MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/09/02 12:25:59
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
8674 /2019.
   Kérdések és válaszok könyve : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-73-4 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3761132]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8675 /2019.
   Budai Képzőművész Egyesület / [ ... kiad. a Ráth Lépcső Tudásközp.]. - Budapest : Ráth Lépcső Tudásközp., 2018. - 36 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-80314-6-2 fűzött
Budai Képzőművész Egyesület
Magyarország - művészcsoport - képzőművészet - 21. század
061.28(439) *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3755865]
MARC

ANSEL
UTF-88676 /2019.
   Végszó : a 25 éves Kézjegy Klub visszatekintő kiadványa / [szerk. Wessely Gábor]. - [Tolna] : Geográf, 2018. - 65, [1] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2018,- Ft
"Kézjegy" Tolnai Tollforgatók Klubja
Tolna megye - kulturális egyesület - irodalmi élet - ezredforduló - történeti feldolgozás
061.2(439.125) *** 894.511(439.125)(091)"199/201"
[AN 3753160]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8677 /2019.
   Könyvesbolt, kőrisfával : írások a Láng-Tékáról és huszonöt évről / [... szerk. Morcsányi Géza] ; [a szerzőportrékat Arató András kész. ...]. - 2. kiad. - Budapest : Láng-Téka Könyvesbolt, 2019. - 185 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-81234-0-2 kötött : 1990,- Ft
Láng-Téka Könyvesbolt (Budapest)
Budapest - könyvesbolt - magyar irodalom - karcolat - antológia
655.421(439-2Bp.)(0:82-43) *** 894.511-43(082)
[AN 3761108]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8678 /2019.
   Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban : gyűjtemények története / szerk. Apor Péter [et al.]. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 487 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-135-6 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - kulturális politika - szubkultúra - titkosszolgálat - Kádár-korszak
008:323(439)"195/198" *** 316.723(439)"195/198" *** 351.746.1(439)"195/198"
[AN 3756439]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8679 /2019.
Ben Byön Delou
   Az Eviv univerzuma / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, 2019. - 299 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-80622-4-4 kötött
okkultizmus
133.25
[AN 3755896]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2019.
Petrov, Arkadij Naumovič (1946-)
Sotvorenie mira (magyar)
   A világ teremtése / Arkagyij Petrov ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2018-. - 22 cm
okkultizmus
133
[AN 3738579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Mentsd meg a világot magadban!. - 2019. - 485, [2] p.
ISBN 978-615-80947-9-5 kötött
[AN 3755995] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8681 /2019.
   Helyi spektrumok alkalmazása földrengésre történő méretezésre / Vigh L. Gergely [et al.] ; [közread. a Magyar Mérnöki Kamara]. - [Budapest] : MMK, 2018. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Helyi spektrumok : tervezési segédlet ; keretcím: Mérnökkönyvtár. - Bibliogr.: p. 71-79.
ISBN 978-615-80452-2-3 fűzött
földrengés - tervezés - épületszerkezet - híd
550.34 *** 692 *** 624.21
[AN 3741883]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2019.
   XXI. századi vízgazdálkodás a tudományok metszéspontjában [elektronikus dok.] : II. Víztudományi Nemzetközi Konferencia : Szarvas, 2019. március 22. : konferencia kötet / szerk. Jakab Gusztáv, Csengeri Erzsébet ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 10.3 MB). - Szarvas : SZIE AGK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154883. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-809-0
vízgazdálkodás - mezőgazdaság - elektronikus dokumentum
556.18 *** 63
[AN 3761339]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8683 /2019.
   Ez állati! : érdekességek az állatvilágból : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-65-9 kötött
állat - fauna - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3761133]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8684 /2019.
Árvai Nóra
   Álmok, célok, tervek : az önmegvalósítás kézikönyve endometrózissal élőknek / Árvai Nóra. - [Budapest] : [Árvai N.], cop. 2019. - 307 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 303.
ISBN 978-615-81252-0-8 fűzött
önismeret - életvezetés - nő - siker
613.865-055.2
[AN 3756384]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2019.
Buzan, Tony (1942-)
Mind map mastery (magyar)
   Elmetérképezés mesterfokon : így használd az univerzum leghatékonyabb mentális eszközét! / Tony Buzan ; [ford. Erdő Orsolya]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2018. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 978-963-291-329-2 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - agykontroll
613.865
[AN 3761142]
MARC

ANSEL
UTF-88686 /2019.
Cron, Ian Morgan (1960-)
The road back to you (magyar)
   Úton önmagunkhoz : enneagram - térkép az önismerethez / Ian Morgan Cron és Suzanne Stabile ; [ford. Lisztes Gábor]. - Budapest : Harmat, 2019. - 254 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-457-8 fűzött : 3500,- Ft
személyiségtipológia - önismeret
159.923 *** 613.865
[AN 3756611]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2019.
Donders, Paul Ch (1957-)
Veerkracht (magyar)
   Reziliencia : hogyan fejlesszük lelki ellenálló képességünket, és előzzük meg a kiégést? / Paul Ch. Donders ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2019. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-288-458-5 fűzött : 3200,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - munkalélektan - szociálpszichológia
613.865 *** 159.923.2 *** 65.013 *** 316.6
[AN 3756156]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2019.
Frederick, Ann
Stretch to win (magyar)
   Nyújtással a sikerért / Ann Frederick, Chris Frederick ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 978-963-475-147-2 fűzött : 3990,- Ft
torna
613.71
[AN 3756825]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2019.
Grün, Anselm (1945-)
Finde deine Lebensspur (magyar)
   Találd meg a magad útját! : gyermekkorunk sebeinek gyógyítása, spirituális impulzusok / Anselm Grün, Maria-M. Robben ; [ford. Szabó Ferenc Miklós] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - 5. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 247 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 978-963-314-080-2 fűzött : 2900,- Ft
mentálhigiénia - lelki gondozás
613.865 *** 253
[AN 3761203]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2019.
Hyemin (1973-)
Wanbyŏk haji anŭn kŏttŭl e taehan sarang (magyar)
   Azok a dolgok, amiket akkor is szerethetsz, ha tökéletlenek : hogyan fogadjuk el magunkat egy tökéletességre törekvő világban / Haemin Sunim ; [ill. ... Lisk Feng] ; [ford. Sárkányné Molnár Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 287 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-529-947-8 kötött : 4490,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés - buddhizmus
613.865 *** 159.923.2 *** 294.3
[AN 3756649]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2019.
Ivens, Sarah
Forest therapy (magyar)
   Erdőterápia [elektronikus dok.] : Sinrin-joku, avagy zöld út a boldogsághoz / Sarah Ivens ; ford. Bakonyi Berta. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150409. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-453-8
mentálhigiénia - erdő - elektronikus dokumentum
613.865 *** 581.526.42
[AN 3719860]
MARC

ANSEL
UTF-88692 /2019.
Körmendy-Rácz János
   Dr. Beck Félix Bódog élete / Körmendy-Rácz János. - Nagykovácsi : Lilli, 2019. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Literatura apiterapiae, ISSN 2560-0079 ; 1.)
Összefoglalás angol, német, spanyol, orosz, kínai és arab nyelven
ISBN 978-963-983-743-0 kötött
Beck Félix Bódog (1868-1942)
Egyesült Államok - orvos - apiterápia - külföldön élő magyar személyiség - 19. század - 20. század - életrajz
61(73)(=945.11)(092)Beck_F._B. *** 615.89:638.167 *** 665.52/.54
[AN 3755813]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2019.
Lepés Marianna
   Citromfacsaró : 25 kérdés, amit sohasem késő feltenni magadnak / Lepés Marianna ; [graf. Buday Luca és Balázs Andrea]. - Budapest : Lepés M., 2019. - 196, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4930-4 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3756014]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2019.
Lovász Ádám (1991-)
   Az érzet deterritorializációja : a kiterjesztett észlelés filozófiája / Lovász Ádám. - Budapest : Gondolat, 2018. - 331 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 317-331.
ISBN 978-963-693-840-6 fűzött : 2800,- Ft
érzékelés - technikai kultúra - filozófia
159.93 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3756837]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2019.
Mezei Elmira
   Autoimmun szakácskönyv 2 : újítsd meg az egészséged! / Mezei Elmira. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 220, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [222].
ISBN 978-963-475-108-3 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3756543]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2019.
Napthali, Sarah (1967-)
Buddhism for mothers of schoolchildren (magyar)
   Buddhizmus anyáknak iskolás gyerekkel : nyugalom a zűrös hétköznapokban / Sarah Napthali ; [ford. Szakács Szilvia]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-433-9 fűzött : 3900,- Ft
mentálhigiénia - anya - családi nevelés - buddhizmus
613.865-055.52 *** 37.018.1 *** 294.3
[AN 3756185]
MARC

ANSEL
UTF-88697 /2019.
   Az öngyilkosság szociológiája / szerk. Zonda Tamás, Bozsonyi Károly, Moksony Ferenc. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 390 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-495-3 fűzött : 3990,- Ft
öngyilkosság - szociológia
616.89-008.441.44 *** 364.277 *** 314.424.2
[AN 3756827]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2019.
Price, Catherine
How to break up with your phone (magyar)
   Digitális detox [elektronikus dok.] : győzd le a mobilfüggőséget / Catherine Price ; ford. Gyárfás Vera. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150377. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-454-5
mentálhigiénia - mobiltelefon - infokommunikáció - függőség - elektronikus dokumentum
613.865 *** 364.272 *** 316.77 *** 621.396.218
[AN 3719799]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2019.
Rózsás József
   Dr. Zubor Éva / [írta Rózsás József]. - Bóly : [Önkormányzat], 2019. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Bólyi arcok, ISSN 2064-7719)
ISBN 978-615-00-4362-3 fűzött
Zubor Éva (1956-)
Magyarország - Bóly - fogorvos - híres ember - 20. század - 21. század
61(439)(092)Zubor_É. *** 929(439-2Bóly)Zubor_É.
[AN 3756873]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2019.
Ruppert, Fidelis (1938-)
Älter werden, weiterwachsen (magyar)
   Időskor és növekedés / Fidelis Ruppert ; [ford. Somorjai Gabi] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - 2. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 218 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 209-215.
ISBN 978-963-314-095-6 fűzött : 2900,- Ft
mentálhigiénia - idős - vallásos irodalom
613.865-053.9 *** 244
[AN 3761200]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2019.
Siaud-Facchin, Jeanne (1957-)
Trop intelligent pour être heureux? (magyar)
   Túl tehetséges ahhoz, hogy boldog legyen? : a szuperintellingens felnőtt / Jeanne Siaud-Facchin ; [ford. Kiss Kornélia]. - Budapest : Park, 2019. - 337, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-492-0 fűzött : 3950,- Ft
intelligencia
612.821.3
[AN 3756440]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2019.
   Testképek a gyógyításban : a test mint eszköz és referenciapont / szerk. Fehér Pálma Virág, Kövesdi Andrea, Szemerey Márton. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 209 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-503-5 fűzött : 2490,- Ft
test - énkép - lélektan - tudatosság - ideggyógyászat - pszichoterápia
612 *** 159.9 *** 159.922 *** 616.89 *** 615.851
[AN 3756834]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2019.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Jól szeretni [elektronikus dok.] : Tudod-e, hogy milyen a gyereked? / Vekerdy Tamás ; [a szerző előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2018. - 1 CD (1h 35 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
gyermeknevelés - gyermeklélektan - családi nevelés - hangoskönyv
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3754914]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2019.
Vukovári Panna
   Mennyei monopoly : pénzt és (örök) életet! / Vukovári Panna ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2018]. - 190, [8] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-768-0 fűzött : 2400,- Ft
életvezetés - pénzügy - vallásos irodalom
613.865 *** 336.7 *** 244
[AN 3753167]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2019.
Wilson, Sarah (1974-)
First, we make the beast beautiful (magyar)
   Élet szorongás és pánik nélkül? / Sarah Wilson ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-935-5 kötött : 4690,- Ft
kényszerneurózis - pánik - depresszió - életvezetés - memoár
616.891.6(0:82-94) *** 616.895.4(0:82-94) *** 613.865
[AN 3757021]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2019.
Winch, Guy (1961-)
How to fix a broken heart (magyar)
   Hogyan gyógyítsunk meg egy összetört szívet? / Guy Winch ; [ford. Garamvölgyi Andrea] ; [... ill. Henn Kim]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 142 p. : ill. ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 16.)
Bibliogr.: p. 128-130.
ISBN 978-963-304-596-1 fűzött : 2200,- Ft
veszteség - gyászolás - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865
[AN 3756066]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8707 /2019.
Fojtán István
   Kandó-mozdonyok : Kandó Kálmán élete és munkássága / Fojtán István ; [kiad. Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Vasúttört. Park Alapítvány, 2019. - 375 p., [2] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 362-368.
ISBN 978-615-00-5507-7 fűzött
Kandó Kálmán (1869-1931)
Magyarország - mérnök - századforduló - 20. század - villamos mozdony
62(439)(092)Kandó_K. *** 629.423(439)(091)
[AN 3761361]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2019.
   A jubileum éve : a Würth-titok nyomában, 1988-2018 : 30 éve Magyarországon a Würth Szereléstechnika Kft. / [szerk. Reim Szilvia ..., Baudentisztl Ferenc ...]. - Budaörs : Würth Szereléstechnika Kft., [2018]. - 50 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Würth Szereléstechnika Kft. (Budaörs)
Magyarország - szerelés - kereskedelmi vállalat
621.757 *** 061.5(439)Würth
[AN 3756318]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

8709 /2019.
Kandó Conference (34.) (2018) (Budapest)
   XXXIV. Kandó Conference 2018 [elektronikus dok.] : Science In Practice 2018 (SIP 2018) : 22-23. November 2018 / szerk. Schuster György, Temesvári Zsolt ; [publ. by the] Óbuda University Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering. - Szöveg (pdf : 22.7 MB). - [Budapest] : Óbuda Univ. Kandó Kálmán Fac. of Electrical Engineering, 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154015. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-449-096-8
elektrotechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3750432]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8710 /2019.
Saly Noémi (1956-)
   Törzskávéházamból zenés kávéházba : séta a budapesti körutakon / Saly Noémi. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2019. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-276-344-6 fűzött : 4980,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - kávéház - 20. század
640.43/.44(439-2Bp.)"19" *** 930.85(439-2Bp.)"19"
[AN 3761210]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8711 /2019.
Aurahs, Jutta
Katzen (magyar)
   Macskák : doromboló ragadozók / Jutta Aurahs ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-419-7 kötött : 3200,- Ft
macska - ifjúsági könyv
636.8(02.053.2)
[AN 3761131]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2019.
Buzgó József
   A sebzett nagyvad utánkeresése / Buzgó József. - 2. kiad. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2019, cop. 2017. - 241 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5223-12-9 kötött
vadászat - vadászkutya - kutyakiképzés
639.1 *** 636.75.088
[AN 3761146]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2019.
Halász Erika
   Virágba borulva / Halász Erika. - Miskolc ; [Boldogkőváralja] : Gyümölcsért Kft., 2019. - 164, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [168].
ISBN 978-615-00-4810-9 kötött
kajszibarack - gyümölcstermesztés - szakácskönyv
634.21 *** 641.55(083.12)
[AN 3755903]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2019.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (34.). Agrártudományi Szekció (2019) (Debrecen)
   XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekció : [Debrecen, 2019. április 16-18.] : előadáskivonatok / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. - Debrecen : DE, 2019. - 353 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-490-078-8 fűzött
agrártudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
631 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3756183]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2019.
Webb, Holly (1976-)
My secret kitten (magyar)
   Az én titkos macskanaplóm / Holly Webb ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2019. - [76] p. : ill., színes ; 21 cm
Ill. Katherine Kirkland
ISBN 978-963-457-397-5 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - macska - mese - gyermekkönyv
636.8(02.053.2) *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3756581]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8716 /2019.
Guiliano, Mireille (1946-)
Meet Paris oyster (magyar)
   A francia nők nem számolnak kalóriát avagy Ínyencségek Párizsa / Mireille Guiliano ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 227, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-871-4 kötött : 3499,- Ft
Franciaország - gasztronómia - kagyló
641.5(44) *** 637.56
[AN 3753081]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2019.
Pásztorné Jánosi Katalin
   Körömgomba, körömbenövés és kezelése jegyzet : elmélet és gyakorlat 1. / Pásztorné Jánosi Katalin. - Nyékládháza : [Pásztorné Jánosi K.], 2019. - 55, [9] p. : ill., színes ; 22 cm
Borítócím: Gyógypedikűr : körömgomba, körömbenövés és kezelése
ISBN 978-615-00-5002-7 fűzött
körömápolás - tanfolyami jegyzet
646.74(078)
[AN 3756300]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8718 /2019.
Artner Annamária (1961-)
   Marx 200 : Marx öröksége, a munka helyzete és a felzárkózás lehetősége a globális kapitalizmusban / Artner Annamária. - Jav. utánny. - Budapest : Eszmélet Alapítvány, 2018. - 147 p. : ill. ; 18 cm. - (Eszmélet zsebkönyvtár, ISSN 2631-0945)
Bibliogr.: p. 138-147.
ISBN 978-615-80581-2-4 fűzött : 990,- Ft
marxizmus - gazdaságfilozófia - kapitalista rendszer
141.82 *** 330.85 *** 330.342.14
[AN 3761301]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2019.
Boros János (1954-)
   Immanuel Kant / Boros János ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet. - Budapest : MTA BTK Filozófiai Int., 2018. - 477 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443-462.
ISBN 978-963-416-138-7 fűzött : 3200,- Ft
Kant, Immanuel (1724-1804)
Németország - filozófus - 18. század
1(430)(092)Kant,_I.
[AN 3756586]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2019.
Faragó László (1953-)
   Téri lét : társadalmi fordulat a térelméletben / Faragó László. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019. - 238, [1] p. : ill. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 225-238.
ISBN 978-615-5945-40-3 kötött : 5980,- Ft
térelmélet - tudományfilozófia
114 *** 711.61 *** 001(091)
[AN 3756228]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2019.
Hacke, Axel (1956-)
Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen (magyar)
   A tisztességről nehéz időkben és arról, hogyan bánunk egymással / Axel Hacke ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Park, 2019. - 218, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-463-0 kötött : 2490,- Ft
tisztesség - társadalom - társadalmi igazságosság - közpolitika
177.9 *** 32.001 *** 316.3
[AN 3756460]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2019.
   Történetek szúfi dervisekről és Naszreddin hodzsáról / ... ford. Haskó György. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019. - 272 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5145-1 fűzött
Nasreddin Hoca (1208-1284)
szufizmus - anekdota
141.336(0:82-36) *** 398.23(=927)
[AN 3756819]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8723 /2019.
Bajcsi Tibor (1954-)
   Tanúságtételek Erdélyből / a riportokat kész. Bajcsi Tibor. - Budapest : Marana Tha, 2018-. - 20 cm
tanúságtétel - interjú
211(047.53)
[AN 3743695]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Jézus él és velünk van. - 2019. - 254 p. : ill. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 224.)
ISBN 978-615-5259-44-9 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3756481] MARC

ANSEL
UTF-88724 /2019.
Bevere, John (1959-)
Good or God? (magyar)
   Isten, az egyedüli jó : miért nem elegendő az Isten nélküli jó? / John Bevere ; [ford. Joób Viktória és Lukács Ibolya Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2019, cop. 2017. - 263 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-63-3 fűzött : 3490,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés - bibliamagyarázat
244 *** 22.07 *** 613.865
[AN 3761438]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2019.
Bible for young children (magyar)
   Biblia gyerekeknek / ... feldolgozta Dawn Mueller ; ill. Gill Guile ; ford. Joób Viktória. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2019. - 271 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5526-89-3 kötött : 4990,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3756500]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2019.
Bocsa József
   Kiengesztelődés, gyógyulás, szabadulás / Bocsa József ; [közread. a] Piarista Rendház. - Vác : Piarista Rendház, 2018. - 212 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9524-20-0 fűzött : 1300,- Ft
bűn - kegyelemteológia
241.4 *** 234.1
[AN 3756650]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2019.
Congregatio Apostolica Sororum III. Ordinis Sancti Dominici de Sancta Margarita a Hungaria
   Az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának konstitúciói és direktóriuma. - Budakeszi : Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, cop. 2019. - 98 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4470-5 fűzött
dominikánus apácák - szabályzat
271.972-4
[AN 3756290]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2019.
Diószegi László
   Az öröm útja / Diószegi László ; [grafikák Kiss Mónika]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 61, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-784-0 fűzött : 880,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3753181]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2019.
Faághy Richárd
   Lélekkalauz nagyböjt minden napjára / Faághy Richárd, Nagy Alexandra. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 109, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-781-9 fűzött : 1280,- Ft
böjt - elmélkedés
242 *** 248.153.4
[AN 3753221]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2019.
Faigl Ilona Mária
   Magyarország nagyasszonya könyörögj érettünk! / Faigl Ilona Mária. - Budapest : Páros Print, 2019. - 140, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5165-19-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3756375]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2019.
   Fekete kabát. - 2. kiad. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2018. - 19 p. ; 16 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus, ISSN 2060-002X)
Fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 3753130]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2019.
Greshake, Gisbert (1933-)
Hören auf den Ruf und geistliches Unterscheiden (magyar)
   Hallgatni a hívásra : a lelki megkülönböztetésről / Gisbert Greshake ; [ford. Bruncsák István]. - Budapest : Jezsuita K., [2019]. - 93 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-442-015-6 fűzött : 1600,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3756570]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2019.
Grün, Anselm (1945-)
50 Engel für das Jahr (magyar)
   Az év ötven angyala / Anselm Grün ; [ford. Edelényi Judit]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 179 p. ; 21 cm
Megj. "Angyalok könyve" címmel is
ISBN 978-963-267-428-5 fűzött : 2690,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3756425]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2019.
Kardos Géza
   Melkizedek és az Ószövetség / Kardos Géza. - Budapest : Két Hollós, [2018]. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5809-03-3 fűzött
magyarságkutatás - bibliamagyarázat
22.07(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3756641]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2019.
   Mennyei nyugalom : válogatott idézetek a bahá'í szent iratokból a lelki békéről és a megelégedettségről / [kiad. a Magyarországi Bahá'í Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tanácsa, 2019. - [28] p. : ill. ; 15x15 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81209-0-6)
bahaizmus
298.8
[AN 3753218]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2019.
Muzslainé Nagy Etelka
Olthatatlan szerelem (angol)
   Unquenchable love : practical principles on how to live a life of joy-filled love and successful marriage based on the Song of Solomon / Etelka Muzslainé Nagy ; [transl. by Éva Kriszt] ; [ill. by Zsuzsanna Csiffáry]. - [Őrbottyán] : Muzslainé Nagy E., 2019. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 978-615-00-4783-6 fűzött : 3500,- Ft
Biblia. Ószövetség. Énekek éneke
házasság - bibliamagyarázat
265.5 *** 223.9.07
[AN 3756342]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2019.
Reisinger János (1954-)
   Adni - a semmiből / Reisinger János ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budakalász : Oltalom Alapítvány, 2019. - 94, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80378-8-4 fűzött
szeretet - jótékonyság - kereszténység
241 *** 23/28
[AN 3756142]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2019.
Szécsi József (1948-)
   Salve regina! : Szécsi József beszédei Gyenes, Diás, Vonyarc, Vashegy és Balatongyörök templomaiban, 2017/2018. - Diás : Magánkiad., 2018. - 174 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-9211-4)
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 22.07
[AN 3753223]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2019.
   Teológia és nyilvánosság : az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötetete / [szerk. Orosz Gábor Viktor]. - Budapest : Evangélikus Hittud. Egy. : Luther, 2019. - 275 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-155-0 fűzött : 1790,- Ft
keresztény teológia - nyilvánosság
23/28 *** 316.65
[AN 3756099]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2019.
White, Ellen Gould (1827-1915)
   Miért? : válogatás Ellen Gould White írásaiból / [összeáll. Bálintné Nagy Erika]. - 3. kiad. - [Tarnalelesz] : [Hetednap Adventista Reformmozgalom], [2019]. - 50 p. ; 21 cm
Közread. a Hetednap Adventista Reformmozgalom
ISBN 978-963-88190-1-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3756328]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2019.
Zab-chos zhi khro dgongs-pa rang-grol : Bar-do thos-sgrol chen-mo (magyar)
   Tibeti halottaskönyv : a bardó tanítás nagykönyve / [ford., a bev. tanulmányt és a ... jegyzeteket írta Agócs Tamás] ; [előszó Őszentsége a Dalai Láma] ; [ford. Mirczik Bálint ...]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2019, cop. 2016. - 355 p. ; 19 cm
Megj. "A köztes lét könyvei" címmel is. - Bibliogr.: p. 352-355.
ISBN 978-963-227-565-9 kötött : 2990,- Ft
tibeti buddhizmus - vallásos irodalom - túlvilági élet
294.321(515) *** 291.23
[AN 3761380]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8742 /2019.
Agárdi Zsóka (1991-)
   Én, a nő : szárnyra kapott lélek / Agárdi Zsóka. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 222, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-121-2 kötött : 3490,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia - nő - magyar irodalom - vers
316.472.4 *** 613.865-055.2 *** 894.511-14
[AN 3756846]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2019.
Bali Edina Zsanna
   Azanő / Bali Edina Zsanna. - Budapest : Cor Leonis, cop. 2018. - 243 p. ; 20 cm
keretcím: Ráismerőkönyvek
ISBN 978-615-5893-31-5 fűzött : 2990,- Ft
párkapcsolat - nő
316.472.4 *** 316.37-055.2
[AN 3753190]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2019.
Dávidházi Péter (1948-)
   Két médiatudományi kötet bemutatása / Dávidházi Péter, Szirák Péter, Deli Eszter. - Budapest : BME GTK Műsz. Ped. Tansz., 2018. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Képi Tanulás Műhelye füzetek, ISSN 2498-7441 ; 8.)
Fűzött
médiaismeret - kultúrakutatás - könyvismertetés
316.774 *** 008
[AN 3756105]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2019.
Dominkovits Péter (1962-)
   Adalékok és források a soproni evangélikus városvezető és szellemi elit 17-18. századi társadalomtörténeti kutatásához, végrendeletek = Angaben und Quellen zur Gesellschaftsforschung der Ödenburger evangelischen stadtleitenden und geistigen Elite des 17-18. Jahrhunderts, Testamente / Dominkovits Péter, D. Szakács Anita ; [kiad. az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : Soproni Lvt., 2018. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A források német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8327-45-1 fűzött
Sopron - társadalomtörténet - helytörténet - egyháztörténet - evangélikus egyház - 17. század - 18. század - végrendelet - történelmi forrás
316.32(439-2Sopron)"16/17"(093) *** 943.9-2Sopron"16/17"(093) *** 347.67(439-2Sopron)"16/17"(093) *** 284.1(439-2Sopron)"16/17"(093)
[AN 3756180]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2019.
   Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014 / szerk. Fedinec Csilla, Szarka László, Vizi Balázs ; [közread. az] MTA TK Kisebbségkutató Intézet, MTA BTK Történettudományi Intézet ... - Budapest : MTA TK Kisebbségkut. Int. : MTA BTK TTI : Gondolat, 2018. - 478 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-819-2 kötött : 4500,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - nemzetiség - párt - rendszerváltás - 21. század
316.347(=00)(4-11) *** 329(4-11)"1989/2014"
[AN 3756823]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2019.
   Felvidék / szerk. Pomozi Péter. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets., 2019. - 114, [1] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm. - (Magyar nyelvű otthon, ISSN 2559-9011 ; 4.)
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-615-5735-06-6 fűzött
Felvidék - magyar nyelv - határon túli magyarság - nyelvjárás - művelődéstörténet
316.347(=945.11)(437.6) *** 809.451.1 *** 809.451.1-087(437.6) *** 930.85(=945.11)(437.6)
[AN 3756224]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2019.
   Gyerekek, szülők, közösségek : módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos kezdet program munkatársai számára : módszertani kézikönyv / [szerk. Balázs István] ; [közread. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság]. - 3. kiad. - Budapest : Szociális és Gyermekvédelmi Főig., 2019. - 3 db : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
gyermekfoglalkozás - közösségfejlesztés - módszertan - tanári segédkönyv
316.45(072) *** 371.382(072) *** 37.025(072)
[AN 3756034]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Gyerekek. - 168 p.
ISBN 978-615-00-4449-1 fűzött
gyermekfoglalkozás - fejlesztő játék - gyermeklélektan - tanári segédkönyv
371.382(072) *** 159.922.7(072)
[AN 3756038] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szülők. - 95 p.
ISBN 978-615-00-4450-7 fűzött
szülő-gyermek kapcsolat - családi nevelés - tanári segédkönyv
37.018.1(072) *** 316.356.2(072)
[AN 3756040] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Közösségek. - 84 p.
ISBN 978-615-00-4451-4 fűzött
közösségfejlesztés - gyermekfoglalkozás - tanári segédkönyv
316.45(072) *** 371.382(072)
[AN 3756042] MARC

ANSEL
UTF-88749 /2019.
Józsa Viktória
   A vállalati beágyazódás útjai Magyarországon / Józsa Viktória. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 227-240.
ISBN 978-615-5945-41-0 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - helyi társadalom - regionális gazdaság - iparvállalat - 21. század
316.32(439)"200/201" *** 332.1(439)"200/201" *** 061.5(439)"200/201"
[AN 3756261]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2019.
Lisicki, Paweł (1966-)
Krew na naszych rękach? (magyar)
   Vér tapad a kezünkhöz? : a holokausztvallás és az európai identitás / Paweł Lisicki ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2018. - 550, [1] p. ; 20 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
Bibliogr.: p. 545-[551].
ISBN 978-615-5475-35-1 fűzött : 2900,- Ft
lengyelek - nemzetkép - holokauszt - történetírás - antiszemitizmus - esszé - vitairat
316.63(=84) *** 323.12(=924)(100)"193/1945" *** 930.1
[AN 3756776]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2019.
   Magyar-zsidó identitásminták / szerk. Dénes Iván Zoltán ; [Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Marczali Henrik Kutatócsoport kiadványa]. - Budapest : Ráció, 2019. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-26-3 fűzött : 3250,- Ft
Marczali Henrik (1856-1940)
Alexander Bernát (1850-1927)
Magyarország - zsidóság - identitás - művelődéstörténet - zsidó vallás - 19. század - 20. század - történész - filozófus
316.347(=924)(439)"18/19" *** 316.63(=924)(439)"18/19" *** 930.85(=924)(439)"18/19" *** 296(439)"18/19" *** 930.1(439)(092)Marczali_H. *** 1(439)(092)Alexander_B.
[AN 3756269]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2019.
Megyeri Zsuzsanna
   Gyere közelebb! : visszatalálni egymáshoz párterápia segítségével / Megyeri Zsuzsanna. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 176 p. : ill. ; 18 cm. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-304-768-2 fűzött : 2500,- Ft
párkapcsolat - pszichoterápia
316.472.4 *** 615.851
[AN 3756006]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2019.
Picciolini, Christian (1973-)
White american youth (magyar)
   Romantikus erőszak : egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései / Christian Picciolini ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 335 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-508-4 fűzött : 3500,- Ft
Egyesült Államok - ifjúságszociológia - rasszizmus
316.346.3-053.6(73)(0:82-94) *** 323.118(73)(0:82-94) *** 323.12(=00)(73)(0:82-94)
[AN 3756178]
MARC

ANSEL
UTF-88754 /2019.
Sárközi Gabriella
   Panaszok és jogsérelmek kezelése az iskolában / Sárközi Gabriella. - Budapest : Raabe Klett, 2019. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.: p. 103-107.
ISBN 978-615-5824-89-0 fűzött
Magyarország - konfliktuskezelés - közoktatás - 21. század - jogi szabályozás
316.48 *** 37.014.(439)"201"(094)
[AN 3755916]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2019.
Schmidt, Thomas (1969-)
Konfliktmanagement-Trainings erfolgreich leiten (magyar)
   Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok : komplett forgatókönyvek tréningvezetőknek / Thomas Schmidt ; [ford. Szőke Zsófia Eszter]. - 4. utánny. - Miskolc : Z-Press, 2019, cop. 2009. - 478 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9493-52-0 fűzött : 10500,- Ft
konfliktuskezelés - tanári segédkönyv
316.48(072) *** 316.6(072)
[AN 3761117]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2019.
Szabó Beáta
   Értékek és jövőkép : serdülők kognitív konstruktumai eltérő szocializációs körülmények függvényében : doktori disszertáció, 2017 / Szabó Beáta. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 239 p. : ill. ; 25 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 187-212.
ISBN 978-615-80909-3-3 kötött
gyermekvédelem - társadalmi beilleszkedés - szocializáció
316.736 *** 37.035 *** 364.65-053.6
[AN 3756792]
MARC

ANSEL
UTF-88757 /2019.
   Területi-társadalmi törésvonalak és a boldogulás útjai. - Budapest : MTA BTK, 2019. - 372 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Vidéktörténet, ISSN 2498-8804 ; 2.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-416-161-5 kötött
Magyarország - társadalomtörténet - vidéki társadalom - rurálszociológia - gazdaságtörténet
314(439)"17/19" *** 338(091)(439)"17/19" *** 316.334.55(439)"17/19"
[AN 3756461]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2019.
Török László
   Kétezresek : háromnyelvű könyv = Millenari : trilingue libro = Millennials : trilingual book / Török László. - [Győr] : Szerző, 2019. - 370 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 348-349.
ISBN 978-615-00-4795-9 fűzött
nemzedékek közti különbség - 21. század - esszé
316.346.3(100)"20"(0:82-4) *** 159.922.6(0:82-4)
[AN 3756080]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8759 /2019.
   Én, senki, segítség [elektronikus dok.] : népmesék a világ minden tájáról : 9 éves kortól / Bajzáth Mária válogatása ; Maros Krisztina rajz. - Szöveg (epub : 6.2 MB). - [Budapest] : Kolibri, cop. 2018. - (Népmesekincstár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151169. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-437-359-9
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - elektronikus dokumentum
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3727040]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2019.
Grün, Anselm (1945-)
Die Heilkraft der Natur (magyar)
   A természet gyógyító ereje : gyógynövények, mítoszok, rituálék az évkörben / Anselm Grün, Susanne Türtscher ; [ford. Hámoriné Simon Cecília] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - 3. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 206 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 978-963-314-082-6 fűzött : 2900,- Ft
keresztény ünnep - naptári szokás - természetgyógyászat - gyógynövény
398.33 *** 615.89:615.322 *** 264
[AN 3761207]
MARC

ANSEL
UTF-88761 /2019.
   "Kívül aranyos, belül irgalmas ..." : tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna emlékére : konferenciasorozat a vallási néprajz iskolateremtő tudósainak tiszteletére I. / [szerk. Lengyel Ágnes, Czövek Judit] ; [kiad. a MNM Palócz Múzeuma]. - Balassagyarmat : MNM Palócz Múzeuma, 2018. - 336 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A Balassagyarmaton, 2015. nov. 3-4-én "Hegyet hágék, lőtőt lépék..." címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5209-82-6 fűzött
Erdélyi Zsuzsanna (1921-2015)
Magyarország - etnográfus - magyar néprajz - népi vallásosság - 20. század - 21. század
39.001(439)(092)Erdélyi_Zs. *** 398.3(=945.11)
[AN 3755984]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8762 /2019.
Axundova, Elmira (1953-)
Heydär Äliyev (magyar)
   Heydar Aliyev : személyiség és korszak / Elmira Ahundova ; [... ford. Várhegyi Tamás] ; [közread. az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége]. - Budapest : Azerbajdzsáni Köztársaság Mo-i Nagykövetsége, 2016-2019. - 3 db ; 25 cm
Äliyev, Heydär (1923-2003)
Azerbajdzsán - Szovjetunió - politikus - titkosszolgálat - 20. század - ezredforduló - történelem
32(479.24)(092)Äliyev,_H. *** 327.84(479.24)(092)Äliyev,_H. *** 947"195/198" *** 947.924
[AN 3662259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], 1990-2003. - 2019. - 688 p.
ISBN 978-615-00-4808-6 fűzött
[AN 3756947] MARC

ANSEL
UTF-88763 /2019.
Bárdonicsek Dominika
   A szovjet büntetés-végrehajtás egy sajátos válfaja : a Gulág női táborai, 1934-1953 / Bárdonicsek Dominika. - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsop., 2019. - 171 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 13.)
Bibliogr.: p. 161-168.
Fűzött
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - nő - 20. század
323.282(47)"1934/1953" *** 343.819.5(47)"1934/1953" *** 343.262-055.2(47)"1934/1953"
[AN 3755927]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2019.
Dronfield, Jeremy (1965-)
The boy who followed his father into Auschwitz (magyar)
   A fiú, aki követte az apját Auschwitzba [elektronikus dok.] : igaz történet Gustav Kleinmann naplója alapján / Jeremy Dronfield ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154779. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-24-3
angol irodalom - holokauszt - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(430)"193/1945"(0:82-31) *** 820-31=945.11
[AN 3760457]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2019.
Egan Lajos (1852-1920)
   Egan Lajos naplója : impériumváltások Fiumében a kormányzóhelyettes szemével, 1918-1920 / szerk., sajtó alá rend., a bev. tanulmányokat és jegyzeteket írta Ordasi Ágnes. - Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 376 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Elbeszélő források, ISSN 2631-1364)
Bibliogr.: p. 324-337.
ISBN 978-963-416-159-2 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - Fiume - politikus - történelem - közigazgatás - 20. század - két világháború közötti időszak - történelmi forrás - napló
32(439)(092)Egan_L.(0:82-94) *** 943.925"1918/1920"(093) *** 35(439.25)"1918/1920"(093)
[AN 3756164]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2019.
   Életszilánkok [elektronikus dok.] : az Irodalmi Jelen Lezáratlan holokauszt pályázatának legsikeresebb írásai / szerk. Hudy Árpád. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Műv. és Irod. Jelen Kft., 2015 [!2018]. - (Irodalmi jelen könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154886. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80737-8-3
magyar irodalom - holokauszt - memoár - antológia - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(439)"193/1945"(0:82-94) *** 894.511-94(082)
[AN 3761358]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2019.
Molnár M. Eszter (1950-)
   Áchim L. András és kora : kutatási bibliográfia / Molnár M. Eszter ; [... kiadó a PC Magister Alapítvány]. - Budapest : PC Magister Alapítvány, 2018. - 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89206-7-6 fűzött
Áchim L. András (1871-1911)
Magyarország - politikus - századforduló - szakbibliográfia
32(439)(092)Áchim_L._A.:016
[AN 3756790]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2019.
Szilágyi-Gál Mihály (1971-)
   A félreértés esélyei : filozófiai, politikaelméleti és retorikai írások / Szilágyi-Gál Mihály. - Budapest : Gondolat, 2018. - 137 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-851-2 fűzött : 2500,- Ft
politológia - filozófia - retorika
32.001 *** 1 *** 82.085
[AN 3756892]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8769 /2019.
   Across the Mediterranean - along the Nile : studies in Egyptology, Nubiology and Late Antiquity dedicated to László Török on the occasion of his 75th birthday / ed. by Tamás A. Bács, Ádám Bollók and Tivadar Vida ; [publ. by the] Institute of Archaeology Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences and Museum of Fine Arts. - Budapest : Inst. of Archaeology Research Centre for the Humanities HAS : Museum of Fine Arts, 2018. - 2 db (980 p.) : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5766-18-3 kötött
ókori Egyiptom - Núbia - ókor - régészet - kultúratörténet - emlékkönyv
93 *** 904(4) *** 008(397.8)(091) *** 008(32)(091)
[AN 3756045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 536 p.
ISBN 978-615-5766-11-4
[AN 3756060] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - p. 540-980.
ISBN 978-615-5766-17-6
[AN 3756068] MARC

ANSEL
UTF-88770 /2019.
Antigua China (magyar)
   Kína / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Bánki Dezső]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 5.)
Megj. "Ókori Kína" címmel is
ISBN 978-963-09-9570-2 kötött : 2990,- Ft
ókori Kína - történelem - művelődéstörténet - régészet
931.5 *** 930.85(315) *** 904(315)
[AN 3761485]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2019.
Balogh András (1944-)
   Délkelet-Ázsia történelme / Balogh András. - 2. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 728 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 564-576.
ISBN 978-963-312-277-8 kötött
Délkelet-Ázsia - történelem
959
[AN 3756805]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2019.
   Brüsszelből tekintve : titkos NATO-jelentések az átalakuló Kelet-Európáról, 1988-1991 / szerk., a bev. tanulmányt írta, a dokumentumokat ... ford. és közli Kecskés D. Gusztáv ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum. - Budapest : MTA BTK : Retörki, 2018. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-141-7 fűzött : 2500,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - politikatörténet - rendszerváltás - történelmi forrás
94-11"1988/1991"(093) *** 323(4-11)"1988/1991"(093)
[AN 3756607]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2019.
Budai Ernő
   Szülőfalum, Százd : élettörténetek, visszaemlékezések / Budai Ernő. - Százd : Magánkiad., 2018. - 88 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 978-615-00-3585-7 fűzött
Százd - helytörténet - memoár
943.9-2Százd(0:82-94)
[AN 3756665]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2019.
Buzás Gergely (1965-)
   A királyok Visegrádja / Buzás Gergely ; [közread. a] Mátyás Király Múzeum. - Visegrád : Mátyás Király Múz., 2018. - 127, [9] p. : ill., főként színes ; 22x31 cm
Bibliogr.: p. [130-135].
ISBN 978-615-5209-93-2 kötött
Visegrád - helytörténet - magyar történelem - vár
943.9-2Visegrád *** 943.9 *** 728.81(439-2Visegrád)
[AN 3756252]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2019.
Dent, Bob (1949-)
Painting the town red (magyar)
   A vörös város [elektronikus dok.] : politika és művészet az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság idején / Bob Dent ; ford. Konok Péter. - Szöveg (epub : 3 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154806. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-338-0
Magyarország - művelődéstörténet - kulturális politika - Tanácsköztársaság - elektronikus dokumentum
930.85(439)"1919" *** 323:008(439)"1919"
[AN 3760608]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2019.
   Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok : Amerika a XIX-XXI. században : tanulmánykötet / szerk. Horváth Emőke, Lehoczki Bernadett. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 368 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-477-9 fűzött : 3990,- Ft
Amerika - Magyarország - történelem - külpolitika - 19. század - 20. század - 21. század
97/98"18/20" *** 327(439)(7)"194/197" *** 327(7/8)"18/20"
[AN 3756901]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2019.
Domokos György (1963-)
   A jámbor Herkules : Estei Hippolit bíboros egri kormányzója, Ercole Pio beszámolói Magyarországról, 1508-1510 / Domokos György. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 229, [3] p. : ill. ; 24 cm
A levelek olasz nyelven. - Bibliogr.: p. 211-216.
ISBN 978-963-456-040-1 fűzöütt : 3000,- Ft
Pio, Ercole (15-16. sz)
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - 16. század - gazdatiszt - történelmi forrás
943.9"15"(093) *** 930.85(439)"15"(093) *** 929(439)(=50)Pio,_E.
[AN 3756358]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2019.
   Fiatal kutatók fóruma. - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsop., 2019. - 284 p. ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 14.)
A Pécsen, 2017. ápr. 26-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
Oroszország - történelem
947
[AN 3755905]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2019.
Gyóni Gábor (1978-)
   A magyarság hajnalán : a magyarok korai története a honfoglalásig / Gyóni Gábor. - Budapest : MTA BTK, 2019. - 279 p. : ill. ; 25 cm. - (Források és tanulmányok, ISSN 2498-8472 ; 3.)
Bibliogr.: p. 237-279.
ISBN 978-963-416-167-7 kötött : 3500,- Ft
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 3756629]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2019.
   Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után : konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán / szerk. Bódy Zsombor. - Budapest : MTA BTK TTI, 2018. - 347 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742). (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok, ISSN 2560-2462 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-153-0 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - gazdaság - demográfia - társadalom - két világháború közötti időszak
943.9"191/192" *** 338(439)"191/192" *** 314(439)"191/192" *** 316.32(439)"191/192"
[AN 3756462]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2019.
   Hídépítők : a magyar - lengyel kapcsolatok arcképcsarnoka / [szerk. Mitrovits Miklós]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2018. - 177 p. : ill. ; 28 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
ISBN 978-615-5475-33-7 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - Lengyelország - híres ember - magyar történelem - történelem - 20. század
929(439) *** 929(498) *** 943.8"19" *** 943.9"19"
[AN 3756701]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2019.
Juhász Péter (1970-)
   Anonymus : fikció és realitás : az Álmos-ág honfoglalása / Juhász Péter. - [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2019. - 143 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-96-4 fűzött
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
Magyarország - történetíró - 12. század - 13. század - magyar történelem - Árpád-kor - latin irodalom története - krónika
930.1(439)(092)Anonymus *** 871(439)(091)-94"11/12" *** 943.9"08/12"
[AN 3756806]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2019.
Körmendi Tamás (1977-)
   Az 1196-1235 közötti magyar történelem nyugati elbeszélő forrásainak kritikája / Körmendi Tamás. - Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 229 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 206-229.
ISBN 978-963-416-163-9 kötött : 2900,- Ft
Nyugat-Európa - magyar történelem - magyarságkép - középkor - forráskritika
940-15"12/15" *** 316.356.4(=945.11)"12/15" *** 930.23 *** 943.9"11/12"
[AN 3756446]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2019.
   Lengyelország és Magyarország történelmi szerepe a keresztény Európa védelmében Árpád-házi Szent Lászlótól a mai időkig című lengyel - magyar konferencia : Budapest, 2017. október 12. = Historyczna rola Polski i Węgier w obronie chrześcijańskiej Europy od Św. Władysława z domu Arpadów do czasów współczesnych : polsko - węgierska konferencja : Budapeszt, 12 października 2017 / [szerk. Konrad Sutarski, Vigh László] ; [kiad., rend. Országos Lengyel Önkormányzat, Lengyel Művelődési Központ]. - Budapest : Croatica : Orsz. Lengyel Önkormányzat : Lengyel Művel. Közp., 2018. - 138, [2], 139 p. ; 20 cm
A magyar és lengyel nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5615-86-3 fűzött
Lengyelország - magyar történelem - történelem - kereszténység - konferencia-kiadvány
943.9 *** 943.8 *** 23/28 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3756698]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2019.
   Médiatörténeti tanulmányok, 2018 / szerk. Klestenitz Tibor és Paál Vince. - Budapest : MTA BTK, 2018. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiatudományi könyvek, ISSN 2064-5597)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-154-7 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - médiatörténet - nyilvánosság - művelődéstörténet - magyar történelem - 20. század
930.85(439)"191/194" *** 316.774(439)"190/194" *** 943.9"190/194"
[AN 3756647]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2019.
   Penc értékei : szemelvények Penc múltjából II. / [Végh József szerk.] ; [kiad. Penc Község Önkormányzata]. - Penc : Önkormányzat, 2019. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4337-1 fűzött
Penc - helytörténet - helyismeret
943.9-2Penc *** 908.439-2Penc
[AN 3756669]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2019.
Rózsás József
   Abai Józsefné / [írta Rózsás József]. - Bóly : [Önkormányzat], 2018. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Bólyi arcok, ISSN 2064-7719 ; 5/a.)
ISBN 978-615-00-1491-3 fűzött
Abai Józsefné (1937-)
Bóly - híres ember
929(439-2Bóly)Abai_J.-né
[AN 3756844]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2019.
Rózsás József
   Gajdos Gyula / [írta Rózsás József]. - Bóly : [Önkormányzat], 2018. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Bólyi arcok, ISSN 2064-7719 ; 5/b.)
ISBN 978-615-00-1492-0 fűzött
Gajdos Gyula (1938-)
Bóly - híres ember
929(439-2Bóly)Gajdos_Gy.
[AN 3756854]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2019.
   Terror 1918-1919 : forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók / szerk. Müller Rolf, Takács Tibor, Tulipán Éva. - Budapest : Jaffa, 2019. - 247 p. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-154-0 kötött : 3490,- Ft
magyar történelem - állami terror - forradalmak kora
943.9"1918/192" *** 323.282(439)"1918/192"
[AN 3756848]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2019.
Végh József László
   Őket kérdezzétek! : a magyar - cigány közös jövőről : interjúk, 2015-2018 / Végh József László. - [Ludányhalászi] : Szerző, 2019. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4680-8 fűzött
Magyarország - cigányság - szociográfia - oral history - 21. század
929(=914.99)(439)(047.53) *** 308(=914.99)(439)(047.53)
[AN 3755945]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2019.
   Világraszóló találmányok : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2019]. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-66-6 kötött
művelődéstörténet - találmány - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 001.894(02.053.2)
[AN 3761135]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2019.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Meg tudod csinálni! / Vujity Tvrtko. - [Budapest] : Pokoli-Angyali K., cop. 2018. - 799 p. : ill. ; 24 cm + 2 DVD
ISBN 978-615-80548-2-9 kötött
magyar irodalom - riport - művelődéstörténet - audiovizuális dokumentum
930.85 *** 894.511-92
[AN 3753206]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2019.
   Das Wiener Fürstentreffen von 1515 : Beiträge zur Geschichte der Habsburgisch-Jagiellonischen Doppelvermählung / Hrsg. von Bogusłav Dybaś und István Tringli. - Budapest : HAS Research Centre for the Humanities, 2019. - 479 p. : ill., színes ; 25 cm. - (21st-century studies in humanities, ISSN 2630-8827)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-158-5 kötött
Habsburg-ház
Jagelló-ház
Ausztria - Közép-Európa - történelem - külkapcsolat - uralkodócsalád - házassági szerződés - 16. század
940"15" *** 943.6"151" *** 327(4-11)"15" *** 347.626(4-11)"1515" *** 929.52(438)Jagello *** 929.52(436)Habsburg
[AN 3756435]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2019.
Zetényi-Csukás Ferenc (1969-)
   A nagy háború magyar hősei / Zetényi Csukás Ferenc. - Szeged : HK Hermanos K., 2019. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-615-80083-6-5 fűzött
Magyarország - magyar történelem - első világháború - katona
943.9"1914/1918" *** 355(439)"1914/1918"(092)
[AN 3756541]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8795 /2019.
   Bács-Kiskun megyei értékek / [szerk. Farkas László] ; [közread. a] Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 2015-. - 25 cm
A 2. kötettől szerk. Balogh Nina és Szekeres Béla
Bács-Kiskun megye - helyismeret - kulturális örökség
908.439.155 *** 008(439.155)
[AN 3612303]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2019. - 146 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-7192-38-8 kötött
[AN 3755941] MARC

ANSEL
UTF-88796 /2019.
Bánszegi Katalin
   Legendák földje : Ciprus / Bánszegi Katalin. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2019. - 155, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Repülőszőnyeg sorozat, ISSN 2631-0074)
ISBN 978-615-5640-34-6 fűzött : 3250,- Ft
Ciprus - helyismeret
908.564.3
[AN 3756310]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2019.
Bartókné Piller Magdolna
   Játék és értékek : utak a települési értékek megismeréséhez / [írták Bartókné Piller Magdolna ..., Czöndör Mihályné, Sevella Zsuzsanna]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2019. - 79 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 29.)
ISBN 978-615-80480-4-0 fűzött
Pusztaszabolcs - helyismeret - hagyományőrzés - érték
908.439-2Pusztaszabolcs *** 398(=945.11)(439-2Pusztaszabolcs) *** 316.752
[AN 3756385]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2019.
Bokor Pál (1942-)
   New York : nagyvárosi séták : [a zsebkönyv változat térképpel] / [szöveg és kép Bokor Pál]. - Budapest : Atlantic Press, 2019, cop. 2017. - 103, [8] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5693-73-1 fűzött : 2690,- Ft
New York (város) - helyismeret - fényképalbum
908.73-2New_York(084.12) *** 77.04(439)(092)Bokor_P.
[AN 3761113]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2019.
Kozma László
   Császár voltam a Tiltott Városban : útirajzok, élmények Kínából / Kozma László. - [Debrecen] : Kozma L., 2018. - 183, [69] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 180-182.
ISBN 978-615-00-3530-7 kötött
Kína - helyismeret
908.51
[AN 3756305]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2019.
Pápai Tamás László
   A pestszentlőrinci Kossuth tér / [szövegek Pápai Tamás László, Heilauf Zsuzsanna] ; [a Tomory Lajos Múzeum kiadványa]. - Budapest : Tomory L. Múz., 2019. - 36 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-4817-3)
Budapest. 18. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XVIII.
[AN 3756209]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2019.
Szinyákovics Béla
   Gyere utánam! : az öreg bringás és a távolság / Szinyákovics Béla ; [kiad. Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület ...]. - Komló : Komlói Honismereti és Városszépítő Egyes., 2019. - 136 p. : ill. ; 26 cm
Összefoglalás német és francia nyelven
ISBN 978-615-00-4738-6 kötött
Ausztria - Németország - Franciaország - kerékpártúra - helyismeret - útinapló
908.430(0:82-992) *** 796.57(0:82-992) *** 908.436(0:82-992) *** 908.44(0:82-992)
[AN 3756973]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8802 /2019.
   350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara : a jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai / szerk. Menyhárd Attila, Varga István. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 2 db (1580 p.) : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2018. dec. 15. - Bibliogr.
jogtudomány
34
[AN 3756069]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 757 p.
ISBN 978-963-489-083-6 kötött
[AN 3756076] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 765-1580.
ISBN 978-963-489-084-3 kötött
[AN 3756078] MARC

ANSEL
UTF-88803 /2019.
   Alapjogi tanok / Somody Bernadette [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2018. aug. 31. - Méretváltozata: 29 cm
Fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - emberi jog - jogeset - egyetemi tankönyv
342.7(075.8) *** 34.096(439)(075.8)
[AN 3756785]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 172 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-426-3
[AN 3756885] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Alapjogi esetek. - 179 p.
ISBN 978-963-258-187-3
[AN 3756890] MARC

ANSEL
UTF-88804 /2019.
   Alkotmányos tanok / szerk. Bodnár Eszter, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2018. aug. 31. - Méretváltozata: 29 cm
Fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - közjog - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(075.8) *** 342.4(439)(075.8)
[AN 3756782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 241 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-427-0
[AN 3756902] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szemelvények és kommentárok. - 260 p.
ISBN 978-963-258-151-4
[AN 3756904] MARC

ANSEL
UTF-88805 /2019.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetés-végrehajtási jog / Belovics Ervin, Vókó György. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 330 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. szept. 11. - Bibliogr.: p. 328.
ISBN 978-963-258-425-6 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 3756759]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2019.
   Család és családtagok : jogági tükröződések / szerk. Szeibert Orsolya. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 415 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-080-5 kötött
Magyarország - családjog
347.6(439)
[AN 3756797]
MARC

ANSEL
UTF-88807 /2019.
Csere Péter (1956-)
   Gróf Tisza István meggyilkolása / Csere Péter. - 2. kiad. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 167 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-615-5084-60-7 kötött : 3570,- Ft
Tisza István (1861-1918)
Magyarország - politikus - politikai merénylet - 19. század - 20. század
343.611.6(439)"1918" *** 32(439)(092)Tisza_I.
[AN 3761403]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2019.
   Az Európai Unió gazdasági joga / szerk. Király Miklós. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012-. - 25 cm
Európai Unió - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8)
[AN 3479418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Európai Unió versenyjoga / Berke Barna, Papp Mónika. - Utánny. - 2018. - 289 p. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 9.)
Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 978-963-312-165-8 kötött
Európai Unió - versenyjog
347.776(4-62)
[AN 3756800] MARC

ANSEL
UTF-88809 /2019.
Hamacher, Werner (1948-2017)
   Menedékhely : a kutatáshoz és oktatáshoz való jogról és más írások / Werner Hamacher ; [vál. és ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Ráció, 2019. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-27-0 fűzött : 2490,- Ft
jogfilozófia
34.01
[AN 3757296]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2019.
   Introduction to regional sciences [elektronikus dok.] / ed. by Anikó Khademi-Vidra, Izabella Mária Bakos ; [publ. by the] Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences & Human Resources Development Found. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Gödöllő : Enyedi Görgy Doctoral School of Regional Sciences : Human Resources Development Found., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154784. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-830-4
regionális politika - regionális fejlesztés - regionális gazdaság - elektronikus dokumentum
352 *** 711.1 *** 332.1
[AN 3760491]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2019.
Kormány Attila
   A tradicionális és a modern kínai jog : a jog fejlődése Kínában a kezdetektől napjainkig / Kormány Attila. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 351 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 41.)
Bibliogr.: p. 321-338.
ISBN 978-963-312-294-5 kötött
Kína - jogtörténet
34(510)(091)
[AN 3756794]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2019.
   The requirement of equal opportunity employment in the framework of HR tendencies reflecting changing expectations in labour law / György Nádas [et al.]. - Budapest : HVG ORAC, 2018. - 154 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-413-3 fűzött
Magyarország - munkajog - foglalkoztatás - esélyegyenlőség
349.2(439) *** 342.722(439)
[AN 3756775]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2019.
Sipos Ferenc
   Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban / Sipos Ferenc. - Budapest : HVG ORAC, 2019. - 375 p. : ill. ; 20 cm
Lezárva: 2018. okt. 1. - Bibliogr.: p. 339-375.
ISBN 978-963-258-433-1 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - munkavégzés - büntetőjog - jogi szabályozás
343.81 *** 331.101.3 *** 343(439)
[AN 3756773]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2019.
Török Bernát (1980-)
   Szabadon szólni, demokráciában : a szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében / Török Bernát. - Budapest : HVG ORAC, 2018. - 183 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-412-6 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - szólásszabadság - sajtószabadság - ezredforduló - 21. század
342.727(439)"199/201" *** 342.732(439)"199/201"
[AN 3756789]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2019.
   Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások : a Kúria Konzultációs Testülete és a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezlete által közzétett állásfoglalásokkal egységes szerkezetben / szerk. Both Sándor Ignác, Muzsalyi Róbert, Witzl Petra. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 300 p. ; 29 cm
Lezárva: 2019. jan. 18.
ISBN 978-963-258-437-9 fűzött : 5000,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036)
[AN 3756874]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8816 /2019.
   New security challenges from a Visegrad 4 perspective / [ed. Diána Szőke] ; [publ. by the] Institute for Foreign Affairs and Trade. - Budapest : Inst. for Foreign Affairs and Trade, 2018. - 73 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7039-51-5 fűzött
biztonságpolitika - biztonságvédelem - 21. század - Visegrádi államok
355.02(4-11)"20"
[AN 3756679]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8817 /2019.
Borda Viktória
   A munkaalapú tanulás és -tanítás [elektronikus dok.] : oktatási segédanyag munkahelyi mentorok számára : digitális tankönyv / szerzők Borda Viktória, Brettner Zsuzsanna ; [közread. a] PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Pécs : PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tansz., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154616. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-417-7
munkahelyi képzés - oktatási segédlet - elektronikus dokumentum
331.586(072) *** 331.363(072)
[AN 3759232]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2019.
Hajnal Zsolt (1979-)
   Fogyasztóvédelem [elektronikus dok.] / Hajnal Zsolt ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Központ. - Szöveg (pdf : 511 KB). - Budapest : NKE VTKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151748. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-29-3
Magyarország - fogyasztóvédelem - jogi szabályozás - tankönyv - elektronikus dokumentum
366.5(439)(094)(078)
[AN 3730251]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2019.
International Translation Studies Conference (20.) (2018) (Budapest)
   TransELTE 2018 : proceedings of the 20th International Translation Studies Conference organised by the Department of Translation and Interpreting of ELTE University, 22-23 March 2018, Budapest ... : az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke 20. Nemzetközi Fordítástudományi Konferenciájának előadásai, Budapest, 2018. március 22-23. / Horváth Ildikó ed. ... - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2019. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4352-4 fűzött
szakfordítás - tolmács - konferencia-kiadvány
651.926 *** 82.03 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3756237]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2019.
Knight, Phil (1938-)
Shoe dog (magyar)
   A Nike-sztori : a legendás márka alapítójának önéletrajza : ifjúsági változat / Phil Knight ; [... ford. Tulics Mónika]. - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2016. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-794-1 fűzött : 3500,- Ft
Knight, Phil (1938-)
Nike Inc. (Beaverton, Oreg)
Egyesült Államok - vállalkozó - cipőipar - sportszer - vállalat - 20. század - memoár
658.1(73)(092)Knight,_P.(0:82-94) *** 685.6 *** 685.34 *** 061.5(73)Nike
[AN 3756618]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2019.
Máthé Albert Eduárd
   A LinkedIn titok : [social selling a gyakorlatban] / Máthé Albert Eduárd. - [Vác] : A-Concept Business Consulting Kft., [2019]. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4892-5 fűzött : 3900,- Ft
eladás - kapcsolati tőke - internet
658.85 *** 316.47 *** 681.324Internet
[AN 3756220]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2019.
Matlné Kisari Erika
   Szociális hozzájárulás új szabályok szerint / [szerzők Matlné Kisari Erika, Széll Zoltánné]. - Budapest : Saldo, 2019. - 96 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-562-0 fűzött
Magyarország - adózás - társadalombiztosítási járulék - 21. század - útmutató
336.2(439)"2019"(036) *** 369(439)"2014"(036)
[AN 3756154]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2019.
   Mozgókép és paragrafusok : a filmgyártás intézményi és szabályozási kérdései / [szerk. Kollarik Tamás, Varga Balázs]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2018. - 334 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fundamenta profunda, ISSN 2498-8723 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-28-0 kötött
Európa - Magyarország - filmgyártás - állami támogatás
338.246.027(4) *** 791.43(4)
[AN 3756683]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2019.
Nagy Gábor
   Eredménykimutatáshoz kapcsolódó számlaosztályok / [szerző Nagy Gábor]. - Budapest : Saldo, 2019. - 312 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-563-7 fűzött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3756147]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2019.
Rózsás József
   Huba Gyula / [írta Rózsás József]. - Bóly : [Önkormányzat], 2018. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Bólyi arcok, ISSN 2064-7719)
ISBN 978-615-00-2856-9 fűzött
Huba Gyula (1949-)
Magyarország - Bóly - vállalkozó - híres ember - 20. század - 21. század
658.1(439)(092)Huba_Gy. *** 929(439-2Bóly)Huba_Gy.
[AN 3756859]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2019.
Rózsás József
   Kern János / [írta Rózsás József]. - Bóly : [Önkormányzat], 2019. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Bólyi arcok, ISSN 2064-7719)
ISBN 978-615-00-4363-0 fűzött
Kern János (1952-)
Magyarország - Bóly - vállalkozó - helyi társadalom - híres ember - 20. század - 21. század
658.1(439)(092)Kern_J. *** 929(439-2Bóly)Kern_J.
[AN 3756875]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2019.
Szántó Ákos
   Hogyan váljunk vállalkozóvá? [elektronikus dok.] : e-learning folyamatleírás / szerzők Szántó Ákos, Farkas Attila ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152178. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-496-010-2
vállalkozásismeret - tankönyv - elektronikus dokumentum
658.1(078)
[AN 3733292]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2019.
Veress Emőd (1978-)
   A részvény mint értékpapír / Veress Emőd. - Budapest : HVG ORAC, 2019. - 286 p. : ill. ; 20 cm
Lezárva: 2018. okt. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-430-0 fűzött : 5000,- Ft
osztalék - részvény
336.763 *** 331.24
[AN 3756771]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8829 /2019.
Hoffman István (1981-)
   Családpolitika [elektronikus dok.] / Hoffman István ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Központ. - Szöveg (pdf : 436 KB). - Budapest : NKE VTKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151396. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-20-0
Magyarország - családpolitika - családjog - tankönyv - elektronikus dokumentum
369.013.6(439)(078) *** 347.6(439)(078)
[AN 3728167]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2019.
Zeller Judit (1979-)
   Gyermek- és ifjúságvédelem [elektronikus dok.] / Zeller Judit, Rózsás Eszter ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Központ. - Szöveg (pdf : 489 KB). - Budapest : NKE VTKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151649. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-22-4
Magyarország - gyermekvédelem - gyámügy - tankönyv - elektronikus dokumentum
364.65-053.2/.6(439)(078) *** 347.64(439)(078)
[AN 3729653]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8831 /2019.
Ágotai Ferenc
   Ferenciklopédia : valós tények szubjektív szemmel / Ágotai Ferenc. - [Erdőkertes] : Ágotai F., 2019. - 173 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4898-7 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Ágotai_F.(0:82-94)
[AN 3756338]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2019.
   Bibliai ötlettár : egy csipetnyi a mindennapjainkból : Betlehem - tárgyjáték / [szerk. Feketéné Kavisánszki Györgyi] ; [közread. a] Debreceni Református Kollégium Óvodája. - Debrecen : Debreceni Református Kollégium Óvodája, 2019. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9322-23-3 fűzött
vallásos nevelés - vallásoktatás - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
37.017.93(072) *** 268(072) *** 372.3(072)
[AN 3755999]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2019.
Csáky-Pallavicini Krisztina
   Otthonoktatás Magyarországon : három szakdolgozat a hazai homeschooling jelenéről / Csáky-Pallavicini Krisztina, Eggendorfer Noémi Cecília, Nyikáné Kökény Dóra. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 187 p. : ill. ; 24 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80909-6-4 fűzött
Magyarország - egyéni oktatás - oktatásügy - 21. század
371.311.1 *** 37.014(439)"201"
[AN 3756804]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2019.
Fábián Dénes Zoltán (1951-)
   Biczó Géza : festőművész - rajztanár, 1853-1907 / Fábián Dénes Zoltán. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2019. - 140 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 44.)
Bibliogr.: p. 138.
ISBN 978-615-5282-19-5 fűzött
Biczó Géza (1853-1907)
Magyarország - festőművész - pedagógus - 19. század - századforduló
37(439)(092)Biczó_G. *** 75(439)(092)Biczó_G.
[AN 3756590]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2019.
Fehér Éva
   Szerepjáték, mese-játék a dramatikus interaktív mesélés és történetmondás bemutatása az óvodai irodalmi nevelésben : szakmai összefoglaló pedagógusoknak és pedagógus jelölteknek : módszertani kézikönyv nem csak óvodapedagógusoknak / Fehér Éva, Szatmáriné Márton Tímea. - Kecskemét : Szerző, 2019. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-88.
ISBN 978-615-6001-04-7 fűzött
óvodai nevelés - drámapedagógia - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.383.1(072)
[AN 3756139]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2019.
   A gyermekkor megmentése : konferencia kiadvány az 5. Föld és Gyermek Konferencia alkalmából : 2019. március 1-2. / [szerk. Németh Eszter] ; [közread. a] Farm-alapú Nevelésért Egyesület. - [Budapest] : Farm-alapú Nevelésért Egyes., 2019. - 81 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4681-5 fűzött
alternatív iskola - konferencia-kiadvány
371.4Waldorf *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3756018]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2019.
   Ismerj fel! : a korai felismerés és fejlesztés lehetőségei I. / szerk. Bősenbacher Tímea, Szőke Melinda ; [közread. az] ÉpKézLáb Közhasznú Alapítvány. - Budapest : ÉpKézLáb Közhasznú Alapítvány, 2019. - 50 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-615-00-4882-6 fűzött
csecsemőgondozás - képességfejlesztés - gyermeklélektan - mozgás - beszéd
37.025-053.2 *** 613.952 *** 159.946.2/.3-053.2 *** 612.76-053.2
[AN 3756791]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2019.
Katona Irén
   Lélekhang : egy óvónő lelkének naplója : a bárándi nevelési rendszer - II. rész: Bika / Katona Irén. - Báránd : Szerző, 2019. - 208 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
Fűzött
óvodai nevelés - nevelési rendszer - játék - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.4 *** 793/794
[AN 3755992]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2019.
Kerényi Mari (1956-)
   ZK mint Zöld Kakas.. / Kerényi Mari. - Budapest : Kossuth Klub : L'Harmattan, 2019. - 126 p. : ill. ; 23 cm. - (Kívülbelül, ISSN 2061-3857)
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-963-89350-3-8 fűzött : 1990,- Ft
ISBN 978-963-414-405-2
Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakgimnázium, Gimnázium és Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 9. kerület - különleges csoportok nevelése - alternatív iskola
376 *** 371.4 *** 373.3/.5(439-2Bp.IX)
[AN 3756906]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2019.
Kiss Károly (1889-1975)
   Ha meghalok, csillag leszek.. : Kiss Károly kántortanító (1889-1975) emlékirata / [... szerk. Kálnoki-Kis Sándor]. - Budapest : [Sztankovits Zs.], 2019. - 190 p., [1] fol. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-615-00-3679-3 fűzött
Erdély - pedagógus - kántor - 20. század - memoár - auditív dokumentum
37(498.4)(=945.11)(092)Kiss_K.(0:82-94)
[AN 3756000]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2019.
Rózsás József
   Dr. Schmidt Györgyné / [írta Rózsás József]. - Bóly : [Önkormányzat], 2018. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Bólyi arcok, ISSN 2064-7719 ; 6/a.)
ISBN 978-615-00-2855-2 fűzött
Schmidt Györgyné (1943-)
Magyarország - Bóly - pedagógus - 20. század - 21. század - híres ember
37(439)(092)Schmidt_Gy.-né *** 929(439-2Bóly)Schmidt_Gy.-né
[AN 3756855]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2019.
Szenczi Árpád (1956-)
   Professzionális nevelés, értékközvetítés társas-lelkületi alapon : kézikönyv pedagógusképzéshez és a pedagógus szakvizsgához / Szenczi Árpád. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2018. - 318 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-318.
ISBN 978-963-9955-78-3 fűzött
neveléselmélet - egyetemi tankönyv
37.01(075.8)
[AN 3756756]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2019.
Végh József (1953-)
   Gárdonyi Géza szerelme: Szarvassy Margit tanítónő / Végh József. - [Diósjenő] : Végh J., 2019. - 100 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 79-81.
ISBN 978-615-80851-2-0 kötött
Szarvassy Margit (1860-1931)
Magyarország - pedagógus - 19. század - 20. század
37(439)(092)Szarvassy_M.
[AN 3756682]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8844 /2019.
Aleskerov, Faik (1985-)
   Chessgamer : tactics awaken / Faik Aleskerov, Arkadij Naiditsch. - Budaörs : Chess Evolution, 2018. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5793-05-9 fűzött : 19,99 EUR
sakk
794.1
[AN 3755870]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2019.
Balogh Csaba (1987-)
   Greatest 525 puzzles : from practical games of 2018 / Csaba Balogh. - Budaörs : Chess Evolution, 2019. - 216 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5793-11-0 fűzött : 19,99 EUR
sakk
794.1
[AN 3755864]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2019.
Balogh Csaba (1987-)
   Greatest 550 puzzles : from practical games of 2017 / Csaba Balogh. - Budaörs : Chess Evolution, 2018. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5793-02-8 fűzött : 19,99 EUR
sakk
794.1
[AN 3755860]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2019.
Bodnár Zalán
   Kocsis Sándor, 1929-1979 : [fényképes életrajz az Aranycsapat világbajnoki gólkirályáról, a Barcelona világklasszisáról] = Sándor Kocsis, 1929-1979 : [biografía con fotos sobre el máximo goleador y campeón mundial del Equipo de Oro, el supercrack del Barcelona] / [írta és szerk. Bodnár Zalán] ; [... ford. Atzél Kinga]. - [Göd] : Rézbong, 2019. - 61 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
Kocsis Sándor (1929-1979)
Magyarország - Spanyolország - labdarúgó - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - album
796.332(439)(092)Kocsis_S. *** 796.332(460)(=945.11)(092)Kocsis_S.
[AN 3756700]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2019.
Du Cane, Andrea
The ageless body (magyar)
   Formában, kortalanul : maradj dinamikus és őrizd meg kondíciódat a kettlebell segítségével! / Andrea Du Cane ; [ford. Végh Gabriella]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 212 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 208-209.
ISBN 978-963-475-152-6 fűzött : 3990 ,- Ft
erőedzés
796.894 *** 796.015.52
[AN 3756083]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2019.
Károlyi Tibor (1961-)
   The exchange queen's gambit for black / Tibor Károlyi. - Budaörs : Chess Evolution, 2018. - 278, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5793-06-6 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3755857]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2019.
Károlyi Tibor (1961-)
   Play the Dutch! / Tibor Károlyi. - Budaörs : Chess Evolution, 2018. - 2 db : ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3755848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 1. - 250, [1] p.
ISBN 978-615-5793-08-0 fűzött : 24,95 EUR
[AN 3755851] MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 2. - 256 p.
ISBN 978-615-5793-09-7 fűzött : 24,95 EUR
[AN 3755854] MARC

ANSEL
UTF-88851 /2019.
Károlyi Tibor (1961-)
   Play the Semi-Tarrasch! / Tibor Károlyi. - Budaörs : Chess Evolution, 2018. - 2 db : ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3756023]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 1. - 222, [1] p.
ISBN 978-615-5793-03-5 fűzött : 24,95 EUR
[AN 3756026] MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 2. - 230, [1] p.
ISBN 978-615-5793-04-2 fűzött : 24,95 EUR
[AN 3756027] MARC

ANSEL
UTF-88852 /2019.
Kovács Attila
   Slow is smooth, smooth is fast [elektronikus dok.] : elméletek és gyakorlatok a szituációs lövészethez / Kovács Attila ; fotó ... Molnár Dénes ; ... kiad. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - [Debrecen] : MDLSZ, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152155. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2872-9
sportlövészet - elektronikus dokumentum
799.3
[AN 3733100]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2019.
Lang, Helmut (1942-)
Julische Alpen (magyar)
   Júliai-Alpok : 53 válogatott kirándulás és túra / Helmut Lang, Roswitha Ortner ; [ford. Major Judit]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Freytag & Berndt, cop. 2019. - 175 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Rother túrakalauz, ISSN 2061-2176)
ISBN 978-963-9458-95-6 fűzött : 4500,- Ft : 15,40 EUR
Júliai-Alpok - Szlovénia - Olaszország - gyalogtúra - alpinizmus - útikönyv
796.51(497.12)(234.3)(036) *** 796.52(497.12)(234.3)(036) *** 796.51(45)(234.3)(036) *** 796.52(45)(234.3)(036)
[AN 3760839]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2019.
Mikhalchishin, Adrian (1954-)
   Mastering basic rook endgames / Adrian Mikhalchishin ; [közread. a] FIDE ... - Budaörs : Chess Evolution, 2018. - 258 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: The modern endgame manual
ISBN 978-615-80713-5-2 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3755878]
MARC

ANSEL
UTF-88855 /2019.
Mikhalchishin, Adrian (1954-)
   Mastering essential rook endgames / Adrian Mikhalchishin ; [közread. a] FIDE ... - Budaörs : Chess Evolution, 2018. - 317 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: The modern endgame manual
ISBN 978-615-5793-10-3 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3755964]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2019.
Mikhalchishin, Adrian (1954-)
   Mastering practical rook endgames / Adrian Mikhalchishin ; [közread. a] FIDE ... - Budaörs : Chess Evolution, 2018. - 333 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: The modern endgame manual. - Borítócím: Mastering typical rook endgames
ISBN 978-615-5793-07-3 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3755931]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2019.
Murányi László, L.
   Az első magyar szamuráj : Furkó Kálmán karateezredes / L. Murányi László. - [Szolnok] : Fotogruppe, 2018. - 203 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80304-8-9 kötött
Furkó Kálmán (1947-)
Magyarország - karate - edző - katonatiszt - 20. század - 21. század - interjú
796.853.26.071.4(439)(092)Furkó_K.(047.53) *** 355(439)(092)Furkó_K.
[AN 3756796]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2019.
   Origami / [... összeáll. Barkó Magdolna]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2019. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 32.)
ISBN 978-963-278-267-6 fűzött : 1995,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3761149]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2019.
Sterczer Hilda
   A Hópárduc felesége : életem Erőss Zsolttal : Sterczer Hildával beszélget Révész Szilvia. - Budapest : Harmat, 2019. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-456-1 fűzött : 2990,- Ft
Erőss Zsolt (1968-2013)
Sterczer Hilda
Magyarország - alpinizmus - 20. század - 21. század - interjú - memoár
796.52(439)(092)Sterczer_H.(047.53) *** 796.52(439)(092)Erőss_Zs.(0:82-94)
[AN 3756602]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8860 /2019.
Bubryák Orsolya (1974-)
Fantomkép egy 17. századi bécsi műgyűjtőről (angol)
   Collecting clues : in search of an art collector in seventeeth-century Vienna / Orsolya Bubryák ; [transl. Steve Kane]. - Budapest : Inst. of Art History Research Centre for the Humanities HAS, 2018. - 343 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (De signis, ISSN 2498-7840 ; 6.)
Bibliogr.: p. 273-326.
ISBN 978-615-5133-14-5 kötött : 4500,- Ft
Európa - műgyűjtés - magángyűjtemény - művészettörténet - festészet - 16. század - 17. század
7.074(4)"16" *** 069.017(436)"16" *** 75(4)"15/16"
[AN 3756565]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2019.
   Építészettörténeti írások Guzsik Tamás emlékére : középkoron innen és túl / ... összeáll. Katona Vilmos. - Budapest : Holnap, 2019. - 223 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm
Bibliogr.: p. 203-218.
ISBN 978-963-349-245-1 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - építészettörténet
72(439)(091)
[AN 3756579]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2019.
Fehérvári Zoltán (1962-)
   Rimanóczy Gyula / Fehérvári Zoltán, Prakfalvi Endre. - Budapest : Holnap, 2019. - 219 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 211-213. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-242-0 kötött : 9900,- Ft
Rimanóczy Gyula (1903-1958)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Rimanóczy_Gy.
[AN 3756575]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2019.
Gyukics Péter
   A Duna új hídjai, 2010-2018 : és a már épülő és tervbe vett magyar hidak = The new Danube-bridges, 2010-2018 / Gyukics Péter. - Budapest : Yuki Studio, 2018. - 39 p. : ill., részben színes ; 24x30 cm
ISBN 978-963-87472-5-9 fűzött
Duna - Európa - Magyarország - híd - 21. század - építészeti terv - album
725.95.011(439)(282.243.7)"201" *** 725.95(4)(282.243.7)"201"
[AN 3756905]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2019.
Kapoli Ilona (1937-)
   Tér, idő, ívek : Kapoli Ilona művészete / Sipos Endre műelemzéseivel ; Buzás Kálmán szerkesztésében ; [Ráth Lépcső Tudásközpont gondozásában ...]. - Szigetvár : Szigetvári Várbaráti Kör, 2018. - 72 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Borítócím: Kapoli Ilona
ISBN 978-615-80314-7-9 fűzött
Kapoli Ilona (1937-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kapoli_I.
[AN 3755875]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2019.
Orvos András (1939-)
   Orvos András LXXX. - [Verőce] : Arcus, 2019. - [111] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5402-27-2 kötött
Orvos András (1939-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Orvos_A.
[AN 3756699]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2019.
Resánszky Mária (1932-)
   Aqua : Buzás Kálmán bemutatja Resánszky Mária akvarelljeit / gond. a Ráth Lépcső Tudásközpont. - Budapest : Ráth Lépcső Tudásközp., 2018. - [54] p. : ill., színes ; 21 cm
Dobozban
ISBN 978-615-80314-9-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - akvarell
75(439)(092)Resánszky_M. *** 75.021.322
[AN 3755944]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2019.
Soltész Ferenc Gábor
Coronatio Hungarica in nummis (angol)
   Coronatio Hungarica in nummis : medals and jetons from Hungarian royal coronations, 1508-1916 / Ferenc Gábor Soltész, Csaba Tóth, Géza Pálffy ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Research Centre for the Humanities Institute of History, Hungarian National Museum. - Budapest : HAS Research Centre for the Humanities Inst. of History : Hung. Nat. Museum, 2019. - 414 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 396-405.
ISBN 978-963-416-166-0 kötött : 12000,- Ft : 40 EUR
Magyarország - numizmatika - koronázás - uralkodó
737.23(439)"15/19" *** 342.519.8(439)"15/19" *** 943.9(092)"15/19"
[AN 3756465]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2019.
Váradi Iván Attila (1951-)
   Dr. Váradi Iván Attila írásainak, festményeinek tájékoztatója. - Vác ; [Verőce] : Arcus, 2019. - 43 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5402-26-5 fűzött
Magyarország - művészettörténet - rajzoktatás - festőművész - 20. század - 21. század - műjegyzék - publicisztika
75(100)(091)(0:82-92) *** 372.874(0:82-92) *** 75(439)(092)Váradi_I._A.
[AN 3756646]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8869 /2019.
   Libellus completorii iuxta ritum S. Ordinis Praedicatorum secundum usum Congregationis Sororum Ordinis Sancti Dominici de Sancta Margarita de Hungaria Nominatae = Kompletóriumos könyv a Prédikátorok Rendjének rítusa alapján az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának használata szerint. - Próbakiad. - Budakeszi : Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, 2019. - XVII, [138] p. : ill. ; 21 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3694-6 kötött
kompletórium - zsolozsma
783.27 *** 264-062.8
[AN 3756289]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8870 /2019.
Itzkoff, Dave
Robin (magyar)
   Robin / Dave Itzkoff ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 550, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-578-347-0 fűzött : 4999,- Ft
Williams, Robin (1951-2014)
Egyesült Államok - színész - 20. század - 21. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Williams,_R.
[AN 3756053]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2019.
Mag László (1950-)
   Levente Péter [elektronikus dok.] / Mag László. - Szöveg (epub : 6.5 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152168. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-474-0
Levente Péter (1943-)
Magyarország - színész - 20. század - gyermekműsor - memoár - elektronikus dokumentum
792.028(439)(092)Levente_P.(0:82-94) *** 791/792.073-053.2(439)
[AN 3733248]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8872 /2019.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   Stilisztikai kisszótár : szóképek, alakzatok és egyéb stíluseszközök szótára / Adamikné Jászó Anna. - Budapest : Iku, 2019. - 254 p. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 7-8.)
ISBN 978-615-5556-15-9 fűzött : 2000,- Ft
stilisztika - magyar nyelv - szaklexikon
809.451.1-5:030 *** 82.08:030
[AN 3756883]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2019.
Auszmann Anita (1987-)
   Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői / Auszmann Anita. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Beszéd, kutatás, alkalmazás, ISSN 2064-4442)
Bibliogr.: p. 331-229. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-296-9 fűzött
nyelvelsajátítás - fonetika - magánhangzó
801.42 *** 159.946.3 *** 800.71
[AN 3756810]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2019.
Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája (6.) (2016)
   Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VI [elektronikus dok.] = 6th Conference for Young Slavists in Budapest / főszerk. Urkom Aleksander ; [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Int., 2018
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát 2016. május 5-én tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152229. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva orosz, szlovén, lengyel, bosnyák, szlovák, horvát, szerb, ukrán és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-987-4
szlavisztika - elektronikus dokumentum
808.1 *** 88 *** 940-11
[AN 3733620]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2019.
Hetyei Judit
   ECL próbanyelvvizsga német nyelvből : 8 középfokú feladatsor : 2 szint / [írta Hetyei Judit, Müller Mónika]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-499-055-0 fűzött : 3480,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3756574]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2019.
Kohári Anna
   Időzítési mintázatok a magyar beszédben / Kohári Anna. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2018. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Beszéd, kutatás, alkalmazás, ISSN 2064-4442)
Bibliogr.: p. 155-169. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-295-2 fűzött
pszicholingvisztika - beszéd - ritmus
809.451.1-561.23 *** 800.1 *** 159.9
[AN 3756813]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2019.
Libárdi Péter
   A mentális lexikon több szempontú vizsgálata : doktori disszertáció, 2017 / Libárdi Péter. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 215 p. : ill., színes ; 25 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 189-202.
ISBN 978-615-80909-2-6 kötött
magyar nyelv - pszicholingvisztika - szókincs - serdülőkor
809.451.1 *** 159.9-053.6
[AN 3756712]
MARC

ANSEL
UTF-88878 /2019.
Say István (1950-)
   Bevezetés a vót nyelv ismereteibe / Say István. - Sióagárd ; Kaposvár : Magánkiad., 2019. - 124 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 13-15.
ISBN 978-615-00-4966-3 fűzött
vót nyelv
809.454.3
[AN 3755879]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2019.
Szecskó Károly (1939-)
   Pásztor Emil tanár úr / Szecskó Károly. - Sátoraljaújhely-Széphalom : Kazinczy F. Társ. : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2018. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Széphalmi Minerva könyvek, ISSN 2631-1461)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5784-06-4 fűzött
Pásztor Emil (1925-2004)
Magyarország - nyelvész - pedagógus - 20. század - ezredforduló
80.001(439)(092)Pásztor_E. *** 37(439)(092)Pásztor_E.
[AN 3753250]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2019.
Tóthné Ferenczi Veronika
   A süteménynevek kategorizációja : egy kérdőíves vizsgálat eredményei : szakdolgozat, 2018 / Tóthné Ferenczi Veronika. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 71 p. : ill. ; 24 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-615-80909-5-7 fűzött
névtan - sütemény
809.451.1-312.1 *** 641.852
[AN 3756820]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8881 /2019.
Domonkos László (1951-)
   Lélek és szögesdrót : Szolzsenyicin, magyar ecsettel / Domonkos László. - [Pilisvörösvár] : Időjel, 2018. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3243-6 fűzött : 2990,- Ft
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008)
Oroszország - író - orosz irodalom - magyar irodalom - 20. század - esszé
882(092)Solženicyn,_A._I. *** 894.511-4
[AN 3756077]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2019.
Halmai Tamás (1975-)
   Nikla és Dardzsiling között : 33 verselemzés / Halmai Tamás. - Budapest : Iku-Inter, 2019. - 108 p. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 9.)
ISBN 978-615-5556-16-6 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - verselemzés
82.01-14 *** 894.511-95
[AN 3756887]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2019.
Kálmán C. György (1954-)
   "Dehogyis terem citromfán" : irodalomelméleti írások / Kálmán C. György. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 238 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-043-2 fűzött : 2600,- Ft
irodalomelmélet
82.01
[AN 3756389]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2019.
Robin Edina (1977-)
   Fordítási univerzálék és lektorálás / Robin Edina. - Budapest : Eötvös J. Kvk : Szt. Jeromos Alapítvány, 2018. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Fordítástudományi értekezések, ISSN 2415-9743 ; 3.)
Bibliogr.: p. 187-197.
ISBN 978-615-00-3766-0 fűzött
szakfordítás
82.03 *** 651.926
[AN 3756787]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2019.
   A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai / szerk. Fóris Ágota, Bölcskei Andrea. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 228 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-504-2 fűzött : 2590,- Ft
szakfordítás - terminológia - szabványügy
82.03 *** 651.926 *** 800.866 *** 006
[AN 3756830]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2019.
   Távolodhatunk-e a birodalomtól? : posztkolonializmus a lengyel irodalomtudományban / [... összeáll. Kocsis Adrienn és Pálfalvi Lajos]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2018. - 198, [1] p. ; 20 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5475-36-8 fűzött : 2490,- Ft
Lengyelország - Közép-Európa - irodalomtudomány - szociálpszichológia - kulturális identitás - posztszocializmus - 21. század
82.01(438) *** 316.63(4-11)"20" *** 316.63(=84)
[AN 3756781]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8887 /2019.
   Arany János : bicentenáriumi konferencia, Nagykőrös, 2017. október 20. / szerk. Major Ágnes, Novák László Ferenc ; [közread. az] MTA BTK ... - [Budapest] : MTA BTK ; Nagykőrös : OniPrint Kft., 2018. - 160 p. ; 21 cm
A konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-119-6 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J.
[AN 3756578]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2019.
Barna Erika, W. (1951-)
   A hétszer született költő : József Attila személyiségéről kézírásai alapján / W. Barna Erika ; [kiad. CEREG-Grafológiai Akadémia]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : CEREG-Grafológiai Akad., 2019. - 93 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-615-00-4753-9 fűzött : 2500,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - grafológia - 20. század
894.511(092)József_A. *** 159.925.6
[AN 3756858]
MARC

ANSEL
UTF-88889 /2019.
Novák Sára Nelli
   Gyermeksors Móricz Zsigmond Árvácska című regényében : szakdolgozat, 2018 / Novák Sára Nelli. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 43 p. ; 24 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-615-80909-4-0 fűzött
Móricz Zsigmond (1879-1942). Árvácska
Magyarország - író - 19. század - 20. század - regény - műelemzés
894.511(092)Móricz_Zs. *** 82.01-31
[AN 3756812]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8890 /2019.
Adler, Elizabeth
The charmers (magyar)
   A Villa Romantica titka [elektronikus dok.] / Elizabeth Adler. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Hoppán Eszter. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150404. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-457-6
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3719843]
MARC

ANSEL
UTF-88891 /2019.
Aichner, Bernhard (1972-)
Totenhaus (magyar)
   Holtak háza : thriller : [a Totenfrau-trilógia második kötete] / Bernhard Aichner ; [ford. Petri Ágnes]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 252, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-400-1 fűzött : 3499,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3753196]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2019.
Alcott, Kate
The Hollywood daughter (magyar)
   Hollywood lánya [elektronikus dok.] / Kate Alcott ; ford. Rácz Péter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-202-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3760829]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2019.
Andrews, Jesse (1982-)
Munmun (magyar)
   Man mon : az álmokon túl / Jesse Andrews ; [ford. Abrudán Katalin]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 415 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-030-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3756648]
MARC

ANSEL
UTF-88894 /2019.
Atwood, Margaret (1939-)
The handmaid's tale (magyar)
   A szolgálólány meséje / Margaret Atwood ; [ford. Mohácsi Enikő]. - 9. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 2017. - 487, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-705-1 kötött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3761153]
MARC

ANSEL
UTF-88895 /2019.
Banks, Rosie
Prize pony (magyar)
   Díjnyertes póni / Rosie Banks ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 112, [13] p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők ; 6.)
ISBN 978-963-403-604-3 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3756052]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2019.
Banks, Rosie
Puppy magic (magyar)
   Varázskutya / Rosie Banks ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 185, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők ; 5.)
ISBN 978-963-403-603-6 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3756031]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2019.
Benjamin, Chloe
The immortalists (magyar)
   A halhatatlanok / Chloe Benjamin ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 383 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-972-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3756626]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2019.
Blyton, Enid (1897-1968)
Good old Timmy (magyar)
   Vacak a hős / Enid Blyton ; ill. Jamie Littler ; [ford. Dudik Éva]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 78, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Öt kölyök ; 2.)
ISBN 978-963-437-507-4 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756569]
MARC

ANSEL
UTF-88899 /2019.
Blyton, Enid (1897-1968)
Well done, famous five (magyar)
   Lovas kaland / Enid Blyton ; ill. Jamie Littler ; [ford. Dudik Éva]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 78, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Öt kölyök ; 1.)
ISBN 978-963-437-499-2 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756564]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2019.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die Jungs von nebenan (magyar)
   Bori és a szomszéd fiúk / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 105, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-631-9 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756589]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2019.
Boyd, Hilary (1949-)
Thursdays in the park (magyar)
   Csütörtökön a parkban [elektronikus dok.] / Hilary Boyd ; ford. Loósz Vera. - Szöveg (epub : 950 KB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-20-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3760640]
MARC

ANSEL
UTF-88902 /2019.
Butler, Octavia E. (1947-2006)
Dawn (magyar)
   Hajnal / Octavia E. Butler ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-560-3 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3756247]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2019.
Cameron, W. Bruce (1960-)
A dog's journey (magyar)
   Egy kutya négy útja / W. Bruce Cameron ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 347 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-649-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3761273]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2019.
Carr, Jack (1944-)
The terminal list (magyar)
   A végső lista / Jack Carr. - Budapest : Twister, 2019. - 493 p. ; 20 cm
Ford. Bakos Kata Dóra
ISBN 978-615-5631-74-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3756067]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2019.
Child, Lee (1954-)
Nothing to lose (magyar)
   Nincs mit veszítened [elektronikus dok.] / Lee Child ; ford. Mártha Bence. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154869. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-121-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3761274]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
The secret adversary (magyar)
   A titokzatos ellenfél / Agatha Christie ; [ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 385, [3] p. ; 18 cm
Megj. "A titkos ellenfél" címmel is
ISBN 978-963-479-210-9 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3761235]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2019.
Cole, Daniel
Ragdoll (magyar)
   Rongybaba / Daniel Cole ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2017. - 491 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-977-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3761263]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2019.
Connelly, Victoria
Dreaming of Mr. Darcy (magyar)
   Álmaim hőse, Mr. Darcy / Victoria Connelly ; [ford. Guti Eszter]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-388-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3753191]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2019.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
The last of the Mohicans (magyar)
   Az utolsó mohikán : elbeszélés 1757-ből / James Fenimore Cooper ; ford. Gy. Horváth László. - Budapest : Park, 2019. - 427 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-464-7 kötött : 3950,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3761187]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2019.
Croker, Bithia Mary (1849-1920)
A nine days' wonder (magyar)
   Mary [elektronikus dok.] / Bithia M. Croker. - Szöveg (epub : 579 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154800. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-760-4 (epub)
ISBN 978-963-474-761-1 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3760581]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2019.
Delaney, JP
Believe me (magyar)
   Believe me : játssz velem! / JP Delaney ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 382 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-034-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3756633]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2019.
Deledda, Grazia (1871-1936)
L'edera (magyar)
   A repkény [elektronikus dok.] / Grazia Deledda ; ford. Sebestyén Károlyné. - Szöveg (epub : 624 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150546. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-344-6 (epub)
ISBN 978-963-474-345-3 (mobi)
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3721096]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2019.
Deutsch, Stacia
Girls who code : the friendship code (magyar)
   Kód, csajok, satöbbi [elektronikus dok.] : a barátságkód / Stacia Deutsch. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Kolibri, [2018]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Neset Adrienn. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151601. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-437-358-2
amerikai angol irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3729361]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2019.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The hound of the Baskervilles (magyar)
   A sátán kutyája [elektronikus dok.] : Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; [ford. Rakovszky Zsuzsa] ; előadja Fekete Ernő. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2019. - 1 CD (7 h 37 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-53-0 : 4500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 3754917]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2019.
Ellroy, James (1948-)
Silent terror (magyar)
   Gyilkos az úton / James Ellroy ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 325 p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
ISBN 978-963-475-146-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3756832]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2019.
Elsberg, Marc (1967-)
Zero (magyar)
   Zero [elektronikus dok.] : tudják, mit teszel / Marc Elsberg ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Animus, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150405. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-572-9
osztrák irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
830-312.4(436)=945.11
[AN 3719846]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2019.
Frances, Michelle
The temp (magyar)
   Az új munkatárs / Michelle Frances ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-18-5 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3753038]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2019.
Galopin, Arnould (1865-1934)
La résurrection d'Edgar Pipe (magyar)
   Hajsza a detektív után [elektronikus dok.] / Arnould Galopin ; ford. Pálmai Jenő. - Szöveg (mobi : 2.1 MB) (epub : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151580. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-353-8 (mobi)
ISBN 978-963-474-352-1 (epub)
francia irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
840-312.4=945.11
[AN 3729137]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2019.
Gregory, Daryl (1965-)
Spoonbenders (magyar)
   Kanálhajlítók : [a káprázatos Telemachus család tündöklése és bukása] / Daryl Gregory ; ford. Tóth Attila. - [Budapest] : Libri, 2019. - 649, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-049-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3756653]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2019.
Guez, Olivier (1974-)
La disparition de Josef Mengele (magyar)
   Josef Mengele eltűnése [elektronikus dok.] : regény / Olivier Guez ; ford. Balla Katalin. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151264. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
Mengele, Josef (1911-1979)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3727476]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2019.
Halle, Karina
Bold tricks (magyar)
   Veszélyes trükkök [elektronikus dok.] : Átkozottak 3. / Karina Halle ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154880. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-18-2
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3761329]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2019.
Halle, Karina
The play (magyar)
   Éjszaka a tiéd leszek [elektronikus dok.] / Karina Halle ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154807. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-21-2
kanadai angol irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
820-993(71)=945.11
[AN 3760609]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2019.
Heidenstam, Verner von (1859-1940)
Sankt Göran och draken (magyar)
   Szent György és a sárkány [elektronikus dok.] : történeti elbeszélések / Verner von Heidenstam ; ford. Leffler Béla. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150538. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-360-6 (epub)
ISBN 978-963-474-361-3 (mobi)
svéd irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
839.7-32=945.11
[AN 3721065]
MARC

ANSEL
UTF-88924 /2019.
Herzog, Annette (1960-)
Wer fragt schon einen Kater? (magyar)
   Na de ki kérdez egy kandúrt? / Anette Herzog ; Pe Grigo illusztrációival ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-476-025-2 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756506]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2019.
Hewitt, Kate
A mother's goodbye (magyar)
   Isten veled, gyermekem [elektronikus dok.] / Kate Hewitt ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154714. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-05-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3760052]
MARC

ANSEL
UTF-88926 /2019.
Höfler, Stefanie (1978-)
Tanz der Tiefseequalle (magyar)
   Velem nem lehet járni / Stefanie Höfler ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Tilos az Á Kv., 2019. - 202, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-465-0 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3755990]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2019.
Hugo, Victor (1802-1885)
Notre-Dame de Paris (magyar)
   A párizsi Notre-Dame : 1482 / Victor Hugo ; [ford. és a jegyzeteket írta Antal László]. - Budapest : Európa, 2019. - 649, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-085-8 kötött : 4999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3761215]
MARC

ANSEL
UTF-88928 /2019.
Imrie, Celia (1952-)
Not quite Nice (magyar)
   Nyár a Riviérán / Celia Imrie ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-71-6 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3731732]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2019.
Imrie, Celia (1952-)
Not quite Nice (magyar)
   Nyár a Riviérán [elektronikus dok.] / Celia Imrie ; ford. Loósz Vera. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151640. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-72-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3729598]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2019.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
When we were orphans (magyar)
   Árva korunkban / Kazuo Ishiguro ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2019. - 494, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-029-2 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-312.4=945.11
[AN 3761224]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2019.
Jackson, A. L.
Take this regret (magyar)
   Visszatérnék hozzád [elektronikus dok.] : Nem engedlek 2. / A. L. Jackson ; ford. Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154712. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-81-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3760037]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2019.
Jones, Sandie
The other woman (magyar)
   A másik nő / Sandie Jones ; [ford. Imre Balázs]. - Budapest : General Press, 2019. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-241-6 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3756096]
MARC

ANSEL
UTF-88933 /2019.
Kronauer, Brigitte (1940-)
Die Kleider der Frauen (magyar)
   A nők ruhái : történetek / Brigitte Kronauer ; ford. Gubicskó Ágnes. - [Budapest] : Typotex, cop. 2019. - 203, [1] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-026-6 fűzött : 2500,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3756635]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2019.
Lee, Harper (1926-2016)
To kill a mockingbird (magyar)
   Ne bántsátok a feketerigót! / Harper Lee ; [ford. Pordán Ferenc]. - 6. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2019, cop. 2015. - 430, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5331-46-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3761270]
MARC

ANSEL
UTF-88935 /2019.
Lem, Stanisław (1921-2006)
Opowieści o pilocie Pirxie (magyar)
   Pirx pilóta kalandjai / Stanislaw Lem ; [ford. Mach Edward és Murányi Beatrix]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 477, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-084-6 fűzött : 3999,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus elbeszélés
884-322.9=945.11
[AN 3761259]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2019.
Lem, Stanisław (1921-2006)
Opowieści o pilocie Pirxie (magyar)
   Pirx pilóta kalandjai [elektronikus dok.] / Stanisław Lem ; ford. Mach Edward és Murányi Beatrix. - Szöveg (epub : 964 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154810. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-275-8
lengyel irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
884-322.9=945.11
[AN 3760613]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2019.
Libenson, Terri
Positively Izzy (magyar)
   Álmodozó Izzy / Terri Libenson ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 223 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-033-8 kötött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3756509]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2019.
Lippincott, Rachael
Five feet apart (magyar)
   Két lépés távolság / Rachael Lippincott ; [ford. Stier Ági]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 270, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-046-8 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3756638]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2019.
Maciejak, Véronique
N'attends pas que les orages passent et apprends à danser sous la pluie (magyar)
   Ne várd meg, amíg elvonul a vihar, tanulj meg táncolni az esőben / Véronique Maciejak ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 3590,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-905-44-5)
francia irodalom - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - regény
840-31=945.11 *** 613.865(0:82-31) *** 159.923.2(0:82-31)
[AN 3756162]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2019.
Maise, Ella
To love Jason Thorn (magyar)
   Imádlak Jason Thorn / Ella Maise ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 494, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-70-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3753242]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2019.
Marinelli, Carol
Seduced by the heart surgeon (magyar)
   Kísértés a liftben [elektronikus dok.] : Hollywoodi doktorok / Carol Marinelli. A szív nem hazudik / Melanie Milburne ; ... ford. Gaáli István. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 488 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 580-581.)
Egys. cím: Seduced by the heart surgeon. A date with her Valentine doc. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150291. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-336-6
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3719007]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2019.
McGuire, Jamie (1978-)
From here to you (magyar)
   From here to you : perzselő menedék / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 413 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-974-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3756643]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2019.
McInerney, Monica (1965-)
The trip of a lifetime (magyar)
   Életem utazása [elektronikus dok.] / Monica McInerney ; ford. Lévai Márta. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151492. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-62-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3728616]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2019.
   Mesék a gyógyulásról / vál. Csóka Judit. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 2017. - 270 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6468-2 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - meseterápia - mese - népmese
82-34=945.11 *** 894.511-34 *** 398.21(=00) *** 615.851.82
[AN 3761151]
MARC

ANSEL
UTF-88945 /2019.
Michaels, Corinne
We own tonight (magyar)
   Miénk az éjszaka [elektronikus dok.] / Corinne Michaels ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154815. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-75-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3760627]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2019.
Modiano, Patrick (1945-)
Souvenirs dormants (magyar)
   Alvó emlékek / Patrick Modiano ; [ford. Gulyás Adrienn]. - Győr : Tarandus, 2019. - 112 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5584-47-3 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3756046]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2019.
Monroe, Mary Alice (1960-)
The beach house (magyar)
   Ház a parton [elektronikus dok.] / Mary Alice Monroe ; ford. Chovanecz-Molnár Éva. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154758. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-274-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3760301]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2019.
Murakami Haruki (1949-)
Hitsuji o meguru bōken (magyar)
   Birkakergető nagy kaland / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - 4. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2019, cop. 2007. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-45-9 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3761289]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Tørst (magyar)
   Szomjúság / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2017. - 491 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-536-1 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3761272]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2019.
O'Connell, Meaghan
And now we have everything (magyar)
   Anya lettem : most mi lesz? / Meaghan O'Connell ; [ford. Diószegi Dorottya]. - Budapest : Corvina, 2019. - 227, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6566-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - anyaság - memoár
820-94(73)=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-94)
[AN 3756062]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2019.
Oke, Janette (1935-)
When comes the spring (magyar)
   Ha eljő a tavasz : Ha szólít a szív 2. / Janette Oke ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 325, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-443-9 fűzött : 3299,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3756561]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2019.
Pasqualotto, Mario
Marvin e il cicciodrago (magyar)
   Segítség, sárkánybébi! / Sir Steve Stevenson ; Ivan Bigarella illusztrációival ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 89, [2] p. : ill. ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - keretcím: Benji
ISBN 978-963-403-593-0 fűzött : 1290,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756604]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2019.
Pasqualotto, Mario
Troppe magie per Marvin (magyar)
   Varázslásból jeles / Sir Steve Stevenson ; Ivan Bigarella illusztrációival ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 90, [1] p. : ill. ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Benji
ISBN 978-963-403-592-3 fűzött : 1290,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756598]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2019.
Peers, Bobbie (1974-)
Orbulatoragenten (magyar)
   Az elveszett város : William Wenton 3 / Bobbie Peers ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 232, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5591-67-9 fűzött : 2999,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756609]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2019.
Perry, J. L.
Hooker (magyar)
   Szajha / J. L. Perry ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-44-5 fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-905-44-5)
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3756263]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2019.
Piasecki, Sergiusz (1901-1964)
Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy (magyar)
   A Nagy Medve szerelmese / Sergiusz Piasecki ; [ford. Bárász Péter]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2018. - 356, [1] p. ; 21 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
ISBN 978-615-5475-30-6 kötött : 3200,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3756783]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2019.
Pilkey, Dav (1966-)
Captain Underpants and the attack of the talking toilets (magyar)
   Alsógatyás kapitány és a beszélő vécécsészék támadása / Dav Pilkey ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 138, [6] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-499-031-4 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 3756416]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2019.
Quinn, Kate (1981-)
The huntress (magyar)
   A vadásznő / Kate Quinn ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 574 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-499-035-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3756623]
MARC

ANSEL
UTF-88959 /2019.
Récondo, Léonor de (1976-)
Point cardinal (magyar)
   Váltóláz / Léonor de Récondo ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 165, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-567-2 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3756567]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2019.
Regnier, Sandra (1974-)
Die verborgenen Insignien des Pan (magyar)
   A sárkányok titka / Sandra Regnier ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 319 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-032-1 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3756640]
MARC

ANSEL
UTF-88961 /2019.
Reynolds, Aurora Rose
Until Lilly (magyar)
   Lilly előtt / Aurora Rose Reynolds ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-35-2 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3756171]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2019.
Sandford, John (1944-)
Field of prey (magyar)
   Mezei préda [elektronikus dok.] / John Sandford ; ford. Kovács Kristóf. - Szöveg (epub : 6.7 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151657. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-90-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3729696]
MARC

ANSEL
UTF-88963 /2019.
Sansom, C. J. (1952-)
Tombland (magyar)
   Hamis próféciák / C. J. Sansom ; [ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Agave Kv., 2019. - 2 db (902 p.) ; 21 cm
ISBN 978-963-419-607-5 fűzött : 7980,- Ft : 28,50 EUR
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3756002]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - p. 455-902.
[AN 3756015] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 447 p.
[AN 3756227] MARC

ANSEL
UTF-88964 /2019.
Seager, Chloe
Editing Emma (magyar)
   Randikatasztrófák : egy majdnem létező személy titkos blogja / Chloe Seager ; [ford. Molnár-Hartinger Emese]. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 333 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-621-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3756415]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2019.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
The naked face (magyar)
   Álarc nélkül / Sidney Sheldon ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 317 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-699-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3761231]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2019.
Stevens, Chevy (1973-)
Never let you go (magyar)
   Soha nem engedlek el [elektronikus dok.] / Chevy Stevens ; ford. Harci Andor. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150292. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-36-6
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(71)=945.11
[AN 3719021]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2019.
Telmann, Konrad (1854-1897)
   Enyém a bosszú! [elektronikus dok.] / Konrad Telmann ; ford. Wiesner Juliska. - Szöveg (epub : 900 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154733. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-685-0 (epub)
ISBN 978-963-474-686-7 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3760123]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2019.
Towles, Amor (1964-)
A gentleman in Moscow (magyar)
   Egy úr Moszkvában / Amor Towles ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 590, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-417-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3756833]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2019.
Trécourt, Marilyse (1974-)
Vise la lune et au-delá! (magyar)
   Változtasd meg az életed, határ a csillagos ég, és még tovább [elektronikus dok.] / Marilyse Trécourt ; ford. Balla Katalin. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154801. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-55-1
francia irodalom - életvezetés - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 3760586]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2019.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
Pantaleón y las visitadoras (magyar)
   Pantaleón és a hölgyvendégek [elektronikus dok.] / Mario Vargas Llosa ; [ford. Huszágh Nándor] ; előadja Kern András. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2019. - 1 CD (11 h 35 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-52-3 : 5500,- Ft
perui irodalom - regény - hangoskönyv
860-31(85)=945.11
[AN 3754919]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2019.
Vʺlčanova, Ina
Ostrov Krah (magyar)
   A Krach sziget / Ina Valcsanova ; [ford. Krasztev Péter]. - [Budapest] : Typotex, cop. 2019. - 188 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-028-0 fűzött : 2500,- Ft
bolgár irodalom - regény
886.7-31=945.11
[AN 3756620]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2019.
Woods, Eva
How to be happy (magyar)
   Hogyan legyünk boldogok? / Eva Woods ; [ford. Nagy Nikoletta]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 439 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-239-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3756408]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2019.
Woods, Eva
How to be happy (magyar)
   Hogyan legyünk boldogok? [elektronikus dok.] / Eva Woods ; ford. Nagy Nikoletta. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154848. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-240-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3761137]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2019.
Wothe, Anny (1858-1919)
Die Sonnenjungfer (magyar)
   Napsugár kisasszony [elektronikus dok.] / Anny Wothe. - Szöveg (epub : 735 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151656. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-434-4 (epub)
ISBN 978-963-474-435-1 (mobi)
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3729691]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8975 /2019.
Ady Endre (1877-1919)
   Szeretném, ha szeretnének : versek / Ady Endre ; [... az Országos Széchényi Könyvtár ... kiadásában ...]. - [Budapest] : OSZK : Kossuth, cop. 2019. - 127, [5] p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Nyugat, 1910
ISBN 978-963-09-9605-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 3755987]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2019.
Arany János (1817-1882)
   Kisebb költemények / Arany János. - Budapest : Universitas : MTA BTK ITI, 2019-. - 24 cm. - (Arany János munkái)
Bibliogr.
magyar irodalom - vers - kritikai kiadás
894.511-14 *** 894.511(092)Arany_J.
[AN 3756245]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1860-1882 / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. S. Varga Pál]. - 2019. - 1193 p. : ill.
ISBN 978-963-9671-73-7 kötött : 4200,- Ft
[AN 3756248] MARC

ANSEL
UTF-88977 /2019.
Bábos Drámaíró Verseny (6.) (2019) (Békéscsaba)
   VI. Bábos Drámaíró Verseny / [rend., közread. a] Napsugár Bábszínház. - Békéscsaba : Békéscsabai Napsugár Bábszínház, 2019. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
A versenyt Békéscsabán, 2019. márc. 21-24. között rendezték
ISBN 978-615-00-4686-0 fűzött
magyar irodalom - művészeti verseny - bábjáték
894.511-252.5(02.053.2) *** 06.063(439)
[AN 3756636]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2019.
Bakos László (1958-)
   Hamvadó pogány tüzek [elektronikus dok.] : alkonyodik Nána felett / Bakos lászló. - Szöveg (epub : 677 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151623. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3729475]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2019.
Balázsy Panna (1967-)
   Csini?! / Balázsy Panna. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 161, [4] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Ill. Rippl Renáta. - keretcím: Szandra és a csajok
ISBN 978-963-403-633-3 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3756592]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2019.
Bálint György (1919-)
   Emlékfoszlányok / Bálint György ; [ill. Vámos Robi]. - [Budapest] : Kossuth, 2019, cop. 2016. - 92, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8553-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3761121]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2019.
Bauer Barbara
   Kétszáz éves szerelem / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 316, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-153-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756847]
MARC

ANSEL
UTF-88982 /2019.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Vörös, mint a vér / Benedek Szabolcs. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 406 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-265-9 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3753300]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2019.
Bistey András (1942-)
   Élt itt egy ember / Bistey András. - 2. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5743-72-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3756221]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2019.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Sóvárgás / Böszörményi Zoltán ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 112 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-37-2 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3755496]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2019.
Botz Domonkos (1952-)
   Hazátlanul / Botz Domonkos. - [Kozármisleny] : Hetedhéthatár, 2019. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80040-9-1 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3756369]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2019.
Bradányi Iván (1930-)
   Emberbarát emberekre várok : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2019]. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5942-03-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3756886]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   A koronaherceg : Billal al-Szudairi története / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 20 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-64-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3752941]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   A koronaherceg [elektronikus dok.] : Billal al-Szudairi története : novella / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154054. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-65-6
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3750774]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2019.
Budai Lotti
   Az idegen : novella / Budai Lotti. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-97-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3753212]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2019.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Koppány : a fény harcosa / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2019. - 284, [2] p. : ill. ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2014. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-144-6 kötött : 3800,- Ft
Koppány (962?-997)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3761140]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2019.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A pozsonyi csata : hadiparancs: "Irtsátok ki a magyarokat" / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2019. - 254, [2] p. : ill. ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-126-2 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3761139]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2019.
Cooper, Carrie
   Ügynökjátszma [elektronikus dok.] : novella / Carrie Cooper. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154823. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-06-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3760830]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2019.
Csernovszki-Nagy Alexandra (1991-)
   Lina múltja : Gyarmaty Karolina történetei I. / Csernovszki-Nagy Alexandra. - Budapest : Garbo, 2019. - 172 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5696-62-6 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756344]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2019.
Csink Dorottya (1929-2013)
   Mutasd meg arcodat [elektronikus dok.] : Csink Dorottya versei. - Szöveg (mobi : 534 KB) (epub 493 KB) (pdf : 744 KB). - Budapest : Fodor T. J., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150828. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1699-3 (mobi)
ISBN 978-615-00-1698-6 (epub)
ISBN 978-615-00-1697-9 (pdf)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3723985]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2019.
Csordás Zoltán (1980-)
   A betűk szerelme / [Csordás Zoltán]. - [Budapest] : [Csordás Z.], [2019], cop. 2016. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4909-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761352]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2019.
Csóti Lili
   Hetedvérig / Csóti Lili. - Budapest : Twister, 2019. - 670 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5631-65-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3756071]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2019.
Csúzdáné Vaszil Erzsébet
   Bölcsiseknek, ovisoknak : lapozgató, színezgető / Csúzdáné Vaszil Erzsébet. - Rudabánya : [Csúzda L.-né], 2018. - [44] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-3681-6 fűzött
magyar irodalom - vers - kifestőkönyv
894.511-14 *** 087.5
[AN 3755892]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2019.
D'Rasi, Leda
   Talán tündérmese : Boszorkánydinasztia 3. / Leda D'Rasi. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2018. - 482 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-23-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
894.511-312.9 *** 894.511-312.5
[AN 3756769]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2019.
D'Rasi, Leda
   Végzet / Leda D'Rasi. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2019. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-47-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756597]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2019.
Dumas, Dee
   Piszkos alku : Szerelem vihara 1. / Dee Dumas. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-59-5 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3753265]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Adél és Aliz / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2019. - 327 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-605-1 kötött : 3799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761127]
MARC

ANSEL
UTF-89002 /2019.
Fábián Janka (1973-)
   Virágszál / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2019. - 396, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-602-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761130]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2019.
Fazekas Miklós (1948-)
   Alkonyati hold [elektronikus dok.] : Fazekas Miklós novellái. - Szöveg (epub : 558 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151578. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-22-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3729121]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2019.
Fedina Lídia (1960-)
   A Seuso-mozaik / Fedina Lídia ; [... ill. Vass Mihály]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2019. - 601, [6] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-4707-2 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756072]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2019.
Fodor András (1929-1997)
   Összegyűjtött esszék / Fodor András ; [sajtó alá rend. és szerk. Fodor János]. - Budapest : Gondolat, 2014-2018. - 4 db ; 24 cm
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3567603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A film hiányzó képei : társművészetek, visszaemlékezések. - 2018. - 362, [2] p.
ISBN 978-963-693-900-7 fűzött : 4800,- Ft
[AN 3756851] MARC

ANSEL
UTF-89006 /2019.
Füredi Annamária
   Valaki meghalt és én élhetek [elektronikus dok.] / Füredi Annamária. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Kaposvár] : Magánkiad., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154849. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4748-5
szervátültetés - máj - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 616.36-089.843(0:82-94)
[AN 3761138]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2019.
Gänszler Beáta, V.
   Tizenkettő / Gänszler Beáta ; ill. Wusching Ibolya. - Nagymányok : Gänszler B., 2019. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4874-1 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3756841]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2019.
Gecsei Irén (1944-)
   Budapesttől Babilonig : [egy magyar asszony élete a Közel-Keleten] / Gecsei Irén ; lejegyezte Hocza-Szabó Marcell. - Budapest : Garbo, 2019. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-65-7 fűzött : 3400,- Ft
Bašīr, Munīr (1930-1997)
Irak - zenész - lant - magyar irodalom - 20. század - memoár
894.511-94 *** 787.62 *** 78.071.2(567)(092)Bašīr,_M.(0:82-94)
[AN 3756333]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2019.
Gergely Melinda
   Ne ítélkezz felettem! : Sorsok sorozat I. rész / Gergely Melinda. - Isaszeg : Ekönyv Bazár, cop. 2019. - 442 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81263-0-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3755924]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2019.
Gimpel Tomi
   Hogyan szelídítettem villamost : félperces novellák / Gimpel Tomi. - Budapest : Göncöl, cop. 2018. - 143 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9183-95-7 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3752944]
MARC

ANSEL
UTF-89011 /2019.
Giovannini Kornél (1940-)
   Adok örömből : meseszínpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 222 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-70-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bábjáték
894.511-252.5
[AN 3756199]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2019.
Győrfiné Kató
   Kató versek [elektronikus dok.] : szép gondolatok gyöngyei / Győrfiné Kató. - Debrecen : Ágenda K., 2019-
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3759343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kerengő szép gondolatok. - Szöveg (pdf : 18 MB) (epub : 771 KB). - 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154640. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-5247-2 (pdf)
ISBN 978-615-81282-0-9 (epub)
[AN 3759345] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Téli jeles napok, ünnepeink. - Szöveg (pdf : 16.1 MB) (epub : 1.1 MB). - 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154641. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81282-2-3 (pdf)
[AN 3759350] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A tavasz pompája. - Szöveg (pdf : 43.1 MB) (epub : 940 KB). - 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154642. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81282-5-4 (pdf)
ISBN 978-615-81282-6-1 (epub)
[AN 3759351] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Egy kedves gondolat. - Szöveg (pdf : 25.5 MB) (epub : 949 KB). - 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154643. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81282-8-5 (pdf)
ISBN 978-615-81282-9-2 (epub)
[AN 3759355] MARC

ANSEL
UTF-89013 /2019.
Győri Magda (1952-)
   Múló idők / Maggie Greene. - [Debrecen] : "Ars et Sanitas" Bt., [2019]. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4246-6 fűzött
magyar irodalom - családregény
894.511-31
[AN 3756365]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2019.
Hegedűs Károly
   Papírra tördelt lélek : szófestő / Hegedűs Károly ; [ill. Kardos Zsuzsanna] ; [ ... a Ráth Lépcső Tudásközpont gondozásában]. - Budapest : Ráth Lépcső Tudásközp., 2018. - 164 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-80314-8-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3755889]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2019.
Horgas Béla (1937-2018)
   Új vers régi [elektronikus dok.] / Horgas Béla ; kiad. a Liget Műhely Alapítvány. - 2. bőv., jav. kiad. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154199. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5419-31-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3752599]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2019.
Horváth Andrea
   Isten táncosai : csernobili sorsok / Horváth Andrea. - [Budapest] : Papirusz Book, 2019. - 296 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9263-91-8 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756314]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2019.
   Időfutár : a varázsfuvola-akció : színdarab / Gimesi Dóra [et al.]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2019. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-451-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - dráma
894.511-2(02.053.2)
[AN 3757022]
MARC

ANSEL
UTF-89018 /2019.
Jász István (1943-)
   Feszültség [elektronikus dok.] : versek / Jász István. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154585. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-494-220-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3758869]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2019.
Kántor Kata
   Forró nyomon / Kántor Kata ; Dudás Győző rajz. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2019. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Nózi nyomoz-sorozat ; 4.)
ISBN 978-963-457-535-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3756587]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2019.
Kapa Mátyás (1975-)
   Harangszótól harangszóig : Kőszeg regénye / Kapa Mátyás. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Historycum, 2019. - 307, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5816-11-6 kötött : 3200,- Ft
Jurisics Miklós (1490-1544)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3761101]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2019.
Kardos M. Zsöte (1949-)
   Fények és árnyak között : válogatott és új versek / Kardos M. Zsöte. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-75-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3756240]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2019.
Kárpáti Péter (1961-)
   Színház az orrod hegyén : Kárpáti Péter improvizációs technikájával készült színdarabok / [... közrem. ... Varga Zsófia és Georgita Máté Dezső ...]. - [Budapest] : Selinunte, 2018. - 245, [2] p. ; 19 cm. - (Kortárs drámaírók, ISSN 2560-3035 ; 3.)
ISBN 978-615-80500-6-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3757036]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2019.
Kati néni
   Locsife Csilla szent-pontjai. - [Budapest] : [Schuler L.], 2019. - 116 p., [2] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kati néni és Lacibácsi meséi könyvsorozat ; 2.)
A főcím rovásírással is
ISBN 978-615-00-5031-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3756908]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2019.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan [elektronikus dok.] : Az örökség : novella / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154752. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-00-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3760235]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2019.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan sorozat előzménye : a porfészek ; Az ártatlan : novella : az örökség / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 17, 23 p. ; 20 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5763-25-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3753208]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2019.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Mennyei bűnök 1 : Riva nővérek-sorozat / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 392, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-98-4 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3753235]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2019.
   Képtelen történetek, másvilági mesék / [szerk. Szűcs Gyula]. - [Szolnok] : Univerzál-Kaméleon Bt., 2018. - 214 p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2676-7996 ; 1.). (Kaméleon komix, ISSN 2560-2314)
ISBN 978-615-00-3500-0 fűzött : 3390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3753263]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2019.
Kerber Balázs (1990-)
   Conquest : stratégiai verspróza / Kerber Balázs. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 129, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-786-0 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3756407]
MARC

ANSEL
UTF-89029 /2019.
Koch Imre (1954-)
   Az Isten álarcosbálja / Koch Imre. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-69-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3756210]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2019.
Kondor Vilmos (1954-)
   Bűnös Budapest / Kondor Vilmos. - Jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2019. - 455 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-604-4 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3761126]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2019.
Körmöndi Brigitta Tímea
   A vak nő, aki látott [elektronikus dok.] / Körmöndi Brigitta Tímea. - Szöveg (pdf : 5.4 MB) (epub : 167 KB). - Debrecen : Ágenda K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154713. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6051-00-4 (pdf)
 (hibás ISBN 978-615-6051-02-8*) (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3760041]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2019.
Lehoczki Károly (1955-)
   Szobrok huzatban : színművek / Lehoczki Károly ; [... az illusztrációt kész. Damó István]. - [Kecskemét] : Szerző, 2019. - 365, [2] p. : ill. ; 19 cm
Tart.: BolhapiacÞ; Szobrok huzatbanÞ; HalálvágtaÞ; Ünnep
ISBN 978-615-00-4633-4 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3756843]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2019.
Lőrincz Dávid (1993-)
   A Kulcsember / Lőrincz Dávid. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2019. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-69-9 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3756335]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2019.
Lőrincz L. László (1939-)
   A múlt árnyai : Báthory Orsi történetei / Leslie L. Lawrence. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 397 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-702-3 fűzött : 3199,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3761281]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2019.
Miller, Marilyn
   A vezér / Marilyn Miller. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-16-8 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3756312]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2019.
Moesko Péter (1990-)
   Megyünk haza / Moesko Péter. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2019. - 96 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 39.)
ISBN 978-615-5355-28-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3755938]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2019.
Mörk Leonóra
   Ködkirálynő / Mörk Leonóra. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-150-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756864]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2019.
Müller, Renáta W.
   A védelmező / Renáta W. Müller. - Budapest ; [Cserszegtomaj] : Mogul K., 2019. - 470 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-54-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény
894.511-312.5 *** 894.511-312.4
[AN 3756599]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2019.
Murray, Mason (1969-)
   Mason Murray meghökkentő meséi 2 : megszállottság. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., cop. 2019. - 124, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5668-43-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3756593]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2019.
Nagy Károly (1909-1942)
   Az elfelejtett erőd [elektronikus dok.] / Charley Long ; [!]ford. Nagy Károly. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154788. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-671-3 (epub)
ISBN 978-963-474-672-0 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3760504]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2019.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Megsebzett / Francesca H. Nielk. - [Szentendre] : Klein Zs., cop. 2018. - 502 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2956-6 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3753303]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2019.
Onódi Judit
   Tündér Blanka / Onódi Judit. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2019. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5359-70-5 fűzött : 2600,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5359-70-05)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3756336]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2019.
   Örökké valóság 25 : gyermek- és ifjúsági írók antológiája / [szerk. Pósfai János] ; [kiad. Oladi Általános Iskola, Szombathelyi Szolgáltatási SZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája]. - [Szombathely] : Oladi Ált. Isk. : SZOSZSZC Oladi Szakgimn. és Szakközépisk. : B.K.L. K., 2019. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5725-15-9 kötött
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - antológia
894.511-822 *** 379.825-053.2
[AN 3756584]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2019.
Ősi János (1965-)
   A hágó / Ősi János. - [Göd] : Rézbong, cop. 2018. - 219 p. ; 20 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
ISBN 978-615-5475-31-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3756779]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2019.
Palotás Petra (1975-)
   Vénasszonyok nyara / Palotás Petra. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019, cop. 2018. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5875-92-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761419]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2019.
Pandur Judit, T.
   Vedd el, ami neked jár! [elektronikus dok.] : fantasztikus és bűnügyi történetek / T. Pandur Judit. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - [Isaszeg] : [T. Pandur J.], 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151463. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1526-2
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9 *** 894.511-322.4
[AN 3728498]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2019.
Papp Csilla
   Szerelem újraírva / Papp Csilla. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 490 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-27-4 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3753264]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2019.
Pethes Mária (1955-)
   Egyszemélyes társasjáték / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2019. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81128-1-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3756822]
MARC

ANSEL
UTF-89049 /2019.
Praszna Mária, L. (1948-)
   Pillanatvarázs : impresszió : idők, korok, tájak : versek, elbeszélések / L. Praszna Mária és Lőrincz Róbert József ; [közread. a Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, cop. 2019. - 400 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
ISBN 978-963-86606-4-0 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3755831]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2019.
Réti László (1972-)
   Budapest Boulevard [elektronikus dok.] / Réti László. - Szöveg (epub : 7 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151693. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-40-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3729873]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2019.
Rubin Eszter
   Árnyékkert / Rubin Eszter. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 341 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-117-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756867]
MARC

ANSEL
UTF-89052 /2019.
Sarkady Mária (1933-)
   A cica, aki kétszer veszett el : mesék / Sarkady Mária ; Buzási Viktória rajz. - 2. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2019. - 155, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5479-54-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3761427]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2019.
Shelley, Duncan (1969-)
   Amer és a féltékenység / Duncan Shelley, Kate Brooks. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2018. - 61 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5310-38-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3756655]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2019.
Soós Géza
   A légyminimum : palóc mesék / Soós Géza. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 135 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5743-79-5 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3756205]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2019.
Steel, Ella
   Féktelen hajsza / Ella Steel. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - 409 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-15-1 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3756313]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2019.
Szabó Anita (1974-)
   Halvány kékben lobogok / Szabó Anita ; [ill. Szűcs Natália]. - Gyöngyös : Károly R. Kft., 2019. - 51 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4480-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3753153]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2019.
Szabó Imola Julianna (1984-)
   Lakása van bennem / Szabó Imola Julianna. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 94, [9] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-740-2 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3756013]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2019.
Szabó Magda (1917-2007)
   Szüret [elektronikus dok.] : összegyűjtött versek / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154651. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-092-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3759394]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2019.
Székely László (1716-1772)
   Gróf Székely László önéletírása / közzéteszi Fehér Andrea. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes. ; Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 528 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Elbeszélő források, ISSN 2631-1364). (Magyar családtörténetek: források, ISSN 2631-1429 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-160-8 kötött : 3590,- Ft
Székely László (1716-1772)
Erdély - magyar irodalom - arisztokrata - magyar történelem - hétköznapi élet - 18. század - memoár - történelmi forrás
894.511-94 *** 943.921"17"(093) *** 316.343.32(439)(092)Székely_L.(0:82-94)
[AN 3756428]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2019.
Szekeres Judit
   Zuhanás a fellegekbe / Szekeres Judit. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 344, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-80-9 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3753309]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2019.
Szepesi Zsuzsanna (1956-)
   Ki lesz a vesztes? : versek / Szepesi Zsuzsanna ; [graf. Gályász Attila, Robotka Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 109 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-77-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3756351]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2019.
Széplaki György (1942-)
   Láncöltés : egy család évszázada : regény / Széplaki György. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 365, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-81-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756353]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2019.
   Szivárványszínű selyemzsinór [elektronikus dok.] : mesék a Szitakötő gyerekfolyóiratból / előadók Ágoston Katalin, Szirtes Balázs. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Liget, 2019. - 1 CD (1 h 20 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5419-36-2 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3754921]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2019.
   A szó ünnepe : irodalmi antológia / [főszerk. Rátz Ottó]. - [Pápa] : Kék-Fehér Kvk., 2019. - 143 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81211-1-8 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3761191]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2019.
Tamási Áron (1897-1966)
   Világló éjszaka [elektronikus dok.] : válogatott novellák I. / Tamási Áron. - Szöveg (epub : 774 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-176-8
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32(498)
[AN 3720188]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2019.
Tiszlavicz Mária (1988-)
   Lüktetés / Tiszlavicz Mária. - [Székesfehérvár] : [Tiszlavicz M.], 2019. - 39 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5032-4 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - kisregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3756367]
MARC

ANSEL
UTF-89067 /2019.
Tömösváry Zsigmond
   A Bismarck naplója : regény / Tömösváry Zsigmond. - [Budapest] : Garbo, cop. 2019. - 292 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 290-292.
ISBN 978-615-5696-63-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756320]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2019.
Tornai József (1927-)
   Sár lesz a gyémánt : versek / Tornai József. - Budapest : Gondolat, 2018. - 79, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-871-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3756893]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2019.
Tóth Gyula, Sz (1945-)
   Tanári notesz 13 : fénylesen : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2018. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 286 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5743-73-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3756354]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2019.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pillanatragasztó / Tóth Krisztina. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2014. - 220, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2904-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3761104]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2019.
Tusnády László (1940-)
   Csontváry zarándoklata = Il pellegrinaggio di Csontváry / Tusnády László ; [az előszót írta Madarász Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-82-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - verses epika - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-13.02=50
[AN 3756315]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2019.
Vizsy Ferenc (1953-)
   Színváltó novellák / Vizsy Ferenc ; Matusz Péter Pál grafikáival. - 2. jav. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2019. - 233 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5683-23-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3756370]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2019.
Völgyi Ildikó
   Napmadár / Völgyi Ildikó Lédikó. - [Budapest] : Garbo, cop. 2019. - 226 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-64-0 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3756325]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2019.
Závada Pál (1954-)
   Egy piaci nap / Závada Pál. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2016. - 221 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-3386-9 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761102]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9075 /2019.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Sommer-Wimmelbuch (magyar)
   Nyári böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-16-5 kötött : 3600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761398]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2019.
Flad, Antje (1966-)
Tatütata! Wer flitz denn da? (magyar)
   Mi száguld itt? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-628-9 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3756938]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2019.
Flad, Antje (1966-)
Tut! Tut! Wer baggert da? (magyar)
   Mi dolgozik itt? / [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-629-6 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3756941]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2019.
Holzwarth, Werner (1947-)
Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat (magyar)
   Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére / [szöveg] Werner Holzwarth ; [ill.] Wolf Erlbruch ; [ford. Győri Hanna]. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2019. - [24] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-410-483-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761440]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2019.
Kazłowska, Urszula
Kolory (magyar)
   Színek / [Urszula Kozłowska szövege alapján] ; [ford. Csapody Kinga] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-403-650-0 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3756956]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2019.
Kazłowska, Urszula
Kształty (magyar)
   Formák / [Urszula Kozłowska szövege alapján] ; [ford. Csapody Kinga] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-403-649-4 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3756968]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2019.
Kazłowska, Urszula
Liczby (magyar)
   Számok / [Urszula Kozłowska szövege alapján] ; [ford. Csapody Kinga] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-403-651-7 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3756969]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2019.
Kazłowska, Urszula
Pory roku (magyar)
   Évszakok / [Urszula Kozłowska szövege alapján] ; [ford. Csapody Kinga] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-403-652-4 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3756967]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2019.
Krnács Mercédesz
   Kifestő könyv [elektronikus dok.] / Krnács Mercédesz. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Isaszeg] : Ekönyvbazár, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151522. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1605-4
kifestőkönyv - elektronikus dokumentum
087.5
[AN 3728836]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9084 /2019.
Abnett, Dan (1965-)
Prometheus (magyar)
   Prometheus / írta Dan Abnett ; rajz. Andrea Mutti ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Élet és halál
ISBN 978-963-497-510-6 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3756556]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2019.
Barber, John
Back to the future (magyar)
   Vissza a jövőbe : kicsoda Marty McFly? / [... John Barber és Bob Gale ötletéből John Barber írta] ; [... rajz. Emma Vieceli] ; [m. szöveg Tóth Mátyás]. - [Pécs] : [Bedekovics Á.], cop. 2019. - 135, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-615-5965-00-5 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3756279]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2019.
Bilotta, Alessandro (1977-)
Mercurio Loi (magyar)
   Mercurio Loi : [prológus] / [írta Alessandro Bilotta] ; [rajz. Matteo Mosca] ; [ford. Koszoru Péter]. - Hosszúvölgy : GooBo K., [2019]. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Maximum Bonelli, ISSN 2631-0295 ; 4.)
ISBN 978-615-80725-9-5 fűzött : 3300,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3756378]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2019.
Il covo degli orchi (magyar)
   Szörnyek rejtekhelye / [író Tito Faraci et al.] ; [rajz. Pierluigi Cerveglieri, Giorgio Montorio, Luigi Merati]. - Jav. újrany. - [Budapest] : Anagram, [2019]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 3.)
ISBN 978-615-5947-04-9 fűzött : 1500,- Ft : 4,60 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3761253]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2019.
Gomboli, Mario (1947-)
Terrore sul Karima (magyar)
   Rémület az óceánjárón / [író Mario Gomboli, Patricia Martinelli] ; [rajz. Stefano Toldo]. - Jav. újrany. - [Budapest] : Anagram, [2019]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 1.)
ISBN 978-615-5947-02-5 fűzött : 1500,- Ft : 4,60 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3761245]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2019.
Gyükér Zsófia (1991-)
   Jeges csók / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Kistarcsa : Gyükér Zs., [2019]. - 108 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hókavölgy ; 8.)
ISBN 978-615-00-4751-5 fűzött : 850,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3756200]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2019.
   Ifjúság, tudománypolitika, jövőkép: kilátások és kihívások a Kárpát-medencében / szerk. Bodó Barna és Szoták Szilvia. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2018. - 478 p. : ill. ; 21 cm. - (Határhelyzetek, ISSN 2064-3918 ; 10.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5389-69-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3756840]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2019.
L'isola dei veleni (magyar)
   Mérgek szigete / [író Stefano Ferrario, Patricia Martinelli] ; [rajz. Stefano Toldo, Mario Cubbino]. - Jav. újrany. - [Budapest] : Anagram, [2019]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 2.)
ISBN 978-615-5947-03-2 fűzött : 1500,- Ft : 4,60 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3761250]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2019.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   20. köt., Nyílt háború, első rész. - cop. 2019. - 134, [1] p.
ISBN 978-615-81202-0-3 fűzött : 3290,- Ft
[AN 3756091] MARC

ANSEL
UTF-89093 /2019.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Vörös és fekete / Stendhal ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth TIbor. - 2. kiad. - [Budapest] : Képes K., 2019. - 57 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 5.)
ISBN 978-963-9833-71-5 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3761098]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2019.
Våhlund, Elias (1973-)
Handbok för superhjälter (magyar)
   Szuperhősök kézikönyve / Elias & Agnes Våhlund. - Budapest : Twister, 2019-. - 22 cm
Ford. Bozai Ágota
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3756347]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A legelső küldetés. - 2019. - 94 p. : ill., színes
ISBN 978-615-5631-76-4 kötött : 2990,- Ft
[AN 3756348] MARC

ANSEL
UTF-89095 /2019.
Walker, Landry Q. (1971-)
A clash of kings : the graphic novel (magyar)
   Királyok csatája : képregény / George R. R. Martin ... alapján írta Landry Q. Walker ; rajz. Mel Rubi ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, [2019]-. - ill., színes ; 24 cm
keretcím: Trónok harca
képregény
087.6:084.11
[AN 3751192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. sz. - cop. 2019. - [47] p.
ISBN 978-963-497-493-2 fűzött : 995,- Ft
[AN 3756568] MARC

ANSEL
UTF-8