MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/02/08 11:32:11
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1493 /2019.
   Barlang, grotta VI : árnyék : [időszakos képzőművészeti kiállítás, Tata, Kuny Domokos Múzeum Vármúzeuma ..., 2018. augusztus 3.] / [a katalógust szerk., a kiállítás kurátorai Kammerlohr-Kováts László ..., Kövesdi Mónika ...]. - Tata : Kuny D. Múz., 2018. - [32] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
A címben az "árnyék" szó fordítva szerepel
ISBN 978-963-7110-67-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Tata) *** 73/76(439)"201"
[AN 3740904]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2019.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2017. november 16. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Szabó Miklós] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, 2018. - [2], 165, [4] p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-163-6 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Miskolc) *** 34
[AN 3736820]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2019.
Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság Kongresszus (22.) (2018) (Szeged)
   Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság XXII. Kongresszusa és Szegedi Fogorvos Találkozó : 2018. szeptember 27-29. : előadás absztraktok / [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika. - Szeged : SZTE Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika, 2018. - 102 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-606-5 fűzött
arcsebészet - szájsebészet - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 617.52 *** 616.31-089
[AN 3737043]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2019.
   A Magyar Jogász Egylet 2018. évi tudományos pályázatán díjat nyert pályázatok / [szerk. Sárközy Tamás]. - Budapest : MJE, 2018. - 396 p. ; 24 cm. - (Magyar jogászegyleti értekezések ; 9-10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-59-9 fűzött
Magyarország - jogtudomány - pályázat
06.063(439) *** 34(439)
[AN 3736734]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1497 /2019.
Monok István (1956-)
   A hagyományos világ átváltozásai : tanulmányok a XVIII. századi magyarországi könyvtárak történetéhez / Monok István ; [a mutatót összeáll. Király Tímea]. - Budapest : Kossuth ; Eger : EKE, 2018. - 300 p. ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Bibliogr.: p. 215-276.
ISBN 978-963-09-9312-8 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - könyvtártörténet - magánkönyvtár - könyvtörténet - könyvkultúra - művelődéstörténet - 18. század
027.6(439)"17" *** 027.1(439)"17" *** 09(439)"17" *** 930.85(439)"17"
[AN 3736421]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1498 /2019.
Harford, Tim (1973-)
Fifty things that made the modern economy (magyar)
   A csecsemőtápszer, a radar és a kettős könyvelés [elektronikus dok.] : hogyan formálja az innováció a gazdaságot? / Tim Harford ; ford. Andó Éva. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152849. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-646-3
találmány - innováció - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
001.894 *** 330.341.1 *** 930.85(100)
[AN 3741520]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2019.
Harford, Tim (1973-)
Fifty things that made the modern economy (magyar)
   A csecsemőtápszer, a radar és a kettős könyvelés : hogyan formálja az innováció a gazdaságot? / Tim Harford ; [ford. Andó Éva]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 335 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-591-6 fűzött : 3900,- Ft
találmány - innováció - művelődéstörténet
001.894 *** 330.341.1 *** 930.85(100)
[AN 3738094]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2019.
   Minőség, érték, mecenatúra : 25 éves a Nemzeti Kulturális Alap / [szerk. és az interjúkat kész. Sándor L. István]. - Budapest : NKA Ig., 2018. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Nemzeti Kulturális Alap
Magyarország - kulturális politika - állami támogatás - 21. század - interjú
008:323(439)"200/201"(047.53) *** 338.246.027(439)"200/201"(047.53)
[AN 3737764]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2019.
Tegmark, Max (1967-)
Life 3.0 (magyar)
   Élet 3.0 [elektronikus dok.] : embernek lenni a mesterséges intelligencia korában / Max Tegmark ; ford. Weisz Böbe, ... Garai Attila. - Szöveg (epub : 5.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152797. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-645-6
prognosztika - társadalmi változás - mesterséges intelligencia - elektronikus dokumentum
008.2 *** 316.4 *** 165.0.001.572
[AN 3741304]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2019.
   A tudomány titkai : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., 2018. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-54-3 kötött
tudomány - természeti környezet - gyermekkönyv
001(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3737388]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1503 /2019.
Huber, Ruth (1950-)
Erleuchtung ist erreichbar (magyar)
   A megvilágosodás elérhető : gyakorlati lépések / Ruth Huber ; [ford. Bognár Ágnes]. - Kiskunhalas : Somnus Eü. Szolg. Bt., 2018. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2877-4 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3738111]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2019.
Huber, Ruth (1950-)
Gestrandete Engel (magyar)
   Partra vetett angyalok : vezérfonal mindenkinek, aki felkavarónak találja a földi életet / Ruth Huber ; [ford. Bognár Ágnes]. - Kiskunhalas : Somnus Eü. Szolg. Bt., 2018. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2879-8 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3738103]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2019.
Huber, Ruth (1950-)
Rückerinnerung (magyar)
   Visszaemlékezés : tudatosságot nyer, aki visszaemlékszik / Ruth Huber ; [ford. Bognár Ágnes]. - Kiskunhalas : Somnus Eü. Szolg. Bt., 2018. - 274 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 271-273.
ISBN 978-615-00-2878-1 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3738113]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2019.
Kozma Szilárd (1953-)
   A mágia működésének az asztrológiai titka avagy A mágia pozitív működésének a feltétele, és az Egyetemes Törvények alkalmazási lehetőségei az életünkben [elektronikus dok.] / Kozma Szilárd. - Szöveg (epub : 686 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150373. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-472-6
mágia - elektronikus dokumentum
133.4
[AN 3719731]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2019.
Lorelei, Lady
Gypsy fortunes (magyar)
   Cigány kártyajóslás : használjuk a cigány kártya mágiáját jövendőmondásra / Lady Lorelei ; John Woodcock illusztrációival ; [ford. Meskó Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm + 1 kártyacsomag
ISBN 978-963-406-699-6 kötött : 4990,- Ft
kártyavetés
133.3
[AN 3741521]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2019.
Müller Péter (1936-)
   Vallomás a szerelemről / Müller Péter. - Budapest : Rivaldafény, 2018. - 327, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5677-04-5 kötött : 3900,- Ft
ezoterika - szerelem
133.25 *** 392.6
[AN 3736423]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1509 /2019.
Baur, Manfred (1959-)
Polargebiete (magyar)
   Sarkvidékek : élet a jég birodalmában / Manfred Baur ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-484-5 kötött : 3200,- Ft
természeti környezet - sarkvidék - gyermekkönyv
502(211)(02.053.2)
[AN 3737451]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2019.
Fucskár Ágnes
   Magyarország természeti kincsei / Furcskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2015. - 176 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-447-241-4 kötött : 5999,- Ft
Magyarország - természeti környezet - fényképalbum
502(439)(084.12)
[AN 3737050]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2019.
Lichter Katalin
   Gólyahír tanösvény : Tápióság / [írta és szerk. Lichter Katalin és Sz. Mosoni Dóra]. - [Budapest] : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2018. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584)
Fűzött
Tápióság - tanösvény
502(439-2Tápióság)
[AN 3736739]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1512 /2019.
Krauss, Lawrence M. (1954-)
Quantum man (magyar)
   Kvantumember [elektronikus dok.] : Richard P. Feynman tudományos munkássága / Lawrence M. Krauss ; ford. Bojtár Péter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018. - (Nagy felfedezések, ISSN 2064-4833)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-475-9
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
Egyesült Államok - fizikus - 20. század - kvantumfizika - részecskefizika - elektronikus dokumentum
53(73)(092)Feynman,_R. *** 530.145 *** 539.12
[AN 3741351]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1513 /2019.
   Az asztenoszférától az atmoszféráig : 9. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés : 2018. szeptember 6-8., Szentkút : absztrakt kötet = From the Asthenosphere to the Atmosphere : 9th Assembly of Petrology and Geochemistry : abstract book / [kiad. az ELTE Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium]. - Budapest : ELTE Litoszféra Fluidum Kut. Laboratórium, 2018. - 187 p. : ill., színes ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-8221-71-1 fűzött
kőzettan - geokémia - konferencia-kiadvány
552 *** 550.4 *** 061.3(439-2Mátraverebély)
[AN 3736581]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2019.
   Az asztenoszférától az atmoszféráig [elektronikus dok.] : 9. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés : Szentkút, 2018. szeptember 6-8. : absztrakt kötet = From the Asthenosphere to the Atmosphere : 9th Assembly of Petrology and Geochemistry : abstract book / kiad. az ELTE Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium. - Szöveg. - Budapest : ELTE Litoszféra Fluidum Kut. Laboratórium, 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-8221-72-8
kőzettan - geokémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
552 *** 550.4 *** 061.3(439-2Mátraverebély)
[AN 3734851]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2019.
   Bolygónk, a Föld : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., 2018. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-53-6 kötött
Föld - természeti környezet - gyermekkönyv
55(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3737386]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2019.
Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (21.) (2018) (Sânmartin-Băile Felix)
   21. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés : 2018. május 24-26., Félixfürdő : program, előadáskivonatok, kirándulásvezető / [szerk. Virág Attila és Bosnakoff Mariann] ; [rend., kiad. a Magyarhoni Földtani Társulat]. - Budapest : MFT, 2018. - [2], 56 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 978-963-8221-70-4 fűzött
Magyarország - paleontológia - fosszília - geológia - konferencia-kiadvány
56(439) *** 55(439) *** 061.3(498-2Félixfürdő)
[AN 3736583]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1517 /2019.
Bagoly Ilona
   Cuki állatkölykök / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5654-06-0 kötött
állat - fiatal állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3736670]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2019.
Bartha Dénes (1956-)
   Magyarország fa- és cserjefajai / Bartha Dénes. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2018. - 301 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293.
ISBN 978-963-286-732-8 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - fa - cserje - növényhatározó
582(083.71) *** 581.412 *** 581.9(439)
[AN 3741474]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2019.
Engdahl, F. William (1944-)
Seeds of destruction (magyar)
   A pusztítás magjai : a génmanipuláció titkolt célja / F. William Engdahl. - Budapest : M. Menedék Könyvesház, cop. 2018. - 422 p. ; 22 cm
borító- és gerinccím: GMO : a pusztítás magjai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-68-0 kötött : 4990,- Ft
géntechnika - növénynemesítés - állatgenetika - vállalati felelősség - multinacionális vállalat - összeesküvés-elmélet
575.08 *** 631.52 *** 636.082 *** 334.726(100) *** 061.236(100)(089.3)
[AN 3737212]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2019.
   Ölelnivaló állatok. - [Budapest] : Pro Junior, cop. 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5739-10-1 kötött : 1290,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3736617]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2019.
   Simogatnivaló állatok. - [Budapest] : Pro Junior, cop. 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5739-12-5 kötött : 1290,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3736612]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1522 /2019.
   Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése padlórobotok segítségével : módszertani kézikönyv / szerk. Lénárd András. - Budapest : Stiefel Eurocart Kft., 2018. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9939-89-9 fűzött
gondolkodásfejlesztés - képességfejlesztés - robotika - algoritmus
159.955 *** 37.025 *** 007.52 *** 510.5
[AN 3737726]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2019.
Baloghné Kele Judit
   Gluténmentes sütemények és torták / [szerző és fotók Baloghné Kele Judit]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 23x25 cm
ISBN 978-615-80534-6-4 kötött
lisztallergia - szakácskönyv
616.341-008.6 *** 641.852(083.12)
[AN 3736868]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2019.
Brown, Brené (1965-)
Braving the wilderness (magyar)
   Bátran a vadonban : hogyan tapasztaljuk meg a valódi összetartozást és álljunk ki önmagunkért / Brené Brown ; [ford. Kovács Viktória]. - [Budapest] : Bookline, 2018. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-424-8 fűzött : 3299,- Ft
mentálhigiénia - önismeret - interperszonális kapcsolat
613.865 *** 159.922.27 *** 316.472.4
[AN 3737211]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2019.
Carroll, Ryder
The bullet journal method (magyar)
   A bullet jorunal módszer : kövesd a múltat, rendezd a jelent, tervezd a jövőt / Ryder Carroll ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 322 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-909-6 kötött : 3990,- Ft
életvezetés - tervezés
613.865
[AN 3737271]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2019.
Chopra, Sanjiv (1949-)
The two most important days (magyar)
   A két legfontosabb nap : hogyan találd meg a céljaidat, élj boldogabban és egészségesebben? / Sanjiv Chopra és Gina Vild ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 202, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-36-2 fűzött : 3290,- Ft
életvezetés - boldogság
159.942 *** 613.865
[AN 3737334]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2019.
Csetneki Julianna
   Te is szoptass! : életre szóló ajándékod a szoptatás / Csetneki Julianna. - 2. átd. kiad., 2. [utánny.]. - [Budapest] : Pro-Mama Kft., 2018. - 101 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2347-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
szoptatás
618.63
[AN 3741279]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2019.
David, Susan
Emotional agility (magyar)
   Érzelmi rugalmasság [elektronikus dok.] : hogyan lépjünk túl a gondokon, fogadjuk el a változást és éljünk teljes életet? / Susan David ; ford. Wenszky Nóra. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152856. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-630-2
érzelem - személyiség-lélektan - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
159.942 *** 613.865 *** 159.923
[AN 3741565]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2019.
Deliága Éva
   Ketten háromfelé [elektronikus dok.] : válás gyerekkel / Deliága Éva. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152867. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-651-7
pszichoterápia - gyermeklélektan - válás - elektronikus dokumentum
615.851 *** 159.922.7 *** 364.286
[AN 3741672]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2019.
Dobson Szabolcs
   Hit és tudomány az ipari társadalomban [elektronikus dok.] : a modern (szintetikus) gyógyszerkincs kialakulása / Dobson Szabolcs. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : Dictum K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152651. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4275-6
gyógyszerészet - természetgyógyászat - tudománytörténet - orvostörténet - elektronikus dokumentum
615.89(091) *** 615(100)(091)
[AN 3740071]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2019.
Druckerman, Pamela (1970-)
There are no grown-ups (magyar)
   Bonjour madame [elektronikus dok.] : kortalan nők kézikönyve / Pamela Druckerman. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Farkas Nóra. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-507-8
életvezetés - nő - változás kora - memoár - elektronikus dokumentum
613.865-055.2(0:82-94) *** 618.173
[AN 3731591]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2019.
Druckerman, Pamela (1970-)
There are no grown-ups (magyar)
   Bonjour madame : kortalan nők kézikönyve / Pamela Druckerman ; [ford. Farkas Nóra]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 359 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-395-1 fűzött : 3999,- Ft
életvezetés - nő - változás kora - memoár
613.865-055.2(0:82-94) *** 618.173
[AN 3741253]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2019.
Druckerman, Pamela (1970-)
There are no grown-ups (magyar)
   Bonjour madame : kortalan nők kézikönyve / Pamela Druckerman ; [ford. Farkas Nóra]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 359 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-395-1 fűzött : 3999,- Ft
életvezetés - nő - változás kora - memoár
613.865-055.2(0:82-94) *** 618.173
[AN 3736445]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2019.
   Az életgyakorlat-alapú alprogram koncepciója [elektronikus dok.] : Tanulni élmény! Komplex Alapprogram / szerzők Czövek Andrea [et al.] ; szerk. Magyar István, Czövek Andrea, Fazekas Ida. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152656. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-016-4
iskolai nevelés - életvezetés - módszertan - elektronikus dokumentum
613.865 *** 371.3
[AN 3740103]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2019.
Ericsson, Anders (1947-)
Peak (magyar)
   Csúcsteljesítmény [elektronikus dok.] : a szakértelem és a kiválóság pszichológiája / Anders Ericsson, Robert Pool ; ford. Pétersz Tamás. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-649-4
siker - csúcsteljesítmény - tehetséggondozás - tanulás - képességfejlesztés - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.928.23 *** 159.953.5
[AN 3741407]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2019.
   Az érzelmek jelentése és a jelentés tapasztalata / szerk. Márton Miklós és Tőzsér János. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 239 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-397-0 fűzött : 2600,- Ft
érzelem - gondolkodás - fenomenológia - nyelvfilozófia
159.942 *** 159.955 *** 165.62 *** 800.1 *** 130.121.4
[AN 3736998]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2019.
Farrer-Halls, Gill
The complete guide to essential oils (magyar)
   Illóolajok enciklopédiája : fedezzük fel az illóolajok csodálatos világát! / Gill Farrer-Halls ; [ford. Ongrádi Melinda]. - Budapest : Cser K., 2018. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-528-8 kötött : 3495,- Ft
természetgyógyászat - illóolaj
615.89 *** 665.52/.54
[AN 3736287]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2019.
Fearnley-Whittingstall, Hugh (1965-)
River Cottage : light & easy (magyar)
   River Cottage : könnyű és egyszerű : egészséges receptek a mindennapokra / Hugh Fearnley-Whittingstall ; Simon Wheeler fotóival ; Mariko Jesse illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2018. - 415 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya
ISBN 978-963-447-261-2 kötött : 7800,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613 *** 641.55(083.12)
[AN 3737091]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2019.
Feldmár András (1940-)
   Kapcsolatok könyve : újabb útmutató tévelygőknek / Feldmár András, Büky Dorottya. - [Budapest] : HVG Kv., cop. 2018. - 188 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 978-963-304-691-3 kötött : 3500,- Ft
mentálhigiénia - lélektan - interperszonális kapcsolat
613.865(047.53) *** 159.9(047.53) *** 316.472.4(047.53)
[AN 3738112]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2019.
Gendur Zsolt (1971-)
   Várakozásaink : elvárásaink önmagunkkal és a világgal szemben / Gendur Zsolt. - [Budapest] : Garbo, cop. 2018. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-36-7 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3736865]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2019.
Hoffmann, Eva
How to be bored (magyar)
   Hogyan unatkozzunk? [elektronikus dok.] / Eva Hoffmann ; ford. Garamvölgyi Andrea. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The school of life. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-701-9
relaxáció - elektronikus dokumentum
615.851.11
[AN 3741404]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2019.
Ibrahim, Marawa
The girl guide (román)
   Ghidul fetelor : [50 de lecţii despre cum să-ţi iubeşti corpul aflat în plină transformare] / Marawa Ibrahim ; il. Sinem Erkas ; [trad. Nicolaie Ardelean]. - Budapest : Cser K., 2018. - 214, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-278-526-4 fűzött : 49 RON
mentálhigiénia - gyermeklélektan - serdülőkor - személyi higiénia - lány - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2) *** 159.922.8-055.2(02.053.2) *** 613.96-055.2(02.053.2)
[AN 3736319]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2019.
Iyengar, B. K. S. (1918-2014)
Yoga (magyar)
   Jóga : [a holisztikus egészséghez vezető út] / B. K. S. Iyengar ; [ford. Balikó Nándor, Nagy Gabriella, Varga Ildikó]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 432 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-406-606-4 kötött : 12000,- Ft
jóga
615.851.86 *** 613.71
[AN 3741464]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2019.
Krznaric, Roman
Empathy (magyar)
   Az empátia ereje [elektronikus dok.] / Roman Krznaric ; ford. Székely Ágnes. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152855. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-629-6
empátia - elektronikus dokumentum
159.9 *** 316.647.2
[AN 3741563]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2019.
Laing, Ronald David (1927-1989)
The divided self (magyar)
   A meghasadt én [elektronikus dok.] : tanulmány az őrületről és a józan észről / R. D. Laing ; ford. Garamvölgyi Andrea. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152809. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-623-4
szkizofrénia - elektronikus dokumentum
616.895.8
[AN 3741345]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2019.
Laing, Ronald David (1927-1989)
Self and others (magyar)
   Az én és mások [elektronikus dok.] / R. D. Laing ; ford. Garamvölgyi Andrea. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152851. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-622-7
lélektan - interperszonális kapcsolat - elektronikus dokumentum
159.9 *** 316.472.4
[AN 3741536]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2019.
Loyd, Alex
The healing code (magyar)
   A gyógyító kód / Alex Loyd és Ben Johnson ; [ford. Nádasi Dóra]. - 11. kiad. - [Pócsmegyer] : Leviter, 2018, cop. 2013. - 294 p. : ill. ; 23 cm + mell. (23 p. ; 16 cm)
melléklet címe: Magyar olvasók gyógyulástörténetei
ISBN 978-963-88459-6-2 fűzött : 4200,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3740895]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2019.
Lynn, Adele B.
The emotional intelligence activity kit (magyar)
   Érzelmi intelligencia gyakorlatgyűjtemény : trénereknek, coachoknak, fejlesztő szakembereknek : 50 könnyű és hatásos gyakorlat az EQ fejlesztésére / Adele B. Lynn & Janele R. Lynn ; [ford. Kovács Judit Erzsébet]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2018. - 256 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 978-963-9493-94-0 fűzött : 8500,- Ft
érzelmi intelligencia - munkalélektan
159.942(078) *** 65.013(078)
[AN 3737658]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2019.
Magyar Neuroradiológiai Társaság. Kongresszus (26.) (2018) (Eger)
   Magyar Neuroradiológiai Társaság XXVI. kongresszusa és továbbképző kurzusa : Eger, 2018. november 8-10. ... - [Budapest] : [M. Neuroradiológiai Társ.], [2018]. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Az előadásösszefoglalók váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
neuroradiológia - konferencia-kiadvány
615.849 *** 616.89-073.75 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3737872]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2019.
Magyar Táplálkozástudományi Társaság. Vándorgyűlés (43.) (2018) (Mezőkövesd)
   Magyar Táplálkozástudományi Társaság XLIII. Vándorgyűlése : program füzet és az előadások összefoglalói : Mezőkövesd ..., 2018. október 4-6. / szerk. Biró Lajos [et al.]. - Budapest : M. Táplálkozástud. Társ., [2018]. - 62 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5606-06-09)
táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány
613.2 *** 061.3(439-2Mezőkövesd)
[AN 3736832]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2019.
Martel, Jacques (1950-)
Le grand dictionnaire des malaises et des maladies (magyar)
   Lelki eredetű betegségek lexikona / Jacques Martel ; [ford. Schnedarek Réka]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 351 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9644-62-5 kötött
betegség - mentálhigiénia - szaklexikon
616:030 *** 613.865
[AN 3741564]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2019.
McDonagh, Barry
Dare (magyar)
   Merj [elektronikus dok.] : új, gyors és hatékony módszer a szorongás és a pánik leküzdéséhez / Barry McDonagh. - Szöveg (epub : 6.2 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150300. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-454-2
mentálhigiénia - stressz - elektronikus dokumentum
613.865 *** 612.06
[AN 3719077]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2019.
Molnár Orsolya
   100% csaj : csak lányoknak / [írta és szerk. Molnár Orsolya]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-487-068-5 fűzött
lány - serdülőkor - mentálhigiénia - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2)
[AN 3736471]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2019.
Notbohm, Ellen
Ten things your student with autism wishes you knew (magyar)
   Tíz dolog, amit az autista diákod szeretné, ha tudnál / Ellen Notbohm ; [ford. Bertalan Lilla]. - Szentendre : Geobook, 2018. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5015-29-8 fűzött : 2500,- Ft
autizmus
616.89-008.45
[AN 3737976]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2019.
O'Brien, Dominic (1957-)
How to pass exam (magyar)
   A sikeres vizsgázás titkai / Dominic O'Brien ; [ford. Ambrus Orsolya]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-35-5 fűzött : 3490,- Ft
tanulás
159.953.5 *** 371.322
[AN 3741441]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2019.
O'Brien, Dominic (1957-)
You can have an amazing memory (magyar)
   Memóriafejlesztés a nyolcszoros memória-világbajnok módszerével / Dominic O'Brien ; [ford. Tótisz András]. - 4. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Memóriafejlesztés a 8-szoros memória-világbajnok módszerével
ISBN 978-615-5732-34-8 fűzött : 3490,- Ft
emlékezés - képességfejlesztés
159.953
[AN 3741443]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2019.
O'Sullivan, Suzanne
Brainstorm (magyar)
   Vihar az agyban : a törpék, a megállíthatatlan futónő és más megdöbbentő esetek nyomában / Suzanne O'Sullivan ; [ford. Mersdorf Anna]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 343 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-722-4 fűzött : 3500,- Ft
agykutatás - ideggyógyászat - esettanulmány
612.82 *** 616.8
[AN 3737385]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2019.
   A reformáció emlékezete : protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században / főszerk. Száraz Orsolya ; szerk. Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 353 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Loci memoriae Hungaricae, ISSN 2064-549X ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-318-751-7 fűzött
Magyarország - Európa - reformáció - 16. század - 17. század - 18. század - emlékezés - kollektív emlékezet
159.953 *** 284(439)"15/17" *** 284(4)"15/17" *** 316.63
[AN 3736669]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2019.
Rinzler, Lodro (1982-)
The Buddha walks into a bar (magyar)
   Buddha besétál a kocsmába.. : iránytű a boldogabb élethez fiataloknak / Lodro Rinzler ; [ford. Said Dániel]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 221 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 978-963-09-9332-6 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3738122]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2019.
Sándor Anikó
Az ajándék (új kiadása)
   Tovább az El Caminón : az út, ami fogva tart / Sándor Anikó. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Jaffa, 2018. - 215, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-130-4 kötött : 3490,- Ft
Santiago de Compostela - önismeret - zarándoklat - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3736409]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2019.
Searls, Damion
The inkblots (magyar)
   Rorschach [elektronikus dok.] : a tintafoltteszt és az észlelés rejtélyei / Damion Searls ; ford. Hegedűs Péter. - Szöveg (epub : 6.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152870. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-660-9
Rorschach, Hermann (1884-1922)
Svájc - pszichiáter - 20. század - Rorschach-próba - személyiség-lélektan - pszichodiagnosztika - elektronikus dokumentum
61(494)(092)Rorschach,_H. *** 616.89 *** 159.9.072
[AN 3741678]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2019.
Sharma, Robin S. (1964-)
The greatness guide (magyar)
   A siker kézikönyve : a világ egyik legnagyobb sikertanácsadója most megosztja a személyes és üzleti siker titkait : [101 lépés a csúcsra] / Robin Sharma ; [ford. Béresi Csilla]. - 3. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-41-6 fűzött : 3490,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3741466]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2019.
Singer Magdolna (1952-)
   Érző férfiak [elektronikus dok.] : 18 személyes történet veszteségekről és feldolgozásról / Singer Magdolna. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152850. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-633-3
nemek lélektana - férfi - mentálhigiénia - memoár - elektronikus dokumentum
159.922.1-055.1(0:82-94) *** 613.865-055.1(0:82-94)
[AN 3741532]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2019.
Singer Magdolna (1952-)
   Ki vigasztalja meg a gyerekeket? [elektronikus dok.] : válás és gyász a családban / Singer Magdolna ; ill. Szulyovszky Sarolta. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152812. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-632-6
gyermeklélektan - válás - gyászolás - elektronikus dokumentum
159.942 *** 159.922.7 *** 364.286 *** 393.7
[AN 3741357]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2019.
Singer Magdolna (1952-)
   Szextörténetek : a szvingerező, a hű feleség, a szexuálterapeuta és még tizenkilencen a szexről / Singer Magdolna. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 311 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 310-311.
ISBN 978-963-304-704-0 kötött : 3500,- Ft
nemi élet - szexuális magatartás
613.88 *** 392.6
[AN 3736390]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2019.
Sweet, Victoria
God's hotel (magyar)
   Isten Hotel [elektronikus dok.] : gyógyító figyelem a modern orvoslásban / Victoria Sweet ; ford. Bányász Réka. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152798. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-680-7
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - orvos - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
61(73)(092)Sweet,_V.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3741307]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2019.
Szondy Máté (1979-)
   Olvadás [elektronikus dok.] / Szondy Máté. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152848. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-625-8
pszichoterápia - gyászolás - anyaság - elektronikus dokumentum
615.851 *** 159.942 *** 316.37-055.52-055.2
[AN 3741518]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2019.
Szummer Csaba (1956-)
   LSD és más "csodaszerek" [elektronikus dok.] : a pszichedelikumok tündöklése, bukása és feltámadása a nyugati kultúrában / Szummer Csaba. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-628-9
pszichedelikus drog - nyugati civilizáció - elektronikus dokumentum
613.83
[AN 3741372]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2019.
Talese, Gay (1932-)
The voyeur's motel (magyar)
   Kukkoló motel : mindenütt lesnek rád : [igaz történetek alapján] / Gay Talese ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 250, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-38-6 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - nemi élet - szexuális magatartás - memoár - dokumentumregény
613.88(73)(0:82-94) *** 392.6(73)(0:82-94)
[AN 3737316]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2019.
Teremy Alex
   Változó korú diétás étrend [elektronikus dok.] / Teremy Alex. - Szöveg (pdf : 302 KB). - [Nyíregyháza] : [Teremy A.], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - 4 hetes étrend. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151986. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-2422-6
diéta - étrend - elektronikus dokumentum
613.24 *** 641.561
[AN 3731844]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2019.
Teremy Alex
   Változó korú diétás étrend [elektronikus dok.] / Teremy Alex. - Szöveg (pdf : 293 KB). - [Nyíregyháza] : [Teremy A.], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - 2 hetes étrend. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150277. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-2423-3
diéta - étrend - elektronikus dokumentum
613.24 *** 641.561
[AN 3718824]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2019.
Teremy Alex
   Változó korú diétás étrend [elektronikus dok.] / Teremy Alex. - Szöveg (pdf : 287 KB). - [Nyíregyháza] : [Teremy A.], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - 1 hetes étrend. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150276. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-2424-0
diéta - étrend - elektronikus dokumentum
613.24 *** 641.561
[AN 3718819]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2019.
William, Anthony (1990-)
Thyroid healing (magyar)
   Egészséges pajzsmirigy : gyógyító médium : a Hashimoto-betegség, a Graves-Basedow-kór, az álmatlanság, a pajzsmirigy-alulműködés és az Epstein-Barr hátterében meghúzódó igazság / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 305 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-529-848-8 kötött : 4490,- Ft
természetgyógyászat - egészséges életmód - pajzsmirigy - öngyógyítás
615.89 *** 613 *** 616.441
[AN 3737215]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2019.
Wolfe, David (1970-)
The beauty diet (magyar)
   Természetes szépség : a szépség belülről fakad / David Wolfe, R. A. Gauthier ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 300 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-286.
ISBN 978-963-529-903-4 kötött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3736516]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2019.
Youngson, Robin
Time to care (magyar)
   Együttérző gyógyítás [elektronikus dok.] : szemléletváltás az orvoslásban / Robin Youngson ; ford. Kovács Eszter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152858. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-615-9
orvosi etika - orvosi hivatás - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - elektronikus dokumentum
614.2 *** 614.253
[AN 3741588]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2019.
Zacher Gábor (1960-)
   A Zacher 1.0 : mindennapi mérgeink / Zacher Gábor, Karizs Tamás. - 2. átd. kiad. - Budapest : Studium Plusz, 2018. - 291, [2] p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5781-34-6 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - orvos - kábítószer-fogyasztás - 20. század - 21. század - memoár
613.83 *** 61(439)(092)Zacher_G.(0:82-94)
[AN 3741235]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1577 /2019.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2017. november 16. : Gépészmérnöki- és Informatikai Kar szekciókiadványa / [szerk. Vadászné Bognár Gabriella ..., Piller Imre] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, 2018. - [4], 131 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-166-7 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - informatika - konferencia-kiadvány
621 *** 681.3 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3736818]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2019.
Kő- és Kavicsbányász Napok (11.) (2018) (Velence)
   XI. Kő- és Kavicsbányász Napok 2018 : 2018. március 1-2., ... Velence / [... szervezők Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya, ... Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, ... Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület]. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2018. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-01-0 fűzött
kőbányászat - kavicsbányászat - konferencia-kiadvány
622.35 *** 622.362 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3736249]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1579 /2019.
International Interdisciplinary 3D Conference (4.) (2018) (Pécs)
   Proceedings of the 4th International Interdisciplinary 3D Conference [elektronikus dok.] : engineering section : Pécs, ... October 5-6, 2018 / ed. István Ervin Háber, Csaba Bogdán, András Szőke ; [org., publ. by the] University of Pécs. - Szöveg (pdf : 14.9 MB). - Pécs : Univ. of Pécs, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152461. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-267-8
orvostechnika - informatika - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Pécs) *** 616-7
[AN 3737794]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1580 /2019.
Mechwart András Ifjúsági Találkozó (8.) (2018) (Visegrád)
   VIII. Mechwart András Ifjúsági Találkozó [elektronikus dok.] : Visegrád, 2018. szeptember 11. : konferencia kiadvány / [rend., közread. a] MEE MAIT. - Szöveg. - [Budapest] : MEE MAIT, [2018]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9299-35-1
elektrotechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.3 *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 3734844]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1581 /2019.
Díszítőkő Konferencia (9.) (2018) (Tata)
   Díszítőkő Konferencia, 2018 : 2018. szeptember 20-21., ... Tata / [rend. az SZTE Kő- és Kavics Szakosztály]. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2018. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadáskivonatok. - Bibliogr.
Fűzött
épületburkolat - konferencia-kiadvány
693 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3736212]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2019.
   Építményeink 2018 : mély- és infrastruktúraépítés, felújítás : 2018. március 27-28., ... Velence. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2018. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók
ISBN 978-615-5831-02-7 fűzött
építés - infrastruktúra - felújítás - konferencia-kiadvány
69 *** 338.49 *** 69.059.25 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3736216]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2019.
Sully, Katherine
Busy builders : construction site (magyar)
   Építsd fel! : építkezés / [írta Katherine Sully] ; [rajz. Carles Ballesteros] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
Játékká alakítható dobozban összerakható elemekkel
ISBN 978-963-294-505-7 fűzött : 5490,- Ft
építés - gyermekkönyv
69(02.053.2)
[AN 3736237]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2019.
   Víz- és szennyvízkezelés az iparban 2018 [elektronikus dok.] : V. Soós Ernő Nemzetközi Tudományos Konferencia / [rend., közread. a] Soós Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ. - Szöveg és képek. - Nagykanizsa : Soós Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Közp., [2018]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Nagykanizsán tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-3235-1
vízkezelés - szennyvíztisztítás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.1/.3 *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 3734840]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1585 /2019.
   Tuning : az egyedi autók világa / [szerk. Bényi Viktor és Bolgár Krisztián]. - [Budapest] : Inverz Media, 2018. - 191 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5901-01-0 kötött : 5990,- Ft
autotuningolás
629.114.6.073 *** 629.114.82
[AN 3737650]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1586 /2019.
   A 2017-ben módosított 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról egységes szerkezetben (EUTR Vhr-ek nélkül) : hatályos: 2018. január 2. / [szerk. Nagy László, Szentpéteri Sándor] ; [... kiad. ... az Országos Erdészeti Egyesület]. - [Budapest] : OEE, 2018. - 196 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: A 2017-ben módosított hatályos erdőtörvény
Fűzött
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
Magyarország - erdészet - törvény
630(439)(094)
[AN 3737757]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2019.
Bernáth István
   Kis lovas könyv / Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., 2018. - 175, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. [176].
ISBN 978-615-5533-82-2 kötött

636.1
[AN 3736892]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2019.
   Capsicum genus / szerk. Lantos Ferenc ; [kész. Szentes Város Önkormányzata, a Szentes Városért Közalapítvány és a Duna-R Vetőmag Kft. kiadásában]. - [Szentes] : Önkormányzat : Szentes Városért Közalapítvány ; [Budapest] : Duna-R Vetőmag Kft., 2018. - 167 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 163-166. - Összefoglalás angol és kínai nyelven
ISBN 978-615-00-3030-2 kötött
paprika - táplálkozás-élettan - vitamin
635.649 *** 612.39 *** 612.015.6
[AN 3737844]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2019.
Czáka Sarolta
   A növényvédelem ábécéje / Czáka Sarolta, Molnár Mária, Bálint János ; [ill. Veres László]. - 9. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2018. - 170, [1] p. : ill. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-737-3 kötött : 3900,- Ft
növényvédelem
632
[AN 3741556]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2019.
Garay Róbert
   Az európai cukorkvóta kivezetésének hatásai, várható következményei és az ebből eredő lehetőségek / [szerzők Garay Róbert, Radóczné Kocsis Terézia, Molnár Zsuzsa]. - Budapest : AKI, 2018. - 69 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122)
Bibliogr.: p. 67-69. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-604-8 fűzött
Magyarország - cukoripar - cukorrépa-termesztés - 21. század - statisztikai adatközlés
664.1(439)"200/201"(083.41) *** 633.63(439)"200/201"(083.41)
[AN 3737136]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2019.
Goldstein, Ellen
Stuff every beer snob should know (magyar)
   Sörivók zsebkönyve / Ellen Goldstein ; [ford. Bart Dániel]. - Budapest : Corvina, 2018. - 141 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-13-6491-0 kötött : 1690,- Ft
sör
663.4
[AN 3718567]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2019.
   A kertbarátság 50 éve / [szerk. Németh Miklós, Mrakovics Miklósné] ; [kiad. a Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület]. - [Zalaegerszeg] : Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kult. Egyes., 2018. - 100 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2587-2 fűzött
Zalaegerszegi Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület
Zalaegerszeg - egyesület - testülettörténet - kertészet - szőlőtermesztés - borászat
635 *** 061.2(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 634.8 *** 663.2
[AN 3737933]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2019.
   Macskák : fajtörténet, gondozás, ápolás : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., 2018. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-52-9 kötött
macska - állattartás - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3737383]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2019.
Riveccio, Patricia
Les incroyables bienfaits de la noix de coco! (magyar)
   A kókuszdió titkai : egészség, szépség, háztartás, konyha / Patricia Riveccio ; [ford. Szaszák György]. - [Budapest] : Sziget, 2018. - 126 p. : ill. főként színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5723-17-9 fűzött : 1780,- Ft
kókusz - háztartás - szakácskönyv
634.61 *** 613.2 *** 646.7 *** 641.55(083.12)
[AN 3737267]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2019.
Spiewok, Sebastian
Imkern als Hobby (magyar)
   Méhészkedés hobbi szinten : saját méhkaptár kialakítása - a telepítéstől a gondozáson át a méz kinyeréséig / Sebastian Spiewok ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2018. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5723-21-6 fűzött : 2800,- Ft
méhészet
638.1
[AN 3736571]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2019.
Szabó Emese Hajnalka
   Lovakkal, együtt : négylábú suttogók : önismeret nem csak lovasoknak / Szabó Emese Hajnalka. - [Kajászó] : [Szabó E. H.], 2018. - 207 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 978-615-00-2738-8 kötött
- személyiségfejlesztés - lovaglás - pszichoterápia - gyógypedagógia
636.1 *** 159.923.2 *** 798.2 *** 615.851 *** 376.2/.4
[AN 3737756]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2019.
Szente Pál (1944-)
   A menny házikedvencei? [elektronikus dok.] ; Az MI a mennybe jut? / Szente Pál. - Szöveg (epub : 26.9 MB). - Komárom : St.E. Kvk., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152373. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81084-5-4
kutya - túlvilág - elektronikus dokumentum
636.7 *** 129.6(089.3)
[AN 3735884]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1598 /2019.
Baloghné Kele Judit
   A legfinomabb csokis desszertek / [szerző és fotók Baloghné Kele Judit]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 23x25 cm
ISBN 978-615-80534-8-8 kötött
sütemény - csokoládé - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 3736885]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2019.
Baloghné Kele Judit
   Sütés nélküli sütemények / [szerző és fotók Baloghné Kele Judit]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 23x25 cm
ISBN 978-615-80534-7-1 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3736881]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2019.
Blake, Susannah
500 salads (magyar)
   500 saláta / Susannah Blake ; [ford. Gáti Anna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 287 p. : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-406-526-5 fűzött : 2990,- Ft
saláta - előétel - szakácskönyv
641.83(083.12) *** 641.822(083.12)
[AN 3741530]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2019.
Blake, Susannah
500 soups (magyar)
   500 leves / Susannah Blake ; [ford. Könye Andrea]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 288 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-406-527-2 fűzött : 2990,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3741527]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2019.
   Hétköznapok és ünnepek ételei : olvasóink receptjei alapján / [szerk. Nyemcsok László]. - Budapest : Mediaworks, 2018. - 179 p. : ill., részben színes ; 23x24 cm
ISBN 978-615-80850-2-1 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3737714]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2019.
Hollis, Edward (1971-)
How to make a home (magyar)
   Hogyan teremtsünk otthont? [elektronikus dok.] / Edward Hollis ; ford. Garamvölgyi Andrea. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The school of life. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152841. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-700-2
lakberendezés - háztartás - elektronikus dokumentum
643/645
[AN 3741465]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2019.
   Karácsonyi sütemények : [egyszerűen elkészíthető finomságok és ünnepi ötletek gyerekeknek] / [szerk. ... Demeter Györgyi Csilla]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-067-8 kötött
sütemény - karácsony - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.852(083.12)(02.053.2) *** 641.566(083.12)(02.053.2)
[AN 3736660]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2019.
Kimbell, Vanessa
The sourdough school (magyar)
   Kovásziskola : miért és hogyan süssünk egészségbarát kenyeret / Vanessa Kimbell. - [Budaörs] : Csipet K., 2018. - 208 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Ford. Kereki Noémi
ISBN 978-615-5767-01-2 kötött : 6000,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3736959]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2019.
Knight, Erika
Simple knitting (magyar)
   A kötés iskolája : az első 20 remekmű / Erika Knight ; fotók Yuki Sugiura ; [rajz. Claire Peters] ; [ford. Kenyó Beáta és Vági Emőke]. - Budapest : Cser K., 2018. - 144 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-278-529-5 fűzött : 4995,- Ft
textilkötés - foglalkoztatókönyv
646.26 *** 379.826
[AN 3736273]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2019.
Lakatos Márk (1977-)
   Márk konyhája : [60 stílusos recept randira, partira, vagy amit akartok] / Lakatos Márk ; [recept Horvát Sára]. - [Budapest] : Bookline, 2018. - 206, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-433-378-4 kötött : 25 cm
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3737207]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2019.
Mallet, Jean-François (1967-)
Simplissime (magyar)
   Simplissime : a világ legegyszerűbb szakácskönyve / J.-F. Mallet. - Pécs : Alexandra, 2018. - 382 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Várhalmi Zsuzsa
ISBN 978-963-447-253-7 kötött : 5999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3737074]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2019.
Neigaard, Helle Benedikte
Strikkelde klude (magyar)
   Kötött konyharuhák, törlőkendők : fonalfaló projektek lépésről lépésre / Helle Benedikte Neigaard ; [ford. Pribékné Szánthó Anna]. - Budapest : Cser K., 2018. - 60 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-278-561-5 fűzött : 2995,- Ft
textilkötés - foglalkoztatókönyv
646.26 *** 379.826
[AN 3736268]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2019.
Recettes inratables pour ma tribu (magyar)
   Elronthatatlan receptek a családomnak / [ford. Ungvári Ildikó]. - [Budapest] : Sziget, 2018. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5723-15-5 fűzött : 3950,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3737214]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2019.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Rupáner-konyha / Rupáner-Gallé Margó. - Budapest : Aba Kvk., 2018. - 142, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5332-70-8 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3741582]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2019.
   Séf akadémia : 20+ éves haladóknak ; Kukta suli : 12-14 éves kezdőknek / [fel. szerk. Umenhoffer Péter] ; [főszerk. Fekete Gábor]. - Baja : Axiál Kft., 2018. - 73, 73 p. : ill., színes ; 27 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
Kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3736925]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2019.
Tausz György (1934-)
   Retró kaják / [összeáll.] Tausz György. - Szentendre : Tausz Design Stúdió Kft., 2018. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-2643-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3737959]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2019.
   A WIZO kóser szakácskönyve / [kiad. a WIZO Hungary Egyesület]. - [Budapest] : WIZO Hungary Egyes., 2018. - [4], V, 144 p. ; 23 cm
borító- és gerinccím: A WIZO szakács-könyve. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Lugoj : Sidon, 1938. - Az előszó román nyelven is
ISBN 978-615-00-2666-4 fűzött
ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv - hasonmás kiadás
641.568(=924)(083.12) *** 094/099.07
[AN 3737811]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1615 /2019.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
Politeia (magyar)
   Állam / [Platón] ; [ford. Szabó Miklós ... fordításának tekintetbe vételével Steiger Kornél] ; [a kísérőtanulmányokat Németh György és Steiger Kornél írták]. - Jav. kiad. - Budapest : Atlantisz, 2018. - 579 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328). (Platón összes művei kommentárokkal)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-58-3 kötött : 4895,- Ft
ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia - államelmélet
1(38)Platōn *** 321.01 *** 875-96=945.11
[AN 3740815]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1616 /2019.
   A békéscsabai evangélikus gyülekezet 300 éve : tanulmányok Békéscsaba evangélikusságáról, 1718-2018 / [szerk. Jároli József] ; [közread. a] Békéscsabai Evangélikus Egyházközség. - Békéscsaba : Békéscsabai Evangélikus Egyházközség, 2018. - 244 p., [32] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81074-0-2 kötött
Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
Békéscsaba - egyháztörténet - egyházközség - evangélikus egyház
284.1(439-2Békéscsaba)(091)
[AN 3737599]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2019.
Benda Kálmán (1913-1994)
   Baranyai útinapló, 1955 / Benda Kálmán ; [... szerk. ... Keresztes Dániel] ; [a bevezetőt és a jegyzeteket írta Hamarkay Ede]. - Erdőkertes : Exodus, 2018. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87166-5-1 fűzött
Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - hitélet - egyházmegye - 20. század - útinapló
284.2(439-03Baranyai_Egyházmegye)(092) *** 284.2(439-03Baranyai_Egyházmegye)"195"(0:82-992)
[AN 3736330]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2019.
Bianchi, Enzo (1943-)
Amici del Signore (magyar)
   Az Úr barátai / Enzo Bianchi ; [ford. Magyar Erzsébet]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018. - 278 p. ; 21 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-55-8 fűzött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3736724]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2019.
Collins, Francis S. (1950-)
The language of God (magyar)
   Isten ábécéje : egy tudós érvei a hit mellett / Francis S. Collins ; [ford. Molnár Csaba]. - Budapest : Akad. K., 2018. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9925-2 kötött : 4400,- Ft
vallás - tudomány - hit
215 *** 234.2
[AN 3736713]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2019.
   Daloljatok az Úrnak : [Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda énekeskönyve]. - Mohács : Boldog Gizella Katolikus Ált. Isk. és Óvoda, 2018. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
katolikus egyház - egyházi énekeskönyv - imakönyv
282 *** 243 *** 264-17
[AN 3736721]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2019.
Descípulos y testigos de Jesús hoy (magyar)
   Jézus tanítványai és tanúi ma ; A rendi élet kulcsfontosságú területei : a 47. Egyetemes káptalan dokumentuma és hatéves terve / Piarista Rend Generálisi Kongregációja ; [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2018. - 84 p. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 25.)
Egys. cím: Claves de vida de la orden. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89610-9-9 fűzött
piaristák - ezredforduló - határozat
271.786"200/201"(093)
[AN 3737900]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2019.
   Domonkos alappillérek : válogatott írások / [... vál. Petres Lúcia] ; [... szerk. Szabó Ráhel] ; [közread. az] Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja. - Budakeszi : Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, 2018. - 342 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3305-1 fűzött
dominikánusok - szerzetesség - lelki élet
271.2 *** 248.3
[AN 3737721]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2019.
Futó Károly (1925-2017)
   "A Kármel - az egy csodavilág!" / Futó Károly atya. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018. - 72 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-53-4 fűzött : 900,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3736728]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2019.
Futó Károly (1925-2017)
   A Szentlélek ajándékai : tanítások a Sarutlan Kármelita Nővérek kolostorában, Magyarszék 2010. június - november / Futó Károly. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018. - 143 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-52-7 fűzött : 1600,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3736730]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2019.
Gass, Bob (1944-)
Joy comes in the morning (magyar)
   Szomorúságod örömre fordul : vigasztalásra találni veszteségek idején / Bob Gass, [Ruth Gass Halliday] ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2018. - 29, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80400-1-3 fűzött
gyászolás
236.1
[AN 3737088]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2019.
Gendur Zsolt (1971-)
   Árnyékunkon átlépve : úton egy teljesebb élet felé / Gendur Zsolt. - [Budapest] : Garbo, cop. 2018. - 187 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5696-43-5 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
244 *** 613.865
[AN 3736863]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2019.
   Hindu bölcsességek = Hindu wisdom = Hizana saña / [a felvételeket kész. ... Kocsis András Sándor] ; [szerk. ... Szalai Lilla] ; [... ford. ... Nagy Boldizsár]. - [Budapest] : Kossuth, 2018. - 62, [1] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-09-9397-5 kötött : 2600,- Ft
szanszkrit irodalom - hinduizmus - idézetgyűjtemény - többnyelvű dokumentum - album
294.5 *** 891.2-84.02=20=945.11 *** 77.04(439)(092)Kocsis_A._S.
[AN 3737520]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2019.
Kaiser, Walter C. (1933-)
The Old Testament documents (magyar)
   Az ószövetségi iratok hitelessége és érvényessége / Walter C. Kaiser ; [ford. Darvas-Tanács Erik] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - 311 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-42-9 fűzött
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás
22.01
[AN 3737836]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2019.
Kálmány Lajos (1852-1919)
   Boldogasszony : ősvallásunk istenasszonya / Kálmány Lajostól. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 37 p. ; 26 cm
ISBN 978-615-5797-27-9 fűzött : 1900,- Ft
magyar ősvallás
299.4(=945.11)
[AN 3736967]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2019.
   Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században / [... szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]. - Pécs : Történészcéh Egyes. : META Egyes., 2018. - 376 p. : ill. ; 25 cm. - (Pécsi egyháztörténeti műhely, ISSN 2631-0341 ; 3.)
A Pécsett, 2017. szept. 28-29-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3262-7 kötött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - szerzetesség - papság - társadalomtörténet - 17. század
282(439)"16" *** 271(439)"16" *** 254(439)"16" *** 316.32(439)"16"
[AN 3737151]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2019.
Keller, Timothy (1950-)
The freedom of self-forgetfulness (magyar)
   Az önmagunkról való megfeledkezés szabadsága : út az igazi keresztény örömhöz / Timothy Keller ; [ford. Gulyás Melinda]. - Utánny. - Budapest : Harmat ; Kolozsvár : Koinónia, 2018, cop. 2014. - 57 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-286-4 fűzött : 990,- Ft : 14 RON
vallási erkölcs - vallásos irodalom
241 *** 244
[AN 3741285]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2019.
Kerrigan, Michael (1959-)
Dark history of the Bible (magyar)
   A Biblia megdöbbentő történetei : törvények, bűnök, háborúk / Michael Kerrigan ; [ford. Nagy Boldizsár]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 158, [2] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
ISBN 978-963-09-9294-7 kötött : 3990,- Ft
Fűzött : 1890,- Ft
bibliai történet
22.046
[AN 3737104]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2019.
Korzenszky Richárd (1941-)
   "...becsületesen felelni kell" : beszélgetések, interjúk Korzenszky Richárd bencés szerzetessel / sajtó alá rend. Présingné Baracskai Erika, Tátrai Zoltán ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - Tihany : Tihanyi Bencés Apátság, 2018. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: "Ha kérdeznek..." "...becsületesen felelni kell"
ISBN 978-963-9983-32-8 fűzött
Korzenszky Richárd (1941-)
Magyarország - bencések - katolikus pap - 20. század - 21. század - interjú
271.1(439)(092)Korzenszky_R.(047.53)
[AN 3737866]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2019.
Lambert, Willi (1944-)
Aus Liebe zur Wirklichkeit (magyar)
   A valóság szeretete : a Szent Ignác-i lelkiség alapszavai / Willi Lambert ; [ford. Horváth Ilona]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2018. - 215 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-442-011-8 fűzött : 2800,- Ft
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3741437]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2019.
Lozano, Neal (1949-)
Abba's heart (magyar)
   Az Atya szíve : hazatérésünk az Atya örömébe / Neal Lozano és Matthew Lozano ; [ford. Szelenge Judit]. - Budapest : Marana Tha, 2018. - 233, [1] p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 221.)
ISBN 978-615-5259-41-8 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3737758]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2019.
   A mi arcaink : 25 éves Böjte Csaba alapítványa / [szerk. Bartos Csilla, Meskó Zsolt]. - [Budapest] : Auditórium Hungaricum, 2018. - 155 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80629-1-6 fűzött
Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Déva - karitász - gyermekvédelem - alapítvány
266.3 *** 364.65-053.2/.6 *** 061.27(498.4-2Déva)
[AN 3737720]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2019.
Moczó Tibor (1958-)
   Hogyan szeressek? : Moczó Tibor igehirdetéseiből. - Miskolc : Moczó T., 2018. - 96, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-2571-1 fűzött
prédikáció
252
[AN 3736275]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2019.
Remaining in the truth of Christ (magyar)
   Megmaradni Krisztus igazságában : házasság és szentáldozás a katolikus egyházban / szerk. Robert Dodaro ... ; [ford. Sallai Gábor]. - Budapest : Kairosz, 2018. - 291, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-938-0 fűzött : 3800,- Ft
szentáldozás - házasság
265.3 *** 265.5
[AN 3736971]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2019.
La scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel (magyar)
   Az üdvösség értékes záloga : a kármelhegyi Boldogasszony Skapuláréja / írta a Clairval-i Szent József Bencés Apátság szerzetese ; [ford. Mézner Mariann]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018. - 63 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-54-1 fűzött : 850,- Ft
kegytárgy - mariológia
247.3 *** 232.931
[AN 3736735]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2019.
Szluha János (1723-1803)
   "A kegyes Isten kedvezéséből..." : Szluha János Nepomuk SJ brazíliai misszionárius levelei / [... átd., a latin szövegeket gond. és jegyzetekkel ell. Babarczi Dóra]. - Budapest : Jezsuita K. : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya Lvt., cop. 2018. - (Jezsuita könyvek. Rendtörténet, ISSN 2063-1499)
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-963-442-012-5 fűzött
Szluha János (1723-1803)
Magyarország - Brazília - misszionárius - misszió - jezsuiták - levelezés - 18. század - történelmi forrás
266.2(81)"175"(093) *** 271.5(439)(092)Szluha_J.(044)
[AN 3738149]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2019.
   "Tanítani és tanulni, megőrizni és megtenni" : a Mazsihisz tudományos pályázatának díjazott dolgozatai, 2015-2017 / [szerk. Peremiczky Szilvia]. - [Budapest] : Mazsihisz, 2018. - 238 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7010-75-0 fűzött
Magyarország - zsidóság - hebraisztika - pályázat
296 *** 316.347(=924)(439) *** 06.063(439)
[AN 3737784]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2019.
   "...úgy szerette Isten a világot" : keresztúti elmélkedés : [Szent Kereszt templom, Nagyatád] / [szerk. Horváth Éva]. - [Zalaegerszeg] : Horváth É., [2018]. - 35 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-00-3316-7 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3737920]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2019.
Zsóka János
   Mennyei apukánk hazavár minket! : a beteljesült vagy elutasított remény / Zsóka János. - Budapest : Marana Tha, 2018. - 96 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 222.)
ISBN 978-615-5259-42-5 fűzött : 1000,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3737761]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2019.
   Zsoltárokat imádkozni : módszertani gyűjtemény Franz Kett egységes-értelemorientált pedagógiája alapján / [... szerk. Sipos Edit]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk., 2018. - 63, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (Fügefa szakmódszertani füzetek, ISSN 2559-8287 ; 3.)
Bibliogr. - Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-615-5579-21-9 fűzött
vallásoktatás - imádkozás - tanári segédkönyv
268(072) *** 248.143
[AN 3736633]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1645 /2019.
Ariely, Dan (1967-)
Payoff (magyar)
   Motiváció [elektronikus dok.] : mi hajt, ösztönöz, lelkesít minket valójában? / Dan Ariely ; Matt R. Trower ill. ; ford. Morvay Krisztina. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-692-0
motiváció - elektronikus dokumentum
316.628
[AN 3741385]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2019.
Assmann, Jan (1938-)
Das kulturelle Gedächtnis (magyar)
   A kulturális emlékezet : írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban / Jan Assmann ; [ford. Hidas Zoltán]. - Budapest : Atlantisz ; München : C. H. Beck, cop. 2018. - 324 p. ; 20 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
Bibliogr.: p. 303-324.
ISBN 978-963-9777-30-9 fűzött : 3495,- Ft
történettudomány - művelődéstörténet - írásbeliség - ókor
316.7(3) *** 930.1 *** 930.85(3) *** 321.1 *** 003
[AN 3740807]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2019.
Berger Viktor (1981-)
   Térré szőtt társadalmiság : a tér kategóriája a szociológiaelméletekben / Berger Viktor. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2018. - 274 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-274.
ISBN 978-963-414-460-1 fűzött : 2990,- Ft
szociológiai elmélet - társadalom - társadalmi tér
316.2/.3 *** 316.7
[AN 3736773]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2019.
Cialdini, Robert B. (1945-)
Pre-suasion (magyar)
   Előhatás [elektronikus dok.] : a meggyőzés forradalma / Robert B. Cialdini ; ford. Pétersz Tamás. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152854. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-610-4
meggyőzés - elektronikus dokumentum
316.475
[AN 3741559]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2019.
Fekete Marianna
   Eidő avagy A szabadidő behálózása [elektronikus dok.] : generációs kultúrafogyasztás a digitális korban / Fekete Marianna. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152423. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-93-3
Magyarország - szabadidő-felhasználás - információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra - nemzedékek közti különbség - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.346.3 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 79.06 *** 379.8(439)"199/201"(083.41)
[AN 3737382]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2019.
Gelsei Bernadett (1973-)
   A hűtlen, a megcsalt és a szerető : a szerelmi háromszög pszichológiája / Gelsei Bernadett. - 2. kiad. - [Budapest] : Expert Books, 2018. - 290 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5758-30-0 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - hűtlenség
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3741447]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2019.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Bánlaki járásában / Gyémánt Richárd. - 2. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2018. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-615-5613-95-1 kötött
Bánlaki járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Bánlak)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Bánlak)"188/191"(083.41)
[AN 3741442]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2019.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Módosi járásában / Gyémánt Richárd. - 2. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2018. - [1], 72 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 978-615-5613-94-4 kötött
Módosi járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Módos)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Módos)"188/191"(083.41)
[AN 3741450]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2019.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Nagybecskereki járásában / Gyémánt Richárd. - 2. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2018. - [1], 124 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 119-123.
ISBN 978-615-5613-96-8 kötött
Nagybecskereki járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.992(439-37Nagybecskerek)"188/191"(083.41) *** 312.952(439-37Nagybecskerek)"188/191"(083.41)
[AN 3741440]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2019.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Perjámosi járásában / Gyémánt Richárd. - 2. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2018. - [1], 52 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-615-5613-97-5 kötött
Perjámosi járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Perjámos)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Perjámos)"188/191"(083.41)
[AN 3741446]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2019.
   A kettős beszéden innen és túl : művészet Magyarországon, 1956-1980 / szerk. Sasvári Edit, Hornyik Sándor, Turai Hedvig. - Budapest : Vince K., 2018. - 383 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-303-081-3 kötött : 12000,- Ft
Magyarország - kultúraszociológia - kulturális politika - művészettörténet - képzőművészet - Kádár-korszak
316.7(439)"195/198" *** 008:323(439)"195/198" *** 73/76(439)"195/198"
[AN 3737798]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2019.
Merkovity Norbert (1980-)
   A figyelemalapú politika a közösségi média korában : a politikai kommunikáció lehetséges értelmezése napjainkban / Merkovity Norbert. - Budapest : Médiatud. Int., 2018. - 151 p. : ill. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 32.)
Bibliogr.: p. 125-151.
ISBN 978-615-5302-23-7 fűzött
politikai kommunikáció - politikai propaganda - tömegkommunikáció - információs társadalom - 21. század
316.774(100)"201" *** 32.019.5 *** 323.23
[AN 3736691]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2019.
Mizsér Attila (1961-)
   Sportháromság : konfliktuskezelés az edző - szülő - versenyző kapcsolatrendszerben / Mizsér Attila. - [Budapest] : MediaBook, 2018. - 103, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [104].
ISBN 978-615-00-3409-6 fűzött : 3150,- Ft
konfliktuskezelés - kommunikáció - edző - sportoló - gyermek - szülő
316.48 *** 316.77 *** 796.071.4 *** 796-053.2 *** 316.37-055.52
[AN 3737708]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2019.
Quilliam, Susan
How to choose a partner (magyar)
   Hogyan válasszunk társat? [elektronikus dok.] / Susan Quilliam ; ford. Garamvölgyi Andrea. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: The school of life. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152808. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-702-6
társkeresés - párkapcsolat - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3741342]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2019.
Stipkovits Erika, L.
   Szeretettel sebezve [elektronikus dok.] : szülőkről felnőtt gyerekeknek / L. Stipkovits Erika ; ill. Pásti-Kovács Nóra. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-620-3
szülő-gyermek kapcsolat - mentálhigiénia - szülő - elektronikus dokumentum
316.356.2 *** 613.865-055.5 *** 37.018.1 *** 159.922-055.5
[AN 3741368]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1660 /2019.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Életválságok meséi : mesekalauz útkeresőknek / Boldizsár Ildikó. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2016. - 429 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3445-3 kötött : 3990,- Ft
meseterápia - világirodalom - népmese
398.21.001 *** 398.21(100) *** 615.851.82
[AN 3741567]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2019.
   A csillagszemű juhász : tréfás magyar népmesék / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2018. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9619-74-6 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3740713]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2019.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : ölbéli játékok, mondókák, dalok / Gróh Ilona ; [ill. Maros Krisztina ...]. - 8. kiad. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2018, cop. 2012. - 89, [6] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-963-437-056-7 kötött : 3999,- Ft
mondóka - gyermekdal - auditív dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3740705]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2019.
McComb, David (1972-)
100 years of tattoos (magyar)
   A tetoválás 100 éve / David McComb ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2018. - 279, [8] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-244-944-9 kötött : 7999,- Ft
tetoválás - történeti feldolgozás
391.91(100)(091)
[AN 3738159]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2019.
Moslin, Helen
Fashion studio (magyar)
   Divat kézikönyv : 50 divatos darab, készítsd el magadnak! / [szerző ... Helen Moslin] ; [ill. Jessica Secheret, Katy Jackson] ; [ford. Vida Ágnes]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
Babaházzá alakítható dobozban összerakható elemekkel
ISBN 978-963-294-506-4 fűzött : 5490,- Ft
divat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
391(02.0.53.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3736242]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1665 /2019.
Drábik János (1938-)
   Százéves Trianon [elektronikus dok.] : döntsük meg? : törődjünk bele? : kik Trianon igazi felelősei? / Drábik János. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152925. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-523-8
világpolitika - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
327(100)"19/20" *** 943.9"19/201" *** 341.382"1920"
[AN 3742143]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2019.
Fischer, Paul
A Kim Jong-il production (magyar)
   Kim Dzsongil bemutatja [elektronikus dok.] : Észak-Korea és a világ legvakmerőbb emberrablásának hihetetlen és igaz története / Paul Fischer ; ford. Izing Róbert. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152807. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-638-8
Sin Sang-ok (1926-2006)
Ch'oe Ŭn-hŭi (1930-)
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - Koreai Köztársaság - filmrendező - állami terror - 20. század - emberrablás - színész - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
323.282(519.3)"197/198" *** 343.712.31(519.3)"197" *** 791.43.071.2(519.3)(092)Ch'oe_Ŭ. *** 791.43.071.1(519.5)(092)Sin_S.
[AN 3741335]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2019.
Frenyó Zoltán (1955-)
   Prohászka Ottokár és a keresztény nemzeti újjászületés : összegyűjtött írások / Frenyó Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2018. - 248 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 265-268.
ISBN 978-963-662-970-0 fűzött : 3400,- Ft
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - állam és egyház viszonya - egyházpolitika - püspök - katolikus egyház - 20. század - 19. század
322(439)"190/192" *** 282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 3736909]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2019.
   Glasshouse, 1944 : memorial room / [concept György Vámos] ; [publ. by the] Carl Lutz Foundation. - Budapest : Carl Lutz Found., [2018]. - 66 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
Lutz, Carl (1895-1975)
Budapest. 5. kerület - Svájc - Magyarország - zsidóság mentése - diplomata - emlékszoba - második világháború - történelmi forrás
323.13(=924)(439-2Bp.)"1944/1945"(093) *** 323.13(=924)(439)(092)Lutz,_C. *** 069(439-2Bp.)
[AN 3737748]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2019.
Hamerli Petra (1989-)
   Magyar - olasz diplomáciai kapcsolatok és regionális hatásaik, 1927-1934 / Hamerli Petra. - Budapest : Fakultás K., 2018. - 258 p. : ill. ; 23 cm. - (Dh könyvek, ISSN 2560-1555)
Bibliogr.: p. 230-246. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-615-5848-06-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Olaszország - diplomáciatörténet - két világháború közötti időszak
327(45)"192/193" *** 327(439)"192/193"
[AN 3737079]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2019.
   Modernizáció és nemzetállam-építés : haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon / szerk. Csibi Norbert és Schwarczwölder Ádám. - Pécs : Kronosz, 2018. - 394 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-467-031-5 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - nemzetállam - nacionalizmus - liberalizmus - nemzetiség - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
323(439)"1867/1918 *** 943.9"1867/1918" *** 329.17(439)"1867/1918" *** 329.12(439)"1867/1918" *** 316.347(=00)(439)"1867/1918"
[AN 3737158]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2019.
Nemere István (1944-)
   Moszkvai merényletek [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 2.3 MB) (epub : 2 MB) (mobi : 5.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152693. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-338-2 (epub)
ISBN 978-963-453-339-9 (mobi)
 (hibás ISBN 978-963-453-332-0) (pdf)
Szovjetunió - politikai merénylet - kommunizmus - 20. század - elektronikus dokumentum
323.285(47)"19"
[AN 3740357]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2019.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
Nationalism (magyar)
   Nacionalizmus [elektronikus dok.] / Rabindranath Tagore ; ford. Barta Sándor. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152618. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-480-1 (epub)
ISBN 978-963-474-481-8 (mobi)
nacionalizmus - elektronikus dokumentum
329.17(100)
[AN 3739873]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2019.
Tóth György
   "Soha, sehol, senkinek" : Kiskundorozsma és környéke internáltjairól / Tóth György. - Kiskundorozsma : Petőfi S. Művel. Ház, 2018. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 21.)
ISBN 978-963-89241-9-3 fűzött
Kiskundorozsma - állami terror - internálás - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439-2Kiskundorozsma)"1945/195"(0:82-94)
[AN 3736578]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1674 /2019.
   Album on the fifth anniversary of Confucius Institute University of Miskolc, 2013-2018 / Jie Liu, Dániel Kuttor ed. - Miskolc : Univ. of Miskolc Confucius Inst., 2018. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Miskolci Egyetem. Konfuciusz Intézet
Miskolc - kínai nyelv - kulturális intézmény - sinológia
930.85(510) *** 809.51 *** 061.6(439-2Miskolc)
[AN 3736813]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2019.
   Ami látható és ami láthatatlan : Erzsébetváros zsidó öröksége / [szerk. Török Gyöngyvér ; [fotó Fejér Martin, Jávor István, Lábass Endre] ; [... kiad. az Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Erzsébetvárosi Összevont Művel. Közp., 2018. - 229, [2] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-3078-4 kötött
Budapest. 7. kerület - művelődéstörténet - zsidóság - helyismeret - építészet - album
930.85(=924)(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.VII.(084.1) *** 72(439-2Bp.VII.)
[AN 3740890]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2019.
Beard, Mary (1955-)
SPQR (magyar)
   S.P.Q.R : az ókori Róma története / Mary Beard ; [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Kossuth, 2018. - 479 p. [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 441-447.
ISBN 978-963-09-9317-3 kötött : 5990,- Ft
Római Birodalom - történelem - művelődéstörténet
937 *** 930.85(37)
[AN 3737586]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2019.
   Castrum Dombo, 2014-2018 : a dombói vár régészeti kutatásának első öt éve / szerk. Berta Adrián ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. - Budapest : MTA BTK Régészeti Int., 2018. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2018. szept. 25-én rendezett konferencia előadáskivonatai
ISBN 978-615-5254-10-9 fűzött
Dombóvár - régészeti feltárás - vár - konferencia-kiadvány
904(439-2Dombóvár) *** 728.81(439-2Dombóvár) *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3736574]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2019.
Cavallo, Francesca (1983-)
Good night stories for rebel girls 2 (magyar)
   Esti mesék lázadó lányoknak 2 / Francesca Cavallo és Elena Favilli ; [ford. Nagy Andrea]. - [Budapest] : Móra, 2018. - XII, 212 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-486-119-5 kötött : 3999,- Ft
híres ember - nő - művelődéstörténet - gyermekkönyv
929-055.2(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3737430]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2019.
Csapody Miklós (1955-)
   Az "irányított nyilvánosság" és a "szerkezet megváltoztatása" Magyarországon : hat kultúrpolitika-történeti esettanulmány az 1970-80-as évek irodalmi közéletéből / Csapody Miklós. - Budapest : Médiatud. Int., 2018. - 165 p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 33.)
Bibliogr.: p. 159-165.
ISBN 978-615-5302-29-9 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - kulturális politika - 1970-es évek - 1980-as évek - Kádár-korszak
930.85(439)"197/198" *** 316.7(439)"197/198" *** 008:323(439)"197/198"
[AN 3736696]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2019.
   Csillagok, csillagképek : tudomány Mátyás király udvarában : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ kiállítása, 2018. november 8-tól 2019. február 28-ig. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp., cop. 2018. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7451-40-9 fűzött
Regiomontanus, Johannes (1436-1476)
Magyarország - Németország - Európa - tudománytörténet - művelődéstörténet - könyvtörténet - csillagász - csillagászat - reneszánsz - 15. század
930.85(439)"14" *** 52(430)(092)Regiomiontanus,_J. *** 09(439)"14/15" *** 52(4)"14/15"
[AN 3737303]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2019.
   A Föld : kalandozás a világ körül / [szerk. ... Dönsz Judit]. - Debrecen : Graph-Art, 2018, cop. 2017. - 223 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-487-063-0 kötött
művelődéstörténet - ifjúsági könyv
930.85(02.053.2)
[AN 3736679]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2019.
Hahner Péter (1954-)
   Hatalmasok gyermekkora [elektronikus dok.] : 23 történelmi személyiség ifjúsága / Hahner Péter. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - [Budapest] : Animus, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152774. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-324-607-8
világtörténelem - uralkodó - történelmi személy - politikus - gyermekkor - életrajz - elektronikus dokumentum
930.9(092)
[AN 3741179]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2019.
Jerney János (1800-1855)
   Világosítás, Ásiában a' Kaukaszus hegyén lakozó avarok' és kunságiak' nyelvének magyartalansága eránt, a' kaukaszusi népnek' rövid által-nézésével / írta Jerney János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 30 p. ; 19 cm
Borítócím: Avarok és kunságiak. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szegeden : Grünn Orbán' Örököseinél, 1829
ISBN 978-615-5797-28-6 fűzött : 1500,- Ft
kaukázusi népek - magyarságkutatás - hasonmás kiadás
930.8(=946) *** 930.8(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3736969]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2019.
Jójárt György (1941-)
   1956 : a forradalom Cegléden / Jójárt György. - Cegléd : Magánkiad., 2018. - 252 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-615-00-2996-2 kötött
Cegléd - 1956-os forradalom - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Cegléd"1956"(093)
[AN 3736834]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2019.
Kellerhoff, Sven Felix (1971-)
Mein Kampf (magyar)
   Mein Kampf : egy német könyv karrierje / Sven Felix Kellerhoff ; [ford. Rapajka Gabriella]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 294, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 283-[295].
ISBN 978-963-267-378-3 kötött : 3490,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945). Mein Kampf
Németország - politikus - eszmetörténet - fasizmus - társadalmi hatás - 20. század
943.0(092)Hitler,_A. *** 329.18(430) *** 316.4.063
[AN 3738168]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2019.
Király Sándor (1925-)
   Emlékeim a múltból / Király Sándor. - Dombóvár : Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyes., 2018. - 223 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Helytörténeti sorozat, ISSN 1218-196X)
ISBN 978-963-89773-1-1 fűzött
Dombóvár - helytörténet - memoár
943.9-2Dombóvár(0:82-94)
[AN 3736359]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2019.
Kubínyi Tamás
   Időkereszt : az esztergályi Magyar család és a történelem / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agora, cop. 2018. - 200 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80602-4-0 fűzött
Magyar család
Magyarország - családtörténet - magyar történelem - századforduló - első világháború
929.52(439)Magyar *** 943.9"190/191"
[AN 3737820]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2019.
   Ófehértó évszázadai / [szerk. Sallai József] ; [kiad. Ófehértó Község Önkormányzata]. - Ófehértó : Önkormányzat, 2018. - 324 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3225-2 kötött
Ófehértó - helytörténet
943.9-2Ófehértó
[AN 3738035]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2019.
Paikert Alajos (1866-1948)
   A turáni eszme : turáni múlt, turáni jövő / Paikert Alajos. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 78 p. ; 21 cm
Fűzött : 1900,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5797-05-7)
őstörténet - urál-altaji népek - magyar őstörténet
930.8(=941/=945) *** 930.8(=945.11)
[AN 3737003]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2019.
Romsics Ignác (1951-)
   A nagy háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak : válogatott tanulmányok / Romsics Ignác. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-896-4 kötött : 4499,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - magyar történelem - első világháború - 1918-as polgári demokratikus forradalom - Tanácsköztársaság
943.9"191" *** 943.6/.9"1918"
[AN 3737634]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2019.
Senker, Cath (1964-)
Ancient Greece in 30 seconds (magyar)
   Az ókori görögök 30 másodpercben / Cath Senker ; [ill. Essi Kimpimäki] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-495-1 fűzött : 2750,- Ft
ókori Görögország - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(38)(02.053.2)
[AN 3736195]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2019.
   Similar but not the same: regional differences of Early Iron Age landscape in the Eastern Hallstatt area : conference on researching, exploring, preserving and presenting monumental archeological landscapes : from research to presentation Archeological Camp Hungary, 2018 : 5 October 2018, Sopron : abstracts / [publ. by the Arcaeolingua Alapítvány]. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2018. - 41 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5766-16-9 fűzött
Európa - Kárpát-medence - régészet - vaskorszak - hallstatti kultúra - konferencia-kiadvány
904(4-191)"638" *** 904(4)"638" *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3737150]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2019.
Száraz György (1978-)
   Istenek beavatásai : az egyiptomi misztériumiskolák / Száraz György. - [Fót] : Nolem Isie Kft., 2018. - 468 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 457-461.
ISBN 978-615-00-3231-3 kötött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - ezoterika
930.85(32) *** 133.25
[AN 3736936]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2019.
   Sztálin árnyékában : a szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába, 1944-1948 / szerk. Mitrovits Miklós. - Budapest : Országház Kvk., 2018. - 297 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2017. nov. 24-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5674-58-7 kötött
Szovjetunió - Kelet-Európa - Közép-Európa - történelem - szocialista rendszer - sztálinizmus - második világháború - 1945 utáni időszak
947-62"194" *** 329.15(4-11)"1944/1948" *** 321.74(4-11)"1944/1948" *** 940-11"194"
[AN 3737213]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1695 /2019.
Dámosy Géza (1936-)
   Budapest az én szemszögemből / [Dámosy Géza]. - Budapest : Dámosy G., 2018. - 132 p. : ill. ; 25 cm
borító- és gerinccím: Budapesti anziksz
ISBN 978-615-00-2866-8 fűzött
Budapest - helyismeret - útirajz
908.439-2Bp.(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3737769]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2019.
Domaniczky Endre (1979-)
   Ausztrália magyar szemmel : a fegyencteleptől a jogállamig / Domaniczky Endre ; [a térképeket kész. Gulyás Zoltán] ; [az illusztrációkat kész. Sándorné Szeidl Zsuzsanna]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Fakultás, 2018. - 556, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 532-535. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-615-5848-09-4 kötött
Ausztrália - helyismeret
908.94
[AN 3741561]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2019.
Kocsis András Sándor (1954-)
   Irán ezeregy arca / [Kocsis András Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, 2018. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-9341-8 kötött : 5990,- Ft
Irán - helyismeret - fényképalbum
908.55(084.12)
[AN 3737663]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2019.
Péterfy Gergely (1966-)
   A panda ölelése [elektronikus dok.] : kínai útinapló / Péterfy Gergely, Péterfy-Novák Éva. - Szöveg (epub : 932 KB). - Budapest : Kalligram, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152882. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-072-7
Kína - magyar irodalom - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
908.510(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3741716]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2019.
Reischek, Andreas (1845-1902)
Sterbende Welt (magyar)
   A maórik földjén [elektronikus dok.] / Andreas Reischek ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152187. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-416-0 (epub)
ISBN 978-963-474-417-7 (mobi)
Új-Zéland - felfedező utazás - helyismeret - osztrák irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
910.4(931)(0:82-992) *** 908.931(0:82-992) *** 830-992(436)=945.11
[AN 3733341]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2019.
Sediánszky Nóra (1970-)
   A fény felé : kalandozások Normandiában és Bretagne-ban / Sediánszky Nóra. - [Budapest] : Saxum, 2018. - 284, [1] p., [24] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-248-272-9 fűzött : 2980,- Ft
Normandia - Bretagne - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.442.15(0:82-992) *** 894.511-992 *** 908.441.141.5(0:82-992)
[AN 3736503]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2019.
   Százszorszép Magyarország : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., 2018. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-51-2 kötött
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 3737380]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2019.
Tóth Tibor
   A Fényszaruiak Baráti Egyesületének története : negyedszázad a városért, Jászfényszaruért, 1993-2018 / [írta és szerk. Tóth Tibor]. - Jászfényszaru : Fényszaruiak Baráti Egyes., 2018. - 131, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80885-1-0 fűzött
Fényszaruiak Baráti Egyesülete
Jászfényszaru - helyismeret - egyesület
908.439-2Jászfényszaru *** 061.2(439-2Jászfényszaru)
[AN 3737160]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2019.
   Új bányász emlékjelek Pécsett és környékén, 2010-2018 : a Bányász útikalauz Pécs és környéke (2010) második kötete / [szerk. Szirtes Béla] ; [közread. a] Pécsi Bányászattörténeti Alapítvány. - Pécs : Pécsi Bányászattört. Alapítvány, 2018. - 53, [1] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Pécs - Mecsek - bányászat - ipartörténet - helyismeret - útmutató
908.439-2Pécs *** 622(439)(234.373.6)(036)
[AN 3736894]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2019.
Zima Szabolcs (1975-)
   Rejtélyes világ / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 112 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-487-011-1 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 3737125]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1705 /2019.
Burián László (1954-)
   Nemzetközi magánjog / Burián László, Raffai Katalin, Szabó Sarolta. - 2. kiad. - Budapest : Pázmány Press, 2018. - 488 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-347-5 fűzött
nemzetközi jog - polgári jog - egyetemi tankönyv
341.92/.94(075.8)
[AN 3741039]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2019.
Deli Gergely (1980-)
   Az eleven jog fájáról : elmélet és történet a természetjog védelmében / Deli Gergely. - Budapest ; [Székesfehérvár] : Medium, 2018. - 366 p. ; 22 cm. - (Értekezések a jogtudomány köréből, ISSN 2062-9222)
Bibliogr.: p. 325-348.
ISBN 978-615-00-2013-6 kötött
jogtudomány
34
[AN 3737852]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2019.
Gyengéné Nagy Márta
   A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban / Nagy Márta. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 220 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 209-220.
ISBN 978-963-414-375-8 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - Európai Unió - családjog - emberi jog - gyermek - igazságszolgáltatás
347.63(439) *** 342.7-053.2(439) *** 347.9(439) *** 347.63(4-62) *** 342.7-053.2(4-62) *** 347.9(4-62)
[AN 3736995]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2019.
Hercsel Adél (1989-)
   Láthatatlan pokol : túléléstörténetek a családon belüli erőszak hőseiről / Hercsel Adél. - Budapest : Partvonal, 2018. - 190, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5783-36-4 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - családon belüli erőszak - memoár - interjú
343.54(439)(0:82-94) *** 343.54(439)(047.53)
[AN 3736907]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2019.
Hohmann Balázs
   A hatósági eljárás társadalmi ellenőrzésének lehetőségei / szerző Hohmann Balázs ; [közread. a] Tudatosan a Környezetünkért Egyesület. - Pécs : Tudatosan a Környezetünkért Egyes., 2018. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80220-5-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - közigazgatási eljárás - társadalmi részvétel - mediáció
342.924(439) *** 342.924(100) *** 352.077(439) *** 352.077(4-62) *** 323.21 *** 347.925
[AN 3736362]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2019.
Józsa Zoltán (1950-)
   Közigazgatás a 21. század elején : célok, eszközök, módszerek : összehasonlító nemzetközi tanulmányok / Józsa Zoltán. - Szeged : JATEPress, 2018. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-380-2 fűzött
közigazgatás
35(100)
[AN 3738028]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2019.
   Media constrained by context : international assistance and the transition to democratic media in the Western Balkans / ed. by Kristina Irion and Tarik Jusić. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2018. - 346 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-333.
ISBN 978-963-386-259-9 kötött
Balkán - médiatörténet - médiapolitika - sajtószabadság - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
342.727(497)"199/201" *** 34:791.9.096/.097(497)"199/201" *** 316.774(497)"199/201"
[AN 3737110]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2019.
Rangel, Sammy (1969-)
Fourbears (magyar)
   Élet a gyűlölet után [elektronikus dok.] : egy latino bandavezér útja a megbocsátásig / Sammy Rangel ; ford. Pétersz Tamás. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152820. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-520-6
Egyesült Államok - bűnöző - szervezett bűnözés - 20. század - 21. század - mentálhigiénia - memoár - elektronikus dokumentum
343.974(73)"199/200"(0:82-94) *** 343.919(73)(092)Rangel_S.(0:82-94) *** 613.865
[AN 3741401]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2019.
Schlett István (1939-)
   A politikai gondolkodás története Magyarországon / Schlett István. - Budapest : Századvég, 2018-. - 25 cm
Magyarország - politikatörténet - politológia - államjog
342(439)(091) *** 32.001(439)(091)
[AN 3740721]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018. - 654 p.
Bibliogr.: p. 641-645.
ISBN 978-963-7340-87-1 kötött : 6390,- Ft
[AN 3740723] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2018. - 831 p.
Bibliogr.: p. 819-823.
ISBN 978-963-7340-88-8 kötött : 6390,- Ft
[AN 3740725] MARC

ANSEL
UTF-81714 /2019.
   A Szolnoki Törvényszék története a sajtó tükrében 1945-ig. - Szolnok : Szolnoki Törvényszék, 2018. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 978-615-00-1479-1 kötött
Szolnoki Törvényszék
Szolnok - bíróság - 19. század - 20. század - cikkgyűjtemény
347.992(439-2Szolnok)(0:82-92) *** 347.97/.99(439-2Szolnok)"1867/1945"
[AN 3736295]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2019.
   Tanulmánykötet az 1959-es Polgári törvénykönyv előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről / szerk. Sárközy Tamás. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-48-3 fűzött
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - jogszabály-előkészítés - 20. század - törvény
347(439)"195" *** 340.134(439)"195" *** 342.537(439)"195"
[AN 3736737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 309 p.
ISBN 978-615-5710-49-0
[AN 3736746] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 300 p.
ISBN 978-615-5710-50-6
[AN 3736755] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1716 /2019.
Beevor, Antony (1946-)
Arnhem (magyar)
   Arnhem [elektronikus dok.] : a hidakért vívott csata, 1944 / Antony Beevor ; ford. Novák Gábor. - Szöveg (epub : 12.2 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152792. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-505-4
Németország - Arnhem - hadtörténet - második világháború - csata - elektronikus dokumentum
355.48(430)"1944" *** 355.483(492-2Arnhem)"1944" *** 949.2-2Arnhem"1944"
[AN 3741275]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2019.
Kershaw, Robert J. (1950-)
A street in Arnhem (magyar)
   Egy utca Arnhemben : a megszállás és a felszabadulás drámája, 1940-1945 / Robert Kershaw ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Jaffa, 2018. - 403, [21] p. : ill. ; 21 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 383-387.
ISBN 978-963-475-119-9 kötött : 3990,- Ft
Németország - Arnhem - hadtörténet - csata - második világháború
355.483(492-2Arnhem)"1944" *** 949.2-2Arnhem"1940/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 3737210]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2019.
Lübbecke, Wilhelm (1920-)
At Leningrad's gates (magyar)
   Leningrád kapujában : az Észak hadseregcsoport katonájának története / Wilhelm Lübbecke ; szerk. David Hurt ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2018. - 252 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 978-963-7054-83-9 kötött
Lübbecke, Wilhelm (1920-)
Németország - hadtörténet - katonatiszt - második világháború - memoár
355.48(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 943.0"1939/1945"(0:82-94) *** 355(430)(092)Lübbecke,_W.(0:82-94)
[AN 3737399]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2019.
   A Magyar Honvédség 170 éve = 170 years of the Hungarian Defence Forces / [szerk. Holló József Ferenc, Isaszegi János és Négyesi Lajos]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 357 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 351-357.
ISBN 978-963-327-758-4 kötött
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédség - történeti feldolgozás
355(439)(091)
[AN 3736843]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2019.
   A magyar huszárság története : a huszárság keletkezése, fejlődése, szervezete, hadjáratai, a jelenleg fennálló, valamint az idők folyamán feloszlatott huszárcsapatok történetének leírása / összeáll. Berkó István ; Nemes Mihály ... rajz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-30-9 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - hadtörténet - huszár
355.48(439)".../18" *** 357.133(439)(091)
[AN 3737001]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2019.
   A várnegyed ostroma : Buda, 1944-45 / [szerk.] Mihályi Balázs, Tóth Gábor, Tulok Péter ; [közread. a] Budavári Önkormányzat ... - Budapest : Budavári Önkormányzat : Litea Könyvesbolt, 2018. - 507 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-1075-5 kötött
Budapest. Vár - helytörténet - hadtörténet - második világháború - ostrom - történelmi forrás
355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(093) *** 943.9-2Bp."1944/1945"(093)
[AN 3732211]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1722 /2019.
Gordon, Thomas (1918-2002)
Leader effectiveness training : L.E.T. (magyar)
   Vezetők könyve : a fejlett világ sikeres vezetési gyakorlata : V.E.T. : [vezetői eredményesség tréning] / Thomas Gordon ; [ford. Sziklai Hella]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2018. - 285 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "Vezetői eredményesség tréning" címmel is. - Bibliogr.: p. 281-285.
ISBN 978-963-9766-12-9 fűzött : 4500,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 3741263]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2019.
Mayer-Schönberger, Viktor
Big data (magyar)
   Big data [elektronikus dok.] : forradalmi módszer, amely megváltoztatja munkánkat, gondolkodásunkat és egész életünket / Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier ; ford. Dankó Zsolt. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152801. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-703-3
adatbiztonság - internet - információs társadalom - elektronikus dokumentum
659.2.012.8 *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3741313]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2019.
Sinek, Simon (1973-)
Leaders eat last (magyar)
   A jó vezetők esznek utolsónak [elektronikus dok.] : hogyan építsünk összetartó, lelkes és sikeres csapatot? / Simon Sinek ; ford. Gaál Katalin. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152869. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-605-0
vezetéstudomány - szervezeti kultúra - munkalélektan - elektronikus dokumentum
65.012.4 *** 65.013
[AN 3741676]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1725 /2019.
Akerlof, George A. (1940-)
Phishing for phools (magyar)
   Balekhalászat [elektronikus dok.] : a manipuláció és az átverés közgazdaságtana / George A. Akerlof, Robert J. Shiller ; ford. Garai Attila. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152787. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-667-8
pénzpiac - gazdasági folyamat - gazdasági erkölcs - fogyasztói magatartás - 21. század - elektronikus dokumentum
336.7 *** 338(100)"201" *** 330.16 *** 366.1
[AN 3741232]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2019.
Belfort, Jordan (1962-)
Way of the wolf (magyar)
   A Wall Street farkasának értékesítési módszere : meggyőzés és befolyásolás mesterfokon / Jordan Belfort ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 280 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-304-710-1 kötött : 4200,- Ft
eladás - üzleti élet - kommunikáció
658.85 *** 65.013 *** 316.77
[AN 3738096]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2019.
Bőhm Kornél
   "Sem megerősíteni, sem cáfolni..." [elektronikus dok.] : lépjünk túl a közhelyeken hatékony kríziskommunikációval! / Bőhm Kornél ; ill. Ghyczy Diána. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152815. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-655-5
válságmenedzselés - konfliktuskezelés - kommunikáció - elektronikus dokumentum
658.1.016.7 *** 658.1.011.1 *** 316.48 *** 316.77
[AN 3741374]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2019.
Csécs Milán
   Osztrákiába : ausztriai szezonmunkában rejlő lehetőségek : az "Így is lehet Osztrákiában" felturbózott változata / Csécs Milán. - [Esztergályhorváti] : [Csécs M.], cop. 2018. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3619-9 fűzött
Ausztria - külföldi munkavállalás
331.556.46(436)
[AN 3737971]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2019.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2017. november 16. : Gazdaságtudományi Kar szekciókiadványa. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, 2018. - [2], 77 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-165-0 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3736822]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2019.
Harford, Tim (1973-)
The undercover economist strikes back (magyar)
   Az oknyomozó közgazdász [elektronikus dok.] : hogyan virágoztathatjuk fel vagy tehetjük tönkre egy ország gazdaságát? / Tim Harford ; ford. Bojtár Péter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152857. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-679-1
gazdaságtan - világgazdaság - gazdasági folyamat - elektronikus dokumentum
33 *** 339.9
[AN 3741574]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2019.
Kegan, Robert (1946-)
Immunity to change (magyar)
   Immunis a változásra [elektronikus dok.] : hogyan ismerjük fel és győzzük le önmagunk és csapatunk ellenállását? / Robert Kegan, Lisa Laskow Lahey ; ford. Garamvölgyi Andrea. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152810. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-664-7
változásmenedzsment - szervezetfejlesztés - vezetés - elektronikus dokumentum
658.1.016.7 *** 65.014 *** 65.012.613 *** 65.012.4
[AN 3741349]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2019.
Kelemen Ágnes
   Sokszínű, befogadó munkahelyek romáknak és másoknak / szerzők Kelemen Ágnes, Árendás Zsuzsanna, Messing Vera ; ... kiad. Autonómia Alapítvány. - Budapest : Autonómia Alapítvány, [2018]. - 105 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80015-1-9 fűzött
Magyarország - foglalkoztatás - esélyegyenlőség - cigányság - 21. század
331.5(439)"201" *** 316.347(=914.99)(439)"201" *** 342.722(439)"201"
[AN 3736722]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2019.
Kim, W. Chan (1951-)
Blue ocean shift (magyar)
   Kék óceán váltás : hatékony és magabiztos növekedés verseny nélkül / W. Chan Kim, Renée Mauborgne ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-321.
ISBN 978-963-304-711-8 kötött : 4500,- Ft
stratégiai menedzsment - szemlélet
658.1.011.1
[AN 3738118]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2019.
Körösztös György
   A globalizáció hiénái / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 25.)
ISBN 978-615-5647-62-8 fűzött : 1399,- Ft
globalizáció - nemzetközi pénzügy
339.7 *** 339.9
[AN 3736512]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2019.
Make your mark (magyar)
   Alkossunk maradandót! [elektronikus dok.] : az értékteremtő vállalkozás felépítése / szerk. Jocelyn K. Glei ; előszó Scott Belsky ; ford. Dankó Zsolt. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152865. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-717-0
vállalkozásfejlesztés - vezetés - vállalkozásmenedzsment - innováció - vezető alkalmazott - siker - elektronikus dokumentum
658.1(100)(092) *** 330.341.1 *** 65.012.4
[AN 3741662]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2019.
Suta Sándor
   Munkaügyi kézikönyv : a mindennapi munkavégzéshez / Suta Sándor. - Tatabánya : S-Job's HR Tanácsadó Bt., 2018. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3428-7 fűzött
Magyarország - munkaügy - útmutató
331(439)(036)
[AN 3736771]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2019.
Szakolczai György (1928-)
   John Maynard Keynes, a nemzetközi gazdaság keynesi rendje és a Nemzetközi Valutaalap / Szakolczai György ; [közread. a] Közgazdasági Szemle Alapítvány. - [Budapest] : Közgazd. Szemle Alapítvány, cop. 2018. - 418, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 411-418.
ISBN 978-963-89769-3-2 kötött : 4900,- Ft
Keynes, John Maynard (1883-1946)
International Monetary Fund
Washington - Nagy-Britannia - világgazdaság - bank - nemzetközi szervezet - két világháború közötti időszak - második világháború - közgazdász - 19. század - 20. század
339.9"192/194" *** 339.732.4(73-2Washington) *** 330(410)(092)Keynes,_J._M.
[AN 3737709]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2019.
Török Róbert
   A pragmatikus ember : Dr. Varga István, 1897-1962 / [... írta Török Róbert] ; [kiad. ... "Valutacsoda" Alapítvány]. - [Budapest] : "Valutacsoda" Alapítvány, 2018. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
Kötött : 4900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-12-9352-4)
Varga István (1897-1962)
Magyarország - közgazdász - 20. század
330(439)(092)Varga_I.
[AN 3736917]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2019.
Yergin, Daniel (1947-)
The prize (magyar)
   A zsákmány : hajsza olajért, pénzért és hatalomért / Daniel Yergin ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2018. - 1117, [1] p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Ford. Ónodi-Szabó Lenke. - Bibliogr.: p. 1021-1062.
ISBN 978-615-5559-37-2 kötött : 7900,- Ft
energetika - világgazdaság - világpolitika - 19. század - 20. század - ezredforduló
339.9(100)"18/20" *** 665.6/.7(100)"18/20" *** 327(100)"18/20"
[AN 3737646]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1740 /2019.
Rodé Magda
   Virtuális rabszolgaság : a látszat rabszolgái : kalandozás a digitális világban : az internet előnyei és hátrányai / összeáll. és szerk. Rodé Magdolna. - Budapest : Kolor Optika Bt., 2018. - 344 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 336.
ISBN 978-615-00-0727-4 fűzött : 3675,- Ft
digitális technika - technikai kultúra - internet - infokommunikáció - függőség
364.272 *** 316.774 *** 681.324Internet *** 681.32 *** 613.8
[AN 3736898]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2019.
   Többes jogviszony a gyakorlatban. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 50 p. ; 27 cm + mell. - (Hvg kiadványok, ISSN 2062-4085)
Fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - munkajog - munkaviszony - vállalkozás - útmutató
369(439)(036) *** 349.2(439)(036) *** 331.106(439) *** 658.1(439)(036)
[AN 3737789]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1742 /2019.
   150 éves a debreceni felsőfokú agrárképzés, 1868-2018 / [szerk. Kovács Istvánné ..., Mocsáriné Fricz Julianna ...] ; [közread. a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar]. - Debrecen : DE Mezőgazd., Élelmiszertud. és Környezetgazdálkodási Kar, 2018. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-490-022-1 kötött
Debreceni Egyetem. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Debrecen - oktatástörténet - mezőgazdaság - felsőoktatás
378.663(439-2Debrecen)(091)
[AN 3736829]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2019.
   A digitális alapú alprogram koncepciója [elektronikus dok.] : Tanulni élmény! Komplex Alapprogram / szerzők Czirfusz Dóra et al. ; szerk. Komló Csaba, Racskó Réka. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152676. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-014-0
iskolai nevelés - infokommunikáció - technikai kultúra - módszertan - elektronikus dokumentum
371.3 *** 681.3 *** 681.3.004.14
[AN 3740259]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2019.
   Fejlődés és fejlesztés a művészetekkel : a Blum program játéktára / [szerk. Bitter Noémi] ; [kiad. a Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány]. - Budapest : GE Alapítvány, 2018. - 71 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-3335-8 fűzött
művészetpedagógia - óvodapedagógia - képességfejlesztés - fejlesztő játék
37.036 *** 372.3 *** 37.025 *** 371.382
[AN 3737796]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2019.
   A gyógypedagógia kincsestára [elektronikus dok.] : VII. "Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira" : regionális szakmai konferencia : Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet, 2018. november 12., Szeged : program és absztrakt kötet / szerk. Tóthné Aszalai Anett. - Szöveg (pdf : 796 KB). - [Szeged] : SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Int., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152868. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-5455-99-5)
gyógypedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
376.2/.4 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3741675]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2019.
Heitner, Devorah
Screenwise (magyar)
   Képernyőtudatos család [elektronikus dok.] : hogyan neveljünk digitális bennszülötteinkből digitális írástudókat? / Devorah Heitner ; ford. Weisz Böbe. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152830. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-653-1
családi nevelés - digitális technika - gyermeklélektan - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 681.3.004.14 *** 159.922.7
[AN 3741409]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2019.
Korczak, Janusz (1878-1942)
Jak kochać dziecko (magyar)
   Az élet iskolája / Janusz Korczak ; [ford. Koncz Éva] ; [ill. Gerlóczy Sári]. - [Budapest] : Flaccus, 2018. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5278-47-1 fűzött : 2200,- Ft
pedagógiai lélektan - iskolai nevelés - gyermeklélektan
37.015.3 *** 37.018.2 *** 159.922.7
[AN 3737253]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2019.
   A logikaalapú alprogram koncepciója [elektronikus dok.] : Tanulni élmény! Komplex Alapprogram / szerzők Arató Ferenc [et al.] ; szerk. Oláhné Téglási Ilona. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152659. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-018-8
iskolai nevelés - gondolkodásfejlesztés - módszertan - elektronikus dokumentum
371.3 *** 159.955
[AN 3740129]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2019.
   A művészetalapú alprogram koncepciója [elektronikus dok.] : Tanulni élmény! Komplex Alapprogram / szerzők Boldizsárné Kovács Gizella [et al.] ; szerk. Mező Ferenc. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152648. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-020-1
iskolai nevelés - művészeti nevelés - kreativitás - módszertan - elektronikus dokumentum
371.3 *** 37.036 *** 37.026.9
[AN 3740058]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2019.
Nelsen, Jane
Positive discipline : workbook (magyar)
   Pozitív fegyelmezés [elektronikus dok.] : munkafüzet / Jane Nelsen ; ill. by Alicia Diane Durand and Paula Gray. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - [Biatorbágy] : [Tóthné Magasföldi R.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149258. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1043-4
gyermeknevelés - gyermeklélektan - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 37.018.2 *** 159.922.7
[AN 3711932]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2019.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Életem : hiszek a végtelenben / Obádovics J. Gyula. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2017. - 308, [3] p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-730-8 kötött : 3950,- Ft
Obádovics J. Gyula (1927-)
Magyarország - egyetemi tanár - matematikus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Obádovics_J._Gy.(0:82-94) *** 51(439)(092)Obádovics_J._Gy.(0:82-94)
[AN 3740885]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2019.
Robinson, Ken (1950-)
Creative schools (magyar)
   Kreatív iskolák : az oktatás alulról szerveződő forradalmi átalakítása / Ken Robinson, Lou Aronica ; [ford. Bányász Réka]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 304 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-551-0 fűzött : 3900,- Ft
közoktatás - oktatási reform - oktatási módszer
37.014 *** 371.321 *** 371.3
[AN 3736529]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2019.
Sándorné Ablonczy Zsuzsanna
   ...és még mindig beszél a múlt : a Dunavecsei Református Polgári Iskola regényes története / írta Sándorné Ablonczy Zsuzsanna. - Dunavecse : Dunavecsei Református Kollégium, 2018. - 471 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 467-469.
Fűzött
Dunavecsei Református Kollégium
Dunavecse - iskolatörténet - polgári iskola - egyházi iskola
373.47(439-2Dunavecse)(091)
[AN 3736943]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2019.
   Tankockák a Komplex Alapprogramban [elektronikus dok.] : kézikönyv / szerk. Ládiné Szabó Tünde Julianna, Vizes Marianna. - Szöveg (pdf : 28.8 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152652. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-012-6
didaktika - oktatástechnológia - multimédia - óravázlat - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
371.333 *** 371.214 *** 372.851(072) *** 371.3(072)
[AN 3740081]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2019.
   Tankockák a Komplex Alapprogramban : kézikönyv / szerk. Ládiné Szabó Tünde Julianna, Vizes Marianna. - Eger : Líceum K., 2018. - 123 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-963-496-011-9 fűzött
didaktika - oktatástechnológia - multimédia - óravázlat - tanári segédkönyv
371.333 *** 371.214 *** 372.851(072) *** 371.3(072)
[AN 3737044]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2019.
   A testmozgásalapú alprogram koncepciója [elektronikus dok.] : Tanulni élmény! Komplex Alapprogram / szerzők Barati Krisztina et al. ; szerk. Csáki István, Révész László. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152655. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-022-5
iskolai nevelés - testkultúra - mozgásfejlesztés - egészségnevelés - módszertan - elektronikus dokumentum
371.3 *** 613.71 *** 614 *** 796.012
[AN 3740096]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2019.
Whitehouse, Éliane
A volcano in my tummy (magyar)
   Mint egy nagy vulkán forrok, és... ...mindjárt felrobbanok! : gyerekek indulatkezelési problémáinak megoldása : gyakorlati kézikönyv szülők, gyerekekkel foglalkozó szakemberek és pedagógusok számára / [Éliane Whitehouse, Warwick Pudney] ; [ford. Martsa Zsuzsanna és Oláh Szabina]. - Szentendre : Geobook, [2018], cop. 2013. - 78, [2] p. : ill. ; 28 cm
Gerinccím: Mindjárt felrobbanok!
ISBN 978-615-5015-17-5 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés - iskolai nevelés - gyermeklélektan - indulat
37.018.2 *** 37.018.1 *** 159.922.7 *** 316.647.3
[AN 3741507]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1758 /2019.
Bailey, David
The Magical Magyars (magyar)
   Az Aranycsapat története / David Bailey ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 540, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-479-083-9 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - 20. század
796.332(439)"195"
[AN 3736365]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2019.
Brewer, John (1961-)
Sport in 30 seconds (magyar)
   Sport 30 másodpercben / John Brewer ; [ill. Tom Woolley] ; [ford. Márialigeti Sára és Vida Ágnes]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-496-8 fűzött : 2750,- Ft
sport - gyermekkönyv
796(02.053.2)
[AN 3736196]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2019.
Caesar, Ed
Two hours (magyar)
   Kétórás maraton [elektronikus dok.] : kísérlet a lehetetlen világcsúcs megdöntésére / Ed Caesar ; ford. Tamás Gergely. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152816. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-670-8
sporttörténet - hosszútávfutás - elektronikus dokumentum
796.422.16(100)(091)
[AN 3741377]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2019.
Cohen, Joel H.
How to lose a marathon (magyar)
   Hogyan veszítsünk el egy maratont- és érjünk mégis célba? / Joel H. Cohen ; [ford. Bokor Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 248 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-715-6 fűzött : 3500,- Ft
hosszútávfutás - memoár
796.422.16(0:82-94)
[AN 3736376]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2019.
Dietze, Susanne von (1965-)
Rücksicht auf den Reiterrücken (magyar)
   Így kíméld a hátad, lovas : kíméld, óvd, erősítsd / Susanne von Dietze és Isabelle von Neumann-Cosel ; [ford. Agócs Mónika] ; [... kiad. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület]. - Budapest : Nk. Gyermekmentő Szolgálat M. Egyes., 2018. - 181 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-89962-4-4 kötött
lovaglás - gerinc
798.2 *** 616.711
[AN 3737094]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2019.
Fa Nándor (1953-)
   Kalandjaim a Föld körül / Fa Nándor ; [ill. Francois Denis]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 101, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-437-100-7 kötött : 2699,- Ft
Magyarország - sportoló - vitorlázás - óceán - memoár
797.14(439)(092)Fa_N.(0:82-94) *** 797.14(26)(0:82-94)
[AN 3737381]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2019.
Fitzgerald, Matt
Iron war (magyar)
   Vasemberek : Mark Allen, Dave Scott : szenvedés és szenvedély, hajsza a végsőkig, minden idők legnagyobb triatlonpárharca / Matt Fitzgerald ; ford. Dudik Annamária Éva. - Budapest : Park, cop. 2018. - 383 p., [12] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-410-4 kötött : 4950,- Ft
Allen, Mark (1958-)
Scott, Dave (1954-)
Egyesült Államok - triatlon - sportoló - 20. század - 21. század - amerikai angol irodalom - dokumentumregény
796.093.643(73)(092)Scott,_D.(0:82-31) *** 796.093.643(73)(092)Allen,_M.(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3737578]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2019.
Fűrész Attila
   Buffon : több mint győztes / Fűrész Attila, Privacsek András. - [Budapest] : Inverz Media, 2018. - 254, [1] p., [48] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5901-00-3 kötött : 4990,- Ft
Buffon, Gianluigi (1978-)
Olaszország - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(45)(092)Buffon,_G.
[AN 3737596]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2019.
Kagge, Erling (1963-)
Å gå - ett skritt av gangen (magyar)
   Menni : a gyaloglás művészete / Erling Kagge ; ford. Kertész Judit. - Budapest : Park, 2018. - 154, [1] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 144-[155].
ISBN 978-963-355-439-5 kötött : 3490,- Ft
gyaloglás - memoár
796.421(0:82-94)
[AN 3737594]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2019.
Morgan, Cristin
Hoop art (magyar)
   Hímzés keretben : 20 modern hímzésötlet / Cristin Morgan ; [ford. Vági Emőke]. - Budapest : Cser K., 2018. - 128 p. : ill., részben színes ; 23 cm + 5 mell.
ISBN 978-963-278-530-1 fűzött : 2995,- Ft
hímzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.3
[AN 3736283]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2019.
Oldfield, Matt
Neymar (magyar)
   Neymar / Matt & Tom Oldfield ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Szenzár, 2018. - 188, [2] p. ; 20 cm. - (Focihősök ; 3.)
ISBN 978-963-479-157-7 fűzött : 1999,- Ft
Neymar (1992-)
Brazília - labdarúgó - 21. század
796.332(81)(092)Neymar
[AN 3736382]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2019.
Oldfield, Matt
Zidane (magyar)
   Zidane / Matt & Tom Oldfield ; [ford. Wiesenmayer Teodóra]. - [Budapest] : Szenzár, 2018. - 184, [2] p. ; 20 cm. - (Focihősök ; 4.)
ISBN 978-963-479-159-1 fűzött : 1999,- Ft
Zidane, Yazid Zinedine (1972-)
Franciaország - labdarúgó - 20. század - 21. század - életrajz
796.332(44)(092)Zidane,_Y._Z.
[AN 3737362]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2019.
Paterson, William
Calligraphy (magyar)
   Kalligráfia : tanuljunk 15 perc alatt : 15 feladat, 15 technika, 15 variáció / William Paterson ; [ford. Ongrádi Melinda ...]. - Budapest : Cser K., 2018. - 208 p. : ill., részben színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-278-527-1 fűzött : 2995,- Ft
betűgrafika - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 003.077
[AN 3736328]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2019.
Pullen, William
Run for your life (magyar)
   Fuss önmagadért! : önismeret, stresszkezelés és mindfulness / William Pullen ; [ford. Becz Dorottya]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 247 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 240-243.
ISBN 978-963-304-643-2 fűzött : 3900,- Ft
futás - sportlélektan - pszichoterápia
796.422.01 *** 159.9 *** 615.851
[AN 3737665]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2019.
Rossi, Marco (1964-)
   Marco Rossi : olasz meló Magyarországon / Marco Rossi, Gáll András. - Pécs : Alexandra, 2018. - 256 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-447-266-7 fűzött : 3999,- Ft
Rossi, Marco (1964-)
Olaszország - Magyarország - edző - labdarúgás - 20. század - 21. század - memoár
796.332.071.4(45)(092)Rossi,_M.(0:82-94) *** 796.332(439)"201"(0:82-94)
[AN 3737188]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2019.
Scott, Marylin
The potter's bible (magyar)
   Kerámia : agyagtárgyak készítése és díszítése a formázástól a kiégetésig : kezdőknek és haladóknak / Marilyn Scott ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Anyagok és technikák, ISSN 1789-8722)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-406-600-2 fűzött : 3990,- Ft
fazekasság - kerámiaművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 738
[AN 3741554]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2019.
Vida Gusztáv
   Ez van [elektronikus dok.] / Vida Gusztáv. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Ad Librum, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-08-6)
magyar irodalom - vadászkaland - elektronikus dokumentum
799.2(0:82-94)
[AN 3710798]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1775 /2019.
Balla Dóra (1970-)
   Ballatone, 46°55ʹ1.6ʺN 17°53ʹ43ʺE / Balla Dora. - Budapest : Fru Design, cop. 2018. - [122] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2519-3 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Balla_Dóra(084.12)
[AN 3736321]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2019.
Banksy
Wall and piece (magyar)
   Wall and piece = A fal adja a másikat / Banksy ; [ford. Simon Bence]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 238, [2] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Gerinccím: Banksy. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-406-688-0 fűzött : 4990,- Ft
Nagy-Britannia - festőművész - 20. század - 21. század - falfirka
75(410)(092)Banksy *** 75.052
[AN 3741457]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2019.
Barrès, Maurice (1862-1923)
Gréco ou Le secret de Tolède (magyar)
   El Greco [elektronikus dok.] / Maurice Barrès ; ford. Éber László. - Szöveg (epub : 609 KB) (mobi : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149124. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-133-6 (epub)
ISBN 978-963-474-134-3 (mobi)
Greco, El (1541-1614)
Spanyolország - festőművész - 16. század - 17. század - esszé - elektronikus dokumentum
75(460)(092)Greco,_El(0:82-4)
[AN 3710399]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2019.
   Építményeink 2018 : Erdély : 2018. február 1-2., ... Sepsiszentgyörgy. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2018. - 66 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80426-9-7 fűzött
Erdély - városépítés - városfejlesztés - konferencia-kiadvány
711.4(498.4) *** 061.3(498.4-2Sepsiszentgyörgy)
[AN 3736222]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2019.
   Építőművészek a historizmustól a modernizmusig / [szerk. Rozsnyai József] ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar]. - Budapest : Terc, cop. 2018. - 391 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5445-52-1 kötött : 6800,- Ft
Magyarország - építész - építészettörténet - 19. század - 20. század
72(439)(092)"18/19" *** 72(439)"18/19"
[AN 3737833]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2019.
   Épületeink és műemlékeink 2018 : 2018. május 10-11., ... Budapest. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2018. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-03-4 fűzött
műemlékvédelem - konferencia-kiadvány
72.025.3/.4(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3736239]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2019.
Fehér Ildikó (1968-)
   A visegrádi Keresztelő Szent János-oltárkép : a plébániatemplom újonnan restaurált barokk festménye / Fehér Ildikó, Görbe Katalin. - [Visegrád] : Keresztelő Szt. János Visegrád Alapítvány ; Budapest : Donátor Alapítvány, 2018. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7165-79-5 fűzött
Visegrád - templom - keresztény művészet - oltárkép - restaurálás
726.54(439-2Visegrád) *** 75.046.3 *** 75.025.4
[AN 3737034]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2019.
Fucskár Ágnes
   Népi építészet és népi kultúra a Kárpát-medencében / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 175 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [176].
ISBN 978-963-09-9313-5 kötött : 6500,- Ft
népi építészet - magyar néprajz - fényképalbum
72.031.4(4-191(084.12) *** 39(=945.11)(4-191)(084.12)
[AN 3736546]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2019.
   Hozzáadott érték / [főszerk. Laskai András] ; [kiad. a Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület]. - Füzesgyarmat : Hozzáadott Érték Gazdaságkut. és Fejleszt. Int. Egyes., 2018. - 42 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3520-8 fűzött
Füzesgyarmat - területfejlesztés - településfejlesztés - regionális gazdaság - stratégiai menedzsment - 21. század
711.1(439-2Füzesgyarmat) *** 711.4(439-2Füzesgyarmat) *** 332.1(439-2Füzesgyarmat)"202" *** 65.012.2
[AN 3736584]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2019.
Kárpáti Tamás (1946-)
   Hazatért hungarikonok 2 : Kárpáti-gyűjtemény 2018 / [kiad. a Maszk és Ecset Alapítvány]. - [Budapest] : Maszk és Ecset Alapítvány, [2018]. - 204 p. : ill., főként színes ; 25x25 cm
Tokban
ISBN 978-615-00-2754-8 kötött
Magyarország - képzőművészet - művelődéstörténet - híres ember - 20. század - 21. század - magángyűjtemény
73/76(439)"200/201" *** 930.85(439)"19" *** 929(439)"19" *** 069.017(439)Kárpáti
[AN 3737823]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2019.
Kershaw, Alex (1966-)
Blood and champagne (magyar)
   Vér és pezsgő : Robert Capa élete és kora / Alex Kershaw ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Park, cop. 2018. - 380, [2] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 346-360.
ISBN 978-963-355-449-4 fűzött : 3950,- Ft
Capa, Robert (1913-1954)
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz
77.04(73)(=945.11)(092)Capa,_R.
[AN 3738156]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2019.
Kulinyi István (1945-)
   Kulinyi István. - Budapest : F.R.U. Design, 2018. - [560] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-1515-6 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Kulinyi_I.
[AN 3736314]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2019.
Lakner László (1936-)
   Áttekintés - monochromia : válogatott művek : [2018. július 7 - október 27., Művészetek Háza, Veszprém, Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény] = Overview and monochromy : selected works : [7 July - 27 October 2018, House of Arts, Veszprém, Modern Art Gallery - László Vass Collection] / Lakner László ; [kurátor Hegyeshalmi László] ; [szerk. Fehér Dávid, Hegyeshalmi László]. - Veszprém : Műv. Háza : Modern Képtár - Vass L. Gyűjt., [2018]. - [41] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Vass-gyűjtemény katalógusai, ISSN 1789-2104 ; 21.)
ISBN 978-615-5762-06-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Lakner_L. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3737879]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2019.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   A parasztudvarok gazdasági építményei / Mednyánszky Miklós. - Budapest : Terc, cop. 2018. - 138 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 978-615-5445-55-2 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - mezőgazdasági létesítmény - népi építészet
728.9(439) *** 631.2(439) *** 39(=945.11)
[AN 3737818]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2019.
Schmidt Rasmussen, Camilla
Hæklede klude (magyar)
   Horgolt konyharuhák, törlőkendők : fonalfaló projektek lépésről lépésre / Camilla Schmidt Rasmussen & Sofie Grangaard ; [ford. Pribékné Szánthó Anna]. - Budapest : Cser K., 2018. - 60 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-278-562-2 fűzött : 2995,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3736262]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2019.
Sipos Endre (1951-)
   A festészeti műelemzés alapkérdései : a vertikális műelemzés módszertana / Sipos Endre. - [Budapest] : Flaccus, 2018. - 347 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 347.
ISBN 978-615-5278-50-1 kötött : 4900,- Ft
festészet - művészettörténet - művészetesztétika - művészetpszichológia - műelemzés
75.01
[AN 3737282]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2019.
Szatyor Győző (1947-)
   Az Ige testté lett / Szatyor Győző. - Pécs : Pro Pannonia, 2018. - 70, [1] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-46-2 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - Ormánság - templom - fafaragás - 21. század - fényképalbum
726.54(439Ormánság)(084.12) *** 745.51(439)(092)Szatyor_Gy.
[AN 3736704]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1792 /2019.
Bónis Ferenc (1932-)
Élet-pálya: Kodály Zoltán (angol)
   Life on track : Zoltán Kodály / Ferenc Bónis ; [... transl. Angelika Reichmann and Norbert Nagy] ; [publ. by the] ... Kodály Archives. - Budapest : Balassi : Kodály Archives, cop. 2018. - 725, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-456-034-0 kötött : 10000,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Kodály_Z.
[AN 3737040]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2019.
Hani Kyōko (1929-2015)
   Egy magyar lelkű japán: Hani Kjóko / vál. Vihar Judit ; szerk. Hidasi Judit, Vihar Judit. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 368 p., [10] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-456-033-3 fűzött : 3800,- Ft
Hani Kyōko (1929-2015)
pedagógus - zenepedagógus - műfordító - japán irodalom - 20. század - 21. század - elbeszélés - antológia
78.071.4(520)(092)Hani_K. *** 37(520)(092)Hani_K. *** 80.001(520)(092)Hani_K. *** 895.6-32(082)=945.11
[AN 3737246]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2019.
Kodály Zoltán (1882-1967)
   Kodály Zoltán és az Universal Edition levélváltása, 1930-1937 = Zoltán Kodály und die Universal Edition Briefwechsel, 1930-1937 / közread. és ford. ... Bónis Ferenc ; [közread. a] ... Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum. - Budapest : Balassi : Kodály Z. Emlékmúz. és Archívum, cop. 2018. - 907, [1] p., [22] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-013-5 kötött : 5000,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - Ausztria - zeneszerző - 20. század - zenei élet - zenei kiadó - levelezés - történelmi forrás
78.071.1(439)(092)Kodály_Z.(044) *** 655.41(436-2Wien) *** 78.05(439)"193"(093)
[AN 3736869]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2019.
Koronczay Lilla (1964-)
   A Király család : riportkönyv sikerről, kudarcról, újrakezdésről / Koronczay Lilla. - Budapest : Partvonal, 2018. - 239 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5783-35-7 kötött : 4990,- Ft
Király család
Király Linda (1983-)
Király Viktor (1984-)
Egyesült Államok - Magyarország - külföldön élő magyar személyiség - családtörténet - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)Király_V.(047.53) *** 929.52(73)(=945.11)Király(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Király_L.(047.53)
[AN 3737507]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2019.
Kürti Emese (1976-)
   Glissando és húrtépés : kortárs zene és neoavantgárd művészet az underground magánterekben, 1958-1970 / Kürti Emese. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, 2018. - 255 p. : ill. ; 23 cm. - (Határesetek, ISSN 2064-3810 ; 6.)
Bibliogr.: p. 221-235.
ISBN 978-963-89350-6-9 fűzött : 2800,- Ft
Végh László (1931-)
Magyarország - zeneszerző - zenei élet - képzőművészet - alternatív kultúra - underground mozgalom - 1950-es évek - 1960-as évek - kulturális politika
78.071.1(439)(092)Végh_L. *** 78(439)"195/196" *** 316.723(439)"195/196" *** 73/76(439)"195/196" *** 008:323(439)"195/196"
[AN 3736777]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1797 /2019.
Dallos Szilvia (1935-)
   Magyar hangja : a szinkronizálás története / Dallos Szilvia. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Nap K., cop. 2018. - 310 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-332-134-8 kötött : 3300,- Ft
Magyarország - filmszinkronizálás
791.44.02(439) *** 778.534.48
[AN 3741452]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2019.
Elbert Márta (1950-)
   Kiskamerás történetek : közügyek és magánügyek / Elbert Márta. - [Budapest] : Gabbiano Print, cop. 2018. - 195 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2310-6 fűzött
Magyarország - producer - filmgyártás - filmrendező - dokumentumfilm - 20. század - 21. század - memoár
791.44(439)(092)Elbert_M.(0:82-94) *** 791.43.071.1(439)(092)Elbert_M.(0:82-94) *** 791.43-92
[AN 3737778]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2019.
Lichter Péter (1984-)
   52 kultfilm : a Szárnyas fejvadásztól a Feltörő színekig / Lichter Péter. - Budapest : Scolar, 2018. - 263 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-945-6 fűzött : 2999,- Ft
filmtörténet - filmesztétika
791.43(100)(091) *** 791.43.01
[AN 3737678]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2019.
Máté Gábor (1955-)
   Színházi naplók / Máté Gábor. - Budapest : Magvető, 2018. - 423, [16] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3755-3 kötött : 4299,- Ft
Máté Gábor (1955-)
Magyarország - színész - színházi rendező - színházi élet - 20. század - ezredforduló - napló
792.028(439)(092)Máté_G.(0:82-94) *** 792.027.2(439)(092)Máté_G.(0:82-94) *** 792(439)"199/201"(0:82-94)
[AN 3737570]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2019.
   Pécsi Balett : a tükör két oldalán / [szerk.] Rajnai Richárd. - [Pécs] : Pécsi Balett Nonprofit Kft., cop. 2018. - 78, [2] : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2874-3 kötött
Pécsi Balett
Pécs - balett - történeti feldolgozás - fényképalbum
792.82(439-2Pécs)(091)(084.12)
[AN 3736680]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2019.
Vajda Péter (1950-)
   Ripityom : Jávor Pál, aki kétszer halt meg / Vajda Pierre. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-830-1 kötött : 3999,- Ft
Jávor Pál (1902-1959)
Magyarország - színész - 20. század - életrajz
792.028(439)(092)Jávor_P. *** 791.43.071.2(439)(092)Jávor_P.
[AN 3737575]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1803 /2019.
Agócs Károly (194?-)
   Estando a la escucha : hallás utáni szövegértési tesztek : [B2, C1] / Agócs Károly. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 74 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-615-5200-51-9 fűzött : 2700,- Ft
spanyol nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3741467]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2019.
Ajkay Alinka (1972-)
   "Inkább magyarúl" : az 1808-as tübingeni pályázat és a magyar nyelv ügye / Ajkay Alinka. - Budapest : Universitas, 2018. - 319 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 293-305.
ISBN 978-963-9671-68-3 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - nyelvhasználat - magyar nyelv - nyelvpolitika - nyelvhasználati jog - író - 18. század - 19. század
809.451.1 *** 342.725(439)"18" *** 894.511(092)"17/18"
[AN 3737914]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2019.
Bősze Péter (1938-)
   Magyar orvosi nyelv : helyesírási útmutató / Bősze Péter. - Budapest : Medicina, 2019, cop. 2018. - 256 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-226-688-6 kötött : 3200,- Ft
magyar nyelv - szaknyelv - orvostudomány - helyesírás
809.451.1-086.6 *** 61 *** 809.451.1-1
[AN 3738083]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2019.
Czuczor Gergely (1800-1866)
   A magyar nyelv szótára / ... kész. Czuczor Gergely és Fogarasi János ; [kiad. a Miskolci Bölcsész Egyesület]. - Miskolc : MBE, 2018-. - 27 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Emich, 1862-1874
magyar nyelv - értelmező szótár - hasonmás kiadás
809.451.1-321.1 *** 094/099.07
[AN 3741576]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt. - 2018. - col. 83-880.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7528-76-7)
[AN 3741579] MARC

ANSEL
UTF-81807 /2019.
Szita Szilvia (1972-)
   Gyakorló magyar nyelvtan = A practical Hungarian grammar / Szita Szilvia, Görbe Tamás ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - 2. szójegyzékkel bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2010. - 367 p. : ill. ; 28 cm
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.: p. 367.
ISBN 978-963-05-8933-8 fűzött : 5800,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=20
[AN 3741433]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2019.
Zsludovné Klesics Tünde
   Wirtschaftsfaktor Deutsch : felkészítőkönyv a középfokú német gazdasági nyelvvizsgára : [B2] / Klesics Tünde, Nyakas Judit, Pintér Márta. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 259 p. : ill. ; 29 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-88-5 fűzött : 3980,- Ft
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
803.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3738074]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1809 /2019.
Arday Géza (1973-)
   Aki mindent másként lát : Beke Albert életútja / Arday Géza ; [közread. az] Uránia ... - Budapest : Uránia : L'Harmattan, 2018. - 241 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-230.
ISBN 978-963-414-426-7 fűzött : 2700,- Ft
ISBN 978-615-80949-1-7
Beke Albert (1934-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
82.01(439)(092)Beke_A. *** 012Beke_A.
[AN 3732782]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2019.
Bartusz-Dobosi László (1971-)
   Lélekszakadtak : téboly az irodalomban / Bartusz-Dobosi László. - Pécs : Kronosz, 2018. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-467-030-8 fűzött : 2250,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - elmebetegség
82(091) *** 894.511(091) *** 616.89
[AN 3737167]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2019.
   Palabras enlazadas : estudios en homenaje al profesor László Scholz / editoras Zsuzsanna Bárkányi y Margit Santosné Blastik. - Szeged : JATEPress, 2018. - 433 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-381-9 fűzött
hispanológia - spanyol irodalom története - spanyol nyelvű irodalom története - irodalmi kapcsolat - műfordítás - emlékkönyv
860(091) *** 860(8)(091) *** 82.03
[AN 3738034]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1812 /2019.
   Az Arany család tárgyai : tárgykatalógus / összeáll. Török Zsuzsa, Zeke Zsuzsanna ; [a tanulmányokat írták Fónagy Zoltán, Török Zsuzsa, Zeke Zsuzsanna] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - [Budapest] : PIM, 2018. - 223 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5517-37-2 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - bútor - tartós fogyasztási cikk - hétköznapi élet - 19. század - katalógus
894.511(092)Arany_J. *** 645 *** 930.85(439)"18"
[AN 3736709]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2019.
   Arany-emlékeink / [szerk. Máté István, Újszállási Rácz Lajos]. - Kisújszállás : Önkormányzat, 2018. - 159 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 40.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3395-2 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - Kisújszállás - író - helytörténet - 19. század
894.511(092)Arany_J. *** 943.9-2Kisújszállás
[AN 3737851]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2019.
   Csorba Győző 100 : a 2016. évi Csorba Győző Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett szövege : válogatás folyóiratokban megjelent írásokból / [összeáll., szerk., utószót írta Pintér László] ; [előszó Hoppál Péter]. - Pécs : Csorba Gy. Társ : Csorba Gy. Kvt., 2018. - 234 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Csorba Győző Társaság könyvtára, ISSN 2498-8553 ; 4.)
A konferenciát Pécsett, 2016. nov. 21-én tartották
ISBN 978-615-80558-3-3 kötött
Csorba Győző (1916-1995)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Csorba_Gy.
[AN 3736668]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2019.
Eisemann György (1952-)
   Műfaj és közeg - hatás és jelentés : Jókai Mór és a későromantikus magyar próza / Eisemann György. - Budapest : Ráció, 2018. - 275 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-21-8 fűzött : 2850,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - magyar irodalom története - műfajelmélet - 19. század - próza
894.511(092)Jókai_M. *** 82.01-3 *** 894.511(091)-3"18"
[AN 3737924]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2019.
Mándy Iván (1918-1995)
   "Szeretve tisztelt főcsatár" : Mándy Iván válogatott levelezése ; [vál., sajtó alá rend., az utószót és a jegyzeteket írta Darvasi Ferenc]. - Budapest : Magvető, 2018. - 483, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 459-462.
ISBN 978-963-14-3758-4 kötött : 4999,- Ft
Mándy Iván (1918-1995)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Mándy_I.(044)
[AN 3737486]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2019.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Írjál és szeressél : 125 szerelmes levél és történet / Nyáry Krisztián ; [a képeket vál. Vajda László]. - Budapest : Corvina, 2018. - 279 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 265-275.
ISBN 978-963-13-6536-8 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - író - levelezés
894.511(092)(044)
[AN 3738154]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2019.
   Önarckép álarcokban : a Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János-kiállításának katalógusa / főszerk. Vaderna Gábor. - [Budapest] : PIM, 2018. - 454 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A kiállítást Budapesten, 2017. máj. 15 - 2019. febr. 28. között tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5517-38-9 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Arany_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2019"
[AN 3736693]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2019.
   "Ősszel" : Arany János és a hagyomány / szerk. Szilágyi Márton. - Budapest : Universitas, 2018. - 300 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-69-0 kötött : 2940,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J.
[AN 3737889]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2019.
   Szabó Magda Debrecene : irodalmi útikalauz / [szerk., a képeket vál., az előszót, a ... tanulmányt ... írta Keczán Mariann] ; [kiad. a Debreceni Református Kollégium Múzeuma]. - Debrecen : Debreceni Református Kollégium Múz., 2018. - 527 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 518-520.
ISBN 978-963-9322-21-9 kötött
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - Debrecen - író - magyar irodalom - helyismeret - 20. század - ezredforduló - idézetgyűjtemény - interjú - album
894.511(092)Szabó_M.(047.53) *** 894.511-84 *** 908.439-2Debrecen(0:82-84)(084.1)
[AN 3736386]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2019.
Szauder József (1917-1975)
   Kazinczy Ferenc, az ember és az alkotó / Szauder József ; [szerk. Bíró Ferenc és Kováts Dániel] ; [kiad. a ... Kazinczy Ferenc Gimnázium Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítványa]. - Győr : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány, 2018. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88555-9-6 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 3733611]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2019.
   A tág haza : Cs. Szabó László-emlékkonferencia : 2017. október 26. / [szerk. Ablonczy László]. - Budapest : MMA, 2018. - 257 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942)
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-05-1 fűzött
Szabó László, Cs (1905-1984)
Nagy-Britannia - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - konferencia-kiadvány
894.511(410)(092)Szabó_L.,_Cs. *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3735364]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1823 /2019.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Journal 64 (magyar)
   A 64-es betegnapló / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Somogyi Gyula]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2013. - 428, [3] p. ; 22 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-610-8 kötött : 3980,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3740695]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2019.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Den nionde graven (magyar)
   A kilencedik / Stefan Ahnhem ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2017. - 429 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-593-4 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3737265]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2019.
Alderman, Naomi (1974-)
Disobedience (magyar)
   Engedetlenség / Naomi Alderman ; [ford. Feig András]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 301 p. ; 21 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
Megj. "A rabbi meg a lánya" címmel is
ISBN 978-615-5915-04-8 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3737404]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2019.
Allende, Isabel (1942-)
El amante japonés (magyar)
   A japán szerető / Isabel Allende ; [ford. Dornbach Mária]. - [Budapest] : Geopen, 2018. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-572-445-9 fűzött : 3990,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3737643]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2019.
Andonovski, Venko (1964-)
Veštica (magyar)
   Boszorkány [elektronikus dok.] : regény, nyers változat : egy író jegyzetfüzete / Venko Andonovszki ; Czinege-Panzova Annamária fordítása. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Napkút, [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150532. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-763-1
macedón irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.6-31=945.11
[AN 3720935]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2019.
Baggot, Mandy
One Christmas kiss in Notting Hill (magyar)
   Egy karácsonyi csók / Mandy Baggot ; [ford. Tamás Dénes]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2018. - 334, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-051-1 fűzött : 3970,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3737290]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2019.
Bale, Tom (1966-)
See how they run (magyar)
   Kapd el, ha tudod [elektronikus dok.] / Tom Bale ; ford. Tóth Attila. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149138. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-42-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3710588]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2019.
Ballard, James Graham (1930-2009)
High-rise (magyar)
   Toronyház / J. G. Ballard ; [ford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 224, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-77-1 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3738161]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2019.
Banks, Anna
Ally (magyar)
   Szövetség : a szerelem ereje / Anna Banks ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 319 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-965-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3738151]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2019.
Banks, Maya (1964-)
Whispers in the dark (magyar)
   Suttogó angyal / Maya Banks ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-34-5 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737370]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2019.
Barclay, Linwood (1955-)
Far from true (magyar)
   Tünékeny igazság : Promise Falls 2. / Linwood Barclay ; [ford. Beke Zsolt]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 395, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-161-7 fűzött : 3690,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3737364]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2019.
Bardugo, Leigh (1975-)
Six of crows (magyar)
   Six of crows : hat varjú / Leigh Bardugo ; [ford. Felföldi Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 565 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-395-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3737305]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2019.
Bardugo, Leigh (1975-)
Six of crows (magyar)
   Six of crows : hat varjú / Leigh Bardugo ; [ford. Felföldi Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 565 p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-457-551-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3737389]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2019.
Bell, Darcey (1981-)
A simple favor (magyar)
   Egy kis szívesség / Darcey Bell ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-467-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3736587]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2019.
Bergstrom, Scott
The cruelty (magyar)
   Kegyetlenség [elektronikus dok.] : Kegyetlenül 1. / Scott Bergstrom ; ford. Farkas Melinda. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151461. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-450-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3728483]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2019.
Blakely, Lauren
Come as you are (magyar)
   Nagyot fogsz nézni / Lauren Blakely ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-12-4 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3738078]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2019.
Blakely, Lauren
Come as you are (magyar)
   Nagyot fogsz nézni [elektronikus dok.] / Lauren Blakely ; ford. Alföldi Zsófia. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152682. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-13-1
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3740290]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2019.
Boehme, Julia (1966-)
Conni rettet die Tiere (magyar)
   Bori megmenti az állatokat / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 91, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-556-5 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3737458]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2019.
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
   Jól fésült mennydörgés : összegyűjtött novellák / Jorge Luis Borges ; [... összeáll., az Önéletrajzi jegyzeteket és az elő- és utószókat ford. Scholz László]. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 579, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-676-790-7 kötött : 5499,- Ft
argentin irodalom - elbeszélés
860-32=945.11
[AN 3737699]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2019.
Bourne, Holly
Am I normal yet? (magyar)
   Normális vagyok? / Holly Bourne ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 405 p. ; 22 cm
keretcím: Spinster Club
ISBN 978-963-403-575-6 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)
[AN 3738182]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2019.
Breitner, Erhard (1884-1943)
   Lélekcsere [elektronikus dok.] / Erhard Breitner ; ford. Szántó Rudolf. - Szöveg (epub : 574 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149159. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-189-3 (epub)
ISBN 978-963-474-190-9 (mobi)
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3710819]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2019.
Brewster, Ralph (1904-1951)
Wrong passport (magyar)
   Hontalanul Budapesten, 1940-1944 / Ralph Brewster ; [ford. Veres Mátyás]. - Budapest : Corvina, 2018. - 341 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6525-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - magyar történelem - második világháború - memoár
820-94(73)=945.11 *** 943.9"1940/1944"(0:82-94)
[AN 3734325]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2019.
Brogan, Tracy (1950-)
The best medicine (magyar)
   The best medicine : a legjobb orvosság / Tracy Brogan ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 370, [5] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-440-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3738110]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2019.
Bryndza, Robert (1979-)
The night stalker (magyar)
   Az éjjeli vadász [elektronikus dok.] : Erika Foster nyomoz #2 / Robert Bryndza ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151588. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-435-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3729244]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2019.
Bybee, Catherine (1968-)
Single by Saturday (magyar)
   Szingli szombatra / Catherine Bybee ; [ford. Szántai Zita]. - Budapest : Studium Plusz, 2018. - 371, [1] p. ; 20 cm. - (Vörös rózsa történetek, ISSN 2498-4671)
ISBN 978-615-5781-19-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3736396]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2019.
Cador, Jean-Marie (1954-)
   Levelek a bicikliről : a biciklimről... = Lettres de mon vélo : de mon vélo... / Jean-Marie Cador írása ; [... ford. ... Mathuriau Melinda]. - Budapest : Garbo, 2018. - 47, 47 p. : ill. ; 21 cm
A magyar és a francia nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5696-41-1 fűzött
francia irodalom - kétnyelvű dokumentum - irodalmi levél
840-6.02=945.11
[AN 3736854]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2019.
Chesney, Marion (1936-)
Dishing the dirt (magyar)
   Agatha Raisin és a sarlatán lélekbúvár / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2018. - 258 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-17-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3736460]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2019.
Child, Lincoln (1957-)
Full wolf moon (magyar)
   Farkashold / Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 237 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-185-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3736498]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
Appointment with death (magyar)
   Találkozás a halállal [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Sipos Katalin. - Szöveg (epub : 847 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152673. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-222-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3740250]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2019.
Coetzee, John Maxwell (1940-)
The schooldays of Jesus (magyar)
   Jézus iskolái / J. M. Coetzee ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 334, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-777-9 kötött : 3999,- Ft
dél-afrikai irodalom - regény
820-31(680)=945.11
[AN 3737588]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2019.
Cole, Courtney
Before we fall (magyar)
   Mielőtt elbukunk [elektronikus dok.] : Megtört lelkek 3. / Courtney Cole ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152941. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-438-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3742219]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2019.
Cole, Courtney
If you leave (magyar)
   Ha elhagysz [elektronikus dok.] : Megtört lelkek 2. / Courtney Cole ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151505. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-437-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3728789]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2019.
Cole, Daniel
Hangman (magyar)
   Hóhér [elektronikus dok.] / Daniel Cole ; ford. Illés Róbert. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151442. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-387-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3728419]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2019.
Cole, Martina (1959-)
The good life (magyar)
   Aranyélet / Martina Cole ; [ford. Alexovics Ingrid]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 446, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-268-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3737206]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2019.
Corey, James S. A.
Cibola burn (magyar)
   Cibola meghódítása : a Térség negyedik kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - 3. utánny. - Budapest : Fumax, 2018, cop. 2015. - 567 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2015
ISBN 978-615-5514-29-6 fűzött : 4295,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3741249]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2019.
Cornwell, Bernard (1944-)
The empty throne (magyar)
   Az üres trón : a hatalomért vívott harcnak csak egy győztese lehet : [angolszász históriák] / Bernard Cornwell. - Pécs : Alexandra, 2018. - 301 p. ; 21 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-447-251-3 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3736315]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2019.
Corry, Jane
The dead ex (magyar)
   A halott ex / Jane Corry ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-00-0 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3737491]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2019.
De Botton, Alain (1969-)
The course of love (magyar)
   A szerelem csapásai / Alain de Botton ; [ford. Papp Bertalan]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 305 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-669-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3736549]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2019.
Dell, Ethel May (1881-1939)
The hundredth chance (magyar)
   Várakozó szív [elektronikus dok.] / Ethel May Dell ; ford. Sárossy Bella. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Az igazi férfi" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152424. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-450-4 (epub)
ISBN 978-963-474-451-1 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3737394]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2019.
Douglas, John (1945-)
Journey into darkness (magyar)
   Utazás a sötétség mélyére / John Douglas, Mark Olshaker ; [ford. Béresi Csilla]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 305 p. ; 20 cm
Megj. "Sötétség" címmel is
ISBN 978-963-406-591-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3736552]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2019.
Dragt, Tonke (1930-)
Geheimen van het Wilde Woud (magyar)
   A nagy vadon titkai / Tonke Dragt ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 594, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-304-9 fűzött : 3699,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3736468]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2019.
Duggan, Helena
A place called perfect (magyar)
   A tökéletes város : rajtad tartják a szemüket / Helena Duggan ; [... ill. Karl James Mountford] ; [... ford. László Zsófia]. - Budapest : Holnap, 2018. - 363, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-232-1 fűzött : 3300,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(417)(02.053.2)=945.11
[AN 3736902]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2019.
Duǰmov, Dragomir (1963-)
   Voz savesti : roman / Dragomir Duǰmov ; [izd.] Zadužbina Jakova Ign̂atovića, Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu. - 3. izd. - Budimpešta : Zadužbina Jakova Ign̂atovića : Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu, 2018. - 183 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-81048-0-7 fűzött
magyarországi szerb irodalom - regény
886.1-31(439)
[AN 3736815]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2019.
Eames, Nicholas
Kings of the Wyld (magyar)
   A Wadon királyai / Nicholas Eames ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2018. - 480 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-027-2 kötött : 4495,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3736300]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2019.
Eames, Nicholas
Kings of the Wyld (magyar)
   A Wadon királyai [elektronikus dok.] / Nicholas Eames ; ford. Matolcsy Kálmán. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Fumax, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152805. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-470-046-3
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(71)=945.11
[AN 3741322]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2019.
Ekberg, Anna
Den hemmelige kvinde (magyar)
   Kétség [elektronikus dok.] / Anna Ekberg ; ford. Sulyok Viktória. - Szöveg (epub : 955 KB). - [Budapest] : Animus, 2018. - (Sárga könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152411. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-588-0
dán irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.8-312.4=945.11
[AN 3737324]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2019.
Elkeles, Simone (1970-)
How to ruin my teenage life (magyar)
   How to ruin my teenage life : tönkretett tinikor : hogyan tegyük tönkre? 2. / Simone Elkeles ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 259, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-357-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3738167]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2019.
Elkeles, Simone (1970-)
Return to Paradise (magyar)
   Return to Paradise : visszatérés a Paradicsomba / Simone Elkeles ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 269, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3738124]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2019.
Elliot, Kendra
A merciful death (magyar)
   Kegyes halál [elektronikus dok.] / Kendra Elliot ; ford. Békési Napsugár. - Szöveg (epub : 890 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152470. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-502-3
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3737939]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2019.
Ennis-Hill, Jessica (1986-)
The silver unicorn (magyar)
   Az ezüst unikornis / Jessica Ennis-Hill és Elen Caldecott ; Erica-Jane Waters rajz. - Budapest : DAS Kv., 2018. - 137, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (A varázslatos karkötő ; 1.)
ISBN 978-615-5716-13-3 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3737962]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2019.
   Esti mesék a szeretetről / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Móra, 2018. - 100, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-041-9 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3737449]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2019.
Eve, Jaymin (1984-)
Dragon marked (magyar)
   A sárkány jele : Szuperlények börtöne 1. kötet / Jaymin Eve ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 322, [1] ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-457-6 fűzött : 3299,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 3738095]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2019.
Fargetton, Manon (1987-)
Le nuit des fugitifs (magyar)
   Szökevények éjszakája / Manon Fargetton ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 266, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-488-0 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3738132]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2019.
Fitzgerald, Helen (1966-)
The cry (magyar)
   Dózis / Helen Fitzgerald ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-396-8 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - horror - regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3737395]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2019.
Fleming, Leah
The girl under the olive tree (magyar)
   Lány az olajfák alatt / Leah Fleming ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 398, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-658-3 fűzött : 3390,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3737286]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2019.
Fry, Michael (1959-)
The Odd Squad : zero tolerance (magyar)
   Cseles csapat : nincs kegyelem / Michael Fry ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2018. - 231, [8] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-457-400-2 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3736508]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2019.
Gaiman, Neil (1960-)
Coraline (magyar)
   Coraline / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2009. - 128, [1] p. : ill. ; 21 cm
Ill. McKean, Dave
ISBN 978-963-419-332-6 fűzött : 2280,- Ft : 8,10 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3741430]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2019.
Gatti, Alessandro (1975-)
La cattedrale della paura (magyar)
   A katedrális árnyéka / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2014. - 251, [5] p. : ill. ; 21 cm
Baccalario, Pierdomenico alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-021-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3740830]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2019.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il trio della dama nera (magyar)
   A fekete dáma / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2013. - 259, [5] p. : ill. ; 21 cm
Baccalario, Pierdomenico alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-615-5220-63-0 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3740840]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2019.
Gibney, Patricia (1962-)
The stolen girls (magyar)
   Az elrabolt lányok [elektronikus dok.] : Lottie Parker, második könyv / Patricia Gibney ; ford. Tóbiás Csenge. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151589. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-382-1
írországi angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(417)=945.11
[AN 3729250]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2019.
Gordon, Lucy
Not just a convenient marriage (magyar)
   Lánykérés a lagúnán [elektronikus dok.] / Lucy Gordon ; ... ford. Harcsa Henrietta. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 328 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 637.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150302. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-326-7
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3719132]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2019.
Gray, Claudia (1970-)
Leia, princess of Alderaan (magyar)
   Leia, az Alderaan hercegnője / Claudia Gray ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 332, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : az utolsó jedik hajnala ; keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-406-2 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3738115]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2019.
Gregory, Philippa (1954-)
The last Tudor (magyar)
   Az utolsó Tudor [elektronikus dok.] / Philippa Gregory. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Sziklai István. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151976. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-501-6
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3731742]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2019.
Gyp (1849-1932)
Le monde a côté (magyar)
   Züllött társaság [elektronikus dok.] / Gyp ; ford. Házsongárdy Gábor. - Szöveg (epub : 666 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-203-6 (epub)
ISBN 978-963-474-204-3 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3710802]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2019.
Hamilton, Karen
The perfect girlfriend (magyar)
   A tökéletes barátnő [elektronikus dok.] / Karen Hamilton ; ford. Békési Napsugár. - Szöveg (epub : 812 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152751. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-521-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3740875]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2019.
Hand, Cynthia (1978-)
The afterlife of Holly Chase (magyar)
   Vigyázz, Holly Chase! / Cynthia Hand ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 383 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-937-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3738097]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2019.
Harkness, Deborah (1965-)
Shadow of night (magyar)
   Az éjszaka árnyai : a Mindenszentek-trilógia második kötete / Deborah Harkness ; [ford. Szilágyi Zsófia és U. Rónay Anna]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - 670, [1] p. ; 22 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-655-6 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3741244]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2019.
Hashemzadeh Bonde, Golnaz (1983-)
Det var vi (magyar)
   El kell mondanom / Golnaz Hashemzadeh Bonde ; ford. Bogdán Ágnes. - Budapest : Park, 2018. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-415-9 kötött : 2950,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3737701]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2019.
Hong Kil-tong chŏn (magyar)
   Hong Gildong kalandjai / ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Minsoo Kang ; [ford. ... Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 185 p. ; 21 cm
keretcím: Kelet kincse. - Bibliogr.
ISBN 978-963-529-893-8 kötött
koreai irodalom - regény
895.7-31=945.11
[AN 3737328]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2019.
Hossfeld, Dagmar (1960-)
Mein Leben, die Liebe und der ganze Rest (magyar)
   Az élet, a szerelem meg miegymás / Dagmar Hossfeld ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 276 p. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Bori 14+
ISBN 978-963-403-480-3 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3738187]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2019.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
   Gyöngéd barbárok / Bohumil Hrabal. - [Budapest] : Sztalker Csop. : Európa, cop. 2018. - 196, [1] p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 9.)
Tart.: Túlságosan zajos magányÞ; A gyöngéd barbár. - A ford. a "Kluby poezie" c. kiad. alapján kész. - Ford. Varga György
ISBN 978-615-5822-04-9 fűzött
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3741292]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2019.
Hurwitz, Gregg (1973-)
Hellbent (magyar)
   Kíméletlen / Gregg Hurwitz ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2018. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-039-5 fűzött : 3795,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3736440]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2019.
Hyde, Catherine Ryan (1955-)
Take me with you (magyar)
   Vigyél magaddal! / Catherine Ryan Hyde ; [ford. Bánki Veronika]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-234-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3736312]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2019.
Jacobsen, Roy (1954-)
De usynlige (magyar)
   A láthatatlanok / Roy Jacobsen ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Scolar, 2018. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-936-4 kötött : 3750,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3738129]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2019.
James, E. L. (1963-)
Darker (magyar)
   Sötét [elektronikus dok.] : a sötét ötven árnyalata Christian szerint / E L James. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Ford. Bikics Milán. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152930. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-369-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3742167]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2019.
Jeter, K. W. (1950-)
Star wars : hard merchandise (magyar)
   Értékes zsákmány : A fejvadász háborúk 3. / K. W. Jeter ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 372, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Legendák ; keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-410-9 fűzött : 3700,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3738086]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2019.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraettåringen som tänkte att han tänkte för mycket (magyar)
   A százegy éves ember, aki azon gondolkodott, hogy túl sokat gondolkodik / Jonas Jonasson ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 428 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-776-2 kötött : 3999,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3737584]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2019.
Kate, Lauren (1981-)
Unforgiven (magyar)
   Unforgiven : megbocsátás / Lauren Kate ; [ford. Szőke Julianna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2018. - 324, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-457-409-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3738102]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2019.
Kennedy, Elle (1982-)
The goal (magyar)
   The goal : a cél / Elle Kennedy. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 428, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Barthó Eszter
ISBN 978-963-457-421-7 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3736487]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2019.
Kennedy, Elle (1982-)
Twisted palace (magyar)
   Cifra palota : a Royal család 3. / Erin Watt. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 401, [6] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Sándor Alexandra Valéria
ISBN 978-963-457-486-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3736480]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2019.
Kerouac, Jack (1922-1969)
And the hippos were boiled in their tanks (magyar)
   És megfőttek a vízilovak / Jack Kerouac, William S. Burroughs ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-192-8 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737208]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2019.
Kim Suki (1970-)
Without you, there is no us (magyar)
   Nélküled mi sem vagyunk [elektronikus dok.] : élet az észak-koreai diktatúra elit egyetemén / Suki Kim ; ford. Izing Róbert. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152852. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-636-4
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - helyismeret - diktatúra - amerikai angol irodalom - ezredforduló - memoár
820-94(73)=945.11 *** 908.519.3(0:82-94) *** 323.282(519.3)"200/201"(0:82-94)
[AN 3741540]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2019.
   Kincset érő mesék : Andersen, Hauff és Perrault klasszikus meséivel. - Budapest : TKK, [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5765-63-6 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3737339]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2019.
Kleypas, Lisa (1964-)
Devil in spring (magyar)
   Ördöngös tavasz : [Ravenel család 4/3.] / Lisa Kleypas ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 430, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-516-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3736540]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2019.
Kleypas, Lisa (1964-)
Hello stranger (magyar)
   A szív doktora : [Ravenel család 4/4.] / Lisa Kleypas ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 424, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-697-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3736542]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2019.
Kleypas, Lisa (1964-)
Marrying Winterborne (magyar)
   Winterborne választottja : [Ravenel család 4/2.] / Lisa Kleypas ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 467, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-505-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3736536]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2019.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 3 (magyar)
   Játék : Harcom 3. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Magvető, 2018. - 414, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3749-2 kötött : 4999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3737495]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2019.
Koch, Jessica (1982-)
Dem Horizont so nah (magyar)
   Közel a horizonthoz / Jessica Koch ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 447 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-867-8 fűzött3499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3738120]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2019.
Koontz, Dean R. (1945-)
The whispering room (magyar)
   A suttogószoba : Jane Hawk-sorozat 2. / Dean Koontz ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-66-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3737441]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2019.
Krauss, Nicole (1974-)
Forest dark (magyar)
   Sötétlő erdő / Nicole Krauss ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2018. - 290, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3752-2 kötött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737468]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2019.
Kukafka, Danya
Girl in snow (magyar)
   Lány hóban / Danya Kukafka ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Libri, 2018. - 460 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-892-5 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3736380]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2019.
Kukafka, Danya
Girl in snow (magyar)
   Lány hóban [elektronikus dok.] / Danya Kukafka ; ford. Weisz Böbe. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152935. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-445-3
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3742196]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2019.
Kushner, Rachel (1968-)
The Mars room (magyar)
   A Mars klub / Rachel Kushner ; [ford. Müller Máté, Müller Brúnó Noé, Müller Péter Sziámi]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-825-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737946]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2019.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
En Herrgårdssägen (magyar)
   Egy udvarház története [elektronikus dok.] / Selma Lagerlöf. - Szöveg (epub : 549 KB) (mobi : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Palágyi Flóra. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152639. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-561-7 (epub)
ISBN 978-963-474-562-4 (mobi)
svéd irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
839.7-32=945.11
[AN 3740029]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2019.
Landsberger, Artur (1876-1933)
Moral (magyar)
   Morál [elektronikus dok.] / Arthur Landsberger ; ford. Pajzs Elemér. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152183. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-402-3 (epub)
ISBN 978-963-474-403-0 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3733322]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2019.
Lapidus, Jens (1974-)
Top dogg (magyar)
   Alfahímek / Jens Lapidus ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2017. - 461, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-591-0 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3737255]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2019.
Lapidus, Jens (1974-)
Top dogg (magyar)
   Alfahímek [elektronikus dok.] / Jens Lapidus ; ford. Erdődy Andrea. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Animus, 2018, cop. 2017. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152754. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-592-7
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3740990]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2019.
LaZebnik, Claire
Things I should have known (magyar)
   Páros randi tesóknak / Claire LaZebnik ; [ford. Kulcsár Júlia]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 305, [1] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-486-056-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3737309]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2019.
Le Guin, Ursula K. (1929-2018)
The found and the lost (magyar)
   A megtalált és az elveszett : Ursula K. Le Guin válogatott kisregényei. - [Budapest] : Gabo, 2018. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-963-406-633-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 3737498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 542 p.
ISBN 978-963-406-634-7 kötött : 4990,- Ft
[AN 3737502] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 342, [4] p.
ISBN 978-963-406-635-4 kötött : 4490,- Ft
[AN 3737506] MARC

ANSEL
UTF-81922 /2019.
Leigh, Allison
Once upon a Valentine (magyar)
   Egy kis könnyelműség [elektronikus dok.] / Allison Leigh ; ... ford. Szabó Júlia. Timmy és Tommy / Diana Whitney ; ... ford. Farkas Judit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 394 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 313-314.)
Egys. cím: Once upon a Valentine. The fatherhood factor. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150341. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-332-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3719568]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2019.
Lem, Stanisław (1921-2006)
Głos Pana (magyar)
   Az Úr hangja / Stanisław Lem ; [fordította Murányi Beatrix]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 285 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-085-3 fűzött : 2999,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3740670]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2019.
Lévy, Marc (1961-)
Elle & lui (magyar)
   Utóirat Párizsból / Marc Levy ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Tericum, cop. 2018. - 298, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-038-2 fűzött : 3570,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3737284]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2019.
London, Jack (1876-1916)
A daughter of the snows (magyar)
   A havasok leánya [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 673 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Az alaszkai Diana" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149142. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-826-8 (epub)
ISBN 978-963-398-827-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3710630]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2019.
London, Jack (1876-1916)
On the Makaloa mat (magyar)
   A vén halász meséi [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Vécsey Leó. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152719. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-567-9 (epub)
ISBN 978-963-474-568-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3740788]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2019.
London, Jack (1876-1916)
South sea tales (magyar)
   Az óceán meséi [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Fülöp Zsigmond. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152638. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-571-6 (epub)
ISBN 978-963-474-572-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3740025]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2019.
Macomber, Debbie (1948-)
Merry and bright (magyar)
   Szerelem karácsonyra : karácsonyi történet / Debbie Macomber ; [ford. Ligeti Lujza]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 208, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-452-181-5 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3736483]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2019.
Mantel, Hilary (1952-)
Bring up the bodies (magyar)
   Holtaknak menete / Hilary Mantel ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 573, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-249-7 kötött : 4499,- Ft
Cromwell, Thomas (1485?-1540)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3741309]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2019.
Mantel, Hilary (1952-)
Wolf Hall (magyar)
   Farkasbőrben / Hilary Mantel ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 888, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-248-0 kötött : 4499,- Ft
Cromwell, Thomas (1485?-1540)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3741305]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2019.
Marshall, Laura
Friend request (magyar)
   Ismerősnek jelölt / Laura Marshall ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-08-6 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3737488]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2019.
Mason, Zachary (1974-)
Void star (magyar)
   Void star / Zachary Mason ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-452-1 fűzött : 3880,- Ft : 13,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3738190]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2019.
May, Karl (1842-1912)
Der Schatz der Mixteken (magyar)
   A miztékák kincse [elektronikus dok.] / May Károly ; ford. Wiesner Juliska. - Szöveg (epub : 885 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152193. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-414-6 (epub)
ISBN 978-963-474-415-3 (mobi)
német irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3733413]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2019.
McBride, Eimear (1976-)
The lesser bohemians (magyar)
   Kisbohémek / Eimear McBride ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 359 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-212-5 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3737516]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2019.
McClellan, Brian (1986-)
Sins of empire (magyar)
   A birodalom bűnei : A vér és lőpor istenei / Brian McClellan ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2018. - 600 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-470-040-1 kötött : 5295,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3736457]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2019.
McFate, Sean
Shadow war (magyar)
   Árnyékháború [elektronikus dok.] : katonai thriller / Sean McFate, Bret Witter ; ford. Bikics Milán. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152939. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-446-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3742210]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2019.
McLachlan, Jenny
Star struck (magyar)
   Enyém a főszerep! : Katicalányok 4, Pearl / Jenny McLachlan ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 261, [1] p. ; 20 cm. - (Pink könyvek, ISSN 2559-8988)
ISBN 978-963-486-048-8 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3737298]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2019.
McLachlan, Jenny
Sunkissed (magyar)
   Offline nyár : Katicalányok 3, Kat / Jenny McLachlan ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 226, [1] p. ; 20 cm. - (Pink könyvek, ISSN 2559-8988)
ISBN 978-963-486-047-1 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3737296]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2019.
McManus, Karen M.
One of us is lying (magyar)
   Lehull a lepel / Karen M. McManus ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 382, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-932-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3738088]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2019.
Meier, Susan (1956-)
A bride for the Italian boss (magyar)
   Elveszve Toscanában [elektronikus dok.] / Susan Meier ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 348 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 647.)
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Monte Calanetti varázsa. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150295. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-322-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3719032]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2019.
Merle, Robert (1908-2004)
En nos vertes années (magyar)
   Csikóéveink : Francia história II. / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 509 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-029-7 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3740824]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2019.
Millet, Catherine (1948-)
Une enfance de rêve (magyar)
   Mesés gyerekkor / Catherine Millet ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2018. - 243, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3659-4 kötött : 3699,- Ft
francia irodalom - önéletrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3736453]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2019.
Mishima Yukio (1925-1970)
Kamen no kokuhaku (magyar)
   Egy maszk vallomásai / Misima Jukio ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 228, [1] p. ; 21 cm
Megj. "Egy maszk vallomása" címmel is
ISBN 978-963-676-793-8 fűzött : 2999,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3738084]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2019.
Moccia, Federico (1963-)
Tre volte te (magyar)
   Harmadszor is te / Federico Moccia ; [ford. Szabó Anita]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2018. - 727, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-087-6 fűzött : 4990,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3736731]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2019.
Moka (1958-)
Oh! Pénélope : Esprit, es-tu là? (magyar)
   Ó, Pénelopé! : szellem, hol vagy? / Moka ; ill. Nancy Peña ; [ford. Farkas Ildikó]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 174, [13] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
Számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-457-356-2 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3738163]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2019.
Monroe, Lucy (1967-)
A virgin for his prize (magyar)
   Házasság üzleti alapon [elektronikus dok.] / Lucy Monroe ; ... ford. Hulley Orsolya. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 304 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 638.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150279. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-328-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3718829]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2019.
Monroe, Mary Alice (1960-)
A lowcountry Christmas (magyar)
   Déli karácsony / Mary Alice Monroe ; [ford. Chovanecz-Molnár Éva]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 301, [1] p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-187-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737750]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2019.
Monsó, Imma (1959-)
L'aniversari (magyar)
   Születésnap / Imma Monsó ; [ford. Nemes Krisztina]. - Budapest : Holnap, 2018. - 226, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-235-2 fűzött : 2900,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3736905]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2019.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon gets in trouble (magyar)
   Holdas Hanna bajba kerül / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 116, [6] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-486-121-8 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3737304]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2019.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon goes on a school trip (magyar)
   Holdas Hanna osztálykirándulásra megy / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 114, [8] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-486-122-5 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3736475]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2019.
Murek, Weronika (1989-)
Uprawa roślin południowych metodą Miczurina (magyar)
   Déligyümölcs-termesztés Micsurin-módszerrel / Weronika Murek ; ford. Petneki Noémi. - Budapest : Vince K., 2018. - 136 p. ; 22 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
ISBN 978-963-303-012-7 kötött : 2995,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés
884-32=945.11
[AN 3737526]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2019.
Natt och Dag, Niklas (1979-)
1793 (magyar)
   1793 : [bűntény a 18. századi Stockholmban] / Niklas Natt och Dag. - Pécs : Alexandra, 2018. - 446, [1] p. ; 21 cm
Ford. Haris Ildikó
ISBN 978-963-447-236-0 fűzött : 3999,- Ft
svéd irodalom - történelmi regény - bűnügyi regény
839.7-311.6=945.11 *** 839.7-312.4=945.11
[AN 3736427]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors sensasjonelle samling av dyr du skulle ønske ikke fantes (magyar)
   Bestiák, amelyek bár ne lennének : doktor Proktor szenzációs B.A.B.N.L. gyűjteménye / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 54 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Ill. Dybvig, Per, White, Taylor
ISBN 978-963-437-075-8 kötött : 2499,- Ft
norvég irodalom - mesebeli lény - állat - humoreszk - gyermekkönyv
839.6-7(02.053.2)=945.11 *** 7.042(0:82-7)(02.053.2) *** 398.4(0:82-7)(02.053.2)
[AN 3737355]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Kan doktor Proktor redde Jula? (magyar)
   Doktor Proktor pukipora : (dermesztően) csendes éj / Jo Nesbø ; Mike Lowely rajz. ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 335 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-437-041-3 fűzött : 3499,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3736499]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2019.
Nguyen, Viet Thanh (1971-)
The sympathizer (magyar)
   A szimpatizáns / Viet Thanh Nguyen ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-232-2 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737196]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2019.
Nordqvist, Sven (1946-)
Pettson får julbesök (magyar)
   Pettson karácsonya / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 3. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2018. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-213-3 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3740707]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2019.
Norebäck, Elisabeth (1974-)
I mitt blod (magyar)
   Vér a véremből [elektronikus dok.] / Elisabeth Norebäck ; ford. Annus Ildikó. - Szöveg (epub : 848 KB). - [Budapest] : Animus, 2018. - (Sárga könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152410. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-590-3
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3737313]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2019.
Orczy Emma (1865-1947)
Unto Caesar (magyar)
   Adjátok meg.. [elektronikus dok.] : regény Caligula császár idejéből / Orczy Emma ; ford. Pogány Kázmér. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Isten és a császár" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152425. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-470-2 (epub)
ISBN 978-963-474-471-9 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3737400]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2019.
Østby, Anne (1958-)
Biter av lykke (magyar)
   Boldogságforgácsok [elektronikus dok.] : szeretetről, reményről és csokoládéról / Anne Østby ; ford. Petrikovics Edit. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152928. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-477-4
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3742159]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2019.
Page, Amber
Dating the enemy (magyar)
   Randi az ellenséggel [elektronikus dok.] / Amber Page ; ... ford. Czárán Judit. Az álarc mögött / Caitlin Crews ; ... ford. Kiss Gábor. Fehér rózsák Valentin-napra / Brenda Harlen ; ... ford. Kiss Gábor. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 533 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 85.)
Egys. cím: Dating the enemy. Heiress behind the headlines. The single dad's second chance. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150296. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-334-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3719045]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2019.
Park, Tony (1964-)
African dawn (magyar)
   Afrikai hajnal [elektronikus dok.] / Tony Park ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152788. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-494-1
ausztrál irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(94)=945.11
[AN 3741241]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2019.
Paul, Gill (1960-)
The secret wife (magyar)
   A titkos feleség / Gill Paul ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 491 p. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-669-9 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3737272]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2019.
Pearse, Lesley (1945-)
Forgive me (magyar)
   Bocsáss meg! / Lesley Pearse ; [ford. Seres Noémi]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 521, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-231-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3737193]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2019.
Pearse, Lesley (1945-)
The woman in the wood (magyar)
   Az erdei remetenő / Lesley Pearse ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-686-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3736844]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2019.
Peirce, Lincoln (1963-)
Big Nate flips out (magyar)
   Profi Noki tiszta őrület! / Lincoln Peirce ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 221, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-454-2 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3736595]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2019.
Petterson, Per (1952-)
Til Sibir (magyar)
   Irány Szibéria : regény / Per Petterson ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Scolar, 2018. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-953-1 kötött : 3750,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3738130]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2019.
Pinborough, Sarah (1972-)
Cross her heart (magyar)
   Ha addig élek is / Sarah Pinborough ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 351 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5759-98-7 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3737496]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2019.
Plass, Adrian (1948-)
Silver birches (magyar)
   Ezüst nyírfák / Adrian Plass ; [ford. Recski Júlia]. - Budapest : Harmat, 2018. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-195-9 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3738100]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2019.
Pollard, Helen
Return to the little French guesthouse (magyar)
   Visszatérés a kis francia panzióba / Helen Pollard ; [ford. Pulai Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 406, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-475-0 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3738098]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2019.
Rayven, Leisa
Bad Romeo Christmas (magyar)
   Szívtiprók karácsonya [elektronikus dok.] : Starcrossed-sorozat, negyedik könyv / Leisa Rayven. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Ford. Bikics Milán. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152937. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-473-6
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3742198]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2019.
Reaves, Michael (1950-)
Patterns of force (magyar)
   Az erő mintázatai : Coruscanti éjszakák III. / Michael Reaves ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 311, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Legendák ; keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-459-8 fűzött : 3700,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3738090]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2019.
Reaves, Michael (1950-)
Star wars : the last Jedi (magyar)
   Az utolsó lovag / Michael Reaves és Maya Kaathryn Bohnhoff ; [ford. Németh Anikó]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 479, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Legendák ; keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-460-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3738093]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2019.
Renard, Maurice (1875-1939)
Le docteur Lerne, sous-dieu (magyar)
   Lerne doktor [elektronikus dok.] / Maurice Renard ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152426. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-474-0 (epub)
ISBN 978-963-474-475-7 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3737407]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2019.
Renshaw, Winter
P.S. I hate You (magyar)
   Ui.: rohadj meg! / Winter Renshaw ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-09-4 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3737973]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2019.
Renshaw, Winter
P.S. I hate You (magyar)
   Ui.: rohadj meg! [elektronikus dok.] / Winter Renshaw ; ford. Hoppán Eszter. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152687. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-10-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3740322]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2019.
Richmond, Michelle (1970-)
The marriage pact (magyar)
   A házassági szerződés [elektronikus dok.] / Michelle Richmond ; ford. Hoppán Eszter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152940. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-442-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3742213]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2019.
Rix, Megan (1962-)
The runaways (magyar)
   Colin, a bátor : két barát kalandos útja hazafelé / Megan Rix ; [ford. Tóth Gábor]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 213, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-554-1 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3736592]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2019.
Robinson, Kim Stanley (1952-)
Red moon (magyar)
   Vörös hold / Kim Stanley Robinson ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-526-9 fűzött : 3980,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3737703]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2019.
Robotham, Michael (1960-)
The secret she keeps (magyar)
   Dédelgetett titkok / Michael Robotham ; [ford. Seregi Márton]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 389, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-179-2 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3737359]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2019.
Rolland, Romain (1866-1944)
Jean-Christophe à Paris : La foire sur la place (magyar)
   Jean-Christophe Párisban [elektronikus dok.] : A piaci vásár / Romain Rolland ; ford. Rózsa Géza. - Szöveg (epub : 692 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149853. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-160-2 (epub)
ISBN 978-963-474-161-9 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3716554]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2019.
Romig, Aleatha
Into the Light (magyar)
   Út a Fénybe : A Fény 1. / Aleatha Romig. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 444, [1] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-193-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3736490]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2019.
Roth, Philip (1933-2018)
Patrimony (magyar)
   Apai örökség : igaz történet / Philip Roth ; [ford. Nemes Anna]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 245 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-081-5 kötött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3737592]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2019.
Roth, Veronica (1988-)
The fates divide (magyar)
   Elválaszt a sors / Veronica Roth ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2018. - 427 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-432-090-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3736741]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2019.
Rowley, Emma
Where the missing go (magyar)
   Hová lettek az eltűntek? / Emma Rowley ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 366, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-66-3 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3737329]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2019.
Scarrow, Simon (1962-)
Day of the Caesars (magyar)
   A caesarok napja / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]. - 352 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-485-9 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3736429]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2019.
Schepp, Emelie (1979-)
Vita spår (magyar)
   Narcotica / Emelie Schepp ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 398 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-885-7 fűzött : 3599,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3736134]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2019.
Schepp, Emelie (1979-)
Vita spår (magyar)
   Narcotica [elektronikus dok.] / Emelie Schepp ; ford. Papolczy Péter. - Szöveg (epub : 955 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151438. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-447-7
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3728367]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2019.
Schwab, Victoria (1987-)
Vicious (magyar)
   Viszály [elektronikus dok.] / V. E. Schwab ; ford. Sepsi László. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Fumax, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152789. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3741261]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2019.
Seabrook, William Buehler (1884-1945)
Adventures in Arabia (magyar)
   Harcos beduinok között [elektronikus dok.] / William B. Seabrook ; ford. Havas József. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152472. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-476-4 (epub)
ISBN 978-963-474-477-1 (mobi)
Közel-Kelet - Arab-félsziget - helyismeret - amerikai angol irodalom - két világháború közötti időszak - útleírás - elektronikus dokumentum
820-992(73)=945.11 *** 908.53(0:82-992)
[AN 3737947]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2019.
Seeber, Claire
The stepmother (magyar)
   A mostoha [elektronikus dok.] / Claire Seeber ; ford. Tóbiás Csenge. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151452. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-439-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3728450]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2019.
Seethaler, Robert (1966-)
Der Trafikant (magyar)
   A trafikos / Robert Seethaler ; ford. Blaschtik Éva. - Budapest : Park, 2018. - 277, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-459-3 kötött : 2450,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3737705]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2019.
Sem-Sandberg, Steve (1958-)
De utvalda (magyar)
   Kiválasztottak / Steve Sem-Sandberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 453 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-676-627-6 kötött : 4499,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3737610]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2019.
Shamsie, Kamila (1973-)
Home fire (magyar)
   A fiúk hazatérnek / Kamila Shamsie ; ford. Gy. Horváth László. - Budapest : Park, cop. 2018. - 291, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-458-6 kötött : 3450,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3737653]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2019.
Sidebottom, Harry
Throne of the Caesars (magyar)
   A caesarok trónja [elektronikus dok.] / Harry Sidebottom ; ford. Békési József. - [Debrecen] : Gold Book, 2017-
Főcím a címképernyőről
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3711136]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Tűz és kard. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - [2018]
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152934. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-515-3
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3742193] MARC

ANSEL
UTF-81995 /2019.
Silver, Josie
One day in December (magyar)
   Egy decemberi nap / Josie Silver ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-02-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3737436]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2019.
Simmons, Dan (1948-)
Summer of night (magyar)
   Dermesztő nyár / Dan Simmons ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 720 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-238-4 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3737201]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2019.
Snâdanko, Natalka (1973-)
Kolekcìâ pristrastej (magyar)
   Szenvedélygyűjtemény avagy Egy fiatal ukrán lány kalandjai / Natalka Sznyadanko ; ford. Körner Gábor. - Budapest : Vince K., 2018. - 220 p. ; 22 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
ISBN 978-963-303-011-0 kötött : 2995,- Ft
ukrán irodalom - regény
883-31=945.11
[AN 3737536]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2019.
Snorri Kristjánsson (1974-)
Blood will follow (magyar)
   A vér szava [elektronikus dok.] : Vikingek végnapjai 2. könyv / Snorri Kristjansson ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152793. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-473-6
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3741282]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2019.
Sparks, Nicholas (1965-)
True believer (magyar)
   Igaz hittel / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-193-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3741472]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2019.
St Aubyn, Edward (1960-)
Some hope (magyar)
   Patrick Melrose / Edward St Aubyn ; [ford. Csonka Ágnes]. - Budapest : Jelenkor, 2018-. - 21 cm
ISBN 978-963-676-831-7
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3730699]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Ami kell ; Végül. - 2018. - 494, [1] p.
Egys. cím: At last
ISBN 978-963-676-830-0 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3737606] MARC

ANSEL
UTF-82001 /2019.
Stephenson, Neal (1959-)
The Rise and Fall of D.O.D.O. (magyar)
   A D.O.D.O. felemelkedése és bukása [elektronikus dok.] / Neal Stephenson és Nicole Galland ; ford. Kodaj Dániel. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Fumax, 2018. - (Fumax SF extra, ISSN 2631-0317)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152629. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-978-963-470-032-6)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3739935]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2019.
Stevens, Chevy (1973-)
That night (magyar)
   Aznap éjjel / Chevy Stevens ; [ford. Schwartz Marianna]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 446, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-61-8 fűzött : 3699,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3736476]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2019.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
   Világvége a szomszédban / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [ford. Apostol András, Földeák Iván] ; [szerk., kieg. és az utószavakat ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 242, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Tart.: A marslakók második inváziójaÞ; Egymilliárd évvel a világvége előtt. - Egys. cím: Za milliard let do konca sveta ; Vtoroe našestvie marsian
ISBN 978-615-5628-87-0 fűzött : 3290,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény - kisregény
882-312.9=945.11
[AN 3736897]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2019.
Sund, Erik Axl
Glaskroppar (magyar)
   Üvegtestek [elektronikus dok.] / Erik Axl Sund ; ford. Papolczy Péter. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151389. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-444-6
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3728137]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2019.
Thorne, Sally (1981-)
The hating game (magyar)
   Gyűlölök és szeretek / Sally Thorne. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 439 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Ford. Benedek Dorottya
ISBN 978-963-457-373-9 fűzött : 3699,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3737299]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und das gelungene Weihnachten (magyar)
   Berci és a fantasztikus karácsony / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 95 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
A címoldalon a főcímben a "fantasztikus" szó előtt a "rettenetes" szó áthúzva
ISBN 978-963-403-555-8 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3737459]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2019.
Toon, Paige (1975-)
The one we fell in love with (magyar)
   Akit mind szerettünk / Paige Toon ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 383, [1] p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-175-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3737754]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2019.
Townsend, Jessica
Nevermore (magyar)
   Nevermoor : Morrigan Crow négy próbája / Jessica Townsend ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 378, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-024-6 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági irodalom
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3736504]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2019.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins comes back (magyar)
   Mary Poppins visszatér / P. L. Travers ; [ill. Mary Shepard] ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2018. - 245 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Megj. "A csudálatos Mary visszatér" címmel is
ISBN 978-963-432-093-7 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3736786]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2019.
Van Loon, Hendrik Willem (1882-1944)
The life and times of Rembrandt van Rijn (magyar)
   Rembrandt [elektronikus dok.] / Hendrik van Loon ; ford. Szerb Antal. - Szöveg (epub : 4.4 MB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152434. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-482-5 (epub)
ISBN 978-963-474-483-2 (mobi)
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6(73)=945.11
[AN 3737501]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2019.
   Varázslatos mesék : Andersen, Hauff és Perrault klasszikus meséivel. - Budapest : TKK, [2018]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5765-62-9 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3737347]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2019.
Ward, Jesmyn (1977-)
Sing, unburied, sing (magyar)
   Hallgasd a holtak énekét! / Jesmyn Ward ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 319 p. ; 21 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-5759-64-2 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3737480]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2019.
Waters, Sarah (1966-)
The little stranger (magyar)
   A kis idegen / Sarah Waters ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 503, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-678-1 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3736604]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2019.
Weatherby, W. J. (1930-1992)
Chariots of fire (magyar)
   Tűzszekerek : igaz történet / W. J. Weatherby ; [ford. Császár László] ; Colin Welland ... alapján. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 173, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-398-1 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3736826]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2019.
Webb, Holly (1976-)
The mermaid's sister (magyar)
   Varázslat Velencében : a lagúna titka / Holly Webb ; [ford. Ruff Orsolya]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-567-1 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3737691]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2019.
Wells, Martha (1964-)
All systems red (magyar)
   Kritikus rendszerhiba [elektronikus dok.] : az öldöklő-naplók / Martha Wells ; ford. Tamás Gábor. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Fumax, 2018. - (Fumax SF extra, ISSN 2631-0317)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152625. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-470-026-5
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3739931]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2019.
Westerlund, Kate
Sharing Christmas (magyar)
   Állatok karácsonya / Kate Westerlund meséje ; Eve Tharlet illusztrációi ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. "Karácsonyi örömök" címmel is
ISBN 978-963-403-565-7 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3738206]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2019.
Wimmer, Carola (1970-)
Ostwind - Zusammen sind wir frei (magyar)
   A menedék : 1. együtt, szabadon / Carola Wimmer ... ; [ford. Budai Zita]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 125, [3] p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-474-3 fűzött : 2299,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3738289]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2019.
Wolf, Tony (1930-2018)
La fiabe più belle (magyar)
   Legszebb meséim / [rajz.] Tony Wolf ; [írta Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 231 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-569-5 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3738202]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2019.
Woodfolk, Ashley
The beauty that remains (magyar)
   Ami utánad maradt / Ashley Woodfolk ; [ford. Benedek Leila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 299 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-666-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3736608]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2019.
Wren, Percival Christopher (1885-1941)
The wages of virtue (magyar)
   Pokol a Szaharában [elektronikus dok.] / Percival C. Wren ; ford. Endre Dénes. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-436-8 (epub)
ISBN 978-963-474-437-5 (mobi)
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3733415]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2022 /2019.
   100 mini történet [elektronikus dok.] / ... a Trivium Egyesület kiadványa. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 669 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A 2017-ben kiírt "100 mini történet" c. novellapályázat nyertes művei. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152847. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-07-3 (epub)
magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3741516]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2019.
Arany János (1817-1882)
   Toldi / Arany János ; Domján József fametszeteivel. - Budapest : Scolar, 2018. - 155 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-244-877-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3737684]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2019.
Balkovics Sándor
   Ásó, kapa, varánusz / B. S. Murray ; [... ill. Martha Cooper]. - [Szokolya] : Charlotte Kv., 2018. - 239 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-3380-8 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3737635]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2019.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3726705]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A félhold tündöklése. - 5. kiad. - [2018], cop. 2014. - 552 p.
Bibliogr.: p. 534-543.
ISBN 978-963-426-251-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3741049] MARC

ANSEL
UTF-82026 /2019.
Barátfalvy Zsolt
   Laforten, Isten helytartója [elektronikus dok.] / Barátfalvy Zsolt. - Szöveg (mobi : 1.39 MB) (epub : 753 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149146. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-234-0 (mobi)
ISBN 978-963-474-233-3 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3710661]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2019.
Benkő László (1952-)
   Kinizsi : Mátyás király hadvezére / Benkő László. - Budapest : Családi Kvklub, 2018. - 561 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89619-7-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3737209]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2019.
Bónizs Róbert (1973-)
   Toldi [elektronikus dok.] / Bónizs Róbert. - [Debrecen] : Gold Book, [2018]-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3741826]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Fekete halál. - Szöveg (epub : 852 KB). - cop. 2018
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-519-1
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3741828] MARC

ANSEL
UTF-82029 /2019.
Bozóky Balázs (1981-)
   Hotel [elektronikus dok.] / Bozóky Balázs. - Szöveg (epub : 560 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152627. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-203-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3739932]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   Gyalázat és hit [elektronikus dok.] : első rész / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152772. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-91-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3741177]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   Gyalázat és hit : [első rész] / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 571, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-90-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3736459]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2019.
Budai Lotti
   A nyugati szerető : A szamuráj lánya 1. / Budai Lotti. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 457, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-02-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3736461]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2019.
Cseke Lajos
   A Kárpátok farkasai [elektronikus dok.] : Csiglemező / Cseke Lajos. - Szöveg (epub : 745 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150288. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-477-4
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3719004]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2019.
Csűri Lajos (1952-2012)
   Estvéli csicsergés : mesés példázat gyermeklelkű gyermekeknek és felnőtteknek / Csűri Lajos, Csűri Johanna ; [kiad. Hajdúnánási Református Egyházközség]. - [Hajdúnánás] : Hajdúnánási Református Egyházközs., [2018]. - 68 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2594-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3736732]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2019.
Csürkéné Tóth Dóra
   Adventi mesekalendárium / [írta Csürkéné Tóth Dóra és Miklós Malvina]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2018. - [47] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-002-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3736541]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2019.
Cure, John
   A boszorkány hagyatéka : [misztikus thriller] / John Cure. - [Buj] : Enigma Books, 2018. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-58880-0-7 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3736430]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2019.
Czinkos Éva (1962-)
   Átutazók [elektronikus dok.] / Eve Rigel ; kiad. a Trivium Egyesület. - Szöveg (epub : 722 KB) (mobi : 431 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152780. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-15-8 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3741202]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2019.
Czinkos Éva (1962-)
   Norstraden csillaga [elektronikus dok.] / Eve Rigel ; kiad. a Trivium Egyesület. - Szöveg (epub : 749 KB) (mobi : 561 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152804. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-11-0 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3741321]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2019.
Czinkos Éva (1962-)
   Te is, fiam, Wilfred? [elektronikus dok.] / Eve Rigel ; kiad. a Trivium Egyesület. - Szöveg (epub : 667 KB) (mobi : 418 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152777. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-12-7 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3741196]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2019.
Czinkos Éva (1962-)
   Viharvadászok [elektronikus dok.] : fantasy kisregény / Eve Rigel ; kiad. a Trivium Egyesület. - Szöveg (epub : 657 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152764. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5821-10-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3741123]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2019.
Darel, Alan Dave
   A rothadó hold fiai / Alan Dave Darel. - [Veszprém] : Kalliopé, 2018. - 492 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5378-28-7 fűzött : 3850,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3738025]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2019.
Devil, Tíria
   Sátán ágyában [elektronikus dok.] / Tíria Devil. - Szöveg (epub : 743 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151334. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3727793]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2019.
Dóka Péter (1974-)
   Szupermalac és Űrpatkány : hősök leszünk! / Dóka Péter ; Máli Csaba rajz. - [Budapest] : Móra, cop, 2018. - 108, [2] p. : ill., főként színes ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-486-054-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3736469]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2019.
Durica Katarina
   A rendes lányok csendben sírnak [elektronikus dok.] / Durica Katarina. - Szöveg (epub : 980 KB). - [Budapest] : Libri, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152927. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-430-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3742151]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2019.
Erdős Virág (1968-)
   Ötven plusz / Erdős Virág. - Budapest : Magvető, 2018. - 58, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3748-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3737461]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   A rózsalugas / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2018. - 463, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-183-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3737186]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2019.
Fable, Vavyan
   Mennyből a húsvét / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2018. - 442, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-81-1 kötött : 3799,- Ft
ISBN 978-963-9300-80-4 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3737275]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2019.
Farkas András
   Bolond vizeken futok én / Farkas András. - [Budapest] : Garbo, 2018. - 96 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5696-42-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3736874]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2019.
Fazekas István (1967-)
   A kovácsműhely : hangos jelenetek Dévai Bíró Mátyás életéből : hangjáték / Fazekas István. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 28 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-615-5359-51-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - hangjáték - auditív dokumentum
894.511-2
[AN 3736278]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2019.
Fényes Niki
   Feketén, fehéren 2 : megtört szerelem / Fényes Niki. - Isaszeg : EkönyvBazár, 2018. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81042-7-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3736714]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2019.
Földényi F. László (1952-)
   A melankólia dicsérete / Földényi F. László. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018, cop. 2017. - 359, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 350-356.
ISBN 978-963-676-915-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - esztétika - esszé
894.511-4 *** 111.852
[AN 3740689]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2019.
Gáll Viktória
   Borsi mesék / Gáll Viktória Emese ; Szert-Szabó Dorottya illusztrációival. - [Szekszárd] : Ringató, 2018. - [38] p. : ill., színes ; 18x18 cm
Tart.: Borsi palacsintájaÞ; Borsi esküvőn
ISBN 978-615-00-2369-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3741065]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2019.
Gárdos Péter (1948-)
   Hét mocskos nap / Gárdos Péter. - [Budapest] : Libri, 2018. - 376, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-359-3 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3737633]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2019.
Graver, Danny
   Az Éden foglyai [elektronikus dok.] : science fiction regény / Danny Graver ; kiad. a Trivium Egyesület. - Szöveg (epub : 718 KB) (mobi : 481 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152779. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-09-7 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3741201]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2019.
Graver, Danny
   Édentől nyugatra [elektronikus dok.] : science fiction kisregény / Danny Graver ; kiad. a Trivium Egyesület. - Szöveg (epub : 595 KB) (mobi : 316 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152784. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
 (hibás ISBN 978-615-5732-45-4)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3741225]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2019.
György Péter (1954-)
   Faustus Afrikában : szerződés a valósággal / György Péter. - Budapest : Magvető, 2018. - 317, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3773-7 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3737472]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2019.
Halász-Szabó Klaudia
   Nagy motiválókönyvem : mesék a gyerekek ösztönzéséhez / Halász-Szabó Klaudia és Sillinger Nikolett ; [ill. Ráduly Csaba]. - [Budapest] : Roland, [2018]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5627-94-1 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - személyiségfejlesztés - tanmese - gyermekkönyv
894.511-342(02.053.2) *** 159.923(02.053.2)
[AN 3737365]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2019.
Hász Róbert (1964-)
   Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja / Hász Róbert. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2018. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-435-036-1 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3741477]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2019.
   Japán a szamurájkorban [elektronikus dok.] / főszerk. Ripp Gábor ; ... a Trivium Egyesület kiadványa. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 946 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152795. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-03-5 (epub)
magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3741290]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2019.
   Kacor király : csalafinta magyar népmesék / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2018. - 30, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9619-75-3 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3740716]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2019.
Kepes András (1948-)
   Istenek és emberek / Kepes András. - [Budapest] : Libri, 2018. - 233, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-506-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3736384]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2019.
Kiss Andrea, B.
   Az Akácos út titkai [elektronikus dok.] : utca- és családregény / B. Kiss Andrea. - Szöveg (epub : 803 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149852. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-131-2 (epub)
ISBN 978-963-474-132-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3716549]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2019.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Babaróka kertje / Kiss Judit Ágnes ; Egri Mónika rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 66, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-421-6 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3737975]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2019.
Kollár-Klemencz László (1966-)
   A műanyag kerti székek élete / Kollár-Klemencz László. - Budapest : Magvető, 2018. - 155, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3754-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3736400]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2019.
Kosztolányi Ádám (1915-1980)
   Keserű nevetés : összegyűjtött írások / Kosztolányi Ádám ; [összeáll., szerk. az előszót és a jegyz. írta Bíró-Balogh Tamás]. - Budapest : Jaffa, 2018. - 315, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-128-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3737342]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2019.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Mindent bevallhatok : kötetben meg nem jelent írások és más újdonságok / Kosztolányi Dezső ; [... összeáll. Urbán László]. - Budapest : Jaffa, 2018. - 190, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-127-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3737354]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2019.
Kovács-Marnik József
   Foxiregény / Kovács-Marnik József ; [ill. Berecz Kati]. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2018. - 165 p. : ill. ; 19 cm. - (Kutyatár, ISSN 1216-0423)
ISBN 978-615-5361-75-3 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3736748]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2019.
Kristóf, Mandy
   Az utolsó fénysugár [elektronikus dok.] : Yperpérán legendája 1. kötet / Mandy Kristóf. - Szöveg (epub : 5.7 MB) (mobi : 1.5 MB). - [Budapest] : Szerző, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152681. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81139-2-2 (epub)
ISBN 978-615-81139-3-9 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3740283]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2019.
Kulcsár Miklós
   Mesék karácsonyra / [írta Kulcsár Miklós] ; [ill. Nagy Attila]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 30, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-065-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3736653]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2019.
László Noémi (1973-)
   A kékszakállú herceg vára / Bartók Béla operája és Balázs Béla librettója alapján írta László Noémi ; Kass János graf. - Budapest : Holnap, 2018. - 53 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-233-8 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - opera - mese - gyermekkönyv - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 792.54(02.053.2)
[AN 3738189]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2019.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A hétfejű tündér / Lázár Ervin ; [Molnár Jacqueline illusztrációival]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 126, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-568-3 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3740870]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2019.
Lengyel Balázs (1918-2007)
   Óperencián innen, Óperencián túl / Lengyel Balázs ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, 2018. - 67, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-486-118-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3737504]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2019.
Ludányi Bettina (1994-)
   Mennem kell / Ludányi Bettina. - [Göd] : Olvasni Menő Kft., 2018. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1746-4 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3736759]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2019.
Magelheim Viktória (1964-)
   Lángoló szerelem [elektronikus dok.] : igaz szerelem / Magelheim Viktória. - Szöveg (epub : 553 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152624. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-547-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3739930]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2019.
Mándy Iván (1918-1995)
   Ciklon : válogatott novellák / Mándy Iván ; [vál., szerk. és az életrajzot írta Darvasi Ferenc]. - Budapest : Magvető, 2018. - 283, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3757-7 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3737554]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2019.
Mezei Márk (1972-)
   Utolsó szombat [elektronikus dok.] : regény / Mezei Márk. - Szöveg (epub : 667 KB). - Budapest : Kalligram, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152878. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-073-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3741701]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2019.
Mikes Lajos (1872-1930)
   Rejtélyes foglyok a Szaharában [elektronikus dok.] / Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 397 KB) (mobi : 798 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149160. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-225-8 (epub)
ISBN 978-963-474-226-5 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3710822]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2019.
   A mindenség szerelmese : Juhász Ferenc 90 / összeáll. Juhász Anna, Juhász Eszter, Juhász Ferencné. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 399 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-479-086-0 kötött : 4999,- Ft
Juhász Ferenc (1928-2015)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - válogatott művek - audiovizuális dokumentum
894.511-821 *** 894.511(092)Juhász_F.
[AN 3737636]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2019.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   A tűz ösvénye : [térforgó] / Molnár Krisztina Rita ; Simonyi Cecília illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy K., 2018. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-476-019-1 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3737422]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2019.
   Mondókák, versek állatokról / [ill. Kecskés Anna]. - Debrecen : Cahs Kvk., 2018. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-55-0 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3737393]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2019.
Mosonyi Mara
   Olmec [elektronikus dok.] / Mosonyi Mara. - Szöveg (epub : 848 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151327. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3727776]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2019.
   Múlt, jelen, jövő : [MVGYOSZ centenárium, 1918-2018]. - [Budapest] : MVGYOSZ, 2018. - 84 p. ; 21 cm + CD, mell. (75 p. ; 30 cm)
A melléklet Braille-írással. - Tokban
ISBN 978-615-5919-00-8 fűzött
magyar irodalom - vak - vers - antológia - auditív dokumentum
894.511-14(082) *** 364.65-056.262
[AN 3736192]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2019.
Nagy Eszter (1984-)
   Régi idők karácsonya / Nagy Eszter. - Budaörs : [Nagy E.], 2018. - 73, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3278-8 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3736727]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2019.
Nagy Ferenc Gábor
   Az NFG krónikája : a magyar név megint szép lesz / [Nagy Ferenc Gábor]. - [Budapest] : NFG Badboys Kft., [2018]. - 383 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2887-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3736987]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2019.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah öröksége / Náray Tamás. - [Budapest] : Libri, 2018. - 765, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-504-7 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3737401]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2019.
Nemere István (1944-)
   Horthy / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, [2017-2018]. - 3 db ; 24 cm
Horthy Miklós (1868-1957)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3723451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Viharban. - cop. 2018. - 314 p.
ISBN 978-963-426-484-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3736436] MARC

ANSEL
UTF-82087 /2019.
Nemere István (1944-)
   Kuruc világ / Nemere István. - Szeged : Lazi, [2017]-. - 21 cm
ISBN 978-963-267-362-2
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3708825]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A száműzöttek. - cop. 2018. - 299 p.
ISBN 978-963-267-391-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3738166] MARC

ANSEL
UTF-82088 /2019.
Nemere István (1944-)
Yesa (eszperantó)
   Yesa / István Nemere. - Nyíregyháza : Geoprofi Team, 2018. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80274-3-4 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=089.2
[AN 3741348]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2019.
Németh Attila
   Man overboard! : ember a vízben! : regény / Németh Attila. - [S.l.] : Magánkiad., 2018. - 314, [1] p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5428-62-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3741158]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2019.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Az emberszerelő : novellák / Nógrádi Gergely. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 430, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-107-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3736397]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2019.
Nyerges András (1940-)
   Bitorló a skatulyában ; P'árt pour p'árt / Nyerges András. - Pécs : Kronosz, 2018. - 347, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-467-024-7 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3729499]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2019.
Papp Diána (1976-)
   Bodza Bisztró / Papp Diána. - [Budapest] : Erawan, 2018. - 273 p. : ill. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-36-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3741229]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2019.
Petrőczi Éva (1951-)
   Hónapsoroló / Petrőczi Éva ; [ill. Varga Zsolt]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2018. - [31] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5697-26-5 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3736986]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2019.
Presser Gábor (1948-)
   Voltam Ibojka : [28 vers, Presser dal + 1 CD] / Presser Gábor, Oláh Ibolya ; [Lettner Kriszta és Vető Gábor képmunkáival]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - [64] p. : ill. ; 25 cm + CD
ISBN 978-963-479-188-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - megzenésített költemény - vers - antológia - auditív dokumentum
894.511-14(082) *** 894.511-192(082)
[AN 3737477]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2019.
Radnóti Sándor (1946-)
   A süketnéma Isten és más bírálatok / Radnóti Sándor. - Budapest : Magvető, 2018. - 421 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3774-4 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - irodalomkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"19/201"(0:82-95)
[AN 3737505]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2019.
Sándor Anikó
   Hamis profil / Sándor Anikó. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 223, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-123-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3737307]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2019.
Sárosi István (1951-)
   Évák : Sárosi István válogatott versei / ... rajzok Bachman Zoltán ... ; [a verseket vál. Bagossy László]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2018. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-45-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3736687]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2019.
Serene, Eva
   A Gömb titka / Eva Serene. - [S.l.] : Magánkiad., 2018. - 303 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-3423-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3737850]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2019.
Smith, J. K.
   Káosz a köbön [elektronikus dok.] / J. K. Smith. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152762. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1385-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3741103]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2019.
Sullivan, Annie Lynn
   Királyi vér [elektronikus dok.] / AnnieLynn Sullivan. - Szöveg (epub : 840 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150294. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3719029]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2019.
Szabó Lona Valéria
   Bohém Pipi és a Tollasok / Szabó Lona Valéria ; [ill. Bogó Krisztina, Szabó Valéria]. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2018. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5359-58-3 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3736282]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2019.
Szabó Roland
   Kalandorok [elektronikus dok.] : furcsa társaság / Szabó Roland ; lektronikus dok. - Szöveg (epub : 754 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151344. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3727906]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2019.
Szabó Sándor, Cs (1979-)
   Luther / Cs. Szabó Sándor. - Budapest : Harmat, 2018-. - ill. ; 21 cm
Luther, Martin (1483-1546)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3741571]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az út, 1483-1517. - 2018. - 469, [2] p.
ISBN 978-963-288-347-2 fűzött : 3900,- Ft
[AN 3741573] MARC

ANSEL
UTF-82104 /2019.
Szabó T. Anna (1972-)
   Ár : új versek / Szabó T. Anna. - Budapest : Magvető, 2018. - 175, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3779-9 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3737562]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2019.
Szálinger Balázs (1978-)
   Köztársaság : líra, dráma, epika / Szálinger Balázs. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2012. - 350, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3782-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers - dráma - verses epika
894.511-14 *** 894.511-2 *** 894.511-13
[AN 3737551]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2019.
Szeghy Karolina (1978-)
   Nagy pozitívkönyvem : mesék a pozitív látásmód fejlesztéséhez / Szeghy Karolina ; [ill. Ráduly Csaba]. - [Budapest] : Roland, [2018]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5627-93-4 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - személyiségfejlesztés - tanmese - gyermekkönyv
894.511-342(02.053.2)
[AN 3737348]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2019.
Szeivolt István (1947-)
   Drágám, nekem 19 / Szeivolt István. - [Budapest] : Karizma, 2018. - 324, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5114-11-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3736718]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2019.
Szentesi Éva (1985-)
   Pedig olyan szépen éltek / Szentesi Éva. - [Budapest] : Libri, 2018. - 187, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-361-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3737413]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2019.
Szini Gyula (1876-1932)
   Rózsaszínű hó [elektronikus dok.] : novellák / Szini Gyula. - Szöveg (epub : 2.4 MB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152635. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-478-8 (epub)
ISBN 978-963-474-479-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3739967]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2019.
Szobotka Tibor (1913-1982)
   Megbízható úriember / Szobotka Tibor. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 388, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5715-82-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3736456]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2019.
Szűcs Krisztián
   Ennyit tudtunk segíteni : Szűcsinger : [könyv+CD] / Szűcs Krisztián, Szálinger Balázs ; [fotók Oszlánczi Zsófia]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2018. - 63 p. : ill., részben színes ; 14x14 cm + CD
ISBN 978-615-80533-4-1 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - megzenésített költemény - válogatott művek - auditív dokumentum
894.511-821
[AN 3737582]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2019.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Kicsi Mimi karácsonya / Tamás Zsuzsa ; ill. Horváth Ildi. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2018. - [43] p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-476-018-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3738199]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2019.
Török Gyula (1888-1918)
   Ikrek [elektronikus dok.] / Török Gyula. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-422-1 (epub)
ISBN 978-963-474-423-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3733353]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2019.
Tóth Hajnalka
   Az erdei ember az etruszkok földjén / Tóth Hajnalka. - Budapest : Artemis és Hesztia K., cop. 2018. - 266 p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 266.
ISBN 978-615-81068-1-8 fűzött : 2990,- Ft
Olaszország - magyar irodalom - helyismeret - művelődéstörténet - útinapló - irodalmi levél
894.511-992 *** 894.511-6 *** 908.45(0:82-992) *** 930.85(450)(0:82-992)
[AN 3736202]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2019.
Ujhelyi Nándor (1888-1933)
   A nők ura [elektronikus dok.] / Ujhelyi Nándor. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 753 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149221. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-218-0 (mobi)
ISBN 978-963-474-217-3 (epub)
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3711365]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2019.
Urbánszki László (1954-)
   Nemtelen nemesek : Magyar vadnyugat sorozat 1. / Urbánszki László. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Historycum, 2018. - 289 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-58160-3-1 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3737603]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2019.
   Utazók [elektronikus dok.] : sci-fi antológia / ... a Trivium Egyesület kiadványa. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 942 KB). - Budapest : Trivium Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A 2017-ben kiírt Trivium sci-fi novellapályázat nyertes művei. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152839. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-01-1 (epub)
magyar irodalom - pályázat - fantasztikus elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-322.9(082) *** 06.063(439)
[AN 3741455]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2019.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Titkos reggeli : családi mesék / Vadadi Adrienn ; Kálmán Anna rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 53, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-303-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3740944]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2019.
Vadas Rita
   Földanya meséi / Vadas Rita. - Pécs : Vadas R., 2018. - 67 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-00-2689-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3736711]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2019.
Varga Domokos (1922-2002)
   Íróiskola : tollforgatás mesterfokon / Varga Domokos. - 2. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2018. - 216 p. ; 22 cm. - (Varga Domokos válogatott művei)
ISBN 978-615-5683-20-6 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3741435]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2019.
Varga Kitti
   Amikor lejár az idő : 01:02:15:08:32:04 / Varga Kitti. - Budapest : K.u.K. K., [2018]. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5361-79-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3737087]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2019.
Vizsy Ferenc (1953-)
   A két hangya kalandja / Vizsy Ferenc ; Bodrogi Éva rajz. ; [kiad. a Hansági Múzeum]. - 3. kiad. - Mosonmagyaróvár : Hansági Múz., 2018, cop. 2017. - 72 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80778-3-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3741044]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2019.
Wilmer, Clive (1945-)
   Steep path : poems translated from the Hungarian / [transl. by] Clive Wilmer and George Gömöri ; sel. by Clive Wilmer. - Budapest : Corvina, cop. 2018. - 119 p. ; 22 cm. - (Modern Hungarian poetry, ISSN 2060-6060)
ISBN 978-963-13-6558-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - antológia
894.511-14(082)=20
[AN 3737849]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2019.
Zoltán Gábor (1960-)
   Szomszéd [elektronikus dok.] : Orgia előtt és után / Zoltán Gábor. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Kalligram, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152880. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 9978-963-468-074-1)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3741709]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2019.
   Zsenke : "négy csillag közt alszom ma" : "a magyarok Istenére" ... / M.R.J. - [Budaörs] : Dalos I. A., 2018. - [56] p. : ill. ; 15x15 cm
Számozott példány: 418
ISBN 978-615-00-3652-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3737952]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2126 /2019.
Balkovics Sándor
   Csillagnyuszi / Balkovics Sándor ; [... ill. Balkovics Márta]. - [Szokolya] : Charlotte Kv., 2018. - [35] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-3381-5 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3737452]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2019.
Bourgeois, Paulette (1951-)
Franklin's Christmas gift (magyar)
   Franklin és a karácsony / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [m. szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput : Gulliver, [2018]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin könyvek)
ISBN 978-963-9619-73-9 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3741057]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2019.
   Bújós állatok. - [Budapest] : Pro Junior, cop. 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5739-11-8 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3736622]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2019.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a szélposta / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-400-1 kötött : 1990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3737967]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2019.
   Minden idők legszebb állatos meséi. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2018]. - [41] p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: A szorgos tyúkocskaÞ; A három kismalacÞ; Csirke TóbiásÞ; A brémai muzsikusok
ISBN 978-615-5765-65-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737454]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2019.
   Minden idők legszebb meséi Andersen történetei nyomán. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2018]. - [41] p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: A HókirálynőÞ; Pöttöm PannaÞ; A kis hableányÞ; Borsószem királykisasszony
ISBN 978-615-5765-68-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737457]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2019.
   Minden idők legszebb meséi Andersen történetei nyomán. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2018]. - [41] p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: A rút kiskacsaÞ; A rendíthetetlen ólomkatonaÞ; A fenyőfaÞ; A császár új ruhája
ISBN 978-615-5765-69-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737312]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2019.
   Minden idők legszebb meséi Grimm történetei nyomán. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2018]. - [41] p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: HófehérkeÞ; A farkas és a hét kecskegidaÞ; Jancsi és JuliskaÞ; Piroska és a farkas
ISBN 978-615-5765-66-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737456]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2019.
   Minden idők legszebb meséi Grimm történetei nyomán. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2018]. - [41] p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: AranyhajúÞ; A békakirályÞ; RumpelstiltskinÞ; A manók és a cipész
ISBN 978-615-5765-67-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737455]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2019.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's what do people do all day? (magyar)
   Még több sürgés-forgás Tesz-vesz Városban : [hat új történettel] / Richard Scarry. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Móra, 2018. - 89, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-486-034-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737450]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2019.
Szűcs Édua (1959-)
   Csupafül 22 meséje : lapozgató / Fésűs Éva [alapján] Szűcs Édua rajz. - [Délegyháza] : Panka&Pietro, 2018. - [23] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2543-8 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3737500]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2019.
   Szunyókálós állatok. - [Budapest] : Pro Junior, cop. 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5739-13-2 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3736619]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2019.
Vigyázó Cili
   Állatos mandala színező : kreatív készségfejlesztő / Vigyázó Cili. - [Szentendre] : [Vigyázó C.], cop. 2018. - [24] fol. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-2240-6 fűzött : 1200,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3736317]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2139 /2019.
Kirkman, Robert (1978-)
Here's Negan! (magyar)
   Itt van Negan! : The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman ... író ; Charlie Adlard rajz ... ; Juhász Viktor ford. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., cop. 2018. - 68 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-80728-8-5 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3737749]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2019.
Liu, Marjorie (1979-)
Han Solo (magyar)
   Han Solo / írta Marjorie Liu ; rajzok Mark Brooks ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2018]. - [112] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-478-9 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3738136]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2019.
Mignola, Mike (1960-)
Hellboy (magyar)
   Hellboy / [szöveg és rajz] Mike Mignola. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2018-. - ill., főként színes ; 29 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3726896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A végzet jobb keze ; Győztes féreg / [ford. Szabó András és Varga G. Dániel] ; Gonosszal teli szelence ; Embernek lenni. - 2018. - [232] p.
Egys. cím: Being human ; Box full of evil ; Conqueror worm. - Az "Embernek lenni" c. művet rajz. Richard Corben
ISBN 978-963-9998-58-2 fűzött : 5490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3737557] MARC

ANSEL
UTF-82142 /2019.
Soule, Charles
Obi-wan and Anakin (magyar)
   Obi-van és Anakin / írta Charles Soule ; rajzok Marco Checchetto ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2018]. - [112] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-477-2 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3738127]
MARC

ANSEL
UTF-8