MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/07/04 13:15:16
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
7144 /2019.
Ágoston Sándor (1946-)
   A hazáért és a szabadságért - előre! : bűdiek és szentmihályiak a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban : Vasvári Pál őrnagy parancsnoksága alatt a Rákóczi szabadcsapatban harcoltak / Ágoston Sándor. - Dévaványa : [Ágoston S.], 2019. - 312 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-306.
ISBN 978-615-00-2846-0 kötött
Vasvári Pál (1826-1849)
Büdszentmihály - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - helytörténet - katonai egység története - névtár - történelmi forrás
050.8 *** 355.486(439-2Büdszentmihály)"1848/1849"(093) *** 943.9-2Büdszentmihály"1848/1849"
[AN 3753375]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

7145 /2019.
Bárdossy Ildikó (1954-)
   Válogatás Bárdossy Ildikó írásaiból / szerk. Molnár-Kovács Zsófia. - Pécs : PTE BTK NTI, 2019. - 155 p. : ill. ; 22 cm. - (Szakmai életút-lapozgató, ISSN 2063-0751 ; 8.)
Bibliogr.: p. 133-153.
ISBN 978-963-429-355-2 kötött
pedagógia - személyi bibliográfia
012Bárdossy_I. *** 37
[AN 3753587]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7146 /2019.
Csáky Tivadar (1834-1894)
   A páholy könyve / kidolg. Csáky Tivadar. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2019]. - 67, [10] p. : ill. ; 30 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Rudnyánszky, 1870
ISBN 978-615-5032-23-3 fűzött : 2500,- Ft
szabadkőművesség - hasonmás kiadás
061.236.61 *** 094/099.07
[AN 3753551]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7147 /2019.
   Book power in communication, sociology and technology [elektronikus dok.] / ed. by Angela Repanovici, Manolis Koukourakis, Tereza Khecyoyan. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Budapest : Trivent, 2018. - (Philosophy, communication, media sciences, ISSN 2498-4884)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153963. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80996-5-3
könyvkultúra - könyv - információs társadalom - elektronikus dokumentum
002 *** 09 *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3750195]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2019.
Borsa Gedeon (1923-)
   Újabb könyvtörténeti írások : megjelent a szerző 95. születésnapja alkalmából / Borsa Gedeon ; [szerk. Szvorényi Róbert és P. Vásárhelyi Judit Csobán Endre Attila közreműködésével]. - [Budapest] : Argumentum : OSZK, cop. 2018. - 220 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, ISSN 1789-9605 ; 10.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-446-804-2 fűzött : 2600,- Ft
Európa - Magyarország - könyvtörténet - nyomdászattörténet - középkor - újkor - személyi bibliográfia
09(439)"15/17" *** 655.1(4)"14/17" *** 655.1(439)"14/17" *** 012Borsa_G.
[AN 3753366]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7149 /2019.
Rákay Philip (1972-)
   Szabadság tér '56 : a kommunista terror aktái / [interjúk] Rákay Philip. - [Budapest] : Szerző, 2019. - 2 db : ill. ; 25 cm
magyar történelem - kommunizmus - szocialista rendszer - Tanácsköztársaság - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - megtorlás - Kádár-korszak - 20. század - televíziós műsorszám - album
791.9.097(439) *** 943.9"19" *** 329.15(439)(091)
[AN 3752837]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 488, [1] p.
ISBN 978-615-00-4652-5 fűzött : 9990,- Ft
[AN 3752844] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 394 p.
ISBN 978-615-00-4653-2 fűzött : 9990,- Ft
[AN 3752848] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7150 /2019.
   Armenian cultural heritage in the Carpathian Basin / gen. ed. Bálint Kovács, István Monok, Stefan Troebst ; publ. by ... Eszterházy Károly College ... - Leipzig : Leipziger Universitätsverl. ; Eger : Eszterházy Károly College, 2011-. - 24 cm
A 2. kötetet kiad. EKE Líceum Kiadó
ISBN 978-963-89456-0-0
Kárpát-medence - kulturális örökség - örmények
008(=919.81)(4-191)
[AN 3094431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Catalogue of the Armenian Library in Csíkszépvíz/Frumoasa : books printed before 1851 and manuscripts / Mária M. Horváth [et al.]. - 2018. - LVII, 67 p. : ill.
Bibliogr.: p. XLIX-LVII.
ISBN 978-963-496-027-0 fűzött
Szépvíz - egyházi könyvtár - örmények - könyvtári katalógus
027.6(498.4-2Szépvíz) *** 017.1(498.4-2Szépvíz) *** 282(=919.81)(498.4-2Szépvíz)
[AN 3752474] MARC

ANSEL
UTF-87151 /2019.
Baberowski, Jörg (1961-)
Räume der Gewalt (magyar)
   Az erőszak terei / Jörg Baberowski ; [ford. Győri László]. - Budapest : Európa, 2019. - 302, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 283-[303].
ISBN 978-963-405-927-1 kötött : 4599,- Ft
történelem - civilizáció - erőszak - emberi természet
008 *** 316.647.3 *** 159.923 *** 94
[AN 3752067]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2019.
   Comunicare, cultură şi societate: de la teorie la practică [elektronikus dok.] : culegere de studii : volumul II / ed. Maria Sinaci şi Cristian Măduţa. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Budapest : Trivent Publ., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154333. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80996-7-7
kultúra - társadalom - kommunikáció - 21. század - elektronikus dokumentum
008(100)"20" *** 316.3(100)"20" *** 316.77(100)"20"
[AN 3754420]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2019.
   Innováció, kultúra és életminőség a Kárpát-medence nagyvárosaiban : az I. Gróf Bethlen István Erdélyi Nyári Egyetem válogatott tanulmányai / szerk. Fekete Dávid, Filep Bálint ; [rend. a] Gróf Bethlen István Kutatóközpont. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2018. - 87 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A rendezvényt Kolozsvárott és Gernyeszegen 2018. jún. 8-13. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-27-4 fűzött
Kárpát-medence - kultúra - innováció - életminőség - 21. század
008(4-191)"201" *** 330.341.1 *** 316.728(4-191)"201"
[AN 3752724]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7154 /2019.
Byrne, Lorna (1955-)
Angels in my hair (magyar)
   Angyalok nyelvén / Lorna Byrne ; [... ford. Várady Soma]. - Budapest : Central Kv., 2019. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-341-074-5 fűzött : 3500,- Ft
ezoterika - angyal - memoár
133.25(0:82-94) *** 235.1
[AN 3758431]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Eternity's soul-bird I-II. (magyar)
   Az örökkévalóság lélek madara I-II / Sri Chinmoy ; [ford. Milisits Tamás ...]. - Budapest : Madal Bal, 2019. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-64-4 fűzött : 1500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3751951]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2019.
Constant, Alphonse Louis (1810-1875)
   Hermész tudománya ; A Sanctum Regnum mágikus rituáléja : a Tarot tromfokkal értelmezve / Eliphas Lévi ; [ford. Seres Dávid] ; [... az utószót írta Kássa László]. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 103 p. : ill. ; 24 cm
A ford. a "The science of Hermes ; The magical ritual of the Sanctum Regnum" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-5984-02-0 fűzött : 2300,- Ft
mágia
133.4
[AN 3753462]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2019.
Ermīs Trismegistos
   Tabula smaragdina ; A titkos csodaszer : a hermetikus tan titkos műve / Hermész Triszmegisztosz ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 88 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 978-615-5984-06-8 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika - okkultizmus - alkímia - egyiptomiak ókori vallása
133 *** 133.5 *** 299.31
[AN 3753532]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2019.
Hardt, Leon
Die Magie der Zahlen (magyar)
   A számok mágiája : sors és szerencse / Leon Hardt ; [ford. Kecskés Anita]. - [Miskolc] : Hermit, [2019]. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-07-5 fűzött : 2300,- Ft
számmisztika - sors - szerencsejáték
133 *** 159.961.335 *** 51-78 *** 794.9
[AN 3753445]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2019.
János-Széll István
   Hiányolom a tartalmat [elektronikus dok.] : gondolatok a létezésről / János-Széll István. - Szöveg (epub : 748 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149582. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ezoterika - életvezetés - elektronikus dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3714270]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2019.
Klujber Katalin
   Csakra-tan személyiségfejlesztés : alapfok : energiaközpontok harmonizálása / [írta Klujber Katalin]. - [Moha] : Klujber K., 2019. - 138 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1805-8 fűzött
csakra
133.25 *** 615.89
[AN 3752200]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2019.
Nemere István (1944-)
   Idegenek a Földön és a világűrben [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 1.4 MB) (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154044. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-453-335-1 (pdf)
ISBN 978-963-453-336-8 (epub)
ISBN 978-963-453-337-5 (mobi)
földön kívüli élet - elektronikus dokumentum
001.94
[AN 3750686]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2019.
Péter Viktória (1972-)
   Lépésről lépésre az angyalokkal : önfejlesztő interaktív élménykönyv / Péter Viktória. - [Budapest] : Péter V., 2018. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0687-1 fűzött : 4490,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3752054]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2019.
Walsch, Neale Donald (1943-)
Communion with God (magyar)
   Egységben Istennel / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-016-9 kötött : 3290,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3757614]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7164 /2019.
Braun, Christina
Entdecke die Natur (magyar)
   A természet : [kukucskáló ablakokkal] / [írta Christina Braun] ; [ill. Hans-Günther Döring] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (26 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 50.)
ISBN 978-963-294-525-5 kötött : 4490,- Ft
természeti környezet - képeskönyv - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3752081]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2019.
Gifford, Clive (1966-)
The book of comparisons (magyar)
   Arányok atlasza : mérd fel a világot magad körül! / Clive Gifford ; rajz. Paul Boston ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 95 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-963-294-512-5 kötött : 4390,- Ft
természeti környezet - helyismeret - gyermekkönyv - ifjúsági könyv
502(100)(02.053.2) *** 908.100(02.053.2)
[AN 3752070]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2019.
   A hulladék is érték! : tájékoztató és foglalkoztató füzet / [ill. Oravecz Gergely] ; [közread. a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.]. - Budapest : Herman O. Int. Nonprofit Kft., 2018. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-309-038-1 fűzött
szelektív szemétgyűjtés - hulladékfeldolgozás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
504.064.4(02.053.2) *** 628.477(02.053.2) *** 087.5
[AN 3757293]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2019.
   Varázslatos Magyarországunk, 2018 / [szerk. Gaál Péter, Ledács-Kiss Tamás]. - [Biatorbágy] : Kitaibel, cop. 2019. - 161 p. : ill., színes ; 23x24 cm
A bev. és az ismertetők angol nyelven is
ISBN 978-615-81191-0-8 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - természeti környezet - nemzeti park - pályázat - természetkép - fényképalbum
502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092) *** 77.047 *** 06.063(439) *** 502.4(439)(084.12)
[AN 3752312]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7168 /2019.
Oftring, Bärbel (1962-)
Dinosaurier (magyar)
   A dínók világa : [kukucskáló ablakokkal] / [írta Bärbel Oftring] ; [ill. Astrid Vohwinkel] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 30.)
ISBN 978-963-294-524-8 kötött : 3690,- Ft
dinosaurus - paleontológia - képeskönyv - gyermekkönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3752080]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7169 /2019.
Bakó Gábor (1984-)
   A légi térképészet története Magyarországon / Bakó Gábor ; kiad. a Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület. - Budapest : Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyes., 2018-. - ill., részben színes ; 25 cm
Magyarország - kartográfia - fotogrammetria - légi felvétel - történeti feldolgozás
528.9(439)(091) *** 912(439)(091) *** 528.7 *** 77.058.1
[AN 3752323]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2018. - 243 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4416-3 kötött
[AN 3752324] MARC

ANSEL
UTF-87170 /2019.
Braun, Christina
Planeten (magyar)
   Bolygók / Christina Braun ; [ill. Marie Gerstner] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-552-1 kötött : 1995,- Ft
bolygó - űrkutatás - gyermekkönyv
523.4(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3751965]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2019.
International Conference on Research, Technology and Education of Space (5.) (2019) (Budapest)
   H-Space 2019 : proceedings of the 5th International Conference on Research, Technology and Education of Space : February 27-28, 2019, Budapest ... / ed. László Bacsárdi and Kálmán Kovács ; org. by Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology and Economics and Hungarian Astronautical Society. - Budapest : Mant, 2019. - 86 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7367-18-2 fűzött
űrtudomány - konferencia-kiadvány
52 *** 629.78 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3751860]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7172 /2019.
Braun, Christina
Wale und Delfine (magyar)
   Bálnák és delfinek / Christina Braun ; [ill. Marie Gerstner] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-554-5 kötött : 1995,- Ft
sziláscet - delfin - gyermekkönyv
599.511(02.053.2) *** 599.537(02.053.2)
[AN 3751976]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2019.
   Fajbook : Magyarország 100 legismertebb vadon élő állatfaja / [szerk. Máté Bence, Ledács-Kiss Tamás, Gaál Péter]. - [Biatorbágy] : Kitaibel, cop. 2019. - 214 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-615-81191-1-5 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - vadon élő állat - flóra - album
59 *** 591.9(439)
[AN 3752318]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2019.
Quammen, David (1948-)
The reluctant Mr. Darwin (magyar)
   A kétkedő Darwin [elektronikus dok.] : az evolúcióelmélet eredete / David Quammen ; ford. Morvay Krisztina. - Szöveg (epub : 983 KB). - Budapest : HVG Kv., 2019. - (Nagy felfedezések, ISSN 2064-4833)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154486. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-674-6
evolucionizmus - tudománytörténet - 19. század - elektronikus dokumentum
575.8(100)"18"
[AN 3757692]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7175 /2019.
Berta Ferenc (1952-)
   Gyógyszerészek, gyógyszertárak Szolnok városában, 1774-1995 : beszédes adattár / Berta Ferenc. - Szolnok : [MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt.], 2018. - 138 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára közleményei, ISSN 1219-5049 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7244-23-0 kötött
Szolnok - gyógyszertár - gyógyszerész - helyismeret - 18. század - 19. század - 20. század
614.27(439-2Szolnok)(091) *** 615.15(439-2Szolnok)(092)"17/19" *** 908.439-2Szolnok
[AN 3753426]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2019.
Birley, Shane
How to be a blogger and vlogger in 10 easy lessons (magyar)
   Légy te is menő blogger és vlogger 10 lépésben / Shane Birley ; [ill. Joanna Kerr] ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Szuperprofi, ISSN 2498-6682)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-294-513-2 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - blog - ifjúsági könyv - útmutató
613.865(02.053.2) *** 681.3.004.14(02.053.2)
[AN 3752087]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2019.
Bősze Péter (1938-)
   Magyar orvosi nyelv : egyetemi tételkötet / Bősze Péter ; [közread. a] Semmelweis Egyetem. - Budapest : Medicina, 2019. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-695-4 kötött : 3600,- Ft
magyar nyelv - szaknyelv - nyelvhasználat - orvostudomány - egyetemi tankönyv
611 *** 809.451.1-086.6(075.8) *** 809.451.1-06(075.8)
[AN 3751888]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2019.
Csáth Géza (1887-1919)
   Egy elmebeteg nő naplója / Csáth Géza. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 196, [1] p. : ill. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 22.)
ISBN 978-963-479-331-1 fűzött : 1299,- Ft
ideggyógyászat - pszichoanalízis
616.89 *** 159.964.2 *** 894.511-96
[AN 3757078]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2019.
Csókay András (1956-)
   Idegsebészet és hétköznapi misztika : "jól látod, apu!" / Csókay András. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 229, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-616-3 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - vallásos irodalom - orvos - 20. század - 21. század - gyászolás - memoár
61(439)(092)Csókay_A.(0:82-94) *** 244(0:82-94) *** 236.1(0:82-94) *** 159.942(0:82-94)
[AN 3758436]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2019.
Csorbai Judit
   Bepisilés [elektronikus dok.] : okok és kiutak / Csorbai Judit. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - [Esztergom] : Magánkiad., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154469. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4403-3
vizelési zavar - elektronikus dokumentum
616.62-008.22
[AN 3757292]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2019.
Csorbai Judit
   Bepisilés : okok és kiutak / Csorbai Judit. - [Esztergom] : Magánkiad., 2019. - 250 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 978-615-00-4402-6 fűzött : 4990,- Ft
vizelési zavar
616.62-008.22
[AN 3753345]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2019.
Dispenza, Joe (1962-)
Breaking the habit of being yourself (magyar)
   Engedd el önmagad : ...és válj új emberré! / Joe Dispenza ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-336.
ISBN 978-963-529-961-4 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - agy
613.865 *** 612.82
[AN 3757206]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2019.
ECTRIMS/EAN guideline on the pharmacological treatment of people with multiple sclerosis (magyar)
   ECTRIMS/EAN irányelv a sclerosis multiplexes betegek gyógyszeres kezeléséről / Xavier Montalban [et al.]. - Budapest : Literatura Medica, [2018]. - 27 p. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 20-27. - Különlenyomat-fordítás: Multiple sclerosis journal, ISSN 1352-4585, vol. 24. issue 2. (Febr. 2018), p. 96-120.
Fűzött
sclerosis multiplex
616.832-004.2
[AN 3753679]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2019.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Über Psychoanalyse (magyar)
   Pszichoanalízis : [öt előadás 1909-ben, a worcesteri Clark Universityn] / Sigmund Freud ; [ford. Ferenczi Sándor]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 85 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 45.)
ISBN 978-963-227-355-6 fűzött : 999,- Ft
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3757085]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2019.
Hay, Louise L. (1926-2017)
Trust life (magyar)
   Bízz az életben! : szeresd önmagad mindennap Lousie L. Hay megerősítéseinek segítségével / [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 23, [391] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-529-938-6 kötött : 4990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3752335]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2019.
Heart disease (magyar)
   Szívbetegség : gyógyszermentes alternatívák a szívbetegség megelőzésére és gyógyítására : amiről az orvos nem mindig beszél / szerk. Lynne McTaggart ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2018. - 287 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5828-04-1 fűzött : 3600,- Ft
szívbetegség - gyógyítás - egészséges életmód
616.1-08 *** 613
[AN 3751660]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2019.
Iyengar, B. K. S. (1918-2014)
Light on prānāyāma (magyar)
   Pránájáma új megvilágításban : pránájáma dípiká : [átfogó útmutatás a jógalégzéshez] / B. K. S. Iyengar ; Yehudi Menuhin előszavával ; [ford. Sitkéry Zoltán]. - Budapest : Filosz, [2019], cop. 2005. - 350, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
ISBN 978-963-86577-7-0 kötött : 4500,- Ft
jóga - légzés
615.851.86
[AN 3758013]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2019.
Kerekes Andrea
   Diabnapló / [szerzők Kerekes Andrea ..., Kerekes Gábor ...] ; [közread. a] MentaPRO Alapítvány a Cukorbetegséggel Élő Gyermekek Családjaiért. - Budapest : MentaPRO Alapítvány a Cukorbetegséggel Élő Gyermekek Családjaiért, 2018. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3864-3 fűzött
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3753436]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2019.
Kölkedi Attila
   Az ego anatómiája avagy Az ember valódi természete / Kölkedi Attila. - Budapest : [Kölkedi A.], 2018. - 259 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3779-0 kötött
személyiség-lélektan
159.923
[AN 3753368]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2019.
Kovács József (1956-)
   Ősi magyar gyógymódok : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - Budapest : Reménygyógyulás Kft., 2015-2019. - 3 db ; 20 cm
2. kötetet kiad. a szerző
népi gyógymód - természetgyógyászat
615.89
[AN 3636726]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Gyógyítások fokhagymával és vöröshagymával. - 2019. - 150 p.
ISBN 978-615-00-2895-8 fűzött : 2900,- Ft
természetgyógyászat - hagyma
615.89 *** 635.25/.26
[AN 3752327] MARC

ANSEL
UTF-87191 /2019.
Kriston Andrea (1964-)
   Kriston intim torna / Kriston Andrea, Ruzsonyi Péter. - Budapest : Central Kv., 2019. - 179 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-228-2 fűzött : 3900,- Ft
női torna
613.71-055.2 *** 615.825-055.2 *** 613.99
[AN 3757133]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2019.
Kriston Andrea (1964-)
   Kriston intim torna férfiaknak : a férfierő megtartása / Kriston Andrea. - Budapest : Central Kv., 2019. - 325 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
Bibliogr.: p. 325.
ISBN 978-963-341-245-9 fűzött : 4900,- Ft
urológia - gátizomtorna - férfi
616.6 *** 613.71-055.1
[AN 3757131]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2019.
Leaf, Caroline (1963-)
Who switched off my brain? (magyar)
   Ki kapcsolta ki az agyam? : hogyan változtassuk meg a gondolkozásmódunkat? / Caroline Leaf ; [ford. Dávidházi Krisztina]. - 3. jav. kiad. - [Szentendre] : Denton 2000 Bt., cop. 2019. - 184 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 172-184.
ISBN 978-963-08-1687-8 kötött : 3200,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3757992]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2019.
Loyd, Alex
The healing code (magyar)
   A gyógyító kód / Alex Loyd és Ben Johnson ; [ford. Nádasi Dóra]. - 12. kiad. - [Pócsmegyer] : Leviter, 2019, cop. 2013. - 294 p. : ill. ; 23 cm + mell. (27 p. ; 16 cm)
melléklet címe: Magyar olvasók gyógyulástörténetei
ISBN 978-963-88459-6-2 fűzött : 4200,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3757100]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2019.
   Magyar alváskönyv : pihentető tudnivalók / [főszerk. G. Németh György] ; [közread. a ...] Magyar Alvás Szövetség. - Budapest : Galenus : M. Alvás Szövets., 2019. - 349 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7157-54-7 fűzött : 4900,- Ft
alvászavar
616.8-009.836
[AN 3752342]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2019.
Maroda, Karen J.
Psychodynamic techniques (magyar)
   Pszichodinamikai technikák : munka az érzelmekkel a terápiás kapcsolatban / Karen J. Maroda. - Budapest : Animula, cop. 2018. - 168 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-166.
ISBN 978-615-5574-21-4 fűzött
pszichoterápia - alkalmazott lélektan - pszichoanalízis
159.964.2 *** 159.9.004.14 *** 159.98 *** 615.851.13 *** 159.942
[AN 3752467]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2019.
Martinský, Ladislav
   Effect of physical program on musculoskeletal system of students of ice hockey classes : scientific monograph / Ladislav Martinský, Michal Marko, Elena Bendíková ; [publ. by the] University of Debrecen [Faculty of Economics and Business Department of Sport Economics and Management]. - Debrecen : Univ. of Debrecen Fac. of Economics and Business Dep. of Sport Economics and Management, 2018. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78-87.
ISBN 978-963-490-000-9 fűzött
mozgásszervek rendszere - élettan - jégkorong
612.7 *** 796.966
[AN 3751836]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2019.
   Memento : Szmolenszk : Smoleńsk : Smolensk. - Budapest : Méry Ratio, 2018. - 67 p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar, lengyel és angol nyelven
ISBN 978-615-5700-58-3 kötött
Lengyelország - Budapest - Oroszország - emlékmű - emlékműavatás - repülőgép - baleset - 21. század - ünnepi beszéd - album
614.8(47)"2010" *** 725.945(439-2Bp.)(042.5) *** 656.7.08(438)"2010"
[AN 3752702]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2019.
   Ment-a-kalauz : útmutató az 1-es típusú diabéteszhez / [szerk. Kerekes Andrea] ; [közread. a] MentaPRO Alapítvány a Cukorbetegséggel Élő Gyermekek Családjaiért. - Budapest : MentaPRO Alapítvány a Cukorbetegséggel Élő Gyermekek Családjaiért, 2018. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-615-00-3863-6 fűzött
cukorbetegség - gyermek - útmutató
616.379-008.64-053.2(036)
[AN 3753433]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2019.
Ősz-Farkas Ernő (1966-)
   Optimizmus, derű, egészség / Ősz-Farkas Ernő. - Budapest : Advent K., 2018. - 45 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Éveinknek egészséget!, ISSN 2631-1895)
Bibliogr.: p. 45.
ISBN 978-615-5143-53-3 fűzött
mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3752469]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2019.
Pajalunga, Lorena Valentina
Good morning yoga (magyar)
   Jó reggelt jóga : játékos pózok a jóga világából, hogy könnyen induljon a reggel / Lorena Pajalunga ; rajz. Láng Anna ; [ford. Jakab Adrienn]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2018]. - 39 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5781-23-0 kötött : 2999,- Ft
jóga - gyermekkönyv
615.851.86(02.053.2)
[AN 3753670]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2019.
Pajalunga, Lorena Valentina
Good night yoga (magyar)
   Jó éjszakát jóga : elalvást segítő, játékos pózok a jóga világából / Lorena Pajalunga ; rajz. Láng Anna ; [ford. Jakab Adrienn]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2018]. - 36, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5781-24-7 kötött : 2999,- Ft
jóga - gyermekkönyv
615.851.86(02.053.2)
[AN 3753661]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2019.
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2019) (Pécs)
   A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karának 2019. évi Tudományos Diákköri Konferenciája = University of Pécs Medical School and Faculty of Pharmacy Students' Research Conference 2019 / [szerk. Szabó Dorottya Kata]. - Pécs : PTE ÁOK : PTE Gyógyszerésztud. Kar, [2019]. - 165 p. ; 21 cm
A konferenciát 2019. febr. 19-21. között rendezték. - Borítócím: TDK konferencia 2019 : absztraktfüzet. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - gyógyszerészet - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 615 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3753643]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2019.
   Ritkák [elektronikus dok.] : ritka és veleszületett rendellenességgel élők és támogató szervezeteik / [közread. a] Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége. - 2. átd. kiad. - Szöveg (pdf : 12.4 MB). - Budapest : Rirosz, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153577. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-4577-1
Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége
Magyarország - veleszületett betegségben szenvedők - egyesület
616-007 *** 061.2(439)
[AN 3747746]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2019.
   Ritkák : ritka és veleszületett rendellenességgel élők és támogató szervezeteik / [közread. a] Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége. - 2. átd. kiad. - Budapest : Rirosz, 2019. - 103 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-4576-4 fűzött
Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége
Magyarország - veleszületett betegségben szenvedők - egyesület
616-007 *** 061.2(439)
[AN 3752018]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2019.
Shah, Anjali
The super easy baby food (magyar)
   Szuper babaételek : szakácskönyv : egészséges, egyszerűen elkészíthető receptek / Anjali Shah ; fényképek Leslie Grow. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2018. - 205 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Seres Noémi. - Bibliogr.: p. 190.
ISBN 978-963-447-278-0 fűzött : 4500,- Ft
csecsemő - gyermektáplálkozás - szakácskönyv
613.22 *** 641.562(083.12)
[AN 3752286]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2019.
Soma (1966-)
   A harmónia mint döntés / Soma Mamagésa. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 242 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-106-9 kötött : 3990,- Ft
döntés - életvezetés
159.947.2 *** 613.865
[AN 3752684]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2019.
Spitz René Árpád (1887-1974)
The first year of life (magyar)
   Az élet első éve : a korai tárgykapcsolatok normális és deviáns fejlődése / René A. Spitz ; [... ford. Nagy Zsófia]. - [Budapest] : Animula, cop. 2018. - 172 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 155-165.
ISBN 978-615-5574-20-7 fűzött
gyermeklélektan - csecsemőgondozás - szülő-gyermek kapcsolat
613.95 *** 159.922.7-053.3 *** 37.018.1-053.3 *** 316.356.2
[AN 3752445]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2019.
Splichal, Emily
Barefoot strong (magyar)
   Mezítlábas edzés : okosan lépj, tovább élsz! / Emily Splichal ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159-[160].
ISBN 978-963-475-151-9 fűzött : 2990,- Ft
lábfej - edzés
617.586 *** 796.015
[AN 3753593]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2019.
Tarkeshi, Jasmine
Yoga, body & mind handbook (magyar)
   Jóga a testnek és a léleknek : kézikönyv / Jasmine Tarkeshi. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2018. - 287 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Uzsoki Eszter. - Bibliogr.: p. 270-271.
ISBN 978-963-447-282-7 fűzött : 4500,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3752282]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2019.
Váradi Andrea (1972-)
   Szívtiszta vallomás : ...a pillanat, amikor megváltozik minden benned / írta és szerk. Váradi Andrea és Dömötör Aletta. - [Budapest] : [Talentumok Világa Bt.], [2019]. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81206-0-9 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3753642]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2019.
Virtue, Doreen (1958-)
Assertiveness for earth angels (magyar)
   Földre szállt angyalok / Doreen Virtue ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-412-1 kötött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3757617]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2019.
   Vissza a gyökerekhez / szerk. Zseni Annamária. - Budapest : M. Hipnózis Egyes. : Animula, [2018]. - 256 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Hipnózis a gyakorlatban, ISSN 2631-0104 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5574-22-1 fűzött
életvezetés - személyiségfejlesztés - hipnózis
613.865 *** 159.923.2 *** 615.851.2
[AN 3752441]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7214 /2019.
Haffner Tamás
   Az uniós és a magyar energiapolitika helyzete és kihívásai / Haffner Tamás. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2019. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 19.)
Bibliogr.: p. 122-134.
ISBN 978-615-80462-7-5 fűzött
Európai Unió - Magyarország - energiapolitika - megújuló energiaforrás - 21. század
620.9(4-62) *** 504.03(4-62) *** 620.9(439)"20"
[AN 3753435]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2019.
Zsitnyányi Ildikó (1974-)
   Aknamunka : szabotázsperek a Rákosi-korszakban / Cserényi-Zsitnyányi Ildikó. - Budapest : Jaffa, 2019. - 232 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 195-203.
ISBN 978-963-475-115-1 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - szénbányászat - politikai per - állami terror - Rákosi-korszak
622.33(439)195" *** 343.301.096(439)"195" *** 323.282(439)"195"
[AN 3752242]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7216 /2019.
Botsman, Rachel (1978-)
Who can you trust? (magyar)
   Kiben bízzunk? : hogyan kapcsol össze és hogyan választ szét bennünket a digitális fejlődés? / Rachel Botsman ; [ford. Barna Domonkos]. - Budapest : Cser K., 2019. - 260 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-570-7 fűzött : 3995,- Ft
információs társadalom - interperszonális kommunikáció - társadalmi kapcsolat
681.3.004.14 *** 316.472.4 *** 316.62 *** 316.77
[AN 3753592]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2019.
Fehér Krisztián
   Alkalmazásfejlesztés Android Studio rendszerben / Fehér Krisztián. - Budapest : BBS-Info, 2018. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-61-4 fűzött : 1760,- Ft
operációs rendszer - programozás - mobiltelefon
681.3.066Android *** 519.68 *** 621.396.218
[AN 3751909]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2019.
Fehér Krisztián
   Alkalmazásfejlesztés Android Studio rendszerben [elektronikus dok.] / Fehér Krisztián. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - Budapest : BBS-Info, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154006. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-63-8
operációs rendszer - mobiltelefon - programozás - elektronikus dokumentum
519.68 *** 681.3.066Android *** 621.396.218
[AN 3750403]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2019.
Fehér Krisztián
   Direct2D : DirectX programozás egyszerűen / Fehér Krisztián. - Budapest : BBS-Info, 2018. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-615-5477-60-7 fűzött : 1590,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás - programozás - szoftver
681.3.019 *** 519.688Direct2D
[AN 3751906]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2019.
Kardos Genovéva
   Youtuberek világa : kockulunk? : interjúk hazai videósokkal / [írta Kardos Genovéva]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 87 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-487-012-8 fűzött
Magyarország - internet - technikai kultúra - infokommunikáció - 21. század - interjú
681.324Internet(439)(047.53) *** 681.3.004.14(439)"20"(047.53) *** 316.774
[AN 3752150]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2019.
Koncz Balázs
   Hogyan válj jól fizetett C# programozóvá? / Koncz Balázs. - Budapest : BBS-Info, 2019. - 235 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-69-0 fűzött : 2990,- Ft
programnyelv
519.682C#
[AN 3751911]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2019.
   A Pécsi Tudományegyetem informatikai fejlesztésének története / [szerk. Gimesi László] ; kiad. a PTE-TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium. - Pécs : PTE TTK Szentágothai J. Protestáns Szakkollégium, 2018. - 46 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-343-9 fűzött
Pécs - informatika - információtechnika - műszaki fejlesztés - egyetem
681.3.004.14 *** 659.2.016 *** 378.4(439-2Pécs)
[AN 3753564]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7223 /2019.
Bodnár István (1988-)
   Napelem működésének alapjai, a napelemes villamosenergia-termelés elmélete és gyakorlati megvalósítása / Bodnár István. - Miskolc : [Bodnár I.], 2019. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 104-107.
ISBN 978-615-00-4566-5 fűzött
napenergia-hasznosítás
621.311.243 *** 621.383.5 *** 697.329
[AN 3752301]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7224 /2019.
Nagy László (1956-)
   Gátszakadások a Kárpát-medencében : a gátszakadások következményei / Nagy László ; [kiad. az Országos Vízügyi Főigazgatóság]. - [Budapest] : OVF, 2019. - 565 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 402-431.
ISBN 978-615-5825-01-9 kötött
Kárpát-medence - árvíz - gát - árvízvédelem - környezeti kár
627.517(4-191) *** 627.516(4-191) *** 504.05
[AN 3753512]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2019.
Széchy Károly Emlékkonferencia (25.) (2019) (Budapest)
   XXV. Széchy Károly Emlékkonferencia / [szerk. Huszák Tamás, Koch Edina, Mahler András] ; [kész. a Magyar Geotechnikai Egyesület és a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata együttműködésével]. - [Budapest] : M. Geotechnikai Egyes. : MMK Geotechnikai Tag., 2019. - 167 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2019. febr. 8-án tartott konferencia szerkesztett előadásai. - Borítócím: 25. Széchy Károly Emlékkonferencia. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4247-3 fűzött
geotechnika
624.13
[AN 3753401]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7226 /2019.
Braun, Christina
Im Strassenverkehr (magyar)
   Közlekedés : [kukucskáló ablakokkal] / [írta Christina Braun] ; [ill. Dirk Hennig] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 27.)
ISBN 978-963-294-539-2 kötött : 3690,- Ft
városi közlekedés - képeskönyv - gyermekkönyv
656(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3752076]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2019.
Kószó Andrásné
   A Hangárdombtól Kaposújlakig : "A Kaposújlaki Repülőtér aranykora és legendás parancsnoka" / Kószó Andrásné ; közrem. Balogh Sándor, Kovács Péter, ifj. Kószó András. - [Juta] : [Kószó Bt.], [2019]. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4256-5 fűzött
Császár Károly (1932-1986)
Kaposújlak - repüléstörténet - repülőtér - repülőgép - pilóta - 20. század - ezredforduló
656.71(439-2Kaposújlak)(091) *** 629.73 *** 656.7(439)(092) *** 656.7(439-2Kaposújlak)(091)
[AN 3753491]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2019.
Ledu, Stéphanie (1966-)
Pirates mag (magyar)
   Kalóz magazin : az igazi tengeri farkasok lapja / [... Stéphanie Ledu, Stéphane Frattini ...] ; [m. szöveg Bayer Antal]. - [Budaörs] : Vivandra Kv. ; [Szentendre] : Cerkabella Kv., 2018. - 83 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5347-13-9)
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 3753029]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2019.
Peake, Tim (1972-)
Ask an astronaut (magyar)
   Csillagközi kérdezz-felelek / Tim Peake ; [ford. Mezősi Péter]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 293, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5783-40-1 fűzött : 4499,- Ft
űrkutatás - űrhajózás - világűr - ifjúsági könyv
629.78(02.053.2) *** 52(02.053.2) *** 524(02.053.2)
[AN 3752677]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Die Baustellenfahrzeuge (magyar)
   Járművek az építkezésen / Christian Tielmann története ; Niklas Böwer illusztrációival ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 4.)
ISBN 978-963-403-453-7 fűzött : 790,- Ft
munkagép - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3751820]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7231 /2019.
Bálint György (1919-)
   Szívügyünk a kert / Bálint György. - Budapest : Central Kv., 2019. - 110, [1] p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-324-151-6 kötött : 2100,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 3757097]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2019.
From fearful to fear-free (magyar)
   Stresszoldás kutyáknak : szabadítsd meg kedvencedet a szorongásoktól, a félelmektől és a fóbiáktól! / Marty Becker [et al.] ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 291 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5715-03-7 fűzött : 4490,- Ft
kutyatartás - kutya - stresszkezelés
636.7 *** 612.06
[AN 3753536]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2019.
Gyulavári András (1947-)
   Hagyományőrző családi gazdálkodás Örménykúton / Gyulavári András. - Szarvas : SZIE Agrár- és Gazdaságtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2019. - 58 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 56.)
Bibliogr.: p. 58.
Fűzött
Örménykút - helytörténet - agrártörténet - családi gazdaság
631.115.11(439-2Örménykút)(091) *** 943.9-2Örménykút *** 338.43(439-2Örménykút)(091)
[AN 3752245]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2019.
   Halgazdálkodás és érdekképviselet Magyarországon, 2018 / [szerk. Hajtun György] ; [kiad. a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet és a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztálya]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : M. Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet : FM Horgászati és Halgazdálkodási Főoszt., 2018. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4436-1 fűzött
Magyarország - halászat - haltenyésztés - érdekképviselet
639.2/.3(439) *** 331.105.44(439)
[AN 3752605]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2019.
Halgazdálkodás és érdekképviselet Magyarországon, 2018 (angol)
   Fisheries and fisheries advocacy in Hungary, 2018 / [ed. György Hajtun] ; [transl. Péter Lengyel] ; [publ. by the Hungarian Aquaculture and Fisheries Inter-branch Organization and the Department of Angling and Fisheries Management of the Ministry of Agriculture]. - 2. rev. ed. - [Budapest] : Hung. Aquaculture and Fisheries Inter-branch Org. : Dep. of Angling and Fisheries Management of the Min. of Agriculture, 2018. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4437-8 fűzött
Magyarország - halászat - haltenyésztés - érdekképviselet
639.2/.3(439) *** 331.105.44(439)
[AN 3752615]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2019.
Herriot, James (1916-1995)
   Az állatorvos is nős ember / James Herriot ; [ford. Szász Imre, Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Ciceró, cop. 2019. - 426 p. ; 18 cm
A ford. a "Let sleeping vets lie" és a "Vet in harness" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-432-103-3 fűzött : 3490,- Ft
állatorvostan - angol irodalom - memoár
619(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3758341]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2019.
   Kézikönyv gyümölcsfákhoz / szerk. Veres Emese ; [közread. a] Növényi Diverzitás Központ. - Tápiószele : Nödik, cop. 2019. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 978-615-00-4688-4 kötött
gyümölcstermesztés
634.1
[AN 3753364]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2019.
Petrik Adrien
   Asszony és háza, avagy Az én Toszkánám / Petrik Adrien. - Budapest : Central Kv., 2019. - 238, [2] p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-324-658-0 kötött : 5600,- Ft
Magyarország - építész - lakáskultúra - kertépítés - 21. század - memoár
712.3/.7 *** 747 *** 72(439)(092)Petrik_A.(0:82-94)
[AN 3757195]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7239 /2019.
   50 étel a nagyvilágból : [a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi szakácskönyve] = 50 delicacies on earth : [the multicultural recipe book of the University of Pécs] / [szerk. P. Horváth Tamás, Berta Anikó] ; [fotó Kalmár Lajos]. - Pécs : PTE Kapcsolati és Nemzetköziesítési Ig., 2019. - 224 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-429-326-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3753599]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2019.
Bereznay Tamás (1972-)
   Hungarian dessert book / Tamás Bereznay ; [... phot. Imre Körmendi] ; [transl. ... Sue Tolson]. - [Budapest] : Boook Publ., 2019. - 175 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-17-7 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - sütemény - ételspecialitás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3757208]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2019.
   Egytálételek a világ minden tájáról : 130 kipróbált recept egész évre / [Szép Krisztina szerk.]. - Budapest : Ventus Commerce, [2019]. - 114 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Exkluzív good food kollekció, ISSN 2498-681X)
Fűzött : 1490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3752174]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2019.
   Főzzünk együtt, Magyarország! : Cookpad, a világ legnagyobb receptoldala / [a recepteket elkész. Bérczi Róbert] ; [fotók Sánta László] ; [szerk. Szemere Katalin és Szép Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9081-3 kötött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3757202]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2019.
Nicholson, Linda Miller
Pasta, pretty please (magyar)
   Ezt a tésztát! : természetesen, színesen / Linda Miller Nicholson. - [Budaörs] : Csipet K., 2019. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Kereki Noémi
ISBN 978-615-5767-02-9 kötött : 6700,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3753591]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2019.
Sárosi Bella (19-20. sz)
   Házi cukrászat és befőttek könyve [elektronikus dok.] / Sárosi Bella. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-326-2 (epub)
ISBN 978-963-474-327-9 (mobi)
sütemény - befőtt - lekvár - ital - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.852(083.12) *** 641.4(083.12) *** 641.87(083.12)
[AN 3718283]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7245 /2019.
Bán István (1942-)
   PMSB : Planned Method of Selection by Bán in artificial intelligence / István Bán ; [transl. ... by Ákos Wallner, Piroska Draskóczy]. - Rev., enl. ed. - Budapest : Auth., 2019. - 175 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-615-00-4660-0 kötött
alkalmazott matematika - mesterséges intelligencia
165.0.001.572 *** 51-7
[AN 3752504]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7246 /2019.
Almási Tibor (1948-)
Az Újszövetség világa (angol)
   The world of the New Testament / by Tibor Almási ; [transl. by Jonatán István Papp] ; [publ. by the] Baptist Theological Seminary. - Budapest : Baptist Theological Seminary, cop. 2019. - 77, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [79].
ISBN 978-615-80759-5-4 fűzött
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás
225.01
[AN 3753388]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2019.
Beckler, Melanie
Angel messages (magyar)
   Angyali üzenetek : [az angyali szeretet, a fény és a könyörület befogadása] / Melanie Beckler. - [Onga] : Pythia, [2018]. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-62-9 fűzött : 1650,- Ft
angyal
235.1
[AN 3753448]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2019.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2018. - 1351, [8] p. : ill., térk. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-407-9 műbőr
22.04=945.11
[AN 3757370]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2019.
Biki Endre Gábor
   A máriakéméndi búcsújáró kegyhely története / Biki Endre Gábor. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 36 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Máriakéménd - kegyhely - templom
248.153.8(439-2Máriakéménd) *** 726.54(439-2Máriakéménd)
[AN 3753464]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2019.
Cserbik János
   Európa Bibliája : Szentírás-fordítások és fordítóik története kontinensünkön / Cserbik János, Tonhaizer Tibor. - Budapest : Advent K., 2018. - 277 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 268-271.
ISBN 978-615-5907-03-6 kötött
Biblia
Európa - fordító - életrajz
22.04=945.11 *** 82.03(4)(092)
[AN 3752494]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2019.
   Divine contentment : selected quotations from the Bahá'í Holy Writings on tranquility and contentment / [publ. by the National Spiritual Assembly of the Bahá'ís of Hungary]. - Budapest : Nat. Spiritual Assembly of the Bahá'ís of Hungary, 2019. - [27] p. : ill., színes ; 15x15 cm
Bibliogr.: p. [25-27].
ISBN 978-615-81209-0-6 fűzött
bahaizmus
298.8
[AN 3752061]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2019.
Dudás Diána
   Az én szcientológia sztorim : egy volt szcientológus igaz története / Dudás Diána ; [kiad. a Clarus Animus Alapítvány]. - [Budapest] : Clarus Animus Alapítvány, cop. 2019. - 354 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4705-8 fűzött : 3990,- Ft
szcientológia - memoár
289(0:82-94) *** 061.234
[AN 3753608]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2019.
   Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században / [... szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]. - 2. mód. kiad. - Pécs : META Egyes., 2018. - 434 p. : ill. ; 24 cm. - (Pécsi egyháztörténeti műhely, ISSN 2631-0341 ; 2.)
A Pécsett, 2016. szept. 15-16-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81155-5-1 kötött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - szerzetesség - papság - társadalomtörténet - 16. század
282(439)"15" *** 254(439)"15" *** 271(439)"15" *** 316.32(439)"15"
[AN 3758290]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2019.
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a Pécsi Egyházmegyében, 1738-1742 (új kiadása)
   Visitatio canonica dioecesis Quinqueecclesiensis, 1738-1742 = A Pécsi Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyve, 1738-1742 / [a bev. tanulmányt írta és a forrásokat közread. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs]. - 2. jav. kiad. - Pécs : META Egyes., 2018. - 332 p. ; 25 cm. - (Pécsi egyháztörténeti műhely, ISSN 2631-0341 ; 6.)
Bibliogr.: p. 308-318. - Összefoglalás angol, német és horvát nyelven
ISBN 978-615-81155-3-7 kötött
Pécsi Egyházmegye
katolikus egyház - 18. század - jegyzőkönyv
282(439-03Pécsi_egyházmegye)"173/174"(093)
[AN 3758077]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2019.
Fekete Károly (ifj.) (1960-)
   Hogy a lámpatartóra tegyék : Fekete Károly református püspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök húsvét üzenetéről / beszélgetőtárs Elmer István. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 250 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-277-792-4 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - húsvét - püspök - kerekasztal-beszélgetés
264-041.5 *** 23/28(439)(092)(047.53)
[AN 3752319]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2019.
Froom, LeRoy Edwin (1890-1974)
The coming of the comforter (magyar)
   A vigasztaló eljövetele / LeRoy Edwin Froom ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Advent K., 2018. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5907-04-3 fűzött
Szentlélek Isten
231.3
[AN 3752444]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2019.
Gibson, Ty (1963-)
A God named desire (magyar)
   Nem jó Istennek nélküled! / Ty Gibson ; [ford. Henter Zsombor, Cserpán Ádám]. - Budapest : Advent K., 2018. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5143-95-3 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3752478]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2019.
Gönczi Tamás (1959-)
   Pogány biblia : Koppány hagyatéka : a magyar ősvallás szakrális öröksége / Gönczi Tamás. - 2. jav. kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 560 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 549-560.
Kötött : 8990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-8024-61-7)
magyar ősvallás
299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3757986]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2019.
Holloway, Richard (1933-)
A little history of religion (magyar)
   A vallás rövid története / Richard Holloway ; [ford. Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 319 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9277-0 kötött : 3800,- Ft
vallástörténet - összehasonlító vallástudomány - vallásfilozófia
291 *** 21
[AN 3752332]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2019.
Korán (magyar)
   A Korán. - [Budapest] : epl, cop. 2019. - 422, [5] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Serdián Miklós György
ISBN 978-963-9431-76-8 fűzött : 5500,- Ft
Korán
297.18
[AN 3758349]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2019.
Kovács Endre
   Ti azért így imádkozzatok : a keresés, a kérés és a szemlélődés útján / Kovács Endre ; [közread. a] ... Sarutlan Karmelita Nővérek. - Utánny. - Budapest : Harmat ; Nyíregyháza : Örökségünk ; Magyarszék : Sarutlan Karmelita Nővérek, 2019, cop. 2015. - 335 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-298-7 fűzött : 2900,- Ft
imádkozás - elmélkedés
242 *** 248.143
[AN 3757624]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2019.
Lawson, Robert
   Fényben járók / Robert Lawson. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3960-2 fűzött : 3690,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3752695]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2019.
   Mária útjain : zarándoklatok a Kárpát medencében / [írta és szerk., a kiállítás kurátora Vass Erika] ; [kiad. Budajenő Község Önkormányzata]. - Budajenő : Önkormányzat, 2019. - 52, [4] p. : ill. ; 21x21 cm
A Budajenőn, 2019 ápr. 11-én nyílt állandó kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. [56].
ISBN 978-615-00-4643-3 fűzött
Kárpát-medence - kegyhely - zarándoklat - múzeumi katalógus
248.153.8(4-191) *** 069(439-2Budajenő)
[AN 3753557]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2019.
Márton István
   Jób megmentése / Márton István. - [Budaörs] : Magánkiad., 2019. - 219, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4476-7 kötött
Biblia. Ószövetség. Jób könyve
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
223.1.07 *** 244
[AN 3752708]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2019.
Maxwell, Graham (1921-2010)
Servants or friends? (magyar)
   Szolgák vagy barátok? / Graham Maxwell ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla] ; [ill. Susan Kelly]. - Budapest : Advent K., 2019. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5907-07-4 fűzött
isten - bibliamagyarázat
211 *** 22.07
[AN 3752374]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2019.
   Pápai megnyilatkozások az Eucharisztiáról : pápai dokumentumok, 1264-2007 / [ford. és szerk. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 279 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-771-9 kötött : 2600,- Ft
oltáriszentség - enciklika
265.3 *** 262.131.22
[AN 3752296]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2019.
Piovano, Adalberto (1954-)
Camminare umilmente con Dio (magyar)
   Alázatban járni az Istennel : a lelki élet útja a sivatagi atyák szerint / Adalberto Piovano ; [ford. Lugosi Szabó Krisztina]. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2019. - 196 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-496-0 fűzött : 2700,- Ft
szerzetesség - korai kereszténység - elmélkedés
242 *** 271(100)"03/04"
[AN 3753446]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2019.
Prince, Derek (1915-2003)
Entering the presence of God (magyar)
   A legszentebb helyen : belépve Isten jelenlétébe - a dicséreten és a hálaadáson túl - a valódi imádatba / Derek Prince ; [ford. Horváth Zita] ; [közread. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány, DPM Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2019. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5856-05-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3752449]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2019.
Prince, Derek (1915-2003)
Secrets of a prayer warrior (magyar)
   Egy imaharcos titkai / Derek Prince ; [ford. Horváth Zita] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány, Derek Prince Ministres Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2018. - 239 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5856-04-4 fűzött
imádkozás - vallásos irodalom
244 *** 248.143
[AN 3752400]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2019.
   A remény könyve / [E. G. White ... nyomán] ; [rajz. Tolnai Tímea]. - Budapest : Advent, 2018. - 50 p. : ill., színes ; 19x27 cm
ISBN 978-615-5143-99-1 fűzött
keresztény egyház - gyermekkönyv - képeskönyv
23/28(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3752555]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2019.
Schaik, Sam van (1972-)
The spirit of zen (magyar)
   A zen szellemisége / Sam van Schaik ; [ford. Borbély-Bartis Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 288 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 273-282.
ISBN 978-615-5884-25-2 fűzött : 3499,- Ft
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 3752582]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2019.
Serdián Miklós György (1954-)
Iszlám szótár (új kiadása)
   Iszlám kislexikon. - [Bőv., átd. kiad.]. - Budapest : epl, cop. 2019. - 175 p. : ill. ; 19 cm
Szerző Serdián Miklós György. - Bibliogr.: p. 6.
ISBN 978-615-5461-23-1 fűzött : 4000,- Ft
iszlám - művelődéstörténet - szaklexikon
297:030 *** 930.85
[AN 3758060]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2019.
Szilvási József (1951-)
   Az elpecsételtek / Szilvási József. - Budapest : Advent K., 2019. - 88 p. ; 21 cm
keretcím: Bibliai akadémia. - Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-615-5907-05-0 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3752480]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2019.
Szilvási József (1951-)
   A reformáció vége? / Szilvási József. - Pécel : [Adventista Teológiai Főisk.] ; Budapest : Advent K., 2018. - 63 p. ; 21 cm
Közread. az Aventista Teológiai Főiskola. - keretcím: Fides quaerens intellectum - a megértést kereső hit. - Bibliogr.: p. 54-57.
ISBN 978-615-5143-94-6 fűzött
vallástudomány - összehasonlító módszer - katolikus egyház - evangélikus egyház
291 *** 282 *** 284.1
[AN 3752481]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2019.
Tasi Zsanett
   Meseszép állatok a Bibliában / [írta és rajz. Tasi Zsanett]. - [Budapest] : Advent, 2018. - 14 p. : ill., színes ; 14x21 cm
ISBN 978-615-5143-97-7 fűzött
bibliai történet - képeskönyv - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3752453]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2019.
Tipiţaka. Suttapiţaka. Majjhimanikāya (magyar) (vál.)
   Buddha beszédei / [páliból ford. és az utószót írta Vekerdi József]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 121 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 8.)
ISBN 978-963-227-528-4 fűzött : 999,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3757075]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2019.
Venden, Morris L. (1932-2013)
Nothing to fear (magyar)
   Nincs mitől félni : áhítatok a végidőről / Morris Venden ; [ford. Szilvási András]. - Budapest : Advent K., 2018. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5143-96-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3752488]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7278 /2019.
Almási Kitti
   Lezárás, elengedés, újrakezdés / Almási Kitti. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2017. - 220, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-743-4 fűzött : 3499,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3757996]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2019.
Borda Lajos (1950-)
   Lucubrationes / Borda Lajos. - Zebegény : Borda L., 2019. - 35 p. ; 21 cm. - (Zebegényi zabszem ; 7.)
Fűzött
Magyarország - kereszténység - zsidóság
316.347(=924)(439) *** 23/28
[AN 3753419]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2019.
   Cigány - magyar együttélés Zabolán / szerk. Kocsis Péter Csaba, Kotics József ; [kiad. a ... DE GYGYK Lippai Balázs Szakkollégium]. - Debrecen : Didakt ; [Hajdúböszörmény] : DE GYGYK Lippai B. Roma Szakkollégium, [2018]. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-62-8 fűzött
Zabola - cigányság - szociálantropológia - helyismeret
316.347(=914.99)(498.4-2Zabola) *** 39(=914.99)(498.4-2Zabola) *** 908.498.4-2Zabola
[AN 3752493]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2019.
Fejed Benő
   Melegháború : kulcs a homoszexuálisokhoz / Fejed Benő. - Budapest : Szerző, 2019. - 448, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4114-8 kötött : 4000,- Ft
homoszexualitás
308-055.3 *** 613.885(100)
[AN 3752157]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2019.
Pollack, Martin (1944-)
Kaiser von Amerika (magyar)
   Az amerikai császár : a nagy galíciai kivándorlás / Martin Pollack ; [ford., a jegyzeteket írta és a képeket vál. Halasi Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 279 p. : ill. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-497-7 fűzött : 2990,- Ft
Galícia - helytörténet - zsidóság - migráció - szociográfia - századforduló
308(438.34)"188/190" *** 325.25(=924)(438.34)"188/190" *** 943.834"186/191"
[AN 3752022]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2019.
Szelényi Iván (1938-)
   Tanulmányok az illiberális posztkommunista kapitalizmusról / Szelényi Iván. - Budapest : Corvina, 2019. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-255.
ISBN 978-963-13-6567-2 fűzött : 3500,- Ft
kapitalista rendszer - kapitalista gazdaság - demokrácia
316.323.6 *** 330.342.14 *** 321.7
[AN 3752658]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2019.
   Társadalmi csoportok jövője / szerk. Tóth Attiláné. - [Budapest] : Arisztotelész, 2018. - 138 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Gazdaság, társadalom, ISSN 2063-6881 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5394-04-1 fűzött
társadalmi csoport - társadalmi változás - szociálpszichológia
316.35 *** 316.42 *** 316.6
[AN 3751849]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7285 /2019.
Bataille, Georges (1897-1962)
L'érotisme (magyar)
   Az erotika / Georges Bataille. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 381 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9477-4 fűzött : 3600,- Ft
nemi élet
392.6
[AN 3757139]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2019.
Berze Nagy János (1879-1946)
   A csodaszarvas mondája / Berze Nagy János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 136 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 118-136.
ISBN 978-615-5797-37-8 fűzött : 2300,- Ft
összehasonlító néprajz - magyar néprajz - eredetmonda - mesebeli lény
398.221(=00) *** 398.221(=945.11) *** 398.4
[AN 3753413]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2019.
   Csengeri népmesék : Molnár József gyűjtésében / [... kiad. a "Petőfi Sándor" KKIK]. - Csenger : "Petőfi S." KKIK, 2018. - 40 p. ; 30 cm
Fűzött
Csenger - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(439-2Csenger)
[AN 3753356]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2019.
Csűry Bálint (1886-1941)
   Néprajzi jegyzetek a moldvai magyarokról. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-36-1 fűzött : 1650,- Ft
magyar néprajz - határon túli magyarság - moldvai csángók
39(=945.11)(498.3)
[AN 3753437]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2019.
   Az én lelkemmel elfújlak.. : a magyarcsügési ráolvasófüzetek / gyűjt. és közread. Takács György. - [Budapest] : L'Harmattan : Könyvpont ; [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz., 2018. - 533 p. : ill. ; 24 cm. - (Fontes ethnologiae Hungaricae, ISSN 1787-0380 ; 13.)
Bibliogr.: p. 480-533.
ISBN 978-963-414-409-0 kötött : 5990,- Ft
Magyarcsügés - magyar néprajz - népi vallásosság - ráolvasás
398.3(=945.11)(439.21-35Magyarcsügés)
[AN 3752541]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2019.
Frazer, James George (1854-1941)
The golden bough (magyar) (vál.)
   Az aranyág / James G. Frazer ; [vál. Bodrogi Tibor] ; [ford. Bodrogi Tibor és Bónis György]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2019. - 599 p. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Bibliogr.: p. 596-599.
ISBN 978-963-276-325-5 kötött : 4980,- Ft
folklór - mitológia - összehasonlító néprajz
398.3/.4 *** 398.1
[AN 3757570]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2019.
Gál Zoltán (1948-)
   Istenem, szeresd a világot! : [a világ százhatvan ünnepe] / [szerző Gál Zoltán] ; [társszerző ifj. Gál Zoltán]. - Budapest : Biró, [2018]. - 387 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5102-92-9 fűzött
ünnep - világnap - naptári szokás - művelődéstörténet - magyar irodalom - vers
398.33(=00)(100) *** 264-041 *** 930.85(100) *** 894.511-14
[AN 3752035]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2019.
   Kiskarácsony, nagykarácsony : dalok és versek. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Katica könyvek, ISSN 2631-0082)
ISBN 978-615-5679-72-8 kötött
magyar irodalom - karácsony - gyermekvers - gyermekdal - antológia
398.322.416(02.053.2) *** 784.67(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3751793]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2019.
Kozma Ferenc (1844-1920)
   Mythologiai elemek a székely népköltészet- és népéletben / Kozma Ferenc. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 62 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-42-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar néprajz - folklór - székelyek - mesebeli lény
398.4(=945.11)(498.4)
[AN 3753395]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2019.
Paládi-Kovács Attila (1940-)
   Magyar népkutatás a 20. században / Paládi-Kovács Attila. - [Budapest] : L'Harmattan : MTA BTK Néprajztud. Int., 2018. - 379, [8] p. : ill. ; 24 cm. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-484-7 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - néprajz - etnográfus - 20. század
39(439)"19" *** 39.001(439)(092)"19"
[AN 3752496]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2019.
Pócs Éva (1936-)
   Népi vallás és mágia Közép-Kelet-Európában : válogatott tanulmányok II. / Pócs Éva. - [Budapest] : L'Harmattan : Könyvpont ; [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz., 2018. - 764 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-431-1 kötött : 6990,- Ft
ISBN 978-615-5436-22-2
Közép-Európa - Kelet-Európa - népi vallásosság - néphit - néprajz - magyar néprajz - hiedelem - mágia
398.3/.4(=945.11) *** 398.3/.4(=00)(4-191) *** 133.4
[AN 3752529]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2019.
   Több mint 500 vicc és mondás / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 112 p. : ill., színes ; 12x17 cm
ISBN 978-963-487-070-8 fűzött
humor - vicc
398.94
[AN 3752160]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2019.
Voigt Vilmos (1940-)
   Finnugorisztika, filológia, folklorisztika : válogatott tanulmányok / Voigt Vilmos ; szerk. Maticsák Sándor. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2018. - 530 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 70.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-998-2 kötött
magyar néprajz - folklorisztika
398(=945.11)
[AN 3752377]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7298 /2019.
Andrásfalvy Bertalan (1931-)
   Paraszti műveltség és nemzeti összetartozás / Andrásfalvy Bertalan. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2019. - 66 p. ; 20 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
ISBN 978-615-5898-07-5 fűzött
Magyarország - nemzettudat - parasztság
323.333(439) *** 316.63(=945.11) *** 323.325(439)
[AN 3751984]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2019.
Brczán Éva
   A Maros menti szerbek értékei nyomában / [Brczán Éva] ; [kiad. a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület]. - Deszk : Bánát Szerb Kult. Közhasznú Egyes., 2018. - 73 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 73.
Fűzött
Magyarország - Deszk - magyarországi szerbek - nemzetiség - néprajz - helytörténet
323.1(=861)(439-2Deszk) *** 316.347(=861)(439) *** 908.439-2Deszk *** 39(=861)(439-2Deszk)
[AN 3751993]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2019.
Lantai András
   Csak a Fidesz!? [elektronikus dok.] : politikai szösszenetek / Lantai András. - Szöveg (epub : 589 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149680. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - belpolitika - 21. század - magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
323(439)"200/201"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3715071]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2019.
   Magyar politikai enciklopédia / főszerk. Pásztor Péter ; [közread. a] Mathias Corvinus Collegium - Tihanyi Alapítvány. - Budapest : MCC - Tihanyi Alapítvány, 2019. - 628, [17] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80718-5-7 kötött : 7500,- Ft
politika - szaklexikon
32:030
[AN 3753343]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2019.
   Migráció alulnézetből / szerk. Váradi Monika Mária ; [közread. az] MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete. - [Pécs] : MTA KRTK RKI ; [Budapest] : Argumentum, cop. 2018. - 234 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 215-234.
Kötött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-446-808-0)
Magyarország - kivándorlás - külföldi munkavállalás - transznacionalizmus - 21. század
325.25(=945.11)(100)"201" *** 331.556.46(=945.11)(100)"201" *** 316.722
[AN 3753466]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2019.
   Progressive answers to populism : why Europeans vote for populist parties and how progressives should respond to this challenge / [... eds. Ernst Stetter, Tamás Boros, Maria Freitas] ; [publ. by ... Foundation for European Progressive Studies, ... Policy Solutions]. - Brussels : FEPS ; Budapest : Policy Solutions, cop. 2018. - 156 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-2-930769-21-9
Európai Unió - belpolitika - populizmus - 21. század
323(4-62)"201" *** 329populizmus
[AN 3751959]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2019.
Semjén Zsolt (1962-)
   Földön és égen = Na ziemi i w niebie / Semjén Zsolt ; [ford. Szalai Attila] ; [kiad. a Barankovics Alapítvány]. - [Budapest] : Barankovics Alapítvány, 2019. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80898-5-2 fűzött
kereszténydemokrácia - magyarság
329.3:28 *** 323.1(=945.11)
[AN 3757401]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7305 /2019.
   Áldozatnarratívák / szerk. Balogh László Levente, Takács Miklós, Valastyán Tamás. - Budapest : Kijárat, 2019, cop. 2018. - 317 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-66-0 fűzött : 3800,- Ft
történettudomány - áldozat - lelki trauma - viktimológia - nemzeti trauma
930.1 *** 177.75 *** 343.988 *** 316.63
[AN 3752344]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2019.
Balogh Csilla (1971-)
"Eltűntek, mint az avarok..." (angol)
   "They vanished away like the Avars..." : Avar period cemetery in Zamárdi-Rétiföldek / Csilla Balogh ; [transl. by Zsófia Kondé] ; [publ. by the ... Zamárdi City Council]. - Budapest : Martin Opitz Publ. ; Zamárdi : City Council, 2019. - 71 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-9987-39-5 kötött : 2500,- Ft
Zamárdi - régészet - avar-kor
904(369.2) *** 904(439-2Zamárdi)"05/07"
[AN 3752354]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2019.
Balogh Csilla (1971-)
   "Eltűntek, mint az avarok..." : avar kori temető Zamárdi-Rétiföldeken / Balogh Csilla ; [közread. Zamárdi Város Önkormányzata]. - Budapest : Martin Opitz K. ; Zamárdi : Önkormányzat, 2019. - 71 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-9987-38-8 kötött : 2500,- Ft
Zamárdi - régészet - avar-kor
904(369.2) *** 904(439-2Zamárdi)"05/07"
[AN 3752305]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2019.
Book of Ancient Egypt (magyar)
   Egyiptom : fáraók, piramisok, titkok / [szerk. Iván Katalin] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : IQ Press, cop. 2019. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-963-86101-7-1 fűzött : 1990,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet
930.85(32)
[AN 3753231]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2019.
Both László
   A Miháldi Splényi család története / Both László. - [Budapest] : [Both L.], [2018]. - 423 p., [99] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 416-420.
ISBN 978-615-00-3300-6 kötött
Splényi család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Splényi
[AN 3752039]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2019.
   Esztergom, a magyar állam bölcsője. - Esztergom : Zöld-Út Esztergom Kft., cop. 2018. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-615-00-3805-6 kötött
Esztergom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Esztergom *** 908.439-2Esztergom
[AN 3752360]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2019.
Hamann, Brigitte (1940-2016)
Elisabeth, Kaiserin wider Willen (magyar)
   Erzsébet királyné / Brigitte Hamann ; [ford. Kajtár Mária] ; [a verseket Tandori Dezső ford.]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 1988. - 637, [2] p., 24 t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-405-914-1 kötött : 5999,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Osztrák - Magyar Monarchia - uralkodócsalád - nő - 19. század - életrajz
943.6/.9(092)Erzsébet
[AN 3758452]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2019.
Horváth Zsolt
   Bírósági históriák / [... gyűjt. és írta Horváth Zsolt] ; [kész. Zalaegerszegi Törvényszék]. - [Zalaegerszeg] : Zalaegerszegi Törvényszék, 2019. - 39 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 38-39.
Fűzött
Zala megye - bíróság - helytörténet - művelődéstörténet - 20. század
943.912.1"19" *** 347.962(439.121)"19" *** 930.85
[AN 3758351]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2019.
   A Hunyadiak címereslevelei, 1447-1489 / szerk. Avar Anton ; [a bev. tanulmányt írta Mikó Árpád] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. - [Budapest] : MNL, 2018. - 320 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 288-319. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-631-273-2 kötött
magyar történelem - Hunyadiak kora - 15. század - címereslevél - történelmi forrás
943.9"14"(093) *** 930.22(439)"14"(093)
[AN 3752321]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2019.
Ivanics György (1957-)
   Lovas történelem : (Amerika) Eurázsia, Kárpát-medence, Váli-völgy : magyar lovas biblia / írta Ivanics György. - Budapest : Professio K., 2018. - 203 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
Kötött
lótenyésztés - állat-ember kapcsolat - művelődéstörténet
930.85 *** 636.1(100) *** 591.557.2
[AN 3752649]
MARC

ANSEL
UTF-87315 /2019.
Kitowicz, Jędrzej (1728-1804)
Opis obyczajów za panowania Augusta III (angol) (részlet)
   Customs and culture in Poland under the last Saxon king [elektronikus dok.] : the major texts of Opis obyczajów za panowania Augusta III : Description of customs during the region of August III by Jędrzej Kitowicz, 1728-1804 / transl. and with a pref. and comment. by Oscar E. Swan. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154331. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-275-9)
Ágost Frigyes (Lengyelország: király), III. (1696-1763)
Lengyelország - művelődéstörténet - hétköznapi élet - társadalomtörténet - 18. század - elektronikus dokumentum
930.85(438)"17" *** 316.32(438)"17"
[AN 3754407]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2019.
Lukácsy Kristóf (1804-1876)
   A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után : [I-II. kötet] / Lukácsy Kristóf. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - VIII, 147, 254, XXIII p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvár, 1870. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-43-9 fűzött : 4500,- Ft
örmények - magyarságkutatás - hasonmás kiadás
930.1(=919.81) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 094/099.07
[AN 3753538]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2019.
   Magyarok a Kárpát-medencében 3 : migráció : [tudományos nemzetközi konferencia] / szerk. Szónokyné Ancsin Gabriella. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2018. - 264 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 21.)
Az Ópusztaszeren, 2017. nov. 17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80462-6-8 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - történelem - migráció
930.85(4-191=945.11) *** 943.9 *** 325.1(439)
[AN 3752003]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2019.
Mesopotamia (magyar)
   Mezopotámia / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Hatházi Fanni]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 4.)
ISBN 978-963-09-9569-6 kötött : 2990,- Ft
Mezopotámia - művelődéstörténet - régészet
904(35) *** 930.85(35)
[AN 3757188]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2019.
Mess Béla (1927-)
   Családom története : egy falusi értelmiségi család élete a XIX-XXI. században / Mess Béla ; [közread. a PTE ÁOK]. - Pécs : PTE ÁOK, cop. 2018. - 107 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-429-321-7 fűzött
Magyarország - családtörténet - 19. század - 20. század - 21. század
929.52(439)"18/201"
[AN 3753566]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2019.
Molnár László, V. (1952-)
   Ruszisztikai és magyar - orosz kapcsolattörténeti írások, 1711-1848 : válogatás tíz év cikkeiből, 2008-2018 / V. Molnár László. - Pécs : PTE BTK MOSZT, 2019. - 318 p. ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 12.)
Bibliogr.
Fűzött
Oroszország - Magyarország - történelem - művelődéstörténet - nemzetközi kapcsolat - 18. század - 19. század
947"17/184" *** 930.85(47)"17/18" *** 930.85(439)"17/18"
[AN 3753382]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2019.
Nagy Emese (1926-2008)
   Az esztergomi királyi palota : az 1934-1969 között végzett régészeti ásatások eredményei / Nagy Emese ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma. - Budapest ; Esztergom : MNM Esztergomi Vármúz., 2018. - 367 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 215-222. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5209-96-3 kötött
Esztergom - régészet - királyi palota
904(439-2Esztergom) *** 728.81(439-2Esztergom)
[AN 3752380]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2019.
Pinterová, Beáta (1979-)
   Zobor-vidék története = Dejiny Podzoboria / Pintér Beáta. - Budapest : Gondolat, 2018. - 451, [1] p. : ill., részben színes ; 22x29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-911-3 kötött : 8800,- Ft : 27 EUR
Zoboralja - helytörténet
943.922Zoboralja *** 943.76Zoboralja
[AN 3752515]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2019.
Roma imperial (magyar)
   Ókori Róma / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 3.)
ISBN 978-963-09-9568-9 kötött : 2990,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet
930.85(37)
[AN 3757179]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2019.
Sipos László (1960-)
Perszepolisz (angol)
   Persepolis : the columns of timelessness / László Sipos. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2019. - 76 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 978-615-5788-20-8 fűzött : 3990,- Ft : 13,00 EUR
Persepolis - romváros - helyismeret - fényképalbum
904(355-2Persepolis) *** 908.55-2Persepolis(084.12) *** 77.04(439)(092)Sipos_L.
[AN 3752221]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2019.
Sipos László (1960-)
   Perszepolisz : az időtlenség oszlopai / Sipos László. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2019. - 76 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 978-615-5788-19-2 fűzött : 3990,- Ft : 13,00 EUR
Persepolis - romváros - helyismeret - fényképalbum
904(355-2Persepolis) *** 908.55-2Persepolis(084.12) *** 77.04(439)(092)Sipos_L.
[AN 3752218]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2019.
Sipos László (1960-)
   Perszepolisz : az időtlenség oszlopai / Sipos László. - 2. bibliofil kiad. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2019. - 76 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 978-615-5788-24-6 fűzött : 1999,- Ft : 6,50 EUR
Persepolis - romváros - helyismeret - fényképalbum
904(355-2Persepolis) *** 908.55-2Persepolis(084.12) *** 77.04(439)(092)Sipos_L.
[AN 3752216]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2019.
   Szétszaggatott ország : Trianon a magyar költészetben / [szerk. és az előszót írta Bíró Zoltán]. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 187 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-22-9 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - trianoni békeszerződés - vers - antológia
943.9"1920"(0:82-14) *** 894.511-14(082) *** 341.382"1920"(0:82-14)
[AN 3757411]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2019.
   Újpesti tükörcserepek : emlékképek az 1956-os forradalomról / [szerk. Kőrösné Mikis Márta] ; [közread. az] Újpesti Közművelődési Kör. - Újpest : Újpesti Közműv. Kör, 2018. - 107 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-615-00-2304-5 fűzött
Budapest. 4. kerület - helytörténet - 1956-os forradalom - oral history
943.9-2Bp.IV."1956"(0:82-94)
[AN 3751902]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7329 /2019.
   25 : Balatonkenese - Tutzing / [kész. a Balatonkenesei Testvérvárosi Közösségek Egyesület]. - [Balatonkenese] : Balatonkenesei Testvérvárosi Közösségek Egyes., 2018. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és német nyelven
Fűzött
Balatonkenese - Tutzing - helyismeret - testvérváros
908.439-2Balatonkenese *** 908.430-2Tutzing *** 327.33(439-2Balatonkenese) *** 327.33(430-2Tutzing)
[AN 3752609]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2019.
Athens (magyar)
   Athén. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 139, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-61-1 fűzött : 1990,- Ft
Athén - útikönyv
914.95-2Athīnai(036)
[AN 3752111]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2019.
Australia (magyar)
   Ausztrália. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 252 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-65-9 fűzött : 2990,- Ft
Ausztrália - útikönyv
919.4(036)
[AN 3752106]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2019.
Barcelona (magyar)
   Barcelona : [100 csalogató ötlet]. - Komárom : Lingea, 2018. - 173, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Élménygyűjtő, ISSN 2560-2195)
ISBN 978-615-5663-69-7 kötött : 3590,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 3752149]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Buda hegyei / [írta és rajz.] Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 275, [10] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 2.)
ISBN 978-963-415-915-5 kötött : 3999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3757574]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2019.
Bennett, Annie (1958-)
Explore Madrid (magyar)
   Madrid. - Komárom : Lingea, 2018. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Szerző Bennett, Annie. - Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-615-5663-79-6 fűzött : 3290,- Ft
Madrid - útikönyv
914.60-2Madrid(036)
[AN 3752188]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2019.
Berlin (magyar)
   Berlin. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 139, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-68-0 fűzött : 1990,- Ft
Berlin - útikönyv
914.30-2Berlin(036)
[AN 3752128]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2019.
Biró Endre (1948-)
   Újpest : egy város építészete a kezdetektől napjainkig / Biró Endre. - Budapest : BBS-Info, 2018. - 151 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5477-68-3 fűzött
Budapest. 4. kerület - helyismeret - építészet
908.439-2Bp.IV. *** 72(439-2Bp.IV.)
[AN 3752031]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2019.
Boulton, Susie
Explore Lisbon (magyar)
   Lisszabon. - Komárom : Lingea, 2018. - 140 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Szerző Boulton, Susie. - Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-615-5663-80-2 fűzött : 3290,- Ft
Lisszabon - útikönyv
914.69-2Lisboa(036)
[AN 3752159]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2019.
Bulgaria (magyar)
   Bulgária. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 141 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-93-2 fűzött : 2290,- Ft
Bulgária - útikönyv
914.972(036)
[AN 3752115]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2019.
Cameron, Sarah
Explore Cuba (magyar)
   Kuba. - Komárom : Lingea, 2018. - 141 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Szerző Cameron, Sarah. - Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-615-5663-86-4 fűzött : 3490,- Ft
Kuba - útikönyv
917.291(036)
[AN 3752161]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2019.
Crete (magyar)
   Kréta. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-75-8 fűzött : 1990,- Ft
Kréta (sziget) - útikönyv
914.959(036)
[AN 3752116]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2019.
Croatia (magyar)
   Horvátország. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-66-6 fűzött : 1990,- Ft
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 3752100]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2019.
Dahms, Martin
Andalusien (magyar)
   Andalúzia / [szerző Martin Dahms] ; [társszerző Lothar Schmidt] ; [ford. Kovács Edit]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 2016. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6342-5 fűzött : 2490,- Ft
Andalúzia - útikönyv
914.681(036)
[AN 3757221]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2019.
   Érték, élmény, egészség : kincsek nyomában Bács-Kiskunban / [kiad. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 2019. - 60 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7192-39-5 fűzött
Bács-Kiskun megye - helyismeret - kulturális örökség
908.439.155 *** 008(439.155)
[AN 3757306]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2019.
Explore Ireland (magyar)
   Írország. - Komárom : Lingea, 2018. - 140 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Átd. Conneely, Mary. - Bibliogr.: p. 132-135.
ISBN 978-615-5663-84-0 fűzött : 3490,- Ft
Írország - útikönyv
914.17(036)
[AN 3752179]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2019.
Explore New Zealand (magyar)
   Új-Zéland. - Komárom : Lingea, 2018. - 140 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Átd. Anczewska, Malgorzata. - Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-615-5663-85-7 fűzött : 3490,- Ft
Új-Zéland - útikönyv
919.31(036)
[AN 3752182]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2019.
Helsinki (magyar)
   Helsinki. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 139, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-76-5 fűzött : 2290,- Ft
Helsinki - útikönyv
914.80-2Helsinki(036)
[AN 3752138]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2019.
Japan (magyar)
   Japán. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 254 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-64-2 fűzött : 2990,- Ft
Japán - útikönyv
915.20(036)
[AN 3752108]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2019.
Joó András
   Mégújabb útietűdök : kis történetek, legendák hihetők és hihetetlenek tanulsággal, meg anélkül kedvcsinálónak Grúziához, Örményországhoz és Azerbajdzsánhoz / Joó András (Pó apó). - [Budapest] : [Joó A.], [2019]. - 200, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4754-6 fűzött
Grúzia - Örményország - Azerbajdzsán - helyismeret - útleírás
908.479.22(0:82-992) *** 908.479.25(0:82-992) *** 908.479.24(0:82-992)
[AN 3753639]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2019.
Juhász Balázs
   Kincses Baranya / fotók Juhász Balázs ; szöveg Kerekes Borbála ; [kiad. Baranya Megyei Önkormányzat]. - Pécs : Baranya M. Önkormányzat, 2018. - 196 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7187-36-0 kötött
Magyarország - Baranya megye - helyismeret - fényképész - 21. század - fényképalbum
908.439.127(084.12) *** 77.04(439)(092)Juhász_B.
[AN 3752326]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2019.
Lisbon (magyar)
   Lisszabon. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 141, [1] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-95-6 fűzött : 1990,- Ft
Lisszabon - útikönyv
914.69-2Lisboa(036)
[AN 3752098]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2019.
London (magyar)
   London : [100 csalogató ötlet]. - Komárom : Lingea, 2018. - 173 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Élménygyűjtő, ISSN 2560-2195)
ISBN 978-615-5663-70-3 kötött : 3590,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3752137]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2019.
Milan (magyar)
   Milánó. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-63-5 fűzött : 1990,- Ft
Milánó - útikönyv
914.5-2Milano(036)
[AN 3752102]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2019.
Munich and Bavaria (magyar)
   München és Bajorország. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 139, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-92-5 fűzött : 1990,- Ft
Bajorország - München - útikönyv
914.33(036) *** 914.30-2München(036)
[AN 3752130]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2019.
Naples, Capri & Amalfi Coast (magyar)
   Nápoly, Capri és az Amalfi-part. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 142, [1] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-67-3 fűzött : 1990,- Ft
Nápoly - Capri - Amalfi - útikönyv
914.5-2Napoli(036) *** 914.5Capri(036) *** 914.5-2Amalfi(036)
[AN 3752109]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2019.
New York City (magyar)
   New York : [100 csalogató ötlet]. - Komárom : Lingea, 2018. - 173 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Élménygyűjtő, ISSN 2560-2195)
ISBN 978-615-5663-71-0 kötött : 3590,- Ft
New York (város) - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 3752126]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2019.
Oslo (magyar)
   Oslo. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 139, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-60-4 fűzött : 2290,- Ft
Oslo - útikönyv
914.81-2Oslo(036)
[AN 3752134]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2019.
   Az összefogás története, 1997-2017 / összeáll. és szerk. Móricz Ágnes ; [közread. a] Pátfalváért Egyesület. - Apátfalva : Pátfalváért Egyes., 2018. - 204 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4310-4 fűzött
Apátfalva - helyismeret - egyesület
908.439-2Apátfalva *** 061.2(439-2Apátfalva)
[AN 3752733]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2019.
Paris (magyar)
   Párizs : [100 csalogató ötlet]. - Komárom : Lingea, 2018. - 173 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Élménygyűjtő, ISSN 2560-2195)
ISBN 978-615-5663-72-7 kötött : 3590,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3752142]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2019.
Rome (magyar)
   Róma : [100 csalogató ötlet]. - Komárom : Lingea, 2018. - 173 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Élménygyűjtő, ISSN 2560-2195)
ISBN 978-615-5663-73-4 kötött : 3590,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3752146]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2019.
Schetar, Daniela (1955-)
Kroatische Küste : Istrien, Kvarner (magyar)
   A horvát tengerpart : Isztria és a Kvarner-öböl / [szerző Daniela Schetar] ; [átd. Veronika Wengert] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2019. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6571-9 fűzött : 2490,- Ft
horvát tengerpart - útikönyv
914.971.3(262.3)(036)
[AN 3751947]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2019.
Sicily (magyar)
   Szicília. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-90-1 fűzött : 1990,- Ft
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 3752096]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2019.
Sipos László (1960-)
Sába földjén (angol)
   On Sheba's land : photo album from Yemen / László Sipos. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2018. - 116 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5788-14-7 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
Jemen - helyismeret - fényképalbum
908.533(084.12) *** 77.04(439)(092)Sipos_L.
[AN 3752208]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2019.
Slovenia (magyar)
   Szlovénia. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-62-8 fűzött : 1990,- Ft
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 3752094]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2019.
St. Petersburg (magyar)
   Szentpétervár. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 139 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-94-9 fűzött : 2290,- Ft
Szentpétervár - útikönyv
914.7-2Sankt-Peterburg(036)
[AN 3752099]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2019.
Stockholm (magyar)
   Stockholm. - [Komárom] : Lingea, 2018. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-74-1 fűzött : 2290,- Ft
Stockholm - útikönyv
914.85-2Stockholm(036)
[AN 3752112]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2019.
Tatárné Kapus Éva
   Közösségi lábnyomok / Tatárné Kapus Éva ... ; [közread. a] "Hogy Életük Legyen" Alapítvány az Ifjúságért. - [Mártély] : "Hogy Életük Legyen" Alapítvány az Ifjúságért, 2019. - 130 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2951-1 fűzött
Mártély - katolikus egyház - egyháztörténet - helyismeret
908.439-2Mártély *** 282(439-2Mártély)"1978/2018"
[AN 3751932]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2019.
Tomasovszki István (1969-)
   Egy átlagos nap a Kilián-délen / Tomasevszki István. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2018. - 30 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 24.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - hétköznapi élet - Kádár-korszak - memoár
908.439-2Miskolc"197/198"(0:82-94)
[AN 3752589]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2019.
Up de Graff, Fritz W. (1873-1927)
Head hunters of the Amazon (magyar)
   Az Amazonasz őserdeiben [elektronikus dok.] / Fritz W. Up de Graff ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (epub : 3.2 MB) (mobi : 4.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154033. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-639-3 (epub)
ISBN 978-963-474-640-9 (mobi)
Ecuador - Amazonas-medence - felfedező utazás - helyismeret - amerikai angol irodalom - századforduló - útleírás - elektronikus dokumentum
908.866"189"(0:82-992) *** 910.4(866)(0:82-992) *** 820-992(73)=945.11
[AN 3750613]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2019.
Wöbcke, Manfred
Dubai (magyar)
   Dubai / [szerző Manfred Wöbcke] ; [ford. Kovács Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 2017. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6394-4 fűzött : 2490,- Ft
Dubai - útikönyv
915.362-2Dubai(036)
[AN 3757224]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7370 /2019.
   Források a Slánský-per és mellékpereinek történetéhez / ford. és a bev. tanulmányt írta Bessenyei Vanda. - Szeged : SZTE BTK Történész Diákkör, 2019. - 58 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 102.)
Bibliogr.
Fűzött
Slánský, Rudolf (1901-1952)
Csehszlovákia - koncepciós per - történelem - jogeset - 1945 utáni időszak - 20. század - politikus
343.301.096(437)"1945/195" *** 34.096(437)"194/195" *** 943.7"195" *** 32(437)(092)Slansky,_R.
[AN 3752304]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2019.
Gera Tibor
   Munkáltatói jogok gyakorlása : az iskolaigazgató munkaügyi kalauza / Gera Tibor ; [a dokumentumminták szerzői Gera Tibor, Petróczi Gábor]. - Budapest : Raabe Klett, 2019. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
QR-kóddal
ISBN 978-615-5824-85-2 fűzött
Magyarország - munkajog - pedagógus - útmutató
349.2(439)(036) *** 37
[AN 3751972]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2019.
Király Lilla (1971-)
   Gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb, hatékonyabb? : az új magyar polgári perrendtartás általános rész osztott perszerkezetének hatékonysági elemzése / Király Lilla. - Budapest : Akad. K., 2019. - 488 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. febr. 15. - Bibliogr.: p. 447-488.
ISBN 978-963-454-368-8 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - polgári jog
347.91/.95(439)
[AN 3752170]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2019.
Kozma Gábor
   Működési kockázat és veszteségkerülés az állampénzügyi döntésekben / Kozma Gábor. - Budapest : Akad. K., 2019. - 161, [10] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 978-963-454-342-8 fűzött : 7000,- Ft
Magyarország - állami vagyonkezelés - államháztartás - kockázatmenedzsment
351.711 *** 336.1/.5(439) *** 330.131.7
[AN 3752032]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2019.
   A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének fejlesztését szolgáló kutatások jelentései / szerk. Csóka Gabriella, Szakács Gábor ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, cop. 2018. - 3 db ; 29 cm
Magyarország - közigazgatás - közszolgálat - vezető alkalmazott - humánerőforrás-menedzsment - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
35.075.31 *** 658.3 *** 35.08(439)"201"
[AN 3758423]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A rendészeti pályaorientációs képzés tapasztalatai ; A közigazgatási pályaorientációs képzéssel kapcsolatos igényfelmérés eredményei. - 143 p. : ill., színes
ISBN 978-963-498-001-8 fűzött
Magyarország - pályaorientáció - rendészet - 21. század - statisztikai adatközlés
37.048(439)"201"(083.41) *** 351.74(439)"201"(083.41)
[AN 3752034] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A közszolgálati mentori rendszer bevezetését megalapozó kutatási jelentés ; A közigazgatási ösztöndíjprogramok vizsgálatáról szóló kutatási jelentés ; A közigazgatási tehetséggondozási rendszer kiépítését megalapozó kutatási jelentés. - 263 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 263.
ISBN 978-963-498-002-5 fűzött
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
35.08(439)"201"(083.41) *** 658.3
[AN 3752036] MARC

ANSEL
UTF-87375 /2019.
Révész Balázs (1976-)
   Adatvédelem és információszabadság a választási kampányban és a választási eljárás során [elektronikus dok.] / Révész Balázs ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154000. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-36-9
Magyarország - választás - választási rendszer - adatvédelem - elektronikus dokumentum
342.8(439) *** 659.2.012.8(439) *** 324(439)
[AN 3750391]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2019.
Saáry Gábor Levente
   A magyar gépkocsizó gyalogság létrejötte és szerepe az 1941. évi Szovjetúnió elleni hadműveletekben / Saáry Gábor Levente. - Pécs : PTE BTK MOSZT, 2019. - 158 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 15.)
Bibliogr.: p. 113-124.
Fűzött
Magyarország - Szovjetunió - hadtörténet - gépesített gyalogság - második világháború
356.116(439)"1941" *** 355.48(439)"1941"
[AN 3753385]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7377 /2019.
Hermann Attila (1977-)
   "Félre a halállal, előre rohamzászlóalj!" : az Osztrák - Magyar Monarchia elit katonáinak jelvényei a Nagy Háborúban / Hermann Attila ; [kiad. a Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete]. - Hajdúszoboszló : Népművelők Hajdú-Bihar M. Egyes., 2019. - 215 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 212-213.
ISBN 978-615-00-4567-2 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - katonai egység - jelvény - első világháború
355.146.1(439)"1914/1918" *** 356/359(436/439)"1914/1918"
[AN 3752789]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2019.
Kókay László (1897-1972)
   Iskolapadból a pokolba : Kókay László doberdói naplója / [szerk., a jegyzeteket és a tanulmányt írta Pintér Tamás]. - Budapest : NHKA, 2018. - 303 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nagy háború könyvek, ISSN 2498-5953 ; 3.)
Bibliogr.: p. 294-295. - Összefoglalás olasz és angol nyelven
ISBN 978-615-80862-1-9 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - Doberdó - Olaszország - hadtörténet - első világháború - magyar irodalom - napló
355.48(439)"1916"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3753136]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2019.
   Magyarország 20 éve a NATO-ban = Hungary's 20 years in NATO. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 183 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-327-786-7 kötött
North Atlantic Treaty Organization
Magyarország - védelmi szövetség - haderő - ezredforduló - fényképalbum
355(439)"199/201"(084.12) *** 355.356(100-15)"199/201"
[AN 3753454]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2019.
Somogyi Győző (1942-)
   Hungarian Defence Forces, 1945-1990 = Magyar Honvédség, 1945-1990 / Somogyi Győző. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: A millennium in the military = Egy ezredév hadban
ISBN 978-963-327-699-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédség - 20. század
355(439)"1945/1990"
[AN 3752103]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2019.
Sőregi János (1892-1982)
   Az Isten megőrzött! : Sőregi János, egy cigándi polihisztor a nagy háborúban, 1914-1918 / [szerk., az előszót írta] Scholtz Róbert Gergely ; [kiad. Cigánd Város Önkormányzata]. - Cigánd : Önkormányzat, 2018. - 63, [1] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-615-00-2091-4 kötött
Magyarország - katona - hadtörténet - első világháború - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3752426]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2019.
Story of the Second World War (magyar)
   A második világháború története / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2019. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-41-0 fűzött : 1990,- Ft
hadtörténet - második világháború
355.48(100)"1939/1945" *** 940.53
[AN 3752178]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2019.
Sun Zi (Kr. e. 6. sz)
Sun Zi bingfa (magyar)
   A háború művészete / Szun-ce ; [ford. Tokaji Zsolt]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 158 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 7.)
Megj. "A hadviselés törvényei", "A hadviselés tudománya" és "A hadviselés művészete" címmel is
ISBN 978-963-479-330-4 fűzött : 1299,- Ft
hadtudomány - kínai irodalom - filozófia
355.4 *** 895.1-96=945.11
[AN 3757073]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2019.
Szenes Zoltán (1951-)
   NATO 4.0 és Magyarország : 20 év tagság, 30 év együttműködés = NATO 4.0 and Hungary : 20 years of membership, 30 years of cooperation / [írta ... Szenes Zoltán, Siposné Kecskeméthy Klára]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 487 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 466-477.
ISBN 978-963-327-770-6 kötött
Magyarország - katonapolitika - biztonságpolitika - védelmi szövetség - ezredforduló
355.02(439)"199/201" *** 355.356(100-15)"199/201"
[AN 3753468]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2019.
Zsuffa Sándor
   A huszár szó és a magyar huszárság eredete, hajdani hadszervezeti rendszerünk stb. megvilágításában / írta Nemes-Dedinai Zsuffa Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 111 p. : ill. ; 25 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-615-5797-44-6 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - huszár - magyar nyelv - nyelvészet
355.48(439)(091) *** 357.133(439)(091) *** 809.451.1
[AN 3753659]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7386 /2019.
   The best Romanian management studies 2015-2016 [elektronikus dok.] / ed. by Ovidiu Nicolescu, Constantin Oprean, Mihail Aurel Ţîţu. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : Trivent, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154016. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80996-3-9
vezetés - vezetéstudomány - vállalatirányítás - esettanulmány - elektronikus dokumentum
65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3750440]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2019.
Fehér Krisztián
   Hackertechnikák : útmutató valódi hacker módszerek biztonságos kipróbálásához / Fehér Krisztián. - Budapest : BBS-Info, 2018. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-64-5 fűzött : 2490,- Ft
hacker - adatbiztonság - számítógép-hálózat
659.2.012.8 *** 681.3.004.14 *** 343.721
[AN 3751908]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2019.
Gates, Robert M. (1943-)
A passion for leadership (magyar)
   A vezetés szenvedélye : a köz szolgálatában eltöltött ötven év tanulságai változásról és reformról / Robert M. Gates ; [ford. Kiss Marcell] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2018. - 294 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5559-38-9 kötött : 3000,- Ft
vezetés - vezetéslélektan - szervezetfejlesztés - változásmenedzsment
65.012.4 *** 65.013 *** 658.1.016.7 *** 65.014
[AN 3752395]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2019.
Sale, James
Mapping motivation for coaching (magyar)
   A motiváció feltérképezése a coachingban / James Sale, Bevis Moynan ; [ford. Tánczos Éva]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2019. - XIV, 215 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9493-96-4 kötött : 6900,- Ft
coaching - munkalélektan - motiváció - példatár
659.2(076) *** 65.013 *** 316.628
[AN 3753321]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2019.
Sinek, Simon (1973-)
Start with why (magyar)
   Kezdj a miérttel! : az inspiráló vezetés titka / Simon Sinek ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Jav., átd. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 279 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-787-3 kötött : 4200,- Ft
vezetés - üzleti élet - marketing
65.012.4 *** 65.013 *** 658.8
[AN 3757098]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7391 /2019.
   365 üzleti történet : minden napra egy sztori cégvezetőktől, menedzserektől, vállalkozóktól / szerk. Kocsi Ilona. - [Budapest] : MédiaBOOM Kft., [2018]. - 413, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-3355-6 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - vállalkozó - vállalkozás - üzleti élet - vállalatirányítás - memoár
658.1(439)(0:82-94) *** 65.012.4(0:82-94)
[AN 3753238]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2019.
Bauer András (1952-)
   Marketing / Bauer András, Berács József. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2016. - 361 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 319-331.
ISBN 978-963-05-9773-9 fűzött : 5000,- Ft
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 3758293]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2019.
An everyone culture (magyar)
   Mindenki kultúrája : egy fejlődést ösztönző szervezet tudatos kialakítása / Robert Kegan [et al.] ; [ford. Beszprémi Rita]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 332 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5884-24-5 fűzött : 3499,- Ft
szervezeti kultúra - munkalélektan - személyiségfejlesztés
658.3 *** 65.013 *** 159.923.2
[AN 3752428]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2019.
Fűrész Diána Ivett
   Ökonometriai modellek alkalmazása a sportgazdaságban / Fűrész Diána Ivett, Rappai Gábor ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK, 2019. - 204 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 193-198.
ISBN 978-963-429-293-7 fűzött
ökonometria - alkalmazott gazdaságtan - sport
330 *** 330.43 *** 796
[AN 3753562]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2019.
Jakopánecz Eszter
   Sportfogyasztásra ható megatrendek [elektronikus dok.] : trendtanulmány a sport területét befolyásoló fogyasztói magatartásváltozásokról = Consumer trends in sports for 2018 / Jakopánecz Eszter, Törőcsik Mária ; [közread. a] PTE KTK. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Pécs : PTE KTK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153732. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-352-1
sportszociológia - fogyasztói magatartás - fogyasztói társadalom - trendvizsgálat - globalizáció - 21. század - elektronikus dokumentum
366.1(100)"20" *** 316.644(100) *** 796.01(100)
[AN 3748892]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2019.
Lengyel Adrienn
   A Z generáció a munkahelyeken : "együttműködés létrehozása a Z generáció és a munkáltatók között" / [szerzők Lengyel Adrienn és Kövesd Nóra]. - Nagykovácsi : Trebag Kft., 2019, cop. 2018. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
ISBN 978-963-89960-7-7 fűzött
pályakezdés - munkaerőpiac - munkahelyi légkör - szervezeti kultúra
331.5-053.81 *** 65.01 *** 658.3
[AN 3751981]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2019.
   MA 70 : eszmék, történetek, elméletek : tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére / [szerk. Havran Dániel, Klement Judit, Nagy Dániel Gergely] ; [közread. az] MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. - Budapest : MTA KRTK KTI, 2019. - 343 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2017. márc. 3-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5754-42-5 kötött
Magyarország - közgazdász - gazdaságtan - eszmetörténet - 20. század - 21. század - életútinterjú - személyi bibliográfia - emlékkönyv
330 *** 321.01 *** 012Madarász_A. *** 330(439)(092)Madarász_A.(047.53)
[AN 3751985]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2019.
Orosz Péter
   Munkaerő-gazdálkodás, 2019 : tb- és bérügyintézők kézikönyve : oktatási segédlet az alábbi OKJ-s képzések komplex szakmai vizsgájának 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás moduljához a szóbeli vizsgatételek alapján: 51 344 01 Bérügyintéző, 51 344 02 Társadalombiztosítási ügyintéző, 52 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző / [szerző Orosz Péter]. - Budapest : Vezinfó, 2019. - 280 p. : ill. ; 23 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
Lezárva: 2018. nov. 30.
ISBN 978-615-5085-68-0 fűzött
munkaerő-gazdálkodás - emberierőforrás-kezelés - oktatási segédlet - példatár
331.5(078)(076) *** 658.3(078)(076)
[AN 3753588]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2019.
   Termékélmény / Becker György [et al.] ; szerk. Izsó Lajos és Becker György. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2011. - 454 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 443-454.
ISBN 978-963-05-8980-2 fűzött : 6000,- Ft
marketing - gazdaságpszichológia - fogyasztói magatartás
658.8 *** 366.1 *** 330.16 *** 159.9
[AN 3758347]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7400 /2019.
Gál Róbert Iván (1962-)
   Participation and postponed retirement in Central and Eastern Europe / by Róbert I. Gál and Márta Radó. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2019. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 31.)
Bibliogr.: p. 24-26.
ISBN 978-963-9597-50-1 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - nyugdíjügy - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
369.5(4-11)"1996/2016" *** 369.5(4-191)"1996/2016"
[AN 3752388]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2019.
Hajnal Ward Judit
   Tintásüveg : történetek a tengerentúlról / Hajnal Ward Judit. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2019. - 208, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Sorsok és szenvedélyek, ISSN 1785-153X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-415-1 fűzött : 2500,- Ft
szenvedélybetegség - biblioterápia - elbeszélés
364.272(0:82-32) *** 615.851.82 *** 613.81/.84(0:82-32)
[AN 3753450]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2019.
   Az óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésének tapasztalatai a Győri járásban / [szerk. Kaszáné Tóth Katalin] ; [kész. ... a Család- és Gyermekjóléti Központ keretein belül]. - Győr : Család- és Gyermekjóléti Közp., 2019. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 77.
ISBN 978-615-00-4777-5 fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - gyermekvédelem - óvoda - általános iskola - 21. század
364.442(439.114)"201" *** 364.62 *** 373.3(439.114) *** 373.24(439.114)
[AN 3753571]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2019.
   A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 125 éves története és jelene, 1893-2018 / szerk. Holló Péter, Németh Gabriella, Sárdy Miklós ; [közread. a Nékám Alapítvány]. - Budapest : Nékám Alapítvány, [2018]. - 141 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3806-3 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Budapest - kórház - bőrgyógyászat - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 616.5
[AN 3752661]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7404 /2019.
   125 : Paksi Bezerédj Általános Iskola. - [Paks] : Paksi Bezerédj Ált. Isk., [2018]. - 122 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2642-8 fűzött
Paksi Bezerédj Általános Iskola
Paks - általános iskola
373.3(439-2Paks)
[AN 3751750]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2019.
Aknai Dóra Orsolya
   Kalandozások robotméhecskével : problémamegoldás, gondolkodásfejlesztés padlórobotokkal / Aknai Dóra Orsolya, Fehér Péter ; [közread. az] ... IKT MasterMinds Kutatócsoport. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : IKT MasterMinds Kutatócsop., 2019. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-963-318-720-3 fűzött
fejlesztő játék - oktatástechnológia - robot - tanári segédkönyv
371.382(072) *** 371.66(072) *** 621.865.8
[AN 3751845]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2019.
Baghyné Makra Ilona (1937-)
   Székelyföldtől az Alföldig / Baghyné Makra Ilona ; [közread. a] Pelikán Egyesület. - Szeged : Pelikán Egyes., 2018. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80764-5-6 kötött
Fehér Ignác (1876-1961)
Magyarország - pedagógus - századforduló - 20. század
37(439)(092)Fehér_I.
[AN 3752528]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2019.
   Curie Kémia Emlékverseny : versenyfeladatok és megoldások gyűjteménye 9-12. évfolyamok részére, 2013/2014 - 2017/2018 / [... összeáll. és szerk. Török Istvánné] ; [közread. a Curie Alapítvány]. - Szolnok : Pelikán Kft., 2019. - 437 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-88692-2-7 fűzött
kémia - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.854(079.1)
[AN 3752143]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2019.
Duǰmov, Dragomir (1963-)
   25 godina od osnivan̂a Srpske škole u Budimpešti : Crpsko zabavište, osnovna škola, gimnaziǰa i kolegiǰum "Nikola Tesla" u Budimpešti / [tekst. Dragomir Duǰmov, Boǰana Čoban Simić] ; [foto. Ivan Ĵaksić]. - Budimpešta : Nikola Tesla Crpsko zabavište, osnovna škola, gimnaziǰa i kolegiǰum, 2018. - 42, [2] p. : ill., színes ; 17x24 cm
Kötött
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Budapest)
Budapest - iskolatörténet - nemzetiségi oktatás - magyarországi szerbek
373.24(439-2Bp.)(091) *** 373.3(439-2Bp.)(091) *** 373.54(439-2Bp.)(091) *** 376.7(=861)(439)(091)
[AN 3753780]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2019.
Gaál Botond (1946-)
   A tudományok gránitkövei : a Debreceni Református Kollégium, a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem közös szolgálata a nemzeti előmenetelért / Gaál Botond ; [közread. a] Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : HITEK DRHTE, 2018. - 162 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88961-8-6 fűzött
Hatvani István (1718-1786)
Debrecen - Magyarország - természettudomány - tudós - egyetemi tanár - 18. század - tudományos élet - történeti feldolgozás
37(439)(092)Hatvani_I. *** 001(439)(092)Hatvani_I. *** 001.89(439-2Debrecen)(091)
[AN 3752492]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2019.
Ittzés Gergely (1969-)
   Flautológia : új- és korszerű fuvolamódszertan / Ittzés Gergely. - [Győr] : M. Kultúra K., 2018. - 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-615-5746-03-1 kötött
hangszeroktatás - fuvola - módszertan
372.878 *** 788.5 *** 371.3
[AN 3752041]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2019.
Lukács Józsefné
   A részképességek játékos fejlesztése az óvodában : fejlesztő játékok részképesség területenként, az őszi környezeti témákhoz illesztve / Lukács Józsefné. - [Budapest] : Flaccus, 2019. - 268 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 978-615-5278-51-8 fűzött : 3800,- Ft
fejlesztő játék - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.382(072)
[AN 3752463]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2019.
Németh Ildikó
   Gyakorlatias angol : 7+1 lépés az angoltanuláshoz / Németh Ildikó. - [Szombathely] : Vasi NIKO Kft., cop. 2019. - 27 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5986-00-0 fűzött
nyelvtanulás - módszertan
372.880 *** 371.3
[AN 3752442]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2019.
   NyelvÉSZ : válagatott feladatgyűjtemény : a NyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi verseny legjobb 1000 feladata megoldásokkal és magyarázatokkal / [... összeáll. Hatvani Csaba] ; [szerk. Petényi Zoltán] ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Könymolyképző K., 2019. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-457-565-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar nyelv - anyanyelvi nevelés - alapfokú oktatás - versenyfeladat - tanulmányi verseny - példatár
372.46(075.2)(076) *** 371.384 *** 809.451.1(076)
[AN 3751777]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2019.
Olczak-Ronikier, Joanna (1934-)
Korczak (magyar)
   Korczak : életrajzi vázlat / Joanna Olczak-Ronikier ; [ford. Hermann Péter]. - [Budapest] : Flaccus, 2019. - 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5278-55-6 kötött : 3500,- Ft
Korczak, Janusz (1878-1942)
Lengyelország - pedagógus - orvos - pedagógiai lélektan - holokauszt - második világháború - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
37(438)(092)Korczak,_J. *** 61(438)(092)Korczak,_J. *** 37.015.3 *** 012Korczak,_J. *** 323.12(=924)(438)"1939/1945"
[AN 3752484]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2019.
   Utak és hidak : esélyteremtés együttműködésben a családokkal : módszertani kézikönyv / [alkotószerk. Tratnyek Magdolna] ; [közread. az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet]. - [Budapest] : EPSZTI, cop. 2019. - 263 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-4588-7 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - gyermek - cigányság - szülő-pedagógus kapcsolat - pedagógiai munka - esélyegyenlőség - 21. század
376.7(=914.99)(439)"201" *** 364.65-053.2(439)"201" *** 37.018.26 *** 371.321
[AN 3753458]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7416 /2019.
Bán István (1942-)
   Szalonkavarázs 3 / Bán István. - Budapest : [Bán I.], 2019. - 202 p. ; 26 cm
ISBN 978-615-00-4471-2 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3752372]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2019.
Bozori Gabriella
   Sportlovak és lovasterápiás lovak kiképzése / Bozori Gabriella, Kövy András, Németh Gábor ; [ill. Pethő Lili] ; [közread. a] Magyar Lovasterápia Szövetség, [... kiad. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület]. - [Budapest] : M. Lovasterápia Szöv. ; Budapest : Nk. Gyermekmentő Szolgálat M. Egyes., cop. 2018. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-89962-7-5 kötött
lovaglás - lovassport - idomítás
798.2 *** 636.1.088
[AN 3752056]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2019.
Dujardin, Charlotte (1985-)
The girl on the dancing horse (magyar)
   A lány a táncoló lovon / Charlotte Dujardin. - Pécs : Horse Books : Alexandra, cop. 2019. - 253, [2] p., [16] t. : ill., főként színes ; 22 cm
Ford. Simon Enikő Michelle
ISBN 978-963-447-444-9 kötött : 3699,- Ft
Nagy-Britannia - díjlovaglás - sportoló - olimpikon - 21. század - memoár
798.22(410)(092)Dujardin,_C.(0:82-94)
[AN 3752165]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2019.
Ivanics György (1957-)
   Polo történelem / írta Ivanics György. - Budapest : Professio K., 2018. - 149 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
Kötött
sporttörténet - lovaspóló - lovasjáték
798.252(100)(091) *** 798.25(100)(091)
[AN 3752643]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2019.
Katona János
   A PöSöC 105 éve, 1912-2017 / Katona János. - Pestújhely : PSC, 2018. - 120 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-615-00-4759-1 fűzött
Pestújhelyi Sport Club
Budapest. 15. kerület - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Bp.XV.)(091) *** 061.2(439-2Bp.XV.)
[AN 3753354]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2019.
   Ki a jobb? : futballcsillagok viadala posztról posztra / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2018. - 56 p., [2] t. : ill., színes ; 30 cm
Matricákkal
ISBN 978-963-487-024-1 fűzött
labdarúgó - 21. század - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
796.332(100)(092)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3752155]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2019.
Kövy András
   A lovasedző / Kövy András ; [közread. a] Magyar Lovasterápia Szövetség, [... kiad. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület]. - [Budapest] : M. Lovasterápia Szöv. ; Budapest : Nk. Gyermekmentő Szolgálat M. Egyes., cop. 2018. - 175 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-89962-6-8 kötött
lovaglás - idomítás
798.2 *** 636.1.088
[AN 3752044]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2019.
Kurucz János (1938-)
   Az ózdi kajaksport története / Kurucz János, ifj. Vass Tibor ; [kiad. a Szeretet Gyermekei Alapítvány, ... Szép Szó Irodalmi Kör]. - Ózd : Szeretet Gyermekei Alapítvány, 2018. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-615-00-3035-7 fűzött
Ózd - sporttörténet - kajaksport - sportegyesület
797.122.2(439-2Ózd)(091) *** 061.2(439-2Ózd)
[AN 3751923]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2019.
Lux Gábor (1980-)
   Echoes from Fomalhaut / by Gabor Lux ... - Pécs : Lux, G., 2018-. - ill. ; 21 cm
szerepjáték
793.9
[AN 3725621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Revenge of the frogs. - 2019. - 39, [1] p. + mell.
ISBN 978-615-5902-06-2 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3753449] MARC

ANSEL
UTF-87425 /2019.
Oldfield, Matt
Iniesta (magyar)
   Iniesta / Matt & Tom Oldfield ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Szenzár, 2019. - 189, [3] p. ; 20 cm. - (Focihősök ; 6.)
ISBN 978-963-479-161-4 fűzött : 1999,- Ft
Iniesta, Andrés (1984-)
Spanyolország - labdarúgó - 21. század
796.332(460)(092)Iniesta,_A.
[AN 3752211]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2019.
Peterdi Pál (1925-2000)
   Gyarmati sors avagy Egy bal kéz története / Peterdi Pál. - 5. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 287 p., [3] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-24-3 fűzött
Gyarmati Dezső (1927-2013)
Magyarország - sportoló - vízilabda - 20. század - életrajz
797.253(439)(092)Gyarmati_D.
[AN 3757398]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2019.
Törőcsik Mária (1953-)
   Sportfogyasztás [elektronikus dok.] : a magyar lakosság sportolással, sportfogyasztással kapcsolatos magatartása, beállítódása : országosan reprezentatív személyes megkérdezés (n=2000) eredményei = The attitudes of Hungarian population about sport : results of national face-to-face surveying (n=2000) / Törőcsik Mária, Csóka László ; [közread. a] PTE KTK. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Pécs : PTE KTK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153725. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-351-4
Magyarország - sportszociológia - szabadidősport - tömegsport - szurkoló - fogyasztói magatartás - 21. század - kérdőíves felmérés - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
796.01 *** 316.7(439) *** 796.073(439)"201"(083.41) *** 366.1(439)"201"(083.41) *** 796.035(439)"201"(083.41)
[AN 3748875]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2019.
Varga Zsolt
   Vashundara Bája : Kard és Mágia kalandmodul 3-4. szintű kalandozók számára / írta Varga Zsolt ; a térképeket kész. Gergye Menyhért ; ill. Denis McCarthy ..., Lux Gábor. - Pécs : Lux G., 2019. - 12 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5902-08-6 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3753447]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2019.
   A világ legjobb futballklubjai : spanyol, olasz, holland liga / [szerk. Molnár Ákos]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 64 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-487-042-5 fűzött
sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(100)(091) *** 061.2(100)
[AN 3752147]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7430 /2019.
Aba P. Ákos
   Szűr, aba, nemez / Aba P. Ákos. - [Nyíregyháza] : Örökségünk Kvk., [2018]. - 159 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-615-5788-18-5 fűzött
magyar néprajz - tárgyi néprajz - népi textilművészet - népi díszítőművészet
745.52.031.4(439) *** 7.031.4(=945.11) *** 39(=945.11) *** 677.026.24
[AN 3752201]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2019.
Aknay János (1949-)
   Égi és földi geometria : Regionális Összművészeti Központ, 2019. február 28 - április 28. / Aknay János ; [szerk., ... rend. Nátyi Róbert]. - [Szeged] : Reök, 2019. - 251 p. : ill., színes ; 31 cm
A kiállítást Szegeden rendezték. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 243-247.
ISBN 978-615-80923-3-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Aknay_J. *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3753359]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2019.
   Átalakulások : a liturgikus terek és a műemléki érték / [szerk. Bardoly István, Haris Andrea] ; [közread. a] Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete. - Budapest : RÉKE, 2019. - 155 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2019. febr. 28-án tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4446-0 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - egyházi épület - liturgikus tárgy
726.5(439) *** 247 *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3751850]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2019.
   Barokk, római, pop-art : Megmentett műkincsek, 2018 : Preserved art treasures, 2018 : [Magyar Nemzeti Múzeum - Magyar Képzőművészeti Egyetem, diplomakiállítás] / [... kurátora ... Zsámbéki Anna]. - [Budapest] : MNM, [2018]. - 28 p. : ill., színes ; 23 cm
A kiállítást Budapesten, 2018. jún. 22 - szept. 23. között rendezték. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5209-89-5 fűzött
Magyarország - iparművészet - képzőművészet - restaurálás - 21. század - szakdolgozat - kiállítási katalógus
7.025.4(439)"201" *** 73/76(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3752673]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2019.
Bernát András (1957-)
   Test - tér - táj / Bernát András. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2019. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 39.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-615-5456-42-8 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
74(439)(092)Bernát_A.
[AN 3752385]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2019.
Bodnár János (1949-)
   Ata Kandó : beszélő képek / Bodnár János. - [Budapest] : Art & Globe, [2019]. - 301, [2] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: A fotográfia híres mesterei. - Bibliogr.: p. 301.
ISBN 978-615-00-2170-6 fűzött : 3390,- Ft
Kandó Ata (1913-2017)
fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
77.04(100)(=945.11)(092)Kandó_A.
[AN 3752204]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2019.
Cserba Júlia (1948-)
   Magyar származású fotográfusok Franciaországban az 1920-as évektől napjainkig / Cserba Júlia ; Cseh Gabriella közrem. - Budapest : Corvina, 2019. - 293 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6542-9 fűzött : 8900,- Ft
Magyarország - Franciaország - fotóművészet - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
77.04(=945.11)(44)(092) *** 77.04(44)"19/201"
[AN 3751760]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2019.
Divald Kornél (1872-1931)
   A soóvári csipke / Tarczai György. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 41 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-41-5 fűzött : 1450,- Ft
Tótsóvár - magyar néprajz - népi díszítőművészet - csipke
746.2.031.4(439.22-2Tótsóvár)
[AN 3753417]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2019.
   Élet a halál után : a temetők élővilága = Life after death : wildlife of cemeteries / szerk. Molnár V. Attila ; [közread. a] Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszék. - Debrecen : DE TTK Növénytani Tansz., 2018. - 213, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-207.
ISBN 978-963-490-047-4 kötött
Magyarország - temető - fauna - flóra
718 *** 591.9(100) *** 581.9(100) *** 591.9(439) *** 581.9(439)
[AN 3752485]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2019.
Gróh István (1867-1936)
   A sajómenti népies építés díszítő formáiról : tartatott 1907. január 5-én / Gróh István. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 38 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-39-2 fűzött : 1650,- Ft
Barkóság - népi építészet - épületdíszítés - népi díszítőművészet - magyar néprajz - előadóbeszéd
745/749 *** 72.031.4(439Barkóság)(042) *** 72.04(439Barkóság)(042)
[AN 3753415]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2019.
Halászné Szilasi Ágota (1960-)
   In honorem Dei : Noszvaj község egykori középkori református temploma és festett kazettás famennyezete / H. Szilasi Ágota. - Eger : Dobó I. Vármúz, 2019. - 96 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Megfejtett múlt, ISSN 2498-9169 ; 2.)
Bibliogr.: p. 94-96.
ISBN 978-963-7223-57-0 fűzött
Noszvaj - templom - népi díszítőművészet - történeti feldolgozás - falfestmény
726.54(439-2Noszvaj)(091) *** 75.052(439-2Noszvaj) *** 75.031.4(439-2Noszvaj)
[AN 3752393]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2019.
Hegyi Csaba (1970-)
   Part és meder : pareidoliák, hipnagógiák, konfabulációk : festett minták, tájékoztató táblák, sík és térbeli ábrák, játékok / [a kiállított tárgyakat alkotta Hegyi Csaba] ; [... kurátora Várkonyi György] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : JPM, 2018. - [28] p. : ill., színes ; 26 cm
A Pécsett, 2018. ápr. 10 - máj. 6. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-1978-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Hegyi_Cs. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3752692]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2019.
Hideg Ágnes
   Szirma és kastélya / Hideg Ágnes, Csáki Tamás. - Miskolc : Magánkiad., 2019. - 68, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89141-5-6 fűzött
Szirma - Miskolc - Magyarország - kastély - családtörténet - helytörténet
728.82(439-2Szirma) *** 929.52(439)Klein *** 943.9-2Miskolc
[AN 3753031]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2019.
Horváth Ciprián
   Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei : kiegészítve Galgagyörk-Meleg-völgy, Penc-Tuszkulán, Réd-Kishegy (Pest megye) és Perse-Bércz (Prša, Sl.) temetőivel / Horváth Ciprián ; mtárs Soós Rita. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz. ; Budapest : MTA BTK Régészeti Int. : MNM : Martin Opitz K., 2019. - 340 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, ISSN 1219-7971 ; 11.)
Bibliogr.: p. 257-266. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-531-0 kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9046-79-5)
Nógrád megye - Pest megye - régészet - temető - 10. század - 11. század
718(439.131)"09/10" *** 718(439.153)"09/10" *** 904(439.131)"09/10"
[AN 3752363]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2019.
   Külön ter(m)ek : [Műcsarnok ... Budapest, 2019. február 27 - március 24.] = Spaces (ap)Art : [... Kunsthalle Budapest, ... 27 February - 24 March 2018] / [szerk. Götz Eszter]. - [Budapest] : Műcsarnok, 2019. - 86 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-5695-21-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3752579]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2019.
Lukács Zsófia
   Füzér dekódolva / Lukács Zsófia. - [Dunakeszi] : TérMűves, 2018. - 236 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-236.
ISBN 978-615-00-3512-3 kötött
Füzér - vár - felújítás
728.81(439-2Füzér) *** 69.059.25
[AN 3752014]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2019.
   Magyar Elektrográfiai Társaság ..., MET Galéria .. : kiállítások, programok 2017 / [szerk. Haász Ágnes]. - Budapest : MET, cop. 2018. - 70 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 13-15.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88263-9-4)
Magyarország - elektrográfia - képzőművészet - művészeti csoport - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 772.93 *** 061.28(439)Magyar_Elektrográfiai_Társaság *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3751879]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2019.
Maurer Dóra (1937-)
   Hajtogatott idő : filmretrospektív : [Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum ..., 2018. június 22 - szeptember 30.] = Folded time : film retrospective / Maurer Dóra ; [kurátor ... Prosek Zoltán] ; [szerzők ... Beke László, Peternák Miklós, Christian Höller]. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2018. - 143 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7207-69-3 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kísérleti film - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Maurer_D. *** 791.43.03 *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3753553]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2019.
Ország László (1947-)
   Lószőrből ékszer / Ország László, Országné Dékány Katalin. - Kunszentmárton : Szerző, 2018. - 156 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (A Kárpát-medence hímzett öröksége, Csenged-i könyvek sorozat ; 3.)
Bibliogr.: p. 131-134. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-615-80696-1-8 kötött
ékszerészet - lószőrfonás
745.55.031.4
[AN 3752049]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2019.
Sipos László (1960-)
   A mosolygó szentek földjén : műemlékvédelmi és művészettörténeti tanulmányok a Felső-Tisza-vidékről : 56 műemlékfotóval = In the land of smiling saints : studies in the fields of protection of ancient monuments and art history from the Upper-Tisza region / Sipos László. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2018. - 147 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5788-07-9 fűzött : 2490,- Ft
Felső-Tisza-síkság - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - műemlékvédelem - templom - falfestmény
72.025.3/.4(439.161) *** 726.54(439.161) *** 75.052(439.161)
[AN 3752232]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2019.
Soós István, Z. (1900-2002)
   Z. Soós István / [írta és összeáll. ... Bereczky Lóránd, Száraz Csilla, Tugya Beáta] ; [közread. a] Thúry György Múzeum. - Nagykanizsa : Thúry Gy. Múz., 2018. - 94, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80521-1-5 fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
75(439)(092)Soós_I.,_Z. *** 76(439)(092)Soós_I.,_Z.
[AN 3753141]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2019.
Szunyoghy András (1946-)
   Az emberi test / rajz Szunyoghy András ; szöveg Fehér György. - 3. kiad., utánny. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 69, [2] p. : ill. ; 29 cm. - (Kis művészeti anatómia)
ISBN 978-963-09-7891-0 fűzött : 2490,- Ft
képzőművészet - anatómia
743 *** 7.041
[AN 3758314]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2019.
Vibók Ildi (1970-)
   Az Operaház meséi / Vibók Ildi ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Budapest : Holnap, 2019. - 85, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-241-3 kötött : 2900,- Ft
Budapest - operaház - opera - gyermekkönyv
725.821(439-2Bp.)(02.053.2) *** 782.1
[AN 3751890]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7453 /2019.
Csüllög Judit (1977-)
   Contemporary voices from Eger : a cross-section from piano works of László Kátai / Judit Csüllög and Krisztina Várady ; [... transl. Angelika Reichmann and Norbert Nagy]. - [Egerszólát] : [Magánkiad.], 2019. - 45 p. : ill., kotta ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4679-2 fűzött
Kátai László (1940-)
Magyarország - zeneszerző - zongora - 20. század - 21. század - hangszerszóló
78.071.1(439)(092)Kátai_L. *** 786.2
[AN 3751805]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2019.
Kamozina, Olʹga
Solʹfedžio v skazkah (magyar)
   Játékos szolfézs óvodás és kisiskolás gyerekeknek / Olga Kamozina ; [ford. Dési Krisztina]. - Budapest : Cser, 2018. - 80 p., [6] t. fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-278-531-8 fűzött : 2995,- Ft
szolfézs - gyermekkönyv
784.9(020.53.2)
[AN 3753083]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2019.
Mosonyi Mihály (1815-1870)
   Az elveszett szerelem hangjai : Mosonyi Mihály zongorakíséretes dalai : hangzó összkiadás / [...szöveg Sziklaváry Károly]. - [Győr] : M. Kultúra K., 2018. - 2 db : ill. ; 19 cm + 2 CD
A mellékletben szereplő előadó Miksch Adrienn, Kiss Tivadar, Elek Szilvia. - Bibliogr.
Mosonyi Mihály (1815-1870)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - dal - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Mosonyi_M. *** 784.3(439)"18"
[AN 3751994]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Német dalok. - 116 p.
ISBN 978-615-5746-06-2 kötött
[AN 3751999] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Magyar dalok. - 135 p.
ISBN 978-615-5746-07-9 kötött
[AN 3752001] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7456 /2019.
Fodor Antal
   A koreográfia művészetének elmélete és gyakorlata / Fodor Antal. - [Győr] : M. Kultúra K., 2018. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5746-0-8)
táncművészet - koreográfia - balett
793.3.02 *** 782.9 *** 792.82
[AN 3752024]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2019.
Györgypál Katalin (1949-)
   Színházi mozaik 3 : színikritikák, elemzések / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2018. - 346 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-57-3 fűzött
Magyarország - színházművészet - 21. század - kritika
792(439)"201"(049.3)
[AN 3751702]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7458 /2019.
Áncsán Henrietta
   Science : study and activity book : year one / Áncsán Henrietta. - [Kisvárda] : Áncsán H., 2018. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2935-1 fűzött
angol nyelv - írás- és olvasástanítás - példatár - gyermekkönyv
802.0(076)(02.053.2)=945.11 *** 372.41/.45(076)
[AN 3752596]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2019.
Áncsán Henrietta
   Science : study and activity book : year two / Áncsán Henrietta. - [Kisvárda] : Áncsán H., 2018. - 54 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2936-8 fűzött
angol nyelv - írás- és olvasástanítás - példatár - gyermekkönyv
802.0(076)(02.053.2)=945.11 *** 372.41/.45(076)
[AN 3752600]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2019.
   Angol junior nyelvvizsga : [junior (A2)] / [szerk. Kovács Éva]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2019, cop. 2010. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9628-2 fűzött : 3250,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3758296]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2019.
Bánhidi Ágnes
   Magyar - olasz alapszótár / Ágnes Bánhidi Agnesoni ; [a rajzokat kész. Fekete Balázs, Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 193 p. : ill. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-192-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 3751828]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2019.
Csájiné Knézics Anikó
   A sirály a király? : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Csájiné Knézics Anikó ; [ill. Szűcs Édua]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-894-3 fűzött : 999,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). A sirály a király?
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076)
[AN 3757419]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2019.
Gáldi László (1910-1974)
   Magyar - orosz szótár / Gáldi László, Uzonyi Pál. - Budapest : Akad. K., 2019. - XLVII, 947 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-215-5 kötött : 9950,- Ft
magyar nyelv - orosz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=82
[AN 3758310]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2019.
Loch Ágnes
   Gazdasági szóbeli feladatok : angol középfok (B2), felsőfok (C1) / Loch Ágnes, Barta Éva. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2009. - 97 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8645-0 fűzött : 3450,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaságtan - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 330
[AN 3758297]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2019.
Németh Ildikó
   Gyakorlatias angol : angol nyelvkönyv kezdőknek és újrakezdőknek / Németh Ildikó ; [ill. Litkei Julianna]. - [Szombathely] : Vasi NIKO Kft., cop. 2019. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4394-4 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3752452]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2019.
Németh Ildikó
   Szólalj meg angolul! : párbeszédek gyakorlókönyve / [Németh Ildikó]. - [Szombathely] : Vasi NIKO Kft., cop. 2019. - 92 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4397-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3752506]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2019.
Péntek Bernadett
   Deutsch für Köche und Kellner : mit MP3-CD und Lösungsheft / Péntek Bernadett, Papp Ildikó. - Győr : Nordwest 2002, [2019]. - 362, [2] p. : ill., főként színes ; 26 cm + 2 CD, mell. (40 p.)
ISBN 978-963-89823-2-2 fűzött
német nyelv - szaknyelv - vendéglátás - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11 *** 640.4(078)
[AN 3758287]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2019.
Rónay Ágnes
   Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal / Rónay Ágnes. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 153 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-963-409-164-6 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 3751834]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2019.
Szabó Péter
   Euroexam : angol felsőfokú nyelvvizsga : gyakorlófeladatok : C1 / Szabó Péter. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2017. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9855-2 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3758306]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2019.
Szabó Péter
   Euroexam : angol középfokú nyelvvizsga : gyakorlófeladatok : B2 / Szabó Péter. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2016. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9711-1 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3758307]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2019.
Szabó Péter
   LanguageCert C1 : exam preparation guide. - Repr. - [Budapest] : Akad. K., 2019, cop. 2018. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Szerző Szabó Péter, Pásztiné Fritz Adrienn, Fűköh Borbála
ISBN 978-963-05-9920-7 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3758301]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2019.
Viñolo, Miguel García
   Chistes lingüísticos de componente cultural para la enseñanza del español / aut. Miguel García Viñolo ; ilustradora Dóra Korompay. - [Budapest] : [M. G. Viñolo], 2018. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3229-0 fűzött
spanyol nyelv - nyelvoktatás - humor - vicc
806.0 *** 372.880.60(075.3) *** 398.94
[AN 3752404]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7473 /2019.
Adorjáni Zsolt (1982-)
   Archaikus görög kardalköltészet / Adorjáni Zsolt. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2018. - 112 p. ; 20 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 39.)
Bibliogr.: p. 106-109.
ISBN 978-963-446-806-6 fűzött : 2100,- Ft
ókori görög irodalom története - műfajtörténet - költészet
875(091)-14
[AN 3753381]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7474 /2019.
Bényei Péter (1969-)
   Emlékezésalakzatok és lélektani reprezentáció a Jókai-prózában / Bényei Péter. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 397 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 57.)
Bibliogr.: p. 359-385.
ISBN 978-963-318-783-8 fűzött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - narratológia - 19. század - századforduló - műelemzés
894.511(092)Jókai_M. *** 82.01-3
[AN 3751752]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2019.
Havasréti József (1964-)
   Szerb Antal / Havasréti József. - 2. átd. kiad. - Budapest : Magvető, 2019. - 670, [8] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 627-652.
ISBN 978-963-14-3849-9 kötött : 5999,- Ft
Szerb Antal (1901-1945)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század
894.511(092)Szerb_A. *** 82.01(439)(092)Szerb_A.
[AN 3758353]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2019.
   Magyarnak születtem : Sajó Sándor élete és munkássága Pintér Jenő, dr. Bartha József, Tóth József és Szarka Emese írásai tükrében. - [Budapest] : Palóc Társ. : Biró, 2018. - 109 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 10.)
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5102-86-8 fűzött
Sajó Sándor (1868-1933)
Magyarország - író - pedagógus - 19. század - 20. század
894.511(092)Sajó_S. *** 37(439)(092)Sajó_S.
[AN 3751995]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2019.
Nagy Ibolya, Cs (1946-)
   Király László / Cs. Nagy Ibolya. - [Budapest] : MMA K., 2019. - 320 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-00-6 kötött : 3400,- Ft
Király László (1943-)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
894.511(498)(092)Király_L.
[AN 3752343]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2019.
Rajnai László (1924-2001)
   Kodolányi János / Rajnai László ; [... szerkesztője Szirtes Gábor]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2019. - 270, [1] p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-53-0 kötött : 3000,- Ft
Kodolányi János (1899-1969)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Kodolányi_J.
[AN 3757385]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2019.
Royer, Clara (1981-)
Imre Kertész (magyar)
   Kertész Imre élete és halálai : életrajzi esszé / Clara Royer ; [ford. Marczisovszky Anna]. - Budapest : Magvető, 2019. - 475, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 430-465.
ISBN 978-963-14-3832-1 kötött : 4999,- Ft
Kertész Imre (1929-2016)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Kertész_I.
[AN 3753271]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7480 /2019.
Abbott, Jeff (1963-)
The three Beths (magyar)
   Rögeszme / Jeff Abbott ; [ford. Holbok Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 342, [1] p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
ISBN 978-963-475-145-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3753473]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2019.
Ahern, Cecelia (1981-)
Roar (magyar)
   Üvöltés : [harminc nő, harminc történet] / Cecelia Ahern ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 334, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-874-5 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - elbeszélés
820-32(417)=945.11
[AN 3752316]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2019.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Offer utan ansikte (magyar)
   A fantom / Stefan Ahnhem ; [ford. Annus Ildikó]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2017. - 493, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-541-5 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3757984]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2019.
Anonymous
The Kingfisher secret (magyar)
   Fedőneve: Jégmadár / Anonymous ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-22-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3752707]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2019.
Ashley, Jennifer (1974-)
Death below stairs (magyar)
   Gyilkosság a cselédfertályban / Jennifer Ashley ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 380, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9504-7 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3752728]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2019.
Baddiel, David (1964-)
Birthday boy (magyar)
   Mindennap szülinap / David Baddiel ; Jim Field rajz. ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 316, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-606-7 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3752753]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2019.
Baldacci, David (1960-)
The fix (magyar)
   Kiút / David Baldacci ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, 2019. - 437 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-247-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3753477]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2019.
Banks, Rosie
Petal parade (magyar)
   Virágfesztivál / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 191, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-517-6 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3753510]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2019.
Berry, Steve (1955-)
The king's deception (magyar)
   Királyi fortély / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-751-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3758038]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2019.
Beskow, Elsa (1874-1953)
Solägget (magyar)
   Naptojás / Elsa Beskow ; [m. vált. Helena Treiber és Treiber Gabriella]. - [Budapest] : Zengőkert Kv. : Balog Mix Stúdió, 2018. - [27] p. : ill., részben színes ; 24x30 cm
ISBN 978-615-00-3471-3 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.7-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3752430]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2019.
Beskow, Elsa (1874-1953)
Tomtebobarnen (magyar)
   Törpegyermekek / írta és rajz. Elsa Beskow ; m. vált. Pallinger Emőke és Treiber Gabriella. - [Budapest] : Zengőkert Kv. : Balog Mix Stúdió, 2018. - [32] p. : ill., részben színes ; 25x30 cm
ISBN 978-615-00-0764-9 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.7-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3752431]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2019.
Bethany-Kris
Deathless & divided (magyar)
   Titokzatos és tüzes : A chicagói maffiaháború első könyv / Bethany-Kris ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 422 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-016-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3752209]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2019.
Bonfini, Antonio (1427-1502)
Rerum Ungaricarum decades (magyar)
   Magyar történelem tizedei / Antonio Bonfini ; [ford. Kulcsár Péter]. - Budapest : Osiris : Balassi, 2019. - 1220 p. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Kulcsár Péter "Antonio Bonfini és műve" c. utószavával. - Bibliogr.: p. 1151-1152.
ISBN 978-963-276-339-2 kötött : 6480,- Ft
Magyarország - magyar történelem - középkori latin irodalom - krónika
871-94(439)=945.11 *** 943.9
[AN 3757288]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2019.
Brokken, Jan (1949-)
De vergelding (magyar)
   A megtorlás : egy holland falu élete a német megszállás alatt / Jan Brokken ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Corvina, 2019. - 342, [1] p. : ill., térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6534-4 fűzött : 3990,- Ft
Hollandia - holland irodalom - történelem - második világháború - regény
839.31-31=945.11 *** 949.2"1944"(0:82-31)
[AN 3752712]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2019.
Brooks, Terry
The sword of Shannara (magyar)
   Shannara kardja : a klasszikus Shannara-trilógia első része / Terry Brooks ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 780, [1] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-278-8 fűzött : 4990,- Ft : 16 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3757561]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2019.
Brown, Sandra (1948-)
The silken web (magyar)
   Selyemháló / Sandra Brown ; [ford. V. Deák Éva]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-412-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758372]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2019.
Burke, Alafair (1969-)
The wife (magyar)
   Egy feleség dolga / Alafair Burke ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Lettero, cop. 2019. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5921-11-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3753403]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2019.
Chandler, Raymond (1888-1959)
The long good-bye (magyar)
   Hosszú búcsú / Raymond Chandler ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 447 p. ; 20 cm
Megj. "Elkéstél, Terry!" címmel is
ISBN 978-615-5915-92-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3757603]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2019.
Chase, Emma
Royally matched (magyar)
   Királyi szerető / Emma Chase ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 318, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Uralkodj magadon!
ISBN 978-615-5875-14-4 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3752299]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2019.
Cherry, Brittainy C.
The gravity of us (magyar)
   Gravitáció : az vagy nekem : [Elements-sorozat negyedik könyv] / Brittainy C. Cherry ; [ford. H. Prikler Renáta]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 377 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-432-3 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3752993]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2019.
Cherry, Brittainy C.
The gravity of us (magyar)
   Gravitáció [elektronikus dok.] : az vagy nekem : Elements-sorozat negyedik könyv / Brittainy C. Cherry ; ford. H. Prikler Renáta. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154485. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-533-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757690]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2019.
Cocks, Heather
The royal we (magyar)
   Királyi többes / Heather Cocks és Jessica Morgan ; [ford. Kofler Éva]. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2018. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-239-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3752238]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2019.
Cook, Robin (1940-)
Pandemic (magyar)
   Génhiba / Robin Cook ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Geopen, 2019. - 397, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5724-88-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3752726]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2019.
Cussler, Clive (1931-)
Lost city (magyar)
   Az elveszett város / Clive Cussler, Paul Kemprecos ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 389 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-690-3 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3752340]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2019.
Doherty, Gordon
Assassin's creed : Odyssey (magyar)
   Assassin's creed : Odisszea / Gordon Doherty ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2019. - 382, [1] p. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-054-8 fűzött : 3995,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3752701]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2019.
Dölling, Beate (1961-)
Totalabsturz (magyar)
   A gödör mélyén / Beate Dölling ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2019. - 109, [1] p. ; 19 cm. - (Scolar teen, ISSN 2676-7953 ; 2.)
ISBN 978-963-244-965-4 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3753286]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2019.
Dominik, Hans (1872-1945)
Atlantis (magyar)
   Atlantis föltámadása [elektronikus dok.] / Hans Dominik ; ford. Gaál Andor. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149575. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-245-6 (epub)
ISBN 978-963-474-246-3 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3714212]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2019.
Edvardsson, Mattias (1977-)
En helt vanlig familj (magyar)
   Látszólag normális : ki vagy valójában, Stella? / Mattias Edvardsson ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-578-345-6 fűzött : 3999,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3753420]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2019.
Eliot, George (1819-1880)
Silas Marner (magyar)
   A raveloe-i takács [elektronikus dok.] / George Eliot ; ford. Kacziány Géza. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Kései boldogság" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153771. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-656-0 (mobi)
ISBN 978-963-474-655-3 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3749269]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2019.
Eveleigh, Victoria
Katy's wild foal (magyar)
   Póni születik : Pónibarátság 1. / Victoria Eveleigh ; ill. Chris Eveleigh ; [ford. Kamper Gergely]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 110, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-948-3 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3752213]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2019.
Feibel, Thomas (1962-)
Ich weiss alles über dich (magyar)
   Mindent tudok rólad / Thomas Feibel ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2019. - 141 p. ; 19 cm. - (Scolar teen, ISSN 2676-7953 ; 1.)
ISBN 978-963-244-941-8 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3753283]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2019.
Flessner, Bernd (1957-)
Rückkehr zur Erde (magyar)
   Kiruccanás a Földre / Bernd Flessner, Peter Schilling, Stefan Lohr ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 58, [9] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ifjabb Tom kapitány ; 2.)
ISBN 978-963-294-515-6 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3751943]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2019.
Flessner, Bernd (1957-)
Völlig losgelöst (magyar)
   Egyedül az űrben / Bernd Flessner, Peter Schilling, Stefan Lohr ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 58, [9] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ifjabb Tom kapitány ; 1.)
ISBN 978-963-294-514-9 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3751893]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2019.
Follett, Ken (1949-)
Edge of eternity (magyar)
   Az örökkévalóság küszöbén : Évszázad-trilógia 3. / Ken Follett ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 1218, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-772-6 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3758074]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2019.
Follett, Ken (1949-)
The hammer of Eden (magyar)
   Az Éden kalapácsa / Ken Follett ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 416 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-788-7 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3758047]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2019.
Follett, Ken (1949-)
Triple (magyar)
   Könyörtelenül / Ken Follett. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 365, [2] p. ; 22 cm
Ford. Ladányi Katalin
ISBN 978-963-406-786-3 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3758052]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2019.
Gazan, Sissel-Jo (1973-)
Dinosaurens fjer (magyar)
   A dinoszaurusz tolla / Sissel-Jo Gazan ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Jaffa, cop. 2019. - 467, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-144-1 kötött : 3990,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3752246]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2019.
Gorʹkij, Maksim (1868-1936)
Na dne (magyar)
   Éjjeli menedékhely [elektronikus dok.] / Makszim Gorkij ; ford. Havas József. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154031. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-617-1 (epub)
ISBN 978-963-474-618-8 (mobi)
orosz irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
882-2=945.11
[AN 3750606]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2019.
Greer, Andrew Sean (1970-)
Less (magyar)
   Arthur Less [elektronikus dok.] / Andrew Sean Greer ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154488. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-38-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3757694]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2019.
Grŵsman, Dawiyd (1954-)
ʾIšah bwraḥat mibśwrah (magyar)
   A világ végére / David Grossman ; [ford. Nemes Anna]. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2019. - 623 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-990-6 kötött : 4990,- Ft
ivrit irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3757214]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2019.
Hannah, Sophie (1971-)
The monogram murders (magyar)
   A monogramos gyilkosságok : Agatha Christie : [Hercule Poirot újra nyomoz] / Sophie Hannah ; [ford. Molnár Eszter]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 372, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-108-9 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3757310]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2019.
Harris, Thomas (1940-)
The silence of the lambs (magyar)
   A bárányok hallgatnak : Hannibal 2. / Thomas Harris ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : General Press, 2019. - 334, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-233-1 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3753506]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2019.
Heller, Frank (1886-1947)
Marco Polos millioner (magyar)
   Marco Polo milliói [elektronikus dok.] / Frank Heller ; ford. Balogh Barna. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153715. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-663-8 (epub)
ISBN 978-963-474-664-5 (mobi)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3748777]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2019.
Hilderbrand, Elin
Here's to us (magyar)
   Amerikai paradicsom / Elin Hilderbrand ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 376, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-656-9 fűzött : 3390,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3753628]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2019.
Hunter, Cara
In the dark (magyar)
   Sötétben : [Adam Fawley sorozat 2.] / Cara Hunter ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 458 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-34-5 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3752247]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2019.
Hutchison, Dot
The butterfly garden (magyar)
   Pillangók kertje / Dot Hutchison ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 365, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-158-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3757606]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2019.
Ieroklīs (5. sz)
Eis Chrysa Epī ypomnīmata (magyar)
   Kommentár a püthagoreus Aranyvershez ; A gondviselés / Hieroklész ; ford., a jegyzeteket és az utószót írta Steiger Kornél. - Budapest : Gondolat, cop. 2018. - 139 p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
"A gondviselés" című mű Pōtios "Bibliothéké" c. kivonatgyűjteményének 214. és 251. darabja alapján. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-893-2 fűzött : 3300,- Ft
Chrysa epī
ókori görög irodalom - filozófia
875-96=945.11 *** 1(38)Ieroklīs
[AN 3750388]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2019.
Itäranta, Emmi (1976-)
Kudottujen kujien kaupunki (magyar)
   A tiltott álmok városa / Emmi Itäranta ; [műford. Varjasi Csilla]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 279 p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-47-2 fűzött : 3490,- Ft
finn irodalom - fantasztikus regény
894.541-312.9=945.11
[AN 3753580]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2019.
Jefferies, Dinah (1948-)
The sapphire widow (magyar)
   A zafírözvegy / Dinah Jefferies ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Tericum, 2019. - 362, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-438-053-5 kötött : 3970,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3753317]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2019.
Jiles, Paulette (1943-)
News of the world (magyar)
   A kapitány küldetése / Paulette Jiles ; [ford. Getto Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 204, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-368-5 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3753305]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2019.
Jokers wild (magyar)
   A fekete lap napja : wild cards / írta és szerk. George R. R. Martin ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Libri, 2019. - 497, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-263-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3752294]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2019.
Kafka, Franz (1883-1924)
Der Prozess (magyar)
   A per / Franz Kafka ; [ford. Györffy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 295, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 17.)
ISBN 978-963-479-334-2 fűzött : 1299,- Ft
Csehország - német irodalom - regény
830-31(437.1)=945.11
[AN 3757076]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2019.
Kalugin, Aleksej (1963-)
S.T.A.L.K.E.R : mečta na poraženie (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : végzetes álmok / Alekszej Kalugin ; [ford. Sándor Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 341 p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-39-7 fűzött : 3790,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3753585]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2019.
   Karibi költők / ford. és szerk. Serdián Miklós György. - Budapest : epl, cop. 2019. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 154.
ISBN 978-615-5461-29-3 fűzött : 4000,- Ft
Karib-tenger vidéke - világirodalom - vers
82-14(729)=945.11
[AN 3758355]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2019.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Greg Heffley's journal (magyar)
   Egy ropi naplója : Greg Heffley feljegyzései : [képSregény] / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 13. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-081-0 kötött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3757597]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2019.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the meltdown (magyar)
   Egy ropi naplója : hóháború / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-552-8 kötött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3757594]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2019.
Knoll, Jessica (1983-)
The favourite sister (magyar)
   Kedvenc nővér / Jessica Knoll ; [ford. Megyeri Kata]. - Budapest : Libri, 2019. - 498, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-489-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3752689]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2019.
Läckberg, Camilla (1974-)
Änglamakerskan (magyar)
   Ártatlanok / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2016. - 388, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-428-9 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3758017]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2019.
Läckberg, Camilla (1974-)
Fyrvaktaren (magyar)
   A toronyőr / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 395 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-379-4 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3758020]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2019.
Läckberg, Camilla (1974-)
Tyskungen (magyar)
   Eltitkolt életek / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2014. - 445 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-256-8 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3758016]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2019.
Lawler, Liz
Don't wake up (magyar)
   Ne ébredj fel! / Liz Lawler ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, cop. 2019. - 392 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5921-08-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3753626]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2019.
Leacock, Stephen (1869-1944)
   Gertrud, a nevelőnő / Stephen Leacock ; [ford. Karinthy Frigyes]. - Budapest : Európa, 2019. - 198, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-504-016-2 fűzött : 2699,- Ft
kanadai angol irodalom - humor - elbeszélés
820-7(71)=945.11 *** 820-321.5(71)=945.11
[AN 3758000]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2019.
Lee, Yoon Ha (1979-)
Ninefox gambit (magyar)
   Vezércsel / Yoon Ha Lee ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 371 p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-28-1 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3753582]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2019.
Livius, Titus (Kr. e. 59-17)
Ab urbe condita (magyar)
   Róma története a város alapításától / Titus Livius. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018-. - 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Római Birodalom - ókori latin irodalom - történelem - krónika - történelmi forrás
871-94=945.11 *** 937".../-00"(093)
[AN 3752228]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., I-XX. könyv / Kis Ferencné ... és Muraközy Gyula ... fordítását és a jegyzeteket átd. Kopeczky Rita. - 2018. - 654 p.
ISBN 978-963-414-270-6 fűzött : 4990,- Ft
[AN 3752231] MARC

ANSEL
UTF-87544 /2019.
Maraini, Dacia (1936-)
Il treno dell'ultima notte (magyar)
   Végállomás Budapest / Dacia Maraini ; [ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Jaffa, cop. 2019. - 414, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-139-7 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3752292]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2019.
Marcus Aurelius (Római Birodalom: császár) (121-180)
Ta eis eauton (magyar)
   Elmélkedések / Marcus Aurelius ; [ford. Huszti József]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 165, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 37.)
ISBN 978-963-479-333-5 fűzött : 1299,- Ft
ókori görög irodalom - filozófia
875-96=945.11 *** 1(37)Marcus_Aurelius
[AN 3757082]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2019.
McDonald, Ed
Ravencry (magyar)
   Hollóvér / Ed McDonald ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 372 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-552-8 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3753625]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2019.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; [ford. és átd. Karinthy Frigyes] ; [E. H. Shepard rajz.]. - 34. kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - 234, [1] p. : ill. ; 24 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 978-963-415-851-6 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3757583]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2019.
Mull, Brandon (1974-)
Sky raiders (magyar)
   Égi fosztogatók : Öt királyság első könyv / Brandon Mull ; [ford. Guti Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 479, [1] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-460-6 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3752666]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2019.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Priglašenie na kazn' (magyar)
   Meghívás kivégzésre / Vladimir Nabokov ; [ford. Bratka László]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 220 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 69.)
ISBN 978-963-479-288-8 fűzött : 1499,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3757087]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2019.
Nagy Alexandra (1969-)
   Minden napunk a szeretet ünnepe / [... összeáll. Nagy Alexandra]. - 6. jav. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 158, [1] p. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-042-1 kötött
világirodalom - szeretet - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.61
[AN 3758434]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2019.
Nikolaev, Evgenij (1920-2002)
Red Army sniper (magyar)
   A Vörös Hadsereg mesterlövésze : egy hithű kommunista II. világháborús emlékirata a keleti frontról / Jevgenyij Nyikolajev ; Albrecht Wacker előszavával ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2019. - 254, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 978-963-7054-85-3 kötött
Szovjetunió - katona - mesterlövész - hadtörténet - második világháború - memoár
882-94=945.11 *** 355.48(47)"1939/1945"(0:82-94) *** 355.168(47)(092)Nikolaev,_E.(0:82-94)
[AN 3752302]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2019.
Oppenheim, Edward Phillips (1866-1946)
The amazing partnership (magyar)
   A csapda [elektronikus dok.] / Phillips E. Oppenheim. - Szöveg (epub : 2.9 MB) (mobi : 3.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153935. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-673-7 (epub)
ISBN 978-963-474-674-4 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3750082]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2019.
Ouida (1839-1908)
Frescoes (magyar)
   A freskók [elektronikus dok.] / Ouida ; ford. Fái J. Béla. - Szöveg (epub : 387 KB) (mobi : 825 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153976. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-629-4 (epub)
ISBN 978-963-474-630-0 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3750275]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2019.
   Pajzán történet : [kínai erotikus kisregények] / [... ford., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányokat írta Tokaji Zsolt]. - [Budapest : Szenzár, 2019. - 530 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-128-7 fűzött : 3999,- Ft
kínai irodalom - erotikus irodalom - kisregény
895.1-993=945.11 *** 895.1-31=945.11
[AN 3752676]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2019.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
   Kristályvilág / Viktor Pelevin ; [ford. Bratka László]. - [Budapest] : Sztalker Csop. : Helikon, cop. 2019. - 208 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 16.)
A vál. és a ford. a "Sočineniâ" (Moskva : "Terra", 1996) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-5822-13-1 fűzött
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3758331]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2019.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   A fekete macska és más történetek / Edgar Allan Poe ; [ford. Babits Mihály és Pásztor Árpád]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 116, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 3.)
ISBN 978-963-479-332-8 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3757068]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2019.
Preston, Douglas (1956-)
City of endless night (magyar)
   A végtelen éjszaka városa / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Rácz Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 341 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-235-5 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3752341]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2019.
Prohasʹko, Taras (1968-)
NeprOstì (magyar)
   A Jelesek / Tarasz Prohaszko ; ford. Körner Gábor. - Budapest : Vince K., 2018. - 160 p. ; 22 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
ISBN 978-963-303-084-4 kötött : 2995,- Ft
ukrán irodalom - regény
883-31=945.11
[AN 3753311]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2019.
Prus, Bolesław (1847-1912)
Faraon (magyar)
   A fáraó [elektronikus dok.] / Boleslaw Prus ; ford. Havas József. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 4.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150173. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-322-4 (epub)
ISBN 978-963-474-323-1 (mobi)
lengyel irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
884-311.6=945.11
[AN 3718340]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2019.
Rivers, Francine (1947-)
An echo in the darkness (magyar)
   Visszhang a sötétségben : [Az oroszlán jele-trilógia második kötete] / Francine Rivers ; [ford. Szabadi István]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2016. - 509 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-340-3 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3757634]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2019.
Roberts, Keith (1935-)
Pavane (magyar)
   Gőzkorszak / Keith Roberts ; [ford. Horváth István] ; [a fordítást átd. és szerk. Abrudán Katalin]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 264, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-21-2 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3752576]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
Lessons learned (magyar)
   Házi feladat / Nora Roberts ; [... ford. Németi Anita]. - 2. átd. kiad. - Budapest : HarperCollins, 2018. - 314 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-603-9 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757375]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2019.
Romig, Aleatha
Away from the dark (magyar)
   Kiút a sötétből : A Fény 2. / Aleatha Romig. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 453, [3] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-415-6 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3752295]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2019.
Rowell, Rainbow (1973-)
Attachments (magyar)
   Szív küldi / Rainbow Rowell ; [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, 2019. - 325, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-970-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3753653]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Career of evil (magyar)
   Gonosz pálya / Robert Galbraith ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 565 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-801-3 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3758029]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
The cuckoo's calling (magyar)
   Kakukkszó / Robert Galbraith ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 545 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-799-3 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3758024]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; rajz. Jim Kay ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 267, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-661-0 kötött : 7980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3757555]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; rajz. Jim Kay ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 254, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-660-3 kötött : 7980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3757552]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2019.
Sheff, David (1955-)
Beautiful boy (magyar)
   Csodálatos fiú / David Sheff ; [ford. Bajtai Zoltán]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 429, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-496-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - kábítószerfüggés - szenvedélybetegség - memoár
820-94(73)=945.11 *** 364.272(0:82-94) *** 613.83(0:82-94)
[AN 3752162]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
A good woman (magyar)
   Egy rendkívüli nő / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-396-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758375]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2019.
Strindberg, August (1849-1912)
   Kenyér és szerelem [elektronikus dok.] / August Strindberg ; ford. Darvas Sándor. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154040. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-679-9 (epub)
ISBN 978-963-474-680-5 (mobi)
svéd irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
839.7-32=945.11
[AN 3750656]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2019.
Sudermann, Hermann (1857-1928)
Der Katzensteg (magyar)
   A róka-út [elektronikus dok.] / Hermann Sudermann ; ford. Kálnoki Izidor. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153716. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-681-2 (epub)
ISBN 978-963-474-682-9 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3748779]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2019.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
   A lélek sugallata [elektronikus dok.] / Rabindranath Tagore ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 558 KB) (mobi : 907 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153735. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-683-6 (epub)
ISBN 978-963-474-684-3 (mobi)
bengáli irodalom - aforizma - elektronikus dokumentum
891.44-84=945.11
[AN 3748922]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2019.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
   Növekvő hold [elektronikus dok.] / Rabindranath Tagore ; ford. Zsoldos Benő. - Szöveg (epub : 489 KB) (mobi : 791 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149478. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-168-8 (epub)
ISBN 978-963-474-169-5 (mobi)
bengáli irodalom - aforizma - elektronikus dokumentum
891.44-84=945.11
[AN 3713482]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2019.
Tammet, Daniel (1979-)
Born on a blue day (magyar)
   Kék napon születtem : egy autista zseni memoárja / Daniel Tammet ; [ford. Lelik Krisztina]. - Budapest : Európa, 2019. - 269, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-946-2 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - autizmus - memoár
820-94=945.11 *** 616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3752040]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2019.
Taylor, Jodi
The nothing girl (magyar)
   Semmi lány / Jodi Taylor ; [műford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 433 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5859-45-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3753475]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2019.
Todd, Anna (1989-)
After (magyar)
   Miután : After / Anna Todd ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 502 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-783-2 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758036]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2019.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2019. - 3 db (1774 p.) : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-839-7 kötött : 12999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3758358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - XXX, 606 p.
[AN 3758360] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - IX, 611-1097. p.
[AN 3758361] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - XII, 1103-1774. p., [1] t.fol.
[AN 3758365] MARC

ANSEL
UTF-87579 /2019.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; ill. Ted Nasmith ; [ford. Gálvölgyi Judit, ... Bonácz Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2018. - 459, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3852-9 kötött : 6999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3757255]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2019.
Wagner, Richard (1813-1883)
Götterdämmerung (magyar)
   Az istenek alkonya [elektronikus dok.] : a Nibelung gyűrűje című trilógia harmadik napja / Richard Wagner ; ford. Radó Antal. - Szöveg (pdf : 471 KB) (epub : 480 KB) (mobi : 855 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149455. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-513-0 (pdf)
ISBN 978-963-364-514-7 (epub)
ISBN 978-963-364-515-4 (mobi)
német irodalom - opera - szövegkönyv - elektronikus dokumentum
830-293.1=945.11 *** 782.1.089.1
[AN 3713361]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2019.
Walliams, David (1971-)
Gangsta granny (magyar)
   Gengszter nagyi / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - 10. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2012. - 285, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-142-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3757416]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2019.
Webb, Katherine (1977-)
The hiding places (magyar)
   A rejtekhely / Katherine Webb ; [ford. Kiss Annamária]. - Budapest : General Press, 2019. - 403 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-237-9 fűzött3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3753518]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2019.
Zajdel, Janusz A. (1938-1985)
Limes inferior (magyar)
   Alsó határérték / Janusz A. Zajdel ; [ford. Nemere István]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 207 p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-65-8 fűzött : 3490,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3752410]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7584 /2019.
Arany László (1844-1898)
   A kismalac és a farkasok és más mesék / Arany László. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Katica könyvek, ISSN 2631-0082)
ISBN 978-615-5679-69-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3751790]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2019.
Bagi Iván (1976-)
   A törődés eredete / Bagi Iván ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 116, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-32-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3753307]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2019.
Baki Anett
   Találkozás-(ok) / Baki Anett ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2018. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-68-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3752073]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2019.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola [elektronikus dok.] / Bálint Ágnes ; mesélő Nagy-Kálózy Eszter. - Hangoskönyv. - Budapest : Holnap, 2018. - 1 CD (1 h 22 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3757569]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2019.
Barabás Miklós (1810-1898)
   Önéletrajz / Márkosfalvi Barabás Miklós ; [szerk. Hevesi Judit]. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 317, [2] p., [8] t. : ill., főként színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5662-68-3 kötött : 3490,- Ft
Barabás Miklós (1810-1898)
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 19. század - memoár
894.511-94 *** 75(439)(092)Barabás_M.
[AN 3753292]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2019.
Benedek Elek (1859-1929)
   A bujdosó macska és más mesék / Benedek Elek. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Katica könyvek, ISSN 2631-0082)
ISBN 978-615-5679-71-1 kötött
magyar irodalom története - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3751786]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Galléros Fecó naplója / írta Berg Judit ; ill. Kálmán Anna ; a tengerészballadák szerzője Tóth Krisztina. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 334, [2] p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Galléros Fecó titkos naplója
ISBN 978-963-410-177-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3757057]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2019.
Bodnár István (1943-)
   Irodalmi barangolások határon innen és túl / Bodnár István. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2018. - 190 p., XVI t. : ill., részben színes ; 20 cm
További szerzők műveivel
ISBN 978-615-5788-08-6 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - magyar irodalom - magyar irodalom története - művelődéstörténet - antológia
894.511-822 *** 894.511(091) *** 930.85(439.161)
[AN 3752193]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2019.
Bodnár István (1943-)
   Partok közelítésében / Bodnár István ; [... ill. H. Németh Katalin]. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2019. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5788-22-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3752199]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2019.
Bodnár István (1943-)
   Színek és árnyak : képek, emlékek / Bodnár István ; ... ill. Gál Ludmilla. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2018. - 147 p. : ill., színes ; 14x14 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5788-11-6)
magyar irodalom - kisepika - vers
894.511-3 *** 894.511-14
[AN 3752197]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2019.
Bognár József
   Jobbról nézve / Bognár József. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2019. - 210, [2] p. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 23.)
Fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - jobboldali irányzat - publicisztika
894.511-92 *** 329.17
[AN 3752015]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2019.
Bornemisza Attila (1950-)
   Emberarcú magasságok : [versek] / Bornemisza Attila ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2018. - 163 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-69-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3752069]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A sirály a király? / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 84, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-893-6 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - helyesírás - magyar nyelv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3757417]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2019.
Bősze Éva (1941-)
   "Megérkeztem, itt vagyok" : mondókák és gyermekversek / Bősze Éva ; [... ill. Szalkayné Sárváry Hajnalka]. - Budapest : Uránusz, 2018. - 99 p. : ill., részben színes ; 11x15 cm
ISBN 978-615-5066-56-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3751728]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2019.
Bősze Éva (1941-)
   Ringató csendem : válogatott régi és új versek / Bősze Éva. - Budapest : Uránusz, 2018. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-58-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751711]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2019.
Csányi Dániel (1930-)
   Sok jó ember kis helyen is megfér : ízes kalandregény egy fiatal fiú szemével, a II. világháborúról és az azt követő időszakról : igazregény családról, szeretetről, háborúról és a hazánkról / Csányi Dániel. - [Budapest] : Mihályi D., 2019. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4250-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3752573]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2019.
Cserős Mária (1949-)
   Szívvel látni, szívből szeretni : versek / Cserős Mária ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2018. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-66-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3752065]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2019.
Dévai Tiborné
   Édesek és mostohák avagy A szülői ház [elektronikus dok.] / írta Dévai Tiborné. - Szöveg (pdf : 886 KB). - Kaposvár : [Dévai T.], 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153811. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-4563-4
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3749521]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2019.
Fable, Vavyan
   Habospite / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2019. - 456, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-82-8 kötött : 3699,- Ft
ISBN 978-963-9300-83-5 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3757620]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2019.
Farkas Csaba (1965-)
   Szabadság, reggeli fényben : tárcák a lila Délvilágból, 1991-1996 / Farkas Csaba ; [kiad. a Pelikán Egyesület ...]. - Szeged : Pelikán, 2018. - 171, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80764-6-3 fűzött : 996,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3752509]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2019.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [Budai Tibor rajz.]. - 20. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 302, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-929-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3757588]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2019.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 24. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-891-2 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3757586]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2019.
Fischer László (1954-)
   Estéli ének : Fischer László versei / [ill. Orgoványi Anikó]. - [Kecskemét] : [Fischer L.], cop. 2019. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4245-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751685]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2019.
Fischer László (1954-)
   Meseszép esték : Fischer László esti meséi / [ill. Berta Krisztina]. - [Kecskemét] : [Fischer L.], cop. 2019. - 90, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-4289-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3751693]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2019.
Gallai Istvánné Tringer Margit (1934-2018)
   Árny és fény : életem története / Gallai Istvánné Tringer Margit ; [kiad. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Kaposvár : Önkormányzat, 2018. - 80 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80652-3-8 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3752082]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Figurák [elektronikus dok.] : furcsa emberekről furcsa históriák / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 765 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153796. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-386-3 (epub)
ISBN 978-963-453-387-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3749419]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2019.
Gecser Erzsébet
   Ablak a világra : novellák és versek / Gecser Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2018. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-54-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3751719]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2019.
Gecser Erzsébet
   Szelek szárnyán : versek / Gecser Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2018. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-64-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751721]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2019.
Goldman Júlia (1974-)
   A szélhámos és a varázsló, avagy Az nemesvérű Győzhetetlen Khazai Argos dicsőséggel való, igaz története / J. Goldenlane. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 739, [3] p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-395-289-4 fűzött : 4990,- Ft : 16 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3758085]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2019.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Vera : regény / Grecsó Krisztián. - Budapest : Magvető, 2019. - 327, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3829-1 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3752166]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2019.
Green, Victoria
   Valter és Vivien II. kötet [elektronikus dok.] / Victoria Green. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Debrecen] : Szív-titkok-könyv, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153747. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5752-18-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3748971]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2019.
Gyólay Karolina (1974-)
   Tudod.. / Gyólay Karolina. - [Szeged] : Gyólay K., 2019. - 33 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4270-1 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3753351]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2019.
Györgypál Katalin (1949-)
   Bűvkörben : elbeszélések, vallomások / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2019. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-65-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3751918]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2019.
Györgypál Katalin (1949-)
   Köz(ös) életünk : esszék, könyvismertetések / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2018. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-59-7 fűzött
magyar irodalom - magyar irodalom története - 21. század - esszé - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511(091)"201"
[AN 3752074]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2019.
Hajnóczy Péter (1942-1981)
   A halál kilovagolt Perzsiából / Hajnóczy Péter. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2018. - 93 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 11.)
ISBN 978-615-5822-07-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3752662]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2019.
Háló Sándor (1943-)
   Isten oltalmában éltem : életem története : emlékképek életem első 25 évéből / Háló Sándor. - Szada ; Budapest : Advent K., 2018. - 230 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5907-02-9 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3752476]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2019.
Hankó András
   Szentmihályi fekete lyuk : Hankó András gyűjteményes írásaiból / [közread. a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület]. - Tiszavasvári : Tiszavasváriért Közéleti Egyes., 2019. - 178 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80912-2-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3753397]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2019.
Hidasi József (1945-)
   Átváltozások : fantasztikus történet és egy kisregény / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2019. - 280 p. ; 21 cm. - (Dialóg könyvek ; 3.)
ISBN 978-615-80838-4-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3752152]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2019.
Horthy Istvánné Edelsheim-Gyulai Ilona (1918-2013)
   Becsület és kötelesség / gróf Edelsheim Gyulai Ilona Horthy István kormányzóhelyettes özvegye ; [szerk. Ocsovai Gábor]. - Budapest : Európa, 2018-2019. - 2 db : ill. ; 24 cm
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-2013)
magyar történelem - 20. század - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 929(439)Horthy_Istvánné(0:82-94)
[AN 3739716]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1945-1998. - 2019. - 559, [5] p.
ISBN 978-963-504-013-1 kötött : 4999,- Ft
[AN 3758427] MARC

ANSEL
UTF-87623 /2019.
Horváth Balázs Zsigmond
   Aki szeptemberben született [elektronikus dok.] : összegyűjtött verseim / Horváth Balázs Zsigmond. - Szöveg (epub : 568 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149607. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Magyarország - magyar irodalom - vers - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-14=20
[AN 3714555]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2019.
Ignotus (1869-1949)
   Egy év történelem : jegyzetek 1914 tavaszától 1915 nyaráig / Ignotus. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 221, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-566-204-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - első világháború - történelem - napló - publicisztika
894.511-94 *** 894.511-92 *** 940"191"(093)
[AN 3753291]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2019.
Illés Sarolta
   Noémi könyve : minden család őriz titkokat / Illés Sarolta. - [Budapest] : Golsdspirit Kv., cop. 2019. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5991-00-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3753396]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2019.
Illyés Terézia (1938-)
   Lételemzés : versek / Illyés Terézia ; [a festményeket Simon M. Veronika ... kész.]. - [Budapest] : Biró, [2018]. - 173 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-90-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3752071]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2019.
Imre Ferenc (1933-)
   Judit : szonettek / Imre Ferenc. - [Székesfehérvár] : Alpha-Vet Kft., 2019. - 150 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89686-6-1 fűzött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3751929]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2019.
Jártó Róza (1950-)
   Bagoly őrs, vigyázz! / Jártó Róza. - 2. bőv. kiad. - [Orosháza] : Róza & Julius K., 2019. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4665-5 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3757252]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2019.
József Attila (1905-1937)
   József Attila összes versei / [a szöveget gond. Stoll Béla]. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2019. - 658 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-276-336-1 kötött : 4480,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3757379]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2019.
K. D. Niki
   A sors hullámain [elektronikus dok.] / K. D. Niki. - Szöveg (epub : 805 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149581. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3714269]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2019.
Kanizsa József (1942-)
   Életmentő béka : mesés, verses kifestő / Kanizsa József ; Rehorovics Anita rajz. - [Budapest] : Szerző : Biró, 2018. - 27 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-91-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - kifestőkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3751913]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2019.
Kanizsa József (1942-)
   Rám szabott sors : versek, prózák, fotók / Kanizsa József. - Budapest : Kanizsa J. : Biró, 2018. - 180 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-93-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751713]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2019.
Király Lajos (1947-)
   Meditációk a küzdelemről, a betegségről és a létről : versek és vallomások / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2019. - 49 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-96-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751727]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2019.
Király Lajos (1947-)
   Rímek és dallamok : új versek / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2018. - 122 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-89-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751675]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2019.
Kiss Zoltán
   Tegnapok / Kiss Zoltán. - Balsa : Önkormányzat ; Nyíregyháza : Örökségünk K., 2018. - 115 p. ; 20 cm. - (Balsa téka kiadványok, ISSN 2064-2229 ; 4.)
ISBN 978-615-5788-15-4 fűzött
Balsa - helyismeret - magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94 *** 908.439-2Balsa(0:82-94)
[AN 3752191]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2019.
   Koktél [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 2.8 MB) (epub : 2 MB) (mobi : 4.3 MB). - [Debrecen] : Ez-könyv, 2018. - (Zsáner-füzetek ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153753. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5752-40-7 (epub)
ISBN 978-615-5752-60-5 (mobi)
Magyarország - magyar irodalom - író - 21. század - antológia - interjú - elektronikus dokumentum
894.511-822 *** 894.511(092)(047.53)
[AN 3748980]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2019.
Kovács Attila
   Az idők szava / Kovács Attila. - [Budapest] : Kovács A., cop. 2019. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4255-8 fűzött : 2190,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - publicisztika
894.511-92 *** 323(439)"201"(0:82-92)
[AN 3753453]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2019.
Kovács László
   A bársonyszék : novellák, karcolatok és más kisprózai írások / Kovács László. - Budapest : Uránusz, 2018. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-53-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3751715]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2019.
Kulcsár Attila (1942-)
   Szerdát mondott csütörtököm : 500 limerick / Kulcsár Attila. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, cop. 2018. - 204, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5788-09-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3752183]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2019.
László Gézáné (1952-)
   Hosszú történet : fiam "harca" és "győzelme" : napló versekkel / László B. Irén. - Budapest : Uránusz, 2018. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-63-4 fűzött
magyar irodalom - napló - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3751907]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2019.
László Gézáné (1952-)
   Pacsirta-nóta : válogatás Ritukámnak : versek / László B. Irén. - Budapest : Uránusz, 2018. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-60-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751885]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2019.
László Gézáné (1952-)
   Szememfénye : "egyszem" unokám gyermekévei : versek / László B. Irén. - Budapest : Uránusz, 2018. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-61-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751864]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2019.
László Gézáné (1952-)
   Szeretetre hangolva : lelki megerősödés : versek / László B. Irén. - Budapest : Uránusz, 2018. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-62-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751878]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2019.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A Négyszögletű Kerek Erdő / Lázár Ervin ; [Réber László illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 164, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-615-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3757313]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2019.
Leiter Miklós
   Az 54-es ügy [elektronikus dok.] / Leiter Miklós. - Szöveg (epub : 690 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149584. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3714285]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2019.
Lövétei Lázár László (1972-)
   Miféle harag / Lövétei Lázár László ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 77, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-28-0 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3753315]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2019.
Magyar népmesék (új kiadása)
   Híres magyar népmesék / [... vál. Dönsz Judit] ; [ill. Bera Károly]. - Jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-059-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3752256]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2019.
Maklári Éva, P.
   Sárkányok tánca közt / P. Maklári Éva ; [közread. a Vörösmarty Társaság]. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2019. - 132 p. : ill. ; 19x19 cm
ISBN 978-963-9830-70-7 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3752394]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2019.
Menders, Mike (1975-)
   Házinyuszi : Hangulatkeringő I. rész / Mike Menders. - [Budapest] : Halasi M., cop. 2019. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4293-0 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3752414]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2019.
Moldova György (1934-)
   Előttünk az özönvíz / Moldova György. - Szentendre : Urbis Kvk., 2019. - 157, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5289-47-7 kötött
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 3752392]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2019.
Molnár Márk
   Luther kora [elektronikus dok.] / Molnár Márk. - Szöveg (epub : 123 KB). - [Szeged] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149687. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1315-2
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3715110]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2019.
Molnár Mónika, H.
   Mentsük meg Tündérfalvát! / H. Molnár Mónika ; [ill. ... Dolmány Edina]. - [Dombóvár] : Horváthné Molnár M., 2019. - 59 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4164-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3753644]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2019.
Moly Tamás (1875-1957)
   Az álarcos [elektronikus dok.] / Clement Roy. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-633-1 (epub)
ISBN 978-963-474-634-8 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3749959]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2019.
Moor, Oliver
   Holdárnyékban = Under the Moonshadow / Oliver Moor (Schneider István). - Miskolc : Kulimár J., 2019. - 134 p. ; 18 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 24.)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5916-04-5 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3752495]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2019.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A török és a tehenek és más mesék / Móricz Zsigmond. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Katica könyvek, ISSN 2631-0082)
ISBN 978-615-5679-70-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3751791]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2019.
Nagy Ágnes Hanna
   A tulipán illata : versek III. / Nagy Ágnes Hannah. - [Budapest] : Csák Work Team Kft., 2019. - 190, [5] p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-615-00-4669-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3753319]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2019.
Nagy Natália (1970-)
   A Nap születésnapja / írta Nagy Natália ; rajz. Szűcs Édua. - 26. kiad. - [Mogyoród] : Dedikált Kv. K., cop. 2019. - 77, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-9643-2 kötött : 5000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3758084]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2019.
Nemere István (1944-)
   Helló, itt a halál! : eurokrimi / Nemere István. - Szentendre : Urbis Kvk., 2019. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-41-5 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3753344]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2019.
Noth Zsuzsánna (1950-)
   Zsémbes Zsuzsu : kisregény / Noth Zsuzsánna. - [Budapest] : Noth Zs. M., 2019. - [34] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4793-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3752675]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2019.
   A nyár varázsa : Montázsmagazin antológiája. - Kecskemét : Wing K., 2018. - 227 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81023-0-8 fűzött
Bács-Kiskun megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.155)
[AN 3751724]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2019.
Nyulász Péter (1968-)
   A hosszúfülűek kincse / Nyulász Péter ; [rajz.] Ritter Ottó. - 2. kiad. - Budakeszi : Berger, 2019. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: BerGer Szimat Szolgálat : Bugac Pongrác kalandos esetei
ISBN 978-615-80507-3-9 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3757318]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2019.
Nyulász Péter (1968-)
   Kamor : Helka menyegzője / Nyulász Péter ; [... ill. Baracsi Gabriella munkája]. - 2. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, 2019, cop. 2016. - 293, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-07-8 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3757063]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2019.
Olty Péter (1976-)
   Heteró közegben : v_rs_k / Olty Péter. - Budapest : Scolar, 2019. - 63 p. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-963-0 fűzött : 1495,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3753607]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2019.
Orosz Margit (1956-)
   Gyermektükör / Orosz Margit ; [... ill. ... Gór Mihály]. - [Budapest] : Biró Family Ny. és Kvk., [2019]. - 99 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-95-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3751846]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2019.
Orosz Margit (1956-)
   Lelkek zenéje : versek / Orosz Margit ; [... illusztrációkat kész. Gór Mihály ..., Tasnádi Éva] ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - [Budapest] : Cserhát Művész Kör, 2018. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-67-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751829]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2019.
Pap Károly (1897-1945)
   A nyolcadik stáció [elektronikus dok.] / Pap Károly. - Szöveg (epub : 414 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153720. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-521-1 (epub)
ISBN 978-963-474-522-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3748787]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2019.
Papp Andrea (1950-2018)
   Hetvenhét mai magyar mese / Papp Andrea. - Szeged : Profurol Kft., 2018. - 65 p. : ill., színes ; 21 cm + mell.
ISBN 978-963-508-869-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3751920]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2019.
Petrusák János (1970-)
   Kopogtatók : itt vannak! / Petrusák János. Pegazus könyvek antológia, 2018. - [Nyíregyháza] : Pegazus Tv Média és Okt. Kft., 2018. - 238 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89760-6-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3751668]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2019.
Pungor András (1967-)
   A hetedik nap a papáé : t_rt_n_t_k / Pungor András. - [Budapest] : Scolar, 2019. - 183 p. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-961-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3754391]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2019.
Rezsabek Nándor (1972-)
   Hold-opusz / Rezsabek Nándor ; [a fényképfelvételeket Rezsabek Levente kész.]. - Budapest : Aura, 2019. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7913-56-3 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3753202]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2019.
   Romantikától a thrillerig [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 886 KB). - [Debrecen] : Ez-könyv, 2018. - (Zsáner-füzetek ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153752. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5752-31-5
magyar irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény - kisregény - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-312.4(082) *** 894.511-312.5(082)
[AN 3748979]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2019.
Rot Mikle, Elisa
   Az utam visszavisz / Elisa Rot Mikle. - Budapest : Veres J.-né, 2019. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4740-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3752057]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2019.
Serdián Miklós György (1954-)
   Lipót-alsó : szlengregény / Serdián Miklós György. - Utánny. - Budapest : epl, cop. 2019. - 149 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9431-66-9 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3758432]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2019.
Serdián Miklós György (1954-)
   Szivarklub : múltfeldolgozó regény / Serdián Miklós György. - [Budapest] : [epl], cop. 2019. - 99, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9431-70-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3758066]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2019.
Shadow, Annie
   Megkötözött vágyak = The bondaged desires / Annie Shadow. - Budapest : BBS-Info, [2018]. - 428 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5477-66-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3751963]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2019.
Shadow, Annie
   Megkötözött vágyak [elektronikus dok.] = The bondaged desires / Annie Shadow. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : BBS-Info, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153907. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5477-67-6
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3749917]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2019.
Stancsics Erzsébet (1944-)
   Jó veled látni a földi csodákat.. : válogatott versek / Stancsics Erzsébet. - [Budapest] : Biró, 2018. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-88-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751825]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2019.
Szabó Csongor Péter
   Rigókő [elektronikus dok.] / Szabó Csongor Péter. - Szöveg (epub : 433 KB). - [Budapest] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149684. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1406-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3715098]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2019.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 21. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 349, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-849-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3757589]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2019.
Szabó Palócz Attila (1971-)
   Varratszedés : versek / Szabó Palócz Attila. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2018. - 94 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 284.)
ISBN 978-615-5757-12-9 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3752243]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2019.
Szepes Mária (1908-2007)
   Raguel hét tanítványa / Szepes Mária ; [szerk. Kovács Julianna]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 687 p. ; 24 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-128-2 kötött : 6990,- Ft
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25
[AN 3757609]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2019.
Tamás Ferenc, T. (1968-)
   Fehérvár János : kisregény / T. Tamás Ferenc. - [Budapest] : Biró, [2018]. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-94-3 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3751914]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2019.
Tárkányi Imre (1932-)
   Próbatétel : novellák az ötvenes évekből / Tárkányi Imre. - Budapest : Uránusz, 2018. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-55-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3752068]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2019.
Tótfalusi István (1936-)
   36 klasszikus magyar vers magyarul és angolul = 36 classical Hungarian poems in original and in English / Tótfalusi István fordításában. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2019. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-172-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14(082).02=20
[AN 3751698]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2019.
Tóth Zoltán (1972-)
   Ötven ajtó háza / Tóth Zoltán. - [S.l.] : Toma 2000 Bt., 2019. - 131, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-4409-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3753442]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2019.
Ujhelyi Nándor (1888-1933)
   A szenzációs regény [elektronikus dok.] / Ujhelyi Nándor. - Szöveg (epub : 2.6 MB) (mobi : 3.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153719. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-687-4 (epub)
ISBN 978-963-474-688-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3748785]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2019.
Ujvári Ferenc (1948-)
   Vers a lelkem : válogatott versek / Ujvári Ferenc ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2018. - 119 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5515-04-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3751680]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2019.
Varga Katalin (1928-2011)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 39. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-766-3 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3758082]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2019.
Véssey Ede (1948-)
   Közel az éghez / Véssey Ede. - Pomáz : Kráter, 2018. - 196 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-298-218-2 fűzött : 2500,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - vers
894.511-14(73)
[AN 3752674]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2019.
Véssey Ede (1948-)
   Lilla-dalok, 1968-2018 / Véssey Ede ; [... képek Szuromi Imre ...]. - Pomáz : Kráter, 2018. - 136, [4] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-298-220-5 kötött : 4000,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - vers
894.511-14(73)
[AN 3752683]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2019.
Vidó Kinga
   Akarom-e tudni? [elektronikus dok.] / Vidó Kinga. - Szöveg (docx : 510 KB). - [Gyula] : [Borosné Vidó K.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153896. - Működési követelmények: MS Word
ISBN 978-615-00-4785-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3749893]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2019.
Volosinovszki Mihály
   The truth [elektronikus dok.] : are you ready? / Mihaly Volosinovszki. - Szöveg (epub : 6.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149606. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - életvezetés - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 613.865(0:82-94)
[AN 3714540]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2019.
Wehner Tibor (1948-)
   Szent Varecza elveszett levelei / Wehner Tibor. - Budapest : M. Műhely K., 2019. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7596-90-2 fűzött : 2100,- Ft
Varecza László (1936-)
magyar irodalom - irodalmi levél
894.511-6
[AN 3757630]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2019.
Wolf, Suzanne
   Jelvény mögött / Suzanne Wolf. - [Budapest] : [Hegyiné Kiss Zs.], cop. 2018. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3740-0 fűzött : 3250,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-00-3939-8)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3753334]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2019.
Zelenay, K. T.
   A végső csepp / K. T. Zelenay. - Budapest : One Média, 2019. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80-8001-9 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3753476]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7696 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Alfonz, a tücsök / [írta és rajz. Bartos Erika]. - [Budapest] : Szerző, 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5883-15-6 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752438]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Lili, a rózsabogár / [írta és rajz. Bartos Erika]. - [Budapest] : Szerző, 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5883-14-9 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752437]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Pest szíve / [írta és rajz.] Bartos Erika. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 277, [8] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 3.)
ISBN 978-963-486-060-0 kötött : 3999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 908.439-2Bp.(02.053.2)
[AN 3757581]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2019.
Bedford, David (1969-)
Roo the roaring dinosaur : best playday ever! (magyar)
   Zenge, a zengő dinó : a legcsodásabb nap / [szöveg] David Bedford ; [ill.] Mandy Stanley ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2018]. - [32] p. : ill., színes ; 27x27 cm
ISBN 978-615-5781-13-1 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3753547]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2019.
Bedford, David (1969-)
Roo the roaring dinosaur (magyar)
   Zenge, a zengő dinó / [szöveg] David Bedford ; [ill.] Mandy Stanley ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2018]. - [32] p. : ill., színes ; 27x27 cm
ISBN 978-615-5781-12-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3753541]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2019.
Davies, Benji (1980-)
Grandma bird (magyar)
   Beni és nagyi madarai / Benji Davies ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2018]. - [32] p. : ill., színes ; 25x29 cm
ISBN 978-615-5611-06-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3753606]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2019.
Davies, Benji (1980-)
The storm whale in winter (magyar)
   Beni és a kisbálna téli kalandja / Benji Davies ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2018]. - [32] p. : ill., színes ; 25x29 cm
ISBN 978-615-5781-25-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3753603]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2019.
Davies, Benji (1980-)
The storm whale (magyar)
   Beni és a kisbálna / Benji Davies ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2018]. - [25] p. : ill., színes ; 25x29 cm
ISBN 978-615-5054-80-8 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3753605]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2019.
Dźwig (magyar)
   Darus kocsi / [versek Fecske Csaba] ; [ill. Paweł Rosołek]. - Miskolc : Aksjomat, 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
keretcím: Fiúk kis könyve. - Figuratív alakú
ISBN 978-615-5634-24-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752800]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2019.
Fecske Csaba (1948-)
   Állatok a falun : verses könyvecske / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-615-5634-74-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752782]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2019.
Fecske Csaba (1948-)
   Állatok otthon : verses könyvecske / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-615-5634-76-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752783]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2019.
Fecske Csaba (1948-)
   Brumm, brumm! / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, cop. 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
keretcím: Minek a hangja?. - Figuratív alakú
ISBN 978-615-5634-66-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752885]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2019.
Fecske Csaba (1948-)
   Kelep, kelep! / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, cop. 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
keretcím: Minek a hangja?. - Figuratív alakú
ISBN 978-615-5634-67-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752887]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2019.
Fecske Csaba (1948-)
   Kis állatok : verses könyvecske / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-615-5634-75-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752780]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2019.
Fecske Csaba (1948-)
   Kukurikú! / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, cop. 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
keretcím: Minek a hangja?. - Figuratív alakú
ISBN 978-615-5634-65-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752884]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2019.
   Keszekusza mese : múzeumpedagógiai füzet 3-9 éveseknek / [összeáll. Aranyi Fruzsina] ; [közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2018. - 16 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-5560-19-4 fűzött
Debrecen - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 069(439-2Debrecen)
[AN 3752664]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2019.
Koparka (magyar)
   Markoló / [versek Fecske Csaba] ; [ill. Paweł Rosołek]. - Miskolc : Aksjomat, 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
keretcím: Fiúk kis könyve. - Figuratív alakú
ISBN 978-615-5634-25-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752785]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon autózik / Marék Veronika. - 5. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-057-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3757237]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon cicája / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-070-6 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3757241]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - 9. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-069-0 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3757232]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a fűben / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 9. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2019, cop. 1980. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-11-6 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3757244]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2019.
Noa, Sandra (1978-)
Ponyhof (magyar)
   Pónik / [szöveg Sandra Noa] ; [ill. Hans-Günther Döring] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (10) p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-526-2 kötött : 2950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752139]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2019.
Pásztohy Panka (1977-)
   Mese rólad : babanapló / Pásztohy Panka. - Szentendre : Cerkabella, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5808-13-5 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3751718]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2019.
Podgórska, Anna
Zwierzęta maluchy (magyar)
   Kis állatok : album kicsiknek / [szerző Anna Podgórska]. - Miskolc : Aksjomat, [2018]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-615-5634-94-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752739]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2019.
Podgórska, Anna
Zwierzęta na wsi (magyar)
   Állatok a falun : album kicsiknek / [szerző Anna Podgórska]. - Miskolc : Aksjomat, [2018]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-615-5634-93-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752738]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2019.
Podgórska, Anna
Zwierzęta z mamą (magyar)
   Állatok szülővel : album kicsiknek / [szerző Anna Podgórska]. - Miskolc : Aksjomat, [2018]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-615-5634-95-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752742]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni backt Pfannkuchen (magyar)
   Bori palacsintát süt / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 43.)
ISBN 978-963-403-590-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751810]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2019.
Śmieciarka (magyar)
   Kukásautó / [versek Fecske Csaba] ; [ill. Paweł Rosołek]. - Miskolc : Aksjomat, 2018. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
keretcím: Fiúk kis könyve. - Figuratív alakú
ISBN 978-615-5634-26-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752801]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max im Frühling (magyar)
   Berci és a tavasz / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 14.)
ISBN 978-963-403-591-6 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3751795]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2019.
   Virágmanók. - [Budapest] : Zengőkert Kv., [2019]. - Leporelló (6 p.) : ill., színes ; 13x17 cm
ISBN 978-615-00-2943-6 kötött : 1500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752401]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2019.
Weller-Essers, Andrea (1977-)
Eisenbahn (magyar)
   Vonatok / [szöveg Andrea Weller-Essers] ; [ill. Stefanie Klassen] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (10) p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-527-9 kötött : 2950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3752136]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2019.
Wittmann, Monika (1968-)
Grosse Fahrzeuge auf dem Bauernhof (magyar)
   Járművek a tanyán / Monika Wittmann története ; Alexander Steffensmeier illusztrációival ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 3.)
ISBN 978-963-403-431-5 fűzött : 790,- Ft
mezőgazdasági gép - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 631.3(02.053.2)
[AN 3751823]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7728 /2019.
Bendis, Brian Michael (1967-)
Jessica Jones : Alias 2. (magyar)
   Jessica Jones : Alias / Brian Michael Bendis szöveg ; Michael Gaydos rajz ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Fumax, 2019. - [287] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-470-057-9 kötött : 7295,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3752257]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2019.
Davis, Jim (1945-)
   Ripitya lakásszerviz : [Garfield-poénok 2005-ből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., 2019. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 145.)
ISBN 978-615-5425-52-3 fűzött : 1100,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3753572]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2019.
Dragonero (magyar)
   Dragonero : A vérfiak királynője / [írta] Luca Enoch ; [rajz.] Andrea Bormida, Giacomo Pueroni, Gianluigi Gregorini ; [ford. Koszoru Péter]. - Hosszúvölgy : Goobo K., [2019]. - 288 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80725-8-8 fűzött : 4500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3753609]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2019.
   Felkészülés (együtt) a XXI. század kihívásaira [elektronikus dok.] : mentorált fiatalok és mentoraik írásai / szerk. Koncz István, Szova Ilona, Tariszka Éva ; kiad. a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Budapest : PEME, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154012. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5709-04-3
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3750412]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2019.
Lee, Stan (1922-2018)
Silver surfer (magyar)
   Az ezüst utazó : példabeszéd / írta Stan Lee ; rajz. Moebius ; ford. Markó István, Holló-Vaskó Péter. - [Budapest] : Fumax, 2019. - 52, [28] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-055-5 kötött : 3995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3752403]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2019.
Loeb, Jeph (1958-)
Daredevil : yellow (magyar)
   Fenegyerek : sárga / Jeph Loeb & Tim Sale mesélő ; [Benes Attila ford. ...]. - [Budapest] : Fumax, 2019. - [168] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-056-2 kötött : 4995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3752411]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2019.
Mignola, Mike (1960-)
Hellboy (magyar)
   Hellboy / [szöveg és rajz] Mike Mignola. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2018-. - ill., főként színes ; 29 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3726896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Szólít a sötétség / [rajz. Duncan Fegredo] ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - 2019. - [184] p.
Fűzött : 4990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9998-60-5)
képregény
087.6:084.11
[AN 3752260] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A nagy vadászat / [rajz. Duncan Fegredo] ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - 2019. - [176] p.
ISBN 978-963-9998-61-2 fűzött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3752261] MARC

ANSEL
UTF-87735 /2019.
Mignola, Mike (1960-)
Hellboy (magyar)
   Hellboy / írta Mike Mignola. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2019-. - ill., színes ; 29 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
képregény
087.6:084.11
[AN 3752270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Szólít a sötétség ; A nagy vadászat / rajz. Duncan Fegredo ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - 2019. - [360] p.
Egys. cím: The wild hunt
Kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3752273] MARC

ANSEL
UTF-87736 /2019.
Millar, Mark (1969-)
Kick-ass (magyar)
   Ha/ver : Kick-ass második könyv ; [rajz. ...] John Romita Jr. ; [ford. Sepsi László]. - [Budapest] : Fumax, 2019. - [117] p. : ill., színes ; 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3752258]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2019.
Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája (14.) (2018) (Budapest)
   Pro Scientia Aranyérmesek XIV. Konferenciája : [Budapest, 2018. augusztus 23-25.] / [szerk. Auer Ádám, Nagy Noémi, Tóbi István] ; [... kiad. a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület] ; [rend. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Budapest : Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyes., 2019. - 217 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88289-4-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3753405]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2019.
Rucka, Greg (1969-)
Star wars : shattered empire (magyar)
   Széthasadt birodalom / írta Greg Rucka ; rajzok Marco Checchetto ..., Angel Unzueta ... és Emilio Laiso ; ford. Szente Mihály. C-3PO : a fantomvégtag / írta James Robinson. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [144] p. : ill., színes ; 24 cm
Egys. cím: Star wars : shattered empire. C-3PO : the phantom limb. - keretcím: Star wars : az ébredő erő hajnala
ISBN 978-963-497-504-5 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3753330]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2019.
Serra, Antonio (1963-)
Nathan Never 1 (magyar)
   Nathan Never : [Alfa különleges ügynök] / [írta Antonio Serra] ; [rajz. Claudio Castellini] ; [ford. Koszoru Péter]. - Hosszúvölgy : GooBo K., [2019]. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Maximum Bonelli, ISSN 2631-0295 ; 3.)
ISBN 978-615-80725-7-1 fűzött : 2200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3753652]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2019.
Way, Gerard (1977-)
The Umbrella Academy (magyar)
   Az Esernyő Akadémia / [történet Gerard Way] ; [rajz Gabriel Bá] ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2019]-. - ill., színes ; 29 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3752277]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Apokalipszis szvit. - [2019]. - [183] p.
ISBN 978-963-9998-64-3 kötött
ISBN 978-963-9998-64-3 fűzött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3752280] MARC

ANSEL
UTF-8