MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2019 - 23. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2019

Created at 2019/12/07 10:30:44
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
12853 /2019.
Abafi Lajos (1840-1909)
   A szabadkőművesség története Magyarországon / írta Abafi Lajos. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2019]. - 483 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-25-7 fűzött : 3750,- Ft
Magyarország - szabadkőművesség - 18. század
061.236.61(439)"17"
[AN 3771845]
MARC

ANSEL
UTF-812854 /2019.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2018. november 22. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Szabó Miklós]. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, [2019]. - [2], 181, [4] p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-191-9 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Miskolc) *** 34
[AN 3767383]
MARC

ANSEL
UTF-812855 /2019.
Kántor József (1949-)
   Kántor J / [... szerk. Kelemen Áron]. - Baja : Türr I. Múz., 2019. - [33] p. : ill., főként színes ; 16x30 cm. - (A Türr István Múzeum donátorai, ISSN 2676-9697 ; 1.)
A Baján, 2019. aug. 15 - okt. 19. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80206-8-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Baja) *** 73/76(439)(092)Kántor_J.
[AN 3768624]
MARC

ANSEL
UTF-812856 /2019.
Kárpát-haza Galéria Alkotótábor (2018) (Zetea-Deşag)
   Kárpát-haza Galéria Alkotótábor, 2018 : Zetelaka-Deság, 2018. szeptember 23-30. / [szerk. Sárba Katalin] ; [kiad. Nemzetstratégiai Kutatóintézet ...]. - [Budapest] : Kárpát-haza Galéria : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2019. - 83 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5700-65-1 kötött
Zetelaka - Kárpát-medence - Magyarország - alkotótábor - képzőművészet - 21. század - határon túli magyarság
061.28(498.4-2Zetelaka)"2018" *** 73/76(439) *** 73/76(=945.11)(4-191)
[AN 3768634]
MARC

ANSEL
UTF-812857 /2019.
   Magyar zene és képzőművészet : válogatás a Zenetörténeti Múzeum gyűjteményéből : kiállítási katalógus = Hungarian music and fine art : selection from the collection of the Museum of Music History : an exhibition catalogue / [rend. ...], szöveg ... Borz Zsófia ; [társkurátor ... Baranyi Anna] ; szerk. ... Gombos László. - Budapest : MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múz., 2019. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2019. máj. 16 - 2020. szept. 10. között tartották
ISBN 978-963-416-162-2 fűzött
Magyarország - zenetörténet - képzőművészet - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2019" *** 78(439)(091) *** 73/76(439)
[AN 3768081]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

12858 /2019.
Heller, Steven
The logo design idea book (magyar)
   Logódesign ötlettár : inspiráció 50 mestertől / Steven Heller és Gail Anderson ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2019. - 127 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 124-125.
ISBN 978-963-244-960-9 fűzött : 4999,- Ft
logó
003.65 *** 766
[AN 3767259]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

12859 /2019.
Pető Bálint
   A szentesi sajtó kezdetei, 1871-1883 / Pető Bálint. - Szeged : Szegedi Egy K. : JGYF K., 2019. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-220.
ISBN 978-963-9927-02-5 fűzött : 2500,- Ft
Szentes - sajtótörténet - művelődéstörténet - kiegyezés kora
070(439-2Szentes)"187/188" *** 930.85(439-2Szentes)"187/188"
[AN 3767413]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

12860 /2019.
Tankó Gyula (1973-)
   Paraphrasing, summarising and synthesising skills for academic writers : theory and practice / Gyula Tankó. - 2. rev. ed. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2019. - 207 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-207.
ISBN 978-963-312-308-9 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3772239]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

12861 /2019.
Balogh Béla (1955-)
   Elkezdődött.. : új világrend vagy aranykorszak? / Balogh Béla. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2012. - 147 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-291-362-9 fűzött : 2350,- Ft
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3771687]
MARC

ANSEL
UTF-812862 /2019.
Balogh Béla (1955-)
   A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2005. - 102 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-291-415-2 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3771855]
MARC

ANSEL
UTF-812863 /2019.
Banzhaf, Hajo (1949-2009)
Schlüsselworte zum Crowley-Tarot (magyar)
   Kulcsszavak a Crowley tarot-hoz : napi és éves jóslatokra / Hajo Banzhaf, Brigitte Theler ; [ford. Márton Ferenc]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 1999. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-412-1 fűzött : 2390,- Ft
tarot
133.3
[AN 3771863]
MARC

ANSEL
UTF-812864 /2019.
Bucher Katalin
   Az igazi cigánykártya / Bucher Katalin ; [ill. Halász Alexandra]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2002. - 154 p. : ill. ; 24 cm + 36 kártya
ISBN 978-963-291-353-7 fűzött : 2800,- Ft
jóskártya
133.3 *** 159.961.324
[AN 3771721]
MARC

ANSEL
UTF-812865 /2019.
Gienger, Michael
Wassersteine (magyar)
   Kristályvíz : a kristályvízkészítés kézikönyve: 100 kristály hatása és felhasználása / Michael Gienger, Joachim Goebel ; [ford. ... Makra Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2008. - 89 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-291-340-7 fűzött : 1790,- Ft
ezoterika - kristály - ásvány - ivóvíz
133.25 *** 548 *** 549 *** 614.777
[AN 3771734]
MARC

ANSEL
UTF-812866 /2019.
Huber, Guido (1881-1953)
Akasha (magyar)
   Akasha-krónika : [egyetemes emlékezet, kozmikus tudat] / Guido Huber ; [ford. Császári Éva]. - [Onga] : Pythia : Hermit, [2019]. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-24-2 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3771844]
MARC

ANSEL
UTF-812867 /2019.
Labancz Adél (1976-)
   Szivárvány ösvény a szeretet tükrében [elektronikus dok.] / Labancz Adél. - Szöveg (epub : 222 KB). - [S.l.] : [Labancz A.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155841. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-4345-6
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3769269]
MARC

ANSEL
UTF-812868 /2019.
Stelzl, Diethard (1942-)
Ho'oponopono - Heilung mit Liebe (magyar)
   Ho'oponopono : gyógyítás szeretettel : a zavarlehetőségek megszüntetésének hatékony hawaii módszere / Diethard Stelzl ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2012. - 248 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-247.
ISBN 978-963-291-386-5 fűzött : 4490,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
133.25 *** 615.89
[AN 3771870]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

12869 /2019.
   Fenntarthatósági kiskönyv : ökológiai tudástár általános iskolásoknak. - [Budapest] : Fort-Inn Kft., [2019]. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5941-04-7 fűzött
fenntartható fejlődés - gyermekkönyv
504.03(02.053.2)
[AN 3767738]
MARC

ANSEL
UTF-812870 /2019.
   A Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor 45 éve / [szerk. Tóth Albert és Tóth Csaba] ; [kiad. az Alföldkutatásért Alapítvány]. - Kisújszállás : Kis-Új-Lap Kft., 2019. - 400 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81317-0-4 fűzött
Hortobágy (alföldi táj) - természetvédelem - tájökológia - természeti földrajz - kutatómunka - tábor
504.06(439Hortobágy) *** 379.835(439Hortobágy)(091) *** 504.54(439Hortobágy) *** 911.2(439Hortobágy)
[AN 3767574]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

12871 /2019.
Baňková, Markéta (1969-)
Straka v říši entropie (magyar)
   Szarka az entrópia birodalmában : mesék a fizikáról / Markéta Baňková. - [Budapest] : Typotex, cop. 2019. - 139 p. : ill. ; 19 cm
Ford. Balázs Andrea
ISBN 978-963-279-998-8 fűzött : 2500,- Ft
fizika - mese
53(0:82-34)
[AN 3768756]
MARC

ANSEL
UTF-812872 /2019.
European Current Research on Fluid Inclusions Conference (25.) (2019) (Budapest)
   ECROFI XXV : XXVth European current research on fluid inclusions : 23-27 June 2019, Budapest ... : abstracts / [ed.-in-chief Elemér Pál-Molnár] ; [org. ... Lithosphere Fluid Research Lab ...]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2019. - 138 p. : ill. ; 30 cm. - (Acta mineralogica-petrographica. Abstract series, ISSN 1589-4835 ; 10.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr.
Fűzött
folyadékok fizikája - zárvány - konferencia-kiadvány
532.68 *** 539.219 *** 548.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3767374]
MARC

ANSEL
UTF-812873 /2019.
Fleisch, Daniel (1951-)
A student's guide to Maxwell's equations (magyar)
   Útmutató a Maxwell-egyenletekhez / Daniel Fleisch. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 140, [1] p. : ill. ; 24 cm
Ford. Bokor Nándor. - keretcím: Fizika felsőfokon. - Bibliogr.: p. [141].
ISBN 978-963-493-018-1 fűzött : 2800,- Ft
Maxwell-egyenlet
537.8
[AN 3767973]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

12874 /2019.
Barfield, Mike
The element in the room (magyar)
   Nyomozás a kémiai elemek után : fedezzük fel mindennapi környezetünk atomi összetevőit / írta Mike Barfield ; ill. Lauren Humphrey ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-509-025-9 kötött : 4699,- Ft
elem - periódusos rendszer - ifjúsági könyv
541.9(02.053.2)
[AN 3767223]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

12875 /2019.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2018. november 22. : Műszaki Földtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Szabó Norbert Péter ..., Papp Richárd Zoltán]. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, [2019]. - [2], 95 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-196-4 fűzött
mérnökgeológia - konferencia-kiadvány
55 *** 624.13 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3767384]
MARC

ANSEL
UTF-812876 /2019.
Greschik, Stefan (1967-)
Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok : [kihajtható felfedezőoldalakkal] / [szöveg Stefan Greschik] ; [ill. ... Franziska Lorenz, Jochen Stuhrmann] ; [ford. Gulyás Lelle]. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 54 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Profi tudás, ISSN 2498-5201 ; 7.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-840-4 kötött : 4999,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3767205]
MARC

ANSEL
UTF-812877 /2019.
International Obsidian Conference (2019) (Sárospatak)
   IOC 2019 : International Obsidian Conference, 2019 : 27-29 May 2019, Sárospatak ... : [program, abstracts, field guide] / [ed. by András Markó, Kata Szilágyi & Katalin T. Biró] ; org. by Hungarian National Museum. - Budapest : HNM, 2019. - 154 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5978-08-1 fűzött
kiömlési magmás kőzet - geológia - ősrégészet - konferencia-kiadvány
552.3 *** 903 *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 3768132]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

12878 /2019.
Gulyás Zoltán
   Reguly Antal térképészeti munkássága / Gulyás Zoltán ; [közread. a] Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház. - Zirc : Reguly A. Múz. és Népi Kézműves Alkotóház, 2019. - 145 p., [10] t.fol. : ill., főként színes, főként térk. ; 31 cm + térk.
Bibliogr.: p. 71-72. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-615-00-5630-2 kötött
Reguly Antal (1819-1858)
Magyarország - kartográfia - tudós - 19. század
528.9(439)(092)Reguly_A.
[AN 3767653]
MARC

ANSEL
UTF-812879 /2019.
Sparrow, Giles (1970-)
What shape is space? (magyar)
   Milyen alakú a világűr? : bevezetés a XXI. századhoz / Giles Sparrow ; [ford. Nattán Balázs]. - Budapest : Scolar, 2019. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nagytotál, ISSN 2676-9735)
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-244-484-0 fűzött : 3999,- Ft
kozmológia - világegyetem
524.8
[AN 3767436]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

12880 /2019.
Claybourne, Anna
Amazing evolution (magyar)
   Csodálatos evolúció : a földi élet kialakulása és fejlődése / írta Anna Claybourne ; ill. Wesley Robins ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-509-006-8 kötött : 4999,- Ft
törzsfejlődés - gyermekkönyv
575.8(02.053.2)
[AN 3767138]
MARC

ANSEL
UTF-812881 /2019.
   Vegetation and fauna of Tisza river basin / ed. by László Gallé. - Szeged : Tisza Research Group : Dep. of Ecology Univ. of Szeged, 2005-. - 24 cm
A 3. köt. szerk. Körmöczi László, Makra Orsolya
Tisza (folyó) - flóra - fauna
581.9(439)(282.243.742) *** 591.9(439)(282.243.742)
[AN 2587770]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2019. - 315 p. : ill. - (Tiscia monograph series, ISSN 1418-0448 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-609-6 fűzött
[AN 3767451] MARC

ANSEL
UTF-812882 /2019.
   Vegetation and fauna of Tisza river basin [elektronikus dok.] / ed. by László Körmöczi and Orsolya Makra. - Szeged : Dep. of Ecology Univ. of Szeged, 2005 [!2019]-
Főcím a címképernyőről
Tisza (folyó) - flóra - fauna - elektronikus dokumentum
581.9(439)(282.243.742) *** 591.9(439)(282.243.742)
[AN 3772742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - Szöveg (pdf : 6.6 MB). - 2019. - (Tiscia monograph series, ISSN 1418-0448 ; 12.)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156173. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-613-3
[AN 3772746] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

12883 /2019.
   The bioethics of the "crazy ape" / ed. by Oguz Kelemen, Gergely Tari. - Budapest : Trivent Publ., 2019. - [8], 345 p. : ill. ; 21 cm. - (Applied ethics: from bioethics to environmental ethics, ISSN 2630-8185 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81222-8-3 fűzött
erkölcs - bioetika - orvosi etika - környezetvédelem - emberi ökológia
614.253 *** 504.75 *** 504.06 *** 174
[AN 3767450]
MARC

ANSEL
UTF-812884 /2019.
   The bioethics of the "Crazy Ape" [elektronikus dok.] / ed. by Oguz Kelemen, Gergely Tari. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Budapest : Trivent, 2019. - (Applied ethics: from bioethics to environmental ethics, ISSN 2630-8193 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154595. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81222-9-0
erkölcs - bioetika - orvosi etika - környezetvédelem - emberi ökológia - elektronikus dokumentum
614.253 *** 504.75 *** 504.06 *** 174
[AN 3759046]
MARC

ANSEL
UTF-812885 /2019.
Bóna László (1960-)
   Párhuzamos valóságok : a hermetikus homeopátia alapjai - szerintem : a 2014/15-ben a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság klubjain elhangzott előadások bővített és szerkesztett változata / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2019. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5414-32-9 fűzött
homeopátia
615.015.32
[AN 3768103]
MARC

ANSEL
UTF-812886 /2019.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Flow (magyar)
   Flow : az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Legéndyné Szabó Edit]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2010. - 371 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 347-371.
ISBN 978-963-05-8833-1 fűzött : 4200,- Ft
boldogság - mentálhigiénia
159.942 *** 159.95 *** 613.865
[AN 3771848]
MARC

ANSEL
UTF-812887 /2019.
Debreceni Fogászati Napok (20.) (2019)
   XX. Debreceni Fogászati Napok : Debrecen, 2019. április 11-13. : programfüzet = 20th Debrecen Dental Days / [szervező Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, DAB Stomatológiai Munkabizottsága]. - Debrecen : DE, [2019]. - 54 p. : ill. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
ISBN 978-963-490-031-3 fűzött
fogászat - szájsebészet - konferencia-kiadvány
616.31 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3768903]
MARC

ANSEL
UTF-812888 /2019.
Feövenyessy Krisztina
   Gerinctitkok : szeretne megszabadulni a nyak- és derékfájdalomtól? : gyorstesztekkel, gerinctorna-gyakorlatokkal / Feövenyessy Krisztina. - Budapest : Galenus, 2019. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Patika magazin könyvek, ISSN 2060-7490)
ISBN 978-963-7157-58-5 kötött : 3490,- Ft
gerincbetegség - mozgásszervi betegség - torna
616.711 *** 613.71
[AN 3767799]
MARC

ANSEL
UTF-812889 /2019.
Gienger, Michael
Reinigen, aufladen, schützen (magyar)
   A kristályok karbantartása : tisztítás, feltöltés, tárolás / Michael Gienger ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2009. - 58 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 58.
ISBN 978-963-291-338-4 fűzött : 1390,- Ft
kristály - természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 548 *** 133.25
[AN 3771741]
MARC

ANSEL
UTF-812890 /2019.
Gienger, Michael
Die Steinheilkunde (magyar)
   A kristálygyógyászat tankönyve / Michael Gienger ; Ines Blersch fotóival ; [ford. Németh Gábriel]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2012. - 404 p. : ill., részben színes ; 25 cm + mell.
ISBN 978-963-291-342-1 kötött : 5990,- Ft
természetgyógyászat - kristály - ásvány
615.89 *** 548 *** 549
[AN 3771685]
MARC

ANSEL
UTF-812891 /2019.
Gifford, Clive (1966-)
You smell! (magyar)
   Hű, de büdi! : mindennek szaga van! / Clive Gifford ; ill. Pete Gamlen ; [ford. Gulyás Lelle]. - Budapest : Scolar, 2019. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-244-211-2 kötött : 3999,- Ft
szag - szaglás - gyermekkönyv
612.825.56(02.053.2)
[AN 3767215]
MARC

ANSEL
UTF-812892 /2019.
Hajdár Erika
   Tanítók könyve : 1/[végtelen] : a belső világ nyelve / Hajdár Erika Darpana. - Tordas : Hajdár E. M., 2019. - 206 p. ; 22 cm
Az alcímben a "végtelen" kifejezés szimbólummal jelölve
ISBN 978-615-00-5745-3 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3767954]
MARC

ANSEL
UTF-812893 /2019.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2018-2019. - 2 db ; 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1-053.3 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3738563]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kisgyermek nevelése. - 2019. - 367, [3] p.
ISBN 978-963-405-951-6 kötött : 3999,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3772111] MARC

ANSEL
UTF-812894 /2019.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2019-. - 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1-053.3 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3772107]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 2019. - 321 p.
ISBN 978-963-405-950-9 kötött : 3999,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3772109] MARC

ANSEL
UTF-812895 /2019.
Horn András (1934-)
Mythisches Denken und Literatur (magyar) (átd. kiad.)
   Mitikus gondolkodás és irodalom ; Irodalmi modalitás / Horn András ; szerk. Hegedüs Béla. - Budapest : Reciti, 2018. - 274, [1] p. : ill. ; 25 cm
Egys. cím: Mythisches Denken und Literatur (átd. kiad.) ; Literarische Modalität (átd. kiad.). - Bibliogr.: p. 259-270.
ISBN 978-615-5478-67-3 kötött
irodalomesztétika - ismeretelmélet - gondolkodás
159.922.4 *** 165.191 *** 82.01 *** 159.955 *** 165.21
[AN 3768959]
MARC

ANSEL
UTF-812896 /2019.
Jászberényi József (1972-)
   "Never too late" : az időskori pszichológiai és pszichiátriai problémák és a tanulás / Jászberényi József. - [Budapest] : Szerző, cop. 2019. - 341 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5214-4 fűzött
idős - gerontológia - öregkor higiénéje
613.98 *** 316.37-053.9
[AN 3769023]
MARC

ANSEL
UTF-812897 /2019.
Jávorkai Judit
   Használati utasítás férfiakhoz és nőkhöz : sikertelenek és (vagy) zűrösek a kapcsolatai? : valamit rosszul csinál : váltson stratégiát! / Jávorkai Judit. - [Budapest] : Private Books, 2019. - 401 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5241-0 fűzött : 4200,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3768064]
MARC

ANSEL
UTF-812898 /2019.
Laáb Ágnes
   Csipkerózsika álomba szenderül : kislányok mesés beavatása a nőiségbe / Laáb Ágnes ; [... ill. Horváth Csanád]. - Budapest : Ecovita K., 2019. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-615-81258-1-9 fűzött
mentálhigiénia - lány - serdülőkor - meseterápia - népmese
613.865-055.2-053.6 *** 398.21(100) *** 615.851.82
[AN 3768338]
MARC

ANSEL
UTF-812899 /2019.
Lépold Józsefné
   Emberismeret : emberi sorsok : kézírás elemzéssel az emberi tulajdonságok nyomában / Lépold Józsefné és Lépold Edit. - [Budapest] : Püski, 2019. - 369 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 363-369.
ISBN 978-963-302-249-8 kötött : 5100,- Ft
grafológia
159.925.6
[AN 3767988]
MARC

ANSEL
UTF-812900 /2019.
Little, Brian R.
Me, myself, and us (magyar)
   Én, jómagam és a többiek [elektronikus dok.] : hogyan befolyásolja személyiségünk a jóllétünket? / Brian R. Little ; ford. Karsai Veronika. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155992. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-797-2
személyiség-lélektan - viselkedés - elektronikus dokumentum
159.923.2 *** 316.62
[AN 3771132]
MARC

ANSEL
UTF-812901 /2019.
Palotai Katalin
   Akupunktúráról mindenkinek : akupunktúrás kezelésre megyek / Palotai Katalin, Szabó Mária, Nagy Gábor. - [Szeged] : Medikum 97 Bt., 2019. - 119 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-615-00-6002-6 fűzött
akupunktúra
615.814.1
[AN 3768637]
MARC

ANSEL
UTF-812902 /2019.
Papp Lajos (1948-)
   Szívünk titkai ; A szívműködés és vérkeringés új elmélete / Papp Lajos. - [Budapest] : Szívvel-Lélekkel Szolgáltató Kft., 2019. - 168, 32 p. ; 22 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6032-3 kötött : 5000,- Ft
szívgyógyászat - szív - keringési rendszer
616.12 *** 612.17
[AN 3767820]
MARC

ANSEL
UTF-812903 /2019.
Snel, Eline (1954-)
Stilzitten als een kikker (magyar)
   Ülj figyelmesen mint egy béka : mindfulness-gyakorlatok gyerekeknek és szüleiknek / Eline Snel ; [ford. Érsek-O. Szarvas Nikolett Diána]. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2015. - 140 p. : ill. ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-244-592-2 fűzött : 2950,- Ft
meditáció - életvezetés - mentálhigiénia - auditív dokumentum
615.851.86 *** 613.865
[AN 3771668]
MARC

ANSEL
UTF-812904 /2019.
   Szívügyünk: az egészség : térségi egészségmegőrző kisfüzet. - 2. átd., átszerk. kiad. - [Budapest] : Fort-Inn Kft., 2018. - 60 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-3195-8 fűzött
egészségnevelés - ifjúsági könyv
614(02.053.2)
[AN 3767731]
MARC

ANSEL
UTF-812905 /2019.
Thaler, Malcolm S.
The only EKG book you'll ever need (magyar)
   Az egyetlen EKG-könyv, amire szükség lesz / Malcolm S. Thaler ; [ford. Farkas László]. - 9. kiad. - Budapest : Medicina, 2019. - 384 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-226-731-9 fűzött : 8200,- Ft
elektrokardiográfia
616.12-008.3-073.96
[AN 3767505]
MARC

ANSEL
UTF-812906 /2019.
Thrash, Agatha (1931-)
Natural remedies (magyar)
   Természetes gyógymódok : a betegségek megelőzésének és gyógyításának kézikönyve / Agatha M. Thrash, Calvin L. Thrash, Phylis Austin ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : BIK Kvk., 2019. - 367 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 349-367.
ISBN 978-963-7493-80-5 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3771915]
MARC

ANSEL
UTF-812907 /2019.
Tiszai Luca
   Community music therapy and intellectual disability : theory and practice from Hungarian perspective / Luca Tiszai. - Szeged : Szegedi Egy K. : JGYF K., 2019. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-108.
ISBN 978-615-5946-07-3 fűzött : 2000,- Ft
zeneterápia
615.851.82 *** 78
[AN 3767367]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

12908 /2019.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2018. november 22., 28. : Gépészmérnöki- és Informatikai Kar szekciókiadványa / [szerk. Vadászné Bognár Gabriella ..., Piller Imre]. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, [2019]. - [4], 120 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-194-0 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - informatika - konferencia-kiadvány
621 *** 681.3 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3767382]
MARC

ANSEL
UTF-812909 /2019.
   Kell ennyi energia?! : energiaigényünk és -fogyasztásunk csökkentése : első lépések / [... szerk. Vadovics Edina] ; [kiad. a GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.]. - [Gödöllő] : GreenDependent Int. Nonprofit Kft., 2018. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3534-5 fűzött
energia-megtakarítás - energiagazdálkodás - környezeti tudatosság
620.9 *** 504.03
[AN 3768023]
MARC

ANSEL
UTF-812910 /2019.
Lőrincz Árpád
   Ťažba železných rúd v Licinciach / Lőrincz Árpád ; [vyd.] Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány. - Rudabánya : Bányászattört. Kutatások Alapítvány, 2019. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 104-107.
ISBN 978-963-89609-7-9 kötött
Lice - ércbányászat - vasérc - ipartörténet
622.341.1(437.6-2Lice)(091)
[AN 3767594]
MARC

ANSEL
UTF-812911 /2019.
Oszvald József (1951-)
   Tumler Henrik, a molnár és vízépítő / Oszvald József ; [kiad. a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Városlőd : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2019. - 46, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-615-00-6164-1 fűzött
Tumler Henrik (1748-1835)
Magyarország - Városlőd - vízépítés - vízimalom - mérnök - 18. század - 19. század
62(439)(092)Tumler_H. *** 626/627 *** 664.7(439-2Városlőd)(091)
[AN 3767958]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

12912 /2019.
Molebo, Elisabeth
   Randi a világhálón... dugunk? / Elisabeth Molebo. - [Miskolc] : Szerző, [2019]. - 172 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-5759-0 fűzött
Svédország - társkeresés - internet - magyar irodalom - memoár
681.324Internet *** 894.511-94 *** 316.472.4(485)(0:82-94)
[AN 3768639]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

12913 /2019.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Android zsebkönyv [elektronikus dok.] / Bártfai Barnabás. - Szöveg (pdf : 6.4 MB). - Budapest : BBS-Info, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155833. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-83-6
mobiltelefon - operációs rendszer - elektronikus dokumentum
621.396.218 *** 681.3.066Android
[AN 3769250]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

12914 /2019.
Kormos Gyula
   Komárom-Esztergom megye harangjai / Kormos Gyula, Patay Pál, Poór Péter ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2018. - 265 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 241-246. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5209-94-9 fűzött
Komárom-Esztergom megye - harang
673.5(439.115)
[AN 3768131]
MARC

ANSEL
UTF-812915 /2019.
Petänen, Jenni
Letille (magyar)
   Hajfonás : kezdőknek és haladóknak / [szöveg] Jenni Petänen ; [fotók] Laura Mendelin ; [ford. Bogár Edit]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2019. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-13-6395-1 fűzött : 3490,- Ft
fodrászat - hajviselet
687.53 *** 646.72
[AN 3771923]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

12916 /2019.
Huber, Georg (1982-)
Räucherstoffe & Räucherstäbchen (magyar)
   Füstölők : a füstölés ábécéje / Georg Huber ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2011. - 103 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-291-339-1 fűzött : 1990,- Ft
füstölés - illatosítóanyag - ezoterika
665.587 *** 133
[AN 3771875]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

12917 /2019.
Gara Kálmán
   Debreceni helyi autóbusz-közlekedés 1926-1950 között és 2009-től napjainkig / Gara Kálmán. - Budapest : VTTE, 2019. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 10.)
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-615-80322-7-8 fűzött
Debrecen - autóbusz-közlekedés - közlekedéstörténet
629.114.5(439-2Debrecen)(091) *** 656.132(439-2Debrecen)(091)
[AN 3767386]
MARC

ANSEL
UTF-812918 /2019.
Nagy István
   Szegedi villamoskülönlegességek 1950-1970 között / Nagy István. - Budapest : VTTE, 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 9.)
ISBN 978-615-80322-9-2 fűzött
Szeged - közúti villamosvasút - közlekedéstörténet
629.434(439-2Szeged)
[AN 3767385]
MARC

ANSEL
UTF-812919 /2019.
Siposné Kecskeméthy Klára (1958-)
   Közlekedési hálózatok / Siposné Kecskeméthy Klára, Szászi Gábor. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 196, [1] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.: p. 189-194.
ISBN 978-615-5920-84-4 fűzött
közlekedés - közlekedésügy - közúthálózat
656 *** 338.47 *** 625.7
[AN 3767254]
MARC

ANSEL
UTF-812920 /2019.
Szécsey István
   A HÉV M VIII. motor- és P XV. pótkocsijai : 1943 és 1956 között a Ganz-gyárban, Győrött és Dunakeszin készült nagy befogadóképességű járművek / Szécsey István. - Budapest : VTTE, 2019. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 11.)
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-615-80322-8-5 fűzött
Budapest - helyközi vasút - közlekedéstörténet
629.434(439-2Bp.)
[AN 3767387]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

12921 /2019.
   10 éves a Kelet-Balatoni Borrend : emlékezzünk! / [a fotókat kész. Marton Zsolt, Győrfiné Virág Irma] ; [kiad. Kelet-Balatoni Borrend Egyesület]. - [Balatonkenese] : Kelet-Balatoni Borrend Egyes., 2019. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5537-4 kötött
Kelet-Balatoni Borrend
Balatonkenese - borászat - egyesület - fényképalbum
663.2(439-2Balatonkenese)"2009/2019" *** 061.2(439-2Balatonkenese)"2009/2019"(084.12)
[AN 3767640]
MARC

ANSEL
UTF-812922 /2019.
   25 év történelme / [szerk. Pósán Balázs] ; [kész. a Róna Dohányfeldolgozó Kft.]. - Debrecen : Róna Dohányfeldolgozó Kft., 2018. - 45 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Róna Dohányfeldolgozó Kft. (Debrecen)
Debrecen - dohányipar - vállalat - testülettörténet - ezredforduló - 21. század
663.97 *** 061.5(439-2Debrecen)"199/201"
[AN 3767962]
MARC

ANSEL
UTF-812923 /2019.
25 év történelme (angol)
   25th anniversary / [ed. by Balázs Pósán] ; [made by the Róna Tobacco Manufacturing Ltd.]. - Debrecen : Róna Tobacco Manufacturing Ltd., 2018. - 45 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Róna Dohányfeldolgozó Kft. (Debrecen)
Debrecen - dohányipar - testülettörténet - ezredforduló - 21. század - vállalat
663.97 *** 061.5(439-2Debrecen)"199/201"
[AN 3767974]
MARC

ANSEL
UTF-812924 /2019.
Koczó József
   "A perőcsényi malomnak egy szem kevés, kettő sok..." : puszták, majorok és malmok az Alsó-Ipoly mentén, a Börzsöny vidékén / Koczó József. - Vámosmikola : Szerző, 2019. - 131 p. : ill. ; 21 cm. - (Honti füzetek, ISSN 1586-4928 ; 11.)
Bibliogr.: p. 121-129.
ISBN 978-615-00-5105-5 fűzött
Alsó-Ipoly mente - malom - helyismeret
664.7(439Ipoly-mente) *** 908.439Ipoly-mente *** 908.437.6Ipoly-mente
[AN 3768177]
MARC

ANSEL
UTF-812925 /2019.
   A "madarak atyja" : egy élet az oktatás és a természetbúvárlat szolgálatában : Siroki Zoltán (1906-1987) / [szerk. Mező Szilveszter]. - Debrecen : Déri Múz., 2019. - 17 p. : ill. ; 21 cm. - (Rejtett értékek a Déri Múzeum természettudományi gyűjteményében, ISSN 2676-9263)
Bibliogr.: p. 8.
ISBN 978-615-5560-26-2 fűzött
Siroki Zoltán (1906-1987)
Magyarország - agrármérnök - ornitológia - tudós - múzeumi gyűjtemény - 20. század
63(439)(092)Siroki_Z. *** 598.2(439)(092)Siroki_Z. *** 069(439-2Debrecen)
[AN 3768915]
MARC

ANSEL
UTF-812926 /2019.
Schwendemann, Andrea (1971-)
Katzen (magyar)
   Macskák : [kihajtható felfedezőoldalakkal] / [szöveg Andrea Schwendemann] ; [ill. Julie Sodré] ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 54 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Profi tudás, ISSN 2498-5201 ; 8.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-938-8 kötött : 4999,- Ft
macska - macskaféle - gyermekkönyv
636.8(02.053.2) *** 599.742.7(02.053.2)
[AN 3767226]
MARC

ANSEL
UTF-812927 /2019.
Stángli László (1942-)
   Hódolat a szép boroknak! : Stángli László borversei kertbarátokról és a pécsi borvidékről. - Pécs : Magánkiad., 2019. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5019-5 fűzött
Pécs - magyar irodalom - bor - borvidék - vers - bordal
663.2(0:82-14) *** 894.511-146.1 *** 663.2(439-2Pécs)
[AN 3767350]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

12928 /2019.
Clinton Éva
   Egy falat Amerika : [receptek a hétköznapokból] / Clinton Éva. - [Jászberény] : [Clinton É.], cop. 2019. - 122 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-5672-2 fűzött
Egyesült Államok - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(73)(083.12)
[AN 3767323]
MARC

ANSEL
UTF-812929 /2019.
   Gasztronómiai kalandozás Bács-Kiskunban : előkerestük, összegyűjtöttük nagyanyáink csodálatos ízvilágát, praktikáit : Kiskunmajsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Jászszentlászló, Kömpöc, Móricgát, Szank : [a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat receptgyűjteménye] / [szerk. Tapodi Kálmán, Dózsáné Mihálka Betti]. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 2019. - 79 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Nagyanyámtól tanultam
ISBN 978-963-7192-42-5 fűzött
Bács-Kiskun megye - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.155)(083.12)
[AN 3767488]
MARC

ANSEL
UTF-812930 /2019.
   Gasztronómiai kalandozás Bács-Kiskunban : előkerestük, összegyűjtöttük nagyanyáink csodálatos ízvilágát, praktikáit : Kunszentmiklós, Apostag, Dunaegyháza, Kunadacs, Kunpeszér, Szalkszentmárton, Tass : [a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat receptgyűjteménye] / [szerk. Glisics László]. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 2019. - 79 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Nagyanyámtól tanultam
ISBN 978-963-7192-44-9 fűzött
Bács-Kiskun megye - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.155)(083.12)
[AN 3767497]
MARC

ANSEL
UTF-812931 /2019.
   Gasztronómiai kalandozás Bács-Kiskunban : előkerestük, összegyűjtöttük nagyanyáink csodálatos ízvilágát, praktikáit : Tiszakécske, Lakitelek, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszaug : [a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat receptgyűjteménye] / [szerk. Sánta László]. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 2019. - 79 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Nagyanyámtól tanultam
ISBN 978-963-7192-43-2 fűzött
Bács-Kiskun megye - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.155)(083.12)
[AN 3767494]
MARC

ANSEL
UTF-812932 /2019.
Lénárt Gitta
   Élő édességek könyve : lúgosítás természetesen / Lénárt Gitta. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2011. - 122 p. : ill., színes ; 20 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-291-343-8 fűzött : 2990,- Ft
egészséges táplálkozás - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.2
[AN 3771878]
MARC

ANSEL
UTF-812933 /2019.
McConnell, Adele
The vegan cookbook (magyar)
   Vegán szakácskönyv : 100 remek vegán recept a világ minden tájáról / Adele McConnell ; [ford. Pordány Katalin]. - Mód. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2018, cop. 2014. - 176 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-291-364-3 fűzött : 3490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3771876]
MARC

ANSEL
UTF-812934 /2019.
Mosley, Michael (1957-)
The fast 800 (magyar)
   800 kalóriás böjtdiéta : hogyan ötvözzük a gyors fogyást és az időszakos böjtölést egészségünk érdekében / Michael Mosley ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 276 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-406-815-0 kötött : 3500,- Ft
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3767506]
MARC

ANSEL
UTF-812935 /2019.
Németh Ákos
   Kulisszák mögött a vendéglátásban, avagy Szakácsként mitől fordul fel a gyomrom, ha éppen én vagyok a vendég / Németh Ákos. - Budapest : Garbo Kv., 2019. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-73-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - szakács - 21. század - memoár
641.5(439)(092)Németh_Á.(0:82-94)
[AN 3768294]
MARC

ANSEL
UTF-812936 /2019.
Prikryl József (1966-)
   Zalai, vasi paraszti ételek : a búbos túrótól a fumuig / Prikryl József ; [fotók Balogh Krisztián]. - Nagykanizsa : [Prikryl J.], 2019. - 252 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 249.
ISBN 978-615-00-5533-6 kötött
Zala megye - ételspecialitás - magyar néprajz - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(439.121)(083.12) *** 392.8(=945.11)(439.121)
[AN 3767280]
MARC

ANSEL
UTF-812937 /2019.
Randolph, Laurel
The Instant Pot (magyar)
   Instant Pot : szakácskönyv elektromos gyorsfőző kuktához : könnyű receptek gyors és egészséges ételekhez. - Pécs : Alexandra, 2019. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Oroszlán Anikó
ISBN 978-963-447-487-6 fűzött : 4500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3768630]
MARC

ANSEL
UTF-812938 /2019.
   Sütemények családi és ünnepi alkalmakra / [szerk. ... Kajári Zsófia]. - Budapest : Central Kv., 2019. - 110, [1] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Desszert leckék, ISSN 2676-9689)
ISBN 978-963-324-669-6 kötött : 3290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3768357]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

12939 /2019.
   A polisz / szerk. Laczkó Sándor. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány ; Budapest : M. Filozófiai Társ. ; Csíkszereda : Státus K., 2019. - 371 p. : ill. ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 17.)
A Szegeden, 2017. máj. 18-19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5727-02-3 fűzött : 2500,- Ft
filozófiatörténet - társadalomfilozófia - politikai filozófia
141.7 *** 1(100)(091)
[AN 3767255]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

12940 /2019.
Bencéné Horváth Noémi
   Sziluettek a Biblia fényében : Eszter / írta Bencéné Horváth Noémi ; rajz. Mester Eszter. - Budapest : Bence Művek Bt., [2019]. - [27] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - bibliai történet - vers
22.046 *** 894.511-14
[AN 3768066]
MARC

ANSEL
UTF-812941 /2019.
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei (magyar, német, angol)
   Szent Pál levelei = Die Paulinischen briefe = The letters of Paul / Harangozó Ferenc rajz. ; [szerk. Matucza Ferenc] ; [német és angol nyelvre ford. Winkler Ferenc] ; [kiad. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság]. - Kaposvár : Berzsenyi Kvk., 2019. - 296 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-8440-43-3 fűzött
227.1.04=945.11=20=30
[AN 3767663]
MARC

ANSEL
UTF-812942 /2019.
   Bizalom, bizonyság, bizonyosság : a Kisújszállási Baptista Gyülekezet múltja és jelene / [szerk. Bögös Jenő, Máté István]. - KisújszállásbKisújszállási Baptista Gyülekezet, 2019. - 166, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5970-9 fűzött
Kisújszállási Baptista Gyülekezet
Kisújszállás - baptista egyház - egyházközség - egyháztörténet
286.15(439-2Kisújszállás)(091)
[AN 3767575]
MARC

ANSEL
UTF-812943 /2019.
   Boldogasszony : a kiállítássorozat katalógusa = Blessed Virgin Mary : catalog of the exhibition series = Beata Signora : catalogo della mostra / [a kiállítások kurátora Tóth Norbert ...] ; [szerk. Sárba Katalin ...] ; [közread. a] Kárpát-haza Galéria, [Nemzetstratégiai Kutatóintézet ...]. - [Budapest] : Kárpát-haza Galéria : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2019. - 178, [6] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5700-64-4 kötött
Mária (Jézus anyja)
Kárpát-medence - Magyarország - képzőművészet - mariológia - keresztény művészet - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
232.931 *** 246 *** 061.4(4) *** 73/76(=945.11)(4-191)"196/201" *** 73/76(439)"196/201"
[AN 3768640]
MARC

ANSEL
UTF-812944 /2019.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The Son (magyar)
   A Fiú / Sri Chinmoy. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 30 p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - dráma
244(0:82-2)
[AN 3768013]
MARC

ANSEL
UTF-812945 /2019.
Darqāwī, Muhammad al 'Arbī ibn Ahmad
   Az emlékezés rózsakertje : a lélekvezetés szúfí tudománya / Al-'Arabí ad-Darqáwí ; [szerk., ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Buji Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Filosz, 2018. - 372, [11] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 359-366.
ISBN 978-963-9841-37-6 kötött : 3950,- Ft
szufizmus
297
[AN 3771849]
MARC

ANSEL
UTF-812946 /2019.
Dózsa Lajosné
   Az én bizonyságládám / Dózsa Lajosné. - [Földes] : Dózsa Lajosné ; [Miskolc] : Könyvműhely.hu, cop. 2019. - 300 p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3767607]
MARC

ANSEL
UTF-812947 /2019.
   Erőgyűjtés és újrakezdés : a Veszprémi Egyházmegye története a 17. században : a veszprémi Szaléziánumban 2018. szeptember 6-án rendezett konferencia előadásai / szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. - Veszprém : Veszprémi Főegyházm. Lvt., 2019. - 206 p. ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 33.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81349-0-3 kötött
Veszprémi Egyházmegye
egyháztörténet - katolikus egyház - protestantizmus - 17. század
282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"16" *** 284(439)"16"
[AN 3767567]
MARC

ANSEL
UTF-812948 /2019.
Frauhammer Krisztina (1974-)
   Imák és olvasatok : imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon / Frauhammer Krisztina ; szerk. Kerekes Ibolya. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2019. - 249 p. : ill. ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 42.)
Bibliogr.: p. 215-249.
ISBN 978-963-306-658-4 fűzött
Magyarország - vallásosság - hitélet - 19. század - 20. század - műfajtörténet - ima
248.3(439)"18/19" *** 243(439)"18/19" *** 894.511(091)-97"18/19"
[AN 3767421]
MARC

ANSEL
UTF-812949 /2019.
Garchen Triptrul Rinpoche (1936-)
Quotes from the precious one (magyar)
   108 lényegi tanítás a vadzsrajána ösvényén / Garchen Triptrul Rinpocse ; [... ford. Móri György Lajos] ; [közread. a] Buddhista Béke-Szentély Alapítvány. - 3. kiad. - Zalaszántó : Buddhista Béke-Szentély Alapítvány, 2019. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6862-1 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3771920]
MARC

ANSEL
UTF-812950 /2019.
George, Bob
Classic christianity (magyar)
   Az igazi keresztyénség : az élet túl rövid ahhoz, hogy elvesztegessük / Bob George ; [ford. Király Teodóra] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány ... és Grace Ministries Alapítvány Budapest]. - Budapest : KIA : Grace Ministries Alapítvány, 2019. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-55-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3771903]
MARC

ANSEL
UTF-812951 /2019.
Grün, Anselm (1945-)
Jeder Tag ein Weg zum Glück (magyar)
   Minden napunk út a boldogsághoz / Anselm Grün ; [ford. Edelényi Judit]. - 4. újratördelt, jav. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 133, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-798-7 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 3772307]
MARC

ANSEL
UTF-812952 /2019.
Havas Gilbert László
   Járatlan utakon : papságom tragédiájának túléléséért / Havas Gilbert László. - [Miskolc] : Magánkiad., cop. 2019. - 432, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5076-8 fűzött : keresk. fogalomba nem kerül
Magyarország - katolikus pap - 21. század - memoár
265.65 *** 282(439)(092)(0:82-94)
[AN 3767935]
MARC

ANSEL
UTF-812953 /2019.
Huszti László (18. sz)
   Calvinus János élete : [forráskiadás] / Huszti László ; bev. és sajtó alá rend. Tóth Zsombor ; a kéziratot átírta Papp Kinga. - Budapest : Reciti, 2019. - 129 p. : ill. ; 20 cm. - (ReTextum, ISSN 2064-728X ; 10.)
ISBN 978-615-5478-77-2 fűzött
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - egyházi személy - teológus - református egyház - 16. század
284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 3768811]
MARC

ANSEL
UTF-812954 /2019.
Johanna-Andrea nővér
   Szent Teréz válaszol : hogyan imádkozzunk? / Sr. Johanna-Andrea. - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2019-. - 18 cm. - ("Tiéd vagyok")
Teresa de Jesus (1515-1582)
szent - 16. század - imádkozás
235.3(092)Teresa_de_Jesus *** 248.143
[AN 3768127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2019. - 199 p.
ISBN 978-963-9318-66-3 fűzött : 1800,- Ft
[AN 3768129] MARC

ANSEL
UTF-812955 /2019.
Juan de la Cruz (1542-1591)
   Keresztes Szent János aranymondásai (maximái) az év minden napjára / [ford. Ágoston sarutlan kármelita]. - Új kiad. - Budapest : Ős-Kép K., 2019. - 150, [2] p. ; 15 cm. - (Katolikus könyvtár, ISSN 2498-714X ; 5.)
ISBN 978-615-80502-6-5 kötött
Fűzött
vallásos irodalom - aforizma
244(0:82-84)
[AN 3771899]
MARC

ANSEL
UTF-812956 /2019.
Káldy Zoltánné
   A reménység és a szeretet gyümölcsei : Káldy Zoltán evangélikus püspök emlékére / Káldy Zoltánné. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 2 db : ill. ; 24 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5903-7 kötött : 9900,- Ft
Káldy Zoltán (1919-1987)
Magyarország - püspök - evangélikus egyház - 20. század - elektronikus dokumentum
284.1(439)(092)Káldy_Z.
[AN 3767636]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 762 p.
[AN 3767644] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 520 p.
[AN 3767647] MARC

ANSEL
UTF-812957 /2019.
Kasper, Walter (1933-)
Die Botschaft von Amoris laetitia (magyar)
   Az Amoris laetitia üzenete : megfontolások Ferenc pápa dokumentumáról / Walter Kasper bíboros ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Vigilia, 2018. - 78 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-65-1 fűzött : 1600,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-). Amoris laetitia
házasság - család - katolikus egyház
265.5 *** 316.356.2 *** 282
[AN 3767480]
MARC

ANSEL
UTF-812958 /2019.
   Keresztény emlékek az első három századból / szerk. Tarjányi Béla ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2019. - 480 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 479.
ISBN 978-963-9921-18-4 kötött
ókeresztény egyház - egyháztörténet - patrológia - kereszténység - művelődéstörténet
276 *** 281 *** 23/28 *** 930.85
[AN 3767912]
MARC

ANSEL
UTF-812959 /2019.
   Kiegészítések Schulek M. Gáspár (1788-1827) életrajzához / összegyűjt. és sajtó alá rend. Bereznai Tamás. - Budapest : Szerző, 2019. - 83 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 82-83. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-00-6091-0 fűzött
Schulek M. Gáspár (1788-1827)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 19. század
284.1(439)(092)Schulek_M._G.
[AN 3767307]
MARC

ANSEL
UTF-812960 /2019.
Mas Arrondo, Antonio (1948-)
Acercar el cielo (magyar)
   Érinteni az eget : lelki út Jézusról nevezett Szent Terézzel / Antonio Mas Arrondo ; [ford. Gőczéné Erdő Zsuzsa ... és Szalay Mátyás ...]. - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2019. - 279 p. ; 21 cm. - (Együtt az Egyetlennel)
ISBN 978-615-5147-97-5 fűzött : 3200,- Ft
lelkigyakorlat - vallásos irodalom
242 *** 244
[AN 3768124]
MARC

ANSEL
UTF-812961 /2019.
   Mátyás király és az egyház [elektronikus dok.] / szerk. Fedeles Tamás. - Szöveg (pdf : 20 MB). - Pécs : PTE Egyháztörténeti Kutatóközp., 2019. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, ISSN 2063-2398 ; 10.)
A Pécsett, 2018. nov. 15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156142. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-270-8
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - magyar történelem - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - 15. század - elektronikus dokumentum
282(439)"14" *** 943.9"14" *** 261.7(439)"14" *** 322(439)"14"
[AN 3772536]
MARC

ANSEL
UTF-812962 /2019.
   A missziós kereszt országjáró útja a Görögkatolikus Metropóliában. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2019. - 134, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5964-06-0 fűzött
Magyarország - görög katolikus egyház - egyházi szertartás
281.5.018.2(439) *** 264
[AN 3768102]
MARC

ANSEL
UTF-812963 /2019.
Nyiredy Maurus (1937-)
   Hitünk titka / Nyiredy Maurus ; [közread. a] Tihanyi Bencés Apátság. - 3. kiad. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, 2019. - 109, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-34-2 fűzött
oltáriszentség - prédikáció
265.3 *** 252
[AN 3768716]
MARC

ANSEL
UTF-812964 /2019.
Oláh Miklós (1493-1568)
   Epistulae / Nicolaus Olahus ; ed., introd. et commentariis instruxit Emőke Rita Szilágyi. - Budapest : Reciti, 2018-. - 24 cm
Magyarország - érsek - katolikus egyház - történetíró - 16. század - levelezés
282(439)(092)Oláh_M.(044) *** 930.1(439)(092)Oláh_M.(044)
[AN 3769062]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 1., 1523-1533. - 2018. - 588, [1] p. - (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, ISSN 0133-6711 ; 19/1.)
Bibliogr.: p. 31-48. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5478-62-8 kötött
[AN 3769065] MARC

ANSEL
UTF-812965 /2019.
   Reformáció a Dél-Dunántúlon / szerk. Borsy Judit ; [a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának, Somogy Megyei Levéltárának, Tolna Megyei Levéltárának ... kiadványa]. - Pécs : MNL Baranya M. Lvt. ; Kaposvár : MNL Somogy M. Lvt. ; Szekszárd : MNL Tolna M. Lvt., 2019. - 570 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
A Pécsett, 2016. okt 19-én és 2017. szept. 14-én, a Kaposváron 2017. okt. 24-én, valamint a Szekszárdon 2017. nov. 3-án rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-8100-65-8 kötött
Dél-Dunántúl - reformáció - protestáns egyház - egyháztörténet
284(439.11)(091) *** 322(439)(091)
[AN 3768118]
MARC

ANSEL
UTF-812966 /2019.
   Sámánizmus és természethit régen és ma = Shamanism and nature worship past and present / szerk. Pásztor Emília. - Baja : Türr I. Múz., cop. 2019. - 287 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 23.)
A Baján, 2018. nov. 21 - 2019. júl. 31. között azonos címmel rendezett kiállítás tanulmánykötete. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80206-7-1 fűzött
sámánizmus - urál-altaji népek - régészet
291.612 *** 398.49 *** 398.49(=941/=945) *** 904
[AN 3768606]
MARC

ANSEL
UTF-812967 /2019.
Sebők Sándor (1945-)
   Köszönöm, Uram, hogy használtál / [Sebők Sándor] ; [kiad. a Fóti Római Katolikus Egyházközség]. - Fót : Fóti Római Katolikus Egyházközség, 2019. - 117 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Sebők_S.(0:82-94)
[AN 3768350]
MARC

ANSEL
UTF-812968 /2019.
   Szent László kora és kultusza : tanulmánykötet Szent László tiszteletére / [... szerk. Kerny Terézia, Mikó Árpád és Smohay András] ; [... a mutatókat kész. Pásztor Katalin]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm. Múz., 2019. - 328 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm. - (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, ISSN 1789-4425 ; 13.). (Magyar királyok és Székesfehérvár, ISSN 2061-9626 ; 5.)
A Székesfehérváron, 2014. okt. 25-én "Szent László és Székesfehérvár" címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5966-00-2 kötött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - szent - uralkodó - kultusz - 11. század
235.3(092)László,_I. *** 943.9(092)László,_I.
[AN 3768026]
MARC

ANSEL
UTF-812969 /2019.
   Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed! : magyar szentek és boldogok / szerk. Fülöp Zsuzsanna. - Budapest : Kairosz, 2019. - 271 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-017-6 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - szent - magyar történelem - életrajz
235.3(439)(092) *** 943.9"09/19"
[AN 3767675]
MARC

ANSEL
UTF-812970 /2019.
Szilágyi Loránd (1946-)
   Ki vagy te, Uram? : keresztény hitünk alapjai / Szilágyi Loránd. - 2. kiad. - Budapest : [Szilágyi L.], 2019. - 141 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 978-615-80786-3-4 kötött : 2400,- Ft
hit
234
[AN 3767252]
MARC

ANSEL
UTF-812971 /2019.
   "Veletek vagyok mindennap" : eucharisztikus imák, elmélkedések. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2019]. - 135 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7573-63-7 fűzött
oltáriszentség - ima - elmélkedés
265.3 *** 243 *** 242
[AN 3767241]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

12972 /2019.
   70 hronia - 70 fōtografies : Ellīnes tīs Oyggarias, 1948-2018 = 70 év - 70 kép : görögök Magyarországon, 1948-2018 / [ypeyth. ... Stamatoyla Arvanitidoy, Eirīnī Mpozōna] ; [diorg. ... Aytodioikīsī Ellīnōn Boydapestīs]. - [Boydapestīs] : Aytodioikīsī Ellīnōn Boydapestīs, [2018]. - [44] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A 2018-2019-ben azonos címmel rendezett vándorkiállítás válogatott anyaga
Fűzött
magyarországi görögök - történelem - 20. század - 21. század - fényképalbum
316.347(=774)(439)(093)(084.12) *** 943.9(=774)"1948/2018"(084.12)
[AN 3768342]
MARC

ANSEL
UTF-812973 /2019.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Sosem késő avagy A modern technika használata minden generációnak [elektronikus dok.] / Bártfai Barnabás. - Szöveg (pdf : 20 MB). - Budapest : BBS-Info, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155714. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-81-2
számítógép-használat - információs társadalom - elektronikus dokumentum
316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3768827]
MARC

ANSEL
UTF-812974 /2019.
   Dve desetletji sombotelskih Slovencev, 1998-2018 = A szombathelyi szlovének két évtizede, 1998-2018 / [sest. Marija Kozar-Mukič] ; [... izd. Sombotelska slovenska samouprava ...]. - Szombathely : Slovenska samouprava, 2018. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3068-5 fűzött
Szombathely - magyarországi szlovének - helytörténet - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
316.347(=863)(439-2Szombathely)"199/201"(084.12) *** 943.9-2Szombathely"199/201"(084.12)
[AN 3767953]
MARC

ANSEL
UTF-812975 /2019.
   Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 3 / szerk. Biró Annamária, Boka László. - Budapest : Reciti ; Nagyvárad : Partium, 2018. - 418 p. : ill. ; 25 cm
A Nagyváradon, 2017. szept. 13-15. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-53-6 fűzött
ISBN 978-606-8156-98-9
Magyarország - magyar irodalom története - társadalomtörténet - irodalmi élet - értelmiség - hálózati elemzés
316.42(439)"15/19" *** 894.511(091)"15/19" *** 316.343.652(439)"15/19"
[AN 3768712]
MARC

ANSEL
UTF-812976 /2019.
Ferkó Zoltán (1976-)
   Levelek Zürichből / Ferkó Zoltán. - [Fót] : Ferkó Z. ; [Miskolc] : Könyvműhely.hu, cop. 2019. - 106 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5584-8 fűzött
Svájc - nyugati magyarság - kulturális élet - 21. század
316.7(=945.11)(494)"201" *** 316.347(=945.11)(494)
[AN 3767599]
MARC

ANSEL
UTF-812977 /2019.
   Hitel : nemzetpolitikai szemle : egy szolgáló nemzedék üzenetei napjaink olvasatában : Kolozsvár 1935-1944, Leányfalu 2018 / [szerk.] Szász István Tas ; [kiad. a Faluház és Ravasz László Könyvtár, Jancsó Alapítvány]. - Budapest ; Leányfalu : Faluház és Ravasz L. Kvt. ; Tahitótfalu : Jancsó Alapítvány, 2018. - 917 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-81002-0-5 kötött
Hitel
Erdély - határon túli magyarság - nemzettudat - művelődéstörténet - folyóirat - 20. század - publicisztika
316.63(=945.11)(498.4) *** 930.85(=945.11)(498.4)"193/194" *** 070(498.4)(=945.11)Hitel"193/194"
[AN 3768779]
MARC

ANSEL
UTF-812978 /2019.
   Kik vagyunk? : magyarországi nemzetiségek / [kurátor Szabó Csaba] ; [szerk. L. Balogh Béni, Majtényi György, Szabó Csaba] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : MNL, 2019. - 131 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
A Budapesten, 2018. júl. 12 - 2019. jún. 30. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-275-6 kötött
Magyarország - nemzetiség - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
316.347(=00)(439) *** 930.8(=00)(439)"09/20" *** 323.15(439)"09/20" *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3768025]
MARC

ANSEL
UTF-812979 /2019.
   "Kör, kör, ki játszik?" : falusi és városi gyerekek élete és játékai, 1900-1980 : múzeumpedagógiai füzet a Tragor Ignác Múzeum időszaki kiállításához / [... rend., a szövegeket írta és ... szerk. Csukovits Anita és Forró Katalin] ; [rajz. Szottfried Zsófia]. - Vác : Tragor I. Múz., 2018. - [8] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítást Vácott, 2018. aug. 9 - nov. 25. között rendezték
Fűzött
Magyarország - életmód - gyermek - múzeumi kiadvány - művelődéstörténet - 20. század - foglalkoztatókönyv
316.728-053.2/.6(439)"19" *** 930.85(439)"19" *** 069(439) *** 087.5
[AN 3767172]
MARC

ANSEL
UTF-812980 /2019.
Levitt, Steven D.
Think like a freak (magyar)
   Agyament gondolkodás [elektronikus dok.] / Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner ; ford. Dufka Hajnalka. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155991. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-247-2
kultúraszociológia - művelődéstörténet - problémamegoldás - elektronikus dokumentum
316.7 *** 930.85 *** 167.7
[AN 3771124]
MARC

ANSEL
UTF-812981 /2019.
Németh Krisztina
   Életvilág-értelmezések [elektronikus dok.] : utak felbomlott világokhoz / Németh Krisztina. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - [Budapest] : Argumentum, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156138. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-446-813-4
Magyarország - társadalomtörténet - társadalmi tudat - nemzeti trauma - kutatási módszer - 20. század - elektronikus dokumentum
316.32(439)"19" *** 316.48(439)"19" *** 316.63(439) *** 303.62
[AN 3772508]
MARC

ANSEL
UTF-812982 /2019.
Pianigiani, Giulia
Cucù sono io! (magyar)
   Kukucs, itt vagyok! : első naplóm / [ötlet, szöveg és ill. Giulia Pianigiani] ; [ford. Szombath Dóra] ; [... átd. és a veseket ford. Garamvölgyi Katalin]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 64, [1] p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-415-868-4 kötött : 2999,- Ft
családi élet - gyermek - foglalkoztatókönyv
316.37-053.3 *** 087.5
[AN 3767245]
MARC

ANSEL
UTF-812983 /2019.
Pianigiani, Giulia
Cucù sono io! (magyar)
   Kukucs, itt vagyok! : első naplóm / [ötlet, szöveg és ill. Giulia Pianigiani] ; [ford. Szombath Dóra] ; [... átd. és a verseket ford. Garamvölgyi Katalin]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 64, [1] p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-415-869-1 kötött : 2999,- Ft
családi élet - gyermek - foglalkoztatókönyv
316.37-053.2 *** 087.5
[AN 3767248]
MARC

ANSEL
UTF-812984 /2019.
   Same bodies, different women: 'other' women in the Middle Ages and the Early Modern Period / ed. by Christopher Mielke, Andrea-Bianka Znorovszky ; with an introd. by Marianna D. Birnbaum. - Budapest : Trivent Publ., 2019. - [6], 223 p. : ill., színes ; 21 cm. - (History and art, ISSN 2631-0562 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81222-2-1 fűzött
nők a társadalomban - prostitúció - marginalitás - társadalmi norma - művelődéstörténet - nő
316.37-055.2(100) *** 392.65(4)"15/19" *** 316.624 *** 316.754 *** 930.85-055.2
[AN 3767439]
MARC

ANSEL
UTF-812985 /2019.
   Újraélesztés : a 2012. május 30-án a Magyar Írószövetségben a kolozsvári Hitel folyóiratról rendezett konferencia anyaga kiegészítve / szerk. Szász István Tas ; [kiad. a Jancsó Alapítvány, Faluház és Ravasz László Könyvtár]. - [Tahitótfalu] : Jancsó Alapítvány ; [Leányfalu] : Faluház és Ravasz L. Kvt., 2018. - 189, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81002-1-2 kötött
Hitel
Erdély - határon túli magyarság - művelődéstörténet - sajtótörténet - folyóirat
316.347(=945.11)(498.4) *** 070(498.4)(=945.11)Hitel *** 930.85(498.4)(=945.11)
[AN 3768765]
MARC

ANSEL
UTF-812986 /2019.
   Ünnep és felejtés : emlékezet, identitás, politika / szerk. Filep Tamás Gusztáv. - Budapest : Pesti Kalligram, 2018. - 278 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-089-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - Közép-Európa - emlékezetpolitika - magyarságtudat - kollektív emlékezet - 20. század - 21. század
316.63(=945.11)"19/20" *** 316.356.4(=945.11)"19/20" *** 159.953 *** 316.63(=945.11)(4-11)"19/20" *** 316.63(439)"19/20"
[AN 3767707]
MARC

ANSEL
UTF-812987 /2019.
Vincze Xénia
   Kőbányai görögök : magyarországi görögök történetei a polgárháború időszakából = Ellīnes toy Kőbánya : istories tōn ellīnōn tīs oyggarias apo tīn periodo toy emfylioy / Vincze Xénia ; [... ford. Nakos Konstantinos]. - Budapest-Kőbánya : Kollátosz J., 2019. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 196-200.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-4111-8)
Budapest. 10. kerület - Görögország - magyarországi görögök - polgárháború - bevándorlás - oral history - 1945 utáni időszak
316.347(=774)(439-2Bp.X.)(0:82-94) *** 325.14(=774)(439)"1945/195" *** 355.426(495)"194"(0:82-94)
[AN 3768004]
MARC

ANSEL
UTF-812988 /2019.
Wright, Jennifer
We came first (magyar)
   Mi voltunk az elsők : párkapcsolati tanácsok nőktől, akik már átélték... / Jennifer Wright ; Carly Jean Andrews ill. ; [ford. Alföldy Zsigmond Péter]. - Budapest : Scolar, 2019. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 118-120.
ISBN 978-963-509-014-3 kötött : 3999,- Ft
híres ember - nő - párkapcsolat - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.865-055.2 *** 929-055.2(100)
[AN 3767253]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

12989 /2019.
Benedek Elek (1859-1929)
   Arany mesekönyv : a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2019. - 229 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-439-0 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3771646]
MARC

ANSEL
UTF-812990 /2019.
Benedek Elek (1859-1929)
   Ezüst mesekönyv : a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2019. - 229 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-795-7 kötött : 2995,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - népmese
398.21(100)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3771604]
MARC

ANSEL
UTF-812991 /2019.
   Elmét vidító magyar népmesék. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-223-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=945.11) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3768399]
MARC

ANSEL
UTF-812992 /2019.
Györffy István (1884-1939)
   Nagykunsági krónika / Győrffy István. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 177, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-74-3 fűzött : 2700,- Ft
Nagykunság - magyar néprajz
39(=945.11)(439Nagykunság)
[AN 3771826]
MARC

ANSEL
UTF-812993 /2019.
   Homoród-mente viseletben / [a fényképanyagot összeáll. Mihály János] ; [a kísérőtanulmányokat írták Fülöp Hajnalka és Mihály János]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio K., 2019. - 283 p. : ill. ; 27 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-66-8 kötött
Homoród mente - magyar néprajz - népviselet - fényképalbum
391(=945.11)(498.4Homoród_mente)(084.12)
[AN 3768687]
MARC

ANSEL
UTF-812994 /2019.
Lugossy József (1812-1884)
   Ősmagyar csillagismei közlemény / Lugossy József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-63-7 fűzött : 2750,- Ft
magyar néprajz - néphit - égitest
398.3(=945.11) *** 52
[AN 3771843]
MARC

ANSEL
UTF-812995 /2019.
Szekeres Gyula (1964-)
   Hajdúböszörmény néprajzából / [Szekeres Gyula] ; [... kiad. a Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegylet, Stratégiai Fejlesztési Központ Kft.]. - [Budapest] : Stratégiai Fejlesztési Közp., 2019. - 35 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Borítócím: A múlt kincsei : hagyományőrző családi kiadvány
ISBN 978-615-80231-3-9 fűzött
Hajdúböszörmény - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 3767733]
MARC

ANSEL
UTF-812996 /2019.
   Toppantós : legkisebbek mondókás- és verseskönyve / szerk. Lovász Andrea ; [Kismarty-Lechner Zita ill.]. - Szentendre : Cerkabella, 2019. - 276 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9820-82-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - mondóka - gyermekvers - antológia
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3771666]
MARC

ANSEL
UTF-812997 /2019.
Vámbéry Ármin (1832-1913)
   A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek / Vámbéry Ármin. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 14 p. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : M. T. Akadémia, 1879
ISBN 978-615-5797-75-0 fűzött : 1000,- Ft
néphit - török népek - égitest - hasonmás kiadás
398.3(=943) *** 52 *** 094/099.07
[AN 3771739]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

12998 /2019.
Államközi kapcsolatok (angol)
   Interstate relations / ed. Zsuzsanna Fejes, Márton Sulyok, Anikó Szalai. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2019. - 260 p. ; 27 cm. - (Opera iurisprudentiae, ISSN 2062-3984 ; 2/2.)
Bibliogr.: p. 243-260.
ISBN 978-615-5411-78-6 kötött
nemzetközi kapcsolat - nemzetközi szervezet - nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
327(100)(075.8) *** 341.12(075.8) *** 341(075.8)
[AN 3767560]
MARC

ANSEL
UTF-812999 /2019.
Államközi kapcsolatok (francia)
   Les relations interétatiques / éd. par Zsuzsanna Fejes, Anikó Szalai. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2019. - 276 p. ; 27 cm. - (Opera iurisprudentiae, ISSN 2062-3984 ; 2/3.)
Bibliogr.: p. 259-276.
ISBN 978-615-5411-79-3 kötött
nemzetközi kapcsolat - nemzetközi szervezet - nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
327(100)(075.8) *** 341.12(075.8) *** 341(075.8)
[AN 3767561]
MARC

ANSEL
UTF-813000 /2019.
Andan, Julius
   A világ a színfalak mögött / Julius Andan. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2019. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5310-41-6 fűzött
összeesküvés - rejtély
327.88 *** 001.94
[AN 3772103]
MARC

ANSEL
UTF-813001 /2019.
Békés Csaba (1957-)
   Enyhülés és emancipáció : Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika, 1944-1991 / Békés Csaba ; [közread. az] ... MTA TK. - Budapest : Osiris : MTA TK, 2019. - 397 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 361-389.
ISBN 978-963-276-350-7 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - külpolitika - diplomáciatörténet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - rendszerváltás
327(47-62)"194/199" *** 327(439)"194/199"
[AN 3767724]
MARC

ANSEL
UTF-813002 /2019.
Brzezinski, Zbigniew (1928-2017)
America and the world (magyar)
   Amerika és a világ : beszélgetések az amerikai külpolitika jövőjéről / Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft ; [ford. Magyarics Tamás] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2019. - 319 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5559-58-7 kötött : 3500,- Ft
Egyesült Államok - világpolitika - külpolitika - prognosztika - 21. század - interjú
327(100)"20"(047.53) *** 327(73)"20"(047.53) *** 008.2
[AN 3768605]
MARC

ANSEL
UTF-813003 /2019.
Forgács Imre (1949-)
   Titanic Európa? : válságok és remények / Forgács Imre. - Budapest : Gondolat, 2019. - 194 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-932-8 fűzött : 2500,- Ft
Európai Unió - európai integráció - populizmus - 21. század
327.39(4-62)"201" *** 339.923(4-62)"201" *** 329populizmus
[AN 3768355]
MARC

ANSEL
UTF-813004 /2019.
Isépy Tudja Béla
   Invázió! Migráció! Legitimáció! / Isépy Tudja Béla. - Tarcal : [s.n.], 2019. - 117 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-4308-1 fűzött
Európa - migráció - 21. század
325.1(4)"201"
[AN 3768183]
MARC

ANSEL
UTF-813005 /2019.
   A Khuen-Héderváry és a Tisza kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei : 1903. június 27 - 1905. június 18. / szerk., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Soós László. - Budapest : MNL, 2018. - 2 db (962 p.) ; 25 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 2560-0400 ; 56.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-631-269-5 kötött
Magyarország - kormány - belpolitika - századforduló - 20. század - jegyzőkönyv - történelmi forrás
328.13(439)"190"(093) *** 323(439)"190"(093)
[AN 3768789]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 390 p.
ISBN 978-963-631-270-1
[AN 3768790] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 395-962.
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-631-271-8
[AN 3768794] MARC

ANSEL
UTF-813006 /2019.
Libellus de institutione morum (magyar, latin)
   Szent István király intelmei = Libellus de institutione morum / [... ford. Kurcz Ágnes] ; [graf. Makovecz Anna]. - [Budapest] : epl, cop. 2019. - 37, [2], 36 p. : ill. ; 14 cm
Borítócím: Libellus Sancti Stephani regis de institutione morum ad Emericum ducem. - A magyar és latin nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9431-90-4 kötött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima - kétnyelvű dokumentum
321.01(0:82-84) *** 871-84.02(439)=945.11
[AN 3771926]
MARC

ANSEL
UTF-813007 /2019.
Skytt, Lasse (1987-)
   Orbánland : how I came to understand Viktor Orbán's Hungary and the future of Europe / Lasse Skytt. - [Debrecen] : Skytt L., 2019. - 301 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 275-294.
ISBN 978-615-00-4884-0 fűzött
Magyarország - politikatörténet - politikus - híres ember - hétköznapi élet - 21. század - interjú
32(439)"20" *** 32(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3768479]
MARC

ANSEL
UTF-813008 /2019.
Zsumbera Árpád
   Old boy : Boldogfai Farkas Dénes élete / Zsumbera Árpád. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2019. - 207 p. : ill. ; 22 cm. - (75 éves a Kereszténydemokrata Néppárt, ISSN 2676-9557)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-904-5 kötött : 3500,- Ft
Farkas Dénes (1884-1973)
Magyarország - politikus - belpolitika - 20. század
32(439)(092)Farkas_D. *** 323(439)"193/195"
[AN 3767699]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

13009 /2019.
   Abaliget : hely, ahol élünk / [szerk. Gabnai János, Mohr Szilárd] ; [a Növény- és Állatvilág fejezeteket írta Babos Attila, Völgyi Sándor] ; [kiad. Abaliget Község Önkormányzata, Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.]. - Abaliget : Önkormányzat ; [Komló] : Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft., 2019. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 153-159.
ISBN 978-615-00-5794-1 kötött
Abaliget - helytörténet - helyismeret
943.9-2Abaliget *** 908.439-2Abaliget
[AN 3768966]
MARC

ANSEL
UTF-813010 /2019.
   Arcok és sorsok Nemesvámos évszázadaiból / írta és összeáll. Praznovszky Mihály ; [kiad. Nemesvámos Község Önkormányzata]. - Nemesvámos : Önkormányzat, 2019. - 122 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 122.
ISBN 978-615-00-5837-5 kötött
Nemesvámos - híres ember - helytörténet - életrajz
929(439-2Nemesvámos) *** 943.9-2Nemesvámos
[AN 3767703]
MARC

ANSEL
UTF-813011 /2019.
Babucs Zoltán (1974-)
   A Felvidék és Kárpátalja hazatérésének emlékalbuma / Babucs Zoltán. - Budapest : Heraldika, 2019. - 319 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 312-316.
ISBN 978-615-5592-10-2 kötött : 5990,- Ft
Felvidék - Kárpátalja - magyar történelem - első bécsi döntés - területi visszacsatolás - fényképalbum
943.9"1938" *** 943.923"1938/1939" *** 943.922"1938/1939" *** 341.218.4(439)"1938"(084.12)
[AN 3768073]
MARC

ANSEL
UTF-813012 /2019.
Bene László (1908-1998)
   Régmúlt idők árja : a Barczák és Benék / Bene László ; [szerk. és az utószót írta Kollega Tarsoly István]. - Budapest : Tarsoly K., 2018. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 210-214.
ISBN 978-615-5858-06-2 kötött : 4000,- Ft
Barcza család
Bene család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Barcza *** 929.52(439)Bene
[AN 3768730]
MARC

ANSEL
UTF-813013 /2019.
   Bükkösd : egy falu, három múlt / [szerk. Gabnai János, Mohr Szilárd] ; [a Növényvilág és az Állatvilág fejezeteket írta Babos Attila, Völgyi Sándor] ; [kiad. Bükkösd Községi Önkormányzat, Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.]. - Bükkösd : Önkormányzat ; [Komló] : Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft., 2019. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 154-159.
ISBN 978-615-00-5796-5 kötött
Bükkösd - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bükkösd *** 908.439-2Bükkösd
[AN 3768964]
MARC

ANSEL
UTF-813014 /2019.
   Csopak története / [... szerkesztője Ambrus Tibor] ; [kiad. Csopak Község Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - [Csopak] : Önkormányzat, 2019. - 740 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5925-9 kötött
Csopak - helytörténet
943.9-2Csopak
[AN 3771927]
MARC

ANSEL
UTF-813015 /2019.
Dabas Rezső (1917-)
   "Burgenland" álarc nélkül : történeti-földrajzi tanulmány az elrabolt nyugati végekről / Dabas Rezső. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2019. - 343 p. : ill. ; 24 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 24.)
Bibliogr.: p. 333-342.
Fűzött : 3200,- Ft
Burgenland - történelem - magyar történelem - trianoni békeszerződés - határon túli magyarság
943.63 *** 943.9 *** 316.347(=945.11)(436.3) *** 341.382"1920"
[AN 3767274]
MARC

ANSEL
UTF-813016 /2019.
Dági Marianna (1973-)
A Seuso-kincs (lengyel)
   Skarb Seuso / Marianna Dági, Zsolt Mráv ; [tekst polski Daniel Warmuz, Márta Szelekovszky] ; [wydaw.] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapeszt : MNM, 2018. - 54, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5209-71-0 fűzött
Pannonia - régészet - ötvösség - művelődéstörténet - római birodalom kora - 4. század - lelet
904(398.6)"03" *** 902 *** 739.1(398.6) *** 930.85(398.6)
[AN 3768211]
MARC

ANSEL
UTF-813017 /2019.
Dági Marianna (1973-)
A Seuso-kincs (német)
   Der Seuso-Schatz / Marianna Dági, Zsolt Mráv ; [... Übers. Éva Zádor] ; [Hrsg.:] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2018. - 54, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5209-72-7 fűzött
Pannonia - régészet - ötvösség - művelődéstörténet - római birodalom kora - 4. század - lelet
904(398.6)"03" *** 902 *** 739.1(398.6) *** 930.85(398.6)
[AN 3768207]
MARC

ANSEL
UTF-813018 /2019.
Dági Marianna (1973-)
A Seuso-kincs (román)
   Tezaurul Seuso / Marianna Dági, Zsolt Mráv ; [textul în limba română Melinda Székely, Lóránt Vass] ; [ed.] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapesta : MNM, 2018. - 54, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5209-76-5 fűzött
Pannonia - régészet - ötvösség - művelődéstörténet - római birodalom kora - 4. század - lelet
902 *** 739.1(398.6) *** 904(398.6)"03" *** 930.85(398.6)
[AN 3768205]
MARC

ANSEL
UTF-813019 /2019.
Dági Marianna (1973-)
A Seuso-kincs (szlovák)
   Poklad Seuso / Marianna Dági, Zsolt Mráv ; [slovenský text Gertrud Mária Korpič, Klára Kuzmová] ; [vydav.] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapešť : MNM, 2018. - 54, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5209-74-1 fűzött
Pannonia - régészet - ötvösség - művelődéstörténet - római birodalom kora - 4. század - lelet
904(398.6)"03" *** 902 *** 739.1(398.6) *** 930.85(398.6)
[AN 3768212]
MARC

ANSEL
UTF-813020 /2019.
Dictators (magyar)
   Diktátorok / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2019. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-43-4 fűzött : 1990,- Ft
világtörténelem - diktatúra - politikus - történelmi személy
930.9(092) *** 321.6(100)(092)
[AN 3768077]
MARC

ANSEL
UTF-813021 /2019.
   Emlékek Budapest ostromáról, a kitörésről és a hadifogságról, 1944-1945 / [szerk. Csecserits Artúr, Mihályi Balázs, Rohánszky Mihály] ; [közread. a] Budapest Ostroma Kutatócsoport 1944-1945. - Budapest : Budapest Ostroma 1944-1945 Kutcsop., 2019. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4683-9 fűzött
Budapest - Szovjetunió - hadtörténet - helytörténet - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak - történelmi forrás - memoár
943.9-2Bp."1944/1945"(093) *** 355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(093) *** 355.257.7(47)(=945.11)"1945/195"(0:82-94)
[AN 3768373]
MARC

ANSEL
UTF-813022 /2019.
Fejős Sándor
   Magyarkanizsa művelődéstörténete, 1867-1918 / Fejős Sándor. - Szeged : Szegedi Egy K. : JGYF K., 2019. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-200.
ISBN 978-615-5946-09-7 fűzött : 2400,- Ft
Magyarkanizsa - művelődéstörténet - helytörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
943.92-13-2Magyarkanizsa"186/191" *** 930.85(439.2-13-2Magyarkanizsa)"186/191"
[AN 3767415]
MARC

ANSEL
UTF-813023 /2019.
   "Die habsburgische Variante des Aufgeklärten Absolutismus" : Beiträge zur Mitregentschaft Josephs II., 1765-1780 = "A felvilágosult abszolutizmus Habsburg-variánsa" : tanulmányok II. József társuralkodói időszakáról, 1765-1780 / hrsg. von András Forgó und Krisztina Kulcsár. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Inst. Collegium Hungaricum : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; Budapest : Ungarisches Nationalarchiv, 2018. - 380 p. : ill. ; 25 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 16.)
Csak német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-272-5 fűzött
József (Magyarország: király), II. (1741-1790)
Ausztria - történelem - magyar történelem - uralkodó - művelődéstörténet - 18. század - felvilágosult abszolutizmus
943.9"176/178" *** 943.6(092)József,_II. *** 930.85(436)"17" *** 943.6"176/178" *** 930.85(439)"17"
[AN 3768717]
MARC

ANSEL
UTF-813024 /2019.
Hangodi László (1968-)
   Hegymagas nyolc évszázada : fejezetek a község múltjából / Hangodi László ; [... kiad. Hegymagas Község Önkormányzata]. - Hegymagas : Önkormányzat, 2019. - 249 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 188-198. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-5175-8 kötött
Hegymagas - helytörténet - helyismeret
943.9-2Hegymagas *** 908.439-2Hegymagas
[AN 3767924]
MARC

ANSEL
UTF-813025 /2019.
Havassy Péter
   A csorvási Reck kúria és a Hudák szövőműhely / Havassy Péter. - Gyula : Art Copy Studio Kft., 2019. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-615-81386-0-4 fűzött
Csorvás - helytörténet - szövés - ipartörténet
943.9-2Csorvás *** 677(439-2Csorvás)(091)
[AN 3768113]
MARC

ANSEL
UTF-813026 /2019.
Hegedűs Mihály
   Soproni emléklapok, 1824-1828 : családtörténeti emlékek 1. / Hegedűs Mihály, Hegedűs Gyula. - Vác : Conditors Bt., 2018. - 87 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4371-5 kötött
Krug család
Magyarország - családtörténet - magyarországi németek - 19. század - emléklap - üdvözlőlap
929.52(439)(=30)Krug *** 769.3(439)"182"
[AN 3768189]
MARC

ANSEL
UTF-813027 /2019.
Hunnivári Zoltán
   The final countdown elimination of our virtual chronology : the new chronology of historical eclipses : the Hungarian calendar archaeoastronomy / Zoltán Skoda. - Budapest ; Wien ; Dublin : [s.n.], 2018. - 254 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80655-4-2 kötött
világtörténelem - napfogyatkozás
930.9".../15"(0:930.24)(089.3) *** 521.8(089.3)
[AN 3767715]
MARC

ANSEL
UTF-813028 /2019.
   Kobiety w polsko - węgierskiej historii = Nők a lengyel - magyar történelemben / [red. ... Piotr Piętka, József Viragh] ; [autor portretów ... Paulina Kopestyńska] ; [wydaw.] Polski Instytut Badawczy i Muzeum. - Budapeszt : Polski Inst. Badawczy i Muz., 2019. - [32] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81028-3-4 fűzött
Lengyelország - Magyarország - történelmi személy - nő - híres ember - történelmi kapcsolat
929-055.2(438) *** 929-055.2(439) *** 327(439) *** 327(438)
[AN 3767964]
MARC

ANSEL
UTF-813029 /2019.
   Mikroszkóppal, feltárásokkal, mintavételezéssel, kutatásokkal az archeometria, a geoarcheológia és a régészet szolgálatában : tanulmányok Ilon Gábor régész 60 éves születésnapi köszöntésére / szerk. Bartosiewicz László [et al.]. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Int., 2019. - 314, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-637-9 kötött
régészet - emlékkönyv
902/904
[AN 3767503]
MARC

ANSEL
UTF-813030 /2019.
   Mōmos XI : környezet és ember : Őskoros Kutatók Összejövetele : 2019. április 10-12., BTM Aquincumi Múzeum / [szerk. Tóth Farkas Márton]. - [Budapest] : BTM Aquincumi Múz., 2019. - 80, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5341-64-9 fűzött
ősrégészet - környezettudomány - történeti földrajz - konferencia-kiadvány
903 *** 504 *** 911.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3767596]
MARC

ANSEL
UTF-813031 /2019.
   Múlt és jelen : Jászágó története / [kiad. Jászágó Községi Önkormányzat]. - Jászágó : Önkormányzat, 2019. - 187 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5726-2 fűzött
Jászágó - helytörténet - helyismeret
943.9-2Jászágó *** 908.439-2Jászágó
[AN 3767334]
MARC

ANSEL
UTF-813032 /2019.
Németh Ferenc (1949-)
   Szepezdi krónika III : adalékok Szepezd történetéhez / [Németh Ferenc]. - Szeged : Gold Press Ny., 2019. - 780 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5909-9 kötött
Balatonszepezd - helytörténet - helyismeret - történelmi forrás
943.9-2Balatonszepezd(093) *** 908.439-2Balatonszepezd(093)
[AN 3767144]
MARC

ANSEL
UTF-813033 /2019.
Németh István
   Hitler privát : a német Rienzi / Németh István. - [Budapest] : [Németh I.] ; Chicago : Atlantis-Centaur, 2019. - 371 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 369-371.
ISBN 978-615-80875-2-0 fűzött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikus - államfő - 20. század - életrajz
943.0(092)Hitler,_A.
[AN 3768334]
MARC

ANSEL
UTF-813034 /2019.
Ottományi Katalin (1956-)
   A pátyi temető római sírjai (Malom dűlő) / Ottományi Katalin ; [közread. a] Ferenczy Múzeumi Centrum. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2019. - 231 p. : ill., részben színes ; 30 cm + térk.
Bibliogr.: p. 219-227. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5860-09-6 fűzött
Pannonia - Páty - régészet - temető - római birodalom kora
904(398.6) *** 718(439-2Páty)"00/03" *** 904(439-2Páty)"00/03"
[AN 3768203]
MARC

ANSEL
UTF-813035 /2019.
   Répcelak város monográfiája / főszerk. Csapó Tamás ; [közread.] Répcelak Város Önkormányzata. - Répcelak : Önkormányzat, 2019. - 618 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 522-535.
ISBN 978-615-00-5793-4 kötött
Répcelak - helytörténet - helyismeret
943.9-2Répcelak *** 908.439-2Répcelak
[AN 3767681]
MARC

ANSEL
UTF-813036 /2019.
   Researching archaeological landscapes across borders : strategies, methods and decisions for the 21st century / ed. by Zoltán Czajlik [et al.] ; [publ. by Archaeolingua ...]. - Graz : Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2019. - 186 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 179-186.
ISBN 978-615-5766-27-5 fűzött
régészet - tájökológia
904 *** 504.54
[AN 3767284]
MARC

ANSEL
UTF-813037 /2019.
Ropa, Anastasija
   Practical horsemanship in medieval Arthurian romance / Anastasija Ropa. - Budapest : Trivent, 2019. - [6], 102 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Rewriting equestrian history, ISSN 2676-8097 ; 1.)
Bibliogr.: p. 91-99.
ISBN 978-615-81222-4-5 fűzött
művelődéstörténet - angol irodalom története - francia irodalom története - középkor - ló - lovagregény
930.85(4)"11/15" *** 820(091)"11/15" *** 840(091)"11/14" *** 636.1
[AN 3767361]
MARC

ANSEL
UTF-813038 /2019.
Szabó Gábor, V. (1969-)
   Bronzkori kincsek Magyarországon : földbe rejtett fegyverek, eszközök, ékszerek nyomában / V. Szabó Gábor. - Budapest : Archaeolingua : MTA BTK Régészeti Int., 2019. - 281, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Hereditas archaeologica Hungariae, ISSN 2498-5600 ; 3.)
Bibliogr.: p. 242-265.
ISBN 978-615-5766-24-4 fűzött
Magyarország - régészet - bronzkorszak - lelet
903(439)"637"
[AN 3767356]
MARC

ANSEL
UTF-813039 /2019.
Szász István Tas (1938-)
   Öröklött szolgálat : a kolozsvári Hitel (1935-1944) nemzetpolitikai szemle és munkatársai emlékét, a lap szellemiségét ápoló tanulmányok és egyéb írások, 2000-2018 / Szász István Tas ; [kiad. a Jancsó Alapítvány, Faluház és Ravasz László Könyvtár]. - [Tahitótfalu] : Jancsó Alapítvány ; [Leányfalu] : Faluház és Ravasz L. Kvt., cop. 2018. - 260 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81002-2-9 kötött
Hitel
Erdély - határon túli magyarság - művelődéstörténet - sajtótörténet - folyóirat - nemzettudat - 20. század
930.85(498.4)(=945.11)"193/194" *** 070(498.4)(=945.11)Hitel"193/194" *** 316.63(=945.11)(498.4)
[AN 3768774]
MARC

ANSEL
UTF-813040 /2019.
Szücs István
   A Bene család : a családkutatás rejtelmei, avagy a magyar történelem kicsit más szemmel / írta Szücs István ; szerk. Szücs Tamás István. - [Miskolc] : Könyvműhely, 2019-. - ill., részben színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: A Bene család kezdetei. - Bibliogr.
Bene család
Magyarország - családtörténet - magyar történelem
929.52(439)Bene *** 943.9
[AN 3767502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2019. - 510 p. : ill., részben térk.
ISBN 978-615-00-5129-1 kötött
[AN 3767504] MARC

ANSEL
UTF-813041 /2019.
   Többes számban : az I. világháború és a hátország mindennapjainak valóságai / [... főkurátora Császtvay Tünde] ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - [Budapest] : MNM, 2018. - 115 p. : ill., részben színes ; 16x21 cm
A 2016-2018 között rendezett vándorkiállítás katalógusa. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5209-91-8 fűzött
Magyarország - első világháború - magyar történelem - katonaélet - hátország - hétköznapi élet - vándorkiállítás
943.9"1914/1918" *** 355.1(439)"1914/1918" *** 061.4(439)
[AN 3768193]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

13042 /2019.
   Apátfalva értékei : az Apátfalvi Települési Értéktár elemei / ... összeáll. Vargáné Nagyfalusi Ilona Mária ; szerk. Móricz Ágnes ; [kiad. Apátfalva Község Önkormányzata]. - Apátfalva : Önkormányzat, 2019-. - ill., színes ; 25 cm
Apátfalva - helyismeret
908.439-2Apátfalva
[AN 3768293]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2019. - 88 p.
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-615-00-5977-8 fűzött
[AN 3768299] MARC

ANSEL
UTF-813043 /2019.
   Budapest : English / [Engl. text Péter Magyarics] ; [photos Gyula Papp, Zoltán Bagosi]. - Budapest : Taramix, 2019, cop. 2016. - 43, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5186-37-0 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3771677]
MARC

ANSEL
UTF-813044 /2019.
   Csabrendek évszázadai : fejezetek a nagyközség történetéből / [tartalomszerk. Tölgyesi József] ; [kiad. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete]. - Csabrendek : Önkormányzat Képviselő-testülete, 2019-. - ill., részben színes ; 31 cm
Csabrendek - helyismeret - helytörténet - helyi társadalom
908.439-2Csabrendek *** 943.9-2Csabrendek *** 929(439-2Csabrendek)
[AN 3767856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2019. - 365 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5337-0 kötött
[AN 3767858] MARC

ANSEL
UTF-813045 /2019.
   Cserhátszentiván 2019 : a cserhátszentivániak 11. Világtalálkozója 2019. június 29-én, a falu névadójának szentelt templom török hódoltság utáni újraépítésének 260-ik, az új templom felszentelésének 77. és a falu írásos említésének 754. évfordulóján / írta és szerk. Szalay Ferenc. - [Budapest] : Felabor Hungary Kft., 2019. - 268 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89825-7-5 fűzött
Cserhátszentiván - helyismeret - helytörténet - világtalálkozó
908.439-2Cserhátszentiván *** 943.9-2Cserhátszentiván *** 061.7(439-2Cserhátszentiván)
[AN 3768369]
MARC

ANSEL
UTF-813046 /2019.
Endrész Árpádné
   Tegnap a mában : Zemplén Német Iskolaegylet, 1996-2018 / [írta Endrész Árpádné, Scholtz Róbert Gergely]. - Rátka : Zemplén Német Iskolaegylet, 2018. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-615-00-2739-5 fűzött
Zemplén Német Iskolaegylet
Rátka - helyismeret - néprajz - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek - testülettörténet - egyesület
908.439-2Rátka(=30) *** 316.347(=30)(439-2Rátka) *** 39(=30)(439-2Rátka) *** 061.2(439-2Rátka)(091) *** 376.7(=30)(439-2Rátka)
[AN 3767983]
MARC

ANSEL
UTF-813047 /2019.
Heck, Gerhard
Israel (magyar)
   Izrael / [szerző Gerhard Heck] ; [társszerző Franziska Knupper] ; [ford. Almássy Ágnes]. - Budapest : Corvina, 2019. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6614-3 fűzött : 2490,- Ft
Izrael - útikönyv
915.694(036)
[AN 3771671]
MARC

ANSEL
UTF-813048 /2019.
Horváth Árpád György
   Az 1848-49-es szabadságharc hőseinek emlékezete Pest(szent)erzsébet utcaneveiben / Horváth Árpád György. - Budapest : Romanika, 2019. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Romanika-kiskönyvtár, ISSN 2676-8054 ; 1.)
ISBN 978-615-5037-44-3 fűzött : 500,- Ft
Budapest. 20. kerület - helyismeret - utcanév
908.439-2Bp.XX. *** 809.451.1-311.154(439-2Bp.XX.)
[AN 3768108]
MARC

ANSEL
UTF-813049 /2019.
Lőrincz Sándor (1965-)
   Balatonszárszói anziksz / Lőrincz Sándor ; [kiad. a Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány]. - [Balatonszárszó] : Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány, 2019. - 124, [1] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-00-5508-4 fűzött
Balatonszárszó - helyismeret
908.439-2Balatonszárszó
[AN 3767632]
MARC

ANSEL
UTF-813050 /2019.
Lőrincz Sándor (1965-)
   Vései anziksz / Lőrincz Sándor ; [kiad. Vése Község Önkormányzata]. - Vése : Önkormányzat, 2019. - 116 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-4994-6 fűzött
Vése - helyismeret - helyi társadalom - riport
908.439-2Vése *** 929(439-2Vése)(047.53)
[AN 3767616]
MARC

ANSEL
UTF-813051 /2019.
   Második ezredév Komárom-Esztergom megyében = Zweites Jahrtausend im Komitat Komárom-Esztergom = Second millennium in Komárom-Esztergom county / [szerk. ... Csombor Erzsébet, Gucsi-Véghné Dobos Éva, Horváth István ; [fotó ... Mudrák Attila] ; [kiad. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat]. - Tatabánya : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat, 2019. - 129 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7190-72-8 kötött
Komárom-Esztergom megye - helyismeret - album
908.439.115(084.1)
[AN 3768047]
MARC

ANSEL
UTF-813052 /2019.
   Múltra épített jövő : értékőrzés, helyi tudás emlékeinek átadása : tudományos konferencia : Szolnok, 2018. november 9. : programfüzet és szinopszisok / [szerk. Örsi Julianna] ; [kiad. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és a Túrkevei Kulturális Egyesület]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes. ; [Túrkeve] : Túrkevei Kult. Egyes., 2018. - 16 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80592-8-2 fűzött
Jászkun kerületek - helyismeret - helytörténet - konferencia-kiadvány
908.439Jászkunság *** 061.3(439-2Szolnok) *** 943.9Jászkunság
[AN 3767949]
MARC

ANSEL
UTF-813053 /2019.
Nagy Imre
   Magyarország szigetei [elektronikus dok.] / Nagy Imre ; szerk. és jegyzetekkel ell. Bujtor László. - Szöveg (epub : 3.4 MB) (mobi : 6.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156120. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-474-853-3 (epub)
ISBN 978-963-474-854-0 (mobi)
Magyarország - sziget - helyismeret - elektronikus dokumentum
908.439(210.7)
[AN 3772331]
MARC

ANSEL
UTF-813054 /2019.
Orosz István, B. (1953-)
   A "kálvinista Róma" : Debrecen / [B. Orosz István]. - Debrecen : [B. Orosz I.], 2019. - 57, [2] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Az ajánlás angol és francia nyelven is
ISBN 978-615-00-5532-9 fűzött
Magyarország - Debrecen - helyismeret - grafikus - 20. század - 21. század - album
908.439-2Debrecen(084.1) *** 76(439)(092)Orosz_I,_B.
[AN 3767582]
MARC

ANSEL
UTF-813055 /2019.
Soó Rezső (1903-1980)
   A piramisok országában / Soó Rezső ; [szerk. Mező Szilveszter] ; [közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2018. - 23 p. : ill., színes ; 15x21 cm + mell. (15 p.)
A mellékletben Mező Szilveszter tanulmányával. - melléklet címe: A Soó-fototéka egyiptomi képemlékei a Déri Múzeumban. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5560-20-0 fűzött
Egyiptom - helyismeret - útleírás
908.620(0:82-94)
[AN 3768916]
MARC

ANSEL
UTF-813056 /2019.
   Szabadszentkirály : a nemes falu / [szerk. Gabnai János, Mohr Szilárd] ; [flóra és fauna fejezeteket írta Babos Attila, Völgyi Sándor] ; [kiad. Szabadszentkirály Község Önkormányzata, Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.]. - Szabadszentkirály : Önkormányzat ; [Komló] : Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft., 2019. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 154-159.
ISBN 978-615-00-5800-9 kötött
Szabadszentkirály - helytörténet - helyismeret
908.439-2Szabadszentkirály *** 943.9-2Szabadszentkirály
[AN 3768954]
MARC

ANSEL
UTF-813057 /2019.
Szűcs Károly (1952-)
   Kiskunhalasi panorámák = Kiskunhalas panoramas / Szűcs Károly ; [kiad. ... Kiskunhalas Város Önkormányzata]. - Kiskunhalas : Önkormányzat, [2019]. - [2], 53 t. : ill., színes ; 16x34 cm
ISBN 978-615-80166-2-9 kötött
Kiskunhalas - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kiskunhalas(084.12) *** 77.04(439)(092)Szűcs_K.
[AN 3767268]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

13058 /2019.
   Államközi kapcsolatok / szerk. Fejes Zsuzsanna és Szalai Anikó. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2019. - 268 p. ; 27 cm. - (Opera iurisprudentiae, ISSN 2062-3984 ; 2/1.)
Bibliogr.: p. 253-268.
ISBN 978-615-5411-77-9 kötött
nemzetközi kapcsolat - nemzetközi szervezet - nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341.12(075.8) *** 341(075.8) *** 327(100)(075.8)
[AN 3767559]
MARC

ANSEL
UTF-813059 /2019.
   Általános közigazgatási rendtartás, közigazgatási perrendtartás / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG ORAC : Novissima, 2019. - 112 p. ; 20 cm
Lezárva: 2019. aug. 21. - QR-kóddal
ISBN 978-963-258-460-7 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3772163]
MARC

ANSEL
UTF-813060 /2019.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntető eljárásjog / Belovics Ervin, Tóth Mihály. - 4. aktualizált kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 652 p. ; 24 cm
Lezárva: 2019. máj. 15. - Bibliogr.: p. 649-652.
ISBN 978-963-258-451-5 fűzött : 7900,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)
[AN 3772174]
MARC

ANSEL
UTF-813061 /2019.
Berényi Marianna (1973-)
   A pokol bugyrai.. : "málenkij robot", kényszermunka a Szovjetunióban : segédanyag pedagógusok számára a kiállítás értelmezéséhez és a korszak történelmi hátterének tanításához, megemlékezések szervezéséhez / [Berényi Marianna, Kenesei Zsófia Orsolya, Makra Mónika] ; [kurátorok Balahó Zoltán, Baják László] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum Málenkij Robot Emlékhely. - Budapest : MNM, 2019. - 111 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A kiállítás 2017. nov. 25-én nyílt. - Bibliogr.: p. 102-105.
ISBN 978-615-5978-00-5 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - kényszermunka - deportálás - Gulag - második világháború - 1945 utáni időszak - tanári segédkönyv
343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(072) *** 323.282(47)"194/195"(072)
[AN 3768198]
MARC

ANSEL
UTF-813062 /2019.
   Bevezetés az alkotmányjogba : az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei / szerk. Trócsányi László és Schanda Balázs Csink Lóránt közreműködésével. - 6. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 459, [2] p. ; 24 cm
Lezárva: 2019. aug. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-467-6 fűzött : 4400,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342.4(439)(075.8)
[AN 3772171]
MARC

ANSEL
UTF-813063 /2019.
Birkás Antal (1979-)
   Pápay Sámuel élete és munkássága dióhéjban / Birkás Antal, Pápay Judit. - Felsőörs : Önkormányzat, 2018. - 12 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Helyi értéktár - tanulmányi füzetek, ISSN 2630-9157 ; 1.)
ISBN 978-615-00-2696-1 fűzött
Pápay Sámuel (1770-1827)
Magyarország - jogász - nyelvész - irodalomtörténész - 18. század - 19. század
34(439)(092)Pápay_S. *** 80.001(439)(092)Pápay_S. *** 82.01(439)(092)Pápay_S.
[AN 3768105]
MARC

ANSEL
UTF-813064 /2019.
   Büntetés-végrehajtás : 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról : 2019. szeptember 27. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2019. - 134 p. ; 24 cm
Lezárva: 2019. szept. 27. - QR-kóddal
ISBN 978-963-258-471-3 fűzött : 1490,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343.8(439)(094)
[AN 3772169]
MARC

ANSEL
UTF-813065 /2019.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról : kivonat : 2019. augusztus 21. / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2019. - 185 p. ; 20 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2019. aug. 21.
ISBN 978-963-258-456-0 fűzött : 1650,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3772165]
MARC

ANSEL
UTF-813066 /2019.
   Changes in the representation of a borderscape : the case of the Mária Valéria bridge / [Zs. Bottlik, T. Gyelník, Gy. Ocskay eds.] ; [publ. by the] Central European Service for Cross-border Initiatives. - Budapest : CESCI, [2019]. - 267 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81265-0-2 fűzött
Párkány - Esztergom - regionális együttműködés - határ menti kapcsolat
341.222(437.6) *** 341.222(439) *** 332.1(439-2Esztergom) *** 332.1(437.6-2Párkány)
[AN 3768232]
MARC

ANSEL
UTF-813067 /2019.
Csonkaréti Károly (1930-)
   A Magyar Királyi Folyamerők, 1939-1945 / Csonkaréti Károly. - Budapest : Kornétás, cop. 2019. - 119 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-615-5937-07-1 kötött : 4200,- Ft
Magyarország. Honvédség. Honvéd Folyamerők
Magyarország - folyami hadihajó - második világháború
359(439)"1939/1945" *** 623.8/.9(439)"1939/1945"
[AN 3768016]
MARC

ANSEL
UTF-813068 /2019.
Debreceni Vanda
   Hiszem, teszem : Bács-Kiskun megyei polgármesterek gondolatai, 2014-2019 / [szöveg Debreceni Vanda, Vajda Piroska] ; [szerk. Balogh Nina, Szekeres Béla] ; [kiad. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 2019. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7192-46-3 kötött
Bács-Kiskun megye - polgármester - helyismeret - interjú
352.075.31(439.155)(092)(047.53) *** 908.439.155
[AN 3768323]
MARC

ANSEL
UTF-813069 /2019.
Jakab Éva (1957-)
   Forum Romanum : jogesetek római jogból / Jakab Éva. - 9. átd. kiad. - Szeged : Leges Bt., 2019, cop. 2017. - 161 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80777-0-5 fűzött
római jog - jogeset - egyetemi tankönyv
34.096(37)(075.8)
[AN 3771889]
MARC

ANSEL
UTF-813070 /2019.
   Kommentár a közigazgatási perrendtartáshoz [elektronikus dok.] : kommentár a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényhez / szerk. Barabás Gergely, F. Rozsnyai Krisztina, Kovács András György. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. jan. 1. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155480. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-743-2
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
342.924(439)(094)(036) *** 352.077(439)(094)(036)
[AN 3766750]
MARC

ANSEL
UTF-813071 /2019.
Konnikova, Maria (1984-)
The confidence game (magyar)
   Az átverés művészete [elektronikus dok.] : miért dőlünk be a szélhámosoknak újra és újra? / Maria Konnikova ; ford. Wenszky Nóra. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG K., 2019, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155990. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-806-1
személyiség-lélektan - csalás - elektronikus dokumentum
343.721 *** 159.923
[AN 3771116]
MARC

ANSEL
UTF-813072 /2019.
   Közigazgatási jog : általános rész I. : a közigazgatásról általában : közigazgatási szervezeti jog : közszolgálati jog / Fazekas Marianna szerk. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 379 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 11.)
Lezárva: 2019. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-309-6 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3772249]
MARC

ANSEL
UTF-813073 /2019.
   Közigazgatási jog : általános rész III. : a közigazgatási jog elméleti kérdései : a közigazgatási hatósági eljárásjog : a közigazgatási bíráskodás : a közigazgatási szankció / Fazekas Marianna szerk. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 461 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-285-3 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3772251]
MARC

ANSEL
UTF-813074 /2019.
   Lectures on cross-border governance / Teodor Gyelník [et al.] ; [publ. by the] Central European Service for Cross-border Initiatives. - Budapest : CESCI, 2019. - 156 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81088-7-4 fűzött
határ menti terület - geopolitika - kormányzati politika - regionális politika
341.222 *** 332.14 *** 328.13 *** 327
[AN 3768235]
MARC

ANSEL
UTF-813075 /2019.
   Life after the GDPR: good data protection rules and prospects for the future = Élet a GDPR után: jó adatvédelmi szabályok és jövőbeli kilátások / [szerk. Gizem Gültekin-Várkonyi, Sulyok Márton]. - Szeged : SZTE ÁJK NRTI, 2019. - 89 p. ; 21 cm. - (Nemzetközi és regionális tanulmányok, ISSN 2064-4639 ; 16.)
A Szegeden, 2018. okt. 18-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-270-8 fűzött
Európai Unió - adatvédelem - személyi adat
342.721(4-62) *** 659.2.012.8(4-62)
[AN 3767423]
MARC

ANSEL
UTF-813076 /2019.
Molnár Imre (1934-)
   Római jog / Molnár Imre, Jakab Éva. - 8. átd. kiad. - Szeged : Leges : Diligens, 2019. - 411, [16] p. ; 24 cm
ISBN 963-00-8225-X fűzött
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3771894]
MARC

ANSEL
UTF-813077 /2019.
   A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről, kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel, illetve egyéb jogszabályokkal : 2019. szeptember 26. / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2019. - 215 p. ; 20 cm
Lezárva: 2019. szept. 26. - QR-kóddal
ISBN 978-963-258-470-6 fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3772156]
MARC

ANSEL
UTF-813078 /2019.
   Munkajog / szerk. Gyulavári Tamás. - 5. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 583 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-011-8 kötött
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 3772243]
MARC

ANSEL
UTF-813079 /2019.
Pálos László (1945-)
   A ténybíró : egy igazságügyi szakértői életút tapasztalatai / Pálos László. - [Gyöngyös] : Magánkiad., 2019. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6041-5 kötött
Magyarország - igazságügyi szakértő - 20. század - 21. század - memoár
340.6(439)(092)Pálos_L.(0:82-94)
[AN 3767658]
MARC

ANSEL
UTF-813080 /2019.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - Utánny. - Budapest : Pázmány Press, 2019-. - 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-097-9 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - pénzügy - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8) *** 336(439)(075.8)
[AN 3771701]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2019. - 469 p.
ISBN 978-963-308-094-8
[AN 3771702] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2019. - 272, [2] p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-095-5
[AN 3771706] MARC

ANSEL
UTF-813081 /2019.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : 2019. augusztus 21. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2019. október 1. és 2020. szeptember 3. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2019. - 287 p. ; 24 cm
Lezárva: 2019. aug. 21. - QR-kóddal
ISBN 978-963-258-459-1 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3772167]
MARC

ANSEL
UTF-813082 /2019.
   Recent challenges of public administration 3 : papers presented at the conference of '3rd Contemporary issues of public administration' on 26th September 2018 / ed. Erzsébet Csatlós. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2019, cop. 2018. - 183 p. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 23.)
A konferenciát Szegeden rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-80-9 fűzött
Európai Unió - közigazgatási jog - közigazgatás
342.9(4-62) *** 35(4-62)
[AN 3767455]
MARC

ANSEL
UTF-813083 /2019.
   Szabadság helyett erőszak : magyar női sorsok 1944-1945-ben : konferenciakötet / [szerk. Kovács Emőke] ; [közread.] A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány. - Budapest : A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány, 2019. - 112 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. nov. 20-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5721-7 fűzött
nemi erőszak - háborús bűncselekmény - kényszermunka - Gulag - állami terror - nő - második világháború
343.541(439)"1939/1945" *** 343.337.4(439)"1939/1945" *** 343.819.5(47)"194" *** 323.282(47)"194"
[AN 3767869]
MARC

ANSEL
UTF-813084 /2019.
Tamás Dóra Mária
   Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át / Tamás Dóra Mária ; [közread. az] Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. - 2. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K. : OFFI, 2019. - 212 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2019. jan. 22. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4379-1 fűzött
jogtudomány - szakfordítás - terminológia
34 *** 809.451.1-086.6 *** 82.03
[AN 3772238]
MARC

ANSEL
UTF-813085 /2019.
   A törvény szavai : az OTKA-112172 kutatási zárókonferencia anyaga, Miskolc ..., 2018. május 25. / szerk. Szabó Miklós, Vinnai Edina. - Miskolc : Bíbor K., 2018. - 313 p. : ill. ; 25 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 33.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-61-8 fűzött
magyar nyelv - szaknyelv - jogtudomány - nyelvhasználat - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Miskolc) *** 809.451.1-086.6
[AN 3767434]
MARC

ANSEL
UTF-813086 /2019.
   Trianonról közérthetően : tizenkét előadás a nemzeti, polgári, konzervatív történetírás jegyében / szerk. Gulyás László. - Szeged : Szegedi Egy K. : JGYF K., 2019. - 245 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-97-1 fűzött : 3500,- Ft
Európa - trianoni békeszerződés - magyar történelem - történelem - 20. század - két világháború közötti időszak
341.382"1920" *** 943.9"1918/1920" *** 940"1918/1920"
[AN 3767411]
MARC

ANSEL
UTF-813087 /2019.
   A választások egyes jogi kérdései [elektronikus dok.] / szerk. Békési Gábor, Kis Kelemen Bence, Nezdei Mirabella ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégium. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Pécs : PTE ÁJK Óriás N. Szakkollégium, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155329. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-407-8
választójog - esettanulmány - elektronikus dokumentum
342.8(100)
[AN 3765306]
MARC

ANSEL
UTF-813088 /2019.
Vesztergám Miklós (1964-)
   A második lépcsőfok a szakrális királysághoz / v. Vesztergám Miklós. - [Kalocsa] : Vesztergám A., [2019]. - 160 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-4219-0)
szentkoronatan
342.519.8(439)(089.3)
[AN 3767722]
MARC

ANSEL
UTF-813089 /2019.
Vincze Gábor (1962-)
   Csendőrsorsok 1945 után : az állambiztonsági és népbírósági iratok tükrében / Vincze Gábor ; [kiad. az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark]. - Ópusztaszer : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark, 2019. - 342 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 316-327.
ISBN 978-615-00-3224-5 kötött
Magyarország - csendőrség - állami terror - magyar történelem - 1945 utáni időszak - 1950-es évek
351.742(439)"194/195" *** 323.282(439)"194/195" *** 943.9"1945/195"
[AN 3767879]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

13090 /2019.
Az ismeretlen Görgei (angol)
   The unsung hero: general Görgei : exhibition in the Hungarian National Museum : [from December 2018] / [curator Klára Radnóti] ; [English version Alan Campbell]. - [Budapest] : HNM, cop. 2018. - 33, [2] p. : ill., főként színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5209-98-7 fűzött
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - hadvezér - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
355(439)(092)Görgey_A. *** 943.9"1848/1849" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3768190]
MARC

ANSEL
UTF-813091 /2019.
   Az ismeretlen Görgei : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban : [2018 decemberétől] / [kurátor Radnóti Klára]. - [Budapest] : MNM, cop. 2018. - 33, [2] p. : ill., főként színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5209-97-0 fűzött
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - hadvezér - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
355(439)(092)Görgey_A. *** 943.9"1848/1849" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3768185]
MARC

ANSEL
UTF-813092 /2019.
   Nyugati források a kalkai csatáról (1223) / ford. és a bev. tanulmányt írta Szmutkó Sándor. - Szeged : SZTE BTK Történész Diákkör, 2019. - 57 p. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 103.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
hadtörténet - csata - kunok - tatárok - szlávok - 13. század - történelmi forrás
355.48(4-191)"12"(093) *** 930.8(=943.46)"12" *** 930.8(=943.21)"12" *** 930.8(=81)"12"
[AN 3767631]
MARC

ANSEL
UTF-813093 /2019.
Szilárd János (1832-1897)
   Katonai életem naplója, 1849-1851 / Szilárd János. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2019. - 119 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-615-5613-98-2 kötött
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - memoár
355.48(439)"1848/1849"(0:82-94)
[AN 3767256]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

13094 /2019.
Baeijaert, Liselotte (1963-)
Vergroot de veerkracht in jezelf en je team (magyar)
   Reziliens emberek, reziliens csapatok : útmutató a változások hatékony kezeléséhez / [Liselotte Baeijaert, Anton Stellamans] ; [ford. Magyar Viktória]. - Budapest : Solutionsurfers Mo., 2019. - 183 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 179-182.
ISBN 978-615-802-685-7 fűzött : 4000,- Ft
munkalélektan - szervezetfejlesztés - csoportmunka - mentálhigiénia
65.013 *** 331.103.244 *** 613.865 *** 65.014
[AN 3767996]
MARC

ANSEL
UTF-813095 /2019.
   Chapters from the academic aspect of project management : research and teaching methodologies : volume II / eds. Bálint Blaskovics, Csaba Deák and Attila K. Varga ; [publ. by the] PMUni International Network for Professional Education and Research in Process and Project Management. - Budapest : PMUni Intern. Network for Professional Education and Research in Process and Project Management, 2018. - [4], 208 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4219-0 fűzött
projektmenedzsment - oktatási módszer
65.012.2 *** 371.3
[AN 3767390]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

13096 /2019.
Ábel István (1953-)
   Pénz és kamat : a monetáris politika megújítása / Ábel István. - [Budapest] : BGE, cop. 2019. - 195 p. : ill. ; 25 cm. - (Prosperitas monográfiák, ISSN 2063-7438)
Bibliogr.: p. 174-190.
ISBN 978-615-5607-50-9 fűzött
monetáris politika - gazdaságpolitika - egyetemi tankönyv
336.7(075.8) *** 338.2(075.8)
[AN 3768632]
MARC

ANSEL
UTF-813097 /2019.
Deák András
   Van-e orosz modell? [elektronikus dok.] : gazdasági útkeresés és modernizáció Oroszországban / Deák András. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - [Budapest] : MTA KRTK VGI, 2018. - (Műhelytanulmányok, ISSN 1417-2720 ; 127.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151484. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-670-1
Oroszország - gazdaságpolitika - gazdaságtörténet - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
338(091)(47)"199/201" *** 338.2(47)"199/201"
[AN 3728577]
MARC

ANSEL
UTF-813098 /2019.
Domonkos Endre (1978-)
   Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete 1945-1953 között : a szovjet megszállás és a sztálinista tervgazdálkodás kiépülése / Domonkos Endre. - Budapest : Aposztróf, 2019. - 267 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249-256.
ISBN 978-615-5992-10-0 fűzött : 2990,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - szocialista gazdaság - 1945 utáni időszak
338(4-11)"1945/1953" *** 338.2(4-11)"1945/1953" *** 330.342.15(4-11)"1945/1953"
[AN 3767613]
MARC

ANSEL
UTF-813099 /2019.
Gazdag Gyula
   Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működése / [szerzők Gazdag Gyula, Horinka Szonja, Móró Tamás]. - Budapest : NAK, 2019. - 41 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mezőgazdasági kézikönyv, ISSN 2630-9882 ; 5.)
ISBN 978-615-5307-53-9 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági biztosítás
368.5(439)
[AN 3768997]
MARC

ANSEL
UTF-813100 /2019.
   Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez : Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Csordás Izabella ; [... kiad. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, NMI Művelődési Intézet, Országos Széchényi Könyvtár]. - Átd. kiad. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. ; Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK, 2019. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6044-26-6 fűzött
Magyarország - önkéntes munka - kulturális intézmény - útmutató
331.102.2(439)(036)
[AN 3771917]
MARC

ANSEL
UTF-813101 /2019.
Kiss Ferenc
   Sociocracy & holacracy : agilis és emberi szervezetek / Kiss Ferenc ; [graf. Regényi Ádám]. - [Budapest] : in-Depth Soulution Kft., cop. 2019. - 202 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2683-1 fűzött : 6500,- Ft
szervezeti kultúra - szervezetkutatás - vezetés - szervezetfejlesztés
658.3 *** 65.012.4
[AN 3768344]
MARC

ANSEL
UTF-813102 /2019.
Muskovics Andrea Anna (1984-)
   Gazdasági stratégiák a Duna természeti viszonyai között : Pócsmegyer gazdálkodása a XIX. századtól napjainkig / Muskovics Andrea Anna ; [közread. a] Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület. - Pócsmegyer : Zöldszigeti Kör Polgári Kult. Egyes., 2019. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Biblogr.: p. 144-153.
ISBN 978-615-00-4792-8 kötött
Pócsmegyer - gazdaságtörténet - 19. század - 20. század - 21. század
338(091)(439-2Pócsmegyer)"18/201"
[AN 3768184]
MARC

ANSEL
UTF-813103 /2019.
Oláh Tamás
   A kifogáskezelés mestere / Oláh Tamás. - Budapest : OT Tréning Kft., cop. 2019. - 77 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-4093-1 fűzött : 1000,- Ft
hálózati értékesítés - kommunikáció
658.846 *** 316.77
[AN 3771820]
MARC

ANSEL
UTF-813104 /2019.
Turi Zsolt (1971-)
   Bittermann Béla, a Magyar Királyi Pénzügyőrségi Múzeum alapítója / Turi Zsolt. - Komárom : Szerző, 2019. - 179 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-169.
ISBN 978-615-00-5938-9 fűzött
Bittermann Béla (1879-1957)
Magyarország - közalkalmazott - vám- és pénzügyőrség - 19. század - 20. század
336.41.075(439)(092)Bittermann_B.
[AN 3767542]
MARC

ANSEL
UTF-813105 /2019.
   Turizmus, fogyasztás, generációk [elektronikus dok.] : II. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia : absztraktkötet / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Pécs : PTE KTK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Pécsett, 2019. máj. 10-én rendezték. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Magyar és angol nyelven
 (hibás ISBN 978-963-429-389-7)
turizmus - idegenforgalom - marketing - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.46 *** 658.8 *** 061.3(439-2Pécs) *** 339.138
[AN 3772510]
MARC

ANSEL
UTF-813106 /2019.
   Vagyonépítés alapjai válságban : Vagyonteremtő Szuperkonferencia 2018. - [Budapest] : [Csodasuli Kft.], [2018]. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
A Budapesten rendezett konferencia programja és bevezető írások. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5162-22-0 fűzött
pénzügy - siker - életvezetés - üzleti élet - konferencia-kiadvány
336.7 *** 613.865 *** 65.012.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3767224]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

13107 /2019.
   Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, 2018 / [szerk. Bánfai Tamara]. - Budapest : MEOSZ, 2019. - 255, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-5120-8 fűzött
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
Magyarország - rokkant - érdekképviselet - 21. század
364.65-056.26(439)"201" *** 061.2(439)
[AN 3768092]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

13108 /2019.
   A berettyóújfalui Arany János Gimnázium tanárai a Pedagógusok arcképcsarnokában, 2002-2019 / [összeáll., szerk. Csermely László]. - [Debrecen] : Csermely L., 2019. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6046-0 fűzött
Berettyóújfalúi Szakképzési Centrum. Arany János Gimnázium, Egészségügyi és Közgazdasági Szakgimnázium
Berettyóújfalu - pedagógus - gimnázium - iskolatörténet - 21. század
37(439-2Berettyóújfalu)"20"(092) *** 373.54(439-2Berettyóújfalu)(091)
[AN 3768380]
MARC

ANSEL
UTF-813109 /2019.
Bognár László (1949-)
   Az ókori kelet nevelése / Bognár László. - 2. bőv. kiad. - Vác : Bognár L., 2019. - 115 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3922-0 fűzött
ókori Kelet - pedagógia - művelődéstörténet
37(31/35) *** 930.85(31/35)
[AN 3768181]
MARC

ANSEL
UTF-813110 /2019.
   A Csurgói Református Gimnázium diákjai, 1792-1867 / [szerk. Köblös József, Kránitz Zsolt]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjt., cop. 2019. - 395 p. : ill. ; 24 cm. - (Csurgói könyvtár, ISSN 1787-1964 ; 25.)
Héjas Pál tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5486-14-2 kötött
Csurgói Református Főgimnázium
Csurgó - iskolatörténet - gimnázium - egyházi iskola - történelmi forrás
373.54(439-2Csurgó)"1792/1867"(093)
[AN 3767693]
MARC

ANSEL
UTF-813111 /2019.
Farkas Éva (1970-)
   Tanulási eredmények értékelése a felsőoktatásban / Farkas Éva ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem. - Szeged : SZTE, 2019. - 139 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-78.
ISBN 978-963-306-642-3 fűzött
iskolai értékelés - felsőoktatás - kompetencia - útmutató
371.26 *** 378.1
[AN 3767442]
MARC

ANSEL
UTF-813112 /2019.
   Képnézegető : a Dombóvári József Attila Általános Iskola emlékkönyve, 2005-2019 / [szerk. Juhász Csilla]. - Dombóvár : Dombóvári József A. Ált. Isk., 2019. - 159 p. : ill., színes ; 24x29 cm
ISBN 978-615-00-4851-2 kötött
Dombóvári József Attila Általános Iskola
Dombóvár - általános iskola - iskolatörténet - fényképalbum
373.3(439-2Dombóvár)"2005/2019"(084.12)
[AN 3768078]
MARC

ANSEL
UTF-813113 /2019.
Kiss Sándor (1953-)
   Tipikus matematikai problémák 8-11 éveseknek : fogalmak, kidolgozott és gyakorló feladatok / Kiss Sándor ; [közread. a] Matematikai Tehetségekért Alapítvány. - Nagykanizsa : Matematikai Tehetségekért Alapítvány, 2019. - 373, [8] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [374].
ISBN 978-615-80113-9-6 fűzött
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - példatár
372.851(076)
[AN 3767202]
MARC

ANSEL
UTF-813114 /2019.
Koós Ferenc (1942-)
   Pedagógia a magyar reformkor folyóirataiban / Koós Ferenc. - [Szigetszentmiklós] : [Koós F.], [2018]. - 480 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-3871-1 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - sajtótörténet - 19. század - reformkor
37(439)"18" *** 070(439)"181/184"
[AN 3768182]
MARC

ANSEL
UTF-813115 /2019.
   Kulturális sokféleség a PTE ÁOK oktatásában : az interkulturális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei : egy workshop tanulságai / [szerk. Faubl Nóra, Füzesi Zsuzsanna, Németh Timea] ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék]. - [Pécs] : PTE ÁOK Magatartástud. Int. OOKT, 2018. - 34 p. : ill., színes ; 30 cm
A Pécsett, 2018. nov. 20-án rendezett workshop szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-322-4 fűzött
Pécs - egyetem - orvosképzés - egyetemi hallgató - külföldiek - interkulturális kapcsolat - multikulturalizmus
378.661(439-2Pécs) *** 316.722 *** 378.18(439-2Pécs)(=00)
[AN 3767978]
MARC

ANSEL
UTF-813116 /2019.
Misák Marianna (1973-)
   "Minden oskolába járó leány gyermektül..." : református nőnevelés a 16-19. századi Felső-Magyarországon / Misák Marianna. - 2. kiad. - Sárospatak : Hernád, 2019. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 194-211.
ISBN 978-615-80132-1-5 fűzött
Felvidék - nőnevelés - nők a társadalomban - neveléstörténet - társadalomtörténet - református egyház
37.04-055.2(439.22)"15/18" *** 284.2(439.22)"15/18" *** 316.66-055.2(439.22)"15/18" *** 37.014.521(439.22)"15/18"
[AN 3771654]
MARC

ANSEL
UTF-813117 /2019.
Neményi András
   Sikeres angoltanulás titkai mesterprogram / [írta Neményi András]. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], cop. 2019. - 130 p. ; 32 cm + 4 CD
Kapcsos borítóban
ISBN 978-615-80334-7-3 fűzetlen
nyelvtanulás - angol nyelv - módszertan - auditív dokumentum
372.880.20 *** 371.3
[AN 3767362]
MARC

ANSEL
UTF-813118 /2019.
   A Nyíregyházi Főiskola arcképcsarnoka / szerk. Balogh Árpád ; [kiad. Nyíregyházi Egyetem]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2019. - 158, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5545-97-9 kötött
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyháza - pedagógus - főiskola - 20. század - 21. század - életrajz
378.6(439-2Nyíregyháza) *** 37(439)(092)
[AN 3768096]
MARC

ANSEL
UTF-813119 /2019.
   Óvodai tervezgető : heti tervek a nevelési év minden hónapjára. - [Debrecen] : Graph-Art, [2019]. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [80].
Fűzött
óvodai nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.3(072)
[AN 3768333]
MARC

ANSEL
UTF-813120 /2019.
   A pécsi Vegyipari Gépészeti Technikum és jogutódainak története, 1962-1972 / [fel. szerk. Albert-Sütő Márta]. - [Pellérd] : B-Group Kft., 2019. - 355 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5660-9 fűzött
Vegyipari Gépészeti Technikum (Pécs)
Pécs - iskolatörténet - technikum - vegyipar
373.6:66(439-2Pécs)(091)
[AN 3767261]
MARC

ANSEL
UTF-813121 /2019.
   Szemkamerás vizsgálatok a pedagógiai kutatásban [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / szerk. Steklács János ; kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Kaposvár : KE PK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156005. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5599-67-5
pedagógia - tanulás - kutatási módszer - szemmozgás - elektronikus dokumentum
37 *** 159.953.5 *** 001.8 *** 612.846
[AN 3771209]
MARC

ANSEL
UTF-813122 /2019.
Tiszai Luca
   Zene és transzferhatás / Tiszai Luca. - Szeged : Szegedi Egy K. : JGYF K., 2019. - 117 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-117.
ISBN 978-963-7356-44-5 fűzött : 1500,- Ft
zenepedagógia - képességfejlesztés
37.036 *** 78.01 *** 37.025
[AN 3767364]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

13123 /2019.
Bányai Balázs
   Vadászok és vadászatok Fejér megyében / Bányai Balázs, Sánta Ákos. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2019. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. B. sorozat, ISSN 1216-7975 ; 61.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5413-35-3 fűzött
Nádasdy Ferenc (1842-1907)
Fejér megye - Magyarország - vadászat - vadász - arisztokrácia - 19. század - 20. század
799.2(439.118)(091) *** 316.343.322(439)"18/19" *** 799.2(439)(092)Nádasdy_F.
[AN 3767378]
MARC

ANSEL
UTF-813124 /2019.
Bartók Balay
   A hülyeség hat-alma : vadászat és egyéb mellékhatások(k) / Bartók Balay. - [Miskolc] : Könyvműhely.hu, [2019]. - 154, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4893-2 kötött
vadászat - humor
799.2(0:82-7)
[AN 3767537]
MARC

ANSEL
UTF-813125 /2019.
   Fejezetek a magyar sport 20. századi történetéből : Kocsis Mihály testnevelő tanár élete és munkássága / Kocsis L. Mihály bev. tanulmányával, Dávid Sándor olimpiatörténeti körképével és Köpf Károly ... írásával ... ; [kiad. az ... Írott Szó Alapítvány]. - Budapest : Pannónia Ny. : Írott Szó Alapítvány, 2019. - 585 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kocsis Mihály írásaival
ISBN 978-615-00-1554-5 fűzött : 5300,- Ft
Kocsis Mihály (1910-1985)
Magyarország - pedagógus - testnevelés - sporttörténet - 20. század
796(439)(091) *** 37(439)(092)Kocsis_M.
[AN 3768279]
MARC

ANSEL
UTF-813126 /2019.
Laws of the game 2019/20 (magyar)
   A labdarúgás játékszabályai, 2019/20 / [ford. Hegyi Péter] ; [közread. az] IFAB..., Magyar Labdarúgó Szövetség... - [Budapest] : MLSZ, [2019]. - 245, [3] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
labdarúgás - játékszabály
796.332.063
[AN 3767246]
MARC

ANSEL
UTF-813127 /2019.
Lovász Tamás István
   A Heves megyei labdarúgás története, 1900-2019 / Lovász Tamás István ; [közread. az] MLSZ. - [Budapest] : MLSZ, 2019. - 356 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-304.
ISBN 978-615-5532-17-7 kötött
Heves megye - sporttörténet - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332(439.133)"19/201"
[AN 3767303]
MARC

ANSEL
UTF-813128 /2019.
   Stratégia és taktika : tanulmánykötet / szerk. Sterbenz Tamás ; [kiad. a Testnevelési Egyetem]. - Budapest : TE, [2019]. - 291 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5196-18-8 fűzött
versenysport - stratégia
796.015 *** 796.034
[AN 3768910]
MARC

ANSEL
UTF-813129 /2019.
Szász György
   A Vívó és Atlétikai Club (VAC) története = History of the Fencing and Athletics Club (VAC) / Szász György ; [ford. Laufer Záli]. - Budapest : Fekete Sas, 2019. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-89-3 kötött : 3500,- Ft
Vívó és Atlétikai Club
Magyarország - Budapest - sporttörténet - sportegyesület - sportoló - zsidóság - interjú
796(439)(091) *** 796(439)(=924)(047.53) *** 061.2(439-2Bp.)VAC
[AN 3767705]
MARC

ANSEL
UTF-813130 /2019.
Szedlmayer Ildikó
   Vízilabda általános iskola : alsó tagozat / Szedlmayer Ildikó. - [Budapest] : Szedlmayer I., cop. 2018. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm
Ill. Polányi Rita. - Fémkarikával összefogva
ISBN 978-615-00-3217-7 fűzetlen
vízilabda - gyermekkönyv
797.253(02.053.2)
[AN 3768292]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

13131 /2019.
   Az áhítat pillanatai : gótikus és barokk szobrok : a Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum kincsei = Chvíle rozjímania : gotická a baroková plastika : poklady z Východoslovenského múzea v Košiciach / [kurátor ... Ivan Havlice] ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria. - Miskolc : HOM - Miskolci Galéria, 2019. - 53, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
A Miskolcon, 2019. jún. 6 - júl. 27. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5525-29-2 fűzött
szobrászat - gótika - barokk - keresztény művészet - kiállítási katalógus
7.033.5 *** 7.034.7 *** 247 *** 061.4(439-2Miskolc) *** 73(439.22)"13/17"
[AN 3767342]
MARC

ANSEL
UTF-813132 /2019.
   Ambiguous women in medieval art / ed. by Mónica Ann Walker Vadillo. - Budapest : Trivent Publ., 2019. - [6], 221 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (History and art, ISSN 2631-0562 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81222-0-7 fűzött
művészettörténet - nő - középkor - genderkutatás - női szerep
73/76(4)"11/15" *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 3767446]
MARC

ANSEL
UTF-813133 /2019.
   Bács-Kiskun megyei top tarisznya / [szöveg Szűcs Brigitta Zita, Várkonyi Éva] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 2019. - 172 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7192-45-6 kötött
Bács-Kiskun megye - területfejlesztés
711.1(439.155)
[AN 3767832]
MARC

ANSEL
UTF-813134 /2019.
Bara Júlia
   A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet és művészet / Bara Júlia, Gyöngyössy Orsolya. - Csongrád : Nagyboldogasszony Plébániahiv. ; Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2019. - 219 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 40.)
Bibliogr.: p. 215-219.
ISBN 978-963-306-557-0 kötött
Csongrád - templom - templomi berendezés - album
726.54(439-2Csongrád)(084.1) *** 247
[AN 3767474]
MARC

ANSEL
UTF-813135 /2019.
Enczi Zoltán
   Digitális fotózás kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating]. - 14. aktualizált kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2020. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek
ISBN 978-615-80782-6-9 fűzött : 3990,- Ft
fototechnika - digitális technika
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 3771925]
MARC

ANSEL
UTF-813136 /2019.
Gábor Anna
   A jeruzsálemi szentély : egy 16. századi metszetsorozat nyomán / Gábor Anna. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 80 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-050-0 fűzött : 3200,- Ft
Villalpando, Juan Bautista (1552-1608)
Jeruzsálem - Spanyolország - templom - építész - 16. század - metszetkép - építészeti terv
726.3(33-2Yerushalayim) *** 72(460)(092)Villalpando,_J._B. *** 72.011 *** 769(460)"15"
[AN 3767740]
MARC

ANSEL
UTF-813137 /2019.
Gáti György (1954-)
   Nekem való világ = My virtual reality / Gáti György ; [szöveg ... Ferenczy Bálint]. - Budapest : Faur Zsófi Galéria és Kvk., 2019. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar fotóművészet, ISSN 2060-0119 ; 12.)
ISBN 978-615-5206-08-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Gáti_Gy.
[AN 3768999]
MARC

ANSEL
UTF-813138 /2019.
   Gyermekvilágok II : közösségek: család, óvoda, játszótér : csoda = A child's world II. : communities: family, kindergarten, playground : miracle / [szerk. Bujdosó Mária]. - Debrecen : Didakt, 2018. - [52] p. : ill., színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. [8].
ISBN 978-615-5212-63-5 fűzött
gyermeklélektan - gyermekrajz
741.071-053.2 *** 159.922.7
[AN 3768382]
MARC

ANSEL
UTF-813139 /2019.
   Győr vára : erődváros a Rába partján / [szerk. Balogh András, Paszternák István]. - [Győrújbarát] : Lekri Group, 2018. - 77 p. : ill. ; 22x31 cm
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-615-00-3720-2 kötött
Győr - vár - régészet - album
728.81(439-2Győr)(091)(084.1) *** 904(439-2Győr)
[AN 3768718]
MARC

ANSEL
UTF-813140 /2019.
Hart-Davis, Duff (1936-)
Philip de László (magyar)
   László Fülöp élete és festészete / Duff Hart-Davis ; ... Caroline Corbeau-Parsons közrem. ... ; ... átd. Somfalvi Beáta ; [ford. Szilágyi Mihály]. - Budapest : Corvina, cop. 2019. - XI, 356 p., [37] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6597-9 kötött : 5990,- Ft
László Fülöp (1869-1937)
Magyarország - Nagy-Britannia - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 19. század - 20. század
75(439)(092)László_F. *** 75(410)(=945.11)(092)László_F.
[AN 3767466]
MARC

ANSEL
UTF-813141 /2019.
Horváth Lóczi Judit (1981-)
   Horváth Lóczi Judit / [szöveg ... Frank Márta Éva, Szabó Imola Julianna]. - Budapest : Faur Zsófi Galéria és Kvk., 2018. - 57 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 18.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5206-11-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Horváth_Lóczi_J.
[AN 3768996]
MARC

ANSEL
UTF-813142 /2019.
   Integrált településfejlesztési program [elektronikus dok.] : tananyag / szerk. Pető Alexandra, Péter Paári, Rácz Tamás. - Szöveg (pdf : 48.6 MB). - [Pécs] : [PTE], [2018]
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156089. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-310-1
Magyarország - Horvátország - településfejlesztés - regionális együttműködés - felsőoktatás - 21. század - képzési program - elektronikus dokumentum
711.1(439)"201" *** 332.1(439)"201" *** 711.1(497.13)"201" *** 332.1(497.13)"201" *** 378(439)"201" *** 378(497.13)"201"
[AN 3772071]
MARC

ANSEL
UTF-813143 /2019.
   Integrated settlement development [elektronikus dok.] : academic study book / ed. by Alexandra Pető, Péter Paári, Tamás Rácz. - Szöveg (pdf : 38.6 MB). - [Pécs] : [PTE], [2018]
Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156086. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Angol, magyar és horvát nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-264-7
Magyarország - Horvátország - településfejlesztés - városfejlesztés - regionális együttműködés - felsőoktatás - képzési program - 21. század - elektronikus dokumentum
711.1(439)"201" *** 711.1(497.13)"201" *** 332.1(439)"201" *** 332.1(497.13)"200" *** 378(439)"201" *** 378(497.13)"201"
[AN 3772066]
MARC

ANSEL
UTF-813144 /2019.
   Integrated settlement development [elektronikus dok.] : curriculum / ed. by Alexandra Pető, Péter Paári, Tamás Rácz. - Szöveg (pdf : 48.6 MB). - [Pécs] : [PTE], [2018]
Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156088. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-266-1
Magyarország - Horvátország - településfejlesztés - regionális együttműködés - felsőoktatás - képzési program - 21. század - elektronikus dokumentum
711.1(439)"201" *** 711.1(497.13)"201" *** 332.1(439)"201" *** 332.1(497.13)"201" *** 378(439)"201" *** 378(497.13)"201"
[AN 3772069]
MARC

ANSEL
UTF-813145 /2019.
International Academic Conference on Places and Technologies (6.) (2019) (Pécs)
   6th International Academic Conference on Places and Technologies [elektronikus dok.] : book of abstracts / [org.], publ. University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology. - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - Pécs : Univ. of Pécs Faculty of Engineering and Information Techn., 2019
A konferenciát Pécsett, 2019. máj. 9-10. között tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156130. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-379-8
építészeti örökség - városépítés - építés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
72 *** 72.025.3 *** 711.4 *** 69 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3772417]
MARC

ANSEL
UTF-813146 /2019.
International Academic Conference on Places and Technologies (6.) (2019) (Pécs)
   6th International Academic Conference on Places and Technologies [elektronikus dok.] : conference proceedings / [org.], publ. University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology. - Szöveg (pdf : 50 MB). - Pécs : Univ. of Pécs Faculty of Engineering and Information Techn., 2019
A konferenciát Pécsett, 2019. máj. 9-10. között tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155994. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-401-6
építészeti örökség - városépítés - építés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
72 *** 72.025.3 *** 711.4 *** 69 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3771140]
MARC

ANSEL
UTF-813147 /2019.
Jakó János (1938-)
   Medicina in nummis Szabolcs-Szatmár-Beregiensis II / Jakó János ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktatókórház]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Jósa A. Oktatókórház, 2019. - 108 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-00-5743-9 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - érem - plakett - orvos
737.2(439) *** 61(439.161)(092)
[AN 3768121]
MARC

ANSEL
UTF-813148 /2019.
Kiss Erika
   Közép-Kelet-Európa zsinagógáinak világa / Kiss Erika. - Budapest : Logos, 2018-2019. - 3 db : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
Kelet-Európa - Közép-Európa - zsinagóga - művelődéstörténet - zsidóság
726.3(4-11) *** 930.85(=924)(4-11)
[AN 3759656]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2019. - 423 p. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 26.)
ISBN 978-963-8159-39-7 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3768635] MARC

ANSEL
UTF-813149 /2019.
   Kő, papír, freskó : megmentett műkincsek 2019 : [Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék diplomakiállítás] = Rock, paper, frescoes : preserved art treasures 2019 : [exhibition of diploma works, Hungarian University of Fine Arts Department of Conservation] / [... kurátora ... Zsámbéki Anna] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - [Budapest] : MNM, [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - restaurálás - 21. század - kiállítási katalógus
7.025.4(439)"201" *** 73/76(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3768133]
MARC

ANSEL
UTF-813150 /2019.
Körtvélyesi Mária
   Harmónia / Körtvélyesi Mária. - [Miskolc] : [Promisszum Kft.], [2019]. - 147 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-00-6119-1 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - amatőr művész - memoár
75(439)(092)Körtvélyesi_M.(0:82-94) *** 379.826
[AN 3767612]
MARC

ANSEL
UTF-813151 /2019.
   Kosovski i šarkoski vez : kulturne paralele = Koszovói és sárközi hímzés : kulturális párhuzamok = Kosovo and Sárköz embroidery : cultural parallels / [autori izložbe i kataloga] Irena Fileki, Marta Fuks ; [izd.] Etnografiski muzeǰ u Beogradu, ... Županiǰski muzeǰ Vošinski Mor. - Beograd : Etnografski muzeǰ u Beogradu ; Seksard : Županiǰski muzeǰ Vošinski M., 2018. - 153, [1] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A Belgrádban, 2018. márc. 12-én megnyitott kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 145-147.
Fűzött
ISBN 978-86-7891-122-4
Tolnai-Sárköz - Koszovó - magyar néprajz - hímzés - népi díszítőművészet - néprajz - szerbek - kiállítási katalógus
746.3.031.4(497.11-32Kosovo) *** 746.3.031.4(439Sárköz) *** 391(=945.11)(439Sárköz) *** 391(=861)(497.11-32Kosovo) *** 061.4(497.11-2Beograd)
[AN 3768642]
MARC

ANSEL
UTF-813152 /2019.
Kovács Margit (1902-1977)
   Kovács Margit, a Duna királynője : queen of the Danube / [szerk. ... Eged Dalma, Szilágyi Zsófia Júlia] ; [közread. a] Ferenczy Múzeumi Centrum. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2019. - 159 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
A Ferenczy Múzeumi Centrum Kovács Margit Kerámiamúzeum állandó kiállításának katalógusa
ISBN 978-615-5860-08-9 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - múzeumi katalógus
738(439)(092)Kovács_M. *** 069(439-2Szentendre)
[AN 3768194]
MARC

ANSEL
UTF-813153 /2019.
Krizbai Gergely (1988-)
   Az a jó, hogy amikor én vigyorgok akkor ő szomorú / Krizbo. - [Szentendre] : Magánkiad., 2019. - [92] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6170-2 fűzött
Magyarország - grafikus - 21. század
76(439)(092)Krizbai_G.
[AN 3768298]
MARC

ANSEL
UTF-813154 /2019.
   Lechner Ödön / vál. és szerk. Gerle János. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2019. - 271 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 262-266.
Kötött : 9900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-346-611-3)
Lechner Ödön (1845-1914)
Magyarország - építész - 19. század - századforduló
72(439)(092)Lechner_Ö.
[AN 3771680]
MARC

ANSEL
UTF-813155 /2019.
Máger Ágnes (1944-)
   Máger : szent és profán / [kurátor Éliás István] ; [közread. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria]. - Miskolc : HOM - Miskolci Galéria, 2019. - [64] p. : ill., színes ; 26 cm
A Miskolcon, 2019. máj. 9 - jún. 8. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5525-28-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Máger_Á. *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3767279]
MARC

ANSEL
UTF-813156 /2019.
   A ménfői Nagyboldogasszony templom története / [szerk. Józsa Tamás és Sütheő László] ; [közread. a Nagyboldogasszony Plébánia]. - Ménfőcsanak : Nagyboldogasszony Plébánia ; [Miskolc] : Könyvműhely.hu, cop. 2019. - 34 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-615-00-5847-4 fűzött
Ménfőcsanak - templom
726.54(439-2Ménfőcsanak)
[AN 3767507]
MARC

ANSEL
UTF-813157 /2019.
Moholy-Nagy László (1895-1946)
   Vom Pinsel bis zur Kamera : werke von László Moholy-Nagy und seinen ungarischen Zeitgenossen Sammlung Antal-Lusztig, Debrecen : [12. September - 18. Oktober 2019, Collegium Hungaricum Berlin] / [Red. ... Katalin T. Nagy] ; [Hrsg.:. Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2019. - 61, [18] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5560-27-9 fűzött
képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(100)(=945.11)(092)Moholy_Nagy_L. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3768940]
MARC

ANSEL
UTF-813158 /2019.
Nagy András (1953-2018)
   Ember tervez.. : művészeti írások / Nagy András ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, 2019. - 189, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89943-7-0 kötött : 3800,- Ft
művészetesztétika - magyar irodalom - esszé - publicisztika
7.01 *** 894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3767719]
MARC

ANSEL
UTF-813159 /2019.
Petőcz György
   Sorsválasztás : Vajda Júlia élete és művészete / Petőcz György ; [közread. a] Ferenczy Múzeumi Centrum. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2018. - 261 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 978-615-5860-01-0 kötött
Vajda Júlia (1913-1982)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Vajda_J.
[AN 3768215]
MARC

ANSEL
UTF-813160 /2019.
   Poste restante 97-300 Piotrków Trybunalski : 2018.04.13 - 05.13., ... Mosonmagyaróvár / [wydaw.] Hansági Múzeum. - Mosonmagyaróvár : Hansági Múz., [2018]. - 36 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Lengyel és magyar nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 615-80778-2-8)
Lengyelország - képzőművészet - installációs művészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(438)"200/201" *** 061.4(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3767179]
MARC

ANSEL
UTF-813161 /2019.
   Régi konyhák falvédői : Dr. Akócsi Katalin magángyűjteménye / [a katalógust összeáll., szerk. és a bev. szöveget írta Pilipkó Erzsébet] ; [kiad. a Csopak-palóznaki Református Társegyházközség]. - [Csopak] : Csopak-palóznaki Református Egyházközség, 2019. - 192 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-00-5432-2 kötött
Magyarország - magyar néprajz - tárgyi néprajz - díszítőművészet - falvédő - fényképalbum
745.031.4(439)(084.12) *** 645.23(084.12) *** 39(=945.11) *** 398.6(=945.11)
[AN 3767684]
MARC

ANSEL
UTF-813162 /2019.
Réti István (1872-1945)
   Réti István : Kiskunhalasi Őszi Tárlat 2019 / [kurátor Szücs György]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz., 2019. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5282-22-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Réti_I. *** 061.4(439-2Kiskunhalas)
[AN 3767260]
MARC

ANSEL
UTF-813163 /2019.
Schneller István (1949-)
   Modern szakrális épületek [elektronikus dok.] / Schneller István. - Szöveg (pdf : 37 MB). - Budapest : Typotex, cop. 2018. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153836. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-021-1
keresztény művészet - építészeti esztétika - elektronikus dokumentum
7.046.3 *** 72.01
[AN 3749662]
MARC

ANSEL
UTF-813164 /2019.
Sümegi György (1947-)
   Egy Lechner-álom : Lechner Ödön - Vágó József: Kecskeméti víztorony Rákóczi-szoborral, 1910-1913 (terv) / Sümegi György ; [közread. a] Kecskeméti Városszépítő Egyesület. - [Kecskemét] : Kecskeméti Városszépítő Egyes., 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5755-2 fűzött : 2000,- Ft
Lechner Ödön (1845-1914)
Vágó József (1877-1947)
Kecskemét - Magyarország - építész - helytörténet - 19. század - 20. század - építészeti terv
72(439)(092)Lechner_Ö. *** 72(439)(092)Vágó_J. *** 72.011 *** 943.9-2Kecskemét"191"
[AN 3769007]
MARC

ANSEL
UTF-813165 /2019.
Szerb székesegyház a Tabánban (angol)
   The Serbian Orthodox Cathedral of Buda : remembrances of the bygone Tabán suburb : exhibition guide / [ed., ... curator Tamás Csáki] ; [publ. by the ... Budapest History Museum, ... Serbian Institute ...]. - Budapest : Budapest History Mus. : Serbian Inst., 2018. - 64 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A kiállítást Budapesten, 2018. nov. 9 - 2019. febr. 17. között rendezték
ISBN 978-615-5341-58-8 fűzött
Tabán (Budapest) - templom - magyarországi szerbek - művelődéstörténet - helytörténet - szerb ortodox egyház - 18. század - 19. század - ikon - kiállítási katalógus
726.54(439-2Bp.I.) *** 930.85(439-2Bp.Tabán)(=861)"17/18" *** 281.961 *** 75.046.3 *** 943.9-2Bp.Tabán *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3767991]
MARC

ANSEL
UTF-813166 /2019.
   Szerb székesegyház a Tabánban : az eltűnt Rácváros emlékezete : kiállítási vezető / [szerk., ... kurátor Csáki Tamás] ; [közread. a ... Budapesti Történeti Múzeum, ... Szerb Intézet ...]. - Budapest : BTM : Szerb Int., 2018. - 64 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A kiállítást Budapesten, 2018. nov. 9 - 2019. febr. 17. között rendezték
ISBN 978-615-5341-57-1 fűzött
Tabán (Budapest) - templom - magyarországi szerbek - szerb ortodox egyház - helytörténet - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - ikon - kiállítási katalógus
726.54(439-2Bp.I.) *** 930.85(439-2Bp.Tabán)(=861)"17/18" *** 281.961 *** 75.046.3 *** 943.9-2Bp.Tabán *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3767986]
MARC

ANSEL
UTF-813167 /2019.
Szerb székesegyház a Tabánban (szerb)
   Srpska saborna crkva u Tabanu : tragom nestale Srpske varoši u Budimu : vodič kroz izložbu / [ured. Tamaš Čaki, Kseniǰa Golub] ; [autor izložbe Tamaš Čaki] ; [iz izd. ... Istoriǰskog muzeǰa Budimpešte, ... Srpskog instituta ...]. - Budimpešta : Istoriǰski muz. Budimpešte : Srpski inst., 2018. - 64 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A kiállítást Budapesten, 2018. nov. 9 - 2019. febr. 17. között rendezték
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5341-57-1)
Tabán (Budapest) - templom - magyarországi szerbek - művelődéstörténet - helytörténet - szerb ortodox egyház - 18. század - 19. század - ikon - kiállítási katalógus
726.54(439-2Bp.I.) *** 930.85(439-2Bp.Tabán)(=861)"17/18" *** 281.961 *** 75.046.3 *** 943.9-2Bp.Tabán *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019"
[AN 3768006]
MARC

ANSEL
UTF-813168 /2019.
   Tünde - első ötven év / [... sajtó alá rend. Sz. Koncz István]. - [Pécs] : Cella Septichora, cop. 2019. - [2], 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88284-2-2 fűzött
Balatonlelle - üdülő - memoár
728.52(439-2Balatonlelle)(0:82-94)
[AN 3767351]
MARC

ANSEL
UTF-813169 /2019.
Vajda Lajos (1908-1941)
   Világok között / Vajda Lajos ; [... szerk. és összeáll. Petőcz György, Szabó Noémi] ; [közread. a] Ferenczy Múzeumi Centrum. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2018. - 287 p. : ill., részben színes ; 32 cm
A Szentendrén, 2018. nov. 11 - 2019. márc. 31. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 276-282.
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vajda_L. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3768208]
MARC

ANSEL
UTF-813170 /2019.
Vámossy Ferenc (1930-)
   Építészetelméleti írások / Vámossy Ferenc. - Budapest : Tarsoly K., 2019. - 421 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5858-09-3 fűzött : 4500,- Ft
építészeti esztétika - építőművészet - építészettörténet - 20. század
72.01 *** 72(100)"19"
[AN 3768743]
MARC

ANSEL
UTF-813171 /2019.
   Víz-jel : Diákalkotók IV. Nemzetközi Grafikai Biennáléja : ... Baja, 2018. november 12. = Water-mark : 4th International Graphic Biennal Festival of Students Artists / [szerk. Farkas Zsuzsanna] ; [a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Iskola Képző- és Iparművészeti Ága és a Bajai Vizuális Iskola Alapítvány kiadványa]. - Baja : Liszt F. AMI : Vizu, 2018. - 23, [3] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-00-4656-3 fűzött
Magyarország - grafika - amatőr művészet - gyermek - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)"201" *** 061.4(439-2Baja) *** 379.825-053.2
[AN 3767630]
MARC

ANSEL
UTF-813172 /2019.
Wurm, Erwin (1954-)
   Egyperces munkák : a szobrászat mint program : 2018.07.06 - 09.23. = One-minute works : sculpture as a programme : 2018.07.06 - 09.23. / Erwin Wurm ; [... kurátorai ... Fabényi Julia, Készman József] ; [kiad. ... Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum ...]. - Budapest : Ludwig Múz. Kortárs Műv. Múz., cop. 2018. - [36] fol. : ill. ; 21x21 cm
A Budapesten rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9537-66-8 fűzött
Ausztria - grafikus - 20. század - 21. század - rajz - kiállítási katalógus
741(436)(092)Wurm,_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3767959]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

13173 /2019.
Sillye Jenő (1947-)
   Szállj, dalom! : beszélgetés Sillye Jenő zeneszerzővel / lejegyezte Réti József. - Kismaros : Szerző, 2019. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4987-8 fűzött
Sillye Jenő (1947-)
Magyarország - zeneszerző - egyházi és vallásos zene - 20. század - 21. század - életútinterjú
783(439) *** 78.071.1(439)(092)Sillye_J.(047.53)
[AN 3768176]
MARC

ANSEL
UTF-813174 /2019.
Tiszai Luca
   Preverbal and nonverbal musicality : musical interventions for nonverbal children and adults with severe disabilities : theory and practice / Luca Tiszai. - Szeged : Szegedi Egy K. : JGYF K., 2019. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-119.
ISBN 978-615-5946-08-0 fűzött : 2200,- Ft
zenepszichológia - zeneterápia
78.01 *** 159.9 *** 615.851.82
[AN 3767365]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

13175 /2019.
Casillo, Charles
Marilyn Monroe (magyar)
   Marilyn Monroe : a rivaldafény árnyékában / Charles Casillo ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 412, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-404.
ISBN 978-963-447-473-9 kötött : 4599,- Ft
Monroe, Marilyn (1926-1962)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Monroe,_M.
[AN 3766506]
MARC

ANSEL
UTF-813176 /2019.
Deszka Fesztivál (13.) (2019) (Debrecen)
   XIII. Deszka Fesztivál : 2019. március 29 - április 6. : a kortárs magyar drámáért / [szerk. ... Kulin Borbála] ; [rend., közread. a] Csokonai Színház. - Debrecen : Csokonai Szính., 2019. - [60] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - Debrecen - színházművészet - fesztivál - 21. század
792(439)"201" *** 061.7(439-2Debrecen)
[AN 3767200]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

13177 /2019.
   Békési szavak / [összeáll., szerk. Békési Béla és Táboriné Szűcs Margit] ; [kiad. Civilkontroll Alapítvány]. - [Balatonlelle] : Civilkontroll Alapítvány, 2019. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5702-6 fűzött : 3000,- Ft
Békés - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087(439-2Békés)
[AN 3767313]
MARC

ANSEL
UTF-813178 /2019.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : B2 : [középfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2013. - 139 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9585-8 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3771718]
MARC

ANSEL
UTF-813179 /2019.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar nagyszótár = Deutsch - ungarisches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2019. - XXXIX, 1873 p. ; 29 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8813-3 b.
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3771884]
MARC

ANSEL
UTF-813180 /2019.
Kulcsár Tünde
   Az angol alapok könyve : kezdőknek és újrakezdőknek / Kulcsár Tünde. - Pécs : [Kulcsár T.], 2019. - [8], 339 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 339.
ISBN 978-615-00-4485-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3767848]
MARC

ANSEL
UTF-813181 /2019.
Kuun Géza (1838-1905)
   A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről / Kuun Géza. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 60 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5797-78-1 fűzött : 1990,- Ft
kunok - nemzettörténelem
809.434.6 *** 930.8(=943.46)
[AN 3771728]
MARC

ANSEL
UTF-813182 /2019.
Németh Ildikó
   Gyakorlatias angol utazóknak / Németh Ildikó és Krisztina Tadhunter ; [ill. Litkei Julianna]. - [Szombathely] : Vasi NIKO Kft., cop. 2019. - 172 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5986-01-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3769004]
MARC

ANSEL
UTF-813183 /2019.
Pelcz Katalin
   Egy szó mint száz : magyar - német tematikus szókincstár : thematischer Wortschatz Ungarisch / Pelcz Katalin, Szita Szilvia ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2014. - 287 p. : ill. ; 28 cm
borító- és gerinccím: 1 szó mint 100
ISBN 978-963-05-9463-9 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=30
[AN 3771712]
MARC

ANSEL
UTF-813184 /2019.
Rónay Ágnes
   Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv II., vizsgafeladatokkal / Rónay Ágnes. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 199 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-963-409-214-8 fűzött : 4990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 3768377]
MARC

ANSEL
UTF-813185 /2019.
Sarusi Mihály (1944-)
   Nyelvkiakadásban : ...nyitva az open : nyelvöltögetés a janicsár-magyar tájszótár készítése közben Kurta Miska nyomán / Sarusi Mihály. - Békéscsaba : Corvinka Kv., 2019. - 127 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-5449-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvművelés - karcolat
809.451.1-06(0:82-43)
[AN 3767608]
MARC

ANSEL
UTF-813186 /2019.
Szofilkánics Judit
   Tanuljunk ukránul! 1 = Vivčajmo ukraìnsʹku movu! 1. / Szofilkánics Judit ; [kiad. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata]. - Nyíregyháza : Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, 2018. - 290 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-5788-17-8 fűzött
ukrán nyelv - nyelvkönyv
808.3(078)=945.11
[AN 3767238]
MARC

ANSEL
UTF-813187 /2019.
Víghné Szabó Melinda (1974-)
   Szavak eredete munkafüzet : feladatok a szószármaztatások felkutatásához és magyarázatához / Vígh-Szabó Melinda. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 18.)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-963-409-194-3 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - példatár
809.451.1-54(076)
[AN 3768091]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

13188 /2019.
Di Robilant, Andrea (1957-)
Autunno a Venezia (magyar)
   Ősz Velencében [elektronikus dok.] : Ernest Hemingway utolsó szerelme / Andrea di Robilant. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Getto Katalin. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155536. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-677-8
Hemingway, Ernest (1899-1961)
Ivancich, Adriana (1930-1983)
Egyesült Államok - Olaszország - író - angol irodalom - híres ember - nő - 20. század - elektronikus dokumentum
820(73)(092)Hemingway,_E. *** 929(45)Ivancich,_A.
[AN 3767328]
MARC

ANSEL
UTF-813189 /2019.
   Getting translated / ed. by Anikó Sohár, Ildikó Limpár and Dalma Galambos. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 211.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-216-2 fűzött : 2990,- Ft
műfordítás - szakfordítás - tolmács
82.03 *** 651.926
[AN 3768325]
MARC

ANSEL
UTF-813190 /2019.
   Hogyan olvassunk krimit? : új perspektívák a detektívtörténet kutatásában / szerk. Horváth Márta, Szabó Erzsébet. - Budapest : Ráció, 2019. - 303 p. ; 21 cm. - (Irodalom - evolúció - kogníció, ISSN 2676-9247 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-28-7 fűzött : 2999,- Ft
irodalomesztétika - hermeneutika - világirodalom története - magyar irodalom története - műfajtörténet - bűnügyi regény
82.01-312.4 *** 82(091)-312.4 *** 894.511(091)-312.4
[AN 3764690]
MARC

ANSEL
UTF-813191 /2019.
Máté Ágnes (1983-)
   Egy kora újkori sikerkönyv története : 15-16. századi szövegvariánsok és fordítások Eneas Silvius Piccolomini Historia de duobus amantibus című szerelmes regényéből / Máté Ágnes. - Budapest : Reciti, 2018. - 389 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 379-389.
ISBN 978-615-5478-51-2 fűzött
Pius (pápa), II. (1405-1464). De duobus amantibus historia
Itália - műfordítás - filológia - középkori latin irodalom története - szövegváltozat - széphistória
82.03 *** 82.07 *** 871(091)-39(45)
[AN 3768874]
MARC

ANSEL
UTF-813192 /2019.
   Szomszédok a kirakatban : a szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után / szerk. Balogh Magdolna ; [közread. a] ... SZTA Világirodalmi Intézet. - Budapest : Reciti ; Pozsony : SZTA Világirod. Int., 2018. - 150, [1] p. ; 24 cm
A Budapesten, 2017. okt. 17-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5478-64-2 fűzött
szlovák irodalom története - recepcióelmélet - irodalmi kapcsolat - szlovák irodalom - magyar irodalom - ezredforduló - 21. század
885.4(091)"199/201" *** 82.091 *** 894.511.091 *** 885.4.091
[AN 3769040]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

13193 /2019.
Balázs-Hajdu Péter
   Zsengék, töredékek, kétes hitelűek : a Madách-Rimay-kódexek Szerelmes énekek című füzetének versanyaga / Balázs-Hajdu Péter. - Budapest : Reciti, 2019. - 310 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 181.)
Bibliogr.: p. 277-296.
ISBN 978-615-5478-73-4 fűzött
Madách Gáspár (1590?-1647?)
Rimay János (157?-1631)
Magyarország - magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 17. század - író
894.511(091)-14"16" *** 894.511(092)Madách_G. *** 894.511(092)Rimay_J.
[AN 3768767]
MARC

ANSEL
UTF-813194 /2019.
   (B)Irodalom : Gyulai Pál az irodalom élén / szerk. Ajkay Alinka, Császtvay Tünde ; a szerk. mtársa Szabó-Reznek Eszter. - Budapest : Reciti, 2018. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 2.)
A Budapesten, 2017. jan. 26-27-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-66-6 fűzött
Gyulai Pál (1826-1909)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 19. század - századforduló
894.511(092)Gyulai_P. *** 82.01(439)(092)Gyulai_P.
[AN 3768901]
MARC

ANSEL
UTF-813195 /2019.
   Halottak élén : magyar irodalom és művészet az I. világháborúban : [a Tokaji Írótábor tanácskozásai, 2018] / [szerk. Borkuti László]. - [Miskolc] : Bíbor K. : Tokaji Írótábor Egyes., 2019. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 28.)
Bibliogr.
Fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - művészeti élet - művelődéstörténet - első világháború - konferencia-kiadvány
894.511(091)"191" *** 7(439)"191" *** 930.85(439)"191" *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 3769018]
MARC

ANSEL
UTF-813196 /2019.
   Media and literature in multilingual Hungary, 1770-1820 / ed. by Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros and Gábor Vaderna. - Budapest : Reciti, 2019. - 285 p. ; 23 cm. - (Reciti conference books, ISSN 2630-953X ; 3.)
A Győrött és Pannonhalmán, 2018. ápr. 25-27. között rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-70-3 fűzött
Magyarország - irodalmi élet - sajtótörténet - többnyelvűség - nemzetiség - 18. század - 19. század
894.511(091)"177/181" *** 070(439)"177/181" *** 800.73 *** 070(=00)(439)"177/181"
[AN 3768908]
MARC

ANSEL
UTF-813197 /2019.
   Nőszerzők a 19. században : lehetőségek és korlátok / szerk. Török Zsuzsa. - Budapest : Reciti, 2019. - 375 p. ; 24 cm. - (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 4.)
A Budapesten, 2017. okt. 19-20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-75-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - nők a társadalomban - 19. század
894.511(091)"18" *** 316.37-055.2(439)"18
[AN 3768935]
MARC

ANSEL
UTF-813198 /2019.
Paczolay Gyula (1930-)
   Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban : 89 magyar, 43 latin közmondás, szólás története, idegen és tájnyelvi megfelelői szótárszerű elrendezésben / Paczolay Gyula ; szerk. Balázsi József Attila. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 144, [1] p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 208.)
Bibliogr.: p. 132-140.
ISBN 978-963-409-205-6 fűzött : 2990,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - író - magyar nyelv - latin nyelv - 17. század - közmondás - szólás - frazeológiai gyűjtemény
894.511(092)Zrínyi_M. *** 398.9(=945.11) *** 809.451.1-318 *** 807.5-318
[AN 3768402]
MARC

ANSEL
UTF-813199 /2019.
   Rejtőzködő Kalliopé : tanulmányok Arany János Naiv eposzunk című írásáról / szerk. Csonki Árpád. - Budapest : Reciti, 2018. - 151 p. ; 20 cm. - (Hagyományfrissítés, ISSN 2063-8361 ; 6.)
A Budapesten, 2017. dec. 5-én "Naiv eposzunk" címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-65-9 fűzött
Arany János (1817-1882). Naiv eposzunk
Magyarország - író - magyar irodalom története - 19. század - eposz
894.511(092)Arany_J. *** 894.511(091)-131
[AN 3768729]
MARC

ANSEL
UTF-813200 /2019.
   A szó útja : a magyar irodalom közvetítésének kihívásai, változásai és módozatai Arany Jánostól napjainkig : [a Tokaji Írótábor tanácskozásai, 2017] / [szerk. Borkuti László]. - [Miskolc] : Bíbor K. : Tokaji Írótábor Egyes., 2018. - 335 p. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 27.)
Bibliogr.
Fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - 21. század - konferencia-kiadvány
894.511(091)"18/201" *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 3769012]
MARC

ANSEL
UTF-813201 /2019.
   "Az te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel szablyámot" : végvári élet a hódoltság peremén / [szerk. Heltai Bálint és Sipos Lajos] ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2018. - 263 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Turán, 2016. szept. 24-én rendezett Balassi-emlékkonferencia előadásainak szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5641-24-4 fűzött : 2000,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - török hódoltság - magyar történelem - művelődéstörténet - 16. század
894.511(092)Balassi_B. *** 943.9"15" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 3768111]
MARC

ANSEL
UTF-813202 /2019.
   Tév/hit : tévedések és tévesztések a régi irodalomban : Fiatalok Konferenciája 2017 / szerk. Etlinger Mihály [et al.]. - Budapest : Reciti, 2018. - 123 p. : ill. ; 24 cm
A Pécsett, 2017. okt. 13-14-én tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5478-68-0 fűzött
magyar irodalom története - régi magyar irodalom - világirodalom története - középkor
894.511(091)"15/16" *** 82(4)(091)"13/16"
[AN 3768975]
MARC

ANSEL
UTF-813203 /2019.
Tüskés Anna (1981-)
   Tüskés Tibor : válogatott bibliográfia / összeáll. Tüskés Anna. - Budapest : Reciti, 2018. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5478-55-0 fűzött
Tüskés Tibor (1930-2009)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század - ezredforduló - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
894.511(092)Tüskés_T.:016 *** 012Tüskés_T. *** 82.01(439)(092)Tüskés_T.:016
[AN 3768737]
MARC

ANSEL
UTF-813204 /2019.
Wirágh András
   Fantasztikum és medialitás : kísértetek és írásnyomok a magyar prózában Nagy Ignáctól Szerb Antalig / Wirágh András. - Budapest : Reciti, 2018. - 304 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 180.)
Bibliogr.: p. 253-286.
ISBN 978-615-5478-54-3 fűzött
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - regény - műelemzés
894.511(091)-31"18/19" *** 82.01-31
[AN 3768761]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

13205 /2019.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Paganinikontraktet (magyar)
   A Paganini-szerződés / Lars Kepler ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Animus, 2019. - 494, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-664-1 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3768375]
MARC

ANSEL
UTF-813206 /2019.
Alarcón, Pedro Antonio, de (1833-1891)
El final de Norma (magyar)
   A Norma fináléja [elektronikus dok.] / Pedro Antonio de Alarcon ; ford. Széchy Károlyné. - Szöveg (epub : 487 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155830. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-702-4 (epub)
ISBN 978-963-474-703-1 (mobi)
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3769242]
MARC

ANSEL
UTF-813207 /2019.
Arlidge, M. J. (1974-)
Down to the woods (magyar)
   Erdő mélyén : [Helen Grace 8] / M. J. Arlidge ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-837-2 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3767452]
MARC

ANSEL
UTF-813208 /2019.
Baldacci, David (1960-)
No man's land (magyar)
   Senki földje [elektronikus dok.] / David Baldacci ; ford. Szabó István. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156002. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-115-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3771206]
MARC

ANSEL
UTF-813209 /2019.
Berlin, Amalie
Dante's shock proposal (magyar)
   Tökéletes apajelölt / Amalie Berlin ; [... ford. Gaáli István]. Továbbképzés playboy módra / Fiona Lowe ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 608-609.)
Egys. cím: Dante's shock proposal. Forbidden to the playboy surgeon
ISBN 978-963-448-693-0 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3768848]
MARC

ANSEL
UTF-813210 /2019.
Böhme, Margarete (1867-1939)
Lukas Weidenstrom (magyar)
   Egy mozgalmas élet története [elektronikus dok.] = Lukas Weidenstrom / Böhme Margit ; ford. Pogány Elza. - Szöveg (pdf : 897 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155328. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Hajnal, 1924. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-417-287-1
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3765298]
MARC

ANSEL
UTF-813211 /2019.
Bourdeaut, Olivier (1980-)
En attendant Bojangles (magyar)
   Merre jársz, Bojangles? / Olivier Bourdeaut ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2017. - 154, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3950-2 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3771648]
MARC

ANSEL
UTF-813212 /2019.
Callen, Gayle
Love with a Scottish outlaw (magyar)
   Az ellenség lánya / Gayle Callen ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Mira, 2019. - 368 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
keretcím: Felföldi esküvők
ISBN 978-963-448-681-7 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768924]
MARC

ANSEL
UTF-813213 /2019.
Carter, Chris (1965-)
The death sculptor (magyar)
   A halál szobrásza [elektronikus dok.] / Chris Carter ; ford. Őri Péter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - 365 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-095-5
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3771192]
MARC

ANSEL
UTF-813214 /2019.
Child, Lincoln (1957-)
Full wolf moon (magyar)
   Farkashold [elektronikus dok.] / Lincoln Child ; ford. Gieler Gyöngyi. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156037. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-186-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3771201]
MARC

ANSEL
UTF-813215 /2019.
Child, Maureen (1951-)
Having her boss's baby (magyar)
   Bonyodalom a kastélyban / Maureen Child ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 666.)
ISBN 978-963-448-715-9 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768828]
MARC

ANSEL
UTF-813216 /2019.
Colter, Cara
Second chance with the rebel (magyar)
   Caleb háza / Cara Colter ; [... ford. Kiss Z. Margit]. Hercegnő veszélyben / Jennifer Faye ; [... ford. Kiss Gábor]. Párizsban kezdődött / Jennifer Faye ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 92.)
Egys. cím: Second chance with the rebel. The millionaire's royal rescue. Married for his secret heir
ISBN 978-963-448-687-9 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
kanadai angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3768741]
MARC

ANSEL
UTF-813217 /2019.
Crews, Caitlin
The return of the di Sione wife (magyar)
   Újra a karodban : a di Sione család / Caitlin Crews ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 677.)
ISBN 978-963-448-711-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768727]
MARC

ANSEL
UTF-813218 /2019.
Daniels, J.
Hit the spot (magyar)
   Betalál [elektronikus dok.] : becsület, kockázat, szerelem : Mocskos kis titkaink 2. / J. Daniels ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Libri, 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156085. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-576-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3772064]
MARC

ANSEL
UTF-813219 /2019.
Darke, Minnie
Star-crossed (magyar)
   Megmondják a csillagok [elektronikus dok.] / Minnie Darke. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. H. Prikler Renáta. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155495. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-675-4
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3766800]
MARC

ANSEL
UTF-813220 /2019.
Dickens, Charles (1812-1870)
   Karácsonyi történetek / Charles Dickens ; [ford. Barkóczi András, N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2017. - 444, [3] p. ; 24 cm
Tart.: Karácsonyi énekÞ; HarangszóÞ; A szellem embere és az árnnyal kötött alkuÞ; Az élet csatájaÞ; Házi tücsök. - Egys. cím: A Christmas carol ; The chimes ; The cricket on the hearth ; The battle of life ; The haunted man and the ghost's bargain
ISBN 978-963-07-9507-4 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - kisregény
820-31=945.11
[AN 3772148]
MARC

ANSEL
UTF-813221 /2019.
Duarte, Judy
Their secret son (magyar)
   A lánglovag / Judy Duarte ; [... ford. Szabó Júlia]. Aranyos lány / Cheryl St. John ; [... ford. Erős László]. A bálkirálynő / Christine Flynn ; [... ford. Mátyás Mária]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2019. - 271 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 59.)
Egys. cím: Their secret son. Prodigal prince charming. Million-dollar makeover
ISBN 978-963-448-739-5 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768893]
MARC

ANSEL
UTF-813222 /2019.
Dunlop, Barbara
The missing heir (magyar)
   Alaszkából jöttem / Barbara Dunlop ; [... ford. Szabó Júlia]. Érzéki Örömök Klubja / Julie Kenner ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 337-338.)
Egys. cím: The missing heir. Undercover lovers
ISBN 978-963-448-683-1 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768886]
MARC

ANSEL
UTF-813223 /2019.
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990)
Der Besuch der alten Dame (magyar)
   Az öreg hölgy látogatása : tragikus komédia / Friedrich Dürrenmatt ; [ford. Kurdi Imre]. - Budapest : Magvető, 2019. - 153 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-3844-4 fűzött : 1499,- Ft
német irodalom - dráma
830-23=945.11
[AN 3768597]
MARC

ANSEL
UTF-813224 /2019.
Elliot, Kendra
A merciful truth (magyar)
   Kegyes igazság [elektronikus dok.] / Kendra Elliot ; ford. Békési Napsugár. - Szöveg (epub : 882 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156154. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-531-3
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3772655]
MARC

ANSEL
UTF-813225 /2019.
Eyth, Max (1836-1906)
Der Kampf um die Cheopspyramide (magyar)
   Küzdelem a piramisért [elektronikus dok.] / Max Eyth ; ford. Pogány Kázmér. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 3.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153848. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-589-1 (epub)
ISBN 978-963-474-590-7 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3749700]
MARC

ANSEL
UTF-813226 /2019.
Faye, Jennifer
The Greek's nine-month surprise (magyar)
   Keljünk egybe Hawaiin! / Jennifer Faye ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 665.)
ISBN 978-963-448-679-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768826]
MARC

ANSEL
UTF-813227 /2019.
Fforde, Katie (1952-)
A rose petal summer (magyar)
   Rózsaszirmú nyár / Katie Fforde ; [ford. Svoboda Róbert]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-600-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3768405]
MARC

ANSEL
UTF-813228 /2019.
Garbera, Katherine
No limits (magyar)
   Határ a csillagos ég / Katherine Garbera ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Titkos fantáziák / Anne Marsh ; [... ford. Várnai Péter]. Félreértések sorozata / Michelle Smart ; [... ford. Fekete Ádám]. Szexi tanársegéd / Isabel Sharpe ; [... ford. Fekete Ádám]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 288 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 93.)
Egys. cím: No limits. A bride at his bidding. If you dare.. Teasing her SEAL
ISBN 978-963-448-731-9 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3768836]
MARC

ANSEL
UTF-813229 /2019.
Gibney, Patricia (1962-)
The lost child (magyar)
   Az elveszett gyermek [elektronikus dok.] : Lottie Parker, harmadik könyv / Patricia Gibney. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Libri, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Tóbiás Csenge. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152636. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-383-8
írországi angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(417)=945.11
[AN 3739977]
MARC

ANSEL
UTF-813230 /2019.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Metro 2033 (magyar)
   Metró 2033 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Bazsó Márton]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2011. - 436, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9139-7 fűzött : 3990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3772113]
MARC

ANSEL
UTF-813231 /2019.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Metro 2034 (magyar)
   Metró 2034 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Bazsó Márton]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2011. - 268, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9303-2 fűzött : 3800,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3772115]
MARC

ANSEL
UTF-813232 /2019.
Glyn, Elinor (1864-1943)
Love's blindness (magyar)
   Vak a szerelem [elektronikus dok.] / Elinor Glyn ; ford. Lovas Géza. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155721. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-822-9 (epub)
ISBN 978-963-474-823-6 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3768992]
MARC

ANSEL
UTF-813233 /2019.
Gray, Shana
A cowboy in paradise (magyar)
   Tiszta Hawaii / Shana Gray ; [... ford. Herczog Gábor]. Házvezetőnő kerestetik / Cara Colter ; [... ford. Kiss Gábor]. Rögeszme / Sara Craven ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 20.)
Egys. cím: A cowboy in paradise. The innocent's sinful craving. Housekeeper under the mistletoe
ISBN 978-963-448-782-1 fűzött : 1799,- Ft
kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3768844]
MARC

ANSEL
UTF-813234 /2019.
Grippando, James (1958-)
The lost ones (magyar)
   Hamis biztonság : a legújabb Jack Swyteck-krimi / James Grippando ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Vinton, 2019. - 383 p. ; 21 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-788-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3768928]
MARC

ANSEL
UTF-813235 /2019.
Hale, Deborah
The wedding wager (magyar)
   Úri iskola / Deborah Hale ; [... ford. Szabó Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2019. - 208 p. ; 21 cm. - (Széphistória, ISSN 1587-3064 ; 8.)
ISBN 978-963-448-775-3 fűzött : 1499,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3768879]
MARC

ANSEL
UTF-813236 /2019.
Heaton, Louisa
His perfect bride? (magyar)
   Lula, a különc / Louisa Heaton ; [... ford. Gaáli István]. Árulkodó hasonlóság / Jennifer Taylor ; [... ford. Mészáros Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 612-613.)
Egys. cím: His perfect bride?. The Greek doctor's secret son
ISBN 978-963-448-646-6 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3768863]
MARC

ANSEL
UTF-813237 /2019.
Hewitt, Kate
Engaged for her enemy's heir (magyar)
   Bájos ellenség / Kate Hewitt ; [... ford. Czárán Judit]. Borsó meg a héja / Cara Colter ; [... ford. Várnai Péter]. Barát a múltból / Leah Ashton ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 19.)
Egys. cím: Engaged for her enemy's heir. The billionaire from her past. The wedding planner's big day
ISBN 978-963-448-703-6 fűzött : 1799,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3768840]
MARC

ANSEL
UTF-813238 /2019.
Hjorth, Michael (1963-)
En högre rättvisa (magyar)
   Egyetlen igazság [elektronikus dok.] / Hjorth & Rosenfeldt ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 984 KB). - [Budapest] : Animus, 2019. - (Skandináv krimik)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155648. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-680-1
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3768389]
MARC

ANSEL
UTF-813239 /2019.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Brave new world revisited (magyar)
   Visszatérés a Szép új világhoz / Aldous Huxley ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 153, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-646-4 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 3772149]
MARC

ANSEL
UTF-813240 /2019.
James, Peter (1948-)
Love you dead (magyar)
   Amíg a halál el nem választ [elektronikus dok.] / Peter James ; ford. Kiss Ádám. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156070. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-141-9
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3771993]
MARC

ANSEL
UTF-813241 /2019.
Kamal, Sheena
The lost ones (magyar)
   Az elveszettek / Shenna Kamal ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Mira, 2019. - 351 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-755-5 fűzött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3768919]
MARC

ANSEL
UTF-813242 /2019.
Kendrick, Sharon
Di Sione's virgin mistress (magyar)
   Reptéri kaland : a di Sione család / Sharon Kendrick ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 679.)
ISBN 978-963-448-747-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3768735]
MARC

ANSEL
UTF-813243 /2019.
King, Stephen (1947-)
Sleeping beauties (magyar)
   Csipkerózsikák / Stephen King, Owen King ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2018. - 705 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-926-4 kötött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3772117]
MARC

ANSEL
UTF-813244 /2019.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The man who would be king (magyar)
   Kafirisztán királya [elektronikus dok.] : indiai katonatörténet / Rudyard Kipling ; ford. Elek Arthur. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156119. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-834-2 (epub)
ISBN 978-963-474-835-9 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3772322]
MARC

ANSEL
UTF-813245 /2019.
Koestler, Arthur (1905-1983)
The call-girls (magyar)
   Szajhák : tragikomédia Bouvard és Pécouchet urak emlékére / Arthur Koestler ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Joshua Kv., 2019. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5730-23-8 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3767944]
MARC

ANSEL
UTF-813246 /2019.
Lagercrantz, Rose (1947-)
Mitt hjärta hoppar och skrattar (magyar)
   A szívem ugrál örömében / írta Rose Lagercrantz ; rajz. Eva Eriksson ; ford. Maria Larsson. - [Szentendre] : Cerkabella, 2019, cop. 2015. - 122, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-61-6 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3771661]
MARC

ANSEL
UTF-813247 /2019.
Lapena, Shari (1960-)
A stranger in the house (magyar)
   Karnyújtásnyira a gonosztól / Shari Lapena ; [ford. Harci Andor]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-510-1 fűzött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3767918]
MARC

ANSEL
UTF-813248 /2019.
Larwood, Kieran
Freaks (magyar)
   Rémségek / Kieran Larwood ; [ford. Szalóki Zsuzsa]. - 2. jav. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, [2019], cop. 2014. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-09-3 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3771651]
MARC

ANSEL
UTF-813249 /2019.
Laurens, Stephanie (1953-)
A buccaneer at heart (magyar)
   Kalózszív / Stephanie Laurens ; [... ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : Vinton, 2019. - 464 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
keretcím: Kalandorok
ISBN 978-963-448-790-6 fűzött : 2790,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3768917]
MARC

ANSEL
UTF-813250 /2019.
Lee, Miranda
The Italian's ruthless seduction (magyar)
   A könyörtelen csábító / Miranda Lee ; [... ford. Czárán Judit]. Álomherceg / Sharon Kendrick ; [... ford. Herczog Gábor]. Ki jön az én váramba? / Marion Lennox ; [... ford. Kis Z. Margit]. És elkelt! / Susan Mallery ; [... ford. Fekete Ádám]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 93.)
Egys. cím: The Italian's ruthless seduction. A fool for love. Crowned for the Prince's heir. His Cinderella heiress
ISBN 978-963-448-757-9 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3768751]
MARC

ANSEL
UTF-813251 /2019.
Lindsey, Johanna (1952-)
Merry me by sundown (magyar)
   Végy el még alkonyat előtt : [Callahan-Warren család 3.] / Johanna Lindsey ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-874-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3767465]
MARC

ANSEL
UTF-813252 /2019.
Lindsey, Johanna (1952-)
One heart to win (magyar)
   Szívedben a válasz : [Callahan-Warren család 1.] / Johanna Lindsey ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-848-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3767458]
MARC

ANSEL
UTF-813253 /2019.
Lindsey, Johanna (1952-)
Wildfire in his arms (magyar)
   Perzselő ölelés : [Callahan-Warren család 2.] / Johanna Lindsey ; [ford. Weisz Böbe]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-857-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3767462]
MARC

ANSEL
UTF-813254 /2019.
Lucas, Jennie
The consequence of his vengeance (magyar)
   Miss Letty szeretője / Jennie Lucas ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 676.)
ISBN 978-963-448-675-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768724]
MARC

ANSEL
UTF-813255 /2019.
Luhn, Usch (1959-)
Heuhotel Hottenhöh (magyar)
   Panzió a Csodamező-birtokon / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, 2019. - 114, [12] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 8.)
ISBN 978-963-509-061-7 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3768608]
MARC

ANSEL
UTF-813256 /2019.
Lundberg Hahn, Kerstin (1962-)
Mandelhjärtat (magyar)
   Mandulaszív / Kerstin Lundberg Hahn ; ill. Maria Nilsson Thore ; [... ford. Csépányi Zsuzsanna]. - [Szentendre] : Cerkabella Kvk. ; [Cluj-Napoca] : Ed. Oblio, 2019. - 146, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-08-1 kötött : 2790,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3767562]
MARC

ANSEL
UTF-813257 /2019.
Lüscher, Jonas (1971-)
Kraft (magyar)
   Kraft / Jonas Lüscher ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-279-989-6 fűzött : 2900,- Ft
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3768995]
MARC

ANSEL
UTF-813258 /2019.
Mansell, Joanna
Dark temptation (magyar)
   Táncosnő a kastélyban / Joanna Mansell ; [... ford. Méry Ildikó]. Békából herceg / Cara Colter ; [... ford. Tandori Dezső]. Az ősök szava / Lee Wilkinson ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 271 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 28.)
Egys. cím: Dark temptation. The right fiancé?. The prince and the nanny
ISBN 978-963-448-776-0 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)
[AN 3768760]
MARC

ANSEL
UTF-813259 /2019.
Marinelli, Carol
Their one night baby (magyar)
   Sorsfordító véletlen / Carol Marinelli ; [... ford. Gaáli István]. Óvakodj tőle! / Alison Roberts ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 610-611.)
Egys. cím: Their one night baby. Daredevil, doctor... husband?
ISBN 978-963-448-723-4 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
ausztrál irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3768857]
MARC

ANSEL
UTF-813260 /2019.
Maskame, Estelle (1997-)
Just don't mention it (magyar)
   Ne is említsd : [a Dimily-trilógia kiegészítő kötete] / Estelle Maskame ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 514, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-813-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3767496]
MARC

ANSEL
UTF-813261 /2019.
McDonald, Ian (1960-)
Luna : wolf moon (magyar)
   Luna : ordashold / Ian McDonald ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Gabo, 2019. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-843-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3767485]
MARC

ANSEL
UTF-813262 /2019.
McMorris, Kristina (1974-)
Sold on a Monday (magyar)
   Pénzzé tett gyermekek / Kristina McMorris ; [ford. Németh Luca]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-511-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3767916]
MARC

ANSEL
UTF-813263 /2019.
   Mesterek és tanítványok 2 [elektronikus dok.] : tanulmányok a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről / szerk. Czeferner Dóra, Böhm Gábor, Fedeles Tamás ; a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának kiadványa. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Pécs : PTE BTK TDT, 2018
A Pécsett, 2017. szept. 28-29-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156141. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-224-1
bölcsészettudomány - társadalomtudomány - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
82 *** 082 *** 378.184 *** 30
[AN 3772529]
MARC

ANSEL
UTF-813264 /2019.
Mills, Kyle (1966-)
Order to kill (magyar)
   A parancs: halál [elektronikus dok.] / Vince Flynn [nyomán] írta Kyle Mills ; ford. Imre Balázs. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156071. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-117-4
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3771998]
MARC

ANSEL
UTF-813265 /2019.
Morgan, Sarah (1948-)
Holiday in the Hamptons (magyar)
   Vakáció Hamptonsban / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Mira, 2019. - 384 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-719-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3768926]
MARC

ANSEL
UTF-813266 /2019.
Neil, Joanna
Her holiday miracle (magyar)
   Menekülés a paradicsomba / Joanna Neil ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Herceg fonendoszkóppal / Kate Hardy ; [... ford. Herczog Gábor]. A szerelem csodája / Amy Ruttan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 63.)
Egys. cím: Her holiday miracle. Mummy, nurse... duchess?. Dare she date again?
ISBN 978-963-448-769-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3768870]
MARC

ANSEL
UTF-813267 /2019.
North, Alex
The whisper man (magyar)
   A suttogó / Alex North ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 409 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-841-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3767482]
MARC

ANSEL
UTF-813268 /2019.
Olfers, Sibylle von (1881-1916)
Im Schmetterlingsreich (magyar)
   Mese a Pillangógyermekekről / Sibylle von Olfers ; [ford. Treiber Gabriella]. - [Budapest] : Zengőkert Kv. : Balog Mix Stúdió, 2019. - [16] p. : ill., színes ; 15x17 cm
ISBN 978-615-6019-00-4 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3767573]
MARC

ANSEL
UTF-813269 /2019.
O'Loughlin, Ann
The judge's wife (magyar)
   A bíró felesége / Ann O'Loughlin ; [ford. Berki Éva]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-543-9 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3768011]
MARC

ANSEL
UTF-813270 /2019.
Porter, Jane (1964-)
Bought to carry his heir (magyar)
   Veszélyes alku / Jane Porter ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 680.)
ISBN 978-963-448-749-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768740]
MARC

ANSEL
UTF-813271 /2019.
Pulkkinen, Riikka (1980-)
Paras mahdollinen maailma (magyar)
   A lehetséges világok legjobbika / Riikka Pulkkinen ; ford. Panka Zsóka. - Budapest : Gondolat, 2019. - 327, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-847-5 fűzött : 3400,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3768411]
MARC

ANSEL
UTF-813272 /2019.
Quinn, Julia (1970-)
The other Miss Bridgerton (magyar)
   A másik Miss Bridgerton : [a Rokesby család-sorozat harmadik kötete] / Julia Quinn ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 387 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-842-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3767453]
MARC

ANSEL
UTF-813273 /2019.
Reeve, Philip (1966-)
Predator's gold (magyar)
   A ragadozó aranya : a Ragadozó városok krónikája sorozat második kötete / Philip Reeve ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-637-2 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3767915]
MARC

ANSEL
UTF-813274 /2019.
Rice, Alice Hegan (1870-1942)
Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch (magyar)
   A Káposztástelep [elektronikus dok.] / Alice Hegan Rice ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (epub : 676 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155287. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-782-6 (epub)
ISBN 978-963-474-783-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3765065]
MARC

ANSEL
UTF-813275 /2019.
Rider, Catherine
Kiss me in New York (magyar)
   Csók New Yorkban / Catherine Rider ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 259 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-423-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3771898]
MARC

ANSEL
UTF-813276 /2019.
Roberts, Nora (1950-)
Risky business (magyar)
   Merész vállalkozás / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2019. - 284 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-448-792-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768937]
MARC

ANSEL
UTF-813277 /2019.
Rosenberg, Rebecca
The secret life of Mrs. London (magyar)
   Mrs. London titkos élete / Rebecca Rosenberg ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 416, [8] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-707-8 fűzött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3768626]
MARC

ANSEL
UTF-813278 /2019.
Ross, L. J.
Sycamore gap (magyar)
   A Platánfa kapujában : Ryan főfelügyelő 2 / L. J. Ross ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-819-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3767416]
MARC

ANSEL
UTF-813279 /2019.
Rutherfurd, Edward (1948-)
London (magyar)
   London : az ezerarcú, nyüzsgő város / Edward Rutherfurd ; [ford. Pete Klára]. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2000. - 990 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-260-5 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3772456]
MARC

ANSEL
UTF-813280 /2019.
Rutherfurd, Edward (1948-)
New York (magyar)
   New York : a város, ahol az álmok születnek / Edward Rutherfurd ; [ford. Babits Péter]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2016. - 797, [3] p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-357-942-8 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3772299]
MARC

ANSEL
UTF-813281 /2019.
Rutherfurd, Edward (1948-)
Paris (magyar)
   Párizs : egy város fényei és árnyai / Edward Rutherfurd ; [ford. Babits Péter]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2015. - 742, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-357-623-6 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3772294]
MARC

ANSEL
UTF-813282 /2019.
Rutherfurd, Edward (1948-)
Russka (magyar)
   Ruszka : egy vad, megzabolázhatatlan nép és egy határtalan birodalom története / Edward Rutherfurd ; [ford. Pete Klára]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 861, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-259-9 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3772303]
MARC

ANSEL
UTF-813283 /2019.
Sacerdoti, Daniela (1973-)
Take me home (magyar)
   Vigyél haza / Daniela Sacerdoti ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-775-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3767429]
MARC

ANSEL
UTF-813284 /2019.
   Sapiens ubiques civis : Szeged, MMXVIII : booklet of abstracts / [org., publ. by the] University of Szeged Faculty of Humanities and Social Sciences Department of Classical Philology and Neo-Latin Studies. - Szeged : Univ. of Szeged Fac. of Humanities and Social Sciences, [2018]. - [28] p. ; 21 cm
A konferenciát 2018. aug. 29-31. között rendezték
Fűzött
klasszika-filológia - görög-római kultúra - konferencia-kiadvány
87 *** 061.3(439-2Szeged) *** 930.85(37/38)
[AN 3768017]
MARC

ANSEL
UTF-813285 /2019.
Shakespeare, William (1564-1616)
Sonnets (magyar)
   Shake-speares sonnets : neuer before imprinted : Shakespeare szonettjei Horváth Lajos "magyartalan" fordításában, mint égöv-rázó hangzatkák, avagy dárdaremegtető napfi-hálózatok újabb azelőtti nyomtatványának soha korábbi lenyomatában. - [Budapest] : Horváth L., cop. 2019. - [92] p. : ill. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-00-4231-2 fűzött
angol irodalom - szonett
820-193.3=945.11
[AN 3768303]
MARC

ANSEL
UTF-813286 /2019.
   Skócia. - Budapest : Harlequin, 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 28.)
Tart.: Skót whisky / Catherine O'Connor ; [... ford. Marton Margit]. A hercegnők nem sírnak / Jessica Hart ; [... ford. Szabó Júlia]. A jószívű skót / Maggie Cox ; [... ford. Kiss Márk]. - Egys. cím: The secret princess ; The millionaire boss's baby ; Mandate for marriage
ISBN 978-963-448-697-8 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3768838]
MARC

ANSEL
UTF-813287 /2019.
Slaughter, Karin (1971-)
Pieces of her (magyar)
   Azt hittem, ismerlek / Karin Slaughter ; [... ford. Kovács Ágnes] ; [a verseket Károlyi Amy ... és Gergely Ágnes ... ford.]. - Budapest : HarperCollins, 2019. - 464 p. ; 21 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-709-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3768930]
MARC

ANSEL
UTF-813288 /2019.
Smart, Michelle
Wedded, bedded, betrayed (magyar)
   Bosszúnál is édesebb / Michelle Smart ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 678.)
ISBN 978-963-448-713-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3768731]
MARC

ANSEL
UTF-813289 /2019.
Smith, Tyler James
Unstoppable Moses (magyar)
   Moses, a megállíthatatlan / Tyler James Smith ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2019. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-820-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3767471]
MARC

ANSEL
UTF-813290 /2019.
Sparks, Nicholas (1965-)
A walk to remember (magyar)
   A leghosszabb út [elektronikus dok.] / Nicholas Sparks ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - 3. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : General Press, cop. 2018
Megj. "Karácsonyi angyal" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155996. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-101-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3771154]
MARC

ANSEL
UTF-813291 /2019.
Stilton, Geronimo
C'è un pirata in internet (magyar)
   Az internet kalóza / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 117, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-503-6 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3768429]
MARC

ANSEL
UTF-813292 /2019.
Stilton, Geronimo
Sei nella lava fino al collo, Stiltonùt (magyar)
   Segítség, tűzforró ez a láva! / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 123, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita. - keretcím: Ősegerek
ISBN 978-963-437-383-4 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3768414]
MARC

ANSEL
UTF-813293 /2019.
Stilton, Tea
Due cuori a Londra (magyar)
   Rómeó és Júlia Londonban / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 174, [41] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-506-7 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3767563]
MARC

ANSEL
UTF-813294 /2019.
Stilton, Tea
Il giardino dei segreti (magyar)
   A titkok kertje / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 114, [13] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-495-4 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3768427]
MARC

ANSEL
UTF-813295 /2019.
Stilton, Tea
Il principe degli oceani (magyar)
   Az óceán gyermeke / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 200, [15] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-505-0 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3767564]
MARC

ANSEL
UTF-813296 /2019.
Stilton, Tea
Un tesoro di cavallo (magyar)
   Veszélyben a lovastanya / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2019. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-504-3 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3768421]
MARC

ANSEL
UTF-813297 /2019.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
   Betűrendek architektúrája / Rabindranath Tagore, Ashwani Kumar ; Lanczkor Gábor fordításában ; [... a Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadásában]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, cop. 2019. - 80 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9990-71-5 fűzött
India - bengáli irodalom - angol nyelvű irodalom - vers
891.44-14=945.11 *** 820-14(540)=945.11
[AN 3767928]
MARC

ANSEL
UTF-813298 /2019.
Thomas, Rachael
To blackmail a di Sione (magyar)
   Mindenáron : a di Sione család / Rachael Thomas ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 675.)
ISBN 978-963-448-673-2 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3768720]
MARC

ANSEL
UTF-813299 /2019.
Toews, Miriam (1964-)
Women talking (magyar)
   Nők beszélgetnek / Miriam Toews ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Európa, 2019. - 227, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-025-4 kötött : 3299,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3767908]
MARC

ANSEL
UTF-813300 /2019.
Walker, Kate (1950-)
The good Greek wife? (magyar)
   Engedetlen feleség / Kate Walker ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 668.)
ISBN 978-963-448-751-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3768830]
MARC

ANSEL
UTF-813301 /2019.
Wallace, Barbara (1964-)
Beauty & her billionaire boss (magyar)
   Az eltűnt festmény nyomában / Barbara Wallace ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 669.)
ISBN 978-963-448-753-1 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768832]
MARC

ANSEL
UTF-813302 /2019.
Wallace, Barbara (1964-)
A millionaire for Cinderella (magyar)
   A gyanakvó lakótárs / Barbara Wallace ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 670.)
ISBN 978-963-448-797-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768833]
MARC

ANSEL
UTF-813303 /2019.
Wilkins, Gina (1948-)
The right twin (magyar)
   Nyaraló vagy nyomozó? / Gina Wilkins ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Előjegyezve / Jessica Hart ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 323-324.)
Egys. cím: The right twin. Her ready-made family
ISBN 978-963-448-727-2 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3768884]
MARC

ANSEL
UTF-813304 /2019.
Winters, Rebecca (1940-)
The Italian tycoon and the nanny (magyar)
   Hármasban a Comói-tónál / Rebecca Winters ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 667.)
ISBN 978-963-448-717-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3768829]
MARC

ANSEL
UTF-813305 /2019.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Indiscretions of Archie (magyar)
   Az ideális vő / P. G. Wodehouse ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Ciceró, cop. 2019. - 255, [2] p. ; 18 cm
Megj. "Utazás az após körül" és "Az eszményi vő" címmel is
ISBN 978-963-432-111-8 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3767523]
MARC

ANSEL
UTF-813306 /2019.
Zilah, Eugène de (1939-)
Le princo ĉe la hunoj (magyar)
   A herceg a hunoknál : történelmi regény / Eugène de Zilah ; [... ford. Kozsuch Pál]. - Kondoros : Kozsuch P., 2019. - 636 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4502-3 fűzött
eszperantó irodalom - történelmi regény
82-089.2-311.6=945.11
[AN 3768331]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

13307 /2019.
Ábrahám Zsuzsanna
   A Fertő kincse / Ábrahám Zsuzsanna, Nagy Márta. - Budapest : Garbo Kv., 2019. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-70-1 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768302]
MARC

ANSEL
UTF-813308 /2019.
Alexander Bernát (1850-1927)
   Változások pergőtüzében állva : Alexander Bernát írásai világháborúról, bolsevizmusról, hazaszeretetről és fasizmusról / vál. és szerk. Turbucz Péter. - [Miskolc] : Bíbor K., 2019. - 87 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-66-3 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - első világháború - forradalmak kora - publicisztika
894.511-92 *** 943.9"191"(0:82-92)
[AN 3767352]
MARC

ANSEL
UTF-813309 /2019.
Árpád Béla
   Tizennyolc plusz : [Béla könyve] / Árpád Béla. - [Érd] : Varázscsésze 12 Kft., [2019]. - 150, [14] p. : ill. ; 20 cm
Főcím a gerincről. - QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-5054-6 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3768256]
MARC

ANSEL
UTF-813310 /2019.
Bálint György (1919-)
   Bálint gazda, a százéves kertész [elektronikus dok.] / Bálint György, Bánó András. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155489. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-374-8
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3766781]
MARC

ANSEL
UTF-813311 /2019.
Ballai László (1963-)
   Megfelelt a Napnak / Ballai László. - 2. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2018. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-65-8 fűzött : 2800,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6 *** 943.9(092)Mátyás,_I.(0:82-31)
[AN 3771879]
MARC

ANSEL
UTF-813312 /2019.
Balogh Ádám (1981-)
   Csipogó : főzőverseny a Kerekerdőben / Ádám, Béla ; [ill. Nagy Boglárka]. - [Miskolc] : Fixpage, 2019. - 100, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81240-0-3 kötött : 3780,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3768283]
MARC

ANSEL
UTF-813313 /2019.
Bán János (1968-)
   Hunyadi [elektronikus dok.] / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2014]-
Főcím a címképernyőről
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3568323]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. kv., Vihartépte zászlaink. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - cop. 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156147. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-540-5
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3772568] MARC

ANSEL
UTF-813314 /2019.
Bicskey Erzsébet (1922-2010)
   "Belső várkastély" : Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója, 1940-1946 / [szerk., a kísérőtanulmányt írta, a szöveget gond. és magyarázatokal ell. Kántás Balázs et al.]. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2019. - 276 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények, ISSN 2415-9263 ; 53.)
Bibliogr.: p. 271-276.
ISBN 978-963-7240-92-8 kötött
magyar irodalom - magyar történelem - második világháború - napló
894.511-94 *** 943.9"1940/1946"(0:82-94)
[AN 3768116]
MARC

ANSEL
UTF-813315 /2019.
Cheb
   Küzd, küzdelem, küzdj! : [nőkről, nőknek, nőkért történetek, négy fejezetben] / Cheb. - [Budapest] : Magánkiad., [2019]. - 254 p. ; 22 cm + CD
ISBN 978-615-00-4847-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3767457]
MARC

ANSEL
UTF-813316 /2019.
Csáth Géza (1887-1919)
   Schmith mézeskalácsos [elektronikus dok.] / Csáth Géza. - Szöveg (epub : 498 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155797. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-500-3 (epub)
ISBN 978-963-453-515-7 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3769233]
MARC

ANSEL
UTF-813317 /2019.
Csermely Tibor (1934-)
   Emlékek énekelnek / Csermely Tibor. - Nyíregyháza : Csermely T., 2019. - 146 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-5991-4 fűzött
magyar irodalom - memoár - publicisztika
894.511-94 *** 894.511-92
[AN 3768082]
MARC

ANSEL
UTF-813318 /2019.
Csikász Lajos (1964-)
   Rákóczi [elektronikus dok.] / Csikász Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]-
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3772606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A két fejedelemasszony. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - cop. 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156151. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-539-9
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3772597] MARC

ANSEL
UTF-813319 /2019.
Czakó Zsófia (1987-)
   Nagypénteken nem illik kertészkedni : n_v_ll_k / Czakó Zsófia. - Budapest : Scolar, 2019. - 207 p. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-026-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3768584]
MARC

ANSEL
UTF-813320 /2019.
Deák Csaba
   A Lord pokolra megy.. / Deák Csaba. - [Pilis] : Deák Cs. ; [Miskolc] : Könyvműhely.hu, [2019]. - 106 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5321-9 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3767600]
MARC

ANSEL
UTF-813321 /2019.
Dedi mama
   Nőj nagyra! : [Hód Karcsi kalandjai, 1. rész] : [mese, foglalkoztató, színező] / [ill. Gosztom Barbara]. - Budapest : Betűrengeteg Bt., 2019. - 22, [2] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Dedi mama meséi
ISBN 978-615-00-5773-6 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3771861]
MARC

ANSEL
UTF-813322 /2019.
Dolinay Tamás (1946-)
   Forgácsaim 5 / Dolinay Tamás. - [Nyíregyháza] : Magánkiad., 2019. - 80 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5824-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3768098]
MARC

ANSEL
UTF-813323 /2019.
Domahidi Klára (1969-)
   Parázsló szív / Domahidi Klára. - [Tiszalúc] : Domahidi K. ; [Miskolc] : Könyvműhely.hu, cop. 2019. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5935-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3767617]
MARC

ANSEL
UTF-813324 /2019.
Drotleff Zoltán (1940-)
   Voltam, hogy legyek / Drotleff Zoltán. - Budapest : Rím Kvk., 2019. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-85-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3768063]
MARC

ANSEL
UTF-813325 /2019.
Dust, Emy
   Csalfa viszonyok / Emy Dust. - [Gyömrő] : Magánkiad., [2018]. - 421 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81011-3-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3768364]
MARC

ANSEL
UTF-813326 /2019.
Felföldi Jenő
   Visszatekintés szépkorúan [elektronikus dok.] : önéletírás / Felföldi Jenő. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Személyes Történelem, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156158. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-39-3)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3772663]
MARC

ANSEL
UTF-813327 /2019.
Felföldi Jenő
   Visszatekintés szépkorúan : [önéletírás] / Felföldi Jenő. - Budapest : Személyes Történelem, 2019. - 475, [4] p., IV t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5758-39-3 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3767926]
MARC

ANSEL
UTF-813328 /2019.
Ferdinandy György (1935-)
   Különös boldogság : rövidprózák / Ferdinandy György. - Budapest : M. Napló, 2019. - 223 p. : 19 cm
ISBN 978-615-5721-74-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3768130]
MARC

ANSEL
UTF-813329 /2019.
Féreghy Oszkár (1880-1949)
   Vándoréletem / Féreghy Oszkár. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Lejegyezte Albert Béla
ISBN 978-615-5743-97-9 fűzörót : 2000,- Ft
Féreghy Oszkár (1880-1949)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3768312]
MARC

ANSEL
UTF-813330 /2019.
Fodor Ferenc (1947-)
   Út a végtelenbe / Fodor Ferenc. - Hédervár : Publio, cop. 2019. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-585-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3767931]
MARC

ANSEL
UTF-813331 /2019.
Gajdos András (1967-)
   Vitorláz a pillanat : versek / Gajdos András. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-000-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3768301]
MARC

ANSEL
UTF-813332 /2019.
Green, Anne L. (1982-)
   Heather vonzásában [elektronikus dok.] : Bűnös viszony 1. / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155859. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-18-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3769667]
MARC

ANSEL
UTF-813333 /2019.
Haranghy Géza (1948-)
   Szavak szárnyán : Szerelem szaván I. rész / Haranghy Géza ; [... graf. Haranghyné Anka]. - [Algyő] : [Innovariant Nyip. Kft.], [2019], cop. 2012. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6403-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771885]
MARC

ANSEL
UTF-813334 /2019.
Hegyi Tamás (1974-)
   Mobil nélkül / Hegyi Tamás ; [Varga Ibolya rajz.]. - Budapest : Garbo Kv., 2019. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-72-5 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768313]
MARC

ANSEL
UTF-813335 /2019.
Horváth László (1949-)
   A királylány kertje [elektronikus dok.] : meseregény / Horváth László. - Szöveg (pdf : 11.2 MB). - Nyíregyháza : PegazusTV Média és Oktató Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153847. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89760-8-6
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3749695]
MARC

ANSEL
UTF-813336 /2019.
Jedlovszky Mária
   Mentőkötelek / Jedlovszky Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-57-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3767515]
MARC

ANSEL
UTF-813337 /2019.
Kenedi János (1947-)
   Hogyan kéne embert szeretni? : tanulmányok, esszék, tárcák / Kenedi János. - Budapest : Osiris, 2019. - 333 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-343-9 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - politika - 20. század - 21. század - esszé
894.511-4 *** 32(439)"19/201"
[AN 3761984]
MARC

ANSEL
UTF-813338 /2019.
Kertész Erzsi (1975-)
   Ne parázz! : Göröngyös Úti Iskola / Kertész Erzsi ; Metzing Eszter illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2019, cop. 2018. - 121, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-10-4 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3771663]
MARC

ANSEL
UTF-813339 /2019.
Ködmön Csaba Zoltán (1968-)
   Magyar kelta : az élet fája / írta Ködmön Csaba Zoltán. - Százhalombatta : Üveghegy K., cop. 2019. - 161 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-76-7 fűzött : 3000,- Ft
Írország - magyar irodalom - vers
894.511-14(417)
[AN 3768367]
MARC

ANSEL
UTF-813340 /2019.
Kölkedi Bálint
   A pillangó / Kölkedi Bálint. - [Táplánszentkereszt] : [Kölkedi B.], cop. 2019. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5893-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3767449]
MARC

ANSEL
UTF-813341 /2019.
Kósa Pál (1935-)
   Ahogy leírtam.. : válogatott versek / Kósa Pál. - 2. bőv. kiad. - Nagykanizsa : Szerző, 2019. - 235, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89125-5-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771919]
MARC

ANSEL
UTF-813342 /2019.
Kőszegi-Arbeiter Anita
   Csenge tündérkertje : a tündérpalota / Kőszegi-Arbeiter Anita ; [rajz. Tarr Andrea]. - Szombathely : Kőszegi-Arbeiter A., 2019. - 73 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-5865-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3768045]
MARC

ANSEL
UTF-813343 /2019.
Kothencz József (1951-)
   Ez most más : versek és novellák / Kothencz József. - [Szeged] : Kothencz J., 2019. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80918-4-8 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3768707]
MARC

ANSEL
UTF-813344 /2019.
Kozma László
   A sors játékai : a "Mint kavicsos part felé a hullám..." c. regény folytatása / Kozma László. - [Debrecen] : [Kozma L.], 2019. - 115, [9] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5222-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3767473]
MARC

ANSEL
UTF-813345 /2019.
Kuthy Zsuzsa
   Évmilliók etűdje [elektronikus dok.] : novellák / Kuthy Zsuzsa. - Szöveg (pdf : 5.1 MB) (epub : 382 KB) (mobi : 469 KB). - Debrecen : Ágenda, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156100. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-12-7 (pdf)
ISBN 978-615-6051-13-4 (epub)
ISBN 978-615-6051-14-1 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3772173]
MARC

ANSEL
UTF-813346 /2019.
Laár András (1955-)
   Laár pour l'art : Laár András művészeti gyümölcsöskertjének éretlen, érett, ütődött, zaftos és tápláló termései / [az illusztrációkat a szerző kész.]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 250 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-74-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3771900]
MARC

ANSEL
UTF-813347 /2019.
   Légy itt, Léda ott - Ady közelebb / [szerk. ... Vass Tibor] ; [... ill. Fazakas Bálint, Fazakas-Koszta Tibor]. - Hernádkak : [Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány], 2019. - [21] t.fol. : ill., színes ; 30 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 36.)
Kész. a 2019. jún. 22-én Miskolcon tartott Bartók Plusz Operafesztivál "Légyott" kísérőrendezvénye alkalmából. - Spirál fűzéssel. - Számozott példány: 19
ISBN 978-615-5861-05-5 * fűzött : 19000,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3768053]
MARC

ANSEL
UTF-813348 /2019.
   Légyott : második felvonás [elektronikus dok.] : válogatás a Spanyolnátha és a Bartók Plusz Operafesztivál közös projektjének 2010-2012 között született műveiből / [szerk. Vass Nóra]. - Hangoskönyv. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2019. - 1 DVD ; 12 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 35.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5861-04-8
magyar irodalom - antológia - hangoskönyv
894.511-822
[AN 3767228]
MARC

ANSEL
UTF-813349 /2019.
Leiner Laura (1985-)
   Egyszer : a Bexi-sorozat hatodik kötete / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2019, cop. 2017. - 478 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-37-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772119]
MARC

ANSEL
UTF-813350 /2019.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2018-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3732060]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Együtt. - 2019, cop. 2016. - 462 p.
ISBN 978-615-5653-11-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772135] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Remény. - 2019, cop. 2016. - 511 p.
ISBN 978-615-5653-20-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772143] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - 2019, cop. 2016. - 543 p.
ISBN 978-615-5653-23-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772144] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Útvesztő. - 2019, cop. 2016. - 592 p.
ISBN 978-615-5653-26-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772146] MARC

ANSEL
UTF-813351 /2019.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2019-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772130]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - 2019, cop. 2016. - 440 p.
ISBN 978-615-5653-08-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772132] MARC

ANSEL
UTF-813352 /2019.
Leiner Laura (1985-)
   Valahol : a Bexi-sorozat ötödik kötete / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2019, cop. 2016. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-34-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772126]
MARC

ANSEL
UTF-813353 /2019.
LylaManesha Sherana Ashtara
   Tündér(nő)szirom : kékkristály napkönyvtár / LylaManesha Sherana Ashtara Neraida Angelos. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-01-8 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3767783]
MARC

ANSEL
UTF-813354 /2019.
Mádi Beáta
   Mélység : versek / Mádi Beáta. - [Budapest] : Papirusz Book, 2019. - 132, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9263-99-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3768315]
MARC

ANSEL
UTF-813355 /2019.
Mash, N. A.
   Ikermágia [elektronikus dok.] / N. A. Mash. - Szöveg (pdf : 4.2 MB) (epub : 547 KB) (mobi : 573 KB). - Debrecen : Ágenda, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155715. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-03-5 (pdf)
ISBN 978-615-6051-05-9 (mobi)
ISBN 978-615-6051-04-2 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3768831]
MARC

ANSEL
UTF-813356 /2019.
Mester Katalin, M. (1954-)
   Leporolt igaz gyöngyök : ...nem kell a minden... / M. Mester Katalin ; [kiad. a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház]. - [Devecser] : Devecseri Vár. Kvt. és Művel. Ház, 2019. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81233-2-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3767837]
MARC

ANSEL
UTF-813357 /2019.
Miller, Marilyn
   Hozzád láncolva [elektronikus dok.] / Marilyn Miller. - Szöveg (epub : 6.3 MB) (mobi : 959 KB). - [Bakháza] : [NewLine K.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156136. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-27-0 (epub)
ISBN 978-615-5956-28-7 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3772494]
MARC

ANSEL
UTF-813358 /2019.
Miller, Marilyn
   Hozzád tartozva [elektronikus dok.] / Marilyn Miller. - Szöveg (epub : 4.9 MB) (mobi : 959 KB). - [Bakháza] : [NewLine K.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156137. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-25-6 (epub)
ISBN 978-615-5956-26-3 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3772506]
MARC

ANSEL
UTF-813359 /2019.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Remélem, örülsz : n_v_ll_k / Molnár Krisztina Rita. - Budapest : Scolar, 2019. - 183 p. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-037-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3768591]
MARC

ANSEL
UTF-813360 /2019.
Nala, B. B. (1978-)
   Aranyhúron száll mesém / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2019. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5983-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3767611]
MARC

ANSEL
UTF-813361 /2019.
Nala, B. B. (1978-)
   A gyöngyház-hold varázsa [elektronikus dok.] / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 565 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155300. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-31-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3765127]
MARC

ANSEL
UTF-813362 /2019.
Nala, B. B. (1978-)
   Hajnali lepketánc / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2019. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5819-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3767615]
MARC

ANSEL
UTF-813363 /2019.
Nemere István (1944-)
   A korona kalandjai [elektronikus dok.] / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3772578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A Szent Korona viszontagságai a mohácsi vészig. - Szöveg (epub : 1MB). - cop. 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156148. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-530-6
[AN 3772580] MARC

ANSEL
UTF-813364 /2019.
Nemere István (1944-)
   Viszlát tegnap! : kevésbé "tudományos", mint inkább "fantasztikus", időutazásos SF-regény / Nemere István. - [Tiszaeszlár] : [Magánkiad.], [2019]. - 188, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5724-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3768099]
MARC

ANSEL
UTF-813365 /2019.
Orbán Krisztina (1953-)
   A város / Orbán Krisztina ; [ill. Simon-Szabó Laura]. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 254 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5743-98-5)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768305]
MARC

ANSEL
UTF-813366 /2019.
Pajor András (1958-)
   Jégmadár Börvely határában : történelmi kisregény / Pajor András ; [közread. a Keresztény Kulturális Akadémia]. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2019. - 104 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6003-00-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény - kisregény
894.511-311.6
[AN 3768354]
MARC

ANSEL
UTF-813367 /2019.
Pajor András (1958-)
   Rongyosok : ifjúsági történelmi kisregény / Pajor András ; [közread. a Keresztény Kulturális Akadémia]. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2019. - 136 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6003-01-0 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768353]
MARC

ANSEL
UTF-813368 /2019.
Pálfalusi Zsolt (1964-)
   A világ legszebb kutyatemetője / Pálfalusi Zsolt ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, 2018. - 355, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89943-6-3 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3767723]
MARC

ANSEL
UTF-813369 /2019.
Pápai Gábor (1944-)
   Múlik az idő.. / Pápai Gábor. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5642-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3767349]
MARC

ANSEL
UTF-813370 /2019.
Pethes Nagy Éva
   Ragyog ránk a Dél Keresztje : egy (majdnem) forradalmár emlékirata / Pethes Nagy Éva. - Budapest : KMKE, 2019. - 271, [1] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (KMKE könyvek, ISSN 2630-9068 ; 2.)
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-615-00-5540-4 fűzött
Ausztrália - magyar irodalom - memoár
894.511-94(94)
[AN 3768044]
MARC

ANSEL
UTF-813371 /2019.
Pilizota Szandra (1976-)
   Sevillában virágzik a bitófa : regény / Murron Skeats. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-11-7 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3767620]
MARC

ANSEL
UTF-813372 /2019.
Pólainé Szabadits Márta
   A lélekkohó / Pólainé Szabadits Márta. - [Budapest] : Kassák, cop. 2019. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9757-52-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3767239]
MARC

ANSEL
UTF-813373 /2019.
Réthy Judit
   Tiszta lappal / Réthy Judit ; [Némethi Judit rajz.]. - Budapest : Rím Kvk., 2019. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-86-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3768056]
MARC

ANSEL
UTF-813374 /2019.
Rimaszombati Erzsébet
   Három jóbarát kalandjai az Ezer-tó országában / [írta és ill. Rimaszombati Erzsébet]. - [Budapest] : Alpar9 Kft., 2019. - 77, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1. köt.
ISBN 978-615-81247-1-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3768318]
MARC

ANSEL
UTF-813375 /2019.
Rimaszombati Erzsébet
   Három jóbarát kalandos haza térése az Ezer-tó országából / [írta és ill. Rimaszombati Erzsébet]. - [Budapest] : Alpar9 Kft., 2019. - 81, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2. köt.
ISBN 978-615-81247-2-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3768319]
MARC

ANSEL
UTF-813376 /2019.
Steel, Ella
   Sors-fordító [elektronikus dok.] : csak rajtad áll, hogy a sorsod mely irányba fordítod! / Ella Steel. - Szöveg (epub : 5.3 MB) (mobi : 1.2 MB). - [Bakháza] : [NewLine K.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156134. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-23-2 (epub)
ISBN 978-615-5956-24-9 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3772483]
MARC

ANSEL
UTF-813377 /2019.
Szabó Sándor, Cs (1979-)
   Koppány, a lázadó vezér [elektronikus dok.] / Cs. Szabó Sándor. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156143. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-535-1
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3772542]
MARC

ANSEL
UTF-813378 /2019.
Szabóné Jámbor Eszter
   Az 5 tornacsuka útinaplója : hercegnők és vitézek / [mesélő Jámbor Eszter] ; [... ill. Bősze Anita ...]. - [Csopak] : Szabóné Jámbor E., 2019. - 96, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81269-0-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.439(02.053.2)
[AN 3767952]
MARC

ANSEL
UTF-813379 /2019.
Szász István Tas (1938-)
   Egy haza - két ország / Szász István Tas. - Budapest : Accordia, [2001]-. - 20 cm
A 8. köt. "Szász István Tas írásai" alcímmel. - Változó kiadóval
ISBN 963-9242-71-3 *
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-1/-9
[AN 909624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19., A nemzetpolitika útján : naplójegyzetek : 2013. január 28 - 2018. április 8. - 2018. - 287 p.
ISBN 978-615-81002-3-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - napló
323(439)"201"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3768711] MARC

ANSEL
UTF-813380 /2019.
   Szavak helyett : novelláskötet / [szöveggond. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-56-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3767528]
MARC

ANSEL
UTF-813381 /2019.
Szebényi Ildikó (1951-)
   Gyermekversek / Szebényi Ildikó. - Budapest : Tarsoly K., 2019. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5858-11-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3768728]
MARC

ANSEL
UTF-813382 /2019.
Szepsy Eleonóra (1939-)
   Hitem szerint / Szepsy Eleonóra. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged : [Szepsy E.], 2019. - 88 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-3436-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771822]
MARC

ANSEL
UTF-813383 /2019.
Szomory Dezső (1869-1944)
   A selyemzsinór [elektronikus dok.] / Szomory Dezső. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156099. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-848-9 (epub)
ISBN 978-963-474-849-6 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3772168]
MARC

ANSEL
UTF-813384 /2019.
Téti István
   Anton utazik / Téti István ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2019. - 58, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-615-81198-3-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768289]
MARC

ANSEL
UTF-813385 /2019.
Téti István
   Manfréd és Anton Afrikában / Téti István ; Szabó Celestin rajz. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2019. - 144 p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-615-81198-2-5 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3768290]
MARC

ANSEL
UTF-813386 /2019.
Tömösváry Zsigmond
   Genezis / Tömösváry Zsigmond. - [Budapest] : Garbo, cop. 2019. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-71-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3768362]
MARC

ANSEL
UTF-813387 /2019.
Tóth Zoltán (1972-)
   Révülés / Tóth Zoltán ; [képeket kész. Tóth Adrienn]. - Nagybalog : [Buha S.], 2019. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5531-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3767441]
MARC

ANSEL
UTF-813388 /2019.
Turnovszky Éva
   Már akkor is éltem.. / Turnovszky Éva. - Budapest : Tarsoly K., 2018. - 352 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5858-08-6 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3768723]
MARC

ANSEL
UTF-813389 /2019.
Ujkéry Csaba (1943-)
   Sólyom a viharban : Vég-Gyulavár romlása : in gloriam et honorem aeternum militum invictorium / Ujkéry Csaba. - [Kaposvár] : Históriás Téka, cop. 2019. - 241 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4636-5 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3767602]
MARC

ANSEL
UTF-813390 /2019.
Vaja László (1957-)
   Márton : [1902. március 24 - 1976. március 7.] / Vaja László ; [fotók Gyimesi János]. - 2. kiad. - [Budaörs] : Katagraphy Bt., [2019]. - 47 p. : ill., részben színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-00-5906-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3767348]
MARC

ANSEL
UTF-813391 /2019.
Várszegi Adél
   Gibbon és makákó / Várszegi Adél ; ill. Grela Alexandra. - Budapest : Csimota, 2019. - 78, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5649-47-9 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3771921]
MARC

ANSEL
UTF-813392 /2019.
Winter, Abby
   Tiltott szenvedély [elektronikus dok.] / Abby Winter. - Szöveg (epub : 495 KB) (mobi : 734 KB). - [Bakháza] : [NewLine K.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156127. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-09-6 (epub)
ISBN 978-615-5956-10-2 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3772383]
MARC

ANSEL
UTF-813393 /2019.
Winter, Abby
   Treasure [elektronikus dok.] : érezni akarlak / Abby Winter. - Szöveg (epub : 2.2 MB) (mobi : 878 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156126. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-07-2 (epub)
ISBN 978-615-5956-08-9 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3772379]
MARC

ANSEL
UTF-813394 /2019.
Zalay Sándor
   A szenvedésnek ára van [elektronikus dok.] / Zalay Sándor. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Könyv Guru, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5803-72-7)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3772660]
MARC

ANSEL
UTF-813395 /2019.
Zsingor Tünde
   Ne tudd meg! / Zsingor Tünde. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-08-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3767637]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

13396 /2019.
   Bolyhos Bárány : csipogó fürdőkönyv. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-483-045-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767156]
MARC

ANSEL
UTF-813397 /2019.
Gruber, Denitza (1977-)
Mein erstes Sachen suchen - meine Fahrzeuge (magyar)
   Járművek / [ill. Denitza Gruber] ; [szöveg Sandra Grimm]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Mini keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-980-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767211]
MARC

ANSEL
UTF-813398 /2019.
Jelenkovich, Barbara (1961-)
Sachen suchen - im Kindergarten (magyar)
   A mi óvodánk / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-663-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767204]
MARC

ANSEL
UTF-813399 /2019.
Jelenkovich, Barbara (1961-)
Sachen suchen - im Winter (magyar)
   Télen / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-509-010-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767208]
MARC

ANSEL
UTF-813400 /2019.
Kessel, Carola von
Das grosse Wimmelwissen (magyar)
   Óriás felfedezőkönyv / [szöveg Carola von Kessel] ; [ill. Guido Wandrey]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 41 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386)
Ford. Thor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-964-7 kötött : 7999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767147]
MARC

ANSEL
UTF-813401 /2019.
Kisfaludi Boróka
   Mimó és Csipek a városban / [szöveg] Kisfaludi Boróka ; [ill.] Szűcs Anikó ; [közread. az] Európalánta Közhasznú Egyesület. - 3. kiad. - Budapest : Európalánta Közhasznú Egyes., 2019. - 35 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-3231-1 kötött
környezetvédelem - képeskönyv
087.5(084.1) *** 504.06(02.053.2)
[AN 3771777]
MARC

ANSEL
UTF-813402 /2019.
Kisfaludi Boróka
   Mimó és Csipek az erdőben / [szöveg] Kisfaludi Boróka ; [ill.] Szűcs Anikó ; [közread. az] Európalánta Közhasznú Egyesület. - 3. kiad. - Budapest : Európalánta Közhasznú Egyes., 2019. - 35 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-1039-5 kötött
környezetvédelem - képeskönyv
087.5(084.1) *** 504.06(02.053.2)
[AN 3771771]
MARC

ANSEL
UTF-813403 /2019.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Meine Welt der Fahrzeuge - unterwegs mit dem Zug (magyar)
   Vonattal utazunk : a járművek világa / [ill. Wolfgang Metzger, Peter Nieländer] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Érsek-Obádovics Mercédesz
ISBN 978-963-509-005-1 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767201]
MARC

ANSEL
UTF-813404 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni auf dem Bauernhof (magyar)
   Bori a tanyán / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 7.)
ISBN 978-615-5028-12-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771593]
MARC

ANSEL
UTF-813405 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni backt Pizza (magyar)
   Bori pizzát süt / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 29.)
ISBN 978-615-5385-83-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771596]
MARC

ANSEL
UTF-813406 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni feiert Weihnachten (magyar)
   Bori karácsonya / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 9. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 6.)
ISBN 978-615-5028-04-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771591]
MARC

ANSEL
UTF-813407 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht nicht Fremden mit (magyar)
   Bori nem áll szóba idegenekkel / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 23.)
ISBN 978-615-5220-55-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771579]
MARC

ANSEL
UTF-813408 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt backen (magyar)
   Bori sütni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 5.)
ISBN 978-615-5028-03-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771567]
MARC

ANSEL
UTF-813409 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt reiten (magyar)
   Bori lovagolni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 11.)
ISBN 978-615-5028-16-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771588]
MARC

ANSEL
UTF-813410 /2019.
Schneider, Liane (1957-)
Conni macht das Seepferdchen (magyar)
   Bori úszni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 9.)
ISBN 978-615-5028-14-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771574]
MARC

ANSEL
UTF-813411 /2019.
Sólyom Melinda
   Karácsonyvárók naplója : adventi napló és foglalkoztatófüzet : ünnepváró feladatok, érdekességek. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - [95] p. : ill., színes ; 25 cm
Szerzők Sólyom Melinda, Török Ágnes
ISBN 978-963-486-392-2 fűzött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3768593]
MARC

ANSEL
UTF-813412 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max fährt zu Oma und Opa (magyar)
   Berci nagyiéknál alszik / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 6.)
ISBN 978-963-403-033-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771598]
MARC

ANSEL
UTF-813413 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht zum Kinderarzt (magyar)
   Berci a doktor bácsinál / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 9.)
ISBN 978-963-403-249-6 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771600]
MARC

ANSEL
UTF-813414 /2019.
Tielmann, Christian (1971-)
Max lernt schwimmen (magyar)
   Berci az uszodában / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 7.)
ISBN 978-963-403-099-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771603]
MARC

ANSEL
UTF-813415 /2019.
Vizvári Cecília
   Teknősi és RoBoti [elektronikus dok.] : Teknősi és RoBoti kalandjai 1. / Vizvári Cecília ; Vizvári Flávió illusztrációival. - Szöveg (epub : 31.7 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155580. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-31-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3767627]
MARC

ANSEL
UTF-813416 /2019.
Westphal, Catharina (1971-)
Anna im Kindergarten (magyar)
   Anna az oviban / [ill. Catharina Westphal] ; [szöveg Regina Schwarz] ; Elekes Dóra fordításában. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-244-209-9 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3767197]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

13417 /2019.
Friendship is magic (magyar)
   Varázslatos barátság : képregény : Báb királynő visszatér, 3-4. rész / [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2019. - [44] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: My little Pony
ISBN 978-963-497-518-2 fűzött : 1145,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3767182]
MARC

ANSEL
UTF-813418 /2019.
Kordej, Igor (1957-)
Texas Kid, my bro (magyar)
   Texas Kid, testvérem / Igor Kordej ; [Darko Macan ... alapján] ; [ford. Bayer Antal ..., Orosz László]. - [Dunaújváros] : Comicsmania, cop. 2018. - 110 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-80731-3-4 fűzött : 2700,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3767310]
MARC

ANSEL
UTF-813419 /2019.
Roma Szakkollégiumok Hallgatóinak Országos Tudományos Konferenciája (1.) (2018) (Szeged)
   Roma Szakkollégiumok Hallgatóinak Országos Tudományos Konferenciája I [elektronikus dok.] : 2018. március 9., ... Szeged : absztraktkötet / szerk. Kiss Mária Rita ; a ... Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium ... kiadása. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale : Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156161. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5372-87-2
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3772683]
MARC

ANSEL
UTF-813420 /2019.
Vaughan, Brian K. (1976-)
Saga (magyar)
   Saga / írta Brian K. Vaughan ; rajz. Fiona Staples ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Pesti Kv. K., [2018]-. - ill., színes ; 27 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3767976]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2019. - [146] p.
ISBN 978-615-5699-29-0 kötött
Fűzött : 4990,- Ft
[AN 3768572] MARC

ANSEL
UTF-8