MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/06/18 14:49:09
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
6451 /2019.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 43. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-769-4 kötött : 3499,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 3756492]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

6452 /2019.
   5 éves a Nemzeti Örökség Intézete. - [Budapest] : Nemz. Örökség Int., cop. 2019. - 52 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5890-08-6 fűzött
Nemzeti Örökség Intézete (Budapest)
Magyarország - emlékhely - magyar történelem - testülettörténet
061.2(439)NÖRI *** 943.9
[AN 3750752]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2019.
   Család = Family / [... kurátora ... Baky Péter] ; [közread. a] Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. - [Budapest] : MAOE, cop. 2018. - 117 p. : ill., színes ; 30 cm
A Dunaszerdahelyen, 2018. nov. 5-28. és Szentendrén, 2018. dec. 5-22. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5630-07-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szentendre) *** 73/76(439)"201" *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3751005]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2019.
   Kibékülés : Erhardt Miklós, Esterházy Marcell, Imre Mariann, Nemes Csaba, Szász Lilla : Pannonhalmi Főapátság, 2018. március 28 - november 19. / [kurátor Mélyi József] ; [a katalógust a Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány adja ki]. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, [2018]. - 45 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5576-10-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Pannonhalma) *** 73/76(439)"201"
[AN 3749791]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2019.
   Múlt, jelen, jövő a debreceni grafikai hagyományok tükrében : válogatás a GADE Grafikai Gyűjteményéből / [szerk. Tamus István, Kónya Ábel] ; [tanulmány Áfra János]. - Debrecen : DMK, 2018. - 79 p. : ill., főként színes ; 26 cm
A Debrecenben, 2018. okt. 9-26. között rendezett kiállítás katalógusa. - Borítócím: GADE Grafikai Gyűjtemény : múlt, jelen, jövő a debreceni grafikai hagyományok tükrében
ISBN 978-615-00-3873-5 fűzött
Debrecen - művészcsoport - grafika - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.28(439-2Debrecen)"2000/2018" *** 76(439-2Debrecen)(091) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3751064]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2019.
   Egy nagy taps : 20 éves a balatonboglári Helyiérték Egyesület : emlékkönyv / szerk. Szeri Gabi és Kalász József ; kiad. a Balatonboglári Városvédő Egyesület ... - [Balatonboglár] : Balatonboglári Városvédő Egyes. : Helyiérték Egyes., 2018. - 60 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81092-1-5 fűzött
Helyiérték Egyesület
Balatonboglár - kulturális egyesület - történeti feldolgozás
061.2(439-2Balatonboglár)(091)
[AN 3751202]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2019.
Stefanovits Péter (1947-)
   Üdvözlet az útról / [Stefanovits Péter] ; [a katalógust kész.] Abafáy-Deák Csillag, Kölüs Lajos. - Budapest : [Alapfy Kft.], 2019. - 63 p. : ill., főként színes ; 22x24 cm
A Budapesten, 2019. jan. 16 - febr. 8. között rendezett kiállítás katalógusa. - borító- és gerinccím: Ave. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81060-0-9 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2019" *** 76(439)(092)Stefanovits_P.
[AN 3751023]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6458 /2019.
Szondi Miklós
   Róni tanulok : tanítókönyv ősi magyar írásunk megtanulásához / [szerző ... Szondi Miklós] ; [a leckék feladatait Garainé Szondi Katalin állította össze]. - 9. kiad. - Solt : Szondi M., 2019. - 79 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-615-81010-1-1 fűzött : 1000,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3756079]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2019.
   Valóságos könyvtár, könyvtári valóság : könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018 / szerk. Kiszl Péter és Csík Tibor ; [közread. az] ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2018. - 383 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2017. nov. 27-28. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-017-1 kötött
könyvtártudomány - információtudomány - könyvtári informatika
02 *** 681.3.004.14 *** 659.2
[AN 3746966]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6460 /2019.
Kende Katalin (1952-)
   Várkonyi Nándor, Weöres Sándor és Csorba Győző a Sorsunk tükrében : Kende Kata előadása. - Pécs : Csorba Gy. Társ., 2019. - 26 p. : ill. ; 23 cm. - (A Csorba Győző Társaság könyvtára, ISSN 2498-8553 ; 5.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80558-4-0 fűzött
Várkonyi Nándor (1896-1975)
Weöres Sándor (1913-1989)
Csorba Győző (1916-1995)
Sorsunk
Magyarország - folyóirat - író - 20. század
070(439)Sorsunk *** 894.511(092)Várkonyi_N. *** 894.511(092)Weöres_S. *** 894.511(092)Csorba_Gy.
[AN 3750570]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6461 /2019.
   A múltból átívelő jövő : VIII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia : 50 éves a magyar jövőkutatás, 2018 : Budapest, 2018. november 14-15. : konferenciakötet / [szerk. Nováky Erzsébet, S. Gubik Andrea] ; [rend. a Jövőkutatási Tudományos Albizottság]. - Győr : Palatia, 2018. - 423 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5904-07-3 fűzött
Magyarország - prognosztika - konferencia-kiadvány
008.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3749517]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2019.
Rothkopf, David (1955-)
The great questions of tomorrow (magyar)
   A jövő nagy kérdései [elektronikus dok.] / David Rothkopf ; ford. Apáti Ildikó. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 14.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154424. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-657-9
prognosztika - jövőkép - társadalmi változás - elektronikus dokumentum
008.2 *** 316.4
[AN 3756404]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6463 /2019.
Balogh László Imre (1960-)
   Egoreformer : a rögeszmefertőzött ego reform-nagytakarítása : 111 igaz rögeszme korrekciója : az egység útjának akadálymentesítése : az Egy-út spirituális-elme kontroll módszerét és tanfolyamát megalapozó kiadvány : a vízöntő korszak (2010-4170) rögeszme-korrekciós alapjegyzéke, globális hatállyal, de kiemelten magyar viszonylattal / [szerző Balogh László Imre]. - [Szeghalom] : Szerző, 2019. - 259 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251-253.
ISBN 978-963-12-8976-3 fűzött
ezoterika - magyarságkutatás - összeesküvés-elmélet
133.25 *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 061.236(100)(089.3)
[AN 3750563]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2019.
Byrne, Rhonda (1951-)
The secret (magyar)
   A titok = The secret / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - XV, 198 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-528-998-1 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3755722]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Angels (magyar)
   Angyalok = Angels / Sri Chimmoy[!Chinmoy]. - 2. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2019, cop. 2007. - 83, [4] p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-9793-66-8 fűzött : 700,- Ft
ezoterika - angyal - idézetgyűjtemény
133.25(0:82-84) *** 235.1(0:82-84)
[AN 3756380]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2019.
Chödrön, Pema
When things fall apart (magyar)
   Amikor minden darabokra hullik / Pema Chödrön ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-964-5 kötött : 3490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3756485]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2019.
Millman, Dan (1946-)
The life you were born to live (magyar)
   Erre születtél / Dan Millman ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 535 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-529-932-4 fűzött : 5990,- Ft
jövendőmondás - személyiség
133.3 *** 159.923
[AN 3755764]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2019.
Nemere István (1944-)
   Idegenek a Földön és a világűrben / Nemere István. - Budapest : Adamo Books, 2018. - 240 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 238-240.
ISBN 978-963-453-334-4 fűzött : 2999,- Ft
rejtély
001.94
[AN 3750651]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2019.
Németvölgyi-Nagy Renáta
   Retrográd bolygók : karma, látszat és valóság / Németvölgyi-Nagy Renáta. - Budapest : Németvölgyi-Nagy R., 2018. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3832-2 fűzött : 3450,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3749789]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2019.
Rauch, Ara (1958-)
   Nayu / Ara Rauch. - Eger : Magánkiad., 2019. - 212 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4460-6 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3750828]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2019.
Walsch, Neale Donald (1943-)
Conversations with God (magyar)
   A teljes Beszélgetések Istennel : 1-3. kötet / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 730 p. ; 24 cm
Tart.: Szokatlan párbeszédÞ; További párbeszédÞ; A párbeszéd folytatódik
ISBN 978-963-529-029-1 kötött : 6990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3756478]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6472 /2019.
Baur, Manfred (1959-)
Naturgewalten (magyar)
   Természeti katasztrófák : roppant erők / Manfred Baur ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 74.)
ISBN 978-963-294-528-6 kötött : 3200,- Ft
természeti katasztrófa - ifjúsági könyv
502.58(100)(02.053.2)
[AN 3751298]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2019.
   A Gemenc ma / Vitéz Attila [et al.]. - Szekszárd : [Vitéz A.], 2018. - 107 p. : ill., színes, részben térk. ; 24x29 cm
A bev. német és angol nyelven is
ISBN 978-615-00-3407-2 kötött
Gemenc - természeti környezet - helyismeret - fényképalbum
502.4(439Gemenc)(084.12) *** 908.439Gemenc(084.12) *** 77.04(439)(092)László_A.
[AN 3749943]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2019.
Gévai Csilla (1974-)
   Nagyon zöld könyv / Gévai Csilla ; a szerző rajz. - Átd., jav. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 92, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-410-341-7 fűzött : 2990,- Ft
ökológia - környezetvédelem - gyermekkönyv
504.03(02.053.2) *** 504.06(02.053.2)
[AN 3756063]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2019.
   A természet szolgálatában : a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata / [szerk. Magos Gábor]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2018. - 36 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 22.)
ISBN 978-963-9817-99-9 fűzött
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Eger). Természetvédelmi Őrszolgálat
Bükki nemzeti park - természetvédelmi őr
502.4(439)Bükki_nemzeti_park *** 504.06(439Bükki_nemzeti_park)
[AN 3750076]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6476 /2019.
   40. Hajós György Matematikai Verseny : megemlékezés : feladatgyűjtemény, 2012-2017 / [szerk. Bércesné Novák Ágnes] ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar]. - Budapest : Pázmány Egy. eK., 2018. - 56 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2018. ápr. 5-7. között rendezett veerseny alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89880-5-8 fűzött
Hajós György Matematikai Verseny (Budapest)
matematika - tanulmányi verseny - példatár
51(076)
[AN 3749974]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2019.
Optimization Conference: Advenced Algorithms (2018) (8.) (Esztergom)
   Vocal 2018 : 8th Vocal Optimization Conference: Advanced Algorithms : Esztergom ..., December 10-12, 2018 : short papers / [publ. by Pázmány Péter Catholic University]. - Budapest : Pázmány P. Catholic Univ., [2018]. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-346-8 fűzött
optimumszámítás - algoritmus - programozás
519.863 *** 510.51 *** 519.688
[AN 3750122]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6478 /2019.
Vaas, Rüdiger (1966-)
Einfach Einstein! (magyar)
   Egyszerűen Einstein! / Rüdiger Vaas ; [ill. Gunther Schulz] ; [ford. Recski Júlia]. - Budapest : Cser K., 2018. - 135 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-278-550-9 fűzött : 2995,- Ft
Einstein, Albert (1879-1955)
Németország - relativitáselmélet - fizikus - 19. század - 20. század
530.12 *** 53(430)(092)Einstein,_A.
[AN 3749804]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6479 /2019.
   Ezerarcú fehérjék / szerk. Buday László, Nyitray László, Perczel András. - Budapest : Semmelweis, 2018. - XXV, 932 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-458-6 kötött : 14000,- Ft
fehérje - orvosi kémia - klinikai kémia - molekuláris biológia
547.96 *** 577.12 *** 577.2
[AN 3749455]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2019.
Farrow, Lynne
The iodine crisis (magyar)
   A gyógyító jód : nem csak pajzsmirigybetegeknek! : sorsfordító megoldás méh-, mell-, petefészek- és prosztataproblémákra / Lynne Farrow ; [ford. Cziczelszky Judit]. - 3. utánny. - Budapest : Partvonal, 2019, cop. 2017. - 262 p. : ill. ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5783-05-0 fűzött : 2990,- Ft
jód - természetgyógyászat - egészséges táplálkozás
546.15 *** 661.47 *** 615.89 *** 613.2
[AN 3756085]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6481 /2019.
Ambrúzs Sándor
   A Föld mágnesessége / Ambrúzs Sándor. - Hatvan : Ambrúzs S., 2018. - 47 fol. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: fol. 42-43.
ISBN 978-615-00-4241-1 fűzött
földmágnesség - mágnesség - kísérlet
550.38 *** 537 *** 53.03
[AN 3750546]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2019.
Daynes, Katie
Questions and answers about dinosaurs (magyar)
   Kérdések és válaszok a dinoszauruszokról : több mint 60 kihajtható füllel / [írta Katie Daynes] ; [rajz. Marie-Eve Tremblay] ; [ford. Miklódy Dóra]. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Kukkants bele!
ISBN 978-963-341-292-3 kötött : 3900,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - képeskönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3751318]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6483 /2019.
Attenborough, David (1926-)
The zoo quest expeditions (magyar)
   Egy ifjú természettudós történetei : állatkerti gyűjtőutak / David Attenborough ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, 2019. - 357, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. "Titokzatos állatok nyomában" címmel is
ISBN 978-963-355-445-6 kötött : 4950,- Ft
Guyana - Paraguay - Indonézia - fauna - útleírás
591.9(881)(0:82-992) *** 591.9(892)(0:82-992) *** 591.9(594)(0:82-992)
[AN 3751036]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2019.
Baur, Manfred (1959-)
Haie (magyar)
   Cápák : az óceán vérszomjas vadászai / Manfred Baur ; [ford. Kirják Mária]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 95.)
ISBN 978-963-294-529-3 kötött : 3200,- Ft
cápa - ifjúsági könyv
597.31(02.053.2)
[AN 3751309]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2019.
Garnier, Stéphane (1974-)
Penser et agir comme un chat (magyar)
   Macskabölcsesség : gondolkodj és élj úgy, mint a macskád! / Stéphane Garnier ; [ford. Schnedarek Réka]. - 3. utánny. - Budapest : Partvonal, 2019, cop. 2018. - 157, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-23-4 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés - macska - etológia
591.51 *** 613.865 *** 159.923.2 *** 636.8
[AN 3756612]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2019.
Grossinger Keresztély János (1728-1803)
Universa historia physica Rgeni Hungariae secundum tria regna naturae digesta. T. 3., Ichthyologia, sive historia piscium et amphibiorum (magyar) (részlet)
   A magyar királyság halai / Grossinger János ; [ford. Lengyel Péter]. - Budapest : [Agrármin. Halgazdálkodási Főoszt.], 2018. - 250 p. : ill. ; 22 cm
Közread. az Agrárminisztérium Halgazdálkodási Főosztály. - Borítócím: Ichthyologia avagy A halak természetrajza. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5673-40-5 kötött
Magyarország - hal - fauna
597(439) *** 591.9(439)
[AN 3750180]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2019.
   Kék könyv : a kék vércse ökológiája és megőrzése / szerk. Palatitz Péter, Solt Szabolcs, Fehérvári Péter ; [közread. az] MME Kékvércse-védelmi Munkacsoport. - Budapest : MME Kékvércse-védelmi Munkacsop., 2018. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-239.
ISBN 978-615-80925-2-4 kötött
sólyomféle - állatökológia - állatvédelem
598.914 *** 591.5 *** 504.74.06
[AN 3750192]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2019.
Kék könyv (angol)
   The blue vesper : ecology and conservation of the red-footed falcon / ed. by Péter Palatitz, Szabolcs Solt, Péter Fehérvári ; [transl. ... Gábor Papp ..., Anikó Zölei] ; [publ. by the] MME Red-footed Falcon Conservation Workgroup. - Budapest : MME Red-footed Falcon Conservation Workgroup, 2018. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-239.
ISBN 978-615-80925-4-8 kötött
sólyomféle - állatökológia - állatvédelem
598.914 *** 591.5 *** 504.74.06
[AN 3750199]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2019.
Kék könyv (szlovák)
   Dymový sokol : ekológia a ochrana sokola kobcovitého / ed. Péter Palatitz, Szabolcs Solt, Péter Fehérvári ; [vyd.] MME Pracovná skupina pre ochranu sokola červenonohého. - Budapest : MME Pracovná skupina pre ochranu sokola červenonohého, 2018. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-239.
ISBN 978-615-80925-6-2 kötött
sólyomféle - állatökológia - állatvédelem
598.914 *** 591.5 *** 504.74.06
[AN 3750205]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2019.
Magyar Haltani Konferencia (15.) (2019) (Debrecen)
   A XV. Magyar Haltani Konferencia programja és előadás-kivonatai : ... Debrecen, 2019. március 21-22. / [szerk. Harka Ákos] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék ..., Magyar Haltani Társaság. - Debrecen : DE Mezőgazd., Élelmiszertud. és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tansz. ; Tiszafüred : M. Haltani Társ., 2019. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4667-9 fűzött
Magyarország - hal - fauna - halbiológia - konferencia-kiadvány
591.9(439) *** 597 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3751644]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2019.
   A veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensólyom populációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-medencében / [szerk. Németh Attila] ; [... Nimfea Természetvédelmi Egyesület kiad.]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2018. - 26 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9977-21-1 fűzött
Magyarország - veszélyeztetett faj - sas - sólyom - állatvédelem - táplálkozás - kisemlős
598.915.3 *** 598.914 *** 504.74.06(439) *** 591.13 *** 599.32
[AN 3750178]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2019.
Vincze János (1941-)
   Medical biophysics / Vincze János ; [co-autor Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : Press NDP, 2018. - 366, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Biophysics ; 50.)
ISBN 978-615-5719-33-2 fűzött
biofizika
577.3
[AN 3751690]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2019.
Vincze János (1941-)
   Orvosi biofizika / Vincze János ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2018. - 3 db (1136 p.) : ill. ; 20 cm
biofizika
577.3
[AN 3751679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 357 p. - (Biofizika ; 47.)
ISBN 978-615-5719-30-1 fűzött
[AN 3751682] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 367-759. - (Biofizika ; 48.)
ISBN 978-615-5719-31-8 fűzött
[AN 3751683] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - p. 767-1136. - (Biofizika ; 49.)
Bibliogr.: p. 1125-1130.
ISBN 978-615-5719-32-5 fűzött
[AN 3751686] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6494 /2019.
   Alma mater : személyiség- és közösségfejlesztés a prevenció szolgálatában / [szerk. Miklósyné Bertalanfy Mária]. - Győr : Palatia, 2018. - 218 p. : ill. ; 30 cm. - (KEF módszertani füzetek ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5904-01-1 fűzött
személyiségfejlesztés - közösségfejlesztés - egészségnevelés - mentálhigiénia
159.923.2 *** 316.45 *** 613.865
[AN 3749901]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2019.
Aranyos Zsolt
   Szabadon szeretni / Aranyos Zsolt. - [Szentendre] : Szerző, cop. 2019. - 78 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-4498-9 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3751596]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2019.
Bagdy Emőke (1941-)
   Pszichofitness gyermekeknek [elektronikus dok.] / Bagdy Emőke ; [a szerző előadásában]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2019. - 1 CD (3 h 35 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3755751]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2019.
Bagdy Emőke (1941-)
   Pszichofitness kamaszoknak és felnőtteknek [elektronikus dok.] / Bagdy Emőke ; [a szerző előadásában]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2019. - 1 CD (1 h 30 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3755747]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2019.
Bakó Tihamér (1955-)
   Verem mélyén : könyv a krízisről / Bakó Tihamér. - 5. kiad. - Budapest : Psycho Art, 2019. - 125 p. ; 20 cm. - (Sorsfordító könyvek ; 1.)
Bibliogr.: p. 121-125.
ISBN 978-963-86941-4-0 fűzött : 1600,- Ft
pszichoterápia
615.851.13 *** 616.89-072.87
[AN 3756161]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2019.
Barabási Albert-László (1967-)
The formula (magyar)
   A képlet : a siker egyetemes törvényei / Barabási Albert-László ; [ford. Bujdosó István]. - 4. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2018. - 280 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-433-191-9 kötött : 3999,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3756179]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2019.
   A biofizika és orvostechnika alapjai / Dió Mihály [et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2019, cop. 2013. - 538 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 537-538.
ISBN 978-963-9129-93-1 fűzött
orvosi műszer - biofizika - egyetemi tankönyv
615.47(075.8) *** 616-7(075.8) *** 577.3(075.8)
[AN 3756362]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2019.
   Biometria a klinikumban : feladatok bayesi megoldása / Dinya Elek [et al.]. - Budapest : Medicina, 2019. - 306 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293-306.
ISBN 978-963-226-684-8 kötött : 4200,- Ft
biometria - orvostudomány - valószínűség-számítás
61 *** 57.087.1 *** 519.226.3
[AN 3750396]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2019.
Boga Bálint (1938-)
   A belgyógyászattól az öregedés tudományáig : szubjektív szakmai önéletrajz / Boga Bálint. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-460-9 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - orvos - belgyógyászat - gerontológia - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Boga_B.(0:82-94) *** 616 *** 616-053.9 *** 613.98
[AN 3749453]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2019.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages of teenagers (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : kamaszokra hangolva : szeresd feltétel nélkül! / [Gary Chapman] ; [ford. Péter Erika]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2003. - 229 p. ; 21 cm
Megj. "Kamaszokra hangolva" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-271-0 fűzött : 2990,- Ft
családi nevelés - serdülőkor - gyermeklélektan
159.922.8 *** 37.018.1-053.6
[AN 3756159]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2019.
Conley, Garrard (1985-)
Boy erased (magyar)
   Eltörölt fiú / Garrard Conley ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Európa, 2019. - 344, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-010-0 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - homoszexualitás - memoár
613.885(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3750520]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2019.
Czöndör Katalin
Elménk hatalma a testünk felett (angol)
   The power of mind over body : complementary therapies from a scientific perspective / Katalin Czöndör. - [Pomáz] : BioMedical Centrum Kft., 2018. - 109 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 90-109.
ISBN 978-615-81171-0-4 fűzött : 3885,- Ft : 12,50 EUR : 13,80 USD
természetgyógyászat
615.89
[AN 3750067]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2019.
Erdélyi Ildikó (1938-)
   Többletszem : pszichoterápiás esettörténetek / Erdélyi Ildikó. - Budapest : Oriold, 2018. - 206 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 198-206.
ISBN 978-615-5443-87-9 fűzött : 2800,- Ft
pszichoterápia - pszichoanalízis
615.851 *** 159.964.2
[AN 3749290]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2019.
European Muscle Conference (47.) (2018) (Budapest)
   47th European Muscle Conference : Budapest, 30 August - 3 September 2018 : program & abstracts. - Budapest : Semmelweis Publ., cop. 2018. - 144 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
Fűzött
izom-összehúzódás - biofizika - konferencia-kiadvány
612.741 *** 577.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3749461]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2019.
Forward, Susan
Toxic parents (magyar)
   Mérgező szülők : hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségüktől és nyerjük vissza életünket? / Susan Forward ; [ford. és az utószót írta Kövi György]. - 5. kiad. - [Budapest] : Háttér, cop. 2019. - 339, [2] p. ; 19 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.: p. [341].
ISBN 978-963-9365-45-2 fűzött : 3490,- Ft
családterápia
159.922-055.5/.7 *** 615.851
[AN 3756619]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2019.
Guzsik-Mohácsi Viktória
   Teremtésnapló : életed álmai - álmaid életéhez / Guzsik-Mohácsi Viktória. - [Budapest] : Kör-ív Bt., 2018. - 277, [10] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81082-2-5 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3749452]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2019.
Guzsik-Mohácsi Viktória
   Útmutató a léleknek : [első könyv] / Guzsik-Mohácsi Viktória. - [Budapest] : Kör-ív Bt., 2018. - 272 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81082-1-8 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3749449]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2019.
Hay, Louise L. (1926-2017)
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed! / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-501-2 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3756763]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2019.
Hering Zoltán József
   Lelki aikido / Hering Zoltán József. - Budapest : Könyv Guru, 2018. - 335 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 316-320.
ISBN 978-615-5803-43-7 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3751009]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2019.
Hévizi Miklós (1944-)
   Út az aranydiplomáig : egy sebész emlékei / Hévizi Miklós. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 146, [1] p. : ill. ; 20 cm
Henter Gyula verseivel és elbeszéléseivel
ISBN 978-963-331-457-9 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - orvos - sebész - 20. század - memoár - válogatott művek
61(439)(092)(0:82-94) *** 894.511-821
[AN 3749441]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2019.
Il était une fois... : L'encyclopédie du corps humain (magyar)
   Egyszer volt.. : az emberi test titkainak enciklopédiája / [ford. Tóka Alíz]. - Felújított kiad. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 208 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-403-580-0 kötött : 4990,- Ft
emberi test - élettan - anatómia - ifjúsági könyv
612(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 3756493]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2019.
Kondō Marie (1985-)
   Tiszta öröm : a rendteremtés művészete / Marie Kondo ; [ill. ... Masako Inoue] ; [ford. Kurdiné Mohácsi Gabriella]. - 2. kiad., 4. utánny. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2019, cop. 2016. - 299 p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "Spark joy" (Berkeley, Calif. : Ten Speed Press, 2016) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-310-931-1 fűzött : 3499,- Ft
háztartási munka - rend - életvezetés
613.865 *** 64.047
[AN 3756169]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2019.
   A koragyermekkori fejlődés megalapozása : kézikönyv a Biztos kezdet program munkatársai számára / [szerk. Balázs István] ; [kiad. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság]. - 3. kiad. - Budapest : Szociális és Gyermekvédelmi Főig., 2019. - 83 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-00-4452-1 fűzött
gyermeklélektan - lelki fejlődés
159.922.7
[AN 3755778]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2019.
Lad, Vasant (1943-)
Textbook of ayurveda (magyar)
   Ayurveda / Vasant Lad ; [ford. Fáczányi Zsombor]. - [Nemesbük] : AyurPress, 2019-. - 24 cm
ájurvéda
615.89
[AN 3757001]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapelvek. - 2019. - XV, 277 p. : ill.
ISBN 978-615-00-4239-8 fűzött : 4490,- Ft
ájurvéda
615.89(540)
[AN 3751463] MARC

ANSEL
UTF-86518 /2019.
Lami Bakos Györgyi
   ...mert festeni kell : füveskönyv festőművészeknek / Lami Bakos Györgyi. - [Budapest] : Navar Consulting Kft., [2019]. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4574-0 fűzött
életvezetés - kreativitás
613.865 *** 159.928.238
[AN 3750802]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2019.
Lieberman, David J. (1966-)
How to change anybody (magyar)
   Változtass meg bárkit : bizonyítottan működő technikák mások hangulatának, viselkedésének és elképzeléseinek megváltoztatására / David J. Lieberman ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 230 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-963-529-915-7 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3751093]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2019.
Lieberman, David J. (1966-)
You can read anyone (magyar)
   Olvass az emberekben : a módszer, amit az FBI és az Amerikai Egyesült Államok hadserege alkalmaz / David J. Lieberman ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-529-679-8 kötött : 3990,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3756709]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2019.
Löhken, Sylvia (1965-)
Leise Menschen - starke Wirkung (magyar)
   A csend ereje : a zárkózott ember útja a sikerhez / Sylvia Löhken ; [ford. Malyáta Eszter]. - 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2016. - 274 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 266-269.
ISBN 978-963-310-914-4 kötött : 3499,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3756167]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2019.
Mandl József (1947-)
   Mandl József / [... riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2018. - 131 p. : ill. ; 20 cm. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
ISBN 978-963-331-445-6 fűzött : 1600,- Ft
Mandl József (1947-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Mandl_J.(047.53) *** 37(439)(092)Mandl_J.(047.53)
[AN 3749450]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2019.
McGonigal, Kelly (1977-)
The upside of stress (magyar)
   A stressz napos oldala : miért jó a stressz, és hogyan bánjunk vele ügyesebben? / Kelly McGonigal ; [ford. TurócziAttila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2019. - 263 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2016
ISBN 978-963-9718-86-9 fűzött : 3500,- Ft
stressz - stresszkezelés - életvezetés
613.865 *** 612.06
[AN 3750445]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2019.
McGregor, Renee
Orthorexia (magyar)
   Orthorexia : az egészséges táplálkozás tévútjai / Renee McGregor ; [ford. Erdődy Péter és Szy György]. - Budapest : Kiskapu, 2018. - XII, 182 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5644-10-8 fűzött : 2990,- Ft
táplálkozástudomány - táplálkozási zavar
613.2 *** 616.89-008.441.1 *** 616.89-008.441.42
[AN 3749318]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2019.
Mollináry László
   Mollináry masszázsterápia és masszázságy : a világon egyedülálló magyar- és világtalálmány / Mollináry László ; [kiad. a Mollináry Alapítvány]. - [Budapest] : Mollináry Alapítvány, 2018. - 88 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-615-00-2158-4 kötött
masszázs
615.82
[AN 3751528]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2019.
Mooji (1954-)
Vaster than sky, greater than space (magyar)
   A mindenségnél is hatalmasabb : [önvaló az én mögött] / Mooji. - Fót : Unio Mystica, 2019. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-37-2 fűzött : 3300,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3752038]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2019.
Norwood, Robin (1945-)
Women who love too much (magyar)
   Nők, akik túlságosan szeretnek : a változás, amit a férfiaktól várunk / Robin Norwood ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 341 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-929-4 kötött : 4690,- Ft
életvezetés - nemek lélektana - nő - párkapcsolat - függőség
613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 316.472.4
[AN 3756615]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2019.
Owen, Andrea (1975-)
How to stop feeling like sh*t (magyar)
   Hogyan ne érezd magad sz*rul : 14 rossz szokás, ami a boldogságod útjában áll / Andrea Owen ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-550-4 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
életvezetés
613.865
[AN 3751233]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2019.
Parker, Stephen
Clearing the path (magyar)
   Az út megtisztítása : a jóga tiszta és örömteli elméhez vezető útja: Patandzsali, idegtudomány és az érzelmek / Stephen Parker ; [ford. Holló Imola Dalma]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2019. - 371 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 355-367.
ISBN 978-615-5786-15-0 fűzött : 4300,- Ft
jóga - lélektan
615.851.86 *** 294.527 *** 159.9
[AN 3750327]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2019.
Perry, Bruce D. (1955-)
The boy who was raised as a dog (magyar)
   A ketrecbe zárt fiú és más történetek egy gyermekpszichiáter jegyzetfüzetéből : mit tanulhatunk a traumát átélt gyerekektől veszteségről, szeretetről és gyógyulásról? / Bruce D. Perry, Maia Szalavitz ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Park, cop. 2019. - 455 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-474-6 fűzött : 4990,- Ft
gyermeklélektan - gyermekpszichiátria - pszichoterápia - esettanulmány
159.922.7(0:82-94) *** 616.89-053.2(0:82-94) *** 615.851-053.2(0:82-94)
[AN 3755991]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2019.
Pfeifer, Thomas
Treffen sich zwei Knochen (magyar)
   Ha két csont találkozik.. : minden, amit a mozgáshoz nélkülözhetetlen ízületeinkről tudni érdemes / Thomas Pfeifer ; Claudia Stursberg közrem. ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, 2019. - 267, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-493-7 fűzött : 2950,- Ft
ízület - ízületi betegség
616.72-002
[AN 3751071]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2019.
Pöltl Jánosné
   A világ megváltozik : ősi világkép, mai gyógyítás / Pöltl Jánosné. - [Tatabánya] : [Pöltl J.-né], cop. 2018. - 185, [43] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [226].
ISBN 978-615-00-3378-5 fűzött : 2999,- Ft
gyógynövény - fitoterápia - ezoterika
615.89:615.322 *** 133.25
[AN 3749468]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2019.
Ramos, Amy
The complete ketogenic diet for beginners (magyar)
   A teljes ketogén diéta kezdőknek : a ketogén életmód nélkülözhetetlen kézikönyve / Amy Ramos. - Pécs : Alexandra, 2019. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya. - Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 978-963-447-275-9 fűzött : 3999,- Ft
diéta - étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3750770]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2019.
Riba, Michelle B. (1949-)
Competency in combining pharmacotherapy and psychotherapy (magyar)
   A farmakoterápia és a pszichoterápia kombinációjának szakszerű alkalmazása és kompetenciái : integrált és osztott kezelés / Michelle B. Riba ..., Richard Balon ..., Laura Weiss Roberts ; [ford. Gonda Xénia]. - 2. kiad. - Budapest : Oriold, 2018. - XI, 178 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-93-0 fűzött : 3465,- Ft
elmegyógyászat - pszichofarmakológia - gyógyszeralkalmazás
616.89 *** 615.214
[AN 3749412]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2019.
   SCID-5-PD : strukturált klinikai interjú a DSM-5 személyiségzavarok vizsgálatára : interjú és használati útmutató / Michael B. First [et al.] ; [ford. Gonda Xénia]. - Budapest : Oriold, [2018]. - [168] pag.var. : ill. ; 30 cm
Tart.: SCID-5-PD : strukturált klinikai interjú a DSM-5 személyiségzavarok vizsgálatára. SCID-5-PD : strukturált klinikai interjú a DSM-5 személyiségzavarok vizsgálatára : használati útmutató. - Egys. cím: User's guide for the structured clinical interview for DSM-5 personality disorders ; Structured clinical interview for DSM-5 personality disorders. - Bibliogr.: p. [113-115].
ISBN 978-615-5443-85-5 fűzött : 5000,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedészavar - teszt
616.89 *** 159.923.072
[AN 3749316]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2019.
Sheets, Nelda
Claiming our creative heritage (magyar)
   Kreatív agykontroll : kreatív képességeink felélesztése a Silva-módszerrel / Nelda Sheets ; [ford. Gábor Nikoletta]. - Budapest : LSD Hungary Kft., [2018]. - 214 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-81120-0-0 fűzött : 2990,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 3750242]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2019.
Siegel, Daniel J. (1957-)
The yes brain (magyar)
   Igenközpontú nevelés : a bátorság, a kíváncsiság és a rugalmas ellenállási képesség kifejlesztése a gyermekünkben / Daniel Siegel, Tina Payne Bryson ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2019. - 211 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5786-14-3 fűzött : 3500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - képességfejlesztés
159.922.7 *** 37.018.1 *** 37.025
[AN 3750429]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2019.
Szabó László Gy (1942-)
   Mecsek és gyógynövények / Szabó László Gy. - Pécs : Szabó L. Gy., 2019. - 94 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 88-91.
ISBN 978-615-00-4262-6 fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat - népi gyógymód
615.322 *** 615.89
[AN 3750489]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2019.
Tiedemann, Jens L.
Scham (magyar)
   Szégyen / Jens L. Tiedemann ; [ford. Szegő Andrea]. - Budapest : Oriold, 2018. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153-160.
ISBN 978-615-5443-90-9 fűzött : 3500,- Ft
mentálhigiénia - személyiség-lélektan - szégyen - önérzet
613.865 *** 159.923.2 *** 159.942
[AN 3749253]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2019.
Unger, Arlene K.
Calm (magyar)
   Nyugalom : 50 mindfulness és relaxációs gyakorlat a stresszkezelés érdekében / Arlene K. Unger ; [ford. Rácz Rebeka]. - Budapest : Scolar, 2018. - 160 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-244-873-2 fűzött : 2490,- Ft
mentálhigiénia - relaxáció - stresszkezelés
613.865 *** 612.06
[AN 3749296]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2019.
Unger, Arlene K.
Sleep (magyar)
   Alvás : 50 mindfulness és relaxációs gyakorlat a pihentető alvás érdekében / Arlene K. Unger ; [ford. Lerch Gabriella]. - Budapest : Scolar, 2018. - 160 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-244-858-9 fűzött : 2490,- Ft
alvás - meditáció - mentálhigiénia
613.79 *** 615.851.86 *** 613.865
[AN 3749284]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2019.
Weiner, Eric (1963-)
The geography of genius (magyar)
   A zsenialitás földrajza [elektronikus dok.] : a világ legkreatívabb helyeinek nyomában az ókori Athéntól a Szilícium völgyig / Eric Weiner ; ford. Dankó Zsolt. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154427. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-304-452-0)
zsenialitás - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
159.924 *** 930.85(100)
[AN 3756427]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2019.
Williams, Rebecca E. (1962-)
The mindfulness workbook for addiction (magyar)
   A tudatos jelenlét a függőségből kivezető úton : útmutató a függőségi viselkedésformákat előhívó bánat, stressz és harag kezeléséhez / Rebecca E. Williams, Julie S. Kraft ; [ford. Gáspár Eva]. - Budapest : Oriold, 2019. - XV, 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-223.
ISBN 978-615-5443-96-1 fűzött : 3150,- Ft
függőség - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - tudatosság
159.923.2 *** 364.272 *** 613.865 *** 316.624
[AN 3749428]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6544 /2019.
Dudás Illés (1942-)
   "Ifjan, éretten, idősen" : 75 + 14 kérdés - válasz hét és fél évtizedről / Dudás Illés ; beszélgetőtárs Tóth László. - Miskolc : [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2018. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-16-1 kötött
Dudás Illés (1942-)
Magyarország - mérnök - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
62(439)(092)Dudás_I.(047.53) *** 37(439)(092)Dudás_I.(047.53)
[AN 3750894]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2019.
Gyökös Eleonóra
   Ganz-mauzóleum / [szöveg Gyökös Eleonóra]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 14.). (Fiumei úti sírkert, ISSN 2630-807X)
ISBN 978-615-5890-14-7 fűzött
Ganz Ábrahám (1814-1867)
Magyarország - Budapest - gyáros - ipartörténet - mauzóleum - 19. század
62(439)(092)Ganz_Á. *** 726.821(439-2Bp.)
[AN 3750245]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2019.
Laik Eszter (1973-)
   Elmés lelemények : magyarok, akik lendítettek a világ kerekén / Laik Eszter, Misik-Nagy Rita ; Bogár Ágnes rajz. - Verőce : Arcus Fabula, 2018. - [62] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5402-20-3 kötött
Magyarország - feltaláló - műszaki tudomány - tudós - művelődéstörténet - gyermekkönyv
62(439)(092)(02.053.2) *** 001.894(439)(092)(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 3756144]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2019.
Magó Károly
   A roncskutatás története Magyarországon / Magó Károly ; kiad. a Magyar Roncskutató Egyesület. - Szolnok : Magyar Roncskutató Egyes., 2018. - 229 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 226-229.
ISBN 978-615-00-1062-5 kötött
Magyarország - katonai jármű - haditechnika - anyagvizsgálat - régészet - történeti feldolgozás
620.1 *** 623.43(439)(091) *** 629.1(439)(091) *** 903/904(439)
[AN 3750787]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2019.
Yergin, Daniel (1947-)
The quest (magyar)
   A küldetés : energia, biztonság és a modern világ újraalkotása / Daniel Yergin ; [ford. Kiss Marcell] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2019. - 677 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 633-651.
ISBN 978-615-5559-42-6 kötött : 5500,- Ft
energiagazdálkodás - energiapolitika - világgazdaság - 21. század
620.9(100) *** 339.9 *** 504.03(100)"20"
[AN 3751331]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6549 /2019.
   Pszichológia, pedagógia, technológia / szerk. Polonyi Tünde és Abari Kálmán. - Budapest : Oriold, 2018. - 185 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A pszichológia gyakorlata, ISSN 2630-8207)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-94-7 fűzött : 2850,- Ft
oktatástechnológia - digitális technika - nyelvoktatás - pedagógiai lélektan - képességfejlesztés
681.3.004.14 *** 372.880 *** 37.015.3 *** 371.333 *** 37.025
[AN 3749407]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6550 /2019.
Fanyúvasztó Ferdinánd
   Hasznos holmik fahulladékból : kreatív újrahasznosítás kicsiknek és nagyoknak / Fanyúvasztó Ferdinánd. - Budapest : Cser K., 2018. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 131.)
ISBN 978-963-278-540-0 fűzött : 1995,- Ft
fatechnológia - barkácsolás
674.02 *** 689
[AN 3749759]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6551 /2019.
Kopasz Árpád
   A Balaton bélyeg : a Balaton Csavargőzös különleges bélyege / [írta Kopasz Árpád] ; [kiad. a Balatonboglári Városvédő Egyesület és a Balatoni Hajós Kultúráért Egyesület ...]. - [Balatonboglár] : Balatonboglári Városvédő Egyes. ; [Siófok] : Balatoni Hajós Kultúráért Egyes., 2018. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 57.
ISBN 978-615-00-1143-1 fűzött
Balaton - hajózás - gőzhajó - bélyeggyűjtés
656.65(439)(285.2Balaton)(091) *** 656.835.91 *** 629.12(439)(285.2Balaton)(091)
[AN 3751200]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6552 /2019.
Andók György
   Szőlőtermelés Putnokon / Andók György. - Putnok : [Andók Gy.], 2018. - 101 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 978-615-00-3754-7 kötött
Putnok - szőlészet - borászat - szüreti ünnep
663.2(439-2Putnok) *** 634.8(439-2Putnok) *** 398.332.34(=945.11)(439-2Putnok)
[AN 3750869]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2019.
   Fogadj örökbe! : útmutató kutyák örökbefogadásához / [... kiad. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal]. - Budapest : Nébih, 2019. - 42 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5747-22-9 fűzött
menedékhely - kutyatartás
636.7 *** 636.081.11
[AN 3750564]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2019.
   A kiasalföldi erdők állami kezelésének szervezeti változásai, 1945-2018 / [szerk. Balsay Endre, Kóródi Sándor és Fekete Teréz] ; [kiad. ... a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.]. - Győr : Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., 2018. - 171 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött
Kisalföld - erdészet - gazdálkodás - 20. század - 21. század
630*6(439Kisalföld)"1945/2018"
[AN 3749743]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2019.
   A kínai "növényevő" pontyfélék biológiája és tenyésztése / szerk. Kovács Balázs és Urbányi Béla ; [kiad. Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet Halgazdálkodási Tanszék ...]. - Gödöllő : SZIE : Vármédia-Print Kft., cop. 2019. - 204 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-805-2 kötött
pontyféle - haltenyésztés
639.3 *** 639.215 *** 597.554.3
[AN 3750529]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2019.
Kócsa László
   BBQ expedíció : felfedezőút a lassú tűzön-füstön sütés világában : BBQ-alapvetések, technikák, receptek és élmények / Kócsa László & Adorjányi Máriusz. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Chefparade Kft., [2019]. - 229, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80805-2-1 kötött : 6990,- Ft
Egyesült Államok - hús - grillsütés - füstölés - gasztronómia - szakácskönyv
664.92 *** 641.55(083.12):637.5 *** 641.526(083.12) *** 641.5(73-13)
[AN 3755710]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2019.
Kovács Violetta
   K9 hősök : Bagirától K9 Brunóig / Kovács Violetta. - Budapest : Dog Books Kft., 2018. - 172 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2918-4 fűzött : 2999,- Ft
rendőrkutya - kommandósok
636.74(100) *** 356.168(100)
[AN 3749436]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2019.
László Péter
   Helyes talajvédelmi gyakorlat / [szerző László Péter]. - Budapest : NAK, 2019. - 43 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Mezőgazdasági kézikönyv, ISSN 2630-9882 ; 3.)
ISBN 978-615-5307-38-6 fűzött
talajvédelem - talajtan
631.4 *** 504.53.06
[AN 3750568]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2019.
Maguire, Kay
The little book of small-space gardening (magyar)
   Kiskertek kiskönyve : egyszerű ötletek erkélyre, ablakpárkányra és egyéb kültéri helyekre / Kay Maguire ; [ford. Kernács Rebeka]. - [Budapest] : Centrál Kv., [2018]. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-324-604-7 kötött : 3290,- Ft
amatőr kertészkedés
635.9 *** 635.1/.8
[AN 3751221]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2019.
Molitorisz Pál (1944-)
   Agrártörténeteim / Molitorisz Pál. - Szarvas : Szerző, 2018. - 954, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Számozott példány: 30
ISBN 978-615-00-3222-1 kötött
Magyarország - Szarvas (Békés megye) - agrármérnök - agrártudomány - felsőoktatás - szakképzés - történeti feldolgozás - memoár
63 *** 63(439)(092)(0:82-94) *** 378.663(439-2Szarvas)(091) *** 373.6:63(439-2Szarvas)
[AN 3750633]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2019.
Patay István (1951-)
   Egy élet a felsőoktatásban : önéletírás / Patay István. - Szarvas : SZIE Agrár- és Gazdaságtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2018. - 60 p. : ill. ; 22 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 54.)
Bibliogr.: p. 52-60.
Fűzött
Patay István (1951-)
Magyarország - agrármérnök - egyetemi tanár - rektor - 20. század - 21. század - memoár - személyi bibliográfia
63(439)(092)Patay_I.(0:82-94) *** 37(439)(092)Patay_I.(0:82-94) *** 012Patay_I.
[AN 3750624]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2019.
   "Vina bibant homines, animantia cetera fontes" : tanulmányok a magyar bor történetéből / szerk. Pósán László, Tózsa-Rigó Attila ; [közread. a MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport]. - Debrecen : MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" Kutatócsop., 2018. - 98 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-025-2 fűzött
Magyarország - borászat - bor - szőlőművelés - művelődéstörténet
663.2(439) *** 634.8(439) *** 930.85(439)
[AN 3750807]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6563 /2019.
   Finom falatok kiránduláshoz : [nélkülözhetetlen szakácskönyv minden kiránduláshoz]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2018]. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
ISBN 978-963-635-678-1 fűzött : 3999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3750591]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2019.
Gray, Deborah
500 low-carb dishes (magyar)
   500 low-carb étel : alacsony szénhidráttartalmú ételek minden étkezéshez / Deborah Gray ; [ford. Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 288 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-406-732-0 fűzött : 2990,- Ft
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3750423]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2019.
Illés Andrea
Csizma az asztalon (új kiadása)
   Olasz finomságok könyve : itáliai konyha régióról régióra / Illés Andrea, Repka Noémi ; [graf. Varga Ibolya]. - Budapest : Scolar, 2019. - 238 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-244-587-8 kötött : 3999,- Ft
Olaszország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3751334]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2019.
   Két Szerecsen : a mi bisztrónk : receptek az elmúlt 20 évből / [fotókat kész. Puskás Nóra, Tamási Anita, Tamási Zoltán] ; [... ford. Kertész Krisztina]. - [Budapest] : [Agave Kv.], 2018. - 175, [2] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-419-578-8 kötött : 5900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3750038]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2019.
Molnár Zsolt
   Egy pasi szenvedései a paleós konyhában : modernkori regény 37 egyszerű, finom recepttel! / Molnár Zsolt, Posta Renáta ; [ételfotók Siményi Gergely]. - [Budapest] : [Molnár Zs.], cop. 2018. - 139 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3896-4 fűzött : 3999,- Ft
egészséges táplálkozás - magyar irodalom - szakácskönyv - regény
641.561(083.12) *** 894.511-31
[AN 3749969]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2019.
Ottolenghi, Yotam (1968-)
Plenty more (magyar)
   Újabb csodás zöldségételek / Yotam Ottolenghi ; [ford. Karetka Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 351 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-406-723-8 kötött : 5990,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3750267]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2019.
Thomann János (1945-)
   Hal a fazékban / Thomann János, Horváth György ; [közread. az] Agrárminisztérium Halgazdálkodási Főosztály. - [Budapest] : Agrármin. Halgazdálkodási Főoszt., 2018. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5673-38-2 fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3750124]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6570 /2019.
Bernáth László (1986-)
   Morális felelősség, érdem és kontroll : a morális felelősség metafizikája / Bernáth László. - Budapest : MTA BTK : L'Harmattan, 2019. - 206 p. ; 23 cm. - (Argumentum, ISSN 1787-0593)
Bibliogr.: p. 197-202.
ISBN 978-963-414-449-6 fűzött : 2500,- Ft
etika - felelősség - metafizika
17 *** 111
[AN 3750111]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2019.
Bucher, Anton A. (1960-)
Psychologie der Spiritualität (magyar)
   A spiritualitás pszichológiája / Anton A. Bucher. - Budapest : Oriold, 2018. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-295.
ISBN 978-615-5443-91-6 fűzött : 3675,- Ft
spiritualizmus - lélektan
141.135 *** 159.9
[AN 3749421]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2019.
Heidegger, Martin (1889-1976)
Sein und Zeit (magyar)
   Lét és idő / Martin Heidegger ; [a görög és latin szövegeket gond. Horváth Judit]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2019. - 509 p. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-323-1 kötött : 4980,- Ft
filozófia
1(430)Heidegger,_M.
[AN 3756459]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2019.
Heller Ágnes (1929-)
   Beszélgetések a baloldaliságról Heller Ágnessel és Tamás Gáspár Miklóssal / [riporter] Révai Gábor. - [Budapest] : Libri, 2019. - 151, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-464-4 fűzött : 3499,- Ft
Magyarország - baloldali irányzat - filozófus - 20. század - 21. század - interjú
1(439)(092)Tamás_G._M.(047.53) *** 329.14 *** 1(439)(092)Heller_Á.(047.53)
[AN 3751120]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2019.
Hévizi Ottó (1959-)
   A liget, a sétány, a csarnok és a kert : a filozófia színterei / Hévizi Ottó ; [közread. a] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont ... - Budapest : MTA BTK : Kalligram, 2018. - 269 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-081-9 fűzött : 3500,- Ft
filozófia - térelmélet
1 *** 114
[AN 3751115]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2019.
Lyotard, Jean-François (1924-1998)
Le différend (magyar)
   A viszály / Jean-François Lyotard ; ford. Dékány András. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 245 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.: p. 238-243.
ISBN 978-963-414-490-8 fűzött : 2700,- Ft
filozófia - nyelvfilozófia - ismeretelmélet
1 *** 800.1 *** 165
[AN 3750018]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6576 /2019.
Almási Tibor (1948-)
   Pál apostol kolosséiakhoz és thesszalonikaiakhoz írott levelei / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2019. - 404 p. ; 21 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
ISBN 978-615-80759-4-7 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - prédikáció
227.1.07 *** 252
[AN 3751432]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2019.
   Az alsószabolcs-hajdúvidéki, debreceni és nagykunsági református egyházmegyék vagyonösszeírási jegyzőkönyvei, 1809 / szerk. Szabadi István ; a szerkesztésben közrem. Emődi András ; a szöveget gond. Emődi András, Farkas Zsolt, Németh Irén. - Debrecen : [Tiszántúli Ref. Egyházker. és Kollégiumi Lvt.], 2019. - 234 p. ; 24 cm. - (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani, ISSN 1417-4928 ; 22.)
ISBN 978-963-8209-30-6 fűzött
Tiszántúli Református Egyházkerület
Magyarország - református egyház - egyházi vagyon - 19. század - jegyzőkönyv
284.2(439-03Tiszántúli_Egyházkerület)"180"(093) *** 330.526.39(439-03Tiszántúli_Egyházkerület)"180"(093)
[AN 3750616]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2019.
Augustinus Aurelius (354-430)
   Hadd ismerjelek meg, Uram, téged! : Szent Ágoston imádságai / [ford. Diós István]. - Budapest : Jel, 2018. - 170 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5147-89-0 fűzött : 1900,- Ft
imakönyv
248.143
[AN 3750011]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2019.
Basa Katalin
   Rózsafüzér gyerekeknek / Basa Katalin. - Budapest : Ecclesia, 2018. - 52 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Ecclesia imafüzetek, ISSN 2062-9613)
ISBN 978-963-363-382-3 fűzött
rózsafüzér - imádkozás - gyermekkönyv
248.158(02.053.2) *** 248.143(02.053.2)
[AN 3750005]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2019.
Böjte Csaba (1959-)
   Az örömök útján : Csaba testvér gondolatai derűről, jóságról, hitről és bizakodásról / Böjte Csaba ; [vál. és szerk. L. Tóth Beáta]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 203, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-433-9 kötött : 1990,- Ft
vallásos irodalom - öröm
244 *** 17.023.34
[AN 3756025]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2019.
Craddock, Fred (1928-2015)
Preaching (magyar)
   A prédikálás / Fred Craddock ; [ford. Csabai Tamás]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2018. - 196 p. ; 25 cm. - ("Szólj!" - homiletikai tankönyvek, ISSN 2416-2671 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5523-41-0 kötött
homiletika - tankönyv
251(078)
[AN 3749477]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2019.
Dolhai Lajos (1952-)
   Csúcs és forrás : az eucharisztiáról az év minden vasárnapjára / Dolhai Lajos. - Budapest : Jel, 2018. - 155 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 152-155.
ISBN 978-615-5147-90-6 fűzött : 1800,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3749859]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2019.
   Evangelikál alapvetések és nyilatkozatok II / [szerk. Márkus Tamás András] ; [... az Evangelikál Csoport Egyesület kiadásában ...]. - [Budapest] : Evangelikál Csop. Egyes., 2019. - 84 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4469-9 fűzött
protestáns egyház - lelkiségi mozgalom
284 *** 267
[AN 3750346]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2019.
Farkas József (1914-1999)
   Több az élet / Farkas József ; szerk. Steinbach József, Somhegyiné Farkas Judit ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2016-. - 25 cm
református egyház - kereszténység - magyar irodalom - összegyűjtött művek
284.2 *** 23/28 *** 894.511-821
[AN 3657841]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A Reformátusok Lapjában 1981-1988 között megjelent cikkek. - 2018. - 439 p.
ISBN 978-615-5523-51-9 kötött
vallásos irodalom - magyar irodalom - református egyház - publicisztika
284.2 *** 244(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3749493] MARC

ANSEL
UTF-86585 /2019.
Goff, Bob (1959-)
Love does (magyar)
   A szeretet cselekszik : élj titkon hihetetlen életet egy hétköznapi világban / Bob Goff ; [ford. Trója Noémi]. - Budapest : Kiskapu, 2018. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5644-11-5 fűzött : 2990,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3749297]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2019.
Gott los werden? (magyar)
   Távol az Isten : hit és hitetlenség párbeszéde / Anselm Grün & Tomaš Halík, Winfried Nonhoff szerk. ; [ford. Mártonffy Marcell] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2018. - 208 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-130-4 fűzött : 3900,- Ft
hit
234
[AN 3749971]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2019.
Grün, Anselm (1945-)
Der Himmel beginnt in dir (magyar)
   A mennyország benned kezdődik : az atyák bölcsességének időszerűsége / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2019. - 164 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 978-615-5147-94-4 fűzött : 2100,- Ft
lelki élet - vallásos irodalom
244 *** 248.3
[AN 3756352]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2019.
   Hitvallás(unk) : Szent Istvántól Szent Istvánig / [főszerk. Kálmán Imre] ; [...kiad. Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő]. - [Győr] : Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő, [2018]. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
katolikus egyház - keresztény ünnep - fényképalbum
264-041(084.12) *** 282(439-03Győri_egyházmegye)(084.12)
[AN 3749934]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2019.
   Az igaz vallás : előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből : ... 2017. április 29 - május 1. / szerk. Hubai Péter. - Budapest : WJLF, 2018. - 660 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Wesley konferencia kötetek, ISSN 2062-039X)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5048-41-8 kötött
vallástudomány - teológia
291 *** 21
[AN 3750159]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2019.
Ittzés István
   Jónás könyve ; Ruth könyve / Ittzés István. - Győr : [s.n.], 2018. - 203 p. ; 21 cm. - (Győri evangelizációk ; 2.)
Fűzött
Biblia. Ószövetség. Jónás könyve
Biblia. Ószövetség. Ruth könyve
bibliamagyarázat - prédikáció
222.32.07 *** 224.92.07 *** 252
[AN 3750022]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2019.
Jálics Ferenc (1927-)
Kontemplative Exerzitien (magyar)
   Szemlélődő lelkigyakorlat : bevezetés a szemlélődő életmódba és a Jézus-imába / Jálics Ferenc ; [ford. Varga Péter Pius]. - 5. jav. kiad. - [Kecskemét] : Korda ; Budapest : Jezsuita K., 2019, cop. 2014. - 456 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-59-7 kötött : 3800,- Ft
lelkigyakorlat
248.12
[AN 3756176]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2019.
   Jézus élete : matricáskönyv Lukács evangéliuma alapján / szerk. Koltainé Somogyi Lilla, Zsugyel-Klenovics Katalin ; grafikus Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Luther, 2018. - [37] p. : ill., színes ; 27 cm + 89 mell.
ISBN 978-963-380-141-3 fűzött : 1290,- Ft
Jézus
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
krisztológia - bibliai történet - gyermekkönyv
232.9(02.053.2) *** 225.046(02.053.2)
[AN 3751429]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2019.
Klaiber, Walter (1940-)
Mit Gott reden (magyar)
   Beszélgetés Istennel : bevezetés a Miatyánkba / Walter Klaiber ; [ford. Schauermann M. Henrik] ; [... grafikáit kész. Molnár-Göb Zoltán] ; [közread. a] Magyarországi Metodista Egyház. - Budapest : Mo. Metodista Egyh., 2018. - 72, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80905-1-3 fűzött
imádkozás - ima - bibliamagyarázat
248.143 *** 226.91.07
[AN 3749471]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2019.
Kocsis-Katona Imre
   Az ikrényi templom első 25 éve / írta Kocsis-Katona Imre ; [... kiad. az Ikrényi Római Katolikus Egyházközség]. - Ikrény : Ikrényi Római Katolikus Egyházközség, [2019]. - 200 p. (ll., főként színes) ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3106-4 fűzött
Ikrény - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
282(439-2Ikrény)(091) *** 726.54(439-2Ikrény)(093)
[AN 3749637]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2019.
Lackovits Emőke (1946-)
   "Isten ditsőségéhez való buzgóságából, az úri szent asztalhoz való készületül ajándékozta..." : református liturgikus textíliák a Dunántúlról és a Kisalföldről : 17-20. század / S. Lackovits Emőke, Egervári Márta ; [közread. a] Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei. - [Pápa] : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, cop. 2018. - 331 p. : ill., színes ; 31 cm + 75 mell.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5486-11-1 kötött
Magyarország - Dunántúl - népi textilművészet - templomi berendezés - református egyház - mintakönyv
247.264(439.11) *** 284.2(439) *** 745.52.031.4(439.11)
[AN 3749896]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2019.
   A laskói presbiteri gyűlések jegyzőkönyvei 1804 és 1865 között = Zapisnici prezbiterskih vijeća Luga između 1804. i 1865. godine / [... szerk. ... Keresztes Dániel] ; [bevezető Lovas Eldina] ; [megjelent ... az Eszéki Állami Levéltár ... kiadói együttműködésével]. - Erdőkertes : Exodus ; [Osijek] : Állami Levéltár, 2018. - 104 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87166-7-5 fűzött
ISBN 978-953-6446-72-8
Laskó - egyháztörténet - református egyház - presbitérium - 19. század - jegyzőkönyv
284.2(439-2Laskó)"180/186"(093) *** 259(439-2Laskó)"180/186"(093)
[AN 3750179]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2019.
Lowry, Eugene L. (1933-)
The homiletical plot (magyar)
   A homiletikai cselekmény : az igehirdetés mint narratív műforma / Eugene L. Lowry ; [ford. Csabai Tamás]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2018. - 118 p. ; 25 cm. - ("Szólj!" - homiletikai tankönyvek, ISSN 2416-2671 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5523-50-2 kötött
homiletika - tankönyv
251(078)
[AN 3749581]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2019.
Márkus Tamás András
   Kontinúacionista nyilatkozat a csodás kegyelmi ajándékokról : református szempontból / Márkus Tamás András ; [... az Evangelikál Csoport Egyesület kiadásában ...]. - [Budapest] : Evangelikál Csop. Egyes., 2018. - 52 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 52.
ISBN 978-615-00-3637-3 fűzött
karizma - protestáns egyház
248.21 *** 234.15 *** 284
[AN 3750349]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2019.
Merton, Thomas (1915-1968)
   Keresztút / [keresztúti imák Thomas Merton] ; [stációs képek Takács István ... festményei] ; [az ének szövegét írta Lanc[!Lancz] Kálmán]. - 15. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2019. - [36] p. : ill., színes ; 14 cm. - (Ecclesia imafüzetek, ISSN 2062-9613)
ISBN 978-963-363-394-6 fűzött : 300,- Ft
szenvedéstörténet - imakönyv
248.159.23 *** 243
[AN 3756379]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2019.
Mihályfi Ákos István (1862-1937)
   Szűz Mária az Ó-Szövetségben : májusi elmélkedések / Mihályfi Ákos. - Új kiad. - Budapest : Ős-Kép K., 2018. - 90, [2] p. ; 24 cm. - (Katolikus könyvtár, ISSN 2498-714X ; 4.)
ISBN 978-615-80502-4-1 fűzött
Mária (Jézus anyja)
mariológia - bibliamagyarázat - elmélkedés
232.931 *** 221.07 *** 242
[AN 3750940]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2019.
Moyer, Larry (1947-)
Free and clear (magyar)
   Tisztán és világosan : megérteni és továbbadni az örök élet Isten által felajánlott ingyen ajándékának világos üzenetét / R. Larry Moyer ; [kiad. a "Jó hír" Iratmisszió Alapítvány]. - [Budapest] : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, cop. 2018. - 368 p. ; 21 cm
misszió - bibliamagyarázat
266 *** 22.07
[AN 3749734]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2019.
   "...nem lehetett megmenteni..." : Gulyás Lajos kivégzett református lelkipásztor kegyelmi ügye, 1956-1957 / szerk. és a bev. tanulmányt írta Erdős Kristóf ; [közread. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2018. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 123-128. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-615-5523-43-4 kötött
Gulyás Lajos (1918-1957)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - mártír - 1956-os forradalom
284.2(439)(092)Gulyás_L. *** 323.282(439)"1956"
[AN 3749420]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2019.
   Ösztönző lelkiség : tanulmányok Bodó Sára 60. születésnapja alkalmából / szerk. Baráth Béla Levente, Fekete Károly, Kis Klára. - Debrecen : DRHE, 2019. - 259 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok, ISSN 2416-3570 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-15-9 kötött
teológia - erkölcsteológia - pasztorális teológia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
24 *** 25 *** 012Bodó_Sára
[AN 3750904]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2019.
Pótor Áron
   Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai / Pótor Áron. - Debrecen : DRHE, 2018. - 239 p. ; 24 cm. - (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok, ISSN 2416-3570 ; 12.)
Bibliogr.: 196-239.
ISBN 978-615-5853-14-2 kötött
Czeglédy Sándor (1909-1998)
Magyarország - teológus - református egyház - 20. század - személyi bibliográfia
284.2(439)(092)Czeglédy_S. *** 012Czeglédy_S.
[AN 3750898]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2019.
   Reformáció egykor és most : [a Wesley Teológiai Szövetség 2017. évi teológiai konferenciájának előadásai] / [szerk. Khaled A. László és Gusztin Imre]. - [Budapest] : WTSZ : Názáreti Egyh. Alapítvány, 2018. - 74 p. : ill. ; 21 cm. - (WTSZ tanulmánykötet, ISSN 2498-874X ; 3.)
A konferenciát Budapesten, 2017. nov. 11-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0017-6 fűzött
reformáció - metodista egyház
287 *** 284
[AN 3749382]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2019.
Salut, bel aujourd'hui (magyar)
   Üdv néked, szép mai nap! = Salut, belle[!] aujourd'hui / ford. Hendi Ilma. - Genf ; Budapest : Idahegyi K., 2018. - 38 p. ; 20 cm
Simon Heppel előszavával. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-81207-0-8 fűzött
vallásos irodalom - ima
244 *** 243
[AN 3750610]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2019.
Šanwdaẗ (kopt pápa), III. (1923-2012)
Inṭilāq al-rūḥ (magyar)
   A lélek felszabadulása : a lélek szabad szárnyalása / III. Shenouda pápa ; [ford. Verdes Sándor]. - [Budapest] : Zöld-S Studio, 2018. - 197 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-80701-3-3 fűzött : 2860,- Ft
kopt egyház - vallásos irodalom
281.71 *** 244
[AN 3749716]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2019.
Steinbach József (1964-)
   Édességet! : napi áhítatok az Ige mellett / Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2018. - 479 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5523-40-3 kötött
elmélkedés
242
[AN 3749667]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2019.
Steinbach József (1964-)
   Halomra hasítva : képmeditációk igeszerűen : hétkezdő üzenetek egy esztendőre születésük sorrendjében / Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2018. - 297 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5523-45-8 kötött
meditáció - elmélkedés - bibliamagyarázat
22.07 *** 242
[AN 3749391]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2019.
Steinbach József (1964-)
   Kezességet : napi áhítatok az Ige mellett / Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2018-. - ill., színes ; 22 cm
elmélkedés
242
[AN 3749673]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018. - 447 p.
ISBN 978-615-5523-47-2 kötött
[AN 3749674] MARC

ANSEL
UTF-86611 /2019.
Steinbach József (1964-)
   Nézzünk fel! : Pál levele a filippiekhez / Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2018-2019. - 2 db : ill. ; 24 cm
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - prédikáció
252 *** 227.6.07
[AN 3749820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1,1 - 3,9 : püspöki igehirdtések a 2018. esztendő első félévéből szolgálati naplóval. - 2018. - 327 p.
ISBN 978-615-5523-49-6 kötött
[AN 3749849] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 3,10 - 4,23 : püspöki igehirdtések a 2018. esztendő második félévéből szolgálati naplóval. - 2019. - 376 p.
ISBN 978-615-5523-54-0 kötött
[AN 3749851] MARC

ANSEL
UTF-86612 /2019.
Steinbach József (1964-)
   Örömmel : napi áhítatok az Ige mellett / Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2017-2018. - 2 db : ill., színes ; 22 cm
elmélkedés
242
[AN 3691140]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2018. - 402 p.
ISBN 978-615-5523-39-7 kötött
[AN 3749669] MARC

ANSEL
UTF-86613 /2019.
Steinbach József (1964-)
   Sasok és fecskék, avagy Újra szól a bakelit : Bízz, szárnyalj, erősödj az Úrban! : Ézsaiás 40,31 : 2018. július 1., REND igehirdetés Kaposváron / Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2018. - 79 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5523-48-9 fűzött
Biblia. Ószövetség. Ézsaiás könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 224.1.07
[AN 3749497]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2019.
Steinbach József (1964-)
   Újjá lesz.. : Sámuel első könyvének magyarázata / Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2017-2018. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
Biblia. Ószövetség. Sámuel könyvei
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 222.4.07
[AN 3749681]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 18-31 fejezetek : püspöki igehidetések a 2017. esztendő második félévéből - püspöki szolgálati naplóval - a "Reformáció 500" jubileumi hálaadó évben. - 2018. - 347 p.
ISBN 978-615-5523-42-7 kötött
[AN 3749683] MARC

ANSEL
UTF-86615 /2019.
Tomka Ferenc (1942-)
   Szentségi lelkipásztorkodás és az "új evangelizáció" : lelkipásztori teológia II. : az egyház önmegvalósítása a szentségekben / Tomka Ferenc. - 5. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 224 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Katolikus teológiai főiskolai jegyzetek. - Bibliogr.
Fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-227-764-1)
lelkipásztorkodás - szentség - egyetemi tankönyv
265(075.8) *** 253(075.8)
[AN 3756383]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2019.
   Történelmi egyházak - modern társadalom : tanulmánykötet / szerk. Szabó-Tóth Kinga, Várhelyi Krisztina. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 291 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-486-1 fűzött : 3300,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Kárpátalja - keresztény egyház - határon túli magyarság - társadalmi szerep - társadalmi hatás - 21. század
23/28(439.134)"201" *** 23/28(477.87)(=945.11) *** 261.6(439.134)"201" *** 261.6(477.87)"201"
[AN 3750064]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2019.
Warner, Bill
Factual persuasion (magyar)
   Hogyan érveljünk hatékonyan az iszlám mentegetőivel szemben? : [második szint] / Bill Warner ; [ford. Hódy R. László]. - Budapest : Brünn : CSPI Intern., 2018. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81095-0-5 fűzött : 1490,- Ft
iszlám
297
[AN 3749983]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2019.
Werlen, Martin (1962-)
Zu spät (magyar)
   Már késő : van-e remény? / Martin Werlen ; [ford. Szabó Ferenc Miklós] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2018. - 205 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 201-205.
ISBN 978-963-314-132-8 fűzött : 2900,- Ft
kereszténység - elmélkedés
23/28 *** 242
[AN 3749741]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2019.
White, Ellen Gould (1827-1915)
   Az öröm ideje : a megemlékezés napja : válogatások E. G. White írásaiból ; [... ill. Aranyos Zsolt] ; [ford. Whitaker Beatrix]. - Budapest : Advent K., 2019. - 76, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5907-08-1 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3750978]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2019.
Wienbruch, Anny (1899-1976)
Aus Mutters Kindheit (magyar)
   Történetek anyám gyermekkorából / Anny Wienbruch ; [ford. Iványi Tiborné]. - 2. kiad. - Budapest : Wesley, 2018-. - 21 cm
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3749999]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Vidám család. - 2018. - 94, [2] p.
ISBN 978-963-9744-52-3 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3750002] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6621 /2019.
Bartóki-Gönczy Balázs
   Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei / Bartóki-Gönczy Balázs. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2018. - 264 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 18.)
Bibliogr.: p. 227-249.
ISBN 978-963-308-349-9 fűzött
internet - hozzáférés-szolgáltatás - digitális technika - technikai kultúra - jogalkalmazás - jogtudomány
316.77 *** 681.324Internet *** 340.132 *** 681.3.004.14
[AN 3750136]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2019.
Buheráék társbérletben (angol)
   The buhera's in co-tenancy : ironmen along the Sajó river : the impact of heavy industry on cityscape and society in Miskolc and Roznava / [ed. Richárd Darázs] ; [publ. by the North East Passage Association]. - Miskolc : North East Passage Assoc., 2018. - [28] p. : ill., színes ; 22x24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81150-1-8)
Miskolc - Rozsnyó - társadalomtörténet - mikrotörténelem - nehézipar - bányászat - 20. század
316.32(439-2Miskolc)"19" *** 316.32(437.6-2Rozsnyó)"19" *** 621.7/.9(439-2Miskolc)"19" *** 622(437.6-2Rozsnyó)"19"
[AN 3750985]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2019.
   Buheráék társbérletben : sajó-menti vasemberek, avagy a nehézipar hatása a városképre, társadalomra Miskolcon és Rozsnyón / [szerk. Darázs Richárd] ; [kiad. az Észak-keleti Átjáró Egyesület]. - Miskolc : Észak-keleti Átjáró Egyes., 2018. - [28] p. : ill., színes ; 22x24 cm
ISBN 978-615-81150-1-8 fűzött
Miskolc - Rozsnyó - társadalomtörténet - mikrotörténelem - 20. század - nehézipar - bányászat
316.32(439-2Miskolc)"19" *** 316.32(437.6-2Rozsnyó)"19" *** 621.7/.9(439-2Miskolc)"19" *** 622(437.6-2Rozsnyó)"19"
[AN 3750984]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2019.
Buheráék társbérletben (szlovák)
   Kutilovci v podnájme : železný človek pozdľž slanej, alebo vplyv ťažkého priemysla na panorámu, spoločnosť Miskolca a Rožňavy / [red. Richárd Darázs] ; [vyd. Észak-keleti Átjáró Egyesület]. - Miskolc : Észak-keleti Átjáró Egyes., 2018. - [28] p. : ill., színes ; 22x24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81150-1-8)
Miskolc - Rozsnyó - társadalomtörténet - mikrotörténelem - nehézipar - bányászat - 20. század
316.32(439-2Miskolc)"19" *** 316.32(437.6-2Rozsnyó)"19" *** 622(437.6-2Rozsnyó)"19" *** 621.7/.9(439-2Miskolc)"19"
[AN 3750994]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2019.
   "Emlékőrző bányászutódok" című mintaprojekt eredményeit összefoglaló kiadvány : Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / [kiad. a Szép Jelen Alapítvány]. - Gánt-Bányatelep : Szép Jelen Alapítvány, [2018]. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3307-5 fűzött
Gánt - közösségfejlesztés - helyi társadalom - településfejlesztés
316.45(439-2Gánt) *** 316.47(439-2Gánt) *** 711.1(439-2Gánt)
[AN 3751989]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2019.
Földházi Erzsébet
   "Hun házasodunk hun meg elválunk" : párkapcsolatok megszűnése és új kapcsolatok kialakulása / Földházi Erzsébet. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2019. - 262 p. : ill. ; 23 cm. - (Ars sociologica, ISSN 2063-5494)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-464-9 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - Európa - párkapcsolat - válás - statisztikai adatközlés
314.554(439)"19/201"(083.41) *** 314.554(4)"19/201"(083.41) *** 314.5
[AN 3750020]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2019.
Guzsik-Mohácsi Viktória
   Útmutató a szívnek / Guzsik-Mohácsi Viktória. - [Budapest] : KÖR-IV Bt., 2019. - 225, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81082-3-2 fűzött : 3990,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.865
[AN 3749246]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2019.
Hegyi W. György
   Mos és res publica : politikai kultúra a köztársaságkori Rómában / Hegyi W. György. - Budapest : Gondolat, cop. 2018. - 218 p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.: p. 201-213.
ISBN 978-963-693-894-9 fűzött : 3400,- Ft
Római Köztársaság és kora - politikai kultúra
316.334.3(37)"-05/-00" *** 937"-05/-00"
[AN 3750386]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2019.
   A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája / szerk. Fülöp Éva és Kővágó Pál. - Budapest : Oriold, 2018. - 400 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-86-2 fűzött : 4700,- Ft
szociálpszichológia - társadalmi változás - társadalmi viselkedés
316.6 *** 316.45 *** 316.62
[AN 3749400]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2019.
Labov, Jessie
   Transatlantic Central Europe [elektronikus dok.] : contesting geography and redefining culture beyond the nation / Jessie Labov. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154329. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5053-29-0)
Cross currents
Közép-Európa - Egyesült Államok - kulturális identitás - irodalomtörténet - reprezentáció - folyóirat - 20. század - emigráns irodalom - elektronikus dokumentum
316.63(4-11) *** 82(4-11)(091)"19" *** 050(73)Cross_Currents
[AN 3754406]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2019.
Levine, Amir
Attached (magyar)
   Egymáshoz kapcsolva : pszichológiai titkok a szerelem fellobbantására és megtartására / Amir Levine, Rachel S. F. Heller ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-926-3 kötött : 3290,- Ft
párkapcsolat - kötődéselmélet
316.472.4 *** 159.9
[AN 3751101]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2019.
Lilikné Badacsonyi Márta
   (Házi)asszony lesz a lányból.. : életek és ételek a 20. század első felében Győrújbaráton / Lilikné Badacsonyi Márta. - [Győr] : Palatia Ny. és K. ; [Győrújbarát] : Győrújbaráti Érték Könyv Tár, 2018. - 155 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 136-138.
ISBN 978-615-5904-11-0 fűzött
Győrújbarát - magyar néprajz - életmód - népszokás - étkezési szokás - hétköznapi élet - 20. század - ételrecept
316.728(439-2Győrújbarát)"19" *** 39(439-2Győrújbarát) *** 641.55(083.12)
[AN 3749762]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2019.
   A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében / szerk. Kováts-Németh Mária, Lévai Attila, Szabó Péter. - Győr : Palatia, 2018. - 206 p. : ill. ; 24 cm
A Révkomáromban, 2018. ápr. 25-én és 2018. ápr. 26-án Farádon rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5904-10-3 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - magyarság - nemzettudat
316.347(=945.11)(4-191) *** 316.63(=945.11)
[AN 3749806]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2019.
   Milyen média milyen társadalomnak? = Quels medias, pour quelle société? = Welche Medien für welche Gesellschaft? / [... a Károlyi József Alapítvány szervezésében ...]. - [Fehérvárcsurgó] : Károlyi J. Alapítvány ; [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2018. - 210 p. : ill. ; 23 cm
A Fehérvárcsurgón, 2018. ápr. 27-28-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Váltakozva magyar, német, francia és angol nyelven. - Bibliogr. - Váltakozva magyar, német és francia nyelven
ISBN 978-963-414-482-3 fűzött
médiakutatás - tömegtájékoztatási eszköz - újságírás - társadalom - információs társadalom
316.774 *** 791.9.096/.097 *** 681.3.004.14 *** 316.6
[AN 3750107]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2019.
   Peremhelyzetben III : romológiai írások = In marginal position III. : writings from the field of romology / szerk. ... Tóth Norbert. - Debrecen : Didakt, 2018. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 5.)
A Hajdúböszörményben, 2017. márc. 24-25-én "Kihívás és/vagy esély - a romák intergrációja Európában" címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-66-6 fűzött
Magyarország - cigányság - romológia - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201"
[AN 3750913]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2019.
   Régiókutatási módszerek és eredmények / szerk. Brigovácz László és Szendrei Ákos. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. és Debreceni Honismereti Egyes., 2018. - 241 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Új nézőpont könyvek, ISSN 2631-1704 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-1551-4 fűzött
Hajdú-Bihar megye - társadalomtörténet - gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - 19. század - 20. század
316.32(439.165)"18/19" *** 911.3(439.165)
[AN 3751166]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2019.
   Rejtett történetek : az életreform-mozgalmak és a művészetek : nemzetközi konferencia : programfüzet = Hidden stories : the life reform movements and the arts : international conference : program = Verborgene Geschichten : die Lebensreform und die Künste : Internationale Konferenz : Programmheft / [szerk. ... Kempf Katalin, Vincze Beatrix, Németh András] ; [szervzők az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Elméleti-, Történeti- és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport, ... ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola ...]. - Budapest : Eötvös L. Univ., 2019. - 59 p. : ill. színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. jan. 17-18-án rendezték. - Angol és német nyelvű előadásösszefoglalókkal
ISBN 978-963-693-919-9 fűzött
Európa - művészeti élet - életmód - mozgalom - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
316.7 *** 7(4)"18/19" *** 140.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 061.91(4)"18/19"
[AN 3750168]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2019.
Sugárné Kádár Júlia (1939-)
   Tükörképek fénytörései : Kádár Imréné visszaemlékezéseinek és Kádár András Ariel írásainak idézésével = Fragments and reflections : with extracts from the memoirs of Mrs Imre Kádár and András Ariel Kádár / írta és szerk. Sugárné Kádár Júlia. - Átd. kiad. - Budapest : Wesley, 2018. - 144, [4], 154, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. [146-147].
ISBN 978-963-9744-51-6 fűzött
Magyarország - holokauszt - második világháború - zsidóság - memoár
316.347(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"194"(0:82-94)
[AN 3750308]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2019.
Takács Miklós (1976-)
   Sebek és szavak : traumakultúra, traumairodalom / Takács Miklós. - Budapest : Kalligram, 2018. - 229 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-222.
ISBN 978-963-468-086-4 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
társadalmi tudat - kollektív emlékezet - irodalomesztétika - hermeneutika - világirodalom története - magyar irodalom története - 20. század - 21. század
316.63 *** 159.953 *** 316.7 *** 82.01 *** 82.07 *** 82(091)"19" *** 894.511(091)"19/201"
[AN 3750945]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2019.
Varga Balázs (1977-)
   A győri politikai vezetőréteg 1945 és 1956 között / Varga Balázs. - Győr : Palatia, 2018. - 279 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 189-202.
ISBN 978-615-5904-05-9 kötött : 4290,- Ft
Győr-Moson-Sopron megye - helytörténet - társadalomtörténet - helyi elit - politikai elit - politikai szociológia - káderpolitika - Rákosi-korszak
316.334.3(439.114)"1945/195" *** 316.344.4(439.114)"1945/195" *** 943.9-2Győr"1945/195"(092)
[AN 3749500]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2019.
Young, Sue
Solution-focused schools (magyar)
   Megoldásfókuszú iskolák : a bántalmazáskezelésen túl / [Sue Young] ; [ford. Ékes-Erdélyi Klaudia]. - Budapest : Solutionsurfers Mo., 2018. - 183 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 978-615-80268-4-0 fűzött : 4800,- Ft
zaklatás - megfélemlítés - iskolai erőszak - pedagógiai lélektan - konfliktuskezelés
316.647.3 *** 37.015.3 *** 316.48
[AN 3749931]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6642 /2019.
Bálint Péter (1958-)
   Átok, titok és ígéret a népmesében = The curse, the secret and the promise in the folktale / Bálint Péter ; [... ford. ... Nagy Gabriella Ágnes ..., George Seel ...]. - 2. jav. kiad. - Debrecen : Didakt, 2018. - 455 p. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 5.)
Bibliogr.: p. 445-455.
ISBN 978-615-5212-65-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
mesekutatás - népmese
398.21.001
[AN 3751159]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2019.
Bereczky Zoltán
   Ősképeskönyv II : jelképolvasókönyv : mennyezetkazettás templomok táblaképeinek értelmezése ősképek, jelképek, bibliai képek, imaképek által / Bereczky Zoltán ; [közread. a Zsámbéki Református Egyházközség]. - 2. bőv., átd. kiad. - Zsámbék ; Balatonszepezd : Zsámbéki Református Egyházközs., 2019. - 152 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 149-152.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-7986-6)
Kárpát-medence - magyar néprajz - jelkép - templom - falfestmény
39(=945.11)(4-191) *** 246.6 *** 247.5 *** 726.54(4-191) *** 75.052
[AN 3751296]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2019.
Dankó Dalma
   Az Apponyi-hintó / [szöveg Dankó Dalma]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 1.). (Fiumei úti sírkert, ISSN 2630-807X)
ISBN 978-615-80441-9-6 fűzött
Budapest - hintó - gyászünnepség - emlékhely
393.7 *** 629.112 *** 725.94(439-2Bp.)
[AN 3750224]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2019.
Erőss Gábor (1985-)
   Tiszatarján népélete II / Erőss Gábor ; [kiad. Tiszatarján Község Önkormányzata]. - Tiszatarján : Önkormányzat, cop. 2019. - 415 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 409-413.
ISBN 978-615-00-4383-8 kötött
Tiszatarján - magyar néprajz - népszokás - anyagi kultúra - gazdaságtörténet - helytörténet
39(=945.11)(439-2Tiszatarján) *** 338(091)(439-2Tiszatarján) *** 943.9-2Tiszatarján *** 398(=945.11)(439-2Tiszatarján)
[AN 3751492]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2019.
Májer István (1813-1893)
   István bácsi, a boldog családatya és okos gazda : népkönyv... / szerzé Majer István. - Budapest : Pytheas, cop. 2018. - 252, [4] p. : ill. ; 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Landerer és Heckenast, 1854
ISBN 978-615-5741-06-7 kötött
Magyarország - család - családi élet - magyar néprajz - paraszti gazdálkodás - 19. század - hasonmás kiadás
392(=945.11) *** 316.343.64(439)"18" *** 094/099.07
[AN 3751613]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2019.
McDougall, Christopher (1962-)
Born to run (magyar)
   Futni születtünk : egy rejtőzködő indián törzs, néhány szuperatléta és minden idők legnagyobb ultrafutóversenyének története / Christopher McDougall ; [ford. Szarka Zoltán és Tompa Andrea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Park, 2019, cop. 2018. - 418, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-490-6 fűzött : 3450,- Ft
Mexikó - hosszútávfutás - néprajz - indiánok - memoár
39(=97)(72) *** 796.422.16(0:82-94)
[AN 3755929]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2019.
Orosz Károly (1948-)
   Vecsés város temetője : adalékok a temető történetéhez, a halálozás és a temetés helyi néprajzához / [írta Orosz Károly]. - [Vecsés] : [Szigü Zrt.], 2018-. - 31 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Vecsés - temetkezés - halotti szokás
393(439-2Vecsés)
[AN 3756182]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2018. - 114 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 101-107.
ISBN 978-615-00-4395-1 kötött
[AN 3750581] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6649 /2019.
Batár Zsolt Botond (1946-)
   Trianon történelmi tévedése : Trianon trilógia 1 / Batár Zsolt Botond ; [közread. a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület]. - Budapest : Teleki S. Kult. Egyes., 2019. - 272 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 978-615-00-3836-0 kötött : 3990,- Ft
világpolitika - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - párizsi békeszerződések (1947)
327(100)"19" *** 943.9"19" *** 341.382"1920" *** 341.382"1947"
[AN 3750956]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2019.
Borbély József (1951-)
   Jogáért ki felkél : Szigethy Attila emlékezete / Borbély József. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2018. - 180, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-615-5145-37-7 kötött : 2580,- Ft
Szigethy Attila (1912-1957)
Győr-Sopron megye - Magyarország - politikus - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - memoár - életrajz
323.272(439.114)"1956" *** 943.911.4"1956" *** 32(439)(092)Szigethy_A.(0:82-94) *** 323.282(439)"195"
[AN 3749664]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2019.
Gantner Péter (1938-)
   A finn út lehetősége a magyar külpolitikában, 1945-47 / Gantner Péter. - [Budapest] : IAT K., 2018. - 256 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 246-251.
ISBN 978-615-5068-57-7 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - Finnország - külpolitika - magyar történelem - 1945 utáni időszak
327(439)"1945/1947" *** 943.9"1945/1947" *** 327(480)"1945/1947"
[AN 3749940]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2019.
Gilady, Lilach
The price of prestige (magyar)
   A presztízs ára : hivalkodó fogyasztás a nemzetközi kapcsolatokban / Lilach Gilady ; [ford. Varga Emília]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 280 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 231-273.
ISBN 978-615-5884-22-1 fűzött : 1999,- Ft
nemzetközi kapcsolat - külpolitika - hatalom - fogyasztás - gazdaság
327 *** 321.01 *** 366 *** 330
[AN 3749524]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2019.
Gyökös Eleonóra
   Batthyány-mauzóleum / [szöveg Gyökös Eleonóra]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 6.). (Fiumei úti sírkert, ISSN 2630-807X)
ISBN 978-615-5890-04-8 fűzött
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - Budapest - miniszterelnök - mauzóleum - 19. század
32(439)(092)Batthyány_L. *** 726.821(439-2Bp.)
[AN 3750235]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2019.
Gyökös Eleonóra
   Deák-mauzóleum / [szöveg Gyökös Eleonóra]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 7.). (Fiumei úti sírkert, ISSN 2630-807X)
ISBN 978-615-5890-05-5 fűzött
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - Budapest - politikus - 19. század - mauzóleum
32(439)(092)Deák_F. *** 726.821(439-2Bp.)
[AN 3750236]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2019.
   Kommunista kiskirályok / szerk. Majtényi György, Szabó Csaba, Mikó Zsuzsanna. - [Budapest] : Libri, 2019. - 407 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-356-2 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - kiváltságos társadalmi réteg - elit - funkcionárius - politikus - szocialista rendszer - Kádár-korszak - esettanulmány
329.15(439)(092) *** 943.9"195/198"(092) *** 316.344.42(439)"195/1989"
[AN 3751306]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2019.
   Len-in mánia : [kiállítási katalógus] : [exhibition catalogue] : [2018. november 10 - 2019. február 24. Emlékpont, Hódmezővásárhely] / [szerző ... Szücs György] ; [kiad. ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány ...]. - Budapest : Kogart, [2018]. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 978-615-5244-18-6 fűzött
Szovjetunió - Magyarország - politikus - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
32(47)(092)Lenin,_V._I. *** 73/76(439)"19/201" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3749574]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2019.
Magyarország. Minisztertanács
   Nagy Imre első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei. - Budapest : Nagy I. Alapítvány : MNL, 2018-. - 25 cm
Magyarország - kormány - belpolitika - 1950-es évek - jegyzőkönyv - történelmi forrás
328.13(439)"195"(093) *** 323(439)"195"(093)
[AN 3749825]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1953. július 10 - 1954. január 15 / szerk. és jegyzetekkel ell. Baráth Magdolna és Gecsényi Lajos ; a bev. tanulmányt írta Baráth Magdolna. - 2018. - XXII, 1072 p. : ill. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 2560-0400 ; 57.)
Bibliogr.: p. XVII-XVIII.
ISBN 978-963-88382-7-8 kötött
[AN 3749829] MARC

ANSEL
UTF-86658 /2019.
Matuska Márton (1936-)
   A föld alól is eltűntek : a Sajkásvidék magyartalanításának története / Matuska Márton ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2018. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 978-615-80348-6-9 fűzött
Délvidék - Jugoszlávia - határon túli magyarság - állami terror - népirtás - második világháború - kisebbségi kérdés - névtár
323.282(497.11)"1944/1945" *** 323.12(=945.11)(497.11)"1944/1945" *** 050.8
[AN 3749981]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2019.
Nagy Bandó András (1947-)
   Hát kik ezek? / Nagy Bandó András. - Budapest : Wesley, 2018. - 432, [5] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9744-49-3 fűzött : 3850,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század - magyar irodalom - publicisztika
323(439)"201"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3750166]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2019.
Réthy Endréné (1943-)
   Elvitt gyermekkorok : nyomok és traumák / Réthy Endréné. - Győr : Palatia, 2018. - 175 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 155-165.
ISBN 978-615-5904-06-6 kötött
Magyarország - állami terror - gyermek - lelki trauma - emlékezés - 1950-es évek
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 316.346.3-053.2 *** 159.942 *** 159.953 *** 316.63
[AN 3749546]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2019.
Schmidtmayer Richárd
   Jégbefagyott sikoly : a szovjetek által elhurcolt és 1945 januárjában Dunaszentmiklós közelében meggyilkolt polgári áldozatok emlékezete / [szerzők Schmidtmayer Richárd, Nemes János] ; [kiad. Tata Város Önkormányzata]. - Tata : Önkormányzat, 2019. - 140 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80578-4-4 fűzött
Magyarország - áldozat - kényszermunka - második világháború - memoár
323.282(47)(=945.11)"194" *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3751205]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2019.
Szájer József (1961-)
   Ne bántsd a magyart! : gondolatok a bevándorlásról, a Fideszről, Magyarországról, Alaptörvényünkről és Európáról / Szájer József ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2019. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5118-76-0 kötött : 3950,- Ft
Magyarország - Európai Unió - belpolitika - külpolitika - európai integráció - 21. század
327(439)"201" *** 327.39(4-62)"201" *** 323(439)"201"
[AN 3750485]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2019.
Szent-Iványi István (1958-)
   Quo vadis Hungaria? : Merre tartasz Magyarország? : külpolitikai dilemmák és stratégiai vízió / Szent-Iványi István. - Budapest : Kalligram, 2018. - 182, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-083-3 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
külpolitika - világpolitika - 21. század - politológia
327(439)"20" *** 327(100)"20" *** 32.001
[AN 3750914]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2019.
   A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. században / szerk. Bartkó Róbert. - Budapest : Gondolat, 2019. - 197 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-921-2 kötött
Európai Unió - Magyarország - terrorizmus - biztonságpolitika - jogi szabályozás - nemzetközi jog - 21. század
323.285(100)"20" *** 355.02(100)"20" *** 341 *** 355.02(4-62)"20"
[AN 3750381]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2019.
Woodward, Bob (1943-)
Fear (magyar)
   Félelem : Trump a Fehér Házban / Bob Woodward ; [ford. Bihari György ..., Bojtár Péter ..., Pétersz Tamás ...]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 488 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-406-730-6 kötött : 4990,- Ft
Trump, Donald (1946-)
Egyesült Államok - államfő - választási kampány - elnökválasztás - külpolitika - politikatörténet - 21. század
32(73)(092)Trump,_D. *** 324(73)"2016" *** 327(73)"201"
[AN 3746468]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6666 /2019.
Bácskai Éva
   Századok hullámain : egy szegedi zsidó család letelepedésének története : dokumentumregény / Bácskai Éva. - Budapest : Oriold, [2018]. - 357 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5443-88-6 fűzött : 2900,- Ft
Seifmann család
Winter család
Magyarország - családtörténet - dokumentumregény
929.52(439)Seifmann(0:82-31) *** 929.52(439)Winter(0:82-31)
[AN 3749433]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2019.
Deák Balázs (1978-)
   Természet és történelem : a kurgánok szerepe a sztyeppi vegetáció megőrzésében / Deák Balázs ; [... kiad. az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság]. - [Budapest] : Ömki, 2018. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-151.
ISBN 978-615-81056-1-3 kötött
Eurázsia - kunhalom - növényélettan - növényökológia - természeti környezet
903.5(4/5) *** 581.1 *** 581.5 *** 502(4/5)
[AN 3750892]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2019.
   Diszciplínák találkozása - nyelvek és kultúrák érintkezése / szerk. Bodó Barna és Szoták Szilvia. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2018. - 570 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Határhelyzetek, ISSN 2064-3918 ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5389-72-6 fűzött
Kárpát-medence - művelődéstörténet - határon túli magyarság - kutatás - tudományos munka
930.85(=945.11)(4-191) *** 001.891
[AN 3750567]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2019.
   Egyeki arcképcsarnok / [kiad. a Szent József Plébánia]. - Egyek : Szt. József Plébánia, [2019]. - 124 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4122-3 kötött
Fűzött
Egyek - híres ember - helyi társadalom
929(439-2Egyek)
[AN 3750905]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2019.
FitzRoy, Charles
Renaissance Florence on five florins a day (magyar)
   Reneszánsz Firenze napi öt forintból / Charles FitzRoy ; [ford. Jutai Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-000-6 kötött : 3999,- Ft
Firenze - művelődéstörténet - 15. század
930.85(45-2Firenze)"14"
[AN 3756606]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2019.
FitzRoy, Charles
The sultan's Istanbul on five kurush a day (magyar)
   A szultán Isztambulja napi öt kurusból / Charles FitzRoy ; [ford. Jutai Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-999-9 kötött : 3999,- Ft
Oszmán-török Birodalom - művelődéstörténet - 18. század
930.85(560)"175"
[AN 3756613]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2019.
Gégény István (1978-)
   Lélekemelő : újabb őszinte beszélgetések / [az interjúkat kész. Gégény István]. - [Győr] : Szerző, [2018]. - 199 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4070-7 fűzött
Magyarország - híres ember - kereszténység - keresztény egyház - társadalmi hatás - interjú
929(439)(047.53) *** 261(047.53) *** 23/28(439)(092)(047.53)
[AN 3749522]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2019.
Gelvin, James L. (1951-)
The new Middle East (magyar)
   Az új Közel-Kelet : amit mindenkinek tudnia kell / James L. Gelvin ; [ford. Thoroczkay-Szabó Mária]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 200 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 978-615-5884-23-8 fűzött
Közel-Kelet - történelem - külpolitika - 21. század - iszlám fundamentalizmus
95-011"200/201" *** 327.5(5-011)"200/201" *** 297(5-011)"200/201"
[AN 3750405]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2019.
Huszár Pál (1941-)
   Nagy Károly, a frankok királyából lett római császár és az európaiság / Huszár Pál ; [kiad. Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2019. - 272 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 259-262.
ISBN 978-615-5523-52-6 fűzött
Károly (Frank Birodalom: császár), I., Nagy (747-814)
Frank Birodalom - uralkodó - történelem - 8. század - 9. század
936.34(092)Károly,_I.,_Nagy *** 936.34"07/08"
[AN 3749616]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2019.
   Iron Age Kids : [Interreg Danube Transnational Programme: Iron-Age-Danube] / [publ. by Archaeolingua ...]. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, [2018]. - [24] p. : ill. színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5766-10-7 fűzött
régészet - vaskorszak - gyermekkönyv
902(02.053.2) *** 904(4)"638"(02.053.2)
[AN 3751464]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2019.
Kállay Kotász Zoltán (1969-)
   Hangyaszorgalommal : a Kállay-Kotász család története a Hangya-boltig és tovább / Kállay Kotász Zoltán. - Budapest ; [Piliscsaba] : [Kállay Kotász Z.], 2018. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3524-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Kállay-Kotász család
Magyarország - családtörténet - értékesítési szövetkezet - 19. század - 20. század
929.52(439)Kállay-Kotász *** 334.73(439)"189/194"
[AN 3749377]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2019.
Kingston, Jeff (1957-)
Contemporary Japan (magyar)
   A modern japán kihívásai / Jeff Kingston ; [ford. Sándor István] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2018. - 414 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 389-399.
ISBN 978-615-5559-45-7 kötött : 4500,- Ft
Japán - történelem - 20. század - 21. század
952.0"19/201"
[AN 3750728]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2019.
Korinek László (1946-)
   Roll Margit / Korinek László. - Budapest : Magánkiad., 2018. - 152 p. : ill., főként színes ; 18 cm
ISBN 978-615-00-3995-4 kötött
Roll Margit (1892-1973)
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3750017]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2019.
Kun Zsuzsa (1955-)
   Kortalan kortársaink / Kun Zsuzsa. - Budapest : Cser K., 2018. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-278-556-1 fűzött : 3995,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3749538]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2019.
Lőrincz Sándor (1965-)
   Somogyból indultak.. / Lőrincz Sándor ; [... kiad. a Somogy Megyei Önkormányzat]. - Kaposvár : Somogy M. Önkormányzat, 2018. - 134, [1] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-7188-18-3 fűzött
Magyarország - Somogy megye - híres ember - 21. század - interjú
929(439)"201"(047.53) *** 929(439.123)(047.53)
[AN 3750566]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2019.
Makai János (1960-)
   Klió labirintusában : a történetírás a Kijevi és a Vlagyimir-szuzdali Ruszról / Makai János. - Eger : Líceum K., 2018. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: 225-244.
ISBN 978-615-5621-90-1 fűzött
Vlagyimir-szuzdali Nagyfejedelemség - Kijevi Nagyfejedelemség - történettudomány - történelem - 12. század - 13. század
930.1 *** 947"11/12"
[AN 3750099]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2019.
   A mi Üllői utunk / [szerk. és a képeket vál. Fodorné Nagy Veronika] ; [... a Tomory Lajos Múzeum kiadványa]. - Budapest : Tomory L. Múz., 2019. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80455-4-4 fűzött
Budapest. 18. kerület - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bp.XVIII. *** 908.439-2Bp.XVIII.
[AN 3750069]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2019.
Nagy-Csere Áron
   Széphalom / [szöveg Nagy-Csere Áron]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Történelmi emlékhelyek, ISSN 2630-8118). (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 4.)
ISBN 978-615-5890-02-4 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Széphalom - Magyarország - helytörténet - író - 18. század - 19. század
943.9-2Széphalom *** 894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 3750233]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2019.
Nemere István (1944-)
   Az igazi Sztálin [elektronikus dok.] ; Mao, a diktátor / Nemere István. - Szöveg (epub : 821 KB) (mobi : 1.9 MB) (pdf : 791 KB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154037. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-372-6 (epub)
ISBN 978-963-453-373-3 (mobi)
ISBN 978-963-453-374-0 (pdf)
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Mao Ze-dong (1893-1976)
Szovjetunió - Kína - történelem - diktatúra - államfő - kommunizmus - 20. század - elektronikus dokumentum
947"19" *** 947(092)Stalin,_I._V. *** 951.0(092)Mao_Z. *** 951.0"19"
[AN 3750627]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2019.
   "Politika, életrajz, divat, oktatás..." : tanulmányok Magyarország történetéből a középkortól napjainkig / szerk. Kis Csaba, Kovács-Veres Tamás Gergely, Rózsa Sándor. - Eger : Líceum K., 2018. - 243 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-67-3 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3750471]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2019.
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Mémoires sur la guerre de Hongrie depuis 1703 jusqu'à sa fin (angol)
   Memoirs : the memoirs of prince Ferenc Rákóczi concerning the war in Hungary 1703 to the end / [transl. ... Bernard Adams] ; [... essay by Gábor Tüskés]. - Budapest : Corvina, 2019. - 239 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 237-[240].
ISBN 978-963-13-6559-7 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
francia nyelvű irodalom - uralkodó - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - 18. század - memoár - történelmi forrás
943.9(092)Rákóczi_F.,_II.(0:82-94) *** 840-94=20 *** 943.9"170/171"(093)
[AN 3751635]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2019.
   Res publica confoederata : tanulmányok Zrínyi Ilona születésének 375. és halálozásának 315. évfordulója tiszteletére / szerk. Őze Sándor, Szelke László. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 167 p. : ill. ; 25 cm
A Przemyślben, 2018. jún. 25-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-782-5 kötött : 2400,- Ft
Zrínyi Ilona (1643-1703)
magyar történelem - történelmi személy - nő - 17. század - 18. század
929(439)Zrínyi_I. *** 943.9"16/17"
[AN 3750374]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2019.
Sarungi, Philemon (1936-)
   Historia ya uzawa Warumbasi (Wategi) : walivyohamia kutoka Afrika ya Kaskazini (Misri) hadi Afrika ya Mashariki (Tanganyika) miaka ya 1000 A. D. / kimeandikwa na Philemon Sarungi. - 2. rev. ed. - Szeged : Triomed Hungary Kft., 2019. - 90 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2862-0 fűzött
Kelet-Afrika - családtörténet
929.52(6-11)
[AN 3751152]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2019.
Stoǰkovski, Boris
   Car J̌ovan Nenad : život, delo i nasleđe Crnog Čoveka / Boris Stoǰkovski ; [izd.] Sprski Institut. - Budimpešta : Sprski Ins., 2018. - 271 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207-223. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-2865-1 kötött
ISBN 978-86-6065-471-9
J̌ovan Nenad (1492?-1527)
Szerbia - történelmi személy - katona - 16. század
949.711(092)J̌ovan_Nenad *** 355(497.11)(092)J̌ovan_Nenad
[AN 3750351]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2019.
Szabad György (1924-2015)
   A politikán innen és túl : Szabad György és Suhai Pál levelezése, 2003-2008. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2018. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 125.)
ISBN 978-615-80967-5-1 fűzött
Magyarország - történész - író - magyar irodalom - rendszerváltás - levelezés - 20. század - 21. század - publicisztika
930.1(439)(092)Szabad_Gy.(044) *** 894.511-92 *** 894.511(092)Suhai_P.(044)
[AN 3749338]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2019.
Szabó Máté (1982-)
   Repülés a múltba : a légirégészet története / Szabó Máté ; [közread. a] Pécsi Légirégészeti Téka. - Pécs ; Kökény : ZIMédia K., 2018. - 183 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 170-177.
ISBN 978-615-00-3808-7 fűzött
Magyarország - régészeti felmérés - légi felvétel
904(439) *** 902.2 *** 77.058.1
[AN 3749432]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2019.
   Szekszárd a két háború között / [... rend. Gaál Zsuzsanna, Lovas Csilla, V. Kápolnás Mária] ; [szerk. Ódor János Gábor]. - [Szekszárd] : Wosinsky M. M. Múz., [2018]. - 39, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Wosinsky Mór Megyei Múzeum kiállításai, ISSN 2064-2938 ; 5.)
A Szekszárdon, 2018. jún. 23 - 2019. máj. 17. között "Háborútól háborúig - képes várostörténet 1918-1945" címmel rendezett kiállítás vezetője. - Bibliogr.: p. [40].
ISBN 978-963-7209-46-8 fűzött
Szekszárd - helytörténet - 20. század - kiállításvezető
943.9-2Szekszárd"1918/1945" *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 3749958]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2019.
Takács Péter (1941-)
   Az újra csonkított Szabolcs, Szatmár és Bereg megye orosz megszállása / Takács Péter. - Nyíregyháza : Periférián Kult. és Művel. Alapítvány, 2018. - 234 p. ; 21 cm. - (Mozaikok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza legújabb kori múltjából, ISSN 2498-7182 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80453-3-9 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helytörténet - állami terror - kulák - 1945 utáni időszak - 20. század - politikai üldözés
943.916.1"19" *** 323.282(439.161)"1945/196" *** 323.325(439.161)"1945/195"
[AN 3750288]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2019.
   Takáts Endre emlékezete : a politika, a szakma és a magánélet metszésvonalai egy levéltáros életében a 20. század közepén / [szerk. Dominkovits Péter] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2018. - 174, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8327-47-5 fűzött
Takáts Endre (1907-1984)
Magyarország - levéltáros - 20. század - történelmi forrás
930.25(439)(092)Takács_E.(093)
[AN 3749656]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2019.
Tames, Richard
Shakespeare's London on five groats a day (magyar)
   Shakespeare Londonja napi öt garasból / Richard Tames ; [ford. Jutai Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 151 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-011-2 kötött : 3999,- Ft
Anglia - London - művelődéstörténet - helyismeret - 16. század - 17. század
930.85(410)"15/16" *** 908.410-2London"15/16"
[AN 3756441]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2019.
Teke András (1958-)
   A 'Zergényi, avagy A Győr-Bácsa Ergényi (úti) lakótelep története / Teke András ; [kiad. a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér]. - Győr : Dr. Kovács P. Kvt. és Közösségi Tér, 2018. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80571-7-2 fűzött
Győr - helytörténet
943.9-2Győr
[AN 3749988]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2019.
Tenk Antal (1938-)
   Dicső múltunk / Tenk Antal. - Mosonmagyaróvár ; Győr : Tarandus, 2017-2018. - 2 db ; 24 cm
A 2. kötetet kiad. az Universitas Győr Nonprofit Kft.
Mosonmagyaróvár - művelődéstörténet
930.85(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3711993]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A magyaróvári agrárfelsőoktatás második száz éve : a nagy átalakulások évszázada, 1918-2018. - 2018. - 640 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 611-615.
ISBN 978-615-5776-25-0 kötött : 6000,- Ft
Széchenyi István Egyetem (Győr). Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár)
Mosonmagyaróvár - Magyarország - egyetem - agrártudomány - tudós - egyetemi tanár - agrármérnök - 20. század - 21. század
378.663(439-2Mosonmagyaróvár)"191/201" *** 37(439-2Mosonmagyaróvár)(092) *** 63(439)(092)
[AN 3749777] MARC

ANSEL
UTF-86698 /2019.
Tóth Zsolt
   Első világháborús emlékmű / [szöveg Tóth Zsolt]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 13.). (Fiumei úti sírkert, ISSN 2630-807X)
ISBN 978-615-5890-13-0 fűzött
Budapest - magyar történelem - első világháború - emlékmű
943.9"1914/1918" *** 725.945(439-2Bp.)
[AN 3750244]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2019.
Trembeczki István
   A történelem végének filozófiája : makrotörténelmi és környezetetikai perspektívák / Trembeczki István. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 252 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-463-2 fűzött : 2900,- Ft
történetfilozófia - éghajlatváltozás - környezetgazdaságtan - bioetika
930.1 *** 551.583 *** 504.03 *** 631.1 *** 174 *** 579.6
[AN 3750084]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2019.
Végvári Györgyi
   Házak, arcok, legendák : helytörténeti séták Kismaroson = Häuser, Profile, Legenden : historische Spaziergänge in Kismaros / Végvári Györgyi ; [kiad. a Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Kismaros : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2018. - 211, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3963-3 fűzött
Kismaros - helytörténet - magyarországi németek - fényképalbum
943.9-2Kismaros *** 316.347(=30)(439-2Kismaros)(084.12)
[AN 3750000]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2019.
Vígh Éva (1954-)
   Állatszimbolika a közép- és újkori Itália irodalmában / Vígh Éva. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 330, [1] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Antikvitás és reneszánsz könyvek, ISSN 2630-9041)
Bibliogr.: p. 312-[331].
ISBN 978-963-267-412-4 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom története - művelődéstörténet - állat - középkor - újkor - jelkép
930.85(45)"12/16" *** 7.042 *** 850(091)"12/16" *** 591.9 *** 003.62
[AN 3751044]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2019.
Weidermann, Volker (1969-)
Träumer (magyar)
   Álmodozók forradalma : amikor költők vették kézbe a hatalmat / Volker Weidermann. - Budapest : K.u.K. K., [2019]. - 220 p. ; 20 cm
Ford. Révész János. - Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 978-615-5361-76-0 fűzött : 3300,- Ft
Bajorország - történelem - forradalmak kora - baloldali irányzat - két világháború közötti időszak - dokumentumregény
943.3"1918/1919"
[AN 3751207]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6703 /2019.
Farkas Zoltán
   Hosszú hétvége Bécsben / [szerző Farkas Zoltán]. - Budapest : Jel-Kép, 2019. - 103 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Kelet - Nyugat, ISSN 2064-2083). (Közép-Európa a zsebedben)
ISBN 978-615-5401-04-6 fűzött : 1990,- Ft
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 3751102]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2019.
Farkas Zoltán
   Hosszú hétvége Szarajevóban / [szerző Farkas Zoltán]. - Budapest : Jel-Kép, 2019. - 79 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Kelet - Nyugat, ISSN 2064-2083). (Közép-Európa a zsebedben)
ISBN 978-615-5401-05-3 fűzött : 1990,- Ft
Szarajevó - útikönyv
914.971.5-2Szarajevó(036)
[AN 3751109]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2019.
   Fénnyel írott múlt : kiskanizsai életképek / [szerk. Kunics Zsuzsanna, Horváth Jánosné (Plander Julianna)] ; [közread. az Együtt Kiskanizsáért Egyesület]. - Nagykanizsa : Együtt Kiskanizsáért Egyes., 2018. - 153 p. : ill. ; 21x22 cm
ISBN 978-615-80492-4-5 fűzött
Nagykanizsa - helyismeret - helytörténet - fényképalbum - kiállítási katalógus
908.439-2Nagykanizsa(084.12) *** 943.9-2Nagykanizsa(084.12) *** 061.4(439-2Nagykanizsa)
[AN 3750885]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2019.
Galgóczi Károlyné (1933-)
   Ménfő, 1044-1934 : dokumentumok / Galgóczi Károlyné ; [kiad. a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ]. - Győr-Ménfőcsanak : Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ, 2018. - 199, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Ménfőcsanak - helytörténet - helyismeret - történelmi forrás
908.439-2Ménfőcsanak *** 943.9-2Ménfőcsanak"1044/1934"(093)
[AN 3749575]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2019.
Gyökös Eleonóra
   Sárospatak / [szöveg Gyökös Eleonóra, Kovács Ákos András]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 11.). (Történelmi emlékhelyek, ISSN 2630-8118)
ISBN 978-615-5890-11-6 fűzött
Sárospatak - helyismeret - helytörténet - emlékhely
908.439-2Sárospatak *** 943.9-2Sárospatak
[AN 3750241]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2019.
Hámori Péter
   Duna / [írta Hámori Péter]. - [Budapest] : [XI. Ker. Önkormányzat], [2019]. - [24] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Újbuda értékei, ISSN 2631-1607 ; 5.)
Fűzött
Duna - Budapest - helyismeret
908.439-2Bp.(282.243.7) *** 908.439-2Bp.
[AN 3750605]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2019.
Kocsis Gábor
   15 éve város Bábolna : a jubileumi év eseményei, eredményei képekben / [írta és szerk. Kocsis Gábor ..., Bacsárdi József ..., Pruzsinszki Erika] ; [kiad. Bábolna Város Önkormányzata]. - Bábolna : Önkormányzat, 2018. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3670-0 kötött
Bábolna - helyismeret - képzőművészet - 21. század - gyermekrajz
908.439-2Bábolna *** 73/76(439-2Bábolna)"201" *** 741.071-053.2 *** 379.825
[AN 3749784]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2019.
Kotnyek István (1948-)
   Félmúlt : Nagykanizsa a '70-es, '80-as években / Kotnyek István fotói ; [közread. a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesülete]. - [Nagykanizsa] : Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyes., 2018. - 93 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-12-5186-9 fűzött
Nagykanizsa - Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.439-2Nagykanizsa"197/198"(084.12) *** 77.04(439)(092)Kotnyek_I.
[AN 3750820]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2019.
Kovács Imre
   Történelmi Magyarország vármegyéi képeslapokon / Kovács Imre. - [Budapest] : Rectus Kft., [2018]-. - ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-615-00-2146-1 kötött
Magyarország - helyismeret - vármegye - képes levelezőlap - album
908.439-35(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3750292]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hont - Sopron. - [2018]. - 286 p.
ISBN 978-615-00-3098-2
[AN 3750294] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Szabolcs - Zólyom, Horvát-Szlavónország, Fiume. - 2019. - 272 p.
ISBN 978-615-00-4552-8
[AN 3750300] MARC

ANSEL
UTF-86712 /2019.
Matyszak, Philip
Ancient Athens on five drachmas a day (magyar)
   Antik Athén napi öt drachmából / Philip Matyszak ; [ford. Jutai Péter]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2009. - 135 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-244-109-2 kötött : 3999,- Ft
Athén - ókori Görögország - helyismeret - művelődéstörténet
908.38-2Athina *** 930.85(38)
[AN 3756594]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2019.
Matyszak, Philip
Ancient Rome on five denarii a day (magyar)
   Antik Róma napi öt denariusból / Philip Matyszak ; [ford. Lautner-Deák Krisztina]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-244-998-2 kötött : 3999,- Ft
Római Birodalom - helyismeret - művelődéstörténet
908.37 *** 930.85(37)
[AN 3756591]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2019.
Pataki János
   Erdély kincsei : [barangolás csodás tájakon] / [fényképezte és szerk. Pataki János]. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 439, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
ISBN 978-615-5568-70-1 fűzött : 6990,- Ft
Erdély - természetjárás - útikönyv
914.984(036) *** 796.5(498.4)
[AN 3755765]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2019.
Prauda Miklós (1958-)
   Dabas-Sári, ahogy én látom / Prauda Miklós ; [kiad. a Sári Szlovák Önkormányzat]. - [Dabas] : Sári Szlovák Önkormányzat, 2018. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3356-3 fűzött
Sári - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Sári(084.12) *** 77.04(439)(092)Prauda_M.
[AN 3749654]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2019.
Szebeni Olivér (1928-)
   A Kiskunság hívői / Szebeni Olivér. - Budapest : Szerző, 2019. - 283 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4329-6 kötött
Kiskunság - Magyarország - helyismeret - baptista egyház - egyháztörténet - egyházi személy
908.439Kiskunság *** 286.15(439)(092) *** 286.15(439Kiskunság)(091)
[AN 3751058]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2019.
Szimcsák Attila
   Világkalandor : motoros túrák a nagyvilágban / Szimcsák Attila, Dobos Zoltán. - Budapest : Rhino Motors Bt., 2018. - 251 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3840-7 fűzött : 4990,- Ft
motorkerékpársport - turizmus - útleírás
910.4(100) *** 908.100(0:82-992) *** 796.57
[AN 3750211]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2019.
Tömöri Mihály (1984-)
   A határokon átívelő kiskereskedelem társadalomföldrajza: Debrecen és Nagyvárad térsége = Social geography of the cross-border retail trade: region of Debrecen and Nagyvárad / Tömöri Mihály. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2018. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 31.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 166-174.
ISBN 978-963-318-765-4 fűzött
Debrecen - Nagyvárad - társadalomföldrajz - bevásárlóturizmus - 21. század - statisztikai adatközlés
911.3(439-2Debrecen)"200/201"(083.41) *** 911.3(498.4-2Nagyvárad)"200/201"(083.41) *** 338.48(439-2Debrecen)"200/201" *** 338.48(498.4-2Nagyvárad)"200/201" *** 339.37
[AN 3750918]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2019.
Volentics Gyula
   Üdvözlet Vácról! : Vác régi képeslapokon a századfordulótól 1948-ig / Volentics Gyula. - Sződ : Sződi Helytört. Alapítvány, [2018]. - 94, [5] p. : ill., részben színes ; 24x34 cm. - (Sződi helytörténeti füzetek, ISSN 1789-6681 ; 11.)
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-615-80656-1-0 fűzött : 3999,- Ft
Vác - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Vác"1900/1948"(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3750049]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6720 /2019.
   "Akik szolgálatra szegődtek" : polgármester-portrék az Észak-alföldi régióból : Jász-Nagykun-Szolnok megye / [... szerk. Sári Andrea]. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2018. - 144 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-00-1493-7 kötött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - polgármester - helyismeret - 21. század - interjú
352.075.31(439.169)(092)(047.53) *** 908.439.169-2
[AN 3750980]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2019.
   Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején II : az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 2017. március 24-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Dénesi Tamás és Boros Zoltán. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátsági Lvt., 2018. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia ex Archivo Sancti Martini edita, ISSN 2560-2691 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5576-09-6 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - bencések - állam és egyház viszonya - megfigyelés - 1945 utáni időszak
351.746.1(439)"195/198" *** 271.1(439)"1945/198" *** 322(439)"1945/198"
[AN 3749941]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2019.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról : kivonat : 2019. március 5. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2019. május 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2019. - 185 p. ; 20 cm
Lezárva: 2019. márc. 5.
ISBN 978-963-258-444-7 fűzött : 1650,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3756346]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2019.
Csapó Orsolya
   A környezeti jogi felelősség határai : az uniós szabályozás hatása a magyar szabályozásra / Csapó Orsolya. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2018. - 384 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 17.)
Bibliogr.: p. 311-373.
ISBN 978-963-308-340-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - környezetvédelmi jog - felelősség - károkozás
349.6(439) *** 349.6(4-62) *** 347.51(439) *** 347.51(4-62)
[AN 3750130]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2019.
Erdődy János (1979-)
   In rerum natura esse videtur : egy klassszikus római jogi toposz margójára / Erdődy János. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2018. - 179 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 10.)
Bibliogr.: p. 161-179. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-343-7 fűzött
jogelmélet - római jog - jogfilozófia
340.12 *** 34(37) *** 34.01
[AN 3750081]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2019.
   Fizetésképtelenség és jogutód nélküli megszűnés : tapasztalatok és reformjavaslatok / szerk. Szikora Veronika és Fézer Tamás ; [a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa]. - Debrecen : DE ÁJK, 2018. - 180 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-050-4 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - felszámolás - csőd - pénzügyi jog
347.736(439)
[AN 3750132]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2019.
Gellér Balázs (1968-)
   A magyar büntetőjog általános tanai I / Gellér Balázs, Ambrus István. - 2. jav., hatályosított kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 527 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 16.)
Bibliogr.: p. 493-514.
ISBN 978-963-312-305-8 kötött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3756268]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2019.
Juhász László
   A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve / írta és a bírói gyakorlatot összegyűjt. Juhász László. - 7. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 2 db (1419 p.) ; 24 cm
Lezárva: 2019. jan. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-434-8 fűzött : 18000,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - felszámolás - útmutató
347.736(439)(036)
[AN 3756331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 762 p.
ISBN 978-963-258-435-5
[AN 3756339] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 769-1419.
ISBN 978-963-258-436-2
[AN 3756340] MARC

ANSEL
UTF-86728 /2019.
   Közigazgatási jog : általános rész II. : a közszolgáltatások szervezése / Fazekas Marianna szerk. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 237 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-268-6 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - közszolgáltatás - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8) *** 338.465(439)(075.8)
[AN 3756146]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2019.
   Közigazgatási jog : általános rész III. : a közigazgatási jog elméleti kérdései : a közigazgatási hatósági eljárásjog : a közigazgatási bíráskodás : a közigazgatási szankció / Fazekas Marianna szerk. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 461 p. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 10.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-312-285-3)
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3756148]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2019.
Less Ferenc
   A rendőri tömegkezelés elmélete és gyakorlata : az alkotmányos jogállam rendőrségének feladatai a politikai demonstrációk biztosításában : nemzetközi kitekintés / Less Ferenc ; [kiad. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ]. - Budapest ; [Dunakeszi] : Rendőrségi Okt. és Kiképző Közp., 2019. - 246 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 227-244.
ISBN 978-615-00-4440-8 fűzött
rendőrség - rendészet - tüntetés
351.74 *** 323.233
[AN 3750074]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2019.
Marosi Endre (1946-)
   Mecséri János ezredes és ötvenegy katonájának hadbírósági pere, 1958 / Marossy Endre ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2018. - 400 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-396.
ISBN 978-615-5195-50-1 fűzött : 2800,- Ft
Budapest. 20. kerület - 1956-os forradalom - helytörténet - megtorlás - koncepciós per
343.301.096(439)"1958" *** 323.282(439)"1957/198" *** 355(439)(092)Mecséri_J. *** 943.9-2Bp.XX."1956"
[AN 3749990]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2019.
Megyaszai Tamás
   Vadászjegyek Magyarországon : kézikönyv és katalógus / Megyaszai Tamás. - Debrecen : Magánkiad., 2018. - 194 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3210-8 fűzött
Magyarország - vadászat - jogi szabályozás - illetékbélyeg - katalógus
347.246(439) *** 656.835.113.4(439)(083.8) *** 799.2(439)(094)
[AN 3749466]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2019.
Mészáros Gábor
   Alkotmányosság válságban? : [különleges helyzetek és kezelésük modelljei az alkotmányos demokráciában] / Mészáros Gábor. - Budapest : Menedzser Praxis, 2018. - 358 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. szept. - Bibliogr.: p. 334-355.
Fűzött : 2940,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89986-8-2)
rendkívüli állapot - alkotmányjog - jogelmélet - esettanulmány
342.4(100) *** 342.76/.78(100)
[AN 3750359]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2019.
   Polgári jog : szerzői jog és iparjogvédelem / Lontai Endre [et al.]. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 447 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 15.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-270-9 kötött
Magyarország - szerzői jog - iparjog - egyetemi tankönyv
347.77/.78(439)(075.8)
[AN 3756265]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2019.
Szabó Csaba (1978-)
   Katolikus rendőrségi lelkipásztori szolgálat modellje / [Szabó Csaba, Író Sándor] ; [közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Budapest : DOSZ, 2018. - 264 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5586-30-9 kötött
Magyarország - rendőrség - tábori pap - katolikus egyház - katolikus pap - lelkipásztorkodás
351.74 *** 356.363(439) *** 282 *** 253
[AN 3751634]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2019.
Tercsák Tamás
   A joggal való visszaélés / Tercsák Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 549 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. júl. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-398-3 kötött : 8000,- Ft
343.366(075.8)
[AN 3756343]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2019.
Tóth J. Zoltán (1978-)
   Halálbüntetés pró és kontra / Tóth J. Zoltán. - 2. aktualizált kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 282 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-282.
ISBN 978-963-258-446-1 fűzött : 4400,- Ft
halálbüntetés - jogelmélet - jogtörténet
343.25 *** 340.12 *** 34(091)
[AN 3756287]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2019.
   Új büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról : 2019. március 6. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2019. - 212 p. ; 24 cm
Lezárva: 2019. márc. 6.
ISBN 978-963-258-443-0 fűzött : 1990,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3756377]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2019.
   Új polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról : 2017. évi CXXVIII. tövény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról. - [Budapest] : HVG ORAC : Novissima, 2019. - 194 p. ; 20 cm
Lezárva: 2019. márc. 8.
ISBN 978-963-258-445-4 fűzött : 1650,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3756345]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2019.
   Üzleti jog. - Budapest : Menedzser Praxis, [2016]-. - 21 cm
Bibliogr.
Magyarország - gazdasági jog - kötelmi jog
347.7 *** 347.4
[AN 3750457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Üzleti szerződések, iparjogvédelem, tőkepiaci jog, fogyasztóvédelem, versenyjog, reklámjog / szerk. Kecskés András és Ferencz Barnabás. - [2018]. - 257 p.
ISBN 978-615-5554-13-1 fűzött : 3360,- Ft
[AN 3750467] MARC

ANSEL
UTF-86741 /2019.
Varga Csaba (1941-)
   Jogfilozófia a múlt, a jelen és a jövő ölelésében / Varga Csaba. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2018. - 616 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 44.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-339-0 fűzött
Magyarország - jogfilozófia - jogtörténet
34.01 *** 34(100)(091) *** 34(439)(091)
[AN 3750091]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2019.
Varga Judit (1986-)
   A partnerség (PPP) szerepének változása a közpénzügyek jogában / Varga Judit. - Debrecen : [DE], 2018. - 245 p. : ill. ; 22 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - Bibliogr.: p. 220-233.
ISBN 978-963-490-065-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - pénzügyi jog - magánjog - közjog - gazdasági együttműködés - magánszektor - állami szektor
34:336(439) *** 34:336(4-62) *** 347(439) *** 347(4-62) *** 342(439) *** 342(4-62) *** 332.1(439) *** 332.1(4-62)
[AN 3750127]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6743 /2019.
   Damjanich János, "a mindig győztes" tábornok / [szerk.] Pelyach István. - [Budapest] : Line Design, 2018. - 438 p. : ill. ; 24 cm. - (Aradi vértanúk sorozat ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-006-4 fűzött : 3800,- Ft
Damjanich János (1804-1849)
Magyarország - katonatiszt - hadtörténet - mártír - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - levelezés - történelmi forrás
355(439)(092)Damjanich_J.(044) *** 355.48(439)"1848/1849"(093)
[AN 3750874]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2019.
Gyökös Eleonóra
   Mohács / [szöveg Gyökös Eleonóra, Nagy Ágoston]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 3.). (Nemzeti emlékhelyek, ISSN 2630-810X)
ISBN 978-615-5890-01-7 fűzött
Mohács - emlékhely - emlékpark - csata
355.48(439-2Mohács)"1526" *** 725.945(439-2Mohács)
[AN 3750229]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2019.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   "Számítson a Haza teljes bizalommal ránk" : az 1848/49-es honvéd törzstiszt Márkosfalvi Szabó testvérek élete és hadi működése / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Ordo Equestris, cop. 2018. - 190 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 978-615-00-1025-0 fűzött
Márkosfalvi Szabó Károly (1810-1891)
Márkosfalvi Szabó Ferdinánd (1820-1853)
Magyarország - Erdély - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katonatiszt - csata - 19. század - történelmi forrás
355.48(439.21)"1848/1849"(093) *** 355(439)(092)Markosfalvi_Szabó_F.(093) *** 355(439)(092)Markosfalvi_Szabó_K.(093)
[AN 3756376]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2019.
Scholtz Róbert Gergely
   "Hegedűvel és puskával" : a nagy háború elfeledett cigány katonái, 1914-1918 / Scholtz Róbert Gergely ; [kiad. a Hangadó Egyesület]. - Zsáka : Hangadó Egyes., 2018. - 88, [8] p. : ill. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-2987-0 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - cigányság - katona - katonaszociológia - századforduló - első világháború - cigányzenész
355(=914.99)(439)"191"(092) *** 78.067.26(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(436/439) *** 316.37-057.36(=914.99)(436/439)"191"
[AN 3750883]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2019.
Scholtz Róbert Gergely
   "Kik bujócskázni mentek a halállal" : régészek a régi Magyarország utolsó háborújában / Scholtz Róbert Gergely ; [közread. a] Zemplén Német Iskolaegylet. - Rátka : Zemplén Német Iskolaegylet, 2018. - 112 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 109-112.
ISBN 978-615-00-2986-3 kötött
Magyarország - régész - hadtörténet - első világháború
355.48(439)"1914/1918" *** 902(439)(092)
[AN 3751154]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2019.
Torma Margit (1956-)
   "Én többet aligha látlak benneteket..." : újkéri katonák az első és a második világháborúban / Torma Margit. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2018. - 501 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 472-478.
ISBN 978-615-5145-36-0 kötött : 4000,- Ft
Újkér - katona - hősi halott - első világháború - második világháború - névtár
355(439-2Újkér)"1914/1918" *** 355(439-2Újkér)"1939/1945" *** 355.293(439-2Újkér)"1914/1918" *** 355.293(439-2Újkér)"1939/1945" *** 050.8
[AN 3749994]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2019.
   Válogatás a magyar katonai felderítés és hírszerzés történetéből : szemelvénygyűjtemény, 1918-2018 / szerk. Béres [et al.] ; [a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kiadványa]. - Budapest : KNBSZ, cop. 2018. - 421 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - katonai felderítés - katonai hírszerzés - 20. század - 21. század
355.413(439)"1918/2018" *** 355.40(439)"1918/2018"
[AN 3750808]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2019.
   Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívások erőterében / szerk. Farkas Ádám ; [közread. a] Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2018. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3813-1 kötött
biztonságpolitika - globalizáció - honvédelem - információalapú hadviselés - 21. század
623.6 *** 659.2.012.8(100)"20" *** 355.02(100)"20"
[AN 3749508]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6751 /2019.
Kassay, Štefan (1941-)
Riadenie (magyar)
   Irányítás / Štefan Kassay. - Budapest : Gondolat, 2017-. - ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-814-7
vezetés - vállalatirányítás - szervezetfejlesztés - stratégiai menedzsment
65.011.1 *** 65.012.4 *** 65.014
[AN 3701580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., A vállalati pénzügyi politika elméleti alapjai és működési feltételei. - 2018. - 170 p.
ISBN 978-963-693-878-9 kötött
[AN 3752903] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A vállalat pénzügyi irányítása. - 2018. - 221 p.
ISBN 978-963-693-879-6 kötött
[AN 3752937] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., A piaci nyereségesség elemzése. - 2018. - 221 p.
ISBN 978-963-693-880-2 kötött
[AN 3752938] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Beruházási stratégia és beruházási projektek. - 2018. - 197 p.
ISBN 978-963-693-881-9 kötött
[AN 3752939] MARC

ANSEL
UTF-86752 /2019.
Nagy-Csere Áron
   Vizsoly / [szöveg Nagy-Csere Áron]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 12.). (Történelmi emlékhelyek, ISSN 2630-8118)
ISBN 978-615-5890-12-3 fűzött
Vizsoly - Magyarország - nyomdászattörténet - templom - emlékhely - 16. század - bibliakutatás - fordítás
655.1(439-2Vizsoly)"1590" *** 726.54(439-2Vizsoly) *** 725.94(439-2Vizsoly) *** 22.01
[AN 3750243]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6753 /2019.
Badaracco, Joseph L. (1948-)
Managing in the gray (magyar)
   Menedzsment a szürke zónában : 5 örökérvényű kérdés a legnehezebb munkahelyi problémák megoldására / Joseph L. Badaracco ; [ford. Lokodi Annamária]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 162 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-19-1 fűzött : 1999,- Ft
vállalatirányítás - vállalat vezetősége - vezetéslélektan
658.1.012.4 *** 65.013
[AN 3749490]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2019.
Baranyi Aranka (1976-)
   A magyarországi vállalati szektor pénzügyi típusjelenségeinek vizsgálata a 2006-2015 közötti időszakban / Baranyi Aranka. - Eger : Líceum K., 2018. - 133 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 97-101.
ISBN 978-615-5621-89-5 fűzött
Magyarország - vállalkozás - pénzügy - 21. század - statisztikai adatközlés
658.1(439)"200/201"(083.41) *** 658.15
[AN 3750092]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2019.
Bérces Kamilla
   Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei az oktatásügy területén / Bérces Kamilla, Rácz Zoltán ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : HVG-ORAC : MOSZ, 2018. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-258-407-2 fűzött
Magyarország - munkaügy - munkaügyi vita - jogi szabályozás - oktatásügy - kollektív szerződés - útmutató
331.106.24 *** 331.109(439)(036) *** 37.014(439)
[AN 3749402]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2019.
Búza László
   Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei a közszolgálati és hivatásos jogviszonyban állóknál / Búza László, Horváth István ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : HVG-ORAC : MOSZ, 2018. - 73 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-258-406-5 fűzött
Magyarország - munkaügy - munkaügyi vita - jogi szabályozás - közszolgálat - kollektív szerződés - útmutató
331.106.24 *** 331.109(439)(036) *** 35.08(439)
[AN 3749403]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2019.
   Egyre több a cselekvő közösség : kimagasló eredménnyel zártuk a Cselekvő közösségek projekt második évét. - [Szentendre] : [Szabadtéri Néprajzi Múz.], [2018]. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
ISBN 978-615-5123-62-7 fűzött
Magyarország - civil társadalom - nonprofit szervezet - közösségfejlesztés - 21. század
334.012.46(439)"201" *** 316.45
[AN 3747892]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2019.
   Etikus közgazdaságtan / [szerk. Kocziszky György] ; [kiad. Magyar Nemzeti Bank]. - Budapest : MNB, 2019. - 370 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-22-1 kötött
gazdasági erkölcs
330.16 *** 174.4
[AN 3749474]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2019.
Fodor T. Gábor
   Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei a közúti közlekedés területén / Fodor T. Gábor, Nádas György, Szabó Imre Szilárd ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : HVG-ORAC : MOSZ, 2018. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-258-416-4 fűzött
Magyarország - munkaügy - munkaügyi vita - jogi szabályozás - tömegközlekedés - személyszállítás - kollektív szerződés - útmutató
331.109(439)(036) *** 331.106.24 *** 656.025
[AN 3749408]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2019.
Gellért Andor (1933-)
   Az aranyásó rögös élete : memoár / Gellért Andor. - Békéscsaba : Typografika Kv., 2019. - 308 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9792-31-9 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - külkereskedelem - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
339.5(439)(092)Gellért_A.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3750524]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2019.
Gönczi Tamás
   Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei a vasúti közlekedés területén / Gönczi Tamás, Szabó Imre, Várkonyi Péter ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : HVG-ORAC : MOSZ, 2018. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-258-405-8 fűzött
Magyarország - munkaügy - munkaügyi vita - jogi szabályozás - vasúti közlekedés - kollektív szerződés - útmutató
331.106.24 *** 331.109(439)(036) *** 656.2(439)
[AN 3749392]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2019.
Háromi László
   Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei a feldolgozóipar területén / Háromi László, Luxné Vincze Judit, Trenyisán Máté ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : HVG-ORAC : MOSZ, 2018. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-258-408-9 fűzött
Magyarország - munkaügy - munkaügyi vita - jogi szabályozás - feldolgozóipar - kollektív szerződés
331.109(439)(036) *** 331.106.24 *** 338.45
[AN 3749413]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2019.
Kakebo (magyar)
   Kakebo : kiadástervező napló mindenkinek / [ford. Dorogi Katalin]. - [Budapest] : Ventus Commerce, 2018. - 189 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5828-05-8 fűzött : 3400,- Ft
rezsiköltség - naptár
657.471.1.011.2 *** 050.9
[AN 3751568]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2019.
Kecskés András (1981-)
   Befektetések : jogi szabályozási tendenciák a XXI. században / Kecskés András. - Budapest : Menedzser Praxis, 2018. - 359 p. ; 25 cm
Lezárva: 2018. nov. 6. - Bibliogr.: p. 344-359.
Kötött : 5460,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5554-14-8)
Magyarország - tőkebefektetés - pénzügy - tőkepiac - jogi szabályozás - 21. század
336.76(100)"20" *** 658.152 *** 347.72(439)
[AN 3750354]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2019.
Kovács Andrea
   Adóváltozások dióhéjban, 2019 : [főbb adózási jogszabályok változásának bemutatása könyvelőiroda vezetők részére] / [szerző Kovács Andrea] ; [közread. a] Minősített Könyvelők Egyesülete. - [Érd] : Minősített Könyvelők Egyes., [2018]. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3888-9 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3749437]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2019.
Lajtai György
   Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei a kiskereskedelem területén / Lajtai György, Nyitrai Károly ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : HVG-ORAC : MOSZ, 2018. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-258-409-6 fűzött
Magyarország - munkaügy - munkaügyi vita - jogi szabályozás - kiskereskedelem - kollektív szerződés - útmutató
331.106.24 *** 331.109(439)(036) *** 339.37
[AN 3749385]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2019.
   Mobility and transfer : studies on ancient economy / ed. by Tibor Grüll. - Pécs : Univ. of Pécs ; Budapest : L'Harmattan, 2018. - 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Ancient Near Eastern and Mediterranean studies, ISSN 2062-0667 ; 3.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-485-4 fűzött : 2700,- Ft : 12 EUR
ókori Kelet - gazdaságtörténet - történelem - ókori állam
338(091)(31) *** 931
[AN 3750139]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2019.
Nemes Roland
   Hogyan vásároljunk jó helyen, jó időben, jó ingatlant? : [több mint 1500 ingatlan elemzési szempont és döntéstámogató rendszer egy könyvben] / Nemes Roland. - [S.l.] : Publio, 2018. - 156 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 3. r.
ISBN 978-963-443-550-1 fűzött : 3999,- Ft
ingatlanpiac - lakáspiac - befektetési tanácsadás
332.85 *** 332.72 *** 658.152
[AN 3749749]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2019.
Pallagi Gyula
   Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei az építőipar területén / Pallagi Gyula, Zaccaria Márton Leó ; [... kiad. Munkástanácsok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : HVG-ORAC : MOSZ, 2018. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-258-410-2 fűzött
Magyarország - munkaügy - munkaügyi vita - jogi szabályozás - építőipar - kollektív szerződés - útmutató
331.109(439)(036) *** 331.106.24 *** 69
[AN 3749416]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2019.
Un projet de décroissance (magyar)
   Jólét gazdasági növekedés nélkül : a nemnövekedés felé : kiáltvány a Feltétel Nélküli Alapjuttatásért (FNA) : a fenntartható és élhető társadalomba vezető békés, demokratikus átmenetért : a Nemnövekedés mozgalom, elsősorban a Nemnövekedés Párt és a Növekedéstagadók Egyesületének munkája, valamint a 2012-es Nemnövekedés kampány során született tanulmányok / Vincent Liegey [et al.] ; [ford. Balogh-Sárközy Zsuzsanna] ; [közread. az] Eszmélet Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Eszmélet Alapítvány, 2019. - 166 p. : ill. ; 18 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2016. - Bibliogr.: p. 154-157.
ISBN 978-963-12-4791-6 fűzött : 1000,- Ft
gazdasági tervezés - gazdaságpolitika - gazdasági fejlődés - jövőkép - utópia
338.26 *** 330.564 *** 330.34 *** 304.9
[AN 3750829]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2019.
Rowe, Sharon
The magic of tiny business (magyar)
   Merj kicsi maradni : hogyan vállalkozz sikeresen és érj haza mégis vacsorára? / Sharon Rowe ; [ford. Dedinszky Zsófia]. - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2018. - 208 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-304-786-6 kötött : 3500,- Ft
vállalkozás - siker - életvezetés
658.1.012.4 *** 613.865
[AN 3751396]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2019.
   Szociális és szolidáris gazdaság a poszt-szocialista perifériákon / [... kiad. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Miskolc : ME GTK, 2018. - 388 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-161-2 fűzött
gazdaság - szövetkezet - nonprofit szervezet - társadalmi felelősség - közösségfejlesztés - posztszocialista ország - 21. század
332.012.3(4-11)"200/201" *** 334.73(4-11)"200/201" *** 316.6(4-11)"200/201" *** 316.45
[AN 3750158]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2019.
   Ünnepi tanulmányok Oroszi Sándor 70. születésnapja tiszteletére / szerk. Varga József, Parádi-Dolgos Anett, Cseh Balázs. - Kaposvár : KE GTK, 2018. - 245 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-59-0 kötött
gazdaságtan - emlékkönyv
330
[AN 3750147]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2019.
Vance, Ashlee (1977-)
Elon Musk and the quest for a fantastic future (magyar)
   Elon Musk és a fantasztikus jövő feltalálása [elektronikus dok.] : ifjúsági változat / Ashlee Vance ; ... ford. Weisz Böbe, ... Dufka Hajnalka ... - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Inspiráció fiataloknak. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154422. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-795-8
Musk, Elon (1971-)
Egyesült Államok - feltaláló - vállalkozó - technológia - innováció - ezredforduló - 21. század - ifjúsági könyv - elektronikus dokumentum
658.1(73)(092)Musk,_E. *** 330.341.1(100)"199/20"(02.053.2)
[AN 3756401]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2019.
Vance, Ashlee (1977-)
Elon Musk and the quest for a fantastic future (magyar)
   Elon Musk és a fantasztikus jövő feltalálása : ifjúsági változat / Ashlee Vance ; [... ford. Weisz Böbe, ... Dufka Hajnalka ...]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 224 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Inspiráció fiataloknak
ISBN 978-963-304-758-3 fűzött : 3500,- Ft
Musk, Elon (1971-)
Egyesült Államok - feltaláló - vállalkozó - technológia - innováció - ezredforduló - 21. század - ifjúsági könyv
658.1(73)(092)Musk,_E. *** 330.341.1(100)"199/20"(02.053.2)
[AN 3752033]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6776 /2019.
Bakó Tihamér (1955-)
   Töréspontok mentén : fejezetek a szupervíziós munkából / Bakó Tihamér. - 3. kiad. - Budapest : Psycho Art, 2019. - 115 p. ; 20 cm. - (Sorsfordító könyvek ; 4.)
Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 963-218-303-7 fűzött : 1600,- Ft
tanácsadás - mentálhigiénia
364.62.001.8
[AN 3756163]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2019.
Ceglédi Tímea (1984-)
   Ugródeszkán : reziliencia és társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban / Ceglédi Tímea. - [Debrecen] : CHERD-H, 2018. - 271 p. : ill ; 24 cm. - (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 4.)
Bibliogr.: p. 246-267. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80077-7-1 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - társadalmi egyenlőtlenség - felsőoktatás - 21. század
364.65-053.81(439)"201" *** 316.344.23(439)"201" *** 378(439)"201"
[AN 3751019]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2019.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz, 2019 / Farkasné Gondos Krisztina, Barabás Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo : Taxon, 2019. - 275 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2019. jan. 25. - Bibliogr.: p. [276].
ISBN 978-615-5640-37-7 fűzött : 7950,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - bér - útmutató
369(439)(036) *** 658.32(439)(036)
[AN 3750638]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2019.
Flaskár-Nagy Melinda
   A zsidó szociális gondoskodás története Budapesten a két világháború között / Flaskár-Nagy Melinda ; [közread. az] Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem. - Budapest : OR-ZSE, 2019. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-[176].
ISBN 978-615-5494-10-9 fűzött
Magyarország - Budapest - szociális gondoskodás - zsidó egyház - karitatív szervezet - karitatív tevékenység - 20. század
364.4(439-2Bp.)"1918/1939" *** 296(439)
[AN 3750521]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2019.
Galuske, Michael (1959-2011)
Methoden der sozialen Arbeit (magyar)
   A szociális munka módszerei : bevezetés / Michael Galuske ; szerk. Bányai Emőke ; ford. Udvari Kerstin. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 330 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Bibliogr.: p. 305-330.
ISBN 978-963-414-421-2 fűzött : 3500,- Ft
szociális munka
364.442.2 *** 364.46
[AN 3749986]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2019.
   Gazdálkodás és menedzsment az egészségügyi intézményekben / szerk. Boncz Imre [et. al.]. - Budapest : Medicina, 2019. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-716-6 kötött
egészségügy - gazdálkodás
364.444 *** 351.77 *** 658.14
[AN 3750153]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2019.
Hollósi Gábor (1976-)
   Az egészségügy reformja az Antall- és a Boross-kormány idején : a jogalkotás és hat visszaemlékezés / Hollósi Gábor. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 196 p. ; 24 cm. - (Veritas füzetek, ISSN 2498-4493 ; 10.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5721-49-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - egészségügy - reform - 20. század - ezredforduló - interjú
364.444(439)"1990/1994"(047.53) *** 614(439)"1990/1994"(047.53)
[AN 3749955]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2019.
   Kardirex 25, 1993-2018 / [szerk. Hegyi Ilona]. - [Győr] : [Vasas I.], 2018. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2900-9 kötött
Kardirex Egészségügyi Központ (Győr)
Győr - magángyógyintézet - történeti feldolgozás
369.223.22(439-2Györ)(091)
[AN 3749961]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2019.
Ladányi András (1945-)
   Wágner Ferenc, az érdekvédő / Ladányi András ; [kiad. a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány]. - Dorog : Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, 2019. - 270, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81147-0-7 kötött
Wágner Ferenc (1949-2018)
Magyarország - Dorog - szakszervezet - vezető alkalmazott - bányászat - 20. század - 21. század
331.105.44(439-2Dorog)"198/201" *** 622(439) *** 331.105.44(439)(092)Wágner_F.
[AN 3750310]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2019.
Magyar Adél
   Fejezetek az értelmifogyatékosság-kép történetéből : elzárás, gyógyítás, fejlesztés a kezdetektől a 19. század végéig / Magyar Adél. - Budapest : Gondolat, cop. 2018. - 244 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 215-233. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-803-1 kötött : 3000,- Ft
értelmi fogyatékos - szociális gondoskodás - történeti feldolgozás
364.65-056.37(100)(091)
[AN 3750383]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6786 /2019.
   110 éves a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, 1908-2018 : évkönyv, 2008-2018 / [szerk. Barcsa Lajos, Kissné Simon Mária]. - [Debrecen] : Debreceni SZC Mechwart A. Gépipari és Informatikai Szakgimn., [2018]. - 243 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3642-7 fűzött
Debreceni Szakképzési Centrum. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnázium
Debrecen - szakgimnázium - iskolatörténet
373.54(439-2Debrecen)(091) *** 373.6(439-2Debrecen)(091)
[AN 3751632]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2019.
Bakos Katalin
   Pályaorientációs feladatbank általános iskolás osztályfőnököknek / összeáll. Bakos Katalin ; [közread. a] Debreceni Tankerületi Központ. - Debrecen : Debreceni Tanker. Közp., 2018. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
pályaorientáció - pályaválasztás - általános iskola - tanári segédkönyv
37.048(072) *** 373.3
[AN 3752004]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2019.
Baracsi Ágnes (1958-)
   Személyes és társas kompetenciák a pedagógusok munkájában / Baracsi Ágnes. - [Budapest] : Kery E., cop. 2019. - 295, [5] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 272-294.
ISBN 978-615-81077-1-6 fűzött
pedagógiai munka
371.321
[AN 3751206]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2019.
   Bródy 50 : egy ózdi középiskola fél évszázada : jubileumi évkönyv / [szerk. Deklava Marianna] ; [kiad. a Bródy Imre Középiskola Fejlesztési és Tehetséggondozó Alapítvány]. - [Ózd] : Bródy I. Középisk. Fejlesztési és Tehetséggond. Alapítvány, cop. 2018. - 125 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-615-00-2337-3 fűzött
Ózdi Szakképzési Centrum. Bródy Imre Szakgimnázium
Ózd - szakközépiskola - szakgimnázium
373.54(439-2Ózd) *** 373.6(439-2Ózd)
[AN 3750553]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2019.
Cave, Simone
Clever baby (magyar)
   Az okos baba : 100 játék és gyakorlat gyermekünk dinamikus fejlődéséhez : 0-2 éves korig / Simone Cave és Caroline Fertleman ; [... ford. Hertendi Márta és Palkóné Tabi Katalin]. - 4. utánny. - [Budapest] : Partvonal, [2019], cop. 2011. - 208 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9910-68-3 kötött : 3490,- Ft
csecsemőgondozás - fejlesztő játék
371.382 *** 613.95
[AN 3755730]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2019.
   Élet és életszentség : 25 éves az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont / [szerk. Benkovich Ferenc, Gaál Barnabás, Tóta Péter Benedek] ; [... kiad. az Apor Vilmos Római Katolikus Alapítvány]. - [Győr] : Apor V. Római Katolikus Alapítvány, 2018. - 268 p. : ill., színes ; 21x21 cm + mell. (14 p.)
melléklet címe: "Ha Isten velünk, ki ellenünk?" (Róm 8:3)
ISBN 978-615-00-3492-8 fűzött
Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont (Győr)
Győr - óvoda - általános iskola - gimnázium - egyházi intézmény
373.24(439-2Győr) *** 373.3(439-2Győr) *** 373.54(439-2Győr)
[AN 3749698]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2019.
   Erasmus+ complete guide : the city of Nyíregyháza and the University of Nyíregyháza. - Nyíregyháza : Univ. of Nyíregyháza, [2019]. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Nyíregyházi Egyetem
Európai Unió - Nyíregyháza - felsőoktatás - egyetem - ösztöndíj - útmutató
378.3(4-62) *** 378.4(439-2Nyíregyháza)(036)
[AN 3750297]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2019.
   Feleselő : fejlesztő kiadvány óvónőknek, tanítóknak, nyelvi fejlesztőknek / [szerk. Illés Györgyi Terézia és Rohár Alexandra] ; [kiad. a Csipike Egyesület ...]. - Sárbogárd : Csipike Egyes. ; [Budapest] : Krasznár, 2018. - [37] p. : ill. ; 30x43 cm + mell.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89885-4-6 fűzött
logopédia - anyanyelvi nevelés - tanári segédkönyv
376.36(072) *** 372.46(072)
[AN 3751170]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2019.
   A Fogorvostudományi Kar 15 éve / [szerk. Kovalecz Gabriella, Sipos Ferenc, Ungvári Zsuzsanna] ; [kiad. ... Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar]. - Debrecen : DE Fogorvostud. Kar, 2018. - 216 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 188-216.
ISBN 978-963-490-048-1 kötött
Debreceni Egyetem. Fogorvostudományi Kar
Magyarország - Debrecen - orvosképzés - fogászat - egyetem
378.661(439-2Debrecen)(091) *** 616.31
[AN 3751114]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2019.
Gyöngyösi Alexandra Bianka
   Pályaorientációs feladatbank középiskolás osztályfőnököknek / összeáll. Gyöngyösi Alexandra Bianka ; [közread. a] Debreceni Tankerületi Központ. - Debrecen : Debreceni Tanker. Közp., 2018. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
pályaorientáció - pályaválasztás - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
37.048(072) *** 373.5
[AN 3752000]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2019.
Honvári János (1953-)
   Akadémia, főiskola, egyetem : 50 éves a Széchenyi István Egyetem / Honvári János ; [... bibliogr. kész., és a fotókat vál. Winkler Csaba] ; [a munkatársak névsorát összeáll. Galli Csaba]. - Győr : SZE, 2018. - 276 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 237-243.
ISBN 978-615-5837-21-0 kötött
Széchenyi István Egyetem (Győr)
Győr - egyetem - történeti feldolgozás
378.4(439-2Győr)(091)
[AN 3749949]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2019.
   Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei : a X. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2017. szeptember 22-23. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Neveléstud. Int., 2018. - 463 p. : ill. ; 24 cm. - (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-049-8 fűzött
pedagógia - taneszköz - oktatástechnológia
37 *** 371.66/.69 *** 371.3
[AN 3750965]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2019.
Izmindi Katalin
   Nagy óvodáskönyvem : mesék az óvodai beilleszkedés megkönnyítéséhez / Izmindi Katalin. - Budapest : Roland, [2019]. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-18-1 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - óvoda - gyermekkönyv - mese
373.24(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3755781]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2019.
   Jelen és jövő határán : hátrányos helyzetű középiskolások és hallgatók eredményessége / Pusztai Gabriella [et al.] ; [közread. a] Wáli István Református Cigány Szakkollégium. - Debrecen : Wáli I. Református Cigány Szakkollégium, 2018. - 116 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 107-116.
ISBN 978-615-81040-1-2 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - cigányság - közoktatás - felsőoktatás - eredményesség - pedagógiai szociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
37.064.3 *** 37.014(439)"201" *** 376.7(=914.99)(439)"201"(083.41) *** 378(439)"201" *** 37.015.4
[AN 3750133]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2019.
   Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula és tanítványaik / szerk. Rébay Magdolna. - Debrecen : DE BTK Neveléstud. Int., 2018. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyűjteményi füzetek / Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, ISSN 2064-955X ; 2.)
A 2014 és 2017 között rendezett konferenciák előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-045-0 fűzött
Karácsony Sándor (1891-1952)
Mitrovics Gyula (1871-1965)
Magyarország - pedagógus - 19. század - 20. század
37(439)(092)Karácsony_S. *** 37(439)(092)Mitrovics_Gy.
[AN 3750900]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2019.
Katona Krisztina
   Mindenben anyanyelv : fejlesztési lehetőségek játékokkal, gyakorlatokkal az óvodában : [gyakorlati útmutató a nyelvi-kommunikációs neveléshez] / Katona Krisztina. - Budapest : Raabe Klett, 2018. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 82-84.
ISBN 978-615-5824-36-4 fűzött
anyanyelvi nevelés - képességfejlesztés - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.46(072) *** 37.025(072) *** 372.3
[AN 3750837]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2019.
Katz Sándor (1950-)
   Matematika versenyfeladatok : a Fejér Lipót Matematikaverseny feladatai, 1987-2006 / Katz Sándor ; [közread. a] Matematikai Tehetségekért Alapítvány. - 2. kiad. - Nagykanizsa : Matematikai Tehetségekért Alapítvány, 2018. - 340, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80113-6-5 fűzött
Fejér Lipót Matematikaverseny
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(079.1)
[AN 3750727]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2019.
   Kooperáló tanuló intézmények : a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat intézményeinek jó gyakorlatai a keresztény közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés, hátránykompenzálás és tehetséggondozás területén / Borkó Marianna [et al.] ; [közread. a] Wáli István Református Cigány Szakkollégium. - Debrecen : Wáli I. Református Cigány Szakkollégium, 2018. - 138 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-81040-2-9 fűzött
Magyarország - felzárkóztatás - esélyegyenlőség - társadalmi integráció - tehetséggondozás - cigányság
376.7(=914.99)(439) *** 376.545 *** 342.722 *** 316.4.052
[AN 3750100]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2019.
Körmöci Katalin (1948-)
   A személyes bánásmód kézikönyve : gyermekeink érdekében, fejlődésük elősegítésére / [Körmöci Katalin]. - [Budapest] : Sprint Kft., 2018. - 156 p. : ill. ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705 ; 13.)
ISBN 978-615-80997-1-4 fűzött
óvodapedagógia - gyermeknevelés - gyermeklélektan
372.3 *** 371.3/.4 *** 159.922.7
[AN 3749709]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2019.
Kovacs, Charles (1907-2001)
The age of discovery (magyar)
   A felfedezések kora : történelmi olvasókönyv 13 éveseknek / Charles Kovacs ; [ford. Tolnai Antal]. - 3. kiad. - [Solymár] : "Török Sándor" Waldorf Ped. Alapítvány, 2019, cop. 2008. - 220 p. ; 22 cm. - (Waldorf könyvek)
ISBN 978-963-88346-0-7 kötött
Európa - történelem - középkor - alternatív iskola - tankönyv
372.893(078) *** 940"10/15" *** 371.4Waldorf
[AN 3751107]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2019.
   KVAT 25 - tények könyve : tények és emlékek a Miskolci Egyetemen 25 éve oktató Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszékről / [szerk. R. Nagy József]. - Miskolc : KVAT, 2018. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék könyvei, ISSN 1219-5073 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-171-1 fűzött
Miskolci Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete. Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
Miskolc - egyetem - tanszék - kulturális antropológia - doktori képzés - történeti feldolgozás - szakbibliográfia
378.4(439-2Miskolc).096(091) *** 316.7:016
[AN 3750870]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2019.
   Múltidéző : emlékkönyv a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma fennállásának 50. évfordulójára / szerk. Kunsági Tímea, Mikoláné Kállai Lívia, Tóthné Ujteleki Ilona. - Nyíregyháza : Nyíregyházi SZC Wesselényi M. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 2019. - 192 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4102-5 kötött
Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Nyíregyháza - szakgimnázium - szakközépiskola - kollégium
373.6(439-2Nyíregyháza) *** 37.018.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3750317]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2019.
Német Farkas
   ABC / írta Német Farkas ; rajz. J. Acsai Irén. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2019. - 34 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-68-2 kötött : 1800,- Ft
írás- és olvasástanítás
372.416.2=945.11
[AN 3750718]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2019.
   Oktatás, informatika, pedagógia, 2019 : Debrecen, 2019. február 15. / [szerk. Hülber László, Buda András, Ollé János] ; [közread. a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2019. - 59 p. ; 24 cm
A konferencia előadásainak összefoglalói. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-473-924-1)
oktatástechnológia - oktatási módszer - infokommunikáció - konferencia-kiadvány
371.3 *** 371.68 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3750893]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2019.
Sandahl, Iben Dissing
Play (magyar)
   Játék dán módra [elektronikus dok.] : hogyan neveljünk kiegyensúlyozott, érzelmileg rugalmas gyereket a szabad játék segítségével? / Iben Dissing Sandahl ; ford. Marczin Orsolya. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154423. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-732-3
játék - gyermeklélektan - családi nevelés - elektronikus dokumentum
371.382 *** 159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3756403]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2019.
   A Tehetségekért Ösztöndíjprogram tanulói munkái = Práce žiakov z programu pre nadaných / [... szerk. Lázár Erika] ; [... a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány kiadványa]. - Budapest : Croatica : Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány, 2018. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5615-93-1 fűzött
magyarországi szlovákok - alapfokú oktatás - tehetséggondozás - ösztöndíj - továbbtanulás - követéses vizsgálat - 21. század - pályamű
371.217(439) *** 376.545 *** 376.7(=854)(439)
[AN 3750548]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2019.
   Ugródeszka lendülettel : reziliens Wális szakkolégisták / Ceglédi Tímea [et al.] ; [közread. a] Wáli István Református Cigány Szakkollégium. - Debrecen : Wáli I. Református Cigány Szakkollégium, 2018. - 97 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 82-90. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81040-0-5 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - cigányság - szakkollégium - felzárkóztatás - felsőoktatás - 21. század - interjú
378.187.5(439) *** 376.7(=914.99)(439)"201"(047.53)
[AN 3750101]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2019.
Wolynn, Mark
It didn't start with you (magyar)
   Örökölt családminták : félelmek, érzések és viselkedésminták, melyeket a tudtunkon kívül átvettünk / Mark Wolynn ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 280 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-702-3 kötött : 3990,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - viselkedési minta - családi háttér - szülői hatás - fejlődéslélektan
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.9.019.43 *** 159.922
[AN 3756094]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6814 /2019.
Beckinsale, James
The triathlon training book (magyar)
   Triatlon : edzés és versenyzés / James Beckinsale ; [ford. Horváth István]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-600-5 fűzött : 4900,- Ft
triatlon
796.093.643
[AN 3749056]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2019.
Gre, Olga
   Kavicsfestés / Olga Gre ; [ford. Dési Krisztina]. - Budapest : Cser, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 132.)
ISBN 978-963-278-563-9 fűzött : 1995,- Ft
díszítőművészet - kavics - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 3749727]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2019.
Hegyi Iván (1953-)
   Világszámok / Hegyi Iván. - [Budapest] : Sprint Kft., [2018]-. - ill., főként színes ; 22x23 cm
labdarúgás - labdarúgó - sporttörténet
796.332(100)(092) *** 796.332(100)(091)
[AN 3749963]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 10-esek : [Puskás, Pelé, Maradona, Platini, Zico, Gullit, Zidane, Totti, Ronaldinho, Messi, Neymar]. - [2018]. - 128 p.
ISBN 978-615-80997-2-1 fűzött : 2900,- Ft
labdarúgó - labdarúgás - sporttörténet
796.332(100)(092) *** 796.332(100)(091)
[AN 3749966] MARC

ANSEL
UTF-86817 /2019.
Hetyei László
   Az FC Barcelona 21. századi sztárjai / Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 172.
ISBN 978-615-5604-80-5 fűzött : 2600,- Ft
Futbol Club Barcelona
Barcelona (Spanyolország) - sportegyesület - labdarúgó - 21. század - életrajz
796.332(460-2Barcelona)(092)"20" *** 061.2(460-2Barcelona)FC_Barcelona
[AN 3749953]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2019.
Hetyei László
   Újpesti stadionok / Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-75-1 fűzött : 2900,- Ft
Újpest Football Club
Budapest - labdarúgás - sportegyesület - 20. század - 21. század - sporttörténet - stadion
796.332(439-2Bp.)UTE(091) *** 061.2(439-2Bp.)UTE(091) *** 725.826(439-2Bp.)(091)
[AN 3749813]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2019.
Honfi György (1957-)
   Királyság / Honfi György. - [Zalaszentiván] : Szerző, cop. 2018. - 135 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-3112-5 fűzött
sakk
794.1
[AN 3751199]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2019.
Juhász Ferenc
   Aranyagyarak / Juhász Ferenc. - [Sajóvelezd] : [Juhász F.], 2018. - 110, [10] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3724-0 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3751111]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2019.
Marton Jenő
Két keréken határok nélkül (angol, német)
   On two wheels without borders : adventures along the iron curtain : guidebook : [Interreg Slovenia - Hungary] = Auf zwei Rädern ohne Grenzen : Abenteuer entlang des eisernen Vorhangs : Reiseführer / Marton Jenő, Mózes Krisztián, Wenszky Nóra. - [Budapest] : Hibernia, [2018]. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Lezárva: 2018. dec. 21.
Fűzött
Nyugat-Magyarország - Szlovénia - kerékpártúra - útikönyv
796.57 *** 914.39-15(036) *** 914.971.2(036)
[AN 3751295]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2019.
Marton Jenő
   Két keréken határok nélkül : kalandozás a vasfüggöny mentén : útikönyv : [Interreg Szlovénia - Magyarország] = Na dve kolesih bez meja : pustolovščine ob železni zavesi : vodnik : [Interreg Slovenija - Madžarska] / Marton Jenő, Mózes Krisztián, Wenszky Nóra. - [Budapest] : Hibernia, [2018]. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Lezárva: 2018. dec. 21.
Fűzött
Szlovénia - Nyugat-Magyarország - kerékpártúra - útikönyv
796.57 *** 914.971.2(036) *** 914.39-15(036)
[AN 3751291]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2019.
Oldfield, Matt
Maradona (magyar)
   Maradona / Matt & Tom Oldfield ; [ford. Pradarics Tamás]. - [Budapest] : Szenzár, 2019. - 192, [2] p. ; 20 cm. - (Focihősök ; 5.)
ISBN 978-963-479-158-4 fűzött : 1999,- Ft
Maradona, Diego Armando (1960-)
Argentína - labdarúgó - 20. század
796.332(82)(092)Maradona,_D._A.
[AN 3750748]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2019.
Szále László (1943-)
   Rákosi-korszak a Fradiban : egy futballistáról, aki nemcsak cipelte, játszott is a zongorán / Szále László ; [közread. az] FTC. - Budapest : FTC, 2018. - 150, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80510-2-6 fűzött
Rákosi Gyula (1938-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)Rákosi_Gy.
[AN 3749950]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2019.
Tunyogi Erzsébet (1955-)
   Tunyogi gyógyító játékterápia sérült gyermekek fejlesztésére / Tunyogi Erzsébet ; [kiad. a Tunyogi Gyógyító Játszóház Alapítvány]. - Budapest : Tunyogi Gyógyító Játszóház Alapítvány, 2019. - 260 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 255-260.
ISBN 978-615-00-4322-7 fűzött
gyógypedagógia - fejlesztő játék - családi nevelés
793/794 *** 371.382 *** 376.013.82 *** 37.018.1
[AN 3751329]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6826 /2019.
   Ádám, Cservenka, Jagicza, Németh / [szerk. Tóth Pál Sándor] ; [szöveg Berg Andrea] ; [kiad. kARTc Kulturális Egyesület]. - [Debrecen] : kARTc Kult. Egyes., 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 15x22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80607-2-1 kötött
Magyarország - képzőművészet - 21. század
73/76(439)"201"
[AN 3749595]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2019.
   Anyag és szellem : a Matéria Művészeti Társaság 10 éves jubileumi kiállítása : Vaszary Képtár, Kaposvár, 2018. november 23-tól 2019. február 9-ig / [... kurátora és ... szerk. Géger Melinda] ; [kiad. Pro Cultura Somogyiensi Egyesület]. - [Somogysárd] : Pro Cultura Somogyiensi Egyes., [2019]. - 58 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3294-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - művészcsoport - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.28(439) *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3751477]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2019.
   Beszéljünk újra Munkácsy Mihályról! : Munkácsy 175 / Bakó Zsuzsanna [et al.]. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2019. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum közleményei, ISSN 2064-4914 ; 10.). ("Ami csabai...", ISSN 2064-4906)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5811-03-6 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 3750135]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2019.
Bokros László (1928-2017)
   Bokros László / [... szerzője Csiszár Róbert Péter]. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2019. - 304, [3] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Szolnoki Művésztelep mesterei, ISSN 2560-2896)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-93-1 kötött
Bokros László (1928-2017)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bokros_L.
[AN 3750343]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2019.
Darázs József (1955-)
   Elragadtatás = Rapture / Darázs József ; [a tanulmány szerzője ... Nagy Imre]. - [Domaszék] : [Darázs J.], 2018. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 155-159.
ISBN 978-615-00-4280-0 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Darázs_J.
[AN 3751121]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2019.
   Deux générations : les maîtres hongrois de l'art géométrique : ... du 25 novembre au 23 décembre 2018, ... Galerie Aller Simple, ... Longjumeau-Champlan / curateurs Judith Nem's, ... et Katalin Hajdu ... ; [publ. par] Abigail Galéria és Aukciós Ház. - Budapest : Abigail Galéria és Aukciós Ház, 2018. - 39 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - festészet - absztrakt irányzat - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"19/201" *** 75.038 *** 061.4(44-2Champlan)
[AN 3749592]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2019.
Dröge, Cami
Cusăturile bunicii (magyar)
   Keresztszemes minták a sublót mélyéről / Cami Dröge ; [ford. Gálfi Ildikó]. - Budapest : Cser K., 2018. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 130.)
keretcím: Kézimunka
ISBN 978-963-278-542-4 fűzött : 1995,- Ft
keresztszemes hímzés - foglalkoztatókönyv
746.311 *** 379.826
[AN 3749745]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2019.
   Élő műemlék - rekonstrukció, de hogyan? : konferencia : Pesti Vigadó ..., 2018. szeptember 6-7. : [a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata és Művészetelméleti Tagozata konferenciája]. - [Budapest] : MMA, 2018. - 24 p. ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferencia elődásainak kivonatai
ISBN 978-615-5869-18-1 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - műemlék - építészet - 21. század - konferencia-kiadvány
72.025.3/.4 *** 72.025.3/.4(439)"201" *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3751982]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2019.
   Fénykor és zuhanás / [szerk. Kévés György]. - Budapest : ÉMKE : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, 2018. - [32] p. : ill. ; 30 cm. - (ÉMKE füzetek)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-00-4081-3 fűzött
Magyarország - építészettörténet - 19. század - 20. század - ezredforduló
72(439)"18/201"
[AN 3750325]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2019.
   Grüner : válogatás a Grüner-gyűjteményből : selection from the Grüner Collection / [kurátor ... Pócs Veronika] ; [szerk. ... Cseh Szilvia] ; [közread. a] Szépművészeti Múzeum - Vasarely Múzeum. - Budapest : Szépművészeti Múz. - Vasarely Múz., 2018. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2018. jún. 14 - dec. 9. között "A képpé vált kísérlet - innovatív képzőművészeti tendenciák 1945-től napjainkig - Grüner György gyűjteménye" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9964-17-4 kötött
képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
069.017(439)Grűner *** 73/76(439)"194/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3749779]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2019.
Gyökös Eleonóra
   Kossuth-mauzóleum / [szöveg Gyökös Eleonóra]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 8.). (Fiumei úti sírkert, ISSN 2630-807X)
ISBN 978-615-5890-06-2 fűzött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Budapest - Magyarország - mauzóleum - történelmi személy - 19. század
726.822(439-2Bp.) *** 943.9(092)Kossuth_L.
[AN 3750238]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2019.
Gyökös Eleonóra
   Pannonhalma / [szöveg Gyökös Eleonóra, Nagy-Csere Áron]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 9.). (Nemzeti emlékhelyek, ISSN 2630-810X)
ISBN 978-615-5890-09-3 fűzött
Pannonhalma - apátság - bencések
726.7(439-2Pannonhalma) *** 271.1(439-2Pannonhalma)
[AN 3750239]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2019.
Halász Gyula
   Képzettársítás / vers Halász Gyula ; fotók Kőműves Kata, Sándor László. - 2. kiad. - [Budaörs] : Katagraphy Bt., [2019]. - 84, [5] p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
ISBN 978-615-00-4026-4 fűzött
Magyarország - fényképész - magyar irodalom - 21. század - vers - fényképalbum
77.04(439)(092)Kőműves_K. *** 77.04(439)(092)Sándor_L. *** 894.511-14
[AN 3750753]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2019.
   Integrált településfejlesztési program : tananyag / [szerk. Pető Alexandra, Péter Paári, Rácz Tamás]. - [Pécs] : [PTE], 2018. - 75 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 69-75.
ISBN 978-963-429-309-5 fűzött
Magyarország - Horvátország - településfejlesztés - regionális együttműködés - felsőoktatás - 21. század - képzési program
711.1(439)"201" *** 332.1(439)"201" *** 711.1(497.13)"201" *** 332.1(497.13)"201" *** 378(439)"201" *** 378(497.13)"201"
[AN 3749462]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2019.
   Integrated settlement development : academic study book / [ed. by Alexandra Pető, Péter Paári, Tamás Rácz]. - [Pécs] : [PTE], 2018. - 240 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - Angol, magyar és horvát nyelven. - Bibliogr.: p. 233-240.
ISBN 978-963-429-263-0 fűzött
Magyarország - Horvátország - településfejlesztés - városfejlesztés - regionális együttműködés - felsőoktatás - képzési program - 21. század
711.1(439)"201" *** 711.1(497.13)"201" *** 332.1(439)"201" *** 332.1(497.13)"200" *** 378(439)"201" *** 378(497.13)"201"
[AN 3749464]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2019.
   Integrated settlement development : curriculum / [ed. by Alexandra Pető, Péter Paári, Tamás Rácz]. - [Pécs] : [PTE], 2018. - 75 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 69-75.
ISBN 978-963-429-265-4 fűzött
Magyarország - Horvátország - településfejlesztés - regionális együttműködés - felsőoktatás - képzési program - 21. század
711.1(439)"201" *** 711.1(497.13)"201" *** 332.1(439)"201" *** 332.1(497.13)"201" *** 378(439)"201" *** 378(497.13)"201"
[AN 3749463]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2019.
   Integriranom razvoju naselja : kurikulum / [ured. Alexandra Pető, Péter Paári, Tamás Rácz]. - [Pécs] : [PTE], 2018. - 75 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 69-75.
ISBN 978-963-429-311-8 fűzött
Magyarország - Horvátország - településfejlesztés - regionális együttműködés - képzési program - felsőoktatás - 21. század
711.1(439)"201" *** 711.1(497.13)"201" *** 332.1(439)"201" *** 332.1(497.13)"201" *** 378(439)"201" *** 378(497.13)"201"
[AN 3749465]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2019.
   Ipari Örökség Tábor, 2018 : a százéves csarnok titka : az Egyedi Gépgyártó kutatása a vasgyárban / [szerk. Tóth Viktor] ; [kiad. az Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület, ... Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Ipari Örökség Tanműhely]. - [Miskolc] : Észak-Keleti Átjáró Egyes. ; [Budapest] : SZIE YMÉK IÖT, [2018]. - 29 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 6.
ISBN 978-615-81150-0-1 fűzött
Miskolc - ipari épület - tábor - egyetem
725.42(439-2Miskolc) *** 379.835(439-2Miskolc) *** 378.472(439-2Bp.)
[AN 3751160]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2019.
   Könyv : II. Szarvasi Tárlat, 2017.07.20. 20.00 / [... rend. ... Bereznai Péter és Szuhaj György] ; [szerk. Szuhaj György] ; [kiad. a Tessedik Sámuel Múzeum]. - [Szarvas] : Tessedik S. Múz, [2018]. - 42 p. : ill., színes ; 44 cm
A kiállítást 2017. júl. 21 - aug. 20. között rendezték
ISBN 978-615-81046-0-9 fűzött : 1000,- Ft : 3,10 EUR
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Szarvas)
[AN 3751621]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2019.
Léonard de Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 80 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-9580-1 kötött : 3400,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - festőművész - 15. század - 16. század
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 3755719]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2019.
   Létszekvenciák : Barcsay Jenő, Bálint Endre, Bogdándy Szultán, Bukta Imre, Czimra Gyula, Csontó Lajos, Deim Balázs, Farkas Ádám, Farkas Zsófia, Gubis Mihály, Hajdú László, Imre Mariann, Korniss, Dezső, Kovács László Putu, Lois Viktor, feLugossy László, Melcher Mihály, Pacsika Rudolf, Regős Anna, Regős István, Richter Sára, Szántó Piroska, Sz. Varga Ágnes Kabó, Vajda Lajos, Vincze Ottó, efZámbó István : 2017.09.15 - 2017.10.29. = Sequences of life / [kurátor, szerk. ... Bodonyi Emőke] ; [kiad. ... Ferenczi Múzeum Centrum ...]. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum, [2018]. - 45, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
A Szentendrén, azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5860-07-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/201" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3749548]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2019.
Máger Ágnes (1944-)
   Lant és ecset : Máger Ágnes illusztrációi Tompa Mihály verseihez ; [közread. a] Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület. - Gömörszőlős [etc.] : Tompa M. Gömöri Kult. Egyes., 2018. - 139 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80047-8-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
75(439)(092)Máger_Á. *** 894.511-14
[AN 3751105]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2019.
Mátyás Lajos (1934-)
   Istentisztelet - tollal : Mátyás Lajos tollrajzai : 500 magyar református templom a Kárpát-medencéből / Mátyás Lajos ; [közread. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2018. - 304 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5523-46-5 kötött
Kárpát-medence - Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - templom
76(439)(092)Mátyás_L. *** 726.54(4-191)
[AN 3749469]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2019.
Matzon Ákos (1945-)
   Képhíd : a Duna bal partján, Nagymaros ; Képhíd : a Duna jobb partján, Leányfalu / Matzon Ákos ; [szöveg Sinkó István] ; [... kiad. az Aba-Novák Galéria ...]. - Leányfalu : Aba-Novák Galéria, [2018]. - 19, 21 p. : ill., színes ; 24 cm
A Nagymaroson, 2018. júl. 23 - aug. 18. és a Leányfalun, 2018. júl. 24 - aug. 18. között rendezett kiállítások katalógusa. - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-2402-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Matzon_Á. *** 061.4(439-2Nagymaros) *** 061.4(439-2Leányfalu)
[AN 3751440]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2019.
Michel-Ange (magyar)
   Michelangelo / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-9597-9 kötött : 3400,- Ft
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Itália - képzőművész - 15. század - 16. század
73/76(45)(092)Michelangelo_B.
[AN 3755717]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2019.
   Mit "akar" a táj? : tanulmánykötet dr. Csima Péter 70. születésnapjának tiszteletére / [szerk. Módosné Bugyi Ildikó, Földi Zsófia] ; [kiad. a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéke]. - Budapest : SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tansz., 2018. - 158 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-765-9 fűzött
tájalakítás - településtervezés - tájvédelem - emlékkönyv
711 *** 712 *** 504.54.06
[AN 3749425]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2019.
Nagy István (1948-)
   Rábaközi emlékművek / Nagy István ; [kiad. a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata]. - Csorna ; Győr : Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata, 2017-. - 21 cm
Rábaköz - emlékmű - kereszt
726.825.4(439Rábaköz) *** 725.945(439Rábaköz)
[AN 3707184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ikrénytől - Rábasebesig. - 2018. - 395, [2] p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 393-395.
ISBN 978-615-00-3482-9 kötött
[AN 3749794] MARC

ANSEL
UTF-86853 /2019.
Nagy-Csere Áron
   Fiumei úti sírkert / [szöveg Nagy-Csere Áron, Papp Gábor]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 2.). (Nemzeti emlékhelyek, ISSN 2630-810X)
ISBN 978-615-5890-00-0 fűzött
Budapest. 8. kerület - temető - síremlék - híres ember
718(439-2Bp.VIII.) *** 929(439) *** 726.82(439-2Bp.VIII.)
[AN 3750228]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2019.
Nagy-Csere Áron
   Az Országház és környéke / [szöveg Nagy-Csere Áron]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 10.). (Nemzeti emlékhelyek, ISSN 2630-810X)
ISBN 978-615-5890-10-9 fűzött
Budapest. 5. kerület - országház - helyismeret - helytörténet
725.11(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.V. *** 943.9-2Bp.V.
[AN 3750240]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2019.
   A Nagykanizsa-alsóvárosi ferences templom / [szerk. Bálint Pál] ; [kiad. Szent József Plébánia]. - Nagykanizsa : Szt. József Plébánia, 2018. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 25.
ISBN 978-615-00-3011-1 kötött
Nagykanizsa - templom - templomi berendezés - album
726.54(439-2Nagykanizsa) *** 247
[AN 3750614]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2019.
Nemes Gábor (1969-)
   Scorci faleronesi : mostra d'arte di Gábor Nemes : Salone Comunale di Falerone ..., dal 6 aprile 2018 fino al 7 giugno 2018 / [curatore ... István Frigyes Váli] ; [pubbl.] Falerone Art Colony. - Budakalász : VIF Műterem Bt., 2018. - 15 p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. magyar nyelven is
ISBN 978-615-5874-03-1 fűzött
Falerone - Magyarország - rajzművészet - művésztelep - 21. század - kiállítási katalógus
741(439)"201" *** 741(439)(092)Nemes_G. *** 061.28(45-2Falerone) *** 061.4(45-2Falerone)
[AN 3751384]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2019.
Optimista kiállítás (angol)
   Optimistic exhibition : Miklós Erdély and the Hungarian University of Fine Arts, 1946-2018 / [eds. ... Éva Kozma, Péter Kőhalmi, Miklós Peternák] ; [publ. by the Doctoral School of the Hungarian University of Fine Arts]. - [Budapest] : Doctoral School of the Hung. Univ. of Fine Arts, 2018. - 54 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2018. dec. 15 - 2019. jan. 25. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 53-54.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7165-80-1)
Erdély Miklós (1928-1986)
Magyarország - képzőművészet - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 73/76(439)(092)Erdély_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3750234]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2019.
   Optimista kiállítás : Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem, 1946-2018 / [... összeáll. Kozma Éva, Kőhalmi Péter, Peternák Miklós] ; [a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola kiadványa]. - [Budapest] : MKE DI, 2018. - 54 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2018. dec. 15 - 2019. jan. 25. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 53-54.
ISBN 978-963-7165-80-1 fűzött
Erdély Miklós (1928-1986)
képzőművészet - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 73/76(439)(092)Erdély_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3750230]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2019.
Ruzsa György (1947-)
   Szűz Mária-ábrázolások orosz ikonokon / Ruzsa György ; [kiad. Sziklatemplom Pálos Fogadóközpont]. - Budapest : Sziklatemplom Pálos Fogadóközp., 2019. - 168 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81004-1-0 kötött
Oroszország - keresztény művészet - vallási ábrázolás - orosz ortodox egyház - mariológia - ikon
7.046.3 *** 281.93 *** 232.931 *** 246.3
[AN 3750536]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2019.
Szabados János (1937-)
   Szabados János Munkácsy-díjas festőművész ; Weeber Klára szobrász / [... megj. az Együd Árpád Kulturális Központ]. - Kaposvár : Együd Á. Kult. Közp., 2018. - [96] p. : ill., színes ; 23x23 cm
A Kaposváron, 2018. márc. 23 - máj. 12. között rendezett kiállítás katalógusa. - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-89904-8-8 fűzött
Magyarország - festőművész - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szabados_János *** 73(439)(092)Weeber_K. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3751417]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2019.
Szabó Béla (1963-)
   LV : visszatekintés : Szabó Béla. - [Öttevény] : Szabó B., 2018. - 50 p. : ill. ; 20x20 cm
A Győrött, 2018. nov. 10 - dec. 2. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-3523-9 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Szabó_B. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3749647]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2019.
Szendőfi Pál (1939-)
   Szendőfi Pál grafikus- és festőművész kiállítása : Tatabányai Múzeum, 2018. április 20 - május 13. : katalógus / [... rend., a katalógust szerk. Tóth Enikő] ; [kiad. a ... TMJV Tatabányai Múzeum]. - [Tatabánya] : Tatabányai Múz., 2018. - 12 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89677-8-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Szendőfi_P. *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 3751975]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2019.
   Színkép, hangkép, összkép : írások elméletről és gyakorlatról / [szerk. Virág Zoltán]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2018. - 387 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5618-22-2 fűzött : 2490,- Ft
művészetelmélet - művészetesztétika
7.01
[AN 3751459]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2019.
   Tisztelt Németh Lajos professzor! Az Antal - Lusztig-gyűjtemény 50 éves! : [2018. 12. 1. - 2019. 2. 17., Modem ...] / [... szerkesztője, a kiállítás kurátora ... Nagy T. Katalin] ; [közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2019. - 155 p. : ill., színes ; 29 cm
A kiállítást Debrecenben rendezték
ISBN 978-615-5560-24-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 069.017(439)Antal-Lusztig *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3750967]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2019.
Tóth Vilmos (1973-)
   "Nemzeti nagylétünk nagy temetője" : a Fiumei úti sírkert és a Salgótarjáni utcai zsidó temető adattára / Tóth Vilmos ; [közread. a] Nemzeti Örökség Intézete. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 519 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80441-6-5 fűzött
Budapest - temető - zsidóság - síremlék - adattár
718(439-2Bp.)(036) *** 718(439-2Bp.VIII.)(=924)(036) *** 726.82(439-2Bp.)(036) *** 726.82(439-2Bp.VIII.)(=924)(036)
[AN 3750203]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2019.
Varga József
   A hadiszobrász Lukácsy Lajos / Varga József ; [kiad. Kapuvár Város Önkormányzata]. - Kapuvár : Önkormányzat, [2018]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-615-81012-0-2 fűzött
Lukácsy Lajos (1876-1927)
Magyarország - szobrász - 19. század - 20. század - első világháború - hadtörténet - szobor - emlékmű
73(439)(092)Lukácsy_L. *** 943.9"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918" *** 73(439) *** 725.94(439)
[AN 3749801]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2019.
Veres Lászlóné
   Befejezetlen történet : két civil szervezet élén harcoltam a Club Aligáért / Veres Lászlóné Marica ; [kiad. a "Balatonvilágos Jövőjéért" Közalapítvány]. - Balatonaliga : "Balatonvilágos Jövőjéért" Közalapítvány, 2018. - 155 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3063-0 kötött
Balatonvilágos - üdülő - privatizáció - civil szervezet - rendszerváltás - ezredforduló
728.52(439-2Balatonvilágos) *** 338.246.025.88(439)"199" *** 323.21(439-2Balatonvilágos) *** 943.9-2Balatonvilágos"199/200"
[AN 3751347]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2019.
Verrasztó Gábor (1964-)
   A "félig bevert szeg" : 50 éves a Körszálló / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2018. - 173, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173.
ISBN 978-963-263-776-1 kötött : 1990,- Ft
Hotel Budapest
Budapest. 2. kerület - szálloda - történeti feldolgozás
728.51(439-2Bp.)(091) *** 640.41(439-2Bp.)(091)
[AN 3749371]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2019.
Vincze László (1934-)
   85 év ecsettel : kiállítás Vaján, a vajai Vay-kastélyban, 2018. november 12 - 2018. december 31. között / Vincze László ; [közread. a] Vay Ádám Múzeum Baráti Köre. - Vaja : Vay Á. Múz. Baráti Köre, 2019. - 58 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 978-963-88741-5-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vincze_L. *** 061.4(439-2Vaja)
[AN 3750600]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2019.
   Vízivárosi Galéria 2018. - [Budapest] : [II. Ker. Kult. Közhasznú Nonprofit Kft.], [2019]. - [68] p. : ill., színes ; 10x21 cm
Közread. a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. - A Vízivárosi Galéria 2018. évi kiállításainak katalógusa
ISBN 978-963-8457-38-7 fűzött
Budapest. 1. kerület - képzőművészet - galéria - 21. század - kiállítás
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Vízivárosi_Galéria *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3751662]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6871 /2019.
   65 éves a szigetszentmártoni fúvószenekar = 65 Jahre alt die Blaskapelle Sankt Martin / [szerk. Ray Rudolf] ; [kiad. Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Zenei Egyesület. - Szigetszentmárton : Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Zenei Egyes., [2018]. - 140 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4161-2 fűzött
Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Fúvószenekar
Szigetszentmárton - fúvószenekar - magyarországi németek - történeti feldolgozás
785.11.071(439-2Szigetszentmárton)(091) *** 316.347(=30)(439-2Szigetszentmárton)
[AN 3750341]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2019.
Hamburger Klára (1934-)
   "Nem pusztán zenész" : tanulmányok Liszt Ferencről / Hamburger Klára. - Budapest : Rózsavölgyi, 2019. - 356 p. : ill. ; 24 cm. - (Musica scientia, ISSN 2064-3780)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80533-2-7 kötött : 4490,- Ft
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - Európa - zeneszerző - zenei élet - családtörténet - 19. század
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 78.05(4)"18" *** 929.52(439)Liszt
[AN 3751313]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2019.
   "Keletről jön a legújabb rockszenzáció!" : a magyar könnyűzene külföldi jelenléte a Kádár-korszakban : az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzését Támogató Alprogramjának konferenciája / [szerk. Murzsa Tímea]. - Budapest : Hangfoglaló Program Kv. : Öröm a Zene Kft., 2018. - 171, [2] p. : ill. ; 20 cm
A Budapesten, 2018. nov. 28-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4339-5 fűzött
Magyarország - zenetörténet - könnyűzene - kulturális politika - Kádár-korszak - rockzene
78.067.26.036.7(439)"196/198" *** 323:008(439)"196/198"
[AN 3750376]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2019.
   Egy magyar mester a modernitás és a hagyomány útján : Kodály Zoltán, 1882-1967 : kiállítási katalógus / [rend. ... Dalos Anna] ; [közread. az] MTA BTK Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeum ... - Budapest : MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múz., 2018. - 60 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A kiállítást Budapesten, 2017. nov. 23 - 2018. dec. 30. között tartották
ISBN 978-615-5167-13-3 fűzött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - kiállítási katalógus
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.072.2(439)(092)Kodály_Z. *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3750169]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2019.
Ocskay Rita
   Bonchidától Bonchidáig : zene+történet, hanglemez+könyv / [... írta és szerk. ... Ocskay Rita] ; [kiad. a Piliscsabai Táncház Egyesület]. - [Piliscsaba] : Piliscsabai Táncház Egyes., 2018. - 102, [9] p. : ill. ; 21 cm + CD
Bibliogr.: p. 97-102.
ISBN 978-615-00-3376-1 kötött
Bonchida - magyar néprajz - népzene - határon túli magyarság - néptánc - auditív dokumentum
78.031.4(=945.11)(498.4-2Bonchida) *** 793.31(=945.11)(498.4-2Bonchida)
[AN 3750806]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2019.
   Ötven év üzenete : Kodály Zoltán zenepedagógiai öröksége Magyarországon és a nagyvilágban / [főszerk. Torda Júlia] ; [közread. a] Zeneakadémia Kodály Intézet. - [Kecskemét] : Zeneakad. Kodály Int., [2018]. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7181-63-4 v.
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zenepedagógia - Kodály-módszer
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 37.036 *** 78 *** 371.4Kodály_Z.
[AN 3749507]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2019.
Solymosi Ferenc
   Orgonaépítő mesterek : az Országh család / Solymosi Ferenc, Tóthné Makk Ágnes ; [kiad. a Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány]. - Budapest : Szt. Erzsébet Rózsakertje Alapítvány, 2018. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-615-00-3949-7 fűzött
Országh család
Magyarország - orgonaépítés - orgona - családtörténet - gyártörténet - 19. század - 20. század - jegyzék
681.816.6(439)(092) *** 929.52(439)Országh *** 061.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3750024]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6878 /2019.
   Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez. - Budapest : M. Táncműv. Főisk., 2013-. - 24 cm
3. kötetet szerk. Tóvay Nagy Péter
Magyarország - táncművészet - színpadi tánc - történeti feldolgozás
792.83(439)(091)
[AN 3507800]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2018. - 271 p. : ill. - (Táncművészet és tudomány, ISSN 2060-7091 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5852-00-8 fűzött
[AN 3751024] MARC

ANSEL
UTF-86879 /2019.
   Kecskeméti Katona József Színház = Katona József Theatre of Kecskemét / [... szerk. Lovas Dániel]. - Kecskemét : Gong Rádió : Katona J. Színház, 2018. - 111 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312). (A kecskeméti főtér történelmi épületei)
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-80617-4-2 fűzött : 3990,- Ft
Katona József Színház (Kecskemét)
Kecskemét - színháztörténet - színházépület
792(439-2Kecskemét)(091) *** 725.822(439-2Kecskemét)
[AN 3750335]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2019.
Merő Béla (1948-)
   Volt egyszer egy... Reflex Színpad / Merő Béla. - [Zalaegerszeg] : [Pannon Írók Társ.], 2018. - 132 p. : ill. ; 25 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-31-9 fűzött
Reflex Színpad (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - amatőr színjátszás
792.077(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3750375]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2019.
Szemes Béla
   Egerszegi színházi esték 2 : színikritikák 2008-2018 / Szemes Béla ; [közread. a] ZAZEE Kulturális Egyesület. - Zalaegerszeg : ZAZEE Kult. Egyes., 2019. - 233 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4240-4 fűzött
Zalaegerszeg - színházművészet - 21. század - színházi kritika
792(439-2Zalaegerszeg)(049.3)
[AN 3749585]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6882 /2019.
Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina
   Thematisches Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung : 7 komplette Tests : Deutsch Stufe B2 : Band 3 / Aut. Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina, Ugor Balázs, Werner Réka. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2016 [!2019]. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm + 7 mell.
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-07-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3755859]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2019.
Istók Béla (1990-)
   Internetes futballnyelvhasználat : közösség, mémek, szóalkotás / Istók Béla. - Eger : EKE Líceum K., 2018. - 177 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 40.)
Bibliogr.: p. 149-164.
ISBN 978-615-5621-93-2 fűzött
magyar nyelv - nyelvhasználat - internet - szociolingvisztika - információs társadalom - labdarúgás
809.451.1-06 *** 316.77 *** 681.324Internet *** 796.332
[AN 3750140]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2019.
László Sándor
   Gramática fácil / [László Sándor]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-499-054-3 fűzött : 3480,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3751141]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2019.
Lukács-Somos Júlia
   Zahra és Zia az Eperfa iskolában [elektronikus dok.] : magyar nyelvtanulást segítő munkafüzet / Lukács-Somos Júlia, Ottucsák Melinda A., Székely Orsolya ; ill. Fekete Bernadett ; [közread. a] Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. - Szöveg (pdf : 22.9 MB). - Budapest : Jézus Társasága Mo.-i Rendtartománya, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154053. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5881-01-5
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
809.451.1(078)(076)(02.053.2)=00
[AN 3750771]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2019.
   A magyar nyelv nagyszótára / [főszerk. Ittzés Nóra] ; [közread. az] MTA Nyelvtudományi Intézet. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2006-. - 25 cm
ISBN 978-963-9074-38-5
ISBN 963-9074-38-1
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 2635702]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., El - Elz. - 2018. - 1206 p.
ISBN 978-963-9074-77-4 kötött : 7480,- Ft
[AN 3751267] MARC

ANSEL
UTF-86887 /2019.
   Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben : tanulmánykötet / szerk. István Anna. - Budapest : ELTE Szláv Filológiai Tansz., 2018. - 227 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
A Keszthelyen, 2017. szept. 28-29-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-061-4 fűzött
szlavisztika - szláv nyelvek irodalma - reformáció
808.1 *** 881 *** 284
[AN 3750157]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2019.
Stavroudis, Christianna
Pons Sprachlern-Comic Englisch (magyar)
   Pons angol képregény nyelvtanfolyam kezdőknek / Christianna Stavroudis és Alexander Schuch ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2019. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5824-79-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3751465]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2019.
Thomas, Timea
Alltagstauglich Deutsch (magyar)
   Beszéljünk bátran németül! : a legfontosabb mondatok tematikusan : [közös európai referenciakeret A1-A2] / [szerző] Timea Thomas, John Stevens ; [m. átd.] Penner Orsolya ; [ill. Adrian Sonnberger]. - Szeged : Maxim, cop. 2019. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-499-029-1 fűzött : 2480,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3751126]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2019.
Tóth István
   Ancu sy ama saly avagy A nagy ősanya sarjai : az amerikai penuti nyelvek rokonsága a magyar nyelvvel / Tóth István ; kiad. a Móricz János Kulturális Egyesület. - [Lábatlan] : Móricz J. Kult. Egyes., 2019. - [2], 206 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: 204-205.
ISBN 978-615-81185-0-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1(089.3)
[AN 3750144]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6891 /2019.
Berszán István (1966-)
   Ritmikai dimenziók : az irodalomtól a gyakorlásfizikáig / Berszán István. - Kolozsvár : Egyetemi Műhely K. : Bolyai Társ. ; Budapest : Ráció, 2018. - 415 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Tanulmányok / Bolyai Társaság ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-606-8886-27-5
ISBN 978-615-5675-22-5 fűzött
irodalomelmélet
82.01
[AN 3750307]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2019.
Földes Györgyi (1970-)
   Test - szöveg - test : testreprezentációk és a másik szépirodalmi alkotásokban / Földes Györgyi. - Budapest : Kalligram, 2018. - 326 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-066-6 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
irodalomesztétika - hermeneutika - magyar irodalom története - világirodalom története
82.07 *** 82.01 *** 82(091) *** 894.511(091)
[AN 3751002]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2019.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Die Geburt der Tragödie (magyar)
   A tragédia születése / Friedrich Nietzsche ; [ford. Kurdi Imre, Tatár Sándor]. - [Budapest] : Szenzár, 2019. - 270, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-863-6 kötött : 3499,- Ft
drámaelmélet - műfajtörténet - ókori görög irodalom története - esztétika - dráma
82.01-2 *** 875(091)-2 *** 111.852
[AN 3751046]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6894 /2019.
   Kitáruló ajtók : tanulmányok Szabó Magda műveiről / szerk. Körömi Gabriella, Kusper Judit. - Eger : Líceum K., 2018. - 343, [8] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-009-6 fűzött
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Szabó_M.
[AN 3750086]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2019.
Kováts Dániel (1929-)
   Királyhelmecről indultak.. : Helmeczy Mihály és Kemechey Jenő életútja és életműve / Kováts Dániel, Fehér József. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ. ; Királyhelmec : Lorántffy Zs. a Bodrogköz Fejlesztéséért Társ., 2018. - 240 p. : ill. ; 21 cm. - (Széphalmi Minerva könyvek, ISSN 2631-1461)
ISBN 978-615-5784-08-8 fűzött
Helmeczy Mihály (1788-1852)
Kemechey Jenő (1862-1905)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Helmeczy_M. *** 894.511(092)Kemechey_J.
[AN 3751063]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2019.
Tompó László (ifj.) (1972-)
   Ady tévedései és igazságai : a költő halálának századik évfordulójára / Ifj. Tompó László. - Budapest : Ős-Kép K., 2019. - 141, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-136.
ISBN 978-615-80502-5-8 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Ady_E.
[AN 3750798]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6897 /2019.
   30 angol - magyar állatmese. - Budapest : Roland, [2018]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve. - keretcím: I [love] English
ISBN 978-615-5913-19-8 kötött : 1890,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - állatmese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=20
[AN 3751196]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2019.
   30 német - magyar állatmese. - Budapest : Roland, [2018]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "liebe" kifejezés szimbólummal jelölve. - keretcím: Ich [liebe] Deutsch
ISBN 978-615-5913-20-4 kötött : 1890,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - állatmese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=30
[AN 3751195]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2019.
Adler, Elizabeth
The charmers (magyar)
   A Villa Romantica titka / Elizabeth Adler ; [ford. Hoppán Eszter]. - 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2018. - 358, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-050-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3756150]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2019.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Journal 64 (magyar)
   A 64-es betegnapló / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Somogyi Gyula]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2018. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-121-9 fűzött : 3790,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3756443]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2019.
Alger, Cristina
The banker's wife (magyar)
   A bankár felesége / Cristina Alger ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-20-8 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3750990]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2019.
Ames, Jonathan (1964-)
You were never really here (magyar)
   Sosem voltál itt / Jonathan Ames ; [ford. Gazdag Diana]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-06-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3750996]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2019.
Backman, Fredrik (1981-)
En man som heter Ove (magyar)
   Az ember, akit Ovénak hívnak / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2014. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-238-4 kötött : 3690,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3756657]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2019.
Barreau, Nicolas
Die Liebesbriefe von Montmartre (magyar)
   Montmartre-i szerelmes levelek / Nicolas Barreau ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Park, 2019. - 269 p. ; 21 cm
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3751270]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2019.
Barton, Fiona (1957-)
The widow (magyar)
   Az özvegy / Fiona Barton ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 399 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5915-27-7 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3755841]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2019.
Bloom, Amy (1953-)
White houses (magyar)
   Közös titkaink / Amy Bloom ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 247, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-426-2 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3751310]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2019.
Boehme, Julia (1966-)
Conni geht auf Klassenfahrt (magyar)
   Bori osztálykirándulásra megy / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2014. - 92, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-33-9 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756057]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2019.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die Burg der Vampire (magyar)
   Bori a titokzatos várkastélyban / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2013. - 97, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-14-8 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756054]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2019.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die grosse Eiszeit (magyar)
   Bori és az olasz fagyi / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2016. - 105, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-177-2 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756051]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2019.
Brady, A. F.
The blind (magyar)
   Vakság / A. F. Brady ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-547-4 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3751253]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2019.
Butler, Dominic
A recipe for murder (magyar)
   A recipe for murder : 13 lebilincselő bűnügyi történet angolul tanulóknak : [A1-A2 szint] / Dominic Butler ; [ford. Bősz Zsuzsanna]. - Budapest : Raabe Klett, 2018. - 128 p. : ill. ; 19 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5824-61-6 fűzött
angol irodalom - angol nyelv - bűnügyi elbeszélés - nyelvkönyv
820-322.4 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3750848]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2019.
Carson, Rae (1973-)
Most wanted (magyar)
   Koréliai hajsza / Rae Carson ; [ford. Oszlánszky Zsolt, Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - 302, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-503-8 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3751376]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2019.
Child, Lee (1954-)
Past tense (magyar)
   Múlt idő / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-229-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3750490]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
Why didn't they ask Evans? (magyar)
   Miért nem szóltak Evansnak? / Agatha Christie ; [ford. Kada Júlia]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 311, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-237-6 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3756658]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2019.
Cleeves, Ann (1954-)
Dead water (magyar)
   Állóvíz / Ann Cleeves ; [ford. Bornai Tibor]. Mielőtt eltávozol / Clare Swatman ; [ford. Téli Márta]. Penge-szurdok / Paul Doiron ; [ford. Angster László]. A szerelem új távlatai / Abi Oliver ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Tarsago, cop. 2019. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Dead water. A new map of love. Before you go. Knife creek
ISBN 978-963-289-404-1 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3750634]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2019.
Cowell, Cressida (1966-)
How to betray a dragon's hero (magyar)
   Így árulj el egy hőst : [így neveld a sárkányodat 11.] / Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : DAS Kv., 2019, cop. 2018. - 416, [10] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5716-05-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3751172]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2019.
Danforth, Emily M. (1980-)
The miseducation of Cameron Post (magyar)
   Cameron Post rossz nevelése / Emily M. Danforth ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 439 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-213-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3751068]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2019.
Dawson, Lucy
White lies (magyar)
   Kegyes hazugságok / Lucy Dawson ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-35-9 fűzött : 3899,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3750231]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2019.
DeMille, Nelson (1943-)
The Cuban affair (magyar)
   A kubai affér / Nelson DeMille ; [ford. Szőke Ágnes]. Sohasem tudod meg, drágám / Hallie Ephron ; [ford. Angster László]. Egy kutya hazatér / W. Bruce Cameron ; [ford. Téli Márta]. Tengerparti ház kiadó / Mary Alice Monroe ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Tarsago, cop. 2019. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The Cuban affair. Beach house for rent. A dog's way home. You'll never know, dear
ISBN 978-963-289-419-5 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3750619]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2019.
Denzil, Sarah A.
Silent child (magyar)
   A néma gyermek / Sarah A. Denzil ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 348, [3] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-520-7 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3750842]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2019.
Deutsch, Stacia
Girls who code : team BFF: race to the finish! (magyar)
   Kód, csajok, satöbbi : BFF: együtt a célig / Stacia Deutsch. - Budapest : Kolibri, 2019. - 180 p. ; 21 cm
Ford. Sepsi László. - A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-437-356-8 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3751514]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2019.
Dillon, Lucy (1974-)
All I ever wanted (magyar)
   Minden vágyam / Lucy Dillon ; [ford. Abrudán Katalin]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 505, [1] p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-223-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3751089]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2019.
Dousková, Irena (1964-)
Darda (magyar)
   Dárda / Irena Dousková ; ford. Csoma Borbála. - Budapest : Kalligram, 2018. - 204, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-078-9 fűzött : 3000,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3751013]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2019.
Driscoll, Teresa
The friend (magyar)
   Jóbarát / Teresa Driscoll ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-32-1 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3750482]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2019.
   Az élet kiskönyve : jókívánságok az életre / [szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna] ; [ford. Tőzsér Richárd, Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2019. - 111 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 35.)
ISBN 978-963-9100-98-5 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3756115]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2019.
Ennis-Hill, Jessica (1986-)
The sprites' den (magyar)
   A lidércek tanyája / Jessica Ennis-Hill és Elen Caldecott ; Erica-Jane Waters rajz. ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : DAS Kv., 2019. - 140, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (A varázslatos karkötő ; 3.)
ISBN 978-615-5716-15-7 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3751254]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2019.
Escobar, Melba (1976-)
La casa de la belleza (magyar)
   A szépség háza / Melba Escoba ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Libri, 2018. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-379-1 fűzött : 3599,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3750281]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2019.
Ferrante, Elena (1943-)
L'amica geniale (magyar)
   Briliáns barátnőm : gyermekkor, kamaszkor : [Nápolyi regények első kötet] / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 338, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-442-5 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3751065]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2019.
Ferrante, Elena (1943-)
L'amore molesto (magyar)
   Tékozló szeretet / Elena Ferrante ; ford. Balkó Ágnes. - Budapest : Park, 2019. - 203 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-496-8 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3756381]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2019.
Festa Campanile, Pasquale (1927-1986)
Il ladrone (magyar)
   A lator / Pasquale Festa Campanile ; [ford. Huszágh Nándor]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-419-3 fűzött : 2890,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3756022]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2019.
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
"Surely you're joking, Mr. Feynman!" (magyar)
   "Tréfál, Feynman úr?" : egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai / Richard P. Feynman ; ahogy Ralph Leighton lejegyezte ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - 5. kiad. - Budapest : Park, 2019. - 428, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-457-9 fűzött : 4490,- Ft
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3756008]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2019.
Finder, Joseph (1958-)
The switch (magyar)
   A biztosíték / Joseph Finder ; [ford. Őri Péter]. A fagyöngy titka / Richard Paul Evans ; [ford. Szőke Ágnes]. Ne árts! / Kelly Parsons ; [ford. Nagy Erika]. Azután / Rosamund Lupton ; [ford. Zsámboki Péter]. - Budapest : Tarsago, cop. 2019. - 574, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The switch. The mistletoe secret. Doing harm. Afterwards
ISBN 978-963-289-405-8 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3750628]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2019.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby [elektronikus dok.] / F. Scott Fitzgerald ; ford. Máthé Elek ; előadja Szervét Tibor. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2019. - 1 CD (6 h 31 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkérről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-51-6 : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31(73)=945.11
[AN 3755754]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2019.
Fleming, Melissa
A hope more powerful than the sea (magyar)
   A remény, amely legyőzte a tengert [elektronikus dok.] : igaz történet szerelemről, veszteségről és túlélésről / Melissa Fleming ; ford. Nagy Marcell. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154426. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-658-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3756423]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2019.
Funnell, Pippa (1968-)
Moonshadow the derby winner (magyar)
   Árnyék : éjszakai kaland / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 89, [6] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-586-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3751191]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2019.
Gibney, Patricia (1962-)
The stolen girls (magyar)
   Az elrabolt lányok : Lottie Parker, második könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - Budapest : Libri, 2018. - 561 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-271-8 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3750301]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2019.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
   Metró : a trilógia / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Bazsó Márton, Goretity József, M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2019. - 1159, [4] p. ; 24 cm
Tart.: Metró 2033Þ; Metró 2034Þ; Az út végeÞ; Metró 2035. - Egys. cím: Metro 2033 ; Metro 2034 ; Konec dorogi ; Metro 2035
ISBN 978-963-504-017-9 kötött : 7999,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3750840]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2019.
Halle, Karina
The pact (magyar)
   Nem lennék nélküled [elektronikus dok.] / Karina Halle ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154049. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-83-0
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3750729]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2019.
Han, Jenny (1980-)
Always and forever, Lara Jean (magyar)
   Örökkön örökké: Lara Jean : [A fiúknak, akiket valaha szerettem sorozat befejező kötete] / Jenny Han ; [ford. Benedek Dorottya]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 331, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-403-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3756349]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2019.
Han, Jenny (1980-)
To all the boys I've loved before (magyar)
   A fiúknak, akiket valaha szerettem / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 357 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-625-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3756123]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2019.
Harmon, Amy
From sand and ash (magyar)
   Homokból és hamuból / Amy Harmon ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 518 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-547-4 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3750493]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2019.
Harrod-Eagles, Cynthia (1948-)
The land of my dreams (magyar)
   Álmaim földje : [otthon és a fronton, 1916] / Cynthia Harrod-Eagles ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 396, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-689-7 kötött : 4599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3750998]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2019.
Hawley, Noah
Before the fall (magyar)
   Zuhanás előtt / Noah Hawley ; [ford. Soproni András]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 479 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5915-26-0 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3755847]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2019.
Hegedus, Kathleen
Clouds over Markota (magyar)
   Felhők Markota felett / Kathleen Hegedus ; [ford. Nádasné Váray Katalin]. - Győr : Farkas A., 2018. - 312 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3824-7 fűzött : 3200,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3749353]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2019.
Hoover, Colleen (1979-)
It ends with us (magyar)
   It ends with us : velünk véget ér / Colleen Hoover ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 421, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-243-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3756563]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2019.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
Sweetest scoundrel (magyar)
   Édes csábító : Maiden Lane 9. / Elizabeth Hoyt ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 313, [2] p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-227-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3751001]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2019.
Huizing, Annet
Hoe ik per ongeluk een boek schreef (magyar)
   Hogyan írtam véletlenül egy könyvet? / Annet Huizing ; [ford. Rádai Andrea]. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 148, [20] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-454-4 fűzött : 2590,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3751231]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2019.
Hunter, Devin (1986-)
Battle for Loot Lake (magyar)
   Harc Loot Lake-ért : a Battle Royal fogságában, második könyv : nem hivatalos Fortnite Adventure-regény / Devin Hunter ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : DAS Kv., 2019. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5716-17-1 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3751164]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2019.
Jackson, D. B.
Time's children (magyar)
   Időjárók : a Szigetvölgy ciklus első kötete / D. B. Jackson ; [ford. Habony Gábor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2018. - 515 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-93-8 fűzött : 4180,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3750877]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2019.
Jemisin, N. K. (1972-)
The stone sky (magyar)
   A megkövült égbolt / N. K. Jemisin ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 320 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-507-8 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3750003]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2019.
Johnston, Cameron
The traitor god (magyar)
   Az áruló isten / Cameron Johnston ; [ford. Habony Gábor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2018. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-90-7 fűzött : 3880,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3750955]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2019.
Keeland, Vi
Stuck-up suit (magyar)
   Nagyképű öltönyös / Vi Keeland, Penelope Ward ; [ford. Kereki Noémi Valentina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 364, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-498-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3756107]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2019.
Kennedy, Elle (1982-)
Twisted palace (magyar)
   Cifra palota : a Royal család 3. / Erin Watt. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 401, [6] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Sándor Alexandra Valéria
ISBN 978-963-457-486-6 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3756437]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2019.
Kerouac, Jack (1922-1969)
The Dharma bums (magyar)
   A Dharma csavargói / Jack Kerouac ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 289 p. ; 20 cm
Megj. "Dharma hobói" címmel is
ISBN 978-963-479-191-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3750469]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2019.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Greg Heffley's journal (magyar)
   Egy ropi naplója : Greg Heffley feljegyzései : [extra sajtos kiadás!] / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 223 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-457-334-0 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3756624]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2019.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Flickan som lekte med elden (magyar)
   A lány, aki a tűzzel játszik : Millennium trilógia II. / Stieg Larsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2014. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-351-0 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3756559]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2019.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Luftslottet som sprängdes (magyar)
   A kártyavár összedől : Millennium trilógia III. / Stieg Larsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2014. - 620 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-352-7 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3756560]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2019.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Män som hatar kvinnor (magyar)
   A tetovált lány : Millennium trilógia I. / Stieg Larsson ; [ford. Péteri Vanda]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2014. - 574, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-316-9 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3756651]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2019.
   Legyen veled a nevetés : derűs bölcsek könyve / [ford. és szerk. György Edit]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2019. - 135 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 31.)
ISBN 978-963-9757-25-7 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3756118]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2019.
Leo, Maxim (1970-)
Haltet euer Herz bereit (magyar)
   Volt egyszer egy NDK : egy keletnémet család története / Maxim Leo ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Park, 2019, cop. 2018. - 300, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-374-9 fűzött : 3490,- Ft
Német Demokratikus Köztársaság - német irodalom - hétköznapi élet - memoár
830-94=945.11 *** 943.02"197/198"(0:82-94)
[AN 3755989]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2019.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The chronicles of Narnia (magyar)
   Narnia krónikái / C. S. Lewis ; Pauline Baynes ... rajz. ; [ford. Háy János és Liszkay Szilvia]. - Budapest : Harmat, 2019. - 767 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: A varázsló unokaöccseÞ; Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrényÞ; A ló és kis gazdájaÞ; Caspian hercegÞ; A Hajnalvándor útjaÞ; A végső ütközetÞ; Az ezüsttrón ; The magician's nephew ; The lion, the witch and the wardrobe ; The horse and his boy ; Prince Caspian ; The voyage of the Dawn Treader ; The silver chair ; The last battle
ISBN 978-963-288-454-7 kötött : 9990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3755874]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2019.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The silver chair (magyar)
   Az ezüsttrón : [Narnia 6.] / C. S. Lewis ; [ill. Pauline Baynes] ; [ford. Liszkay Szilvia]. - Jav., ill. kiad. - Budapest : Harmat, 2019. - 276 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-452-3 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3755863]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2019.
   Litteris vincimur : I. Scriptorium Konferencia : Vác, 2017. május 11-12. / [szerk. Boros István, Takács László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 286 p. : ill. ; 24 cm. - (Scriptorium, ISSN 2631-0643)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-779-5 kötött : 2800,- Ft
Európa - Magyarország - klasszika-filológia - középkori latin irodalom története - könyvtörténet - kézirat
87 *** 09(4)(091)
[AN 3750357]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2019.
Lord, Emery
The start of me and you (magyar)
   Minden velünk kezdődött : soha nem késő átírni a történetedet / Emery Lord ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 365 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-623-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3751213]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2019.
Maas, Sarah J. (1986-)
Empire of storms (magyar)
   Empire of storms : viharok birodalma : [az Árnyak királynője folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 764, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-227-5 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3756566]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2019.
Maclaine, James
Miss Molly's school of manners (magyar)
   Miss Molly illemtaniskolája / írta James Maclaine ; rajz. Rosie Reeve ; [ford. Erényi Mónika]. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - 30, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-341-291-6 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - illemtan - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese
820-34(02.053.2)=945.11 *** 395(02.053.2)
[AN 3751290]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2019.
Mangan, Christine
Tangerine (magyar)
   Tanger titkai / Christine Mangan ; [ford. Getto Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 321, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-180-3 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3751131]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2019.
McCammon, Robert R. (1952-)
Boy's life (magyar)
   Egy fiú élete / Robert McCammon ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Fumax, 2019. - 663 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-044-9 kötött : 5995,- F
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3750943]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2019.
McCullough, Colleen (1937-2015)
The thorn birds (magyar)
   Tövismadarak / Colleen McCullough ; [ford. Göncz Árpád és Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 1990. - 889, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-030-8 kötött : 4999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3756356]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2019.
Meadows, Daisy
Katie Prettywhiskers to the rescue (magyar)
   Mia, a fagyimester / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 101, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom)
ISBN 978-963-403-588-6 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3751283]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2019.
Meadows, Daisy
Phoebe Paddlefoot makes a splash (magyar)
   Fannin a világ szeme! / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 102, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom)
ISBN 978-963-403-589-3 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3751288]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2019.
Meyer, Marissa (1984-)
Scarlet (magyar)
   Scarlet : Holdbéli krónikák 2. / Marissa Meyer ; [ford. Bujdosó István és Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 470, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-574-0 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3756571]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2019.
Millet, Catherine (1948-)
Jour de souffrance (magyar)
   Féltékenység : regény / Catherine Millet ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2019. - 203, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3831-4 kötött : 3699,- Ft
francia irodalom - életrajzi regény
840-31=945.11
[AN 3750550]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2019.
Mudlum (1966-)
   Mudlum breviárium / ill. Anne Pikkov ; ford. Kőhalmy Nóra [et al.] ; [közread. az] Észt Intézet & Pluralica. - Budapest : Észt Int. : Pluralica, 2018. - 129, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80147-7-9 fűzött
észt irodalom - elbeszélés
894.545-32=945.11
[AN 3750952]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2019.
Murphy, Julie (1965-)
Dumplin' (magyar)
   Dumplin' : így kerek az élet / Julie Murphy ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 367 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-061-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3756153]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Panserhjerte (magyar)
   Leopárd / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2016. - 559 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-054-0 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3756488]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Sorgenfri (magyar)
   Nemeszisz / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2016. - 453 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-269-8 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3756444]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2019.
Ness, Patrick (1971-)
A monster calls (magyar)
   Szólít a szörny / írta Patrick Ness ; Siobhan Dowd ... nyomán ; ill. Jim Kay ; m. szöveg Szabó T. Anna. - [Budaörs] : Vivandra, cop. 2019. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88839-9-5 fűzött : 2950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3756073]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2019.
   Nevesd végig az életed! / [szerk. és ford. György Edit és Tőzsér Richárd]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2019. - 156 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 38.)
ISBN 978-963-9757-12-7 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3756119]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2019.
Nordqvist, Sven (1946-)
Findus flyttar ut (magyar)
   Findusz elköltözik / írta és rajzolta Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 3. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2019. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-278-2 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3756495]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2019.
Nordqvist, Sven (1946-)
Kackel i grönsakslandet (magyar)
   Csetepaté a kiskertben / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 3. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2019. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-277-5 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3756496]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2019.
Oram, Kelly (1981-)
A is for abstinence (magyar)
   A mint aszkéta / Kelly Oram ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 278, [1] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-486-067-9 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3750742]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2019.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2019. - 130, [1] p. ; 21 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-405-833-5 kötött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3756644]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2019.
Pichon, Liz (1963-)
The brilliant world of Tom Gates (magyar)
   Az én csúcsszuper világom / írta Liz Pichon ; [ford. Dragomán Gábor]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2015. - [6], 238, [12] p. : ill. ; 20 cm. - (Tom Gates ; 1.)
ISBN 978-963-437-138-0 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756059]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2019.
Pinborough, Sarah (1972-)
13 minutes (magyar)
   13 perc / Sarah Pinborough ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 431 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5955-48-8 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3755844]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2019.
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Confessio peccatoris (angol)
   Confessio peccatoris : the confession of a sinner who, prostrate before the crib of the new-born Saviour, in bitterness of heart deplores his past life and recalls the blessings that he has received and the operation of Providence upon him : this confession in the form of soliloyuies was begun a few days before the feast of the birth of Jesus Christ in the year 1716 / Ferenc Rákóczi II. ; [preface by Robert Evans] ; [... essay by Gábor Tüskés] ; [transl. ... Bernard Adams]. - Budapest : Corvina, 2019. - 386, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 383-[387].
ISBN 978-963-13-6560-3 fűzött
Magyarország - újkori latin irodalom - uralkodó - 17. század - 18. század - memoár
871-94(439)=20 *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II.(0:82-94)
[AN 3751645]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2019.
Riley, Lucinda (1971-)
The light behind the window (magyar)
   Fény az ablak mögött / Lucinda Riley ; [ford. Gács Júlia]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2019. - 434, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-251-5 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3755760]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2019.
Riley, Lucinda (1971-)
The seven sisters: Maia's story (magyar)
   A hét nővér : Maia története / Lucinda Riley ; [ford. Kiss Ádám]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, 2019. - 483 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 483.
ISBN 978-963-643-918-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3755762]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2019.
Riley, Lucinda (1971-)
The storm sister (magyar)
   Viharnővér : Ally története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, 2019. - 539 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 539-[540].
ISBN 978-963-643-993-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3755734]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
Percy Jackson's Greek Gods (magyar)
   Percy Jackson és a görög istenek / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 389 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-827-4 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3756576]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
Percy Jackson's Greek heroes (magyar)
   Percy Jackson görög hősei / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 493, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-919-6 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3756580]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2019.
Sacheri, Eduardo (1967-)
La noche de la Usina (magyar)
   Lúzerek éjszakája / Eduardo Sacheri ; [ford. Smid Bernadett]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-580-1 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
argentin irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 3751262]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2019.
Scalzi, John (1969-)
The ghost brigades (magyar)
   Szellemhadtest / John Scalzi ; [ford. Farkas István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2012. - 291 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Közös tokban a "Vének háborúja" c. tetralógia további köteteivel
ISBN 978-963-419-630-3 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3755958]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2019.
Scalzi, John (1969-)
The last colony (magyar)
   Az utolsó gyarmat / John Scalzi ; [ford. Makai Péter Kristóf]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2013. - 294, [1] p. ; 21 cm
Közös tokban a "Vének háborúja" c. tetralógia további köteteivel. - A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-419-631-0 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3755959]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2019.
Scalzi, John (1969-)
Old man's war (magyar)
   Vének háborúja / John Scalzi ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2012. - 252 p. ; 21 cm
Közös tokban a "Vének háborúja" c. tetralógia további köteteivel. - A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-419-629-7 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3755956]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2019.
Scalzi, John (1969-)
Zoe's tale (magyar)
   Zoë története / John Scalzi ; [ford. Farkas István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2013. - 315 p. ; 21 cm
Közös tokban a "Vének háborúja" c. tetralógia további köteteivel. - A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-419-632-7 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3755961]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2019.
Shelley, Mary Wollstonecraft (1797-1851)
Frankenstein (magyar)
   Frankenstein avagy A modern Prométheusz / Mary Shelley ; [ford. Göncz Árpád]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 253 p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 7.)
ISBN 978-963-486-033-4 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3750595]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2019.
Simenon, Georges (1903-1989)
L'horloger d'Everton (magyar)
   Az evertoni órásmester / Georges Simenon ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-266-4 fűzött : 2480,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3749341]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2019.
Slocum, Emily (1987-)
The last train (magyar)
   The last train : lebilincselő bűnügyi történetek angolul tanulóknak : [B2 szint] / Emily Slocum ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Raabe Klett, 2018. - 125 p. : ill. ; 19 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5824-35-7 fűzött
Németország - angol nyelvű irodalom - angol nyelv - bűnügyi elbeszélés - nyelvkönyv
820-322.4(430) *** 802.0(078)=945.11
[AN 3750847]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2019.
Stewart, Alex (1958-)
For the emperor (magyar)
   A császárért : Ciaphas Cain / Sandy Mitchell ; [ford. Sági Kiss Dániel]. - [Budapest] : Tuan, 2018. - 314, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-90-1 fűzött : 3990,- Ft : 12,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3750314]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2019.
Strange, Lucy
Our castle by the sea (magyar)
   A világítótorony legendája / Lucy Strange ; [ford. Ruff Orsolya]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 350, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-587-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3751241]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2019.
Strelecky, John (1969-)
The Why café (magyar)
   Miért kávézó : mese az élet értelméről / John P. Strelecky ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Park, 2019. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-466-1 fűzött : 2450,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3751049]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2019.
   Szofía Kolotúru: I tríti jenyiá : A harmadik nemzedék : az Országos Idegennyelvű Könyvtár 13. műfordítás-pályázatának anyaga / [szerk. Egeres Ágnes]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2018. - 24 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 127.)
ISBN 978-615-80967-8-2 fűzött
Kolotoyroy, Sofia (1973-). Ī tritī genia
újkori görög irodalom - pályázat - műfordítás - vers - kétnyelvű dokumentum
877.4-14.02=945.11 *** 06.063(439)
[AN 3749343]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der Geisterspuk (magyar)
   Berci és a szellemvasút / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 84 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
ISBN 978-963-403-280-9 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756047]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2019.
Tóibín, Colm (1955-)
The Blackwater lightship (magyar)
   A blackwateri világítóhajó / Colm Tóibín ; ford. Greskovits Endre. - Budapest : Park, 2019, cop. 2018. - 278, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-478-4 kötött : 3950,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3751279]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2019.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The owl who was afraid of the dark (magyar)
   A bagoly, aki félt a sötétben / Jill Tomlinson ; ill. Anna Laura Cantone ; ford. Demény Eszter. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - 87, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-480-3 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3756497]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2019.
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883)
Otcy i deti (magyar)
   Apák és fiúk / Ivan Szergejevics Turgenyev ; [ford. Gy. Horváth László]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 291 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-121-8 kötött : 2999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3756104]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2019.
Waldman, Ayelet (1964-)
Love and treasure (magyar)
   A budapesti nyakék / Ayelet Waldman ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2018. - 562, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-690-4 kötött : 4290,- Ft
Izrael - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(569.4)=945.11
[AN 3756621]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2019.
Ward, Rachel (1964-)
Numbers : Infinity (magyar)
   Az örökkévaló : [Számok 3.] / Rachel Ward ; [ford. Bajkán László]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Főnix Nova, [2018], cop. 2013. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-92-1 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3750882]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2019.
Wexler, Django
The shadow throne (magyar)
   Az árnyéktrón : [az Árnyháborúk második könyve] / Django Wexler ; [ford. Torma Péter]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, [2018]. - 561 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-89-1 fűzött : 4280,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3750644]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2019.
Wolf, Tony (1930-2018)
Nonna, raccontami una storia! (magyar)
   Nagyi meséi / [ill.] Tony Wolf ; [texts by Anna Casalis] ; [ford. Todero Anna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 43, [5] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-403-526-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3755711]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7012 /2019.
Balaton László
   Az öreg malom boldogsága : göcseji kalendárium gyermekeknek / [írta Balaton László] ; [fotók Horváth Lilla Éva, Zóka Gyula] ; [közread. a ... Göcseji Múzeum ...]. - Zalaegerszeg : Göcseji Múz., 2018. - 47 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-7205-75-0 fűzött
Göcsej - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - néprajz - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.439Göcsej(02.053.2) *** 39(439Göcsej)(02.053.2)
[AN 3750478]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2019.
Balázsy Panna (1967-)
   Csakazértis / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-271-7 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3756041]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2019.
Balázsy Panna (1967-)
   Csupaszív / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 92, [3] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-117-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3756039]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2019.
Bárdosi Attila (1953-)
   Élveboncolás : az emberi természet = Vivisection : de natura hominis / Bárdosi Attila. - [Budapest] : Garbo, 2019. - 254 p. ; 22 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5696-59-6 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - esszé - vers
894.511-4 *** 894.511-14
[AN 3750827]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2019.
Beregi Tamás (1970-)
   Noctambulo : egy alvajáró története / Beregi Tamás. - Budapest : L'Harmattan, 2016 [!2019]. - 533 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-414-466-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756374]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2019.
Berényi Ödön (1927-)
   Isten ajándéka / Berényi Ödön. - Budapest : NDP K., 2019. - 134 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 978-615-5719-47-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3751665]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2019.
Bojti Anna
   Éjszaka az állatkertben / Bojti Anna ; Ferth Tímea rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 391 p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-442-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3751174]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2019.
Böröndi Lajos (1954-)
   Sor/tűz : [versek] / Böröndi Lajos ; [graf. Rudnyákné Németh Csilla]. - Feketeerdő : Mosonvármegye K., 2018. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Japán technikával
ISBN 978-615-81024-1-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3749566]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2019.
Bradányi Iván (1930-)
   Hontalan hétfők : önéletrajz / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2019]. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5942-02-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3750556]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2019.
Braskó Bettina
   A varázsvirág / Braskó Bettina. - [Kaposvár] : Szerző, cop. 2018. - [30] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2466-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3751601]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2019.
Budai Lotti
   Az idegen [elektronikus dok.] : novella / Budai Lotti. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154059. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-98-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3750790]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2019.
Burgmann Detti
   Palánkák : Tomi és a kosárlabda / Burgmann Detti ; Ferling Szonja rajz. - Pécs : Erdélyi-Burgmann B., 2018. - [29] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3052-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kosárlabda - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 796.323(02.053.2)
[AN 3749771]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2019.
Csepelyi Adrienn
   Belemenés : futball és egyéb társművészetek / Csepelyi Adrienn. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2018. - 306, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-886-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - labdarúgás - memoár
894.511-94 *** 796.332(0:82-94)
[AN 3756654]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2019.
Csongor Andrea (1968-)
   Valéria miatt / Csongor Andrea ; [ill. Mile Blanka]. - Budapest : Garbo, 2019. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-60-2 fűzött : 2680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3750663]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2019.
Cure, John
   A gonosz új arca : [misztikus thriller] / John Cure. - 2. jav. kiad. - [Buj] : Enigma Books, 2019. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5888-01-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3756466]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2019.
Datki Zsolt
   Philodina / [Datki Zsolt]. - [Budapest] : Garbo, 2019. - 172 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5696-61-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3750816]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2019.
Debreczeny György (1958-)
   A zengőkövön szirmok zápora / Debreczeny György. - Szeged : Aj Téka K., 2018. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81014-8-6 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3750401]
MARC

ANSEL
UTF-87029 /2019.
Demkó Attila
   Máglyatűz : a háború peremén / David Autere. - Budapest : Reakció, 2019. - 518 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1273-5 fűzött : 4490,- Ft : 66 RON : 15 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3751304]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2019.
Dézsi Csaba András (1962-)
   Gerzson és Panka kalandjai / Dézsi Csaba András ; [graf. Kustán Roland]. - Győr : Heart Care Kft., 2018. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-2533-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3749952]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2019.
Dunai Ede (1949-)
   Lila karácsony / Dunai Ede. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-81-2 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - labdarúgás - sportegyesület - regény
894.511-31 *** 796.332(439-2Bp.)UTE(0:82-31) *** 061.2(439-2Bp.)UTE(0:82-31)
[AN 3749821]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2019.
Emericzy Enid (1948-2014)
   Felkapkodott gyöngyök / Emericzy Enid ; [szerk. Mersdorf Ilona] ; [kiad. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Irodalmi Kerekasztal]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Kvt. és Inf. Közp. : IRKA, 2019. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80025-6-1 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3750512]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2019.
Eszes Rita (1981-)
   Rókatündér / Eszes Rita. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 290, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-531-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3756124]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2019.
Farkas Nóra
   Összeköt a szeretet : beszoktatós mesekönyv / Farkas Nóra ; [ill. Szepesi Szűcs Barbara]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - [30] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-504-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3750225]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2019.
Fátyol Zoltán (1954-)
   A kutya, a világ és a láng / Fátyol Zoltán. - [Debrecen] : Metaform Műv. Alapítvány, 2019. - 94 p. : ill. ; 22 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 16.)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3750743]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2019.
Fellegi Melinda (1976-)
   Tangó / Fellegi Melinda. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 111 p. ; 20 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3749625]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2019.
Fuchs Adrienn
   Luna és Lina, az elveszett farkaskölykök / Fuchs Adrienn ; [... Budai Tibor ill.]. - Budapest : EX-BB, 2018. - 39, [1] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mesélő természet, ISSN 2631-1496)
ISBN 978-963-325-184-3 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3749529]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2019.
Fülöp Péter (1967-)
   Szamizdat : [versek, fotográfiák] / [Fülöp Péter]. - [Győr] : Palatia, 2018. - 47 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5904-00-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3749628]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2019.
Gellért András
   Befalazott csőgörény / Gellért András. - [Budapest] : [Gellért A.], cop. 2018. - 227, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3439-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3749937]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2019.
Gévai Csilla (1974-)
   Mese habbal, szülinappal / Gévai Csilla ; [közread. a] Nébih. - Budapest : Nébih, 2019. - 67 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5747-20-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - élelmezés-egészségügy - mese
894.511-34(02.053.2) *** 614.31(02.053.2)
[AN 3750565]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2019.
Gyárfás Endre (1936-)
   Túlélők dekameronja : regény / Gyárfás Endre. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-67-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3750658]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2019.
Hajnal Kitti
   Falak / Hajnal Kitti. - [Kecskemét] : mWave Networks Kft., cop. 2018. - 377 p. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat)
ISBN 978-615-00-3413-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3750961]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2019.
Handi Péter (1937-)
   Hátország [elektronikus dok.] / Handi Péter ; kiad. a Liget Műhely Alapítvány. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154097. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5419-33-1
Ausztrália - magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32(94)
[AN 3751560]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2019.
Hankiss János (1926-)
   A lélek karambolja és a szabadulás : novellák / Hankiss János. - [Budapest] : Pytheas, [2018]. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5741-05-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3751372]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2019.
Horváth József (1948-)
   Homokszemek : verseink csokorba kötve / Horváth József, H. Csuta Terézia. - [Győr] : [Horváth J.], [2019]. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2929-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3749614]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2019.
Iram Anna
   A köveshegyi kastély titka : történelmi család- és kalandregény / Iram Anna. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 409, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4597-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3750112]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2019.
Izmindi Katalin
   Nagy hisztikönyvem : mesék a hiszti elkerüléséhez / Izmindi Katalin és Przybytek Ágnes ; [ill. Ráduly Csaba]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Roland, [2019]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-15-0 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - mese - tanmese
894.511-342(02.053.2) *** 159.922.7(0:82-34)
[AN 3755779]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2019.
Kal Pintér Mihály (1974-)
   Atyavilág / Kal Pintér Mihály. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2018. - 221, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-758-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3751301]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2019.
Kállay Kotász Zoltán (1969-)
   Az időből : egyetlen három történet / Kállay Kotász Zoltán ; [... ill. Fábián István]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2018. - 22, [1] p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 128.)
ISBN 978-615-80967-9-9 fűzött
Hangya Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3749364]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2019.
Kálnay Adél (1952-)
   Szivárványország : utazz velem! / Kálnay Adél ; [ill. Then Szilvia]. Olvasónapló Kálnay Adél Szivárványország : utazz velem! című mesekönyvéhez. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2018. - 109, 37 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5618-24-6 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3751497]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2019.
Kamocsay Ildikó (1945-)
   Outlook : email-regény / Kamocsay Ildikó. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2018. - 64 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 129.)
ISBN 978-615-81131-0-6 fűzött
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3749358]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2019.
Kántor Zsolt (1958-)
   Jézus Krisztus Szarvason / Kántor Zsolt. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2018. - 107 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5431-26-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3750632]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2019.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán / Katona József ; [életrajzi jegyzet Kerényi Ferenc]. - Budapest : Osiris, 2019. - 145, [2] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-326-2 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3756637]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2019.
Kecskés Rózsa (1939-)
   Vallomásaim : szülőföldem, otthonom, hazám / Kecskés Rózsa. - Győr : Palatia, 2018. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5904-03-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3749797]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2019.
Keszi Csaba
   Három perce még éltem / Keszi Csaba. - Budapest : Könyv Guru, 2018. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5803-33-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3750972]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2019.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Babaróka kertje / Kiss Judit Ágnes ; Egri Mónika rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 66, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-421-6 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3756061]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2019.
Konkoly Mariana
   Gyógyító mesék / Mariana Konkoly ; [ford. Tóth Éva]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Roland, [2019]. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-27-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - mese
894.511-34(02.053.2) *** 159.922.7(0:82-34)
[AN 3755827]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2019.
Koosán Ildikó
   Rondo capriccioso : egy találkozás utóélete / Koosán Ildikó. - [Szombathely] : [Koosán I.], 2018. - 148 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-2469-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751605]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2019.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső ; [életrajzi jegyzet Arany Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 2019. - 234, [1] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Bibliogr.: p. 234.
ISBN 978-963-276-320-0 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756630]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2019.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél / Kosztolányi Dezső ; [életrajzi jegyzet Arany Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 2019. - 246, [3] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Bibliogr.: p. 246.
ISBN 978-963-276-321-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3756634]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2019.
Kozák Ágnes
   Tóbiás és az angyal : igaz történetek és mesék felnőtteknek / Kozák Ágnes. - Győr : Szerző, 2018. - 128, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-3277-1 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3749532]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2019.
Kulcsár Lászlóné
   Visszanézve : igaz történetek és elbeszélések az elmúlt évtizedekből / Kulcsár Lászlóné. - Nagyszénás : Szerző, 2018. - 210 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3134-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3750626]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2019.
Kuntz Zoltán (1956-)
   Hórusz megszállottjai : fiktív családregény Arányi Lajos élete alapján / Kuntz Zoltán. - Budapest : Oriold, cop. 2018. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5443-95-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3749272]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2019.
László Ibolya (1929-)
   A sors keze Kárpátalján / László Ibolya. - Budapest : Könyv Guru, 2018. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-41-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751098]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2019.
László-Kovács Gyula (1957-)
   A garabonciás : Duna-parti jegyzetek 9. / László-Kovács Gyula. - [Paks] : Magánkiad., 2018. - 74 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80678-2-9 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3750450]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2019.
Löw Immanuel (1854-1944)
   Löw Immánuel válogatott művei / szerk. Hidvégi Máté, Ungvári Tamás ; [közread. a] Löw Heritage. - Budapest : Löw Heritage : Scolar, 2019-. - 22 cm
magyar irodalom - zsidó vallás - válogatott művek - prédikáció
894.511-821 *** 296.45
[AN 3751323]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Virág és vallás. - 2019. - 303 p., XVI t. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-966-1 kötött : 4999,- Ft
Löw Immánuel (1854-1944)
Magyarország - magyar irodalom - zsidó vallás - rabbi - tudós - 19. század - 20. század - válogatott művek - prédikáció
894.511-821 *** 296.45 *** 296(439)(092)Löw_I. *** 001(439)(092)Löw_I.
[AN 3751327] MARC

ANSEL
UTF-87067 /2019.
Lukács Imre, Sz (1934-2007)
   Tegnapi szegények [elektronikus dok.] / Sz. Lukács Imre. - Szöveg (epub : 727 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Tart.: Elvesztett szegénységÞ; Szegények krónikájaÞ; Szegények ünneplőben. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154055. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-54-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3750775]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2019.
   A magyar huszár a magyar irodalomban / a felvezetést írta, az irodalmi műveket és az illusztrációkat vál. Szentgyörgyvölgyi Péter ; [közread. a Huszár Múzeum Baráti Kör ...]. - 2. bőv. kiad. - Sárvár : Huszár Múz. Baráti kör, 2018. - 332, [14] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5758-33-1 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - huszár - művelődéstörténet - antológia
894.511-822 *** 357.133(439) *** 930.85(439)
[AN 3751015]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Coffi, Pocak, Paprika / Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 62, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-354-2 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3755715]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2019.
Márkus András (1988-)
   Elza / Márkus András ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [a ... Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 198, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-27-3 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3751335]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2019.
Márton István
   Esti mese / írta Márton István és Zsunics Mária ; ill. Maslova Svetlana. - [Pécs] : [Márton I.], cop. 2019. - 60 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4434-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3751604]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2019.
Mester Györgyi (1954-)
   Az élet írta / Mester Györgyi. - Budapest : Ad Librum, 2018. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5758-31-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3750982]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2019.
Metzger Mária
   Virágkert / Metzger Mária ; [... ill. C. Tóth Lujza] ; [kiad. a Csillagfény Alapítvány]. - [Győr] : Csillagfény Alapítvány, 2018. - 34 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-3698-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3749800]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2019.
Mileszné Bús Anikó
   Kívülállók : novellák / Bús Anikó. - Debrecen : Natural Doctor Hungary Kft., 2018. - 202 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-3777-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3751026]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2019.
Mogyorósi Vivien (1996-)
   Miután meghaltatok nélkülem / Mogyorósi Vivien. - [Budapest] : Könyv Guru, cop. 2018. - 560 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-24-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3750950]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2019.
Murawski Magdolna
   Hősök [elektronikus dok.] : oratórium / Murawski Magdolna ; [közread. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Szöveg (pdf : 656 KB). - [Eger] : Bródy S. M. és Vár. Kvt., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154125. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7283-32-1
magyar irodalom - 1956-os forradalom - oratórium - elektronikus dokumentum
894.511-2 *** 943.9"1956"(0:82-2)
[AN 3751672]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2019.
Murawski Magdolna
   Konstelláció [elektronikus dok.] / Murawski Magdolna ; Fridél Lajos illusztrációival ; [közread. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Szöveg (pdf : 6.6 MB). - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154117. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7283-30-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3751650]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2019.
   Muzsikál a lélek : irodalmi antológia / [Veres Bence szerk.] ; [kiad. a Gyermekjóléti Alapítvány, Országos Mécs László Irodalmi Társaság. - [Pápa] : Gyermekjóléti Alapítvány : Orsz. Mécs L. Irod. Társ., 2018. - 148 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3749632]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2019.
Nagy Zsolt Csaba (1945-1972)
   Versek / Nagy Zsolt Csaba. - [Debrecen] : [Nagy Zs. Cs.-né], [2018]. - 384 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3140-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3750161]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2019.
Nemere István (1944-)
   A halál fekete angyala [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.3 MB) (pdf : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153944. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-366-5 (epub)
ISBN 978-963-453-367-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-368-9 (pdf)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3750120]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2019.
Nemmese Emese
   Nincs rózsás labirint / Nemmese Emese. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2018. - 48 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 130.)
ISBN 978-615-81131-2-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3749361]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2019.
Orosz István, B. (1953-)
   Lélekhangok : versek / B. Orosz István. - [Debrecen] : [B. Orosz I.], 2018. - 115 p. : ill., színes ; 22 cm + mell.
ISBN 978-615-00-3843-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3750836]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2019.
Orosz Iván (1902-1974)
   Orosz Iván válogatott versei / [szerk., az előszót és a fejezeteket bev. sorokat írta Molitorisz Pál]. - Szarvas : Orosz Gy., 2018. - 135, [5] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 134-135. - Számozott példány: 50
ISBN 978-615-00-3638-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3750629]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2019.
Paládi József (1942-)
   Magyar sors [elektronikus dok.] : regény / Paládi József. - Szöveg (pdf : 1.7 MB) (epub : 427 KB) (mobi : 476 KB). - Budapest : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154132. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81075-7-0 (pdf)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3751704]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2019.
Palotás Petra (1975-)
Bangkok titkai (új kiadása)
   Szárnyaszegett pillangók 1 : [bűn, báj, Bangkok] / Palotás Petra. - [Átd. kiad.]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5929-43-4 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3751274]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2019.
Papp Andrea (1950-2018)
   Félpercesek / Papp Andrea ; [szerk. Nagy Sándor István]. - Budapest : Inter, 2018. - 151 p. : ill. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 5.)
ISBN 978-615-5556-14-2 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3750141]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2019.
Pataki Pál (1943-)
   Küldetésem verseimmel / Pataki Pál. - Gödöllő : Szerző, 2019. - 448 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-4323-4)
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3755869]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2019.
Péntek Marica
   Bézs / Péntek Marica. - [Koroncó] : Press and Home Bt., 2018. - 199 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3690-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3749792]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2019.
Pete Polgár Máté (1988-)
   Éjszaka Magyarországon : rövid történetek a margóra : 3x7 elbeszélés / Pete Polgár Máté. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2018. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5145-38-4 fűzött : 2580,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3749379]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2019.
Pete Polgár Máté (1988-)
   A lelkész lánya : regény / Pete Polgár Máté. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2018. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5145-33-9 fűzött : 2580,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3749998]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2019.
Pohárnok Jenő (1898-1962)
   Észak csillaga. - [Győr] : Vill-Korr Hungária Kft., 2018. - 131 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Ill. Sávely Dezső, K. - Szerző Pohárnok Jenő. - Bibliogr.
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3749846]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2019.
Preszter Norbert
   Állatok : gyerekversek és mondókák / [szerző Preszter Norbert] ; [ill. Szabó István Attila]. - Budapest : Roland, [2019]. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5913-23-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - mondóka - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3751273]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2019.
Pusztai Karolina, F.
   Négy évszak a pusztán : regény / F. Pusztai Karolina. - [Pápa] : Kék-Fehér Kvk., 2018. - 328 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2711-1 kötött : 3890,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3749556]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Akik életet cseréltek / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2019. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-422-8 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3756448]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Fuss vagy fizess! : elveszettnek hitt művek / Rejtő Jenő ; [szerk. és sajtó alá rend. Kiss Ferenc]. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 297, [6] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-566-272-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bohózat
894.511-223
[AN 3751321]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2019.
Rép Attiláné Vörös Erika
   Répácska meséi : [Füstike története] / [szerző Rép Erika] ; [ill. Vörös Júlia]. - Boncodfölde : Magánkiad., 2018. - 18, [4] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5072-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3750372]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2019.
Rohm, Maggie
   Felhőfoszlató / Maggie Rohm. - Hédervár : Publio, cop. 2018. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-505-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3749746]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2019.
Róth Katalin
   Mit csinál a zsiráf, ha fáj a torka? : versek gyerekeknek : 6-99 éves korig / Róth Katalin. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 59 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4266-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3750708]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2019.
Salinger Richárd (1975-)
   Erdei jógakaland / Salinger Richárd ; [ill. Széll Adrienn] ; [jógagyakorlatok Csíki Mariann]. - Utánny. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2019, cop. 2017. - 37, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-433-167-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - jóga - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 615.851.86(02.053.2)
[AN 3756065]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2019.
Sántha Attila (1968-)
   Hogyan menjünk radinába lërhëz? / Sántha Attila ; Csillag István illusztrációival. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 124, [3] p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Székely termék sorozat, ISSN 2630-8436)
ISBN 978-615-5814-31-0 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14(498) *** 894.511-32(498)
[AN 3751468]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2019.
Sári Edina
   Műnőpauza : duplanő-regény, a Menőpauza nőregény, valamint a Manópauza pasisztori sikerkönyvek befejező része / Sári Edina ; [... kiad. a Nézőpontváltó Egyesület]. - Budapest : Nézőpontváltó Egyes., 2018. - 367, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3152-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - menopauza - mellrák - regény
894.511-31 *** 618.173(0:82-31) *** 618.19-006(0:82-31)
[AN 3749710]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2019.
Somogyi Dezső András (1930-2015)
   Életpéldák, életképek : újabb versek és műfordítások / Somogyi Dezső András. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 256 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-12-0468-1 kötött
magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3751091]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2019.
Stanczik-Starecz Ervin (1956-)
   A szív középmetszete : napló, 1984-2004, töredékek / Stanczik-Starecz Ervin. - Budapest : Ős-Kép K., 2018. - 113 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-80502-3-4 fűzött
Budapest - magyar irodalom - hétköznapi élet - Kádár-korszak - napló
894.511-94 *** 943.9"1956/1989" *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3751014]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2019.
Stőhr Gréta
   Pillangómese : [a trilógia első része] / Stőhr Gréta. - [Nyíregyháza] : ELFood Kft., 2018. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2714-2 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3749375]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2019.
Suhai Pál (1945-)
   Tűnt időd / Suhai Pál ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2018. - 117, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80967-7-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3749478]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2019.
Szabó Zsuzsanna
   Ikerláng : verseskötet / Szabó Zsuzsanna. - Keszthely : [Szabó Zs.], 2019. - 34 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-00-4462-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3750621]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2019.
Szalóki Sándor (1950-)
   Boldogan élni / Szalóki Sándor. - Budapest : Rím Kv., 2019. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-81-2 fűzött : 5995,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3749805]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2019.
   A szavak ereje : irodalmi antológia / [Veres Bence szerk.] ; [kiad. a Gyermekjóléti Alapítvány]. - [Pápa] : Gyermekjóléti Alapítvány, 2018. - 168 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3749635]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2019.
Szénási Ferenc (1946-)
   Berzsenyi koporsója : novellák / Szénási Ferenc ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 124, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81131-4-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3749324]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2019.
Szende Béla
   Szökőkút / Szende Béla. - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2018. - 35, [1] p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3749388]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2019.
Szigyártó Sándor (1887-1948)
   Hét év Szibériában : elbeszélés / írta id. Szigyártó Sándor ; [szerk. Bányai Ferenc] ; [közread. az] Új Magyar Művészetért Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Új M. Művészetért Alapítvány, 2019. - 179 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4134-6 kötött
Erdély - Oroszország - határon túli magyar irodalom - hadifogoly - első világháború - memoár
894.511-94(439.21) *** 355.257.7(47)(=945.11)"191"(0:82-94)
[AN 3750496]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2019.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Macskakirálylány / Tamás Zsuzsa ; Radnóti Blanka illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - 62, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9869-26-4 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755713]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2019.
Tamási Orosz János (1953-)
   Áthatol a van / Tamási Orosz János ; [... illusztrációi Kunhegyesi Ferenc alkotásai] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2018. - 115, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81131-1-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - tárcanovella
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3749482]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2019.
Tarjányi Péter (1969-)
   A Balkán angyalai / Tarjányi Péter, Dosek Rita. - Budapest : Patmos Records, 2019. - 444 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5526-88-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3751052]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2019.
Tönköl József (1948-)
   Madárkeresztek / Tönköl József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2018. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80753-8-1 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3749593]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2019.
Tönköl József (1948-)
   Venyigemáglya / Tönköl József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2018. - 93 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80753-4-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3749819]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2019.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Forrásvidék : olajláz az Őrségben / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-24-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3750580]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2019.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A bölcsesség ábécéje : az élet ismeretének kézikönyve / Tatiosz ; [!ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2019. - 127 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 45.)
ISBN 978-963-9757-39-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3756121]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2019.
Várfalvy Emőke
   Tengernyi történet / Várfalvy Emőke ; Bódi Kati rajz. ; [közread. a] Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú Egyesület. - [Budapest] : M. Tengerimalac-védő Közhasznú Egyes., 2019. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3633-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom
894.511-35(02.053.2)
[AN 3752386]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2019.
Varga Csaba (1946-)
   Megváltó szerelem : az ikerláng szerelem boldogsága : képes versek és prózaversek / Varga Csaba ; [kiad. a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, ... Aranymag Intézet]. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány ; [Pilisszentkereszt] : Aranymag Int., 2018. - 174 p. : ill., színes ; 20x31 cm
ISBN 978-615-5360-12-1 kötött : 5800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3750751]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2019.
Varga Katalin (1928-2011)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K. Lukáts Kató rajz. - 51. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-770-0 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3756491]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2019.
Varga Zoltán Tamás (1978-)
   A fényrajzoló / Varga Zoltán Tamás. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 77, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-727-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3749369]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2019.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 205, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-952-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)
[AN 3755986]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2019.
Verasztó Antal (1936-)
   A zsákos ember / Verasztó Antal. - Budapest : Napkút K., 2018. - 172, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-811-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3749334]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2019.
Versényi Anna
   Elejtett példányok / Versényi Anna. - [Budapest] : Könyv Guru, cop. 2018. - 280 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 250-252.
ISBN 978-615-5803-39-0 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3750925]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2019.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Angyalok a Hajdúságban : ajánlott küldemény a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep alkotóinak / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2019. - 89 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-81030-1-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751008]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2019.
Wéber Anikó (1988-)
   Cseresznyeliget titka / Wéber Anikó. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 235, [4] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-452-0 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3751156]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2019.
Wilberry, Sam
   Rush / Sam Wilberry. - [Kecskemét] : mWave Networks Kft., cop. 2018. - 521 p. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat)
ISBN 978-615-00-3414-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3750959]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2019.
Wolff Nikoletta (2001-)
   A múlt szilánkjai / Wolff Nikoletta. - Budapest : Garbo, 2019. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-58-9 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3750679]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7130 /2019.
Andreae, Giles (1966-)
Giraffes can't dance (magyar)
   A táncoló zsiráf / írta Giles Andreae ; rajz. Guy Parker-Rees ; ford. Szabó T. Anna. - Budapest : Teknős Kv., [2018]. - [32] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-341-278-7 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751311]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2019.
Baggott, Stella
Body words (magyar)
   A tested / [Stella Baggott]. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Játékos szavak
ISBN 978-963-341-293-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751326]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2019.
Daynes, Katie
How do animals talk? (magyar)
   Hogyan beszélgetnek az állatok? : több mint 40 kihajtható füllel! / [írta Katie Daynes] ; [rajz. Christine Pym]. - Budapest : Centrál Médiacsop., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Erényi Mónika. - keretcím: Kukucskálj bele!
ISBN 978-963-341-295-4 kötött : 3200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751263]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2019.
Dolan, Elys
Mr Bunny's chocolate factory (magyar)
   Nyuszi úr csokoládégyára / Elys Dolan. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - [32] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-341-289-3 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751294]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2019.
Flad, Antje (1966-)
Kribbelkrabbel, wer läuft da? (magyar)
   Mi mozog? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-235-9 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3756364]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2019.
Flad, Antje (1966-)
Who's been nibbling? (magyar)
   Ki rágcsál? / [ill. Guido Wandrey [!Antje Flad]]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-413-1 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3756371]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2019.
Gledhill, Jane
Amelia's maze adventure (magyar)
   Amelia útvesztős kalandjai / Jane Gledhill ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Digitanart Studio, 2018. - 95 p. : ill. ; 27 cm
keretcím: Lonely planet kids
ISBN 978-615-5716-11-9 fűzött : 2200,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3747636]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2019.
   A nyuszik ajándéka / [ill. Nyírő Erzsébet, Juhász Fruzsina]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-447-457-9 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3750915]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2019.
Radlov, Nikolaj (1889-1942)
Rasskazy v kartinkah (magyar)
   Vidám mesék képekben / [képek Nikolai Radlov]. - Debrecen : TKK, [2018]. - 56 p. : ill., színes ; 22x27 cm
ISBN 978-615-576-578-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3750868]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7139 /2019.
Chetwynd, Catana
Little moments of love (magyar)
   Szerelmes pillanatok / Catana Chetwynd ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 154 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-457-566-5 kötött : 2999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3751547]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2019.
   Intézményesülés, elbeszélések, médiumok : tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II. / szerk. Vincze Ferenc. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2018. - 202 p. : ill. ; 21 cm. - (Képregénytudomány, ISSN 2560-1962 ; 2.)
A Pécsett, 2017. május 5-6-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87984-5-9 fűzött : 2750,- Ft
Magyarország - műfajtörténet - képregény
087.6:084.11(439)(091)
[AN 3749395]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2019.
Mann, George (1978-)
Revelations (magyar)
   Jelenések / írta George Mann ; rajz. Tazio Bettin ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Budapest] : Tuan, [2018]. - [110] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-497-491-8 kötött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3751177]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2019.
Remender, Rick (1973-)
Deadly class : Reagen youth (magyar)
   Orgyilkos osztály : [Reagan-nemzedék] / Rick Remender író ; Wes Craig rajz. ; Rusznyák Csaba ford. - Budapest : Fumax, 2019. - [159] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-470-053-1 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3751339]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2019.
Walker, Landry Q. (1971-)
A clash of kings : the graphic novel (magyar)
   Királyok csatája : képregény / George R. R. Martin ... alapján írta Landry Q. Walker ; rajz. Mel Rubi ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, [2019]-. - ill., színes ; 24 cm
keretcím: Trónok harca
képregény
087.6:084.11
[AN 3751192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. sz. - cop. 2019. - [47] p.
ISBN 978-963-497-492-5 fűzött : 995,- Ft
[AN 3751194] MARC

ANSEL
UTF-8