MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/05/31 11:16:42
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
5810 /2019.
   Erdélyi könyvesházak. - Szeged : Scriptum, 1991-. - 24 cm
2018-tól közread. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
ISBN 963-481-942-7 *
Erdély - könyvtártörténet - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - 18. század
017.11(439.21)"15/17" *** 026/027(439.21)"15/17"(093) *** 930.85(439.21)"15/17"(093)
[AN 95626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 1541-1782 : vegyes források / sajtó alá rend. Bíró Gyöngyi, Monok István, Verók Attila. - 2018. - XXI, 302 p. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 16/5.)
Az előszó német nyelven is
ISBN 978-963-7451-41-6 fűzött
Erdély - könyvtártörténet - egyházi könyvtár - adattár - magánkönyvtár - 16. század - 17. század - 18. század - könyvkatalógus
027.6(439.21)"15/17" *** 027.1(439.21)"15/17" *** 017.2(439)"15/17"
[AN 3748144] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5811 /2019.
   A Pósa emlékév krónikája, 2014 / [szerk. Csipka Rozália]. - [Budapest] : SikerX K., 2018. - 123 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 120-121.
ISBN 978-963-7082-60-3 fűzött
Pósa Lajos (1850-1914)
Magyarország - Szlovákia - író - 19. század - századforduló - rendezvény
061.7(437.6)"2014" *** 894.511(092)Pósa_L. *** 061.7(439)"2014"
[AN 3749270]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2019.
   Rejtett történetek : az életreform-mozgalmak és a művészetek / [szerk. Németh András, Ehrenhard Skiera]. - Budapest : Műcsarnok, 2018. - 288 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Mucsarnok.hu, ISSN 2416-2302 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5695-19-3 fűzött
Európa - mozgalom - szemlélet - életmód - művészeti élet - 19. század - 20. század
061.91(4)"18/19" *** 140.8 *** 7(4)"18/19" *** 316.7
[AN 3748617]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2019.
   Szívmelengető középkor : kályhák és kályhacsempék a középkori Magyarországon, 14-16. század : Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum, 2018. április 11 - szeptember 2. : kiállítási katalógus / [... szerk. Kiss Virág, Spekner Enikő, Végh András]. - Budapest : BTM, 2018. - 319 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 302-316.
ISBN 978-615-5341-60-1 kötött
Magyarország - cserépkályha - csempe - 14. század - 15. század - 16. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2018" *** 738.81(439)"13/15"
[AN 3748388]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5814 /2019.
   125 év Székesfehérváron az olvasók szolgálatában : pillanatképek a Vörösmarty Mihály Könyvtár életéből : fotóalbum visszaemlékezésekkel / [fel. szerk. Szőnyegi Hajnalka]. - Székesfehérvár : VMK, 2018. - 120 p. : ill., részben színes ; 25x30 cm
ISBN 978-615-81124-0-6 kötött
Vörösmarty Mihály Könyvtár (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - megyei könyvtár - városi könyvtár - történeti feldolgozás - album
027.53(439-2Székesfehérvár)(091)(084.1) *** 027.52(439-2Székesfehérvár)(091)(084.1)
[AN 3747780]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2019.
   Braille-ábécéskönyv 1 / [közread. a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége]. - [Budapest] : M. Vakok és Gyengénlátók Orsz. Szövets., [2018]. - [68] p. ; 30 cm
Braille-írással. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5919-01-5 fűzött
vakírás - tankönyv
003.24(078)
[AN 3748163]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2019.
   Braille-ábécéskönyv 2 / [közread. a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége]. - [Budapest] : M. Vakok és Gyengénlátók Orsz. Szövets., [2018]. - [68] p. ; 30 cm
Braille-írással. - Spirál fűzéssel
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5919-01-5)
vakírás - tankönyv
003.24(078)
[AN 3748169]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2019.
   Hármas törekvés : a váci katolikus papság és értelmiség identitáskeresése a 18-19. században / [szerk. Boros István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 198 p. : ill. ; 25 cm
A Vácott, 2015. okt. 7-én rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-747-4 kötött : 2400,- Ft
Váci Egyházmegye
Magyarország - katolikus egyház - egyházi könyvtár - könyvtártörténet - könyvtörténet - könyvkiadás - katolikus pap - 18. század - 19. század
027.6(439-2Vác)(091) *** 09(439)"17/18" *** 282(439)(092)Róka_J. *** 655.41(439-2Vác)"17/18"
[AN 3748059]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2019.
   Mátyás-graduale : énekelt hagyomány / [szerk. Schanda Melinda, Skublics Mária] ; [közread. a Mátyás-templom Gondnoksága]. - Budapest : Mátyás-templom Gondnoksága, 2019. - 70 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
A CD-melléklet zenei anyagát összeáll. Bubnó Tamás, előadja a Szent Efrém Férfikar. - Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-615-004-408-8 kötött
Magyarország - miniatúra - 15. század - kódex - graduale - auditív dokumentum
091.14(439)"148" *** 264-17(439)"14" *** 75.057(439)"148"
[AN 3748649]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2019.
Niamessnyné Manaszy Margit (1877-1947)
   Kislányok a nagy viharban / Niamessnyné Manaszy Margit. - Repr. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., [2018]. - 149, [2] p. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1937
ISBN 978-963-277-759-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3748400]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5820 /2019.
Pethő Tibor (1973-)
   A Magyar Nemzet története, 1938-2018 / Pethő Tibor. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 525, [10] p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-116-8 kötött : 4490,- Ft
Magyar nemzet, ISSN 0133-185X
Magyarország - sajtótörténet - napilap
070(439)Magyar_nemzet(091)
[AN 3748157]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5821 /2019.
B. Zsófia Anna
   A holnap az igazaké : 20 üzenet a Mennyei Atyától és Jézus Krisztustól a Szentlélek által 2017. november 13 - 2018. szeptember 29-ig / B. Zsófia Anna. - [Szigethalom] : West-Graph Kft., [2018]. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80872-2-3 fűzött
okkultizmus
133.9
[AN 3748949]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2019.
Ben Byön Delou
   A tűz / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, 2018. - 100 p. ; 23 cm + CD. - (Képbeszéd sorozat ; 13.)
ISBN 978-615-80622-2-0 kötött
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3748045]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2019.
Bíró Lajos (1961-)
   Az ember isteni dimenziója ; A túlvilági nap / Bíró Lajos. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 232 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 215-231.
ISBN 978-615-5647-78-9 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3748166]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2019.
Horváth Andrea
   Sors és horoszkóp : [egy asztrológus vallomásai] / Horváth Andrea. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2019. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-233-3 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 3755340]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5825 /2019.
Ganeri, Anita (1961-)
   Utoljára láthatod : veszélyeztetett helyszínek és kultúrák / Anita Ganeri ; [ford. Vásony Petra]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
A ford. a "Last chance to see - endangered places", és a "Last chance to see - endangered people" c. művek alapján kész.
ISBN 978-963-304-599-2 kötött : 3200,- Ft
helyismeret - művelődéstörténet - természeti környezet - ifjúsági könyv
502(100)(02.053.2) *** 908.100(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3749075]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2019.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Amerika legendás nemzeti parkjai : hegyek, kanyonok, vízesések, fjordok, tavak, folyók, gejzírek, gleccserek / szöveg L. Kelemen Gábor ; fotók Gombos Gyöngyi. - Budapest : LKG Média, 2018. - 70 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5060-17-5 kötött : 7000,- Ft
Egyesült Államok - nemzeti park - természeti környezet - fényképalbum
502.4(73)(084.12) *** 502(73)(084.12) *** 77.04(439)(092)Gombos_Gy.
[AN 3748397]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2019.
   Maradék nélkül : az élelmiszerpazarlás ellen : munkafüzet / [szerk. Kasza Gyula]. - Budapest : NÉBIH, 2018. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5747-13-7 fűzött
hulladékgazdálkodás - környezeti tudatosság - háztartás - példatár
504.064.4(076) *** 628.4.032 *** 64(083.13)
[AN 3747976]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2019.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Netzwerk der Natur (magyar)
   A természet rejtett hálózata : felhőt csináló fák, nefelejcsek és hangyakalács / Peter Wohlleben ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, 2019, cop. 2018. - 217, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-443-2 kötött : 3490,- Ft
természeti környezet - ökológia - állatökológia
502(100) *** 581.5 *** 591.5
[AN 3747758]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5829 /2019.
ʾAharŵniy, Rŵn (1952-)
Mʿgliywt (magyar)
   Ördögi körök : az abszurd viccektől a Gödel-tételig / Ron Aharoni ; ford. Kepes János. - Budapest : Typotex, [2018], cop. 2016. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-279-961-2 fűzött : 3200,- Ft
matematikai logika - axióma
510.6 *** 164.042
[AN 3754672]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2019.
Hoffman, Paul (1956-)
The man who loved only numbers (magyar)
   Az ember, aki csak a matematikát szerette : Erdős Pál története és a matematikai igazság keresése / Paul Hoffman ; [ford. Nagy György]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2017. - 287 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Megj. "A prímember" címmel is. - Bibliogr.: p. 277-284.
ISBN 978-963-244-789-6 kötött : 3950,- Ft
Erdős Pál (1913-1996)
Egyesült Államok - matematikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
51(73)(=945.11)(092)Erdős_P.
[AN 3755567]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2019.
How to be good at maths (magyar)
   Hogyan legyünk jók matekból? : [érthető magyarázatok szemléletes ábrákkal] / Peter Clarke [et al.] ; [ford. Gyenes Zoltán]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2018. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-304-640-1 kötött : 4990,- Ft
matematika - gyermekkönyv
51(02.053.2)
[AN 3749294]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2019.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematika : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - 21. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 840 p. : ill. ; 17 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Bibliogr.: p. 824.
ISBN 978-963-244-979-1 fűzött : 5995,- Ft
matematika - tankönyv
51(078)
[AN 3754656]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2019.
   Valószínűségszámítás : matematika a közgazdasági alapképzés számára / Csernyák László [et al.] ; szerk. Csernyák László ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - [Budapest] : EKE OFI, 2019, cop. 2007. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5949-9 fűzött
valószínűség-számítás - egyetemi tankönyv
519.21(075.8)
[AN 3754563]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2019.
   Valószínűségszámítás : példatár : matematika a közgazdasági alapképzés számára / Horváth Gézáné [et al.] ; szerk. Horváth Jenőné ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - [Budapest] : EKE OFI, 2019, cop. 2010. - 208 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-6497-4 fűzött
valószínűség-számítás - példatár - egyetemi tankönyv
519.22(075.8)(076)
[AN 3754566]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5835 /2019.
Rovelli, Carlo (1956-)
Sette brevi lezioni di fisica (magyar)
   Hét rövid fizikalecke / Carlo Rovelli ; [ford. Balázs István]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2019. - 95 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-355-274-2 fűzött : 2450,- Ft
fizika
53
[AN 3755215]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5836 /2019.
Frazier, Karen
Crystals for healing (magyar)
   Gyógyító kristályok : átfogó kézikönyv : a tudat, a szív és a lélek gyógyítása / Karen Frazier. - Pécs : Alexandra, 2019. - 359 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Szabó Nóra
ISBN 978-963-447-277-3 fűzött : 4800,- Ft
kristály - ezoterika
548 *** 133.25
[AN 3748179]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5837 /2019.
   Éghajlatváltozás : megelőzés és alkalmazkodás / [szerk. Mátai Balázs] ; [közread. a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.]. - Budapest : Herman O. Int. Nonprofit Kft., 2019. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 73-76.
ISBN 978-963-309-072-5 fűzött
éghajlatváltozás - fenntartható fejlődés
551.583 *** 504.03
[AN 3754127]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2019.
Gasparik Mihály
   A mi jégkorszakunk : pleisztocén élővilág a Kárpát-medencében / Gasparik Mihály, Medzihradszky Zsófia. - 2. kiad. - Budapest : M. Természettud. Múz. : Herman O. Int. Nonprofit Kft., 2019, cop. 2016. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Természettár könyvsorozat, ISSN 2630-9920)
Bibliogr.: p. 195-201.
ISBN 978-963-9877-26-9 kötött
Kárpát-medence - jégkorszak - ősállattan - paleobotanika
561(4-191) *** 562/569(4-191) *** 551.793(4-191)
[AN 3755064]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2019.
Szénhidrogének Magyarországon (angol)
   Hydrocarbons in Hungary : results and opportunities / [ed. Zsolt Kovács] ; [publ. by the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority]. - Budapest : Hung. Energy and Public Utility Regulatory Authority, 2018. - 330 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 301-317.
ISBN 978-615-00-2316-8 kötött
Magyarország - szénhidrogén - szénhidrogéntelep - földtani kutatás - 21. század
553.98(439) *** 550.83(439)(091) *** 622.323/.324(439)
[AN 3748161]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2019.
Vörös Attila (1944-)
   The Upper Anisian ammonoids of the Balaton Highland (Middle Triassic, Hungary) / by Attila Vörös. - Budapest : MBFSZ, 2018. - 240 p. : ill. ; 29 cm. - (Geologica Hungarica. Series palaeontologica, ISSN 0374-1893 ; 60.)
Bibliogr.: p. 145-150.
ISBN 978-963-671-313-3 fűzött
Balaton-felvidék - paleontológia - triász - lábasfejű
564.5(439Balaton-felvidék)
[AN 3748948]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2019.
Woodward, John (1954-)
DK knowledge encyclopedia : dinosaur! (magyar)
   A tudás enciklopédiája : dinoszauruszok / írta John Woodward ; [ford. Dulai Alfréd]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 208 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-304-642-5 kötött : 5700,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3749305]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5842 /2019.
Atkinson, Stuart
A cat's guide to the night sky (magyar)
   Az égbolt titkai : éjszakai kalandozások Felicityvel gyerekeknek és felnőtteknek / írta Stuart Atkinson ; ill. Brendan Kearney ; [ford. Nagy Márta]. - Budapest : Scolar, cop. 2018. - 61, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-244-898-5 kötött : 3999,- Ft
csillagászat - gyermekkönyv - képeskönyv
52(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3749059]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2019.
Krause, Joachim (1968-)
Weltraum (magyar)
   A világűr : [matricákkal és kivágható figurákkal] / [ill. Joachim Krause] ; [szöveg Dominique Conte]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - 19 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?)
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-937-1 fűzött : 1499,- Ft
világűr - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
524(02.053.2) *** 087.5
[AN 3749609]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5844 /2019.
   Állati jelek, képek és terek : egyetemi tankönyv / szerk. Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit. - Szeged : SZEK JGYFK, 2018. - 2 db : ill. ; 21 cm. - (Jel-kép-tér sorozat, ISSN 2416-1047 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5946-00-4 fűzött : 5900,- Ft
kultúratörténet - folklorisztika - szemiotika - állatkép - egyetemi tankönyv
59(075.8) *** 7.042(100)(075.8) *** 003.62(075.8) *** 398(100)(075.8)
[AN 3747552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 331 p.
ISBN 978-615-5946-01-1
[AN 3747554] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 309 p.
ISBN 978-615-5946-02-8
[AN 3747556] MARC

ANSEL
UTF-85845 /2019.
Dauncey, Elizabeth A.
Plants that kill (magyar)
   Mérgező növények : a Föld legmérgezőbb növényeinek természetrajza / Elizabeth A Dauncey és Sonny Larsson ; [kiegészítő szövegrészek Sarah E. Edwards és Kathryn Harkup] ; [ford. Szerdahelyi Tibor ..., Nyuli Kinga ..., Kósa Anna]. - Budapest : Scolar, 2019. - 224 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-963-244-942-5 kötött : 8999,- Ft
mérgező növény
581.192.6 *** 615.918
[AN 3749275]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2019.
Görföl Tamás (1982-)
   Denevérek / Görföl Tamás, Csorba Gábor. - [Budapest] : Főv. Állat- és Növénykert, 2018. - 127 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Állatkerti kötetek a természetért, ISSN 2062-1485)
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-615-5392-19-1 fűzött
Magyarország - denevér - fauna
599.4 *** 591.9(439)
[AN 3748959]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2019.
Harvey, Derek
Supershark and other creatures of the deep (magyar)
   Szupercápák és más mélytengeri élőlények / Derek Harvey ; [ford. Jánossyné Solt Anna]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2018. - 208 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-304-641-8 kötött : 4900,- Ft
cápa - gyermekkönyv
597.31(02.053.2)
[AN 3749032]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2019.
Orbán Zoltán
   Madárbarátok nagykönyve / Orbán Zoltán. - Budapest : Cser K., 2019. - 332 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-278-537-0 kötött : 5995,- Ft
madárvédelem
598.2 *** 504.74.06
[AN 3748149]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2019.
Riezing Norbert
   Famatuzsálemek a Vértes északi előterében / Riezing Norbert ; [közread. a] Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület. - Tatabánya : Media-Press '91 Kft., 2018. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3156-9 kötött
Vértes (hegység) - fa - élőhely
581.412(439)(234.373.2) *** 581.55(439)(234.373.2)
[AN 3748139]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2019.
Schirawski, Nicolai
Fische (magyar)
   Halak : csodálatos víz alatti világ / Nicolai Schirawski ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-311-4 kötött : 3200,- Ft
hal - vízi élet - gyermekkönyv
597(02.053.2) *** 591.541(02.053.2)
[AN 3755010]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2019.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Leben der Bäume (magyar)
   A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? : egy rejtett világ felfedezése / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, [2019], cop. 2016. - 217 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-280-3 kötött : 3490,- Ft
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma
581.412 *** 630*1 *** 581.9 *** 504.03
[AN 3747737]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5852 /2019.
Das 6-Minuten Tagebuch (magyar)
   Hatperces napló : a könyv, amely megváltoztatja az életedet / [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 288 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5783-27-2 kötött : 3790,- Ft
mentálhigiénia - foglalkoztatókönyv
613.865 *** 087.5
[AN 3747819]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2019.
Balázs Péter (1946-)
   A tengerészeti egészségügy kezdetei a Magyar Királyságban : szabályzatok a XVIII. században / Balázs Péter. - Budapest : M. Tudtört. és Egészségtud. Int., 2019. - 477, [5] p. ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 131.)
Bibliogr.: p. 473-477.
ISBN 978-615-5365-26-3 kötött
Magyarország - közegészségügy - kikötő - tengerészet - 18. század - jogi szabályozás - történelmi forrás
614(439)"17"(093) *** 656.61(439)"17"(093) *** 627.2(439)"17"(093) *** 351.77(439)"17"(094)
[AN 3748737]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2019.
Bánfi Ibolya
   E-mentes szakácskönyv : ünnepi ételek, nem csak ünnepekre / Bánfi Ibolya, Sebestyén Balázs, Tóth Gábor. - Pilisvörösvár : Pilis-Vet Életmód Kvk., 2018. - 168, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5918-01-8 kötött : 3850,- Ft
vegetáriánus étrend - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3748613]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2019.
Barnes, Justyn
Ikigai (magyar)
   Ikigai : találd meg az élet értelmét / Justyn Barnes ; [ford. Rácz Rebeka]. - Budapest : Scolar, 2018. - 160 p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-244-928-9 kötött : 2999,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3749282]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2019.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The book of joy (magyar)
   Az öröm könyve : Őszentsége, a Dalai Láma és az emberjogi aktivista, Desmond Tutu érsek beszélgetése / Douglas Abrams ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 320, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-777-6 kötött : 3999,- Ft
Dél-afrikai Köztársaság - életvezetés - dalai láma - buddhizmus - érsek - anglikán egyház - 20. század - ezredforduló - dialógus
613.865(047.53) *** 294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53) *** 283(680)(092)Tutu,_D.(047.53)
[AN 3755141]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2019.
   Chapters of interventional neuroradiology / eds. Oláh Csaba, Lázár István. - Budapest : Medicina, 2019. - 263 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-694-7 kötött : 6700,- Ft
neuroradiológia
615.849 *** 616.89-073.75
[AN 3748342]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2019.
Clay, Catrine
Labyrinths (magyar)
   Útvesztők : Emma és Carl Gustav Jung kapcsolata és a pszichoanalízis korai évei / Catrine Clay ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 332 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-314.
ISBN 978-963-304-743-9 kötött : 4200,- Ft
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Jung, Emma (1882-1955)
Svájc - pszichoanalízis - pszichológus - 20. század
159.964.2(494)(092)Jung,_C._G. *** 159.964.2(494)(092)Jung,_E.
[AN 3747767]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2019.
Csatlós Csilla
   Kiégés helyett : egy coach mesél / Csatlós Csilla. - [Bázakerettye] : Csatlós Cs., [2018]. - 256 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-3776-9 kötött : 4900,- Ft
coaching - kiégés - munkalélektan
613.865 *** 659.2 *** 65.013
[AN 3748687]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2019.
Davies, Kim
Secrets of tai chi (magyar)
   Tajcsi / Kim Davies & Simon Robins ; [ford. Miklós Katalin]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Scolar, 2018. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 978-963-244-919-7 fűzött : 2995,- Ft
taj csi
613.71 *** 796.855
[AN 3749228]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2019.
Delorie, Oliver Luke
Shinrin-yoku (magyar)
   Shinrin-yoku : az erdő gyógyító ereje / Oliver Luke Delorie ; [ford. Rácz Rebeka]. - Budapest : Scolar, 2018. - 158, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-244-927-2 kötött : 2999,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3749233]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2019.
Delorie, Oliver Luke
Wabi sabi (magyar)
   Wabi sabi : találd meg a szépséget a tökéletlenségben / Oliver Luke Delorie ; [ford. Rácz Rebeka]. - Budapest : Scolar, 2018. - 160 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-244-926-5 kötött : 2999,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3749235]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2019.
Doboš, Sergej
Vospominaniâ hirurga (magyar)
   Egy ungvári sebész visszaemlékezései / Dobos Szergej ; Harajda András ford. ; [... ill. Bereghi Sz. József]. - Budapest : Archi+Med, 2018. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4302-9 fűzött
Kárpátalja - orvos - sebész - 20. század - 21. század - memoár
61(477.87)(092)Doboš,_S.(0:82-94)
[AN 3748127]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2019.
Donáthné Forgács Boglárka
   Bejgli naplója : érzelmi intelligenciafejlesztő program családoknak és óvodás csoportoknak / Donáthné Forgács Boglárka ; [meseíró Szegőné Lévai Éva] ; [graf. Németh Ilona]. - [Budapest] : Donáth I., 2019. - 120 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4201-5 fűzött
érzelmi intelligencia - iskoláskor előtti nevelés - tanári segédkönyv
159.942 *** 372.3(072)
[AN 3748861]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2019.
   Egészségfüzet : egészségügyi és dietétikai kiskönyv általános iskolásoknak. - 2. átd., jav. kiad. - [Budapest] : Fort-Inn Kft., 2018. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3196-5 fűzött
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - gyermekkönyv
613(02.053.2) *** 613.2(02.053.2)
[AN 3747741]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2019.
Eőry Ajándok (1946-)
   Új utak az akupunktúrás gyógyításban : akupunktúra bőrfelszín feletti extra meridiánokkal: rézdrótos pontösszekötések / Eőry Ajándok. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2019. - 61, [9] p. : ill., főként színes ; 19 cm
A bev. kínai nyelven is
ISBN 978-963-514-012-1 fűzött : 2100,- Ft
akupunktúra
615.814.1
[AN 3754537]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2019.
Franckh, Pierre
Das Gesetz der Resonanz (magyar)
   A rezonancia törvénye : ismerd meg lehetőségeid varázslatos világát! / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2019, cop. 2009. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-136-6 fűzött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3754050]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2019.
Furka István (1935-)
   Levelek / Furka István. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2018. - 194 fol. : ill. ; 20 cm
Sajtó alá rend. Mikó Irén
ISBN 978-963-318-760-9 fűzött
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - levelezés
61(439)(092)Furka_I.(044)
[AN 3748590]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2019.
   A gyermekápolás elméleti és gyakorlati alapjai / szerk. Ujhelyi Enikő. - Budapest : Medicina, 2019. - 1156 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-704-3 kötött : 16900,- Ft
betegápolás - gyermek
616-083-053.2
[AN 3748526]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2019.
Hadfield, Sue (1951-)
How to be assertive in any situation (magyar)
   Asszertivitás : hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? / Sue Hadfield, Gill Hasson ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2015. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-393-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - társadalmi viselkedés - önérvényesítés
613.865 *** 316.62
[AN 3755621]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2019.
Harding, Jennie
Secrets of crystals (magyar)
   Kristályok / Jennie Harding ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2018. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 978-963-244-878-7 fűzött : 2995,- Ft
ezoterika - kristály - természetgyógyászat
615.89 *** 133.25 *** 548
[AN 3749230]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2019.
Hummel Zoltán (1946-)
   Tedd magad egészségesebbé! / Hummel Zoltán. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 201 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
egészséges életmód - egészséges táplálkozás
613.24
[AN 3748735]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2019.
Iklódi Dóra
   Cukormentes örömök : inzulinrezisztensek és cukorbetegek részére / Iklódi Dóra ; [fotó Szendeff Lőrinc]. - 2. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 167, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-43-6 fűzött : 5490,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 613.24 *** 641.563(083.12)
[AN 3755571]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2019.
Kádár Annamária (1975-)
   Lilla és Tündérbogyó kincset keres : újabb érzelmi intelligencia fejlesztő mesék / Kádár Annamária ; [ill. Moldován Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2018. - 107 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5281-98-3 kötött : 3150,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - meseterápia - mese
615.851.82 *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3748483]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2019.
Kaye, Megan
Stress (magyar)
   Stressz : a feszültségoldás pszichológiája / Diane McIntosh és Jonathan Horowitz közreműködésével Megan Kaye ; [ford. Ballai Mária]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 214-219.
ISBN 978-963-304-687-6 kötött : 4500,- Ft
stressz - stresszkezelés - életvezetés
612.06 *** 613.865
[AN 3749019]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2019.
   Klinikai szakpszichológia a gyakorlatban : útirányok / szerk. Kapitány-Fövény Máté, Koncz Zsuzsa, Varga S. Katalin. - Budapest : Medicina, 2019. - 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-713-5 kötött : 6500,- Ft
elmekórtan - lélektan
616.89 *** 159.9
[AN 3747842]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2019.
Kmeth Sándor
   Herbárium : az általános rendszerező élettan tankönyve / Kmeth Sándor. - 4. bőv., jav. kiad. - Szeged : Harmadik Évezred Kft., 2019. - 479 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 479.
ISBN 978-615-80075-2-8 kötött : 7000,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89 *** 615.322 *** 633.88
[AN 3755137]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2019.
László Zoltán
   Kelj fel, és élj! : életpuzzle avagy hogyan rakd össze a lelked és az életed, ha szétesik / László Zoltán. - Budapest : László Z., cop. 2019. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4311-1 fűzött : 3990,- Ft
depresszió - mentálhigiénia
616.895.4 *** 613.865
[AN 3748470]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2019.
Litia Aniya
   Szkizofrénia kézikönyv : a legnagyobb mélységekből is fel lehet emelkedni! / Litia Aniya. - Budapest : MyBook : [Magánkiad.], 2018. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3616-8 fűzött : 3900,- Ft
szkizofrénia
616.895.8
[AN 3748180]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2019.
Marchant, Danielle
Pause (magyar)
   Szünet : hogyan tartsunk szünetet, mielőtt az élet kényszerítene rá? / Danielle Marchant ; [ford. Ternet Ágnes]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-304-557-2 fűzött : 3900,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3748952]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2019.
Márkus Attila
   Neurológia : pszichológia szakos hallgatók számára / Márkus Attila, Czigler Balázs. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad K., 2019. - 390, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-077-9 kötött : 4200,- Ft
ideggyógyászat - egyetemi tankönyv
616.8(075.8)
[AN 3754709]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2019.
Michelon, Pascale
Max your memory (magyar)
   Fejleszd a memóriád! : több mint 200 vizuális feladat és technika / Pascale Michelon ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-963-304-571-8 fűzött : 3900,- Ft
emlékezés - képességfejlesztés
159.953
[AN 3749138]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2019.
Nagy Zoltán (1942-)
   A csodálatos agy : gondolatok az agy működéséről / Nagy Zoltán. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 165 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-462-3 kötött : 4900,- Ft
agykutatás - idegbiológia - interdiszciplináris módszer
612.82
[AN 3749370]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2019.
Németh Gábor (1977-)
   Bioetikai vázlatok : bioetika és más életerkölcsi kérdések / Németh Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 422 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-755-9 fűzött : 3200,- Ft
bioetika
614.253 *** 174
[AN 3748418]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2019.
   Az ortopédia tankönyve / szerk. Szendrői Miklós, Szőke György. - 3. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2018. - XVII, 346 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-331-455-5 kötött : 14000,- Ft
ortopédia - egyetemi tankönyv
617.3(075.8)
[AN 3749271]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2019.
Parkin, John C.
Fuck it : do what you love (magyar)
   F**k it : b...a meg! : azt csináld, amit szeretsz! / John C. Parkin ; [ford. Lerch Gabriella]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2016. - 323 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-287-5 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3754177]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2019.
Parkin, John C.
Fuck it : the ultimate spiritual way (magyar)
   F**k it : b...a meg! : az igazi spirituális út / John C. Parkin ; [ford. Szarvas Réka]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2014. - 242 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-388-9 fűzött : 2690,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3754171]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2019.
Pathophysiology of disease (magyar)
   Kórélettan : bevezetés a klinikai orvostudományba / szerk. Gary D. Hammer, Stephen J. McPhee. - Budapest : Semmelweis, 2018. - XXXVII, 761 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Ford. Tordai Attila. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-459-3 fűzött : 18000,- Ft
kórélettan - egyetemi jegyzet
616-092(075.8)
[AN 3749406]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2019.
Peer Krisztina
   Megálmodtalak : rémálmokkal teli lélektani napló terhes anyáknak és várandós apáknak : egy háromgyerekes gyermekpszichológus és egy író tabuk nélküli naplója a terhességről / Peer Krisztina, Kele Fodor Ákos. - Budapest : Tea K., 2018. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-615-80155-7-8 fűzött : 3990,- Ft
terhesség - szülés - magyar irodalom - napló
618.2(0:82-94) *** 618.4(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3748451]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2019.
Pilát Gábor (1971-)
   Ébredj! / Pilát Gábor. - [Harka] : Soproni Anzsu Kft., cop. 2018. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-8065-51-1 kötött : 3950,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3747572]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2019.
Pilát Gábor (1971-)
   Szer-etet, gyűl-ölet : mindig te döntesz! / Pilát Gábor. - [Harka] : Soproni Anzsu Kft., cop. 2018. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-002-925-2 kötött : 3950,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - párkapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 3747574]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2019.
Pilling János (1969-)
   Orvosi kommunikáció a gyakorlatban / Pilling János. - Budapest : Medicina, 2018. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-700-5 fűzött : 4100,- Ft
orvos - kommunikáció - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - egyetemi tankönyv
614.253(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 3748334]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2019.
Piroska Gyula
   Mosolyogj szembe a halállal! / Piroska Gyula. - Budapest : Seminar Consulting Kft., cop. 2019. - 211 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89900-8-2 fűzött : 4950,- Ft
életvezetés - munkalélektan - vállalkozásismeret
613.865 *** 65.013
[AN 3748815]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2019.
   Prosztatarák: meggyógyulni vagy együtt élni a kórral : áttekintés betegtársainknak a prosztatarák diagnosztikájáról, gyógyítási és kezelési lehetőségeiról, a műtét utáni fizioterápiáról / [szerk. Udvari László]. - 2. kiad. - Budapest : Gyógyulj Velünk Egyes., [2018]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Füzetek betegtársainknak, ISSN 2064-7433 ; 3.)
Fűzött
prosztatarák
616.65-006
[AN 3748778]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2019.
Soós Tibor (1943-)
A vakcinázás kezdetétől az oltóanyag-ellenőrzés jelenéig (angol) (röv. kiad.)
   Brief history of vaccination : present role of the National Food Chain Safety Office in the authorisation and the control of veterinary medicinal products / Tibor Soós, Gábor Kulcsár ; [publ. by Food Chain Safety Office Hungary]. - Budapest : Food Chain Safety Office Hungary, 2018. - 41 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5747-19-9 fűzött
Magyarország - állatorvostan - oltóanyag - jogi szabályozás - gyógyszer-engedélyokirat
615.11(439)(094) *** 619 *** 614.47 *** 615.371
[AN 3748475]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2019.
Staden, Siranus Sven von (1968-)
Quantenheilung kann jeder - auch Sie! (magyar)
   Kvantumgyógyításra mindenki képes - Te is! / Siranus Sven von Staden ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2013. - 114 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-291-387-2 fűzött : 1490,- Ft
öngyógyítás
615.89
[AN 3754080]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2019.
Stengler, Mark
Outside the box cancer therapies (magyar)
   A rák gyógyulásának újabb lehetőségei : [a hagyományostól eltérő természetes megoldások a rák kezelésére és megelőzésére] / Mark Stengler, Paul Anderson ; [ford. Téli Márta]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 296 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-529-921-8 kötött : 3990,- Ft
rákbetegség - gyógyítás
616-006 *** 616-006-085
[AN 3748265]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2019.
Stibal, Vianna
ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing : egy kivételes energiagyógyászati módszer bemutatása / Vianna Stibal ; [ford. Bozai Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2014. - 342 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-251-6 fűzött : 3400,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
615.89 *** 133.25
[AN 3754129]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2019.
Sundahl, Deborah
Female ejaculation & the G-spot (magyar)
   A G-pont és a női ejakuláció / Deborah Sundahl ; [ford. Schmidt Georgina]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2015. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228-240.
ISBN 978-963-291-252-3 fűzött : 2900,- Ft
nemi élet - nő
613.88-055.2
[AN 3754128]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2019.
Szentesi Éva (1985-)
   Hamvaimból / Szentesi Éva. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2016. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-159-3 kötött : 2990,- Ft
rákbetegség - méhnyak - magyar irodalom - memoár
618.146-006(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3754975]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2019.
   Szeverényi Péter 70 éves / szerk. Kovácsné Török Zsuzsa. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-766-1 fűzött
szülészet - nőgyógyászat - lélektan - emlékkönyv
618 *** 159.9
[AN 3748558]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2019.
Sziklai Gábor (1949-)
   Füves könyv / Sziklai Gábor Attila. - [Barcs] : Szerző, 2018. - 241 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1990-1 fűzött
életvezetés - magyar irodalom - aforizma
613.865(0:82-84) *** 894.511-84
[AN 3748642]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2019.
   Szívügyünk: az egészség : egészségügyi iránytű általános iskolásoknak. - [Budapest] : Fort-Inn Kft., 2018. - 52 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-3195-8 fűzött
egészségnevelés
614
[AN 3747755]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2019.
Tomley, Sarah
What would Freud do? (magyar)
   Mit tenne Freud? : megoldások hétköznapi problémáinkra a legnagyobb pszichológusoktól / Sarah Tomley ; [ford. Pap Ágnes]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 192 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-541-1 fűzött : 3900,- Ft
lélektan - életvezetés
159.9 *** 613.865
[AN 3748986]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2019.
The twelve steps for Christians (magyar)
   12 lépés keresztényeknek lelki sebeink gyógyulásához : biblikus életvezetés / [közread. a] Friends in Recovery. - Budapest : Magánkiad., 2018. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3985-5 fűzött : 2500,- Ft
alkoholizmus - csoportterápia - mentálhigiénia - lelkigyakorlat
613.81 *** 364.272 *** 615.851.6 *** 613.865 *** 242
[AN 3748115]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2019.
Vargáné Osgyáni Gabriella
   Gluténmentes receptek / [Osgyáni Gabriella]. - Debrecen : Magnusz, 2018. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-63-0 fűzött
lisztallergia - diéta - szakácskönyv
616.341-008.6 *** 641.563(083.12)
[AN 3747674]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2019.
Vargáné Osgyáni Gabriella
   Receptek cukorbetegeknek / [Osgyáni Gabriella]. - Debrecen : Magnusz, 2018. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-62-3 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 3747623]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5908 /2019.
Deutsch, Libby
The everyday journeys of ordinary things (magyar)
   Hogyan működik a világ? : a csokitól az GPS-ig, a vécétől az internetig... / Libby Deutsch ; ill. Valpuri Kerttula ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2019. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-244-946-3 kötött : 3999,- Ft
technika - gyermekkönyv
62(02.053.2)
[AN 3749204]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2019.
Gömze A. László (1950-)
   Applied materials science : compilation of selected scientific papers / László A. Gömze. - Igrici : Igrex Engineering Service Ltd., [2016]-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr.
anyagtudomány - alkalmazott tudomány - technológia
620.2 *** 62
[AN 3659785]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2018. - 185 p.
ISBN 978-615-00-3118-7 fűzött
[AN 3748870] MARC

ANSEL
UTF-85910 /2019.
Herczeg József
   A Hamusics-ügy / Herczeg József. - [Ajka] ; Pápa : Szerző, 2018. - 157 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-3876-6 fűzött
Hamusics János (1936-1967)
Magyarország - magyar történelem - merénylet - bányász - 20. század
622(439)(092)Hamusics_J. *** 323.285(439)"1966" *** 943.9"196"
[AN 3748170]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2019.
Imre László (1929-)
   Energy production and environment [elektronikus dok.] : main questions of the subject / László Imre ; [publ. by the] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - Szöveg. - [Budapest] : BME, 2018. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-311-8
energiatermelés - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
620.9 *** 504.03
[AN 3747172]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2019.
Imre László (1929-)
   Energy production and environment : main questions of the subject / László Imre ; [publ. by the] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - [Budapest] : BME, 2018. - [4], 92, [20] p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. [93-94].
ISBN 978-963-313-294-4 fűzött
energiatermelés - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés
620.9 *** 504.03
[AN 3748866]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2019.
International Conference on Competitive Materials and Technology Processes (5.) (2018) (Miskolc-Lillafüred)
   5th International Conference on Competitive Materials and Technology Processes : Miskolc-Lillafüred ..., October 8-12, 2018 : book of abstracts : ic-cmtp5 / ed. by László A. Gömze. - Igrici : Igrex Ltd., cop. 2018. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3114-9 fűzött
anyagtudomány - technológia - műszaki tudomány - konferencia-kiadvány
62 *** 620.2 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3748868]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2019.
Kéri János
   Pneumatika érthetően : [a sűrített levegős technológia gyakorlatban alkalmazható ismeretei] / Kéri János. - Budapest : IndusTech Kft., 2019. - 272 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 272.
ISBN 978-615-00-4121-6 kötött
pneumatika
621.5 *** 62-85
[AN 3748427]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2019.
Tudományos Diákköri Konferencia (48.) (2018) (Budapest)
   XLVIII. Tudományos Diákköri Konferencia : Budapest, 2018. november 14. : tartalmi kivonatok / [főszerk. Vámossy Zoltán] ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanács. - [Budapest] : Óbudai Egy., [2018]. - 185 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-449-109-5 fűzött
mérnöki tudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3748068]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2019.
Workshop on the Advances of Information Technology (2019) (Budapest)
   Proceedings of the Workshop on the Advances of Information Technology : WAIT 2019 / [ed. Bálint Kiss and Szirmay-Kalos László]. - Budapest : [BME], 2019. - 123 p. : ill. ; 30 cm
Rend., közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-310-1 fűzött
informatika - információtechnika - robotika - konferencia-kiadvány
621.865.8 *** 681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3750825]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5917 /2019.
   Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések 2 / [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem]. - [Budapest] : BME, 2019. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-313-313-2 fűzött
informatika - infokommunikáció - adatelemzés - adatvédelem - kutatás-fejlesztés
681.3.004.14 *** 311.2 *** 659.2.012.8
[AN 3748869]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2019.
Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia (9.) (2018) (Budapest)
   IX. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia : Budapest, 2018. március 21-22. / szerk. Szirmay-Kalos László, Renner Gábor ; [rend., közread. a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság]. - [Budapest] : NJSZT, [2018]. - 228 p. : ill. ; 28 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-282-1 fűzött
számítógépes grafika - képfeldolgozás - geometria
681.3.019 *** 519.688 *** 514
[AN 3748781]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2019.
   Az ötlettől a megvalósításig : eTwinning a gyakorlatban / [szerk. Lekk Mónika, Nagy Regina, Szabó Zsófia] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2018. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - számítógépes oktatás - infokommunikáció - internet - információs technika - közoktatás - 21. század
681.3.004.14 *** 371.333 *** 371.68 *** 372.868.13 *** 37.014(439)"20"
[AN 3748301]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5920 /2019.
Leitfaden zum Prüfen und Überprüfen von Niederspannungsanlagen (magyar)
   Mérések épületek kisfeszültségű villamos hálózatán : segédlet épületek kisfeszültségű villamos berendezésének vizsgálatához és ellenőrzéséhez ... / [ford. Ambrus Katalin]. - Budapest : C+D Automatika, 2019. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
épületvillamosság - villamos mérés - kisfeszültség
621.317 *** 696.6
[AN 3754789]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5921 /2019.
Cseh Valentin (1978-)
   A Nemzeti és Szabadkikötő története a XIX. század végétől napjainkig / Cseh Valentin ; [kiad. Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.]. - Budapest : Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt., 2018. - 260 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 34 cm
Bibliogr.: p. 255-260.
ISBN 978-615-00-3256-6 kötött
Magyarország - Budapest - kikötő - folyami hajózás - történeti feldolgozás - album
627.2(439-2Bp.)"19/201" *** 656.62(439)"19/201" *** 725.342(439-2Bp.)(091)
[AN 3748392]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2019.
Lambert Miklós (1940-)
   LED-es világítás : működés, konstrukció, alkalmazás / Lambert Miklós. - Budapest : Invest-Marketing Bt., 2019. - 283 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 271-277.
ISBN 978-963-87401-7-5 kötött
világítástechnika - félvezető dióda - fotoelektromosság
628.9 *** 621.385.2
[AN 3748568]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2019.
Patziger Miklós (1978-)
Közepes és kis szennyvíztisztító telepek hatékony üzemeltetése (horvát)
   Efikasan rad srednjih i malih postrojenja za obradu otpadnih voda : technološke osnove / Mikloš Patziger ; [izd. Udruženje Mađarskih vodovoda]. - Budimpešta : Mavíz, 2018. - 124 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-615-81109-1-4 fűzött
szennyvíztisztítás
628.3
[AN 3748927]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5924 /2019.
Dani Szabolcs
   Tizenkét füstös ember : beszélgetések az utolsó gőzmozdonyvezetőkkel / Dani Szabolcs. - Környe ; Sopron : Stil Nuovo, 2018. - 244 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3242-9 kötött : 7490,- Ft
Magyarország - mozdonyvezető - gőzmozdony - technikatörténet - interjú
656.071(439)(092)(047.53) *** 629.422(439)
[AN 3748373]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5925 /2019.
Farrimond, Stuart
The science of spice (magyar)
   A fűszer nagykönyve : 40 régió autentikus ízei, 65 innovatív recept / Stuart Farrimond ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 224 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-714-9 kötött : 5000,- Ft
fűszernövény - fűszer - művelődéstörténet
635.7 *** 664.5 *** 641.885 *** 930.85(100)
[AN 3748918]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2019.
   A Fényi-erdő, Égett kocka 2018-ban. - [Tihany] : MTA ÖKK, 2018. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Erdőrezervátum füzetek, ISSN 2631-0783 ; 1.)
Bibliogr.: p. [17].
ISBN 978-615-5799-03-7 fűzött
Fényi erdő természetvédelmi terület - erdészeti ökológia - természetvédelem
630*18 *** 581.526.42(439Fényi-erdő) *** 504.06
[AN 3748968]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2019.
Frevert, Walter (1897-1962)
Jagdliches Brauchtum und Jägersprache (magyar)
   Vadászati szokások / Walter Frevert. - Budapest : Fehér M. : Kertész S. : M. Vadászlap [Szerk.], 2019. - 131 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80987-5-5 kötött
vadászat
639.1 *** 799.2
[AN 3747747]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2019.
Jámbor Imre (1946-)
   Nebbien Városligete : a világ első népkertje Pesten / Jámbor Imre. - Budapest : Terc, cop. 2018. - 143 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Heinrich Nebbien kéziratos tervének magyar nyelvű fordításával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5445-53-8 fűzött : 3900,- Ft
Pest - Budapest. Városliget - várostervezés - városfejlesztés - park - helytörténet - pályázat - 19. század - történelmi forrás - album
712.253(439-2Bp.) *** 06.063(439-2Bp.)"181" *** 711.4(439-2Pest)"181"(093) *** 943.9-2Pest"18"(093)
[AN 3748425]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2019.
   A komposzt is érték! : a helyben végzett komposztálás elmélete és gyakorlata / [ill. Oravecz Gergely] ; [közread. a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.]. - Budapest : Herman O. Int. Nonprofit Kft., 2018. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-309-074-9 fűzött
komposztálás
631.879.4
[AN 3754155]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2019.
Neumann-Cosel, Isabelle von (1951-)
Das Geheimnis der unsichtbaren Hilfen (magyar)
   A láthatatlan segítségek titka : a jó lovaglás megtanulható / Isabelle von Neumann-Cosel ; [ford. Agócs Mónika] ; [... kiad. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület]. - Budapest : Nk. Gyermekmentő Szolgálat M. Egyes., 2018. - 208 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-89962-5-1 kötött
lovaglás - idomítás
636.1.088 *** 798.2
[AN 3748387]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2019.
Panyik Gáborné (1951-2017)
   Pálinkafőzés : ágyas pálinka és likőr készítése / Panyik Gáborné. - Jav. kiad. - Budapest : Cser K., 2019. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-278-571-4 fűzött : 3995,- Ft
pálinkafőzés
663.5
[AN 3754843]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2019.
Soós Tibor (1943-)
   A vakcinázás kezdetétől az oltóanyag-ellenőrzés jelenéig : az állatgyógyászati termékek engedélyezése és ellenőrzése Magyarországon / Soós Tibor, Kulcsár Gábor ; [... kiad. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal]. - Budapest : Nébih, 2018. - 69 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5747-15-1 fűzött
Magyarország - állatorvostan - oltóanyag - jogi szabályozás - gyógyszer-engedélyokirat
619 *** 614.47 *** 615.371 *** 615.11(439)(094)
[AN 3748472]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2019.
Storcz Mátyás (1861-1937)
   A véreb munkában / írta Storcz Mátyás ; [közread. a] ... Nimród Vadászújság. - [Budapest] : Fehér M. : Kertész S. : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2019. - 35 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80987-3-1 fűzött
vadászkutya - kutyakiképzés
636.75.088 *** 639.1.081.3
[AN 3747999]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2019.
Thurn-Rumbach István (1891-1948)
   A véreb tenyésztése, nevelése és tanítása / írta Thurn-Rumbach István ; [közread. a] ... Nimród Vadászújság. - [Budapest] : Fehér M. : Kertész S. : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2019. - 33, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80987-4-8 fűzött
kutyakiképzés - vadászkutya
636.75.088 *** 639.1.081.3
[AN 3748063]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5935 /2019.
Baloghné Kele Judit
   Különleges receptek kávéval / [szerző és fotók Baloghné Kele Judit]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház, [2018]. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80534-2-6 fűzött
kávé - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):663.93 *** 641.852(083.12)
[AN 3747694]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2019.
Farkas Viktória
   Meleg reggeli minden napra : 25 energetizáló recept Kicsi Vú 5 elem konyhájából / Farkas Viktória. - [Budapest] : 5 Elem Konyha Kft., 2018. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2907-8 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3748407]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2019.
Fördős Zé (1977-)
   Olasz kaják / Fördős Zé. - [Budapest] : Lunchbox K., 2018. - 215 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-2838-5 kötött : 6490,- Ft
Olaszország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3748396]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2019.
   Göngyölt, rántott ételek. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5655-72-2 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3747583]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2019.
Jancsa Jani
   A nagy burger könyv / Jancsa Jani ; [... fotók Fördős Peti]. - [Budapest] : Lunchbox K., 2018. - 207 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 5490,- Ft
hamburger - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 3748577]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2019.
   Káposztás kedvencek. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5655-95-1 fűzött
káposzta - szakácskönyv
641.55(083.12):635.33
[AN 3747575]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2019.
   Könnyedén elkészíthető sütemények. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5655-75-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3747620]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2019.
   Környezetbarát fatüzelés / [szerk. Mátai Balázs] ; [közread. a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.]. - Budapest : Herman O. Int. Nonprofit Kft., 2018. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-309-075-6 fűzött
fatüzelés - tüzelőberendezés - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
644.1 *** 697.2 *** 662.981 *** 504.03
[AN 3754163]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2019.
Lajos Mari (1943-)
   199 mesés olasz étel 66 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Budapest : Central Kv., 2019, cop. 2017. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-256-5 kötött : 5300,- Ft
Olaszország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3755559]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2019.
Steiner Kristóf (1982-)
   Kristóf titkos receptjei : fenséges fogások növényi alapon = Kristóf's kitchen : fabulous food (not only) for vegans / Steiner Kristóf. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2018. - 125, 145 p. : ill., színes ; 24 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5281-99-0 kötött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3748409]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2019.
Stőhr Gréta
   Gréta kedvencei : öt év receptjei a nagyvilágból / Stőhr Gréta. - [Nyíregyháza] : ELFood Kft., 2018. - 197 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-00-3424-9 kötött : 5490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3749260]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2019.
   Sütivarázs, kezdőknek is. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2018. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5655-76-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3747578]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2019.
Vargáné Osgyáni Gabriella
   Receptek vegán étkezőknek / [Osgyáni Gabriella]. - Debrecen : Magnusz, 2018. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5655-61-6 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3747613]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2019.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Kv., 2019, cop. 2013. - 167 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-067-7 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3755568]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2019.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : az életmódkönyv / Vrábel Krisztina, Koszta Ágnes, Töllösy Judit ; [... ételfotók Vrábel Krisztina]. - Budapest : Central Kv., 2019, cop. 2016. - 221, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-229-9 fűzött : 4900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3755564]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2019.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : újabb finom falatok, lemondás nélkül / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Kv., 2019, cop. 2015. - 175 p. : ill., színes ; 22x22 cm
A borítón számozási adatként: 2. r.
ISBN 978-963-341-133-9 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3755570]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5951 /2019.
Albom, Mitch (1958-)
Tuesdays with Morrie (magyar)
   Keddi beszélgetések életről és halálról / Mitch Albom ; [ford. Sárközy Elga és Babits Péter]. - Budapest : Animus, 2019. - 215 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-627-6 kötött : 2980,- Ft
Schwartz, Morris (1916-1995)
Egyesült Államok - élet - halál - szociológus - 20. század - memoár
128 *** 316(73)(092)Schwartz,_M.(0:82-94)
[AN 3755268]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2019.
Angyalosi Gergely (1953-)
   Dekonstrukció és esztétika / Angyalosi Gergely. - Pécs : Kronosz, 2018. - 185 p. ; 23 cm. - (Thienemann-előadások, ISSN 1788-0556 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-467-023-0 fűzött : 2200,- Ft
Derrida, Jacques (1930-2004)
Franciaország - filozófus - esztétika - irodalomesztétika - művészetesztétika - 20. század
111.852 *** 82.01 *** 1(44)(092)Derrida,_J. *** 7.01
[AN 3747740]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2019.
Capra, Fritjof (1939-)
The systems view of life (magyar)
   Az élet rendszerszemlélete : egy egyesítő látásmód / Fritjof Capra, Pier Luigi Luisi ; [ford. Ivánka Zsófia, Lengyel Tamás, Szatmári L. Miklós] ; kiad. a Harmónia Háló, [Gaia Egyesület]. - Budapest : Harmónia Háló ; [Lábatlan] : Gaia Egyes., 2018. - 565 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 543-565.
ISBN 978-615-00-4066-0 fűzött : 3990,- Ft
élet - lételmélet
128 *** 111
[AN 3748582]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2019.
Lommel, Pim van (1943-)
Eindeloos bewustzijn (magyar)
   Végtelen tudat : a halálközeli élmények tudományos olvasata / Pim van Lommel ; [ford. Vinczeffy Ágota]. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 371 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 347-367.
ISBN 978-963-331-463-0 fűzött : 4600,- Ft
halál - tudat - thanatológia - túlvilági élet - halál molekuláris alapjai
128 *** 612.67 *** 393 *** 577.24 *** 616-036.88 *** 159.922
[AN 3749291]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2019.
Weeks, Marcus
What would Nietzsche do? (magyar)
   Mit tenne Nietzsche? : megoldások hétköznapi problémáinkra a legnagyobb filozófusoktól / Marcus Weeks ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 192 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-542-8 fűzött : 3900,- Ft
filozófia - életvezetés
1 *** 613.865
[AN 3748967]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5956 /2019.
   20 éves a Vác-alsóvárosi Református Missziói Egyházközség / [kész. Kucsák Gábor]. - Vác : Vác-alsóvárosi Református Missziói Egyházközség, 2018. - [34] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Vác-alsóvárosi Református Missziói Egyházközség
Vác - egyházközség protestáns egyházakban - református egyház - fényképalbum
284.2(439-2Vác)(084.12)
[AN 3748085]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2019.
Almási Mihály (1945-)
   Theologia popularis brevis = Népszerű teológia röviden / Almási Mihály ; [közread. a] Jó Pásztor Alapítvány. - Budapest : Jó Pásztor Alapítvány, 2019. - 198, [6] p. ; 21 cm
Magyar nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-210-295-9 fűzött
dogmatika - baptista egyház
23 *** 286.15
[AN 3754022]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2019.
Almási Tibor (1948-)
   Pál apostol efézusiakhoz és filippiekhez írott levele / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2018. - 452 p. ; 21 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
ISBN 978-615-80759-3-0 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 227.5.07 *** 227.6.07
[AN 3748656]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2019.
Basa Katalin
   Magyar szentek : matricás album / [rajzokat kész. és a szöveget írta Basa Katalin]. - Budapest : Ecclesia, 2018. - 12 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-363-390-8 fűzött
Magyarország - szent - gyermekkönyv
235.3(439)(02.053.2)
[AN 3754135]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2019.
Beer Miklós (1943-)
   Most már látom : beszélgetés Beer Miklós püspökkel : a Szeressek ott, ahol gyűlölnek, az Örömöt hozzak, hol gond tanyázik és a Mindig velem interjúsorozat 4. része / lejegyezte Réti József. - Kismaros : Szerző, 2018. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2934-4 fűzött
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Beer_M.(047.53)
[AN 3748002]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2019.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 9. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2019, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - borító- és gerinccím: Szentírás
ISBN 978-963-9921-07-8 kötött
22.04=945.11
[AN 3754802]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2019.
   Csíksomlyói virágok a megpróbáltatás viharaiban / [összeáll., sajtó alá rend.] Kozma László. - Szeged : Agapé, 2019. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-458-416-2 fűzött
Ordo Fratrum Minorum Conventualium. Provincia Transylvanica. Csíksomlyói Rendház
Erdély - Csíksomlyó - franciskánusok - szerzetes - határon túli magyarság - búcsú - kegyhely - 20. század - 21. század - memoár
248.153.8(498.4-2Csíksomlyó)(091) *** 394.6(=945.11)(498.4-2Csíksomlyó)(091) *** 271.3(498)(=945.11)(092)(0:82-94)
[AN 3748758]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2019.
   "Deus per causas secundas agit - Isten mások által cselekszik". - Keszthely : Balaton Akad. K., 2018. - 54 p. ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
ISBN 978-615-5898-06-8 fűzött
keresztény egyház - társadalom
261.7 *** 316.3
[AN 3748864]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2019.
Dolhai Lajos (1952-)
   Az eucharisztia teológiája / Dolhai Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-279.
ISBN 978-963-277-754-2 fűzött : 2990,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3748414]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2019.
Drouve, Andreas (1964-)
Jakobsweg Spanien (magyar)
   Szent Jakab-út, Spanyolország / Andreas Drouve ... ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, 2019. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6574-0 fűzött : 2490,- Ft
Santiago de Compostela - Franciaország - Spanyolország - zarándoklat - útikönyv
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 914.60-17(036) *** 914.4(036)
[AN 3754591]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2019.
   Engesztelő imaóra : magánhasználatra / [közread. a] Szeretetláng Mozgalom. - Budapest : Szeretetláng Mozgalom, 2019. - 63 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89997-2-6 fűzött : 400,- Ft
ájtatosság - imakönyv
243 *** 248.159.4
[AN 3754825]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2019.
Fekete Ágnes
   Számolok Istennel / Fekete Ágnes. - [Budaörs] : Szerző, cop. 2018. - 165, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-3975-6 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3748192]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2019.
The funny shape of faith (magyar) (részletek)
   Napi menü : gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival / [ford. és a magyar kiadást szerk. Galsi Árpád]. - 2. utánny. - Budapest : Kálvin, 2019. - 127 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-558-288-4 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3754650]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2019.
Galcsik Zsolt (1968-)
   "Elhatároztam, kedves szülővárosomban..." : Szécsény nagy mecénása, Dr. Haynald Lajos kalocsai bíboros-érsek / Galcsik Zsolt. - Szécsény : Magánkiad., 2018. - 116 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 978-615-81141-0-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Haynald Lajos (1816-1891)
Magyarország - érsek - 19. század - katolikus egyház
282(439)(092)Haynald_L.
[AN 3747614]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2019.
Józsa Judit (1974-)
   Mária, a magyarok Boldogasszonya / Józsa Judit ; [a kiállítást rend. ... Bába Szilvia] ; [kiad. a Józsa Judit Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Józsa J. Műv. Alapítvány, [2018]. - 77, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2018. aug. 16 - 2019. jan. 30. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 58-60.
ISBN 978-615-00-3932-9 fűzött
Mária (Jézus anyja)
Magyarország - keramikus - mariológia - kultusz - 21. század
232.931 *** 394.944(439) *** 738(439)(092)Józsa_J.
[AN 3748430]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2019.
Koza József
   Szembe jött velem az Isten / Koza József. - Hatvan : [s.n.], 2018. - 63 p. ; 20 cm
Fűzött
elmélkedés
242
[AN 3748083]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2019.
Kránitz Mihály (1959-)
   Alapvető hittan / Kránitz Mihály. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 588 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 551-571.
ISBN 978-963-277-775-7 fűzött : 3500,- Ft
fundamentális teológia - egyetemi tankönyv
230.1(075.8)
[AN 3755262]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2019.
Langer Róbert (1966-)
Szent Kozma és Damján (német, angol)
   Die Heiligen Cosmas und Damian : die Botschaft der Arztheiligen in Bildern = Saint Cosmas and Damian : messages of physicians saints in pictures / Robert Langer & László Vértesaljai ; [... transl. Hartmut Meny, ... András Bíró]. - [Budapest] : Semmelweis, 2018. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-331-444-9 kötött
Cosmas (3. sz)
Damianus (3. sz)
szent - 3. század
235.3(092)Cosmas *** 235.3(092)Damianus
[AN 3749251]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2019.
Longo, Bartolo (1841-1926)
I quindici sabati del Santissimo Rosario (magyar)
   A rózsafüzér tizenöt szombatja : elmélkedések és imádságok a Rózsafüzér Pompeji Királynőjéhez / Boldog Bartolo Longo ; [ford. és szerk. Diós István]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 296 p. : ill. ; 17 cm
Megj. "A rózsafüzér imakönyve" címmel is
ISBN 978-963-277-760-3 fűzött : 1800,- Ft
rózsafüzér - elmélkedés - ima
248.158 *** 242 *** 243
[AN 3755251]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2019.
Main, John (1926-1982)
Word into silence (magyar)
   Szótól a csendig : a keresztény meditáció / John Main ; [ford. Karacs Ágnes]. - 3. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 128 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 42.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-134-2 fűzött : 1750,- Ft
meditáció
248.143.2
[AN 3754794]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2019.
Marton Bernát (1941-)
   Volume II.: retrospections : the spiritual, intellectual and athletic journey of Fr. Bernard Marton O. Cist., 1961-2018. - Budapest : M. Mercurius, 2018. - 247 p. : ill., részben színes ; 25 cm
borító- és gerinccím: Retrospections
ISBN 978-963-9872-40-0 kötött : 25 USD
Marton Bernát (1941-)
Egyesült Államok - szerzetes - ciszterciek - magyarság - 20. század - 21. század - memoár
271.12(73)(=945.11)(092)Marton_B.(0:82-94)
[AN 3748888]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2019.
Muraközy Gyula (1892-1961)
   A Sionnak hegyén.. : imádságok és elmélkedések / írta Muraközy Gyula. - Budapest : Kálvin, 2019. - 215 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-558-414-7 kötött : 900,- Ft
ISBN 978-963-558-413-0 fűzött : 500,- Ft
lelkigyakorlat
243
[AN 3754589]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2019.
Ngawang (rinpoche) (1927-2011)
   Testünk tiszta fényenergia : meditáció a hat erőközponton : magyarázatok a Nagy Együttérző gyakorlatához / Láma Ngawang. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karma Ratna Dargye Ling, [2018]. - 35, [6] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5495-21-2 fűzött
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321(515)
[AN 3755232]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2019.
Pálfi Károly
   Pálfi Károly hagyatéka / szerk. Kozsdi Tamás. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 462 p. ; 24 cm
Tart.: A magyar ővallás és őstörténet elhallgatott összefüggéseiÞ; Az első világháború egy bennfentes szemén át
ISBN 978-615-5647-75-8 kötött : 6990,- Ft
magyar ősvallás - magyar őstörténet - magyar történelem - első világháború
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11) *** 943.9"1914/1918"
[AN 3748210]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2019.
Romhányi Beatrix (1967-)
   Kolduló barátok, gazdálkodó szerzetesek : koldulórendi gazdálkodás a késő középkori Magyarországon / F. Romhányi Beatrix. - Budapest : Martin Opitz K., 2018. - 287 p. : ill. részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252-267. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-36-4 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - kolduló rend - dolgozó szerzetesrend - gazdaságtörténet - középkor
271.025(439)"12/15" *** 338(091)(439)"12/15" *** 271(439)"12/15"
[AN 3748258]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2019.
Smith, Johan O. (1871-1943)
Stykker og referater av Johan O. Smith fra Skjulte Skatter (magyar)
   Johan O. Smith cikkei az Elrejtett Kincsekből, "Skjulte Skatter". - Hungary : Stiftelsen Skjulte Skatters Forl., 2018-. - 22 cm
vallásos irodalom - publicisztika
244(0:82-92)
[AN 3748065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1912-1928. - 2018. - 468 p.
Kötött
[AN 3748069] MARC

ANSEL
UTF-85982 /2019.
Somogyiné Petik Krisztina (1961-)
   Tanítható-e a boldog házasság? : tűnődés a jegyesfelkészítő programok tartalmának elméleti megalapozásáról / Somogyiné Petik Krisztina. A jegyesoktatás kiemelt kérdései / Horváth-Szabó Katalin. Játék- és gyakorlatgyűjtemény jegyesfelkészítők számára / Fekete Anna, Somogyiné Petrik Krisztina. - Budapest : [Sapientia Főisk. Családteológiai Int.], 2018. - 79 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családteológiai Intézet. - Bibliogr.
Fűzött
házasság - példatár
265.5(076)
[AN 3748087]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2019.
Székely János (1964-)
   "Én vagyok az út" (Jn 14,6) : lelkigyakorlatos elmélkedések / Székely János. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 295 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-768-9 fűzött : 2400,- Ft
lelkigyakorlat - elmélkedés
242
[AN 3748403]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2019.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Bevezetés a katolikus hit rendszerébe / Szuromi Szabolcs Anzelm. - 9. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 119 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-114.
ISBN 978-963-277-449-7 fűzött : 1600,- Ft
római katolikus egyház - kereszténység
282 *** 23/28
[AN 3755257]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2019.
Tauscher van den Bosch, Maria-Teresa (1855-1938)
Mutter Maria-Teresa vom hl. Josef (magyar)
   Szent Józsefről nevezett Boldog Mária-Terézia Anya : Anna Maria Tauscher van den Bosch önéletrajza és a Jézus Isteni Szívéről nevezett Kármelita Nővérek története / [ford. ... Paulik Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 342 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-733-7 kötött : 2600,- Ft
Tauscher van den Bosch, Maria-Teresa (1855-1938)
Moniales Carmelitarum de Divino Corde Jesu
karmeliták - apáca - 19. század - 20. század - memoár
271.971(430)(092)Tauscher,_A._M.(0:82-94)
[AN 3748530]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2019.
   "Tegyétek boldoggá az embereket!" Árpád-házi Szent Erzsébet : programfüzet a karitász lelkiélethez : az Egri Főegyházmegye plébániai karitász csoportjai számára : Karitász Önkéntesek Főegyházmegyei Találkozója, Eger, 2018. 09. 29. / [szerk. Árvai Ferenc] ; [közread. a Caritas Hungarica Eger Alapítvány]. - Eger : Caritas Hungarica Eger Alapítvány, 2018. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
karitász - lelki élet - ima
266.3 *** 248.143 *** 248.3
[AN 3748015]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2019.
   Temetési szertartáskönyv : temetési kézikönyv = Ordo exsequiarum : funebrale / [szerk. az Országos Liturgikus Tanács]. - 7. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 368 p. : ill. ; 17 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-277-512-8 kötött : 3800,- Ft
katolikus egyház - szertartáskönyv - gyászszertartás
264-75 *** 282
[AN 3755256]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2019.
Tódor Csaba (1976-)
   Szimbólum, rítus, dráma : angliai és erdélyi unitárius temetésekről / Tódor Csaba ; kiad. a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete. - Budapest : M. Unitárius Egyh. Mo-i. Egyházkerület, 2018. - 322 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 293-317.
ISBN 978-963-89114-7-6 kötött
Erdély - Nagy-Britannia - temetkezés - egyházi szertartás - unitárius egyház - összehasonlító vallástudomány - kulturális antropológia - határon túli magyarság - 21. század - gyászszertartás
288(498)(=945.11) *** 288(410) *** 264-75 *** 393
[AN 3747612]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2019.
Tomka Ferenc (1942-)
   Ferenc pápa - próféta vagy eretnek? : új korszak az egyház életében / Tomka Ferenc. - [Budapest] : Kreatív Kontroll Kft., cop. 2018. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89857-8-1 fűzött : 1990,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-)
katolikus egyház - pápaság - egyháztörténet - pápa - 20. század - 21. század
262.13(092)Ferenc *** 262.13"196/201"
[AN 3748822]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2019.
Varillon, François (1905-1978)
Vivre le christianisme (magyar)
   A keresztény élet / François Varillon ; [ford. Mán Éva]. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2019-. - 20 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
lelkigyakorlat
242
[AN 3754955]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Jézus passiója : húsvét misztériuma. - 2019, cop. 2014. - 135 p.
ISBN 978-615-5045-45-5 fűzött : 1300,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3754963] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5991 /2019.
Kara Dávid
   Örökmozgó : kreatív médiaismeret és intermédia gyerekeknek / Kara Dávid, Varga Virág ; [közread. a] Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely. - Budapest : GYIK-Műhely, 2018. - [60] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-3802-5 fűzött
médiaismeret - művészeti nevelés - múzeumi kiadvány
316.774 *** 37.036 *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 3748458]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2019.
   Kutatási koncepció : Kohorsz'18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat / szerk. Veroszta Zsuzsanna. - Budapest : KSH NKI, 2018. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Kutatási jelentések / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, ISSN 0236-736X ; 100.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-540-5 fűzött
Magyarország - demográfiai kutatás - születési kohorsz - kohorszelemzés - módszertan - követéses vizsgálat - 21. század
314.3(439)"201" *** 314(439)"201" *** 311.2
[AN 3748485]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2019.
   A magyar gyermekek és fiatalok életmódja: táplálkozás, testmozgás és lélek : fehér könyv a TÉT Platform Egyesület kutatásainak adatai alapján / szerk. Antal Emese és Pilling Róbert. - [Budapest] : TÉT Platform Egyes., 2018. - 208 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4014-1 fűzött
Magyarország - életmód - táplálkozás - mentálhigiénia - egészséges életmód - gyermek - ifjúság - 21. század
316.728-053.2/.6(439)"201" *** 613-053.2/.6 *** 613.865-053.2/.6
[AN 3748130]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2019.
   Marx.. : interpretációk, irányzatok, iskolák / szerk. Antal Attila, Földes György, Kiss Viktor. - Budapest : Napvilág, 2018. - 419 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-431-2 fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-338-432-9)
Marx, Karl (1818-1883)
marxizmus - gazdaságfilozófia - szociológiai irányzat
316.26 *** 141.82 *** 330.85
[AN 3747770]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2019.
Mirczik Bálint
   Szegénység : eszmetörténeti áttekintés történelmünk kezdetétől napjainkig / [Mirczik Bálint] ; [Beer Miklós előszavával]. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2019]. - 121 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
szegénység - attitűd - társadalmi felelősség - történeti feldolgozás
316.64 *** 316.344.233(100)(091)
[AN 3749006]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2019.
Orosz Gábor Viktor (1972-)
   Az önazonosság szépsége : a keresztény identitás esztétikai és erkölcsi vonatkozásai a neuroenhancement, az esztétikai sebészet és az anti-aging világában / Orosz Gábor Viktor. - Budapest : Luther, 2018. - 184 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-184.
ISBN 978-963-380-148-2 fűzött
identitás - kereszténység - vallási erkölcs - társadalmi norma - bioetika
316.63 *** 23/28 *** 241 *** 316.754 *** 174 *** 579.6
[AN 3748746]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2019.
   Színvak könyv : a roma identitás mintázatai / [szerk.] Povedák István. - Szeged : Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium, 2018. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5957-01-7 fűzött
Magyarország - cigányság - identitás - társadalmi integráció - misszió - kereszténység - 21. század - riport - esettanulmány
316.63(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 266 *** 316.4.052(=914.99)(439)
[AN 3748813]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2019.
Tatelbaum, Judy
The courage to grieve (magyar)
   Bátorság a gyászhoz / Judy Tatelbaum ; ford. Jámbor Katalin. - 2. jav. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2019. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5500-50-3 kötött : 3675,- Ft
halál - gyászolás
316.64 *** 616-036.88
[AN 3754031]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2019.
   Tudatos pénzügyek : családi költségvetés. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 28.
Fűzött
Magyarország - családi költségvetés - pénzügy - háztartás-gazdaságtan
316.356.2(439) *** 336.7 *** 330.567.28
[AN 3747968]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2019.
Turay Balázs (1973-)
   Take me dancing / Balázs Turay ; [text ... Tibor Derdák, Balázs Turay] ; [... transl. ... Zita Herman, Márton Tőke]. - [Budapest] : Turay B., 2018. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-615-00-3617-5 fűzött
Miskolc - cigányság - 21. század - szociofotó - fényképalbum
316.347(=914.99)(439-2Miskolc)"201"(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Turay_B. *** 308(=914.99)(439-2Miskolc)(084.12)
[AN 3748478]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6001 /2019.
   A csábítás fegyvere : divat, stílus és öltözködés száz év magyar festészetében / [... szerk., a képeket vál. ... Molnos Péter] ; [közread. Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft.]. - Budapest : Kieselbach, 2018. - 397, [4] p. : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5199-15-8 kötött
Magyarország - művészettörténet - festészet - divattörténet - öltözködés - 19. század - 20. század
391(439)"188/198" *** 75(439)"188/198"
[AN 3748457]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2019.
   Hóc, hóc, katona : bölcsődések verseskönyve / [vál. Moldoványi Zsuzsa] ; [Pásztohy Panka illusztrációival]. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9560-6 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3754942]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2019.
Holczer József (1947-)
   Hitet átható humor / Holczer József emlékezéseiből, írásaiból összeáll. Bereznai Zsuzsanna. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2019. - 560 p. : ill. ; 25 cm. - (A kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, ISSN 0231-4363 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9815-53-7 kötött
Kecskemét - Magyarország - magyar néprajz - népi humor - piaristák - szerzetes - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
398.23(=945.11)(439-2Kecskemét) *** 271.786(439)(092)Holczer_J.(0:82-94) *** 37(439)(092)Holczer_J.(0:82-94)
[AN 3748992]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2019.
   Katonadalok : a Magyar Honvédség megalakulásának 170 éves évfordulója alkalmából / [közread. a] Honvéd Bajtársi Klub Vidám Nagyik Dalkör. - Pápa : Honvéd Bajtársi Klub, 2018. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - katonanóta
398.85(=945.11) *** 355.1(439) *** 784.71(439)
[AN 3748183]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2019.
   A legújabbkori esztergomi Becket Szent Tamás emlékünnepségek 25 éve, 1994-2019 / [anyaggyűjtés Cserny Szilvia, ifj. Németh József] ; [megj. a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület gondozásában]. - Esztergom : Rudnay S. Kult. és Városvédő Egyes., cop. 2019. - 284 p. : ill., részben színes ; 17x25 cm
ISBN 978-615-00-4094-3 kötött
Esztergom - Anglia - Magyarország - emlékünnepség - szent - kultusz - 12. század
394.46(439-2Esztergom)"199/201" *** 235.3(092)Becket,_T. *** 394.944(439)
[AN 3748699]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2019.
The quintessential grooming guide for the modern gentleman (magyar)
   Nagy borbélykönyv modern úriembereknek : bajusz- és szakállápolási kalauz / [Peabody Fawcett kapitány] ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2018. - 170, [5] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-244-882-4 kötött : 5995,- Ft
bajusz - szakáll - testápolás
391.5 *** 646.72 *** 687.53-055.1
[AN 3749077]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6007 /2019.
Bertényi Iván (1975-)
   Tisza István / ifj. Bertényi Iván. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9037-0 kötött : 1790,- Ft
Tisza István (1861-1918)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - magyar történelem - 19. század - 20. század
32(439)(092)Tisza_I. *** 943.9"185/191"
[AN 3748696]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2019.
Brands, Hal (1983-)
American grand strategy in the age of Trump (magyar)
   Amerika nagystratégiája a Trump-korszakban / Hal Brands ; [ford. Borbély-Bartis Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 232 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-16-0 fűzött : 1999,- Ft
Egyesült Államok - külpolitika - geopolitika - biztonságpolitika - 21. század
327(73)"201" *** 355.02(73)"201"
[AN 3748106]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2019.
   Az első 25 év : a szegedi Politológiai Tanszék jubileumi tanulmánykötete / szerk. Juhász Krisztina. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2018. - 341 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 75.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5411-74-8 kötött
politológia
32.001
[AN 3747559]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2019.
   EP-kisokos : útmutató az Európai Parlamenthez / [kiad. az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája]. - Budapest : Európai Parlament Mo. Kapcsolattartó Irodája, 2018. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-92-846-4120-8
Fűzött
Európai Unió. Parlament
útmutató
328(4-62) *** 327.39(4-62)(036)
[AN 3754137]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2019.
Gagyi Ágnes (1980-)
   A válság politikái : új kelet-közép-európai mozgalmak globális perspektívában / Gagyi Ágnes. - Budapest : Napvilág, 2018. - 313 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 279-313.
ISBN 978-963-338-434-3 fűzött : 2800,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - civil mozgalom - középosztály - politikai mozgalom - 21. század
323.21(4-11)"200/201" *** 329.7(4-11)"200/201" *** 316.343.65(4-11)"200/201"
[AN 3747806]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2019.
Gesztes Vilmos
   Frankenmarkttól az ikertornyokig, 1968-2001 : [emigrációs történet] / Gesztes Vilmos. - Budapest : MyBook : [Gesztes V.], 2018. - 314, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4016-5 fűzött : 2900,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - emigráns - 20. század - ezredforduló - memoár
325.25(=945.11)(73)(0:82-94) *** 894.511-94(73)
[AN 3748218]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2019.
Gyuricza Péter (1959-)
   Visszidensek II / Gyuricza Péter ; [kiad. a Magyarország Barátai Alapítvány]. - Budapest : Mo. Barátai Alapítvány, 2018. - 287 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3513-0 kötött
Magyarország - hazatelepülés - emigráció - nyugati magyarság - interjú
325.27(439)(047.53) *** 325.25(=945.11)(100)(092)(047.53)
[AN 3748391]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2019.
Kiss Gy. Csaba (1945-)
   Harminc év után: 1987 : személyes történelem / Kiss Gy. Csaba ; [a kronológiát és a névmutatót Marschal Adrienn kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Nap K., 2019. - 261 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-115-7 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - belpolitika - ellenzék - Kádár-korszak - memoár
323(439)"198"(0:82-94) *** 323.22(439)"198"(0:82-94)
[AN 3754020]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2019.
Mycielskiné Esterházy Mária
   Kegyelem életfogytig : Esterházy János szenvedéstörténetének dokumentumai Mycielskiné Esterházy Mária feljegyzései alapján / összeáll., szerk. és jegyzetekkel ell. Molnár Imre ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2019. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9662-23-0 fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - Felvidék - politikus - állami terror - határon túli magyarság - 20. század - napló
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.(0:82-94) *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3755211]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2019.
Mycielskiné Esterházy Mária
Kegyelem életfogytig (szlovák)
   Omilostený na smrť : dokumenty utrpenia Jánosa Esterházyho na základe záznamov Márie Esterházy-Mycielskej / zost., red. a poznámkami dopl. Imre Molnár ; [prel. Ernest Král] ; [vyd. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Nadácia Historia Ecclesiastica Hungarica]. - Budapest : METEM : Nadácia Historia Ecclesiastica Hungarica, 2019. - 193 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9662-46-9 fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - Felvidék - politikus - határon túli magyarság - állami terror - 20. század - napló
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.(0:82-94) *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3755213]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2019.
   "A remény évei" : a 60-as, 70-es évek művészete, értékrendek, lemaradáskomplexus : konferencia a Petőfi Irodalmi Múzeum és Csáji Attila szervezésében, 2017. november 17-18. / [kiad. a Kepes Intézet ...]. - Eger : Kepes Int., 2018. - 183 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Budapesten tartott konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5895-00-5 fűzött
Magyarország - művészettörténet - művészeti élet - kulturális politika - Kádár-korszak
323:008(439)"196/197" *** 316.7(439)"196/197" *** 73/76(439)"196/197"
[AN 3748515]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2019.
Révész Béla (1951-)
   Jogtudósok titkai : történetek a titkosszolgálatok és a jogtudományok neves művelőinek 20. századi kapcsolataiból / Révész Béla. - Szeged : Iurisperitus K., 2018. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-71-7 fűzött
Nagy-Britannia - Magyarország - titkosszolgálat - megfigyelés - jogász - 20. század - állami terror
327.84(410)"1939/1945" *** 351.746.1(410)"1939/1945" *** 32(410)(092) *** 327.84(439)"195/198" *** 351.746.1(439)"195/198" *** 323.282(439)"195/198" *** 34(439)(092)
[AN 3747551]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2019.
Schiffer András (1971-)
   Zöld jelzés : vázlat egy új politikához / Schiffer András. - Budapest : Kalligram, 2019, cop. 2018. - 432 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.
ISBN 978-963-468-077-2 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század - publicisztika
323(439)"2002/2017"(0:82-92)
[AN 3755091]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6020 /2019.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - A 40. kötettől kiad. a Quintus Kiadó. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   36., 1352 / szerk. Sebők Ferenc. - 2018. - 507 p.
ISBN 978-615-80398-4-0 fűzött
[AN 3747543] MARC

ANSEL
UTF-8


   48., 1364 / szerk. Piti Ferenc. - 2018. - 721 p.
ISBN 978-615-80398-5-7 fűzött
[AN 3747545] MARC

ANSEL
UTF-86021 /2019.
Bauer Marcell
   Az isákfalvai Sándor család története / Bauer Marcell. - Pápa : MNL Veszprém M. Lvt. [Pápai Fióklvt.], 2018. - 243 p., [9] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Pápai Levéltár kiadványai, ISSN 2062-7076 ; 4.)
Bibliogr.: p. 207-213.
ISBN 978-963-7229-53-4 kötött
Sándor család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Sándor
[AN 3748103]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2019.
Bellák Frigyes (1952-)
   Évfordulóink januártól decemberig : történelmi tanulmányok, 2008-2016 : válogatott írások a Magyar Világ, illetve a Világ Magyarsága című nemzeti hetilap azonos nevet viselő rovatából / Bellák Frigyes. - Szombathely : Magánkiad., 2018. - 528 p. : ill. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. köt. - Bibliogr.: p. 479-516.
ISBN 978-615-00-2857-6 kötött : 9450,- Ft
Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - életrajzgyűjtemény
929(439)"18/19" *** 930.85(439)(092)
[AN 3747793]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2019.
Caprarica, Antonio (1951-)
L'ultima estate di Diana (magyar)
   Diana utolsó nyara / Antonio Caprarica ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2018. - 193, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-957-8 kötött : 3999,- Ft
Diana, Princess of Wales (1961-1997)
Nagy-Britannia - híres ember - nő - uralkodócsalád - 20. század
929(410)Diana,_Princess_of_Wales
[AN 3754873]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2019.
   Egymáshoz szólunk : hosszú hallgatás után / [szerk. Előd Nóra] ; [közread. az] Ariadne Csoport ... - Budapest : Oriold, 2018. - 225, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5443-92-3 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - zsidóság - holokauszt - 20. század - memoár
929(=924)(439)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3749389]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2019.
Engel Pál (1938-2001)
   Magyarország története, 1301-1526 / Engel Pál, Kristó Gyula, Kubinyi András ; [a térképeket Sebők László kész.]. - Budapest : Osiris, 2019. - 419 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-330-9 fűzött : 4490,- Ft
magyar történelem - 14. század - 15. század - 16. század - egyetemi tankönyv
943.9"13/15"(075.8)
[AN 3754579]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2019.
Faragó Gyula
   A XX. század viharos évei - magyar sors : ladánybeneiek "málenkij roboton" : tanulságok : tanulmány / Faragó Gyula. - Ladánybene : Faragó Gy., 2018. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3661-8 fűzött
Ladánybene - Szovjetunió - magyar történelem - helytörténet - második világháború - 1945 utáni időszak - kényszermunka
943.9-2Ladánybene"194" *** 943.9"1939/1945" *** 343.819.5(47)(=945.11)"194"
[AN 3748076]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2019.
Gulyás László (1965-)
   A Délvidék története / Gulyás László ; [közread. az] Egyesület Közép-Európa Kutatására. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2012-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Délvidék - Vajdaság - történelem
943.92-13 *** 947.911Vajdaság
[AN 3529447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Titótól Miloševićig, 1944-2000. - 2019. - 160 p. : ill., részben térk. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 25.)
Bibliogr.: p. 145-160.
ISBN 978-615-80462-8-2 fűzött
Vajdaság - történelem - 20. század
949.711Vajdaság"194/199" *** 32(497.11)"194/199"
[AN 3748990] MARC

ANSEL
UTF-86028 /2019.
Horváth Lajos (1938-)
   A Galga-mente birtokos családjai 1541-ig / Horváth Lajos. - Aszód : Aszód Vár. Kult. Közp., 2018. - 224 p. : ill. ; 26 cm. - (Galga menti műhely, ISSN 0237-594X ; 11.). (Múzeumi füzetek / Aszód Városi Kulturális Központ, ISSN 2631-1321 ; 55.)
Bibliogr.: p. 213-220.
ISBN 978-615-00-3615-1 fűzött
Galga mente - családtörténet - középkor - földbirtokos
929.52(439Galga_mente)"12/15" *** 316.37-058.232.3(439Galga_mente)"12/15"
[AN 3748104]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2019.
Horváth Tünde (1971-)
   Az Alföld egy rézkori zuga : Baden-Kostolác-településrészlet a Hódmezővásárhely-Gorzsa-V. számú homokbánya lelőhelyen / Horváth Tünde ; Marcsik Antónia, Szakmány György és Tugya Beáta közrem. - Budapest : Martin Opitz K. ; Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp., 2018. - 354 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 12.)
Bibliogr.: p. 239-245. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-33-3 kötött : 4200,- Ft
Hódmezővásárhely - régészet - rézkőkor
903(439-2Hódmezővásárhely)"636"
[AN 3748401]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2019.
   Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum Levéltárában : Literárni archiv Památník národního písemnictví / Mészáros Andor [et al.] ; [közread. az ELTE BTK]. - Budapest : ELTE BTK, 2018. - 542 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-284-956-0 kötött
Prága - Magyarország - Csehország - magyar irodalom története - magyar történelem - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - levéltári repertórium - 19. század - 20. század
930.85(439)"18/19" *** 943.9"18/19" *** 894.511(091)"18/19" *** 008(=945.11) *** 008(=850) *** 930.253(437.1-2Praha)(083.8)
[AN 3748173]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2019.
Kiss Csaba
   Kecel anno : Kecel XX. századi története képekben / Kiss Csaba, Varga Józsefné ; [kiad. Kecel Város Önkormányzata]. - Kecel : Önkormányzat, 2018. - 515 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 494-495.
ISBN 978-615-00-2741-8 kötött
Kecel - helytörténet - helyismeret - 20. század - album
943.9-2Kecel"19"(084.1) *** 908.439-2Kecel(084.1)
[AN 3748665]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2019.
Klinci željeznoga doba (magyar)
   A vaskorról gyerekeknek / [ford. Drosztmér Ágnes] ; [kiad. Archaeolingua Alapítvány]. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, [2018]. - [23] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5766-12-1 fűzött
Európa - régészet - vaskorszak - hallstatti kultúra - gyermekkönyv
904(4)"638"(02.053.2)
[AN 3747958]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2019.
Kóka Rozália (1943-)
   Mátyás király neve napja : száz szép mese Mátyás királyról / Kóka Rozália ; Gyulai Líviusz metszeteivel. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-299.
ISBN 978-615-5568-72-5 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - uralkodó - 15. század - népmese
943.9(092)Mátyás,_I.(0:82-34) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.
[AN 3754056]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2019.
Komar, Aleksej
   Istoriâ i arheologiâ drevnih madʹâr v èpohu migracii = A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei / Aleksej Komar ; red. ... Türk Attila, Budai Dániel. - Budapest : Martin Opitz K. [etc.], 2018. - 424 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae, ISSN 2064-8162 ; 11.). (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport kiadványok, ISSN 2064-9916 ; 5.). (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 14.)
Bibliogr.: p. 258-286.
ISBN 978-963-9987-34-0 kötött : 3900,- Ft
Kelet-Európa - régészet - magyar őstörténet - ugor népek - 9. század - 10. század
930.8(=945.1)"08/09" *** 904(4-11)"08/09"
[AN 3748348]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2019.
Kovács Imre Attila (1956-)
   Így van ez : fejezetek Juhász Nagy Vilmos viszontagságos életéből / Kovács Imre Attila. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp. Emlékpont, 2019. - 164 p. : ill. ; 25 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7379-57-4 fűzött
Juhász Nagy Vilmos (1904-1993)
Csongrád megye - állami terror - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - életrajz - memoár
929(439.181)(0:82-94) *** 323.282(439)"194/199"(0:82-94)
[AN 3748995]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2019.
Kovács Péter, E. (1957-)
Zsigmond király Sienában (német)
   König Sigismund in Siena / Péter E. Kovács ; [... übertr. von Eva Zador]. - Budapest : Corvina, cop. 2018. - 399 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-368.
ISBN 978-963-13-6544-3 kötött : 5990,- Ft
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - művelődéstörténet - 14. század - 15. század
943.9(092)Zsigmond *** 930.85(439)"14"
[AN 3747787]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2019.
Kristó Gyula (1939-2004)
   Magyarország története, 895-1301 / Kristó Gyula ; [a térképeket Sebők László kész.]. - Budapest : Osiris, 2019. - 316 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 283-294.
ISBN 978-963-276-329-3 fűzött : 4200,- Ft
magyar történelem - honfoglalás - Árpád-kor - egyetemi tankönyv
943.9"08/1301"(075.8)
[AN 3754580]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2019.
   Ma is tanultam valamit / [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Hernádi Levente, Merényi Dániel, Szarvas]. - 3. kiad. - [Budapest] : Index, 2019. - 189, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3012-3 kötött : 4480,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3755006]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2019.
   Ma is tanultam valamit 2 / [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Hernádi Levente, Merényi Dániel, Szarvas]. - 2. kiad. - [Budapest] : Index, 2019. - 237, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80591-0-7 kötött : 4480,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3755008]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2019.
   Magyarország története a 19. században / szerk. Gergely András. - Budapest : Osiris, 2019. - 556 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 551-556.
ISBN 978-963-276-331-6 fűzött : 4980,- Ft
magyar történelem - 19. század - egyetemi tankönyv
943.9"18"(075.8)
[AN 3754576]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2019.
Marosvári Attila (1961-)
   Az 1956-os forradalom Makón : tanulmányok / Marosvári Attila. - Szeged : MNL Csongrád M. Lvt., 2019. - 410 p. ; 25 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 32.)
Bibliogr.: p. 389-398.
ISBN 978-963-88444-8-4 kötött
Makó - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Makó"1956"
[AN 3748303]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2019.
Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia (3.) (2016) (Budapest)
   III-j Meždunarodnyj Madʹârskij Simpozium : Budapešt, 6-10 iûnâ 2016 g. = 3. Nemzetközi Korai Magyar Történeti és Régészeti Konferencia : Budapest, 2016. június 6-10. / red. ... Türk Attila, Aleksandr S. Zelenkov. - Budapest : PPKE BTK Régészettud. Int. : Martin Opitz K. : MTA BTK MŐT, 2018. - 520 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae, ISSN 2064-8162 ; 12.). (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport kiadványok, ISSN 2064-9916 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-9987-35-7 kötött
Urál - Volga mente - Szibéria - magyar őstörténet - régészet - konferencia-kiadvány
930.8(=945.11) *** 904(470.4/.5) *** 904(571.1) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3748364]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2019.
   Örökítés : egy művész család alkotó világa / [... összeáll. Lelkes Péter] ; [interjúk Dvorszky Hedvig] ; [közread. a Magyar Design Kulturális Alapítvány]. - [Budapest] : M. Design Kult. Alapítvány, [2018]. - 223 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3391-4 kötött
Lelkes család
Magyarország - művészet - családtörténet - 20. század - 21. század
929.52(439)Lelkes *** 72/77(439)"19/20"
[AN 3747977]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2019.
   A pesti nő : 100 kép, Fortepan = Women of Budapest : photo / [szerk. ... Legát Tibor, Sándor Dávid] ; [ford. ... Jávor Luca]. - [Budapest] : Zucker Művek Kft., cop. 2018. - 97 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-81099-0-1 fűzött : 3650,- Ft
Budapest - Magyarország - nő - hétköznapi élet - 20. század - emberábrázolás - fényképalbum
929-055.2(439-2Bp.)(084.12) *** 77.041 *** 929-055.2(439)"19"(084.12)
[AN 3748421]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2019.
Pomsel, Brunhilde (1911-2017)
Ein deutsches Leben (magyar)
   Goebbels titkárnője voltam / Brunhilde Pomsel, Thore D. Hansen ; [ford. Győri László]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2018. - 274, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-405-929-5 kötött : 3999,- Ft
Pomsel, Brunhilde (1911-2017)
Németország - titkárnő - német irodalom - történelem - 1930-as évek - második világháború - 20. század - memoár
943.0"193/194"(0:82-94) *** 651.44(430)(092)Pomsel,_B.(0:82-94)
[AN 3754769]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2019.
Selmeczi László (1942-)
   "Jászok vagyunk, de magyarok" : a négyszállási II. sz. jász temető : a jászok magyarrá válása folyamatának régészeti bizonyítékai / Selmeczi László. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2018. - 287 p. : ill. ; 25 cm + mell. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 55.)
Bibliogr.: p. 254-272. - Összefoglalás orosz, angol és német nyelven
ISBN 978-963-7113-46-8 kötött
Magyarország - jászok - nemzettörténelem - régészet
904(439)(=915.6) *** 930.8(=915.6) *** 943.9(=915.6)
[AN 3748770]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2019.
Vörös Boldizsár (1967-)
   Eszmék, eszközök, hatások : tanulmányok a magyarországi propagandáról, 1914-1919 / Vörös Boldizsár. - Budapest : MTA BTK, 2018. - 348 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Médiatudományi könyvek, ISSN 2064-5597)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-133-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikai propaganda - művelődéstörténet - első világháború - forradalmak kora
943.9"191" *** 32.019.5(439)"191" *** 930.85(439)"191"
[AN 3748820]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2019.
Yazawa Yutaka (1970-)
How to live Japanese (magyar)
   Hogyan éljünk japánul / [szöveg Yutaka Yazawa] ; [ill. Taku Bannai] ; [ford. Lerch Gabriella és Vancsó Éva]. - Budapest : Scolar, cop. 2018. - 221, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-929-6 kötött : 5995,- Ft
Japán - helyismeret - kultúra - művelődéstörténet - album
930.85(520) *** 908.520(084.1) *** 008(520)
[AN 3749216]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6049 /2019.
Antonović, Danja
Montenegro (magyar)
   Montenegró / [szerzők Danja Antonović, Markus Bickel]. - Budapest : Corvina, 2019. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-6562-7 fűzött : 2490,- Ft
Montenegró - útikönyv
914.971.6(036)
[AN 3747706]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2019.
   Baja / [... szerk. Éberfy István]. - Baja : Creatum Reklám- és Webstúdió Kft., 2018. - 59 p. : ill., színes ; 15x20 cm
Magyar, angol, német és francia nyelven
ISBN 978-615-00-2444-8 kötött
Baja - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Baja(084.12)
[AN 3747948]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2019.
   Bárdudvarnok, a zselici bokrétafalu / [kiad. "Van közünk egymáshoz" Alapítvány]. - Bárdudvarnok : "Van közünk egymáshoz" Alapítvány, 2018. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3494-2 fűzött
Bárdudvarnok - helyismeret
908.439-2Bárdudvarnok
[AN 3754147]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2019.
   Bárdudvarnok, a zselici bokrétafalu / [kiad. "Van közünk egymáshoz" Alapítvány]. - Bárdudvarnok : "Van közünk egymáshoz" Alapítvány, 2018. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Bárdudvarnok - helyismeret
908.439-2Bárdudvarnok
[AN 3748012]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2019.
Berger, Christine
Berlin (magyar)
   Berlin / [szerző Christine Berger] ; Juliane Wiedemeier ... társszerzője ; [ford. Balázs István]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 2017. - 175 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6435-4 fűzött : 2490,- Ft
Berlin - útikönyv
914.30-2Berlin(036)
[AN 3754593]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2019.
   Az esztergomi Vízivárosi Rózsakert épületei és története / [kész. Szekeres Zoltán, Szekeresné Czinege Erzsébet, Borz Tamás] ; [... kiad. az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület]. - Esztergom : Esztergom és Térsége Turisztikai Egyes., 2018. - 108 p. : ill., színes ; 27x27 cm
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-00-3658-8 kötött
Esztergom - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Esztergom(084.12)
[AN 3748311]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2019.
Az esztergomi Vízivárosi Rózsakert épületei és története (angol)
   The history of the Rose Garden in Water Town, Esztergom / [made by Zoltán Szekeres, Erzsébet Szekeresné Czinege, Tamás Borz] ; [... publ. by Esztergom and Region Tourist Association]. - Esztergom : Esztergom and Region Tourist Assoc., 2018. - 108 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-00-3793-6 kötött
Esztergom - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Esztergom(084.12)
[AN 3748314]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2019.
Fodor Györgyi Szeréna (1956-)
   Selyemútközben : Marco Polo nyomában / Fodor Györgyi Szeréna. - [Budapest] : Flagrans-2001 Kft. : Fodor Gy. Sz., 2018. - 199 p. : ill., színes ; 16x23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-3662-5 fűzött : 4600,- Ft
Kína - Belső-Ázsia - helyismeret - fényképalbum
908.510(084.12) *** 908.5-191(084.12) *** 77.04(439)(092)Fodor_Gy._Sz.
[AN 3748486]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2019.
   Helyijárat : játékos városismertető kiadvány gyerekektől gyerekeknek / [szerk. Nagy Szilvia és Tóth Norbert ...] ; [kiad. a Képzőművészeti Támogatási Alapítvány, Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola]. - Zalaegerszeg : Képzőműv. Támogatási Alapítvány : Ady E. Ált. Isk., Gimn. és Alapfokú Műv. Isk., [2018]. - [16] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-1905-5 fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - foglalkoztatókönyv
908.439-2Zalaegerszeg *** 087.5
[AN 3747783]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2019.
Massmann, Dorothea
Barcelona (magyar)
   Barcelona / Dorothea Massmann ... ; [ford. Balázs István]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 2017. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6439-2 fűzött : 2490,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 3754592]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2019.
   Nagycenk : a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István faluja : Gemeinde des grössten Ungarn, Graf Stephan Széchenyi : the village of Count Stephen Széchenyi, "the greatest Hungarian" / [szerk. Keszei István] ; [kiad. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata]. - Nagycenk : Önkormányzat, [2019]. - 51, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Nagycenk : Széchenyi István faluja
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-1506-9)
Nagycenk - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagycenk(084.12) *** 77.04(439)(092)Keszei_I.
[AN 3754828]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2019.
Stathers, Kath
The bucket list (magyar)
   Bakancslista : vad tájakon : 1000 kaland nagyban és kicsiben : vadállatok, madarak, halak, természet / Kath Stathers ; [ford. Binder Natália, Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2018. - 416 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-950-0 kötött : 7490,- Ft
helyismeret - természeti környezet - fauna
908.100 *** 502(100) *** 591.9(100)
[AN 3749250]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2019.
Századok statisztikája (angol)
   Statistics of centuries : statistical curios in Hungarian history / [resp. ed. Angéla Kátai-Marosi] ; [ed. Dávid Rózsa] ; [publ. by the] Hungarian Central Statistical Office. - Budapest : HCSO, 2018. - 356 p. : ill., színes, részben térk. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 345-356.
ISBN 978-963-235-535-1 fűzött
 (hibás ISBN 963-235-535-1)
Magyarország - magyar történelem - helyismeret - statisztikai adatközlés - történeti statisztika
908.439(083.41) *** 943.9(083.41)
[AN 3748146]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2019.
   Varázslatos Csehország : útikönyv : 40 térkép, 400 fénykép / Kocsis Péter [et al.]. - Budapest : Hibernia, [2018]. - 239 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Lezárva: 2018. okt. 31.
ISBN 978-615-5426-57-5 fűzött : 5980,- Ft
Csehország - útikönyv
914.371(036)
[AN 3748544]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2019.
Venkovits Balázs (1983-)
   "Mi otthon félre vagyunk vezetve" : magyar utazók és kivándorlók Mexikóban a 19. század második felében / Venkovits Balázs. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 331 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Amerika tegnap és ma, ISSN 2060-4084 ; 6.)
Bibliogr.: p. 287-314.
ISBN 978-963-318-097-6 fűzött
Mexikó - magyar irodalom története - műfajtörténet - helyismeret - 19. század - utazási irodalom
908.72"18" *** 894.511(091)-992"18"
[AN 3748563]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6064 /2019.
   Ajánlások az épületek kivitelezésének szerződéskötéséhez és megvalósításához / [szerk. Wéber László] ; [kiad. az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége]. - Utánny. - Budapest : ÉVOSZ, 2019. - 105 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-513-245-4 fűzött
Magyarország - építés - szerződés - útmutató
347.4(439)(036) *** 69(439)(094)(036)
[AN 3754016]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2019.
Caledonian, Peter S.
   Hát-társ [elektronikus dok.] : Túlélés magyaroknak I. / Peter S. Caledonian. - Szöveg (epub : 911 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154322. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-604-1
katasztrófa - túlélés - végszükség - útmutató - elektronikus dokumentum
343.226 *** 343.228 *** 796.5(036) *** 614.8(036)
[AN 3754383]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2019.
   The dimensions of insecurity in urban areas : research on the roots of unsafety and fear of crime in European cities / ed. by Andrea Tünde Barabás ; [publ. by the] National Institute of Criminology. - Budapest : Nat. Inst. of Criminology, 2018. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7373-25-1 fűzött
Európai Unió - kriminológia - bűnmegelőzés - urbanisztika
343.97 *** 343.85(4-62) *** 911.375(4-62)
[AN 3748148]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2019.
   A házszabályon túl : előadások a parlamenti jog aktuális kérdéseiről / [szerk. Módos Mátyás] ; Az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatóságának kiadványa. - Budapest : Az Országgyűlés Hiv., 2018-. - 24 cm
Magyarország - országgyűlés - jog
342.53(439)
[AN 3711188]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2018. - 274 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-01-5 kötött
[AN 3748137] MARC

ANSEL
UTF-86068 /2019.
Horváth Hanga
   Munkajogi felelősség szabályai / [írta Horváth Hanga] ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MOSZ, 2018. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Jogpontok kiskönyvtár : munkajog
ISBN 978-615-5926-04-4 fűzött
Magyarország - munkajog - kártérítés - útmutató
347.426.6(439)(036) *** 349.222(439)(036)
[AN 3748256]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2019.
   Jog és kultúra / szerk. Fejes Zsuzsanna. - Szeged : SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2018. - 198 p. : ill. ; 23 cm. - (Szegedi jogász doktorandusz konferenciák, ISSN 2063-3807 ; 9.)
A Szegeden, 2018. ápr. 20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-624-9 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3747627]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2019.
Kádár Noémi
   A közjegyző szerepe az Európai Unión belüli követelésbehajtásban / Kádár Noémi. - Budapest : MyBook ; [Szentes] : [Kádár N.], 2018. - 104 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 978-615-00-3989-3 fűzött
Európai Unió - Magyarország - polgári eljárás - közjegyző - meghagyás
347.919(4-62) *** 347.961(439)
[AN 3748143]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2019.
Napoleoni, Loretta (1955-)
Merchants of men (magyar)
   Emberkereskedők [elektronikus dok.] : hogyan tették a dzsihadisták és az Iszlám Állam milliárdos üzletté az emberrablást és a menekültcsempészetet? / Loretta Napoleoni ; ford. Pétersz Tamás. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154364. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-522-0
emberkereskedelem - embercsempészet - terrorizmus - migráció - terrorszervezet - iszlám fundamentalizmus - 21. század - elektronikus dokumentum
343.43(100)"200/201" *** 323.285(100)"200/201" *** 343.41(100)"200/201" *** 325.14(4)"200/201" *** 323.285(5-011)"200/201"
[AN 3755198]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2019.
   Stubborn structures [elektronikus dok.] : reconceptualizing post-communist regimes / ed. by Bálint Magyar ; ... introd. by Henry E. Hale. - Szöveg (pdf : 12.5 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154219. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-214-8)
Magyarország - Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - politikatörténet - politikai szociológia - posztszocializmus - korrupció - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - esettanulmány - elektronikus dokumentum
343.352(4-11) *** 940-11"199/201" *** 329.15(4-11) *** 316.334.3(4-11)"199/201" *** 32(4-11)"199/201"
[AN 3752747]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6073 /2019.
Árvai Zoltán
   100 éves az önálló magyar katonai felderítés, hírszerzés és elhárítás, 1918-2018 / Árvai Zoltán, Gyaraki Károly. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 851 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-764-5 kötött
Magyarország - katonai hírszerzés - katonai felderítés - kémelhárítás - történeti feldolgozás
355.413(439)(091) *** 355.40(439)(091)
[AN 3747798]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2019.
   The battle for Central Europe : the siege of Szigetvár and the death of Süleyman the Magnificent and Nicholas Zrínyi (1566) / ed. by Pál Fodor ; [publ. by the] HAS Research Centre for the Humanities ... - Budapest : HAS Research Centre for the Humanities ; Leiden ; Boston, [Mass.] : Brill, cop. 2019. - VIII, 569 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-145-5 kötött
Szulejmán (Oszmán Birodalom: szultán), I., Nagy (1494?-1566)
Zrínyi Miklós (1508-1566)
Európa - Magyarország - Oszmán-török Birodalom - történelem - hadtörténet - csata - uralkodó - hadvezér - 16. század
355.48(439)"15" *** 355(439)(092)Zrínyi_Miklós *** 355.48(439-2Szigetvár)"1566" *** 956.0(092)Szulejmán,_I. *** 956.0"15" *** 940"15"
[AN 3748935]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2019.
Biztonsági kihívások a 21. században (angol)
   Security challenges in the 21st century / ed. by Géza Finszter and István Sabjanics ; [publ. by the Academic Council of Home Affairs]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 823 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-76-9 kötött
biztonságpolitika
355.02
[AN 3748738]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2019.
Élő Ferenc (1909-1983)
   Egy doni tüzér naplója [elektronikus dok.] / [sajtó alá rend.] Szinyéri Tibor. - Szöveg (epub : 5 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - Élő Ferenc naplója. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154310. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-656-0
Magyarország - Szovjetunió - Don-kanyar - hadtörténet - katonatiszt - napló - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
355.48(439)"1942/1943"(0:82-94) *** 355.48(47)"1942/1943"(093)
[AN 3754356]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2019.
Sánta Ákos
   Vadászfegyverek = Hunting firearms / Sánta Ákos. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz. és Kvt., 2018. - 109, [2] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 2060-906X ; 4.)
A műtárgyleírások csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7092-84-8 fűzött
Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest)
Magyarország - vadászfegyver - vadászat - művelődéstörténet - múzeumi katalógus
623.442.6 *** 799.2 *** 930.85(439) *** 069(439-2Bp.)MMM
[AN 3748988]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2019.
Sípos Ferenc
   Helytörténeti és családtörténeti kutatásaim : írások Vállaj, Újfehértó és a Rákóczi-szabadságharc történetéről / Sípos Ferenc. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2019. - 321 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. III., Tanulmányok, ISSN 2498-9029 ; 19.)
Bibliogr.: p. 296-321.
ISBN 978-963-7240-91-1 fűzött
Vállaj - Újfehértó - magyar történelem - helytörténet - hadtörténet - Rákóczi-szabadságharc - történelmi forrás
355.48(439)"1703/1711"(093) *** 943.9-2Vállaj(093) *** 943.9-2Újfehértó(093)
[AN 3747594]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2019.
Ürmös Lóránt (1951-)
   Pápa városa az I. világháborúban : tábori postai levelezőlapok, hadifogoly levelezőlapok, képes levelezőlapok, levelezések, katonai bélyegzések és más emlékek / Ürmös Lóránt. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2018. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 87.)
Bibliogr.: p. 61.
Pápa - helytörténet - hadtörténet - első világháború - történelmi forrás
355.48(439-2Pápa)"1914/1918"(093) *** 943.9-2Pápa"1914/1918"(093)
[AN 3748178]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6080 /2019.
Neale, Stephen
Emotional intelligence coaching (magyar)
   Érzelmi intelligencia coaching : a vezető, a coach és az egyén teljesítményének fejlesztése / Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell és Liz Wilson ; [ford. Suhajda Éva Virág]. - 3. kiad. - Veszprém : Oktker-Nodus K., 2019. - X, 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-441-381-3 fűzött : 2990,- Ft
tanácsadás
659.2
[AN 3754053]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2019.
Pálffy Miklós
   Átalakulás, törvényességi felügyelet, kényszertörlés / [írta Pálffy Miklós] ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MOSZ, 2018. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Jogpontok kiskönyvtár : cégjog
ISBN 978-615-5926-01-3 fűzött
Magyarország - szervezeti változás - vállalati felügyelet - felszámolás - útmutató
65.016.7(439)(036) *** 65.012.7(439)(036) *** 65.016.8(439)(036)
[AN 3748278]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2019.
Wehrle, Martin (1970-)
Die 100 besten Coaching-Übungen (magyar)
   A 100 legjobb coaching gyakorlat : coachok gyakorlati kézikönyve / Martin Wehrle ; [ford. Kósa Éva]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2019. - 393 p. : ill. ; 25 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - Bibliogr.: p. 389-390.
ISBN 978-963-9493-87-2 kötött : 6900,- Ft
coaching - vezetéstudomány
659.2 *** 65.012.4
[AN 3755004]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6083 /2019.
   Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa = Catalogue of Árpádian coinage. - Budapest : Martin Opitz K., 2018-. - ill., részben színes ; 25 cm
A 2. köteten társközread. a Magyar Nemzeti Múzeum. - Bibliogr.
Magyarország - pénzverés - Árpád-kor - fémpénz - katalógus
336.746(439)"10/12" *** 737.1(439)"10/12"
[AN 3735241]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az anonim dénárok kora = Age of uncertain issuers / a bev. tanulmányt írta .... Tóth Csaba ; a katalógust összeáll. ... Tóth Csaba, Kiss József Géza. - 2018. - 368 p. - (Opitz numismatica, ISSN 2560-1253 ; 2.)
Magyar, angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-9987-37-1 kötött : 5990,- Ft : 19,90 EUR
Magyarország - régészet - pénzverés - Árpád-kor - fémpénz - katalógus
737.1(439)"10/12" *** 336.746(439)"10/12" *** 904(439)"10/12"
[AN 3748263] MARC

ANSEL
UTF-86084 /2019.
Chen Wei
Zhe jiushi Ma Yun (magyar)
   Az igazi Jack Ma : hiteles életrajz az asszisztensétől / Chen Wei ; [ford. Zombory Klára]. - [Budapest] : Geopen, 2018. - 350, [1] p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5724-68-8 kötött : 3990,- Ft
Ma Yun
Kína - vállalkozó - 21. század
658.1(510)(092)Ma,_Y.
[AN 3748072]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2019.
Csikós András (1953-)
   Le français économique de A à Z : felkészítőkönyv a középfokú francia gazdasági nyelvvizsgára : [B2, B2+] / Csikós András. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 241 p. : ill. ; 29 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5200-89-2 fűzött : 3900,- Ft
francia nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
33 *** 804.0(076)(079.1)=945.11
[AN 3748382]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2019.
Downey, Allyson (1963-)
Here's the plan (magyar)
   Kezedben a kulcs : gyakorlati útmutató karriered beindításához a várandósság és gyermeknevelés alatt / Allyson Downey ; [ford. Habon Lilla]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 238 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5884-13-9 fűzött : 1999,- Ft
karrier - gyermekvállalás - életvezetés
331.103.2 *** 314.38 *** 613.865
[AN 3748118]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2019.
   Fejedelmi kincsek : [a Janus Pannonius Múzeum időszaki kiállítása] : [2018. november 8 - 2019. március 17.] / [a kiállítás kurátorai Tóth Csaba, Ujszászi Róbert] ; [a katalógust szerk. Bertók Krisztina]. - Pécs : JPM, 2018. - 103 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9873-50-6 fűzött
Erdély - uralkodó - pénzverés - 16. század - 17. század - fémpénz - kiállítási katalógus
336.746(439)"15/16" *** 737.1(439)"15/16" *** 943.921"15/16"(092) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3748362]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2019.
   Geopolitikai folyamatok közép-európai perspektívából [elektronikus dok.] : absztrakt kötet / szerk. Bábosik Mária ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola és a Pallas Athéné Alapítványok. - Szöveg (pdf : 514 KB). - [Pécs] : PTE TTK Földtud. Doktori Isk. ; Budapest : Pallas Athéné Alapítványok, 2018
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2018. ápr. 13-án tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153076. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80951-3-6
geopolitika - világgazdaság - gazdasági kapcsolat - 21. század - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
339.9(100)"20" *** 061.3(439-2Bp.)"2018" *** 327(100)"200/201"
[AN 3743118]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2019.
   A handlétól a Grand Caféig : zsidók az 1867 és 1918 közötti magyar kereskedelemben és vendéglátásban : időszaki kiállítás / [szöveg Kulich Julianna, Maczó Balázs, Török Róbert] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - Budapest : MKVM, 2018. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Budapesten, 2018. szept. 20 - 2019. ápr. 28. között rendezték. - Bibliogr.: p. 64-[65].
ISBN 978-615-5021-21-3 fűzött
Magyarország - gazdasági élet - zsidóság - kiskereskedelem - vendéglátás - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
339.37(439)"18/191 *** 316.347(=924)(439)"18/191" *** 640.4(439)"18/191" *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3748474]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2019.
Hegyi Lívia
   Kisvállalkozások alapítása és működtetése / [írta Hegyi Lívia] ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MOSZ, 2018. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Jogpontok kiskönyvtár : cégjog
ISBN 978-615-5926-00-6 fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret - kisvállalkozás - útmutató
658.1(439)(036) *** 334.72(439)(036)
[AN 3748288]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2019.
   Hungexpo 50 éve, 1967-2017. - Budapest : Hungexpo Zrt., 2018. - 79 p. : ill., színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [80].
ISBN 978-963-7252-79-2 kötött
Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. (Budapest)
Budapest - vásár - 20. század - 21. század
339.174(439-2Bp.)"1967/2017" *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 3748439]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2019.
Khanna, Parag (1977-)
Connectography (magyar)
   Konnektográfia [elektronikus dok.] : a globális civilizáció jövőjének feltérképezése / Parag Khanna ; ford. Palik Júlia. - Szöveg (epub : 5.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154312. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-662-3
világgazdaság - globalizáció - geopolitika - civilizáció - 21. század - elektronikus dokumentum
339.9 *** 327(100)"20" *** 008(100)"20"
[AN 3754360]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2019.
Kóbor Alexandra
   Munkavállalás Ausztriában lépésről lépésre / Kóbor Alexandra és Somogyi Balázs. - [Csolnok] : [Kóbor A.], cop. 2019. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4349-4 fűzött
Ausztria - külföldi munkavállalás
331.556.46(436)
[AN 3748061]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2019.
Maczó Balázs
   IBUSZ : ...mert úton lenni jó / [írta Maczó Balázs] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - Budapest : MKVM, 2018. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2018. márc. 1 - szept. 2. között azonos címmel rendezett kiállítás műtárgykatalógusával
ISBN 978-615-5021-22-0 fűzött
IBUSZ (Budapest)
Magyarország - turizmus - utazási iroda - testülettörténet - 20. század - album
338.48(439)"19" *** 061.5(439)Ibusz(091) *** 656.079(439)"19"
[AN 3748240]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2019.
Roine, Jesper (1971-)
Pocket Piketty (magyar)
   Piketty zsebkönyv / Jesper Roine ; [ford. Pető Judit]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2018. - 100 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5884-21-4 fűzött : 1999,- Ft
gazdaságelmélet - tőke - vagyon - jövedelem - társadalmi egyenlőtlenség - 21. század
330.14 *** 330.8(100)"20" *** 336.7 *** 316.344.23(100)"20"
[AN 3748122]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2019.
Sallai Csilla
   Könyvelői biblia : a könyvelői szerződés, felelősség kézikönyve / [Sallai Csilla]. - Budapest : Vezinfó, 2018. - 306 p. ; 24 cm + pendrive. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
Bibliogr.: p. 303-306.
ISBN 978-615-5085-62-8 fűzött
Magyarország - könyvviteli szolgáltatás - felelősség - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
657 *** 347.56(439)
[AN 3748309]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2019.
Sándorné Új Éva
   Adózási ismeretek alkalmazása : példatár mérlegképes könyvelők részére / Sándorné Új Éva. - Budapest : Penta Unió, [2019]. - 592 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2019. ápr. 1. - Bibliogr.: p. 582.
ISBN 978-615-5249-72-3 fűzött
Magyarország - adózás - példatár
336.2(439)(076)
[AN 3754084]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2019.
   Tudatos pénzügyek : a pénzügyi világ. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 28.
Fűzött
pénzügy - megtakarítás
336.7 *** 330.567.2
[AN 3747969]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2019.
   Tudatos pénzügyek : piacgazdaság és pénzügyek. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 28.
Fűzött
pénzügy - gazdaság - piac
336.7 *** 339.13 *** 330
[AN 3747972]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2019.
Turza Istvánné
   Kata, kiva, eva - vállalkozásokat segítő adózási módok / [írta Turza Istvánné] ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MOSZ, 2018. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Jogpontok kiskönyvtár : adójog
ISBN 978-615-5926-02-0 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - adózás - útmutató
334.72(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3748296]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2019.
Turza Istvánné
   Társas vállalkozók társadalombiztosítási jogviszonya / [írta Turza Istvánné] ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MOSZ, 2018. - 59 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Jogpontok kiskönyvtár : társadalombiztosítás
ISBN 978-615-5926-03-7 fűzött
Magyarország - társasvállalat - társadalombiztosítási járulék - útmutató
658.114.2(439)(036) *** 369(439)(036)
[AN 3748293]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2019.
   Ünnepi kötet Dr. Katona Tamás egyetemi tanár 70. születésnapjára / [szerk. Kovács Péter]. - Szeged : [SZTE], 2018. - 447 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; 82.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Gerinccím: Katona Tamás ünnepi kötet. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-621-8 kötött
Fűzött
gazdaságtan - statisztika - emlékkönyv
330 *** 311
[AN 3747569]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6103 /2019.
Cutter, Joseph
Independent movement and travel in blind children (magyar)
   A vak gyermekek önálló mozgása és közlekedése [elektronikus dok.] : a támogató modell / Joseph Cutter ; ... ford. Duhonyi Adrienn, Gombás Judit ; [közread. a] Látássérült Személyek Rehabilitációját Szolgáló Egyesület. - Szöveg. - Budapest : Látássérült Személyek Rehabilitációját Szolgáló Egyes., 2018. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-3923-7
vak - gyermek - közlekedés - gyermeknevelés - elektronikus dokumentum
364.65-053.2-056.262 *** 656.1.05 *** 37.018
[AN 3747150]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2019.
Körmendi Attila (1978-)
   Az okostelefon-addikció / Körmendi Attila. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138-180.
ISBN 978-963-318-762-3 fűzött
függőség - mobiltelefon
364.272 *** 621.396.218
[AN 3748586]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2019.
Radics Zsuzsanna Gabriella
   Társadalombiztosítás : minden, amit érdemes tudni a jogviszonyokról és azokhoz kapcsolódó tb közterhekről, 2019 : magyarázatok, példák, kérdések és válaszok, jogszabályi hivatkozások / szerző Radics Zsuzsanna Gabriella. - [Budapest] : [Radics Zs. G.], [2018]. - 203 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-4097-4 fűzött : 6950,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3747590]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6106 /2019.
   Bölcsődepedagógiai tanulmányok I / szerk. Szerepi Sándor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 185 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-773-9 fűzött
bölcsődei nevelés
373.22
[AN 3748550]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2019.
Deliága Éva
   Mit kezdjünk a szorongással? : pszichológiai útmutató, félelemoldó mesék / Deliága Éva, Lovász Hajnalka ; Várkonyi Mária rajz. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2019. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5932-01-4 kötött : 2890,- Ft
családi nevelés - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
37.018.1 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3748112]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2019.
Dezső Renáta Anna
   GandHistória : középfokú roma/cigány nemzetiségi oktatás a rendszerváltás első két évtizedének Magyarországán / Dezső Renáta Anna. - 2. jav., bőv. kiad. - Pécs : Virágmandula Kft., 2019. - 180 p., [1] fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155-170.
ISBN 978-963-467-043-8 fűzött
Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (Pécs)
Magyarország - Pécs - nemzetiségi oktatás - cigányság - oktatáspolitika - ezredforduló - gimnázium - kollégium - iskolatörténet
376.7(=914.99)(439)"199/200" *** 37.014.5(439)"199/200" *** 373.54(439-2Pécs)"199/200" *** 37.018.3(439-2Pécs)"199/200"
[AN 3754688]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2019.
Dezső Renáta Anna
   Twenty years after: the Gandhi school and beyond : secondary education of the Roma/Gypsies in Hungary during the transition years / [Renáta Anna Dezső]. - 2. ed. - Pécs : Virágmandula Kft., 2019. - 118 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 97-110.
ISBN 978-963-467-044-5 fűzött
Magyarország - oktatás - hátrányos helyzetű - cigányság - oktatáspolitika - ezredforduló
376.7(=914.99)(439) *** 37.014.(439)"199/201"
[AN 3754693]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2019.
   Digitális (szöveg)kultúrák a bölcsészképzésben / szerk. L. Varga Péter, Molnár Gábor Tamás, Palkó Gábor ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Budapest : ELTE BTK, 2018. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-012-6 fűzött
irodalomtanítás - módszertan - digitális technika - technikai kultúra - pedagógusképzés
372.882 *** 371.3 *** 316.774 *** 681.3.004.14 *** 371.13
[AN 3748276]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2019.
   Dr. Rusvay Tibor emlékére / [szerk. Zomborka Márta]. - Vác : Váci Múz. Egyes., 2018. - 66 p. : ill. ; 21 cm. - (Váci füzetek, ISSN 1216-1144 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2545-2 fűzött
Rusvay Tibor (1926-2000)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század
37(439)(092)Rusvay_T.
[AN 3747970]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2019.
   A gyermekre fókuszáló korai nevelés / szerk. Pálfi Sándor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 150 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Gyermeknevelési Tanszék. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-772-2 fűzött
óvodapedagógia - óvodai nevelés
372.3 *** 373.24
[AN 3748543]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2019.
    Pásztor Katolikus Óvoda jubileumi évkönyve, 1993-2018 / [összeáll. Bali Imréné]. - [Salgótarján] : Jó Pásztor Katolikus Óvoda, [2018]. - 73 p. : ill., színes ; 20 cm
Borítócím: 25 éves a Jó Pásztor Katolikus Óvoda : jubileumi évkönyv, 1993-2018
ISBN 978-615-00-1676-4 fűzött
Jó Pásztor Katolikus Óvoda (Salgótarján)
Salgótarján - óvoda - egyházi intézmény
373.24(439-2Salgótarján)
[AN 3748084]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2019.
Körmöci Katalin (1948-)
   A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában / Körmöci Katalin. - Jav. kiad. - Budapest : Flaccus, 2019. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 214-222.
ISBN 978-615-5278-36-5 fűzött : 2880,- Ft
óvodai nevelés
372.3 *** 373.213
[AN 3754567]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2019.
Kovács Sándorné (1950-)
   Iskola a főváros peremén : 50 éves a Bekecs utcai Arany János Általános Iskola / Kovács Sándorné ; [kiad. az Árpádföld Iskolaalapítvány]. - [Budapest] : Árpádföld Iskolaalapítvány, [2018]. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-2606-0)
Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola
Budapest. 16. kerület - általános iskola
373.3(439-2Bp.XVI.)
[AN 3748266]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2019.
   Magyar óvodásnak lenni jó! : jelentés a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében végzett kutatásról / szerk. Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián ; [kész. a Nemzetpolitikai Kutatóintézet ...] ; [közread. a] Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2018. - 119 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-615-80102-4-5 fűzött
Kárpát-medence - óvodai nevelés - határon túli magyarság - oktatásszociológia - statisztikai adatközlés - 21. század
373.24(=945.11)(4-191)"201"(083.41)
[AN 3748416]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2019.
Makkai László
   A gyakornoki program keretrendszerének kialakítása a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban / Makkai László, Szemán Ágnes Katalin, Szilágyi Eszter. - Miskolc : Görögkatolikus Felsőoktatási és Kult. Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium, 2019. - 136 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lehetőség, ISSN 2416-2809 ; 2019/1.)
Bibliogr.: p. 129-132.
ISBN 978-615-80681-3-0 fűzött
Miskolc - pedagógusképzés - gyakorlati képzés - pedagógiai munka - szakkollégium - cigányság - egyházi intézmény
371.13 *** 371.321 *** 376.7(=914.99)(439) *** 378.187.5(439-2Miskolc)
[AN 3749069]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2019.
   "Miénk itt a tér" : a Csurgói Eötvös József Általános Iskola múltja, jelene / [szerk. Böröczki Imréné, Pammerné Kósz Tünde]. - [Csurgó] : [Csurgói Eötvös J. Ált. Isk.], 2019. - 72 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Csurgói Eötvös József Általános Iskola
Csurgó - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Csurgó)(091)
[AN 3748220]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2019.
Nemes Magdolna
   Ötven angol mondóka óvodásoknak : módszertani kézikönyv az óvodai angol nyelvű tevékenységekhez / Nemes Magdolna. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 177 p. : ill. ; 24 cm. - (Óvoda és nyelv, ISSN 2630-9335 ; 1.)
Bibliogr.: p. 174-177.
ISBN 978-963-318-771-5 fűzött
angol nyelv - nyelvoktatás - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.880.20(072) *** 372.3(072)
[AN 3748539]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2019.
   Téri tájékozódás : pontrácsok / összeáll. Jakus Judit. - [Dunakeszi] : László Á., 2019. - 153 p. : ill. ; 21 cm. - (Fimota fejlesztő füzetek, ISSN 2416-0342 ; 2.)
ISBN 978-615-00-3964-0 fűzött
képességfejlesztés - térérzékelés - látás - példatár
37.025(076) *** 159.937.52 *** 612.843.72
[AN 3748943]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2019.
Trencsényi László (1947-)
   2018 : pedagógiai írások / Trencsényi László. - [Budapest] : Új Helikon Bt., 2019. - 242, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80734-5-5 fűzött
pedagógia
37
[AN 3748788]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2019.
   Versenylovak és teknősbékák : a Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tanárainak tapasztalatgyűjteménye / szerk. B. Mészáros Kata. - Budapest : Medicina, 2018. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-226-660-2 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - pedagógus - pedagógiai munka - 21. század - interjú
37(439)(092)(047.53) *** 371.321
[AN 3747602]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6123 /2019.
   50 év, 50 gondolat : pillanatképek a zalaegerszegi vívás első fél évszázadából / [szerk. Darabos Géza, Matyovszky Balázs] ; [kiad. Zalaegerszegi Vívó Egylet]. - Zalaegerszeg : Zalaegerszegi Vívó Egylet, 2018. - 98, [1] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-3731-8 fűzött
Zalaegerszeg - vívás - sporttörténet
796.86(439-2Zalaegerszeg)"196/201"
[AN 3748167]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2019.
Colley, Jacqueline
Artful etching (magyar)
   Művészi karcrajz : éjféli kertek : tíz egyedi karckép / Jacqueline Colley ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2019. - 24 p., [20] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
Ceruzával
ISBN 978-963-244-954-8 fűzött : 3999,- Ft
foglalkoztatókönyv - rajz
379.826 *** 744.346.8 *** 741.022.5
[AN 3749224]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2019.
Dénes Tamás (1963-)
   Meggypiros mezben : a magyar labdarúgó-válogatott játékosai, 1902-2019 / Dénes Tamás, Dlusztus Imre. - [Szeged] : Nemz. Értékek Kvk., [2019]. - 82 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Nemzeti értékek könyvsorozat)
ISBN 978-615-5876-05-9 fűzött
Magyarország - labdarúgó - életrajzi lexikon
796.332(439)(092):030
[AN 3748609]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2019.
Erős Zoltán (1948-)
   Új rejtvényböngészde / Erős Zoltán ; [... a rejtvényeket kész. Schmidt János]. - 3. frissített, bőv. kiad. - Budapest : Central Kvk., 2019, cop. 2016. - 720 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-341-225-1 fűzött : 3900,- Ft
adattár - rejtvény
793.7 *** 030
[AN 3754573]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2019.
Gergely Imre
   Pajzán vadásztörténetek és "műkedvelő okoskodások" a vadászat témaköréből / Gergely Imre ; [kiad. a ... Nimród Alapítvány]. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.] : Nimród Alapítvány, 2019. - 110, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5223-21-1 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3747795]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2019.
Hidvégi Béla (1936-)
   Számvetés.. / Hidvégi Béla. - [Budapest] : Hidvégi B., cop. 2019. - 320 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-3747-9 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - vadász - 20. század - 21. század - memoár
799.2(439)(092)Hidvégi_B.(0:82-94)
[AN 3748978]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2019.
   Kézilabda kapusok képzése, edzése és felkészítése / írta Bakos István [et al.] ; szerk. Marczinka Zoltán ; [közread. a] Magyar Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzőképző Központ. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2018. - 176 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80560-3-8 fűzött
kézilabda - edzés
796.322.015
[AN 3748800]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2019.
Laat, Alex de
Michael van Gerwen (magyar)
   Michael van Gerwen : a világ dartsjátékosának története / Alex de Laat ; [ford. Moncz Attila]. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2018. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80495-6-6 fűzött : 3990,- Ft
Gerwen, Michael van (1989-)
Hollandia - sportoló - darts - 21. század
796.24(492)(092)Gerwen,_M._van
[AN 3748503]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2019.
Légrádi Zoltán Krisztián
   Információs füzet = Informacijski zvezek / [szerzők ... Légrádi Zoltán Krisztián ..., Szokoly Enikő] ; [kiad. ... Vas Megyei Önkormányzati Hivatal]. - [Szombathely] : Vas M. Önkormányzati Hiv., [2018]. - 211 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Őrség - Vendvidék - Göcsej - Szlovénia - gyalogtúra - természetjárás - határ menti kapcsolat - útikönyv
796.5(439Örség)(036) *** 796.5(497.12)(036) *** 796.5(439Vendvidék)(036) *** 796.5(439Göcsej)(036)
[AN 3748961]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2019.
Murphy, Pat
Chain reactions (magyar)
   Láncreakciók : [tervezz és építs izgalmas mozgó szerkezeteket!] / írta Pat Murphy és a Klutz Labs tudósai ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2018. - 78 p., [8] fol. : ill., színes ; 26 cm
Spirál fűzéssel. - Lego elemekkel
ISBN 978-963-304-547-3 fűzött : 5400,- Ft
modellhobbi
796.15 *** 087.5
[AN 3749166]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2019.
Murphy, Pat
Make your own movie (magyar)
   Készíts saját Lego filmet! / [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2018. - 63 p., [16] t. : ill., színes ; 26 cm
Szerző Murphy, Pat. - Spirál fűzéssel. - 36 db lego elemmel
ISBN 978-963-304-546-6 fűzött : 5400,- Ft
modellhobbi - filmtechnika - animációs film - ifjúsági könyv
796.15 *** 087.5 *** 791.44(02.053.2)
[AN 3749191]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2019.
Nagy János (1967-)
   How to choose a sport? : the international encyclopaedia of sport selection : special edition on sports on the olympic programme : Winter Olympic Games 2018, Summer Olympic Games 2020 / János Nagy. - [Budapest] : J. Nagy, 2018. - 307, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-2908-5 kötött
sport
796
[AN 3748384]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2019.
Paksi Konstantin (1975-)
   The history of Formula 1, 1950-2018 [elektronikus dok.] = A Formula 1 története, 1950-2018 / Konstantin Paksi. - 2. ed. - Szöveg. - [Budapest] : [Paksi K.], [2019]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-615-00-4301-2
autósport - sporttörténet - elektronikus dokumentum
796.71(100)(091)
[AN 3745842]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2019.
Tamás Nándor
   Isten keze / Tamás Nándor. - Debrecen : Magánkiad., 2018[!2019]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3556-7 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - sport - elbeszélés
796(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3747784]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2019.
Ugrósdy Péter
   Ott a róka! / ifj. Ugrósdy Péter. - [Budapest] : Vadászkalap Kft., 2019. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4354-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3748955]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6138 /2019.
   A 25 éves Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola jubileumi kiállítása : a szabadiskola volt és jelenlegi növendékeinek tárlata : Katona József Könyvtár, Kecskemét ... 2018. 12. 15 - 2019. 01. 05. / [... szerk. Horváth Sándor, Patkós László]. - Kecskemét : Kecskeméti Képzőműv. Szabadisk., 2018. - 122 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Borítócím: 25 : Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola, 1993-2018
ISBN 978-615-00-3601-4 fűzött
Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola
Magyarország - Kecskemét - képzőművészet - művésztelep - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/201" *** 061.28(439-2Kecskemét) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3748376]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2019.
Bán-Szabó Edit
   Addig jár a korsó a kútra.. : párhuzamosok találkozása : a magyar népi kerámia emlékei két magángyűjteményben : foglalkoztatófüzet 9-99 éves korig / [írta és összeáll. Bán-Szabó Edit] ; [a kiállítás kurátora Magyari Márta] ; [közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2018. - 24 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Kész. a Debrecenben, 2018. aug. 18 - dec. 31. között rendezett kiállításhoz
Fűzött
Erdély - múzeumi kiadvány - magyar néprajz - tárgyi néprajz - népi kerámia - foglalkoztatókönyv
069(439-2Debrecen) *** 087.5 *** 738.031.4(439.21)
[AN 3747812]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2019.
Benkő Ilona (1937-)
   P. Benkő Ilona keramikusművész. - [Budapest] : MMA K., cop. 2018. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Ipar- és tervezőművészek)
Bev. és interjú Csenkey Éva. - Bibliogr.: p. 95. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5869-20-4 kötött : 3200,- Ft
Benkő Ilona (1937-)
Magyarország - keramikus - szobrász - 20. század
738(439)(092)Benkő_I. *** 73(439)(092)Benkő_I.
[AN 3748593]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2019.
Berentz Péter (1971-)
   Raum-Bilder = Tér-képek / Péter Berentz, Ákos Matzon, Csaba Szegedi. - Budapest : VUdAK, 2018. - 48 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Kunst, ISSN 1785-7465 ; 10.)
A Budapesten, 2018. nov. 21 - dec. 5. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-8333-24-7 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Berentz_P. *** 73/76(439)(092)Matzon_Á. *** 73/76(439)(092)Szegedi_Cs. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3748269]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2019.
Bóta Krisztina
   Heves megyei településképi arculati kézikönyv / [kész. Bóta Krisztina, Fajcsák Dénes] ; [kiad. a Heves Megyei Építész Kamara]. - Eger : Heves M. Építész Kamara, 2019. - 204 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 200-201.
ISBN 978-615-00-4497-2 fűzött
Heves megye - városarculat - arculattervezés - építészet
711.4(439.133)(036) *** 72(439.133) *** 908.439.133
[AN 3748489]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2019.
Botos Péter (1945-)
   Botos Péter / [közread. az Érdi Galéria ...]. - [Érd] : Érdi Galéria, 2018. - [20] p. : ill., színes ; 23 cm
Az Érden, 2018. márc. 16 - ápr. 21. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-1574-3 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Botos_P. *** 061.4(439-2Érd)
[AN 3747905]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2019.
Buhály József (1945-)
   Buhály József / [kiad. ... Fokusz Egyesület ...]. - Budapest : Fokusz Egyes. : M. Napló K., 2018. - 279 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5641-18-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Buhály_J.
[AN 3748431]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2019.
Bukta Imre (1952-)
   Nálunk, vidéken = At our home in the countryside / Bukta Imre ; [közread. a] Kieselbach Galéria. - Budapest : Kieselbach, 2019. - 165, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
A Budapesten, 2019. jan. 24 - febr. 23. között rendezett kiállítás katalógusa. - borító- és gerinccím: Bukta. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5199-16-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bukta_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3748419]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2019.
Cságoly Ferenc (1948-)
   Építészet és kultúra : esszék az építészetről, kultúráról, művészekről és művekről / Cságoly Ferenc. - Budapest : Terc, [2019]-. - 25 cm
építészettörténet - építészeti esztétika - kultúra - művelődéstörténet
72(100)(091) *** 72.01 *** 008 *** 930.85(100)
[AN 3755078]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2019. - 272 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 262-265.
ISBN 978-615-5445-56-9 kötött : 5800,- Ft
[AN 3747986] MARC

ANSEL
UTF-86147 /2019.
   Életképek : Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó Csoport : vándorkiállítás, 2018 / [... szerk. Módos Gábor]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2018]. - 48 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-81102-0-4 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 061.4(439)
[AN 3747775]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2019.
Farkas András (1944-)
   Festmények szabad felidézése / Farkas András. - [Budapest] : [Farkas A.], [2018]. - 55 fol. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: fol. 51.
ISBN 978-615-00-4157-5 fűzött : 2800,- Ft
művészetpszichológia - művészetelmélet - festészet - kísérleti lélektan - emlékezés
75.01 *** 159.953 *** 159.9.07
[AN 3748378]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2019.
   Fototaxis : 2018. május 18 - szeptember 22., Művészetek Háza Veszprém Csikász Galéria / ... kurátorai Áfrány Gábor és Gerhes Gábor. - Veszprém : Művészetek Háza, [2018]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3748016]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2019.
Gaál József (1960-)
   Vezeklések kora : [Műcsarnok ..., 2018. szeptember 21 - 2018. november 11.] = Age of penitences : [... Kunsthalle Budapest, 21 September - 11 November, 2018] / Gaál József ; [kurátor ..., szerk. ... Kondor-Szilágyi Mária]. - Budapest : Műcsarnok, 2018. - 47 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5695-17-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Gaál_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3748565]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2019.
Gensert, Anja (1963-)
Das kleine Buch zur Aquarellmalerei (magyar)
   Az akvarellfestés kis könyve : gyakorlati tudás könnyedén / Anja Gensert ; [ford. Dobay Orsolya]. - [Budapest] : Sziget, 2019. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5723-22-3 fűzött : 2300,- Ft
festészet - művészet technikája - akvarell
75.021.322
[AN 3748151]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2019.
Győrffy Sándor (1951-)
   Villanások : szitanyomatok, 1984-2016 = Flashes : silk-screen prints, 1984-2016 / Győrffy Sándor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - [Pilisvörösvár] : MBKKE, 2019. - 158 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-615-5750-40-3 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Györffy_S.
[AN 3748985]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2019.
Kalmár János (1952-)
   Morph : [Műcsarnok ..., 2018. szeptember 21 - 2018. november 11.] / Kalmár János, Mata Attila, Szabó Tamás ; [kurátor ... Reischl Szilvia]. - Budapest : Műcsarnok, 2018. - 88, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5695-18-6 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Kalmár_J. *** 73(439)(092)Mata_A. *** 73(439)(092)Szabó_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3748601]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2019.
Katona-Zsombori Mária (1952-)
   Színes világom = My colourful world / Katona-Zsombori Mária. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - [59] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Katona-Zsombori_M.
[AN 3748156]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2019.
Keleti Éva (1931-)
   A fotográfia bűvöletében : beszélgetés Keleti Éva fotóművésszel / [riporter] Árpási Zoltán. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 198, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-448-579-7 kötött : 3990,- Ft
Keleti Éva (1931-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - interjú
77.04(439)(092)Keleti_É.(047.53)
[AN 3748552]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2019.
Kincses Károly (1954-)
   Normantas Paulius : a szabad szél : lai véjus / Kincses Károly ; [közread. a Magyar Művészeti Akadémia]. - [Budapest] : MMA K., cop. 2018. - 367 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 355-367.
Kötött : 5800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5464-59-1)
Normantas, Paulius (1948-2017)
Litvánia - Magyarország - Ázsia - fényképész - helyismeret - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(475.5)(092)Normantas,_P. *** 77.04(439)(092)Normantas,_P. *** 908.5(084.12)
[AN 3748578]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2019.
Kiss Csaba
   Kecel és Imrehegy katolikus öröksége / Kiss Csaba, Varga Józsefné ; [kiad. Kecel Város Önkormányzata]. - Kecel : Önkormányzat, 2018. - 343 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 328-331.
ISBN 978-615-00-2742-5 kötött
Kecel - katolikus egyház - templom - emlékmű - kereszt - történeti feldolgozás
726.825.4(439-2Kecel) *** 282(439-2Kecel)(091) *** 726.54(439-2Kecel)(091)
[AN 3748658]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2019.
Kmetty János (1889-1975)
   Kmetty János : az örök kereső : an unceasing search : [a szentendrei Kmetty Múzeum állandó kiállítása] : [permanent exhibition of the Kmetty Museum, Szentendre] / [kurátor, szerző ... Bodonyi Emőke]. - [Szentendre] : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2018. - 62 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9590-02-1 fűzött
Kmetty János (1889-1975)
Magyarország - festőművész - 20. század - múzeumi katalógus
75(439)(092)Kmetty_J. *** 069(439-2Szentendre)
[AN 3748480]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2019.
Kókay Krisztina (1943-)
   Kókay Krisztina. - [Budapest] : Kókay K., [2018]. - [207] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3878-0 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Kókay_K.
[AN 3748412]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2019.
Konnyu, Attila
   Konnyu : a collection of artworks, cinematics and essays = Keniu / introd. Laszlo Erdesz ; publ. by Gallery Erdesz & Design. - Szentendre : Gallery Erdesz & Design, cop. 2018. - 115 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-87961-4-1 kötött
Egyesült Államok - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 21. század
75(73)(=945.11)(092)Konnyu_A.
[AN 3748413]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2019.
   Kor-képek II : képek férfi szemmel : válogatás a Völgyi-Skonda Gyűjteményből / [... szerk. Skonda Mária, Völgyi Miklós]. - [Budapest] : Skonda M. : Völgyi M., 2018. - 289, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80834-3-0 kötött
Magyarország - festészet - férfi - 20. század - ezredforduló - magángyűjtemény
75-055.1(439)"19/201" *** 069.017(439)Völgyi-Skonda
[AN 3748557]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2019.
Kőszeghy Csanád Ábel (1977-)
   FloFlat : a költöző lakóház : a lakhatási szegénység virtuális képe és valósága : építészeti válaszok képzetes kihívásokra / Kőszeghy Csanád Ábel, Kőszeghy Attila. - [Debrecen] : Kőszeghy A., 2019. - 188 p. : ill. ; 15x20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4380-7 fűzött
lakásépítés - lakásszociológia - szegénység
728 *** 316.344.233 *** 316.334.54
[AN 3748748]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2019.
Makovecz Imre (1935-2011)
   Makovèc : [...tèngèr gazryg hoorond nʹ holboh...] = Makovecz / [... kurator Čèrnʹus Leerinc]. - [Budapest] : MMA K., cop. 2018. - 99 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Megj. az Ulanbatorban, 2018. okt. 12 - dec. 13. között rendezett kiállítás katalógusaként. - Mongol, magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5869-12-9 fűzött
Magyarország - építész - organikus építészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
72.01 *** 72(439)(092)Makovecz_I. *** 061.4(517.3-2Ulánbátor)
[AN 3748337]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2019.
   A MÉE Gyöngyösi Csoport 50 éves története és érmei a Huszár Lajos Éremtárban, 1970-2020 / [szerk. Szabó Gyuláné] ; [... kiad. a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény]. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., Kiállítóhely és Muzeális Gyűjt., 2019. - 53, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Éremtári füzetek
ISBN 978-963-88229-7-0 fűzött
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. Gyöngyösi Csoport
Gyöngyös - éremgyűjtés - egyesület - testülettörténet
737 *** 061.2(439-2Gyöngyös)(091)
[AN 3750711]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2019.
Mezei Gábor (1935-)
   Mezei Gábor belsőépítész. - [Budapest] : MMA K., cop. 2018. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Ipar- és tervezőművészek)
Bev. és interjú Kernács Gabriella. - Bibliogr.: p. 93-94. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5869-21-1 kötött : 3200,- Ft
Mezei Gábor (1935-)
Magyarország - iparművész - képzőművész - belsőépítészet - bútortervezés - 20. század - 21. század
747(439)(092)Mezei_G. *** 73/76(439)(092)Mezei_G. *** 749.1(439)(092)Mezei_G.
[AN 3748599]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2019.
   Művészek Szentendrén / [... szöveg Erdész László] ; [közread. az] Erdész Galéria & Design ... - [Szentendre] : Erdész Galéria & Design, cop. 2018. - 261 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87961-5-8 kötött : 10000,- Ft
Magyarország - Szentendre - képzőművészet - 20. század - 21. század
73/76(439)"19/20" *** 73/76(439-2Szentendre)
[AN 3748521]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2019.
   ...Nyitott múzeum.. : együttműködés, részvétel, társadalmi múzeum : kézikönyv / [szerk. Frazon Zsófia] ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., 2018. - 599 p. ; 24 cm
Bibliogr.: 550-577. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5682-06-3 kötött
muzeológia - kultúraátadás - társadalmi részvétel
069.01 *** 316.7
[AN 3748310]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2019.
   Párizs - Nagybánya, 1904-1914 / [bev. tanulmány Rockenbauer Zoltán] ; [közread. a Virág Judit Galéria]. - Budapest : Virág J. Galéria, [2018]. - 215 p. : ill., részben színes ; 32 cm
A Budapesten, 2018. okt. 26 - nov. 18. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89404-4-5 fűzött
Magyarország - festészet - századforduló - kiállítási katalógus
75(439)"190/191" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3748366]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2019.
Rényi Katalin (1951-)
   21 gramm / Rényi Katalin ; [szerk., kurátor ... Muladi Brigitta] ; [közread. a Ferenczy Múzeumi Centrum ...]. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2018. - 96 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Szentendrén, 2018. okt. 13 - 2019. febr. 17. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és az életrajz angol nyelven is
ISBN 978-615-5860-05-8 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Rényi_K. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3748351]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2019.
Rosch Gábor
   A Farkasréti temető sírszobrai és domborművei / Rosch Gábor. - Budapest : Rosch G., 2019. - 414 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 414.
ISBN 978-615-00-2994-8 fűzött : 7500,- Ft
Budapest - síremlék - temető
726.82(439-2Bp.) *** 718(439-2Bp.)
[AN 3748426]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2019.
Starmer, Anna
Love color (magyar)
   Színes otthon : találjuk meg a kedvenc színeinket / Anna Starmer ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. ([20] p. ; 15 cm)
ISBN 978-963-244-939-5 kötött : 6999,- Ft
lakásművészet - lakberendezés - szín
747 *** 643/645 *** 7.017.4
[AN 3749118]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2019.
Szalay Lajos (1909-1995)
   Lajos Szalay en Argentina : [catálogo de la exposición] : [desde el 9 de febrero hasta el 10 marzo de 2019, ... Buenos Aires] = Lajos Szalay in Argentina : [exhibition catalogue] / [autores ... Péter Fertőszögi, György Sümegi] ; [ed. ... Fundación de Arte Kovács Gábor ...]. - Budapest : Fund. de Arte Kovács G., [2019]. - 38 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5244-19-3 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Szalay_L. *** 061.4(82-2Buenos_Aires)
[AN 3748359]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2019.
   Táj-tér-tár+ : térlátás-fejlesztő alkotások / Eplényi Anna [et al.] ; [közread. a] Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely. - Budapest : GYIK-Műhely, 2018. - [64] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-3801-8 fűzött
képzőművészet - művészeti nevelés - múzeumi kiadvány
73/76 *** 37.036 *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 3748469]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2019.
Tari Edit (1958-)
   Kőbe faragott liturgia : a Kárpát-medence középkori kő keresztelőmedencéi = Liturgy carved into stone : medieval stone baptismal fonts from the Carpathian Basin / Tari Edit ; [kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - Budapest : MNM, 2018. - 400 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 343-365. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5209-95-6 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - keresztelőkút - régészet - szobrászat - kőfaragóipar - középkor
73(439)"10/16" *** 247.13(439)"10/16" *** 904(4-191)"10/16"
[AN 3748155]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2019.
   Vintage selection, 2018 : Aczél, Attalai, Barna, Bálint, Beke, Csiky, Gáyor, Gémes, Haár, Hajas, Halász, Holics, Kertész, Kinszki, Kolář, Langer, Lengyel, Lőrinczy, Maurer, Molnar, Pauer, Perneczky, Pinczehelyi, Rákóczy, Szalay-Vincze, Szendrő / [... szövegek Gadó Flóra, Nagy Sára Vilma] ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2018. - [90] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9800-23-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század
73/76(439)"19"
[AN 3748380]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6176 /2019.
Csapody Miklós (1955-)
   Díjak könyve : Trianontól máig : állami és más fontosabb irodalmi-művészeti díjak, kitüntetések, elismerések a díjazottak adattárával, 1919- 2019 / Csapody Miklós ; [közread. a] Magyar PEN Club. - Budapest : M. PEN Club, 2018. - 862 p. ; 31 cm
ISBN 978-615-80797-7-8 kötött
Magyarország - kitüntetés - magyar irodalom története - művészettörténet - építészettörténet - zenetörténet - színháztörténet - fotóművészet - 20. század - 21. század - adattár - névtár
78(439)"191/201" *** 894.511(091)"191/201" *** 73/76(439)"191/201" *** 72(439)"191/201" *** 06.068(439)(035.5) *** 792(439)"191/201" *** 77.04(439)"191/201" *** 050.8
[AN 3748466]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2019.
Hegedűs István (1953-)
   Örök és elpusztíthatatlan : elmélkedések, beszélgetések, szubjektív visszaemlékezések a rockzene történelmének fejezeteiből / Hegedűs István. - Budapest : Violin Music Trade Kft., 2018. - 386, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3797-4 fűzött
Magyarország - zenetörténet - rockzene - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53)
[AN 3748991]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2019.
   Itt jelen vagyon : útmenti keresztek és XVII. századi imádságok / [közread. a Boldogasszony Iskolanővérek]. - [Budapest] : Boldogasszony Iskolanővérek, cop. 2018. - 65, [8] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88113-3-2 kötött
Magyarország - Mátra-vidék - emlékmű - kereszt - 17. század - egyházi népének - album
783.65(=945.11)"16" *** 398.88(=945.11)"16" *** 726.825.4(439.13)(084.1)
[AN 3748646]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2019.
Kecskés András, L. (1942-)
   Arany János (1817-1882), a gitáros muzsikus / L. Kecskés András. - 2. jav., bőv. kiad. - Szentendre ; [Budapest] : [MTA KIK], 2018. - 152 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. - Bibliogr.: p. 132-134. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7451-37-9 kötött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - magyar népzene - népdalgyűjtemény
784.4(=945.11)"19" *** 894.511(092)Arany_J.
[AN 3747949]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2019.
Marton László Távolodó (1956-)
   Alulnézet / Marton László Távolodó. - [Göd] : Rézbong, cop. 2019. - 115, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5475-37-5 fűzött : 2900,- Ft
zenetörténet - underground zene - 20. század - rockzene
78.067.26.036.7(100)"196/197"
[AN 3748964]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2019.
Simon Géza Gábor (1947-)
   Ha a budapesti jazzmozgalom naplót írt volna, 1919-1950 / Simon Géza Gábor ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2018. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Jazzmozgalom, 1919-1950. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87966-5-3 fűzött
Budapest - zenetörténet - zenei élet - 20. század - dzsessz
78.067.26.036.5(439-2Bp)"191/195"
[AN 3748635]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6182 /2019.
   Gems of Hungarian animation / [ed. in chief György Ráduly] ; [publ. by the] Hungarian National Film Archive. - Budapest : MNF, [2018]. - 41 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - filmtörténet - animációs film - filmrendező - 20. század
791.43(439)(091) *** 778.534.66 *** 791.43.071.1(439)(092)
[AN 3748284]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2019.
Hofi Géza (1936-2002)
   Hofi megmondja : részletek Hofi Géza műsoraiból / [vál. és az előszót írta Király Levente]. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 2018. - 133, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6535-1 kötött : 2490,- Ft
humor - kabaré
792.73
[AN 3754766]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2019.
Kávási Klára
   Németh Antal : a Nemzetiben és száműzetésben / Kávási Klára. - Budapest : MMA K., 2018. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kor - kultúra - kapcsolódás, ISSN 2631-021X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-26-6 kötött : 3500,- Ft
Németh Antal (1903-1968)
Magyarország - színházi rendező - vezető alkalmazott - színháztörténet - 20. század - történelmi forrás
792.027.2(439)(092)Németh_A. *** 792.075(439)(092)Németh_A. *** 792(439)"193/196"(093)
[AN 3748350]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2019.
   Mensáros László: Arany / [... szerk. Szathmáry István] ; [szöveggond. Fejérvári Gergely]. - Budapest : MMA K., 2018. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-14-3 kötött : 3400,- Ft
Mensáros László (1926-1993)
Arany János (1817-1882)
Magyarország - színész - 20. század - magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
792.028(439)(092)Mensáros_L. *** 894.511-14
[AN 3748243]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2019.
Molnár Dániel (1985-)
   Vörös csillagok : a Rákosi-korszak szórakoztatóipara és a szocialista revűk / Molnár Dániel. - Budapest : Ráció, 2019. - 494 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 438-450. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5675-23-2 fűzött : 4290,- Ft
Magyarország - színháztörténet - kulturális élet - szórakoztatóipar - Rákosi-korszak - revü
792.73(439)"1945/195" *** 316.7(439)"1945/195"
[AN 3748686]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2019.
Simon Géza Gábor (1947-)
   Kölcsönhatások : film és jazz Magyarországon, 1928-1950 / Simon Géza Gábor, Bajnai Klára, Borsos Tibor ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2018. - 371 p. : ill. ; 24 cm
Diszkogr.: p. 338-339. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87966-6-0 fűzött
Magyarország - filmtörténet - zenetörténet - művelődéstörténet - 20. század - zenés film - dzsessz
791.43-293(100)"192/195" *** 78.067.26.036.5(100)"192/195" *** 930.85(439)"192/195"
[AN 3748628]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2019.
Szekfű András (1941-)
   Így filmeztünk : válogatás fél évszázad magyar filmtörténeti interjúiból / Szekfü András ; Gelencsér Gábor előszavával. - [Budapest] : MMA K., cop. 2018. - 323 p. ; 24 cm
Kötött : 4800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5869-06-8)
Magyarország - filmművészet - filmtörténet - 20. század - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - interjú
791.43(439)(092)(047.53) *** 791.43(439)"194/195"
[AN 3748245]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6189 /2019.
   Alkalmazott nyelvészeti kisszótár / szerk. Ladányi Mária, Hrenek Éva ; a szócikkeket írták Balla Nóra [et al.] ; [közread. az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 204 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 182-204.
ISBN 978-963-463-844-5 fűzött
alkalmazott nyelvészet - magyar nyelv - angol nyelv - szakszótár - értelmező szótár
801.316.4=945.11=20 *** 80.004.14 *** 801(038)=945.11
[AN 3748894]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2019.
Booth, Thomas
English for everyone : practice book : level 1 beginner (magyar)
   English for everyone : kezdő 1 munkafüzet önálló tanulásra / [Thomas Booth] ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-579-4 fűzött : 3500,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3749016]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2019.
Bősze Péter (1938-)
   Magyar orvosi nyelv : nyelvhasználati megfontolások / Bősze Péter. - Budapest : Medicina, 2019. - 224 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-212.
ISBN 978-963-226-689-3 kötött : 3000,- Ft
magyar nyelv - szaknyelv - nyelvhasználat - orvostudomány
809.451.1-086.6 *** 809.451.1-06 *** 61
[AN 3747720]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2019.
English for everyone : English grammar guide (magyar)
   English for everyone : vizuális angol nyelvtan / [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 360 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-576-3 fűzött : 6500,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3749010]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2019.
Gáldi László (1910-1974)
   Orosz - magyar szótár / Gáldi László, Uzonyi Pál. - Budapest : Akad. K., 2019. - CXXVIII, 741 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-214-8 kötött : 9950,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11
[AN 3754837]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2019.
Kalmár Éva Júlia
   Top 2000 ungarische Wörter : die 2000 wichtigsten ungarischen Wörter mit Beispielsätzen = Top 2000 magyar szó : a 2000 legfontosabb magyar szó példamondatokkal / Kalmár Éva Júlia, Kiss Gábor, Szabó Mihály. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 174, [2] p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-190-5 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3754908]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2019.
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (15.) (2019) (Szeged)
   XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : Szeged, 2019. január 24-25. / szerk. Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika ; [... kiad. a Szegedi Tudományegyetem TTIK Informatikai Intézet]. - Szeged : JATEPress, 2019. - [10], 468 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-393-2 fűzött
számítógépes nyelvészet
80 *** 681.3.004.14
[AN 3748722]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2019.
Papp János (1957-)
   Sityu romanes! = Tanulj cigányul! / Papp János. - 7. kiad. - Budapest : Ezra Humánszolg. Kft., 2019. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 224.
ISBN 978-963-12-6638-2 fűzött
cigány nyelv - nyelvkönyv
809.149.9(078)=945.11
[AN 3754792]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2019.
Pelczéder Katalin (1977-)
   Gyümölcsnevek szótára : 450 Kárpát-medencei gyümölcs nevének története és eredete / Pelczéder Katalin. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 221 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 53.)
Bibliogr.: p. 19-24.
ISBN 978-963-409-150-9 fűzött : 1990,- Ft
Kárpát-medence - magyar nyelv - gyümölcs - névtan - értelmező szótár
809.451.1-312.1 *** 634.1 *** 581.9(4-191)
[AN 3748313]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2019.
   Pons tematikus szótár : német : rendszerezett kezdő és középhaladó szókincs : [A1-B1 szint] / [ford. Dukáné Kárpáti Zsófia] ; [szerk. Kóczián Nóra]. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2016. - 411 p. : ill. ; 21 cm
Kész. Cott, Christina "Pons Wortschatz mit System Englisch" (Barcelona etc. : Klett Sprachen, 2005) c. kiad. alapján
ISBN 978-615-5258-91-6 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=30=945.11
[AN 3754976]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2019.
Szabó Mária (1951-)
   Bevezetés a bibliai héber nyelvbe = Lašŵz haqdeš / Szabó Mária. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 199 p. : ill. ; 25 cm + mell.
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-277-708-5 fűzött : 2200,- Ft
héber nyelv - egyetemi tankönyv
809.24(075.8)=945.11
[AN 3755264]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2019.
Szabó Péter
   LanguageCert B2 : exam preparation guide. - Repr. - [Budapest] : Akad. K., 2019, cop. 2017. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Szerző Szabó Péter, Pásztiné Fritz Adrienn
ISBN 978-963-05-9872-9 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3754705]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6201 /2019.
Dobos Csanád
   A szkíta Iliász és a végítélet Odüsszeiája : homéroszi asztrológia / Dobos Csanád. - [Pécs] : [Dobos Cs.], 2018. - 128 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1452-4 kötött
asztrológia - ókori görög irodalom története
875(091)(089.3) *** 133.52
[AN 3748819]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2019.
Hernádi Sándor (1927-2013)
   Beszédművelés / Hernádi Sándor ; [... ábrákat kész. Bodor Zoltán] ; [a szöveget gond. Hernádi Sándorné]. - Felújított kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - 315 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 314-315.
ISBN 978-963-486-045-7 kötött : 3499,- Ft
beszédművelés - egyetemi tankönyv
82.085(075.8)
[AN 3754945]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2019.
Szabó Tibor (1945-)
   Dante-reflexiók : paradigmaváltás a magyar dantisztikában / Szabó Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-615-5743-57-3 fűzött : 2500,- Ft
Dante Alighieri (1265-1321)
Itália - Magyarország - író - olasz irodalom története - kulturális hatás - irodalmi hatás - 13. század - 14. század
850(092)Dante_A. *** 850.091 *** 894.511.091
[AN 3748690]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6204 /2019.
Arany János (1817-1882)
   Arany János és Tompa Mihály levelezése, 1847-1868 / [szerk. Kiczenko Judit ; [sajtó alá rend. és a jegyzeteket összeáll. Kiczenko Judit ... és Horváth Anna ...] ; [... közrem. Kaszap-Asztalos Emese]. - Budapest : Ráció, 2018. - 489, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-24-9 fűzött : 3999,- Ft
Arany János (1817-1882)
Tompa Mihály (1817-1868)
Magyarország - író - levelezés - irodalmi élet - 19. század
894.511(092)Arany_J.(044) *** 894.511(092)Tompa_M.(044) *** 894.511(091)"184/186"(044)
[AN 3748680]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2019.
Bodor Ádám (1936-)
   A börtön szaga : válaszok Balla Zsófia kérdéseire : egy korábbi rádióinterjú változata / Bodor Ádám. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2001. - 192, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3858-1 kötött : 3499,- Ft
Bodor Ádám (1936-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Bodor_Á.(047.53)
[AN 3754907]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2019.
Buda Attila (1953-)
   A helyettesítés : Babits Mihály prózájáról / Buda Attila. - Budapest : Ráció, 2018. - 319 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-313.
ISBN 978-615-5675-25-6 fűzött : 3500,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század - próza - műelemzés
894.511(092)Babits_M. *** 82.01-3
[AN 3748681]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2019.
   "Egy ember, akit még eddig nem ismertünk" : a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai-gyűjteményének katalógusa / [szerk. E. Csorba Csilla]. - Budapest : PIM, 2004-2018. - 3 db ; 30 cm
Jókai Mór (1825-1904)
Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest). Jókai-gyűjtemény
Magyarország - író - 19. század - századforduló - múzeumi katalógus
894.511(092)Jókai_M. *** 069(439-2Bp.)Petőfi_Irodalmi_Múzeum(036)
[AN 2649193]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Tárgyi hagyatéka, díszalbumok, képzőművészeti gyűjteménye, fényképgyűjteménye. - 2018. - 231 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-615-5517-39-6 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - író - 19. század - századforduló - múzeumi katalógus
894.511(092)Jókai_M. *** 069(439-2Bp.)Petőfi_Irodalmi_Múzeum(036)
[AN 3748570] MARC

ANSEL
UTF-86208 /2019.
Görög Mása
   A gömöri géniusz : Tompa Mihály élő gömöri emlékezete : beszélgetések Gömör jeles kortárs alkotóival és gondolkodóival a költő születésének 200. és halálának 150. évfordulójára / Görög Mása és Krausz Tivadar utánjárásában ; [közread. a] Szabad Eklektikus Műhely. - [Budapest] : Szabad Eklektikus Műhely, cop. 2018. - 95, [1] p. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 978-615-00-4023-3 fűzött : 2750,- Ft
Tompa Mihály (1817-1868)
Magyarország - Felvidék - Gömör - Borsod-Abaúj-Zemplén megye - író - művelődéstörténet - határon túli magyarság - 19. század - 20. század - 21. század - helyi társadalom - interjú
894.511(092)Tompa_M. *** 930.85(439.134) *** 929(439.134)(047.53) *** 894.511(437.6)(092)(047.53) *** 929(=945.11)(437.6)(047.53)
[AN 3747641]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2019.
Hász-Fehér Katalin (1962-)
   Arany János nagyszalontai könyvtárának és széljegyzeteinek katalógusa / [sajtó alá rend.] Hász-Fehér Katalin ; [közread. az] ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet. - Budapest : Universitas : MTA BTK ITI, 2019. - 1065 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 1019-1023.
ISBN 978-963-9671-72-0 kötött : 3990,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - Nagyszalonta - író - magánkönyvtár - széljegyzet - 19. század - múzeumi katalógus
894.511(092)Arany_J. *** 069(498.4-2Nagyszalonta) *** 027.1(439)Arany_J.
[AN 3748751]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2019.
Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum Levéltárában (cseh)
   Hungarika ve sbírkách LA PNP / Marta Pató [et al.] ; [vyd. ELTE BTK]. - Budapest : ELTE BTK, 2018. - 536 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-284-960-7 kötött
Prága - Magyarország - Csehország - magyar irodalom története - magyar történelem - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - levéltári repertórium - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19" *** 943.9"18/19" *** 930.85(439)"18/19" *** 008(=945.11) *** 008(=850) *** 930.253(437.1-2Praha)(083.8)
[AN 3748182]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2019.
Kulcsár Szabó Ernő (1950-)
   Költészet és korszakküszöb : klasszikusok a modernség fordulópontján / Kulcsár Szabó Ernő. - Budapest : Akad. K., 2018. - 260 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-254.
ISBN 978-963-454-310-7 fűzött : 4500,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - két világháború közötti időszak
894.511(091)-14"192/193"
[AN 3748621]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2019.
Márkus Béla (1945-)
   Szilágyi István / Márkus Béla. - [Budapest] : MMA K., 2018. - 416 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 370-388.
ISBN 978-615-5464-98-0 kötött : 3400,- Ft
Szilágyi István (1938-)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
894.511(498)(092)Szilágyi_I.
[AN 3748239]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2019.
Mózes Huba (1941-)
   Egyre közelebb az éghez : esszék, irodalmi tanulmányok / Mózes Huba ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 246, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5814-24-2 kötött : 2900,- Ft
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - műfajtörténet - verstan - vers - esszé
894.511(091)-14(0:82-4) *** 894.511(498)(091)-14(0:82-4) *** 809.451.1-6(0:82-4)
[AN 3747729]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2019.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Így szerettek ők 2 : újabb irodalmi szerelmeskönyv / Nyáry Krisztián. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 2013. - 163, [2] p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 161-[165].
ISBN 978-963-13-6576-4 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - író - szerelem - 19. század - 20. század - album
894.511(092) *** 392.6
[AN 3754569]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2019.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Így szerettek ők : magyar irodalmi szerelmeskönyv / Nyáry Krisztián. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 2012. - 129 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 127-[130].
ISBN 978-963-13-6575-7 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - író - szerelem - 19. század - 20. század - album
894.511(092) *** 392.6
[AN 3754571]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2019.
Szerb Antal (1901-1945)
   Magyar irodalomtörténet / Szerb Antal ; [a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Pálfy Eszter]. - Gondozott kiad. - Budapest : Magvető, 2019. - 542, [8] p. ; 21 cm
Az előszót Makkai Sándor írta. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3850-5 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 3754906]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2019.
Tokaji Nagy Erzsébet (1954-)
   Szabó Zoltán / Tokaji Nagy Erzsébet, Szádeczky-Kardoss Zsófia. - Budapest : Kortárs : OSZK, 2018. - 570 p. : ill. ; 24 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
Bibliogr.: p. 503-567.
ISBN 978-963-435-032-3 fűzött : 5000,- Ft
Szabó Zoltán (1912-1984)
Magyarország - Nyugat-Európa - író - szociográfus - 20. század - emigráns irodalom - magyar irodalom története - 1945 utáni időszak
894.511(092)Szabó_Z. *** 894.511(4-15)(091)"194/198"
[AN 3747655]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2019.
Váli Mari (1840-1915)
   Hathalmi emlékek : válogatás Jókai Mór unokahúgának visszaemlékezéseiből / Váli Mari ; [... vál., szerk. ... a bev. és a jegyzeteket írta Németh Tibor] ; [közread.] Pápa Város Önkormányzata. - Pápa : Önkormányzat, 2018. - 396 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 343-353.
ISBN 978-615-00-2845-3 kötött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - magyar irodalom - 19. század - 20. század - memoár
894.511(092)Jókai_M. *** 929(439)Váli_M.(0:82-94)
[AN 3748208]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2019.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Bóbita varázskönyve : Weöres-breviárium / [összeáll., ritmizálta Nagy L. János] ; [ill. ... Nagy Linda]. - Szeged : SZEK JGYF K., 2018. - 294 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 290-292.
ISBN 978-615-5455-88-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - író - verstan - 20. század - vers - példatár - foglalkoztatókönyv
894.511(092)Weöres_S. *** 809.451.1-6(076) *** 087.5 *** 894.511-14
[AN 3747564]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6220 /2019.
Anderson, Natalie (1973-)
The forgotten Gallo bride (magyar)
   Az elfelejtett feleség / Natalie Anderson ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 670.)
ISBN 978-963-448-583-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3748247]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2019.
Andrews, Amy (1969-)
Girl least likely to marry (magyar)
   Válasszunk magunknak csillagot! / Amy Andrews ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 655.)
ISBN 978-963-448-511-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3745642]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2019.
Andrews, Amy (1969-)
Waking up with Dr Off-Limits (magyar)
   Pucér pasi az ágyamban! / Amy Andrews ; [... ford. Gaáli István]. Őfensége, a doktor / Meredith Webber ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 596-597.)
Egys. cím: Waking up with Dr Off-Limits. A sheikh to capture her heart
ISBN 978-963-448-501-8 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3748268]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2019.
Atwood, Margaret (1939-)
Oryx and Crake (magyar)
   Guvat és Gazella : Maddaddam-trilógia 1. / Margaret Atwood ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 523, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-797-6 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3754902]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2019.
Atwood, Margaret (1939-)
The year of the flood (magyar)
   Az özönvíz éve : Maddaddam-trilógia 2. / Margaret Atwood ; [ford. Varga Zsuzsanna] ; [a verseket ford. Horváth Viktor]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 2015. - 649, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-798-3 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3754904]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2019.
Auster, Paul (1947-)
4321 (magyar)
   4321 / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2018. - 779 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-877-9 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3754846]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2019.
Auster, Paul (1947-)
In the country of last things (magyar)
   A végső dolgok országában / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 270 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 6
ISBN 978-615-5915-84-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3754891]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2019.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Karlchen-Geschichten (magyar)
   Misu, a kisnyuszi : nyúlfarknyi történetek / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - 60, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-001-0 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3755609]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2019.
Blake, Maya
What the Greek can't resist (magyar)
   Mint a mágnes / Maya Blake ; [... ford. Kis Zita]. Hercegi választás / Jennie Lucas ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Tegyék meg tétjeiket! / Charlotte Phillips ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 18.)
Egys. cím: What the Greek can't resist. Uncovering her nine month secret. All bets are on
ISBN 978-963-448-507-0 fűzött : 1799,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3745697]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2019.
Bowen, Rhys (1941-)
A royal pain (magyar)
   Holttest a könyvesboltban / Rhys Bowen ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, 2018. - 432 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5921-05-6 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - humor - bűnügyi regény
820-311.5=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 3748675]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2019.
Brooks, Helen (1950-)
Just one last night (magyar)
   Emlékezetes karácsony / Helen Brooks ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 668.)
ISBN 978-963-448-534-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3748228]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2019.
Brown, Sandra (1948-)
Texas! Lucky (magyar)
   Texas! Lucky / Sandra Brown ; [ford. Kiss Marianne]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 276, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-413-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3754764]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2019.
Bussi, Michel (1965-)
Nymphéas noirs (magyar)
   Fekete vízililiomok / Michel Bussi ; [ford. Domonkos Eszter]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-22-2 fűzött : 3990,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3748812]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2019.
Callen, Gayle
The groom wore plaid (magyar)
   A makacs vőlegény / Gayle Callen ; [... ford. Tóth Enikő]. - Budapest : Mira, 2018. - 351 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
keretcím: Felföldi esküvők
ISBN 978-963-448-519-3 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3748312]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2019.
Candlish, Louise
Our house (magyar)
   Mi házunk / Louise Candlish ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-20-9 fűzött : 3850,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3748682]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2019.
Carson, Aimee
The unexpected wedding guest (magyar)
   Menyasszony - másodszor / Aimee Carson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 663.)
ISBN 978-963-448-491-2 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3745798]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2019.
Carter, Chris (1965-)
One by one (magyar)
   Halállista / Chris Carter ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 355 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-225-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3748814]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2019.
Chase, Emma
Royally screwed (magyar)
   Egy ágyban a herceggel : Uralkodj magadon! / Emma Chase ; [ford. Seres Noémi]. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-12-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3755226]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
A pocket full of rye (magyar)
   Egy marék rozs / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 281 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-236-9 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3755234]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2019.
Claydon, Annie
Daring to date her ex (magyar)
   Utolsó éj Indiában / Annie Claydon. A törvénytelen gyerek / Marion Lennox ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 598-599.)
Egys. cím: Daring to date her ex. A child to open their hearts
ISBN 978-963-448-522-3 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3748286]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2019.
Cleeton, Chanel
Next year in Havana (magyar)
   Jövőre Havannában / Chanel Cleeton ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 425 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-676-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3748827]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2019.
Conder, Michelle
The Italian's virgin acquisition (magyar)
   Gyakornokok gyöngye / Michelle Conder ; [... ford. Hajnal Gabriella]. Emlékek nélkül / Christy McKellen ; [... ford. Kertész Helga]. Mentsük a menthetőt! / Bella Frances[... ford. Szalay Annamária]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 91.)
Egys. cím: The Italian's virgin acquisition. The unforgettable Spanish tycoon. The scandal behind the wedding
ISBN 978-963-448-593-3 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3745885]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2019.
Constantine, Liv
The last Mrs. Parrish (magyar)
   Az utolsó Mrs. Parrish / Liv Constantine ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 447 p. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-548-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3748386]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2019.
Cooke, Elizabeth (1953-)
The gates of Rutherford (magyar)
   Rutherford kapui / Elizabeth Cooke ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 350, [1] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-652-1 kötött : 4299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3748825]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2019.
Cooke, Tamsin
Mission gone wild (magyar)
   Az elvadult küldetés / Tamsin Cooke ; [ford. Popovics Ferenc]. - Budapest : Studium Plusz, 2019. - 272 p. ; 20 cm
keretcím: Scarlet akták
ISBN 978-615-5781-30-8 fűzött : 2399,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3748128]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2019.
Desmarquet, Michael
Thiaoouba prophecy (magyar)
   Thiaoouba : az arany bolygó üzenete / Michel Desmarquet ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Lunarimpex, [2019], cop. 2004. - 330 p. ; 17 cm. - (Lunar zsebkönyvek, ISSN 1587-4559)
ISBN 963-9219-35-5 fűzött : 2950,- Ft
 (hibás ISBN 963-9219)
ausztrál irodalom - memoár
820-94(94)=945.11
[AN 3754535]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2019.
Diamond, Katerina
The angel (magyar)
   Az angyal / Katerina Diamond ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 348, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-221-8 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3748132]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2019.
Faye, Jennifer
The Greek's ready-made wife (magyar)
   Segítség, megkérték a kezem! / Jennifer Faye ; [... ford. Malomsoky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 659.)
ISBN 978-963-448-585-8 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3748225]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2019.
Filer, Nathan (1980-)
The shock of the fall (magyar)
   A zuhanás sokkja / Nathan Filer ; [ford. Nádor Zsófia] ; [... ill. Korodi János]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2015. - 315 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-583-0 kötött : 3250,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3754652]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2019.
Gabaldon, Diana (1952-)
The fiery cross (magyar)
   The fiery cross : a lángoló kereszt : az Outlander-sorozat ötödik része / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018-2019. - 2 db ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3754965]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2019. - 619, [3] p.
ISBN 978-963-457-561-0 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-457-560-3 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3755524] MARC

ANSEL
UTF-86250 /2019.
Gaynor, Hazel
Last Christmas in Paris (magyar)
   Az utolsó karácsony Párizsban : regény az I. világháborúról / Hazel Gaynor és Heather Webb ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 351 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-680-4 fűzött : 3499,- Ft
írországi angol irodalom - levélregény
820-31(417)=945.11
[AN 3748538]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2019.
Gilmore, Jessica
Proposal at the winter ball (magyar)
   Karácsonyra otthon / Jessica Gilmore ; [... ford. Kiss Gábor]. Házinyúlra nem lövünk / Barbara Hannay ; [... ford. Czárán Judit]. Flörtölni tudni kell / Kate Hardy ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 90.)
Egys. cím: Proposal at the winter ball. Holiday with the best man. A very special holiday gift
ISBN 978-963-448-540-7 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3748200]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2019.
Golden, Christopher (1967-)
The predator (magyar)
   The predator : a ragadozó : a mozifilm hivatalos regényváltozata / Christopher Golden, Mark Morris ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2018]. - 322, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-501-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3748575]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2019.
Hallberg, Garth Risk (1978-)
City on fire (magyar)
   Ég a város / Garth Risk Hallberg ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2019. - 1035, [10] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-958-5 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3748082]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2019.
Hannay, Barbara
The prince's convenient proposal (magyar)
   Közérdekű lánycsere / Barbara Hannay ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 660.)
ISBN 978-963-448-587-2 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3748230]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2019.
Harrington, Carmel
Every time a bell rings (magyar)
   Az élet mégis csodaszép / Carmel Harrington ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harper Collins, 2018. - 384 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-108-9 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3748317]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2019.
Hearn, Lian (1942-)
The tengu's game of go (magyar)
   A tengu játszmája : Sikanoko meséje / Lian Hearn ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 269 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-664-4 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3748834]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2019.
Hewitt, Kate
Larenzo's Christmas baby (magyar)
   Szicíliai szerelemgyerek / Kate Hewitt ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 658.)
ISBN 978-963-448-538-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3748215]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2019.
Jackson, Brenda
Bane (magyar)
   Mindhalálig szerelem / Brenda Jackson ; [... ford. Czárán Judit]. Önkéntes szolgálat / Marie Ferrarella ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 333-334.)
Egys. cím: Bane. Alone in the dark
ISBN 978-963-448-499-8 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3745672]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2019.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
   Menny és pokol trilógia / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. és a jegyzeteket írta Egyed Veronika]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 3 db ; 21 cm
Főcím a közös borítóról
ISBN 978-963-676-882-9 fűzött : 7499,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3748226]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Menny és pokol. - 249 p.
ISBN 978-963-676-608-5
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3748229] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Az angyalok bánata. - 400 p.
ISBN 978-963-676-616-0
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3748233] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Az ember szíve. - 473 p.
ISBN 978-963-676-617-7
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3748235] MARC

ANSEL
UTF-86260 /2019.
Jump, Shirley
Marry-me Christmas (magyar)
   Látástól Mikulásig / Shirley Jump ; [... ford. Szabó Júlia]. Az álmok valóra válnak / Cara Colter ; [... ford. Kiss Gábor]. Nem nagy ügy / Nina Milne ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 45.)
Egys. cím: Marry-me Christmas. Christmas wishes with her boss. Their Christmas wish come true
ISBN 978-963-448-528-5 fűzött : 1799,- Ft : 10,6 EUR : 41,1 RON
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3748185]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2019.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 37. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 124, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-291-8 fűzött : 1999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-415-291-8)
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755283]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2019.
Kennedy, Adrienne (1931-)
   A bagoly válaszol : öt egyfelvonásos / Adrienne Kennedy ; [szerk. és a bev. tanulmányt írta Kiss Attila Atilla] ; [... ford. Kiss Attila Atilla és Tóth Gabriella]. - Szeged : JATEPress, 2019. - 177 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: A bagoly válaszolÞ; Lecke holt nyelvbőlÞ; Egy filmcsillagnak fekete-fehérben kell csillogniÞ; Beethovennel beszélgetveÞ; A néger elvarázsolt kastélya. - Egys. cím: The owl answers ; Funnyhouse of a negro ; She talks to Beethoven ; A lesson in dead language ; A movie star has to star in black and white. - keretcím: Kortárs drámák. - Bibliogr.: p. 20-22.
ISBN 978-963-315-388-8 fűzött
amerikai angol irodalom - dráma
820-2(73)=945.11
[AN 3748709]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2019.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 1 (magyar)
   Halál : Harcom 1. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2016. - 434 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3293-0 kötött : 4999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3755082]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2019.
Kubica, Mary
Every last lie (magyar)
   Az utolsó hazugság / Mary Kubica ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 336 p. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-509-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3748383]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2019.
Kutzer, Ernst (1895-1965)
Hans Wundersam (magyar)
   Vándor János : egy téli mese / Ernst Kutzer ; vers [ford.] ifj. Kertész Árpád. - Budapest : Infotop, 2018. - [52] p. : ill., színes ; 29 cm
Az eredeti, német nyelvű kiad. fotómásolatával
ISBN 978-963-89763-9-0 kötött
osztrák irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv - kétnyelvű dokumentum
830-13.02(437)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3748534]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2019.
Lafferty, Mur (1973-)
Solo : a Star Wars story (magyar)
   Solo : egy Star Wars történet / Mur Lafferty ; [ford. Oszlánszky Zsolt, Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2018]. - 295 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-497-502-1 kötött : 4990,- Ft
ISBN 978-963-497-500-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3748446]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2019.
Lagercrantz, Rose (1947-)
Mitt lyckliga liv (magyar)
   Az én boldog életem / írta Rose Lagercrantz ; rajz. Eva Eriksson ; ford. Maria Larsson. - [Szentendre] : Cerkabella, 2019. - 138, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-48-7 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3754541]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2019.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Vår Herre och Sankte Per (több nyelven)
   Mi Urunk és Szent Péter = Unser Herr und der heilige Petrus = Our Lord and Saint Peter = Notre Seigneur et Saint Pierre = Vår Herre och Sankte Per / Selma Lagerlöf. - Budapest : Idahegyi K., 2019. - 85 p. ; 20 cm
Fűzött
svéd irodalom - vallásos irodalom - elbeszélés - többnyelvű dokumentum
839.7-32=00 *** 244(0:82-32)
[AN 3748958]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2019.
Lahme, Tilmann (1974-)
Die Manns (magyar)
   A Mannok : családregény / Tilmann Lahme ; [ford. Györffy Miklós]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2018. - 453, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 403-406.
ISBN 978-963-405-925-7 kötött : 4999,- Ft
Mann család
Németország - német irodalom - családtörténet - családregény
830-312.6=945.11 *** 929.52(430)Mann(0:82-31)
[AN 3754872]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2019.
Laing, Ronald David (1927-1989)
Wisdom, madness and folly (magyar)
   Bölcsek, balgák, bolondok : egy pszichiáter útja / R. D. Laing ; [ford. Tandori Dezső ..., Tandori Ágnes]. - [Budapest] : HVG Kv., cop. 2018. - 226 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 978-963-304-769-9 kötött : 3500,- Ft
Laing, Ronald David (1927-1989)
Egyesült Államok - pszichiáter - pszichoanalízis - amerikai angol irodalom - 20. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 159.9(73)(092)Laing,_R._D. *** 159.964.26
[AN 3755072]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2019.
Lang, Kimberly
Last groom standing (magyar)
   Ügyvédi segítséggel / Kimberly Lang ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 669.)
ISBN 978-963-448-581-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3748238]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2019.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2013-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Caesar és a nagy összeesküvés : [krimi a Római Birodalom korából]. - Utánny. - 2019, cop. 2015. - 157 p.
ISBN 978-963-244-579-3 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755578] MARC

ANSEL
UTF-86273 /2019.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2015-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3584234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Csalás Olümpiában : [krimi az ókori Görögországból]. - Utánny. - 2019, cop. 2011. - 156 p.
ISBN 978-963-244-305-8 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755575] MARC

ANSEL
UTF-86274 /2019.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2016-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641743]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Kleopátra és a kobra : [krimi az ókori Egyiptomból]. - Utánny. - 2019, cop. 2011. - 157 p.
ISBN 978-963-244-242-6 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755573] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Drake kapitány, a királynő kalóza : [krimi a merész tengerészek korából]. - 2. kiad., utánny. - 2019, cop. 2012. - 157 p.
ISBN 978-963-244-214-3 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755616] MARC

ANSEL
UTF-86275 /2019.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2019-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755612]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Összeesküvés a Holtak Városában : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2. kiad., utánny. - 2019, cop. 2012. - 153 p.
ISBN 978-963-244-343-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755614] MARC

ANSEL
UTF-86276 /2019.
Lennox, Marion (1953-)
The earl's convenient wife (magyar)
   Gróf kutyaszorítóban / Marion Lennox ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 653.)
ISBN 978-963-448-495-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3745800]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2019.
Loisel, Thierry (1955-)
   Tollbavágó történetek I-II. kötet : novellák / Thierry Loisel ; [ford. Bereczki Péter Levente ..., Barna Anett ...]. - 2. kiad. - Budapest : Fekete Sas, [2018]. - 481, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-69-5 fűzött : 3200,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 3754526]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2019.
March, Meghan
Dirty billionaire (magyar)
   Vágy és hatalom / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - 4. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-24-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3754667]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2019.
Mayer-Skumanz, Lene (1939-)
...wenn du meinst, lieber Gott (magyar)
   Istenem, ha úgy gondolod.. : történetek Marci életéből / Lene Mayer-Skumanz ; Tina Schulte illusztrációival ; [ford. Somfai Boglárka]. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2019, cop. 2016. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5045-72-1 kötött : 2200,- Ft
gyermekirodalom - osztrák irodalom - vallásos irodalom - gyermekkönyv
830-93(436)=945.11 *** 244(02.053.2)
[AN 3754941]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2019.
McAllister, Anne
The boss's wife for a week (magyar)
   Csak egy darab papír? / Anne McAllister ; [... ford. Szalai Annamária]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 656.)
ISBN 978-963-448-517-9 fűzött : 699,- Ft : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3748206]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2019.
McKellen, Christy
Lessons in rule-breaking (magyar)
   Szabályt szegni élvezet / Christy McKellen ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 664.)
ISBN 978-963-448-493-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3745664]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2019.
McNeill, Graham (1971-)
A thousand sons (magyar)
   Ezer fiak : minden csak por... / Graham McNeill ; [ford. Molnár Orsolya]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, [2019]. - 554 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-89-5 fűzött : 4490,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3748271]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2019.
Meier, Susan (1956-)
Nanny for the millionaire's twins (magyar)
   Az élet megy tovább / Susan Meier ; [... ford. Kiss Gábor]. Szerelemre hangolva / Julia James ; [... ford. Szabó Júlia]. Botrányos barátnő / Kate Hardy ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 89.)
Egys. cím: Nanny for the millionaire's twins. A tycon to be reckoned with. Billionaire, boss... bridegroom?
ISBN 978-963-448-503-2 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3748197]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2019.
Miller, Madeline (1978-)
Circe (magyar)
   Kirké / Madeline Miller ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 422, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-452-219-5 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3748172]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2019.
Milne, Nina
Breaking the boss's rules (magyar)
   Álmaim férfija / Nina Milne ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 666.)
ISBN 978-963-448-513-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3748212]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2019.
Milton, John (1608-1674)
Paradise regain'd (magyar, angol)
   Visszanyert paradicsom = Paradise regain'd / John Milton ; [ford. ... az elő- és utószót írta ... Péti Miklós]. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 280, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-738-9 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - verses epika - kétnyelvű dokumentum
820-13.02=945.11
[AN 3747895]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2019.
Moore, James A. (1965-)
The predator : hunters and hunted (magyar)
   The predator : vadászok és prédák : [a mozifilm hivatalos előzménye] / James A. Moore ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2018]. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-488-8 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3748428]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2019.
Morgan, Sarah (1948-)
The Christmas marriage rescue (magyar)
   Tóvidéki ünnep / Sarah Morgan ; [... ford. Gaáli István]. Mint a forgószél / Alison Roberts ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 600-601.)
Egys. cím: The Christmas marriage rescue. The fling that changed everything
ISBN 978-963-448-542-1 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3748297]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2019.
Mortimer, Carole (1960-)
The night in the palace (magyar)
   Ketten a palotában / Carole Mortimer ; [... ford. Fekete Ádám]. Villámesküvő a milliárdossal / Jennie Lucas ; [... ford. Herczog Gábor]. Életem legszebb éjszakája / Amy Andrews ; [... ford. Szoboszlay Anna]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 90.)
Egys. cím: The night in the palace. The most expensive night of her life. To love, honour and betray
ISBN 978-963-448-524-7 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3745881]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2019.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2019. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-834-2 kötött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3754869]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2019.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Generation 'P' (magyar)
   Generation 'P' / Viktor Pelevin ; [ford. Bratka László]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 381, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-049-5 kötött : 3499,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3754893]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2019.
Pessoa, Fernando (1888-1935)
   Bensőmben sokan élnek / Fernando Pessoa ; [... vál. ... Pál Ferenc] ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 493, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5814-25-9 kötött : 3500,- Ft
portugál irodalom - vers
869.0-14=945.11
[AN 3747847]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2019.
Rath, Hans (1965-)
Und Gott sprach: der Teufel ist auch nur ein Mensch! (magyar)
   Az ördög is csak ember / Hans Rath ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2017. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-612-2 kötött : 3290,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3748674]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2019.
Renshaw, Winter
P.S. I miss you (magyar)
   Ui.: kívánlak! / Winter Renshaw ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-30-8 fűzött : 3650,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3748683]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2019.
Rice, Heidi
Maid of dishonour (magyar)
   Szerelem, ami fogva tart / Heidi Rice ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 667.)
ISBN 978-963-448-532-2 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3748223]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2019.
Riggs, Ransom (1979-)
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (magyar)
   Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei / Ransom Riggs ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, 2019. - 352 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-6882-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3754936]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2019.
Roberts, Alison (1956-)
A little Christmas magic (magyar)
   Kis karácsony, skót karácsony / Alison Roberts ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Az ajándék te vagy / Sarah Morgan ; [... ford. Kiss Gábor]. Csókolj még! / RaeAnne Thayne ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 61.)
Egys. cím: A little Christmas magic. Snowbound. A Cold Creek noel
ISBN 978-963-448-544-5 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
új-zélandi irodalom - angol irodalom - amerikai angol irodalom
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3748252]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2019.
Roper, Hilary
Animal stories (magyar)
   Állatmesék : klasszikus mesék Hilary Roper elbeszélésében. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Stella Márta. - keretcím: 3 perces történetek
ISBN 978-615-5875-52-6 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3748014]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2019.
Roper, Hilary
Bedtime stories (magyar)
   Esti mesék : klasszikus mesék Hilary Roper elbeszélésében. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Stella Márta. - keretcím: 3 perces történetek
ISBN 978-615-5875-50-2 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3748019]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2019.
Roper, Hilary
Fairy tales (magyar)
   Mesék tündérekről : klasszikus mesék Hilary Roper elbeszélésében. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Stella Márta. - keretcím: 3 perces történetek
ISBN 978-615-5875-56-4 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3747997]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2019.
Roper, Hilary
Moral stories (magyar)
   Tanulságos mesék : klasszikus mesék Hilary Roper elbeszélésében. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Stella Márta. - keretcím: 3 perces történetek
ISBN 978-615-5875-54-0 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3748010]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2019.
Roper, Hilary
Princess stories (magyar)
   Mesék hercegnőkről : klasszikus mesék Hilary Roper elbeszélésében. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Stella Márta. - keretcím: 3 perces történetek
ISBN 978-615-5875-58-8 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3748018]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts : the crimes of Grindelwald (magyar)
   Legendás állatok : Grindelwald bűntettei : az eredeti forgatókönyv / J. K. Rowling ; [... ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019. - 292 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-621-4 kötött : 3590,- Ft
angol irodalom - forgatókönyv
820-293.7=945.11
[AN 3748775]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2019.
Ruttan, Amy
Alejandro's sexy secret (magyar)
   Alejandro titka / Amy Ruttan ; [... ford. Gaáli István]. Egy viszony nem elég / Sue MacKay ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 602-603.)
Egys. cím: Alejandro's sexy secret. Breaking all their rules
ISBN 978-963-448-589-6 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
kanadai angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3748305]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2019.
Ryan, Kendall (1981-)
Filthy beautiful lies (magyar)
   Szeress és hazudj / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019, cop. 2018. - 229 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5875-76-2 fűzött
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3755222]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2019.
Ryan, Kendall (1981-)
Filthy beautiful love (magyar)
   Szeress és akarj [elektronikus dok.] / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 4.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154319. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-87-8
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3754373]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2019.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
   A katedrális kövei : Antoine de Saint-Exupéry füveskönyve / [... vál. és összeáll. Burján Monika] ; [ford. Burján Monika, Pődör László és Ádám Péter]. - 3. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 156, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [158].
ISBN 978-963-267-427-8 kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - aforizma
840-84=945.11
[AN 3754568]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2019.
Shepherd, Kandy
The bridesmaid's baby bump (magyar)
   Egy a millióhoz / Kandy Shepherd ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 655.)
ISBN 978-963-448-515-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3748205]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2019.
Shepherd, Kandy
Gift-wrapped in her wedding dress (magyar)
   Menyasszony karácsonyra / Kandy Shepherd ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 657.)
ISBN 978-963-448-536-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3748211]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2019.
Silverstein, Shel (1930-1999)
The giving tree (magyar)
   A jóságos fa / írta Shel Silverstein ; [ford. Dobó Ágnes]. - [Budapest] : Leviter, cop. 2018. - [56] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-80425-8-1 kötött : 2400,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3748704]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2019.
Sparks, Nicholas (1965-)
At first sight (magyar)
   Első látásra / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 308, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-243-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3754635]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2019.
Sparks, Nicholas (1965-)
The notebook (magyar)
   Szerelmünk lapjai / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - 6. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 186, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-851-7 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3754632]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Fairytale (magyar)
   Tündérmese / Danielle Steel ; [ford. Aczél Teodóra]. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 316, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-386-0 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3748196]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Remembrance (magyar)
   Emlékezés / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 389 p. ; 20 cm
Megj. "Míg a halál el nem választ" címmel is
ISBN 978-963-203-395-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3754763]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2019.
Teller, Janne (1964-)
Alt (magyar)
   Minden : novellák / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2015. - 178, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-559-5 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - elbeszélés
839.8-32=945.11
[AN 3754623]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2019.
Teller, Janne (1964-)
Hvis der var krig i Norden (magyar)
   Ha háború lenne nálunk / Janne Teller ; ill. Helle Vibeke Jensen ; [ford. Weyer Szilvia]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2019. - 55 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-509-003-7 kötött : 1999,- Ft
dán irodalom - esszé
839.8-4=945.11
[AN 3754654]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2019.
   Török félhold. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2018. - 271 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 27.)
Tart.: Varázsszőnyegen / Lucy Keane ; [... ford. Gesztiné Korda Edit]. Mesés Isztambul / Lynne Graham ; [... ford. Bittera Dóra]. Az egyetlen háremhölgy / Helen Brooks ; [... ford. Mátyás Mária]. - Egys. cím: Magic carpets ; A Mediterranean marriage ; The sultan's favourite
ISBN 978-963-448-546-9 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3748242]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2019.
Updike, John (1932-2009)
The witches of Eastwick (magyar)
   Az eastwicki boszorkányok : regény / John Updike ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-47-1 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3754884]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2019.
Weaver, Ami
A husband for the holidays (magyar)
   Csók a hóesésben / Ami Weaver ; [... ford. Bosnyák Edit]. Londoni esernyők / Jen Safrey ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 319-320.)
Egys. cím: A husband for the holidays. Secrets of a good girl
ISBN 978-963-448-526-1 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3748308]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2019.
White, Alex
The cold forge (magyar)
   Hidegkohó / Alex White ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2018]. - 391 p. ; 20 cm
keretcím: Alien
ISBN 978-963-497-487-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3748511]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2019.
Wiggs, Susan (1958-)
Lakeshore Christmas (magyar)
   Mennyből az angyal / Susan Wiggs ; [... ford. Gärtner Zita]. Ezüstcsengettyűk : [2 karácsonyi történet] / Debbie Macomber ; [... ford. Szabó Júlia]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Mira, 2018. - 447 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Lakeshore Christmas. Silver bells
ISBN 978-963-448-550-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3748315]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2019.
Wingate, Lisa
Before we were yours (magyar)
   Elrabolt életek / Lisa Wingate ; [ford. Getto Katalin]. - 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2018. - 454, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-265-7 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3754768]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2019.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : fate (magyar)
   Mesél az erdő a tündérekről / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 87, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-403-524-4 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3755097]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2019.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco (magyar)
   Mesél az erdő az állatokról / Tony Wolf ; [Szőcs Zsóka ... fordítása alapján átd. Csapody Kinga és Todero Anna]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 1989. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-403-399-8 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3755095]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2019.
Woods, Sherryl (1944-)
For the love of Pete (magyar)
   Szunnyadó parázs / Sherryl Woods ; [... ford. Gondáné K. Éva]. Látszatházasság / Kelly Jamison ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Hiányzó kockák / Diana Palmer ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 57.)
Egys. cím: For the love of Pete. Carrera's bride. The wedding contract
ISBN 978-963-448-530-8 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3745807]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2019.
Yates, Maisey
Forged in the desert heat (magyar)
   Táncórák a sivatagban / Maisey Yates ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2018. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 654.)
ISBN 978-963-448-497-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 520 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3745803]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2019.
Zahn, Timothy (1951-)
Thrawn : alliances (magyar)
   Thrawn : szövetségek / Timothy Zahn ; [ford. Oszlánszky Zsolt, Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2018. - 368, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-486-4 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3748512]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6328 /2019.
   Állatmesék : [szókincsbővítő, tanulságos mesék] / Zubály Sándor rajz. - [Debrecen] : Magnusz, 2018. - 23 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5655-77-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3747563]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2019.
Anetti Zs. Julianna
   A hűséges kiskutya ; Állatok a téli erdőben / Anetti Zs. Julianna ; rajz. Falcione Sarolta. - [Kapuvár] : [Gicziné Axnix M.], 2018. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-3830-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3748141]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2019.
Arany János (1817-1882)
   Elbeszélő költemények / Arany János ; [sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Török Zsuzsa]. - Budapest : Universitas : MTA BTK ITI, 2019. - 1075 p. : ill. ; 24 cm. - (Arany János munkái)
Bibliogr.: p. 1025-1048.
ISBN 978-963-9671-74-4 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - verses epika - kritikai kiadás
894.511-13 *** 894.511(092)Arany_J.
[AN 3748760]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2019.
Bakos László (1958-)
   Tűz és víz [elektronikus dok.] : egy életen át a Föld körül / Bakos László. - Szöveg (epub : 696 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154318. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-570-9
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3754371]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2019.
Balázs Ferenc (1901-1937)
   Mesék : mesék, amiket neked írtam / Balázs Ferenc ; [... illusztrációit ... Jánosi Andrea kész.] ; [kiad. a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete]. - [Budapest] : M. Unitárius Egyh. Mo. Egyházkerület, cop. 2019. - 54 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-81123-1-4 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - mese
894.511-34(498)
[AN 3755218]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2019.
Bartalos Mária (1951-)
   Zsilip / Szőnyi Bartalos Mária. - [Almásfüzitő] : [Szőnyi Bartalos M.], 2018. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3987-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3748120]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2019.
Becz Pál, S. (1899-1972)
   Minden akarok lenni : a költő-író életművének keresztmetszete két részben / S. Becz Pál ; szöveggond. Becz Miklós ; vál. és szerk. Olach Zoltán. - [Szigetszentmiklós] : [Becz M.], 2018. - 502, [13] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80458-5-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3749066]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Kv., 2019-. - Ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tavasz a Nádtengeren. - 2019. - 78, [2] p.
ISBN 978-963-341-249-7 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755546] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nádtengeri nyár. - 2019. - 114, [2] p.
ISBN 978-963-341-250-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755554] MARC

ANSEL
UTF-86336 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Datolyaparton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 398, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-121-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3755619]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2019.
Berta Mária (1932-)
   Fogódzó / Berta Mária. - [S.l.] : Berta M., 2018. - 181 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3748081]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2019.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Soha véget nem érő szeretkezés / Böszörményi Zoltán ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 128, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-21-1 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3747995]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia gyermekei : a történet 6 évvel később / Borsa Brown. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 15 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5596-19-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3747626]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2019.
Budai Lotti
   A hercegnő haragja : novella / Budai Lotti. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 23 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-71-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3747624]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2019.
   Csíksomlyói passió / [szerk. Lukácsy György] ; [az interjúkat kész. Kornya István, Lukácsy György] ; [fotó Benkó Imre, Eöri Szabó Zsolt] ; [közread. a Magyar Művészeti Akadémia]. - [Budapest] : MMA K., 2018. - 223, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5869-19-8 kötött : 4800,- Ft
Csíksomlyó - magyar irodalom - 21. század - színielőadás - passiójáték - interjú - album
894.511-291.1 *** 792.091(498.4-2Csíksomlyó)(084.1)
[AN 3748415]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2019.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   Szívhangok / Csitáry-Hock Tamás. - Székesfehérvár : Csitáry-Hock T., 2019. - 139 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-81057-1-2 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3748058]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2019.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-231-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755589]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2019.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza legrégebbi kalandjai / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 95, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-318-9 kötött : 2990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755586]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2019.
Czirmayné Kocsis Róza
   Emlékek útjain / Czirmayné Kocsis Róza. - [Hajdúböszörmény] : Szerző, 2018. - 115 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3072-2 fűzött
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 3748939]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2019.
Donáthné Forgács Boglárka
   Bejgli kalandjai : érzelmi intelligenciafejlesztő mesekönyv és program óvodásoknak / Donáthné Forgács Boglárka ; [meseíró Szegőné Lévai Éva] ; [graf. Németh Ilona]. - [Budapest] : Boglárka Gyógytorna Bt. : Donáth I., 2019. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-3883-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3748865]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2019.
Engel, Georg
   '56-os pesti srácok a francia idegenlégió poklában / Georg Engel. - [Szeged] : Nemz. Értékek Kvk., 2018. - 352, [7] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5876-03-5 fűzött
Németország - magyar irodalom - regény
894.511-31(430)
[AN 3748078]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2019.
   Az erdők meséi : kicsiknek a természetről, természetvédők tollából / szerzők Bacsik Zsuzsa [et al.] ; szerk. Dóczy Emília, Csanádi Viktor ; ... gondozója az Erdőmentők Alapítvány. - Budapest : Professzorok Kiadója, 2018. - [12], 192 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3551-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - erdő - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 581.526.42(0:82-34)
[AN 3748073]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Koszorúfonat / Fábián Janka. - 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2016. - 387 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-000-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3754875]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2019.
Fahidi Éva (1925-)
   A szerelem alanya és tárgya / Fahidi Éva. - [Pilisszentlászló] : Ariel, cop. 2019. - 239 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-4226-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3748666]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2019.
Farkas Gábor (1977-)
   Táj kontúr nélkül : versek / Farkas Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 85 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5743-60-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3748691]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2019.
Garaczi László (1956-)
   Mintha élnél : egy lemur vallomásai 1. / Garaczi László. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 1995. - 126, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2937-4 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3754995]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2019.
Garaczi László (1956-)
   Pompásan buszozunk! : egy lemur vallomásai 2. / Garaczi László. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 1998. - 174, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2936-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3754998]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A török bankó : válogatott novellák / Gárdonyi Géza ; [Ábrahám István rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2019. - 63 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 978-963-697-818-1 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3747576]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2019.
Geier András
   A megtévedt jelen / Geier András ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2018. - 91, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-3595-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3748154]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2019.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Mellettem elférsz : regény / Grecsó Krisztián. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2011. - 318, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3556-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3755099]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2019.
Hazai Attila (1967-2012)
   Budapesti skizo / Hazai Attila. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2019. - 354, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3848-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3755085]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2019.
Hermányos Mária
   GYÖK-erek : mi van a rovásunkon? : hangképversek / Hermányos Mária. - Kiskunmajsa : MÖF-EKI, [2018]. - 316 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A MÖF-EKI tájirodalmi sorozata, ISSN 2064-8499 ; 2.)
Rovásírással is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87931-6-4 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3747938]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2019.
Horváth Zsuzsa, L. (1950-)
   Csillagtérkép : válogatás, 2015-2018 / L. Horváth Zsuzsa. - [Budapest] : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2018. - 137, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-02-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3747617]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2019.
Jáger Dávid
   Játszótéren laposüveggel / Jáger Dávid ; Nagy Angéla illusztrációival ; [kiad. a Peron Music Alapítvány]. - Tatabánya : Peron Music Alapítvány, 2018. - 84, [4] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3747743]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2019.
Kakuk Imre
   "Fekete sólyom vörös mezőben" avagy Glenda, Móré László és a nánai sólymos vitézek : [történelmietlen kisregény] / [Kakuk Imre]. - [Visonta] : [Kakuk I.], 2018. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4158-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3748099]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2019.
Kele Fodor Ákos (1983-)
   A szív vége : cigány újmesék / Kele Fodor Ákos ; Bán Sarolta illusztrációival. - Budapest : Tea K., 2018. - 261, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 5900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - folklór - cigányság - mese
894.511-34 *** 398(=914.99)(439)
[AN 3748423]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2019.
Kemény István (1961-)
   Nílus : versek / Kemény István. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2018. - 81, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3656-3 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3755000]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2019.
Kertész Erzsi (1975-)
   Helló, felség! : Göröngyös Úti Iskola / Kertész Erzsi ; Metzing Eszter illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2019. - 83, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-76-0 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3754584]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2019.
Kertész Erzsi (1975-)
   Lássatok csodát! : Göröngyös Úti Iskola / Kertész Erzsi ; Metzing Eszter illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2019. - 119, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-93-7 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3754586]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2019.
Kertész Kata Keke
   Szeretetleckék / Kertész Kata Keke ; [ill. Petényi Orsolya Éva]. - [Szentendre] : [Kertész K.], 2018-. - ill. ; 20 cm
magyar irodalom - mentálhigiénia - vers - elmélkedés
894.511-14 *** 242 *** 613.865
[AN 3748600]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2018. - 119 p.
ISBN 978-615-00-4171-1 fűzött : 1800,- Ft
[AN 3748606] MARC

ANSEL
UTF-86367 /2019.
Király Márk (1995-)
   Útmutató a rövid és boldog élethez / Király Márk. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-14-0 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3748684]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2019.
Kormos István (1923-1977)
   Az égig érő fa : verses népmesék / Kormos István ; Nagy Norbert rajz. - [Budapest] : Móra, 2019. - 84, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-415-372-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3748098]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2019.
Kozma Tamás (1951-)
   Mit kever itt hószámra : versek / Kozma Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2018. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5500-52-7 fűzött : 2205,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3748279]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2019.
Kristó László (1955-2016)
   Az én Fölsővárosom / Kristó László. - Szeged : Dorozsmai Hagyományőrző és Kult. Egyes., 2018. - 46 p. ; 21 cm. - (Szegedi hétköznapok füzetei, ISSN 2631-1631 ; 1.)
Fűzött
Szeged - magyar irodalom - helyismeret - hétköznapi élet - Kádár-korszak - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Szeged(0:82-94)
[AN 3750740]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2019.
Kristó László (1955-2016)
   Az én Fölsővárosom / Kristó László. - 2. bőv. kiad. - Szeged : Dorozsmai Hagyományőrző és Kult. Egyes., 2018. - 58 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi hétköznapok füzetei, ISSN 2631-1631 ; 1.)
Fűzött
Szeged - magyar irodalom - helyismeret - hétköznapi élet - Kádár-korszak - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Szeged(0:82-94)
[AN 3748808]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2019.
Majzik Ilona
   Vidul a vadon / írta Majzik Ilona ; rajz. Nagy Sándor Zoltán. - [Debrecen] : Magnusz, 2018. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5655-91-3 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3747573]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2019.
Márai Sándor (1900-1989)
   Egy polgár vallomásai / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 526, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-055-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3755275]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2019.
Márkus László
   Lélekfestegetés / Márkus László. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2018. - 75 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-3668-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3748672]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2019.
Márta Zoltán
   Kaboson : csiszolatlan drágakő : klasszikus versgyűjtemény egy kamionos tollából / Márta Zoltán. - [Bordány] : [Mátra Z.], 2018. - 114, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3988-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3748123]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2019.
Meitert Lilla
   Érzések és vágyak / Meitert Lilla. - [Budapest] : PrintPix, [2019]. - 102 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4269-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3748947]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2019.
Miklós Péter (1980-)
   Tükörterem : esszék, kritikák / Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : BSÖ Alapítvány, 2019. - 134 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80781-5-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - magyar irodalom története - művelődéstörténet - esszé
894.511-4 *** 894.511(091) *** 930.85(439)(0:82-4)
[AN 3749062]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2019.
Molnár Ferenc (1878-1952)
A Pál utcai fiúk (angol)
   The Paul Street boys / by Ferenc Molnár ; transl. by Louis Rittenberg. - 9. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2019. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6489-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 3754765]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2019.
Murawski Magdolna
   Csend III [elektronikus dok.] / Murawski Magdolna ; Fridél Lajos illusztrációival ; [közread. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154314. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7283-31-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3754366]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2019.
Nagy Éva
   Lila történet / Nagy Éva. - Budapest : MyBook ; [Sóskút] : [Szakácsné Nagy É.], 2018. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4029-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3748217]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2019.
Nala, B. B. (1978-)
   Hajnali lepketánc [elektronikus dok.] / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 357 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154315. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-26-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3754368]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2019.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet / Náray Tamás. - 8. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2014. - 789 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-710-2 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3754882]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2019.
Novák Miklós (1971-)
   Fölpassz / Novák Miklós. - Ráckeve : Sophia Nostra, cop. 2018. - 206, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80788-2-5 fűzött
magyar irodalom - labdarúgás - elbeszélés
894.511-32 *** 796.332(0:82-32)
[AN 3748950]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2019.
Oláh András (1959-)
   Visszafelé : válogatott versek / Oláh András. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 100, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5743-61-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3748689]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2019.
Ótottné Varga Zsuzsa (1984-)
   Pempi csodálatos kalandjai [elektronikus dok.] / Ótottné Varga Zsuzsa. - Szöveg (epub : 25 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154323. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-608-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3754386]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2019.
Pataki Pál (1943-)
   Küldetésem verseimmel / Pataki Pál. - Gödöllő : Szerző, 2018. - 448 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4323-4 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3748765]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2019.
Pázmándi Péter
   Vonzások és polaritások / Pázmándi Péter. - Budapest : MyBook ; [Gödöllő] : [Pázmándi P.], 2018. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3986-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3748138]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2019.
Percze Miklós (1952-)
   Tűzről álmodom : szívbéli arányok / Percze Miklós. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2018. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3666-3 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3748670]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2019.
Péterfy Gergely (1966-)
   Kitömött barbár : regény / Péterfy Gergely. - 6. kiad. - Budapest : Kalligram, 2019. - 447 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-099-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3755093]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2019.
Pifkó Célia
   Szörnyek a szobádban / Pifkó Célia ; Orosz Annabella rajz. ; [kiad. ... a Média a Családért Alapítvány]. - Budapest : Képmás 2002 Kft. : Média a Családért Alapítvány, 2018. - 60, [1] p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-89450-3-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3748290]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2019.
Pintér Béla (1970-)
   Drámák / Pintér Béla. - 2. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2019, cop. 2013. - 363, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-275-0 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3754638]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2019.
Polgár Tamás (1976-)
   Emberi tényező / Polgár Tamás. - [Budapest] : Kreatív Kontroll Kft., [2018]. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81162-0-6 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3748811]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2019.
Rékasi Zsigmond
   Lázadások éjszakája / Rékasi Zsigmond. - [Budapest] : Renegátlástalanok, cop. 2018. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5905-28-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - slam - vers
894.511-14
[AN 3748685]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2019.
Ruppert József
   Az öreg tölgy meséje / [írta Ruppert József] ; [ill. ... Ipacs Mária] ; [... kiad. a Vértesi Erdő Zrt.]. - [Tatabánya] : Vértesi Erdő Zrt., [2018]. - 11, [3] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3747711]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2019.
Saw, Ruby
   Csak két lépés észak : ami északon történik, az északon is marad, vagy mégsem? / Ruby Saw. - Budapest : MyBook, 2018. - 242 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4084-4 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3748187]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2019.
Simon József (1939-)
   Emlékek során hazafelé / Simon József ; [kiad. a Rákoskerti Polgári Kör]. - [Budapest] : Rákoskerti Polgári Kör, 2018. - 135 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1147-9 kötött
magyar irodalom - önéletrajz - memoár
894.511-94
[AN 3747943]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2019.
Simor András (1938-)
   Hajléktalan Miatyánk : versek / Simor András. - Budapest : Simor A., 2018. - 72 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 162.)
ISBN 978-615-5357-10-7 fűzött : 300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3748784]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2019.
Szabó Péter Mihály
   A grönlandi bálna (rend)szertelen naplója / Szabó Péter Mihály. - [Sopron] : [Szabó P. M.], 2018. - 312 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4036-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3748095]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2019.
Szakács Zsuzsa
   Szoltántó Szisília! : Csakis Szicília! : Nógrádi Szofi levelei / Szakács Zsuzsa. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2018. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5493-10-2 fűzött
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3747894]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2019.
Szávai Géza (1950-)
   A Zöld Sivatag vőlegénye [elektronikus dok.] : [meseregény] / Szávai Géza ; Gáspárik Attila előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Pont, 2018. - 1 CD (3 h 55 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5500-53-4 : 2540,- Ft
magyar irodalom - meseregény - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3745832]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2019.
Szentandrássy Béla
   Percek, napok, hónapok / Szentandrássy Béla. - Budapest : MyBook ; [Ózd] : [Szentandrássy B.], 2018. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3990-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3748175]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2019.
Szentesi Éva (1985-)
   Kardos Margit disszidál / Szentesi Éva. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2017. - 187, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-609-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3754770]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2019.
Szilasi László (1964-)
   Luther kutyái : oligodendroglioma WHO grade II : regény / Szilasi László. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2018. - 284, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3677-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3755088]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2019.
Szőke Károly József (1941-)
   Az én életkönyvem : visszaemlékezés / Szőke Károly József. - Gödöllő : Szőke K. J., 2018. - 277 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 276.
ISBN 978-615-00-4007-3 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3747826]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2019.
Takács Zsuzsa (1938-)
   A vak remény : összegyűjtött és új versek / Takács Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2018. - 600, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3675-4 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3755001]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2019.
Tárnok Zoltán (1943-)
   Kereszt a falon / Tárnok Zoltán. - Budapest : Kortárs, 2018. - 448, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-435-019-4 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3748077]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2019.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Jöttem, hadd lássalak / D. Tóth Kriszta. - Új, átd. kiad. - [Budapest] : Bookline, 2019. - 248, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-607-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3754629]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2019.
Turczi István (1957-)
   Deodatus : a férfi és egy város tört.én.elme / Turczi István ; [graf. Lévai Ádám]. - Budapest : Scolar, 2019. - 114, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-244-982-1 kötött : 2750,- Ft
Tata - magyar irodalom - helytörténet - regény
894.511-31 *** 943.9-2Tata(0:82-31)
[AN 3754939]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2019.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Nyomás a suliba! / Vadadi Adrienn ; Mészely Ilka rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - 74, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-200-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755603]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2019.
Vadadi Adrienn (1976-)
   A Palacsinta tábor : [nyári ovis mesék] / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - 82, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-460-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755594]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2019.
Vida Gábor (1968-)
   Ahol az ő lelke / Vida Gábor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Magvető, 2019. - 284, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3900-7 kötött : 3699,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3755131]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2019.
Viola Judit (1982-)
   Sasok a viharban III : villámlás és mennydörgés / Viola Judit. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-860-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3747861]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2019.
Vöröskéry Dóra (1995-)
   Röpképtelen madarak / Vöröskéry Dóra. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 166, [1] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 5.)
ISBN 978-615-5814-26-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-32
[AN 3747982]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2019.
Wéber Anikó (1988-)
   Marci és a farsang / Wéber Anikó ; Rátkai Kornél rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 44, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-441-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3748729]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6415 /2019.
Basford, Johanna (1983-)
World of flowers (magyar)
   Virágálom : színezőkönyv mesébe illő rajzokkal / Johanna Basford ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [82] p. : ill. ; 25x25 cm
ISBN 978-963-403-568-8 fűzött : 3490,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3747849]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2019.
Baumann, Stephan (1965-)
Meine ersten grossen Fahrzeuge (magyar)
   Járművek nagy könyve / [ill. és szöveg Stephan Baumann]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (38 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Kozma András
ISBN 978-963-244-917-3 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749176]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2019.
Broska, Elke
Prinzessinnen (magyar)
   Hercegnők : [matricákkal és kivágható figurákkal] / [ill. Elke Broska] ; [szöveg Dominique Conte]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - 19 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?)
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-901-2 fűzött : 1499,- Ft
uralkodócsalád - lány - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 929-055.25(02.053.2)
[AN 3749615]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2019.
Dal Lago, Gabriele (1956-)
Puste mal! (magyar)
   Fújd meg! : első interaktív könyvem / [ill. Gabriele Dal Lago] ; [szöveg Sabine Cuno]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Kozma András
ISBN 978-963-244-890-9 kötött : 2495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749219]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2019.
Gernhäuser, Susanne (1966-)
Mein grosses Bilder-Wörterbuch : Tiere (magyar)
   Az én nagy képes szótáram : állatok / szöveg Susanne Gernhäuser ; ill. Anne Ebert. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (28 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Érsek-Obádovics Mercédesz
ISBN 978-963-244-924-1 kötött : 2995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749116]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2019.
Häfner, Carla (1978-)
Mein Gucklochbuch : Frohe Ostern (magyar)
   Első kukucs-könyvem : húsvéti mulatság / [szöveg Carla Häfner] ; [ill. Antje Flad]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Ford. Györe Bori
ISBN 978-963-244-957-9 fűzött : 1399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749303]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2019.
Jelenkovich, Barbara (1961-)
Sachen suchen - die Jahreszeiten (magyar)
   Évszakok / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-920-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3748994]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2019.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Az ármányos Bobcat / [szöveg] M. Kácsor Zoltán ; [ill.] Szigeti András. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2014. - 20, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garázs bagázs ; 3.)
ISBN 978-963-244-996-8 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3755599]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2019.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Taknyos Traktor / [szöveg] M. Kácsor Zoltán ; [ill.] Szigeti András. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2013. - 21 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garázs bagázs ; 2.)
ISBN 978-963-244-995-1 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3755598]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2019.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   A világ legerősebb buldózere / [szöveg] M. Kácsor Zoltán ; [ill.] Szigeti András. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2015. - 20, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garázs bagázs ; 5.)
ISBN 978-963-244-997-5 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3755601]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2019.
Leblanc, Catherine (1956-)
Will you still love me if...? (magyar)
   Akkor is szeretnél? / Catherine Leblanc ; ill. Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-306-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3754538]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon kirándul / Marék Veronika. - 6. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2019. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-013-3 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3754545]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - 8. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2019. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-077-5 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3754551]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2019.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Aufladen - Abfahren (magyar)
   Rakd és vidd! / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Érsek-Obádovics Mercédesz. - Kihajtahtó képekkel
ISBN 978-963-244-925-8 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749122]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2019.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Entdecke die Welt der Fahrzeuge (magyar)
   A járművek varázslatos világa / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Érsek-Obádovics Mercédesz. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-244-948-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749156]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2019.
Pártos Eszter (1974-)
   Húsvéti történet / [írta és ill. Pártos Eszter Márta]. - [Szeged] : Pártos E. M., [2019]. - 19 p. : ill., színes ; 15x22 cm
keretcím: Pemszti meséi
ISBN 978-615-00-4258-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3754783]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2019.
Reider, Katja (1960-)
Wenn kleine Hasen Aua haben (magyar)
   Nyuszicsalád a pácban / [szöveg] Katja Reider ; [ill.] Franziska Harvey ; versbe szedte Elekes Dóra. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749227]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2019.
Scheffler, Axel (1957-)
Die drei kleinen Schweinchen und der böse Wolf (magyar)
   A három kismalac és a farkas / Axel Scheffler ; ford. Győri Hanna. - [Budapest] : Pagony, 2018. - [31] p. : ill., színes ; 15x19 cm
ISBN 978-963-410-438-4 fűzött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3748678]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2019.
Scheffler, Axel (1957-)
Die drei Wünsche (magyar)
   A három kívánság / Axel Scheffler ; ford. Győri Hanna. - [Budapest] : Pagony, 2018. - [31] p. : ill., színes ; 15x19 cm
ISBN 978-963-410-439-1 fűzött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3748677]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2019.
Scheffler, Axel (1957-)
Der gestiefelte Kater (magyar)
   Csizmás kandúr / Axel Scheffler ; Charles Perrault meséje alapján ; ford. Győri Hanna. - [Budapest] : Pagony, 2018. - [31] p. : ill., színes ; 15x19 cm
ISBN 978-963-410-440-7 fűzött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3748676]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt Rad fahren (magyar)
   Bori és a piros bringa / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 8.)
ISBN 978-615-5028-13-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3754540]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2019.
Schoenwald, Sophie (1980-)
Der grosse Zahnputztag im Zoo (magyar)
   A nagy állatkerti fogmosás / [ill.] Sophie Schoenwald ; [szöveg] Günther Jakobs ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-595-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3747837]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2019.
Senner, Katja (1972-)
Haare waschen, Zähne putzen (magyar)
   Hajmosás és fogmosás / [ill. Katja Senner] ; [szöveg Sandra Grimm]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Petrőczi Éva. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-244-930-2 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749145]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2019.
Weller, Ana (1973-)
Mein allererstes Tierlexikon (magyar)
   Első képes állatlexikonom / [ill. Ana Weller]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 23x23 cm
Ford. Horváth Virág
ISBN 978-963-244-955-5 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749005]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2019.
Weller, Ursula (1996-)
Mein grosses Sachen suchen: Tag und Nacht (magyar)
   Éjjel-nappali nagy böngésző / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-959-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749110]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2019.
Weller, Ursula (1996-)
Mein grosses Sachen suchen: Viele, viele Fahrzeuge (magyar)
   Járműves nagy böngésző / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2018. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-879-4 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749114]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2019.
Westphal, Catharina (1971-)
Anna ist krank (magyar)
   Anna beteg / [ill. Catharina Westphal] ; [szöveg Regina Schwarz] ; Petrőczi Éva fordításában. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-244-947-0 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749199]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2019.
Wilson, Henrike (1961-)
Die Osterüberraschung (magyar)
   A húsvéti meglepetés / [ill. Henrike Wilson] ; [szöveg Katja Reider]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Elekes Dóra
ISBN 978-963-244-956-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3749186]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6443 /2019.
Bendis, Brian Michael (1967-)
Jessica Jones : Alias 1. (magyar)
   Jessica Jones : Alias / Brian Michael Bendis szöveg ; Michael Gaydos rajz ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Fumax, 2018. - [216] p. : ill., főként színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-470-043-2 kötött : 5495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3748437]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2019.
Borgogno, Riccardo (1954-)
Magia nera (magyar)
   Fekete mágia / [író Riccardo Borgogno, Patricia Martinelli] ; [rajz. Stefano Toldo, Mario Cubbino]. - [Budapest] : Anagram, [2018]. - [2], 118, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 7.)
ISBN 978-615-5947-01-8 fűzött : 1500,- Ft : 4,60 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3748047]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2019.
Gomboli, Mario (1947-)
L'ombra della morte (magyar)
   A halál árnyékában / [író Mario Gomboli, Patricia Martinelli] ; [rajz. Dino Torchio, Franco Paludetti]. - [Budapest] : Anagram, [2018]. - [2], 118, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 6.)
ISBN 978-615-5947-00-1 fűzött : 1500,- Ft : 4,60 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3748040]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2019.
Moore, Alan (1953-)
V for vendetta (magyar)
   V mint vérbosszú / Alan Moore és David Lloyd ; ... egyes részeit Tony Weare rajz. ; [ford. Sepsi László]. - [Budapest] : Fumax, 2018. - 344, [16] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-042-5 kötött : 8495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3748367]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2019.
Moore, Alan (1953-)
Watchmen (magyar)
   Watchmen : az őrzők / írta Alan Moore ; rajz. Dave Gibbons ; színek John Higgins ; ford. és a jegyz. írta Bárány Ferenc. - Budapest : Fumax, 2018. - [420] p. : ill., színes ; 28 cm
Gerinccím: Teljes Watchmen
ISBN 978-963-470-034-0 kötött : 9995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3748433]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2019.
Rodi, Robert (1956-)
Loki (magyar)
   Loki / írta Robert Rodi ; festette Esad Ribic ; ford. Matolcsy Kálmán. - [Budapest] : Fumax, 2018. - [104] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-036-4 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3748443]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2019.
Thomas, Roy
   Conan kegyetlen kardja / [ford. Holló-Vaskó Péter]. - Budapest : Fumax, 2018. - 328 p. : ill. ; 28 cm
Írta Thomas, Roy. - A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-470-037-1 kötött : 5995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3748372]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2019.
Vaughan, Brian K. (1976-)
Saga (magyar)
   Saga / írta Brian K. Vaughan ; rajz. Fiona Staples ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Pesti Kv. K., cop. 2018. - [167] p. : ill., színes ; 27 cm
A képregénysorozat 1-6. része
ISBN 978-615-5699-18-4 kötött
Fűzött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3748424]
MARC

ANSEL
UTF-8