MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/05/06 09:35:13
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
4653 /2019.
   Globális vetületek : ünnepi kötet Fischer Ferenc 65. születésnapjára / [szerk. Vitári Zsolt] ; [közread. a] PTE BTK Történettudományi Intézet ... - Pécs : PTE BTK TTI ; Budapest : Fakultás K., 2018. - 377 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5848-03-2 fűzött
történettudomány - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012Fischer_F. *** 930.1
[AN 3746194]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4654 /2019.
Baden-Powell, Robert Stephenson (1857-1941)
Scouting for boys (magyar)
   Scouting for boys : cserkészet fiúknak : kézikönyv a jó állampolgár neveléséhez az erdőjárás révén / Lord Baden-Powell of Gilwell ; [ford. Illy József] ; [kiad. Magyar Cserkészszövetség]. - [Budapest] : M. Cserkészszövets., [2018]. - 350 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8305-49-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
cserkészet
061.213cserkészet
[AN 3746037]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2019.
   Volt egyszer egy Arcvonal. - Budapest : Püski, 2018. - 152 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-302-239-9 fűzött
Arcvonal Irodalmi Kávézó (Budapest)
Magyarország - Budapest - egyesület - társasági rendezvény - jobboldali irányzat - ezredforduló - memoár - album
061.2(439-2Bp.) *** 329.17(439)"200"(0:82-94) *** 061.7(439-2Bp.)"200"
[AN 3745544]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4656 /2019.
   Felvidékünk - honvédségünk : Trianontól - Kassáig : történelmi eseménysorozat képekkel. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 236 p. : ill., részben térk. ; 27 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Vitézi Rend Zrínyi Csoportja, 1939
ISBN 978-615-5797-32-3 fűzött : 5700,- Ft
Felvidék - Kárpátalja - magyar történelem - két világháború közötti időszak - területi visszacsatolás - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 943.922"1938/1939" *** 943.923"1938/1939"
[AN 3746208]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2019.
   "Gazdagabban távozz, térj vissza gyakrabban!" : mérföldkövek a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont történetében / [... összeáll. Fischerné Dárdai Ágnes, Schmelczer-Pohánka Éva, Szeberényi Gábor]. - Pécs : PTE Egy. Kvt. és Tudásközp., 2018. - 77 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 76-77.
Fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
Magyarország - egyetemi könyvtár - könyvtártörténet - 20. század - 21. század
027.7(439-2Pécs)(091)
[AN 3745104]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2019.
Kiss Attila Csaba
   Kínai könyvtárügy, 1860-2016 / Kiss Attila Csaba. - [Érd] : [Kiss A. Cs.], cop. 2018. - 170 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3549-9 kötött
Kína - könyvtárügy - könyvtártörténet
02(510)(091)
[AN 3745424]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2019.
   A MARC21 szerinti katalogizálás bevezetése az MTA Könyvtár és Információs Központban / szerk. Bilicsi Erika. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp., 2018. - 333 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, ISSN 0133-8862 ; 39=114.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-38-6 fűzött
könyvtári feldolgozás - katalogizálás - szabvány - szabályzat
025.3 *** 006.7/.8
[AN 3745220]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4660 /2019.
Házi Balázs (1987-)
   Hitel repertórium, 1988-1992 / Házi Balázs, Jónás Róbert szerk. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 335 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-16-8 fűzött : 3000,- Ft
Hitel, ISSN 0238-9908
folyóirat - sajtótörténet - rendszerváltás - repertórium
070(439)Hitel"198/199":014.3 *** 070(439)"1988/1990
[AN 3745456]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4661 /2019.
Braun Tibor (1932-)
   Vándorbottal a tudományos kutatásban : interdiszciplináris villáminterjúk kiemelkedő természettudosókkal / Braun Tibor. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 299 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-279-957-5 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - tudós - természettudomány - interjú
001(439)(092)(047.53) *** 5
[AN 3745270]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2019.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
   Aforizmák és rajzok / Leonardo da Vinci ; [ford. Krivácsi Anikó]. - [Budapest] : Kossuth, 2019. - 79 p. : ill. ; 15x16 cm
ISBN 978-963-09-9567-2 kötött : 2600,- Ft
Itália - tudós - grafikus - olasz irodalom - 15. század - 16. század - album - aforizma
001(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 76(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 850-84=945.11
[AN 3751515]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2019.
Nyerges Csaba (1964-)
   Fiatal kutatók a Széchenyis gravitációban : interjúkötet / [szerk. és az interjúkat kész. Nyerges Csaba] ; [közread. az Universitas-Győr Alapítvány]. - [Győr] : Universitas-Győr Alapítvány, cop. 2018. - 137 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3445-4 fűzött
Magyarország - tudós - tudományos munka - 21. század - interjú
001(439)(092)(047.53)
[AN 3745107]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2019.
Palugyai István (1954-)
   Tudomány, játék, lebegés : hatvankét interjú a tudomány világából / Palugyai István. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-493-000-6 fűzött : 3500,- Ft
tudós - tudomány - interjú
001(100)(092)(047.53) *** 001(439)(092)(047.53)
[AN 3745286]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2019.
Tillmann J. A. (1957-)
   Az eseményhorizonton túl : terek, kultúrák, távlatok / Tillmann J. A. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 213, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-279-167-8 fűzött : 2900,- Ft
kultúra - társadalom - kultúrafilozófia - 21. század
008(100)"20" *** 130.2 *** 316.3(100)"20"
[AN 3745292]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4666 /2019.
Book of shadows (magyar) (szemelv.)
   Az árnyak könyve / [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2018]. - 135 p. ; 21 cm
Összeáll. Kelly, Aidan A. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5342-94-3 fűzött : 1990,- Ft
boszorkányhit - mágia
133.4 *** 398.47
[AN 3746377]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2019.
Collins, Andrew (1957-)
The Cygnus key (magyar)
   A Hattyú csillagkép kulcsa : a gyenyiszovai örökség, Göbekli Tepe és Egyiptom születése / Andrew Collins. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 379 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-82-6 kötött : 4990,- Ft
rejtély
001.94
[AN 3746215]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2019.
Késmárki László (1968-)
   Test-lélek szótár : a betegségek lelki, mentális és karmikus okai / Késmárki László. - 3. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2019-. - 25 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ezoterika - betegség
133.25 *** 616
[AN 3750646]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2019. - 382 p.
ISBN 978-963-89752-1-8 kötött : 6000,- Ft
[AN 3750649] MARC

ANSEL
UTF-84669 /2019.
Lukács Zoltán Gábor
   Az Akasha templom titkai / Lukács Zoltán Gábor. - [Budapest] : [Lukács Z. G.], 2018. - 231 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 223-229.
ISBN 978-615-00-3179-8 fűzött : 3490,- Ft
India - okkultizmus - hinduizmus - templom
133(540) *** 294.5 *** 726.13(540)
[AN 3746130]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2019.
Šipić, Igor (1950-)
   Studije : vlašići i mali narodi / Igor Šipić ; [izd. Udruga Hrvati etc.]. - [Kópháza] : Udruga Hrvati, [2018]. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
A bev. magyar nyelven is. - Bibliogr.
rejtély
001.94(089.3)
[AN 3745143]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 412 p.
ISBN 978-615-00-3726-4 kötött
[AN 3745146] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 452 p.
ISBN 978-615-00-3727-1 kötött
[AN 3745147] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4671 /2019.
Bagoly Ilona
   Növény- és állatvilágunk : [magyar tájak, nemzeti parkok] / [írta és szerk. Bagoly Ilona] ; [ill. Farkas Rudolf és Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az én hazám)
ISBN 978-615-5168-54-3 kötött
Magyarország - természeti környezet - flóra - fauna
502(439) *** 581.9(439) *** 591.9(439)
[AN 3751813]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2019.
   Karjában ringat az erdő / [szerk. Marincsák Ibolya] ; [kiad. Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület]. - Debrecen : Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyes., [2018]. - 199 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-4004-2 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - természeti környezet - erdő - pályázat - antológia - album
502(0:82-822) *** 581.526.42(084.1) *** 894.511-822 *** 06.063(439)
[AN 3745783]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2019.
   A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései / szerk. Bányai Orsolya, Barta Attila. - Budapest : Gondolat, 2018. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-883-3 fűzött
Magyarország - környezetvédelem - helyi önkormányzat - környezeti politika - regionális politika - esettanulmány
504.06 *** 352 *** 351.777(439-2) *** 332.14
[AN 3745507]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2019.
Tóth Andi
   Dobd ki a szemetest! : hulladékcsökkentés lépésről lépésre / Tóth Andi. - [Budapest] : Lelkesedés, Tanulás, Szabadság Kv., 2018. - 275 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-00-3353-2 fűzött : 4590,- Ft
környezeti tudatosság - hulladékgazdálkodás - háztartás
504.064.4 *** 628.4.032 *** 64(083.13)
[AN 3745475]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4675 /2019.
Kornai András (1957-)
Semantics (magyar)
   Szemantika / Kornai András. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 316 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-970-4 fűzött : 4200,- Ft
nyelvészet - szemantika - matematika - példatár
519.767 *** 801.541.2(076)
[AN 3745318]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2019.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Lineáris algebra példákkal : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2010. - 430 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-244-168-9 kötött : 5950,- Ft
lineáris algebra - egyetemi tankönyv
512.64(075.8)
[AN 3750987]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2019.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematikai olvasókönyv / Obádovics J. Gyula. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019-. - ill. ; 21 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 3751153]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Vektoralgebra : mátrixok, determinánsok, többváltozós függvények : példák, feladatok, megoldások. - 2019, cop. 2015. - 482, [2] p.
A gerincen számozási adatként: 8. - Bibliogr.: p. [483-484].
ISBN 978-963-244-571-7 kötött : 5950,- Ft
lineáris algebra - többváltozós függvény - egyetemi tankönyv - példatár
512.64(075.8)(076) *** 517.55(075.8)(076)
[AN 3751155] MARC

ANSEL
UTF-84678 /2019.
Soós Ferenc (1935-)
   Rekurziók és polinomok / [Soós Ferenc]. - Miskolc : Magánkiad., 2018. - 124 p. : ill. ; 21 cm + DVD
ISBN 978-615-00-4076-9 fűzött
rekurzió - polinom - elektronikus dokumentum
510.57 *** 512.622
[AN 3745373]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2019.
Szakács Tibor
   Geometria : az elfajult és elfajuló terek alapproblémáiról / Szakács Tibor. - Veszprém : Szakács T., 2018. - 26 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-3650-2 fűzött
geometria - humor
514(0:82-7)
[AN 3746182]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2019.
Villani, Cédric (1973-)
Théorème vivant (magyar)
   Egy tétel születése / Cédric Villani ; Claude Gondard illusztrációival ; ford. Gosztonyi Katalin. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 300 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-279-976-6 kötött : 3600,- Ft
Franciaország - matematika - matematikus - tudománytörténet - 20. század - 21. század - napló
51(100)(091) *** 51(44)(092)Villani,_C.(0:82-94)
[AN 3745276]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2019.
Weinreich, Gabriel (1928-)
Geometrical vectors (magyar)
   Geometriai vektorok / Gabriel Weinreich. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 113 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Bokor Nándor
ISBN 978-963-493-008-2 fűzött : 2800,- Ft
vektoralgebra - vektoranalízis
514.742 *** 514
[AN 3745311]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4682 /2019.
Horowitz, Seth S.
The universal sense (magyar)
   Az univerzális érzék [elektronikus dok.] : hogyan formálja a hallás az elmét? / Seth S. Horowitz ; ford. Bányász Réka. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-767-5
akusztika - hallás - idegrendszer - elektronikus dokumentum
534 *** 612.85 *** 611.8
[AN 3751732]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4683 /2019.
Braun Tibor (1932-)
   A könyvek illata : írások a nanogyémántokról, a csokoládéról és egyéb kémiai érdekességekről / Braun Tibor. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 424 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-002-0 fűzött : 3900,- Ft
kémia - kuriózum
54
[AN 3742832]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2019.
Liptay György (1932-)
   A Fasori Gimnáziumtól a Műegyetemig [elektronikus dok.] : Liptay György életútja / [sajtó alá rend.] Szalai Barnabás Tamás. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - [Budapest] : Lexica K., [2019], cop. 2017. - (Magyar tudósok, ISSN 2560-2411 ; 8.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154205. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-80344-3-2)
Liptay György (1932-)
Magyarország - vegyészmérnök - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
54(439)(092)Liptay_Gy.(0:82-94)
[AN 3752651]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4685 /2019.
Farkas Róbert (1983-)
   Első könyvem az univerzumról : hogyan születnek a csillagok? / Farkas Róbert. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2017. - [36] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Eszes róka meséi ; 1.)
ISBN 978-963-437-043-7 kötött : 1999,- Ft
világegyetem - gyermekkönyv - képeskönyv
524.8(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3751565]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2019.
Gesztesi Albert
   Csillagképeskönyv / Gesztesi Albert. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 255 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 251-253.
ISBN 978-963-09-9400-2 kötött : 7500,- Ft
csillagkép
524.3
[AN 3745328]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4687 /2019.
Faragó Sándor (1953-)
   A túzok a Kisalföldön / Faragó Sándor. - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - 565 p., [30] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 495-523.
ISBN 978-963-334-314-2 kötött
Kisalföld - túzok - fauna
598.321 *** 591.5(439Kisalföld)
[AN 3746047]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2019.
Magyar Biológiai Társaság. Vándorgyűlés (31.) (2018) (Budapest)
   XXXI. Vándorgyűlés : 2018. november 22-23. : összefoglalók / [rend. a] Magyar Biológiai Társaság, Fővárosi Állat- és Növénykert. - Budapest : MBT, 2018. - 40 p. ; 26 cm
ISBN 978-615-80986-3-2 fűzött
biológia - konferencia-kiadvány
57 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3745943]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4689 /2019.
   Aesculapius és Clio [elektronikus dok.] : VIII. Nemzetközi Hungarológia Konferencia : Pécs, 2016. augusztus 22-27. : az orvoslástörténeti szekció előadásainak szerkesztett, bővített anyaga / szerk. Dezső Krisztina, Molnár F. Tamás ; [közread. a] Pécsi tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. - Szöveg (pdf : 13 MB). - Pécs : PTE, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152873. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-286-9
Magyarország - orvostudomány - tudománytörténet - elektronikus dokumentum
61(439)(091)
[AN 3741686]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2019.
   Aesculapius és Clio : VIII. Nemzetközi Hungarológia Konferencia : Pécs, 2016. augusztus 22-27. : az orvoslástörténeti szekció előadásainak szerkesztett, bővített anyaga / szerk. Dezső Krisztina, Molnár F. Tamás ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem [Általános Orvostudományi Kar]. - Pécs : PTE, 2018. - 153 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-285-2 fűzött
Magyarország - orvostudomány - tudománytörténet
61(439)(091)
[AN 3745106]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2019.
Bihari Viktória
   Egy negyvenes szingli majdnem (!) elcseszett élete [elektronikus dok.] / Bihari Viktória. - Szöveg (epub : 973 KB). - Budapest : HVG Kv., 2018. - (Feldmár-történetek, ISSN 2498-4558)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154135. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-752-1
mentálhigiénia - memoár - elektronikus dokumentum
613.865(0:82-94)
[AN 3751709]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2019.
Bourne, Edmund J. (1950-)
The anxiety and phobia workbook (magyar)
   Szorongások és fóbiák gyógyításának kézikönyve / Edmund J. Bourne ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 551 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 545-551.
ISBN 978-963-529-786-3 fűzött : 4990,- Ft
kényszerneurózis - pánik - mentálhigiénia
616.891.6 *** 615.89 *** 613.865
[AN 3750942]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Love, joy, happinnes (magyar)
   Szeretet, öröm, boldogság = Love, joy, happiness / Sri Chinmoy. - 2. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2019, cop. 2007. - 124, [1] p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-87174-9-8 fűzött : 800,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3751915]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2019.
Clayton, Paul
Out of the fire (magyar)
   Ne gyulladj be! : a krónikus gyulladás, mint a betegségek fő oka, és az általa okozott károk elkerülése / Paul Clayton. - [S.l.] : Natural News, [2019]. - 340 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 275-340.
Fűzött
gyulladás - egészséges táplálkozás
616-002 *** 613.2
[AN 3751145]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2019.
Csapo, George
Ancient knowledge of your body (magyar)
   Tested ősi tudása = Ancient knowledge of your body / George Csapo. - Budakalász : C&K Agency, 2019. - 127, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-615-5960-00-0 fűzött : 3990,- Ft
egészséges életmód - életvezetés
613 *** 613.865
[AN 3746473]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2019.
Dweck, Carol S. (1946-)
Mindset (magyar)
   Szemléletváltás [elektronikus dok.] : a siker új pszichológiája / Carol S. Dweck ; ford. Császár László. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154051. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-765-1
siker - mentálhigiénia - szemlélet - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.922
[AN 3750759]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2019.
Fonyó Attila (1927-)
   Kilenc évtized / Fonyó Attila. - Budapest : Medicina, 2019. - 310 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-226-703-6 kötött : 2700,- Ft
Fonyó Attila (1927-)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Fonyó_A.(0:82-94)
[AN 3745666]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2019.
   Fürdők és fürdőhelyek az Alföldön. - Szombathely : B.K.L. K., 2018. - 254, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hazai úti célok)
Bibliogr.: p. [255].
ISBN 978-615-5725-13-5 fűzött : 4200,- Ft
Alföld - fürdőhely - fürdő - gyógyfürdő - útikönyv
615.838(439Alföld) *** 613.41(439Alföld) *** 914.391.4(036)
[AN 3745933]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2019.
Gaskin, Ina May (1940-)
Ina May's guide to breastfeeding (magyar)
   Útmutató szoptatáshoz / Ina May Gaskin ; [... ford. Homok Szilvia]. - [Budapest] : Jaffa, 2019, cop. 2010. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9971-04-2 fűzött : 3490,- Ft
szoptatás
618.63
[AN 3750954]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2019.
Gut Gabi
   Mire vársz? : hozd magad fitt formába! / Gut Gabi. - Szeged : Litofilm Kft., 2018. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 978-615-00-3757-8 fűzött : 3600,- Ft
életvezetés - egészséges életmód
613.865 *** 613
[AN 3745445]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2019.
Horváth Katalin (1958-)
   Módszertan a klasszikus homeopátiában : esetfelvétel, esetelemzés, gyógyszerelés (szerválasztás, potenciaválasztás, adagolás), esetkövetés / Horváth Katalin. - Nagykovácsi : Remedium : Hassmann P., cop. 2018. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-615-00-3079-1 kötött
homeopátia
615.015.32
[AN 3745602]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2019.
Indries Krisztián
   Freud és a felkelő nap országa : a pszichoanalízis Japánban / Indries Krisztián, Szummer Csaba. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 220 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 203-220.
ISBN 978-963-9808-89-8 fűzött : 2700,- Ft
Japán - pszichoanalízis - kultúra - kulturális hatás
159.964.2 *** 316.7(520) *** 008(520)
[AN 3745202]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2019.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Die Archetypen und das kollektive Unbewusste (magyar)
   Az archetípusok és a kollektív tudattalan / C. G. Jung ; [ford. Turóczi Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2019. - 423 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 9/1.)
Bibliogr.: p. 377-394.
ISBN 978-963-244-978-4 kötött : 5950,- Ft
pszichoanalízis - személyiségtipológia
159.964.2 *** 159.923 *** 615.851
[AN 3750960]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2019.
Kahneman, Daniel (1934-)
Thinking, fast and slow (magyar)
   Gyors és lassú gondolkodás [elektronikus dok.] / Daniel Kahneman ; ford. Bányász Réka. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154154. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-760-6
lélektan - gondolkodás - döntés - intuíció - elektronikus dokumentum
159.956 *** 159.955
[AN 3751921]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2019.
Kapitány-Fövény Máté (1986-)
   Függőben [elektronikus dok.] : az alkoholizmus lélektana / Kapitány-Fövény Máté. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154103. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-761-3
alkoholizmus - pszichoterápia - elektronikus dokumentum
613.81 *** 615.851
[AN 3751581]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2019.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   Semmit és azt könnyedén : mester, mondd, mit tegyek? / Kiss Balázs Kunó. - 2. jav. kiad. - Fót : Unio Mystica Kvk., 2019. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-22-8 kötött : 3490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3750687]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2019.
Lipton, Bruce (1944-)
The biology of belief (magyar)
   Tudat: a belső teremtő : engedd szabadjára a tudatodban rejlő csodálatos teremtőerőt / Bruce H. Lipton ; [ford. Béresi Csilla]. - Új, bőv. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 310 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-310.
ISBN 978-963-529-944-7 kötött : 3490,- Ft
természetgyógyászat - sejttan
615.89 *** 576
[AN 3750660]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2019.
Lovas Gyöngyi
   6 év tapasztalatai 18 tonna mínusz, 2011-2017 / Lovas Gyöngyi. - Debrecen : Insudeb Forum Kft., 2018. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017
ISBN 978-615-00-1941-3 fűzött
fogyókúra
613.24
[AN 3745187]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2019.
Madarász Magdolna (1939-)
   Történetek az életemből / Madarász Magdolna. - Budapest : Medicina, 2019. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-226-707-4 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Madarász_M.(0:82-94)
[AN 3745725]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2019.
Magyar Belgyógyász Társaság. Északkelet-magyarországi Szakcsoport. Kongresszus (2018) (Mátraháza)
   A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-magyarországi Szakcsoportjának 2018. évi Kongresszusa és V. Szakdolgozói ülése : ... Mátraháza, 2018. november 16-17. : programfüzet. - [Budapest] : [M. Belgyógyász Társ. ], [2018]. - 84 p. ; 25 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
belgyógyászat - konferencia-kiadvány
616 *** 061.3(439-2Mátraháza)
[AN 3745711]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2019.
Mérő László (1949-)
   A csodák logikája : a kiszámíthatatlan tudománya / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - [Budapest] : Tericum, 2019, cop. 2014. - 327 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 316-321.
ISBN 978-615-5285-36-3 kötött : 3970,- Ft
gazdaságpszichológia - tudományelmélet - gondolkodás - matematikai logika
159.955 *** 330.16 *** 001 *** 510.6
[AN 3751171]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2019.
Nagy Zsolt
   Az üveghegyen túl : a felépülés életrendje és értékrendje 12 lépéses programokban józanodó szerfüggők körében / Nagy Zsolt. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2018. - 187 p. : ill. ; 23 cm. - (Rendszertan, ISSN 2630-9963 ; 16.)
Bibliogr.: p. 180-187.
ISBN 978-963-414-376-5 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - alkoholizmus - szenvedélybetegség - gyógyulás - 21. század - esettanulmány
616-036.82 *** 613.81 *** 364.272(439)
[AN 3745257]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2019.
Ormos Gábor (1946-)
   A csontkovácsok titkai : manuálterápiával kezelhető betegségek, javallatok, technikák, gerinctorna gyakorlatok : gerincbetegeknek és gyógyítóknak / Ormos Gábor. - Budapest : [Ormos G.], 2019. - 240 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3117-0 fűzött : 6900,- Ft
kiropraktika
615.825.6 *** 615.89
[AN 3752203]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2019.
   Orvosi informatika 2018 : a XXXI. Neumann Kollokvium konferencia-kiadványa : Szegedi Tudományegyetem ..., 2018. november 30 - december 1. / szerk. Bari Ferenc, Rárosi Ferenc ; [rend., közread. a] Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztály. - Szeged : NJSZT, 2018. - 170 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5036-14-9 fűzött
orvostudomány - informatika - konferencia-kiadvány
61 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3745605]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2019.
Páll Nikoletta (1987-)
   Baleset-megelőzés, sürgősségi helyzetek és elsősegélynyújtás az óvodában, bölcsődében : kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok segédkönyve / Páll Nikoletta. - Budapest : Neteducatio Kft., 2018. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-615-5718-23-6 fűzött
balesetvédelem - elsősegélynyújtás - óvoda - bölcsőde - tanári segédkönyv
614.88(072) *** 373.24 *** 373.22
[AN 3745100]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2019.
Purkiss, John
Brand you (magyar)
   Énmárka [elektronikus dok.] : tedd magad eladhatóvá - az interneten is! / John Purkiss, David Royston-Lee ; ford. ... J. Füstös Erika, ... Kónya Rita. - Átd., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154107. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-748-4
életvezetés - siker - internet - elektronikus dokumentum
613.865 *** 681.3.004.14
[AN 3751614]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2019.
Reckeweg, Hans-Heinrich
   Étel és méreg az asztalunkon : a sertéshús / Hans-Heinrich Reckeweg ; [ford. Fekete István]. - 2. kiad. - Budapest : Advent, 2018. - 28 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5143-98-4 fűzött
táplálkozástudomány - hús - sertés
613.2 *** 637.5
[AN 3752037]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2019.
Robbins, Mel (1968-)
The 5 second rule (magyar)
   5 másodperces szabály : több önbizalom, teljesebb élet, megbecsült munka könnyedén / Mel Robbins ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 284, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-874-7 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3750715]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2019.
Rózsás Andrea
   A felemelkedés rózsái : spirituális önismereti könyv kártyacsomaggal / Rózsás Andrea. - 2. jav. kiad. - [Győrújbarát] : Magánkiad., 2018. - 172 p. : ill. ; 17 cm + 31 mell.
Tokban. - Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-615-00-3288-7 fűzött
önismeret - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3752163]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2019.
Szabó Vivien
   Égi segítőkkel szabadon az utadon : a csoda te magad vagy! / Szabó Vivien. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 189, [9] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-43-0 fűzött : 3290,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3745991]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2019.
Szirmai Imre (1942-)
   Érzelmek ellenforradalma : észcsuszamlás / Szirmai Imre. - Budapest : Medicina, 2019. - 419 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-698-5 kötött : 3890,- Ft
érzelem - ész - értelem - gondolkodás
159.955 *** 159.942
[AN 3745663]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2019.
   Szubjektív történelem : a magyar pszichiátria elmúlt 50 éve / szerk. Füredi János ; írták ... Daróczy Gábor [et al.]. - Budapest : Medicina, 2019. - 264 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-226-714-2 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - pszichiáter - orvostörténet - elmegyógyászat - 20. század - 21. század
616.89(439)(092) *** 616.89(439)"197/201"
[AN 3745806]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2019.
Varga János (1965-)
   A pillanat művészete avagy Aranymetszés a gerinc és a lélek gyógyításában / Varga János. - Szentes : Varga J., 2018. - 219 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-615-00-2759-3 fűzött
mentálhigiénia - gerincbetegség
616.711 *** 613.865
[AN 3745159]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2019.
   Víz a gyógyászatban / szerk. Sandra Sándor, Oláh Csaba Zsolt. - Budapest : [San-Ergonómia Kft.], 2018. - 393 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
balneológia
615.838
[AN 3745157]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2019.
Wansink, Brian
Mindless eating (magyar)
   Evés ész nélkül [elektronikus dok.] : miért eszünk többet, mint hisszük? / Brian Wansink ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-749-1
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - elektronikus dokumentum
613.2
[AN 3751734]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2019.
Wax, Ruby (1953-)
How to be human (magyar)
   Használati utasítás az emberhez / Ruby Wax ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-274.
ISBN 978-963-304-686-9 fűzött : 3500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3745255]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2019.
Wax, Ruby (1953-)
How to be human (magyar)
   Használati utasítás az emberhez [elektronikus dok.] / Ruby Wax ; ford. Dudik Annamária Éva. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154099. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-762-0
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3751567]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2019.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2019-. - ill., főként színes ; 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3751220]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Agyműködés, öröklés, észlelés, fejlődés. - 4. utánny. - 2019, cop. 2017. - 293 p.
Bibliogr.: p. 278-293.
ISBN 978-963-433-161-2 kötött : 4499,- Ft
[AN 3751223] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tanulás, emlékezés, intelligencia, tudatosság. - 2. utánny. - 2019, cop. 2017. - 261 p.
Bibliogr.: p. 246-261.
ISBN 978-963-433-162-9 kötött : 4499,- Ft
[AN 3751225] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4729 /2019.
Lőrincz Árpád
   Vasércbányászat Licén / Lőrincz Árpád ; [közread. a] Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány. - Rudabánya : Bányászattört. Kutatások Alapítvány, 2018. - 106 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-963-89609-6-2 kötött
Fűzött
Lice - ércbányászat - vasérc - ipartörténet
622.341.1(437.6-2Lice)(091)
[AN 3745401]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2019.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gépészmérnöki Kar. Tudományos diákköri konferencia (2018)
   Tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói 2018 / [szerk. Farkas Csaba] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 53 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-785-7 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
621 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3745879]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2019.
   Tudományos diákköri tevékenység a Gépészmérnöki Karon, 2014-2018 / [szerk. Farkas Csaba] ; [közread. a] Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 126 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-269-767-3 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - konferencia - tudományos diákkör - 21. század
621 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3745888]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4732 /2019.
Flessner, Bernd (1957-)
Roboter (magyar)
   Robotok : mesterséges elmék és műszaki bravúrok / Bernd Flessner ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-295-7 kötött : 3200,- Ft
robot - ifjúsági könyv
007.52(02.053.2) *** 621.865.8(02.053.2)
[AN 3750657]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154131. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-39-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3751700]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154133. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-40-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3751705]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2019 [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154130. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-42-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 3751699]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   LibreOffice 6 Writer [elektronikus dok.] : szövegszerkesztés másképp / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154013. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5782-83-1
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Writer
[AN 3750422]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4737 /2019.
Bihari Zoltán
   Magyar cukrászdák és kávéházak / Bihari Zoltán. - [Szeged] : Nemz. Értékek Kvk., 2018. - 431, [1] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nemzeti értékek könyvsorozat)
ISBN 978-615-5876-02-8 kötött : 9450,- Ft
Magyarország - cukrászda - kávéház
640.44(439)
[AN 3745163]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2019.
Hardwood Conference (8.) (2018) (Sopron)
   8th Hardwood Conference with special focus on "new aspects of hardwood utilization from science to technology" : [Sopron ..., 25-26th October 2018] / eds. Róbert Németh [et al.]. - Sopron : Univ. of Sopron Presss, 2018. - 184 p. : ill. ; 30 cm. - (Hardwood conference proceedings, ISSN 2631-004X ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-359-095-9 fűzött
faipar - keményfa - konferencia-kiadvány
674.031.1 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3746044]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

4739 /2019.
   Törékeny vágyak : porcelánok a királyi asztaltól a panel-vitrinig : Hüttl gyára és az Aquincum Porcelángyár : [időszaki kiállítás az Óbudai Múzeumban, 2018. december 11 - 2019. szeptember 1.] / [... rend., a katalógus szövegeit írta] Benyóné Mojzsis Dóra, Polgár Mónika. - Budapest : Óbudai Múz., 2018. - 221 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 214-217.
Aquincum Porcelángyár (Budapest)
Budapest - porcelán - ipartörténet - iparvállalat - kiállítási katalógus
666.5(439-Bp.)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019" *** 061.5(439-2Bp.)Aquincum_Porcelángyár(091)
[AN 3745908]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4740 /2019.
Fuggerth Endre
   Szenny és víz : így tisztíttok ti... : a jelen gyakorlat tükre szembesítve a kézenfekvő megoldással / Fuggerth Endre. - Dég : Magánkiad., 2018. - 214 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3258-0 fűzött
szennyvíztisztítás - biológiai technológia
628.35
[AN 3745429]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2019.
   Geotechnikai végeselemes modellezés / [szerk. Wolf Ákos] ; [közread. a] Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat. - Budapest : MMK Geotechnikai Tag., 2018. - 126 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 115-119.
ISBN 978-615-00-3215-3 fűzött
geotechnika - végeselem-módszer
624.13 *** 517.962
[AN 3745152]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4742 /2019.
Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia (45.) (2018) (Tata)
   45. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia [elektronikus dok.] : 2018. december 13-14., Tata / [rend., közread. az] EBK Hungary Kft. Crash Center Laboratories. - Szöveg és képek. - Gödöllő : EBK Hungary Kft. Crash Center Laboratories, 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-80630-2-9
közlekedésbiztonság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.08 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3744648]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2019.
Nemere István (1944-)
   Kalózok [elektronikus dok.] : a kalózkodás története / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154034. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-375-7 (epub)
ISBN 978-963-453-376-4 (mobi)
kalóz - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
656.61.086.26(100)(091) *** 930.85(26)
[AN 3750617]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4744 /2019.
   Amit a számok mutatnak - erdők, erdőgazdasági teljesítmények, főfafajok vagyongazdálkodása / Lett Béla [et al.]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 10.)
ISBN 978-963-334-180-3 fűzött
Magyarország - erdészet - gazdálkodás - 21. század - statisztikai adatközlés
630*6(439)"200/201"(083.41)
[AN 3749335]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2019.
Borsos Béla (1958-)
   Termő televény : mezőgazdaság és rendszerelmélet / Borsos Béla. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Az ökológiai gondolat, ISSN 1785-5217)
A címoldalon számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 225-248.
ISBN 978-963-279-977-3 fűzött : 3500,- Ft
mezőgazdaság - rendszerelmélet - ökológia
338.43 *** 63 *** 316.334.5 *** 504.75
[AN 3745307]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2019.
Csanády Gusztáv (1837-1913)
   Útmutatás a must és bor okszerű kezelésére kisebb szőlőbirtokosok számára, különös tekintettel az 1893: XXIII. t.-cz. végrehajtására / írta Csanády Gusztáv. - [Budapest] : Pytheas, [2019]. - 176 p. ; 17 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pallas, 1899, A földművelésügyi m. kir. minister kiadványai c. sorozat 19. tagjaként
ISBN 978-615-5173-72-1 fűzött
borászat
634.8
[AN 3751535]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2019.
Debreceni Egyetem. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. Tudományos diákköri konferencia (2018) (Debrecen)
   Tudományos diákköri konferencia : 2017/2018. tanév : 2018. november 20., Debrecen : meghívó és programfüzet / [... összeáll. Gyüre Péter] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. - [Debrecen] : DE Mezőgazd.-. Élelmiszertud. és Környezetgazdálkodási Kar, [2018]. - 94 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
mezőgazdaság - élelmiszeripar - ökológia - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
338.43 *** 663/664 *** 504.03 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3745712]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2019.
Fodor Istvánné
   Egy tanyasi gazdasszony feljegyzései 1950-től / Fodor Istvánné. - Jászjákóhalma : Gubicz A. Gazdakör, 2018. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Jászjákóhalmi füzetek, ISSN 1786-2787 ; 17.)
A kéziratos napló fotómásolata
ISBN 978-615-80660-1-3 fűzött
Magyarország - tanya - kisgazdaság - hétköznapi élet - 1950-es évek - napló - fényképmásolat
631.115.1(439)"195"(093)
[AN 3745722]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2019.
Korda Márton (1983-)
   A Magyarországon inváziós növényfajok elterjedésének és elterjesztésének története I : Acer negundo, Ailanthus altissima, Celtis occidentalis, Elaeagnus angustifolia, Fraxinus pennsylvanica, Padus serotina / Korda Márton. - Sopron : Soproni Egy. Erdőmérnöki Kar Növénytani Tansz., 2018. - 459 p. : ill. ; 24 cm. - (Tilia, ISSN 1219-3003 ; 19.)
Bibliogr.: p. 397-459.
Fűzött
Magyarország - inváziós faj - elterjedés - történeti feldolgozás
632.5 *** 581.524.2(439)(091)
[AN 3746029]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2019.
   Kutatások a 210 éves Erdőmérnöki Karon / [szerk. Czupy Imre, Horváth Attila László]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Sopronban, 2018. szept. 14-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak kivonatai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-310-4 fűzött
erdészet - konferencia-kiadvány
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3746089]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2019.
Lett Béla (1945-)
   Amit a számok mutatnak az üzemmódokról : fahasználati módok és erdőfelújítási eljárások / Lett Béla, Stark Magdolna. - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - 126 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 9.)
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-963-334-308-1 fűzött
Magyarország - erdészet - 21. század - statisztikai adatközlés
630*6(439)"200/201"(083.41)
[AN 3746067]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2019.
   Researched risk factors of food chain, 2018 / ed. by Gábor Géczi, Péter Korzenszky ; [ed. by Szent István University Faculty of Mechanical Engineering]. - Gödöllő : Szt. István Univ., 2018. - 180 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-775-8 fűzött
élelmiszer-vizsgálat - élelmezés-egészségügy - minőségbiztosítás
663/664.017 *** 65.018 *** 614.31
[AN 3746070]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2019.
   Risk factors of food chain 2018 : XIX. international conference : September 26-28, 2018, Mátrafüred ... : book of abstracts / [ed. Piroska Víg, László Máthé] ; [org., publ. by the Szent István University Faculty of Mechanical Engineering etc.]. - Gödöllő : Szt. István Univ., 2018. - 78 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-774-1 fűzött
élelmezés-egészségügy - minőségbiztosítás - élelmiszer-vizsgálat - konferencia-kiadvány
663/664.017 *** 65.018 *** 614.31 *** 061.3(439-2Mátrafüred)
[AN 3745903]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2019.
   "Smart developments and sustainability" [elektronikus dok.] : 5th VUA Youth Scientific Session : 20 November 2018, Gödöllő ... : conference proceeding / eds. József Káposzta, Henrietta Nagy ; publ. by Szent István Egyetem. - Szöveg. - [Gödöllő] : SZIE, [2018]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-788-8
mezőgazdaság - gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 33 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3743573]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2019.
Tóth Liliána
   Az első kiscicám / [írta és szerk. Tóth Liliána]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-4870-36-4 kötött
macska - állattartás - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3745720]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2019.
Wagner Edit
   Életünk a komondorral / Wagner Edit. - [Cserszegtomaj] : [Wagner E.], cop. 2018. - 193 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3570-3 fűzött : 2950,- Ft
kutyatartás - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 3745636]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4757 /2019.
   Gombamester : fejedelmi gombás étkek / [közread. a Magyar Gomba Kertész Kft.]. - Demjén : Korona, 2018. - 108, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 3746042]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2019.
Krbekné Liber Etelka
   Házi cukrászat és egyszerűbb tészták kézikönyve / Krbekné Liber Etelka. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 173 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-35-4 fűzött : 2300,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3746333]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2019.
Nimila Ágnes
Mazel Tov (angol)
   Mazel Tov : people, food, experience / [written by Ágnes Nimila] ; [recipes Áron Kelemen] ; [... photos Nóri Puskás]. - [Budapest] : Mazel Tov : Gelbert Eco Print Kft., [2018]. - 187 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-3928-2 v.
Izrael - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(569.4)(083.12)
[AN 3745952]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2019.
Nimila Ágnes
   Mazel Tov : emberek, ételek, élmények / [szövegíró Nimila Ágnes] ; [receptek Kelemen Áron] ; [ételfotók Puskás Nóri]. - [Budapest] : Mazel Tov : Gelbert Eco Print Kft., [2018]. - 187 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-3927-5 v.
Izrael - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(569.4)(083.12)
[AN 3745941]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2019.
Remitti, Mirco (1971-)
   Nandin : il pioniere della gastronomia : a gasztronómia előfutára / Mirco Remitti ; [ford. Karácsony Andrea] ; [ill. Radics Bernadett]. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 103 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Remitti család
Modena megye - Olaszország - családtörténet - vendéglátás - ételspecialitás - 19. század - 20. század - ételrecept
641.568(45)(083.12) *** 640.43/.44(450.455)Remitti(091) *** 929.52(45)Remitti
[AN 3745441]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2019.
Scur Katalin
   Közös élmények a konyhában : egészséges vegetariánus ételek : főzzünk együtt! / Scur Katalin ; [ill. Novák Natália] ; [fotók Virágh Marcell]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2018. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5697-30-2 kötött : 3990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3745896]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4763 /2019.
Albom, Mitch (1958-)
Tuesdays with Morrie (magyar)
   Keddi beszélgetések életről és halálról [elektronikus dok.] / Mitch Albom ; ford. Sárközy Elga és Babits Péter. - Szöveg (epub : 867 KB). - [Budapest] : Animus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154218. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-628-3
Schwartz, Morris (1916-1995)
Egyesült Államok - élet - halál - szociológus - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
128 *** 316(73)(092)Schwartz,_M.(0:82-94)
[AN 3752743]
MARC

ANSEL
UTF-84764 /2019.
Byrne, Rhonda (1951-)
The magic (magyar)
   A varázslat / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - X, [4], 254 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-528-674-4 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - hála
177.77 *** 613.865
[AN 3750939]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2019.
Ferrarato, Coline
   Philosophie du logiciel : dialogue entre Simondon et un objet technique numérique / Coline Ferrarato ; [publ.] Collège Eötvös József ELTE. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE, 2018. - 210 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-210.
ISBN 978-615-5897-06-1 fűzött
Simondon, Gilbert (1924-1989)
Franciaország - filozófus - 20. század
1(44)(092)Simondon,_G.
[AN 3745288]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2019.
   Az igazság elméletei / szerk. Kocsis László. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, 2018. - 368, [1] p. ; 23 cm. - (Argumentum, ISSN 1787-0593)
Bibliogr.: p. 350-360.
ISBN 978-615-5436-19-2 fűzött : 3990,- Ft
igazságosság
111.83 *** 165.023.1
[AN 3745298]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2019.
Pokol Béla (1950-)
   A mesterséges intelligencia társadalma / Pokol Béla. - Budapest : Kairosz, 2018. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 978-963-662-981-6 fűzött : 3100,- Ft
mesterséges intelligencia - prognosztika - társadalmi változás
165.0.001.572 *** 008.2 *** 316.4
[AN 3745985]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2019.
Szakács Tibor
   Logika / Szakács Tibor. - Veszprém : Szakács T., 2018. - 45 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-1320-6 fűzött
logika - matematikai logika
164 *** 510.6
[AN 3746179]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2019.
   Tudomány vagy tapasztalat? : a fenomenológia és a naturalizmus szerepe a filozófiai elméletalkotásban / szerk. Bernáth László és Márton Miklós ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont ... - Budapest : MTA BTK : Fakultás K., 2018. - 242 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5848-10-0 fűzött : 2000,- Ft
fenomenológia - lételmélet
165.62 *** 11
[AN 3746202]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4770 /2019.
   Angyalok a Bibliában : 260 szentírási idézet / összeáll. Kiss Bernadett. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 196, [3] p. ; 21 cm. - (Iránytű, ISSN 2498-6720)
Bibliogr.: p. [198].
ISBN 978-963-409-185-1 fűzött : 1990,- Ft
angyal - bibliai történet
22.046 *** 235.1
[AN 3745492]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2019.
Bajcsy Lajos (1940-)
   Bajcsy Lajos atya ötven : [képek, életképek egy ember, é. esperes, plébános, térképész, földrajz-biológia szakos középiskolai tanár, grafikus, festő, cikkíró életéből, aranymiséjére] / [... szerk. ... Kató Zsolt]. - [Budapest] : Kató, 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-86935-8-2)
Bajcsy Lajos (1940-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - fényképalbum
282(439)(092)Bajcsy_L.(084.12)
[AN 3745440]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2019.
Bartholomew, Craig G. (1961-)
The drama of scripture (magyar)
   A nagy történet : hogyan találjuk meg a küldetésünket a Biblia elbeszélésében? / Craig G. Bartholomew, Michael W. Goheen ; [ford. Kóczián Viktória] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2018. - 273 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-411-6 fűzött : 2600,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3745476]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2019.
Benkő Noémi
   A bölcsesség üzenete : mindennapi útravaló fiataloknak / Amotáné Benkő Noémi. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2018. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-28-9 fűzött : 2990,- Ft
kalendárium - bibliamagyarázat - ifjúsági könyv
22.07(02.053.2)
[AN 3746017]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2019.
Böjte Julianna
   Ki a szívét osztja szét : Csaba testvér élete és munkássága az édesanyja szemével : Böjte Juliannával beszélget Karikó Éva. - [Budapest] : Helikon, 2019, cop. 2018. - 200, [1] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-479-190-4 kötött : 3599,- Ft
Böjte Csaba (1959-)
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53)
[AN 3750680]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2019.
Brückner Ákos Előd (1933-)
   Boldogok vagytok! : nemzetünk tizenkét boldoga a XX. században / Brückner Ákos Előd. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2018]. - 157, [2] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-696-771-0 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - boldog - 20. század
235.3(439)(092)"19"
[AN 3745907]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Meditate on (magyar)
   Mire meditálj? : vizualizációs gyakorlatok bizonyos tulajdonságok és minőségek megszerzésére = Meditate on / Sri Chinmoy ; [ford. Rongits Gábor Maláya]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2019, cop. 2005. - [150] p. ; 13 cm
ISBN 978-963-9793-65-1 fűzött : 890,- Ft
meditáció
294.527
[AN 3751924]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2019.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Sorsfordító imádságok / Cseri Kálmán. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2016. - 129 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-288-353-3 fűzött : 1750,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3750919]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2019.
Fabiny Tamás (1959-)
   Testvéreim és a nyáj : körkép a világ evangélikusságáról / Fabiny Tamás. - Budapest : Luther, 2018-. - ill., részben színes ; 23 cm
evangélikus egyház - 21. század
284.1(100)(091)
[AN 3743795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2018. - 183 p.
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-380-146-8 fűzött : 2490,- Ft
Kelet-Közép-Európa - evangélikus egyház - 21. század
284.1(4-11)"201"
[AN 3743797] MARC

ANSEL
UTF-84779 /2019.
Görföl Tibor (1976-)
   A kritika hangja és a valóság szeretete : a kereszténység korunk európai kultúrájában / Görföl Tibor. - Budapest : Gondolat, 2018. - 199 p. ; 24 cm. - (Conditio humana, ISSN 2560-0591 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-906-9 fűzött : 2500,- Ft
Európa - kereszténység - keresztény egyház - kultúra - társadalmi hatás
23/28 *** 261.6 *** 008(4)
[AN 3745561]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2019.
   Hajdúnánási Református Egyházközség : jubileumi évkönyv / [... szerk. Szabóné Marth Éva]. - Hajdúnánás : Hajdúnánási Református Egyházközs., 2018. - 207 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3875-9 fűzött
Hajdúnánási Református Egyházközség
Hajdúnánás - egyházközség - református egyház
284.2(439-2Hajdúnánás)
[AN 3745789]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2019.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi Káté. - Budapest : Kálvin, 2019. - 65 p. ; 18 cm
Összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar
ISBN 978-963-558-222-8 fűzött : 390,- Ft
református egyház - katekizmus
238.1 *** 284.2
[AN 3751862]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2019.
   Historiográfiai mérleg és az egyháztörténeti kutatások új irányai : tanulmányok a Posticum 2015-ben és 2016-ban tartott egyháztörténeti konferenciáinak előadásaiból / [... szerk. Bánkuti Gábor, Nagy Mihály Zoltán]. - Pécs : META Egyes., 2018. - 184 p. ; 24 cm. - (Pécsi egyháztörténeti műhely, ISSN 2631-0341 ; 5.). (Posticum kötetek, ISSN 2631-1038 ; 4.)
A Nagyváradon, 2015. okt. 29-31. között azonos címmel, és 2016. okt. 27-29. között "A történeti változás és az egyházak történelmisége" címmel rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
egyháztörténet - történettudomány
27 *** 28 *** 930.1
[AN 3745253]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2019.
   Igazgyöngy : bibliai szövegválogatás nőknek / [szerk. Pecsuk Ottó, Kiss B. Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2018. - 78, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-409-3 fűzött : 600,- Ft
- bibliai történet
22.046 *** 316.37-055.2
[AN 3745458]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2019.
   In memoriam Card. Mindszenty : omelie a Roma, 1999-2018 / [a cura di László Imre Németh] ; [trascrizione e trad. Márta Vertse]. - Budapest : Società di Santo Stefano, 2018. - 129, [11] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-752-8 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3745626]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2019.
   Isten a szeretet és én az Ő képmása vagyok / [Gergely Cecília szerk.] ; [az illusztrációkat kész. Simon András]. - [Pécel] : Magánkiad., 2018. - 176 p. : ill. ; 19 cm. - (Bibliai lelkivezetés ; 1.)
ISBN 978-615-00-3848-3 fűzött
vallásoktatás
268
[AN 3745934]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2019.
Johannes Scotus Erigena (810-877)
Vox spiritualis aquilae (magyar, latin)
   A szellem sasmadarának hangja : homília Szent János evangéliumának prológusához / Johannes Scotus Eriugena ; [ford. Alácsi Ervin János és Németh Bálint]. - Gödöllő : Sursum K., 2018. - 118 p. : ill., színes ; 19 cm
Latin és magyar nyelven
ISBN 978-615-00-3697-7 kötött : 3800,- Ft
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
filozófia - elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 1(44)Johannes_Scotus_Erigena *** 22.07
[AN 3745470]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2019.
   Pasztoráció : bátorító karácsony / [szerk. és ... írta Bodó Sára] ; [közread. az] Egyházkerületi Pasztorációs Intézet. - Debrecen : Egyházker. Pasztorációs Int., 2018. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3760-8 fűzött
karácsony - advent - elmélkedés
264-041.1 *** 264-041.2 *** 242
[AN 3745678]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2019.
Porosz Tibor (1955-)
   Szubjektív tudomány - objektív tudás : tanulmányok a buddhizmusról / Porosz Tibor ; [közread. a] ... Tan Kapuja Buddhista Főiskola. - Budapest : Gondolat : A Tan Kapuja Buddhista Főisk., 2018. - 376 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 359-376.
ISBN 978-963-693-903-8 fűzött : 2700,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3745517]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2019.
   Quoniam tecum est fons vitae in lumine tuo videbimus lumen : teológiai témák a 65 éves Kocsev Miklós tiszteletére / szerk. Literáty Zoltán. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 341 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Váltakozva magyar, német és holland nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-480-9 fűzött : 3600,- Ft
teológia - pasztorális teológia - egyháztörténet - református egyház - bibliamagyarázat - emlékkönyv
21 *** 22.07 *** 284.2(4)(091) *** 253
[AN 3745199]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2019.
   Reformáció - ma : válogatás a Confessio 2017-es számaiból / szerk. Csoma Áron. - Budapest : Kálvin, 2018. - 224 p. ; 21 cm. - (Confessio füzetek, ISSN 2631-1089 ; 1.)
ISBN 978-963-558-412-3 fűzött
Magyarország - reformáció - protestáns egyház - 21. század
284(439)"201" *** 261(439)"201"
[AN 3745768]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2019.
   A reformáció debreceni emlékműve : 1517, 1567, 2017 / szerk. és a magyarázatokat írta Fekete Károly ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2018. - 100 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5909-00-9 kötött
Debrecen - reformáció - emlékmű
284 *** 725.945(439-2Debrecen)
[AN 3745164]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2019.
Rózsa Huba (1939-)
   Élet, halál, élet a halál után az Ó- és Újszövetség bibliai hagyományában / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-780-1 fűzött : 600,- Ft
Biblia
élet - halál - eschatologia - bibliamagyarázat
236 *** 22.07
[AN 3745620]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2019.
   Szőnyi 300 : tanulmánykötet Szőnyi Benjámin (1717-1794) református lelkipásztor, költő, író születésének 300. évfordulójára / [szerk. Imre Mihály] ; [közread. a] Hódmezővásárhely-ótemplomi Református Egyházközség. - [Hódmezővásárhely] : Hódmezővásárhely-ótemplomi Református Egyházközség, 2018. - 178, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Hódmezővásárhelyen, 2017. dec. 15-17. között rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3749-3 fűzött
Szőnyi Benjámin (1717-1794)
Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - író - 18. század
284.2(439)(092)Szőnyi_B. *** 894.511(439)(092)Szőnyi_B.
[AN 3745464]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2019.
   Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Egyházmegye / [szerk. P. Szalay Emőke]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 2015-. - ill., színes ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Debreceni Református Egyházmegye
Magyarország - templomi berendezés - református egyház - leltári jegyzék
247 *** 284.2(439-03Debreceni_egyházmegye)(083.8)
[AN 3625648]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2018. - 366, [2] p. - (Magyar református egyházak javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 35.)
ISBN 978-615-80158-8-2 kötött
[AN 3745200] MARC

ANSEL
UTF-84795 /2019.
Vyāsadēva
   Visnu-purána / Vjászadéva ; Bakos Attila magyarázataival ; [ford. Vadas Norbert és Vadas-Rétfalvi Renáta] ; [közread. a] Brahmana Misszió. - Budapest : Brahmana Misszió, 2018-. - 24 cm
hinduizmus - szanszkrit irodalom - eposz
294.518 *** 891.22-131=945.11
[AN 3752084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2018. - 511 p. : ill. + CD
Védikus zene. - Bibliogr.: p. 472-473.
ISBN 978-963-9858-30-5 kötött : 4990,- Ft
eposz
[AN 3745344] MARC

ANSEL
UTF-84796 /2019.
Wilkerson, David (1931-2011)
Have you felt like giving up lately? (magyar)
   Érezted úgy mostanában, hogy feladod? : találj reményt és gyógyulást, amikor elcsüggedtél / David Wilkerson ; [ford. Haász Veronika]. - Budapest : Szegletkő, 2018. - 181 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-3579-6 fűzött : 1200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3746030]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4797 /2019.
Bagi Zoltán Péter (1974-)
   Türkenlouis : Bádeni Lajos, 1655-1707 / Bagi Zoltán Péter. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2019. - 265 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 225-238. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-467-038-4 fűzött : 2950,- Ft
Lajos Vilmos (Baden-Baden: őrgróf) (1655-1707)
Német-római Birodalom - Európa - hadvezér - arisztokrata - 17. század - 18. század - hadtörténet
316.343.32(430)(092)Lajos_Vilmos *** 355(430)(092)Lajos_Vilmos *** 355.48(4)"16/17"
[AN 3746205]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2019.
   Demográfiai változások, változó gazdasági kihívások : [nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából] : Sopron ..., 2018. november 8. : programfüzet és előadáskivonatok = Demographic changes, changing economic challenges : [international scientific conference - joint event of the Hungarian Science Festival] : Sopron ..., 8 November 2018 : schedule and book of abstracts / [... szerk. ... Resperger Richárd] ; [rend., közread. a] Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar. - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - 103 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-334-312-8 fűzött
demográfia - gazdaságtan - konferencia-kiadvány
314 *** 330 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3746063]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2019.
Duǰmov, Dragomir (1963-)
   "Baran̂ski glasnik" / Dragomir Duǰmov ; [izd.] Zadužbina Jakova Ign̂atovića. - Budimpešta : Zadužbina Jakova Ign̂atovića, 2018. - 66 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81048-1-4 fűzött
Baranya megye - magyarországi szerbek - két világháború közötti időszak - történelmi forrás - cikkgyűjtemény
316.347(=861)(439.127)"1919/1921"(093)
[AN 3746100]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2019.
   Felső-Bodrogköz Kollégium / [szerk. Szatmári Mária, Szalai Viktor]. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 283 p., XXIII t. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-15-1 kötött : 6048,- Ft
Felső-Bodrogköz - határon túli magyarság - helyismeret - audiovizuális dokumentum
316.347(=945.11)(437.6Felső-Bodrogköz) *** 908.437.6Felső-Bodrogköz
[AN 3745359]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2019.
Halbwachs, Maurice (1877-1945)
Les cadres sociaux de la mémoire (magyar)
   Az emlékezet társadalmi keretei / Maurice Halbwachs ; [ford. Sujtó László]. - Budapest : Atlantisz, 2018. - 375 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379). (A francia szellem könyvtára, ISSN 2063-5834)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-54-5 kötött : 3995,- Ft
szociálpszichológia - emlékezés - kollektív emlékezet
316.6 *** 159.953 *** 316.63
[AN 3745650]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2019.
Homoki Nagy Mária (1959-)
   Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mezővárosában : "az általam megkért hiteles tanúk előtt következő végső rendelésemet tészem..." / Homoki-Nagy Mária. - Szekszárd : PTE KPVK, 2018. - 353 p. : ill. ; 21 cm. - (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár, ISSN 2064-888X ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-429-295-1 fűzött
Szentes - társadalomtörténet - jobbágyság - hétköznapi élet - 18. század - 19. század - végrendelet - történelmi forrás
316.32(439-2Szentes)"17/18" *** 316.343.64(439-2Szentes)"18/19" *** 347.67(439-2Szentes)(093)
[AN 3745109]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2019.
   Ismerd fel és jelentsd a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményeket / [közread. a Háttér Társaság]. - [Budapest] : Háttér Társ., 2018. - 48, [2] p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5707-04-9 fűzött
homoszexualitás - transzexualitás - előítélet - bűncselekmény
316.37-055.3 *** 343.6 *** 316.647.5
[AN 3746140]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2019.
Kalmár György (1973-)
   A férfiasság alakzatai a rendszerváltás utáni magyar rendezői filmben / Kalmár György. - Budapest : Gondolat, 2018. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-200.
ISBN 978-963-693-908-3 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - filmtörténet - filmesztétika - férfi szerep - nemek szerinti különbség - ezredforduló - 21. század - műelemzés
316.37-055.1 *** 791.43.01 *** 316.346.2 *** 791.43(439)"200/201"
[AN 3745612]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2019.
Kérchy Anna (1976-)
   A nő nyelvet ölt : feminista narratológiai, esztétikai, testelméleti tanulmányok / Kérchy Anna. - Szeged : JATEPress, 2018. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Ikonológia és műértelmezés, ISSN 0237-5079 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-383-3 fűzött
- esztétika - narratológia - feminizmus
316.37-055.2 *** 396 *** 111.852 *** 82.01 *** 7.01
[AN 3746104]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2019.
Kerekes, Janet (1949-)
Masked ball at the White cross café (magyar)
   Álarcosbál a Fehér keresztben : a zsidó asszimiláció / Janet Kerekes ; [közread. a] ... Kossuth Klub. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, 2018. - 371 p. ; 24 cm
Ford. Farkas Nóra. - Bibliogr.: p. 329-357.
ISBN 978-963-414-465-6 fűzött : 3990,- Ft
ISBN 978-615-81035-1-0
Magyarország - Nagy-Britannia - asszimiláció - zsidóság - 19. század - századforduló - magyar történelem - összehasonlító módszer
316.347(=924)(439)"18/191" *** 316.347(=924)(410)"18/191" *** 943.9(=924)"18/191"
[AN 3745274]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2019.
Kiss Róbert Richard (1971-)
   Így látják a magyarokat a világban / Kiss Róbert Richard ; [közread. a Magyar Nyelvőr Alapítvány]. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : M. Nyelvőr Alapítvány, cop. 2018. - 216 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4359-3 fűzött
magyarságkép
316.356.4(=945.11)
[AN 3751853]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2019.
Kováts András (1971-)
   Mit tudunk a kivándorlásról? : műhelybeszélgetések / Kováts András, Soltész Béla. - Budapest : Gondolat, 2018. - 227 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-916-8 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - Erdély - kivándorlás - társadalmi mobilitás - határon túli magyarság - 21. század - kerekasztal-beszélgetés
316.444(439) *** 325.25(=945.11)(498)"200/201" *** 325.25(=945.11)(100)(091)
[AN 3745623]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2019.
Majtényi György (1974-)
   Egy forint a krumplis lángos : a Kádár-kor társadalma / Majtényi György. - 2. jav. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2018. - 340 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 317-340.
ISBN 978-963-433-164-3 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - belpolitika - Kádár-korszak
316.32(439)"195/198" *** 323(439)"195/198"
[AN 3750930]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2019.
Mihalec Gábor (1974-)
   Gyűrű-kúra : a sikeres házasság kézikönyve kezdőknek, házasoknak és újrakezdőknek / Mihalec Gábor. - 3. átd. kiad. - Budapest : Harmat, 2019. - 246 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-450-9 fűzött : 3500,- Ft
házasság - párkapcsolat
316.472.4 *** 613.89
[AN 3750923]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2019.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Egyedül nem jó.. : áhítatoskönyv : hogyan építhetjük a párkapcsolatunkat? / Miklya Luzsányi Mónika. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2018. - 111, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5772-07-8 fűzött
vallási erkölcs - párkapcsolat - család
316.472.4 *** 241 *** 265.5
[AN 3745462]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2019.
Perényi Roland (1976-)
   A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten : szociális riportok a 19-20. század fordulóján / Perényi Roland ; [közread. a] Kiscelli Múzeum. - Budapest : Napvilág : Kiscelli Múz., cop. 2018. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-158.
ISBN 978-963-338-419-0 fűzött : 2900,- Ft
Budapest - Bécs - szegénység - szociográfia - századforduló
316.344.233(439-2Bp.)"189/190" *** 316.344.233(436-2Wien)"189/190" *** 308(439-2Bp.)"189/190" *** 364.22(436-2Wien)"189/190" *** 364.22(439-2Bp.)"189/190" *** 308(436-2Wien)"189/190"
[AN 3745423]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2019.
Petrus Márta
   Házassági mentőövek, avagy Hogyan legyen jobb a házasságotok? / Petrus Márta. - [Érd] : [Petrus M.], cop. 2018. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3540-6 fűzött
házasság - konfliktuskezelés
316.472.4 *** 316.48
[AN 3746135]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2019.
Pinker, Steven (1954-)
The better angels of our nature (magyar)
   Az erőszak alkonya : hogyan szelídült meg az emberiség? / Steven Pinker ; ford. Gyárfás Vera. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 871 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 820-859.
ISBN 978-963-279-965-0 kötött : 8900,- Ft
erőszak - társadalomtörténet - szociálpszichológia - lélektan - művelődéstörténet
316.647.3 *** 316.35 *** 316.6 *** 159.942 *** 930.85(100)
[AN 3745437]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2019.
   Primus inter pares : tanulmánykötet Hoóz István 90. születésnapja tiszteletére / szerk. Kehl Dániel, Rappai Gábor ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2018. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-292-0 kötött
jogtudomány - statisztika - gazdaságtan - demográfia - emlékkönyv
312 *** 33 *** 34 *** 311
[AN 3745102]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2019.
   A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése, 1989-1999 / szerk. Losoncz Márk, Rácz Krisztina. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 399, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-479-3 fűzött : 4500,- Ft
Vajdaság - határon túli magyarság - kisebbségi kérdés - politikatörténet - politikus - rendszerváltás - ezredforduló - interjú
316.347(=945.11)(497.11)"1989/199" *** 323.1(=945.11)(497.11)"1989/199" *** 32(497.11)(=945.11)(092)(047.53)
[AN 3745287]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4817 /2019.
Benkő B. László
   Legújabb és legteljesebb nagy hódmezővásárhelyi szakácskönyv / gyűjt., írta és összeáll. Benkő B. László. - Hódmezővásárhely : [Benkő B. L.], 2018. - 368 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD-R
Gerinccím: Hódmezővásárhelyi szakácskönyv. - Bibliogr.: p. 352-353.
ISBN 978-615-00-3730-1 kötött
Hódmezővásárhely - ételspecialitás - magyar néprajz - étkezési szokás - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
392.8(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely) *** 641.568(439-2Hódmezővásárhely)(083.12)
[AN 3746111]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2019.
Czingel Szilvia (1970-)
   Ünnepek és hétköznapok : zsidó vallásnéprajz a Kárpát-medencében / Czingel Szilvia. - Budapest : Corvina, 2018. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-302.
ISBN 978-963-13-6541-2 kötött : 4990,- Ft
Kárpát-medence - zsidóság - népi vallásosság - néprajz - zsidó vallás - zsidó ünnep
398.3(=914.99) *** 39(=914.99)(4-191) *** 296 *** 296.38
[AN 3745661]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2019.
Dönsz Judit
   Legendás lények : ismerkedés a világgal / [írta és szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-4870-19-7 kötött
mesebeli lény - mitológia - gyermekkönyv
398.4(02.053.2) *** 291.13(02.053.2)
[AN 3745183]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2019.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - 3. átd. kiad. - Budapest : K.u.K. K., 2019. - 164 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-77-7 fűzött
vicc
398.94
[AN 3751512]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2019.
Lisztes János
   Szikrapuszta régi népe : szemelvények Lakitelek történelméből / Lisztes János. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 308 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-308.
ISBN 978-615-5862-11-3 kötött : 3000,- Ft
Lakitelek - helytörténet - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Lakitelek) *** 943.9-2Lakitelek
[AN 3745351]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2019.
   A magyar szociográfia a 20-21. században : tanulmánykötet / szerk. Tóth Pál Péter. - Budapest : Gondolat, 2018. - 238 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-876-5 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - szociográfia - magyar irodalom története - műfajtörténet - historiográfia - néprajz - 20. század - 21. század
39.001(439)"19/201" *** 308(439)"19/20" *** 930.1(439)"19/201" *** 894.511(091)-96"19/201"
[AN 3745525]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2019.
Márton Melinda
   Divatkalauz : tippek, trükkök, ötletek / [írta és szerk. Márton Melinda]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm + 3 mell.
ISBN 978-963-4870-20-3 fűzött
divat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
391(02.0.53.2) *** 087.5
[AN 3745260]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2019.
   Mi, magyarok : [néprajz, kultúra, tudomány]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az én hazám)
ISBN 978-615-5168-26-0 kötött
Magyarország - magyar néprajz - tudomány - művelődéstörténet
39(=945.11) *** 001(439) *** 930.85(439)
[AN 3751816]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2019.
   Népszokásaink képes kalendáriuma / [szerk. Csendes Istvánné]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-035-7 kötött
magyar néprajz - népszokás - gyermekkönyv
398.33(=945.11)(02.053.2)
[AN 3751792]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2019.
Szendrei János (1857-1927)
   A magyar viselet történeti fejlődése / ... írta Szendrei János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 213 p., [5] t. : ill., részben színes ; 25 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-31-1 fűzött : 5300,- Ft
Magyarország - viselettörténet
391(439)(091)
[AN 3746325]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2019.
   Történetek Mátyás királyról / [szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Bedzsula István, Nagybákay Diána]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 46, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9949-10-2 kötött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - magyar néprajz - uralkodó - 15. század - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2) *** 943.9(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 3751780]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2019.
   Válogatott kínai közmondások. - Repr. kiad. - [Budapest] : Tinta Kvk., 2019. - 32 p. : ill. ; 18 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Ferences Missziók Orsz. Központja, 1946, a Ferences világmissziók c. sorozat 39. tagjaként
ISBN 978-963-409-201-8 fűzött : 1990, -Ft
Kína - közmondás
398.9(=951)
[AN 3751579]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4829 /2019.
   1917-2017: memory and legacy : perception of communism in Europe / [ed. by Áron Máthé] ; [transl. Borbála Mariska] ; [publ. by the] Committee of National Remembrance. - Budapest : Comm. of Nat. Remembrance, 2018. - 95 p. : ill. ; 20 cm
A Budapesten, 2017. nov. 6-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-21-7 fűzött
történelem - kommunizmus - posztszocialista ország - politikai filozófia
329.15 *** 321.01 *** 940-11"199/201"
[AN 3745979]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2019.
Alföldi Vilma
   Kötél általi halálra ítélem : Budapest-Nyíregyháza-Vitka, avagy egy országosnak beállított "államellenes szervezkedés" felszámolása, 1949-1953 / Alföldi Vilma. - Budapest : [Alföldi V.], 2018. - 205 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-205. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-3891-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - állami terror - koncepciós per - Rákosi-korszak
323.282(439)"1949/1953" *** 343.301.096(439)"1949/195"
[AN 3745520]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2019.
Fricz Tamás (1959-)
   Az SZDSZ-jelenség : liberalizmus Magyarországon a rendszerváltás idején / Fricz Tamás, Halmy Kund, Orosz Tímea. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 451 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-01-4 fűzött : 3500,- Ft
Szabad Demokraták Szövetsége
Magyarország - politikatörténet - liberalizmus - párt - magyar történelem - rendszerváltás - 20. század
329.12(439)"1989/199" *** 323(439)"1989/199" *** 943.9"1989/199"
[AN 3745043]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2019.
Kovrig Béla (1900-1962)
   Merre megyünk? / Kovrig Béla ; Petrás Éva utószavával ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - Repr. [kiad.]. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány, 2018. - [2], 30 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : EMSZO : KALOT, 1943
ISBN 978-963-693-913-7 fűzött
Magyarország - kereszténydemokrácia - gazdaságpolitika - társadalompolitika - politikai program - 1940-es évek - hasonmás kiadás
329.3:28(439)"194" *** 338.2(439) *** 316(439) *** 364(439) *** 094/099.07
[AN 3745643]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2019.
   Lakitelek, 1988 : a Magyar Demokrata Fórum 1988. szeptember 3-i jegyzőkönyve és sajtóvisszhangja / szerk. Szeredi Pál. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-12-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyar Demokrata Fórum
Lakitelek - politikatörténet - belpolitika - ellenzék - konferencia - társadalmi rendezvény - párt - rendszerváltás - jegyzőkönyv - újságcikk - történelmi forrás
323.22(439)"1988"(093) *** 061.3(439-2Lakitelek) *** 329(439)MDF"198"(093)
[AN 3745451]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2019.
   A Magyarok Világszövetsége "hármas kistükre", 1989-2000 / Bakos István, Házi Balázs, Nagymihály Zoltán szerk. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 477 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 33.)
Bibliogr.: p. 441-455.
ISBN 978-615-5862-08-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarok Világszövetsége
magyarság - egyesület - nemzetközi szervezet - rendszerváltás - történelmi forrás
323.1(=945.11)(100) *** 061.2(=945.11)(100)"198/200"(093)
[AN 3745342]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2019.
   MDF-tanulmányok / szerk. Szekér Nóra és Szeredi Pál. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 449 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-07-6 fűzött : 3000,- Ft
Magyar Demokrata Fórum
Magyarország - politikatörténet - párt - belpolitika - rendszerváltás - 1980-as évek
323(439)"1987/1990" *** 329(439)MDF"198/1990"
[AN 3745348]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2019.
Nagy Krisztina
   Műveltség, média, szabályozás : a médiaműveltség médiapolitikai jelentősége és szabályozási keretei / Nagy Krisztina. - Budapest : Gondolat : MTA TK JTI ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2018. - 278 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.: p. 240-252.
ISBN 978-963-693-905-2 fűzött : 3300,- Ft
médiapolitika - tömegtájékoztatási eszköz - információs társadalom - technikai kultúra - művelődésügy
323:008 *** 351.85 *** 316.774(100)
[AN 3745630]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2019.
Nyirkos Tamás (1966-)
   Politikai teológiák : a demokráciától az ökológiáig / Nyirkos Tamás. - Budapest : Typotex : PPKE, cop. 2018. - 159 p. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 13.)
Bibliogr.: p. 153-[160].
ISBN 978-963-493-011-2 fűzött : 2900,- Ft
politikai filozófia - államelmélet - vallásfilozófia - állam és egyház viszonya
321.01 *** 21 *** 322 *** 261.7
[AN 3745444]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2019.
Semjén Zsolt (1962-)
   Földön és égen = On earth and in heaven = Auf Erde und Himmel = In terra e in cielo = Na zemle i nebe / Semjén Zsolt ; [kiad. a Barankovics Alapítvány]. - Budapest : Barankovics Alapítvány, 2018. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80898-3-8 fűzött
kereszténydemokrácia - magyarság
329.3:28 *** 323.1(=945.11)
[AN 3745436]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2019.
Szijártó István (1942-)
   Húszéves a Százak Tanácsa : "vállunkra kell vennünk a hazát!" / Szijártó István. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 381 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 29.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5428-99-9 fűzött : 3000,- Ft
Százak Tanácsa
Magyarország - magyarságtudat - kultúra - életminőség - egyesület
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 316.728 *** 008(=945.11) *** 061.2(439)Százak_Tanácsa
[AN 3745039]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2019.
   Új, közös Európánk kereszténydemokrata szemmel = Our new common Europe from a Christian democratic perspective / szerk. Elmer István ; [közread. a] Barankovics Alapítvány ... - Budapest : Barankovics Alapítvány : Gondolat, 2018. - 90 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-693-882-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Európai Unió - Európa - Magyarország - európai integráció - történelem - kereszténydemokrácia
327.39(4-62) *** 940 *** 329.3:28(439)
[AN 3745669]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4841 /2019.
Bagoly Ilona
   Nemzeti kincseink : [hungarikumok, világörökségek, ereklyék] / [írta és szerk. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az én hazám)
ISBN 978-615-5168-46-8 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - természeti környezet
930.85(439) *** 502(439)
[AN 3751806]
MARC

ANSEL
UTF-84842 /2019.
Bárány Ferenc (1938-)
   Jurenák-Werner család és Gádoros / [szerzők Bárány Ferenc és Werner Rozália Katalin]. - Gádoros : Önkormányzat, 2018. - 72 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Gádorosi füzetek, ISSN 1586-5029 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87276-6-4 fűzött
Jurenák-Werner család
Gádoros - Magyarország - családtörténet - helytörténet - helyi társadalom
943.9-2Gádoros *** 929.52(439)Jurenák-Werner
[AN 3745160]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2019.
Cieger András (1973-)
   1867 szimbolikus világa : tanulmányok a kiegyezés koráról / Cieger András ; [közread. a] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 211 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 188-200.
ISBN 978-963-416-140-0 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - történelem - belpolitika - művelődéstörténet - kiegyezés kora
943.9"186" *** 323(439)"186" *** 930.85(439)"186/191"
[AN 3745418]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2019.
   Encuentros Europa - Iberoamérica en un mundo globalizando : libro homenaje al Prof. Dr. Ferenc Fischer en su 65 aniversario / [publ. por] Centro Iberoamericano Universidad de Pécs ... - Pécs : Univ. de Pécs Centro Iberoamericano ; Budapest : Fakultás K., 2018. - 467 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5848-04-9 kötött
Európa - Latin-Amerika - történelem - 20. század - 21. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
940"19/201" *** 980(=6)"19/201" *** 012Fischer_F.
[AN 3746188]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2019.
Kalmár János (1956-)
   Mária Terézia / Kalmár János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9036-3 kötött : 1790,- Ft
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 18. század - ifjúsági könyv
943.9"17"(02.053.2) *** 943.9(092)Mária_Terézia(02.053.2)
[AN 3745966]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2019.
Károlyi Mária
   A kozmikus parancs : a séi kőkori település vallásos művészete = The cosmic command : the religious art of the neolithic settlement at Sé (western Hungary) / Károlyi Mária. - Szombathely : Károlyi M., 2018. - 424 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A bev. tanulmány csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 411-418.
ISBN 978-615-00-3657-1 fűzött
- ősrégészet - agyagozás - kerámiaművészet - vallási ábrázolás - újabb kőkor
903(439-2Sé)"634" *** 738(439-2Sé)"634" *** 7.046.3
[AN 3745079]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2019.
Kész Barnabás
   A magyarok 1000 éve : [történelmi fordulópontok] / [írta és szerk. Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5563-63-8 kötött
magyar történelem
943.9
[AN 3751794]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2019.
Kész Barnabás
   Nemzetünk nagy alakjai / [írta Kész Barnabás]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-615-5370-62-5 kötött
magyar történelem - történelmi személy - gyermekkönyv
943.9(092)(02.053.2)
[AN 3751803]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2019.
   Koncsek/Koncsik családok emlékkönyve / [szerk. Veliczkyné Koncsik Ilona]. - Budaörs : Veliczky J.-né, 2018. - 550 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 2 térk.
ISBN 978-615-00-2916-0 kötött
Koncsek család
családtörténet
929.52(439)Koncsek
[AN 3745454]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2019.
   Őstörténetünk tudatos és tervszerű eltüntetéséről / szerk. Vitkay László. - [Budapest] : Vitkay L., 2018. - 124, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-615-00-4011-0 fűzött
magyar őstörténet
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3745505]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2019.
Pallagi Mária
   Requiem egy '56-osért : apám, Pallagi Sándor emlékére / Pallagi Mária. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-615-5862-04-5 fűzött : 2000,- Ft
Pallagi Sándor (1933-2015)
Miskolc - Magyarország - forradalmár - 1956-os forradalom - helytörténet - 20. század - történelmi forrás
943.9"1956"(092)Pallagi_S.(093) *** 943.9-2Miskolc"1956"(093)
[AN 3745032]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2019.
   A pécsi ruszisztika szolgálatában : Bebesi György 60 éves / [szerk. Bene Krisztián, Huszár Mihály, Kolontári Attila] ; [a ... bibligráfiát összeáll. Lengyel Gábor] ; [közread. a] PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport. - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsop., 2018. - 459 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-262-3 kötött
Oroszország - Szovjetunió - Magyarország - történelem - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
947 *** 943.9 *** 082
[AN 3745103]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2019.
Pete László (1971-)
   Itáliától Olaszországig : a Risorgimento és az olasz egyesítés / Pete László. - Budapest : Gondolat, 2018. - 261 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 253-255.
ISBN 978-963-693-907-6 fűzött : 3000,- Ft
Itália - Olaszország - történelem - nemzeti felszabadító mozgalom - egyesülési mozgalom - 18. század - 19. század
945"17/18" *** 327.39(45) *** 323.1(=50)"18"
[AN 3745521]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2019.
   Reformpedagógia és életreform : recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok / Boreczky Ágnes, Vincze Beatrix szerk. - Budapest : Gondolat, 2018. - 274 p. : ill. ; 20 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-889-5 fűzött : 3000,- Ft
Közép-Európa - pedagógia - reform - oktatásügy - két világháború közötti időszak
930.85 *** 371.4reformpedagógia *** 37.014(4-11)"192/193"
[AN 3745482]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2019.
Sárközy Réka (1969-)
   Kinek a történelme? : emlékezet, politika, dokumentumfilm / Sárközy Réka ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár ... - Budapest : OSZK : Gondolat, 2018. - 385 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-261. - Filmogr.: p. 263-285.
ISBN 978-963-693-892-5 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - magyar történelem - dokumentumfilm - társadalmi tudat - kollektív emlékezet - 20. század
943.9"19" *** 791.43-92(439)"199/200" *** 316.63 *** 159.953
[AN 3745569]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2019.
   Sorsok és missziók a politikai változások tükrében / szerk. Lator László Iván. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 185 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-448-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar történelem
943.9"16/19"
[AN 3745189]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2019.
Svastics Egon (1938-)
   Az Alpok ködbe vesznek / írta Svastics Egon. - Budapest : Pauker Ny., 2018. - 79 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 79.
Kötött
Magyarország - családtörténet
929.52(439)
[AN 3746278]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2019.
Szalay Gyula
   A nyugat kapuja - Győr : Arrabona, Jaurinum, Jeur, Geur, Joyur, Gyürü, Raab / Szalay Gyula. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2018]. - 232 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 226-227.
ISBN 978-615-5776-20-5 kötött
Győr - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Győr(084.12)
[AN 3745108]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2019.
Szalay Károly (1929-)
   A sátánizált Horthy / Szalay Károly ; [szerk. és a jegyzeteket írta Szekér Nóra]. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 157 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5428-97-5 fűzött : 2500,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - politikatörténet - Horthy-korszak - 20. század
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"191/194" *** 323(439)"191/194"
[AN 3745020]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2019.
Szvák Gyula (1953-)
   "Nem lelkendezhetek főállásban" : beszélgetések Oroszországról / Szvák Gyula ; szerk. Gyóni Gábor. - Budapest : Gondolat, 2018. - 219 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-899-4 fűzött : 2500,- Ft
Oroszország - Magyarország - ruszisztika - történelem - történész
947 *** 930.1(439)(092)Szvák_Gy.(047-53)
[AN 3745618]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2019.
   Tíz évhét : tanulmányok Fröhlich Ida 70. születésnapja alkalmából / szerk. Dávid Nóra, Fodor György, Őze Sándor. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 426 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-748-1 kötött : 4200,- Ft
hebraisztika - történettudomány - ókor - történelem - teológia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.1 *** 296 *** 21 *** 931 *** 012Fröhlich_I.
[AN 3745611]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2019.
   Utak a Teleki térről : esszék és tanulmányok a 75 éves M. Kiss Sándor tiszteletére / ... összeáll. Szekér Nóra, Kávássy János, Nagymihály Zoltán. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 270 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 34.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-09-0 fűzött : 2500,- Ft
Közép-Európa - magyar történelem - történelem - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom - 20. század - emlékkönyv
940-11"19" *** 943.9"195/198"
[AN 3745447]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4863 /2019.
   Alsó-Bodrogköz Kollégium / [szerk. Kasznár Attila, Nagy Dóra, Hágen Ádám]. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 301 p., XXIII t. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-14-4 kötött : 6048,- Ft
Bodrogköz - helyismeret - audiovizuális dokumentum
908.439Bodrogköz
[AN 3745364]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2019.
Bakos Galambos János
   Akikre büszke lehet Dorogháza / Bakos Galambos János, Hernádiné Bakos Marianna, Juhász László. - Dorogháza ; [Salgótarján] : [Bakos Galambos J.], 2018. - 167 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3852-0 fűzött
Dorogháza - helyismeret - híres ember
908.439-2Dorogháza *** 929(439-2Dorogháza)
[AN 3745113]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2019.
Bausenhardt, Hans
Sizilien, Liparische Inseln (magyar)
   Szicília, Lipari-szigetek / [szerző Hans Bausenhardt] ; [társszerző Peter Peter] ; [ford. Kovács Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 2017. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6436-1 fűzött : 2490,- Ft
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 3751544]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2019.
Bodosi György (1925-)
   Itiner : jeltől jelig, tájregény 32 stáción át, a Balaton-felvidék egyik gyönyörű medencéjében, Pécselyen / Bodosi György. - Veszprém ; [Pécsely] : Szerző, 2018. - 96, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3957-2 fűzött
Pécselyi-medence - helyismeret
908.439Pécselyi-medence
[AN 3746106]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2019.
Bölöni Farkas Sándor (1795-1842)
   Útazás Észak Amerikában / Bölöni Farkas Sándor által ; [kiad. a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete]. - Facsimile utánny. - [Budapest] : M. Unitárius Egyh. Mo. Egyházkerület, cop. 2018. - [8], 346, [7] p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Kolozsvártt : Tilsch, 1834
ISBN 978-963-89114-4-5 kötött
Egyesült Államok - magyar irodalom - helyismeret - 19. század - útleírás - hasonmás kiadás
908.73"183"(0:82-992) *** 894.511-992 *** 094/099.07
[AN 3751843]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2019.
Drouve, Andreas (1964-)
Portugal (magyar)
   Portugália / [szerző Andreas Drouve] ; [ford. Kovács Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2019. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6406-4 fűzött : 2490,- Ft
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 3751539]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2019.
   Gyergyó Kollégium / [szerk. Bágya Rita és Nagy József]. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 291 p., XXIII t. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-13-7 kötött : 6048,- Ft
Gyergyó - helyismeret - határon túli magyarság - elektronikus dokumentum
908.498.4Gyergyó *** 316.347(=945.11)(498.4Gyergyó)
[AN 3745355]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2019.
Harmincz Rita
   Bali / Harmincz Rita. - [Letkés] : [Harmincz R.], cop. 2018. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3648-9 kötött
Bali - helyismeret
908.594.61
[AN 3745336]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2019.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Ravenna csodái / Horváth Zoltán György. - Budapest : Romanika, 2018. - 120 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Monumenta artium sorozat, ISSN 2063-9384 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-39-9 kötött : 2990,- Ft
Ravenna - helyismeret - templom - templomi berendezés - keresztény művészet - fényképalbum
908.45-2Ravenna(084.12) *** 726.54(45-2Ravenna)(084.12) *** 246 *** 247
[AN 3745061]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2019.
Krakow (magyar)
   Krakkó. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-96-3 fűzött : 1990,- Ft
Krakkó - útikönyv
914.38-2Kraków(036)
[AN 3752045]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2019.
Magyarország vármegyéi és városai (részletek) (angol)
   Historical counties and cities of Hungary : excerpts = Magyarország vármegyéi és városai / ed.-in-chief Samu Borovszky. - Budapest : Méry Ratio, 2018. - 404, [1] p. : ill., színes, térk. ; 29 cm
Csak angol nyelven
ISBN 978-615-5700-53-8 kötött
Magyarország - helyismeret - helytörténet - vármegye
908.439-35 *** 943.9-35
[AN 3745167]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2019.
Münz András (1941-)
   Szerelmünk, Szentmiklós / [írta] Münz András ; [fotó] Farkas István ; [közred. a] Pro Bibliotheca Alapítvány. - Törökszentmiklós : Pro Bibliotheca Alapítvány, 2018. - 77, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-0144-9 kötött
Törökszentmiklós - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Törökszentmiklós(084.12) *** 77.04(439)(092)Farkas_I.
[AN 3745960]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2019.
Prague (magyar)
   Prága. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 141, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-97-0 fűzött : 1990,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 3752048]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2019.
   Rejtőzködő kincsek - Ormánság : jelenben tisztelni múltat s építeni jövőt / fotográfus, szerk. Mánfai György ; a fejezetek szerzői Andrásfalvy Bertalan [et al.]. - Pécs : Kontraszt Plusz Kft., cop. 2018. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80252-6-3 kötött
Ormánság - helyismeret - magyar néprajz - fényképalbum
908.439Ormánság(084.12) *** 39(=945.11)(439Ormánság)
[AN 3745021]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2019.
Rothhaar, Fredrick A.
   The Carpathian Basin battleground for 2000 years / Fredrick A. Rothhaar. - Budapest : Rick's Publ., [2018]. - 147 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Faro ; 8.)
Angol, magyar, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-08-4929-6 kötött
Magyarország - helyismeret - magyar történelem - művelődéstörténet
908.439 *** 943.9 *** 930.85(439)
[AN 3746074]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2019.
   Személyiség és személyesség a velünk élő történelemben és a tájban / [szerk. Károlyi Attila]. - Szeged : Csongrád M. Honismereti Egyes., 2018. - 84 p. ; 21 cm. - (Regionális Helytörténeti - Honismereti Tanári Műhely füzetek, ISSN 2631-1062 ; 1.)
Fűzött
Csongrád megye - helytörténet - helyismeret - művelődéstörténet - tanári segédkönyv
908.439.181 *** 372.890.8(072) *** 930.85(439.181)
[AN 3745452]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2019.
   Vasvár Kollégium / [szerk. Gyöngyösi Zsuzsanna és Horváth Zsolt]. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 451 p. ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-98-2 kötött : 6048,- Ft
Vasvár - Vasi-Hegyhát - helyismeret - audiovizuális dokumentum
908.439-2Vasvár *** 908.439Vasi-Hegyhát
[AN 3745048]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2019.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Lövészárok Pasaréten : budai históriák / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2018. - 123 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-818-8 fűzött : 1990,- Ft
Budapest. 2. kerület - művelődéstörténet - helyismeret
908.439-2Bp.II. *** 930.85(439-2Bp.II.)
[AN 3745859]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2019.
Zima Szabolcs (1975-)
   Szép ez az ország / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 111 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-4870-34-0 kötött
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 3746212]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4882 /2019.
   A puro pura defluit aqua : ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Benke József és Fabó Tibor ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁJK, 2018. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-289-0 fűzött
polgári jog - emlékkönyv
347
[AN 3745001]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2019.
Antalóczy Péter (1961-)
   A bírósági végrehajtás fogalomtára és folyamatábrái / Antalóczy Péter szerk. - Budapest : Pátria Ny., 2018. - 158 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7539-39-8 kötött
Magyarország - bírósági végrehajtás - szaknyelv - terminológia - értelmező szótár
347.952(439):030 *** 809.451.1-086.6
[AN 3745127]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2019.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2019. - 991 p. ; 20 cm
Lezárva: 2019. jan. 3.
ISBN 978-615-5112-22-5 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3752153]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2019.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2019. - 859 p. ; 20 cm
Lezárva: 2019. jan. 2.
ISBN 978-615-5112-21-8 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3750508]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2019.
Gáspár Mátyás (1949-)
   Önkormányzati szervezetfejlesztés : lépések egy új lokalizmus felé az önkormányzatiság újrafelfedezésével : az Önkormányzati szervezetfejlesztés és fejlesztéspolitikai keretei I. című tantárgy egyetemi tankönyve / Gáspár Mátyás, Tevanné Südi Annamária. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 150 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-615-5889-01-1 fűzött
helyi önkormányzat - szervezetfejlesztés - egyetemi tankönyv
352(439)(075.8) *** 65.014(075.8)
[AN 3745123]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2019.
Görög Ibolya (1947-)
   Summa summarum : európaiság, hitelesség, protokoll / Görög Ibolya. - 2. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2018. - 267, [5] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-293-744-1 kötött : 4499,- Ft
illemtan - viselkedéskultúra - diplomáciai etikett
341.75 *** 395
[AN 3751070]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2019.
   A jogtörténet új forrásai : Jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi digitális adattár = New sources of legal history research : Digital database of folk law (DDFL) / [szerk. Nagy Janka Teodóra]. - Szekszárd : PTE KPVK, 2018. - 360 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár, ISSN 2064-888X ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és spanyol nyelven
ISBN 978-963-429-297-5 fűzött
Magyarország - jogtörténet - jogszokás - magyar néprajz - művelődéstörténet
34(439)(091) *** 340.141(439) *** 39(=945.11) *** 930.85(439)
[AN 3745110]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2019.
Kovács Tamás (1979-)
   Közszolgálati életpályák a honvédelemben / Kovács Tamás, Szekendi Gyöngyvér. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 103, [4] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Bibliogr.: p. [105].
ISBN 978-615-5845-85-7 fűzött
Magyarország - közszolgálat - katona - 21. század
35.08(439)"201" *** 355
[AN 3745125]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2019.
Kukorelli István (1952-)
   Az alapjogi jogalkotás az alkotmányos rendszerváltozás éveiben / Kukorelli István, Tóth Károly. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 325 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-00-7 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - jogalkotás - emberi jog - jogtörténet - rendszerváltás - ezredforduló
340.134(439)"198/199" *** 342.7(439)
[AN 3745041]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2019.
Nemere István (1944-)
   A Moszad története [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.2 MB) (pdf : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154047. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-370-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-369-6 (epub)
ISBN 978-963-453-371-9 (pdf)
Izrael. Mŵsad le-mŵiyʿiyn wetapqiydiym meyẇḥadiym
Izrael - titkosszolgálat - elektronikus dokumentum - történeti feldolgozás
351.746.1(569.4) *** 327.84(569.4)(091)
[AN 3750716]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2019.
Rubinstein, Julian (1968-)
Ballad of the whiskey robber (magyar)
   A Viszkis : bankrablások, jégkorong, szőrmecsempészet Erdélyből, túlórázó detektívek és összetört szívek hiteles története / Julian Rubinstein ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2017. - 444, [12] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "A viszkis rabló balladája" címmel is. - Bibliogr.: p. 435-437.
ISBN 978-963-405-564-8 fűzött : 3990,- Ft
Ambrus Attila (1967-)
Magyarország - bűnöző - 20. század - 21. század - dokumentumregény
343.919(439)(092)Ambrus_A.(0:82-31)
[AN 3751939]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2019.
Számadó Róza
   Inkluzív önkormányzat-építés : az Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika I. című tantárgy egyetemi tankönyve / Számadó Róza. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 126 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Bibliogr.: p. 117-121.
ISBN 978-615-5889-05-9 fűzött
Magyarország - önkormányzat - társadalmi részvétel - egyetemi tankönyv
352(439)(075.8) *** 323.21(439)(075.8)
[AN 3745124]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4894 /2019.
   Honvédelmi alapismeretek : füzet. - Jav. utánny. - Budapest : Zrínyi, 2019, cop. 2018. - 150 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-327-751-5 fűzött
Magyarország - hadtudomány - példatár
355/359(439)(076)
[AN 3752053]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2019.
   Honvédelmi alapismeretek : könyv. - Jav. utánny. - Budapest : Zrínyi, 2019, cop. 2018. - 531 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-750-8 kötött
Magyarország - hadtudomány - tankönyv
355/359(439)(078)
[AN 3752006]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2019.
Mihályi Balázs (1980-)
   Honvédek és hungaristák a Budapest erődben, 1944-1945 / Mihályi Balázs ; [közread. a Budapest Ostroma 1944-1945 Kutatócsoport]. - Budapest : Budapest Ostroma 1944-1945 Kutcsop., 2018. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-158.
ISBN 978-615-00-3463-8 fűzött
Budapest - hadtörténet - ostrom - haderő - második világháború - adattár - történelmi forrás
355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(093) *** 943.9-2Bp."1944/1945"(093)
[AN 3745176]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4897 /2019.
Kiss T. Anna
   10 a századikon : a Google / Kiss T. Anna. - Budapest : Szerző, 2018. - 187, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-615-00-2694-7 fűzött : 3990,- Ft
Google Incorporation (Mountain View, Calif)
Egyesült Államok - vállalat - információkeresés - internet
659.2 *** 681.324Internet *** 061.5(73)Google
[AN 3746133]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4898 /2019.
   Bankmenedzsment, banküzemtan / szerk. Kovács Levente, Marsi Erika ; [közread. a] Magyar Bankszövetség. - Budapest : M. Bankszövets., 2018. - 379 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89653-1-8 fűzött
banküzemtan - bankügy
336.7
[AN 3745054]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2019.
Carr, Nicholas (1959-)
The shallows (magyar)
   Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? [elektronikus dok.] : a sekélyesek kora / Nicholas Carr ; ford. Németh Ádám. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-764-4
információs társadalom - tudásmenedzsment - internet - elektronikus dokumentum
658.1.011.1 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3752574]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2019.
   Civil szervezetek segítő tevékenysége az oktatásban / [szerk. Fekete Richárd]. - Dunaújváros : NFA, 2018. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (NFA füzetek, ISSN 2062-8250 ; 2018/1.)
ISBN 978-615-80098-4-3 fűzött
Magyarország - civil szervezet - nonprofit szervezet - oktatásügy - 21. század
334.012.46(439)"20" *** 37(439)"20" *** 323.21(439)"20"
[AN 3745007]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2019.
   Emberi erőforrás menedzsment / Bokor Attila [et al.] ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - [Budapest] : EKE OFI, 2019, cop. 2014. - 408 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6834-7 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 3751819]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2019.
   Fiscal rules in the EU after the crisis : a selection of papers presented during the Budapest Public Finance Seminar 2018 / ed. by József Mészáros. - Budapest : [Gondolat], 2018. - 130 p. : ill. ; 22 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-915-1 kötött
Európai Unió - fiskális politika - gazdasági integráció - 21. század - esettanulmány
336.12(4-62)"200/201" *** 338.2(4-62)"200/201" *** 339.923(4-62)
[AN 3745531]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2019.
Garai-Fodor Mónika
   Kommunikációs trendek hatása a munkáltatói márkaépítés gyakorlatára [elektronikus dok.] / írta Garai-Fodor Mónika. - Szöveg. - [Budapest] : Vízkapu K., 2019. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80985-2-6
marketing - munkaerő-gazdálkodás - márkanév - elektronikus dokumentum
658.8 *** 658.3 *** 331.5 *** 658.626
[AN 3745779]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2019.
   Gazdálkodástudományi kihívások a 21. században : tanulmánykötet : válogatás a 2006 és 2018 között megrendezésre került Kheops nemzetközi tudományos konferenciák legszínvonalasabb előadásainak írott verzióiból = Challenges of the economy sciences in the 21st century : best of Kheops V., 2006-2018 : collection of conference lectures / szerk. Svéhlik Csaba ; [közread. a] Kheops Automobil-Kutató Intézet. - [Mór] : Kheops Automobil-Kut. Int., 2018. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89779-8-4 fűzött
gazdaságtan - üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret
330 *** 334.72 *** 658.1
[AN 3746061]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2019.
Gulyásné Csekő Katalin
   International commercial terms : magyarázatokkal / Gulyásné Csekő Katalin. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 331 p. ; 24 cm
Magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 325-331.
ISBN 978-963-414-434-2 fűzött : 3490,- Ft
nemzetközi kereskedelem - kereskedelmi szerződés
339.5 *** 339.542(100)
[AN 3745243]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2019.
Kim, W. Chan (1951-)
Blue ocean shift (magyar)
   Kék óceán váltás [elektronikus dok.] : hatékony és magabiztos növekedés verseny nélkül / W. Chan Kim, Renée Mauborgne ; ford. Hegedűs Péter. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154119. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-763-7
stratégiai menedzsment - szemlélet - elektronikus dokumentum
658.1.011.1
[AN 3751653]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2019.
Kövér György (1949-)
   A növekedés terhe : krízisek, csődök, ciklusok / Kövér György. - Budapest : Osiris, 2018. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-296.
ISBN 978-963-276-317-0 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - gazdasági válság - 19. század - 20. század
338(091)(439)"18/19" *** 338.124.4 *** 316.32(439)"18/19"
[AN 3745321]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2019.
Mikecz Dániel
   A globalizációkritikus mozgalom Magyarországon : zöldek, pacifisták, házfoglalók / Mikecz Dániel. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2018. - 226 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-226.
ISBN 978-963-414-468-7 fűzött : 2590,- Ft
Magyarország - globális probléma - politikai mozgalom - civil szervezet - környezeti tudatosság - politikatörténet - ezredforduló - 21. század
339.9(100) *** 323.21(439)"200/201" *** 504.03(439)"199/201"
[AN 3745174]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2019.
Nagy Zita Éva (1981-)
   Van-e út a munkába? : a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci reintegrációjának esélyei / Nagy Zita Éva. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2018. - 155 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 124-139.
ISBN 978-615-00-3420-1 fűzött
Magyarország - fogyatékos - foglalkoztatás - munkaerőpiac - munkaerő-rehabilitáció - 21. század
331.582.2(439)"201" *** 331.5(439)"201" *** 364.65-056.2(439)"201"
[AN 3745367]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2019.
Országos Gazdaságinformatikai Konferencia (15.) (2018) (Sopron)
   OGIK 2018 : Országos Gazdaságinformatikai Konferencia : [2018. november 9-10., Sopron] : az előadások összefoglalói / [szerk. Bacsárdi László, Bencsik Gergely, Pödör Zoltán] ; [rend., közread. a] ... Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ... Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum ; [kiad. Alexander Alapítvány a Jövő Értelmiségéért]. - Sopron : NJSZT GIKOF : Alexander Alapítvány a Jövő Értelmiségéért, 2018. - 88 p. ; 21 cm
Borítócím: 15. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia = 15th International Symposium on Business Information Systems. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81098-0-2 fűzött
gazdaságtan - üzleti élet - informatika - konferencia-kiadvány
330 *** 658.1 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3746099]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2019.
Schleicher Veronika (1970-)
   Kultúrfürdő : kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822-1960 között / Schleicher Vera. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2018. - 386 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 325-357.
ISBN 978-963-414-427-4 fűzött : 3990,- Ft
Balaton (környék) - helytörténet - művelődéstörténet - társadalomföldrajz - társadalomtörténet - turizmus
338.48(439)(285.2Balaton)(091) *** 943.9(285.2Balaton) *** 911.3(439)(285.2Balaton)
[AN 3745179]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4912 /2019.
Bajzáth Sándor (1965-)
   "Pörögnek a fejemben a filmkockák" : felépülő függők életútjai / Bajzáth Sándor, Tóth Eszter Zsófia, Rácz József. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2018. - 176 p. : ill. ; 23 cm. - (Rendszertan, ISSN 2630-9963 ; 17.)
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-414-386-4 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - szenvedélybetegség - gyógyulás - életútinterjú - 21. század
364.272(439)(092)(047.53) *** 616-036.82(047.53)
[AN 3745263]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2019.
Matits Ágnes
   A magyar nyugdíjpénztárakról : válogatott írások az elmúlt negyedszázadból / Matits Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2018. - 348 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-884-0 kötött : 4830,- Ft
Magyarország - nyugdíjbiztosítás - ezredforduló - 21. század
369.5(439)"199/201"
[AN 3745640]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2019.
Nogel Mónika
   Az egészségbiztosítási jog alapjai / Nogel Mónika ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2018. - 149 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 144-149.
ISBN 978-615-5776-24-3 fűzött
Magyarország - betegségbiztosítás - útmutató
369.22(439)(036)
[AN 3745115]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4915 /2019.
Bíró Endre (1955-)
   Bilincs vagy kilincs?! : joghasználat, jogalkalmazás a köznevelésben : a gyerekek, diákok, szülők és a pedagógusok jogairól az iskolában, óvodában, kollégiumban : a SaNyI és BaTMaN gyerekek, tanulók külön jogairól : jogpedagógia / Bíró Endre ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, 2018. - 310 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 308.
ISBN 978-615-81058-0-4 fűzött : 4305,- Ft
Magyarország - oktatásügy - jogi szabályozás - 21. század
37.014(439)"20" *** 351.851(439)"201"
[AN 3745119]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2019.
Csóka Éva
   Kisgyermeknevelők tevékenységkalendáriuma : korosztályra szabott ötletek, játékok a bölcsődei mindennapokra / Csóka Éva. - Budapest : Neteducatio Kft., 2018. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 232-235.
ISBN 978-615-5718-28-1 fűzött
bölcsődei nevelés - képességfejlesztés
37.025 *** 372.3
[AN 3745101]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2019.
Darvas Ferenc (1946-)
   Számcirkusz : trükkök és titkok fejszámolóknak / Darvas Ferenc ; [ill. Felvidéki András]. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 112 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
ISBN 978-963-279-985-8 fűzött : 2200,- Ft
számolás - fejszámolás - példatár
372.47(076)
[AN 3745262]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2019.
Döbörné Fizel Natasa (1978-)
   A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 : esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés / Fizel Natasa. - Budapest : Gondolat, 2018. - 355 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-185.
ISBN 978-963-693-885-7 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - polgári iskola - oktatástörténet - pedagógusképzés - 19. század - 20. század
373.3(439)"18/19" *** 371.13(439)"186/194"
[AN 3745649]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2019.
   A doktori iskola tudományos teljesítménye 130 PhD értekezésből, 1993-2018 / szerzők Popp József [et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. - Debrecen : DE Ihrig K. Gazdálkodás- és Szervezéstud. Doktori Isk., 2018. - 124 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-052-8 kötött
Debreceni Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Ihrig Károly Gazdálkodás és Szevezéstudományok Doktori Iskola
Debrecen - doktori képzés - kutatás - egyetem - ezredforduló - 21. század
378.21(439) *** 378.4(439-2Debrecen) *** 001.891(439)"199/201"
[AN 3745695]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2019.
   Félidőben: beszámoló konferencia az első két év tudományos eredményeiről : [2018. november 16-17., ... Debrecen] : [absztrakt kötet] / [rend., közread.] a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjának Informatika - Matematika - Természettudomány Munkacsoportja. - [Budapest] : MTA Tantárgypedagógiai Kut. Program, [2018]. - 39 p. ; 24 cm
Borítócím: MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program Természettudományi - Matematikai - Informatikai Oktatási Munkacsoport beszámoló konferenciája. - Bibliogr.
Fűzött
tantárgy-pedagógia - matematikatanítás - természettudomány - informatika - módszertan - konferencia-kiadvány
372.85 *** 372.86 *** 371.3 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3745724]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2019.
Fenyverneki Gergő
   Játék, munka, tanulás : a 21. századi projektmódszer kézikönyve pedagógusoknak, 14 kidolgozott tantárgyközi projekttel : ötletek és kidolgozott projekttervek izgalmas tanórákhoz, érdekes délutáni foglalkozásokhoz, motiváló témanapokhoz a kézműveskedéstől a kódolásig / Fegyverneki Gergő. - Budapest : Neteducatio Kft., 2018. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (Modern pedagógus sorozat, ISSN 2416-3848)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5718-25-0 fűzött
pedagógia - projekt módszer - tanári segédkönyv
371.314.6(072)
[AN 3745169]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2019.
Fűrész István
   Pályára fel! : útmutató pedagógusoknak és családoknak / [írta Fűrész István, Kulcsár Szilvia] ; [közread. a] Székesfehérvári Szakképzési Centrum. - [Székesfehérvár] : Prisma Sikertanoda Okt. és Szolgáltató Kft., [2018]. - 93 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1
ISBN 978-615-00-3594-9 fűzött
pályaválasztás - pályaorientáció - tanári segédkönyv
37.048(072)
[AN 3745140]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2019.
   Intézménytörténeti narratíváink / [szerk. Kocsis Mihály] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs : PTE, 2018. - 494 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-248-7 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
Pécs - felsőoktatás - egyetem - történeti feldolgozás
378.4(439-2Pécs).096(091)
[AN 3745050]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2019.
Lehota József (1949-)
   A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola 25 éve Gödöllőn, 1993-2018 / Lehota József, [Kozák János]. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 172 p. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-780-2 fűzött
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Gödöllő - egyetem - doktori képzés - gazdaságtan - szervezéstudomány - történeti feldolgozás
378.245 *** 330 *** 65 *** 378.4(439-2Gödöllő).096(091)
[AN 3745959]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2019.
Polónyi István (1953-)
   Oktatási mozaik a 2010-es évekről / Polónyi István. - Budapest : Gondolat, 2018. - 267 p. : ill. ; 23 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 42.)
Bibliogr.: p. 257-267.
ISBN 978-963-693-832-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - oktatástörténet - oktatáspolitika - felsőoktatás - 20. század - 21. század
37(439)"19/201" *** 37.014.5(439)"201" *** 378(439)"201"
[AN 3746185]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2019.
Rónay Zoltán
   Jogszerűség és etika a tanári pályán / Rónay Zoltán. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2018. júl. 10. - Bibliogr.: p. 295-300.
ISBN 978-963-489-034-8 fűzött
Magyarország - közoktatás - pedagógus - pedagógiai munka - munkajog - foglalkozási erkölcs - jogi szabályozás - 21. század
371.321(439)(094) *** 37.014(439)"20"(094) *** 349.2(439)(094) *** 174
[AN 3745583]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2019.
Törzsök Béla (1916-)
   Zenehallgatás az óvodában : dallamgyűjtemény óvodák számára / Törzsök Béla. - 15. kiad. - Budapest : EMB, [2018], cop. 1982. - 273, [3] p. : ill., kotta ; 24 cm
Holló Sándor "Zime-zum" c. kéziratos zenehallgatási anyagának részbeni felhasználásával kész. - Bibliogr.: p. 270-272.
ISBN 978-963-330-756-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-330-777-9)
óvodai nevelés - zeneművészet - tanári segédkönyv
372.3:78(072)
[AN 3750975]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2019.
Váczi Dorottya
   Kérdések és válaszok a sikeres tanórához : inspirációs füzet a 21. század pedagógusának / [Váczi Dorottya]. - Budapest : Neteducatio Kft., 2018. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern pedagógus sorozat, ISSN 2416-3848)
ISBN 978-615-5718-24-3 fűzött
didaktika
371.3
[AN 3745082]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2019.
   A XXI. század új, multigenerációs iskolarendszere, 2013-2033 / [szerk. Bittera Ágnes] ; [kiad. a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány]. - Szeged : Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, 2019. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: A Szegedi Tudós Akadémia programja
ISBN 978-615-00-4524-5 fűzött
Magyarország - Szeged - tehetséggondozás - gimnázium - felsőoktatás - 21. század
376.545(439-2Szeged)"201" *** 373.54(439-2Szeged) *** 378(439)"201"
[AN 3751933]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4930 /2019.
   10 éves az Újbuda 60+ program / [kiad. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata]. - Budapest : XI. Ker. Újbuda Önkormányzata, 2018. - 147 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 11. kerület - idősek klubja - idősgondozás - szabadidő - 21. század
379.8-053.9 *** 061.2-057.75(439-2Bp.XI.)
[AN 3745716]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2019.
Bodnár Zalán
   Lionel Messi / Bodnár Zalán, Németh Gyula. - Budapest : Twister, 2018. - [47] p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Playmaker books ; 2.)
ISBN 978-615-5631-72-6 kötött : 2490,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - labdarúgó - 21. század - gyermekkönyv
796.332(82)(092)Messi,_L.(02.053.2)
[AN 3745066]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2019.
Dankó Ferenc (1978-)
   Eskrima : önvédelem mesterfokon : botharc, késharc, pusztakéz / Dankó Ferenc ; [... kiad. ... Magyarországi Harcművészeti és Egészségmegőrző Egyesület]. - [Debrecen] : Mo. Harcműv. és Egészségmegőrző Egyes., 2018. - 174 p. : ill., színes ; 18x24 cm
ISBN 978-615-00-1916-1 kötött
ázsiai küzdő- és védősport
796.85
[AN 3745761]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2019.
Dénes Tamás (1963-)
   A világ labdarúgásának története / Dénes Tamás, Sándor Mihály, B. Bába Éva. - [Budapest] ; [Debrecen] : Campus K., 2018-. - ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9822-59-7
sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó
796.332(100)(091) *** 796.332(100)(092)
[AN 3745241]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A futball bölcsője és a háborúk pokla, 1863-1944. - 2018. - 733 p.
Bibliogr.: p. 727-729.
ISBN 978-963-9822-60-3 kötött
sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó - 19. század - 20. század
796.332(100)"186/194" *** 796.332(100)(092)
[AN 3745246] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Dél-Amerika és Dél-Európa uralkodása, 1945-1966. - 2018. - 760 p.
Bibliogr.: p. 752-753.
ISBN 978-963-9822-61-0 kötött
sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó - 1945 utáni időszak - 1950-es évek - 1960-as évek
796.332(100)"194/196" *** 796.332(100)(092)
[AN 3745250] MARC

ANSEL
UTF-84934 /2019.
Hegoczki F. Zsolt
   Kutatás Nagy Gábor mérkőzéseiről / Hegoczki F. Zsolt. - Budapest : H&H, cop. 2018. - 39 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-3137-8 fűzött
Nagy Gábor (1977-)
Magyarország - labdarúgó - sportteljesítmény - ezredforduló - esettanulmány
796.332(439)(092)Nagy_G.
[AN 3745036]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2019.
Kassai Lajos (1960-)
   Lovasíjászat / Kassai Lajos. - Budapest : Püski, 2019. - 173, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-168-2 kötött
íjászat - lovassport
799.322.2 *** 798.28
[AN 3751508]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2019.
Kraszi
   Magunkról : az edzésről az életben és az életről az edzésben / Kraszi. - [Budapest] : [Krasznai G.], cop. 2018. - 232 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-3172-9 fűzött : 3990,- Ft
edzés
796.015
[AN 3746004]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2019.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Medve! : fényképfelvételekkel / Maderspach Viktor. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 249, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-405-6 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3750949]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2019.
   Öt évtized.. : a női kosárlabdacsapat elsőként az NB I-be kerülésének 50. évfordulója alkalmából : NVTE, MÁV NTE, Kanizsa DKK, Kanizsai Vadmacskák SE / [összeáll. és szerk. Kardos Ferenc] ; [... Kanizsa Diákkosárlabda Klub adta ki ...]. - Nagykanizsa : KDKK, 2018. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4092-9 fűzött
Kanizsai Vadmacskák Sportegyesület
Nagykanizsa - kosárlabda - sportegyesület - történeti feldolgozás
796.323(439-2Nagykanizsa)(091) *** 061.2(439-2Nagykanizsa)(091)
[AN 3745810]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2019.
Simon V. László (1935-)
   Úton a legendákkal - Puskás "Pancho" Öcsivel és Papp Lacival / Simon V. László. - Budaörs : Simon V. L., 2018. - 364 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81132-0-5 fűzött : 3998,- Ft
Puskás Ferenc (1927-2006)
Papp László (1926-2003)
Magyarország - sportoló - labdarúgó - ökölvívás - 20. század - memoár
796.332(439)(092)Puskás_F.(0:82-94) *** 796.83(439)(092)Papp_L.(0:82-94)
[AN 3745446]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2019.
Sütheő László
   A táblás játékok története : a királyok és az istenek játékai / Sütheő László. - Győr-Ménfőcsanak : Víz-Játék Bt., 2018. - 26 p. : ill., főként színes ; 15 cm. - (Tudorjáték füzetek ; 4.)
Bibliogr.: p. 25-26.
ISBN 978-615-00-3971-8 fűzött
táblás játék - művelődéstörténet
794.2(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3745379]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2019.
Te jössz?! (angol)
   Your turn! : an exhibition on board games / [ed. by Flóra Bartók, Borbála Molnár] ; [publ. by the] Kiscelli Múzeum. - [Budapest] : Kiscelli Múz., 2018. - 99 p. : ill., színes ; 25 cm
Megj. a Budapesten, 2018. febr. 17 - ápr. 29. és jún. 15 - aug. 20. között rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-5341-52-6 fűzött
Magyarország - játék - művelődéstörténet - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
793/794(439)(091) *** 930.85(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3745469]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2019.
   Te jössz?! : kiállítás a társasjátékokról / [... szerk. Bartók Flóra, Molnár Borbála] ; [közread. a] Kiscelli Múzeum. - [Budapest] : Kiscelli Múz., 2018. - 99 p. : ill., színes ; 25 cm
Megj. a Budapesten, 2018. febr. 17 - ápr. 29. és jún. 15 - aug. 20. között rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-5341-51-9 fűzött
Magyarország - játék - művelődéstörténet - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
793/794(439)(091) *** 930.85(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3745463]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2019.
Tóth Zsombor
   Shoot the speed / Tóth Zsombor ; [szöveg] Komenda Vivien. - [Sopron] : Tóth Zs., [2018]. - [178] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-00-3954-1 fűzött
Magyarország - autósport - sportoló - fényképalbum
796.71(100)(084.12) *** 796.71(100)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Tóth_Zs.
[AN 3745046]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4944 /2019.
Bach Máté (1983-)
   Debrecen-kép : Bach Máté, Bartha Máté, Kocsi Olga debreceni fotográfiái : [b24 Galéria, 2018. 12. 14 - 2019. 02. 02.] / [kurátor Szoboszlai Lilla] ; [... kiad. ... Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft.]. - [Debrecen] : Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft., [2018]. - [56] p. : ill., főként színes ; 22 cm
A kiállítást Debrecenben rendezték
ISBN 978-615-5839-03-0 fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Bach_M. *** 77.04(439)(092)Bartha_M. *** 77.04(439)(092)Kocsi_O. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3745741]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2019.
Csizmadia Dóra (1988-)
   Vízérzékeny tervezés a városi szabadterekben / [szerző Csizmadia Dóra]. - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., 2018. - 88 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Zöldinfrastruktúra füzetek, ISSN 2560-1237 ; 3.)
Bibliogr.: p. 85.
ISBN 978-963-9669-12-3 fűzött
várostervezés - csapadék - vízgazdálkodás - fenntartható fejlődés
711.4 *** 551.577 *** 556.18 *** 504.03
[AN 3746307]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2019.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (cseh)
   Průvodce budovou Parlamentu / [aut. ... Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Procházky po budové Parlamentu, ISSN 2676-816X)
ISBN 978-615-5674-63-1 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3745244]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2019.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (horvát)
   Vodič za mađarski Parlament / [tekst Éva Duzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Šetnje po Parlamentu, ISSN 2676-8186)
ISBN 978-615-5674-65-5 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3745249]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2019.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (lengyel)
   Przewodnik po Parlamencie / [aut. ... Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Spacery po Parlamencie, ISSN 2676-8194)
ISBN 978-615-5674-43-3 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3745198]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2019.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (román)
   Ghidul Parlamentului / [text scris de Éva Duzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Vizite în Parlament, ISSN 2676-8208)
ISBN 978-615-5674-62-4 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3745252]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2019.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (szerb)
   Vodič kroz Parlament / [aut. ... Eva Duži, Silvia Sell]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Šet�e Parlamentom, ISSN 2676-8178)
ISBN 978-615-5674-61-7 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3745207]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2019.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (szlovák)
   Sprievodca budovou maďarského Parlamentu / [aut. ... Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Prechádzky budovou maďarského Parlamentu, ISSN 2676-8143)
ISBN 978-615-5674-64-8 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3745237]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2019.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (ukrán)
   Parlamentsʹkij putìvnik / [tekst Eva Dužì, Sìlʹvìâ Sell]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Progulânki Parlamentom, ISSN 2676-8151)
ISBN 978-615-5674-60-0 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3745217]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2019.
Gál István (1938-)
   Vecsési nemzeti pantheon / [írta, összeáll. Gál István]. - [Vecsés] : Magánkiad., 2018. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3124-8 fűzött
Vecsés - emlékhely - szoborpark
725.945(439-2Vecsés)
[AN 3745710]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2019.
   A mi szecessziónk / [a bev. tanulmányt írta ... a kiállítás kurátora Horváth Hilda] ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum. - Budapest : Iparműv. Múz., 2018. - 99 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A 2018-ban megnyílt állandó kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-615-5217-28-9 fűzött
Ráth György (1828-1905)
Magyarország - Budapest - iparművészet - szecesszió - magángyűjtemény - műgyűjtés - századforduló - múzeumi katalógus
7.035.93 *** 7.074(439)(092)Ráth_Gy. *** 069(439-2Bp.) *** 069.017(439)Ráth *** 745/749(100)"189/191"
[AN 3745415]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2019.
Kapitány-Horváth Zsuzsa
Az Országház díszítőfestészete (angol)
   The decorative painting art of the Parliament building / [written by Zsuzsa Kapitány-Horváth] ; [phot. György Bencze-Kovács, Ferenc Markovics]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 87, [1] p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-615-5674-17-4 fűzött
Budapest - országház - festészet - historizmus - századforduló - falfestmény
725.11(439-2Bp.) *** 75.052(439-2Bp.) *** 75(439)"189/190" *** 75.035
[AN 3745256]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2019.
   Kulturális örökség - múzeumi közösségek / szerk. Arapovics Mária, Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszertani Közp., 2018. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 15.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5123-65-8 fűzött
Magyarország - múzeum - muzeológia - közösségfejlesztés - kulturális örökség
069(439) *** 069.1 *** 316.45 *** 316.7 *** 008(439)
[AN 3745917]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2019.
Ligeti Zsuzsa
   A világ, ahogy én látom : pillanatrajzok / Ligeti Zsuzsa. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 99 p. : ill. ; 21 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-615-00-1292-6 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
741(439)(092)Ligeti_Zs.
[AN 3745158]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2019.
Mammel Ede
   Újpetre temploma és plébánosai / Mammel Ede ; Bajtai Zsigmond [alapján] ; [kiad. a Német Önkormányzat Újpetre]. - Újpetre : Német Önkormányzat, cop. 2018. - 123 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [124]. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-00-3329-7 fűzött
Újpetre - templom - katolikus pap - 20. század - történelmi forrás
726.54(439-2Újpetre)(093) *** 282(439-2Újpetre)(092)"19"
[AN 3745015]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2019.
Mészáros Árpád (1952-2017)
   Zsámbék központi tere egy család emlékezetében : visszaemlékezés-gyűjtemény / Mészáros Árpád, Scharle Krisztina ; [... kieg. Blahó Tibor]. - Zsámbék : Önkormányzat, 2018. - 240 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Mesélő Zsámbék, ISSN 2631-1011 ; 1.)
Bibliogr.: p. 232.
ISBN 978-615-00-3817-9 fűzött
Zsámbék - köztér - helytörténet
711.61(439-2Zsámbék) *** 943.9-2Zsámbék
[AN 3744978]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2019.
A mi szecessziónk (angol)
   Art nouveau : a Hungarian perspective / [essay by ..., curator Hilda Horváth] ; [publ. by the] Museum of Applied Arts. - Budapest : Mus. of Applied Arts, 2018. - 99 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A 2018-ban megnyílt állandó kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-615-5217-29-6 fűzött
Ráth György (1828-1905)
Magyarország - Budapest - iparművészet - szecesszió - magángyűjtemény - műgyűjtés - századforduló - múzeumi katalógus
745/749(100)"189/191" *** 7.035.93 *** 7.074(439)(092)Ráth_Gy. *** 069.017(439)Ráth *** 069(439-2Bp.)
[AN 3745434]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2019.
   Nap mint nap - jelen idő Óbudán : IV. Óbudai Képzőművészeti Tárlat / [... szerk. Szurcsik József] ; [... kiad. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata]. - [Budapest] : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, 2018. - 91, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2018. dec. 19 - 2019. jan. 27. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3745968]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2019.
Prohászka László (1953-)
   Menny és föld : arcképek és alkotások a 19. és 20. századi magyar egyházművészet történetéből / Prohászka László ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2018. - 85, [2] p., [20] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-263-810-2 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - keresztény művészet - képzőművész - 19. század - 20. század
7.046.3(439)"18/19" *** 73/76(439)"18/19"(092)
[AN 3745774]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2019.
   Rececsipke (necc) : értékmentés a vásárhelyi Városi Könyvtárban / [összeáll. Sándor Istvánné, Soós Csilla, Domjánné Szénási Edit] ; [... kiad. a Németh László Városi Könyvtár]. - [Hódmezővásárhely] : Németh L. Vár. Kvt., 2018. - [72] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [71].
ISBN 978-963-87406-9-4 fűzött
Hódmezővásárhely - csipkekészítés - hagyományőrzés
746.2.031.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3744984]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2019.
Sipos László (1960-)
   Eltűnt idő : beszélgetések műemlékvédelemről, fotózásról, 1999-2017 / Sipos László. - 2. kiad. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2018. - 176 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5788-01-7)
Magyarország - fényképész - műemlékvédelem - 20. század - 21. század - interjú
77.04(439)(092)Sipos_L.(047.53) *** 72.025.3/.4(100)
[AN 3752059]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2019.
   Suttógó pillanatok / [főszerk. ... Abonyi Ria] ; [közread. a] Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület. - Mór : MIKSZ ; [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-35-4 kötött
Mór - magyar irodalom - képzőművészet - antológia
73/76(439-2Mór) *** 894.511-822(439-2Mór)
[AN 3745397]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2019.
Szegedi Csaba (1960-)
   Világ-nézet : a képről mint a sík küzdelméről a térrel / Szegedi Csaba. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 227 p. : ill. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 978-963-493-017-4 fűzött : 3600,- Ft
rajzművészet - festészet - térábrázolás - művészetelmélet - művészetesztétika
741 *** 742 *** 75.02 *** 7.01
[AN 3745450]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2019.
   Tér-köz Budapest : navigátor : kézikönyv a társadalmi bevonáshoz / [kiad. a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal]. - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., 2018. - 39 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9669-47-5 fűzött
Budapest - városfejlesztés - közterület - társadalmi részvétel - 21. század
711.61 *** 323.21(439)"201" *** 711.4(439-2Bp.)"201"
[AN 3746295]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2019.
   Tér-köz Budapest : példatár : jó gyakorlatok a társadalom bevonására / [szerk. Deák Krisztina Erzsébet, Fekete Anna, Kiss-Rácz Eszter] ; [kiad. a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal]. - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., 2018. - 133 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9669-45-1 fűzött
Budapest - városfejlesztés - közterület - társadalmi részvétel - 21. század
711.61 *** 323.21(439)"201" *** 711.4(439-2Bp.)"201"
[AN 3746289]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2019.
   Typochondria + [elektronikus dok.] / [közread. a] TypoSzalon. - Képek. - Budapest : TypoSzalon, [2018]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-3683-0
Magyarország - betűgrafika - 21. század - elektronikus dokumentum
766(439)"20"
[AN 3744640]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2019.
Udvarhelyi Nándor (1957-)
   Az anyaszék szíve : Udvarhelyszék középkori freskós templomai a Nagy-Küküllő mentén / Udvarhelyi Nándor ; fényképezte Mudrák Attila. - Budapest : Kairosz, 2018. - 263 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 249-252. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-662-971-7 kötött : 4500,- Ft
Udvarhelyszék - Erdély - templom - vallási ábrázolás - középkor - falfestmény
726.54(439.21-35Udvarhelyszék) *** 726.54(498.4Udvarhelyszék) *** 75.052(439.21)"13/14" *** 75.046.3(439.21)"13/14"
[AN 3745877]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2019.
   Városi fák és közművek kapcsolata : tervezési útmutató / [fel. szerk. Szakács Barnabás]. - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., 2018. - 118 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Zöldinfrastruktúra füzetek, ISSN 2560-1237 ; 4.)
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-9669-49-9 fűzött
Budapest - várostervezés - fásítás - közmű
711.4 *** 712.41 *** 628.1/.3(439-2Bp.)
[AN 3746309]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4972 /2019.
Collins, Phil (1951-)
Not dead yet (magyar)
   Mindhalálig : [az önéletrajz] / Phil Collins ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 446 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-457-505-4 fűzött : 3699,- Ft
Collins, Phil (1951-)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Collins,_P.(0:82-94)
[AN 3745273]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2019.
Csatári Bence (1972-)
   Vigyázz magadra, fiam! : a Bojtorján együttes krónikája / Csatári Bence ; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága. - Budapest : NEB, 2018. - 246 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5656-23-1)
Bojtorján (együttes)
Magyarország - zenekar - könnyűzene - 20. század - countryzene
78.067.26.036.7(439)Bojtorján
[AN 3745918]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2019.
Cseh Tamás (1943-2009)
   Cseh Tamás : Bérczes László beszélgetőkönyve. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2018. - 359, [7] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-841-0 kötött : 4299,- Ft
Cseh Tamás (1943-2009)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)Cseh_T.(047.53)
[AN 3751941]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2019.
Freestone, Peter (1955-)
Mister Mercury (magyar)
   Freddie Mercury : a legjobb barát vallomása / Peter Freestone ; [ford. Pap Zoltán]. - [Budapest] : Trubadúr, 2019, cop. 2016. - 260, [1] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Társszerző Evans, David
ISBN 978-963-227-821-6 fűzött : 3999,- Ft
Mercury, Freddie (1946-1991)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Mercury,_F.(0:82-94)
[AN 3750685]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2019.
Heltay László (1930-)
   Kutyák és karmesterek : egy világjáró karmester megbízhatatlan emlékei / Heltay László ; ... lejegyezte Elmer István. - Budapest : Napkút K., 2018. - 429, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-798-3 kötött : 4490,- Ft
Heltay László (1930-)
Magyarország - karmester - 20. század - 21. század - memoár
785.11.071.2(439)(092)Heltay_L.(0:82-94)
[AN 3745770]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2019.
Kis Richárd
   FL Studio : szoftverelmélet és zenefelépítés / Kis Richárd, Szabó Ádám. - [Dunakeszi] : DJ Börze, 2018. - 408 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3476-8 kötött : 7350,- Ft
számítógépes zeneszerzés - szoftver - felhasználói program
781.6 *** 519.688FL_Sudio
[AN 3745105]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2019.
Lemmy (1945-2015)
White line fever (magyar)
   Lemmy : white line fever : önéletrajz / Kilmister, Garza ; [ford. Szöllősi Róbert]. - [Budapest] : Trubadúr, 2019, cop. 2016. - 232, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. "Fehércsíkláz" címmel is
ISBN 978-963-227-776-9 fűzött : 3499,- Ft
Lemmy (1945-2015)
Motörhead (együttes)
Nagy-Britannia - zenész - rockzenekar - kábítószer - 20. század - ezredforduló - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(410)Motörhead *** 78.067.26.036.7(410)(092)Lemmy(0:82-94) *** 613.83(0:82-94)
[AN 3750675]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2019.
Ramone, Johnny (1948-2004)
Commando (magyar)
   Commando : Johny Ramone önéletrajza / szerk. John Cafiero, Steve Miller, Henry Rollins ; [ford. Dudich Ákos & Számel Judit]. - [Budapest] : Konkrét Kv., 2018. - 176 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5899-01-0 fűzött : 4200,- Ft
Ramone, Johnny (1948-2004)
Ramones (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - punkzene - zenész - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(73)Ramones(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(73)(092)Ramone,_J.(0:82-94)
[AN 3745922]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4980 /2019.
   25 éves a Kösöntyű Néptánccsoport : táncos évtizedek képekben / [szerk. Lezsák Sándorné]. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 166 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András
ISBN 978-615-5862-02-1 kötött : 3000,- Ft
Kösöntyű Néptánccsoport
Lakitelek - néptáncegyüttes - audiovizuális dokumentum
793.31.071(439-2Lakitelek)
[AN 3745059]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2019.
   Bergman 100 : régi és új írások Ingmar Bergman művészetéről / szerk. Gelencsér Gábor és Murai András. - Budapest : Gondolat, 2018. - 385 p. : ill. ; 24 cm
Filmogr.: p. 379-381. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-890-1 fűzött : 3500,- Ft
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Svédország - filmrendező - 20. század
791.43.071.1(485)(092)Bergman,_I.
[AN 3745568]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2019.
Homoki-Nagy István (1914-1979)
   Nádi szélben / Homoki-Nagy István ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - Szanda : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2019. - 161, [6] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-3918-3 kötött : 6000,- Ft
természetfilm - állatökológia - állat-ember kapcsolat - próza
791.43.042(0:82-3) *** 591.5 *** 779.042
[AN 3745120]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2019.
Paxmann, Christine (1961-)
Tanz (magyar)
   Tánc : ritmus és mozgás / Christine Paxmann ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-361-9 kötött : 3200,- Ft
táncművészet - tánc - ifjúsági könyv
793.3(02.053.2)
[AN 3750655]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4984 /2019.
   Angol középfokú írásbeli nyelvvizsga : B2 / [szerk. Kovács Éva, Dezsényi István] ; [közread. az] ... ELTE Origó Nyelvi Centrum. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2019, cop. 2017. - 106 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9854-5 fűzött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3751833]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2019.
   Angol nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - 3. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 171 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5663-82-6 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - tankönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3751962]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2019.
   Angol társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - 3. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 336 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5663-81-9 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
802.0(078)=945.11
[AN 3752016]
MARC

ANSEL
UTF-84987 /2019.
Braun, Anne
Pons Powerkurs für Anfänger Italienisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : olasz / Anne Braun, Marina Ferdeghini, Paola Niggi ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Zaü]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2003. - 184 p. : ill. ; 21 cm
Internetről letölthető hangzó anyaggal
ISBN 978-615-5824-71-5 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 3751499]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2019.
Chiabrando, Susana
Pons Powerkurs für Anfänger Spanisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : spanyol / Susana Chiabrando, Sigrid Horschitz, Angels Valera ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Zaü]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2004. - 184 p. : ill. ; 21 cm
Internetről letölthető hangzó anyaggal
ISBN 978-615-5824-72-2 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3751504]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2019.
   Csomópontok : újabb kérdések a Félúton műhelyéből : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának 12. Félúton konferenciáján elhangzott előadások tanulmánykötete / [... szerk. Fazekas Boglárka, Kaposi Diána, P. Kocsis Réka] ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány, 2018. - 261 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2016. okt. 6-7-én rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-3160-6 fűzött : 2990,- Ft
nyelvészet
80
[AN 3745801]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2019.
Guderian, Claudia
Pons Powerkurs für Anfänger Englisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : angol / Claudia Guderian ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Christa Janik ...]. - 7. kiad. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2003. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Internetről letölthető hangzó anyaggal
ISBN 978-615-5824-70-8 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3751502]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2019.
Hoffmann István (1953-)
   Régi magyar helynévadás : a korai Ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai / Hoffmann István, Rácz Anita, Tóth Valéria ; [a térképeket kész. Nagy Béla]. - Budapest : Gondolat, 2018. - 542 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 471-542.
ISBN 978-963-693-909-0 kötött : 5000,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - földrajzi név - Árpád-kor
809.451.1-311"08/13"
[AN 3745575]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2019.
   Horvát társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5663-78-9 fűzött : 2490,- Ft
horvát nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
808.62(078)=945.11
[AN 3752030]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2019.
   Interdiszciplináris megközelítések a szaknyelv oktatásban és kutatásban : XVIII. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Konferencia, 2018. november 9-10. : előadások és poszter prezentációk absztraktjai magyar és angol nyelven = Interdisciplinary approaches in LSP education and research : SZOKOE 18th Annual Interntional Conference, 9-10 November, 2018 : abstracts of presentations in Hungarian and English / [rend., közread. a] Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézete. - [Veszprém] : [SZOKOE] ; [Pécs] : [PTE], [2018]. - 39 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett tartották
Fűzött
szaknyelv - nyelvoktatás - konferencia-kiadvány
800.866 *** 372.880 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3745112]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2019.
Mestra Ágota
   8 próbanyelvvizsga angol nyelvből : B2 szintű (TELC és ECL) nyelvvizsgára készülőknek / [szerzők Mestra Ágota, Páli Éva]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2018]. - 187 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 CD
ISBN 978-963-261-110-5 fűzött : 2880,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3751300]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2019.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Akadémiai magyar szinonimaszótár = Dictionary of Hungarian synonyms / [főszerk. O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva]. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2010. - [14], 864 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - borító- és gerinccím: Magyar szinonimaszótár. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-05-9356-4 kötött
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 3751857]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2019.
   Német junior nyelvvizsga : [junior (A2)] / [szerk. Szűcs Melinda] ; [ill. Navratil Zsuzsanna, Szűcs Édua]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2019, cop. 2015. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9627-5 fűzött : 3250,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=00
[AN 3751837]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2019.
   Német nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - 3. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 176 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5663-83-3 fűzött : 1990,- Ft
német nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
803.0-5(078)=945.11
[AN 3751968]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2019.
   Okok és okozat : a magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben / szerk. Bakró-Nagy Marianne. - Budapest : Gondolat, 2018. - 174 p. ; 21 cm. - (A humán tudományok alapkérdései, ISSN 2560-0885 ; 10.)
A Budapesten, 2017. máj. 12-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-886-4 kötött : 2500,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - magyar őstörténet - nyelvfilozófia - szociálpszichológia
809.451.1-53 *** 930.8(=945.11) *** 800.1 *** 159.9 *** 316.47
[AN 3745665]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2019.
Páli Éva
   Easy writing / [... írta Páli Éva] ; [ill. Falcione Sarolta]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2019]. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-392-5 fűzött : 2480,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3750667]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2019.
Papp János (1957-)
   Cigány - magyar, magyar - cigány kéziszótár = Romane - ungrike, ungrike - romane vasteske alava / Papp János. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : EZRA Humánszolgáltató Kft., 2019. - 347 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2894-6 fűzött
lovári nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=914.99=945.11 *** 801.323=945.11=914.99
[AN 3751928]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2019.
   Portugál társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5663-77-2 fűzött : 2790,- Ft
portugál nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
806.90(078)=945.11
[AN 3752029]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2019.
Scheibl György (1972-)
   444 német nyelvtani gyakorlat / [szerző Scheibl György]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2018]. - 285 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-00-9 fűzött : 2280,- Ft
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3751305]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2019.
Scheibl György (1972-)
   Német nyelvtan 222 pontban / [szerző Scheibl György]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2018]. - 348 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 2480,- Ft
 (hibás ISBN 979-963-9489-256)
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3751303]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2019.
Szabó Szilvia (1975-)
   The most hated topics at the ECL exam : level B2 / written and comp. by Szabó Szilvia, John Barefield, Papp Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2018. - 164 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-15-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3745769]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5005 /2019.
   Humorstílusok és -stratégiák / szerk. Nemesi Attila László [et al.]. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 483 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 204.)
A Piliscsabán, 2017. szept. 14-15-én rendezett 5. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-409-169-1 fűzött : 3990,- Ft
humor - műfajtörténet - esztétika - stilisztika
82.01-7 *** 398.9 *** 111.8
[AN 3745486]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2019.
   Műfaj és komparatisztika / szerk. Szávai Dorottya és Z. Varga Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2018. - 493 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-835-2 fűzött : 5000,- Ft
összehasonlító irodalomtudomány - műfajelmélet - irodalomelmélet - műfajtörténet - műelemzés
82.01-1/-9 *** 82(091)-1/-9
[AN 3745582]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5007 /2019.
Fráter Zoltán (1956-)
   Radnóti Miklós / Fráter Zoltán. - Budapest : Holnap, 2019. - 109, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-[110].
ISBN 978-963-349-240-6 fűzött : 1900,- Ft
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Radnóti_M.
[AN 3746025]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2019.
Gion Nándor (1941-2002)
   Gion Nándor / [vál. és szerk. Horváth Futó Hargita és Kurcz Ádám István]. - Budapest : Napkút K. : PIM ; Szenttamás : Gion N. Emlékház, 2018. - 188, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (Hang-kép-írás, ISSN 1416-1532 ; 7.)
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-263-790-7 kötött : 2980,- Ft
Gion Nándor (1941-2002)
Vajdaság - író - határon túli magyar irodalom - 20. század
894.511(497.11)(092)Gion_N.
[AN 3745795]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2019.
   Kilátással a tengerre : esszék, tanulmányok Kontra Ferenc műveiről / [fel. szerk. Rózsássy Barbara] ; [szerk. Erős Kinga] ; [közread. az] Arany János Alapítvány. - Budapest : Arany J. Alapítvány, 2018. - 250, [8] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8432-06-3 fűzött : 3000,- Ft
Kontra Ferenc (1958-)
Vajdaság - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - esszé
894.511(497.11)(092)Kontra_F.(0:82-4)
[AN 3745098]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2019.
Nagy Tamás (1971-)
   Egy arkangyal viszontagságai : jog, irodalom, intertextualitás Hajnóczy Péter műveiben / Nagy Tamás. - Budapest : Gondolat, 2018. - 248, [10] p. : ill. ; 20 cm. - (Recta ratio, ISSN 2064-7107)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-887-1 fűzött : 2500,- Ft
Hajnóczy Péter (1942-1981)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Hajnóczy_P.
[AN 3745675]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2019.
Örkény István (1912-1979)
   Örkény István / [vál., szerk. Vincze Ferenc]. - Budapest : Napkút K. : PIM, 2018. - 140, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (Hang-kép-írás, ISSN 1416-1532 ; 8.)
ISBN 978-963-263-791-4 kötött : 2980,- Ft
Örkény István (1912-1979)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Örkény_I.
[AN 3745792]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2019.
Petrik Béla (1965-)
   "Engem csak a vers véd..." : írások Nagy Gáspárról / Petrik Béla. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 188 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-05-2 fűzött : 2500,- Ft
Nagy Gáspár (1949-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Nagy_G.
[AN 3745024]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2019.
Weiner Sennyey Tibor (1981-)
   Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve / Weiner Sennyey Tibor. - Budapest : Orpheusz, 2019. - 410, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5886-09-6 fűzött : 1800,- Ft
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - író - filozófus - 20. század - esszé
894.511(092)Hamvas_B.(0:82-4) *** 1(439)(092)Hamvas_B.(0:82-4)
[AN 3745116]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5014 /2019.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Stone cold touch (magyar)
   Stone cold touch : dermesztő érintés : Komor elemek 2. könyv / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 562 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-376-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3745301]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2019.
Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958-)
P. P. Cul-Vert détective privé (magyar)
   Pedál Pepe, a magándetektív / Jean-Philippe Arrou-Vignod ; ill. Serge Bloch ; m. szöveg László Kinga. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2018. - 148, [2] bill. ; 18 cm. - (Nyomozás a suliban ; 3.)
ISBN 978-615-5347-19-1 fűzött : 2400,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3745185]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2019.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Voller Löcher! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Rejtélyes gödrök / Margit Auer ; Nina Dulleck rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - 3. kiad. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 197, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-294-336-7 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3751524]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2019.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Wo ist Mr. M? (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Hová lett Mr. M? / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 202, [11] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 978-963-294-405-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3751531]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2019.
Aykol, Esmahan (1970-)
Savrulanlar (magyar)
   Elsodort életek / Esmahan Aykol ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Napkút K., 2018. - 261, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-806-5 fűzött : 2990,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3745873]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2019.
Baisch, Milena (1976-)
Lesepiraten-Geschwistergeschichten (magyar)
   Testvértörténetek / Milena Baisch ; Sabine Kraushaar rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2019]. - 56, [3] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó kalóz, ISSN 1785-1890)
ISBN 978-963-86390-0-4 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 3751559]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2019.
Banks, Rosie
Enchanted palace (magyar)
   Az elvarázsolt palota / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2013. - 111, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 1.)
ISBN 978-615-5220-66-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3750928]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2019.
Banks, Rosie
Unicorn Valley (magyar)
   Az Unikornisok völgye / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2013. - 103, [16] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 2.)
ISBN 978-615-5220-67-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3750926]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2019.
Black, Holly (1971-)
The iron trial (magyar)
   A vaspróba : Magisztérium I. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 339, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Ill. Fischer, Scott
ISBN 978-963-373-926-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3750710]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2019.
Bolaño, Roberto (1953-2003)
2666 (magyar)
   2666 / Roberto Bolaño ; [ford. Kutasy Mercédesz]. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 2016. - 826, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-676-653-5 kötött : 5999,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3750678]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2019.
   A boldogság titka : ókori szerzők 1700 jótanácsa / összeáll. Kiss Bernadett. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 166 p. ; 21 cm. - (Iránytű, ISSN 2498-6720)
ISBN 978-963-409-177-6 fűzött : 2490,- Ft
ókori görög irodalom - ókori latin irodalom - aforizma
875-84=945.11 *** 871-84=945.11
[AN 3745269]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2019.
Brooks, Max (1972-)
Minecraft : the island (magyar)
   Minecraft : a sziget / Max Brooks ; [ford. Turcsányi Réka]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2019, cop. 2018. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-129-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3750592]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2019.
Buda Ferenc (1936-)
   Diótörő / E. T. A. Hoffmann meséje és Csajkovszkij balettműve alapján írta Buda Ferenc ; Pásztohy Panka rajz. - 5. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 35, [7] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm + CD
melléklet címe: Diótörő szvit
ISBN 978-963-349-055-6 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - balett - gyermekkönyv - auditív dokumentum
830-34.04(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2) *** 792.82(02.053.2)
[AN 3751553]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2019.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Women (magyar)
   Nők / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-969-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3752129]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2019.
Buličov, Kir (1934-2003)
Zakon dlâ drakona (magyar)
   A kozmosz vándorai / Kir Bulicsov ; [ford. Egri Zsuzsanna]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 302, [5] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-36-6 fűzött : 3690,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3746094]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
At Bertram's Hotel (magyar)
   A Bertram Szálló / Agatha Christie ; [ford. Bart István]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 295 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-235-2 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3752144]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2019.
Clancy, Tom (1947-2013)
Support and defend (magyar)
   Köztünk az áruló / Tom Clancy, Mark Greaney ; [ford. Etédi Péter]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2019, cop. 2018. - 518 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-14-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3752156]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2019.
Doehnert, Rodica
Das Sacher (magyar)
   Hotel Sacher / Rodica Doehnert ; [ford. Farkas Tünde]. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2018. - 385 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-365-4 kötött : 3699,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3751066]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2019.
Domokos Johanna (1970-)
   Endangered literature : essays on translingualism, interculturality, and vulnerability / Johanna Domokos. - Budapest : Károli G. Univ. of the Reformed Church in Hungary : L'Harmattan, 2018. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (Károli books. Monographic, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 181-195.
Fűzött : 2590,- Ft : 15 EUR
ISBN 978-2-343-15051-2
finn irodalom - lapp irodalom - interkulturális kapcsolat
894.541 *** 809.454.1 *** 894.55 *** 809.455 *** 316.7
[AN 3745432]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2019.
Evangelisti, Valerio (1952-)
Il mistero dell'inquisitore Eymerich (magyar)
   Rettegj, inkvizítor! / Valerio Evangelisti ; [ford. Zsoldos Amália]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 304, [4] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-74-0 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3746087]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2019.
Fields, Helen (1969-)
Perfect remains (magyar)
   Tökéletes maradványok [elektronikus dok.] / Helen Fields ; ford. Márton Andrea. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154114. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-48-8
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3751639]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2019.
Fleet, Rebecca
The house swap (magyar)
   Múlt kölcsönbe [elektronikus dok.] / Rebecca Fleet ; ford. Leyrer Ginda. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154113. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-33-5
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3751637]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2019.
Gabaldon, Diana (1952-)
The fiery cross (magyar)
   The fiery cross : a lángoló kereszt : az Outlander-sorozat ötödik része / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 796, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-420-0 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-457-419-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3745247]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2019.
González Tosar, Luís (1952-)
   Penélope en Budapest e outros poemas : libro de poemas bilingüe = Pénelopé Budapesten és más versek : kétnyelvű verseskötet / Luíz González Tosar ; [a nyersfordításokat kész. ... Szijj Ildikó, Balog Márk] ; [az illusztrációkat kész. Tábori Tamara] ; [az ELTE BTK Galego Nyelvi Központ kiadása]. - Budapest : ELTE, 2018. - 143 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-489-028-7 kötött
galego irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
869.9-14.02=945.11
[AN 3745586]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2019.
Greceanu, Adela (1975-)
Mireasa cu şosete roşii (magyar)
   A vörös zoknis menyasszony / Adela Greceanu ; [ford. Albert Dorottya]. - Budapest : Napkút K., 2018. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-803-4 fűzött : 1990,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3745782]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2019.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Legszebb Grimm mesék. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-31-6 fűzött : 1650,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3746365]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2019.
Hoover, Colleen (1979-)
Ugly love (magyar)
   Ugly love : csúf szerelem / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 325 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-110-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3750703]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2019.
Horváth László (1967-)
   Az Öreg lovag / Horváth László. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2018. - 264 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-13-9 fűzött
francia irodalom - ókori görög irodalom - irodalomelmélet - összehasonlító irodalomtudomány - regény - vers - többnyelvű dokumentum
840-31.02=945.11 *** 875-14.02=30=945.11 *** 82.091
[AN 3745121]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2019.
Jansson, Tove (1914-2001)
Kometen kommer (magyar)
   Jön az üstökös / Tove Jansson ; [ford. Péteri Vanda]. - [Budapest] : Geopen, 2018. - 155, [2] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Muminbocs és az üstökös" címmel is
ISBN 978-615-5724-70-1 kötött : 3290,- Ft
finnországi svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)(480)=945.11
[AN 3745297]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2019.
Kaur, Rupi (1992-)
Milk and honey (magyar)
   Tej és méz / Rupi Kaur ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 204, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-492-7 fűzött : 2899,- Ft
kanadai angol irodalom - vers - próza
820-3(71)=945.11 *** 820-14(71)=945.11
[AN 3752135]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2019.
Kemény Jánosné (1900-1989)
   Önéletrajzi emlékezések / Kemény Jánosné Augusta Paton ; [ford. Nagy Imola] ; [sajtó alá rend. Medgyessy Éva, Kovács Attila Zoltán]. - 2. utánny. - [Budapest] : Szépmíves, 2019, cop. 2018. - 247 p., [32] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-66-9 kötött : 3990,- Ft
Kemény Jánosné (1900-1989)
Erdély - Románia - angol nyelvű irodalom - magyar történelem - határon túli magyarság - két világháború közötti időszak - második világháború - 1945 utáni időszak - 20. század - memoár - napló
820-94(498)=945.11 *** 943.921"193/194" *** 949.8"19"
[AN 3751307]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2019.
Klassen, Julie (1964-)
Lady Maybe (magyar)
   A társalkodónő titka / Julie Klassen ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 360 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-215-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3745984]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2019.
Koestler, Arthur (1905-1983)
Darkness at noon (magyar)
   Sötétség délben : regény : az eredeti német kézirat alapján / Arthur Koestler ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Magvető, 2019. - 298, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3828-4 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3751097]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2019.
Lăzărescu, Florin (1974-)
Amorţire (magyar)
   Zsibbadtság / Florin Lăzărescu ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Művészeti Alapítvány : Napkút K., 2018. - 192, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-819-5 fűzött : 2490,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3745753]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2019.
Leroux, Gaston (1868-1927)
Le fantôme de l'opéra (magyar)
   Az operaház fantomja / Gaston Leroux ; [ford. Pelle János]. - Budapest : Atlantic Press, 2019. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5693-76-2 fűzött : 3290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3751475]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2019.
Maas, Sarah J. (1986-)
The assassin's blade (magyar)
   The assassin's blade : az orgyilkos pengéje : [az Üvegtrón előzményei] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 498 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-139-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3750698]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2019.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of wings and ruin (magyar)
   A court of wings and ruin : szárnyak és pusztulás udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 795, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-437-8 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3746134]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2019.
March, Meghan
Ruthless king (magyar)
   Téged akarlak [elektronikus dok.] : Mr. Mount bűnös élete 1. / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154090. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-85-4
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3751467]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2019.
Merle, Robert (1908-2004)
La mort est mon métier (magyar)
   Mesterségem a halál / Robert Merle ; [ford. Gera György]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 407 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-031-0 kötött : 3799,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3751180]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2019.
Meyrink, Gustav (1868-1932)
Der Golem (magyar)
   Gólem [elektronikus dok.] / Gustav Meyrink ; ford. Kelen Ferenc. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154035. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-627-0 (epub)
ISBN 978-963-474-628-7 (mobi)
osztrák irodalom - zsidóság - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11 *** 296(0:82-31)
[AN 3750623]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2019.
Munthe, Axel (1857-1949)
The story of San Michele (magyar)
   San Michele regénye / Axel Munthe. - [Budapest] : Szabad Tér - Korona, 2019. - 370 p. ; 21 cm
Ford. Benedek Marcell
ISBN 978-963-88277-3-9 fűzött
Munthe, Axel (1857-1949)
angol nyelvű irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3751507]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Gjenferd (magyar)
   Kísértet / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2016. - 543 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-102-8 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3751821]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2019.
Onichimowska, Anna (1952-)
Dziesięć stron świata (magyar)
   A világ tíz égtája / Anna Onichimowska. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-279-984-1 fűzött : 2500,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés
884-32=945.11
[AN 3745299]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2019.
   Petike és a farkas : Kaffka plusz Prokofjev / [szerk. ... Vass Tibor] ; [ill. Marosvári Kata]. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2018. - [20] fol. : ill., színes ; 30 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 33.)
Kész. a 2018. jún. 9-én Miskolcon tartott Bartók Plusz Operafesztivál "Légyott" kísérőrendezvénye alkalmából. - Spirál fűzéssel. - Számozott példány: 18
ISBN 978-615-5861-02-4 fűzött : 18000,- Ft
magyar irodalom - orosz irodalom - átdolgozás - mese - antológia
882-34.04=945.11 *** 894.511-822
[AN 3745063]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2019.
Politkovskaâ, Anna (1958-2006)
A Russian diary (magyar)
   Orosz napló / Anna Politkovszkaja ; [ford. Szieberth Ádám]. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2018. - 413, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-832-5 kötött : 4499,- Ft
Oroszország - orosz irodalom - történelem - politikatörténet - ezredforduló - napló
882-94=945.11 *** 947"200"(0:82-94) *** 32(47)"200"(0:82-94)
[AN 3751074]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
The blood of Olympus (magyar)
   Az Olimposz vére : az Olimposz hősei 5. rész / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit] ; [társford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 494, [1] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-509-2 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3745300]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2019.
Ruskin, John (1819-1900)
   A XIX. század viharfelhője : [válogatott írások] / John Ruskin ; vál. Csuka Botond, Déri Ákos és Keresztes Balázs ; a bev. tanulmányt írta Gyenge Zoltán. - Budapest : Typotex, cop. 2018. - 345, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-969-8 fűzött : 3900,- Ft
angol irodalom - művészetfilozófia - művészetelmélet - esszé
820-4=945.11 *** 7.01
[AN 3745230]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2019.
Ruşti, Doina (1959-)
Mâţa vinerii (magyar)
   Ártó receptek könyve / Doina Ruşti ; [ford. Szenkovics Enikő]. - Budapest : Orpheusz, 2018. - 306, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-06-5 kötött : 2200,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3745117]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2019.
Saçlıoğlu, Mehmet Zaman (1955-)
Iki ve keçi (magyar)
   Kettő és kecske / Mehmet Zaman Saçlıoğlu ; [ill. Başak Oğuztaş Saçlıoğlu] ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Napkút K., 2018. - 152, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-805-8 fűzött : 1990,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3745839]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2019.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 40. kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - 94, [1] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-793-9 fűzött : 1299,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3751517]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2019.
Schwieger, Frank
Ich, Zeus, und die Bande vom Olymp (magyar)
   Zeusz és bandája : görög mitológia újratöltve / Frank Schwieger ; ill. Ramona Wultschner. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2018. - 238, [1] p. : ill. ; 23 cm
Ford. Benkő Gitta
ISBN 978-963-437-292-9 kötött : 2699,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - görög mitológia - gyermekkönyv
830-93=945.11 *** 398.221(38)(02.053.2)
[AN 3751243]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Amazing grace (magyar)
   Csodálatos kegyelem / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 322, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-393-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3751576]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
First sight (magyar)
   Első látásra / Danielle Steel ; [ford. Kelly Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-394-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3751573]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2019.
Svěrák, Zdeněk (1936-)
Po strništi bos (magyar)
   Mezítláb a tarlón / Zdeněk Svěrák ; [ford. Forgács Ildikó]. - Budapest : Napkút K., 2018. - 112, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-804-1 fűzött : 1990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3745757]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2019.
Thorne, Jack (1978-)
Harry Potter and the cursed child (magyar)
   Harry Potter és az elátkozott gyermek [elektronikus dok.] : első és második rész : a színdarab szövegének végleges változata / J. K. Rowling, John Tiffany és Jack Thorne új története alapján a színpadra írta Jack Thorne ; ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2019, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-616-0
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3752710]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2019.
Updike, John (1932-2009)
Rabbit redux (magyar)
   Nyúlketrec : regény : Nyúl-sorozat 2. / John Updike ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5759-72-7 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3751176]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2019.
Zusak, Markus (1975-)
The book thief (magyar)
   A könyvtolvaj / Markus Zusak ; Trudy White rajz. ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2010. - 540 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-228-9 fűzött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3751935]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5071 /2019.
Acsai Roland (1975-)
   Csonthavazás / Acsai Roland. - Budapest : Napkút K., 2018. - 164, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-263-816-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3745787]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2019.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady megmondja : részletek Ady Endre publicisztikai írásaiból / [vál. és az előszót írta Király Levente]. - Budapest : Corvina, 2019. - 209 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6454-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - idézetgyűjtemény
894.511-92 *** 894.511-84
[AN 3751493]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2019.
Amacziné Bíró Zsuzsa (1945-)
   Egy udvarias betegség krónikája / Valentini Zsuzsa. - [Csongrád] : Távlat, 2018. - 101, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89643-8-0 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3745350]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2019.
Arany János (1817-1882)
   Daliás idők / Arany János ; [zeneszerző, verséneklő] Tóbisz Tinellli Tamás. - [Budapest] : Jobtain 2012 Kft., 2018. - 71 p. : ill. ; 14x14 cm + 2 CD
melléklet címe: Daliás idők felnőtteknek ; melléklet címe: Daliás idők gyermekeknek
ISBN 978-615-00-2494-3 kötött : 4100,- Ft
magyar irodalom - megzenésített költemény - auditív dokumentum - vers
894.511-14
[AN 3745700]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2019.
Asztalos Zsuzsanna (1929-)
   Homályos múlt / Asztalos Zsuzsanna. - [Hódmezővásárhely] : Asztalos Zs., [2018]. - 151 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3475-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745017]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2019.
Babrik Mária
   Csillagfény / Babrik Mária. - [Nyírbogát] : [Babrik M.], [2018]. - 47 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-3502-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745597]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2019.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Megint Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 7. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, 2019. - 67 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-126-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3751548]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2019.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 22. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 150, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-415-903-2 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3752141]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2019.
Baráth Viktória (1989-)
   Egy év Rómában / Baráth Viktória. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 505 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-37-3 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3751075]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2019.
Bauer Barbara
   Légikisasszonyok : trilógia / Bauer Barbara. - Budapest : Jaffa, cop. 2018. - 497, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-475-138-0 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3745969]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2019.
Bereti Gábor (1948-)
   Szófüggőhíd / Bereti Gábor. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2018. - 234 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-414-423-6 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - esszé - irodalomkritika - műelemzés
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)"19/20"(0:82-95)
[AN 3745271]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Alma : a sötét birodalom / Berg Judit ; [rajz. ... Bernát Barbara] ; [Polgár Judit közrem.] ; [sakkfeladványok Polgár Zsófia]. - Budapest : Ecovit, 2019, cop. 2013. - 276, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89888-7-4 kötött : 3460,- Ft
magyar irodalom - sakk - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2) *** 794.1(02.053.2)(0:82-31)
[AN 3751536]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Drifter : a darknet árnyékában / Berg Judit. - Budapest : Ecovit, 2019, cop. 2018. - 272 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89888-5-0 kötött : 3460,- Ft
magyar irodalom - sakk - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2) *** 794.1(02.053.2)(0:82-31)
[AN 3751533]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Az óra rejtélye / Berg Judit, Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 219, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Kiki nyomoz ; 2.)
ISBN 978-963-410-433-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3746214]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2019.
Böröczki Mihály (1946-)
   Receptúra : [verseskötet] / Böröczki Mihály. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2018. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3886-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745485]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2019.
Bóta Csaba András
   Banyamesék : egy titokzatos lovastanya történetei / Bóta Csaba András. - Budapest : BenkEstate Kft., 2018. - 72 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1807-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3745049]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2019.
Bradányi Iván (1930-)
   Szomorúfűz lógatja a lombját : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2019]. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5942-01-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745405]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2019.
Brown, M. G.
   Lángoló rózsaszirmok : [Rózsaszirmok 3.] / M. G. Brown. - Budapest ; [Pocsaj] : [Barna H.], 2018. - 688 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81007-0-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3745166]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2019.
Bubrik Zseraldina (1972-)
   A kobold kalap rejtélye / Bubrik Zseraldina ; [ill. Bencsik Bernadett]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 101 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-32-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3745390]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2019.
Budai Lotti
   Shirzan bosszúja : Ágyas és úrnő 2 / Budai Lotti. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 439, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-05-2 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3751116]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2019.
Budai Lotti
   Shirzan szerelme : Ágyas és úrnő 1 / Budai Lotti. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019, cop. 2018. - 405, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-04-5 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3751173]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2019.
Carrigan, Ashley
   Suttogó-völgy / Ashley Carrigan. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 326, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-555-9 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3745275]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2019.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
Atilla (angol)
   Atilla, the Hun message / Robert Gyula Cey-Bert ; [ill. Balázs Tombor]. - Budapest : Püski, 1018, [!2018]. - 652 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-302-240-5 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény - fordítás
894.511-311.6=20
[AN 3745491]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2019.
Csabai Márk (1985-)
   Nem mondhatsz nemet! [elektronikus dok.] / Csabai Márk. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154101. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-75-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3751574]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2019.
Cságoly Kristóf
   Paszig átok / Cságoly Kristóf, Déri András. - [Szentendre] : Con Anima Bt., 2018. - 95, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-4042-4 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3745631]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2019.
Csíki András (1980-)
   A babonás kéményseprő : versek gyerekeknek / Csíki András ; V. Szabó Ildikó festményeivel. - Budapest : Romanika, 2018. - 72 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 12.)
ISBN 978-615-5037-41-2 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - vers
894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 3745051]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2019.
   Csillagösvény : versek és novellák / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-37-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3745334]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2019.
Csom Árpád
   Az álmodó : szembenézni a lehetetlennel / Csom Árpád. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 433 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-41-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3745402]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2019.
Csontos László
   Ezüst kard kék mezőben / Csontos László ; [ill. Szűcs Rebeka ... és Zombor Lili ...] ; [közread. a] Háromkő Egyesület. - Miskolc : Háromkő Egyes., 2018. - 92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89457-9-2 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény - kisregény
894.511-311.6
[AN 3745137]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2019.
Csörgits Kinga (1985-)
   Te kinek az életét éled? : egy orákulum emlékiratai / Csörgits Kinga. - [Budapest] : Csörgits K., [2018]. - 336 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3389-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3746199]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2019.
Csukás István (1936-)
   A Nagy Ho-ho-ho-horgász télen / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 77, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-373-515-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3751265]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2019.
Debreczeny György (1958-)
   Lábjegyzet / Debreczeny György. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2018. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3885-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745487]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2019.
Demeter László
   Túl a Fertő tavon : regény / Demeter László. - Budapest : Demeter L., 2018. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3303-7 fűzött
magyar irodalom - 1956-os forradalom - történelmi regény - kisregény
894.511-311.6 *** 943.9"1956"(0:82-31)
[AN 3745547]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2019.
Dobos Edit
   Mókás állatmesék / [írta Dobos Edit] ; [ill. Bera Károly]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 45 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-487-037-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3751789]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2019.
Döbrentei Kornél (1946-)
   A harapófogó öblében : válogatott versek, 1967-2018 / Döbrentei Kornél ; vál. és szerk. Szakolczay Lajos. - Budapest : Püski, 2018. - 262, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-204-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745537]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2019.
Dóczi Székely Gábor (1961-)
   Szentenciák / Dóczi Székely Gábor ; [... graf. Szabados István]. - Tuzsér : Szerző, 2018. - 240 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-2068-6 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3745398]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2019.
Doncsev Toso (1944-)
   Fischer Ármin reggelije : elbeszélések / Doncsev Toso ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2018. - 140, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-813-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - történelmi elbeszélés
894.511-321.6
[AN 3745794]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2019.
Dumas, Dee
   Marokkói szerelem : a titokzatos arab világ bűvöletében / Dee Dumas. - 4. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-81-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3751217]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2019.
Dumas, Dee
   Tiltott vágy : a misztikus Kelet és a szenvedélyes Nyugat találkozása / Dee Dumas. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 294, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-20-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3751138]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2019.
Durica Katarina
   A rendes lányok csendben sírnak / Durica Katarina. - [Budapest] : Libri, 2019. - 313 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-429-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3751113]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2019.
Dust, Emy
   Zeynep : idegen házasság / Emy Dust. - [Gyömrő] : [Magánkiad.], [2018]. - 537 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-81011-2-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3745154]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2019.
Erdős Attila
   Égi dolgok földi mása / Erdős Attila. - Budapest : Napkút K., 2018. - 71, [3] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-263-808-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745785]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2019.
Erdős Virág (1968-)
   Hátrahagyott versek, 1992-2017 / Erdős Virág. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2017. - 262, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3528-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751108]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2019.
Fecske Csaba (1948-)
   Mindigpalacsinta / Fecske Csaba ; [... ill. Győrffy-Kovács Adrienn]. - Budapest : Orpheusz, 2019. - 65, [6] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5886-08-9 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3745114]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2019.
Fehérváry Andrea
   In-dia-dal [elektronikus dok.] / Fehérváry Andrea. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154208. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-31-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3752690]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2019.
Felföldi Erzsébet
   Sorstalálkozások / Felföldi Erzsébet. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-39-2 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3745337]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2019.
Finta Éva (1954-)
   Ötkönyv : költemények és esszéversek / Finta Éva. - Budapest : Napkút, 2018. - 118, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-802-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745961]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2019.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Minden bolygón jártam már, avagy A mesterlövészek magánélete / [Harrison Fawcett]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2018. - 300 p. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-9940-83-3 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3745647]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2019.
Friss Szikkadt Jani
   "aggyuk kijeszt könyvbe!" : ...siksági négera tanyárú irtajeszt magának! / Friss Szikkadt Jani. - Szatymaz : Friss J., 2018. - 103 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3304-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7 *** 894.511-994
[AN 3745480]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2019.
Gani Zsuzsanna
   Illemtudó mesék / Gani Zsuzsanna ; Novák Natália illusztrációival. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2018. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-29-6 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - illemtan - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 395(02.053.2)
[AN 3746009]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Falusi verebek [elektronikus dok.] : köznapi történet 3 felvonásban / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 601 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154019. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-384-9 (epub)
ISBN 978-963-453-385-6 (mobi)
magyar irodalom - népszínmű - elektronikus dokumentum
894.511-292
[AN 3750458]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2019.
Gárdos Péter (1948-)
   Hét mocskos nap / Gárdos Péter. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 376, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-359-3 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3750792]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2019.
Gimesi Dóra (1983-)
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2019]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3750933]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A körző titka. - 3. kiad. - cop. 2019. - 399 p.
ISBN 978-963-410-221-2 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3750935] MARC

ANSEL
UTF-85124 /2019.
Grandi, Ariela
   A professzor / Ariela Grandi. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-36-1 kötött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3745333]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   Elvakult szerető [elektronikus dok.] : novella : az Eltitkolt múlt című regény főhősének, Alex Crossnak a története / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154102. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-63-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3751577]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2019.
Hevesvári Zoltán (1924-)
   Hatalmas az Isten : hazafias és szórakoztató versek / Hevesvári Zoltán. - Budapest : Hevesvári Z., 2018. - 264, [6] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3302-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745503]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2019.
Hidasi József (1945-)
   Ötven év magány : rendhagyó életrajz : összevont első és második kötet / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2019. - 325 p. ; 21 cm. - (Dialóg könyvek)
ISBN 978-615-80838-3-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3751767]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2019.
Horák Andrea Kankalin
   Csillagokba írva : válogatott versek és prózák / Horák Andrea Kankalin. - [Kiskunlacháza] : [Horák I.-né], 2018. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4098-1 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3745330]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2019.
Horváth Attila (1948-)
   Villanások / Hajmáskéri Horváth Attila. - [Hajmáskér] : Hajmáskéri Horváth A., 2018. - 111 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3746113]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2019.
Ilama Árgilus
   An-Ki : érints meg! / Ilama Árgilus. - Budapest : Argilus Kft., 2018. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80128-3-6 fűzött : 2350,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3746033]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2019.
Jalcs Irén
   Lélekajtó / Jalcs Irén. - [Baracska] : [Jalcs I.], 2018. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3999-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3744942]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2019.
József Attila (1905-1937)
   József Attila összes versei. - Budapest : Magvető, 2019. - 694 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3432-3 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751110]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2019.
Kalocsa János
   Emlékeim terítéken / Kalocsa János. - [Kaposvár] : Szerző, [2018]. - 215 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4041-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745067]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2019.
Kalocsa Zsuzsa
   Egy asszony élete : Angéla álma / Kalocsa Zsuzsa. - [Kaposvár] : Szerző, [2018]. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81149-2-9 fűzött
magyar irodalom - regény - kisregény
894.511-31
[AN 3745072]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2019.
Kalocsa Zsuzsa
   Az én világom / Kalocsa Zsuzsa. - [Kaposvár] : Szerző, [2018]. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81149-0-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745074]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2019.
Kalocsa Zsuzsa
   Messze zeng / Kalocsa Zsuzsa ; [... a fejezetek képeit Hajas Nikoletta ... kész.]. - [Kaposvár] : Szerző, [2018]. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81149-1-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745068]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2019.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan / R. Kelényi Angelika. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019-. - 20 cm
A leírás a 2. r. alapján kész.
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3751123]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Bűnös örömök városa. - 2019. - 408, [1] p.
ISBN 978-615-5692-34-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3751125] MARC

ANSEL
UTF-85138 /2019.
   Kis karácsony, HAT karácsony / [kiad. a Hegyaljai Alkotók Társulása]. - [Szerencs] : HAT, 2018. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89950-2-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3745707]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2019.
Klotz Mária (1957-)
   Fent és lent / Klotz Mária. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2018. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3667-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3745490]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2019.
Kocsis István (1940-)
   Találkozás a Fényhídon : drámák III. / Kocsis István. - Budapest : Napkút K., 2018. - 636, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-787-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3745791]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2019.
Körömi Ferenc (1940-)
   A Líceumnak négy sarka van : kisregények, novellák, egyebek / Körömi Ferenc. - [Budapest] : Püski, [2018]. - 213, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-237-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3745541]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2019.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Filoména / Kosáryné Réz Lola. - Budapest : Atlantic Press, 2019. - 255 p. ; 20 cm. - (Női remekírók, ISSN 2630-9238)
ISBN 978-615-5693-71-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3751491]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2019.
Krusovszky Dénes (1982-)
   Akik már nem leszünk sosem / Krusovszky Dénes. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2018. - 539, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3537-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3751237]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2019.
Kulcsár Miklós
   La Fontaine mesék / [... átd. Kulcsár Miklós] ; [ill. Dráviczki Péter, Kerékgyártó Lajos]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 46, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-4870-33-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese - tanmese
894.511-35(02.053.2) *** 894.511-342(02.053.2)
[AN 3745729]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2019.
Légrádi Gergely (1975-)
   Nélkülem / Légrádi Gergely ; [... ill. Ordódi Tamás]. - Budapest : Napkút K., 2018. - 204, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-800-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3745871]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2019.
Lóth Attiláné
   Versek és novellák / Lóth Attiláné Lisy. - [Somogyjád] : [Lóth A.-né], cop. 2018. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3914-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3745325]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2019.
Lövei Sándor (1975-)
   Ha keresnél / Lövei Sándor. - [Debrecen] : Színforrás Kft., [2018]. - 52, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89586-8-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3746013]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2019.
Lovranits Júlia (1986-)
   Macskakő : történetek gyermeklelkű felnőtteknek / Lovranits Júlia Villő ; Berecz Krisztina illusztrációival. - Budapest : Magánkiad., 2018. - 29, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-3897-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3745111]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2019.
Magén István (1950-)
   A bedeszkázott ház / Magén István. - Budapest : Napkút K., 2018. - 180, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-263-812-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3745833]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2019.
Magyary Ágnes (1975-)
   Víziló a Szamosban / Magyary Ágnes. - Budapest : M. Napló, 2018. - 450 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5721-52-6 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3745659]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2019.
Matos Maja
   Szivárvány : versek óvodásoknak, iskolásoknak keceli gyermekek rajzaival / Matos Maja. - [Kecel] : Matos Józsefné, 2018. - 85 p. : ill., színes ; 18x26 cm
ISBN 978-615-00-2921-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekrajz
894.511-14(02.053.2) *** 741.071-053.2
[AN 3745607]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2019.
Mátyás B. Ferenc (1943-)
   Ars kamikaze : haikufüzérek / Mátyás B. Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2018. - 161, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-817-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3745762]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2019.
May, Greta
   Hiéna [elektronikus dok.] / Greta May. - Szöveg (epub : 343 KB). - Budapest : Aposztróf, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154021. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5604-95-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3750465]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2019.
Méhes Mária Viktória
   A bűn virága / Méhes Mária Viktória. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 221 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-31-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3745394]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2019.
Melegáné Csóti Ágnes
   Csodavilág : novellák / Ágnes M. Csóti ; [... fotók Melega István]. - Nagykanizsa : Melegáné Csóti Á., 2018. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2446-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3745813]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2019.
Merza József (1932-)
   Naplemente : esszék / Merza József. - Budapest : Napkút K., 2018. - 181, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-814-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3745788]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2019.
   Mesék Mátyás királyról / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [... ill. Csala Károly ...]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-267-422-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népmese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3751558]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2019.
   Mesék szárnyán Franciaországba : gyerekek meséi gyerekeknek / [közread. az "Alliance Française" Szegedi Francia Kulturális Egyesület]. - Szeged : AF, 2018. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm
Váltakozva magyar és francia nyelven
Fűzött
magyar irodalom - francia irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3745472]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2019.
Mohácsi Bernadett
   Kisvárosi kutyakaland / [írta Mohácsi Bernadett] ; [ill. és szerk. Gulácsi Ferenc] ; [...kiad. ... Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Kunszentmártoni Városi Könyvtár]. - Kunszentmárton : Kunszentmártoni ÁMK Kunszentmártoni Városi Kvt., 2018. - 22 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
Kunszentmárton - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Kunszentmárton(0:82-34)
[AN 3745680]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2019.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Maléna kertje : mese gyerekeknek és felnőtteknek / Molnár Krisztina Rita ; Simonyi Cecília illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy K., 2019. - 240 p., [8.] t.fol. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9869-31-8 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3751519]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2019.
Molnár Márta, B. (1937-)
   A kanyar.. : elbeszélések / B. Molnár Márta. - [Budapest] : [Molnár M.], cop. 2018. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4191-9 fűzött
elbeszélés
894.511-32
[AN 3745420]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2019.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Válogatott mesék / Móra Ferenc ; [szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Szendrei Tibor]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5654-97-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3751785]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2019.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Boltosmesék / Mosonyi Aliz. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2019. - 82, [5] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 9.)
ISBN 978-963-14-3903-8 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3751510]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2019.
Nagy Zopán (1973-)
   Felhő regény / Nagy Zopán ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2018. - 339 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-809-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3745937]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2019.
   Nagyapó meséskönyve : jutalomkönyv jó gyermekek számára : elbeszélések, mesék, regék és versek / [szerk.] Pósa Lajos. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - 118 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5242-83-0 fűzött : 1650,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3746213]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2019.
Nagyné Németh Adrienn
   Magabiztosan azt hiszem / Nagyné Németh Adrienn. - [Budaörs] : Mesenincs Nonprofit Kft., 2018. - 153, [2] p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-3278-8)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3745383]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2019.
Németh Katalin
   Család hívogató / Németh Katalin. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-40-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745387]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2019.
Nyirán Ferenc (1951-)
   Kentaur / Nyirán Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2018. - 90, [4] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-263-799-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745786]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2019.
Nyulász Péter (1968-)
   Ciprián : Helka tündérpróbája / Nyulász Péter ; [Szepesi Szűcs Barbara illusztrációival]. - 5. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, 2014 [!2018]. - 286, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-33-7 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3746022]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2019.
   "Ó, szent fényt hagyni volna jó!" [elektronikus dok.] : [szemelvények a XX. század magyar, keresztény szépirodalmából] / [kiad. az Azonosságtudat Alapítvány]. - Hangoskönyv. - [Székesfehérvár] : Azonosságtudat Alapítvány, [2018]. - 1 CD (57 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-1951-2
magyar irodalom - vallásos irodalom - antológia - hangoskönyv
894.511-822 *** 244(0:82-822)
[AN 3744653]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2019.
Oravecz Imre (1943-)
   Egy földterület növénytakarójának változása / Oravecz Imre. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2019. - 71, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3830-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751578]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2019.
Paládi József (1942-)
   A bánat hegedűje [elektronikus dok.] : novellák / Paládi József. - Szöveg (pdf : 726 KB) (epub : 629 KB) (mobi : 679 KB). - Budapest : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154202. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81075-0-1 (pdf)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3752641]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2019.
Paládi József (1942-)
   A bécsi utas [elektronikus dok.] : novellák / Paládi József. - Szöveg (pdf : 681 KB) (epub : 278 KB) (mobi : 330 KB). - Budapest : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154138. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81075-2-5 (pdf)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3751722]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2019.
Paládi József (1942-)
   Csodálatos élet [elektronikus dok.] : regény / Paládi József. - Szöveg (pdf : 1.3 MB) (epub : 511 KB) (mobi : 581 KB). - Budapest : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154104. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81075-3-2 (pdf)
 (hibás ISBN 978-615-81075-7-0) (mobi)
 (hibás ISBN 978-615-81075-7-0) (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3751583]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2019.
Paládi József (1942-)
   A dinnyecsősz [elektronikus dok.] : regény / Paládi József. - Szöveg (pdf : 1.8 MB) (mobi : 461 KB) (epub : 339 KB). - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154042. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81075-8-7 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3750666]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2019.
Paládi József (1942-)
   Határövezet [elektronikus dok.] : regény / Paládi József. - Szöveg (pdf : 1 MB) (epub : 225 KB) (mobi : 277 KB). - Budapest : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154151. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81075-5-6 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3751916]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2019.
Paládi József (1942-)
   Háttal a semminek [elektronikus dok.] : tárcák, riportok / Paládi József. - Szöveg (pdf : 1.1 MB) (epub : 337 KB) (mobi : 302 KB). - Budapest : Szerző, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154041. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81075-6-3 (pdf)
magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3750662]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2019.
Paládi József (1942-)
   Lila nőszirom [elektronikus dok.] : novellák / Paládi József. - Szöveg (epub : 220 KB) (mobi : 250 KB) (pdf : 687 KB). - Budapest : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154137. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-81075-1-8 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3751720]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2019.
Pap István (1950-)
   A tegnapokból álmodott holnapok / Pap István. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-33-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745381]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2019.
Páskándi Géza (1933-1995)
   Szín-játékok, 1964-1987 / Páskándi Géza ; [szerk. Páskándiné Sebők Anna]. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 350 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Tart.: A bumerángÞ; Galvani békájaÞ; A vigécÞ; A költő visszatér
ISBN 978-615-5862-06-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3745053]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2019.
Pataki Kitti
   A körforgás / Pataki Kitti. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-38-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3745338]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2019.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; Papp Nikolett rajz. Toldi / Arany János ; Papp Nikolett rajz. - [Budapest] : M. Napló : VVV-Art, 2018. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-3769-1 kötött : 5200,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3746084]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2019.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor összes versei / [a szöveget gond. és az utószót írta Kerényi Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2019. - 1203 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-276-298-2 kötött : 4980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751545]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2019.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Mariska mesél / [írta Pósa Lajos]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 112 p. : ill. ; 25 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : M. Keresk. Közlöny Hírlap- és Kvk., 1917
ISBN 978-615-5797-34-7 fűzött : 1650,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - verses mese - hasonmás kiadás
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3746211]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2019.
Potter, Hestia
   Legendary : szövetség / Hestia Potter. - Hajdúböszörmény : To-Va Trend Kft., 2018. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3765-3 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3746127]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2019.
Presser Gábor (1948-)
   Voltam Ibojka : [28 vers, Presser dal + 1 CD] / Presser Gábor, Oláh Ibolya ; [fotók Lettner Kriszta és Vető Gábor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2018. - [64] p. : ill. ; 25 cm + CD
ISBN 978-963-479-233-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - megzenésített költemény - vers - antológia - auditív dokumentum
894.511-14(082) *** 894.511-192(082)
[AN 3750794]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2019.
Rácz Andor (1932-1998)
   Földindulás : versek / Rácz Andor. - Budapest : Napkút K., 2018. - 95, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-815-7 fűzött : 1990,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3745749]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2019.
Rácz Ráchel
   Időtlen / Rácz Ráchel. - [Budapest] : Boook K., 2018. - 115 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5417-49-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3746019]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2019.
Radványi Béla (1975-)
   Az Árpádok fiai: első könyv : Tok-temür, a honalapító / Radványi Árpád Béla. - Piliscsaba : Szerző, 2018. - 239, [11] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4040-0 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3745435]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2019.
Riersch Zoltán (1948-)
   A régi ház előtt esti csendben / Riersch Zoltán ; [közread. a] TALK ... - Nagykanizsa : TALK, 2018. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80464-6-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3745848]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2019.
Róbert Katalin (1986-)
Szívből, színből, igazán (új kiadása)
   Válassz engem! / Róbert Katalin. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 347, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-563-4 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3745233]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2019.
Rodé Klára
   Az én kaleidoszkópom : novellák, egyperces írások, versek / Rodé Klára. - [Budapest] : Rodé K., 2018. - 101 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3745329]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2019.
Sabján László
   Lábunk nyoma : versek / Sabján László ; [... ill. Somogyi Deák Mercédes]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2018. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-34-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745380]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2019.
Sághy Enikő
   Egy s ég ismét / Sághy Enikő ; [ill. Mihály Puskás Brigitta]. - [Nagykovácsi] : Szerző, 2018. - 275 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-0937-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751249]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2019.
Sajó Sándor (1868-1933)
   Szép szülőföldem Felvidék : Sajó Sándor versei. - 2. átd., jav. kiad. - [Budapest] : Palóc Társ. : Biró Family Ny. és Kvk., [2018]. - 555 p. ; 24 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 11.)
ISBN 978-615-5102-87-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751566]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2019.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Ezüstróka [elektronikus dok.] / Schäffer Erzsébet. - Szöveg (epub : 896 KB). - Budapest : Central Kv., [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154124. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-152-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3751669]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2019.
Schváb Judit
   Az út a cél : versek II. / Schváb Judit. - [S.l.] : [s.n.], 2018. - 145 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745331]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2019.
Silver, Craig
   A káosz ereklyéi : A káosz ítélete I. kötet / Craig Silver. - [Mátranovák] : [Magánkiad.], 2018. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3418-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3745376]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2019.
Sinóros-Szabó György (1936-)
   Hullámvasút / Sinóros-Szabó György. - Budapest : Gondolat, 2018. - 231, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-898-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3745694]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2019.
Skald, Stian
   Az elveszett aranyváros keresése / Stian Skald. - [Eger] : Magánkiad., 2018. - 166 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3940-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3745196]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2019.
Steel, Ella
   Sors-fordító / Ella Steel. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2018. - 528 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-09-0 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3745090]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2019.
Sulyok Csaba
   Viharsarok blues / Sulyok Csaba. - Székkutas : Sulyok Cs., 2018-. - 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745009]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Blues a bánatról. - 2018. - 56 p. : ill.
ISBN 978-615-00-4169-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745012] MARC

ANSEL
UTF-85203 /2019.
Szabó Balázs Ákos
   Vágytól girhes : regény / Szabó Balázs Ákos. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 199 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5743-64-1 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3746021]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2019.
Szabó Erika (1978-)
   40 tavasz, 40 tél / Szabó Erika ; [... graf. Püspök Anita]. - [Nagykanizsa] : Szabó E., 2018. - 94 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3689-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745861]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2019.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda ; [Békés Rozi rajz.]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 220, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-486-030-3 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3751822]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2019.
Szabó Mihály, F.
   Estharang : romantikus regény / F. Szabó Mihály. - [Budapest] : [Szabó M.], [2018]. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4126-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3745366]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2019.
Székely Evelin
   Hazugságom foglyai / Székely Evelin. - [Nemesbük] : [Székely E.], cop. 2018. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4025-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3745588]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2019.
Szélesi Sándor (1969-)
   Menekülés egy tökéletes világból = Escape from a perfect world / Szélesi Sándor. - [Budapest] : Wavemaker, [2018]. - 111, 111 p. : ill. ; 17 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-312.9.02=20
[AN 3745986]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2019.
Szentirmai Mária (1953-)
   Folyóba hajló fa / Szentirmai Mária. - Budapest : Napkút K., 2018. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-801-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745820]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2019.
Szirmai S. Károly (1936-)
   Útvesztő / Szirmai S. Károly. - [Esztergom] : Magánkiad., 2018. - 262, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2774-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3745155]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2019.
Szoó Virág
   Pillanatnyilag : I. félév: április 11 - október 10. : szellemi kirakós játék / Szoó Virág. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2018. - 308 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80878-7-2 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3745548]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2019.
   Szószánkó : karácsonyi antológia / [szerk. Hajnal Éva]. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2018. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3909-1 fűzött
magyar irodalom - advent - vers - antológia
894.511-14(082) *** 398.332.41(0:82-14)
[AN 3745483]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2019.
Tamás Nándor
   Isten keze / Tamás Nándor. - Debrecen : Magánkiad., 2018. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3556-7 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - sport - elbeszélés
894.511-32 *** 796(0:82-32)
[AN 3745690]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2019.
Tamási Miklós (1936-1994)
   Pillanat : dramolett / Tamási Miklós ; a jegyzeteket, a tanulmányokat és az író életrajzát írta ifj. Sarkady Sándor. - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-306-7 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3746081]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2019.
Taylor, Mimi
   Fekete bárány [elektronikus dok.] / Mimi Taylor. - Bőv. kiad. - Szöveg (epub : 329 KB) (mobi : 740 KB). - Bakháza : NewLine K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154017. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-00-3 (epub)
ISBN 978-615-5956-01-0 (mobi)
magyar irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5 *** 894.511-993
[AN 3750452]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2019.
Tillmann Pentele (1979-)
   Eleven viadukt : 120 haiku / Tillmann Pentele ; [közread. a] Műpártolók Egyesülete ... - Budapest : Műpártolók Egyes. : Napkút K., 2018. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-820-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3745829]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2019.
Tóth Gergely, F.
   Feledni vagy feledve lenni : versek / F. Tóth Gergely. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 57, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-3003-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745497]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2019.
Tóth Károly Hegylakó
   Kegyes szörnyeim / Tóth Károly Hegylakó ; [ill. Kocsis Emese, Fehér Rozália]. - [Miskolc] : [Tóth K.], cop. 2018. - 393, [4] p. : ill. ; 21 cm
Rovásírással is
ISBN 978-615-00-3656-4 kötött
magyar irodalom - rovásírás - elbeszélés
894.511-32 *** 003.335.9(=945.11)
[AN 3745371]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2019.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Jöttem, hadd lássalak [elektronikus dok.] / D. Tóth Kriszta. - Új, átd. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Bookline, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154223. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-634-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3752793]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2019.
Tóthné Lucz Piroska
   Virágmagvak kövek alatt / Tóthné Lucz Piroska. - Budapest : Napkút K., 2018. - 139, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-807-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3745823]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2019.
Urbánszki László (1954-)
   Ördögfattyú : A magyarok nyilaitól... 1 / Urbánszki László ; [... ill. Kertai Zalán]. - [Budapest] : Szenzár História, 2019, cop. 2017. - 316, [2] p. : ill. ; 24 cm
Kötött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 9978-963-479-255-0)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3750692]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2019.
Vámosi Kira
   Ne csukd le a szemed! / Vámosi Kira. - [Debrecen] : Vámosi K., 2018. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3274-0 fűzött : 3700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3745361]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2019.
Varga Mária
   Válogatott versek / Varga Mária. - [Sárvár] : [Varga M.], 2018. - 73 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4033-2 kötött
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 3745326]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2019.
Vass Tibor (1968-)
   El, Kondor, pláza : Kondor Béla emlékének is / Vass Tibor. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2018. - 237, [6] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 34.)
ISBN 978-615-5861-03-1 kötött : 1968,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3745088]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2019.
Vida Gábor (1968-)
   Egy dadogás története : regény / Vida Gábor. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2017. - 372, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3572-6 kötött : 3699,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6(498)
[AN 3751234]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2019.
   Visszhang a hegyek alján : antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Miskolc ; Kisgyőr : MAIT, 2018. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5842-02-3 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3745388]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2019.
Vizvári József (1952-)
   Elátkozottak : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Vizvári J., 2018. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80808-5-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3745868]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2019.
Vizvári József (1952-)
   A rebellis : regény / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Vizvári J., 2018. - 228 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80808-4-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3745872]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2019.
Vizvári József (1952-)
   A Teremtő tévedése : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Vizvári J., 2018. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80808-6-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3745869]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2019.
Voloncs Attila (1999-)
   Virágok esztendeje : új magyar rapszódia / Voloncs Attila ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola. - Szanda : Guttenberg P. Népfőisk., 2018. - 349, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1651-1 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3745078]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2019.
Walden, Michael (1979-)
   Hédammuš újra száll / [Michael Walden]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2018. - 314 p. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-9940-88-8 fűzött : 3990,- Ft : 12,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3745635]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2019.
Wéber Anikó (1988-)
   El fogsz tűnni / Wéber Anikó. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - 235, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-277-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3750518]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5233 /2019.
Balázs Bernadett
   Álomba ringató / Balázs Bernadett. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5697-27-2 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3746014]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca sportol / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: FocimeccsÞ; Pihe síel
ISBN 978-615-5883-02-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752222]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Őrangyal : mesék az elfogadásról / írta és rajz. Bartos Erika ; [közread. a] Magyar Máltai Szeretetszolgálat ... - 2. kiad. - [Budapest] : MMSZ : Móra, 2019. - 93 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Kötött : 2999,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5883-37-8)
magyar irodalom - gyermekirodalom - tolerancia - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 316.647.5(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3751259]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2019.
Busquets, Carlos
   A Mikulás rénszarvasa / [ill. Carlos Busquets]. - [Pécs] : Alexandra, [2018]. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3745265]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2019.
Döring, Anna
Conni am Strand (magyar)
   Bori a strandon / Wolfram Hänel történetét Anna Döring meséli újra ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 10.)
ISBN 978-615-5028-15-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751611]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2019.
   Kulisszák mögött : tűzoltóság, építkezés és más helyszínek, ahogy még sosem láttad / [szerk. Nagy Ádám] ; [ill. Mart Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-031-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3746057]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon beteg / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2019. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-163-5 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751562]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon tojást fest / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2019. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-009-6 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751561]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht auf Reisen (magyar)
   Bori utazik / írta Liane Schneider ; rajz. Eva Wenzel-Bürger ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 40.)
ISBN 978-963-403-398-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751612]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht aufs Töpfchen (magyar)
   Bori szobatiszta lesz / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 42.)
ISBN 978-963-403-549-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751609]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht in den Zoo (magyar)
   Bori az állatkertben / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 35.)
ISBN 978-963-403-168-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751617]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht verloren (magyar)
   Bori eltéved / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 12.)
ISBN 978-615-5028-17-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751598]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht zum Zahnarzt (magyar)
   Bori a fogorvosnál / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 14.)
ISBN 978-615-5028-56-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751610]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hilft Mama (magyar)
   Bori segít anyának / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 26.)
ISBN 978-615-5385-28-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751595]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni kommt in den Kindergarten (magyar)
   Bori óvodába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 9. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 1.)
ISBN 978-963-9737-99-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751606]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das Kinderfest (magyar)
   Bori és a meseünnep / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 36.)
ISBN 978-963-403-169-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751597]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Osterhase (magyar)
   Bori és a húsvéti nyúl / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 41.)
ISBN 978-963-403-444-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751608]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Wackelzahn (magyar)
   Bori és a fogtündér / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 34.)
ISBN 978-963-403-097-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751600]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Connis erster Flug (magyar)
   Bori először ül repülőn / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 28.)
ISBN 978-615-5385-49-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751603]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max lernt Rad fahren (magyar)
   Berci megtanul biciklizni / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 12.)
ISBN 978-963-403-445-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751594]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5253 /2019.
Barber, John
Back to the future (magyar)
   Vissza a jövőbe : kontinuum kalamajka / [... John Barber és Bob Gale ötletéből John Barber írta] ; [m. szöveg Tóth Mátyás]. - [Pécs] : [Bedekovics Á.], cop. 2018. - 135, [16] p. : ill., színes ; 24 cm
Rajzolta Fereira, Marcelo és Fabbio, Áthila
ISBN 978-615-00-2902-3 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3745038]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2019.
Dufaux, Jean (1949-)
Murena (magyar)
   Murena / [írta] Dufaux ; [rajz.] Delaby ; [ford. Szenes Renáta]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2018-. - ill., színes ; 30 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3745945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. fej., Bíbor és arany. - 2018. - [51] p.
ISBN 978-615-5699-19-1 kötött : 3999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3745954] MARC

ANSEL
UTF-85255 /2019.
Hill, Joe (1972-)
Locke & Key (magyar)
   Locke & Key : első kötet / [Joe Hill & Gabriel Rodríguez mesélő] ; [Holló-Vaskó Péter ford.]. - Luxuskiad. - [Budapest] : Fumax, 2018. - [300] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-047-0 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3745141]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2019.
Pilcz Roland (1984-)
   YKX : Yorn Kayrah Xemovrah kalandjai / [írta és rajz. Pilcz Roland]. - [Szeged] : [Pilcz R.], 2018-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3745844]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A csapda. - 2018. - [28] p.
ISBN 978-615-00-1820-1 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3745850] MARC

ANSEL
UTF-85257 /2019.
Rozgonyi Zalán
   X-embörök : a kezdőcsapatbaromfivész / [történet Rozgonyi Zalán és Váradi Gábor] ; [szöveg Pusztai Dániel és Rozgonyi Zalán]. - [Szeged] : Váradi G., 2016-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3660059]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2018. - 34, [2] p.
ISBN 978-615-00-3599-4 fűzött
[AN 3745696] MARC

ANSEL
UTF-85258 /2019.
Spiegelman, Art (1948-)
Maus (magyar)
   Maus : egy túlélő története / Art Spiegelman ; [ford. Feig András]. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2018. - 295 p. : ill. ; 23 cm
Tart.: Apám eret vág a történelmen. És itt kezdődtek az én megpróbáltatásaim. - Egys. cím: My father bleeds history ; And here my troubles began. - borító- és gerinccím: A teljes Maus
ISBN 978-963-433-367-8 fűzött : 3999,- Ft
holokauszt - képregény
087.6:084.11 *** 323.12(=924)(100)"1939/1945"
[AN 3750515]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2019.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2018)
   Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia előadásainak összefoglalói : ... 2018. november 21., ... SZIE Gödöllői Campus / [szerk. Urbánné Malomsoki Mónika, Áldorfainé Czabadai Lilla Mária, Áldorfai György]. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - [4], 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-790-1 fűzött
tudományos diákkör - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3745852]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2019.
   Tér és tudomány [elektronikus dok.] : tanulmányok a Multikulturalitás IV. című nemzetközi konferencia nyomán / szerk. F. Orosz Sára, Farkas Attila. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-786-4
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3743576]
MARC

ANSEL
UTF-8