MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/08/07 14:21:57
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
8291 /2019.
Bauer Zita (1977-)
   Ember : képes gyereklexikon / [... írta Bauer Zita, Eszterág Ildikó] ; [rajz. Felvidéki Miklós, Hegedűs Márton]. - [Budapest] : Móra, 2019. - 63, [2] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Ablak - zsiráf könyvek, ISSN 2559-8708)
ISBN 978-963-486-287-1 kötött : 2999,- Ft
lexikon - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3755289]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8292 /2019.
   The book phenomenon in cultural space = A könyvjelenség a kulturális térben / ed. by Katalin Kroó ; [publ. by the] Eötvös Loránd University ..., University of Tartu ... - Budapest : Eötvös L. Univ. ; Tartu : Univ. of Tartu, 2019. - 213 p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-056-0 fűzött
könyv - könyvkultúra - olvasás - szemiotika
028 *** 801.73 *** 008
[AN 3755210]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8293 /2019.
Dodd, Emily
Do you know about? (magyar)
   Miért? : tudomány : meghökkentő kérdések, meglepő válaszok / Emily Dodd ; [ford. Both Előd és Horvai Ferenc]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-406-780-1 kötött : 3990,- Ft
természettudomány - gyermekkönyv
5(02.053.2)
[AN 3754865]
MARC

ANSEL
UTF-88294 /2019.
Hoffmann Zsuzsanna (1951-)
   Mágia és varázslás az ókorban / Hoffman Zsuzsanna, T. Horváth Ágnes. - Szeged : JATEPress, 2019. - 403 p. : ill. ; 24 cm. - (Ikonológia és műértelmezés, ISSN 0237-5079 ; 15.)
Bibliogr.: 379-398.
ISBN 978-963-315-389-5 fűzött
ókori kultúra - mágia - varázslás - hiedelem
008(3) *** 930.85(3) *** 133.4(3) *** 291.33(3) *** 398.3/.4(3)
[AN 3755020]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2019.
Marik Sándor (1944-)
   Az Univerzum suttogása : Marik Sándor interjúi 2. / [közread. a] Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2019. - 351 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7281-72-3 kötött
Magyarország - tudós - művész - 20. század - 21. század - interjú
001(439)(047.53) *** 7(439)(092)(047.53)
[AN 3755798]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2019.
   Techné : a szakképzés módszerei az ókorban és a középkorban / szerk. Munding Márta, Szovák Kornél, Takács László. - Piliscsaba : Avicenna Közel-Kelet Kut. Int., 2018. - 518 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Studia philologica, ISSN 2063-3157 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5343-09-4 kötött
kultúratörténet - oktatástörténet - szakképzés - technikatörténet - anyagi kultúra - ókor - középkor
008(4)".../15" *** 008(3) *** 373.6(100)".../15"
[AN 3755891]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8297 /2019.
Vincze János (1941-)
   Fizikai zseblexikon / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2018. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5719-41-7 fűzött
fizika - szaklexikon
53(031)
[AN 3754784]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8298 /2019.
Baur, Manfred (1959-)
Vulkane (magyar)
   Vulkánok : tűzhányó hegyek / Manfred Baur ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-530-9 kötött : 3200,- Ft
vulkán - gyermekkönyv
551.21(02.053.2)
[AN 3755310]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8299 /2019.
Dózsa-Farkas Klára (1940-)
   Enchytraeids of Hungary : Annelida: Clitellata, Enchytraeidae / Klára Dózsa-Farkas. - Budapest : Dep. of Systematic Zoology and Ecology of Eötvös L. Univ., 2019. - 226 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Pedozoologica Hungarica, ISSN 1785-1025 ; 7.)
Bibliogr.: p. 214-226.
ISBN 978-963-489-069-0 kötött
Magyarország - televényféreg - fauna
595.142.35 *** 591.9(439)
[AN 3755296]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2019.
Dubois, Philippe J. (1955-)
Petite philosophie des oiseaux (magyar)
   Tyúkeszűek-e a madarak? : madárbölcselet 22 tételben / Philippe J. Dubois, Élise Rousseau ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Park, cop. 2019. - 136, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-465-4 kötött : 2490,- Ft
madár - etológia
598.2 *** 591.5
[AN 3755471]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2019.
Kovács Zsolt (1963-)
   Néma erdő : az énekesmadarak védelmében / [írta és szerk. Kovács Zsolt] ; [kiad. a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Veszprém : Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., [2019]. - 18 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87704-4-8 fűzött
énekesmadár - madárvédelem
598.81/.84 *** 504.74.06
[AN 3755328]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8302 /2019.
   Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism : philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18-19th centuries / ed. by Dezső Gurka. - Budapest : Gondolat, 2019. - 276 p. : ill. ; 20 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-300-5 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
tudománytörténet - embertan - 18. század - 19. század
572(100)"17/18" *** 008(100)"17/18"
[AN 3755236]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2019.
   Egészségeset és finomat : előételek, főételek, desszertek : tápértékszámítással rendelkező receptválogatás nem csak cukorbetegeknek. - Budaörs : Roche Magyarország Kft., [2019]. - [76] : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3755347]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2019.
Idema, Johan (1973-)
How to be a better tourist (magyar)
   Hogyan legyünk jobb turisták : tippek, hogy a vakáció emlékezetesebb legyen / Johan Idema ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2019. - [127] p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. [121].
ISBN 978-963-244-971-5 kötött : 3399,- Ft
üdülés - útmutató
613.74(036)
[AN 3755553]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2019.
   KardioDiabetológia / szerk. Vértes András [et al.]. - [Budapest] : Orvosi Evidencia Kft., 2018. - 361 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-3229-5)
cukorbetegség - szövődmény - gyógyítás
613 *** 616.379-008.64 *** 616-06
[AN 3755806]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2019.
Kis Brigitta
   Életvezető : nevetve nézz a holnap elé! / [szöveg ... Kis Brigitta, Hegyesi Zita ...]. - Budapest : Harmat, cop. 2018. - [291] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-288-440-0 kötött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3755439]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2019.
Kövér Balázs, R.
   Angyalkalendárium, 2019 / R. Kövér Balázs. - [Budapest] : Angyalkönyvek, 2018. - [372] p. : ill. ; 22 cm
Kötött
mentálhigiénia - angyal
613.865 *** 235.1
[AN 3755367]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2019.
McKenzie, Stephen
Heartfulness (magyar)
   A szív ébersége : valódi élet a tudat éberségén túl / Stephen McKenzie ; [ford. Szabó Nóra]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-196-7 fűzött : 3499,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3755012]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2019.
Őrlős Gábor
   A mag / [írta Őrlős Gábor] ; [kiad. a Dr. Őrlős Gábor Ébredő Fények Rend Alapítvány]. - Szolnok : Dr. Őrlős G. Ébredő Fények Rend Alapítvány, [2019]. - 147 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4271-8 kötött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3754929]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2019.
Pálinkás-Panyi Anna
   Szakítási napló : találj vissza önmagadhoz! / Pálinkás-Panyi Anna. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 235, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-304-644-9 fűzött : 3900,- Ft
párkapcsolat - életvezetés - válás
613.865 *** 316.472.4 *** 364.286
[AN 3755429]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2019.
Szabados Pál
   Kulcs a tápanyagokhoz / Szabados Pál. - [Budapest] : Testszerviz Kv., cop. 2019. - 258 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-615-00-4609-9 fűzött
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3754813]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2019.
   Unikornisos zsebkönyv / [szerk. Márton Melinda]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-4870-15-9 fűzött
mentálhigiénia - gyermekkönyv
613.865(02.053.2)
[AN 3755535]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8313 /2019.
   Az okos város (smart city) / szerk. Sallai Gyula. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 246 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 241-246.
ISBN 978-615-5920-22-6 kötött
Magyarország - műszaki tudomány - urbanisztika - innováció - városfejlesztés
62 *** 711.4 *** 330.341.1 *** 911.375(439)
[AN 3754915]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8314 /2019.
   150 éves a magyar aszfaltútépítés : történelmi szakkönyv 2. / [szerk. Törőcsik Frigyes] ; [kiad. Magyar Aszfaltipari Egyesülés]. - [Budapest] : M. Aszfaltip. Egyesülés, 2019. - 390 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4077-6 kötött
Magyarország - útépítés - aszfaltút - történeti feldolgozás
625.85(439)(091)
[AN 3755301]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2019.
Földi Tamás (1955-)
   Több mint tüzép : riportkönyv / Földi Tamás. - Budapest : Terc, cop. 2019. - 222, [1] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5445-60-6 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - vállalkozó - építőipar - rendszerváltás - 21. század - interjú
69(439)"1986/201"(047.53) *** 658.1(439)(092)(047.53)
[AN 3755287]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8316 /2019.
Erőss Tamás (1949-)
   Filatéliai kiskáté / Erőss Tamás, Pukler Antal, Sebestyén Imre. - [Győr] : Novadat, 2019. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 978-963-9056-40-4 fűzött : 1680,- Ft
bélyeggyűjtés
656.835.91
[AN 3755197]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2019.
Kelly, Scott (1964-)
Endurance (magyar)
   Egy év az űrben / Scott Kelly, Margaret Lazarus Dean ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Park, 2019. - 398, [1] p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-355-324-4 kötött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - űrhajós - űrhajózás - 20. század - 21. század - memoár
629.78(73)(092)Kelly,_S.(0:82-94)
[AN 3755281]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2019.
   MobileKids : a Daimler initiative : modul 1, modul 2 / [kiad. a ... KTI Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : KTI Nonprofit Kft., [2019]. - 33 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar nyelven
Fűzött
közlekedés - közlekedési szabály - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
656(02.053.2) *** 656.1.05(02.053.2) *** 087.5
[AN 3755432]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2019.
   MobileKids : a Daimler initiative : modul 3, modul 4 / [kiad. a ... KTI Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : KTI Nonprofit Kft., [2019]. - 30, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar nyelven
Fűzött
közlekedés - közlekedési szabály - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
656(02.053.2) *** 656.1.05(02.053.2) *** 087.5
[AN 3755438]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8320 /2019.
Kertész-Bakos Ferenc
   Az önellátó vidék / Kertész-Bakos Ferenc, Niklós András. - [Budapest] : World Promotion, 2019. - 202 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 197-202.
ISBN 978-615-00-4399-9 kötött : 5900,- Ft
Európai Unió - szociális program - kisgazdaság - önellátó gazdálkodás
631.147 *** 631.115.11 *** 332.3(4-62) *** 364.46(4-62)
[AN 3755096]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2019.
Rácz János (1953-|)
   Kutyaszótár : 410 kutyafajta nevének eredete és a fajták bemutatása / Rácz János. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 233, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 12-15.
ISBN 978-963-409-156-1 fűzött : 3490,- Ft
kutya - szaklexikon
636.7.082.1:030
[AN 3755187]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2019.
Schiefer, Eva
Kreatives aus Milch & Co selbst herstellen (magyar)
   Házi készítésű tejtermékek / Eva Schiefer, Eva-Maria Lipp ; [ford. Visy Anna]. - Budapest : Cser K., 2019. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-553-0 fűzött : 2995,- Ft
tejfeldolgozás - sajtkészítés
637.1/.3
[AN 3755204]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2019.
Szuna Noémi
   Kávé : csészével a világ körül / Szuna Noémi. - Budapest : Central Kv., 2019. - 199 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-341-238-1 kötött : 4490,- Ft
kávé - kávéház - gasztronómia - művelődéstörténet
663.93 *** 640.44(100) *** 641.5 *** 930.85(100)
[AN 3760477]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8324 /2019.
Bognár Mária
   Candida diéta könnyedén / Bognár Mária ; fotók Horváth Zsuzsanna. - [Miskolc] : [Irod. Rádió], 2019. - 108, [6] p.bill., színes ; 22 cm
Közread. az Irodalmi Rádió
ISBN 978-615-5849-32-9 kötött : 2900,- Ft
gombás megbetegedés - candida - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616-002.828.223
[AN 3755572]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2019.
Chrapkowska, Cecilia (1981-)
Praktika för blivande föräldrar (magyar)
   A svéd módszer : babavárás és csecsemőgondozás / Cecilia Chrapkowska, Agnes Wold ; [ford. Harrach Ágnes]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 370 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 357-366.
ISBN 978-963-433-308-1 fűzött : 3999,- Ft
Svédország - terhesség - anyaság - csecsemőgondozás - családi nevelés
649.1(485) *** 37.018.1(485) *** 316.356.2(485) *** 618
[AN 3755707]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2019.
   Halazz velünk! : hétköznapi halas ételek / [kész. Agrárminisztérium MAHOP Irányító Hatóság]. - [Budapest] : Agrárminisztérium MAHOP Irányító Hatóság, [2018]. - 25 p. : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Kapj rá!
Fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3755416]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2019.
   Halazz velünk! : ízletes és könnyen elkészíthető halas ételek / [kész. Agrárminisztérium MAHOP Irányító Hatóság]. - [Budapest] : Agrárminisztérium MAHOP Irányító Hatóság, [2018]. - 25 p. : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Kapj rá!
Fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3755413]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2019.
   Halazz velünk! : ünnepi halas ételek / [kész. Agrárminisztérium MAHOP Irányító Hatóság]. - [Budapest] : Agrárminisztérium MAHOP Irányító Hatóság, [2018]. - 25 p. : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Kapj rá!
Fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3755415]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2019.
Kereki Noémi
   Gyerekcipőben a konyhában : kiskukták szakácskönyve / Kereki Noémi ; [fotók Kövesdi Réka]. - 3. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2019, cop. 2015. - 143 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80270-1-4 kötött : 5000,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3759864]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2019.
Lipp, Eva Maria (1962-)
Kein Brot ist wie mein Brot (magyar)
   Házi kenyerek, péksütemények : eredeti, természetes, házi / Eva Maria Lipp, Ingrid Fröhwein ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2019. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-569-1 fűzött : 3495,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3755060]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2019.
Moravszki Kata
   Vegán finomságok : 40 desszert nem csak profiknak / Moravszki Kata. - Budapest : Scolar, 2019. - 141 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-977-7 köttött : 3499,- Ft
vegetáriánus étrend - sütemény - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3755587]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2019.
Nagy Réka
   Ökoanyu : egyszerűen zöld : [környezettudatos és takarékos háztartási ötletek] / Nagy Réka. - Budapest : Central Kv., 2019. - 159 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-341-058-5 kötött : 3300,- Ft
háztartás - környezetvédelem - energiatakarékosság - útmutató
64 *** 620.9 *** 504.06(036)
[AN 3760472]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2019.
Pfeiffer, Kelly
Superfoods at every meal (magyar)
   Szuperételek : együnk egészséget minden nap! / Kelly Pfeiffer ; [ford. Goitein Veronika]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2016. - 170 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-336-0 fűzött : 4390,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2
[AN 3759862]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8334 /2019.
   Lélekenciklopédia : a lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében / főszek. Simon-Székely Attila. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015-. - 23 cm
A 2. kötettől kiad. a Gondolat Kiadó. - Bibliogr.
lélek
128 *** 233.5
[AN 3621159]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Lélek a mítoszok világában. - 2019. - 1024 p. : ill.
ISBN 978-963-693-861-1 kötött : 8000,- Ft
lélek - mitológia - néprajz
128 *** 233.5 *** 398
[AN 3755294] MARC

ANSEL
UTF-88335 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Offenbarungen des Karma (magyar)
   A karma megnyilvánulásai : tizenegy, Hamburgban tartott előadás 1910. május 16. és 28. között / Rudolf Steiner ; [... Hendi Ilma ford. ...] ; [... átd. ... Cseri Krisztina]. - Budapest : Regulus Art, 2019. - 206 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89887-2-0 kötött
lélekvándorlás
129.4
[AN 3759910]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen (magyar)
   Ritmusok a kozmoszban és az emberben ; Hogyan jutunk el a szellemi világ látásához? : 16 előadás, Dornach, 1923. május 30 - szeptember 22. : munkás-előadások 4. / Rudolf Steiner ; [ford. Drahos Sándor]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2019. - 292, [1] p. : ill. ; 19 cm
Egys. cím: Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen ; Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt?
ISBN 978-615-5906-03-9 fűzött : 3000,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3760487]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Vom Leben des Menschen und der Erde (magyar)
   Az ember és a Föld élete ; A fizikai test, az étertest, az asztráltest és az Én : 14 előadás, Dornach, 1923. február 17 - május 9. : munkás-előadások 3. / Rudolf Steiner ; [ford. Szabó Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2019. - 298 p. : ill. ; 19 cm
Egys. cím: Vom Leben des Menschen und der Erde ; Über das Wesen des Christentums
ISBN 978-615-5906-02-2 fűzött : 3000,- Ft
antropozófia - filozófia
141.333 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 3760483]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2019.
   Ütközéspontok V : a Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztálya konferenciájának kötete : 2018. május 18-19., Szeged / [főszerk. Ruszkai Szilvia Éva]. - Szeged : JATEPress, cop. 2019. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-394-9 fűzött
filozófiatörténet - művészetfilozófia - művészetesztétika
1(100)(091) *** 7.01
[AN 3755017]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8339 /2019.
Bahāʾ Allāh (1817-1892)
The summons of the Lord of Hosts (magyar)
   A Seregek Urának felszólításai : táblák Bahá'u'lláh tollából / [ford. Koczóh Péter] ; [kiad. a Magyarországi Bahá'í Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tanácsa, 2018. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80374-9-5 fűzött
bahaizmus
298.8
[AN 3754876]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2019.
Barta György
   Senki gyermekei : huszonhat sors az utcáról / Barta György, Kunszabó Anna, Tárkányi Ákos. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 142, [19] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-765-8 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - hajléktalan - szeretetszolgálat - 21. század - portré
266.3 *** 308-058.51(439)"201" *** 77.041.5
[AN 3755691]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2019.
Biblia (magyar)
   Családi Biblia : Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [Borsos Miklós grafikáival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 2. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2019, cop. 1997. - 1392 p., [8] t. : ill., színes ; 30 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiad. alapján kész. - Ford. Káldi György. - borító- és gerinccím: Biblia
ISBN 978-963-86319-8-5 kötött
22.04=945.11
[AN 3755110]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2019.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetség / Csia Lajos ford. - 5. kiad. - Budapest : Új Berea, 2019. - 451 p. ; 21 cm
ISBN 963-7673-49-0 fűzött
ISBN 978-963-7673-49-8
225.04=945.11
[AN 3755266]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2019.
Byrne, Lorna (1955-)
Prayers from the heart (magyar)
   A szív imái : segítséget és áldást kérő fohászok, a hála és a szeretet imádságai / Lorna Byrne ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Central Kv., 2019. - 372, [12] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-626-9 kötött : 2990,- Ft
imádkozás - angyal - ezoterika
248.143 *** 235.1 *** 133.25
[AN 3755699]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2019.
Consuegra, Claudio
Family seasons (magyar)
   Életszakaszok a családban / Claudio és Pamela Consuegra ; [ford. Zarka Dávid]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2019. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-64-3 fűzött
vallási erkölcs - család
241 *** 265.5
[AN 3754779]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2019.
Consuegra, Claudio
Family seasons (magyar)
   Életszakaszok a családban : tanítói melléklet / írta Claudio és Pamela Consuegra ; [ford. Gyetvai Gellért]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2019. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
vallási erkölcs - család
241 *** 265.5
[AN 3754780]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2019.
Documento sulla "Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune" (magyar)
   Dokumentum az emberi testvériségről a világ békéje és az emberi együttélés érdekében / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 18, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-790-0 fűzött : 460,- Ft
ökumené - katolikus egyház - iszlám - 21. század - történelmi forrás
261.8(100)(093) *** 282 *** 297
[AN 3755696]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2019.
   Emeljük föl szívünket! : görögkatolikus imakönyv / [kiad. a Görögkatolikus Metropólia]. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2018. - 383 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-00-3325-9 b.
görög katolikus egyház - imakönyv
281.5.018.2 *** 243
[AN 3760474]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2019.
   Én és az én házam népe : bibliai szövegválogatás a családi élethez / [szerk. Pecsuk Ottó, Kiss B. Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2019. - 59 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-415-4 fűzött : 500,- Ft
család - bibliai történet
265.5 *** 22.04
[AN 3755591]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2019.
Fejérdy Judit Mónika
   Krisztus test szerinti ismeretétől Krisztus lélek szerinti ismeretéig : Clairvaux-i Szent Bernát krisztológiai tanítása beszédei alapján / Fejérdy Judit Mónika ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 348 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-777-1 fűzött : 3200,- Ft
Bernard de Clairvaux (1090?-1153)
Franciaország - krisztológia - teológus - ciszterciek - szerzetes - szent - 12. század
232 *** 21(44)(092)Bernard_de_Clairvaux *** 271.12(44)(092)Bernard_de_Clairvaux *** 235.3(092)Bernard_de_Clairvaux
[AN 3755688]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2019.
   Hármas püspöki kinevezés 1944-ben : Hamvas Endre, Kovács Sándor, Mindszenty József / szerk. Zombori István ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2018. - 118 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Szegeden, 2014. márc. 6-án tartott konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9662-82-7)
Hamvas Endre (1890-1970)
Kovács Sándor (1893-1972)
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - püspök - állam és egyház viszonya - második világháború
282(439)"1943/1944" *** 322(439)"1943/1944"
[AN 3755925]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2019.
Heald, Cynthia
Becoming a woman who loves (magyar)
   A szerető szívű nő / Cynthia Heald ; [ford. Ácsné Tolner Márta]. - Budapest : KIA, 2019. - 111 p. : ill. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár, ISSN 2560-2489)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-46-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3755272]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2019.
   Istenképiség, átistenülés, emberi méltóság : teológiai tanulmányok : in memoriam Vanyó László / [... szerk. Puskás Attila, Perendy László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 290 p. ; 20 cm. - (Varia theologica, ISSN 2061-6244 ; 10.)
A Budapesten, 2018. jan. 24-26. között rendezett Teológiai Tanári Konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-781-8 fűzött : 2800,- Ft
teológia - vallásantropológia
21 *** 233
[AN 3755714]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2019.
   Keresztutam : imádságos füzet, amely megtanít válaszolni az élet megpróbáltatásaira. - Szeged : Laudetur, cop. 2019. - 63 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-615-5988-01-1 fűzött
imakönyv - elmélkedés
243 *** 242
[AN 3755075]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2019.
Kerkai Jenő (1904-1970)
   Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm levelezése, 1939-1969 / ... sajtó alá rend., jegyzetekkel és előszóval ell. Keresztes András. - Budapest ; [Százhalombatta] : EFO K. és Ny., 2019. - 322 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8243-71-3 fűzött
Kerkai Jenő (1904-1970)
Nagy Töhötöm (1908-1979)
Magyarország - katolikus pap - jezsuiták - emigráns - levelezés - 20. század
271.5(439)(092)Nagy_T.(044) *** 271.5(439)(092)Kerkai_J.(044)
[AN 3755918]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2019.
Korányi G. Tamás (1960-)
   Térkép és kereszt : Brentán Károllyal Komáromtól Amazóniáig / Korányi G. Tamás. - Budapest : Clipperton, 2019. - 164 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-4489-7 kötött : 4000,- Ft
Brentán Károly (1694-1753)
Dél-Amerika - Magyarország - jezsuiták - misszionárius - misszió - 18. század - térkép
271.5(439)(092)Brentán_K. *** 912(8)"17" *** 266.2(8)"17"
[AN 3755191]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2019.
   Középkori szentek bölcsességei : 1780 útmutatás a helyes élethez / összeáll. Kiss Bernadett. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 205 p. ; 21 cm. - (Iránytű, ISSN 2498-6720)
ISBN 978-963-409-204-9 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - szent - középkor - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 235.3(092)"08/14"
[AN 3755206]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2019.
Kozicz János
   A kecskeméti piarista plébánia hetven éve, 1948-2018 / Kozicz János. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya ; Kecskemét : Szentháromság Piarista Plébánia, 2018. - 364 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország piarista múltjából, ISSN 1789-1566 ; 12.)
Bibliogr.: p. 351-353.
ISBN 978-615-5934-01-8 fűzött
Szentháromság Piarista Plébánia (Kecskemét)
Kecskemét - katolikus egyház - egyházközség - piaristák - állam és egyház viszonya - 20. század - 21. század
282(439-2Kecskemét)"19/20" *** 271.786(439-2Kecskemét)(092) *** 322(439)"194/197"
[AN 3755876]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2019.
Kránitz Mihály (1959-)
   Az Úr közel van : adventi útikönyv Ferenc pápa gondolataival : 2018. december 2 - december 24. : "C" év / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 58, [2] p. : ill. ; 12x17 cm
ISBN 978-963-277-769-6 fűzött : 680,- Ft
advent - elmélkedés
242 *** 264-041.1
[AN 3755686]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2019.
   Máriával a hit vándorútján : 7 megoldás arra, hogyan válhat az élete értékessé és teljessé : elmélkedések, gondolatok, példák, vallomások, gyakorlatok / [szerk. Verebné Sárközi Réka]. - Szeged : Laudetur K., cop. 2019. - 144 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5988-00-4 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3755108]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2019.
Pákozdi István (1955-)
   A négy misekánon magyarázata / Pákozdi István. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 56 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-757-3 fűzött : 760,- Ft
oltáriszentség
265.33
[AN 3755723]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2019.
Quoist, Michel (1921-1997)
Réussir (magyar)
   Így élni jó : elmélkedések az élet művészetéről - mai keresztényeknek / Michel Quoist ; [ford. Horváth Mária]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 301, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-546-1 fűzött : 1800,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3755702]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2019.
Réthy Apollinár
   Csíksomlyói kalauz : [a búcsúsok imakönyve] / a csudákkal ékes somlyói Mária kegyhelyét látogató katholikus székely nép lelki épülésére összeáll. P. Réthy Apollinár ; [közread. a] ... Magyarországi Mindszenty Alapítvány ... - Repr. kiad. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon ; [Budapest] : Mo.-i Mindszenty Alapítvány : Új Ember, 2019. - 199, [4] p. : ill. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Cluj-Kolozsvár : Bonaventura, 1924
ISBN 978-615-00-4706-5 fűzött : 3990,- Ft
Csíksomlyó - ájtatosság - kegyhely - imakönyv - hasonmás kiadás
243 *** 248.159.4 *** 248.153.8(498.4-2Csíksomlyó) *** 094/099.07
[AN 3754928]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2019.
Rózsa Huba (1939-)
   Úton a Beteljesedéshez : magyarázatok a "C" liturgikus év olvasmányaihoz / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-756-6 kötött : 2700,- Ft
Biblia. Ószövetség
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
bibliamagyarázat
221.07 *** 226.6.07
[AN 3755687]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2019.
Szakács Péter (1971-)
   Igefüzérek : rózsafüzérek Isten igéiből : hálaadás, dicsőítés, áldás, gyógyulás, oltalom, szabadulás, tisztaság, a szív békéje / Szakács Péter ; kiad. Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia. - Tapolca : Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia, cop. 2018. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3287-0 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3755212]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2019.
Ungár Aladár (1905-1970)
   Újra itthon.. : Ungár Aladár magyarországi látogatása alkalmával elmondott igehirdetései, 1969. szeptember 3-24. / [sajtó alá rend. Szabados László]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2019. - 312 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5624-52-0 fűzött
prédikáció
252
[AN 3754979]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2019.
Varga László (1956-)
   A megtört ostya és a megtört ember : Elmer István beszélgetése Varga László kaposvári megyéspüspökkel. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 23.)
ISBN 978-963-277-762-7 kötött : 2900,- Ft
Varga László (1956-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - életútinterjú - 20. század - 21. század
282(439)(092)Varga_L.(047.53)
[AN 3755683]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8367 /2019.
   Department Gypsy Studies and Sociology of Education at University of Pécs : the 20 years of teaching gypsy studies in Pécs / [ed. by Tibor Cserti Csapó]. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Humanities Dep. of Gypsy Studies and Educational Sociology, 2018. - [38] p. : ill, színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-429-237-1 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Neveléstudományi Intézet. Romológia és Nevelésszociológia Tanszék
Magyarország - Pécs - cigányság - felsőoktatás - egyetem
316.347(=914.99)(439) *** 378.4(439-2Pécs)
[AN 3755336]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2019.
Fintor Gábor
   Implementáció és tanulói attitűdök : a mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban / Fintor Gábor. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019. - 219 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-208. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5372-94-0 kötött
Észak-Alföld - testnevelés - tantárgy - közoktatás - életmód - gyermek - ifjúság - 21. század - szociológiai vizsgálat
316.728-053.5/.6(439.14)"201" *** 372.879.6 *** 796.01
[AN 3755199]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2019.
   Gyomai cigányok : vázlatos történeti áttekintés a kezdetektől 1982-ig / [szerk. Babos László] ; [közread. a Roma Polgárjogi Szövetség ...]. - Gyomaendrőd : Roma Polgárjogi Szövets., 2019. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-615-00-4695-2 fűzött
Gyoma - cigányság - néprajz - történeti feldolgozás
316.347(=914.99)(439-2Gyoma)(091) *** 39(=914.99)(439-2Gyoma)
[AN 3755277]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2019.
Marosi Kata (1975-)
   Vizuális kommunikáció vázlatokban / Marosi Kata. - Szeged : SZEK JGYFK, 2019. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105.
ISBN 978-615-5455-96-4 fűzött : 1900,- Ft
vizuális kommunikáció
316.772.2
[AN 3754934]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2019.
Oehler-Şincai, Iulia Monica
   China's achievements in terms of development, a valuable asset infuencing its perception in CEE / Iulia Monica Oehler-Şincai. - Budapest : China-CEE Inst., 2018. - 22 p. : ill. ; 30 cm. - (Working paper / China-CEE Institute, ISSN 2560-1628 ; 33.)
Bibliogr.: p. 18-22.
Fűzött
Kína - Közép-Európa - Kelet-Európa - Baltikum - gazdasági fejlődés - gazdasági hatás - közvélemény - 21. század
316.65(100) *** 330.34(510)"20" *** 338.1(4-11)"200/201"
[AN 3755067]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2019.
Platschek Sándor
   Boldogan éltem köztük.. : zsidók Pilisvörösváron, 1707-1944 / Platschek Sándor. - Piliscsaba : Magánkiad., 2016-2019. - 3 db ; 18 cm
Pilisvörösvár - zsidóság - helytörténet
316.347(=924)(439-2Pilisvörösvár) *** 943.9-2Pilisvörösvár(=924)
[AN 3634881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A vörösvári zsidók elpusztítása és közvetlen előzményei : szubjektív korképpel. - 2019. - 390, [1] p. : ill.
Kötött
Magyarország - Pilisvörösvár - zsidóság - két világháború közötti időszak - holokauszt
323.1(=924)(439)"192/193" *** 316.347(=924)(439-2Pilisvörösvár) *** 323.12(=924)(439-2Pilisvörösvár)"1939/1945"
[AN 3755884] MARC

ANSEL
UTF-88373 /2019.
Tannen, Deborah
That's not what I meant! (magyar)
   Miért értjük félre egymást? : kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak vagy buknak / Deborah Tannen ; [ford. Reményi Andrea Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 221 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 216-218.
ISBN 978-963-409-163-9 fűzött : 3990,- Ft
interperszonális kapcsolat - kommunikáció
316.772.2 *** 316.47
[AN 3760525]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2019.
   University of Pécs Henrik Wlislocki Student College : 15th anniversary celebration : window to the world, help to anyone, social fun / [chief ed. Anna Orsós] ; [publ. by the University of Pécs Faculty of Humanities Department of Romology & Sociology of Education ...]. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Humanities Dep. of Romology & Sociology of Education, 2018. - [32] p. : ill, színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-429-283-8 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Wlislocki Henrik Szakkollégium
Pécs - szakkollégium - cigányság - hátrányos helyzetű - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201" *** 378.187.5(439-2Pécs) *** 376.7(=914.99)
[AN 3755326]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8375 /2019.
Dyekiss Virág (1981-)
   Vándorol a hang : a nganaszan hagyományos világkép a folklórszövegek tükrében / Dyekiss Virág. - Budapest : ELTE BTK Finnugor Tanszék, 2018. - 265 p. ; 24 cm. - (Urálisztikai tanulmányok, ISSN 0238-6747 ; 22.)
Bibliogr.: p. 237-265.
ISBN 978-963-489-031-7 fűzött
folklór - szamojédek
398.2(=944.12)
[AN 3756093]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2019.
   Emlékező rítusok és ünneplés : évfordulók, jubileumok, szent évek / Taupert Dóra közreműködésével szerk. Barna Gábor. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2018. - 252 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 57.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-602-7 fűzött
ünnepség - keresztény ünnep - naptári szokás - kulturális antropológia
398.33 *** 264-041 *** 316.7
[AN 3756090]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2019.
Hallók Ákos
   Viccek a javából! / [Hallók Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2019. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-183-1 fűzött
vicc
398.94
[AN 3755712]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2019.
Illésné Marika
   Nefelejcs : népviseleti színező / [... viseletleírások Illésné Marika] ; [graf. ... Tóth Csaba]. - [Gödöllő] : [Illés L.-né], 2019. - 40, [4] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4921-2 fűzött
népviselet - magyar néprajz - gyermekkönyv - kifestőkönyv
391(=945.11)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3755802]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2019.
Kiss Ferenc
   Mamó kertecskéje / Kiss Ferenc, Keresztes Dóra. - Budapest : Etnofon, 2018. - 44 p. : ill., színes ; 19 cm + CD
ISBN 978-615-00-3572-7 kötött
magyar néprajz - folklór - háztáji gazdaság - gyermekkönyv - auditív dokumentum
398(=945.11)(02.053.2) *** 631.115.11(02.053.2)
[AN 3754898]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2019.
   Ramadán: a muszlim böjt hava / [... ford. Almak Eszter] ; [közread. a] Dialógus Platform Egyesület. - Budapest : Dialógus Platform Egyes., [2019]. - 27 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
iszlám - böjt
398.332.47 *** 297
[AN 3754841]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8381 /2019.
Bálint László (1940-)
   "Különös vágású emberek" : kommunista pártvezetők Csongrád megyében, 1944-1990 / Bálint László. - [Érd] : [Bálint L.], cop. 2019. - 133 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5028-7 fűzött : 2950,- Ft
Csongrád megye - kommunista párt - politikus - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - életrajzi lexikon
329.15(439.181)(092):030
[AN 3755899]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2019.
Bálint László (1940-)
   Üldözők és üldözöttek a kommunista diktatúrában / Bálint László. - [Érd] : [Bálint L.], cop. 2018. - 174 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2226-0 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - állami terror - titkosszolgálat - Rákosi-korszak
323.282(439)"195" *** 355.40(439)"195"
[AN 3755906]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2019.
Balla Tibor (1965-)
   Egy soproni főispán a haza szolgálatában: Simon Elemér a nagy háborúban / Balla Tibor, Dominkovits Péter ; [közread. a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2019. - 151 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 35. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-8327-48-2 kötött
Simon Elemér (1875-1954)
Magyarország - politikus - 19. század - 20. század - hadtörténet - első világháború - fényképalbum
32(439)(092)Simon_E. *** 355.48(439)"1914/1918"(084.12)
[AN 3754827]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2019.
Bilḥāǧ, ʿAbd al-Ṣamad (1974-)
   Migration as disruption: politics, society and media / Abdessamad Belhaj, Bianka Speidl. - Szeged : MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, 2018. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm. - (MTA-SZTE series in studies of religious culture, ISSN 2064-4825 ; 39.)
Bibliogr.: p. 103-118.
ISBN 978-963-306-630-0 fűzött
Európa - Európai Unió - migráció - világpolitika - menekültügy - 21. század
327(4)"20" *** 341.43(4-62)"201" *** 325
[AN 3755839]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2019.
   Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben / Kőszegi Margit [et al.] szerk. ; [... kiadó Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar]. - Budapest : ELTE TTK, 2018. - 278, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-275.
ISBN 978-963-489-086-7 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - Oroszország - etnikai földrajz - kisebbségkutatás - társadalomföldrajz - etnicitás
323.112(4-11) *** 323.112(47) *** 911.3(4-11) *** 911.3(47) *** 316.347(=00)(4-11) *** 316.347(=00)(47)
[AN 3755221]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2019.
Farkas Ádám (1988-)
   A totalitás kora? : a 21. század biztonsági környezetének és kihívásainak totalitása és a totális védelem gondolatkísérlete / Farkas Ádám. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2018. - 86 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca juris militaris, ISSN 2630-9289 ; 1.)
Bibliogr.: p. 73-84.
ISBN 978-615-00-2826-2 fűzött
biztonságpolitika - honvédelem - külpolitika - totalitarizmus - 21. század
327 *** 321.6 *** 355.02(100)"20"
[AN 3755933]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2019.
Géczi Zoltán (1975-)
   A gyarmatosítás véres története / Torrente del Bosque. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2019. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-179-4 fűzött
világtörténelem - gyarmatosítás - népirtás
325.3(100)"15/19" *** 930.9"15/19" *** 341.485(100)"15/19"
[AN 3755623]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2019.
Kicsindi Enikő
   Barátság / Kicsindi Enikő ; [közread.] Nagysalló Község ..., Oz Folk-Art Tekovské Lužany ... - [Százhalombatta] : [EFO K. és Ny.] ; Nagysalló : Obec : Oz FOLK-Art Tekovské Lužany, 2018. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8243-66-9 fűzött
Kondoros - Nagysalló - magyarországi szlovákok - határon túli magyarság - nemzetiségi tisztogatás - testvérváros - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
327.33(437.6-2Nagysalló) *** 325.254(=854)(439-2Kondoros)"1947"(093) *** 325.254(=945.11)(437.6-2Nagysalló)"1947"(093) *** 327.33(439-2Kondoros)
[AN 3755816]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2019.
Kicsindi Enikő
   Priateľstvo / Enikő Kicsindi ; [vyd.] Obec Tekovské Lužany, Oz Folk-Art Tekovské Lužany ... - [Százhalombatta] : [EFO K. és Ny.] ; Nagysalló : Obec : Oz FOLK-Art Tekovské Lužany, 2018. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8243-67-6 fűzött
Nagysalló - Kondoros - magyarországi szlovákok - határon túli magyarság - nemzetiségi tisztogatás - 1945 utáni időszak - testvérváros - történelmi forrás
325.254(=945.11)(437.6-2Nagysalló)"1947"(093) *** 325.254(=854)(439-2Kondoros)"1947"(093) *** 327.33(437.6-2Nagysalló) *** 327.33(439-2Kondoros)
[AN 3755821]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2019.
Kissinger, Henry (1923-)
White House years (magyar)
   Fehér házi éveim / Henry Kissinger ; [ford. Magyarics Péter] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2019. - 3 db (1786 p.) : ill., részben térk. ; 24 cm
A 3. kötetet ford. Bojtár Péter. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-47-1 kötött : 9900,- Ft
Kissinger, Henry Alfred (1923-)
Egyesült Államok - politikus - külpolitika - diplomáciatörténet - 20. század - memoár
327(73)"196/197"(0:82-94) *** 327(73)(092)Kissinger,_H._A.(0:82-94)
[AN 3755574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 510 p.
ISBN 978-615-5559-48-8
[AN 3755579] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 522-1226.
ISBN 978-615-5559-49-5
[AN 3755582] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - p. 1238-1786., [8] t.
ISBN 978-615-5559-50-1
[AN 3755584] MARC

ANSEL
UTF-88391 /2019.
Krasko, Pavol
   Ako sme prichádzali / Pavol Krasko, Mária Podhorská ; [za vyd.] Obec Tekovské Lužany. - [Százhalombatta] : [EFO K. és Ny.] ; Tekovské Lužany : Obec, 2018. - 93 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-8243-68-3 fűzött
magyarországi szlovákok - kitelepítés - 1945 utáni időszak - oral history - album
325.254(=854)(439)"1947"(0:82-94)
[AN 3755799]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2019.
   Laborator assiduus : a 70 éves Zombori István köszöntése / szerk. Somorjai Ádám, Somorjai Gabi ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár. - Budapest : MTA BTK TTI : MNL Orsz. Lvt., 2019. - 460 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-165-3 kötött
Magyarország - egyháztörténet - állam és egyház viszonya - egyházügy - emlékkönyv
322(439)(091) *** 28(439)(091)
[AN 3755830]
MARC

ANSEL
UTF-88393 /2019.
Molnár Anna (1970-)
   Az Európai Unió külkapcsolati rendszere és eszközei : a külkapcsolatoktól a kül-, a biztonság- és védelempolitikáig / Molnár Anna. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 322 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Nemzetközi és európai tanulmányok)
Bibliogr.: p. 299-322.
ISBN 978-615-5877-06-3 kötött
Európai Unió - külkapcsolat - külpolitika - biztonságpolitika
327(4-62)(075.8) *** 355.02(075.8)
[AN 3754901]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2019.
Nagy Töhötöm (1908-1979)
   Napló, 1945-1946 : kapcsolódó dokumentumokkal / Nagy Töhötöm ; ... sajtó alá rend., jegyzetekkel és előszóval ell. Keresztes András. - Százhalombatta : EFO K. és Ny., 2019. - 312 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8243-70-6 fűzött
Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete
Magyarország - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - katolikus pap - jezsuiták - keresztény egyesület és szervezet - 1945 utáni időszak - történelmi forrás - napló
322(439)"1945/1946"(093) *** 271.5(439)(092)Nagy_T.(0:82-94) *** 267.6(439)"1945/1946"(0:82-94) *** 282(439)"1945/1946"(093)
[AN 3755910]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2019.
   Návay Lajos emlékezete : tanulmányok / [szerk. és az illusztrációkat összeáll. Halmágyi Pál] ; [közread. Makó Város Önkormányzata, Návay Lajos Emlékbizottság]. - Makó : Önkormányzat : Návay L. Emlékbiz., 2019. - 115, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80785-2-8 kötött
Návay Lajos (1870-1919)
Magyarország - politikus - politikatörténet - századforduló
32(439)(092)Návay_L. *** 323(439)"189/191"
[AN 3755050]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2019.
   The Roma Holocaust in Eastern Europe I : Hungary and Romania = A roma holokauszt Kelet-Európában I. : Magyarország és Románia / ed. by Attila Landauer ; [publ. by the] "Eötvös József" Gypsy - Hungarian Pedagogy Association. - Budapest : "Eötvös J." Gypsy - Hungarian Pedagogy Association, 2019. - 199 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2018. aug. 2-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4701-0 fűzött
Magyarország - Románia - cigányság - holokauszt - második világháború
323.12(=914.99)(439)"1939/1945" *** 323.12(=914.99)(498)"1939/1945"
[AN 3755271]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2019.
Teleki Pál (1879-1941)
   Európáról és Magyarországról / Teleki Pál ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 324, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-69-0 kötött : 3990,- Ft
Európa - Magyarország - politikatörténet - politikai földrajz - gazdaságföldrajz - két világháború közötti időszak
32(4)"192/193" *** 32(439)"192/193" *** 911.3(4)"192/193" *** 911.3(439)"192/193"
[AN 3755536]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2019.
Vetrovcova, Martina
   The power of perceptions in international relations : CEE and China in a new era / Martina Vetrovcova. - Budapest : China-CEE Inst., 2018. - 17 p. : ill. ; 30 cm. - (Working paper / China-CEE Institute, ISSN 2560-1628 ; 26.)
Bibliogr.: p. 13-17.
Fűzött
Közép-Európa - Kína - nemzetközi kapcsolat - közvélemény - Visegrádi államok
327(4-11)(510)(091) *** 316.653(4-11)
[AN 3755046]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8399 /2019.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - A 40. kötettől kiad. a Quintus Kiadó. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   35., 1351 / szerk. Piti Ferenc. - 2019. - 731 p.
ISBN 978-615-80398-6-4 fűzött
[AN 3755002] MARC

ANSEL
UTF-88400 /2019.
Bálint László (1940-)
   Forradalmi munkástanácsok Szegeden, 1956 / Bálint László. - [Érd] : [Bálint L.], cop. 2018. - 162 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-3074-6 fűzött : 2950,- Ft
Szeged - 1956-os forradalom - helytörténet - munkástanács - történelmi forrás
943.9-2Szeged"1956"(093) *** 331.107(439-2Szeged)"1956"(093)
[AN 3755895]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2019.
Debreczeni László (1934-)
   Egy medikus barangolásai börtönországban : börtön-kálváriám stációi, 1957-1959 / Debreczeni László. - 8. kiad., utánny. - Pécs : Magánkiad., [2019]. - XIV, 108, [29] p. : ill. ; 24 cm + mell.
ISBN 963-460-015-8 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - megtorlás - börtön - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 343.81(439)"195"(0:82-94)
[AN 3760126]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2019.
Dobszay Tamás (1962-)
   Báthory István / Dobszay Tamás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9039-4 kötött : 1790,- Ft
Báthori István (Erdély: fejedelem) (1533-1586)
Erdély - magyar történelem - uralkodó - 16. század
943.921(092)Báthory_I. *** 943.9"15" *** 943.921"15"
[AN 3755695]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2019.
Gebei Sándor (1947-)
   II. Rákóczi Ferenc / Gebei Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9026-4 kötött : 1790,- Ft
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 17. század - 18. század
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"16/17"
[AN 3759891]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2019.
Imperio Bizantino (magyar)
   Bizánc / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 6.)
ISBN 978-963-09-9571-9 kötött : 2990,- Ft
Bizánci Birodalom - művelődéstörténet
930.85(495.02)
[AN 3759887]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2019.
   Iratok Zsolnay (Szkalka) Lajos, 1885-1963 és a Szkalka-Zsolnay család történetéhez / összeáll. Somorjai Ádám. - Esztergom ; Budapest ; Pannonhalma : EFO K. és Ny., 2018. - 120, [8] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8243-69-0 fűzött
Szkalka Lajos (1885-1963)
Magyarország - pedagógus - 20. század - családtörténet
929.52(439) *** 37(439)(092)Szkalka_L.
[AN 3755934]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2019.
   Mátyás király emlékév - Bécs, 2018 / [szerk. Böröndi Lajos]. - Feketeerdő : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2019. - 96 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81024-3-8 fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - művelődéstörténet - uralkodó - kultusz - reneszánsz - rendezvény - 15. század
930.85(439)"14" *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 394.944(439) *** 061.7(436-2Wien)"2018"
[AN 3755102]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2019.
Ötvös Anna
   Lola könyve : Kassától Márai Sándorig / Ötvös Anna. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 209, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-194.
ISBN 978-963-227-866-7 kötött : 3499,- Ft
Moskovics család
Márai Sándor (1900-1989)
Matzner Ilona (1899-1986)
Felvidék - Magyarország - családtörténet - író - magánélet - művelődéstörténet - 20. század - album
929(439)Matzner_I.(084.1) *** 929.52(439.21)Moskovics *** 894.511(092)Márai_S.(084.1) *** 930.85(439.22-2Kassa)
[AN 3760524]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2019.
Romsics Ignác (1951-)
   A Horthy-korszak : válogatott tanulmányok / Romsics Ignác. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 414 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-895-7 kötött : 4499,- Ft
magyar történelem - Horthy-korszak
943.9"192/194"
[AN 3759923]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2019.
Sarve, Anna
Prilliga prinsessboken (magyar)
   Bolondos hercegnők könyve / [írta] Anna Sarve ; [ill.] Sanna Mander ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - [68] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-476-026-9 kötött : 3400,- Ft
művelődéstörténet - nő - irodalmi alak - svéd irodalom - gyermekirodalom - uralkodócsalád - gyermekkönyv - mese
930.85(100)(02.053.2) *** 398.4(02.053.2) *** 839.7-34(02.053.2)=945.11 *** 929-055.2(100)
[AN 3755263]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2019.
Simon Attila (1966-)
   Magyar idők a Felvidéken, 1938-1945 [elektronikus dok.] : az első bécsi döntés és következményei / Simon Attila. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154699. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-062-8
Felvidék - első bécsi döntés - területi visszacsatolás - magyar történelem - elektronikus dokumentum
943.76"1938/1945" *** 943.922"1938/1945" *** 341.218.4(439)"1938"
[AN 3759955]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2019.
Simon Róbert (1939-)
   Történetírás az iszlámban / Simon Róbert. - Budapest : Corvina, 2019. - 555 p. ; 22 cm. - (Keleti források, ISSN 1787-8993)
Ibn al-Ṭiqṭaqī "Al-Fakhrī" c. művének magyar nyelvű műfordításával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6563-4 kötött : 4990,- Ft
történettudomány - történelem - arabok - iszlám - arab irodalom - krónika
930.1 *** 930.85(=927) *** 297 *** 892.7-94=945.11
[AN 3754962]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2019.
Szelepcsényi Sándor
   Rákoskert története / Szelepcsényi Sándor ; [kiad. a Rákoskerti Polgári Kör]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Rákoskerti Polgári Kör, 2019. - 275 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4253-4 kötött
Budapest. 17. kerület - helytörténet
943.9-2Bp.XVII.
[AN 3759905]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2019.
Tompa Lajos
   Völcsej képeskönyve / írta, szerk. és a képeket gyűjt. Tompa Lajos ; [kiad. Völcsej Község Önkormányzata]. - Sopron ; [Völcsej] : Önkormányzat, 2018. - 296 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-294.
ISBN 978-615-00-4087-5 fűzött
Völcsej - helytörténet - helyismeret - magyar néprajz
943.9-2Völcsej *** 908.439-2Völcsej *** 39(439-2Völcsej)
[AN 3755044]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2019.
   Történelmi töredékek : válogatás a Napi Történelmi Forrás szerzőinek írásaiból III. / szerk. Balogh-Ebner Márton, György Sándor, Hajnáczky Tamás. - Budapest : Gondolat, 2019. - 367, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-343-2 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - világtörténelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.9 *** 930.85(439) *** 930.85(100)
[AN 3755270]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2019.
   Volt egyszer egy Százhalom.. / [szerk. Szegedinácz Anna, Jankovits Márta]. - [Százhalombatta] : Hírhalom, cop. 2018. - 264 p. : ill. ; 20 cm. - (Hírhalom könyvek, ISSN 2416-0776)
ISBN 978-963-89594-8-5 fűzött
Százhalombatta - helytörténet - családtörténet - memoár
943.9-2Százhalombatta(0:82-94) *** 929.52(439-2Százhalombatta)(0:82-94)
[AN 3756035]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2019.
Zele Richárd
   A Seuso kincs legendája / Zele Richárd. - [Budapest] : [Zele R.], 2019. - 214 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-214.
Fűzött
Pannonia - Magyarország - régészet - ötvösség - 4. század - bűnügy - Kádár-korszak - lelet
904(398.6)"03" *** 739.1(398.6) *** 34.096(439)"1980"
[AN 3755202]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8417 /2019.
   "Az emelkedő város méltó dísze" : 115 éves a kaposvári városháza / [szerk. Nagy Zoltán és Osvalt Mónika] ; [ford. Mogyorósiné Futó Kinga és Jane Margaret Goard] ; [kiad. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Kaposvár : Önkormányzat, 2019. - 115 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80652-4-5 fűzött
Kaposvár - helyismeret - városháza
908.439-2Kaposvár *** 725.13(439-2Kaposvár)
[AN 3755974]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2019.
Kígyóssy Zoltán
   Mondhatom duruszám? : Kisrécse sárguló lapjai / Kígyóssy Zoltán. - Kisrécse : [Kígyóssy Z.], 2019. - 208 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. p. 205.
ISBN 978-615-00-4895-6 fűzött
Kisrécse - helyismeret - oral history
908.439-2Kisrécse(0:82-94)
[AN 3755016]
MARC

ANSEL
UTF-88419 /2019.
Kőbányai János (1951-)
   Izrael az új népvándorlás korában : naplók, riportok, esszék, interjúk, 1984-2018 / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., 2018. - 429 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5480-47-8 kötött : 5778,- Ft
Izrael - helyismeret - válogatott művek
908.569.4(0:82-821) *** 894.511-821
[AN 3755107]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2019.
   Közös örökségünk: Kecskemét és térsége települései / [szerk. Váradi Piroska] ; [kiad. az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület]. - [Kecskemét] : Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyes., [2019]. - 41, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Kecskemét - Bács-Kiskun megye - helyismeret
908.439-2Kecskemét *** 908.439.155
[AN 3755493]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2019.
Márkus Gábor (1948-)
   A trópusok világa / Márkus Gábor ; [kiad. a Magyarországi Eszperantó Szövetség ...]. - Budapest : Mo.-i Eszperantó Szövets., cop. 2018. - 156 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Eszperantóul a világ körül
ISBN 978-963-571-493-3 fűzött : 1490,- Ft
helyismeret - forró égöv - memoár
908.213(0:82-94) *** 908.100(0:82-94)
[AN 3755231]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2019.
   Pográny értékei : falu a Zomboralján, ahol a természet, a történelem és a népi kultúra találkozik / összeáll. Fehér Sándor. - Várpalota : Valczer Z+J Kft., 2019. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
A tartalomjegyzék szlovák, német és angol nyelven is
ISBN 978-615-81210-0-2 fűzött
Pográny - helyismeret - érték
908.437.6-2Pográny *** 316.752(437.6-2Pográny)
[AN 3755242]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2019.
   Veszprém az I. világháborúban : levéltár-pedagógiai munkafüzet / [szerk. Nagy Balázs Vince, Szűts István Gergely] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára]. - Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., 2018. - 19 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-7229-54-1 fűzött
Veszprém - helyismeret - első világháború - foglalkoztatókönyv
908.439-2Veszprém"1914/1918" *** 087.5
[AN 3755497]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8424 /2019.
   Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején III : a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában 2018. április 13-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Dénesi Tamás és Boros Zoltán. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátsági Lvt., 2018. - 282 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia ex Archivo Sancti Martini edita, ISSN 2560-2691 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5576-11-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - bencések - állam és egyház viszonya - megfigyelés - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
351.746.1(439)"195/198" *** 271.1(439)"1945/198" *** 322(439)"1945/198"
[AN 3755040]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2019.
Egri-Retezi Katalin
   A csődeljárás, (egyszerűsített) végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés, vagyonrendezés kézikönyve : a cégmentés és a cégbezárás tudnivalói / [szerzők Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván]. - [Budapest] : Vezinfó, 2019. - 171 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-69-7 fűzött
Magyarország - csőd - pénzügyi jog - felszámolás
347.736(439) *** 658.1.016.8
[AN 3754786]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2019.
Fodor László (1972-)
   A falu füstje : a települési önkormányzatok és a környezet védelme a 21. század eleji Magyarországon / Fodor László. - Budapest : Gondolat, 2019. - 480 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 451-569.
ISBN 978-963-693-364-7 kötött
Magyarország - helyi önkormányzat - helyi politika - környezeti politika - környezetvédelem - 21. század
352(439)"201" *** 504.03(439)"201" *** 504.06(439)"201"
[AN 3755279]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2019.
   A honvédelem jogának elméleti, történeti és kortárs kérdései / szerk. Farkas Ádám. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 198, [1] p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2018. jan. - keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.: p. 187-198.
ISBN 978-615-5889-73-8 kötött
Magyarország - honvédelem - hadijog - államjog - jogtörténet - egyetemi tankönyv
341.3(439)(075.8) *** 342(439)(075.8) *** 340.15(439)(075.8) *** 355(439)(075.8)
[AN 3754903]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2019.
Horváth Zsolt (1972-)
   Kollaboránsok a II. világháborúban / Karl-Dietrich Wolff. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2019. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-204-3 fűzött
Európa - történelem - kollaboráció - második világháború
343.32(4)"193/194" *** 940"193/194"(092)
[AN 3755733]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2019.
Jany János (1969-)
   Darúra és maszlaha : a rendkívüli jogrend az iszlám jogban / Jany János. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 99 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 978-615-5920-08-0 kötött
iszlám egyházjog
348.97
[AN 3754923]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2019.
Kelemen Roland (1985-)
   Bibliographia iuris militaris : a polgári korszak honvédelmi jogi szakirodalmának áttekintése / szerk. és vál. Kelemen Roland. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2018. - 104 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca juris militaris, ISSN 2630-9289 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3054-8 fűzött
Magyarország - hadijog - katonai büntetőjog - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - szakbibliográfia
341.3(439)"186/194":016 *** 344(439)"186/194":016
[AN 3755913]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2019.
Mezey Barna (1953-)
   A börtönügy a 17-19. században : a börtön európai útja / Mezey Barna. - Budapest : Gondolat, cop. 2018. - 607 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 565-607.
ISBN 978-963-693-642-6 kötött : 5800,- Ft
Európa - börtönügy - büntetés-végrehajtás - 17. század - 18. század - 19. század
343.8(4)"16/18"
[AN 3755282]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2019.
Rixer Ádám (1972-)
   A vívmány-teszt / Rixer Ádám. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 155 p. ; 21 cm
Lezárva: 2017. okt. 15. - Bibliogr.: p. 133-154.
ISBN 978-615-5877-00-1 kötött
Magyarország - jogtörténet - alkotmányjog
342.4(439)(091)
[AN 3754924]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8433 /2019.
Benes Károly
   A 2008-as orosz - grúz háború hatása az európai biztonságra / Benes Károly. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 207 p. : ill., térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-203.
ISBN 978-615-5889-53-0 kötött
Grúzia - Oroszország - Európa - háború - katonapolitika - külpolitika - biztonságpolitika - ezredforduló
355.48(479.22)"200" *** 355.02(47)"200" *** 327(47)"200" *** 355.02(4)"200"
[AN 3754926]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2019.
   Bitka pri Tekovských Lužanoch / [ed.] Enikő Kicsindi ; [vyd.] Obec Tekovské Lužany, Oz Folk-Art Tekovské Lužany, Miestna organizácia Csemadoku. - [Százhalombatta] : [EFO K. és Ny.], [2019]. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p.112-113.
ISBN 978-963-8243-74-4 fűzött
Nagysalló - hadtörténet - csata - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
355.48(439-2Nagysalló)"1849"(093)
[AN 3755858]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2019.
Bolek Zoltán (1959-)
   Az Oszmán Birodalommal a nagy háborúban / Bolek Zoltán ; [kiad. Magyar Iszlám Közösség]. - Budapest : M. Iszlám Közösség, 2019. - 116 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89967-8-7 kötött
Oszmán-török Birodalom - Osztrák - Magyar Monarchia - hadtörténet - külpolitika - első világháború
355.48(436/439)"1914/1918" *** 355.48(560)"1914/1918" *** 327(436/439)"191" *** 327(560)"191"
[AN 3754940]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2019.
Boros István (1888-1981)
   Háborús emlékek, 1914-1918 / Boros István ; [... átd. Sántha Luca és Kozma Andrásné] ; [szerk. és jegyzetekkel ell. Halmágyi Pál]. - 2. bőv., jav. kiad. - Makó : Kozma A., 2019. - 202 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5953-01-9 fűzött
Magyarország - katona - hadtörténet - első világháború - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3755083]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2019.
   A "fekete tengeri" csata : források az 1993. október 3-4-i mogadishui csata hadtörténetéhez / ford. és a bev. tanulmányt írta Lengyel Ádám. - Szeged : SZTE BTK Történész Diákkör, 2019. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 101.)
Bibliogr.: p. 30-31.
Fűzött
Muqdisho - deszant-hadművelet - ezredforduló
355.469.3(677-2Muqdisho)"1993"
[AN 3754989]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2019.
Házi Jenő (1892-1986)
   Házi Jenő első világháborús emlékezete / [sajtó alá rend. Kincses Katalin Mária] ; [... bev. írta Dominkovits Péter] ; [a térképeket kész. Csákvári Kristóf] ; [kiad. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2019. - 330, [8] p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 978-963-8327-46-8 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - katona - hadtörténet - első világháború - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3754864]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2019.
   A nagysallói csata / Kicsindi Enikő szerk. ; [közread.] Nagysalló Község ..., Oz Folk-Art Tekovské Lužany ..., Csemadok Helyi Alapszervezete. - [Százhalombatta] : [EFO K. és Ny.] ; Nagysalló : [Önkormányzat] : Oz Folk-Art Tekovské Lužany : Csemadok helyi Alapszerv., [2019]. - 147 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 978-963-8243-73-7 fűzött
Nagysalló - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - csata - történelmi forrás
355.48(439-2Nagysalló)"1849"(093)
[AN 3755850]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8440 /2019.
Francsovics Anna
   Jubileumi évkönyv, 1969-2019 : 50 év az oktatás és kutatás szolgálatában / [szerző Francsovics Anna] ; [közread. az] Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet. - Budapest : Amicus, 2019. - 106 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8026-18-7 fűzött
Óbudai Egyetem (Budapest). Keleti Károly Gazdasági Kar. Szervezési és Vezetési Intézet
Budapest - egyetem - tanszék - szervezéstudomány
65.01 *** 378.4(439-2Bp).096
[AN 3754845]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2019.
Kovács Gábor (1963-)
   A rendészeti szervezetekben lejátszódó vezetési folyamatok / Kovács Gábor. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-615-5889-35-6 kötött
rendészet - vezetéstudomány - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 351.74(075.8)
[AN 3754826]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2019.
Kovács László (1969-)
   Kiberbiztonság és -stratégia / Kovács László. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 350 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.: p. 329-350.
ISBN 978-615-5920-92-9 kötött
adatbiztonság - adatvédelem - információalapú hadviselés - biztonságpolitika - 21. század
659.2.012.8 *** 681.3.004.14 *** 623.6 *** 355.02(100)"20"
[AN 3754920]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2019.
Kovács László (1969-)
   A kibertér védelme / Kovács László. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 351 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.: p. 323-351.
ISBN 978-615-5889-63-9 kötött
adatbiztonság - adatvédelem - információs társadalom - információs technika
659.2.012.8 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3754916]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2019.
Leins, Stefan
Stories of capitalism (magyar)
   A kapitalizmus narratívái : a pénzügyi elemzők szerepe belülről / Stefan Leins ; [ford. Földi Mónika Gyöngyi]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 232 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 207-225.
ISBN 978-615-5884-29-0 fűzött : 3499,- Ft
gazdasági elemzés
65.012.12 *** 658.14
[AN 3755080]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2019.
Tompa Krisztián
   Adók gazdasági hatása és a fontosabb adók működési gyakorlata [elektronikus dok.] / Tompa Krisztián ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. márc. 19. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154748. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-036-0
Magyarország - adóügy - adóztatás - hatékonyság - 21. század - elektronikus dokumentum
65.011.44 *** 336.2(439)"201" *** 351.713(439)"201"
[AN 3760216]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8446 /2019.
   Adózás, 2019 : Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Kata, Kiva, egyéb adók / [szerzők Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Vezinfó, 2019. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-66-6 fűzött
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3754842]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2019.
   Államháztartás / [szerzők Kézdi Árpád et al.] ; szerk. Nyikos Györgyi. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 235 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 978-615-5920-20-2 kötött
Magyarország - államháztartás
336.1/.5(439)
[AN 3754913]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2019.
   Állami támogatások / szerk. Nyikos Györgyi. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 583 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 557-579.
ISBN 978-615-5920-28-8 kötött
Magyarország - Európai Unió - állami támogatás - jog
338.246.027(439) *** 34(4-62)
[AN 3754859]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2019.
Boboc, Georgiana
   A glimpse from afar : how Romania sees China's development / Georgiana Boboc. - Budapest : China-CEE Inst., 2018. - 18 p. : ill. ; 30 cm. - (Working paper / China-CEE Institute, ISSN 2560-1628 ; 30.)
Bibliogr.: p. 10-11.
Fűzött
Kína - Románia - gazdasági fejlődés - gazdasági hatás - 21. század
330.34(510)"20" *** 338.1(498)"20"
[AN 3755057]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2019.
Eriksonas, Linas
   The media reporting on China's development in Lithuania : the typology of China's sentiment analysis / Linas Eriksonas. - Budapest : China-CEE Inst., 2018. - 14 p. ; 30 cm. - (Working paper / China-CEE Institute, ISSN 2560-1628 ; 27.)
Bibliogr.: p. 13-14.
Fűzött
Kína - Litvánia - gazdasági fejlődés - közvélemény - 21. század
330.34(510)"20" *** 316.653(474.5)
[AN 3755047]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2019.
Gjorgjioska, Adela
   Varying anchors, differing perceptions? : examining the representations of (China's) development in Macedonia / Gjorgjioska, M. A., Ismail, H. R. - Budapest : China-CEE Inst., 2018. - 11 p. ; 30 cm. - (Working paper / China-CEE Institute, ISSN 2560-1628 ; 32.)
Bibliogr.: p. 10-11.
Fűzött
Macedónia - Kína - gazdasági fejlődés - gazdasági hatás - ezredforduló
338.1(497.17)"199/201" *** 330.34(510)"20"
[AN 3755062]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2019.
Hegyi Henrietta
   Chinese soft power in action : how Hungarian exchange students see the developing China / Henrietta Hegyi, Gergely Salát. - Budapest : China-CEE Inst., 2018. - 19 p. : ill. ; 30 cm. - (Working paper / China-CEE Institute, ISSN 2560-1628 ; 28.)
Bibliogr.: p. 18-19.
Fűzött
Kína - Magyarország - gazdasági fejlődés - társadalmi változás - ösztöndíj - felsőoktatás - egyetemi hallgató - 21. század
330.34(510)"20" *** 316.42(510)"20" *** 378.3(510)"20" *** 378.18(439)"20"
[AN 3755053]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2019.
Jani Dániel
   Marketing stratégia : út a sikeres hirdetésekhez / Jani Dániel ; [ill. Eugenia Veshcheva]. - Hédervár : Publio, cop. 2019. - 106 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-443-399-6 fűzött : 3490,- Ft
marketing
658.8
[AN 3755089]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2019.
Kovács László (1975-)
   Márka és márkanév : márkakutatás és nyelvészet : metszéspontok, lehetőségek, kihívások / Kovács László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 364, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 197.)
Bibliogr.: p. 327-354.
ISBN 978-963-409-206-3 fűzött : 3990,- Ft
alkalmazott nyelvészet - névtan - márkanév - interdiszciplináris módszer
658.626 *** 003.65 *** 80.004.14 *** 801.313 *** 347.77
[AN 3760134]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2019.
Losoncz Miklós (1954-)
   The perception of China's development in the Hungarian scientific economic literature between 2010 and 2018 / Miklós Losoncz. - Budapest : China-CEE Inst., 2018. - 15 p. ; 30 cm. - (Working paper / China-CEE Institute, ISSN 2560-1628 ; 34.)
Bibliogr.: p. 13-15.
Fűzött
Kína - Magyarország - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - szakirodalmi dokumentum - ezredforduló - 21. század - gazdasági hatás
338.2(510)"198/201" *** 330.34(510)"198/201" *** 338.1(439)"201"
[AN 3755070]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2019.
Moldicz Csaba
   Different Hungarian interpretations of the Chinese economic development / Csaba Moldicz. - Budapest : China-CEE Inst., 2018. - 11 p. ; 30 cm. - (Working paper / China-CEE Institute, ISSN 2560-1628 ; 29.)
Bibliogr.: p. 10-11.
Fűzött
Kína - Magyarország - gazdasági fejlődés - 21. század - gazdasági hatás
338.1(439)"20" *** 330.34(510)"20"
[AN 3755054]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2019.
Morvai Ádám
   Instagram marketing : a siker titka lépésről lépésre / Morvai Ádám, Berki Zsolt. - Miskolc : Morvai Á., cop. 2018. - 185, [8] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 4990,- Ft
ISBN 978-615-00-2080-8
marketing - siker - vállalkozásismeret - internet
658.8 *** 658.1 *** 681.3.004.14
[AN 3755897]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2019.
Morvai Ádám
   Instagram marketing : a siker titka lépésről lépésre / Morvai Ádám, Berki Zsolt. - Miskolc : Morvai Á., cop. 2018. - 185, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2080-8 fűzött : 4990,- Ft
marketing - siker - vállalkozásismeret - internet
658.8 *** 658.1 *** 681.3.004.14
[AN 3755894]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2019.
   A munkaügyi kapcsolatok joga Magyarországon / Ferencz Jácint [et al.] ; szerk. Ferencz Jácint. - Budapest : Gondolat, 2019, cop. 2018. - 131 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 127-131.
ISBN 978-963-693-698-3 kötött
Magyarország - munkaügy - munkajog - érdekegyeztetés - érdekvédelem
331.5(439) *** 349.2(439) *** 331.105.44(439)
[AN 3755259]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2019.
Popovici, Oana Cristina
   Mirroring China's development on CEE countries' GDP and labour productivity / Oana Cristina Popovici, Adrian Cantemir Calin. - Budapest : China-CEE Inst., 2018. - 14 p. ; 30 cm. - (Working paper / China-CEE Institute, ISSN 2560-1628 ; 31.)
Bibliogr.: p. 12-14.
Fűzött
Kína - Közép-Európa - gazdasági fejlődés - gazdasági hatás - 21. század
330.34(510)"20" *** 338.1(4-11)"200/201"
[AN 3755061]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2019.
Sheffi, Yossi (1948-)
The power of resilience (magyar)
   A rugalmasság ereje : hogyan küzdöttek meg a legsikeresebb vállalatok a váratlannal? / Yossi Sheffi ; [ford. Dancsecsné Martonicz Szilvia]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 528 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-28-3 fűzött : 3499,- Ft
üzletpolitika - válságmenedzselés - 21. század - esettanulmány
658.1.011.1 *** 658.1.016.7(100)"200/201"
[AN 3755074]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8462 /2019.
   Dr. Varga Ferenc, az 50 éves Siófoki Kórház 36 évének elkötelezett vezetője : tényszerű adatokkal dokumentált céltudatos tevékenység a betegellátás korszerűsítése, az intézmény fennmaradása és fejlesztése érdekében, 1977-2013 / [szerk. Csongrády Emőke]. - Siófok : Csongrády E., 2018. - 3 db : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4586-3 fűzött
Siófok - Magyarország - kórház - orvos - vezető alkalmazott - történeti feldolgozás - interjú
364.444.046.6(439-2Siófok)(091) *** 61(439)(092)Varga_F.(047.53)
[AN 3755127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 132 p.
[AN 3755143] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 158 p.
[AN 3755144] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 112 p.
[AN 3755145] MARC

ANSEL
UTF-88463 /2019.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítás, 2019 : járulékok, nyilvántartás, adatszolgáltatás, nyugdíj, Szocho, pénzbeli ellátások, családtámogatás / [szerzők Farkasné Gondos Krisztina, Futó Gábor]. - Budapest : Vezinfó, 2019. - 330 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5085-67-3 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3754834]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8464 /2019.
   Atipikus diákok, segítő appok, tudományos evidenciák / szerk. Győri Miklós és Billédi Katalin ; [közread. az] ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Budapest : ELTE BGGYK, 2018. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-77-2 fűzött
különleges csoportok nevelése - integrált oktatás - oktatástechnológia - információs technika
376 *** 371.333 *** 681.3.004.14
[AN 3755227]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2019.
   Egyetemi éveink : 50 éves a Széchenyi István Egyetem / szerk. Winkler Csaba. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2019. - 374 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5837-48-7 fűzött
Széchenyi István Egyetem (Győr)
Győr - egyetem - egyetemi tanár - vezető alkalmazott - interjú
378.4(439-2Győr)(047.53)
[AN 3755114]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2019.
Fegyverneki Gergő
   A mobiltanulás ábécéje pedagógusoknak : módszertani és technikai ötletek a mobilozó tanulókhoz : hogyan lesz a játékból korszerű taneszköz? / Fegyverneki Gergő, Aknai Dóra Orsolya. - 2. kiad. - Budapest : Neteducatio Kft., 2019, cop. 2017. - 175 p. : ill. ; 25 cm. - (Modern pedagógus sorozat, ISSN 2416-3848)
ISBN 978-615-5718-15-1 fűzött
oktatástechnológia - mobil számítástechnika - infokommunikáció - tanári segédkönyv
371.333(072) *** 371.68(072) *** 681.3.004.14(072)
[AN 3760127]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2019.
Hollanda Andrea
   Könyvkelengye : könyvkalauz kicsiknek és nagyoknak : ötletek az olvasás megszerettetéséhez / [írta Hollanda Andrea és Nagy Zsófia] ; [ill. Kyrú] ; [kiad. a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár]. - [Szentendre] : PMK, [2019]. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 26-28.
ISBN 978-963-7521-84-3 fűzött
anyanyelvi nevelés - családi nevelés - írás- és olvasástanítás - szülő-gyermek kapcsolat
372.46 *** 372.41 *** 37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3754854]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2019.
   SZAMI évkönyv : 25, 30. - [Százhalombatta] : [SZAMI], 2018. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-1926-0 fűzött
Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola
Százhalombatta - általános iskola - művészeti iskola
373.3:7(439-2Százhalombatta)
[AN 3756084]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2019.
   Szinetár Miklós / Szinetár Csaba szerk. - Körmend : Önkormányzat, 2018. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 32.)
ISBN 978-963-89418-5-5 fűzött
Szinetár Miklós (1931-2010)
Magyarország - pedagógus - vadász - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Szinetár_M.(0:82-94) *** 799.2(439)(092)Szinetár_M.(0:82-94)
[AN 3754809]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2019.
Szögi László (1948-)
   A nagyváradi felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1740-1852 / Szögi László, Varga Júlia. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2019. - 604 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 18.)
Bibliogr.
Nagyvárad - egyetemi hallgató - egyetem - 18. század - 19. század - adattár - történelmi forrás
378.18(439-2Nagyvárad)"17/18"(035.5) *** 378.4(439-2Nagyvárad)"17/18"(093)
[AN 3754899]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2019.
Tóth István, H. (1951-)
   Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet : feladatok a 4-5. évfolyamos tanulók számára húsz rövid mese és monda feldolgozásához / H. Tóth István. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 17.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-409-189-9 fűzött : 990,- Ft
szövegértés - példatár
372.46(076)
[AN 3755172]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2019.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Nagy családkönyv / Vekerdy Tamás. - Budapest : Central Kv., 2019. - 317, [3] p. ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-010-3 kötött : 3300,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3760481]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2019.
   A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának emlékkönyve : készült az intézmény fennállásának 65. évfordulója alkalmából. - Zalaegerszeg : Zalaegerszegi Szakképz. Centrum Báthory I. Szakgimn. és Szakközépisk., 2019. - 163 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: A Báthory-titok nyomában : Báthory emlékkönyv 65
Fűzött
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum. Báthory István Szakgimnázium és Szakközépiskola
Zalaegerszeg - szakgimnázium - szakközépiskola - iskolatörténet
373.54(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 373.6(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 3755631]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2019.
   Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné ..., Asztalos Bence] ; [kiad. SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék]. - Szeged : JATEPress, 2019. - 117, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-392-5 fűzött
zenepedagógia - zeneesztétika
37.036 *** 78.01
[AN 3755022]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8475 /2019.
Ferrari, Enzo (1898-1988)
Le mie gioie terribili (magyar)
   Rettenetes örömeim : életem története / Enzo Ferrari ; [Piero Ferrari visszaemlékezésével] ; [ford. Bán Tibor és Misur Tamás]. - [Budapest] : Gabo, 2019. - 311 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-406-500-5 kötött : 3990,- Ft
Ferrari, Enzo (1898-1988)
Olaszország - autógyártás - sportkocsi - iparvállalat - 20. század - memoár
796.71(100)"19"(0:82-94) *** 629.114.82(45)(092)Ferrari,_E.(0:82-94) *** 061.5(45)Ferrari(0:82-94)
[AN 3755372]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2019.
Gáll Edina
   Nyelvi amőba : játékos feladatok a szótag-, rím- és beszédhang-tudatosság fejlesztéséhez / Gáll Edina, Jordanidisz Ágnes ; kiad. a Hátország Egyesület ... - [Budapest] : Hátország Egyes., cop. 2018. - 88 p. ; 18x21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80636-0-9 fűzött
magyar nyelv - nyelvi játék
793.72 *** 809.451.1-06
[AN 3755343]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2019.
   Kraftoló kisokos : tippek, trükkök, érdekességek : nem hivatalos Minecraft-rajongói kiadvány / [szerk. Szőke Csaba]. - Debrecen : Graph-Art, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-4870-14-2 fűzött
játékprogram
793/794 *** 681.3.004.14
[AN 3755395]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2019.
Rózsaligeti László
   Az Aranycsapat örökösei : a Kádár-korszak válogatottja, a Vasas és a Ferencváros / írta és szerk. Rózsaligeti László ; Fenyvesi Máté, Raduly József és Szász Zoltán előszavával. - [Nagykanizsa] : Alma Mater Zala Bt., cop. 2018. - 580 p., [32] t. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-615-80078-2-5 kötött
Vasas Sport Club (Budapest). Labdarúgó Szakosztály
Ferencvárosi Torna Club. Labdarúgószakosztály
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - Kádár-korszak
796.332(439)"195/196" *** 796.332(439-2Bp.)FTC *** 796.332(439-2Bp.)Vasas *** 061.2(439)(091)
[AN 3755003]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2019.
Sergyán Ödön
   Sakkvarázslatok / Sergyán Ödön. - [Zalaegerszeg] : Sergyán Ö., 2019. - 312 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 311.
ISBN 978-615-00-4523-8 kötött
sakk
794.1
[AN 3755243]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2019.
Sporttudományi Konferencia (1.) (2018) (Pécs)
   I. Sporttudományi Konferencia : a Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola, valamint a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának közös konferenciája : 2018. november 16-17. : absztrakt füzet. - [Pécs] : Cserepka J. Baptista Ált. Isk., Középisk. és Sportisk., [2018]. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-429-269-2 fűzött
sport - konferencia-kiadvány
796 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3755331]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8481 /2019.
Almási Tibor (1952-)
   "Az én hangomon akarok beszélni..." : Mattis Teutsch János élete és művészete 1940-1960 között / Almási Tibor. - Győr : Palatia, 2019. - 215, [1] p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 197-205. - Összefoglalás német, angol és román nyelven
ISBN 978-615-5904-12-7 kötött
Mattis Teutsch János (1884-1960)
Erdély - festőművész - határon túli magyarság - 20. század
75(498)(=945.11)(092)Mattis_Teutsch_J.
[AN 3755109]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2019.
Barabás László (1934-)
   Epilógus : Barabás László képei / Borbély Károly írásával. - Győr : [s.n.], 2019. - 96 p. : ill., színes ; 22x24 cm
Kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Barabás_L.
[AN 3755038]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2019.
Dalí, Salvador (1904-1989)
La vie secrète de Salvador Dalí (magyar)
   Salvador Dali titkos élete / Salvador Dalí ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 400, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-272-7 kötött : 3999,- Ft
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - festőművész - francia irodalom - 20. század - memoár
75(460)(092)Dalí,_S.(0:82-94) *** 840-94=945.11
[AN 3760550]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2019.
   Emlékezet és elvágyódás : szövegek és képek az Emlékezet és elvágyódás, magyar és román kortárs képzőművészet Hunya Gábor gyűjteményéből című kiállítás kapcsán : Kohán Képtár, Gyula, 2018. június 14 - október 7. = Memory and longing : texts and images related to the exhibition Memory and longing, contemporary Hungarian and Romanian art form Gábor Hunya's collection : Kohán Gallery, Gyula, June 14 - October 7, 2018 / [főszerk. Hunya Gábor]. - Budapest : ISBN Könyv+Galéria, cop. 2019. - 82, [2] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3977-0 kötött
Magyarország - Románia - képzőművészet - magángyűjtemény - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 73/76(498)"200/201" *** 069.017(439)Hunya_G. *** 061.4(439-2Gyula)
[AN 3755240]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2019.
Füssy Tamás Alajos (1825-1903)
   A zalavári apátság története : a legrégibb időktől fogva napjainkig / írta Füssy Tamás. - Utánny. - Zalaapáti : [Önkormányzat] ; [Százhalombatta] : [EFO Ny.], [2019]. - 731, [2] p. : ill. ; 24 cm
Közread. Zalaapáti Önkormányzata. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pannonhalma : Szt. Benedek Rend, 1902, A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története c. sorozat 7. tagjaként. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8243-72-0 fűzött
Zalavár - apátság - bencések - történeti feldolgozás - történelmi forrás - hasonmás kiadás
726.7(439-2Zalavár)(091)(093) *** 094/099.07 *** 271.1(439-2Zalavár)(091)(093)
[AN 3755685]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2019.
   A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság új épülete. - [Győr] : Törvényszék, 2019. - 28 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Győr - bíróság - épület
725.15(439-2Győr)
[AN 3755051]
MARC

ANSEL
UTF-88487 /2019.
Hermann Ildi (1978-2019)
   Hiányzó történetek : New York-i magyar zsidók történetei / lejegyezte és a fotókat kész. Hermann Ildi. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 99, [2] p. : ill., színes ; 20x24 cm
ISBN 978-963-244-983-8 kötött : 4999,- Ft
Egyesült Államok - Magyarország - amerikai magyarság - zsidóság - holokauszt - 20. század - ezredforduló - memoár - portré
77.04(439)(092)Hermann_I. *** 929(=945.11)(73)(047.53) *** 929(=924)(73)(047.53) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(093) *** 77.041.5
[AN 3755313]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2019.
Idema, Johan (1973-)
How to visit an art museum (magyar)
   Hogyan látogassunk múzeumot : tippek az igazán élvezetes látogatáshoz / Johan Idema ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2019. - [127] p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. [123].
ISBN 978-963-244-976-0 kötött : 3399,- Ft
művészetelmélet - muzeológia - útmutató
069(036) *** 7.01
[AN 3755540]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2019.
Joó Julianna (1981-)
Szecesszila a Ráth-villában (angol)
   Cecilia in Ráth Villa : family activity booklet for the permanent exhibition titled "Art nouveau - a Hungarian perspective" / [... auth. Julianna Joó and Melinda Péterfy] ; [exhib. curator Hilda Horváth] ; [... transl. Stephen Kane] ; [publ. by the] Museum of Applied Arts. - Budapest : Museum of Applied Arts, cop. 2018. - 27 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 20x20 cm + 2 mell.
Tokban
ISBN 978-615-5217-27-2 fűzött
Magyarország - szecesszió - iparművészet - századforduló - kiállításvezető - foglalkoztatókönyv
745/749(100)"189/191" *** 7.035.93 *** 069(439-2Bp.) *** 087.5
[AN 3755393]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2019.
Joó Julianna (1981-)
   Szecesszila a Ráth-villában : családi gyerekvezető füzet A mi szecessziónk c. kiállításhoz / [... szerzői Joó Julianna, Péterfy Melinda] ; [a kiállítás kurátora Horváth Hilda] ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum ... - Budapest : Iparműv. Múz., cop. 2018. - 27 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 20x20 cm + 2 mell.
Tokban
ISBN 978-615-5217-26-5 fűzött
Magyarország - szecesszió - iparművészet - századforduló - kiállításvezető - foglalkoztatókönyv
745/749(100)"189/191" *** 7.035.93 *** 069(439-2Bp.) *** 087.5
[AN 3755375]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2019.
   Kutatások a "Matrica" Múzeumban : három tanulmány / [szerk. Vicze Magdolna]. - Százhalombatta : "Matrica" Múz., 2019. - 111 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Matrica füzetek, ISSN 2062-1280 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89197-1-7 fűzött
Százhalombatta - templom - múzeumi gyűjtemény - múzeumpedagógia
069.12 *** 726.54(439-2Százhalombatta)(091) *** 069(439-2Százhalombatta)
[AN 3755807]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2019.
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
A test diadala (angol)
   Triumph of the body : Michelangelo and sixteenth-century Italian draughtsmanship / [curator] Zoltán Kárpáti ; [ed. Zoltán Kárpáti with Eszter Nagy ... and Péter Ujvári ...] ; [publ. by the] Museum of Fine Arts. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2019. - 437 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Budapesten, 2019. ápr. 5 - jún. 30. között rendezett kiállítás katalógusa. - Gerinccím: Michelangelo. - Bibliogr.: p. 421-437.
ISBN 978-615-5987-02-1 fűzött
Itália - képzőművész - rajzművészet - reneszánsz - 15. század - 16. század - kiállítási katalógus
73/76(45)(092)Michelangelo_B. *** 741(45)"15" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3754861]
MARC

ANSEL
UTF-88493 /2019.
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
   A test diadala : Michelangelo és a 16. századi itáliai rajzművészet / [a kiállítást rend.] Kárpáti Zoltán ; [szerk. Kárpáti Zoltán, Nagy Eszter ..., Ujvári Péter ...] ; [közread. a] Szépművészeti Múzeum. - Budapest : Szépműv. Múz., 2019. - 437 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Budapesten, 2019. ápr. 5 - jún. 30. között rendezett kiállítás katalógusa. - Gerinccím: Michelangelo. - Bibliogr.: p. 421-437.
ISBN 978-615-5987-01-4 fűzött
Itália - képzőművész - rajzművészet - reneszánsz - 15. század - 16. század - kiállítási katalógus
73/76(45)(092)Michelangelo_B. *** 741(45)"15" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3754857]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2019.
Papp-Váry Árpád Ferenc (1976-)
   Országmárkázás : versenyképes identitás és imázs teremtése / Papp-Váry Árpád. - Budapest : Akad. K., 2019. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 206-227.
ISBN 978-963-454-345-9 fűzött : 5600,- Ft
marketing - arculattervezés - állam - nemzeti karakter
711.4 *** 659.4 *** 658.626
[AN 3755278]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2019.
Rippl-Rónai József (1861-1927)
   Rippl-Rónai József alkotásai az Antal-Lusztig Gyűjteményből : [... Kecskemét ..., 2019. március 20 - 2019. augusztus 4.] / [... kurátora ifj. Bozsó János] ; [... szerk. ifj. Bozsó János, Loránd Klára] ; [kiad. Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány]. - Kecskemét : Bozsó Gyűjt. Alapítvány, 2019. - 41 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 10-12.
ISBN 978-615-00-4797-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3755241]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2019.
Szmolár Sándor (1958-)
   "Korszakok" : Szmolár Sándor festőművész jubileumi album / az összefoglalókat írta Ortutay Mária ; [közread. a] Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Terézvárosi RNÖ. - Budapest : Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat : Terézvárosi RNÖ, 2018. - [42] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar és ruszin nyelven
ISBN 978-963-88200-6-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szmolár_S.
[AN 3755518]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2019.
Teh, David
Thai art (magyar)
   Thai művészet : a kortárs érvényessége / David Teh ; [ford. Kondi Viktória]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 312 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 279-301.
ISBN 978-615-5884-20-7 fűzött : 3499,- Ft
Thaiföld - képzőművészet - ezredforduló
73/76(593)"199/201"
[AN 3755069]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2019.
Valter Ilona (1938-)
   Pásztó a középkorban / Valter Ilona ; [a rajzokat kész. Arnóti Zsuzsanna, Bodnár Katalin, Pisch Ildikó] ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2018. - 294 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5826-00-9 kötött
Pásztó - helytörténet - egyházi épület - régészet - középkor
726(439-2Pásztó)(091) *** 943.9-2Pásztó"09/15" *** 904(439-2Pásztó)
[AN 3755800]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2019.
Zsoldosné Csurgó Erika (1953-)
   Harmincegy grafika / Zsoldosné Csurgó Erika. - Kecskemét : [Zsoldosné Csurgó E.], 2019. - 35, [2] p. : ill. ; 15x21 cm
A Kecskeméten, 2019. máj. 8 - jún. 4. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-3953-4 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Zsoldosné_Csurgó_E. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3755718]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8500 /2019.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Biciklizős dalok : dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak / Gryllus Vilmos ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - 44, [2] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
Letölthető animációkkal
ISBN 978-963-324-609-2 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-192(02.053.2)
[AN 3755639]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2019.
Vukov Anikó Veronika
   Csató Gábor énekeskönyve Tiszasasról / Vukov Anikó Veronika. - Kunszentmárton : [Helytörténeti Múz.], 2019. - 107 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fejezetek Tiszasas történetéből, ISSN 2676-833X ; 3.). (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 16.)
Bibliogr.: p. 88-95.
ISBN 978-615-80767-4-6 fűzött
folklorizáció - katonanóta - közösségi dal
784.71(439) *** 398.85(=945.11)
[AN 3756028]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8502 /2019.
Szabó Gábor (1950-)
   Filmeskönyv / Szabó Gábor ; [ill. Pálmai Tamás]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Szabó G., cop. 2018. - 266, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3237-5 fűzött : 3990,- Ft
filmtechnika
791.44.02
[AN 3755167]
MARC

ANSEL
UTF-88503 /2019.
   Színház és társadalom / szerk. Deres Kornélia és Herczog Noémi. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2018. - 374 p. : ill. ; 20 cm. - (Színtext, ISSN 2498-9223 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5070-61-7 fűzött : 3450,- Ft
Magyarország - színházművészet - színielőadás
792.01 *** 792.091(439)"19/20"
[AN 3754798]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8504 /2019.
Babiel, Renate
Pons Grammatik kurz & bündig - Russisch (magyar)
   Pons nyelvtan röviden és érthetően : orosz / szerzők Renate és Nyikolaj Babiel ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2019. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-77-7 fűzött
orosz nyelv - nyelvtan
808.2-5(078)=945.11
[AN 3760570]
MARC

ANSEL
UTF-88505 /2019.
Czakó Gábor (1942-)
   Eredeti magyar nyelvtan : a magyar nyelv természeti rendje szerint, Czuczor Gergely és Fogarasi János nyomán / Czakó Gábor. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Cz. Simon Kv., cop. 2019. - 211, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5708-03-9 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5
[AN 3759877]
MARC

ANSEL
UTF-88506 /2019.
Gaál Edit (1945-)
   Szövegtani munkafüzet : közép- és felsőfokú feladatok, gyakorlatok / Gaál Edit. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 48 p. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 16.)
ISBN 978-963-409-166-0 fűzött : 990,- Ft
szövegtan - példatár
801.73(076)
[AN 3755205]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2019.
Gyuris Edit
   Pons szórakosgató : német : nyelvi játékok kezdőknek : [A1-A2] / Gyuris Edit, Sárvári Tünde ; [ill. Viemann Rozália]. - Budapest : Klett, 2019. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-69-5 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3760566]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2019.
Hauschild, Alke
Pons Praxis-Grammatik Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : német : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Alke Hauschild ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2013. - 304 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-15-2 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3760574]
MARC

ANSEL
UTF-88509 /2019.
Jászay László (1951-)
   Az orosz igeszemlélet oktatásának nyelvészeti alapjai / Jászay László. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 112 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 207.)
Bibliogr.: p. 109-112.
ISBN 978-963-409-200-1 fűzött : 2990,- Ft
orosz nyelv - ige
808.2-559.22
[AN 3755171]
MARC

ANSEL
UTF-88510 /2019.
Márkus Gábor (1948-)
   Ĉu esperanto plibonigis/plibonigos la mondon? : prelegserio de D-ro Márkus Gábor en la Somera Universitato dum la 55-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj : ... 6-14 de Julio, 2019 / [eldonis Magyarországi Eszperantó Szövetség ...]. - Budapest : Mo.-i Eszperantó Szövets., cop. 2019. - 74 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Esperantlingve ĉirka ŭ la mondo. - Bibliogr.
ISBN 978-963-571-498-8 fűzött
eszperantó
800.892
[AN 3755151]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2019.
Piefke-Wagner, Birgit
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Englisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : angol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Birgit Piefke-Wagner ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2006. - 272 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-21-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3760572]
MARC

ANSEL
UTF-88512 /2019.
   A többnyelvűség dinamikája : a többnyelvűség megnyilvánulásai finnugor nyelvű közösségekben / szerk. Csepregi Márta, Salánki Zsuzsa. - Budapest : ELTE, 2018. - 208 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Budapesti finnugor füzetek, ISSN 1219-9249 ; 23.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-027-0 fűzött
Oroszország - nyelvhasználat - finnugor nyelvek - többnyelvűség
809.45 *** 809.45-06(47) *** 800.73
[AN 3756021]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2019.
Zsilka Tibor (1939-)
   Poétikai kisszótár : 500 fogalom magyarázata irodalmi példákkal szemléltetve / Zsilka Tibor. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 248 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 59.)
Bibliogr.: p. 245-248.
ISBN 978-963-409-167-7 fűzött : 2490,- Ft
irodalomtudomány - értelmező szótár
809.451.1-316.4 *** 82.01:030
[AN 3755170]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8514 /2019.
Houellebecq, Michel (1956-)
Ennemis publics (magyar)
   Közellenségek / Michel Houellebecq, Bernard-Henry Lévy ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a verseket ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Magvető, 2019. - 371, [9] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3847-5 kötött : 4299,- Ft
Franciaország - író - filozófus - 20. század - 21. század - levelezés
840(092)Houellebecq,_M.(044) *** 1(44)(092)Lévy_B._H.(044)
[AN 3755361]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8515 /2019.
Pécsi Györgyi (1958-)
   Kányádi Sándor / Pécsi Györgyi ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 399 p. : ill. ; 19 cm
Kányádi Sándor műveinek bibliográfiája: p. 319-330. - Bibliogr.: p. 331-341.
ISBN 978-615-5814-50-1 kötött : 2990,- Ft
Kányádi Sándor (1929-2018)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
894.511(498)(092)Kányádi_S. *** 012Kányádi_S.
[AN 3760560]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8516 /2019.
Atwood, Margaret (1939-)
Maddaddam (magyar)
   Maddaddam : Maddaddam-trilógia 3. / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 599, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-799-0 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3755327]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2019.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Endlich Ferien (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Végre vakáció! : Ida és Rabbat / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - Budapest : Babilon, [2019], cop. 2017. - 191, [4] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-294-407-4 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3760518]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2019.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Hin und weg! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Odavagyunk! / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 228, [9] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 10.
ISBN 978-963-294-565-1 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755249]
MARC

ANSEL
UTF-88519 /2019.
Auster, Paul (1947-)
Oracle night (magyar)
   Az orákulum éjszakája / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5915-82-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3760557]
MARC

ANSEL
UTF-88520 /2019.
Baldacci, David (1960-)
The last mile (magyar)
   Végső fázis [elektronikus dok.] / David Baldacci ; ford. Pejkov Boján. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154709. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-174-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3760025]
MARC

ANSEL
UTF-88521 /2019.
Barclay, Linwood (1955-)
Far from true (magyar)
   Tünékeny igazság [elektronikus dok.] : Promise Falls 2. / Linwood Barclay ; ford. Beke Zsolt. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154697. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-162-4
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(71)=945.11
[AN 3759949]
MARC

ANSEL
UTF-88522 /2019.
Baricco, Alessandro (1958-)
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 129 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-206-2 kötött : 2699,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3760553]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2019.
Bomann, Anne Cathrine (1984-)
Agathe (magyar)
   Agathe / Anne Cathrine Bomann ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-676-820-1 kötött : 2699,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3755560]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2019.
Boyden, Joseph (1966-)
The orenda (magyar)
   Az orenda [elektronikus dok.] / Joseph Boyden ; ford. Illés Róbert. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154695. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-065-9
kanadai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(71)=945.11
[AN 3759944]
MARC

ANSEL
UTF-88525 /2019.
Cameron, W. Bruce (1960-)
Bailey's story (magyar)
   Egy kutya négy élete: Bailey : [egy kutya és kis gazdája ellenállhatatlan története] / W. Bruce Cameron ; [ford. Palásthy Ágnes]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-482-8 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom
820-35(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3760522]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2019.
Carrisi, Donato
Il tribunale delle anime (magyar)
   A lelkek ítélőszéke [elektronikus dok.] / Donato Carrisi ; ford. Fogarasi Márta. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-113-6
olasz irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
850-312.4=945.11
[AN 3760662]
MARC

ANSEL
UTF-88527 /2019.
Carter, Chris (1965-)
One by one (magyar)
   Halállista [elektronikus dok.] / Chris Carter ; ford. Szabó István. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154705. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-226-3
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3759997]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2019.
Child, Lee (1954-)
61 hours (magyar)
   61 óra [elektronikus dok.] / Lee Child ; ford. Gieler Gyöngyi. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154721. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-097-9
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3760094]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2019.
Child, Lee (1954-)
Die trying (magyar)
   Ne add fel könnyen [elektronikus dok.] / Lee Child ; ford. Sárossy-Beck Anita. - 3. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154785. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-232-4
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3760498]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2019.
Child, Lee (1954-)
Past tense (magyar)
   Múlt idő [elektronikus dok.] / Lee Child ; ford. Gieler Gyöngyi. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154766. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-230-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3760394]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2019.
Chirbes, Rafael (1949-2015)
En la orilla (magyar)
   A parton / Rafael Chirbes ; [ford. Pávai Patak Márta]. - Budapest : Magvető, 2019. - 405, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3845-1 kötött : 5499,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3755354]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
The seven dials mystery (magyar)
   A hét számlap rejtélye [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Kada Júlia. - Szöveg (epub : 968 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154698. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-282-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3759952]
MARC

ANSEL
UTF-88533 /2019.
Cunningham, Michael (1952-)
By nightfall (magyar)
   Mire leszáll az éj [elektronikus dok.] / Michael Cunningham ; ford. Farkas Veronika. - Szöveg (epub : 991 KB). - [Budapest] : Jaffa, [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154722. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-067-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3760098]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2019.
Cunningham, Michael (1952-)
The hours (magyar)
   Az órák [elektronikus dok.] / Michael Cunningham ; ford. Tótisz András. - Szöveg (epub : 944 KB). - [Budapest] : Jaffa, [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154701. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-066-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3759961]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2019.
Cunningham, Michael (1952-)
The Snow Queen (magyar)
   A Hókirálynő [elektronikus dok.] / Michael Cunningham ; ford. Illés Róbert. - Szöveg (epub : 955 KB). - [Budapest] : Jaffa, [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154755. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-068-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3760273]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2019.
De la Motte, Anders (1971-)
Höstdåd (magyar)
   Halálos ősz [elektronikus dok.] / Anders de la Motte ; ford. Dobosi Beáta ; a ... versidézeteket Hevesi Judit ford. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154700. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-166-2
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3759958]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2019.
Diamond, Katerina
The angel (magyar)
   Az angyal [elektronikus dok.] / Katerina Diamond ; ford. Beke Cz. Zsolt. - Szöveg (epub : 969 KB). - Budapest : General Press, cop. 2019. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154798. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-222-5
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3760567]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2019.
Diamond, Katerina
The secret (magyar)
   A titok [elektronikus dok.] / Katerina Diamond ; ford. Beke Zsolt. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154770. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-091-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3760410]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2019.
Dickens, Charles (1812-1870)
Oliver Twist (magyar)
   Twist Olivér / Charles Dickens ; [Bálint György fordítása Ottlik Géza gondozásában]. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2019. - 391, [6] p. ; 21 cm. - (Ifjúsági könyvek, ISSN 2064-0501)
ISBN 978-963-346-890-6 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3760539]
MARC

ANSEL
UTF-88540 /2019.
Ekberg, Anna
Kærlighed for voksne (magyar)
   Bomlás / Anna Ekberg ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2017. - 366 p. ; 21 cm. - (Sárga könyvek, ISSN 2631-083X)
ISBN 978-963-324-617-7 fűzött : 3790,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3755725]
MARC

ANSEL
UTF-88541 /2019.
Elkeles, Simone (1970-)
How to ruin your boyfriend's reputation (magyar)
   How to ruin your boyfriend's reputation : a pasim tönkretett hírneve : hogyan tegyük tönkre? 3. / Simone Elkeles ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 236, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-575-7 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3755481]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2019.
Ende, Michael (1929-1995)
Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe (magyar)
   Rosszcsont Rodrigó és Filkó, a fegyverhordozója / Michael Ende, Wieland Freund ; Regina Kehn rajz. ; [ford. Perczel Enikő]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 172, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-273-4 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755247]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2019.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Bart István]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 229 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 70.)
ISBN 978-963-479-296-3 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3760148]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2019.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il castello di ghiaccio (magyar)
   A fehér kastély / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 239, [4] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-045-4 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3760467]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2019.
Gatti, Alessandro (1975-)
Ultimo atto al teatro dell'Opera (magyar)
   Utolsó felvonás az Operában / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2013. - 259, [5] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-615-5385-02-5 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3760204]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2019.
George, Jessica Day (1976-)
Princess of glass (magyar)
   Üveg hercegnő : az Éjféli bál folytatása / Jessica Day George ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 279 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-379-1 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3755273]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2019.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Tekst (magyar)
   Text / Dmitry Glukhovsky ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 442, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-060-0 kötött : 3899,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3760547]
MARC

ANSEL
UTF-88548 /2019.
Habersack, Charlotte (1966-)
Bitte nicht öffnen, bissig! (magyar)
   Ne nyisd ki, harap! / Charlotte Habersack ; Fréderic Bertrand rajz. ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2019. - 231, [2] p. : ill. ; 21 cm
Számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-244-991-3 kötött : 3299,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755626]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2019.
Harris, Thomas (1940-)
The silence of the lambs (magyar)
   A bárányok hallgatnak [elektronikus dok.] : Hannibal 2. / Thomas Harris ; ford. Tótisz András. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154793. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-234-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3760523]
MARC

ANSEL
UTF-88550 /2019.
Henry, Veronica (1963-)
The forever house (magyar)
   Álmaink otthona [elektronikus dok.] / Veronica Henry ; ford. Fügedi Tímea. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154757. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-154-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3760292]
MARC

ANSEL
UTF-88551 /2019.
Hossfeld, Dagmar (1960-)
Conni, Anna und das wilde Schulfest (magyar)
   Bori, Anna és a sulibuli / Dagmar Hossfeld ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-596-1 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755644]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2019.
Jordan-Lake, Joy (1963-)
A tangled mercy (magyar)
   Kínzó könyörület / Joy Jordan-Lake ; [ford. Bánki Veronika]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-452-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3754947]
MARC

ANSEL
UTF-88553 /2019.
   A kínai hadtudomány klasszikusai = Zhongguo gudai junshi kexue / szerk. Tokaji Zsolt, P. Szabó Sándor. - Budapest : Dialóg Campus, 2018. - 602 p. ; 25 cm. - (Pro militum artibus, ISSN 2630-9386)
A művek címei kínai nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-14-1 kötött
Kína - hadtudomány - kínai irodalom
895.1-96=945.11 *** 355/359(510)
[AN 3754871]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2019.
King, Stephen (1947-)
Pet sematary (magyar)
   Kedvencek temetője / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2019. - 584, [3] p. ; 20 cm
Megj. "Állattemető" címmel is
ISBN 978-963-504-009-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3754983]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2019.
Klassen, Julie (1964-)
Lady Maybe (magyar)
   A társalkodónő titka [elektronikus dok.] / Julie Klassen ; ford. Fügedi Tímea. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154808. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-216-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3760611]
MARC

ANSEL
UTF-88556 /2019.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 4 (magyar)
   Élet : Harcom 4. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Magvető, 2019. - 473 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3841-3 kötött : 4999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3755337]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2019.
Link, Charlotte (1963-)
Der Beobachter (magyar)
   Figyelő szemek [elektronikus dok.] / Charlotte Link ; ford. B. Szabó Károly. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154711. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-170-9
német irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
830-312.4=945.11
[AN 3760035]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2019.
Loe, Erlend (1969-)
Vareopptelling (magyar)
   Leltár : regény / Erlend Loe ; Lőrincz Balázs Bendegúz fordítása. - Budapest : Scolar, 2019. - 158 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-981-4 kötött : 3450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3755613]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2019.
London, Jack (1876-1916)
The call of the wild (magyar)
   A vadon szava / Jack London ; [ford. Réz Ádám]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, 2019. - 85, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-262-8 kötött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3760169]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2019.
London, Jack (1876-1916)
The sea-wolf (magyar)
   Tengeri farkas [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 748 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154750. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-772-7 (epub)
ISBN 978-963-474-773-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3760229]
MARC

ANSEL
UTF-88561 /2019.
March, Meghan
Defiant queen (magyar)
   Rád vágyom [elektronikus dok.] : Mr. Mount bűnös élete 2. / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154745. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-87-8
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3760200]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2019.
March, Meghan
Defiant queen (magyar)
   Rád vágyom : Mr. Mount bűnös élete 2. / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-86-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3753297]
MARC

ANSEL
UTF-88563 /2019.
Marsons, Angela
Blood lines (magyar)
   Vérvonal [elektronikus dok.] / Angela Marsons ; ford. Őri Péter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-191-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3760625]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2019.
Marsons, Angela
Play dead (magyar)
   Halálos játék [elektronikus dok.] / Angela Marsons ; ford. Seregi Márton. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154796. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-145-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3760537]
MARC

ANSEL
UTF-88565 /2019.
Martin, Gail Z. (1962-)
War of shadows (magyar)
   Az árnyak háborúja : A felvirágzó birodalmak-sorozat harmadik kötete / Gail Z. Martin ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 689, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-193-4 fűzött : 4490,- Ft : 15 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3755116]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2019.
Martin, George R. R. (1948-)
Nightflyers (magyar)
   Éjvadászok : történetek az Ezer világból / George R. R. Martin. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 290 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-501-6 kötött : 3780,- Ft : 13,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
820-312.9(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 3755119]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2019.
Miller, Madeline (1978-)
Circe (magyar)
   Kirké [elektronikus dok.] / Madeline Miller ; ford. Frei-Kovács Judit. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154799. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-220-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3760577]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2019.
Monroe, Mary Alice (1960-)
A lowcountry Christmas (magyar)
   Déli karácsony [elektronikus dok.] / Mary Alice Monroe ; ford. Chovanecz-Molnár Éva. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-188-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3760614]
MARC

ANSEL
UTF-88569 /2019.
Neuhaus, Nele (1967-)
Wer Wind sät (magyar)
   Aki szelet vet.. [elektronikus dok.] / Nele Neuhaus ; ford. Csősz Róbert. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154707. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-200-3
német irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
830-312.4=945.11
[AN 3760008]
MARC

ANSEL
UTF-88570 /2019.
Nichols, Mary (1931-)
We'll meet again (magyar)
   Találkozunk még [elektronikus dok.] / Mary Nichols ; ford. Pejkov Boján. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154763. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-152-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3760361]
MARC

ANSEL
UTF-88571 /2019.
Orange, Tommy (1982-)
There there (magyar)
   Sehonnai / Tommy Orange ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5915-86-4 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3755220]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2019.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
IPhuck10 (magyar)
   IPhuck10 / Viktor Pelevin ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 477, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-038-9 kötött : 3799,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3760555]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2019.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Hörbe mit dem grossen Hut (magyar)
   Kökény, a kalapos manó / Otfried Preussler ; Anette Swoboda illusztrációival ; [Nádori Lídia ford.]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2018. - 100, [4] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-437-083-3 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3760526]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2019.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Das kleine Gespenst (magyar)
   A kis szellem / Otfried Preussler ; F. J. Tripp ... rajz. ; Nádori Lídia fordításában. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2014. - 107 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-437-185-4 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3760528]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2019.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Der Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz, a rabló : Otfried Preussler paprikajancsis és vitézlászlós története / [ill. F. J. Tripp] ; [ford. Nádori Lídia]. - 7. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2013. - 117 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-437-057-4 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3760529]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2019.
Rigal-Goulard, Sophie (1967-)
Dix jours sans ècrans (magyar)
   10 nap képernyők nélkül / Sophie Rigal-Goulard ; [rajz. Frédérique Vayssières] ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2019. - 146, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
ISBN 978-963-457-578-8 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755258]
MARC

ANSEL
UTF-88577 /2019.
Riggs, Ransom (1979-)
A map of days (magyar)
   Napok térképe : Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekeinek negyedik története / [Ransom Riggs] ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, 2019. - 479 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9327-2 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3755520]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2019.
Riley, Lucinda (1971-)
The angel tree (magyar)
   Angyalfa [elektronikus dok.] / Lucinda Riley ; ford. Szigeti Judit. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154704. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-168-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3759973]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2019.
Riley, Lucinda (1971-)
The pearl sister (magyar)
   Gyöngynővér [elektronikus dok.] : CeCe története / Lucinda Riley ; ford. Szigeti Judit. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-452-107-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3760652]
MARC

ANSEL
UTF-88580 /2019.
Robotham, Michael (1960-)
The secret she keeps (magyar)
   Dédelgetett titkok [elektronikus dok.] / Michael Robotham ; ford. Seregi Márton. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154703. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-180-8
ausztrál irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(94)=945.11
[AN 3759967]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2019.
Šalew, Meʾiyr (1948-)
Ywnah wnaʿar (magyar)
   Egy galamb és egy fiú / Meir Shalev ; [ford. Rajki András]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 521 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-110-2 kötött : 4299,- Ft
ivrit irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3755216]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2019.
Šalew, Meʾiyr (1948-)
Ywnah wnaʿar (magyar)
   Egy galamb és egy fiú [elektronikus dok.] / Meir Shalev ; ford. Rajki András. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154738. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-339-7
ivrit irodalom - regény - elektronikus dokumentum
892.4-31=945.11
[AN 3760139]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2019.
Sanders, Rob (1975-)
Shadow of Ullanor (magyar)
   Ullanor árnyéka : A bestia felemelkedése tizenegyedik könyv / Rob Sanders ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, 2019. - 235 p. ; 21 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-92-5 kötött : 3690,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3755248]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2019.
Sanderson, Brandon (1975-)
The way of kings (magyar)
   A királyok útja : Viharfény krónika első könyv / Brandon Sanderson ; [ford. Sárpátki Ádám]. - Budapest : Delta Vision, 2018. - 2 db : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-265-8
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3755094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 763 p.
ISBN 978-963-395-257-3 fűzött : 4990,- Ft : 16 EUR
[AN 3755098] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 782, [1] p.
ISBN 978-963-395-258-0 fűzött : 4990,- Ft : 16 EUR
[AN 3755124] MARC

ANSEL
UTF-88585 /2019.
Shortall, Eithne
Love in row 27 (magyar)
   Szerelem a huszonhetedik sorban [elektronikus dok.] / Eithne Shortall ; ford. Frei-Kovács Judit. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154786. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-119-8
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3760500]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2019.
Smith, Zadie (1975-)
Swing time (magyar)
   Swing time : egymásnak születtünk / Zadie Smith ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 592 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-126-3 kötött : 4299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3755562]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2019.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
Belyj kvadrat (magyar)
   A fehér négyzet : novellák / Vlagyimir Szorokin ; ford. M. Nagy Miklós. - Budapest : Gondolat, 2019. - 200, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-895-6 fűzött : 3000,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3755254]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2019.
Sparks, Nicholas (1965-)
Every breath (magyar)
   Minden szívdobbanással [elektronikus dok.] / Nicholas Sparks ; ford. Pejkov Boján. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154702. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-210-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3759966]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Past perfect (magyar)
   Múlhatatlan / Danielle Steel ; [ford. Bánki Bálint]. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-387-7 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3755011]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2019.
Stilton, Geronimo
Finale di supercoppa... a Topazia! (magyar)
   Szuperkupa-döntő Rágcsáliában / Geronimo Stilton ; [... ill. Danilo Loizedda ..., Antonio Campo ... és Daria Cerchi]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2017. - 109, [18] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-250-9 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3760176]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2019.
Stilton, Tea
A lezione di bellezza (magyar)
   Sminkpárbaj / Tea Stilton ; [... ill. Valeria Brambilla, Carolina Livio ... és Francesco Castelli]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2018. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-275-2 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3760173]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2019.
Strukul, Matteo (1973-)
Giacomo Casanova (magyar)
   Casanova : a megtört szívek szonátája / Matteo Strukul ; [ford. Sermann Eszter]. - Budapest : Európa, 2019. - 353, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-936-3 kötött : 3999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3754935]
MARC

ANSEL
UTF-88593 /2019.
Swanson, Peter (1968-)
All the beautiful lies (magyar)
   Gyönyörű hazugságok [elektronikus dok.] / Peter Swanson ; ford. Kiss Ádám. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154696. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-158-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3759946]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2019.
Tallent, Gabriel (1987-)
My absolute darling (magyar)
   Drága kis szívem / Gabriel Tallent ; [ford. Békési József]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5759-52-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3755527]
MARC

ANSEL
UTF-88595 /2019.
Toon, Paige (1975-)
The last piece of my heart (magyar)
   Egy darab a szívemből [elektronikus dok.] / Paige Toon ; ford. Frei-Kovács Judit. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154809. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-103-7
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3760612]
MARC

ANSEL
UTF-88596 /2019.
Toon, Paige (1975-)
The one we fell in love with (magyar)
   Akit mind szerettünk [elektronikus dok.] / Paige Toon ; ford. Fügedi Tímea. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154710. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-176-1
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3760030]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2019.
Tyce, Harriet
Blood orange (magyar)
   Vérnarancs [elektronikus dok.] / Harriet Tyce ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154727. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-18-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3760107]
MARC

ANSEL
UTF-88598 /2019.
Vincenzi, Penny (1939-)
A question of trust (magyar)
   Bizalmi kérdés / Penny Vincenzi. - Pécs : Alexandra, 2019. - 606, [1] p. ; 22 cm
Ford. Dudás Éva
ISBN 978-963-447-460-9 kötött : 4699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3754992]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2019.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Breakfast of champions (magyar)
   Bajnokok reggelije avagy Viszlát, bús hétfő! / Kurt Vonnegut ; [ford. Békés András] ; a szerző rajz. - 5. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 361 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-335-9 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3760163]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2019.
Walsh, Pat (1954-)
The Crowfield curse (magyar)
   Crowfield átka : [Crowfield apátság I.] / Pat Walsh ; [ford. Hudácskó Brigitta]. - 2. jav. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, [2019], cop. 2010. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-95-2 fűzött : 3180,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3759898]
MARC

ANSEL
UTF-88601 /2019.
Wolf, Tony (1930-2018)
Piccolo Coniglio nella valle delle carote (magyar)
   Kisnyuszi Répavölgyben / [ill.] Tony Wolf ; [írta Anna Casalis és Silvia D'Achille] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 87, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-602-9 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
850-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3755418]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2019.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : giganti (magyar)
   Mesél az erdő a óriásokról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-403-492-6 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3755544]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8603 /2019.
Ady Endre (1877-1919)
   A Sion-hegy alatt : Ady Endre istenes versei / [összeáll. Szabó Lőrinc]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-787-0 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3755801]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2019.
András Róbert (1965-)
   Bufurc bácsi meséi. - Kalocsa : András R., [2019]. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4657-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3755219]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2019.
Arany Piroska
   A tűröm virágok meséi : válogatások / Arany Piroska ; [ill. Hargitai Beáta]. - Győr : [Arany P.], 2019. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4558-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3755081]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2019.
Asperján György (1939-)
   Megőrült kuvasz és más történetek / Asperján György. - [Budapest] : Attisz, [2019]. - 288 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87086-7-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3755697]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2019.
Asperján György (1939-)
   Talán : válogatott versek / Asperján György. - [Budapest] : Attisz, [2019]. - 434, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87086-8-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3755563]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2019.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Kádár hét napja / Benedek Szabolcs. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 372, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-005-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3760549]
MARC

ANSEL
UTF-88609 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Nádtengeri rejtélyek / Berg Judit ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Centrál Kv., 2019. - 46, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
Letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lengemesék
ISBN 978-963-324-603-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755625]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2019.
Biró Lajos (1880-1948)
   Glória és más novellák [elektronikus dok.] / Bíró Lajos. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154794. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-708-6 (epub)
ISBN 978-963-474-709-3 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3760527]
MARC

ANSEL
UTF-88611 /2019.
Bodnár Dániel
   Elveszett Paradicsom : John Milton eposzának filmforgatókönyve / Bodnár Dániel. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-774-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3755740]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2019.
Borbáth Péter (1980-)
   Sündör és Niru : együtt a Pörkeföldre / Borbáth Péter ; Remsey Dávid illusztrációival. - Budapest : Csimota, 2019. - 79, [5] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5649-36-3 fűzött : 2590,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3755690]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2019.
Csapody Kinga (1980-)
   Türelmesek lettünk! A szüleim és én is / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [46] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-403-336-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3760187]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2019.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Mérgezett hajtűk [elektronikus dok.] : 10 új esszével / Cserna-Szabó András. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154706. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-342-7
Magyarország - magyar irodalom - író - világirodalom - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4 *** 894.511(092)(0:82-4) *** 82(092)(0:82-4)
[AN 3760001]
MARC

ANSEL
UTF-88615 /2019.
Czernák Eszter
   A világ legjobb játszótere / Czernák Eszter ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 66, [6] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-444-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3755590]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2019.
Czigány György (1931-)
   Télikék / Czigány György. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-773-3 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3755773]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2019.
Czipó Petra
   Kiáltok, miért nem hallod? / Czipó Petra. - Budapest : Atlantic Press, 2019. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-74-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3755228]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2019.
Falusi Márton (1983-)
   Kultúra arisztokrácia nélkül? : esszék és tanulmányok / Falusi Márton ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 371, [4] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5814-39-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - esszé - irodalomkritika - műelemzés
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)"19/201"
[AN 3755521]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2019.
Farkas Emőd (1866-1920)
   A gyermek kapitány : regényes történet a szabadságharcból a tanulóifjuság számára / írta Farkas Emőd. - [Komárom] : [1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyes.], [2019]. - 122, [2] p. : ill. ; 21 cm
Közread. az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Forrás, 1935
ISBN 978-615-00-4458-3 kötött
magyar irodalom - történelmi regény - ifjúsági regény - hasonmás kiadás
894.511-311.6(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3755195]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2019.
Fülöp Beáta (1971-)
   Santorini szerelmesei / N. Fülöp Beáta. - 2. kiad. - Budapest : Gyémántfelhő, 2019. - 590 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9413-5 fűzött : 3850,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3760132]
MARC

ANSEL
UTF-88621 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   Végzetes csábító [elektronikus dok.] : Csábító-sorozat 3. / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154778. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-70-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3760456]
MARC

ANSEL
UTF-88622 /2019.
Héthelyi Krisztina (1977-)
   Tengeranyu / Héthelyi Krisztina ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 61, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-35-0 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755295]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2019.
Hollós, C. S.
   Goldway / C. S. Hollós. - Budapest : Clipperton, 2019. - 211 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-4490-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3755160]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2019.
Horváth János
   Búcsúlevél nélkül / Horváth János. - [Pápa] : Kék-Fehér Kvk., 2019. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81211-0-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3755055]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2019.
Horváth László Imre (1981-)
   A kicsi embere / Horvát László Imre ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 185, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-40-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3755489]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2019.
Illés Vizler András (1969-)
   Te! avagy A megszólítás eksztázisa / Illés Vizler András. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019. - 47, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0426-6 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3754932]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2019.
Kapusi Edit (1968-)
   Életkohó / Kapusi Edit. - [S.l.] : Publio, 2019. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-548-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3755196]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2019.
Kertész Edina
   A milliomos szamár / Kertész Edina ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 142, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-616-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3755649]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2019.
Kertész Erzsi (1975-)
   A csúfolórobot / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 45, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-445-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3755615]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2019.
Kiss Mónika (1968-)
   Isten arcvonásai / Kiss Mónika. - [Budapest] : [Kiss M.], [2019]. - [95] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4900-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3755165]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2019.
Kovács István (1952-)
   A gonosz génje : regénytrilógia / HayKováts. - [Tápiószentmárton] : Szerző, [2018]-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756050]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A gonosz lépéselőnyben. - cop. 2018. - 380 p.
ISBN 978-615-00-3991-6 fűzött : 2996,- Ft
[AN 3756056] MARC

ANSEL
UTF-88632 /2019.
Kováts Judit (1961-)
   Hazátlanok / Kováts Judit. - Budapest : Magvető, 2019. - 402, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3842-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3755479]
MARC

ANSEL
UTF-88633 /2019.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Százpettyes katica : mesék, mesenovellák, kiadatlan írások / Lázár Ervin. - [Budapest] : Móra, 2019. - 93, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-271-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755284]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   A bohóc és a kismajom : mesék / Marék Veronika ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2018. - 91, [3] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Marék Veronika mesél ; 1.)
ISBN 978-963-410-374-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3760193]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2019.
Mechler Anna (1974-)
   Olina és a varázsszirmok : Mechler Anna meséje / Láng Anna rajz. - Budapest : Manó Kv., cop. 2019. - 66, [1] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: A virágtündérek titkai
ISBN 978-963-403-597-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755550]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2019.
Miller-Ferjentsik Viola
   Szókimondóka : testrészek mesesorozat : testrész-mese / Miller-Ferjentsik Viola ; [ill. ... Medvedovszky Anna]. - [Budapest] : TreeFa World Productions, cop. 2019. - 50 p. : ill., színes ; 16x22 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-615-5671-11-1 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3755552]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2019.
Nyerges Gábor Ádám (1989-)
   Berendezkedés : versek, 2014-2017 / Nyerges Gábor Ádám ; [kiad. a Palimpszeszt Kulturális Alapítvány]. - Budapest : Palimszeszt Kult. Alapítvány : Prae.hu, 2018. - 80, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5070-58-7 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3754879]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2019.
Orbán János Dénes (1973-)
   Búbocska : ördögregény / Orbán János Dénes ; [az ördögöket ... megörökítette Csillag István] ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában]. - 4. kiad. - [Budapest] : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 176, [7] p. : ill., színes ; 21 cm
A címoldalon megjelenési adatként: Teufelburg : Luciferkó-Press
ISBN 978-615-5814-36-5 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)(498)
[AN 3760542]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2019.
Palotás Petra (1975-)
Bangkok titkai (új kiadása)
   Szárnyaszegett pillangók 1 [elektronikus dok.] : bűn, báj, Bangkok / Palotás Petra. - [Átd. kiad.]. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154805. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-12-0
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3760607]
MARC

ANSEL
UTF-88640 /2019.
Papp Csilla
   Szerelem újraírva [elektronikus dok.] / Papp Csilla. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154780. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-28-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3760458]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2019.
Pártos Eszter (1974-)
   Nándi bábjai / [írta és ill. Pártos Eszter]. - [Szeged] : Pártos E. M., [2019]. - [8] p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Pemszti meséi
ISBN 978-615-00-4259-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3755104]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2019.
Pataki Éva (1954-)
   Férfiképmás : regény / Pataki Éva. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 261, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-861-5 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3755557]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2019.
Radnóti Miklósné (1912-2014)
   Napló, 1935-1946 [elektronikus dok.] / Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni ; sajtó alá rend. Ferencz Győző, Nagy Zsejke ; a jegyzeteket és az utószót írta Ferencz Győző. - Szöveg (epub : 3 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2018, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-064-2
Radnóti Miklósné (1912-2014)
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - magyar irodalom - író - irodalmi élet - Horthy-korszak - 20. század - napló - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 894.511(091)"193/194"(093) *** 894.511(092)Radnóti_M.(093)
[AN 3760012]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2019. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-421-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3759881]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány / Rejtő Jenő. - Budapest : Holnap, 2019. - 245, [2] p. ; 21 cm. - (Ifjúsági könyvek, ISSN 2064-0501)
ISBN 978-963-349-251-2 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3760531]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2019.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben / Rejtő Jenő. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, cop. 2019. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-420-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3759879]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2019.
Rose, Holden (1976-)
   A Nyúl akta : detektívtörténet / Holden Rose ; [... ill. Varga Zsolt]. - 2. jav. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, [2019], cop. 2015. - 145 p. : ill. ; 21 cm. - (Howard Matheu különös esetei)
ISBN 978-615-5999-01-7 fűzött : 2280,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3759884]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2019.
Rostási Ildikó
   Állatok ettől leesik az állatok / Rostási Ildikó. - Dunaújváros : Magánkiad., 2019. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3881-0 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3755585]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2019.
Szabó Borbála (1978-)
   Az átszívó porszívó / Szabó Borbála ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-453-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755596]
MARC

ANSEL
UTF-88650 /2019.
Szeghalmi Elemér (1929-)
   Borjú bécsi D-dúrban : novellák / Szeghalmi Elemér. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-797-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3755745]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2019.
Szombathy Viktor (1902-1987)
   Cirok Peti szerencsés kalandjai / Szombathy Viktor. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, [2019]. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-04-8 fűzött : 3180,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3759852]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2019.
Taizs Gergő (1984-)
   Utasok / Taizs Gergő ; [közread. a] Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány. - Tatabánya : Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány, 2019. - 100, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88333-8-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3755867]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2019.
Téti István
   Anton kalandos élete / Téti István ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2019. - 57 p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-81198-1-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3755641]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2019.
Téti István
   Manfréd és Anton világa / Téti István ; Szabó Celestin rajz. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2019. - 126, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-81198-0-1 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3755640]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2019.
Tunyogi László (1953-)
   Fél szemed világa : magyar séták / Tunyogi László. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5900-83-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3755217]
MARC

ANSEL
UTF-88656 /2019.
Turbuly Lilla (1965-)
   Alkonykapcsoló : válogatott és új versek / Turbuly Lilla ; [kiad. a ... Líra és Logika Kulturális Alapítvány]. - [Budapest] : Prae.hu : [Budakalász] : Líra és Logika, 2018. - 76 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5070-59-4 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3754804]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2019.
   Ütközőzóna : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2018. - 455 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 42.)
ISBN 978-615-5228-42-1 kötött : 4490,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-312.9(082) *** 894.511-322.9(082)
[AN 3755203]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2019.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Titkos vacsora : családi mesék / Vadadi Adrienn ; Kálmán Anna rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2018. - 54, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-422-3 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3760198]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2019.
Valyon Tamás
   A júdás császár hagyatéka / [Dwayne Hudson]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2019. - 494 p. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-9940-93-2 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3755244]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2019.
Varró Dániel (1977-)
   Csütörtök, a kisördög / Varró Dániel ; Agócs Írisz rajz. - Budapest : Jelenkor, 2019. - [50] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-676-782-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3755224]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2019.
Virág Lajos
   Írás-kép - képírás / Virág Lajos. - Győr : Magánkiad., 2019. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5001-0 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3755276]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2019.
Zsoldos Péter (1930-1997)
   Az utolsó kísértés / Zsoldos Péter. - Budapest : Metropolis Media : Papageno Consulting, 2019. - 217, [4] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063). (Zsoldos Péter életműsorozat ; 8.)
Tart.: Az utolsó kísértésÞ; SeverusÞ; A jó testőr
ISBN 978-615-5628-90-0 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3759856]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8663 /2019.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC / Móra Ferenc ; [a rajzokat Falcione Sarolta kész.]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019, cop. 2013. - [38] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-373-551-0 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3760519]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2019.
Nagy Éva Vera
   Jézus-váró kifestőkönyv festeni szeretőknek / Nagy Éva és D. Nagy Judit rajz. ; [kiad. a Stillmungus Kulturális Alapítvány]. - [Debrecen] : Stillmungus Kulturális Alapítvány, 2018. - [30] p. : ill. ; 33 cm
Fűzött
kifestőkönyv
087.5
[AN 3755512]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2019.
   A Napút rajzolattyának kifestője. - Budapest : & Design Kft., cop. 2018. - 27 p. : ill., részben színes ; 20x29 cm
ISBN 978-615-00-3647-2 fűzött
csillagkép - kifestőkönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 524.3(02.053.2)
[AN 3755506]
MARC

ANSEL
UTF-88666 /2019.
Pártos Eszter (1974-)
   Fanyókák : falevélre festett képekkel / [írta és ill. Pártos Eszter]. - [Szeged] : Pártos E. M., [2019]. - [8] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Pemszti meséi
ISBN 978-615-00-4260-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3755106]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2019.
Stead, Emily
Gordon (magyar)
   Gordon kalandja ; Emily kalandja ; Cranky kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 3.)
Egys. cím: Gordon ; Emily ; Cranky. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-486-073-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3759921]
MARC

ANSEL
UTF-88668 /2019.
Stead, Emily
Harold (magyar)
   Harold kalandja ; Spencer kalandja ; Percy kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 2.)
Egys. cím: Harold ; Spencer ; Percy. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-486-072-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3759918]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2019.
Stead, Emily
Thomas (magyar)
   Thomas kalandja ; Henry kalandja ; James kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 1.)
Egys. cím: Thomas ; Henry ; James. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-486-071-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3759915]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8670 /2019.
   Interdiszciplinaritás a Kárpát-medencében : külhoni magyar doktorandusz hallgatók konferencia-előadásaiból : Debrecen, 2018. április 6. / szerk. Boda Attila. - Budapest : ELTE Márton Á. Szakkollégium, 2019. - 570 p. : ill. ; 21 cm. - (Concordia regionum, ISSN 2631-1208 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-081-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3755149]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2019.
Jodorowsky, Alexandro (1929-)
L'Incal (magyar)
   Incal / [írta Jodorowsky] ; [rajz.] Moebius ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2017-. - ill., színes ; 32 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3707171]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. r., Az álmodó galaxis. - 2019. - 45 p.
ISBN 978-615-5699-24-5 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3755421] MARC

ANSEL
UTF-88672 /2019.
Uderzo, Albert (1927-)
L'Odyssée d'Astérix (magyar)
   Asterix Odüsszeiája / írta és rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 26.)
ISBN 978-963-486-227-7 fűzött : 2499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3755643]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2019.
Waid, Mark (1962-)
Kingdom come (magyar)
   Kingdom come : a te országod / Mark Waid, Alex Ross ; [Rusznyák Csaba ford.]. - [Budapest] : Fumax, cop. 2019. - 319 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-074-6 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3755253]
MARC

ANSEL
UTF-8