MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/05/20 10:20:37
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
5261 /2019.
Hoppál Mihály (1942-)
   Folkloristica varietas : válogatott tanulmányok / Hoppál Mihály ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és az Európai Folklór Intézet. - Budapest : MTA BTK : EFI, 2018. - 3 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-148-6 fűzött
folklór - személyi bibliográfia
012Hoppál_M. *** 398
[AN 3747330]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 273 p.
ISBN 978-963-416-149-3
[AN 3747340] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 242 p.
ISBN 978-963-416-150-9
[AN 3747345] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 277 p.
ISBN 978-963-416-151-6
[AN 3747348] MARC

ANSEL
UTF-85262 /2019.
   "Nem maradok el Tőled, sem el nem hagylak Téged." : köszöntő kötet Herzog Csaba tiszteletére / szerk. Jillyné Mássik Mária [et al.] ; [közread. az] Evangélikus Hittudományi Egyetem. - Budapest : Evangélikus Hittud. Egy., 2018. - 131 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 123-128.
ISBN 978-615-80459-2-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
személyi bibliográfia - emlékkönyv
012Herzog_Cs. *** 082
[AN 3746264]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5263 /2019.
Gazda István (1948-)
   A Magyar Tudós Társaság által kiadott könyvek és folyóiratok, 1831-1848 / Gazda István. - Budapest : M. Tudtört. és Egészségtud. Int., 2018. - 203 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 129.)
ISBN 978-615-5365-32-4 fűzött
Magyar Tudós Társaság
Budapest - Magyarország - tudományos akadémia - akadémiai kiadvány - reformkor - könyvkiadás - bibliográfia
061.12(439-2Bp.):013 *** 015(439-2Bp.)"183/184" *** 655.41(439)"183/184"
[AN 3747467]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2019.
   Szöktem tőled, virradásra / [szerk. Sz. Jánosi Erzsébet és Szekeres Edina]. - Gödöllő : [Levendula Galéria], [2018]. - [52] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Levendula Galéria művészeti sorozata, ISSN 2416-3090 ; 2018/1.)
A Gödöllőn, 2017. dec. 2 - 2018. jan. 6. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80784-4-3 fűzött
Magyarország - iparművészet - képzőművészet - hintaló - 20. század - 21. század - művészeti motívum - kiállítási katalógus
061.4(439-2Gödöllő) *** 745/749(100) *** 73/76(439)"19/20" *** 688.77 *** 7.04
[AN 3747414]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5265 /2019.
Dömsödy Andrea (1977-)
   A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata : második kísérlet a téma összefoglalására / Dömsödy Andrea ; [közread. a] Könyvtárostanárok Egyesülete. - Budapest : Könyvtárostanárok Egyes., 2018. - 307, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 292-304.
ISBN 978-963-88046-9-3 fűzött
könyvtárpedagógia
028
[AN 3747308]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2019.
   Könyvtár, ami összeköt : 150 éves az Országgyűlési Könyvtár / [szerk. Ablonczy Bálint]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 89, [7] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5674-69-3 fűzött
Országgyűlési Könyvtár (Budapest)
Budapest - könyvtár
027.6(439-2Bp.)OK
[AN 3746984]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2019.
Oros László (1952-)
   Irodalmunk emlékei II : válogatás a felsőszeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár gyűjteményéből / Oros László ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Bibliotheca Pro Patria. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes. ; Felsőszeli : Bibliotheca Pro Patria, 2018. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5750-25-0 fűzött
Bibliotheca Pro Patria (Horné Saliby)
Felsőszeli - magánkönyvtár
027.1(437.6-2Felsőszeli)
[AN 3746402]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2019.
   Somogyi Antal rovásírásos gyűjteménye. - Budapest : Magánkiad., 2012-. - 21 cm
A 4. kötetet kiad. a Kráter Könyvkiadó
Magyarország - rovásírás - magyarság - magánkönyvtár - 19. század
003.335.9(=945.11) *** 027.1(439)Somogyi_A.
[AN 3421400]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Az ős szöveg nyomában / ... összeáll. ... Mandics György. - 2018. - 498 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-80451-4-8 fűzött : 7500,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)(089.3)
[AN 3747542] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Az ősi szavak nyomában : a rovásszavak szótára és a szavak történelmi-szemiotikai elemzése / ... összeáll. ... Mandics György. - 2018. - 598 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-80451-7-9 fűzött : 7500,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)(089.3)
[AN 3747561] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5269 /2019.
Brandl Gábor
   Optimista jövőképek nem vének részére / Brandl Gábor. - [Budapest] : Brandl G., cop. 2018. - 270 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3948-0 fűzött : 2900,- Ft
prognosztika - társadalmi változás - társadalmi fejlődés
008.2 *** 316.42
[AN 3747480]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2019.
   Civilizációk Kelettől Nyugatig / Dévényi Kinga szerk. ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézet. - Budapest : BCE Nk. Tanulmányok Int., 2018. - 497 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-690-5 kötött
civilizáció - kultúratörténet - művelődéstörténet - világtörténelem
008(100) *** 930.85(100) *** 930.9
[AN 3746192]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2019.
Csányi Vilmos (1935-)
   A globális elme : elmélkedések a világról / Csányi Vilmos. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2018. - 229 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-433-462-0 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - tudomány - biológia - szociálpszichológia - etológia - szociálantropológia - tudós - 20. század - 21. század - interjú
001 *** 57 *** 316.6 *** 591.5 *** 316.7 *** 591.5(439)(092)Csányi_V.(047.53)
[AN 3753443]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5272 /2019.
Cayce, Edgar (1877-1945)
The aura (magyar)
   Miről árulkodnak az aura színei / Edgar Cayce. Az asztrálvilág : az ember magasabb testei / Swami Panchadasi ; [ford. Szabó Ágota, Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 110 p. ; 21 cm
Egys. cím: The aura. The astral world
ISBN 978-615-5984-01-3 fűzött : 1900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3753380]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2019.
Leidecker Helga
   A halál / Leidecker Helga. - [Pécs] : IM-ICS Kft., 2018. - 269 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2862-5 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3746492]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2019.
Mandics György (1943-)
   Földiekkel játszó csalfa tünemény.. : vizsgált korszak: 1878. jan. 1 - 1978. dec. 31. / [Mandics György]. - Budapest : Magánkiad., 2014-[2018]. - 4 db : ill. ; 21 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
A 2. kötetet kiad. az Irodalmi Jelen Kiadó
ufó
001.94UFO
[AN 3747511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Különös tünékeny megfigyelt jelenségek a levegőben : G, H, I, J, K, és U, V, Z, X, Y mozgás-sziglás esettípusok és a légköri mellékjelenségek : katalógus kivonatok a FOSECAT V. kötetéből, valamint a VI. pp. 1288-1300c és a VII. pp. 1720-1825. - [2018]. - 336 p. - (Titkok könyvtára ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80451-5-5 fűzött
[AN 3747530] MARC

ANSEL
UTF-85275 /2019.
   Mindennapi Reiki : Dr. Mikao Usui természetes gyógymódja. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-04-4 fűzött : 2300,- Ft
reiki
133 *** 615.89
[AN 3753383]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2019.
Schilling Péter (1977-)
   2019, a bőség éve : 12 havi számmisztikai útmutató / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2019]. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-08-9 fűzött : 5990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3746712]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2019.
Schilling Péter (1977-)
   2019, a bőség éve : 52 heti számmisztikai útmutató / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2019]. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-09-6 fűzött : 5990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3746719]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2019.
Singh, Kirpal (1894-1974)
Heart-to-heart talks (magyar)
   Szívtől szívig beszélgetések / Kirpal Singh ; [kiad. a SKRM Magyarországi Közössége]. - [Miskolc] : SKRM MK, 2018. - 2 db : ill., részben színes ; 23 cm
okkultizmus - szeretet - hinduizmus
133.25 *** 177.61 *** 294.55
[AN 3729893]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1971. - 294, [5] p.
ISBN 978-963-89084-7-6 kötött
[AN 3747401] MARC

ANSEL
UTF-85279 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Der Christus-Impuls und die Entwicklung des Ich-Bewusstseins (magyar)
   A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése : hét előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1909. október 25. és 1910. május 8. között tartott Berlinben / [ford. Szabó Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2019. - 166, [1] p. ; 20 cm
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9772-11-3)
okkultizmus - teozófia
133.25 *** 141.332
[AN 3753822]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen (magyar)
   Az önismeretről : nyolc meditáció / Rudolf Steiner ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 91 p. ; 20 cm
Megj. "Egy út az ember önmegismeréséhez" címmel is
ISBN 978-615-5342-96-7 fűzött : 1800,- Ft
ezoterika - önismeret
133.25
[AN 3753376]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2019.
Száraz György (1978-)
   Az élet mágikus alapelvei : személyiségfejlesztő mesterkurzus / Száraz György. - [Dunakeszi] : Száraz Gy., cop. 2019. - 208 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 208.
ISBN 978-615-00-4116-2 kötött
ezoterika - személyiségfejlesztés
133.25 *** 159.923.2
[AN 3747257]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5282 /2019.
   A civilizáció káros hatásai az élővilágra Magyarországon / szerk. Molnár Gyula és Andrési Pál. - [Budapest] : Typotex, 2019. - 297, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 286-295.
ISBN 978-963-493-006-8 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - környezeti kár - társadalmi ökológia - 20. század - ezredforduló - esettanulmány
504.05(439)"195/200" *** 504.03(439)"195/200"
[AN 3746806]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2019.
Kerekes Sándor (1948-)
   Sustainability, environmental economics, welfare / Sándor Kerekes, Zsuzsanna Marjainé Szerényi, Tamás Kocsis ; foreword by John Morelli ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2018. - 257 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 242-257.
ISBN 978-963-503-707-0 fűzött
fenntartható fejlődés - környezetgazdaságtan - jóléti gazdaságtan
504.03 *** 330.342.146
[AN 3746245]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5284 /2019.
Maróthi György (1715-1744)
   Arithmetica, vagy Számvetésnek mestersége : az 1743-as debreceni kiadás kísérőtanulmánnyal bővített reprint kiadása / Maróthi György ; sajtó alá rend. Gazda István ; az utószót írta Szabó Péter Gábor. - Budapest : M. Tudománytört. és Egészségtud. Int., 2018. - [412] p. : ill. ; 21 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851 ; 28.)
ISBN 978-615-5365-28-7 fűzött
aritmetika - hasonmás kiadás
511.1 *** 094/099.07
[AN 3747498]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2019.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Felsőbb matematika / Obádovics J. Gyula, Szarka Zoltán. - 4. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 762 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 747-748.
ISBN 978-963-509-001-3 kötött : 9950,- Ft
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 3752792]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5286 /2019.
Jedlik Ányos (1800-1895)
   Sulytalanok természettana - fénytan, hőtan : függelék: kiegészítés a Sulyos testek természettanához - víznyugtan : három muzeális értékű kőnyomat / Jedlik Ányos ; [írta Goldsmit Vilmos] ; [sajtó alá rend. Gazda István]. - Budapest : M. Tudtört. és Egészségtud. Int. : Jedlik Á. Társ., 2019. - 305, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Tudománytár, ISSN 0231-4851 ; 29.)
Az 1851-ben kész. kéziratos kőnyomatok fotómásolata. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-35-5 fűzött
fénytan - hőtan - fényképmásolat
535 *** 536
[AN 3747510]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2019.
Kovács László (1942-)
   Segner János András : egy jeles hungarus a 18. századból : orvos, matematikus, fizikus, csillagász, vegyész, tanár, filozófus és műszaki alkotó / Kovács László ; [a sajtó alá rendezésben közrem. Gazda István és Rab Irén]. - Budapest : M. Tudtört. és Egészségtud. Int., 2018. - 271 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 122.)
Bibliogr. - Összefoglalás német, angol és orosz nyelven
ISBN 978-615-5365-25-6 fűzött
Segner János András (1704-1777)
Magyarország - fizikus - tudós - egyetemi tanár - 18. század
53(439)(092)Segner_J._A. *** 001(439)(092)Segner_J._A. *** 37(439)(092)Segner_J._A.
[AN 3747466]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5288 /2019.
Csomai Zita
   Gyógyító kristályok : 50 gyógyító erejű kristály a mindennapos egészségügyi problémák és betegségek kezelésére / Csomai Zita. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 310, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [311].
ISBN 978-963-529-718-4 kötött : 4490,- Ft
ásvány - kristály - természetgyógyászat - ezoterika
549 *** 548 *** 615.89 *** 133.25
[AN 3752861]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2019.
   Konzultatív laboratóriumi medicina / Bereczky Zsuzsanna [et al.] ; [közread. az] ÁEEK. - Budapest : ÁEEK, 2018. - 548 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9661-44-8 fűzött
klinikai kémia - labortechnika - egyetemi tankönyv
542(075.8) *** 616-07(075.8)
[AN 3746216]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5290 /2019.
Bonewitz, Ronald Louis
Rock & gem (magyar)
   Kőzetek, ásványok, drágakövek / Ronald Louis Bonewitz ; [ford. Pintér Zoltán]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 360 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-9339-5 kötött : 9990,- Ft
kőzet - ásvány - drágakő - művelődéstörténet
552 *** 549 *** 549.091 *** 930.85(100)
[AN 3747037]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2019.
   Ezerarcú bolygónk: a Föld / [... szerk. Dönsz Judit]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019, cop. 2017. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5654-25-1 kötött
geológia - természeti földrajz - gyermekkönyv
55(02.053.2) *** 911.2(02.053.2)
[AN 3752786]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5292 /2019.
   A magyar katonai térképészet 100 éve, 1919-2019 / Buga László [et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 484 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm + DVD
Bibliogr.: p. 474-480.
ISBN 978-963-327-556-6 kötött
Magyarország - katonai térképészet - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
528.9(439)"1919/2019" *** 623.64(439)"1919/2019"
[AN 3747148]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5293 /2019.
Bagoly Ilona
   Igazi társak : interaktív melléklettel / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 61, [3] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Állatbirodalom)
ISBN 978-963-487-028-9 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3747000]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2019.
Hanáčková, Pavla
Myths and stereotypes about animals (magyar)
   Miért röhög a hiéna? : tévhitek és hiedelmek az állatok világában / írta Pavla Hanáčková ; ill. Linh Dao ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 35 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-403-578-7 kötött : 3490,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3747465]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2019.
Jenkins, Steve
Esther the wonder pig (magyar)
   Esther, a csodamalac : a házi sertés, aki minden szívet meglágyít / Steve Jenkins, Derek Walter és Caprice Crane ; [ford. Benedek Leila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 215 p., [8] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-406-724-5 fűzött : 3490,- Ft
állat-ember kapcsolat - sertés - amerikai angol irodalom - memoár
591.557.2(0:82-94) *** 636.4(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3746387]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2019.
Kun Ádám (1976-)
   Evolúcióbiológia / Kun Ádám. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - XIX, 752 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-020-4 fűzött : 7900,- Ft
törzsfejlődés - egyetemi tankönyv
575.8(075.8)
[AN 3753686]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2019.
Lowen, James
The butterfly pavilion (magyar)
   Kis képes lepkeház : könyv és művészeti alkotás egyben / James Lowen ; [ford. Kéri András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 110 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9333-3 kötött : 4800,- Ft
lepke - album
595.789
[AN 3747035]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5298 /2019.
   Aneszteziológia és intenzív terápia / szerk. Molnár Zsolt, Lovas András ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem. - 4. átd., jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2019. - 200 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-702-9 fűzött : 2950,- Ft
aneszteziológia - intenzív betegellátás - egyetemi tankönyv
616-039.76(075.8) *** 616-089.5(075.8)
[AN 3753550]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2019.
Barna Miklós Ferenc
   A légzés karcsúsító ereje : zsírégető légzéssel a felesleges kilók ellen / Barna Miklós Ferenc. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 185 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-291-360-5 fűzött : 2990,- Ft
légzés - kineziológia - fogyókúra - auditív dokumentum
612.2 *** 615.89 *** 613.24
[AN 3747258]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2019.
Bekő Ferenc
   Kognitív tiltott tudomány : pszichológiai tanulmány, 2002 / Bekő Ferenc. - [Budapest] : Bekő F., [2019]. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4285-5 fűzött
lélektan - intelligencia
612.821.3 *** 159.9(089.3)
[AN 3746541]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2019.
   Boldogságnapló / [összeáll. Eitner Noémi, Horányi Laura, Melher Viktor]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - [277] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [276-277].
ISBN 978-963-529-890-7 fűzött : 4490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3746640]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2019.
Canfield, Jack (1944-)
The success principles (magyar)
   A siker alapelvei : valósítsd meg álmaid, és érd el a kitűzött célokat / Jack Canfield ; [ford. Molnár Edit]. - Bőv. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 606 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-918-8 fűzött : 5990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3753519]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2019.
Chrapkowska, Cecilia
Praktika för blivande föräldrar (magyar)
   A svéd módszer [elektronikus dok.] : babavárás és csecsemőgondozás / Cecilia Chrapkowska, Agnes Wold. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Harrach Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-631-0
Svédország - anyaság - terhesség - csecsemőgondozás - szülő-gyermek kapcsolat - elektronikus dokumentum
618 *** 649.1(485) *** 37.018.1(485) *** 316.356.2(485)
[AN 3752964]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2019.
   Az egynapos sebészet aktuális kérdései / Janecskó Mária [et al.] ; [szerk. Gamal Eldin Mohamed] ; [közread. az] ÁEEK. - Budapest : ÁEEK, 2018. - 162 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 978-963-9661-43-1 fűzött
sebészet - járóbeteg-ellátás
617 *** 369.223.22
[AN 3746233]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2019.
Eőry Ajándok (1946-)
   Új utak az akupunktúrás gyógyításban : akupunktúra bőrfelszín feletti extra meridiánokkal: rézdrótos pontösszekötések / Eőry Ajándok. - Budapest : Kairosz, 2018. - 61 p. : ill. ; 19 cm
A bev. kínai nyelven is
ISBN 978-963-662-989-2 fűzött : 1400,- Ft
akupunktúra
615.814.1
[AN 3747314]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2019.
García, Héctor (1981-)
Ikigai (magyar)
   Ikigai : [a hosszú élet japán titka] / Héctor García, Francesc Miralles ; [ill. ... Marisa Martínez] ; [graf. ... Flora Buki] ; [ford. Varju Kata]. - 2. utánny. - [Budapest] : Bookline, 2019, cop. 2016. - 205 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-918-2 kötött : 3499,- Ft
Japán - mentálhigiénia - életvezetés - személyiségfejlesztés
159.923.2 *** 613.865(520)
[AN 3752834]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2019.
Gates, Mariam
Good night yoga (magyar)
   Jó éjt jóga : elalvást segítő esti mese pózról pózra / írta Mariam Gates ; Sarah Jane Hinder illusztrációival ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2019. - [31] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5281-39-6 kötött : 2290,- Ft
jóga - gyermekkönyv - képeskönyv
615.851.86(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3753270]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2019.
Greger, Michael (1972-)
The how not to die cookbook (magyar)
   Receptek hogy sokáig élj : 100+ egészségmegőrző és betegség-visszafordító recept a mindennapokra / Michael Greger, Gene Stone ; receptek Robin Robertson ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 251, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-529-877-8 fűzött : 4490,- Ft
egészséges táplálkozás - betegségmegelőzés - szakácskönyv
613.2 *** 641.87(083.12) *** 616-084
[AN 3746905]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2019.
Greger, Michael (1972-)
The how not to die cookbook (magyar)
   Receptek hogy sokáig élj : 100+ egészségmegőrző és betegség-visszafordító recept a mindennapokra / Michael Greger, Gene Stone ; receptek Robin Robertson ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 251, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-529-877-8 fűzött : 4490,- Ft
egészséges táplálkozás - betegségmegelőzés - szakácskönyv
613.2 *** 641.87(083.12) *** 616-084
[AN 3753540]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2019.
   Hálanapló. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - [301] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [301].
ISBN 978-963-529-714-6 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - hála - példatár
613.865(076) *** 177.77
[AN 3746630]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2019.
Horváth Boglárka, G.
   Látod cica.. / G. Horváth Boglárka ; [... ford. Palóc Eszter]. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 19 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-3455-3 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3747102]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2019.
   Jubileumi album : a Vas megyei mentők 70 éve : 1948-1998, 1998-2008, 2008-2018 / [közread. a Vas Megyei Mentőszervezet], Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány. - Szombathely : Vas M. Mentésügyi Alapítvány, 2018. - 169, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88312-4-8 kötött
Országos Mentőszolgálat. Vas Megyei Mentőszervezet
Vas megye - mentőszolgálat - testülettörténet
614.88(439.111)(091)
[AN 3747459]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2019.
Kempton, Beth
Wabi sabi (magyar)
   Wabi sabi [elektronikus dok.] : a belső béke japán titka / Beth Kempton. - Szöveg (epub : 4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Bakonyi Berta. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154224. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-628-0
Japán - életvezetés - életmód - elektronikus dokumentum
613.865(520) *** 316.728(520)
[AN 3752798]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2019.
Koncz József (1933-)
   45 év Szolnok város szolgálatában / Koncz József. - [Szolnok] : [Önkormányzat], 2018. - 92 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Közread. Szolnok Önkormányzata
ISBN 978-615-00-3911-4 fűzött
Szolnok - vezető alkalmazott - közegészségügy - 20. század - memoár
61(439)(092)Koncz_J.(0:82-94) *** 614(439-2Szolnok)"196/198"(0:82-94)
[AN 3746438]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2019.
Máté Gábor (1944-)
When the body says no (magyar)
   A test lázadása : ismerd meg a stresszbetegségeket / Máté Gábor ; [ford. Bogácsi Balázs]. - 8. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2011. - 423 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-064-6 fűzött : 2980,- Ft
stressz - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3752910]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2019.
Mihalec Gábor (1974-)
   1+1=3 : érzelmi egészség a párkapcsolatban / Mihalec Gábor. - [Sándorfalva] : Szerző, cop. 2019. - 65 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3834-6 fűzött
érzelmi intelligencia - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865
[AN 3746456]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2019.
Nagy Ibolya Anna
   A gyógyító tudás bősége / Nagy Ibolya Anna. - [Budapest] : Kékerő Bt., [2018]. - 321 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4058-5 fűzött
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3746709]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2019.
Niranjanananda Saraswati, Swami (1960-)
Head, heart & hands (magyar)
   A fej, a szív és a kéz : előadások a mungeri Ganga Darshan Vishwa Yogapeethben tartott Jógadristi (A jóga víziója) szatszangsorozatból 2010. október 9-12. között / Swami Niranjanananda Saraswati ; [m. ford. Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány]. - [Budapest] : Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, 2018. - 67 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81062-1-4 fűzött
jóga - meditáció
615.851.86
[AN 3747261]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2019.
Oravecz Nóra (1989-)
   Énmárka tervező : az ötlettől a megvalósításig / Oravecz Nóra. - [Budapest] : Libri, 2018. - [223] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-022-6 kötött : 3699,- Ft
életvezetés - példatár
613.865(076)
[AN 3746641]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2019.
   Pánikon innen és túl / szerk. Zseni Annamária. - Budapest : M. Hipnózis Egyes. : Animula, [2018]. - 209 p. ; 20 cm. - (Hipnózis a gyakorlatban, ISSN 2631-0104 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5574-19-1 fűzött
mentálhigiénia - kényszerneurózis - pánik - hipnózis
616.891.6 *** 613.865 *** 615.851.2
[AN 3746596]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2019.
Poutanen, Kira (1974-)
Ihana meri (magyar)
   A csodálatos tenger / Kira Poutanen ; [ford. Bába Laura]. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2019. - 169, [2] p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 12.)
ISBN 978-615-5822-09-4 fűzött
finn irodalom - táplálkozási zavar - naplóregény
616.89-008.441.42 *** 894.541-31=945.11
[AN 3752771]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2019.
Robbins, Anthony (1960-)
Awaken the giant within (magyar)
   Ébreszd fel a benned szunnyadó óriást! : hogyan változtassuk meg szellemi, érzelmi és fizikai körülményeinket? / Anthony Robbins ; [ford. Sallay Katalin]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2008. - 552 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-395-7 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3753862]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2019.
Robbins, Anthony (1960-)
Unlimited power (magyar)
   Határtalan siker : a személyes eredményesség új tudománya / Anthony Robbins ; [ford. Dobrocsi László]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2007. - 393 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-396-4 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3753861]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2019.
Szabó Zoltán
   Fürdővárosok együttműködése Magyarországon : 25 éves a Magyar Fürdővárosok Szövetsége / szerző Szabó Zoltán. - Túrkeve : M. Fürdővárosok Szövetsége Egyes., 2018. - 172 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 170-172.
ISBN 978-615-00-3260-3 fűzött
Magyar Fürdővárosok Szövetsége
Magyarország - fürdő - fürdőhely - egyesület - testülettörténet
615.838(439) *** 613.41(439) *** 061.2(439)Magyar_Fürdővárosok_Szövetsége
[AN 3747063]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2019.
   Transzfúzió / szerk. Vezendi Klára. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2019. - 440 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-693-0 kötött : 8200,- Ft
vérátömlesztés
615.38
[AN 3753555]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2019.
The twelve steps and twelve traditions of Overeaters Anonymous (magyar)
   Az Anonim Túlevők tizenkét lépése és tizenkét hagyománya. - [Budapest] : Anonim Túlevők Mo.-i Közössége, cop. 2018. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3917-6 fűzött
kóros elhízás - kényszerneurózis - gyógyulás
616-056.257 *** 616.89-008.441.42 *** 616.891.7
[AN 3746988]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2019.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2019-. - ill., főként színes ; 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3751220]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Motiváció, érzelmek, személyiség, közösség. - 2. utánny. - 2019, cop. 2018. - 263 p.
Bibliogr.: p. 246-263.
ISBN 978-963-433-197-1 kötött : 4499,- Ft
[AN 3753033] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5328 /2019.
   Megújuló energia és energiahatékonysági lehetőségek rurális terekben / szerk. Topić, Danijel, Varjú Viktor, Horváthné Kovács Bernadett ; [kiad. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete]. - [Pécs] : MTA KRTK RKI, [2018]. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-152.
ISBN 978-615-5949-01-2 fűzött
Magyarország - Horvátország - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - vidékfejlesztés - határ menti kapcsolat
620.9 *** 504.03 *** 332.1(439-04) *** 332.1(497.13-04)
[AN 3746553]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2019.
   Megújuló energia és energiahatékonysági lehetőségek rurális terekben / szerk. Topić, Danijel, Varjú Viktor, Horváthné Kovács Bernadett ; kiad. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete. - Szöveg (pdf : 10.2 MB). - [Pécs] : MTA KRTK RKI, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153479. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5949-02-9
Magyarország - Horvátország - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - vidékfejlesztés - határ menti kapcsolat
620.9 *** 504.03 *** 332.1(439-04) *** 332.1(497.13-04)
[AN 3747055]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2019.
Megújuló energia és energiahatékonysági lehetőségek rurális terekben (angol)
   Renewable energy sources and energy efficiency for rural areas / eds. Topić, Danijel, Varjú Viktor, Horváthné Kovács Bernadett ; [publ. by the MTA KRTK Institute for Regional Studies]. - [Pécs] : MTA KRTK Inst. for Regional Studies, [2018]. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-152.
ISBN 978-963-9899-99-5 fűzött
Magyarország - Horvátország - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - vidékfejlesztés - határ menti kapcsolat
620.9 *** 504.03 *** 332.1(439-04) *** 332.1(497.13-04)
[AN 3746557]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2019.
Megújuló energia és energiahatékonysági lehetőségek rurális terekben (angol)
   Renewable energy sources and energy efficiency for rural areas [elektronikus dok.] / eds. Topić, Danijel, Varjú Viktor, Horváthné Kovács Bernadett ; publ. by MTA KRTK Institute for Regional Studies. - Szöveg (pdf : 10.6 MB). - [Pécs] : MTA KRTK Inst. for Regional Studies, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153496. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5949-00-5
Magyarország - Horvátország - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - vidékfejlesztés - határ menti kapcsolat - elektronikus dokumentum
620.9 *** 504.03 *** 332.1(439-04) *** 332.1(497.13-04)
[AN 3747180]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2019.
Megújuló energia és energiahatékonysági lehetőségek rurális terekben (horvát)
   Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost za ruralna područja / ured. Topić, Danijel, Varjú Viktor, Horváthné Kovács Bernadett ; [izd. MTA KRTK Institute for Regional Studies]. - [Pécs] : MTA KRTK Inst. for Regional Studies, [2018]. - 145 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 138-141.
ISBN 978-615-5949-03-6 fűzött
Magyarország - Horvátország - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - vidékfejlesztés - határ menti kapcsolat
620.9 *** 504.03 *** 332.1(439-04) *** 332.1(497.13-04)
[AN 3746561]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2019.
Sipos Anna
   Új energiahatékonysági követelmények az építőiparban : mit kell tudni a költségoptimalizált követelményszintről és a közel nulla energiaigényű házakról? / írta Sipos Anna, Romvári Orsolya, Arany Edit. - 2. jav. kiad. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2018]. - 95 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2018. jan. 8. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5830-02-0 fűzött
házépítés - klímatechnika - energiagazdálkodás
662.998 *** 697 *** 728.1
[AN 3747237]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5334 /2019.
Kiss Tibor
   Cyberdeviancia [elektronikus dok.] / Kiss Tibor, Parti Katalin, Prazsák Gergő. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : Dialóg Campus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154215. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-35-9
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika - információs társadalom - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 343.9 *** 316.77 *** 343.721 *** 659.2.012.8
[AN 3752731]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 2018 [elektronikus dok.] : képszervezés és gyorsjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 22.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153714. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-01-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3748776]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2019.
Szűts Zoltán (1976-)
   Online : az internetes kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei / Szűts Zoltán. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 478, [9] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [479-481].
ISBN 978-963-295-778-4 kötött
internet - tömegkommunikáció - infokommunikáció - technikai kultúra
681.324Internet *** 659.3 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3744254]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2019.
   Technológia jog, robotjog, cyberjog / szerk. Klein Tamás, Tóth András. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 331 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321-331.
ISBN 978-963-295-750-0 fűzött
digitális technika - internet - technikai kultúra - információs társadalom - jogtudomány - jogalkalmazás
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 316.77 *** 340.132
[AN 3746461]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5338 /2019.
Kocsis G. István
   Nikola Tesla és az univerzum titkai / [Kocsis G. István]. - 8. bőv. kiad. - [Érd] : Kocsis G. I., 2019. - 496 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4505-4 kötött : 4990,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - fizika - csillagászat - 19. század - 20. század
621.3 *** 621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 53 *** 52
[AN 3753152]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2019.
Ződi Zsolt
   Platformok, robotok és a jog : új szabályozási kihívások az információs társadalomban / Ződi Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2018. - 264 p. : ill. ; 20 cm. - (Recta ratio, ISSN 2064-7107)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-865-9 fűzött : 2500,- Ft
információs társadalom - kibernetika - digitális technika - technikai kultúra - jogi szabályozás - jogalkalmazás
621.391 *** 681.3.004.14 *** 340.132(100)
[AN 3747116]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5340 /2019.
Farkas Imre
   Tisza cipőgyári történetek / Farkas Imre, Máté Gizella. - Tiszaföldvár : Farkas I., 2018. - 191 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3444-7 fűzött
Tisza Cipőgyár (Martfű)
Martfű - gyártörténet - ipartörténet - cipőipar
685.34 *** 061.5(439-2Martfű)(091)
[AN 3746463]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2019.
Pelbárt Jenő (1951-)
   Rigler-vízjelek / Pelbárt Jenő ; [közread. a] Magyar Papírmúzeum. - Budapest : M. Papírmúzeumért Alapítvány, 2018. - 212 p. : ill. ; 28 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80735-2-3 kötött
Rigler József Ede Papírneműgyár (Budapest)
Magyarország - vízjel - papírgyártás - iparvállalat - századforduló - két világháború közötti időszak
676.026.32(439) *** 061.5(439)Rigler *** 003.62(439)
[AN 3747493]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5342 /2019.
   Bodai Agyagkő Formáció kutatás : 2018. november 14., ... Pécs : szakmai előadói nap kiadványa / [szerk. Hámos Gábor, Sámson Margit] ; szervezők Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Területi Szervezete, MTA Pécsi Akadémiai Bizottság X. sz. Föld- és Környezettudományok Szakbizottság Földtani és Bányászati Munkabizottsága, Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. - [Budapest] : MFT, [2018]. - 95 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8221-73-5 fűzött
Mecsek - földtani kutatás - kőzetmechanika - radioaktív hulladék elhelyezése - konferencia-kiadvány
624.121 *** 061.3(439-2Pécs) *** 624.131.1 *** 628.4.047(439)(234.373.6)
[AN 3747482]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2019.
Bodnár György
   Építem a házam : [családiház-építők kisenciklopédiája] / Bodnár György, Tóth Balázs. - Budapest : Tét Consulting Kft., 2019-. - ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88828-0-6
családi ház - építés
69 *** 728.3
[AN 3752668]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az előkészítés. - 3. átd. kiad. - 2019. - 231 p.
ISBN 978-963-88828-4-4 kötött : 9490,- Ft
Magyarország - családi ház - tervezés - ezredforduló
69 *** 728.3(439)"200"
[AN 3752672] MARC

ANSEL
UTF-85344 /2019.
   Volt egyszer egy ARÉV : volt egyszer egy kiállítás : az Alba Regia Építőipari Vállalat tevékenysége Székesfehérvár építésében : az Ötven éve történt című kiállítás anyagának nyomtatásban történő megjelenítése / szerk. Demeter Zsófia, Kiss Lajos ; [közread. az ARÉV Baráti Kör Egyesület]. - Székesfehérvár : ARÉV Baráti Kör Egyes., 2018. - 62, [1] p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást Székesfehérváron, 2015. okt. 15 - 2016. márc. 3. között rendezték
ISBN 978-615-00-3798-1 fűzött
Alba Regia Építő Vállalkozó Holding Rt. (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - építés - építőipar - vállalat - 20. század - kiállítási katalógus
69(439-2Székesfehérvár)"194/199" *** 061.5(439-2Székesfehérvár)ARÉV *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3746594]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5345 /2019.
Boros Péter
   Az Eger - Putnok vasútvonal / Boros Péter. - Budapest : Szerző, 2018. - 178 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 178.
ISBN 978-615-00-3470-6 kötött
Eger - vasútvonal - vasúti közlekedés - közlekedéstörténet - fényképalbum
656.2(439-2Eger)(091)
[AN 3746590]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2019.
   Európai útdíjak 3,5 t alatt és felett : hogyan intézzük az útdíjfizetést? / Arany Edit [et al.]. - Nagykanizsa : Új Média Kft., 2018. - 2 db : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Európa - közúti szállítás - nemzetközi szállítmányozás
656.1.073(4) *** 347.763(4)
[AN 3747231]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 73 p.
ISBN 978-615-5830-11-2 fűzött
[AN 3747233] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 83 p.
ISBN 978-615-5830-12-9 fűzött
[AN 3747234] MARC

ANSEL
UTF-85347 /2019.
Hansen, James R. (1952-)
First man (magyar)
   Az első ember : Neil Armstrong élete / James R. Hansen ; [ford. Both Előd, Dancsó Béla]. - [Budapest] : Akkord, 2018. - 560 p., [32] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 531-560.
ISBN 978-963-252-112-1 kötött : 4990,- Ft
Armstrong, Neil (1930-2012)
Egyesült Államok - űrhajós - 20. század
629.78(73)(092)Armstrong,_N.
[AN 3746409]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2019.
Kurson, Robert (1963-)
Rocket men (magyar)
   Rakétaemberek : az Apollo-8 merész küldetése és az űrhajósok, akik először utaztak a Holdhoz / Robert Kurson ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2018. - 445 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 430-431.
ISBN 978-963-252-113-8 kötött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - űrhajózás - űrrakéta - 1960-as évek
629.785 *** 629.78(73)"1968"
[AN 3746482]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2019.
Pelles Márton
   A fiumei magyar kereskedelmi tengerészet története, 1868-1918 = The Hungarian maritime trade history of Fiume, 1868-1918 / Pelles Márton, Zsigmond Gábor. - Pécs : Pro Pannonia, 2018. - 215 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 203-207.
ISBN 978-615-5553-50-9 kötött : 5000,- Ft
Fiume - helytörténet - kereskedelmi tengerészet - kikötő - testülettörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - századforduló - album
656.61(439.25) *** 943.925"186/191"(084.1)
[AN 3747509]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2019.
Sztankó Dániel
   EKÁER kézikönyv, 2019 : EKÁER és ÁFA az aktuális jogszabályok tükrében / [szerző Sztankó Dániel]. - [Budapest] : Vezinfó, 2018. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-63-5 fűzött
Magyarország - közúti szállítás - teherszállítás - ellenőrző rendszer - útmutató
656.1.073(439)(036)
[AN 3747052]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5351 /2019.
   25 éves a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer / [... kiad. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal]. - Budapest : Nébih, 2018. - 49 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 49.
ISBN 978-615-5747-18-2 fűzött
Magyarország - talajvizsgálat - talajvédelem - térinformatika
631.4 *** 659.2(439) *** 911 *** 631.6.02
[AN 3746606]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2019.
Bálint György (1919-)
   Minden héten szüret : 52 kerti növény portréja / Bálint György. - 4. átd. kiad., utánny. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 215 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8839-1 kötött : 3990,- Ft
amatőr kertészkedés - gyümölcstermesztés - zöldségtermesztés
635.1/.8 *** 634.1
[AN 3753336]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2019.
   Bioszőlő, biobor : ökológiai szőlőtermesztés és borászat / szerk. Szőke Lajos. - 3. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2018. - 310, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 303-308.
ISBN 978-963-286-738-0 kötött : 6900,- Ft
szőlészet - borászat - biogazdálkodás
634.8 *** 663.2 *** 631.147
[AN 3753677]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2019.
Europas schönste Weinrouten (magyar)
   Európa legszebb borútjai : bortúrák ínyenceknek Bordeaux-tól Tokajig / [ford. ... Molnár Eszter, Sólyom-Leskó Annamária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 448 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-09-9315-9 kötött : 9990,- Ft
Európa - borászat - borvidék
663.2(4)
[AN 3747047]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2019.
Hangodi László (1968-)
   Zsidó borászdinasztiák Tapolcán és szerepük a térség borkultúrája történetében, 1703-1944 / Hangodi László ; [... kiad. a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület]. - Tapolca : Tapolcai Értékmegőrző Egyes., 2019. - 130 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 65-69. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-3641-0 kötött
Tapolca - borász - zsidóság - családtörténet - borászat
663.2(439-2Tapolca) *** 316.347(=924)(439-2Tapolca) *** 929.52(439-2Tapolca) *** 663.2(439-2Tapolca)"17/19"
[AN 3747273]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2019.
Scott, Michael
The flower garden (magyar)
   Csodás virágoskert : könyv és művészeti alkotás egyben / Michael Scott ; [ford. Vojczek Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 110 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9334-0 kötött : 4800,- Ft
virág - dísznövény - album
635.9
[AN 3747042]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2019.
   Talaj nélküli zöldséghajtatás / szerk. Terbe István, Slezák Katalin. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2019. - 419 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-739-7 kötött : 7200,- Ft
zöldségtermesztés - táptalaj - hidrokultúra
631.589 *** 635 *** 631.811
[AN 3753684]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2019.
   Vadászati módszerek, hazai vadászható vadfajok / [kiad. az Örökerdő Alapítvány]. - [Monor] : Örökerdő Alapítvány, 2018. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - vadászat - vadászható állat - útmutató
639.1(439)(036) *** 799.2(439)(036)
[AN 3752987]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2019.
Veress István (1932-)
   Új kutyakalauz / Veress István. - Szentendre : Urbis Kvk., 2018. - 146, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5289-40-8 fűzött
kutya - szaklexikon
636.7:030
[AN 3747169]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5360 /2019.
   A balatonfüredi Nagy Vendégfogadó szakácskönyve / összeáll. Tóbiás Krisztián. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2018]. - 104 p. ; 22 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 82.)
ISBN 978-963-9990-67-8 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3747360]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2019.
Bernáth József (1982-)
   Édes emlékek anyukámtól / Bernáth József ; [fotó Szendeff Lőrinc]. - 2. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 241, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-42-9 kötött : 5490,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3753502]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2019.
Széll Tamás (1982-)
   Segít a séf : közös főzések, kiváló Lidl-hozzávalók, inspiráló receptek Széll Tamástól. - [Budapest] : [Lidl Mo. Keresk. Bt.], [2018]. - 271 p. : ill., színes ; 26 cm
Közread. a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.
Kötött
konyhatechnika - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5
[AN 3747570]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2019.
Tóthné Libor Mária
   Limara a nagyvilágban : 72 recepttel a Föld körül / Tóthné Libor Mária ; [fotó ... Veronika Studer]. - 4. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2019, cop. 2015. - 175 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80270-2-1 kötött : 5500,- Ft
kenyér - pékáru - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12) *** 641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3753548]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2019.
Tóthné Libor Mária
   Limara praktikái : fonom, finom / Tóthné Libor Mária ; [fotó ... Veronika Studer]. - 7. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2019, cop. 2014. - 156 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-0769-9 kötött : 5000,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3753544]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5365 /2019.
Artner Annamária (1961-)
   Marx 200 : Marx öröksége, a munka helyzete és a felzárkózás lehetősége a globális kapitalizmusban / Artner Annamária. - [Budapest] : Eszmélet Alapítvány, 2018. - 147 p. : ill. ; 18 cm. - (Eszmélet zsebkönyvtár, ISSN 2631-0945)
Bibliogr.: p. 138-147.
ISBN 978-615-80581-2-4 fűzött : 990,- Ft
marxizmus - gazdaságfilozófia - kapitalista rendszer
141.82 *** 330.85 *** 330.342.14
[AN 3746517]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2019.
Heller Ágnes (1929-)
   Beszélgetések a baloldaliságról Heller Ágnessel és Tamás Gáspár Miklóssal [elektronikus dok.] / [riporter] Révai Gábor. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154282. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-625-9
Magyarország - baloldali irányzat - filozófus - 20. század - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
1(439)(092)Tamás_G._M.(047.53) *** 329.14 *** 1(439)(092)Heller_Á.(047.53)
[AN 3753940]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2019.
Lire le Capital (magyar)
   Olvasni A tőkét / Louis Althusser [et al.] ; [... szerk., és az előszót írta Takács Ádám] ; [ford. Moldvay Tamás, Szigeti Csaba]. - Budapest : Napvilág, 2018. - 607 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-435-0 kötött : 5500,- Ft
Marx, Karl (1818-1883). Das Kapital
Németország - filozófus - marxizmus - gazdaságfilozófia - politikai filozófia - politikai gazdaságtan - 19. század
1(430)(092)Marx,_K. *** 141.82 *** 330.85 *** 321.74
[AN 3747394]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker (magyar)
   Az emberiség történelme és a kulturnépek világnézetei : 17 előadás, Dornach, 1924. március 1 - 1924. június 25. : munkás-előadások 7. / Rudolf Steiner ; [ford. és a jegyzeteket írta Drahos Sándor]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2019. - 300 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5906-06-0 fűzött : 3500,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3753826]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5369 /2019.
Brabbs, Derry (1947-)
Pilgrimage (magyar)
   Zarándokutak : Európa legnagyobb zarándokútvonalai / Derry Brabbs ; [ford. Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 256 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-09-9266-4 kötött : 9800,- Ft
Európa - zarándokút - helyismeret - fényképalbum
248.153.8(4)(084.12) *** 908.4(084.12) *** 77.04(410)(092)Brabbs,_D.
[AN 3747135]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2019.
Brenner László (1930-2005)
   Nincs kereszténység szenvedés nélkül : Brenner László Tóbiás O. Cist. répcevisi plébános szentbeszédei : Répcevis, 1984 / [szerk. és kiad. Finta József]. - [Csepreg] : Finta J., 2018. - 223 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-3846-9 kötött
prédikáció
252
[AN 3747363]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2019.
Byrne, Lorna (1955-)
Prayers from the heart (magyar)
   A szív imái [elektronikus dok.] : segítséget és áldást kérő fohászok, a hála és a szeretet imádságai / Lorna Byrne ; ford. Németh Anikó Annamária. - Szöveg (epub : 834 KB). - Budapest : Central Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154092. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-153-0
vallásos irodalom - imádkozás - elektronikus dokumentum
248.143 *** 244
[AN 3751505]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2019.
Cioca, Maria
   Bucurie de crăciun = Karácsonyi örömhír / Maria şi Ştefan Cioca. - Gyula : "Cronica", 2018. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4112-4 fűzött
karácsony - elmélkedés
242 *** 264-041.2
[AN 3746545]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2019.
Collins, Gregory (1960-)
Meeting Christ in his mysteries (magyar)
   Krisztus kinyilvánult misztériuma : bencés szemmel a liturgiáról és a lelki életről / [Gregory Collins] ; [ford. Görföl Tibor]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2016-2018. - 2 db ; 21 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
egyházi szertartás - lelki élet
264 *** 248.3
[AN 3657943]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Elmélkedés a liturgikus évben megjelenő misztériumokról. - 2018. - 335 p., [16] t. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-58-9 fűzött : 2900,- Ft
[AN 3747383] MARC

ANSEL
UTF-85374 /2019.
   Coram Deo : tanulmányok a 60 éves Németh Tamás tiszteletére / szerk. Jaap Doedens, Szabó Előd. - Pápa : PRTA, 2018. - 241 p. : ill. ; 25 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9779-25-9 kötött
bibliakutatás - református egyház - emlékkönyv
284.2 *** 22.01
[AN 3747007]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2019.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   A kegyelem harmatja : áhítatok az év minden napjára / Cseri Kálmán. - 15. utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2011. - 376, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-078-5 kötött : 2900,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3753184]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2019.
Csíky Balázs (1979-2016)
   Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása / Csíky Balázs ; szerk. ..., sajtó alá rend. Tóth Krisztina. - Budapest : MTA BTK TTI : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop., 2018. - 496 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742). (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 1., ISSN 2064-8375 ; 3.)
Bibliogr.: p. 438-461.
ISBN 978-963-416-126-4 kötött : 3690,- Ft
ISBN 978-963-693-874-1
Serédi Jusztinián (1884-1945)
Magyarország - érsek - egyháztörténet - állam és egyház viszonya - Horthy-korszak - 20. század - katolikus egyház - életrajz
282(439)(092)Serédi_J. *** 322(439)"1920/194"
[AN 3746691]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2019.
Dékány Ferenc
   Teremtett természet / Dékány Ferenc. - Győr : Beato Angelico, 2018. - 193 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 978-963-9440-84-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3747199]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2019.
Demetry, Nicholas C. (1950-)
The hidden code of Revelation (magyar)
   A Jelenések könyvének rejtett jelentése / Nicholas C. Demetry ; [ford. Székács Anna Júlia]. - [Budapest] : Underground, 2018-. - ill. ; 24 cm
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
Kabbala
ezoterika - bibliamagyarázat
228.07 *** 133.25 *** 296.65
[AN 3746737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A lélek útja a felébredéshez és a megbékéléshez. - 2018. - 373 p.
Bibliogr.: p. 318-333.
ISBN 978-615-00-3941-1 fűzött
[AN 3746740] MARC

ANSEL
UTF-85379 /2019.
Evdokimov, Michel (1930-)
Huit saints pour notre temps (magyar)
   Nyolc szent korunk emberének / Michel Evdokimov ; [ford. Mézner Mariann]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018. - 230 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 978-615-5120-57-2 fűzött : 2500,- Ft
szent
235.3(092)
[AN 3747479]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2019.
Fejes Sándor (1909-1987)
   Az úrvacsora titka : az unio mystica Kálvin úrvacsoratanában : Fejes Sándor pápai református gimnáziumi vallástanár dolgozata. - Pápa : PRTA, 1949 [!2018]. - 101 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 18.)
Bibliogr.
úrvacsora
265.3
[AN 3747566]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2019.
Ferenc (pápa) (1936-)
La verità è un incontro (magyar)
   Reggeli prédikációk / Ferenc pápa ; [bev. ell. és szerk.] Antonio Spadaro ; [ford. Tőzsér Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2017-. - 21 cm
prédikáció - homília
252 *** 262.13(092)Ferenc
[AN 3702682]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2018. - 322, [5] p.
ISBN 978-963-227-874-2 kötött : 3999,- Ft
[AN 3746947] MARC

ANSEL
UTF-85382 /2019.
Gass, Bob (1944-)
   Életre szóló szerelem : gyakorlati tanácsok házasságban élőknek : válogatás a Mai ige legjobb elmélkedéseiből / Bob és Debby Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Alapítvány. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Alapítvány, cop. 2019. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81022-3-0 fűzött
házasság - életvezetés - vallásos irodalom
265.5 *** 244 *** 613.865
[AN 3746528]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2019.
Gibbon, Edward (1737-1794)
   Mohamed élete és az iszlám születése / Edward Gibbon ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 140, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-61-3 fűzött : 2800,- Ft
Mohamed (próféta) (570?-632)
iszlám - vallásalapító - őstörténet - arabok - 6. század - 7. század
297(092)Mohamed *** 297"05/06" *** 930.8(=927)"05/06"
[AN 3746248]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2019.
Keating, Thomas (1923-)
The heart of the world (magyar)
   A világ szíve : bevezetés a kontemplatív kereszténységbe / Thomas Keating ; [ford. Görföl Tibor]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018. - 105 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-59-6 fűzött : 1700,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3747488]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2019.
Kellermayer Miklós (1939-)
   Az igazság / Kellermayer Miklós. - Budapest : Kairosz, 2018. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-271.
ISBN 978-963-662-985-4 kötött : 3800,- Ft
vallás - tudomány - isten - civilizáció
211 *** 215 *** 008
[AN 3747195]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2019.
Laarss, Richard Hans
Das Buch der Amulette und Talismane (magyar)
   Mágikus amulettek és talizmánok könyve / [R. H. Laarss] ; [ford. ... Kássa Lászlóné]. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 156 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5342-98-1 fűzött : 2500,- Ft
amulett - okkultizmus
291.337 *** 133
[AN 3753373]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2019.
Murray, Paul (1947-)
Praying with confidence (magyar)
   Bizalommal imádkozni : Aquinói Szent Tamás az Úr imájáról / Paul Murray ; [ford. Szabó Ráhel]. - Budapest : Árpád-házi Szt. Margitról nevezett Domonkos Nővérek : Kairosz, 2018. - 114 p. ; 21 cm. - (Theologia dominicana, ISSN 2498-793X ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-984-7 kötött : 2900,- Ft
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
Itália - imádkozás - szent - 13. század - ima
226.91 *** 248.143 *** 235.3(092)Tommaso_d'Aquino
[AN 3747319]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2019.
   Oriental studies and interfaith dialogue : essays in honour of József Szécsi = Keleti tanulmányok és vallásközi párbeszéd : írások Szécsi József tiszteletére / ed. by Máté Hidvégi. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 713, [1] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-489-2 fűzött : 5990,- Ft
vallástudomány - kereszténység - zsidóság - emlékkönyv - személyi bibliográfia
291 *** 012Szécsi_J. *** 23/28 *** 296
[AN 3747127]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2019.
Paisios (szerzetes) (1924-1994)
Der hesychastische Weg des Friedens (magyar)
   A hészükhaszta lelkiség békessége / Áthosz-hegyi Jerondasz Paisziosz ; összeáll. Alexander (Mileant) püspök, Johannes A. Wolf és Hrisztósz V. M. Tagarákisz ; [ford. Aba Samu László]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2018. - 152 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-60-2 fűzött : 1600,- Ft
szerzetes - görög ortodox egyház - aszketika - 20. század
248 *** 281.94(092)
[AN 3747497]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2019.
Papp Miklós (1972-)
   A karácsonyi ikon etikája : elmélkedések a karácsonyi ikon előtt / Papp Miklós. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 207, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-394-3 fűzött : 2990,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3752897]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2019.
   A pilisvörösvári Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány kincsei : Vörösvár birtokának királyi adománylevele - III. Ferdinánd, 1649 / [... tanulmány szerzője ... Csáky Imre] ; [latin szövegátírás és szakford. Vissi Zsuuzsanna]. - Nyíregyháza : Start Nonprofit Kft., 2018. - 56 p. : ill., színes ; 31 cm
Az adománylevél fotómásolatával, betűhív átiratával és magyar nyelvű fordításával. - Bibliogr. - Számozott példány: 300
ISBN 978-615-5138-37-9 velúr
Pilisvörösvár - idősgondozás - alapítvány - kitüntetés - keresztény művészet - helytörténet - 17. század - oklevél
246 *** 06.068 *** 364.442.046.6(439-2Pilisvörösvár) *** 943.9-2Pilisvörösvár"16"(093)
[AN 3747121]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2019.
   Pirkadat és naplemente : az Evangélikus Teológiai Akadémián 1953-ban végzett lelkészek írásai : versek, imádságok, gondolatok, énekek és fényképek illusztrálásával / [összeáll. Madocsai Miklós] ; [kiad. az Északi Evangélikus Egyházkerület]. - Budapest : Északi Evangélikus Egyházker., 2018. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4131-5 fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - memoár
284.1(439)(092)(0:82-94)
[AN 3746538]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2019.
   A reformáció örökségében élve : a reformáció hatása a teológiai oktatásra / szerk. Lányi Gábor János. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 138 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-462-5 fűzött : 1990,- Ft
reformáció - homiletika
284 *** 251
[AN 3746347]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2019.
Shirer, Priscilla
Fervent (magyar)
   Győztes imák : haditerv a célratörő és stratégiai imához nőknek / Priscilla Shirer ; [ford. Kárpáti Zsolt]. - 2. kiad. - Budapest : CLC Alapítvány, [2018], cop. 2016. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7218-5 fűzött
vallásos irodalom - imádkozás
244 *** 248.143
[AN 3752893]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2019.
Simon T. László (1963-)
   Szavad megnyílása fény : válogatott tanulmányok / Simon Tamás László. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2018. - 179 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-478-6 fűzött : 2800,- Ft
bibliamagyarázat
221.07
[AN 3746246]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2019.
Solovʹëv, Vladimir Sergeevič (1853-1900)
   A középkori világszemlélet hanyatlásáról : tanulmányok / Vlagyimir Szolovjov ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Farkas Zoltán]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 141, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-59-0 fűzött : 2800,- Ft
vallásfilozófia - filozófia
21 *** 1(47)Solovʹëv,_V._S.
[AN 3746321]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2019.
Suzuki Daisetz Teitarō (1870-1966)
An introduction to zen buddhism (magyar)
   Bevezetés a zen buddhizmusba / Szuzuki Daiszecu Teitaró ; [C. G. Jung előszavával] ; [ford. Agócs Tamás]. - [Budapest] : Polaris, 2019. - 174 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81005-1-9 fűzött : 2950,- Ft
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 3746980]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2019.
Szabó Ferenc (1931-)
   Az élő Isten felé : naplójegyzetek / Szabó Ferenc ; [közread. a] JTMR ... - Budapest : JTMR : Távlatok, 2018. - 110, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
keresztény misztika - eschatologia
248 *** 236
[AN 3747492]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2019.
Szabó Ferenc (1931-)
   Világító emberek, időszerű művek : válogatott tanulmányok / Szabó Ferenc ; [közread. a] JTMR ... - Budapest : JTMR : Távlatok, 2018. - 311, [6] p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - hit - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század
234 *** 282(439)(092)Prohászka_O. *** 282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3747495]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2019.
Szabó József László (1953-)
   A gregoriántól a beatmiséig, a beatmisétől a gregoriánig : Sillye, Borka, Dax és a többiek / Szabó József László. - Budapest : Kairosz, 2018. - 240 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-988-5 fűzött : 2800,- Ft
katolikus egyház - vallásszociológia - ifjúság
282 *** 261 *** 316.37-053.6/.8
[AN 3747210]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2019.
Szente Pál (1944-)
   Visszaszámlálás [elektronikus dok.] : hogyan tovább? / Szente Pál. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Komárom : St. E. Kvk., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154159. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81203-1-9
prognosztika - vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244(089.3) *** 008.2(089.3)
[AN 3751936]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2019.
   A szentpéterfai (Pinkamenti) nemzetiségi plébániaegyüttes első 10 éve, 2007-2017 / [összeáll. Várhelyi Tamás] ; [kiad. Szentpéterfai Római Katolikus Plébánia]. - Szentpéterfa : Római Katolikus Plébánia, [2018]. - 627 p. : ill., színes ; 27 cm
Az előszó horvát, német és angol nyelven is
ISBN 978-615-00-3997-8 kötött
Szentpéterfai Római Katolikus Plébánia
Szentpéterfa - Pinka-völgy - katolikus egyház - egyházközség - 21. század - magyarországi horvátok - magyarországi németek - fényképalbum
282(439-2Szentpéterfa)"2007/2017"(084.12) *** 282(439Pinka-völgy)(=30)(084.12) *** 282(439Pinka-völgy)(=862)(084.12)
[AN 3746230]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2019.
   "Tegyetek tanítvánnyá minden népet..." : 55 dunántúli lelkipásztor keresztelési igehirdetése / szerk. Köntös László, Steinbach József ; [... kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2018. - 188 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5486-12-8 kötött
prédikáció
252
[AN 3747378]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2019.
Varsányi György
   A csan buddhizmus története / Varsányi György ; [közread.] A Tan Kapuja. - 2. kiad. - Budapest : A Tan Kapuja, 2019. - 105, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99-102.
ISBN 978-615-5935-04-6 fűzött
Kína - északi buddhizmus
294.3(510)
[AN 3753790]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2019.
Wright, Robert (1957-)
Why buddhism is true (magyar)
   A buddhizmus élő igazsága : milyen lehetőségeket rejt e filozófia a modern kor emberének? / Robert Wright ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 360 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 350-360.
ISBN 978-615-5783-42-5 fűzött : 3790,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3746922]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2019.
Xeravits Géza (1971-)
   "Sebeiben van gyógyulásunk" : Xeravits Géza teológussal beszélget Heidl György. - Budapest : Kairosz, 2018. - 88 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-662-990-8 fűzött : 1500,- Ft
Xeravits Géza (1971-)
teológus - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Xeravits_G.(047.53)
[AN 3747329]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5407 /2019.
Bărbulescu, Constantin (1969-)
România medicilor (angol)
   Physicians, peasants, and modern medicine : imagining rurality in Romania, 1860-1910 / Constantin Bărbulescu ; [transl. by Angela Jianu]. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2018. - XII, 292 p., [3] t. : ill. ; 24 cm. - (CEU Press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 11.)
Bibliogr.: p. 277-290.
ISBN 978-963-386-267-4 kötött
Románia - társadalomtörténet - orvostörténet - faluszociológia - közegészségügy - 19. század - századforduló
316.334.55(498)"186/191" *** 614(498)"186/191"
[AN 3747547]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2019.
Druckerman, Pamela (1970-)
French children don't throw food (magyar)
   Nem harap a spenót : gyereknevelés francia módra / Pamela Druckerman ; [ford. Orzóy Ágnes, ... Kovács Viktória]. - 2. kiad., 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2017. - 442, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-239-8 fűzött : 3499,- Ft
Franciaország - gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat
316.356.2(44) *** 37.018.1(44)
[AN 3752688]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2019.
Feminists don't wear pink and other lies (magyar)
   Egy feminista nem jár rózsaszínben és egyéb hazugságok / szerk. Scarlett Curtis ; [ford. Diószegi Dorottya]. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 470 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-403-560-2 kötött : 3990,- Ft
nők a társadalomban - feminizmus - nő
316.37-055.2 *** 396(0:82-3)
[AN 3746312]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2019.
Hadas Krisztina (1971-)
   Anyasors [elektronikus dok.] : a Jön a baba szereplői tovább mesélnek / Hadas Krisztina. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Bookline, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154220. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-633-4
Magyarország - anyaság - riport - elektronikus dokumentum
316.37-055.52-055.2(439)(047.53)
[AN 3752748]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2019.
   Hatékonyságnövelés és igényteremtés : diplomás pályakövető rendszer az Evangélikus Hittudományi Egyetemen / [szerk. Orosz Gábor Viktor, Sági Andrea]. - Budapest : Luther, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (DPR füzetek, ISSN 2631-0724 ; 2.)
ISBN 978-615-80459-1-9 fűzött
Magyarország - diplomás - pályakezdés - egyetem - lelkészképzés - 21. század - evangélikus egyház - követéses vizsgálat - statisztikai adatközlés
316.37-057.87(439-2Bp.)"201"(083.41) *** 378.628.41(439-2Bp.)
[AN 3746298]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2019.
Herring, Jonathan
How to argue (magyar)
   Érvelés : hogyan győzzünk meg másokat az igazunkról? / Jonathan Herring ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2013. - 246 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-407-9 fűzött : 2950,- Ft
kommunikáció - véleménykülönbség - meggyőzés
316.652 *** 316.77 *** 316.475
[AN 3753663]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2019.
Horváth Márk (1989-)
   A digitalitás paroxizmusa : spektákulum, szimulákrum, kibernetikai állapot és a virtualitás hiperkaotikus okkultúrája / Horváth Márk. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2018. - 327 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-327.
ISBN 978-615-5753-28-2 fűzött : 2480,- Ft : 8 EUR
lételmélet - társadalomfilozófia - technikai kultúra - digitális technika
316.774 *** 681.3.004.14 *** 111 *** 141.7
[AN 3747355]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2019.
   Kommunista kiskirályok [elektronikus dok.] / szerk. Majtényi György, Szabó Csaba, Mikó Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Libri, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154240. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-433-546-7)
magyar történelem - társadalomtörténet - politikus - elit - funkcionárius - szocialista rendszer - Kádár-korszak - esettanulmány - elektronikus dokumentum
316.344.42(439)"195/1989" *** 943.9"195/198"(092) *** 329.15(439)(092)
[AN 3752951]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2019.
Northrup, Christiane
Dodging energy vampires (magyar)
   Energiavámpírok : kerüld el a kimerítő és mérgező kapcsolatokat, és nyerd vissza az életerőd / [Christiane Northrup] ; [ford. Téli Márta]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 238 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 223-231.
ISBN 978-963-529-906-5 kötött : 3290,- Ft
interperszonális kapcsolat - életvezetés
316.472.4 *** 613.865
[AN 3746871]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2019.
   Nyelvünkben otthon? : esélyt mindenkinek! : [a Magyar Nyelvstratégiai Intézet 2017. évi szeptemberi konferenciájának anyaga] / szerk. Szoták Szilvia, Kocsyné Takács Ildikó, Katona József Álmos. - Budapest : L'Harmattan : M. Nyelvstratégiai Int., 2018. - 109 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-456-4 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - nyelvhasználat - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség
316.37 *** 342.72/.73(439) *** 809.451.1 *** 809.451.1-06
[AN 3747140]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2019.
Puzsér Róbert (1974-)
   Apu azért iszik, mert te sírsz! / Puzsér Róbert, Farkas Attila Márton. - 3. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 286, [1] p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
ISBN 978-963-349-148-5 fűzött : 2900,- Ft
kultúra - civilizáció - dialógus
316.7(047.53) *** 008(047.53)
[AN 3753535]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2019.
   Slovenské inšpirácie z Tardoša : 35. interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku / red. Tünde Tušková, Mária Žiláková. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Studia interdisciplinaria, ISSN 2631-1283)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5330-15-5 fűzött
Tardos - magyarországi szlovákok - néprajz
316.347(=854)(439-2Tardos) *** 39(=854)(439-2Tardos) *** 316.7(439-2Tardos)(=854)
[AN 3747425]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5419 /2019.
   Áldozat, divináció, istenítélet : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 463, [2] p., [12] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-028-9 kötött : 4000,- Ft
népi vallásosság - áldozat - jövendőmondás - mágia - művelődéstörténet
398.3/.4 *** 291.34 *** 133.4 *** 133.3 *** 930.85(100)
[AN 3747293]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2019.
   Christkindl : az ünnep hagyománya, a hagyomány ünnepe / [... szerk. ... Bauernhuber Andor] ; [közread.] Bánd Német Önkormányzat. - Bánd : Német Önkormányzat, 2018. - 73 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4101-8 fűzött
Bánd - magyarországi németek - karácsonyi szokás - betlehemes játék
398.332.416(=30)(439-2Bánd) *** 398.541(=30)(439)
[AN 3747349]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2019.
   Kilenc évtized szolgálat : a 90 éves dr. Mándics Mihály tudományos munkáinak, elismeréseinek mutatója / a Bunyevác Kulturális Intézet kiadványa. - Baja : Bunyevác Kult. Int., 2018. - 78 p. : ill. ; 20 cm
Összeáll. Mándics Izabella
ISBN 978-615-00-3773-8 fűzött
Mándics Mihály (1928-)
Magyarország - Csávoly - pedagógus - népművelő - etnográfus - bunyevácok - 20. század - szakbibliográfia - emlékkönyv
39.001(439)(092)Mándics_M. *** 316.347(=862)(439):016 *** 37(439-2Csávoly)(092)Mándics_M.
[AN 3746450]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2019.
Morgan, Marlo (1937-)
Mutant message down under (magyar)
   Vidd hírét az Igazaknak / Marlo Morgan ; [ford. Balázs Éva]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-87-4 fűzött : 2790,- Ft
Ausztrália - bennszülött - néprajz - amerikai angol irodalom - útleírás
397(=995.1) *** 910.4(94)(0:82-992) *** 820-992(73)=945.11
[AN 3746960]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2019.
   Pamutkendő, vasfazék, fajansztányér : tárgykészítés és fogyasztás Magyarországon az ipari forradalom korában, 1750-1850 / [szerk. Granasztói Péter]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2018. - 391 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 14.)
A Budapesten, 2017. nov. 30-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5682-08-7 fűzött
Magyarország - anyagi kultúra - tárgyi néprajz - magyar néprajz - gazdaságtörténet - ipari forradalom - fogyasztói magatartás - 18. század - 19. század
39(=945.11) *** 008(=945.11) *** 338(091)(439)"175/185" *** 316.644(439)"175/185"
[AN 3746241]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2019.
Surányi Tímea
   Tinillem / Surányi Tímea ; Takács Viktória rajz. - [Szabadszállás] : Surányi T., 2018. - 92 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3340-2 fűzött : 3390,- Ft
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2)
[AN 3747463]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2019.
   Tabulatura Vietoris saeculi XVII / közread. ... Ferenczi Ilona, Marta Hulková. - 2. rev., bőv. kiad. - Budapest : MTA ZTI, 2018. - 317 p. : ill. ; 30 cm. - (Musicalia Danubiana, ISSN 0230-8223 ; 5.)
A tanulmány magyar, szlovák és német nyelven. - Bibliogr.: p. 88-103. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5167-11-9 kötött
Felvidék - magyar néprajz - szlovákok - 17. század - daloskönyv - kotta
398.8(=945.11)(439.22)"16" *** 784(439.22)"16" *** 398.8(=854)"16"
[AN 3747299]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2019.
Tóth Judit, Sz
   Törökbálinti viseletek és népszokások = Törökbálinter Trachten und Bräuche / szerző ... Sz. Tóth Judit. - Törökbálint : Német Önkormányzat, 2018. - 183 p. : ill., részben színes ; 20x26 cm. - (Mesél a múlt, ISSN 2631-1151)
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 978-615-00-4123-0 kötött
Törökbálint - népviselet - népszokás - magyarországi svábok
391(=30)(439-2Törökbálint) *** 398.3(=30)(439-2Törökbálint)
[AN 3746587]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2019.
Zsilák Mária (1949-)
   Počúvajte málo, čo sa iste stálo.. : písomná pozostalosť viacgeneračnej rodiny Izingovcov = Igaz történetre figyelmezzetek... : a többgenerációs Izing család írásbeli hagyatéka / Mária Žiláková ; [vyd.] Tatabánya-Bánhida Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. - Budapest ; [Tatabánya] : Tatabánya-Bánhida Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2018. - 454 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 127-132.
ISBN 978-615-00-3792-9 fűzött
Izing család
Bánhida - népi vallásosság - magyarországi szlovákok - családtörténet - egyházi énekeskönyv
398.3(=854)(439) *** 316.347(=854)(439-2Bánhida) *** 264-17 *** 929.52(439-2Bánhida)Izing
[AN 3747171]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5428 /2019.
   70 év megszállás Palesztinában / [szerk. Marie Antoinette Sedin] ; [közread. a] Palesztin Állam Nagykövetsége Magyarországon. - Budapest : Palesztin Állam Nagykövetsége, 2018. - 105 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24x24 cm
Borítócím: Hetven év megszállás Palesztinában. - Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-615-00-3275-7 fűzött
Izrael - Palesztin Önkormányzati Területek - történelem - konfliktus - helyi háború
327.5(569.4) *** 956.94(=927) *** 956.94
[AN 3747243]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2019.
Bayer Zsolt (1963-)
   A kultúra diktatúrája / Bayer Zsolt, Szakács Árpád. - 2. kiad. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5374-25-8 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - belpolitika - kulturális élet - 21. század - publicisztika
323(439)"201"(0:82-92) *** 316.7(439)"201"(0:82-92)
[AN 3753722]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2019.
Cservák Csaba (1978-)
   A népakarattól az állami döntésig / Cservák Csaba. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (Molnár Tamás Kutatóközpont könyvek, ISSN 2498-8189)
Bibliogr.: p. 177-185. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5845-54-3 fűzött
Magyarország - politikai rendszer - ezredforduló
321.72(439)"199/201"
[AN 3747013]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2019.
   "Mať volá"? : výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch, 1946-1948 : štúdie z medzinárodnej vedeckej konferencie VÚSM Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch, 1946-1948 a jej následky na ľudské osudy : Békešská Čaba 16-17. novembra 2017 / red. Mária Žiláková, József Demmel. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018. - 290, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Acta partis minoris Slovacae, ISSN 2631-1275)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5330-13-1 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - Felvidék - Csehszlovákia - határon túli magyarság - magyarországi szlovákok - nemzetiségi politika - nemzetiségi tisztogatás - áttelepítés - politikai propaganda - 1945 utáni időszak
32.019.5(4-11)"1945/195" *** 323.15(4-11)"194" *** 325.254(=854)(439)"1946/1948" *** 325.254(=945.11)(437.6)"1946/1948"
[AN 3747440]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2019.
Mester Miklós (1906-1989)
   Küzdelem a nemzeti munkaállamért : társadalompolitikai írások, 1932-1945 / Mester Miklós ; [szerk., a bev. tanulmányt írta és a kiadást gond. Kása Csaba]. - Budapest : Kárpáttech Bt., 2018. - 273 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4254-1 fűzött
Mester Miklós (1906-1989)
Magyarország - politikus - történész - politikatörténet - Horthy-korszak - 20. század - válogatott művek - történelmi forrás
32(439)"193/1944"(093) *** 32(439)(092)Mester_M.(0:82-821) *** 930.1(439)(092)Mester_M.
[AN 3752881]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2019.
   A rendszerváltoztatás dokumentumai. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2018. - 252 p. ; 24 cm
Összeáll. Szeredi Pál. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5745-07-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - rendszerváltás - történelmi forrás
323(439)"1985/1990"(093)
[AN 3746277]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2019.
Schiffer András (1971-)
   Zöld jelzés : vázlat egy új politikához / Schiffer András. - Budapest : Kalligram, 2018. - 432 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-077-2 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század - publicisztika
323(439)"2002/2017"(0:82-92)
[AN 3747206]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2019.
Schutzbach Csaba
   Friedrich István : 100 éve történt az őszirózsás forradalom / Schutzbach Csaba ; [kiad. a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet Országos Központja]. - Veszprém : M. Vidék Orsz. 56-os Szerv. Orsz. Közp., 2018. - 267 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80913-2-9 fűzött
Friedrich István (1883-1951)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 19. század - 20. század - belpolitika
32(439)(092)Friedrich_I. *** 323(439)"191/194"
[AN 3747313]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2019.
Szeredi Pál (1955-)
   A nemzetépítő demokratikus ellenzék története, 1987-1989 / Szeredi Pál. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2018. - 310 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5745-05-8 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - politikatörténet - ellenzék - nemzeti irányzat - 1980-as évek
323.22(439)"1987/1989" *** 329.17(439)"1987/1989"
[AN 3746274]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5437 /2019.
   70 years of occupation in Palestine / [ed. by Marie Antoinette Sedin] ; [publ. by the] Embassy of the State of Palestine Hungary. - Budapest : Embassy of the State of Palestine Hungary, 2018. - 106 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24x24 cm
Borítócím: Seventy years of occupation in Palestine. - Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-615-00-3028-9 fűzött
Izrael - Palesztin Önkormányzati Területek - történelem - konfliktus - helyi háború
956.94 *** 956.94(=927) *** 327.5(569.4)
[AN 3747246]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2019.
Agárdi Izabella
   The empire of a golden age : messages from a creative era = Az aranykor birodalma : egy kreatív korszak üzenetei / Izabella Agárdi, Ferenc Miszlivetz ; [publ. by the] Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulmányok Int., 2018. - 197 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5742-05-7 fűzött : 2000,- Ft : 7 EUR
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - művelődéstörténet - eszmetörténet - századforduló
930.85(436/439) *** 008(436/439)
[AN 3747338]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2019.
Bojtorné Toókos Uzonka
   Családunk / Bojtor Istvánné Toókos Uzonka ; [közread. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Hajduszoboszló : Kazinczy F. Társ., 2018. - 304 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5784-07-1 fűzött
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3746433]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2019.
Crowley, Roger (1951-)
Constantinople (magyar)
   1453 : Konstantinápoly utolsó nagy ostroma / Roger Crowley ; [ford. Tábori Zoltán] ; [az utószót írta Pálosfalvi Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2019. - 383, [3] p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 359-366.
ISBN 978-963-355-573-6 fűzött : 3950,- Ft
Oszmán-török Birodalom - Konstantinápoly - történelem - hadtörténet - ostrom - 15. század
956.0"145" *** 949.502"1453" *** 355.48(495.02)(560)"1453"
[AN 3753855]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2019.
Farkas László Nándor
   Múltra emlékezve... jövőt építve.. / [... kész. Farkas László Nándor, Fazekas Borbála]. - Balatonszentgyörgy : [Önkormányzat], 2018. - 27 p. : ill. ; 30 cm
Közread. Balatonszentgyörgy Önkormányzata
Fűzött
Balatonszentgyörgy - helytörténet
943.9-2Balatonszentgyörgy"2018"
[AN 3747240]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2019.
Grecia clásica (magyar)
   Ókori Görögország / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Javos Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 2.)
Megj. "Ókori görögök" címmel is
ISBN 978-963-09-9564-1 kötött : 2990,- Ft
ókori Görögország - művelődéstörténet
930.85(38)
[AN 3753328]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2019.
Gyárfás Ágnes (1932-)
   Vizek könyve / Gyárfás Ágnes ; [kiad. a Miskolci Bölcsész Egyesület]. - 3. kiad. - Miskolc : MBE, 2019. - 2 db : ill. ; 25 cm
Kötött
 (hibás ISBN 963-7528-71-7)
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3753692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Élet az égi vizeken. - 131 p.
Bibliogr.: p. 125-129.
[AN 3753696] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A földi vizek népe. - 217 p.
Bibliogr.: p. 206-215.
[AN 3753698] MARC

ANSEL
UTF-85444 /2019.
Heffler László (1936-)
   Mezeiek : Magyarpolány története / Heffler László ; [kiad. a Magyarpolányért Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány]. - [Magyarpolány] : Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány, 2018. - 176 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-615-00-4034-9 kötött
Magyarpolány - helytörténet
943.9-2Magyarpolány
[AN 3747282]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2019.
   A Horánszky-család adat-, dokumentum- és levelestára / szerk. Horánszky Nándor. - Budapest : Magánkiad., 1999-. - 22 cm
ISBN 963-440-192-9 *
Horánszky család
családtörténet
929.52(439)Horánszky
[AN 907733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Horánszky Nándor élete és munkássága, 1838-1902 / ifj. Horánszky Nándor munkája ... - 2018. - 301 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2228-4 fűzött
Horánszky Nándor (1838-1902)
Magyarország - politikus - jogász - 19. század
32(439)(092)Horánszky_N. *** 34(439)(092)Horánszky_N.
[AN 3747285] MARC

ANSEL
UTF-85446 /2019.
Jobbágyi Zsolt
   Égi bárka Pannon tájban : a Sokoró szent földrajza / Jobbágyi Zsolt. - [Győr] : Magánkiad., 2018. - 111, XX p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-615-00-3089-0 kötött
Sokoró - magyarságkutatás - helyismeret
930.8(=945.11) *** 908.439Sokoró
[AN 3746232]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2019.
Kapronczay Károly (1941-)
   Lengyelország és a lengyel - magyar kapcsolatok 20. századi történetéből / Kapronczay Károly. - Budapest : Johan B. Alapítvány : M. Tudtört. és Egészségtud. Int. : Kőbányai Önkormányzat, 2018. - 231 p. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 130.)
Bibliogr.: p. 225-228.
ISBN 978-615-5365-34-8 fűzött
Lengyelország - történelem - magyar történelem - történelmi kapcsolat - 20. század
943.8"19" *** 327(438)(439)"19" *** 327(439)(438)"19"
[AN 3746310]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2019.
Körösztös György
   Amerikai diktatúra / [írta Körösztös György]. - Budapest : Angyali Menedék K., 2019. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Összeesküvés elméletek sorozat, ISSN 2559-9038 ; 28.)
ISBN 978-615-5647-88-8 fűzött : 1399,- Ft
Egyesült Államok - történelem - 20. század - ezredforduló - összeesküvés-elmélet
973"19/201" *** 061.236(100)(089.3)
[AN 3746995]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2019.
   Kovácsháza anno : képes levelező-lapok és fotók / [szerk. Albertus László] ; [kiad. a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár]. - Mezőkovácsháza : Mezőkovácsházi Vár. Kvt., 2018. - 188 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 188.
ISBN 978-615-00-3021-0 kötött
Mezőkovácsháza - helytörténet - helyismeret - képes levelezőlap - album
943.9-2Mezőkovácsháza(084.1) *** 908.439-2Mezőkovácsháza(084.1) *** 769.5(439-2Mezőkovácsháza)
[AN 3746808]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2019.
László Gyula (1910-1998)
   50 rajz a honfoglalókról / László Gyula ; a szerző rajz. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2019. - 109 p. : ill. ; 21x28 cm
ISBN 978-963-662-991-5 kötött : 3200,- Ft
magyar történelem - honfoglalás - album - gyermekkönyv
943.9"08"(084.1)(02.053.2)
[AN 3753537]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2019.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Jászárokszállás : mezővárosból iparváros : húsz év krónikája / Lukács Gergely Sándor ; [közread.] Jászárokszállás Város Önkormányzata. - Jászárokszállás : Önkormányzat, [2018]. - 288 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 286.
ISBN 978-615-00-4180-3 kötött
Jászárokszállás - helytörténet - helyismeret - helyi társadalom - interjú
943.9-2Jászárokszállás *** 908.439-2Jászárokszállás *** 929(439-2Jászárokszállás)(047.53)
[AN 3746554]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2019.
   Magyar élet Kárpátalján / [... vál. Szigeti Gábor]. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2018. - 327 p. : ill. ; 24 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 22.)
Fűzött : 2500,- Ft
Kárpátalja - magyar őstörténet - magyar történelem - határon túli magyarság - történelem
930.8(=945.11)(089.3) *** 947.78 *** 943.77 *** 943.923 *** 316.347(=945.11)(477.87)
[AN 3747567]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2019.
Marton Szabolcs (1978-)
   Kocsmatörténet / [szerző Marton Szabolcs] ; [ill. Korom Fatime Hella]. - [Szeged] : Design K., 2018. - 244 p. : ill. ; 15x22 cm
ISBN 978-615-80303-8-0 fűzött : 2490,- Ft
étterem - vendéglátás - ivószokás - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
930.85(100) *** 640.44(100)(091) *** 392.86(100)(091)
[AN 3746989]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2019.
Mayas (magyar)
   Maják / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Kiss Dávid Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 1.)
ISBN 978-963-09-9565-8 kötött : 2990,- Ft
művelődéstörténet - maják
930.85(399.7)
[AN 3753327]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2019.
   Migráció és hagyományformálódás a történeti Duna - Tisza közi nemzetiségek népéletében / [... szerk. ... Kothencz Kelemen]. - Baja : Türr I. Múz., 2018. - 208 p. : ill. ; 25 cm. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 22.)
A Baján, 2017. júl. 20-21-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80206-6-4 fűzött
Duna-Tisza köze - Délvidék - Vajdaság - magyar történelem - kisebbség - néprajz - migráció - határon túli magyarság - interetnikus kapcsolat
943.92-13(=00) *** 943.915(=00) *** 943.924(=00)
[AN 3747555]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2019.
Papp Adrienn (1977-)
   Török fürdők régészeti emlékei Magyarországon / Papp Adrienn. - Budapest : Archaeolingua : MTA BTK Régészeti Int., 2018. - 153 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Hereditas archaeologica Hungariae, ISSN 2498-5600 ; 2.)
Bibliogr.: p. 133-140.
ISBN 978-615-5766-05-3 fűzött
Magyarország - régészet - fürdő - művelődéstörténet - török hódoltság - 16. század - 17. század
904(439)"15/16" *** 725.73(439)"15/16" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 3746962]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2019.
Papp Adrienn (1977-)
Török fürdők régészeti emlékei Magyarországon (angol)
   The Turkish baths of Hungary: archaeological remains of the Ottoman era / Adrienn Papp ; [... transl. Michael James Webb]. - Budapest : Archaeolingua : MTA BTK Régészeti Int., 2018. - 154 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Hereditas archaeologica Hungariae, ISSN 2498-6542 ; 2.)
Bibliogr.: p. 133-141.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5766-05-3)
Magyarország - régészet - fürdő - művelődéstörténet - török hódoltság - 16. század - 17. század
904(439)"15/16" *** 725.73(439)"15/16" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 3746967]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2019.
Patak Gábor
   A Gulácsiak ezer éve / Patak Gábor ; [kiad. Emberi Hangon az Életért Egyesület]. - Gulács : Emberi Hangon az Életért Egyes., 2019. - 329 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 320-325.
ISBN 978-615-00-3744-8 fűzött
Gulács - helytörténet - helyismeret - életrajz
943.9-2Gulács *** 908.439-2Gulács *** 929(439-2Gulács)
[AN 3747115]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2019.
Pók Attila (1950-)
   A múlt hatalma / Pók Attila ; [közread. a] Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ... - Kőszeg : IASK ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 2018. - 274 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-25-1 fűzött : 2980,- Ft : 10 EUR
történettudomány - magyar történelem - 20. század
930.1 *** 943.9"19"
[AN 3747391]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2019.
Raffay Ernő (1948-)
   Erdély 1918-1919-ben : tanulmányok / Raffay Ernő. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 277 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5374-26-5 kötött : 3990,- Ft
Erdély - történelem - román megszállás - forradalmak kora
943.921"1918/1919" *** 949.84"1918/1919"
[AN 3753846]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2019.
Róna Tivadar Aurél (1939-)
Arcok a múltból (angol) (röv. kiad.)
   Memories of some members of Róna family / written by Tivadar Aurél Róna. - Budapest : Róna T. A., 2018. - [2], 199, 23 p. : ill. ; 30 cm
Kötött
Róna család
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)Róna *** 894.511-94
[AN 3746383]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2019.
Rózsás József
   Nevezetes németbólyi lakóházak / Rózsás József, Vajta László ; [kiad. Bóly Város Önkormányzata]. - Bóly : Önkormányzat, 2018. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-285.
ISBN 978-615-00-3410-2 kötött
Bóly - helytörténet - helyismeret - lakóépület - helyi társadalom - 20. század - adattár - album
943.9-2Bóly(093) *** 908.439-2Bóly(084.1) *** 728(439-2Bóly) *** 929(439-2Bóly)"19"
[AN 3747486]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2019.
Siklósi Gyula (1949-)
   A fehérvári újabb királyi palota és környéke, a középkori Buda utca (Ady Endre utca) / Siklósi Gyula ; [közread. a] Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont. - Székesfehérvár : Siklósi Gy. Várostört. Kutatóközp., 2019. - 101 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-101.
ISBN 978-615-00-4237-4 fűzött
Székesfehérvár - helytörténet - régészet - vár - királyi palota - középkor - újkor
904(439-2Székesfehérvár) *** 728.81(439-2Székesfehérvár) *** 943.9-2Székesfehérvár"12/18"
[AN 3747152]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2019.
   Somló és környéke / [... szerk. Czeidli József] ; [kiad. Kastélykönyvtár]. - Devecser : Kastélykvt., 2018. - 102 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87393-9-1 fűzött
Somló környéke - művelődéstörténet
930.85(439)(234.373.1Somló)
[AN 3746302]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2019.
   Szabadság és halál, 1848-49 : szem- és fültanúk híradásai / szerk. Varga Domokos. - 2. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2019. - 338 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5683-22-0 kötött : 2500,- Ft
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
943.9"1848/1849"(093)
[AN 3753724]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2019.
Szombathy Ildikó Éva (1946-)
   A "kizsákmányoló" gyermek : a vörös terror árnyékában / Szombathy Ildikó Éva. - [S.l.] : Publio, 2018. - 232 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-443-465-8 fűzött
Románia - Erdély - Egyesült Államok - határon túli magyarság - emigráns - állami terror - szocialista rendszer - 20. század - memoár
929(=945.11)(498)(0:82-94) *** 323.282(498)"194/198"(0:82-94) *** 325.25(=945.11)(73)(0:82-94)
[AN 3747120]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2019.
Tarnai Katalin (1952-)
   Emlékeink Arácsa / Tarnai Katalin. - Balatonfüred : Arácsért Közhasznú Alapítvány, 2019. - [4], 177 p. : ill. ; 24 cm. - (Az Arácsért Alapítvány kiadványai, ISSN 2631-0953 ; 3.)
ISBN 978-615-00-4288-6 fűzött
Balatonarács - helytörténet - 20. század - memoár - történelmi forrás
943.9-2Balatonarács(093)
[AN 3747352]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2019.
   Történelmi és irodalmi arcképek : hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában VIII. : a 2018-as tudományos felolvasóülés anyaga / [szerk. Szabó Tünde, Szili Sándor]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2018. - 307 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Oroszország népeinek története és kultúrája sorozat, ISSN 2064-7301 ; 17.)
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5819-01-8 fűzött
Oroszország - történelem - orosz irodalom története - művelődéstörténet
947 *** 882(091) *** 930.85(47)
[AN 3747279]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2019.
   Vestigia II [elektronikus dok.] : magyar források Itáliából / szerk. Domokos György, Kuffart Hajnalka, Szovák Márton ; [közread. a] Vestigia Kutatócsoport. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Piliscsaba : Vestigita Kutcsop., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153117. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-345-1
Olaszország - magyar történelem - művelődéstörténet - 14. század - 15. század - 16. század - levéltári irat - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
930.253(45) *** 930.85(439)"13/15"(093) *** 943.9"13/15"(093)
[AN 3743300]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2019.
   Vestigia II : magyar források Itáliából / szerk. Domokos György, Kuffart Hajnalka, Szovák Márton ; [közread. a] Vestigia Kutatócsoport. - Piliscsaba : Vestigia Kutcsop., 2018. - 262 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 239-262.
ISBN 978-963-308-344-4 fűzött
Olaszország - magyar történelem - művelődéstörténet - 14. század - 15. század - 16. század - levéltári irat - történelmi forrás
930.253(45) *** 930.85(439)"13/15"(093) *** 943.9"13/15"(093)
[AN 3747134]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2019.
   Veszélybe került templomok a Bánságban / ... közrem. Berki Edith [et al.] ; kiad. a Magyar Patrióták Közössége ... - Budapest : Magyar Patrióták Közössége, 2018. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 44.
Fűzött
Bánát - helytörténet - templom - határon túli magyarság
943.92-13Bánság *** 316.347(=945.11)(497.11Bánság) *** 726.54(497.11Bánság)
[AN 3746499]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5472 /2019.
Balogh Boglárka
   Ezerarcú Föld : rejtőzködő világunk egy utazó szemével / Balogh Boglárka. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2018. - 271 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-839-8 kötött : 3950,- Ft
helyismeret - útleírás
910.4(100)(0:82-992) *** 908.100(0:82-992)
[AN 3753272]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2019.
Bánszegi Katalin
   A selyemút üzenete : Üzbegisztán / Bánszegi Katalin. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2018. - 240, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Repülőszőnyeg sorozat, ISSN 2631-0074)
Bibliogr.: p. [242].
ISBN 978-615-5640-19-3 fűzött : 3950,- Ft
Üzbegisztán - helyismeret - útleírás
910.4(575.1) *** 908.575.1
[AN 3746625]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2019.
Berencsi Béla (1947-)
   A szülőföld szolgálatában : [életút] : [Berencsi Béla, Ibrány város polgármesterének visszaemlékezései] / [... kiad. Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum]. - Ibrány : Ibrányi L. Művel. Közp., Kvt. és Sportcentrum, 2018. - 67 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81165-0-3 kötött
Ibrány - helyismeret - polgármester - 20. század - 21. század - memoár
908.439-2Ibrány(0:82-94) *** 352.075.31(439-2Ibrány)(092)(0.82-94)
[AN 3746329]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2019.
Farkas Zoltán
   A szomszédban : hosszú hétvégék : [Bécstől Kolozsvárig, Lembergtől Szarajevóig] / [szerző Farkas Zoltán]. - Budapest : Jel-Kép, 2018. - 383 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kelet - Nyugat útikönyvek, ISSN 2064-2083)
ISBN 978-615-5401-03-9 fűzött : 4490,- Ft
Közép-Európa - útikönyv
914-11(036)
[AN 3746986]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2019.
   Keszthelyi anekdoták / [vál. ... Kardos Gy. József]. - Keszthely : [Keszthelyi Hungarikum Klub], 2018. - 61, [1] p. ; 21 cm
Közread. a Keszthelyi Hungarikum Klub
Fűzött
Keszthely - helyismeret - anekdota
908.439-2Keszthely(0:82-36)
[AN 3747015]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2019.
   Szentes irodalmi emlékei : antológia / [szerk. Vágvölgyi Zoltán] ; [közread. a] Szentes Városi Könyvtár. - Szentes : Szentes Vár. Kvt., 2019. - 2 db : ill. ; 24 cm
Szentes - magyar irodalom - helyismeret - antológia
908.439-2Szentes(0:82-822) *** 894.511-822(439-2Szentes)
[AN 3746426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az irodalom Szentesen. - 295 p.
Bibliogr.: p. 292-295.
ISBN 978-615-80757-4-9 fűzött
[AN 3746428] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szentes az irodalomban. - 198 p.
Bibliogr.: p. 194-198.
ISBN 978-615-80757-5-6 fűzött
[AN 3746431] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5478 /2019.
Baranyi Bertold
   Magyarázat az elektronikus ügyintézésről / Baranyi, Homoki, Kovács. - Budapes : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 271 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2018. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-764-7 kötött
Magyarország - elektronikus ügyintézés - útmutató
35.077(439)(036) *** 681.3.004.14(439)(036)
[AN 3746452]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2019.
Belényesi Emese (1966-)
   Koncepció a közigazgatási pályaorientációs képzés gyakorlati megvalósításához / Belényesi Emese, Krauss Ferenc Gábor, Pallai Éva ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem [Államtudományi és Közigazgatási Kar]. - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018. - 122 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-122.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5870-74-3)
Magyarország - közigazgatás - pályaorientáció - 21. század
35(439)"201" *** 37.048
[AN 3747004]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2019.
Belényesi Emese (1966-)
   Koncepció a közigazgatási pályaorientációs képzés gyakorlati megvalósításához [elektronikus dok.] / Belényesi Emese, Krauss Ferenc Gábor, Pallai Éva ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - [Budapest] : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152517. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-74-3
Magyarország - közigazgatás - pályaorientáció - 21. század - elektronikus dokumentum
35(439)"201" *** 37.048
[AN 3738663]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2019.
Blaskó Béla (1950-)
   A nemzetközi bűnügyi együttműködés joga [elektronikus dok.] / Blaskó Béla, Budaházi Árpád. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : Dialóg Campus : Wolters Kluwer, 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2017. nov. 1. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154243. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-65-3
Európai Unió - nemzetközi büntetőjog - nemzetközi együttműködés - nemzetközi rendőrség - nemzetközi bíráskodás - büntetőeljárás - elektronikus dokumentum
341.4(100) *** 341.456 *** 343.1(4-62) *** 341.64
[AN 3752966]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2019.
Bokodi Márta
   A közgazgatási vezető-kiválasztás új koncepciója / Bokodi Márta, Malét-Szabó Erika, Pankár Tibor Balázs ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem [Államtudományi és Közigazgatási Kar]. - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5870-73-6)
közigazgatás - vezető alkalmazott - humánerőforrás-menedzsment
35.075.31 *** 658.3
[AN 3746993]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2019.
Eger, Edith Eva (1928-)
The choice (magyar)
   A döntés / Edith Eva Eger ; [ford. Farkas Nóra]. - 5. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2017. - 420, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-820-8 kötött : 3999,- Ft
Oświęcim - Magyarország - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3753182]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2019.
   Emlékkötet Herczegh Géza születésének 90. évfordulója alkalmából / [szerk.] Béli Gábor [et al.]. - Pécs : PTE ÁJK Európa Közp. : Publikon, 2018. - 275 p. ; 23 cm. - (Studia Europaea, ISSN 2062-5049)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-85-2 fűzött
Herczegh Géza (1928-2010)
Magyarország - jogtudomány - jogász - bíró - nemzetközi bíróság - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
34(439)(092)Herczegh_G. *** 34
[AN 3747483]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2019.
Kádár András Kristóf (1973-)
   Fogvatartás a rendőrségen 2 : a büntetőeljárási jogosítványokat rögzítő európai uniós irányelvek érvényesülése : [terhelti jogok a nyomozás során az Európai Unió kilenc országában] : [országjelentés - Magyarország] / Kádár András Kristóf, Novoszádek Nóra, Szegő Dóra ; [közread. a] Magyar Helsinki Bizottság. - [Budapest] : M. Helsinki Biz., 2018. - 110 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5215-37-7 fűzött
Európai Unió - Magyarország - büntetőeljárás - emberi jog - gyanúsított - jogharmonizáció - útmutató
340.137.3(4-62) *** 343.1(439)(094)(036)
[AN 3746725]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2019.
Koltay András (1978-)
   Tíz tanulmány a szólásszabadságról / Koltay András. - Budapes : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 306 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-772-2 kötött
Magyarország - szólásszabadság - sajtószabadság - 20. század - 21. század
342.727(439)"198/201" *** 342.732(439)"198/201"
[AN 3746458]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2019.
   Kommentár a büntetőeljárási törvényhez : kommentár a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényhez / főszerk. Polt Péter. - Budapes : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 2 db (1795 p.) ; 25 cm
Lezárva: 2018. júl. 1.
ISBN 978-963-295-757-9 kötött
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - törvény - útmutató
343.1(439)(094)(036)
[AN 3745747]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 886 p.
ISBN 978-963-295-770-8
[AN 3745758] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 895-1795.
Bibliogr.: p. 1737-1750.
ISBN 978-963-295-771-5
[AN 3745763] MARC

ANSEL
UTF-85488 /2019.
   A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének fejlesztését szolgáló kutatások jelentései III / szerk. Csóka Gabriella, Szakács Gábor ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, cop. 2018. - 195 p. : ill., színes ; 29 cm
Tart.: A közszolgálati HR szakmai fórum bevezetését megalapozó kutatási jelentésÞ; A közigazgatási vezető-kiválasztási rendszer bevezetését megalapozó kutatási jelentés. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-003-2 fűzött
Magyarország - közigazgatás - közszolgálat - vezető alkalmazott - humánerőforrás-menedzsment - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
35.075.31 *** 658.3 *** 35.08(439)"201"
[AN 3747068]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2019.
   Magyarázat a kártérítési jogról / szerk. Barta, Barzó, Csák. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 589 p. ; 25 cm
Lezárva: 2018. aug. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-774-6 kötött
Magyarország - kártérítés - útmutató
347.426.6(439)(036)
[AN 3746454]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2019.
   Munka törvénykönyve, 2019 : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kapcsolódó szabályai valamint a 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról / szerk. Tánczos Rita. - [Szeged] : OMI Kft., [2019]. - 302, [1] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-89743-8-9 fűzött : 2500,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3747452]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2019.
Nagy Sándor
   "Engesztelhetetlen gyűlölet" : válás Budapesten, 1850-1914 / Nagy Sándor. - Budapest : BFL, 2018. - 503 p. : ill. ; 21 cm. - (Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából, ISSN 2060-1077 ; 5.). (Magyar családtörténetek: tanulmányok, ISSN 2630-9149 ; 2.)
Gerinccím: Válás Budapesten, 1850-1914. - Bibliogr.: p. 437-468.
ISBN 978-615-5635-09-0 fűzött
Magyarország - Budapest - társadalomtörténet - házassági szokás - válás - nőtörténet - jogtörténet - családjog - 19. század - századforduló
347.627(439)"18/191" *** 364.286(439)"185/191" *** 314.554(439-2Bp)"185/191" *** 392.5(439-2Bp.)"18/191"
[AN 3747446]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2019.
Szilágyi János Ede (1979-)
   Vízszemléletű kormányzás, vízpolitika, vízjog: kitekintéssel a vízgazdálkodásra és a víztudományra / Szilágyi János Ede. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2018. - 313 p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2017. jún. 1. - Bibliogr.: p. 293-313.
ISBN 978-615-5626-33-3 fűzött
vízjog - vízügy - vízgazdálkodás - környezeti politika
351.79 *** 556.18 *** 504.03 *** 347.247
[AN 3746417]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2019.
Trainor, Norm (1946-)
The eight best practices of high-performing salespeople (magyar)
   Nyolc gyakorlati ötlet a sikeres üzletkötéshez / Norm Trainor ; [ford. Koppány Emese]. - 3. kiad. - [Budapest] : Talento Consulting K. és Tanácsadó Kft., 2019. - 149 p. ; 25 cm. - (Iránytű pénzügyi tanácsadói könyvtár ; 3.)
ISBN 978-615-5990-01-4 fűzött : 5990,- Ft
üzletkötés - siker
347.732 *** 658.846
[AN 3753712]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2019.
   Visegrád 15.0 : a XV. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai / szerk. Pál Lajos, Petrovics Zoltán. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 462 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. aug. 31. - A konferenciát 2018. okt. 9-11. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-744-9 fűzött
Magyarország - munkajog
349.2(439)
[AN 3746448]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5495 /2019.
   Csudáknak éve : kézzelfogható hadtörténelem : [1848-1849] / [szerk. ... Hermann Róbert, Csikány Tamás] ; [közread. a ... Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : Zrínyi : Hadtört. Int. és Múz., cop. 2018. - 66 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27x31 cm + 51 mell., CD, DVD
Tokban
ISBN 978-963-327-763-8 kötött : 13900,- Ft
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás - album - auditív dokumentum - audiovizuális dokumentum
355.48(439)"1848/1849"(084.1)
[AN 3747005]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2019.
Dobó Jenő (1873-1956)
   "Isten nevében" : Dobó Jenő erdőmérnök (1873-1956) M. Kir. népfelkelő főhadnagy I. világháborús naplói és feljegyzései, 1914. augusztus 22 - 1917. január 22. : M. Kir. 20/II. Népfelkelő Hadtáp, majd Gyalog Zászlóalj és M. Kir. 31/I. Népfelkelő Gyalog Zászlóalj / [a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Rainer Pál]. - Veszprém : Ágh M., 2018. - 290 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD-R
ISBN 978-615-00-3823-0 kötött
Dobó Jenő (1873-1956)
Magyarország - Balkán - hadtörténet - első világháború - napló - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
355.48(439)"1914/1917"(0:82-94) *** 355.48(497)"1914/1916"(093)
[AN 3747395]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2019.
Henderson, Bruce
Sons and soldiers (magyar)
   Üldözöttek és katonák / Bruce Henderson ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 527 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 507-516.
ISBN 978-963-406-725-2 kötött : 4500,- Ft
Egyesült Államok - Németország - hírszerzés - második világháború - zsidóság - menekült - antiszemitizmus
355.40(73)(=924)"1941/1945" *** 325.254.4(=924)(73)"193/194" *** 323.12(=924)(430)"193/1945"
[AN 3746401]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2019.
A magyar katonai térképészet 100 éve, 1919-2019 (angol)
   100 years of Hungarian military mapping, 1919-2019 / László Buga [et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 484 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm + DVD
Bibliogr.: p. 474-480.
ISBN 978-963-327-683-9 kötött
Magyarország - katonai térképészet - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
623.64(439)"1919/2019" *** 528.9(439)"1919/2019"
[AN 3747173]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2019.
Moore, Robert
A time to die (magyar)
   Kurszk : az atom-tengeralattjáró tragédiájának története / Robert Moore ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 365 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-747-4 kötött : 3990,- Ft
Oroszország - tengeralattjáró - tengeri katasztrófa - nukleáris haditechnika - ezredforduló
623.827(47)"2000" *** 656.61.08(47)"2000" *** 623.454.8
[AN 3746323]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2019.
Muhi István (1917-1998)
   Képeskönyv a hadifogságról / Muhi István ; [bev. Muhi Sándor] ; [szerk. Kondorosy Szabolcs]. - Budapest : Országút Társ., 2018. - 159 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Országút könyvek, ISSN 2630-9580 ; 4.)
ISBN 978-615-80948-3-2 kötött
Szovjetunió - hadifogoly - 1945 utáni időszak - rajz
355.257.7(47)(=945.11)"1945/1947" *** 741(439)(092)Muhi_I.
[AN 3747407]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2019.
Nánay Mihály (1986-)
   Habsburg József főherceg : a katona és a politikus, 1914-1924 / Nánay Mihály. - 2. kiad. - Budapest : Unicus Műhely, 2018. - 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-313.
ISBN 978-615-5084-58-4 kötött : 4830,- Ft
Joseph August, Erzherzog von Österreich (1872-1962)
Osztrák - Magyar Monarchia - történelmi személy - tábornok - uralkodócsalád - magyar történelem - hadtörténet - politikatörténet - első világháború - forradalmak kora
355(436/439)(092)Joseph_August *** 943.6/.9(092)Joseph_August *** 355(436/439)"1914/1918" *** 943.9"191/192" *** 32(439)"191/192"
[AN 3753842]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2019.
Suvorov, Viktor (1947-)
Osvoboditelʹ (magyar)
   Felszabadítók : a Szovjet Hadsereg belülről / Viktor Szuvorov. - [Budapest] : Kairosz, 2018. - 255, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-933-5 fűzött : 3800,- Ft
Szovjetunió - Csehszlovákia - haderő - beavatkozás más állam belügyeibe - megszállás - 1960-as évek - memoár
355/359(47)"196"(0:82-94) *** 341.233 *** 355.48(47)"196"(0:82-94) *** 355.48(437)"196"(0:82-94)
[AN 3747361]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2019.
Szekér Imre Tibor (1964-)
   Az I. világháború hősei, 1914-1918 : a lehullott falevelek elkorhadt nemzedéke - Zalaszántó / Szekér Imre Tibor ; [közread. a] ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület. - Zalaszántó : ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyes., 2018. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3586-4 fűzött
Zalaszántó - helytörténet - katona - hősi halott - első világháború - névtár
355(439-2Zalaszántó)"1914/1918"(092) *** 943.9-2Zalaszántó *** 050.8
[AN 3747040]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2019.
Varga György (1943-)
   21 csékúti a nagy háborúban / írta Varga György. - [Csékút] : Varga Gy., 2018. - 160 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 155-156.
ISBN 978-615-00-3872-8 kötött
Csékút - katona - hősi halott - első világháború - névtár
355(439-2Csékút)"1914/1918" *** 355.293(439-2Csékút)"1914/1918" *** 050.8
[AN 3747205]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5505 /2019.
Braun Róbert (1966-)
   Corporate stakeholder democracy [elektronikus dok.] : politicizing corporate social responsibility / Robert Braun ; ... transl. Borka Richter. - Szöveg (pdf : 13.2 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154237. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-292-6)
üzletpolitika - vállalati felelősség - érdekegyeztetés - gazdaságszociológia - politikai szociológia - elektronikus dokumentum
65.011.1 *** 65.012.412 *** 331.105 *** 316.344.2/.3
[AN 3752912]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2019.
Forte, Alessandro (1968-)
Dare to be different (magyar)
   Merj kilógni a sorból / Sandro Forte ; [ford. Koppány Emese]. - 3. kiad. - [Budapest] : Talento Consulting K. és Tanácsadó Kft., 2019. - 119 p. : ill. ; 25 cm. - (Iránytű pénzügyi tanácsadói könyvtár ; 2.)
ISBN 978-615-5990-00-7 fűzött : 4990,- Ft
siker - üzleti élet
65.012.4 *** 613.865
[AN 3753703]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2019.
   Hálózat, információ, történelem [elektronikus dok.] : a Szegedi Információtörténeti Műhely és a Sic Itur ad Astra Műhelykonferenciája : 2018. október 25. Budapest, ELTE BTK : program és előadás-összefoglalók / szerk. Vida Bence, Z. Karvalics László. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szeged : Primaware, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154209. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-3577-2
információ - történelem - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
659.2(100)(091) *** 930.85(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2018" *** 94
[AN 3752700]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2019.
   Magyarázat a GDPR-hoz / szerk. Péterfalvi Attila, Révész Balázs, Buzás Péter. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 426 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2018. szept. 1. - Bibliogr.: p. 423-426.
ISBN 978-963-295-761-6 kötött
Európai Unió - Magyarország - adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás
659.2.012.8(439)(036) *** 659.2.012.8(4-62)(036) *** 342.721(4-62)(036) *** 342.721(439)(036)
[AN 3746451]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2019.
Miles, Young
Ogilvy in the digital age (magyar)
   Ogilvy a reklámról a digitális korban / Miles Young ; [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-9264-0 kötött : 7500,- Ft
reklám - információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra - internet
659.2 *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 316.77
[AN 3747143]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2019.
Nagy Csaba
   Adatvédelmi 1x1 kisvállalkozóknak : hogyan feleljünk meg egyszerűen az új európai adatvédelmi rendelet előírásainak? / írta Nagy Csaba. - Nagykanizsa : Új Média Kft., 2018. - 68 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2018. jún. 22.
ISBN 978-615-5830-09-9 fűzött
Európai Unió - Magyarország - adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás - útmutató
659.2.012.8(4-62)(094)(036) *** 659.2.012.8(439)(094)(036) *** 342.721(4-62)(036) *** 342.721(439)(036)
[AN 3747235]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2019.
Tomka János (1952-)
   Vezetés egykor és most : a Biblia és a menedzsment I. / Tomka János, Bőgel György. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2019. - 301 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-301.
ISBN 978-963-288-443-1 kötött : 5990,- Ft
Biblia
vezetéstudomány
65.012.4 *** 22
[AN 3753186]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5512 /2019.
Andor Ágnes
   Számvitel, 2019 : hatályos szabályok és azok gyakorlati alkalmazása / [szerzők Andor Ágnes, Tóth Mihály]. - [Budapest] : Vezinfó, 2019. - 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-65-9 fűzött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3747029]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2019.
Bonácz Zsolt
   Alanyi adómentesség, 2019 : tippek, trükkök, ötletek / [szerző Bonácz Zsolt]. - [Budapest] : Vezinfó, 2018. - 128 p. : ill. ; 30 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-64-2 fűzött
Magyarország - adómentesség - útmutató
336.2.027.8(439)(036)
[AN 3747001]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2019.
Fiatal Kutatók Szimpóziuma (2018) (Budapest)
   Fikusz 2018 [elektronikus dok.] : Symposium for Young Researchers : Celebration of Hungarian Science 2018 : 30 November 2018, ... Budapest ... : abstract booklet / ed. by Pal Feher-Polgar ; [org., publ. by the] Óbuda University Keleti Faculty of Business and Management. - Szöveg (pdf : 739 KB). - Budapest : Óbuda Univ. Keleti Fac. of Business and Management, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154293. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-449-113-2
gazdaságtan - vállalatirányítás - üzemgazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Bp.)"2015" *** 658.1
[AN 3754014]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2019.
Fiatal Kutatók Szimpóziuma (2018) (Budapest)
   Fikusz 2018 [elektronikus dok.] : Symposium for Young Researchers : Celebration of Hungarian Science 2018 : 30 November 2018, ... Budapest ... : proceedings / ed. by Pal Feher-Polgar ; [org., publ. by the] Óbuda University Keleti Faculty of Business and Management. - Szöveg (pdf : 8.5 MB). - Budapest : Óbuda Univ. Keleti Fac. of Business and Management, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154292. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-449-114-9
gazdaságtan - vállalatirányítás - üzemgazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Bp.)"2015" *** 658.1
[AN 3754008]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2019.
   A HR gyakorlata : hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában / szerk Poór József [et al.]. - Budapes : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 367 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-766-1 kötött
humánerőforrás-menedzsment - vezetés - vállalatirányítás
658.3 *** 65.012.4
[AN 3746460]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2019.
Klein Sándor (1941-)
Munkapszichológia (bőv. kiad.)
   Munkapszichológia a 21. században / Klein Sándor ; Antalovits Miklós [et al.] közrem. - 5. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2018. - 937 p. : ill. ; 24 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 847-907.
ISBN 978-963-9760-27-1 kötött : 9000,- Ft
munkalélektan
331.101 *** 159.9
[AN 3746827]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2019.
Loksa Ágnes
   Csopaki-történetek : a kezdetek : egy magyar családi vállalkozás viszontagságai és tanulságai / Loksa Ágnes. - [Etyek] : Network Professionals Kft., cop. 2019. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4273-2 fűzött : 2990,- Ft
vállalkozásismeret - vezetés - kisregény
658.1(0:82-31) *** 65.012.4(0:82-31)
[AN 3747441]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2019.
   A magyar kockázatkezelési kutatások legújabb eredményei : PRMIA Hungary Chapter éves konferenciája, 2018 : Budapest ..., 2018. október 17. : konferenciakötet / [szerk. Dömötör Barbara, Keresztúri Judit Lilla] ; [rend. a] Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék, ELTE Gazdálkodástudományi Intézet. - Budapest : BCE, 2018. - 24 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-503-717-9 fűzött
kockázat - kockázatbecslés - kockázatmenedzsment - konferencia-kiadvány
330.131.7 *** 65.012.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3746520]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2019.
   Nationalism and the economy : explorations into a neglected relationship / ed. by Stefan Berger and Thomas Fetzer. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2019. - VI, 313 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-198-1 kötött
gazdaságpolitika - nacionalizmus - gazdaságtörténet - nemzetállam - esettanulmány
339.984 *** 329.17 *** 338(091)(100)"18/19" *** 323.1
[AN 3747456]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2019.
Nietsch Tamás
   A vám szerepe az ellátási láncban : segédlet a szolgáltatások igénybevételéhez / [írta Nietsch Tamás]. - [Budapest] : BKIK IT, 2018. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Közlekedési vállalkozások kiskönyvtára, ISSN 2560-2527 ; 2.)
ISBN 978-963-89734-5-0 fűzött
vámügy - adóügy
336.41 *** 336.2
[AN 3746614]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2019.
Prevics Éva
   Fiatalok külföldön [elektronikus dok.] : 5 év múlva / Prevics Éva. - Szöveg (epub : 577 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153744. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-638-6
Magyarország - Ausztria - külföldi munkavállalás - ifjúság - fiatal felnőtt - követéses vizsgálat - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
331.556.46-053.81(=945.11)(436)"201"(047.53)
[AN 3748963]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2019.
Turai Tünde (1977-)
   Hierarchiák fogságában : Kelet- és közép-európai nők a globális idősgondozói ellátórendszerben / Turai Tünde ; [közread. az] ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : Balassi : MTA BTK, cop. 2018. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-271.
ISBN 978-963-456-037-1 fűzött : 3200,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - idősgondozás - ápolónő - női munka - külföldi munkavállalás - nemzetközi munkaerőpiac - migráció - transznacionalizmus - szociológiai vizsgálat - 21. század
331.5-055.2(4-11)"200/201" *** 364.65-053.9(100)"200/201" *** 325 *** 316.722 *** 396.5 *** 331.556.46(100)"200/201"
[AN 3747274]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2019.
   Vállalkozni érdemes! : tankönyv a dél-dunántúli álláskeresők és fiatalok számára / [közread. az] OKISZ. - Budapest : OKISZ, 2018. - 280 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 277.
ISBN 978-615-80501-7-3 fűzött
vállalkozásismeret - vezetéstudomány - tankönyv
658.1(078) *** 65.012.4(078)
[AN 3746490]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2019.
Wilson, Carol
The world atlas of street food (magyar)
   Street food : kalandozás a világ legjobb piacain / Carol Wilson és Sue Quinn ; [ford. Szkladányi András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 399 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-9262-6 kötött : 8500,- Ft
piac - gasztronómia - szakácskönyv
339.13(100) *** 641.5 *** 641.55(083.12)
[AN 3747130]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5526 /2019.
   De "kindertreinen" - voorwerpen en herinnering : tentoonstellingscatalogus bij de workshop "Migratie, literatuur en identiteit: de "kindertreinen" tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw = A "gyermekvonatok" - tárgyak és emlékezet : a "Migráció, irodalom és identitás: a "gyermekvonatok" Magyarország, Hollandia és Flandria között a huszadik század első felében" című workshop kiállítási katalógusa / geredigeerd door ... Maarten J. Aalders, Réthelyi Orsolya. - Budapest : ELTE Vakgroep Nederlands, De Lage Landen en Hongarije-Onderzoekscentrum voor Culturele Transfer, cop. 2018. - 94 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Cahiers voor Neerlandistiek, ISSN 1585-3489 ; 9.)
A workshopot Budapesten, 2018. nov. 8-án tartották. - Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 978-963-489-050-8 fűzött
Magyarország - Hollandia - emigráció - gyermekvédelem - 20. század - kiállítási katalógus
364.65-053.2(439) *** 061.235(492)"192/193" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3747219]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2019.
Máté Gábor (1944-)
In the realm of hungry ghosts (magyar)
   A sóvárgás démona : ismerd meg a függőségeidet / Máté Gábor ; [ford. Kelemen László]. - 4. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2012. - 631 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-127-8 fűzött : 3990,- Ft
szenvedélybetegség - függőség - káros szenvedély
364.272 *** 613.8
[AN 3752915]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5528 /2019.
Budapesti Szlovák Szakkollégium
   Budapeštianske slovenské odborné kolégium = Budapesti Szlovák Szakkollégium. - [Budapest] : Croatica, [2018]. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
A szabályzatok magyar nyelven, a bev. és az utószó szlovák nyelven
ISBN 978-615-5615-94-8 fűzött
Budapest - magyarországi szlovákok - szakkollégium - 21. század - szervezeti szabályzat
378.187.5(439-2Bp.)(060.13) *** 316.347(=854)(439)
[AN 3746534]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2019.
Farkas Éva (1970-)
   Mérés-értékelés kézikönyv : tanulási eredmények mérése és értékelése a szakképzési mobilitási gyakorlatokban / kész. Farkas Éva. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2018. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disszeminációs füzetek ; 53.)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 978-615-5319-49-5 fűzött
iskolai értékelés - szakképzés - kompetencia - útmutató
371.26 *** 377.1
[AN 3746222]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2019.
Forisek Péter (1972-)
   A tudás temploma : a Debreceni Egyetem főépülete / Forisek Péter, Kerepeszki Róbert ; [fotó Derencsényi István]. - 2. kiad. - Debrecen : DE, 2019. - 70, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-473-732-2 kötött
Debrecen - egyetem - épület - fényképalbum
378.4(439-2Debrecen)(084.12) *** 727.3(439-2Debrecen)(084.12)
[AN 3752678]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2019.
Horgas Tamásné
   Sikeres magyar diszlexiások : [interjúkötet] / [riporter] Horgas Tamásné. - [Pellérd] : [Horgas T.-né], 2019. - 139 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4151-3 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - diszlexia - híres ember - interjú
376.36 *** 929(439)(047.53)
[AN 3746435]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2019.
   Információ és pszichológia / szerk. Juhász Péter, Wimmer Ágnes. - Budapest : BCE TDK, cop. 2018. - 212 p. : ill. ; 21 cm. - (Közgáz diáktudós, ISSN 2063-7667)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-720-9 fűzött
tudományos diákkör - lélektan - gazdaságtan
378.184 *** 159.9 *** 33
[AN 3746218]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2019.
   Kisgyermeknevelés a 21. században / szerk. Bárdi Árpád, Gombos Norbert, Tóth Etelka. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 127 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
A Budapesten, 2018. ápr. 6-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-475-5 fűzött : 1990,- Ft
bölcsődei nevelés - személyiségfejlesztés - képességfejlesztés
373.22 *** 159.923.2(02.053.2) *** 37.025
[AN 3747158]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2019.
   A korai iskolaelhagyás megelőzése Erasmus+ projektek tükrében / [szerk. Győrpál Zsuzsanna, Topuzidu Jázmin Xénia]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2018. - 34 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disszeminációs füzetek ; 52.)
ISBN 978-615-5319-47-1 fűzött
Magyarország - oktatásügy - lemorzsolódás - iskola-társadalom kapcsolat - esélyegyenlőség
37.014(439) *** 371.212.73
[AN 3746221]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2019.
Lantos Mihály (1970-)
   Tanítsd meg tanulni! : a Lépéselőny tanulási stratégia szülőknek / Lantos Mihály ; [... ill. Dudek Henrietta]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 142, [11] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-382-7 fűzött : 2300,- Ft
tanulás - módszertan
371.322.6
[AN 3747181]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2019.
Neufeld, Gordon
Hold on to your kids (magyar)
   A család ereje : ragaszkodj a gyermekeidhez! / Gordon Neufeld, Máté Gábor ; [ford. Leyrer Ginda]. - 3. utánny. - Budapest : Libri, 2019, cop. 2014. - 511 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-290-9 fűzött : 3990,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3752905]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2019.
   Pedagógusok szerepe és szakmai fejlődése a 21. században / [szerk. B. Tier Noémi, Szegedi Eszter] ; [az interjúkat kész. B. Tier Noémi ..., Garai Katalin ..., Szegedi Eszter]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2018. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Alma a fán, ISSN 2631-1194 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-48-8 fűzött
Magyarország - pedagógus - pedagógusképzés - pedagógiai munka - 21. század - interjú
37(439)(092)(047.53) *** 371.13(439)"201" *** 371.321
[AN 3746370]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2019.
   Pedagógus-továbbképzéseink - ahogy képzőink látták : válogatás a Kisgyermekkori nevelés támogatása kiemelt projekt tapasztalataiból / [szerk. Farkas László] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, cop. 2018. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 978-615-80779-8-9 fűzött
iskoláskor előtti nevelés - képességfejlesztés
372.3 *** 37.025
[AN 3746223]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2019.
Pethő Villő (1975-)
   Belle Ferenc életműve és működése a Szegedi Városi Zeneiskola élén / Pethő Villő és Janurik Márta. - Szeged : Belle F. és Weninger-Csapó A., 2018. - 52 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 49-52.
ISBN 978-615-00-4120-9 kötött
Belle Ferenc (1891-1977)
Szeged - zenepedagógus - zeneoktatás - 20. század
372.878(439-2Szeged)(091) *** 78.071.4(439)(092)Belle_F.
[AN 3746552]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2019.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? : [válogatás Vekerdy Tamás legjobb előadásaiból]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2019, cop. 2011. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89026-9-6 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3753277]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5541 /2019.
Döbrössy Mihályné (1951-)
   Labdától a lapátig : Nagymaros sporttörténelme / Döbrössy Mihályné Valentin Kriszta. - Nagymaros : Szerző, 2018. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagymarosi füzetek ; 8.)
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-615-00-3907-7 fűzött
Nagymaros - sporttörténet
796(439-2Nagymaros)(091)
[AN 3747118]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2019.
   "Három ország, egy nemzet" : sportbarátság futás emlékkönyve / [szerk. Czöndör Mihályné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2018. - 87 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 28.)
ISBN 978-615-80480-3-3 fűzött
Balony - Pusztaszabolcs - Kisiratos - sportesemény - váltóverseny - futás - 21. század
796.422.093.34(498-2Kisiratos)"201" *** 796.422.093.34(437.6-2Balony)"201" *** 796.422.093.34(439-2Pusztaszabolcs)"201"
[AN 3746524]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2019.
Moore, Dan
Sherlock Holmes' book of conundrums (magyar)
   Sherlock Holmes rejtélyek könyve / [Dan Moore] ; [ford. Vágó Nándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 209 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9295-4 kötött : 3990,- Ft
logikai fejtörő - rejtvény
793.7
[AN 3747062]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2019.
Nagy Mátyás
   Gyilkos holmik [elektronikus dok.] : Kard és Mágia kalandmodul 2-3. szintű kalandozók számára / írta és a térképet kész. Nagy Mátyás ; ill. Denis McCarthy ..., Lux Gábor ... - Szöveg (pdf : 19.3 MB). - Pécs : Lux G., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154100. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5902-13-0
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3751572]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2019.
Pavlik Gábor (1942-)
   Élettan, sportélettan / Pavlik Gábor. - 3. jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2019. - 595 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-715-9 kötött : 8400,- Ft
sportegészségügy - élettan - egyetemi tankönyv
796.01(075.8) *** 612(075.8)
[AN 3753522]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2019.
Sisa Tibor (1960-)
   Döntésképesség és kreativitás fejlesztése a labdarúgásban I / Sisa Tibor ; [graf. Illés Győző, Szikora Tibor]. - [Ipolytarnóc] : Sisa T., cop. 2018. - 363 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 362-363.
ISBN 978-615-00-2658-9 kötött : 5900,- Ft
labdarúgás - edzés
796.332.015
[AN 3746334]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2019.
Varga Ferenc
   Mozik a város peremén / Varga Ferenc. - Budapest : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., 2018. - 92 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 47.)
ISBN 978-615-5796-02-9 fűzött
Budapest - filmszínház - helyismeret
791.45(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 3746282]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5548 /2019.
Balogh Jolán (1900-1988)
   Az erdélyi renaissance / Balogh Jolán ; [sajtó alá rend., szerk. és az utószót írta Sas Péter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 198, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 33.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-63-7 fűzött : 3200,- Ft
Balogh Jolán (1900-1988)
Erdély - Magyarország - művészettörténet - építészettörténet - művészettörténész - 20. század - reneszánsz - életrajz
7(439.21)"15/17" *** 72(439.21)"15/17" *** 7.072.2(439)(092)Balogh_J.
[AN 3746249]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2019.
Barber, Barrington
Drawing made easy (magyar)
   Rajziskola : rajzolni egyszerű : rajztechnikák lépésről lépésre / Barrington Barber. - [Budapest] : Gabo, 2019, cop. 2016. - 127 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-406-202-8 fűzött : 2990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3753268]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2019.
Bata Tímea (1976-)
   Műtermi fotózás Békés megyében, 1872-1921 : válogatás a Néprajzi Múzeum vidéki fényképészműtermeinek gyűjteményéből / Bata Tímea. - Budapest : Néprajzi Múz., 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (KépTár, ISSN 1786-0040 ; 4.)
Bibliogr.: p. 26-28. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5682-07-0 fűzött
Békés megye - népviselet - 19. század - 20. század - fotóművészet - fényképalbum
77.04(439.175)"187/192" *** 391(=00)(439.175)(084.12)
[AN 3746220]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2019.
Feledy Balázs (1947-)
   Tóth Béla szobrászművész / Feledy Balázs, Ujszászi Róbert ; [közread. a] Csongrád Városi Önkormányzat. - Csongrád : Önkormányzat, 2019. - 198, [2] p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 191-198. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88570-3-3 kötött
Tóth Béla (1941-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Tóth_B.
[AN 3746639]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2019.
Forisek Péter (1972-)
A tudás temploma (angol)
   The temple of knowledge : the main building of the University of Debrecen / Péter Forisek, Róbert Kerepeszki ; [photography] István Derencsényi ; [transl. by Balázs Venkovits]. - 2. ed. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2019. - 70, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-473-801-5 kötött
Debrecen - egyetem - épület - fényképalbum
727.3(439-2Debrecen)(084.12) *** 378.4(439-2Debrecen)(084.12)
[AN 3752682]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2019.
A Helikon Kastély és kiállításai (német)
   Das Schloss Helikon und seine Ausstellungen / [Red. Laura Kardos] ; [Übers. von Tibor Dömötörfi] ; [Hrsg.:] Helikon Schlossmuseum. - Keszthely : Helikon Schlossmuseum, 2018. - 151 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80752-2-0 fűzött
Festetics család
Helikon Kastélymúzeum (Keszthely)
Keszthely - kastély - családtörténet - arisztokrácia - múzeumi gyűjtemény
728.82(439-2Keszthely) *** 929.52(439)Festetics *** 069(439-2Keszthely)
[AN 3747141]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2019.
Kovács Zsolt
   Szubjektív / Kovács Zsolt. - Budapest : Szerző, 2018. - 95 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-4099-8 kötött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Kovács_Zs.
[AN 3747501]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2019.
Mirtalipova, Dinara
Imagine a forest (magyar)
   A képzelet erdeje : inspirációk mesébe illő, népművészeti alkotásokhoz / Dinara Mirtalipova ; [ford. Puszta Szilvia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 144 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-09-9263-3 kötött : 4500,- Ft
népművészet - művészet technikája - rajzművészet
745.031.4(=00) *** 39(=00) *** 741.02
[AN 3747131]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2019.
Sebők Imre (1906-1980)
   Politikai mesék / Sebők Imre. - [Budapest] : Magánkiad. ; [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja, 2018. - [56] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm. - (A dia mesterei, ISSN 2631-0058 ; 2.)
ISBN 978-615-81106-0-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - grafikus - 20. század - diakép - képregény
76(439)(092)Sebők_I. *** 778.25 *** 087.6:084.11
[AN 3747520]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2019.
   Stúdió 60 : Gallery by night '18 / [szerk. Lődi Virág, Oth Viktória, Salamon Júlia] ; [kiad. Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület]. - Budapest : FKSE, 2018. - 73 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88935-9-8 fűzött
Fiatal Képzőművészek Stúdiója
Magyarország - képzőművészet - művészcsoport - 20. század
73/76(439) *** 061.28(439)Fiatal_Képzőművészek_Stúdiója
[AN 3746715]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2019.
   Többszólamú múzeum : néprajzi múzeumi dilemmák a 21. század elején. - Budapest : Néprajzi Múz., 2018. - 210 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5682-09-4 fűzött
muzeológia - múzeum - néprajz
069.01 *** 069(100) *** 39(=00)
[AN 3746242]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2019.
   A vadvilág fotózása : [a madarak és emlősök teleobjektíves fotózása]. - 5. bőv. kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, [2019]. - 159 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A digitális fotózás műhelytitkai sorozat, ISSN 2062-3313)
ISBN 978-615-80782-4-5 fűzött : 3990,- Ft
fototechnika - digitális fényképezés - állatkép
77 *** 77.042 *** 681.327
[AN 3746971]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2019.
Vida Dezső (1930-2016)
   Vida Dezső, Siklós festője / [szerk. Krebsz János] ; [megj. a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont kiadásában ...]. - [Siklós] : Siklósi Térségi Kvt. és Ismeretközp., 2018. - 128 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-3525-3 kötött
Magyarország - Siklós - festőművész - helytörténet - 20. század - ezredforduló - memoár
75(439)(092)Vida_D.(093) *** 943.9-2Siklós"19"(093)
[AN 3747525]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2019.
Zentai Tünde (1946-)
   Vajszló / Zentai Tünde ; Czakó Ferenc fotóival. - Pécs : Pro Pannonia, 2018. - 222 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (A Dél-Dunántúl festett templomai)
Bibliogr.: p. 206-213. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5553-48-6 kötött : 3750,- Ft
Vajszló - Ormánság - templom - festészet - népi díszítőművészet - templomi berendezés - református egyház - egyháztörténet - magyar néprajz - történeti feldolgozás
726.54(439-2Vajszló)(091) *** 284.2(439-2Vajszló)(091) *** 247 *** 75.031.4(439-2Vajszló) *** 39(=945.11)(439Ormánság)
[AN 3747359]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5562 /2019.
Apró Ferenc (1941-)
   Barangolás Szeged zenei múltjában / Apró Ferenc. - Szeged : Gradus ad Parnassum, 2018. - 312 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9184-38-1 fűzött
Szeged - zenei élet - zenész - életrajz
78.05(439-2Szeged)(091) *** 78.071(439-2Szeged)(092)
[AN 3746572]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2019.
   Kerekes Band : Kábé 23 / [szerk. Csepregi János]. - [Budapest] : Now Books & Music, 2018. - 164 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5925-00-9 fűzött
Kerekes Band
Magyarország - zenekar - népzene - világzene - 20. század - 21. század - interjú
78.067.26.036.7(439)Kerekes_Band(047.53)
[AN 3746815]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2019.
Mustos István
   Nemesvámos zenetörténete / Mustos István ; [kiad. Nemesvámos Község Önkormányzata]. - [Nemesvámos] : Önkormányzat, 2018. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4019-6 fűzött
Nemesvámos - zenei élet
78.05(439-2Nemesvámos)
[AN 3747358]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2019.
Richards, Matt (1967-)
Somebody to love (magyar)
   Bohém rapszódia : Freddie Mercury élete, halála és öröksége / Matt Richards, Mark Langthorne ; [ford. Szabó Krisztina]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 549, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 508-513.
ISBN 978-963-457-553-5 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-457-504-7 fűzött : 3999,- Ft
Mercury, Freddie (1946-1991)
Queen (együttes)
Nagy-Britannia - zenész - rockzenekar - 20. század - AIDS - történeti feldolgozás - rockzene
78.067.26.036.7(410)(092)Mercury,_F. *** 78.067.26.036.7(410)Queen *** 616.97:578.828:612.017.1(100)(091)
[AN 3753145]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5566 /2019.
Lichter Péter (1984-)
   52 kultfilm : a Szárnyas fejvadásztól a Feltörő színekig / Lichter Péter. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2018. - 263 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-945-6 fűzött : 2999,- Ft
filmtörténet - filmesztétika
791.43(100)(091) *** 791.43.01
[AN 3753534]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2019.
Mag László (1950-)
   Levente Péter / Mag László. - [S.l.] : Publio, 2018. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-473-3 fűzött
Levente Péter (1943-)
Magyarország - színész - 20. század - gyermekműsor - memoár
792.028(439)(092)Levente_P.(0:82-94) *** 791/792.073-053.2(439)
[AN 3747125]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2019.
Széman Richárd (1958-)
   Nyári teátrum : szemelvények játszó eleinkről / Széman Richárd. - Budapest : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., 2018. - 193, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 48.)
ISBN 978-615-5796-03-6 fűzött
Mátyásföld - Magyarország - Rákosszentmihály - színész - helyismeret - 19. század - 20. század
792.028(439)(092) *** 908.439-2Mátyásföld *** 908.439-2Rákosszentmihály
[AN 3746281]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2019.
   Szitu kötet / [szerk. Doma Petra] ; [közread. az ELTE Eötvös Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös Collegium, 2018. - 104 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2017. nov. 11-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5897-12-2 fűzött
színházművészet
792.01
[AN 3746511]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5570 /2019.
Argaz Éva
   Felkészülést segítő könyv francia középfokú nyelvvizsgához : [feladatok, szószedet, nyelvtani segédlet megoldókulccsal!] / Argaz Éva. - 2. átd. kiad. - Budapest : [Argaz É.], 2019. - 300 p. : ill. ; 21 cm. - (Segíthetek? ; 2.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-88370-8-0 fűzött : 3900,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 3753741]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2019.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Nincsen rózsa tövis nélkül : növény-, virág- és gyümölcsneves szólások, közmondások szótára / Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 129 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 57.)
Bibliogr.: p. 14-15.
ISBN 978-963-409-176-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - növény - frazeológiai gyűjtemény - közmondás - szólás
809.451.1-318 *** 398.95(=945.11) *** 398.9(=945.11) *** 809.451.1-312.1
[AN 3747370]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2019.
Bernhuber, Stephanie
Deutsch als Fremdsprache: blicken statt büffeln (magyar)
   Pons német : olvass, izgulj, tanulj : nyelvtanulás rövid sztorikkal : alapszint / Stephanie Bernhuber. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2018. - 206 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5824-38-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3752978]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2019.
Cott, Christina
Pons Wortschatz mit System Englisch (magyar)
   Pons tematikus szótár : angol : rendszerezett kezdő és középhaladó szókincs : [A1-B2 szint] / Christina Cott ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2007. - 459 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5258-10-7 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 3752976]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2019.
Farkas Dénes
   Száz szónak is egy a vége : kázsmárki miniszótár / [összeáll. Farkas Dénes] ; [kiad. a Kázsmárki Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kázsmárki Civil Egyesület]. - Kázsmárk : Roma Nemzetiségi Önkormányzat : Kázsmárki Civil Egyes., 2018. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4222-0 fűzött
Kázsmárk - tájszótár - magyar nyelv
809.451.1-087(439-2Kázsmárk)
[AN 3746137]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2019.
Fogarasi János (1801-1878)
   Toldalék : Fogarasi János szótári jegyzetei : a kézirat átírt változata / [a szöveget gond. és a bevezetőt írta Eőry Vilma] ; [az átírást végezte Szerecz György, Szereczné Hegedűs Rita, Pál Helén] ; [közread. a] ... Magyar Nyelvstratégiai Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. - Budapest : L'Harmattan : M. Nyelvstratégiai Int. : MTA Kvt. és Inf. Közp., 2018. - 295 p. ; 26 cm
ISBN 978-963-414-481-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-312.1
[AN 3746320]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2019.
   Gazdaság és szaknyelv : tanulmányok / szerk. Bódi Zoltán és Katona József Álmos ; [rend., közread. a] ... Magyar Nyelvstratégiai Intézet. - Budapest : L'Harmattan : M. Nyelvstratégiai Int., 2018. - 188 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. jan. 18-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-469-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - szaknyelv - gazdaság
809.451.1-086.6 *** 33
[AN 3747136]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2019.
Horváth Éva
   Alles klar! : német beszédfordulatok gyakorlatokkal érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak : [B1, B2, C1] / Horváth Éva. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 224 p. ; 20 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-963-9357-88-4 fűzött : 2980,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3752918]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2019.
Kész Zoltán (1974-)
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra, Harmath Ágnes. - 4. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 279 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-90-8 fűzött : 4790,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3752814]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2019.
   "Könyörüljön tenagyságtok rajtunk!" : 50 irat a XVI. századi jobbágylevelezésből / közread. Dömötör Adrienne, Varga Mónika ; [közread. a] Magyar Nyelvtudományi Társaság, Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : MNYT : MNL, 2018. - 235 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5061-16-5 fűzött
Magyarország - nyelvtörténet - magyar nyelv - jobbágyság - 16. század - történelmi forrás
809.451.1-53"15" *** 316.343.64(439)"14"(093)
[AN 3746219]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2019.
Pusztay János (1948-)
   Pusztay János válogatott írásai hetvenedik születésnapjára / [kiad. a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete]. - Budapest : FVK MNSZ, 2018. - 202 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89280-7-8 kötött
nyelvészet - magyar irodalom - válogatott művek - emlékkönyv
80 *** 894.511-821
[AN 3747356]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2019.
   A reformáció nyelvpolitikája : a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet 2017. évi október 13-ai konferenciájának anyaga ... / szerk. Péntek János, Szoták Szilvia. - Budapest : Termini Egyes. : M. Nyelvstratégiai Int. : L'Harmattan, 2018. - 90 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Sárospatakon rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-455-7 fűzött : 1990,- Ft
reformáció - magyar nyelv - nyelvhasználat
809.451.1-316.1 *** 284(439) *** 930.85(439) *** 800.1
[AN 3747133]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2019.
Rovere-Fenati, Beatrice
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Italienisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : olasz : [felfedezés, megértés, gyakorlás] / Beatrice Rovere-Fenati ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Balázs Márta]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2006. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-27-5 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
805.0-5(078)=945.11
[AN 3752922]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5583 /2019.
Gaál Csaba (1942-)
   Hogyan adjunk elő... kongresszuson, egyetemen és egyéb alkalmakkor / Gaál Csaba ; [az ábrákat rajz. Jécsai Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2019. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-226-719-7 kötött : 2900,- Ft
retorika - fogalmazástechnika - prezentációs grafika
82.085 *** 82.081 *** 519.688PowerPoint
[AN 3753524]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2019.
   Gépiesség és kreativitás a fordítási piacon és a fordításoktatásban / szerk. Dróth Júlia. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 196 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
A Budapesten, 2017. febr. 10-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-439-7 fűzött : 2490,- Ft
fordító - felsőoktatás - egyetem - műfordítás
82.03 *** 378.4
[AN 3747149]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2019.
Nehrer György
   A Bakonyi Kovács / Nehrer György ; kiad. a Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2018. - 137 p. (ll.) ; 24 cm
ISBN 978-963-9830-68-4 fűzött
Bakonyi István (1952-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század
82.01(439)(092)Bakonyi_I.
[AN 3747484]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2019.
Nényei Pál (1974-)
   Az irodalom visszavág / Nényei Pál ; [... ill. Baranyai András]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2015]-. - ill. ; 20 cm
világirodalom története - ifjúsági könyv
82(091)(02.053.2)
[AN 3619074]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A hit fényétől az ész világosságáig. - cop. 2018. - 583 p.
ISBN 978-963-410-406-3 fűzött : 4490,- Ft
világirodalom története - ifjúsági könyv
82(091)(02.053.2)
[AN 3746992] MARC

ANSEL
UTF-85587 /2019.
Pap Kinga
   A misztérium poétikája / Pap Kinga. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2018. - 153 p. : ill. ; 25 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-10-7 fűzött : 2480,- Ft : 8 EUR
irodalomesztétika - költői nyelv - magyar irodalom története
82.01 *** 894.511.08 *** 894.511(091)
[AN 3746206]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2019.
Thomka Beáta (1949-)
   Regénytapasztalat : korélmény, hovatartozás, nyelvváltás / Thomka Beáta ; [... az utószót írta Kisantal Tamás]. - Budapest : Kijárat, 2018. - 264 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-65-3 fűzött : 3200,- Ft
műfajelmélet - műfajtörténet - világirodalom története - ezredforduló - multikulturalizmus - kulturális kölcsönhatás - regény
82(091)-31"198/201" *** 82.01-31 *** 008(100) *** 316.7
[AN 3746532]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5589 /2019.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Egész lényeddel / Polcz Alaine. - 3. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 174, [3] p. ; 21 cm. - (Polcz Alaine művei ; 3.)
ISBN 978-963-676-704-4 fűzött : 2499,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Magyarország - író - 20. század - memoár
894.511(092)Mészöly_M.(0:82-94)
[AN 3753459]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5590 /2019.
   30 angol - magyar mese a bátorságról és a gyávaságról. - Budapest : Roland, [2018]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve. - QR-kódokkal. - keretcím: I [love] English
ISBN 978-615-5913-02-0 kötött : 1890,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=20
[AN 3746867]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2019.
Asimov, Isaac (1920-1992)
   Alapítvány-trilógia / Isaac Asimov ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 893, [2] p. ; 22 cm
Tart.: AlapítványÞ; Második AlapítványÞ; Alapítvány és birodalom. - Egys. cím: Second Foundation ; Foundation and empire ; Foundation
ISBN 978-963-406-748-1 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3746599]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2019.
   Asztúriai csokor / eszperantóból ford. Szabadi Tibor J. ; [... szerk. Kardos Ferenc] ; [közread. a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete]. - Nagykanizsa : Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyes., 2018. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2961-0 fűzött
spanyol irodalom - antológia
860-822=945.11
[AN 3746415]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2019.
Atwood, Margaret (1939-)
The blind assassin (magyar)
   A vak bérgyilkos / Margaret Atwood ; [ford. Siklós Márta]. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 2018. - 817, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-748-8 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3753456]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2019.
Banks, Rosie
Genie wish (magyar)
   Dzsinnek óhaja / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 33.)
ISBN 978-963-403-501-5 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3746953]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2019.
Banks, Rosie
Pixie spell (magyar)
   Bűvös varázsige / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 110, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 34.)
ISBN 978-963-403-531-2 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3746957]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2019.
Baxendale, Martin
Your man (magyar)
   A férfi működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - [Budapest] : Central, 2019, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9884-38-0 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humor
820-7=945.11
[AN 3753041]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2019.
Bernáth István (1928-2012)
   Skandináv mitológia / Bernáth István. - 4. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2019. - 341, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 340-341.
ISBN 978-963-13-6331-9 fűzött : 3990,- Ft
izlandi irodalom - skandináv népek ősvallása - eposz
839.59-131=945.11 *** 293.11
[AN 3753529]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2019.
Berry, Steve (1955-)
The bishop's pawn (magyar)
   A püspök embere / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 422, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-733-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3746437]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2019.
Bloom, Amy (1953-)
White houses (magyar)
   Közös titkaink [elektronikus dok.] / Amy Bloom ; ford. Frei-Kovács Judit. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154241. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-626-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3752963]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2019.
Bolaño, Roberto (1953-2003)
Los detectives salvajes (magyar)
   Vad nyomozók / Roberto Bolaño ; [ford. Kertes Gábor]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 553 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-676-656-6 kötött : 4499,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3753200]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2019.
Bracken, Alexandra (1987-)
The darkest legacy (magyar)
   Sötét örökség / Alexandra Bracken ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 495 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-973-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3746618]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2019.
Bracken, Alexandra (1987-)
Never fade (magyar)
   Sötét játszmák / Alexandra Bracken ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 495 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-666-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3746605]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2019.
Butcher, Jim (1971-)
Grave peril (magyar)
   Kísértő vész : egy Dresden-akták regény / Jim Butcher ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 509 p. ; 20 cm. - (A Dresden-akták sorozat)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3746595]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2019.
Cameron, W. Bruce (1960-)
Molly's story: a dog's purpose (magyar)
   Egy kutya négy élete: Molly / W. Bruce Cameron ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2018. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-499-6 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom
820-35(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3746819]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2019.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice's adventures in Wonderland (magyar)
   Alice Csodaországban / Lewis Carroll. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2018. - 131 p. : ill., főként színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 10.)
Ford. Kosztolányi Dezső
ISBN 978-615-5822-08-7 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3752764]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2019.
Child, Lauren (1967-)
Utterly me (magyar)
   Abszolút Clarice Bean / Lauren Child ; ford. Szabó T. Anna. - Budapest : Csimota, 2018. - 187, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5649-26-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3747476]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2019.
Chirovici, Eugen Ovidiu (1964-)
Bad blood (magyar)
   Rossz vér / E. O. Chirovici ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-714-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3746364]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2019.
Ciccarelli, Kristen
The last namsara (magyar)
   Az utolsó namsara / Kristen Ciccarelli ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 448 p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-682-7 fűzött : 3299,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3746677]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2019.
Coetzee, John Maxwell (1940-)
Waiting for the barbarians (magyar)
   A barbárokra várva / J. M. Coetzee ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 302 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-779-3 kötött : 3999,- Ft
dél-afrikai angol irodalom - regény
820-31(680)=945.11
[AN 3753193]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2019.
Dawson, Lucy
The daughter (magyar)
   Temetetlen múlt [elektronikus dok.] : egy anya fájdalmas titka / Lucy Dawson ; ford. Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154216. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-69-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3752736]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2019.
Dellaira, Ava
In search of us (magyar)
   Hazatérés / Ava Dellaira ; [ford. Till Katalin]. - Budapest : Ciceró, cop. 2018. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-096-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3746496]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2019.
Deutsch, Stacia
Girls who code : the friendship code (magyar)
   Kód, csajok, satöbbi : a barátságkód / Stacia Deutsch. - Budapest : Kolibri, 2018. - 160, [1] p. ; 21 cm
Ford. Neset Adrienn. - A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-437-350-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3746943]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2019.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Kisvárosi lidércnyomás és egyéb rejtelmes történetek / Sir Arthur Conan Doyle ; [ford. és jegyzetekkel ell. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 175, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5601-40-8 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - kalandos elbeszélés - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11 *** 820-321.3=945.11
[AN 3746210]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2019.
Ekberg, Anna
Kærlighed for voksne (magyar)
   Bomlás [elektronikus dok.] / Anna Ekberg ; ford. Sulyok Viktória. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Animus, 2019. - (Sárga könyvek, ISSN 2631-083X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154106. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-618-4
dán irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.8-312.4=945.11
[AN 3751587]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2019.
Eschstruth, Nataly von (1860-1939)
   Zsugori néne [elektronikus dok.] / Nataly von Eschstruth ; ford. Pogány Elza. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153741. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-657-7 (epub)
ISBN 978-963-474-658-4 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3748956]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2019.
Fforde, Katie (1952-)
Love letters (magyar)
   Szerelmes levelek [elektronikus dok.] / Katie Fforde. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Ford. Berki Judit. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154228. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-623-5
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3752841]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2019.
Fortin, Sue
The birthday girl (magyar)
   Születésnap [elektronikus dok.] / Sue Fortin ; ford. Harci Andor. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154095. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-83-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3751556]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2019.
Fry, Michael (1959-)
The Odd Squad : king Karl (magyar)
   Cseles csapat : Karl, a király / Michael Fry ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző, cop. 2018. - 211, [3] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-457-431-6 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3746772]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2019.
Gaiman, Neil (1960-)
Stardust (magyar)
   Csillagpor / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2007. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-620-4 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3753732]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2019.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Crónica de una muerte anunciada (magyar)
   Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 1982. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3431-6 kötött : 2690,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3753175]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2019.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Del amor y otros demonios (magyar)
   A szerelemről és más démonokról / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 1995. - 186, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3541-2 kötött : 3290,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3753169]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2019.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Memoria de mis putas tristes (magyar)
   Bánatos kurváim emlékezete / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2005. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3542-9 kötött : 2690,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3753172]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2019.
Gier, Kerstin (1966-)
Wolkenschloss (magyar)
   Fellegszálló / Kerstin Gier ; [ford. Németh Odette]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2018. - 365 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-516-0 fűzött : 3299,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3746857]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2019.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Rasskazy o rodine (magyar) (bőv. kiad.)
   Orosz népellenes mesék : [nyolc új elbeszéléssel] / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Abonyi Réka, M. Nagy Miklós és Soproni András]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 409 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-264-2 kötött : 3999,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3753509]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2019.
Graham, Winston (1908-2003)
Ross Poldark (magyar)
   A Poldark család 1 : Ross Poldark / Winston Graham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2018. - 482, [5] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-435-4 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3746852]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2019.
Grant, Vicki
36 questions that changed my mind about you (magyar)
   36 kérdés, amitől rád kattantam / Vicki Grant ; [ford. Hartinger Emese]. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 289, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-518-3 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3746649]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2019.
Green, Hank (1980-)
An absolutely remarkable thing (magyar)
   Az abszolút tökéletes izé / Hank Green ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-745-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3746338]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2019.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm legszebb meséi : olvasásra és felolvasásra. - 2. átd. kiad. - Debrecen : Cahs Kvk., [2019]. - 27, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-61-1 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3753219]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2019.
Harmon, Amy
From sand and ash (magyar)
   Homokból és hamuból [elektronikus dok.] / Amy Harmon ; ford. Gázsity Mila. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154286. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-624-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3753970]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2019.
Higson, Charlie (1958-)
The enemy (magyar)
   The enemy : felnőttek nélkül / Charlie Higson ; [ford. Horváth Márta Zsanett]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-867-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3747104]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2019.
Hobb, Robin (1952-)
Fool's errand (magyar)
   Bolond kötelesség : a Borostyánférfi-ciklus első része / Robin Hobb ; [ford. Gubó Luca]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 2 db : ill. ; 18 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3746575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 498, [3] p.
ISBN 978-963-395-276-4 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
[AN 3746577] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 519, [4] p.
ISBN 978-963-395-277-1 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
[AN 3746582] MARC

ANSEL
UTF-85632 /2019.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Nussknacker und Mausekönig (magyar)
   Diótörő és Egérkirály / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Esterházy Dóra] ; [ill. Sánta Kira]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2018. - 173 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-432-097-5 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - kisregény
830-31=945.11
[AN 3746429]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2019.
Holland, Sara
Everless (magyar)
   Everless : a varázslónő és az alkimista / Sara Holland ; [ford. Bihari György]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 330, [5] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-969-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3746632]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2019.
Hunter, Devin (1986-)
Clash at Fatal Fields (magyar)
   A Fatal Fields-i ütközet : a Battle Royal fogságában, első könyv : nem hivatalos Fortnite regény / Devin Hunter ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : DAS Kv., 2018. - 114 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5716-16-4 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3746948]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2019.
Iggulden, Conn (1971-)
The falcon of Sparta (magyar)
   A spártai sólyom / Conn Iggulden ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 383 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-731-3 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3746399]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2019.
Jackson, Shirley (1916-1965)
The haunting of Hill House (magyar)
   Hill House szelleme / Shirley Jackson ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-716-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3746403]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2019.
Jiles, Paulette (1943-)
News of the world (magyar)
   A kapitány küldetése [elektronikus dok.] / Paulette Jiles ; ford. Getto Katalin. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154227. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-433-625-9)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3752832]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2019.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [ford. B. Radó Lili] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 22. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 126, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-253-6 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3753416]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2019.
Klein, Lisa (1958-)
Ophelia (magyar)
   Ophelia / Lisa Klein ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2018. - 382, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-086-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3746385]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2019.
Klitzing, Maren von (1964-)
Drei-Fünf-Acht-Minutengeschichten zum Kuscheln und Träumen (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék elalváshoz és összebújáshoz / Maren von Klitzing, Stéffie Becker ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - 115, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-270-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3753441]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2019.
Leky, Mariana (1973-)
Was man von hier aus sehen kann (magyar)
   Amit csak a szívével lát az ember / Mariana Leky ; [ford. Tarr Bori]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2018. - 322, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-049-8 fűzött : 3970,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3746324]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2019.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The voyage of the Dawn Treader (magyar)
   A Hajnalvándor útja : [Narnia 5.] / C. S. Lewis ; [ill. Pauline Baynes] ; [ford. Liszkay Szilvia]. - Jav., ill. kiad. - Budapest : Harmat, 2019. - 284 p. : ill. ; 18 cm
Megj. "Utazás a tengeri cirkálón" címmel is
ISBN 978-963-288-448-6 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3753833]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2019.
Libenson, Terri
Invisible Emmie (magyar)
   Láthatatlan Emmie / Terri Libenson ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-933-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3746729]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2019.
Loisel, Thierry (1955-)
   Proses à l'emporte-plume : nouvelles / Thierry Loisel. - [Budapest] : FSK, 2018-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
francia irodalom - elbeszélés
840-32
[AN 3746750]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 2018. - 251, [8] p.
ISBN 978-615-5568-71-8 fűzött : 18 EUR
[AN 3746756] MARC

ANSEL
UTF-85645 /2019.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   Az ősi út és a hírnök versei / Howard Phillips Lovecraft ; [... szerk. ... , ford. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 160, [2] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5601-60-6 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14.02(73)=945.11
[AN 3746340]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2019.
Lovegrove, James (1965-)
Sherlock Holmes : gods of war (magyar)
   Sherlock Holmes : a háború istenei / James Lovegrove ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 349, [2] p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-497-497-0 kötött : 3990,- Ft
ISBN 978-963-497-496-3 fűzött : 3300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3746651]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2019.
Lowry, Lois (1937-)
The giver (magyar)
   Az emlékek őre / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2017. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-131-8 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3752699]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2019.
Machen, Arthur (1863-1947)
   A fehér népek és a rémület története / Arthur Machen ; [... szerk., ford. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 171, [2] p. ; 20 cm
Tart.: A fehér népekÞ; A rémület. - Egys. cím: The terror ; The white people. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-64-4 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3746359]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2019.
Mafi, Tahereh (1988-)
Restore me (magyar)
   Ne hazudj / Tahereh Mafi ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 399, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-715-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3746395]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2019.
Maise, Ella
To hate Adam Connor (magyar)
   Akarlak, Adam Connor / Ella Maise ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 509 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-592-919-9 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3746889]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2019.
Mangan, Christine
Tangerine (magyar)
   Tanger titkai [elektronikus dok.] / Christine Mangan ; ford. Getto Katalin. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Libri, [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-545-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3751540]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2019.
Mann, Greyson
Creeper family vacation (magyar)
   Nyaral a Creeper család : Egy creeper naplója, hatodik könyv / írta Greyson Mann ; ill. Amanda Brack ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2019, cop. 2018. - 217 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5716-10-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3746892]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2019.
March, Meghan
Bad judgment (magyar)
   Véletlen szeretők / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-49-6 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3753157]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2019.
Merritt, Abraham (1884-1943)
   A mélység népe és az erdő asszonyai / Abraham Merritt ; [ford. Imre Eszter, Kiss Sándor és Grób László Mihály] ; [a kötetet szerk. és az utószót írta Imre Eszter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 174, [1] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-66-8 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3746328]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2019.
Moning, Karen Marie
Faefever (magyar)
   A hajnalra várva / Karen Marie Moning ; [ford. Laskay Ildikó]. - Budapest : Cor Leonis, [2019]. - 308, [1] p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Tündérkrónikák ; 3.)
ISBN 978-615-5893-33-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3753161]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2019.
Morgan, Richard K. (1965-)
Woken furies (magyar)
   Dühöngő fúriák : [a Valós halál-trilógia 3. része] / Richard Morgan ; [ford. Cs. Szabó Sándor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2005. - 541 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-498-9 fűzött : 4280,- Ft : 15,30 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3753748]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2019.
Morpurgo, Michael (1943-)
Flamingo boy (magyar)
   Flamingó fiú / Michael Morpurgo ; [ford. Ipacs Tibor]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 255 p. : ill. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-978-1 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3746635]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2019.
Nagy Lea (2000-)
   Milonga : Nagy Lea tangó fordításai, Milibák Tibor fotói. - [Budapest] : [Milibák T.], [2018]. - 147 p. : ill., színes ; 30 cm
A függelékben a szövegek angol és spanyol nyelven is
ISBN 978-615-00-3781-3 kötött
Magyarország - argentin irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers - többnyelvű dokumentum
860-14.02(82)=20=945.11 *** 77.04(439)(092)Milibák_T.
[AN 3747176]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2019.
Novik, Naomi (1973-)
Spinning silver (magyar)
   Ezüstfonás / Naomi Novik ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 454, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-734-4 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3746184]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2019.
Ørstavik, Hanne (1969-)
Kjaerlighet (magyar)
   Vágy / Hanne Ørstavik ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2019. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-969-2 kötött : 3250,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3753289]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2019.
Pasqualotto, Mario
Il ritratto senza nome (magyar)
   A vatikán titka / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 128, [3] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Agatha nyomoz
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3746832]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2019.
Pendarves, G. G. (1885-1938)
   A fekete szerzetes és az ördög sírkertje / G. G. Pendarves ; [... szerk. ... ford. és az utószót írta Imre Eszter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 168, [1] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-67-5 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - kalandos elbeszélés - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11 *** 820-321.3=945.11
[AN 3746345]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2019.
Peters, Pauline (1966-)
Das Geheimnis des Rosenzimmers (magyar)
   A rózsaszoba titka / Pauline Peters ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 399 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-499-019-2 fűzött : 3999,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3746652]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2019.
Plâckovskij, Mihail (1935-1991)
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A nyúl, aki senkitől sem félt / Mihail Pljackovszkij ; Vlagyimir Szutyejev [rajz.] ; [ford. Réz András]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 76, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-673-4 kötött : 2499,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3753414]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2019.
Pol, Anne-Marie (1958-)
À moi de choisir (magyar)
   Az én utam / Anne-Marie Pol ; [ford. Dienes-Oehm Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 127 p. ; 19 cm. - (Táncolj! ; 2.)
Megj. "Választanom kell" címmel is
ISBN 978-963-403-599-2 fűzött : 1190,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3747009]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2019.
Pol, Anne-Marie (1958-)
Nina, graine d'étoile (magyar)
   Nina álma / Anne-Marie Pol ; [ford. Dienes-Oehm Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 127 p. ; 19 cm. - (Táncolj! ; 1.)
Megj. "Csillag születik" címmel is
ISBN 978-963-403-598-5 fűzött : 1190,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3747003]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2019.
Politkovskaâ, Anna (1958-2006)
A Russian diary (magyar)
   Orosz napló / Anna Politkovszkaja ; [ford. Szieberth Ádám]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2018. - 413, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-832-5 kötött : 4499,- Ft
Oroszország - orosz irodalom - történelem - politikatörténet - ezredforduló - napló
882-94=945.11 *** 947"200"(0:82-94) *** 32(47)"200"(0:82-94)
[AN 3753873]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2019.
Ransmayr, Christoph (1954-)
Cox oder Der Lauf der Zeit (magyar)
   Cox vagy Az idő múlása : regény / Christoph Ransmayr ; [ford. Adamik Lajos]. - Budapest : Kalligram, 2018. - 239 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-079-6 kötött : 3990,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3747264]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2019.
Riggs, Ransom (1979-)
Hollow city (magyar)
   Üresek városa : Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei : a történet folytatódik... / [Ransom Riggs] ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, 2019. - 382 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-7884-2 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3753278]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2019.
Riggs, Ransom (1979-)
Library of souls (magyar)
   Lelkek könyvtára : Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei : a történet véget ér... / [Ransom Riggs] ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, 2019. - 464 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8481-2 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3753282]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2019.
Riley, Lucinda (1971-)
The moon sister (magyar)
   Holdnővér : Tiggy története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, 2019. - 591 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 587.
ISBN 978-963-452-217-1 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3746646]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
Shelter in place (magyar)
   Biztos menedék / Nora Roberts ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 545 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-746-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3746349]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2019.
Ross, Rebecca
The queen's rising (magyar)
   A királynő felemelkedése / Rebecca Ross ; [ford. Bihari György]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 379, [4] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-759-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3746659]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2019.
Roth, Philip (1933-2018)
Nemesis (magyar)
   Nemezis / Philip Roth ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-30-7 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3752704]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts : the crimes of Grindelwald (magyar)
   Legendás állatok [elektronikus dok.] : Grindelwald bűntettei : az eredeti forgatókönyv / J. K. Rowling ; ... ford. Tóth Tamás Boldizsár. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Animus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154285. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-622-1
angol irodalom - forgatókönyv - elektronikus dokumentum
820-293.7=945.11
[AN 3753964]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts & where to find them : the original screenplay (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük : az eredeti forgatókönyv / J. K. Rowling ; [... ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2017. - 301 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-491-3 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3752856]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2019.
Sand, George (1804-1876)
Francia (magyar)
   A kis grisette [elektronikus dok.] / George Sand ; ford. Csukássi Józsefné. - Szöveg (epub : 2.7 MB) (mobi : 3.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153928. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-677-5 (epub)
ISBN 978-963-474-678-2 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3750078]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2019.
Sheehan, Perley Poore (1875-1943)
   A rézhercegnő és a holtak könnyei / Perley Poore Sheehan ; [... szerk. Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 163, [2] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
Tart.: Monsieur de GuiseÞ; Louis Marcel megkésett könnyeiÞ; A rézhercegnő. - Egys. cím: The belated tears of Louis Marcel ; Monsieur de Guise ; The copper princess. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-58-3 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 3746350]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2019.
Söderberg, Alexander (1970-)
Den gode vargen (magyar)
   A jó farkas : a Brinkmann-trilógia befejező része / Alexander Söderberg ; [ford. Tótfalusi István]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 441 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-896-3 fűzött : 3999,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3746814]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2019.
Stoker, Bram (1847-1912)
   Drakula vendége és egyéb borzongató történetek / Bram Stoker ; [... szerk., ford. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2018. - 173, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-62-0 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3746354]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2019.
Taylor, Kathryn
Wildblumensommer (magyar)
   Vadvirágos nyarak / Kathryn Taylor ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 367 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9404-0 fűzött : 3400,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3746951]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2019.
Thorne, Jack (1978-)
Harry Potter and the cursed child (magyar)
   Harry Potter és az elátkozott gyermek : első és második rész : [a színdarab szövegének végleges változata] / [J. K. Rowling, John Tiffany és Jack Thorne új története alapján a színdarabot írta Jack Thorne] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2016. - 319, [7] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-615-3 kötött : 3590,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3752845]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2019.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins opens the door (magyar)
   Mary Poppins kinyitja az ajtót / P. L. Travers ; [ford. Borbás Mária] ; [ill. Mary Shepard]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2018. - 220, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Megj. "A csudálatos Mary kinyitja az ajtót" címmel is
ISBN 978-963-432-094-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3746506]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2019.
Vardeman, Robert E. (1947-)
God of war II. (magyar)
   God of war II : A háború istene II. / Robert E. Vardeman ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 429 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-281-8 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3746592]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2019.
Watson, Tom (1962-)
Stick Dog craves candy (magyar)
   Pálcikakutya és a cukorka / Tom Watson ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-984-2 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3746930]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2019.
Weaver, Tim (1977-)
Chasing the dead (magyar)
   Holtvadászat / Tim Weaver ; [ford. Szemler Zsófia]. - Szentendre : Urbis Kvk., 2018. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-38-5 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3747164]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2019.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Lord Emsworth and others (magyar)
   Lord Emsworth és a többiek / P. G. Wodehouse ; [ford. Nagy Dóra]. - Budapest : Ciceró, cop. 2018. - 257, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-432-095-1 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3746525]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2019.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The Schopenhauer cure (magyar)
   A Schopenhauer-terápia / Irvin D. Yalom ; [ford. Résch Éva]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2019. - 438, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-554-5 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3753850]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5689 /2019.
Andrassew Iván (1952-2015)
   Andrassew Iván könyve / [összeáll. és szerk. Nagy N. Péter]. - Budapest : Noran Libro, cop. 2019. - 212, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5900-54-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3746940]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2019.
Angyal Lajos (1958-)
   A szerelem rózsái [elektronikus dok.] : én vagyok az, kit kerestem, megtaláltam benned / Angyal Lajos. - Szöveg (epub : 598 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150898. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3724369]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2019.
   Auszüge aus der zeitgenössischen ungarischen Literatur / [Hrsg.:] Ministerium für Auswärtiges und Aussenhandel von Ungarn. - [Budapest] : Min. für Auswärtiges und Aussenhandel von Ungarn, cop. 2018. - 207 p. : ill., színes ; cop. 2018
ISBN 978-963-7038-89-1 fűzött
magyar irodalom - szemelvény - fordítás
894.511-822=30
[AN 3747404]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2019.
Bada Dada Tibor (1963-2006)
   Őszinte gyöngyszemek : Bada Dada összes versei 1., 1981-85 / [... szerk. Triceps]. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2018. - 57, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 5.)
ISBN 978-615-00-2370-0 fűzött
magyar irodalom - dadaizmus - vers
894.511-14 *** 894.511-994
[AN 3747146]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2019.
Baló Melinda
   Patent, a kockás egér / Baló Melinda. - [Pacsa] : [Baló M.], [2018]. - 37 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-00-4057-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3746991]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2019.
Banga Zsuzsa (1985-)
   (H)arcélek / Banga Zsuzsanna. - [Budapest] : Garbo, cop. 2019. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-57-2 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3746507]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2019.
Bánki László
   Latinka 76-86 / Bánki László, Jakobetz László. - Budapest : [s.n.], 2018. - 308 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Budapest. 11. kerület - magyar irodalom - társadalomtörténet - hétköznapi élet - Kádár-korszak - memoár
894.511-94 *** 316.32(439-2Bp.XI.)(0:82-94)
[AN 3747411]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2019.
Barta Katalin
   Tündér Lily meséi : az Ezervirág Bál. - [Felsőtárkány] : Barta K., 2018. - [40] p. : ill., színes ; 30 cm
Szerző Barta Katalin. - Ill. Tóth Nóra
Fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3747226]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2019.
Benedek Elek (1859-1929)
   Vidám állatmesék : olvasásra és felolvasásra / Benedek Elek ; [ill. Eszes Hajnal]. - 2. átd. kiad. - Debrecen : Cahs Kvk., [2019]. - 23, [9] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-64-2 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 3753214]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Hisztimesék / Berg Judit ; [rajz. Gévai Csilla]. - [Budapest] : Ecovit, [2018]. - 36 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-8002-45-7 kötött : 2599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3753333]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Meseleves / Berg Judit ; [rajz. Gévai Csilla]. - [Budapest] : Ecovit, 2019, cop. 2014. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88743-4-4 kötött : 2499,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3753335]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 215 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-090-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3753429]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Rumini a fényvizeken / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2019. - 317, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-251-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3753432]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 247 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-179-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3753431]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2019.
Bodoky Richárd (1908-1996)
   Gyanútlanok : jövevények és vándorok, 1870-1918 / Bodoky Richárd ; [a bevezetőt írta, a kéziratot gond. és a képeket vál. Csanády Andrásné Bodoky Ágnes] ; [a jegyzeteket kész. Róna Judit és Kárpáti Attila István]. - Budapest : Luther, 2018. - 319 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-142-0 kötött : 2990,- Ft
Biberauer család
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - századforduló - regény
894.511-31 *** 929.52(439)Biberauer(0:82-31)
[AN 3746290]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ágyában / Borsa Brown. - Bőv. kiad., 5. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 470, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-15-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3752979]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2019.
Csapody Kinga (1980-)
   Irány a Tisza-tó! / Csapody Kinga ; Szalma Edit illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 61, [2] p. : ill., főként színes ; 20x20 cm. - (Utazik a család)
ISBN 978-963-403-557-2 kötött : 1990,- Ft
Tisza-tó - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.439(285.2Tisza-tó)(02.053.2)
[AN 3747129]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2019.
Czecz Fruzsina
   Gyerekkel vagyok : [szülők szíve-lelke negyven versbe szedve] / Czecz Fruzsina. - Hédervár : Publio, cop. 2018. - 85 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-443-469-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3747165]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2019.
Czecz Fruzsina
   Gyerekkel vagyok : szülők szíve-lelke negyven versbe szedve / Czecz Fruzsina. - [Hédervár] : Publio, 2018. - 60 p. ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-443-469-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3747168]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2019.
Czilczer Olga (1940-)
   Próbavonulás / Czilczer Olga. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-47-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - prózaköltemény
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3747374]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2019.
Dénesi Ildikó
   Megölni a királyt! : La Fayette I. / Izolde Johannsen. - [Budapest] : Szenzár História, 2018. - 318, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [319].
ISBN 978-963-479-127-0 kötött : 3799,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3746821]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2019.
Dobnik János (1967-)
   Gengsztervilág / Dobnik János Iván. - Budapest : [Dobnik J.], 2018. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3386-0 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3747263]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2019.
Dumas, Dee
   Piszkos alku [elektronikus dok.] : Szerelem vihara 1. / Dee Dumas. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154098. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-60-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3751564]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2019.
   Elmúlásunk hamutartója : a Fedél Nélkül alkotóinak antológiája, 1993-2018 / [szerk. Kepe Róbert] ; [... vál. Fridrich Piroska, Fekete András, Kepe Róbert]. - Budapest : Menhely Alapítvány, 2018. - 315 p. : ill. ; 21 cm. - (Fedél nélkül könyvek, ISSN 2631-1879 ; 4.)
ISBN 978-615-80999-0-5 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - hajléktalan - antológia
894.511-822 *** 379.825-058.51
[AN 3746616]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2019.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - 21. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-928-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3753332]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2019.
Ferdinánd Zoltán (1980-)
   Feles / Ferdinánd Zoltán ; [fotók] Nagy M. Hedvig. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2018. - 84, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 6.)
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-00-2371-7 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 21. század - kisepika
894.511-3 *** 77.04(439)(092)Nagy_M._H.
[AN 3747153]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2019.
Fésüs Éva (1926-2019)
   Minibocs / Fésűs Éva ; Szekeres Erzsébet rajz. - Budapest : Kairosz, 2019. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-978-6 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3753682]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2019.
Frank Márton
   Páratlanok / Frank Márton. - [Budapest] : Ciceró, 2017-. - 22 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3702984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Két tűz között. - cop. 2018. - 436, [1] p.
ISBN 978-963-432-092-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3746405] MARC

ANSEL
UTF-85717 /2019.
Fricz Ádám János (1994-)
   Az új generáció egyik kiadása [elektronikus dok.] : verseskötet / Fricz Ádám János. - Szöveg (epub : 604 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151830. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3730973]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2019.
Gajdos Erika Tímea
   Misztikus ősz a Balaton-felvidéken : Színek, fények, élmények 2. / Gajdos Erika Tímea. - [Balatoncsicsó] : Gajdos E. T., 2018. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3359-4 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3747405]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2019.
Gál Mária
   A Holdtündér fátyla : mesegyűjtemény / Gál Mária ; Szalai Szonja rajz. ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2018. - 46, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5750-30-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3746391]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2019.
Gáspár Klára
   Székely vér [elektronikus dok.] / Gáspár Klára. - Szöveg (epub : 608 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154200. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-628-7
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3752603]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2019.
Gáspár Péter
   Kőerdő, szellőkör és más történetek / Jan van den Boomen. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 561, [2] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-395-283-2 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3746584]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2019.
   Great samples of contemporary Hungarian literature / [ed. Katalin Szlukovényi] ; [publ. by the] Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary. - [Budapest] : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary, cop. 2018. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7038-88-4 fűzött
magyar irodalom - szemelvény - fordítás
894.511-822=20
[AN 3747534]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2019.
Gyöngyösvári Mara
   Balambér és barátai [elektronikus dok.] : történetek nyuszikról és cicákról meg a gazdáikról / Varga Mária Gyöngyi. - Szöveg (epub : 588 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-624-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom - elektronikus dokumentum
894.511-35(02.053.2)
[AN 3752663]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2019.
Hunt, Malcolm J.
   Szörnyek családja / Malcolm J. Hunt. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 470, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-395-287-0 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3746589]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2019.
Jeney Zoltán (1973-)
   Rév Fülöp : balatóniai lovagregény / Jeney Zoltán ; [ill. Haránt Artúr]. - 6. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2012. - 257 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-182-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3753275]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2019.
Kállai R. Gábor (1953-)
   A kalózkirály jelzőtornya / Kállai R. Gábor. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 222 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: A kalózkirály jelzőtornya avagy A Balaton nem az óceán
ISBN 978-615-5568-68-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3747178]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2019.
Kaszás György
   A mi kutyánk hülye ; Az én gazdáim hülyék / Kaszás György ; Elek Lívia rajz. - [Budapest] : Central, 2019, cop. 2018. - 68, [3], 57 p. : ill., színes ; 19 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-324-582-8 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3753434]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2019.
Kocsis Klára (1950-)
   Jaj a szigeteknek! : [versek] / Kocsis Klára. - Budapest : Kairosz, 2018. - 51 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-662-987-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3747334]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2019.
Lesznai Anna (1885-1966)
   Kezdetben volt a kert / Lesznai Anna ; [utószó Kőbányai János]. - 3. kiad. kiegészítő dokumentummal. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2019. - 2 db ; 22 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297)
ISBN 978-615-5480-52-2 kötött : 9500,- Ft
ISBN 978-615-5480-55-3 fűzött : 7900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3753950]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 688, [3] p.
ISBN 978-615-5480-53-9 kötött
ISBN 978-615-5480-56-0 fűzött
[AN 3753955] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 682 p.
ISBN 978-615-5480-54-6 kötött
ISBN 978-615-5480-57-7 fűzött
[AN 3753965] MARC

ANSEL
UTF-85730 /2019.
Mészáros Bori (1981-)
   Az álomtündér 2 : az Árnyas-tó titka / Mészáros Bori. - Budapest : Ellypszilon K., 2018. - 103 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-3651-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3747251]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2019.
Mészáros Pál Antal
   Kedvenc történeteim : egy mérnök kalandozásai a szépirodalomban / Mészáros Pál Antal. - Budapest : Mészáros P. A., 2018. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3578-9 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3747034]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2019.
Mićić Egyedi Márta
   1999 : novellák / Mićić Egyedi Márta ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2018. - 117, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-27-4 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.11)
[AN 3746432]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2019.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 58. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 206, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-885-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3753427]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2019.
Molnár T. Eszter (1976-)
   A Kóbor Szálló / Molnár T. Eszter ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - [Budapest] : Pagony, 2018. - 109, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-428-5 kötött : 3490,- Ft
Németország - magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)(430)
[AN 3746576]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2019.
Móritz Mátyás (1981-)
   Hány nap még a világ?.. / Móritz Mátyás. - Budapest : Menhely Alapítvány, 2018. - 221, [5] : ill. ; 21 cm. - (Fedél nélkül könyvek, ISSN 2631-1879 ; 6.)
ISBN 978-615-80999-2-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3746621]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2019.
Mosonyi Mara
   Olmec / Mosonyi Mara. - [S.l.] : Publio, 2018. - 344 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-503-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3747119]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2019.
Müller, Renáta W.
   TestVér 2 : erotikus regény / Renáta W. Müller. - Budapest : Kalliopé, 2018. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5378-27-0 fűzött : 3980,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3747194]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2019.
Nagy Zopán (1973-)
   Füzet 2.0 : válogatott rajzolatok, írás-képek, 1998-2018 / Nagy Zopán. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2018. - 56, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 7.)
ISBN 978-615-00-3238-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3747161]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2019.
Nagypál Ákos (1974-2017)
   Titkos manók tánca : versek / Nagypál Ákos ; [ill. Turcsányi Sándor] ; [közread. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2018. - 70 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7283-39-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3747429]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2019.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah : regény / Náray Tamás. - 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2017. - 739 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-216-9 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3752696]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2019.
Neal, Andrew
   Achelo : a Véderő gyermekei / Andrew Neal. - [Veszprém] : Kalliopé, 2018. - 365 p. ; 22 cm. - (Fantasztikus történetek)
ISBN 978-615-5378-25-6 kötött : 3480,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3747341]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2019.
Nemere István (1944-)
   Gyémántok asszonya : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2018. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-835-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3746413]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2019.
Nemere István (1944-)
   Hajnali lovas / Nemere István. - Szentendre : Urbis Kvk., 2018. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-42-2 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3747166]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2019.
Nemere István (1944-)
   Kegyetlen szerelem : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2018. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-836-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3746422]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2019.
Nemere István (1944-)
   Oly nehéz szeretni : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2018. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-834-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3746392]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2019.
Nemere István (1944-)
Yesa (eszperantó)
   Jesa : romano / István Nemere ; [eld. ... "Verda Stelo" Esperanto Asocio]. - Nyíregyháza : "Verda Stelo" Eszperanto Asocio, 2019. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4170-4 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=089.2
[AN 3746505]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2019.
Nyerges András (1940-)
   Kábépé / Nyerges András. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 383, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-438-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3746204]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2019.
Örkény István (1912-1979)
   Egyperces novellák / Örkény ; [összeáll. és ... a jegyzetet írta Radnóti Zsuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 2019, cop. 2018. - 762 p. ; 19 cm. - (Örkény István művei)
ISBN 978-963-479-018-1 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3753452]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2019.
Oszlánszky Rita
   Út a férjemhez [elektronikus dok.] / Oszlánszky Rita. - Szöveg (epub : 156 KB). - [Köröstarcsa] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151224. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1899-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3727341]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2019.
Oszvald György (1952-)
   Kőképemlék : [kőbányai képek, személyes emlékek] / Oszvald György. - Budapest : 10Ker-Press Kft. : Croatica, 2018. - 123, [5] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5615-92-4 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3746459]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2019.
Palásthy Marcell (1876-1937)
   Kártya, lóverseny, kávéház : Palásthy Marcell szerencsejátékos hírlapíró cikksorozatai az 1920-as évekből / sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyz. írta Zeke Gyula. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 173, [3] p., [20] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Kellér Andor "Palásthy titka" c. elbeszélésével. - Bibliogr.
ISBN 978-963-456-036-4 fűzött : 3200,- Ft
szerencsejáték - magyar irodalom - publicisztika - elbeszélés
894.511-32 *** 794.9(0:82-92)
[AN 3747281]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2019.
Pethes Mária (1955-)
   Messzi évek illata : naplórészletek / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2019. - 82 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-81128-0-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3747253]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2019.
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
   Szendrey Júlia összes verse / sajtó alá rend. ..., a jegyzeteket ... írta Gyimesi Emese. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2018. - 305 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 276-280.
ISBN 978-963-435-045-3 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - vers - kritikai kiadás
894.511-14 *** 894.511(092)Szendrey_J.
[AN 3753926]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2019.
Pfliegel Dóra (1982-)
   Feleséged története / Pfliegel Dóra. - 2. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2018. - 199 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-827-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3753285]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2019.
Punk Mária (1971-)
   Kelepelek : gyermekversek / Punk Mária ; a grafikákat Ylen Morisot kész. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2019. - 85 p. : ill. ; 30 cm + CD
A mellékletben szereplő zeneszerző Sejben Győző. - melléklet címe: Kereplő
ISBN 978-615-5359-67-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3746611]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád / Rejtő Jenő. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2019. - 302, [1] p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 13.)
ISBN 978-615-5822-05-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3752777]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (9 h 30 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 17.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9159-9 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3747096]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Reviczky Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (6 h 43 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 19.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9161-2 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3747099]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A megkerült cirkáló [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (4 h 40 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 20.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9162-9 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3747100]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Nincs kegyelem [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (pdf : 734 KB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153784. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-453-391-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3749337]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon [elektronikus dok.] / [Rejtő Jenő] ; Kovács Patrícia előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2018. - 1 CD (7 h 14 min) ; 12 cm + mell. (24 p. ; 21 cm). - (Rejtő hangoskönyvek ; 18.)
A mellékletben Matuscsák Tamás "Rejtő Jenő elveszett naplója" c. művének részletével. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9160-5 : 1690,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3747097]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó / Rejtő Jenő. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2019. - 233 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 14.)
ISBN 978-615-5822-06-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3752781]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2019.
Róna Tivadar Aurél (1939-)
   Emese, egy árva jobbágylány története : regény / írta Róna Tivadar Aurél. - Budapest : [Róna T. A.], 2018. - 195 p. ; 30 cm
Kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3746375]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2019.
Sági Veronika
   Papírhajók : novellák, elbeszélések / Sági Veronika. - [S.l.] : Publio, 2018. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5340-22-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3747300]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2019.
Sándor Zoltán (1973-)
   A gonosz átváltozása : elbeszélések / Sándor Zoltán. - Veszprém : Művészetek Háza, 2018. - 115 p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 50.)
ISBN 978-615-5762-07-9 fűzött : 1880,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.11)
[AN 3747175]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2019.
Say István (1950-)
   Fohászos füzérek / Say István. - Sióagárd ; Kaposvár : Say I., 2018. - 87 p. : ill., részben színes ; 14 cm
ISBN 978-615-00-2393-9 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3746513]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2019.
Solymosi Franciska
   Tükröm, tükröm, mondd meg nékem.. : ki a magyar? / [Solymosi Franciska]. - Pécs : Duplex-Rota Kft., 2018. - 2 db (976 p.) ; 20 cm
ISBN 978-615-80413-1-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3746225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2], 557 p.
[AN 3746226] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 558-976.
[AN 3746227] MARC

ANSEL
UTF-85768 /2019.
Somogyi Zoltán
   Lángol az Opera tér / Somogyi Zoltán. - [Budapest] : [Kommunikáció és Imázs Int. Kft.], [2018]. - 57 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-3770-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3747460]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2019.
Szavai Nagy Lajos
   Táltoslovon : versek / Szavai Nagy Lajos ; ... ill. Teigl Béláné Miszlang Katalin. - Pécs : Nagy L., 2018. - 216 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-0648-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3753515]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2019.
   Tanulságos népmesék : olvasásra és felolvasásra. - 2. átd. kiad. - Debrecen : Cahs Kvk., [2019]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-63-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3753209]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2019.
Tíria Devil (1989-)
   Vérlázadás : Bűn testvérek 1. / Tíria Devil. - Isaszeg : Blaha E., cop. 2019. - 169 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81164-3-5 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3746549]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2019.
Tisza Kata (1980-)
   Akik nem sírnak rendesen : pszichoprózák / Tisza Kata. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2017. - 225, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-725-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény - kisepika
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3753293]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2019.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Édesvízi mediterrán : a hazatérés : [kanadai magyar menni Balaton...] / Tóth Gábor Ákos. - 2. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 286, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5247-00-2 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3753386]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2019.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   A világ közepén : Édesvízi mediterrán 3. / Tóth Gábor Ákos. - 2. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-02-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3753390]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2019.
Vass Réka
Manó-zug meséi (angol)
   The Munckhin Nook [elektronikus dok.] : based on the stories of the 'Green Group' in the Zugliget Kindergarten / written by Réka Vass & Katalin Farkas Divényiné ; illustrations and poems András Timár ; transl. by Katalin Timár. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : [Bookers Kft.], [2019], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154222. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-4778-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3752779]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2019.
Vass Virág (1969-)
   Az örökké rövid története / Vass Virág. - Budapest : Central Kv., 2019, cop. 2018. - 486, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-599-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3753498]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2019.
Végh Tamás (1960-)
   A látomás vége / Végh Tamás ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2018. - 84, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-37-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3746397]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2019.
Wolf Szilvia
   Ártatlanság [elektronikus dok.] / Wolf Szilvia. - Szöveg (epub : 139 KB). - [Budapest] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1898-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3727202]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2019.
Zsuffa Tünde
   Angyal a földi pokolban : regény / Zsuffa Tünde. - 3. kiad. - Budapest : Gemma Kvk., 2019. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80998-3-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3753871]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2019.
Zsuffa Tünde
   Ingeborg : regény / Zsuffa Tünde. - 2. kiad. - Budapest : Gemma Kvk., 2018. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80998-2-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3753929]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2019.
   Zűrhajó / [ill. Steiner Anita]. - [Veszprém] : M. Irod. Ház, cop. 2018. - 86 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5378-30-0 kötött : 2880,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3747403]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5782 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Babóca, a katicalány / [írta és rajz. Bartos Erika]. - [Budapest] : Szerző, 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-80565-6-4 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752636]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Baltazár, a méhecske / [írta és rajz. Bartos Erika]. - [Budapest] : Szerző, 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5883-27-9 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752639]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca foglalkoztatókönyv : 12 új mesével / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2018. - [198] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80565-9-5 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3752659]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Gömbi, a virágbogár / [írta és rajz. Bartos Erika]. - [Budapest] : Szerző, 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5883-28-6 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752648]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Pihe, a lepkelány / [írta és rajz. Bartos Erika]. - [Budapest] : Szerző, 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-80565-4-0 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752638]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Vendel, a szarvasbogár / [írta és rajz. Bartos Erika]. - [Budapest] : Szerző, 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5883-29-3 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752654]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2019.
Donaldson, Julia (1948-)
The scarecrows' wedding (magyar)
   A madárijesztők esküvője / [szöveg] Julia Donaldson ; [ill.] Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2018. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 17x18 cm
ISBN 978-963-410-357-8 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3746440]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2019.
Donaldson, Julia (1948-)
The ugly five (magyar)
   Az öt csúfság / [szöveg] Julia Donaldson ; [ill.] Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2018. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 17x18 cm
ISBN 978-963-410-415-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3746444]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2019.
Lite, Lori (1961-)
Bubble riding (magyar)
   Buborékrepülés : relaxációs mesekönyv a szorongás csökkentéséhez és a kreativitás fokozásához / Lori Lite. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2019. - [30] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött : 2290,- Ft
relaxáció - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 615.825-053.2 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3753203]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2019.
   Magyar motívumok kifestőkönyve / [összeáll. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2018. - [20] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez ; 3.)
ISBN 978-963-409-003-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar néprajz - díszítőelem - kifestőkönyv
087.5 *** 391.984(=945.11)
[AN 3752868]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2019.
Nagy Diána (1982-)
   Előtte, mögötte : könyv kicsiknek / Nagy Diána. - Budapest : Csimota, 2018. - Lapozó (20) p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5649-24-0 kötött : 1450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3747447]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2019.
Pap Kata (1976-)
   Reggel, délben, este : napszakok : könyv kicsiknek / Pap Kata. - Budapest : Csimota, 2018. - Lapozó (20) p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5649-25-7 kötött : 1450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3747445]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2019.
   Ringató : mondókák, dalok gyermekeknek / Eszes Hajnal rajz. - 2. átd. kiad. - Debrecen : Cahs Kvk., [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-62-8 kötött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3753266]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2019.
Scheffler, Axel (1957-)
The Christmas tree (magyar)
   A karácsonyfa / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, cop. 2018. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-963-410-416-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3746447]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5796 /2019.
Abnett, Dan (1965-)
Predator (magyar)
   Predator / írta Dan Abnett ; rajz. Brian Albert Thies ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 93 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Élet és halál. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-497-489-5 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3746963]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2019.
Bayer Antal (1955-)
   A Journal de Tintin képregényei / Bayer Antal. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2019. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Journal de Tintin
ISBN 978-615-5524-38-7 fűzött : 1600,- Ft
Journal de Tintin
Franciaország - sajtótörténet - 20. század - képregény
087.6:084.11(44)"194/199" *** 070(44)"194/199"
[AN 3747122]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2019.
Csordás László (1960-2016)
   Majdnem zseni / rajz. Csordás László. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja : Magánkiad., 2018. - 124 p. : ill. ; 25 cm. - (Képregénymúzeum, ISSN 2416-1624 ; 7.)
ISBN 978-615-80690-9-0 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3747553]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2019.
Davis, Jim (1945-)
   Új szerzemények : [Garfield-poénok 2005-ből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2019]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 144.)
ISBN 978-615-5425-51-6 fűzött : 1050,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3747453]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2019.
DiMartino, Michael Dante (1974-)
The legend of Korra : turf wars (magyar)
   The legend of Korra : hatalmi harc / írta Michael Dante DiMartino ; rajz. Irene Koh ; [ford. Hódosi Fruzsina]. - [Szeged] : Szukits, [2018]-. - 25 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3754426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2018. - 76 p. : ill., színes
ISBN 978-963-497-490-1 kötött : 3990,- Ft
[AN 3747054] MARC

ANSEL
UTF-85801 /2019.
Farkas Lajos (1963-)
   Akasztottak balladája / [rajz. Farkas Lajos] ; [írta Fred Duval & Jean-Pierre Pécau] ; [asszisztens Fred Blanchard] ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, [2018]. - 120 p. : ill. ; 30 cm
Tart.: Akasztottak balladájaÞ; A zöld isten. - Egys. cím: Le dieu vert ; La ballade des pendus. - keretcím: Jour J
ISBN 978-615-5524-37-0 fűzött : 3600,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3747053]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2019.
   Folytonosság : a Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely 2018-ben végzett évfolyamának tanulmánykötete / [szerk. ... Héra Bálint és Molnár Dávid]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2019. - 172 p. : ill. ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80316-6-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3747295]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2019.
Forest, Jean-Claude (1930-1998)
Barbarella : Les colères du mange-minutes (magyar)
   Barbarella : a percfaló dühkitörései / írta és rajz. Jean-Claude Forest ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, [2018]. - 76 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5524-35-6 fűzött : 2700,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3747044]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2019.
Gillen, Kieron (1975-)
The ashes of Jedha (magyar)
   Jedha hamvai / írta Kieron Gillen ; rajz. Salvador Larroca ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2018]. - [134] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 7. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-499-4 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3746954]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2019.
Gillen, Kieron (1975-)
Doctor Aphra and the enormous profit (magyar)
   Doktor Aphra és az óriási profit / [írta Kieron Gillen] ; [rajz. Marc Laming, Will Sliney, ... Kev Walker] ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2018]. - [144] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Star Wars : Doktor Aphra
ISBN 978-963-497-498-7 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3746874]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2019.
Gyükér Zsófia (1991-)
   Tornádó közeleg! / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Kistarcsa : Gyükér Zs., [2018]. - 108 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hókavölgy ; 7.)
ISBN 978-615-00-3865-0 fűzött : 790,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3746527]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2019.
   Tertium datur : tanulmányok Lázár Imre tiszteletére / szerk. Spannraft Marcellina. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 276 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
A Budapesten, 2017. jún. 23-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-471-7 fűzött : 2990,- Ft
tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv - személyi bibliográfia
082 *** 012Lázár_I.
[AN 3746344]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2019.
   Tudományos eredmények a nagyvilágból / [szerk. Tóth Bianka] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2018. - 58 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-51-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3746217]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2019.
Zórád Ernő (1911-2004)
   Winnetou / rajz. Zórád Ernő ; Karl May nyomán írta Cs. Horváth Tibor. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2018. - 80 p. : ill. ; 26 cm. - (Zórád Ernő képregényei)
ISBN 978-615-5524-36-3 fűzött : 2200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3747050]
MARC

ANSEL
UTF-8