MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/10/10 15:25:19
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
10314 /2019.
   Építményeink 2019 : konferencia a mély- és infrastruktúraépítés újdonságairól, aktuális kérdéseiről : 2019. március 26-27., ... Velence. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2019. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók
ISBN 978-615-5831-10-2 fűzött
építés - közlekedésépítés - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Velence) *** 624/625
[AN 3760606]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2019.
   "III. Rózsa- és galagonya-kutatás a Kárpát-medencében" : nemzetközi konferencia : 2019. június 1., ... Budapest ... : konferencia-kötet = "3rd Rose- and hawthornresearch in Carpathian Basin" : international conference : 1st June 2019, ... Budapest ... : proceedings-book. - [Gödöllő] : SZIE K., [2019]. - 211 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7092-87-9 fűzött
növénytan - növényföldrajz - rózsa - galagonya - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2019" *** 582.734 *** 635.9 *** 634.17 *** 581.9(4-191)
[AN 3761802]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2019.
   Innovációs portfóliók [elektronikus dok.] / szerk. Mező Ferenc és Mező Lilla Dóra. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Debrecen : K+F Stúdió Kft., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152150. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89485-2-6
Magyarország - innováció - pályázat - elektronikus dokumentum
06.063(439) *** 330.341.1(439)
[AN 3733081]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10317 /2019.
Hargittai István (1941-)
   Mozaikokból egy élet / Hargittai István. - Budapest : Akad. K., 2019. - 253 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-358-9 kötött : 4200,- Ft
tudós - életrajz - memoár
001(100)(092)(0:82-94)
[AN 3760387]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2019.
Rómer Flóris (1815-1889)
   "Romert sokan, Floriánt csak kevesen ismerik" : Rómer Flóris és Ebenhöch Ferenc levelezése, 1845-1888 / közread. Csécs Teréz ; [közread. a] Szent Mór Bencés Perjelség. - Győr : Szent Mór Bencés Perjelség, 2019. - 407 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 362-374.
ISBN 978-615-6011-00-8 kötött : 4900,- Ft
Rómer Flóris (1815-1889)
Ebenhöch Ferenc (1821-1889)
Magyarország - tudós - katolikus pap - 19. század - levelezés
001(439)(092)Rómer_F.(044) *** 282(439)(092)Rómer_F.(044) *** 282(439)(092)Ebenhöch_F.(044)
[AN 3760975]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10319 /2019.
Balla Kriszta
   Fénymag / Balla Krisztina. - [Leányvár] : Balla K. ; [Miskolc] : Könyvműhely, cop. 2019. - 120 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-615-00-4533-7 fűzött
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3760352]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2019.
Bástyai Frigyes
   A tudat és a tudattalan határai / Bástyai Frigyes. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 78 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 978-615-00-4988-5 fűzött : 1400,- Ft
ezoterika - alternatív gyógyászat
133 *** 615.89
[AN 3760673]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2019.
Bernstein, Gabrielle (1979-)
The universe has your back (magyar)
   Az univerzum mindenben támogat / Gabrielle Bernstein ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-673-6 kötött : 3490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3766540]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2019.
Erdei Zoltán
   Az elmélyedés metafizikai értelmezése / Erdei Zoltán. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2019. - 112, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5398-05-6 fűzött : 4000,- Ft
metafizika - ezoterika - hinduizmus
133.25 *** 111 *** 294.5
[AN 3761082]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2019.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   Köcsög és kacsa : a valóság illúziója vagy az illúzió valósága? / [Kiss Balázs Kunó]. - Fót : Unio Mystica, 2019. - 170, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-39-6 kötött : 3490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3761573]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2019.
Kozma Szilárd (1953-)
   A karma (Lilith), az ördög (az árnyék- én) és ezek meghaladási lehetősége [elektronikus dok.] : a tarot bolondja és a Krisztus azonossága / Kozma Szilárd. - Szöveg (epub : 804 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150946. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
okkultizmus - elektronikus dokumentum
133
[AN 3724824]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2019.
Nemec Mariann
   Sárkány és Főnix meséi : tükörlelkek : ébresztő mesék felnőtteknek / Nemec Mariann ; [ill. Nikola Vanessza]. - Budapest : ABC K. ; [Jászapáti] : [KVT Kontakt Kft.], 2019. - 200 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6007-01-8 fűzött : 4390,- Ft
ezoterika
133
[AN 3761310]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2019.
Ragan, Lyn
Signs from pets in the afterlife (magyar)
   Társ egy életen túl is : kis kedvencek üzenetei a túlvilágról / Lyn Ragan ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-963-475-159-5 fűzött : 3490,- Ft
ezoterika - hobbiállat - túlvilági élet
133.25 *** 636.045 *** 291.23
[AN 3760818]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2019.
Szathmáry József
   Tabu : a tizenkettedik bolygó és az ember teremtése / Szathmáry József. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kornétás, cop. 2019. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5937-06-4 fűzött : 1500,- Ft
rejtély - földön kívüli élet
001.94
[AN 3766078]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2019.
Véghelyi Ádám
   Boldog vihar / Véghelyi Ádám. - [Budapest] : [Véghelyi Á.], cop. 2019. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81293-0-5 fűzött
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3760199]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10329 /2019.
   A fenntartható fejlődés és az állam feladatai / szerk. Baranyai Gábor, Csernus Dóra Ildikó. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 374 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5889-98-1 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - jogalkotás - környezetvédelmi jog - jogállam - kormányzati politika - egyetemi tankönyv
504.03(439)(075.8) *** 340.13(439)(075.8) *** 349.6(439)(075.8) *** 340.12(075.8) *** 328(439)(075.8)
[AN 3761236]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2019.
Fischer László (1954-)
   Sóstó, ragyogó : rajzok, versek gyermekeknek : Bácsalmás-Madaras élővilága / Fischer László ; [rajzok Horváth Zoltán]. - Kecskemét : [Fischer L.], 2019. - 44 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-4844-4 fűzött
Madaras (Bács-Kiskun megye) - Bácsalmás - magyar irodalom - természeti környezet - gyermekvers
502(439-2Bácsalmás)(0:82-14)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 502(439-2Madaras)(0:82-14)(02.053.2)
[AN 3760243]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10331 /2019.
Simon Péter (1949-)
   Bázisok, framek, waveletek : egyetemi tankönyv / Simon Péter. - Budapest : [Simon P.], 2018. - 407 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 399-402.
ISBN 978-615-00-3527-7 fűzött
matematikai analízis - topológia - egyetemi tankönyv
517(075.8) *** 515.1(075.8)
[AN 3761199]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2019.
Simon Péter (1949-)
   Fourier-transzformáció : egyetemi tankönyv / Simon Péter. - Budapest : [Simon P.], 2019. - 335 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-329.
ISBN 978-615-00-4637-2 fűzött
Fourier-transzformáció - egyetemi tankönyv
517.443(075.8)
[AN 3761201]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10333 /2019.
Guillemin, Amédée (1826-1893)
Le magnétisme et l'électricité (magyar)
   A mágnesség és elektromosság / írta Amédée Guillemin ; [ford. Bartoniek Géza és Czógler Alajos]. - Repr. kiad. - Győr : Rondó Kft., 2019-. - ill. ; 25 cm
villamosság - mágnesség
537 *** 537.6
[AN 3761963]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2019. - 335 p.
ISBN 978-615-00-5260-1 kötött
[AN 3761980] MARC

ANSEL
UTF-810334 /2019.
Matolcsi Tamás (1941-)
Models for space-time (bőv. kiad.)
   Spacetime without reference frames [elektronikus dok.] / by Tamás Matolcsi ; [publ. by the] Society for the Unity of Science and Technology. - 2. rev. ed. - Szöveg (pdf : 16.1 MB). - Budapest : Society for the Unity of Science and Technology, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152216. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80157-3-8
elméleti fizika - elektronikus dokumentum
530.1
[AN 3733550]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10335 /2019.
Kun Dávid (1988-)
   Polymer/lignin blends: interactions, structure, properties : PhD thesis / prep. by Dávid Kun ; [publ. by the] Laboratory of Plastics and Rubber Technology Department of Physical Chemistry and Materials Science Budapest University of Technology and Economics, Polymer Physics Research Group ... Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Laboratory of Plastics and Rubber Technology Dep. of Physical Chemistry and Materials Science BUTE, 2019. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-341-5 fűzött
lignin - polimerizátum
547.992 *** 66.095.26
[AN 3761354]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10336 /2019.
Bernáth István
   Dinók világa. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis természetkalauz)
Szerző Bernáth István
ISBN 978-615-5679-99-5 kötött : 1499,- Ft
dinosaurus - ifjúsági könyv
568.19(02.053.2)
[AN 3760965]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2019.
Dojcsák Győző (1931-)
   Vallomások egy geológus-geográfus életéről : kiegészítések II. / Dojcsák Győző. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4816-1 fűzött
Magyarország - geológus - geográfus - 20. század - 21. század - memoár
55(439)(092)Dojcsák_Gy.(0:82-94) *** 91(439)(092)Dojcsák_Gy.(0:82-94)
[AN 3760675]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2019.
   Field course on fluid-rock interaction in shallow hydrothermal systems : Horizon-2020 : Excellency Network Building for Comprehensive Research - ENeRAG : [Hungary, 27-31 May 2019] : program and field guide / Ferenc Molnár [et al.] ; [hosted by Eötvös Loránd University] ; publ. József and Erzsébet Tóth Endowed Hydrogeology Chair and Foundation. - [Budapest] : József and Erzsébet Tóth Endowed Hydrogeology Chair and Found., [2019]. - 96 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81297-0-1 fűzött
hidrogeológia - konferencia-kiadvány
556.3 *** 553.065 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3760642]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2019.
Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (22.) (2019) (Döbrönte)
   22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés : 2019. május 30 - június 1., Döbrönte : program, előadáskivonatok, kirándulásvezető / [szerk. Bosnakoff Mariann és Főzy István] ; [rend., kiad. a Magyarhoni Földtani Társulat]. - Budapest : MFT, 2019. - [2], 72 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 68-72.
ISBN 978-963-8221-75-9 fűzött
Magyarország - paleontológia - fosszília - geológia - konferencia-kiadvány
55(439) *** 56(439) *** 061.3(439-2Döbrönte)
[AN 3760634]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2019.
Péter Ákos
   A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fenntarthatósági, versenyképességi összefüggései : elemzés / [kész. Péter Ákos ..., Dudás Pál Dániel] ; [közread. az] Állami Számvevőszék. - Budapest : ÁSZ, [2019]. - 58 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 48-52.
ISBN 978-615-5222-21-4 fűzött
Magyarország - éghajlatváltozás - fenntartható fejlődés - versenyképesség
551.583(439) *** 504.03(439) *** 339.137.2
[AN 3760630]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10341 /2019.
Bózsik Béla Pál (1942-)
   Évtizedek a kullancs-közvetített kórképek vizsgálatában : szakmai végrendeletként / Bózsik Béla Pál ; [közread. a] Lyme Borreliosis Alapítvány. - Budapest : Lyme Borreliosis Alapítvány, cop. 2019. - 39 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4912-0 kötött
Fűzött
kullancs - fertőzés - borrelia
595.421 *** 616.98-022
[AN 3760170]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2019.
Heinzel, Hermann
Collins pocket guide to birds of Britain and Europe (magyar)
   Európa madarai : Collins képes madárhatározó / Hermann Heinzel, Richard Fitter, John Parslow ; [ford. és a magyar vonatkozású részekkel kieg. Bankovics Attila]. - [Budapest] : Taramix, 2019. - 384 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5186-71-4 fűzött
Európa - madár - állathatározó
598.2(4)(083.71)
[AN 3766049]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2019.
   Okos mérnök a természet : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-70-3 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3761697]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2019.
Rigos, Alexandra (1968-)
Insekten (magyar)
   Rovarok : hatlábú túlélőművészek / Alexandra Rigos ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-531-6 kötött : 3200,- Ft
rovar - gyermekkönyv
595.7(02.053.2)
[AN 3761715]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2019.
Szemadám György (1947-)
   Kérdőjelek a múltból : az ember rejtélye / Szemadám György. - Budapest : EX-BB, cop. 2019. - 223 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 220-223.
ISBN 978-963-325-185-0 kötött : 3200,- Ft
törzsfejlődés - származástan - ősembertan - genetika
575.8 *** 572.4 *** 577.21
[AN 3760929]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10346 /2019.
Anderson, Gillian (1968-)
We (magyar)
   Mi nők : 9 pszichológiai és spirituális eszköz, amire minden nőnek szüksége van / Gillian Anderson és Jennifer Nadel ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 346 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-711-5 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 3766151]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2019.
Balogh Rita
   Fittalak diéta / Balogh Rita. - [Budapest] : Fittalak Kft., cop. 2019. - 131 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3761593]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2019.
Budai László Károly
   Hogyan segít a germán gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni? : sikertörténetek és ami mögöttük van / Budai László Károly. - [Budapest] : EzVan K., 2019. - 123 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-615-00-5162-8 fűzött : 6500,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3760757]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2019.
Burnett, Dean
The idiot brain (magyar)
   Az idióta agy : miben töri a fejét a szürkeállományunk? / Dean Burnett ; [ford. Molnár Csaba]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 373, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-578-348-7 fűzött : 3999,- Ft
agy - agykutatás - pszichofiziológia
612.82 *** 159.91
[AN 3760850]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2019.
Byrne, Rhonda (1951-)
Daily teachings (magyar)
   Határtalan gondolatok / Rhonda Byrne ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - [382] p. : ill. ; 17 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-173-1 kötött : 4990,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3766154]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2019.
Deacon, Louise
Brilliant psychology (magyar)
   Pszichológia : hogyan értsük meg önmagunkat és másokat? / Louise Deacon ; [ford. Nyuli Kinga]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2018. - 315 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 309-315.
ISBN 978-963-244-761-2 fűzött : 3250,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3766141]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2019.
Feldmár András (1940-)
   A cudar édesanya : beszélgetések a mesék erejéről / Feldmár András, Büky Dorottya. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 169 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-304-804-7 kötött : 3500,- Ft
meseterápia - mentálhigiénia - önismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
159.923 *** 613.865 *** 894.511-34 *** 615.851.82
[AN 3761569]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2019.
Győri Zsuzsi
   Ajándék magadnak : [soha ne mondj le a szabadabb életről!] / Győri Zsuzsi. - Jászapáti : ABC K. : KVT Kontakt Kft., cop. 2019. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81157-5-9 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3761314]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2019.
Hadfield, Sue (1951-)
Brilliant positive thinking (magyar)
   Pozitív gondolkodás : hogyan legyünk optimisták? / Sue Hadfield ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2017. - 176 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-760-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3766142]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2019.
   Hálanapló / [összeáll. Eitner Noémi, Horányi Laura, Melher Viktor]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - [301] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [301].
ISBN 978-963-529-950-8 fűzött : 4990,- Ft
életvezetés - hála - példatár
613.865(076) *** 177.77
[AN 3761335]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2019.
Hay, Louise L. (1926-2017)
Heal your mind (magyar)
   Gyógyítsd meg az elméd : testi és szellemi egészség a hagyományos orvoslás és a pozitív megerősítések erejével / Louise L. Hay, Mona Lisa Schulz ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 384 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-705-4 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3766181]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2019.
Hay, Louise L. (1926-2017)
Life loves you (magyar)
   Az élet szeret téged : 7 spirituális gyakorlat, mellyel meggyógyíthatod az életed / Louise L. Hay és Robert Holden ; [ford. Hajcser-Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 196 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-511-1 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - ezoterika
613.865 *** 159.923.2 *** 133.25
[AN 3766482]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2019.
Jonkl Marianna
   A szociális munka és a serdülőkorban szerzett X60-84 BNO-kódok találkozása [elektronikus dok.] : műhelytanulmány / Jonkl Marianna ; [közread. a] Rubeus Egyesület "Szedervessző". - Szöveg (pdf : 799 KB). - Budapest : Rubeus Egyes. "Szedervessző", 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152212. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80264-8-2
Magyarország - ifjúságvédelem - öngyilkosság - serdülőkor - megelőző szociális gondozás - elektronikus dokumentum
616.89-008.441.44-053.6 *** 364.277-053.6 *** 364.442.6(439)
[AN 3733509]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2019.
Kovács-Magyar András (1960-)
   A gyógyíthatatlannak tűnő betegségek megelőzésének és megoldásának kódja [elektronikus dok.] : a teremtő információt hordozó Matrix Drops / Kovács-Magyar András. - Szöveg (epub : 36.7 MB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152170. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ezoterika - alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89 *** 133.25
[AN 3733259]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2019.
Lajkó Károly (1948-)
   Életünk újratervezése / Lajkó Károly ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 336, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 335-336.
ISBN 978-963-314-136-6 fűzött : 3200,- Ft
személyiségfejlesztés - személyiség-lélektan - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3761954]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2019.
Lukas, Elisabeth (1942-)
Wertfülle und Lebensfreude (magyar)
   Értelemkeresés és életöröm : logoterápiás segítség depresszió és értelemkrízis esetén / Elisabeth Lukas ; [ford. Bruncsák István]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2019. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-17-4 fűzött : 2200,- Ft
logoterápia - depresszió
616.895.4 *** 615.851.135
[AN 3760534]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2019.
Miller, Martin (1950-)
Das wahre "Drama des begabten Kindes" (magyar)
   A tehetséges gyermek igazi drámája : Alice Miller tragédiája / Martin Miller ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2019. - 156 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-16-7 fűzött : 2450,- Ft
Miller, Alice (1923-2010)
Svájc - pszichológus - pszichoanalízis - gyermeklélektan - 20. század - 21. század - memoár
159.964.2(494)(092)Miller,_A. *** 159.964.2(494)(092)Miller,_M.(0:82-94)
[AN 3760657]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2019.
Millman, Dan (1946-)
Living on purpose (magyar)
   Élj céltudatosan : egyenes válaszok az élet kérdéseire / Dan Millman ; [ford. Tasi Júlia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-359-9 kötött : 3290,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3766184]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2019.
Newton, Ruth P.
The attachment connection (magyar)
   A biztonságos kötődés megalapozása : a fogantatástól ötéves korig / Ruth P. Newton ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2019. - 262, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-[263].
ISBN 978-615-5932-08-3 fűzött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat
159.922.8 *** 316.356.2
[AN 3760823]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2019.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Hova nézel, papa? : vigyázz a mobillal, hogy sose érjen baj! / Nógrádi Gábor ; [ill.] Cakó Ferenc. - Göd : Presskontakt, cop. 2019. - 54, [1] p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-615-5245-08-4 fűzött : 1890,- Ft
balesetvédelem - mobiltelefon - gyermekkönyv
614.8(02.053.2) *** 621.396.218(02.053.2)
[AN 3760069]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2019.
   Pajzsmirigy-betegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai / [szerk. Bratinané Lazányi Krisztina]. - [Budapest] : Napfényes Gyógyközp., cop. 2019. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Napfényes egészségkalauz, ISSN 2676-8887 ; 1.)
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 978-615-00-5292-2 fűzött : 1800,- Ft
hypothyreosis - hyperthyreosis - természetgyógyászat
616.441 *** 615.89
[AN 3760811]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2019.
Rajnai Attila
   R16 Heros Aquadux-X 4000 / [szöveg ... Rajnai Attila ..., Berki Imre ...] ; [... fotó ... Borsos Mihály] ; [... ford. ... Bánhegyi Anna]. - [Budapest] : BM Heros Zrt., [2019]. - 161, [7] p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4441-5 kötött
tűzoltóautó
614.846
[AN 3760870]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2019.
   Reumatológia / szerk. Szekanecz Zoltán, Nagy György. - Budapest : Medicina, 2019. - 1026 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-658-9 kötött : 19000,- Ft
reumatológia
616-002.77
[AN 3760130]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2019.
Scott, S. J.
Habit stacking (magyar)
   A szokás hatalma : 127 apró trükk a boldogabb, egészségesebb és gazdagabb életért / S. J. Scott ; [ford. Gáspár Éva]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-881-5 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3766187]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2019.
Shih, Casper (1937-)
Kongzi de zhihui (magyar)
   A siker legmagasabb szintje : legyél a legjobb vezető Konfuciusz bölcsességével / Casper Shih ; [ford. Tokaji Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 206, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9490-3 fűzött : 2990,- Ft
siker - életvezetés - konfucianizmus
613.865 *** 299.512
[AN 3760928]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2019.
Smid Róbert (1986-)
   Sigmund Freud és Jacques Lacan papírgépei : a pszichoanalízis inherens médiumarcheológiai diskurzusa / Smid Róbert ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 502 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 488-502.
ISBN 978-615-5814-38-9 kötött : 2990,- Ft
Freud, Sigmund (1856-1939)
Lacan, Jacques (1901-1981)
Ausztria - Franciaország - pszichoanalízis - médiaelmélet - pszichológus - 19. század - 20. század
159.964.2(436)(092)Freud,_S. *** 159.964.2(44)(092)Lacan,_J. *** 159.964.2 *** 316.774
[AN 3761493]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2019.
Suhajdáné Urbán Veronika
   Őssejtek, sejtek, sejtések : tények és remények / Urbán Veronika. - Budapest : Medicina, 2019. - 403 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-717-3 kötött : 6800,- Ft
orvosbiológia - sejttan - őssejt - genetika
611.018.1 *** 577.2 *** 576.3 *** 575
[AN 3760897]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2019.
Syed, Matthew (1970-)
The you are awesome journal (magyar)
   Szuper vagy! : próbáld ki! : [higgy magadban és akár a világot is megváltoztathatod!] : [tanácsok, tippek, feladatok gyűjteménye] / Matthew Syed ; ill. Lindsey Sagar & Toby Triumph ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 141 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-640-1 fűzött : 2490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3760869]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2019.
Syed, Matthew (1970-)
You are awesome (magyar)
   Szuper vagy! : [turbózd fel az önbizalmad és elérhetsz (szinte) bármit] / Matthew Syed ; ill. Toby Triumph ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 155 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-403-639-5 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3760863]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2019.
   Szülészet-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztikai atlasz / szerk. Tóth Zoltán, Tankó András és Papp Zoltán. - Budapest : Golden Book, 2019. - 503 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9275-51-5 kötött : 29500,- Ft
szülészet - nőgyógyászat - orvosi diagnosztika - ultrahang
618-073.432.19
[AN 3765900]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2019.
Törteli Zoltán
   Hogyan legyél milliomos programozó? : minden, amit a nagyokosok nem kötnek az orrodra / Törteli Zoltán. - Jászapáti : ABC K. : KVT Kontakt Kft., 2018. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81033-6-7 fűzött
életvezetés - siker
613.865
[AN 3761312]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2019.
Varga Balázs
   Peak your performance with plant-based foods [elektronikus dok.] : top 22 best foods for maximized sport achievement / Balázs Varga ; ... transl. Eszter Nyitrai. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest : Imaginative Bt., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152162. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5800-02-3
táplálkozástudomány - étrend - növényi eredetű élelmiszer - sportegészségügy - elektronikus dokumentum
613.26 *** 796.01
[AN 3733131]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2019.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Becoming myself (magyar)
   Úton önmagamhoz : egy pszichoterapeuta emlékiratai / Irvin D. Yalom ; [ford. és a jegyzeteket írta Orosz Ildikó]. - Budapest : Park, 2019, cop. 2018. - 393, [6] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-514-9 kötött : 4490,- Ft
Yalom, Irvin D. (1931-)
Egyesült Államok - pszichiáter - pszichoterápia - 20. század - 21. század - memoár
159.9(73)(092)Yalom_I._D.(0:82-94) *** 615.851(0:82-94)
[AN 3760174]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10379 /2019.
Kő- és Kavicsbányász Napok (12.) (2019) (Velence)
   XII. Kő- és Kavicsbányász Napok 2019 : 2019. március 7-8., ... Velence / [... szervezők Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület]. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2019. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-09-6 fűzött
kőbányászat - kavicsbányászat - konferencia-kiadvány
622.35 *** 622.362 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3760569]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2019.
Szolgay Péter (1949-)
   Hűség hithez, tudományhoz : Szolgay Péter villamosmérnökkel beszélget Simon Erika. - Budapest : Kairosz, 2019. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-514-007-7 fűzött : 2500,- Ft
Szolgay Péter (1949-)
Magyarország - mérnök - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
62(439)(092)Szolgay_P.(047.53) *** 37(439)(092)Szolgay_P.(047.53)
[AN 3760862]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10381 /2019.
Aranyossy Márta (1981-)
   E-kormányzati projektek sikere és értékteremtése / Aranyossy Márta. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 117 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 99-[118].
ISBN 978-615-5945-26-7 fűzött
közszolgáltatás - ügyviteltechnika - információs társadalom
681.3.004.14 *** 316.77 *** 35
[AN 3761089]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2019.
Pétery Kristóf (1955-)
   LibreOffice a gyakorlatban [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 10.3 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150964. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-09-5
ügyvitel - felhasználói program - elektronikus dokumentum
519.688LibreOffice *** 651.011.56
[AN 3724956]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10383 /2019.
Szerdahelyi Ágoston
   Hengeres építmények szélterhelés okozta rezonans lengésének számítása, a szimulátorok árnyékában - vagy mégsem? / Szerdahelyi Ágoston. - [Budapest] : [Szerdahelyi Á.] ; [Miskolc] : Könyvműhely.hu, 2018. - [215] p. : ill. ; 30 cm
borító- és gerinccím: Henger körüli áramlás új felfogásban. - Bibliogr.
Fűzött
áramlástan - szélteher - kémény
624.042.41 *** 692.71 *** 533.6
[AN 3760341]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10384 /2019.
Balogh Tamás Zoltán
   Buszpanoráma : a debreceni autóbusz-közlekedés története : [1863-2018] / Balogh Tamás Zoltán. - Debrecen : Magánkiad., 2019. - 150, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-615-00-4221-3 fűzött
Debrecen - tömegközlekedés - autóbusz-közlekedés - közlekedéstörténet
656.132(439-2Debrecen)(091) *** 656.025.6(439-2Debrecen)(091)
[AN 3760951]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2019.
Erőss Tamás (1949-)
   Lemezhibák a magyar postabélyegeken : 1946. augusztus 1-től 1956. december 31-ig / Erőss Tamás, Pukler Antal, Sebestyén Imre. - [Győr] : Novadat, 2019. - 319 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 316.
ISBN 978-963-9056-39-8 kötött : 10500,- Ft
Magyarország - 20. század - nyomdatechnika - hiba - postabélyeg - bélyegkatalógus
656.835(439)"1946/1956" *** 655.3.062.3
[AN 3761787]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2019.
   Járművek : földön, vízen, levegőben : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-68-0 kötött
jármű - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3761694]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10387 /2019.
Bernáth István
   Lovak világa. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis természetkalauz)
Szerző Bernáth István
Kötött : 1499,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5679-98-9)
- ifjúsági könyv
636.1(02.053.2)
[AN 3760962]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2019.
   A charolais fajta küllemi bírálata : húshasznosítású szarvasmarhák pontozása választástól a felnőtt korig / [ford. Tőzsér János, Hegedűs Ágnes] ; [közread. a] Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete. - Miskolc : M. Charolais Tenyésztők Egyesülete, 2019. - 88 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4709-6 fűzött
szarvasmarha - értékelés
636.2.061
[AN 3760318]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2019.
The dog (magyar)
   A kutya : az első háziállat természetrajza / Miklósi Ádám [et al.]. - [Budapest] : Libri, cop. 2018. - 224 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 216-218.
ISBN 978-963-433-482-8 kötött : 5999,- Ft
kutya - etológia
636.7 *** 591.51
[AN 3760374]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2019.
Fekete Albert (1968-)
   Komponált látványok : történeti kertek és tájak helyreállítása / Fekete Albert ; [kiad. a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar]. - [Budapest] : SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar, 2019. - 155 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 146-149.
ISBN 978-963-269-819-9 fűzött
Erdély - Magyarország - kertépítés - műemlékvédelem - kastély
712.3/.7(439) *** 72.025.3/.4(439) *** 728.82(498.4) *** 712.3/.4(498.4)
[AN 3761739]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2019.
Higgins, Gillian
Posture and performance (magyar)
   Testre szabott lókiképzés az anatómia tükrében : maximális teljesítmény! / Gillian Higgins ; szerk. Stephanie Martin ; [ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-291-282-0 fűzött : 4990,- Ft
lovaglás - idomítás - ló - anatómia
636.1.088 *** 798.2 *** 591.4 *** 599.723
[AN 3760860]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2019.
Mészáros Gabriella (1958-)
   Terra benedicta : áldott föld : több mint Tokaj... / Mészáros, Ambrus, Rohály. - 2. aktualizált kiad. - [Budapest] : Akó K., 2019. - 247, [8] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [254].
ISBN 978-963-89243-7-7 kötött : 8900,- Ft
Magyarország - szőlészet - borászat - borvidék
634.8(439) *** 663.2(439)
[AN 3760150]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2019.
Országos Tritikálé Nap (4.) (Szarvas) (2018)
   IV. Országos Tritikálé Nap: "Fókuszban újra a tritikálé zöldhasznosítása" című konferencia szekcióiban elhangzott tudományos előadások / szerk. Futó Zoltán ; [rend., közread. a] SZIE AGK. - Gödöllő ; Szarvas : SZIE K., 2018. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Szarvason, 2018. máj. 24-én tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-806-9 fűzött
növénytermesztés - gabona - hidrokultúra - agrotechnika - konferencia-kiadvány
633.1 *** 631.589 *** 631.5 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3761826]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2019.
Roszík Péter (1952-)
   Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere / Roszík Péter ; [közread. a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.]. - Budapest : Biokontroll Hungária, 2019. - 67 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80288-7-5 fűzött
Magyarország - biogazdálkodás - minőségbiztosítás
631.147 *** 633 *** 636 *** 65.018(439)
[AN 3765908]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2019.
Schnitt für Schnitt (magyar)
   A metszés zsebkönyve : díszcserjék, bokorfák, rózsák : gyümölcsfák és bogyós gyümölcsfajok : alakfák, sövények / Heinrich Beltz [et al.] ; [ford. Kovács Szilvia, Kovács Ferenc]. - Budapest : Cser K., 2019. - 456 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-278-557-8 kötött : 5995,- Ft
növénymetszés
631.542
[AN 3760899]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2019.
Szuna Noémi
   Tea : csészével a világ körül / Szuna Noémi. - Budapest : Central Kv., 2019. - 206, [1] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-324-600-9 kötött : 5790,- Ft
tea - művelődéstörténet
663.95 *** 930.85(100)
[AN 3761454]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10397 /2019.
Amidor, Toby
Smart meal prep for beginners (magyar)
   Okoskonyha kezdőknek : receptek, heti menütervek egészséges, útra kész ételekkel / Toby Amidor. - Pécs : Alexandra, 2019. - 190, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Fehér Fatime
ISBN 978-963-447-280-3 fűzött : 4500,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3761850]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2019.
Dusy, Tanja
Smörgås (magyar)
   Smörgås : finomságok a deszkán : 100 változatos recept / Tanja Dusy ; [... ford. Farkas Sylvia]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 156, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5783-22-7 kötött : 4999,- Ft
ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 3760260]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2019.
Firth, Henry
Bosh! (magyar)
   Bosh! : egyszerű receptek, elképesztő ízek, csupa vegán / Henry Firth & Ian Theasby ; [ford. Lerch Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 288 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-291-379-7 kötött : 5990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3760856]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2019.
Kerber, Karin
Das Conni Kochbuch (magyar)
   Bori szakácskönyve : Bori családjának és barátainak kedvenc receptjei / [szöveg Karin Kerber] ; [ill. E. Wenzel-Bürger, J. Görrissen] ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [2], 147, [4] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-632-6 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3760109]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2019.
Marnitzné Gál Enikő
   Kézápoló és műkörömépítő, lábápoló szakmai kézikönyv : elméleti és gyakorlati / [szerzők Marnitzné Gál Enikő, Török Ildikó, Jenei Zsolt]. - Budapest : Crystal Nails - Elite Körmös Akad. és Vizsgaközp., [2019]. - 210 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4520-7 fűzött
körömápolás - kozmetika - vállalkozásismeret
646.74(078) *** 687.54(078) *** 658.1(078)
[AN 3760209]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2019.
Schäfer, Christiane
Glutenfrei kochen und backen (magyar)
   Gluténmentes sütés-főzés : ízletes ételek gabonafélék nélkül / szöveg és receptek Christiane Schäfer, Sandra Strehle ; képek Jörn Rynio ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2019. - 182 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
ISBN 978-963-341-176-6 fűzött : 3500,- Ft
diéta - lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3766216]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2019.
Varga-Komári Ágnes
   Madáreledel : Madárka kedvenc mindenmentes receptjei / Varga-Komári Ágnes. - [Budapest] : Varga-Komári Á. ; [Miskolc] : Könyvműhely, cop. 2019. - 106 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-4292-3 fűzött
egészséges táplálkozás - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.2
[AN 3760343]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10404 /2019.
Górny, Grzegorz (1969-)
Zbrodnia i medycyna (magyar)
   Gyilkosság és orvostudomány / Grzegorz Górny ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, cop. 2019. - 167, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9981-00-3 fűzött : 1990,- Ft
orvosi etika - erkölcs - eutanázia - betegjog - emberi jog
179.7 *** 614.253.83 *** 614.253 *** 616-036.88 *** 342.721 *** 174
[AN 3760942]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2019.
Heller Ágnes (1929-2019)
Der Wert des Zufalls (magyar)
   A véletlen értéke : Heller Ágnes életéről és koráról / [riporter] Georg Hauptfeld ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 254, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Heller Ágnes életműsorozat)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5900-48-8 kötött : 3990,- Ft
Heller Ágnes (1929-2019)
Magyarország - filozófus - 20. század - 21. század - memoár
1(439)(092)Heller_Á.(0:82-94)
[AN 3760852]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2019.
Horváth Nóra (1978-)
   "A szépség szeretői" : George Santayana és kortársai : a platóni égi Erósz által befolyásolt létezésesztétikák példázatai a 19-20. század fordulójának új-angliai eszmetörténetéből. - Szeged : JATEPress, 2019. - 243 p. : ill. ; 24 cm. - (Ikonológia és műértelmezés, ISSN 0237-5079 ; 16.)
Bibliogr.: p. 227-241.
ISBN 978-963-315-391-8 fűzött
Santayana, George (1863-1952)
Day, Fred Holland (1864-1933)
Warren, Edward Perry (1860-1928)
Egyesült Államok - esztétika - filozófiatörténet - lételmélet - 19. század - 20. század - filozófus - fényképész - műgyűjtő
1(73)(092)Santayana,_G. *** 111.852(73)(091) *** 1(73)(091) *** 111.1 *** 77.04(73)(092)Day,_F._H. *** 7.074(73)(092)Warren,_E._P.
[AN 3760816]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2019.
Lukács György (1885-1971)
   Lukács György és Mészáros István : filozófiai útkeresés - levelezésük tükrében / [sajtó alá rend.] Krausz Tamás, Szigeti Péter. - [Budapest] : Eszmélet Alapítvány, 2019. - 121 p. ; 19 cm. - (Eszmélet zsebkönyvtár, ISSN 2631-0945)
Bibliogr.: p. 119-121.
ISBN 978-615-80581-4-8 fűzött : 990,- Ft
Lukács György (1885-1971)
Mészáros István (1930-2017)
Magyarország - Nagy-Britannia - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - levelezés
1(439)(092)Lukács_Gy.(044) *** 1(410)(=945.11)(092)Mészáros_I.(044)
[AN 3761322]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2019.
Pfeiffer, Ehrenfried (1899-1961)
Heart lectures (magyar)
   Szívelőadások / Ehrenfried Pfeiffer ; [ford. Boros Mária]. - Ispánk : Magánkiad., 2019. - 51 p. ; 20 cm. - (Pfeiffer sorozat ; 1.)
ISBN 978-615-00-5431-5 fűzött
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3760990]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2019.
Potere e denaro (magyar)
   Hatalom és pénz : a társadalmi igazságosság Ferenc pápa szerint / Michele Zanzucchi szerk. ; [ford. Tőzsér Endre] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2019. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80849-8-7 fűzött : 2500,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-)
társadalmi igazságosság - pápa
177.9 *** 262.13(092)Ferenc
[AN 3761017]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2019.
Somos Róbert (1958-)
   Kornis Gyula, a filozófus és politikus / Somos Róbert. - Budapest : Kairosz, 2019. - 263 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-263.
ISBN 978-963-514-008-4 fűzött : 3400,- Ft
Kornis Gyula (1885-1958)
Magyarország - filozófus - politikus - 20. század
1(439)(092)Kornis_Gy. *** 32(439)(092)Kornis_Gy.
[AN 3760880]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt (magyar)
   Az ember belső lénye és élete a halál és az újabb születés között : nyolc, Bécsben tartott előadás 1914. április 6. és 14. között / Rudolf Steiner. - Budapest : Regulus Art, 2019. - 149 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89437-6-7 kötött
antropozófia
141.333
[AN 3761204]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10412 /2019.
Baán István (1948-)
   Hogyan folytatódik a Biblia? : ízelítő az első három keresztény évszázad irodalmából / Baán István ; [közread. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2019. - 230, [1] p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 978-615-5073-79-3 fűzött
kereszténység - hit - patrológia - bibliamagyarázat
23/28 *** 234 *** 22.07 *** 276
[AN 3761086]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2019.
Barsi Balázs (1946-)
   "Szólj, Uram..." : szentírási elmélkedések minden napra a görögkatolikus olvasmányrend szerint / Barsi Balázs ; [kiad. a Görögkatolikus Metropólia]. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, [2019]. - 4 db ; 24 cm
ISBN 978-615-5964-05-3 kötött
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3760533]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Húsvéti idő - János időszak. - 117 p.
ISBN 978-615-5964-01-5
[AN 3760535] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Pünkösd utáni idő - Máté időszak. - 237 p.
ISBN 978-615-5964-02-2
[AN 3760536] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Pünkösd utáni idő - Lukács időszak. - 256 p.
ISBN 978-615-5964-03-9
[AN 3760538] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Nagyböjti idő - Márk időszak. - 137 p.
ISBN 978-615-5964-04-6
[AN 3760541] MARC

ANSEL
UTF-810414 /2019.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Glaube, Wahrheit, Toleranz (magyar)
   Hit, igazság, tolerancia : a kereszténység és a világvallások / Joseph Ratzinger XVI. Benedek ; [ford. Sallai Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Ős-Kép K., 2019. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80502-7-2 fűzött
ökumené - kereszténység
261.8 *** 23/28
[AN 3766125]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2019.
Böjte Csaba (1959-)
   A lélek lélegzetvétele : Csaba testvér füves könyve a a boldogság forrásáról, az Isten kereséséről, az élő hitről, az imáról és az egyházról / Böjte Csaba ; [... összeáll. és sajtó alá rend. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 239 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-947-3 kötött : 3499,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3761536]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2019.
Brenner János (1931-1957)
   Boldog Brenner János vértanú üzenete / [összeáll. Székely János]. - Szombathely : Martinus, 2019. - 407 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5091-51-3 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - katolikus pap - mártír - boldog - 20. század - prédikáció
282(439)(092)Brenner_J. *** 235.3(092)Brenner_J. *** 252
[AN 3760494]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2019.
Cantalamessa, Raniero (1934-)
Il mistero di Pentecoste (magyar)
   A pünkösd misztériuma : mindnyájan beteltek Szentlélekkel / Raniero Cantalamessa ; [ford. Thullner Zsuzsanna]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2019. - 94, [1] p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-16-4 fűzött : 1990,- Ft
pünkösd - meditáció - vallásos irodalom
264-041.65 *** 248.143.2 *** 244
[AN 3760940]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2019.
   Celebrazioni liturgiche : assemblea plenaria : 8-10 maggio 2019, Budapest, Esztergom / [pubbl.] Segreteria del 52o Congresso Eucaristico Internazionale a Budapest, [Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali]. - Budapest : Secretario del 52o Congr. Eucaristico Internazionale, 2019. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
istentisztelet
264-061
[AN 3760843]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2019.
   Church and state : theological reflections in the Hungarian reformed churches and in the Korean protestant churches / ed. by Ábrahám Kovács & Jaeshik Shin. - Debrecen : Debrecen Reformed Theological Univ. ; Gwangju : Honam Theological Univ. and Seminary, 2019. - 199 p. ; 25 cm. - (Studies in Hungarian and Korean protestant theology, ISSN 2676-8356 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-18-0 kötött
ISBN 979-11-958594-2-9
Magyarország - Koreai Köztársaság - református egyház - protestáns egyház - teológia - állam és egyház viszonya
21 *** 284.2(439) *** 284(519.5) *** 322
[AN 3761026]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2019.
Il cristianesimo al tempo di papa Francesco (magyar)
   Ferenc pápa és az ő ideje : a kereszténység Jorge Mario Bergoglio idején / Andrea Riccardi szerk. ; [ford. Sólyom László]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 306 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 24.)
ISBN 978-963-314-137-3 fűzött : 4500,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-)
kereszténység - katolikus egyház - pápa - 21. század
23/28 *** 262.13(100)"201" *** 262.13(092)Ferenc
[AN 3761759]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2019.
Douglass, Herbert E. (1927-2014)
A fork in the road (magyar)
   Útelágazás : megosztó kérdések az adventmozgalomban 1957-től napjainkig / Herbert Edgar Douglass ; [ford. ifj. Egervári Tivadar]. - Budapest : BIK K., 2019. - 174 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5260-70-4 fűzött
adventista egyház - egyháztörténet - 20. század - ezredforduló - keresztény teológia
286.3(100)"195/200" *** 23/28
[AN 3760793]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2019.
   Fénylátomások II : teresség, világosság és gyönyör : a tibeti hagyományok szívlényegisége / ford., összeáll. és jegyezetekkel ell. Urgyen. - Budapest : Samadhi K., cop. 2019. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5355-4 fűzött : 3500,- Ft
Tibet - tibeti buddhizmus - ősvallás
294.321(515) *** 299(515)
[AN 3761368]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2019.
Goheen, Michael W.
Introduction Christian mission today (magyar)
   Keresztyén misszió ma : bevezetés / Michael W. Goheen ; [ford. Czövek Tamás]. - Budapest : Kálvin, 2019. - 430 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-422-2 kötött : 4500,- Ft
misszió - kereszténység
266
[AN 3761225]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2019.
Gyöngyössy Orsolya (1985-)
   Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások : Csongrád / Gyöngyössy Orsolya. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csop., 2019. - 267 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-650-8 fűzött
Csongrád - egyháztörténet - katolikus egyház - katolikus pap - társadalomtörténet - népi vallásosság - magyar néprajz - 18. század - 19. század - 20. század
282(439-2Csongrád)(091) *** 316.42(439-2Csongrád)"17/19" *** 398.3(=945.11)(439-2Csongrád)
[AN 3760744]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2019.
Halmos Sándor (1946-)
   A világ vallásairól közérthetően : "mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma" / Halmos Sándor. - Debrecen : Magánkiad., 2019. - 424 p. ; 28 cm
ISBN 978-615-00-4027-1 fűzött
vallástudomány - vallástörténet - művelődéstörténet
291 *** 930.85(100)
[AN 3760948]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2019.
Hartl, Johannes (1979-)
Gott ungezähmt (magyar)
   A titok vonzásában : lépjünk ki vallási komfortzónánkból / Johannes Hartl ; [ford. Kerényi Dénes és Lukács József]. - Budapest : Vigilia, 2019. - 181 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-67-5 fűzött : 2900,- Ft
kereszténység - vallásos irodalom
244 *** 23/28
[AN 3760894]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2019.
Hengellisen ohjauksen kirja (magyar)
   A lelkivezetés kézikönyve / szerk. Heikki Kotila ; [ford. Bencze Áron]. - Budapest : Luther, 2019. - 247 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 245-247.
ISBN 978-963-380-091-1 kötött : 1800,- Ft
lelki gondozás - valláslélektan
253.4 *** 159.9
[AN 3760898]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2019.
Hős Csaba (1974-)
   Csikesz Sándor lelkipásztori eszményképének elemei a lelkipásztori munkában és lelkésznevelésben / Hős Csaba. - Sárospatak : Hernád, 2019. - 253 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 235-248.
ISBN 978-615-5787-05-8 fűzött
Csikesz Sándor (1886-1940)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - pasztorális teológia - lelkipásztorkodás
284.2(439)(092)Csikesz_S. *** 253 *** 254
[AN 3761035]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2019.
Juan de la Cruz (1542-1591)
Tratado breve del conocimiento oscuro de Dios afirmativo y negativo y modo de universe el alma con Dios por amor (magyar)
   Keresztes Szent Jánosnak tulajdonított értekezés az állító és a negatív módon elért elfátyolozott istenmegismerésről valamint a lélek Istennel való egyesüléséről a szerelem révén / [ford., az előszót és a jegyzeteket írta Szepesi Edit]. - Gödöllő : Sursum K., 2019. - 133 p. : ill. ; 19 cm
borító- és gerinccím: Istenismeret és Istenszerelem. - Bibliogr.: p. 129-132.
ISBN 978-615-81272-0-2 kötött c3400,- Ft
keresztény misztika - hit
248 *** 234
[AN 3760803]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2019.
Kászoni József (1951-)
   Megvan az ideje a megőrzésnek / Kászoni József ; szerk. Rokolya Gábor ; [közread. a] Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete. - Budapest : M. Unitárius Egyh. Mo.-i Egyházker., cop. 2019. - 266, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-81123-0-7 fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - unitárius egyház - 20. század - 21. század - emlékkönyv - prédikáció - válogatott művek
252 *** 288(439)(092)Kászoni_J.(0:82-821)
[AN 3761924]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2019.
Kovács Mihály
   Ma, ha az ő szavát halljátok : bibliai üzenetek ünnepnapokra és hétköznapokra / Kovács Mihály. - Budapest : Kálvin, 2019. - 107 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-419-2 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés
242 *** 244
[AN 3761123]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2019.
Laozi (Kr. e. 6. sz)
Dao de jing (magyar, kínai)
   Imigyen szóla Laozi : Daodejing : új fordítás kommentárokkal / [kommentár] Charles Q. Wu ; [ford. Madaras Réka]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 235 p. ; 21 cm
Magyar és kínai nyelven. - Bibliogr.: p. 231-233.
ISBN 978-963-09-9489-7 fűzött : 2990,- Ft
taoizmus - kínai irodalom - filozófia
299.513.82 *** 1(510)Lao_zi *** 895.1-96=945.11 *** 895.1-15=945.11
[AN 3760903]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2019.
Lehnert, Pascalina (1894-1983)
Ich durfte ihm dienen (magyar)
   XII. Piusz közelében : Pascalina nővér visszaemlékezései ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Ecclesia, 2019. - 217 p., VIII t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-363-398-4 fűzött
Pius (pápa), XII. (1876-1958)
katolikus egyház - pápa - 20. század - memoár
282 *** 262.13(092)Pius,_XII.(0:82-94)
[AN 3761118]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2019.
Lengyel Szabolcs
   A templomnál nagyobb van itt : lelkészsorsok a XX. században / Lengyel Szabolcs. - Nyíregyháza : Magánkiad., 2019. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5248-9 fűzött
Kóréh Béla (1883-1978)
Lengyel László (1908-1959)
Magyarország - Erdély - protestáns lelkész - református egyház - mártír - 1956-os forradalom - egyháztörténet - 20. század - történelmi forrás
284.2(439.21)(092)Kóréh_B.(093) *** 323.282(439)"1956"(093) *** 284.2(439)(092)Lengyel_L.(093) *** 284.2(439-21Homoródszentlászló)(091) *** 284.2(439-2Tiszakerecseny)(091)
[AN 3760544]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2019.
   "Minden forrásom belőled fakad!", Zsolt 87,7 : mindenkinek, mindenkivel! : az eucharisztia forrás a világ életéért : segédanyag a NEK 2020 harmadik előkészítő évéhez : 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Budapest, 2020. szeptember 13-20. / [szerk. Kunszabó Zoltán, Telek Franciska, Bors Katalin] ; [kiad. NEK Titkárság]. - Budapest : NEK Titkárság, 2019. - 143 p. ; 21 cm
Borítócím: Mindenkivel, mindenkiNEK : segédanyag a NEK 2020 harmadik előkészítő évéhez
Fűzött
oltáriszentség - misszió
265.3 *** 266
[AN 3760820]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2019.
   "Mindnyájunk közös kincse" : források a máriapócsi kegytemplom és a bazilita rend történetéhez a 20. század első feléből / szerk. Majchricsné Ujteleki Zsuzsanna, Nyirán János. - Debrecen : Hajdúdorogi Főegyházmegye, 2019. - 329, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai, ISSN 1588-9718 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5548-06-2 kötött
Ordo Sancti Basilii Magni
Máriapócs - kegyhely - baziliták - görög katolikus egyház - történeti feldolgozás - történelmi forrás
248.153.8(439-2Máriapócs)(091)(093) *** 271.793(439-2Máriapócs(091)(093) *** 281.5.018.2
[AN 3761016]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2019.
   "...a Munkácsi Egyházmegye fejedelme..." : tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréséhez / szerk. Marosi István. - Nyíregyháza ; Beregszász : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2019. - 399 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-78-6 kötött
Firczák Gyula (1836-1912)
Kárpátalja - püspök - görög katolikus egyház - egyháztörténet - 19. század - 20. század - történelmi forrás
281.5.018.2(439)(092)Firczák_Gy.(093) *** 281.5.018.2(439-03Munkácsi_egyházmegye)(091)(093)
[AN 3761090]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2019.
Nényei Gáborné
   Útkereső / Nényei Gáborné. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 178, [5] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-787-1 fűzött : 1680,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3760815]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2019.
Nyman, Magnus (1948-)
Förlorarnas historia (magyar)
   A vesztesek története : katolikus élet Svédországban és Finnországban Gustav Vasa királytól Krisztina királynőig / Magnus Nyman. - Budapest : Kairosz, 2019. - 431 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Kőrösiné Merkl Hilda. - Bibliogr.: p. 409-431.
ISBN 978-963-662-968-7 fűzött : 3700,- Ft
Svédország - Finnország - katolikus egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
282(485)"15/16" *** 282(480)"15/16" *** 930.85(485)"15/16" *** 930.85(480)"15/16"
[AN 3760892]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2019.
Patsch Ferenc (1969-)
   Égető kérdések - katolikus válaszok / Patsch Ferenc. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2019. - 295 p. ; 19 cm
Bibliogr.
Fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-442-010-1)
római katolikus egyház - kereszténység - 21. század
282(100)"201" *** 23/28(100)"20"
[AN 3761342]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2019.
Phillipps, Mike
Married for life (magyar)
   Életre szóló házasság : életet adó elvek, amelyek tartóssá teszik a házasságot : házaspárok kézikönyve / [ford. Balogh Ádám] ; [kiad. a 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány]. - [Őrbottyán] : 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány, [2019]. - 172 p. : ill. ; 30 cm
Szerző Mike Phillipps és Marilyn Phillipps. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-4654-9 fűzött
házasság - vallási erkölcs - példatár
265.5(076) *** 241(076)
[AN 3766070]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2019.
Richly Zsolt (1941-)
   Luther / ... a Luther Márton élete c. animációs filmsorozat alapján összeáll. Richly Zsolt ; rajz. Major Kata. - Budapest : Luther, 2019-. - Ill., színes ; 30 cm
Németország - egyházi személy - evangélikus egyház - reformáció - 15. század - 16. század - képregény
284.1(430)(092)Luther,_M. *** 087.6:084.11
[AN 3760881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2019. - 34 p.
ISBN 978-963-380-153-6 fűzött : 990,- Ft
[AN 3760883] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2019. - 34 p.
ISBN 978-963-380-161-1 fűzött : 990,- Ft
[AN 3760887] MARC

ANSEL
UTF-810443 /2019.
Rohr, Richard (1943-)
The universal Christ (magyar)
   Az egyetemes Krisztus : egy elfeledett valóság átalakító ereje / Richard Rohr ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2019. - 323 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5786-18-1 fűzött : 3900,- Ft
vallásos irodalom - krisztológia
244 *** 232.9
[AN 3760647]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2019.
Rozgonyi György (1932-)
   Értékőrzés az '50-es években : Gyurka - Rozgonyi György - ifjúsági közösségének a története / Rozgonyi György, Papanek Gábor, Veress Gábor ; [kiad. a Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium]. - Budapest : Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány : Budai Ciszterci Szt. Imre Gimn., 2019. - 203 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 978-615-81205-0-0 kötött
Magyarország - Budapest. 11. kerület - vallási szervezet - ifjúsági mozgalom - 1950-es évek
267(439-2Bp.XI.)(091) *** 284.1/.2(439) *** 282(439-2Bp.XI.) *** 379.83
[AN 3761395]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2019.
Rudd, Richard
The art of contemplation (magyar)
   A kontempláció művészete : egy szelíd út a teljességhez és a virágzó jóléthez / Richard Rudd ; [ford. Nagy Katalin]. - [Budapest] : Metanoia, cop. 2019. - [10], 85 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81275-0-9 fűzött
meditáció - mentálhigiénia
242 *** 613.865
[AN 3761947]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2019.
Sípos Ete Zoltán (1962-)
   Az elveszett kincs : Isten örömüzenete / Sipos Ete Zoltán ; [közread. az] Újszegedi Isten Kezében Alapítvány. - Szeged : Újszegedi Isten Kezében Alapítvány, 2019. - 95, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4911-3 kötött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3760797]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2019.
   A szentségimádás iskolája : lelkigyakorlatos füzet / [közread. az] Emmánuel Közösség. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Emmánuel Közösség, 2017 [!2019]. - 87 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-615-80801-1-8 fűzött
lelkigyakorlat - oltáriszentség
265.3 *** 242
[AN 3766559]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2019.
   Tégy szert bölcsességre! : 630 bibliai idézet magyarul és angolul nyelvtanulóknak = Get wisdom! : 630 quotes from the Bible in Hungarian and English for language learners / [összeáll. Dobóczi Anna, Tóth Zsófia]. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 177 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-195-0 fűzött : 2490,- Ft
idézetgyűjtemény - Biblia
22.046
[AN 3761313]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2019.
   Teológus tavasz konferenciakötet : "Újuljatok meg lelketekben és elmétekben" (Ef 4,23) : az egyház megújulása a reformációra emlékezve : [a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma I. nemzetközi konferenciája, Debrecen, 2017. március 10-12.] / [főszerk. Peleskey Miklós Péter] ; a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának és Doktorandusz Önkormányzatának ... kiadványa. - Debrecen : DRHE, 2019. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-5853-13-5 fűzött
Magyarország - református egyház - egyháztörténet
284.2(439)(091)
[AN 3761125]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2019.
Thomas a Kempis (1380 k.-1471)
De imitatione Christi (magyar)
   Krisztus követése / írta Kempis Tamás ; ford. Jelenits István. - 16. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2019. - 392 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-363-400-4 kötött
lelkigyakorlat - középkori latin irodalom - vallásos irodalom
248.1 *** 871-97(492)=945.11
[AN 3766087]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2019.
Tóth Judit, D. (1954-)
   Mártírok, szentek, keresztény filozófusok Nüsszai Szent Gergely műveiben / D. Tóth Judit. - Budapest : Kairosz, cop. 2019. - 371 p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 19.)
Bibliogr.: p. 320-357.
ISBN 978-963-514-009-1 fűzött : 3400,- Ft
Grīgorios Nyssīs (335 k.-395 k)
szent - boldog - kereszténység - vallásfilozófia
276(092)Grīgorius_Nyssīs *** 235.3(092)
[AN 3760874]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2019.
Varga Gyöngyi (1971-)
   Élők földje / Varga Gyöngyi. - Budapest : Luther, 2019. - 204, [3] p. : ill., színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-380-151-2 kötött : 1890,- Ft
áldás - vallásos irodalom
265.9 *** 244
[AN 3760902]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2019.
Várszegi Asztrik (1946-)
   A megajándékozott : baráti beszélgetés Várszegi Asztrikkal / [riporter] Gülch Csaba ; [közread. a] ... Pannonhalmi Főapátság ... - [Győr] : Lapcom ; [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., [2019]. - 170, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5690-07-5 kötött : 5990,- Ft
Várszegi Asztrik (1946-)
Magyarország - bencések - kereszténység - 20. század - 21. század - rendfőnök - interjú
271.1(439)(092)Várszegi_A.(047.53) *** 23/28
[AN 3761793]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2019.
   Vasvári káptalan, vasi települések, 1217-2017 / [szerk. Zágorhidi Czigány Balázs] ; [az oklevél szövegét átírta és ford. Kóta Péter, Zágorhidi Czigány Balázs] ; [a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár és a Vasvári Múzeum közös kiadványa] ; [... kiad. ... Vasvári Domonkos Kolostor Alapítv. - Vasvár : Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány : Vasvári Múz. ; Szombathely : MNL Vas M. Lvt. : Szombathelyi Egyházm. Lvt., 2019. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5061-4 fűzött
Vas megye - helytörténet - káptalan - történeti feldolgozás - történelmi forrás
262.142.6(439.111)"1217/2017"(091)(093) *** 943.911.1"1217/2017"(091)(093)
[AN 3760963]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10455 /2019.
Atzmon, Gilad (1963-)
The wandering who? (magyar)
   A bolygó kicsoda? [elektronikus dok.] : tanulmány a zsidó identitáspolitikáról / Gilad Atzmon. - Szöveg (epub : 670 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155208. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-622-5
Izrael - zsidóság - nemzettudat - identitás - nemzet - stratégia - elektronikus dokumentum
316.63(=924) *** 323.1(569.4)
[AN 3764251]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2019.
Boros István (1951-)
   Történeteink : anyám emlékére : a 11217 / [Boros István]. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 304, [1] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - zsidóság - családtörténet - holokauszt - oral history - 20. század - második világháború
316.347(=924)(439)"19"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"194"(0:82-94)
[AN 3760755]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2019.
Dezsényi Péter (1955-)
   Hajrá, Suka! : az inspiráció természetrajza / Dezsényi Péter. - Budapest : Medicina, 2019. - 294 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 283-290.
ISBN 978-963-226-720-3 kötött : 3800,- Ft
kommunikáció - motiváció - személyiségfejlesztés
316.77 *** 159.947 *** 159.923
[AN 3760075]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2019.
   Factors influencing households' energy consumption in Hungary : case-study conducted in the city of Debrecen / authors Viktória Bene [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., [2019]. - 136 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 127-132.
ISBN 978-963-318-794-4 fűzött
Debrecen - életminőség - megtakarítás - háztartás - energiafogyasztás - fogyasztói magatartás - 21. század - statisztikai adatközlés
316.728(439-2Debrecen)"201"(083.41) *** 330.567.2(439-2Debrecen)"201"(083.41) *** 620.9(439-2Debrecen)"201"(083.41) *** 366.1(439-2Debrecen)"201"(083.41)
[AN 3760998]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2019.
Forgács D. Péter (1959-)
Der ausgelieferte Beamte (magyar)
   A bürokrácia szociológiája / Forgács D. Péter ; [ford. Papp Zoltán]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 312 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 269-294.
ISBN 978-963-09-9468-2 fűzött : 3990,- Ft
közszolgálat - adminisztratív foglalkozás - mentalitás - bürokrácia
316.343.655 *** 35.07 *** 35.08 *** 323.37
[AN 3761447]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2019.
Giugale, Marcelo M.
Economic development (magyar)
   Gazdasági fejlődés : amit mindenkinek tudnia kell / Marcelo M. Giugale ; [ford. Szepsi Szűcs Lilla]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 224 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 203-216.
ISBN 978-615-5884-34-4 fűzött : 3499,- Ft
szegénység - globális probléma - gazdaságpolitika - gazdasági fejlődés - 21. század
316.344.233 *** 338.2(100)"200" *** 330.34(100)"20"
[AN 3761680]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2019.
Göncz László (1960-)
   Emberek a pannon végeken : huszadik századi sorsok a magyar - szlovén határ mentén / Göncz László. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2019. - 341 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5145-41-4 fűzött : 3000,- Ft
Szlovénia - Magyarország - szociográfia - határon túli magyarság - 20. század - életrajz
316.347(=945.11)(497.12)"19" *** 308(=945.11)(497.12)"19" *** 929(=945.11)(497.12)"19" *** 308(439)"19"
[AN 3761765]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2019.
Gyarmathy Éva (1958-)
   Pszichomeditáció / Gyarmathy Éva ; ill. Szűcs Édua. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-486-341-0 fűzött : 3999,- Ft
interperszonális kapcsolat - személyiség-lélektan
316.472.4 *** 159.923.2
[AN 3760077]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2019.
   Így kutatunk mi : a Lippai Balázs Roma Szakkollégium válogatott romológiai tanulmánygyűjteménye / szerk. ... Biczó Gábor. - Debrecen : Didakt, 2019. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 6.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-67-3 fűzött
Magyarország - cigányság - romológia
316.347(=914.99)(439)
[AN 3761040]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2019.
   The influence of the "k. und k." cultural memory in the Central European identity / [ed. Ákos Windhager] ; [publ. by the Hungarian Academy of Arts Research Institute of Art Theory and Methodology]. - Budapest : Hung. Acad. of Arts Research Inst. of Art Theory and Methodology, cop. 2019. - 123 p. ; 21 cm
A Szigligeten, 2018. máj. 7-9. között "The light and the shadows of the "k. und k." cultural memory in the self-image of Central Europe" címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-48-8 fűzött
Közép-Európa - identitás - regionális kutatás
316.63(4-191)(082)
[AN 3760931]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2019.
Jankovits Béla (1946-)
   Felpéci személynevek és életfordulók : a felpéci evangélikus gyülekezet 275 éve (1740-2015) az anyakönyvek tükrében / Jankovits Béla. - Győr : Palatia, 2019. - 130 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-615-5904-13-4 fűzött
Felpéc - evangélikus egyház - személynév - demográfia - statisztikai adatközlés
312(439-2Felpéc)(083.41) *** 929.532(439-2Felpéc) *** 284.1(439-2Felpéc)"174/201" *** 809.451.1-313(439-2Felpéc)"174/201"(083.41)
[AN 3761748]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2019.
Kormos Valéria (1943-)
   Álomszövők : nőnek lenni a Kádár-korban / Kormos Valéria ; [szerk. és jegyz. ell. B. Varga Judit] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2019. - 283, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-81-4 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - Kádár-korszak - interjú
316.66-055.2(439)"195/198"(047.53) *** 316.37-055.2(439)"195/198"(047.53)
[AN 3760446]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2019.
   A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata a múzeumokban / szerk. Arapovics Mária, Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszertani Közp., 2019. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 17.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5123-76-4 fűzött
közösségfejlesztés - múzeum
316.45 *** 069
[AN 3760890]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2019.
   A nők jelenléte és szerepe a magyar protestáns szellemiségben / [szerk.] Dienes Dénes, Kegyes Erika, Veres Ildikó. - Sárospatak : Hernád, 2019. - 398 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5787-06-5 kötött
Magyarország - nők a társadalomban - protestantizmus - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
316.37-055.2 *** 284.2(439)"15/16" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 3761029]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2019.
Pintér Tamás
   Az asszertivitás világa / Pintér Tamás ; [ill. Kántor Péter]. - [Budapest] : Pintér T., 2019. - 2 db : ill. ; 24 cm
társadalmi viselkedés - önérvényesítés - kommunikáció - személyiségfejlesztés
316.62 *** 316.77 *** 65.013 *** 159.923
[AN 3761585]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Agresszió, alkalmazkodás, asszertivitás. - 337 p.
Bibliogr.: p. 333-337.
ISBN 978-615-00-4620-4 kötött
[AN 3761588] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az asszertív kommunikáció és szemléletmód kézikönyve. - 425 p.
Bibliogr.: p. 420-425.
ISBN 978-615-00-4621-1 kötött
[AN 3761590] MARC

ANSEL
UTF-810470 /2019.
   Studies about the economic and social perspectives [elektronikus dok.] / ed. by Csilla Czeglédi ; [publ. by the] Szent István University. - Szöveg. - Gödöllő : Szt. István Univ., 2019. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-821-2
társadalomtudomány - elektronikus dokumentum
30
[AN 3759823]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2019.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Zsidó nők / Szunyogh Szabolcs. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 293 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5900-59-4 fűzött : 3990,- Ft
- zsidóság - művelődéstörténet
316.37-055.2(=924) *** 930.85(=924)(100)
[AN 3760819]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10472 /2019.
Erdélyi János (1814-1868)
   Magyar közmondások könyve / ... szerk. és kiad. Erdélyi János. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - IV, 461 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Kozma Ny., 1851
ISBN 978-963-409-181-3 fűzött : 6990,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás - hasonmás kiadás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318 *** 094/099.07
[AN 3760690]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2019.
   Regionális néprajzi kutatások a Kárpát-medencében / szerk. Bartha Elek, Keményfi Róbert, Marinka Melinda. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2018. - 208 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 58.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-634-9 kötött
Kárpát-medence - néprajz - regionális kutatás
39(4-191)
[AN 3761119]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2019.
Tóth György (1945-)
   In memoriam Dr. Ujváry Zoltán / Tóth György. - Égerszög : Tóth Gy., 2019. - 79 p. : ill., részben színes ; 21x23 cm. - (Megőrzött emlékképek ; 1.)
ISBN 978-615-00-5023-2 fűzött
Ujváry Zoltán (1932-2018)
Magyarország - etnográfus - egyetemi tanár - fényképalbum
39.001(439)(092)Ujváry_Z.(084.12) *** 77.04(439)(092)Tóth_György
[AN 3760997]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10475 /2019.
Antall József (1932-1993)
   Politische Reden und Interviews in Ungarn und im Ausland / József Antall ; [Übers. Orsolya Kiss, Péter Sulányi] ; [Hrsg.:] Antall József Wissenszentrum. - Budapest : Antall J. Wissenszentrum, 2019. - 346, [1] p., [24] t. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5559-36-5 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - rendszerváltás - előadóbeszéd - interjú
32(439)(092)Antall_J.(042) *** 32(439)(092)Antall_J.(047.53)
[AN 3761156]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2019.
   Frontsebészet : a köztársaság utolsó kormánya / [Lakner Zoltán et al.]. - Budapest : Telegráf K., 2019. - 271 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85846-1-8 kötött : 4290,- Ft
Bajnai Gordon (1968-)
Magyarország - politikus - belpolitika - 21. század
32(439)(092)Bajnai_G. *** 323(439)"200/201"
[AN 3761577]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2019.
   Inkluzív önkormányzati tervezés : az Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika II. című tantárgy egyetemi tankönyve : módszer- és szöveggyűjtemény / szerk. Számadó Róza. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 146 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 978-615-5889-03-5 fűzött
Magyarország - önkormányzat - társadalmi részvétel - területfejlesztés - egyetemi tankönyv
323.21(439)(075.8) *** 711.1(439)(075.8) *** 352(439)(075.8)
[AN 3761243]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2019.
Kerecsényi Zoltán (1984-)
   Pálkövei Bajcsy-Zsilinszky zsebfüzet / ... írta, szerk., összeáll. Kerecsényi Zoltán ... ; ... közread. Kővágóörs község Önkormányzata. - [Kővágóörs] : Önkormányzat, 2019. - 42, [6] p. : ill. ; 11x15 cm
Bibliogr.: p. [48].
ISBN 978-615-00-5387-5 fűzött
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
Magyarország - Kővágóörs - politikus - 19. század - 20. század - helytörténet
32(439)(092)Bajcsy-Zsilinszky_E. *** 943.9-2Kővágóörs
[AN 3760710]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2019.
   "Kijevi csirke" : (geo)politika a mai Ukrajnában / szerk. Fedinec Csilla ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont ... - Budapest : MTA TK : Kalligram, 2019. - 294 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-105-2 fűzött : 3500,- Ft
Ukrajna - geopolitika - belpolitika - nemzetközi kapcsolat - ezredforduló
327(477)"199/201" *** 327(100)"199/201" *** 323(477)"199/201"
[AN 3761022]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2019.
Mayer Antal (1938-2008)
   Én már választottam hazát [elektronikus dok.] : egy bácskai családtörténet és más, összegyűjtött írások / Mayer Antal ; vál., sajtó alá rend., az összekötő részeket, a jegyzeteket és az előszót írta Mayer János. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Személyes Történelem, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150130. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5758-11-9
Bácska - magyarországi svábok - hétköznapi élet - kitelepítés - második világháború - 1945 utáni időszak - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
325.254(=30)(439)"194"(0:82-94) *** 316.347(=30)(439.2-13)"194"(0:82-94) *** 929(439)"19"(0:82-94)
[AN 3718052]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2019.
Metselaar, Menno
Alles over Anne (magyar)
   Ki volt Anne Frank? : Anne Frank élettörténete - és amit tudni akartok a világáról / Menno Metselaar, Piet van Ledden ; Huck Scarry ... rajz. ; [ford. Fenyves Miklós]. - [Budapest] : Móra, 2019. - 40, [60] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-486-320-5 kötött : 3499,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
Hollandia - holokauszt - író - történelmi személy - második világháború - 20. század - életrajz
323.12(=924)(492)(092)Frank,_A. *** 839.31(092)Frank,_A.
[AN 3761749]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2019.
   Politológia : betekintés a politika világába / szerk. Pál Gábor. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 266 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia universitatis communia, ISSN 2560-0222)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-95-6 fűzött
politológia - egyetemi tankönyv
32.001(075.8)
[AN 3761049]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2019.
Sárközy Tamás (1940-)
   Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban : politikailag igen sikeres túlhajtott plebejus kormányzás : a harmadik Orbán-kormány, 2014-2018 / Sárközy Tamás. - Budapest : Park, 2019. - 429 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-440-1 kötött : 5490,- Ft
Magyarország - politikatörténet - kormányzati politika - 21. század
328.13(439)"2014/2018" *** 323(439)"201"
[AN 3761629]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2019.
Szüdi János (1949-)
   A szabadság ára / Szüdi János ; [közread. az] Új Köztársaságért Alapítvány. - [Budapest] : Új Köztársaságért Alapítvány, 2019. - 360 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4357-9 fűzött
Magyarország - belpolitika - jogállam - 21. század
323(439)"201" *** 340.13
[AN 3761033]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2019.
Under Swiss protection (magyar)
   Svájci védelem alatt : zsidó szemtanúk beszámolói a háborús idők Budapestjéről / szerk. Agnes Hirschi és Charlotte Schallié ; [ford. Heltai András és Rajkai András]. - Budapest : Kalligram, 2019. - 406 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-103-8 fűzött : 4000,- Ft
Lutz, Carl (1895-1975)
Svájc - Budapest - diplomata - zsidóság mentése - 20. század - második világháború - memoár
327(439)(092)Lutz,_C. *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Lutz,_C. *** 323.13(=924)(439-2Bp.)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3761099]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2019.
Varsányi Viola
   A Dunabogdányba telepített felvidéki családok története, 1945-1948 / Varsányi Viola ; [közread. a] Dunabogdányi Esterházy János Társaság. - 2. jav. kiad. - [Dunabogdány] : Dunabogdányi Esterházy J. Társ., [2019]. - 66 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4218-3 fűzött
Felvidék - Dunabogdány - határon túli magyarság - deportálás - betelepítés - 1945 utáni időszak - oral history
325.254(=945.11)(437.6)"1946/1948"(093) *** 325.14(=945.11)(439-2Dunabogdány)"1945/1948"(0:82-94)
[AN 3765917]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10487 /2019.
   Arma : tanulmányok a Colloquium Officiale III konferencia előadásaiból / szerk. Kiss Alpár. - Budapest : Mika S. Egyes., 2018. - 295 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta historica Societatis de Alexandro Mika nominatae. Series I., ISSN 2559-9968 ; 7.)
A konferenciát Budapesten, 2016. márc. 31 - ápr. 1. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89995-6-6 fűzött
Magyarország - történettudomány - magyar történelem - művelődéstörténet
930.1 *** 943.9 *** 930.85(100) *** 930.85(439)
[AN 3760363]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2019.
   Authenticity and experience : governor's palaces of Roman imperial period and the limes : [Budapest, 5-6 November 2018] : proceedings of the international conference / [ed. by Zoltán Havas]. - Budapest : Budapest History Mus., 2019. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Aquincum nostrum. II., ISSN 1785-0339 ; 8.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5341-65-6 fűzött
Dacia - Pannonia - régészet - középület - római birodalom kora
904(398.2) *** 904(398.6) *** 725(398.2) *** 725(398.6)
[AN 3760968]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2019.
   Avas anno / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2019. - 31 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 8.)
ISBN 978-615-00-5223-6 fűzött
Avas (Miskolc) - helytörténet
943.9-2Miskolc
[AN 3761043]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2019.
   Avasi polgárok / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2019. - 31 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 7.)
ISBN 978-615-00-4693-8 fűzött
Avas (Miskolc) - helytörténet - helyismeret
943.9-2Miskolc *** 908.439-2Miskolc
[AN 3761042]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2019.
Crowley, Roger (1951-)
Conquerors (magyar)
   Hódítók : hogyan kovácsolta össze Portugália a történelem első tengeri világbirodalmát / Roger Crowley ; [ford. Hegedűs Péter] ; [... az utószót írta B. Szabó János]. - Budapest : Park, 2019, cop. 2018. - 501, [3] p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 477-483.
ISBN 978-963-355-499-9 kötött : 4990,- Ft
Portugália - történelem - tengerhajózás - gyarmatosítás - művelődéstörténet - 16. század
946.9"15" *** 656.61(262.2)"15" *** 325.3(469)"15" *** 930.85(469)
[AN 3761332]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2019.
Czuczor Sándor (1945-)
   Kronológiai kóstoló : Balatonalmádi és környéke évszámokban / Czuczor Sándor. - Balatonalmádi : "Almádiért" Közalapítvány, 2019. - 122 p. : ill. ; 21 cm. - (Almádi füzetek, ISSN 2416-3279 ; 16.)
Bibliogr.: p. 94-120.
ISBN 978-615-81049-7-5 fűzött
Balatonalmádi - helytörténet - történeti kronológia
943.9-2Balatonalmádi(0:930.24)
[AN 3760692]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2019.
Dent, Bob (1949-)
Painting the town red (magyar)
   A vörös város : politika és művészet az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság idején / Bob Dent ; [ford. Konok Péter]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 405, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 385-399.
ISBN 978-963-479-111-9 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - kulturális politika - Tanácsköztársaság
930.85(439)"1919" *** 323:008(439)"1919"
[AN 3761524]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2019.
Duna Péter
   Kutyák és macskák kultúrtörténeti kislexikona [elektronikus dok.] / Dunai Péter. - Szöveg (epub : 131 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152045. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-2293-2
kutya - macska - művelődéstörténet - szaklexikon - elektronikus dokumentum
930.85(100):030 *** 636.7 *** 636.8
[AN 3732259]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2019.
Gábor Mózes, P. (1943-)
   Magyar misztériumok : önismeret, önkritika, önérzet Trianon után / P. Gábor Mózes. - Budapest : Kairosz, 2019. - 340 p.bill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-926-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar történelem - magyarságkutatás - magyarságtudat
943.9 *** 930.8(=945.11) *** 316.63(=945.11)
[AN 3760782]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2019.
Gmoser Györgyné
   Bátorság kell a hűséghez / Gmoser Györgyné. - [Kiskőrös] : [Gmoser Gy.-né], 2019. - 268 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Váltakozva magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4848-2 kötött
Kiskőrös - helytörténet - helyismeret - magyarországi szlovákok - néprajz
943.9-2Kiskőrös *** 908.439-2Kiskőrös *** 39(=854)(439-2Kiskőrös) *** 316.347(=854)(439-2Kiskőrös)
[AN 3760959]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2019.
Great interviews 1932-1950, 1951-1961, 1961-1974 (magyar)
   Híres emberek, híres interjúk, 1932-1972 / [ford. Nagy Boldizsár]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 286 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-9485-9 fűzött : 3990,- Ft
híres ember - 20. század - interjú
929(100)"193/197"(047.53)
[AN 3761919]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2019.
   "Hadak útján" : a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXVII. konferenciája : 27th conference of young scholars on the migration period : Debrecen, 2017. október 27-28. / szerk. ... Péter Forisek, Ádám Szabó, János Szakács ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE, 2018. - 322 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-071-9 kötött
Magyarország - régészet - népvándorlás
904(439) *** 904(36)
[AN 3760949]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2019.
Hahner Péter (1954-)
   100 történelmi tévhit avagy Amit biztosan tudsz a történelemről - és mind rosszul tudod... / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2010. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-397-8 kötött : 3980,- Ft
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - tudományos tévedés
943.9 *** 930.85(100) *** 930.9 *** 001.98
[AN 3766147]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2019.
Hajagos József
   Heves megye a forradalom és szabadságharc sodrában / Hajagos József. - Budapest : Line Design, 2019. - 336 p. : ill. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-009-5 fűzött : 3400,- Ft
Heves megye - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.913.3"1848/1849" *** 355.48(439.133)"1848/1849"
[AN 3761079]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2019.
   #Izrael70magyar : hetven magyar képeslap a hetvenéves Izraelnek / [szerk. Silló Sándor, Sebő Anna]. - Budapest : Corvina ; [Yhẇd-Mŵnŵsŵn] : Izraelinfo, 2019. - 327 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6581-8 fűzött : 3990,- Ft
Izrael - Magyarország - zsidóság - művelődéstörténet - történelem - 20. század - 21. század - életrajz - memoár
930.8(=924)"19/20"(0:82-94) *** 929(=924)(439) *** 956.94"19/200"
[AN 3760847]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2019.
Kő-Szabó Imre (1936-)
   85 mini történet riportokba ágyazva [elektronikus dok.] : irodalmi riportok / Kő-Szabó Imre ; a ... fotókat Rostásy Szabó Mihály ... kész. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Vác : [Szabó I.], 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152197. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-2012-9
Vác - helyi társadalom - riport - elektronikus dokumentum
929(439-2Vác)
[AN 3733430]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2019.
László Gyula (1910-1998)
   Régészeti tanulmányok az avar társadalom történetéhez / László Gyula ; [közread. az] ... NMI. - Budapest : Püski : NMI, 2019. - 340, [1] p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-241-2 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - régészet - avar-kor - avarok
904(369.2) *** 904(439)
[AN 3761750]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2019.
   Magyar történelem dióhéjban : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-69-7 kötött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
943.9(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 3761703]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2019.
Nagy Gyöngyi (1985-)
   "A zsidó lakosság igen hazafias" : hódmezővásárhelyi zsidó katonák az első világháborúban / Nagy Gyöngyi. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp. Emlékpont, 2019. - 151 p. : ill. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 13.)
Bibliogr.: p. 114-118.
ISBN 978-963-7379-54-3 fűzött
Magyarország - Hódmezővásárhely - helytörténet - zsidóság - helyi társadalom - hősi halott - első világháború
943.9-2Hódmezővásárhely(=924) *** 929(=924)(439-2Hódmezővásárhely)"18/191" *** 355.293(=924)(439-2Hódmezővásárhely)"1914/1918"(093
[AN 3761185]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2019.
   Polacy - lengyelek, Győr / [... szerk. Bana József és Kollár János] ; [közread. a] Győr Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata. - Győr : Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, 2019. - 135 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-4663-1 kötött
Győr - nemzetiség - magyarországi lengyelek - kulturális kapcsolat - kisebbségi önkormányzat - történelmi forrás
930.85(439)(093) *** 316.347(=84)(439-2Győr)(093) *** 930.85(438)(093) *** 352(=84)(439-2Győr) *** 323.1(=84)(439-2Győr)
[AN 3761935]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2019.
Rappaport, Helen (1947-)
Ekaterinburg (magyar)
   A Romanovok utolsó napjai : a jekatyerinburgi tragédia / Helen Rappaport ; [ford. Kovács Lajos]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 332, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 314-330.
ISBN 978-963-479-165-2 kötött : 4699,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - családtörténet - uralkodócsalád - történelem - 20. század
929.52(47)Romanov *** 947"19"
[AN 3761509]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2019.
Rózsavári Ferenc
   Sopron '56 : a Bányamérnöki Kar hallgatói a vér nélküli forradalomban / kész. Rózsavári Ferenc. - Budapest : Rózsavári F., 2019. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4817-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc). Bányamérnöki Kar (Sopron)
Sopron - helytörténet - egyetemi hallgató - 1956-os forradalom
943.9-2Sopron"1956" *** 378.18(439-2Sopron)"1956"
[AN 3761216]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2019.
Schaller, Andrea (1966-)
Steinzeit (magyar)
   Kőkorszak : a tűz megszelídítése / Andrea Schaller ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-532-3 kötött : 3200,- Ft
kőkorszak - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(100)"63"(02.053.2)
[AN 3761705]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2019.
Szentes Bíró Ferenc
   Szemelvények 300 küzdelmes év krónikájából : Dorozsma, dorozsmaiak helytállása a történelem viharában, 1719-2019 / Szentes Bíró Ferenc. - Kiskundorozsma : Petőfi S. Művel. Ház, 2019. - 36 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 23.)
Borítócím: 300 küzdelmes év krónikája. - Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-615-6005-01-4 fűzött
Kiskundorozsma - helytörténet
943.9-2Kiskundorozsma
[AN 3760671]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2019.
   Tanulmányok a huszadik századi magyar történelemről / szerk. Döbör András, Miklós Péter, Zeman Ferenc. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp. Emlékpont, 2019. - 130 p. : ill. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 14.)
A Hódmezővásárhelyen, 2018. jún. 1-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7379-64-2 fűzött
magyar történelem - 20. század
943.9"19"(082)
[AN 3761193]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2019.
   Tanulmányok Ódor Imre emlékére / [szerk. Gyánti István, Kult László] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára. - Pécs : MNL BML, 2018. - 536 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8100-64-1 kötött
magyar történelem - emlékkönyv
943.9
[AN 3761115]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2019.
   Történelmi és néprajzi örökségek az ókortól napjainkig / szerk. Körösparti Péter és Nagy Molnár Miklós. - Karcag : Györffy I. Nagykun Múz., 2018. - 229 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Nagykunsági füzetek, ISSN 0139-2484 ; 8.)
A Karcagon, 2018. márc. 13-án "Jászok, kunok, hajdúk, szabadnépek és történeti-kulturális örökségük" címmel rendezett tudományos ülés szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7354-07-6 kötött
Nagykunság - helytörténet - művelődéstörténet
943.9Nagykunság *** 930.85(439Nagykunság)
[AN 3761013]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2019.
   Újpesti tükörcserepek [elektronikus dok.] : emlékképek az 1956-os forradalomról / szerk. Kőrösné Mikis Márta ; kiad. Újpesti Közművelődési Kör. - Szöveg (pdf : 6.9 MB). - Újpest : Újpesti Közművelődési Kör, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150952. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2304-5
Budapest. 4. kerület - helytörténet - 1956-os forradalom - oral history - elektronikus dokumentum
943.9-2Bp.IV."1956"(0:82-94)
[AN 3724838]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2019.
Veszprémy László (1958-)
   Történetírás és történetírók az Árpád-kori Magyarországon : XI-XIII. század közepe = History writing and historians in Hungary during the reign of the Arpad Dynasty : eleventh - mid thirteenth century / Veszprémy László. - Budapest : Line Design, 2019. - 464 p. ; 24 cm. - (Rerum fides, ISSN 2631-0767 ; 2.)
Bibliogr.: p. 337-426. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-480-004-0 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - történetírás - történetíró - Árpád-kor
930.1(439)"10/12" *** 930.1(439)(092)
[AN 3761077]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10516 /2019.
   77 csodálatos úti cél / [összeáll. Kéri András]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5755-48-4 kötött : 5990,- Ft
helyismeret - művelődéstörténet
908.100 *** 930.85(100)
[AN 3761866]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2019.
   Alsópáhok kincsestára : megőrzött és gyarapított értékeink / [szerk. Tenczné Tóth Krisztina]. - [Alsópáhok] : [Önkormányzat], 2019. - 52 p., [4] t. : ill., részben színes ; 16x25 cm
Közread. Alsópáhok Önkormányzata
Kötött
Alsópáhok - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Alsópáhok(084.12)
[AN 3760751]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2019.
Aradi Csaba (1944-)
   Hortobágy : képeskönyv költők, írók gondolataival / Aradi Csaba, Tóth Csaba. - Budapest : Medicina, 2019. - 244 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-226-285-7 kötött : 6200,- Ft
Hortobágy
helyismeret - magyar irodalom - idézetgyűjtemény - fényképalbum
908.439Hortobágy(084.12) *** 77.04(439)(092)Tóth_Cs. *** 894.511-84
[AN 3760140]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2019.
Bajzik Zsolt (1963-)
   Szombathely mindenképpen! : műkedvelő- és amatőrfényképészek Szombathelyen a 19-20. században / Bajzik Zsolt, Mayer László, Melega Miklós ; [a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára és a Vasi Múzeumbarát Egylet kiadványa]. - Szombathely : MNL Vas M. Lvt. : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2018. - 253, [4] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7227-37-0 kötött
Szombathely - helyismeret - fotótörténet - 19. század - 20. század - fényképalbum
908.439-2Szombathely"18/19"(084.12) *** 77.04(439-2Szombathely)"18/19"(084.12)
[AN 3761275]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2019.
   Emlékek a csókási tanyavilágból / [szerk. Forgó Géza] ; [kiad. ... a Csókásiak Baráti Köre]. - Makó : Oláh J. : Csókásiak Baráti Köre, 2019. - 195 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-194.
ISBN 978-615-00-5062-1 kötött
Csókástanyák - tanya - helyismeret - memoár
908.439-2Csókástanyák(0:82-94) *** 316.334.55(439-2Csókástanyák)(0:82-94)
[AN 3760771]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2019.
Farkas József György (1942-)
   Magyar emlékek a nagyvilágban / Farkas József György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9491-0 kötött : 4990,- Ft
helyismeret - művelődéstörténet - emlékhely - magyarság
908.100(=945.11) *** 930.85(=945.11)(100) *** 725.94(=945.11)(100)
[AN 3761920]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2019.
Fodor István (1964-)
   Amor siculorum : Fodor István fotói. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 234, [6] p. : ill., színes ; 25x30 cm. - (Székely termék, ISSN 2630-8436)
ISBN 978-615-5814-51-8 kötött : 5500,- Ft
Székelyföld - Erdély - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - határon túli magyarság - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(498.4)(=945.11)(092)Fodor_I.
[AN 3761612]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2019.
Fogl Balázs
   GR8 Britannia : [a cultural backstage reader] / Balázs Fogl. - Budapest : Kék Európa Stúdió, 2019. - 214 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80560-8-3 fűzött : 4990,- Ft
Nagy-Britannia - országismeret - kultúra
908.410 *** 008(410)
[AN 3761435]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2019.
Horváth Iván
   Szőlőskislak, Jánoshegy, Bánomhegy históriája / Horváth Iván. - [Balatonboglár] : Horváth I., 2019. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174.
ISBN 978-615-00-5013-3 fűzött
Balatonboglár - helyismeret - családtörténet
908.439-2Balatonboglár *** 929.52(439-2Balatonboglár)
[AN 3760686]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2019.
Kristóf Andrea (1987-)
   A szuburbanizáció társadalmi-gazdasági hatásai és következményei a miskolci agglomerációban / Kristóf Andrea. - Nyíregyháza : [s.n.], 2018. - 175, [27] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-158. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Miskolc - agglomeráció - szuburbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375.453(439-2Miskolc) *** 911.375(439-2Miskolc)(083.41)
[AN 3761019]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2019.
Kunkovács László (1942-)
   Endrődi vásárfia : lírai falurajz / Kunkovács László ; [kiad. a Határ Győző Városi Könyvtár]. - Gyomaendrőd : Határ Gy. Vár. Kvt., 2019. - 164 p. : ill. ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80976-1-1 kötött
Gyomaendrőd - helyismeret - helytörténet - fényképalbum - memoár
908.439-2Gyomaendrőd(084.12) *** 943.9-2Gyomaendrőd(0:82-94) *** 77.04(439)(092)Kunkovács_L.
[AN 3761681]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2019.
Náray-Szabó Gábor (1943-)
   Szentimreváros : kishaza a Feneketlen-tónál / Náray-Szabó Gábor. - Budapest : Kairosz, 2019. - 102 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 15.)
ISBN 978-963-662-992-2 fűzött : 1500,- Ft
Budapest. 11. kerület - helyismeret - memoár
908.439-2Bp.XI.(0:82-94)
[AN 3760866]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2019.
Réthelyi Miklós (1939-)
   Kunszentmárton gyerekszemmel / Réthelyi Miklós. - Budapest : Kairosz, 2019. - 124 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 17.)
ISBN 978-963-662-996-0 fűzött : 1500,- Ft
Kunszentmárton - helyismeret - memoár
908.439-2Kunszentmárton(0:82-94)
[AN 3760868]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2019.
Schacht, Christopher (1993-)
Mit 50 Euro um die Welt (magyar)
   50 euróval a világ körül : kevés pénzzel indultam, gazdagon tértem vissza / Christopher Schacht. - [Budapest] : K.u.K. K., 2019. - 293, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Gáti István
ISBN 978-615-5361-83-8 kötött : 5500,- Ft
helyismeret - útleírás
908.100(0:82-94) *** 910.4(100)(0:82-992)
[AN 3761547]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2019.
Scott, Robert Falcon (1868-1912)
The voyage of the Discovery (magyar)
   Angolok a déli sarkvidéken [elektronikus dok.] / Robert F. Scott ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151192. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-378-1 (epub)
ISBN 978-963-474-379-8 (mobi)
Antarktisz - felfedező utazás - angol irodalom - századforduló - memoár - elektronikus dokumentum
910.4(99)"190"(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3727142]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2019.
Szász Péter
   Egy önkéntes Moldovában / Szász Péter. - Budapest : Historycum, 2019. - 196, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5816-10-9 fűzött : 2400,- Ft
Moldova - helyismeret - önkéntes munka - szociális munka - memoár
908.478.9(0:82-94) *** 331.102.2(478.9) *** 364.62(478.9)
[AN 3761592]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2019.
Vajnai János
   Lacháza-Pereg : ahol Petőfi Sándor szerint a kék virág tiszta búza között terem / [rajz. Vajnai János] ; [szerk. Budai Szilvia] ; [kiad. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata]. - Kiskunlacháza : Önkormányzat, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5405-6 fűzött
Kiskunlacháza - Magyarország - helyismeret - grafikus - 21. század - album
908.439-2Kiskunlacháza(084.1) *** 741(439)(092)Vajnai_J.
[AN 3761725]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2019.
Vörös Botond
   Budapest giftbook / [... ill. ... Vörös Botond] ; [... text Falvai Mátyás]. - Budapest : Kedves L., 2019. - [178] p. : ill. ; 11x15 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-615-00-5393-6 fűzött : 3490,- Ft
Budapest - helyismeret - grafika - jelkép - ajándékkönyv
908.439-2Bp. *** 76 *** 003.62
[AN 3760945]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2019.
   Zalaegerszeg : kincses kalandok, kalandos kincsek : [mesés foglalkoztató] / [graf. Tóth Norbert]. - Zalaegerszeg : Tourinform Zalaegerszeg, 2019. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-5261-8 fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Zalaegerszeg(02.053.2) *** 087.5
[AN 3760445]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10535 /2019.
Bacsárdi József
   Önkormányzati rendészet : a Helyi rendészeti együttműködés című tantárgy egyetemi tankönyve / Bacsárdi József, Christián László. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Önkormányzati szaktanácsadó)
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 978-615-5889-07-3 fűzött
Magyarország - rendészet - rendvédelmi szervezet - helyi önkormányzat - egyetemi tankönyv
351.74(439)(075.8) *** 352(439)(075.8)
[AN 3761241]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2019.
Balogh Gábor
   A helyi önkormányzatok tevékenységének törvényességi felügyelete / [szerzők Balogh Gábor ..., Gyergyák Ferenc]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 130 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-615-5920-24-0 fűzött
helyi önkormányzat - törvényesség - egyetemi tankönyv
352(439)(075.8) *** 340.114
[AN 3761048]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2019.
   Civilisztika I : általános tanok, személyek joga, szellemi alkotások joga / szerk. Barzó Tímea, Papp Tekla. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 474 p. ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-04-2 fűzött
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 3761239]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2019.
Csőke Andrea
   Nagykommentár a csődtörvényhez : nagykommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez / Csőke Andrea. - 3. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 721 p. ; 25 cm
Lezárva: 2019. jan. 1. - Bibliogr.: p. 701-702.
ISBN 978-963-295-780-7 kötött
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - csőd - pénzügyi jog - törvény - útmutató
347.736(439)(094)(036)
[AN 3760349]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2019.
Gát Ákos Bence (1989-)
L'émergence d'une politique publique européenne de l'État de droit à travers le cas hongrois (magyar)
   Küzdelem az európai színtéren : a Magyarországgal szembeni "jogállamiság"-kritika feltáratlan összefüggései / Gát Ákos Bence ; [ford. Fábián Emese] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2019. - 262 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 236-262.
ISBN 978-615-5118-83-8 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - Európai Unió - jogállam - jogvita - jogsértés - 21. század
340.131.4 *** 340.132(4-62)"201" *** 341.23 *** 342(439)
[AN 3760879]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2019.
Gyergyák Ferenc (1961-)
   Önkormányzati rendeletalkotás / Gyergyák Ferenc. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 125 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-615-5920-26-4 fűzött
Magyarország - jogalkotás - helyi önkormányzat - egyetemi tankönyv
352(439)(075.8) *** 340.134(439)(075.8)
[AN 3761047]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2019.
Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója (13.) (2018) (Budapest)
   XIII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2018 / szerk. Miskolczi Bodnár Péter. - Budapest : KRE ÁJK, 2018. - 315 p. : ill. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 23.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-00-7 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3760654]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2019.
Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója (14.) (2018) (Budapest)
   XIV. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2018 / szerk. Miskolczi Bodnár Péter. - Budapest : KRE ÁJK, 2019. - 481 p. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 24.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-02-1 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3760658]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2019.
Klotz Péter
   Integritás alapismeretek [elektronikus dok.] / Klotz Péter ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 904 KB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. febr. 15. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152273. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-23-1
Magyarország - korrupció - közigazgatás - szervezeti kultúra - tankönyv - elektronikus dokumentum
35(439)(078) *** 658.3(078) *** 343.352(439)(078)
[AN 3734129]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2019.
Lombardi, Federico (1942-)
   A kiskorúak védelme az egyházban / Federico Lombardi ; [ford. Thullner Zsuzsanna] ; [közread. az] ... Ignáci Pedagógiai Műhely. - Budapest : Jezsuita K. : Ignáci Ped. Műhely, cop. 2019. - 90 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-442-020-0 fűzött : 1200,- Ft
kiskorúak elleni erőszak - szexuális zaklatás - katolikus egyház
343.541 *** 262 *** 282
[AN 3760936]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2019.
   Magistra et fautrix : Halustyik Anna emlékére / Halász Zsolt szerkesztésében. - Budapest : Pázmány Press, 2019. - 488 p. : ill. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-354-3 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3761233]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2019.
   A magyar országgyűlés története, 1867-1927 / Balassa Imre [et al.] közreműködésével szerk. Balla Antal ; [a bev. tanulmányt írta Szalai Miklós] ; [szöveggond. Macskássy Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Országház Kvk., 2019. - 500 p. : ill. ; 27 cm. - (Az Országgyűlés emlékei, ISSN 2630-7987)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-07-7 kötött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés - politikatörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - két világháború közötti időszak
342.53(439)"1867/1927" *** 32(439)"1867/1927"
[AN 3761853]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2019.
Pallo József (1968-)
   A magyar börtönügy kodifikációs csomópontjai / Pallo József. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019. - 183 p. ; 24 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 163-178.
ISBN 978-615-5920-79-0 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - büntetőjog - börtönügy - történeti feldolgozás
343(439)(091) *** 343.8(439)(094)
[AN 3760391]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2019.
Sápi Edit
   A színpadi művek szerzői joga / Sápi Edit. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 354 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. dec. 22. - Bibliogr.: p. 311-347.
ISBN 978-963-413-234-9 fűzött
Magyarország - szerzői jog - színházművészet
347.77/.78(439) *** 792
[AN 3760711]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2019.
   Sci-fi és jog? : a jövő jogalkalmazási kérdései / szerk. Pribula László ; [a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa]. - Debrecen : DE ÁJK, 2019. - 101 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-104-4 fűzött
jogalkalmazás - prognosztika
340.132 *** 008.2
[AN 3760459]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2019.
Szentpéteri Nagy Richard (1965-)
   Vért avagy A parlamenti kormányzás : tíz esszé a kormányformáról, 2015-2017 / Szentpéteri Nagy Richard. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 377, [5] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5900-44-0 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - államelmélet - államforma - alkotmányjog - parlamentarizmus - 21. század
342.3 *** 342.4(439)"200/201"
[AN 3760705]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2019.
Tóth J. Zoltán (1978-)
   Állam- és jogelmélet / Tóth J. Zoltán. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 409 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-255-4 fűzött
jogelmélet - államelmélet - egyetemi tankönyv
34.01(075.8) *** 321.01(075.8)
[AN 3760619]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2019.
Tóth J. Zoltán (1978-)
   Jogelméleti alapok / Tóth J. Zoltán. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 259 p. ; 21 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-198-4 fűzött : 2600,- Ft
jogelmélet - egyetemi tankönyv
34.01(075.8)
[AN 3760648]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2019.
Tóth Tamás (1970-)
   Sikeres/jó önkormányzati működés gazdaságbiztonsági és szociális/társadalmi biztonsági dimenziói / Tóth Tamás. - Gödöllő : SZIE K., 2019. - 147 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 135-141.
ISBN 978-963-269-824-3 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - önkormányzati igazgatás
352(439)
[AN 3761684]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2019.
   Az új büntetőeljárási törvény és a gazdasági bűnözés kapcsolata konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Domokos Andrea ; [rend., közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KRE ÁJK, 2019. - 128 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2018. máj. 11-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-07-6 fűzött
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - gazdasági bűnözés - törvény
343.1(439)(094) *** 343.53(439)
[AN 3760713]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2019.
Víg Zoltán
   Taking in international law / Zoltán Víg. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 205 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-204.
ISBN 978-963-413-251-6 fűzött
nemzetközi jog - külföldi tőke - tulajdonjog - tulajdonszerzés
341 *** 339.727.22 *** 347.232
[AN 3760712]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2019.
Vizi László Tamás (1961-)
   Trianon, 100 years later : from border revision to national cooperation, 1920-2010 / László Tamás Vizi. - Budapest : CEPoliti Review, 2018. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5771-01-9 fűzött
Magyarország - trianoni békeszerződés - magyar történelem - politikatörténet - 20. század - ezredforduló - határkérdés - nemzeti trauma
341.382"1920" *** 943.9"192/201" *** 323(439)"192/201" *** 316.63(=945.11) *** 327(439)"192/201"
[AN 3760708]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10557 /2019.
   Biztonságpolitikai corvinák / szerk. Szálkai Kinga, Baranyi Tamás Péter, Szarka E. Luca ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2019. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-57-0 kötött : 6500,- Ft
biztonságpolitika - 21. század
355.02(100)"201"
[AN 3761643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 632 p.
ISBN 978-615-5559-51-8
[AN 3761644] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 276 p.
ISBN 978-615-5559-56-3
[AN 3761645] MARC

ANSEL
UTF-810558 /2019.
   Honvédelmi alapismeretek : munkafüzet. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 150 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-327-781-2 fűzött
Magyarország - hadtudomány - példatár
355/359(439)(076)
[AN 3766061]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2019.
   Honvédelmi alapismeretek : tankönyv. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 531 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-780-5 kötött : 3700,- Ft
Magyarország - hadtudomány - tankönyv
355/359(439)(078)
[AN 3766057]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2019.
   Katonakönyv / [ill. Németh Gyula]. - Budapest : Cser K., 2019. - 280 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Katonák a ködben / Gazda Albert. Katonaéveim / Hunčik Péter. A nemzet lázadása / Horváth Viktor. Tito az elvtárs ha kiáll az élre ne várja a katonafiát / Makai József. A függőleges gyalogos / Tóth Tibor (tiboru)
ISBN 978-963-278-577-6 fűzött : 3995,- Ft
Kelet-Európa - katonaélet - 1980-as évek - memoár
355.1(4-11)"198"(0:82-94)
[AN 3760958]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2019.
Süli Attila (1973-)
   A 15. (Mátyás) huszárezred története / Süli Attila. - Budapest : Line Design, 2019. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-010-1 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország. Honvédség. 15. "Mátyás" Honvéd Huszárezred
Erdély - hadtörténet - katonai egység története - lovasság - huszár - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439.21)"1848/1849" *** 357.133(439.21)"1848/1849" *** 943.921"1848/1849"
[AN 3761080]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2019.
Szabó Miklós, M. (1942-)
   A Karikás Frigyes Katonai Kollégium története, 1969-1991 / M. Szabó Miklós. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-783-6 fűzött
Karikás Frigyes Katonai Kollégium (Budapest)
Magyarország - Budapest - katonai oktatási intézmény - kollégium - 20. század - történeti feldolgozás
355.23 *** 373.552(439-2Bp.)(091)
[AN 3760822]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2019.
   Tanulmányok Pollmann Ferenc tiszteletére / [szerk. Domokos György, Krámli Mihály, Mészáros Kálmán]. - Budapest : [Krámli M.], 2019. - 324, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4978-6 fűzött
Magyarország - hadtörténet - emlékkönyv
355.48(439)
[AN 3761197]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10564 /2019.
   Challenges of management in modern organizations : [monograph] / ed. Anna Albrychiewicz-Słocińska, Aleksandra Czarnecka, Anna Dunay. - Gödöllő : SZIE K., 2018. - 213 p. : ill. ; 24 cm
A Częstochowában, 2018. jún. 7-8-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-796-3 fűzött
vezetés - vállalat - szervezeti kultúra
65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3761700]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2019.
   Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / szerk. Czene-Polgár Viktória, Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes ; kiad. a Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozata. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - [Budapest] : MRTT Vám- és Pénzügyőr Tagozata, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152205. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80567-3-1
tudásmenedzsment - rendészet - vám- és pénzügyőrség - elektronikus dokumentum
659.2 *** 351.74 *** 336.41.075
[AN 3733460]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2019.
Sepsi Tibor (1976-)
   GDPR útikalauz adatkezelőknek / Sepsi Tibor. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 363 p. ; 19 cm
Lezárva: 2019. ápr. 15.
ISBN 978-963-295-791-3 fűzött
Európai Unió - Magyarország - adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás
659.2.012.8(4-62)(036) *** 659.2.012.8(439)(036) *** 342.721(4-62)(036) *** 342.721(439)(036)
[AN 3760256]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2019.
Stern, Stefan
Myths of management (magyar)
   A menedzsment mítoszai, avagy Miben hibáznak az emberek a főnök szerepében / Stefan Stern, Cary Cooper ; [ford. Varga Emília]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 268 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 245-259.
ISBN 978-615-5884-33-7 fűzött : 3499,- Ft
vezetés - vállalatirányítás - életvezetés - siker
65.012.4 *** 658.1.012.4 *** 613.865
[AN 3761732]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10568 /2019.
Balogh Krisztián
   A miniszter kalandora avagy Menni vagy nem menni / [Balogh Krisztián]. - [Sajókeresztúr] : Balogh K. ; [Miskolc] : Könyvműhely, cop. 2019. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4466-8 kötött
Magyarország - Hollandia - külföldi munkavállalás - 21. század - memoár
331.556.46(492)(=945.11)"200"(0:82-94)
[AN 3760328]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2019.
Best, Michael H.
How growth really happens (magyar)
   Hogy történik valójában a növekedés? : gazdasági csodák teremtése termelés, irányítás és készségek által / Michael H. Best ; [ford. Ottlik András]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop, 2019. - 360 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 317-350.
ISBN 978-615-5884-35-1 fűzött : 3499,- Ft
gazdasági növekedés - gazdaságpolitika - 20. század - 21. század
330.35 *** 330.341 *** 338.2(100)"19/200"
[AN 3761734]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2019.
   Biztosítás, több szem-szögéből : ünnepi kötet Ujváriné dr. Antal Edit c. egyetemi docens 65. születésnapja tiszteletére / szerk. Barta Judit ; [közread. a] Novotni Alapítvány ... - Miskolc : Novotni Alapítvány ; Budapest : Patrocinium, 2019. - 243 p. ; 24 cm
Lezárva: 2019. máj. 5. - Bibliogr.
ISBN 978-963-413-257-8 fűzött
Magyarország - biztosítási jog - biztosításügy - munkajog - emlékkönyv
368(439)(094) *** 349.2(439)
[AN 3760621]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2019.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Bevezetés a gazdaságpolitikába / Bod Péter Ákos. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2014. - 220, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [221].
ISBN 978-963-05-9531-5 fűzött : 4590,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika
338.2(439) *** 338.2
[AN 3766381]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2019.
Bogár László (1951-)
   Végfelszámolás / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2019. - 270, [2] p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 28.)
ISBN 978-963-514-014-5 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - globalizáció - belpolitika - társadalmi változás - 21. század
339.9(100)"201" *** 323(439)"201" *** 316.42(100)"201"
[AN 3760786]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2019.
Bregman, Rutger (1988-)
Gratis geld voor iedereen (magyar)
   Utópia realistáknak : [garantált alapjövedelem?] : [15 órás munkahét?] / Rutger Bregman ; [ford. Beke Ádám]. - Budapest : Cser K., 2019. - 308 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 277-306.
ISBN 978-963-278-574-5 fűzött : 3995,- Ft
gazdaságelmélet - társadalmi fejlődés - prognosztika - 21. század
330.8(100)"20" *** 316.42 *** 008.2
[AN 3761675]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2019.
Chen Ling (1982-)
Manipulating globalization (magyar)
   A globalizáció manipulálása : a bürokraták befolyása Kína üzleti világára / Ling Chen. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 264 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-257.
ISBN 978-615-5884-36-8 fűzött : 3499,- Ft
Kína - gazdaságpolitika - gazdasági fejlődés - globalizáció - 21. század
338(510)"20" *** 338.2(510)"20" *** 339.9(100)"200"
[AN 3761731]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2019.
Csath Magdolna (1943-)
   Bevesszük a kanyart? : tudás, érték, jövő / Csath Magdolna. - Budapest : Kairosz, 2019. - 231 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-010-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - modernizáció - versenyképesség - innováció - információs társadalom - gazdasági szerkezet - 21. század
338.2(439)"201" *** 339.137.2(439) *** 330.341.1 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 316.334.2(439)"201"
[AN 3760807]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2019.
Csehné Papp Imola (1967-)
   Munkaerőpiaci helyzetkép / [írta Csehné Papp Imola, Czeglédi Csilla] ; [közread. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE, 2019. - 127 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-040-7 fűzött
munkaerőpiac - munkavégzés - munkaerő-gazdálkodás - foglalkoztatottság
331.101.3 *** 331.5
[AN 3761671]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2019.
Czirfusz Márton (1984-)
   Lakhatási problémák és megoldások [elektronikus dok.] : az önkormányzatok lehetőségei / írta Czirfusz Márton ; [közread. a] Friedrich-Ebert-Stiftung, Megújuló Magyarországért Alapítvány, Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont. - Szöveg (pdf : 8.8 MB). - Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung : Megújuló Magyarországért Alapítvány : Periféria Közpolitikai és Kutatóközp., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155203. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81071-8-1
Magyarország - lakásügy - helyi önkormányzat - lakhatási támogatás - településfejlesztés - 21. század - elektronikus dokumentum
331.342 *** 352.078.5(439) *** 332.8(439)"20" *** 711.1
[AN 3764214]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2019.
   "...elemezni, tervezni, dönteni kell..." : tanulmánykötet Prof. Dr. Enyedi György emlékére / szerk. Csegődi Tibor László. - Gödöllő : SZIE K., 2019. - 126 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-795-6 fűzött
regionális gazdaság - társadalomföldrajz - területi egyenlőtlenség - emlékkönyv
332.1 *** 911.3
[AN 3761666]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2019.
   A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek / szerk. Hajnal Zsolt ; [a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar kiadványa]. - Debrecen : DE ÁJK, 2019. - 178 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-077-1 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - közjog - munkajog
366.5(439) *** 342(439) *** 349.2(439)
[AN 3760493]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2019.
Fülöp Katalin (1966-)
   Bevezetés a közgazdaságtanba / Fülöp Katalin. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95-101.
ISBN 978-615-5945-30-4 fűzött
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
33(075.8)
[AN 3761053]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2019.
   Ipar 4.0 és logisztika I / Bányai Tamás [et al.] ; [kiad. a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar]. - Miskolc : ME, 2019. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-182-7 kötött
logisztika - digitális technika - technikai kultúra - folyamatirányítás - egyetemi tankönyv
658.78(075.8) *** 681.5(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 3760451]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2019.
Károlyi László
   Crenchmarking : kreatív benchmarking : a leggyorsabb út az üzleti sikerhez / Károlyi László ; [... rajz. Csorba Vera]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-[200].
ISBN 978-963-09-9503-0 fűzött : 3990,- Ft
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret
658.1
[AN 3760888]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2019.
Király Júlia (1957-)
   A tornádó oldalszele : szubjektív válságtörténet, 2007-2013 / Király Júlia. - Budapest : Park, 2019. - 430 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 417-428.
ISBN 978-963-355-517-0 kötött : 5490,- Ft
Magyarország - közgazdász - gazdaságtörténet - pénzügy - 20. század - 21. század - ezredforduló - memoár
330(439)(092)Király_J.(0:82-94) *** 336(439)"20"(0:82-94) *** 338(439)"20"(0:82-94)
[AN 3761574]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2019.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Luxushotel, Hungary 2 : újabb magyar szállodasztorik / Kordos Szabolcs. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-41-9 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - Budapest - turizmus - szálloda - ezredforduló - anekdota
338.48(439)(0:82-36) *** 640.41(439-2Bp.)(0:82-36)
[AN 3760833]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2019.
Kovács Orsolya
   Érdekességek a HR világában, 2017-ben [elektronikus dok.] : válogatás Kovács Orsolya HR tanácsadó HRIránytu.hu szakmai oldalán publikált írásaiból. - Szöveg (pdf : 17.3 MB). - [Budapest] : Kreatív HR Bt., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155158. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-3812-4
emberierőforrás-kezelés - elektronikus dokumentum
658.3
[AN 3763951]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2019.
   Kriptopénz abc / Györfi András [et al.]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 279 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-713-2 fűzött : 3900,- Ft
pénzügy - digitális pénz - technikai kultúra - digitális technika
336.7 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3761565]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2019.
   Lean logisztika I / Tamás Péter [et al.] ; [közread. a] Miskolci Egyetem [Gépészmérnöki és Informatikai Kar]. - Miskolc : ME GIK, 2019. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-358-174-2 kötött
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment - termelésszervezés - logisztika - egyetemi tankönyv
658.1.012.4(075.8) *** 658.5(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 3760450]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2019.
   A magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességének helyzete konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Becsey Zsolt László. - Budapest : KRE ÁJK, 2019. - 126, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Károli tanulmányok a gazdaság- és társadalomtudományok köréből, ISSN 2560-0974 ; 2.)
A konferenciát Budapesten, 2018. szept. 21-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-01-4 fűzött
Magyarország - versenyképesség - vállalkozás - külgazdaság - 21. század
334.72(439)"201" *** 339.5(439)"201" *** 339.137.2(439)"201"
[AN 3760747]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2019.
   Maradék nélkül az élelmiszerpazarlás ellen [elektronikus dok.] : a NÉBIH ismeretterjesztő kiadványa / szerk. Kasza Gyula ; [közread. a] Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. - Szöveg (pdf : 28.2 MB). - Budapest : NÉBIH, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152138. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-5747-07-6)
élelmiszer-fogyasztás - pazarlás - fogyasztói magatartás - oktatási segédlet - elektronikus dokumentum
366.1(078) *** 338.439.63(078)
[AN 3732920]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2019.
   Maradék nélkül az élelmiszerpazarlás ellen [elektronikus dok.] : a NÉBIH ismeretterjesztő kiadványa : tanári változat / szerk. Kasza Gyula ; [közread. a] Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. - Szöveg (pdf : 21.3 MB). - Budapest : NÉBIH, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152139. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5747-12-0
fogyasztói magatartás - környezeti nevelés - gazdaságpszichológia - élelmiszer-fogyasztás - pazarlás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
366.1(072) *** 177.4(072) *** 316.644(072) *** 338.439.63(072)
[AN 3732924]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2019.
   Maradék nélkül az élelmiszerpazarlás ellen [elektronikus dok.] : munkafüzet / szerk. Kasza Gyula ; [közread. a] Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Budapest : NÉBIH, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152140. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5747-14-4
élelmiszer-fogyasztás - fogyasztói magatartás - pazarlás - oktatási segédlet - példatár - elektronikus dokumentum
366.1(078)(076) *** 338.439.63(078)(076)
[AN 3732926]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2019.
   Munkavállalási célú vándorlás határon innen és túl / szerk. Csehné Papp Imola, Bruder Emese. - Gödöllő : SZIE K., 2019. - 155 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 143-155.
ISBN 978-963-269-814-4 fűzött
munkavállalás - migráció - társadalmi mobilitás
331.5 *** 325.1 *** 316.444
[AN 3761690]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2019.
Prepok Zsolt
   Büntetés nélküli vállalkozások titkai : milyen megoldásod van, ha kapnál egy ellenőrzést, hogy ne büntessenek meg? : [katasztrófavédelem, munkaügyi hivatal, ÁNTSZ, Nébih] / Prepok Zsolt. - [Budapest] : ABC K. : Kendra T., 2019. - 77 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81291-3-8 fűzött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-81291-3-84)
Magyarország - munkavédelem - tűzvédelem - élelmezés-egészségügy - vállalkozásismeret
331.45 *** 614.84 *** 664.017 *** 658.1(439)
[AN 3761304]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2019.
Szigetvári Tamás (1972-)
   Exportorientáció és belső piac a török növekedési stratégiában [elektronikus dok.] / Szigetvári Tamás. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Budapest] : MTA KRTK VGI, 2018. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 123.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151116. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-661-9
Törökország - gazdaságpolitika - gazdasági növekedés - export - ezredforduló - 21. század - esettanulmány - elektronikus dokumentum
338.2(560)"198/200" *** 330.35.01
[AN 3726479]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2019.
   Tanulmányok gazdasági teljesítmény fokozásának lehetőségeiről / [szerk. Czeglédi Csilla] ; [közread. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE, 2019. - [2], 87 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-820-5 fűzött
Magyarország - gazdasági növekedés - gazdaságpolitika - 21. század
330.35(439)"20"(082) *** 338.2(439)"20"(082)
[AN 3761674]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2019.
Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia (3.) (2018) (Zalakaros)
   III. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia absztrakt kötete [elektronikus dok.] : Zalakaros, 2018. december 4. / ... szerk. Kiglics Norbert, Marton Zsuzsanna, Németh Kornél ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz. - Szöveg. - [Nagykanizsa] : Pannon Egy. Nagykanizsai Kampusz, 2018. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-396-118-6
turizmus - biztonságtechnika - rendészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.48 *** 65.012.8 *** 351.74 *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 3759646]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2019.
Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia (3.) (2018) (Zalakaros)
   III. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / ... szerk. Marton Zsuzsanna, Németh Kornél, Péter Erzsébet ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz. - Szöveg. - [Nagykanizsa] : Pannon Egy. Nagykanizsai Kampusz, 2019. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Zalakaroson, 2018. dec. 4-én tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-396-119-3
turizmus - biztonságtechnika - rendészet - elektronikus dokumentum
338.48 *** 65.012.8 *** 351.74
[AN 3759654]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2019.
   Újratervezés : fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem / szerk. Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna ; [a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar kiadványa]. - Debrecen : DE ÁJK, 2019. - 243 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-079-5 fűzött
fogyasztóvédelem - jogi szabályozás
366.5 *** 342
[AN 3760503]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10599 /2019.
Fehér E. Rita
   Örökre : a mi gyermekeink : [igaz történet az örökbefogadásról] / Fehér E. Rita. - Budapest : Garbo Kv., 2019. - 163 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5696-67-1 fűzött : 2700,- Ft
örökbefogadás - memoár
364.65-058.865(0:82-94) *** 347.633
[AN 3761324]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2019.
Groskáné Piránszki Irén
   A közösségek szolgálatában : az első Hajdú-Bihar megyei közösségfejlesztő kezdeményezések és a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány működésének 20 éve / [írta és szerk. Groskáné Piránszki Irén]. - Debrecen : Kelet-mo.-i Közösségszolgálat Alapítvány, 2019. - 184 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4703-4 kötött
Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány
Kelet-Magyarország - közösségfejlesztés - civil társadalom - társadalmi szervezet - történeti feldolgozás
364.46(439-11)(091) *** 061.2(439)
[AN 3761092]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2019.
   Itt élünk, így élünk, így fogadj el! : a fogyatékos ellátás múltja, jelene, jövője a Debreceni Szociális Szolgáltató Központban. - Debrecen : DSZSZK, 2019. - 137 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5324-0 fűzött
Debreceni Szociális Szolgáltató Központ
Debrecen - szociális gondozás - fogyatékos - történeti feldolgozás
364.442(439-2Debrecen)(091) *** 364.65
[AN 3760452]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2019.
   Nagykommentár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényhez : nagykommentár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényhez / [szerzők] Hoffman [et al.]. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 532 p. ; 25 cm
Lezárva: 2019. jan. 1.
ISBN 978-963-295-783-8 kötött
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
Magyarország - társadalombiztosítási jog - nyugdíjügy - törvény - útmutató
369.5(439)(094)(036) *** 349.3(439)(094)(036)
[AN 3760269]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10603 /2019.
Arigliani, Raffaele
Genitori no stress (magyar)
   Nevelés stressz nélkül : hogyan válhatunk kiegyensúlyozott szülőkké? / Raffaele Arigliani ; [ford. Péterfi Eszter]. - Budapest : Új Város, 2019. - 141 p. : ill. ; 18 cm. - (Új város zsebkönyvek, ISSN 2498-7204)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80849-9-4 fűzött : 1900,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3760999]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2019.
   Fáklyák, fényadók / [szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné]. - Győr : "Emelj fel emlék!" Alapítvány, 2019. - 304 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében, ISSN 2498-5546 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5124-6 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - pedagógus - 20. század - 21. század - életrajz
37(439.114)"19/20"(092)
[AN 3761769]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2019.
Farkas Erzsébet (1907-1991)
   Fiaim, hol vagytok? / Farkas Erzsébet ; [sajtó alá rend.] Hódos Mária. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 589 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 571-578. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-409-175-2 fűzött : 5779,- Ft
Békés - gyermekotthon - helytörténet - zsidóság - második világháború - napló
376.64-055.15(439-2Békés)"1938/1942"(0:82-94) *** 943.9Békés"1938/1942" *** 323.12(=924)(439-2Békés)"1938/1942"
[AN 3761129]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2019.
A Fogorvostudományi Kar 15 éve (angol)
   15 years of the Faculty of Dentistry / [eds. Gabriella Kovalecz, Ferenc Sipos, Zsuzsanna Ungvári] ; [publ. by the] University of Debrecen [Faculty of Dentistry]. - Debrecen : Univ. of Debrecen Faculty of Dentistry, 2018. - 215 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 188-215.
ISBN 978-963-490-059-7 kötött
Debreceni Egyetem. Fogorvostudományi Kar
Magyarország - Debrecen - orvosképzés - fogászat - egyetem
378.661(439-2Debrecen)(091) *** 616.31
[AN 3761045]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2019.
   Generációs kérdések a kommunikációs készségfejlesztésben / szerk. Hulyák-Tomesz Tímea. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 193 p. : ill. ; 20 cm. - (A kommunikáció oktatása, ISSN 2062-5804 ; 11.)
Az Egerben, 2018. ápr. 27-28. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5743-93-1 fűzött : 1800,- Ft
pedagógia - képességfejlesztés - kommunikáció - információs társadalom - digitális technika - nemzedékek közti különbség
37.025 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 316.346.3
[AN 3761306]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2019.
Halászi Aladár (1940-)
   Esszék Comenius és Kazinczy életművéről / Halászi Aladár ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - [Sátoraljaújhely] : Kazinczy F. Társ., [2019]. - 267 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5784-12-5 fűzött
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Csehország - Magyarország - pedagógus - 17. század - író - 18. század - 19. század
37(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 3760994]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2019.
   Iskolánk 90 éves, 1929-2019 : [évkönyv] / [kiad. a Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola]. - Győr : Győri Kölcsey F. Ált. Isk., 2019. - 194, [1] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Fűzött
Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Győr - általános iskola
373.3(439-2Győr)
[AN 3761903]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2019.
   A Kecskeméti Református Jogakadémia története, 1875-1949 / Homicskó [et al.] ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KRE ÁJK, 2019. - 256 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 978-615-5961-04-5 kötött
ISBN 978-615-5961-03-8 fűzött
Kecskeméti Református Jogakadémia
Kecskemét - oktatástörténet - felsőoktatás - jogászképzés - egyházi iskola - 19. század - 20. század
378.634(439-2Kecskemét)"18/19"
[AN 3760623]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2019.
Kertész Vilmos
   Nemzeti Tehetség Program Győr-Moson-Sopron megyében / [írta és szerk. Kertész Vilmos és Gál Krisztina] ; [kiad. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület]. - Győr : Budapest : MMSZ, 2019. - 49 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80624-8-0 fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - tehetséggondozás - képességfejlesztés
376.545(439.114) *** 159.928.22
[AN 3760715]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2019.
Kodály Zoltán (1882-1967)
   Writings on music education / Zoltán Kodály ; comp. and ed. by Mihály Ittzés ; transl. by Kata Ittzés ; [publ. by the] Liszt Academy. - [Budapest] : Liszt Acad., cop. 2019. - 255 p. : ill ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7181-67-2 kötött
zeneoktatás
372.878
[AN 3760655]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2019.
   Legyen a könnyűzene is mindenkié! : az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Magyar Könnyűzenei Oktatást Támogató Alprogramjának konferenciája / [szerk. Murzsa Tímea]. - Budapest : Öröm a Zene Nonprofit Kft., 2018. - 132, [5] p. : ill. ; 20 cm
A Budapesten, 2017. nov. 21-22. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1249-0 fűzött
Magyarország - zeneoktatás - zenepedagógia - könnyűzene - 20. század - 21. század
372.878(439)"19/201" *** 37.036(439)"19/201" *** 78.036
[AN 3760618]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2019.
   Lépcsőfokok : interjúk a volt Istvánosokkal / [szerk. Béki Gabriella] ; [közread. a] Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre, 2014-. - 23x23 cm
Budapest. 9. kerület - iskolatörténet - szakközépiskola - gazdaságtan - interjú
373.6:33(439-2Bp.)(091)(047.53)
[AN 3563723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - 2019. - 200 p. : ill.
ISBN 978-615-00-5130-7 fűzött
[AN 3760961] MARC

ANSEL
UTF-810615 /2019.
   Menekült gyerekek a mi iskolánkban? : kérdések és lehetséges válaszok a menekült gyermekek iskolai (be)fogadásának gyakorlatáról / Dombi Annamária [et al.] ; [közread. a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Jezsuita Menekültszolgálat]. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : Jezsuita Menekültszolgálat, 2019. - 146, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5881-06-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - menekült - migráns - integrált oktatás - módszertan
376.685(439) *** 325.1(439) *** 314.742(439)
[AN 3760971]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2019.
   Motiváció és döntési szempontok a külföldi egyetem kiválasztásában : tanulmánykötet / szerk. Böcskei Elvira ; [közread. az] Európai Tudományos, Oktatási és Kutató Intézet. - Budapest : ETOKI, 2018. - 148 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-4312-8 fűzött
oktatási mobilitás - nemzetközi együttműködés - felsőoktatás - egyetemi hallgató - 21. század
378.18(100)"201" *** 378(100)"201"
[AN 3760709]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2019.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (34.). Társadalomtudományi Szekció (2019) (Gödöllő)
   XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekció : Gödöllő, 2019. április 24-26. : rezümékötet / [szerk. Suhajda Csilla Judit] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - [Gödöllő] : SZIE GTK, 2019. - 287 p. ; 26 cm
Borítócím: XXXIV. OTDK Társadalomtudományi Szekció : rezümékötet. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-825-0 fűzött
társadalomtudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő) *** 30
[AN 3761735]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2019.
Papp Károlyné (1941-)
   Alapfokú szolfézstanítás a gyakorlatban / Papp Károlyné, Spiegel Marianna ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet. - 2. átd. kiad. - Kecskemét : LFZE Kodály Z. Zeneped. Int., 2019. - 368 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 360-362.
ISBN 978-963-7295-40-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7181-51-1)
zeneoktatás - szolfézs - tanári segédkönyv
372.878(072) *** 784.9
[AN 3765883]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2019.
Rémán Izabella
   Játssz! Ne játékosíts! [elektronikus dok.] / Rémán Izabella. - Szöveg (epub : 157 KB). - [Budapest] : Workshop Humán Kft., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151530. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1583-5
gyermeknevelés - játék - elektronikus dokumentum
371.382
[AN 3728873]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2019.
Sárközi Ágnes
   140 év a kópházi iskola történetéből, 1879-2019 = 140 godina u povijesti koljnofske škole, 1879-2019 / Sárközi Ágnes ; [közread. a Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda]. - [Kópháza] : Nakovich M. Ált. Isk. és Óvoda, [2019]. - 263, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4928-1 fűzött
Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda (Kópháza)
Kópháza - óvoda - általános iskola
373.24(439-2Kópháza) *** 373.3(439-2Kópháza)
[AN 3761814]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2019.
Szabó Balázsné (1937-)
   Kirner Dezső, 1911-1979 / [írta Szabó Balázsné]. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre, 2019. - 79 p. : ill. ; 25 cm. - (Tanárok a Szent István Közgazdasági Szakközépiskolában, ISSN 2061-3350 ; 12.)
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-615-00-5131-4 fűzött
Kirner Dezső (1911-1979)
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Kirner_D.(0:82-94)
[AN 3760966]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2019.
   Tehetséggondozás az Állam- és Jogtudományi Karon / [szerk. Homicskó Árpád Olivér ..., Prieger Adrienn Dóra] ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KRE ÁJK, 2019. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5961-06-9 fűzött
Budapest - egyetem - jogtudomány - tehetséggondozás
378.634(439-2Bp.).096 *** 376.545
[AN 3760714]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2019.
   "A tudomány ekként rajzolja világát" : irodalom, nevelés és történelem metszetei I. : tanulmánykötet : az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály I. közös konferenciájának tanulmánykötete / szerk. Fodor József Péter, Mizera Tamás, Szabó P. Katalin. - Eger : EKE DÖK ; Budapest : ELTE EDÖK : DOSZ Irodalomtud. Oszt., 2019. - 347 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5586-41-5 fűzött
Magyarország - pedagógia - oktatástörténet - művelődéstörténet - irodalomtudomány
37(439)"17/19" *** 930.85(439) *** 82.01
[AN 3759224]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2019.
   Úton a szép magyar beszédhez : írások a Kazinczy-versenyek tapasztalatairól / [szerk. Kováts Dániel, Németh Tibor, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna] ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Gimnázium Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítványa]. - Győr : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány, 2019. - 216 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80975-1-2 fűzött
tanulmányi verseny - magyar nyelv - kiejtés - retorika - tanári segédkönyv
371.384 *** 809.451.1-15(072) *** 82.085(072)
[AN 3761833]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10625 /2019.
Gyömbér Noémi (1984-)
   Fejben dől el : sportpszichológia mindenkinek / Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina. - Utánny. - Budapest : Noran Libro, 2019, cop. 2018. - 313 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 301-313.
ISBN 978-963-9996-66-3 fűzött : 3490,- Ft
sportlélektan
796.01 *** 159.9
[AN 3766188]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2019.
Hegyi Iván (1953-)
   Világszámok / Hegyi Iván. - [Budapest] : Sprint Kft., [2018]-. - ill., főként színes ; 22x23 cm
labdarúgás - labdarúgó - sporttörténet
796.332(100)(092) *** 796.332(100)(091)
[AN 3749963]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 7-esek : [Matthews, Sándor, Garrincha, Hamrin, Best, Jairzinho, Deschamps, Figo, Beckham, C. Ronaldo, Mbappé]. - [2019]. - 140 p.
ISBN 978-615-80997-4-5 fűzött : 2900,- Ft
[AN 3761746] MARC

ANSEL
UTF-810627 /2019.
López Hierro, José Venancio (1964-)
UEFA futsal coaching manual (magyar)
   UEFA futsal edzői kézikönyv / [auth. ... José Venancio López Hierro] ; [kiad. a Magyar Labdarúgó Szövetség]. - [Budapest] : MLSZ, [2019]. - 228 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 978-615-5532-16-0 fűzött
labdarúgás - edzés
796.332.015 *** 796.071.4
[AN 3761797]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2019.
Papp Károly
   Nagy intenzitású futball / Papp Károly. - Budapest : Sport Generation, 2019. - 135 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131-135.
ISBN 978-615-00-4878-9 fűzött
labdarúgás - edzés
796.332.015
[AN 3761651]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2019.
Sloman, Larry (1950-)
The secret life of Houdini (magyar)
   Houdini titkos élete : színre lép az első amerikai szuperhős / Larry Sloman & William Kalusch ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 616, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-479-164-5 kötött : 4999,- Ft
Houdini, Harry (1874-1926)
Egyesült Államok - előadóművész - bűvészkedés - 19. század - 20. század
793.81(73)(092)Houdini,_H.
[AN 3761913]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2019.
The ultimate survival guide (magyar)
   A legteljesebb túlélési útmutató / szerk. Chris McNab ; [közrem.] Nyulászi Tamás ; [... ford. Apagyiné Gáspár Jolán]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 477 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-327-761-4 fűzött
túlélés
796.5 *** 614.8(035)
[AN 3760821]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10631 /2019.
Ádám Gyula (1961-)
   A megkerült Paradicsom / Ádám Gyula. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 215, [4] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Székely termék, ISSN 2630-8436)
ISBN 978-615-5814-52-5 kötött : 5500,- Ft
Erdély - fényképész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
77.04(498)(=945.11)(092)Ádám_Gy.
[AN 3761676]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2019.
Bacsó Béla (1952-)
   Kép és szó : filozófiai és művészetelméleti írások / Bacsó Béla. - Budapest : Kijárat, 2019. - 212 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5160-67-7 fűzött : 3000,- Ft
filozófia - esztétika - művészetelmélet
7.01 *** 1 *** 111.852
[AN 3761400]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2019.
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye építészeti arculatának jövője a településképi arculati kézikönyvek tanulságai alapján : összegzés és javaslatok / Barta Judit [et al.] ; [közread. a] ... Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara. - Budapest : Patrocinium : Borsod-Abaúj-Zemplén M. Építész Kamara, 2019. - 91, [18] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-233-2 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - arculattervezés - városarculat - építészet
711.4(439.134) *** 72(439.134)
[AN 3760767]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2019.
Bugyi István József (1986-)
   Linográfia : válogatás Bugyi István József, Kun Péter, Sinka Péter linómetszeteiből / [összeáll.] Lisányi Endre. - [Gödöllő] : SZIE K., 2019. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 56-57.
ISBN 978-963-269-727-7 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - linóleummetszet
76(439)(092)Bugyi_I._J. *** 76(439)(092)Kun_P. *** 76(439)(092)Sinka_P. *** 761
[AN 3761839]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2019.
Cságoly Ferenc (1948-)
   Építészet és kultúra : esszék az építészetről, kultúráról, művészekről és művekről / Cságoly Ferenc. - Budapest : Terc, cop. 2019. - 2 db : ill., részben színes ; 25 cm
építészettörténet - építészeti esztétika - kultúra - művelődéstörténet
72(100)(091) *** 72.01 *** 008 *** 930.85(100)
[AN 3755078]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 280 p.
Bibliogr.: p. 270-273.
ISBN 978-615-5445-64-4 kötött : 5800,- Ft
[AN 3761604] MARC

ANSEL
UTF-810636 /2019.
   Épületeink és műemlékeink 2019 : 2019. április 25-26., ... Budapest. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2019. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-11-9 fűzött
műemlékvédelem - konferencia-kiadvány
72.025.3/.4(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3760605]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2019.
   Ezek a legszebb éveink? : pályakezdő perspektívák : 2018. 09. 16 - 11. 18. = Time of our lives? : starting perspectives : 2018. 09. 16 - 11. 18. / [kurátorok ... Don Tamás, Margl Ferenc, Sárai Vanda] ; [közread. a] Modem. - Debrecen : Modem, [2018]. - 212 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Debrecenben rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5839-04-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3761037]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2019.
   A historikus vár negyedszázadai / a vajai Vay-várkastély utolsó ötven évének történetét közread. Molnár Sándor ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye. - Vaja : MNM Vay Á. Muzeális Gyűjt., 2019. - 236 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Vaján, 2013 szeptemberében Molnár Mátyás születésének 90. évfordulójára rendezett emlékkonferencia szerkesztett előadásaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88741-4-6 kötött
Molnár Mátyás (1923-1982)
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Vay Ádám Muzeális Gyűjtemény (Vaja)
Magyarország - kastély - múzeum - népművelő - 20. század - személyi bibliográfia
728.82(439-2Vaja) *** 069(439-2Vaja)"19" *** 374(439)(092)Molnár_M. *** 012Molnár_Mátyás
[AN 3761069]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2019.
Kádas Kati
   Álomfátyoltánc / Kádas Kati ; [kiad. a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület]. - Nyíregyháza : KMKE, 2019. - 61, [22] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81180-1-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kádas_K.
[AN 3760492]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2019.
Kósa Judit, N. (1966-)
   Jelek a térben : Lázár Antal építészete : the architecture of Antal Lázár / [írta és szerk. ... N. Kósa Judit, Mártonffy Melinda, Hübner Teodóra]. - Budapest : Corvina, 2019. - 329 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Gerinccím: Lázár Antal építészete. - Bibliogr.: p. 325-327. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-13-6537-5 fűzött : 15000,- Ft
Lázár Antal (1941-)
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Lázár_A.
[AN 3760453]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2019.
Légrády Sándor (1906-1987)
   Anyagtani jegyzetek festőművészek számára [elektronikus dok.] : Légrády Sándor feljegyzései alapján ; szerk. ... Kőnig Frigyes ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szöveg (pdf : 89.3 MB). - Budapest : MKE, 2018
Főcím a címképernyőről. - A szerző kéziratos jegyzeteinek és gépiratos írások fotómásolatai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150422. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és német nyelven
ISBN 978-963-7165-77-1
festőszer - anyagismeret - festészet - művészet technikája - fényképmásolat - elektronikus dokumentum
75.023 *** 620.2
[AN 3719961]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2019.
   Magasabb (helyi) hozzáadott érték, mint a vidék kitörési lehetősége : II. Nemzetközi Vidékfejlesztési Tudományos Konferencia / [szerk. Egri Zoltán, Paraszt Márta] ; [rend. a] Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat. - Szarvas : SZIE AGK, 2018. - 406 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát Szarvason, 2018. nov. 8-án tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-784-0 fűzött
Magyarország - vidékfejlesztés - regionális gazdaság - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány
711.1(439) *** 332.1(439) *** 338.43(439) *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3761711]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2019.
Matthies, Jonas
Bookies (magyar)
   Horgolt könyvjelzők / Jonas Matthies ; [ford. Recski Júlia]. - Budapest : Cser K., cop. 2019. - 107 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-278-578-3 fűzött : 3495,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3761941]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2019.
   Művészlét : kortárs kézikönyv képzőművészeknek / szerk. Bérczi Linda ; [kiad. az Együtt a Művészetért Egyesület]. - [Budapest] : Együtt a Művészetért Egyes., 2019. - 254 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5173-4 fűzött
képzőművészet - siker - életvezetés
73/76(439)"201" *** 613.865
[AN 3761186]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2019.
Péterfy László (1936-)
   Marosszék temetőinek régi sírkövei / Péterfy László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 978-963-09-9493-4 kötött : 4990,- Ft
Marosszék - sírkő - magyar néprajz - sírfelirat
726.82(498.4Marosszék) *** 393(=945.11)(439.21-35Marosszék)
[AN 3761916]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2019.
Pintér Ferencné Végh Zsuzsanna
   Quilling : madarak, állatkák, virágok / Pintérné Végh Zsuzsanna. - Budapest : Cser K., 2019. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 133.)
ISBN 978-963-278-580-6 fűzött : 1995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3761782]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2019.
   Restoring Art Nouveau : architectural decoration in the Danube Region : [proceedings of the international conference Restoring Art Nouveau, Budapest, 6 November 2017] / ed. by Gábor György Papp ; [publ., org. by the] Museum of Applied Arts. - Budapest : Museum of Applied Arts, 2019. - 114, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5217-36-4 fűzött
Közép-Európa - építészet - szecesszió - restaurálás - műemlékvédelem
72.025.3/.4(4-11) *** 7.035.93
[AN 3760806]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2019.
Soltész Melinda (1974-)
   Self reflections : glass art, 2014-2019 = Személyes reflexiók : üvegművészet, 2014-2019 ; Signature project : land art, 2008-2019 : természetművészet / Soltész Melinda. - [Dunakeszi] : TérMűves Bt., [2019]. - 21, 27 p. : ill., színes ; 24 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-3422-5 kötött
Magyarország - képzőművész - üvegművészet - land art - 21. század
73/76(439)(092)Soltész_M. *** 7.037 *** 748(439)(092)Soltész_M.
[AN 3760248]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2019.
Stålenhag, Simon (1984-)
Passagen (magyar)
   Elektronikus állam / Simon Stålenhag ; [ford. Molnár Berta Eleonóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 133, [8] p. : ill., színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-419-634-1 kötött : 4480,- Ft : 16 EUR
Svédország - festőművész - svéd irodalom - utópia - 21. század - album - fantasztikus regény
75(485)(092)Stålenhag,_S. *** 839.7-312.9=945.11
[AN 3761843]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2019.
Szakáll Lászlóné
   A dunakeszi Jézus Szíve-templom és egyházközség története : 75 éves a dunakeszi Jézus Szíve-templom / Szakáll Lászlóné, Kerekes Dóra ; [kiad. a Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Egyházközsége]. - Dunakeszi : Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Egyházközsége, 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 94-96.
ISBN 978-615-00-5215-1 fűzött
Dunakeszi-Gyártelep Római Katolikus Egyházközség
Dunakeszi - templom - katolikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
726.54(439-2Dunakeszi)(091) *** 282(439-2Dunakeszi)(091)
[AN 3760933]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2019.
Tóth György (1945-)
   Az égerszögi öreg temető : Kunt Ernő nyomában / Tóth György. - Égerszög : Tóth Gy., 2019. - 115 p. : ill. ; 21x23 cm. - (Megőrzött emlékképek ; 2.)
ISBN 978-615-00-5022-5 fűzött
Égerszög - temető - síremlék - magyar néprajz - halotti szokás - fényképalbum
718(439-2Égerszög)(084.12) *** 726.82(439-2Égerszög)(084.12) *** 393(=945.11) *** 77.04(439)(092)Tóth_György
[AN 3761097]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2019.
Wackenroder, Wilhelm Heinrich (1773-1798)
Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders (magyar)
   Egy művészetrajongó szerzetes vallomásai / Wilhelm Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Kelemen Pál] ; [a versbetéteket ... ford. Bartha Judit]. - Budapest : Kijárat, 2019. - 137 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-69-1 fűzött : 2400,- Ft
művészetesztétika - romantika
7.01 *** 7.035
[AN 3761397]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2019.
Zumpf András
   Tekints fel a keresztre! / Zumpf András. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 173, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-696-782-6 fűzött
Budapest. 3. kerület - kereszt - helyismeret - fényképalbum
726.825.4(439-2Bp.III.)(084.12) *** 908.439-2Bp.III.(084.12) *** 77.04(439)(092)Zumpf_A.
[AN 3760865]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10654 /2019.
   Hangok és ütemek 3 : tízenkét életút zenével / [szerk. Murzsa Tímea]. - Budapest : Öröm a Zene Nonprofit Kft., 2018. - 274 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2870-5 fűzött
Magyarország - könnyűzene - zenei élet - 20. század - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53)
[AN 3760663]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2019.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   A Vujicsics-örökség / Jávorszky Béla Szilárd. - [Budapest] : Kossuth, 2019. - 168 p. : ill. ; 23 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9515-3 kötött : 3990,- Ft
Vujicsis Együttes
Söndörgő Együttes
Magyarország - zenekar - népzene - magyarországi szerbek - 20. század - 21. század - memoár - auditív dokumentum
78.031.4.071(=86)(439)Vujicsics(0:82-94) *** 78.031.4.071(=86)(439)Söndörgő(0:82-94)
[AN 3761606]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2019.
Maróti László
   A dorozsmai Hozsanna Kórus / Maróti László. - Kiskundorozsma : Petőfi S. Művel. Ház, 2019. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 22.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-615-6005-00-7 fűzött
Hozsanna kórus
Kiskundorozsma - énekkar
784.087.68.071(439-2Kiskundorozsma)
[AN 3760669]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2019.
Mészöly Ágnes (1971-)
   A fiú, akit elvarázsolt a zene / Mészöly Ágnes ; rajz. Bertóthy Ágnes. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2019. - 43, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-476-024-5 kötött : 3200,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - gyermekkönyv
78.071.1(439)(092)Bartók_B.(02.053.2)
[AN 3760065]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2019.
Pardi Anna (1945-)
   Fátum és harmónia : Csajkovszkij művészete / Pardi Anna. - Budapest : Kairosz, 2019. - 143 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 978-963-514-015-2 fűzött : 2600,- Ft
Čajkovskij, Pëtr Ilʹič (1840-1893)
Oroszország - zeneszerző - magyar irodalom - 19. század - regény
78.071.1(47)(092)Čajkovskij,_P._I.(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3760788]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10659 /2019.
Galambos Tibor (1931-)
   Magam járom.. : élet- és korrajzom / Galambos Tibor ; [az interjút kész. Jálics Kinga]. - Budapest : M. Táncműv. Egy., 2019. - 304 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar táncművészet nagyjai, ISSN 1217-9159 ; 8.)
ISBN 978-615-5852-04-6 kötött
Galambos Tibor (1931-)
Magyarország - táncművész - koreográfus - 20. század - 21. század - memoár
792.8(439)(092)Galambos_T.(0:82-94) *** 793.3.02(439)(092)Galambos_T.(0:82-94)
[AN 3761103]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2019.
Hidalgo, Pablo
Star wars : propaganda (magyar)
   Star wars : propaganda : a meggyőzés gépezete / írta Paglo Hidalgo ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : Kolibri, 2019. - 111 p. : ill., színes ; 31 cm + 10 mell.
ISBN 978-963-437-422-0 kötött : 3499,- Ft
Egyesült Államok - politikai propaganda - fantasztikus film
791.43-312.9(73) *** 32.019.5
[AN 3761463]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2019.
Márfi Attila (1952-)
   Ahol Thália hosszasan időzött : fejezetek Győr színjátszásának 1850 és 1945 közötti történetéből / Márfi Attila. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2019. - 464 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 2019/19.)
Bibliogr.: p. 347-353.
Kötött
Győr - színháztörténet - történelmi forrás
792(439-2Győr)(091)(093)
[AN 3761776]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2019.
Óvári Óss Enikő (1942-)
   Életem, Thália / Óvári Óss Enikő. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2019. - 267, [3] p., [64] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81218-0-4 kötött : 4490,- Ft
Thália Stúdió (Los Angeles, Calif)
Los Angeles (Egyesült Államok, Kalifornia) - színház - színháztörténet - magyarság - 20. század - 21. század
792(=945.11)(73-2LosAngeles)"198/201"
[AN 3760804]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2019.
Porter, Monica (1952-)
Deadly carousel (magyar)
   Halálos körhinta : Rácz Vali, a dizőz / Monica Porter ; [... ford., szerk. és a mellékleteket összeáll. Péter Zsolt]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2019. - 266, [5] p., [64] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 263-266.
ISBN 978-615-6016-43-0 kötött : 4990,- Ft
Rácz Vali (1911-1997)
dalénekes - színész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
792.071(100)(=945.11)(092)Rácz_V. *** 78.067.26.036.7(100)(=945.11)(092)Rácz_V.
[AN 3760800]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10664 /2019.
Arbia, Maria Teresa
Pons Grammatik kurz & bündig : Italienisch (magyar)
   Pons nyelvtan röviden és érthetően : olasz : [A1-B2 szint] / írta Maria Teresa Arbia ; átd. Joachim Neubold, Maria Anna Söllner ; [ford. Hetesy Bálint]. - Budapest : Klett, 2019. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-75-3 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
805.0-5(078)=945.11
[AN 3761609]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2019.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Mi a szösz? : 300 magyar szólásmondás eredete / Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 184 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 61.)
Bibliogr.: p. 14-15.
ISBN 978-963-409-187-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - frazeológia - szólás
809.451.1-318
[AN 3761319]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2019.
Berry, Darcy Bruce
Pons Grammatik kurz & bündig : Englisch (magyar)
   Pons nyelvtan röviden és érthetően : angol : [A1-B2 szint] / írta Darcy Bruce Berry, Alexander T. Bergs ; átd. Stephan Buckenmaier, Brian Melican ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2019. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-73-9 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3761617]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2019.
   Challenges in analysis and processing of spontaneous speech [elektronikus dok.] : selected and peer-reviewed papers of the workshop ... : Budapest, 2017 / ed. by Mária Gósy and Tekla Etelka Gráczi ; publ. Research Institute for Linguistics Hungarian Academy of Sciences. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Budapest : Research Inst. for Linguistics HAS, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152172. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-76-7
beszéd - fonetika - elektronikus dokumentum
801.4
[AN 3733264]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2019.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : Hungarian for foreigners : Ungarisch für Ausländer : Hongrois pour étrangers : ungharese per stranieri : [magyar nyelvkönyv külföldieknek] / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2018-. - ill., részben színes ; 30 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-05-7577-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 3766081]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 5. kiad. - 2018, cop. 2015. - 163 p.
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9630-5
[AN 3766083] MARC

ANSEL
UTF-810669 /2019.
   Eszperantó írásbeli feladatok : alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Salomonné Csíszár Pálma]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2019, cop. 2017. - 130 p. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Eszperantó írásbeli nyelvvizsga
ISBN 978-963-454-162-2 fűzött : 3250,- Ft
eszperantó - nyelvvizsga - példatár
800.892(079.1)=945.11
[AN 3766526]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2019.
Forst, Gabriele
Pons Grammatik kurz & bündig : Französisch (magyar)
   Pons nyelvtan röviden és érthetően : francia : [A1-B2 szint] / írta Gabriele Forst ; átd. Stephan Buckenmaier, Isabelle Langenbach. - Budapest : Klett, 2019. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-74-6 fűzött
francia nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
804.0-5(078)=945.11
[AN 3761602]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2019.
Gabriel-Kamminga, Mirjam
Pons Grammatik kurz und bündig : Niederländisch (magyar)
   Pons nyelvtan röviden és érthetően : holland : [A1-B2 szint] / Mirjam Gabriel-Kamminga, Johanna Roodzant ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2019. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-76-0 fűzött
holland nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
803.931-5(078)=945.11
[AN 3761596]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2019.
Keszler Borbála (1939-)
   Kis magyar grammatika / Keszler Borbála, Lengyel Klára. - Budapest : Akad. K., 2019. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-304.
ISBN 978-963-454-356-5 fűzött : 4650,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5
[AN 3766530]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2019.
Magay Tamás (1928-)
   Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és spanyolul = Giros, dichos, refranes, máximas de origen Bíblico en húngaro y en español / Magay Tamás, Faluba Kálmán. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 202 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 65.)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 978-963-409-193-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - spanyol nyelv - frazeológiai gyűjtemény - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60 *** 809.451.1-318=60 *** 22
[AN 3761321]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2019.
Mateos Ortega, Yolanda
Pons Grammatik kurz & bündig : Spanisch (magyar)
   Pons nyelvtan röviden és érthetően : spanyol : [A1-B2 szint] / Yolanda Mateos Ortega ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2019. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-87-6 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
806.0-5(078)=945.11
[AN 3761615]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2019.
Nyiri Péter (1980-)
   Nyelvtarisznya : esszék a magyar nyelvről / Nyiri Péter ; [közread. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2018. - 101, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5784-10-1 kötött
Fűzött
magyar nyelv - esszé
809.451.1(0:82-4)
[AN 3761057]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2019.
Osipova, Irina A. (1950-)
   Klûč : učebnik russkogo âzyka dlâ načinaûŝih / Irina Osipova ; [ill. Kun Fruzsina]. - 4. kiad. - Budapest : Corvina, 2019. - 203 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-13-5887-2 fűzött : 3990,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 3765928]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2019.
Sántha Attila (1968-)
   Székely szótár küssebb s nagyobbacska gyermekeknek és cinkáknak / Sántha Attila ; Csillag István illusztrációival ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 114, [5] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5814-49-5 kötött : 3990,- Ft
Székelyföld - magyar nyelv - nyelvjárás - tájszótár - gyermekkönyv
809.451.1-087(498.4Székelyföld)(02.053.2) *** 809.451.1-321.1(02.053.2)
[AN 3761490]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2019.
Varga Katalin (1928-2011)
   Én, te, ő : kalandok a szófajok birodalmában / Varga Katalin ; [Görög Júlia rajz.]. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - 235, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-899-8 kötött : 3499,- Ft
magyar nyelv - anyanyelvi nevelés - szótan - gyermekkönyv
809.451.1-2(02.053.2) *** 372.46
[AN 3765911]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2019.
Varga Márta, H. (1959-)
   Változó anyanyelvünk : írások a magyar nyelvről : válogatás az Édes Anyanyelvünk című folyóiratban megjelent írásokból, 2005-2018 / H. Varga Márta. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 153 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 64.)
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-963-409-208-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - nyelvművelés
809.451.1-06
[AN 3761320]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2019.
Voit, Heike
Pons Grammatik kurz & bündig Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons nyelvtan röviden és érthetően : német : [A1-B2 szint] / Heike Volt[!Voit], Joachim Neubold ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Bőv. kiad. - Budapest : Klett, 2019. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Az internetről letölthető interaktív feladatokkal
ISBN 978-615-5824-86-9 fűzött
német nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
803.0-5(078)=945.11
[AN 3761599]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10681 /2019.
   Cultural encounters : new perspectives in English and American studies / eds. Péter Gaál-Szabó [et al.]. - Debrecen : DRHE, 2019. - 217 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kultúrák, kontextusok, identitások, ISSN 2631-1674 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-16-6 kötött
anglisztika - amerikanisztika
820(091) *** 820(73)(091) *** 802.0
[AN 3761114]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2019.
Kabdebó Lóránt (1936-)
   Esettanulmányok? Sorsvállalások! / Kabdebó Lóránt ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 457, [5] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5814-33-4 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - író - interjú - memoár
82.01(439)(092)Kabdebó_L.(0:82-94) *** 894.511(092)(047.53) *** 894.511(091)
[AN 3761591]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2019.
Lackfi János (1971-)
   Titkos versműhely : [kreatív írás ötletek és tippek] / Lackfi János, Molnár Krisztina Rita ; Lakatos István rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 157, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-486-066-2 fűzött : 2799,- Ft
alkotó munka - írás - költészet
82.081 *** 001.81 *** 82.01-14
[AN 3760125]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2019.
   Narratíva, kánon, fordítás : tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére. - Budapest : Kalligram, 2019. - 333 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-098-7 fűzött : 3500,- Ft
Szegedy-Maszák György (1943-2016)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - magyar irodalom története
82.01(439)(092)Szegedy_Maszák_M. *** 894.511(091)
[AN 3761005]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10685 /2019.
Dér Katalin (1949-)
   Biblia és irodalom : szentírási témák a magyar költészetben / Dér Katalin. - Budapest : Kairosz, 2019. - 257, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-997-7 fűzött : 3100,- Ft
Biblia
magyar irodalom története - költészet - vallásos irodalom - verselemzés
894.511(091)-14 *** 82.01-14
[AN 3760884]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2019.
Fried István (1934-)
   "Szokott ösvényen járj szokatlanúl" : Kazinczy Ferenc műfajai és műfajközisége / Fried István. - Sátoraljaújhely-Széphalom : Kazinczy F. Társ. : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2019. - 216 p. : ill. ; 21 cm. - (Széphalmi Minerva könyvek, ISSN 2631-1461)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5784-11-8 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 3761024]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2019.
Háy János (1960-)
   Kik vagytok ti? : kötelező magyar irodalom : újraélesztő könyv / Háy János. - Budapest : Európa, 2019. - 705, [6] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-012-4 kötött : 7499,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom története - magyar irodalom - esszé
894.511(092) *** 894.511(091)(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3757245]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2019.
Karig Sára (1914-1999)
   A szerencse lánya : életútinterjú / Karig Sára ; kész. Bakonyi Éva ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket írta Schmal Alexandra]. - Budapest : Magvető, 2019. - 663, [20] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3840-6 kötött : 5499,- Ft
Karig Sára (1914-1999)
Magyarország - író - magyar történelem - 20. század - életútinterjú
894.511(092)Karig_S.(047.53) *** 943.9"19"(047.53)
[AN 3758304]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2019.
   "Olyan egyszerű volt, mint egy rög" : [személyes emlékek Hamvas Béláról] : interjúkötet / [szerk. Katona Zsuzsa]. - Budapest : Medio, 2019. - 250, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9240-78-0 fűzött
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - író - filozófus - 20. század - interjú
894.511(092)Hamvas_B.(047.53) *** 1(439)(092)Hamvas_B.(047.53)
[AN 3760841]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2019.
Owl, P.
   A popfesztivál, ahogy azt nem csak képzeltük [elektronikus dok.] : a Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című regény teljes, illusztrált elemzése / P. Owl ; ... ill. Ujréti Ágnes. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1294-0
Déry Tibor (1894-1977). Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról
Magyarország - író - 20. század - műelemzés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Déry_T.
[AN 3727376]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2019.
Vásári Melinda
   Hangzó tér : az érzékiség dimenziói Mészöly, Nádas és Ottlik műveiben / Vásári Melinda. - Budapest : Kijárat, 2019. - 285, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 278-285.
ISBN 978-615-5160-70-7 fűzött : 3400,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Nádas Péter (1942-)
Ottlik Géza (1912-1990)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Mészöly_M. *** 894.511(092)Nádas_P. *** 894.511(092)Ottlik_G.
[AN 3761318]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10692 /2019.
   Anna és Elza: új történetek 2 / [ford. Wohl Anita] ; [fel. szerk. Sarok-Harmos Noémi]. - [Budapest] : Kolibri, 2019. - 218, [2] p. : ill., színes ; 24x25 cm
keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-963-437-163-2 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3761464]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2019.
Archer, Jeffrey (1940-)
Be careful what you wish for (magyar)
   Gondold meg, mit kívánsz! : Clifton-krónika 4. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, 2019. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-648-3 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3766544]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2019.
Archer, Jeffrey (1940-)
Best kept secret (magyar)
   Féltve őrzött titok : Clifton-krónika 3. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Szieberth Ádám]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, 2019. - 422, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-472-4 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3766522]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2019.
Archer, Jeffrey (1940-)
The sins of the father (magyar)
   Apám bűne : Clifton-krónika 2. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, 2019. - 388, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-436-6 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3766545]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2019.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Endlich Ferien: Henry und Leander (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Végre vakáció! : Henry és Leander / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Babilon, 2019. - 215, [8] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-294-566-8 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3761568]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2019.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Szenczi Miklós]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 336, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-435-3 kötött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3766490]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2019.
Backman, Fredrik (1981-)
Björnstad (magyar)
   Mi vagyunk a medvék / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2017. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-544-6 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3766148]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2019.
Balabán, Jan (1961-2010)
Kudy šel anděl (magyar)
   Hová lett az angyal? / Jan Balabán ; [ford. Koloszár Péter]. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5900-55-6 fűzött : 2990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3760810]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2019.
Bauer, Belinda (1962-)
The shut eye (magyar)
   A látó / Belinda Bauer ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, cop. 2019. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5921-20-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3760824]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2019.
Bayer, Xaver (1977-)
Die durchsichtigen Hände (magyar)
   Az átlátszó kezek / Xaver Bayer ; [ford. Lesi Zoltán]. - Budapest : FISZ : Kalligram, 2019. - 157, [2] p. ; 20 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 11.)
ISBN 978-963-468-097-0 fűzött : 2500,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 3761006]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2019.
Bolton, Sharon (1960-)
Dead woman walking (magyar)
   Halj meg kétszer! / Sharon Bolton ; [ford. Daróczi Péter]. - Budapest : Lettero, cop. 2019. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5921-14-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3760776]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2019.
Bryndza, Robert (1979-)
Dark water (magyar)
   Sötét víz : [Erika Foster nyomoz 3] / Robert Bryndza ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Libri, 2019. - 430, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-524-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3760859]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2019.
Carrisi, Donato (1973-)
Il cacciatore del buio (magyar)
   A sötétség vadásza : Marcus 2. / Donato Carrisi ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 438, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-263-8 fűzött : 3990,- Ft
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.4=945.11
[AN 3760827]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2019.
Cherry, Brittainy C.
Behind the bars (magyar)
   A szív ritmusa [elektronikus dok.] / Brittainy C. Cherry. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. H. Prikler Renáta. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-534-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3763972]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2019.
Connelly, Michael (1956-)
The poet (magyar)
   A költő [elektronikus dok.] / Michael Connelly ; ford. Vraukó Tamás. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155205. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-34-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3764242]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2019.
Crouch, Blake (1978-)
Recursion (magyar)
   Hamis emlékek / Blake Crouch ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-658-7 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3760780]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2019.
Crowley, Aleister (1875-1947)
Moonchild (magyar)
   Holdgyermek / Aleister Crowley ; [műford. Fedina László és Fedina Lídia]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 319, [4] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9866-56-0 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3760906]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2019.
David, Erica
Anna & Elsa : Anna takes charge (magyar)
   Anna és Elza : hercegnő a trónon / Disney ; írta Erica David ; ill. Bill Robinson [et al.] ; [ford. Bekker Anikó]. - [Budapest] : [Kolibri], 2019. - 132, [1] p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 9. - keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-963-437-223-3 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3760082]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2019.
Downing, Samantha
My lovely wife (magyar)
   Elbűvölő feleségem / Samantha Downing ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-621-1 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3760790]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2019.
Egan, Jennifer (1962-)
A visit from the Goon Squad (magyar)
   Az elszúrt idő nyomában / Jennifer Egan ; [ford. Simon Márton]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 445 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-755-6 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3766512]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2019.
Emerson, Ralph Waldo (1803-1882)
   Art [elektronikus dok.] = Művészet / Ralph Waldo Emerson ; ford. Rózsa Dezső. - Szöveg (epub : 758 KB) (mobi : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-818-2 (epub)
ISBN 978-963-474-819-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - művészetfilozófia - esszé - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
820-4(73).02=945.11 *** 7.01
[AN 3763945]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2019.
   Figyeljen, diktálom! [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Harlequin, [2018]
Tart.: Édes vezeklés / Lee Wilkinson ; ... ford. Klein Szilvia. Ma nekem, holnap neked / Cathy Williams ; ... ford. Csató Gabriella. Láthatatlan kötelék / Jessica Steele ; ... ford. Kardos Tamás. - Egys. cím: Relative values ; Blind obsession ; Bittersweet love. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151931. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-299-4
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3731516]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2019.
Flanagan, Liz
Dragon daughter (magyar)
   Sárkánylány / Liz Flanagan ; [műford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 352, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9866-58-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3760917]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2019.
Ford, Richard (1944-)
Wildlife (magyar)
   Vadon / Richard Ford ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-835-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3760904]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2019.
Forssén Ehrlin, Carl-Johan (1978-)
Modiga Morris (magyar)
   Bátor Borka mindent megold : [történetek és módszerek a gyermek megnyugtatására] / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Kolibri, 2019. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Petrikovics Edit
ISBN 978-615-5591-14-3 kötött : 2499,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - életvezetés - mese - gyermekkönyv
839.7-34(02.053.2)=945.11 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3761519]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2019.
Funnell, Pippa (1968-)
Lucky Chance (magyar)
   Kiscsillag : rég várt táborozás / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2016. - 109, [8] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-151-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3766552]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2019.
Funnell, Pippa (1968-)
Red Admiral (magyar)
   Admirális : születésnapi ajándék / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2015. - 105, [6] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-615-5385-63-6 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3766548]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2019.
Funnell, Pippa (1968-)
Samson (magyar)
   Sámson : ünnepi lovasbemutató / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2015. - 103, [6] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-094-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3766550]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2019.
Funnell, Pippa (1968-)
Solo (magyar)
   Felleg : az első verseny / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2016. - 109 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-152-9 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3766555]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2019.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865)
Mr. Harrison's confessions (magyar)
   Egy orvos, akit üldöznek a nők [elektronikus dok.] / Elizabeth C. Gaskell ; ford. Tábori Pál. - Szöveg (epub : 859 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Szívem szíved kereste" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155183. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-456-6 (epub)
ISBN 978-963-474-457-3 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3764089]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2019.
Gortner, C. W.
The Romanov empress (magyar)
   A Romanov cárné : a nagy dinasztia alkonya / C. W. Gortner ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum, 2019. - 458, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-438-054-2 kötött : 4270,- Ft
Mária (Oroszország: cárné) (1847-1928)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3761646]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2019.
Haley, Guy (1973-)
The beheading (magyar)
   A tisztogatás : A bestia felemelkedése tizenkettedik könyv / Guy Haley ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, 2019. - 299 p. ; 21 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-86913-6-1 kötött : 3690,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3760664]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2019.
Hilmes, Oliver (1971-)
Witwe im Wahn (magyar)
   A fekete özvegy : Alma Mahler-Werfel élete / Oliver Hilmes ; [ford. Kelenhegyi Andor]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2019. - 422 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 403-411.
ISBN 978-615-80533-8-9 kötött : 4290,- Ft
Mahler-Werfel, Alma (1879-1964)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3761594]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2019.
Hogan, Ruth (1961-)
The wisdom of Sally red shoes (magyar)
   A piros cipellős Sally bölcsessége / Ruth Hogan ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-279-9 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3760844]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2019.
Household, Geoffrey (1900-1988)
Rogue male (magyar)
   Magányos vadász / Geoffrey Household ; [ford. Lengyel Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 203 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-457-502-3 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3761540]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2019.
Jacobs, Anne (1941-)
Die Tuchvilla (magyar)
   A villa / Anne Jacobs. - [Budapest] : Central Kv., 2019. - 579, [2] p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-324-644-3 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3761458]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2019.
King, Stephen (1947-)
Finders keepers (magyar)
   Aki kapja, marja / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2015. - 493, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-105-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3766192]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2019.
King, Stephen (1947-)
It (magyar)
   Az / Stephen King. - Budapest : Európa, 2019, cop. 1995. - 2 db ; 23 cm
ISBN 978-963-504-106-0 fűzött : 7999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3766173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 487, [3] p.
[AN 3766175] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 690, [5] p.
[AN 3766179] MARC

ANSEL
UTF-810730 /2019.
Läckberg, Camilla (1974-)
Sjöjungfrun (magyar)
   A hableány / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 383 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-259-9 fűzött : 3690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3766144]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2019.
László Noémi (1973-)
   Vízkereszt vagy Amit akartok / William Shakespeare ; László Noémi átiratában ; Igor Lazin rajz. - Budapest : Holnap, 2019. - 101, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-349-249-9 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági irodalom - dráma - elbeszélés
820-2.04=945.11 *** 894.511-32(02.053.2)
[AN 3760826]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2019.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Kvazi (magyar)
   KváZi / Szergej Lukjanyenko ; [műford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 329, [2] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-55-7 fűzött : 3990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3760924]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2019.
Mallery, Susan (1958-)
Three sisters (magyar)
   A három nővér [elektronikus dok.] : Szeder-sziget / Susan Mallery ; ... ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 477 KB). - Budapest : HarperCollins, 2018. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150273. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-358-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3718786]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2019.
Moriarty, Sinéad (1971-)
The good mother (magyar)
   A jó anya / Sinéad Moriarty ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2019. - 514, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-033-9 fűzött : 4299,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3761906]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2019.
Moser, Annette (1978-)
Freundinnengeschichten (magyar)
   Barátnők : három szívhez szóló történet / Annette Moser ; ill. Irmgard Paule ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 59 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-963-403-615-9 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3761448]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2019.
Murakami Haruki (1949-)
Sekai no owari to hādo-boirudo wandārando (magyar)
   Világvége és a keményre főtt csodaország / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - 4. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2019, cop. 1998. - 574 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-40-5 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3766152]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2019.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Lolita (magyar)
   Lolita / Vladimir Nabokov ; [ford. Békés Pál, ... M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 493, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-289-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3761532]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2019.
Ness, Patrick (1971-)
The rest of us just live here (magyar)
   Hétköznapi halandók / Patrick Ness ; m. szöveg Totth Gitta. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2019. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5347-18-4 fűzött : 3950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3760817]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2019.
Neuhaus, Nele (1967-)
Elena : Gegen alle Hindernisse (magyar)
   Elena : minden akadályon át / Nele Neuhaus ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2015. - 299 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-100-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3766557]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2019.
Okorafor, Nnedi (1974-)
Who fears death (magyar)
   A halálmegvető / Nnedi Okorafor ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 453 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-613-6 kötött : 4980,- Ft : 17,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3761763]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2019.
O'Leary, Beth
The flatshare (magyar)
   Az ágybérlő / Beth O'Leary ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 454, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-269-0 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3760853]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2019.
Olyslaegers, Jeroen (1967-)
Wil (magyar)
   Védőr / Jeroen Olyslaegers ; [ford. Balogh Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 431 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-091-4 kötött : 3799,- Ft
flamand irodalom - regény
839.32-31=945.11
[AN 3760168]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2019.
Overstreet, Wylie
The history of the world according to facebook (magyar)
   Világtörténelem facebook-ra hangolva / Wylie Overstreet ; [ford. Diósi Zsófia]. - Budapest : Panem Kv. : Taramix, 2019. - 186 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5186-70-7 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - világtörténelem - humor
820-7(73)=945.11 *** 930.9(0:82-7)
[AN 3760149]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2019.
Panov, Vadim (1972-)
Bojny načinaût neudačniki (magyar)
   A prófécia / Vagyim Panov ; [műford. Egri Zsuzsanna]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 373, [2] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
keretcím: Titkos város
ISBN 978-963-9866-50-8 fűzött : 3790,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3760914]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2019.
Pellegrino, Nicky (1964-)
A year at Hotel Gondola (magyar)
   Egy év Velencében / Nicky Pellegrino ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Lettero, cop. 2019. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5921-17-9 fűzött : 3690,- Ft
új-zélandi irodalom - regény
820-31(931)=945.11
[AN 3760809]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2019.
Pinedo, Rafael (1954-2006)
Plop (magyar)
   Plop / Rafael Pinedo ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : FISZ : Kalligram, 2019. - 195, [3] p. ; 20 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 13.)
ISBN 978-963-468-116-8 fűzött : 2990,- Ft
argentin irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 3760988]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2019.
Plass, Adrian (1948-)
The sacred diary of Adrian Plass aged fourty five and three quarters (magyar)
   Kegyes kétbalkezes visszatér / Adrian Plass ; Lente István illusztrációival ; [ford. Csák Szilárd és Orbán Eszter]. - 5. utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2001. - 223 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9148-58-1 fűzött
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 3761323]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2019.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Hörbe und sein Freund Zwottel (magyar)
   Kökény és Bozont / Otfried Preussler ; Annette Swoboda illusztrációival ; [Nádori Lídia fordításában]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 110, [6] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-437-475-6 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3761520]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2019.
Reid, Iain (1981-)
I am thinking of ending things (magyar)
   Azon agyalok, hogy ennek véget vetek / Iain Reid ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-811-0 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3760778]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2019.
Riebe, Brigitte (1953-)
Die Versuchung der Pestmagd (magyar)
   Johanna megkísértése / Brigitte Riebe ; [ford. Berecz Zsuzsa]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 319 p. ; 20 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
Bibliogr.: p. 319.
ISBN 978-963-452-249-2 fűzött : 3690,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3760842]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2019.
Riordan, Rick (1964-)
The throne of fire (magyar)
   Tűztrónus : A Kane-krónikák 2. / Rick Riordan ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 466, [5] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-183-4 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3766356]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2019.
Rooney, Sally (1991-)
Normal people (magyar)
   Normális emberek / Sally Rooney ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 301 p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-5915-88-8 kötött : 3990,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3761544]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2019.
Roth, Philip (1933-2018)
Goodbye, Columbus, and five short stories (magyar)
   Isten veled, Columbus és öt elbeszélés : a harmincéves jubileumi kiadáshoz írt szerzői előszóval / Philip Roth ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 350 p. ; 20 cm
Tart.: Isten veled, ColumbusÞ; A zsidók megtéréseÞ; A hit védelmezőjeÞ; EpsteinÞ; Nem a nóta teszi az embertÞ; Eli, a fanatikus ; Goodbye, Columbus ; The conversion of the Jews ; Defender of the faith ; Epstein ; You can't tell a man by the songs he sings ; Eli, the fanatic
ISBN 978-615-5915-28-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény - elbeszélés
820-31(73)=945.11 *** 820-32(73)=945.11
[AN 3757058]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the deathly hallows (magyar)
   Harry Potter és a halál ereklyéi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 623 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 7. kötete
ISBN 978-963-324-700-6 kötött : 5390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3766370]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 623 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-324-699-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3766369]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2019.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2015. - 335 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-698-6 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3766367]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2019.
Ryan, Kendall (1981-)
Filthy beautiful lust (magyar)
   Szerelem első érintésre [elektronikus dok.] / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155216. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-88-5
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3764276]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2019.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
Sinal de vida (magyar)
   Életjel / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Pál Ferenc]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 570, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9584-9 kötött : 4500,- Ft
portugál irodalom - fantasztikus regény
869.0-312.9=945.1
[AN 3761915]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2019.
Scalzi, John (1969-)
The consuming fire (magyar)
   Pusztító tűz / John Scalzi ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-561-0 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3760837]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2019.
Schlüter, Andreas (1958-)
Survival (magyar)
   Survival / Andreas Schlüter ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, 2019-. - ill. ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3761553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az Amazonas sűrűjében. - 2019. - 234, [3] p.
ISBN 978-963-294-582-8 fűzött : 2790,- Ft
[AN 3761556] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A jaguár árnyéka. - 2019. - 217, [4] p.
ISBN 978-963-294-583-5 fűzött : 2790,- Ft
[AN 3761559] MARC

ANSEL
UTF-810761 /2019.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
De A van Abeltje (magyar)
   Ábel és a vándorcirkusz / Annie M. G. Schmidt ; Thé Tjong-Khing rajz. ; [ford. Varga Orsolya]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - 140, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-410-482-7 kötött : 3490,- Ft
holland irodalom - meseregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3760080]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2019.
Shakespeare, William (1564-1616)
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet / William Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2017. - 195 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-3593-1 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3766203]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2019.
Slocum, Emily (1987-)
Der Mitternachtsmörder (magyar)
   Der Mitternachtsmörder : 10 lebilincselő bűnügyi történet németül tanulóknak : [B1-B2 szint] / Emily Slocum ; [ford. Bősz Zsuzsanna]. - Budapest : Klett, 2019. - 128 p. : ill. ; 19 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5824-82-1 fűzött
német irodalom - német nyelv - bűnügyi elbeszélés - nyelvkönyv
830-322.4 *** 803.0(078)
[AN 3761621]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2019.
Smith, Wilbur (1933-)
Courtney's war (magyar)
   Courtney háború / Wilbur Smith, [David Churchill] ; [ford. Boreczky Katalin, Kovács Ágost]. - [Budapest] : Delej, cop. 2019. - 491 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-64-6 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3761431]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2019.
St John, Lauren (1966-)
Race the wind (magyar)
   Verseny a széllel : Az egydolláros ló 2. / Lauren St John ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-843-1 fűzött : 2499,- Ft
Zimbabwe - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(689.1)=945.11
[AN 3760071]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2019.
Steel, Danielle (1947-)
Winners (magyar)
   Győztesek / Danielle Steel ; [ford. Lelik Krisztina]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 332, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-400-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3765875]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2019.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Treasure island (magyar)
   A kincses sziget / Robert Louis Stevenson ; [ford. Devecseri Gábor] ; [ill. Bérczi Ottó]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, 2019. - 235, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-160-7 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3765914]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2019.
Stilton, Geronimo
Cavaliere per un giorno (magyar)
   A bátor lovag / Geronimo Stilton ; [... ill. Danilo Barozzi ..., Carolina Livio ... és Christian Aliprandi]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 154, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Túri Zsuzsanna. - keretcím: Időutazás négy keréken
ISBN 978-963-437-502-9 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3761525]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2019.
Stilton, Tea
Incanto : il segreto delle principesse (magyar)
   Varázslatok földje : a titkos küldetés / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin ... és Christian Aliprandi]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 117, [8] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Nagy Nóra. - A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-437-384-1 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3761472]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2019.
Stilton, Tea
La maschera d'argento (magyar)
   Az álruhás herceg / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 118, [23] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-500-5 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3760093]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2019.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
Stažery (magyar)
   Újonc a világűrben / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [műford. Sándor Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 257, [4] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-62-5 fűzött : 3490,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3760913]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2019.
Styron, William (1925-2006)
Darkness visible (magyar)
   Látható sötét : emlékirat az őrületről / William Styron ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Park, cop. 2019. - 94 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-544-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - depresszió - memoár
820-94(73)=945.11 *** 616.895.4(0:82-94)
[AN 3761576]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2019.
Sudermann, Hermann (1857-1928)
Frau Sorge (magyar)
   Gond [elektronikus dok.] / Hermann Sudermann ; ford. Balla Mihály. - Szöveg (epub : 976 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A szürke asszony" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-790-1 (epub)
ISBN 978-963-474-791-8 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3761798]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2019.
Szewc, Piotr (1961-)
Zagłada (magyar)
   Pusztulás / Piotr Szewc. - [Budapest] : Sztalker Csop., cop. 2019. - 111 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 18.)
Ford. Pálfalvi Lajos
ISBN 978-615-5822-11-7 fűzött
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3765945]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2019.
   Szigorú szerető [elektronikus dok.] : három történet egy kötetben. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Harlequin, 2018
Tart.: Akárki voltál.. / Charlotte Lamb ; ... ford. Mohi Zsolt. Ne add a bankot! / Lynne Graham ; ... ford. Kiss Klára. A farkas és a bárány / Helen Brooks ; ... ford. Kiss Klára. - Egys. cím: Haunted dreams ; Angel of darkness ; Fire beneath the ice. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150275. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-285-7
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3718803]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2019.
Tartt, Donna (1963-)
The goldfinch (magyar)
   Az aranypinty / Donna Tartt ; ford. Kada Júlia. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2019. - 795 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-355-642-9 fűzött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3766378]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2019.
Taylor, Jodi
A trail through time (magyar)
   Ösvény az időben : [St. Mary-krónikák 4] / Jodi Taylor ; [műford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 338, [1] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9866-52-2 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3760916]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2019.
Tišler, Jolanka (1948-)
   Odlazim u morske tišine / Jolanka Tišler ; [közread. a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás]. - [Tótszerdahely] : Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás, 2018. - 237 p. : ill. ; 22 cm
Az ajánlások váltakozva magyar és horvát nyelven
ISBN 978-615-00-4846-8 fűzött
horvát irodalom - vers
886.2-14
[AN 3760716]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2019.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The fall of Gondolin (magyar)
   Gondolin bukása / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; ill. Alan Lee ; [ford. Gálvölgyi Judit ..., Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2019. - 215, [8] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3851-2 kötött : 4699,- Ft
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3760185]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2019.
Townsend, Tracy (1979-)
The nine (magyar)
   Kilencek : [A sors tolvajai 1.] / Tracy Townsend ; [ford. Vancsó Éva]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2019. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-02-4 fűzött : 3680,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3761111]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2019.
Updike, John (1932-2009)
Of the farm (magyar)
   A farm : regény / John Updike ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-46-4 kötött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3761539]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2019.
Vásquez, Juan Gabriel (1973-)
La forma de las ruinas (magyar)
   Emberi romok : regény / Juan Gabriel Vásquez ; [ford. Szőnyi Ferenc]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2019. - 432, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-33-9 fűzött : 4400,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3761366]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2019.
Verne, Jules (1828-1905)
Vingt mille lieues sous les mers (magyar)
   Nemo kapitány : tenger alatt a világ körül / Jules Verne ; [ford. Kilényi Mária]. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, 2019. - 455 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-156-0 kötött : 2900,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3766462]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2019.
Walsh, Pat (1954-)
The Crowfield demon (magyar)
   Crowfield démona : [Crowfield apátság 2.] / Pat Walsh ; [ford. Hudácskó Brigitta]. - 2. jav. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, [2019], cop. 2011. - 305 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-96-9 fűzött : 3280,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3761061]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2019.
Wassermann, Jakob (1873-1934)
Laudin und die Seinen (magyar)
   Laudin és családja [elektronikus dok.] / Jakob Wassermann ; ford. Peterdi István. - Szöveg (epub : 586 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155225. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-689-8 (epub)
ISBN 978-963-474-690-4 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3764296]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2019.
Wells, Herbert George (1866-1946)
The dream (magyar)
   Az álom [elektronikus dok.] / Herbert George Wells ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155197. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-691-1 (epub)
ISBN 978-963-474-692-8 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3764181]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2019.
Wells, Herbert George (1866-1946)
The secret places of the heart (magyar)
   A szív titkos kamrái [elektronikus dok.] / Herbert George Wells ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 524 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155218. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-744-4 (epub)
ISBN 978-963-474-745-1 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3764278]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2019.
Wernisch, Ivan (1942-)
Cesta do Ašchabadu, neboli, Pumpke a dalajlámové (magyar)
   Út Asgábádba, avagy Pumpke és a dalailámák / Ivan Wernisch ; [ford. Vörös István]. - Budapest : FISZ : Kalligram, 2019. - 90, [4] p. ; 20 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 12.)
ISBN 978-963-468-013-0 fűzött : 2500,- Ft
cseh irodalom - vers
885.0-14=945.11
[AN 3761066]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2019.
Wexler, Django
The price of valour (magyar)
   A dicsőség ára : [az Árnyháborúk harmadik könyve] / Django Wexler ; [ford. Torma Péter]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, [2019]. - 579 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-00-0 fűzött : 4480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3761058]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2019.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : draghi (magyar)
   Mesél az erdő a sárkányokról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 6
ISBN 978-963-403-585-5 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3748719]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2019.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : maghi (magyar)
   Mesél az erdő a varázslókról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 86, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 7
ISBN 978-963-403-614-2 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3761462]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2019.
Yu Hua (1960-)
Di qi tian (magyar)
   A hetedik nap / Jü Hua ; [ford. Zombory Klára]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 260 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-167-6 kötött : 3299,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3761537]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10793 /2019.
   3, 5, 8 perces mesék utazáshoz és kalandozáshoz / Kismarthy-Lechner Zita rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 118, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-473-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3761424]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2019.
Antal Barnabás (1942-)
   Az idő metaforája / Antal Barnabás. - Budapest : Széphalom Kvműhely : Orpheusz, 2019. - 79, [7] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5886-18-8 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761183]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2019.
Balatoni József (1987-)
   Önharckép / Balatoni József Jocó bácsi ; [... ill. Vass Ákosné Török Szonja]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 197, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-008-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3760813]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2019.
Ballai László (1963-)
   A szerelem mítosza : versek, 2014. december - 2019. április / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 93 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5743-87-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761303]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2019.
Balozsa Papp László (1949-)
   Elmondanám, amíg lehet / Balozsa Papp László. - Budapest : Garbo K., 2019. - 303 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-615-5696-66-4 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3761399]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2019.
Bán Zsófia (1957-)
   Vagánybagoly és a harmadik Á avagy Mindenki lehet más / Bán Zsófia ; Nagy Norbert rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-478-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3761280]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2019.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság nyomában : Igazság I. / Baráth Viktória. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 426, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-06-9 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3766537]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2019.
Bari Gábor (1942-)
   Csendben egy kiáltás : [versek] / Bari Gábor. - Miskolc : Szerző : Könyvműhely, 2019. - 168 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4717-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760468]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2019.
Bartal Tamás (1973-)
   Lámpavas és pillangó : valós események alapján / Bartal Tamás ; [... ill. P. Szathmáry István] ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Budapest ; [Székesfehérvár] : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2019. - 239 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-80833-3-1 fűzött : 3980,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény - bűnügyi regény
894.511-311.6 *** 894.511-312.4
[AN 3761262]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2019.
Bednai Katalin
   Dignorok : A sárkánykirály krónikái I. kötet / Bednai Katalin ; [... ill. Csőke Dóra]. - [Budapest] : [Bednai K.], cop. 2019. - 140 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Serenity könyvei
ISBN 978-615-00-3970-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3760505]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2019.
Bék Timur (1997-)
   Aszterión / Bék Timur. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 64, [2] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535)
ISBN 978-615-5814-48-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761557]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2019.
Benedek István, Sz (1941-)
   Könyvek és álmok nyomában : regény / Sz. Benedek István. - 2. bőv., átd. kiad. - [Sajtoskál] : [Benedek I.], cop. 2018. - 283 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 279-283. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-00-3996-1 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - útleírás - esszé
894.511-992(498) *** 894.511-4(498)
[AN 3760314]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2019.
Benton, Bettina
   Bombay kontra Budapest / Bettina Benton. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 338, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-62-8 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761065]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Maszat a repülőn / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, 2019. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-410-477-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3761444]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2019.
Berg Judit (1974-)
   Az őrzők / Berg Judit. - Budapest : Ecovit, 2019. - 272 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89888-8-1 kötött : 3640,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3760137]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2019.
Berzsán Eszti
   Felícia a Sellők-szigetén / írta és rajz. Berzsán Eszti. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3761292]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2019.
Biró Lajos (1880-1948)
   A diadalmas asszony [elektronikus dok.] / Biró Lajos. - Szöveg (epub : 564 KB) (mobi : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155185. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-643-0 (epub)
ISBN 978-963-474-644-7 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3764091]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2019.
Bíró Márk Dávid (1999-)
   Egy álmatlan este : novellasorozat / Bíró Márk Dávid. - [Szolnok] : Bíró M. D., 2019-. - 17 cm
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3766952]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2019. - 51 p.
ISBN 978-615-00-4527-6 fűzött
[AN 3760335] MARC

ANSEL
UTF-810811 /2019.
Bozók Ferenc (1973-)
   Magyar költők Jézusa : meditációk 20. századi magyar költők Jézus-verseiről / Bozók Ferenc ; [ill. Babos-Zemplenszky Nóra]. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2019. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-74-3 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - elmélkedés - vers
894.511-14 *** 244 *** 242
[AN 3761381]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2019.
Buda Ferenc (1936-)
   Ha csak estig : versek / Buda Ferenc. - Budapest : Holnap, 2019. - 75, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-248-2 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761571]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2019.
Cselenyák Imre (1957-)
   Arany János életregénye / Cselenyák Imre. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019-. - 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Arany János (1817-1882)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3766508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Áldott az a bölcső. - 2019. - 431 p.
Bibliogr.: p. 431-[432].
ISBN 978-963-457-018-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3766509] MARC

ANSEL
UTF-810814 /2019.
Csikász Lajos (1964-)
   Rákóczi / Csikász Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-. - 24 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3692772]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A két fejedelemasszony. - cop. 2019. - 334 p.
ISBN 978-963-426-536-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3761908] MARC

ANSEL
UTF-810815 /2019.
Csillik Szilvia
   Szívem csücske : foglalkoztató mesekönyv / Csillik Szilvi ; Jánosi Kata rajz. - [Érd] : Magánkiad. ; [Miskolc] : Könyvműhely, 2019. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4734-8 kötött
magyar irodalom - gyermekkönyv - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3760416]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2019.
Csontos János (1962-2017)
   Delta : egy történet cserepei / Csontos János ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - [Terény] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2019. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-13-3 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3761217]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2019.
Csukás István (1936-)
   Nyár a szigeten / Csukás István ; [ill. Cakó Ferenc]. - 13. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 242, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-42-4 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3766496]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2019.
Csukás István (1936-)
   Vakáció a halott utcában : regény / Csukás István ; [ill. Miklósovits László]. - 8. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 222, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-53-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3766501]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2019.
Czirják Eszter
   A tükörkészítő / Czirják Eszter. - [Budapest] : Czirják E. ; [Miskolc] : Könyvműhely, cop. 2019. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4947-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3760360]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2019.
Deák Botond (1969-)
   Belső létra / Deák Botond. - Győr : AmbrooBook, cop. 2019. - 142 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5379-32-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761214]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2019.
Dienes Lilla (1982-)
   Egyetlen év / Dienes Lilla. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 244, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5900-68-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3760849]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2019.
Döme Barbara (1973-)
   Nők a cekkerben : történetek a skizofréniából / Döme Barbara ; [közread. az] Arany János Alapítvány. - Budapest : Arany J. Alapítvány, 2019. - 187, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8432-08-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - szkizofrénia - elbeszélés
894.511-32 *** 616.895.8(0:82-32)
[AN 3761209]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2019.
Dömötör R. Ágnes
   Ízlovag és Finomtündér varázsfőzetei : szendvicskrémek zöldségekből, kedvcsináló mesékkel / Dömötör R. Ágnes ; [ill. Sas Bíborka] ; [kiad. a pArtőrség Társadalmi, Kulturális és Művészeti Egyesülés]. - [Budapest] : pArtőrség Társadalmi, Kult. és Műv. Egyesülés, [2019]. - 64 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-00-4944-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - szakácskönyv - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3761190]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2019.
Dust, Emy
   Csapdába csalt szerelem / Emy Dust & Abby Winter. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-33-1 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3766129]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2019.
Egressy Zoltán (1967-)
   Hold on : a déli szél balladája / Egressy Zoltán. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 352, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-921-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761637]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2019.
Egri Zsanna (1961-)
   Zarita [elektronikus dok.] : a kincs nyomában / Egri Zsanna. - Szöveg (epub : 772 KB) (pdf : 901 KB). - [Debrecen] : EZ-Könyv, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-5752-28-5 (epub)
ISBN 978-615-5752-29-2 (pdf)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3764347]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2019.
Eld, Gabriella
   Játékok unatkozó felnőtteknek : [Legendák a Bagolyvárosból] / Gabriella Eld. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Nova, cop. 2019. - 143, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-06-2 fűzött : 2180,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3760987]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2019.
Eörsy Varga Nóra
   Szodoma gazellája / Eörsy Varga Nóra. - [Győrújbarát] : Varga N., [2019]. - 106, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5447-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3761786]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2019.
Erdei László (1945-)
   Kóborlásaim az élet ösvényein [elektronikus dok.] : egy növénybiológus vándorlása Törteltől Törtelig a nagyvilágon keresztül / Erdei László. - Szöveg (epub : 22.3 MB). - Budapest : Személyes Történelem, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151639. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-22-5)
magyar irodalom - helyismeret - memoár - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3729602]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2019.
Fabbro, Giuditta
   A nyomozónő 5 [elektronikus dok.] / Giuditta Fabbro. - Szöveg (epub : 664 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151064. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3726214]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2019.
Fable, Vavyan
   Tündérlovaglás / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2019. - 489 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-85-9 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3766354]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2019.
Farkas Árpád (1944-)
   Ostorzúgásban ének : egybegyűjtött versek / Farkas Árpád ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 285, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5814-53-2 kötött : 3990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3761549]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2019.
Farkas Viola (1934-)
   Csoda volt az életünk / Farkas Viola. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 171 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-42-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760309]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2019.
Fejős Éva (1967-)
   Citrom-vanília, ebben a sorrendben : novella / írta Fejős Éva ; rajz. Bartus Beatrix ; ... a Mályvavirág Alapítvány ... gondozásában kész. - [Köröstarcsa] : Mályvavirág Alapítvány, 2019. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5481-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3761277]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2019.
Ficsorné Kapus Mónika
   A középső : ifjúsági regény / Ficsorné Kapus Mónika ; [ill. Aureole]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2019. - 171 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-069-9 fűzött : 590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3766363]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2019.
Fodor Ferenc (1947-)
   Út a végtelenbe [elektronikus dok.] : több mint egy álom / Fodor Ferenc. - Szöveg (epub : 791 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155171. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-586-0
magyar irodalom - önéletrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3764045]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2019.
Fodor Iza, N.
   Szeplős nyár / N. Fodor Iza ; rajz. Vargáné Kertész Melinda. - Százhalombatta : Üveghegy K., cop. 2019. - 90 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-73-6 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3761287]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2019.
Foglár Gábor (1989-)
   Ítéletidő / Foglár Gábor. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 158, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-53-6 fűzött : 2990,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(437.6)
[AN 3761021]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2019.
Füller Tímea
   Szívrázó : novellák, tárcák / Füller Tímea. - Budapest : Luther, 2019. - 219 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-380-156-7 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3760900]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2019.
Fülöp Beáta (1971-)
   Vénusz a domboldalon : [vágykeltő novellák, mesék és versek] / N. Fülöp Beáta. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - [4], 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-14-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés
894.511-993
[AN 3761370]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2019.
Fülöp Gábor János (1942-)
   Féltett virág / Fülöp Gábor János. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - [4], 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-12-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761362]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2019.
   Futrinka utcán túl : Bálint Ágnes ihlette mesék / Berg Judit [et al.] meséje ; Maros Krisztina rajz. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 63 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-403-637-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3761465]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2019.
Gábor Erzsébet, H. (1951-)
   Berkenyeágon kismadár : gyermekversek / H. Gábor Erzsébet. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 103 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-51-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3760225]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2019.
Gallay-Nagy Krisztina
   Poison of love / Gallay-Nagy Krisztina. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Nova, cop. 2019. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-03-1 fűzött : 3680,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3761010]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2019.
Gani Zsuzsanna
   A Bummbele nyuszicsalád kalandjai / Gani Zsuzsanna ; [rajz. Novák Natália]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, [2019]-. - 21 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3760950]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szeptembertől januárig. - cop. 2019. - 62, [1] p. : ill., színes
ISBN 978-615-5697-31-9 kötött : 2600,- Ft
[AN 3760952] MARC

ANSEL
UTF-810846 /2019.
Garam, Tamas
   A dallam : egy sorozatgyilkos legendája / Tamas Garam. - Budapest : Könyv Guru, cop. 2019. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-45-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3761054]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2019.
Garam, Tamas
   A dallam [elektronikus dok.] : egy sorozatgyilkos legendája / Tamas Garam. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Könyv Guru, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155297. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-45-1)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3765110]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - 9. kiad. - Budapest : Holnap, 2019. - 555, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-098-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3766514]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Pöhölyék [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 490 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Tart.: PöhölyékÞ; A bányászÞ; Hol hálunk meg?Þ; A tejÞ; Pöhöly Zsófi. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155217. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-459-4 (epub)
ISBN 978-963-453-460-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3764277]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2019.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Szentjánosbogárkák [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 535 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155222. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-457-0 (epub)
ISBN 978-963-453-458-7 (mobi)
magyar irodalom - egyfelvonásos - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3764284]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2019.
Géher István (1940-2012)
   Minden minden : összegyűjtött versek / Géher István ; összegyűjt. és szerk. G. István László, Géher Istvánné Kepes Mária, Kállay G. Katalin. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, cop. 2019. - 538 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89350-4-5 fűzött : 3990,- Ft
ISBN 978-963-414-404-5
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3754745]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2019.
Gehl Gusztáv
   Színpadi játékok : harmadik kötet / Gehl Gusztáv. - [Budapest] : Gehl G., cop. 2019. - [6], 115 p. ; 21 cm
Tart.: BecsapódásÞ; Sholem alaikumÞ; Lamá sabaktani
ISBN 978-615-00-5233-5 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3760348]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2019.
Germán Ágnes (1974-)
   Kapcsolat / Germán Ágnes. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-95-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761379]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2019.
Gönczy Zsuzsánna Anna (1944-)
   Érzelmek viharában : [költemények] / Gönczy Zsuzsánna Anna. - [Pilisborosjenő] : Szerző, 2019. - 264 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4600-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760232]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2019.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Vera : regény / Grecsó Krisztián. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2019. - 327, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3829-1 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3766445]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2019.
György Attila (1971-)
   Bestiarium siculorum : transzilvállatok avagy azon székely lények jegyzéke, amelyek vagy valamik, vagy mennek valahová / György Attila ; Csillag István illusztrációival. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 139, [4] p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Székely termék sorozat, ISSN 2630-8436)
ISBN 978-615-5814-44-0 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - humor - karcolat
894.511-7(498)
[AN 3761567]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2019.
Győri László (1942-)
   A káder / Győri László. - Budapest : Orpheusz, 2019. - 183, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-17-1 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761179]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2019.
Gyurácz Ferenc (1955-)
   Előmunkálatok egy utópiához : cikkek, interjúk, beszédek és bejegyzések a 21. századból / Gyurácz Ferenc. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2019. - 307 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5145-42-1 kötött : 2580,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - publicisztika
894.511-92 *** 323(439)"20"
[AN 3761811]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2019.
Hangai Etelka (1929-2014)
   Menekülés az ismeretlenbe és visszatérés a boldog semmibe : 1944. szeptember 21 - 1945. szeptember 21. : napló / ... írta Hangai Etelka ; ... közread. Tamásy Aladár. - Makó : [József A. Múz.], [2019]. - 127, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 119.)
Az előszó német nyelven is
ISBN 978-615-81081-1-9 fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - második világháború - napló
894.511-94 *** 943.9"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3760760]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2019.
Hegedűs Adriana
   Sorsutas / Hegedűs Adriana. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-48-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760366]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2019.
Hodászi Lili
   A Csillaghercegnő / Hodászi Lili. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 301, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-28-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3761064]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2019.
Horváth Dezsőné Szűcs Etelka
   Elmondanám még.. / Horváth Dezsőné Szűcs Etelka. - Szeged : [Horváth D.-né], 2019. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5448-3 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3761722]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2019.
Hunyady Sándor (1890-1942)
   Téli sport [elektronikus dok.] / Hunyady Sándor. - Szöveg (epub : 431 KB) (mobi : 787 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155220. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-728-4 (epub)
ISBN 978-963-474-729-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3764282]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2019.
Ignácz Rózsa (1909-1979)
   Ünnepi férfiú : Szent László király regénye / Ignácz Rózsa ; [közread. a Magyar Unitárius Egyház ...]. - [Budapest] : M. Unitárius Egyh. : Széphalom Kvműhely, 2018. - 245, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Kodolányi János levelével
ISBN 978-963-89114-6-9 kötött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3766393]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2019.
Illés László
   Ősz suhogó fátyla : versek / Illés László ; [Tar Zoltán ... alkotásaival] ; [közread. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Debrecen ; [Sátoraljaújhely] : Kazinczy F. Társ., 2019. - 104 p. : ill. ; 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761001]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2019.
Imre Viktória Anna
   A tébolyult doktor / Imre Viktória Anna. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2019. - 595, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Elveszett napok ; 2.)
ISBN 978-615-5999-05-5 fűzött : 4480,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3761028]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2019.
Indigo, Callen
   Gyere velem! / Callen Indigo. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 157, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-68-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761067]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2019.
Inotai G. András
   Kakukli [elektronikus dok.] : Viktor naplója / Inotai G. András ; Igor Lazin rajz. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155186. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-614-0
magyar irodalom - gyermekirodalom - elektronikus dokumentum
894.511-93
[AN 3764093]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2019.
János-Széll István
   Kell egy háború [elektronikus dok.] / János-Széll István. - Szöveg (epub : 554 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151080. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3726297]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2019.
   Jelen! : kortárs ifjúsági novellák / vál. Dávid Ádám és Gaborják Ádám ; [közread. a] ... József Attila Kör. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra : JAK, cop. 2019. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-805-9 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 379.825-053.6
[AN 3766342]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2019.
Jenei András (1976-)
   Calderania : a kardtánc / J. A. A. Donath. - [Budaörs] : Jenei A. ; [Miskolc] : Könyvműhely, 2019. - 342, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4364-7 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3760355]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2019.
Jenes Gyula
   Kamaszkorom legszebb emlékei : a bontakozó szexualitás évei / Julius Dreamer. - Budapest : Könyv Guru, cop. 2019. - 157, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-57-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - nemi élet - serdülőkor - elbeszélés
894.511-32 *** 613.88-053.6(0:82-32)
[AN 3761052]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2019.
Jolsvai András (1953-)
   Nincsen számodra hely / Jolsvai András. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 281, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5568-79-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3759334]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2019.
Józsa István
   Múltmerengő [elektronikus dok.] / Józsa István. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Ad Librum, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151117. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5803-32-1
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3726481]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2019.
Juhász Kristóf (1982-)
   Boldog halottak napját! / Juhász Kristóf ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 338, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-42-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3761486]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2019.
Juhász Pál (1967-)
   Szeretni születtem / [Juhász Pál] ; [graf. Kozák Dóra]. - [Parádsasvár] : Juhász P., [2019]. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5365-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760752]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2019.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Acsargó mocsarak : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - Budapest : Kolibri, 2019. - 242 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-437-416-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3761528]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2019.
   Kárpát-medencei életmesék avagy Szülők, nagyszülők, dédszülők igaz történetei : amikor kicsi voltál, amikor kicsi voltam / [közread. a] Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete. - Debrecen : Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyes., 2019. - 460 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4727-0 fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - család - memoár - antológia
894.511-94(082) *** 894.511-94(4-191)(082) *** 316.356.2(0:82-94)
[AN 3761194]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2019.
Kaszab Zsuzsanna
   Hol ragyognak a tengeri csillagok : bálnagyerekek kalandjai az óceán mélyén : [Theó meséje] / [írta és rajz. Kaszab Zsuzsanna]. - [Martonvásár] : [Kaszab Zs.] ; [Miskolc] : Könyvműhely.hu, 2019. - [23] p. : ill., színes ; 18x25 cm
ISBN 978-615-00-4599-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3760325]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2019.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Barcelona, Barcelona [elektronikus dok.] / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-65-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3764345]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2019.
Keresztesi József (1970-)
   Inverz Ophelia : eltávolítógyakorlatok kezdőknek és haladóknak / Keresztesi József. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 93 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-828-7 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761757]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2019.
Király Anikó
   Csak barátok? : Zorka ; Csak barátok? : Botond / Király Anikó. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 192, 192, 16 p. : ill. ; 20 cm. - (Ellenpontok, ISSN 2560-1504)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-403-647-0 fűzött : 2990,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(437.6)
[AN 3760802]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2019.
Király Farkas (1971-)
   Út a tengerszemekhez / Király Farkas. - Budapest : Széphalom Kvműhely : Orpheusz, 2019. - 77, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-15-7 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761180]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2019.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   A tündérkeresztanya / Kiss Judit Ágnes ; Szulyovszky Sarolta rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 62, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-479-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3761470]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2019.
Knizner István (1945-)
   Így jártam Pakson / Knizner István. - Budapest : Személyes Történelem, 2019. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5758-35-5 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3760995]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2019.
Kőhalmi Ildikó
   A nemnek nincs helye : óperenciás könyv / Kőhalmi Ildikó. - [Miskolc] : Kőhalmi I. : Könyvműhely, cop. 2019. - 74 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-5467-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760373]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2019.
   Kolozsváros : irodalmi kalauz / [... összeáll. és szerk. Balázs Imre József és Daray Erzsébet]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 323, [4] p. : ill., főként színes, főként térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-948-2 kötött : 3999,- Ft
Kolozsvár - Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822 *** 894.511-822(498) *** 908.498-2Kolozsvár(0:82-822)
[AN 3761633]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2019.
Komlós Kinga
   Szerelem Dominikán / Komlós Kinga. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - [4], 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5833-17-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3761286]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2019.
Kondor Vilmos (1954-)
   A budapesti gengszter / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2019. - 433 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-204-6 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3761581]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2019.
Kötter Tamás (1970-)
   Nem kijárat : apró hazugságok egy férfi életéből : novellák / Kötter Tamás. - Budapest : Kalligram, 2019. - 237, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-090-1 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3761564]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2019.
Kovács Ferenc (1949-)
   Ablaklakók csillagközelben : prózafüzér / Kovács katáng Ferenc. - Budapest : Orpheusz, 2019. - 139, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-14-0 kötött : 1500,- Ft
Norvégia - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(481)
[AN 3761219]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2019.
Kovács Ferenc
   Rétek az ég alatt : antológia 2001-2018 / Kovács Ferenc. - [Kerepes] : Kovács F., cop. 2019. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4630-3 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3760359]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2019.
Kovács József
   JL / [graf. André Gábor és Láng Tamás]. - Budapest : Unicus Hungary Kft., 2019. - 100, [1] p. (ll.) ; 17 cm
Szerző Kovács József
ISBN 978-615-00-5351-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760651]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2019.
Kovács Péter, Sz
   Francia szonáták : novellafüzér / Sz. Kovács Péter. - [Budapest] : Papirusz Book, 2019. - 365, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9263-97-0 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3761260]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2019.
Köves József (1938-)
   Hajlékony hajléktalan : regény / Köves József. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2019. - 230, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5361-82-1 fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5361-79-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3760834]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2019.
Kutasi Horváth Katalin (1968-)
   Fagyöngylét / Kutasi Horváth Katalin. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 207 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5812-45-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3760362]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2019.
Kuti Péter
   Dr. Rex naplója / írta Kuti Péter ; rajz. Koppi Janka és Koppi Csilla ; [kiad. Dr. Rex Kutyás Egyesület]. - [Budaörs] : Dr. Rex Kutyás Egyes., 2019. - 39 p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-615-00-4459-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom
894.511-35(02.053.2) *** 636.7(0:82-35)
[AN 3761543]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2019.
Lackfi János (1971-)
   Minden napra egy sztori : egypercesek egy évadra / Lackfi János. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 503 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-058-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3761535]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2019.
Lackfi János (1971-)
   Szerelmi nyomozás : ifjúsági regény / Lackfi János ; [ill. P. Szathmáry István]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2016. - 143, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-667-7 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3766143]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2019.
   Lakat vére hull : válogatás a Magyar Írószövetség íróiskolás hallgatóinak műveiből / [... vál. és szerk. Szentmártoni János] ; [közread. az] Arany János Alapítvány. - Budapest : Arany J. Alapítvány, 2019. - 277, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8432-07-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3761205]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2019.
Lakatos Mihály (1964-)
   Súlyos ügyek / Lakatos Mihály ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 303, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-34-1 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43(498)
[AN 3761499]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2019.
Lengyel János (1973-)
   Feltámadás Beregszászon : Mitracsek úr visszatér : egy különös történet különleges folytatása / Lengyel János. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2019. - 168 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 277.)
ISBN 978-615-5757-08-2 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(477.87)
[AN 3760631]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2019.
Lennox, Quinn H.
   Beronis : megapoliszi álmok / Quinn H. Lennox. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 439 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-49-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3761068]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2019.
Lőrincz L. László (1939-)
   Mogyoróallergia : Báthory Orsi történetei / Leslie L. Lawrence. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 436, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-701-6 fűzött : 3199,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3766457]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2019.
Losonczi Léna (1943-)
   Érted? Érted! : versek és vélemények / Losonczi Léna. - Budapest : Uránusz, 2019. - [5], 126, [5] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5066-67-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761745]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2019.
Lukáts János (1943-)
   Szerelmem, Kelet-Berlin / Lukáts János. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-89-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3761351]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2019.
Majoros Nóra (1979-)
   Az orrszarvú és a madarak / Majoros Nóra ; Paulovkin Boglárka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 72, [7] p. : ill., színes ; 23
ISBN 978-963-410-458-2 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3761466]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2019.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 254 p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-479-229-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3765933]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2019.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-198-0 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3766479]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2019.
Márai Sándor (1900-1989)
   Német farsang / Márai Sándor ; [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Mészáros Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 137, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-048-8 kötött : 3599,- Ft
Németország - helyismeret - magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 908.430(0:82-84)
[AN 3761483]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2019.
Marcsák Gergely (1990-)
   Fekete-Tisza : versek / Marcsák Gergely. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 57, [6] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535)
ISBN 978-615-5814-45-7 kötött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3761563]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2019.
Marék Veronika (1937-)
   Alfa bácsi titka / Marék Veronika ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 89, [7] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Marék Veronika mesél ; 2.)
ISBN 978-963-410-484-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3761433]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2019.
Máriássyné Szemere Katinka (1891-1962)
   Hazafelé.. / Máriássyné Szemere Katinka ; [szerk. Máriássy Gergely]. - Gomba : Önkormányzat, 2019. - 122 p. : ill. ; 21 cm. - (Gombai históriák ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81303-0-1 fűzött
Máriássyné Szemere Katinka (1891-1962)
Gomba (Pest megye) - magyar irodalom - helytörténet - családtörténet - memoár
894.511-94 *** 943.9-2Gomba(0:82-94) *** 929.52(439-2Gomba)
[AN 3760499]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2019.
Marton Mária (1953-)
   Ki hitte volna / Marton Mária ; [rajz. Novák Natália]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2019. - 58 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-35-7 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3760877]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2019.
Medvegyné Skorka Anna (1953-)
   Hazafelé : szabálytalan memoár / Annie Swan. - [Szarvas] : [Magánkiad.], cop. 2019. - 162 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-5052-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3760296]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2019.
Mészáros István
   Napút : monodráma / M-S. - [Mogyorósbánya] : [Mészáros I.] ; [Miskolc] : Könyvműhely, cop. 2019. - 116 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-4410-1 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3760302]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2019.
Mészáros Zsóka
   Karma vagy véletlen? [elektronikus dok.] : meg van határozva sorsunk? / Mészáros Zsóka. - Szöveg (epub : 502 KB). - [S.l.] : Publio, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151045. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3725993]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2019.
Metzger Mária
   Virágszirmok / Metzger Mária ; [... ill. Megyeri Brigitta]. - [Győr] : Metzger M., 2019. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4545-0 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3761770]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2019.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Az ecsedi boszorkány / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 327 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 322-327.
ISBN 978-963-293-810-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3761654]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2019.
Miller, Marilyn
   Keserűen édes / Marilyn Miller. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-19-5 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3766136]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2019.
Móczár Csaba (1974-)
   Állati - szövegelés : gyerekversek / Móczár Csaba ; [az illusztrációkat kész. Majorné Bániczki Julianna ..., Lakatos Edit ...]. - [Budapest] : Progresso Print Kft., 2019. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5128-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3761212]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2019.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Borostyán, az időkapus / Molnár Krisztina Rita ; [ill. Szalma Edit]. - [Budapest] : Móra, 2019. - 116, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-486-314-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3761510]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2019.
   Múlt hangjai : antológia / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-52-1 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3760401]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2019.
Nacsinák Gergely (1977-)
   Óda Árkádiához avagy A lélekkeresők [elektronikus dok.] / Nacsinák Gergely András ; [közread. a] Liget Műhely Alapítvány. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151160. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5419-29-4
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3726934]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2019.
Nagy Sándor Ádám
   Embertelen vidék / Nagy Sándor Ádám. - Budapest : Twister, 2019. - 586, [3] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Németh Gyula
ISBN 978-615-5631-87-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3760773]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2019.
   Nagycsaládosok meséi / [szerk. Vida Márta] ; [társszerk. Lódi Viktória és Nemes Attila] ; [ill. Szűcs Édua] ; [közread. a] Nagycsaládosok Országos Egyesülete. - Budapest : NOE, 2018. - 381, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88143-7-1 kötött
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - pályázat - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 06.063(439)
[AN 3761647]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2019.
Nala, B. B. (1978-)
   A dal végtelenje : verseim / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2019. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4528-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760390]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2019.
Nala, B. B. (1978-)
   A vágy csodaforrása : versek / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2019. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5425-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760393]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2019.
Nemere István (1944-)
   A korona kalandjai / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]-. - 22 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3761910]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A Szent Korona viszontagságai a mohácsi vészig. - cop. 2019. - 363 p.
ISBN 978-963-426-527-6 kötött : 3499,- Ft
[AN 3761911] MARC

ANSEL
UTF-810930 /2019.
Németh Pákolicz Tamás (1973-)
   Ébrenálmok : novelláskönyv / Németh Pákolicz Tamás ; [... ill. Németh Anett]. - [Budakalász] : Kalandoor : [Németh T. P.], 2018. - 114, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1498-2 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3761271]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2019.
Németh Pákolicz Tamás (1973-)
   Megszegett gondolat : verseskönyv / Németh Pákolicz Tamás ; [... ill. Németh Anett]. - [Budakalász] : Kalandoor : [Németh T. P.], 2019. - 124, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4522-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761266]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2019.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, ember! / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 6. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 187, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-382-3 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humor
894.511-7(02.053.2)
[AN 3766347]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2019.
   "Ó, szent fényt hagyni volna jó!" [elektronikus dok.] : [szemelvények a XX. század magyar, keresztény szépirodalmából] / [kiad. az Azonosságtudat Alapítvány]. - Hangoskönyv. - [Székesfehérvár] : Azonosságtudat Alapítvány, [2019]. - 1 CD (57 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-4901-4
magyar irodalom - vallásos irodalom - antológia - hangoskönyv
894.511-822 *** 244(0:82-822)
[AN 3766573]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2019.
Orbán Ottó (1936-2002)
   Orbán Ottó összegyűjtött prózai munkái. - Budapest : Magvető, 2019. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3897-0
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3761579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Barbarus utazásai : útirajzok. - 365, [5] p.
ISBN 978-963-14-3898-7 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - útleírás - memoár
894.511-992 *** 894.511-94
[AN 3761586] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rejtett működés : esszék, cikkek, kisprózák. - 666, [7] p.
ISBN 978-963-14-3899-4 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - esszé - próza - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-3 *** 894.511-92
[AN 3761587] MARC

ANSEL
UTF-810935 /2019.
Ozsvár Andrea
   Varázslények / Nádasi-Ozsvár Andrea ; ill. Hajdú Zsófi Zsofirka. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2019. - 60, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Rebimesék ; 1.)
Kötött : 2600,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5697-31-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3760956]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2019.
Pálinkás György (1946-2016)
   Aer / Pálinkás György. - Budapest : Kijárat, 2019. - 205, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5160-08-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3761316]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2019.
Pálóczi Antal
   A paráznabillegető : versek és költemények / Pálóczi Antal. - Budapest : Garbo Kv., 2019. - 107 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5696-68-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761326]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2019.
Pandur Judit, T.
   Tündérfürt [elektronikus dok.] : romantikus regény / T. Pandur Judit. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - [S.l.] : [T. Pandur J.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155187. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-4674-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3764097]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2019.
Pátkai Marcell (1980-)
   Aki megette a Mona Lisát / Pátkai Marcell ; [... ill. Gauder Áron]. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 208, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-414-518-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3760836]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2019.
Paulik Mónika
   Saci és Samu : időtlen nyár / Paulik Móni ; Buzay István rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 117, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-459-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3761428]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2019.
Peremartoni Nagy Zsuzsanna
   Megkettőzve = Baizō shi / Peremartoni Zsuzsanna. - Budapest : Peremartoni Zs., 2019. - 59 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-5312-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - haiku - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=895.6
[AN 3761410]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2019.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Egyasszony : [aki nem félt elmondani, amiről mindenki hallgat] / Péterfy-Novák Éva. - 9. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2014. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-385-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3766516]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2019.
Petrőczi Éva (1951-)
   Ida és Gyula : dédszüleim története / Petrőczi Éva. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2019. - 278 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-34-0 kötött : 3600,- Ft
Seifmann Ida (1858-1935)
Vaniss Gyula (1858-1941)
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-31 *** 929.52(439)
[AN 3760891]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2019.
Petrusák János (1970-)
   A zsoldos Afrikában / Petrusák János. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 121 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5743-89-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3761294]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2019.
Pogány A. Ferenc
   Betegségem története II. (2017. július - 2019. március), avagy Egy végtelen türelmes beteg a 21. század magyar orvoslásában : a másik oldal 2. / írta Pogány A. Ferenc. - [Budapest] : Pogány A. F., cop. 2019. - 168 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4769-0 kötött
rákbetegség - memoár
894.511-94 *** 616-006(0:82-94)
[AN 3760337]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2019.
Polgár Kristóf (1997-)
   Hamlet retúr : versek / Polgár Kristóf. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 67, [3] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535)
ISBN 978-615-5814-46-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761555]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2019.
   Pont, pont, vesszőcske : [legkisebbek magyar népmeséi] / [Bajzáth Mária vál.] ; [ill. Kürti Andrea]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 95, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar népmesekincstár ; 1.)
Bibliogr.: p. 95-[96].
ISBN 978-963-437-534-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - mondóka
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3761516]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2019.
Potter, Hestia
   Legendary : lázadás / Hestia Potter. - 2. kiad. - Hajdúdorog : Sebők V., 2019. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5657-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3766149]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2019.
Regős Mátyás (1994-)
   Patyik Fedon élete / Regős Mátyás. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 80, [2] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535)
ISBN 978-615-5814-47-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - próza - vers
894.511-3 *** 894.511-14
[AN 3761560]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2019.
Réti László (1972-)
   Európa halála [elektronikus dok.] : mit adunk fel a túlélésért? / Réti László. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5905-51-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3764245]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2019.
Rigó Béla (1942-2017)
   Vuk / Fekete István [... alapján írta Rigó Béla] ; [az illusztrációkat] Dargay Attila [... alapján kész. Máli Csaba]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - [64] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-855-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - képeskönyv
894.511-31(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3765910]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2019.
Ripp Zoltán (1952-)
   Vezeklés nélkül : regény / Ripp Zoltán. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2019. - 218, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-31-5 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761372]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2019.
Rozsonits Judit
   Tükröm vagyok / Rozsonits Judit. - Budapest : ABC K. : Kendra T., cop. 2019. - 166 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-81291-8-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761308]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2019.
Ruff Orsolya
   A zöld macska és a titkos átjáró / Ruff Orsolya ; Megyeri Annamária illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 113, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-618-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3761511]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2019.
Salánki Sándorné
   Verses füzet / Salánki Sándorné. - [Debrecen] : [Salánki S.-né], [2019]. - 53 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4516-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760616]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2019.
Sándor Erzsi (1956-)
   Meddig jössz / Sándor Erzsi. - Budapest : Park, cop. 2019. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-425-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3760179]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2019.
Sárhelyi Erika (1965-)
   Betöltetlen terek / Sárhelyi Erika ; [ill. László Maya]. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5743-94-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761375]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2019.
Sárkány Bella
   Imacipő : versek : édes-bús szarkazmus / Sárkány Bella ; [ill. Linter Tamás]. - [Budaörs] : [Sárkány B.] ; [Miskolc] : Könyvműhely, cop. 2019. - 59 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-615-00-4465-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760311]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2019.
Schein Gábor (1969-)
   Megleszünk itt / Schein Gábor. - Budapest : Magvető, 2019. - 230, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3856-7 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761589]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2019.
Sepsi Sándor (1976-)
   Vigasz gyanánt : [versek, 2018] / Sepsi Sándor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-50-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760226]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2019.
Seymour, Scott
   A játékos [elektronikus dok.] / Scott Seymour. - Szöveg (pdf : 3 MB) (epub : 1.1 MB). - Debrecen : Ágenda K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155192. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81283-1-5 (pdf)
ISBN 978-615-81283-3-9 (epub)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3764123]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2019.
Smith, Nora
   Nóra 2 [elektronikus dok.] : szavak, kapcsolatok, tények, remények, Budapest / Nora Smith. - Szöveg (pdf : 1.2 MB) (epub : 287 KB) (mobi : 497 KB). - [Veszprém] : Kovács N., 2013 [!2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152098. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3732702]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2019.
Sol, Virginia
   A belső vad / Virginia Sol. - Budapest : Könyv Guru, 2019-. - 20 cm
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3761003]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Fogság. - 2019. - 349, [2] p.
ISBN 978-615-5803-51-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3761004] MARC

ANSEL
UTF-810964 /2019.
Spiró György (1946-)
   Széljegy : drámák, dramolettek, hangjátékok / Spiró György. - Budapest : Scolar, 2019. - 212, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-016-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3760183]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2019.
Stanzel Viktória
   Ralf / Stanzel Viktória. - Százhalombatta : Üveghegy K., cop. 2019. - 21 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-71-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3761291]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2019.
Sylver, Veda
   Titkok vihara a Boszporusznál / Veda Sylver. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - 370 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-52-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3761353]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2019.
Szabó Jolán
   Útelágazások / Szabó Jolán. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 497 p. ; 21 cm
Tart.: NapfordulóÞ; A félszemű mackó kacsintásaÞ; Fonott kalács
ISBN 978-615-5812-54-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3760230]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2019.
Szabó Kata
   Vágy és végzet [elektronikus dok.] / Szabó Kata. - Szöveg (pdf : 1.4 MB) (epub : 3.9 MB) (mobi : 1.2 MB). - Isaszeg : EkönyvBazár, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155180. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81103-1-0 (pdf)
ISBN 978-615-81103-2-7 (epub)
ISBN 978-615-81103-3-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3764077]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2019.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az őz / Szabó Magda. - [Budapest] : Sztalker Csop. : Jaffa, cop. 2019. - 218, [1] p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 17.)
ISBN 978-615-5822-10-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3765939]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2019.
Szabó Mihály, F.
   F. Szabó Mihály versei. - [Budapest] : [Szabó M.] ; [Miskolc] : Könyvműhely.hu, [2019]. - 277 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4718-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760489]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2019.
Szádváry Margit (1943-)
   Fények és árnyak / Szádváry Margit. - [Baktakék] : [Szádváry M.], cop. 2019. - 86 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4719-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3760400]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2019.
Szakáli Anna (1952-)
   Szótündérek / Szakáli Anna ; Péter Kincső, Péter Hajnal, Péter Dalma rajz. - Budapest : Rím Kvk., [2019]. - [4], 60, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5266-88-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3760754]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2019.
Szalay Károly (1929-)
   Párizsi kaland : memoár-regény / Szalay Károly. - Budapest : Orpheusz, 2019. - 173, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-12-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761240]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2019.
Szántóné Fábián Kriszta
   Régimódi történetek / Szántóné Fábián Kriszta ; ill. ... Bereczki Lívia. - [Miskolc] : Könyvműhely, 2019. - 78 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3760322]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2019.
Szeitz János (1930-)
   Mi, a köztes nemzedék, 1945-2019 / [szöveg] Szeitz János ; [grafika] Maria Schwarz. - [Budapest] : Szeitz J. ; [Miskolc] : Könyvműhely, [2019]. - 40, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-5107-9 kötött
Ausztria - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 74(436)(092)Schwarz,_M.
[AN 3760370]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2019.
Széll Kálmán (1926-)
   Szarvasgomba : emlékek ifjúságom felszíne alól / Széll Kálmán. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2019. - 247, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5145-39-1 kötött : 2880,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3761801]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2019.
Szén Mór
   A négy jóbarát története / Szén Mór ; [rajzok Szénási Pál Mátyás]. - [Tatabánya] : Mórocz K., [2019]. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5299-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3760241]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2019.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - 3. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 235, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-452-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3766469]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2019.
   Szerelmeskönyv : pályázati antológia, 2019 / [szerk. Hajnal Éva és Márkus László]. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., cop. 2019. - 247 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5358-5 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 06.063(439)
[AN 3760785]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2019.
Szerencsés Károly (1960-)
   Vár-e az Isten? : ölelés, önvédelem, történelem / Szerencsés Károly. - Budapest : Kairosz, 2019. - 411 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 409-411.
ISBN 978-963-514-013-8 fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-514-013-3)
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3760791]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2019.
Szilasi Katalin (1949-)
   Véges végtelen / Szilasi Katalin ; [... graf. Fazekas Magdolna]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 130 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-44-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760223]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2019.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Nem azért született.. / Szilvási Lajos. - [Budapest] : Alinea, cop. 2019. - 386 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-35-4 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3760814]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2019.
   Szóvetők : kedvcsináló gyűjtemény környéki poéták tollából / [szerk. Karácsondi Imre] ; [közread. a] Vachott Kör Irodalombarát és Alkotói Közösség. - Gyöngyös : Vachott Kör Irodalombarát és Alkotói Közösség, 2019. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4922-9 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3760805]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2019.
Talata József (1955-)
   Moráliák, 2017-2018 : [gondolatok, idézetek] / Talata József. - [Budapest] : Garbo, cop. 2019. - 73 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-69-5 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3761384]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2019.
Tamás Menyhért (1940-)
   Elfelé utak = Au détour du chemin / Tamás Menyhért ; vál. és ford. Király Ibolya. - Budapest : Orpheusz, 2019. - 86, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-16-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-821.02=40
[AN 3761242]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2019.
Tapodi Brigitta (1977-)
   A hajtű / Tapodi Brigitta. - Budapest : Historycum, 2019. - 280, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5816-09-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3761558]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2019.
Tar Károly (1933-)
   Megtépem a világot : versek / Tar Károly. - Debrecen : [Tar K.], 2019. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80370-4-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761000]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2019.
Thész János
   In duplum / Hans Tetinger. - Hédervár : Publio, cop. 2019. - 156 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-443-633-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761796]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2019.
Thész János
   In duplum [elektronikus dok.] / Hans Tetinger. - Szöveg (epub : 495 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-634-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3762050]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2019.
Titi Hajnalka
   Sosem késő! : versek / Titi Hajnalka. - [Berekböszörmény] : [Titi H.], cop. 2019. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5051-5 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760396]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2019.
TMT
   Egy kis erotika [elektronikus dok.] / TMT. - Szöveg (epub : 276 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152085. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-2301-4
Egyesült Államok - magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(73)
[AN 3732627]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2019.
Tomor Anita (1982-)
   Sugar Daddy / Tomor Anita. - Budapest : Pyrus K., 2019, cop. 2018. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5749-02-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3766388]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2019.
Tönköl József (1948-)
   Lombból vetett ágy / Tönköl József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2019. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80753-9-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761789]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2019.
Tormay Cécile (1875-1937)
   Bujdosó könyv / Tormay Cécile. - Képanyagában bőv. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 489, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-453-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - két világháború közötti időszak - Tanácsköztársaság - napló
894.511-94 *** 943.9"1918/1919"(0:82-94)
[AN 3766472]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2019.
Török Nándor (1965-)
   Hangok szürkületben : versek, 2016-2019 / Török Nándor. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-91-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761325]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2019.
Török Sándor (1940-)
   Talán kék.. : [karcolatok, törpikék, rigmusok] / Török Samu. - Budapest : NDP K., 2019. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5719-52-3 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32(498) *** 894.511-14(498)
[AN 3760674]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2019.
Tóth Péter
   Képtelen családtörténet / Tóth Péter. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2019. - 279 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-72-9 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761356]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2019.
Tóthné Földesi Ilona
   Szikrák és szilánkok / Tóthné Földesi Ilona ; [... graf. Kertész Sándor ...]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 106 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-43-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3760221]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2019.
Triggs, Quincey
   A colewardi piteárus [elektronikus dok.] : szatirikus novella / Quincey Triggs ; felolvasó Nemes Tekla Luca ; [közread. a] Trivium Egyesület. - Hangoskönyv. - [Pilis] : Trivium Egyes., 2019. - 1 CD (1 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkérőlről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3759131]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2019.
Urbánszki László (1954-)
   Sápadtak : [A vége után 1. rész] / Urbánszki László. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 329, [3] p. ; 24 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-52-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3760923]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2019.
Urkom Aleksander (1976-)
   Pešta, centar sveta [elektronikus dok.] = Pest, a világ közepe = Pest, the centre of the world / Aleksander Urkom. - Szöveg (pdf : 84.6 MB). - [Budapest] : Urkom Publ. Ltd., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Kéziratos kották fotómásolatával. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152260. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1355-8
Magyarország - magyar irodalom - szerb irodalom - memoár - vers - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 886.1-14(439)
[AN 3734020]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2019.
   Útravaló : ballagó diákoknak / [összeáll. Lezsák Sándor]. - 4. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2018. - 63 p. ; 5x8 cm
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 978-615-5862-03-8 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 82-84=945.11
[AN 3765920]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2019.
   Üzenet : verseskötet / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-46-0 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3760365]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2019.
Varga Zoltán Zsolt (1962-)
   Euridiké halott / Varga Zoltán Zsolt. - Budapest : Orpheusz, 2019. - 132, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5886-11-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3761178]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2019.
Végel László (1941-)
   Temetetlen múltunk : önéletrajzi regény / Végel László. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 261 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5900-53-2 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3760967]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2019.
Végh Attila (1962-)
   Sárkányfüves könyv / Végh Attila ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 206, [9] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-41-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3761595]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2019.
Végh György (1919-1982)
   A Nyugalmazott Elefánt Úr Birodalma / Végh György ; [ill.] Réber László. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 89, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-374-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3766350]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2019.
Veress Zoltán (1936-2013)
   Irgum-burgum Benedek : összegyűjtött verses mesék / Veress Zoltán ; [szöveget gond. Luca Anna] ; [... ill. ... Csillag István] ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - 2. kiad. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2019. - 140, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5814-30-3 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)(498)
[AN 3761619]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2019.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Univerzumok között / Vitéz Ferenc ; [közread. a] Kortárs Művészetpártoló Alapítvány. - Kisrécse : Kortárs Művészetpártoló Alapítvány, 2019. - [51] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-00-5306-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3761084]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2019.
   Víz : élet : válogatás a Poly-Art alkotóközösség víz témára beküldött műveiből. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2019]. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732 ; 2019/2.)
ISBN 978-615-81204-1-8 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3761208]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2019.
Warga Kati
   Mikor lesz végre happy end? / Warga Kati. - [Budapest] : Papirusz Book, 2019. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9263-98-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761377]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2019.
Weinrauch Katalin (1944-)
   A múló évek útján : elbeszélések, karcolatok / Weinrauch Katalin. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2019. - 279 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 278.)
ISBN 978-615-5757-09-9 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32(477.87) *** 894.511-43(477.87)
[AN 3760645]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2019.
Weöres Sándor (1913-1989)
   A teljesség felé / Weöres Sándor. - [Budapest] : Sztalker Csop. : Helikon, cop. 2019. - 159 p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 20.)
ISBN 978-615-5822-17-9 fűzött
magyar irodalom - filozófia - aforizma
894.511-84 *** 894.511-96
[AN 3765949]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2019.
Winter, Abby
   Tiltott szenvedély / Abby Winter. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-16-4 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3766138]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2019.
Zágoni Balázs (1975-)
   A gömb / Zágoni Balázs. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 352, [5] p. ; 20 cm. - (Fekete fény ; 1.)
ISBN 978-963-415-837-0 fűzött : 2499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(498)
[AN 3766337]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2019.
Zágonyi Mónika
   Igazgyöngyeim a szavak mélyén rejlenek.. [elektronikus dok.] / Zágonyi Mónika. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155182. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-3946-6
magyar irodalom - verselemzés - vers - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 82.01-14
[AN 3764085]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2019.
Zalay Sándor
   A szenvedésnek ára van / Zalay Sándor. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 253, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-72-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761032]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2019.
Zalka Csenge Virág (1986-)
   Ribizli a világ végén : régi magyar népmesék mai gyerekeknek / Zalka Csenge Virág ; Herbszt László illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 237, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-[238].
ISBN 978-963-486-248-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3761469]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2019.
Zilahy L. Ágnes
   Az vagyok, aki vagyok.. : regény / Zilahy L. Ágnes. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-83-2 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3761385]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11020 /2019.
Ambrus Izabella
   Fundi a nagymamánál / [szöveg] Ambrus Izabella ; [ill.] Horváth Ágnes. - [Budapest] : Tinta Kvk., cop. 2019. - [31] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7094-30-9 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3760688]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2019.
Bódai-Soós Judit (1974-)
   Csillagálom : felnőtt színező / Bódai-Soós Judit versei ; Bodrogi Éva rajz. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - [39] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-54-0 fűzött : 690,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3761402]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2019.
Bódai-Soós Judit (1974-)
   A legnagyobb varázslat : Bódai-Soós Judit meséi / Szabó Anikó rajz. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-53-3 fűzött : 490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3761420]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2019.
Bouchard, Natasha
Made to play! (magyar)
   A felmentő csapat / írta Natasha Bouchard ; Disney, Pixar ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [47] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney suli : olvasni jó ; keretcím: Toy story 4. - Matricákkal
ISBN 978-963-403-719-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3760104]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2019.
Bouchard, Natasha
Old friends, new friends (magyar)
   Új barát, nem vén barát / írta Natasha Bouchard ; Disney, Pixar ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [47] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney suli : olvasni jó ; keretcím: Toy story 4. - Matricákkal
ISBN 978-963-403-718-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3760097]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2019.
Lagonegro, Melissa
Friends forever (magyar)
   Barátok a végtelenségig / Melissa Lagonegro szövegéből ; Disney, Pixar ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [47] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney suli : olvasni jó ; keretcím: Toy story 2. - Matricákkal
ISBN 978-963-403-720-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3760105]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2019.
Marsoli, Lisa Ann (1958-)
The fancy dress ball (magyar)
   A bál / ... szöveg Lisa Ann Marsoli ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [47] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Szófia hercegnő ; keretcím: Disney suli : olvasni jó. - Matricákkal
ISBN 978-963-403-654-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3760252]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2019.
McKee, David (1935-)
Elmer again (magyar)
   Elmer új tréfája / David McKee ; [ford. Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [25] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-410-475-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761436]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2019.
McKee, David (1935-)
Elmer and grandpa Eldo (magyar)
   Elmer és Eldó nagyapó / David McKee ; [ford. Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [25] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-410-476-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3761437]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2019.
Nathan, Sarah
Blue-ribbon bunny (magyar)
   A kék szalag nyertese / [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [47] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
Szerző Sarah Nathan. - keretcím: Szófia hercegnő ; keretcím: Disney suli : olvasni jó. - Matricákkal
ISBN 978-963-403-655-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3760245]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2019.
Patrick, Ella
Meet the heroes (magyar)
   Az igazság harcosai / írta Ella Patrick ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Star wars : a sors erői
ISBN 978-963-437-576-0 fűzött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3760158]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2019.
Patrick, Ella
Meet the pilots (magyar)
   Repülj a pilótákkal! / írta Ella Patrick ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Star wars : ellenállás
ISBN 978-963-437-423-7 fűzött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3760165]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2019.
Ruderman, Rachel
   A köd csodalova / szövegátirat Rachel Rudelman[!Ruderman] ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [47] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Szófia hercegnő ; keretcím: Disney suli : olvasni jó. - Matricákkal
ISBN 978-963-403-656-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3760108]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11033 /2019.
Barlow, Jeremy
Darth Maul (magyar)
   Darth Maul, a Dathomir fia / írta Jeremy Barlow ; rajzok Juan Frigeri ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [136] p. : ill., színes ; 24 cm
Dave McCaig "Pici Maul : a gyűlölet nyalókához vezet" és Lucas Marangon "A kis Darth Maul fogorvoshoz megy" és "A kis Darth Maul" c. képregényével. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-505-2 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3753337]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2019.
Gaiman, Neil (1960-)
The sandman (magyar)
   Sandman : az álmok fejedelme-gyűjtemény / [írta Neil Gaiman] ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Fumax, [2019]-. - 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3761928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2019. - 560 p. : ill., színes
ISBN 978-963-470-089-0 kötött : 11995,- Ft
[AN 3761932] MARC

ANSEL
UTF-811035 /2019.
Gyükér Zsófia (1991-)
   Még nincs itt a hó vége / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Kistarcsa : Gyükér Zs., [2019]. - 108 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hókavölgy ; 9.)
ISBN 978-615-81308-0-6 fűzött : 850,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3761293]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2019.
Jodorowsky, Alexandro (1929-)
L'Incal (magyar)
   Incal / [írta Jodorowsky] ; [rajz.] Moebius ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2017-. - ill., színes ; 32 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3707171]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. r., A Difool bolygó. - 2019. - 47 p.
ISBN 978-615-5699-25-2 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3761441] MARC

ANSEL
UTF-811037 /2019.
Kálmán Áron
   Csontváry / Kosztka Tivadar önéletrajza alapján írta és rajz. Kálmán Áron. - Budapest : Scolar, 2019. - 67, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-476-5 kötött : 3999,- Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - képregény
087.6:084.11 *** 75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 3760175]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2019.
Owens, Matt
Mace Windu (magyar)
   Mace Windu : a köztársaság védelmezője / írta Matt Owens ; rajzok Denis Cowan és Edgar Salazar ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [114] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-516-8 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3761504]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2019.
Soule, Charles (1974-)
Legacy's end (magyar)
   A jedik hagyatéka / írta Charles Soule ; rajz. Giuseppe Camuncoli ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [134] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Star wars : Darth Vader, a sith sötét nagyura
ISBN 978-963-497-515-1 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3761507]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2019.
Varga Tomi
   Az operaház fantomja : képregény Gaston Leroux regénye alapján / forgatókönyv, rajz, színek & feliratok Varga Tomi. - [Tata] : Varga T., 2019. - [120] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5090-4 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3760476]
MARC

ANSEL
UTF-8