MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/09/27 12:01:59
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
9684 /2019.
Illésy János (1861-1905)
   A királyi könyvek : jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czim, czimer, előnév és honosság adományozásoknak, 1527-1867 / ... összeáll. Illéssy János és Pettkó Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 288 p. ; 18 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : s.n., 1895
ISBN 978-615-5797-50-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - nemesség - középkor - újkor - névtár - történelmi forrás - hasonmás kiadás
050.8 *** 094/099.07 *** 316.343.32(439)"15/18"(093)
[AN 3759648]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9685 /2019.
Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferencia (2.) (2018) (Pécs)
   II. Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferencia [elektronikus dok.] : 2018. március 1., Pécs ... : konferenciakötet / [szerk.] Eördöghné Miklós Mária ; [közread. a] PTE MIK. - Szöveg (pdf : 14.9 MB). - [Pécs] : PTE MIK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155049. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-216-6
vízellátás - vízmű - hidroenergetika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Pécs) *** 556.18 *** 628.1 *** 620.9
[AN 3763029]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2019.
   Hitben kovácsolódva : a reformáció emlékére : a 2017. szeptember 11-én rendezett Város napi tudományos konferencia írásos anyaga. - Hajdúböszörmény : Polgármesteri Hiv., 2018. - 111 p. : ill. ; 23 cm. - (Közszolgálati füzetek, ISSN 1788-4292 ; 13.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Hajdúság - református egyház - egyháztörténet - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Hajdúböszörmény) *** 284.2(439)(091) *** 284.2(439Hajdúság)(091)
[AN 3759245]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2019.
   Mesék az oktatásban és nevelésben : a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület II. szakmai konferenciája : 2019. május 17., Budaörs. - [Balatonrendes] : Metamorphoses Meseterápiás Egyes., [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
ISBN 978-615-80989-2-2 fűzött
meseterápia - pedagógia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2019" *** 615.851.82 *** 37
[AN 3759713]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2019.
   A szénbányászat nem apácazárda : elhangzott szövegek a 1970-2014-es évek OMBKE tatabányai szakestélyein / [szerk. ... Csanádi Pál és Forisek István] ; [kiad. a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány]. - Tatabánya : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, 2019. - 54 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5058-4 fűzött
Tatabánya - humor - rendezvény - 20. század - 21. század
061.7(439-2Tatabánya)"197/201" *** 792.73
[AN 3758244]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9689 /2019.
Békefi Remig (1858-1924)
   Orvosok, betegségek és gyógyítás Magyarországon az Árpadok korában / Békefi Remig. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 15 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1912. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-48-4 fűzött : 1250,- Ft
Magyarország - orvostörténet - művelődéstörténet - Árpád-kor - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 61(439)"10/12" *** 930.85(439)"10/12"
[AN 3759527]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2019.
Berényi Zsuzsanna Ágnes
Történelem jelvényekben elbeszélve (angol)
   History told in badges : The First Hungarian Enamel Badge Factory / Zsuzsanna Ágnes Berényi ; transl. ... by David Robert Evans. - Budapest : Vince K., 2019. - 135 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-963-303-087-5 fűzött : 3495,- Ft
Első Magyar Tűzzománc Jelvénygyár (Budapest)
Budapest - Magyarország - jelvény - gyártörténet
003.62 *** 061.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3758910]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2019.
   Fehérhímzés : likacsos-, reneszansz-, richelieu-, lapos és domborúhímzés. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 240 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Keresk. közlöny, 1915
ISBN 978-615-5797-46-0 fűzött : 3500,- Ft
hímzés - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 746.3.031.4
[AN 3759676]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9692 /2019.
Kozma Szilárd (1953-)
   A tarot kereszténysége és a kereszténység tarotja [elektronikus dok.] : a tarottal való sorshelyzet-elemzés, mint sors-rendezési és alkímiai művelet : a kelta kereszttel történő sorselemzés logikája / Kozma Szilárd. - Szöveg (epub : 542 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152151. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
tarot - jövendőmondás - elektronikus dokumentum
133 *** 296.65
[AN 3733082]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2019.
Tana Batur
   Tűzdoromb : kulcs önmagadhoz / Tana Batur. - Magyarszombatfa : [Kelemen A.], 2019. - 154 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-615-00-4842-0 fűzött
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3758565]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2019.
Tolle, Eckhart (1948-)
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-529-023-9 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3764576]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2019.
Varga Csaba (1946-)
   Új aranykor kapujában : szeretetember, szeretetcsalád, szeretetfalva-boldogságváros, szeretetnemzet, szeretetkor : jövőidea, 2018-2048 / Varga Csaba ; [kiad. a Stratégiakutató Intézet] ; [társkiadók Aranymag Intézet, Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely]. - [Budapest] : Stratégiakutató Int. ; [Pilisszentkereszt] : Aranymag Int. ; [Veszprém] : Veszprémi Magyarságtud. Kut. Műhely, 2018. - 163 p., [48] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80038-8-9 fűzött
ezoterika - magyarságtudat - szeretet
133.25 *** 316.63(=945.11) *** 177.61
[AN 3758552]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9696 /2019.
Lorenz, Konrad (1903-1989)
Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit (magyar)
   A civilizált emberiség nyolc halálos bűne / Konrad Lorenz ; [ford. Gellért Katalin]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 117 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 75.)
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 978-963-479-295-6 fűzött : 1499,- Ft
emberi ökológia - civilizáció
504.75.05
[AN 3764371]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2019.
Miller-Ferjentsik Viola
   Szókimondóka : szókimondó ökomesék : nulla hulladék / Miller-Ferjentsik Viola ; [ill. ... Medvedovszky Anna]. - [Budapest] : TreeFa World Productions, cop. 2019. - 50 p., [6] t. : ill., színes ; 16x22 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5671-12-8 kötött : 3490,- Ft
hulladék - környezetvédelem - gyermekkönyv
504.064.47(02.053.2)
[AN 3759674]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2019.
   Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén : tanulmánygyűjtemény = Nature conservation and research in Northern Turján region / szerk. ... Korda Márton. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2018. - 999 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 10.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5241-25-3 kötött
Duna-Ipoly nemzeti park - természetvédelem - természeti környezet
502.4(439)Duna-Ipoly_nemzeti_park *** 504.06(439)Duna-Ipoly_nemzeti_park
[AN 3759272]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9699 /2019.
Szimeonov Todor (1947-)
   A számok / írta Szimeonov Todor. - Budapest : VVMA, 2019. - 126, [2] p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 70.)
Bibliogr.: p. [127].
ISBN 978-615-5179-14-3 fűzött
matematika
51
[AN 3759201]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9700 /2019.
   103 kísérlet / [szerk. Isabel López] ; [ill. Alberto López Ayerbe] ; [ford. Bakos Katinka, Gőgh Ágnes és Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 116, [1] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-483-031-3 kötött
kísérlet - fizika - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 3758870]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9701 /2019.
   A klímaváltozás hatásának modellezése a főbb hazai gabonafélék esetében / [szerk. Kemény Gábor, Molnár András, Fogarasi József]. - Budapest : AKI, 2019. - 112 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 103-112. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-605-5 fűzött
Magyarország - búzatermesztés - kukoricatermesztés - éghajlatváltozás - környezeti hatás - matematikai modell
551.583(439) *** 633.11(439) *** 633.15(439) *** 519.87
[AN 3759681]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9702 /2019.
Hawking, Stephen W. (1942-2018)
Brief answers to the big questions (magyar)
   Rövid válaszok a nagy kérdésekre / Stephen Hawking ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2019. - 231 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-252-118-3 kötött : 3990,- Ft
kozmológia - prognosztika
524.8 *** 001.18
[AN 3758172]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9703 /2019.
Darwin, Charles (1809-1882)
On the origin of species by means of natural selection, or The preservation of favoured races in the struggle for life (magyar)
   Fajok keletkezése természetes kiválasztás útján vagy Az életrevalóbb tenyészfajok boldogulása a létért való küzdelemben [elektronikus dok.] / Charles Darwin ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155021. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-816-8 (epub)
ISBN 978-963-474-817-5 (mobi)
törzsfejlődés - elektronikus dokumentum
575.8
[AN 3762950]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2019.
Heyes, Cecilia (1960-)
Cognitive gadgets (magyar)
   Kognitív eszközök elmélete : a gondolkodás kulturális evolúciója / Cecilia Heyes ; [ford. Tóth Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 276 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 215-255.
ISBN 978-615-80951-7-4 fűzött : 3499,- Ft
fejlődéslélektan - szociálpszichológia - emberi evolúció
575.8 *** 159.922.2 *** 316.6
[AN 3758249]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2019.
International Workshop for Young Scientists (18.) (2019) (Gödöllő)
   BPS 2019 : BioPhys Spring 2019 : 18th International Workshop for Young Scientists : May 22-24, 2019, Gödöllő ... : book of abstracts / [ed. by István Farkas and Piroska Víg] ; ... orgs. Szent István University [etc.]. - Gödöllő : Szent István Univ., cop. 2019. - 50 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-823-6 fűzött
biofizika - konferencia-kiadvány
577.3 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3759149]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2019.
A veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensólyom populációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-medencében (angol)
   Securing prey sources for endangered Aquila heliaca and Falco cherrug population in the Carpathian Basin / [ed. Attila Németh] ; [publ. by Nimfea Environment and Nature Conservation Association]. - Túrkeve : Nimfea Environment and Nature Conservation Assoc., 2018. - 26 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9977-21-1)
Kárpát-medence - sas - sólyom - veszélyeztetett faj - táplálkozás - kisemlős
598.915.3 *** 598.914 *** 591.13 *** 599.32 *** 504.74.06(4-191)
[AN 3759378]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2019.
A veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensólyom populációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-medencében (román)
   Asigurarea surselor de hrană pentru populaţiile periclitate de şoim dunărean şi acvilă de câmp din Bazinul Carpatic / [red. Németh Attila] ; [ed. de Asociaţia pentru Protecţia Naturii Nimfea]. - Túrkeve : Asoc. pentru Protecţia Naturii Nimfea, 2018. - 26 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9977-21-1)
Kárpát-medence - sas - sólyom - veszélyeztetett faj - táplálkozás - kisemlős
598.915.3 *** 598.914 *** 591.13 *** 599.32 *** 504.74.06(4-191)
[AN 3759386]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2019.
Vincze János (1941-)
   Belső elválasztású mirigyek biofizikája = Biophisics of endocrine system / Vincze János. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2018. - 284 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 20.)
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-615-5719-28-8 fűzött
endokrin mirigy - biofizika - endokrinológia
577.3 *** 612.43
[AN 3758376]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9709 /2019.
Baintner Károly (1938-)
   Gének és kisebbségek [elektronikus dok.] : még mindig tabu téma? / Baintner Károly. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - [Budapest] : BBS-Info K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155064. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4661-7
embertan - emberfajta - genetika - elektronikus dokumentum
572.9
[AN 3763066]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2019.
Chavez Perez, Inti (1984-)
Respekt (magyar)
   Respekt : szexkönyv fiúknak / Inti Chavez Perez ; [ford. Kis Gábor]. - Budapest : Corvina, 2019. - 218 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6538-2 kötött : 2990,- Ft
nemi felvilágosítás
613.88
[AN 3758489]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2019.
Csernus Imre (1966-)
   Egy életed van / Csernus Imre. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-157-1 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3759180]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2019.
Csörgits Kinga (1985-)
   Női orgazmuszavarok feloldása alternatív technikákkal [elektronikus dok.] / Csörgits Kinga. - Szöveg (doc : 2.1 MB). - Budapest : Csörgits K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151500. - Működési követelmények: MS Word
ISBN 978-615-00-2132-4
szexuális zavar - nemi élet - nő - elektronikus dokumentum
612.612 *** 613.88-055.2
[AN 3728737]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2019.
Feldmár András (1940-)
   Őszinteség [elektronikus dok.] / Feldmár András. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155125. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-829-0
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3763702]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2019.
Frankel, Alona (1937-)
Once upon a potty: boy (magyar)
   Bilikönyv / írta és rajz. Alona Frankel ; ford. Demény Eszter. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - [42] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-410-469-8 kötött : 1990,- Ft
csecsemőgondozás - székelés - gyermekkönyv
613.95(02.053.2) *** 612.36(02.053.2)
[AN 3764300]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2019.
Gáborján Anita
   Audiológiai diagnosztika [elektronikus dok.] / Gáborján Anita. - Szöveg (pdf : 30.6 MB). - Budapest : Semmelweis, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150853. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-331-46-3)
fülgyógyászat - orvosi diagnosztika - elektronikus dokumentum
616.28 *** 616-07
[AN 3724124]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2019.
Giblin, Les (1912-)
The art of dealing with people (magyar)
   Emberi kapcsolatok mesterfokon / Les Giblin ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2019. - 95 p. ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5030-44-4)
siker - életvezetés - interperszonális kapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 3758713]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2019.
   Intenzív transzport / szerk. Kádár Balázs. - [Budapest] : TrustAir Kft., cop. 2018. - 519 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3041-8 kötött
mentőszolgálat - sürgősségi ellátás - elsősegélynyújtás
614.88 *** 616-039.74 *** 616-08
[AN 3758511]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2019.
Kasza Tamás (1974-)
   Érd el céljaid! : avagy a célok elérésének mestere / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2019. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80787-8-8 fűzött
életvezetés - siker
613.865
[AN 3758495]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2019.
Késmárki László (1968-)
   Rúna-jóga : gyógyító test- és kéztartások / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2019. - 287 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 275.
ISBN 978-963-89752-8-7 fűzött : 4400,- Ft
jóga - ezoterika - mudra
615.851.86 *** 133.25 *** 615.82
[AN 3759637]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2019.
   Kinek a szégyene? : vallomások, igaz történetek. - [Budapest] : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2019. - 270, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5815-03-4 fűzött
bántalmazás - szexuális zaklatás - lelki trauma - memoár
159.953 *** 343.54(0:82-94) *** 343.615(0:82-94)
[AN 3759693]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2019.
Mérey Zsolt
   Hanghallás példatár : a hang szimbolikus üzenetének megfejtése / Mérey Zsolt ; [közread. az] Ébredések Alapítvány. - Budapest : Ébredések Alapítvány, 2018. - 196 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-187.
ISBN 978-615-00-5189-5 fűzött
hallucináció - elmegyógyászat
616.89-008.42
[AN 3759679]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2019.
   Mesés gerinctúra / [szerk.] Szilágyi Brigitta, L. Molnár Edit, Járomi Melinda ; [rajzokat kész. Trencsák Angéla]. - Pécs : Szilágyi B., 2019. - 94, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 7.
ISBN 978-615-00-5294-6 fűzött
gyógytorna - hát - gerinc - gyermekkönyv
615.825-053.5 *** 616.711
[AN 3759533]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2019.
Millman, Dan (1946-)
Way of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos útja : az önismeret és a megvilágosodás felé / Dan Millman ; [ford. Bokor Klára]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 286, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-528-963-9 kötött : 3990,- Ft
életvezetés - regény
613.865(0:82-31)
[AN 3764578]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2019.
Mohammadi, Kamin (1969-)
Bella figura (magyar)
   Bella figura : hogyan éljünk, szeressünk és együnk olasz módra / Kamin Mohammadi ; [ford. Kövesdi Miklós]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-824-5 fűzött : 3500,- Ft
Olaszország - mentálhigiénia - ételspecialitás - szakácskönyv
613.865 *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3760048]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2019.
Nemes Dea
   Jó hírem van: van kiút! [elektronikus dok.] : ez a biztos módszer a 180 fokos pozitív, gyors és sikeres sorsfordulatodhoz és céljaid eléréséhez! = Tengo buenas noticias: hay un camino! : un método seguro de 180 grados es un cambio positivo rápido eficaz y para lograr los objetivos seguro! = I have good news: there is a way! : this is a safe method of 180-degree positive, quick and successful change and achieving your goals! = Wo you ge hao xiaoxi: you banfa! : zhe shi yige anquan de fangfa 180 du jiji, kuaisu he chenggong de shenghuo he shixian ni de mubiao! / Nemes Dea. - Szöveg (epub : 7.6 MB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154899. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-4054-7
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3761758]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2019.
Pécsi Tudományegyetem. Egészségtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (25.) (2019) (Zalaegerszeg)
   XXV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia [elektronikus dok.] : Zalaegerszeg, 2019. május 10-11. : absztrakt kötet / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 8.7 MB). - [Pécs] : PTE ETK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155122. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-354-5
higiénia - egészségügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
614 *** 378.184 *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3763699]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2019.
Place, Marie-Hélène (1961-)
60 activités Montessori pour mon bébé (magyar)
   60 Montessori fejlesztő gyakorlat kisbabáknak : bababarát környezet, készségfejlesztés, önállóságra nevelés / Marie-Hélène Place ; fotók Ève Herrmann ; [ford. Kaló Krisztina]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 181, [9] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.: p. [186].
ISBN 978-963-415-889-9 fűzött : 2999,- Ft
csecsemőgondozás - gyermeklélektan - nevelési rendszer
613.95 *** 159.922.7-053.3 *** 371.4Montessori
[AN 3764683]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2019.
   Research in hybrid control of neuro-prosthetics : French - Swiss - Hungarian workshop, April 29, 2019. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2019. - 20 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Jedlik Laboratories reports, ISSN 2064-3942 ; 2/2019)
Bibliogr.
Fűzött
művégtag - konferencia-kiadvány
615.477.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3758404]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2019.
   Táplálkozástudományi kutatások IX. PhD konferencia programja és előadás összefoglalói [elektronikus dok.] : Budapest, 2019. január 24. / szerk. Gelencsér Éva, Lugasi Andrea, Rurik Imre ; szervezők Magyar Táplálkozástudományi Társaság, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : M. Táplálkozástud. Társ., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154861. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyas és angol nyelven
ISBN 978-615-5606-08-3
táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
613.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3761195]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2019.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   46. - 2019. - 362 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-44-8 fűzött
[AN 3758275] MARC

ANSEL
UTF-89731 /2019.
Vincze János (1941-)
   A szaporító készülék biofizikája = Biophysics of the reproduction apparatus / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2018. - 290 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 13.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 978-615-5719-15-8 fűzött
nemi szerv - nemi élet - biofizika
612.6 *** 613.88 *** 577.3
[AN 3758366]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9732 /2019.
Égéstudományi Konferencia (4.) (2018) (Miskolc)
   4. MÉB Égéstudományi Konferencia [elektronikus dok.] : [2018. november 10.]. - Szöveg. - [Budapest] : MÉB, [2019]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Miskolcon tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-4216-9
belső égésű motor - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.43 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3759240]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2019.
   A karbantartás az idő és a tudás szorításában : nemzetközi konferencia kiadványa : 2019. április 15-16., Veszprém / [szerk. Szentes Balázs] ; [kiad. a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Veszprém] : PE GTK, [2019]. - 184 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-124-7 fűzött
karbantartás - konferencia-kiadvány
62-7 *** 658.581 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3759213]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2019.
   Műszaki, technológiai és gazdasági kihívások a 21. században [elektronikus dok.] : nemzetközi magyar nyelvű konferenciasorozat : 2019. május 31. : előadások és poszterek összefoglalói / [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - [Szeged] : SZTE MK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Szegeden tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155123. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-654-6
mérnöki tudomány - tanulmánygyűjtemény - 21. század - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 061.3(439-2Szeged) *** 082
[AN 3763700]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9735 /2019.
Bártfai Barnabás (1969-)
   PowerPoint 2019 zsebkönyv [elektronikus dok.] / Bártfai Barnabás. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - [Budapest] : BBS-Info K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155099. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-71-3
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 3763584]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2019.
   A bűnügyi tudományok és az informatika [elektronikus dok.] / szerk. Mezei Kitti ; kiad. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : MTA Társadalomtud. Kutatóközp. ; Pécs : PTE ÁJK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155035. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-299-9
számítógépes bűnözés - kriminalisztika - információs technika - információs társadalom - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 316.77 *** 343.98
[AN 3762984]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2019.
Kovács Oszkár
   Létesítményi informatikai hálózatok / Kovács Oszkár. - Budapest : Antók Mérnöki Iroda Kft., 2019. - 438 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88713-9-8 fűzött
informatikai hálózat
681.324 *** 681.3.004.14
[AN 3758226]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2019.
Pettman, Kevin
Independent and unofficial Fortnite Battle Royale ultimate winner's guide (magyar)
   Független és nem hivatalos Fortnite Battle Royale játékosok kézikönyve / [Kevin Pettman] ; [ford. Beke Ádám]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-406-778-8 kötött : 3490,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3759255]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2019.
Smart, Sustainable and Safe Cities Conference (2018) (Budapest)
   Smart, Sustainable and Safe Cities Conference, 2018 [elektronikus dok.] : abstract book / ed. by Dániel Tokody, Nikolett Szabadi Tokodyné ; ... publ. Association of Hungarian PhD and DLA Students Section of Engineering Sciences. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - [Budapest] : Assoc. of Hung. PhD and DLA Students Section of Engineering Sciences, 2018
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2018. máj. 25-26-án tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150873. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-27-9
urbanisztika - információs technika - közlekedésügy - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 711.1 *** 911.37 *** 656 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3724197]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9740 /2019.
Hardwood Conference (8.) (2018) (Sopron)
   8th Hardwood Conference with special focus on "new aspects of hardwood utilization from science to technology" [elektronikus dok.] : Sopron ..., 25-26th October 2018 / eds. Róbert Németh [et al.]. - Szöveg (pdf : 7.5 MB). - Sopron : Univ. of Sopron Presss, 2018. - (Hardwood conference proceedings, ISSN 2631-004X ; 8.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155159. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-359-096-6
faipar - keményfa - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
674.031.1 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3763958]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2019.
   Moskovszky-gyűjtemény / [kurátor] Nagy Veronika ; [szerk. Lakat Erika]. - Székesfehérvár : Hetedhét Játékmúz., 2018. - 67 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 352.)
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 978-615-5413-32-2 fűzött
Magyarország - játék baba - magángyűjtemény - kiállításvezető
688.72 *** 069(439-2Székesfehérvár) *** 069.017(439)Moskovszky
[AN 3758336]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9742 /2019.
   Jeles téglák, jeles emlékeink 13 : a XIX. és XX. Bélyeges Tégla Napok előadásai : Pozsonyeperjes, 2018. május 12. : Baja, 2018. augusztus 25. / [szerk. Herczig Béla] ; [közread. a] Monarchia BTE. - Baj : Monarchia BTE, 2019. - 163 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89377-9-7 fűzött
Magyarország - tégla- és cserépipar - tégla - mesterjegy - 18. század - 19. század - 20. század
666.71(439)"17/19" *** 691.42 *** 003.64(439)
[AN 3759663]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2019.
Kézdi Árpád Konferencia (5.) (2019) (Budapest)
   5. Kézdi Árpád Konferencia : 2019. május 27. / [szerk. Huszák Tamás] ; [kiad. Magyar Geotechnikai Egyesület]. - [Budapest] : M. Geotechnikai Egyes., [2019]. - 374 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5281-6 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3759228]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9744 /2019.
Kelemen József
   Vezetési idő és a tachográf : gépkocsivezetők kézikönyve / Kelemen József. - 6. átd. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2019. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87575-9-3 fűzött : 1500,- Ft
gépkocsivezető - munkafeltétel - munkavédelem
656.071 *** 331.444 *** 331.45
[AN 3764725]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2019.
Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia (20.) (2019) (Bükfürdő)
   XX. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia : Bükfürdő, 2019. április 9-11. / [közread. a] Közlekedéstudományi Egyesület Vas Megyei Területi Szervezete. - [Szombathely] : KTE Vas M. Területi Szerv., 2019. - 35 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - tömegközlekedés - közlekedésszervezés - vasúti közlekedés - konferencia-kiadvány
656.025.6(439) *** 625.72(439) *** 656.2(439) *** 061.3(439-2Bükfürdő)
[AN 3759376]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9746 /2019.
   Erdőgazdálkodás és erdőkezelés Natura 2000 területeken : Natura 2000 kézikönyv erdőgazdálkodóknak / szerk. Szmorad Ferenc, Frank Tamás és Korda Márton. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2018. - 287 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (Rosalia kézikönyvek, ISSN 2498-6003 ; 4.)
Bibliogr.: p. 277-286. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5241-28-4 fűzött
Magyarország - erdészet - élőhely - természetvédelem - tájökológia
630(439) *** 504.06(439) *** 504.54(439)
[AN 3759279]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2019.
   Huszonöt év a magán-erdőgazdálkodásban [elektronikus dok.] : a helyzet, a korlátok és a lehetőségek / szerk. Lett Béla. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 12.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153767. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-318-0
Magyarország - erdészet - családi gazdaság - elektronikus dokumentum
630*6 *** 336.63(439)
[AN 3749247]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2019.
Kovács András
   Édesburgonya termelés : szakmai termelői kézikönyv : otthon a kertben, kis parcellán / Kovács András. - [Berzence] : [Kovács A.], [2019]. - 114 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5116-1 fűzött : 3490,- Ft
édesburgonya - növénytermesztés
633.492 *** 635.22
[AN 3758749]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2019.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (31.) (2019) (Kaposvár)
   31. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2019. május 29. = 31th Hungarian Conference on Rabbit Production / [szerk. Matics Zsolt] ; [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar ... - Kaposvár : KE Agrár- és Környezettud. Kar, [2019]. - 80 p. : ill. ; 29 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5599-69-9 fűzött
nyúltenyésztés - konferencia-kiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3759252]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2019.
Uri Ferenc (1927-)
   A mindennapi kenyerünkért : a mezőgazdaságunk történetéből / [írta és összeáll. Uri Ferenc]. - Budapest : Dotnet Kft., 2019. - 238 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 978-963-88407-6-9 fűzött
gazdaságtörténet - mezőgazdaság - paraszti gazdálkodás - életmód - művelődéstörténet
338.43(091) *** 316.343.64(497.11) *** 323.333 *** 930.85(100)
[AN 3759682]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2019.
Ványai Gusztáv (1964-)
   Okos gépek - találékony emberek : a nagyrábéi Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye rendhagyó műtárgykatalógusa / Ványai Gusztáv ; [kiad. a Szorgalmatos Mezei Gazda Alapítvány ...]. - Nagyrábé : Szorgalmatos Mezei Gazda Alapítvány : Ványai G., 2019. - 165, [2] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 164.
ISBN 978-615-00-5289-2 kötött : 2990,- Ft
Mezőgazdasági Hagyományok Gyűjteménye (Nagyrábé)
Magyarország - mezőgazdaság - mezőgazdasági gép - paraszti gazdálkodás - hagyomány - 20. század - 21. század - múzeumi katalógus
631.3(439)"18/19" *** 338.43(439)"18/19" *** 631.115.1(439)"18/19" *** 316.343.64(439)"18/19" *** 069(439-2Nagyrábé)
[AN 3759568]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2019.
Woynarovich András (1953-)
   A takarmányozás gyakorlati szempontjai a tógazdasági haltermelésben / Woynárovich András, Kovács Éva, Péteri András ; [... kiad. az ... Agrárminisztérium Halgazdálkodási Főosztály]. - Budapest : Agrármin. Halgazdálkodási Főoszt., 2019. - 86 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5673-57-3 fűzött
halgazdaság - haltenyésztés - takarmányozás
636.084 *** 639.3
[AN 3759670]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9753 /2019.
Csonka Enikő
   Gastrohobbi : egyszerűen, gyorsan, finomat! / Csonka Enikő, Varga Gergő ; [fotó Busák Attila]. - Budapest : Centrál Kv., 2019, cop. 2018. - 171, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Az internetről letölthető filmekkel
ISBN 978-963-341-279-4 fűzött : 4590,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3764170]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2019.
   Dörögdi ízek : több mint szakácskönyv / [fel. szerk. Serestély Ada] ; [a "KincsesHáz" Pannon Ifjúsági Népfőiskola kiadványa] ; [kiad. a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért]. - Taliándörögd : Közép-dunántúli Szövets. az Ifjúságért, 2019. - 56 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-00-4983-0 kötött
Taliándörögd - ételspecialitás - hagyomány - szakácskönyv
641.568(439-2Taliándörögd)(083.12)
[AN 3759571]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2019.
Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál (9.) (2019)
   IX. Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál : 2019. 05. 04. : receptkönyv. - Fülöp : [s.n.], [2019]. - 107 p. ; 21 cm
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3758578]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2019.
Kócsa László
   Hungarian classics by Chefparade Cooking School / [... text László Kócsa] ; [photographs András Tóth]. - 2. ed., 4. repr. - Budapest : Chefparade Kft., cop. 2019. - 109 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-6962-1 kötött : 2990,- Ft : 9,90 EUR : 8,90 GBP : 14,90 USD
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3763884]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2019.
   A mi szakácskönyvünk : [ételeink böjttől-böjtig] / [... összeáll. és szerk. Sövényházi Ilona]. - Szentbékkálla : Sövényházi I., 2019. - 215 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3758379]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2019.
Posta Reni
   Reggeli hedonistáknak : 49 cukor-, glutén- és tejmentes recept / Posta Reni ; [fotók Siményi Gergely]. - [Budapest] : [Spice Red Kft.], cop. 2019. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4823-9 fűzött : 3490,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3759070]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2019.
Vatai Anna Mária
   40 hagymaleves / Vatai Anna Mária, Máté Sándor. - [Páty] : Zimber-kv., 2018. - 98 p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-80720-4-5 fűzött : 2990,- Ft
hagyma - leves - szakácskönyv
641.55(083.12):635.25/.26 *** 641.82(083.12)
[AN 3758482]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9760 /2019.
Almási Miklós (1932-)
   Pisztoly a könyvtárban : életinterjú / Almási Miklós ; beszélgetőtárs Nádra Valéria. - Budapest : Kalligram, 2019. - 291, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [294-295].
ISBN 978-615-5603-91-4 fűzött : 3500,- Ft
Almási Miklós (1932-)
Magyarország - filozófus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
1(439)(092)Almási_M.(047.53) *** 37(439)(092)Almási_M.(047.53)
[AN 3759668]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Elmúlás / írta és rajz. Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2019. - [79] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-415-910-0 kötött : 2499,- Ft
halál - gyermekkönyv - képeskönyv
128(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3764523]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2019.
Foucault, Michel (1926-1984)
Le courage de la vérité (magyar)
   Az igazság bátorsága : önmagam és mások kormányzása : előadások a Collège de France-ban / Michel Foucault ; [ford. Cseke Ákos]. - Budapest : Atlantisz, 2019. - 480 p. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352). (A francia szellem könyvtára, ISSN 2063-5834)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-53-8 kötött : 4995,- Ft
filozófia - igazságosság - politikai filozófia - előadóbeszéd
1(44)Foucault,_M. *** 177.9(042) *** 321.01(042) *** 165.023.1(042)
[AN 3758326]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2019.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Álarc és koszorú : esszék, tanulmányok, előadások, hozzászólások I. : 1930-1935 / Hamvas Béla ; [szerk., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Palkovics Tibor] ; [a szövegeket gond. Palkovics Tibor és Várhegyi Miklós]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Medio, [2019], cop. 2017. - 439 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 30.)
ISBN 978-963-9240-66-7 kötött
magyar irodalom - filozófia - esszé
1 *** 894.511-4
[AN 3764565]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2019.
Kant, Immanuel (1724-1804)
Zum ewigen Frieden (magyar)
   Az örök béke / Immanuel Kant ; [ford. Babits Mihály]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 78, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 71.)
ISBN 978-963-479-298-7 fűzött : 1499,- Ft
politikai filozófia
1(430)Kant,_I. *** 141.7
[AN 3764354]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2019.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Morgenröte (magyar)
   Hajnalpír : gondolatok a morális előítéletekről / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford. Óvári Csaba]. - 2. kiad. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 226, [1] p. ; 22 cm
Megj. "Virradat" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-72-9 fűzött : 3400,- Ft
filozófia
1(430)Nietzsche,_F.
[AN 3764114]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2019.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Az utolsó mérföld : Polcz Alaine és Bitó László beszélgetése életről, halálról, testről és lélekről : Bitó László tizenkét éves visszatekintése. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 176, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5900-58-7 kötött : 3200,- Ft
halál - dialógus
128(0:82-83)
[AN 3764351]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2019.
Sheldrake, Rupert (1942-)
Science and spiritual practices (magyar)
   Tudomány és spiritualitás / Rupert Sheldrake ; [ford. Bozai Ágota és Bozai Ármin]. - [Solymár] : Casparus, cop. 2019. - 318 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 306-318.
ISBN 978-615-5835-06-3 fűzött : 3500,- Ft
spiritualizmus - meditáció
141.135 *** 294.527 *** 248.143.2 *** 615.851.86
[AN 3759346]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2019.
Tabacsik Ferenc
   A lélek és a szellem varázslói [elektronikus dok.] : vallásfilozófia / Tabacsik Ferenc. - Szöveg (epub : 707 KB) (mobi : 996 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151501. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-338-5 (epub)
ISBN 978-963-474-339-2 (mobi)
filozófiatörténet - vallási személy - spiritualizmus - elektronikus dokumentum
1(100)(091) *** 133.25(100)(092) *** 1(100)(092) *** 141.135
[AN 3728751]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2019.
Žižek, Slavoj (1949-)
Die verspätete Aktualität des Kommunistischen Manifests (magyar)
   A Kommunista kiáltvány megkésett aktualitása / Slavoj Žižek ; [ford. Reich Vilmos]. A Kommunista kiáltvány / Marx, Engels ; [ford. Rudas László]. - Budapest : Európa, 2019. - 232, [4] p. ; 19 cm
Egys. cím: Die verspätete Aktualität des Kommunistischen Manifests. Manifest der Kommunistischen Partei. - Bibliogr.
ISBN 978-963-405-938-7 kötött : 3299,- Ft
marxizmus - gazdaságfilozófia - kapitalista rendszer - politikai filozófia
141.82 *** 330.85 *** 321.74 *** 330.342.14
[AN 3758461]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9770 /2019.
Ablonczy Margit (1960-)
   Isten előbb szeretett minket : családi könyv keresztelőre / Fodorné Ablonczy Margit ; [az illusztrációkat kész. ... Michna Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Kálvin, 2019. - 59 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-558-240-2 kötött : 1400,- Ft
keresztség
265.1
[AN 3764547]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2019.
Arayomi, Tomi
Eat, sleep, prophesy, repeat (magyar)
   Egyél, aludj, prófétálj, újra meg újra / Tomi Arayomi ; [ford. Patkó Richárd] ; [... kiad. ... az Eger Kapui Kulturális Alapítvány]. - [Eger] : Eger Kapui Kult. Alapítvány, [2019]. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4651-8 fűzött
vallásos irodalom - prófécia
244 *** 231.75
[AN 3759712]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2019.
   Ars sacra : a liturgikus művészet kézikönyve / szerk. Szakács Béla Zsolt. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 474 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-793-1 kötött : 5800,- Ft
egyházi szertartás - keresztény művészet
264 *** 246 *** 7.046.3
[AN 3759774]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2019.
   Az Atyák tanításai : modernizált fordítás kommentárokkal / [közread. a] ... Mazsihisz. - Budapest : Magvető : Mazsihisz, 2019. - 116, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3780-5 kötött : 3299,- Ft
zsidó vallás - vallási erkölcs
296.42
[AN 3759762]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2019.
Bahāʾ Allāh (1817-1892)
Unrestrained as the wind (magyar)
   Szabadon, mint a szél : a Bahá'u'lláh-nak szentelt élet / [ford. Némreth Andrea] ; [ill. Kürti Madlen Mirjam] ; [kiad. a Magyarországi Bahá'í Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tanácsa, 2019. - 239 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 978-615-80374-5-7 fűzött
bahaizmus
298.8
[AN 3759715]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2019.
Bánkuti Gábor (1978-)
   I gesuiti in Romania nel novecento : missione e ambiente di attività / Gábor Bánkuti ; [trad. di Dávid Falvay] ; [pubbl.] Academia Historiae Ecclesiasticae Hungaricae et Theologiae. - Pécs : Academia Historiae Ecclesiasticae Hungaricae et Theologiae, 2019. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-58.
ISBN 978-615-81278-2-0 fűzött
Románia - egyháztörténet - jezsuiták - 20. század
271.5(498)"19"
[AN 3759393]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2019.
Bárth János (1944-)
   Paptartás a kalocsai főegyházmegyében, 1738-1849 / Bárth János. - Budapest : MTA-ELTE Lendület Tört. Folklorisztikai Kutcsop., 2019. - 351 p. : ill. ; 24 cm. - (Folcloristica historica, ISSN 2676-8763 ; 1.)
Bibliogr.: p. 315-327.
ISBN 978-963-508-906-2 fűzött
Kalocsai Főegyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - katolikus pap - jövedelem - 18. század - 19. század
282(439-03Kalocsai_főegyházmegye)"173/184" *** 282(439)(092)"17/18" *** 348.423(439-03Kalocsai_főegyházmegye)"173/184"
[AN 3758989]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2019.
   Beszéljétek el dicsőségét : conferentia rerum divinarum 6. / szerk. Czentnár Simon, Nagy József, Nagy Levente. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 150 p. ; 23 cm. - (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236 ; 12.). (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
A Budapesten, 2017-ben rendezett konferenciasorozat szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-494-6 fűzött : 1990,- Ft
teológia - vallástudomány
21 *** 291
[AN 3758571]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2019.
Buji Ferenc (1962-)
   Az elfelejtett evangélium : a názáreti Jézus elveszett tanításai / Buji Ferenc. - 2. kiad. - Nyíregyháza : Kötet K., 2018. - 274 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8438-22-5 fűzött : 3300,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
bibliamagyarázat
226.07
[AN 3764147]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2019.
Chapman, Gary D. (1938-)
The love languages of God (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : Istenre hangolva : aki mindig közel van / Gary Chapman ; [ford. Szabó Ágnes]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2014. - 200 p. ; 21 cm
Megj. "Istenre hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-301-4 fűzött : 2990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3763851]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2019.
Clooney, Francis X. (1950-)
Comparative theology (magyar)
   Tanulhatnak-e egymástól a vallások? : új felismerések és kapcsolatok a hagyományok találkozásában / Francis X. Clooney ; [ford. és az utószót írta Görföl Tibor]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2019. - 190 p. ; 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)
Bibliogr.: p. 171-175.
ISBN 978-963-442-019-4 fűzött : 3400,- Ft
teológia - vallásfilozófia - hermeneutika - vallásközi kapcsolat - kereszténység
21 *** 22.06 *** 291.16 *** 28
[AN 3758917]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2019.
Eliade, Mircea (1907-1986)
Das Heilige und das Profane (magyar)
   A szent és a profán / Mircea Eliade ; [ford. Berényi Gábor, M. Nagy Miklós] ; [a jegyzeteket kész. Ara-Kovács Attila]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 215, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 73.)
ISBN 978-963-479-299-4 fűzött : 1499,- Ft
vallásfilozófia
291.1
[AN 3764369]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2019.
Fabiny Tamás (1959-)
   Testvéreim és a nyáj : körkép a világ evangélikusságáról / Fabiny Tamás. - Budapest : Luther, 2018-. - ill., részben színes ; 23 cm
evangélikus egyház - 21. század
284.1(100)(091)
[AN 3743795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Nyugat- és Észak-Európa. - 2019. - 211 p.
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-380-159-8 fűzött : 2290,- Ft
Észak-Európa - Nyugat-Európa - evangélikus egyház - 21. század
284.1(4-16)"201"
[AN 3759687] MARC

ANSEL
UTF-89783 /2019.
Filep Tibor (1935-)
   "Ama nemes harcot megharcoltam" : Kiss Gyula kisvárdai lelkész emlékezete, 1906-2003 / írta és szerk. Filep Tibor. - [Debrecen] : Kiss J., 2018. - 157, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1779-2 fűzött
Kiss Gyula (1906-2003)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század
284.2(439)(092)Kiss_Gy.
[AN 3759276]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2019.
Fráter Erzsébet
   A Biblia növényei / Fráter Erzsébet. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2017. - 318 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 978-963-244-809-1 kötött : 5995,- Ft
bibliakutatás - növényhatározó
22.01 *** 58(083.8)
[AN 3764006]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2019.
Füzeskuti Ferenc
   Az érzelmek tiszta energiái / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2018]. - 43, [5] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5495-23-6 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3764375]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2019.
Godfrey, Jan
The big Bible sticker book (magyar)
   Nagy bibliai matricás könyv / Jan Godfrey és Paula Doherty ; [ford. Bustya Júlia]. - Szeged : Agapé, 2018. - 60, [2] p., [8] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-458-414-8 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3759844]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2019.
   "Isten embere" : tisztelgés Baltik Frigyes püspök emléke előtt születésének 185-ik, halálának 100-ik évfordulóján / [szerk. ... Bartha István ...]. - Balassagyarmat : Henkajpan, 2019. - [23] p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás szlovák, német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-4841-3 fűzött
Baltik Frigyes (1834-1919)
Magyarország - püspök - evangélikus egyház - 19. század - 20. század
284.1(439)(092)Baltik_F.
[AN 3758690]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2019.
James, Bethan
My christening Bible stories (magyar)
   Első bibliai történeteim / írta Bethan James ; ill. Paola Bertoloni Grudina ; [ford. Bustya Júlia]. - Szeged : Agapé, 2018. - 23 p. : ill., színes ; 20 cm
Közös tokban a "Keresztelési emlékkönyvem" és az "Első imáim" c. művekkel
ISBN 978-963-458-412-4 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3759836]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2019.
James, Bethan
My christening prayers (magyar)
   Első imáim : ökumenikus imákkal / írta Bethan James ; ill. Paola Bertoloni Grudina ; [ford. Bustya Júlia]. - Szeged : Agapé, 2018. - 23 p. : ill., színes ; 20 cm
Közös tokban a "Keresztelési emlékkönyvem" és az "Első bibliai történeteim" c. művekkel
ISBN 978-963-458-411-7 fűzött
imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3759839]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2019.
James, Bethan
My christening record book (magyar)
   Keresztelési emlékkönyvem / írta Bethan James ; ill. Paola Bertoloni Grudina ; [ford. Bustya Júlia]. - Szeged : Agapé, 2018. - 23 p. : ill., színes ; 20 cm
Közös tokban az "Első bibliai történeteim" és az "Első imáim" c. művekkel
ISBN 978-963-458-410-0 fűzött
keresztelő - ajándékkönyv
265.1
[AN 3759835]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2019.
   Jászkarajenő vértanú papjai / [összeáll. Erdeiné Tóth Klára] ; [kiad. a Jászkarajenői Római Katolikus Plébánia]. - Jászkarajenő : Jászkarajenői Római Katolikus Plébánia, 2019. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Bibliogr.: p. 143.
ISBN 978-615-00-4822-2 fűzött
Kósa József (1878-1919)
Hornyik Károly (1889-1919)
Magyarország - Jászkarajenő - katolikus pap - mártír - Tanácsköztársaság - helytörténet - 20. század
282(439)(092)Kósa_J. *** 282(439)(092)Hornyik_K. *** 943.9-2Jászkarajenő"1919"
[AN 3758285]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2019.
Katona István (1928-)
   Meghívás az életre : lelkiismeret-vizsgálat felnőtteknek életgyónás alkalmával / Katona István, Kunszabó Zoltán. - 7. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2019. - 135 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 132.)
Bibliogr.: p. [136].
Fűzött : 700,- Ft
 (hibás ISBN 963-9281-55-4)
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3763865]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2019.
Katona István (1928-)
   Űzd el a farkasokat Pásztor! : a szabadítás kézikönyve / Katona István. - 2. átd. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2019. - 199 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 126.)
Bibliogr.: p. [200].
ISBN 963-9281-49-2 fűzött : 1500,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3763861]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2019.
Kerényi Lajos (1927-)
   A világot átölelő szeretet / Kerényi Lajos. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 200, [6] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-783-3 kötött : 3500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3759745]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2019.
Keresztes Szilárd (1932-)
   Az én Bibliám : homíliák: eucharisztia, jubileumok / Keresztes Szilárd. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 386 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-796-2 kötött : 3200,- Ft
oltáriszentség - homília
252 *** 265.3
[AN 3760055]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2019.
   Az kereztieni gievlekezetben valo isteni diczéretek egyben szedegetettet, vyonnan nyomtatatot, émendáltatot, és sok szép dicziretteckel megöregbitettet / [a mellékletben H. Hubert Gabriella tanulmánya] ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]. - Budapest : Balassi : OSZK : MTA BTK ITI, [2019]. - [2], 418, [10] p. : ill. ; 20 cm + mell. (69 p.). - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 47.)
Kész. a Országos Széchényi Könyvtár RMK I. 267 jelzetű és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ RM I 4r 294 jelzetű példánya alapján. - borító- és gerinccím: Az keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek. - Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Bártfa, 1593. - A tanulm. összefoglalása angol nyelven
ISBN 978-963-456-046-3 kötött : 3500,- Ft
ISBN 978-963-456-047-0 (mell.)
evangélikus egyház - énekeskönyv - hasonmás kiadás
264-17 *** 284.1 *** 094/099.07
[AN 3759470]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2019.
Keserű Bálint (1927-)
   Ráció és rajongás : eszmeforgalom Nyugat-Európától Erdélyig, 1580-1730 / Keserű Bálint. - Budapest : Balassi : MTA BTK ITI Reneszánsz Oszt., cop. 2018. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 38.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-456-041-8 fűzött : 3400,- Ft
Európa - eszmetörténet - vallástörténet - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - 18. század
291(4)"15/17" *** 930.85(4)"15/17"
[AN 3759431]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2019.
Kovács Mihály (1929-)
   Nt. Kovács Mihály esperes-lelkipásztor igehirdetései / [kiad. ... Zuglói Református Hitélet Alapítvány]. - Budapest : Zuglói Református Hitélet Alapítvány, 2019. - 52 p. ; 25 cm
Borítócím: Soli Deo Gloria : Nt. Kovács Mihály esperes-lelkipásztor igehirdetései
ISBN 978-615-00-5123-9 fűzött
prédikáció
252
[AN 3759298]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2019.
Lukács László (1936-)
   Szent Vendel főpásztor, barmok patrónusa.. : Szent Vendel hitvalló tiszteletéről Németországban és Magyarországon = Oberhirt Sankt Wendelin, Patron des Viehs... : zur Verehrung von Bekenner Sankt Wendelin in Deutschland und Ungarn / Lukács László. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2018. - 287 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 56.)
Bibliogr.: p. 269-283.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5413-25-5)
Wendelin, Szent (554?-617?)
Németország - Magyarország - szent - kultusz - 6. század - 7. század
235.3(092)Wendelin *** 394.944(430) *** 394.944(439)
[AN 3758276]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2019.
Luther, Martin (1483-1546)
Kleiner Katechismus (magyar)
   Dr. Luther Márton Kis kátéja / [... a fordítást ... kész. és magyarázatokkal ell. Prőhle Károly]. - 13. kiad. - Budapest : Luther, 2019. - 67 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-7470-86-8 fűzött : 350,- Ft
evangélikus egyház - katekizmus
238.1 *** 284.1
[AN 3763859]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2019.
Magyarországi Baptista Egyház. Országos közgyűlés (2019) (Szigetszentmiklós)
   A magyarországi baptisták 174. évi országos beszámoló- és missziói közgyűlése : 2019. április 27., Szigetszentmiklós : beszámoló-gyűjtemény / [szerk. ... Mészáros Kornél ...]. - Budapest : [Mo-i. Baptista Egyh.], 2019. - 212 p. : ill., főként színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: Közgyűlés 2019
Fűzött
Magyarország - baptista egyház - konferencia-kiadvány
286.15(439) *** 061.3(439-2Szigetszentmiklós)
[AN 3758951]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2019.
Mallász Gitta (1907-1992)
Les dialogues tels que je les ai vécus (magyar)
   Az angyal válaszol : ahogy én megéltem / Mallász Gitta ; [ford. Kardos Gyöngyi Margit]. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 171 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-75-6 fűzött : 2800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3759521]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2019.
Mészáros János
   Prométheusz, Sziszüphosz, Bellerophontész [elektronikus dok.] / írta Mészáros János ; ill. Koncz Tímea. - Szöveg (epub : 7.3 MB). - [Budapest] : Két Egér Kv., cop. 2019. - (Mitológiai zsebkönyvtár, ISSN 2498-8286)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155204. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5694-08-0
görög mitológia - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
292.11(02.053.2) *** 398.221(38)(02.053.2)
[AN 3764240]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2019.
   "Minden forrásom belőled fakad" : az eucharisztia a keresztény élet és az egyház küldetésének forrása : teológiai és lelkipásztori megfontolások az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, Budapest, 2020. szeptember 13-20. / Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága ..., Teológiai Bizottság ... - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 86, [1] p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 51.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-791-7 fűzött : 700,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3758494]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2019.
Nagy Levente (1975-)
   Pagans, Christians and their surrounding [elektronikus dok.] : archeological, patristic and church historical studies = Heiden, Christen und ihre Umwelt : archäologische, patristische und kirchengeschichtliche Studien / Levente Nagy. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Pécs : Univ. of Pécs Center for Ecclesiastical Studies, 2019. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, ISSN 2063-2398 ; 8.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155052. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol, német és latin nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-240-1
Pannonia - Római Birodalom - vallástörténet - őskereszténység - patrológia - késő ókor - összehasonlító vallástudomány - régészet - elektronikus dokumentum
281 *** 276 *** 904(398.6)"00/04" *** 291(37)"00/04"
[AN 3763035]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2019.
Sághy Marianne (1961-2018)
   Földi és égi szeretet : tanulmányok Szent Ágoston Vallomásairól / Sághy Marianne. - Budapest : Kairosz, cop. 2019. - 137 p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-003-9 fűzött : 2800,- Ft
Augustinus Aurelius (354-430). Confessiones
szent - patrológia - ókeresztény irodalom története - ókori latin irodalom története - 4. század - 5. század - műelemzés
276(092)Augustinus_Aurelius *** 235.3(092)Augustinus_Aurelius *** 871(091)-97"04"
[AN 3758993]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2019.
Schwartz, Thomas (1964-)
Auch Jesus hatte schlechte Laune (magyar)
   Jézusnak is voltak rossz percei : meglepő történetek a Bibliából / Thomas Schwartz ; [ford. Szabó Katalin]. - Szeged : Agapé, 2018. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-458-415-5 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3759821]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2019.
Szatmári Tünde
   Vajas könyv avagy Receptek a személyes evangélizáláshoz [elektronikus dok.] / Szatmári Tünde ; ... ill. Ács Anett. - Jav. kiad. - Szöveg (epub : 976 KB). - [Gyula] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155085. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2680-0
vallásos irodalom - misszió - elektronikus dokumentum
266(076) *** 244
[AN 3763547]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2019.
   A szent háromnap szertartásrendje [elektronikus dok.] : ordo caerimoniarum in triduo sacro / Földváry Miklós István összeállítása alapján szerk. Varga Benjámin ; kiad. Gödöllői Premontrei Perjelség. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Gödöllő : Gödöllői Premontrei Perjelség, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152281. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1639-9
húsvét - egyházi szertartás - szertartás-irodalmi dokumentum - elektronikus dokumentum
264-041.6 *** 264-7
[AN 3734204]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2019.
   A szent háromnap zsolozsmáinak rendje [elektronikus dok.] : ordo officii divini in triduo sacro / a Földváry Miklós István által összeállított ... kiadványok ... alapján szerk. Varga Benjámin ; kiad. Gödöllői Premontrei Perjelség. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Gödöllő : Gödöllői Premontrei Perjelség, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152265. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1641-2
húsvét - egyházi szertartás - breviárium - elektronikus dokumentum
264-135 *** 264-041.6
[AN 3734073]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2019.
Tánczos-Pataki Fruzsina
   Valami buddhizmus [elektronikus dok.] / Tánczos-Pataki Fruzsina. - Szöveg (epub : 911 KB). - [Budapest] : Énkiadom.hu, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155044. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
buddhizmus - kisregény - elektronikus dokumentum
294.3(0:82-31)
[AN 3763001]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2019.
   Visszaemlékezések Erdős Mátyás atyáról [elektronikus dok.] / [összeáll.] Krajsovszky Gábor, Slíz Judit. - Szöveg (pdf : 7.2 MB). - Budapest : Krajsovszky G., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154935. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5722-03-5
Erdős Mátyás (1908-2003)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
282(439)(092)Erdős_M.(0:82-94)
[AN 3762099]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9813 /2019.
Árvai Nóra
   Párkapcsolati coaching kézikönyv : krónikus betegséggel/meddőséggel érintett, lombikozó/örökbefogadó párok számára / Árvai Nóra. - [Budapest] : [Árvai N.], cop. 2019. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81252-1-5 fűzött
párkapcsolat - terméketlenség - nőgyógyászati betegség - lélektan - pszichoterápia
316.472.4 *** 612.663 *** 618.14 *** 159.9 *** 615.89
[AN 3758710]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2019.
Bradshaw, John (1933-)
Post-romantic stress disorder (magyar)
   Posztromantikus stressz-szindróma : mit tehetsz, ha kihűlni látszik a szerelem? : új felfedezések a vágyról, a szerelemről és a házasság megmentéséről, mielőtt túl késő lenne / John Bradshaw ; [ford. Rézműves László]. - [Solymár] : Casparus, cop. 2019. - 257 p. : ill. ; 22 cm. - (Szabad és szeretetteljes emberi kapcsolatok sorozat, ISSN 2416-3333 ; 4.)
Bibliogr.: p. 241-250.
ISBN 978-615-5835-07-0 fűzött : 3800,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3759338]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2019.
   Digitális forradalom világunkban : tanulmánykötet / szerk. Dombi Judit, Rimai Dávid. - Pécs : Institutio Kvk., 2019. - 184 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5078-2 fűzött
információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra
316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3759396]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2019.
Dobszay Tamás (1962-)
   A rendi országgyűlés utolsó évtizedei, 1790-1848 / Dobszay Tamás. - Budapest : Országház Kvk., 2019. - 504 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar országgyűlések története, ISSN 2416-2094)
Bibliogr.: p. 477-497.
ISBN 978-615-5948-06-0 kötött
Magyarország - rendi szervezet - nemesség - országgyűlés - politikatörténet - magyar történelem - 18. század - 19. század
316.343.32(439)"17/18" *** 342.53(439)"17/18" *** 323(439)"17/18" *** 943.9"1790/1848"
[AN 3759863]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2019.
Dupcsik Csaba (1964-)
A magyarországi cigányság története (új kiadása)
   A magyarországi cigányok/romák a hétköznapi és a tudományos diskurzusok tükrében [elektronikus dok.] / Dupcsik Csaba. - 2. átd. kiad. - Szöveg (pdf : 13.1 MB). - Budapest : MTA TK Szociológiai Intézet, 2018. - (Szociológiai tanulmányok, ISSN 2063-2258 ; 2018/1)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150844. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8302-53-3
Magyarország - cigányság - szociológiai vizsgálat - romológia - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
316.347(=914.99)(439)(091)
[AN 3724081]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2019.
   Egymás szemébe nézve : az elmúlt fél évszázad roma politikai törekvései / szerk. Kóczé Angéla, Neményi Mária, Szalai Júlia. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 323 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-042-5 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - cigányság - kisebbségi politika - érdekképviselet - 20. század - 21. század
316.347(=914.99)(439)"198/201" *** 323.15(=914.99)(439)"198/201"
[AN 3759436]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2019.
   Előadok, tehát vagyok avagy A látható ember / Benkő Vilmos [et al.]. - 2. kiad. - [Üröm] : DrPrezi Books, cop. 2018. - 345 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0590-4 fűzött
kommunikáció - módszertan - előadásmód - retorika
316.77 *** 82.085 *** 65.013
[AN 3759717]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2019.
Gerhard Péter
   Deszkafalak és potyavacsorák : választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban / Gerhard Péter. - Budapest : Korall, 2019. - 371 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák, ISSN 2062-4522 ; 10.)
Bibliogr.: p. 335-346.
ISBN 978-615-81156-1-2 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - Budapest - politikai szociológia - országgyűlési választás - választói magatartás - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
316.334.3(439)"187/188" *** 324(439-2Bp.)"187/188" *** 342.84(439)"187/188" *** 316.621(439-2Bp.)"187/188"
[AN 3759601]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2019.
Goldstein, Noah J.
The little book of yes (magyar)
   Igen! : hogyan legyél magabiztosabb, győzz meg másokat és szerezz barátokat? / Noah Goldstein, Steve Martin, Robert Cialdini ; [ford. Pasztorniczky-Taskovics Katalin]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 114 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-304-805-4 fűzött : 2900,- Ft
meggyőzés
316.475
[AN 3760029]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2019.
Harley, Willard F. (1941-)
His needs, her needs (magyar)
   Mire vágyik a férfi, és mit szeretne a nő [elektronikus dok.] : egy elkötelezett párkapcsolat kialakításának biztos módszere / Willard F. Harley ; ford. Pap Katalin. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [S.l.] : [Pap K.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154870. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-5048-5
párkapcsolat - nemek lélektana - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3761278]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2019.
   A közösségi média hatásai [elektronikus dok.] : Pécsi Szakkollégiumi Nap 2018 : konferencia kötet : összefoglaló az elhangzott előadásokból / szerk. Raposa László Bence ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Pécs : PTE EHÖK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155096. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-342-2
információs társadalom - internet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
316.774 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3763571]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2019.
Leman, Kevin (1943-)
Be the dad she needs you to be (magyar)
   Útmutató lányos apáknak : hogyan találhat utat lánya szívéhez? / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2014. - 234 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-963-288-247-5 fűzött : 2900,- Ft
gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat - lánygyermek
316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3763847]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2019.
Nemes Orsolya
   Generációs mítoszok : hogyan készüljünk fel a jövő kihívásaira? / Nemes Orsolya ; [az illusztrációkat kész. Dusik Móni]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 391 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-788-0 fűzött : 3900,- Ft
nemzedék - nemzedékek közti különbség - információs társadalom - éghajlatváltozás - társadalmi egyenlőtlenség - 21. század
316.346.3 *** 681.3.004.14 *** 316.77 *** 551.583 *** 316.344.23(100)"20"
[AN 3758772]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2019.
   Nemzetiségek, vallások, kultúrák a Dél-Alföldön / szerk. Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : BSÖ Alapítvány, 2019. - 265 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80781-8-4 fűzött
Dél-Alföld - nemzetiség - kulturális élet - zsidóság - 19. század - 20. század
316.347(=00)(439Dél-Alföld) *** 316.7(439Dél-Alföld)"18/19" *** 316.347(=924)(439Dél-Alföld)"18/19"
[AN 3758628]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2019.
   A női kommunikáció kultúrtörténete : tanulmányok / szerk. Sipos Balázs, Krász Lilla. - Budapest : Napvilág, 2019. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-216-5 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - művelődéstörténet - kommunikáció - nőtörténet
316.7(439) *** 316.37-055.2(439) *** 930.85-055.2(439)
[AN 3758251]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2019.
Pinker, Steven (1954-)
Enlightenment now (magyar)
   Felvilágosodás most : védőbeszéd az értelem, a tudomány, a humanizmus és a haladás mellett / Steven Pinker ; [ford. Mátics Róbert]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 638, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 571-601.
ISBN 978-963-447-465-4 kötött : 6500,- Ft
társadalmi helyzet - társadalmi változás - szociálpszichológia - társadalmi fejlődés - globalizáció - 21. század
316.6(100)"201" *** 159.9 *** 316.42(100)"20" *** 339.9(100)
[AN 3759968]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2019.
Rémán Izabella
   Versengés helyett együttműködés [elektronikus dok.] : tanulás és hivatás a digitális korban / Rémán Izabella. - Szöveg (epub : 186 KB). - [Budapest] : Workshop Humán Kft., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151528. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1565-1
technikai kultúra - digitális technika - szervezeti kultúra - élethosszig tartó tanulás - együttműködés - elektronikus dokumentum
316.77 *** 681.3.004.14 *** 658.3 *** 37.013.83
[AN 3728843]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2019.
Robicsek György (1908-1986)
   Robicsek György naplója = Tagebuch von Georg Robicsek / [szerk. ... Szarka Lajos] ; [kiad. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány]. - Budapest : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjt. Közalapítvány, 2018. - 123, [5] p., [12] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5132-15-5 kötött
ISBN 978-615-5132-16-2 fűzött
Ausztria - Magyarország - zsidóság - kényszermunka - koncentrációs tábor - második világháború - memoár
316.347(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 343.819.5(436)"194"(0:82-94)
[AN 3758505]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2019.
   Slovenské inšpirácie zo Senváclavu : 31. interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku / red. Tünde Tušková, Alžbeta Uhrinová. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2019. - 283 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia interdisciplinaria, ISSN 2631-1283)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6014-03-0 fűzött
Pilisszentlászló - magyarországi szlovákok - néprajz
316.347(=854)(439-2Pilisszentlászló) *** 39(=854)(439-2Pilisszentlászló) *** 316.7(439-2Pilisszentlászló)(=854)
[AN 3758873]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2019.
Szabó Andrea (1970-)
   A magyar társadalom és a politika, 2019 : a magyar társadalom politikai gondolkodásmódja, politikai integráltsága és részvétele / Szabó Andrea, Gerő Márton ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA Társadalomtud. Kutatóközp., 2019. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 978-963-7372-79-7 fűzött
Magyarország - politikai kultúra - társadalmi részvétel - 21. század - statisztikai adatközlés
316.334.3(439)"201"(083.41) *** 323.21(439)"201"(083.41)
[AN 3759444]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2019.
   Származás és integráció a mai magyar társadalomban / Balogh Karolina [et al.] ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA Társadalomtud. Kutatóközp., 2019. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 978-963-418-026-5 fűzött
Magyarország - társadalmi integráció - család - társadalmi helyzet - társadalmi mobilitás - 21. század - statisztikai adatközlés
316.4.052(439)"201"(083.41) *** 316.356.2(439)"201"(083.41) *** 316.6(439)"201"(083.41) *** 316.344(439)"201"(083.41)
[AN 3759465]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2019.
   Tanulmányok a társadalomról IV : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái / [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány]. - Szeged : SZTE Polgáraiért Alapítvány, 2019. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-5055-3 fűzött
társadalomismeret - tudományos diákkör
316.3 *** 378.184
[AN 3758822]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2019.
Wallace, Kathryn
Absolutely smashing it (magyar)
   Vannak tökéletes anyák, csak nekik még nem született gyerekük [elektronikus dok.] / Kathryn Wallace ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155106. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-53-8
amerikai angol irodalom - anyaság - regény - elektronikus dokumentum
316.37-055.52-055.2(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3763603]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9836 /2019.
Bene Lajos (1876-1942)
   Kalotaszegi népmesék / Bene Lajos. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-55-2 fűzött : 1990,- Ft
Kalotaszeg - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(498.4-2Kalotaszeg)
[AN 3759675]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2019.
Cseri Miklós (1957-)
   Elképzelt álmok, megvalósult történetek : a Skanzen első ötven éve, 1967-2017 / Cseri Miklós, Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2018. - 178 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 165. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5123-67-2 fűzött
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Magyarország - Szentendre - falumúzeum - magyar néprajz - tárgyi néprajz - történeti feldolgozás
39(=945.11) *** 7.031.4(=945.11) *** 069(439-2Szentendre)(091)
[AN 3758298]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2019.
Dunai Péter (1968-)
   Erdei állataink kultúrtörténeti lexikona 1 [elektronikus dok.] / Dunai Péter. - Szöveg (epub : 113 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155087. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-3632-8
vadon élő állat - művelődéstörténet - mesebeli lény - szaklexikon - elektronikus dokumentum
398.4:030 *** 59:030 *** 930.85:030
[AN 3763549]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2019.
Foucault, Michel (1926-1984)
Histoire de la sexualité (magyar)
   A szexualitás története / Michel Foucault. - Jav. kiad. - Budapest : Atlantisz, 2014-. - 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360)
nemi élet - nemi erkölcs - család - művelődéstörténet
392.6 *** 176 *** 316.356.2 *** 930.85(100)
[AN 3577298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A gyönyörök gyakorlása / [a ... fordításban, illetve a szerkesztésben közrem. Albert Sándor, Szántó István, Somlyó Bálint]. - 2019. - 256 p. - (A francia szellem könyvtára, ISSN 2063-5834)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-59-0 kötött : 3195,- Ft
[AN 3759747] MARC

ANSEL
UTF-89840 /2019.
Miklós Péter (1980-)
   Hagyomány és szolgálat : Bálint Sándorról és a Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány elmúlt tíz évéről / Miklós Péter. - Szeged : BSÖ Alapítvány, 2019. - 66, [1] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80781-7-7 fűzött
Bálint Sándor (1904-1980)
Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány
Magyarország - etnográfus - politikus - alapítvány - 20. század
39.001(439)(092)Bálint_S. *** 32(439)(092)Bálint_S. *** 061.2(439)Bálint_Sándor_Szellemi_Örökségéért_Alapítvány
[AN 3758624]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2019.
Nemes Mihály (1866-1945)
   A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban / rajz. és irta Nemes Mihály. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 103 p. : ill. ; 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pozsony ; Budapest : Stampfel, 1903, a Stampfel-féle Tudományos Zseb-könyvtár 147-148. tagjaként
ISBN 978-615-5797-49-1 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - viselettörténet - hasonmás kiadás
391(439)(091) *** 094/099.07
[AN 3759523]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2019.
   Ortutay Gyula zoborvidéki folklórgyűjtése / közread. Magyar Zoltán, Varga Norbert. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 284 p., [24] t. : ill. ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 17.)
Bibliogr.: p. 276-281.
ISBN 978-963-456-022-7 kötött : 3400,- Ft
magyar néprajz - folklór
398(=945.11)
[AN 3758877]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2019.
Ozsváth Németh Sára
   Humor : viccek és bölcsességek : nevessünk együtt, 2018 / gyűjt. és szerk. Ozsváth (Németh) Sára. - Hajdúböszörmény : [Ozsváth S.], 2018. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3264-1 fűzött
vicc
398.94
[AN 3759250]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2019.
Solymossy Sándor (1864-1945)
   Lél vezér kürt mondája / Solymossy Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 68 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-53-8 fűzött : 1450,- Ft
Lél (Magyarország: vezér) (?-955)
magyar néprajz - monda
398.22(=945.11)
[AN 3759520]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2019.
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete / szerk. Ratkó Lujza. - 2. jav. kiad. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2019. - 783 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5619-12-0 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - magyar néprajz - népművészet - tárgyi néprajz
39(=945.11)(439.161) *** 7.031.4(439.161)
[AN 3764014]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2019.
Tömörkény István (1866-1917)
   Betyárlegendák [elektronikus dok.] : az alföldi rablóvilág történetei / Tömörkény István. - Szöveg (epub : 470 KB) (mobi : 915 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155121. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-742-0 (epub)
ISBN 978-963-474-743-7 (mobi)
Alföld - magyar irodalom - betyár - folklór - monda - elektronikus dokumentum - elbeszélés
398.223(=945.11)(439.14) *** 894.511-32 *** 394-058.55(439)(0:82-32)
[AN 3763691]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9847 /2019.
   Analysis for the project CORD (SKHU/1601/4.1/104) [elektronikus dok.] : Interreg Slovakia - Hungary / ... publ. by the Union of Hungarian Women. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - [Budapest] : Union of Hung. Women, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154885. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81255-1-2
Szlovákia - Magyarország - gazdasági együttműködés - határ menti kapcsolat - nő - vállalkozó - 21. század - elektronikus dokumentum
327.39(437.6)"20" *** 658.1-055.2(4-191)"20" *** 339.92(439)(437.6)"20" *** 339.92(437.6)(439)"20" *** 327.39(439)"20"
[AN 3761344]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2019.
   At the intersection of migration and populist politics. - [Kőszeg] : IASK, 2018. - 33 p. : ill., színes, térk. ; 30 cm. - (IASK working papers, ISSN 2676-8895)
Bibliogr.
Fűzött
Európai Unió - migrációs politika - migráció - populizmus
325.1(4-62) *** 329populizmus
[AN 3759113]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2019.
Bocz Péter
   Elrabolt esztendők : Pestről kitelepítettek Hajdúdorogon, 1951-1953 / Bocz Péter. - Hajdúdorog : Mészáros K. Vár. Kvt., 2019. - 209 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Hajdúdorogi füzetek, ISSN 2498-5767 ; 24.)
Bibliogr.: p. 209.
ISBN 978-615-80647-4-3 fűzött
Magyarország - Hajdúdorog - kitelepítés - állami terror - 1950-es évek
325.254.6(439-2Hajdúdorog)"195" *** 323.282(439)"195"
[AN 3759348]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2019.
Fuchs Márta
Legacy of rescue (magyar)
   Egy megmentés öröksége: a túlélő lányának tiszteletadása / Fuchs Márta ; [ford. Bogdán József]. - Tokaj : Bogdán J., cop. 2019. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4990-8 fűzött
Magyarország - zsidóság - holokauszt - zsidóság mentése - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3758595]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2019.
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
Hind swaraj (magyar)
   India szabadsága : Hind swaraj / Móhandász Karamcsand Gándhi ; ... ford. Raffai Péter. - [Budapest] : Kreatív Kontroll Kft., [2019]. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81162-1-3 fűzött : 2690,- Ft
India - politika - erőszakmentesség - politikai irányzat - 20. század
32(540)"19" *** 323.25(540)"19"
[AN 3759165]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2019.
   Global governance and Asia from the perspective of the CEE countries : the pre-forum session of Shanghai Forum 2019 / ed. Marcell Horváth ; [publ. by the] Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : MNB, 2019. - 246 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Gerinccím: The pre-forum session of Shanghai Forum 2019. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-27-6 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Kína - külkapcsolat - gazdasági kapcsolat - 21. század
327(4-11)"201" *** 327(510)"201" *** 339.5(4-11)"201" *** 339.5(510)"201" *** 339.9(4-11)"201" *** 339.9(510)"201"
[AN 3759603]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2019.
Illés Áron
   Ez felháborító! a'melly az Uj bestiarium azaz Könyvetske az ujabb korokban támadt fertelmes gonoszokról, testet, 's lelket rontó gaz ellenségekről, minden igaz ember okulására... / ... Illés Áron ... - Buda-Pesten : Savköpő Menyét K., 2019. - 47, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-4849-9 fűzött
Magyarország - belpolitika - politikus - grafikus - 21. század - karikatúra
32(439)(092) *** 32(100)(092) *** 76(439)(092)Illés_Á. *** 323(439)"201"
[AN 3758780]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2019.
Kasparov, Garri Kimovič (1963-)
Winter is coming (magyar)
   Közeleg a tél [elektronikus dok.] : miért kell megállítani Vlagyimir Putyint és a szabad világ ellenségeit? / Garri Kaszparov és Mig Greengard ; ford. Hegedűs Péter ..., Garamvölgyi Andrea ..., Morvay Péter ... - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155160. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-813-9
Oroszország - történelem - belpolitika - diktatúra - ezredforduló - elektronikus dokumentum
323(47)"199/201" *** 321.6(47) *** 947"199/201"
[AN 3763965]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2019.
Marshall, Tim (1959-)
Prisoners of geography (magyar)
   A földrajz fogságában : tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról / Tim Marshall ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, 2019, cop. 2018. - 345, [2] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-330.
ISBN 978-963-355-411-1 fűzött : 3950,- Ft
geopolitika
327(100)
[AN 3764332]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2019.
Medgyes Péter (1945-)
   Diplomaták mesélik / Medgyes Péter, Varga Koritár Pál. - Budapest : Corvina, cop. 2019. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6583-2 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - diplomata - diplomáciatörténet - ezredforduló - 21. század - memoár
327(439)(092)(0:82-94)
[AN 3759998]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2019.
Medgyesi Konstantin (1975-)
   Szavakkal ölni : demokráciadiskurzus(ok) Magyarországon az 1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról / Medgyesi Konstantin. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp. Emlékpont, 2019. - 288 p. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 12.)
Bibliogr.: p. 261-288.
ISBN 978-963-7379-62-8 fűzött
Magyarország - demokrácia - politikatörténet - 1945 utáni időszak - koalíciós időszak - politikai kommunikáció - diskurzuselemzés
323.23(439)"1945/1949" *** 321.7(439)"1945/1949" *** 316.774
[AN 3759530]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2019.
Nyyssönen, Heino (1963-)
   A demokrácia lebontása Magyarországon / Heino Nyyssönen ; [... ford. Makra Hajnalka]. - Budapest : Napvilág, 2019. - 198 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-198.
ISBN 978-963-338-436-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Európa - demokrácia - belpolitika - korrupció - politika - 21. század
321.72(439)"200/201" *** 323(439)"200/201" *** 328.185(439)"200/201" *** 32(4)"200/201"
[AN 3758228]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2019.
Ozsvald Éva
   Indo-Japanese relations on an upward trend [elektronikus dok.] / authors Éva Ozsvald ..., S. Shobha Kiran. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Budapest] : CERS HAS Inst. Of World Economics, 2018. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 240.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150996. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-660-2
India - Japán - külkapcsolat - biztonságpolitika - gazdasági kapcsolat - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
327(520)"20" *** 355.02(5-012)"20" *** 339.5(540)"20"(083.41) *** 339.5(520)"20"(083.41) *** 327(540)"20"
[AN 3725196]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2019.
Sámsondi Kiss György (1934-)
   A Duna mégis összeköt : egy kormánybiztos vallomásai / Sámsondi Kiss György. - Budapest : Kairosz, 2019. - 432 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 429.
ISBN 978-963-514-004-6 kötött : 3900,- Ft
Sámsondi Kiss György (1934-)
Magyarország - Duna - politikus - 20. század - 21. század - duzzasztómű - energiapolitika - rendszerváltás - magyar irodalom - memoár
32(439)(092)Sámsondi_Kiss_Gy.(0:82-94) *** 620.9(439)"199"(0:82-94) *** 627.8(439-2Nagymaros)(0:82-94) *** 627.8(437.6-2Bős)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3759420]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2019.
   Változó Európa a változó világban [elektronikus dok.] / szerk. Éltető Andrea és Szijártó Norbert ; [közread. az] MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet. - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - Budapest : MTA KRTK VGI, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150827. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-662-6
Európai Unió - európai integráció - külkapcsolat - 21. század - elektronikus dokumentum
327(4-62)"20" *** 339.923(4-62)"20" *** 327.39(4-62)"20"
[AN 3723963]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9862 /2019.
   Árpád kódex : [a hazatérő magyarság és Árpád sírjának kutatása] / szerk. Kozsdi Tamás. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 904 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-91-8 kötött : 9980,- Ft
Árpád (Magyarország: fejedelem) (850/855?-907)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - honfoglalás - magyarságkutatás
943.9"08/09" *** 943.9(092)Árpád *** 930.8(=945.11)
[AN 3759948]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2019.
Book of the Cold War (magyar)
   A hidegháború könyve / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2019. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-42-7 fűzött : 1990,- Ft
világtörténelem - világpolitika - hidegháború
94"194/198" *** 327.54(100)"194/198"
[AN 3759667]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2019.
Cavallo, Francesca (1983-)
Good night stories for rebel girls 2 (magyar)
   Esti mesék lázadó lányoknak 2 / Francesca Cavallo és Elena Favilli ; [ford. Nagy Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - XI, 211 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-486-119-5 kötött : 3999,- Ft
híres ember - nő - művelődéstörténet - gyermekkönyv
929-055.2(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3764703]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2019.
Favilli, Elena
Good night stories for rebel girls (magyar)
   Esti mesék lázadó lányoknak : 100 különleges nő története / Elena Favilli és Francesca Cavallo ; [ford. Todero Anna]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - XII, 211 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-947-6 kötött : 3999,- Ft
híres ember - nő - művelődéstörténet - gyermekkönyv
929-055.2(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3764701]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2019.
Gibbon, Edward (1737-1794)
The history of the decline and fall of the Roman empire. 6. (magyar)
   Konstantinápoly eleste 1453-ban [elektronikus dok.] / Edward Gibbon ; ford. Bozóky Alajos. - Szöveg (epub : 367 KB) (mobi : 794 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155117. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-768-0 (epub)
ISBN 978-963-474-769-7 (mobi)
Bizánci Birodalom - Oszmán-török Birodalom - történelem - 15. század - elektronikus dokumentum
956.0"145" *** 949.502"1453"
[AN 3763683]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2019.
   Gyere át hozzánk : szőlőskislaki beszélgetések / szerk. Szeri Gabi és Kalász József ; kiad. a Balatonboglári Városvédő Egyesület. - [Balatonboglár] : Balatonboglári Városvédő Egyes., 2019. - 159, [1] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-81092-2-2 fűzött
Balatonboglár - helyi társadalom - helyismeret - interjú
929(439-2Balatonboglár)(047.53) *** 908.439-2Balatonboglár
[AN 3759632]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2019.
Jankovics Marcell (1941-)
   Trianon / Jankovics Marcell. - [Budapest] : Méry Ratio, 2019. - 263 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 251.
ISBN 978-615-5700-62-0 kötött : 9800,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - Horthy-korszak - karikatúra - album
943.9"192" *** 341.382"1920" *** 741.5(439)(092)Jankovics_M.
[AN 3759854]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2019.
   A katolikus Budapest / szerk. Beke Margit. - Budapest : Szt. István Társ., 2013-
Budapest - katolikus egyház - egyháztörténet - templom - művelődéstörténet
930.85(439-2Bp.) *** 282(439-2Bp.)(091) *** 726.54(439-2Bp.)
[AN 3477916]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Oktatási és nevelési intézmények. - 2019. - 526 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-709-2 kötött
[AN 3759699] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Oktatási és nevelési intézmények. - 2019. - p. 534-1051.
Bibliogr.: p. 1031-1032.
ISBN 978-963-277-709-2 kötött
[AN 3759700] MARC

ANSEL
UTF-89870 /2019.
Körösztös György
   Összeesküvések a magyarság ellen / Körösztös György. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 301 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-83-3 kötött : 5500,- Ft
magyar történelem
943.9(089.3)
[AN 3760057]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2019.
Kovács Emőke (1978-)
   Balatoni impressziók : sorsok, helyek, történetek / Kovács Emőke ; [Fekti Vera képeivel]. - Budapest : Kovács E., 2019. - 187 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-4957-1 kötött : 4500,- Ft
Balaton - művelődéstörténet
930.85(439)(285.2Balaton)
[AN 3759365]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2019.
Kulcsár Sz. Zsuzsa (1948-)
   A Kulcsár család (Zemplén-Battyáni) : Kulcsár Tibor emlékezete / Kulcsár Sz. Zsuzsanna. - Révkomárom ; [Győr] : Magánkiad., 2019. - 184 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-615-00-4798-0 fűzött
Kulcsár család
Kulcsár Tibor (1938-1993)
Felvidék - Magyarország - író - határon túli magyarság - családtörténet - 20. század
929.52(439)Kulcsár *** 894.511(437.6)(092)Kulcsár_T.
[AN 3759292]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2019.
   Az MTA BTK Történettudományi Intézetének Délkelet-Európa Története Témacsoportja, 2015-2018 / [összeáll. és szerk. Csaplár-Degovics Krisztián és Bíró László]. - [Budapest] : MTA BTK, [2019]. - 50 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-171-4 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Bölcsészettudományi Kutatóközpont. Történettudományi Intézet. Délkelet-Európa Története Témacsoport
Délkelet-Európa - Magyarország - történettudomány - történelem - kutatóintézet
930.1(4-12) *** 061.6(439-2Bp.) *** 940-12
[AN 3759299]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2019.
   Nézz föl! : művészzászlók Székesfehérvár Fő utcáján / [a kiállításokat rend., a katalógust szerk., ... a bev. szöveget írta Szűcs Erzsébet]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2019. - 47 p. : ill., színes ; 15x15 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 354.)
A Székesfehérváron, 1996 és 2008 között rendezett utcai zászlókiállítások összefoglalója
ISBN 978-615-5413-34-6 fűzött
Magyarország - zászló - textilművészet - ezredforduló - 21. század - kiállítás
929.9 *** 745.52(439)"199/201" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3758339]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2019.
   A Pesti-síkság falvai a magyar honfoglalástól a 14. századig : kerámiaművesség, lakóépítmények, települési formák = Villages of the Pest Plain from the Hungarian conquest until the fourteenth century : pottery, residential buildings, settlement forms / szerk. Major Balázs, Türk Attila. - Budapest : PPKE Régészettud. Int., 2019. - 513 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae, ISSN 2064-8162)
A képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 163-184. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5766-20-6 kötött
Pesti-síkság - régészet - Árpád-kor
904(439Pesti-síkság)
[AN 3759704]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2019.
Réthy László (1851-1914)
   Anonymus az erdélyi oláhokról / írta Réthy László. - Repr. kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 72 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Knoll, 1880
ISBN 978-615-5797-51-4 fűzött : 2100,- Ft
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
Magyarország - Erdély - történetíró - 12. század - 13. század - nemzettörténelem - románok - hasonmás kiadás
930.1(439)(092)Anonymus *** 930.8(=590)(439.21) *** 094/099.07
[AN 3759510]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2019.
Révész Imre (1826-1881)
   Etel laka, vagyis Attila hun király birodalmi székhelye : történelmi vizsgálat / írta Révész Imre. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 71 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Debrecen : Városi Ny., 1859. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-52-1 fűzött : 2100,- Ft
hunok - történelem - 5. század - hasonmás kiadás
936.91"04" *** 094/099.07
[AN 3759678]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2019.
Suhajda Béla (1949-)
From tyranny to liberty (magyar)
   A szabadság gyermekei : szubjektív visszaemlékezés / Suhajda Béla ; [ford. és jegyzetekkel ell. Cserna György]. - Pécs : Virágmandula Kft., 2019. - 188 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-467-045-2 fűzött : 3500,- Ft
Egyesült Államok - kivándorlás - magyarság - 1956-os forradalom - magyar történelem - memoár
943.9"1956"(0:82-14) *** 325.25(=945.11)(73)(0:82-94)
[AN 3759379]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2019.
Szombathy Ildikó Éva (1946-)
   A "kizsákmányoló" gyermek [elektronikus dok.] : a vörös terror árnyékában / Szombathy Ildikó Éva. - Szöveg (pdf : 28.8 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150937. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-466-5
Románia - Erdély - Egyesült Államok - határon túli magyarság - emigráns - állami terror - szocialista rendszer - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
929(=945.11)(498)(0:82-94) *** 323.282(498)"194/198"(0:82-94) *** 325.25(=945.11)(73)(0:82-94)
[AN 3724788]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2019.
Tachjian, Vahe (1968-)
   Oszmán-örmények : élet az anyaországban, a száműzetésben, a társadalom újjáépítése a diaszpórában / Vahe Tachjian ; ford. Mikó Katalin, Szőts Dávid. - Budapest : L'Harmattan : PPKE, 2019. - 215 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia Armenologica Hungarica, ISSN 2631-1828 ; 2.)
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 978-963-414-457-1 fűzött : 2490,- Ft
Oszmán-török Birodalom - Törökország - Közel-Kelet - történelem - kisebbségi politika - örmények - örmény népirtás - kitelepítés - menekültügy - századforduló - 20. század
956.0(=00)"19" *** 325.254(=00)(560)"19" *** 323.12(=919.81)(560)"191/192" *** 316.347(=919.81)(5-011)"19" *** 341.43(5-011)
[AN 3758700]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2019.
Tanács Eszter
   Nők gyermek nélkül : történetek vágyakozásról, veszteségről és választásról / Tanács Eszter. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 243 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 978-963-304-792-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - nő - anyaság - 21. század - interjú
929-055.2(439)(047.53) *** 316.37-055.52-055.2(439)(047.53)
[AN 3760043]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2019.
   Trianon 100 : Trianon almanach : a trianoni békediktátum emlékkönyve. - Budapest : Angyali Menedék K., 2019. - 1021 p. : ill., részben térk. ; 24 cm + mell., CD
melléklet címe: A trianoni békediktátum hangoskönyve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-92-5 kötött : 16990,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - auditív dokumentum
943.9"191/192" *** 341.382"1920"
[AN 3759971]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2019.
   Urbs, civitas, universitas : ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére / főszerk. Papp Sándor ; szerk. Kordé Zoltán és Tóth Sándor László. - Szeged : SZTE Középkori és Kora Újkori M. Tört. Tansz., 2018. - 334 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Fontes et libri, ISSN 2676-8666 ; 1.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-643-0 fűzött
magyar történelem - középkor - emlékkönyv
943.9"10/15"
[AN 3759007]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9884 /2019.
Bakó Endre (1938-)
   Karády-láz Debrecenben : dokumentumriport egykori fényképekkel / Bakó Endre. - Debrecen : META-95 Bt., 2019. - 63 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-963-89840-7-4 fűzött
Karády Katalin (1910-1990)
Magyarország - Debrecen - filmszínész - helyismeret - 20. század
908.439-2Debrecen *** 791.43.071.2(439)(092)Karády_K.
[AN 3758584]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2019.
Cook, Samantha
London (magyar)
   London / írta ... Samantha Cook és Alice Park. - Pécs : Alexandra, 2019. - 207 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm + térk. - (Pocket rough guide, ISSN 2676-8801)
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-447-206-3 fűzött : 2999,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3759832]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2019.
Davies, Roger J. (1949-)
The Japanese mind (magyar)
   A japán észjárás : ismerkedés a kortárs japán kultúrával / Roger J. Davies és Osamu Ikeno ; [ford. Rohonyi András]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 281, [3] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 259-270.
ISBN 978-615-5884-32-0 fűzött : 3499,- Ft
Japán - helyismeret - kultúra - művelődéstörténet - hétköznapi élet - 21. század
908.520 *** 930.85(520) *** 008(520)
[AN 3758245]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2019.
Érces Gergő
   Taksony településképi arculati kézikönyv [elektronikus dok.] / írta és szerk. Érces Gergő ; fényképeket kész. Wágner Attila, Érces Gergő ; kiad. Taksony Nagyközség Önkormányzata. - Szöveg (pdf : 50.7 MB). - Taksony : Önkormányzat, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150431. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1155-4
Taksony - helyismeret - városarculat - arculattervezés - építészet - elektronikus dokumentum
908.439-2Taksony *** 711.4(439-2Taksony) *** 72(439-2Taksony)
[AN 3719994]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2019.
   Észak-Görögország : a Meteorák és a Halkidiki / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81000-6-9 fűzött
Észak-Görögország - útikönyv
914.95-17(036)
[AN 3758315]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2019.
   Észak-Umbria : Perugia és Assisi / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81000-4-5 fűzött
Perugia - Assisi - útikönyv
914.5-2Perugia(036) *** 914.5-2Assisi(036)
[AN 3758324]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2019.
European Smart, Sustainable and Safe Cities Conference (2019) (Budapest)
   European Smart, Sustainable and Safe Cities Conference, 2019 [elektronikus dok.] : abstract book / ed. by Dániel Tokody, Nikolett Szabadi Tokodyné, Zoltánné Tokodi ; [publ. by the] Association of Hungarian PhD and DLA Students Section of Engineering Sciences. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - [Budapest] : Assoc. of Hung. PhD and DLA Students Sect. of Engineering Sciences, 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2019. febr. 7-8-án tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154844. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5586-35-4
várostervezés - urbanisztika - információs társadalom - digitális technika - innováció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
911.375 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3761122]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2019.
   Fejér megye értékei = Values of Fejér county / [fel. szerk. Kovács Zoltán] ; [szerk. Czetz Balázs] ; [... ford. Pinke Judit] ; [kiad. a Fejér Megyei Közgyűlés]. - Székesfehérvár : Fejér M. Közgyűlés, 2019. - 57 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7189-06-7 fűzött
Fejér megye - helyismeret
908.439.118
[AN 3758929]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2019.
Foges, Natasha
Rome (magyar)
   Róma / ... aktualizálta Natasha Foges. - Pécs : Alexandra, 2019. - 205 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm + térk. - (Pocket rough guide, ISSN 2676-8801)
Ford. Alexovics Ingrid
ISBN 978-963-447-212-4 fűzött : 2999,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3759834]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2019.
Hagenbeck, John (1866-1940)
   India szigetvilága [elektronikus dok.] : Ceylontól Szumátráig / John Hagenbeck ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150728. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-305-7 (mobi)
ISBN 978-963-474-304-0 (epub)
India - Jáva - Szumátra - helyismeret - német irodalom - századforduló - útleírás - elektronikus dokumentum
908.54(0:82-992) *** 908.594(0:82-992)
[AN 3723041]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2019.
Halász Gyula (1881-1947)
   Öt világrész magyar vándorai [elektronikus dok.] / Halász Gyula. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150172. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-306-4 (epub)
ISBN 978-963-474-307-1 (mobi)
Magyarország - felfedező - felfedező utazás - 18. század - 19. század - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
910.4(100)(=945.11)(092)
[AN 3718339]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2019.
   Kárpát-Pannon térség: tájak, népek, tevékenységek : sárospataki konferenciasorozat I. : tanulmányok Frisnyák Sándor professzor 85. születésnapjára / szerk. Tamás Edit, Kókai Sándor. - Nyíregyháza ; Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2019. - 379, [4] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 66.)
A Sárospatakon, 2019. máj. 17-18-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 978-615-5978-07-4 kötött
Kárpát-medence - történeti földrajz - társadalomföldrajz - emlékkönyv
911.3(4-191)
[AN 3758789]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2019.
Keeling, Stephen
New York City (magyar)
   New York City / írta ... Stephen Keeling és Andrew Rosenberg. - Pécs : Alexandra, 2019. - 206, [1] p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm + térk. - (Pocket rough guide, ISSN 2676-8801)
Ford. Oroszlán Anikó
ISBN 978-963-447-207-0 fűzött : 2999,- Ft
New York (város) - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 3759738]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2019.
Kovács Imre
   Történelmi Magyarország vármegyéi képeslapokon / Kovács Imre. - [Budapest] : Rectus Kft., 2018-2019. - 3 db : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-615-00-2146-1 kötött
Magyarország - helyismeret - vármegye - képes levelezőlap - album
908.439-35(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3750292]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Abaúj-Torna - Heves. - 2018. - 254 p.
ISBN 978-615-00-2145-4
[AN 3758383] MARC

ANSEL
UTF-89898 /2019.
Luca, Marc Di
Prague (magyar)
   Prága / írta ... Marc Di Luca. - Pécs : Alexandra, 2019. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm + térk. - (Pocket rough guide, ISSN 2676-8801)
Ford. Kuttor Eszter
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 3759831]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2019.
   Milánó / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81000-7-6 fűzött
Milánó - útikönyv
914.5-2Milano(036)
[AN 3758318]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2019.
   Minden múlt a múltam : #huszadikszázad#privátfotó#Fortepan : [Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2019. április 17 - augusztus 25.] / [kurátor Virágvölgyi István] ; [társkurátor Tamási Miklós]. - Budapest : MNG, cop. 2019. - 257 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2019/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-99-6 fűzött
Magyarország - helyismeret - hétköznapi élet - 20. század - amatőr fénykép - kiállítási katalógus
908.439"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2019" *** 77.04(439)"19"
[AN 3758887]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2019.
Minden múlt a múltam (angol)
   Every past is my past : #twentiethcentury#photography#Fortepan : [Hungarian National Gallery, Budapest, 17 April - 25 August 2019] / [curator IstvánVirágvölgyi] ; [co-curator Miklós Tamási]. - Budapest : MNG, cop. 2019. - 257 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2019/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-03-8 fűzött
Magyarország - helyismeret - hétköznapi élet - 20. század - amatőr fénykép - kiállítási katalógus
908.439"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2019" *** 77.04(439)"19"
[AN 3758891]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2019.
   Nápoly / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81000-9-0 fűzött
Nápoly - útikönyv
914.5-2Napoli(036)
[AN 3758320]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2019.
   Az osztrák Duna : Passautól Dévényig / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81000-8-3 fűzött
Ausztria - Duna - útikönyv
914.36(282.243.7)(036)
[AN 3758317]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2019.
   Padova és környéke / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 16 cm. - (Világvándor sorozat)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81000-5-2 fűzött
Pádua - Pádua (környék) - útikönyv
914.5-2Padova(036)
[AN 3758321]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9905 /2019.
Dobó Attila (1947-)
   A trianoni békediktátum : oknyomozás / Dobó Attila. - [Szeged] : M. Kultúra Emlékívek K., 2019. - 230 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 978-615-81078-3-9 fűzött
trianoni békeszerződés - magyar történelem - történelmi forrás
341.382"1920"(093) *** 943.9"1920"(093)
[AN 3758828]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2019.
   Az Európai Unió jogának alapjai / szerk. Szabó Marcel [et al.]. - Utánny. - Budapest : Pázmány Press, cop. 2019. - 611 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-348-2 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - egyetemi tankönyv
34(4-62)(075.8)
[AN 3763838]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2019.
Friedery Réka
   Az európai ombudsman / Friedery Réka ; [közread. az] MTA TK. - Budapest : MTA TK, 2018. - 178, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-[179].
ISBN 978-963-418-021-0 fűzött
Európai Unió - állampolgári jogok biztosa
342.57.08(4-62)
[AN 3758928]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2019.
   Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században / szerk. Gellén Klára. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2018. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 22.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-75-5 fűzött
gazdasági jog
347.7
[AN 3759000]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2019.
   Gyermekjogi és gyermekpszichológiai ismeretek : kézikönyv a fiatalkorú elkövetőket és a gyermekeket érintő ügyeket kezelő pártfogó felügyelők részére / szerk. Piukovics Éva. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - 73 p. : ill. ; 24 cm. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-28-5 fűzött
Magyarország - pártfogó felügyelet - gyermeklélektan - igazságügyi lélektan - tankönyv
343.85(439)(078) *** 343.95(078) *** 159.922.7(078)
[AN 3759528]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2019.
   Hétpecsétes történetek 2.5 [elektronikus dok.] : GDPR-antológia / szerk. Béres Ágnes [et al.] ; kiad. a Hétpecsétes Információbiztonság Egyesület. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : Hétpecsétes Információbiztonsági Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151278. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1339-8
Magyarország - adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás - útmutató - elektronikus dokumentum
342.721(439)(036) *** 659.2.012.8(439)(036)
[AN 3727521]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2019.
   Jog határok nélkül / szerk. Fejes Zsuzsanna. - Szeged : SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2018. - 451 p. : ill. ; 23 cm. - (Szegedi jogász doktorandusz konferenciák, ISSN 2063-3807 ; 8.)
A Szegeden, 2017. márc. 24-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-640-9 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3759014]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2019.
   Ket - Ákr megfeleltetési táblázat [elektronikus dok.] / Boros Anita [et al.] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. febr. 18. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154639. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5870-37-8
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Magyarország - közigazgatási eljárás - eljárásjog - jogharmonizáció - törvény - elektronikus dokumentum
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3759341]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2019.
Kovács Gyula (1957-)
   Az újszülött megölése [elektronikus dok.] / Kovács Gyula. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : [Kovács Gy.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155097. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5547-3
gyermekgyilkosság - elektronikus dokumentum
343.622
[AN 3763579]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2019.
   A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai az Ákr. szerint [elektronikus dok.] / Boros Anita [et al.] ; szerk. Fazekas János ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. febr. 14. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150138. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5057-95-3
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
352.077(439)(094)(075.8)
[AN 3718224]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2019.
   Media constrained by context [elektronikus dok.] : international assistance and the transition to democratic media in the Western Balkans / ed. by Kristina Irion and Tarik Jusić. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155163. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-259-9)
Balkán - médiatörténet - médiapolitika - sajtószabadság - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
342.727(497)"199/201" *** 34:791.9.096/.097(497)"199/201" *** 316.774(497)"199/201"
[AN 3764002]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2019.
Molnár Kata
   Rendőrkávéházi élményeim : Police Café blogkönyv / Molnár (Café) Kata. - [Budapest] : Rejtjel, 2019. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-615-5737-05-3 fűzött
Magyarország - rendőrség - 21. század - rendezvény
351.74(439)"201" *** 061.7(439)"201"
[AN 3759630]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2019.
   Műhelymunkák : válogatott tanulmányok a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2018. október 11-12. között rendezett Kari Tudományos Diákköri Konferenciára benyújtott pályamunkákból / szerk. Balogh Ágnes, Korsósné Delacasse Krisztina. - Pécs : PTE ÁJK, 2019. - 277 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-383-5 fűzött
jogtudomány - tudományos diákkör
34 *** 378.184
[AN 3759216]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2019.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - Utánny. - Budapest : Pázmány Press, 2018-[2019]. - 3 db ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-097-9 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - pénzügy - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8) *** 336(439)(075.8)
[AN 3735343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2019. - 397 p.
A címoldalon a megjelenés éve: 2016. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-096-2
[AN 3758253] MARC

ANSEL
UTF-89919 /2019.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : 2019. március 1. / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2019. - 278 p. ; 24 cm
Lezárva: 2019. márc. 1.
ISBN 978-963-258-442-3 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3764001]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2019.
Saviano, Roberto (1979-)
Gomorra (magyar)
   Gomorra / Roberto Saviano ; [ford. Bíró Júlia, ... Nádor Zsófia]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 429, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-228-4 fűzött : 3299,- Ft
Nápoly - maffia
343.341.2(45-2Napoli)
[AN 3764104]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2019.
Szegvári Katalin (1947-)
   Tíz védőbeszéd : ügyvédportrék - peres ügyek / Szegvári Katalin. - Budapest : Napvilág, 2019. - 247 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-338-439-8 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - ügyvéd - 21. század - életútinterjú
34(439)(092)(047.53)
[AN 3759352]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9922 /2019.
Bartmann, Erwin (1923-2012)
Für Volk and Führer (magyar)
   A népért és a Führerért : az 1. Leibstandarte SS Adolf Hitler SS-páncéloshadosztály veteránjának emlékirata / Erwin Bartmann ; szerk. Derik Hammond ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2019. - 255 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 978-963-7054-87-7 kötött
Németország - katonatiszt - páncélos fegyvernem - második világháború - memoár
355(430)(092)Bartmann,_E.(0:82-94) *** 358.119(430)"194"(0:82-94)
[AN 3760070]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2019.
   Hadtörténeti kincstár : válogatás a 100 éves Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményeiből / [szerk. Sallay Gergely Pál, Závodi Szilvia]. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., cop. 2019. - 116 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7097-96-6 fűzött
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
Magyarország - hadtörténet - múzeumi gyűjtemény
355.48(439) *** 069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum
[AN 3759608]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2019.
   A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere fejlesztésének 15 éve, 2001-2015 / Molnár [et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-768-3 fűzött
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédség - 21. század
355(439)"200/201"
[AN 3759577]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2019.
   Az ojtozi csata, 1917-2017 : hősiesség, hazaszeretet, összetartozás / Brummer Krisztián [et al.] ; [a fotókat vál. és a képaláírásokat kész. Tóth Éva]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 242 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-661-7 kötött
Erdély - hadtörténet - csata - első világháború
355.48(498.4)(234.421.1Ojtozi-szoros)
[AN 3759594]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9926 /2019.
   Bioinspired analysis of dynamical systems and Protein network analysis. - Budapest ; Esztergom : Pázmány Univ. ePress, 2019. - 91 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Jedlik Laboratories reports, ISSN 2064-3942 ; 1/2019)
Az Esztergomban, 2019. jan. 10-12 között rendezett konferenciák előadáskivonatai. - Bibliogr.
Fűzött
információs technika - kommunikáció - neurális hálózat - konferencia-kiadvány
659.2 *** 061.3(439-2Esztergom) *** 681.3 *** 316.77
[AN 3758263]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2019.
Kasza Tamás (1974-)
   A csapatépítés mestere, avagy Hogyan lépj a szabadság útjára / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2018. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80787-6-4 fűzött
munkalélektan - vezetéstudomány
65.013 *** 65.012.4
[AN 3758516]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2019.
Rosenbrand, Bas
The basics of roundspeak (magyar)
   Körbeszélgetés : hogyan tehetjük megbeszéléseinket hatékonnyá? : kézikönyv / Bas Rosenbrand. - [Budapest] : Saxum, 2019. - 124 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-277-4 fűzött : 1950,- Ft
tanácskozás - vezetés - vezetéslélektan
65.012.63 *** 65.012.4 *** 65.013
[AN 3760019]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2019.
Sinek, Simon (1973-)
Find your why (magyar)
   Találd meg a miérted! [elektronikus dok.] : mi motivál minket és csapatunkat? / Simon Sinek, David Mead, Peter Docker ; ford. Garai Attila. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-696-8
vezetés - munkalélektan - csoportmunka - elektronikus dokumentum
65.012.4 *** 65.013 *** 331.103.244
[AN 3764098]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2019.
Sinek, Simon (1973-)
Start with why (magyar)
   Kezdj a miérttel! [elektronikus dok.] : az inspiráló vezetés titka / Simon Sinek ; ford. Garamvölgyi Andrea. - Jav., átd. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155207. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-832-0
vezetés - üzleti élet - marketing - elektronikus dokumentum
65.012.4 *** 65.013 *** 658.8
[AN 3764247]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2019.
Wong, Zachary
The eight essential people skills for project management (magyar)
   Nyolc nélkülözhetetlen humán készség a projektmenedzsmentben : hogyan oldjuk meg csoportvezetőként a leggyakoribb humánerő-problémákat? / Zachary Wong ; [ford. Tóth Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 309, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 295-297.
ISBN 978-615-5884-30-6 fűzött : 3499,- Ft
projektmenedzsment - humánerőforrás-menedzsment - vezetés
65.012.4 *** 65.012.2 *** 658.3
[AN 3758237]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9932 /2019.
   Anthology of the space [elektronikus dok.] / ed. by Anikó Khademi-Vidra, Izabella Mária Bakos ; [publ. by the] Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences & Human Resources Development Foundation. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Gödöllő : Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences : Human Resources Development Found., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154781. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-829-8
regionális politika - regionális fejlesztés - területfejlesztés - gazdaságföldrajz - elektronikus dokumentum
332.14 *** 711.1 *** 911.3
[AN 3760464]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2019.
Balassa Éva
   A vezető személyiségjegyeinek szerepe [elektronikus dok.] : az érzelmi intelligencia hatalma a vezetésben / Balassa Éva. - Szöveg (pdf : 365 KB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152226. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-307-4
vezetéslélektan - elektronikus dokumentum
658.1.013 *** 658.1.012.4
[AN 3733618]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2019.
   "Bodrog aktív turizmus" turisztikai termékfejlesztés, rendszerműködési program [elektronikus dok.] : "vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén" térségi alapon szerveződő aktív turizmus fejlesztési és működési modellt megalapozó dokumentum. - Szöveg. - Debrecen : Pannon Fejlesztő Kft., 2019. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-5216-8
Bodrog (folyó) - Borsod-Abaúj-Zemplén megye - turizmus - idegenforgalom - területfejlesztés - elektronikus dokumentum
338.48(439)(282.243.742) *** 379.85(439.134) *** 711.1(439)(282.243.742)
[AN 3760424]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2019.
Bóta Nikolett
   Banki tőkemegfelelési kézikönyv : második kötet / Bóta Nikolett, Radnai Márton, Vonnák Dzsamila. - Budapest : Alinea : Ramasoft, cop. 2019. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91-98.
ISBN 978-615-5303-89-0 fűzött : 4950,- Ft
banktőke - bankügylet - gazdasági szabályozás - kockázat
338.246.025.2 *** 330.142.222 *** 336.717 *** 330.131.7
[AN 3758882]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2019.
Czagány Ádám
   Pénzügyi 1x1 [elektronikus dok.] : amit eddig nem tanítottak meg neked a pénzről / Czagány Ádám. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - [S.l.] : [Czagány Á.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155079. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-5569-5
pénzügy - gazdasági tervezés - elektronikus dokumentum
658.15 *** 338.26
[AN 3763541]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2019.
Dallos Zoltán
   Alkalmazottból vállalkozó : tedd meg az első lépést, hogy végre azt csinálhasd, amit igazán szeretnél! / Dallos Zoltán. - [Budapest] : Dallos Z., cop. 2019. - 246, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4960-1 fűzött : 4990,- Ft
vállalkozásismeret - életvezetés
658.1 *** 613.865
[AN 3758591]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2019.
International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (16.) (2018) (Budapest)
   MEB 2018 [elektronikus dok.] : 16th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking : 27-28. April 2018, ... Budapest, ... : abstract booklet / ... ed. by Pál Fehér-Polgár ; org. ... by Keleti Faculty of Business and Management Óbuda University ... - Szöveg (pdf : 846 KB). - Budapest : Óbuda Univ. Keleti Fac. of Business and Management, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152417. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-449-090-6
vállalkozás - gazdaság - benchmarking - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
658 *** 33 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3737352]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2019.
   Junior kutatók tudományos diákköri munkái a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karon a 2017/2018-as tanévben [elektronikus dok.] / szerk. Bareith Tibor, Gál Veronika, Szente Viktória ; kiad. a Kaposvári Egyetem. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Kaposvár : KE, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155006. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5599-58-3
gazdaságtan - üzemgazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 658 *** 378.184 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3762506]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2019.
Kádár Tímea
   Veled lesz tele a sajtó : stratégia, levélminták, szerkesztők tippjei / [Kádár Tímea]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kreatív Kontroll Kft., cop. 2019. - 177 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89857-9-8 fűzött : 3990,- Ft
marketing - internet - tömegkommunikációs eszköz
658.8 *** 681.3.004.14 *** 791.9.096/.097
[AN 3759065]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2019.
Kiss Árpád
   Számvitel a 4. ipari forradalom viharában [elektronikus dok.] : navigáció a vállalkozások vagyonának értékeléséhez / Kiss Árpád. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Győr : Kiss Á., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151742. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1751-8
számvitel - vagyonértékelés - példatár - elektronikus dokumentum
657.92(076) *** 65.011.47(076) *** 657(076)
[AN 3730194]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2019.
Kiss Árpád
   Számvitel a 4. ipari forradalom viharában [elektronikus dok.] : térkép a vállalkozások vagyonának értékeléséhez / Kiss Árpád. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Győr : Kiss Á., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149956. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1074-8
számvitel - vagyonértékelés - elektronikus dokumentum
657 *** 657.92 *** 65.011.47
[AN 3717051]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2019.
   Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez : nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényhez / [szerzők] Dakó [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 864 p. ; 25 cm
Lezárva: 2019. jan. 1.
ISBN 978-963-295-794-4 kötött
2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
Magyarország - tőkebefektetés - tőkepiac - gazdasági jog - törvény - útmutató
336.76(439)(036) *** 347.735(439)(036)
[AN 3763830]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2019.
   Nationalism and the economy [elektronikus dok.] : explorations into a neglected relationship / ed. by Stefan Berger and Thomas Fetzer. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155189. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-198-1)
gazdaságpolitika - nacionalizmus - gazdaságtörténet - nemzetállam - esettanulmány - elektronikus dokumentum
339.984 *** 329.17 *** 338(091)(100)"18/19" *** 323.1
[AN 3764099]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2019.
   A nem pénzügyi vállalatok pénzügyi számlái, mikro- és makrostatisztikai adatok / [közread. a] Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : MNB, 2019. - 95 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5318-24-5 fűzött
Magyarország - vállalat - pénzügy - számvitel - statisztikai adatközlés - ezredforduló
658.1(439)"199/201"(083.41) *** 657
[AN 3759575]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2019.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Magánlevelezés és hivatalos levélírás angolul : alapfok, középfok, felsőfok : [B1, B2, C1] / Némethné Hock Ildikó. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-17-5 fűzött : 3190,- Ft
levelezés - angol nyelv - nyelvkönyv
651.7(078) *** 802.0(078)=945.11
[AN 3763952]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2019.
Okos Közlekedési Tudományos Konferencia (1.) (2019) (Zalaegerszeg)
   Okos Közlekedési Tudományos Konferencia 2019 [elektronikus dok.] : absztraktkötet / szerk. Tokody Dániel, Balla Esztella, Németh Katalin ; [rend. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Műszaki Tudományok Osztálya, Edutus Egyetem. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Budapest : DOSZ Műszaki Tudományok Oszt., 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Zalaegerszegen tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154955. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5586-38-5
közlekedésügy - városfejlesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.47 *** 656 *** 351.81 *** 711.1 *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3762324]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2019.
Polgár Szabolcs
   Kelet-Európa kereskedelmi kapcsolatai az írott források alapján, 750-1000 / Polgár Szabolcs. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 352 p. : ill., térk. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 32.)
Bibliogr.: p. 297-336. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-456-044-9 fűzött : 3600,- Ft
Kelet-Európa - kereskedelem - gazdasági kapcsolat - magyar őstörténet - 9. század - 10. század
339(4-11)"07/09" *** 930.8(=945.11)"07/09"
[AN 3759497]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2019.
Rowe, Sharon
The magic of tiny business (magyar)
   Merj kicsi maradni! [elektronikus dok.] : hogyan vállalkozz sikeresen és érj haza mégis vacsorára? / Sharon Rowe ; ford. Dedinszky Zsófia. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155074. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
vállalkozás - siker - életvezetés - elektronikus dokumentum
658.1.012.4 *** 613.865
[AN 3763533]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2019.
Sigér Fruzsina Márta (1981-)
   Four years in the club: from external to internal Europeanization in Croatia [elektronikus dok.] / Fruzsina Sigér. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Budapest] : CERS HAS Inst. of World Economics, 2018. - (Working papers / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 239.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151112. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-659-6
Horvátország - európai integráció - gazdasági integráció - statisztikai adatközlés - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
339.92(497.13)"200/201" *** 327(497.13)"200/201"
[AN 3726465]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2019.
Szájer József (1961-)
A globalista utópizmus áfiuma és az ellene való orvosság (angol)
   The opium of globalist utopianism and its antidote / József Szájer ; [transl. by János Betlen] ; [publ. by the] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2019. - 76 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5118-84-5 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
globalizáció - nacionalizmus - nemzettudat
339.9 *** 329.17 *** 316.63(=00)
[AN 3759181]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2019.
Szájer József (1961-)
A globalista utópizmus áfiuma és az ellene való orvosság (német)
   Das Opium des globalistischen Utopismus und die Medizin dagegen / József Szájer ; [übertr. von Gábor Kerekes] ; [Hrsg.] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2019. - 95 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5118-85-2 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
globalizáció - nacionalizmus - nemzettudat
339.9 *** 329.17 *** 316.63(=00)
[AN 3759183]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2019.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Globális értékláncok, szakosodás és feljebb lépés : magyarországi feldolgozóipari leányvállalatok tapasztalatai / Szalavetz Andrea. - Budapest : Napvilág, 2019. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-173.
ISBN 978-963-338-215-8 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - tőkebefektetés - multinacionális vállalat - globalizáció - feldolgozóipar - külföldi tőke - 21. század
336.76 *** 334.726 *** 339.9 *** 338.45(439)"201" *** 339.727.22(439)"201"
[AN 3758248]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2019.
Szanyi Miklós (1961-)
   Műszaki fejlődés és hosszú távú gazdasági ciklusok [elektronikus dok.] / Szanyi Miklós ; Szalavetz Andrea hozzászólásával. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - [Budapest] : MTA KRTK VGI, 2018. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 122.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151128. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-658-9
innováció - műszaki fejlesztés - technikai fejlődés - gazdasági ciklus - társadalmi változás - elektronikus dokumentum
330.341.1 *** 330.33 *** 001.892 *** 316.42
[AN 3726546]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2019.
   Turizmus, fogyasztás, generációk : II. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia : absztraktkötet / [szerk. Gonda Tibor, Raffay Zoltán, Csapó János] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2019. - 120 p. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett, 2019. máj. 10-én rendezték. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-389-7 fűzött
turizmus - idegenforgalom - marketing - konferencia-kiadvány
338.46 *** 658.8 *** 061.3(439-2Pécs) *** 339.138
[AN 3759215]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2019.
Zalaegerszegi Egészségturizmus Kiállítás és Konferencia (2.) (2019)
   II. Zalaegerszegi Egészségturizmus Kiállítás és Konferencia [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / ... szerk. Varga Zoltán ; [rend. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt, Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - [Pécs] : PTE ETK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát 2019. márc. 29-én tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155090. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-366-8
gyógyturizmus - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.48 *** 613 *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3763552]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9957 /2019.
Erdős Márta, B. (1965-)
   Miben van az erőd? [elektronikus dok.] : oktatási segédanyag szociális szakemberek és közösségfejlesztők számára : digitális tankönyv / szerzők B. Erdős Márta, Nyers Szilvia ; [közread. a] PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Pécs : PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tansz., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154896. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-357-6
szociális munka - közösségfejlesztés - tankönyv - elektronikus dokumentum
364.62(078) *** 364.46(078) *** 323.21(078)
[AN 3761753]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2019.
   Lakni kell [elektronikus dok.] : egy hajléktalansággal foglalkozó program története / ... szerk. Szintén Bianka ; társszerk. Szalacsi Alexandra ; kiad. PTE Műszaki és Informatikai Kar Építész Szakmai Intézet. - Szöveg (pdf : 11.8 MB). - Pécs : PTE MK Építész Szakmai Int., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155105. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-339-2
Pécs - hajléktalangondozás - karitatív tevékenység - workshop - esettanulmány - elektronikus dokumentum
364.252 *** 061.3(439-2Pécs) *** 364.4(439-2Pécs) *** 364.65-057.66
[AN 3763598]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2019.
   Minőség a kórházi gyógyszerészetben : klinikai gyógyszerészeti minőségfejlesztési keretrendszer / Becskeházi-Tar András [et al.] ; [szerk. Szarvasházi Judit]. - Budapest : Galenus, 2019. - 139 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 139.
ISBN 978-963-7157-56-1 fűzött
Magyarország - gyógyszerészet - kórház - minőségbiztosítás
364.444.046.6 *** 615 *** 65.018(439)
[AN 3759429]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9960 /2019.
   240 éves a győri tanítóképzés : az Apáczai Csere János Kar emlékkönyve / [szerk. Baranyiné Kóczy Judit, Fehér Ágota]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2019. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Az Apáczai Csere János Kar emlékkönyve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-30-4 fűzött
Széchenyi István Egyetem (Győr). Apáczai Csere János Kar
Győr - pedagógusképzés - egyetem
378.4(439-2Győr).096 *** 371.13
[AN 3759726]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2019.
Bánhalmi Árpád
   Próbaérettségi [elektronikus dok.] : matematika középszintű írásbeli próbavizsga / Bánhalmi Árpád. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Budapest : Bánhalmi Á., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151106. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1443-2
matematika - érettségi vizsga - példatár - elektronikus dokumentum
372.851(079.1)(076)
[AN 3726448]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2019.
   Benne vagy? [elektronikus dok.] : a színházi nevelés alkalmazási lehetőségei a bullyinggal kapcsolatos tudatosság növelésére / Lendvai Lilla [et al.] ; [közread. a] Nyitott Kör Egyesület. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : Nyitott Kör Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150882. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1564-4
drámapedagógia - társadalmi viselkedés - agresszív magatartás - erőszak - elektronikus dokumentum
371.383.1 *** 316.62 *** 316.647.3
[AN 3724334]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2019.
Boronkai Dóra (1971-)
   Módszertankönyv a Z generáció motiválásához [elektronikus dok.] / szerző Boronkai Dóra ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet. - Szöveg (pdf : 6.6 MB). - Szekszárd : PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Int., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155031. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-331-6
didaktika - motiváció - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
371.3(072)
[AN 3762971]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2019.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages of children (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : gyerekekre hangolva : Szeresd úgy, hogy érezze! / Gary Chapman & Ross Campbell ; [ford. Péter Erika]. - 2. kiad., 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2003. - 228 p. ; 21 cm
Megj. "Gyerekekre hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-270-3 fűzött : 2990,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3763852]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2019.
Chu, Lenora
Little soldiers (magyar)
   Kis katonák : egy amerikai kisfiú, a kínai oktatási rendszer és az érvényesülés a világban / Lenora Chu ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 335 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 310-329.
ISBN 978-963-304-790-3 fűzött : 3900,- Ft
Kína - közoktatás - 21. század - memoár
37.014(510)"201"(0:82-94)
[AN 3760051]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2019.
   Education and training : national and international tendencies of education and training = Erziehung, Unterricht und Ausbildung : Nationale und Internationale Tendenzen von Erziehung, Unterricht und Ausbildung / ed. ... Krisztina Kovács, Alice Fáy Dombi. - Szeged : SZEK JGYF K., 2019. - 379 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-04-2 fűzött
Európai Unió - közoktatás - oktatási rendszer - oktatáskutatás
37.014(4-62)
[AN 3759016]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2019.
   Felsős tanári kézikönyv a kémia tantárgy tanításához [elektronikus dok.] : Tanulni élmény! Komplex Alapprogram / szerk. Horváthné Tajti Ágnes. - Szöveg (pdf : 6 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154618. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-065-2
kémiatanítás - tantárgy-pedagógia - általános iskola - felső tagozat - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.854(072) *** 371.3(072)
[AN 3759236]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2019.
   Felsős tanári kézikönyv a magyar irodalom tantárgy tanításához [elektronikus dok.] : Tanulni élmény! Komplex Alapprogram / szerk. Sipos Zsoltné. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154619. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-067-6
irodalomtanítás - általános iskola - felső tagozat - tantárgy-pedagógia - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
371.3(072) *** 372.889.451.1(072)
[AN 3759237]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2019.
   Felsős tanári kézikönyv a technika és életvitel tantárgy tanításához [elektronikus dok.] : Tanulni élmény! Komplex Alapprogram / szerk. Szeredi Györgyi. - Szöveg (pdf : 22.1 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154622. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-077-5
technika - tantárgy-pedagógia - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.862(072) *** 371.3(072)
[AN 3759244]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2019.
   Felsős tanári kézikönyv a természetismeret tantárgy tanításához [elektronikus dok.] : Tanulni élmény! Komplex Alapprogram / szerk. Farkas-Lévai Rita, Tarjányiné Szűcs Zita. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154624. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-075-1
természetrajz - tantárgy-pedagógia - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
37.033(072) *** 372.48(072)
[AN 3759253]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2019.
   Felsős tanári kézikönyv az angol nyelv tantárgy tanításához [elektronikus dok.] : Tanulni élmény! Komplex Alapprogram / szerk. Susánné Zsikai Ildikó, Rawlinson Krisztina. - Szöveg (pdf: 4.6 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154592. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-041-6
tantárgy - alapfokú oktatás - nyelvoktatás - angol nyelv - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.880.20(072)
[AN 3759015]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2019.
   A gépész gyerek sose kesereg : a Nyíregyházi Mezőgazdasági Technikum gépész tagozata 1964-ben végzett osztályának története 2019-ig / [szerk. Fehér József, Korényi Zoltán Mihály, Poór János] ; [Tóth Mihály fel. szerk.]. - [Nyíregyháza] : Poór J., [2019]. - 136 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-615-00-4910-6 fűzött
Nyíregyháza - szakközépiskola - iskolatörténet - memoár - életrajz
373.6(439-2Nyíregyháza)(0:82-94) *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3758255]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2019.
Gundyné Szerényi Andrea
   Kismuzsika : módszertani kiadvány pedagógusoknak az Óbudai Népzenei Iskola óvodai gyerektáncház programja alapján / Szerényi Andrea, Cseke-Marosi Eszter ; [közread. a] Zenei Anyanyelv Alapítvány. - Budapest : Zenei Anyanyelv Alapítvány, 2019. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-615-00-5212-0 kötött
óvodapedagógia - magyar néprajz - módszertan - énekes-táncos játék
372.3 *** 39(=945.11) *** 371.3
[AN 3760228]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2019.
   Gyógypedagógia - dialógusban [elektronikus dok.] : fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek egyéni megsegítésének lehetőségei : tanulmánykötet a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 46. Konferenciáján elhangzott előadásokból / főszerk. Gereben Ferencné, Cserti-Szauer Csilla ; [rend., közread. a] Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara. - Szöveg (pdf : 64.7 MB). - Budapest : MAGYE : ELTE BGGYK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2018. június 27-29. között tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153491. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-80-2
gyógypedagógia - elektronikus dokumentum
376.2/.4
[AN 3747145]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2019.
Herrmann, Ève
100 activités d'éveil Montessori (magyar)
   100 Montessori fejlesztő gyakorlat 15 hónapos kortól : a gyermek támogatása az első felfedezések időszakában : [kreatív feladatok] / írta és fényképezte Ève Herrmann ; [ford. Kaló Krisztina]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 218, [5] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.: p. [222-223].
ISBN 978-963-486-076-1 fűzött : 3499,- Ft
képességfejlesztés - gyermeklélektan - családi nevelés - csecsemőgondozás - nevelési rendszer
37.025 *** 159.922.7 *** 37.018.1 *** 613.95 *** 371.4Montessori
[AN 3764684]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2019.
Horváth József (1941-)
   Csurgói pedagóguslexikon / írta és szerk. Horváth József. - Csurgó : Csokonai Vitéz M. Ref. Gimn., Ált. Isk. és Kollégium : Önkormányzat, 2019. - 343 p. ; 23 cm. - (Csurgói könyvtár, ISSN 1787-1964 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88448-3-5 fűzött
Csurgó - pedagógus - életrajzi lexikon
37(439-2Csurgó)(092):030
[AN 3759356]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2019.
    gyakorlatok gyűjteménye [elektronikus dok.] / szerk. ... Tancz Tünde ; kiad. Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szekszárd : PTE KPVK Illyés Gy. Pedagógusképző Int., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155093. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-332-3
didaktika - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
371.3(072)
[AN 3763559]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2019.
   Művészet és pedagógia : tanulmányok színházról, színházi nevelésről / szerk. Gombos Péter ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar ... - Kaposvár : KE PK : Somogy Design Kft., 2019. - 63 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-68-2 fűzött
Magyarország - drámapedagógia - művészeti nevelés - színház - 21. század
371.383.1(439)"201" *** 37.036 *** 792
[AN 3759538]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2019.
   Neveléstudományi kutatások aktuális és történeti kontextusban : neveléstudományi konferencia, Veszprém, 2018. november 17. : az MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága konferenciakötete / [szerk. Tölgyesi József]. - Veszprém : MTA Veszprémi Területi Biz. Neveléstud. Szakbiz., 2018. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7385-92-6 fűzött
pedagógia
37
[AN 3758692]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2019.
PUSE módszertan (angol)
   PUSE methodology : visual experience based mathematics education : poly-universe in school education / [ed. by János Szász Saxon, Eleonóra Stettner]. - Szokolya : Poli-Universe Ltd, 2019. - [601] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81267-0-0 fűzött
matematikatanítás - módszertan - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
372.851(072) *** 371.3 *** 37.025
[AN 3759703]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2019.
   PUSE módszertan : vizuális élményen alapuló matematikaoktatás : poliuniverzum az iskolai oktatásban / [... szerk. Saxon Szász János, Stettner Eleonóra]. - Szokolya : Poliuniverzum Kft., 2019. - [601] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81267-2-4 fűzött
matematikatanítás - módszertan - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
372.851 *** 371.3 *** 37.025
[AN 3759702]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2019.
Sebestyén Ágnes
   Épített környezeti nevelés / Sebestyén Ágnes, Tóth Eszter. - 2. jav. kiad. - Pécs : KultúrAktív Egyes., cop. 2019. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gyermek-város-építészet, ISSN 2064-0110)
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-89794-8-3 fűzött : 2990,- Ft
környezeti nevelés - épített környezet - módszertan
37.02 *** 721 *** 37.033 *** 37.036
[AN 3764174]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2019.
   Szemkamerás vizsgálatok a pedagógiai kutatásban : tanulmánykötet / szerk. Steklács János ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara]. - Kaposvár : KE PK, 2019. - [4], 200 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5599-66-8 fűzött
pedagógia - tanulás - kutatási módszer - szemmozgás
37 *** 159.953.5 *** 001.8 *** 612.846
[AN 3759509]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2019.
Szentjóby Szabó Andor (1940-)
   Származás szerinti kategorizálás "E" : részbeni kutatás a teljesség igényét mellőzve / Szentjóby Szabó Andor. - [Albertirsa] : Szentjóby Szabó A., [2018]. - 38 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3101-9 fűzött
Magyarország - oktatásügy - hátrányos megkülönböztetés - Kádár-korszak
37.014(439)"194/196" *** 342.722.1(439)"194/196"
[AN 3759289]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2019.
   Tudomány, oktatás, kultúra a két világháború közötti Magyarországon / szerk. M. Pelesz Nelli ; [közread. a] Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány. - Szeged : Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, 2019. - 304 p. : ill. ; 22 cm
A Szegeden, 2019. febr. 14-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4685-3 fűzött
Magyarország - közoktatás - oktatáspolitika - tudományos élet - kulturális élet - két világháború közötti időszak
37.014(439)"192/193" *** 001.89(439)"192/193" *** 316.7(439)"192/193"
[AN 3758643]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2019.
   Útmutató a Komplex Alapprogram intézményi bevezetéséhez [elektronikus dok.] / szerk. Révész László, Mizera Tamás. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Eger : EKE Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154634. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5621-81-9
pedagógusképzés - továbbképzés - tanterv - elektronikus dokumentum
371.14 *** 371.214
[AN 3759320]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9987 /2019.
Grivas, Eystratios (1966-)
   Monster your middlegame planning / Efstratios Grivas. - Budaörs : Chess Evolution, 2019-. - ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3759141]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2019. - 258, [3] p.
Bibliogr.: p. [259].
ISBN 978-615-5793-12-7 fűzött : 24,95 EUR
[AN 3759142] MARC

ANSEL
UTF-89988 /2019.
Hall, Kevin
Brick robots (magyar)
   Robotok építőelemekből : 30 okos és kreatív ötlet, hogyan építs lego-elemekből / Hall Kevin ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-483-036-8 fűzött
modellhobbi - foglalkoztatókönyv
796.15 *** 087.5
[AN 3758709]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2019.
MilvaKata
   Diána látomásai / írta MilvaKata ; [... ill. ... Bálity András]. - Dunakeszi : [Magánkiad.], 2019. - 131 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5348-6 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3759701]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2019.
Moravetz Levente (1957-)
   A második aranybohóc : a legenda folytatódik : 25 éves a Magyar Nemzeti Cirkusz / Moravetz Levente. - [Pécs] : Forandig Kft., [2019]. - 176 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4634-1 kötött : 2950,- Ft
Richter család
Magyarország - cirkusz - mutatványos - 20. század - családtörténet - interjú
791.83(439)(092)Richter(047.53) *** 929.52(439)Richter
[AN 3759302]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2019.
Sólyomi Dávid (1982-)
   Egy ironman vallomásai : [lépj ki a félelmeid árnyékából, és érd el mindazt, amire eddig nem hitted, hogy képes vagy!] / Sólyomi Dávid. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 238 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-403-9 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - sportoló - triatlon - 21. század - memoár
796(439)(092)Sólyomi_D.(0:82-94) *** 796.093.643
[AN 3759688]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2019.
Szalóczy Péter (1936-)
   Csodató / Szalóczy Péter. - [Budapest] : [Média & Marketing Kft.], [2019]. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5020-1 kötött : 4990,- Ft
vitorlázás - memoár
797.14(0:82-94)
[AN 3758555]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2019.
Varga Csaba
   Vadászhit, holdvilág / Varga Csaba ; [az illusztrációkat ... Helt Enikő ... kész.]. - [Pusztazámor] : DNM, 2018. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9783-60-7 kötött : 3700,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-32)
[AN 3758491]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9994 /2019.
   Az Alsóörsi Csipkeműhely története, 2002-2019 / [összeáll. Szuperné Bohus Judit] ; [közread. Alsóörs Község Önkormányzata]. - [Alsóörs] : Önkormányzat, 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81243-0-0 kötött
Alsóörsi Csipkeműhely
Alsóörs - csipkekészítés - egyesület
746.2(439-2Alsóörs) *** 061.2(439-2Alsóörs)
[AN 3759619]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2019.
   Amigurumi : kezdőknek és haladóknak : [egyedi figurák 128 oldalon] / szerk. ... Kurdi Gabi ; ford. Szalkai-Lőrincz Ágnes. - Budapest : IQ Press, cop. 2019. - 128, [2] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Trend bookazine, ISSN 2631-1453 ; 2019/1.)
Fűzött : 1990,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3758608]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2019.
Bakos Katalin (1952-)
   Bortnyik Sándor és a Műhely : Bortnyik Sándor tervezőgrafikai munkássága (1914-1947) és a "magyar bauhaus" (1928-1938) / Bakos Katalin. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, 2018. - 304 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Határesetek, ISSN 2064-3810 ; 5.)
Bibliogr.: p. 283-293.
ISBN 978-963-414-406-9 fűzött : 3990,- Ft
ISBN 978-963-89350-5-2
Bortnyik Sándor (1893-1976)
Magyarország - grafikus - alkalmazott grafika - 20. század - két világháború közötti időszak
766(439)"191/194" *** 76(439)(092)Bortnyik_S.
[AN 3758694]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2019.
   Év magyar fotója, év magyar fotósa / [szerk. Horváth Imre] ; [közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Biatorbágy ; [Budapest] : Mafosz, 2019. - 107 p. : ill., színes ; 23x23 cm
A Budapesten, 2019. máj. 15 - jún. 5. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-81270-0-4 kötött
Magyarország - fotóművészet - pályázat - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3759290]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2019.
   Fejet hajtunk II : vadászati emlékhelyek Magyarországon / [szerk. Fáczányi Ödön] ; [közread. az] Országos Magyar Vadászkamara. - [Budapest] : OMVK, 2018. - 192 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89493-4-9 kötött
Magyarország - emlékhely - vadászat
725.94(439) *** 639.1 *** 799.2
[AN 3758964]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2019.
Hadtörténeti kincstár (angol)
   Military treasures : selected artefacts from the Hungarian Military History Institute and Museum in its centenary year / [ed. by Gergely Pál Sallay and Szilvia Závodi] ; [... transl. by Chris Sullivan]. - [Budapest] : Hadtört. Int. és Múz., cop. 2019. - 117 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7097-97-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7097-96-6)
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
Magyarország - hadtörténet - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum *** 355.48(439)
[AN 3759612]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2019.
Hamza Dezső Ákos (1903-1993)
   Hamza / [szerk. Farkas Edit] ; [kiad. a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány]. - Jászberény : Hamza Múz. és Jász Galéria Közalapítvány, 2019. - [28] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88512-5-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Hamza_D._Á.
[AN 3759212]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2019.
Hári Krisztina
   Múzeum? Gyerekjáték! : kézikönyv óvodapedagógusoknak, tanítóknak avagy, hogyan használjuk jól a múzeumot?! / Hári Krisztina ; [közread. a Szent István Király Múzeum]. - [Székesfehérvár] : Szt. István Kir. Múz., 2018. - 39 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 978-615-5413-29-2 fűzött
múzeumpedagógia - tanári segédkönyv
069.12(072)
[AN 3758338]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2019.
   Hungarian art nouveau: Gödöllő Artists' Colony = L'art nouveau hongrois: la colonie d'artistes de Gödöllő = Hongaarse art nouveau: Kunstenaarskolonie van Gödöllő / [text Cecília Őri-Nagy]. - [Gödöllő] : Town Museum of Gödöllő, 2019. - 40 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 17.)
Megj. a Gödöllőn, 2019. márc. 21 - máj. 2. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-89928-8-8 fűzött
Gödöllői Művésztelep
Magyarország - Gödöllő - képzőművészet - szecesszió - művésztelep - századforduló
73/76(439)"190/191" *** 7.035.93(439) *** 061.28(439-2Gödöllő)
[AN 3758774]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2019.
Jeglińska, Maria (1983-)
   Körforgásban - in circulation: Maria Jeglińska : Ráth György-villa, 2019. március 21 - június 9. : György Ráth Villa, 21 March - 9 June 2019 / [kurátor Horváth Judit ... és Agnieszka Jacobson Cielecka ...] ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum. - Budapest : Iparműv. Múz., 2019. - 45, [2] : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5217-35-7 fűzött
Lengyelország - iparművész - formatervezés - 21. század - kiállítási katalógus
745.05 *** 061.4(439-2Bp.)"2019" *** 745(438)(092)Jeglińska,_M.
[AN 3758802]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2019.
   (Kevésbé) szigorúan ellenőrzött nyomatok : A magyar sokszorosított grafika, 1945-1961 között című konferencia kísérő kiadványa / [szerk. Madarász Györgyi] ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria. - Miskolc : HOM - Miskolci Galéria, 2018. - 82, [1] p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Miskolcon, 2018. nov. 8-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5525-27-8 fűzött
Magyarország - grafika - 20. század - konferencia-kiadvány
76(439)"194/196" *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3758502]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2019.
Kiss Erika
   Közép-Kelet-Európa zsinagógáinak világa / Kiss Erika. - Budapest : Logos, 2018-. - ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
Kelet-Európa - Közép-Európa - zsinagóga - művelődéstörténet - zsidóság
726.3(4-11) *** 930.85(=924)(4-11)
[AN 3759656]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018. - 407 p. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 24.)
ISBN 978-963-8159-37-3 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3759659] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2019. - 383 p. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 25.)
ISBN 978-963-8159-38-0 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3759662] MARC

ANSEL
UTF-810006 /2019.
Korcsog Balázs (1976-)
   Csontváry géniusza : az éteriség festője : szellemtudományos adalékok Csontváry pályájához / írta Korcsog Balázs. - Budapest : Novalis, 2019. - 120 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5141-3 fűzött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - antropozófia
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T. *** 141.333
[AN 3759293]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2019.
   Munkácsy kiállítás Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben / [fel.szerk. Boros Judit] ; [kiad. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - Pécs : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., [2019]. - 65 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
A kiállítást 2019. máj. 17 - nov. 10. között tartották
ISBN 978-615-5873-01-0 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3758599]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2019.
Múzeumi kalauz (angol)
   Museum guide : Hungarian National Gallery / [ed. by Alexandra Kocsis] ; [transl. by Steve Kane, Judith Pokoly]. - 2. rev. ed. - Budapest : Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, 2018. - 283 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Publications of the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2018/3.)
ISBN 978-963-9964-23-5 fűzött
Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény - kiállításvezető
73/76(439) *** 73/76(100) *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 3758898]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2019.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (34.). Művészeti és Művészettudományi Szekció (2019) (Kaposvár)
   XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekció : Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár, 2019. április 24-26. : rezümékötet / [szerk. Szabó Zsófia, Gálné Bierer Judit]. - Kaposvár : KE Rippl-Rónai Műv. Kar, 2019. - 277 p. ; 15x21 cm
Gerinccím: OMDK 2019
ISBN 978-615-5599-65-1 fűzött
művészet - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
7.01 *** 378.184 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3759562]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2019.
   Perspectives on visual learning / ed. by András Benedek and Kristóf Nyíri ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences, Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : HAS : BUTE, 2019-. - 26 cm
A Budapesten, 2018. ápr. 26-28. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai
vizuális nevelés - vizuális kultúra - vizuális kommunikáció
7.017 *** 37.036 *** 316.774
[AN 3758718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Vision fulfilled : the victory of the pictorial turn. - 2019. - 289 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-304-0 kötött
[AN 3758743] MARC

ANSEL
UTF-810011 /2019.
Réber László (1920-2001)
   Vonalba zárt történetek : Réber László grafikusművész kiállítása / [kurátor, tanulmány] Gärtner Petra. - Székesfehérvár : Hetedhét Játékmúz., 2018. - 51 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 353.)
Az állandó kiállítást Székesfehérváron, 2018. máj. 18-án nyitották meg. - Bibliogr.: p. 51.
ISBN 978-615-5413-33-9 fűzött
Réber László (1920-2001)
Magyarország - grafikus - 20. század - múzeumi katalógus
741(439)(092)Réber_L. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3758328]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2019.
Rosefeldt, Julian (1965-)
   Manifesto / Julian Rosefeldt ; [kurátor Petrányi Zsolt]. - [Budapest] : Szépműv. Múz. - MNG, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2018/3.)
A Budapesten, 2018. máj. 30 - aug. 12. között bemutatott filminstalláció kísérő anyaga
ISBN 978-963-9964-18-1 fűzött
Németország - installációs művészet - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(430)(092)Rosefeldt,_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3758904]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2019.
Ruzsa György (1947-)
Szűz Mária-ábrázolások orosz ikonokon (angol)
   Images of the Virgin Mary in Russian icons / George Ruzsa ; [publ. by Sziklatemplom Pálos Fogadóközpont]. - Budapest : Sziklatemplom Pálos Fogadóközp., 2019. - 87 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81004-3-4jkötött
Oroszország - keresztény művészet - vallási ábrázolás - orosz ortodox egyház - mariológia - ikon
7.046.3 *** 281.93 *** 232.931 *** 246.3
[AN 3759705]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2019.
   Székesfehérvár híres tánckutatója, Pesovár Ferenc / szerk. Botos József ; [közread. a] Pesovár Ferenc Alapítvány. - Székesfehérvár : Pesovár F. Alapítvány, 2019. - 105 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 51-59.
Fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80442-1-9)
Pesovár Ferenc (1930-1983)
Magyarország - muzeológus - etnográfus - néptánc - népzenekutatás - magyar néprajz - 20. század - személyi bibliográfia
069(439)(092)Pesovár_F. *** 39.001(439)(092)Pesovár_F. *** 793.31(=945.11) *** 78.031.4(=945.11) *** 012Pesovár_F.
[AN 3759153]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2019.
Szépművészeti Múzeum (angol)
   Museum of Fine Arts : highlights from the collection / [ed. Alexandra Kocsis]. - 2. rev. ed. - Budapest : Museum of Fine Arts, cop. 2019. - 359 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 353-358.
ISBN 978-615-5304-96-5 kötött
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
képzőművészet - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum *** 73/76(100)
[AN 3758924]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2019.
   Szépművészeti Múzeum : remekművek az ókortól a 18. század végéig / [szerk. Borus Judit, Kocsis Alexandra, Ruttkay Helga]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Szépműv. Múz., cop. 2019. - 359 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 353-358.
ISBN 978-615-5304-95-8 kötött
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
képzőművészet - múzeumi gyűjtemény
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 3758925]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2019.
Szőnyi Gyula (1919-2014)
   Félévszázad képregény / rajz. Szőnyi Gyula. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja : Magánkiad., 2019. - 108 p. : ill. ; 30 cm. - (Színes képregénymúzeum, ISSN 2559-8929)
ISBN 978-615-81106-3-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Szőnyi Gyula (1929-2014)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - képregény
76(439)(092)Szőnyi_Gy. *** 087.6:084.11
[AN 3758726]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2019.
Szunyoghy András (1946-)
   Csendélet rajzolása / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 48 p. : ill. ; 28 cm. - (Leonardo rajziskola ; 1.)
ISBN 978-963-09-9779-9 kötött : 2490,- Ft
ISBN 978-963-09-9585-6 fűzött : 990,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - csendélet
7.049.6 *** 741.02
[AN 3759850]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2019.
   A településkép alakítása és védelme Budapesten : konferencia : 2018. december 10., Budapest Music Center / [szerk. Fontana Vera, Bretz Annamária] ; [rend., közread. a] Budapesti Építész Kamara. - [Budapest] : BÉK, 2018. - 88 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Budapest - építészet - arculattervezés - műemlékvédelem - konferencia-kiadvány
72(439-2Bp.) *** 711.4(439-2Bp.) *** 72.025.3/.4(439-2Bp.) *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3759152]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2019.
Tornyai János (1869-1936)
   Gyönyörködő lélekkel festeni : Tornyai János gyűjteményes kiállítása : Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, 2019. 04. 28 - 09. 15. = Painting with a soul full of beauty : the oeuvre exhibition of János Tornyai / [szerk.] Nagy Imre. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz., 2019. - 79 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-7379-61-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Tornyai_J. *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3759411]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2019.
Ván Hajnalka (1976-)
   A Jankay-Kolozsváry-Tevan Gyűjtemény / Ván Hajnalka. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2019. - 79 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum közleményei, ISSN 2064-4914 ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5811-04-3 fűzött
Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba). Jankay-Kolozsváry-Tevan Gyűjtemény
Magyarország - Békéscsaba - magángyűjtemény - múzeumi kiadvány
069.017(439)Jankay-Kolozsváry-Tevan *** 069(439-2Békéscsaba)
[AN 3759297]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2019.
   With the eyes of others : Hungarian artists of the sixties and seventies / [ed. András Szántó] ; [co-publ. Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, Balassi Institute]. - New York [N.Y.] : Dee, E. ; [Budapest] : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary : Balassi Inst., 2018. - 175 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A New Yorkban, 2016. máj. 1-én megnyitott kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5389-71-9 kötött
Magyarország - képzőművészet - Kádár-korszak - kiállítási katalógus
73/76(439)"196/197" *** 061.4(73-2NewYork)
[AN 3759176]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2019.
Zics Brigitta (1977-)
   The transparent act : transparency, cognition and interactivity: toward a new aesthetics of interactive media art / Brigitta Zics ; [publ. by the] C3 Center for Culture & Communication, Intermedia Department Hungarian University of Fine Arts. - Budapest : C3 Center for Culture & Communication : Intermedia Dept. Hung. Univ. of Fine Arts, cop. 2018. - [6], VI, 252 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 238-249.
ISBN 978-963-88792-2-6 fűzött
médiaismeret - művészetesztétika - intermediális művészet
7.01 *** 316.774
[AN 3759405]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10024 /2019.
Asztalos Kata
   Világszép gyermekdalok : dalgyűjtemény és módszertani kézikönyv óvodapedagógusok és tanítók számára : 38 ország 100 dala és énekes játéka / Asztalos Kata. - Budapest : Neteducatio Kft., 2019. - 168 p. : ill. ; 22 cm + CD
Bibliogr.: p. 146-148.
ISBN 978-615-5718-29-8 fűzött
óvodai nevelés - gyermekdal - tanári segédkönyv - auditív dokumentum - kotta
784.67 *** 372.3/.4(072)
[AN 3758562]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2019.
Bakó Csaba
   Liliput Hollywood : a kendőzetlen igazság : Tankcsapda / Bakó Csaba, Kertész Tímea. - [Debrecen] : Tankcsapda Music Kft., [2019]. - 528 p., [84] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4835-2 fűzött
Tankcsapda (együttes)
Magyarország - rockzenekar - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(439)Tankcsapda
[AN 3759947]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2019.
Bérczesi Róbert (1976-)
   Én meg az ének : behúzott szárnyú felfelé zuhanás / Kiss László, Bérczesi Róbert. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 335 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-815-8 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - könnyűzenei előadó - alternatív rock - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Bérczesi_R.(0:82-94)
[AN 3758340]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2019.
Berki Imre
   80 év zene : a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának 80 éves története / [írta és szerk. Berki Imre ...]. - [Budapest] : [BM OKF], 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 26 cm + CD
Közread. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. - Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-615-80429-8-7 kötött
Katasztrófavédelem Központi Zenekara
Budapest - fúvószenekar - történeti feldolgozás - auditív dokumentum
785.11.071(439-2Bp.)(091)
[AN 3758334]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2019.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   A magyarock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, [2019]-. - ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Magyarország - zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(439)
[AN 3759868]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 60-70-es évek. - cop. 2019. - 526, [1] p.
ISBN 978-963-09-9583-2 kötött : 7800,- Ft
[AN 3759870] MARC

ANSEL
UTF-810029 /2019.
Jones, Tom (1940-)
Over the top and back (magyar)
   A csúcson innen és túl : önéletrajz / Tom Jones ; [ford. Mészáros Márton ..., Németh Dorottya ...]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 413, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9548-1 kötött : 4800,- Ft
Jones, Tom (1940-)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Jones,_T.(0:82-94)
[AN 3759865]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2019.
Mohayné Katanics Mária (1929-2017)
   Válogatás Kodály kórusműveiből : elemzések / Mohayné Katanics Mária. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2019. - 271 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 978-615-5278-52-5 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - zeneszerző - 20. század - kórusmű - műelemzés
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 784.087.68
[AN 3764187]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10031 /2019.
Farkas Viktor
   21 film elemzése a szellemi tradíciók mentén / Farkas Viktor. - Budapest : Farkas V., 2019. - 194 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 187-193.
ISBN 978-615-00-5142-0 kötött
filmművészet - filmesztétika - műelemzés
791.43(100) *** 791.43.01
[AN 3759535]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10032 /2019.
   Anyanyelvünk évszázadai 3 : az ELTE Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye által szervezett 2016. június 10-i nyelvtörténeti konferencia előadásaiból készült tanulmánykötet / szerk. Bagyinszki Szilvia, P. Kocsis Réka, Szabó Gergely. - Budapest : ELTE M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2018. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia iuvenum chronolinguistica, ISSN 2416-3082 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-914-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-53
[AN 3758230]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2019.
Hornung Zsuzsanna
   23 Tolle Themen für Teenager : társalgási felkészítő a szóbeli érettségire és nyelvvizsgára : [B1, B2] / Hornung Zsuzsanna, Rudolf Radenhausen. - 2. kiad, utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 208 p. : ill., színes ; 29 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-65-6 fűzött : 3990,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3763819]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2019.
Kész Zoltán (1974-)
   Let's discuss it! : társalgási témák a közép- és felsőfokú nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-68-7 fűzött : 3290,- Ft
angol nyelv - társalgás - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3763993]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2019.
Kiss Sándorné
   Dekiru 1 : japán nyelvkönyv = Dekiru 1 / [szerzők Kiss Sándorné, Sato Noriko, Székács Anna] ; [közread. a Japán Alapítvány ..., Eszterházy Károly Egyetem]. - Budapest : Japán Alapítvány ; Eger : EKE, 2019, cop. 2011. - 231 p. : ill., színes ; 29 cm + 2 CD, szószedet (72 p.)
ISBN 978-963-19-6442-4 fűzött
japán nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.56(078)=945.11
[AN 3764496]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2019.
Mendoza, Isabel
Vorsicht Spanisch! (magyar)
   Vigyázz, spanyol! : cenzúrázatlan kiadás: a spanyol nyelv, ahogyan azt valóban használják / [szöveg Isabel Mendoza, Marcos Frago Vicente] ; [ill. Kyle Webster] ; [... ford. Iker Bertalan, Krekovics Diana]. - 5. utánny. - Budapest : Klett, 2019. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5824-91-3 fűzött
spanyol nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
806.0-086.2=945.11 *** 806.0-318=945.11
[AN 3764115]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2019.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Üzleti és hivatalos levélírás angolul : közép- és felsőfok : [B2, C1] / Némethné Hock Ildikó. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 174, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-16-8 fűzött : 2950,- Ft
levelezés - angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 651.7(078)
[AN 3763959]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2019.
   Nomadi margine : međunarodni znanstveni skup, Budimpešta, 24. ožujak 2010. / szerk. Lukács István ; ... mtársai Dudás Előd, Mann Jolán. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2019. - 472 p. : ill. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-082-9 fűzött
szlavisztika - konferencia-kiadvány
808.1 *** 88 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3758730]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2019.
   Nyelvi és nyelvhasználati motivációk : hallgatói tanulmányok / szerk. Ladányi Mária, Hrenek Éva ; [közread. az] ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2019. - 194, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-101-7 fűzött
nyelvhasználat - alkalmazott nyelvészet - terminológia
800.6 *** 80.004.14 *** 801.3
[AN 3759227]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2019.
Rafelt, Veronika
   1000 Fragen 1000 Antworten : német felsőfok / Veronika Rafelt, Babári Ernő, Babári Ernőné. - 2. kiad., jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 254 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-71-7 fűzött : 3970,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3763935]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2019.
Szabó Szilvia (1975-)
   The most hated topics at the ECL exam : level B2 : for individuals with dyslexia / written and comp. by Szabó Szilvia, John Barefield, Papp Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2019. - 328 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-20-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3758616]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2019.
Szénásiné Steiner Rita
   TTT vocabulary activator : gyakorlókönyv az érettségi és a nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részéhez : [B1, B2] / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 2 db : ill., színes ; 29 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
angol nyelv - érettségi vizsga - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 3763870]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 173 p.
ISBN 978-615-5200-58-8 fűzött : 3890,- Ft
[AN 3763875] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 193 p.
ISBN 978-615-5200-59-5 fűzött : 3890,- Ft
[AN 3763877] MARC

ANSEL
UTF-810043 /2019.
Szénásiné Steiner Rita
   Twenty-three topics for teenagers : társalgási felkészítő a szóbeli érettségire és nyelvvizsgára / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-66-3 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3763825]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10044 /2019.
   A Biblia finnugor nyelveken / szerk. Pusztay János ; [közread. a Nemzetek Háza - CFU]. - [Badacsonytomaj] : NH CFU, 2019. - 171 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2017. nov. 6-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5589-22-5 fűzött
Biblia
finnugor nyelvek - műfordítás
82.03 *** 809.45 *** 22
[AN 3759457]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2019.
   Fókuszban a fordítás értékelése : tanulmányok a BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ 2017. szeptember 29-30-án megrendezett őszi konferenciájának előadásaiból / [szerk. Hilóczki Ágnes, Fischer Márta, Szabó Csilla]. - Budapest : BME GTK INYK, 2018. - 197 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-313-300-2 fűzött
szakfordítás - tolmács
82.03 *** 651.926
[AN 3759553]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2019.
Horváth Sándor Zsolt
   Jövés-menés : egy Beckett-dráma olvasatai / Horváth Sándor Zsolt ; [kiad. Peron Music Alapítvány]. - Tatabánya : Peron Music Alapítvány, 2019. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 978-615-00-5152-9 fűzött
Beckett, Samuel (1906-1989). Come and go
Franciaország - író - irodalomtanítás - 20. század - műelemzés
840(092)Beckett,_S. *** 372.882
[AN 3758257]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2019.
Ward, Michael (1968-)
The Narnia code (magyar)
   A Narnia-kód : C. S. Lewis és a hét szféra titka / Michael Ward ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2019. - 230 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 213-218.
ISBN 978-963-288-445-5 fűzött : 3200,- Ft
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Nagy-Britannia - író - 20. század
820(092)Lewis,_C._S.
[AN 3759030]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10048 /2019.
Fábiánné Szenczi Ibolya
   A Listi Köpcsényi irodalmi rejtély megoldása / Fábiánné Szenczi Ibolya. - [Csongrád] : Távlat, 2019. - 100 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 978-963-89643-7-3 kötött
Liszti László (1619-1662)
Liszti János (?-1578)
Magyarország - író - püspök - katolikus egyház - 16. század - 17. század
894.511(092)Liszti_L. *** 282(439)(092)Liszti_J.
[AN 3759191]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2019.
Lengyel András (1950-)
   Tömörkény-tanulmányok / Lengyel András. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2019. - 347 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5618-25-3 fűzött : 2490,- Ft
Tömörkény István (1866-1917)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Tömörkény_I.
[AN 3758770]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2019.
Madách Szimpózium (26.) (2018) (Érsekvadkert ; Modrý Kameň ; Dolná Strehová)
   XXVI. Madách Szimpózium : [Érsekvadkert, Kékkő, Alsósztregova, 2018. szeptember 21-22.] / [szerk. Máté Zsuzsanna és Varga Emőke]. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2019. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 104.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-23-8 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Érsekvadkert)
[AN 3758557]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2019.
Miklós Péter (1980-)
   Közösség és költészet : Radnóti Miklós szegedi éveiről és a Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány tevékenységéről / Miklós Péter. - Szeged : Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, 2019. - 59 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4684-6 fűzött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány
Magyarország - író - 20. század - alapítvány
894.511(092)Radnóti_M. *** 061.2(439)Radnóti_Szegedi_Öröksége_Alapítvány
[AN 3758634]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10052 /2019.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Fasandræberne (magyar)
   Fácángyilkosok / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Szőke Zsolt]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2018. - 382, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-510-1 fűzött : 3590,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3764676]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2019.
Adolfsson, Maria (1958-)
Felsteg (magyar)
   Botlás / Maria Adolfsson ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-812-9 fűzött : 3990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3758200]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2019.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Paganinikontraktet (magyar)
   A Paganini-szerződés [elektronikus dok.] : bűnügyi regény / Lars Kepler ; ford. Papolczy Péter. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Animus, 2019. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155190. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-665-8
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3764103]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2019.
Anderson, Catherine (1947-)
Spring forward (magyar)
   Közelgő tavasz [elektronikus dok.] : Mystic creek 4. / Catherine Anderson ; ford. Fügedi Tímea. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155101. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-258-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3763587]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2019.
Archer, Jeffrey (1940-)
Tell tale (magyar)
   Árulkodó nyomok [elektronikus dok.] / Jeffrey Archer ; ford. Gieler Gyöngyi. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155212. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-206-5
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4=945.11
[AN 3764261]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2019.
Aveyard, Victoria (1990-)
War storm (magyar)
   A háború vihara / Victoria Aveyard ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 604, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-776-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3758223]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2019.
Baffico, Giuseppe (1852-1927)
Le vittorie del male (magyar)
   A legyőzött férfi [elektronikus dok.] / Giuseppe Baffico ; ford. Garády Viktor. - Szöveg (epub : 814 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155055. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-752-9 (epub)
ISBN 978-963-474-753-6 (mobi)
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3763044]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2019.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
La cousine Bette (magyar)
   Betti néni [elektronikus dok.] / Honoré de Balzac ; ford. Salgó Ernő. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 3.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155115. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-754-3 (epub)
ISBN 978-963-474-755-0 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3763646]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2019.
Benderli, Gün (1930-)
Sofralar ve anılar (magyar)
   A szív emlékezni és mesélni vágyik : terített asztalok mellett / Gün Benderli ; ford. Tasnádi Edit. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 242, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-456-045-6 fűzött : 3000,- Ft
török irodalom - gasztronómia - memoár - szakácskönyv
894.35-94=945.11 *** 641.5 *** 641.55(083.12)
[AN 3759499]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2019.
Bjørnson, Bjørnstjerne (1832-1910)
   Isten nyomai és egyéb elbeszélések [elektronikus dok.] / Björnstjerne Björnson ; ford. Ujkéri. - Szöveg (epub : 476 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155092. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-756-7 (epub)
ISBN 978-963-474-757-4 (mobi)
norvég irodalom - regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11 *** 839.6-32=945.11
[AN 3763555]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2019.
Bliss, Chelle
Enshrine (magyar)
   Gyógyító szerelem [elektronikus dok.] / Chelle Bliss ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155139. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-22-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3763734]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2019.
Boehme, Julia (1966-)
Das grosse Conni-Buch zum Lesenlernen (magyar)
   A nagy Bori-könyv : új történetek és feladatok / írta Julia Boehme ; rajz. Herdis Albrecht ; [ford. Esterházy Dóra]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2014. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-90-2 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764018]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2019.
Bomann, Anne Cathrine (1984-)
Agathe (magyar)
   Agathe / Anne Cathrine Bomann ; [ford. Petrikovics Edit]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-820-1 kötött : 2699,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3764488]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2019.
Brooks, Terry
The elfstones of Shannara (magyar)
   Shannara tündérkövei : a klasszikus Shannara-trilógia második része / Terry Brooks ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 710, [1] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-279-5 fűzött : 4990,- Ft : 16 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3764736]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2019.
Bryndza, Robert (1979-)
Dark water (magyar)
   Sötét víz [elektronikus dok.] : Erika Foster nyomoz 3 / Robert Bryndza ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155080. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-525-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3763542]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2019.
Bužarovska, Rumena (1981-)
Moǰot maž (magyar)
   A férjem / Rumena Buzsarovszka ; [ford. Rajsli Emese]. - Budapest : Európa, 2019. - 205, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-011-7 kötött : 3499,- Ft
macedón irodalom - elbeszélés
886.6-32=945.11
[AN 3758471]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2019.
Campbell, Michele (1962-)
It's always the husband (magyar)
   Mindig a férj a tettes / Michele Campbell ; [ford. Fehér Fatime]. - Budaörs : Pioneer Books, 2019. - 334, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-46-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3760280]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2019.
Chase, Emma
Royally matched (magyar)
   Királyi szerető [elektronikus dok.] : Uralkodj magadon! / Emma Chase ; ford. Seres Noémi. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-15-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3763736]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
Dumb witness (magyar)
   A kutya se látta / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 351, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-312-0 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3764720]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2019.
Corey, James S. A.
Leviathan wakes (magyar)
   Leviatán ébredése : a Térség első kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - 5. utánny. - Budapest : Fumax, 2019. - 581 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-963-9861-53-4 fűzött : 4295,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3764681]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2019.
Crawford, Francis Marion (1854-1909)
Mr. Isaacs (magyar)
   Kelet fia : elektronikus dok. / F. Marion Crawford. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (epub : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150826. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-293-7 (mobi)
ISBN 978-963-474-292-0 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3723958]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2019.
Dahl, Alex (1982-)
The boy at the door (magyar)
   Fiú a küszöbön / Alex Dahl ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 418 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-763-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3758196]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2019.
Deledda, Grazia (1871-1936)
Canne al vento (magyar)
   Mint szélben a nád [elektronikus dok.] / Grazia Deledda ; ford. Kőrösi Sándor. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150860. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-346-0 (epub)
ISBN 978-963-474-347-7 (mobi)
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3724139]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2019.
DeMille, Nelson (1943-)
The lion (magyar)
   Az oroszlán / Nelson DeMille ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 492 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-02-0 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3763802]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2019.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Martian time-slip (magyar)
   Időugrás a Marson / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2018. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-567-2 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3764139]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2019.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The adventure of the speckled band (magyar)
   A pettyes szalag [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle ; ford. Garami Béla. - Szöveg (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A pettyes pánt" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155089. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-813-7
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4=945.11
[AN 3763551]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2019.
Dr. Seuss (1904-1991)
How the Grinch stole Christmas (magyar)
   A Grincs / Dr. Seuss. - Budapest : Kolibri, 2019. - [54] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
Ford. Tandori Dezső. - Megj. "Hogyan lopta el a Görcs a karácsonyt" címmel is
ISBN 978-963-437-285-1 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
820-13(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3763995]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2019.
Dueñas, María (1964-)
Las hijas del capitán (magyar)
   A kapitány lányai / María Dueñas ; [ford. Varju Kata]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 624 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-774-0 kötött : 3990,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3758186]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2019.
Eco, Umberto (1932-2016)
L'isola del giorno prima (magyar)
   A tegnap szigete / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 1998. - 562, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-944-8 kötött : 4999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3764194]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2019.
Elliot, Kendra
A merciful truth (magyar)
   Kegyes igazság / Kendra Elliot ; [ford. Békési Napsugár]. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]. - 333, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-528-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3760313]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2019.
Ellison, J. T.
Lie to me (magyar)
   Hazudj nekem! / J. T. Ellison ; [ford. Tarr Bori]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2019. - 339 p. ; 20 cm. - (Lélekvesztő könyvek, ISSN 2498-8928)
ISBN 978-963-438-056-6 fűzött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3759951]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2019.
Evans, Katy
Real (magyar)
   Real : valós / Katy Evans ; [ford. Balogh Dániel]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 352, [1] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-457-639-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3764554]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2019.
Eveleigh, Victoria
Katy's champion pony (magyar)
   A bátorság bajnoka : Pónibarátság 2. / Victoria Eveleigh ; ill. Chris Eveleigh ; [ford. Kamper Gergely]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 132, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-035-8 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3759993]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2019.
Fforde, Katie (1952-)
A vintage wedding (magyar)
   Tökéletes esküvő / Katie Fforde ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2016. - 529 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-708-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3764101]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2019.
France, Anatole (1844-1924)
La vie en fleur (magyar)
   Virágzó élet [elektronikus dok.] / Anatole France ; ford. Kuncz Aladár. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Virágfakadás" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155076. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-766-6 (epub)
ISBN 978-963-474-767-3 (mobi)
francia irodalom - elektronikus dokumentum - memoár
840-94=945.11
[AN 3763537]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2019.
French, Vivian (1945-)
A very bothersome bear (magyar)
   A macerás medve / Vivian French ; [ill.] David Melling ; [ford. Nagy Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 105, [2] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Lovag leszek
ISBN 978-963-486-247-5 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3759989]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2019.
Galsworthy, John (1867-1933)
Indian summer of a Forsyte (magyar)
   Vénasszonyok nyara [elektronikus dok.] ; Bíró előtt / John Galsworthy ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 780 KB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Egys. cím: Indian summer of a Forsyte ; In chancery. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154964. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-718-5 (epub)
ISBN 978-963-474-719-2 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3762376]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2019.
Gerstäcker, Friedrich (1816-1872)
Eine Mutter (magyar)
   Egy kőszívű anya lányai [elektronikus dok.] / Friedrich Gerstäcker. - Szöveg (pdf : 2.2 MB) (epub : 585 KB). - [S.l.] : [Nagy K.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Nagy Károly. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155135. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89793-9-1 (pdf)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3763714]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2019.
Gregory, Philippa (1954-)
The other Boleyn girl (magyar)
   A másik Boleyn lány / Philippa Gregory ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 773 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 773-[774].
ISBN 978-963-433-517-7 fűzött : 4299,- Ft
Henrik (Anglia: király), VIII. (1491-1547)
Boleyn, Mary (1508-1543)
Anna (Anglia: királyné) (1501 k.-1536)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3764596]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2019.
Grisham, John (1955-)
The reckoning (magyar)
   Leszámolás / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2019. - 629 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-82-4 fűzött : 4100,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3759954]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2019.
Harte, Bret (1836-1902)
The story of a mine (magyar)
   Egy bánya története [elektronikus dok.] / Bret Harte ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 776 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150955. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-144-2 (mobi)
ISBN 978-963-474-143-5 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3724863]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2019.
Heyse, Paul (1830-1914)
L'Arrabbiata (magyar)
   Laurella megcsókolt [elektronikus dok.] / Paul Heyse ; ford. Bilevicz Franciska. - Szöveg (epub : 331 KB) (mobi : 561 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150947. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-149-7 (epub)
ISBN 978-963-474-150-3 (mobi)
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3724830]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2019.
Hunter, Devin (1986-)
Betrayal at Salty Springs (magyar)
   Árulás Salty Springsnél : a Battle Royale fogságában, harmadik könyv : nem hivatalos Fortnite regény / Devin Hunter ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : DAS Kv., 2019. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5716-18-8 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3759158]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2019.
   Igéző szépség [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Harlequin, 2018
Tart.: Vadmacska / Quinn Wilder ; ... ford. Csató Gabriella. Édes nyuszikám / Carol Mortimer ; ...ford. Komáromy Rudolf. Majd beletanulok / Jessica Hart ; ... ford. Tandori Dezső. - Egys. cím: Build a dream ; The right kind of man ; War of love. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151939. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-298-7
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3731544]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2019.
Johnson, Milly (1964-)
Sunshine over Wildflower Cottage (magyar)
   Napsütés a Vadvirág Kunyhó fölött / Milly Johnson ; [ford. Bótyik Bettina Zora]. - Budaörs : Pioneer Books, 2019. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-47-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3759751]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2019.
Jones, Sandie
The other woman (magyar)
   A másik nő [elektronikus dok.] / Sandie Jones ; ford. Imre Balázs. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155134. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-242-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3763713]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2019.
   Kánok, kánasszonyok, hétköznapi hősök : elbeszélések, versek a mongol történelem sorsfordító személyeiről, eseményeiről / [szerk. Birtalan Ágnes] ; [az illusztrációkat kész. Tamás Boglárka]. - Budapest : Kairosz, 2019. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm
Az elbeszélések, versek eredeti, mongol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-514-002-2 kötött : 3600,- Ft
Mongólia - mongol irodalom - történelem - antológia - kétnyelvű dokumentum
894.2-822.02=945.11 *** 951.7(0:82-822)
[AN 3759414]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2019.
Karinthi, Agnès (1969-)
L'âme soeur (magyar)
   Testvérlélek / Agnès Karinthi ; ... ford. Karinthy Judit. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5900-56-3 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3758501]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2019.
Keeland, Vi
Bossman (magyar)
   A beosztott [elektronikus dok.] / Vi Keeland ; ford. Leyrer Ginda. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150884. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-44-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3724344]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2019.
Knight, Eric (1897-1943)
Lassie come-home (magyar)
   Lassie hazatér / Eric Knight ; [ford. Thurzó Gábor]. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 181, [2] p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 1.)
ISBN 978-963-415-850-9 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764687]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2019.
Läckberg, Camilla (1974-)
En bur av guld (magyar)
   Aranykalitka / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2019. - 351, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-650-4 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3759959]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2019.
Lemaître, Jules (1853-1914)
   Tanulmányok [elektronikus dok.] / Jules Lemaître ; ford. Salgó Ernő. - Szöveg (epub : 725 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154960. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-770-3 (epub)
ISBN 978-963-474-771-0 (mobi)
francia irodalom - 19. század - francia irodalom története - irodalomkritika - esszé - elektronikus dokumentum
840-95=945.11 *** 840-4=945.11 *** 840(091)"18"
[AN 3762361]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2019.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The last battle (magyar)
   A végső ütközet : [Narnia 7.] / C. S. Lewis ; [ill. Pauline Baynes] ; [ford. Liszkay Szilvia]. - Jav., ill. kiad. - Budapest : Harmat, 2019. - 240 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-453-0 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3764527]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2019.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Pippi Långstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Ingrid Vang-Nyman illusztrációival]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 118, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-415-884-4 kötött : 2999,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764316]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2019.
Lindsey, Johanna (1952-)
When love awaits (magyar)
   Amikor szerelem vár / Johanna Lindsey ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-762-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - fantasztikus regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 3758194]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2019.
Link, Charlotte (1963-)
Die Suche (magyar)
   Fogócska [elektronikus dok.] / Charlotte Link ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155107. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-254-6
német irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
830-312.4=945.11
[AN 3763606]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2019.
Lowry, Lois (1937-)
Number the stars (magyar)
   Számláld meg a csillagokat / Lois Lowry ; [ford. Bátori Tamás]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-313-8 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3764680]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2019.
Lucas, Jennie
Nine months to redeem him (magyar)
   A lélekgyógyász [elektronikus dok.] / Jennie Lucas ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 291 KB). - Budapest : Harlequin, 2018. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 645.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150345. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-307-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3719581]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2019.
Luhn, Usch (1959-)
Die frechen Vier (magyar)
   Pimasz négyes / Usch Luhn ; Elli Bruder ... illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016-. - ill., színes ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3626220]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Kalandra fel!. - 2019, cop. 2016. - 120 p.
ISBN 978-963-244-609-7 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764201] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Buksi hadművelet. - 2019, cop. 2016. - 120, [1] p.
ISBN 978-963-244-610-3 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764202] MARC

ANSEL
UTF-810111 /2019.
Luhn, Usch (1959-)
Die frechen Vier (magyar)
   Pimasz négyes / Usch Luhn ; Elli Bruder ... illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019-. - ill., színes ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764204]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Csajbanda a Csillag-tanyán. - 2019, cop. 2015. - 118, [1] p.
ISBN 978-963-244-565-6 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764206] MARC

ANSEL
UTF-810112 /2019.
Maas, Sharon (1951-)
The lost daughter of India (magyar)
   India elveszett lánya / Sharon Maas ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 365 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-683-5 fűzött : 3390,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3760202]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2019.
Macomber, Debbie (1948-)
Merry and bright (magyar)
   Szerelem karácsonyra [elektronikus dok.] : karácsonyi történet / Debbie Macomber ; ford. Ligeti Lujza. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155131. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-182-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3763708]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2019.
Mayle, Peter (1939-)
A good year (magyar)
   Bor, mámor, Provence / Peter Mayle ; [ford. Feig András]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-56-2 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3759976]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2019.
Mayle, Peter (1939-)
My twenty-five years in Provence (magyar)
   Huszonöt év Provence-ban : elmélkedés múltról és jelenről / Peter Mayle ; [ford. V. Csatáry Tünde]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 205, [19] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-578-358-6 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 3760220]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2019.
Meissner, Susan (1961-)
As bright as heaven (magyar)
   A Bright nővérek / Susan Meissner ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 398, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-684-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3760194]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2019.
Mitchell, David (1969-)
The bone clocks (magyar)
   Csontórák / David Mitchell ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2019. - 598 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-019-3 kötött : 5499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3758449]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2019.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors prompepulver (magyar)
   Doktor Proktor pukipora / Jo Nesbø ; Mike Lowery rajz. ; [ford. Petrikovics Edit]. - 6. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2012. - 257, [2] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-437-140-3 fűzött : 2999,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3763966]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2019.
O'Neill, Louise (1985-)
Almost love (magyar)
   Majdnem szerelem / Louise O'Neill. - Pécs : Alexandra, 2019. - 271 p. ; 21 cm
Ford. Szegh Henriette
ISBN 978-963-447-434-0 fűzött : 3699,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3758532]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2019.
Orczy Emma (1865-1947)
Old Hungarian fairy tales (magyar)
   Régi tündérmesék [elektronikus dok.] / Orczy Emma. - Szöveg (epub : 2.4 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155078. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-734-5 (epub)
ISBN 978-963-474-735-2 (mobi)
angol irodalom - mese - elektronikus dokumentum
820-34
[AN 3763539]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2019.
Peacock, Thomas Love (1785-1866)
Nightmare abbey (magyar)
   Nightmare abbey : [XIX. századi gótikus regény] / Thomas Love Peacock ; [ford. Németh Bálint]. - Pécs : Disciplina, 2019. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5820-04-5 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3759208]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2019.
Perks, Heidi
Now you see her (magyar)
   Mint a szemed fényére [elektronikus dok.] / Heidi Perks ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155116. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-51-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3763656]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2019.
Plum, Amy (1967-)
Neverwake (magyar)
   Álomfogó / Amy Plum ; [ford. Bikics Milán]. - Budapest : Libri, 2019. - 344, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-174-2 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3760011]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2019.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   A kút és az inga / Edgar Allan Poe ; [ford. Babits Mihály és Pásztor Árpád]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 107, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 72.)
ISBN 978-963-479-300-7 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3764363]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2019.
Pratchett, Terry (1948-2015)
Good omens (magyar)
   Elveszett próféciák / Terry Pratchett & Neil Gaiman ; [ford. Horváth Norbert]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 1998. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-538-2 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3764131]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2019.
Riebe, Brigitte (1953-)
Die Versuchung der Pestmagd (magyar)
   Johanna megkísértése [elektronikus dok.] / Brigitte Riebe ; ford. Berecz Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155175. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-452-250-8
német irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
830-311.6=945.11
[AN 3764061]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2019.
Riley, Lucinda (1971-)
The light behind the window (magyar)
   Fény az ablak mögött [elektronikus dok.] / Lucinda Riley ; ford. Gács Júlia. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155108. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-252-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3763608]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2019.
Rivers, Francine (1947-)
As sure as the dawn (magyar)
   Ha eljön a hajnal : [Az oroszlán jele-trilógia harmadik kötete] / Francine Rivers ; [ford. Szabadi István]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2017. - 550 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-398-4 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3763854]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2019.
Ross, L. J.
Holy Island (magyar)
   A Szent sziget : Ryan főfelügyelő 1 / L. J. Ross ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 421, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-764-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3758187]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2019.
Ŝerbakova, Galina Nikolaevna (1932-2010)
škiny deti (magyar)
   Jaska gyermekei : csehovi hősök a XXI. században / Galina Scserbakova. - Budapest : Kairosz, 2019. - 205, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-514-006-0 kötött : 3200,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3759485]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2019.
Shalvis, Jill (1963-)
Head over heels (magyar)
   Egymásba bolondulva / Jill Shalvis ; [ford. Rácz Kata]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9677-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3759984]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2019.
Shemilt, Jane
How far we fall (magyar)
   Bűnbeesés [elektronikus dok.] / Jane Shemilt ; ford. Szabó István. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-143-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3764258]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2019.
Shukri, Laila
Perska namiętność (magyar)
   Perzsa szenvedély / Laila Shukri ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9547-4 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3759980]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2019.
Sparks, Nicholas (1965-)
At first sight (magyar)
   Első látásra [elektronikus dok.] / Nicholas Sparks ; ford. Nagy Ágnes Karolina. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155084. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-244-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3763546]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2019.
Sparks, Nicholas (1965-)
Nights in Rodanthe (magyar)
   Éjjel a parton / Nicholas Sparks ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-303-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3764594]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Fall from grace (magyar)
   Kisemmizve / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-388-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3759749]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2019.
Stevens, Chevy (1973-)
That night (magyar)
   Aznap éjjel / Chevy Stevens ; [ford. Schwartz Marianna]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2019, cop. 2018. - 446, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-61-8 fűzött : 3699,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3763996]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2019.
Stone, C. L. (1980-)
Introductions (magyar)
   Találkozások / írta C. L. Stone ; [ford. Ivancsics Irma]. - Budakalász ; [Budapest] : L&L, 2019. - 237 p. ; 20 cm. - (Szellemmadár sorozat ; 1.)
keretcím: Az Akadémia
ISBN 978-615-5653-50-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3758531]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2019.
   A szerelem művészei [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Harlequin, [2018]
Tart.: Férfiképmás / Helena Dawson ; ... ford. Lázár Magdolna. Fény a sötétben / Miranda Lee ; ... ford. Kéry Lajos. A vágy színe / Emma Darcy ; ... ford. Mészáros Judit. - Egys. cím: Portrait of a stranger ; The reluctant lover ; The colour of desire. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150370. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-272-7
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3719714]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2019.
   Szerelmünk lapjai [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 3 MB). - Budapest : Harlequin, [2018]
Tart.: Kényes beavatkozások / Miranda Lee ; ... ford. Szathmári Ágnes. Az én regényhősöm / Debbie Macomber ; ... ford. Szabó Júlia. A szívtipró / Cathy Williams ; ... ford. Horvtáh Géza. - Egys. cím: Shadow heart ; Scandalous seduction ; My hero. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150372. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-271-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3719725]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2019.
Szimeonov Todor (1947-)
   Vʺlnite na vremeto / proizvedeniâ na Todor Simeonov. - Budapeŝa ; Varna : VVMA, 2019. - 127, [1] p. : ill. ; 17 cm. - (Svetʺt v promâna ekstra, ISSN 2631-164X ; 1.)
ISBN 978-615-5179-15-0 fűzött
bolgár irodalom - dráma
886.7-2
[AN 3759210]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2019.
Szirtes, George (1948-)
The photographer at sixteen (magyar)
   Előhívás : anyám regénye / George Szirtes ; [ford. Kúnos László] ; [a verseket ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Budapest : Corvina, 2019. - 234 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6584-9 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - dokumentumregény
820-31=945.11
[AN 3759755]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2019.
Thomas, Sean (1963-)
Just before I died (magyar)
   Mielőtt meghaltam / S. K. Tremayne ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 398, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-749-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3758204]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der faire Wettkampf (magyar)
   Berci és a tisztességes verseny / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 94 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
A címoldalon a főcímben a "tisztességes" szó előtt a "tisztességtelen" szó áthúzva
ISBN 978-963-403-407-0 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3763987]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2019.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Vlastʹ tʹmy (magyar)
   A sötétség országa [elektronikus dok.] : orosz népdráma 5 felvonásban / Lev Nyikolájevics Tolsztoj ; ford. Szabó Endre. - Szöveg (epub : 757 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A sötétség hatalma" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151079. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-386-6 (epub)
ISBN 978-963-474-387-3 (mobi)
orosz irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
882-2=945.11
[AN 3726290]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2019.
   Védj meg! [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Harlequin, [2018]
Tart.: Biztonsági okokból / Alison Kelly ; ... ford. Szalontai Éva. Élő céltábla / Anne Mather ; ... ford. G. Korda Edit. Ha bízni tudnál.. / Susan Fox ; ... ford. Lőrinczy Attila. - Egys. cím: The bad penny ; Raw silk ; Ryan's rules. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-300-7
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3731455]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2019.
Westover, Tara (1986-)
Educated (magyar)
   A tanult lány / Tara Westover ; [ford. V. Csatáry Tünde]. - 2. utánny. - [Budapest] : Partvonal, 2019, cop. 2018. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-39-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3764592]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2019.
Wilkinson, Kerry (1980-)
The girl who came back (magyar)
   A lány, aki visszatért / Kerry Wilkinson ; [ford. Seres Noémi]. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019, cop. 2018. - 348, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-48-9 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3763971]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2019.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Full moon (magyar)
   Telihold Blandingsben / P. G. Wodehouse ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Ciceró, cop. 2019. - 262, [1] p. ; 18 cm
Megj. "Kedélyes kastély" címmel is
ISBN 978-963-432-102-6 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3758182]
MARC

ANSEL
UTF-810150 /2019.
Yu Hua (1960-)
Di qi tian (magyar)
   A hetedik nap [elektronikus dok.] / Jü Hua ; ford. Zombory Klára. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155109. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-340-3
kínai irodalom - regény - elektronikus dokumentum
895.1-31=945.11
[AN 3763612]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10151 /2019.
Ady Endre (1877-1919)
   Petőfi nem alkuszik [elektronikus dok.] : tanulmányok / Ady Endre. - Szöveg (epub : 412 KB) (mobi : 755 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Tart.: A magyar PimodánÞ; Petőfi nem alkuszikÞ; Ismeretlen Korvin-kódex margójára : sírás és panaszkodás. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155137. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-748-2 (epub)
ISBN 978-963-474-749-9 (mobi)
magyar irodalom - publicisztika - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-92 *** 894.511-4
[AN 3763732]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2019.
Albel Andor (1945-)
   Hosszújáratú életek... rövid járatú házasságokkal [elektronikus dok.] / Albel Andor. - Szöveg (epub : 26.5 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150239. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
Magyarország - magyar irodalom - tengerészet - tengerhajózás - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 656.61(439)(092)(0:82-94)
[AN 3718652]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2019.
Alysia
   Te vagy a... vég [elektronikus dok.] / Alysia. - Szöveg (pdf : 2.3 MB) (epub : 770 KB) (mobi : 980 KB). - Isaszeg : EkönyvBazár, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155042. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81164-4-2 (pdf)
ISBN 978-615-81164-5-9 (epub)
ISBN 978-615-81164-6-6 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3762998]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2019.
Annus József (1940-2005)
   Szintén Fickó / Annus József ; [ill. Then Szilvia]. - 2. kiad. - Szeged : AJ Téka K., 2019. - 113 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81294-0-4 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3764141]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2019.
Arany János (1817-1882)
   Arany János novellái [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 285 KB) (mobi : 557 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155043. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-706-2 (epub)
ISBN 978-963-474-707-9 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3763000]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2019.
Balatoni István
   Menyus [elektronikus dok.] / Balatoni István. - Szöveg (epub : 599 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155124. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-561-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3763701]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2019.
Bársony István (1855-1928)
   A boszorkány és más elbeszélések [elektronikus dok.] / Bársony István. - Szöveg (epub : 2.2 MB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155114. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
 (hibás ISBN 978-963-474-804-2*) (epub)
 (hibás ISBN 978-963-474-805-2) (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3763640]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2019.
Bartos Erika (1974-)
   Te is voltál kicsi, dédmama? / Bartos Erika. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - [72] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-963-415-919-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3764525]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2019.
Benedek István Gábor (1937-)
   Európa keringő : [Kálmán Imre emlékére] : [regény] / Benedek István Gábor. - Budapest : Vince K., 2019. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-303-094-3 fűzött : 3495,- Ft
Kálmán Imre (1882-1953)
Magyarország - magyar irodalom - zeneszerző - 20. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 78.071.1(439)(092)Kálmán_I.(0:82-31)
[AN 3758992]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Rumini és a négy jogar / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 327 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-250-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3764007]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Ferrit-szigeten / Berg Judit ; Kálmán Anna illusztrációival. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 101 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-306-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3764009]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a tűzhányón / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2014. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-490-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3764306]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok Afrikában / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2014. - 44, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-255-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3764385]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2019.
Berkovits György (1940-2018)
   Százéves táncosnő : három színmű / Berkovits György. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 221 p. ; 23 cm
Tart.: A maffiózó és a túszÞ; Egy különös asszonyÞ; Százéves táncosnő
ISBN 978-963-414-514-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3758696]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2019.
Bodor Ádám (1936-)
   Sehol : novellák / Bodor Ádám. - Budapest : Magvető, 2019. - 150, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3857-4 kötött : 3499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3758378]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Két bolond százat csinál / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 117, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-914-8 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar nyelv - mese - szólás - közmondás - szállóige - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-318(02.053.2)
[AN 3764689]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2019.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab / Borsa Brown. - 14. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 469 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-99-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3763933]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2019.
Budai Lotti
   A párizsi gésa [elektronikus dok.] : A szamuráj lánya 2. / Budai Lotti. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155098. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-05-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3763582]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2019.
Conrad, G. F.
   A visszatérés : [egy spanyol fiú és egy inka papnő története] / G. F. Conrad. - [Nyíracsád] : Szerző, 2018-. - 20 cm
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3732095]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A Napisten átka. - 2018. - 282, [1] p. : ill., színes
ISBN 978-615-00-4206-0 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3759282] MARC

ANSEL
UTF-810170 /2019.
Csapody Kinga (1980-)
   Irány a Balaton! / Csapody Kinga ; Szalma Edit illusztrációival. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 62, [1] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Utazik a család)
ISBN 978-963-403-226-7 kötött : 2290,- Ft
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.439(285.2Balaton)(02.053.2)
[AN 3764504]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2019.
Cser Árpád (1956-)
   Elrabolva [elektronikus dok.] / Cser Árpád. - Szöveg (epub : 679 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-666-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3764164]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2019.
Cser Árpád (1956-)
   Elrabolva III [elektronikus dok.] / Cser Árpád. - Szöveg (epub : 813 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3764167]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2019.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   #kávézzvelem ; #kávézzvelem : duplaélmény / Csitáry-Hock Tamás. - Székesfehérvár : Csitáry-Hock T., 2019. - 40, 64 p. ; 19 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-81057-4-3 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3758835]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2019.
Csoóri Sándor (1930-2016)
   Régi vérfoltok vöröslenek : kötetben meg nem jelent írások, 1960-2008 / Csoóri Sándor ; [... összeáll. Kovács Attila Zoltán, Urbán László] ; [szerk. Balogh Júlia, Pálfy G. István]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon ; [Budapest] : IAT K., 2019. - 237, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5068-60-7 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - válogatott művek
894.511-92 *** 894.511-821
[AN 3759766]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2019.
Czecz Fruzsina
   Gyerekkel vagyok [elektronikus dok.] : szülők szíve-lelke negyven versbe szedve / Czecz Fruzsina. - Szöveg (epub : 552 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermeknevelés - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 37.018.1(0:82-14)
[AN 3727477]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2019.
Danka Zoltán (1954-)
   Zolika mesél / Danka Zoltán ; [kiad. a Zsuppán-kert Kulturális Alapítvány]. - [Milejszeg] : Zsuppán-kert Kult. Alapítvány, 2019. - 77 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3759495]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2019.
Dózsa Endre (1857-1944)
   Czinka Panna [elektronikus dok.] / Dózsa Endre. - Szöveg (epub : 648 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155132. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-714-7 (epub)
ISBN 978-963-474-715-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3763710]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2019.
Dumas, Dee
   Piszkos titkok : Szerelem vihara 2. / Dee Dumas. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-26-7 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3760271]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2019.
Egri László (1988-)
   Patrióta [elektronikus dok.] / Egri László. - Szöveg (epub : 532 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150753. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Petőfi Sándor (1823-1849)
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3723234]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2019.
Erdélyi Lili Ada
   A Nap Kapuja : lélekregény / Erdélyi Lili Ada. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 248 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5568-76-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3759325]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2019.
Fabbro, Giuditta
   Kísért a múlt [elektronikus dok.] : A nyomozónő 7. / Giuditta Fabbro. - Szöveg (epub : 687 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3724835]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2019.
Farkas Nóra
   Összeköt a szeretet : beszoktatós mesekönyv / Farkas Nóra ; [ill. Szepesi Szűcs Barbara]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2018. - [30] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-504-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3764395]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2019.
Fedák Hanna
   Ahol a remény lakozik [elektronikus dok.] / Fedák Hanna. - Szöveg (epub : 801 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151487. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-464-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3728594]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2019.
Fejős Éva (1967-)
   Szélhámos játszma : [Szélhámos-sorozat 2. rész] / Sydney Scott. - [Budapest] : Erawan, 2019. - 273 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-45-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3760286]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2019.
Fényes Niki
   Széllel szemben [elektronikus dok.] / Fényes Niki. - Szöveg (pdf : 1.1 MB) (epub : 1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Isaszeg : EkönyvBazár, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151563. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-1410-4 (pdf)
ISBN 978-615-00-1411-1 (epub)
ISBN 978-615-00-1412-8 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3729049]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2019.
Ferdinandy György (1935-)
   Sziget a víz alatt / Ferdinandy György. - Budapest : Scolar, 2019. - 158, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Sziget a víz alattÞ; Két tűz között
ISBN 978-963-244-205-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3760219]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2019.
Fodor Ákos (1945-2015)
   Zene-idő : hallgatódzások, 7 szólamban / Fodor Ákos ; [vál. és szerk. Podonyi Hedvig]. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 127 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5568-77-0 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3759337]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2019.
Fülöp Gyula
   Lél, az idegen : Atilla, Isten ostora árnyékában / Fülöp Gyula ; [az illusztrációkat ... Boros Zoltán ... kész.]. - [Pusztazámor] : DNM, 2018. - 383 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9783-59-1 kötött : 4850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3758519]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2019.
Fülöp Valter (1972-2014)
   Leltár / Fülöp Valter ; [graf. Gáspár András]. - Budapest : Fülöpné Komáromi Sz., 2019. - 55 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5000-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3759641]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2019.
Gajdos Erika Tímea
   Vadregényes tél a Balaton-felvidéken : Színek, fények, élmények 3. / Gajdos Erika Tímea. - [Balatoncsicsó] : Gajdos E. T., 2019. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4299-2 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3759514]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2019.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; K. Lukáts Kató rajz. - 13. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 70, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-890-5 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3764183]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2019.
Gozsdu Elek (1849-1919)
   Köd [elektronikus dok.] / Gozsdu Elek. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155068. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-722-2 (epub)
ISBN 978-963-474-723-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3763084]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   Arcátlan csábító : Csábító-sorozat 1. / Anne L. Green. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 408, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-65-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3763999]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   A remény hajnala / Anne L. Green. - 3. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 420, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-18-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3763978]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2019.
   Gyöngyök a porban : az Utolsó Olvasóért Társaság második antológiája. - [Sopron] : Utolsó Olvasóért Társ., 2018. - 80 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4012-7 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3759285]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2019.
Halasy Róbert
   Kék madár : versek / szerző Halasy Róbert. - [Kecskemét] : Halasy R., [2019]. - 112 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-4896-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3759633]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2019.
Havas Éva (1958-)
   Forever dreaming / Havas Éva. - Budapest : Bitskey-Havas K. : Havas D., 2018. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-615-00-3269-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3759219]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2019.
Háy János (1960-)
   Sztreccs / Háy János. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2019. - 163 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 15.)
ISBN 978-615-5822-12-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3758299]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2019.
Heyman Éva (1931-1944)
   Éva lányom / [sajtó alá rend.] Zsolt Ágnes. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 189 p. ; 20 cm
Szerző Heyman Éva
ISBN 978-615-5955-67-9 fűzött : 2990,- Ft
Heyman Éva (1931-1944)
magyar irodalom - holokauszt - napló
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3764567]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2019.
Hill, Joyce
   Maradj velem örökké! [elektronikus dok.] / Joyce Hill. - Szöveg (pdf : 814 KB) (mobi : 410 KB) (epub : 16 MB). - Isaszeg : EkönyvBazár, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151174. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80994-6-2 (pdf)
ISBN 978-615-80994-7-9 (mobi)
ISBN 978-615-80994-8-6 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5 *** 894.511-312.4
[AN 3727056]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2019.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 27. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-668-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3764691]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2019.
István László, G. (1972-)
   Földabrosz / G. István László. - Budapest : Magvető, 2019. - 84, [5] p. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 23.)
ISBN 978-963-14-3837-6 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3758280]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2019.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 14. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 92, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-800-4 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3764178]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2019.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már iskolás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-797-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3764182]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2019.
Jezsó Ákos (1965-)
   Vörös mágus : [regény] / Jezsó Ákos. - [Páty] : Zimber-kv., 2019. - 364 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80720-6-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3758484]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2019.
Juhos Gábor
   Clearview / Juhos Gábor. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 236, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5803-66-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3759439]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2019.
Jurányi Zsolt
   Az alvilág csapdájában : a sötétség után / Jurányi Zsolt. - Pécs : Cartaphilus, 2019, cop. 2014. - 430, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-671-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3764587]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2019.
Karsai János (1961-)
   Kamikaze : az isteni szél / Jamagucsi Szango. - [Budapest] : Szenzár História, 2019. - 344, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-239-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3759956]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2019.
Karvázy György
   Az amatőr : dzsentri fotóalbum / Karvázy György. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 120, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5568-78-7 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3759323]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2019.
Kirsch Ákos
Szirének éneke (angol)
   Song of the sirens [elektronikus dok.] / Ákos Kirsch. - Szöveg (epub : 388 KB). - [Nagyréde] : Priv. ed., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155130. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-4149-0
magyar irodalom - bűnügyi regény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-312.4=20
[AN 3763707]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2019.
Kiss Erzsébet
   Ötletadó rigmusok ünnepeinkhez / Kiss Erzsébet. - Debrecen : Kiss E., 2018. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm
Közrem. Ofella Györgyné
ISBN 978-615-00-2920-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3759246]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2019.
Kiss Márton (1989-)
   Rossz kor : [történetek az allúryai szakadárokról II.] / Kiss Márton. - [Szombathely] : [Kiss M.], 2019. - 328 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-5202-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3759198]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2019.
Kulcsár Zsolt
   Lehunyt szemekkel [elektronikus dok.] / Kulcsár Zsolt. - Szöveg (pdf : 2.2 MB) (epub : 267 KB). - Debrecen : Ágenda K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155045. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81283-4-6 (pdf)
ISBN 978-615-81283-5-3 (epub)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3763023]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2019.
Lackfi János (1971-)
   Minden napra egy sztori [elektronikus dok.] : egypercesek egy évadra / Lackfi János. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155133. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-360-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3763711]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2019.
Lajthay Károly (1885-1945)
   Drakula halála [elektronikus dok.] / Lajthay Károly. - Szöveg (epub : 746 KB) (mobi : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155025. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-836-6 (epub)
ISBN 978-963-474-837-3 (mobi)
magyar irodalom - horror - filmregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3762957]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2019.
Lakatos Levente (1986-)
   Szigor / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2018-. - 20 cm
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3736767]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A tiltás gyönyöre. - 2019, cop. 2016. - 337 p.
ISBN 978-963-310-832-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3764020] MARC

ANSEL
UTF-810217 /2019.
Légrádi Gergely (1975-)
   Napfénytető / Légrádi Gergely ; [... ill. Ordódi Tamás]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 207 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-475-158-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3760003]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2019.
Léria Dipán
   A férfi, akit szerettem / [Léria Dipán]. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2019. - 257 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4564-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3758685]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2019.
Locksmith, Robert
   A holdsarló fénye [elektronikus dok.] : a teljes történet / Robert Locksmith. - Átd., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 6.5 MB). - [S.l.] : [s.n.], 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151719. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-2605-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3729974]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2019.
Lőrincz Teréz (1961-)
   Dél / Lőrincz Teréz. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 99 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5568-74-9 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3759335]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2019.
Lukács Imre, Sz (1934-2007)
   A halál színpadán [elektronikus dok.] / Sz. Lukács Imre. - Szöveg (epub : 167 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155086. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-49-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3763548]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2019.
Lukács Imre, Sz (1934-2007)
   Magyar gulág [elektronikus dok.] / Sz. Lukács Imre. - Szöveg (epub : 613 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155129. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-52-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3763706]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2019.
Madách Imre (1823-1864)
   Költemények / Madách Imre ; [sajtó alá rend., a szövegváltozatokat, szövegmagyarázatokat összeáll. és az előszót írta Bene Kálmán és Andor Csaba]. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2017-. - 20 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3709272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2019. - 486, [2] p. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 105.)
Bibliogr.: p. 475-478.
ISBN 978-615-5462-24-5 kötött
[AN 3758561] MARC

ANSEL
UTF-810224 /2019.
Marafkó László (1944-)
   Bennkint / Marafkó László. - Budapest : Anonymus, 2019. - 365, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7280-40-5 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3758554]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2019.
Markó Béla (1951-)
   Amit az ördög jóváhagy : szonettek / Markó Béla. - Budapest : Kalligram, 2019. - 151, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-093-2 kötött : 3000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - szonett
894.511-193.3(498)
[AN 3759428]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2019.
Máté László
   Hazaértem [elektronikus dok.] : válogatott versek / Máté László. - Szöveg (epub : 386 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150829. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-20-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3723988]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2019.
Mechler Anna (1974-)
   Bartoló, a markoló / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2013. - 63 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-615-5220-73-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3764503]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2019.
Mechler Anna (1974-)
   Jonatán, a kamion / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2017. - 59, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-963-403-338-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3764401]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2019.
Mechler Anna (1974-)
   Pedró, a tűzoltóautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2014. - 61 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-615-5385-45-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3764398]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2019.
Mechler Anna (1974-)
   Tóbiás, a kukásautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2015. - 61 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-963-403-043-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3764406]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2019.
   Mesemesék : gyerekektől gyerekeknek / [szerk. Csere-Dési Viktória]. - [Budapest] : Minerva, 2019. - 86 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5637-07-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - gyermek - pályázat - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.2 *** 06.063(439)
[AN 3758885]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2019.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Mikszáth Kálmán versei / összegyűjt., sajtó alá rend. és a könyvet írta Suhai Pál. - [Horpács] : [Mikszáth K. Társ.], [2019]. - 189, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Mikszáth könyvestéka, ISSN 1785-718X ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89048-4-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3759463]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2019.
Molnár Csaba
   A csillagsugaras katonagomb / Molnár Csaba. - Tapolca : Molnár Cs., 2018. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4140-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3758284]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2019.
Mustos István
   Vándor és a Múzsa / Mustos István. - [Nemesvámos] : Magánkiad., [2019]. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5190-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3759441]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2019.
Nagy Antal (1934-)
   Hányódás / Nagy Antal. - [S.l.] : Publio, 2019. - 248 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-443-641-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3759480]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2019.
Nagy Antal (1934-)
   Hányódás [elektronikus dok.] / Nagy Antal. - Szöveg (epub : 14.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155120. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-642-3
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3763690]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2019.
Nagy Izabella (1974-)
   Az Óperenciás tengeren is túl / Nagy Izabella. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2019. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5772-12-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3758995]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2019.
Nagy Zoltánné Csilla
   Tersánszky Józsi Jenő: Misi mókus kalandjai : olvasónapló / [írta Nagy Zoltánné Csilla] ; [... Kass János illusztrációinak felhasználásával ...]. - Budapest : Holnap, 2018. - 87 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-349-239-0 fűzött : 900,- Ft
Tersánszky J. Jenő (1888-1969). Misi Mókus kalandjai
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3757397]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2019.
Neményi Zsolt (1968-)
   Kishazugh csillagászat / Neményi Zsolt. - Budapest : Fekete Sas, cop. 2019. - 75 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5568-81-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3759319]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2019.
Németh Róbert
   A béka csókja : vidám gyerekversek - nem csak gyerekeknek / Németh Róbert ; Prutkay János rajz. - [Pilisszántó] : Kék Smaragd Bt., 2019. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5026-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3759573]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2019.
Newman, Mark C.
   Legendák földje [elektronikus dok.] : a démonkirály legendája / Mark C. Newman. - Szöveg (epub : 229 KB). - [Tatabánya] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151239. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1674-0
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3727392]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2019.
Paulik Mónika
   Lili és a bátorság / Paulik Móni, Vincze Zsuzsi ; Varsányi Pál grafikáival. - 2. jav. kiad. - Budapest : Lakmusz Kv., 2019. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-9014-1 kötött : 2960,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - szexuális bántalmazás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 343.541(0:82-34)
[AN 3764517]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2019.
Polgár József (1946-)
   Négy év, amikor megnyílt a világ / Polgár József. - Nagykanizsa : Magánkiad., 2019. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89245-7-5 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3759398]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2019.
Pongóné Sipos Marianna (1978-)
   Neked szól : Pongóné Sipos Marianna válogatott versei 2009-től 2019-ig / [kiad. a Jász Szó Alapítvány]. - Jászszentandrás : Jász Szó Alapítvány, 2019. - 45, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4962-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3758691]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2019.
Reményi Tibor (1942-)
   Mi marad? : versek, esszék, novellák / Reményi Tibor. - [Budapest] : Szerző, 2019. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5060-7 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - esszé
894.511-14 *** 894.511-32 *** 894.511-4
[AN 3759226]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2019.
Reményik Sándor (1890-1941)
   Rianás : kiadatlan versek és kisprózai írások / Reményik Sándor ; [... gyűjt. és összeáll. Urbán László] ; [utószó Balázs Imre József]. - Budapest : Jaffa, cop. 2019. - 210, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-156-4 kötött : 3490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - kritika - vers - próza
894.511-14(498) *** 894.511-3(498) *** 894.511-95(498)
[AN 3759991]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2019.
Rónai Éva
   Szinglisikoly : szabálytalan versek, bizalmas közlésben / Rónai Éva. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1667-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3758278]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2019.
Salamon Pál (1930-)
   A menyegző [elektronikus dok.] : regény / Salamon Pál. - Szöveg (epub : 9 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155136. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-49-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3763719]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2019.
Salamon Pál (1930-)
   A menyegző : [regény] / Salamon Pál. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5905-48-3 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3763807]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2019.
Salamon Pál (1930-)
   A Sorel ház [elektronikus dok.] : regényfolyam / Salamon Pál. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155110. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-81-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3763615]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2019.
Salamon Pál (1930-)
   A Sorel ház : regényfolyam / Salamon Pál. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 542 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5905-80-3 fűzött : 3790,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-45905-80-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3763808]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2019.
Sima István (1954-)
   Mi legyek, ha nagy leszek? / versek Sima István ; rajzok Radó László. - Budapest : Sima I., 2019. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4939-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3758569]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2019.
Simai Mihály (1935-)
   Visszhangzik a fény : válogatott, új és újraírt versek / Simai Mihály ; [... a kötetben Virók Csilla ... alkotásai] ; [közread. a] Somogyi-könyvtár. - Szeged : Somogyi-kvt., 2019. - 238 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-659-057-4 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3758767]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2019.
Simon Márton (1984-)
   Polaroidok / Simon Márton. - 13. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 2013. - 87 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-650-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3764108]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2019.
Spiró György (1946-)
   Egyéni javaslat : humoreszkek / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2019. - 201, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3836-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3758364]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2019.
Szabó Enikő
   Bajban a tavasz.. [elektronikus dok.] : egy jégmágus is fázhat? / Szabó Enikő. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (pdf : 9.4 MB). - Debrecen : Ágenda K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155075. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-00-4929-8 (epub)
ISBN 978-615-00-4941-0 (pdf)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3763535]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2019.
Szabó Kata
   Szívszaggató [elektronikus dok.] / Szabó Kata. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.3 MB) (pdf : 2.3 MB). - Isaszeg : EkönyvBazár, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151213. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-80994-9-3 (pdf)
 (hibás ISBN 978-615-80994-0-3*) (epub)
 (hibás ISBN 978-615-80994-1-0*) (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3727271]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2019.
   A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2019. - 167, [4] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
ISBN 978-615-5822-14-8 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3758308]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2019.
Szavai Nagy Lajos
   Kagylógyöngyök : versek / Szavai Nagy Lajos ; [... ill. Teigl Béláné Miszlang Katalin]. - [Pécs] : Nagy L., 2019. - 171 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-12-4187-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763868]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2019.
Szepsy Eleonóra (1939-)
   Hol terem a boldogság? : válogatott versek / Szepsy Eleonóra. - [Szeged] : [Szepsy E.], [2019]. - 194 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4938-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3759162]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2019.
Szijártó János
   Az én kis naplóm : 25 év a sajtóban / Szijártó János. - Tapolca : Szijártó J., 2018. - 296 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4203-9 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3758283]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2019.
Temesi Ferenc (1949-)
   49/49 / Temesi Ferenc. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2018. - 431 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-931-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3764327]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2019.
Tomaji Attila (1959-)
   Pentimento / Tomaji Attila. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 129 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5568-85-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3759333]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2019.
Vámos Miklós (1950-)
   Az Isten szerelmére : hogy volt : írhatnám polgár / Vámos Miklós. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 420, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-884-4 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - világirodalom története - 20. század - memoár
894.511-94 *** 894.511(091)"19" *** 82(091)"19"
[AN 3758352]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2019.
Várady Szabolcs (1943-)
   De mennyire / Várady Szabolcs. - Budapest : Magvető, 2019. - 84, [4] p. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 24.)
ISBN 978-963-14-3838-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3758289]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2019.
Varga Csaba
   Látrányi kopjafák / Varga Csaba. - [Pusztazámor] : DNM, 2018. - 120 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9783-64-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3758955]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2019.
Varga, George (1954-)
   Az elátkozott család [elektronikus dok.] : második rész / George Varga. - Szöveg (epub : 581 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150738. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3723117]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2019.
Varga Lóránt (1969-)
   Tia : elengedés... regény / Varga Lóránt. - [Páty] : Zimber Kv., 2018. - 703 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80720-3-8 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3758654]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2019.
Vig Balázs (1984-)
   Todó kitálal a sportról : nem csak győzteseknek / Vig Balázs ; [Felvidéki Miklós rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 110, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-486-281-9 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3759981]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2019.
Wass Albert (1908-1998)
   Erdély magyar föld : kötetben meg nem jelent írások / Wass Albert ; [... gyűjt. ... és sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Urbán László]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2019. - 279, [22] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-81218-4-2 kötött : 4490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(498)
[AN 3759772]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2019.
Wéber Anikó (1988-)
   Marci és a kincsesláda / Wéber Anikó ; Rátkai Kornél rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2018. - 45, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-432-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3764390]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2019.
Wéber Anikó (1988-)
   Marci és a legvidámabb osztály / Wéber Anikó ; Rátkai Kornél rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2018. - 46, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-398-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3764384]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2019.
Zakály Viktória (1985-)
   Szikra [elektronikus dok.] / Zakály Viki. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155091. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-523-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3763553]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2019.
Zakarné Varjas Kata
   Geo, a környezettudatos kiskamasz / Zakarné Varjas Kata ; a szerző rajz. - [Solymár] : [Zakarné Varjas K.], [2018]. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3454-6 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti tudatosság - mese
894.511-34(02.053.2) *** 504.03(0:82-34)
[AN 3759288]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2019.
Zalán Tibor (1954-)
   Ruhatárban felejtett kabátok : átirat, adaptáció, átvezetés / Zalán Tibor. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 356, [3] p. ; 20 cm
Tart.: Bánk bánÞ; KöpönyegÞ; Patt LennÞ; (Mario és) a varázslóÞ; Übü mama
ISBN 978-615-5568-83-1 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - világirodalom - dráma
894.511-2.04 *** 82-2=945.11
[AN 3759321]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2019.
Závada Péter (1982-)
   Mész / Závada Péter. - 5. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 2015. - 72, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-545-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3764110]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2019.
Zsiga Henrik
   A remény koordinátái : [8 ember 8 története - mélységről, felemelkedésről] / Zsiga Henrik. - [Veszprém] : Hétdomb, 2019. - 310 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-5067-6 fűzött : 3980,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3759518]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10278 /2019.
Busquets, Jordi
Camiones (magyar)
   Tűzoltóautók / [rajz. ... Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 11 cm
keretcím: Guruló kerekek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-483-020-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758537]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2019.
Busquets, Jordi
Coches y motos (magyar)
   Autók és motorok / [rajz. ... Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 11 cm
keretcím: Guruló kerekek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-483-019-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758538]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2019.
Busquets, Jordi
Cómo corren (magyar)
   Járművek / [rajz. ... Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Ide nézz!
ISBN 978-963-483-018-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758614]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2019.
Busquets, Jordi
Los dinosaurios (magyar)
   Dinoszaurusz / [rajz. ... Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Ide nézz!
ISBN 978-963-483-015-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758589]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2019.
Busquets, Jordi
En la granja (magyar)
   A tanya / [rajz. ... Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Ide nézz!
ISBN 978-963-483-016-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758606]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2019.
Busquets, Jordi
En la selva (magyar)
   A vadon / [rajz. ... Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Ide nézz!
ISBN 978-963-483-017-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758611]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2019.
Busquets, Jordi
Juega y descubre... los animales (magyar)
   Bújócska... az állatokkal / [rajz. ... Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm
Mozgatható és kihúzható képekkel
ISBN 978-963-483-025-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758547]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2019.
Busquets, Jordi
Juega y descubre... los colores (magyar)
   Bújócska... a színekkel / [rajz. ... Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm
Mozgatható és kihúzható képekkel
ISBN 978-963-483-028-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758550]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2019.
Busquets, Jordi
Juega y descubre... los contrarios (magyar)
   Bújócska... az ellentétekkel / [rajz. ... Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm
Mozgatható és kihúzható képekkel
ISBN 978-963-483-027-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758549]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2019.
Busquets, Jordi
Juega y descubre... los números (magyar)
   Bújócska... a számokkal / [rajz. ... Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm
Mozgatható és kihúzható képekkel
ISBN 978-963-483-026-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758546]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2019.
Busquets, Jordi
Máquinas (magyar)
   Munkagépek / [rajz. ... Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 11 cm
keretcím: Guruló kerekek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-483-022-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758534]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2019.
Busquets, Jordi
Tractores (magyar)
   Traktorok / [rajz. ... Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 11 cm
keretcím: Guruló kerekek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-483-021-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758535]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2019.
Lucado, Max (1955-)
Your special gift (magyar)
   Különleges ajándék / Max Lucado ; ill. David Wenzel ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-54-6 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3763844]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp gyerekei / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2019, cop. 2003. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-12-3 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3764541]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp, hol vagy? / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2019, cop. 2008. - [54] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-02-4 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3764543]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2019.
Selbert, Kathryn
Noisy police car (magyar)
   A rendőrautó / [ill. Kathryn Selbert] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
keretcím: Mókás hangok
ISBN 978-963-483-048-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758618]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2019.
Selbert, Kathryn
   A repülő / [ill. Kathryn Selbert] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
keretcím: Mókás hangok. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-483-047-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758564]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2019.
Selbert, Kathryn
   A tűzoltóautó / [ill. Kathryn Selbert] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
keretcím: Mókás hangok. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-483-050-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758544]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2019.
Selbert, Kathryn
   A vonat / [ill. Kathryn Selbert] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
keretcím: Mókás hangok. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-483-049-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3758533]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2019.
Townsend, John (1955-)
Deep sea danger (magyar)
   Mélytengeri vészhelyzet / John Townsend ; [ill. Tatio Viana] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-483-035-1 kötött
tenger - természeti környezet - vízi élet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 591.9(26)(02.053.2) *** 502(26)(02.053.2)
[AN 3758655]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2019.
Townsend, John (1955-)
Journey into the Earth (magyar)
   Irány a Föld mélye! / John Townsend ; [ill. Tatio Viana] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2018]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-483-034-4 fűzött
természeti földrajz - geológia - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 911.2(02.053.2) *** 55(02.053.2)
[AN 3758699]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10299 /2019.
Bayer Antal (1955-)
   A Pif-Gadget képregényei / Bayer Antal. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2019. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-43-1 fűzött : 1500,- Ft
Pif gadget
Franciaország - folyóirat - 20. század - képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 070(44)Pif_gadget
[AN 3759177]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2019.
   Dunántúli mandulafa 2018 : betekintés diákszemmel a szakma és a tudomány rejtelmeibe / szerk. Bencéné Fekete Andrea ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Kaposvár : KE PK, 2019. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-63-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3759540]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2019.
Enoch, Luca (1962-)
Il segno del triacanto (magyar)
   A tövis jele : [Lilith] / [írta és rajz. Luca Enoch] ; [ford. Koszoru Péter]. - Hosszúvölgy : GooBo K., [2019]. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Maximum Bonelli, ISSN 2631-0295 ; 5.)
ISBN 978-615-81276-0-8 fűzött : 2200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3758871]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2019.
Horváth Tibor, Cs (1925-1993)
   Fenegyerekek / Rejtő Jenő kisregényei nyomán írta Cs. Horváth Tibor ; rajz. Gugi Sándor, ... Endrődi István. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja : Magánkiad., 2019. - 82 p. : ill. ; 30 cm
Tart.: PipacsÞ; A Sárga GarnizonÞ; Minden jó, ha vége vanÞ; Víkend a pokolban
ISBN 978-615-81106-2-4 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3758723]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2019.
Kiss Ferenc (1958-|)
   Ezüst félhold blues / Gáspár András regényéből írta Kiss Ferenc ; rajz. Vass Mihály. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja : Magánkiad., 2019. - 45 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-81106-1-7 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3758719]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2019.
Kondás Péter
   Harc a világvége ellen / Kondás Péter. - [Budapest] : Kondás P., 2019-. - ill., színes ; 27 cm
keretcím: Suttyó és barátai
képregény
087.6:084.11
[AN 3766289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [Átd. kiad.]. - 2019. - [36] p. - (Suttyó képregények ; 2.5)
ISBN 978-615-00-5006-5 fűzött : 1200,- Ft
[AN 3759259] MARC

ANSEL
UTF-810305 /2019.
Madarász Gergely (1977-)
   Majomdaráló 4 / írta és rajz. Madarász Gergely. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2019. - 51 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-40-0 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3759175]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2019.
Mahler, Nicolas (1969-)
Die Goldgruber-Chroniken (magyar) (vál.)
   Goldgruberné és a művészetelmélet / Nicolas Mahler ; [... ford. Horváth Balázs]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2019. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-39-4 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3759169]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2019.
Marabu (1962-)
   Csöpögő könnycsöppök : Marabu képregénysorozata sorozatfüggőknek. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2019. - [24] p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5524-41-7 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3759178]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2019.
Pilcz Roland (1984-)
   YKX : Yorn Kayrah Xemovrah kalandjai / [írta és rajz. Pilcz Roland]. - [Szeged] : [Pilcz R.], 2018-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3745844]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Sötét vizeken. - 2019. - [28] p.
ISBN 978-615-00-4467-5 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3758771] MARC

ANSEL
UTF-810309 /2019.
   Talentum in scientia [elektronikus dok.] : hallgatói kutatómunka a Soproni Egyetemen / szerk. Koloszár László. - Szöveg (pdf : 49.6 MB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155057. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-333-3
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
082 *** 378.184
[AN 3763053]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2019.
Varga Bálint Bánk
   Mimikri / [írta Varga Bálint Bánk] ; [rajz Barta Szabolcs]. - [Budapest] : Original Comix, [2019]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
A borítón számozási adatként: 1. - keretcím: Nekronin
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3759263]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2019.
Varga Bálint Bánk
   Mimikri és más történetek / [írta Varga Bálint Bánk] ; [rajz Barta Szabolcs]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Original Comix, 2019. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm
A borítón számozási adatként: 1. - keretcím: Nekronin
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3759154]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2019.
Varga Bálint Bánk
   A semmi szívében / [írta Varga Bálint Bánk] ; [rajz Barta Szabolcs]. - Budapest : Original Comix, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
A borítón számozási adatként: 3. - keretcím: Nekronin
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3759156]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2019.
Varga Bálint Bánk
   Szellemtangó / [írta Varga Bálint Bánk] ; [rajz Barta Szabolcs]. - [Budapest] : Original Comix, [2019]. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm
A borítón számozási adatként: 2. - keretcím: Nekronin
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3759265]
MARC

ANSEL
UTF-8