat
Matched to a billionaire (magyar)
   Eperízű szerelem [elektronikus dok.] / Kat Cantrell ; ... ford. Czárán Judit. Különös végrendelet / Susan Mallery ; ... ford. Kiss Gábor. Álomhotel / Sophie Pembroke ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 551 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 86.)
Egys. cím: Matched to a billionaire. A proposal worth millions. In bed with the devil. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151871. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-373-1
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3731187]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2019.
Chandler, Raymond (1888-1959)
The big sleep (magyar)
   Örök álom / Raymond Chandler ; [ford. Lengyel Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 303 p. ; 20 cm
Megj. "Hosszú álom" címmel is
ISBN 978-615-5759-96-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3737052]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2019.
Charles, Lizzy
Effortless with you (magyar)
   Zűröstül-bőröstül [elektronikus dok.] / Lizzy Charles ; ford. Erényi Mónika. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Móra, 2018, cop. 2017. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151767. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-415-985-4)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730456]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ten little niggers (magyar)
   Tíz kicsi néger [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; Csankó Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (7 h 6 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Szíjgyártó László. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9338-8 : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 3733138]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2019.
Cláudio, Mário (1941-)
   A tanítvány : három kisregény / Mário Cláudio ; ford. Urbán Bálint. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 243, [2] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
Tart.: A fényképész és a lánykaÞ; Jó éjszakát, Soares úrÞ; Egy fiú arcképe. - Egys. cím: Retrato de rapaz ; Boa noite, senhor Soares ; O fotógrafo e a rapariga
ISBN 978-963-279-974-2 fűzött : 2900,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3732325]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2019.
Colter, Cara
Soldier, hero... husband? (magyar)
   Nincs lehetetlen! [elektronikus dok.] / Cara Colter ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 384 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 653.)
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Monte Calanetti varázsa. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151914. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-385-4
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3731382]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2019.
Counter, Ben (1979-)
Galaxy in flames (magyar)
   Lángoló galaxis : az eretnekség hajnala / Ben Counter ; [ford. Benkő Ferenc]. - 2. kiad. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2018. - 331 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-82-6 fűzött : 3990,- Ft : 12,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3732877]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2019.
Croft, Kathryn
Silent lies (magyar)
   Csendes hazugságok [elektronikus dok.] / Kathryn Croft ; ford. Lévai Márta. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151658. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-58-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3729699]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2019.
Dahl, Roald (1916-1990)
Charlie and the great glass elevator (magyar)
   Charlie és a nagy üveglift [elektronikus dok.] / Roald Dahl ; Stohl András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (4 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Borbás Mária. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9238-1 : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3733152]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2019.
Day, Sylvia
Scandalous liaisons (magyar)
   Botrányos viszonyok [elektronikus dok.] / Sylvia Day ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Tart.: Lopott gyönyörÞ; Lucien kockáztatÞ; Az őrült hercegné ; Stolen pleasures ; Lucien's gamble ; Her mad grace. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151090. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-64-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3726396]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2019.
Dee, Barbara
This is me from now on (magyar)
   Ne kavarj, Francesca! [elektronikus dok.] / Barbara Dee ; ford. Magyari Andrea. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Móra, 2018, cop. 2017. - (Pink könyvek, ISSN 2559-8988)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151763. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-989-6
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730437]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2019.
DeLillo, Don (1936-)
White noise (magyar)
   Fehér zaj / Don DeLillo ; [ford. Bart István]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 568 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-633-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737878]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2019.
Donald, Robyn
The far side of Paradise (magyar)
   A hullámok a neved suttogják [elektronikus dok.] / Robyn Donald ; ... ford. Bosnyák Edit. Ármány és szenvedély / Liz Fielding ; ... ford. Eötvös Anna. Gyémántok és álmok / Sarah Morgan ; ... ford. Fekete Ádám. Eljegyzés bosszúból / Cathy Williams ; ... ford. Herczog Gábor. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 552 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 87.)
Egys. cím: The far side of Paradise. The truth behind his touch. For his eyes only. Diamonds and desire. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151888. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-399-1
új-zélandi irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3731228]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2019.
Duey, Kathleen
Hoofbeats (magyar)
   Lódobogás / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2892151]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Lara és a néma hely. - 2. utánny. - 2018. - 116, [1] p.
ISBN 978-963-245-029-2 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3737281] MARC

ANSEL
UTF-8200 /2019.
Duey, Kathleen
Hoofbeats (magyar)
   Lódobogás / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3737289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Lara és a szürke kanca. - 3. utánny. - 2018. - 113 p.
ISBN 978-963-9708-93-8 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3737292] MARC

ANSEL
UTF-8201 /2019.
Ellis, Lucy
Kept at the Argentine's command (magyar)
   Fénysugár egy borús napon [elektronikus dok.] / Lucy Ellis ; ... ford. Brodszky Ildikó. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 307 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 652.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151916. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-364-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731386]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2019.
Erofeev, Venedikt Vasilʹevič (1938-1990)
Moskva - Petuški (magyar)
   Moszkva - Petuski [elektronikus dok.] / Venyegyikt Jerofejev ; ford. Vári Erzsébet. - Szöveg (epub : 851 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151966. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-214-7
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3731700]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2019.
Faludi, Susan (1959-)
In the darkroom (magyar)
   Előhívás [elektronikus dok.] : mindent apámról / Susan Faludi ; ford. Merényi Ágnes. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151154. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-414-9
Faludi, Stefánie (1927-2015)
amerikai angol irodalom - zsidóság - identitás - memoár - elektronikus dokumentum
820-94(73)=945.11 *** 316.63(=924)
[AN 3726913]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2019.
Fforde, Katie (1952-)
A country escape (magyar)
   Vidéki menedék [elektronikus dok.] / Katie Fforde. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Ford. H. Prikler Renáta. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151941. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-469-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3731550]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2019.
Fforde, Katie (1952-)
Going Dutch (magyar)
   Hív Amszterdam [elektronikus dok.] / Katie Fforde ; ford. Endreffy Júlia. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151957. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-458-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3731667]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2019.
Gates, Olivia
The Sarantos baby bargain (magyar)
   Életem szerelme [elektronikus dok.] / Olivia Gates ; ... ford. Kiss Gábor. Libben a szoknya / Heather MacAllister ; ... ford. Fekete Erika. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 454 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 329-330.)
Egys. cím: The Sarantos baby bargain. Skirting the issue. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151872. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-371-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731193]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2019.
George, Louisa
Tempted by Hollywood's top doc (magyar)
   Bahamai sellő [elektronikus dok.] / Louisa George ; ... ford. Gaáli István. Alabama visszavár / Janice Lynn ; ... ford. Gaáli István. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 434 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 584-585.)
Egys. cím: Tempted by Hollywood's top doc. New York doc to blushing bride. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Hollywoodi doktorok. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151869. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-375-5
új-zélandi irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3731163]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2019.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Tekst (magyar)
   Text [elektronikus dok.] / Dmitry Glukhovsky ; ford. M. Nagy Miklós. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151191. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-138-6
orosz irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
882-312.4=945.11
[AN 3727144]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2019.
Godwin, Pam
Dark notes (magyar)
   Vágyakra hangolva [elektronikus dok.] / Pam Godwin ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151144. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-76-5
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3726683]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2019.
Gratz, Alan (1972-)
Refugee (magyar)
   Menekültek [elektronikus dok.] / Alan Gratz ; ford. Harci Andor. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151139. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-31-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3726646]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2019.
Groen, Hendrik
Pogingen iets van het leven te maken (magyar)
   Lesz ez még így se : a 83 és 1/4 éves Hendrik Groen titkos naplója ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - 4. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 462 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-776-8 fűzött : 3599,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3737928]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2019.
Groen, Hendrik
Zolang er leven is (magyar)
   Amíg élünk [elektronikus dok.] : a 85 éves Hendrik Groen újabb titkos naplója ; ford. Zákányi Viktor. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151959. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-461-3
holland irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.31-31=945.11
[AN 3731671]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2019.
Das grosse Conni-Weihnachtsbuch (magyar)
   Karácsonyi nagy Bori-könyv : mesék, versek, dalok, receptek és sok minden más... / [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2015. - 131, [2] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-111-6 kötött : 3490,- Ft
karácsony - német irodalom - gyermekirodalom - magyar irodalom - gyermekkönyv - mese - gyermekvers - foglalkoztatókönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 398.322.416(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3737921]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2019.
Grŵsman, Dawiyd (1954-)
Sẇs ʾeḥad niknas lebar (magyar)
   Egy ló besétál a bárba / David Grossman ; [ford. és jegyzetekkel ell. Rajki András]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2016. - 219 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-660-8 kötött : 3450,- Ft
izraeli irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3737409]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2019.
Halle, Karina
Shooting scars (magyar)
   Bármi áron [elektronikus dok.] : Átkozottak 2. / Karina Halle ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151088. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-16-8
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3726392]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2019.
Hayward, Jennifer
An exquisitie challenge (magyar)
   Sógornővel soha! [elektronikus dok.] / Jennifer Hayward ; ... ford. Oláh Adrián. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 340 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 641.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151884. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-344-1
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3731220]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2019.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Demian (magyar)
   Demian [elektronikus dok.] / Hermann Hesse ; Polgár Csaba előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (5 h 40 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Horváth Géza. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9314-2 : 2990,- Ft
német irodalom - regény - hangoskönyv
830-31=945.11
[AN 3733155]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2019.
Hornby, Nick (1957-)
   Cicikrisztus [elektronikus dok.] / Nick Hornby ; ford. M. Nagy Miklós. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151190. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-137-9
angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32=945.11
[AN 3727141]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2019.
Hurley, Kameron (1980-)
The Mirror Empire (magyar)
   A Tükörbirodalom : A világpusztító I. könyv / Kameron Hurley ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 716, [1] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-264-1 fűzött : 5490,- Ft : 18 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3732809]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2019.
James, Julia
For pleasure... or marriage? (magyar)
   Gyönyörű játékszer [elektronikus dok.] / Julia James ; ... ford. Harcsa Henrietta. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 315 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 643.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151845. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-389-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731012]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2019.
Jewell, Lisa (1968-)
I found you (magyar)
   A férfi titka [elektronikus dok.] / Lisa Jewell ; ford. Gálvölgyi Judit. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151616. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-36-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3729463]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2019.
Kenneally, Miranda
Stealing Parker (imagyar)
   Becsavart szerelem [elektronikus dok.] / Miranda Kenneally ; ford. Kulcsár Júlia. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Móra, 2018, cop. 2016. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151786. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-963-6
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730635]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2019.
Keyes, J. Gregory (1963-)
The blood knight (magyar)
   Vérlovag : A tövis és a csont országai-sorozat / Greg Keyes. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 2 db ; 21 cm
Ford. Rusvai Mónika. - Számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-395-250-4
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3732948]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 387, [3] p.
ISBN 978-963-395-248-1 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
[AN 3732954] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 409, [3] p.
ISBN 978-963-395-249-8 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
[AN 3732956] MARC

ANSEL
UTF-8224 /2019.
Keyes, J. Gregory (1963-)
The born queen (magyar)
   Született királynő : A tövis és a csont országai-sorozat / Greg Keyes. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 2 db ; 21 cm
Ford. Rusvai Mónika. - Számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-395-261-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3732969]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 380, [4] p.
ISBN 978-963-395-262-7 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
[AN 3732972] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 354, [4] p.
ISBN 978-963-395-263-4 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
[AN 3732974] MARC

ANSEL
UTF-8225 /2019.
Klein, Jen
Shuffle, repeat (magyar)
   Rád hangolva [elektronikus dok.] / Jen Klein ; ford. Horváth Eszter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Móra, 2018, cop. 2017. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151774. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-975-9
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730495]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2019.
Knight, Eric (1897-1943)
Lassie come-home (magyar)
   Lassie hazatér [elektronikus dok.] / Eric Knight ; Galambos Péter (Galamb) előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (6 h 52 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Thurzó Gábor. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9181-0 : 2990,- Ft
angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31=945.11
[AN 3733149]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2019.
Läckberg, Camilla (1974-)
Predikanten (magyar)
   A prédikátor [elektronikus dok.] / Camilla Läckberg ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 830 KB). - [Budapest] : Animus, 2017 [!2018]. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151204. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3727190]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2019.
Läckberg, Camilla (1974-)
Stenhuggaren (magyar)
   A kőfejtő [elektronikus dok.] / Camilla Läckberg ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2018. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151203. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-569-9
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3727185]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2019.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (magyar)
   Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal [elektronikus dok.] / Selma Lagerlöf ; ford. Tábori Piroska. - Szöveg (epub : 190 KB) (mobi : 436 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150169. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-312-5 (epub)
ISBN 978-963-474-313-2 (mobi)
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3718330]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2019.
Lee, Mike (1967-)
Fallen angels (magyar)
   Bukott angyalok : csalás és árulás / Mike Lee ; [ford. Molnár Orsolya]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2018. - 378 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-75-8 fűzött : 3990,- Ft : 12,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3732911]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2019.
Lynch, Scott (1978-)
Red seas under red skies (magyar)
   A karmazsin lobogó : Az úri csirkefogó-sorozat második kötete / Scott Lynch ; [ford. Sárpátki Ádám]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 779, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-247-4 fűzött : 4990,- Ft : 18 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3732916]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2019.
Mantel, Hilary (1952-)
Bring up the bodies (magyar)
   Holtaknak menete [elektronikus dok.] / Hilary Mantel. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Ford. Gázsity Mila. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151909. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-500-9
Cromwell, Thomas (1485?-1540)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3731374]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2019.
Mantel, Hilary (1952-)
Wolf Hall (magyar)
   Farkasbőrben [elektronikus dok.] / Hilary Mantel. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Gázsity Mila. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151921. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-499-6
Cromwell, Thomas (1485?-1540)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3731400]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2019.
March, Meghan
Dirty together (magyar)
   Vágy és szerelem [elektronikus dok.] / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-29-1
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3726672]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2019.
Martin, George R. R. (1948-)
Aces high (magyar)
   Égi ászok [elektronikus dok.] : wild cards / írta és szerk. George R. R. Martin ; ford. Novák Gábor. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151880. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-399-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - kisregény - antológia - elektronikus dokumentum
820-322.9(73)(082)=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 3731216]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2019.
McLachlan, Jenny
Flirty dancing (magyar)
   Szerelem a parketten [elektronikus dok.] : Katicalányok 1, Bea / Jenny McLachlan ; ford. Magyari Andrea. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Móra, 2018. - (Pink könyvek, ISSN 2559-8988)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151762. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-987-2
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730431]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2019.
McLachlan, Jenny
Love bomb (magyar)
   Levelek a padlásról [elektronikus dok.] : Katicalányok 2, Betty / Jenny McLachlan ; ford. Magyari Andrea. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Móra, 2018, cop. 2017. - (Pink könyvek, ISSN 2559-8988)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151765. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-991-9
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3730453]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2019.
McNeill, Graham (1971-)
False gods (magyar)
   Hamis istenek : gyökeret ver az eretnekség / Graham McNeill ; [ford. Habony Gábor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2018. - 378 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-80-2 fűzött : 3990,- Ft : 12,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3732886]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2019.
Michael of Kent, Princess (1945-)
Quicksilver (magyar)
   A méregkeverő [elektronikus dok.] : ármány és szerelem az Anjou-udvarban / Her Royal Highness Princess Michael of Kent ; ford. Szkokán Boglárka. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151927. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-486-6
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3731472]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2019.
Miles, Olivia
Recipe for romance (magyar)
   A romantika receptje [elektronikus dok.] / Olivia Miles ; ... ford. Brodszky Ildikó. Lapzárta / Elizabeth Harbison ; ... ford. Dömök Szilvia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 464 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 315-316.)
Egys. cím: Recipe for romance. Diary of domestic goddess. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151889. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-397-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731229]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2019.
Moore, Christopher (1957-)
The stupidest angel (magyar)
   A leghülyébb angyal / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2006. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-437-8 fűzött : 2980,- Ft : 10,60 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 3737913]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2019.
Morgan, Sarah (1948-)
Miracle on 5th Avenue (magyar)
   Csoda az 5. sugárúton [elektronikus dok.] / Sarah Morgan ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 448 KB). - Budapest : HarperCollins, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151964. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-381-6
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3731692]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2019.
O'Gorman, Cookie
Ninja girl (magyar)
   Nindzsalány [elektronikus dok.] / Cookie O'Gorman ; ford. Erényi Mónika. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Móra, 2018. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151777. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-486-028-0
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730509]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2019.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Syndafloder (magyar)
   Vétkesek [elektronikus dok.] / Kristina Ohlsson ; ford. Erdődy Andrea. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Animus, 2018, cop. 2017. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151147. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-566-8
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3726712]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2019.
Oliver, Anne (1949-)
Her not-so-secret diary (magyar)
   Álomnapló [elektronikus dok.] / Anne Oliver ; ... ford. Szabó Júlia. Balzsam a léleknek / Ally Blake ; ... ford. Kiss Gábor. Északi fény / Kate Hardy ; ... ford. Kiss Gábor. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 549 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 43.)
Egys. cím: Her not-so-secret diary. The rules of engagement. Temporary boss, permanent mistress. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151920. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-356-4
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3731399]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2019.
Oram, Kelly (1981-)
V is for virgin (magyar)
   Sz, mint szűz [elektronikus dok.] / Kelly Oram ; ford. Szabó Luca. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Móra, 2018, cop. 2017. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151773. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-979-7
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730487]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2019.
Paige, Laurelin (1974-)
Hudson (magyar)
   Hudson / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 534, [9] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-880-2 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3737934]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2019.
Pammi, Tara
A deal with Demakis (magyar)
   Lepaktálva [elektronikus dok.] / Tara Pammi ; ... ford. Kis Z. Margit. Gyanús vagy! / Heidi Rice ; ... ford. Eötvös Anna. Szívet szívért / Joss Wood ; ... ford. Fejes Zsuzsa. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 512 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 16.)
Egys. cím: A deal with Demakis. Too close for comfort. If you can't stand the heat. - főcím a cím képernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151713. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-379-3
amerikai angol irodalom - angol irodalom - dél-afrikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(680)=945.11
[AN 3729953]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2019.
Pamuk, Orhan (1952-)
Kar (magyar)
   Hó [elektronikus dok.] / Orhan Pamuk ; ford. Nemes Krisztián. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150864. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-178-2
török irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.35-31=945.11
[AN 3724153]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2019.
Paris, B. A. (1958-)
Behind closed doors (magyar)
   Zárt ajtók mögött / B. A. Paris ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-34-6 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3738062]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2019.
Parks, Adele (1969-)
The stranger in my home (magyar)
   Az idegen a házamban [elektronikus dok.] / Adele Parks ; ford. Sillár Emőke. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151455. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-42-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3728460]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2019.
Pennypacker, Sara (1951-)
Pax (magyar)
   Pax / Sara Pennypacker ; ill. Jon Klassen ; [ford. Somogyi Eszter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 246, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-895-3 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3737122]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2019.
Plass, Adrian (1948-)
The sacred diary of Adrian Plass aged thirty seven and three quarters (magyar)
   Egy kegyes kétbalkezes naplója / Adrian Plass ; [ford. Csák Szilárd és Orbán Eszter] ; Lente István illusztrációival. - 11. utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2000. - 166 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9148-41-3 fűzött
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 3737927]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2019.
Pratchett, Terry (1948-2015)
The Long Mars (magyar)
   A Hosszú Mars : [A Hosszú Föld-sorozat 3.] / Terry Pratchett és Stephen Baxter ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 495, [5] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-252-8 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3732820]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2019.
Rayven, Leisa
Broken Juliet (magyar)
   Megtört Júlia [elektronikus dok.] : Starcrossed-sorozat, második könyv / Leisa Rayven ; ford. Bikics Milán. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149934. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-385-2
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3716976]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
The battle of the labyrinth (magyar)
   Csata a labirintusban : Percy Jackson és az olimposziak IV. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 343 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-852-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3737897]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az olimposziak I. / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 7. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-846-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3737905]
MARC

ANSEL
UTF-8258 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
The red pyramid (magyar)
   A vörös piramis : A Kane-krónikák 1. / Rick Riordan ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 535 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-868-7 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3737264]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
The Titan's curse (magyar)
   A titán átka : Percy Jackson és az olimposziak III. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 285, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-851-9 kötött : 3499,- Ft
Fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3737901]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2019.
Roth, Philip (1933-2018)
Everyman (magyar)
   Akárki / Philip Roth ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-080-8 kötött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737484]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2019.
Rouse, Wade (1965-)
The charm bracelet (magyar)
   Az emlékkarkötő [elektronikus dok.] / Viola Shipman. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Ford. Weisz Böbe. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151506. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-391-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3728798]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2019.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 6. (magyar)
   Egy zizi naplója : bálkirálynő : egy-nem-túl boldog randiguru meséi / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 346, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-399-435-1 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3737124]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2019.
Ruttan, Amy
Perfect rivals... (magyar)
   Hamis pár [elektronikus dok.] / Amy Ruttan ; ... ford. Gaáli István. A sebész, aki elcsábított / Kate Hardy ; ... ford. Gaáli István. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 452 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 586-587.)
Egys. cím: Perfect rivals... Capturing the single dad's heart. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151913. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-395-3
kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3731375]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2019.
Sanderson, Brandon (1975-)
Shadows of self (magyar)
   A lélek árnyai : egy Ködszerzet regény / Brandon Sanderson ; [ford. Horváth Árpád]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 463, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-228-3 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3732976]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2019.
Sherratt, Mel
The girls next door (magyar)
   A lányok a szomszédból [elektronikus dok.] / Mel Sherratt ; ford. Debreczeni Kinga. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151711. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-52-9
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3729954]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2019.
Showalter, Gena (1975-)
The darkest lie (magyar)
   Éjsötét lelkek [elektronikus dok.] : Az alvilág urai 6. / Gena Showalter ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149937. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-370-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3716981]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2019.
Showalter, Gena (1975-)
The darkest passion (magyar)
   Éjsötét szenvedély [elektronikus dok.] : Az alvilág urai 5. / Gena Showalter ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149910. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-398-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3716824]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2019.
Showalter, Gena (1975-)
The darkest secret (magyar)
   Éjsötét titkok [elektronikus dok.] : Az alvilág urai 7. / Gena Showalter ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149936. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-371-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3716979]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2019.
Slaughter, Karin (1971-)
The good daughter (magyar)
   Apja lánya [elektronikus dok] / Karin Slaughter ; ... ford. Zinner Judit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 660 KB). - Budapest : HarperCollins, 2018. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1789-4212)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151873. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-383-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3731198]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2019.
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008)
Arhipelag Gulag (magyar)
   A Gulag szigetvilág, 1918-1956 : szépirodalmi tanulmánykísérlet / Alekszandr Szolzsenyicin ; [ford. Soproni András]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 3 db ; 22 cm
Megj. "A Gulag szigetcsoport, 1918-1956" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-076-1 kötött : 9999,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - orosz irodalom - memoár
882-94=945.11 *** 323.282(47) *** 343.819.5(47)
[AN 3737509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 669, [2] p.
[AN 3737514] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 699, [3] p.
[AN 3737517] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 639, [3] p.
[AN 3737519] MARC

ANSEL
UTF-8271 /2019.
Stover, Matthew (1962-)
God of war (magyar)
   God of war : A háború istene I. / Matthew Stower[!Stover] és Robert E. Vardeman ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 398, [1] p. ; 18 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-963-395-268-9 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3732805]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2019.
Strohmeyer, Sarah (1950-)
Smart girls get what they want (magyar)
   Menő csajok klubja [elektronikus dok.] / Sarah Strohmeyer ; ford. Dudik Éva Annamária. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Móra, 2018. - (Pink könyvek, ISSN 2559-8988)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151764. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-993-3
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730446]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2019.
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883)
Otcy i deti (magyar)
   Apák és fiúk [elektronikus dok.] / Ivan Turgenyev ; ford. Ambrozovics Dezső. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150755. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-213-5 (epub)
ISBN 978-963-474-214-2 (mobi)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3723242]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2019.
Updike, John (1932-2009)
Rabbit, run (magyar)
   Nyúlcipő : regény : Nyúl-sorozat 1. / John Updike ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5759-70-3 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737080]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2019.
Updike, John (1932-2009)
Terrorist (magyar)
   A terrorista : regény / John Updike ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5759-84-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737030]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2019.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
God bless you, dr. Kevorkian (magyar)
   Áldja meg az Isten, dr. Kevorkian [elektronikus dok.] / Kurt Vonnegut ; ford. Hideg János ; ... az utószót írta Szántó György Tibor. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 749 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151186. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-140-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3727125]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2019.
Williams, Cathy
Seduced into her boss's service (magyar)
   Visszautasíthatatlan ajánlat [elektronikus dok.] / Cathy Williams ; ... ford. Scheer Katalin. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 288 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 654.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151850. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-387-8
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3731019]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2019.
Wingate, Lisa
Before we were yours (magyar)
   Elrabolt életek [elektronikus dok.] / Lisa Wingate. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Ford. Getto Katalin. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-411-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3726919]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2019.
Woods, Sherryl (1944-)
Marrying a Delacourt (magyar)
   Talált család [elektronikus dok.] / Sherryl Woods ; ... ford. Gondáné K. Éva. Természetes úton / Anna DePalo ; ... ford. Halász Kriszta. Váratlanul várandós / Susan Mallery ; ... ford. Gondáné K. Éva. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 564 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 55.)
Egys. cím: Marrying a Delacourt. Having the tycoon's baby. Unexpectedly expecting!. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151963. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-401-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731685]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2019.
Yeats, William Butler (1865-1939)
   Írás az ablaküvegen : tizenegy dráma / William Butler Yeats ; [vál., szerk. a jegyz. és az utószót írta Mesterházi Márton]. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, cop. 2018. - 315, [2] p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
A drámák címe angol nyelven is
ISBN 978-963-414-446-5 fűzött : 3500,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3732607]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

281 /2019.
Acsádi Rozália (1957-)
   Láng és pipacs : Porlepte paksaméták 1. / Acsádi Rozália. - [Paks] : Magánkiad., 2018. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2084-6 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3732831]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2019.
Aniszi Kálmán (1939-)
   Felemás idill : elbeszélések, esszénovellák / Aniszi Kálmán ; Árkossy István illusztrációival ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2018. - 358 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-47-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3733213]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2019.
Árpás Károly (1955-)
   Életúti emléknyomok / Árpás Károly. - Budapest : Rím Kvk., 2018. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-72-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3733486]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2019.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 13. kiad., 4. utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 75, [3] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-103-4 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3737896]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Őrangyal : mesék az elfogadásról / írta és rajz. Bartos Erika ; [közread. a ... Magyar Máltai Szeretetszolgálat]. - [Budapest] : Móra : MMSZ, 2018. - 93 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Kötött : 2999,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5883-37-8)
magyar irodalom - gyermekirodalom - tolerancia - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 316.647.5(0:82-34)
[AN 3737499]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2019.
Boldogh Dezső (1967-)
   Találkozások a Pán fiúval : versek / Boldogh Dezső ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2018. - 124, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-52-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3733214]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2019.
Boór János (1935-)
   Ki vagyok én? : művészetem / Boór János. - Budapest : Rím, 2018. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-78-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3733222]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Klott Gatya, ne fárassz! / Bosnyák Viktória. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2014. - 342 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-032-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3737369]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   A férj prostija [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-39-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3727150]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2019.
Budai Lotti
   Shirzan bosszúja [elektronikus dok.] : Ágyas és úrnő 2 / Budai Lotti. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151137. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-09-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3726601]
MARC

ANSEL
UTF-8291 /2019.
Conrad, G. F.
   A visszatérés / G. F. Conrad. - [Isaszeg] : Ekönyv Bazár, 2018-. - 21 cm
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3733118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Az istenek tudása. - 2018. - 287 p. : ill., színes
ISBN 978-615-81042-6-5 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3733125] MARC

ANSEL
UTF-8292 /2019.
Csabai Márk (1985-)
   Egy csibész naplója [elektronikus dok.] : a nő bajjal jár / Csabai Márk. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-34-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3726653]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2019.
Csabai Márk (1985-)
   Nem tündérmese [elektronikus dok.] : a nők hálójában / Csabai Márk. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151760. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-46-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3730368]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2019.
Császi Zsüliet
   Bárányfelhők közt libabőr / Császi Zsüliet. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 66 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-66-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3733205]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2019.
Csáth Géza (1887-1919)
   A varázsló kertje [elektronikus dok.] : Csáth Géza novellái / Hegedűs D. Géza előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2018. - 1 CD (1 h 12 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5755-29-3 : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3733166]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2019.
Csikász Lajos (1964-)
   Megátkozottak [elektronikus dok.] : az árpádok alkonya / Csikász Lajos. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151720. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-478-1
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3729976]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2019.
Dániel András (1966-)
   Egy kupac kufli / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [48] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5291-99-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3737936]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2019.
Fabbro, Giuditta
   Gyémántkalitkába zárva [elektronikus dok.] / Giuditta Fabbro. - Szöveg (epub : 717 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151626. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3729487]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2019.
Fabbro, Giuditta
   Új élet a halál árnyékában [elektronikus dok.] : A nyomozónő 8. / Giuditta Fabbro. - Szöveg (epub : 749 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151620. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3729471]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Rose regénye [elektronikus dok.] / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Libri, [2018]
Tart.: A német lányÞ; A francia nő. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151955. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-456-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3731665]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Az utolsó boszorkány történetei : első könyv / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-572-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738040]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2019.
Fésüs Éva (1926-)
   Csupafül 22 meséje / Fésűs Éva ; Szűcs Édua rajz. - [Délegyháza] : Panka&Pietro, 2018. - 121, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2541-4 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3737254]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2019.
Forgács Róbert (1958-)
   Útiforgácsok : egy nagy utazó kis feljegyzései / Forgács Róbert ; [ill. Ferenci Fruzsina]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 132, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-266-5 fűzött : 2990,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 3732822]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2019.
Gállos Mandula
   Toboz és Mirmó / Gállos Mandula. - [Budapest] : Garbo, 2018. - 59, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-47-3 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3732861]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2014. - 299, [4] p. ; 20 cm
keretcím: Klassz!
ISBN 978-615-5385-67-4 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3738057]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2019.
Gáspár András (1965-)
   Ősi titkok láza, acélnak vihara / Wayne Chapman. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 518 p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-395-256-6 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3732816]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2019.
Gaura Ágnes
   Túlontúl / Gaura Ágnes. - 2. jav. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 614, [1] p. : ill. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-395-242-9 fűzött : 4490,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3732811]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2019.
Ginál Mária
   A nagy titok ; A rock lady ; Mary / Ginál Mária. - [Pécs] : [Ginál M.], [2018]. - 90, 79, 30 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 615003080-6)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3732833]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2019.
Giovannini Kornél (1940-)
   Ima legyen minden lépés : Kálvin téri Színpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 193 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-52-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - bábjáték
894.511-252.5 *** 244
[AN 3733184]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   Ördögi kísértés [elektronikus dok.] / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151761. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-28-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3730422]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   A sötétség fogságában [elektronikus dok.] / Anne L. Green. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151142. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-88-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3726677]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2019.
   Irka 10 : készült a gödöllői Irodalmi Kerekasztal 10 éves fennállásának alkalmából / [szerk. Istók Anna] ; [kiad. a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Irodalmi Kerekasztal]. - Jubileumi kiad. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Kvt. és Inf. Közp. : IRKA, 2018. - 264 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80025-5-4 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3733256]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2019.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2014. - 229, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Klassz!
ISBN 978-615-5385-68-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3738058]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2019.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Sárkánytörvény : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018. - 203 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-437-179-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3737363]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2019.
   Karácsony ideje : magyar írók novellái adventtől vízkeresztig / szerk. Bölcsföldi András. - 2. utánny. - Budapest : Kálvin, 2018. - 184, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-199-3 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3737379]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2019.
Kemény Zsófi (1994-)
   Nyílt láng használata / Kemény Zsófi. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2015. - 82, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-726-6 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3737867]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2019.
Keresztesi József (1970-)
   Meteorkövek : esszék / Keresztesi József. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2018. - 207 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 37.)
ISBN 978-615-5355-26-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé - műkritika
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3733130]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2019.
Kirsch Ákos
   Kolónia / Kirsch Ákos. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2018. - 408 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-04-5 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3732865]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2019.
Kondor Vilmos (1954-)
   A korona ügynöke avagy Pretium veritatis / Kondor Vilmos. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 444, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-203-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3738033]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2019.
Kornya Zsolt (1970-)
   Krán / Raoul Renier. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 291 p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-395-260-3 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény
894.511-312.9
[AN 3732813]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2019.
Kuminetz Géza (1959-)
   Nézz végre szembe démonaiddal, magaddal! : élet az igazságban, egy igazság nélküli világban / Kuminetz Géza. - [Budapest] : Jel, cop. 2018. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5147-83-8 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244
[AN 3733301]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2019.
Lakatos Levente (1986-)
   Barbibébi [elektronikus dok.] / Lakatos Levente. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151450. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-428-6
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3728442]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2019.
László Noémi (1973-)
   Karácsonyi ének / Charles Dickens nyomán írta László Noémi ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 133, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-349-196-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - angol irodalom - átdolgozás - regény - mese
894.511-34(02.053.2) *** 820-31.04=945.11
[AN 3737938]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2019.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője ; Különös házasság / Mikszáth Kálmán ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2015. - 276, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Klassz!
ISBN 978-963-403-048-5 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 894.511-31.04
[AN 3738055]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2019.
Milet, Tanley
   Női (h)arcok [elektronikus dok.] / Tanley Milet. - Szöveg (epub : 359 KB). - [Kecskemét] : [Brinova Trade Kft.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151947. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-3165-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3731579]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2019.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2015. - 206, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Klassz!
ISBN 978-963-403-049-2 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3738045]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2019.
Müller, Renáta W.
   Eskü [elektronikus dok.] : 7 év után 2. könyv / Renáta W. Müller. - Szöveg (epub : 981 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151216. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3727291]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2019.
Nagy Károly (1909-1942)
   A légió kalandora [elektronikus dok.] / Charles Lorre ; [!]ford. Nagy Károly. - Szöveg (epub : 893 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151486. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-410-8 (epub)
ISBN 978-963-474-411-5 (mobi)
magyar irodalom - humor - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3 *** 894.511-311.5
[AN 3728591]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2019.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet / Náray Tamás. - 7. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2014. - 789 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-710-2 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3737481]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2019.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Ermi furulyája / Nemeshegyi Péter. - 4. kiad. - Kecskemét : Korda, 2018. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8004-49-9 fűzött : 1200,- Ft
ISBN 963-8004-49-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3737915]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2019.
Potter, Leslie
A játékszer (új kiadása)
   Ösztön [elektronikus dok.] : A játékszer 1. / Leslie Potter. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151072. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-0015-11-8
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3726249]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2019.
Pruzsinszky Sándor (1940-)
   Megérkezés Totoposzba : öt dráma / Pruzsinszky Sándor ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2018. - 315, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5641-15-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3733215]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2019.
Radnai István (1939-)
   Gutenberg meghal és feltámad : novellák és egyéb prózák / Radnai István. - Budapest : Rím, 2018. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-79-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3733220]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2019.
Simon Márton (1984-)
   Polaroidok / Simon Márton. - 12. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2013. - 87 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-650-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3737868]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2019.
Smith, J. K.
   Ismert ismeretlen [elektronikus dok.] / J. K. Smith. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151071. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-0013-84-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3726244]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2019.
Somos Béla (1938-)
   Miért ír az ember? : kérdezték tanítványaim / Somos Béla ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2018. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5641-16-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - írás - vers - antológia
894.511-14(082) *** 82.081
[AN 3733217]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2019.
Stone, Elizabeth
   Mondd, hogy ez a valóság! : "mert vannak sorsdöntő találkozások..." / Elizabeth Stone. - [Isaszeg] : Ekönyv Bazár, 2018. - 285 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81042-5-8 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3733028]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2019.
Szentjánosi Csaba (1965-)
   A falu bolondja / Szentjánosi Csaba. - [Pomáz] : Szózat Kvk., 2018. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2848-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3732847]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2019.
T. H. Fabling
   Tiltott győzelem [elektronikus dok.] / T. H. Fabling. - Szöveg (epub : 773 KB). - [Budapest] : Könyv Guru, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152070. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-22-2)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3732473]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2019.
Térey János (1970-)
   Káli holtak : regény / Térey János. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 534, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-746-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3737556]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2019.
Tömörkény István (1866-1917)
   Rózsa Sándor nálunk : betyárok és egyebek : válogatott elbeszélések / Tömörkény István ; [vál. és szerk. Bányász István] ; [... ill. Szabó Mariann]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Allegro Kv. : Medio, 2018. - 369 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9240-68-1 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - betyár - elbeszélés
894.511-32 *** 394-058.55(439)(0:82-32)
[AN 3737387]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2019.
Tumó István (1939-)
   Humor és szerelem / Tumó István. - [Celldömölk] : [Tumó I.], [2018]. - 322 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2869-9 fűzött
Franciaország - magyar irodalom - regény
894.511-31(44)
[AN 3733272]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2019.
Vakulya Norbert (1975-)
   Vihar Erdélyben [elektronikus dok.] : Nopcsa báró kalandjai az I. világháborúban : igaz történet alapján / Vakulya Norbert. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151715. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-464-4
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3729963]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2019.
Végh György (1919-1982)
   Don Makarémó, egy kulcslyukon keresztül / Végh György ; [ill.] Réber László. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Móra, 2018. - 116, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-175-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3737345]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2019.
Vig Ádám
   Az üzlet [elektronikus dok.] / Vig Ádám. - Szöveg (epub : 101 KB). - [Győr] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152044. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-2036-5
magyar irodalom - próza - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3732257]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2019.
Zia
   Jelek... avagy Életszösszenetek nem csak ötveneseknek [elektronikus dok.] / Zia. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Könyv Guru, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151301. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5803-19-2
magyar irodalom - vers - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 894.511-14
[AN 3727673]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

347 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: A barátságÞ; Szivárvány
ISBN 978-615-5883-08-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737940]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a jégen / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: Az elveszett mogyoróÞ; Vendel korcsolyázik
ISBN 978-615-5883-34-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737966]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : évszakos könyv / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [106] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5883-33-0 kötött : 4990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737916]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca karácsonya / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: TélapóÞ; Karácsony
ISBN 978-615-5883-35-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737944]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2019.
Bartos Erika (1974-)
Bogyó és Babóca karácsonya (angol)
   Berry and Dolly's Christmas / Erika Bartos ; [... transl. Ralph Berkin]. - [Budapest] : Self-publ., cop. 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: Santa ClausÞ; Christmas ; Télapó ; Karácsony
ISBN 978-615-5883-32-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738029]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rajzol / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: KavicsokÞ; Bábszínház
ISBN 978-615-5883-00-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738027]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rolleren / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: RollerÞ; Gombócok
ISBN 978-615-5883-36-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737969]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2019.
Dániel András (1966-)
   Kuflik a hóban avagy: Ahol a jóbogyó terem / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-203-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3737937]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2019.
Horváth B. Barnabás
   Sajti pajtik : a sarki fény rejtélye / írta Horváth B. Barnabás ; rajz. Bosnyák Mátyás. - Budapest : Móra-BOOKR Kids Kft., 2018. - 18, [5] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-81021-2-4 fűzött
képeskönyv
087.5
[AN 3733171]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2019.
The incredibles 2 : Read, color, paste! (magyar)
   A hihetetlen család 2 : olvass és ragassz! / Disney, Pixar ; ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - [24] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-437-272-1 fűzött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3732759]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni fährt ski (magyar)
   Bori síel / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 20.)
ISBN 978-615-5220-27-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737904]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni feiert Weihnachten (magyar)
   Bori karácsonya / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 6.)
ISBN 978-615-5028-04-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737898]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt backen (magyar)
   Bori sütni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 5.)
ISBN 978-615-5028-03-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737907]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max im Winter (magyar)
   Berci és a nagy hó / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 5.)
ISBN 978-615-5385-85-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737912]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

361 /2019.
   Adsumus XVI : tanulmányok a XVIII. Eötvös Konferencia előadásaiból / [szerk. Farkas Flóra, Juhász Daniella, Szűcs Bernadett] ; [rend., közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 514 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2017. ápr. 28-29-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-87-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem
082 *** 378.184
[AN 3732930]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2019.
Davis, Jim (1945-)
   Bár lenne házi robottündérem! : [Garfield-poénok az 1995. évből] / Jim Davis ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Drize K., cop. 2018. - [90] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 142.)
ISBN 978-615-5425-47-9 fűzött : 1050,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3732748]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2019.
Gyükér Zsófia (1991-)
   Most bátor leszek! / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Kistarcsa : Gyükér Zs., [2018]. - 108 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hókavölgy ; 6.)
ISBN 978-615-00-2962-7 fűzött : 790,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3732858]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2019.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A 14 karátos autó / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 4. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2018. - 74 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-9833-68-5 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3737147]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2019.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az előretolt helyőrség / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 4. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2018. - 81 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-9833-67-8 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3737146]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2019.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az elveszett cirkáló / [a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos című regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál] ; [... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán]. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2018. - 74 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-9833-66-1 kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9833-68-5)
képregény
087.6:084.11
[AN 3737140]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2019.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A láthatatlan légió / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - [Budapest] : Képes K., cop. 2018. - 76 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-9833-47-0 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3737133]
MARC

ANSEL
UTF-8