MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/01/28 15:52:05
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
774 /2019.
Budai Balogh Tibor
Mindeközben (angol)
   Meanwhile in : simultaneous happenings on the banks of the Tiber and the Danube : temporary exhibition at the Aquincum Museum, 06.02.2018 - 30.11.2018. / [auth., director, ill. Tibor Budai Balogh] ; [... transl. Dóra Erős] ; [publ. by the Budapest History Museum]. - Budapest : Budapest History Mus., 2018. - 96 p. : ill., főként színes ; 16x24 cm
ISBN 978-615-5341-50-2 fűzött
Európa - Római Birodalom - művelődéstörténet - kiállításvezető
061.4(439-2Bp.)"2018" *** 930.85(37) *** 930.85(4)
[AN 3734912]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2019.
Budai Balogh Tibor
   Mindeközben : egyidejű történések a Tiberis és a Duna partján : időszaki kiállítás az Aquincumi Múzeumban, 2018. február 6 - 2018. november 30. / [író, rend., ill. Budai Balogh Tibor] ; [közread. a Budapest Történeti Múzeum]. - Budapest : BTM, 2018. - 96 p. : ill., főként színes ; 16x24 cm
ISBN 978-615-5341-49-6 fűzött
Európa - Római Birodalom - művelődéstörténet - kiállításvezető
061.4(439-2Bp.)"2018" *** 930.85(37) *** 930.85(4)
[AN 3734907]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2019.
   "Emberközpontú tudomány" : a Magyar Tudomány Napja alkalmából 2017. november 13-án rendezett tudományos konferencia anyaga / szerk. Nagy Edit. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2018, cop. 2017. - 129 p. : ill. ; 23 cm. - (A Pedagógiai és Pszichológiai Központ kiadványai, ISSN 2630-8630 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-68-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Nyíregyháza) *** 082
[AN 3735383]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2019.
European Ground Squirrel Meeting & Subterranean Rodents Workshop (7.) (2018) (Budapest)
   VII. European Ground Squirrel Meeting & Subterranean Rodents Workshop [elektronikus dok.] : 1-5 October 2018, Budapest ... : book of abstracts / ed. Oliver Váczi & Attila Németh ; org. by ... Hungarian Natural History Museum, Ministry of Agriculture. - Szöveg (pdf : 838 KB). - [Sarród] : [Fertő-Hanság Nemzeti Park Ig.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152560. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89119-3-3
rágcsáló - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Bp.)"2018" *** 599.32
[AN 3738893]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2019.
   Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 [elektronikus dok.] = Ferenc Farkas International Scientific Conference / szerk. Dobrai Katalin, László Gyula, Sipos Norbert ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 10.5 MB). - Pécs : PTE Közgazdaságtud. Kar, 2018
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Pécsett tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150413. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-238-8
munkaügy - vezetés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Pécs) *** 65.011.1 *** 331
[AN 3719871]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2019.
   "Félidőben" - eredmények és perspektívák : az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program Bölcsészeti és Társadalomtudományi Munkacsoportjának konferenciája és szakmai vitája : MTA Szegedi Területi Bizottság Székháza, 2018. október 17. : kutatócsoport bemutatók, absztraktok / [kiad. az MTA-SZTE ETTK ...]. - [Szeged] : MTA-SZTE ETTK : Belvedere Meridionale, 2018. - 57 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-508-892-8 fűzött
Magyarország - kutatócsoport - közoktatás - fejlesztés - 21. század - konferencia-kiadvány
061.28(439)"201" *** 37.014.542(439)"201" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3735789]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

780 /2019.
Covolan, Chiara
Le macchine di Leonardo da Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci gépei : a katapult és a számszeríj : könyv + 2 modell / Chiara & Girolamo Covolan. - Pécs : Alexandra, 2018. - 13 p. : ill., színes ; 35 cm
Ford. Ferenczy Zsófia. - keretcím: Tudósok, feltalálók. - Közös dobozban az összerakható modellekkel
ISBN 978-963-447-174-5 kötött
Itália - feltaláló - találmány - 15. század - 16. század
001.894(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 3735683]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2019.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Creativity (magyar)
   Kreativitás : a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Keresztes Attila]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2008. - 479 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 451-465.
ISBN 978-963-05-8746-4 fűzött
szellemi munka - életvezetés
001.81 *** 331.102.344 *** 613.865
[AN 3739044]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2019.
   Együtt az úton : ruszinok és magyarok : magyar - ruszin kulturális kapcsolatok : konferencia a Charta XXI Egyesület és az Országos Ruszin Önkormányzat együttműködésével / szerk. Surján László. - Nyíregyháza ; [Budapest] : Croatica, 2018. - 161 p. : ill., színes ; 20 cm
A konferenciát Nyíregyházán, 2017. febr. 3-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5615-78-8 fűzött
kulturális kapcsolat - kulturális kölcsönhatás - ruszinok - magyarság - konferencia-kiadvány
008(=875) *** 008(=945.11) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3735405]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2019.
Zsinka László
   Európa felemelkedése : a nyugati hegemónia kezdetei / Zsinka László. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 267, [1] p. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 12.)
Bibliogr.: p. 249-[268].
Fűzött : 3600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-279-976-6)
Európa - civilizáció - történelem - késő ókor - középkor
008(4) *** 940"01/13"
[AN 3736052]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

784 /2019.
Bernstein, Gabrielle (1979-)
The universe has your back (magyar)
   Az univerzum mindenben támogat / Gabrielle Bernstein ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-673-6 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3739330]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2019.
Byrne, Rhonda (1951-)
Hero (magyar)
   A hős / Rhonda Byrne ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - IX, [3], 227 p. : ill. ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-197-7 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3740586]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2019.
Byrne, Rhonda (1951-)
The power (magyar)
   Az erő / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - XV, 250, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-080-2 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3739885]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2019.
Juhász Andrea Gabriell
   Az élet az isten : végtelen fény, végtelen szeretet / Juhász Andrea Gabriell, Juhász Endre. - Budapest : Atlantis-Group Bt., 2018. - 424 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 421.
ISBN 978-615-00-2949-8 fűzött : 3400,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3735682]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2019.
Juhász Erika
   A tudat iskolája / Juhász Erika. - [Debrecen] : [Juhász E.], 2018. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2453-0 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3735455]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2019.
Komlóssy Vera (1977-)
   Betegségek és rossz szokások árulkodó jelei : [az emberi test a lélek térképe] / Komlóssy Vera. - [Kecskemét] : Vagabund, [2018], cop. 2016. - 199, [8] p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Betegségek árulkodó jelei
ISBN 978-963-290-164-0 fűzött
ezoterika - szokás - viselkedés
133.25
[AN 3739909]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2019.
Kovács Miklós
   Az én utam.. - [Budapest] : Kovács M., [2018]. - 137 p. : ill., színes ; 21 cm
Szerző Kovács Miklós. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 978-615-00-3207-8 fűzött
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3735359]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2019.
Kovács-Magyar András (1960-)
   A gyógyíthatatlannak tűnő betegségek megelőzésének és megoldásának kódja : a teremtő információt hordozó Matrix Drops / Kovács-Magyar András. - Budapest : Matrix Drops Kft., [2018]. - 240 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81016-0-8 kötött
ezoterika - alternatív gyógyászat
133.25 *** 615.89
[AN 3736177]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2019.
Krassa, Peter
Dein Schicksal ist vorherbestimmt (magyar)
   Az "Akasha-krónika" titka : Ernetti páter időgépe, avagy sorsunk meghatározott?! / Peter Krassa ; [ford. Nagy Imre]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 247, [19] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 245-247.
ISBN 978-615-5732-39-3 fűzött : 3490,- Ft
rejtély - idő - ezoterika
001.94 *** 115 *** 133.25
[AN 3739957]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2019.
Millman, Dan (1946-)
The life you were born to live (magyar)
   Erre születtél / Dan Millman ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 514, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-749-9 fűzött : 3990,- Ft
jövendőmondás - személyiség
133.3 *** 159.923
[AN 3739475]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2019.
Nemere István (1944-)
   Hányszor élünk [elektronikus dok.] : negyedik típusú találkozások / Nemere István. - Szöveg (epub : 946 KB) (mobi : 2.1 MB) (pdf : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152512. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-312-2 (epub)
ISBN 978-963-453-313-9 (mobi)
ISBN 978-963-453-314-6 (pdf)
ezoterika - lélekvándorlás - túlvilági élet - elektronikus dokumentum
133.25 *** 291.23 *** 129.4
[AN 3738649]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2019.
Petrov, Arkadij Naumovič (1946-)
Sotvorenie mira (magyar)
   A világ teremtése / Arkagyij Petrov ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2018-. - 22 cm
okkultizmus
133
[AN 3738579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Mentsd meg magad!. - 2018, cop. 2016. - 423 p.
ISBN 978-615-80227-5-0 kötött
[AN 3738581] MARC

ANSEL
UTF-8796 /2019.
Virtue, Doreen (1958-)
Angel therapy (magyar)
   Angyali üzenetek : az angyalbirodalom gyógyító útmutatásai / Doreen Virtue ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 253 p. ; 21 cm
Kötött : 3290,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-528-816-6)
 (hibás ISBN 978-963-528-816-8)
okkultizmus - angyal
133.25
[AN 3739329]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

797 /2019.
Dönsz Judit
   Természet : ismerkedés a világgal / [írta és szerk. Dönsz Judit]. - Debrecen : Graph-Art, cop. 2018. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-487-000-5 kötött
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3734646]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2019.
International Symposium on Analytical and Environmental Problems (24.) (2018) (Szeged)
   Proceedings of the 24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems [elektronikus dok.] : Szeged ..., October 8-9, 2018 / ed. by Tünde Alapi, István Ilisz ; publ. University of Szeged ; org. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága. - Szöveg (pdf : 14.1 MB). - Szeged : Univ. of Szeged, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152513. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-623-2
analitikai kémia - környezetvédelem - mezőgazdaság - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
504.06 *** 63 *** 543 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3738652]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2019.
Vida Péter
   Európa természeti kincsei / [szöveg Vida Péter]. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5765-70-4 kötött
Európa - természeti környezet - fényképalbum
502(4)(084.12)
[AN 3739053]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2019.
Vida Péter
   A világ legszebb nemzeti parkjai / [szöveg Vida Péter]. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5765-72-8 kötött
nemzeti park - fényképalbum
502.4(100)(084.12)
[AN 3739116]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

801 /2019.
   "Ez a sugárzás nem ismer határokat" : dokumentumok a csernobili katasztrófa magyarországi következményeiről / [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ... - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2018. - 636, [2] p., [12] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-467-027-8 fűzött : 4950,- Ft
Magyarország - Csernobil - radioaktív sugárzás - atomerőmű - katasztrófa - belpolitika - külpolitika - történelmi forrás
621.039.58(477-2Černobil') *** 614.876(477-2Černobil') *** 621.311.25 *** 323(439)"1986"(093) *** 327(439)"1986"(093)
[AN 3735504]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2019.
International Conference on Solidification and Gravity (7.) (2018) (Miskolc-Lillafüred)
   Solidification and Gravity VII : selected, peer reviewed papers form the seventh International Conference on Solidification and Gravity : Miskolc-Lillafüred ..., September 3-6, 2018 / ed. by A. Roósz [et al.] ; [org., publ. by Hungarian Academy of Sciences - University of Miskolc Materials Science Research Group, Miskolc Committee of Hungarian Academy of Sciences]. - [Miskolc] : HAS-UM Materials Science Research Group : Miskolc Committee of HAS, [2018]. - 337 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-889-8 fűzött
tömegvonzás - kristályosodás - űrhajózás - konferencia-kiadvány
531.51 *** 532.78 *** 629.78 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 3735102]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

803 /2019.
   Book of abstracts of the 3rd general meeting of the COST Action MOLIM [elektronikus dok.] : Molekules in Motion (CM1405) : April 19-21, 2018, ... Budapest ... / ed. Attila G. Császár and Cintia Mészáros. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : Connections2000 Kft., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150240. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1681-8
spektroszkópia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
543.42 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3718651]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2019.
Hungarian - Italian Symposium on Spectrochemistry (16.) (2018) (Budapest)
   XVI Hungarian - Italian Symposium on Spectrochemistry: technological innovation for water science and sustainable aquatic biodiversity & 61th Hungarian Spectrochemical Conference : October 3-6, 2018, Budapest ... : programme & book of abstracts / ed. by Viktor Gábor Mihucz. - [Budapest] : [MKE], 2018. - 118, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Rend., közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-92-2 fűzött
spektroszkópia - konferencia-kiadvány
543.42 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3735644]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2019.
International Conference on Phosphorus Chemistry (22.) (2018) (Budapest)
   22nd International Conference on Phosphorus Chemistry ICPC 22 : 8-13 July 2018, Budapest ... : program and book of abstracts / [publ. by Hungarian Chemical Society]. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., [2018]. - 148 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-87-8 fűzött
foszfor - konferencia-kiadvány
546.18 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3735519]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2019.
International Conference on Solution Chemistry (35.) (2018) (Szeged)
   ICSC 2018 : 35th International Conference on Solution Chemistry : August 26-30, 2018, Szeged ... : programme & abstract book / [publ. by Hungarian Chemical Society]. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., [2018]. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-89-2 fűzött
oldat - analitikai kémia - konferencia-kiadvány
543 *** 061.3(439-2Szeged) *** 541.8
[AN 3735658]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2019.
Őszi Radiokémiai Napok (2018) (Balatonszárszó)
   Őszi Radiokémiai Napok 2018 : Balatonszárszó, 2018. október 10-12. : a konferencia programja és előadás kivonatai / [... szerk. ... Homlok Renáta, Kovácsné Tóth Zita, Kasztovszky Zsolt] ; [... szervezői az MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság ... és a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja]. - [Budapest] : MKE, [2018]. - 102 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9970-93-9 fűzött
radiokémia - konferencia-kiadvány
541.28 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 3735522]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

808 /2019.
   Alkalmazkodó vízgazdálkodás: lehetőségek és kockázatok [elektronikus dok.] : Víztudományi Nemzetközi Konferencia : Szarvas ..., 2018. 03. 22. : absztraktkötet / szerk. Jakab Gusztáv, Tóth Attiláné, Csengeri Erzsébet ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Tessedik Campus. - Szöveg (pdf : 8.7 MB). - Szarvas : SZIE AGK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152712. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-736-9
vízgazdálkodás - mezőgazdaság
556.18 *** 63
[AN 3740563]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2019.
   Dinoszauruszok : angol - magyar képes atlasz / [szerk. Guiu Claudia] ; [ford. Herman Helga]. - Budapest : Roland, [2018]. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5627-91-0 kötött : 2990,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3736297]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2019.
   Dinoszauruszok : német - magyar képes atlasz / [szerk. Guiu Claudia] ; [ford. Herman Helga]. - Budapest : Roland, [2018]. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5627-92-7 kötött : 2990,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3736292]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2019.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2017. november 16. : Műszaki Földtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Mucsi Gábor ..., Papp Richárd Zoltán ...]. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, 2018. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-168-1 fűzött
mérnökgeológia - konferencia-kiadvány
55 *** 624.13 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3734790]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2019.
Kovács Gergő Zoltán
   Ősi csapdák [elektronikus dok.] / írta Kovács Gergő Zoltán. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [Ráckeve] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151237. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
őshüllő - paleontológia - ősrégészet - elektronikus dokumentum
568.19 *** 903(100)
[AN 3727389]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2019.
Kovács Gergő Zoltán
   Tüzes poklok [elektronikus dok.] / írta Kovács Gergő Zoltán. - Szöveg (epub : 5.3 MB). - [Ráckeve] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151236. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1405-0
vulkanizmus - elektronikus dokumentum
551.21
[AN 3727384]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2019.
Nelson, Jo
Destination: planet Earth (magyar)
   Irány a Föld! / [írta Jo Nelson] ; [ill. Tom Clohosy Cole] ; [ford. Sódor Ádám]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2018. - [39] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5755-41-5 kötött : 3490,- Ft
Föld - geológia - éghajlat - természeti környezet - gyermekkönyv
55(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3734661]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

815 /2019.
Englert, Christoph (1981-)
Destination: space (magyar)
   Irány a világűr! / [írta Christoph Englert] ; [ill. Tom Clohosy Cole] ; [ford. Sódor Ádám]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2018. - [39] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5755-42-2 kötött : 3490,- Ft
világűr - űrkutatás - gyermekkönyv
524(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3734663]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2019.
Farkas Róbert (1983-)
   Első könyvem a téridőről : mitől lassul az idő? / Farkas Róbert. - Budapest : Kolibri, 2018. - [44] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Eszes róka meséi ; 3.)
ISBN 978-963-437-329-2 kötött : 1999,- Ft
téridő - kozmológia - világegyetem - gyermekkönyv - képeskönyv
524.8(02.053.2) *** 114/115(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3735008]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2019.
Tyson, Neil deGrasse (1958-)
Astrophysics for people in a hurry (magyar)
   Terítéken a világegyetem : asztrofizika mindenkinek / Neil deGrasse Tyson ; [ford. Sódor Ádám]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 205 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9274-9 fűzött : 2990,- Ft
asztrofizika - világegyetem
524.8
[AN 3735816]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

818 /2019.
Bráda Gábor
   Ugrópókok Európában / írta Bráda Gábor. - [Sárospatak] : [Bráda G.], 2018. - [43] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2806-4 fűzött
Európa - pók - állathatározó
595.444.4(4)(083.71)
[AN 3735472]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2019.
Chemie für Mediziner (magyar)
   Orvosi kémia / A. Zeeck [et al.]. - Budapest : Medicina, 2019, cop. 2018. - 499 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Ohmacht Róbert, Molnár Péter, Matus Zoltán
ISBN 978-963-226-656-5 fűzött : 8900,- Ft
orvosi kémia - tankönyv
577.1(078)
[AN 3734370]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2019.
Csányi Vilmos (1935-)
Bukfenc és Jeromos (új kiadása)
   A kutyák szőrös gyerekek : Bukfenc és Jeromos / Csányi Vilmos. - 9. átd. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2012. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-351.
ISBN 978-963-310-151-3 kötött : 3990,- Ft
kutya - etológia
591.5 *** 636.7
[AN 3740097]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2019.
Csányi Vilmos (1935-)
   Íme, az ember : a humánetológus szemével / Csányi Vilmos. - 5. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2015. - 388 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 378-380.
ISBN 978-963-310-410-1 kötött : 3990,- Ft
ember - etológia - társadalmi viselkedés
599.9 *** 591.5 *** 316.6
[AN 3740068]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2019.
   CTB9 : Chemistry towards Biology : biomolecules as potential drugs : 24-27 September 2018, Budapest ... : program and book of abstracts / [publ. by Hungarian Chemical Society]. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., [2018]. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-90-8 fűzött
biokémia - konferencia-kiadvány
577.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3735674]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2019.
World of animals book of dogs & canines (magyar)
   Kutyák és rokonaik : a házi kutya, a rókák nemzetsége, vadkutyák és farkasok / [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
ISBN 978-963-09-9340-1 kötött : 3600,- Ft
ISBN 978-963-09-9340-1 fűzött : 1890,- Ft
kutyaféle
599.742.1
[AN 3734512]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

824 /2019.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Černobylʹskaâ molitva (magyar)
   Csernobili ima / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2016. - 357, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-382-8 kötött : 3690,- Ft
Csernobil - atomerőmű - katasztrófa - radioaktív sugárzás - orosz irodalom - dokumentumregény
614.876(477-2Černobil')(0:82-31) *** 621.311.25(477-2Černobil')(0:82-31) *** 621.039.58(477-2Černobil')(0:82-31)
[AN 3734575]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2019.
Barabási Albert-László (1967-)
The formula (magyar)
   A képlet : a siker egyetemes törvényei / Barabási Albert-László ; [ford. Bujdosó István]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 280 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-433-191-9 kötött : 3999,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3739180]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2019.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries (magyar)
   Határaink : mire mondjunk igen-t és mire nem-et? / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Bartha Katalin]. - 16. utánny. - Budapest : Harmat, 2018. - 325 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-108-9 fűzött : 3200,- Ft
személyiség-lélektan - életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 159.923.2 *** 244
[AN 3740402]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2019.
Covey, Sean (1964-)
The 6 most important decisions you'll ever make (magyar)
   Életed 6 legfontosabb döntése : tiéd a választás / Sean Covey ; [ford. Szőczi János]. - Budapest : Harmat, 2018. - 326 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-318.
ISBN 978-963-288-431-8 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - serdülőkor
613.865-053.6
[AN 3735989]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2019.
   Életveszélyes állapotok elhárítása a fogorvosi rendelőben : fogorvosi elsősegélynyújtás / szerk. Felkai Péter. - Budapest : Medicina, 2019. - 118, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-963-226-690-9 kötött : 2400,- Ft
elsősegélynyújtás - fogászat
614.88 *** 616.314
[AN 3735094]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2019.
Everdahl, Göran (1964-)
Bokem om lagom (magyar)
   Lagom : miért olyan elégedettek a svédek? / Göran Everdahl ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 183 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-475-112-0 fűzött : 3490,- Ft
Svédország - életvezetés - életmód
613.865 *** 316.728(485)
[AN 3735098]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2019.
Frenkl Sylvia
   Életesemények a fejlődéslélektan tükrében / Frenkl Sylvia, Rajnik Mária. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2018. - 171 p. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 1.)
Bibliogr.: p. 163-168. - Összefoglalás német nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9129-67-2)
fejlődéslélektan
159.922.6/.8
[AN 3739203]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2019.
Furka István (1935-)
   Szösszenetek a műtéttanról / Furka István. - Utánny. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2018, cop. 2014. - 68 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-318-433-2)
műtét - humor - memoár
617-089(0:82-7) *** 617-089(0:82-94)
[AN 3740516]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2019.
Gerlinger Imre (1957-)
   Fül-orr-gégészeti karcolatok / Gerlinger Imre. - Budapest : Medicina, 2018. - 302 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-687-9 kötött : 5700,- Ft
fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
616.21(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3734367]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2019.
Goodin, Tanya
Off (magyar)
   Off : digitális elvonókúra a teljesebb életért / Tanya Goodin ; [ford. Csomós János]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 111 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-09-9202-2 kötött : 1990,- Ft
mentálhigiénia - digitális technika - technikai kultúra - függőség
613.865 *** 364.272 *** 681.3.004.14
[AN 3734857]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2019.
Gyenge Antal
   A nagyszénási egészségügy és szülészet történetéből / írta Gyenge Antal. - Nagyszénás : [Önkormányzat], 2018. - 34 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Mozaikok a szülőföldről sorozat ; 9.)
ISBN 978-615-00-3132-3 fűzött
Nagyszénás - közegészségügy - szülészet - történeti feldolgozás
614(439-2Nagyszénás)(091) *** 618.2/.5(439-2Nagyszénás)(091)
[AN 3735986]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2019.
Hogg, Tracy (1960-2004)
The baby whisperer solves all your problems (magyar)
   A suttogó mindent megold : alvásról, evésről, viselkedésről, a hisztiről meg a félelmekről / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2006. - 513 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-952-3 kötött : 4599,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3740125]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2019.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2016-2018. - 2 db ; 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1-053.3 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3657538]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kisgyermek nevelése. - 2018. - 367, [3] p.
ISBN 978-963-405-951-6 kötött : 3999,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3740130] MARC

ANSEL
UTF-8837 /2019.
Holiday, Ryan (1987-)
The obstacle is the way (magyar)
   Az akadály maga az út : hogyan diadalmaskodjunk a megpróbáltatások felett? / Ryan Holiday ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 269 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 253-263.
ISBN 978-615-5759-62-8 kötött : 3690,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3734510]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2019.
Komlóssy Vera (1977-)
   A gyermekek főbb stresszhelyzetei fogantatástól az iskoláig / Komlóssy Vera. - [Dunakeszi] : Korpics-Lukács Á., 2018. - 47, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3181-1 fűzött : 1990,- Ft
gyermeklélektan - stressz
612.06 *** 159.922.7
[AN 3735018]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2019.
Kovács Ágota (1936-)
   Gyulladásos bélbetegségek : amit az IBD-ről tudni kell / Kovács Ágota, Lakatos László. - Budapest : Medicina, 2019. - 172 p. : ill. ; 21 cm. - (Gyakorló orvos könyvtára, ISSN 0433-0250)
ISBN 978-963-226-691-6 fűzött : 3400,- Ft
bélbetegség - gyulladás
616.34-002
[AN 3735095]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2019.
Lieberman, David J. (1966-)
Never get angry again (magyar)
   Urald a haragod, urald a helyzetet : őrizd meg a hidegvéred és urald a helyzetet bármilyen szituáció vagy párbeszéd során! / David J. Lieberman ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 259 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-887-7 kötött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - indulat
613.865 *** 159.942
[AN 3736133]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2019.
Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság. Kongresszus (46.) (2018) (Velence)
   A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 46. Kongresszusa : Velence, 2018. szeptember 27-29. : programfüzet. - [Budapest] : [M. Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társ.], [2018]. - 50 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal. - Jegyzettömbbel
Fűzött
fertőző betegség - mikrobiológia - konferencia-kiadvány
616.9 *** 579 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3735087]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2019.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Szókimondóka : készülődés : látás / Molnár Krisztina Rita. - Kistarcsa : TreeFa World Productions, cop. 2018. - 31 p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Móna és Marci kirándul mesesorozat ; 1.)
ISBN 978-615-5671-08-1 kötött : 2490,- Ft
látás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv - képeskönyv
612.84(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3735724]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2019.
   Muscle contraction : a Hungarian perspective / Miklós S. Z. Kellermayer ed. - Budapest : Semmelweis, 2018. - [628] pag. var. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-456-2 kötött
Magyarország - Egyesült Államok - izom-összehúzódás - biofizika - tudós - külföldön élő magyar személyiség - biokémia
612.741 *** 577.3 *** 57(439)(092) *** 57(73)(=945.11)(092)
[AN 3734406]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2019.
Nagy Mária Edit
   Elsősegélynyújtás gépjárművezetők részére / Nagy Mária Edit. - Bőv., jav. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2018, cop. 2005. - 87 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-05-2 fűzött : 1200,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3740074]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2019.
Penner, Clifford
The gift of sex (magyar)
   A szexualitás ajándéka / Clifford és Joyce Penner ; [ford. Gulyás Melinda]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2006. - 390 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-191-1 fűzött : 3900,- Ft
nemi élet - vallási erkölcs
613.88 *** 241
[AN 3739564]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2019.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
The power of love (magyar)
   A szeretet ereje / Osho ; [ford. Bujdosó István]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-682-8 kötött : 2990,- Ft
szeretet - mentálhigiénia
613.865 *** 177.61
[AN 3739327]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2019.
Simmonds, Monique
The gardener's companion to medicinal plants (magyar)
   Gyógynövények lexikona : 277 gyógynövény, 24 recept / Monique Simmonds, Melanie-Jayne Howes és Jason Irving ; [ford. Szepes András] ; [közread. a] Kew Royal Botanic Gardens. - Budapest : Corvina, 2018. - 223, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-13-6496-5 kötött : 4500,- Ft
gyógynövény
615.322 *** 615.89
[AN 3735648]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2019.
Szalay Balázs
   A Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 1927 és 1945 között / Szalay Balázs. - [Csorna] : Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyes., 2018. - 103 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1796-9 fűzött
Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Csorna - tűzoltóság - önkéntes szervezet - testülettörténet
614.842.83(439-2Csorna)(091)
[AN 3735544]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2019.
Teremy Alex
   Lapos has diéta [elektronikus dok.] / Teremy Alex. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - [Nyíregyháza] : [Teremy A.], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150278. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-2483-7
fogyókúra - diéta - elektronikus dokumentum
613.24
[AN 3718833]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2019.
Teremy Alex
   Zsírégető edzésterv [elektronikus dok.] / Teremy Alex. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Nyíregyháza] : [Teremy A.], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150274. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-2482-0
fogyókúra - diéta - edzés - elektronikus dokumentum
613.24 *** 796.015
[AN 3718794]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2019.
Torjai Anikó
   A test és a lélek csodálatos gyógyulása / Anikó Torjai. - [Újszentmargita] : Torjai A., 2018. - 252 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2322-9 fűzött
ezoterika - masszázs - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25 *** 615.82
[AN 3735028]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2019.
Varsányi Ferenc (1950-)
   "Ezer lépcsős hegy" avagy Út "éntől az Énig" : [ezer lépés a meditáció útján] / Varsányi Ferenc. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2018. - 129 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-615-5310-37-9 fűzött
meditáció
615.851.86
[AN 3735958]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

853 /2019.
Kiss Zoltán
   Elektronikai témájú műszaki publikációk gyűjteménye 1-4., 2015-2018 / Kiss Zoltán. - Budapest : Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH Mo. KKK, [2018]. - 240 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3473-7 kötött
elektronika
621.37/.39
[AN 3740578]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2019.
Kiss Zoltán
   Elektronikai témájú műszaki publikációk gyűjteménye 5., 2019 / Kiss Zoltán. - Budapest : Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH Bp.-i Iroda, [2019]. - 64 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3474-4 kötött
elektronika
621.37/.39
[AN 3740580]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

855 /2019.
Köves Tamás (1951-)
   A rendezvényszervezés ABC-je II [elektronikus dok.] : kongresszusszervezés / Köves Tamás. - Szöveg (mobi : 4.1 MB) (epub : 1.9 MB). - Budapest : Publicpress ; Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150332. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-365-1 (mobi)
ISBN 978-963-474-364-4 (epub)
rendezvényszervezés - elektronikus dokumentum
640.41 *** 658.1.012.63
[AN 3719538]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2019.
   Legyezők. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2018]. - 143 p. : ill., részben színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-19-1 fűzött : 1950,- Ft
legyező - viselettörténet - művelődéstörténet
688.5(100) *** 930.85(100) *** 745(100)(091) *** 391(100)(091)
[AN 3735893]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

857 /2019.
Czinege Károly
   Az elektromos fűtés a jövő megoldása! : optimális beruházás, maximális komfortérzet / ifj. Czinege Károly. - Jászberény : Czinege és Fiai Kft. : Hu-Rotte Bt., [2018]. - 189 p. : ill. részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2663-3 fűzött : 4990,- Ft
sugárzófűtés - villamos fűtés
697.353 *** 697.27
[AN 3735545]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2019.
   Vízellátás hidraulikája [elektronikus dok.] : esettanulmányok / szerk. Karches Tamás. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Budapest] : [Karches T.], 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150241. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2484-4
vízellátás - hidraulika - elektronikus dokumentum
628.1 *** 532.5
[AN 3718656]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

859 /2019.
   Ezerarcú vasút II : fókuszban a vasúti építészet. - Pécs : Virágmandula Kft. ; [Budapest] : [M. Vasúttört. Park Alapítvány], 2018. - 462 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Közread. a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány. - Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-615-00-2779-1 fűzött
Magyarország - közlekedéstörténet - közlekedési létesítmény - vasút - építészet
656.2(439)(091) *** 725.31/.33(439)
[AN 3735509]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2019.
Kalocsai Péter (1962-)
   Közlekedés- és várostörténeti tanulmányok, 19-20. század / Kalocsai Péter. - Pécs : [Kronosz], 2018. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-467-032-2 fűzött
Magyarország - közlekedéstörténet - tömegközlekedés - várostörténet - 19. század - 20. század
656.025(439)"18/19" *** 316.334.56(439)"18/19"
[AN 3735501]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2019.
Legát Tibor (1965-)
   Közlekedik a főváros / Legát Tibor. - Bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2018. - 307 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 306-307.
ISBN 978-963-244-949-4 kötött : 5999,- Ft
Budapest - városi tömegközlekedés - személyszállítás - album - történeti feldolgozás
656.025(439-2Bp.)(091)(084.1) *** 656.13(439-2Bp.)(091) *** 625.46(439-2Bp.)(091)
[AN 3739566]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2019.
Tomè, Ester
Costruisci l'automobile 3D (magyar)
   Építs 3D-s veterán autót! : a gépkocsik története : könyv + modell / Ester Tomè, Valentina Manuzzato. - Pécs : Alexandra, 2018. - 13 p. : ill., színes ; 35 cm
Ford. Keresnyei Rita. - keretcím: Utazz, tanulj, fedezz fel!. - Közös dobozban összerakható játékmodellekkel
ISBN 978-963-447-172-1 kötött
személygépkocsi - autógyártás - ipartörténet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
629.114.6(02.053.2) *** 629.113(100)(091)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3735711]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2019.
Trevisan, Irena
Costruisci la locomotiva 3D (magyar)
   Építs 3D-s gőzmozdonyt! : a vonatok története : könyv + modell / Irena Trevisan, Valentina Manuzzato. - Pécs : Alexandra, 2018. - 13 p. : ill., színes ; 35 cm
Ford. Bosnyák Gabriella. - keretcím: Utazz, tanulj, fedezz fel!. - Közös dobozban összerakható játékmodellekkel
ISBN 978-963-447-173-8 kötött
vasút - közlekedéstörténet - ipartörténet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
629.4(100)(091)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3735714]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

864 /2019.
Balslev, Lynda
The little book of fika (magyar)
   A fika kicsiny könyve avagy A svéd kávézás szertartása / Lynda Balslev ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 155 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-475-101-4 fűzött : 3150,- Ft
Svédország - kávé - mentálhigiénia - életmód
663.93 *** 613.865 *** 316.728(485)
[AN 3734564]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2019.
   A fácán : a múlt és talán a jövő vadászmadara / [szerk. Nagy István] ; [közread. az] OMVK Fővárosi és Pest Megyei Területi Szervezete. - [Pusztazámor] : Dénes Natur Műhely, 2018. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9783-62-1 fűzött
fácán - állattenyésztés
636.594
[AN 3735024]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2019.
   Hagyományos vadászati módok / [szerk. Heltay András, Nagy István]. - [Budapest] : Hubertus ; [Pusztazámor] : Dénes Natur Műhely Kft., 2018. - 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9783-6-1)
vadászat
639.1 *** 799.2
[AN 3734947]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2019.
Kaposvári Baromfitenyésztési Szimpózium (21.) (2018)
   XXI. Kaposvári Baromfitenyésztési Szimpózium : 2018. szeptember 29. = 21th Symposium on Poultry Production at Kaposvár / szerk. Sütő Zoltán ; [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara ..., a WPSA Magyar Tagozata és a Baromfi Termék Tanács. - Kaposvár : KE AKK, 2018. - 89 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-55-2 fűzött
baromfitenyésztés - konferencia-kiadvány
636.5 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3736089]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2019.
   Kutyakötelesség [elektronikus dok.] : útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz / ... kiad. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. - 2. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Budapest : Nébih, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152223. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-89968-9-3)
Magyarország - kutyatartás - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
636.7(439)(094)
[AN 3733608]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2019.
Lett Béla (1945-)
   Amit a számok mutatnak az üzemmódokról [elektronikus dok.] : fahasználati módok és erdőfelújítási eljárások / Lett Béla, Stark Magdolna. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 9.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150146. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-309-8
erdészet - gazdaságtan - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
630*6(083.41)
[AN 3718258]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2019.
Maráczi László
   Díszfák, díszcserjék védelme / Maráczi László ; [közread. a] Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete. - [2. kiad.]. - Szombathely : Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyes., 2013 [!2018]. - 626 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 571-585.
ISBN 978-963-08-6992-8 kötött
dísznövény - növénybetegség - növényvédelem
635.92 *** 632
[AN 3738852]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2019.
Sipos Mihály
   Fenntartható visszafejlődés : élelmiszer-önellátás / [írta Sipos Mihály]. - Cegléd : Szerző, 2018. - 156 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-3143-9 fűzött
biogazdálkodás - önellátó gazdálkodás - tanya
631.147 *** 631.115.11
[AN 3734702]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2019.
Zsiros András
   Tarajosvilág : hányféleképpen hajthat hasznot a sokszínű baromfiudvar? / Zsiros András. - 2. kiad. - [Budapest] : Expert Books, cop. 2018. - 212 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5110-84-9 fűzött : 3990,- Ft
baromfitenyésztés
636.5
[AN 3739134]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

873 /2019.
Borbás Marcsi (1968-)
   A sűrűje 2 / Borbás Marcsi ; [fotók Krisztics Barbara]. - Budapest : Stratcomm Kft., 2018. - 253, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3435-0 kötött : 5500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3738899]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2019.
Fábián Anita
Gastrock (angol)
   Gastrock : [a cookbook written to chords] / Anita Fábián, Péter Pritz ; [phot. Gábor Zsigmond] ; [ill. Márk László] ; [transl. Sue Tolson and Péter Pritz]. - [Budapest] : Boook Publ., 2018. - 199 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-47-4 kötött : 5990,- Ft
zenetörténet - szakácskönyv - rockzene
641.55(083.12) *** 78.067.26.036.7(100)(091)
[AN 3739573]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2019.
Grant, Hilary
Knitting from the North (magyar)
   Kötés északi módra : 30 divatos sapka, kesztyű, sál és pulóver / Hilary Grant ; a fotókat Caro Weiss kész. ; [ford. ... Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 142, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-9250-3 kötött : 4800,- Ft
textilkötés - foglalkoztatókönyv
646.26 *** 746.42 *** 379.826
[AN 3734899]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2019.
Hadarik Rita
   Glutén nélkül / Hadarik Rita. - [Budapest] : Boook K., 2018. - 180, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-28-3 kötött : 4990,- Ft
lisztallergia - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3739581]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2019.
   Ínycsiklandó ősz. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - 31, [1] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3735447]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2019.
   Ízig varázs : korszerű családi étkek : nyári ételek / [fotó Oravecz István] ; [közread. a] Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : CÖKA : Méry Ratio, 2018. - 53, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5700-52-1 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3735446]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2019.
Nagy Zita
   Mit eszik a vega gyerek? : teljes értékű növényi alapú ételek kicsiknek és nagyoknak / [Nagy Zita]. - 2. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2018. - 161, [6] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5417-29-0 kötött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3739470]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2019.
   Paprikás ételek bográcsban, 2018 = Paprika dishes in cauldron = Paprikagerichte in Kessel / [szerk. ... Orosziné Varga Zelma, Kovács Réka] ; [ford. ... Saskői Zsuzsanna, Kószó Ferenc] ; [kiad. ... a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ...]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Keresk. és Iparkamara, [2018]. - 93, [3] p. : ill., színes ; 17x24 cm
A Kalocsán, 2018-ban megrendezett főzőverseny receptjei
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-06-7898-8)
Magyarország - ételspecialitás - paprika - szakácskönyv
641.885.211(439) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3739927]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2019.
Prus, Agnes
Let it snow (magyar)
   Hull a pelyhes.. : 24 adventi aprósütemény és keksz / Agnes Prus ; Frauke Antholz képeivel ; [ford. Kuttor Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-433-478-1 kötött
sütemény - karácsony - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3735103]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2019.
Teremy Alex
   Diétás étrend - 1 hetes [elektronikus dok.] : éhezés nélkül, könnyen elkészíthető, változatos és finom ételekkel / Teremy Alex. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - [Nyíregyháza] : Teremy A., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150568. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-2409-7
diéta - fogyókúra - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3721247]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2019.
Teremy Alex
   Diétás étrend - 2 hetes [elektronikus dok.] : éhezés nélkül, könnyen elkészíthető, változatos és finom ételekkel / Teremy Alex. - Szöveg (pdf : 9 MB). - [Nyíregyháza] : Teremy A., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150567. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-2408-0
diéta - fogyókúra - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3721224]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2019.
Teremy Alex
   Diétás étrend - 4 hetes [elektronikus dok.] : éhezés nélkül, könnyen elkészíthető, változatos és finom ételekkel / Teremy Alex. - Szöveg (pdf : 10 MB). - [Nyíregyháza] : Teremy A., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150416. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-0340-5
diéta - fogyókúra - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3719888]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2019.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : újabb finom falatok, lemondás nélkül / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Kv., 2018, cop. 2015. - 175 p. : ill., színes ; 22x22 cm
A borítón számozási adatként: 2. r.
ISBN 978-963-341-133-9 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3739578]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2019.
Walker, Alison
Handmade gifts from the kitchen (magyar)
   Enni való ajándékok : több mint 100 otthon megvalósítható ajándékötlet / Alison Walker ; Tara Fisher fotóival ; [ford. Kúnos Linda]. - Budapest : Corvina, [2018]. - 176 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6506-1 kötött : 4500,- Ft
sütemény - lekvár - mártás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.4(083.12) *** 641.887(083.12)
[AN 3735643]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

887 /2019.
Blavatsky, Helene Petrovna (1831-1891)
The secret doctrine (magyar)
   Titkos tanítás : a tudomány, a vallás és a filozófia szintézise / H. P. Blavatsky ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - Budapest : M. Teozófiai Társ., [2011-2018]. - 10 db ; 21 cm
teozófia - ezoterika
141.332 *** 133
[AN 3330482]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Útmutatások : értekezések az okkult filozófia fontosságáról az életben. - cop. 2018. - 248 p. : ill. + 4 mell.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5038-10-5 fűzött
teozófia - ezoterika
141.332 *** 133
[AN 3736150] MARC

ANSEL
UTF-8888 /2019.
Debus, Michael (1943-)
Das Wesen der Eurythmie (magyar)
   Az euritmia lénye : a múlt gyökerei és a jövő valósága / Michael Debus ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Kv., cop. 2018. - 55 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5806-04-9 fűzött
antropozófia - mozdulatművészet
141.333 *** 793.3
[AN 3734678]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2019.
Morvay Péter
   A köztünk élő Marx öröksége 200 éve kísért / Morvay Péter. - [Budapest] : Hetek Kv., cop. 2018. - 104 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80118-7-7 fűzött : 1490,- Ft
Marx, Karl (1818-1883)
Németország - marxizmus - gazdaságfilozófia - politikai filozófia - filozófus - 19. század
141.82 *** 330.85 *** 321.74 *** 1(430)(092)Marx,_K.
[AN 3734842]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist (magyar)
   Az emberi test szellemtudományos megközelítésben ; A legkorábbi Földkorszakok : 10 előadás, Dornach, 1922. augusztus 2 - szeptember 30. : munkás-előadások 1. / Rudolf Steiner ; [ford. Szabó Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2018. - 174 p. : ill. ; 19 cm
Egys. cím: Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist ; Über frühe Erdzustände
ISBN 978-615-5906-00-8 fűzött : 2000,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3740537]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Faust, der strebende Mensch (magyar)
   Faust, a küzdő ember : szellemtudományos magyarázatok Goethe Faustjához : tizennégy előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1911. december 17-én Berlinben, 1915. április 4-től 1916. szeptember 11-ig Dornachban, valamint egy nyilvános előadás, amit 1910. január 23-án Strassburgban tartott / Rudolf Steiner ; [ford. Lajer Anna Mária]. - Budapest : Genius, cop. 2018. - [2], 346 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-87-8 fűzött : 3500,- Ft
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832). Faust
Németország - antropozófia - író - 18. század - 19. század - műelemzés
141.333 *** 830(092)Goethe,_J._W._von
[AN 3734755]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Das Johannes-Evangelium (magyar)
   János-evangélium, Hamburg : tizenkét előadás, melyeket Rudolf Steiner 1908. május 18. és 31. között tartott Hamburgban / Rudolf Steiner ; [ford. Szilágyi Jenőné]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2018. - [2], 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-94-6 fűzött : 2500,- Ft
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
antropozófia - bibliamagyarázat
141.333 *** 226.5.07
[AN 3734761]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Über Gesundheit und Krankheit (magyar)
   Egészségről és betegségről ; Az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai : 18 előadás, Dornach, 1922. október 19 - 1923. február 10. : munkás-előadások 2. / Rudolf Steiner ; [ford. Malomsoky Ildikó]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2018. - 321 p. : ill. ; 19 cm
Egys. cím: Über Gesundheit und Krankheit ; Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre
ISBN 978-615-5906-01-5 fűzött : 3500,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3740545]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Der übersinnliche Mensch anthroposophisch erfasst (magyar)
   Az érzékfeletti ember antropozófiai megvilágításban : öt előadásból álló sorozat, Hága, 1923. november 13-18., valamint két nyilvános előadás, Hága, 1923. november 15-16. : ÖK 231. / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Rent Kft., cop. 2018. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5806-02-5 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3734746]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Wahrheit und Wissenschaft (magyar)
   Valóság és tudomány / Rudolf Steiner. - Budapest : Genius, cop. 2018. - [2], 68 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-95-3 fűzött : 1000,- Ft
ismeretelmélet
165
[AN 3734739]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2019.
Takáts Péter
   Amit Ahriman elkövetkező inkarnációjáról tudnunk kell / Takáts Péter. - Budapest : Genius, cop. 2018. - 49 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Antropozófiai füzetek ; 25.)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-615-5906-09-1 fűzött
antropozófia
141.33
[AN 3734680]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2019.
Varga József
   A végtelen fogalmának történeti alakulása [elektronikus dok.] / Varga József. - Szöveg (pdf : 292 KB). - Budapest : Pont, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150139. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
 (hibás ISBN 978-963-7265-48-1)
végtelenség - tudományfilozófia - fraktál - filozófiatörténet - elektronikus dokumentum
125 *** 1(100)(091) *** 510.22
[AN 3718232]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

898 /2019.
Ablonczy Dániel (1915-2010)
   Aranyalma ezüst tányéron : Mikeás próféta könyvének gyakorlati írásmagyarázata / Ablonczy Dániel ; [szerk. Ablonczy Zsolt]. - Budapest : Ablonczy D. gyermekei, 2018. - 164 p. ; 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
Fűzött
Biblia. Ószövetség. Mikeás könyve
bibliamagyarázat
224.93.07
[AN 3735561]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2019.
Begyik Tibor (1946-)
   Velem volt az Isten! : Kindelmann Károlyné Erzsébet élete / Begyik Tibor ; [közread. a] Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom ; [... kiad. a Szeplőtelen Szív Alapítvány]. - Budapest : Szeretetláng Mozgalom : Szeplőtelen Szív Alapítvány, 2018. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89997-3-3 fűzött : 800,- Ft
Kindelmann-né Szántó Erzsébet (1913-1985)
Szeretetláng Mozgalom
Magyarország - lelkiségi mozgalom - egyházi személy - 20. század
267(439)Szeretetláng *** 267(439)(092)Kindelmann-né_Szántó_E.
[AN 3735616]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2019.
   A család imakönyve / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 373 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-236-3 kötött : 1800,- Ft
imakönyv
243
[AN 3740267]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2019.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Emberek a kereszt körül / Cseri Kálmán. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2013. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-186-7 fűzött : 1750,- Ft
hit - szenvedéstörténet
232.96 *** 234
[AN 3739337]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2019.
Csókay András (1956-)
   Idegsebészet és hétköznapi misztika : "jól látod, apu!" / Csókay András. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 229, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-616-3 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - vallásos irodalom - orvos - 20. század - 21. század - gyászolás - memoár
244(0:82-94) *** 61(439)(092)Csókay_A.(0:82-94) *** 236.1(0:82-94) *** 159.942(0:82-94)
[AN 3740299]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2019.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Call to love (magyar)
   A szeretet útja : Anthony de Mello utolsó meditációi / [ford. Török Péter]. - 12. utánny. - Kecskemét : Korda, 2018. - 196 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-20-7 fűzött : 1300,- Ft
ISBN 963-9554-20-0
vallásos irodalom
242
[AN 3739939]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2019.
Di Falco, Jean-Michel (1941-)
Mère Teresa ou Les miracles de la foi (magyar)
   Kalkuttai Szent Teréz anya : a hit csodái / monseigneur Jean-Michel di Falco ; [ford. Gáldi Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 255, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-406-3 kötött : 2990,- Ft
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
India - szent - 20. század
235.3(092)Teresa,_calcuttai
[AN 3735099]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2019.
   Evangelikál alapvetések és nyilatkozatok / [... szerk. Békefi Bálint és Márkus Tamás András] ; [... az Evangelikál Csoport Egyesület kiadásában ...]. - [Budapest] : Evangelikál Csop. Egyes., 2018. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3270-2 fűzött
protestáns egyház - lelkiségi mozgalom - ifjúsági szervezet
267 *** 061.213 *** 061.234 *** 284
[AN 3735341]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2019.
Grün, Anselm (1945-)
Frohe Weihnachten mit Anselm Grün (magyar)
   Istenünk karácsonyi álma / Anselm Grün ; [ford. Somfai Boglárka]. - 3. kiad. - Kecskemét : Korda, 2018, cop. 2016. - 90, [1] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5045-74-5 kötött : 1990,- Ft
karácsony - elmélkedés
242 *** 264-041.2
[AN 3739369]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2019.
Grün, Anselm (1945-)
Leben aus der Stille (magyar)
   Csendből bontakozó élet / Anselm Grün ; [ford. Somfai Boglárka]. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2018, cop. 2015. - 112 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-615-5045-61-5 fűzött : 1600,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3739373]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2019.
Hetényi Varga Károly (1932-2002)
   Beszélgetés a Mesterrel : imák és elmélkedések az ifjúság számára / [Fernand Lelotte Rabboni c. könyve alapján írta] Hetényi Varga Károly. - 11. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 591 p., [20] t.fol. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-361-881-3 kötött : 2500,- Ft
meditáció - ima
242 *** 243
[AN 3740269]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2019.
Hohnberger, Jim (1948-)
Facing frenemy fire (magyar)
   Barátból ellenség : legtöbben megtapasztaljuk, hogy milyen a barátból lett ellenségtől kapott támadás / Jim Hohnberger ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2018. - 200 p. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
ISBN 978-615-5892-03-5 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés - memoár
244(0:82-94) *** 613.865
[AN 3740338]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2019.
Keller, Timothy (1950-)
The prodigal God (magyar)
   A tékozló Isten és két elveszett fia / Timothy Keller ; [ford. Szűcs Teri]. - Utánny. - Budapest : Harmat ; [Cluj-Napoca] : Koinónia, 2018, cop. 2013. - 110 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-288-127-0 fűzött : 1750,- Ft : 25 RON
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat
226.4.07
[AN 3739334]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2019.
Kocsis-Katona Imre
   A templomépítő : Czank Vilmos, 1942-2011 / írta Kocsis-Katona Imre. - Győr : Mix-2M Kft., 2018. - 152 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2989-4 fűzött
Czank Vilmos (1942-2011)
Magyarország - Ikrény - templom - katolikus pap - katolikus egyház - ezredforduló - történeti feldolgozás - történelmi forrás
282(439)(092)Czank_V. *** 282(439-2Ikrény)"199/200" *** 726.54(439-2Ikrény)(093)
[AN 3736061]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2019.
Kránitz Mihály (1959-)
   Meghívás a szeretetre : kilenced a Vértessomlói Szűzanyához / Kránitz Mihály. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2018]. - 53, [2] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-766-6 fűzött : 450,- Ft
imakönyv - elmélkedés
243 *** 242
[AN 3734987]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2019.
Kránitz Mihály (1959-)
   Minden forrásom belőled fakad : elmélkedések a legnagyobb csodáról / Kránitz Mihály. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2018]. - 58, [4] p. ; 19 cm
Fűzött : 680,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-765-9-2)
oltáriszentség - elmélkedés
265.3 *** 242
[AN 3734928]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2019.
Mózessy Gergely (1972-)
   Isten embere : fehérvár püspöke, Prohászka Ottokár (1858-1927) / [szöveg Mózessy Gergely] ; [kiad. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt., 2018. - 26 p. : ill. ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-963-88071-8-2 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 19. század - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 3736167]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2019.
Nouwen, Henri Josef Machiel (1932-1996)
You are the beloved (magyar)
   Szeretett vagy : elmélkedések az év minden napjára / Henri J. M. Nouwen ; vál. és szerk. Gabrielle Earnshaw ; [... Balázs Katalin, ... Fasching Katalin, ... Szigeti-Cseke Zsuzsa ford. ...]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2018. - 467 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-10-5 fűzött : 3500,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3735315]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2019.
Pajor András (1958-)
   Csendes tanúság : édesanyák és más anyai hivatást betöltők imakönyve / Pajor András. - 4. átd. kiad. - Kecskemét : Korda, 2018. - 95 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5045-99-8 fűzött : 800,- Ft
imakönyv
243
[AN 3739362]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2019.
   Regesta supplicationum, 1522-1523 : a VI. Adorján pápa uralkodása alatt elfogadott magyar vonatkozású kérvények = Regesta supplicationum, 1522-1523 : the supplications relating to the Kingdom of Hungary approved under Pope Hadrian VI / feltárta, közread. és a kísérőtanulmányt írta Lakatos Bálint. - Budapest : Gondolat ; Róma : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutatócsop., 2018. - 280 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 16.)
Bibliogr.: p. 229-242. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-875-1 fűzött
Vatikán - Magyarország - magyar történelem - egyháztörténet - katolikus egyház - 16. század - történelmi forrás
262.131.321"1522/1523"(093) *** 943.9"152"(093) *** 282(439)"152"(093)
[AN 3735969]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2019.
Seethaler, Karin
Die Kraft der Kontemplation (magyar)
   A szemlélődő ima gyógyító ereje és áldása / Karin Seethaler ; Jálics Ferenc előszavával ; [ford. Bruncsák István]. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2018, cop. 2016. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-615-5045-68-4 fűzött : 2000,- Ft
keresztény misztika - imádkozás
248.212 *** 248.143.2
[AN 3739348]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2019.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   A szentségimádás misztikája és gyakorlata / Sípos (S) Gyula ; [közread. a Szeretet Földje Szolgálat]. - [Törökbálint] : Szeretet Földje, 2018. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80711-7-8 fűzött
oltáriszentség
265.3
[AN 3735295]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2019.
   Szabadságunk / [szerk. Chehadé-Boér Judit]. - Budapest : Bartók B. Unitárius Egyházközség Perczelné Kozma F. Nőegylete, 2018. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Flóra-füzetek ; 4.)
ISBN 978-615-00-3081-4 fűzött
vallásos irodalom - antológia
244(0:82-822)
[AN 3736132]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2019.
   Szent zsolozsma : [az imaórák liturgiája, esti dicséretek] / [kiad. a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézete]. - Debrecen ; Nyíregyháza : Debrecen-nyíregyházi Egyházm. Lelkipásztori Int., 2018. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80243-5-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
breviárium
264-135
[AN 3736168]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2019.
Szentmártoni Mihály (1945-)
   Adventi ihletek / Szentmártoni Mihály. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2018. - 39 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5045-84-4 fűzött : 400,- Ft
vallásos irodalom - advent
244 *** 398.332.41
[AN 3739375]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2019.
Szigeti Jenő (1936-)
   Gátol vagy véd a Tízparancsolat? / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2018. - 133 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
ISBN 978-615-5892-04-2 fűzött
tízparancsolat - vallásos irodalom
241.6 *** 244
[AN 3740319]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2019.
   Teológia és történettudomány : antológia az egyháztörténet-írás elméleti kérdéseiről / [... ford. Görföl Balázs, Görföl Tibor]. - Pécs : Történészcéh Egyes. : META Egyes., 2018. - 222 p. ; 24 cm. - (Pécsi egyháztörténeti műhely, ISSN 2631-0341 ; 1.)
ISBN 978-615-00-2272-7 fűzött
egyháztörténet - történetírás - történeti teológia
21 *** 930.1 *** 27
[AN 3736120]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2019.
   Üzenetek Medjugorjéból napról napra / [szerk. Dömötör Emőke és Ruff László] ; [közread. a Szeretet Földje Szolgálat]. - [Törökbálint] : Szeretet Földje, 2018. - 120 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80711-5-4 fűzött
kinyilatkoztatás
232.931.7 *** 248.215
[AN 3735303]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2019.
Viczián János (1940-2013)
   Élő reménység : egy életen át hirdette / Viczián János ; [... szerk. és sajtó alá rend. Marosi Nagy Lajos]. - Budapest : Viczián J.-né Surányi E., 2018. - 319 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2078-5 kötött
prédikáció
252
[AN 3735876]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2019.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Steps to Christ (magyar)
   Lépések Jézus felé / Ellen G. White ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2018. - 119 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
Megj. "Jézushoz vezető út", "Krisztus követése" és "Krisztushoz vezető lépések" címmel is
ISBN 978-615-5892-02-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3740312]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2019.
   Zsolozsmáskönyv / [szerk. Rácz Jánosné] ; [kiad. a Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány]. - Debrecen ; Geszteréd : Geszterédi Aranyszablya Társ. Alapítvány, 2018. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3310-5 fűzött
breviárium
264-135
[AN 3736165]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

929 /2019.
   25 éves a győrújbaráti Nyugdíjas Klub, 1993-2018 / [... összeáll. Németh Endre és Bödecs Károly]. - Győr : Mix-2M Kft., 2018. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3273-3 fűzött
Nyugdíjas Klub (Győrújbarát)
Győrújbarát - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Győrújbarát)
[AN 3736063]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2019.
Almási Kitti
   Lezárás, elengedés, újrakezdés / Almási Kitti. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2017. - 220, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-743-4 fűzött : 3499,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3739813]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2019.
Bói Anna (1964-)
   Szóvarázs Kolompáréknál [elektronikus dok.] : "egymást szolgálva szabaddá válunk" : meséskönyv egy szegényként is gazdag családról / Bói Anna ; ill. ... Balogh Adrienn. - Szöveg (epub : 6.5 MB). - Berettyóújfalu : Postmaster 2010 Kft., [2018], cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152616. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-12-4184-6)
magyar irodalom - cigányság - mese - elektronikus dokumentum
316.347(=914.99)(0:82-34) *** 894.511-34
[AN 3739870]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2019.
Borbély Imre (1948-2017)
   Magyar nemzetépítés : nemzetstratégiai tanulmányok / Borbély Imre. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2018. - 360 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5374-24-1 fűzött : 2990,- Ft
magyarság - nemzet - stratégia - nemzettudat
316.356.4(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 323.1(=945.11)
[AN 3735033]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2019.
Druckerman, Pamela (1970-)
French children don't throw food (magyar)
   Nem harap a spenót : gyereknevelés francia módra / Pamela Druckerman ; [ford. Orzóy Ágnes, ... Kovács Viktória]. - Új kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 442, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-239-8 fűzött : 3499,- Ft
Franciaország - gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat
316.356.2(44) *** 37.018.1(44)
[AN 3739309]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2019.
Gréban, Quentin (1977-)
   Szeretlek, anya! : 31 őszinte vallomás / Quentin Gréban. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 62, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-403-502-2 kötött : 4490,- Ft
Belgium - anyaság - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - antológia
316.37-055.52-055.2(0:82-822) *** 894.511-822 *** 76(493)(092)Gréban,_Q.
[AN 3739344]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2019.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Csenei járásában / Gyémánt Richárd. - 2. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2018. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-615-5613-93-7 kötött
Csenei járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Csene)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Csene)"188/191"(083.41)
[AN 3739049]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2019.
Kepes András (1948-)
   Világkép / Kepes András. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2017. - 371 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-200-8 fűzött : 3699,- Ft
kulturális antropológia - helyismeret - magyar irodalom - esszé
316.722(100)(0:82-4) *** 908.100(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3739481]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2019.
Ludescher Gabriella
   Helyi közösségek társadalomrajza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / Ludescher Gabriella, Hüse Lajos. - Nyíregyháza : Evangélikus Roma Szakkollégium, 2018. - 125, 5 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakkollégiumi tudástár, ISSN 2631-0236 ; 6.)
Bibliogr.: p. 119-125.
ISBN 978-615-00-2601-5 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - településszociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
316.334.55/.56(439.161)(083.41)"201"
[AN 3735430]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2019.
Pásztor Angelika
   Marton Ádám (1934-2018) műveinek válogatott bibliográfiája / [a bibliográfiát összeáll. ... Pásztor Angelika] ; [az életrajzot írta Derzsy Márk]. - Budapest : KSH Kvt., 2018. - 89 p. : ill. ; 25 cm. - (Nagy magyar statisztikusok, ISSN 1419-5372 ; 28.)
ISBN 978-963-235-539-9 fűzött
Marton Ádám (1934-2018)
Magyarország - statisztikus - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
311(439)(092)Marton_Á. *** 012Márton_Á.
[AN 3735772]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2019.
Schulz von Thun, Friedemann (1944-)
Das "innere Team" und situationsgerechte Kommunikation (magyar)
   Hiteles és helyzethez illő kommunikáció : személy, szituáció és a belső csapat / Friedemann Schulz von Thun ; [ford. Schulcz Katalin]. - Budapest : Háttér, cop. 2018. - 386 p. : ill. ; 19 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.: p. 381-386.
ISBN 978-615-5124-50-1 fűzött : 3490,- Ft
kommunikáció - interperszonális kommunikáció - személyiség-lélektan
316.77 *** 316.472.4 *** 316.772.4 *** 159.923
[AN 3734986]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

940 /2019.
Fülöp Tibor Zoltán (1958-)
   A szabadságharc hagyományőrző serege : '48-asok, az abszolutizmust, Napóleon és a Monarchia korát idéző egységek, anekdoták, kalandos történelem, baráti szabadcsapatok és más szövetségesek / Fülöp Tibor Zoltán ; a történelmi ismertetőket írta Babucs Zoltán. - Budapest : Zrínyi, 2018. - 593 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 586-587.
ISBN 978-963-327-571-9 kötött
Magyarország - egyesület - hagyományőrzés - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
398(=945.11) *** 061.2(100)(=945.11) *** 355.48(439)"1848/1849" *** 061.2(439)
[AN 3735304]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2019.
Gorza Sándor (1918-199?)
   Szülőföldem, Nagyrákos / Gorza Sándor ; [... kiad. Nagyrákos Önkormányzata]. - 2. kiad. - Nagyrákos : Önkormányzat, 2018. - 99 p. : ill. ; 20 cm. - (Vas megye néprajzi kincsestára, ISSN 1417-2879)
ISBN 963-7206-65-5 fűzött
Nagyrákos - magyar néprajz - helyismeret
39(=945.11)(439-2Nagyrákos) *** 908.439-2Nagyrákos
[AN 3740410]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2019.
Hallók Ákos
   Rendőrviccek : most nevess, ha mersz! / Hallók Ákos. - [Kecskemét] : Vagabund, [2018], cop. 2014. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-148-0 fűzött
vicc
398.94
[AN 3739904]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2019.
Kunos Ignác (1860-1945)
   Boszporuszi tündérvilág [elektronikus dok.] : sztambuli török népmesék / Kúnos Ignác. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (epub : 1.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150194. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-373-6 (mobi)
ISBN 978-963-474-372-9 (epub)
török irodalom - népmese - elektronikus dokumentum
398.21(=943.5)
[AN 3718400]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2019.
Poós Zoltán (1970-)
   Rock & roll áruház : ez a divat, 1957-2000 / Poós Zoltán. - Budapest : Corvina, 2018. - 149 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6532-0 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - öltözködés - divat - hétköznapi élet - művelődéstörténet - Kádár-korszak - ezredforduló
39(439)"195/199" *** 391(439)"1957/2000" *** 930.85(439)"195/199"
[AN 3735091]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2019.
   Toppantós : legkisebbek mondókás- és verseskönyve / szerk. Lovász Andrea ; [Kismarty-Lechner Zita ill.]. - Szentendre : Cerkabella, 2018. - 276 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9820-82-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - mondóka - gyermekvers - antológia
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3740220]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2019.
   Egy zsák mák : mondókáskönyv / Rippl Renáta rajz. ; [összeáll. és szerk. Tóth Emese]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2018. - 62, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-476-016-0 kötött : 2990,- Ft
mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3739582]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

947 /2019.
Bognár András (1937-)
   A magyarok és németek vesztesége Horvátországban és Bácskában 1944/45-ben és a háború után = Stradanje Mađara i Nijemaca u Hrvatskoj i Bačkoj 1944./45. i u poraću / Bognár András, Horváth M. László, Vladimir Geiger ; [közread. a] Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság ... - Budapest : Croatica ; Zágráb : HMTMT : Nova stvarnos, 2018. - 223, 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A magyar és a horvát nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 42-45.
ISBN 978-615-5615-74-0 fűzött
ISBN 978-953-6562-84-8
ISBN 978-953-6564-11-8
Horvátország - Bácska - történelem - magyarországi németek - határon túli magyarság - nemzetiségi tisztogatás - második világháború - névtár
323.12(=30)(497.13)"1944/1945"(093) *** 323.12(=945.11)(497.13)"1944/1945"(093) *** 323.12(=00)(497.11)"1944/1945"(093)
[AN 3735886]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2019.
   Consolidating democracy and market : conference report on the Visegrad four countries' : experiences in transition / ed. Péter Wagner ; [publ. by the] Institute for Foreign Affairs and Trade. - Budapest : Inst. for Foreign Affairs and Trade, 2018. - 80 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2017. nov. 8-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7039-54-6 fűzött
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - nemzetközi együttműködés - Visegrádi államok
327(4-191) *** 327(519.3)
[AN 3736005]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2019.
Herzog, Bogdan
   Integrarea în Turnul Babel / Bogdan Herzog ; [publ.] Grupul de Studii Geopolitice "Frontiera". - Szeged : JATEPress ; [Timişoara] : Grupul de Studii Geopolitice "Frontiera", 2018. - 256 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-973-0-23062-8
Fűzött
geopolitika
327(100)
[AN 3735883]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2019.
Horánszky Nándor (1938-)
   Gróf Tisza István közéleti munkássága a bibliográfia tükrében : halálának 100. évfordulójára / összeáll. Horánszky Nándor ; [közread. a] Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány. - Budapest : Trianon Kutatóint. Közhasznú Alapítvány, 2018. - 66, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3053-1 fűzött
Tisza István (1861-1918)
Magyarország - miniszterelnök - politikus - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
32(439)(092)Tisza_I. *** 012Tisza_I.
[AN 3735165]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2019.
Jancsó Benedek (1854-1930)
   Politikai hullámok : egy tárca élete a XX. század első éveinek viharában : Jancsó Benedek írásai a Budapesti Hírlapban / [kiad. a Jancsó Alapítvány]. - [Tahitótfalu] : Jancsó Alapítvány, 2018. - 304 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-80298-4-1 kötött
Magyarország - belpolitika - századforduló - hírlapi tárca - publicisztika
323(439)"190"(0:82-43) *** 323(439)"190"(0:82-92)
[AN 3735900]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2019.
   Kína, Indonézia és Vietnam - geopolitikai összefüggések a 21. században : konferenciakötet / szerk. Moldicz Csaba ; [rend., közread. a] Keleti Üzleti Akadémiai Központ. - [Budapest] : KÜAK, 2018. - 180 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. febr. 13-án "Kelet-Ázsia és a világ a 21. században" címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-41-7 fűzött
Kína - Indonézia - Vietnam - geopolitika - gazdasági fejlődés - 21. század
327(510)"200" *** 327(549)"200" *** 327(597)"200" *** 330.34(5-12)"200" *** 330.34(510)"200"
[AN 3735458]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2019.
Kollega Tarsoly István (1955-)
   Telepeskönyv : II. József német telepesei / Kollega Tarsoly István. - Budapest : Tarsoly K., 2018. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-191.
ISBN 978-615-5858-04-8 fűzött : 3000,- Ft
Bácska - Bánát - Dunakömlőd - Németkér - Németsóvár - betelepítés - németek - 18. század
325.14(=30)(439)"17" *** 325.14(=30)(439.2-13)"178" *** 325.14(=30)(439-2Dunakömlőd)"17" *** 325.14(=30)(439-2Németkér)"17" *** 325.14(=30)(439-2Németsóvár)"17"
[AN 3736904]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2019.
Maçães, Bruno
The dawn of Eurasia (magyar)
   Eurázsia hajnala : az új világrend nyomában / Bruno Maçães ; [ford. Balla Árpád, Módis Dóra]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 250 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5884-09-2 fűzött : 1999,- Ft
Eurázsia - világpolitika - geopolitika - gazdaságpolitika - tőkebefektetés - 21. század
327(100)"200/201" *** 327(5)"200/201" *** 338.2(100)"200/201" *** 338.2(5)"200/201" *** 336.76(4/5)"200/201"
[AN 3735721]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2019.
   Metszetek bolsevizmusról, sztálinizmusról / szerk. Gyarmati György és Pihurik Judit ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat ..., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : MTT : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2018. - 287 p. ; 20 cm
A Szegeden, 2017. ápr. 3-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-467-026-1 fűzött : 2800,- Ft
Kelet-Európa - kommunizmus - szocialista rendszer
321.74(4-11) *** 329.15(4-11)
[AN 3729616]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2019.
Szigetvári Tamás (1972-)
   Európai integráció és/vagy keleti nyitás : török külpolitikai és külgazdasági dilemmák a 21. század elején / Szigetvári Tamás. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 235 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 11.)
Bibliogr.: p. 219-235.
ISBN 978-963-279-987-2 fűzött : 3600,- Ft
Törökország - külpolitika - külgazdaság - 21. század
327(560)"201" *** 339.9(560)"201"
[AN 3736043]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2019.
   A visegrádi négyek jelentősége, struktúrája és értékei / [közread. a] Külügyi és Külgazdasági Intézet. - Budapest : Külügyi és Külgazd. Int., 2018. - 80 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7039-47-8 fűzött
Európai Unió - Visegrádi államok - nemzetközi együttműködés
327(4-191) *** 327(4-62)
[AN 3735992]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

958 /2019.
   50 év dokumentumokban, képekben : Nógrád Megyei Levéltár. - [Salgótarján] : MNL Nógrád M. Lvt., 2018. - [16] p. : ill., főként színes ; 19x22 cm
ISBN 978-963-7243-84-4 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján)
Salgótarján - levéltár - történeti feldolgozás - történelmi forrás
930.253(439-2Salgótarján)(091)(093)
[AN 3734660]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2019.
Andrássy Gyuláné (1866-1945)
   Napló, 1917-1922 / ifj. Andrássy Gyuláné Zichy Eleonóra ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila] ; [szerk. Hevesi Judit, Kovács Lajos]. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 398 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5662-15-7 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - magyar történelem - arisztokrácia - első világháború - forradalmak kora - Horthy-korszak - napló
943.9"191/192"(0:82-94) *** 894.511-94 *** 316.343.322(439)"191/192"(0:82-94)
[AN 3729131]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2019.
Balogh Csilla (1971-)
   Egy falu a sötét időkből : avar kori település a Felgyő-Kettőshalmi-dűlőben / Balogh Csilla ; a kísérőtanulmányok szerzői Gyulai Ferenc, Kőrösi Andrea, Sümegi Pál. - Budapest : Martin Opitz K., 2018. - 303 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-30-2 kötött : 3900,- Ft
Felgyő - régészet - avar-kor
904(369.2)"06/07" *** 904(439-2Felgyő)
[AN 3735219]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2019.
Baxter, Sarah (1959-)
Spiritual places (magyar)
   Spirituális útikalauz : szent helyek / Sarah Baxter ; Harry Goldhawk és Zanna Goldhawk illusztrációival ; [ford. Farkas Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9267-1 kötött : 3990,- Ft
művelődéstörténet - kultikus hely
930.85(100) *** 291.35(100)
[AN 3734859]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2019.
Bél Mátyás (1684-1749)
   Notitia Hungariae novae historico geographica, .. : comitatuum ineditorum / ... elaboravit Matthias Bel ; [operi edendo praefuit et praefatus est Gregorius Tóth] ; [publ.] ... Instituti Historici Academiae Scientiarum Hungaricae, ... Archivi Hungariae Regnicolaris. - Budapestini : Instituti Historici Academiae Scientiarum Hungaricae : Archivi Hungariae Regnicolaris, 2011-. - 29 cm
A 3. kötettől közread. a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
Magyarország - helyismeret - magyar történelem - 18. század
943.9 *** 908.439"17"
[AN 3307882]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 5., Comitatus Sarosiensis, Zempliniensis, Ungváriensis et Bereghiensis. - 2018. - 427 p. : ill.
A bev. magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 361-365.
ISBN 978-963-416-131-8 kötött
Ung vármegye - Sáros vármegye - Zemplén vármegye - Bereg vármegye - helyismeret - társadalomföldrajz - 18. század
908.439.22-35Ung"17" *** 911.3(439.22-35Ung)"17" *** 908.439.22-35Sáros"17" *** 911.3(439.22-35Sáros)"17" *** 908.439.138"17" *** 911.3(439.138)"17" *** 908.439.161"17" *** 911.3(439.161)"17"
[AN 3735983] MARC

ANSEL
UTF-8963 /2019.
Bodor Imre
   Erdély érmészete I. Apafi Mihály korában / Bodor Imre ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM : Martin Opitz K., 2018. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-32-6 fűzött
Apafi Mihály (Erdély: fejedelem), I. (1632-1690)
Erdély - pénzverés - magyar történelem - 17. század - uralkodó - fémpénz
943.921"16" *** 737.1(439.21)"16" *** 336.746(439.21)"16" *** 943.921(092)Apafi_M.,_I.
[AN 3735330]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2019.
   Bukovinai székely családok / [szerk. Rudolf László, Elizabeth Long]. - Bátaszék : Kerényi, 2008-. - 30 cm
A 2. és 3 köt. magánkiadásban jelent meg. - Méretváltozata 31 cm
ISBN 978-963-8242-43-3
bukovinai székelyek - családfa
929.52(=945.11)(498.6)
[AN 2791848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Fogadjisten / Rudolf László. - 2018. - 116 p. : ill.
ISBN 978-615-00-3211-5 fűzött
Fogadjisten - bukovinai székelyek - családfa
929.52(=945.11)(498.6-2Fogadjisten)
[AN 3735915] MARC

ANSEL
UTF-8965 /2019.
   Dimenziók éve, 1968 : 2008. május 22-23-án Budapesten rendezett nemzetközi konferencia előadásai / [szerk. Schmidt Mária] ; [rend., közread. a] XX. Század Intézet. - Új kiad. - Budapest : XX. Század Int., 2018. - 434 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-72-2 fűzött : 2800,- Ft
Csehszlovákia - társadalmi probléma - világpolitika - történelem - magyar történelem - politikai feszültség - Kádár-korszak - 1960-as évek
943.7"1968" *** 304(100)"1968" *** 943.9"1968" *** 327.5(100)"1968" *** 304(439)"196"
[AN 3740346]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2019.
Dojcsák Győző (1931-)
   Betekintés az amerikai - magyar kapcsolatok történetébe / Dojcsák Győző. - [Budapest] : [Dojcsák Gy.], [2018]. - 321 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 316-318.
Fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - művelődéstörténet
929(73)(=945.11) *** 930.85(439) *** 930.85(73)
[AN 3735523]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2019.
Erdődy Gyula (1956-)
   Erzsébet község históriája / Erdődy Gyula ; [közread.] Erzsébet Község Önkormányzati Képviselőtestülete. - Erzsébet : Önkormányzat, 2018. - 237 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1622-1 kötött
Erzsébet (Baranya megye) - helytörténet
943.9-2Erzsébet
[AN 3735339]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2019.
   Fejezetek a békéscsabai szlovákok múltjából és jelenéből / [szerk.] Miroslav Kmeť, Tuska Tünde, Uhrin Erzsébet ; [közread. a] Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2018. - 539, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 978-615-5330-12-4 kötött
Békéscsaba - helytörténet - helyismeret - magyarországi szlovákok
943.9-2Békéscsaba *** 908.439-2Békéscsaba *** 316.347(=854)(439-2Békéscsaba)
[AN 3735998]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2019.
Fejezetek a békéscsabai szlovákok múltjából és jelenéből (szlovák)
   Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe / [ed.] Miroslav Kmeť, Tünde Tušková, Alžbeta Uhrinová ; [vyd.] Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. - Békešská čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018. - 512, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5330-11-7 kötött
Békéscsaba - helytörténet - helyismeret - magyarországi szlovákok
943.9-2Békéscsaba *** 908.439-2Békéscsaba *** 316.347(=854)(439-2Békéscsaba)
[AN 3736020]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2019.
Fodor Marcsi
   50 elszánt magyar nő / Fodor Marcsi, Neset Adrienn ; Rátkai Kornél rajz. - 2. jav. kiad. - Budapest : Bookline : Kolibri, 2018. - 207 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-437-316-2 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - híres ember - nő - életrajz
929-055.2(439)
[AN 3739883]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2019.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
Hahiystŵriyah šel hamaḥr (magyar)
   Homo deus : [a holnap rövid története] / Yuval Noah Harari ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2016. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-324-497-5 kötött : 4980,- Ft
művelődéstörténet - civilizáció - ember - prognosztika
930.9 *** 930.85(100) *** 008(100)(091) *** 599.9 *** 008.2
[AN 3740079]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2019.
Hausel Sándor (1954-)
   Berkenye története a betelepüléstől a templom megépítéséig, 1718-1778 / Hausel Sándor ; [kiad. Berkenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Berkenye : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2018. - 139 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-130.
ISBN 978-615-00-2911-5 kötött
Berkenye (Nógrád megye) - helytörténet - magyarországi németek
943.9-2Berkenye *** 316.347(=30)(439-2Berkenye)
[AN 3735946]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2019.
   Heraldika / szerk. Kollega Tarsoly István, Kovács Eleonóra. - Budapest : Tarsoly K., 2018. - 326, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A történelem segédtudományai, ISSN 2064-5295 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5858-02-4 kötött : 8000,- Ft
Magyarország - címertan - címer
929.6 *** 929.6(439)
[AN 3736065]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2019.
   Honfoglalás / szerk. B. Szabó János és Sudár Balázs. - Budapest : Osiris, 2018. - 755 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 729-748.
ISBN 978-963-276-314-9 kötött : 8980,- Ft
honfoglalás - magyar történelem - művelődéstörténet - 9. század - 10. század - történelmi forrás
943.9"08/09"(093) *** 930.8(=945.11)"08/09"(093) *** 930.85(439)"08/09"(093)
[AN 3734402]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2019.
Horváth Lajos (1938-)
   Trianonig és tovább : történeti és politikai iratok / Horváth Lajos. - Budapest : Tarsoly K., 2018. - 328 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5858-05-5 fűzött : 4000,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3736888]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2019.
Horváth Zsolt (1972-)
   Trónok harca a magyar történelemben / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, [2018], cop. 2013. - 204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-109-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - uralkodó
943.9(092) *** 943.9
[AN 3739907]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2019.
Klusovszki István
   Ázsiától a Kárpát-medencéig : oknyomozó utazás a magyar őstörténetben / Klusovszki István. - [Arnót] : [Klusovszki I.] ; Miskolc : Könyvműhely, 2018. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2876-7 fűzött
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 3735571]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2019.
   A korai egyház és elszakadása a zsidó gyökereitől [elektronikus dok.] : Robert Heidler tanítása nyomán. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest ; Pécs : [Tóth G.], 2018
Szerk. Tóth Gergely, Wintermantel Balázs. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150824. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1146-2
Konstantin (Római Birodalom: császár), I., Nagy (275?-337)
Római Birodalom - egyháztörténet - korai kereszténység - zsidó vallás - uralkodó - egyházpolitika - 4. század - elektronikus dokumentum
937(092)Konstantin,_I. *** 322(37)"03" *** 23/28(100)"01/03" *** 296
[AN 3723919]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2019.
Lukacs, John (1924-)
The duel (magyar)
   A párviadal : [a nyolcvannapos párbaj Hitler és Churchill között, 1940. május 10 - július 31.] / John Lukacs ; [ford. Mészáros Klára]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1993. - 357, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-941-7 kötött : 3999,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Nagy-Britannia - Németország - történelem - politikus - 20. század - második világháború
941.0"1939/1945"(092)Churchill,_W. *** 943.0"1939/1945"(092)Hitler,_A. *** 94"1939/1945"
[AN 3739784]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2019.
Macaulay, Thomas Babington (1800-1859)
Frederic the Great (magyar)
   Államalkotók [elektronikus dok.] : Nagy Frigyes / Thomas Babington Macaulay ; ford. Salgó Ernő és Szász Károly. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152056. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-259-3 (epub)
ISBN 978-963-474-260-9 (mobi)
Frigyes (Poroszország: király), II., Nagy (1712-1786)
Poroszország - uralkodó - hadvezér - történelem - művelődéstörténet - 18. század - elektronikus dokumentum
930.85(431)"17" *** 943.1(092)Frigyes,_II.,_Nagy *** 943.1"17"
[AN 3732402]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2019.
Macaulay, Thomas Babington (1800-1859)
Memoirs of the life of Warren Hastings, first governor-general of Bengal ( magyar)
   Államalkotók [elektronikus dok.] : Warren Hastings / Thomas Babington Macaulay ; ford. Salgó Ernő és Szász Károly. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-261-6 (epub)
ISBN 978-963-474-262-3 (mobi)
Hastings, Warren (1732-1818)
Anglia - Bengália - Kelet-India - történelem - történelmi személy - gyarmatosítás - 18. század - elektronikus dokumentum
954"17" *** 941.0(092)Hastings,_W. *** 325.3(410)"17"
[AN 3723867]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2019.
   Majk 12 pillanata / [szerk. Forgács József] ; [ill. Pozsgay Gyula]. - Oroszlány : Forgács J., 2018. - 55 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-88873-2-0 fűzött
Majkpuszta - Magyarország - helytörténet - kolostor - kamalduliak
943.9-2Majk *** 271.14(439-2Majk)
[AN 3735922]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2019.
   Egy makói históriás : tanulmánykötet dr. Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató 70. születésnapjára. - Makó : [József A. Vár. Kvt. és Múz.], 2018. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 120.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81081-0-2 fűzött
Makó - Magyarország - művelődéstörténet - helytörténet - emlékkönyv
930.85(439) *** 943.9-2Makó
[AN 3736077]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2019.
Morató, Cristina (1961-)
Reinas malditas (magyar)
   Elátkozott királynők / Cristina Morató ; [... ford. Kepes János]. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 461, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 458-461.
ISBN 978-963-349-170-6 fűzött : 3500,- Ft
Európa - történelem - történelmi személy - nő - uralkodócsalád - életrajz
940(092) *** 929-055.2(4)
[AN 3735842]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2019.
Nagy Gergő
   Almus terra avagy Álmosd földben rejlő története [elektronikus dok.] / Nagy Gergő. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Álmosd : Nagy G., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149539. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1475-3
Álmosd - régészet - elektronikus dokumentum
903/904(439-2Álmosd)
[AN 3713973]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2019.
Nemere István (1944-)
   Királyi krimik [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.4 MB) (pdf : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152518. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-315-3 (epub)
ISBN 978-963-453-316-0 (mobi)
ISBN 978-963-453-317-7 (pdf)
művelődéstörténet - uralkodó - elektronikus dokumentum
930.85(100)(089.3)
[AN 3738666]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2019.
Vite straordinarie (magyar)
   A 20. század legmeghatározóbb egyéniségei / szerk. Gianni Morelli és Roberto Mottadelli ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, 2018. - 223 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-13-6495-8 kötött : 5990,- Ft
híres ember - 20. század - fényképalbum
929(100)"19"(084.12)
[AN 3735638]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2019.
Windischgrätz Lajos (1882-1968)
   Küzdelmeim / Windisch-Graetz Lajos herceg ; [jegyz. és utószó Gali Máté]. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 398 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5662-12-6 kötött : 3990,- Ft
Windischgrätz Lajos (1882-1968)
Magyarország - magyar történelem - politikus - arisztokrata - századforduló - első világháború - forradalmak kora - memoár
943.9"190/191"(0:82-94) *** 32(439)(092)Windisch-Grätz,_L.(093.3)
[AN 3729133]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

989 /2019.
   444 jó hely Budapesten / [ill. Moroncsik Ádám, Hujber Áron]. - [Jav. kiad.]. - Budapest : Magyar Jeti Zrt., 2018. - 253 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2283-3 fűzött : 4390,- Ft
Budapest - helyismeret - vendéglátás - útikönyv
908.439-2Bp. *** 914.39-2Bp.(036) *** 640.4(439-2Bp.)(036)
[AN 3740114]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2019.
Barkaszi Gabriella
   Tatabánya / [szöveg Barkaszi Gabriella, Gyüszi László, Somogyi Szandra]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 191 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
Magyar, angol és német nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5214-46-2)
Tatabánya - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tatabánya(084.12)
[AN 3740549]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2019.
Bérdi Gabriella
   Megjártam, megúsztam, megírtam [elektronikus dok.] : kalandozásaim a világ legnagyobb demokráciájában / Bérdi Gabriella. - Szöveg (epub : 36.5 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149447. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
India - helyismeret - magyar irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
908.540(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3713337]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2019.
Chevron, Doris
New York (magyar)
   New York / [szerző Doris Chevron] ; [átd. Alrun Steinrueck] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, 2018. - 172 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6554-2 fűzött : 2490,- Ft
New York (város) - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 3740234]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2019.
   Firenze / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2018]. - 111 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81000-3-8 fűzött
Firenze - útikönyv
914.5-2Firenze(036)
[AN 3736053]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2019.
   FUT : földrajz, utazás, történelem : [Dimenziók I.]. - Budapest : Martin Opitz K., 2018. - 169 p. ; 24 cm
A Budapesten, 2017. ápr. 27-28. között az "Dimenziók I. - Utazástörténet és tudományos utazók földrajzi és történelmi megközelítésben" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-28-9 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - utazás - felfedező utazás - felfedező - művelődéstörténet
910.4(100) *** 910.4(439)(092) *** 930.85(100)
[AN 3735358]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2019.
Holub, Emil (1847-1902)
Sedm let v jižni Africe (magyar)
   Tizenegy év Dél-Afrikában [elektronikus dok.] / Emil Holub ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150282. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-362-0 (epub)
ISBN 978-963-474-363-7 (mobi)
Dél-Afrika - felfedező utazás - cseh irodalom - 19. század - elektronikus dokumentum
908.68"187/188"(0:82-992) *** 885.0-992=945.11
[AN 3718880]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2019.
   L-múlt : Facebookra írt emlékeink az L udvarokról / Miskolczi Miklós szerk. - [Budapest] : Miskolczi M., 2018. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2743-2 fűzött
Dunaújváros - helyismeret - helytörténet - hétköznapi élet - memoár
908.439-2Dunaújváros(0:82-94) *** 943.9-2Dunaújváros(0:82-94)
[AN 3735778]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2019.
Lőrincz Sándor (1965-)
   Nagybajom / Lőrincz Sándor. - Budapest : Kairosz, 2018. - 111 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 14.)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-963-662-563-4 fűzött : 1500,- Ft
Nagybajom - helyismeret - memoár
908.439-2Nagybajom(0:82-94)
[AN 3736112]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2019.
Magyar László (1818-1864)
   Magyar László Dél-afrikai utazásai [elektronikus dok.]. - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018-
Főcím a címképernyőről
Afrika - felfedező utazás - magyar irodalom - 19. század - útleírás - elektronikus dokumentum
910.4(6)"18" *** 894.511-992
[AN 3724869]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.8 MB). - 2018
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150954. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-374-3 (epub)
ISBN 978-963-474-375-0 (mobi)
[AN 3724875] MARC

ANSEL
UTF-8999 /2019.
   Minden értéknek legyen közössége! : értékfeltáró jó gyakorlatok / [szerk. Horváth Zsolt] ; [kiad. a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Budapest : NMI Művel. Int. Nonprofit Közhasznú Kft., 2018. - 211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-651-506-5 fűzött
Magyarország - helyismeret - hagyományőrzés - érték
908.439 *** 398(=945.11)(439) *** 316.752
[AN 3735224]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2019.
   Oroszlányi emlékképek, 1950-2017 = Oroszlány na zdjęciach, 1950-2017 = Memories of Oroszlány, 1950-2017 = Gedächtnisbilder von Oroszlány, 1950-2017 = Spomienky na Oroszlány, 1950-2017 = Oroszlány muistokuvia, 1950-2017 / [szerk. Babér Zoltán Győző, Földi Józsefné, Kis Imréné] ; [kiad. Oroszlány Város Önkormányzata]. - Oroszlány : Önkormányzat, 2018. - XLIX, 248, LI-CXXXIII p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-2853-8 kötött
Oroszlány - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Oroszlány(084.12)
[AN 3735689]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2019.
Réthy Károly (1935-)
   Korzika ezeregy arca / Réthy Károly. - Budapest : [s.n.], 2018. - 145 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Korzika - helyismeret
908.449.45
[AN 3734687]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2019.
   Tények, történetek, képek : Budafok-Tétény, 22 / írták Bayer Árpád [et al.] ; szerk. Janzsó János ; [közread. Budafok-Tétény ... Önkormányzata]. - Budapest : Budafok-Tétény Önkormányzata, 2018. - 484 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 480-483.
ISBN 978-615-00-2753-1 kötött
Budapest. 22. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XXII.
[AN 3735848]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2019.
   Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon : módszerek és megközelítések / szerk. Demeter Gábor, Szulovszky János ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke]. - Budapest : MTA BTK ; Debrecen : DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tansz., 2018. - 338 p. : ill., főként színes, térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-132-5 kötött
Magyarország - társadalomföldrajz - területi egyenlőtlenség - gazdasági fejlődés - társadalmi fejlődés - 19. század - 20. század - statisztikai adatközlés
911.3(439)"188/193"(083.41) *** 332.1(439)"188/193"(083.41) *** 330.34(439)"188/193"(083.41)
[AN 3735725]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2019.
   Velence / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2018]. - 111 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81000-2-1 fűzött
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 3736055]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1005 /2019.
   Általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás : 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról : hatályos: 2018. július 26. : egységes szerkezetben a 2019. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 97 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. aug. 30.
ISBN 978-963-413-214-1 fűzött : 850,- Ft
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - törvény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3740486]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2019.
   Bírósági végrehajtás : 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról : 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról : 2018. szeptember 14. / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 182 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. szept. 14.
ISBN 978-963-258-424-9 fűzött : 1690,- Ft
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - polgári eljárás - törvény - meghagyás
347.952(439)(094) *** 347.919(439)(094)
[AN 3735997]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2019.
   Büntetés-végrehajtási törvény : 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról : hatályos: 2018. július 1. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 202 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. aug. 31.
ISBN 978-963-413-215-8 fűzött : 990,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343.8(439)(094)
[AN 3740490]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2019.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályos 2018. augusztus 7. : egységes szerkezetben a 2018. október 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 166 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. aug. 24.
ISBN 978-963-413-209-7 fűzött : 950,- Ft
ISBN 978-963-413-210-3 spirál fűzéssel : 950,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3740481]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2019.
   Büntetőjogi dolgozatok Gellér Balázs születése ötvenedik évfordulójának ünnepére / szerk. Ambrus István, Németh Imre. - Budapest : Dialóg Campus, 2018. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-35-6 fűzött
Magyarország - büntetőjog - emlékkönyv
343(439)
[AN 3734829]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2019.
Fülöp Sándor (1957-)
   Környezetjog - környezeti konfliktusok [elektronikus dok.] / Fülöp Sándor ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : NKE, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150229. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-33-0
környezeti kár - konfliktuskezelés - társadalmi ökológia - környezetvédelem - elektronikus dokumentum
351.777 *** 504.03 *** 504.05
[AN 3718613]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2019.
Homicskó Árpád (1978-)
   Szociális jog II : tananyag a társadalombiztosítási és szociális ellátások megismeréséhez / Homicskó Árpád Olivér. - 2. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 230 p. ; 24 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Lezárva: 2018. okt. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-413-229-5 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítási jog - szociális jog - egyetemi tankönyv
349.3(439)(094)(075.8) *** 364(439)(094)(075.8) *** 351.84(439)(094)(075.8)
[AN 3740573]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2019.
   Az Igazságügyi Minisztérium iratanyaga a 2013-as Polgári törvénykönyv előkészítésével és hatályba léptetésével kapcsolatban. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2017-2018. - 3 db (1612 p.) : ill. ; 30 cm
borító- és gerinccím: A 2013-as Polgári törvénykönyv előkészítő anyagai
ISBN 978-615-5710-30-8 kötött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - jogszabály-előkészítés - 21. század - törvény - történelmi forrás
342.537(439)"201" *** 347(439)"201"(093) *** 340.134(439)"201"(093)
[AN 3700949]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2018. - p. 1326-1612.
ISBN 978-615-5710-53-7 kötött
[AN 3735067] MARC

ANSEL
UTF-81013 /2019.
   Az Igazságügyi Minisztérium története, 1867-1990. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 2 db : ill. ; 30 cm
Magyarország. Igazságügyi Minisztérium
Magyarország - igazságügyi minisztérium - igazságügy - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - 20. század - történelmi forrás
354.51(439)(094) *** 351.87(439)"186/198"
[AN 3735038]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Igazságügyi Minisztérium története, 1867-1944 : fejezetek a polgári kor évtizedeiből / Antal Tamás. - 327 p.
Bibliogr.: p. 89-95.
ISBN 978-615-5710-51-3 kötött
[AN 3735042] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Igazságügyi Minisztérium története, 1944-1990 : a pártirányítás évtizedei / Révész Béla. - 338, [1] p.
Bibliogr.: p. 105-111.
ISBN 978-615-5710-52-0 kötött
[AN 3735043] MARC

ANSEL
UTF-81014 /2019.
   Ingatlan-nyilvántartás : 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról : 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról : 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tövény végrehajtásáról : 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet ... : 2018. szeptember 14. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2019. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 115 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. szept. 14.
ISBN 978-963-258-423-2 fűzött : 1490,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - jogszabálygyűjtemény
347.235.11(439)(094)
[AN 3736033]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2019.
Jogász Vándorgyűlés (41.) (2018) (Debrecen)
   Negyvenegyedik Jogász Vándorgyűlés : Debrecen, 2018. április 19-21. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a] Magyar Jogász Egylet. - Budapest : MJE, 2018. - 354 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - jogtudomány - konferencia-kiadvány
34(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3735948]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2019.
   Jogi alapismeretek pártfogó felügyelők számára / szerk. Piukovics Éva. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 187 p. ; 24 cm. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-58-2 fűzött
jogtudomány - pártfogó felügyelet - tankönyv
34(078) *** 343.85(439)(078)
[AN 3735355]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2019.
   Jogi segítségnyújtás a gyakorlatban / szerk. Piukovics Éva. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 203 p. ; 24 cm. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 5.)
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-615-5710-56-8 fűzött
Magyarország - jogsegély - jogalkalmazás - tankönyv
347.921.8(439)(078) *** 340.132(439)(078)
[AN 3735350]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2019.
Kondorosi András
   A gazdasági büntetőjog aktuális problémái / Kondorosi András. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2018. - 149 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-63-2 fűzött
Magyarország - büntetőjog - gazdasági jog
343.7(439)
[AN 3736030]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2019.
Kovács Bálint (1987-)
   Puszild meg [elektronikus dok.] : szexuális zaklatás, a #metoo jelenség és ami mögötte van / Kovács Bálint. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Bookline, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150000. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-406-4
szexuális zaklatás - elektronikus dokumentum
343.54
[AN 3717293]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2019.
Mádl Ferenc (1931-2011)
Magyar nemzetközi magánjog a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának főbb elemeivel (új kiadása)
   Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Mádl Ferenc, Vékás Lajos. - 9. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 623 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-298-3 kötött
nemzetközi jog - polgári jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(100)(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 3740364]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2019.
A Magyar Országgyűlés (angol)
   The National Assembly of Hungary / [ed. Margit Kerekes]. - 2. extended ed. - [Budapest] : Országház Kvk., 2018. - 153, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5674-68-6 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés
342.53(439)
[AN 3739752]
MARC

ANSEL
UTF-81022 /2019.
   Magyarország alaptörvénye : 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről : 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról : 2018. szeptember 13. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. október 15. és 2019. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 78 p. ; 20 cm
Lezárva: 2018. szept. 13.
ISBN 978-963-258-422-5 fűzött : 990,- Ft
2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról
Magyarország - alkotmány - alkotmánybíróság - állami jelkép - törvény
342.4(439)(094) *** 342.565.2(439)(094) *** 342.22(439)(094)
[AN 3735950]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2019.
   Magyarország alaptörvénye : hatályos: 2018. június 29. : egységes szerkezetben a 2018. október 15. és 2019. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 45 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. aug. 21.
ISBN 978-963-413-205-9 fűzött : 480,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3740478]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2019.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról : kiegészítve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2018. július 1. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 93 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. aug. 28.
ISBN 978-963-413-213-4 fűzött : 690,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3740493]
MARC

ANSEL
UTF-81025 /2019.
   "Nevünk élni fog nemzedékről nemzedékre..." : múltidézés a Kárpát-medencében: szovjet katonai megtorlás, Gulág- és Gupvi-táborok, áldozatok, emlékhelyek : nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2017. november 17. : a Szolyvai Emlékparkbizottság évkönyve / szerk. Dupka György, Zubánics László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2018. - 273 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 273.)
Bibilogr.
ISBN 978-615-5757-04-4 fűzött
Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - Gulag - második világháború - 1945 utáni időszak
343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 323.282(47)"194/195"
[AN 3736179]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2019.
   Polgári eljárásjog : [a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján] / szerk. Udvary Sándor. - 3. hatályosított kiad. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 635 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. szept. 9. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-217-2 fűzött : 5400,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - polgári jog - egyetemi tankönyv - vizsgakövetelmény
347.9(439)(075.8)
[AN 3740569]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2019.
   Polgári jog / szerk. Sándor István. - 3. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 3 db ; 24 cm
keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 3740557]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok és a dologi jog. - 362 p.
Lezárva: 2018. aug. 27.
ISBN 978-963-413-225-7 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 3740561] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kötelmi jog, a Ptk.-ban foglalt egyes szerződések. - 410 p.
Lezárva: 2018. aug. 27.
ISBN 978-963-413-226-4 fűzött : 4400,- Ft
Magyarország - kötelmi jog
347.4(439)
[AN 3740562] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az öröklési jog, a családi jog. - 478 p.
Lezárva: 2018. szept. 11.
ISBN 978-963-413-227-1 fűzött : 4600,- Ft
Magyarország - családjog - öröklési jog
347.6(439)
[AN 3740565] MARC

ANSEL
UTF-81028 /2019.
   Polgári jog : az új Ptk. magyarázata / ... főszerk. Petrik Ferenc. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 6 db : ill. ; 24 cm
Magyarország - polgári jog - törvény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 3739205]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/6., Bevezető és záró rendelkezések, az ember mint jogalany, öröklési jog / ... szerk. Wellmann György ; a szerk. mtársa Gelencsér Dániel. - 399 p.
Lezárva: 2018. szept. 1.
ISBN 978-963-258-396-9 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - öröklési jog - törvény - útmutató
347.6(439)(094)(036)
[AN 3739207] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/6., A jogi személy / ... szerk. Sárközy Tamás ; a szerk. mtársa Gelencsér Dániel. - 550 p.
Lezárva: 2018. szept. 1.
ISBN 978-963-258-414-0 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - jogi személy - társasági jog - törvény - útmutató
347.72(439)(094)(036) *** 347.191(439)(094)(036)
[AN 3739214] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/6., Családjog / ... szerk. Kőrös András ; a szerk. mtársa Gelencsér Dániel. - 453 p.
Lezárva: 2018. szept. 1.
ISBN 978-963-258-395-2 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - családjog - gyámügy - törvény - útmutató
347.6(439)(094)(036)
[AN 3739216] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/6., Dologi jog / ... szerk. Wellmann György ; a szerk. mtársa Gelencsér Dániel. - 401 p.
Lezárva: 2018. szept. 1.
ISBN 978-963-258-397-6 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - dologi jog - törvény - útmutató
347.2(439)(094)(036)
[AN 3739224] MARC

ANSEL
UTF-8


   5/6., Kötelmi jog : első és második rész / ... szerk. Wellmann György ; a szerk. mtársa Gelencsér Dániel. - 531 p.
Lezárva: 2018. szept. 1.
ISBN 978-963-258-418-8 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - törvény - útmutató
347.4(439)(094)(036)
[AN 3739227] MARC

ANSEL
UTF-8


   6/6., Kötelmi jog : harmadik, negyedik, ötödik és hatodik rész / ... szerk. Wellmann György ; a szerk. mtársa Gelencsér Dániel. - 743 p.
Lezárva: 2018. szept. 1.
ISBN 978-963-258-415-7 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - törvény - útmutató
347.4(439)(094)(036)
[AN 3739230] MARC

ANSEL
UTF-81029 /2019.
   Polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2018. július 1. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 194 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. aug. 23. - borító- és gerinccím: Új polgári perrendtartás
ISBN 978-963-413-208-0 fűzött : 990,- Ft
ISBN 978-963-413-218-9 spirál fűzéssel : 1090,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3740509]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2019.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2018. augusztus 8. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 350 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. aug. 27.
ISBN 978-963-413-211-0 fűzött : 1590,- Ft
ISBN 978-963-413-212-7 spirál fűzéssel : 1690,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3740471]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2019.
Saviano, Roberto (1979-)
Gomorra (magyar)
   Gomorra / Roberto Saviano ; [ford. Bíró Júlia, ... Nádor Zsófia]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 429, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-228-4 fűzött : 3299,- Ft
Nápoly - maffia
343.341.2(45-2Napoli)
[AN 3739944]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2019.
Simon Károly László (1982-)
   Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül : megoldások és kihívások a magyar jogalkalmazás számára / Simon Károly László. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 293 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. márc. 31. - Bibliogr.: p. 279-293.
ISBN 978-963-258-399-0 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - családjog - nemzetközi magánjog - tartásdíj
347.615(100) *** 347.615(439) *** 341.9(100)
[AN 3735943]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2019.
Stallworth, Ron (1953-)
Black klansman (magyar)
   Csuklyások : blackkklansman / Ron Stallworth ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 263, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-663-7 fűzött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - szervezett bűnözés - rasszizmus - afroamerikaiak - hátrányos megkülönböztetés - rendőr - 20. század - memoár
343.341(73)"197"(0:82-94) *** 323.12(=96)(73)"197"(0:82-94) *** 323.118(=96)(73)"197"(0:82-94) *** 351.74(73)(092)Stallworth,_R.(0:82-94)
[AN 3734599]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2019.
   Szabálysértési jog : 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről : 22/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról : hatályos: 2018. október 16. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 151 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2018. nov. 16.
ISBN 978-963-413-230-1 fűzött : 850,- Ft
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - törvény
343.791(439)(094)
[AN 3740503]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2019.
   Szakvizsga felkészítő tankönyv a bírósági végrehajtói szakvizsgához / szerk. Szabó Imre. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 315 p. : ill. ; 24 cm. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-55-1 fűzött
Magyarország - bírósági végrehajtás - tankönyv
347.952(439)(078)
[AN 3735348]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2019.
Szoboszlai-Kiss Katalin (1973-)
   Alvó demokrácia : kormányzásról, törvényről, erkölcsről Homérosztól Szókratészig / Szoboszlai-Kiss Katalin. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2018. - 179 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 173-179.
ISBN 978-615-5776-19-9 kötött
ókori Görögország - politikai filozófia - államelmélet - ókori görög filozófia - ókori demokrácia
340.12(38) *** 321.15 *** 321.01(38)
[AN 3735617]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2019.
Tőrös István
   A Magyar Légierő 100 éve = 100 years of the Hungarian Air Force / [írta és szerk. Tőrös István]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 380 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm + CD, DVD, poszter
ISBN 978-963-327-757-7 kötött
Magyarország. Honvédség. Magyar Légierő
Magyarország - légierő - hadtörténet - katonai repülőgép - audiovizuális dokumentum - auditív dokumentum
358.4(439)(091) *** 623.746
[AN 3735306]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2019.
   Ünnepi kötet a 70 éves Dános Valér tiszteletére / [szerk. Finszter Géza, Korinek László, Végh Zsuzsanna] ; [közread. a] Belügyminisztérium. - Budapest : BM, 2018. - 162 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9208-54-4 kötött
Dános Valér (1948-)
Magyarország - rendőrtiszt - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - rendészet
351.74(439)(092)Dános_V. *** 37(439)(092)Dános_V. *** 351.74
[AN 3735302]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1039 /2019.
Bálint Ferenc
   Császári és királyi haditengerészet szolgálatában : Vas vármegye / [... szerzők Bálint Ferenc, Hideg István, Isztin Gyula] ; [közread. az] "Idehaza" A Magyar Vidékért Egyesület. - [Csehi] : "Idehaza" A M. Vidékért Egyes., 2018. - 282, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 246-258.
ISBN 978-615-00-2645-9 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Vas vármegye - haditengerészet - hadtörténet - 19. század - 20. század - matróz
355(439.111)(092) *** 359(436/439) *** 355.49(436/439)
[AN 3734434]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2019.
   Európa közepén : biztonságpolitikai ismeretek fiataloknak / szerk. Kondorosi Ferenc, Sereg András. - Budapest ; [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2018. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5536-64-9 fűzött
biztonságpolitika - ifjúsági könyv
355.02(100)(02.053.2)
[AN 3736024]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2019.
Horváth Péter
   "Kik acél falakként állották a vártát, orosz ingoványon, s Doberdó tetején..." : székesfehérvári alakulatok az I. világháborúban III. / [szöveg Horváth Péter, Ravasz István, Rangel István] ; [közread. a] Városi Levéltár és Kutatóintézet. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2018. - 43 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
A Székesfehérváron, 2017. máj. 26-án megnyitott kiállítás anyaga
ISBN 978-963-8406-16-3 fűzött
Magyarország - Székesfehérvár - hadtörténet - első világháború - katona
355.48(439)"1914/1918" *** 355(439-2Székesfehérvár)(092)"1914/1918"
[AN 3736256]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2019.
Nánay Mihály (1986-)
   Habsburg József főherceg : a katona és a politikus, 1914-1924 / Nánay Mihály. - Budapest : Unicus Műhely, 2018. - 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-313.
ISBN 978-615-5084-50-8 kötött : 4830,- Ft
Joseph August, Erzherzog von Österreich (1872-1962)
Osztrák - Magyar Monarchia - történelmi személy - tábornok - uralkodócsalád - magyar történelem - hadtörténet - politikatörténet - első világháború - forradalmak kora
355(436/439)(092)Joseph_August *** 943.6/.9(092)Joseph_August *** 355(436/439)"1914/1918" *** 943.9"191/192" *** 32(439)"191/192"
[AN 3732372]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2019.
Strauss Pál (1897-19??)
   Arte et belli : háború és művészet : [válogatás Strauss Pál, a m. kir. 29. honvéd gyalogezred katonájának naplójából] / [írta és összeáll. Szekeres Sándor]. - [Szolnok] : Fotogruppe, 2018. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80304-7-2 fűzött
Magyarország - hadtörténet - első világháború - katona - 20. század - rajz
355.48"1914/1918" *** 355(439)(092)Strauss_P. *** 741
[AN 3734694]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2019.
Szabó Tünde
   Battonyaiak a nagy háborúban / [... írta Szabó Tünde] ; [... kiad. Fodor Manó Helytörténeti Egyesület]. - Battonya : Fodor M. Helytört. Egyes., 2018. - 164 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 978-615-00-1509-5 fűzött
Battonya - hősi halott - első világháború - névjegyzék
355.293(439-2Battonya)"1914/1918" *** 050.8
[AN 3735861]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2019.
Tóth Sándor (1952-)
   Katonazene Nyíregyházán / Tóth Sándor. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 258, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-778-2 fűzött
Nyíregyháza - katonazenekar - katonazene - történeti feldolgozás
355.317(439-2Nyíregyháza)(091) *** 785.11.071(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3734957]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2019.
War in peace (magyar)
   Háború béke idején : paramilitáris erőszak Európában az első világháború után / [szerk.] Robert Gerwarth, John Horne. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Váradi Péter és Schlakta Viktória. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-098-6 fűzött : 2990,- Ft
Európa - történelem - félkatonai szervezet - erőszak - két világháború közötti időszak
355.426(4)"191/192" *** 940"191/192" *** 316.647.3(4)"191/192"
[AN 3732704]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1047 /2019.
Tompa Krisztián
   Adók gazdasági hatása és a fontosabb adók működési gyakorlata [elektronikus dok.] / Tompa Krisztián ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. jún. 30. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152564. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-58-3
Magyarország - adóügy - adóztatás - hatékonyság - 21. század - elektronikus dokumentum
65.011.44 *** 336.2(439)"201" *** 351.713(439)"201"
[AN 3738920]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1048 /2019.
   Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa = Catalogue of Árpádian coinage. - Budapest : Martin Opitz K., 2018-. - ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
Magyarország - pénzverés - Árpád-kor - fémpénz - katalógus
336.746(439)"10/12" *** 737.1(439)"10/12"
[AN 3735241]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., I. (Szent) Istvántól Imréig = From King Saint Stephen to King Imre / a bev. tanulmányt írta .... Tóth Csaba ; a katalógust összeáll. ... Tóth Csaba, Kiss József Géza, Fekete András. - 2018. - 359 p. - (Opitz numismatica, ISSN 2560-1253 ; 1.)
Magyar, angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-9987-26-5 kötött : 5990,- Ft : 19,90 EUR
Magyarország - pénzverés - 11. század - 12. század - fémpénz - katalógus
336.746(439)"10/11" *** 737.1(439)"10/11"
[AN 3735244] MARC

ANSEL
UTF-81049 /2019.
Baráth András
Megnyerő állásinterjú módszerek (új kiadása)
   Gerilla állásinterjú módszerek : [mesterfogások az állásinterjúra, hogy te legyél a befutó] / Baráth András. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Gerilla Önéletrajz Műhely : Sikergarancia Kft., [2018]. - 164 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5744-01-3 fűzött
álláskeresés - állásinterjú - útmutató
658.353.5(036) *** 658.31(036) *** 331.535(036)
[AN 3734533]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2019.
Eichengreen, Barry (1952-)
How global currencies work (magyar)
   A világ valutarendszere : múlt, jelen és jövő / Barry Eichengreen, Arnaud Mehl, Livia Chiţu ; [ford. Bedő Valér]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 270 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-267.
ISBN 978-615-5884-06-1 fűzött : 1999,- Ft
pénzrendszer - valuta - gazdaságtörténet - világgazdaság - pénzeszköz
336.74 *** 339.9(100)
[AN 3735703]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2019.
Fézer Tamás (1980-)
   Külgazdasági igazgatás [elektronikus dok.] / Fézer Tamás ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Központ. - Szöveg (pdf : 470 KB). - Budapest : NKE Vezető- és Továbbképzési Közp., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150143. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-21-7
külgazdaság - egyetemi tankönyv - példatár - elektronikus dokumentum
339.5(075.8)(076)
[AN 3718244]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2019.
Huang, Yukon (1944-)
Cracking the China conundrum (magyar)
   A Kína-talány megfejtése : miért nem helytálló a konvencionális gazdasági bölcsesség? / Yukon Huang ; [ford. Tóth Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 352 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 337-345.
ISBN 978-615-5884-03-0 fűzött : 1999,- Ft
Kína - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - ezredforduló - 21. század
330.34(510)"198/201" *** 338.2(510)"198/201"
[AN 3735713]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2019.
   Irányok, trendek és tapasztalatok a stratégiai menedzsment kutatásában / szerk. Vilmányi Márton, Tarjányi Margit ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Szeged : JATEPress, 2018. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-583-9 fűzött
stratégiai menedzsment
658.1.012.2
[AN 3735798]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2019.
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Téli Konferenciája (4.) (2018) (Gödöllő)
   Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók IV. Téli Konferenciája [elektronikus dok.] : 2018. február 2-3., Szent István Egyetem, Gödöllő : konferenciakötet / [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály. - Szöveg (pdf : 26.1 MB). - [Budapest] : DOSZ Közgazdaságtud. Oszt., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152553. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-768-0
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3738853]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2019.
   Szakpolitikai együttműködés a V4-en belül : Visegrád magyar kormányzati szemmel / [szerk. Balaskó Angéla] ; [közread. a] Külügyi és Külgazdasági Intézet. - Budapest : Külügyi és Külgazd. Int., 2018. - 80 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7039-49-2 fűzött
Európai Unió - regionális együttműködés - Visegrádi államok
332.1(4-191) *** 327.39(4-62)
[AN 3735999]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2019.
Szűcs Ádám (1985-)
   A sikeres online vállalkozás építőelemei / Szűcs Ádám. - Budapest : Szűcs Á., 2018. - 312 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3467-6 fűzött
vállalkozásismeret - siker - marketing - internet
658.8 *** 681.3.004.14 *** 658.1
[AN 3736068]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2019.
   Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák / szerk. Lengyel Imre ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Szeged : JATEPress, 2018. - 275 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-374-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - regionális politika - vidékfejlesztés - kistérség - 21. század
332.1(439)"201" *** 332.1(4-62)"201" *** 330.34/.35(439)"201" *** 330.34/.35(4-62)"201" *** 911.3(4-62)
[AN 3735805]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1058 /2019.
   Áldozatsegítés a gyakorlatban / szerk. Piukovics Éva. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 203 p. ; 24 cm. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 6.)
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-615-5710-57-5 fűzött
Magyarország - áldozatgondozás - jogvédelem - lelki segély - tankönyv
364.65(439)(078) *** 364.62(439)(078) *** 343.122(439)(078)
[AN 3735352]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2019.
Gruiz Katalin
   Van segítség! : sorstársi támogatás sérült, beteg baba szüleinek / [írta Gruiz Katalin] ; [közread. a] Down Alapítvány. - Budapest : Down Alapítvány, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 49.
ISBN 978-615-80401-1-2 fűzött
Magyarország - testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - gyermek - segítségnyújtás - fejlesztés - útmutató
364.26-053.2 *** 364.65-056.37(439)(036) *** 364.65-056.26(439)(036)
[AN 3740307]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2019.
   A gyermekrehabilitáció sajátosságai / szerk. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna. - Budapest : Medicina, 2019. - 800 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-692-3 kötött : 9200,- Ft
orvosi rehabilitáció - gyermekgyógyászat
364.048.6-053.2 *** 616-053.2
[AN 3734366]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1061 /2019.
   25 éves a Dr. Holenda Barnabás Regionális Matematika és Logika Verseny : jubileumi kiadvány, 2018 / [szerk. Gaál Barnabás, ifj. Gacs Zoltán] ; [kiad. a Holenda Barnabás Matematika Alapítvány]. - [Győr] : Holenda B. Matematika Alapítvány, 2018. - 160 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
matematika - tanulmányi verseny - példatár
371.384(439) *** 372.851(076)
[AN 3735598]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2019.
   Hatvan éves a naszályi általános iskola / [szerk. Hozák Attila] ; [kiad. az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola]. - Naszály : Angyalffy M. Ált. Isk. és Műv. Isk., 2018. - 91 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 21-22.
Fűzött
Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola (Naszály)
Naszály - általános iskola
373.3(439-2Naszály)
[AN 3735925]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2019.
   Matematikát, fizikát és informatikát oktatók 42. országos konferenciája : ... Kecskemét, 2018. augusztus 27-29. : absztraktkötet = Conference MAFIOK 42. : ... August 27-29, 2018, Kecskemét ... : book of abstracts / [szerk. Dobjánné Antal Elvira és Nagy Péter] ; [rend., közread. a] Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar. - Kecskemét : Neumann J. Egy. GAMF Műszaki és Informatikai Kar, [2018]. - 77 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5817-08-3 fűzött
Magyarország - matematikatanítás - fizikatanítás - informatika - felsőoktatás - konferencia-kiadvány
372.868.13 *** 372.851 *** 372.853 *** 378(439) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3736003]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2019.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 28. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-705-2 kötött : 1899,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3739777]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2019.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   A törökbálinti Szeretetláng kápolna és közösségi ház csodás története / [Sípos (S) Gyula] ; [közread. a Szeretet Földje Szolgálat]. - Bőv., új kiad. - [Törökbálint] : Szeretet Földje, 2018. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80711-6-1 fűzött
Törökbálint - kápolna - közösségi ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Törökbálint)(091) *** 726.52(439-2Törökbálint)(091)
[AN 3735301]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2019.
   El teatro como atajo pedagógico / eds. Kata Baditzné Pálvölgyi y Vanessa Hidalgo Martín. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2018. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-008-9 fűzött
drámapedagógia - nyelvoktatás - spanyol nyelv
371.383.1 *** 372.880.60(439)
[AN 3735945]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2019.
Tough, Paul (1967-)
Helping children succeed (magyar)
   Adjunk esélyt a gyerekeknek! : hogyan segítsünk a hátrányból indulóknak? / Paul Tough ; [ford. Szalai Virág]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 181 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-185.
ISBN 978-963-304-553-4 fűzött : 3200,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - iskolai nevelés - hátrányos helyzetű
37.018.1 *** 37.018.2 *** 376.6 *** 159.922.7
[AN 3735853]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2019.
Vígh Istvánné
   Játék a mozgás? : a mindennapi mozgásfejlesztés lehetőségei az óvodában / Vígh Istvánné, Fraisz Ferencné, Peregi Györgyi. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2018]. - 79 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5349-29-4 fűzött
mozgásos játék - óvodai nevelés
372.363
[AN 3740359]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2019.
World Congress on Conductive Education (9.) (2016) (Budapest)
   A 9. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus : Budapest, 2016. december 10-13. : válogatott előadások = 9th World Congress on Conductive Education : Budapest, 10-13 December 2016 : selected lectures / [közread. a] Semmelweis Egyetem Pető András Kar. - Budapest : SE Pető A. Kar, 2018. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87821-8-2 fűzött : 4000,- Ft
konduktív pedagógia
376.22 *** 615.825
[AN 3736060]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1070 /2019.
The complete Ironman (magyar)
   Ironman : a legkeményebb állóképességi verseny hivatalos, illusztrált kézikönyve. - Pécs : Alexandra, 2018. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Kovács Éva
ISBN 978-963-447-203-2 kötött
triatlon - sporttörténet - sportesemény
796.093.643(100)(091) *** 796.093.643
[AN 3735675]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2019.
Csukás István (1936-)
   Az én játékoskönyvem / Csukás István ; Ráduly Csaba rajz. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 200, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-373-486-5 kötött : 2899,- Ft
gyermekjáték - játék szabadban
793/794 *** 796.1
[AN 3739186]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2019.
De Sena, Joe (1969-)
Spartan up! (magyar)
   Spártára fel! : megalkuvást nem tűrő útmutató az akadályok leküzdéséhez és életed csúcsteljesítményéhez / Joe De Sena ; Jeff O'Connell közrem. ; [ford. Beke Ádám ...]. - Budapest ; [Úrhida] : Lábnyom Kvk., 2018, cop. 2015. - 225 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80317-2-1 fűzött : 3995,- Ft
extrém sport - akadálypálya - életvezetés
796.093.35 *** 613.865
[AN 3739011]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2019.
Fabisińska, Liliana (1971-)
Origami dla dzieci : podróż (magyar)
   Origami gyerekeknek : mesével és papírfigurákkal : majomkaland / [mese Liliana Fabisińska] ; [ill. Mariola Budek] ; [ford. Sebestyén Éva Zofia]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p., [24] fol. : ill., színes ; 24x25 cm
ISBN 978-615-5679-78-0 fűzött
origami - képeskönyv - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745.54(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3735063]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2019.
Kerekes György (1974-)
   Békebeli üdvözlet Mezőhegyesről : válogatás Kerekes György képeslapgyűjteményéből. - Mezőhegyes ; [Vigántpetend] : Royal Bind Kft., 2012 [!2018]. - 167 p. : ill., főként színes ; 31 cm
A bev. tanulmány angol, német és olasz nyelven is
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9849-13-6)
Mezőhegyes - helytörténet - magángyűjtemény - képes levelezőlap - album
796.5(439) *** 069.017(439)Kerekes_Gy. *** 943.9-2Mezőhegyes(084.1)
[AN 3739321]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2019.
King, Vanessa
50 ways to feel happy (magyar)
   Dobd fel a napod! : 50 vidám ötlet / Vanessa King, Val Payne és Peter Harper ; ill. Celeste Aires ; [ford. Vágó Nándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2018. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5755-44-6 fűzött : 2600,- Ft
életvezetés - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
379.826(02.053.2) *** 613.865(02.053.2) *** 087.5
[AN 3734788]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2019.
Nagy Árpád (1963-)
   Magas-Tátra túrakalauz / Nagy Árpád. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Kornétás, cop. 2018. - 336 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5937-04-0 kötött : 3300,- Ft
Magas-Tátra - Szlovákia - Lengyelország - természetjárás - útikönyv
796.5(438)(234.372.43) *** 914.376(234.372.43)(036) *** 796.5(437.6)(234.372.43) *** 914.38(234.372.43)(036)
[AN 3739975]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2019.
O'Sullivan, Ronnie (1975-)
Running (magyar)
   Futás : önéletrajz / Ronnie O'Sullivan ; Simon Hattenstone közrem. ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Snooker Future Kft., [2018]. - 205 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3175-0 fűzött
Nagy-Britannia - sportoló - biliárd - 20. század - 21. század - futás - memoár
796.382(410)(092)O'Sullivan,_R.(0:82-94) *** 796.422(0:82-94)
[AN 3735824]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2019.
Seijas, Guillermo
Anatomía & 100 estiramientos esenciales para cycling (magyar)
   Anatómia és 100 nyújtógyakorlat kerékpárosoknak / [ford. Kelemen László]. - Budapest : Kossuth, cop. 2018. - 152 p. : ill., színes ; 28 cm
Szöveg Seijas, Guillermo. - Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-963-09-9252-7 fűzött : 4990,- Ft
kerékpársport - mozgástan - anatómia
796.6 *** 796.012 *** 611
[AN 3734795]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2019.
Seijas, Guillermo
Anatomía & 100 estiramientos esenciales para running (magyar)
   Anatómia és 100 nyújtógyakorlat futóknak / [ford. Kelemen László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 152 p. : ill., színes ; 28 cm
Szöveg Seijas, Guillermo. - Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-963-09-9251-0 fűzött : 4990,- Ft
futás - mozgástan - anatómia
796.422 *** 796.012 *** 611
[AN 3734814]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1080 /2019.
   50 éves a szervezett éremgyűjtés Fejér megyében, 1968-2018 : a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei Alba Regia Szervezetének története / [szerk. Igari Antal, Szabó Antal, Ulcz Miklós] ; [kiad. a ... Városi Levéltár és Kutatóintézet ...]. - Székesfehérvár : MÉE Fejér M. Alba Regia Szervezete : Vár. Lvt. és Kutint., 2018. - 328 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A köszöntő angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 233-248.
ISBN 978-963-7122-25-5 fűzött
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. Fejér Megyei Alba Regia Szervezet
Fejér megye - éremgyűjtés - egyesület - testülettörténet
737 *** 061.2(439.118)(091)
[AN 3736194]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2019.
Babos László
   160 vasúttörténeti esztendő emlékére : Gyoma és Nagylapos, 1858-2018 / [szerző Babos László] ; [... a Bethlen Gábor Alapítvány gond.]. - [Budapest] : BGA, [2018]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a 2018. ápr. 27 - máj. 13. között rendezett kiállítás alkalmából. - Borítócím: 160 éve fogadta Gyoma indóháza az első vonatot : jubileumi vasúttörténeti kállítás Gyomaendrődön, 1858-2018. - Bibliogr.: p. 93.
Fűzött
Gyomaendrőd - Magyarország - vasútállomás - vasút - közlekedéstörténet
725.31(439-2Gyomaendrőd)(091) *** 656.2(439)(091)
[AN 3736044]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2019.
Bárdosi József (1956-)
   30 év képekben : a Mimezis Gyűjtemény / Bárdosi József ; [művész életrajzok Dudás Barbara] ; [kiad. a Tragor Ignác Múzeum]. - [Vác] : Tragor I. Múz., 2018. - 135 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80466-4-0 kötött
Magyarország - festészet - 20. század - 21. század - múzeumi gyűjtemény
75(439)"196/201" *** 069(439-2Vác)
[AN 3735990]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2019.
   Children of the wood : greetings from Csóromfölde / [ed. Kamilla Mihály, Péter Pozsár] ; [transl. Anna Klaniczay]. - [Budapest] : Hello Wood Kft., [2018]. - 216 p. : ill., részben színes ; 26 cm + mell.
ISBN 978-615-00-2349-6 fűzött : 5600 Ft : 19 EUR
Vigántpetend - építészet - formatervezés - nyári egyetem
72 *** 745.05 *** 061.3(439-2Vigántpetend)
[AN 3736185]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2019.
   Emlék és emlékezet : három évtized egy kétszáz éves házban / [szerk. Andrási Gábor] ; [a tanulmányok szerzői Korompay Katalin ..., Varga Luca ..., Zeke Gyula] ; [közread. az] Óbudai Társaskör. - Budapest : Óbudai Társaskör, 2018. - 235, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-615-00-2246-8 kötött
Óbuda - Budapest. 3. kerület - szálloda - műemlékvédelem - felújítás - művelődési intézmény
72.025.3/.4 *** 728.51(439-2Óbuda) *** 725.835(439-2Bp.III.)
[AN 3735766]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2019.
Gensert, Anja
Das kleine Buch zur Ölmalerei (magyar)
   Az olajfestés kis könyve : gyakorlati tudás könnyedén / Anja Gensert ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2018. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5723-18-6 fűzött : 2300,- Ft
művészet technikája - festészet
75.023.21
[AN 3734652]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2019.
   Hejettes Szomlyazók: borgyingó = Substitute Thirsters: burgyingó / [közread. az] acb ResearchLab. - Budapest : acb ResearchLab, 2018. - 323, [8] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Gerinccím: Sustainable development, 2018/3. - Bibliogr.: p. 228-230.
ISBN 978-615-00-2448-6 kötött
Hejettes Szomlyazók (testület)
Magyarország - művészcsoport - képzőművészet - 20. század
73/76(439)"198/199" *** 061.28(439)Hejettes_Szomlyazók
[AN 3734424]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2019.
Jánosi Gyöngyi, B. (1948-)
   B. Jánosi Gyöngyi / [szerk. Farkas Edit] ; [közread. a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány]. - Jászberény : Hamza Múz. és Jász Galéria Közalapítvány, 2018. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88512-4-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Jánosi_Gy.,_B.
[AN 3736096]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2019.
Kelby, Scott
The digital photography book (magyar)
   A digitális fotós könyv / Scott Kelby ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - [Budapest] : Perfact K., [2018]-. - ill., főként színes ; 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019 *** 681.327
[AN 3740371]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2. kiad. - [2018], cop. 2014. - XIII, 228, [1] p.
ISBN 978-963-9929-43-2 fűzött : 5250,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9929-51-7)
[AN 3740376] MARC

ANSEL
UTF-81089 /2019.
Keserü Katalin (1946-)
   Toroczkai Wigand Ede / Keserü Katalin. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 210, [1] p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 200-205. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-346-818-0 kötött : 9900,- Ft
Toroczkai Wigand Ede (1869-1945)
Magyarország - építész - belsőépítészet - századforduló - 20. század
72(439)(092)Toroczkai_Wigand_E. *** 747
[AN 3738903]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2019.
Kincses Károly (1954-)
   Gróf Esterházy Mihály viselt dolgai és fotográfiái / Kincses Károly ; [közread. az] Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont. - Fertőd : EKKF, cop. 2018. - 263 p. : ill., részben színes ; 28x28 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-80539-4-5 kötött
Esterházy Mihály (1853-1906)
Magyarország - Afrika - arisztokrata - fényképész - vadász - helyismeret - 19. század - századforduló - album
77.04(439)(092)Esterházy_M. *** 908.6"188"(084.1) *** 316.343.32(439)(092)Esterházy_Mihály *** 799.2(439)(092)Esterházy_M.
[AN 3736142]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2019.
Kós Károly (1883-1977)
   A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni : Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 180, [3] p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-479-015-0 kötött : 3499,- Ft
Kós Károly (1883-1977)
Magyarország - építész - 20. század - interjú
72(439)(092)Kós_K.(047.53)
[AN 3739379]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2019.
Kosnick, Ruth Alice (1961-)
Das kleine Buch zur Acrylmalerei (magyar)
   Az akrilfestés kis könyve : gyakorlati tudás könnyedén / Ruth Alice Kosnick ; [ford. Dobay Orsolya]. - [Budapest] : Sziget, 2018. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5723-19-3 fűzött : 2300,- Ft
művészet technikája - akrilfestés
75.02
[AN 3735473]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2019.
   Makó szobrai : plasztikák, szobrok, muráliák / Oláh Nóra [et al.]. - Makó : Szirbik M. Egyes., 2018. - 225 p. : ill., részben színes ; 24 cm + térk. - (Makói kincsestár, ISSN 2498-5252 ; 4.)
Bibliogr.: p. 219-225.
ISBN 978-615-00-2776-0 fűzött
Makó - szobor - emlékmű
73(439-2Makó) *** 725.94(439-2Makó)
[AN 3735996]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2019.
Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium (14.) (2018) (Pécs)
   14th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium [elektronikus dok.] : architectural, engineering and information sciences : ... Pécs, 29-30 October 2018 : abstractbook / ed. by Attila Fülöp and Péter Iványi ; [org., publ. by the] Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs. - Szöveg (pdf : 17.9 MB). - [Pécs] : Pollack Press, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152568. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-284-5
építészet - mérnöki tudomány - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
72 *** 061.3(439-2Pécs) *** 681.3 *** 62
[AN 3738930]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2019.
   Mindennapok az Országházban / [a szöveget írta Csákó Beáta, Samu Nagy Dániel]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., cop. 2018. - 91, [1] p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-615-5674-53-2 fűzött
Budapest - Magyarország - országház - munkavégzés - országgyűlés
725.11(439-2Bp.) *** 328(439) *** 331.102(439-2Bp.)
[AN 3735488]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2019.
   Modell vagy külön út: Bécs szociális lakásépítészete / szerk. Tamáska Máté, Kocsis János Balázs. - Budapest : Martin Opitz K., 2018. - 138 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Térformák - társadalomformák, ISSN 2560-0265 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-31-9 fűzött : 2500,- Ft
Bécs - építészet - várostervezés - bérház - szociális gondoskodás - 20. század - ezredforduló - lakásügy
711.4(436-2Wien)"19/201" *** 728.2(436-2Wien)"19/201" *** 365(436-2Wien)"19/201"
[AN 3735235]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2019.
Rákóczy Gizella (1947-2015)
   Transzparens labirintus = Transparent labyrinth / Rákóczy Gizella ; [szerk. ... Zsikla Mónika] ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2018. - 221 p., [4] t.fol. : ill., főként színes ; 31 cm
borító- és gerinccím: Rákóczy Gizella. - Bibliogr.: p. 217.
ISBN 978-963-9800-22-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Rákóczy_G.
[AN 3734430]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2019.
Rubint Ávrahám Péter (1958-)
   Hullámvasút / Rubint Ávrahám Péter. - [Budapest] : Rubint Á. P., 2018. - 414 p. : ill., színes ; 33 cm
Kötött
Izrael - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(569.4)(=945.11)(092)Rubint_Á._P.
[AN 3734412]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2019.
Szabadváry Tamás
   Collectio Christiana : a Magyar Nemzeti Múzeum ókeresztény vonatkozású iparművészeti emlékei / Szabadváry Tamás. - Budapest : MNM, 2018. - 818 p. : ill. ; 30 cm. - (Libelli archaeologici, ISSN 1589-9292 ; Suppl. 2.)
Bibliogr.: p. 508-554. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5209-90-1 fűzött
Pannonia - iparművészet - ókeresztény művészet - régészet - római birodalom kora - múzeumi gyűjtemény
745/749(398.6) *** 904(398.6) *** 7.033.1(398.6) *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3736049]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2019.
Tomka Gábor (1971-)
   16-17. századi kerámia a történeti Borsod megyéből / Tomka Gábor. - Budapest : MNM, 2018. - 293 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Opuscula Hungarica, ISSN 1419-9521 ; 10.)
Bibliogr.: p. 133-141. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5209-83-3 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - fazekasság - 16. század - 17. század - régészet
738(439.134)"15/16" *** 904(439.134)"15/16"
[AN 3734362]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2019.
Trifoni, Jasmina (1966-)
The world's most beautiful castles (magyar)
   A világ legszebb kastélyai / Jasmina Trifoni. - Budapest : Corvina, cop. 2018. - 271 p. : ill., színes ; 34 cm
Ford. Soproni András
ISBN 978-963-13-6518-4 kötött : 9900,- Ft
kastély - fényképalbum
728.82(100)(084.12)
[AN 3735627]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2019.
Véssey Gábor (1948-)
   Festmények, 1990-2018 / Véssey Gábor ; [... kurátora Csordás Zoltán]. - [Budapest] : MMA K., 2018. - 231 p. : ill., színes ; 29 cm
A Budapesten, 2018. okt. 1 - nov. 18. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5869-15-0 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Véssey_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3734420]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2019.
Vydai Brenner Nándor (1903-1966)
   Tobzódó színek / Vydai Brenner Nándor. - [Budapest] : Magánkiad. ; [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja, 2018. - 50 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm. - (A dia mesterei, ISSN 2631-0058 ; 1.)
ISBN 978-615-80690-7-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - festőművész - 20. század - diakép
778.25 *** 75(439)(092)Vydai_Brenner_N.
[AN 3735465]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1104 /2019.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : sárkányparipán vágtattam : hatvan gyerekdal / Gróh Ilona ; [ill. Szepesi Szűcs Barbara]. - 7. kiad. - Budapest : Kolibri : Ringató, 2018, cop. 2015. - 55, [4] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
Bibliogr.: p. [58-59].
ISBN 978-963-437-030-7 kötött : 3999,- Ft
gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(02.053.2)
[AN 3740183]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2019.
Godeau, Natacha
Mozart (magyar)
   Mozart : az 5 legismertebb mű részletével : ismerd meg Mozart történetét / Natacha Godeau, Anne-Kathrin Behl. - Pécs : Alexandra, 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25x25 cm
keretcím: Klasszikus zene a legkisebbeknek!. - Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-447-140-0 kötött
Ausztria - zeneszerző - 18. század - képeskönyv - gyermekkönyv
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3735562]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2019.
   Katanics : "a legmélyebben átélt szellem mágusa" / [... kiad. Szilágyi Erzsébet Női Kar]. - Budapest : Gádor Á. : Szilágyi E. Női Kar, 2018. - 351 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-00-2963-4 kötött : 4940,- Ft
Mohayné Katanics Mária (1929-2017)
Szilágyi Erzsébet Női Kar (Budapest)
Magyarország - karnagy - zenepedagógus - énekkar - 20. század - 21. század
784.087.68.071.2(439)(092)Mohayné_K._M. *** 78.071.4(439)(092)Mohayné_K._M. *** 78.087.682(439)
[AN 3735435]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2019.
Kodály Zoltán (1882-1967)
   A magyar népzene / Kodály Zoltán ; a példatárt szerk. Vargyas Lajos. - 18. kiad. - Budapest : EMB, [2018]. - 335 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-330-777-9 fűzött
magyar népzene
78.031.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 3739326]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2019.
Lloyd Webber, Andrew (1948-)
Unmasked (magyar)
   Maszk nélkül / Andrew Lloyd Webber ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 526 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5759-80-2 kötött : 4990,- Ft
Lloyd Webber, Andrew (1948-)
Nagy-Britannia - zeneszerző - 20. század - 21. század - memoár
78.071.1(410)(092)Webber,_A._L.(0:82-94)
[AN 3734497]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1109 /2019.
Tallián Mariann
   A tűzmadár / Igor Sztravinszkij balettműve alapján írta Tallián Mariann ; rajz. Szimonidesz Hajnalka. - Budapest : Holnap, 2018. - 67 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-070-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - balett - gyermekkönyv - auditív dokumentum
792.82(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3735070]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1110 /2019.
Bernhuber, Stephanie
Deutsch als Fremdsprache: blicken statt büffeln (magyar)
   Pons német : olvass, izgulj, tanulj : nyelvtanulás rövid sztorikkal : alapszint / Stephanie Bernhuber. - Budapest : Klett, 2018. - 206 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5824-38-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3734983]
MARC

ANSEL
UTF-81111 /2019.
   Frontières et passages : voyages en lettres à la mémoire de Györgyi Máté / Zsuzsa Simonffy et Márta Kóbor dir. - Szeged : JATEPress, 2018. - 282 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva francia és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-363-5 fűzött
romanisztika - műfordítás - emlékkönyv
804.0 *** 82.03
[AN 3735895]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2019.
Herfeld, Dorith
Englisch : blicken statt büffeln (magyar)
   Pons angol : olvass, izgulj, tanulj : nyelvtanulás rövid sztorikkal : alapszint / Dorith Herfeld. - Budapest : Klett, 2018. - 207 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5824-37-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3734978]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2019.
Iker Bertalan
   Német - magyar, magyar - német kisszótár = Wörterbuch Deutsch - Ungarisch, Ungarisch - Deutsch / [szerk. mtárs. Iker Bertalan, Kriston Renáta]. - 3. kiad., utánny. - Szeged : Maxim, [2018]. - XIV, 569 p. ; 16 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
ISBN 978-963-261-949-1 fűzött : 3890,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3739413]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2019.
Jumanca, Romaniţa Adina Delia (1978-)
   Characteristics of the English and Romanian legal discourse : a comparative approach / Romaniţa Adina Delia Jumanca. - Szeged : JATEPress, 2018. - 251, [150] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-251.
ISBN 978-963-315-373-4 fűzött
angol nyelv - román nyelv - jogtudomány - szaknyelv - nyelvhasználat
805.90 *** 802.0 *** 34 *** 340.113
[AN 3735903]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2019.
Maruszki Judit
   Szó, ami szó : magyar - angol tematikus szólástár : Hungarian idioms by topic / Maruszki Judit ; [... ford. ... Elisabeth Szasz, Jane Pogson]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018. - 215 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-05-9063-1 fűzött : 3950,- Ft
magyar nyelv - szólás - nyelvkönyv
809.451.1-318(078)=20
[AN 3739037]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2019.
Mozsárné Magay Eszter
   Angol - magyar, magyar - angol tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin ; [ill. Tóth Péter]. - 6. aktualizált, jav. kiad., utánny. - Szeged : Maxim, 2018. - XVII, 1135 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
ISBN 978-963-261-892-0 fűzött : 8900,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3739352]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2019.
   A multilingual dictionary of education : English - German - French - Romanian / by Simona Şimon [et al.]. - Szeged : JATEPress, 2018. - XIV, 214 p. ; 14x21 cm
Bibliogr.: p. 197-214.
ISBN 978-963-315-375-8 fűzött
oktatás - többnyelvű szótár - szakszótár
801.323=00 *** 37
[AN 3735825]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2019.
   Nyelvelmélet és dialektológia 4 : a Károli-biblia nyelve / szerk. É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla ; [rend., közread. a] PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Budapest ; Piliscsaba : PPKE BTK, 2018. - 196 p., : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2017. okt. 17-18-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-336-9 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - nyelvjárás - nyelvészet - protestáns lelkész - 16. század
809.451.1-087 *** 80 *** 284.2(439)(092)Károli_G.
[AN 3735413]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2019.
Scheibl György (1972-)
   Német nyelvtan / [szerző Scheibl György]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2018]. - 215 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9489-23-3 fűzött : 1280,- Ft
német nyelv - nyelvtan - tankönyv
803.0-5(078)=945.11
[AN 3739051]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2019.
Vida Enikő
   Allons-y plus 1 : cahier d'exercices : [A1] / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 179 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-86-1 fűzött : 2990,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - példatár
804.0(078)(076)=945.11
[AN 3734522]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2019.
Vida Enikő
   Allons-y plus 1 : méthode de français : [A1] / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 179 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-85-4 fűzött : 3980,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3734530]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2019.
Wacha Balázs (1948-)
   Pri Esperanto kaj koneksaĵoj = Az eszperantóról és hasonlókról / Blazio Vaha ; [eldonis] Hungaria Esperanto-Asocio. - Budapest : HEA, 2018. - 204 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-571-496-4 fűzött
eszperantó - nyelvészet
800.892 *** 800.1
[AN 3736162]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1123 /2019.
Harry Potter : a history of magic (magyar)
   Harry Potter : a mágia története : [egy különleges kiállítás krónikája] / [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2018. - 249, [7] p. : ill., színes ; 28 cm
Kész. a Londonban, 2017. okt. 20 - 2018. febr. 28. között a British Library által "Harry Potter: a history of magic" címmel rendezettt kiállítás alapján
ISBN 978-963-324-560-6 kötött : 9980,- Ft
Rowling, J. K. (1965-)
Nagy-Britannia - író - 20. század - 21. század - mágia - ifjúsági könyv
820(092)Rowling,_J._K. *** 133.4(02.053.2)
[AN 3735611]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2019.
Kalafatics Zsuzsanna (1966-)
   Posztmodernen innen és túl : a kortárs orosz próza dilemmái / Kalafatics Zsuzsa ; [közread. a] Protea Kulturális Egyesület. - Budapest : Protea Kult. Egyes., 2018. - 222, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80503-3-3 fűzött
orosz irodalom története - műfajtörténet - 21. század - műelemzés - próza
882(091)-3"201" *** 82.01
[AN 3736064]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1125 /2019.
Bakonyi István (1952-)
   Péntek Imre költői útja / Bakonyi István. - Budapest : Coldwell Art Bt., 2018. - 119, [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Élő irodalom, ISSN 2560-0567)
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-615-5156-38-0 kötött
Péntek Imre (1942-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Péntek_I.
[AN 3734850]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2019.
Balogh Gergő (1991-)
   Karinthy nyelvet ölt : nyelv, technika és felelősség Karinthy Frigyesnél / Balogh Gergő ; szerk. Pataki Viktor. - Budapest : FISZ, 2018. - 229 p. ; 20 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5729-25-6 fűzöütt : 2500,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Karinthy_F.
[AN 3735659]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2019.
Bazsányi Sándor (1969-)
   Nádas Péter : A Bibliától a Világló részletekig, 1962-2017 / Bazsányi Sándor. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 753, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-744-0 kötött : 5499,- Ft
Nádas Péter (1942-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Nádas_P.
[AN 3735478]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2019.
Géczi János (1954-)
   Őszi kék : két Homo sapiens beszélget / Géczi János és Csányi Vilmos. - Budapest : Athenaeum, cop. 2018. - 335 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-819-6 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - tudós - etológia - író - 20. század - 21. század - dialógus
894.511(092)Géczi_J.(0:82-83) *** 591.5(439)(092)Csányi_V.(0:82-83)
[AN 3734558]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2019.
   Az ismeretlen klasszikus : Berzsenyi-tanulmányok / szerk. Fórizs Gergely és Vaderna Gábor. - Budapest : Reciti, 2018. - 214 p. : ill. ; 24 cm. - (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 1.)
A Budapesten, 2016. nov. 11-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-50-5 fűzött
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Berzsenyi_D.
[AN 3735975]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2019.
   Közelfény : merített recenziók Varga Rudolf néhány könyvéről és beszélgetések a szerzővel / Alföldy Jenő [et al.]. - [Pomáz] : Szózat Kvk., 2018. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3263-4 fűzött
Varga Rudolf (1950-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú - könyvismertetés
894.511(092)Varga_R.(047.53) *** 894.511(092)Varga_R.(0:82-95)
[AN 3735873]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2019.
Lengyel Balázs (1918-2007)
   Két Róma : esszék és beszélgetések / Lengyel Balázs. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 267, [2] p. ; 21 cm
Vál. a "Visszatérés" (Pécs : Jelenkor, 1990) és a "Két Róma" (Budapest : Balassi, 1995) c. kötetekből
ISBN 978-963-676-743-3 fűzött : 2999,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - esszé - interjú
894.511(092)Lengyel_B.(047.53) *** 894.511-4
[AN 3735791]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2019.
   A magyar falu poétikái / szerk. Korpa Tamás, Pataki Viktor, Porczió Veronika. - Budapest : FISZ, 2018. - 283 p. ; 20 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 11.)
A Szögligeten, 2016. márc. 3-5. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5729-27-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - falu - 19. század - 20. század - irodalmi motívum - műelemzés
894.511(091)"18/19" *** 316.334.55(439) *** 82.01
[AN 3735665]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2019.
Szalai Zsolt (1979-)
   Sem.Rendszer : a nyelv színe-változása Vass Tibor költészetében / Szalai Zsolt. - Budapest : Tipp Cult Kft., 2018. - 154, [1] p. : ill. ; 19 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 15.)
ISBN 978-963-9781-67-2 fűzött : 1968,- Ft
Vass Tibor (1968-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Vass_T.
[AN 3735411]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2019.
Szarvas Melinda (1988-)
   Tükörterem flamingóknak : irodalomtörténeti tanulmányok a magyar vajdasági irodalomról / Szarvas Melinda ; szerk. Pataki Viktor. - Budapest : FISZ, 2018. - 257 p. ; 20 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5729-24-9 fűzött : 2500,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(497.11)(091)"19/201"
[AN 3735626]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1135 /2019.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Stalker (magyar)
   Lesben [elektronikus dok.] / Lars Kepler ; ford. Papolczy Péter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Animus, 2018, cop. 2017. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151150. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-564-4
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3726815]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2019.
Aichner, Bernhard (1972-)
Totenfrau (magyar)
   Holtak asszonya : thriller : [a Totenfrau-trilógia első kötete] / Bernhard Aichner ; [ford. Kovács Mercédesz]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-373-8 fűzött : 3499,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3735931]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2019.
Ameling, Anne (1976-)
Drei-Fünf-Acht Minutengeschichten zu Weihnachten (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék Mikulásra és karácsonyra / [írta] Anne Ameling ; [rajz.] Monika Parciak ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 114, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-316-5 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3739420]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2019.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Snedronningen (átd. kiad.) (magyar)
   A hókirálynő / Hans Christian Andersen ; újra elmesélte Ilse Binting ; ill. Christa Unzner ; ford. Kincses Edit. - Budapest : Ciceró, cop. 2018. - 78, [1] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-616-0 kötött : 2490,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 3739603]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2019.
Anet, Claude (1868-1931)
Quand la terre trembla (magyar)
   És reng a föld.. [elektronikus dok.] / Claude Anet ; ford. Sz. Bálint Aranka. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150284. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-288-3 (epub)
ISBN 978-963-474-289-0 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3718893]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2019.
Arcybašev, Mihail Petrovič (1878-1927)
   Szenvedély [elektronikus dok.] : dráma négy felvonásban / Arcübasev ; ford. és átd. Bródy Sándor. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 949 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151276. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-238-8 (mobi)
ISBN 978-963-474-237-1 (epub)
orosz irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
882-2=945.11
[AN 3727512]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2019.
Ashley, Trisha
Twelve days of Christmas (magyar)
   Karácsonyi szerelem / Trisha Ashley ; [ford. Palásthy Ágnes]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 494 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-235-0 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3739152]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2019.
Asselin, Kristine
The art of the swap (magyar)
   Kulcs a múltba / Kristine Asselin & Jen Malone ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 339, [2] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-348-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3734612]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2019.
Atkinson, Kate (1951-)
Life after life (magyar)
   Élet az élet után / Kate Atkinson ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2018. - 611, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5724-30-5 kötött : 4500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3735312]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2019.
Babits Mihály (1883-1941)
   Erato : az erotikus világköltészet remekei / Babits Mihály. - Szentendre : Urbis, 2018. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-46-0 fűzött
világirodalom - vers - antológia
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3738895]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2019.
Backman, Fredrik (1981-)
Vi mot er (magyar)
   Egymás ellen [elektronikus dok.] / Fredrik Backman ; ford. Bándi Eszter. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150348. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-578-1
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3719591]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2019.
Baker, Bart
Honeymoon with Harry (magyar)
   Mézeshetek Harryvel / Bart Baker ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 362, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-308-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3734984]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2019.
Baldacci, David (1960-)
The last mile (magyar)
   Végső fázis / David Baldacci ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-173-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3735314]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2019.
Balogh, Mary (1944-)
The escape (magyar)
   Az útitárs : Túlélők klubja 3. / Mary Balogh ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 275 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-177-8 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3734617]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2019.
Banks, Maya (1964-)
Hidden away (magyar)
   A rejtőzködő / Maya Banks ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-32-1 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3734503]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2019.
Bennett, Arnold (1867-1931)
Hugo (magyar)
   Hugo [elektronikus dok.] / Arnold Bennett ; ford. Gaál Andor. - Szöveg (epub : 712 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149239. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-181-7 (epub)
ISBN 978-963-474-182-4 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3711542]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2019.
Bennett, Jules
To tame a cowboy (magyar)
   Egy cowboy megszelídítése [elektronikus dok.] / Jules Bennett ; ... ford. Kiss Gábor. Hideg, mint a jég / Jill Shalvis ; ... ford. Hanny Norbert. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 458 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 327-328.)
Egys. cím: To tame a cowboy. Free fall. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150310. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-319-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3719275]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2019.
Bistey Zsuzsa
   Parsifal, a XXI. század embere / [Wolfram vom Essenbach műve alapján összeáll. Bistey Zsuzsa] ; [... a 112 ... festmény David Newbatt ... alkotása]. - Ispánk : Arkánum, 2018. - 247 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81076-0-0 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - német irodalom - eposz - prózai átírás
830-131=945.11 *** 894.511-3
[AN 3739132]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2019.
Black, Holly (1971-)
The copper gauntlet (magyar)
   A rézkesztyű : Magisztérium 2. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 298, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Ill. Fischer, Scott
ISBN 978-963-399-404-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739302]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2019.
Black, Holly (1971-)
The cruel prince (magyar)
   The cruel prince : a kegyetlen herceg / Holly Black ; [ford. Szabó Krisztina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 428, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-461-3 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3739232]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2019.
Black, Holly (1971-)
The cruel prince (magyar)
   The cruel prince : a kegyetlen herceg / Holly Black ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 428, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-461-3 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3734487]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2019.
Black, Holly (1971-)
Daughter of the pirate king (magyar)
   Daughter of the pirate king : a kalózkirály lánya 1. / Tricia Levenseller ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 283 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-497-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3734524]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2019.
   Bölcsek ajándéka Neked : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - [Budapest] : K.u.K. K., [2018], cop. 2006. - 215 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5361-80-7 kötött : 3300,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3740293]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2019.
Bordin, Claudia
The atlas of fairy tales (magyar)
   Meseatlasz / ill. Claudia Bordin ; [ford. Nagy Antal]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2018. - 45, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-476-010-8 kötött : 3600,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3734664]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2019.
Brock, Andie
The last heir of Monterrato (magyar)
   Válni vagy nem válni? [elektronikus dok.] / Andie Brock ; ... ford. Brodszky Ildikó. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 300 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 648.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150301. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-324-3
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3719085]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2019.
Brooke, Lauren
Breaking free (magyar)
   Szabadulás : Heartland 3. / Lauren Brooke ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 133 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-315-9 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3739169]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2019.
Cameron, W. Bruce (1960-)
A dog's way home (magyar)
   Egy kutya hazatér / W. Bruce Cameron ; [ford. Benedek Dorottya]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 342, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-254-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - állatirodalom - regény
820-35(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3739962]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2019.
Carpenter, Teresa
His unforgettable fiancée (magyar)
   Hajsza az emlékekért [elektronikus dok.] / Teresa Carpenter ; ... ford. Harcsa Henrietta. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 327 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 635.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150304. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-311-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3719144]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2019.
Cartwright, Sierra (1963-)
Boss (magyar)
   Megfeszítve : a Donovan-dinasztia 3. / Sierra Cartwright ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 406, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-299-2 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3735830]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
Secret of Chimneys (magyar)
   Chimneys titka [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Katona Tamás. - Szöveg (epub : 897 KB). - Budapest : Helikon, cop. 2018
Megj. "Királyok és kalandorok" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150192. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-182-9
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3718393]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2019.
Connelly, Michael (1956-)
The wrong side of goodbye (magyar)
   Keserű búcsú / Michael Connelly ; [ford. Uram Tamás]. Könyvesbolt a sarkon / Jenny Colgan ; [ford. Szőke Ágnes]. Miramar-öböl / Davis Bunn ; [ford. Nagy Erika]. Egyetlen ember / Andrew Gross ; [ford. Zsámboki Péter]. - Budapest : Tarsago, cop. 2018. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The wrong side of goodbye. Miramar Bay. The bookshop on the corner. The one man
ISBN 978-963-289-402-7 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény - kalandregény - szerelmes regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-311.3(73)=945.11
[AN 3734949]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2019.
Crews, Caitlin
A scandal in the headlines (magyar)
   Tengernyi érzelem [elektronikus dok.] / Caitlin Crews ; ... ford. Bosnyák Edit. Mozgalmas hétvége / Cathy Williams ; ... ford. Szabó Júlia. Ha elmúlik karácsony / Kate Hardy ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 906 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 85.)
Egys. cím: A scandal in the headlines. A New Year marriage proposal. A pawn in the playboy's game. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Corretti-krónika. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150317. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-317-5
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3719434]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2019.
David, Erica
Anna & Elsa : All hail the Queen (magyar)
   Anna és Elza : éljen soká a királynő! / írta Erica David ; ill. Bill Robinson ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - 2. kiad. - [Budapest] : [Kolibri], 2018, cop. 2017. - [2], 128 p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-615-5541-20-9 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739462]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2019.
David, Erica
Anna & Elsa : Memory and magic (magyar)
   Anna és Elza : varázslatos emlékek / írta Erica David ; ill. Bill Robinson ; [ford. Wohl Anita]. - 2. kiad. - [Budapest] : [Kolibri], 2018, cop. 2017. - [2], 124 p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-615-5501-34-0 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739464]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2019.
Day, Sylvia (1973-)
Pride and pleasure (magyar)
   Büszkeség és gyönyör / Sylvia Day ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-61-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3734974]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2019.
Day, Sylvia (1973-)
Pride and pleasure (magyar)
   Büszkeség és gyönyör [elektronikus dok.] / Sylvia Day ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-62-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731345]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2019.
Derby, Ken
   Invazia animalelor de pluş = Invasion of the stuffed animals / [text ...] Ken Derby ; [păpuşi şi decor ...] Eszter Kocsis ; [trad. ... Bökös Emese]. - Budapest : Cser K., cop. 2018. - 39 p. : ill., színes ; 16x28 cm
ISBN 978-963-278-564-6 kötött : 34,90 RON
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - kétnyelvű dokumentum
820-34.02(02.053.2)=590
[AN 3735176]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2019.
Derby, Ken
   Plüssinvázió = Invasion of the stuffed animals / [szöveg ...] Ken Derby ; [báb és díszlet] Kocsis Eszter ; [ford. ... Valeria Derby]. - Budapest : Cser K., cop. 2018. - 39 p. : ill., színes ; 16x28 cm
ISBN 978-963-278-440-3 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - kétnyelvű dokumentum
820-34.02(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3735169]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2019.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2017. november 30. : Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Schäffer Anett ...]. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, 2018. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-164-3 fűzött
bölcsészettudomány - konferencia-kiadvány
82 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3734794]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2019.
Dreiser, Theodore (1871-1945)
Jennie Gerhardt (magyar)
   Jennie Gerhardt [elektronikus dok.] / Theodore Dreiser ; ford. Tábori Pál. - Szöveg (epub : 624 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-191-6 (epub)
ISBN 978-963-474-192-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3711494]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2019.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Le capitaine Paul (magyar)
   A névtelen kapitány [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas ; ford. Margittai Szaniszlóné. - Szöveg (epub : 509 KB) (mobi : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150155. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-298-2 (epub)
ISBN 978-963-474-299-9 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3718273]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2019.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
La fille du marquis (magyar)
   Éva [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas ; ford. Biró Sándor és Csillay Kálmán. - Szöveg (epub : 895 KB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149373. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-193-0 (epub)
ISBN 978-963-474-194-7 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3712816]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2019.
Ee, Susan
Angelfall (magyar)
   Angelfall : angyalok bukása / Susan Ee ; [ford. AncsaT]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 341 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-382-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3739178]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2019.
Fallada, Hans (1893-1947)
Kleiner Mann - was nun? (magyar)
   Mi lesz veled, emberke? [elektronikus dok.] / Hans Fallada ; ford. Braun Soma. - Szöveg (epub : 610 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149488. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-974-6 (epub)
ISBN 978-963-398-975-3 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3713522]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2019.
Faye, Jennifer
Return of the Italian tycoon (magyar)
   Amerikai álom [elektronikus dok.] / Jennifer Faye ; ... ford. Brodszky Ildikó[!Farkas Sylvia]. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 354 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 649.)
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Monte Calanetti varázsa. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151866. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-340-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3731154]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2019.
Fielding, Liz
Vettori's damsel in distress (magyar)
   A nagy milánói kaland [elektronikus dok.] / Liz Fielding ; ... ford. Farkas Sylvia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 313 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 636.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150303. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-313-7
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3719140]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2019.
   A főnök szeretője [elektronikus dok.]. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Harlequin, [2018]
Tart.: Szerelmes suttogások / Jessica Steele ; ... ford. Papp Éva. Csak egyetlen csók / Catherine George ; ... ford. Tapodi Rika. Nehéz út a boldogsághoz / Penny Jordan ; ... ford. Leléné Nagy Márta. - Egys. cím: Touch me in the morning ; Without love ; Special treatment. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150343. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-278-9
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3719576]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2019.
Forbes, Emily
A kiss melt her heart (magyar)
   Forró sarkvidék [elektronikus dok.] / Emily Forbes ; ... ford. Gaáli István. Áll az alku! / Cindy Kirk ; ... ford. Fekete Ádám. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 433 KB). - Budapest : HarperCollins, 2018. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 578-579.)
Egys. cím: A kiss melt her heart. The doctor's Valentine dare. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150324. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-315-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3719497]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2019.
Fortunati, Karen
The weight of zero (magyar)
   The weight of zero : semmi súlya / Karen Fortunati ; [ford. Cseh Réka Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 380 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-416-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3734473]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2019.
France, Anatole (1844-1924)
Le petite Pierre (magyar)
   Péterke [elektronikus dok.] / Anatole France ; ford. Szini Gyula. - Szöveg (epub : 876 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150742. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-350-7 (epub)
ISBN 978-963-474-351-4 (mobi)
francia irodalom - önéletrajzi regény - elektronikus dokumentum
840-312.6=945.11
[AN 3723136]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2019.
Galsworthy, John (1867-1933)
The island pharisees (magyar)
   A szigeti képmutatók [elektronikus dok.] / John Galsworthy ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 493 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149374. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-199-2 (epub)
ISBN 978-963-474-200-5 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3712874]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2019.
Galsworthy, John (1867-1933)
The white monkey (magyar)
   A fehér majom [elektronikus dok.] / John Galsworthy ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149579. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-249-4 (epub)
ISBN 978-963-474-250-0 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3714252]
MARC

ANSEL
UTF-81187 /2019.
Gavalda, Anna (1970-)
35 kilos d'espoir (magyar)
   35 kiló remény / Anna Gavalda ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2009. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3826-0 kötött : 1999,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3738933]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2019.
Gavalda, Anna (1970-)
La consolante (magyar)
   Vigaszág / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2009. - 542, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2705-9 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3740105]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2019.
Gavalda, Anna (1970-)
Ensemble, c'est tout (magyar)
   Együtt lehetnénk / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2006. - 626, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3825-3 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3738921]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2019.
Gavalda, Anna (1970-)
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part (magyar)
   Csak azt szeretném, ha valaki várna rám valahol / Anna Gavalda ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2001. - 222, [3] p. ; 21 cm
Megj. "Szeretném, ha valahol valaki várna rám" címmel is
ISBN 978-963-14-3827-7 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3738981]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2019.
Gortner, C. W.
The Vatican princess (magyar)
   A vatikáni hercegnő : Lucrezia Borgia regénye / C. W. Gortner ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2018. - 421 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-438-037-5 kötött : 4170,- Ft
Borgia, Lucrezia (1480-1519)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3734726]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2019.
Graudin, Ryan (1987-)
Invictus (magyar)
   Invictus : az idő gyermeke / Ryan Graudin ; [ford. Bihari György]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 431 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-930-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3734930]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2019.
Gregory, Philippa (1954-)
The last Tudor (magyar)
   Az utolsó Tudor / Philippa Gregory ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 617 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 616-[618].
ISBN 978-963-433-245-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3734595]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2019.
Gregory, Philippa (1954-)
The last Tudor (magyar)
   Az utolsó Tudor / Philippa Gregory ; [ford. Sziklai István]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 617 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 616-[618].
ISBN 978-963-433-245-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3739729]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2019.
Gregson, Julia (1947-)
Monsoon summer (magyar)
   Monszun Indiában / Julia Gregson ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 445 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-657-6 fűzött : 3390,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3735329]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2019.
Han, Jenny (1980-)
P.S. I still love you (magyar)
   Utóirat: még mindig szeretlek : [A fiúknak, akiket valaha szerettem folytatása] / Jenny Han ; [ford. Benedek Dorottya]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 331, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-140-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739159]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2019.
Harris, Neil Patrick (1973-)
The magic misfits (magyar)
   A különc varázsló / Neil Patrick Harris ; [illusztrációk Lissy Marlin, Kyle Hilton] ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-939-2 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3734847]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2019.
Harte, Bret (1836-1902)
A ward of the Golden Gate (magyar)
   Yerba Buena [elektronikus dok.] / Bret Harte ; ford. Fái J. Béla. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-358-3 (epub)
ISBN 978-963-474-359-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3718660]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2019.
Hauptmann, Gerhart (1862-1946)
Die Weber (magyar)
   A takácsok [elektronikus dok.] : színmű az 1840-es évekből / Gerhard Hauptmann ; ford. Komor Gyula. - Szöveg (epub : 232 KB) (mobi : 677 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149609. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-145-9 (epub)
ISBN 978-963-474-146-6 (mobi)
német irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
830-2=945.11
[AN 3714579]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2019.
Hennequin, Maurice (1863-1926)
La présidente (magyar)
   Hasonmás, hátonmás / Maurice Hennequin, Pierre Veber ; [ford. Farkas Jenő]. - [Budapest] : Palamart, cop. 2018. - 164 p. ; 20 cm
Megj. "Folytassa, Cicero! avagy Botrány a törvényszéken" címmel is
ISBN 978-963-89983-4-7 fűzött : 2200,- Ft
francia irodalom - bohózat
840-22=945.11
[AN 3735953]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2019.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Demian (magyar)
   Demian : Emil Sinclair ifjúságának története / Hermann Hesse ; [ford. és az utószót írta Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 218, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-450-8 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3739792]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2019.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Nussknacker und Mausekönig (átd. kiad.) (magyar)
   Diótörő és Egérkirály / E. T. A. Hoffmann ; újra elmesélte Ilse Binting ; ill. Markus Zöller ; ford. Szabó Mária. - Budapest : Ciceró, cop. 2018. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-615-3 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3739592]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2019.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Proluky (magyar)
   Foghíjak / Bohumil Hrabal ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1994. - 258, [1] p. ; 19 cm
Az önéletrajzi trilógia harmadik része
ISBN 978-963-405-912-7 kötött : 3299,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3740209]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2019.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Vita nuova (magyar)
   Vita nuova / Bohumil Hrabal ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 1993. - 395 p. ; 19 cm
Az önéletrajzi trilógia második része
ISBN 978-963-405-911-0 kötött : 3699,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3740204]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2019.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
An artist of the floating world (magyar)
   A lebegő világ művésze / Kazuo Ishiguro ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2013. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-956-1 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3740198]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2019.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
A pale view of hills (magyar)
   A dombok halvány képe / Kazuo Ishiguro ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2014. - 198, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-955-4 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3740192]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2019.
Jerome, Jerome K. (1859-1927)
All roads lead to Calvary (magyar)
   Minden út a kálváriára vezet [elektronikus dok.] / Jerome K. Jerome ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (mobi : 2.5 MB) (epub : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152167. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-371-2 (mobi)
ISBN 978-963-474-370-5 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-311.5=945.11
[AN 3733180]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2019.
Jester, David
An idiot in marriage (magyar)
   A lúzer és a házasság / David Jester ; [ford. Császár László]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 279, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-377-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3734989]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2019.
Jones, Jenny B. (1975-)
I'll be yours (magyar)
   Tiéd leszek / Jenny Jones ; [ford. Neset Adrienn]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 377, [3] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-901-8 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3734636]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2019.
Jope, Norman (1960-)
   Gólyák és rétesek / Norman Jope ; ford. Tarcsay Zoltán. - Budapest : FISZ, 2018. - 161, [5] p. ; 20 cm. - (Apokrif könyvek, ISSN 2498-4523 ; 7.). (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 91.)
ISBN 978-615-5729-15-7 fűzött : 1800,- Ft
angol irodalom - vers
820-14=945.11
[AN 3735615]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2019.
Kalugin, Aleksej (1963-)
Dom na bolote (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : ház a mocsárban / Alekszej Kalugin ; [ford. Sándor Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 323, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-83-2 fűzött : 3790,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3735902]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2019.
Kästner, Erich (1899-1974)
Der 35. Mai (magyar)
   Május 35 avagy Konrád a Csendes-óceánhoz lovagol / Erich Kästner ; [ford. Fenyő László] ; [Horst Lemke rajz.]. - 11. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 117, [10] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-158-4 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3739588]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2019.
Kerouac, Jack (1922-1969)
On the road (magyar)
   Úton : az eredeti tekercs / Jack Kerouac ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 420, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-186-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3739954]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2019.
King, Stephen (1947-)
The stand (magyar)
   Végítélet / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2018, cop. 2001. - 1216, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-896-0 kötött : 6999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3739711]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2019.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Wicked widow (magyar)
   A Gonosz Özvegy / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-373-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-203-373-3)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3740101]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2019.
Krisp, Caleb
Bring me the head of Ivy Pocket (magyar)
   Hozzátok el nekem Ivy Pocket fejét! / [szöveg Caleb Krisp] ; [ill. John Kelly] ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 304, [1] p. : ill. ; 20 cm
Számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5591-65-5 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3734837]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2019.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Anna Svärd (magyar)
   Anna Svärd [elektronikus dok.] / Selma Lagerlöf ; ford. Leffler Béla. - Szöveg (epub : 885 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149116. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-155-8 (epub)
ISBN 978-963-474-156-5 (mobi)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3710177]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2019.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Körkarlen (magyar)
   A halál kocsisa [elektronikus dok.] / Selma Lagerlöf ; ford. Leffler Béla. - Szöveg (epub : 364 KB) (mobi : 845 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149125. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-153-4 (epub)
ISBN 978-963-474-154-1 (mobi)
svéd irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3710419]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2019.
L'Engle, Madeleine (1918-2007)
A wrinkle in time (magyar)
   Időcsavar / Madeleine L'Engle ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - 281, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-538-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739634]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2019.
Lie, Jonas (1833-1908)
Livsslaven (magyar)
   Az életfogytiglan elítélt [elektronikus dok.] / Jonas Lauritz Lie ; ford. Ritoók Emma. - Szöveg (epub : 344 KB) (mobi : 907 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Az elkárhozott", "Az életfogytiglani elítélt" és "Életfogytiglan elítélve" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149130. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-211-1 (epub)
ISBN 978-963-474-212-8 (mobi)
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3710466]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2019.
Lippman, Laura (1959-)
Sunburn (magyar)
   Leégve [elektronikus dok.] / Laura Lippman ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 817 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152464. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-506-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3737841]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2019.
Locke, William John (1863-1930)
The beloved vagabond (magyar)
   Az úri csavargó [elektronikus dok.] / William J. Locke ; ford. Reichard Piroska. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 652 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149220. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-210-4 (mobi)
ISBN 978-963-474-209-8 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3711360]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2019.
Lyall, Casey
Howard Wallace, P. I. (magyar)
   A nagy csekklopás / Casey Lyall ; [ford. Rét Viktória]. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 269, [3] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
keretcím: Howard Wallace Nyomozóiroda
ISBN 978-963-410-405-6 fűzött : 2690,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3735398]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2019.
Mann, Greyson
The overworld games (magyar)
   Felvilági játékok : Egy creeper naplója, ötödik könyv / írta Greyson Mann ; ill. Amanda Brack ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2018. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5716-09-6 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3735914]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2019.
Marryat, Frederick (1792-1848)
The pirate (magyar)
   Az óceán kalandorai [elektronikus dok.] : egy kalóztiszt naplójából / Captain Marryat. - Szöveg (epub : 981 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150281. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-376-7 (epub)
ISBN 978-963-474-377-4 (mobi)
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3718873]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2019.
Merle, Robert (1908-2004)
Un animal doué de raison (magyar)
   Állati elmék / Robert Merle ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2018. - 516, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9700-9 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3739617]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2019.
Moretti, Kate
The vanishing year (magyar)
   Az eltűnt év / Kate Moretti ; [ford. Kovács Attila]. Arthur Pepper különös utazása / Phaedra Patrick ; [ford. Zsolt Angéla]. Ne sírj, kislány! / Mary Kubica ; [ford. Moldova Júlia]. Eleanor Oliphant köszöni, jól van / Gail Honeyman ; [ford. Szőke Ágnes]. - Budapest : Tarsago, cop. 2018. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The vanishing year. Don't you cry. The curious charms of Arthur Pepper. Eleanor Oliphant is completely fine
ISBN 978-963-289-403-4 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3734941]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2019.
Moyes, Jojo (1969-)
The horse dancer (magyar)
   Álmok nyomában / Jojo Moyes ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - 543 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-571-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3735412]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Snømannen (magyar)
   Hóember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2016. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-540-8 kötött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3739809]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2019.
Norris, Frank (1870-1902)
The pit (magyar)
   Az örvény [elektronikus dok.] / Frank Norris ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 2.4 MB) (mobi : 3.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149399. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-265-4 (epub)
ISBN 978-963-474-266-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3713085]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2019.
Older, Daniel José (1980-)
Star wars : last shot (magyar)
   Star wars : a végső dobás : egy Han és Lando történet / Daniel José Older ; [ford. Oszlánszky Zsolt és Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 358, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-480-2 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3734996]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2019.
Palacio, Raquel J. (1963-)
Wonder (magyar)
   Az igazi csoda / Raquel J. Palacio ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 364, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-297-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3740055]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2019.
Pataki, Allison (1984-)
The accidental empress (magyar)
   Sissi : az ifjú császárné / Allison Pataki ; [ford. Csáki Judit] ; [a versrészleteket ford. Nemes Z. Márió]. - Budapest : Helikon, 2018, cop. 2017. - 492, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-660-1 kötött : 3990,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3740154]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2019.
Perry, Sarah (1979-)
Melmoth (magyar)
   Melmoth / Sarah Perry ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5759-54-3 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3735417]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2019.
Perry, Tasmina
The last kiss goodbye (magyar)
   A legutolsó csók / Tasmina Perry ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 441 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-60-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3734619]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2019.
Petrie, Nick
Burning bright (magyar)
   Csóvafény / Nick Petrie ; [ford. Bornai Tibor]. Nem annyira tökéletes életem / Sophie Kinsella ; [ford. Szabó Olimpia]. Bűnösök között / Linda Castillo ; [ford. Őri Péter]. A szerelem és a nyelvtan szabályai / Mary Simses ; [ford. Téli Márta]. - Budapest : Tarsago, cop. 2018. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Burning bright. The rules of love & grammar. My not so perfect life. Among the wicked
ISBN 978-963-289-398-3 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3734934]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2019.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
The shell seekers (magyar)
   Kagylókeresők / Rosamunde Pilcher ; [ford. Kocsis Anikó és Antal Gábor]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - 684, [3] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-562-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3739772]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2019.
Pollard, Helen
The little French guesthouse (magyar)
   A kis francia panzió / Helen Pollard ; [ford. Pulai Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 405, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-333-3 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3734990]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2019.
Rand, Ayn (1905-1982)
The fountainhead (magyar)
   Az ősforrás / Ayn Rand ; [ford. Takácsy Enikő]. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2002. - 717, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-267-4 kötött : 6500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3740140]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2019.
Renard, Jules (1864-1910)
L'écornifleur (magyar)
   Az élősdi [elektronikus dok.] / Jules Renard ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 566 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A smokk" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150171. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-324-8 (epub)
ISBN 978-963-474-325-5 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3718334]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2019.
Richmond, Michelle (1970-)
The marriage pact (magyar)
   A házassági szerződés / Michelle Richmond ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 538, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-962-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3735880]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2019.
Riley, Talulah (1985-)
Acts of love (magyar)
   Szerelem két felvonásban [elektronikus dok.] / Talulah Riley ; ford. Neset Adrienn. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Libri, 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152641. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-434-7
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3740035]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
The last Olympian (magyar)
   Az utolsó olimposzi : Percy Jackson és az olimposziak V. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 355, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-129-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739293]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
The last Olympian (magyar)
   Az utolsó olimposzi : Percy Jackson és az olimposziak V. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018, cop. 2017. - 355, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-130-8 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739289]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
Public secrets (magyar)
   Nyílt titkok [elektronikus dok.] / Nora Roberts ; ford. Tukacs Tamás. - Szöveg (epub : 958 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152559. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-495-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3738891]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
Sweet revenge (magyar)
   A bosszú csapdájában [elektronikus dok.] / Nora Roberts ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 883 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Megj. "Édes bosszú" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152557. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-497-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3738885]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts and where to find them (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük / Göthe Salmander, J. K. Rowling ; Olivia Lomenech Gill rajz. ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2018. - 151, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-324-561-3 kötött : 8980,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3735595]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2019.
Rushdie, Salman (1947-)
Shame (magyar)
   Szégyen / Salman Rushdie ; [ford. Falvay Mihály]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 439 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-020-4 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3739936]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2019.
Scarrow, Simon (1962-)
Playing with death (magyar)
   Játék a halállal [elektronikus dok.] / Simon Scarrow és Lee Francis ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152476. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-503-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3737965]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2019.
Schlink, Bernhard (1944-)
Olga (magyar)
   Olga / Bernhard Schlink ; [ford. Szijj Ferenc]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5759-56-7 kötött : 3690,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3734515]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2019.
Shalvis, Jill (1963-)
The sweetest thing (magyar)
   Édes, mint a méz / Jill Shalvis ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 334, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9306-7 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3735310]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2019.
Smith, Alex T. (1985-)
How Winston delivered Christmas (magyar)
   A kisegér, aki elhozta a karácsonyt / Alex T. Smith ; [ford. Schmiedl Gábor]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 173 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-403-559-6 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3735068]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2019.
Star wars : Canto Bight (magyar)
   Star wars : Canto Bight / Saladin Ahmed [et al.] ; Disney ; [ford. Oszlánszky Zsolt és Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 363 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : az utolsó jedik hajnala
ISBN 978-963-497-476-5 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(082)=945.11
[AN 3736125]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Changes (magyar)
   Vele vagy nélküle / Danielle Steel ; [ford. Dezsényi Katalin]. - 6. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 334, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-370-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3740098]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2019.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
The beach of Falesá (magyar)
   Falesa [elektronikus dok.] / Robert Louis Stevenson. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150285. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-382-8 (epub)
ISBN 978-963-474-383-5 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3718905]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2019.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Dr Jekyll and Mr Hyde (magyar)
   Jekyll és Hyde [elektronikus dok.] / Robert L. Stevenson. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151390. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-384-2 (epub)
ISBN 978-963-474-385-9 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3728136]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2019.
Stiefvater, Maggie (1981-)
The raven king (magyar)
   The raven king : a hollókirály : [A hollófiúk-sorozat IV. kötete] / Maggie Stiefvater ; [ford. Molnár Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 438 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-048-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3739156]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2019.
Stilton, Geronimo
La magica notte degli elfi (magyar)
   A legszebb karácsonyi ajándék / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2018. - 116, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-256-1 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3734545]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2019.
Taylor, Jodi
A second chance (magyar)
   Második esély : [St. Mary-krónikák 3] / Jodi Taylor ; [ford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 323, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-89-4 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3735927]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2019.
Title, Sarah
The undateable (magyar)
   Kísérleti randevú : Szerelmes könyvtárosok 1. / Sarah Title ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 281 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3734622]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2019.
Tobisman, C. E.
Doubt (magyar)
   Gyanú : jogi thriller Caroline Audennel / C. E. Tobisman ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 390 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-457-392-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3734480]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2019.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The lays of Beleriand (magyar)
   Beleriand dalai / J. R. R. Tolkien ; [ford. Nagy Andrea ..., Ábrahám Zsófia ..., Bonácz Ágnes]. - [Budapest : Helikon, 2018. - 537, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Középfölde históriája ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-857-5 fűzött : 4499,- Ft
angol irodalom - verses epika
820-13=945.11
[AN 3734598]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2019.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; [ford. Gálvölgyi Judit, ... Bonácz Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2018. - 536, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3753-9 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3740146]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2019.
   Trio plaĉas al Dio : tri klasikaj komedioj / [eldonis] Hungaria Esperanto Asocio ; tradukitaj respektive el le itala, germana kaj hungara de Jozefo Horvath]. - Budapeŝto : HEA, 2018. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Servisto de du mastroj / Carlo Goldoni. Liliido / Ede Szigligeti. Nevo kiel onklo / Friedrich Schiller. - Egys. cím: Il servitore di due padroni ; Der Neffe als Onkel ; Liliomfi
ISBN 978-963-571-497-1 fűzött
olasz irodalom - német irodalom - magyar irodalom - dráma - fordítás
850-2=089.2 *** 830-2=089.2 *** 894.511-2=089.2
[AN 3736108]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2019.
Trollope, Joanna (1943-)
City of friends (magyar)
   Barátnők / Joanna Trollope ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9280-0 fűzött : 3600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3736123]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2019.
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883)
Dym (magyar)
   Füst [elektronikus dok.] / Ivan Turgenyev ; ford. Szabó Endre. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150754. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-215-9 (epub)
ISBN 978-963-474-216-6 (mobi)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3723239]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2019.
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883)
Vešnie vody (magyar)
   Tavaszi hullámok [elektronikus dok.] / Ivan Turgenyev ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 955 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Tavaszi vizek" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150750. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-277-7 (epub)
ISBN 978-963-474-278-4 (mobi)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3723215]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2019.
   Výhonky : básne a poviedky / Juraj Marik [et al.] ; [úvod László Sziklay] ; [ilustroval ... Endre Lukoviczky]. - [Budapest] : Croatica, 2018. - 141, [2] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapešť : Vyd. učebníc, 1978
Kötött
 (hibás ISBN 963-17-3191-X)
magyarországi szlovák irodalom - vers - elbeszélés - antológia - hasonmás kiadás
885.4-14(439)(082) *** 885.4-32(439)(082) *** 094/099.07
[AN 3735960]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2019.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The face in the night (magyar)
   A rémületes arc [elektronikus dok.] / Edgar Wallace ; ford. Lendvai István. - Szöveg (epub : 699 Kb) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149141. - Működési követelmények: AdobeDigital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-219-7 (epub)
ISBN 978-963-474-220-3 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3710627]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2019.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The squeaker (magyar)
   A besúgó [elektronikus dok.] / Edgar Wallace ; ford. Lendvai István. - Szöveg (epub : 939 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149402. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-281-4 (epub)
ISBN 978-963-474-282-1 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3713109]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2019.
Ward, J. R. (1969-)
The Black Dagger Brotherhood: an insider's guide (magyar)
   Beavatás : Fekete Tőr Testvériség 6,5. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2009. - 687 p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-963-447-223-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - válogatott művek
820-821(73)=945.11
[AN 3735368]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2019.
Ward, J. R. (1969-)
The king (magyar)
   A király : Fekete Tőr Testvériség 12. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2014. - 702 p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-963-447-229-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3739745]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2019.
Ward, J. R. (1969-)
Lover mine (magyar)
   Halhatatlan szerető : Fekete Tőr Testvériség 8. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2010. - 703 p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-963-447-225-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3739738]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2019.
Ward, J. R. (1969-)
Lover unleashed (magyar)
   Felszabadított szerető : Fekete Tőr Testvériség 9. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2011. - 607 p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-963-447-226-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3739740]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2019.
Ward, J. R. (1969-)
The shadows (magyar)
   Az árnyékok : Fekete Tőr Testvériség 13. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2015. - 686, [1] p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-963-447-230-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3739746]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2019.
Ward, Rachel (1964-)
Numbers (magyar)
   A káosz : [Számok 2.] / Rachel Ward ; [ford. Sámi László, Bajkán László]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Főnix Nova, [2018], cop. 2010. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-82-2 fűzött : 3280,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3739002]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2019.
Washington, Irving (1783-1859)
Don Juan (magyar, angol)
   Don Juan [elektronikus dok.] = Don Juan / Washington Irving ; ford. Reichard Piroska. - Szöveg (epub : 641 KB) (mobi : 894 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150321. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-369-9 (mobi)
ISBN 978-963-474-368-2 (epub)
amerikai angol irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
820-32(73).02=945.11
[AN 3719485]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2019.
Watson, Tom (1962-)
Two catch a thief (magyar)
   Pálcikacica és a betörő / Tom Watson ; [ill. Tom Watson, Ethan Long] ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 239, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-938-5 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3735909]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2019.
Webb, Holly (1976-)
The lost puppy (magyar)
   A szökevény kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 110, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-330-2 kötött : 1899,- Ft
ISBN 978-963-457-329-6 fűzött : 1399,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3735897]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2019.
Wells, Herbert George (1866-1946)
The history of Mr. Polly (magyar)
   Mr. Polly lázadása [elektronikus dok.] / Herbert George Wells ; ford. Gaál Andor. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149574. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3714208]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2019.
Wells, Herbert George (1866-1946)
The invisible man (magyar)
   A láthatatlan ember [elektronikus dok.] / Herbert G. Wells. - Szöveg (epub : 538 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152565. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-484-9 (epub)
ISBN 978-963-474-485-6 (mobi)
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3738925]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2019.
Wells, Herbert George (1866-1946)
The sea lady (magyar)
   Tengerkisasszony [elektronikus dok.] : vázlat, holdfényben / Herbert G. Wells ; ford. Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A tengeri tündér" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152573. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-486-3 (epub)
ISBN 978-963-474-487-0 (mobi)
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3738952]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2019.
Weninger, Brigitte (1960-)
Geschichten aus dem Weihnachtswald (magyar)
   24 karácsonyi mese / Brigitte Weninger, Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2018. - 124 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9869-65-3 kötött : 3990,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11 *** 398.332.416(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3739572]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2019.
Williams, Florence White (1895-1953)
The little red hen (magyar)
   A kis piros tyúkocska / Florence White Williams ; [ford. Solymos Andrea]. - Budapest : Roland, [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Örök mesék kicsiknek és nagyoknak!, ISSN 2631-0333)
ISBN 978-615-5627-88-0 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3736261]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2019.
Wingate, Lisa
Before we were yours (magyar)
   Elrabolt életek / Lisa Wingate ; [ford. Getto Katalin]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 454, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-265-7 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3739476]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2019.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : gnomi (magyar)
   Mesél az erdő a törpékről / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-403-455-1 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3739613]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2019.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco (magyar)
   Mesél az erdő az állatokról / Tony Wolf ; [Szőcs Zsóka ... fordítása alapján átd. Csapody Kinga és Todero Anna]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 1989. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-403-399-8 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3739611]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2019.
Wood, Joss
The last guy she should call (magyar)
   Végállomás a szomszédban [elektronikus dok.] / Joss Wood ; ... ford. Scheer Katalin. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 296 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 646.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150338. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-309-0
dél-afrikai irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(680)=945.11
[AN 3719559]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2019.
Woolf, Virginia (1882-1941)
Mrs. Dalloway (magyar)
   Mrs. Dalloway / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 287 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 67.)
ISBN 978-963-479-211-6 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3739912]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2019.
Woolf, Virginia (1882-1941)
The years (magyar)
   Évek [elektronikus dok.] / Virginia Woolf ; ford. Hevesi András. - Szöveg (epub : 618 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150339. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-388-0 (epub)
ISBN 978-963-474-389-7 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3719564]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2019.
Yrsa Sigurðardóttir (1963-)
Sogið (magyar)
   Örvény [elektronikus dok.] / Yrsa Sigurðardóttir ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Animus, 2018. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150297. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-576-7
izlandi irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.59-312.4=945.11
[AN 3719055]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1292 /2019.
Adamecz László (1947-)
   Szeretem az embert : vallomások és bátorító üzenetek / Adamecz László. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-30-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735457]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2019.
Antal Andrea
   Nem / Antal Andrea. - [Budapest] : FISZ, 2018. - 90 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 90[!91].)
ISBN 978-615-5729-22-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3735602]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2019.
Aranyosi Ervin (1958-)
   Fényes szavak szárnyán : [verseskötet] / Aranyosi Ervin. - [Dunakeszi] : [Aranyosi E.], cop. 2018. - 152 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80963-1-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735757]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2019.
Aranyosi Ervin (1958-)
   Szösz szonettek : [verseskötet] / Aranyosi Ervin. - [Dunakeszi] : [Aranyosi E.], cop. 2018. - 158, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80963-2-4 fűzött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3735896]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2019.
B. B. Nala
   Álmok legyezője [elektronikus dok.] : versek / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 403 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151148. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-21-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3726796]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2019.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság nyomában : Igazság I. / Baráth Viktória. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-06-9 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3734586]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2019.
Baráth Viktória (1989-)
   A jófiú : novella / Baráth Viktória. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-01-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3735934]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2019.
Barotai Urbán (1927-2005)
   Katonalevelek Barotai Urbán atyától / [sajtó alá rend.] Pajor András ; [közread. a] Keresztény Kulturális Akadémia. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2018. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3285-6 fűzött
Magyarország - szerzetes - franciskánusok - 20. század - magyar irodalom - levelezés - vers
894.511-14 *** 271.3(439)(092)Barotai_U.(044)
[AN 3735576]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Alma : a sötét birodalom / Berg Judit ; [rajz. ... Bernát Barbara] ; [Polgár Judit közrem.] ; [sakkfeladványok Polgár Zsófia]. - Budapest : Ecovit, [2018], cop. 2013. - 276, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89888-7-4 kötött : 3460,- Ft
magyar irodalom - sakk - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2) *** 794.1(02.053.2)(0:82-31)
[AN 3740228]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a korallzátonyon / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-254-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3739432]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a piramisban / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 70, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-253-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3739435]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2019.
Berkesné Zombor Anikó
   Szeret, nem szeret [elektronikus dok.] : Greenshire-i szerelmek 2. / Elisabeth Forest. - Szöveg (pdf : 1.7 MB) (mobi : 6.3 MB) (epub : 3.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152550. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-332-0 (pdf)
ISBN 978-963-453-333-7 (mobi)
ISBN 978-615-00-3141-5 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3738831]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2019.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Elveszett csillagok : egy kalandos egri nyár / Bíró Szabolcs. - 2. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, [2018], cop. 2017. - 239, [4] p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-87-7 kötött : 3680,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(437.6)
[AN 3738997]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2019.
Bödecs László (1988-)
   Az árvíz helye / Bödecs László. - Budapest : FISZ, 2018. - 71, [2] p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 51.)
ISBN 978-615-5729-12-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735705]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2019.
Bozhilova, Maria
   Magister ludi avagy A játékmester / Maria Bozhilova. - [Budakeszi] : [Bozsilova M.], [2018]. - [44] p. : ill., főként színes ; 19x19 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735584]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2019.
Bozzay Margit (1894-1942)
   Álarc nélkül [elektronikus dok.] / Bozzay Margit. - Szöveg (epub : 380 KB) (mobi : 865 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149129. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-187-9 (epub)
ISBN 978-963-474-188-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3710465]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2019.
Bozzay Margit (1894-1942)
   Kenyér és szerelem [elektronikus dok.] / Bozzay Margit. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149577. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-241-8 (epub)
ISBN 978-963-474-242-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3714241]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2019.
Bozzay Margit (1894-1942)
   A lecke vége [elektronikus dok.] / Bozzay Margit. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 711 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149706. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-240-1 (mobi)
ISBN 978-963-474-239-5 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3715317]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2019.
Bozzay Margit (1894-1942)
   Tizenötéves feleség [elektronikus dok.] / Bozzay Margit. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149505. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-243-2 (epub)
ISBN 978-963-474-244-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3713721]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2019.
Bradányi Iván (1930-)
   Régi költők megtalálnak engem : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2018. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-99-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3736154]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2019.
Budai Orsolya Shoya
   Lélektükör : versek / Budai Orsolya Shoya. - [Debrecen] : [Budai O.], 2018. - 90 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3452-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3736105]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2019.
   Búvóhely / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 246 p. ; 15 cm. - (Holnap magazin zsebkönyvek, ISSN 2416-0822 ; 6.)
Fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3735579]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2019.
Cole, Sienna
   Az álmok útján : novella / Sienna Cole. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-95-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3735935]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2019.
Cole, Sienna
   Reményszimfónia / Sienna Cole. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 390, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-08-3 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3734992]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2019.
Cooper, Carrie
   Kétségekbe zárva : Marionettjátszma 1. / Carrie Cooper. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 441, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-72-4 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3735240]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2019.
Csapody Kinga (1980-)
   Tesó lettem! avagy Miért és mire jó egy kistesó / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [48] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5385-44-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739608]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2019.
Cselenyák Imre (1957-)
   Pandemónium : egy kisregény és hét novella / Cselenyák Imre. - Budapest : Coldwell Art Bt., cop. 2018. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5156-37-3 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3734852]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2019.
Csendes Istvánné
   Mesés Mikulás-kalandok / [írta Csendes Istvánné] ; [ill. Ujvárosi László]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 30, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-013-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3735425]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2019.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Az abbé a fejével játszik / Cserna-Szabó András. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 299, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-131-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3735415]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2019.
Csillag Lajos
   Túlsó part / Csillag Lajos. - [Budapest] : FISZ, 2018. - 115 p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 89[!90].)
ISBN 978-615-5729-17-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3735590]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2019.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   Érzésmorzsák / Csitáry-Hock Tamás. - Székesfehérvár : Csitáry-Hock T., 2018. - 81 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80119-8-3 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3736173]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2019.
Csombor Rita (1985-)
   Smink nélkül / Csombor Rita. - Budapest : FISZ, 2018. - 83 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 93.)
ISBN 978-615-5729-19-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735835]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2019.
Csorba Piroska (1952-)
   Mesélj rólam! : gyermekversek / Csorba Piroska ; Bodonyi Panni rajz. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2018. - 78, [1] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5536-60-1 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3736021]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2019.
Csukás István (1936-)
   Összegyűjtött versek / Csukás István. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 455 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-428-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3739282]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2019.
Czipott György (1951-)
   Mézeskalácshuszárok kora / Czipott György. - [Miskolc] : Hajdu-Vinpress, 2018. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5172-14-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735078]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2019.
Dániel András (1966-)
   Matild és Margaréta avagy Boszorkányok a Bármi utcából / Dániel András ; a szerző rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2018, cop. 2012. - 68, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-434-6 kötött : 2990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739422]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2019.
Datki Zsolt
   Székely Marshal / [Datki Zsolt]. - [Budapest] : Garbo, cop. 2018. - 162 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5696-49-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3735868]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2019.
Debreceni Boglárka (1981-)
   A belső tó / Debreceni Boglárka. - Budapest : FISZ, 2018. - 183 p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 49.)
ISBN 978-615-5729-14-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3735690]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2019.
Dörnyei Kálmán (1975-)
Kaland nélkül (angol)
   No more quests [elektronikus dok.] : fantasy / Cal Dorne ; transl. by Gábor Cebe. - Szöveg (epub : 241 KB). - [Budapest] : iPon Computer Kft., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150336. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-2279-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-312.9=20
[AN 3719555]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2019.
Durica Katarina
   A rendes lányok csendben sírnak / Durica Katarina. - [Budapest] : Libri, 2018. - 313 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-429-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3736138]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2019.
Dust, Emy
   Érzelmek túrája / Emy Dust. - [Gyömrő] : [Magánkiad.], [2018]. - 386 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80921-6-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3735550]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2019.
Dust, Emy
   Vámpírok & farkasok I : a felismerés / Emy Dust. - [Gyömrő] : [Magánkiad.], [2018]. - 472 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80921-8-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3735554]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2019.
Duzmath Csaba
   Starbook / Duzmath Csaba és Keresztesi Dorottya. - [Budapest] : [Duzmath Cs.], [2018]. - 324 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-2464-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3734970]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2019.
Éles Mirjan
   Elmebaj [elektronikus dok.] : egy elcseszett szerelem története / Éles Mirjan. - Szöveg (epub : 476 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152571. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-578-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3738947]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2019.
   Életháló : novelláskötet / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-28-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3735460]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2019.
   És boldogan éltek? : mesehősnők utóélete : [felnőttmesék] / szerk. Szederkényi Olga ; ill. Szabó Imola Julianna. - Budapest : Cser K., 2018. - 182, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-565-3 kötött : 3995,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3735223]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Búzavirág / Fábián Janka. - 6. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2015. - 444, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-637-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3740063]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Emma évszázada / Fábián Janka. - 4. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 1013 p. ; 22 cm
Tart.: Emma szerelmeÞ; Emma fiaiÞ; Emma lánya
ISBN 978-963-433-184-1 kötött : 7999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3739479]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Lotti öröksége [elektronikus dok.] / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150001. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-405-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3717296]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2019.
Fazekas Erzsébet
   Kiterítenek úgyis : riportok életre-halálra / Fazekas Erzsébet. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 270, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9309-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - riport
894.511-92
[AN 3734415]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2019.
Fazekas István (1967-)
Pilátus éjszakája (olasz)
   La notte di Pilato : dramma storico in un atto / István Fazekas ; trad. Lilla Falussy. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 26 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-59-0 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - dráma - fordítás
894.511-2=50
[AN 3734922]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2019.
Fehér Boldizsár (1992-)
   Vak majom : regény / Fehér Boldizsár. - Budapest : Magvető, 2018. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3750-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3734609]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2019.
Fehérváry Andrea
   In-dia-dal / Fehérváry Andrea. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-30-4 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3734975]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2019.
Fejős Éva (1967-)
   A tizenharmadik villamos : novella / írta Fejős Éva ; rajz. Bartus Beatrix ; ... a Mályvavirág Alapítvány ... gondozásában kész. - [Köröstarcsa] : Mályvavirág Alapítvány, 2018. - 26, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3191-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3735901]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2019.
Fényes Niki
   Feketén, fehéren [elektronikus dok.] : bűnben született szerelem / Fényes Niki. - Szöveg (mobi : 3.5 MB) (epub : 1.4 MB) (pdf : 1.5 MB). - Isaszeg : EkönyvBazár, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150266. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1409-8 (mobi)
ISBN 978-615-00-1408-1 (epub)
ISBN 978-615-00-1407-4 (pdf)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3718743]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2019.
Fitos Adrián (1977-)
   Készülődés / Fitos Adrián. - [Budapest] : FISZ, 2018. - 112 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 92.)
ISBN 978-615-5729-18-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3735620]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2019.
Gábris (1940-)
   Szeretet forrása a gyermek avagy Asszonyszív 2 / Gábris. - [Gödöllő] : [Magánkiad.], 2018. - 133, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2609-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3735524]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2019.
Gáll Viktória
   Ringató-mesék : Borsi a hóban / Gáll Viktória Emese ; [Szert-Szabó Dorottya illusztrációival]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri : Ringató, 2018, cop. 2016. - 127, [6] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm + CD
ISBN 978-615-5591-52-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népdal - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 398.8(=945.11)(02.053.2)
[AN 3740214]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Amiket az útleíró elhallgat [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 643 KB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152556. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-318-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3738864]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Arany, tömjén, mirha [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 642 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152562. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-324-5 (epub)
ISBN 978-963-453-325-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - mese - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-34
[AN 3738907]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Evangéliumi álmok / Gárdonyi Géza ; [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-150-2 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3740260]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2019.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Ördögvér és vámpírangyal : kisregény és novellák / Gáspár Ferenc. - Budapest : Coldwell Art Bt., 2018. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5156-39-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3734889]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2019.
Gévai Csilla (1974-)
   Amíg olvasunk / Gévai Csilla ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 47, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-171-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3739439]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2019.
Görgey Gábor (1929-)
A kivégzés éjszakája (angol)
   The night of the execution / Gábor Görgey ; [transl. ... by Ann Major]. - Budapest : Corvina, 2018. - 150 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6529-0 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3734613]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2019.
Göröcs Sramko Katalin
   Szösszenetek 6 : válogatás Göröcs Sramko Katalinnak a Férfiak Lapján megjelent cikkeiből / Göröcs Sramko Katalin. - [Budapest] : [Göröcs Sramkó K.] ; [Miskolc] : Könyvműhely, cop. 2018. - 186, [5] p. : ill., főként színes ; 16 cm
ISBN 978-615-00-2815-6 fűzött
magyar irodalom - életvezetés - karcolat
894.511-43 *** 613.865(0:82-43)
[AN 3735578]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2019.
Gothár Tamás (1995-)
   Váltás / Gothár Tamás. - Budapest : FISZ, 2018. - 70 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 95[!96].)
ISBN 978-615-5729-20-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735795]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   Arcátlan csábító : Csábító-sorozat 1. / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 408, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-65-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3734582]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   Elvakult szerető : novella : az Eltitkolt múlt című regény főhősének, Alex Crossnak a története / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-62-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3735933]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2019.
Gulyás Imre (1945-)
   Apáink a Donnál / Gulyás Imre ; [... graf. Tamus István]. - 2. kiad. - Debrecen : Gulyás I., cop. 2018. - 76 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2590-2 fűzött
magyar irodalom - eposz
894.511-13
[AN 3738992]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2019.
Hajnal József (1951-)
   Rézi királylány lesz : álmodj méheket! / [a meséket írta] Hajnal József ; [az illusztrációkat kész.] Szabó Zenina. - [Miskolc] : Hirfor, 2018. - 43 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-2537-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - méh - méhészet - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 595.799(02.053.2) *** 638.1(02.053.2)
[AN 3735290]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2019.
   Hálózsák a felhőn : orvos és jogász alkotók antológiája / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 163, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-14-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3735075]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2019.
Hammer, George
   Nők és férfiak [elektronikus dok.] / George Hammer. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Könyv Guru, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149222. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5803-00-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3711376]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2019.
Hámori Gábor
   Fussatok, profik! / Hámori Gábor. - [Szigetszentmiklós] : Hámori G., [2018]. - 246, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2896-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3735294]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2019.
Hankó András
   Szentmihályi szivárvány 7 : Hankó András gyűjteményes írásaiból / [kiad. Tiszavasváriért Közéleti Egyesület]. - Tiszavasvári : Tiszavasváriért Közéleti Egyes., 2018. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138.
ISBN 978-615-80912-1-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3735388]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2019.
Hartay Csaba (1977-)
   Rajongók voltunk / Hartay Csaba. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 221, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-826-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3734554]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2019.
Hidasi Judit
   Elveszve : Aranykör 1 / Hidasi Judit. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 330, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-36-6 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3735233]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2019.
Horthy Istvánné Edelsheim-Gyulai Ilona (1918-2013)
   Becsület és kötelesség / gróf Edelsheim Gyulai Ilona Horthy István kormányzóhelyettes özvegye ; [szerk. Ocsovai Gábor]. - Budapest : Európa, 2018-. - Ill. ; 24 cm
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-2013)
magyar történelem - 20. század - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 929(439)Horthy_Istvánné(0:82-94)
[AN 3739716]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1918-1944. - 2018. - 446, [6] p.
ISBN 978-963-405-932-5 kötött : 4699,- Ft
[AN 3739718] MARC

ANSEL
UTF-81369 /2019.
Horváth Lajos (1938-)
   Csillagok pora / Horváth Lajos. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-27-9 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3735467]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2019.
Horváth Viktor (1962-)
   Möbion / Horváth Viktor. - Budapest : Magvető, 2018. - 164, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3777-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3735491]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2019.
Igaz Dóra
   Egy fiú a csapatból / Igaz Dóra. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-384-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3734640]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2019.
Jánosi András (1948-2007)
   Vedd észre, hogy épp most vagy boldog! : versek / Jánosi András. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 129, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-55-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735904]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2019.
Joó Géza (1944-)
   Zebegényi gondolatok / Joó Géza. - [Zebegény] : Joó G., 2018. - 135 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3297-9 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3736047]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2019.
Kali Ágnes
   Ópia / Kali Ágnes ; [... ill. Kusztos Juli ...]. - Budapest : FISZ, 2018. - 81 p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 97.)
ISBN 978-615-5729-23-2 fűzött : 1800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3735780]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2019.
Kapusi Edit (1968-)
   Nem török meg / Kapusi Edit ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Debrecen ; Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 105, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-13-8 fűzött : 2350,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735036]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2019.
Kaszás Máté (1953-)
   Ég nélküli este : történetek az önmagából élő emberről / Kaszás Máté. - [Pécs] : [Kaszás F.], 2018. - 238, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2787-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3735700]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2019.
Kemény Gabriella (1996-)
   Zsebuniverzum / Kemény Gabriella ; [... ill. Terenyei Tímea ...]. - Budapest : FISZ, 2018. - 83 p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 97[!98].)
ISBN 978-615-5729-28-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735775]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2019.
Kerényi Lilla
   Csillagszemek / Kerényi Lilla ; rajz. Kiss Nemeskéri Zsuzsanna. - [Budapest] : [Kerényi L.], 2018. - 109, [1] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-3146-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - csillagászat - gyermekkönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 52(02.053.2)
[AN 3735445]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2019.
Kindelmann Győző
   A betlehemi úton / Kindelmann Győző ; [ill. Rékassy Eszter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 76, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-277-766-5 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3740168]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2019.
Kirsch Ákos
   Szirének éneke [elektronikus dok.] / Kirsch Ákos. - Szöveg (epub : 346 KB). - [Nagyréde] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149688. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1293-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3715116]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2019.
Kiss Petra
   Scarlet Fallsi történetek [elektronikus dok.] / Kiss Petra. - Szöveg (epub : 796 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3718619]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2019.
Kóczi Rózsa
   A vasrózsa / Kóczi Rózsa. - [Miskolc] : Bíbor K., [2018]. - 75 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5536-55-7 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3736013]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2019.
Komlós József (1961-)
   Amikor eső hull a sugárutakra [elektronikus dok.] / Joseph Komlos. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 4.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149679. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-463-8 (epub)
ISBN 978-963-474-287-6 (mobi)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3715056]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2019.
Kondor Vilmos (1954-)
   A korona ügynöke avagy Pretium veritatis [elektronikus dok.] / Kondor Vilmos. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149999. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-407-1
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3717290]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2019.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Elsüllyedt Európa [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 820 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149368. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-205-0 (epub)
ISBN 978-963-474-206-7 (mobi)
magyar irodalom - útirajz - elektronikus dokumentum
894.511-992
[AN 3712794]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2019.
Kovács Balázs
   Peti hol itt, hol ott / írta és rajz. Kovács Balázs. - Hidasnémeti ; [Miskolc] : Könyvműhely, 2018. - 126 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3161-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3735511]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2019.
Kövi Szabolcs (1972-)
   Az ihletuniverzum / Kövi Szabolcs. - [Balatonalmádi] : Kövi Sz., [2018]-. - ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3734741]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2. jav. kiad. - cop. 2018. - 179 p.
ISBN 978-615-00-2400-4
[AN 3734752] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A sors terv. - 2018. - 194 p.
ISBN 978-963-12-7559-9
[AN 3734756] MARC

ANSEL
UTF-81388 /2019.
Kövi Szabolcs (1972-)
   Az ihletuniverzum [elektronikus dok.] : hangoskönyv zenével / Kövi Szabolcs ; elmondja Szabó Sipos Barnabás. - Hangoskönyv. - [Balatonalmádi] : Magánkiad., [2018]-. - 12 cm
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3736573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2018. - 1 CD (6 h)
Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-0362-7
[AN 3736577] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2018. - 1 CD (6 h)
Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-0365-8
[AN 3736579] MARC

ANSEL
UTF-81389 /2019.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Pest 1916 [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 788 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-207-4 (epub)
ISBN 978-963-474-208-1 (mobi)
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3710828]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2019.
Lackfi János (1971-)
   Átváltozós mesék / Lackfi János ; Molnár Jacqueline rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 99, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-486-046-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739570]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2019.
Láng György (1908-1976)
   Hanele / Láng György. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 267 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5900-36-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3739970]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2019.
   Lelkek iskolája : pedagógus alkotók antológiája / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 245, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-09-1 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3735073]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2019.
Lengyel Géza (1941-)
   Színes szőttes : válogatott és új versek, 1962-2017 / Lengyel Géza. - [Budapest] : Nagy L. K. ; [Dunaharaszti] : Jordán Print Bt., 2018. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9878-9 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735727]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2019.
Ludányi Bettina (1994-)
   Meghasadt valóság / Ludányi Bettina. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 297, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-60-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3734991]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2019.
Ludányi Bettina (1994-)
   Mennem kell [elektronikus dok.] / Ludányi Bettina. - Szöveg (epub : 9 MB). - [Göd] : Olvasni Menő Kft., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152605. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-00-1746-4)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3739614]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2019.
Lukács Józsefné
   Kerek egy esztendő : gyermekirodalom : tematikus bibliográfia és szöveggyűjtemény a Kerek egy esztendő évszakos köteteihez / Lukács Józsefné, Ferencz Éva. - [Budapest] : Flaccus, 2018. - 671 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5278-39-6 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - szöveggyűjtemény - ajánló bibliográfia
894.511-822(02.053.2) *** 019.922(02.053.2)
[AN 3735490]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2019.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (angol)
   The tragedy of man / Imre Madách ; transl. ... by George Szirtes ; introd. by George F. Cushing ; ill. by Mihály Zichy. - 7. ed. - Budapest : Corvina, 2018, cop. 1988. - 269 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6552-8 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény - fordítás
894.511-121=20
[AN 3740107]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2019.
   Magyar világi ponyvairodalom, 1700-1820 / sajtó alá rend. Csörsz Rumen István. - Budapest : Reciti, 2018-. - ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - ponyvairodalom - válogatott művek
894.511-1/-9
[AN 3736037]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Lírai dalok és versek : [forráskiadás]. - 2018. - 282 p. - (ReTextum, ISSN 2064-728X ; 8.)
Bibliogr.: p. 271-274.
ISBN 978-615-5478-49-9
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3736038] MARC

ANSEL
UTF-81399 /2019.
Makk Attila
   Az első szótól az utolsó sóhajig / Makk Attila. - [Budapest] : Croatica, 2018. - 52, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5615-79-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735443]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2019.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 254 p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-479-229-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - filozófia - aforizma
894.511-84 *** 894.511-96
[AN 3740285]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2019.
Márai Sándor (1900-1989)
   Mágia / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 337, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-227-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3739915]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2019.
McLogan, Carol
   Enyém, tiéd / Carol McLogan. - Budapest : Garbo, 2018. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-51-0 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3735840]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2019.
Mester Éva, B.
   Partodra vetett aranyhal / B. Mester Éva ; [ill. Fridél Lajos] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Arnót ; Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 145, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-10-7 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735032]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2019.
Móczár Csaba (1974-)
   Férfinyelvvel hölgykehelyben : erotika és szerelem / Móczár Csaba. - [Budapest] : Progresso Print Kft., 2018. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3190-3 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-993
[AN 3734825]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2019.
Molnár G. Krisztina
   Hatvan vers / Molnár G. Krisztina. - [Gyöngyössolymos] : Szerző, cop. 2018. - 89 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: 60 vers
ISBN 978-615-00-2788-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735694]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2019.
Nagy Gábor Miklós (1975-)
   Hexametert dobol ujjával.. / Nagy Gábor Miklós. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 51, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2622-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735297]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2019.
Nemere István (1944-)
   Az egyiptomi mágus [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.6 MB) (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152552. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-309-2 (epub)
ISBN 978-963-453-310-8 (mobi)
ISBN 978-963-453-311-5 (pdf)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3738847]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2019.
Oláh Tamás (1944-)
   Álomfejtés : Oláh Tamás versei. - Budapest : [Oláh T.] ; [Miskolc] : Könyvműhely, 2018. - 161 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-2807-1 fűzött : 2018,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735575]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2019.
Orci József
   Egy égbebámuló : Orci József versei, rajzai. - Dabas : Grafilux Kft., 2018. - 318, [17] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87841-7-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735356]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2019.
Ortutay Péter (1942-)
   Apage Satanas : ungvári történetek az 1980-as évekből / Ortutay Péter. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2018. - 245, [1] p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 274.)
ISBN 978-615-5757-05-1 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(477.87)
[AN 3736182]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2019.
   Ősz : varjúkárogás : válogatás a Poly-Art alkotóközösség ősz témára beküldött műveiből. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2018]. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2018/3.)
ISBN 978-615-80699-8-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - pályázat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 06.063(439)
[AN 3734921]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2019.
Paulon Viktória
   A topolai mozi titka / Paulon Viktória ; Endrődi Kata rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 228, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-404-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3735386]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2019.
Petri György (1943-2000)
   Összegyűjtött versek / Petri György. - Budapest : Magvető, 2018. - 781 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3770-6 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3738917]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2019.
Pósa Zoltán (1948-)
   Hűséges szökés és hűtlen visszatérés : regény két könyvben / Pósa Zoltán. - Budapest : Coldwell Art Bt., 2018. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5156-35-9 fűzött : 3980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3734853]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 306 p.
[AN 3734854] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 340 p.
[AN 3734855] MARC

ANSEL
UTF-81415 /2019.
Potter, Leslie
   Szenvedély : A játékszer 2. / Leslie Potter. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 521 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-0015-12-5 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3736156]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2019.
Prander Éva (1949-)
   A lélek végtelenje : versek / Prander Éva. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2018. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5493-09-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735923]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2019.
Prior, Becca
   Festett testek : two / Becca Prior. - Budapest : LAF Kft., 2018. - 562, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1936-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - homoszexualitás
894.511-993
[AN 3734960]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2019.
Pusztai Andrea (1975-)
   Bizánc [elektronikus dok.] / Pusztai Andrea. - [Debrecen] : Gold Book, [2015-2018]
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3687059]
MARC

ANSEL
UTF-8


   , A fekete sas. - Szöveg (epub : 883 KB). - cop. 2018
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150530. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-481-1
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3720915] MARC

ANSEL
UTF-81419 /2019.
Rácz-Stefán Tibor (1988-)
   Élni akarok! / Rácz-Stefán Tibor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 250 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-540-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3735327]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2019.
   A rátóti csikótojás : magyar népmesék. - [Pécs] : Alexandra, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3735450]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Egy bolond száz bajt csinál [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Reviczky Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (5 h 22 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 9.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9151-3 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3734808]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Gálvölgyi János előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (5 h 58 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 16.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9158-2 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3734830]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Reviczky Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (7 h 40 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 13.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9155-1 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3734817]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2018. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-329-0 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3739033]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Menni vagy meghalni [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Galambos Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (5 h 34 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 14.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9156-8 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3734828]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Nincs kegyelem / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2018. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-331-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3739025]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép [elektronikus dok.] : Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / [Rejtő Jenő] ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (7 h 55 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 12.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9154-4 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3734813]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A sárga garnizon [elektronikus dok.] ; Az úr a pokolban is úr / [Rejtő Jenő] ; Reviczky Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (3 h 30 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 15.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9157-5 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3734819]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2018. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-328-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3739031]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Benedek Miklós előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (8 h 4 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 11.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9153-7 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3734824]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (5 h 42 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 10.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9152-0 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3734811]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2019.
Révész Béla (1876-1944)
   A nagy börtön [elektronikus dok.] / Révész Béla. - Szöveg (epub : 275 KB) (mobi : 954 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. k., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149692. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-267-8 (epub)
ISBN 978-963-474-268-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3715135]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2019.
Rohm, Maggie
   Felhőfoszlató [elektronikus dok.] / Maggie Rohm. - Szöveg (epub : 580 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152572. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-506-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3738950]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2019.
Ruszkáné Márton Éva
   Hová, hová Manócska? / Ruszkáné Márton Éva ; [ill. Sándor Erzsébet]. - [Kisszekeres] : [Ruszkáné Márton É.], cop. 2018. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3311-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3735474]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2019.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Géniuszok: dimenziók : új és válogatott versek / Sárközy Vendel Gergely. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [117] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80120-8-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735782]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2019.
Shelley, Duncan (1969-)
   Amer és a játszmák / Duncan Shelley, Kate Brooks. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2018. - 75 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5310-36-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3735941]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2019.
Silen, Daniel
   Aurorosz : Rykopsz átka / Daniel Silen. - [Edelény] : [Magánkiad.], 2018. - 565 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2611-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3735692]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2019.
Simon Katalin, M.
   Égen, földön, víz alatt / M. Simon Katalin ; [... ill. Bodrogi Éva] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Sepsiszentgyörgy ; Miskolc : Irod. Rádió, 2018. - 65, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-11-4 fűzött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 3735041]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2019.
Smith, J. K.
   Káosz a köbön / J. K. Smith. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 328, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1381-7 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3735260]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2019.
Somssich-Szőgyény Béla (1918-)
   A Dunántúlról a Csendes-óceánig : Somssich-Szőgyény Béla összegyűjtött írásai / [közread. a] Nagyatádi Múzeumért Alapítvány. - [Nagyatád] : Nagyatádi Múzeumért Alapítvány, 2018. - 195, XXVIII p. : ill, részben színes ; 25 cm
Kötött
Somssich-Szőgyény Béla (1918-)
Ausztrália - magyar irodalom - memoár
894.511-94(94)
[AN 3735376]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2019.
Streck Dániel
   Koromfesték / Streck Dániel. - [Ceglédbercel] : Streck D., 2018. - 57, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3166-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735497]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2019.
Szabó József
   Csatangolások : novellák / Szabó József ; [... ill. Valaczkai Erzsébet]. - [Pétervására] : Szabó J., 2018. - 154, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2831-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3736153]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2019.
Szabó R. Ádám (1989-)
   Rozsé kalandjai / Szabó R. Ádám. - Budapest : FISZ, 2018. - 174 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 94[!95].)
ISBN 978-615-5729-21-8 fűzött : 2400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3735828]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2019.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Apu / Szentmiklósi Tamás. - Budapest : Quóta Bt., 2018. - 121, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88354-6-8 kötött : 3000,- Ft
Fűzött
Szentmiklósi Pál (1920-1980)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3736180]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2019.
Szil Ágnes (1972-)
   Életünk legszebb napja / Szil Ágnes. - Budapest : FISZ, 2018. - 225, [2] p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 52.)
ISBN 978-615-5729-13-3 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3735710]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2019.
Szőke György István
   Anekdoták : történetek, gondolatok / Szőke György István. - [Baja] : [Szőke Gy. I.], 2018. - 261, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2706-7 fűzött
magyar irodalom - anekdota
894.511-36
[AN 3735492]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2019.
Szolcsányi Ákos (1984-)
   Semmi meglepő vagy fontos : románcok / Szolcsányi Ákos. - Budapest : FISZ, 2018. - 72, [3] p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 50.)
ISBN 978-615-5729-16-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735693]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2019.
Szurkos István (1938-)
   Amit nehéz kimondani / Szurkos István. - Budapest ; Stockholm ; [Dabas] : Pressman, 2018. - 606 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 545-548.
ISBN 978-615-81015-1-6 kötött
Erdély - Románia - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - hétköznapi élet - titkosszolgálat - megfigyelés - 20. század - memoár
894.511-94(498) *** 351.746.1(498)"197/198"(093) *** 929(498.4)(=945.11)(0:82-94)
[AN 3734891]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2019.
Szurovecz Kitti (1984-)
   A kisemmizett angyal / Szurovecz Kitti. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-820-2 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3735468]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2019.
Tábori Kornél (1879-1944)
   A nőgyűlölő [elektronikus dok.] / Tábori Kornél. - Szöveg (epub : 526 KB) (mobi : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149576. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
 (hibás ISBN 978-963-398-275-3*) (epub)
 (hibás ISBN 978-963-398-276-0*) (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3714231]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2019.
Tasnádi Rita
   Jól tetted, hogy maradtál / Tasnádi Rita. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-29-3 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3735469]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2019.
Tomcsik Nóra
   Az új idők hősei / írta Tomcsik Nóra. - Tatabánya : [Tomcsik N.], 2018. - 674, [15] p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-81001-2-0 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3735633]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2019.
Tóth Krisztina (1967-)
   Magas labda / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2009. - 60, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2710-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3738986]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2019.
Tóth Krisztina (1967-)
   Párducpompa / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2017. - 200, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3521-4 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3740144]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2019.
Ugron Zsolna (1978-)
   Erdélyi menyegző / [Ugron Zsolna]. - 10. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2013. - 350, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-236-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3739630]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2019.
Urbán Péter (1979-)
   Meztelen zsoldos : elbeszélések / Urbán Péter ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Székesfehérvár : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány ; Budapest : M. Napló, 2018. - 157, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80833-2-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3735865]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2019.
   Utak és utasok. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2018. - 109 p. : ill., főként színes ; 15 cm. - (Érdi irka zsebkönyvek, ISSN 2063-7039)
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - pályázat - antológia
894.511-822 *** 06.063(439)
[AN 3734715]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2019.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Leszel a barátom? : ovis mesék / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 94, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-333-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3739431]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2019.
Varga Beáta (1975-)
   Calderon 2. avagy Felségáruláshoz bricsesz dukál / On Sai. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 506, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-464-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3739149]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2019.
Végh Ákos László
   Fel akarod fedezni az egész világot / Végh Ákos László ; [ill. Bangó Éva ..., Kulcsár Mónika ...] ; [közread. az] Alba Civitas Történeti Alapítvány. - Székesfehérvár : ACTA, 2018. - 183, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88117-8-3 fűzött
magyar irodalom - paródia - elbeszélés
894.511-7 *** 894.511-32
[AN 3736187]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2019.
Vezendi László (1976-)
   Lehull a lepel / Black Ice. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2018. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-06-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3735686]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2019.
Vibók Ildi (1970-)
   Sibi újabb meséi / Vibók Ildi ; Igor Lazin rajz. - Budapest : Holnap, 2018. - 51, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-149-2 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3735044]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2019.
   Világi énekek és versek : B. P. 1800 : [forráskiadás] / sajtó alá rend., az előszót és a jegyz. írta Küllős Imola. - Budapest : Reciti, 2018. - 641 p. ; 20 cm. - (ReTextum, ISSN 2064-728X ; 7.)
Bibliogr.: p. 615-622.
ISBN 978-615-5478-47-5 fűzött
magyar irodalom - dal - vers
894.511-91 *** 894.511-14
[AN 3736036]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2019.
Vukovics Gyula
Menekülés az orosz frontra (angol)
   Escape to the Russian front / Vukovics Gyula ; [Esther Vitalis ford. ...]. - [Budapest] : [Vukovics Gy.], 2018. - 485 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2532-2 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3735489]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2019.
Willis, A. I.
   Victoria / A. I. Willis. - [Budapest] : Papirusz Book, 2018. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9263-82-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3735847]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2019.
Wolf Szilvia
   Hegek [elektronikus dok.] / Wolf Szilvia. - Szöveg (epub : 161 KB). - [Budapest] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151207. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1897-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3727209]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2019.
Zadravecz Ibolya Violet
   Az erdei állatok és a.. / Zadravecz Ibolya Violet. - Budapest : Garbo, 2018. - 40 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5696-48-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3735907]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2019.
Zákányi Zsuzsa (1951-)
   Tücsökhegedűsök : mese három éven felülieknek / írta és ill. Zákányi Zsuzsa. - [Monor] : Magánkiad., 2018. - 44 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8694-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3734954]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2019.
Zoltán Gábor (1960-)
   Orgia / Zoltán Gábor. - 4. kiad. - Budapest : Kalligram, 2018. - 313 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2016
ISBN 978-615-5603-49-5 kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3738928]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1470 /2019.
Azbuka dobroty (magyar)
   Kedvesség ábécéje : tanulságos történetek a kedvességről, jóságról, barátságról : [kalauz gyermekeknek a kedvesség mesés birodalmába] / [ford. Margitné Krichta Gabriella]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 109, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5679-62-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735086]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Anna és Peti / Bartos Erika. - Miskolc : Gazdász-Elasztik Kft., [2018]. - 8 db : ill., színes ; 23 cm
Dobozban. - Spirál fűzéssel
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kistestvér érkezik. - 21 p.
ISBN 963-204-806-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735245] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Anyatej. - 15 p.
ISBN 963-204-807-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735249] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Alvótársak. - 21 p.
ISBN 963-204-808-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735250] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Apa barkácsol. - 17 p.
ISBN 963-204-809-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735252] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Süssünk palacsintát!. - 17 p.
ISBN 963-204-810-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735255] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Bábszínház. - 23 p.
ISBN 963-204-811-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735257] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Építsünk hóembert!. - 17 p.
ISBN 963-204-812-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735283] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Karácsony. - 17 p.
ISBN 963-204-813-X fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735284] MARC

ANSEL
UTF-81472 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca finomságai : [könnyen elkészíthető édességek] / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 77, [3] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-5883-31-6 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - sütemény - szakácskönyv - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2) *** 641.852(083.12)
[AN 3735065]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2019.
Daynes, Katie
What are stars? (magyar)
   Nézd meg, mik azok a csillagok! / [írta Katie Daynes] ; [rajz. Marta Álvarez Miguéns]. - Budapest : Central Médiacsop., 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
Ford. Erényi Mónika. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-341-271-8 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735716]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2019.
Daynes, Katie
What is sleep? (magyar)
   Nézd meg, miért jó aludni! / [írta Katie Daynes] ; [rajz. Marta Álvarez Miguéns]. - Budapest : Central Médiacsop., 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
Ford. Erényi Mónika. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-341-275-6 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735712]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2019.
Daynes, Katie
What's it like in space? (magyar)
   Milyen a világűr? : több mint 40 kihajtható füllel! / [írta Katie Daynes] ; [rajz. Christine Pym]. - Budapest : Centrál Médiacsop., 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Erényi Mónika. - keretcím: Kukucskálj bele!
ISBN 978-963-341-270-1 kötött : 3200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735717]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp karácsonya / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 10. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2018, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-08-6 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3740179]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Télapó és ezüstmackó / Marék Veronika. - [Budapest] : Ceruza, 2018. - 46, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-5-9 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3740175]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2019.
Márton Melinda
   Nagy unikorniskönyv / [írta és szerk. Márton Melinda]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 130, [2] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-5654-99-2 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3734697]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2019.
Maruyama Chihiro
Pierre the maze detective : the search for the stolen maze stone (magyar)
   Pierre, a labirintusnyomozó : az ellopott útvesztőkő nyomában / írta Chihiro Maruyama ; [ill.] Hiro Kamigaki ... ; átd. Emma Sakamiya és Elizabeth Jenner ; [... ford. Varró Zsuzsa]. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2018. - 32, [3] p. : ill., színes ; 36 cm
ISBN 978-963-476-009-2 kötött : 3990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3734686]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2019.
Mon premier livre des odeurs et des couleurs : le monde (magyar)
   A világ : dörzsöld meg, hogy érezd az illatát! : [kis könyvem az illatokról és a színekről] : [fedezz fel 7 finom illatot!]. - Pécs : Alexandra, 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-447-170-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735662]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2019.
Mon premier livre des odeurs et des couleurs : les fruits (magyar)
   Gyümölcsök : dörzsöld meg, hogy érezd az illatát! : [kis könyvem az illatokról és a színekről] : [fedezz fel 7 gyümölcsillatot!]. - Pécs : Alexandra, 2018. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-447-171-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735667]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht aufs Töpfchen (magyar)
   Bori szobatiszta lesz / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 42.)
ISBN 978-963-403-549-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735003]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht nicht mit Fremden mit (magyar)
   Berci nem megy el idegenekkel / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 13.)
ISBN 978-963-403-550-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3735001]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1484 /2019.
   Attila, a világ ura / [szerk.] Kiss Ferenc ; [közread. a] Képregény Kedvelők Klubja. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja, 2018. - 38 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80690-8-31)
képregény
087.6:084.11
[AN 3735459]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2019.
Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (7.) (2018) (Pécs)
   VII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2018 [elektronikus dok.] : tanulmánykötet = 7th Interdisciplinary Doctoral Conference 2018 : conference book / szerk. Bódog Ferenc [et al.] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat. - Szöveg (pdf : 24.5 MB). - Pécs : PTE Doktorandusz Önkormányzat, 2018
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Pécsett tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152630. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-211-1
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3739940]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2019.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - 3. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2018. - 44 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 2.)
ISBN 978-963-9833-51-7 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3738879]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2019.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [... rajz. Korcsmáros Pál] ; [szöveg Cs. Horváth Tibor]. - 3. kiad. - [Budapest] : Képes K., 2018. - 50 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 1.)
ISBN 978-963-9833-41-8 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3738870]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2019.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A három testőr / Alexandre Dumas ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - [Budapest] : Képes K., cop. 2018. - 74 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 8.)
ISBN 978-963-9833-33-3 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3738892]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2019.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - [Budapest] : Képes K., cop. 2018. - 59 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 6.)
ISBN 978-963-9833-70-8 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3738889]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2019.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A láthatatlan ember / Gárdonyi Géza ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - 3. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2018. - 45 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 4.)
ISBN 978-963-9833-52-4 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3738884]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2019.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A nyomorultak / Victor Hugo ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - [Budapest] : Képes K., cop. 2018. - 70 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 7.)
ISBN 978-963-9833-69-2 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3738890]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2019.
Spiegelman, Art (1948-)
Maus (magyar)
   Maus : egy túlélő története / Art Spiegelman ; [ford. Feig András]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 295 p. : ill. ; 23 cm
Tart.: Apám eret vág a történelmen. És itt kezdődtek az én megpróbáltatásaim. - Egys. cím: My father bleeds history ; And here my troubles began. - borító- és gerinccím: A teljes Maus
ISBN 978-963-433-367-8 fűzött : 3999,- Ft
holokauszt - képregény
087.6:084.11 *** 323.12(=924)(100)"1939/1945"
[AN 3739198]
MARC

ANSEL
UTF-8