MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/09/18 13:32:56
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
9096 /2019.
Petrik Géza (1845-1925)
   Magyarország bibliographiája, 1712-1860 = Bibliographia Hungariae 1712-1860 / összeáll. ... Petrik Géza ; [közread. az Országos Széchényi Könyvtár]. - Budapest : OSZK, 1968-. - 24 cm
Az 1-4. köt. a Budapest 1888-1892. évi Dobrowsky Ágost-féle kiadás hasonmás utánnyomása. Egyéb címadata: Könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak. - A 8. köteten a főcím: Magyarország bibliográfiája, 1712-1860. - Folyt.: Magyar könyvészet : [1860-1920]
ISBN 963-200-284-9
Magyarország - nemzeti bibliográfia - 18. század - 19. század
015(439)"1712/1860"
[AN 26746]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Nyomda- és kiadástörténeti mutató : a IX. kötetben közreadott magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) 1701-1800 között megjelent nyomtatványokhoz = Index typographicus : librorum annis 1701-1800 in Hungaria (alibique lingua Hungarica) editorum ad tomum IX. / [... összeáll. és szerk. Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit]. - 2018. - 400 p.
ISBN 978-963-200-691-8 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - nyomda - könyvkiadás - 18. század - mutató
655.1(439)"17"(083.86) *** 655.41(439)"17"(083.86)
[AN 3757871] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9097 /2019.
   Caffart Képzőművészeti Egyesület = Caffart Fine Art Association. - [Budapest] : Caffart Képzőművészeti Egyes., cop. 2019. - 35 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-5005-8 fűzött
Caffart Képzőművészeti Egyesület
Magyarország - művészcsoport - képzőművészet - 21. század
061.28(439)Caffart *** 73/76(439)"201"
[AN 3758116]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2019.
Eötvözet Konferencia (8.) (2019) (Szeged)
   VIII. Eötvözet Konferencia : a szegedi Eötvös Loránd Kollégium és a budapesti Eötvös József Collégium közös konferenciája, 2019. április 4-6., Szeged : a konferencián elhangzó előadások összefoglalói / [szerk. Varga Anikó, Virág Nándor]. - Szeged : SZTE Eötvös L. Kollégium, 2019. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-306-645-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 082
[AN 3758156]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2019.
Issekutz Sarolta (1945-)
   Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és örmény önkormányzatai 20 éve : 1001 mosolygós örmény arc / Issekutz Sarolta. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2018. - 223 p. : ill., részben színes ; 24x25 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 25.)
ISBN 978-615-80583-2-2 fűzött
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
testülettörténet - kulturális egyesület - magyarországi örmények
061.2(439)(091) *** 316.347(=919.81)(439)
[AN 3756960]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2019.
   Körök, egyletek : a civil társadalom története a dualizmus kori Békés megyében / szerk. Erdész Ádám ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára]. - Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7239-76-2 kötött
Békés vármegye - társadalomtörténet - egyesület - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - két világháború közötti időszak
061.2(439.175)"185/193" *** 316.32(439.175)"185/193"
[AN 3758161]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2019.
   "Military landscape Baranyában" [elektronikus dok.] : XI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia : Pécs, 2018. november 22-23. : absztraktkötet / szerk. Zagyi Nándor, Szabó Róbert ; [rend., közread.] PTE TTK FFI Politikai Földrajzi Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszéke. - Szöveg (pdf : 861 KB). - Pécs : PTE TTK FFI Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulm. Tansz., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154058. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-360-6
Baranya megye - Dél-Dunántúl - politikai földrajz - helytörténet - régészet - csata - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Pécs) *** 904(439.127) *** 943.912.7 *** 911.3(439.127)
[AN 3750778]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2019.
Molnár Pál (1952-)
   "Hinni és hihetni egymásnak" : a Széchenyi Társaság könyve : 30 év, 1988-2018 / Molnár Pál. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 269 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-17-5 kötött : 3000,- Ft
Széchenyi Társaság
Magyarország - testülettörténet - egyesület
061.2(439)(091)
[AN 3757859]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2019.
Pió Márta (1954-)
   Tíz év tízezer mosoly, 2010-2019 / [írta és szerk. Pió Márta] ; [kiad. Kantharosz Alapítvány]. - [Győr] : Kantharosz Alapítvány, [2019]. - 50 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Győr - jótékonysági rendezvény - történeti feldolgozás
061.7(439-2Győr)(091)
[AN 3757290]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2019.
Szőcs Zoltán (1951-)
   A Szabó Dezső Emléktársaság mint emlék : a Szabó Dezső Emléktársaság (1988-2011) huszonhárom éves fennállásának és tevékenységének története ; A Hunnia folyóirat megszületése és kimúlása a rendszerváltozás megszületésének és kimúlásának tükrében, 1989-1999 / Szőcs Zoltán. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-19-9 fűzött : 2500,- Ft
Szabó Dezső Emléktársaság
Hunnia, ISSN 0866-3831
Magyarország - testülettörténet - egyesület - sajtótörténet - folyóirat
061.2(439)(091) *** 070(439)Hunnia(091)
[AN 3757911]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9105 /2019.
Szilvási Éva
   Kerek a világ - rovással : rovás olvasókönyv - őseink lelkületét idézve / Kovácsné Szilvási Éva. - 3. átszerk. kiad. - [Budapest] : Top Card, [2018]. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80141-4-4 fűzött : 1800,- Ft
rovásírás - magyarság - tankönyv
003.335.9(=945.11)(078)
[AN 3757945]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9106 /2019.
   Párhuzamos univerzumok : képzelet és tudomány / szerk. Filippov Gábor, Nagy Ádám, Tóth Csaba. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 642, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-865-3 kötött : 4999,- Ft
prognosztika - irodalomfilozófia - filmművészet - műfajtörténet - utópia
008.2 *** 82.01-312.9 *** 791.43-312.9(100)
[AN 3757152]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2019.
Szekeres Ferenc (1960-)
   Kasszandra monológja [elektronikus dok.] : a második BIO (Bizony inkább olvasnál!) könyv! / Szekeres Ferenc ; [közread. az] Auriga Centrum Társaság. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - [Szolnok] : Auriga Centrum Társ., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149378. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5818-00-4
prognosztika - elektronikus dokumentum
008.2(089.3)
[AN 3712924]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9108 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The spiritual life (magyar)
   A spirituális élet : a szív útja : a legegyszerűbb mód belső kincseid - a béke, az öröm, a fény és a szeretet - felfedezésére / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2019. - 94 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-53-8 fűzött : 1100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3762888]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Sri Chinmoy answers. Part 7 (magyar)
   Sri Chinmoy válaszol 7 : kérdések és válaszok / [ford. Milisits Tamás]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2019, cop. 2018. - 110, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-52-1 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3762889]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2019.
János-Széll István
   Ciklusok [elektronikus dok.] : asztrológia és életszakaszok / János-Széll István. - Szöveg (epub : 533 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152024. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
asztrológia - elektronikus dokumentum
133.52
[AN 3732134]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2019.
Koncz Éva
   Mi a túró az a kvark? / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2019. - 81 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5903-01-4 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3757720]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2019.
Nagy Melinda
   Kínai asztrológia / Nagy Melinda, Való Judit. - [Csömör] : [Nagy M.], [2018]-. - ill., színes ; 24 cm
asztrológia
133.52(510)
[AN 3756945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Emberek és játszmák. - cop. 2018. - 378 p.
ISBN 978-615-00-3791-2 kötött : 6990,- Ft
[AN 3756948] MARC

ANSEL
UTF-89113 /2019.
Paracelsus, Philippus Aureolus Theophrastus (1493-1541)
Archidoxa magiae (magyar)
   Archidoxa magica : [a mágia őstörvényei] / Paracelsus ; [ford. Ladányi Lóránd, Nagy István]. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-16-7 fűzött : 2500,- Ft
mágia - alkímia
133.25 *** 133.5
[AN 3761967]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2019.
Tana Batur
   Tűzdoromb [elektronikus dok.] : kulcs önmagadhoz / Tana Batur. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Magyarszombatfa : Kelemen A., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155020. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4843-7
ezoterika - életvezetés - elektronikus dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3762949]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9115 /2019.
   Egy cseppnyi Magyarország : a Vértesi Natúrpark monográfiája / szerk. Viszló Levente ; [közread. a] Pro Vértes Nonprofit Zrt. - Csákvár : Pro Vértes Nonprofit Zrt., 2019. - 2 db : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80093-4-8 kötött
Vértesi Natúrpark (Csákvár)
Vértes (hegység) - természeti környezet - helytörténet - művelődéstörténet
502.4(439)(234.373.2) *** 943.9(234.373.2) *** 930.85(439)(234.373.2)
[AN 3756982]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Természeti környezet, gazdasági viszonyok. - 534, [1] p.
[AN 3756984] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Történelem és kultúra. - 573 p.
[AN 3756988] MARC

ANSEL
UTF-89116 /2019.
Hanáčková, Pavla
The tricky questions of prier Maya (magyar)
   Kíváncsi Katica kérdez / [szerző Pavla Hanáčková, Tereza Makovská] ; [ill. Inna Chernyak] ; [ford. Király Szabolcs]. - Budapest : Cser K., cop. 2018. - Lapozó (17 p.) : ill., színes ; 29 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-278-551-6 kötött : 3995,- Ft
természeti környezet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3757479]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2019.
Környezettudományi és Analitikai Műhelykonferencia (2019) (Kecskemét)
   Környezettudományi és Analitikai Műhelykonferencia [elektronikus dok.] : 2019. április 30., Kecskemét : absztraktkötet / szerk. Hoyk Edit ; [rend., közread. a] Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar. - Szöveg (pdf : 951 KB). - [Kecskemét] : NJE Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154620. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5817-30-4
környezettudomány - agrártudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504 *** 061.3(439-2Kecskemét) *** 63
[AN 3759238]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2019.
Vizúr János (1955-)
   Álmodó vizek / Vizúr János, Kércz Tibor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 159 p. : ill., színes ; 26x29cm
ISBN 978-963-09-9474-3 kötött : 6990,- Ft
hidroszféra - természetkép - fényképalbum
504.4(100)(084.12) *** 77.04(439)(092)Vizúr_J. *** 77.04(439)(092)Kércz_T. *** 77.047
[AN 3757388]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2019.
Vizúr János (1955-)
Álmodó vizek (angol)
   Dreaming waters / János Vizúr, Tibor Kércz ; [transl. Zsófia Medgyesy]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 159 p. : ill., színes ; 26x29cm
ISBN 978-963-09-9516-0 kötött : 6990,- Ft
hidroszféra - természetkép - fényképalbum
504.4(100)(084.12) *** 77.04(439)(092)Vizúr_J. *** 77.04(439)(092)Kércz_T. *** 77.047
[AN 3757491]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9120 /2019.
Sarcone, Gianni A. (1962-)
Optical illusions (magyar)
   Varázslatos optikai csalódások / Gianni A. Sarcone és Marie-Jo Waeber ; [ford. Vágó Nándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019. - 95 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5755-43-9 kötött : 3600,- Ft
érzékcsalódás - fejtörő játék - ifjúsági könyv
535.03(02.053.2) *** 612.821.89 *** 793.73(02.053.2)
[AN 3757988]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9121 /2019.
   Az elemanalitika korszerű módszerei / szerk. Záray Gyula, Mihucz Viktor Gábor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2018. - 765 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9916-0 kötött : 7700,- Ft
analitikai kémia - mérőműszer - egyetemi tankönyv
543(075.8)
[AN 3762793]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9122 /2019.
Piller Enikő
   Karsztmánia : játékos természetismereti foglalkoztató / [szöveg ... Piller Enikő, Sz. Tóth Erika, Záhorszki Adél] ; [graf. Fodor Andrea, Sz. Tóth Erika] ; [kiad. az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2019. - 12 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80774-1-5 fűzött
karszt - barlangászat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
551.435.8(02.053.2) *** 087.5 *** 551.44(02.053.2)
[AN 3757711]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2019.
   XXI. századi vízgazdálkodás a tudományok metszéspontjában : II. Víztudományi Nemzetközi Konferencia : Szarvas, 2019. március 22. : konferencia kötet / [szerk. Jakab Gusztáv, Tóth Attiláné, Csengeri Erzsébet] ; [rend., közread. a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar]. - Szarvas : SZIE AGK, 2019. - 380 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-808-3 fűzött
vízgazdálkodás - öntözés
556.18 *** 631.67
[AN 3757856]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9124 /2019.
International Conference on Research, Technology and Education of Space (4.) (2018) (Budapest)
   H-Space 2018 : proceedings of 4th International Conference on Research, Technology and Education of Space : February 15-16, 2018, Budapest ... / ed. László Bacsárdi and Kálmán Kovács ; org. by Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology and Economics and Hungarian Astronautical Society. - Budapest : BME EIT, 2018. - 74 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-279-1 fűzött
űrtudomány - űrtechnológia - űrkutatás - konferencia-kiadvány
52 *** 629.78 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3758170]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2019.
Symposium on Space Educational Activities (2.) (2018) (Budapest)
   Book of abstracts of the 2nd Symposium on Space Educational Activities : April 11-13, 2018, Budapest ... / ed. László Bacsárdi ; org. by Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology and Economics, Hungarian Astronautical Society, ESA Education Office. - Budapest : BME EIT, 2018. - 179 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-313-284-5)
űrtechnológia - űrkutatás - konferencia-kiadvány
52 *** 629.78 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3758180]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2019.
Symposium on Space Educational Activities (2.) (2018) (Budapest)
   Book of abstracts of the 2nd Symposium on Space Educational Activities [elektronikus dok.] : April 11-13, 2018, Budapest, ... / ed. László Bacsárdi ; org. by Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology and Economics, Hungarian Astronautical Society, ESA Education Office. - Szöveg (pdf : 7 MB). - Budapest : BME EIT, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151322. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-313-284-5
űrkutatás - űrtechnológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
52 *** 629.78 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3727742]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9127 /2019.
Bölsche, Wilhelm (1861-1939)
   Az állatok családfája [elektronikus dok.] / Wilhelm Bölsche ; ford. Fülöp Zsigmond. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154855. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-758-1 (epub)
ISBN 978-963-474-759-8 (mobi)
állattan - elektronikus dokumentum
59
[AN 3761159]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2019.
Haraszthy László (1954-)
   Magyarország fészkelő madarainak költésbiológiája / Haraszthy László ; [közread. a] Pro Vértes Nonprofit Zrt. - Csákvár : Pro Vértes Nonprofit Zrt., 2019. - 2 db : ill., színes ; 31 cm
A képaláírások magyar és angol nyelven
Magyarország - fészkelő madár - költés
598.2(439) *** 591.563
[AN 3756931]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Fácánféléktől a sólyomfélékig : Non-Passeriformes. - 953 p.
Bibliogr.: p. 911-953.
ISBN 978-615-80093-2-4 kötött
[AN 3757020] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Sárgarigóféléktől a sármányfélékig : Passeriformes. - 827 p.
Bibliogr.: p. 749-776.
ISBN 978-615-80093-3-1 kötött
[AN 3757027] MARC

ANSEL
UTF-89129 /2019.
Korsós Zoltán (1958-)
   Találkozásaim hüllőkkel / Korsós Zoltán. - Budapest : EX-BB, cop. 2019. - 133, [2] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-325-180-5 kötött : 3950,- Ft
hüllő - fauna
598.1 *** 591.9(100)
[AN 3756921]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2019.
Locsmándi Csaba
   Erdők-mezők gombái : [555 gombafaj fotókkal] / Locsmándi Csaba, Vasas Gizella. - Budapest : Cser K., 2019. - 396 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-278-576-9 fűzött : 4495,- Ft
gomba - határozó
582.28(083.71)
[AN 3757501]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9131 /2019.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Černobylʹskaâ molitva (magyar)
   Csernobili ima / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2016. - 357, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-382-8 kötött : 3999,- Ft
Csernobil - atomerőmű - katasztrófa - radioaktív sugárzás - orosz irodalom - dokumentumregény
614.876(477-2Černobil')(0:82-31) *** 621.311.25(477-2Černobil')(0:82-31) *** 621.039.58(477-2Černobil')(0:82-31)
[AN 3762934]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2019.
Bagyinka Tímea
   LoveYourBelly : praktikák a szétnyílt hasizom megelőzésére és kezelésére / Bagyinka Tímea ; [az illusztrációkat kész. Zsivkov Anita]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 220 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9199-5 fűzött : 4800,- Ft
gyógytorna - hasizom - terhesség - ételrecept
615.825 *** 618.2-083 *** 641.55(083.12) *** 616.746
[AN 3758181]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2019.
Bakos Dániel
   iHealthy [elektronikus dok.] : személyre szabott életmód- és táplálkozási tanácsok. - Szöveg (pdf : 13.1 MB). - [Tárnok] : [SAD Logisztikai és Online Média Kft.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - Szerző Bakos Dániel. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151104. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-3228-3
egészséges életmód - elektronikus dokumentum
613
[AN 3726430]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2019.
Baktay Zelka (1969-)
   A horkolás : hogyan szabaduljunk meg tőle vagy hogyan éljünk együtt vele? / Baktay Zelka és Baktay Miklós. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Pszichogram ; [Bőcs] : Rebann, cop. 2019. - 283 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89695-3-8 fűzött
horkolás
616.211-008.43
[AN 3762789]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2019.
Bredesen, Dale E.
The end of Alzheimer's (magyar)
   Az Alzheimer-kór vége : az első hatékony program a szellemi hanyatlás megelőzésére és visszafordítására / Dale E. Bredesen ; [ford. Bernáth Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 302, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9476-7 fűzött : 3990,- Ft
elbutulás
616.892-053.9
[AN 3757381]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2019.
Chapman, Gary D. (1938-)
A teen's guide to the 5 love languages (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv titka fiataloknak / Gary Chapman és Paige Haley Drygas ; [ford. Illés Róbert]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2017. - 155 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-381-6 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - családi élet - interperszonális kapcsolat - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 316.356.2(02.053.2) *** 316.472.4(02.053.2)
[AN 3762810]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2019.
DC: 0-5 (magyar)
   DC: 0-5 : a csecsemő- és kora gyermekkori lelki egészség és fejlődés zavarainak diagnosztikai klasszifikációs rendszere / [... szerk. ... Danis Ildikó]. - Budapest : Medicina, 2019. - 236 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-963-226-696-1 fűzött : 4200,- Ft
gyermeki fejlődés - fejlődési rendellenesség - orvosi diagnosztika - gyermeklélektan - lelki fejlődés
616-07 *** 612.65 *** 616-007 *** 159.922.7
[AN 3757600]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2019.
Farrell, Holly
The Kew Gardener's guide to growing herbs (magyar)
   Gyógy- és fűszernövények termesztése, felhasználása / Holly Farrell ; [ford. Vojczek Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Kew Gardens kézikönyvek
ISBN 978-963-09-9401-9 kötött : 3990,- Ft
gyógynövény - fűszernövény - fűszer
615.322 *** 633.88 *** 635.7 *** 641.885
[AN 3757991]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2019.
Fekete Péter (1960-)
   Szerencsejáték életre-halálra / Fekete Péter. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2019. - 313 p. ; 20 cm. - (Sorsok és szenvedélyek, ISSN 1785-153X)
ISBN 978-963-414-498-4 fűzött : 3490,- Ft
játékszenvedély
616.89-008.446
[AN 3761969]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2019.
Feldmár András (1940-)
   Őszinteség / Feldmár András. - [Budapest] : HVG Kv., 2019. - 167 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 165-[168].
ISBN 978-963-304-689-0 kötött : 2900,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3757271]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2019.
Graham, Douglas N.
The 80/10/10 diet (magyar)
   80/10/10 : egy étrend, ami egyszerre képes egyensúlyt teremteni egészségében, testsúlyában és életében / Douglas N. Graham ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2016. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 374-382.
ISBN 978-963-291-288-2 fűzött : 3600,- Ft
egészséges táplálkozás - nyers étrend
613.26
[AN 3762820]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2019.
Holiday, Ryan (1987-)
The daily stoic (magyar)
   Sztoikus nyugalmat a mindennapokra! : 366 elmélkedés bölcsességről, kitartásról és az élet művészetéről / Ryan Holiday és Stephen Hanselman ; [ford. Nagy Ambrus]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 477 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5915-42-0 kötött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3758110]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2019.
Hollis, Rachel (1983-)
Girl, wash your face (magyar)
   Szabadulj meg végre a hazugságoktól, hogy az lehess, aki valójában vagy! / Rachel Hollis ; [ford. László Zsófia]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 285, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5783-52-4 fűzött : 3699,- Ft
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3757186]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2019.
Jermendy György (1947-)
   SGLT-2-gátlók a diabetológiai gyakorlatban / Jermendy György, Wittmann István. - Budapest : Medicina, 2019. - 180 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-718-0 kötött : 3800,- Ft
cukorbetegség - gyógyszeralkalmazás - klinikai farmakológia
616.379-008.64-085 *** 615.245 *** 615.03
[AN 3757596]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2019.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Mandala (magyar)
   Mandala : képek a tudattalanból / C. G. Jung ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 159 p., 24, 54 t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-979-9 kötött : 3990,- Ft
pszichoanalízis
159.964.26Jung,_C._G.
[AN 3762894]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2019.
   Kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFITr) alkalmazásához / szerzők Kaj Mónika [et al.] ; főszerk. Csányi Tamás. - 2. bőv. kiad. - Budapest : MDSZ, 2019. - 215 p. : ill., főként színes ; 31 cm
keretcím: Magyar Diáksport Szövetség - testnevelés módszertani könyvek. - Bibliogr.: p. 147-159.
ISBN 978-615-5518-10-2 kötött
testnevelés - egészséges életmód - teszt - tanári segédkönyv
613.24 *** 372.879.6(072)
[AN 3761642]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2019.
Kovács Jolán (1959-)
   Lábtorna : kicsiknek, nagyoknak - nem csak lúdtalpasoknak / Kovács Jolán, Bucsi Bernadett ; [fotó Darvai Attila]. - 3. kiad. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2018. - 24 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Csináld velem!, ISSN 1217-8675)
ISBN 978-615-5166-32-7 fűzött : 850,- Ft
torna - láb - gyermekkönyv
613.71(02.053.2) *** 617.586.58
[AN 3762831]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2019.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Anyák, nagyik és más szent őrültek : szeretnélek(pont)jaj! / V. Kulcsár Ildikó. - Budapest : Central Kv., 2019. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-467-8 fűzött : 3290,- Ft
életvezetés - gyermeknevelés - családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
613.865 *** 37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3757291]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2019.
Leboyer, Frédérick (1918-2017)
Pour une naissance sans violence (magyar)
   A gyöngéd születés / Frédérick Leboyer ; [ford. Szentes Róbert]. - Budapest : Aromakeverékek Bt., 2018. - 157 p. : ill. ; 17x22 cm
ISBN 978-615-80281-1-0 fűzött : 3000,- Ft
szülés
618.4
[AN 3762838]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2019.
Leboyer, Frédérick (1918-2017)
Shantala (magyar)
   Shantala : egy tradicionális módszer : gyermekmasszázs / Frédérick Leboyer ; [ford. Békési Béla]. - Budapest : Aromakeverékek Bt., 2018. - 142, [1] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-80281-2-7 fűzött : 3500,- Ft
masszázs - csecsemőgondozás
615.82-053.3 *** 613.95
[AN 3762833]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2019.
McCartney, Jennifer (1980-)
The little book of sloth philosophy (magyar)
   Lajhár-filozófia avagy A lajhár-hygge / Jennifer McCartney ; [ill. Clare Faulkner] ; [ford. Magyarics Péter]. - Budapest : Taramix, cop. 2019. - [6], 218 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5186-68-4 kötött : 2900,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3757520]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2019.
Miskolczy Zoltán
Út az 1-hez, avagy Minden mindennel összefügg (új kiadása)
   Kezedben az életed avagy Minden mindennel összefügg / Miskolczy Zoltán. - 2. átd. kiad. - [Piliscsaba] : [Miskolczy Z.], cop. 2019. - 450 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5235-9 fűzött : 4950,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia - ezoterika
615.89 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3762792]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2019.
Notbohm, Ellen
1001 great ideas for teaching & raising children with autism or Asperger's (magyar)
   Ezeregy nagyszerű ötlet autizmussal élő vagy Asperger-szindrómás gyerekek neveléséhez és tanításához / Ellen Notbohm, Veronica Zysk ; [ford. Kepes János]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2016. - 346 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-346.
ISBN 978-963-05-9710-4 fűzött : 4100,- Ft
autizmus - viselkedészavar - gyermeknevelés - családi nevelés
616.89-008.45 *** 616.89-008.447 *** 37.018.1
[AN 3762794]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2019.
Panagos, Angelique
The balance plan (magyar)
   Egyensúlyban : hat lépés az egészséges hormonháztartásért / Angelique Panagos ; [ford. Farkas Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9427-9 kötött : 5990,- Ft
hormon - egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
612.018 *** 613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3757993]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2019.
Rogers, Carl R. (1902-1987)
On becoming a person (magyar)
   Valakivé válni : a személyiség születése / Carl R. Rogers ; [ford. Simonfalvi[!] László] ; [az előszót írta Peter D. Kramer] ; [az utószót írta Klein Sándor]. - 7. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2019, cop. 2003. - 518 p. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 507-518.
ISBN 978-963-9760-56-1 fűzött : 5500,- Ft
individuálpszichológia - pszichoterápia
159.923 *** 615.851
[AN 3762886]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2019.
Sharma, Robin S. (1964-)
The 5 AM club (magyar)
   Hajnali 5 óra klub : legyen tied minden reggel! : juss magasabb szintre! / Robin Sharma ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 383, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-47-8 fűzött : 3790,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3757156]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2019.
Szabó Győző (1970-)
   Toxikoma : tíz év drogvallomásai / Szabó Győző ; [Csernus Imre jegyzeteivel]. - 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2012. - 264, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-112-4 fűzött : 2990,- Ft
kábítószer-fogyasztás - magyar irodalom - memoár
613.83(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3762893]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2019.
Szabó Péter
   Van élet a halál előtt : útmutató a küldetésed és a szenvedélyed megtalálásához / Szabó Péter. - Budapest : MotiBooks, 2018. - 160 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-5641-6)
életvezetés
613.865
[AN 3762827]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2019.
Tara, Sylvia
The secret life of fat (magyar)
   A zsír titkos élete : minden, amit a sikeres fogyáshoz tudni kell / Sylvia Tara ; [ford. Kéri András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 302, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 269-287.
ISBN 978-963-09-9471-2 fűzött : 3490,- Ft
zsírszövet - anyagcsere - fogyókúra
612.015.3 *** 613.24
[AN 3757299]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2019.
Taylor, John F. (1944-)
The survival guide for kids with ADHD (magyar)
   Túlélőkönyv ADHD-s gyerekeknek / John F. Taylor ; [ford. Bertalan Lilla]. - Szentendre : Geobook, cop. 2019. - 122 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5015-48-9 fűzött : 2500,- Ft
figyelemzavar - hiperaktivitás - gyermeklélektan - serdülőkor - gyermekkönyv - ifjúsági könyv
616.89-008.47-053.2 *** 616.89-008.481-053.2 *** 159.922.7/.8(02.053.2)
[AN 3756924]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9161 /2019.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Word 2019 zsebkönyv [elektronikus dok.] / Bártfai Barnabás. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : BBS-Info, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155061. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-05-8
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 3763062]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2019.
Digitális Zenepedagógiai és Szakmódszertani Konferencia (5.) (2019) (Szeged)
   V. Digitális Zenepedagógiai és Szakmódszertani Konferencia, Szeged : 2019. április 12-13. ... / [szerk. Janurik Márta és Szabó Norbert]. - [Szeged] : JATEPress, 2019. - 12 p. ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók
Fűzött
zenepedagógia - digitális technika - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 372.878 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3758147]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9163 /2019.
   Építményeink 2019 : Erdély : 2019. január 31 - február 1., ... Csíkszereda. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2019. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók
ISBN 978-615-5831-08-9 fűzött
építés - építőipar - közlekedésépítés - konferencia-kiadvány
69 *** 624 *** 625 *** 061.3(498.4-2Csíkszereda)
[AN 3757659]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9164 /2019.
Jeney Judit
   Magyarország vasútföldrajza és vasúttörténete / [írta és szerk. Jeney Judit] ; [közread. a] Baross Gábor Oktatási Központ. - 2. jav. kiad. - Budapest : Baross G. Okt. Közp., 2019. - 314 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 313-314.
ISBN 978-615-00-5282-3 fűzött
Magyarország - vasúti közlekedés - vasútvonal - közlekedéstörténet
656.2(439) *** 656.2(439)(091)
[AN 3762785]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2019.
Kovács István (1943-)
   A vasút története a mai Balatonalmádiban / Kovács István. - [Balatonalmádi] : Almádiért Közalapítvány, 2019. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 14.)
ISBN 978-615-81049-5-1 fűzött
Balatonalmádi - vasút - közlekedéstörténet - fényképalbum
656.2(439-2Balatonalmádi)(084.12)
[AN 3757915]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9166 /2019.
Beh Mariann
   A kert konyhája : négy évszak ehető növényei receptekkel / Beh Mariann ; [növény- és ételfotók Szendeff Lőrinc] ; [portréfotók Vass Nóra]. - 2. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 231 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 978-615-5417-41-2 kötött : 5990,- Ft
tápláléknövény - fűszernövény - amatőr kertészkedés - szakácskönyv
633/635 *** 633.8 *** 635 *** 641.55(083.12)
[AN 3757342]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2019.
Bowen, James (1979-)
The world according to Bob (magyar)
   Bob szerint a világ : [egy férfi és a mindenben jártas macskája további kalandjai] / James Bowen ; [ford. Bak Anita]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 302 p. : ill. ; 21 cm
Ill. Dan Williams
ISBN 978-963-406-798-6 kötött : 3490,- Ft
macska - állat-ember kapcsolat - angol irodalom - állatirodalom - memoár
636.8(0:82-94) *** 820-94=945.11 *** 591.557.2(0:82-94)
[AN 3758178]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2019.
Csermelyi József (1989-)
   Az óvári uradalom a Szentgyörgyi és Bazini grófok korában, 1441-1521 / Csermelyi József ; [közread. a] Hansági Múzeum, Mika Sándor Egyesület. - Mosonmagyaróvár : Hansági Múz. : Mika S. Egyes., 2019. - 119 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 111-118.
ISBN 978-615-80778-4-2 fűzött
Óvár (Moson) - uradalom - 15. század - 16. század
631.1.017.1(439-2Óvár)"14/15"
[AN 3757892]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2019.
Kertészeti Tudományos Műhelykonferencia (2019) (Kecskemét)
   Kertészeti Tudományos Műhelykonferencia [elektronikus dok.] : 2019. május 2., Kecskemét : absztraktkötet / szerk. Hoyk Edit ; [közread. a] Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Kecskemét] : NJE KVK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154561. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5817-29-8
növénytermesztés - kertészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
633/635 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3758779]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2019.
Köhler Mihály (1930-)
   Szakmai életút az állandó változások árnyékában / Köhler Mihály ; ... átszerk. Bukovinszky László ; [közread. a] Tessedik Öreggazdász Egyesület. - Szarvas : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2019. - 64 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-80899-1-3 kötött
Köhler Mihály (1930-)
Magyarország - mezőgazdasági szakértő - 20. század - 21. század
63(439)(092)Köhler_M.
[AN 3757833]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2019.
Maguire, Kay
The Kew Gardener's guide to growing house plants (magyar)
   Szobanövények gondozása / Kay Maguire ; [ford. Kéri András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Kew Gardens kézikönyvek
ISBN 978-963-09-9402-6 kötött : 3990,- Ft
szobanövény
635.91
[AN 3757990]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2019.
   Magyar agár a történelmi fajtaleírások tükrében / [összeáll. és szerk. Imrei Ferenc, Keresztes János és Töpfner József] ; az Országos Agarász Egyesület kiadványa. - 3. kiad. - Mihályfa : Országos Agarász Egyes., 2018. - 36 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A borítófedélen a megjelenés éve: 2016
Fűzött
agár - vadászat
636.7 *** 639.1.081.321
[AN 3757879]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2019.
Menczel-Bacsó Bernadett
   Minikertek, tündérkertek világa / Menczel-Bacsó Bernadett. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Prima Fort Kft., 2019. - 200, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [203].
ISBN 978-615-00-4919-9 kötött
dísznövény - amatőr kertészkedés
635.92
[AN 3757373]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2019.
Pápai Gábor (1944-)
   Gyökerek és lombok : erdészportrék / szerk. riporter Pápai Gábor ; [sorozatgazda az Országos Erdészeti Egyesület]. - Barcs : Dunaker Kft., [2000]-. - 25 cm
A 3. kötettől kiad. az Országos Erdészeti Egyesület Budapesten
ISBN 963-00-6716-1 *
Magyarország - erdész - interjú
630(439)(092)(047.53)
[AN 804938]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt. - cop. 2018. - 423 p. : ill.
Kötött
[AN 3756929] MARC

ANSEL
UTF-89175 /2019.
   Tetra-SL LL tojóhibrid tartástechnológia. - Bábolna : Bábolna Tetra Kft., 2019. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
baromfitenyésztés - tojó
636.5
[AN 3757265]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2019.
   Válogatott tudományos diákköri munkák 2018-ban. - Szarvas : SZIE Agrár- és Gazdaságtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2019. - 99 p. : ill. ; 22 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 55.)
Tart.: A kolosztrum itatás időpontjának hatása a borjak vérszérum immunglobulin szintjére / Soós Olivér László. Nyúltenyésztő vállalkozás fejlesztése Hajdú-Bihar megyében / Nyilas Bettina. - Bibliogr.
Fűzött
szarvasmarha-tenyésztés - nyúltenyésztés
636.2 *** 636.92
[AN 3757872]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2019.
Varga Zoltán
   Vadkár : módszertani segédlet termelőknek, vadgazdálkodóknak és vadkárszakértőknek / Varga Zoltán, Kása Róbert. - 3. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2019. - 175 p., XVI t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 175-[176].
ISBN 978-963-286-736-6 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - vadkár - jogi szabályozás
639.1.058(439)(094) *** 343.77(439)(094)
[AN 3761832]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2019.
Woodward, Ella (1991-)
Deliciously Ella (magyar)
   Deliciously Ella : smoothie-k és gyümölcslevek / [Ella Mills] ; [ford. Justh Szilvia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-406-817-4 kötött : 2790,- Ft
zöldség ivólé - gyümölcslé - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
663.81 *** 613.26 *** 641.87(083.12)
[AN 3757300]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9179 /2019.
Déri Szilvia
   Kovászkaland : kenyerek, sós és édes sütemények természetesen / Déri Szilvia ; [fotó ... Szendeff Lőrinc, ... Szalmási Krisztina]. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 187 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-50-4 kötött : 5490,- Ft
pékáru - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68 *** 641.852(083.12)
[AN 3757376]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2019.
Fatimapanka
Yama kitchen (angol)
   Yama kitchen : Fatimapanka's vegan recipes for lifestyle changers and everyday use / [photo. Zergi Borbála] ; [... transl. Gyurácz Zoltán]. - [Sárvár] : Starfol Plusz Kft., 2018. - 146, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3815-5 kötött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3758256]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2019.
Szabó Jucus
   5 hozzávalós reggelik : 25 mennyei reggeli a mindennapokra / Szabó Jucus. - [Budapest] : [Szabó J.], [2019], cop. 2017. - 81 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0173-9 fűzött : 1990,- Ft
reggeli - szakácskönyv
642.12 *** 641.55(083.12)
[AN 3762837]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2019.
Vári Dávid
   Terítéken : a magyar vadgasztronómia receptkönyve / Vári Dávid ; [természet- és ételfotó Batár Zsolt]. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 293 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-46-7 kötött : 7990,- Ft
vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 3757371]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9183 /2019.
Balassa Bence (1972-)
   Isten ellensége : lépték és perspektíva Nietzsche filozófiájában / Balassa Bence. - Budapest : Colorcom, 2018. - 195 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 190-194.
ISBN 978-615-5665-66-0 fűzött
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
ismeretelmélet - metafizika - filozófia
1Nietzsche *** 165
[AN 3757253]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2019.
Bodor Mária Anna (1954-)
   A szubjektumtól az egzisztenciáig : a szellem / Bodor Mária Anna. - Budapest : Kairosz, 2018. - 471 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 387-452.
ISBN 978-963-662-975-5 kötött : 3900,- Ft
szellemtudomány - filozófiatörténet
13(100)(091)
[AN 3757891]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2019.
Eszterhai Katalin
   Szeretném még elmondani: szerettem : [gondolatok a szeretet varázsáról] / Eszterhai Katalin ; [fotó Lajtai György]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 317 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-447-488-3 kötött : 3999,- Ft
szeretet - memoár
177.61(0:82-94)
[AN 3757011]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2019.
Farkas Róbert (1983-)
   Első könyvem a téridőről : mitől lassul az idő? / Farkas Róbert. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2018. - [44] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Eszes róka meséi ; 3.)
ISBN 978-963-437-329-2 kötött : 1999,- Ft
téridő - kozmológia - világegyetem - gyermekkönyv - képeskönyv
114/115(02.053.2) *** 524.8(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3761845]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2019.
   Terminusok : idők, mértékek, alakzatok : tanulmányok Hévizi Ottó hatvanadik születésnapjára / szerk. Pongrácz Tibor, Valastyán Tamás. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 375 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagyerdei almanach könyvek, ISSN 2063-0042 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-809-5 fűzött
filozófia - irodalomesztétika - emlékkönyv
1 *** 82.01
[AN 3758102]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9188 /2019.
   Arannyal hímzett ezüstszínű fény : módszertani gyűjtemény Franz Kett egységes-értelemorientált pedagógiája alapján / [... szerk. Sipos Edit]. - Pécs : META Egyes., 2019. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Franz Kett pedagógiai könyvek, ISSN 2676-8240 ; 2.)
ISBN 978-615-81155-8-2 fűzött
vallásoktatás - oktatási segédlet
268(072)
[AN 3758087]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2019.
Biblia. Újszövetség (angol, magyar)
   New Testament : good new translation = Újszövetség : revideált új fordítás ; [publ. by the] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2019, cop. 2014
ISBN 978-963-558-404-8 kötött
Biblia. Újszövetség
225.04=20=945.11
[AN 3757858]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2019.
Brentano, Clemens (1778-1842)
Das Leben der heiligen Jungfrau Maria (magyar)
   A Szent Szűz Mária élete / Emmerick Anna Katalin [látomásai] alapján feljegyezte Clemens Brentano ; [ford. Diós István]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 451 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-678-1 kötött : 3200,- Ft
mariológia
232.931
[AN 3761783]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2019.
   Dr. Turner Ferenc élete / [közread. a Turner Ferenc Alapítvány]. - Monor : Turner F. Alapítvány, 2018. - [32] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Turner Ferenc (1905-1953)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Turner_F.
[AN 3758072]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2019.
   Együtt a hit útján : gyülekezetpedagógiai kézikönyv / szerk. Siba Balázs, Szabóné László Lilla és Pángyánszky Ágnes. - Budapest : Kálvin, 2019. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-421-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - vallásoktatás - református egyház - evangélikus egyház
268 *** 284.1/.2(439)
[AN 3757106]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2019.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2019. - 624 p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 978-963-300-972-7 kötött : 1400,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 3761817]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2019.
Faulkner Károlyné
   Isten kegyelme az életünkben : Karl Faulkner és felesége élete és bizonyságtétele a megtett utakról. - Budapest : Fotogold, 2018. - 52, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3050-0 fűzött
Faulkner, Karl
Egyesült Államok - misszionárius - 20. század
266.2(73)(092)Faulkner,_K.
[AN 3762841]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2019.
Gaál Botond (1946-)
   Presbiterek kiskátéja : magyar református gyülekezetek használatára / írta Gaál Botond. - 3. jav. kiad. - Debrecen : Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó, 2018. - 48 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-1535-4 fűzött
református egyház - presbitérium
259 *** 284.2
[AN 3761842]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2019.
Gray, John (1948-)
   Az ateizmus hét formája és más esszék / John Gray ; [ford. Babarczy Eszter]. - Budapest : Osiris, 2019. - 250 p. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 978-963-276-340-8 kötött : 3980,- Ft
szekularizáció - esszé
261(0:82-4)
[AN 3757582]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2019.
Herráiz García, Maximiliano (1935-)
La oración, historia de amistad (magyar)
   Az imádság : egy barátság története / Maximilian Herraiz García ; [ford. Arendtné Salacz Nadine]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2019. - 365 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-62-6 fűzött : 2900,- Ft
imádkozás - vallásos irodalom
244 *** 248.143
[AN 3757793]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2019.
Joas, Hans (1948-)
Beten bei Nebel (magyar)
   Imádság a ködben : van-e jövője a keresztény hitnek? / Hans Joas, Robert Spaemann ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2019. - 139, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9981-61-4 fűzött : 1990,- Ft
Németország - kereszténység - dialógus
23/28(0:82-83)
[AN 3756943]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2019.
   Kitekintés az iszlám világ 21. századi politikai, gazdasági és pénzügyi viszonyaira [elektronikus dok.] : válogatás a Kaposvári Egyetem Iszlám Tudományok Kutatóintézet tevékenységéhez kapcsolódó munkákból / szerk. Balázs Judit, Cseh Balázs, Varga József ; kiad. a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Kaposvár : KE GTK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154856. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5599-64-4
Közel-Kelet - Magyarország - iszlám - gazdasági kapcsolat - bankügy - nők a társadalomban - 21. század - elektronikus dokumentum
297(100)"20" *** 336.7(5-011)"20" *** 316.37-055.2(5-011) *** 339(100)
[AN 3761177]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2019.
Kovács Márta
   A lelki harc áldása Vitovnicai Tádé atya tanítása alapján / Kovács Márta. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2019. - 142 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 978-615-5120-61-9 fűzött : 1500,- Ft
lelki élet - vallásos irodalom
248 *** 244
[AN 3757792]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2019.
Masuno Shunmyō (1953-)
Zen, shinpuru seikatsu no susume (magyar)
   Az egyszerű élet művészete : 100 zen gyakorlat a szebb és nyugalmasabb hétköznapokért / Shunmyo Masuno ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 221 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-58-1 fűzött : 3490,- Ft
Japán - zen buddhizmus - mentálhigiénia - életvezetés
294.321(520) *** 613.865(520)
[AN 3757174]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2019.
Newman, John Henry (1801-1890)
On consulting the faithful in matters of doctrine (magyar)
   Konzultáció a hívekkel hittani kérdésekben / John Henry Newman ; [ford. és utószó Somogyi György] ; [kiad. a Newman Központ]. - Budapest : Newman Közp., 2019. - 88 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88628-6-0 fűzött
teológia
23
[AN 3757923]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2019.
Nyiredy Maurus (1937-)
   Evangélium most / Nyiredy Maurus ; [közread. a] Tihanyi Bencés Apátság. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, 2019. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-33-5 fűzött
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat
226.4.07
[AN 3756936]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2019.
Szilágyi Loránd (1946-)
   Az analógiás beszéd teológiai alkalmazása : a keresztény hit nyelvi elemzése / Szilágyi Loránd. - Budapest : Szilágyi L., 2019. - 70 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 978-615-80786-2-7 fűzött : 2200,- Ft
vallásfilozófia - keresztény teológia - katolikus egyház
21 *** 282
[AN 3758065]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2019.
Szűcs Ferenc (1942-)
   Hitvallásismeret / Szűcs Ferenc. - 3. kiad. - Budapest : KRE HTK : Kálvin, 2019. - 167 p. ; 20 cm. - (Ars docendi, ISSN 2060-0585 ; 1.)
ISBN 978-615-5961-10-6 fűzött : 1200,- Ft
ISBN 978-963-558-416-1
hitvallás - református egyház
238.2 *** 284.2
[AN 3762891]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2019.
   Az Úr Jézus által ajánlott imák I. - [Budapest] : Pintérné Bata M., [2019]. - 54, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4378-4 fűzött
imakönyv
243
[AN 3756952]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9207 /2019.
   Az elfogadás pedagógiája [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / szerk. Kovács Zoltán, Szántóné Tóth Hajnalka ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Kaposvár : KE Roma Szakkollégium, 2018
A Kaposváron, 2016. nov. 10-11-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155053. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-50-7
tolerancia - kisebbség - oktatás - módszertan - elektronikus dokumentum
316.647.5 *** 316.347 *** 371.3
[AN 3763040]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2019.
Erdei Krisztina (1976-)
   Vénusz születése és más történetek = The birth of Venus and other stories / [Erdei Krisztina] ; [kurátor ... Csizek Gabriella] ; [közread. a] Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ. - [Budapest] : Robert Capa Kortárs Fotográfiai Közp., [2019]. - 63, 10 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2019. jan. 23 - márc. 24. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5798-09-2 fűzött
Budapest. 9. kerület - fényképész - városszociológia - helyismeret - 21. század - kiállítási katalógus
316.334.56(439-2Bp.IX.) *** 061.4(439-2Bp.)"2019" *** 908.439-2Bp.IX. *** 77.04(439)(092)Erdei_K.
[AN 3757105]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2019.
   Global control and censorship : [2018. 11. 25 - 2019. 01. 20.] / [kurátor ... Nolasco-Rózsás Lívia] ; [közread. a MODEM, Goethe institut]. - Budapest : Goethe Int. ; Debrecen : MODEM, cop. 2018. - 44 p. : ill. ; 24x24 cm
A Debrecenben rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
képzőművészet - installációs művészet - információs társadalom - adatbiztonság - cenzúra - megfigyelés - 21. század - kiállítási katalógus
316.77(100)"20" *** 659.2.012.8(100) *** 681.3.004.14 *** 73/76(100)"201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3757430]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2019.
   Groblja i grobovi Šokaca u Baranji i Bačkoj / Gordana ... Đurok [et al.]. - Budimpešta : Croatica, 2019. - 211 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-211.
ISBN 978-615-5615-90-0 fűzött
Baranya megye - Bács-Kiskun megye - sokácok
316.347(=862)(439.127) *** 316.347(=862)(439.155)
[AN 3757929]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2019.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Alibunári járásában / Gyémánt Richárd. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2019. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 978-615-5613-99-9 kötött
Alibunári járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Alibunár)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Alibunár)"188/191"(083.41)
[AN 3761837]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2019.
Hubai László (1956-)
   Választási földrajz [elektronikus dok.] / Hubai László ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Szöveg (pdf : 8.8 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149633. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5764-95-0
Magyarország - politikai földrajz - választókerület - politikai szociológia - elektronikus dokumentum
316.334.3 *** 342.828(439) *** 911.3(439)
[AN 3714706]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2019.
   Kárpátalja Kollégium : Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung Kollégium / [szerk. Molnár Eleonóra és Espán Margaréta]. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 319 p., XXIII t. : ill., főként színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-18-2 kötött : 6048,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - helyismeret - hagyományőrzés - audiovizuális dokumentum
316.347(=945.11)(477.87)"19/20" *** 908.477.87 *** 316.752
[AN 3757944]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2019.
Kovács István (1943-)
   A jezsuita rendház és a granárium története / Kovács István. - [Balatonalmádi] : Almádiért Közalapítvány, 2019. - 100 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 13.)
ISBN 978-615-81049-4-4 fűzött
Balatonalmádi - építészettörténet - kulturális élet
316.7(439-2Balatonalmádi) *** 72(439-2Balatonalmádi)(091)
[AN 3757907]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2019.
Kuna Ágnes (1981-)
   Nyelv, meggyőzés, gyógyítás : a meggyőzés nyelvi mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben / Kuna Ágnes. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 210.)
Bibliogr.: p. 173-192.
ISBN 978-963-409-207-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - meggyőzés - interperszonális kapcsolat - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - orvostörténet - nyelvhasználat - orvostudomány - magyar nyelv - 16. század - 17. század
316.47 *** 614.253 *** 61(439)"15/16" *** 809.451.1-086.6
[AN 3758123]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2019.
Majtényi György (1974-)
   Egy forint a krumplis lángos [elektronikus dok.] : a Kádár-kor társadalma / Majtényi György. - Szöveg (epub : 6.9 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150411. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-415-6
Magyarország - társadalomtörténet - belpolitika - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
316.32(439)"195/198" *** 323(439)"195/198"
[AN 3719869]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2019.
   Martos Kollégium / [szerk. Horváth Zsolt és Sipos Anna]. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 287 p. : ill., főként színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.: p. 236-237.
ISBN 978-615-5862-23-6 kötött : 6048,- Ft
Felvidék - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - helyismeret - hagyományőrzés - audiovizuális dokumentum
316.347(=945.11)(437.6) *** 908.437.6 *** 316.752
[AN 3757950]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2019.
   Női identitás Európában / [megj. az ERGO Európai Regionális Szervezet gondozásában]. - Budapest : ERGO Európai Regionális Szerv., 2018. - 103 p. ; 21 cm
Fűzött
Európa - nők a társadalomban - női szerep
316.37-055.2(4)
[AN 3762822]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2019.
Női identitás Európában (angol)
   Women's identity in Europe / [transl. by Nóra Weninger] ; [publ. by ERGO European Regional Organization]. - Budapest : ERGO European Regional Org., 2018. - 96 p. ; 21 cm
Fűzött
Európa - nők a társadalomban - női szerep
316.37-055.2(4)
[AN 3762825]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2019.
Szabó Gabi
   Egy kávé Micivel: a szóvivők / írta Szabó Gabi ; [... ill. ... Papp Luca]. - [Budapest] : Colorcom, 2019. - 267 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-74-5 fűzött
Magyarország - szóvivő - tömegkommunikáció - 20. század - 21. század - interjú
316.774(439)"19/201"(047.53)
[AN 3757349]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2019.
Szirmai Viktória (1944-)
   Városok és városlakók : a befogadó és a kirekesztő városok / Szirmai Viktória ; [közread. a] ... Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : Corvina : MTA TK, [2019]. - 339 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-331.
ISBN 978-963-13-6578-8 fűzött : 3500,- Ft
Európa - Magyarország - városszociológia - urbanisztika - 20. század - 21. század
316.334.56(4)"19/201" *** 316.334.56(439)"19/201" *** 911.375(4)"19/201" *** 911.375(439)"19/201"
[AN 3758146]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2019.
   Társadalom, család, egészség : családtudományi alapismeretek / szerk. Feith Helga Judit ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2018. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5855-05-4 fűzött
Magyarország - család - családpolitika - egyetemi tankönyv
314.6(439)"200"(075.8) *** 316.356.2(439)(075.8) *** 364.142(439)
[AN 3756965]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9223 /2019.
Gulyás M. Cecília
   A táti német nemzetiségi népviselet = Die ungarndeutsche Volkstracht von Taath / Gulyás M. Cecília. - Budapest : Romanika, 2018. - 72 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 29.)
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-615-5037-42-9 kötött : 2990,- Ft
Tát - néprajz - népviselet - magyarországi németek
391(=30)(439-2Tát)
[AN 3757110]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2019.
   Selyemre festett jókívánság : a Nakano gyermekkimonó gyűjtemény = Gute Wünsche in Seide : Kinderkimonos der Sammlung Nakano / [szerző ... Csilla Schmitt] ; [kiad. ... Magyar - Japán Baráti Társaság Szombathely]. - Szombathely : M. - Japán Baráti Társ., 2019. - 209 p. : ill., színes ; 26 cm
Megj. a 2019-2020-ban rendezett vándorkiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-615-00-4833-8 fűzött
Japán - viselettörténet - textilművészet - magángyűjtemény - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
391(520)(091) *** 745.52(520)(091) *** 069.017(520)Nakano *** 061.4(439)
[AN 3758233]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2019.
Serdián Miklós György (1954-)
   Kubai istenek / Serdián Miklós György. - [Budapest] : [epl], cop. 2019. - 90, [1] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 90.
ISBN 978-963-9431-84-3 fűzött : 3000,- Ft
Kuba - néphit - afroamerikaiak
398.3(=96)(729.1) *** 299.6(729.1)
[AN 3758079]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9226 /2019.
   Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában / [szerk. Simon Attila] ; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Fórum Kisebbségkutató Intézet. - Budapest : NEB ; Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int., 2018. - 213 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-200. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 978-615-5656-17-0 fűzött : 2500,- Ft
Csehszlovákia - Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - politikai kommunikáció
323.272(439)"1956" *** 943.9"1956" *** 32.019.5(437)"1956"
[AN 3758050]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2019.
Földesi Margit (1961-2016)
   Két rendszerváltás Magyarországon / Földesi Margit, Szerencsés Károly. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 190 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 38.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-20-5 fűzött : 2500,- Ft
politikatörténet - 1945 utáni időszak - rendszerváltás - összehasonlító módszer - történettudomány
323(439)"194" *** 323(439)"198/199"
[AN 3757913]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2019.
Kávássy János (1973-)
   Sodrásban : a Magyar Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolatai a hidegháború végjátékában / Kávássy János Előd. - [Budapest] : Cepoliti, 2019. - 385 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 383-385.
ISBN 978-615-5771-10-1 fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - diplomáciatörténet - hidegháború - 1980-as évek
327(439)"198" *** 327(73)"198" *** 355.40(100)"198"
[AN 3756951]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2019.
Lee Hyeonseo (1980-)
The girl with seven names (magyar)
   A lány hét névvel : szökésem Észak-Koreából / Hyeonseo Lee és David John ; [ford. Todero Anna]. - 8. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2015. - 403 p., [8] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-378-4 kötött : 3990,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - állami terror - ezredforduló - memoár
323.282(519.3)"198/200"(0:82-94)
[AN 3762895]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2019.
   Memory and populist politics : studies in contentious politics series : Polányi Centre publications. - [Kőszeg] : IASK, 2018. - 59 p. ; 30 cm. - (IASK working papers, ISSN 2676-8895)
Bibliogr.
Fűzött
Nyugat-Balkán - történelem - emlékezetpolitika - populizmus - 20. század
329populizmus *** 949.71"191/201" *** 316.63(497.1)
[AN 3758140]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2019.
Pálmány Béla (1946-)
   A magyar rendi országgyűlések történeti almanachja, 1790-1812 / Pálmány Béla ; [közread. az Országgyűlés Hivatala]. - Budapest : Országház Kvk. : Országgyűlés Hiv., 2019. - 2 db (1972 p.) ; 24 cm
Bibliogr.: p. 1859-1897.
ISBN 978-615-5674-45-7 kötött
Magyarország - magyar történelem - politika - politikus - országgyűlés - 18. század - 19. század - névtár
32(439)"1790/1812" *** 342.53(439)(092)"1790/1812" *** 328(439)(092)"1790/1812" *** 943.9"1790/1812" *** 050.8
[AN 3757013]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 1049 p.
ISBN 978-615-5948-04-6
[AN 3757015] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 1055-1972.
ISBN 978-615-5948-05-3
[AN 3757017] MARC

ANSEL
UTF-89232 /2019.
Polgár(m)érték (angol)
   Civil standards and values / [publ. by the] CÖKA ... - [Budapest] : CÖKA : Méry Ratio, 2019. - 199 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-60-6 kötött
Lengyelország - európai integráció - jogharmonizáció - szuverenitás - alkotmányjog
327.39(4-62) *** 341.211(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 342.4(438)
[AN 3757066]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2019.
Polgár(m)érték (lengyel)
   Wzamożenie - mnożenie / [wyd.] CÖKA ... - [Budapest] : CÖKA : Méry Ratio, 2019. - 203 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-61-3 kötött
Lengyelország - európai integráció - szuverenitás - jogharmonizáció - alkotmányjog
327.39(4-62) *** 341.211(430) *** 340.137.3(4-62) *** 342.4(438)
[AN 3757070]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2019.
The Polish - Hungarian alliance (lengyel)
   Związek polsko - węgierski : sześć wymiarów stosunkóv dwustronnych / [red. Dániel Bartha i Edit Inotai] ; [wyd.] CEID. - Budapest : CEID, cop. 2019. - 62 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81237-2-3)
Lengyelország - Magyarország - történelmi kapcsolat - együttműködés - 21. század
327(438)"201" *** 327(439)"201"
[AN 3757849]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2019.
The Polish - Hungarian alliance (magyar)
   A lengyel - magyar szövetség : a kétoldalú kapcsolatok hat dimenziója / [szerk. Bartha Dániel és Inotai Edit] ; [... ford. Szilágyi Balázs] ; [közread. a] CEID. - Budapest : CEID, cop. 2019. - 65 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81237-2-3 fűzött
Lengyelország - Magyarország - történelmi kapcsolat - együttműködés - 21. század
327(438)"201" *** 327(439)"201"
[AN 3757812]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2019.
   The Polish - Hungarian alliance : six dimensions of bilateral relations / [ed. by Dániel Bartha and Edit Inotai] ; [publ. by the] CEID. - Budapest : CEID, cop. 2019. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81237-2-3)
Lengyelország - Magyarország - történelmi kapcsolat - együttműködés - 21. század
327(438)"201" *** 327(439)"201"
[AN 3757811]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2019.
Praszkier, Ryszard (1945-)
   What makes profound and peaceful social transitions? : a case of solidarity: the Polish underground movement / Ryszard Praszkier. - [Kőszeg] : IASK, 2018. - 24 p. : ill. ; 30 cm. - (IASK working papers, ISSN 2676-8895)
Bibliogr.: p. 21-24.
Fűzött
Lengyelország - belpolitika - ellenzék - ellenállási mozgalom - 1980-as évek
323(438)"198" *** 323.26(438)"198"
[AN 3758131]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2019.
   A rendszerváltoztatás tükörreflexei : politikustársak, közéleti szereplők elemzései Antall József miniszterelnök és kormányának munkásságára / szerk. és a bevezetőt írta Tóth Eszter Zsófia. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 209 p. ; 24 cm. - (Veritas füzetek, ISSN 2498-4493 ; 11.)
Bibliogr.: p. 207-209.
ISBN 978-615-5721-57-1 fűzött : 2500,- Ft
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikus - politika - rendszerváltás - 20. század - interjú - memoár
32(439)(092)Antall_J.(047.53) *** 32(439)"199"(0:82-94)
[AN 3756971]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2019.
Szekeres Imre (1950-)
   Azok a koalíciós évek : a Horn-kormány, 1994-1998 / Szekeres Imre. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 294 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5900-81-5 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - belpolitika - 1990-es évek
323(439)"1994/1998" *** 338(439)"1998"
[AN 3758203]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2019.
Ujhelyi István (1975-)
   Neki harangoztak : válogatott nyílt levelek a NER ellenzékéből / Ujhelyi István ; [az illusztrációkat Pápai Gábor kész.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 253 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9604-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század
323(439)"201"
[AN 3757386]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9241 /2019.
Book of the renaissance (magyar)
   A reneszánsz : a szellem, a tudomány és a művészet újjászületése Európában / [ford. Kocsis Alexandra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
ISBN 978-963-09-9505-4 kötött : 3600,- Ft
Fűzött : 1690,- Ft
Európa - művelődéstörténet - reneszánsz
930.85(4)"14/15"
[AN 3757096]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2019.
Csapó Zoltán (1946-)
   Őseim két kötetben / Csapó Zoltán. - Budapest : [s.n.], 2018. - 2 db : ill., részben színes ; 26 cm
Kötött
családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)(093)
[AN 3757402]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 593 p.
[AN 3757404] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 551 p.
[AN 3757407] MARC

ANSEL
UTF-89243 /2019.
Font Márta (1952-)
   Honfoglalás és államalapítás : 9-10. század, a törzsszövetségtől a keresztény királyságig / írta Font Márta és Sudár Balázs. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Bibliogr.: p. [144].
ISBN 978-963-09-9486-6 kötött : 3990,- Ft
Fűzött : 1890,- Ft
magyar őstörténet - magyar történelem - honfoglalás - államalapítás
930.8(=945.11)".../08" *** 943.9"08/10"
[AN 3757099]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2019.
   Jobbá lenni : öt pódiumbeszélgetés, első sorozat, 2017 ősz / [szerk. Ruttkay Helga]. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2019, cop. 2018. - 273 p. : ill. ; 21 cm
Riporter Bóna László. - keretcím: Figyeljünk a hasonlóra! : homeopátiás beszélgetések - eleven szellemi párbeszédek a hasonlóság talaján
ISBN 978-615-5414-31-2 fűzött
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)"201"(047.53)
[AN 3757046]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2019.
Juhász Sándor
   Az "akácosban" / Juhász Sándor ; [kiad. Dabas Város Önkormányzata]. - Dabas : Önkormányzat, 2019. - 351 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4980-9 kötött
Fehérakác híradó
Dabas - sajtótörténet - helytörténet - helyismeret - magyar irodalom - 20. század - publicisztika
943.9-2Dabas(0:82-92) *** 908.439-2Dabas(0:82-92) *** 894.511-92 *** 070(439-2Dabas)"197/198"
[AN 3757846]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2019.
Mak, Geert (1946-)
De levens van Jan Six (magyar)
   Jan Six tíz élete / Geert Mak ; [ford. ... Bérczes Tibor ..., Balogh Tamás]. - Budapest : Osiris, 2019. - 373 p. : ill. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Bibliogr.: p. 372-373.
ISBN 978-963-276-341-5 kötött : 3980,- Ft
Six család
Six, Jan (1618-1700)
Németalföld - híres ember - 17. század - családtörténet - helytörténet
929(492-89)(092)Six,_J. *** 929.52(492-89)Six *** 949.2-89
[AN 3757572]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2019.
Molitorisz Pál (1944-)
   Szarvasi emberek III / Molitorisz Pál. - Szarvas : Szerző, 2019. - 237 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Számozott példány: 50
ISBN 978-615-00-4737-9 kötött
helytörténet - helyi társadalom - 20. század - életrajz
943.9-2Szarvas(092) *** 929(439-2Szarvas)
[AN 3757867]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2019.
   OSZK 215 : tanulmányok egy évforduló tiszteletére / [szerk. Deák Eszter, Dede Franciska]. - Budapest : Bibl. Nationalis Hungariae : Gondolat, 2018. - 271 p. : ill. ; 22 cm. - (Bibliotheca scientiae & artis, ISSN 2062-2279 ; 11.)
A Budapesten, 2017. nov. 23-24-én rendezett tudományos ülésszak szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-689-5 fűzött : 3900,- Ft
Széchényi Ferenc (1754-1820)
Magyarország - könyvtártörténet - magánkönyvtár - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
930.85(439)"17/18" *** 069.017(439)Széchényi_F. *** 027.1(439)Széchényi
[AN 3757940]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2019.
Szegedi Történészhallgatók Egyesülete. Konferencia (1.) (2019) (Szeged)
   Szegedi Történészhallgatók Egyesületének Első Konferenciája : [absztraktkötet] / szerk. Dávid Benjámin és Lengyel Ádám. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019. - [2], 34 p. ; 21 cm
A konferenciát Szegeden, 2019. ápr. 11-én rendezték
ISBN 978-615-5372-98-8 fűzött
világtörténelem - magyar történelem - konferencia-kiadvány
930.9 *** 943.9 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3758073]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2019.
   Zinner 70 : egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában / [közread. az] Írott Szó Alapítvány ... - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2018. - 550 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5195-53-2 kötött
magyar történelem - emlékkönyv
943.9
[AN 3757902]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9251 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Pest fényei / [írta és rajz.] Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 277, [8] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 4.)
ISBN 978-963-486-218-5 kötött : 3999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3757079]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2019.
Černý, Matěj (1977-)
111 míst v Praze, která musíte vidět (magyar)
   111 különleges hely : Prága / Matěj Černý, Marie Peřinová ; [ford. Polgár László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 239 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9467-5 fűzött : 3990,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 3757298]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2019.
Eickhoff, Peter
111 Orte in Wien die man gesehen haben muss (magyar)
   111 különleges hely : Bécs / Peter Eickhoff ; [ford. Sólyom-Leskó Annamária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 230, [10] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9466-8 fűzött : 3990,- Ft
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 3757283]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2019.
   Foktői történetek és képek 1900-1960-ig / [szerk. Bakai Károlyné, Battáné Pálfi Erzsébet, Jakabné Horváth Márta] ; [... kiad. Foktő Község Önkormányzata]. - Foktő : Önkormányzat, cop. 2019. - 195 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-00-4764-5 kötött
Foktő - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Foktő(0894.12)
[AN 3758165]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2019.
Fucskár Ágnes
   A Dunakanyar / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 75, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
ISBN 978-963-09-9469-9 kötött : 3400,- Ft
Dunakanyar - helyismeret - fényképalbum
908.439Dunakanyar(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3757360]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2019.
Fucskár Ágnes
A Dunakanyar (angol)
   The Danube bend / Ágnes Fucskár, József Attila Fucskár. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 75, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Hungarian heritage, ISSN 2560-2373)
ISBN 978-963-09-9563-4 kötött : 3400,- Ft
Dunakanyar - helyismeret - fényképalbum
908.439Dunakanyar(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A. *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á.
[AN 3757367]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2019.
Joó Ernő
A Péter-Pál utca története (új kiadása)
   A budafoki Péter-Pál utca története / Joó Ernő, Szigeti Zoltán ; [közread. a] Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör, 2019. - 32 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-615-00-4934-2 fűzött
Budapest. 22. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XXII.
[AN 3757985]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2019.
Kovács István (1943-)
   A mai Almádi fürdőélete / Kovács István. - [Balatonalmádi] : Almádiért Közalapítvány, 2019. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 15.)
ISBN 978-615-81049-6-8 fűzött
Balatonalmádi - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Balatonalmádi(084.12)
[AN 3757916]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2019.
Ludwig Emil (1952-)
   Egyszer volt Óbudánk / Ludwig Emil. - Budapest : Kairosz, 2018. - 99 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 13.)
ISBN 978-963-662-967-0 fűzött : 1500,- Ft
Budapest. 3. kerület - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Bp.III. *** 930.85(439-2Bp.III.)
[AN 3757888]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2019.
Park, Mungo (1771-1806)
Travels in the interior districts of Africa (magyar)
   A Gambiától a Nigerig [elektronikus dok.] / Mungo Park ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (epub : 634 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149395. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-157-2 (epub)
ISBN 978-963-474-158-9 (mobi)
Nyugat-Afrika - felfedező utazás - helyismeret - angol irodalom - 18. század - útleírás - elektronikus dokumentum
908.66"179"(0:82-992) *** 820-992=945.11 *** 910.4(66)"179"(0:82-992)
[AN 3713054]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2019.
Remenyik Bulcsú (1974-)
   Világturizmus / Remenyik Bulcsú, Szabó Lajos. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 258 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822)
Bibliogr.: p. 257-258.
ISBN 978-615-5889-50-9 fűzött : 4980,- Ft
helyismeret - idegenforgalom
908.100 *** 338.48(100)
[AN 3756880]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9262 /2019.
Bottyán Zoltán
   Nemzeti konzultáció Trianonról : nemzetgyilkossági kísérlet és az arra adandó válasz : tudnivaló minden magyar számára Geszty Glória műsorában / Bottyán Zoltán, Drábik János, Patrubány Miklós. - Budapest : MVSZ, 2018. - 96 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 32.)
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 978-615-5672-08-8 fűzött
trianoni békeszerződés - magyar történelem
341.382"1920" *** 943.9"1920"
[AN 3756972]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2019.
Csáki-Hatalovics Gyula Balázs (1978-)
   Közigazgatástan [elektronikus dok.] / Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Rózsás Eszter. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : NKE ÁKK VTK, cop. 2018. - (Kormányzati tanulmányok)
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. jan. 30. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150267. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-05-7
Magyarország - igazgatástan - közigazgatás - tankönyv - elektronikus dokumentum
35(439)(078) *** 342.9(439)(078)
[AN 3718748]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2019.
Dezső András (1976-)
   Maffiózók mackónadrágban : a magyar szervezettbűnözés regényes története a 70-es évektől napjainkig / Dezső András. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 415 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 414.
ISBN 978-615-5955-36-5 fűzött : 3690,- Ft
Magyarország - szervezett bűnözés - 20. század - 21. század
343.974(439)"197/201"
[AN 3757052]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2019.
   Fejezetek a Zala megyei rendőri szervek történetéből / [szerk. Simonyi Katalin] ; [kiad. a Zala megyei Rendőr-főkapitányság]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, 2019. - 153 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 978-615-00-5027-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Zala megye - rendőrség - rendőr - vezető alkalmazott - történeti feldolgozás
351.74(439.121)(091) *** 351.74(439.121)(092)
[AN 3758051]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2019.
   A közigazgatási emberi erőforrás menedzsment tudásmegosztása és a HR szakemberek fejlesztése nemzetközi gyakorlatának vizsgálata / szerk. Szakács Gábor, Csóka Gabriella ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, cop. 2018. - 260 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-498-005-6 fűzött
közigazgatás - humánerőforrás-menedzsment - foglalkoztatáspolitika - szakképzés
35(100)"200" *** 331.5(100)"200" *** 658.3
[AN 3756877]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2019.
   A közszféra integritásának elemzése új módszertan alapján, 2018 / [közread. az] Állami Számvevőszék. - Budapest : ÁSZ, 2019. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 978-615-5222-09-2 fűzött
Magyarország - közszolgálat - korrupció - 21. század - statisztikai adatközlés
35.08(439)"200/201"(083.41) *** 343.352(439)"200/201"(083.41)
[AN 3758112]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2019.
Miskolczi Barna
   Büntetőjogi kérdések az információk korában : mesterséges intelligencia, big data, profilozás / Miskolczi Barna, Szathmáry Zoltán. - Budapest : HVG ORAC, 2018. - 222 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-222.
ISBN 978-963-258-428-7 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - büntetőjog - információs társadalom - digitális technika - adatvédelem - jogi szabályozás - 21. század
343(439)"20" *** 681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 316.77
[AN 3757130]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2019.
   Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása információáramlási szempontból : tanulmánykötet / szerk. Frigyer László ; [kiad. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Budapest : NKE, 2018. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
szervezett bűnözés - bűnüldöző szervezet - információáramlás - nemzetközi együttműködés - 21. század
343.974(100)"200/201" *** 351.74 *** 659.2
[AN 3756959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 323 p.
ISBN 978-963-498-013-1 fűzött
[AN 3756961] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 215 p.
ISBN 978-963-498-014-8 fűzött
[AN 3756962] MARC

ANSEL
UTF-89270 /2019.
Stocklassa, Jan (1965-)
Stieg Larssons arkiv (magyar)
   Stieg Larsson titkos iratai : a Palme-gyilkosság kulcsa / Jan Stocklassa ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Animus, 2019. - 400 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-633-7 kötött : 4290,- Ft
Larsson, Stieg (1954-2004)
Palme, Olof (1927-1986)
Svédország - politikai merénylet - politikus - újságíró - 20. század - svéd irodalom - dokumentumregény
343.611.6(485)"198"(0:82-31) *** 32(485)(092)Palme,_O.(0:82-31) *** 070(485)(092)Larsson,_S.(0:82-31) *** 839.7-31=945.11
[AN 3756991]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2019.
Stocklassa, Jan (1965-)
Stieg Larssons arkiv (magyar)
   Stieg Larsson titkos iratai [elektronikus dok.] : a Palme-gyilkosság kulcsa / Jan Stocklassa ; ford. Patat Bence. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Budapest : Animus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154968. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-634-4
Larsson, Stieg (1954-2004)
Palme, Olof (1927-1986)
Svédország - politikai merénylet - politikus - újságíró - 20. század - svéd irodalom - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
343.611.6(485)"198"(0:82-31) *** 32(485)(092)Palme,_O.(0:82-31) *** 070(485)(092)Larsson,_S.(0:82-31) *** 839.7-31=945.11
[AN 3762392]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2019.
   A Szent Korona hazatér : a magyar korona tizenegy külföldi útja, 1205-1978 / szerk. Pálffy Géza. - 2. kiad. - Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 636 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-139-4 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény - magyar történelem
342.519.8(439) *** 943.9
[AN 3761836]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2019.
   A tehetségmenedzsment-rendszerek nemzetközi gyakorlatának vizsgálata a közigazgatásban / szerk. Csóka Gabriella, Krepelka Ágnes ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, cop. 2018. - 262 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-498-006-3 fűzött
közigazgatás - tehetséggondozás - humánerőforrás-menedzsment
35(100)"200" *** 331.021.4 *** 658.3
[AN 3756878]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2019.
Velásquez, Jhon Jairo (1962-)
Mi vida como sicario de Pablo Escobar (magyar)
   Pablo Escobar bérgyilkosa voltam [elektronikus dok.] / Jhon Jairo Velásquez, Maritza Neila Wills Fontecha ; ford. Horváth Krisztián. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-42-1
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - bűnöző - maffia - gyilkosság - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
343.341(861)(0:82-94) *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 343.611(861)(0:82-94)
[AN 3762289]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2019.
   A vezető-kiválasztás nemzetközi gyakorlatának vizsgálata a közigazgatásban / szerk. Bokodi Márta Etelka, Csóka Gabriella ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, cop. 2018. - 253 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-498-007-0 fűzött
közigazgatás - vezető alkalmazott - humánerőforrás-menedzsment - 21. század
35(100)"200" *** 35.075.31 *** 658.3
[AN 3756876]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9276 /2019.
Bálint Ferenc
   Császári és királyi haditengerészet szolgálatában : Vas vármegye / [... szerzők Bálint Ferenc, Hideg István, Isztin Gyula] ; [közread. az] "Idehaza" A Magyar Vidékért Egyesület. - [Csehi] : "Idehaza" A M. Vidékért Egyes., 2019. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-288.
ISBN 978-615-00-2645-9 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Vas vármegye - haditengerészet - hadtörténet - 19. század - 20. század - matróz
355(439.111)(092) *** 359(436/439) *** 355.49(436/439)
[AN 3761788]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2019.
Bonhardt Attila (1954-)
   40 M. Nimród páncélvadász és páncélozott légvédelmi gépágyú : a Magyar Királyi Honvédség páncélosai / Bonhardt Attila. - Budapest : PeKo Publishing Kft., 2019. - 120 p. : ill. ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5583-15-5 kötött : 5490,- Ft
Magyarország - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(439)"193"(084.12)
[AN 3757942]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2019.
Nevenkin, Kamen
   From Leningrad to Narva : an illustrated study of the battles in the Northern Baltic area : January - September 1944 / Kamen Nevenkin. - Keszthely : Peko Publ., 2019. - 80 p. : ill. ; 22x30 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-615-5583-18-6 kötött
Baltikum - hadtörténet - haditechnika - második világháború - fényképalbum
355.48(474-17)"1944" *** 623(100)"1944"(084.12)
[AN 3757939]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2019.
Szabó Szilárd (1976-)
   Az Osztrák - Magyar Monarchia központi katonai és elhárító szervezete, 1850-1918 / Szabó Szilárd. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 241, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 232-[242]. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-318-784-5 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia. Külügyminisztérium. Hírszerző Iroda
Osztrák - Magyar Monarchia - katonai hírszerzés - kémelhárítás - 19. század - századforduló
355.40(436/439)"1850/1918" *** 327.84(436/439)"1850/1918"
[AN 3758109]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9280 /2019.
Praszkier, Ryszard (1945-)
   What do leaders need to harness chaos into order? / Ryszard Praszkier. - [Kőszeg] : IASK, 2018. - 19 p. : ill. ; 30 cm. - (IASK working papers, ISSN 2676-8895)
Bibliogr.: p. 17-19.
Fűzött
vezetéstudomány - társadalmi változás - 21. század
65.012.4 *** 316.42(100)"201"
[AN 3758126]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9281 /2019.
Bogár László (1951-)
   Válaszúton / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2018. - 301, [3] p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 27.)
ISBN 978-963-662-986-1 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - globalizáció - világpolitika - belpolitika - 21. század
339.9(100)"201" *** 327(100)"201" *** 323(439)"201"
[AN 3757882]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2019.
   KATA-KIVA 2018 [elektronikus dok.] : változások KATA-KIVA adózásban / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Szöveg (pdf : 330 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., [2018]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. jan. 16. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150847. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-24-8
Magyarország - kisvállalkozás - adózás - útmutató - elektronikus dokumentum
334.72(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3724104]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2019.
Kiss Árpád
   Számvitel a 4. ipari forradalom viharában [elektronikus dok.] : értékelés az értékteremtő folyamatok információmenedzsmentjében / Kiss Árpád. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Győr : Kiss Á., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149991. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1235-3
számvitel - vagyonértékelés - információmenedzsment - elektronikus dokumentum
657 *** 657.92 *** 659.2
[AN 3717244]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2019.
Magasházi Anikó
   Szingapúr globálisan behálózva - magyar kitekintéssel / Magasházi Anikó. - Kőszeg : IASK ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 2018. - 267 p. : ill. ; 21 cm. - (IASK monográfiák sorozat, ISSN 2498-5635)
Bibliogr.: p. 248-267.
ISBN 978-615-5753-23-7 fűzött : 2480,- Ft : 8 EUR
Szingapúr - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - társadalmi fejlődés - ezredforduló - 21. század
330.34(592.3)"199/201" *** 338.2(592.3)"199/201" *** 316.42(592.3)"199/201"
[AN 3758099]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2019.
Nagy J. Endre (1941-)
   Keserédes testvérség : Polányi Károly és Polányi Mihály / Nagy J. Endre ; [közread. a] Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ... - Kőszeg : IASK ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 2018. - 130 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-24-4 fűzött : 1980,- Ft : 6 EUR
Polányi Károly (1886-1964)
Polányi Mihály (1891-1976)
Nagy-Britannia - Kanada - tudós - gazdaságtörténet - társadalompolitika - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
338(71)(=945.11)(092)Polányi_K. *** 001(410)(=945.11)(092)Polányi_M. *** 316.32(71)(=945.11)(092)Polányi_K.
[AN 3758101]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2019.
Szájer József (1961-)
   A globalista utópizmus áfiuma és az ellene való orvosság / Szájer József ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2019. - 75 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5118-79-1 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
globalizáció - nacionalizmus - nemzettudat
339.9 *** 329.17 *** 316.63(=00)
[AN 3757468]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9287 /2019.
Budai István
   Szolgáltatás a szolgáltatásban : "...felkészíteni a méltóságot biztosító ellátásokra..." / Budai István ; [kiad. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2019. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 390-410.
ISBN 978-615-5837-36-4 fűzött
Magyarország - szociális munka
364.46(439) *** 364.442.2 *** 364.62
[AN 3756934]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2019.
Daleir, Marco
   Tévképek krónikái [elektronikus dok.] : drognapló : kerülendő dogmák tévúton járóknak / Marco Daleir. - Szöveg (epub : 807 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149583. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
drogrehabilitáció - pszichoterápia - elektronikus dokumentum
364.272 *** 364.465
[AN 3714272]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9289 /2019.
   "30 múlt..." [elektronikus dok.] : a komplex szomatopedagógiai rehabilitáció lehetőségei és feladatai : tanulmányok a 2017. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencia előadásaiból = "30 years gone..." : possibilities and tasks of the complex rehabilitation of people with physical and multiple disabilities : somatopedagogy / szerk. Márkus Eszter és Péntek-Dózsa Melinda ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Budapest : ELTE BGGYK, 2017[!2018]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2017. nov. 23-án tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152271. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7155-74-1
gyógypedagógia - testi fogyatékos - elektronikus dokumentum
376.2/.4 *** 364.65-056.26
[AN 3734096]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2019.
Balogh Tamás
   Itthon a gyerekkel / Balogh Tamás. - Budapest : LifeT!LT, cop. 2019. - 113 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1559-0 fűzött : 3900,- Ft
családi nevelés - apa - napló
37.018.1-055.52-055.1(0:82-94) *** 37.018.1-053.3(0:82-94)
[AN 3757810]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mi-csi bá-csi mit csi-nál? : Rém jó könyvek 5. szint / Bosnyák, Knézics, Dudás. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-318-2 fűzött : 1999,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.41/.45 *** 087.5(084.1)
[AN 3757203]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Pricc, pracc, prucc! : Rém jó könyvek 3. szint / Bosnyák, Knézics, Dudás. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-051-8 fűzött : 1999,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.41/.45 *** 087.5(084.1)
[AN 3757199]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2019.
Kenyeres Dénes (1942-)
   Egy tanyai iskola históriája : a Felső-szentkirályi Szolnoki úti II. számú pusztai népsikola majd Állami Általános Iskola, 1929-1979 / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2019. - 160 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-963-88461-7-4 kötött
Állami Általános Iskola (2.) (Szentkirály)
Szentkirály (Bács-Kiskun megye) - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Szentkirály)(091)
[AN 3757904]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2019.
Kiss Szilvia Piroska
   Kulcs az új generációhoz : kreativitást, kollaborációt, problémamegoldást fejlesztő, differenciáló óvodai környezet / Kiss Szilvia Piroska. - Budapest : Neteducatio Kft., 2019. - 107 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 98-100.
ISBN 978-615-5718-30-4 fűzött
képességfejlesztés - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 372.3(072)
[AN 3757642]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2019.
   Őrállóvá tettelek : műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850-2000 közötti történetéhez / írták Árvavölgyi Béla [et al.] ; szerk. Baráth Béla Levente, Fekete Károly. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. : DRHE, 2019. - 752 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kiadványok a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója tiszteletére ; 4.)
ISBN 978-615-5909-02-3 kötött
Debrecen - oktatástörténet - teológia - lelkészképzés - református egyház - 19. század - 20. század
378.62(439-2Debrecen)"18/200" *** 378.621(439-2Debrecen)"18/200" *** 284
[AN 3758193]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2019.
   Óvodai szemezgető : 30 megvalósított tevékenységtervezet gyakorló óvodapedagógusoktól / szerk. Deák Virág. - Budapest : Neteducatio, 2018. - 135 p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5718-26-7 fűzött
óvodai nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
371.3(072) *** 372.3(072)
[AN 3757645]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2019.
Péterffy Árpád (1938-)
   Az erdélyi magyar orvosképzés és sebészet története dióhéjban / Péterffy Árpád, Péterffy Pál ; fényképeket kész. ... Péterffy Attila Kálmán. - [Debrecen] : [Péterffy Á.], 2019. - 152 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-146.
ISBN 978-615-00-3531-4 kötött
Erdély - orvosképzés - sebészet - egyetem - határon túli magyarság
378.661(498)(=945.11)(091) *** 378.661(439.21)(091) *** 617
[AN 3757108]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2019.
Szélinger Henriett
   Apró kezek, nagy művészek : 12 különleges festmény újraalkotása az óvodában / Szélinger Henriett ; Bakonyi Anna előszavával. - Budapest : Neteducatio, 2018. - 181 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Modern óvoda. - Bibliogr.: p. 175-177.
ISBN 978-615-5718-27-4 fűzött
művészeti nevelés - óvodai nevelés
37.036 *** 372.3
[AN 3757640]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2019.
   A zenepedagógia múltja, jelene és jövője : tanulmánykötet a felsőfokú zenetanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából rendezett konferencia előadásaiból / Váradi Judit, Szűcs Tímea szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 7.)
A konferenciát Debrecenben, 2017. ápr. 7-én tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-764-7 fűzött
zenepedagógia - zeneoktatás - pedagógusképzés
37.036 *** 372.878 *** 371.13
[AN 3758134]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9300 /2019.
Bruneau, Stephanie
The benevolent bee (magyar)
   Méhek, mézek nagykönyve : gyógyító kincsek a kaptárból : receptek és tanácsok a mézre, méhviaszra, propoliszra, méhpempőre, virágporra / Stephanie Bruneau ; [ford. Fuisz Tibor István]. - Budapest : Cser K., 2019. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-963-278-566-0 fűzött : 4495,- Ft
méhészet - méz - viasz - virágpor - természetgyógyászat - szakácskönyv - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 638.1 *** 595.799 *** 615.89 *** 641.55(083.12):638.16/.17
[AN 3757489]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2019.
   Erőnléti edzés a kézilabdázásban : átfogó tudás: elméleti alapok és korszerű gyakorlatok / írta Benkovics Edit [et al.] ; szerk. Marczinka Zoltán, Pozsonyi Zsolt, Schuth Gábor ; [közread. a] Magyar Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzőképző Központ. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2019. - 456 p. : ill., színes ; 29 cm
QR-kóddal. - Spirál fűzéssel
kézilabda - edzés
796.322.015
[AN 3757211]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2019.
Hidvégi Áron Arnold (1981-)
   Önerőből : a self-made edzés miértje és hogyanja / Hidvégi Áron Arnold ; [... illusztrációit Jánosi Nikolett kész.]. - Budapest : Aron Store Kft., 2019. - 345 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 331-336.
ISBN 978-615-00-4596-2 fűzött : 4900,- Ft
erőedzés
796.015.52
[AN 3756946]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2019.
Nagy Huszár Imre
   Project D [elektronikus dok.] : 4th colonization : Zafír Flotta kiegészítő / játékmechanika Nagy Huszár Imre (Magnus). - Szöveg (pdf : 8.5 MB). - [Budapest] : FotoZone SnD Kft., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152298. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-2085-3
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 3734332]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2019.
   Novák Dezső emlékkönyv : a Fradi hétszeres bajnokáról / [közread. a] Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület. - Budapest : Nagy B. Hagyományőrző Egyes., 2019. - 104, [2] p. : ill. ; 19x19 cm
ISBN 978-615-00-4442-2 fűzött
Novák Dezső (1939-2014)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - 21. század - memoár
796.332(439)(092)Novák_D.(0:82-94)
[AN 3756963]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2019.
Páll Tibor (1964-)
   Kettő az egyben / Páll Tibor. - [Budapest] : Fix Logistic Trans-Sport Kft., 2019. - 105, [6], 105 p. : ill., színes ; 21 cm
Tart.: Egyszerű gyakorlatok komplex módonÞ; Komplex gyakorlatok egyszerűen. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-4605-1 fűzött
kézilabda - edzés - módszertan
796.332.015
[AN 3757838]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2019.
Radnedge, Keir (1948-)
The ultimate encyclopedia of football (magyar)
   A futball története / Keir Radnedge ; [ford. Pál Attila és Vágó Nándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 272 p, : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-9405-7 kötött : 7990,- Ft
sporttörténet - labdarúgás
796.332(100)(091)
[AN 3757895]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2019.
Sagan, Peter (1990-)
My world (magyar)
   Az én világom / Peter Sagan John Deeringgel ; [ford. Vancsó Éva]. - Budapest : Scolar, 2019. - 303 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-004-4 kötött : 3999,- Ft
Sagan, Peter (1990-)
Szlovákia - kerékpársport - sportoló - 21. század - memoár
796.6(437.6)(092)Sagan,_P.(0:82-94)
[AN 3757069]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2019.
Sporttudományi Konferencia (1.) (2018) (Pécs)
   I. Sporttudományi Konferencia [elektronikus dok.] : a Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola, valamint a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának közös konferenciája : 2018. november 16-17. : absztrakt füzet / szerk. ... Ladosné Dobai Johanna [et al.]. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Pécs : Cserepka J. Baptista Ált. Isk., Középisk. és Sportisk., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155024. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-301-9
sport - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
796 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3762955]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9309 /2019.
Buczkó József (1955-)
   A múzeumügy története Hajdúnánáson / Buczkó József. - Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2019. - 200 p. : ill. ; 21 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 31.)
Bibliogr.: p. 198.
ISBN 978-615-80741-4-8 fűzött
Hajdúnánás - muzeológia - helytörténet - helyismeret - történeti feldolgozás
069(439-2Hajdúnánás)(091) *** 943.9-2Hajdúnánás *** 908.439-2Hajdúnánás
[AN 3757464]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2019.
Csorba Csilla, E. (1952-)
   Arany János és a fényképezés : Országh Antal fotográfus (1821-1878) pályaképe / írta E. Csorba Csilla és Sipőcz Mariann ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - [Budapest] : PIM, 2019. - 103 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5517-43-3 fűzött : 2800,- Ft
Országh Antal (1821-1878)
Arany János (1817-1882)
Magyarország - fényképész - író - 19. század
77.04(439)(092)Országh_A. *** 894.511(092)Arany_J.
[AN 3757450]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2019.
Csurka Eszter (1969-)
   A mi időnk : Csurka Eszter önálló kiállítása az Ybl Budai Kreatív Házban, 2019. február 27 - 2019. március 24. = Our time = Women de shijian. - [Budapest] : Ybl Budai Kreatív Ház, 2019. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4631-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Csurka_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3757701]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2019.
Fodor Ferenc (1966-)
   Zöld éden : a trópusi esőerdő = Green eden : the tropical rainforest / Fodor Ferenc. - [Budapest] : Fodor F., 2019. - 47, [2] p. : ill., színes ; 23x26 cm
ISBN 978-615-00-4433-0 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - természetkép
77.04(439)(092)Fodor_F. *** 77.047
[AN 3757350]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2019.
Gink Sári (1986-)
   Marianne emlékkönyvébe : [Gink Sári, Járay Katalin, Mendreczky Karina kiállítása] : [2019. május 28 - 2019. június 12., ... Budapest ...] / [kurátor Istvánkó Bea]. - [Budapest] : Magánkiad., [2019]. - [16] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Gink, Járay, Mendreczky
ISBN 978-615-00-2979-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - installációs művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Gink_S. *** 73/76(439)(092)Mendreczky_K. *** 73/76(439)(092)Járay_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3758174]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2019.
Holler László (1938-)
   Tájak, érzelmek : Holler László Pro Urbe-díjas vásárhelyi festő kiállításának katalógusa : Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, 2019. január 19 - március 10. / [... Hegedűsné Dékány Magdolna és ifj. Holler László rendezésében] ; [szerk. Miklós Péter ..., Képiró Ágnes] ; [... kiad. ... a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp., 2019. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7379-59-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Holler_L. *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3756889]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2019.
Karczag Ákos
   Felvidék és Kárpátalja erődített helyei : várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig = The strongholds of Felvidék (present-day Slovakia) and Kárpátalja (Transcarpathia) : castles, town walls, fortified churches, cave castles, ramparts and fortresses from the 10th to the end of the 19th century = Befestigte Orte des Oberlandes (der heutigen Slowakei) und der Karpatenukraine : Burgen, Schlösser, Burgmauern, Kirchenburgen, Höhlenburgen, Schanzen und Festungen vom 10. Jahrhundert bis zum Ende des 19. Jahrhunderts / Karczag Ákos, Szabó Tibor ; [közread. a] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2018. - 2 db (1436 p.) : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm + térk.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-56-9 kötött
Felvidék - Kárpátalja - katonai létesítmény - vár - várkastély - régészet
725.182(439.22)"09/18" *** 725.182(439.23)"09/18" *** 623.1(439.22)"09/18" *** 623.1(439.23)"09/18" *** 904(498.4) *** 904(477.87)
[AN 3758162]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 675 p.
[AN 3758168] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 683-1436.
[AN 3758171] MARC

ANSEL
UTF-89316 /2019.
A köztes lét túloldalán (angol) (részletek)
   On the other side of the intermediate state : the art of Tibor Hajas and the Tibetan mysteries / [ed. by Béla Kelényi and József Végh] ; [... transl. Steve Kane] ; [publ. by ... Museum of Fine Arts - Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts]. - Budapest : Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts, 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kész. a Budapesten, 2019. febr. 6 - ápr. 18. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-94-1 fűzött
Hajas Tibor (1946-1980)
Magyarország - képzőművész - szituatív művészet - 20. század - tibeti buddhizmus
73/76(439)(092)Hajas_T. *** 294.321(515)
[AN 3757475]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2019.
   A köztes lét túloldalán : Hajas Tibor művészete és a tibeti misztériumok / [szerk. Kelényi Béla és Végh József] ; [... kiad. a ... Szépművészeti Múzeum - Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum ...]. - Budapest : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz., cop. 2019. - 131 p. : ill., részben színes ; 23x28 cm
Kész. a Budapesten, 2019. febr. 6 - ápr. 18. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-93-4 fűzött
Hajas Tibor (1946-1980)
Magyarország - képzőművész - szituatív művészet - 20. század - tibeti buddhizmus
73/76(439)(092)Hajas_T. *** 294.321(515)
[AN 3757471]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2019.
Landgráf Katalin (1953-)
   Nagy szövéskönyv / Landgráf Katalin, Penkala Éva, Szittner Andrea. - Budapest : Ökotáj, cop. 2019. - 416 p., LVI t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86327-2-2 kötött
szövés
746.1
[AN 3761613]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2019.
Lendvai Rezső
   A művészi szépség csodája : a Szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyház / Lendvai Rezső, Koltay Ferenc ; [közread. a] Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány. - Szombathely : Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány, 2018. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3020-3 fűzött
Szombathely - székesegyház
726.6(439-2Szombathely)
[AN 3758129]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2019.
Lukovich Tamás (1957-)
   Az "ismeretlen" viking : a dán Jørn Utzon élete és munkássága : a Sydney Operaház hiteles történetével / Lukovich Tamás. - [Budapest] : Zoneart Kft., 2018. - 249 p. : ill. ; 23 cm
borító- és gerinccím: Utzon. - Bibliogr.: p. 240-243.
ISBN 978-615-5794-05-6 fűzött : 5700,- Ft
Utzon, Jørn (1918-2008)
Dánia - építész - 20. század - 21. század
72(489)(092)Utzon,_J.
[AN 3758120]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2019.
   Memento Park Budapest : les monuments gigantesques de la dictature communiste. - [Budapest] : Private Planet, [2019]. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-86881-3-2)
Memento Park (Budapest)
Magyarország - emlékmű - szocialista rendszer - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - múzeumi kiadvány
725.945(439) *** 069(439-2Bp.)Szoborpark_Múzeum
[AN 3761795]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2019.
   Munkácsy Szolnokon : 175 éve született Munkácsy Mihály / [szerk. Csiszár Róbert Péter] ; [kiad. Damjanich János Múzeum]. - [Szolnok] : Damjanich J. Múz., 2019. - [60] p. : ill., színes ; 15x21 cm
A Szolnokon, 2019. jan. 11 - ápr. 7. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9273-94-8 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 3757384]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2019.
Nagy Imre Gyula (1941-)
   A kör és az ellipszis geometriája : Újpest Kulturális Központ, Ifjúsági Ház - Új Galéria, 2018. december 3 - 2019. január 6. / Nagy Imre Gyula. - [Verőce] : Magánkiad., [2018]. - 20 p. : ill., színes ; 17x19 cm
Borítócím: Nagy Imre Gyula 2018
ISBN 978-615-00-3574-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Nagy_I._Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3757580]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2019.
Nátyi Róbert (1971-)
   Endre Béla (1870-1928) / Nátyi Róbert ; [közread. a] Tornyai János Múzeum. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz., 2018. - 287 p. : ill., főkénrt színes ; 30 cm
Megj. a Hódmezővásárhelyen, 2018. márc. 1 - máj. 13. között "Tündérmesék koloritja" címmel rendezett emlékkiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 274-279. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7379-58-1 kötött
Endre Béla (1870-1928)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Endre_B.
[AN 3756896]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2019.
   Az Országház nevezetes termei / [a szöveget írta Csákó Beáta, Samu Nagy Dániel]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., cop. 2019. - 131 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-615-5948-03-9 fűzött
Budapest - országház
725.11(439-2Bp.)
[AN 3758198]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2019.
   Parola 2018 : a MAMSZE és a BBA közös kiállításának katalógusa. - Komárom : MAMSZE ; Salgótarján : Balassi B. Asztaltárs., 2018. - 43 p. : ill., színes ; 20x21 cm
A kiállítást Komáromban, 2018. jún. 15 - júl. 8. között, Salgótarjában, 2018. aug. 3-28. között és Pozsonyban, 2018. szept. 11-30. között rendezték. - Magyar és szlovák nyelven
ISBN 978-615-00-2914-6 fűzött
Felvidék - Nógrád megye - képzőművészet - határon túli magyarság - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(=945.11)(437.6)"201" *** 73/76(439.131)"201" *** 061.4(437.6-2Komárno) *** 061.4(439-2Salgótarján) *** 061.4(437.6-2Pozsony)
[AN 3757389]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2019.
   Pécsi XXV : Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj, 1991-2016 : Pécsi József photography grant, 1991-2016 / [szerk. ... Gellér Judit, Zsámboki Miklós] ; [közread. a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ ...]. - Budapest : Robert Capa Kortárs Fotográfiai Közp., 2018. - 123 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2017. jan. 7-én "Kedvező feltételek" címen rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5798-11-5 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ösztöndíj - 21. század - konferencia-kiadvány
77.04(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3757107]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2019.
Reigl, Judit (1923-)
   Judit Reigl : palimpszeszt : válogatás a Makláry-gyűjteményből az Ybl Budai Kreatív Házban : palimpsest : selection from the Makláry collection at the Ybl Creative House Buda : chong xie ben : Makláry zuopin ji jing xuan zai yi bai er Buda Chuangyi zhi jia lianhe juban : 2019. március 29 - május 5. - [Budapest] : Ybl Budai Kreatív Ház, 2019. - 30, [1] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4888-8 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Reigl,_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3757663]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2019.
Saly Noémi (1956-)
   Gellért 100 / Saly Noémi ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : MKVM, 2019. - 191 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-615-5021-19-0 kötött
Gellért Szálló (Budapest)
Budapest - szálloda - gyógyfürdő - történeti feldolgozás
725.731(439-2Bp.)(091) *** 640.41(439-2Bp.)(091)
[AN 3761611]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2019.
Tatai Erzsébet (1958-)
   A lehetetlen megkísértése : alkotó nők : válogatott esszék, tanulmányok a kortárs magyar művészetről / Tatai Erzsébet ; [közread. az] Új Művészet, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - [Budapest] : Új Művészet : MTA BTK, cop. 2019. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7792-43-4 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - képzőművészet - nő - genderkutatás - feminizmus - ezredforduló - 21. század
73/76(439)"199/201" *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 3756940]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2019.
Török László (1948-)
   Török László : fotópoézis : photopoesis / [szöveg] Kincses Károly, Zalán Tibor. - [Salföld] : [Pajta Galéria], [2019]. - 163 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Közread. a Pajta Galéria. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4184-1 v.
Török László (1948-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Török_L.
[AN 3757649]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2019.
Verebélyi Kincső (1945-)
   Nép, ipar, művészet / Verebélyi Kincső. - [Debrecen] : DE Néprajzi Tansz. : Debreceni Egy. K., 2019. - 336 p. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 73.)
Bibliogr.: p. 257-323.
ISBN 978-963-490-070-2 kötött
Magyarország - magyar néprajz - tárgyi néprajz - népművészet - iparművészet
7.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 745.031.4(439)
[AN 3758107]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9333 /2019.
Bojti János (1943-)
   Muszorgszkij Hovascsinája / Bojti János. - Budapest : Rózsavölgyi, 2019. - 356 p. : ill. ; 24 cm + mell. ([112] p.). - (Musica scientia, ISSN 2064-3780)
Bibliogr.: p. 351-353.
ISBN 978-615-80533-7-2 kötött : 4990,- Ft
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881). Hovanŝina
Oroszország - zeneszerző - 19. század - opera
78.071.1(47)(092)Musorgskij,_M._P. *** 782.1
[AN 3758056]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2019.
Csapody Miklós (1955-)
   Díjak könyve : Trianontól máig : állami és más fontosabb irodalmi-művészeti díjak, kitüntetések, elismerések a díjazottak adattárával, 1919-2019 / Csapody Miklós ; főszerk. Szőcs Géza ; [közread. a] Magyar PEN Club. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. PEN Club, 2019. - 873 p. ; 31 cm
ISBN 978-615-80797-8-5 kötött
Magyarország - kitüntetés - magyar irodalom története - művészettörténet - építészettörténet - zenetörténet - színháztörténet - fotóművészet - 20. század - 21. század - adattár - névtár
78(439)"191/201" *** 894.511(091)"191/201" *** 73/76(439)"191/201" *** 72(439)"191/201" *** 06.068(439)(035.5) *** 792(439)"191/201" *** 77.04(439)"191/201" *** 050.8
[AN 3761634]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2019.
Mikusi Balázs (1972-)
   A pók és a méh : Haydn- és Mozart-tanulmányok / Mikusi Balázs ; [közread. az] Oszágos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2019. - 472 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 469-472.
ISBN 978-963-200-695-6 kötött : 3900,- Ft
Haydn, Joseph (1732-1809)
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század
78.071.1(436)(092)Haydn,_J. *** 78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 3757959]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2019.
Osbourne, Ozzy (1948-)
I am Ozzy (magyar)
   Én, Ozzy / Ozzy Osbourne és Chris Ayres ; [ford. Bus András és Fencsik Tamás]. - [Budapest] : Trubadúr, 2019. - 375 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-231-4 fűzött : 3999,- Ft
Osbourne, Ozzy (1948-)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - ezredforduló - rockzene - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Osbourne,_O.
[AN 3762930]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2019.
Solymos Antal (1943-)
   Hétköznapi regény : [húrok, barátok, csillagfényes éjszakák] / Solymos Tóni. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2019. - 265 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-2981-8 kötött
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Solymos_A.(0:82-94)
[AN 3757906]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9338 /2019.
   Egy bőröndnyi báb : papírbábszínházi foglalkoztató / [közread. a] Petőfi irodalmi Múzeum Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - Budapest : PIM-OSZMI, 2018. - 2 db : ill., részben színes ; 30 cm + 71 mell.
A Budapesten, 2018. szept. 7 - 2019. márc. 24. között "Mesés bábok - bábos mesék" címmel rendezett kiállítás kísérő kiadványa. - Főcím a tokról. - Közös tokban
ISBN 978-615-5517-36-5 fűzött
bábszínház - színháztechnika - magyar irodalom - bábjáték - foglalkoztatókönyv
792.97(076) *** 894.511-252.5 *** 792.97.02
[AN 3757443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Mesés füzet / [szerk. Hutvágner Éva, Lovas Lilla, Simándi Katalin]. - 64 p. ; 21 cm
[AN 3762207] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Bábos kisokos : családi füzet / [szerk. Lovas Lilla, Simándi Katalin]. - 43 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43.
[AN 3762210] MARC

ANSEL
UTF-89339 /2019.
The Duckburg gallery (magyar)
   A Hápburgi galéria : útmutató Mickey, Donald és Dagobert világához / [ill. Ciro Cangialosi] ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : Kolibri, 2019. - [64] p. : ill., színes ; 38 cm
ISBN 978-963-437-206-6 kötött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - animációs film - képeskönyv
791.43(73) *** 087.5(084.1)
[AN 3757103]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2019.
   Így szerették : levél-vallomások Szeleczky Zitához, 1940-1999 : emlékkönyv / [bev. Balog Zoltán] ; [... az utószót írta Madár János]. - Budapest : Rím Kvk., 2018. - 196 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-82-9 fűzött : 2000,- Ft
Szeleczky Zita (1915-1999)
Egyesült Államok - színész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - levelezés
792.028(73)(=945.11)(092)Szeleczky_Z.(044)
[AN 3756954]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2019.
   "Jelentés a szívdobogásról" : a versmondás Piafja: Pálfy Margit / [összeáll. ... Torma Mária] ; [szerk. és a szöveget gond. Agócs Sándor]. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 253 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-615-5862-21-2 kötött : 3500,- Ft
Pálfy Margit (1954-)
Magyarország - színész - előadóművész - 20. század - 21. század - szavalat - audiovizuális dokumentum
792.028(439)(092)Pálfy_M. *** 82.085.22(439)(092)Pálfy_M.
[AN 3757850]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2019.
Tarbay Ede (1932-)
   A hattyúk tava / Pjotr Iljics Csajkovszkij balettzenéje, Marius Petipa koreográfiája, Vladimir Begicsev és Vaszilij Gelcer régi orosz népmese-földolgozása alapján írta Tarbay Ede ; Gyöngyösi Adrienn rajz. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, 2019. - 47 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-119-5 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - színjáték - balett - gyermekkönyv - auditív dokumentum
792.82(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3762881]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2019.
Zsigmond Vilmos (1930-2016)
   Fényképezte Zsigmond Vilmos = Photographed by Vilmos Zsigmond / [kurátor ... Tomas Opitz, Puskás Bea] ; [szerk. ... Üveges Krisztina, Tomas Opitz]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Sparks Ltd., 2019, cop. 2018. - 198 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A Budapesten, 2015. ápr. 10 - jún. 21. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 198. - Filmogr.: p. 192-197.
ISBN 978-615-00-4154-4 kötött
Egyesült Államok - filmoperatőr - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
791.43.071.52(73)(=945.11)(092)Zsigmond_V. *** 77.04(73)(=945.11)(092)Zsigmond_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3761618]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9344 /2019.
Görrissen, Margarita
Grosser Anfängerkurs - Spanisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : spanyol / Margarita Görrissen, Eva Lloret Ivorra, Gudrun Männlein. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2004. - 328 p. : ill., színes ; 23 cm + 4 CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Dobozban
ISBN 978-615-5824-69-2 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3761682]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2019.
Hoppa Enikő
   Cimberek, mokenek, karintiaiak, walserek : az olaszországi német nyelvszigetek nyelvi helyzete / Hoppa Enikő. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2019. - 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 180-191. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-5553-54-7 fűzött : 2900,- Ft
Olaszország - német nyelv - németek - nemzetiségi nyelvhasználat - 21. század
803.0(45)"200" *** 316.347(=30)(45) *** 342.725(=30)(45)
[AN 3757863]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2019.
Nagy György (1942-)
   Magyar - angol szólásszótár : 1555 magyar szólás angol megfelelője példamondatokkal = Dictionary of Hungarian and English idioms : 1555 Hungarian and English idioms with example sentences / Nagy György. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 278, [1] p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-173-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény - szólás - közmondás
809.451.1-318 *** 802.0-318 *** 398.9(=20) *** 398.9(=945.11)
[AN 3758127]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2019.
Rovere-Fenati, Beatrice
Grosser Anfängerkurs - Italienisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : olasz / Beatrice Fenate Rovere[!] ; [graf. Pia Lizzardo] ; [ford. Balázs Márta]. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2013. - 296 p. : ill., színes ; 23 cm + 4 CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Dobozban
ISBN 978-615-5824-68-5 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 3761677]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2019.
Szűcs Melinda
   Fülszöveg : német hallás utáni szövegértés feladatok : B2 : [középfok] / Szűcs Melinda. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2013. - 135 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9586-5 fűzött : 2990,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3762795]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2019.
Törkenczy Miklós
   Practical Hungarian grammar / Miklós Törkenczy. - 2. rev. ed., repr. - Budapest : Corvina, 2019, cop. 2002. - 184 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5473-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5(078)=20
[AN 3761812]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2019.
Tranter, Kate
Grosser Anfängerkurs - Englisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : angol / Kate Tranter ; [ford. Szabó Helga]. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2004. - 288 p. : ill., színes ; 23 cm + 4 CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Dobozban
ISBN 978-615-5824-67-8 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3761648]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9351 /2019.
Macaulay, Thomas Babington (1800-1859)
Milton (magyar)
   Milton [elektronikus dok.] / Thomas Babington Macaulay ; ford. B. P. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154862. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-780-2 (epub)
ISBN 978-963-474-781-9 (mobi)
Milton, John (1608-1674)
Anglia - író - angol irodalom - 17. század - esszé - elektronikus dokumentum
820(092)Milton,_J. *** 820-4=945.11
[AN 3761221]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2019.
Molnár Gábor Tamás (1975-)
   Visszacsatolások : irodalomértelmezés és reflexivitás / Molnár Gábor Tamás. - Debrecen : Méliusz Juhász P. Kvt., 2019. - 320 p. ; 21 cm. - (Új Alföld könyvek, ISSN 2560-1334 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9946-04-0 fűzött : 2000,- Ft
irodalomesztétika - magyar irodalom története - világirodalom története
82.01 *** 894.511(091) *** 82(091)
[AN 3758158]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9353 /2019.
   Szabó Magda száz éve : a PTE BTK centrumú Kortárs Világirodalmi KutatóKör, a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke, valamint a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke közös konferenciájának előadásai : Pécs, 2017. október 25-26. / [szerk. Soltész Márton, V. Gilbert Edit]. - Budapest : Széphalom Kvműhely : Orpheusz, 2019. - 318, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5886-10-2 fűzött : 3000,- Ft
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - konferencia-kiadvány - műelemzés
894.511(092)Szabó_M. *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3757847]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9354 /2019.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Kaninjägaren (magyar)
   Nyúlvadász / Lars Kepler ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2019. - 492, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-654-2 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3757286]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2019.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Little women (magyar)
   Kisasszonyok / Louisa May Alcott ; Ella Bailey rajz. ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 353, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-634-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3757357]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2019.
Allert, Judith (1982-)
Kimi sucht eine Freundin (magyar)
   Lili barátra talál / Judith Allert ; Florentine Prechtel illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 72, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Hercegnők iskolája
ISBN 978-963-403-635-7 kötött : 2290,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3757542]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2019.
Anderson, Catherine (1947-)
Mulberry moon (magyar)
   Szederhold [elektronikus dok.] : Mystic creek 3. / Catherine Anderson ; ford. Fügedi Tímea. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154956. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-105-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3762337]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2019.
Anderson, Catherine (1947-)
Spring forward (magyar)
   Közelgő tavasz : Mystic creek 4. / Catherine Anderson ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 399, [1] p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-257-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758153]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2019.
Andrews, Mary Kay (1954-)
The High Tide Club (magyar)
   A Dagály Klub / Mary Kay Andrews ; [ford. Bachát Emese]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 457 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-686-6 fűzött : 3390,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3758128]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2019.
Backman, Fredrik (1981-)
Saker min son behöver veta om världen (magyar)
   Amit a fiamnak tudnia kel a világról / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2019. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-282-7 kötött : 3290,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3757285]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2019.
Baldacci, David (1960-)
The fix (magyar)
   Kiút [elektronikus dok.] / David Baldacci ; ford. Kiss Ádám. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155063. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-248-5
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3763064]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2019.
Beckett, Tina
Rafael's one night bombshell (magyar)
   Bárpult és hotelszoba / Tina Beckett ; [... ford. Gaáli Zoltán]. A zárkózott veterán / Helen Lacey ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : HarperCollins, 2019. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 606-607.)
Egys. cím: Rafael's one night bombshell. Lucy & the lieutenant
ISBN 978-963-448-644-2 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3757764]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2019.
Berczeller, Peter (1931-)
Max (magyar)
   Max : bárcsak... / Peter Berczeller ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 234, [3] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-691-0 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3758177]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2019.
Bernard, Caroline (1961-)
Die Muse von Wien (magyar)
   Alma Mahler : Bécs múzsája / Caroline Bernard ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 510, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9473-6 fűzött : 3990,- Ft
Mahler, Alma (1879-1964)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3757282]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2019.
The best science fiction & fantasy of the year (magyar)
   Az év legjobb science fiction és fantasynovellái, 2019 / szerk. Jonathan Strahan. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 558 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-797-9 kötött : 4990,- Ft
angol nyelvű irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(100)(082)=945.11
[AN 3758191]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2019.
Blake, Maya
The Di Sione secret baby (magyar)
   Kincs a szívem alatt / Maya Blake ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 673.)
ISBN 978-963-448-636-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3757736]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2019.
Brisard, Jean-Christophe
La mort d'Hitler (magyar)
   Hitler halála : a KGB titkos anyagai / Jean-Christophe Brisard, Lana Parshina ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 368, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-343-2 fűzött : 3999,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3758122]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2019.
Bruun, Laurids (1864-1935)
Van Zantens lykkelige tid (magyar)
   Van Zanten boldog évei [elektronikus dok.] : szerelmi regény Pelli szigetéről / Laurids Bruun ; ford. Zoltán Vilmos. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152158. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-394-1 (epub)
ISBN 978-963-474-395-8 (mobi)
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3733114]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2019.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Post office (magyar)
   Posta / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter és Bajtai Zoltán]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-170-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3762840]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2019.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
The secret garden (magyar)
   A titkos kert / Frances Hodgson Burnett ; [ford. Kopácsy Margit]. - Utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 1959. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-500-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3757304]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2019.
Butcher, Jim (1971-)
Summer knight (magyar)
   Nyárlovag : egy Dresden-akták regény / Jim Butcher ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 488 p. ; 20 cm. - (A Dresden-akták sorozat ; 4.)
ISBN 978-963-395-291-7 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3757958]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2019.
Caplin, Julie
The little Brooklyn bakery (magyar)
   Egy szelet torta Brooklynban / Julie Caplin ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 544, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-364-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3758265]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2019.
Carlisle, Susan
Hot-shot doc comes to town (magyar)
   Gyorshajtásért életfogytiglan / Susan Carlisle ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Az olasz doki / Louisa George ; [... ford. Herczog Gábor]. Napkelte Barcelonában / Carol Marinelli ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : HarperCollins, 2019. - 271 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 62.)
Egys. cím: Hot-shot doc comes to town. Tempted by her Italian surgeon. The baby of their dreams
ISBN 978-963-448-655-8 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - új-zélandi irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3757746]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2019.
Chase, Emma
Royally endowed (magyar)
   Felséged szolgálatában [elektronikus dok.] : Uralkodj magadon! / Emma Chase ; ford. Seres Noémi. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154982. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-17-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3762451]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2019.
Chesney, Marion (1936-)
Pushing up daisies (magyar)
   Agatha Raisin és a nagy veteményesviszály / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2019. - 254, [1] p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-19-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3757171]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2019.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
What's wrong with the world (magyar)
   Mi a baj a világgal? : 1910 / G. K. Chesterton ; [előszó Görgényi Tamás]. - Budapest : Századvég, 2019. - 223 p. ; 21 cm
Ford. Vági Barnabás
ISBN 978-615-5164-40-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 3761760]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2019.
Child, Lee (1954-)
Without fail (magyar)
   Hiba nélkül [elektronikus dok.] / Lee Child ; ford. Gieler Gyöngyi. - 3. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155014. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-087-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3762521]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
A pocket full of rye (magyar)
   Egy marék rozs [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Borbás Mária. - Szöveg (epub : 915 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155041. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-279-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3762996]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2019.
Connelly, Michael (1956-)
The concrete blonde (magyar)
   Feslett szőke : Harry Bosch, a nyomozó 3. / Michael Connelly ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 474, [1] p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-457-176-6 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3757081]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2019.
Cornwell, Patricia (1956-)
Depraved heart (magyar)
   Elfajzott szív [elektronikus dok.] : Scarpetta-regény / Patricia Cornwell ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154942. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-92-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3762148]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2019.
Courtney, Joanna
The conqueror's queen (magyar)
   A hódító királyné : hódítók asszonyai 3. / Joanna Courtney ; ford. Frei-Kovács Judit. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154979. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-452-173-3)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3762445]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2019.
Coven, Wanda
Heidi Heckelbeck goes to camp! (magyar)
   Garabonci Gréti táborba megy / írta Wanda Coven ; ill. Priscilla Burris ; ford. Varró Zsuzsa. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - 115, [10] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen számozási adatként: 8.
ISBN 978-963-476-023-8 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3757182]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2019.
Coven, Wanda
Heidi Heckelbeck is ready to dance (magyar)
   Garabonci Gréti táncra perdül / írta Wanda Coven ; ill. Priscilla Burris ; ford. Varró Zsuzsa. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - 124, [1] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen számozási adatként: 7.
ISBN 978-963-476-022-1 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3757153]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2019.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; [ford. Vajda Endre] ; [... ill. Boromisza Zsolt]. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2019. - 294, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-725-1 kötött : 2700,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3762835]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2019.
DeMille, Nelson (1943-)
The lion (magyar)
   Az oroszlán [elektronikus dok.] / Nelson DeMille ; ford. Lévai Márta. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154927. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-32-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3762066]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2019.
Dittmann, Kyra (1972-)
Dark horse mountain (magyar)
   Dark horse mountain / Kyra Dittman. - Pécs : Alexandra, 2019. - 367 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Szegedi Eszter
ISBN 978-963-447-459-3 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3758163]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2019.
Douglas, Michelle
The Spanish tycoon's takeover (magyar)
   Bosszú egy összetört szívért / Michelle Douglas ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 663.)
ISBN 978-963-448-640-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 DIN : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3757787]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2019.
Dragt, Tonke (1930-)
De brief voor de koning (magyar)
   Levél a királynak / Tonke Dragt ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - 3. új kiad. - [Budapest] : Kolibri, [2019]. - 548, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-544-9 fűzött : 3699,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3761695]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2019.
Ebers, Georg (1837-1898)
Homo sum (magyar)
   Homo sum [elektronikus dok.] / Georg Ebers ; ford. Törs Kálmán. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 3.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154843. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-653-9 (epub)
ISBN 978-963-474-654-6 (mobi)
német irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
830-311.6=945.11
[AN 3761120]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2019.
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965)
Old possum's book of practical cats (magyar)
   Macskák : Oposszum Apó hasznos és mulattató Macskáriuma / T. S. Eliot ; Axel Scheffler illusztrációival ; Havasi Attila és Varró Dániel fordításában. - Budapest : Pagony, 2019. - 69, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-457-5 között : 3490,- Ft
angol irodalom - vers
820-14=945.11
[AN 3757151]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2019.
Eriksson, Caroline (1976-)
De försvunna (magyar)
   Eltűntek : Alex és Smilla / Caroline Eriksson ; [ford. Purkarthofer Kornél Leonard]. - [Budapest] : Geopen, 2019. - 228, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-69-5 fűzött : 3990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3757028]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2019.
Erskine, Barbara (1944-)
Sleeper's castle (magyar)
   Az alvókastély / Barbara Erskine ; [ford. Berki Éva]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 446, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-290-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3757183]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2019.
Evans, Richard Paul (1962-)
Michael Vey 6. : The fall of Hades (magyar)
   Michael Vey 6 : Hádész bukása / Richard Paul Evans ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 445 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-412-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3756995]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2019.
Flessner, Bernd (1957-)
Kometengefahr (magyar)
   Üstökösveszély / Bernd Flessner, Peter Schilling, Stefan Lohr ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 59, [7] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ifjabb Tom kapitány ; 4.)
ISBN 978-963-294-517-0 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3757547]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2019.
Flessner, Bernd (1957-)
Die Mondmission (magyar)
   Hold-misszió / Bernd Flessner, Peter Schilling, Stefan Lohr ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 64, [6] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ifjabb Tom kapitány ; 3.)
ISBN 978-963-294-516-3 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3757544]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2019.
Fülöp-Huljev, Marija
   Čuvam te / Marija Fülöp Huljev ; [il. Štefan Karazman]. - Budimpešta : Croatica, 2019. - 111 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5615-99-3 fűzött
magyarországi horvát irodalom - vers
886.2-14(439)
[AN 3757927]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2019.
Funnell, Pippa (1968-)
Magic spirit (magyar)
   Táltos : váratlan barátság / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2014. - 105, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-615-5385-62-9 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3762901]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2019.
Funnell, Pippa (1968-)
Neptune (magyar)
   Tajték : nyaralás a tengerparton / Pippa Funnell ; ill. Jennifer Miles ; [ford. Cséplő Noémi]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2017. - 95, [12] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-391-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3762902]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2019.
Gaiman, Neil (1960-)
American gods (magyar)
   Amerikai istenek / Neil Gaiman ; [ford. Juhász Viktor] ; [a versbetéteket Körmendi Ágnes ford.]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2012. - 647 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-662-4 fűzött : 4480,- Ft : 16,00 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3762807]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2019.
Gatti, Alessandro (1975-)
Doppio finale (magyar)
   A nagy végjáték / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 223, [3] p. : ill. ; 21 cm
Baccalario, Pierdomenico alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-609-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3757366]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2019.
Gordon, Lucy
Expecting the Fellani heir (magyar)
   A Trevi kút legendája / Lucy Gordon ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 672.)
ISBN 978-963-448-608-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3757733]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2019.
Green, Abby
Bought for the Frenchman's pleasure (magyar)
   Szerződés extrákkal / Abby Green ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 664.)
ISBN 978-963-448-677-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 DIN : 16 RON
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3757790]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2019.
Green, Abby
Claimed for the De Carrillo twins (magyar)
   Az igazi Trinity / Abby Green ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 674.)
ISBN 978-963-448-638-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3757740]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2019.
Grimaldi, Virginie (1977-)
Tu comprendras quand tu seras plus grande (magyar)
   Merci, nagyik! [elektronikus dok.] / Virginie Grimaldi ; ford. Fouilleul Joli. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154974. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-653-5
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3762398]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2019.
Grŵsman, Dawiyd (1954-)
Miyšehẇ larẇṣ ʾtŵ (magyar)
   Futni valakivel / David Grossman ; ford. Rajki András. - Budapest : Scolar, 2019. - 431 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-852-7 kötött : 3499,- Ft
izraeli irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3757505]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2019.
Hamilton, Peter F. (1960-)
The dreaming void (magyar)
   Álmodó üresség : Üresség-trilógia 1. / Peter F. Hamilton ; [ford. Varga Csaba Béla]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 692, [8] p. ; 20 cm
keretcím: Nemzetközösség univerzum
ISBN 978-963-395-294-8 fűzött : 4990,- Ft : 16 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3757982]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2019.
Harper, Jane (1980-)
Force of nature (magyar)
   A természet ereje / Jane Harper ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-703-0 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3758183]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2019.
Heath, Lorraine (1954-)
Beyond scandal and desire (magyar)
   Botrány és szenvedély / Lorraine Heath ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 400 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-448-614-5 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757854]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2019.
Heath, Lorraine (1954-)
The viscount and the vixen (magyar)
   A vikomt asszonya [elektronikus dok.] : A havishami ördögfiókák / Lorraine Heath ; ... ford. Kovács Ágnes. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 566 KB). - Budapest : HarperCollins, 2018. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700 ; 2018/1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150363. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-330-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3719672]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2019.
Heller, Frank (1886-1947)
Herr Collins affärer i London (magyar)
   Collin úr kalandjai [elektronikus dok.] / Frank Heller ; ford. Balla Mihály. - Szöveg (epub : 594 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154571. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-724-6 (epub)
ISBN 978-963-474-725-3 (mobi)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3758769]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2019.
Heller, Joseph (1923-1999)
Catch-22 (magyar)
   A 22-es csapdája / Joseph Heller ; [ford. Papp Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 635 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-847-1 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3762800]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2019.
Henry, Veronica (1963-)
How to find love in a book shop (magyar)
   Könyvesbolti szerelmek / Veronica Henry ; [ford. Ligeti Lujza]. - Utánny. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 342, [1] p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-069-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3762916]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2019.
Heti, Sheila (1976-)
Motherhood (magyar)
   Változások könyve / Sheila Heti ; [ford. Csonka Ágnes]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-549-8 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - gyermekvállalás - anyaság - regény
820-31(71)=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-31)
[AN 3757168]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2019.
Hill, Joe (1972-)
NOS4A2 (magyar)
   NOS4A2 / Joe Hill ; [ford. Uram Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 750, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-796-2 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3762799]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2019.
Hogan, Ruth (1961-)
The keeper of lost things (magyar)
   Az elveszett tárgyak őrzője [elektronikus dok.] / Ruth Hogan ; ford. Pejkov Boján. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155000. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-137-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3762494]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2019.
Horst, Jørn Lier (1970-)
Vinterstengt (magyar)
   Fekete nap / Jørn Lier Horst ; [ford. Török Ábel]. - Budapest : Animus, 2019. - 319 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-619-1 fűzött : 3490,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3757295]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2019.
Hulse, Caroline (1977-)
The adults (magyar)
   A felnőttek [elektronikus dok.] / Caroline Hulse ; ford. Ács Eleonóra. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154909. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-190-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3761899]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2019.
Hyde, Catherine Ryan (1955-)
When I found you (magyar)
   Amikor rád találtam / Catherine Ryan Hyde ; [ford. Balogh-Auer Zita]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-258-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3758119]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2019.
Jeffries, Sabrina (1958-)
When the rogue returns (magyar)
   Botrányos bajkeverők [elektronikus dok.] : A herceg emberei 2. / Sabrina Jeffries ; ford. Ligeti Lujza. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155047. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-139-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3763026]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2019.
Jin Yong (1924-2018)
She diao ying xiong zhuan (magyar)
   A sasíjász legendája 1 : hős születik / Csin Jung ; [ford. Szalai Eszter]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2019. - 470, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-106-5 fűzött : 20 cm
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3758133]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2019.
Jones, Ruth (1966-)
Never greener (magyar)
   Sosem zöldebb [elektronikus dok.] / Ruth Jones ; ford. Tóth Attila. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154845. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-65-0
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3761128]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2019.
Jones, Tayari (1970-)
An American marriage (magyar)
   Egy amerikai házasság / Tayari Jones ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2019. - 365, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-028-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3756950]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2019.
Kay, Patricia (1937-)
Man of the hour (magyar)
   A nap hőse / Patricia Kay ; [... ford. Gärtner Zita]. Aranykulcs / Muriel Jensen ; [... ford. Marton Péter]. Életet életért / Karen Rose Smith ; [... ford. Gondáné K. Éva]. - 2. átd. kiad. - Budapest : HarperCollins, 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 58.)
Egys. cím: Man of the hour. Take a chance on me. Knock three times
ISBN 978-963-448-630-5 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757723]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2019.
Keeland, Vi
Playboy pilot (magyar)
   Szívtipró pilóta / Vi Keeland, Penelope Ward ; [ford. Felföldi Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2019. - 317 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-592-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3756986]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2019.
King, Stephen (1947-)
It (magyar)
   Az : te is lebeghetsz / Stephen King. - Budapest : Európa, 2019, cop. 1995. - 1174, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-804-5 kötött : 6990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3758145]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2019.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
Captains courageous (magyar)
   Vitéz kapitányok [elektronikus dok.] / Rudyard Kipling ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 849 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151411. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-400-9 (epub)
ISBN 978-963-474-401-6 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3728221]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2019.
Kleypas, Lisa (1964-)
Blue-eyed devil (magyar)
   A kék szemű ördög : [Travis testvérek 4/2.] / Lisa Kleypas ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-602-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758201]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2019.
Kleypas, Lisa (1964-)
Brown-eyed girl (magyar)
   A barna szemű lány : [Travis testvérek 4/4.] / Lisa Kleypas ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 329 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-685-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758206]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2019.
Kleypas, Lisa (1964-)
Smooth talking stranger (magyar)
   Szép szavú idegen : [Travis testvérek 4/3.] / Lisa Kleypas ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 388 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-662-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758202]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2019.
Kleypas, Lisa (1964-)
Sugar daddy (magyar)
   A pártfogó : [Travis testvérek 4/1.] / Lisa Kleypas ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 435 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-587-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758197]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2019.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 2 (magyar)
   Szerelem : Harcom 2. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2017. - 585 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3605-1 kötött : 4999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3761665]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2019.
Koontz, Dean R. (1945-)
The crooked staircase (magyar)
   A görbe lépcső : Jane Hawk-sorozat 3. / Dean Koontz ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-02-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3757071]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2019.
Kristoff, Jay (1973-)
Kinslayer (magyar)
   Kinslayer : testvérgyilkos : [A lótusz háborúja 2. könyv] / Jay Kristoff ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 574, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-487-3 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 3757047]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2019.
Kwan, Kevin (1973-)
Rich people problems (magyar)
   Kőgazdagok problémái / Kevin Kwan ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 431 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-09-9487-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3757284]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2019.
LaValle, Victor (1972-)
The changeling (magyar)
   Bölcsőrablók / Victor LaValle ; [ford. Acsai Roland] ; [... átd. Sepsi László]. - Budapest : Fumax, 2019. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-072-2 kötött : 4995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3757040]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2019.
LeBor, Adam (1961-)
District VIII (magyar)
   Nyolcadik kerület / Adam LeBor ; [ford. Antóni Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9494-1 fűzött : 3800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3757146]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2019.
Lenk, Fabian (1963-)
Das Handy der 1000 Gefahren (magyar)
   A mobiltelefon 1000 veszélye / Fabian Lenk ; Rolf Bunse illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2019. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 7.)
ISBN 978-963-244-987-6 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3757104]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2019.
Link, Charlotte (1963-)
Die Suche (magyar)
   Fogócska / Charlotte Link ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-253-9 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3757062]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2019.
Logan, T. M.
Lies (magyar)
   Hazugságok [elektronikus dok.] / T. M. Logan ; ford. Tóth Bálint Péter. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154897. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-196-9
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3761755]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2019.
Luhn, Usch (1959-)
Anni rettet das Fohlen (magyar)
   Anni megment egy csikót / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, 2019. - 112, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 5.)
ISBN 978-963-244-988-3 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3757492]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2019.
Luhn, Usch (1959-)
Nachts im Stall (magyar)
   Szellem a Csodamező-birtokon / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, 2019. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 6.)
ISBN 978-963-244-989-0 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3757493]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2019.
Lundberg, Sofia (1974-)
Ett frågetecken är ett halvt hjärta (magyar)
   A kérdőjel egy fél szív / Sofia Lundberg ; [ford. Harrach Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 348, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-477-7 kötött : 3999,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3758114]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2019.
Maciejak, Véronique
N'attends pas que les orages passent et apprends à danser sous la pluie (magyar)
   Ne várd meg, amíg elvonul a vihar, tanulj meg táncolni az esőben [elektronikus dok.] / Véronique Maciejak ; ford. Balla Katalin. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154957. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-36-0
francia irodalom - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11 *** 613.865(0:82-31) *** 159.923.2(0:82-31)
[AN 3762345]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2019.
Macneal, Elizabeth (1988-)
The doll factory (magyar)
   Babák városa / Elizabeth Macneal ; [ford. Babits Péter]. - a[Budapest] : Geopen, 2019. - 342, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5724-84-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3758205]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2019.
Macomber, Debbie (1948-)
A girl's guide to moving on (magyar)
   Megtört szívek kézikönyve / Debbie Macomber ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 394 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-452-261-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758154]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2019.
Macomber, Debbie (1948-)
A girl's guide to moving on (magyar)
   Megtört szívek kézikönyve [elektronikus dok.] / Debbie Macomber ; ford. Bánki Vera. - Budapest : General Press, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155048. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-262-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3763028]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2019.
Maguire, Margo
Celtic bride (magyar)
   Kelta menyasszony / Margo Maguire ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - 3. átd. kiad. - Budapest : HarperCollins, 2019. - 208 p. ; 21 cm. - (Széphistória, ISSN 1587-3064 ; 7.)
ISBN 978-963-448-654-1 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757738]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2019.
Mallery, Susan (1958-)
The girls of Mischief Bay (magyar)
   Kisvárosi feleségek / Susan Mallery ; [ford. ... Szabó Júlia]. - Budapest : HarperCollins, 2019. - 400 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-667-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757628]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2019.
Marinelli, Carol
Di Sione's innocent conquest (magyar)
   Kísértő múlt / Carol Marinelli ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 671.)
ISBN 978-963-448-606-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3757726]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2019.
Maynard, Janice
A billionaire for Christmas (magyar)
   Ház a hegyen / Janice Maynard ; [... ford. Kiss Gábor]. Forró csokoládé / Carrie Alexander ; [... ford. Erős László]. - Budapest : HarperCollins, 2019. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 335-336.)
Egys. cím: A billionaire for Christmas. The chocolate seduction
ISBN 978-963-448-599-5 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757732]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2019.
Mayo, Margaret (1936-)
The twelve-month marriage deal (magyar)
   A hazudós pénzember / Margaret Mayo ; [... ford. Hulley Orsolya]. Nem egyszerű eset / Lynne Graham ; [... ford. Kiss Gábor]. Táncterápia / Kate Hardy ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 271 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 91.)
Egys. cím: The twelve-month marriage deal. Ballroom to bride and groom. Leonetti's housekeeper bride
ISBN 978-963-448-620-6 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3757751]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2019.
McKellen, Christy
Fired by her fling (magyar)
   Elbocsátott szerető / Christy McKellen ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Kockázatos megállapodás / Christy McKellen ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Semmi sem jöhet közbe / Anne Oliver ; [... ford. Fekete Ádám]. - Budapest : HarperCollins, 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 92.)
Egys. cím: Fired by her fling. Bridesmaid with attitude. Marriage in name only?
ISBN 978-963-448-648-0 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3757770]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2019.
Merle, Robert (1908-2004)
L'île (magyar)
   A sziget / Robert Merle ; [ford. Justus Pál]. - Budapest : Európa, 2019. - 754, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-954-7 kötött : 4999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3761981]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2019.
Meschendörfer, Adolf (1877-1962)
Leonore (magyar)
   Leonóra : egy Erdélybe vetődött idegen regénye / Adolf Meschendörfer ; [... ford. Veres István]. - Budapest : Pont, cop. 2019. - 139 p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-57-2 fűzött : 3045,- Ft
Románia - német irodalom - regény
830-31(498)=945.11
[AN 3761667]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2019.
Miller, Sam J. (1979-)
Blackfish city (magyar)
   Orkaváros / Sam J. Miller ; [ford. Kemenes Iván]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-784-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3758164]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2019.
Morelli, Laura
The painter's apprentice (magyar)
   Az aranyozó lánya / Laura Morelli ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 366 p. : ill. ; 22 cm. - (IPC-mirror könyvek, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-681-1 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3757002]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2019.
Moyes, Jojo (1969-)
Still me (magyar)
   Mióta megszerettelek / Jojo Moyes ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 494 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-661-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3757053]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2019.
O'Neil, Annie
Santiago's convenient fiancée (magyar)
   Álházasság buktatókkal ; Feledhetetlen Valentin-éj / Annie O'Neil ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : HarperCollins, 2019. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 604-605.)
Egys. cím: Santiago's convenient fiancée ; One night... with her boss
ISBN 978-963-448-626-8 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3757760]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2019.
Packard, Edward (1931-)
Sugarcane island (magyar)
   1000 veszély a szigeten / Edward Packard ; Maria Satter illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2019. - 109 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 8.)
ISBN 978-963-244-986-9 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3757126]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2019.
Palombo, Alyssa
The most beautiful woman in Florence (magyar)
   Firenze legszebb asszonya : [Botticelli története] / Alyssa Palombo ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 314, [1] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 312.
ISBN 978-963-635-698-9 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3758132]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2019.
Park, Jessica
Restless waters (magyar)
   Nyugtalan vizek / Jessica Park ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 291 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-365-4 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757049]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2019.
Pearse, Lesley (1945-)
Till we meet again (magyar)
   Amíg újra találkozunk / Lesley Pearse ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 479 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-713-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3758195]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2019.
Pearson, Mary E. (1955-)
Dance of thieves (magyar)
   Tolvajok tánca : a fennmaradottak krónikájának új fejezete / Mary E. Pearson ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 497 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-789-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3758160]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2019.
Pérez-Reverte, Arturo (1951-)
El asedio (magyar)
   Cádiz ostroma / Arturo Pérez-Reverte ; [ford. Varju Kata]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 647 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-730-0 fűzött : 4299,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény - történelmi regény
860-312.4=945.11 *** 860-311.6=945.11
[AN 3757358]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2019.
Perry, J. L.
Hooker (magyar)
   Szajha [elektronikus dok.] / J. L. Perry ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 345 KB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155059. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-45-2
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3763058]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2019.
Perry, Tasmina
Friend of the family (magyar)
   A család barátja / Tasmina Perry ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-64-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3758106]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2019.
Picoult, Jodi (1966-)
Harvesting the heart (magyar)
   Szívverés / Jodi Picoult ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 479 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-846-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3758151]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2019.
Plath, Sylvia (1932-1963)
The it-doesn't-matter-suit (magyar)
   A mindegy-öltöny / Sylvia Plath ; Dániel András rajz. és megjegyzéseivel ; [ford. Rét Viktória]. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [40] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-467-4 kötött : 3490,- Ft
gyermekirodalom - amerikai angol irodalom - mese
820-34(73)=945.11
[AN 3757539]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2019.
Plum, Amy (1967-)
Neverwake (magyar)
   Álomfogó [elektronikus dok.] / Amy Plum ; ford. Bikics Milán. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155036. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-529-0
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3762986]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2019.
Ponson du Terrail, Pierre Alexis de (1829-1871)
Les nuits de la Maison Dorée (magyar)
   Frakkos banditák [elektronikus dok.] / Alexis Ponson du Terrail. - Szöveg (epub : 561 KB) (mobi : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155011. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-740-6 (epub)
ISBN 978-963-474-741-3 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3762518]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2019.
Porter, Eleanor H. (1868-1920)
Pollyanna grows up (magyar)
   Az öröm játéka örök / Eleanor H. Porter ; [ford. ... Horváth Andrea] ; [rajz. Fazekas Attila]. - 4. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 255, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-475-7 fűzött : 2680,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3761977]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2019.
Pratchett, Terry (1948-2015)
The Long utopia (magyar)
   A Hosszú utópia : [A Hosszú Föld-sorozat 4.] / Terry Pratchett és Stephen Baxter ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 495, [5] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-259-7 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3757962]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2019.
Pratchett, Terry (1948-2015)
Monstrous regiment (magyar)
   Rémes regiment : történet a korongvilágról / Terry Pratchett ; [ford. Járdán Csaba]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 584, [1] p. : ill. ; 18 cm. - (Korongvilág sorozat)
ISBN 978-963-3952-90-0 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3757966]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2019.
Putney, Mary Jo (1946-)
Once a scoundrel (magyar)
   Menekülés a háremből : a jó útra tértek testvérisége 3. / Mary Jo Putney ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 283 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-245-4 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757056]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2019.
Raḃiynyaʾn, Dẇriyt (1972-)
Gader ḥayah (magyar)
   Visz a víz / Dorit Rabinyan ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Európa, 2019. - 371, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-014-8 kötött : 3999,- Ft
ivrit irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3757115]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2019.
Reisz, Tiffany
The chateau (magyar)
   A kastély / Tiffany Reisz ; [ford. Szilágyiné Márton Andrea]. - Budapest : Libri, 2019. - 319 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-526-9 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3758199]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2019.
Reisz, Tiffany
The chateau (magyar)
   A kastély [elektronikus dok.] / Tiffany Reisz ; ford. Szilágyiné Márton Andrea. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155019. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-527-6
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3762948]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2019.
Reynolds, Aurora Rose
Until Lilly (magyar)
   Lilly előtt [elektronikus dok.] / Aurora Rose Reynolds ; ford. Alföldi Zsófia. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155046. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-36-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3763025]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2019.
Robinson, M.
El diablo (magyar)
   El diablo / M. Robinson ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2019. - 549 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-457-580-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3757037]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Lethal white (magyar)
   Halálos fehér / Robert Galbraith ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 639 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-795-5 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3758188]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2019.
Rufin, Jean-Christophe (1952-)
Le tour du monde du roi Zibeline (magyar)
   Vad tengereken : Benyovszky gróf kalandos élete / Jean-Christophe Rufin ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 357, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-236-7 kötött : 3999,- Ft
Benyovszky Móric (1741-1786)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3757529]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2019.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 2. (magyar)
   Egy zizi naplója : Buli van! : egy nem túl népszerű bulikirálynő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 284, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-373-121-5 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3762900]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2019.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 4. (magyar)
   Egy zizi naplója : jéghercegnő : egy nem-túl-tehetséges jéghercegnő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 354, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-373-813-9 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3762897]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2019.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 7. (magyar)
   Egy zizi naplója : tévésztár : egy nem túl lelkes celebecske meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 326, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 978-963-399-643-0 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3762907]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2019.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 10. (magyar)
   Egy zizi naplója : kutyapesztra : egy nem-túl-tökéletes kutyacsősz meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 300, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 10.
ISBN 978-963-457-318-0 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3762910]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2019.
Rylance, Ulrike (1968-)
Penny Pepper : Spione am Strand (magyar)
   Bors Bori : kémek a strandon / [Ulrike Rylance] ; ill. Lisa Hänsch ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - 150, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-476-021-4 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3757197]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2019.
Sáenz, Benjamin Alire (1954-)
The inexplicable logic of my life (magyar)
   Életem kifürkészhetetlen logikája / Benjamin Alire Sáenz ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 467 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-579-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3757044]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2019.
Sanderson, Brandon (1975-)
The bands of mourning (magyar)
   Az elmúlás pántjai : egy Ködszerzet regény / Brandon Sanderson ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 537, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-299-3 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3757978]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2019.
Sandford, John (1944-)
Gathering prey (magyar)
   Gyülevész préda [elektronikus dok.] / John Sandford ; ford. Kovács Kristóf. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154879. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-590-577-3
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3761328]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2019.
Săvulescu Voudouri, Monica
Fetele Nikas (magyar)
   A Nikász lányok nagy, fehér napfényben / Monica Săvulescu Voudouri ; [ford. Király Farkas, Scarlat Anna]. - Győr : AmbrooBook ; Kolozsvár : Kriterion Kvk., cop. 2018. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5379-30-7 fűzött : 3000,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3757842]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2019.
Sims, Gill (1978-)
Why mummy swears (magyar)
   Hát persze hogy káromkodom! : egy elcsigázott anya naplója 2. / Gill Sims ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 382, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-578-351-7 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - naplóregény
820-31=945.11
[AN 3757178]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2019.
Sims, Joanna
The one he's been looking for (magyar)
   Kész csoda! / Joanna Sims ; [... ford. Kiss Zita Margit]. A juharszirup íze / Kristin Hardy ; [... ford. Dömök Szilvia]. - Budapest : HarperCollins, 2019. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 321-322.)
Egys. cím: The one he's been looking for. Vermont Valentine
ISBN 978-963-448-616-9 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757742]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2019.
St John, Lauren (1966-)
The one dollar horse (magyar)
   Közelgő vihar : Az egydolláros ló 1. / Lauren St John ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-842-4 fűzött : 2499,- Ft
Zimbabwe - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(689.1)=945.11
[AN 3757101]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2019.
Stephens, Susan (1949-)
Back in the Brazilian's bed (magyar)
   Kavics és drágakő / Susan Stephens ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 662.)
ISBN 978-963-448-612-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 DIN : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757782]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2019.
Stephens, Susan (1949-)
Brazilian's nine months notice (magyar)
   Egy éj, kilenc hónap / Susan Stephens ; [... ford. Bárdos Éva]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 661.)
ISBN 978-963-448-610-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 DIN : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757779]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2019.
Stilton, Geronimo
Per mille mammut, mi si gela la coda! (magyar)
   Ezer mamut, megmozdult a hegy! / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 120, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita. - keretcím: Ősegerek
ISBN 978-963-437-382-7 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3757328]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2019.
Stilton, Geronimo
Il segreto di Leonardo (magyar)
   Leonardo rejtélyes kincse / Geronimo Stilton ; [a verseket Horváth Viktor ford.]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 115, [13] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-497-8 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3757311]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2019.
Stilton, Geronimo
Il superattacco delle margherite zannute (magyar)
   Harc a húsevő virágokkal / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 123, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Túri Zsuzsanna. - keretcím: Szuperegerek
ISBN 978-963-437-498-5 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3757321]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2019.
Stilton, Tea
I dolci del cuore (magyar)
   Édes álmok / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 117, [8] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-509-8 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3757308]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2019.
Su Tong (1963-)
Mi (magyar)
   Rizs / Su Tong ; [ford. Zombory Klára]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9546-7 fűzött : 3800,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3757003]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2019.
Taub, Melinda
Still star-crossed (magyar)
   Still star-crossed : veronai szerelmesek / Melinda Taub ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 356, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-352-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3757045]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2019.
Tchaikovsky, Adrian (1972-)
Spiderlight (magyar)
   Pókfény / Adrian Tchaikovsky. - Budapest : Fumax, 2019. - 311 p. ; 21 cm
Ford. Habony Gábor
ISBN 978-963-470-071-5 kötött : 3995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3757041]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2019.
Theorin, Johan (1963-)
Slaget om Salajak (magyar)
   Lidércvár ostroma : Jarmaland krónikái / Johan Theorin ; ill. Filippo Vanzo ; [ford. Földeáki Andrea]. - Budapest : Scolar, 2019. - 350, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-984-5 kötött : 3499,- Ft
svéd irodalom - fantasztikus regény
839.7-312.9=945.11
[AN 3757587]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2019.
Title, Sarah
The undateable (magyar)
   Kísérleti randevú [elektronikus dok.] : Szerelmes könyvtárosok 1. / Sarah Title ; ford. Danyi Andrea. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155028. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-208-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3762963]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2019.
Todd, Anna (1989-)
Before (magyar)
   Mielőtt : before / Anna Todd ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-818-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3758185]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2019.
Townsend, Jessica (1985-)
Wundersmith (magyar)
   Csudamíves : Morrigan Crow baljós öröksége / Jessica Townsend ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 414, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-025-3 fűzött : 3299,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3757089]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2019.
Vaughan, Sarah (1972-)
Anatomy of a scandal (magyar)
   Egy botrány természetrajza [elektronikus dok.] / Sarah Vaughan ; ford. Szabó István. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154971. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-148-8
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3762395]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2019.
Walker, Nico (1985-)
Cherry (magyar)
   Kopasz / Nico Walker ; [ford. Mesterházi Mónika]. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2018. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-373-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3757025]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2019.
Walliams, David (1971-)
The world's worst children 2 (magyar)
   A világ legrosszabb gyerekei 2 / David Walliams ; ... rajzokat Tony Ross kész. - Budapest : Kolibri, 2019. - 282, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Vereckei Andrea
ISBN 978-963-437-368-1 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3757209]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2019.
Wallington, Vivienne
The last time I saw Venice (magyar)
   Velencét látni.. [elektronikus dok.] / Vivienne Wallington ; ... ford. Debreczeni Eszter. Csetlő-botló nyomozók / Julie Kistler ; ... ford. Hanny Norbert. A szeretet törvénye / Amy Frazier ; ... ford. Kánya Krisztina. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 565 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 54.)
Egys. cím: The last time I saw Venice. Baby starts the wedding march. In bed with the wild one. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150366. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-338-0
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3719680]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2019.
Watson, Christie (1976-)
The language of kindness (magyar)
   Szólj a kedvesség nyelvén! : egy ápolónő igaz története / Christie Watson ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 317 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-461-6 kötött : 3999,- Ft
Nagy-Britannia - angol irodalom - betegápoló - 21. század - memoár
820-94=945.11 *** 614.253.5(410)(092)Watson,_Ch.(0:82-94)
[AN 3757039]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2019.
Wells, Martha (1964-)
Artificial condition (magyar)
   Mesterséges sors : az öldöklő-naplók / Martha Wells ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Fumax, 2019. - 160 p. ; 21 cm. - (Fumax SF extra, ISSN 2631-0317 ; 6.)
ISBN 978-963-470-079-1 kötött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3757149]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2019.
West, Annie
Captive in the spotlight (magyar)
   Ártatlanul vádolva / Annie West ; [... ford. Kiss Gábor]. A jóslat / Jackie Braun ; [... ford. Gärtner Zita]. Megtalált élet / Joss Wood ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 46.)
Egys. cím: Captive in the spotlight. After the party. One night, two consequences
ISBN 978-963-448-661-9 fűzött : 1799,- Ft : 10,6 EUR : 41,1 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - dél-afrikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(680)=945.11
[AN 3757744]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2019.
White, Kiersten (1983-)
Endlessly (magyar)
   Endlessly : végtelenül / Kiersten White. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 348, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Hetesy Szilvia
ISBN 978-963-457-444-6 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3757072]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2019.
White, Loreth Anne
A dark lure (magyar)
   A csali / Loreth Anne White ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 500, [1] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-479-8 fűzött : 3899,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3757038]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2019.
Wiggs, Susan (1958-)
Map of the heart (magyar)
   A szív térképe / Susan Wiggs ; [ford. ... Szabó Júlia]. - Budapest : HarperCollins, 2019. - 431 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-669-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3757613]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2019.
Wilkinson, Kerry (1980-)
The girl who came back (magyar)
   A lány, aki visszatért [elektronikus dok.] / Kerry Wilkinson ; ford. Seres Noémi. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154950. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-49-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3762302]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2019.
Würger, Takis (1985-)
Stella (magyar)
   Stella : regény / Takis Würger ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2019. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 978-963-244-994-4 kötött : 3750,- Ft
német irodalom - dokumentumregény
830-31=945.11
[AN 3757064]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2019.
Zebris, Osvalds (1975-)
Gaiļu kalna ēnā (magyar)
   Gyerekrablás Rigában / Osvalds Zebris ; [ford. Laczházi Aranka] ; [az utószót írta Krasztev Péter]. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 191 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 27.)
ISBN 978-963-414-513-4 kötött : 2990,- Ft
lett irodalom - regény
888.3-31=945.11
[AN 3756898]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2019.
Zusak, Markus (1975-)
Bridge of Clay (magyar)
   Clay hídja / Markus Zusak ; [ford. Csuhai István]. - Budapest : Európa, 2019. - 618, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-020-9 kötött : 4999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3757144]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2019.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Sternstunden der Menschheit (részlet) (magyar)
   Bizánc meghódítása [elektronikus dok.] / Stefan Zweig ; ford. Sebesi Ernő. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Tart.: Bizánc meghódításaÞ; Menekülés a halhatatlanságbaÞ; G. F. Händel feltámadásaÞ; Az első szó az óceánon átÞ; A Marseillaise ; Die Eroberung von Byzanz ; Flucht in die Unsterblichkeit ; Georg Friedrich Händels Auferstehung ; Das erste Wort über den Ozean ; Das Genie einer Nacht. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150183. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-336-1 (epub)
ISBN 978-963-474-337-8 (mobi)
osztrák irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
830-32(436)=945.11
[AN 3718369]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9522 /2019.
Acsádi Rozália (1957-)
   Mécsesek : Porlepte paksaméták 2. / Acsádi Rozália. - [Paks] : [Acsádi R.], 2019. - 66 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4009-7 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3757955]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2019.
Arany János (1817-1882)
   Der Ruf der Nachtigall : János Arany Gedichte / zgest. von Zsolt Győrei ; Übers. von Wilhelm Droste ; [Hrsg.: Petőfi Literarurmuseum]. - Budapest : Petőfi Literaturmuseum, 2019. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5517-35-8 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=30
[AN 3757457]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2019.
Arany János (1817-1882)
   The trill of the nightingale : selected poems of János Arany / sel. by Zsolt Győrei ; [publ. by the Petőfi Literary Museum]. - Budapest : Petőfi Literary Museum, 2019. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5517-44-0 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 3757453]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2019.
Arany János (1817-1882)
   Le trille du rossignol : János Arany poèmes choisis / anthologie établie par Zsolt Győrei ; traduit ... par Marc Martin ; [publ. par Musée Littéraire Petőfi]. - Budapest : Musée Littéraire Petőfi, 2019. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5517-34-1 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=40
[AN 3757459]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2019.
   Aranyhaj. - [Bőcs] : Rebann Kft. ; [Budapest] : Pszichogram, 2019. - [54] p. : ill., színes ; 31 cm
A kéziratos mű hasonmása
ISBN 978-615-5985-02-7 velúr
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3757949]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2019.
Balázs Ágnes (1967-)
   Az ügyetlen bohóc és más történetek / Balázs Ágnes ; [Horváth Ildi rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 51, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Mesék örökmozgóknak
ISBN 978-963-486-274-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3757369]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2019.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 11. kiad., 3. utánny. - Budapest : Holnap, 2019. - 69 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-127-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3762880]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2019.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Vízitündér, vízimanó / Bálint Ágnes ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2019. - 84, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-151-5 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3762878]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2019.
Bart István (1944-2019)
   Elemér utca három : erzsébetvárosi történetek / Bart István. - Budapest : Európa, 2019. - 212, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-015-5 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761807]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2019.
Bencze Blanka (1999-)
   Pulcsiban alszom / Bencze Blanka. - 3. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2019, cop. 2018. - 303 p. ; 22 cm
keretcím: Rólad-neked könyvek
ISBN 978-963-403-475-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762818]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2019.
Benkő László (1952-)
   A pozsonyi csata : az első honvédő háború... : történelmi regény / Benkő László. - Budapest : Családi Kvklub, 2019. - 412 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89619-8-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3757014]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Maszat épít / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-410-016-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3757135]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2019.
Bíró Eszter (1977-)
   Időradír : zenés képeskönyv lemezzel és poszterrel / Bíró Eszter ; Födő Sándor zenéjével ; Hegyi György [et al.] szövegeivel ; Molnár Jacqueline rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 45, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm + CD, mell.
ISBN 978-963-486-295-6 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3757377]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Pacák a pácban / Bosnyák Viktória, Dudás Győző. - Budapest : Kolibri, 2019. - [47] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-437-537-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3757540]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Unikornis égen, földön / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [43] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-605-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3757210]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2019.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Szer'usz világ : Ambrózy báró esetei V. / Böszörményi Gyula. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 357, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-632-7 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-457-631-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3757061]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab szeretője / Borsa Brown. - 7. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-13-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3762887]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   Gyalázat és szenvedély : [második rész] / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 501, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-92-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3757043]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2019.
Csabai Márk (1985-)
   A spiné kétszer [elektronikus dok.] : novella / Csabai Márk. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-77-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3760831]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2019.
   Családtörténetek : mai magyar színdarabok / [... szerk. ... Szűcs Mónika]. - [Budapest] : Selinunte, 2019. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Olvasópróba, ISSN 2560-3027 ; 5.)
Tart.: Vasárnapi ebéd / Háy János. Pokémon go / Tóth Krisztina. Kartonpapa / Tasnádi István. Bebújós / Pass Andrea. Kálmán-nap / Hajdu Szabolcs
ISBN 978-615-80500-7-4 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - dráma - antológia
894.511-2(082)
[AN 3756850]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2019.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Mérgezett hajtűk : [10 új esszével] / Cserna-Szabó András. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 253, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-266-6 fűzött : 3999,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - világirodalom - esszé
894.511-4 *** 894.511(092)(0:82-4) *** 82(092)(0:82-4)
[AN 3762884]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2019.
Csider Sándor (1950-)
   Karácsony éjjelén / Csider Sándor. - Szombathely : Yeloprint Kft., [2018]. - [106] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81091-0-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3758136]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2019.
Czernák Eszter
   Sári és Berci otthon / Czernák Eszter ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 63, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-401-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3757165]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2019.
Dalmore, Remy
   Tüske a köröm alatt avagy Zombi és a mamaszaurusz / Remy Dalmore. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 382, [1] p. ; 18 cm. - (Zűrös románc-sorozat)
ISBN 978-963-395-292-4 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3757975]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2019.
Dénes Csaba Antal
   Álomjárók / Dénes Csaba Antal. - Budapest : Colorcom, 2018. - 83 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-67-7 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3757219]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2019.
Dóka Péter (1974-)
   Szupermalac és Űrpatkány : a három űrbetyár / Dóka Péter ; Máli Csaba rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 108, [2] p. : ill., főként színes ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-486-055-6 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3757239]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2019.
Dr. Scheszták
   Kockázatok és mellékhatások [elektronikus dok.] : a hallucináció valósággá válik / Dr. Scheszták. - Szöveg (epub : 181 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149691. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1295-7
magyar irodalom - pszichoterápia - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 615.851(0:82-31)
[AN 3715123]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2019.
Drotleff Zoltán (1940-)
   Voltam, vagyok, leszek / Drotleff Zoltán. - Budapest : Rím Kvk., 2019. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-83-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3756953]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2019.
   Az én novellám / összeáll. és szerk. Jávor Béla. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 387 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-277-799-3 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 82-32=945.11
[AN 3758190]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2019.
   Észkijárat : antológia : CRNLG, 2008-2018 / [szerk. Mikuli Jánosné]. - [Pécs] : CRNLG, [2019]. - 78, [2] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia - vers - elbeszélés
894.511-822 *** 894.511-14 *** 894.511-32 *** 379.825
[AN 3757963]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2019.
Evans, Eva
   Arkangyali mesék [elektronikus dok.] : a láthatatlan valóság / Eva Evans ; grafikus Ujréti Ágnes. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150751. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-458-0
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3723217]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2019.
Fehér Géza
   Emlékek V / Fehér Géza. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4781-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3757799]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2019.
Gaál Éva (1940-)
   Eltévedt méhecske és más történetek bibliai tanulsággal / Gaál Éva ; a szerző rajz. ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2019, cop. 2014. - 46, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5446-07-8 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - vallásos irodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3762806]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2019.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   A kacatkuckó lakója [elektronikus dok.] / Garay Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 15.6 MB). - Budapest : Ad Librum, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-15-4)
magyar irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3724615]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Hosszúhajú veszedelem [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 767 KB) (mobi : 2.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154908. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-392-4 (epub)
ISBN 978-963-453-403-7 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3761898]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ida regénye [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 719 KB) (mobi : 2.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154907. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-393-1 (epub)
ISBN 978-963-453-404-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3761897]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Isten rabjai [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 750 KB) (mobi : 2.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154954. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-394-8 (epub)
ISBN 978-963-453-405-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3762323]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2019.
Gergely Melinda
   Új életre ébredve / Gergely Melinda. - [Budapest] : Colorcom, 2016-. - 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3764733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A múlt fogságában. - 2018. - 306 p.
ISBN 978-615-5665-59-2 fűzött
[AN 3758096] MARC

ANSEL
UTF-89560 /2019.
Gergó Dávid (1987-)
   Újrakezdés / Gergó Dávid. - [Budapest] : Colorcom, 2018. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-72-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3757128]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2019.
Grant, Anne
   Mira vagyok... és magányos [elektronikus dok.] : Mira vagyok #1 / Anne Grant. - Szöveg (epub : 117 KB). - [Budapest] : Tükörvilág Kv., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151712. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81053-0-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3729958]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   Viharos érzelmek / Anne L. Green. - 3. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 468, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-62-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3762815]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2019.
Gyd Tamara
   Teatúra / Gyd Tamara ; [ill. Tóth D. Judit]. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019. - 196, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4598-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3757484]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2019.
Harcos Bálint (1976-)
   Dorka és az elgurult gomb : mesék az elalvásról / Harcos Bálint ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 73, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-455-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3757173]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2019.
Harencsár László (1959-)
   Derelye, lekvárral : korrekt katyvasz, rendezett káosz! / Harencsár László. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2019. - 88, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5431-27-2 kötött
magyar irodalom - humoreszk - memoár
894.511-7 *** 894.511-94
[AN 3757869]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2019.
   Hazudós : novellák kegyes kis hantázásokról és ordas nagy hazugságokról / Bencze Blanka [et al.] tolmácsolásában. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 291, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-403-622-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3757348]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2019.
Hidas Judit (1976-)
   Boldogság tízezer kilométerre : novellafüzér / Hidas Judit. - Budapest : Kalligram, 2019. - 255, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-095-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3757354]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2019.
Horváth Szabolcs
   Messzi tájakon [elektronikus dok.] : hatodik verskötet / Horváth Szabolcs. - Szöveg (epub : 140 KB). - [Tatabánya] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154970. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-3631-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3762394]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2019.
Hunyady Sándor (1890-1942)
   Családi album [elektronikus dok.] / Hunyady Sándor. - Szöveg (epub : 897 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155023. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-726-0 (epub)
ISBN 978-963-474-727-7 (mobi)
Hunyady Sándor (1890-1942)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3762953]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2019.
Jász István (1943-)
   Ami fontos [elektronikus dok.] : portfólió életpálya II-besoroláshoz / Jász István. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154581. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-365-555-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3758857]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2019.
Jász István (1943-)
   Prosopagnasia [elektronikus dok.] / Jász István. - Szöveg (pdf : 925 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154579. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-365-551-1
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3758848]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2019.
Jász István (1943-)
   Tudod, hogy nincs bocsánat [elektronikus dok.] : dráma négy felvonásban / Jász István. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154608. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-494-095-1
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3759134]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2019.
Jenes Gyula
   Pánik a Teidén és más történetek [elektronikus dok.] / Jenes Gyula. - Szöveg (epub : 953 KB). - Budapest : Könyv Guru K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154602. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5803-59-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3759116]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2019.
Kékesi Dóra
   Várom a párom [elektronikus dok.] / Kékesi Dóra. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155029. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-91-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3762965]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2019.
Kemsei István (1944-)
   És ne tovább : válogatott versek / Kemsei István. - Győr : AmbrooBook, 2018. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5379-31-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3757801]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2019.
Kepes András (1948-)
   Tövispuszta / Kepes András. - 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2017. - 391, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-166-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762896]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2019.
Kertész Erzsi (1975-)
   A sárkány nyomában : a pásztói oskolamester háza / Kertész Erzsi ; Remsey Dávid rajz. - Budapest : Pagony, 2019. - 176, [3] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-468-1 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3757234]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2019.
Kertész Mátyás
   Körül-belül : Kertész Mátyás versei. - [Budapest] : Colorcom, 2019. - 75 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-78-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3757184]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2019.
Kis Ernő
   Csomorkány kék naplója : tátós tudás tanítói / Kis Ernő. - Szeged ; Budapest : Colorcom, 2018-. - ill. ; 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3757305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Útnak ered sorsom. - 2018. - 307, [2] p.
ISBN 978-615-5665-68-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3757314] MARC

ANSEL
UTF-89580 /2019.
Kiss Dániel
   Poharakban lányok / Kiss DaniAL. - Budapest : Kiss D., 2019. - 42, [2] p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-615-00-4499-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3758062]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2019.
Kő-Szabó Imre (1936-)
   Hétköznapi "csodás" történetek [elektronikus dok.] : novellák / Kő-Szabó Imre. - Szöveg (pdf : 2.3 MB) (epub : 1.9 MB). - Vác : [Szabó I.], 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151119. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-3004-3 (pdf)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3726485]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2019.
Kovács Róbert
   Harmatpont / Kovács Róbert. - Budapest : Colorcom, 2019. - 67, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-79-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3757249]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2019.
Lennox, Quinn H.
   Beronis [elektronikus dok.] : megapoliszi álmok / Quinn H. Lennox. - Szöveg (epub : 748 KB). - Budapest : Könyv Guru, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154632. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5803-49-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3759316]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2019.
Lezsák Sándor (1949-)
   Nagypapa a bőröndben : groteszk népszínmű két részben, avagy drámai kurzusdarab, keverő-kavaró komédiával, némi áthallással, de a jó befejezés még várat magára ... / Lezsák Sándor. - Budapest : Kairosz, 2019. - 107, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-514-001-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vígjáték
894.511-22
[AN 3757496]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2019.
Lőrincz L. László (1939-)
   Az üvegpadlós függőhíd kolostora / Leslie L. Lawrence. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 2 db ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-695-8 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3757172]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 198, [1] p.
ISBN 978-963-635-696-5
[AN 3757175] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 227 p.
ISBN 978-963-635-697-2
[AN 3757177] MARC

ANSEL
UTF-89586 /2019.
Lovely, Dawn
   Ébren álmodom / Dawn Lovely. - [Balatonszemes] : Szerző, cop. 2019. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4796-6 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3757449]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2019.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Menekülésem Erdélyből ; Élményeim a nyugat-magyarországi szabadságharcból / Maderspach Viktor. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 231, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-432-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3762885]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2019.
Mandy Kristóf
   A király nem sötét paraszt / Mandy Kristóf. - [Keszthely] : Kristóf Krizanta A., cop. 2019. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81232-3-5 fűzött : 2970,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3757480]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2019.
Martinez, Aly
The truth about us (magyar)
   Kínzó valóság [elektronikus dok.] : Cora és Penn 2. / Aly Martinez ; ford. Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154882. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-55-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3761336]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2019.
Megyes Tünde (1971-)
   Hétköznapi párhuzam : versek / Megyes Tünde ; [ill. Salga Nóra]. - Budapest : Nagy-Kasza T., 2019. - 95 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-4189-6 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3757533]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2019.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Sötét jelek / Mészöly Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 1957. - 461 p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
ISBN 978-963-676-923-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3761688]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2019.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
   Kisvakond és a nagy kalandok : verses képeskönyv / Zdeněk Miler ; [versek] Lackfi János. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 30, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-486-214-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3757084]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2019.
Miller, Marilyn
   Küzdj velem : [mert van, amiért megéri küzdeni!] / Marilyn Miller. - Budapest : Colorcom, 2018. - 329 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-42-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3757236]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2019.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska / Móricz Zsigmond. - Budapest : Holnap, 2019. - 145, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-632-2 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762836]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2019.
Moskát Anita (1989-)
   Irha és bőr / Moskát Anita. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 603 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-790-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3758176]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2019.
Nagy Eszter (1984-)
   Életünk harcai [elektronikus dok.] / Nagy Eszter. - Szöveg (epub : 392 KB) (mobi : 482 KB). - Bakháza : Newline K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154607. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-14-0 (epub)
ISBN 978-615-5956-15-7 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3759133]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2019.
Nagy Lajosné Bereczki Mária (1938-)
   Egy álomért hazátlanul : Kőrösi Csoma Sándor élete / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né Bereczki M.], 2019. - 148 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 978-615-00-4640-2 fűzött
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
Magyarország - magyar irodalom - magyarságkutatás - keletkutatás - felfedező - 19. század - verses epika
894.511-13 *** 910.4(439)(092)Kőrösi_Csoma_S.
[AN 3758152]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2019.
Nagy László Levente
   A magyar Dárt Wéder / Nagy László Levente. - Budapest : Colorcom, 2018. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-75-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3757250]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2019.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Kósza varjak / Nemes Nagy Ágnes ; Szegedi Katalin rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 34, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-486-243-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3757223]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2019.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, állat! / Nógrádi Gábor ; [... ill. Ritter Ottó]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 158, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-276-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2) *** 894.511-35(02.053.2)
[AN 3757102]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2019.
Őrsi Balázs
   Novellák könyve / Őrsi Balázs. - Budapest : Colorcom, 2018. - 185 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-73-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3757220]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2019.
Paksi, William (1967-)
   A Pajkos szellő története / William Paksi. - [Budapest] : Colorcom, 2018. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-71-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3757198]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2019.
Pálffy Gyula
   Szenkovits Marci mókái : egy furfangos örmény kalandozásai Erdélyben / Pálffy Gyula ; szerk., a szöveget gond. és a bev. tanulmányt írta Kali Kinga. - Budapest : Romanika, 2018. - 95 p. : ill. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 11.)
ISBN 978-615-5037-40-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3756974]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2019.
Pandur Judit, T.
   A kincses lakás [elektronikus dok.] : kisregény / T. Pandur Judit. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - [S.l.] : [T. Pandur J.], 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151479. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-2686-2
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3728572]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2019.
Peer Krisztián (1974-)
   42 / Peer Krisztián ; [rajzok ... Mocsár Zsófia]. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 2017. - 73, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-687-0 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3762933]
MARC

ANSEL
UTF-89606 /2019.
Péter Péter (1937-)
   Görbe tükör : dal- és verskarikatúrák, groteszkek, napjaink fonákságai, klasszikus és kortárs költők, írók paródiái / Péter Péter. - Budapest : Rím Kvk., 2019. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-84-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - humor - paródia
894.511-7 *** 894.511-17
[AN 3756957]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2019.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Apád előtt ne vetkőzz / Péterfy-Novák Éva. - [Budapest] : Libri, 2019. - 212, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-868-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3758266]
MARC

ANSEL
UTF-89608 /2019.
Petőcz András (1959-)
   A macska visszatér / Petőcz András ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - [Szanda] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2019. - 83, [4] p. ; 17x17 cm
ISBN 978-615-00-3956-5 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3757798]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2019.
Révész Emese (1967-)
   Simi és a rendetlen betűk / Révész Emese ; Metzing Eszter rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 117, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-464-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3757161]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2019.
Rezsőházy Rudolf (1929-)
   Scipio / Rezsőházy Rudolf. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2019. - 138, [1] p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-51-6 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3757655]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2019.
Rimaszombati Erzsébet
   Három jóbarát kalandjai a dinók földjén / [írta és ill. Rimaszombati Erzsébet]. - [Budapest] : Alpar9 Kft., 2019. - 69, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-81247-0-6 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3757215]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2019.
Sanara, Illyana (1977-)
   Álommester [elektronikus dok.] / Illyana Sanara. - Szöveg (epub : 539 KB) (mobi : 987 KB). - Bakháza : Gibicsárné Szabó N., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154572. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-21-8 (epub)
ISBN 978-615-5956-22-5 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3758818]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2019.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Hol nem volt : életek, mesék, pillanatok / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2019. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-324-224-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3761965]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2019.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Ómama és a főpincérek / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2019. - 360 p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-324-223-0 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - memoár - interjú
894.511-94 *** 929(439)(047.53)
[AN 3761966]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2019.
Schmidt-Kálóczi Irma
   Stilianos tanversek / szerző Schmidt-Kálóczi Irma ; társszerző Varga Vivien. - [Budapest] : Stilianos Kft., [2018]. - 3 db : ill., színes ; 16 cm
Kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3757550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [19] p.
[AN 3757559] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [19] p.
[AN 3757563] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [19] p.
[AN 3757566] MARC

ANSEL
UTF-89616 /2019.
Schwartz, Leda
   A negyedik szerető / Leda Schwartz. - [Budapest] : Colorcom, 2019. - 393, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-77-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3757181]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2019.
Somló Gábor (1953-)
   Önéletversek / Somló Gábor. - [Szeged] : [Somló G.], 2019. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4581-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3757487]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2019.
Somos Zsuzsa (1941-)
   Mesélő házak / rajz. Somos Zsuzsa ; írta Kovács Zoltán Vilmos. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 44, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7172-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3761630]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2019.
Steel, Ella
   Sors-döntő [elektronikus dok.] : sorsunk adott, de a döntéseket mi hozzuk! / Ella Steel. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 981 KB). - Bakháza : NewLine K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154939. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-29-4 (epub)
ISBN 978-615-5956-30-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3762143]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2019.
Steel, Ella
   Sors-fordulat [elektronikus dok.] : sorsunk tele van fordulatokkal, csak vedd észre a lehetőségeket! / Ella Steel. - Szöveg (epub : 954 KB) (mobi : 963 KB). - Bakháza : NewLine K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155018. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-31-7 (epub)
ISBN 978-615-5956-32-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3762525]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2019.
Stork, Evelyn
   Harmadik [elektronikus dok.] / Evelyn Stork. - Szöveg (epub : 579 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151121. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-535-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3726490]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2019.
Sultz Sándor (1955-)
   Ceauşescu gyermekei : kalandregény kezdő pszichopatáknak / Sultz Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 477 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9480-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3757338]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2019.
Sun Belle
   Versek / Sun Belle. - [Budapest] : Colorcom, 2018. - 62 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-70-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3757233]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2019.
Szabó Borka (1978-)
   Erelemkettő : duplán eszetlen szerelem / Robin O'Wrightly ; [... ill. ... Szabó Borka]. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3547-5 fűzött
magyar irodalom - szatirikus regény
894.511-313.1
[AN 3757447]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2019.
Szabó Magda (1917-2007)
   Üzenet odaátra : kiadatlan novellák és kisprózai írások / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2019. - 275, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-963-475-155-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - próza
894.511-32 *** 894.511-3
[AN 3758148]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2019.
Szappanos Gábor (1962-)
   A zöld Krisztus : regény / Szappanos Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2019. - 143 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-49-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3757784]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2019.
Szöges Emese
   Lókötők és hazugságok / Szöges Emese. - Budapest : Colorcom, 2018. - 317 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-65-3 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3757240]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2019.
Szüsz János Ferenc
   Istenek között: a háború / írta Szüsz János Ferenc. - Budapest : Colorcom, cop. 2019. - 227, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-80-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3757247]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2019.
Taylor, Danielle D.
   A jóslat beteljesedése / Danielle D. Taylor. - Budapest : Colorcom, 2018-. - 19 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3757326]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az első lépések. - 2018. - 243 p.
ISBN 978-615-5665-69-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3757335] MARC

ANSEL
UTF-89630 /2019.
Taylor, Jenny
   Otthon / Jenny Taylor. - Budapest : Colorcom, 2017 [!2018]. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-64-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3757216]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2019.
Tibold Zita (1959-)
   Illatos Hunyorka: a lélekmelengető : Tibold Zita könyve : mélyrepülésem és szárnyalásom története. - [Pécs] : Magánkiad., [2019]. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5109-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3757809]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2019.
Tófalvy Éva (1947-)
   A szabadulás : regény / Tófalvy Éva. - [Pécs] : Akvila és Priscilla K., 2019. - 242, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4381-4 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3757926]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2019.
Tóth András
   Legjobb dolog, ami megtörténhet és más írások [elektronikus dok.] / Tóth András. - Szöveg (epub : 352 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1595-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3727364]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2019.
Tóth Barnabás
   Magyarázat : ez más... / Tóth Barnabás. - Budapest : Colorcom, 2018. - 71, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5665-63-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3757222]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2019.
Ugron Zsolna (1978-)
   Úrilányok Erdélyben / Ugron Zsolna. - 5. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2016. - 252, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-834-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3762892]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2019.
Ungvári Imre (1939-)
   Porban, napsugárban / írta Ungvári Imre. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 109 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3758149]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2019.
Vacsi Adél
   Én a délelőtt, te a délután : Vacsi Adél versei. - Budapest : Colorcom, 2019. - 75, [2] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5665-76-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3757251]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2019.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Lea mindent jobban tud / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 38, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-447-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3757140]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2019.
Vadislav, Yase
   Legends of the Nargrodow : kitörés / Yase Vadislav & Drem Wolver. - [Keszthely] : [Magánkiad.], cop. 2019. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81232-2-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3757477]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2019.
   Válogatós : óvodások verses kalendáriuma hétköznapokra és ünnepekre / szerk. Lovász Andrea ; [ill. Kismarty-Lechner Zita]. - Szentendre : Cerkabella, 2019. - 343, [13] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9820-54-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3761803]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2019.
Vidra Szabó Ferenc (1948-)
   Uszadékfa / Vidra Szabó Ferenc. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2018. - 167 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5604-74-4 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3756966]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2019.
Wéber Anikó (1988-)
   Marci iskolás lesz / Wéber Anikó ; Rátkai Kornél rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 19, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-471-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3757143]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2019.
Weöres Sándor (1913-1989)
   A teljesség felé / Weöres Sándor ; [ill. Orosz István]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 178, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-698-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - filozófia - aforizma
894.511-84 *** 894.511-96
[AN 3762883]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2019.
Winter, Abby
   Treasure : érezni akarlak / Abby Winter. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-06-5 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3757486]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2019.
Wisinger István (1943-)
   Egy elme az örökkévalóságnak : Neumann János regényes élete / Wisinger István. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2018. - 421, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 403-416.
ISBN 978-963-293-679-6 kötött : 3999,- Ft
Neumann János (1903-1957)
Magyarország - magyar irodalom - matematikus - 20. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 51(439)(092)Neumann_J.(0:82-312.6)
[AN 3761959]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2019.
Wolf, Gabriel (1977-)
   Gépisten [elektronikus dok.] / Gabriel Wolf. - [Budapest] : Tükörvilág Kv., [2018]
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3729298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Egy ember és egy isten naplója. - Szöveg (epub : 266 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151591. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-2728-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3729258] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egy pszichiáter-szerelő naplója. - Szöveg (epub : 218 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151593. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-2727-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3729303] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egy robot naplója. - Szöveg (epub : 250 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151594. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-2726-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3729309] MARC

ANSEL
UTF-89647 /2019.
Wolf, Gabriel (1977-)
   Gépisten [elektronikus dok.] : #1-3. / Gabriel Wolf. - Szöveg (epub : 391 KB). - [Budapest] : Tükörvilág Kv., cop. 2018
Tart.: Egy robot naplójaÞ; Egy ember és egy isten naplójaÞ; Egy pszichiáter-szerelő naplója. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151592. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-2729-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3729286]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9648 /2019.
5-minute Disney junior stories (magyar)
   5 perces mesék / Disney ; ford. Csapody Kinga. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Disney junior
ISBN 978-963-403-653-1 kötött : 4490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3757226]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A betűszörnyek szigete : Rém jó könyvek 2. szint / Bosnyák, Knézics, Dudás. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-050-1 fűzött : 1999,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
087.5(084.1) *** 372.41/.45
[AN 3757196]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Csupa csuka : Rém jó könyvek 4. szint / Bosnyák, Knézics, Dudás. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-052-5 fűzött : 1999,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
087.5(084.1) *** 372.41/.45
[AN 3757201]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Ez aztán rémes! : Rém jó könyvek 1. szint / Bosnyák, Knézics, Dudás. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-049-5 fűzött : 1999,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
087.5(084.1) *** 372.41/.45
[AN 3757132]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2019.
Dániel András (1966-)
   Kuflik a föld alatt / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - [52] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-443-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3758049]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2019.
Ehrenreich, Monika
Komm, wir gehen in den Kindergarten (magyar)
   Óvodába járok! / [írta Monika Ehrenreich] ; [ill. Svetlana Loutsa] ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 23 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-587-3 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761775]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2019.
Ehrenreich, Monika
Schau mal, die Müllabfuhr! (magyar)
   Nézd, hová megy a kukásautó! / [írta Monika Ehrenreich] ; [ill. Jörg Hartmann] ; [ford. Bencze Mariann]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 23 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-400-5 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761764]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a többiek / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2019, cop. 2016. - [46] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-06-2 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761982]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2019.
Marti, Tatjana
Was macht die Feuerwehr? (magyar)
   Hová igyekeznek a tűzoltók? / [szöveg Tatjana Marti] ; [ill. Stefan Richter] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 23 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-589-7 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761762]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2019.
Meet the cars (magyar)
   Jönnek a Verdák! / Disney, Pixar ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Kolibri, 2019, cop. 2018. - 141 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-437-246-2 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3757235]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni beim Frisör (magyar)
   Bori fodrászhoz megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 17.)
ISBN 978-615-5028-94-6 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761936]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni bekommt eine Katze (magyar)
   Bori cicát kap / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 2.)
ISBN 978-615-5028-00-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761925]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni bekommt Taschengeld (magyar)
   Bori zsebpénzt kap / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 32.)
ISBN 978-963-403-031-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761946]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht einkaufen (magyar)
   Bori vásárolni megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 38.)
ISBN 978-963-403-247-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761953]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht zum Arzt (magyar)
   Bori orvoshoz megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 4.)
ISBN 978-615-5028-02-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761930]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hat Geburtstag (magyar)
   Bori születésnapja / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 15.)
ISBN 978-615-5028-57-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761934]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni kommt in die Schule (magyar)
   Bori iskolába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 19.)
ISBN 978-615-5220-15-9 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761938]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht einen Ausflug (magyar)
   Bori kirándul / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 22.)
ISBN 978-615-5220-54-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761940]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni schläft im Kindergarten (magyar)
   Bori és az ovis pizsiparti / [Liane Schneider, Eva Wenzel-Bürger] ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 37.)
ISBN 978-963-403-290-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761952]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni streitet sich mit Julia (magyar)
   Bori és Julcsi összevesznek / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 39.)
ISBN 978-963-403-248-9 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761958]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni tanzt (magyar)
   Bori, a balerina / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 13.)
ISBN 978-615-5028-55-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761931]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das neue Baby (magyar)
   Bori és a kistestvér / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 3.)
ISBN 978-615-5028-01-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761926]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und ihr Lieblingspony (magyar)
   Bori és a lovasbemutató / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 31.)
ISBN 978-963-403-032-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761942]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2019.
Stauber, Sabine
Wir gehen in den Garten! (magyar)
   Menjünk ki a kertbe! / [írta Birgit Bondarenko [!Sabine Stauber]] ; [ill. Svetlana Loutsa [!Katja Kiefer]] ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 24 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-586-6 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761768]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht in den Kindergarten (magyar)
   Berci óvodába megy / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 10.)
ISBN 978-963-403-310-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761922]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max kocht Spaghetti (magyar)
   Berci spagettit főz / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 11.)
ISBN 978-963-403-397-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761923]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der Wackelzahn (magyar)
   Berci foga mozog / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 1.)
ISBN 978-615-5220-69-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761921]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9675 /2019.
Cates, Donny
Thanos wins (magyar)
   Thanos győz / Donny Cates író ; Geoff Shaw rajzoló ; Lunczer Gábor ford. ... - [Budapest] : Fumax, 2019. - [168] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-080-7 kötött : 4995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3757129]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2019.
Davis, Jim (1945-)
Garfield's sunday finest (magyar)
   Garfield nagyban : legjobb poénjaim 1978-tól 1991-ig / írta és rajz. Jim Davis ; [ford. Benes Attila ..., Boronyák Rita, Frenkel Éva]. - [Budapest] : Drize K., [2019]. - 128 p. : ill., színes ; 23x29 cm. - (Garfield könyvek ; 13.)
ISBN 978-615-5425-54-7 fűzött : 3950,- Ft
amerikai angol irodalom - humor - képregény
087.6:084.11 *** 820-7(73)=945.11
[AN 3757218]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2019.
Lee, Stan (1922-2018)
Amazing fantastic incredibile (magyar)
   Fantasztikus életem / Stan Lee ; Peter David közrem. ; Colleen Doran rajz. ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - [190] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-09-9579-5 kötött : 3990,- Ft
Lee, Stan (1922-2018)
Egyesült Államok - író - 20. század - ezredforduló - képregény
087.6:084.11 *** 820(092)Lee,_S.
[AN 3758113]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2019.
Marabu (1962-)
   Hé, Dodó! : Marabu Dodóskönyve 001-100. - Újraszerk., bőv. kiad. - [Budapest] : Fumax, 2019. - 64 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-470-090-6 fűzött : 2200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3761714]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2019.
McFarlane, Todd (1961-)
Spawn (magyar)
   Spawn : kezdetek / [szöveg, rajz és tus Todd McFarlane]. - Pereszteg : Breitenbaumer L., [2016]-. - ill., színes ; 27 cm
A 5. kötettől kiad. az Infinity kiadó
képregény
087.6:084.11
[AN 3664362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., 63-68. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2019]. - [152] p.
ISBN 978-615-80847-8-9 kötött : 3500,- Ft
[AN 3757860] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., 69-74. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2019]. - [156] p.
ISBN 978-615-80847-9-6 kötött : 3500,- Ft
[AN 3757864] MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., 75-80. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2019]. - [152] p.
ISBN 978-615-5982-00-2 kötött : 3500,- Ft
[AN 3757865] MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., 81-86. rész / [Galamb Zoltán ford.]. - [2019]. - [154] p.
ISBN 978-615-5982-01-9 kötött : 3500,- Ft
[AN 3757866] MARC

ANSEL
UTF-89680 /2019.
Moore, Alan (1953-)
The League of Extraordinary Gentlemen (magyar)
   Különleges Úriemberek Szövetsége / [szöveg] Alan Moore ; [képek] Kevin O'Neill ; [Kodaj Dániel ... ford. ...]. - [Budapest] : Fumax, 2019-. - 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3764808]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1898. - 2019. - [184] p. : ill., színes
ISBN 978-963-470-081-4 kötött : 4995,- Ft
[AN 3758254] MARC

ANSEL
UTF-89681 /2019.
Recchioni, Roberto (1974-)
Orfani 1 (magyar)
   Árvák : [kicsiny riadt harcosok] / [írta Roberto Recchioni] ; [rajz. Emiliano Mammucari] ; [ford. Koszoru Péter]. - Hosszúvölgy : GooBo K., [2018]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Maximum Bonelli, ISSN 2631-0295 ; 1.)
ISBN 978-615-80725-5-7 fűzött : 3300,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3757134]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2019.
Remender, Rick (1973-)
Deadly class : kids of the black hole (magyar)
   Orgyilkos osztály : [kölykök a fekete lyukból, 1988] / Rick Remender író ; Wes Craig rajz. ; Rusznyák Csaba ford. - Budapest : Fumax, 2019. - [118] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-470-077-7 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3758246]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2019.
   Tudományos eredmények a nagyvilágból [elektronikus dok.] : válogatás a Campus Mundi ösztöndíjasok tanulmányaiból / szerk. Tóth Bianka ; kiad. a Tempus Közalapítvány. - Bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155032. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-64-8
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3762976]
MARC

ANSEL
UTF-8