MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/01/14 11:00:55
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
368 /2019.
   Egy álomból valóság : "tisztesség, becsület, alázat, hit" / [szerk. Losonczi Ottó] ; [közread. az] ESMTK Birkózó Szakosztálya. - Budapest : ESMTK Birkózó Szakosztály, 2018. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2816-3 kötött
Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör. Birkózó Szakosztály
Budapest. 20. kerület - birkózás - sportegyesület
061.2(439-2Bp.)ESMTK *** 796.81/.82(439-2Bp.XX.)
[AN 3734465]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2019.
   "Félidőben" - eredmények és perspektívák [elektronikus dok.] : az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program Bölcsészeti és Társadalomtudományi Munkacsoportjának konferenciája és szakmai vitája : MTA Szegedi Területi Bizottság Székháza, 2018. október 17. : kutatócsoport bemutatók, absztraktok / kiad. az MTA-SZTE ETTK ... - Szöveg (pdf : 980 KB). - [Szeged] : MTA-SZTE ETTK : Belvedere Meridionale, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152456. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-508-892-8)
Magyarország - kutatócsoport - közoktatás - fejlesztés - 21. század - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.28(439)"201" *** 37.014.542(439)"201" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3737753]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2019.
   "A tudomány az életért van, s a mi életünk legyen a tudományért" : személyi hagyatékok a 60 éves ELTE Egyetemi Levéltárban = "Science is for life, and let our lives be devoted to science" : personal papers at the 60-year-old University Archives of the Eötvös Loránd University / [összeáll. ... Tóth Krisztina]. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2018. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban, ISSN 2560-1326)
A Budapesten, 2018. szept. 14 - dec. 15. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-489-033-1 fűzött
Magyarország - Budapest - tudós - egyetemi tanár - kézirathagyaték - 20. század - történelmi forrás - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2018" *** 001(439)(092)(093) *** 37(439-2Bp.)(092)(093) *** 091
[AN 3734175]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2019.
   A vadászat biológiai, társadalmi és gazdasági vonatkozásai : a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Orvoskara által szervezett tudományos ülés anyaga : Pécs, 2018. március 9. / [szerk. Mess Béla]. - [Pécs] : PTE ÁOK, cop. 2018. - 145 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-247-0 fűzött
Magyarország - vadászat - vadgazdálkodás - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 639.1(439)
[AN 3733808]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

372 /2019.
Hidas Zoltán (1971-)
   Törékeny értelemvilágaink : a világalakítás rendje és szabadsága / Hidas Zioltán. - Budapest : Gondolat, 2018. - 403 p. ; 24 cm. - (Conditio humana, ISSN 2560-0591 ; 5.)
Bibliogr.: p. 347-385.
ISBN 978-963-693-830-7 fűzött : 3500,- Ft
kultúratörténet - művelődéstörténet - világtörténelem - identitás
008(100) *** 930.85(100) *** 930.9 *** 316.63
[AN 3734121]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

373 /2019.
János-Széll István
   Hét nap az élet [elektronikus dok.] : a farkas / János-Széll István. - Szöveg (epub : 582 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151083. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ezoterika - elbeszélés - elektronikus dokumentum
133.25(0:82-32)
[AN 3726332]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2019.
Joyce, Kyara
   Áramlás : útjelzők nonduális keresőknek / Kyara Joyce. - [Budapest] : Tudatosság Kv., cop. 2018. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3087-6 fűzött
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3734328]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2019.
Sheldrake, Rupert (1942-)
Seven experiments that could change the world (magyar)
   Hét kísérlet, amely megváltoztathatja a világot : gyakorlati útmutató egy újfajta tudományos szemlélet kialakításához / Rupert Sheldrake ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-264.
ISBN 978-963-291-372-8 fűzött : 2590,- Ft
rejtély
001.94
[AN 3738336]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2019.
Szepes Mária (1908-2007)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 413 p. ; 24 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-983-7 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - okkultizmus - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3738452]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

377 /2019.
   Dimbes-dombos Sokoró : óvodapedagógusi segédlet. - [Tényő] : [Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyes.], [2018]. - 39 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület
Fűzött
Sokoró - természetvédelmi terület - óvodai nevelés - környezeti nevelés - tanári segédkönyv
502.4(439-2Sokoróalja) *** 37.033(072) *** 372.3(072)
[AN 3733557]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

378 /2019.
Hall, Judy (1943-)
Judy Hall's crystal companion (magyar)
   Varázslatos kristályok : 300 gyógyító kristály / Judy Hall ; [ford. Uzsoki Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 318 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 311.
ISBN 978-963-433-362-3 fűzött : 4999,- Ft
természetgyógyászat - kristály - ezoterika
548 *** 133.25
[AN 3733816]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

379 /2019.
Braun, Christina
Weltraum (magyar)
   A világűr : kukucskáló-ablakokkal / [írta Christina Braun] ; [ill. Joachim Krause] ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 13.)
ISBN 978-963-294-502-6 kötött
világűr - gyermekkönyv
524(02.053.2)
[AN 3738520]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

380 /2019.
   European radiation research, 2018 : the 44th Annual Meeting of the European Radiation Research Society : Pécs ..., August 21-25, 2018 / [ed. G. Sáfrány]. - [S.l.] : Self Publ., 2018. - 199 p. ; 26 cm
Előadáskivonatok. - Bibliogr.
Fűzött
biofizika - radiológia - konferencia-kiadvány
577.34 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3733845]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2019.
Oftring, Bärbel (1962-)
Im Zoo (magyar)
   Állatkert : kukucskáló-ablakokkkal / [írta Bärbel Oftring] ; [ill. Stefan Lohr] ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 21.)
ISBN 978-963-294-501-9 kötött
állatkert - gyermekkönyv
59.006(02.053.2)
[AN 3738511]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

382 /2019.
Bagdy Emőke (1941-)
   Önismeret, önazonpsság, önmegvalósítás [elektronikus dok.] / Bagdy Emőke ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (1 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9269-5 : 2990,- Ft
önismeret - mentálhigiénia - hangoskönyv
159.923.2 *** 613.865
[AN 3731807]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2019.
Becker, Helaine (1961-)
Stress less (magyar)
   Bízz magadban! : hasznos tippek és trükkök az ellazuláshoz / Helaine Becker ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-403-558-9 fűzött : 1990,- Ft
stresszkezelés - életvezetés - gyermekkönyv
612.06(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3733917]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2019.
Beratung aktiv - Selbstmedikation (magyar)
   Terápiás útmutató : mit mondjon a szakember a betegnek az öngyógyszerelésről? / [szerk. Szarvasházi Judit] ; [ford. Móczárné Mikola Ágnes]. - Budapest : Galenus, 2018. - 539 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Galenus könyvek, ISSN 1788-4632)
ISBN 978-963-7157-52-3 kötött
betegség - gyógyszeralkalmazás - öngyógyítás
616 *** 615.03 *** 615.89
[AN 3733740]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2019.
Byrne, Rhonda (1951-)
Daily teachings (magyar)
   Határtalan gondolatok / Rhonda Byrne ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - [382] p. : ill. ; 17 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-173-1 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3738423]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2019.
Csányi Vilmos (1935-)
   Beszélgetések a szerelemről és a szeretetről Csányi Vilmossal és Bánki Györggyel [elektronikus dok.] / [riporter] Révai Gábor. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151943. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-418-7
nemek lélektana - nemi szerep - szeretet - szerelem - párkapcsolat - interjú - elektronikus dokumentum
159.922.1(047.53) *** 316.37-055(047.53) *** 316.647.2(047.53) *** 392.6(047.53) *** 316.472.4(047.53)
[AN 3731555]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2019.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Running flow (magyar)
   A futás öröme [elektronikus dok.] : technikák a jobb teljesítményhez / Csíkszentmihályi Mihály, Philip Latter, Christine Weinkauff Duranso ; ford. Dövényi Ibolya. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151923. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-459-0
futás - sportlélektan - elektronikus dokumentum
159.9 *** 796.422.01
[AN 3731458]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2019.
Giordano, Raphaëlle (1974-)
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une (magyar)
   Akkor kezdődik a második életed, amikor megérted, hogy csak egy van.. [elektronikus dok.] / Raphaëlle Giordano ; ford. Balla Katalin. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: A második életed akkor kezdődik, amikor megérted, hogy csak egy van. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151692. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-88-4
francia irodalom - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - regény - elektronikus dokumentum
613.865(0:82-31) *** 159.923.2(0:82-31) *** 840-31=945.11
[AN 3729874]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2019.
Grün, Anselm (1945-)
Quellen der Kraft (magyar)
   Belső erőforrásaink / Anselm Grün ; [ford. Somfai Boglárka]. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2018, cop. 2017. - 112 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-615-5045-77-6 fűzött : 1600,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3738472]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2019.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2018-. - 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1-053.3 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3738563]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 2018. - 321 p.
ISBN 978-963-405-950-9 kötött : 3999,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3738564] MARC

ANSEL
UTF-8391 /2019.
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület. Országjáró konferencia (8.) (2018) (Pécs)
   VIII. Országjáró Konferencia : Pécs, 2018. szeptember 29. : porgram, előadáskivonatok / [szerk. Varga József] ; [rend., közread. a] Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület. - Budapest : M. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyes., [2018]. - 35 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2960-3 fűzött
pszichoterápia - konferencia-kiadvány
615.851 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3733982]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2019.
Malignus Lymphoma Konferencia (21.) (2018) (Debrecen)
   XXI. Malignus Lymphoma Konferencia : Debrecen ..., 2018. május 24-26. : program és előadáskivonatok. - [Debrecen] : [MHTT], [2018]. - 99 p. ; 28 cm
Rend., közread. a Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság
Fűzött
hematológia - nyirokcsomó-daganat - konferencia-kiadvány
616-006.44 *** 612.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3734024]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2019.
Meeker, Margaret J.
Strong mothers, strong sons (magyar)
   Anya és fia : az anyai jelenlét ereje / Meg Meeker ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 343 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 333-343.
ISBN 978-615-5783-11-1 fűzött : 3790,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - anyaság - fiú - életvezetés - gyermeklélektan - családi nevelés
613.865-055.2-055.52 *** 159.922.1-055.1 *** 37.018.1
[AN 3734144]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2019.
Mihály András (1952-)
   Az emberi test anatómiája, szövettana és fejlődése / Mihály András. - 2. kiad. - Szeged : SZEK JGYFK, 2018. - 213 p. : ill. ; 24 cm
borító és gerinccím: Anatómia
ISBN 978-615-5455-94-0 fűzött
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 3738500]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2019.
Mocsonoky Anna
   Autista a gyermekem : 13 személyes élettörténet küzdelemről és elfogadásról / Mocsonoky Anna. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 304 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 300-303.
ISBN 978-963-304-688-3 fűzött : 3500,- Ft
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3734378]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2019.
   Mofetta : a Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdő kiadványa / [szerk. L. Csépányi Katalin] ; [kiad. a Mofetta 2003 Kft.]. - Mátraderecske : Mofetta 2003 Kft., [2018]. - 87 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-2528-0)
Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdő
Mátraderecske - gyógyfürdő - szén-dioxid
615.838(439-2Mátraderecske) *** 546.264-31
[AN 3734590]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2019.
   Német orvosi szaknyelv : írásbeli feladatok az egészségügyi szaknyelvi vizsgára : közép európai referenciakeret : B1 szint alapfok, B2 szint középfok, C1 szint felsőfok / [szerk. Móritz Sára, Nagy Tímea] ; [közread. a] PTE Profex Nyelvvizsgaközpont. - [Pécs] : PTE Profex Nyelvvizsgaközp., 2018. - 217 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-429-275-3 fűzött
német nyelv - szaknyelv - orvostudomány - nyelvvizsga - példatár
61 *** 803.0(079.1)=945.11
[AN 3733973]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2019.
   Optikai koherencia tomográfia a szemészetben [elektronikus dok.] / szerk. Récsán Zsuzsa, Nagy Zoltán Zsolt. - Szöveg (pdf : 17 MB). - Budapest : Semmelweis, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150851. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-438-8
szemészet - orvosi diagnosztika - elektronikus dokumentum
617.7-073(078)
[AN 3724119]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2019.
Pécsi Sürgősségi Napok (13.) (2018)
   XIII. Pécsi Sürgősségi Napok : 2018. szeptember 21-22. : előadáskivonatok = XIII. Critical Care Days in Pécs : 21-22th September 2018 : abstracts / szerk. Betlehem József [et al.] ; [rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar]. - Pécs : PTE ETK, 2018. - 43 p. ; 21 cm
Az előadáskivonatok csak magyar nyelven
ISBN 978-963-429-274-6 fűzött
sürgősségi ellátás - elsősegélynyújtás - konferencia-kiadvány
616-039.74 *** 614.88 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3733998]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2019.
Stull, Kyle (1980-)
Complete guide to foam rolling (magyar)
   A hengerezés kézikönyve : SMR-rel a sérülések megelőzéséért, a mozgékonyabb, hajlékonyabb testért és a teljesítmény fokozásáért / Kyle Stull ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 236, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 978-963-475-109-0 fűzött : 3990,- Ft
fitnesz
613.71
[AN 3734171]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2019.
Titkos Csaba (1958-)
   Önismereti alapok : nézőpontok, folyamatok, módszerek / Titkos Csaba ; [... kiad. a ... PTE KTK]. - 2. átd. kiad. - Pécs : PTE KTK, 2018. - 173 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-429-244-9 fűzött
lélektan - önismeret - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 3733854]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2019.
Tolle, Eckhart (1948-)
Enlightened relationships (magyar)
   Megvilágosodott kapcsolatok : a jelenlét begyakorlásának végső terepe / Eckhart Tolle ; [ford. Domján László]. - Budapest : Agykontroll, [2018]. - 16 p. ; 13x14 cm + CD
ISBN 978-963-7491-60-3 kötött : 4500,- Ft
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3734112]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2019.
Yudelove, Eric Steven (1946-)
100 days to better health, good sex & long life (magyar)
   100 nap a jobb egészségért, a jó szexért és a hosszú életért : a taoista jóga útmutatója és a chi kung / Eric Steven Yudelove ; [ford. Mihajlovic Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 297 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-373-5 fűzött : 2890,- Ft
torna - jóga - taoizmus
613.71 *** 294.527 *** 299.513
[AN 3738334]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

404 /2019.
   Pneumobil 10 : jubileumi évkönyv : jubilee book / [szerk. ... Pekk Enikő, Koncz János, Tamás Endre] ; [közread. az] Aventics Hungary Kft. - Eger : Aventics Hungary Kft., 2018. - 111 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-1783-9 kötött
Magyarország - pneumatika - jármű - 21. század
681.523 *** 62-85 *** 629(439)"200/201"
[AN 3734052]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

405 /2019.
Creative Construction Conference (2018) (Ljubljana)
   CCC2018 [elektronikus dok.] : Creative Construction Conference : 30 June - 3 July 2018, Ljubljana, Slovenia : proceedings / ed.-in-chief Miklós Hajdu, Mirosław J. Skibniewski. - Szöveg (pdf : 78.8 MB). - Budapest : Diamond Congress, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152203. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5270-45-1
építőipari tervezés - szerkezettervezés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
69.001 *** 624.04 *** 061.3(497.12-2Ljubljana)
[AN 3733454]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

406 /2019.
Bordet-Petillon, Sophie
Aéroport et avions animés (magyar)
   Éjjel-nappal a repülőtéren : az utasszállítótól a vadászrepülőgépig : [több mint 50 mozgatható résszel!] / írta Sophie Bordet-Petillon ; illusztrálta Marc-Étienne Peintre ; [ford. Beke Zsolt]. - Budapest : Kolibri, 2018. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-437-323-0 kötött : 5999,- Ft
repülőtér - repülőgép - gyermekkönyv - képeskönyv
656.71(02.053.2) *** 629.73(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3733968]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2019.
   Közlekedésfejlesztés Magyarországon, 2018 / [fel. szerk. Hamarné Szabó Mária] ; [... kiad. a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara]. - [Budapest] : Budapesti és Pest M. Mérnöki Kamara, [2018]. - 162 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
A Siófokon, 2018. május 15-17. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80452-5-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - közlekedésügy - közlekedésszervezés - közlekedésbiztonság - 21. század
656(439)"200/201" *** 338.47(439)"200/201" *** 656.08(439)"200/201"
[AN 3733531]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

408 /2019.
Bradshaw, John (1950-)
Cat sense (magyar)
   Macskafejjel : legyél a cicád legjobb barátja a tudomány segítségével / John Bradshaw ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 394, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 372-393.
ISBN 978-963-475-100-7 fűzött : 3490,- Ft
macska - állattartás - etológia
636.8 *** 591.5
[AN 3734172]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2019.
Klett, Manfred
Principles of biodynamic spray and compost preparations (magyar)
   Alapelvek a biodinamikus komposztoltó és permetező preparátumok használatához / Manfred Klett ; [ford. Treiber Gabriella] ; [közread. a] Biodinamikus Közhasznú Egyesület. - [Budapest] : Biodinamikus Közhasznú Egyes., 2018. - 102 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3158-3 fűzött
biogazdálkodás - ezoterika
631.147 *** 133.25
[AN 3734140]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2019.
Koppensteiner, Elisabeth (1959-)
Ökologischer Pflanzenschutz im naturnahen Garten (magyar)
   Növényvédelem vegyszerek nélkül a kiskertekben / Elisabeth Koppenstein ; [ford. Szabó Árpád]. - Budapest : Cser, 2018. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-536-3 fűzött : 3495,- Ft
biológiai növényvédelem - amatőr kertészkedés
634 *** 632.937
[AN 3733649]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

411 /2019.
Gundel Károly (1883-1956)
   Kleines ungarisches Kochbuch / Károly Gundel ; überarb. Ferenc Gundel und Imre Gundel ; [aus dem Ungarischen von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - 31. Aufl. - Budapest : Corvina, [2018]. - 116 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5936-7 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3738546]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2019.
Nagy Lajos, E.
   La cucina ungherese in poche parole : cucinare all' ungherese / Lajos E. Nagy ; [trad. Barbara Tihanyi]. - Budapest : Taramix, 2018. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5186-65-3 fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3734292]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2019.
Nagy Lajos, E.
   La cuisine hongroise abrégée : comment cuisiner à la hongroise / Lajos E. Nagy ; [... trad. par Jolán Pánczél]. - Budapest : Taramix, 2018. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5186-64-6 fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3734293]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2019.
Nagy Lajos, E.
   Hungarian cuisine in a nutshell : let's cook in Hungarian / Lajos E. Nagy ; [english text Máté Kintner]. - Budapest : Taramix, 2018. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5186-62-2 fűzött
Magyarország - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3734277]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2019.
Nagy Lajos, E.
   Ungarische Küche kurz und bündig : so kochen wir in Ungarn / Lajos E. Nagy ; [Deutscher Text Erika Lívia Várkonyi]. - Budapest : Taramix, 2018. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5186-63-9 fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3734296]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2019.
Nagy Lajos, E.
   Vengerskaâ kulinarnaâ kniga, korotko i âsno : kak gotovitʿ po-vengerski / Lajos E. Nagy ; [russkij tekst Ágnia Basáné Teveli]. - Budapest : Taramix, 2018. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5186-66-0 fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3734286]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

417 /2019.
Almási Kitti
   Irigység, kibeszélés, rosszindulat : értsük meg, hogy ne gyengítsen! / Almási Kitti. - Budapest : Kulcslyuk K., 2018. - 212, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5281-97-6 fűzött : 3360,- Ft
irigység
179.8
[AN 3734202]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2019.
   A szeretet jókívánságai / [szerk. Tőzsér Richárd]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2018. - 124 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 43.)
ISBN 978-963-9757-37-0 kötött : 1490,- Ft
szeretet - magyar irodalom - világirodalom - aforizma
177.61(0:82-84) *** 82-84=945.11 *** 894.511-84(082)
[AN 3738469]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2019.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Minden napra szeretet / Tatiosz ; [!ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2018. - 125 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 39.)
ISBN 978-963-9757-28-8 kötött : 1490,- Ft
szeretet - magyar irodalom - aforizma
177.61(0:82-84) *** 894.511-84
[AN 3738467]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

420 /2019.
Almási Tibor (1948-)
A bibliaértelmezés alapelvei (angol)
   Principles of biblical interpretation / by Tibor Almási ; [transl. by István Szabadi] ; [publ. by the] Baptist Theological Seminary. - Budapest : Baptist Theological Seminary, cop. 2018. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-615-80759-2-3 fűzött
bibliakutatás - hermeneutika
225.01
[AN 3734289]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2019.
   Átölelt az Isten : irodalmi antológia / [főszerk. Rátz Ottó] ; [közread. a Gyermekjóléti Alapítvány]. - Pápa : Gyermekjóléti Alapítvány, 2018. - 67 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1555-2 fűzött : 3000,- Ft
vallásos irodalom - antológia
244(0:82-822)
[AN 3733714]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2019.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 1919 p., XIV t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-361-664-2 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 3738305]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2019.
Catechismo della Chiesa cattolica : compendio (magyar)
   A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018, cop. 2006. - 245 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-277-763-4 fűzött : 1300,- Ft
katolikus egyház - katekizmus
238.1 *** 282
[AN 3738568]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2019.
Fekete Ágnes
   4 hét : adventi gondolatok / Fekete Ágnes ; [graf. Mészáros Márta M.]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2018. - 85 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-310-2 fűzött : 800,- Ft
advent - elmélkedés
242 *** 398.332.41
[AN 3738540]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2019.
Gánóczy Sándor (1928-)
Vivre notre mort en chrétien (magyar)
   Megélni halálunkat : keresztény megfontolások / Gánóczy Sándor ; [ford. Mártonffy Marcell]. - Pannonhalma : Bencés K., 2018. - 173, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-125-0 fűzött : 3500,- Ft
bioetika - vallási erkölcs - halál - haldoklás
241 *** 174 *** 236.1
[AN 3733595]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2019.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Boldog házasság / Gyökössy Endre. - 4. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2018]. - 158, [1] p. ; 19 cm
Kötött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-181-6)
 (hibás ISBN 978-963-696-181-7)
házasság - vallásos irodalom
244 *** 265.5
[AN 3738382]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2019.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Seven things you should know about divine healing (magyar)
   Az isteni gyógyulás hét alapelve / Kenneth E. Hagin ; [ford. Németh S. Judit]. - 3. megújított kiad. - Budapest : Patmos Records, 2018, cop. 2015. - 105 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5526-10-7 fűzött : 790,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3738192]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2019.
HerCzog, David W.
   Apokalipszis - most [elektronikus dok.] / David W. Herczog. - Szöveg (pdf : 1.1 MB) (epub : 28.9 MB). - Komárom : St.E. Kvk., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152329. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-3198-9 (pdf)
ISBN 978-615-00-3199-6 (epub)
vallásos irodalom - regény - elektronikus dokumentum
244(0:82-31)
[AN 3734587]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2019.
HerCzog, David W.
   Meztelen a király [elektronikus dok.] : démoni hadüzenet? / David W. Herczog. - Szöveg (pdf : 1.3 MB) (epub : 47.9 MB). - Komárom : St.E. Kvk., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152285. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81084-7-8 (pdf)
ISBN 978-615-81084-8-5 (epub)
vallásos irodalom - regény - elektronikus dokumentum
244(0:82-31)
[AN 3734246]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2019.
HerCzog, David W.
   A nagy parázna [elektronikus dok.] / David W. HerCzog. - Szöveg (pdf : 1.5 MB) (epub : 54.7 MB). - Komárom : St.E. Kvk., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152328. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81096-3-5 (pdf)
ISBN 978-615-81096-4-2 (epub)
vallásos irodalom - regény - elektronikus dokumentum
244(0:82-31)
[AN 3734581]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2019.
   Híd az égbe : a világ legszebb imái / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-550-8 kötött : 1600,- Ft
világirodalom - ima
243 *** 82-141=945.11
[AN 3738330]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2019.
   "A hit harca". "Jöjj és kövess engem!" : szombatiskolai tanulmányok, 2018. második félév / szerzők ... Antonino Di Franca ; [ford. Varga Géza, Tanucsev Anton] ; [kiad. Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Misszióegyesület Generál Konferenciája]. - Szeged : Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nk. Misszióegyes. Generál Konferenciája, [2018]. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80765-3-1 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80765-4-8)
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3734193]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2019.
   Imakönyv : római katolikusok részére. - 7. kiad. - Kecskemét : Korda, 2018. - 526 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9554-21-4 kötött
katolikus egyház - imakönyv
282 *** 243
[AN 3738543]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2019.
Ingebretsen, Richard
Joseph Smith and modern astronomy (magyar)
   Joseph Smith és a modern csillagászat / Richard Ingebretsen ; [ford. Rimbauer Péter]. - Sopron : Kolob Kv., 2018. - 62 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Smith, Joseph (1805-1844)
Egyesült Államok - teremtés - mormon egyház - 19. század - egyházi személy
213 *** 289.3(73)(092)Smith,_J.
[AN 3733587]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2019.
Jakes, Thomas Dexter (1957-)
Why? Because you are anointed! (magyar)
   Istenem, miért? Azért, mert kiválasztott vagy! / T. D. Jakes ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2018. - 46 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81022-2-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3734012]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2019.
   Kövek Isten házához : [ünnepi kötet Várnai Jakab OFM 60. születésnapjára] / szerk. Kék Emerencia, Szatmári Györgyi, Tóth Beáta] ; [közread. a] Sapientia Főiskola. - Budapest : Sapientia Főisk., 2018. - 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88356-7-3 fűzött : 3990,- Ft
teológia - emlékkönyv
23/28 *** 23
[AN 3734013]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2019.
Labbé, Brigitte (1960-)
Croire et savoir (magyar)
   Hinni és tudni / Brigitte Labbé, P.-F. Dupont Beurier ; ill. Jacques Azam ; [ford. Somorjai Gabi]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2018. - 38, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Filó-faló, ISSN 2416-0334 ; 9.)
ISBN 978-963-314-123-6 kötött : 1900,- Ft
hit - gyermekkönyv
234.2(02.053.2)
[AN 3733684]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2019.
Mária Julianna
   Mária Julianna lelki naplója : XVI. kötet. - Szigethalom : West-Graph Kft., 2018. - 248 p. ; 21 cm
 (hibás ISBN 963-650-548-9)
 (hibás ISBN 963-04-8701-2)
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3734099]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2019.
Marie de la Trinité soeur (1901-1942)
Colloquio interiore (magyar)
   Jézus szól : egy jeruzsálemi klarissza élete és feljegyzései / Marie de la Trinité ; Hans Urs von Balthasar előszavával ; [ford. Majsai Mór és Várnai Jakab]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 320 p., [8] t. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-749-8 fűzött : 2900,- Ft
Marie de la Trinité soeur (1901-1942)
Svájc - klarisszák - apáca - 20. század - vallásos irodalom
271.973(494)(092)Marie_de_la_Trinité *** 244
[AN 3734318]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2019.
Mathewes-Green, Frederica (1952-)
The Jesus prayer (magyar)
   Jézus-ima, a szív Istenre hangolása / Frederica Mathewes-Green ; [ford. Terék Tihamér és Verdes Sándor]. - Budapest : Zöld-S Studio, 2018. - 225 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80701-1-9 fűzött : 3860,- Ft
imádkozás - görög katolikus egyház
248.143 *** 281.5.018.2
[AN 3733755]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2019.
   "...mindenkor számot adni..." : a Tatai Református Egyházmegye emlékkönyve a reformáció 500. évében / [szerk. Máté László]. - Komárom : Tatai Református Egyházmegye, 2018. - 89 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1230-8 kötött
Tatai Református Egyházmegye
református egyház - egyháztörténet
284.2(439-03Tatai_Egyházmegye)
[AN 3733796]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2019.
Molnár Imre (1956-)
Jerzy Popiełuszko élete és mártírhalála (lengyel)
   Jerzy Popiełuszko życie i mȩczeństwo / Imre Molnár ; [przekł. Krzysztof Wołosiuk]. - [Budapest] : Méry Ratio, 2018. - 147 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-5700-51-4 kötött : 19 EUR
Popiełuszko, Jerzy (1947-1984)
Lengyelország - katolikus pap - állami terror - 20. század
282(438)(092)Popiełuszko,_J. *** 323.282(438)"197/198"
[AN 3734077]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2019.
Molnár Miklós (1929-2015)
   Isten munkája a család életében : az 1Móz 37-50 alapján / Molnár Miklós. - 2. utánny. - Budapest : Kálvin, 2018. - 91 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-011-8 fűzött : 600,- Ft
vallási erkölcs - család
241 *** 173 *** 265.5
[AN 3738327]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2019.
Ni Huaching (1925-)
Tao: the subtle universal law (magyar)
   Tao: a leheletfinom, egyetemes törvény / Ni Hua-Ching ; [ford. Berkics György]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2018, cop. 2004. - XVI, 173 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
ISBN 963-9219-38-X fűzött : 2500,- Ft
taoizmus - okkultizmus
299.513 *** 133.25
[AN 3738399]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2019.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Legyetek világító emberek / Prohászka Ottokár ; [... szerk. Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2018]. - 80, [7] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-696-754-3 kötött : 1800,- Ft
katolikus egyház - prédikáció
252 *** 282
[AN 3738318]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2019.
Rosche, Johannes
Leben in Gottes Hand (magyar)
   Éljünk Isten tenyerén! : a felhők fölött mindig kék az ég / Johannes Rosche ; [ford. Őry Miklós] ; [átd. és kibőv. Bánk József]. - 5. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2018]. - 178, [10] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-696-778-9 kötött : 1680,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3738325]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2019.
Sarah, Robert (1945-)
Dieu ou rien (magyar)
   Isten vagy a semmi : beszélgetés a hitről / Robert Sarah bíboros ; [riporter] Nicolas Diat ; [ford. Barsi Balázs]. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018, cop. 2015. - 262, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 978-963-277-569-2 fűzött : 2600,- Ft
Sarah, Robert (1945-)
Guinea - katolikus pap - 20. század - 21. század - életútinterjú - hit
234 *** 282(665.2)(092)Sarah,_R.(047.53)
[AN 3738565]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2019.
Szénási Sándor (1925-2001)
   "Megtaláltuk a Messiást!" : református konfirmációi olvasókönyv / [írta Szénási Sándor] ; [a rajzokat kész. Pap Klára]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kálvin, 2018. - 256, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-558-217-4 kötött : 950,- Ft
vallásoktatás - református egyház - oktatási segédlet
284.2(072) *** 268(072)
[AN 3738536]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2019.
   Szent László-év 2017 : Sopronkövesd, Nagycenk, Nagyvárad / [szerk. Keszei István] ; [kiad. a Friends of Europe Egyesület]. - Nagycenk : Friends of Europe Egyes., [2018]. - 54 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2235-2 fűzött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Nagycenk - Magyarország - Sopronkövesd - Nagyvárad - szent - uralkodó - kultusz - helyismeret - 11. század
235.3(092)László,_I. *** 943.9(092)László,_I. *** 394.944 *** 908.439-2Nagycenk *** 908.439-2Sopronkövesd *** 908.498.4-2Nagyvárad
[AN 3733432]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2019.
Szente Pál (1944-)
   Tantrikus istenhit [elektronikus dok.] : a tantrikus perszonális teista ismeret- és hitrendszer előzményei és alapjai / Szente Pál. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Komárom : St.E. Kvk., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152185. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81096-0-4
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3733333]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2019.
Szula Edit
   Aranykönyv : képes gyermekbiblia : Ó- és Újszövetség / írta és ill. Szula Edit. - [Budapest] : Patmos Records, [2018]. - 269, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5526-87-9 kötött : 6490,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3738481]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

452 /2019.
   Dynamics of class and stratification in Poland [elektronikus dok.] / Irina Tomescu-Dubrow [et al.]. - Szöveg (pdf : 7 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151995. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-155-4)
Lengyelország - társadalmi mobilitás - társadalmi rétegződés - társadalmi egyenlőtlenség - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
316.444(438)"195/201" *** 316.344(438)"195/201"
[AN 3731910]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2019.
Gregor Anikó
   Nőügyek 2018 [elektronikus dok.] : társadalmi problémák és megoldási stratégiák : a kutatási eredmények összefoglalója / szerzők Gregor Anikó és Kováts Eszter ; ... ill. Krasznahorkai Emma ; [közread. a] Friedrich-Ebert-Stiftung. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152224. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80161-7-9
Magyarország - nők a társadalomban - esélyegyenlőség - egyenjogúság - munkaerőpiac - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
316.37-055.2(439)"201" *** 342.726-055.2(439)"201" *** 331.5-055.2(439)"201"
[AN 3733612]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2019.
   Hankiss 8van? : találjuk ki...! : tanulmányok Hankiss Elemér tiszteletére / [szerk. Miszlivetz Ferenc] ; [közread. a] Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ... - 2. jav. kiad. - Kőszeg : IASK ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 2018. - 308 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-17-6 fűzött : 4800,- Ft : 15 EUR
szociológia - emlékkönyv
316(439)
[AN 3738314]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2019.
Hankiss Elemér (1928-2015)
   In memoriam Hankiss Elemér / [szerk. Bokányi Péter] ; [közread. a] Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ... - 2. bőv. kiad. - Kőszeg : IASK ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 2018. - 55 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5753-19-0 fűzött : 2015,- Ft : 7 EUR
szociológia
316
[AN 3738311]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2019.
   Românii din Ungaria, 2014-2016 / [... publ. de Centrul de Documentare şi Informare al Autoguvernării Ţară Românilor din Ungaria]. - Giula : Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU, 2018. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0688-8 fűzött
Magyarország - magyarországi románok - kisebbségi önkormányzat - 21. század
316.347(=590)(439) *** 323.1(=590)(439)"201" *** 352(439)(=590)
[AN 3733385]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2019.
Sípos Ete Álmos (1937-2015)
   Hívő édesanyák / Sípos Ete Álmos ; [szerk. Margit István] ; [kiad. az Ébredés Alapítvány]. - Pécel : Ébredés Kv., 2018. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80861-5-8 fűzött
anya - vallásos irodalom
316.37-055.52-055.2 *** 244
[AN 3733984]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

458 /2019.
Gedényiné Gaál Zsuzsanna (1925-)
   Zsuzsi néni illemtankönyve : örök értékek nyomában / Gedényi Zsuzsanna. - Budapest : Tinta, 2018, cop. 2003. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9372-56-6 fűzött : 2990,- Ft
ISBN 963-9372-56-0
illemtan
395
[AN 3738523]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2019.
   Heimatmuseen im Komitat Weissenburg = Tájházak Fejér megyében. - [Mány] : [Fejér M. Német Önkormányzatok Szövets. Egyes., [2018]. - 44 p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
ISBN 978-615-00-2681-7 fűzött
Fejér megye - néprajz - falumúzeum - magyarországi svábok
39(=30)(439.118) *** 069(439.118)
[AN 3733358]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2019.
   Kedvenc mondókáim / [ill. Hankószky Ildikó]. - [Nyíregyháza] : [Magánkiad.], 2018. - 31 p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-615-00-3036-4 kötött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3733925]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2019.
Kóka Rozália (1943-)
   Katyika meg Matyika : bukovinai székely népmesék / gyűjt. és feld. Kóka Rozália. - 2. jav. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-64-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3738339]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2019.
   Mesék feleségekről és férjekről / vál. Csóka Judit. - Budapest : Corvina, 2018. - 361 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6531-3 kötött : 3490,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 3733900]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

463 /2019.
Adriano, Pino
La via dei conventi (angol)
   Nationalism and terror [elektronikus dok.] : Ante Pavelić and ustasha terrorism from fascism to the cold war / Pino Adriano and Giorgio Cingolani ; transl. by Riccardo James Vargiu. - Szöveg (pdf : 19.6 MB). - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151928. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-206-3)
Pavelić, Ante (1889-1959)
Jugoszlávia - fasizmus - horvátok - történelem - második világháború - politikus - elektronikus dokumentum
329.18(497.1)(=862)"192/195" *** 949.71"192/197" *** 321.64(497.13)"194" *** 32(497.13)(092)Pavelić,_A.
[AN 3731474]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2019.
   Egy hajszál súlya [elektronikus dok.] : menekült emberek történetei / szerk. Tatár Babett, Vida Judith ; kiad. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Budapest : BMSZKI, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151485. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86443-5-0
Magyarország - menekült - szociális gondozás - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
325.254.4(=00)(439)(047.53) *** 364.442(439)"201" *** 364.65-054.72
[AN 3728587]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2019.
Gábor Ferenc
   Írmagja se maradjon! : [Gyanta, 1944. szeptember 24.] / Gábor Ferenc. - 2. magánkiad. - Budapest : [Magánkiad.], 2018. - 109 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 108.
Fűzött
Erdély - nemzetiségi tisztogatás - határon túli magyarság - második világháború
323.282(498)"1944" *** 323.12(=945.11)(498)"1944"
[AN 3733457]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2019.
Lantai András
   Csak a Fidesz!? : politikai szösszenetek / Lantai András. - [S.l.] : Publio, 2018. - 101 p. ; 21 cm
Fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - publicisztika
323(439)"200/201"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3733574]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2019.
Müller, Jan-Werner (1970-)
Was ist Populismus? (magyar)
   Mi a populizmus [elektronikus dok.] / Jan-Werner Müller ; ford. Konok Péter. - Szöveg (epub : 734 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-410-1
demokrácia - populizmus - elektronikus dokumentum
321.7 *** 329populizmus
[AN 3718745]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

468 /2019.
   The apocalyptic complex [elektronikus dok.] : perspectives, histories, persistence / ed. by Nadia Al-Bagdadi, David Marno, and Matthias Riedl. - Szöveg (pdf : 13.6 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2018. - (Comparative studies in religion, history, and society, ISSN 2219-8717)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151938. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5225-26-0
történelem - válság - világvége - civilizáció - elektronikus dokumentum
94 *** 236 *** 008
[AN 3731540]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2019.
Badiny Jós Ferenc (1909-2007)
   A magyarság igaz őstörténelme / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : Angyali Menedék K., 2018. - 749 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: Igaz történelmünk vezérfonala ÁrpádigÞ; A Táltos IstenÞ; Jézushitű AtillaÞ; A magyar Szent KoronaÞ; Az istenes honfoglalók. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80246-9-3 kötött : 9990,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3738453]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2019.
   Elisabetta : scritti ungheresi I / a cura di Adriano Olivari. - [Budapest] : [Olivari, A.], cop. 2018. - 83 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2629-9 fűzött
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - magyar irodalom - 19. század - antológia - fordítás
943.9(092)Erzsébet(0:82-822) *** 894.511-822=50
[AN 3733370]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2019.
Fettich Nándor (1900-1971)
   Magyar régészek a háborús Kijevben : Fettich Nándor kijevi naplója és László Gyula naplótöredéke / [sajtó alá rend.] Fodor István ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - Budapest : MNM, 2018. - 127 p. : ill., ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-92-5 fűzött
Fettich Nándor (1900-1971)
László Gyula (1910-1998)
Kijev - Magyarország - régész - magyar irodalom - második világháború - 20. század - tanulmányút - napló
902(439)(092)László_Gy.(0:82-94) *** 355.48(47-2Kïiv)"1941/1942"(0:82-94) *** 894.511-94 *** 902(439)(092)Fettich_N.(0:82-94)
[AN 3734396]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2019.
Gombrich, Ernst Hans Josef (1909-2001)
Weltgeschichte von der Urzeit bis zur Gegenwart (átd. kiad.) (magyar)
   Rövid világtörténelem fiataloknak / Ernst H. Gombrich ; [Leonie Gombrich előszavával] ; [Diószegi István utószavával] ; [ford. Dániel Anna, ... Bogdanov Edit] ; [ill. ... Csorba Vera]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 351 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Megj. "Rövid világtörténet fiataloknak" címmel is
ISBN 978-963-09-9399-9 kötött : 3800,- Ft
világtörténelem
930.9(035)
[AN 3738412]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2019.
Hausel László
   Volt egyszer egy mezőváros.. : Tállya régi képeslapokon / [összegyűjt. és írta Hausel László és Hausel Sándor]. - [Bercel] : Hausel S., [2018]. - 60, [2] p. : ill., részben színes ; 10x21 cm
Spirál fűzéssel. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-2988-7 fűzött
Tállya - helytörténet - helyismeret - 20. század - képes levelezőlap
943.9-2Tallya(084.1) *** 796.5(439) *** 908.439-2Tállya(084.1)
[AN 3733316]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2019.
Massie, Robert K. (1929-)
Catherine the Great (magyar)
   Nagy Katalin : egy asszony portréja / Robert K. Massie ; [ford. Szántai Zita és Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 655 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 631-634.
ISBN 978-963-635-672-9 kötött : 5499,- Ft
Katalin (Oroszország: cárnő), II., Nagy (1729-1796)
Oroszország - uralkodó - 18. század
947(092)Katalin,_II.
[AN 3738378]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2019.
   Mosonmagyaróvár / [összeáll. Tuba László]. - Feketeerdő : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2018. - 460 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80753-7-4 kötött
Mosonmagyaróvár - helytörténet - helyismeret
943.9-2Mosonmagyaróvár *** 908.439-2Mosonmagyaróvár
[AN 3733643]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2019.
Nagy Ferencné Kondics Erzsébet (1934-)
   Adalék 1956-hoz egy átélő szemszögéből id. Frivaldszky János: A Petőfi Sándor Első Egyetemi Nemzetőr Ezred megalakulása című könyvéhez / Nagy Ferencné Kondics Erzsébet. - [S.l.] : Magánkiad., 2018. - 31, [1] p. ; 21 cm
Fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3734010]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2019.
   Polsko - węgierska mozaika = Lengyel - magyar mozaik / Izabela Gass [et al.] ; [wyd. ... Polski Instytut Badawczy i Muzeum ...]. - Budapeszt : Polski Inst. Badawczy i Muz., 2018. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lengyel Kutatóintézet és Múzeum könyvtára, ISSN 2631-0872 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80239-8-6 fűzött : 700,- Ft : 10 PLN
Magyarország - Lengyelország - történelmi kapcsolat
943.9 *** 943.8 *** 327(439) *** 327(438)
[AN 3733450]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2019.
Romsics Ignác (1951-)
   Erdély elvesztése, 1918-1947 [elektronikus dok.] / Romsics Ignác. - Szöveg (epub : 11 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150861. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-180-5
Erdély - magyar történelem - történelem - trianoni békeszerződés - két világháború közötti időszak - 1945 utáni időszak - párizsi békeszerződések (1947) - elektronikus dokumentum
943.9"191/194" *** 943.921"191/1920" *** 949.8"192/194" *** 341.382"1946/1947"
[AN 3724144]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2019.
Stiglerné Bakos Anna
   Székesfehérvár régen és ma, 972-2016 / Stiglerné Bakos Anna ; [kiad. a Városi Levéltár és Kutatóintézet]. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., cop. 2018. - 209 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 208-209.
ISBN 978-963-8406-17-0 kötött
Székesfehérvár - helytörténet
943.9-2Székesfehérvár
[AN 3734446]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2019.
Szabó Előd
   Csenger város családjai / Szabó Előd. - Miskolc : Szerző, 2018. - 295 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89771-3-7)
Csenger - családtörténet - családfa
929.52(439-2Csenger)
[AN 3734137]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2019.
Szeremlei Sámuel (1837-1924)
   Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéről / írta Szeremlei Samu ; [közread. az 1848-49. Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület]. - [Komárom] : 1848-49. Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyes., [2018]. - 360 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Emich, 1867. - Bibliogr.
Kötött
1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar történelem - történelmi forrás - hasonmás kiadás
943.9"1848/1849"(093) *** 094/099.07
[AN 3733787]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2019.
   Tanulmányok a Kisalföld múltjából / szerk. Áldozó István, Dancsecz Mónika, Hegedüs Zoltán. - Győr : MNL Győr-Moson-Sopron M. Lvt., 2018. - 223 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Kisalföldi szemle, ISSN 1587-8147 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7228-39-1 fűzött
Győr vármegye - helytörténet
943.9-35Győr
[AN 3733744]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2019.
   Történelmi útvesztők : válogatás a Napi Történelmi Forrás szerzőinek írásaiból II. / szerk. György Sándor, Hajnáczky Tamás, Kanyó Ferenc. - Budapest : Gondolat, 2018. - 376 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-859-8 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - világtörténelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.9 *** 930.85(439) *** 930.85(100)
[AN 3734084]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2019.
Tóthné Unghy Ilona (1954-)
   A kastélyos falu : Erdőtarcsa képes krónikája a kezdetektől napjainkig / Tóthné Unghy Ilona ; kész. "Simontornya Múltjáért Alapítvány" gondozásában. - Simontornya : Simontornya Múltjáért Alapítvány, 2018. - 656 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88978-9-3 kötött
Erdőtarcsa - helytörténet - helyismeret
943.9-2Erdőtarcsa *** 908.439-2Erdőtarcsa
[AN 3733983]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2019.
Wágenhoffer Gergely
   Románd története / Wágenhoffer Gergely ; [közread.] Románd község Önkormányzata. - Románd : Önkormányzat, 2018. - 516 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7692-99-4 kötött
Románd - helytörténet
943.9-2Románd
[AN 3733647]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

486 /2019.
Csáky Károly (1950-)
   Emléktáblák, szobrok, emlékhelyek I / Csáky Károly. - Ipolyság ; [Nagyoroszi] : Szerző, 2018. - 103 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 88-90.
ISBN 978-615-00-1664-1 fűzött
Ipoly mente - helyismeret - emlékhely - emléktábla
908.437.6Ipoly-mente *** 725.94(437.6Ipoly-mente)
[AN 3733992]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2019.
   "Értékeskönyv" : bepillantás a Tatai-medence Értéktár gyűjteményébe és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság tevékenységébe. - Tata : MZNT, 2018. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1422-7 fűzött
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
Komárom-Esztergom megye - Tatabánya - helyismeret - szabadegyetem
908.439.115 *** 374.72(439-2Tatabánya)
[AN 3733521]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2019.
   A Felpécért Alapítvány "Iskola az életnek" Népfőiskolai Tagozata : szakmai programok, oktatások és előadások tervezete a 2018-2020 évekre / [összeáll. Dombi Alajosné]. - Felpéc : Felpécért Alapítvány, 2018. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1056-4 fűzött
Felpéc - helyismeret - szabadegyetem
908.439-2Felpéc *** 374.72(439-2Felpéc)
[AN 3733499]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2019.
Holch Gábor (1971-)
   Ez a város egy távoli bolygó avagy Miért vagyok világpolgár / Holch Gábor. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 376 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-829-5 kötött : 3699,- Ft
Kína - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.510(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3734048]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2019.
Jolsvai András (1953-)
   Jövök-megyek II : nyolcvan séta egy nyolcvanéves városrészben : 2013. március - 2016. november / Jolsvai András. - [Budapest] : Sprint Kft., [2018]. - 183 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-80305-9-5 fűzött : 1980,- Ft
Budapest. 13. kerület - magyar irodalom - helyismeret - tárcanovella
908.439-2Bp.XIII.(0:82-43) *** 894.511-43
[AN 3733578]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2019.
   A múlt üzen a jövőnek : emlékkönyv Nagyegyházáról, 2018 / [... szerk. Nagyné Kata]. - [Óbarok] : Nagyegyházáért Nonprofit Kft., [2018]. - 64 p., [23] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1943-7 fűzött
Óbarok - helyismeret
908.439-2Óbarok
[AN 3734051]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2019.
   Szülőfalunk, Hercegkút / [közread.] Hercegkút Önkormányzata. - Hercegkút : Önkormányzat, 2012-. - ill. ; 24 cm
Hercegkút - helyismeret - helytörténet - magyar néprajz - magyarországi németek - néprajz
908.439-2Hercegkút *** 943.9-2Hercegkút *** 316.347(=30)(439-2Hercegkút) *** 39(=945.11)(439-2Hercegkút) *** 39(=30)(439-2Hercegkút)
[AN 3418742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A kultúrának ezen hajléka : 90 éves a hercegkúti iskola épülete / szerk. Naár János. - 2018. - 195 p.
ISBN 978-615-00-2917-7 fűzött
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola (Hercegkút)
Hercegkút - oktatástörténet - általános iskola
373.3(439-2Hercegkút)
[AN 3734118] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

493 /2019.
   "Cum virtute legis" - a törvény erejével : az MH Katonai Rendészeti Központ története = With force of law : the history of the HDF Military Police Centre / [szakford. Panajotu Kosztasz]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 85 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-765-2 fűzött
Magyarország. Honvédség. Katonai Rendészeti Központ
Magyarország - katonai rendészet - katonai egység története - történeti feldolgozás - fényképalbum
356.353(439)(091) *** 355.486(439)(084.12)
[AN 3733351]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2019.
Eger, Edith Eva (1928-)
The choice (magyar)
   A döntés / Edith Eva Eger ; [ford. Farkas Nóra]. - 5. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 420, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-820-8 kötött : 3999,- Ft
Oświęcim - Magyarország - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3738353]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2019.
Höflinger József (1955-)
   A Magyar Néphadsereg 69. Harckocsiezred története : Tata, Nagyatád / Höflinger József, Szabó János. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 287 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 978-963-327-742-3 fűzött
Magyarország. Magyar Néphadsereg. 69. Harckocsiezred
Nagyatád - Magyarország - katonai egység története - páncélos fegyvernem - Kádár-korszak
358.119(439-2Nagyatád)"196/198" *** 355.486(439-2Nagyatád)"196/198"
[AN 3733331]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2019.
   A jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz új forrásai : jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferencia : Szekszárd, 2017. szeptember 28-29. / [szerk. Nagy Janka Teodóra]. - Szekszárd : PTE KPVK, 2018. - 2 db (412 p.) : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár, ISSN 2064-888X ; 7.)
A konferencia szerkesztett előadásai. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és spanyol nyelven
ISBN 978-963-429-277-7 fűzött
Magyarország - jogtörténet - jogszokás - magyar néprajz - művelődéstörténet
34(439)(091) *** 340.141(439) *** 39(=945.11) *** 930.85(439)
[AN 3734049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 200 p.
ISBN 978-963-429-279-1
[AN 3734055] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 201-412.
ISBN 978-963-429-280-7
[AN 3734056] MARC

ANSEL
UTF-8497 /2019.
   Jogtörténeti parerga II : ünnepi tanulmányok Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére / szerk. Gosztonyi Gergely, Révész T. Mihály. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 305 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-968-3 kötött
Magyarország - jogtudomány - büntetőjog - emlékkönyv
34(439) *** 34(100) *** 343(439)
[AN 3734240]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2019.
   Kultúra- és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúratörténet metszetében : a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016. augusztus 22-27.) jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpózium előadásai / [szerk. Nagy Janka Teodóra] ; [rend. a] Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság ... - Szekszárd : PTE KPVK, 2018. - 215 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár, ISSN 2064-888X ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-268-5 fűzött
Magyarország - jogtörténet - magyar néprajz - művelődéstörténet
34(439)(091) *** 39(=945.11) *** 930.85(439)
[AN 3734080]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2019.
Lábady Tamás (1944-2017)
   Megtartott szó : válogatott jogi tanulmányok / Lábady Tamás. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 532 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-740-1 kötött
Magyarország - magánjog
347(439)
[AN 3733813]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2019.
Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága. Nemzetközi konferencia (16.) (2018) (Pécs)
   MIOT 2018 Pécs : a Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága XVI. Nemzetközi Konferenciája : 2018. augusztus 30 - szeptember 1., ... Pécs : [program és összefoglalók] / [szerk. Kozma Zsolt]. - [Pécs] : [PTE], [2018]. - 55 p. ; 24 cm
Rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem
ISBN 978-963-429-256-2 fűzött
igazságügyi orvostan - konferencia-kiadvány
340.66 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3733363]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2019.
   Narratives of exile and identity [elektronikus dok.] : Soviet deportation memoirs from the Baltic states / ed. by Violeta Davoliūtė, Tomas Balkelis. - Szöveg (pdf : 27.6 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151970. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-183-7)
Baltikum - Szovjetunió - deportálás - második világháború - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
343.819.5(47)"194"(093) *** 325.254(474)"194"
[AN 3731711]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2019.
   A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja / szerk. Varga István. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 3 db ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött : 20000,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - Európai Unió - polgári perrendtartás - polgári eljárásjog - választottbíróság - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036) *** 347.9(4-62)(094)(036) *** 347.918(439)(094)(036)
[AN 3719455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/3., Pp.-n kívüli, nemzetközi és európai uniós szabályozók, választottbírósági eljárás. - XXXIX, 3041 p.
ISBN 978-963-258-411-9
[AN 3733657] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

503 /2019.
   Honvédelmi alapismeretek : füzet. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 150 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-327-751-5 fűzött
Magyarország - hadtudomány - példatár
355/359(439)(076)
[AN 3733347]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2019.
   Honvédelmi alapismeretek : könyv. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 531 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-750-8 fűzött
Magyarország - hadtudomány - tankönyv
355/359(439)(078)
[AN 3733344]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2019.
   Költők, írók, haditudósítók a Komeni fennsíkon : antológia / összeáll. Bedécs Gyula, Trukáné[!] Katona Zsuzsa ; szerk. Fűzfa Balázs. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, [2018]. - [102] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
keretcím: Elesett hőseink nyomában. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-00-8 fűzött
Isonzó - Osztrák - Magyar Monarchia - első világháború - hadtörténet - antológia
355.48(436/439)"1914/1918"(0:82-822) *** 355.48(45)"1914/1918"(0:82-822)
[AN 3733670]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2019.
   Költők, írók, haditudósítók a "magyar Golgotán" : antológia / összeáll. Bedécs Gyula, Trukáné[!] Katona Zsuzsa ; szerk. Fűzfa Balázs. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, [2018]. - 125 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
keretcím: Elesett hőseink nyomában
ISBN 978-615-5251-99-3 fűzött
Magyarország - első világháború - hadtörténet - antológia
355.48(439)"1914/1918"(0:82-822)
[AN 3733671]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2019.
   Költők, írók, haditudósítók a "magyar Golgotán" : antológia a háborús emlékeket keresőknek. - [Szombathely] : [Savaria Univ. Press], [2018]. - [36] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Összeáll. Bédecs Gyula, Trukánné Katona Zsuzsa. - Spirál fűzéssel
Fűzött
hadtörténet - első világháború - antológia
355.48(100)"1914/1918"(0:82-822)
[AN 3733673]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2019.
Sarkady Sándor (1964-)
   Soproni honvédek a Donnál : a Magyar Királyi 7. Könnyű Hadosztály története fényképeken és filmkockákon, 1942-1943 / ifj. Sarkady Sándor. - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - 200, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-359-094-2 kötött
Magyarország. Honvédség. 7. Könnyű Hadosztály
Magyarország - Sopron - hadtörténet - katonai egység története - hősi halott - második világháború - névtár - fényképalbum
355.293(439-2Sopron)"1939/1945" *** 355.486(439-2Sopron)"1939/1945"(084.12) *** 355.48(439)"1939/1945"(084.12) *** 050.8
[AN 3733543]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2019.
   Temetőből temetőbe a Komeni fennsíkon : antológia / összeáll. Bedécs Gyula, Trukáné[!] Katona Zsuzsa ; szerk. Fűzfa Balázs. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, [2018]. - 125 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
keretcím: Elesett hőseink nyomában
Fűzött
Isonzó (környék) - Magyarország - temető - katonasír - első világháború - hősi halott
355.48(439)"1914/1918" *** 726.825(45) *** 355.293(439)"1914/1918"
[AN 3733659]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

510 /2019.
Duhigg, Charles (1974-)
Smarter, faster, better (magyar)
   Okosabban, gyorsabban, jobban [elektronikus dok.] : hogyan legyünk hatékonyabbak az üzleti és a magánéletben? / Charles Duhigg ; ford. Dankó Zsolt. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150164. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-608-1
hatékonyság - életvezetés - elektronikus dokumentum
65.011.4 *** 613.865
[AN 3718298]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2019.
Tomka János (1952-)
   Mit hagyunk magunk után? : a Biblia és a menedzsment III. / Tomka János, Bőgel György. - Budapest : Harmat, 2018. - 302 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-302.
ISBN 978-963-288-432-5 kötött : 5990,- Ft
Biblia
vezetéstudomány
65.012.4 *** 22
[AN 3733795]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

512 /2019.
Kornai János (1928-)
   Látlelet [elektronikus dok.] : tanulmányok a magyar állapotokról / Kornai János ; ill. Tettamanti Béla. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150174. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-560-2
Magyarország - gazdasági helyzet - politikai helyzet - ezredforduló - elektronikus dokumentum
338.1(439)"199/201" *** 32(439)"199/201"
[AN 3718336]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2019.
Leach, Peter (1954-)
Family enterprises (magyar)
   Családi vállalkozások [elektronikus dok.] / Peter Leach ; ill. Belle Mellor ; ford. Weisz Böbe, ... Dedinszky Zsófia ... - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150160. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-603-6
családi vállalkozás - vállalkozásismeret - elektronikus dokumentum
334.722.2 *** 658.1
[AN 3718287]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2019.
Tömpe István (1948-)
   Miniatúrák / Tömpe István. - Budapest : Joshua Kv., 2018. - 213, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5730-13-9 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - közgazdász - belpolitika - 20. század - 21. század - memoár
330(439)(092)Tömpe_I.(0:82-94) *** 323(439)"198/199"(0:82-94)
[AN 3734021]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2019.
Torma Attila (1950-)
   Régi győri szállodák, vendéglők, kávéházak.. : turizmus és vendéglátás, 1850-1950 / Torma Attila ; [kiad. a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér]. - Győr : Dr. Kovács P. Kvt. és Közösségi Tér, 2018. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 346-348.
ISBN 978-615-80571-6-5 fűzött
Győr - turizmus - vendéglátás - 19. század - 20. század
338.48(439-2Győr)"185/195" *** 640.4(439-2Győr)"185/195"
[AN 3733754]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

516 /2019.
   Amikor a színház nevel.. : színház-pedagógiai napok a Soproni Petőfi Színházban / [szerk. Németh Ervin] ; [rend., közread. a] Soproni Petőfi Színház, Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft., Magyar Teátrumi Társaság. - [Sopron] : Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft., 2018. - 96, [1] p. : ill. ; 21 cm
A Sopronban, 2018. ápr. 4-5-én megtartott színház-pedagógiai napok szerkesztett vitaindító előadásai
ISBN 978-615-00-2217-8 fűzött
drámapedagógia - művészeti nevelés
371.383.1 *** 37.036
[AN 3733515]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2019.
   Az enesei Tündérkastély Óvoda 60 éves. - [Enese] : [Tündérkastély Óvoda], [2018]. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Tündérkastély Óvoda (Enese)
Enese - óvoda
373.24(439-2Enese)
[AN 3733535]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2019.
   Értékteremtő életpályák / [szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné]. - Győr : "Emelj fel emlék!" Alapítvány, 2018. - 320 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében, ISSN 2498-5546 ; 9.)
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-1948-2)
Győr-Moson-Sopron megye - pedagógus
37(439.114)(092)
[AN 3733644]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2019.
Hornyán Anna
   "Szubjektív útmutató" a projektszemléletű óvodai élet bevezetéséhez, gyakorlatban történő alkalmazásához / szerző Hornyán Anna. - [Budapest] : Sprint Kft., [2018]. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705 ; 12.)
ISBN 978-615-80305-8-8 fűzött
óvodai nevelés - óvodapedagógia - projekt módszer
372.3 *** 371.314.6 *** 371.3
[AN 3733678]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2019.
   A jezsuita nevelés jellemzői és Az ignáci pedagógia / [... szerk. Rudan Mária és Rivasz-Tóth Kinga] ; [közread. a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Ignáci Pedagógiai Műhely]. - [Budapest] : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2018. - 36 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Tart.: A jezsuita nevelés jellemzőiÞ; Az ignáci pedagógia. - Egys. cím: Ignatian pedagogy (szemelv.) ; The characteristics of jesuit education (szemelv.)
ISBN 978-615-5881-04-6 fűzött
vallásos nevelés - jezsuiták
37.017.93 *** 271.5
[AN 3738474]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2019.
Kmety Adrien
   A kassai felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1776-1852 / Kmety Adrien, Juhász Réka Ibolya. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2018. - 718 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 16.)
Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-963-284-999-7 kötött
Kassai Királyi Jogakadémia
Kassai Püspöki Szeminárium
Kassa - egyetem - egyetemi hallgató - 18. század - 19. század - adattár
378.634(439-2Kassa))"177/185" *** 378.18(439-2Kassa)"177/185"(035.5)
[AN 3734166]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2019.
   Mire jó a tanoda? : a TanodaPlatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek / szerk. Fejes József Balázs, Lencse Máté, Szűcs Norbert ; [közread. a] Motiváció Oktatási Egyesület. - 2. kiad. - Szeged : Motiváció Okt. Egyes., 2018. - 267 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5164-7 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás - cigányság - iskolán kívüli oktatás
376.7(=914.99)(439) *** 374.3.014
[AN 3738492]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2019.
   A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma centenáriumi évkönyve az iskola fennállásának 100. évfordulójára. - [Nyíregyháza] : Nyíregyházi SZC Széchenyi I. Közgazd., Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma, 2018. - 220 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Centenáriumi évkönyv, 2018
ISBN 978-615-00-3145-3 kötött
Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnázium és Kollégium
Nyíregyháza - szakgimnázium - gazdaságtan - informatika - kollégium
373.6:33(439-2Nyíregyháza) *** 373.6:681.3(439-2Nyíregyháza) *** 37.018.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3734101]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2019.
Széll Krisztián
   Iskolai légkör és eredményesség [elektronikus dok.] : fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák / Széll Krisztián. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152432. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-89-6
Magyarország - különleges csoportok nevelése - pedagógiai munka - eredményesség - 21. század - elektronikus dokumentum
371.321 *** 65.011.4 *** 376.6(439)"20"
[AN 3737489]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2019.
   A szolnoki iskolák tanárai a pedagógusok arcképcsarnokában, 2002-2018 / [összeáll., szerk. Csermely László]. - [Csobánka] : [Magánkiad.], 2018. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3083-8 fűzött
Szolnok - pedagógus - 20. század
37(439-2Szolnok)(092)
[AN 3734097]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2019.
Takács Pálma
   Körbe-körbe-körbejár : képességfejlesztés ének-zenével : kézikönyv óvodapedagógusoknak és tanítóknak : játéktár / Takács Pálma. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Fiesta, 2018, cop. 2017. - 349 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-332.
ISBN 978-963-9258-54-9 fűzött : 4200,- Ft
óvodapedagógia - képességfejlesztés - zenepedagógia - tanári segédkönyv
372.3:78(072) *** 372.3(072) *** 37.025(072)
[AN 3738532]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2019.
   Tanulj külföldön! : hol, hogyan, mennyiért? / főszerk. F. Szabó Kata. - [Budapest] : XXI. Század Média, 2018. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bookazine-tudástár, ISSN 2064-8960)
Fűzött
felsőoktatás - külföldi oktatás - útmutató
378(100)(036)
[AN 3738487]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

528 /2019.
Fa Nándor (1953-)
   Magad, uram / Fa Nándor. - 4. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 185, [2] p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-433-240-4 kötött : 3999,- Ft
Fa Nándor (1953-)
Magyarország - vitorlázás - sportoló - óceán - 20. század - 21. század - memoár
797.14(439)(092)Fa_N.(0:82-94) *** 797.14(26)(0:82-94)
[AN 3738368]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2019.
Gara Mari
   Farmer új szerepben / Gara Mari. - Budapest : Cser K., 2018. - 31, [1] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 129.)
ISBN 978-963-278-544-8 fűzött : 1995,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3733784]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2019.
Kroczaleski, Matt (1972-)
Insane training (magyar)
   Őrült edzés [elektronikus dok.] / Matt Kroczaleski ; ford. Németh Róbert. - Szöveg (epub : 6.3 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149371. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-390-3
edzés - erőedzés - elektronikus dokumentum
796.015.52 *** 613.71
[AN 3712807]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2019.
Kroczaleski, Matt (1972-)
Insane training (magyar)
   Őrült edzés : [garázsedzés, erőemelés, testépítés és mindenféle keménycsávós edzések] / [Matt Kroczaleski] ; [ford. Németh Róbert]. - [S.l.] : Publio, 2018. - 136 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-443-389-7 fűzött : 4490,- Ft
edzés - erőedzés
796.015.52 *** 613.71
[AN 3733694]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2019.
Lux Gábor (1980-)
   The barbarian king [elektronikus dok.] : adventure module for levels 4 to 6 / by Gabor Lux. - Szöveg (pdf : 6.9 MB). - Pécs : Lux, G., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152149. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1435-7
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3733075]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2019.
Márkus István
   A Fertő tavi vitorlázás története, 1836-2016 / Márkus István. - [Sopron] : [FVSZ], [2018]. - 148, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség. - Bibliogr.: p. 148-[149].
ISBN 978-615-00-1261-2 kötött : 3990,- Ft
Fertő - vitorlázás - sporttörténet
797.14(439)(285.2Fertő_tó)(091) *** 797.14(436)(285.2Neusiedler_See)(091) *** 556.55(439Fertő_tó)
[AN 3733646]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2019.
Szarka Lajos
   A "boldog békeidők" Hévízfürdője = Hévízfürdő in the "good old days" = Bad Hévíz "in den glücklichen Friedenzeiten" = Kurort Heviz sčastliogo[!] mirnogo vremeni / [szerző Szarka Lajos]. - 2. kiad. - Hévíz : Szarka L., 2018. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88043-7-2 fűzött : 1999,- Ft
Hévíz - gyógyfürdő - képes levelezőlap - album
796.5(439-2Hévíz) *** 615.838(439-2Hévíz)(084.1)
[AN 3738460]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2019.
Verstegen, Mark (1969-)
Every day is game day (magyar)
   Nyerj csatát naponta! : eddz és egyél, mint a legnagyobbak, és tartozz az élet elitalakulatához! / Mark Verstegen és Pete Williams ; [ford. Végh Gabriella]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 978-963-475-102-1 fűzött : 3990,- Ft
edzés - egészséges táplálkozás
796.015 *** 613.2
[AN 3734383]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

536 /2019.
Babos Ágnes (1948-)
   Babos Ágnes 2018. - [Győr] : Babos Á., cop. 2018. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
A Győrött, 2018. márc. 8 - ápr. 15. között megrendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-1882-9 fűzött
Magyarország - grafikus - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Babos_Á. *** 75(439)(092)Babos_Á. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3733590]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2019.
Benkő Zsuzsanna
   Szépség és hangulat : Vass Elemér festészete / Benkő Zsuzsanna ; [közread. a Kieselbach Galéria]. - [Budapest] : Kieselbach, 2018. - 212 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 95-99. - Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött
Vass Elemér (1887-1957)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Vass_E.
[AN 3734452]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2019.
   Fuga : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2018. március 28 - május 22.] = Fugue : [Vasarely Museum, Budapest, 28 March - 22 May 2018] / [a katalógust szerk. ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2018. - 99 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 30.
ISBN 978-615-80659-4-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3733389]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2019.
Gáyor Tibor (1929-)
   Tektonika = Tectonics / Gáyor Tibor ; [szöveg ... Maurer Dóra] ; [rend., közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2018. - 10, [74] p. : ill., részben színes ; 26 cm
A Budapesten, 2018. ápr. 17 - máj. 11. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9800-21-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gáyor_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3734525]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2019.
Gecse Annabella (1972-)
   Fehérhímzéses textilek a Damjanich János Múzeum néprajzi gyűjteményéből / Gecse Annabella. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2018. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Damjanich János Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 2630-9483 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-92-4 fűzött
Szolnok - magyar néprajz - népművészet - népi díszítőművészet - hímzés - múzeumi gyűjtemény
746.031.4(439.169) *** 39(=945.11)(439.169) *** 069(439-2Szolnok)
[AN 3733885]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2019.
Gottdank Tibor
   A magyar zsidó építőművészek öröksége : Lajtán innen és Lajtán túl = Hungarian Jewish architects / Gottdank Tibor. - Budapest : K.u.K. K., 2018. - 383, [1] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 375-380. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5361-71-5 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - építészettörténet - építész - zsidóság - 19. század - 20. század
72(439)"18/19" *** 72(439)(092) *** 316.347(=924)(439)"18/19"
[AN 3734001]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2019.
Halász Csilla
   Lechner összes : 12 település, 36 épület / [szerzők Halász Csilla, Ludmann Mihály, Viczián Zsófia]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Látóhatár K., 2018. - 327 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 324-325.
ISBN 978-615-5444-11-1 kötött : 6900,- Ft
Lechner Ödön (1845-1914)
Magyarország - építész - építészettörténet - 19. század - századforduló
72(439)(092)Lechner_Ö. *** 72(439)"18/191"
[AN 3738483]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2019.
   A hét főbűn : Hieronymus Bosch nyomában : IX. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé : Kecskeméti Katona József Múzeum, Cifrapalota, 2018. március 10 - május 27. = The seven deadly sins : in the footsteps of Hieronymus Bosch : 9th Contemporary Christian Iconographical Biennale / [a kiállítás kurátora és a katalógus szerkesztője ... ifj. Gyergyádesz László]. - [Kecskemét] : Katona J. Múz., [2018]. - 119 p. : ill., részben színes ; 28 cm
borító- és gerinccím: IX. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé
ISBN 978-963-9815-51-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - keresztény művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 7.046.3 *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3734143]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2019.
Hindes, Tom
20-minute whittling projects (magyar)
   Faragjunk apró figurákat : 20 perces munkák / Tom Hindes ; [ford. Fuisz Tibor]. - Budapest : Cser K., 2018. - 100 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-539-4 fűzött : 2995,- Ft
fafaragás - barkácsolás
745.51 *** 689
[AN 3733770]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2019.
Keleti Éva (1931-)
   Kontakt 85 : Keleti Éva kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban : [... 2016. szeptember 22 - 2016. november 10.] / [kurátor ... Szarka Klára]. - Budapest : MNM, 2018. - 95 p. : ill. ; 22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5209-84-0 kötött
Magyarország - fényképész - színész - 20. század - arckép - fényképalbum - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Keleti_É. *** 792.028(439)(092)(084.12) *** 77.041.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3734511]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2019.
Kőnig Frigyes (1955-)
   Drapéria / Kőnig Frigyes. - Budapest : Cser K., cop. 2018. - 100 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-533-2 fűzött : 3995,- Ft
művészet technikája - rajzművészet
741.02
[AN 3733559]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2019.
Laing, Olivia (1977-)
The lonely city (magyar)
   A magányos város : kalandozások a magány művészetében / Olivia Laing ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Corvina, 2018. - 278, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 269-278.
ISBN 978-963-13-6528-3 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - magány - lelkiállapot - művészeti élet - képzőművészet
73/76(73)"19" *** 159.942.5 *** 316.647.4
[AN 3734034]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2019.
Lévai Ádám (1967-)
   hu.moralitások : Lévai Ádám karikatúrái : 660 rajz a moralitásról / [kiad. ... Tatai Mecénás Közalapítvány]. - [Tata] : Tatai Mecénás Közalapítvány, [2018]. - 561 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-1186-8 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Lévai_Á.
[AN 3733642]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2019.
Marosvölgyi Gábor
A Corvinus Gyűjtemény gyöngyszemei (német, angol)
   Perlen der Corvinus Sammlung = Gems of Corvinus Collection / [Aut. ... Gábor Marosvölgyi] ; [Hrsg.: ... Kovács Gábor Kunststiftung ...]. - Budapest : Kovács G. Kunststiftung, [2018]. - 41 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5244-17-9 fűzött
Kempinski Hotel Corvinus Budapest. Corvinus Gyűjtemény
Magyarország - képzőművészet - művészeti gyűjtemény - 19. század - 20. század
069.017(439)Corvinus *** 73/76(439)"18/19"
[AN 3734536]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2019.
Molnár Tamás (1984-)
   A modern építészet sokszínű története = The multicoloured history of modern architecture / Molnár Tamás ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar. - 2. bőv. kiad. - Pécs : PTE MIK, 2018
Bibliogr.: p. 142-145.
ISBN 978-963-429-252-4 fűzött
építész - modern építészet - építészeti esztétika - 20. század
72(100)"19" *** 7.036 *** 72.01 *** 72(100)(092)
[AN 3733820]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2019.
Molnár Tamás (1984-)
   A modern építészet sokszínű története [elektronikus dok.] = The multicoloured history of modern architecture / Molnár Tamás ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 25 MB). - Pécs : PTE MIK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152204. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-253-1
építész - modern építészet - 20. század - építészeti esztétika - elektronikus dokumentum
72(100)"19" *** 7.036 *** 72.01 *** 72(100)(092)
[AN 3733459]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2019.
Mózer Erzsébet (1970-)
   A monotípia titkai : fessünk grafikát! / Mózer Erzsébet. - Budapest : Cser K., cop. 2018. - 76 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-278-545-5 fűzött : 2995,- Ft
művészet technikája - monotípia
763.02
[AN 3733539]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2019.
Sajdik Ferenc (1930-)
   A varázsló felemeli ceruzáját : Sajdik Ferenc karikatúrái. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 275 p. : ill., részben színes ; 24x29 cm
Bibliogr.: p. 272-273.
ISBN 978-615-5847-26-4 kötött : 5490,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Sajdik_F.
[AN 3733899]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2019.
Tönköl József (1948-)
   Ide lőjetek! / Joó József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2018. - [70] p. : ill. ; 14x16 cm
ISBN 978-615-80518-3-5 fűzött : 1000,- Ft
karikatúra
741.5(439)(092)Tönköl_J.
[AN 3733800]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2019.
Vass Ildikó, H. (1956-)
   Tulipános origami : fejlesztés kicsiknek és nagyoknak / H. Vass Ildikó ; [rajzok Horváth Gyula] ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2018. - 31, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 128.)
ISBN 978-963-278-541-7 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3733778]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

556 /2019.
Jourgensen, Al (1958-)
Ministry (magyar)
   Ministry : Al Jourgensen elveszett evangéliuma / Al Jourgensen és Jon Wiederhorn ; [ford. Dudich Ákos]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2018. - 384 p. : ill. ; 21 cm
Diszkogr.: p. 381-384.
ISBN 978-963-7424-99-1 fűzött : 4200,- Ft
Jourgensen, Al (1958-)
Ministry (együttes)
Egyesült Államok - 20. század - 21. század - rockzenekar - zenész - rockzene - metálzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Jourgensen,_A. *** 78.067.26.036.7(73)Ministry
[AN 3733479]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2019.
   Kicsik vidám daloskönyve : a legkedveltebb gyerekdalok kincsestára / [ill. Hankószky Ildikó]. - [Nyíregyháza] : [Magánkiad.], 2018. - 29, [1] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-615-00-3037-1 kötött
gyermekdal - képeskönyv
784.67(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3733924]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2019.
   Koncertek és élmények : hallgatói írások a Zeneművészeti Intézet hangversenyeiről / szerk. Gocsál Ákos. - Pécs : PTE MK ZMI, [2018]. - 34, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-243-2 fűzött
Pécs - zenei élet - 21. század - zenekritika
78.05(439-2Pécs)"2017"
[AN 3733946]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2019.
Sass Sylvia (1951-)
   A szárny / Sass Sylvia. - Budapest : Holnap, 2018. - 138, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-234-5 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - operaénekes - 20. század - 21. század - napló
784.071.2(439)(092)Sass_S.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3733903]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

560 /2019.
Kurdi Mária (1947-)
   Approaches to Irish theatre through a Hungarian's lens : essays and review articles / Mária Kurdi. - Pécs : Univ. of Pécs Inst. of Engl. Studies, 2018. - 206 p. ; 21 cm. - (Inquiries into English and American studies, ISSN 2063-0085 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-188-6 fűzött
Magyarország - színháztörténet - írországi angol irodalom története - műfajtörténet - dráma
792(439)(091) *** 820(417)(091)-2
[AN 3733941]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2019.
   A vígjáték : válogatott tanulmányok / Kárpáti György szerk. - Budapest : KMH Print Kft., 2018. - 364 p. ; 21 cm. - (Filmanatómia, ISSN 2416-3759 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2820-0 fűzött : 3190,- Ft
filmtörténet - filmesztétika - vígjáték
791.43.01-22 *** 791.43(100)(091)
[AN 3733834]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

562 /2019.
Márkus Katalin, P.
   Angol - magyar, magyar - angol kisszótár = English - Hungarian, Hungarian - English dictionary / [szerk. ... P. Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter]. - 3. aktualizált, jav. kiad. - Szeged : Maxim, 2018. - IX, [3], 555 p. ; 15 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
ISBN 978-963-261-948-4 fűzött : 3890,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3738471]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2019.
Mihalik Márta
   Čaj ili kofe? : orosz nyelvkönyv kezdőknek / Mihalik Márta. - 3. jav. utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 294, [1] p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-349-104-1 fűzött : 3700,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
808.2(078)=945.11
[AN 3738462]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2019.
Pecsora-Erdélyi Éva
   Magyar - angol - ukrán tematikus szótár = Ukraïns'ko - anglìjs'ko - ugors'kij tematičnij slovnik / Pecsora Éva. - Feketeerdő : Mosonvármegye K., [2018]. - 125, 123 p. ; 22 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-80753-6-7 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - ukrán nyelv - tematikus szótár - többnyelvű szótár
801.323=945.11=20=83
[AN 3733610]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2019.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level C1 : book 1 : including updated tasks and DIY tasks / written and comp. by Szabó Szilvia and John Barefield. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2017 [!2018]. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm + 7 táblalap
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-14-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3738501]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2019.
Tschirner, Erwin
Deutsch als Fremdsprache nach Themen (magyar)
   Német szókincs : a leggyakoribb szavak tematikus gyűjteménye : [A1-B2] / Erwin Tschirner ; [m. átd. Sóti Ildikó]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2018]. - 248 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-117-4 fűzött : 2880,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=30=945.11
[AN 3738463]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2019.
Vida Enikő
   Francia nyelvtan / [Vida Enikő]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2018]. - 243 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-72-6 fűzött : 1280,- Ft
francia nyelv - nyelvtan
804.0-5(078)=945.11
[AN 3738465]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2019.
Wacha Imre (1931-2018)
   A köznyelvi beszéd hangzásának fogalomtára / összeáll. Wacha Imre ; [szerk. Nagy Éva Ildikó] ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Gimnázium Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítványa]. - Győr : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány, 2018. - 264 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80975-0-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvhelyesség - kiejtés - retorika - terminológia
809.451.1-06 *** 809.451.1-15 *** 82.085 *** 809.451.1-316.4
[AN 3733617]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

569 /2019.
Beck András (1961-)
   Raktárkészlet : Kundera: Tréfa 1968, 1988, 2018 / szerk., [az interjúkat kész.] Beck András. - Budapest : Beck A., 2018. - 109 p. : ill. ; 20 cm. - (Neowatt könyvek, ISSN 2631-018X)
Kész. a Budapesten, 2018. aug. 21 - szept. 7. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-00-2717-3 fűzött : 2900,- Ft
Csehország - Magyarország - író - 20. század - 21. század - irodalmi élet - művelődéspolitika - Kádár-korszak
885.0(092)Kundera,_M. *** 894.511(091)"196/198" *** 008:323(439)"196/198"
[AN 3734379]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2019.
Farkas Wellmann Endre (1975-)
   Gyalu, a spíler : Gelu Păteanu kortársai emlékezetében és néhány dokumentum tükrében / Farkas Wellmann Endre ; [közread. a] Magyar PEN Club, Antropocentrum Egyesület. - Budapest : M. PEN Club ; Etéd : Antropocentrum Egyes., 2018. - 275 p. : ill. ; 24 cm + DVD
A mellékletben szereplő filmek rendezője: Péterffy András. - melléklet címe: Csillagvilág ; melléklet címe: Embernagy szobrok
ISBN 978-615-80797-3-0 kötött
ISBN 978-973-0-27071-6
Păteanu, Gelu (1925-1995)
Románia - író - 20. század - audiovizuális dokumentum
859.0(092)Păteanu_G.
[AN 3734176]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2019.
   A humán tudományok és a gépi intelligencia / szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Gondolat, 2018. - 200 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A humán tudományok alapkérdései, ISSN 2560-0885 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-870-3 kötött : 2500,- Ft
irodalomtudomány - nyelvészet - néprajz - kutatás - tudományos munka - technikai kultúra - digitális technika
82.01 *** 80.001 *** 39.001 *** 681.3.004.14 *** 001.81
[AN 3734125]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

572 /2019.
   Csoóri Sándor emlékkönyv : fehér holló feketében / [... összeáll. Balogh Júlia] ; [szerk. Pálfy G. István]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon ; [Budapest] : IAT K., 2018. - 368 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5068-36-2 kötött : 4490,- Ft
Csoóri Sándor (1930-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(092)Csoóri_S.
[AN 3733809]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

573 /2019.
   Állati ravaszságok : tanulságos, mókás és szép mesék / [ford. Végh Veronika]. - Debrecen : TKK, [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5765-52-0 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3733881]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2019.
   Állatos és más mesék : gyerekkorunkat idéző szép mesékkel / [ford. Végh Veronika]. - Debrecen : TKK, [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5765-53-7 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3733882]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2019.
Barrett, J. D.
The little café of second chances (magyar)
   Receptek újrakezdéshez [elektronikus dok.] / J. D. Barrett. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Ford. H. Prikler Renáta. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151432. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-388-3
ausztrál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11
[AN 3728350]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2019.
Bassani, Giorgio (1916-2000)
Gli occhiali d'oro (magyar)
   Az aranykeretes szemüveg / Giorgio Bassani ; [ford. Zsámboki Zoltán]. - Budapest : Európa, 2018. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-921-9 kötött : 3299,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3734042]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2019.
Bates, Marni (1989-)
Dial Em for murder (magyar)
   Gyilkos a vonal végén [elektronikus dok.] / Marni Bates ; ford. Chovanecz-Molnár Éva. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Móra, 2018, cop. 2016. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151781. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-968-1
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730560]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2019.
Brown, Sandra (1948-)
The devil's own (magyar)
   Az ördög jussa / Sandra Brown ; [ford. Rédai Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-383-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3738550]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2019.
Clement, Jennifer (1960-)
Gun love (magyar)
   Gun love / Jennifer Clement ; [ford. Mesterházi Mónika]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 261, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-141-4 kötött : 3299,- Ft
Mexikó - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(72)=945.11
[AN 3733663]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2019.
Clement, Jennifer (1960-)
Gun love (magyar)
   Gun love [elektronikus dok.] / Jennifer Clement. - Szöveg (epub : 874 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Ford. Mesterházi Mónika. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151910. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-510-8
Mexikó - angol nyelvű irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(72)=945.11
[AN 3731376]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2019.
Colombani, Laetitia (1976-)
La tresse (magyar)
   A hajfonat / Laetitia Colombani ; [ford. Borsi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9311-1 fűzött : 3200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3734342]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2019.
Conrad, Joseph (1857-1924)
Almayer's folly (magyar)
   Félvér [elektronikus dok.] / Joseph Conrad ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 989 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151579. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-343-9 (mobi)
ISBN 978-963-474-342-2 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3729123]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2019.
Cudmore, Katrina
Swept into the rich man's world (magyar)
   A bársonydoboz [elektronikus dok.] / Katrina Cudmore ; ... ford. Hulley Orsolya. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 315 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 640.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151860. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-346-5
írországi angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(417)=945.11
[AN 3731137]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2019.
Daniels, J.
Four letter word (magyar)
   Nyolcbetűs szavak [elektronikus dok.] : szeretet, gyűlölet, hazugság : Mocskos kis titkaink 1. / J. Daniels. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Babits Péter. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151446. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-403-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3728431]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2019.
DeWitt, Patrick (1975-)
Undermajordomo minor (magyar)
   Lucien Minor kalandos utazása [elektronikus dok.] / Patrick deWitt ; ford. Pék Zoltán. - Szöveg (epub : 856 KB). - [Budapest] : Libri, [2018], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152072. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-509-2
kanadai angol irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
820-311.5(71)=945.11
[AN 3732480]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2019.
Douglas, Michelle
Reunited by a baby secret (magyar)
   Nyaralás, flört, szerelem [elektronikus dok.] / Michelle Douglas ; ... ford. Farkas Sylvia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 358 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 651.)
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Monte Calanetti varázsa. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-362-5
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3731391]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2019.
Eberlen, Kate
Miss you (magyar)
   Miss you [elektronikus dok.] / Kate Eberlen. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Ford. Horváth M. Zsanett. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151431. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-389-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3728348]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2019.
Eden, Dorothy (1912-1982)
The American heiress (magyar)
   Az amerikai örökösnő / Dorothy Eden ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-43-7 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3734333]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2019.
Eliot, Anne
Unmaking Hunter Kennedy (magyar)
   Toplistás szerelem [elektronikus dok.] / Anne Eliot ; ford. Kulcsár Júlia. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Móra, 2018, cop. 2016. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151768. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-983-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3730460]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2019.
Fforde, Katie (1952-)
Wedding season (magyar)
   Száz boldog esküvőm [elektronikus dok.] / Katie Fforde. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Görbe Angéla. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150412. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-417-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3719874]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2019.
Forbes, Emily
Daring to date dr. Celebrity (magyar)
   Karnyújtásnyira a boldogság [elektronikus dok.] / Emily Forbes ; ... ford. Czárán Judit. Új tavasz / Abigail Gordon ; ... ford. Kis Z. Margit. Kérdezze orvosát! / Connie Cox ; ... ford. Kiss Gábor. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 529 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 58.)
Egys. cím: Daring to date dr. Celebrity. Heatherdale's shy nurse. When the cameras stop rolling. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151856. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-354-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731123]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2019.
Forbes, Emily
Falling for the single dad (magyar)
   Barack és nyári napfény [elektronikus dok.] / Emily Forbes ; ... ford. Gaáli István. A legjobb gyógymód / Lynne Marshall ; ... ford. Farkas Sylvia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 459 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 582-583.)
Egys. cím: Falling for the single dad. The medic's homecoming. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151820. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-348-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3730924]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2019.
France, Anatole (1844-1924)
Le jardin d'Épicure (magyar)
   Epikur kertje [elektronikus dok.] / Anatole France ; ford. Salgó Ernő. - Szöveg (epub : 822 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152462. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-454-2 (epub)
ISBN 978-963-474-455-9 (mobi)
francia irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
840-4=945.11
[AN 3737829]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2019.
France, Anatole (1844-1924)
Les opinions de M. Jérôme Coignard (magyar)
   Coignard abbé véleményei [elektronikus dok.] / Anatole France ; ford. Salgó Ernő. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152457. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-452-8 (epub)
ISBN 978-963-474-453-5 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3737760]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2019.
   Furfangos állatmesék : tanulságos, mókás, szép mesék / [ford. Végh Veronika]. - Debrecen : TKK, [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5765-33-9 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3733765]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2019.
Gerritsen, Tess (1953-)
The keepsake (magyar)
   Múmia / Tess Gerritsen ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-42-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3734340]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2019.
Gibney, Patricia
The missing ones (magyar)
   A hiányzók [elektronikus dok.] : Lottie Parker, első könyv / Patricia Gibney ; ford. Tóbiás Csenge. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151435. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-381-4
írországi angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(417)=945.11
[AN 3728358]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2019.
Green, Jane (1968-)
Summer secrets (magyar)
   Nyári titkok [elektronikus dok.] / Jane Green ; ford. Loósz Vera. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151714. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-86-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3729960]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2019.
Grylls, Bear (1974-)
The hunt (magyar)
   A hajsza : a Kísértetjárat és a Tűzangyal folytatása / Bear Grylls ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-126-7 fűzött : 3150,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3734388]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2019.
Ḥāfiẓ (1325-1390)
50 ġazal (magyar)
   50 ghazal = 50 ġazal / [... szerk. és a tanulmányt írta Sárközy Miklós] ; [a Pécsi Testvérvárosi Egyesület és a Magyar Pen Klub közös kiadásában]. - [Pécs] : Pécsi Testvérvárosi Egyes. ; [Budapest] : M. Pen Club, [2018]. - 159 p. ; 20 cm
Szerző Háfiz Samsz-ad Dín Muhammad
ISBN 978-963-12-9698-3 kötött
perzsa irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
891.5-14.02=20
[AN 3734527]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2019.
Haggard, H. Rider (1856-1925)
Allan's wife (magyar)
   A páviánnő [elektonikus dok.] / Henry Rider Haggard ; ford. Tábori Kornél. - Szöveg (epub : 977 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Allan felesége" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150325. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-356-9 (epub)
ISBN 978-963-474-357-6 (mobi)
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3719499]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2019.
Haig, Francesca
The forever ship (magyar)
   A tűz hajója [elektronikus dok.] : A tűz gyermekei trilógia harmadik része / Francesca Haig. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Ford. Nagy Gergely. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151458. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-401-9
ausztrál irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(94)=945.11
[AN 3728465]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2019.
Hammett, Dashiell (1894-1961)
The Maltese falcon (magyar)
   A máltai sólyom / Dashiell Hammett ; [ford. Lénárt Edna]. - Budapest : 21. Század K., 2018, cop. 1984. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-94-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738505]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2019.
Han, Jenny (1980-)
To all the boys I've loved before (magyar)
   A fiúknak, akiket valaha szerettem / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 357 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-482-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3738457]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2019.
Hayward, Jennifer
The truth about De Campo (magyar)
   A legkisebb fiú [elektronikus dok.] / Jennifer Hayward ; ... ford. Oláh Adrián. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 351 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 639.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151862. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-366-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731140]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2019.
Heidenstam, Verner von (1859-1940)
Endymion (magyar)
   Endymion [elektronikus dok.] : regény Damaszkuszról / Verner von Heidenstam ; ford. Leffler Béla. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152415. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-460-3 (epub)
ISBN 978-963-474-461-0 (mobi)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3737346]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2019.
Hennequin, Maurice (1863-1926)
La présidente (magyar)
   Folytassa, Cicero! avagy Botrány a törvényszéken : zenés szatirikus érzékiség / Maurice Henneguin és Pierre Veber drámáját Farkas Jenő fordítása alapján átd. Horváth Illés és Horváth János Antal. - [Budapest] : Coaches Communication Kft., 2018. - 99 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3130-9 fűzött
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 3734312]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2019.
Higgins, Kristan (1965-)
The best man (magyar)
   Esküvő újratöltve [elektronikus dok.] / Kristan Higgins ; ford. Pálfalvi Ilona. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152422. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-129-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3737377]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2019.
Hobbs, Roger (1988-2016)
Vanishing games (magyar)
   Ghostman : a nyomtakarító [elektronikus dok.] / Roger Hobbs ; ford. Nagy Gergely. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151449. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-443-9
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3728435]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2019.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Svatby v domě (magyar)
   Házimurik / Bohumil Hrabal ; [ford. Zádor Margit]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1992. - 320, [1] p. ; 19 cm
Az önéletrajzi trilógia első része
ISBN 978-963-405-910-3 kötött : 3499,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3738559]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2019.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Brave new world (magyar)
   Szép új világ / Aldous Huxley ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Cartaphilus, 2018. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-643-3 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3738544]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2019.
Inside straight (magyar)
   Hamiskártyások [elektronikus dok.] : Wild cards / írta és szerk. George R. R. Martin ; ford. Novák Gábor. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Libri, [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151585. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-431-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum - antológia
820-312.9(73)=945.11 *** 820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 3729234]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2019.
James, E. L. (1963-)
Grey (magyar)
   Grey : a szürke ötven árnyalata Christian szerint / E L James ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2015. - 715 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-702-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3738354]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2019.
Johnson, Milly (1964-)
White wedding (magyar)
   Fehér esküvő / Milly Johnson ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budakalász : Pioneer Books, 2018, cop. 2014. - 569 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-35-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3738344]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2019.
   Kedvenc mesék : gyerekkorunkat idéző szép mesék / [ford. Végh Veronika]. - Debrecen : TKK, [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5765-31-5 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3733884]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2019.
King, Stephen (1947-)
Salem's lot (magyar)
   Borzalmak városa / Stephen King ; [ford. Gecsényi Györgyi]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1991. - 620, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-945-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738422]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2019.
King, Stephen (1947-)
The shining (magyar)
   A ragyogás / Stephen King ; [ford. Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1986. - 430, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-916-5 kötött : 4599,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738535]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2019.
Konkoly Mariana
   Szívhez szóló történetek : gyógyító mesék / [szerző Mariana Konkoly]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Roland, [2018]. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5913-04-4 fűzött : 1890,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - meseterápia - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82
[AN 3738485]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2019.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Affair (magyar)
   Különös kérő / Amanda Quick ; [ford. Szuhay-Havas Ervin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 318, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-377-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3738539]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2019.
Krisp, Caleb
Bring me the head of Ivy Pocket (magyar)
   Hozzátok el nekem Ivy Pocket fejét! [elektronikus dok.] / Caleb Crisp ; ford. Pék Zoltán ; illusztrációk John Kelly. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : Kolibri, cop. 2018
A címképernyőn számozási adatként: 3. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151122. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-437-353-7
angol irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3726494]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2019.
Kundera, Milan (1929-)
Une rencontre (magyar)
   Találkozás / Milan Kundera ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2010. - 195, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-919-6 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - világirodalom története - esszé
840-4=945.11 *** 82(091)
[AN 3738560]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2019.
Lagercrantz, David (1962-)
Det som inte dödar oss (magyar)
   Ami nem öl meg / David Lagercrantz ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2015. - 493, [2] p. ; 21 cm
keretcím: Millennium sorozat
ISBN 978-963-324-333-6 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3738403]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2019.
Lamprell, Mark (1958-)
The lover's guide to Rome (magyar)
   Találkozzunk Rómában! [elektronikus dok.] / Mark Lamprell ; ford. Komáromy Rudolf. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151440. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-390-6
ausztrál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11
[AN 3728396]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2019.
Landor, Henry Savage (1865-1924)
In the forbidden land : an account of a journey in Tibet (magyar)
   Utazás a rejtelmes Tibetben [elektronikus dok.] / Henry S. Landor ; ford. Tábor[!] Kornél. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150280. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-314-9 (epub)
ISBN 978-963-474-315-6 (mobi)
Tibet - angol irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
820-992=945.11
[AN 3718853]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2019.
Lankers, Katrin (1977-)
Verrückt nach New York (magyar)
   New York, te csodás! : üdv a Káosz szállón / Katrin Lankers. - Pécs : Alexandra, 2018. - 269 p. ; 21 cm
Ford. Kulcsár Enikő
ISBN 978-963-447-262-9 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3734028]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2019.
London, Jack (1876-1916)
The cruise of the Dazzler (magyar)
   A Dazzler cirkálón [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 675 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A kalózhajó" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152142. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-404-7 (epub)
ISBN 978-963-474-405-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3732932]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2019.
London, Jack (1876-1916)
The strength of the strong (magyar)
   A méhek dala [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 3 MB) (mobi : 3.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151316. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-406-1 (epub)
ISBN 978-963-474-407-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3727733]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2019.
Lucado, Max (1955-)
You are special (magyar)
   Értékes vagy / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [közread. a] Timóteus Társaság Alapítvány, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : Timóteus Társ. Alapítvány : KIA, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87031-5-6 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3738531]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2019.
Marsons, Angela
Blood lines (magyar)
   Vérvonal / Angela Marsons ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : General Press, 2018. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-191-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3734124]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2019.
Marsons, Angela
Play dead (magyar)
   Halálos játék / Angela Marsons ; [ford. Seregi Márton]. - Budapest : General Press, 2018. - 334, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-144-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3733733]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2019.
Mather, Anne (1946-)
A forbidden temptation (magyar)
   Édes, akár a tiltott gyümölcs [elektronikus dok.] / Anne Mather ; ... ford. Scheer Katalin. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 315 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 650.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151864. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-342-7
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3731148]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2019.
McDonald, Ed
Blackwing (magyar)
   Éjszárny / Ed McDonald ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-455-2 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3734205]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2019.
Meadows, Daisy
Poppy Muddlepup's daring rescue (magyar)
   Fifi bátor küldetése / Daisy Meadows ; [ford. Vezsenyi Zsófia]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2016. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom)
ISBN 978-963-403-291-5 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3738507]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2019.
Merle, Robert (1908-2004)
Fortune de France (magyar)
   Francia história I [elektronikus dok.] / Robert Merle ; ford. Görög Lívia. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152308. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-175-1
francia irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
840-311.6=945.11
[AN 3734456]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2019.
Merle, Robert (1908-2004)
Malevil (magyar)
   Malevil / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2018. - 692, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-942-4 kötött : 4999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3738369]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2019.
Merle, Robert (1908-2004)
Week-end à Zuydcoote (magyar)
   Két nap az élet / Robert Merle ; [ford. Gera György]. - Budapest : Európa, 2018. - 274, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9661-3 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3738370]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2019.
   Mesék a nagyvilágból. - [Budapest] : Roland, [2018]. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-06-8 kötött : 4490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3733683]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2019.
   Mesék kicsiknek : tanulságos, mókás, szép mesék / [ford. Végh Veronika]. - Debrecen : TKK, [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5765-34-6 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3733879]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2019.
   Mesterek és tanítványok 2 : tanulmányok a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről / szerk. Czeferner Dóra, Böhm Gábor, Fedeles Tamás ; [a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának kiadványa]. - Pécs : PTE BTK TDT, 2018. - 399 p. : ill. ; 21 cm
A Pécsett, 2017. szept. 28-29-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-223-4 fűzött
bölcsészettudomány - társadalomtudomány - tudományos diákkör
82 *** 3 *** 082 *** 378.184
[AN 3734075]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2019.
Neuvel, Sylvain (1973-)
Only human (magyar)
   Védtelen halandók / Sylvain Neuvel ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-577-1 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3734207]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2019.
O'Gorman, Cookie
Adorkable (magyar)
   Kamuzások, kavarások [elektronikus dok.] / Cookie O'Gorman ; ford. Erényi Mónika. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Móra, 2018, cop. 2017. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151779. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-969-8
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730518]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2019.
Oram, Kelly (1981-)
Happily ever after (magyar)
   Örökkön-örökké [elektronikus dok.] : Cinder és Ella / Kelly Oram ; ford. Erényi Mónika. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Móra, 2018, cop. 2017. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151776. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-973-5
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730501]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2019.
Oram, Kelly (1981-)
The Libby Garrett intervention (magyar)
   Csókelvonó kockáknak [elektronikus dok.] / Kelly Oram ; ford. Dudik Annamária Éva. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Móra, 2018, cop. 2016. - (Lol, ISSN 2064-3667)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151785. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-415-965-0
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3730612]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2019.
Orczy Emma (1865-1947)
The Scarlet Pimpernel (magyar)
   A Vörös Pimpernel [elektronikus dok.] / Orczy Emma ; ford. Győry Ilona. - Szöveg (epub : 552 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152326. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-468-9 (epub)
ISBN 978-963-474-469-6 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3734577]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2019.
Paige, Laurelin (1974-)
Chandler (magyar)
   Chandler [elektronikus dok.] / Laurelin Paige. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Horváth M. Zsanett. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151512. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-402-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3728819]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2019.
Park, Tony (1964-)
African sky (magyar)
   Afrikai égbolt [elektronikus dok.] / Tony Park ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152510. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-509-2
ausztrál irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(94)=945.11
[AN 3738645]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2019.
Park, Tony (1964-)
The delta (magyar)
   A delta [elektronikus dok.] / Tony Park ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 903 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152465. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-513-9
ausztrál irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(94)=945.11
[AN 3737848]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2019.
Park, Tony (1964-)
Far horizon (magyar)
   Távoli láthatár [elektronikus dok.] / Tony Park ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152475. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-507-8
ausztrál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11
[AN 3737961]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2019.
Park, Tony (1964-)
Ivory (magyar)
   Elefántcsont [elektronikus dok.] / Tony Park ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152469. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-512-2
ausztrál irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(94)=945.11
[AN 3737935]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2019.
Park, Tony (1964-)
Safari (magyar)
   Szafari [elektronikus dok.] / Tony Park ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152474. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-510-8
ausztrál irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(94)=945.11
[AN 3737957]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2019.
Park, Tony (1964-)
Silent predator (magyar)
   Néma ragadozó [elektronikus dok.] / Tony Park ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152468. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-511-5
ausztrál irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(94)=945.11
[AN 3737929]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2019.
Park, Tony (1964-)
Zambezi (magyar)
   Zambézi [elektronikus dok.] / Tony Park ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152471. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-508-5
ausztrál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11
[AN 3737942]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2019.
Pasqualotto, Mario
Marvin e i cinghiali puzzoni (magyar)
   Vadkaland / Sir Steve Stevenson ; Ivan Bigarella illusztrációival ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 91, [2] p. : ill. ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Benji
ISBN 978-963-403-463-6 fűzött : 1290,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3734199]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2019.
Pasqualotto, Mario
Provaci ancora (magyar)
   Bajnok a pácban / Sir Steve Stevenson ; Ivan Bigarella illusztrációival ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 92, [1] p. : ill. ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Benji
ISBN 978-963-403-462-9 fűzött : 1290,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3734192]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2019.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
IPhuck10 (magyar)
   IPhuck10 [elektronikus dok.] / Viktor Pelevin ; ford. M. Nagy Miklós. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151105. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-219-2
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3726433]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2019.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Omon Ra (magyar)
   Omon Ré [elektronikus dok.] / Viktor Pelevin ; ford. Bratka László. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151086. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-218-5
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3726381]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2019.
Plum, Amy (1967-)
Dreamfall (magyar)
   Álomcsapda [elektronikus dok.] / Amy Plum ; ford. Bikics Milán. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151508. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-400-2
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3728804]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2019.
Potok, Chaim (1929-2002)
My name is Asher Lev (magyar)
   A nevem Asher Lev [elektronikus dok.] / Chaim Potok ; ford. Loósz Vera. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - (100 regény, amit el kell olvasnod még ebben az életedben ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152047. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3732264]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2019.
Prowse, Amanda
The food of love (magyar)
   Tápláló szeretet [elektronikus dok.] / Amanda Prowse ; ford. Rácz Péter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152416. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-131-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3737350]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2019.
Rand, Ayn (1905-1982)
Atlas shrugged (magyar)
   Veszett világ / Ayn Rand ; [ford. Kovács Lajos]. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2008. - 1030 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-297-112-4 kötött : 6999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3738527]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2019.
Rayven, Leisa
Bad Romeo (magyar)
   Hitvány Rómeó [elektronikus dok.] : Starcrossed-sorozat első könyv / Leisa Rayven ; ford. Bikics Milán. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151459. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-384-5
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3728468]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2019.
Rayven, Leisa
Wicked heart (magyar)
   Álnok szerelem [elektronikus dok.] : Starcrossed-sorozat, harmadik könyv / Leisa Rayven. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Ford. Bikics Milán. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151587. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-386-9
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3729239]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2019.
Riley, Lucinda (1971-)
The angel tree (magyar)
   Angyalfa / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, 2018. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-167-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3734127]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2019.
Riley, Lucinda (1971-)
The pearl sister (magyar)
   Gyöngynővér : CeCe története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, 2018. - 549 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 547-548.
ISBN 978-963-452-106-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3733498]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
Brazen virtue (magyar)
   Tünékeny szerelem / Nora Roberts ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]. - 336 p. ; 20 cm
Megj. "Mámor" címmel is
ISBN 978-963-426-491-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738393]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
Brazen virtue (magyar)
   Tünékeny szerelem [elektronikus dok.] / Nora Roberts ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 715 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Megj. "Mámor" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152502. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-499-6
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738597]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
Hot ice (magyar)
   Forró jég [elektronikus dok.] / Nora Roberts ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 817 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152477. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-498-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3737977]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
Sacred sins (magyar)
   Szent bűnök [elektronikus dok.] / Nora Roberts ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 778 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Megj. "Titkos bűnök" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-496-5
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738653]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2019.
Robinson, Marilynne (1943-)
   A gondolkodás szabadsága : kálvinista tűnődések / Marilynne Robinson ; [vál., ford. és a lábjegyzeteket írta Pásztor Péter]. - Budapest : Kálvin, 2018. - 301 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-405-5 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - esszé
820-4(73)=945.11 *** 244(0:82-4)
[AN 3733902]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2019.
Roth, Philip (1933-2018)
   Leláncolt Zuckerman [elektronikus dok.] : trilógia és epilógus / Philip Roth ; ford. Balabán Péter és Nemes Anna. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Tart.: A szellem árnyékábanÞ; A megszabadított ZuckermanÞ; AnatómialeckeÞ; Epilógus: a prágai orgia. - Egys. cím: The ghost writer ; Zuckerman unbound ; The anatomy lesson ; The Prague orgy. - Főcím a címképernyőről. - Megj. "Zuckerman" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150319. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-174-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3719468]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2019.
Rushdie, Salman (1947-)
The Golden house (magyar)
   A Golden ház [elektronikus dok.] / Salman Rushdie ; ford. Greskovits Endre. - Szöveg (epub : 959 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150862. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-179-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3724148]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2019.
Saramago, José (1922-2010)
O homem duplicado (magyar)
   Az embermás / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2003. - 372, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-940-0 kötött : 3599,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3738556]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2019.
Scarrow, Simon (1962-)
Day of the Caesars (magyar)
   A caesarok napja [elektronikus dok.] / Simon Scarrow ; ford. Sándor Zoltán. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152507. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-493-4
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3738635]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2019.
Scott, Robert Falcon (1868-1912)
Scott's last expedition (magyar)
   Scott utolsó útja [elektronikus dok.] : R. F. Scott kapitány naplója Déli-sarki expedíciójáról / Robert F. Scott ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150344. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-380-4 (epub)
ISBN 978-963-474-381-1 (mobi)
Antarktisz - Nagy-Britannia - felfedező utazás - felfedező - angol irodalom - századforduló - napló - elektronikus dokumentum
820-94=945.11 *** 910.4(99)"191"(0:82-94)
[AN 3719577]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2019.
Showalter, Gena (1975-)
The darkest surrender (magyar)
   Éjsötét játszmák [elektronikus dok.] : Az alvilág urai 8. / Gena Showalter ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151570. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-372-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3729101]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2019.
Simenon, Georges (1903-1989)
Maigret et son mort (magyar)
   Maigret és a pikárdiai gyilkosságok / Georges Simenon ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-257-2 fűzött : 2480,- Ft : 8,90 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3733603]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2019.
Simmons, Dan (1948-)
The rise of Endymion (magyar)
   Endymion felemelkedése / Dan Simmons ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2013. - 827 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-575-7 fűzött : 5980,- Ft : 21,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3738489]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2019.
Simmons, Dan (1948-)
The Terror (magyar)
   Terror / Dan Simmons ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 714 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-434-7 kötött : 5980,- Ft : 21,40 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3733563]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Betrayal (magyar)
   Árulás / Danielle Steel ; [ford. Szántó Veronika]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 324, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-366-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3738555]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Big girl (magyar)
   Kakukktojás / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-367-9 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3738547]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Bittersweet (magyar)
   Keserédes / Danielle Steel ; [ford. Roby Tiallac]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-369-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3738538]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
The long road home (magyar)
   Hosszú az út hazáig / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-368-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3738553]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
The right time (magyar)
   A megfelelő idő / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-385-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3734025]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2019.
Ward, J. R. (1969-)
Lover at last (magyar)
   Végre szeretők : Fekete Tőr Testvériség 11. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2013. - 719 p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-963-447-228-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3738426]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2019.
Wiggs, Susan (1958-)
The beekeeper's ball (magyar)
   Mézédes nyár [elektronikus dok.] : Bella Vista lankái / Susan Wiggs ; ... ford. Várnai Péter. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 512 KB). - Budapest : HarperCollins, 2018. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151978. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-360-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731764]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2019.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   Mesék, történetek és költemények prózában [elektronikus dok.] / Oscar Wilde ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152427. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-488-7 (epub)
ISBN 978-963-474-489-4 (mobi)
angol irodalom - mese - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-34=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 3737423]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2019.
Yang Lian (1955-)
   Ahol megdermed a tenger : Yang Lian válogatott versei / [ford. Benyhe István, Szőcs Géza] ; [közread. a Magyar PEN Club]. - [Budapest] : M. PEN Club, 2018. - [27] fol., [4] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-80797-6-1 kötött
Fűzött
kínai irodalom - vers
895.1-14=945.11
[AN 3734457]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2019.
Yates, Maisey
A hunger for the forbidden (magyar)
   Elhalasztott esküvő [elektronikus dok.] / Maisey Yates ; ... ford. Bosnyák Edit. Karnevál New Orleansban / Kimberly Lang ; ... ford. Párkányi Marcella. Beleszerettem a főnökömbe! / Christy McKellen ; ... ford. Herczog Gábor. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 904 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 86.)
Egys. cím: A hunger for the forbidden. No time like Mardi Gras. Unlocking her boss's heart. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Corretti-krónika. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151859. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-350-2
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3731135]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

689 /2019.
Abbey, Lilith M.
   Krisztin [elektronikus dok.] / Lilith M. Abbey, Mike Menders. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Sukitore Kv. : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152148. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1706-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3733070]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2019.
Al Ghaoui Hesna (1978-)
   Holli, a hős : mese arról, hogyan félj bátran / írta és rajz. Al Ghaoui Hesna. - Budapest : Bookline : Kolibri, 2018. - 69, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-437-346-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3733857]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2019.
Arany János (1817-1882)
Toldi (magyar, román)
   Toldi / Arany János ; în româneşte de Gelu Păteanu ; [ed.] Magyar PEN Club ; [co ed. Antropocentrum Egyesület]. - Budapest : M. PEN Club ; Etéd : Antropocentrum Egyes., 2018. - 193, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és román nyelven
ISBN 978-615-80797-2-3 kötött
ISBN 978-973-0-27042-6
magyar irodalom - verses epika - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-131.02=590
[AN 3734283]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2019.
   Autós mesék [elektronikus dok.] / Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (1 h 18 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8750-9 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia - hangoskönyv
894.511-34(082)(02.053.2)
[AN 3731815]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2019.
Babiczky Tibor (1980-)
   Félbehagyott költemények / Babiczky Tibor ; [rajz. Papp Rita]. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 61, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-750-1 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3733607]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2019.
Bardet, S.
   Testvérháború [elektronikus dok.] / S. Bardet. - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3719584]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (epub : 1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150346. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3719586] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - Szöveg (epub : 707 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150347. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3719588] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 843 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150429. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3719988] MARC

ANSEL
UTF-8695 /2019.
Benedek Elek (1859-1929)
   Bárányfelhők [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152413. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-440-5 (epub)
ISBN 978-963-474-441-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3737340]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2019.
Benkő László (1952-)
   A Zrínyiek / Benkő László. - Budapest : Családi Kvklub, 2018. - 3 db ; 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3736593]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A lángelme. - 642 p.
ISBN 978-963-89619-5-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3738373] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Ilona, az állócsillag. - 578 p.
ISBN 978-963-89619-6-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3738416] MARC

ANSEL
UTF-8697 /2019.
Bödőcs Tibor (1982-)
   Addig se iszik / Bödőcs Tibor. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 208, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-877-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - paródia
894.511-7
[AN 3738406]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2019.
Bossányi Kálmán
   Zárt osztály [elektronikus dok.] / Bossányi Kálmán. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.4 MB) (pdf : 1.1 MB). - [Isaszeg] : EkönyvBazár, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150746. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-80994-5-5 (epub)
ISBN 978-615-80994-4-8 (mobi)
ISBN 978-615-80994-3-1 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3723141]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2019.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Az abbé a fejével játszik [elektronikus dok.] / Cserna-Szabó András. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151969. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-221-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3731709]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2019.
Csohány Domitilla
   Rezét gőzös és a gemenci kisvasút / [írta] Csohány Domitilla ; [ill.] Győri Zsolt. - Szada : Beszédírók Kft., 2018. - 48 p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Kispöfögők
ISBN 978-615-00-2722-7 kötött : 2200,- Ft
Gemenc - kisvasút - erdei vasút - gyermekirodalom - magyar irodalom - gyermekkönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 656.4(439Gemenc)(02.053.2)
[AN 3733921]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2019.
Czirják Eszter
   A nő, aki jobban szerette a kutyáját, mint az embereket / Czirják Eszter. - [Budapest] : [Czirják E.], cop. 2018. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1521-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3733593]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2019.
Darvasi László (1962-)
   Trapiti [elektronikus dok.] / Darvasi László ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (8 h 40 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9179-7 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3731809]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2019.
Deák Csillag (1949-)
   Nem könnyű szeretni / Abafáy-Deák Csillag. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2018. - 156 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P-pro, ISSN 2416-2884 ; 4.)
ISBN 978-963-9781-66-5 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3734403]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2019.
Deres Kornélia (1987-)
   Emma és Elefánt / Deres Kornélia ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 30, [2] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Szeretek olvasni!, ISSN 2064-8812)
ISBN 978-963-294-503-3 fűűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3734225]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Az utolsó boszorkány lánya / Fábián Janka. - 4. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 467 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-669-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3738352]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2019.
Fülöp Péter (1967-)
   Partraszállás a végtelenben : versek, fotográfiák / Fülöp Péter. - [Győr] : Palatia, 2018. - 51 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-7692-98-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3733741]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2019.
G. G. Doe
   Roland [elektronikus dok.] / G. G. Doe. - Szöveg (pdf : 853 KB). - [Debrecen] : A-Z Kvk., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152063. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1349-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3732436]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Annuska [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 590 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152516. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-320-7 (epub)
ISBN 978-963-453-321-4 (mobi)
magyar irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
894.511-22
[AN 3738661]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Aranymorzsák [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 654 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152515. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-322-1 (epub)
ISBN 978-963-453-323-8 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3738655]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Átkozott józanság [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 660 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Tart.: Átkozott józanságÞ; A zöld szfinxÞ; A mutterÞ; Melyik a kettő közül?Þ; Erdei történetÞ; Dugóhúzó. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152519. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-326-9 (epub)
ISBN 978-963-453-327-6 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3738668]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2019.
Gárdos Péter (1948-)
   Hét mocskos nap [elektronikus dok.] / Gárdos Péter. - Szöveg (epub : 817 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152065. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-511-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3732443]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2019.
Güzelik, Nasira
   Hatalom és szenvedély [elektronikus dok.] : Szulejmán asszonya 3. / Nasira Güzelik. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Libri, [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151571. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-397-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3729104]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2019.
Habarics Kitty, B.
   Égből pottyant holdhercegnő [elektronikus dok.] : az elveszett varázskő / B. Habarics Kitty. - Szöveg (epub : 9.4 MB). - [Pécel] : HK Publ., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152508. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5801-04-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3738643]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2019.
Habarics Kitty, B.
   Két nyuszi és a bűvösbogyó [elektronikus dok.] / B. Habarics Kitty. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Pécel] : HK Publ., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152503. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3738606]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2019.
Habarics Kitty, B.
   Két nyuszi és az elbűvölő csodabogár [elektronikus dok.] / B. Habarics Kitty. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Pécel] : HK Publ., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152509. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5801-05-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3738644]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2019.
Hevesi András (1901-1940)
Párizsi eső (olasz)
   Pioggia di Parigi / Hevesi András ; [trad. Adriano Olivari]. - [Budapest] : [Olivari, A.], cop. 2018. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80964-2-3 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=50
[AN 3733382]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2019.
Horváth Előd Benjámin (1988-)
   A dicsőséges Európa / Horváth Benji. - [Budapest] : Libri, cop. 2018. - 109, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-433-423-1 fűzött : 1499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3734350]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2019.
Horváth Előd Benjámin (1988-)
   A dicsőséges Európa [elektronikus dok.] / Horváth Benji. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151983. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-467-5
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3731826]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2019.
Horváth Gábor
   A becstelen király : múltidéző regény Orseolo Péter korából : "A liliom árnyéka" folytatása / Horváth Gábor. - Szolnok : Magánkiad., 2018. - 207, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1782-2 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3733877]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2019.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Utazás Dínómdánomba : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2017. - 163, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5633-56-0 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3738455]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2019.
Kepes András (1948-)
   Istenek és emberek [elektronikus dok.] / Kepes András. - Szöveg (epub : 819 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152071. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-540-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3732476]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2019.
Koncz Nóra
   Dimbes-dombos Sokoró / [... írta Koncz Nóra, Molnár Imréné, Székely Rita]. - [Tényő] : [Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyes.], [2018]. - 40, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület
Fűzött
Sokoró - magyar irodalom - gyermekirodalom - természetvédelmi terület - mese
894.511-34(02.053.2) *** 502.4(439-2Sokoróalja)(0:82-34)
[AN 3733552]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2019.
Kondor Vilmos (1954-)
   A haldokló részvényes [elektronikus dok.] : új és régi történetek / Kondor Vilmos. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150407. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-455-2
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.4
[AN 3719858]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2019.
Krasznahorkai László (1954-)
   Aprómunka egy palotáért : bejárás mások őrületébe / Krasznahorkai László. - Budapest : Magvető, 2018. - 82, [3] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3772-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3733728]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2019.
L. I. Lázár (1970-)
   Rejtőző kavicsok I [elektronikus dok.] / L. I. Lázár. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Könyv Guru, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152131. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5803-27-7
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3732888]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2019.
Lackfi János (1971-)
   Dombontúli mesék [elektronikus dok.] / Lackfi János ; [Csőre Gábor és a szerző előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Naphegy K. : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (3 h 13 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-476-003-0 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3731813]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2019.
Lackfi János (1971-)
   Levágott fül : regény / Lackfi János. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 345, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-864-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3733803]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2019.
   A legszebb magyar királylányos és királyfis mesék / [ill. Fekete Szabolcs]. - [Budapest] : Roland, [2018]. - 126, [1] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Magyar mesék, ISSN 2498-8383)
ISBN 978-615-5913-07-5 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3738478]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2019.
   A legszebb magyar népmesék / [ill. Fekete Szabolcs]. - [Budapest] : Roland, [2018]. - 126, [1] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Magyar mesék, ISSN 2498-8383)
ISBN 978-615-5913-11-2 kötött : 3290,- Ft
magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3738480]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2019.
   A legszebb mesék Mátyás királyról / [ill. Fekete Szabolcs]. - Budapest : Roland, [2018]. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Magyar mesék, ISSN 2498-8383)
ISBN 978-615-5913-10-5 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3738477]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2019.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1982-89 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 448, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-037-2 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3734279]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2019.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   A folyók hátán érkezik a fény / Matula Gy. Oszkár. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 277, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-807-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - horgászat - elbeszélés
894.511-32 *** 799.1(0:82-32)
[AN 3733680]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2019.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Vadvizek / Mészöly Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 111, [2] p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
ISBN 978-963-676-639-9 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3733527]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2019.
Metzger Mária
   Utak / Metzger Mária ; [utószó Madarász Imre] ; [kiad. a Csillagfény Alapítvány]. - [Győr] : Csillagfény Alapítvány, [2018]. - 106 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-1344-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3733600]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2019.
Miskolczy Beáta (1959-)
   Árva alázat : versek / Miskolczy Beáta ; [kiad. a Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Közhasznú Egyesület]. - Debrecen : Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Közhasznú Egyes., 2018. - 72 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-3073-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3734131]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2019.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Barbárok [elektronikus dok.] : Móricz Zsigmond novellái / Hegedűs D. Géza előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2018. - 1 CD (1 h 12 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5755-30-9 : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3731797]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2019.
Müller, Renáta W.
   7 év után 1. könyv [elektronikus dok.] : Árnyak a múltból / Renáta W. Müller. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150225. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-482-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3718603]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2019.
Nagy Károly (1909-1942)
   Az ördög cimborája [elektronikus dok.] / Kockás Pierre ; [!]ford. Nagy Károly. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152169. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-392-7 (epub)
ISBN 978-963-474-393-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3733252]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2019.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah : regény / Náray Tamás. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 739 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-216-9 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738342]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2019.
Nemere István (1944-)
   Horthy [elektronikus dok.] / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, [2017-2018]
Főcím a címképernyőről
Horthy Miklós (1868-1957)
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3729965]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Viharban. - Szöveg (epub : 755 KB). - cop. 2018
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152504. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-492-7
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3738619] MARC

ANSEL
UTF-8741 /2019.
Nyikos János
   Porcica utca : afféle gyermekverses album / Nyikos János ; Nikolausz Krisztián illusztrációival. - Budapest : Magánkiad., 2018. - 52, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2613-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3733851]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2019.
Pfliegel Dóra (1982-)
   Feleséged története / Pfliegel Dóra. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 199 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-827-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3733682]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2019.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Gyermekkorom / Polcz Alaine. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 196, [1] p. ; 19 cm. - (Polcz Alaine művei ; 17.)
ISBN 978-963-676-741-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3733815]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Légió mindhalálig : elveszettnek hitt művek / Rejtő Jenő ; [szerk. és sajtó alá rend. Kiss Ferenc]. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 272, [15] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-61-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3733686]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2019.
Ritoók Emma (1868-1945)
   Egyenes úton - egyedül / Ritoók Emma. - Budapest : Atlantic Press, 2018. - 204 p. ; 20 cm. - (Női remekírók, ISSN 2630-9238)
ISBN 978-615-5693-61-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3733904]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2019.
Sági Veronika
   Papírhajók [elektronikus dok.] : novellák, elbeszélések / Sági Veronika. - Szöveg (epub : 562 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151326. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3727773]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2019.
Saláth Barbara
   Rongyos királyság [elektronikus dok.] : novelláskötet / Saláth Barbara. - Szöveg (epub : 552 KB). - [Debrecen] : Szív-titkok-kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152059. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5752-22-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3732419]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2019.
Sári Edina
   Manópauza : önironikus pasiregény / Sári Edina ; [... kiad. a Nézőpontváltó Egyesület]. - Budapest : Nézőpontváltó Egyes., 2018. - 290, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1431-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - férfiak egészsége - regény
894.511-31 *** 616.69(0:82-31)
[AN 3733580]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2019.
Sepsi László (1985-)
   Gogol, a szemétmágus / Sepsi László ; Kelemen Czakó Rita rajz. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 31 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Szeretek olvasni!, ISSN 2064-8812)
ISBN 978-963-294-504-0 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3734256]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2019.
Soproni István (1953-)
   A semmi mindenese [elektronikus dok.] : aforizmák, szentenciák, mini maximák / Soproni István. - Szöveg (epub : 653 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150349. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - aforizma - elektronikus dokumentum
894.511-84
[AN 3719594]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2019.
Szabó Ágnes
   Ádám és a paplan / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Szabó Á., 2019. - [38] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 2.)
ISBN 978-615-80927-3-9 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3734269]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2019.
Szabó Ágnes
   A jutalom Rudi / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Szabó Á., 2019. - [38] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 3.)
ISBN 978-615-80927-6-0 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3734273]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2019.
Szabó Ágnes
   Kata első napja az óvodában / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Szabó Á., 2019. - [38] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 1.)
ISBN 978-615-80927-0-8 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3734264]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2019.
Szabó Ágnes
   Klára anyukája késik / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Szabó Á., 2019. - [38] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 4.)
ISBN 978-615-80928-5-2 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3734276]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2019.
Szentesi Éva (1985-)
   Pedig olyan szépen éltek [elektronikus dok.] / Szentesi Éva. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152062. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-512-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3732431]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2019.
Szép Ernő (1884-1953)
   Emberszag / Szép Ernő ; [életrajzi jegyz. Réz Pál]. - Budapest : Osiris, 2018. - 191, [4] p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár, ISSN 1418-3293)
ISBN 978-963-276-271-5 fűzött : 1480,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)(0:82-94)
[AN 3738390]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2019.
Szilágyi József (1958-)
   Kórházi dekameron / Szilágyi József. - Budapest : Medicina, 2018. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-676-3 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3734128]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2019.
Szőts István (1912-1998)
   Tetemrehívás : az utolsó nádor : Objektív Stúdió, 1979 / Szőts István. - Budapest : MMA K. : MNF, 2018. - 159 p. : ill. ; 23 cm + DVD. - (Láthatatlan filmtörténet, ISSN 2630-9459)
ISBN 978-615-5869-10-5 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - forgatókönyv - audiovizuális dokumentum
894.511-293.7
[AN 3734468]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2019.
Tarsoly Beke Tamás (1963-)
   Három mese / Tarsoly Beke Tamás. - Győr : Palatia, cop. 2018. - [55] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: A kis gombatündérÞ; Kicsi JankóÞ; A születésnapi kívánság. - Ill. Gyimóthy Zsuzsa, Holics Magdolna, Losonczy Laura Anna
ISBN 978-615-00-1836-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - mese
894.511-13(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3733577]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2019.
Tavi Kata (1984-)
   Ballépések : Sulijegyzetek-sorozat 2. / Tavi Kata. - 3. uánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018, cop. 2014. - 468, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-260-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3738456]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2019.
Tönköl József (1948-)
   Angyal a Százhold előtt / Tönköl József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2018. - 78 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80753-0-5 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3733747]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2019.
Veres Attila (1985-)
   Éjféli iskolák / Veres Attila. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-469-9 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3733648]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2019.
Wisinger István (1943-)
   Egy elme az örökkévalóságnak : Neumann János regényes élete / Wisinger István. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 421, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 403-416.
ISBN 978-963-293-679-6 kötött : 3999,- Ft
Neumann János (1903-1957)
Magyarország - magyar irodalom - matematikus - 20. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 51(439)(092)Neumann_J.(0:82-312.6)
[AN 3733905]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2019.
Závada Péter (1982-)
   Ahol megszakad / Závada Péter. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2012. - 67, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-602-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3738508]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2019.
Závada Péter (1982-)
   Je suis Amphitryon : dráma egy részben / Závada Péter. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 53, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-794-5 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3733605]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2019.
Zságot András
   Melyik szebb? / Zságot András. - [Székesfehérvár] : [Zságot A.], [2018]. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2922-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3734303]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

767 /2019.
Breathtaking stories (magyar)
   Lélegzetelállító történetek / [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 127, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-437-231-8 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3733812]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2019.
Flad, Antje (1966-)
Tock, tock, wer klopft da? (magyar)
   Ki kopog? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-234-2 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3738497]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2019.
Seelig, Stefan
Baustellen über und unter der Erde (magyar)
   Építkezés a föld alatt és a magasban / Stefan Seelig ; [ford. Ugor Balázs]. - Budapest : Kolibri, 2018. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
Kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3733823]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2019.
Stead, Emily
Gordon (magyar)
   Gordon kalandja ; Emily kalandja ; Cranky kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - [Budapest] : Móra, 2018. - 79, [1] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 3.)
Egys. cím: Gordon ; Emily ; Cranky. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-486-073-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3733950]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

771 /2019.
   Elméleti és gyakorlati kutatások a Nyíregyházi Egyetemen / szerk. Kerülő Judit. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2018. - 206, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Academiae Nyiregyhaziensis, ISSN 2416-2981 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-79-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3734106]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2019.
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferncia (7.) (2018) (Pécs)
   VII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2018 [elektronikus dok.] : 2018. május 17-19. : absztraktkötet = 7th Interdisciplinary Doctoral Conference 2018 : 17-19th May 2018 : book of abstracts / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. - Bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Pécs : PTE Doktorandusz Önkormányzat, 2018
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Pécsett tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152222. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-209-8
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3733568]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2019.
   Tudományos kaleidoszkóp II : a PTE KPVK Tudományos Diákkörének hallgatói munkáiból / [szerk. Fekete Richárd, Konyecsni Gábor Ákos] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző- és Vidékfejlesztési Kar. - Szekszárd : PTE KPVK, 2018. - 259 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-254-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3734082]
MARC

ANSEL
UTF-8