MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/11/11 09:55:25
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
11691 /2019.
   Erdélyi népi gyógyászat - hagyományoktól az alkalmazásig : Pécs, 2019. április 5-6. : konferenciakötet / [szerk. Csikós Eszter, Papp Nóra] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézet. - Pécs : PTE Farmakognóziai Int., 2019. - [31] p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
Erdély - népi gyógymód - határon túli magyarság - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 39(=945.11)(498.4) *** 615.89(=945.11)(498.4)
[AN 3764611]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2019.
   Fesztiválkutatás : kulturális fesztiválok finanszírozása és szervezése Magyarországon / [szerk. Makranczi Zsolt]. - Budapest : Örökség Kultúrpolitikai Int., 2019. - 190 p. : ill. ; 20x20 cm. - (Kutatások, elemzések ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80156-8-4 fűzött
Magyarország - fesztivál - finanszírozás - rendezvényszervezés - 21. század - statisztikai adatközlés
061.7(439)"201"(083.41) *** 658.14(439)"201"(083.41) *** 658.1.012.63(439)"201"(083.41)
[AN 3764361]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2019.
   HydroCarpath, catchment processes in regional hidrology [elektronikus dok.] : experiments, patterns and predictions : international conference : Vienna, Austria, 1 December 2017. - Szöveg. - [Sopron] : Univ. of Sopron Press, cop. 2019. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Rend., közread. a Soproni Egyetem. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-334-340-1
Kárpát-medence - hidrológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(436-2Wien) *** 556(4-191)
[AN 3763666]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2019.
   Napkelettől napnyugtáig : nemzetközi nemezművészeti kiállítás : egy ősi mesterség újjászületésének 40. évfordulójára : [2019. június 5 - július 21., ... Budapest] = Felt road from orient to occident : international felt art exhibition : 40th anniversary revival of an ancient craft / [kurátor] Nagy Mari, Vidák István ... ; Vidák Anna szerk. ... ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia ; [kiad. ... a Csillagvirág-2001 Alapítvány]. - Budapest : MMA ; [Kecskemét] : Csillagvirág-2001 Alapítvány, 2019. - 74, [1] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött
textilművészet - nemez - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2019" *** 379.826 *** 745.52 *** 677.026.24
[AN 3764782]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2019.
   A szabadkőműves dosszié : a Magyar Királyi Belügyminisztérium szabadkőművesek megfigyeléséről szóló jelentése, 1938 / [... közread., bevezetővel és jegyzetekkel ell. Kántás Balázs, Szabó Piroska]. - [Budapest] : Nagy, 2019. - 71 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 978-615-5792-02-1 fűzött
Magyarország - szabadkőművesség - Horthy-korszak - történelmi forrás
061.236.61(439)"192/193"(093)
[AN 3763436]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2019.
Zétényi Zsolt (1941-)
   "Göröngyös úton..." : a Bajcsy-Zsilinszky Társaság története emlékeim és a források tükrében / Zétényi Zsolt. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 359 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-29-8 fűzött : 3500,- Ft
Bajcsy-Zsilinszky Társaság
Magyarország - testülettörténet - egyesület - belpolitika - rendszerváltás - történelmi forrás
061.2(439)"198/199"(093) *** 323(439)"198/199"(093)
[AN 3763573]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11697 /2019.
   Jeltudós a katedrán : tanulmányok a szemiotika oktatásáról / szerk. Szívós Mihály ; [közread. a] Magyar Szemiotikai Társaság. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2019. - 100 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2017. jún. 9-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5597-10-7 fűzött
szemiotika - didaktika - felsőoktatás
003.62 *** 371.3 *** 378.147
[AN 3764753]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11698 /2019.
Wéber Krisztina (1957-)
   A Fallaci : harcban a világgal a világért / Wéber Krisztina. - [Pilisvörösvár] : Időjel K., 2019. - 295 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 295.
ISBN 978-615-00-5122-2 fűzött : 3500,- Ft
Fallaci, Oriana (1929-2006)
Olaszország - újságíró - haditudósító - író - 20. század
070(45)(092)Fallaci,_O. *** 850(092)Fallaci,_O.
[AN 3764981]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11699 /2019.
Bergamino, Giorgio
101 cosas que deberías saber sobre la historia de la ciencia (magyar)
   101 dolog, amit jó, ha tudsz a tudomány történetéről / [írta Giorgio Bergamino és Gianni Palitta] ; [ill. Andrea Orani és Stefano Scagni] ; [ford. Szabó Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-483-042-9 fűzött
tudománytörténet - gyermekkönyv
001(100)(091)(02.053.2)
[AN 3765047]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2019.
Bergamino, Giorgio
101 cosas que deberías saber sobre los inventos y descubrimientos (magyar)
   101 dolog, amit jó, ha tudsz a találmányokról / [írta Giorgio Bergamino és Gianni Palitta] ; [ill. Andrea Orani és Stefano Scagni] ; [ford. Szabó Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 47, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-483-040-5 fűzött
találmány - művelődéstörténet - gyermekkönyv
001.894(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3765052]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2019.
Bergamino, Giorgio
101 cosas que deberías saber sobre personajes de la ciencia (magyar)
   101 dolog, amit jó, ha tudsz a tudósokról / [írta Giorgio Bergamino és Gianni Palitta] ; [ill. Andrea Orani és Stefano Scagni] ; [ford. Szabó Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 47, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-483-041-2 fűzött
tudós - feltaláló - tudománytörténet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
001.894(100)(092)(02.053.2) *** 001(100)(092)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3765060]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11702 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
A perfect divine enterprise (magyar)
   A tökéletes isteni vállalkozás / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2019. - 210 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-67-5 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3763801]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Sri Chinmoy answers. Part 1 (magyar)
   Sri Chinmoy válaszol 1 : kérdések és válaszok / [ford. Milisits Tamás]. - Budapest : Madal Bal, 2019. - 97 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-68-2 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3763800]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2019.
Christeaan, Aaron
Michael (magyar)
   Mihály könyve : alaptanítások / Aaron Christeaan, JP Van Hulle, M. C. Clark ; [[ill. Lisa Locke] ; [ford. Kovács Éva]. - Budapest : Lux Humana K., 2019. - 268 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-2367-0 fűzött : 4990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3764835]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2019.
Szabó Gábor
   Reiki A-tól Z-ig : útmutató a reiki elméletéhez, tanácsok a mindennapos gyakorláshoz és a folyamatos fejlődéshez / Szabó Gábor. - [Budapest] : [Szabó G.], cop. 2018. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236.
ISBN 978-615-00-3649-6 fűzött : 4990,- Ft
reiki
133 *** 615.89
[AN 3763948]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2019.
Wall, Michael
Out there (magyar)
   Kívül a Földön : az idegen létformák szexuális élete és egyéb SETI-ségek / Michael Wall ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 253, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-253.
ISBN 978-963-293-872-1 fűzött : 3499,- Ft
földön kívüli élet
001.94
[AN 3764117]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11707 /2019.
Bozó László
   Dél-Békés természeti értékei / Bozó László. - Kevermes : Magánkiad., 2018. - 199 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128-132.
ISBN 978-615-00-5392-9 fűzött
Békés megye - természeti környezet
502(439.175)
[AN 3765011]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2019.
   Fenntarthatósági kiskönyv : ökológiai tudástár enyingi fiataloknak / [kiad. a Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola]. - [Enying] : Tinódi Lantos S. Református Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk., cop. 2018. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5941-06-1 fűzött
ökológia - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - ifjúsági könyv
504.03(02.053.2) *** 504.06(02.053.2)
[AN 3765144]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2019.
Gábor Emese (1973-)
   Bumbucka, a földikutya : foglalkoztató kicsiknek és nagyoknak / Gábor Emese, Subicz Beáta, Balázs Réka ; [rajz. Gábor Emese] ; [kiad. Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány]. - [Kecskemét] : Kiskunsági Nemz. Park Alapítvány, [2018]. - 35 p. : ill., részben színes ; 20x22 cm
ISBN 978-615-5598-09-8 fűzött
természeti környezet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
502(02.053.2) *** 087.5
[AN 3764875]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2019.
   Vadregényes erdőtáj : a Börzsöny / szerk. Bartha Dénes, Nagy László, Oroszi Sándor ; [közread. az] Ipoly Erdő Zrt. - 2. jav. kiad. - Balassagyarmat : Ipoly Erdő Zrt., 2019. - 599 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88414-1-4 kötött
Börzsöny - természeti környezet - helyismeret
502(439)(234.373.33) *** 908.439(234.373.33)
[AN 3768938]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11711 /2019.
Matolcsi Tamás (1941-)
   Klasszikus mechanika téridőszemléletben / Matolcsi Tamás ; [közread. az] Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért. - Budapest : Egyes. a Tudomány és Technológia Egységéért, 2019. - 344 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80157-6-9 fűzött
mechanika - téridő - matematikai modell
531/534 *** 114/115 *** 519.86
[AN 3765017]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11712 /2019.
   A bakonyi dinoszauruszok csodálatos világa : a magyar dinoszaurusz-lelőhely és az utóbbi évek világhírű felfedezései / Ősi Attila [et al.] ; ill. Pecsics Tibor ; [közread. a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : M. Dinoszaurusz Alapítvány, [2019], cop. 2015. - 61, [3] p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-963-12-3651-4 kötött
Bakony - dinosaurus - paleontológia
568.19(439)(234.373.1)
[AN 3769189]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2019.
Domínguez, Niko
101 cosas que deberías saber sobre los dinosaurios (magyar)
   101 dolog, amit jó, ha tudsz a dinoszauruszokról / [írta Niko Dominguez] ; [ill. F. Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-483-037-5 fűzött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3765066]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2019.
   A Nemzeti Víztudományi Kutatási Program kihívásai és feladatai / kiad. MTA Ökológiai Kutatóközpont. - [Tihany] : MTA ÖKK, 2019. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
Lezárva: 2018. dec. 31.
ISBN 978-615-5799-04-4 fűzött
vízgazdálkodás - vízellátás - fenntartható fejlődés - környezeti politika - kutatási és fejlesztési jelentés
556.18 *** 628.1 *** 504.03
[AN 3764833]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11715 /2019.
Astronautas y exploración espacial (magyar)
   Az űrhajósok és az űrkutatás / [ford. Szabó Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - [32] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Űrbéli matricák
ISBN 978-963-483-063-4 fűzött : 1490,- Ft
űrkutatás - űrhajózás - gyermekkönyv
52(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3765010]
MARC

ANSEL
UTF-811716 /2019.
Descubro el universo (magyar)
   Fedezd fel az univerzumot / [ford. Szabó Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - [32] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Űrbéli matricák
ISBN 978-963-483-064-1 fűzött : 1490,- Ft
világegyetem - gyermekkönyv
524.8(02.053.2)
[AN 3765022]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11717 /2019.
   A biodiverzitásról másképp 1-3 / szerk. Tardy János, Dévai György. - Budapest : MTT, 2018. - 336 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A Magyar Természettudományi Társulat tanulmánykötetei ; 3.)
A Budapesten, 2017. szept. 13-án, 2017. nov. 8-án és a Debrecenben 2018. ápr. 12-én rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5015-31-1 fűzött
biodiverzitás - fauna - vízi élet
574.24 *** 591.9 *** 504.45.06
[AN 3765059]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2019.
Gábor Emese (1973-)
   Bumbucka, a földikutya / Gábor Emese. - [Kecskemét] : KNP Alapítvány, 2018. - 37, [2] p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Bakancsos sorozat, ISSN 2676-9271)
ISBN 978-615-5598-10-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - földikutya
599.323.4 *** 894.511-93
[AN 3764872]
MARC

ANSEL
UTF-811719 /2019.
   Vadonsuli : az állatok birodalma / Farkas Gyöngyi [et al.] ; [rajz. Gábor Emese]. - [Kecskemét] : KNP Alapítvány, 2019. - 69 p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Bakancsos sorozat, ISSN 2676-9271)
ISBN 978-615-5598-13-5 kötött
állat - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 894.511-822(02.053.2)
[AN 3764877]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2019.
Vas Zoltán
   Darazsak : gesta hymenopterorum / Vas Zoltán. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2019. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Természettár könyvsorozat, ISSN 2630-9920)
Bibliogr.: p. 184-186.
ISBN 978-963-9877-35-1 kötött
darázs
595.79
[AN 3764559]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11721 /2019.
Allen, David (1945-)
Getting things done for teens (magyar)
   Haladj a dolgaiddal! : gtd : időmenedzsment fiataloknak / David Allen, Mike Williams, Mark Wallace ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 287 p. : ill. ; 21x21 cm
keretcím: Inspiráció fiataloknak. - Bibliogr.: p. 275.
ISBN 978-963-304-818-4 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3764544]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2019.
Bialylew, Elise
The happiness plan (magyar)
   Boldogság minden napra / Elise Bialylew ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 329 p. ; 21 cm + CD
Bibliogr.: p. 324-329.
ISBN 978-963-507-003-9 kötött : 4990,- Ft
meditáció - szuggesztió - mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865 *** 615.851.86 *** 615.851.11
[AN 3764152]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2019.
Bihari Gergely (17. sz)
   Orvosságos könyv, 1677 / lejegyezte Bihari, Szerdahellyi és egy ismeretlen ; [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 190, [1] p. ; 20 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328)
ISBN 978-615-5601-71-2 fűzött : 2800,- Ft
népi gyógymód - magyar néprajz - 17. század
615.89(=945.11) *** 39(=945.11)"16"
[AN 3764529]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2019.
   Formulae nosocomiales Universitatis Debreceniensis / [szerk. Buchholcz Gyula]. - Budapest : Galenus, 2019. - 159 p. ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7157-57-8 kötött
gyógyszerkönyv
615.11
[AN 3763989]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2019.
Holiday, Ryan (1987-)
Ego is the enemy (magyar)
   Az ego az ellenség / Ryan Holiday ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2019, cop. 2018. - 303 p. ; 19 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 978-615-5915-14-7 kötött : 3690,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865
[AN 3768943]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2019.
Horsley, Kevin
Unlimited memory (magyar)
   Emlékezz mindenre / Kevin Horsley ; [ford. Dezséry-Szük Dorottya]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 183 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-529-952-2 kötött : 3490,- Ft
emlékezés - képességfejlesztés
159.953
[AN 3764130]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2019.
Howes, Lewis (1983-)
The mask of masculinity (magyar)
   A férfiasság álarcai : hogyan ölelhetik magukhoz a férfiak a sebezhetőséget, építhetnek erős kapcsolatokat, és élhetik meg az élet teljességét? / Lewis Howes ; [ford. Kováts Viktória]. - Budapest : MotiBooks, 2018. - 293 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5420-53-5 fűzött : 3970,- Ft
életvezetés - férfi
613.865-055.1
[AN 3763985]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2019.
King, Vex
Good vibes, good life (magyar)
   Jó energiák, jobb élet : önmagunk szeretete a titok nyitja / Vex King ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 295 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-976-8 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - tudatosság - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3763818]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2019.
Kocsis Bálint
   Egészséges étkezés a gyakorlatban. - [Budapest] : Bisztro Konyha Kft., 2018. - 166 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Szerző Kocsis Bálint
Fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.563(083.12)
[AN 3764750]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2019.
Krékits József
   Határhelyzetek és határterületek : utam a daseinanalízishez / Krékits József. - Budapest : Oriold, cop. 2018. - 283 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-89-3 fűzött : 3300,- Ft
pszichoanalízis - pszichoterápia - egzisztencializmus
159.964.2 *** 615.851 *** 141.32
[AN 3763967]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2019.
Markl, Maria (1958-)
   Tedd zsebre : a megoldások kézikönyve / Maria Markl Mia. - [Budapest] : ABC K. ; Jászapáti : KVT Kontakt Kft., cop. 2018. - 97 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2271-0 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3761307]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2019.
Meyer, Joyce (1943-)
Healing the soul of a woman (magyar)
   A női lélek gyógyulása : van kiút az érzelmi sebeidből / Joyce Meyer ; [ford. Kriszt Lulla]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2019. - VII, 224, [18] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81045-9-3 fűzött : 2950,- Ft
mentálhigiénia - nemek lélektana - nő - vallásos irodalom
613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 244
[AN 3764914]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2019.
   Neurológia a háziorvosi gyakorlatban / szerk. Bereczki Dániel, Magyar Mária Tünde. - Budapest : SpringMed, cop. 2019. - 411 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (SpringMed háziorvos könyvtár, ISSN 2063-4005)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-42-6 fűzött
ideggyógyászat - általános orvos
616.8
[AN 3763522]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2019.
Niranjanananda Saraswati, Swami (1960-)
Yoga (magyar)
   Jóga : a második fejezet : szatszangok gyűjteménye, amelyet Ganga Darshan Vishwa Yogapeethben, Mungerben tartottak 2015. október-november folyamán / Swami Niranjanananda Saraswati ; [m. kiad. Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány]. - [Budapest] : Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, 2018. - 33 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81062-0-7 fűzött
jóga
615.851.86
[AN 3763917]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2019.
The outward mindset (magyar)
   Túllátni önmagunkon : a kifelé irányuló szemléletmód hatalma : hogyan változtassunk meg életeket és alakítsunk át szervezeteket / [ford. Porpáczy Éva] ; [közread. az Arbinger Intézet]. - 2. kiad. - [Budapest] : Casparus, 2019, cop. 2018. - 194, [10] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5835-03-2 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - szervezeti kultúra - siker
613.865 *** 658.3 *** 65.013
[AN 3768796]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2019.
Pécsi Tudományegyetem. Egészségtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (25.) (2019) (Zalaegerszeg)
   XXV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia : Zalaegerszeg, 2019. május 10-11. / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - [Pécs] : PTE ETK, [2019]. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-429-353-8 fűzött
higiénia - egészségügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
614 *** 364.444 *** 378.184 *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3764824]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2019.
Poczai Péter (1984-)
   A Festetics-rejtély : a genetika története és Festetics Imre hagyatéka / Poczai Péter. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulm. Int., 2019. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Beszélő városok sorozat, ISSN 2676-8089)
Bibliogr.: p. 145-159.
ISBN 978-615-5742-10-1 fűzött
Festetics Imre (1764-1847)
Magyarország - genetika - állatgenetika - tudománytörténet - tudós - állattenyésztés - 18. század - 19. század
572.9(100)(091) *** 636.082(100)(091) *** 63(439)(092)Festetics_I.
[AN 3764719]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2019.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia a homoszexualitásról / Reisinger János ; [kiad. az Oltalom Alapítvány]. - Budakalász : Oltalom Alapítvány, [2019]. - 30, [1] p. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6025-00-5 fűzött
homoszexualitás - bibliamagyarázat
613.885 *** 22.07
[AN 3764758]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2019.
Reisinger János (1954-)
   Félelem és elrejtettség : Theodor Bovet hasoncímű tanulmányával / Reisinger János ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budakalász : Oltalom Alapítvány, 2019. - 125, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80378-9-1 fűzött
félelem - vallásos irodalom
159.942 *** 244
[AN 3764762]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2019.
Révész Szilvia
   Hamu helyett fejdísz : élj a múlttól szabadon! / Révész Szilvia. - Budapest : Harmat, 2019. - 146 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-288-459-2 fűzött : 1980,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3764312]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2019.
Romhányi Orvostalálkozó (18.) (2019) (Szár)
   Romhányi orvostalálkozók XVIII : Szár, 2019. augusztus 31. : emlékkönyv / összeáll. Krupánszki Mihályné ; [kiad. Szár Község Önkormányzata és a Szár Községért Baráti Kör]. - Szár : Önkormányzat : Szár Községért Baráti Kör, 2019. - 43 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5788-0 fűzött
orvostudomány - konferencia-kiadvány
61 *** 061.3(439-2Szár)
[AN 3764732]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2019.
Rouger, Yann
Natural painkillers (magyar)
   Természetes fájdalomcsillapítók : egyszerű és hatékony megoldások a fájdalom enyhítésére / Yann Rougier, Marie Borrel ; [... ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Partvonal, 2019. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5783-55-5 fűzött : 2999,- Ft
fitoterápia - fájdalomcsillapító
615.212 *** 615.89:615.322
[AN 3764280]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2019.
Szabó Helga, C.
   A kevesebb néha több : időgazdálkodási kalauz elfoglalt nőknek / C. Szabó Helga. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019. - 342 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 334-342.
ISBN 978-615-00-4662-4 fűzött
életvezetés - időmenedzsment - nő
613.865-055.2 *** 159.937.53
[AN 3764692]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2019.
Szauder Ipoly (1948-)
   Kardiológiai kislexikon / Szauder Ipoly. - Budapest : Medicina, 2019. - 215, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [218].
ISBN 978-963-226-726-5 fűzött : 2600,- Ft
szívgyógyászat - szaklexikon
616.12:030
[AN 3763505]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2019.
Szikszay Csaba (1980-)
   Kiegyensúlyozottan előre! / Szikszay Csaba. - [Budapest] : [Szikszay Cs.], [2019]. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5535-0 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3764479]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2019.
Tomcsányi János (1958-)
   Hatvan év, hatvan tanulságos eset / Tomcsányi János. - Budapest : Tordas, 2019. - 216 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87495-8-1 fűzött
elektrokardiográfia - orvosi diagnosztika
616.12-008.3-073.96 *** 616-07
[AN 3764873]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2019.
Vészabó Noémi (1968-)
   Titok, nem titok? : a könyv, amely önmagadhoz vezet / Vészabó Noémi. - Budapest : Galenus, 2019. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7157-55-4 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3763919]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2019.
Ziglar, Tom
Choose to win (magyar)
   Válaszd a győzelmet : formáld át az életedet - lépésről lépésre - egyszerű döntésekkel! / Tom Ziglar ; [ford. Berényi Irén]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, [2019]. - X, 232 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6017-00-0 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3764917]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11749 /2019.
Automation and Applied Computer Science Workshop (2019) (Budapest)
   Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2019 : AACS'19 : [Budapest ..., June 21, 2019] / ed. István Vajk, Dmitriy Dunaev ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Automation and Applied Informatics. - Budapest : BUTE Dep. of Automation and Applied Informatics, [2019]. - 177 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-336-1 fűzött
automatizálás - informatika - számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.5 *** 681.3 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3764809]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11750 /2019.
Ulmer Zsolt
   Hotelhood : OTA titkok : [hogyan veszíted el a hoteled online látogatóinak 98%-át a foglalási folyamat során és hogyan szerezd őket vissza] / Ulmer Zsolt. - 2. kiad. - [Budapest] : Online Marketing Stratégia Kft., 2019. - 177 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80661-1-2 fűzött
szállodaügy - marketing - internet
640.41 *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 3765014]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11751 /2019.
   Diósd Város Víziközmű-társulat története, 2008-2019 / szerk. Juhász Mária. - Budapest : Göncöl, 2019. - 379 p., [2] fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9183-96-4 kötött
Diósd Város Víziközmű-társulat
Diósd - csatornázás - vállalat - történelmi forrás
628.1/.3(439-2Diósd) *** 061.5(439-2Diósd)(093)
[AN 3764082]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2019.
   M85 : Csorna II - Sopron kelet, I. szakasz : túl a félúton. - Győr : Lekri Group Kft., 2019. - 100 p. : ill., színes, részben térk. ; 22x23 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-5757-6 fűzött
Győr-Sopron megye - autópálya - régészet
625.711.3(439.114) *** 903/904(439.114)
[AN 3764998]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2019.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   Vályogházak : építés, korszerűsítés, átalakítás / Mednyánszky Miklós ; [... ábráit a szerző és Schlammer Zsuzsanna rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2019. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 963-9535-31-1 fűzött : 3600,- Ft
ház - építés - vályog
69 *** 691.41 *** 624.012.81
[AN 3768795]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11754 /2019.
Gómez, María J.
101 cosas que deberías saber sobre los trenes (magyar)
   101 dolog, amit jó, ha tudsz a vonatokról / [írta María J. Gómez] ; [ill. F. Valiente] ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-483-038-2 fűzött
vonat - gyermekkönyv
629.42(02.053.2) *** 656.2(02.053.2)
[AN 3765063]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2019.
   Tanulmányok a vasúti járművek és a járműrendszer-analízis témaköreiből, 2019 : emlékkönyv Prof. Dr. Zobory István 75. születésnapja alkalmából / [szerk. ... Szabó András]. - [Budapest] : BME ITS Nonprofit Zrt., 2019. - 239 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-343-9 kötött
sínhez kötött jármű - közlekedésgépészet - közlekedésmérnöki ismeretek - emlékkönyv
629.4 *** 621
[AN 3764812]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11756 /2019.
   70 éves a Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet : szőlészeti és borászati kutatások Pécsett és kapcsolódásuk a hazai és külföldi irányvonalakhoz : nyilvános tudományos konferencia : 2019. június 4. ..., Pécs / [szerk. Jakab Gábor]. - Pécs : PTE SZBKI, [2019]. - [21] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-429-416-0 fűzött
szőlészet - borászat - konferencia-kiadvány
663.2 *** 634.8 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3764775]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2019.
Bárány István (1956-)
   Galambtartási 1x1 / Bárány István ; a Galambász állategészségügyi kalendárium Berta Krisztián munkája ; [kiad. a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége]. - Budapest. : M. Galamb- és Kisállattenyésztők Orsz. Szövets., 2018. - 88 p., V t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3951-0 fűzött
Magyarország - galambtenyésztés - állattartás
636.596(439)
[AN 3764991]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2019.
Fugazza, Claudia (1978-)
Do as I do (magyar)
   Csináld utánam! : szociális tanulás, új módszer a kutyakiképzésben / Claudia Fugazza ; ford. Petró Eszter. - [Budapest] : Univerzum Kv. : Metropolis Media, 2018. - 107, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5859-24-3 fűzött : 2990,- Ft
kutyatartás - kutyakiképzés
636.7
[AN 3763992]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2019.
Halasi-Kovács Béla
   A magyarországi vízfolyások halközösségeinek ökológiai szempontú elemzése = Ecological analysis of fish communities structure in Hungarian running waters / Halasi-Kovács Béla ; [közread. a] Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézet. - Szarvas : NAIK Halászati Kutatóint., 2019. - 108, XI p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 92-108. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-5575-6 kötött
Magyarország - hal - állatökológia - folyóvíz
639.3(439) *** 591.5(439) *** 504.45(439)
[AN 3764880]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2019.
   Halgazdálkodás Magyarországon / Bojtárné Lukácsik Mónika [et al.] ; szerk. Juhász Péter ; [kiad. az Agrárminisztérium Halgazdálkodási Főosztálya]. - [Budapest] : Agrármin. Halgazdálkodási Főoszt., 2019. - 38 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5673-58-0 fűzött
Magyarország - halászat
639.2(439)
[AN 3763883]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2019.
   Innovatív takarmányozás / szerk. Babinszky László és Halas Veronika. - Budapest : Akad. K., 2019. - 996 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9493-6 kötött : 19980,- Ft
takarmányozás - takarmány
636.084/.087(439)
[AN 3763663]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2019.
   Lendületben az agrárinnováció / [szerk.] Gyuricza Csaba, Borovics Attila. - Gödöllő : NAIK, 2019. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm. - (NAIK könyvek, ISSN 2630-9467)
Bibliogr.: p. 198.
ISBN 978-615-5748-13-4 kötött
mezőgazdaság - innováció
63 *** 330.341.1
[AN 3764308]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2019.
Lipódi László (1968-)
   Emberpor / Lipódi László. - Nagykanizsa : Czupi, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9782-64-8 fűzött
Magyarország - fényképész - borospince - 20. század - 21. század - csendélet - fényképalbum
663.28(439.121)(084.12) *** 77.04(439)(092)Lipódi_L. *** 77.049(084.12)
[AN 3764771]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2019.
   A bemutatása, elővezetése, standard fotózása és küllemi bírálata / szerk. Novotni Péter, Pataki Balázs ; kiad. a Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület. - [Gyúró] : Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Orsz. Egyes., 2019. - [40] p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
- értékelés - törzskönyvezés
636.16.082
[AN 3763455]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2019.
   Magyar tájak galambfajtái / [szerk. Dankovics Róbert és Bárány István] ; [kiad. a V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete]. - Székesfehérvár : V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyes., [2018]. - 257 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 254-255.
ISBN 978-615-00-3289-4 fűzött
Magyarország - galambtenyésztés - állattartás - fajtakatalógus
636.596(439)
[AN 3764987]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2019.
Szabó István (1950-)
   Ahol jó a szőlő, ott jó a gyümölcs is : szüleink gyümölcsöskertje / Szabó István, Lázár Ibolya ; [kiad. Alsópáhok Község Önkormányzata]. - Alsópáhok : Önkormányzat, 2019. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-615-00-5427-8 fűzött
gyümölcstermesztés
634.1/.7
[AN 3763866]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11767 /2019.
Bouché, Ève-Marie (1977-)
La cuisine des filles (magyar)
   Lányok nagy szakácskönyve : receptek, tippek, trükkök : alkoss valami finomat, pillanatok alatt! / írta Ève-Marie Bouché ; rajz. Marianne Dupuy-Sauze ; fényképezte Lionel Antoni ; [ford. Réti Blanka]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csak lányoknak! Neked, ISSN 2498-4949)
ISBN 978-963-399-979-0 kötött : 3699,- Ft
szakácskönyv - ifjúsági könyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3768797]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2019.
Le girls' book de la pâtisserie (magyar)
   Lányok nagy desszertes könyve : mennyei édességek / [ford. Réti Blanka]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csak lányoknak! Neked, ISSN 2498-4949)
ISBN 978-963-399-515-0 kötött : 2999,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3768798]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2019.
   Három ország zöld konyhája / [közread. a ... Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda]. - Balkány : Szt. Jácint Görögkatolikus Óvoda, [2019]. - [66] p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3763445]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2019.
   Klasszikusok egészségtudatosan : kedvenc magyaros ételeink újragondolva / [kiad. a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.]. - Bicske : Spar Mo. Keresk. Kft., 2019. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5236-6 kötött : 4999,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3764885]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2019.
Nagy Z. Róbert (1978-)
   Tartósítás régi módszerekkel.. : [vadon termő ehető növények és közismert kultúrnövények kreatív tartósítási módszerei] / Nagy Z. Róbert ; közrem. Szántó Mária [et al.]. - Kétegyháza : Kauten Alapítvány, 2019. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Herbáció könyvek, ISSN 2676-9433)
Fűzött : 1995,- Ft
konzerválás - befőzés - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3765228]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2019.
Szabó Jucus
   5 hozzávalós vacsorák : 31 recept az év bármely napjára / Szabó Jucus. - [Budapest] : [Szabó J.], 2018. - 95 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-2661-9 fűzött : 2490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3763950]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2019.
Veresné Bálint Márta
   Táplálkozási tanácsok 50 év felettieknek : kipróbált receptekkel és hasznos tudnivalókkal / Veresné Bálint Márta, Horváth Judit, Lichthammer Adrienn. - Budapest : SpringMed, cop. 2019. - 271 p., XVI t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 265-267.
ISBN 978-963-9456-79-2 fűzött : 3980,- Ft
egészséges táplálkozás - idős - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2-053.9
[AN 3763464]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11774 /2019.
Buji Ferenc (1962-)
   Tat tvam aszi : szolipszizmus és tradicionális metafizika / Buji Ferenc. - Nyíregyháza : Kötet K., 2018. - 214 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 201-208.
ISBN 978-963-8438-21-8 fűzött : 2950,- Ft
metafizika - lételmélet - vallásfilozófia
111 *** 21
[AN 3764779]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2019.
Pánczél Hegedűs János (1974-)
   A rend bástyái : Molnár Tamás politikai filozófiájának alapelvei / Páncél Hegedüs János. - [Pécs] : Disciplina, 2019. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5820-05-2 fűzött : 3100,- Ft
Molnár Tamás (1921-2010)
Egyesült Államok - filozófus - politikai filozófia - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
1(73)(=945.11)(092)Molnár_T. *** 32.001
[AN 3764978]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Natur und Mensch in geisteswissenschaftlicher Betrachtung (magyar)
   A természet és az ember szellemtudományos nézőpontból : 10 előadás, Dornach, 1924. január 8 - 1924. február 27. : munkás-előadások 6. / Rudolf Steiner ; [ford. Malomsoky Ildikó]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2019. - 172 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5906-05-3 fűzött : 2000,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3768447]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Offenbarungen des Karma (magyar)
   A karma megnyilvánulásai : tizenegy előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1910. május 16. és 28. között tartott Hamburgban. - Budapest : Genius, 2019. - 236, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5906-10-7 fűzött : 3000,- Ft
lélekvándorlás
129.4
[AN 3768436]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2019.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit (magyar)
   A nyugati és a keleti világ különbözősége : tíz előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1922. június 1. és 12. között tartott Bécsben, az antropozófiai mozgalom második nemzetközi kongresszusán / [ford. Szabó Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, 2019. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-10-6 fűzött : 3000,- Ft
antropozófia - filozófiatörténet
141.333 *** 1(100)(091)
[AN 3768450]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11779 /2019.
   Az alapvető bibliai tanítások kátéja / [... összeáll. Vankó Zsuzsa]. - Budapest : BIK Kvk., 2019. - 420, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5260-74-2 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3763781]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2019.
Balicza Iván (1948-)
   Isten mémjei : újszerű igehirdetések / Balicza Iván. - Budapest : Luther, 2019. - 170 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-380-157-4 fűzött : 1750,- Ft
prédikáció
252
[AN 3764793]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2019.
Bamberger, Heike
Ein Geschenk auf vier Pfoten (magyar)
   Négylábú ajándék / H. Bamberger. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2018. - 157 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-36-0 fűzött
vallásos irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3764000]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2019.
   Bölcsek és balgák : ószövetségi bölcsességek / [összeáll. és szerk. L. Tóth Beáta]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 175, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-429-2 kötött : 2490,- Ft
Biblia. Ószövetség
idézetgyűjtemény
222/224.046
[AN 3764342]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2019.
Cariello, Sergio (1964-)
The action Bible (magyar)
   Action Bible : képregény Biblia / ill. Sergio Cariello. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2019. - 744 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5526-90-9 kötött : 8990,- Ft
bibliai történet - képregény
221.046(02.053.2) *** 087.6:084.11
[AN 3764446]
MARC

ANSEL
UTF-811784 /2019.
Cselenkó Borbála (1976-)
   A zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia és plébaniatemplom története a 18-19. században / Cselenkó Borbála. - Zalaegerszeg : Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2019. - 212 p. : ill. ; 21 cm. - (Zalaegerszegi füzetek, ISSN 0324-7082 ; 15.)
Bibliogr.: p. 195-201.
ISBN 978-615-00-5075-1 fűzött
Mária Magdolna Római Katolikus Plébánia (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - templom - katolikus egyház - 18. század - 19. század
282(439-2Zalaegerszeg)"17/18" *** 726.54(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3764706]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2019.
Czirmayné Kocsis Róza (1950-)
   Buzától Böszörményig / Czirmayné Kocsis Róza. - [Hajdúböszörmény] : Szerző, 2019. - 165 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5254-0 fűzött
Czirmay Árpád (1933-2018)
Magyarország - Erdély - protestáns lelkész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
284.2(439)(092)Czirmay_Á. *** 284.2(498)(=945.11)(092)Czirmay_Á.
[AN 3763473]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2019.
Di Franca, Antonino
   "A törvény és az evangélium" : szombatiskolai leckék 2019. év második félévére / Antonino Di Franca ; kiad. a Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nemzetközi Misszióegyesület. - [Szeged] : Hetednapi Adventista Reformmozgalom Nk. Misszióegyes., [2019]. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80765-7-9 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3764761]
MARC

ANSEL
UTF-811787 /2019.
Eggerichs, Emerson (1951-)
The 4 wills of God (magyar)
   Isten akarata nyomában : hozd összhangba elképzeléseidet Isten tökéletes akaratával / Emerson Eggerichs ; [ford. Tóthné Kincs Vivien]. - Budapest : Patmos Records, 2019. - 273 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-93-0 kötött : 3890,- Ft
isten - hit - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
231 *** 234.2 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3764294]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2019.
   Evangelikál fundamentumok - helyettes bűnhődés / [szerk. Márkus Tamás András] ; [közread. az] Evangelikalizmus Protestáns Ortodoxia Evangelikál Csoport. - [Budapest] : Evangelikál Csop. Egyes., cop. 2019. - 104 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5713-2 fűzött
bűn - kegyelemteológia - krisztológia
241.4 *** 234.1 *** 232
[AN 3765242]
MARC

ANSEL
UTF-811789 /2019.
Farrugia, Susan
   Jars of clay : short stories of healing / by Susan Farrugia ; [publ. by the] Talitha Kum Christian Foundation. - Csongrád : Talitha Kum Christian Foundation, 2019. - 66 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5813-02-3 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3763770]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2019.
Fölsch, Harald
Wie erkennt man den Messias? (magyar)
   Hogyan ismerhető fel a Messiás? : párhuzamos helyek az Ó- és Újszövetségből rabbinikus értelmezésekkel / Harald Fölsch ; [ford. Tóth Gergely]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2018. - 80 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-53-7 fűzött
messiás - bibliakutatás
232.1 *** 22.01
[AN 3764095]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2019.
Gibbon, Edward (1737-1794)
The history of the decline and fall of the Roman empire (magyar) (részlet)
   Az iszlám hódítások és a kalifák uralma / Edward Gibbon ; [ford., a jegyz. ás az utószót írta Óvári Csaba]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 154, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-73-6 fűzött : 2800,- Ft
iszlám - nemzettörténelem - arabok - 7. század - 8. század
297"06/07" *** 930.8(=927)"06/07"
[AN 3764728]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2019.
   A gyöngyösi Szent Bertalan-templom műemléki és szakrális emlékei : vezető a templom megtekintéséhez / [összeáll. és szerk. Földessy Mariann] ; [közread. a] Szent Bertalan-templom Kincstára. - Gyöngyös : Szt. Bertalan-templom Kincstára, 2019. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
Számozott példány: 50. - Bibliogr.: p. 2.
ISBN 978-615-00-5396-7 fűzött
Gyöngyös - templom - keresztény művészet
247 *** 726.54(439-2Gyöngyös)
[AN 3764604]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2019.
Halász Zsolt
   A Hegyi beszéd magyarázata / Halász Zsolt ; [közread. a] Sion Gyülekezet. - [Budapest] : Sion Gyülekezet, cop. 2019. - 112 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5850-4 fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 3765211]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2019.
Hargittay Emil (1953-)
   Pázmány Péter írói módszere: a Kalauz és a vitairatok újraírása / Hargittay Emil. - Budapest : Universitas, 2019. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-250.
ISBN 978-963-9671-77-5 kötött : 2520,- Ft
Pázmány Péter (1570-1637). Isteni igazságra vezérlő kalauz
Magyarország - érsek - író - katolikus egyház - 16. század - 17. század
282(439)(092)Pázmány_P. *** 894.511(092)Pázmány_P.
[AN 3764597]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2019.
   Jelenések könyve : tartalmának áttekintése, az összefüggések kiemelése. - Budapest : BIK Kvk., 2018. - 209 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2019/1.)
ISBN 978-615-5260-69-8 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3763961]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2019.
   Kicsoda nékünk Krisztus? : hogyan lehetünk eggyé Ővele és ezáltal egymással is? / [... összeáll. Vankó Zsuzsanna]. - Budapest : BIK Kvk., 2018. - 167 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2018/4.)
ISBN 978-615-5260-68-1 fűzött
krisztológia - bibliamagyarázat
232.9 *** 22.07
[AN 3763953]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2019.
Kinley, Jeff
As it was in the days of Noah (magyar)
   Ahogy Noé napjaiban történt / Jeff Kinley. - Budapest : Evangéliumi K., 2018. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5624-46-9 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3764263]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2019.
Kovács Ágnes Lilla
   Hit a vezetésben : 10 inspiráló beszélgetés / Kovács Ágnes Lilla. - Budapest : Harmat, cop. 2019. - 140 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-288-460-8 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - hit - vezetés - vezető alkalmazott - 21. század - interjú
234(047.53) *** 248.3(047.53) *** 65.012.4(439)(092)(047.53)
[AN 3764309]
MARC

ANSEL
UTF-811799 /2019.
   Küldetésed van! : zarándokkönyv Istent keresőknek / [szerk. ... Verebné Sárközi Réka]. - Szeged : Laudetur K., cop. 2019. - 128 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5988-02-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3763758]
MARC

ANSEL
UTF-811800 /2019.
Mandula József (1931-)
   A vörös csillag árnyékában / Mandula József ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest ; [Verőce] : Szerző, 2019. - 39 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-5168-0 fűzött
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Mandula_J.(0:82-94)
[AN 3763757]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2019.
   Mátyás király és az egyház / szerk. Fedeles Tamás. - Pécs : PTE Egyháztörténeti Kutatóközp., 2019. - 284 p. : ill. ; 24 cm. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, ISSN 2063-2398 ; 10.)
A Pécsett, 2018. nov. 15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-340-8 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - magyar történelem - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - 15. század
282(439)"14" *** 943.9"14" *** 261.7(439)"14" *** 322(439)"14"
[AN 3764763]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2019.
McDowell, Josh (1939-)
The resurrection and you (magyar)
   A feltámadás és te / Josh McDowell, Sean McDowell ; [ford. Kárpáti Zsolt]. - Budapest : CLC Kv., cop. 2019. - 68 p. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 64-68.
ISBN 978-615-00-4720-1 fűzött
krisztológia
232.971
[AN 3764688]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2019.
McQuoid, Stephen
The beginner's guide to expository preaching (magyar)
   Kézikönyv a magyarázó igehirdetéshez / Stephen McQuoid. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2018. - 174 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-615-5624-50-6 fűzött
homiletika
251
[AN 3763997]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2019.
Pásztor József
   Tűzben született : a Magyar Apostoli Egyház története / Pásztor József ; [... ill. ... Zöldi Józsefné]. - Budapest : M. Apostoli Egyh., 2019. - 177 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-615-00-5349-3 fűzött
Magyar Apostoli Egyház
Magyarország - egyháztörténet - kisegyház - keresztény egyház
289(439)(091)
[AN 3763891]
MARC

ANSEL
UTF-811805 /2019.
   Schöner Alfréd hetven éves = Essays in honor of Alfred Schöner = Masŵt likḃŵd sel Yŵʾel ʾEṗryim dŵḃ Syyner / szerk. Oláh János, Zima András. - Budapest : Gabbiano Print, 2018. - 606 p. : ill. ; 22 cm
Váltakozva magyar, angol és héber nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5346-31-6 kötött
Magyarország - zsidó vallás - zsidóság - emlékkönyv
296 *** 316.347(=924)(439) *** 008(=924)
[AN 3764074]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2019.
Sipos Emese
   Képes családi Biblia : kicsiknek és nagyoknak / [írta Sipos Emese]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 222, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-251-172-6)
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3768755]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2019.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
Christus im Alten Testament (magyar)
   Krisztus az Ószövetségben : ébredések prédikációk ószövetségi jelképek alapján / C. H. Spurgeon. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2018. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5624-40-7 fűzött
prédikáció
252
[AN 3763938]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2019.
St. John, Patricia Mary (1919-1993)
Prayer is an adventure (magyar)
   Az imádság életre szóló kaland / Patricia M. St. John. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2018. - 88 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-47-6 fűzött
imádkozás - gyermekkönyv
248.143(02.053.2)
[AN 3764004]
MARC

ANSEL
UTF-811809 /2019.
Szabó József László (1953-)
   Élet a szereteten belül és kívül / Szabó József László. - Kecskemét : Korda, 2019. - 192 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5931-08-6 fűzött : 1500,- Ft
szentség - vallásos irodalom
265 *** 244
[AN 3764319]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2019.
Williams, Margaret (1902-1996)
The Society of the Sacred Heart (magyar)
   A Szent Szív Társaság (Sacré Coeur) története / [Margaret Williams] ; [ford. Görföl Tibor]. - Kecskemét : Korda, 2019. - 608 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5931-03-1 fűzött
Societas Religiosarum Sanctissimi Cordis Jesu
Franciaország - apácarend - egyháztörténet
271-055.2(44)(091)
[AN 3764324]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2019.
Young, William Paul (1955-)
The shack (magyar)
   A viskó : napról napra : üzenetek az év minden napjára / Wm. Paul Young ; [ford. Géczi Károly és Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, 2019, cop. 2013. - [381] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5246-20-3 fűzött : 3450,- Ft
vallásos irodalom - kanadai angol irodalom - ima - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 243 *** 820-84(71)=945.11
[AN 3768955]
MARC

ANSEL
UTF-811812 /2019.
Zászkaliczky Pál (1935-)
   Király vendégségben : Zászkaliczky Pál igehirdetései / [... ill. Szetlik Péter]. - Budapest : ifj. Zászkaliczky P., 2019. - 412 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4827-7 kötött : 2900,- Ft
prédikáció
252
[AN 3763923]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11813 /2019.
Baktay Zelka (1969-)
   Életút : párkapcsolati szakaszok a megismerkedéstől a nagyszülőségig / Baktay Zelka és Baktay Miklós. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Pszichogram ; [Bőcs] : Rebann, cop. 2019. - 564, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81271-1-0 fűzött
párkapcsolat - szülő-gyermek kapcsolat
316.356.2 *** 316.472.4
[AN 3763506]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2019.
   Demográfia és egészségpolitika II : konferenciakötet a 2018-2019. évi tusványosi, kiskunmajsai, bajai és székesfehérvári rendezvényekről / szerk. Bártfai György [et al.]. - Szeged : Gerhardus, 2019. - 181 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-55-4 fűzött
Magyarország - demográfia - egészségpolitika - egészségügy - 21. század
314(439)"201" *** 364.44(439)"201" *** 354.53(439)"201"
[AN 3764609]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2019.
Huddleston, Brad
Digital cocaine (magyar)
   Digitális kokain : [út az egyensúly felé] / Brad Huddleston ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2019. - 249 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81045-8-6 fűzött : 2950,- Ft
információs társadalom - technikai kultúra - internet - tömegkommunikáció - gyermeklélektan - gyermeknevelés - vallásos irodalom
316.774 *** 681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 659.3 *** 159.922.7 *** 244 *** 37.018.1
[AN 3764957]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2019.
Juhász Sándor
   Asszony kell a házhoz / Juhász Sándor. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5862-25-0 kötött : 2500,- Ft
Dabas - szociográfia - családtörténet - parasztság - 20. század
316.343.64(439-2Dabas)"19"(0:82-31) *** 308(439-2Dabas)(0:82-31) *** 929.52(439-2Dabas)(0:82-31)
[AN 3763566]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2019.
   Két év a családok szolgálatában : a Kultúrával a családokért projekt tapasztalatai / szerk. Görgőy Rita ; [közread. a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - Pécs : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., 2019. - 85 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-429-390-3 fűzött
család - családi nevelés - életvezetés
316.356.2 *** 37.018.1 *** 613.865-055.5
[AN 3764715]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2019.
Kosztics István (1962-)
   A cigány kultúra szolgálatában : 30 éves a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület / Kosztics István. - Pécs : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., 2019. - 251 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5827-03-7 fűzött
Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület
Baranya megye - Pécs - cigányság - kulturális élet - kulturális egyesület - testülettörténet - ezredforduló - 21. század
316.347(=914.99)(439.127) *** 316.7(=914.99)(439.127)"198/201" *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 3764843]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2019.
Pető Andrea (1964-)
   Láthatatlan elkövetők : nők a magyarországi nyilasmozgalomban / Pető Andrea. - Budapest : Jaffa, 2019. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 242-258.
ISBN 978-615-5418-60-0 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - nyilaskeresztes párt - nő - holokauszt - magyar történelem - történelmi forrás
316.37-055.2(439)"194"(093) *** 329.18(439)"194"(093) *** 323.12(=924)(439)"194"(093) *** 943.9"194"(093)
[AN 3759995]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2019.
   Risk, responsibility, and resilience : new strategies in the labyrinths of uncertainty : highlights of the Third European Blue Sky Conference proceedings, 23-25. November 2018, Budapest / comp. and ed. by Jody Jensen ; [publ. by Institute of Advanced Studies]. - Kőszeg : IASK, 2019. - 101 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
gazdaság - társadalom - politika - 21. század - konferencia-kiadvány
316.3(100)"201" *** 327(100)"201" *** 338(100)"201" *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3764755]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2019.
   Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében : a Hagyomány, értékmentés és innováció a tudományok történetében sorozat keretében / szerk. Forrai Judit és Pók Andrea. - Budapest : MTT, 2018. - 334, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei, ISSN 2676-8852 ; 2.)
A Budapesten, 2017. nov. 16-17. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80623-4-3 fűzött
Magyarország - statisztikatörténet - statisztika
311(439)(091) *** 311
[AN 3765081]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2019.
Stipkovits Erika, L.
   Nagyszülők a kispadon? : 11 tévhit a generációk közötti konfliktusokról / L. Stipkovits Erika ; [ill. Pásti-Kovács Nóra]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 375 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 361-369.
ISBN 978-963-304-770-5 kötött : 3900,- Ft
nemzedékek közti különbség - szülő-gyermek kapcsolat - nagyszülő - öregkor higiénéje - családi nevelés - családi élet
316.356.2 *** 316.37-055.53 *** 316.346.3 *** 364.142 *** 613.98 *** 37.018.1
[AN 3764341]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2019.
   Társadalom, gazdaság és roma integráció Törökszentmiklóson / [szerk. Bálint Csaba, Ritter Krisztián] ; [közread. a] Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium. - Gödöllő : SZIE K., 2019. - 50 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 48-50.
ISBN 978-963-269-846-5 fűzött
Törökszentmiklós - cigányság - társadalmi integráció - 21. század - statisztikai adatközlés - demográfia
316.4.052(=914.99)(439-2Törökszentmiklós) *** 314(439-2Törökszentmiklós)"201"(083.41)
[AN 3763783]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2019.
Tracy, Brian (1944-)
Speak to win (magyar)
   Beszélj győztesként! : hogyan győzzük meg hallgatóságunkat bármely helyzetben? / Brian Tracy ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2019. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-59-1 fűzött : 3490,- Ft
siker - tárgyalástechnika - meggyőzés
316.77 *** 658.1.012.63 *** 65.013
[AN 3768432]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11825 /2019.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Mesék a szerelemről [elektronikus dok.] : meseterápia / Boldizsár Ildikó ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9678-5 : 3400,- Ft
meseterápia - népmese - hangoskönyv
398.21(100) *** 615.851.82
[AN 3763623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (50 min)
[AN 3763625] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (51 min)
[AN 3763626] MARC

ANSEL
UTF-811826 /2019.
Hoppál Mihály (1942-)
   Sámán művészet / Hoppál Mihály. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2019. - 203 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-201. - Filmogr.: p. 202-203.
ISBN 978-963-479-202-4 kötött : 3999,- Ft
sámánizmus
398.49 *** 291.612
[AN 3764217]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2019.
   Kedvenc mondókáim / [ill. Hankószky Ildikó]. - [Nyíregyháza] : [Magánkiad.], 2019. - 31 p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-615-00-3036-4 kötött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3768579]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2019.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve 5 / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - 2. kiad. - Budapest : K.u.K. K., 2019. - 96 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-89-0 fűzött : 1200,- Ft
vicc
398.94
[AN 3768588]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2019.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve 9 / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - 2. kiad. - Budapest : K.u.K. K., 2019. - 95 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-90-6 fűzött : 1200,- Ft
vicc
398.94
[AN 3768587]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2019.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Régi magyar mondák / Lengyel Dénes. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 526, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-356-4 kötött : 3799,- Ft
magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3769151]
MARC

ANSEL
UTF-811831 /2019.
Varga Dezső (1947-)
   Szokásvilág Gombán / Varga Dezső, Terék József. - Gomba : Önkormányzat, 2018. - 145 p. : ill. ; 21 cm. - (Gombai históriák, ISSN 2676-9212 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1084-7 fűzött
Magyarország - Gomba (Pest megye) - magyar néprajz - népszokás - társadalmi élet
391/395(=945.11)(439-2Gomba) *** 398(=945.11)(439-2Gomba)
[AN 3764892]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11832 /2019.
   +-30 : esszék a közelmúltról és a közeljövőről / szerk. Földes György. - Budapest : Napvilág, 2019. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-338-218-9 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - politika - ezredforduló - 21. század - esszé
32(439)"199/201"(0:82-4)
[AN 3763924]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2019.
Åsbrink, Elisabeth (1965-)
1947 (magyar)
   1947 : újrakezdés a háború után / Elisabeth Åsbrink ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Park, cop. 2019. - 275 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-267.
ISBN 978-963-355-515-6 kötött : 3490,- Ft
Európa - civilizáció - művelődéstörténet - holokauszt - 1945 utáni időszak - 20. század - történeti kronológia
323.12(=924)(4)"193/1945" *** 008(100)"19" *** 930.85(100)"1947"(0:930.24)
[AN 3764350]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2019.
Corsi, Jerome R. (1946-)
Killing the Deep State (magyar)
   A Deep State legyőzése : háború az árnyékállam ellen Trump elnök védelmében / Jerome R. Corsi ; [ford. Morvay Péter]. - Budapest : Patmos Records, 2019. - 227 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-91-6 kötött : 3490,- Ft
Trump, Donald (1946-)
Egyesült Államok - belpolitika - államfő - 21. század
323(73)"201" *** 32(73)(092)Trump,_D.
[AN 3764298]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2019.
   Európa és a migráció : tanulmánykötet / szerk. Besenyő János, Miletics Péter, Orbán Balázs. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 580 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-327-794-2 fűzött
Európa - Magyarország - migráció - 21. század
325.1(4)"201" *** 325.1(439)"201"
[AN 3764945]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2019.
Fischerová, Viola (1922-)
Mengeleho dievča (magyar)
   A Mengele-lány : a négy koncentrációs tábort túlélő szlovákiai magyar nő igaz története / Viola Stern Fischer, Veronika H. Tóth ; [ford. Mészáros Tünde]. - Budapest : Animus, 2019. - 363, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
ISBN 978-963-324-637-5 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3765044]
MARC

ANSEL
UTF-811837 /2019.
Fischerová, Viola (1922-)
Mengeleho dievča (magyar)
   A Mengele-lány [elektronikus dok.] : a négy koncentrációs tábort túlélő szlovákiai magyar nő igaz története / Viola Stern Fischer, Veronika H. Tóth ; ford. Mészáros Tünde. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - [Budapest] : Animus, 2019. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155835. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-635-1
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3769255]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2019.
Lewis, Michael (1960-)
The fifth risk (magyar)
   Az ötödik kockázat / Michael Lewis ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 271 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-816-7 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - belpolitika - kormány - 21. század
323(73)"201" *** 328.13(73)"201"
[AN 3764895]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2019.
Máthé Áron (1977-)
   A nyilaskereszt árnyéka : a magyarországi nemzetszocializmus elmélete és gyakorlata / Máthé Áron. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 213, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 201-213.
ISBN 978-615-5601-81-1 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - politikatörténet - szélsőjobboldali irányzat - nyilaskeresztes párt - népbírósági per - második világháború - 1945 utáni időszak
329.18(439)"193/194" *** 343.301.096(439)"194"
[AN 3764726]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2019.
Réthelyi Miklós (1939-)
   Ünnepi kötet Réthelyi Miklós 80. születésnapjára / [szerk. Soós Gábor, Hajdu-Kriston Krisztina, Gyarmati Vera] ; [kiad. Unesco Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága]. - Budapest : Unesco M. Nemz. Biz. Titkársága, 2019. - 182 p. : ill., színes ; 24 cm
Réthelyi Miklós beszédei. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - politikus - miniszter - 20. század - 21. század - előadóbeszéd - emlékkönyv
32(439)(092)Réthelyi_M.(042)
[AN 3763897]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2019.
Ronzheimer, Paul (1985-)
Sebastian Kurz (magyar)
   Sebastian Kurz : az életrajz / Paul Ronzheimer ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Ráció, 2019. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5675-29-4 fűzött : 2790,- Ft
Kurz, Sebastian (1986-)
Ausztria - politikus - külpolitika - 21. század - életrajz
32(436)(092)Kurz,_S. *** 327(436)"201"
[AN 3764682]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2019.
Schmidt Mária (1953-)
Új világ született, 1918-1923 (angol)
   The birth of a new world, 1918-1923 : an essay / Mária Schmidt ; [transl. by János Betlen] ; [publ. by the Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2019. - 155 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 148-153.
ISBN 978-615-5118-86-9 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - magyar történelem - külpolitika - nemzetközi kapcsolat - forradalmak kora - két világháború közötti időszak
327(100)"191/192" *** 943.9"191/192"
[AN 3765023]
MARC

ANSEL
UTF-811843 /2019.
   Széchényiek Sárpentelén : Széchényi Viktor, Széchenyi Zsigmond / [szerk. Bödő István]. - Székesfehérvár : MNL Fejér M. Lvt., 2019. - 203 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Fejér megyei történeti évkönyv, ISSN 0301-7532 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7233-48-7 kötött
Széchényi Viktor (1871-1945)
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
Magyarország - Sárpentele - helytörténet - politikus - vadász - 19. század - 20. század
32(439)(092)Széchényi_V. *** 799.2(439)(092)Széchenyi_Zs. *** 943.9-2Sárpentele"19/20"
[AN 3763696]
MARC

ANSEL
UTF-811844 /2019.
   A tér hatalma - a hatalom terei : tanulmánykötet a 70 éves Szilágyi István professzor tiszteletére / szerk. Pap Norbert, Domingo Lilón, Szántó Ákos ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara]. - Pécs : PTE TTK, 2019. - 293 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és spanyol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-371-2 fűzött
geopolitika - világtörténelem - emlékkönyv
327(100)(091) *** 930.9(082)
[AN 3764695]
MARC

ANSEL
UTF-811845 /2019.
Trócsányi László (1956-)
   Válogatott miniszteri beszédek : 2014. június - 2019. június / Trócsányi László. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - 322 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-69-8 kötött
Magyarország - politikus - belpolitika - 21. század - előadóbeszéd
32(439)(092)Trócsányi_L.(042) *** 323(439)"2014/2019"
[AN 3763585]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11846 /2019.
Almási Tibor (1952-)
   Évről-évre.. : Győr képzőművészeti élete, 1896-1918 / Almási Tibor ; [közread. a] Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2018-. - ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Győr - művészettörténet - művészeti élet - századforduló - művelődéstörténet
930.85(439-2Győr)"189/191" *** 73/76(439-2Győr)"189/191"
[AN 3763740]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018. - 312 p.
ISBN 978-963-7207-66-2 kötött
[AN 3763744] MARC

ANSEL
UTF-811847 /2019.
Asztalos István (1934-)
   Iklad : egy magyarországi német falu története napjainkig / Asztalos István, Brandtner Pál ; [kiad. Iklad Község Önkormányzata]. - 2. jav., bőv. kiad. - Iklad : Önkormányzat, 2019. - 600 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 519-523. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-00-5754-5 kötött
Iklad - helytörténet
943.9-2Iklad
[AN 3768802]
MARC

ANSEL
UTF-811848 /2019.
Bergamino, Giorgio
101 cosas que deberías saber sobre la ciencia en la antigüedad (magyar)
   101 dolog, amit jó, ha tudsz az ókori tudományról / [írta Giorgio Bergamino és Gianni Palitta] ; [ill. Andrea Orani és Stefano Scagni] ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-483-043-6 fűzött
művelődéstörténet - tudománytörténet - ókor - gyermekkönyv
930.85(3)(02.053.2) *** 001(3)(02.053.2)
[AN 3765043]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2019.
Bognár Zoltán
   Fény : felesleges évszázadok nyomában / Bognár Zoltán. - [Budapest] : Kassák, 2019. - 167 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 152-166.
ISBN 978-963-9757-40-0 kötött : 2990,- Ft
időszámítás - művelődéstörténet - világtörténelem - rejtély
930.9 *** 529 *** 930.85(100) *** 001.94
[AN 3763944]
MARC

ANSEL
UTF-811850 /2019.
Bozóki András (1959-)
   Gördülő rendszerváltás : az értelmiség politikai szerepe Magyarországon, 1977-1994 / Bozóki András ; [közread. az] ... Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : L'Harmattan : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány, 2019. - 532 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 477-512.
ISBN 978-963-414-501-1 fűzött : 4990,- Ft
ISBN 978-615-80949-3-1
Magyarország - rendszerváltás - magyar történelem - politikatörténet - belpolitika - értelmiség - ellenzék - Kádár-korszak
943.9"1989/199" *** 323(439)"1989/199" *** 316.343.652(439)"198/199" *** 323.22(439)"198"
[AN 3764165]
MARC

ANSEL
UTF-811851 /2019.
   Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei / szerk. Szendrey István. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt. : KLTE, 1979-. - 24 cm
A 15. kötettől közread. a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. - 1986-tól szerk. Rácz István, 2005-től szerk. nélkül. - cvált.: Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei
ISBN 963-471-275-4
Debrecen - helytörténet - magisztrátus - jegyzőkönyv - történelmi forrás
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093)
[AN 21020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [32.], 1626-1627 / ... ford. Szendiné Orvos Erzsébet. - 2019. - 321 p., [8] t. : ill., színes. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 46.)
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-7238-60-4 fűzött
[AN 3763681] MARC

ANSEL
UTF-811852 /2019.
Dénes Iván Zoltán (1946-)
   Értelmiségi minták / Dénes Iván Zoltán. - Budapest : Kalligram, 2019. - 442 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 381-429.
ISBN 978-963-468-112-0 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - történetírás - politikatörténet - identitás - értelmiség - zsidóság - 19. század - 20. század
930.1(439)"18/19" *** 32(439)"18/19" *** 316.63 *** 316.343.652(439)"18/19" *** 316.347(=924)(439)"18/19"
[AN 3763881]
MARC

ANSEL
UTF-811853 /2019.
   Fájó Trianon / [szerk., a kronológiát összeáll.] Száraz Miklós György. - Budapest : Scolar, 2019. - 188, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-034-1 kötött : 4999,- Ft
trianoni békeszerződés - magyar történelem - 20. század - magyar irodalom - kronológia - antológia
943.9"19"(0:930.24) *** 341.382"1920" *** 894.511-822
[AN 3768660]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2019.
   Földes története / Karacs Zsigmond és Péter Imre közreműködésével szerk. Veliky János ; [kiad. Földes Nagyközség Önkormányzata]. - Földes : Önkormányzat, 2002-2018. - 2 db ; 24 cm
A 2. kötetet szerk. Bakó Endre
ISBN 963-00-9274-3
Földes - helytörténet
943.9-2Földes
[AN 946344]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 2000-ig. - 2018. - 268 p. : ill.
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-00-9275-1)
[AN 3763483] MARC

ANSEL
UTF-811855 /2019.
   Egy gimnáziumi osztály : Sárospatak, 1956-1960 : a találkozók etnográfiája / [szerk., ... összeáll. Hoppál Mihály és D. Molnár István]. - Budapest : Hoppál M., 2019. - 168 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 978-615-00-5400-1 fűzött
Magyarország - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3764888]
MARC

ANSEL
UTF-811856 /2019.
   Gödöllő : képes történeti könyv : the town's history in pictures / [szerk. L. Péterfi Csaba] ; [kiad. Gödöllő Város Önkormányzata]. - 2. kiad. - Gödöllő : Önkormányzat, 2019. - 301, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [304].
ISBN 978-615-80564-1-0 kötött
Gödöllő - helytörténet - helyismeret
943.9-2Gödöllő *** 908.439-2Gödöllő
[AN 3769192]
MARC

ANSEL
UTF-811857 /2019.
   Hivatás és hűség : köszöntések Gubicza Ferenc tiszteletére a 80. születésnapján / [szerk. Tölgyesi József]. - Veszprém : Gubicza I. : Tölgyesi J., 2019. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5179-6 fűzött
Veszprém megye - helytörténet - művelődéstörténet - emlékkönyv
943.911.7 *** 930.85(439.117)
[AN 3764605]
MARC

ANSEL
UTF-811858 /2019.
   Hóman Bálint és népbírósági pere / szerk. Ujváry Gábor ; [közread. a] ... Városi Levéltár és Kutatóintézet. - Budapest : Ráció ; Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2019. - 654 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-30-0 fűzött : 4999,- Ft
Hóman Bálint (1885-1951)
Magyarország - politikus - történész - népbírósági per - 20. század - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
930.1(439)(092)Hóman_B. *** 32(439)(092)Hóman_B. *** 343.301.096(439)"1946"(093)
[AN 3764550]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2019.
   Hungary and Hungarians in Central and East European narrative sources, 10th-17th centuries / ed. Dániel Bagi [et al.] ; [publ. by the] University of Pécs. - Pécs : Univ. of Pécs, 2019. - 224 p. : ill. ; 25 cm
A Pécsett, 2018. márc. 21-22-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott és szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-367-5 fűzött
Kelet-Európa - magyar történelem - történetírás - középkor
943.9"9/16" *** 930.1(4-11)
[AN 3764773]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2019.
Keegan, John (1934-2012)
The Second World War (magyar)
   A második világháború / John Keegan ; [ford. Molnár György]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Jaffa, 2019. - 557 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-160-1 kötött : 3990,- Ft
második világháború
94"1939/1945"
[AN 3769154]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2019.
Molnár László (1953-)
   Az Övegesek : a család tanító tagjai / Molnár László. - Nagykanizsa : Czupi, 2019. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9782-68-6 fűzött
Öveges család
Öveges József (1895-1979)
Magyarország - családtörténet - pedagógus - fizikus - 20. század
929.52(439)Öveges *** 37(439)(092)Öveges_J. *** 53(439)(092)Öveges_J.
[AN 3764769]
MARC

ANSEL
UTF-811862 /2019.
Nemere István (1944-)
Magyarország története (angol) (részlet)
   History of Hungary : a chronicle of 989 years : from the Hunyadi period until the golden age of Transylvania 15th century - 17th century / István Nemere ; [transl. by Christopher Claris]. - Budapest : E. Macko, 2019. - 610 p. : ill. ; 21 cm
Számozási adatként: Vol. 2
ISBN 978-615-00-4786-7 fűzött
magyar történelem - 15. század - 16. század - 17. század
943.9"14/16"
[AN 3765142]
MARC

ANSEL
UTF-811863 /2019.
Nemere István (1944-)
Magyarország története (eszperantó) (részlet)
   Historio de Hungario : kroniko de 989 jaroj : de la epoko de klerismo ĝis la epoko da la mondmilitoj / István Nemere ; [trad. Jozefo Horvath]. - Budapeŝto : E. Macko, 2019. - 473 p. : ill. ; 21 cm
Számozási adatként: Parto 3a
ISBN 978-615-00-5566-4 fűzött
magyar történelem - 18. század - 19. század - 20. század
943.9"17/19"
[AN 3765137]
MARC

ANSEL
UTF-811864 /2019.
Oross Szabolcs László
   Mesélő kövek : Szőgye regényes története / Oross Szabolcs László. - [Szeged] : [Scriptum Zrt.], 2019. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9411-17-3 fűzött
Szőgye - helytörténet - elbeszélés
943.9-2Szőgye(0:82-32)
[AN 3764321]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2019.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Küzdelmek és csetepaték : egy megye évtizedei a reformkorban / Praznovszky Mihály ; [közread. a] Dornyay Béla Múzeum. - Salgótarján : Dornyay B. Múz., 2019. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89048-4-3)
Nógrád megye - magyar történelem - művelődéstörténet - reformkor - 19. század
943.913.1"182/184" *** 930.85(439.131)"182/184"
[AN 3763889]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2019.
Récsei Balázs
   A prostitúció és a polgári ethosz konfliktusai Somogy vármegyében az 1860-as évektől a 20. század közepéig / Récsei Balázs. - Kaposvár : MNL Somogy M. Lvt., 2019. - 235 p. : ill. ; 24 cm. - (Somogyi almanach, ISSN 0560-8260 ; 56.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7232-47-3 fűzött : 3000,- Ft
Somogy vármegye - prostitúció - művelődéstörténet - nemi erkölcs - 19. század - 20. század - történelmi forrás
930.85(439.123) *** 176 *** 392.65(439.123)"186/194"(093)
[AN 3763695]
MARC

ANSEL
UTF-811867 /2019.
Seremetyeff-Papp János
   Alexandra, a "magyarok királynéja" / Seremetyeff-Papp János. - Budapest : Heraldika, 2019. - 399 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A függelékben Nikolaj Kim "A magyarországi orosz egyházi misszió története : az ürömi templom története és a papság folytonossága" c. tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5592-12-6 kötött
Alexandra Pavlovna (József nádor felesége) (1783-1801)
Üröm (Pest megye) - Magyarország - híres ember - magyar történelem - művelődéstörténet - kripta - 18. század
929(439)Alexandra *** 943.9"17" *** 930.85(439)"17" *** 726.81(439-2Üröm)
[AN 3763592]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2019.
Szabó Zoltán (1946-)
   Családi krónika : családtörténetek történelmi visszatekintéssel / Szabó Zoltán. - [Győrújbarát] : Szabó Z., 2019. - 160, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5446-9 fűzött
Magyarország - családtörténet
929.52(439)
[AN 3763476]
MARC

ANSEL
UTF-811869 /2019.
   Szarvas város kitüntetettjei, 1991-2019 / [a bevezetőt írta és ... szerk. Tatai László] ; [kiad. Szarvas Város Önkormányzata]. - Szarvas : Önkormányzat, 2019. - 482 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5980-8 kötött
Szarvas (Békés megye) - híres ember - helyi társadalom - kitüntetés - életrajzi lexikon
929(439-2Szarvas):030 *** 06.068(439-2Szarvas)
[AN 3768423]
MARC

ANSEL
UTF-811870 /2019.
   Száz történet Zalából : epizódok és érdekességek Zala megye történetéből / [szerk. Simon Beáta] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2019. - 349 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7226-87-8 kötött
Zala megye - helytörténet - helyismeret - publicisztika
943.912.1(0:82-92) *** 908.439.121(0:82-92)
[AN 3763607]
MARC

ANSEL
UTF-811871 /2019.
Szűcs Béla Albert (1934-)
   Rétság nem felejt / Szűcs Béla Albert. - [Ács] : Szűcs B. A., cop. 2018. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-615-00-4083-7 fűzött
Rétság - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Rétság"1956"
[AN 3764997]
MARC

ANSEL
UTF-811872 /2019.
Tangl Balázs (1989-)
   A Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan magánlevéltára : repertórium / Tangl Balázs. - Szombathely : Szombathelyi Egyházmegyei Lvt., [2019]. - 99 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár segédletei, ISSN 2676-9220 ; 2.)
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 978-615-6024-00-8 fűzött
Vasvár - egyháztörténet - egyházmegye - káptalan - levéltári repertórium
930.253(439-2Vasvár)(083.8) *** 262.142(439-Vasvár) *** 282(439-03Szombathelyi_egyházmegye)
[AN 3764760]
MARC

ANSEL
UTF-811873 /2019.
Vásárhelyi Mária (1953-)
   Valahogy megvagyunk : snagovi emlékkönyv / Vásárhelyi Mária. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2019. - 282, [9] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5640-06-3 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - Snagov - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - deportálás - Kádár-korszak - memoár
943.9"1956" *** 323.282(439)"195" *** 325.254.6(498-2Snagov)(0:82-94)
[AN 3761369]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11874 /2019.
   25 éves a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület, 1994-2019 / [szerk. Szilágyi Irén]. - Rácalmás : Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyes., 2019. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4869-7 fűzött
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
Rácalmás - helyismeret - egyesület
908.439-2Rácalmás *** 061.2(439-2Rácalmás)
[AN 3763613]
MARC

ANSEL
UTF-811875 /2019.
Coroi Artur (1948-2010)
   Feltorja : a református egyházközség története / Coroi Artur ; [... szerk. és kieg. Csáki Árpád, Takács Péter]. - Budapest : Magánkiad., 2018. - 285, [17] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-282.
ISBN 978-615-00-3371-6 fűzött
Feltorjai Református Egyházközség
Torja - helyismeret - egyháztörténet - egyházközség - református egyház
908.498.4-2Torja *** 284.2(498.4-2Torja)(091)
[AN 3763988]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2019.
Farkas Zoltán
   Hosszú hétvége Abbáziában / [szerző Farkas Zoltán]. - Budapest : Jel-Kép, 2019. - 79 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Kelet - Nyugat, ISSN 2064-2083). (Közép-Európa a zsebedben)
ISBN 978-615-5401-06-0 fűzött : 1990,- Ft
Abbázia - útikönyv
914.971.3-2Abbázia
[AN 3764338]
MARC

ANSEL
UTF-811877 /2019.
   Hárskút képekben / [... szerk. Baumanné Hunyadi Margit, Heblinger Józsefné] ; [kiad. a Hárskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Hárskút : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2019. - 185 p. : ill. ; 25 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-615-00-5334-9 kötött
Hárskút - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Hárskút(084.12)
[AN 3763878]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2019.
Koch Jánosné
   Borota anno.. : a település élete képekben a XIX. század végétől a XX. század közepéig / Koch Jánosné. - Borota : Önkormányzat, 2019. - 159 p. : ill. ; 28 cm + mell. - (Bácskai albumok, ISSN 2498-5856 ; 2.)
melléklet címe: Borota község rendezvénynaptára, 2019
ISBN 978-615-00-5267-0 kötött
Borota - helytörténet - helyismeret - 19. század - 20. század - fényképalbum
908.439-2Borota"18/19"(084.12) *** 943.9-2Borota(084.12)
[AN 3764381]
MARC

ANSEL
UTF-811879 /2019.
Nemes Antal (1926-)
   Bajomi életképek az 1930-1940-es évekből / Nemes Antal ; [kiad. az "Olajipar Biharnagybajomban" Csoport]. - Biharnagybajom : "Olajipar Biharnagybajomban" Csop., 2019. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5602-9 fűzött
Biharnagybajom - helyismeret - helytörténet - 20. század - memoár
908.439-2Biharnagybajom(0:82-94) *** 943.9-2Biharnagybajom"193/194"(0:82-94)
[AN 3763463]
MARC

ANSEL
UTF-811880 /2019.
Rhédei Ádám (1768-1849)
   Rhédei Ádám útinaplója, 1788-1792 / [sajtó alá rend., a jegyz. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 222, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Élet-utak, ISSN 1786-9374 ; 6.)
ISBN 978-615-5601-65-1 fűzött : 2800,- Ft
Európa - utazás - magyar irodalom - 18. század - útleírás
910.4(4)"178/179" *** 894.511-992
[AN 3764570]
MARC

ANSEL
UTF-811881 /2019.
Zóka Gyula
   Az Őrség / Zóka Gyula ; [a szöveget írta Pánczél Petra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 77 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
ISBN 978-963-09-9492-7 kötött : 3600,- Ft
Őrség - helyismeret - fényképalbum
908.439Őrség(084.12) *** 77.04(439)(092)Zóka_Gy.
[AN 3764896]
MARC

ANSEL
UTF-811882 /2019.
Zóka Gyula
Az Őrség (angol)
   The Őrség / Gyula Zóka ; [text by Petra Pánczél] ; [... transl. by Zsófia Medgyesy]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 77 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Hungarian heritage, ISSN 2560-2373)
ISBN 978-963-09-9621-1 kötött : 3600,- Ft
Őrség - helyismeret - fényképalbum
908.439Őrség(084.12) *** 77.04(439)(092)Zóka_Gy.
[AN 3764900]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11883 /2019.
   15 éves a Debreceni Ítélőtábla / [szerk. Szilágyiné Karsai Andrea]. - Debrecen : Debreceni Ítélőtábla, 2019. - 147 p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81295-0-3 kötött
Debreceni Ítélőtábla
Debrecen - ítélőtábla - 21. század
347.992(439-2Debrecen)
[AN 3763459]
MARC

ANSEL
UTF-811884 /2019.
Concha Győző (1846-1933)
   Politika / Concha Győző. - Budapest : Dialóg Campus, [2019]-. - 24 cm
alkotmányjog - jogelmélet - államelmélet
342.4(100)(091) *** 34.01 *** 321.01
[AN 3764598]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Alkotmánytan / Koi Gyula bev. tanulmányával. - cop. 2019. - XLIV, [2], XII, 619 p. - (Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522 ; 7.)
Számozott példány: 300. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Eggenberger, 1895. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-46-5 kötött
államjog - jogtörténet - alkotmányjog - hasonmás kiadás
342(100)(091) *** 342.4(100)(091) *** 094/099.07
[AN 3764600] MARC

ANSEL
UTF-811885 /2019.
Dunai Andrea
   Javak sorsa : az 1944/45-ben Magyarországról elvitt értékek nyomában / Dunai Andrea. - Budapest : Napvilág, 2019. - 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 347-354.
ISBN 978-963-338-402-2 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - háborús kár - műtárgy - kártérítés - második világháború - 1945 utáni időszak
341.324.5(439)"1944/1945" *** 347.51 *** 943.9"19/20"
[AN 3764071]
MARC

ANSEL
UTF-811886 /2019.
Finszter Géza (1945-)
   A rend kedvéért / Finszter Géza, Korinek László. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 1212 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4924-3 kötött
Magyarország - kriminalisztika - rendészet - büntetőjog - állambiztonság - publicisztika
343.98(0:82-92) *** 351.74(0:82-92) *** 343(439)(0:82-92) *** 355.40(0:82-92)
[AN 3763912]
MARC

ANSEL
UTF-811887 /2019.
Garamvölgyi László (1956-)
   Kommunikáció és bűnmegelőzés / Garamvölgyi László. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019. - 144 p. ; 20 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 978-615-6020-00-0 fűzött
Magyarország - bűnmegelőzés - kommunikáció
343.97 *** 343.85(439) *** 316.77
[AN 3763465]
MARC

ANSEL
UTF-811888 /2019.
   Gondolatok a rendészettudományról : írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának tizenötödik évfordulója alkalmából / [szerk. Gaál Gyula, Hautzinger Zoltán]. - Budapest : M. Rendészettud. Társ., 2019. - 261, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80567-8-6 kötött
rendészet
351.74
[AN 3764735]
MARC

ANSEL
UTF-811889 /2019.
Kincses Katalin Mária (1968-)
   Tábori sebesültellátás Magyarországon a XVI-XVIII. században / Kincses Katalin Mária. - Budapest : Gondolat, 2019. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143-167.
ISBN 978-963-693-925-0 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - katonai egészségügy - 16. század - 17. század - 18. század
356.33(439)"15/17" *** 613.67(439)"15/17"
[AN 3763994]
MARC

ANSEL
UTF-811890 /2019.
Kis János (1943-)
   Alkotmányos demokrácia : régebbi és újabb közelítések / Kis János. - Budapest : Kalligram, 2019. - 571 p. ; 21 cm. - (Kis János válogatott művei)
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-106-9 kötött : 5990,- Ft
jogállam - demokrácia - liberalizmus
340.12 *** 321.72 *** 329.12
[AN 3763855]
MARC

ANSEL
UTF-811891 /2019.
   A közvetítői funkciót betöltő szerződések jogi környezete / szerk. Csehi Zoltán, Sobor Dávid. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 306 p. ; 21 cm
Lezárva: 2019. márc. 31. - Bibliogr.: p. 283-287.
ISBN 978-963-295-810-1 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - kötelmi jog - közvetítő szerep - jogi szabályozás
347.7(439) *** 347.4(439)
[AN 3764672]
MARC

ANSEL
UTF-811892 /2019.
Majer Kinga
   Az ASP gyakorlati tapasztalatai / [szerző Majer Kinga]. - Budapest : Saldo, 2018. - 112 p. : ill. ; 29 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-554-5 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - önkormányzati igazgatás - elektronikus ügyintézés
352(439) *** 35.077 *** 681.3.004.14
[AN 3764005]
MARC

ANSEL
UTF-811893 /2019.
Mikulik Pál
   A piros ruhás lány : levelek a rabtáborból / [szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : [Önkormányzat], 2019. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Szerző Mikulik Pál. - Közread. Balatonfüred Önkormányzata
ISBN 978-963-89764-6-8 fűzött
Magyarország - munkatábor - kényszermunka - állami terror - 1950-es évek - levelezés
343.819.5(439)"195"(044) *** 323.282(439)"195"(044)
[AN 3763836]
MARC

ANSEL
UTF-811894 /2019.
   A trianoni békediktátum története hét kötetben / főszerk. Gulyás László ; [... kiad. Egyesület Közép-Európa Kutatására]. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2019-. - 24 cm
 (hibás ISBN 978-615-81261-0-69)
Osztrák - Magyar Monarchia - Európa - trianoni békeszerződés - történelem - hadtörténet - első világháború - magyar történelem
341.382"1920" *** 943.6/.9"191" *** 355.48(100)"1914/1918" *** 943.9"191/192" *** 940"191/192"
[AN 3764362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Trianon nagy háború alatti előzményei, az Osztrák - Magyar Monarchia bukása, 1914-1918. - 2019. - 592 p.
Bibliogr.: p. 567-592. - Összefoglalás angol, francia, cseh, horvát, lengyel, német, olasz, román, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nyelven
ISBN 978-615-80462-9-9 kötött
[AN 3764399] MARC

ANSEL
UTF-811895 /2019.
Váczi István
   Kapitány voltam : válogatás a rendőrség életének titkaiból / Váczi István. - Komló : Váczi I., 2019. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5366-0 fűzött
Magyarország - rendőrség - 21. század - memoár
351.74(439)"201"(0:82-94)
[AN 3764948]
MARC

ANSEL
UTF-811896 /2019.
   A választások egyes jogi kérdései / [szerk. Békési Gábor, Kis Kelemen Bence, Nezdei Mirabella] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégium. - Pécs : PTE ÁJK Óriás N. Szakkollégium, 2019. - 101 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-406-1 fűzött
Magyarország - választójog - választási rendszer
342.8(439) *** 342.8(100)
[AN 3764845]
MARC

ANSEL
UTF-811897 /2019.
Velásquez, Jhon Jairo (1962-)
Mi vida como sicario de Pablo Escobar (magyar)
   Pablo Escobar bérgyilkosa voltam / Jhon Jairo Velásquez, Maritza Neila Wills Fontecha ; [ford. Horváth Krisztián]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 349 p. ; 20 cm
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5905-42-1)
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - bűnöző - szervezett bűnözés - gyilkosság - 20. század - memoár
343.919(861)(092)Velasquez,_J._J.(0:82-94) *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 343.341(861)(0:82-94)
[AN 3764705]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11898 /2019.
Brustat-Naval, Fritz (1907-1989)
Ali Cremer: U 333 (magyar)
   Ali Cremer és az U-333 / Fritz Brustat-Naval ; [ford. Kőrös László]. - [Veszprém] : Garamond Hungaria Kft., 2019. - 351 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3889-6 fűzött : 3490,- Ft
Németország - hadtörténet - második világháború - tengeralattjáró - haditengerészet - memoár
355.49(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 359(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3763786]
MARC

ANSEL
UTF-811899 /2019.
Höflinger József (1955-)
   Életünk : a magyar páncélosképzés története, 1973-1996 : az emelt szintű páncélostisztképzés első évfolyamának története, 1973-1977 / Höflinger József, Juhász Péter, Szollár János. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 280 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 278-280.
ISBN 978-963-327-787-4 fűzött
Magyarország - páncélos fegyvernem - katonatisztképzés - 20. század - életrajz - történelmi forrás
355(439)(092) *** 358.119(439) *** 378.635.5(439-2Szentendre)"197"(093)
[AN 3764946]
MARC

ANSEL
UTF-811900 /2019.
Lantos Győző (1908-1942)
   Doni napló : a Don-kanyarban hősi halált halt Lantos Győző tizedes naplója / ... előkész. Magó Károly. - Szolnok : Magánkiad., 2018. - 61 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4958-8 kötött
Magyarország - katona - hadtörténet - második világháború - napló
355(439)(092)Lantos_Gy.(0:82-94) *** 355.48(439)"1942"(0:82-94)
[AN 3765130]
MARC

ANSEL
UTF-811901 /2019.
Seres László
   "Majd vége lesz ennek is mert kezdete volt" : a püspökladányi Fekete Lajos háborús levelezése, 1914-1918 / Seres László. - [Püspökladány] : Püspökladányi Tájékoztató és Közműv. Közp., Kvt., Múz., [2018]. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Karacs Ferenc Múzeum füzetei, ISSN 2676-9123)
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 978-963-89782-8-8 fűzött
Fekete Lajos
Magyarország - katona - első világháború - hadtörténet - levelezés
355(439)(092)Fekete_L.(044) *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3763495]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11902 /2019.
Sullivan, Dan
Wanting what you want (magyar)
   Akard, amit akarsz! / [Dan Sullivan] ; [ford. Szűcs 'Zsac' Zsolt]. - Budapest : Pongor, 2018. - 69 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Vállalkozói észjárás sorozat, ISSN 2498-6224 ; 3.)
ISBN 978-615-5263-39-2 fűzött : 4990,- Ft
üzleti élet - vállalkozásfejlesztés - coaching
65.013 *** 613.865 *** 658.1.012.4
[AN 3763976]
MARC

ANSEL
UTF-811903 /2019.
Tomka János (1952-)
   Megéri jónak lenni? : a Biblia és a menedzsment II. / Tomka János, Bőgel György. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2019. - 331 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-331.
ISBN 978-963-288-449-3 kötött : 5990,- Ft
Biblia
vezetéstudomány
65.013 *** 22 *** 65.012.4
[AN 3768667]
MARC

ANSEL
UTF-811904 /2019.
Wasserman, Noam (1969-)
Life is a startup (magyar)
   Az élet egy startup : amit az alapítók taníthatnak nekünk a döntéshozatalról és a változások kezeléséről / Noam Wasserman ; [ford. Hodosiné Kovács Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 219 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 201-213.
ISBN 978-615-5884-40-5 fűzött : 3499,- Ft
döntés - életvezetés
65.012.22 *** 159.947.2 *** 613.865
[AN 3764788]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11905 /2019.
   Állami vállalatok nemzetközi összehasonlításban / szerk. Szikora Veronika. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - 517 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2019. márc. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-68-1 kötött
állami vállalat - jogi szabályozás
334.724.6(100)(094)
[AN 3763590]
MARC

ANSEL
UTF-811906 /2019.
Bertalanné Danó Katalin
   Kereskedelmi engedmények áfa és egyéb adójogi megítélése a gyakorlatban / [szerzők Bertalanné Danó Katalin, Vincze Péter]. - Budapest : Saldo, 2018. - 64 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-555-2 fűzött
Magyarország - árkedvezmény - adózás - útmutató
658.8.033(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3763980]
MARC

ANSEL
UTF-811907 /2019.
Kecskés Róbert
   Mindent tudsz a fegyvervásárlásról? : a golyós fegyvervásárlás 7 buktatója / Kecskés Róbert. - Sopron : Ziegner-Jagd Kft., 2018. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3729-5 fűzött
fegyver - adásvétel - útmutató
658.8 *** 623.44(036)
[AN 3763970]
MARC

ANSEL
UTF-811908 /2019.
   Kedvező adózású munkavállalás 2019-ben : munkáltatói juttatások, osztalék, bér közterhei. - Budapest : HVG K., 2019. - 64 p. ; 28 cm. - (Hvg kiadványok, ISSN 2062-4085)
Fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - adózás - munkavállalás
336.2(439) *** 331.535
[AN 3764817]
MARC

ANSEL
UTF-811909 /2019.
Kész Zoltán (1974-)
   Let's discuss it! PRO : angol üzleti érvelés- és vitatechnika haladóknak / Kész Zoltán, Nagy Gizella, Ormándlaky Anett. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 216 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-74-8 fűzött : 4290,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - nyelvkönyv
658.1 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3719715]
MARC

ANSEL
UTF-811910 /2019.
Kusmich, Nicholas
Give (magyar)
   Facebook-képlet : hogyan készíts sokszorosan megtérülő facebook-kampányokat? / Nicholas Kusmich ; [ford. Bökfi Emese]. - Budapest : MarketingAmazing.hu, 2018. - 168 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81025-0-6 fűzött
vállalkozásismeret - internet
658.1 *** 681.3.004.14
[AN 3763936]
MARC

ANSEL
UTF-811911 /2019.
Lakatos Zsuzsanna
   Új transzferár-nyilvántartás készítési kézikönyv : gyakorlati példákkal, adóellenőrzési útmutatóval / szerzők Lakatos Zsuzsanna ..., Kiss Tamás ... - Budapest : Tax Revolutions Kft., 2019. - 368 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4641-9 fűzött : 19990,- Ft
Magyarország - transzferár - adózás - útmutató
658.1.012.65(439)(036) *** 334.75(439)(036) *** 338.55 *** 336.2(439)(036)
[AN 3764370]
MARC

ANSEL
UTF-811912 /2019.
Lee, Jong-Wha (1960-)
Is this the Asian century? (magyar)
   Ez lenne Ázsia évszázada? / Jong-Wha Lee ; [ford. Lukács Tibor]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 129, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-42-9 fűzött : 3499,- Ft
Ázsia - gazdasági helyzet - gazdasági fejlődés - társadalmi változás - 21. század
338.2(5)"20" *** 330.341(5)"20" *** 316.42(5)"201"
[AN 3764789]
MARC

ANSEL
UTF-811913 /2019.
McGilvrey, Jeremy
Instagram secrets (magyar)
   Instagram titok : profi eszköztár, amellyel gyorsan növelheted a követőid táborát, hatalmas forgalmat hozhatsz létre, és előre kiszámítható nyereséget termelhetsz / Jeremy McGilvrey ; [ford. Tóth Zoltán és Tóth Laura]. - Budapest : MarketingAmazing.hu, 2018. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81025-1-3 fűzött
vállalkozásismeret - internet
658.1 *** 681.3.004.14
[AN 3763931]
MARC

ANSEL
UTF-811914 /2019.
Miller, Lowell
The single best investment (magyar)
   A létező legbiztosabb befektetés : építs vagyont osztalékból! / Lowell Miller ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint Kvk., 2019, cop. 2018. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5698-01-9 kötött : 4990,- Ft
pénzpiac - tőkebefektetés - osztalék - részvény
336.76 *** 658.152 *** 331.24
[AN 3768939]
MARC

ANSEL
UTF-811915 /2019.
Mintzberg, Henry (1939-)
Bedtime stories for managers (magyar)
   Esti mesék menedzsereknek : Isten veled, fölényes vezetés... Isten hozott, ösztönző menedzsment! / Henry Mintzberg ; a fotókat Lisa Mintzberg kész. ... - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 147 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-41-2 fűzött : 3499,- Ft
stratégiai menedzsment
658.1.011.1
[AN 3764790]
MARC

ANSEL
UTF-811916 /2019.
   Nemzetközi segélyezés a 21. század elején : új irányok, új lehetőségek / szerk. Kiss Judit. - Budapest : Akad. K., cop. 2019. - 224 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-343-5 fűzött : 4200,- Ft
fejlesztési politika - pénzügyi támogatás - nemzetközi együttműködés - 21. század
330.341.1(100)"20" *** 338.246.027(100)"20"
[AN 3763605]
MARC

ANSEL
UTF-811917 /2019.
Örményi János (1962-)
   Mozaikok a Tamási Vegyesipari KTSZ és a TALUX Villamosipari Szövetkezet történetéből / Örményi János. - [Tamási] : [Örményi J.], 2019. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5585-5 fűzött
TA-LUX Villamosipari Szövetkezet (Tamási)
Tamási (Tolna megye) - kisipar - ipari szövetkezet - villamosságtan - történeti feldolgozás
334.713(439-2Tamási)(091) *** 621.31
[AN 3764577]
MARC

ANSEL
UTF-811918 /2019.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (34.). Közgazdaságtudományi Szekció (2019) (Pécs)
   XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Közgazdaságtudományi szekció : 2019. április 11-13. : absztraktkötet / [szerk. ... Jakopánecz Eszter] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2019. - 529 p. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett tartották. - Gerinccím: XXXIV. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-327-9 fűzött
gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3764820]
MARC

ANSEL
UTF-811919 /2019.
   Pénzügyi intézményrendszer Magyarországon, 2019 / [szerk. Kovács Tamás, Szóka Károly, Varga József]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2019. - 554 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-335-7 kötött
Magyarország - pénzügy - 21. század
336.7(439)"201"
[AN 3763668]
MARC

ANSEL
UTF-811920 /2019.
   RE.M.I.S.E : regional managers in social economy : cross-border co-operation for the development of social and solidarity economy through the elaboration and implementation of a joint adult education training programme / [publ. University of Pécs Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development etc.]. - Pécs ; [Szekszárd] : Univ. of Pécs Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development, 2018. - 173 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Váltakozva magyar, horvát és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-365-1 fűzött
Baranya megye - Bosznia-Hercegovina - területfejlesztés - regionális együttműködés - vidékfejlesztés
332.1(439.127) *** 332.1(497.15) *** 911.3(439.127) *** 911.3(497.15)
[AN 3764851]
MARC

ANSEL
UTF-811921 /2019.
Szőke András
   Több bevétel, kevesebb stressz : a sikeres vállalkozás 6 alaptörvénye, melyekkel nulláról nőttünk 70 millióra 2 év alatt / [Szőke András és Domán Zsolt] ; [... ill. Szabó "Szikla" Szilárd]. - Vasad : Nitronet Media Kft., cop. 2018. - 180 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2603-9 fűzött : 4990,- Ft
vállalkozásismeret - siker
658.1 *** 613.865
[AN 3763981]
MARC

ANSEL
UTF-811922 /2019.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre. - 4. átd. kiad. - Budapest : Perfekt, 2019. - 446 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 445-446.
ISBN 978-963-394-865-1 kötött : 5500,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3768799]
MARC

ANSEL
UTF-811923 /2019.
   Új kihívások és lehetőségek : XIII. Pécsi Pénzügyi Napok : 2019. április 25-26. ... : [pénzügy kutatás, oktatás, szakma konferencia] : [absztrakt kötet] / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - [Pécs] : PTE KTK, [2019]. - 41 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-429-377-4 fűzött
Magyarország - pénzügy - pénzrendszer - fiskális politika - gazdaságpolitika - 21. század - konferencia-kiadvány
336.7(439)"201" *** 338.2(439)"201" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3764814]
MARC

ANSEL
UTF-811924 /2019.
Várhegyi Tamás
   Elképesztő marketing eredmények : hogyan szárnyald túl az eddigi legjobb marketing eredményeidet? : nézz be a kulisszák mögé 100 milliós kampányok, weboldal átalakítások, több ezer fős rendezvények, könyv megjelenések, és még számtalan elsöprő eredményeket hozó marketing eszközök tesztjeinél / Várhegyi Tamás & Vicsai Gábor. - [Budapest] : [Businessplex], [2018]. - 93, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3450-8 fűzött : 11990,- Ft
marketing - vállalkozásismeret - internet
658.8 *** 658.1 *** 681.324Internet
[AN 3763943]
MARC

ANSEL
UTF-811925 /2019.
Vaynerchuk, Gary (1975-)
Chrushing it! (magyar)
   Hasíts! : hogyan építik cégüket és befolyásukat a legjobb vállalkozók - és hogyan csinálhatod utánuk? / Gary Vaynerchuk ; [ford. Bökfi Emese]. - Budapest : MarketingAmazing.hu, 2018. - 316, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81025-4-4 fűzött
vállalkozásismeret - internet
658.1 *** 681.3.004.14
[AN 3763941]
MARC

ANSEL
UTF-811926 /2019.
Welczenbach Tamás
   Fotó, mint business : a fotózás csak részben képalkotás / Welczenbach Tamás. - [Budapest] : Szerző, 2019. - 258, [1] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9179-0 kötött
vállalkozásismeret - fotóművészet
658.1 *** 77.04
[AN 3764911]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11927 /2019.
Pogányné Rózsa Gabriella (1971-)
   A Honvédkórház 120 éve = 120 years of the Military Hospital / Pogányné Rózsa Gabriella. - Budapest : Zrínyi, cop. 2019. - 352 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 341-343.
ISBN 978-963-327-784-3 kötött
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest). Honvédkórház
Budapest - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3764942]
MARC

ANSEL
UTF-811928 /2019.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Válás és ami körülötte van / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Centrál Kv., 2019. - 188, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-035-9 kötött : 2900,- Ft
válás - szülő-gyermek kapcsolat - gyermeklélektan
364.286 *** 316.356.2 *** 159.922.7
[AN 3765025]
MARC

ANSEL
UTF-811929 /2019.
   Work and pension - phased and partial retirement : a selection of papers presented during the Budapest Public Pension Seminar 2018 / ed. by József Mészáros. - Budapest : Gondolat, 2019, cop. 2018. - 122 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-937-3 kötött
Európai Unió - nyugdíjügy
369.5(4-62)
[AN 3763454]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11930 /2019.
   "Aranyos" emlékkönyv : iskolánk története a II. világháború befejezésétől a napjainkban működő református iskola bemutatásáig / [főszerk. Nagy Lajos] ; [kiad. Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda]. - Kisújszállás : Móricz Zs. Református Kollégium, Gimn., Szakgimn., Ált. Isk. és Óvoda, 2019. - 287 p. : ill., főként színes ; 24 cm + CD-R
ISBN 978-615-00-4159-9 kötött
Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda (Kisújszállás)
Kisújszállás - iskolatörténet - általános iskola - egyházi iskola - elektronikus dokumentum
373.3(439-2Kisújszállás)(091)
[AN 3764595]
MARC

ANSEL
UTF-811931 /2019.
Arató Éva
   Nevelés és oktatás / Arató Éva, Tóthné Szegedi Judit. - Gomba : Önkormányzat, 2018. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (Gombai históriák, ISSN 2676-9212 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2216-1 fűzött
Gombai Gólyfészek Óvoda és Mini Bölcsőde
Gombai Református Elemi Népiskola
Gomba (Pest megye) - óvoda - általános iskola - egyházi iskola - iskolatörténet - történeti feldolgozás
373.3(439-2Gomba)(091) *** 373.24(439-2Gomba)(091)
[AN 3764897]
MARC

ANSEL
UTF-811932 /2019.
Beke Mari (1959-)
   Az őskortól Leonardóig : 77 játék a művészettörténet világból / Beke Mari. - Budapest : Corvina, 2019. - 255 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 253.
ISBN 978-963-13-6586-3 kötött : 6500,- Ft
művészetpedagógia - művészettörténet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
37.036 *** 379.825 *** 7(100)(091)(02.053.2)
[AN 3764891]
MARC

ANSEL
UTF-811933 /2019.
Davis, Eric (1972-)
Raising men (magyar)
   Férfivá nevelni : mit tanulhat egy szülő a haditengerészet elit kommandósaitól? / Eric Davis és Dina Santorelli ; [ford. Holbok Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 309 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-161-8 fűzött : 3490,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3763827]
MARC

ANSEL
UTF-811934 /2019.
Gresa Lívia
   A Nagyatádi Zeneiskola ötödik évtizede, 2007-től napjainkig / Gresa Lívia. - Nagyatád : Önkormányzat, 2019. - 135 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Múltidéző, ISSN 1416-1311 ; 29/2.)
ISBN 978-963-87153-5-7 fűzött
Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Nagyatád - zeneiskola - általános iskola - iskolatörténet - 21. század
373.3:78(439-2Nagyatád)(091)
[AN 3764699]
MARC

ANSEL
UTF-811935 /2019.
   Iskolakertek téli ötlettára az iskolakert-hálózat gyűjteményéből / [szerk. Halbritter András Albert, Mátyás Izolda Beáta, Pauliczky Nóra]. - Budapest : Iskolakertekért Alapítvány, 2018. - [2], 199 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Iskolakert-füzetek, ISSN 2676-9131 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1853-9 fűzött
iskola - kert - környezeti nevelés
371.38 *** 372.48 *** 634
[AN 3763504]
MARC

ANSEL
UTF-811936 /2019.
Kenedi Tibor
   Visszaemlékezés a Nagyatádi Zeneiskola első négy évtizedére, 1968-2007 / Kenedi Tibor. - Nagyatád : Önkormányzat, 2019. - 116 p. : ill. ; 22 cm. - (Múltidéző, ISSN 1416-1311 ; 29/1.)
ISBN 978-963-87153-4-0 fűzött
Nagyatádi Zeneiskola
Nagyatád - zeneiskola - általános iskola - iskolatörténet
373.3:78(439-2Nagyatád)(091)
[AN 3764694]
MARC

ANSEL
UTF-811937 /2019.
   Mi a pálya? : pályaorientációs kiadvány solti fiataloknak. - [Budapest] : Fort-Inn Kft., [2019]. - 65 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5941-05-4 fűzött
Magyarország - pályaorientáció - pályaválasztás - általános iskola - gimnázium - útmutató
37.048(439) *** 373.3 *** 373.54
[AN 3765152]
MARC

ANSEL
UTF-811938 /2019.
   Nemzetköziesítünk : felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési jó gyakorlatai / [szerk. Győrpál Zsuzsanna] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2019. - 2 db : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-615-5319-62-4 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - egyetemi hallgató - oktatási mobilitás - 21. század - interjú
378.18(100)"201" *** 378(100)"201" *** 378(439)"201"(047.53)
[AN 3762863]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 34 p.
[AN 3762865] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 34 p.
[AN 3763451] MARC

ANSEL
UTF-811939 /2019.
Pákozdi Brigitta
   Emlékképek a Somogyszobi Általános Iskola életéből : jubileumi kiadvány, 1959-2019 / Pákozdi Brigitta. - Somogyszob : Somogyszobi Ált. Isk., 2019. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-141.
ISBN 978-615-00-5345-5 fűzött
Somogyszobi Általános Iskola
Somogyszob - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Somogyszob)(091)
[AN 3764693]
MARC

ANSEL
UTF-811940 /2019.
   Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar : jubileumi évkönyv, 1977-2018 / [szerk. Boronkai Dóra]. - Szekszárd : PTE KPVK, 2019. - 230 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-429-400-9 kötött
Pécs - Szekszárd - egyetem - tanszék - pedagógia - kultúrakutatás - vidékfejlesztés - területfejlesztés - társadalomföldrajz
37 *** 378.4(439-2Pécs).096 *** 911.3 *** 316.7 *** 711.1 *** 378.4(439-2Szekszárd)
[AN 3763746]
MARC

ANSEL
UTF-811941 /2019.
   Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda : jubileumi évkönyv, 1993/1994-2018/2019 / [szerk. Jakab Gábor]. - Győr : Prohászka O. Orsolyita Gimn., Ált. Isk. és Óvoda, [2019]. - 120 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Győri prohászkás füzetek, ISSN 2064-8332 ; 3.)
Fűzött
Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda (Győr)
Győr - gimnázium - általános iskola - óvoda - egyházi iskola
373.54(439-2Győr) *** 373.3(439-2Győr) *** 373.24(439-2Győr)
[AN 3763860]
MARC

ANSEL
UTF-811942 /2019.
   Tablók könyve : Lakiteleki Általános Iskola, 1954-2019 / [... szerk. Csinger Andrea és Belicza András]. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 235 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5862-28-1 kötött : 3000,- Ft
Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Lakitelek - általános iskola - iskolai tabló - fényképalbum
373.3(439-2Lakitelek)(084.12)
[AN 3763567]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11943 /2019.
   Atlétika emlékkönyv, Tamási : eredmények, 1967-2017 / szerk. Savanyúné Turbók Mária. - [Tamási] : Vida L., 2019. - 189 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5560-2 fűzött
Tamási (Tolna megye) - Magyarország - atlétika - sporttörténet - sportesemény - 20. század - 21. század
796.42/.43(439-2Tamási)"196/201" *** 796.42/.43.093(439)"196/201"
[AN 3764887]
MARC

ANSEL
UTF-811944 /2019.
Balogh Csaba (1987-)
   Greatest 460 puzzles : from practical games of 2019 / Csaba Balogh. - Budaörs : Chess Evolution, 2019-. - 24 cm
sakk
794.1
[AN 3769274]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 1. - 2019. - 216 p. : ill.
ISBN 978-615-5793-14-1 fűzött : 19,99 EUR
[AN 3765113] MARC

ANSEL
UTF-811945 /2019.
Csapó Zoltán
   Fehér balett zöld mezőben : a Real Madrid 21. századi sztárjai / Csapó Zoltán, Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 157 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5992-04-9 fűzött : 2600,- Ft
Real Madrid Club de Fútbol
Spanyolország - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - labdarúgó - 21. század
796.332(460-2Madrid)(092)"20" *** 061.2(460-2Madrid)Real_Madrid
[AN 3764831]
MARC

ANSEL
UTF-811946 /2019.
Domínguez, Niko
101 cosas que deberías saber sobre el fútbol (magyar)
   101 dolog, amit jó, ha tudsz a fociról / [írta Niko Dominguez] ; [ill. F. Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-483-039-9 fűzött
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3765038]
MARC

ANSEL
UTF-811947 /2019.
Grivas, Eystratios (1966-)
   Monster your middlegame planning / Efstratios Grivas. - Budaörs : Chess Evolution, 2019. - 2 db : ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3759141]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 280, [4] p.
Bibliogr.: p. [281].
ISBN 978-615-5793-13-4 fűzött : 24,95 EUR
[AN 3765111] MARC

ANSEL
UTF-811948 /2019.
Katics László (1953-)
   Motoros képességek fejlesztése a testnevelésben, az egészségsportban és a versenysportban / Katics László ; [graf. Veres László és Imrek Gyula] ; [közread. a] PTE ETK. - Pécs : PTE ETK, 2019. - 357, [6] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [359-363].
ISBN 978-963-429-398-9 kötött
edzés - mozgástan - mozgásfejlesztés
796.015 *** 796.012
[AN 3765029]
MARC

ANSEL
UTF-811949 /2019.
Sisa Tibor (1960-)
   Döntésképesség és kreativitás fejlesztése a labdarúgásban II : jelrendszer a labdarúgásban / Sisa Tibor ; [graf. Illés Győző]. - [Ipolytarnóc] : Sisa T., cop. 2019. - 251 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 251.
ISBN 978-615-00-5512-1 kötött : 5900,- Ft
labdarúgás - edzés
796.332.015
[AN 3764821]
MARC

ANSEL
UTF-811950 /2019.
   Sógorok könyve / [szerk. Szabó Imre ..., Bödő István] ; [kiad. a Meran Vadászati és Muzeológiai Alapítvány]. - Székesfehérvár ; [Csákberény] : Meran Vadászati és Muzeológiai Alapítvány, 2018. - 159, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Tart.: Vadászemlékek / Esterházy László. Ahogy folytatódott : emlékkönyv Széchenyi Zsigmond halálának 50. és születésének 120. évfordulójára
ISBN 978-963-12-9631-0 fűzött
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
Magyarország - magyar irodalom - vadász - 20. század - vadászkaland
799.2(0:82-94) *** 799.2(439)(092)Széchenyi_Zs.
[AN 3763622]
MARC

ANSEL
UTF-811951 /2019.
Vitos György (1957-)
   SZAK-tól a Szeged GA-ig: 120 éves szegedi futballhistória, 1899-2019 / Vitos György. - [Szeged] : Szerző, 2019. - 206 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89352-5-0 fűzött
Szeged - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Szeged)(091)
[AN 3763839]
MARC

ANSEL
UTF-811952 /2019.
Weiner László (1948-2018)
   50 év a magyar kosárlabdában : Leó könyve, könyv Leóról / Weiner László ; [közread. a] Hajnali Kosarasok. - Budapest : Hajnali Kosarasok Hobbi Sport Klub, 2019. - 111 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-5641-8 fűzött
Weiner László (1948-2018)
Hajnali Kosarasok Hobbi Sport Klub (Budapest)
Magyarország - sporttörténet - kosárlabda - sportvezető - sportegyesület - 20. század - 21. század - memoár
796.323(439)"196/201"(0:82-94) *** 796.071.42(439)(092)Weiner_L.(0:82-94) *** 061.2(439)Hajnali_Kiosarasok_Hobbi_Sport_Klub
[AN 3765036]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11953 /2019.
Badacsonyi Sándor (1949-2016)
   Gulliver a kertben : Badacsonyi Sándor képi világa : Vigadó Galéria, 2019 / [fel. szerk. ... Fekete István] ; [közread. a Magyar Művészeti Akadémia]. - [Budapest] : MMA, 2019. - [24] p. : ill., részben színes ; 22 cm
A Budapesten, 2019. febr. 6 - ápr. 21. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5869-31-0 fűzött
Magyarország - grafikus - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Badacsonyi_S. *** 75(439)(092)Badacsonyi_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3765039]
MARC

ANSEL
UTF-811954 /2019.
Bartha Judit
   Aligai szép napok : az üdülő története képekben, 1902-1989 / Bartha Judit, Papp Zoltán. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2018. - [32] p. : ill. ; 22x15 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. [2].
Fűzött
Balatonaliga - üdülő - történeti feldolgozás - képes levelezőlap
728.52(439-2Balatonaliga)"1902/1989"(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3763583]
MARC

ANSEL
UTF-811955 /2019.
Bartók Erzsébet
   Elmetágító festészet : ahogyan mindenki meg tud tanulni festeni / Bartók Erzsébet, Tóth Zsolt. - [Budapest] : Jar Art Kft., [2019]. - 316, [1] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5149-9 fűzött : 6490,- Ft
művészet technikája - festészet - képességfejlesztés
741.02 *** 75.02 *** 37.025
[AN 3764882]
MARC

ANSEL
UTF-811956 /2019.
Bodor Miklós (1925-2010)
   Bodor Miklós a festő- és rajzolóművész / [szerk. Sümegi György, Szabóné Biacs Ildikó, Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2019. - 160 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Halasi albumok, ISSN 1786-965X ; 20.)
ISBN 978-615-5282-20-1 kötött
Bodor Miklós (1925-2010)
festőművész - grafikus - 20. század - ezredforduló
74(439)(092)Bodor_M. *** 75(439)(092)Bodor_M.
[AN 3764388]
MARC

ANSEL
UTF-811957 /2019.
   Budai Óvárosháza rekonstrukció, 2018 / [szöveg Ress Marianna] ; [... a Magyar Építő Zrt. ... gondozásában]. - [Budapest] : M. Építő Zrt., [2018]. - 83 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Budapest. 1. kerület - városháza - felújítás - 21. század - fényképalbum
725.13(439-2Bp.I.)(084.12) *** 72.025.4
[AN 3763955]
MARC

ANSEL
UTF-811958 /2019.
Gajdán Zsuzsa (1954-)
   Gajdán Zsuzsa. - Hajdúböszörmény : Gajdán Zs., [2019]. - 16 p. : ill., színes ; 23 cm
A bevezető angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Gajdán_Zs.
[AN 3763698]
MARC

ANSEL
UTF-811959 /2019.
Gecse Annabella (1972-)
   Tabáni mozaik : a szolnoki Tabáni Tájház tárgykatalógusa / Gecse Annabella, Gulyás Katalin. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2019. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Damjanich János Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 2630-9483 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-88-7 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - Szolnok - magyar néprajz - tárgyi néprajz - múzeumi katalógus
069(439-2Szolnok) *** 39(=945.11)(439.169)
[AN 3764548]
MARC

ANSEL
UTF-811960 /2019.
Hársvölgyi Virág
   Hopp / [írta és szerk. Hársvölgyi Virág]. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2019. - 94, [2] p. : ill., részben színes ; 17x17 cm. - (Ázsiai kultúrákról fiataloknak, ISSN 2064-1117 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-04-5 kötött
Hopp Ferenc (1833-1919)
Magyarország - műgyűjtés - utazó - magángyűjtemény - 19. század - 20. század
7.074(439)(092)Hopp_F. *** 910.4(439)(092)Hopp_F. *** 069.017(439)Hopp_F.
[AN 3763514]
MARC

ANSEL
UTF-811961 /2019.
International Academic Conference on Places and Technologies (6.) (2019) (Pécs)
   6th International Academic Conference on Places and Technologies : book of abstracts / [publ., org. University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology]. - Pécs : Univ. of Pécs Faculty of Engineering and Information Techn., 2019. - 157 p. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett, 2019. máj. 9-10. között tartották
ISBN 978-963-429-378-1 fűzött
építészeti örökség - városépítés - építés - konferencia-kiadvány
72 *** 72.025.3 *** 711.4 *** 69 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3764838]
MARC

ANSEL
UTF-811962 /2019.
Kahlo, Frida (1907-1954)
   Frida Kahlo : [remekművek a mexikóvárosi Museo Dolores Olmedóból] : [masterpieces from the Museo Dolores Olmedo, Mexico city] / [... rend. ... Lantos Adriána]. - Budapest : MNG Szépműv. Múz., [2018]. - 221, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2018/4.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2018/2.)
A Budapesten, 2018. júl. 7 - nov. 4. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5304-86-6 fűzött
Mexikó - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(72)(092)Kahlo,_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3763508]
MARC

ANSEL
UTF-811963 /2019.
Lenkey Tibor
   Iványi-Grünwald Béla / Lenkey Tibor. - Som : Lenkey T., 2019. - 111 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-615-00-5510-7 kötött
Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Iványi-Grünwald_B.
[AN 3764947]
MARC

ANSEL
UTF-811964 /2019.
Makoldi Sándorné
   50 éve.. : Makoldi Sándor korai munkái : kiállítás a Kölcsey Központban, 2019. június 21 - augusztus 6. / [... írta és szerk. Makoldi Sándorné] ; [közread. a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Debrecen : Főnix, 2019. - 67 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kész. a Debrecenben rendezett kiállítás alkalmából. - Borítócím: Makoldi Sándor festőművész életpályája
ISBN 978-963-89358-9-2 fűzött
Makoldi Sándor (1945-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Makoldi_S.
[AN 3763697]
MARC

ANSEL
UTF-811965 /2019.
Makovecz Benjámin (1957-)
   Száztizenegy lábjegyzet Makovecz Imréről / Makovecz Benjamin. - Budapest : Park, 2019. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-609-2 kötött : 2950,- Ft
Makovecz Imre (1935-2011)
Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló - memoár
72(439)(092)Makovecz_I.(0:82-94)
[AN 3764272]
MARC

ANSEL
UTF-811966 /2019.
Merényi Dániel (1977-)
   Gratest hits : Grafitember és Röné válogatása a 2013-2018 között megjelent rajzokból / Merényi Dániel. - [Budapest] : Shirokuma, 2019. - 387, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80343-9-5 fűzött : 3750,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Merényi_D.
[AN 3764797]
MARC

ANSEL
UTF-811967 /2019.
Molnár Jánosné
   Mesélő házak / Molnár Jánosné ; [közread. a] Veszprém Megyei Honismereti Egyesület. - Veszprém : Veszprém M. Honismereti Egyes., 2019. - 397, [3] p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 388-394.
ISBN 978-615-80632-2-7 kötött
Veszprém - helyismeret - helytörténet - építészet
72(439-2Veszprém) *** 908.439-2Veszprém *** 943.9-2Veszprém
[AN 3763890]
MARC

ANSEL
UTF-811968 /2019.
   Pécs építészete: tegnapelőtt, tegnap, ma és holnap / [szerk. Bachmann Erzsébet] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola]. - [Pécs] : PTE MIK Breuer M. Doktori Isk., 2019. - 23 p. ; 27 cm
A Pécsett, 2019. máj. 10-én rendezett konferencia előadáskivonatai
ISBN 978-963-429-391-0 fűzött
Pécs - építészettörténet - konferencia-kiadvány
72(439-2Pécs)(091) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3764744]
MARC

ANSEL
UTF-811969 /2019.
   Pécsi építész iskola / [szerk. Medvegy Gabriella, Zoltán Erzsébet Szeréna, Rétfalvi Donát] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola]. - [Pécs] : PTE MIK Breuer M. Doktori Isk., 2019. - 117 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-393-4 fűzött
Magyarország - építészet - 21. század
72(439)(092) *** 72(439)"201"
[AN 3764748]
MARC

ANSEL
UTF-811970 /2019.
   Perspectives on visual learning / ed. by András Benedek and Kristóf Nyíri ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences, Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : HAS : BUTE, 2019. - 3 db ; 26 cm
A Budapesten, 2018. ápr. 26-28. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai
vizuális nevelés - vizuális kultúra - vizuális kommunikáció
7.017 *** 37.036 *** 316.774
[AN 3758718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Learning and technology in historical perspective. - 185 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-306-4 kötött
[AN 3764813] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Image and metaphor in the new century. - 235 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-307-1 kötött
[AN 3769260] MARC

ANSEL
UTF-811971 /2019.
Peternák Miklós (1956-)
   A felejtés emlékei : fotó, modell 2. : [a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény és a Doktori Iskola kiállítása, 2018. február 16 - 2018. március 25.] / írta és szerk. Peternák Miklós. - [Budapest] : MKE, [2018]. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Budapesten rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 978-963-7165-74-0 fűzött
Magyarország - fotóművészet - fotótörténet - művészeti gyűjtemény - egyetem - 19. század - 20. század
77.04(439)"18/19" *** 378.67(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3763867]
MARC

ANSEL
UTF-811972 /2019.
Schima Bandi (1882-1959)
   Schima A. Bandi iparművész, aranykoszorús mester, 1882-1959 / [szerk. Pápai Emese] ; [a tanulmányok szerzői Cserhalmi Zoltán, Pápai Emese, Szalai Zsolt] ; [közread. a] Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2018. - 215 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7207-67-9 kötött
Schima Bandi (1882-1959)
Magyarország - iparművész - kovácsolt vas - 20. század
739.4(439)(092)Schima_B.
[AN 3764740]
MARC

ANSEL
UTF-811973 /2019.
   Terror Háza, Andrássy út 60 = House of Terror / [ed. by Mária Schmidt] ; [... transl. by Ann Major] ; [publ. by the Public Foundation for Research on Central and Eastern European History and Society]. - [Budapest] : Publ. Foundation for Research on Central and Eastern European History and Soc., cop. 2019. - 97 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Csak angol nyelven
ISBN 963-214-648-4 fűzött
Terror Háza Múzeum (Budapest)
Magyarország - Budapest - állami terror - 20. század - múzeum - kiállításvezető
069(439-2Bp.)Terror_Háza_Múzeum(036) *** 323.282(439)"194/198"
[AN 3769177]
MARC

ANSEL
UTF-811974 /2019.
   Tokaj-hegyaljai és Tisza-menti várak régészeti és turisztikai lehetőségei napjainkban : konferenciakötet a Tokajban 2018. 09. 14-én elhangzott előadások anyagából / [... szerkesztője Makoldi Miklós]. - Tokaj : Tokaji Múz., 2019. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tokaji Múzeum kiadványai, ISSN 2676-9301 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5384-4 fűzött
Tokaj-Hegyalja - Tisza mente - Magyarország - vár - felújítás - régészet - turizmus - 21. század
728.81(439Tokaj-hegyalja) *** 728.81(439Tisza_mente) *** 904(439Tisza_mente) *** 904(439Tokaj-hegyalja) *** 338.43(439)"20" *** 69.059.25 *** 72.025.3/.4
[AN 3765253]
MARC

ANSEL
UTF-811975 /2019.
Transgreen International Conference on Natural Infrastructure Connectivity (2019) (Budapest)
   Transgreen International Conference on Natural Infrastructure Connectivity : 4 April 2019 : conference booklet / [ed. Nagy Gabriella Mária] ; [publisher CEEweb for Biodiversity]. - Budapest : CEEweb for Biodiversity, [2019]. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87218-9-1 fűzött
területfejlesztés - infrastruktúra - környezeti politika - fenntartható fejlődés - 21. század - konferencia-kiadvány
711.1 *** 504.03 *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 338.49
[AN 3765002]
MARC

ANSEL
UTF-811976 /2019.
Varga Tünde
   Határátlépők : a kortárs képzőművészet kulturális és társadalmi kontextusai / Varga Tünde. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2019. - 204 p. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 33.)
Bibliogr.: p. 177-195.
ISBN 978-963-9990-72-2 kötött
művészet - képzőművészet - kultúra - 20. század - 21. század
7(100)"19/20" *** 316.7(100)"19/20"
[AN 3763926]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11977 /2019.
Crossingham, John (1974-)
Learn to speak music (magyar)
   Mondd el a zene nyelvén : [megmutatjuk, hogyan írhatsz, hogyan add elő és népszerűsítsd dalaidat] / írta John Crossingham ; ... ill. Jeff Kulak ; [ford. Gether Dénes]. - Budapest : Cor Leonis, [2019]. - 96 p. : ill., színes ; 23x25 cm
ISBN 978-963-89732-2-1 fűzött : 3490,- Ft
zeneszerzéstan - zenei előadásmód - ifjúsági könyv
78.05(02.053.2)
[AN 3764366]
MARC

ANSEL
UTF-811978 /2019.
   Kicsik vidám daloskönyve : a legkedveltebb gyerekdalok kincsestára / [ill. Hankószky Ildikó]. - [Nyíregyháza] : [Magánkiad.], 2019. - 29 p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-615-00-3037-1 kötött
gyermekdal - képeskönyv
784.67(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3768575]
MARC

ANSEL
UTF-811979 /2019.
Tímár András
   A magyar hegedűkészítés története a kezdetektől a rendszerváltásig / Tímár András. - Jav. utánny. - Budapest : Szerző, 1987 [!2018]. - 394, [3] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-615-00-3795-0 kötött
Magyarország - hangszerkészítés - hegedű - történeti feldolgozás
681.817.1(439)(091)
[AN 3769214]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11980 /2019.
Bánfalvi Lászlóné (1953-)
   Szeleczky Zita nekézsenyi emlékezete / Bánfalvi Lászlóné. - Nekézseny : Önkormányzat, 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nekézsenyi füzetek, ISSN 2676-8798 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5515-2 fűzött
Szeleczky Zita (1915-1999)
Magyarország - Nekézseny - színész - helytörténet - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Szeleczky_Z. *** 943.9-2Nekézseny
[AN 3764846]
MARC

ANSEL
UTF-811981 /2019.
Mensáros László (1926-1993)
   A XX. század / Mensáros László. - Budapest : MMA K., 2019. - 272 p. : ill. ; 21 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-70-6 kötött : 3400,- Ft
Mensáros László (1926-1993)
Magyarország - színész - magyar irodalom - világirodalom - 20. század - auditív dokumentum
792.028(439)(092)Mensáros_L. *** 894.511-822 *** 82-822=945.11
[AN 3764928]
MARC

ANSEL
UTF-811982 /2019.
   Számadás : 30 éves a szentgáli Szűrös Táncegyüttes / [szerk. Buzás-Jáger Anikó] ; [közread. a] Szentgáli Kurázsi Alapítvány. - [Szentgál] : Szentgáli Kurázsi Alapítvány, 2019. - 57, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-5601-2 kötött
Szűrös Táncegyüttes
Szentgál - táncegyüttes - néptánc - fényképalbum
793.31.071(439-2Szentgál)(084.12)
[AN 3764078]
MARC

ANSEL
UTF-811983 /2019.
   Színház és néző : tanulmánykötet : a Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófia- és Irodalomtudományi Osztály közös konferenciájának tanulmánykötete / szerk. Burkus Boglárka, Tinkó Máté. - Budapest : DOSZ Irodalomtud. Oszt., 2019. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-48-4 fűzött
Magyarország - színházművészet - színházesztétika - 21. század
792(439)"201" *** 792.01
[AN 3764985]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11984 /2019.
Cott, Christina
Pons 250 Grammatik-Übungen Englisch (magyar)
   Pons 250 nyelvtani gyakorlat : angol : kezdőknek és haladóknak : [A1-B2] / írta Christina Cott. - Budapest : Klett, 2019, cop. 2015. - 179 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5328-05-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 3768665]
MARC

ANSEL
UTF-811985 /2019.
   Családnévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához = Index nominum gentilium ad geographiam historicam Desiderii Csánki = Familiennamenregister zur historischen Geographie von Dezső Csánki / összeáll. ... Ördög Ferenc, Ollé Viktória, Széchenyi Magdolna ; [sajtó alá rend. Slíz Mariann, Imreh Réka] ; [közread. a] ... Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Nagykanizsa : Czupi ; Budapest : MNYT, 2018. - 494, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9782-65-5 kötött
Magyarország - magyar nyelv - családnév - nyelvföldrajz - történeti földrajz - adattár
809.451.1-313.2(439-2)(035.5) *** 914.39-2(035.5)
[AN 3764855]
MARC

ANSEL
UTF-811986 /2019.
Dehelan, Cristina
   Dr. Angol : hasznos segítség az angol nyelv tanulásához : [6-14 éveseknek] = Dr. English / [szerző Cristina Dehelan, Paula Dreve] ; [ford. Solymos Andrea]. - [Budapest] : Roland, [2019]. - 192 p. : ill., színes ; 26 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5913-38-9 kötött : 4990,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 3764443]
MARC

ANSEL
UTF-811987 /2019.
Együd Györgyi
   BME próbanyelvvizsga angol nyelvből : 8 felsőfokú feladatsor : C1 szint / [... írta Együd Györgyi]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 215 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-261-986-6 fűzött : 3680,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3764357]
MARC

ANSEL
UTF-811988 /2019.
Gajdos Gréta
   Angol alapok I / Gajdos Gréta. - [Budapest] : Gajdos G., cop. 2019. - 88 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5174-1 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3763718]
MARC

ANSEL
UTF-811989 /2019.
Jusztin Ági
   Escalera : 99 spanyol nyelvtani téma 396 feladattal és megoldókulccsal / Jusztin Ági. - [Budapest] : Dancsok-Jusztin Kft., cop. 2018. - 224 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5458-44-6 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan - példatár
806.0-5(076)=945.11
[AN 3763973]
MARC

ANSEL
UTF-811990 /2019.
Péntek Bernadett
   Schreiben : B1-B2 szint : íráskészség feladatok a közép- és emelt szintű érettségire és középfokú nyelvvizsgákra, mintamegoldásokkal és kifejezéslistákkal / Péntek Bernadett, Tóth Éva, Gárvány Hajnalka. - Győr : Nordwest 2002, 2019. - 124 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5711-07-7 fűzött
német nyelv - érettségi vizsga - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3764380]
MARC

ANSEL
UTF-811991 /2019.
Sajtos József
   Sárvíz menti tájszótár / Sajtos József ; [kiad. Aba Város Önkormányzata]. - Aba : Önkormányzat, 2018. - 228 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-615-00-4056-1 fűzött
Sárvíz-völgy - magyar nyelv - nyelvjárás - tájszótár
809.451.1-087(439Sárvíz-völgy)
[AN 3763614]
MARC

ANSEL
UTF-811992 /2019.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL practice tests 1-5 : English level B1 / written and comp. by Szabó Szilvia and Papp Eszter. - 2. kiad. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2019. - 172 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-08-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3768454]
MARC

ANSEL
UTF-811993 /2019.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL practice tests 1-5 : English level C1 / written and comp. by Szabó Szilvia, John Barefield, Papp Eszter. - 2. kiad. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2019. - 164 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-16-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3768457]
MARC

ANSEL
UTF-811994 /2019.
Tóthné Litovkina Anna (1963-)
   A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig : bibliai szólások, szólásmondások és állandósult szókapcsolatok szótára / T. Litovkina Anna, Farkas Edit. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 315, [2] p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 62.)
Bibliogr.: p. 29-33.
ISBN 978-963-409-198-1 fűzött : 2990,- Ft
Biblia
magyar nyelv - frazeológiai gyűjtemény - szólás
809.451.1-318 *** 22 *** 398.93(=945.11)
[AN 3763871]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11995 /2019.
   Inspirationen III : Wege / Hrsg. Anita Czeglédy [et al.]. - Budapest : Gáspár-Károli-Univ. der Reformierten Kirche : L'Harmattan, 2019. - 136 p. ; 25 cm. - (Károli könyvek. Sammelband, ISSN 2062-9850)
Fűzött : 1990,- Ft : 15 EUR
ISBN 978-2-343-17494-5
német irodalom története
830(091)
[AN 3764881]
MARC

ANSEL
UTF-811996 /2019.
Palkó Gábor (1973-)
   A másodlagos megfigyelés gyakorlatai : analóg és digitális szövegpraxisok olvasatai rendszerelméleti és médiaarcheológiai összefüggésben / Palkó Gábor. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2019. - 244 p. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 35.)
Bibliogr.: p. 227-238.
ISBN 978-963-9990-74-6 kötött
 (hibás ISBN 978-963-9990-69-2)
irodalomelmélet - rendszerelmélet - szociológiai irányzat - digitális technika - technikai kultúra - médiaelmélet
82.01 *** 316.2 *** 005 *** 681.3.004.14 *** 316.774
[AN 3763850]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11997 /2019.
Korompay H. János (1947-)
   "Bénúlt idegre zsongító hatás" : Arany-elemzések / Korompay H. János ; [közread. az] ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet. - Budapest : Universitas : MTA BTK ITI, 2019. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-75-1 kötött : 3360,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J.
[AN 3764588]
MARC

ANSEL
UTF-811998 /2019.
Mészáros Márton (1977-)
   Hálózatok, médiumok, kultúrtechnikák / Mészáros Márton. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2019. - 275 p. : ill. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 34.)
Bibliogr.: p. 258-269.
ISBN 978-963-9990-73-9 kötött
magyar irodalom története - irodalomelmélet - kommunikáció - tömegkommunikáció
894.511(091) *** 82.01 *** 316.77 *** 659.3
[AN 3763928]
MARC

ANSEL
UTF-811999 /2019.
   Rodostója volt London : Szabó Zoltán-emlékkonferencia : 2018. május 10. / [szerk. Ablonczy László]. - Budapest : MMA, 2019. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942)
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-30-3 fűzött
Szabó Zoltán (1912-1984)
Magyarország - Nyugat-Európa - író - szociográfus - emigráns irodalom - magyar irodalom története - 1945 utáni időszak - műelemzés - konferencia-kiadvány
894.511(092)Szabó_Z. *** 894.511(4-15)(091)"194/198" *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3764805]
MARC

ANSEL
UTF-812000 /2019.
   A szív / [szerk. Szemes Péter és Bokányi Péter] ; [közread. a] Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság. - [Hévíz] : Csokonai Vitéz M. Irod. és Műv. Társ., cop. 2018. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80893-1-9 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - művelődéstörténet - szív
894.511(091) *** 930.85(439) *** 612.17
[AN 3763620]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

12001 /2019.
   30 angol - magyar mese a szeretetről és a barátságról. - Budapest : Roland, [2018]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve. - QR-kódokkal. - keretcím: I [love] English
ISBN 978-615-5913-24-2 kötött : 1890,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=20
[AN 3764439]
MARC

ANSEL
UTF-812002 /2019.
   30 német - magyar mese a szeretetről és a barátságról. - Budapest : Roland, [2018]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "liebe" kifejezés szimbólummal jelölve. - QR-kódokkal. - keretcím: Ich [liebe] Deutsch
ISBN 978-615-5913-25-9 kötött : 1890,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=30
[AN 3764442]
MARC

ANSEL
UTF-812003 /2019.
Aciman, André (1951-)
Call me by your name (magyar)
   Szólíts a neveden / André Aciman ; [ford. Szigethy-Mallász Rita]. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2017. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-323-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3769209]
MARC

ANSEL
UTF-812004 /2019.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Kaninjägaren (magyar)
   Nyúlvadász [elektronikus dok.] / Lars Kepler ; ford. Erdődy Andrea. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Animus, 2019. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155801. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-655-9
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3769237]
MARC

ANSEL
UTF-812005 /2019.
Archer, Jeffrey (1940-)
Heads you win (magyar)
   Fej vagy írás / Jeffrey Archer ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, 2019. - 517 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-259-1 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3764382]
MARC

ANSEL
UTF-812006 /2019.
Backman, Fredrik (1981-)
Saker min son behöver veta om världen (magyar)
   Amit a fiamnak tudnia kell a világról [elektronikus dok.] / Fredrik Backman ; ford. Bándi Eszter. - Szöveg (epub : 653 KB). - [Budapest] : Animus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155713. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-283-4
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3768825]
MARC

ANSEL
UTF-812007 /2019.
Banks, Rosie
Royal bridesmaids (magyar)
   Királyi koszorúslányok / Rosie Banks ; [ford. Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 189, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-620-3 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3763902]
MARC

ANSEL
UTF-812008 /2019.
Bennett, Brit (1990-)
The mothers (magyar)
   Az anyák / Brit Bennett ; [ford. Szujer Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 317, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-571-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3764367]
MARC

ANSEL
UTF-812009 /2019.
Berry, Flynn
A double life (magyar)
   Hiába futsz / Flynn Berry ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-31-1 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3764553]
MARC

ANSEL
UTF-812010 /2019.
Bethany-Kris
Reckless & ruined (magyar)
   Vakmerő és végzetes : A chicagói maffiaháború második könyv / Bethany-Kris ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 462, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-473-6 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3764451]
MARC

ANSEL
UTF-812011 /2019.
Boije af Gennäs, Louise (1961-)
Blodlokan (magyar)
   Vérvirág / Louise Boije of Gennäs ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2019. - 380, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-662-7 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3765049]
MARC

ANSEL
UTF-812012 /2019.
Boije af Gennäs, Louise (1961-)
Blodlokan (magyar)
   Vérvirág [elektronikus dok.] / Louise Boije of Gennäs ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 985 KB). - [Budapest] : Animus, 2019. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155720. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-663-4
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3768991]
MARC

ANSEL
UTF-812013 /2019.
Boyd, Hilary (1949-)
Thursdays in the park (magyar)
   Csütörtökön a parkban / Hilary Boyd ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5676-29-1 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3764673]
MARC

ANSEL
UTF-812014 /2019.
Burroughs, William S. (1914-1997)
Naked lunch (magyar)
   Meztelen ebéd / William S. Burroughs ; [ford. Szili József] ; [... a kihúzott részeket ford. Sepsi László]. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 400, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-776-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3769202]
MARC

ANSEL
UTF-812015 /2019.
Cameron, W. Bruce (1960-)
A dog's purpose (magyar)
   Egy kutya négy élete / W. Bruce Cameron ; [ford. Varga Csaba]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 351 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-972-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3768590]
MARC

ANSEL
UTF-812016 /2019.
Carroll, Emma (1970-)
Sky chasers (magyar)
   Égi tolvaj : [az első léghajózás kalandos története] / Emma Carroll ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 286, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-686-9 fűzött : 2690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3763809]
MARC

ANSEL
UTF-812017 /2019.
Cherry, Brittainy C.
Behind the bars (magyar)
   A szív ritmusa / Brittainy C. Cherry ; [ford. H. Prikler Renáta]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 450, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-433-0 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3764497]
MARC

ANSEL
UTF-812018 /2019.
Chiang, Ted (1967-)
Arrival (magyar)
   Érkezés és más novellák / Ted Chiang. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-622-8 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3764798]
MARC

ANSEL
UTF-812019 /2019.
Chiang, Ted (1967-)
Exhalation (magyar)
   Kilégzés és más novellák / Ted Chiang. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-610-5 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3764796]
MARC

ANSEL
UTF-812020 /2019.
Chopra, Deepak (1946-)
Buddha (magyar)
   Buddha : egy fiatalember útja a megvilágosodásig / Deepak Chopra ; [ford. Magyar László András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 351 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-529-967-6 kötött : 4490,- Ft
Buddha
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3764135]
MARC

ANSEL
UTF-812021 /2019.
Christie, Agatha (1890-1976)
The secret adversary (magyar)
   A titokzatos ellenfél [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Pordán Ferenc. - Szöveg (epub : 998 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Megj. "A titkos ellenfél" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155856. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-362-5
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3769649]
MARC

ANSEL
UTF-812022 /2019.
Connelly, Michael (1956-)
The poet (magyar)
   A költő / Michael Connelly ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 541 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5760-33-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3764669]
MARC

ANSEL
UTF-812023 /2019.
Cornwell, Patricia (1956-)
Depraved heart (magyar)
   Elfajzott szív : Scarpetta-regény / Patricia Cornwell ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 493 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5760-91-4 fűzött : 3850,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3764670]
MARC

ANSEL
UTF-812024 /2019.
Dahl, Roald (1916-1990)
The BFG (magyar)
   A barátságos óriás [elektronikus dok.] / Roald Dahl ; Stohl András előadásában ; [ford. Nagy Sándor]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (5 h 45 min) ; 12 cm
Megj. "Szofi és Habó" címmel is. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9465-1 : 3400,- Ft
angol irodalom - meseregény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3763641]
MARC

ANSEL
UTF-812025 /2019.
Daniels, J.
Hit the spot (magyar)
   Betalál : becsület, kockázat, szerelem : Mocskos kis titkaink 2. / J. Daniels ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Libri, 2019. - 494 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-176-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3764352]
MARC

ANSEL
UTF-812026 /2019.
Del Rio, Tania
Warren the 13th and the All-Seeing Eye (magyar)
   13. Warren és a Mindent-Látó-Szem / írta Tania Del Rio ; ... ill. Will Staehle ; ford. Ruff Orsolya. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2019. - 218, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5347-20-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3764176]
MARC

ANSEL
UTF-812027 /2019.
Demski-Bowden, Aaron (1980-)
The first heretic (magyar)
   Az első eretnek : káoszba zuhanva / Aaron Dembski-Bowden ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, [2019]. - 476 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-96-3 fűzött : 4490,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3764322]
MARC

ANSEL
UTF-812028 /2019.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Electric dreams (magyar)
   Elektronikus álmok / Philip K. Dick. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-413-2 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3769175]
MARC

ANSEL
UTF-812029 /2019.
Dick, Philip K. (1928-1982)
   Emlékmás / Philip K. Dick. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-92-5 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3769204]
MARC

ANSEL
UTF-812030 /2019.
Esposito, Chloé
Bad (magyar)
   Bűn / Chloé Esposito ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 376, [1] p. ; 20 cm
A címoldalon számozási adatként: 2. r.
ISBN 978-963-310-964-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3764109]
MARC

ANSEL
UTF-812031 /2019.
Farrand, Tünde
Wolf country (magyar)
   Farkasország / Tünde Farrand ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-823-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3763715]
MARC

ANSEL
UTF-812032 /2019.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia di chi fugge e di chi resta (magyar)
   Aki megszökik és aki marad : középidő : [Nápolyi regények 3.] / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - Budapest : Park, cop. 2018. - 419 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-380-0 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3768962]
MARC

ANSEL
UTF-812033 /2019.
Fletcher, Giovanna (1985-)
Eve of man (magyar)
   Eve of man : a jövő reménye / Giovanna & Tom Fletcher ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 398, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-041-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3764241]
MARC

ANSEL
UTF-812034 /2019.
Freeman, Brian (1963-)
The night bird (magyar)
   Éjszakai madár / Brian Freeman ; [ford. Seres József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 419, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-636-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3764449]
MARC

ANSEL
UTF-812035 /2019.
Freeman, Kimberley (1970-)
Stars across the ocean (magyar)
   Csillagok az óceán felett / Kimberley Freeman ; [ford. Gálvölgyi Judit és Novák Petra]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 455 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-877-6 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3763756]
MARC

ANSEL
UTF-812036 /2019.
Gibney, Patricia (1962-)
The lost child (magyar)
   Az elveszett gyermek : Lottie Parker, harmadik könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - Budapest : Libri, 2019, cop. 2018. - 559 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-272-5 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3764505]
MARC

ANSEL
UTF-812037 /2019.
Gidwitz, Adam (1982-)
The creature of the pines (magyar)
   Unikornismentő csapat : szörnyecske a hátizsákban / Adam Gidwitz ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 175 p. : ill. ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-037-6 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3764253]
MARC

ANSEL
UTF-812038 /2019.
Greenside, Mark
(Not quit) mastering the art of French living (magyar)
   Hogyan (nem) lettem francia életművész / Mark Greenside ; [ford. Szalai Virág]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-816-0 fűzött : 3500,- Ft
Franciaország - amerikai angol irodalom - életmód - memoár
820-94(73)=945.11 *** 316.728(44)(0:82-94)
[AN 3764212]
MARC

ANSEL
UTF-812039 /2019.
Greer, Andrew Sean (1970-)
Less (magyar)
   Arthur Less / Andrew Sean Greer ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 365, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-37-3 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3764606]
MARC

ANSEL
UTF-812040 /2019.
Halle, Karina
The offer (magyar)
   Egy lépéssel közelebb / Karina Halle ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 398, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-18-2 fűzött : 3699,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3764551]
MARC

ANSEL
UTF-812041 /2019.
Halle, Karina
The play (magyar)
   Éjszaka a tiéd leszek / Karina Halle ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 638, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-20-5 fűzött : 3699,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3764522]
MARC

ANSEL
UTF-812042 /2019.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Serpentine (magyar)
   Elátkozott kígyók / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 464 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász)
ISBN 978-963-419-616-7 fűzött : 4480,- Ft : 16 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3764737]
MARC

ANSEL
UTF-812043 /2019.
Harris, Thomas (1940-)
Hannibal (magyar)
   Hannibal : Hannibal 3. / Thomas Harris ; [ford. Bihari György]. - Budapest : General Press, 2019. - 405 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-306-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3763755]
MARC

ANSEL
UTF-812044 /2019.
Hawking, Lucy (1969-)
George's secret key to the universe (magyar)
   George kulcsa a rejtélyes univerzumhoz / Lucy & Stephen Hawking ; Christophe Galfard közrem. ; Garry Parsons illusztrációival ; [ford. Mezei Gábor]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 263, [5] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-022-3 kötött : 3899,- Ft
angol irodalom - csillagászat - ifjúsági regény - ifjúsági könyv
820-31(02.053.2) *** 524.8(02.053.2)
[AN 3768679]
MARC

ANSEL
UTF-812045 /2019.
Henry, Veronica (1963-)
A family recipe (magyar)
   Családi recept / Veronica Henry ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 342, [1] p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-301-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3764378]
MARC

ANSEL
UTF-812046 /2019.
Hewitt, Kate
A mother's goodbye (magyar)
   Isten veled, gyermekem / Kate Hewitt ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 426, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-04-0 kötött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3764348]
MARC

ANSEL
UTF-812047 /2019.
Hoover, Colleen (1979-)
Maybe someday (magyar)
   Maybe someday : egy nap talán / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 389 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-938-7 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768476]
MARC

ANSEL
UTF-812048 /2019.
Horatius Flaccus, Quintus (Kr. e. 65-Kr. e. 8)
Epistulae. Liber I. (magyar)
   Horatius leveleinek első könyve / [ford., a bev. és a jegyzeteket írta] Földiák Vince. - Budapest : ELTE Ókortud. Int., 2019. - 163 p. ; 20 cm. - (Midas, ISSN 2498-8499)
Gerinccím: Horatius levelei. - Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-489-095-9 fűzött
ókori latin irodalom - episztola
871-155=945.11
[AN 3763817]
MARC

ANSEL
UTF-812049 /2019.
Horst, Jørn Lier (1970-)
Vinterstengt (magyar)
   Fekete nap [elektronikus dok.] / Jørn Lier Horst ; ford. Török Ábel. - Szöveg (epub : 985 KB). - [Budapest] : Animus, 2019. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155834. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-620-7
norvég irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.6-312.4=945.11
[AN 3769254]
MARC

ANSEL
UTF-812050 /2019.
Hossfeld, Dagmar (1960-)
Conni und der Neue (magyar)
   Bori és az új fiú / Dagmar Hossfeld ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2017. - 158, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-257-1 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3768557]
MARC

ANSEL
UTF-812051 /2019.
Houellebecq, Michel (1956-)
La carte et le territoire (magyar)
   A térkép és a táj / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2011. - 357, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2856-8 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3768978]
MARC

ANSEL
UTF-812052 /2019.
Houellebecq, Michel (1956-)
Lanzarote (magyar)
   Lanzarote / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2013. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3074-5 kötött : 2699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3768980]
MARC

ANSEL
UTF-812053 /2019.
Houellebecq, Michel (1956-)
Les particules élémentaires (magyar)
   Elemi részecskék / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a ... versbetéteket Tótfalusi István ford.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2016. - 321, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2214-6 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3768984]
MARC

ANSEL
UTF-812054 /2019.
Jackson, A. L.
Lost to you (magyar)
   Elvesznék benned : Nem engedlek 1. / A. L. Jackson ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 235, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-51-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3764462]
MARC

ANSEL
UTF-812055 /2019.
Jackson, A. L.
Take this regret (magyar)
   Visszatérnék hozzád : Nem engedlek 2. / A. L. Jackson ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-50-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3764464]
MARC

ANSEL
UTF-812056 /2019.
Jacobs, Anne (1941-)
Die Tuchvilla (magyar)
   A villa [elektronikus dok.] / Anne Jacobs. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2019
Ford. Almássy Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155832. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-645-0
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3769248]
MARC

ANSEL
UTF-812057 /2019.
James, Greg
Kid normal (magyar)
   Csak egy srác / Greg James & Chris Smith ; ill. Erica Salcedo ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 388, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
Fűzött : 2999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-261-5-983)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764238]
MARC

ANSEL
UTF-812058 /2019.
Jones, Ruth (1966-)
Never greener (magyar)
   Sosem zöldebb / Ruth Jones ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-64-3 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3764727]
MARC

ANSEL
UTF-812059 /2019.
Kalicky, Anne (1979-)
Tout va bien (magyar)
   Minden tök király / Anne Kalicky ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 213, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Csupa smiley az életem ; 1.)
ISBN 978-963-457-557-3 fűzött : 2799,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764274]
MARC

ANSEL
UTF-812060 /2019.
Kalmár Anikó
   Les nouvelles muses, 1633 : recueil collectif de l'école malherbienne / Anikó Kalmár ; [publ. Collège Eötvös József ELTE]. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE, 2019. - 316 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-316.
ISBN 978-615-5897-16-0 fűzött
francia irodalom - francia irodalom története - 17. század - vers - antológia
840-14(082) *** 840(091)"16"
[AN 3764583]
MARC

ANSEL
UTF-812061 /2019.
Keeland, Vi
Ego maniac (magyar)
   Egomániás / Vi Keeland ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 334, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-13-7 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3764558]
MARC

ANSEL
UTF-812062 /2019.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Tyll (magyar)
   Tyll : regény / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2018. - 416, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3657-0 kötött : 4999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3768661]
MARC

ANSEL
UTF-812063 /2019.
Kettschau, Bettina (1965-)
Eisiger Verdacht (magyar)
   Emberrablók nyomában Grönlandon / Bettina Kettschau. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2018. - 120 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-48-3 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764088]
MARC

ANSEL
UTF-812064 /2019.
King, Emily R.
The hundredth queen (magyar)
   A századik királyné / Emily R. King ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 350, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-040-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3764257]
MARC

ANSEL
UTF-812065 /2019.
Kutscher, Volker (1962-)
Goldstein (magyar)
   Goldstein / Volker Kutscher ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 591 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-255-3 fűzött : 4990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3763823]
MARC

ANSEL
UTF-812066 /2019.
Läckberg, Camilla (1974-)
En bur av guld (magyar)
   Aranykalitka [elektronikus dok.] / Camilla Läckberg ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 857 KB). - [Budapest] : Animus, 2019. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155722. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-651-1
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3768993]
MARC

ANSEL
UTF-812067 /2019.
Lawrence, Christopher (1956-)
Symphony of seduction (magyar)
   A csábítás szimfóniája [elektronikus dok.] : nagy zeneszerzők, nagyszerű szerelmek / Christopher Lawrence ; ford. Kelenhegyi Andor. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Rózsavölgyi, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155840. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80533-5-8
ausztrál irodalom - zeneszerző - életrajzi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.6(94)=945.11 *** 78.071.1(100)(092)(0.82-32)
[AN 3769266]
MARC

ANSEL
UTF-812068 /2019.
Leonard, Dion
Finding Gobi (magyar)
   Találkozás Góbival, avagy Egy kiskutya, akinek nagy szíve volt / Dion Leonard ; [ford. Barcza Gerda Adrienne]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 283, [4] p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-585-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - kutya - állat-ember kapcsolat - memoár
820-94=945.11 *** 636.7(0:82-94) *** 591.557.2(0:82-94)
[AN 3764372]
MARC

ANSEL
UTF-812069 /2019.
Lerangis, Peter (1955-)
The sword thief (magyar)
   A kardtolvaj / Peter Lerangis ; [ford. Farkas Orsolya]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - [4], 160 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 3.)
ISBN 978-963-245-345-3 kötött : 2399,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3768654]
MARC

ANSEL
UTF-812070 /2019.
Leunens, Christine (1964-)
Caging skies (magyar)
   Cellába zárva / Christine Leunens ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-833-2 fűzött : 3999,- Ft
új-zélandi irodalom - regény
820-31(931)=945.11
[AN 3764120]
MARC

ANSEL
UTF-812071 /2019.
Levithan, David (1972-)
Someday (magyar)
   Majd egy nap / David Levithan ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 431 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-036-9 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3764254]
MARC

ANSEL
UTF-812072 /2019.
Liss, David (1966-)
Spider-man : Hostile takeover (magyar)
   Pókember : hatalomátvétel / David Liss ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - 419 p. ; 21 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 2.)
ISBN 978-963-497-523-6 fűzött : 1995,- Ft
ISBN 978-963-497-524-3 kötött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3764236]
MARC

ANSEL
UTF-812073 /2019.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   Onnan túlról / H. P. Lovecraft. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 218, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 74.)
ISBN 978-963-227-557-4 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3765015]
MARC

ANSEL
UTF-812074 /2019.
March, Meghan
Sinful empire (magyar)
   Tiéd vagyok : Mr. Mount bűnös élete 3. / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Álomgyár K., [2019]. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-88-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3764603]
MARC

ANSEL
UTF-812075 /2019.
Marsons, Angela
Dead souls (magyar)
   Holt lelkek / Angela Marsons ; [ford. Seregi Márton]. - Budapest : General Press, 2019. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-302-4 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3764356]
MARC

ANSEL
UTF-812076 /2019.
Martinez, Aly
The truth about lies (magyar)
   Hazug valóság : [Cora és Penn 1.] / Aly Martinez ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-52-6 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3764461]
MARC

ANSEL
UTF-812077 /2019.
Martinez, Aly
The truth about us (magyar)
   Kínzó valóság : [Cora és Penn 2.] / Aly Martinez ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-54-0 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3764545]
MARC

ANSEL
UTF-812078 /2019.
Meadows, Daisy
Amy Snowycoat's daring dive (magyar)
   Anni, a tó bajnoka / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 102, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 20.)
ISBN 978-963-403-612-8 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3763907]
MARC

ANSEL
UTF-812079 /2019.
Meadows, Daisy
Millie Picklesnout's wild ride (magyar)
   Mazsi, a merész / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 103, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 19.)
ISBN 978-963-403-611-1 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3763910]
MARC

ANSEL
UTF-812080 /2019.
Merle, Robert (1908-2004)
Paris, ma bonne ville (magyar)
   Jó városunk, Párizs : Francia história III. / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 548 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-030-3 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3769152]
MARC

ANSEL
UTF-812081 /2019.
Moravsky, Maria (1889-1947)
   Tamara kastélya és a tengerész ládája / Maria Moravsky ; [... szerk. ... ford. és az utószót írta Imre Eszter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 218, [2] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-5601-76-7 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3764478]
MARC

ANSEL
UTF-812082 /2019.
Morgan, Richard K. (1965-)
Altered carbon (magyar)
   Valós halál / Richard Morgan ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2006. - 467 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-465-1 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3769211]
MARC

ANSEL
UTF-812083 /2019.
Murail, Marie-Aude (1954-)
Sauveur & fils (magyar)
   A lélekdoki : A megváltó I. évad / Marie-Aude Murail ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 280, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-629-7 fűzött : 3299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3764455]
MARC

ANSEL
UTF-812084 /2019.
Neuhaus, Nele (1967-)
Wir sind doch Freunde (magyar)
   Charlotte : a barátság ereje.. / Nele Neuhaus ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 260, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-613-5 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764105]
MARC

ANSEL
UTF-812085 /2019.
Nordqvist, Sven (1946-)
Tomtemaskinen (magyar)
   Lesz nemulass, Findusz! / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 4. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 128, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9598-70-6 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3768653]
MARC

ANSEL
UTF-812086 /2019.
Paige, Laurelin (1974-)
Find me (magyar)
   Találj rám! [elektronikus dok.] : Találkozások 2. rész / Laurelin Paige. - Szöveg (epub : 993 KB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Ford. Horváth M. Zsanett. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155838. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-491-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3769258]
MARC

ANSEL
UTF-812087 /2019.
Peinkofer, Michael (1969-)
Gryphony (magyar)
   Gryphony / Michael Peinkofer ; [ford. Bartók Imre]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019-. - 22 cm
német irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3768516]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A griff bűvöletében. - 2019, cop. 2015. - 221, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-244-578-6 kötött : 2950,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3768518] MARC

ANSEL
UTF-812088 /2019.
Pendarves, G. G. (1885-1938)
   A Szahara vérfarkasa és a fátylas leopárd / G. G. Pendarves ; [... szerk. ... ford. és az utószót írta Imre Eszter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 195, [2] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-5601-68-2 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3764476]
MARC

ANSEL
UTF-812089 /2019.
Perks, Heidi
Now you see her (magyar)
   Mint a szemed fényére / Heidi Perks ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-50-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3764501]
MARC

ANSEL
UTF-812090 /2019.
Pétur Gunnarsson (1947-)
Punktur, punktur, komma, strik (magyar)
   Pont pont vesszőcske / Pétur Gunnarsson ; [ford. Rácz Katalin]. - [Budapest] : Polar Egyes., [2019]. - 128 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-04-3 kötött : 3000,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3762258]
MARC

ANSEL
UTF-812091 /2019.
Pichon, Liz (1963-)
A tiny bit lucky (magyar)
   Nagyon (picit) mázlista / írta Liz Pichon ; [ford. Dragomán Gábor]. - Budapest : Kolibri, 2019. - 259, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Tom Gates ; 6.)
ISBN 978-963-437-387-2 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764411]
MARC

ANSEL
UTF-812092 /2019.
Picoult, Jodi (1966-)
The pact (magyar)
   Sorsfordítók / Jodi Picoult ; [ford. Szieberth Ádám]. - 3. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 559 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-951-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3769208]
MARC

ANSEL
UTF-812093 /2019.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Hotzenplotz 3 (magyar)
   Torzonborz megjavul / Otfried Preussler ; F. J. Tripp rajz. ; Nádori Lídia fordításában. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2014. - 116, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-437-137-3 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3768659]
MARC

ANSEL
UTF-812094 /2019.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Neues vom Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz újabb gaztettei : még egy paprikajancsis és vitézlászlós történet Otfried Preusslertől / ... összefirkálta F. J. Tripp ; ford. Nádori Lídia. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2014. - 121, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-437-144-1 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3768656]
MARC

ANSEL
UTF-812095 /2019.
   Promenades poétiques / Kinga Csizmadia [et al.] ; sous la dir. de Nils Renard ; [publ. par] Atelier Sauvageot. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE, 2019. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-17-7 fűzött
Magyarország - francia irodalom - vers - antológia
840-14(439)(082)
[AN 3764752]
MARC

ANSEL
UTF-812096 /2019.
Rajaniemi, Hannu (1978-)
Summerland (magyar)
   Öröknyár / Hannu Rajaniemi ; [ford. Juhász Viktor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 340 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-791-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3763721]
MARC

ANSEL
UTF-812097 /2019.
Rhodes, Morgan (1971-)
Falling kingdoms (magyar)
   Falling Kingdoms : Árnyak gyűlése / Morgan Rhodes ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 391 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-403-648-7 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3763803]
MARC

ANSEL
UTF-812098 /2019.
Ridker, Andrew (1991-)
The altruists (magyar)
   Jótét lelkek / Andrew Ridker ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 387 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-835-8 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3763726]
MARC

ANSEL
UTF-812099 /2019.
Riley, Lucinda (1971-)
The pearl sister (magyar)
   Gyöngynővér : CeCe története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Utánny. - Budapest : General Press, 2019. - 549 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 547-548.
ISBN 978-963-452-106-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3769174]
MARC

ANSEL
UTF-812100 /2019.
Riley, Lucinda (1971-)
The shadow sister (magyar)
   Árnyéknővér : Csillag története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Utánny. - Budapest : General Press, 2019. - 525 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 523-524.
ISBN 978-963-452-073-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3769171]
MARC

ANSEL
UTF-812101 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
Treasures lost, treasures found (magyar)
   Kincses szívek / Nora Roberts ; [... ford. Sillár Emőke]. - Budapest : HarperCollins, 2019. - 285 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-721-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768469]
MARC

ANSEL
UTF-812102 /2019.
Ryan, Kendall (1981-)
Filthy beautiful lust (magyar)
   Szerelem első érintésre / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 233 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-78-6 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3764515]
MARC

ANSEL
UTF-812103 /2019.
Sandford, John (1944-)
Gathering prey (magyar)
   Gyülevész préda / John Sandford ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 412 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5905-76-6 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3764671]
MARC

ANSEL
UTF-812104 /2019.
Schepp, Emelie (1979-)
Prio ett (magyar)
   Post mortem / Emelie Schepp ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 417 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-886-4 fűzött : 3599,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3764509]
MARC

ANSEL
UTF-812105 /2019.
Schmitt, Petra Maria (1959-)
Warum brauchen Haie keinen Zahnarzt? (magyar)
   Miért nem járnak fogorvoshoz a cápák? : történetek kíváncsi gyerekeknek / Petra Maria Schmitt, Christian Dreller ; Heike Vogel rajz. ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 115, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-474-2 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - művelődéstörténet - mese
830-34(02.053.2)=945.11 *** 930.85(02.053.2)
[AN 3764852]
MARC

ANSEL
UTF-812106 /2019.
Score, Lucy
Pretend you're mine (magyar)
   Színleld, hogy az enyém vagy / Lucy Score ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 542 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-32-2 fűzött : 3850,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3764610]
MARC

ANSEL
UTF-812107 /2019.
Scott, Cavan (1973-)
An Obi-Wan & Anakin adventure (magyar)
   Obi-Wan és Anakin küldetése / írta Cavan Scott ; ill. Elsa Charretier ; [ford. Wohl Anita]. - [Budapest] : Kolibri, 2019. - 142 p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Star wars : dönts és lapozz!
ISBN 978-963-437-522-7 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3764972]
MARC

ANSEL
UTF-812108 /2019.
Shepard, Sara (1977-)
Pretty little liars (magyar)
   Pretty little liars : hazug csajok társasága / Sara Shepard. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 262, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Miks-Rédai Viktória
ISBN 978-963-457-091-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3768595]
MARC

ANSEL
UTF-812109 /2019.
Silverman, Laura (1966-)
Girl out of water (magyar)
   Girl out of water : lány a vízből / Laura Silverman ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 342, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-593-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3764457]
MARC

ANSEL
UTF-812110 /2019.
Somers, Nathalie (1966-)
Le roman des filles : amour, avalanches et trahisons (magyar)
   Lányok regénye 2 : szerelmek, árulások, lavinák! / Nathalie Somers ; [ford. Burján Monika]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 310, [2] p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-373-201-4 fűzött : 2699,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3768592]
MARC

ANSEL
UTF-812111 /2019.
Sorensen, Jessica
The destiny of Violet and Luke (magyar)
   The destiny of Violet & Luke : Violet, Luke és a sors / Jessica Sorensen ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 378, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-407-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3764454]
MARC

ANSEL
UTF-812112 /2019.
Star wars galactic adventures storybook collection (magyar)
   Star wars galaktikus kalandok mesegyűjtemény / [ford. Földi Bence]. - [Budapest] : Kolibri, 2019. - 301, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-437-429-9 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3764971]
MARC

ANSEL
UTF-812113 /2019.
Steven, Laura
The exact opposite of okay (magyar)
   Minden, csak nem oké / Laura Steven ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 303 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-043-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3764267]
MARC

ANSEL
UTF-812114 /2019.
Stiefvater, Maggie (1981-)
Hunted (magyar)
   A hajsza / Maggie Stiefvater ; [ford. Pék Zoltán]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 213, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Spirit animals ; 2.)
ISBN 978-963-399-100-8 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3768524]
MARC

ANSEL
UTF-812115 /2019.
Stilton, Geronimo
Lo strano caso del calamarone gigante (magyar)
   Az óriáskalmár különös esete / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 116, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-501-2 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3764962]
MARC

ANSEL
UTF-812116 /2019.
Streatfeild, Noel (1895-1986)
Ballet shoes (magyar)
   Balettcipők : London, 1930-as évek eleje / Noel Streatfeild ; [ford. Németi Anita] ; [... ill. Rippl Renáta]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2015. - 267, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-125-3 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3768566]
MARC

ANSEL
UTF-812117 /2019.
Sutherland, T. T. (1978-)
Against the tide (magyar)
   Árral szemben / Tui T. Sutherland ; [ford. Robin Edina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 243, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Spirit animals ; 5.)
ISBN 978-963-399-679-9 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3768676]
MARC

ANSEL
UTF-812118 /2019.
Swallow, James
Nemesis (magyar)
   Nemezis : háború az árnyakban / James Swallow ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, [2019]. - 442, [1] p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-95-6 fűzött : 4490,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3764328]
MARC

ANSEL
UTF-812119 /2019.
Tuck, James R.
Venom: Lethal protector (magyar)
   Venom : halálos védelmező / David Micheline[!Michelinie], Mark Bagley és Ron Lim ... alapján írta James R. Tuck ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - 301 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 1.)
ISBN 978-963-497-512-0 fűzött : 1995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3764231]
MARC

ANSEL
UTF-812120 /2019.
Updike, John (1932-2009)
Rabbit is rich (magyar)
   Nyúlháj : regény : Nyúl-sorozat 3. / John Updike ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5759-74-1 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3768793]
MARC

ANSEL
UTF-812121 /2019.
Valente, Catherynne M. (1979-)
Space opera (magyar)
   Űropera / Catherynne M. Valente ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-822-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3763717]
MARC

ANSEL
UTF-812122 /2019.
Weisberger, Lauren (1977-)
When life gives you lululemons (magyar)
   A feleségek : Az ördög Pradát visel 3. / Lauren Weisberger ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 403 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-794-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3763643]
MARC

ANSEL
UTF-812123 /2019.
West, Kasie
By your side (magyar)
   Szerelembe zárva / Kasie West ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-624-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3764226]
MARC

ANSEL
UTF-812124 /2019.
White, Paul (1910-1992)
Jungle doctor pulls a leg (magyar)
   A dzsungel doktor műlábat vásárol / Paul White ; [... ill. Graham Wade]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2018. - 165 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-30-8 fűzött
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3764086]
MARC

ANSEL
UTF-812125 /2019.
Williams, Drew
The stars now unclaimed (magyar)
   Gazdátlan csillagok / Drew Williams ; [ford. Kiskádár Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-635-8 fűzött : 4280,- Ft : 13,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3763753]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

12126 /2019.
Ambrus József (1966-)
   Törékeny tekintet / Ambrus József ; [... graf. Karli Erzsébet]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-02-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3764826]
MARC

ANSEL
UTF-812127 /2019.
Amran, Ahmed (1966-)
   A lélek gőze / Ahmed Amran. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 158, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-84-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3763903]
MARC

ANSEL
UTF-812128 /2019.
Balla Zsófia (1949-)
   A darázs fészke : értekező líra / Balla Zsófia. - Budapest : Kalligram, 2019. - 380, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5603-95-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3764905]
MARC

ANSEL
UTF-812129 /2019.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság árnyékában : Igazság II. / Baráth Viktória. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-15-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3764601]
MARC

ANSEL
UTF-812130 /2019.
Barcs János (1927-)
   Csillagok találkozása / [szerzők Barcs János, Szabó Tünde]. - [Nyíregyháza] : Kulimár J., 2019. - 160, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 26.)
ISBN 978-615-5916-06-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763434]
MARC

ANSEL
UTF-812131 /2019.
Bárdosné Tóth Lídia (1954-)
   Életem rímekben : verseskötet / Bárdosné Tóth Lídia. - Pécs : Bárdosné Tóth L., 2019. - 235, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5170-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3764876]
MARC

ANSEL
UTF-812132 /2019.
Benkő László (1952-)
   Mátyás király / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2019]-. - 21 cm
ISBN 978-963-267-418-6
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3764331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Isten választottja. - cop. 2019. - 434, [3] p.
ISBN 978-963-267-415-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3764333] MARC

ANSEL
UTF-812133 /2019.
Benkő László (1952-)
   Szent László / Benkő László. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, 2019-. - 22 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3768662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A korona ára. - 2019. - 416, [3] p.
ISBN 978-963-267-414-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3768663] MARC

ANSEL
UTF-812134 /2019.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2015-. - 21 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3590983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. r., Királyok éneke. - 2019. - 432 p.
Bibliogr.: p. 426-432.
ISBN 978-963-293-881-3 kötött : 4499,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3764113] MARC

ANSEL
UTF-812135 /2019.
Bodor Attila
   A ló, aki édességet tüsszentett / Bodor Attila ; ill. Szimonidesz Kovács Hajnalka. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 57, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-399-303-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3768526]
MARC

ANSEL
UTF-812136 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Analfa visszatér : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019. - 210, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-141-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768757]
MARC

ANSEL
UTF-812137 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Klott Gatya, ne fárassz! / Bosnyák Viktória. - 6. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2014. - 342 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-032-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768551]
MARC

ANSEL
UTF-812138 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mantyusok : Bátorság, Tomi! / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2017. - 66, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5633-47-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768766]
MARC

ANSEL
UTF-812139 /2019.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 10. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2016. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-136-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768758]
MARC

ANSEL
UTF-812140 /2019.
Budai Lotti
   A párizsi gésa : A szamuráj lánya 2. / Budai Lotti. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 347p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-04-5 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3764607]
MARC

ANSEL
UTF-812141 /2019.
Clever, Ted (1971-)
   Feketeleves : a történetek folytatódnak / Ted Clever, Sid Clever. - Püspökladány : Hektográf Ny., 2018. - 217 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-00-0611-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3763517]
MARC

ANSEL
UTF-812142 /2019.
Cole, Sienna
   Elmejáték / Sienna Cole. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 409, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-25-0 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3764459]
MARC

ANSEL
UTF-812143 /2019.
Colman, Christine Anne
   Megsebzetten / Christine Anne Colman. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-05-6 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3765027]
MARC

ANSEL
UTF-812144 /2019.
Császár Levente (1961-)
   Szank vezér : Szank legendameséje a település névadójáról / Császár Levente ; [ill. Papp Norbert] ; [a mese történelmi vonatkozású részeit jav., ... a Szankot bemutató szöveget írta Rosta Szabolcs]. - [Pécs] : Mesemíves, cop. 2019. - 32, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-5106-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3765035]
MARC

ANSEL
UTF-812145 /2019.
Csáth Géza (1887-1919)
   Válogatott novellák, drámák, jelenetek [elektronikus dok.] / Csáth Géza. - Szöveg (epub : 537 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155837. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-499-0 (epub)
ISBN 978-963-453-514-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 3769257]
MARC

ANSEL
UTF-812146 /2019.
Cselenyák Imre (1957-)
   Arany János életregénye / Cselenyák Imre. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017-2019. - 2 db ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Arany János (1817-1882)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3764580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A tölgyek alatt. - 2019. - 390, [2] p.
Bibliogr.: p. 390-[391].
ISBN 978-963-457-628-0 fűzött : 3499,- Ft
[AN 3764590] MARC

ANSEL
UTF-812147 /2019.
Csukás István (1936-)
   A téli tücsök meséi / Csukás István ; rajz. Cakó Ferenc. - 9. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 88, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9492-78-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3768527]
MARC

ANSEL
UTF-812148 /2019.
Dániel András (1966-)
   Odabent a frigóban avagy Nem lesz itt soha előadás! : kísérleti jégrevü / Dániel András ; a szerző illusztrációival. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2019. - 39, [10] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-489-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bohózat
894.511-22
[AN 3764968]
MARC

ANSEL
UTF-812149 /2019.
Debreczeny György (1958-)
   Ezen a szép napon : Thomas Bernhard-breviárium / Debreczeny György ; [ill. Syporca Whandal]. - Szeged : Aj Téka K., 2019. - 232 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81014-9-3 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3764765]
MARC

ANSEL
UTF-812150 /2019.
Dékány Dávid (1988-)
   Dolgok c-hez / Dékány Dávid. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 57, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-788-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3764591]
MARC

ANSEL
UTF-812151 /2019.
Dénesi Ildikó
   A pontlövész : La Fayette II. / Izolde Johannsen. - [Budapest] : Szenzár História, 2019. - 357, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [359].
ISBN 978-963-479-238-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3764222]
MARC

ANSEL
UTF-812152 /2019.
   Egy mondatban, egy szóban : a beszéd erejéről / [Feyér Ákos és Petőfi Sándor rajz.]. - Budakalász : Oltalom Alapítvány, 2019. - 95 p. : ill. ; 20 cm. - (Oltalom-könyvek, ISSN 1217-1468)
ISBN 978-615-6025-01-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3764791]
MARC

ANSEL
UTF-812153 /2019.
Falcsik Mari (1956-)
   Az igazi idő / Falcsik Mari. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 156, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-739-6 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3764480]
MARC

ANSEL
UTF-812154 /2019.
Faludi Ádám (1951-)
   Nincskereső : összeválogatott versek és költemények / Faludi Ádám. - Veszprém : Vár Ucca Műhely, 2019. - 259 p. ; 24 cm. - (Művészetek Háza könyvek, ISSN 1588-3086 ; 52.)
ISBN 978-615-5762-00-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763886]
MARC

ANSEL
UTF-812155 /2019.
Farkas Nóra
   Apa szeret! / Farkas Nóra ; [ill. Láng Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [31] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-617-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3764920]
MARC

ANSEL
UTF-812156 /2019.
Farkas Pál (1952-)
   Dűlőn túli balladák : verseskötet / Ruva Farkas Pál ; [a kiadásért felel a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - [Dunavarsány] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2019. - 85, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5645-08-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3764764]
MARC

ANSEL
UTF-812157 /2019.
Fecske László (1982-)
   Alvajáró egérke / Fecske László ; ill. Kőhalmi Adél. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5847-66-0 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3763873]
MARC

ANSEL
UTF-812158 /2019.
Fehér Klára (1922-1996)
   Négyen meg a Béka / Fehér Klára ; [ill. Görög Júlia]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2019. - 205 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-432-107-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3763784]
MARC

ANSEL
UTF-812159 /2019.
Feketéné Bencsik Julianna (1942-)
   Olvadó jégkristályok / Feketéné Bencsik Julianna. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-07-0 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3764825]
MARC

ANSEL
UTF-812160 /2019.
Fiala Borcsa
   Balatoni nyomozás / Fiala Borcsa. - Budapest : Kolibri, 2019. - 261, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-331-5 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3764532]
MARC

ANSEL
UTF-812161 /2019.
Ficsor Donátné Kardos Barbara
   Soha ne add fel! : ifjúsági regény / Ficsor Donátné Kardos Barbara ; [ill. Ficsor Donátné Kardos Barbara, Ficsor Donát] ; [kiad. az Örömhír Alapítvány ...]. - 2. kiad. - Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2018. - 236, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5140-02-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768428]
MARC

ANSEL
UTF-812162 /2019.
Finy Petra (1978-)
   Óvodások kézikönyve / Finy Petra ; [Rippl Renáta rajz.]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [49] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-641-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3764918]
MARC

ANSEL
UTF-812163 /2019.
Fodor Sándor (1927-2012)
   Csipike : meseregény / Fodor Sándor ; [Pásztohy Panka rajz.]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2015. - 218, [5] p. : ill. ; 25 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-123-9 kötött : 3490,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)(437.6)
[AN 3768569]
MARC

ANSEL
UTF-812164 /2019.
Fodor Veronika
   Pomádé király új ruhája / ... Hans C. Andersen meséje és Ránki György operája nyomán Fodor Veronika írta ; rajz. Szeidl Andrea. - Budapest : Holnap, 2019. - 57, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-256-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - opera - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 782.1
[AN 3764219]
MARC

ANSEL
UTF-812165 /2019.
Földes Lászlóné Rézmovits Gizella (1938-)
   Találkozások : [válogatott elbeszélések] / Földesné Rézmovits Gizella. - [Debrecen] : Földes L., 2019. - [2], 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5556-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3765206]
MARC

ANSEL
UTF-812166 /2019.
Fonyódi Tibor (1965-)
   A korona szövetsége / [Harrison Fawcett]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2019. - 427 p. ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-88129-5-7 kötött : 5490,- Ft : 17 EUR
ISBN 978-963-99409-1-8 fűzött : 4490,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3764313]
MARC

ANSEL
UTF-812167 /2019.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   A csalárd cukorka, avagy Bajok a Zengő Erdőben / Garay Zsuzsanna ; [ill. Németh Alina]. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5758-37-9 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3763869]
MARC

ANSEL
UTF-812168 /2019.
Garzuly Ferenc (1937-)
   Jó reggelt, főorvos úr! : történet száz évben / Garzuly Ferenc. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2019. - 190 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-615-5145-40-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3764711]
MARC

ANSEL
UTF-812169 /2019.
Horváth László, P. (1930-)
   Legutolsók / P. Horváth László ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2019. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-75-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763630]
MARC

ANSEL
UTF-812170 /2019.
Huszti Gergely
   Mesteralvók hajnala / Huszti Gergely. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2019. - 335 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-432-104-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3763652]
MARC

ANSEL
UTF-812171 /2019.
Imre Eszter
   Luca-napi mesék / Imre Eszter. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 243, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5601-70-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3764723]
MARC

ANSEL
UTF-812172 /2019.
Jászberényi Sándor (1980-)
   A lélek legszebb éjszakája [elektronikus dok.] / Jászberényi Sándor ; Ficza István és Nagy Zsolt előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (2 h 38 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9464-4 : 3400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3763629]
MARC

ANSEL
UTF-812173 /2019.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Utazás Dínómdánomba : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2017. - 163, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-437-189-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3768763]
MARC

ANSEL
UTF-812174 /2019.
Kántor Kata
   Kajla / Kántor Kata ; Dudás Győző rajz. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2019. - 132, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Nózi nyomoz-sorozat ; 5.)
ISBN 978-963-457-536-8 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3764376]
MARC

ANSEL
UTF-812175 /2019.
Karinthy Gábor (1914-1974)
   Karinthy Gábor összegyűjtött versei / [összegyűjt., szerk., a jegyzeteket és a kísérőtanulmányt írta Kőrizs Imre]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 341 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-479-123-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3757336]
MARC

ANSEL
UTF-812176 /2019.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Mennyei bűnök 2 [elektronikus dok.] : Riva nővérek-sorozat / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155839. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-01-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3769262]
MARC

ANSEL
UTF-812177 /2019.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Mennyei bűnök 2 : Riva nővérek-sorozat / R. Kelényi Angelika. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-99-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3764608]
MARC

ANSEL
UTF-812178 /2019.
Kiss Kálmán (1939-)
   Közdolgaink : tanóra tízpercben : Kiss Kálmán publicisztikai írásai. - [Dunaújváros] : Kiss. K., 2019. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5476-6 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3763731]
MARC

ANSEL
UTF-812179 /2019.
Kordély Mária
   Hetvenkedés / Kordély Mária (Bözsi) ; [graf. Kovács Emil Lajos]. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., [2019]. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5359-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763773]
MARC

ANSEL
UTF-812180 /2019.
Krasznahorkai László (1954-)
   Sátántangó / Krasznahorkai László. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 1985. - 272, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2474-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3769142]
MARC

ANSEL
UTF-812181 /2019.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Ál-Petőfi [elektronikus dok.] : lehullt csillag fénye / Krúdy Gyula. - Szöveg (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155853. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-864-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3769638]
MARC

ANSEL
UTF-812182 /2019.
Lackfi János (1971-)
   Kincskereső kisködmön : Móra Ferenc regénye újragombolva / Lackfi János ; Rátkai Kornél rajz. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2019. - 83, [13] p. : ill., színes ; 22 cm + CD
Közrem. az Apnoé zenekar
ISBN 978-963-476-027-6 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - auditív dokumentum
894.511-31.04(02.053.2)
[AN 3764904]
MARC

ANSEL
UTF-812183 /2019.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Játék álarcban : összegyűjtött novellák, 1957-1968 / Lázár Ervin. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 696, [2] p. ; 19 cm. - (Lázár Ervin művei. Novellák ; 2.)
ISBN 978-963-479-039-6 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3764173]
MARC

ANSEL
UTF-812184 /2019.
Léria Dipán
   Szeretlek érte / Léria Dipán. - [Budapest] : Lénárth M., cop. 2019. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5146-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3764794]
MARC

ANSEL
UTF-812185 /2019.
Ludányi Bettina (1994-)
   Nyomodban / Ludányi Bettina. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 406, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-60-1 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3764456]
MARC

ANSEL
UTF-812186 /2019.
Márai Sándor (1900-1989)
   Judit ...és az utóhang / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-430-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3769147]
MARC

ANSEL
UTF-812187 /2019.
Mechler Anna (1974-)
   Bernát, a mentőautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 58, [3] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-963-403-619-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3764913]
MARC

ANSEL
UTF-812188 /2019.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [a fotókat kész. Gordon Eszter] ; [az utószót írta Komáromi Gabriella]. - 59. kiad. - [Budapest] : Móra, 2019. - 159 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-812-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768668]
MARC

ANSEL
UTF-812189 /2019.
Nádas Péter (1942-)
   A szabadság tréningjei / Nádas Péter. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 149, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-954-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3761669]
MARC

ANSEL
UTF-812190 /2019.
Nagy László Krisztián
   Az erdei focibajnokság / Nagy László Krisztián ; Egri Mónika rajz. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 170, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-683-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3764434]
MARC

ANSEL
UTF-812191 /2019.
Ohtears, Lis
   Örvény : Atlantisz 1. / Lis Ohtears. - [Isaszeg] : [Magánkiad.], cop. 2019. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81263-4-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3764768]
MARC

ANSEL
UTF-812192 /2019.
Orcsik Ferenc (1951-)
   A fehér szikla szerelmesei avagy A pécsi Rómeó és Júlia : dráma egy felvonásban Orcsik Ferenc azonos című regényéből / [írta Orcsik Ferenc]. - [Pécs] : [Orcsik F.], [2019]. - 179 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-81201-0-4 fűzött
magyar irodalom - átdolgozás - dráma - regény
894.511-31.04 *** 894.511-2
[AN 3764679]
MARC

ANSEL
UTF-812193 /2019.
Orcsik Ferenc (1951-)
   A Jókai villa rejtélye / Orcsik Ferenc. - [Pécs] : Orcsik F., 2019. - 50 p. ; 15 cm. - (Balatoni történetek)
ISBN 978-615-80033-9-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3764674]
MARC

ANSEL
UTF-812194 /2019.
Örkény István (1912-1979)
   Kisregények / Örkény ; [szerk. Radnóti Zsuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 231, [2] p. ; 19 cm. - (Örkény István művei)
Tart.: TótékÞ; "Rózsakiállítás"
ISBN 978-963-479-113-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3764191]
MARC

ANSEL
UTF-812195 /2019.
Őszi Róbert (1976-)
   Piri néni : laza, vagány, temperamentumos / Őszi Róbert. - Budapest : Book Galaxy K., 2018. - 198, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81072-0-4 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3763986]
MARC

ANSEL
UTF-812196 /2019.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Hajnali háztetők [elektronikus dok.] / Ottlik Géza ; előadja Rátóti Zoltán. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2019. - 1 CD (3 h 30 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-57-8 : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3762296]
MARC

ANSEL
UTF-812197 /2019.
   Pannónia dícsérete : magyar költők egyetlen versei / vál., szerk. és az előszót írta Lisztóczky László ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2019. - 190 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80953-0-3 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3765132]
MARC

ANSEL
UTF-812198 /2019.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang és Lili : Pitypang segít / Pásztohy Panka. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-410-472-8 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3764859]
MARC

ANSEL
UTF-812199 /2019.
Patak Gyöngyvér (1977-)
   Család a dombon / Patak Gyöngyvér. - [Szenna] : Palmimar Kft., cop. 2019. - 392, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5603-6 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3764993]
MARC

ANSEL
UTF-812200 /2019.
Péterfy Gergely (1966-)
   A golyó, amely megölte Puskint : regény / Péterfy Gergely. - Budapest : Kalligram, 2019. - 405 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-107-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3764902]
MARC

ANSEL
UTF-812201 /2019.
Pfárer Elizabet
   Szövetségben az Istennel / Pfárer Elizabet. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 198, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-70-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3763922]
MARC

ANSEL
UTF-812202 /2019.
Preszter Norbert
   Érzelmek : gyerekversek és mondókák / [szerző Preszter Norbert] ; [ill. Szabó István Attila]. - Budapest : Roland, [2019]. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5913-39-6 kötött : 2090,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3764344]
MARC

ANSEL
UTF-812203 /2019.
Prior, Becca
   Festett testek : five / Becca Prior. - Budapest : LAF Kft., 2019. - 460, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80203-9-8 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - homoszexualitás - regény
894.511-993
[AN 3764506]
MARC

ANSEL
UTF-812204 /2019.
Prior, Becca
   Festett testek : four / Becca Prior. - Budapest : LAF Kft., 2019. - 501, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80203-8-1 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - homoszexualitás - regény
894.511-993
[AN 3764494]
MARC

ANSEL
UTF-812205 /2019.
Rácz Endre
   Pipacstenger : novellák / Rácz Endre ; [ill. Diószegi Diána]. - Szerep : Rácz E., 2018. - 188 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1031-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3763486]
MARC

ANSEL
UTF-812206 /2019.
Radnai István (1939-)
   Lázad a csend : versek / Radnai István. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5862-26-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763578]
MARC

ANSEL
UTF-812207 /2019.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Összegyűjtött versek / Radnóti Miklós ; [szöveggondozás ... Ferencz Győző]. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2016. - 393 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3433-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3768977]
MARC

ANSEL
UTF-812208 /2019.
Répási Mária Julika (1949-)
   Versek / Répási Mária Julika. - [Nyíregyháza] : Kulimár J., 2019. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 25.)
ISBN 978-615-5916-00-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763418]
MARC

ANSEL
UTF-812209 /2019.
Rusvai Mónika
   Tündöklő / Rusvai Mónika. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 418 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-792-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3763720]
MARC

ANSEL
UTF-812210 /2019.
Sajó László (1956-)
   Volt időnk : apám könyve / Sajó László. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, cop. 2019. - 235, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 234-235.
ISBN 978-963-414-534-9
ISBN 978-615-5436-25-3 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3764795]
MARC

ANSEL
UTF-812211 /2019.
Sky, Linda
   Létezés téren-időn át / Linda Sky. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-03-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3764834]
MARC

ANSEL
UTF-812212 /2019.
Smith, J. K.
   Csak a tested érdekel : könyörgöm ments meg! / J. K. Smith. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-85-4 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3764460]
MARC

ANSEL
UTF-812213 /2019.
Szabó Magda (1917-2007)
   Csigaház [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; Törőcsik Franciska előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (2 h 40 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9460-6 : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3763645]
MARC

ANSEL
UTF-812214 /2019.
Szabó Piroska, Cs (1938-)
   Tündérkertem virágai / Cs. Szabó Piroska. - [Sárrétudvari] : [Cs. Szabó P.], [2018]. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1562-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763498]
MARC

ANSEL
UTF-812215 /2019.
Szabó Tamás
   Holdvíz / Szabó Tamás. - Szeged : Maxim, [2019]. - 367 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-980-4 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3764262]
MARC

ANSEL
UTF-812216 /2019.
Szabó Tünde
   Kata : álommeló / Szabó Tünde. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2019. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-432-105-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3763648]
MARC

ANSEL
UTF-812217 /2019.
Szeghy Karolina (1978-)
   Nagy egészségkönyvem : mesék az egészségtudatos magatartás kialakításához / Szeghy Karolina. - [Budapest] : Roland, [2019]. - 89, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-28-0 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - egészségnevelés - életmód - gyermekkönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 316.728(02.053.2) *** 614(02.053.2)
[AN 3764436]
MARC

ANSEL
UTF-812218 /2019.
Szeifert Natália (1979-)
   Mi van veletek, semmi? : regény / Szeifert Natália. - Budapest : Kalligram, 2019. - 253 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-109-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3764907]
MARC

ANSEL
UTF-812219 /2019.
Szigeti Kovács Viktor
   A táltos / Szigeti Kovács Viktor. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2019. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-106-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3763712]
MARC

ANSEL
UTF-812220 /2019.
Takács Tamara (1976-)
   Múlt árnyéka / Takács Tamara. - [Kecskemét] : Takács T., cop. 2019. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5811-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3765249]
MARC

ANSEL
UTF-812221 /2019.
   Találj ki! / Mészöly Ági [et al.] ; [graf. Orosz Annabella]. - [Budakeszi] : Betűtészta Kv., cop. 2019. - 290, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-34-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3764965]
MARC

ANSEL
UTF-812222 /2019.
   Találkozások : [antológia] / [főszerk. ... Kulimár János] ; [szerk. Szűcs Veronika]. - Nyíregyháza : Kulimár J., 2018. - 328 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 22.)
ISBN 978-615-5916-01-4 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3763438]
MARC

ANSEL
UTF-812223 /2019.
Tamás Dénes (1975-)
   Az élő ház : regény / Tamás Dénes. - Budapest : Kalligram, 2019. - 303 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-108-3 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3763831]
MARC

ANSEL
UTF-812224 /2019.
Temesi Ferenc (1949-)
   Látom, nekem kell lemennem / Temesi Ferenc. - Budapest : Scolar, 2019. - 205 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-021-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3764893]
MARC

ANSEL
UTF-812225 /2019.
Tóth Krisztina (1967-)
   Fehér farkas : novellák / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2019. - 126, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3854-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3763300]
MARC

ANSEL
UTF-812226 /2019.
Tóth Krisztina (1967-)
   Felhőmesék [elektronikus dok.] / Tóth Krisztina ; Szinetár Dóra előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (1 h 3 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9679-2 : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3763637]
MARC

ANSEL
UTF-812227 /2019.
Ungváry Rudolf (1936-)
   Balatoni nyaraló / Ungváry Rudolf. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 261, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-795-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3768950]
MARC

ANSEL
UTF-812228 /2019.
Uzsoki Mária
   Réka az iskolában / Uzsoki Mária ; [ill. Várfalvi Eszter]. - Nagykanizsa : Czupi, 2018. - 188 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-67-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3764781]
MARC

ANSEL
UTF-812229 /2019.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Matricás Laci és a csokitorta / Vadadi Adrienn ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 15, [10] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-485-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3764848]
MARC

ANSEL
UTF-812230 /2019.
Vági Ilona
   Új életem virradt rám / Vági Ilona. - Budapest : Printpix Ny. és Grafikai Stúdió, [2019]. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5030-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3765042]
MARC

ANSEL
UTF-812231 /2019.
Ványi Eszter
   Vándorló felhők : Ványi Eszter versei. - Földes : Szerző, 2018. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1140-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3763501]
MARC

ANSEL
UTF-812232 /2019.
Varga Beáta (1975-)
   Segítség, támadnak a betűk! : Alfabéta mágustanoda I. / Varga Bea ; ill. László Maya. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 75, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-539-9 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768673]
MARC

ANSEL
UTF-812233 /2019.
Varró Dániel (1977-)
   A szomjas troll [elektronikus dok.] : kis viking legendárium / Varró Dániel ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2019. - 1 CD (59 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-9623-5 : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
894.511-13(02.053.2)
[AN 3763633]
MARC

ANSEL
UTF-812234 /2019.
   Versek ünnepi fényben : a Dunaújvárosi "Versbarátok" antológiája. - [Dunaújváros] : Kiss. K., cop. 2019. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5475-9 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3763729]
MARC

ANSEL
UTF-812235 /2019.
Zainkó András (1989-)
   A megváltás angyalai / Zainkó András. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-06-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3764828]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12236 /2019.
   A dzsungel könyve. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
A mesét felolvassa Major Eszter. - keretcím: Mesélő könyvek. - Hanglejátszó szerkezettel
ISBN 978-963-483-089-4 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 3765083]
MARC

ANSEL
UTF-812237 /2019.
   Hófehérke és a hét törpe. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
A mesét felolvassa Major Eszter. - keretcím: Mesélő könyvek. - Hanglejátszó szerkezettel
ISBN 978-963-483-090-0 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 3765072]
MARC

ANSEL
UTF-812238 /2019.
Imanova, Nina
Odin doma (magyar)
   Karácsonyi móka / [szöveg Imanova Nina] ; [ford. Rajki Veronika]. - [Fót] : JCS Média, [2018]. - 23 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Masha és a medve
ISBN 978-615-5670-53-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3764028]
MARC

ANSEL
UTF-812239 /2019.
   Karácsonyi kívánságlista. - [Fót] : JCS Média, [2019]. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-963-484-078-7 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3764039]
MARC

ANSEL
UTF-812240 /2019.
Mr. Potato Christmas show (magyar)
   Karácsonyi színdarab. - [Fót] : JCS Média, [2019]. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-963-484-086-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3764032]
MARC

ANSEL
UTF-812241 /2019.
Nattán-Angeli Nóra
   Spicc és Pipa / Nattán-Angeli Nóra ; ill. Pájer Lilla. - Budapest : Scolar, 2019. - 17 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Két cica könyvek
ISBN 978-963-509-022-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3764923]
MARC

ANSEL
UTF-812242 /2019.
   Az oroszlán és a kisegér. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
A mesét felolvassa Major Eszter. - keretcím: Mesélő könyvek. - Hanglejátszó szerkezettel
ISBN 978-963-483-088-7 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 3765076]
MARC

ANSEL
UTF-812243 /2019.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's funniest storybook ever (magyar)
   Balfogások, nyafogások Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - [Budapest] : Móra, 2019. - 57 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-269-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3768525]
MARC

ANSEL
UTF-812244 /2019.
Schmidt, Troy
Flo the lyin' fly (magyar)
   Lili, a hazudós légy : [arról, hogy mi az igazmondás] / írta Troy Schmidt ; Max Lucado ... alapján ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2019. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-48-1 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3763780]
MARC

ANSEL
UTF-812245 /2019.
   A teknős és a nyúl. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
A mesét felolvassa Major Eszter. - keretcím: Mesélő könyvek. - Hanglejátszó szerkezettel
ISBN 978-963-483-087-0 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 3765082]
MARC

ANSEL
UTF-812246 /2019.
Török Szilvi
   Boci és Csibe : ujjlenyomat mese / Török Szilvi. - [Piliscsaba] : [Török Sz.], [2019]. - [16] fol. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-5589-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3764806]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12247 /2019.
Abnett, Dan (1965-)
Aliens (magyar)
   Aliens / írta Dan Abnett ; rajz. Moritat ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Élet és halál
ISBN 978-963-497-531-1 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3764081]
MARC

ANSEL
UTF-812248 /2019.
Castelli, Alfredo
Martin Mystère : Gli uomini in nero (magyar)
   Martin Mystère, a lehetetlenség nyomozójának legnagyobb rejtélyei : Titokzatos fekete ruhások / [írta Alfredo Castelli] ; [rajz. Giancarlo Alessandrini] ; [ford. Koszoru Péter]. - Hosszúvölgy : GooBo K., [2019]. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Maximum Bonelli, ISSN 2631-0295 ; 6.)
ISBN 978-615-81276-1-5 fűzött : 2200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3765057]
MARC

ANSEL
UTF-812249 /2019.
Davis, Jim (1945-)
   Mancsműves hamburger : [Garfield-poénok 2005-ből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2019]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 147.)
ISBN 978-615-5425-56-1 fűzött : 1100,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3764485]
MARC

ANSEL
UTF-812250 /2019.
Dragonero (magyar)
   Dragonero : ...és eljő a fenevad / [írta] Luca Enoch ; [rajz.] Cristiano Cucina, Alfio Buscaglia, Walter Trono ; [ford. Koszoru Péter]. - Hosszúvölgy : GooBo K., [2019]. - 288 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81276-2-2 fűzött : 4500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3765046]
MARC

ANSEL
UTF-812251 /2019.
Gillen, Kieron (1975-)
Mutiny at Mon Cala (magyar)
   Lázadás a Mon Calán / írta Kieron Gillen ; rajz. Salvador Larroca ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [130] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 8. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-526-7 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3764269]
MARC

ANSEL
UTF-812252 /2019.
Goscinny, René (1926-1977)
Des rails sur la prairie (magyar)
   Vasút a prérin / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. k., 2018. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Lucky Luke ; 32.)
ISBN 978-615-5699-12-2 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3764066]
MARC

ANSEL
UTF-812253 /2019.
Hartog van Banda, Lo (1916-2006)
Fingers (magyar)
   Az enyveskezű / írta Lo Hartog van Banda ; rajz. Morris ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. k., 2018. - 46, [1] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Lucky Luke ; 33.)
ISBN 978-615-5699-13-9 kötött
Fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3764067]
MARC

ANSEL
UTF-812254 /2019.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21. köt., Nyílt háború, második rész. - cop. 2019. - 134, [1] p.
ISBN 978-615-81202-1-0 fűzött : 3290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3764581] MARC

ANSEL
UTF-8


   22. köt., Új kezdet. - cop. 2019. - 155, [2] p.
ISBN 978-615-81202-2-7 fűzött : 3490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3764585] MARC

ANSEL
UTF-812255 /2019.
Mann, George (1978-)
Fallen (magyar)
   Bukottak / írta George Mann ; rajz. Tazio Bettin ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [110] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-497-533-5 kötött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3764156]
MARC

ANSEL
UTF-812256 /2019.
MicroCAD International Multidisciplinary Scientific Conference (33.) (2019) (Miskolc)
   MultiScience - XXXIII. MicroCAD International Multidisciplinary Scientific Conference [elektronikus dok.] : University of Miskolc, 23-24 May 2019. - Szöveg. - [Miskolc] : [ME], [2019]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-177-3
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3763651]
MARC

ANSEL
UTF-812257 /2019.
Rubášová, Taťána (1988-)
Podivuhodná robotí expedice (magyar)
   Bámulatos robotexpedíció : [William & Meriwether] ; [ford. Peťovská Flóra]. - Budapest : Csirimojó, 2018. - 93, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-81067-1-9 fűzött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3764025]
MARC

ANSEL
UTF-812258 /2019.
Salvatore, R. A. (1959-)
The legend of Drizzt : homeland (magyar)
   Drizzt legendája : otthon / [írta R. A. Salvatore és Andrew Dabb] ; [rajz. Tim Seeley] ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - [143] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Forgotten realms ; keretcím: Dungeons & Dragons
ISBN 978-963-497-528-1 kötött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3764080]
MARC

ANSEL
UTF-812259 /2019.
Soule, Charles (1974-)
The burning seas (magyar)
   Lángoló tengerek / írta Charles Soule ; rajz. Giuseppe Camuncoli ; ford. Szente Mihály. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [168] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Star wars : Darth Vader, a sith sötét nagyura
ISBN 978-963-497-525-0 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3764069]
MARC

ANSEL
UTF-812260 /2019.
Starlin, Jim (1949-)
The infinity gauntlet (magyar)
   Végtelen hatalom / [szöveg Jim Starlin] ; [rajz George Pérez] ; [ford. Harza Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : Kingpin, 2019. - 245, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3764512]
MARC

ANSEL
UTF-812261 /2019.
Tempesta di ricordi (magyar)
   Emlékek viharában / [író Mario Gomboli, Alfredo Castelli, Patricia Martinelli] ; [rajz. Sergio Zaniboni, Paolo Zaniboni]. - [Budapest] : Anagram, [2019]. - [52], 170 p. : ill. ; 25 cm. - (Diabolik extra ; 1.)
A "Diabolik, ki vagy?" c. képregény részletével
ISBN 978-615-5947-05-6 fűzött : 3300,- Ft : 10,30 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3765219]
MARC

ANSEL
UTF-812262 /2019.
Uderzo, Albert (1927-)
Le fils d'Astérix (magyar)
   Asterix fia / írta és rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 27.)
ISBN 978-963-486-327-4 fűzött : 2499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3764964]
MARC

ANSEL
UTF-812263 /2019.
Walker, Landry Q. (1971-)
A clash of kings : the graphic novel (magyar)
   Királyok csatája : képregény / George R. R. Martin ... alapján írta Landry Q. Walker ; rajz. Mel Rubi ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, [2019]-. - ill., színes ; 24 cm
keretcím: Trónok harca
képregény
087.6:084.11
[AN 3751192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. sz. - cop. 2019. - [47] p.
ISBN 978-963-497-494-9 fűzött : 995,- Ft
[AN 3764157] MARC

ANSEL
UTF-8