MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/01/31 10:56:23
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
1152 /2020.
Children's encyclopedia (magyar)
   Képes enciklopédia gyerekeknek / [ford. Diószegi Dorottya Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 304 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-403-692-0 kötött : 9990,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3771466]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2020.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 44. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-769-4 kötött : 3499,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 3776603]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1154 /2020.
   30 éves a Kisbéri-félvér és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület, 1989-2019. - [Gyúró] : Kisbéri-félvér és Gidrán Lótenyésztő Orsz. Egyes., 2019. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület
Magyarország - lótenyésztés - egyesület - testülettörténet - album
061.2(439)(091)(084.1) *** 636.1(439)(084.1)
[AN 3771637]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2020.
Bende Katalin (1950-2013)
   Rejtőzködő művésztanár : Bende Katalin / [a bevezetőt és a műelemzéseket írta Sipos Endre, a kiállítás kurátora] ; [kiad. Boda Gallery of Art]. - [Budapest] : Boda Gallery of Art, 2018. - 60 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Budapesten, 2018. okt. 25 - nov. 11. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-3461-4 fűzött
Bende Katalin (1950-2003)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2018" *** 73/76(439)(092)Bende_K.
[AN 3771426]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2020.
Géczi János (1954-)
   Upcycling / Géczi János ; [kurátor Áfrány Gábor] ; [közread. a Művészetek Háza]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2019. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
A Veszprémben, 2019. szept. 20 - nov. 17. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5762-04-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Veszprém) *** 73/76(439)(092)Géczi_J.
[AN 3771682]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2020.
   Harminc év a sztómásokért : Nyíregyházi ILCO Egyesület, 1989-2019 / [szerk. Kémeri Julianna]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi ILCO Egyes., [2019]. - 37 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Nyíregyházi ILCO Egyesület
Nyíregyháza - egyesület - testülettörténet - végbélkivezetés - beteg
061.2(439-2Nyíregyháza)(091) *** 616.34-089.86
[AN 3771643]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2020.
Székely György (1953-)
   A muzsika valódi hangja a fesztiválok fővárosában : Salzburg / Székely György. - [Budapest] : [Székely Gy.], cop. 2019. - 286 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-4559-7 kötött : 9800,- Ft
Salzburg - Magyarország - zenei fesztivál - operaénekes - komolyzenei előadó - ezredforduló - 21. század - interjú
061.7(436-2Salzburg)"199/201" *** 784.071.2(100)(092)(047.53) *** 78.071.2(100)(092)(047.53) *** 78.071.2(439)(092)(047.53) *** 784.071.2(439)(092)(047.53)
[AN 3773042]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2020.
A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig (angol)
   The surrealist movement from the Dalí to Magritte : crisis and rebirth in 1929 : [27 June - 20 October 2019] / ed. by Didier Ottinger ; with the collaboration of Marie Sarré ; [... curator ... Anna Zsófia Kovács]. - Budapest : Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, cop. 2019. - 243, [3] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2019/2.)
A Budapesten rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-06-9 kötött
képzőművészet - szürrealizmus - két világháború közötti időszak - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2019" *** 73/76(100)"192/193" *** 7.037.5
[AN 3771623]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1160 /2020.
   Együtt az olvasóvá nevelésért! : [... "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" ... EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 ... "Az én könyvtáram" program keretében ...] / szerk. Gombos Péter és Péterfi Rita ; [ill. Kyrú] ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. - Budapest : FSZEK, 2019. - 79 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-581-451-0 fűzött
olvasás - olvasáspedagógia - könyvtárpedagógia
028.6 *** 371.385.1
[AN 3771883]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2020.
Mäder, Michael
   Ist die Donauschrift Schrift? : eine systematische Untersuchung der Zeichensequenzen aus der Vinča-Kultur, 5200-3400 v. Chr. / Michael Mäder. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2019. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 42.)
Bibliogr.: p. 108-114.
ISBN 978-615-5766-29-9 fűzött
Vinčai-kultúra - írástörténet - régészet
003.3 *** 903
[AN 3772507]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2020.
Nagy János (1847-1882)
   A székelyek scytha-hún eredetűsége s az ellenvélemények / írta Nagy János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 74 p. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvár : Stein Ny., 1879. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5797-76-7 fűzött : 1900,- Ft
magyarságkutatás - székelyek - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 930.8(=945.11székelyek)(089.3)
[AN 3771532]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2020.
   Olvasásfejlesztés könyvtári környezetben : Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek "Az én könyvtáram" EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 / szerk. Barátné Hajdu Ágnes, Béres Judit. - Budapest : FSZEK, 2019. - 306 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Módszertani kötetek ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-581-443-5 kötött
Magyarország - olvasáskutatás - olvasáspedagógia - könyvtárpedagógia - könyvtárügy - 21. század
028(439)"201" *** 028.6 *** 371.385.1 *** 021
[AN 3772389]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1164 /2020.
Varsányi Zsuzsa
   Rádijóztam : Miskolc - Budapest / Varsányi Zsuzsa. - Budapest : Anonymus, 2018. - 167, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7280-39-9 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - híres ember - rádiózás - 20. század - 21. század - memoár
791.9.096(439)(092)Varsányi_Zs.(0:82-94)
[AN 3771797]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1165 /2020.
Bender, Lionel
Invention (magyar)
   Találmányok / írta Lionel Bender ; [ford. Seres Iván]. - Budapest : Park, cop. 2018. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-448-7 kötött : 3500,- Ft
találmány
001.894
[AN 3777034]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2020.
   Psychology and politics : intersections of science and ideology in the history of psy-sciences / ed. by Anna Borgos, Ferenc Erős and Júlia Gyimesi. - Budapest : New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019. - VII, 372 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-312-1 kötött
Magyarország - tudománypolitika - tudománytörténet - lélektan - elmegyógyászat - pszichoanalízis - 20. század
001.89:323(439)"191/197" *** 001.89:323(100)"19" *** 159.9(091) *** 159.964.2(091) *** 616.89(091)
[AN 3772534]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1167 /2020.
Byrne, Rhonda (1951-)
The power (magyar)
   Az erő / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - XV, 250, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-080-2 kötött : 4990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3776180]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2020.
Crowley, Aleister (1875-1947)
The book of Thoth (magyar)
   Thoth könyve : értekezés az egyiptomi Tarotról / Aleister Crowley. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2018]. - 369 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-21-9 fűzött : 3850,- Ft
tarot
133
[AN 3775899]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2020.
   A Crowley tarot dióhéjban : útmutató könyv és kártyacsomag / [összeáll. Schneider Marita]. - Budapest : Bioenergetic, cop. 2019. - 119 p. : ill., színes ; 17 cm + 78 kártya
ISBN 978-963-291-404-6 fűzött : 4990,- Ft
jövendőmondás - tarot
133.3
[AN 3771655]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2020.
Matthews, John (1948-)
The spirit of nature oracle (magyar)
   A természet szellemének jóslatai : a kelták ősi bölcsessége jóskártyákban : a zöld ember és az Ogam-fa abc / John Matthews, Will Worthington ; [ford. Kalácska Erika]. - [Budapest] : Bioenergetic, [2018]. - 127 p. : ill. ; 21 cm + 25 kártya
Dobozban
ISBN 978-963-291-350-6 fűzött : 5490,- Ft
kártyavetés - jövendőmondás
133.3 *** 794.4
[AN 3772281]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2020.
Packard, Mary
The golden tarot (magyar)
   Arany tarot : a Visconti-Sforza kártyacsomag / Mary Packard ; kártyaillusztrátor Rachel Clowes ; [ford. Kozma Gyula]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes ; 17 cm + 78 kártya
Dobozban
ISBN 978-963-291-397-1 fűzött : 6990,- Ft
tarot
133.3
[AN 3772345]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2020.
Smith, Caroline
The Moon oracle (magyar)
   A Hold jóslatai : bízd magad a Hold fázisainak útmutatására! / Caroline Smith és John Astrop ; [ford. Tutor Krisztina]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2018. - 124 p. : ill. ; 21 cm + 72 kártya
Dobozban
ISBN 978-963-291-365-0 fűzött : 5990,- Ft
kártyavetés - jövendőmondás - asztrológia
133.5 *** 794.4
[AN 3772242]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2020.
Stavish, Mark (1964-)
Egregores (magyar)
   Egregorok : az emberiség sorsa felett őrködő okkult entitások / Mark Stavish ; James Wasserman előszavával. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-96-3 kötött : 3990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3773238]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2020.
Szathmáry László (1880-1944)
   Magyar alkémisták / Szathmáry László. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2019]. - X, [2], 452 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Kir. M. Termtud. Társ., 1928. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5032-27-1 fűzött : 3750,- Ft
alkímia - hasonmás kiadás
133.5 *** 54 *** 094/099.07
[AN 3775894]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1175 /2020.
Dunaújváros. Önkormányzat. Közgyűlés
   Dunaújváros megyei jogú város települési környezetvédelmi programja, 2019-2024 : Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 176/2019. (III. 21.) számú határozatával elfogadva / [kész. Barta Judit, Éri Vilma]. - Dunaújváros : Önkormányzat, 2019. - 121 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 978-963-87698-6-2 fűzött
Dunaújváros - környezetvédelem - önkormányzat
504.06(439-2Dunaújváros) *** 352(439-2Dunaújváros) *** 351.777(439-2Dunaújváros)
[AN 3772315]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2020.
Farndon, John (1960-)
Stuff you should know about planet earth (magyar)
   Hogyan működik bolygónk, a Föld? / [szerző] John Farndon ; [ill.] Tim Hutchinson ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-294-564-4 fűzött : 3970,- Ft
Föld - természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3772893]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2020.
Illés Andrea
   Magyarország világörökségei / Illés Andrea. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2011. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-244-261-7 kötött : 4975,- Ft
Magyarország - világörökség - építészet - természeti környezet
502.4(439) *** 72(439) *** 930.85(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3775953]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2020.
Ultimate book of knowledge (magyar)
   A tudás nagykönyve. - Budapest : Tarsago, cop. 2018. - 336 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-410-2 kötött
Föld - természeti környezet - emberi test - technikatörténet - művelődéstörténet
502 *** 612 *** 62 *** 930.85(100)
[AN 3773127]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1179 /2020.
Tammet, Daniel (1979-)
Thinking in numbers (magyar)
   Számokban létezünk : a mindennapok matematikája / Daniel Tammet ; [ford. és jegyzetekkel ell. Pataki János]. - Budapest : Európa, 2019. - 312, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-935-6 kötött : 3999,- Ft
matematika - művelődéstörténet
51 *** 930.85(100)
[AN 3773239]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1180 /2020.
   "Ez a sugárzás nem ismer határokat" [elektronikus dok.] : dokumentumok a csernobili katasztrófa magyarországi következményeiről / [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ... - Szöveg (pdf : 55 MB). - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156505. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-06-1
Magyarország - Csernobil - radioaktív sugárzás - atomerőmű - katasztrófa - belpolitika - külpolitika - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
621.039.58(477-2Černobil') *** 614.876(477-2Černobil') *** 621.311.25 *** 323(439)"1986"(093) *** 327(439)"1986"(093)
[AN 3775632]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1181 /2020.
Bischoff, Karin
Wetter (magyar)
   Időjárás / Karin Bischoff ; [ill. Sabine Fischer] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-593-4 kötött : 1995,- Ft
időjárás - gyermekkönyv
551.5(02.053.2)
[AN 3772940]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2020.
   Globális felmelegedés, kutatásalapú tanulás, hóvirágkutatás : Automata és Autonóm MikroMeteorológiai Állomás (AAMMA) építése 2018-2019-ben : a tervmunka (projekt) jelentése / [szerk. Horváth Erika]. - Pécs : Cserepka Isk. Természettud. Munkaközössége, 2019. - 67, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola Természettudományos Munkacsoport kiadványai ; 1.)
ISBN 978-615-00-5680-7 fűzött
éghajlatváltozás - hóvirág - monitoring
551.583 *** 582.572.4
[AN 3771449]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2020.
Weather (magyar)
   Időjárás / [ford. Both Előd]. - Budapest : Park, cop. 2019. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-543-9 kötött : 3500,- Ft
időjárás - ifjúsági könyv
551.5(02.053.2)
[AN 3777029]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1184 /2020.
Hawking, Stephen W. (1942-2018)
The grand design (magyar)
   A nagy terv : [új válaszok az élet nagy kérdéseire] / Stephen Hawking és Leonard Mlodinow ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, [2019], cop. 2011. - 228 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-252-126-8 kötött : 4990,- Ft
kozmológia
524.8
[AN 3776086]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2020.
Schittenhelm, Klaus M.
Sterne finden ganz einfach (magyar)
   Csillagképek : az égbolt felfedezése / Klaus M. Schittenhelm ; Gunther Schulz illusztrációival ; [ford. Jankovics István]. - Budapest : Cser K., 2019. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-278-480-9 kötött : 3995,- Ft
csillagkép
524
[AN 3775933]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1186 /2020.
Bischoff, Karin
Wald (magyar)
   Erdő / Karin Bischoff ; [ill. Marie Gerstner, Annelie Stenzel] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-592-7 kötött : 1995,- Ft
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3772966]
MARC

ANSEL
UTF-81187 /2020.
Cseke Zoltán
   Helyünk Isten Univerzumában : hitem szerint / Cseke Zoltán. - [Pécs] : [Harkányi Galéria], [2019]. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6397-3 fűzött : 2400,- Ft
élet eredete - civilizáció - ember - prognosztika
577 *** 008.2 *** 008(100)(091)
[AN 3772415]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2020.
Dányádi Sára
   Belvárosi növényvilág / Dányádi Sára. - Budapest : Corvina, 2019. - 93, [2] p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-963-13-6604-4 kötött : 1990,- Ft
Budapest - flóra - növényhatározó
582(083.71) *** 581.9(439-2Bp.)
[AN 3773025]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2020.
Mound, Laurence
Insect (magyar)
   Rovarok / írta Laurence Mound ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - Budapest : Park, cop. 2019. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-610-8 kötött : 3500,- Ft
rovar - ifjúsági könyv
595.7(02.053.2)
[AN 3777031]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2020.
Svensson, Lars (1941-)
Fågelguiden (magyar)
   Madárhatározó : Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója / szöveg és térképek Lars Svensson ; ábrák ... Killian Mullarney és Dan Zetterström ; ford. Magyar Gábor, Schmidt András és Sós Endre. - 7. frissített kiad. - Budapest : Park, 2018. - 447 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 427-428.
ISBN 978-963-355-396-1 kötött : 9500,- Ft
Európa - madár - állathatározó
598.2(4)(083.71) *** 591.9(4)
[AN 3776938]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1191 /2020.
   Ajánlások a fejlődési zavarok és az érzékszervi fogyatékosságok korai szűréséhez, állapotmegismeréséhez : módszertani kézikönyv / [szerk. Csepregi András] ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 375 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Gyermekút. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81119-4-2 fűzött
gyermeki fejlődés - fejlődési rendellenesség - érzékszervi fogyatékos
612.65 *** 616-007 *** 616.8-009.6-053.2
[AN 3772848]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2020.
Ambikananda Saraswati, Svami
The healing yoga manual (magyar)
   A gyógyító jóga kézikönyve : használd a csakrák energiáit, fokozd az életerődet! / Szvámi Ambikananda Saraswati ; Laura Knox fotóival ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-376-6 fűzött : 3990,- Ft
jóga - mentálhigiénia
615.851.86 *** 613.71 *** 613.865
[AN 3772247]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2020.
Annesley, Mike
Healing body meditations (magyar)
   Gyógyító mandalameditációk : 30 gyógyító mandala a testi-lelki egészségért / Mike Annesley és Steve Nobel ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-316-2 fűzött : 3990,- Ft
meditáció - jóga - ezoterika
615.851.86 *** 133.25
[AN 3772222]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2020.
   Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után / szerk. Bóna Judit, Horváth Viktória. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 334 p. : ill. ; 24 cm. - (Beszéd, kutatás, alkalmazás, ISSN 2064-4442)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-310-2 fűzött
nyelvelsajátítás - gyermek - pszicholingvisztika - nyelvhasználat - nyelvfejlődés
159.946.3 *** 800.6 *** 800.6/.7-053.4/.6 *** 800.71
[AN 3772618]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2020.
The blood and immune system (magyar)
   Éltető vér és erős immunrendszer. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2018. - 136 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Testünk egyensúlyban)
ISBN 978-963-289-423-2 fűzött
élettan - keringési rendszer - immunitás - egészséges életmód
612.1 *** 613 *** 612.017.1
[AN 3773071]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2020.
Boulad, Henri (1931-)
   Egység, teljesség és szentség : az étel és a száj társadalmi, kozmikus és szent dimenziói / Henri Boulad. - Budapest : Kairosz, 2019. - 295 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 271-292.
ISBN 978-963-514-018-3 fűzött : 3900,- Ft
érzékelés - élettan - vallásfilozófia
159.93 *** 612 *** 21
[AN 3771493]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2020.
The brain and central nervous system (magyar)
   Éber agy és egészséges idegek. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2018. - 136 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Testünk egyensúlyban)
ISBN 978-963-289-407-2 fűzött
élettan - idegrendszer - egészséges életmód
612.8 *** 613
[AN 3773059]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2020.
Brennan, Richard
The Alexander technique manual (magyar)
   Az Alexander-technika kézikönyve : irányítsd a tested és az életed! / Richard Brennan ; fényképezte Stephen Marwood ; [ford. Makay Emese]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-346-9 fűzött : 3990,- Ft
testmozgás - egészségvédelem
613.71 *** 615.82
[AN 3772250]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2020.
Brennan, Richard
How to breathe (magyar)
   Hogyan lélegezz? : tökéletes légzéssel az egészségért, a boldogságért és a jó közérzetért : [több mint 30 légzőgyakorlattal és -technikával] / Richard Brennan ; [ford. Tutor Krisztina]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-291-371-1 fűzött : 3490,- Ft
légzés - torna
612.2 *** 613.71
[AN 3772316]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2020.
Burmeister, Mary (1918-2008)
   A jin shin jyutsu is : önmagam megismerése (segítése) : élet-művészet / [Mary Burmeister által] ; ford. és szerk. Endes Anikó. - [Debrecen] : [Endes A. B.], [2018]-. - ill. ; 22 cm
masszázs - öngyógyítás
615.89 *** 615.82
[AN 3772535]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A jin shin jyutsu is bemutatása / [ill. M. és A. Mangino]. - [2018]. - [12], 60 p.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-4128-5 fűzött : 3200,- Ft
masszázs - öngyógyítás
615.82 *** 615.89
[AN 3772624] MARC

ANSEL
UTF-81201 /2020.
Carr, Allen (1934-2006)
Allen Carr's easy way to stop smoking (magyar)
   Leszokni a dohányzásról? Így könnyű! / Allen Carr ; [ford. Szép Zsuzsanna és Zsolt Angéla]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2019. - 241 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-628-3 fűzött : 3450,- Ft
dohányzás
613.84 *** 364.272
[AN 3776924]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2020.
De Mitri, Stefania
Yoga organizer (magyar)
   Jóga, ahogy te szereted! : [396 kivehető és sorba rendezhető gyakorlókártyával] / Stefania De Mitri ; [ford. Országh Barbara]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2018. - [96] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-291-349-0 fűzött : 4490,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3772221]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2020.
   Diabétesz étrend : 30 napos : heti bevásárló lista és receptek. - [Dunaharaszti] : Ukko Hungária Kft., [2019]. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-4820-8 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 3772034]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2020.
Domokos Gabriella
Hatodik érzék a köbön (angol)
   Sixth sense on the top : come with me to the world of succes using the Silva method! / Gabriella Domokos. - [Budapest] : Domokos S.-né, 2019. - 94 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-5597-8 fűzött
agykontroll - életvezetés
613.865
[AN 3771913]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2020.
   Felkészítés a szenzoros feldolgozás rendellenességeinek szűrésére : módszertani kézikönyv / [közread. a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 41 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Gyermekút. - Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-615-5944-23-9 fűzött
gyermeki fejlődés - csecsemő - kisgyermekkor - mozgás - érzékelés - vizsgálat - gyógypedagógia
159.946.2-053.2 *** 612.76-053.2 *** 159.93-053.2 *** 376.013.82
[AN 3772888]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2020.
   Felkészítés a szenzoros feldolgozás rendellenességeinek szűrésére : szenzoros és mozgásos élmények életkori kérdőívek / [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 34 p. ; 30 cm
keretcím: Gyermekút
ISBN 978-615-5944-25-3 fűzött
gyermeki fejlődés - csecsemő - kisgyermekkor - mozgás - érzékelés - gyógypedagógia - kérdőív
159.946.2-053.2 *** 612.76-053.2 *** 159.93-053.2 *** 376.013.82
[AN 3772890]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2020.
   Fogyókúrás étrend: 1200 Kcal : 30 napos : heti bevásárló lista és receptek. - [Dunaharaszti] : Ukko Hungária Kft., [2019]. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-5276-2 fűzött : 2490,- Ft
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3772015]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2020.
   Fogyókúrás étrend: 1500 Kcal : 30 napos : heti bevásárló lista és receptek. - [Dunaharaszti] : Ukko Hungária Kft., [2019]. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-5277-9 fűzött : 2490,- Ft
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3772030]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2020.
   Fogyókúrás étrend: 1800 Kcal : 30 napos : heti bevásárló lista és receptek. - [Dunaharaszti] : Ukko Hungária Kft., [2019]. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-5278-6 fűzött : 2490,- Ft
fogyókúra - diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3772040]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2020.
   Fogyókúrás étrend: 2000 Kcal : 30 napos : heti bevásárló lista és receptek. - [Dunaharaszti] : Ukko Hungária Kft., [2019]. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-5279-3 fűzött : 2490,- Ft
diéta - fogyókúra - étrend - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3772033]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2020.
Gáspár Gabriella (1956-)
   "Együttműködés a kora gyermekkori intervencióban" : szülők és szakemberek együttműködését támogató ágazatközi esetmegbeszélő csoport : módszertani háttéranyag / [szerzők Gáspár Gabriella, Majoros István, Szarka Emese] ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018. - 22 p. : ill., részben színes ; 30 cm
keretcím: Gyermekút. - Bibliogr.: p. 22.
ISBN 978-615-5944-09-3 fűzött
gyógypedagógia - gyermekgondozás - gyermekvédelem - szülő-pedagógus kapcsolat - együttműködés
613.95 *** 376.013.82 *** 364.65-053.2 *** 37.018.26
[AN 3772867]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2020.
The heart and circulatory system (magyar)
   Fitt szív és rugalmas erek. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2018. - 136 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Testünk egyensúlyban)
ISBN 978-963-289-401-0 fűzött
élettan - keringési rendszer - egészséges életmód
612.1 *** 613
[AN 3773090]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2020.
Hidvégi Áron Arnold (1981-)
   Viktor Orbán : egy underground értelmezés : [az első önfejlesztő könyv, amit Orbán Viktor inspirált] / Hidvégi Áron Arnold. - Budapest : Aron Store Kft., 2019. - 244 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-238.
ISBN 978-615-00-6254-9 fűzött : 5600,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - életvezetés - siker - mentálhigiénia - politikus - ezredforduló - 21. század
613.865 *** 32(439)(092)Orbán_V.
[AN 3772404]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2020.
Horváth Veronika
   Fiatalok egészségmagatartása a Szigetvári és a Sellyei járásban / Horváth Veronika, Molnár Dániel. - Szigetvár : Szigetvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, 2019. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 89-96.
ISBN 978-615-00-5667-8 fűzött
Szigetvári járás - Sellyei járás - egészségmagatartás - gyermek - 21. század - statisztikai adatközlés - serdülőkor
614-053.2/.6(439-37Szigetvár)"201"(083.41) *** 614-053.2/.6(439-37Sellye)"201"(083.41)
[AN 3771640]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2020.
How food works (magyar)
   Mindent a táplálkozásról / [mtársak Joel Levy, Ginny Smith] ; [ill. Mark Clifton, Phil Gamble, Mike Garland]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, [2019], cop. 2017. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Szkokán Boglárka
ISBN 978-963-433-700-3 kötött : 5999,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3777018]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2020.
   Az interstitialis tüdőbetegségek képalkotása multidiszciplináris kitekintéssel / szerk. Tárnoki Dávid [et al.]. - Budapest : Medicina, 2020. - XII, 228 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-747-0 kötött : 4800,- Ft
tüdőbetegség - differenciáldiagnosztika - orvosi diagnosztika
616.24 *** 616-079.4
[AN 3773045]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2020.
Kádár Annamária (1975-)
   Lilla és Tündérbogyó : 30 érzelmi intelligencia fejlesztő mese / Kádár Annamária ; [ill. Moldován Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2019, cop. 2016. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5281-35-8 kötött : 2940,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - meseterápia - mese
615.851.82 *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3776752]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2020.
Keresztesiné Szabó Anita
   Aki bújt, aki nem.. [elektronikus dok.] : útmutató autista gyermeket nevelő szülőknek a közös játék élményéhez / Keresztesiné Szabó Anita, Rácz Zsuzsanna ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156608. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5610-03-5
autizmus - viselkedészavar - családi nevelés - fejlesztő játék - elektronikus dokumentum
616.89-008.45 *** 616.89-008.447 *** 37.018.1 *** 371.382
[AN 3776583]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2020.
The kidneys and urinary system (magyar)
   Jól működő vese és húgyutak. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2018. - 136 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Testünk egyensúlyban)
ISBN 978-963-289-413-3 fűzött
élettan - húgyszerv - egészséges életmód
613 *** 612.46
[AN 3773094]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2020.
Kinslow, Frank J.
The secret of instant healing (magyar)
   Az azonnali gyógyulás titka / Frank J. Kinslow ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 157 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-529-124-3 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3776187]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2020.
Lakatos Péter
   Legyél te is biohacker! : hogyan lehetsz egészségesebb, erősebb és okosabb pár nap alatt / Lakatos Péter, Sáfrán Mihály. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 237 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-[238].
ISBN 978-963-475-198-4 fűzött : 3499,- Ft
egészséges életmód
613
[AN 3773125]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2020.
Lindau, Veit (1969-)
Liebe radikal (magyar)
   Szeress radikálisan! : ismerd meg magad és teljesedj ki a kapcsolataidban / Veit Lindau ; [ford. Herold Enikő]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-357-5 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - párkapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 3772279]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2020.
Lohonyai Dóra
   Karmaváltás [elektronikus dok.] : fél év Indiában egyedül, három gyerekkel és az autizmussal / Lohonyai Dóra. - Szöveg (epub : 8.4 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156532. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-686-7
India - autizmus - helyismeret - napló - elektronikus dokumentum
616.89-008.45(0:82-94) *** 908.540(0:82-94)
[AN 3775824]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2020.
The lungs and respiratory system (magyar)
   Hatékony tüdő és légzőrendszer. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2018. - 135 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Testünk egyensúlyban)
ISBN 978-963-289-409-6 fűzött
élettan - légzőszerv - egészséges életmód
612.2 *** 613
[AN 3773083]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2020.
Mármol, Josep
Anatomía & masaje deportivo (magyar)
   Anatómia és sportmasszázs : a legfontosabb masszázstechnikák lépésről lépésre : a faszciamasszázs szerepe a teljesítmény fokozásában / Josep Mármol és Artur Jacomet ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 159 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-291-393-3 fűzött : 4990,- Ft
masszázs - anatómia
615.82 *** 611
[AN 3772321]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2020.
Mercati, Maria
The thai massage manual (magyar)
   A thai masszázs kézikönyve : rugalmasság, ellazulás és belső egyensúly természetes módszerrel / Maria Mercati ; Sue Atkinson fényképeivel ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-344-5 fűzött : 3990,- Ft
masszázs
615.82
[AN 3772240]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2020.
Mercati, Maria
The tui na manual (magyar)
   A tuina kézikönyve : a testet és lelket felébresztő masszázs / Maria Mercati ; [ford. Muzsi Erika]. - Budapest : Bioenergetic, [2018]. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-345-2 fűzött : 3990,- Ft
masszázs
615.82
[AN 3772253]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2020.
Parkes, Sally
The yoga healing bible (magyar)
   A jóga anatómia kézikönyve : [30 alappóz elemzésekkel, magyarázatokkal és ábrákkal] / [szerző Sally Parkes] ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-291-330-8 fűzött : 3990,- Ft
jóga - anatómia
615.851.86 *** 613.71 *** 611
[AN 3772335]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2020.
Pease, Allan (1952-)
Why men lie and women cry (magyar)
   Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? : [a nemek harca] / Barbara Pease, Allan Pease ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2019. - 356, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-629-0 fűzött : 3450,- Ft
nemek lélektana
159.922.1 *** 613.865
[AN 3776190]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2020.
Prince, Joseph (1963-)
The power of right believing (magyar)
   Higgy jól, hogy jól élj! avagy A helyes hit ereje : a félelem, bűntudat és függőségek nélküli élet hét kulcsa / Joseph Prince ; [ford. ... Berényi György és Berényiné Kis-Katos Natália]. - 2. kiad. - Méhkerék : StAR K., 2019, cop. 2014. - 358 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80817-1-9 fűzött : 3150,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3776469]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2020.
Reading, Suzy
Stand tall like a mountain (magyar)
   Nyújtózz az égig, mint egy hegy : játékos mindfulness-technikák gyerekeknek és szülőknek / Suzy Reading ; [ill. Ella Mclean] ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 189 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 186.
ISBN 978-963-291-394-0 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3772354]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2020.
   Reflux étrend : 30 napos : heti bevásárló lista és receptek. - [Dunaharaszti] : Ukko Hungária Kft., [2019]. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81340-1-9 fűzött : 2490,- Ft
refluxbetegség - étrend - szakácskönyv
616.329 *** 616.33-008.1 *** 641.563(083.12)
[AN 3772037]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2020.
Ruiz, Miguel (1952-)
The fifth agreement (magyar)
   Az öt egyezség : ősi tanítások az öntudatra ébredésről / Don Miguel Ruiz, Don Jose Ruiz ; [ford. Tasi Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2019. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-507-030-5 kötött : 4490,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3773076]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2020.
Sacks, Oliver (1933-2015)
The man who mistook his wife for a hat (magyar)
   A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét és más orvosi történetek / Oliver Sacks. - 5. kiad. - Budapest : Park, 2019. - 331, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 320-331.
ISBN 978-963-355-658-0 fűzött : 3950,- Ft
elmegyógyászat - lélektan
616.89(089.3) *** 159.9(089.3)
[AN 3776196]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2020.
Sipos Tibor
   Mohó sapiens / Sipos Tibor. - Dunaharaszti : Ukko Hungária Kft., 2019. - 276 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 274-276.
ISBN 978-615-81340-0-2 fűzött : 3490,- Ft
egészséges táplálkozás - egészséges életmód
613.2 *** 613
[AN 3772009]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2020.
Sirák András
   Sürgősségi betegellátás : családorvosok, rezidensek, ügyeletes orvosok és asszisztensek számára / írta Sirák András ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék. - 6. bőv., átd. kiad. - Székesfehérvár : Mátrix, 2019. - 451 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 433-434.
ISBN 978-615-00-4676-1 fűzött
orvosi ellátás - egyetemi tankönyv
616-08-039.74(075.8) *** 369.223.2(075.8)
[AN 3775915]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2020.
Sivananda Radha, Swami (1911-1995)
Hatha yoga, the hidden language (magyar)
   Hatha jóga, a rejtett nyelv : szimbólumok, titkok és metaforák / Szvámi Sivánanda Rádhá ; [ford. Holló Imola]. - Budapest : Filosz, 2019. - 248, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (Jóga vidjá könyvek, ISSN 1788-2907)
ISBN 978-963-9841-39-0 fűzött : 3900,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3771812]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2020.
The skin, hair and nails (magyar)
   Ragyogó bőr, haj és körmök. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2019. - 136 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Testünk egyensúlyban)
ISBN 978-963-289-427-0 fűzött
élettan - bőr - haj - köröm - egészséges életmód - testápolás
613 *** 646.7 *** 612.79
[AN 3773114]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2020.
Smíšek, Richard (1954-)
Spirální stabilizace páteře (magyar)
   Spirálstabilizáció : gerincsérv kezelése műtét nélkül : a gerinc spirális stabilizálásának módszere : Smíšek-rendszer / Richard Smíšek, Katerina Smíšková, Zuzana Smíšková ; [ford. Uri Krisztina]. - 2. kiad. - [Nagykovácsi] : Richter K., 2019. - 140 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6362-1 fűzött
gerincbetegség - sérv - gyógytorna
616.711-007.43-085 *** 615.825
[AN 3771946]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2020.
The stomach and digestive system (magyar)
   Erős gyomor és kifogástalan emésztés. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2018. - 136 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Testünk egyensúlyban)
ISBN 978-963-289-415-7 fűzött
élettan - emésztés - egészséges életmód
612.3 *** 613
[AN 3773100]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2020.
Szél Dávid (1981-)
   Útközben : egy életközepi válság skype-terápiája / Szél Dávid. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 189 p. ; 18 cm. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Bibliogr.: p. 186-189.
ISBN 978-963-304-856-6 fűzött : 2500,- Ft
pszichoterápia - életkori válság - középkorú - életvezetés
159.922.62 *** 615.851 *** 613.865
[AN 3771840]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2020.
Tamás Rita (1973-)
   Ne pánikolj, sportolj! : utam az összeomlástól a harmóniáig / Tamás Rita. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 269 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-475-208-0 fűzött : 3999,- Ft
életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3771827]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2020.
Wills, Pauline
The reflexology manual (magyar)
   A reflexológia kézikönyve : holisztikus gyógyítás a kéz és a láb masszírozásával / Pauline Wills ; fényképezte Sue Atkinson ; [ford. Müller Péter]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-347-6 fűzött : 3990,- Ft
masszázs - reflexológia - természetgyógyászat - élettan
615.821.2 *** 615.89 *** 612
[AN 3772226]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2020.
Yogani
Asanas, mudras and bandhas (magyar)
   Ászanák, mudrák és bandhák : [a kundalini ébresztésének eksztatikus gyakorlatai] / Yogani ; [ford. Kozma Mihály]. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-23-5 fűzött : 2500,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3771564]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1245 /2020.
   A nagy remény : a biharnagybajomi olajosok históriája / ... összegyűjt. és lejegyezték id. Ősz Árpád és Somogyi László. - Budapest : Montan-Press, 2018. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 38-40.
ISBN 978-963-89723-4-7 fűzött
Magyar - Szovjet Olaj Rt. (Budapest). Biharnagybajomi Fúrási Vállalat
Biharnagybajom - kőolajbányászat - ipartörténet - 20. század
622.323/.324(439-2Biharnagybajom)"19"
[AN 3773086]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2020.
   The role of renewable resources and fuels in power generation : 13th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection : May 25-27, 2017, Budapest ... : proceedings / [ed. by Gyula Gróf] ; publ. by Budapest University of Technology and Economics Department of Energy Engineering. - [Budapest] : BUTE Dep. of Energy Engineering, cop. 2019. - 206 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Heat Engines and Environmental Protection : proceedings of the 13th conference. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-280-7 fűzött
energetika - fűtés - megújuló energiaforrás - konferencia-kiadvány
620.9 *** 697 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3772374]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1247 /2020.
Fehér Krisztián
   Hogyan írj extrém gyors programot? [elektronikus dok.] : bevezetés a CUDA programozásba / Fehér Krisztián. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Budapest : BBS-Info, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156531. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5477-79-9
programnyelv - programozás - videokártya - elektronikus dokumentum
519.688CUDA
[AN 3775802]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2020.
Fekete Imre
   Modern átverések avagy IT biztonság a hétköznapokban [elektronikus dok.] / Fekete Imre. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : BBS-Info, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156533. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5477-85-0
adatbiztonság - adatvédelem - internet - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 681.324Internet
[AN 3775821]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2020.
Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt (magyar)
   Egészségesen felnőni a digitális médiaeszközök korában : útmutató szülőknek és mindazoknak, akik gyerekekkel és fiatalokkal foglalkoznak / [szerk. Klaus Scheler] ; [ford. Monori Dóra, Ember Zsófia] ; [kiad. a Merkúr Gyógyító-Mozgás Egyesület]. - Budapest : Merkúr Gyógyító-Mozgás Egyes., 2019. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 130-137.
ISBN 978-615-00-6184-9 fűzött
Magyarország - családi nevelés - információs társadalom - digitális technika - gyermeklélektan - gyermekvédelem
681.3.004.14 *** 37.018.1 *** 316.77 *** 159.922.7 *** 342.7-053.2(439)
[AN 3773175]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2020.
Molnár László
   Közigazgatási informatikai alkalmazások [elektronikus dok.] : közigazgatási tanulmányok / Molnár László, Sasvári Péter, Tarpai Zoltán Tamás ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Központ. - Szöveg (pdf : 15 MB). - Budapest : NKE KTI, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156416. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-052-0
Magyarország - közigazgatás - elektronikus ügyintézés - elektronikus dokumentum
681.3.004.14(439) *** 35.077(439)
[AN 3774847]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2020.
Toldi Bence (1996-)
   Mobmánia : nem vagy egyedül... : kraftolók kézikönyve különkiadás / [írta Toldi Bence]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-101-9 fűzött
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3773144]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2020.
Tóth-Mózer Szilvia
   Digitális eszközök integrálása az oktatásba [elektronikus dok.] : jó gyakorlatokkal, tantárgyi példákkal, modern eszközlistával / Tóth-Mózer Szilvia, Misley Helga. - Szöveg (pdf : 12 MB). - Budapest : ELTE, 2019. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156536. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-129-1
pedagógia - tanulás - oktatástechnológia - digitális technika - módszertan - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 371.68 *** 371.32 *** 371.3
[AN 3775879]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1253 /2020.
Mechwart András Ifjúsági Találkozó (9.) (2019) (Debrecen)
   IX. Mechwart András Ifjúsági Találkozó [elektronikus dok.] : Debrecen, 2019. szeptember 17. : [konferencia kiadvány] / [rend., közread. a] MEE MAIT. - Szöveg. - [Budapest] : MEE MAIT, [2019]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9299-39-9
elektrotechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.3 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3770998]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1254 /2020.
Orendi Éva (1948-)
   A királylány manója / [... írta Orendi Éva] ; [a rajzokat kész. Ráduly Adrienn] ; [közread. az] FKF. - Budapest : FKF Nonprofit Zrt., 2019. - 19 p. : ill., főként színes ; 19x24 cm
ISBN 978-963-08-8991-9 fűzött
szemétgyűjtés - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
628.463(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3773056]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2020.
   A városi környezet egészséghatásai / [szerk. Girán János] ; [közread. a MTA TAB Preventív Orvosi Tudományok Munkabizottság, "Genomika a Rákprevencióért" Alapítvány, PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet]. - [Pécs] : MTA TAB Preventív Orvosi Tudományok Munkabiz. : "Genomika a Rákprevencióért" Alapítvány : PTE ÁOK Orvosi Népegészségügyi Int., [2019]. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5996-9 fűzött
település-egészségügy - környezet-egészségügy - város - környezetvédelem - környezetszennyezés - konferencia-kiadvány
628.4 *** 614.7 *** 504.064 *** 504.03 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3772093]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2020.
   Víz- és szennyvízkezelés az iparban 2019 [elektronikus dok.] : VI. Soós Ernő Nemzetközi Tudományos Konferencia / [rend., közread. a] Soós Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ. - Szöveg és képek. - Nagykanizsa : Soós Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Közp., cop. 2019. - 1 CD-R ; 12 cm
A konferenciát Nagykanizsán tartották. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81384-0-6
vízkezelés - szennyvíztisztítás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.1/.3 *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 3771001]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1257 /2020.
Pataky Tibor (1983-)
   A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szabályozása és továbbfejlesztésének lehetőségei / Pataky Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2019
Lezárva 2019. máj. 28. - Bibliogr.: p. 215-232.
ISBN 978-963-258-450-8 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - felelősségbiztosítás - autóközlekedés - útmutató
656.13 *** 368.86(439)(036)
[AN 3772679]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2020.
Szabó Miklós
   Airbus A300B és A310 típuscsaládok / Szabó Miklós. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Kereskedelmi repülőgépek ; 2.)
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-615-5604-93-5 kötött : 3900,- Ft
Európa - személyszállító repülőgép - technikatörténet - 20. század - ezredforduló
629.73(4)"197/199"
[AN 3771905]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1259 /2020.
Ifjúsági Tudományos Fórum (24.) (2018) (Keszthely)
   XXIV. Ifjúsági Tudományos Fórum [elektronikus dok.] : Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2018. május 24. - Szöveg. - [Keszthely] : Pannon Egy. Georgikon Kar, cop. 2018. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző ; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9639-90-4
mezőgazdaság - gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 338 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3772717]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2020.
   A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség kecske tenyésztési programja. - Budapest : M. Juh- és Kecsketenyésztő Szövets., 2019. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-8668-7)
állattenyésztés - kecske - szakmai szervezet - munkaterv
636.39 *** 061.2(439)
[AN 3772000]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2020.
Mohácsi Bugarszki Norbert (1977-)
   Az utolsó mohácsi vízimalom újjászületése / [írta Mohácsi Bugarszki Norbert]. - Mohács : Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyes., 2019. - 48 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Mohácsi várostörténeti füzetek ; 8.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-615-00-5213-7 fűzött
Mohács - vízimalom - falumúzeum
664.7(439-2Mohács) *** 069(439-2Mohács)
[AN 3772603]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2020.
Nemzetközi Halászati, Vadászati, Erdészeti, Vízjogi Konferencia (1.) (2017) (Tata)
   I. Nemzetközi Halászati, Vadászati, Erdészeti, Vízjogi Konferencia : (Ha-Va-Er-Vi) Tata, 2017. október 20-21. / [... szerk. ... Papp Melinda]. - Tata : Önkormányzat, 2018. - 212 p. : ill., színes ; 24 cm
Rend., közread. Tata Önkormányzata. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80578-3-7 fűzött
Magyarország - vadászat - halászat - haltenyésztés - vízgazdálkodás - mezőgazdasági jog - konferencia-kiadvány
639.1(439) *** 639.2/.3(439) *** 630(439) *** 556.18(439) *** 349.42(439) *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3771678]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1263 /2020.
Andrási Nóra
   Mindenmentes 1 : [cukor-, glutén-, tejtermék- és tojásmentes, vegán és a 160 grammos diétába illeszthető receptek] / Andrási Nóra ; [fotó Erdőháti Áron]. - 5. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 154, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-18-4 kötött : 4990,- Ft
diéta - allergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616-056.43
[AN 3775970]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2020.
Arnold Mária
   Étkezési szokások és ételek Herendről = Essgewohnheiten und Speisen aus Herend / Arnold Mária ; [közread. a] Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat. - Herend : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2019. - 143 p. : ill., főként színes ; 22 cm
keretcím: Múltőrző
ISBN 978-615-00-5915-0 kötött
Herend - magyarországi németek - ételspecialitás - néprajz - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(=30)(439-2Herend)(083.12) *** 392.8(=30)(439-2Herend)
[AN 3771534]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2020.
Horváth, Maria
Spanische Küche (magyar)
   Spanyol konyha : 300 recept spanyol ételek készítéséhez / Maria Horváth ; [ford. Keszi Teodóra Mária]. - Pécs : Keszi T. M., 2019. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6392-8 fűzött
Spanyolország - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(460)(083.12)
[AN 3772170]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2020.
   Húsételek / [főszerk. Luana Schidu] ; [ford. Takácsi-Nagy Klára, Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2019. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm. - (30 perc, és kész)
ISBN 978-963-289-435-5 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3773044]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2020.
   Levesek / [főszerk. Luana Schidu] ; [ford. Takácsi-Nagy Klára, Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2019. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm. - (30 perc, és kész)
ISBN 978-963-289-436-2 fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3773035]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2020.
   Ma apa főz! / a Férfiak Klubja gondozásában. - Budapest : Férfiak Klubja, [2019]. - 175 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6293-8 fűzött : 3500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3772530]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2020.
Manek, Mīra
Saffron soul (magyar)
   India varázslatos ízei : hagyomány és egészség egy tányéron / Mīra Manek ; fotó Nassima Rothacker ; [ford. Juhász Gabriella]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2018. - 192 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-291-375-9 kötött : 5490,- Ft
India - ételspecialitás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.568(540)(083.12) *** 641.564(083.12)
[AN 3772235]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2020.
Márk Szonja
   Kekszek / Márk Szonja. - 2. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 116, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5417-45-0 kötött : 3990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3776092]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2020.
Olsson, Nina
Veggie burger atelier (magyar)
   Kézműves vega burgerek : zöldségfasírtok, burgerzsemlék, szószok és fűszerek : különleges receptek a nagyvilágból / Nina Olsson ; [ford. Benkő Henrietta]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-291-335-3 kötött : 4990,- Ft
vegetáriánus étrend - hamburger - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 641.84(083.12)
[AN 3772328]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2020.
   A Receptvarázs legjava : 5 év legnépszerűbb receptjei / [... összeáll. és szerk. Dibás Gabriella]. - Budapest : Tarsago, 2018. - 287 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-418-8 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3773131]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2020.
   Saláták és öntetek / [főszerk. Luana Schidu] ; [ford. Takácsi-Nagy Klára, Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2019. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm. - (30 perc, és kész)
ISBN 978-963-289-430-0 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3773041]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2020.
Szalai Attila
   Séfsuli / Szalai Attila. - Százhalombatta : [Szalai A.], cop. 2019. - 153 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-5717-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3772296]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2020.
Török Eszter
   Viszlát, cukor és fehér liszt! / Török Eszter ; [... hangulatképek Sárosi Zoltán] ; [ételfotók Csigó Zita]. - 7. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2019. - 171, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5417-10-8 fűzött : 3990,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12)
[AN 3776118]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1276 /2020.
Ábrahám Zoltán
   Conservatio personae gratae / Ábrahám Zoltán. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., [2018]. - 44 p. ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/3.)
Bibliogr.: p. 35-41.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-503-673-8)
társadalomfilozófia
141.7
[AN 3773082]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2020.
Deussen, Paul (1845-1919)
Vedânta, Platon und Kant (magyar)
   Védánta, Platón és Kant ; Óind kultúra és bölcsesség / Paul Deussen ; [ford. Varázsló Macska]. - Pécs : Varázsló Macska K., 2019. - 97 p. : ill. ; 16 cm
Egys. cím: Vedânta, Platon und Kant ; Kultur und Weisheit der alter Inder. - Számozott példány: 100
ISBN 978-615-00-6219-8 fűzött
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
Kant, Immanuel (1724-1804)
ókori Görögország - Németország - filozófus - 5. század (Kr. e.) - 4. század (Kr. e.) - 18. század - védizmus
1(38)(092)Platōn *** 1(430)(092)Kant,_I. *** 294.118
[AN 3772449]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2020.
Ortega y Gasset, José (1883-1955)
La rebelión de las masas (magyar)
   A tömegek lázadása / José Ortega y Gasset ; [ford. Scholz László]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 309, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 79.)
ISBN 978-963-479-354-0 fűzött : 1499,- Ft
társadalomfilozófia - kultúrafilozófia
130.2 *** 008(100)"19"
[AN 3776228]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2020.
Witzel, Morgen (1960-)
The ethical leader (magyar)
   Az etikus vezető : miért jelenthet versenyelőnyt, ha helyesen cselekszünk? / Morgen Witzel ; [ford. Lévay Paula]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 240 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 225-233.
ISBN 978-615-5884-53-5 fűzött : 3499,- Ft
etika - gazdasági erkölcs - versenyképesség - vállalatirányítás - szervezeti kultúra
17 *** 330.16 *** 339.137.2 *** 65.012.4
[AN 3771673]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1280 /2020.
The art of marriage (magyar)
   A házasság művészete : eljutni Isten tervének lényegéhez / [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2019, cop. 2014. - [6], 145, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-06-1 fűzött
házasság
265.5
[AN 3775917]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2020.
Barsi Balázs (1946-)
   Adventben élünk : szentírási elmélkedések az adventi és karácsonyi idő minden napjára / Barsi Balázs, Telek Péter-Pál. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 172, [4] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-789-5 kötött : 2400,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3772777]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2020.
Barsi Balázs (1946-)
És az Ige testté lőn (átd. kiad.)
   Gyermek született nékünk! : (Iz 9,5) elmélkedések és imádságok a megtestesülés misztériumáról / Barsi Balázs. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 133, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-790-1 kötött : 1800,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3772769]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2020.
Buji Ferenc (1962-)
   A rejtőzködő Messiás : ezotéria és exotéria az evangéliumban / Buji Ferenc. - Nyíregyháza : Kötet K., 2019. - 369, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 357-369.
ISBN 978-963-8438-23-2 fűzött : 3750,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
ezoterika - bibliamagyarázat
225.06 *** 133.25
[AN 3771798]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2020.
Capps, Charles (1934-2014)
The tongue, a creative force (magyar)
   A szó teremtő ereje / Charles Capps ; [ford. Surjányi Csaba]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2019, cop. 2000. - 205, [2] p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-963-9617-62-9 fűzött : 1390,- Ft
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 3776515]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2020.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The Vedas (magyar)
   A Védák : a halhatatlanság első hívó szava / Sri Chinmoy ; [ford. Milisits Tamás Dambholi]. - Budapest : Madal Bal, 2019. - 55 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-70-5 fűzött : 800,- Ft
védizmus
294.118
[AN 3771934]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2020.
Dombi Ferenc (1927-2004)
   A hang : egy katolikus pap párbeszéde égi lényekkel / [közread. a] Hang Szociális Alapítvány. - [Budapest] : Hang Szociális Alapítvány, 2019. - 2 db ; 24 cm
Írta Dombi Ferenc
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 3772631]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Levelek 1-5. - 521 p.
ISBN 978-615-5146-10-7 kötött
[AN 3772638] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Levelek 6-10. - 523 p.
ISBN 978-615-5146-11-4 kötött
[AN 3772639] MARC

ANSEL
UTF-81287 /2020.
   Ékesen szóló csend : az advaita esszenciája / [ford. és kommentárokkal ell. Pál Dániel, ... Tamás Mónika ...]. - Budapest : Filosz, 2019. - 225 p. ; 20 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
Bibliogr.: p. 225-[226].
ISBN 978-963-9841-40-6 fűzött : 2900,- Ft
hinduizmus - szanszkrit irodalom - vallásos irodalom
294.5 *** 891.22-97=945.11
[AN 3771662]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2020.
Escrivá de Balaguer, Josemaría (1902-1975)
Camino (magyar)
   Út / Josemaría Escrivá de Balaguer ; [ford. Hegedüs Anna]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 291 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-277-820-4 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3776839]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2020.
Escrivá de Balaguer, Josemaría (1902-1975)
Forja (magyar)
   Kovácstűzhely / Josemaría Escrivá de Balaguer ; [ford. Erdő Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 300 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-361-046-6 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3776831]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2020.
Escrivá de Balaguer, Josemaría (1902-1975)
Surco (magyar)
   Barázda / Josemaría Escrivá de Balaguer ; [ford. M. Edith]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - XI, 273 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-360-867-8 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3776846]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2020.
Fehér Károly
   Jelek, jelképek, szimbólumok : összegyűjtött írások / Fehér Károly. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
keresztény jelkép
246.6
[AN 3771525]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2020.
Gellért páter
   Ne félj! : 111 biztatás, ha épp bátorításra van szükségünk / Gellért páter. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2019]. - 282, [6] p. ; 17 cm
Kötött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-752-9)
életvezetés - elmélkedés
242 *** 613.865
[AN 3772756]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2020.
Grün, Anselm (1945-)
Jeder Tag hat seinen Segen (magyar)
   Ima és áldás a hét minden napjára / Anselm Grün ; [ford. Edelényi Judit]. - 2. újratördelt kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 84, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-797-0 kötött : 1800,- Ft
vallásos irodalom - ima
244 *** 243
[AN 3772764]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2020.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   52 új igekincs : 52 elmélkedés az esztendő minden hetére / Gyökössy Endre ; [szerk. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 314, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-791-8 kötött : 3800,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3772829]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2020.
Hariharananda, Paramahamsa (1907-2002)
Kriya yoga (magyar)
   Kriya jóga : a lélekművelés tudományos folyamata és minden vallás esszenciája / Paramahamsa Hariharananda ; [közread. a Magyar Kriya Jóga Egyesület]. - [Budapest] : M. Kriya Jóga Egyes., 2019. - 260 p., [24] t., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80031-5-5 fűzött
jóga - ezoterika
294.527 *** 133.25
[AN 3771763]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2020.
Hollai Antal (1958-2014)
   Lelkigyakorlatok / Hollai Antal ; [szerk. Mihályi György, Wappler Ádám]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-827-3 fűzött : 2500,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3773181]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2020.
   "Isten felindítá a lelküket" : Ezsdrás - Nehémiás könyve / [... összeáll. Vankó Zsuzsanna]. - Budapest : BIK Kvk., 2019. - 145 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2019/4.)
ISBN 978-615-5260-76-6 fűzött
Biblia. Ószövetség. Ezsdrás könyve
Biblia. Ószövetség. Nehémiás könyve
bibliamagyarázat
222.7.07 *** 222.8.07
[AN 3771502]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2020.
Joó Sándor (1910-1970)
   Hiszek.. : az Apostoli hitvallás : Dr. Joó Sándor igehirdetései, 1959-60. - Budapest : Ajtony A., 2019. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88771-7-8 fűzött
prédikáció
252
[AN 3776925]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2020.
Kálmánchey Márta
   A belső ember megújulása : pszichológiai segítség a hétköznapi keresztyénséghez / Kálmánchey Márta. - Budapest : Kálvin, 2019. - 124, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-424-6 fűzött : 690,- Ft
kereszténység - mentálhigiénia
23/28 *** 613.865
[AN 3771947]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2020.
Keating, Thomas (1923-)
Open mind, open heart (magyar)
   Nyitott tudat, nyitott szív : az evangélium kontemplatív dimenziója / Thomas Keating ; [ford. Malik Tóth István]. - Budapest : Filosz, [2019], cop. 2006. - 219 p. ; 20 cm. - (Magnificat könyvek, ISSN 1785-1130)
Bibliogr.
Fűzött : 2950,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-87059-4-9)
imádkozás
248.143
[AN 3775921]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2020.
Kellermayer Miklós (1939-)
   Gondolatok a trianoni nemzetcsonkítás 100. évfordulójára és az 52. Eucharisztikus Világkongresszus megünneplésére / Kellermayer Miklós. - Budapest : Kairosz, 2019. - 53 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-023-7 fűzött : 1000,- Ft
vallásos irodalom - trianoni békeszerződés - szentkoronatan
244(089.3) *** 341.382"1920"(089.3) *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 3771949]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2020.
Kocsis Imre (1957-)
   Bevezetés az Újszövetség könyveibe : kortörténet és irodalom / Kocsis Imre. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 663 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 18.)
Bibliogr.: p. 21-25.
ISBN 978-963-277-817-4 kötött : 5600,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3772818]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2020.
Komoróczy Géza (1937-)
   Történelem a próféták kezében : a Bibliáról / Komoróczy Géza. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2019. - 479, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5640-40-7 fűzött : 4990,- Ft
Biblia
bibliakutatás
22.01
[AN 3773196]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2020.
Kuminetz Géza (1959-)
   Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata / Kuminetz Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2013-. - 24 cm
egyházjog - jogtudomány - vallásfilozófia - katolikus egyház - tomizmus
282 *** 21 *** 348 *** 141.30
[AN 3561330]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2018. - 937 p. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. II., Manualia, ISSN 1589-1615 ; 7/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-795-5 fűzött : 5200,- Ft
[AN 3772935] MARC

ANSEL
UTF-81305 /2020.
   Lovagkirály / szerk. Isó M. Emese ; bev. tanulmány Jánó Mihály ; [közread. a] Hierotheosz Egyesület, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat. - Nyíregyháza : Hierotheosz Egyes. : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat ; Kolozsvár : Iskola Alapítvány K., 2019. - 335 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 325-334.
ISBN 978-615-00-5544-2 kötött
ISBN 978-606-94721-3-2
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - Kárpát-medence - uralkodó - szent - kultusz - templom - 11. század - falfestmény - album
235.3(092)László,_I. *** 394.944(439) *** 726.54(4-191) *** 75.052(4-191) *** 943.9(092)László,_I.
[AN 3772459]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2020.
   Megemlékezés drága lelki atyánk Mersei Antal atya, püspöki tanácsos tb. főesperesről születésének 100. évfordulóján, 1919-2007. - [Budapest] : Páros Print, [2019]. - 47 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5165-20-7 fűzött
Mersei Antal (1919-2007)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló
282(439)(092)Mersei_A.
[AN 3772446]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2020.
Nemes Ödön (1926-2011)
   Életünk alapjai Istenben : segédkönyv a mindennapokban végzett Szent Ignác-i lelkigyakorlatok kíséréséhez : [Ima és élet 1.] / Nemes Ödön. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2019. - 267 p. ; 21 cm
keretcím: Jezsuita könyvek. - Bibliogr.: p. 261-263.
ISBN 978-963-442-018-7 fűzött : 2800,- Ft
lelkigyakorlat
271.5 *** 248.121
[AN 3776350]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2020.
Prince, Derek (1915-2003)
The gifts of the spirit (magyar)
   A szellem ajándékai : hogyan működjünk együtt Isten természetfölötti erejével? / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Patmos Records, 2019. - 317, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9617-20-9 fűzött : 2190,- Ft
karizma
248.21 *** 234.15
[AN 3775926]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2020.
Prince, Joseph (1963-)
Health and wholeness through the holy communion (magyar)
   Egészség és teljesség az Úrvacsora által / Joseph Prince ; [ford. ... Berényi György és Berényiné Kis-Katos Natália]. - 2. kiad. - Méhkerék : StAR K., 2019, cop. 2015. - 90 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80817-2-6 fűzött : 1250,- Ft
úrvacsora
265.3
[AN 3776183]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2020.
Smith, Winston T.
Divorce recovery (magyar)
   Felépülés válás után : Isten szerinti növekedés és gyógyulás / Winston T. Smith ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2019. - 31 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5446-51-1 fűzött
vallásos irodalom - válás
244 *** 364.286 *** 265.514.2
[AN 3771942]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2020.
Urbán L. Tamás (1976-)
   Az élő tűz magasra repít téged : [titkos naplójegyzetek, személyes levelek Istennek, bátorító, tüzes írások, a te megújulásodért!] / Urbán L. Tamás ; [... kiad. az Ébredés Misszió]. - Orosháza : Ébredés Misszió, 2019. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5681-14-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3772477]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2020.
Varsányi József
   Prédikációk adventtől adventig : 2019. december 1-től 2020. november 28-ig vasár- és ünnepnapokra / Varsányi József. - Budaörs : Amtak Bt., 2019. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6028-02-0 fűzött : 1800,- Ft
prédikáció
252
[AN 3771497]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2020.
Wangyal, Tenzin (1959-)
Wonders of the natural mind (magyar)
   A tudat természetének csodái : a dzogcsen esszenciája Tibet ősi bön hagyományában / Tenzin Wangyal Rinpocse ; [ford. Gödény Jonatán]. - Budapest : Filosz, 2018. - 302 p. ; 20 cm. - (Ékajána könyvek, ISSN 2060-6583)
ISBN 978-963-9841-38-3 fűzött : 3200,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3771686]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1314 /2020.
Bakacsi Gyula (1959-)
   A hálózatoké a jövő / Bakacsi Gyula. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., [2018]. - 32 p. ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/14.)
Bibliogr.: p. 29-32.
ISBN 978-963-503-695-0 fűzött
hálózatelmélet
316.47
[AN 3773072]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2020.
Bartus Tamás (1969-)
   A gyerekvállalás okai nemzetközi kitekintésben / Bartus Tamás. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., [2018]. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/10.)
Bibliogr.: p. 25-34.
ISBN 978-963-503-688-2 fűzött
gyermekvállalás - termékenységi magatartás - demográfiai kutatás
314.3
[AN 3773078]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2020.
Bódi Katalin (1976-)
   Éva születése / Bódi Katalin. - Debrecen : Méliusz Juhász P. Kvt., 2019. - 280 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Új Alföld könyvek, ISSN 2560-1334 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9946-06-4 fűzött : 3000,- Ft
művészetesztétika - női szerep - akt
316.37-055.2 *** 7.01 *** 7.041.3
[AN 3773218]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2020.
Csák János (1962-)
   A társadalmi jövőképesség normatív koncepciója / Csák János. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., [2018]. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/2.)
Bibliogr.: p. 29-34.
ISBN 978-963-503-678-3 fűzött
társadalomtudományi kutatás - jövőkép - társadalmi változás
303 *** 008.2 *** 316.42
[AN 3773122]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2020.
   Három generáció / [szerk. Baumanné Hunyadi Margit] ; [kiad. a ... Német Nemzetiségi Önkormányzat ...]. - Hárskút : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2019. - 61 p. : ill. ; 24 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-615-00-6216-7 fűzött
magyarországi németek - kitelepítés - 20. század - 1945 utáni időszak - oral history
316.347(=30)(439)"19"(0:82-94) *** 325.254(=30)(439)"194"(0:82-94)
[AN 3771774]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2020.
   The hygiene of culture : expert dialogue : collective monograph = Gigiena kul'tury : èkspertnyj dialog : kollektivnaâ monografiâ / ed. ... Olga Szűcs. - Budapest : Assoc. named after L. N. Tolstoy : Kairos, 2019. - 131, 140 p. : ill. ; 24 cm. - (The notebooks of the Association "For Hungarian and Russian Cooperation named after Lev Nikolayevich Tolstoy", ISSN 2064-5813)
A Budapesten, 2018. máj. 16-17-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Az angol és az orosz nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-514-019-0 fűzött
kultúrakutatás
316.7 *** 008
[AN 3771996]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2020.
   A közösségfejlesztés és a kulturális közösségfejlesztés gyakorlata : módszertani útmutató, gyakorlati kézikönyv : Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 / szerk. Arapovics Mária ; [... kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, NMI Művelődési Intézet, Országos Széchényi Könyvtár]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. ; Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK, 2019. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 978-615-6044-33-4 fűzött
Magyarország - közösségfejlesztés - helyi társadalom - társadalmi részvétel - művelődésügy - 21. század
316.45(439)"201" *** 323.21(439)"201" *** 374(439)"201"
[AN 3772318]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2020.
Szenti Tibor (1939-)
   Rekviem a hódmezővásárhelyi tanyákért : ember és környezete Hódmezővásárhely külterületi nagyrelictumában : magyarázatok, dokumentumfotók, műszaki rajzok, művészi ember- és tájábrázolások / Szenti Tibor ; [közread. a] ... Szabadtéri Néprajzi Múzeum. - Szentendre : Skanzen : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2019. - 3 db : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5123-42-9 kötött
Hódmezővásárhely - tanya - szociográfia - magyar néprajz - fényképalbum
308(439-2Hódmezővásárhely)(084.12) *** 39(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely)(084.12) *** 316.334.55(439-2Hódmezővásárhely)(084.12) *** 711.438(439-2Hódmezővásárhely)(084.12)
[AN 3771862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tanya és ember. - 243 p.
ISBN 978-615-5123-82-5
[AN 3771865] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A tanya. - 188 p.
ISBN 978-615-5123-83-2
[AN 3771867] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A puszta : dokumentumfotók és rajzok, 1960-2017 : Árpádhalom, Békéssámson, Derekegyház, Kardoskút, Nagymágocs, Orosháza, Pusztaföldvár, Székkutas. - 303 p.
Bibliogr.: p. 289-296.
ISBN 978-615-5123-84-9
[AN 3771868] MARC

ANSEL
UTF-81322 /2020.
   A tanulástámogató kommunikáció fejlesztése [elektronikus dok.] / Antalné Szabó Ágnes [et al.]. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : ELTE, 2019. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156534. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-145-1
tanulás - kommunikáció - képességfejlesztés - módszertan - elektronikus dokumentum
316.77 *** 37.025 *** 371.322.6 *** 371.3
[AN 3775860]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2020.
   Vizuális kommunikáció az oktatásban [elektronikus dok.] / Gaul-Ács Ágnes [et al.]. - Szöveg (pdf : 23 MB). - Budapest : ELTE, 2019. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156535. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-131-4
vizuális kommunikáció - vizuális kultúra - vizuális nevelés - módszertan - elektronikus dokumentum
316.772.2 *** 7.017 *** 37.036 *** 371.3
[AN 3775873]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1324 /2020.
Honti János (1910-1945)
   A mészároslegény meséje / Honti János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 63 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Gaál Margit
ISBN 978-615-5797-73-6 fűzött : 1750,- Ft
magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)
[AN 3771547]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2020.
Huszka József (1854-1934)
   Tárgyi ethnográfiánk őstörténeti vonatkozásai / Huszka József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-77-4 fűzött : 1750,- Ft
Sassanida Birodalom - Ázsia - tárgyi néprajz - magyar néprajz - magyar őstörténet - népviselet - népi díszítőművészet
39(=945.11) *** 391.1(35) *** 391.1(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 746.3.031.4(5)
[AN 3771575]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2020.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 1. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-486-446-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv - mondóka
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3776697]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2020.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 4. / ... vál., a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm + CD
ISBN 978-963-415-932-2 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv - auditív dokumentum
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3776713]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2020.
Kurhajcová, Alica (1985-)
Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku, 1867-1914 (magyar)
   Nyilvános ünnepségek és történelmi emlékezet Magyarországon, 1867-1914 : Besztercebánya, Zólyom, Losonc és Rimaszombat példáján / Alica Kurhajcová ; [ford. Avar Hajnalka]. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2018. - 351 p. : ill. ; 20 cm. - (Kor/ridor könyvek, ISSN 2064-7727 ; 12.)
Bibliogr.: p. 293-317. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5330-16-2 fűzött
Felvidék - ünnepség - emlékezetpolitika - kollektív emlékezet - magyar történelem - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
394.46(439.22)"186/191" *** 316.63(=945.11)(439.22)"186/191" *** 159.953 *** 943.9
[AN 3772567]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2020.
   Táj és kultúra. - Debrecen : MTA-DE Néprajzi Kutatócsop., 2016-2018. - 2 db ; 24 cm
Kárpát-medence - magyar néprajz
39(=945.11)(4-191)
[AN 3754051]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018. - 208 p. : ill. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 63.)
Szerk. Kavecsánszki Máté, Marinka Melinda. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-073-3 kötött
kulturális antropológia - magyar néprajz
39 *** 316.7 *** 39(=945.11)
[AN 3771333] MARC

ANSEL
UTF-81330 /2020.
Töreky Zsuzsi (1978-)
   Aranykapu / Töreky Zsuzsi, Kiss Krisztián ; rajz. Horváth Kata. - [Győr] : [Törekyné Nagy Zs.], [2019]. - 66 p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-00-6556-4 kötött
mondóka - gyermekdal - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67
[AN 3776889]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2020.
Zsámboki Szabolcs
   Népviselet Pilisvörösváron = Volkstracht in Werischwar / Zsámboki Szabolcs. - Pilisvörösvár : Önkormányzat, 2019. - 228 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Otthon a világban, ISSN 2677-0008 ; 8.)
ISBN 978-615-81333-0-2 kötött
népviselet - tárgyi néprajz - magyarországi németek
391(=30)(439-2Pilisvörösvár)
[AN 3771792]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1332 /2020.
1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye (szerb)
   1956 : rafalna pa�ba na Košutovom trgu 1956. godine i spomen mesto / [kustos izložbe Šandor Eze] ; [tekst Čaba Nemet]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 29, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sveske Glavni trg naciǰe, ISSN 2631-0473)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-5674-98-3 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
323.282(439)"1956" *** 943.9-2Bp."1956" *** 725.945(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772944]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2020.
1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye (ukrán)
   1956 : masovij rozstrìl na ploŝì Košuta v 1956 rocì ta prisvâčenij cij podìï memorìal / [kurator vistavki Šandor Oze] ; [tekst Čaba Nemet]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 29, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Brošuri pro golovnu ploŝu nacìï, ISSN 2631-0422)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-5674-99-0 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.) *** 943.9-2Bp."1956"
[AN 3772832]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2020.
   Az állampárt biztonsága : tanulmányok a belügy és a kommunista párt kapcsolatrendszeréről a Kádár-korszakban / [szerk. Horváth Zsolt, Kiss Réka, Simon István]. - Budapest : NEB, 2019. - 428 p. : ill. ; 20 cm. - (NEB könyvtár, ISSN 2415-9573)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-26-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország. Belügyminisztérium
Magyar Szocialista Munkáspárt
Magyarország - kommunista párt - belpolitika - belügyminisztérium - Kádár-korszak
329.15(439)"195/198" *** 323(439)"195/198" *** 354.31(439)"195/198"
[AN 3771616]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2020.
Andan, Julius
   Élet a rendszerben / Julius Andan. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2019. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5310-39-3 fűzött : 3600,- Ft
összeesküvés - rejtély
327.88 *** 001.94
[AN 3772583]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2020.
Andreides Gábor (1973-)
   Egy megbízható elvtárs : Száll József útja az MKP-tól a P2-ig / Andreides Gábor. - Budapest : NEB, 2019. - 334 p. : ill. ; 20 cm. - (NEB könyvtár, ISSN 2415-9573)
Bibliogr.: p. 313-327.
ISBN 978-615-5656-25-5 fűzött : 2800,- Ft
Száll József (1921-2004)
Magyarország - Olaszország - diplomata - 20. század - külkapcsolat - hidegháború
327(439)(092)Száll_J. *** 327(439)(45)"197"
[AN 3771626]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2020.
   A dolgozó népet szolgálták? : fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializmusban / [szerk. Ötvös István, Trieber Péter]. - Budapest : NEB, 2019. - 272 p. : ill. ; 20 cm. - (NEB könyvtár, ISSN 2415-9573)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-15-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - karhatalom - munkásőrség - fegyveres testület - kommunista párt - szocialista rendszer - Kádár-korszak
329.15(439)"195/198" *** 329.734(439)"195/198" *** 321.74(439)"195/198"
[AN 3771624]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2020.
   Európai közjog és politika [elektronikus dok.] / szerk. Kende Tamás, Szűcs Tamás, Jeney Petra. - 4. átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2017. szept. 12. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156412. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-756-2
Európai Unió - jogrendszer - európai integráció - elektronikus dokumentum
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3774827]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2020.
   Kína, Indonézia és Vietnam - geopolitikai összefüggések a 21. században [elektronikus dok.] : konferenciakötet / szerk. Moldicz Csaba ; [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Egyetem Keleti Üzleti Akadémiai Központ. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - [Budapest] : BGE, 2018
A Budapesten, 2018. febr. 13-án "Kelet-Ázsia és a világ a 21. században" címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156469. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5607-41-7)
Kína - Indonézia - Vietnam - geopolitika - gazdasági fejlődés - 21. század - elektronikus dokumentum
327(510)"200" *** 327(549)"200" *** 327(597)"200" *** 330.34(5-12)"200" *** 330.34(510)"200"
[AN 3775315]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2020.
Labádi Sándor (1928-2002)
   Szentesért mindenekelőtt : visszaemlékezés / Labádi Sándor ; [sajtó alá rend. ... Labádi Lajos]. - Szentes : MNL Csongrád M. Lvt. Szentesi Lvt., 2018. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - (A történelem sodrában, ISSN 2061-022X ; 4.)
ISBN 978-963-88444-9-1 fűzött
Szentes - Magyarország - politikus - 20. század - helyi politika - Kádár-korszak - helytörténet - memoár
32(439)(092)Labádi_S.(0:82-94) *** 943.9-2Szentes"196/198"(0:82-94)
[AN 3772492]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2020.
A magyar törvényhozás ezer éve (cseh)
   Tisíc let maďarského zákonodárství / [kurátor výstavy Gyula Kedves] ; [autorka textu Mariann Berényi]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sešity Náměstí národa, ISSN 2631-0457)
Kész. a Budapesten, az Országgyűlési Múzeumban 2015-ben megnyílt kiállításhoz
ISBN 978-615-5674-76-1 fűzött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés - magyar történelem - kiállításvezető
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 943.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772921]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2020.
A magyar törvényhozás ezer éve (horvát)
   Tisuću godina mađarskog zakonodavstva / [kurator izložbe Gyula Kedves] ; [tekst Mariann Berényi]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Svesci Glavni trg nacije, ISSN 2631-0465)
Kész. a Budapesten, az Országgyűlési Múzeumban 2015-ben megnyílt kiállításhoz
ISBN 978-615-5674-78-5 fűzött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés - magyar történelem - kiállításvezető
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 943.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772989]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2020.
A magyar törvényhozás ezer éve (lengyel)
   Tysiąc lat ustawodawstwa węgierskiego / [kurator wystawy Gyula Kedves] ; [aut. tekstu Mariann Berényi]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Słowo o Placu Kossutha, ISSN 2498-8936)
Kész. a Budapesten, az Országgyűlési Múzeumban 2015-ben megnyílt kiállításhoz
ISBN 978-615-5674-79-2 fűzött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés - magyar történelem - kiállításvezető
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 943.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772926]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2020.
A magyar törvényhozás ezer éve (német)
   Tausend Jahre ungarische Gesetzgebung / [Kurator der Ausstellung Gyula Kedves] ; [Verfasserin des Textes Mariann Berényi]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kossuth-Platz Hefte, ISSN 2631-0392)
Kész. a Budapesten, az Országgyűlési Múzeumban 2015-ben megnyílt kiállításhoz
ISBN 978-615-5674-77-8 fűzött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés - magyar történelem - kiállításvezető
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 943.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772803]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2020.
A magyar törvényhozás ezer éve (orosz)
   Tysâča let zakonodatelʹnoj vlasti v Vengrii / [kurator vystavki Dûla Kedveš] ; [avtor tekstov Mariann Bereni]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tetradi "Ploŝadʹ Košuta", ISSN 2631-0406)
Kész. a Budapesten, az Országgyűlési Múzeumban 2015-ben megnyílt kiállításhoz
ISBN 978-615-5674-81-5 fűzött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés - magyar történelem - kiállításvezető
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 943.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3773003]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2020.
A magyar törvényhozás ezer éve (román)
   O mie de ani de legislaţie maghiară / [curatorul expoziţiei Gyula Kedves] ; [text elaborat de Mariann Berényi]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Broşurile Piaţa Naţiunii, ISSN 2631-0430)
Kész. a Budapesten, az Országgyűlési Múzeumban 2015-ben megnyílt kiállításhoz
ISBN 978-615-5674-80-8 fűzött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés - magyar történelem - kiállításvezető
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 943.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772770]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2020.
A magyar törvényhozás ezer éve (szerb)
   Hil̂adu godina mađarskog zakonodavstva / [kustos izložbe Ćula Kedveš] ; [autor teksta Mariǰana Beren̂i]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sveske Glavni trg naciǰe, ISSN 2631-0473)
Kész. a Budapesten, az Országgyűlési Múzeumban 2015-ben megnyílt kiállításhoz
ISBN 978-615-5674-83-9 fűzött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés - magyar történelem - kiállításvezető
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 943.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772952]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2020.
A magyar törvényhozás ezer éve (szlovák)
   Tisíc rokov maďarského zákonodarstva / [kurátor výstavy Gyula Kedves] ; [autori textu Mariann Berényi]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Edícia Brožúry Hlavného námestia národa, ISSN 2631-0449)
Kész. a Budapesten, az Országgyűlési Múzeumban 2015-ben megnyílt kiállításhoz
ISBN 978-615-5674-82-2 fűzött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés - magyar történelem - kiállításvezető
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 943.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772870]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2020.
A magyar törvényhozás ezer éve (ukrán)
   Tisâčolìttâ zakonodavčoï vladi Ugorŝini / [kurator vistavki Dûla Kedveš] ; [tekst Marìann Berenì]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Brošuri pro golovnu ploŝu nacìï, ISSN 2631-0422)
Kész. a Budapesten, az Országgyűlési Múzeumban 2015-ben megnyílt kiállításhoz
ISBN 978-615-5674-84-6 fűzött
Magyarország - törvényhozás - országgyűlés - magyar történelem - kiállításvezető
328(439)(091) *** 342.53(439)(091) *** 943.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772835]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2020.
Marshall, Tim (1959-)
Prisoners of geography (magyar)
   A földrajz fogságában : tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról / Tim Marshall ; [ford. Makovecz Benjamin ..., Zsuppán András]. - 2. frissített, bőv. kiad. - Budapest : Park, 2019. - 353, [2] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 333-338.
ISBN 978-963-355-649-8 fűzött : 3950,- Ft
geopolitika
327(100)
[AN 3776074]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2020.
Morris, Heather
The tattooist of Auschwitz (magyar)
   Az auschwitzi tetováló : Lale Sokolov igaz története alapján / Heather Morris ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2019, cop. 2018. - 303 p. ; 21 cm. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
ISBN 978-963-324-567-5 kötött : 3690,- Ft
Sokolov, Lale (1916-2006)
Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - ausztrál irodalom - életrajzi regény
323.12(=924)(100)"194"(0:82-31) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-31) *** 929(94)Sokolov,_L.(0:82-31) *** 820-312.6(94)=945.11
[AN 3776102]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2020.
Müllerson, Rein (1944-)
Dawn of a new order (magyar)
   Egy új rend hajnala : geopolitika és az ideológiák összecsapása / Rein Müllerson ; [ford. Berényi Gábor]. - Budapest : Gondolat, 2019. - 242 p. ; 22 cm. - (Oikumené könyvek, ISSN 2498-5481)
Bibliogr.: p. 215-237.
ISBN 978-963-693-944-1 fűzött : 3900,- Ft
geopolitika - világpolitika - 21. század
327(100)"20"
[AN 3772063]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2020.
Murray, Douglas (1979-)
The strange death of Europe (magyar)
   Európa furcsa halála : bevándorlás, identitás, iszlám : mit tartogat számunkra a jövő? / Douglas Murray. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2018. - 367 p. ; 22 cm
Ford. Seress Ákos. - Bibliogr.
ISBN 978-963-447-133-2 kötött
Európai Unió - bevándorlás - menekültügy - migráció - identitás - iszlám - 21. század
325.14(4-62) *** 341.43(4-62)"201" *** 316.63(4)"201" *** 297
[AN 3776870]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2020.
   The past and the future of Hungary's diplomatic and trade relations with East Asia / ed. György Iván Neszmélyi ; [publ. by the] Budapest Business School [Oriental Business and Innovation Center]. - Budapest : BBS, 2019. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2019. febr. 18-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-71-4 fűzött
Magyarország - Kelet-Ázsia - külkapcsolat
327(439) *** 327(5-11) *** 339.9(439) *** 339.9(5-11)
[AN 3772121]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2020.
Walterné Müller Judit
   "Kik elhervadtak nagy Oroszországban..." : túlélők visszaemlékezései a magyarországi német polgári lakosság szovjet kényszermunkára hurcolásáról, 1944-1949 = "Verwelkt im Grossen Russland..." : [Erinnerungen der Überlebenden an die Verschleppung der deutschen Zivilbevölkerung Ungarns zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion, 1944-1949] / W. Müller Judit ; [... ford. ... Walter Bálint] ; [közread. a] Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület. - Pécs : Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyes., 2019. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80420-5-5 fűzött
Szovjetunió - magyarországi németek - deportálás - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - oral history - memoár
325.254(=30)(439)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(47)(=30)"194"(0:82-94)
[AN 3772406]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1356 /2020.
1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye (cseh)
   1956 : střelba na Kossuthově náměstí v roce 1956 a pamětní místo / [kurátor výstavy Sándor Őze] ; [text Csaba Németh]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 29, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sešity Náměstí národa, ISSN 2631-0457)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-5674-92-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
943.9-2Bp."1956" *** 323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772910]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2020.
1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye (horvát)
   1956 : rafal na Kossuthovu trgu 1956. i njena spomen-mjesta / [kurator izložbe Sándor Őze] ; [tekst Csaba Németh]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 29, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Svesci Glavni trg nacije, ISSN 2631-0465)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-5674-94-5 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
943.9-2Bp."1956" *** 323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772979]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2020.
1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye (német)
   Herbst 1956: Panzer- und Maschinengewehrschüsse auf dem Kossuth-Platz : Mahn- und Gedenkstätte / [Kurator ... Sándor Őze] ; [Text Csaba Németh]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 29, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kossuth-Platz Hefte, ISSN 2631-0392)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-5674-93-8 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
943.9-2Bp."1956" *** 323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772798]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2020.
1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye (orosz)
   1956 : massovyj rasstrel na ploŝadi Košuta v 1956 g. i posvâŝënnyj emu memorial / [kurator vystavki Šandor Èze] ; [tekst Čaba Nemet]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 29, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tetradi "Ploŝadʹ Košuta", ISSN 2631-0406)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-5674-96-9 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
943.9-2Bp."1956" *** 323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3773001]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2020.
1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye (román)
   1956 : masacrul din piaţa Kossuth din 1956 şi locul său comemorativ / [curatorul expoziţiei Sándor Őze] ; [text Csaba Németh]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 29, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Broşurile Piaţa Naţiunii, ISSN 2631-0430)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-5674-95-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
943.9-2Bp."1956" *** 323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772760]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2020.
1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye (szlovák)
   1956 : masaker na Kossuthovom námestí v roku 1956 a jeho pamätník / [kurátor výstavy Sándor Őze] ; [aut. textu Csaba Németh]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 29, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Edícia Brožúry Hlavného námestia národa, ISSN 2631-0449)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-615-5674-97-6 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
943.9-2Bp."1956" *** 323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3772866]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2020.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Poslednie svideteli (magyar)
   Utolsó tanúk / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2017. - 347, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-134-3 kötött : 3999,- Ft
Szovjetunió - történelem - gyermek - második világháború - oral history - memoár
947"194"(093) *** 929(47)"194"(0:82-94) *** 316.37-053.2/.6(47)"194"(0:82-94)
[AN 3776897]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2020.
Antiguo Egipto (magyar)
   Ókori Egyiptom / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 12.)
ISBN 978-963-09-9577-1 kötött : 2990,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet
930.85(32)
[AN 3776597]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2020.
   The Ariadne impact / ed. by Julian Richards and Franco Niccolucci ; [publ. by the Archaeolingua Foundation]. - Budapest : Archaeolingua Found., 2019. - 199 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5766-31-2 kötött
régészet - adatbázis
902 *** 061.68
[AN 3772518]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2020.
Balogh Jánosné Horváth Terézia (1941-)
   Tri domovine Janković vlastela, Hrvatska, Ugarska, Austrija : 99 mozaika o prošlosti obitelji i kulturne povijesti / Balogh Jánosné Horváth Terézia ; [izd.] Hrvatska narodnosna samouprava grada Čeprega. - Čepreg : Hrvatska narodnosna samouprava, 2019. - 231 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-222.
ISBN 978-615-00-5816-0 kötött
Jankovich család
Magyarország - Horvátország - Ausztria - családtörténet - magyarországi horvátok - művelődéstörténet
929.52(439)Jankovich *** 930.85(439)"16/19" *** 929.52(=862)(439)Jankovich *** 929.52(=862)(436)Jankovich
[AN 3772619]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2020.
Bondár Mária (1953-)
   A késő rézkori fémművesség magyarországi emlékei / Bondár Mária ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, [Archaeolingua Alapítvány]. - Budapest : MTA BTK Régészeti Int. : Archaeolingua Alapítvány, 2019. - 266 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5766-32-9 fűzött
Magyarország - régészet - fémmegmunkálás - rézkőkor - lelet
903(439)"636" *** 739 *** 673
[AN 3772514]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2020.
   A cselekvés fél éve : 1988 ősze - 1989 tavasza / Szeredi Pál szerk. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 221 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 40.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-30-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - politikatörténet - 1980-as évek - rendszerváltás
943.9"1988/1989" *** 323(439)"1988/1989"
[AN 3771551]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2020.
Deák Ernő (1940-)
   A soknyelvűség, mint Szent István öröksége / Deák Ernő. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2019. - 70 p. ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5898-08-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - népcsoport - nemzetiségi kérdés
943.9 *** 316.347(=00)(439) *** 323.15(=00)(439)
[AN 3772497]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2020.
Erős Mihály (1928-)
   Erős Mihály emlékezik.. / az interjút kész. Nagy István ; a fotókat ... vál. Pásztor József ; szerk. Erdei László. - Törtel : [Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyes.], 2019. - 92 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület
ISBN 978-615-00-5948-8 fűzött
Törtel - hétköznapi élet - 20. század - memoár
943.9-2Törtel"19"(0:82-94)
[AN 3772007]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2020.
Esterházy Pál (1635-1713)
   Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése / sajtó alá rend. Viskolcz Noémi és Zvara Edina ; Király Péter és Kiss Erika közrem. - [Budapest] : MTA KIK : Kossuth, cop. 2019. - 352 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Esterhazyana, ISSN 2677-0253)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-09-9724-9 fűzött : 8990,- Ft
Esterházy Pál (1635-1713)
Esterházy Orsolya (1641-1682)
Magyarország - történelmi személy - nő - levelezés - 18. század
943.9(092)Esterházy_P.(044) *** 929(439)Esterházy_O.(044)
[AN 3772469]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2020.
Farkas Dénes (1937-)
   Tengelic a II. világháború alatt és az azt megelőző években / Farkas Dénes. - Tengelic : Önkormányzat, 2018. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - (Tengelici füzetek, ISSN 2676-8070 ; 1.)
ISBN 978-615-00-3031-9 fűzött
Tengelic (Tolna megye) - helytörténet - két világháború közötti időszak - második világháború
943.9-2Tengelic"193/194"
[AN 3772738]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2020.
Hausel Sándor (1954-)
   Zalkod története / Hausel Sándor. - Zalkod ; [Budapest] : Duna-R Kft., 2019. - 207 p. : ill. ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 978-615-00-5761-3 fűzött
Zalkod - helytörténet
943.9-2Zalkod
[AN 3772688]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2020.
Horváth Szilvia (1975-)
   Pannoniai fürdőkalauz / Horváth Szilvia, Kiss Magdolna ; [közread. a] Rippl-Rónai Múzeum ... - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz. ; Pécs : GeniaNet, 2019. - 315 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Vivarium fontium, ISSN 1588-4422 ; 9.)
Bibliogr.: p. 259-282.
ISBN 978-615-5687-02-0 kötött
Pannonia - Római Birodalom - régészet - fürdőhely - fürdő - művelődéstörténet
904(398.6) *** 615.838(398.6) *** 725.73(398.6) *** 930.85(37)
[AN 3772369]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2020.
India (magyar)
   India / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Koroncz Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 10.)
ISBN 978-963-09-9575-7 kötött : 2990,- Ft
ókori India - India - művelődéstörténet
930.85(540) *** 930.85(34)
[AN 3776593]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2020.
Islam (magyar)
   Iszlám / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Marsalkó Eszter ..., Nagy Loránd István ...]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 11.)
ISBN 978-963-09-9576-4 kötött : 2990,- Ft
iszlám - művelődéstörténet - arabok
930.85(=927) *** 297
[AN 3776595]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2020.
Jestice, Phyllis G.
The medieval knight (magyar)
   Középkori lovagok : a lovagság aranykorának hős vitézei / Phyllis Jestice ; [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 160 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-9820-8 kötött : 3600,- Ft
Fűzött : 1990,- Ft
Európa - lovag - művelődéstörténet - történelem - hadtörténet - középkor
930.85(4)"11/14" *** 940"11/14" *** 355.48(4)"11/14"
[AN 3773216]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2020.
Kimmel István (1950-)
   Elődeim élete, származásom kutatása / Kimmel István. - [Érd] : Kimmel I., 2019. - 68 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6357-7 fűzött
Kimmel család
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)Kimmel *** 894.511-94
[AN 3771431]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2020.
   Korea: a múlt következményei : 3. diákkonferencia az ELTE Koreai Tanszéken / szerk. Nguyen Thi Thanh Giang [et al.]. - Budapest : ELTE Koreai Tansz., 2019. - 291 p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2019. máj. 3-án tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás koreai nyelven
ISBN 978-963-489-166-6 fűzött
Korea - történelem - kultúra - helyismeret
951.9 *** 008(519) *** 908.519
[AN 3772433]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2020.
   Közép-Európa és a Visegrádi Együttműködés : történelmi és politikai nézőpontok / szerk. Stepper Péter ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2019. - 321, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-61-7 fűzött : 3500,- Ft
geopolitika - nemzetközi együttműködés - történelem - politikatörténet - ezredforduló - 21. század - Visegrádi államok
94-11"199/201" *** 327(4-11)"199/201" *** 323(4-11)"199/201"
[AN 3772320]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2020.
Pap Gábor (1939-)
   Három magyar szentkép és egyéb tudnivalók magunkról / Pap Gábor. - [Budapest] : Hatodik Elem K., cop. 2018. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 124-127.
ISBN 978-615-00-3674-8 kötött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3772519]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2020.
Papp Attila (1977-)
   Szilánkok a magyar történelem lapjairól : második kötet / Papp Attila. - Nagykanizsa : Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft., 2019. - 93 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 90.
ISBN 978-615-00-5327-1 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3771973]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2020.
Pelbárt Jenő (1951-)
   Egyetemes papírtörténet / Pelbárt Jenő ; [közread. a] Magyar Papírmúzeum ; [kiad. a Magyar Papírmúzeumért Alapítvány]. - 2. átd. kiad. - Budapest : M. Papírmúzeumért Alapítvány, 2019. - 160 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 978-615-80735-4-7 fűzött
papír - papírgyártás - ipartörténet - művelődéstörténet
930.85(100) *** 676(100)(091)
[AN 3772352]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2020.
El pueblo hebreo (magyar)
   A zsidóság / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Koroncz Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 9.)
ISBN 978-963-09-9574-0 kötött : 2990,- Ft
ókori Izrael - művelődéstörténet - zsidóság
930.85(33) *** 930.85(=924)
[AN 3776589]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2020.
   Sárkányok és madarak népe : a Csepel-sziget keltái : a Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállítása az Aquincumi Múzeumban : [2019. április 26 - 2019. október 31.] : [kiállítási katalógus] = People of birds and dragons : the Celts of Csepel Island : temporary exhibition in the Aquincum Museum of the Budapesti History Museum : [26th April 2019 - 31st October 2019] : [exhibition catalogue] / [írta ... Horváth M. Attila]. - Budapest : BTM, 2019. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-615-5341-68-7 fűzött
Budapest - Csepel-sziget - régészet - kelták - lelet
904(=916)(439) *** 904(439-2Bp.)"-04/02" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3772393]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2020.
   Sumony : egy Ormánság széli falu története / [szerk. Mohr Szilárd, Vörös Tamás] ; [kiad. Sumony Községi Önkormányzat, Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.]. - [Sumony] : Önkormányzat ; [Komló] : Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft., 2019. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 155-159.
ISBN 978-615-00-5801-6 kötött
Sumony - helytörténet
943.9-2Sumony
[AN 3772386]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2020.
Szeleczky Zoltán
   Volt egyszer egy kertváros : a pestszentlőrinci Szent Imre-kertváros alapítása és első évtizedei / Szeleczky Zoltán ; [a Tomory Lajos Múzeum kiadványa]. - Budapest : Tomory L. Múz., 2019. - 167 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-615-80455-5-1 fűzött
Pestszentlőrinc - helytörténet - két világháború közötti időszak
943.9-2Pestszentlőrinc"192/193"
[AN 3772172]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2020.
Szűcs Tamás
   Sárkeresztes története napjainkig / Szűcs Tamás ; [kiad. Sárkeresztes Község Önkormányzata]. - Sárkeresztes : Önkormányzat, 2019. - 278 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 274-277.
ISBN 978-615-00-6105-4 kötött
Sárkeresztes - helytörténet - helyismeret
943.9-2Sárkeresztes *** 908.439-2Sárkeresztes
[AN 3771486]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2020.
Tarics Péter (1966-)
   Tanúságtétel, (i)gazság, végítélet : 1956 cselekvő lelkiismerete - határon túli magyar hitvallással (is) / Tarics Péter ; [közread. a] Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány. - Budapest : Múz. 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány, cop. 2019. - 408 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 406-408.
ISBN 978-963-88321-4-6 kötött : 4500,- Ft : 15 EUR
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - 1956-os forradalom - magyar történelem - határon túli magyarság - bíboros - katolikus egyház - 20. század
943.9"1956" *** 323.272(439)"1956" *** 323.15(=945.11)(100)"1956" *** 282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3771727]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2020.
   "Újra szárnyal a fehér sas!" : küzdelem az önálló Lengyelországért, 1795-1918 / [összeáll. Fogl Krisztián Sándor ...] ; [szerk. Trexler Judit] ; [közread. a] Laczkó Dezső Múzeum. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2018. - 25 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Megj. a Veszprémben, 2018. márc. 19 - aug. 5. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Spirál fűzéssel
Fűzött
Lengyelország - történelem - 18. század - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
943.8"17/19" *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3771694]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2020.
Vass József (1895-1956)
   Pásztó története / írta Vass József. - Pásztó : Bárány J. és Bárány E., 2019. - [4], 89 p., [3] t.fol. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5668-5 fűzött
Pásztó - helytörténet - helyismeret
943.9-2Pásztó *** 908.439-2Pásztó
[AN 3772633]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2020.
   Vengerskij vzglâd / sost. Ânoš Pustai ; [izd. Dom nacij Collegium Fenno-Ugricum]. - Budapešt ; [Badacsonytomaj] : Dom nacij Collegium Fenno-Ugricum, 2018. - 178 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5589-18-8)
magyar történelem - határon túli magyarság - magyar nyelv - közoktatás - anyanyelvi oktatás - nyelvpolitika - 21. század
943.9"191/192" *** 809.451.1 *** 316.347(=945.11)(100)"20" *** 376.7(=945.11)(100)"20" *** 323.1(=945.11)(100)"20"
[AN 3771620]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1392 /2020.
   A küldetéses ember iskolája : VI. Nevelési Konferencia : Kolozsvár, Marosvásárhely, Szováta, 2019. VIII. 22-23. / [közread. a] Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartomány. - [Budapest] : Boldogasszony Iskolanővérek M. Tartomány, [2019]. - 63 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Megj. a konferencia alkalmából
Fűzött
Erdély - helyismeret - művelődéstörténet - határon túli magyarság
908.498.4 *** 930.85(498.4)(=945.11)
[AN 3772024]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2020.
Lenkey Tibor (1948-)
   Ahogy elkezdődött.. : egy polgármester visszaemlékezései / Lenkey Tibor. - Som : Szerző, 2019. - 452, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 452.
ISBN 978-615-00-6369-0 kötött
Lenkey Tibor (1948-)
Som (Somogy megye) - Magyarország - polgármester - helyismeret - 20. század - 21. század - memoár
908.439-2Som(0:82-94) *** 352.075.31(439-2Som)(092)Lenkey_T.(0:82-94)
[AN 3771612]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2020.
   Nagykanizsa képekben / [írta, szerk. Vizvári József]. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2019. - 132 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81403-0-0 fűzött
Nagykanizsa - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagykanizsa(084.12)
[AN 3771976]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2020.
   Sándorfalva 2019 : tények és élmények a város alapításának 140. évfordulóján / [szerk. Széll Gábor] ; [... kiad. Sándorfalva Városi Önkormányzat]. - Sándorfalva : Önkormányzat, 2019. - 200 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-615-00-5330-1 kötött
Sándorfalva - helyismeret
908.439-2Sándorfalva
[AN 3771829]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2020.
Sugár Mátyás (1940-)
   A csodavirág nyomában / Sugár Mátyás. - [Tatabánya] : Karakter-S Kft., 2019. - 364 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6236-5 kötött : 4900,- Ft
Mezőkövesd - helyismeret - helytörténet - helyi társadalom - 20. század
908.439-2Mezőkövesd *** 943.9-2Mezőkövesd"194/195" *** 929(439-2Mezőkövesd)
[AN 3772157]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2020.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, lélekkel látók a megtartandó végekért : előszavak, ajánlások / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2019. - 128 p. : ill., főként színes ; 32 cm
ISBN 978-963-89467-9-9 kötött : 8300,- Ft
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3771834]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2020.
Vargáné Kocsis Mária
   Mór - a mi városunk : a Móri Városvédő és Szépítő Egyesület története, 1990-2018 : a 2011. évi Wekerle Sándor emlékév / Vargáné Kocsis Mária. - Mór : Móri Városvédő és Szépítő Egyes., 2019. - 214 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 204-214.
ISBN 978-615-00-4261-9 kötött
Wekerle Sándor (1848-1921)
Móri Városvédő és Szépítő Egyesület
Mór - Magyarország - helyismeret - egyesület - politikus - 19. század - 20. század - rendezvény
908.439-2Mór *** 061.2(439-2Mór) *** 32(439)(092)Wekerle_S. *** 061.7(439-2Mór)"2011"
[AN 3772277]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1399 /2020.
   Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban. - Budapest : HVG-ORAC, 2019-. - 24 cm
Magyarország - igazságszolgáltatás - jogvédelem - jogi felülvizsgálat - alkotmánybíróság - alkotmányjog - jogorvoslat - törvény - útmutató
343.155(439)(094)(036) *** 347.957(439)(094) *** 342(439) *** 342.565.2(439)
[AN 3772773]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A "valódi" alkotmányjogi panasz : kézikönyv jogkereső laikusok és gyakorló jogászok számára / Tóth J. Zoltán, Térey Vilmos. - 2019. - 321 p.
Lezárva: 2018. jan. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-438-6 v.
Magyarország - alkotmányjog - alkotmánybíróság - jogorvoslat - törvény - útmutató
343.155(439)(094)(036) *** 342.565.2(439)
[AN 3772774] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Alkotmányjogi panasz : a hatáskörrel kapcsolatos kérdések : tanulmánykötet. - 2019. - 588 p. : ill., részben színes
Lezárva: 2018. jan. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-439-3 v.
Magyarország - Európai Unió - alkotmányjog - jogorvoslat - alkotmánybíróság - összehasonlító jog - 21. század
342.565.2(439) *** 342(439)"201" *** 343.155(439) *** 342(4-62) *** 340.5
[AN 3772776] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Alkotmányjogi panasz : az alapjog-érvényesítés gyakorlata : tanulmánykötet. - 2019. - 636 p. : ill., részben színes
Lezárva: 2018. jan. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-440-9 v.
Magyarország - alkotmányjog - jogorvoslat - 21. század
342(439)"201" *** 343.155(439)
[AN 3772778] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A bírói kezdeményezések gyakorlati tapasztalata : tanulmánykötet. - 2019. - 427 p. : ill., részben színes
Lezárva: 2018. jan. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-441-6 v.
Magyarország - bíróság - bírói hatalom - jogvédelem - alkotmánybíróság - alkotmányjog - 21. század
347.97/.99(439) *** 342.565.2(439)"201" *** 342(439)"201"
[AN 3772780] MARC

ANSEL
UTF-81400 /2020.
Bodzsár Erzsébet, P. (1955-)
   Diktatóriáda : közéleti napló / P. Bodzsár Erzsébet. - Budapest ; [Szeged] : [Bodzsár E.], 2019. - 157, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-5838-2 fűzött
Makó - helyi önkormányzat - önkormányzati képviselő - ezredforduló - napló
352(439-2Makó)"199/200"(0:82-94) *** 352.075.3(439-2Makó)(092)(0:82-94)
[AN 3771936]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2020.
   Büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG ORAC : Novissima, 2019. - 212 p. ; 24 cm
QR-kóddal. - Lezárva 2019. aug. 21.
ISBN 978-963-258-458-4 fűzött : 1990,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3772682]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2020.
Csák Zsolt
   Ítélet vádlott nélkül : a terhelt távollétében folytatott büntetőeljárások tapasztalatai / Csák Zsolt. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 265 p. ; 24 cm
Lezárva: 2019. febr. 28. - Bibliogr.: p. 254-265.
ISBN 978-963-258-448-5 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - vádlott
343.137.32 *** 343.121(439) *** 343.144
[AN 3772646]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2020.
   A digitális állam - korszerű IKT technológiák alkalmazási lehetőségei a közszolgálat fejlesztésében = The digital state: application of modern ICT to improve public service / szerk. Csáki Csaba ; [kiad. Budapesti Corvinus Egyetem]. - [Budapest] : BCE, [2018]. - [2] , 270 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-742-1 fűzött
Európai Unió - elektronikus ügyintézés
35.077(4-62) *** 681.3.004.14(4-62)
[AN 3772526]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2020.
Farkas Ákos (1954-)
   A büntetőeljárás [elektronikus dok.] / Farkas Ákos, Róth Erika. - 4. átd. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. szept. 30. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156413. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-777-7
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv - digitalizált dokumentum - elektronikus dokumentum
343.1(439)(075.8)
[AN 3774832]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2020.
Fekete Balázs (1980-)
   Az európai alkotmánypreambulum : összehasonlító és elméleti perspektívák / Fekete Balázs. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 165 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 45.)
Bibliogr.: p. 149-157.
ISBN 978-963-312-307-2 kötött
Európa - alkotmányjog - összehasonlító jog - jogfilozófia
342.4(4) *** 340.5 *** 340.12
[AN 3772740]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2020.
Jensen, Søren
   Analysis of public sector procurement activities : a report on referencing standards in public procurement / [written by ... Søren Jensen] ; [publ. by Hungarian Standards Institution ...]. - Budapest : MSZT, 2019. - 133 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9584-02-0 fűzött
Európai Unió - közbeszerzés - szabványügy
351.712.2(4-62) *** 006.7/.8(4-62)
[AN 3773091]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2020.
Képes György (1973-)
   A Dán Királyság alkotmánytörténete a kezdetektől 1848-ig / Képes György. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 299 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 44.)
Bibliogr.: p. 275-292.
ISBN 978-963-312-301-0 kötött
Dánia - alkotmány - jogtörténet - történelem
342.4(489)"12/19" *** 948.9".../19"
[AN 3772614]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2020.
Magyar Jogászgyűlés (14.) (2018) (Balatonalmádi)
   Tizennegyedik Magyar Jogászgyűlés : Balatonalmádi, 2018. október 4-6. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2018. - 243 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 34(439) *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 3772691]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2020.
   A magyar sport jogi szabályozása / szerk. Sárközy Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 342 p. ; 24 cm
Lezárva 2019. júl. 1.
ISBN 978-963-258-454-6 fűzött : 5000,- Ft
2004. évi I. törvény a sportról
Magyarország - sportügyi igazgatás - jogi szabályozás - egyetemi tankönyv
351.855(439)(075.8)
[AN 3772675]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2020.
   Magyarázat a kártérítési jogról [elektronikus dok.] / szerk. Barta, Barzó, Csák. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Lezárva: 2018. aug. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156408. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-775-3
Magyarország - kártérítés - útmutató - elektronikus dokumentum
347.426.6(439)(036)
[AN 3774813]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2020.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (cseh)
   Uherská Svatoštěpánská Koruna / [text Orsolya Moravetz]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Sešity Náměstí národa, ISSN 2631-0457)
ISBN 978-615-5674-85-3 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3772922]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2020.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (horvát)
   Mađarska Sveta Kruna / [tekst Orsolya Moravetz]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Svesci Glavni trg nacije, ISSN 2631-0465)
ISBN 978-615-5674-86-0 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3772990]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2020.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (orosz)
   Svâŝennaâ Korona Vengrii / [tekst Oršoâ Moravec]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Tetradi "Ploŝadʹ Košuta", ISSN 2631-0406)
ISBN 978-615-5674-88-4 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3773004]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2020.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (román)
   Sfânta Coroană a Ungariei / [text Orsolya Moravetz]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Broşurile Piaţa Naţiunii, ISSN 2631-0430)
ISBN 978-615-5674-87-7 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3772771]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2020.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (szerb)
   Mađarska Kruna Svetog Stefana / [tekst Oršo�a Moravec]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Sveske Glavni trg naciǰe, ISSN 2631-0473)
ISBN 978-615-5674-90-7 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3772957]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2020.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (szlovák)
   Uhorská Svätá Koruna / [aut. textu Orsolya Moravetz]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Edícia Brožúry Hlavného námestia národa, ISSN 2631-0449)
ISBN 978-615-5674-89-1 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3772872]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2020.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (ukrán)
   Svâta Korona Ugorŝini / [tekst Oršoâ Moravec]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Brošuri pro golovnu ploŝu nacìï, ISSN 2631-0422)
ISBN 978-615-5674-91-4 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3772856]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2020.
   Polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról : 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2019. - 195 p. ; 20 cm
Lezárva: 2019. aug. 21. - QR-kóddal
ISBN 978-963-258-457-7 fűzött : 1650,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
Magyarország - perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
347.9(439)(094)
[AN 3772642]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2020.
Polman, Linda (1960-)
Death row dollies (magyar)
   A halálsor angyalai : élet halálbüntetéssel / Linda Polman ; [ford. Mátis Viola]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-650-5 fűzött : 3499,- Ft
Egyesült Államok - halálbüntetés - jogeset - kivégzés - riport - 20. század - ezredforduló
34.096(73)"19/201" *** 343.25(73)
[AN 3772082]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2020.
   Rendészet, tudomány, aktualitások : a rendészettudomány a fiatal kutatók szemével : konferenciakötet / szerk. Baráth Noémi Emőke, Mezei József ; [közread. a Doktoranduszok Országos Szövetsége Rendészettudományi Osztálya]. - Budapest : DOSZ Rendészettud. Oszt., 2019. - 295 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. ápr. 25-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-39-2 fűzött
rendészet - konferencia-kiadvány
351.74 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3771780]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2020.
Sajó András (1949-)
The constitution of freedom (magyar)
   A szabadság alkotmánya : bevezetés a jogi alkotmányosságba / Sajó András, Uitz Renáta ; [ford. Erdélyi Ágnes]. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 659 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. szept. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-455-3 fűzött : 7000,- Ft
alkotmányjog - jogállam
342(100) *** 321.72 *** 328
[AN 3772749]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2020.
Sárközi Gabriella
   Szabálysértések az iskolában / Sárközi Gabriella. - Budapest : Raabe, 2019. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.: p. 89.
ISBN 978-615-5824-98-2 fűzött
Magyarország - büntetőjog - fiatalkorú - kihágás - közoktatás
343.232 *** 343.224.1 *** 37.014(439)
[AN 3772541]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2020.
Schweitzer Gábor (1964-)
   "A tisztességes jogtanár" : Molnár Kálmán pályaképe / Schweitzer Gábor ; [közread. az] MTA TK JTI. - Budapest : MTA TK JTI, 2018. - 221, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [223-224].
ISBN 978-963-7311-84-0 kötött
Molnár Kálmán (1881-1961)
Magyarország - jogász - egyetemi tanár - 20. század
34(439)(092)Molnár_K. *** 37(439)(092)Molnár_K.
[AN 3771704]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2020.
Szegedi László (1985-)
   Közigazgatási bírói jogvédelem uniós átalakulás alatt? : eltérő jogvédelmi mércék az EU jogának tagállami és uniós végrehajtása során / Szegedi László. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 347 p. ; 20 cm
Lezárva 2019. febr. 28. - Bibliogr.: p. 323-343. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-449-2 fűzött : 5000,- Ft
Európai Unió - jogvédelem - európai közösségi jog - igazságszolgáltatás - közigazgatási bíróság - jogharmonizáció
341.17(4-62) *** 347.9(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 351.95(4-62)
[AN 3772659]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2020.
   A Szegedi Törvényszék története. - Szeged : Szegedi Törvényszék, 2015-. - 24 cm
A leírás a 2. rész alapján kész. - Közread. a Szegedi Törvényszék
Szegedi Törvényszék
Szeged - bíróság - történeti feldolgozás
347.992(439-2Szeged)(091)
[AN 3626497]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Fejezetek a Szegedi Törvényszék 150 éves történetének joggyakorlatából / Homoki-Nagy Mária, Pétervári Máté, Varga Norbert. - 2019. - 160 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6327-0 kötött
Szeged - Magyarország - bíróság - jogalkalmazás - gazdasági jog - századforduló - 20. század
347.992(439-2Szeged)"188/194" *** 340.132(439-2Szeged)"188/194" *** 347.7(439)
[AN 3771828] MARC

ANSEL
UTF-81426 /2020.
Szilágyi István, H. (1963-)
   Miként vélekedünk a jogról? : szociálpszichológiai kutatás, 2018 / H. Szilágyi István, Kelemen László. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2019. jún. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-453-9 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - szociálpszichológia - kriminológia - jogszociológia - közvélemény - statisztikai adatközlés - 21. század
343.9 *** 316.65(439)"200"(083.41) *** 340.125 *** 316.6
[AN 3772651]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2020.
   Tanulmányok Bánáti János 75. születésnapjának tiszteletére. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 316 p. ; 24 cm
Kötött
Magyarország - jogtudomány - emlékkönyv
34(439)
[AN 3772685]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2020.
   Ünnepi tanulmányok Lőrincz György 70. születésnapja tiszteletére / szerk. Bankó Zoltán [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 455 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
Magyarország - munkajog - emlékkönyv - személyi bibliográfia
349.2(439) *** 012Lőrinczy_Gy.
[AN 3772684]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2020.
Vékás Lajos (1939-)
   Szerződési jog : általános rész / Vékás Lajos. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 381 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 13.)
Lezárva: 2019. szept. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-265-5 kötött
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.44(439)(075.8)
[AN 3772744]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1430 /2020.
Balla Tibor (1965-)
   A nagy háború osztrák - magyar tábornokai / Balla Tibor. - [Budapest] : Argumentum, [2010]-. - 24 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Osztrák - Magyar Monarchia - katonatiszt - életrajzi lexikon
355(436/439)(092):030
[AN 3249194]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Altábornagyok. - 2019. - 547 p. : ill.
Bibliogr.: p. 540-544. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-519-000-3 kötött : 5756,- Ft
[AN 3772072] MARC

ANSEL
UTF-81431 /2020.
Cockle, Tom
   Panzer III on the battlefield 2 / Tom Cockle. - Keszthely : Peko Publ., 2018. - 110 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 18.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5583-10-0 kötött
Németország - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(430)"1939/1945"(084.12)
[AN 3771972]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2020.
Stokes, Neil
   T-34 on the battlefield 2 / Neil Stokes. - Keszthely : Peko Publ., 2018. - 110 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 17.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5583-11-7 kötött
Szovjetunió - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(47)"1940/1945"(084.12)
[AN 3771961]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1433 /2020.
   Az adatvédelmi jog alapelvei, fogalmai, szereplői, profilalkotás, a személyes adatok különleges kategóriái, bűnügyi személyes adatok [elektronikus dok.] / Balogh Gyöngyi [et al.] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152860. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-95-8
Magyarország - adatvédelem - személyi jog - útmutató - elektronikus dokumentum
659.2.012.8(439)(036) *** 342.721(439)(036)
[AN 3741646]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2020.
Csedő Zoltán
   Változásvezetés / Csedő Zoltán, Zavarkó Máté. - Budapest : Akad. K., cop. 2019. - 128 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 119-128.
Fűzött : 4000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-05-9967-3)
szervezeti változás - vállalatirányítás - változásmenedzsment
65.014 *** 658.1.016.7
[AN 3771512]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2020.
   Magyarázat a GDPR-ról [elektronikus dok.] / szerk. Péterfalvi Attila, Révész Balázs, Buzás Péter. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Lezárva: 2018. dec. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156409. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-762-3
Európai Unió - Magyarország - adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
659.2.012.8(439)(036) *** 659.2.012.8(4-62)(036) *** 342.721(4-62)(036) *** 342.721(439)(036)
[AN 3774815]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2020.
Sziklay Júlia
   Az adatvédelem hazai és európai uniós szabályozása és alapintézményei [elektronikus dok.] / Sziklay Júlia, Bendik Tamás ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományis és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153512. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5870-98-9
Európai Unió - Magyarország - személyes szabadság - adatvédelem - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
659.2.012.8(4-62) *** 342.721(100)
[AN 3747212]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1437 /2020.
Cai Fang
Sishí buhuo (magyar)
   A kínai reform és nyitás : negyven év tapasztalata / Caj Fang ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2019. - 255 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-60-0 kötött : 3990,- Ft
Kína - gazdaságpolitika - gazdasági fejlődés - ezredforduló - 21. század
338.2(510)"198/201" *** 330.34(510)"198/201"
[AN 3772338]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2020.
   Digitalizáció és kommunikáció az adózásban : az Adózás Európában - XIII. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok = Digitalization and communication in taxation / [szerk. Herich György, Mihályi Andrea Ágnes] ; [kiadó Penta Unió Zrt. ..., Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete]. - Budapest : Penta Unió : Moklasz, 2019. - 128 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. jún. 13-14-én rendezték. - Bibliogr.: p. 127. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5249-73-0 fűzött
adóügy - elektronikus ügyintézés
336.2(100) *** 681.3.004.14
[AN 3771793]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2020.
   Dilemmas and challenges of the Chinese economy in the 21st century : economic policy effetcs of the Belt and Road Initiative / ed. by Csaba Moldicz ; [publ. by the] Budapest Business School [Oriental Business and Innovation Center ...]. - Budapest : BBS, 2018. - 181 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-44-8 fűzött
Kína - Kelet-Ázsia - Európa - gazdaságpolitika - gazdasági növekedés - gazdasági együttműködés
338.2(510)"20" *** 339.94(4)"20" *** 330.35(510)"20" *** 339.94(510)"20" *** 339.94(5-11)"20"
[AN 3772145]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2020.
   Dilemmas and challenges of the Chinese economy in the 21st century [elektronikus dok.] : economic policy effetcs of the Belt and Road Initiative / ed. by Csaba Moldicz ; [publ. by the] Budapest Business School Oriental Business and Innovation Center. - Szöveg (pdf : 9.8 MB). - [Budapest] : BBS, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156472. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5607-44-8)
Kína - Kelet-Ázsia - Európa - gazdaságpolitika - gazdasági növekedés - gazdasági együttműködés - elektronikus dokumentum
338.2(510)"20" *** 339.94(4)"20" *** 330.35(510)"20" *** 339.94(510)"20" *** 339.94(5-11)"20"
[AN 3775341]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2020.
   Economic development strategies of changing East-Asian countries after 2009 / ed. by Csaba Moldicz ; [publ. by the] Budapest Business School [Oriental Business and Innovation Center ...]. - Budapest : BBS, 2018. - 189 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-45-5 fűzött
Kelet-Ázsia - gazdasági helyzet - regionális gazdaság - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - 21. század
338(5-11)"20" *** 332.1(5-11)"20" *** 330.34(5-11)"20" *** 338.22(5-11)"20"
[AN 3772152]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2020.
   Economic development strategies of changing East-Asian countries after 2009 [elektronikus dok.] / ed. by Csaba Moldicz ; [publ. by the] Budapest Busines School Oriental Business and Innovation Center. - Szöveg (pdf : 7.1 MB). - [Budapest] : BBS, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156471. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5607-45-5)
Kelet-Ázsia - gazdasági helyzet - regionális gazdaság - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - 21. század - elektronikus dokumentum
338(5-11)"20" *** 332.1(5-11)"20" *** 330.34(5-11)"20" *** 338.22(5-11)"20"
[AN 3775338]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2020.
Evolution or revolution? (magyar)
   Fejlődés vagy forradalom? : a makrogazdasági politika újragondolása a nagy recessziót követően / szerk. Olivier Blanchard és Lawrence H. Summers ; [ford. Balogh András, Pavelka Alexandra]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 428 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-51-1 fűzött : 6499,- Ft
makrogazdaságtan - pénzügy - gazdaságpolitika
330.101.541 *** 336.7 *** 338.2
[AN 3771665]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2020.
   Exim 25 éve : útlevél a sikerhez / [fel. szerk. Károly Gábor]. - Budapest : Mediaworks Hungary Zrt., [2019]. - 130 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyar Export-Import Bank Zrt. (Budapest)
Magyar Exporthitel Biztosító (Budapest)
Magyarország - export - vállalat - állami támogatás - 21. század
339.564(439)"201" *** 061.5(439) *** 338.246.027(439)"201"
[AN 3772397]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2020.
   Hogyan alapítsunk és menedzseljünk társadalmi vállalkozásokat? [elektronikus dok.] : kézikönyv / [közread. a] BORA94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - [Miskolc] : BORA94, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156553. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-5207-6
vállalkozás - vállalkozásmenedzsment - társadalmi hatás - elektronikus dokumentum
658.1 *** 65.011.1 *** 65.012.4 *** 316.4.063
[AN 3775988]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2020.
   Hogyan alapítsunk és menedzseljünk társadalmi vállalkozásokat? : kézikönyv / [kiad. a BORA94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.]. - [Miskolc] : BORA94, 2019. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-5207-9)
vállalkozás - vállalkozásmenedzsment - társadalmi hatás
658.1 *** 65.011.1 *** 65.012.4 *** 316.4.063
[AN 3772371]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2020.
   How to establish and manage social enterprises? [elektronikus dok.] : handbook / [publ. by the] BORA94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - [Miskolc] : BORA94, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156560. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-5205-2
vállalkozás - vállalkozásmenedzsment - társadalmi hatás - elektronikus dokumentum
658.1 *** 65.011.1 *** 65.012.4 *** 316.4.063
[AN 3776071]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2020.
   How to establish and manage social enterprises? : handbook / [publ. by the BORA94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.]. - [Miskolc] : BORA94, 2019. - 62 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-5205-5)
vállalkozás - vállalkozásmenedzsment - társadalmi hatás
658.1 *** 65.011.1 *** 65.012.4 *** 316.4.063
[AN 3772372]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2020.
Kecskés András (1981-)
   Tőzsdeuniverzum / Kecskés András, Halász Vendel, Bujtár Zsolt. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 1072 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. dec. 31. - Bibliogr.: p. 983-1022.
ISBN 978-963-258-431-7 fűzött : 17000,- Ft
Magyarország - tőzsde - pénzpiac - tőkebefektetés - részvénytársaság - jogi szabályozás
336.76(439)(094) *** 347.725(439) *** 347.73(439)(094)
[AN 3772768]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2020.
   Linked together for 150 years: Hungary and Japan [elektronikus dok.] : analyses of recent economic and social trends in Japan and their effects on Hungary / chief ed. Csaba Moldicz ; ed. Amadea Bata-Balog ; [publ. by the] Budapest Business School Oriental Business and Innovation Center. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - [Budapest] : BBS OBIC, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156470. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5607-61-5)
Japán - Magyarország - gazdasági kapcsolat - kereskedelem - gazdaságpolitika - gazdaságszociológia - elektronikus dokumentum
339.9(439) *** 339.9(520) *** 339.5(439) *** 339.5(520) *** 316.334.2(520) *** 338.2(520)
[AN 3775330]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2020.
   A munkavédelmi képviselők ágazat-specifikus tananyaga : villamosenergia-ipar / [kiad. az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége]. - Budapest : EVDSZ, 2019. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6169-6 fűzött
munkavédelem - villamosenergia-ipar - tankönyv
331.45(078) *** 621.3(078)
[AN 3772319]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2020.
Pannon Egyetem (Veszprém). Georgikon Kar (Keszthely). Ifjúsági tudományos fórum (25.) (2019) (Keszthely)
   XXV. Ifjúsági Tudományos Fórum [elektronikus dok.] : Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2019. május 23. - Szöveg. - Keszthely : PE GK, cop. 2019. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9639-98-0
mezőgazdaság - gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338 *** 63 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3771006]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2020.
   Saját tőke hiány megszűnésének esetei és könyvelésük, 2019 / [összeáll.] Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolgáltató Bt., 2019. - 28 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva 2019. márc. 10.
ISBN 978-615-5544-38-5 fűzött : 4000,- Ft
számvitel - tőke
657 *** 658.147.3
[AN 3772528]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2020.
Solti Gabriella
   Hogyan működik a bank? : [minden, amit a pénzintézetekről, a bankolásról és a hitelekről tudni érdemes] / Solti Gabriella. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 300 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 978-963-293-882-0 fűzött : 3999,- Ft
bankügy
336.71
[AN 3773231]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2020.
Terjéki Ferenc
   A rendszerváltás szülöttei : kísérletek, vállalkozások - vállalkozó lakitelekiek / Terjéki Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 341 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-38-0 kötött : 4500,- Ft
Lakitelek - vállalkozás - vállalkozó - helyi gazdaság - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - riport
658.1(439-2Lakitelek)(092)(047.53) *** 332.1(439-2Lakitelek)"198/201"
[AN 3771546]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2020.
   The transformation of Asian economic institutions [elektronikus dok.] : understanding local changes and global impacts on business and society : Oriental Business and Innovation Center Conference : May 10-11, 2018, Budapest Business School ... : book of abstracts / ed. Amadea Balog, Tamás Novák. - Szöveg (pdf : 11 MB). - [Budapest] : BBS, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156468. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-5607-40-0)
Távol-Kelet - gazdaság - gazdaságpolitika - gazdasági fejlődés - külkereskedelem - ezredforduló - 21. század - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338(5-012)"199/201" *** 338.2(5-012)"199/201" *** 339.5(5-012)"199/201" *** 330.34(5-012)"199/201" *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3775311]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2020.
   The transformation of Asian economic institutions : understanding local changes and global impacts on business and society : Oriental Business and Innovation Center Conference : May 10-11, 2018, Budapest Business School ... : book of abstracts / [ed. Amadea Balog, Tamás Novák]. - Budapest : BBS, 2018. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5607-40-0 fűzött
Távol-Kelet - gazdaság - gazdaságpolitika - gazdasági fejlődés - külkereskedelem - ezredforduló - 21. század - konferencia-kiadvány
338(5-012)"199/201" *** 338.2(5-012)"199/201" *** 339.5(5-012)"199/201" *** 330.34(5-012)"199/201" *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3772110]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2020.
Újszászi Bogár László (1988-)
   Győzz meg és uralkodj! : a meggyőzés tudományának üzleti gyakorlata / Újszászi Bogár László. - [Budapest] : Kreatív Kontroll Kft., cop. 2019. - 132 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 128-132.
ISBN 978-615-81162-2-0 fűzött : 4990,- Ft
üzletkötés - siker
658.846 *** 347.732
[AN 3771966]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2020.
   The V4 in East Asia and East Asia in the V4 : present economic and political relations between the Visegrad Four Countries and East Asia : Oriental Business and Innovation Center Conference : May 2-3, 2019, Budapest Business School ... : book of abstracts / [ed. Amadea Bata-Balog]. - Budapest : BBS, 2019. - 71 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5607-63-9 fűzött
Kelet-Ázsia - gazdasági kapcsolat - Visegrádi államok - külkapcsolat - 21. század
339.5(4-11)"201" *** 339.5(5-11)"201" *** 339.9(4-11)"201" *** 339.9(5-11)"201" *** 327(4-11)"201" *** 327(5-11)"201"
[AN 3772105]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1460 /2020.
Baker, Amy J. L. (1959-)
Children and divorce (magyar)
   A gyermekek és a válás : hogyan segítsünk gyermekeinknek, amikor a válás beleszól az életünkbe? / Amy Baker ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2019. - 27 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5446-50-4 fűzött
válás - szülő-gyermek kapcsolat - gyermeklélektan - vallásos irodalom
364.286 *** 316.356.2 *** 244 *** 265.514.2
[AN 3771937]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2020.
   Demográfiai jellemzők és a szociális segítés formái, lehetőségei : tanulmánykötet / [szerk. Albert József és Leveleki Magdolna]. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2019. - 213 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Hallgatók intézményi tudományos diákköri dolgozatai és tanáraik szociális kutatásai ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88154-8-4 fűzött
Magyarország - szociális munka - szociális gondoskodás - demográfia - 21. század
364.442.2(439)"201" *** 364.46(439)"201" *** 314(439)"200/201"
[AN 3771645]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2020.
Gábriel Dóra
   A Magyarországról Ausztriába irányuló idősgondozói migráció : egy kvalitatív kutatás eredményei a dél-baranyai térségből induló idősgondozói migráció mechanizmusáról / Gábriel Dóra. - Budapest : KSH NKI, 2019. - 153 p. : ill. ; 24 cm. - (Kutatási jelentések / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, ISSN 0236-736X ; 101.)
Bibliogr.: p. 121-128. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9597-52-5 fűzött : 1500,- Ft
Ausztria - Magyarország - külföldi munkavállalás - idősgondozás - 21. század - szociológiai vizsgálat
364.65-053.9(436)"201" *** 331.556.46(436)(=945.11)"201"
[AN 3772057]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2020.
Petneki Katalin
   Gyermekvonat Angliába : egy budai kislány levelei, 1920-1921 / [Petneki Katalin, Petrich Kató]. - Budapest : Európa, 2019. - 282, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-[283].
ISBN 978-963-504-099-5 kötött : 3999,- Ft
Petrich Katalin, P. (1908-1987)
Magyarország - Nagy-Britannia - hétköznapi élet - gyermekvédelem - levelezés - Horthy-korszak
364.65-053.2/.6(439)"192"(0:82-94) *** 941.0"192" *** 061.235(410)
[AN 3772632]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2020.
Veress Gábor (1943-)
   300 éves múlt jeles orvosai a Szívkórházban, 1702-2019 / Veress Gábor. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2019. - 294 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 84.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-78-4 kötött
Állami Szívkórház (Balatonfüred)
Balatonfüred - kórház - szívgyógyászat - orvos - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Balatonfüred)(091) *** 616.1 *** 61(439-2Balatonfüred)(092)
[AN 3771744]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1465 /2020.
Ambrózay Anikó
   Ágazatközi esetmegbeszélő csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára : módszertani háttéranyag / [szerzők Ambrózay Anikó, Kerecsendi-Mester Szilvia, Tenner Katalin] ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018. - 25 p. : ill., részben színes ; 30 cm
keretcím: Gyermekút. - Bibliogr.: p. 25.
ISBN 978-615-5944-11-6 fűzött
nevelési tanácsadás - iskoláskor előtti nevelés - módszertan
372.3 *** 37.048 *** 37.025
[AN 3772863]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2020.
Asztalos Tamás (1962-)
   Az Aszódi Javítóintézet története : a kezdetektől napjainkig : "esélyt adunk, utat mutatunk" / Asztalos Tamás. - [Aszód] : Aszódi Javítóint., Ált. Isk., Szakisk. és Speciális Szakisk., [2019]. - 367 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-6185-6 kötött
Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
Aszód - nevelőintézet - történeti feldolgozás
376.58(439-2Aszód)(091)
[AN 3772326]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2020.
Barbarics Márta
   A játékok fejlesztő hatása [elektronikus dok.] / Barbarics Márta, Rózsahegyiné Vásárhelyi Éva, Wintsche Gergely. - Szöveg (pdf : 6.6 MB). - Budapest : ELTE, 2019. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156538. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-133-8
játék - iskolai nevelés - fejlesztő játék - módszertan - elektronikus dokumentum
371.3 *** 371.382 *** 37.025
[AN 3775882]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2020.
Dávid Mária (1955-)
   A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban : módszertani kézikönyv / [szerzők Dávid Mária, Nyitrai Ágnes, Podráczky Judit] ; [közred. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 139 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Gyermekút. - Bibliogr.: p. 80-83.
ISBN 978-615-00-3541-3 fűzött
nevelési tanácsadás - iskoláskor előtti nevelés - tanári segédkönyv
37.048(072) *** 372.3(072)
[AN 3772858]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2020.
Dedi mama
   Barátaim, a szavak / [írta Dedi Mama] ; [rajz. Ladislav Szolik]. - [Budapest] : Betűrengeteg Bt., [2019]. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szóvarázs sorozat)
ISBN 978-615-00-5769-9 fűzött : 870,- Ft
írás- és olvasástanítás - foglalkoztatókönyv
372.41 *** 087.5
[AN 3771535]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2020.
Dedi mama
   A betűk / [írta Dedi Mama] ; [rajz. Ladislav Szolik]. - [Budapest] : Betűrengeteg Bt., [2019]. - 40 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szóvarázs sorozat)
ISBN 978-615-00-5768-2 fűzött : 870,- Ft
írás- és olvasástanítás - foglalkoztatókönyv
372.41/.45 *** 087.5
[AN 3771530]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2020.
Deliága Éva
   Mit kezdjünk az akaratossággal? : pszichológiai útmutató, dacszelídítő mesék / Deliága Éva, Lovász Hajnalka ; Várkonyi Mária rajz. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2019, cop. 2017. - 107 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5281-46-4 kötött : 2690,- Ft
családi nevelés - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
37.018.1 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3776750]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2020.
   A digitális kompetencia fejlesztése a könyvtárakban : Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek "Az én könyvtáram" EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 / szerk. Barátné Hajdu Ágnes, Béres Judit. - Budapest : FSZEK, 2019. - 305 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Módszertani kötetek ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-581-446-6 kötött
könyvtárhasználat - módszertan - informatika - internet - információs társadalom
372.802 *** 371.3 *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 316.774
[AN 3772378]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2020.
   Dráma és színház a bűnmegelőzésben : a Káva Kulturális Műhely Juventas programja / szerk. Oblath Márton. - Budapest : Káva Kult. Műhely, 2019. - 313 p. : ill. ; 21 cm. - (Színház és pedagógia, ISSN 2061-0491 ; 11.)
ISBN 978-963-88397-9-4 fűzött
Magyarország - drámapedagógia - bűnmegelőzés - nevelőintézet - közoktatás - esettanulmány
371.383.3 *** 343.85 *** 343.815(439) *** 373(439)
[AN 3771697]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2020.
Dubecz Dorottya
   Szülőedukációs csoportok : ["Szülőség, Gyöngyhalász"] : módszertani háttéranyag / [szerzők Ilyés-Dubecz Dorottya, Magyar Eszter, Vidáné Ugrin Erzsébet] ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018. - 29 p. ; 30 cm
keretcím: Gyermekút. - Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-615-81119-8-0 fűzött
szülők nevelése - családi nevelés - speciális nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
37.018.26 *** 376.2/.4 *** 371.3(072) *** 37.018.1
[AN 3772891]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2020.
Ekler Judit, H.
   Tanulási képességek fejlesztése mozgásos eszközökkel [elektronikus dok.] / H. Ekler Judit, Koltai Miklós, Némethné Tóth Orsolya. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : ELTE, 2019. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156539. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-489-135-2)
tanulás - képességfejlesztés - mozgásos játék - módszertan - elektronikus dokumentum
371.322.6 *** 37.025 *** 796.012 *** 796.1 *** 371.3
[AN 3775883]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2020.
   Fejleszthető-e a tanulók kreativitása a mai magyar iskolában? [elektronikus dok.] : a pécsi Kreatív partnerség matematika pilot programjának bemutatása / szerzők Paul Collard [et al.] ; szerk. Németh Szilvia, Raffay Endre ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar. - Szöveg (pdf : 26 MB). - Pécs : PTE MK, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156559. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-242-5
Pécs - matematikatanítás - alapfokú oktatás - képességfejlesztés - kreativitás - elektronikus dokumentum
372.851(439-2Pécs) *** 37.025 *** 159.928.238
[AN 3776059]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2020.
   Felismerés és támogatás: a kora gyermekkori intervencióról : módszertani kézikönyv / [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 122 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Gyermekút. - Bibliogr.: p. 113-117.
ISBN 978-615-81119-0-4 fűzött
gyógypedagógia - gyermekgondozás - gyermekvédelem
376.013.82 *** 613.95 *** 364.65-053.2
[AN 3772882]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2020.
   A gyermeki fejlődés, a környezeti tényezők fejlődésre gyakorolt hatása és a fejlődési eltérések felismerése : tréneri kézikönyv a "Lépések" c. módszertani kézikönyv feldolgozásához / [szerk. Szabó Győzőné] ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 145 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Gyermekút. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5944-00-0 fűzött
gyermeknevelés - gyermeklélektan - iskoláskor előtti nevelés - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 159.922.7(072) *** 372.3(072)
[AN 3772837]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2020.
   In search of excellence in higher education [elektronikus dok.] / ed. Gergely Kováts, Zoltán Rónay ; [publ. by the] Center for International Higher Education Studies Corvinus University of Budapest. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - [Budapest] : CIHES Corvinus Univ. of Budapest, 2019. - (NFKK kötetek ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156524. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-503-779-7)
Közép-Európa - Kelet-Európa - felsőoktatás - minőségbiztosítás - 21. század - elektronikus dokumentum
378(4-11)"201" *** 65.018(4-11)"201"
[AN 3775753]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2020.
   Iskola az Isten tenyerén : a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium 25 éves jubileumi emlékkönyve / [szerk. Tangl Lászlóné]. - [Szombathely] : Boldog Brenner J. Ált. Isk. és Gimn., [2019]. - 192 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5422-3 fűzött
Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Szombathely)
Szombathely - iskolatörténet - egyházi iskola - általános iskola - gimnázium
373.3(439-2Szombathely)(091) *** 373.54(439-2Szombathely)(091)
[AN 3771842]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2020.
Ittzés Szilvia
   Tanárnő kérem! : tanárnői történetek a kihúzandó kisegyestől a szelektív szendvicsig / Ittzés Szilvia ; [rajz. Gyimóthy Borsa Mikeás]. - Budapest : Luther K. : Szt. Gellért K., 2019. - 170, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-796-3 kötött : 2400,- Ft
pedagógus - alapfokú oktatás - memoár
373.3(0:82-94)
[AN 3772716]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2020.
    gyakorlatok az egész napos nevelés megvalósításához [elektronikus dok.] / Bauer Zita [et al.]. - Szöveg (pdf : 13.6 MB). - Budapest : ELTE, 2019. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156545. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-139-0
általános iskola - egész napos iskola - módszertan - elektronikus dokumentum
37.018.54 *** 373.3 *** 371.3
[AN 3775906]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2020.
    gyakorlatok az óvoda-iskola átmenethez [elektronikus dok.] / Böddi Zsófia [et al.]. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Budapest : ELTE, 2019. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156547. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-141-3
iskolakezdés - iskolaérettség - képességfejlesztés - módszertan - elektronikus dokumentum
372.4 *** 371.212.22 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3775930]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2020.
   Kaleidoszkóp : rendszerszemléletben a korai terápiás háromszög : módszertani anyag / [szerk. Meszéna Tamásné] ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 403 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Gyermekút. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81119-2-8 fűzött
Magyarország - iskoláskor előtti nevelés - képességfejlesztés - különleges csoportok nevelése - gyógypedagógia - módszertan - nevelési tanácsadás
373.2(439) *** 37.025-053.2 *** 376.2/.4(439) *** 37.048(439)
[AN 3772851]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2020.
Knowles, Rosie
Why babywearing matters (magyar)
   Miért fontos a babahordozás? : miért, hogyan és mivel hordozzunk? / Rosie Knowles. - Budapest : Parádi I., 2019. - 167 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6132-0 fűzött : 2800,- Ft
csecsemőgondozás - gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat - kötődéselmélet
37.018.1 *** 316.356.2 *** 613.95 *** 159.922.7
[AN 3773260]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2020.
   A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése : Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek "Az én könyvtáram" EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 / szerk. Béres Judit. - Budapest : FSZEK, 2019. - 358 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Módszertani kötetek ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-581-444-2 kötött
könyvtárhasználat - információkeresés - módszertan
372.802 *** 37.031 *** 025.4 *** 659.2
[AN 3771157]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2020.
Lawrence-Lightfoot, Sara (1944-)
Growing each other up (magyar)
   Neveljük fel egymást! : mi mindent tanulhatunk gyerekeinktől? / Sara Lawrence-Lightfoot ; [ford. Farkas Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 255 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9426-2 fűzött : 3400,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - családi élet - gyermeklélektan
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.922.7
[AN 3773089]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2020.
   Lépések : módszertani kézikönyv a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára / [szerk. Kereki Judit és Tóth Anikó] ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 2 db ; 24 cm
keretcím: Gyermekút
ISBN 978-615-81119-6-6 fűzött
iskoláskor előtti nevelés - gyermeklélektan - módszertan - családi nevelés - fejlődéslélektan
37.025 *** 372.3 *** 159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3772836]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 316 p.
Bibliogr.
[AN 3772844] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 390 p. : ill.
Bibliogr.: p. 386-390.
[AN 3772847] MARC

ANSEL
UTF-81489 /2020.
Lichner József (1890-1955)
   Az alma mater kálváriás útja Selmecbányától Sopronig / Lichner József ; [szerk. M. Szilas Katalin, Szűts István Gergely]. - Veszprém ; Zalaegerszeg : M. Olaj- és Gázip. Múz., 2019. - 96 p. : ill. ; 22 cm. - (A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum közleményei, ISSN 2064-4108 ; 60.)
ISBN 978-615-5706-05-9 kötött
Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola (Selmecbánya)
Selmecbánya - Sopron - főiskola - bányászat - műszaki oktatás - két világháború közötti időszak - napló - történelmi forrás
378.662.2(439.22-2Selmecbánya)"191"(0:82-94) *** 378.662.2(439-2Sopron)"1919"(0:82-94) *** 378.662(439)"191/192"(093)
[AN 3771684]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2020.
Meeker, Margaret J.
Boys should be boys (magyar)
   A fiúk legyenek fiúk : az életrevaló fiúk nevelésének 7 titka / Meg Meeker ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 279 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-201-1 fűzött : 3499,- Ft
családi nevelés - nemek lélektana - fiú
37.018.1-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 3771758]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2020.
   Módszertani háttéranyag az ágazatközi szupervízió folyamatához : módszertani háttéranyag / [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018. - 21 p. ; 30 cm
keretcím: Gyermekút. - Borítócím: Ágazatközi szupervíziós csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára : módszertani háttéranyag. - Bibliogr.: p. 21.
ISBN 978-615-5944-13-0 fűzött
iskoláskor előtti nevelés - nevelési tanácsadás - módszertan
372.3 *** 37.048 *** 37.025
[AN 3772864]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2020.
   "Nevelni szeretettel, türelemmel" : a békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola jubileumi évkönyve III., 1994-2019 / [szerk. Jároli József]. - Békéscsaba : Savio Szt. Domonkos Katolikus Ált. Isk., 2019. - 80 p. : ill., főként színes ; 16 cm
ISBN 978-615-00-6493-2 fűzött
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola (Békéscsaba)
Békéscsaba - iskolatörténet - általános iskola - egyházi iskola
373.3(439-2Békéscsaba)(091)
[AN 3772439]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2020.
   Osztályfőnöki óra: másképp! : módszertani segédanyag pedagógusoknak gyakorlatokkal és tématervekkel / D. Molnár Éva [et al.]. - Szeged : Mozaik, 2019. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ötlet tár)
Bibliogr.: p. 195-202.
ISBN 978-963-697-822-8 fűzött
iskolai nevelés - osztályfőnöki óra - pedagógiai munka - didaktika - tanári segédkönyv
371.321(072) *** 37.018.2(072) *** 371.213.3(072) *** 371.3(072)
[AN 3771835]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2020.
   A pszichodiagnosztika eszköztára a kora gyermekkori intervenció tervezésében a szülő-gyermek kapcsolat támogatására : módszertani kézikönyv / [szerk. Hámori Eszter] ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018. - 209 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Gyermekút. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3249-8 fűzött
iskoláskor előtti nevelés - nevelési tanácsadás - szülő-gyermek kapcsolat - családi nevelés - pszichodiagnosztika - tanfolyami jegyzet - példatár
372.3 *** 37.048 *** 159.922.7.072
[AN 3772860]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2020.
Simon Katalin
   "Tedd meg, amit megtehetsz!" [elektronikus dok.] : a kezdeményezőkészség és vállalkozókészség mint transzverzális kompetencia alapjainak kialakítása és fejlesztése 1-4. iskolai osztályos tanulók számára a korai iskolaelhagyás megelőzése - különös tekintettel az egyéni boldogulás és a társadalmi felelősségvállalás, valamint a fenntarthatóságért cselekvő magatartás kialakítása - érdekében / Simon Katalin, Koós Ildikó, Molnár Béla. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Budapest : ELTE, 2019. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156540. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-137-6
kompetencia - képességfejlesztés - módszertan - elektronikus dokumentum
371.322.6 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3775884]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2020.
   Sokszínű múzeumpedagógia / szerk. Foghtűy Krisztina, Kesik Gabriella. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszertani Közp., 2018-. - 24 cm. - (Múzeumi iránytű, ISSN 2060-9957 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
múzeumpedagógia - módszertan
371.3 *** 069.12
[AN 3777680]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018. - 290 p. : ill.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5123-65-8)
[AN 3771850] MARC

ANSEL
UTF-81497 /2020.
   A szövegértés mint tanulási képesség fejlesztése [elektronikus dok.] / Antalné Szabó Ágnes [et al.]. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Budapest : ELTE, 2019. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156537. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-143-7
tanulás - képességfejlesztés - szövegértés - módszertan - elektronikus dokumentum
371.322.6 *** 37.025 *** 372.46 *** 371.3
[AN 3775880]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2020.
   Szövegértés-fejlesztés a könyvtárban : Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek "Az én könyvtáram" EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 / szerk. Barátné Hajdu Ágnes, Béres Judit. - Budapest : FSZEK, 2019. - 330 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Módszertani kötetek ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-581-445-9 kötött
szövegértés - képességfejlesztés - könyvtárpedagógia - módszertan
372.46 *** 37.025 *** 028 *** 371.385.1
[AN 3772390]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2020.
   Tablóink / [szerk. Vizkeleti Erzsébet] ; [... kiad. Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium]. - Karcag : Szentannai S. Középiskola és Kollégium, 2019-. - ill. ; 30 cm
Karcag - szakközépiskola - kollégium - iskolatörténet - iskolai tabló - fényképalbum
373.6(439-2Karcag)(091)(084.12)
[AN 3772308]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A karcagi Magyar Királyi Földmívesiskolától a Karcagi Mezőgazdasági Technikumig, 1899-1970. - 2019. - 60 p.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-640-7)
Karcagi Mezőgazdasági Technikum
Karcag - szakközépiskola - mezőgazdaság - kollégium - iskolatörténet - iskolai tabló - fényképalbum
373.6:63(439-2Karcag)(091)(084.12)
[AN 3772314] MARC

ANSEL
UTF-81500 /2020.
Tripp, Tedd (1946-)
Shepherding a child's heart (magyar)
   A gyerekszív pásztorolása / Tedd Tripp ; [ford. André Viktória]. - 2. kiad. - Debrecen : Presbiteriánus K., cop. 2019. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "A gyermekszív pásztorálása" címmel is
ISBN 978-963-86786-8-3 fűzött
gyermeknevelés - családi nevelés - vallásos irodalom
37.018.1 *** 244
[AN 3773147]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2020.
Vértényiné Futó Gabriella
   A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben : tréneri kézikönyv / [szerzők Futó Gabriella, Meszéna Tamásné, Tar Judit] ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018. - 41 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Gyermekút
ISBN 978-615-5944-32-1 fűzött
nevelési tanácsadás - iskoláskor előtti nevelés - tanári segédkönyv
37.048(072) *** 372.3(072)
[AN 3772849]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1502 /2020.
Bodnár Zalán
   Czibor Zoltán : fényképes életrajz az aranycsapat legendás szélsőjéről, a Barcelona világklasszisáról / Bodnár Zalán, Szöllősi György. - [Göd] : Rézbong, 2019. - 61 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
ISBN 978-615-5475-43-6 fűzött : 1990,- Ft
Czibor Zoltán (1929-1997)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - album
796.332(439)(092)Czibor_Z.
[AN 3772602]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2020.
Dawes, Jay (1976-)
Complete guide to TRX suspension training (magyar)
   A TRX kézikönyve : a legjobb gyakorlatok, a leghatékonyabb edzések / Jay Dawes ; [ford. Tóth Szabolcs]. - Budapest : Jaffa, 2019. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259.
ISBN 978-963-475-221-9 fűzött : 3999,- Ft
edzés
796.015
[AN 3771821]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2020.
Fest, Sebastián (1971-)
Sin red (magyar)
   Federer és Nadal : a párharc, amely örökre megváltoztatta a teniszt / Sebastián Fest ; [ford. Sylvester Dávid]. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2019. - 367 p., [8] t. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80495-7-3 : 4299,- Ft
Federer, Roger (1981-)
Nadal, Rafael (1986-)
Spanyolország - Svájc - sportoló - tenisz - 21. század
796.342(460)(092)Nadal,R. *** 796.342(494)(092)Federer,_R.
[AN 3771837]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2020.
Hanzlik János (1943-)
   A súlyemelés alapjai / Hanzlik János, Szabó S. András ; [graf. Katona Erzsébet] ; [közread. a] Magyar Súlyemelő Szövetség. - Szentendre : Urbis Kvk., 2019. - 219 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-615-5289-50-7 kötött
súlyemelés - edzés
796.88.015
[AN 3772432]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2020.
Hendry, Stephen (1969-)
Me and the table (magyar)
   Életem az asztalon : önéletrajz / Stephen Hendry ; [ford. Tóth Bálint]. - [Budapest] : Snooker Future Kft., [2019]. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81389-0-1 fűzött
Nagy-Britannia - sportoló - biliárd - 20. század - 21. század - memoár
796.382(411)(092)Hendry,_S.(0:82-94)
[AN 3773263]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2020.
Hetyei László
   Foci és humor / Hetyei László, Hetyei Levente ; [... graf. Nagy Erzsébet]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-15-5 fűzött : 2490,- Ft
labdarúgás - humor
796.332(0:82-7)
[AN 3771874]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2020.
Hite, Kenneth (1965-)
Trail of Cthulhu (magyar)
   Cthulhu nyomában : [játékosok útmutatója] / írta Kenneth Hite ; [ill. Jérôme Huguenin] ; [m. vált. Bakk László] ; Robin D. Laws detektív rendszerét felhasználva. - [Debrecen] : [Bakk L.], cop. 2019. - 98 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-5994-05-0 kötött
szerepjáték
793.9
[AN 3771719]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2020.
Kiss László
   Mert kell egy csapat / Kiss László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 264 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-18-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - 20. század
796.332(439)"1945/197"
[AN 3771896]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2020.
Kiss Zsolt (1970-)
   Wihng Cheun Kyuhn / Kiss Zsolt. - Szeged : T-M Worldtrade K., 2016-. - ill. ; 21 cm
cvált.: Wing Chun Kyun
kungfu
796.855
[AN 3660142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Biu Ji és Muk Yan Jong Faat. - 2019. - 192 p.
ISBN 978-615-80955-2-5 fűzött
kungfu
796.855
[AN 3771953] MARC

ANSEL
UTF-81511 /2020.
Laws, Robin D. (1964-)
Stunning eldritch tales (magyar)
   Döbbenetesen rémséges történetek / [írta Robin D. Laws] ; [ill. Jérôme Huguenin] ; [m. vált. Bakk László]. - [Debrecen] : [Bakk L.], cop. 2019. - 82 p. : ill. ; 28 cm
keretcím: Cthulhu nyomában
ISBN 978-615-5994-06-7 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3771714]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2020.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Tél a Retyezáton / Maderspach Viktor ; [vál., szerk. és az utószót írta Horváth József]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-423-0 kötött : 2700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vadászkaland
799.2(498.4)(0:82-94)
[AN 3772911]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2020.
Margitay Richárd (1981-)
   A futballvilág hihetetlen történetei / Margitay Richárd, Margitay Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-17-9 fűzött : 2590,- Ft
labdarúgás - anekdota
796.332(0:82-36)
[AN 3771869]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2020.
Markó György (1954-)
   A teniszbajnok : Pétery Jenő és egy polgári család élete és viszontagságai a XX. században / Markó György, Sándor Ákos, Sz. Kovács Éva. - Budapest : NEB, 2019. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-24-8 fűzött : 3000,- Ft
Pétery Jenő (1893-1982)
Pétery család
Magyarország - sportoló - tenisz - családtörténet - 20. század
796.342(439)(092)Pétery_J. *** 929.52(439)Pétery
[AN 3771676]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2020.
Pál Imre
   Én is szeretnék mattot adni! : a mattadás tanítása és gyakorlása 380 diagrammal / Pál Imre. - Kecskemét : [Pál I.], 2020. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5272-4 fűzött
sakk - példatár
794.1(076)
[AN 3771971]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2020.
Pásztor Sándor
   Cserháti vadászemlékek / Pásztor Sándor. - Balassagyarmat : Magánkiad., 2019. - 75 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6375-1 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3771636]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2020.
Schwanner Endre (1928-)
   Motorversenyek, 1948-1971 / Schwanner Endre fényképeiből összeáll. Nyitray István. - Budapest : Budamotor Kft., 2019. - 175 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-00-4267-1 kötött : 3880,- Ft
Magyarország - motorkerékpársport - sporttörténet - sportesemény - 20. század - fényképalbum
796.72(439)"194/197"(084.12) *** 77.04(439)(092)Schwanner_E.
[AN 3771833]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2020.
Stók Lajos (1960-)
   Vadásztörténetek az Erdős-Kárpátokból / Stók Lajos ; sajtó alá rend. Czébely Lajos. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2019. - 101 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 279.)
ISBN 978-615-5757-11-2 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3772391]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2020.
Sütő-Nagy Zsolt (1964-)
   A játék mindig győz / Sütő-Nagy Zsolt. - Budapest : Euro Press Media, [2019]. - 410, [5] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-8230-26-3 fűzött : 3900,- Ft
Kulcsár Győző (1940-2018)
Magyarország - sportoló - olimpikon - vívás - 20. század - 21. század - életrajzi regény
796.86(439)(092)Kulcsár_Gy.(0:82-31)
[AN 3772398]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2020.
Watson-Broughton, Matthew
The amazing journey (magyar)
   Döntősök : a legendás újpesti Dózsa - Newcastle United VVK-döntő és az oda vezető út, 1968-69 / Matthew Watson-Broughton ; [ford. B. Kovács Gergely]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2019. - 241, [41] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 978-615-5475-40-5 fűzött : 3200,- Ft
Újpesti Dózsa Sport Club
Newcastle United Football Club
Nagy-Britannia - Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - nemzetközi verseny - sportegyesület - dialógus
796.332.093(4)"196"(0:82-83) *** 061.2(410-2Newcastle)Newcastle_United *** 061.2(439-2Bp.)Újpesti_Dózsa
[AN 3772695]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1521 /2020.
Basford, Johanna (1983-)
How to draw inky wonderlands (magyar)
   Csodák kapuja : Alkossunk együtt varázslatos világokat! : Johanna rajziskolája / Johanna Basford ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [96] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-403-705-7 fűzött : 3490,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - kifestőkönyv
741.02
[AN 3772930]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2020.
   Bauhaus 2019 / [rend., közread. a] Matt. - [Budapest] : Matt : Stég Kft., 2019. - [43] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A Budapesten, 2019. okt. 12-30. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-6348-5 fűzött
Magyarország - grafika - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3772605]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2020.
Békefi Eszter
   Szada és Székely Bertalan / [írta Békefi Eszter és Varga Kálmán]. - Szada : Önkormányzat, 2019. - 83 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Szada kincsei, ISSN 2498-9355)
Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 978-615-00-4716-4 kötött
Székely Bertalan (1835-1910)
Szada - Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - művelődéstörténet
75(439)(092)Székely_B. *** 930.85(439-2Szada)
[AN 3772181]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2020.
   Belvárosi belső udvarok megújítása / [fel. szerk. Szakács Barnabás] ; [szerk. Báthoryné Nagy Ildikó Réka, Stefanics Beáta]. - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., 2019. - 118 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Zöldinfrastruktúra füzetek, ISSN 2560-1237 ; 5.)
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-9669-56-7 fűzött
Budapest - lakóépület - felújítás - zöld felület - városökológia
728.2(439-2Bp.) *** 72.025.4 *** 504.75 *** 711.4 *** 712.4
[AN 3772098]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2020.
Bolla Zoltán
   Újlipótváros építészete, 1861-1945 : [700 épület, 100 lépcsőház, 1200 fotó] / Bolla Zoltán. - [Budapest] : Ariton Kft., 2019. - 312 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 54-57. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-5852-8 kötött
Budapest. 13. kerület - építészettörténet - építészet - helyismeret - 19. század - 20. század - album - jegyzék
72(439-2Bp.XIII.)(084.12) *** 908.439-2Bp.XIII.(084.12) *** 72(439-2Bp.)"186/194"(084.1)
[AN 3772513]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2020.
Budapesti Illusztrációs Fesztivál (1.) (2019)
   Budapesti Illusztrációs Fesztivál : katalógus = Budapest Illustration Festival : catalogue. - [Budapest] : Stég Kft., 2019. - 203 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A fesztivált 2019. okt. 11 - nov. 30. között rendezték. - Kurátorok Révész Emese, Herbszt László. - borító- és gerinccím: 1. Budapesti Illusztrációs Fesztivál
ISBN 978-615-00-6347-8 kötött
Magyarország - alkalmazott grafika - 21. század - illusztráció - kiállítási katalógus
76.056(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3771939]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2020.
   Derengés: akarat és forma : kínai kortárs kiállítás az Ybl Budai Kreatív Házban, 2019. október 10 - november 3. : Feng, Lei, Li, Jia, Ren, Wang, Weng, Zhang, Zhou, Zhu, Xia = Intagible: will and form : Chinese contemporary art exhibition at Ybl Creative House Buda, 10 October - 3 November 2019 = Yinxian: yizhi yu xingshi : Zhongguo dangdai yi zhan zai Ybl Buda Chuangyi Yishu Zhongxin yu 2019 nian 10 yue 10 ri zhi 11 yue 3 ri / [kurátorok ... Zhang Siyong, Erdész László]. - [Budapest] : [Vízház Zrt.], [2019]. - 39 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6434-5 fűzött
Kína - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(510)"20" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3772178]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2020.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Fátyol Zoltán. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - 67 p. : ill., színes ; 30 cm
A Balmazújvárosban, 2019. jún. 20 - júl. 10. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Fátyol_Z. *** 061.4(439-2Balmazújváros)
[AN 3771653]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2020.
Fekete Józsefné Seres Emília (1950-)
   Erre születni kell / írta és gyűjt. Fekete Józsefné Seres Emília. - [Debrecen] : [Fekete Józsefné Seres E.], cop. 2019. - 113 p. : ill., részben színes ; 16x17 cm. - (Kézművesek nyomában, ISSN 1418-9461)
ISBN 978-615-00-5209-0 kötött
Farkas Sándorné (1946-)
Magyarország - tojásfestés - pingálás - kézműipar - iparművész - 20. század - 21. század
745.55.031.4(439)(092)Farkas_S.-né
[AN 3772410]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2020.
Fekete Józsefné Seres Emília (1950-)
   Kézműves életem állomásai / írta és gyűjt. Fekete Józsefné Seres Emília. - [Debrecen] : Fekete Józsefné Seres E., cop. 2019. - 113 p. : ill., részben színes ; 16x17 cm. - (Kézművesek nyomában, ISSN 1418-9461)
ISBN 978-615-00-5208-3 kötött : 3000,- Ft
Fekete Józsefné Seres Emília (1950-)
Magyarország - kézműipar - iparművészet - 20. század - 21. század - memoár
745.55.031.4(439)(092)Fekete_J.-né_Seres_E.(0:82-94)
[AN 3772517]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2020.
Gyeviki János (1949-)
   Élet/képek : Gyeviki 70. - [Szeged] : Gyeviki J., 2019. - 72 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6486-4 fűzött
Magyarország - Szeged - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Gyeviki_J. *** 061.4(439--2Szeged)
[AN 3772525]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2020.
   "Híre, neve fennmarad..." : Szelestey László néprajzi gyűjteménye / [szerk., kurátor] Prokné Tirner Gyöngyi, Szabó Zoltán ; [kiad. Keresztury Dezső VMK Kézművesek Háza]. - Zalaegerszeg : Keresztury D. VMK Kézművesek Háza, 2019. - 27 p. : ill., színes ; 22 cm
Kész. a 2019. aug. 30-án megnyílt állandó kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81320-0-8 fűzött
Magyarország - etnográfus - magyar néprajz - tárgyi néprajz - magángyűjtemény - pásztorművészet - népi fafaragás - 20. század
745.51.031.4(439) *** 069.017(439)Szelestey_L. *** 39.001(439)(092)Szelestey_L.
[AN 3771691]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2020.
   Iron Age experience : educational workshops and museum programmes from the Iron-Age-Danube Project / [ed. Daniel Modl] ; [publ. by Archeolingua ...]. - Budapest : Archaeolingua, 2019. - 107 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5766-26-8 fűzött
régészet - vaskorszak - múzeumpedagógia
069.12 *** 904(4)"638"
[AN 3772490]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2020.
Isaacson, Walter (1952-)
Leonardo da Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci : [a zseni közelről] / Walter Isaacson ; [ford. Falcsik Mari]. - [Budapest] : Helikon, 2019, cop. 2018. - 714, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 631-640.
ISBN 978-963-479-034-1 kötött : 6999,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - képzőművész - tudós - 15. század - 16. század
73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 001(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 3776383]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2020.
Karsai Ildikó (1954-)
   "Mentés másként" : vizuális kalandozások Makó építészettörténetében / Karsai Ildikó ; [kiad. Makó Város Önkormányzata]. - Makó : Önkormányzat, 2019. - 134, [2] p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 134. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80785-4-2 fűzött
Makó - Magyarország - építészet - helyismeret - grafikus - 20. század - 21. század
72(439-2Makó) *** 908.439-2Makó *** 76(439)(092)Karsai_I.
[AN 3772062]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2020.
   Kopogtatók. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2019]. - 119 p. : ill., színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-22-1 fűzött : 1950,- Ft
kapu - vasművesség - művelődéstörténet
721.052.2 *** 739.4 *** 930.85(100)
[AN 3772441]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2020.
   Let's play / [szerk. ... Gellér Judit, Mucsi Emese] ; [ford. ... Bodóné Hofecker Zsuzsanna]. - Budapest : Robert Capa Kortárs Fotográfiai Közp., [2018]. - [101] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Capazine)
Spirál fűzéssel. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5798-08-5 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század
77.04(439)"201"
[AN 3771707]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2020.
Majdán Béla (1955-)
   Műemlék zsidó temető : Balassagyarmat, "Az Élők Háza" : Jermot, Béth Hácháim = Art relic jewish cemetery / [szerző ... Majdán Béla]. - Balassagyarmat : Kertész I. Alapítvány, 2018. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Balassagyarmat etnikumainak múltjából ; 4.)
ISBN 978-615-00-3778-3 kötött
Balassagyarmat - temető - zsidóság
718(439-2Balassagyarmat)(=924)
[AN 3772753]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2020.
Markovics Ferenc (1936-2019)
   Aprójószág / Markovics Ferenc. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A főcímben a "z" betű piros színnel kiemelve
ISBN 978-615-00-6089-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - fényképalbum - válogatott művek
77.04(439)(092)Markovics_F.(084.12) *** 894.511-821
[AN 3771836]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2020.
Nagy-Csere Áron
   A Nemzeti Gyászpark és a Kisfogház : 298, 300, 301 / [szöveg Nagy-Csere Áron]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2018. - 18 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 5.). (Nemzeti emlékhelyek, ISSN 2630-810X)
ISBN 978-615-5890-03-1 fűzött
Budapest. 10. kerület - emlékhely - magyar történelem - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - temető
718(439-2Bp.X.) *** 725.945(439-2Bp.X.) *** 943.9"195"
[AN 3772743]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2020.
Plachy, Sylvia (1943-)
   Sylvia Plachy : [when will it be tomorrow] / [curator Gabriella Csizek] ; [publ. by the Robert Capa Contemporary Photography Center]. - [Budapest] : Robert Capa Contemporary Phot. Center, [2018]. - [34] p. : ill. ; 46 cm
Megj. a Rómában, 2018. jún. 23 - szept. 2. között rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-5798-05-4 fűzött
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(73)(=945.11)(092)Plachy,_S. *** 061.4(45-2Róma)"2018"
[AN 3771599]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2020.
   Rejtett remekművek : betekintés magángyűjteményekbe : Gödöllői Kastély, 2019. 09. 15 - 2020. 01. 15. = Hidden masterpieces : insight into private collections : the Royal Palace of Gödöllő, 15. 09. 2019 - 15. 01. 2020 / [kiállítási koncepció Tóth Zoltán]. - [S.l.] : Tóth Z., cop. 2019. - 138 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
75(439)"18/19" *** 069.017(439) *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 3771832]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2020.
   A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig : válság és újjászületés 1929-ben : [2019. június 27 - október 20.] / szerk., [kurátor] Didier Ottinger ; Marie Sarré közrem. ; [... társkurátora Kovács Anna Zsófia]. - Budapest : Szépműv. Múz. MNG, cop. 2019. - 244, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2019/3.)
A Budapesten rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-05-2 kötött
képzőművészet - két világháború közötti időszak - szürrealizmus - kiállítási katalógus
73/76(100)"192/193" *** 7.037.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3771614]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2020.
   Tér-köz Budapest : a fővárosi Tér-köz városrehabilitációs pályázat 2013 és 2019 közötti eredményei / [szerk. ... Varga Magdolna] ; [kiad. ... Budapest Főváros Önkormányzata]. - Budapest : Önkormányzat, 2019. - 180 p. : ill., színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9669-54-3 fűzött
Budapest - városfejlesztés - közterület - társadalmi részvétel - pályázat - 21. század
711.4(439-2Bp.)"201" *** 711.61 *** 323.21(439)"201" *** 06.063(439)
[AN 3772100]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2020.
   Tér-köz Budapest [elektronikus dok.] : a fővárosi Tér-köz városrehabilitációs pályázat 2013 és 2019 közötti eredményei / szerk. ... Varga Magdolna ; kiad. ... Budapest Főváros Önkormányzata. - Szöveg (pdf : 26 MB). - Budapest : Önkormányzat, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156549. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9669-55-0
Budapest - városfejlesztés - közterület - társadalmi részvétel - pályázat - 21. század - elektronikus dokumentum
711.4(439-2Bp.)"201" *** 711.61 *** 323.21(439)"201" *** 06.063(439)
[AN 3775956]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2020.
   Tér-köz Budapest [elektronikus dok.] : navigátor : kézikönyv a társadalmi bevonáshoz / [kiad. a] Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., [2018]
Főcím címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156552. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9669-48-2
Budapest - városfejlesztés - közterület - társadalmi részvétel - 21. század - elektronikus dokumentum
711.61 *** 323.21(439)"201" *** 711.4(439-2Bp.)"201"
[AN 3775965]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2020.
Timár Péter
   Magyarország középkori településeinek és egyházainak topográfiai adattára / Timár Péter. - Szeged : Timár P., 2019. - 6 db ; 26 cm
Magyarország - egyháztörténet - templom - településföldrajz - történeti földrajz - középkor - topográfia - adattár
726.54(439)".../17"(035.5) *** 911.3(439)".../17"(035.5) *** 528.425(439)".../17"(035.5)
[AN 3772806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Aba - Dústelek. - 825 p.
Az előszó angol és német nyelven is
ISBN 978-615-81217-0-5 kötött
[AN 3772808] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ebed - Kázsmárk. - 752 p.
ISBN 978-615-81217-1-2 kötött
[AN 3772811] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Keceháza - Őzed. - 769 p.
ISBN 978-615-81217-2-9 kötött
[AN 3772812] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Pabar - Szentlukács. - 733 p.
ISBN 978-615-81217-3-6 kötött
[AN 3772813] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Szentmargita - Zsuzsuktó. - 752 p.
ISBN 978-615-81217-4-3 kötött
[AN 3772820] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Irodalomjegyzék, névmutató. - 843 p.
ISBN 978-615-81217-5-0 kötött
[AN 3772823] MARC

ANSEL
UTF-81548 /2020.
Török András (1954-)
A magyar Országház (cseh)
   Sídlo maďarského Parlamentu / [text András Török] ; [fot. Tamás Wachsler]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Sešity Náměstí národa, ISSN 2631-0457)
ISBN 978-615-5674-70-9 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3772916]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2020.
Török András (1954-)
A magyar Országház (horvát)
   Mađarski Parlament / [tekst András Török] ; [fot. Tamás Wachsler]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Svesci Glavni trg nacije, ISSN 2631-0465)
ISBN 978-615-5674-71-6 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3772982]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2020.
Török András (1954-)
A magyar Országház (román)
   Parlamentul Ungariei / [text András Török] ; [fot. Tamás Wachsler]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Broşurile Piaţa Naţiunii, ISSN 2631-0430)
ISBN 978-615-5674-72-3 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3772765]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2020.
Török András (1954-)
A magyar Országház (szerb)
   Zgrada mađarskog Parlamenta / [tekst Andraš Terek] ; [fot. Tamaš Vahsler]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Sveske Glavni trg naciǰe, ISSN 2631-0473)
ISBN 978-615-5674-74-7 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3772950]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2020.
Török András (1954-)
A magyar Országház (szlovák)
   Budova maďarského Parlamentu / [aut. textu András Török] ; [fot. Tamás Wachsler]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Edícia Brožúry Hlavného námestia národa, ISSN 2631-0449)
ISBN 978-615-5674-73-0 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3772868]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2020.
Török András (1954-)
A magyar Országház (ukrán)
   Ugorsʹkij Parlament / [tekst Andraš Torok] ; [fot. Tamaš Vahšler]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Brošuri pro golovnu ploŝu nacìï, ISSN 2631-0422)
ISBN 978-615-5674-75-4 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3772833]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2020.
Török Joli (1960-)
   Tájsebek, 2012/2017-18 : damaged landscapes / Török Joli. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - 42, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Török_J.
[AN 3772227]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2020.
Vasné Tana Judit
   Az egri Csillagászati Múzeum története / Vasné Tana Judit ; [közread.] Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány. - Eger : Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány, 2019. - 128 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 978-615-00-4635-8 fűzött
Csillagászati Múzeum (Eger)
Eger - csillagvizsgáló - múzeum
727.912(439-2Eger) *** 069(439-2Eger) *** 520.1(439-2Eger)
[AN 3772091]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2020.
Zsidákovics Mihály (1948-)
   Színekkel írva / Zsidákovics Mihály. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 77, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5992-12-4 kötött : 3480,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Zsidákovics_M.
[AN 3771922]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1557 /2020.
   Fel felé : dicsőítés és keresztény könnyűzene : interjúk, átélések, történetek / [szerk. Erős Tibor]. - [Veresegyház] : [Erős T.], [2019]. - 321 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6427-7 fűzött
Magyarország - zenész - könnyűzene - énekkar - kereszténység - egyházi és vallásos zene - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53) *** 23/28 *** 784.087.68.071(439) *** 783
[AN 3772531]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2020.
Hancock, Herbie (1940-)
Reaching beyond (magyar)
   Önfeledt improvizáció : [beszélgetések jazzről, buddhizmusról, életről] / Herbie Hancock, Daisaku Ikeda, Wayne Shorter ; [közread. a] Soka Gakkai Magyarország Buddhista Egyesület. - Budapest : Soka Gakkai Mo. Buddhista Egyes., 2019. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5398-1 fűzött : 3000,- Ft
Egyesült Államok - Japán - dzsesszzenekar - filozófus - buddhizmus - 20. század - 21. század
78.067.26.036.5(73)(092)Hancock,_H. *** 78.067.26.036.5(73)Shorter,_W. *** 294.3 *** 1(520)(092)Ikeda_D.
[AN 3771769]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2020.
Ladányi Ferenc (1967-)
   Pásztorfurulya iskola / Ladányi Ferenc ; [... grafika Martus Éva]. - [Zsámbék] : Ladányi F., 2019. - 101 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6124-5 fűzött
furulya - hangszeroktatás
681.818.52 *** 78.071.5
[AN 3771735]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2020.
Premal, Deva (1970-)
Mantra : unsere Botschaft der Liebe (magyar)
   Mantra : a szeretet üzenete / Deva Premal és Miten ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 217 p. : ill., főként színes ; 17x24 cm + CD
ISBN 978-963-291-380-3 kötött : 5990,- Ft
Németország - Nagy-Britannia - zenész - énekművész - ezoterika - mantra - mentálhigiénia - 20. század - 21. század - auditív dokumentum
78.071.2(430)(092)Premal,_D. *** 78.071.2(420)(092)Miten,_A. *** 133.25 *** 613.865
[AN 3772248]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1561 /2020.
Markos Zoltán (1944-)
   Sas József : a nemzet komédiása / Markos Zoltán. - Budapest : Joshua Kv., 2019. - 203 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5730-36-8 kötött : 3400,- Ft
Sas József (1939-)
Magyarország - színész - humorista - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Sas_J. *** 792.73(439)(092)Sas_J.
[AN 3772727]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1562 /2020.
Agárdy Sándor (1955-)
   Füzek könnye, föld sóhaja : Döge község földrajzi nevei és története / Agárdy Sándor. - [Döge] : [Önkormányzat], 2019. - 640 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Közread. Döge Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 631-640.
Kötött
Döge - magyar nyelv - földrajzi név - helytörténet
809.451.1-311.1(439-2Döge) *** 943.9-2Döge
[AN 3772479]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2020.
Erdész Fanni
   Angol feladatgyűjtemény alap- és középfokú gyakorlatokkal = Elementary and intermediate exercises for learners of English / Erdész Fanni. - [Kecskemét] : Vagabund, [2019], cop. 2013. - 190 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Tanuljunk angolul! : könnyen, egyszerűen és gyorsan! : feladatgyűjtemény alap- és középfokú gyakorlatokkal : an easy, fast and quick way to learn English!
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-290-134-3)
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3776379]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2020.
Kohlmann Ágnes
   Grammatik 1 : [Übunsgrammatik mit Lösungsschlüssel für den Unterricht und für Selbststudium] : [Schwerpunkte: das Verb, der Satz] : [Niveau B2, C1, C2] / zsgest. und geschrieben von Ágnes Kohlmann, Zsuzsa Soproni, Éva Varga ; [kiad. a META Egyesület]. - Pécs : META Egyes., 2019. - 143 p. : ill. ; 30 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 143.
ISBN 978-615-81278-4-4 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=00
[AN 3771984]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2020.
   Az oroszországi finnugor nyelvek helyzete és kilátásai / szerk. Pusztay János ; [kiad. a Nemzetek Háza - Collegium Fenno-Ugricum]. - Budapest ; [Badacsonytomaj] : NH CFU, 2019. - 171 p. : ill. ; 24 cm
A 2019-ben rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5589-25-6 fűzött
Oroszország - finnugrisztika - finnugor nyelvek - anyanyelvi oktatás - nyelvpolitika - nemzetiségi nyelvhasználat
809.45(47) *** 376.7(=945)(47) *** 342.725(=945)(47)
[AN 3771693]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2020.
   Szókincspróba a kezdők nyelvkönyvei - angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, latin, cseh, horvát, holland, szlovák, észt, román, finn, arab, svéd, lengyel, portugál, görög, norvég, dán, héber, japán, kínai, eszperantó, török - sorozat köteteihez. - Budapest : Holnap, [2006-2019]. - 2 db : ill. ; 29 cm
nyelvkönyv - példatár
802/809(076)=945.11
[AN 2629843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2. jav. kiad. - [2019]. - 47 p.
ISBN 978-963-349-292-5 fűzött : 1500,- Ft
[AN 3775950] MARC

ANSEL
UTF-81567 /2020.
Vengerskij vzglâd (magyar)
   Magyar nézőpont / szerk. Pusztay János ; [közread. a Nemzetek Háza Collegium Fenno-Ugricum]. - Budapest ; [Badacsonytomaj] : Nemzetek Háza Collegium Fenno-Ugricum, 2019. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5589-24-9 fűzött
magyar történelem - határon túli magyarság - magyar nyelv - közoktatás - anyanyelvi oktatás - nyelvpolitika - 21. század
809.451.1 *** 943.9"191/192" *** 316.347(=945.11)(100)"20" *** 376.7(=945.11)(100)"20" *** 323.1(=945.11)(100)"20"
[AN 3771631]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1568 /2020.
   Crime and detection in contemporary culture [elektronikus dok.] / ed. by Martina Vránová, Zénó Vernyik, Dávid Levente Palatinus. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 636 KB). - Szeged : Americana eBooks, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156602. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5423-52-9 (epub)
ISBN 978-615-5423-53-6 (mobi)
műfajtörténet - műfajelmélet - filmművészet - bűnügyi film - kriminológia - bűnügyi regény - műelemzés - elektronikus dokumentum
82(091)-312.4 *** 82.01-312.4 *** 343.9 *** 791.43-312.4
[AN 3776573]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2020.
   Hallgatás : poétika, politika, performativitás / szerk. Fodor Péter [et al.]. - Budakeszi : Prae, 2019. - 414 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5070-72-3 fűzött : 3490,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - irodalomelmélet
82.01 *** 82(091) *** 894.511(091)
[AN 3772501]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2020.
Kutasy Mercédesz (1978-)
   Párduc márványlapon : barangolások a latin-amerikai irodalom és művészet határterületein / Kutasy Mercédesz. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 246, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-[247].
ISBN 978-963-518-009-7 fűzött : 2999,- Ft
Latin-Amerika - spanyol nyelvű irodalom története
860(8)(091)
[AN 3773161]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1571 /2020.
Czébely Lajos (1950-)
   Jelek egy félszigetről : tanulmányok, cikkek, emlékbeszédek válogatott gyűjteménye / Czébely Lajos. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2019. - 261 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 280.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5757-10-5 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom története - határon túli magyarság - magyar néprajz
894.511(477.87)(091) *** 316.347(=945.11)(477.87) *** 39(=945.11)(477.87)
[AN 3772388]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2020.
Kántás Balázs (1987-)
   Poetica humanistica hungarica : postmoderna? : személyesség, közösségi beszédmód, humanizmus reprezentatív kortárs magyar költők életművében / Kántás Balázs. - Veszprém : Művészetek Háza, 2019. - 367 p. ; 24 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 54.)
Bibliogr.: p. 345-367.
ISBN 978-615-5762-11-6 fűzött : 4000,- Ft
Bíró József (1951-)
Kemény István (1961-)
Géher István (1940-2012)
Magyarország - író - magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(091)-14"19/20" *** 82.01-14 *** 894.511(092)Bíró_J. *** 894.511(092)Kemény_I. *** 894.511(092)Géher_I.
[AN 3771644]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2020.
Lajtos Nóra (1977-)
   A szerzőbe oltott tisztelet jogán : tanulmányok, recenziók, kritikák / Lajtos Nóra. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 216 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5743-85-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - 21. század - magyar irodalom - kritika - műelemzés
894.511(091)"19/201" *** 82.01 *** 894.511-95
[AN 3772232]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1574 /2020.
365 stories for boys (magyar)
   365 mese fiúknak : minden napra egy mese / Disney. - 3. átd., jav. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2019. - 368 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5633-74-4 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3776624]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2020.
365 stories for girls (magyar)
   365 mese lányoknak : minden napra egy mese / Disney. - 3. átd., jav. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2019. - 368 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-437-641-5 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3776620]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2020.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Cinkovye malʹčiki (magyar)
   Fiúk cinkkoporsóban / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. Enyedy György, M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2019, cop. 2017. - 373, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-135-0 kötött : 3999,- Ft
Szovjetunió - Afganisztán - orosz irodalom - hadtörténet - 1980-as évek - oral history - dokumentumregény
882-31=945.11 *** 355.48(47)"1979/198"(0:82-94) *** 355.48(581)"1979/198"(0:82-94)
[AN 3776918]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2020.
Alexandra, Belinda
The invitation (magyar)
   A meghívás / Belinda Alexandra ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2019. - 395 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-717-7 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3773119]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2020.
Allert, Judith (1982-)
Dana lernt reiten (magyar)
   Dana és a bátorság / Judith Allert ; Florentine Prechtel illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 76, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Hercegnők iskolája
ISBN 978-963-403-708-8 kötött : 2290,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3772905]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2020.
Allnutt, Luke
We own the sky (magyar)
   Miénk az ég / Luke Allnutt ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-589-4 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3772591]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2020.
Ameling, Anne (1976-)
Drei-Fünf-Acht Minutengeschichten zu Weihnachten (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék Mikulásra és karácsonyra / [írta] Anne Ameling ; [rajz.] Monika Parciak ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - 114, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-316-5 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776488]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2020.
Anderson, Catherine (1947-)
The Christmas room (magyar)
   A karácsony fényei / Catherine Anderson ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2019. - 404 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-319-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3773152]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2020.
Antelme, Robert (1917-1990)
L'espèce humaine (magyar)
   Emberfaj / Robert Antelme ; [ford. Szegő György] ; [a fordítást átd. Csordás Gábor]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 397, [4] p. ; 21 cm
Megj. "Emberi fajtánk" címmel is
ISBN 978-963-676-929-1 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3771810]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2020.
Arden, Katherine (1987-)
The girl in the tower (magyar)
   A lány a toronyban : [Az északi erdő legendája 2. rész] / Katherine Arden ; [ford. Iváncsics Irma]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-515-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3772729]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2020.
Bellarmino, Roberto (1542-1621)
De septem verbis a Christo in cruce prolatis (magyar)
   A hét igéről : melyet Krisztus a kereszten kimondott / Bellarmin Szent Róbert ; [ford., a bevezetést írta és magyarázatokkal ell. Alácsi Ervin János]. - Gödöllő : Sursum K., 2019. - 270 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81272-1-9 kötött : 3800,- Ft
újkori latin irodalom - vallásos irodalom - lelkigyakorlat
871-97=945.11 *** 242
[AN 3771991]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2020.
Bieńczyk, Marek (1956-)
Melancholia (magyar)
   Melankólia : kik már sohsem találnak a vesztett üdvre / Marek Bieńczyk ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2019. - 149 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 147-[150].
ISBN 978-615-5475-44-3 fűzött : 2490,- Ft
lengyel irodalom - lelkiállapot - depresszió - esszé
884-4=945.11 *** 159.942.5(0:82-4) *** 616.895.4(0:82-4)
[AN 3772553]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2020.
Bishop, Sylvia
The secret of the night train (magyar)
   Az éjszakai vonat titka / Sylvia Bishop ; ill. Marco Guadalupi ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 285 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-706-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3771805]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2020.
Borgermans, Miriam (1965-)
Annabelleke (magyar)
   Annabell, az átokfajzat / Miriam Borgermans ; ill. Monique van den Houf ; ford. Rádai Andrea. - Budapest : Scolar Kid, 2019. - 170, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-509-080-8 kötött : 4999,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom
839.31-93=945.11
[AN 3772896]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2020.
Brown, Sandra (1948-)
Breath of scandal (magyar)
   A bosszú / Sandra Brown ; [ford. Dobos Lídia és Kaán Judit]. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 270, [1] p. ; 20 cm
Megj. "A botrány" címmel is
ISBN 978-963-203-416-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3772789]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2020.
Brown, Sandra (1948-)
A secret splendor (magyar)
   Keserédes titok / Sandra Brown ; [ford. Papp Bernadett]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 276, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-418-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3776992]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2020.
Brown, Sandra (1948-)
Seeing red (magyar)
   A harag színe / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 356, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-392-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3772810]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2020.
Brown, Sandra (1948-)
Texas! Sage (magyar)
   Texas! Sage / Sandra Brown ; [ford. Kiss Marianne]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-415-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3776996]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2020.
Brown, Sandra (1948-)
Tomorrow's promise (magyar)
   A jövő ígérete / Sandra Brown ; [ford. Melegh Erika]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-411-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3772802]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2020.
Buchan, John (1875-1940)
The thirty-nine steps (magyar)
   Harminckilenc lépcsőfok [elektronikus dok.] / John Buchan ; ford. Bujtor László. - Szöveg (epub : 529 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156580. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-906-6 (epub)
ISBN 978-963-474-907-3 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3776326]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2020.
Burgess, Anthony (1917-1993)
A clockwork orange (magyar)
   Gépnarancs / Anthony Burgess ; [ford. Gy. Horváth László]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 203 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 77.)
ISBN 978-963-479-352-6 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3776222]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2020.
Caboni, Cristina
Il giardino dei fiori segreti (magyar)
   Titkos virágok kertje / Cristina Caboni. - Pécs : Alexandra, 2019. - 350 p. ; 22 cm
Ford. Kajsza Krisztina
ISBN 978-963-447-445-6 kötött : 3999,- Ft
olasz irodalom - szerelmes regény
850-312.5=945.11
[AN 3772779]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2020.
Capus, Alex (1961-)
Léon und Louise (magyar)
   Léon és Louise / Alex Capus ; ford. Tatár Sándor. - Budapest : Gondolat, 2019. - 333 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-948-9 fűzött : 3200,- Ft
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3772447]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2020.
Chesney, Marion (1936-2019)
Agatha Raisin and the witches' tree (magyar)
   Agatha Raisin és a boszorkányok fája / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, cop. 2019. - 267 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-52-3 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3773208]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
The last séance (magyar)
   Az utolsó szeánsz : természetfölötti novellák / Agatha Christie. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 431, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-323-6 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elbeszélés
820-322.4=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 3772920]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2020.
Costeloe, Diney
The girl with no name (magyar)
   A név nélküli lány / Diney Costeloe ; [ford. Uzsoki Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 574 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-474-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3773192]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2020.
Crouch, Blake (1978-)
Dark matter (magyar)
   Sötét anyag / Blake Crouch ; [ford. Farkas Veronika]. - 2. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2019, cop. 2016. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-661-7 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3775928]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2020.
Crowley, Cath (1971-)
Words in deep blue (magyar)
   Szavak kékben / Cath Crowley ; [ford. Molnár-Hartinger Emese]. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 272 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-737-8 kötött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3771495]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2020.
Dabos, Christelle (1980-)
Les fiancés de l'hiver (magyar)
   A tél jegyesei : A tükörjáró 1. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2019, cop. 2017. - 579, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-36-5 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776474]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2020.
Dalí, Salvador (1904-1989)
Journal d'un génie (magyar)
   Egy zseni naplója / Salvador Dalí ; a bevezetőt és a jegyzeteket Michel Déon ... írta ; [ford. Vargyas Zoltán]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 326, [1] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-273-4 kötött : 3999,- Ft
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - francia irodalom - festőművész - 20. század - napló
840-94=945.11 *** 75(460)(092)Dalí,_S.(0:82-94)
[AN 3775972]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2020.
Darke, Minnie
Star-crossed (magyar)
   Megmondják a csillagok / Minnie Darke ; [ford. H. Prikler Renáta]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 523 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-553-5 fűzött : 3799,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3773187]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2020.
Dickens, Charles (1812-1870)
A Christmas carol (magyar)
   Karácsonyi ének : [prózában elbeszélve] : [karácsonyi kísértettörténet] / Charles Dickens ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Helikon, 2019, cop. 2015. - 115, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 25.)
ISBN 978-963-479-263-5 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3776219]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2020.
Duras, Marguerite (1914-1996)
La douleur (magyar)
   Fájdalom / Marguerite Duras ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Forgách András]. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 235, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-933-8 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 3771847]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2020.
Ellis, Joy (1955-)
Beware the past (magyar)
   Óvakodj a múlttól / Joy Ellis ; [ford. Harci Andor]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-596-5 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3772736]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2020.
Fleming, Leah
The glovemaker's daughter (magyar)
   A kesztyűkészítő lánya / Leah Fleming ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2019. - 396, [1] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-716-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3773138]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2020.
Gatti, Alessandro (1975-)
L'enigma del cobra reale (magyar)
   A kobra bosszúja / Irene Adler ; Pierdomenico Baccalario ... alapján ... ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2016. - 247, [5] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-197-0 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776522]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2020.
Glynn, Connie (1994-)
Princess in practice (magyar)
   Hercegnő bevetésen / Connie Glynn ; [ford. Ruff Orsolya]. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 362, [1] p. ; 22 cm
keretcím: Rosewood krónikák
ISBN 978-963-403-716-3 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3772080]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2020.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
   Vallomások [elektronikus dok.] / Johann Wolfgang Goethe ; ford. Wildner Ödön. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156603. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-855-7 (epub)
ISBN 978-963-474-856-4 (mobi)
német irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
830-94=945.11
[AN 3776574]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2020.
Gunnis, Emily
The girl in the letter (magyar)
   A lány a levélből / Emily Gunnis ; [ford. Németh Leila]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-476-0 fűzött : 3899,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3773205]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2020.
Gurina, Irina Valer'evna
   Csilingelő kerekerdő / I. V. Gurina ; [ill. Olga Szuncova] ; [ford. Margitné Krichta Gabriella]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Elektra mesekönyvek
ISBN 978-963-5200-05-4 kötött : 1990,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3773006]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2020.
Hrīstomanos, Kōnstantinos (1867-1911)
Tagebuchblätter (magyar)
   Naplójegyzetek : Erzsébet királyné görög felolvasójától / Konstantin Christomanos ; [ford. Békési Sándor]. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 214, [1] p., [7] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-73-7 kötött : 3490,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Osztrák - Magyar Monarchia - uralkodócsalád - újkori görög irodalom - 19. század - századforduló - napló
877.4-94=945.11 *** 943.6/.9(092)Erzsébet(0:82-94)
[AN 3772689]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2020.
Hunter, Cara
No way out (magyar)
   Nincs kiút : [Adam Fawley sorozat 3.] / Cara Hunter ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 412 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-60-0 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3773168]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2020.
Karst, Patrice
The invisible string (magyar)
   A láthatatlan fonal / Patrice Karst ; ill. Moldován Mária ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2019. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3776630]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2020.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 13. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 133, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-406-6 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776717]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2020.
Kawamura Genki (1979-)
Sekai kara neko ga kietanara (magyar)
   Ha a macskák eltűnnének a világból / Genki Kawamura ; [ford. Vihar Judit]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5915-98-7 fűzött : 2990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3773176]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2020.
Kepnes, Caroline (1977-)
Hidden bodies (magyar)
   Elrejtett testek / Caroline Kepnes ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-603-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3772767]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2020.
King, Stephen (1947-)
Doctor Sleep (magyar)
   Álom doktor / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2019. - 564, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-132-9 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3776886]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2020.
Kondacs Pál (1931-)
   Sorsfordulók : dél-alföldi történetek = Osudové prelomy : dolnozemské príbehy / Kondacs Pál ; [ill. Lukoviczky Endre] ; [... utószó ... Maruzsné Sebó Katalin]. - Budapest : SlovakUm, 2019. - 108, 98, [6] p. : ill. ; 20 cm
A magyar és szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-6014-04-7 fűzött
magyarországi szlovák irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
885.4-32(439).02=945.11
[AN 3772575]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2020.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Tightrope (magyar)
   Halálugrás / Amanda Quick ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-391-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3772794]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2020.
Legutko, Ryszard (1949-)
Esej o duszy polskiej (magyar)
   Esszé a lengyel lélekről / Ryszard Legutko ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2019. - 178, [1] p. ; 20 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
ISBN 978-615-5475-41-2 fűzött : 2900,- Ft
Lengyelország - lengyel irodalom - történelem - 20. század - ezredforduló - nemzettudat - esszé
884-4=945.11 *** 943.8"1945/200"(0:82-4) *** 316.63(=84)(0:82-4)
[AN 3772559]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2020.
Lenk, Fabian (1963-)
F.B.I. Junior : raubende Roboter (magyar)
   FBI Junior : rablók és robotok / Fabian Lenk ; ill. Tessa Rath ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Joshua Kv., 2019. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5730-46-7 kötött : 2590,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3772724]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2020.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2014-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3529090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Michelangelo és a halál színe. - Utánny. - 2019, cop. 2011. - 157 p.
ISBN 978-963-244-304-1 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776440] MARC

ANSEL
UTF-81626 /2020.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2015-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3584234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Oroszlánszívű Richárd. - Utánny. - 2019, cop. 2011. - 157 p.
ISBN 978-963-244-259-4 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776434] MARC

ANSEL
UTF-81627 /2020.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2016-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641743]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A jósda rejtélye. - 2. kiad., utánny. - 2019, cop. 2012. - 157, [2] p.
ISBN 978-963-244-215-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776415] MARC

ANSEL
UTF-81628 /2020.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2018-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3716077]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Marco Polo és a Titkos Szövetség. - 2. kiad., utánny. - 2019, cop. 2012. - 152, [1] p.
ISBN 978-963-244-344-7 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776402] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A vikingek varázskardja. - 2. kiad., utánny. - 2019, cop. 2012. - 155 p.
ISBN 978-963-244-345-4 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3776407] MARC

ANSEL
UTF-81629 /2020.
Luhn, Usch (1959-)
Ein Wildpferd auf dem Pausenhof (magyar)
   Vadló az iskolaudvaron / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, 2019. - 114, [11] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 7.)
ISBN 978-963-509-060-0 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3773179]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2020.
Masello, Robert (1952-)
The Jekyll revelation (magyar)
   A Jekyll-rejtély / Robert Masello ; [ford. Békési József]. - Budapest : 21. Század K., 2019. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5915-48-2 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3773173]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2020.
Mišŵl, Agiy (1947-)
   Anyanyelv : válogatott versek / Agi Mishol ; Uri Asaf fordításában ; [... a Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadásában]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2019. - 70 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9990-77-7 fűzött
ivrit irodalom - vers
892.4-14=945.11
[AN 3771768]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2020.
Motayne, Maya
Nocturna (magyar)
   Nocturna : [egy arctalan tolvaj, egy kétségbeesett herceg és egy szabadon engedett sötét hatalom] / Maya Motayne ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Libri, 2019. - 432, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-433-255-8 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3772925]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2020.
The nights before Christmas (magyar)
   A karácsony nagy könyve : [24 ünnepváró mese] / Tony Ross rajz. - Budapest : Kolibri, 2019. - 207 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-437-615-6 kötött : 4999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3772967]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2020.
Nordqvist, Sven (1946-)
Pannkakstårtan (magyar)
   A kandúr szülinapi tortája / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 5. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2019. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9282-30-8 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776608]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2020.
Nordqvist, Sven (1946-)
Tuppens minut (magyar)
   Ki az úr a háznál? / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 4. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2019. - [28] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9282-31-5 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776617]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2020.
Plath, Sylvia (1932-1963)
The bell jar (magyar)
   Az üvegbura ; Mary Ventura és a kilencedik királyság / Sylvia Plath ; [ford. Tandori Dezső, Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2019. - 314, [3] p. ; 21 cm
Egys. cím: The bell jar ; Mary Ventura and the ninth kingdom
ISBN 978-963-504-125-1 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - elbeszélés
820-31(73)=945.11 *** 820-32(73)=945.11
[AN 3772643]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2020.
Rider, Catherine
Kiss me in London (magyar)
   Csók Londonban / Catherine Rider ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 304 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-715-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3771813]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Leverage in death (magyar)
   Halálos hatalom / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-559-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3773140]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2020.
Robinson, Marilynne (1943-)
Home (magyar)
   Itthon / Marilynne Robinson ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2019. - 454, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3886-4 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3772667]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2020.
Rundell, Katherine (1987-)
Rooftoppers (magyar)
   Sophie és a tetőjárók / Katherine Rundell ; [ford. Abrudán Katalin]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-699-9 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3771505]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2020.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg [elektronikus dok.] / Antoine de Saint-Exupéry ; Alföldi Róbert előadásában ; [ford. Rónay György]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2019. - 1 CD (1 h 54 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-81215-2-1
francia irodalom - mese - hangoskönyv
840-34=945.11
[AN 3772160]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2020.
Scharer, Whitney
The age of light (magyar)
   A fény kora : regény / Whitney Scharer ; [ford. Barta Judit]. - Pécs : Alexandra, 2019. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-589-7 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3772785]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2020.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Floddertje (magyar)
   Szutyoksári / Annie M. G. Schmidt, Fiep Westendorp ; ford. Czibere Mária. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - 93, [3] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-410-537-4 kötött : 3490,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.31-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3776531]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2020.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
Epistulae morales (magyar)
   Erkölcsi levelek / Seneca ; [ford. Kurcz Ágnes, Sárosi Gyula]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 280, [4] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 78.)
ISBN 978-963-479-358-8 fűzött : 1499,- Ft
871-96=945.11 *** 871-6=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A.
[AN 3776234]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2020.
Šindelka, Marek (1984-)
Únava materiálu (magyar)
   Anyagfáradtság / Marek Šindelka ; [ford. Barna Otília]. - Budapest : Európa, 2019. - 268, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-090-2 kötött : 3499,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3772654]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2020.
Steel, Danielle (1947-)
Dating game (magyar)
   Randevú a reménnyel / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 302, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-407-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3776999]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2020.
Steel, Danielle (1947-)
Power play (magyar)
   Hatalmi játszma / Danielle Steel ; [ford. Szerednyey Valéria]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-405-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3777009]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2020.
Steel, Danielle (1947-)
Wanderlust (magyar)
   Kalandvágy / Danielle Steel ; [ford. László Zsófia]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2019. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-404-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3776987]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2020.
Stewart, Amber
Berries are best (magyar)
   Pocak csak a szedret szereti : az első évek mérföldkövei / Amber Stewart és Layn Marlow ; [m. szöveg Mán-Várhegyi Réka]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - [32] p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-294-550-7 fűzött : 1590,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3772899]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2020.
Stewart, Amber
Goodnight, sleep tight (magyar)
   Szép álmokat, Brumó! : az első évek mérföldkövei / Amber Stewart és Layn Marlow ; [m. szöveg Mán-Várhegyi Réka]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - [32] p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-294-551-4 fűzött : 1590,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3772900]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2020.
Stewart, Amber
I can swim (magyar)
   Pisze úszni tanul : az első évek mérföldkövei / Amber Stewart és Layn Marlow ; [m. szöveg Mán-Várhegyi Réka]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - [32] p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-294-548-4 fűzött : 1590,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3772901]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2020.
Stewart, Amber
I need my blankie (magyar)
   Hová lett a szundikendőm? : az első évek mérföldkövei / Amber Stewart és Layn Marlow ; [m. szöveg Mán-Várhegyi Réka]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - [32] p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-294-549-1 fűzött : 1590,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3772904]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2020.
Styron, William (1925-2006)
The confessions of Nat Turner (magyar)
   Nat Turner vallomásai / William Styron ; ford. Göncz Árpád. - Budapest : Park, cop. 2019. - 492, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-545-3 kötött : 3950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3776935]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2020.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
   Miau és más vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Balassa Anna]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 72, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-620-8 kötött : 2699,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776722]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2020.
Swift, Bella
The pug who wanted to be a unicorn (magyar)
   A kiskutya, aki unkornis akart lenni / Bella Swift ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 157 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-733-0 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3771802]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2020.
Taylor, Anni
The game you played (magyar)
   Végzetes játék / Anni Taylor ; [ford. Sziklai István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 512, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-484-2 fűzött : 3899,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3773219]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2020.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Unfinished tales of Númenor and Middle-earth (magyar)
   Befejezetlen regék Númenorról és Középföldéről / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; [ford. Szántó Judit ..., Koltai M. Gábor]. - Budapest : Magvető, 2019. - 750, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3882-6 kötött : 5699,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3771632]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2020.
   Válogatott állatmesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Elektra mesekönyvek
Kötött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-5200-14-6)
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3773007]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2020.
Vigan, Delphine de (1966-)
Les loyautés (magyar)
   Láthatatlan láncok : lojalitás : regény / Delphine de Vigan ; [Pataki Pál fordítása]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2019. - 147, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-38-4 fűzött : 2850,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3773202]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2020.
Wallace, David Foster (1962-2008)
Infinite jest (magyar)
   Végtelen tréfa / David Foster Wallace ; [ford. Kemény Lili és Sipos Balázs]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019, cop. 2018. - 1113 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-614-6 kötött : 7999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3776093]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2020.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le fiabe più belle (magyar)
   Kedvenc meséim / Tony Wolf ; [írta Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 244, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-707-1 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3772909]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2020.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : folletti (magyar)
   Mesél az erdő a manókról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 87, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 5
ISBN 978-963-403-571-8 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776681]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2020.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : gnomi (magyar)
   Mesél az erdő a törpékről / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-403-455-1 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3776676]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2020.
Wyer, Carol
Little girl lost (magyar)
   Az elveszett kislány : Robyn Carter felügyelő 1. / Carol Wyer ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 454 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-638-9 fűzött : 3899,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3773194]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2020.
Yalom, Irvin D. (1931-)
When Nietzsche wept (magyar)
   Amikor Nietzsche sírt : a szenvedély regénye / Irvin D. Yalom ; [ford. Varga Benjámin]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2019. - 414, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-626-9 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3776363]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2020.
Zapata, Mariana
The wall of Winnipeg and me (magyar)
   The wall of Winnipeg and me : szívvel a falnak / Mariana Zapata ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 604 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-558-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3773225]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1667 /2020.
Aradi Tibor (1971-)
   Mondom a Ferinek, Tibi / Aradi Tibor, Varga Ferenc József. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 292, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-220-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3773053]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2020.
Bacsa Dávid (1991-)
   Pilátus a lépcsőn / Bacsa Dávid. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2019. - 50 p. ; 17 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3772217]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2020.
Baka Györgyi (1951-)
   Határátlépés fölfelé / Baka Györgyi ; [graf. László Bandy]. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-011-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3773164]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2020.
Balázs Ágnes (1967-)
   A pösze nyuszi és más történetek / Balázs Ágnes ; [Horváth Ildi rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 49, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Mesék örökmozgóknak
ISBN 978-963-415-912-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3776720]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2020.
Bartis Attila (1968-)
   Az eltűnt idő nyoma : száz fecni, 1989-2019 / Bartis Attila. - Budapest : Magvető, 2019. - 110, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3880-2 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - fotóművészet - próza
894.511-3 *** 77.04(0:82-3)
[AN 3772681]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2020.
Bauer Barbara
   Az aranyműves fia / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 294, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-207-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3773068]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Lengekalendárium : négy évszak a Nádtengeren / Berg Judit ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2019, cop. 2014. - 55, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm + DVD
ISBN 978-963-324-701-3 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - audiovizuális dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3776636]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Mesék a Tejúton túlról / Berg Judit ; Gévai Csilla rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2007. - 46, [10] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-517-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3776525]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2020.
Berg Judit (1974-)
Rumini és a négy jogar (angol)
   Rumini and the four scepters / Judit Berg ; ill. by Zoltán Nagy ; [... transl. Thomas Cooper]. - Budapest : Pagony, 2019. - 419, [3] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-410-549-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 3773149]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a piramisban / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 70, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-253-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3776536]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2020.
Bödőcs Tibor (1982-)
   Meg se kínáltak / Bödőcs Tibor. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-318-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3773236]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2020.
Bödőcs Tibor (1982-)
   Meg se kínáltak [elektronikus dok.] / Bödőcs Tibor. - Szöveg (epub : 885 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156592. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-375-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3776473]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2020.
Bognár Rudolf (1955-)
   A szerelem zarándoka / Bognár Rudolf. - Pécs : Zarándista Kft., [2019]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6345-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3772442]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2020.
Böröczki Mihály (1946-)
   Betűforgó / Böröczki Mihály. - Szombathely : PenCom Grafika, 2019. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80121-5-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771589]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2020.
Böröczki Mihály (1946-)
   Szakajtások : [verseskötet] / Böröczki Mihály. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2019. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81346-2-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771979]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A nagy szókincsrablás / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 147, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-486-352-6 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - anyanyelvi nevelés - magyar nyelv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1(0:82-34)
[AN 3773157]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Sáfrány és a szörnyanyák : Rém jó könyvek 6. szint / Bosnyák, Knézics, Dudás. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-372-4 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3773154]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2020.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Kucó és más életszilánkok / Böszörményi Gyula. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 162, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-650-1 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-457-562-7 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3773213]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2020.
Búzás Huba (1935-)
   Félrevert harangjaim : versek / Búzás Huba ; Jáger István rajz. - Veszprém : Művészetek Háza, [2019]. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 53.)
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5762-10-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771800]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2020.
Cold, Annie Louis
   A hetedik lépcső / Annie Louis Cold. - Budapest : Anonymus, 2018. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7280-37-5 fűzött : 3495,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771808]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2020.
Csapody Kinga (1980-)
   Szuper napom lett! avagy Minden napban van valami jó / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [48] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-208-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3776458]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2020.
Császár Levente (1961-)
   Az erdék és a tündők regéje : hegyúr, völgyasszony : egy vándortarisznyányi Mecseknádasd / Császár Levente ; [ill. Papp Norbert]. - [Pécs] : Mesemíves, cop. 2019. - 60 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-5990-7 kötött
Mecseknádasd - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Mecseknádasd(0:82-34)
[AN 3772545]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2020.
Cseri Zsolt
   Luca az első b-ben / írta Cseri Zsolt ; Szeidl Andrea illusztrációival. - [Budapest] : [Cseri Zs.], [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-00-3584-0 kötött
magyar irodalom - betegség - gyermekvers - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 616(02.053.2)
[AN 3773211]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2020.
Cserna Csaba
   Áldás, békesség / Cserna Csaba. - Kaposvár : Búvópatak, 2019. - 81, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Búvópatak füzetek, ISSN 2062-056X)
ISBN 978-963-89168-3-9 fűzött : 907,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3773092]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2020.
Dedi mama
   Barátaim, a mondatok / [írta Dedi Mama] ; [rajz. Ladislav Szolik]. - [Budapest] : Betűrengeteg Bt., [2019]. - 28 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szóvarázs sorozat)
ISBN 978-615-00-5770-5 fűzött : 870,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - írás- és olvasástanítás
894.511-93 *** 372.41
[AN 3771543]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2020.
Dedi mama
   Barátaim, a versek / [írta Dedi Mama] ; [rajz. Ladislav Szolik]. - [Budapest] : Betűrengeteg Bt., [2019]. - 39 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szóvarázs sorozat)
ISBN 978-615-00-5772-9 fűzött : 870,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3771563]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2020.
Dedi mama
   A barátság fontos : [Hód Karcsi kalandjai, 5. rész] : [mese, foglalkoztató, színező] / [ill. Hajnal Hédi]. - Budapest : Betűrengeteg Bt., 2019. - 24 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Dedi mama meséi
ISBN 978-615-00-5777-4 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3771484]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2020.
Dedi mama
   Jóból is megárt a sok : [Hód Karcsi kalandjai, 3. rész] : [mese, foglalkoztató, színező] / [ill. Hajnal Hédi]. - Budapest : Betűrengeteg Bt., 2019. - 24 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Dedi mama meséi
ISBN 978-615-00-5775-0 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3771475]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2020.
Dedi mama
   Legyél te is hős! : [Hód Karcsi kalandjai, 2. rész] : [mese, foglalkoztató, színező] / [ill. Gosztom Barbara]. - Budapest : Betűrengeteg Bt., 2019. - 24 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Dedi mama meséi
ISBN 978-615-00-5774-3 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3771453]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2020.
Dedi mama
   Tündérrózsa / írta Dedi Mama ; rajz. Dezső László. - Budapest : Betűrengeteg Bt., 2019. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5764-4 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3771488]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2020.
Dedi mama
   Varázsszavak : [Hód Karcsi kalandjai, 4. rész] : [mese, foglalkoztató, színező] / [ill. Hajnal Hédi]. - Budapest : Betűrengeteg Bt., 2019. - 24 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Dedi mama meséi
ISBN 978-615-00-5776-7 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3771480]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2020.
Devecsery László (1949-)
   Holdárnyék : időtlenül / Devecsery László ; Wéber Zsóka illusztrációival. - 2. kiad. - Budapest : Croatica, 2019. - 119 p. : ill., színes ; 20 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5615-85-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3772636]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2020.
Ekler Ágnes, G. (1965-)
   Mesék és képek / [szöveg] G. Ekler Ágnes ; [ill.] Makovecz Anna. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2019. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5461-43-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3771911]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2020.
Erdős Juci
   Ha meg van írva a csillagokban / Erdős Juci. - [Budapest] : [Erdős J.], cop. 2019. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6513-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3773024]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2020.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   Vadsóska : napló egy árváról / Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Papirusz Book, 2019. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9263-96-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771761]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2020.
Faragó Imre (1968-)
   Életcserepek : regény / Faragó Imre. - Budapest ; [Pilisszentiván] : Fríg K., 2019-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771773]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2019. - 432 p.
ISBN 978-963-9836-41-9 fűzött
[AN 3771775] MARC

ANSEL
UTF-81703 /2020.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Nagy szürke cet / Fátyol Zoltán. - [Debrecen] : Metaform Műv. Alapítvány, 2019. - 90 p. : ill. ; 22 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 17.)
Fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3773052]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2020.
Fodor Barbara (1995-)
   Sors-cserepek : versek Erószról és Thanatoszról / Fodor Barbara. Sors-cserepek : versek Erószról és Thanatoszról / Szabó Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 45, 62 p. : ill. ; 20 cm
A két azonos című mű hátlapjával egybekötve
Fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5743-69-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3772236]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2020.
   Fogaknak csikorgatása : fantasy antológia / [szerk. Gáspár Péter] ; [... ill. Vadas Máté]. - [Nyíregyháza] : Lycan Studio, 2019. - 364, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5995-2 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3773237]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2020.
Füst Antal (1940-)
   Somoskő várának regénye / Füst Antal ; [közread. a ... Zagyvaforrás Egyesület]. - [Budapest] : Füst A. ; [Salgótarján] : Zagyvaforrás Egyes., cop. 2019. - 204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5892-4 fűzött : 2500,- Ft
Somoskő - magyar irodalom - helytörténet - vár - történelmi regény
894.511-311.6 *** 728.81(439-2Somoskő)(0:82-31)
[AN 3771856]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2020.
Gáll Viktória
   Borsi mesék / Gáll Viktória Emese ; Szert-Szabó Dorottya illusztrációival. - [Szekszárd] : Ringató, 2019. - [39] p. : ill., színes ; 18x18 cm
Tart.: Borsi ünnepelÞ; Cica-galiba
ISBN 978-615-00-5785-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3776808]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2020.
Gáspár-Singer Anna (1976-)
   Valami kék : novellák / Gáspár-Singer Anna. - Budapest : Kalligram, 2019. - 205, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-133-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3771689]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2020.
   Gondolatrajzok : antológia 2019 / [szerk. ... Hajnal Éva]. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2019. - 333 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81346-0-6 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 06.063(439)
[AN 3771990]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2020.
Grendel Lajos (1948-2018)
   Bukott angyalok [elektronikus dok.] / Grendel Lajos. - Szöveg (epub : 685 KB). - [Budapest] : Kalligram, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156615. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-051-2
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(437.6)
[AN 3776627]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2020.
Gyurkovics Tamás (1974-)
   Migrén [elektronikus dok.] : egy bűntudat története : regény / Gyurkovics Tamás. - Szöveg (epub : 792 KB). - Budapest : Kalligram, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156613. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-121-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3776614]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2020.
Hartmann Miklós
   Örömóda : regény / Hartmann Miklós. - [Zalaegerszeg] : Hartmann M., cop. 2019. - 238 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 238.
ISBN 978-615-00-5873-3 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771982]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2020.
Hidas Judit (1976-)
   Boldogság tízezer kilométerre [elektronikus dok.] : novellafüzér / Hidas Judit. - Szöveg (epub : 975 KB). - Budapest : Kalligram, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156600. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-124-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3776549]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2020.
Hodossy Gyula (1960-)
   Milujúca sebadisciplína / Gyula Hodossy ; prekl. Jitka Rožňová ; [vyd.] Občianske združenie Vámbéryho, Petőfi Irodalmi Múzeum. - Dunajská Streda : Občianske združenie Vámbéryho ; Budapešť : PIM, 2019. - 144, [6] p. ; 19 cm
Kötött
ISBN 978-80-89955-18-3
Felvidék - határon túli magyar irodalom - válogatott művek - fordítás
894.511-821(437.6)=854
[AN 3772309]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2020.
Jásdi István (1947-)
   Lyukas óra : időutazások / Jásdi István. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 251, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-213-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3773104]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2020.
Jekkel Gabriella (1979-)
   Csendes gyilkos / Jekkel Gabriella. - Hédervár : Publio, cop. 2019. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-595-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771692]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2020.
Kálmán Gábor (1982-)
   Janega Kornél szép élete [elektronikus dok.] : regény / Kálmán Gábor. - Szöveg (epub : 814 KB). - Budapest : Kalligram, 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156597. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-144-1
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(437.6)
[AN 3776530]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2020.
Kanizsai József (1955-)
   A semmi peremén : novellák / Kanizsai József. - [Nagykanizsa] : Kanizsai J., 2019. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80464-8-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3771995]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2020.
   Karácsonyi mesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Elektra mesekönyvek
ISBN 978-963-5200-11-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3772996]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2020.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   A lánynevelde 1 [elektronikus dok.] : Riva nővérek-sorozat / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156609. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-01-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3776591]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2020.
Kenyeres Dénes (1942-)
   Válogatott cikkeim, interjúim, tanulmányaim és nyilvános beszédeim / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2019. - 400 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88461-8-1 kötött
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - hadtörténet - publicisztika
894.511-92 *** 930.85(439) *** 355.48(439)
[AN 3771539]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2020.
Keresi Magda
   Földapó tündérei : mama mese / Keresi Magda. - [Komló] : Rotari Nyip. Kft., [2019]. - [8] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6081-00-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3771698]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2020.
Keresi Magda
   Két jó barát : mama mese / Keresi Magda. - [Komló] : [Rotari Nyip. Kft.], [2019]. - [12] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6081-01-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3773043]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2020.
Kertész Erzsi (1975-)
   A feltaláló / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 36, [12] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-315-8 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3776543]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2020.
Kertész Erzsi (1975-)
   Tevefutam / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2018. - 50, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-397-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3776541]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2020.
Kirsch Ákos
   Árnyak a sötétben / Kirsch Ákos. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2019. - 378 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-55-7 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3773186]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2020.
Kormos István (1923-1977)
   Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról / Kormos István ; Reich Károly rajz. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 90, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-571-3 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3776740]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2020.
Körner András (1940-)
   Költők a kabaréban : pesti kabarédalok a 20. század elején / Körner András. - Budapest : Corvina, 2019. - 351 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 331-338.
ISBN 978-963-13-6615-0 kötött : 7990,- Ft
Budapest - magyar irodalom története - magyar irodalom - művelődéstörténet - műfajtörténet - kabaré - századforduló - humoros költemény - antológia
894.511-17(082) *** 930.85(439-2Bp.)"189/191" *** 894.511(091)-17"189/191"
[AN 3772958]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2020.
Kötter Tamás (1970-)
   Nem kijárat [elektronikus dok.] : apró hazugságok egy férfi életéből : novellák / Kötter Tamás. - Szöveg (epub : 798 KB). - Budapest : Kalligram, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156601. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-122-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3776557]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2020.
Kozák Mari (1954-)
   Verbi visszatér / Kozák Mari ; [ill. Pálfi Veronika]. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2019. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81346-1-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3771983]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2020.
   Krakkót látni - és megírni : Krakkó magyar szemmel : XIX. század / összegyűjt., sajtó alá rend., jegyzetekkel és előszóval ell. Petneki Áron. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 211 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-211.
ISBN 978-963-456-055-5 fűzött : 3200,- Ft
Krakkó - magyar irodalom - helyismeret - 19. század - utazási irodalom - antológia
894.511-992(082) *** 908.438-2Kraków"18"(0:82-992)
[AN 3771510]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2020.
Kulcsár Ferenc (1949-2018)
   Boľavá večnosť : vybrané básne 1970-2015 / Ferenc Kulcsár ; prel. Sándor Pereszlényi ; [vyd.] Občianske združenie Vámbéryho, Petőfi Irodalmi Múzeum. - Dunajská Streda : Občianske združenie Vámbéryho ; Budapešť : PIM, 2019. - 95, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-80-89955-21-3
Kötött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14(437.6)=854
[AN 3772327]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2020.
Lackfi János (1971-)
   Mi leszek, ha nagy leszek? : verses ábécé / Lackfi János ; ill. Foltin Fruzsina. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2019. - [89] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-615-5808-20-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3773002]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2020.
Ludányi Bettina (1994-)
   Kettőnk titka [elektronikus dok.] : Függőség I. / Ludányi Bettina. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156617. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-62-0
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3776665]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2020.
Magdus Melinda (1965-)
   Zümmögéseim : versek, prózai írások / Magdus Melinda ; [... Antalné Bába Katalin rajz. ...]. - [Budapest] : Bonex Press, 2019. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6154-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3772337]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2020.
Magyar Anita (1979-)
   Versbe zárt gondolatok / Magyar Anita. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-16-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771918]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2020.
Malter György (1973-)
   Rosszcsont mesék / Malter György ; rajz. Janka Tamara és Neuburger-Kohánszky Kinga. - 4. kiad. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2019. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-539-774-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3776070]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2020.
Malter György (1973-)
   Újabb rosszcsont mesék / Malter György ; ill. Neuburger-Kohánszky Kinga. - 3. kiad. - Budapest : Ciceró, cop. 2019. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-539-794-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3776056]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2020.
Márkus Tibor (1956-)
   If if if : infantilis blődlikönyv / Sukrám Robit ; [... graf. Kökény János]. - Budapest : Márkus T., 2019. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6406-2 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3771642]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2020.
Márton László (1959-)
   Két obeliszk [elektronikus dok.] : regény / Márton László ; Christian Thanhäuser fametszeteivel ; ... Thomas Macho utószavával. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - [Budapest] : Kalligram, 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156599. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-129-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3776540]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2020.
Máté Attila
   Léptem, nyomom / Máté Attila. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2019. - 123 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5310-42-3 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3772543]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2020.
Mesterházy Balázs (1974-)
   Random : versek / Mesterházy Balázs. - Budapest : Kalligram, 2019. - 94, [7] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-468-132-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3772712]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2020.
Miller, A. G.
   A démonok hídja / A. G. Miller. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-09-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3771852]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2020.
   Mimó és Csipek : születésnap újratöltve / Gál Noémi [et al.]. - [Budapest] : [Európalánta Közhasznú Egyes.], cop. 2019. - 31 p. : ill., színes ; 17x25 cm + mell. (18 p.)
Közread. az Európalánta Közhasznú Egyesület
ISBN 978-615-81051-2-5 kötött
magyar irodalom - környezeti tudatosság - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 504.03(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3771930]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2020.
Molnár János (1949-)
   Mikor a mandulafa megvirágzik / Patócs Molnár János. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-006-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3773172]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2020.
Molnár T. Eszter (1976-)
   Teréz, vagy A test emlékezete / Molnár T. Eszter. - Budakeszi : Prae, 2019. - 202 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5070-68-6 fűzött : 2990,- Ft
Németország - magyar irodalom - regény
894.511-31(430)
[AN 3772505]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2020.
Müller Péter (1936-)
   Világvége! : [játék és vallomás] / Müller Péter. - Budapest : Rivaldafény, 2019. - 305, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5677-05-2 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3773203]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2020.
Nagy Gabi
   Verseim / Nagy Gabi ; [közread. a Fiatalok Fehérvárért Egyesület]. - [Székesfehérvár] : Fiatalok Fehérvárért Egyes., 2019. - [52] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5221-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3772425]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2020.
Nagy Karolin
   Nem lesz ebből kalamajka, van nála egy balalajka : [egy vidám könyv felnőtt színezőkkel a benned élő önfeledt gyermeknek] / Nagy Karolin ; ill. Juhász Endre. - 2. mód. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2019. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6545-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3772437]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2020.
Németh Szilvia
   Tündérpihe és a titkok erdeje : az erdő titkai sorozat első kötete / Németh Szilvia. - Veszprém : Fénykvt. K., 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5917-01-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3771770]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2020.
Nyáry Luca
   Vigyázat, törékeny! / Nyáry Luca. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 411, [2] p. ; 22 cm
keretcím: Rólad-neked könyvek
ISBN 978-963-403-738-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772077]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2020.
Oláh Ernő
   A múzsa áldozata : Süli András élete / írta Oláh Ernő ; [kiad. az Algyői Nagyközség Önkormányzata]. - Algyő : Önkormányzat, [2019]. - 163 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6151-1 fűzött
Süli András (1896-1969)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3771823]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2020.
Oláh Gábor (1938-)
   Lassú közelítés : regény / Oláh Gábor. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2019. - 238, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5640-41-4 kötött : 3250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3773207]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2020.
Paczolay Ilona (1941-)
   A Hold lánya : versek / Paczolay Ilona. - [Lenti] : Paczolay I., 2019. - 134 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5729-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3771994]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2020.
Pálfalvi András (1945-)
   Világok határán : versek, 2013-2019 / Pálfalvi András. - Budapest : Hungarovox, 2019. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-002-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3773169]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2020.
Palotás Petra (1975-)
   Szárnyaszegett pillangók 2 [elektronikus dok.] : mámor, múlt, Málta / Palotás Petra. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155986. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-44-1
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3771056]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2020.
Palotás Petra (1975-)
   Szárnyaszegett pillangók 2 : [mámor, múlt, Málta] / Palotás Petra. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 292, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5929-43-4 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3773135]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2020.
Papp-Zakor Ilka (1989-)
   Az utolsó állatkert [elektronikus dok.] : a cinizmus sorsa Kelet-Közép-Európában / Papp-Zakor Ilka. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Kalligram, 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156596. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-143-4
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32(498)
[AN 3776524]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2020.
Pásztohy Panka (1977-)
   Gyógyítsd meg a kiskutyám! / Pásztohy Panka. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-410-366-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3776547]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2020.
Pásztohy Panka (1977-)
   Mentsük meg a kiskutyám! / Pásztohy Panka. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [39] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Pitypang és Lili
ISBN 978-963-410-334-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3776544]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2020.
Péntek Orsolya (1974-)
   Dorka könyve [elektronikus dok.] : ikerregény / Péntek Orsolya. - Szöveg (epub : 678 KB). - Budapest : Kalligram, 2019, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156594. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-142-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3776496]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2020.
Pergel Zsolt
   Kínkirálynő : [eszmélés] / Pergel Zsolt. - [Buj] : Enigma Books, 2019. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5888-03-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3773108]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2020.
Péterfy Gergely (1966-)
   A golyó, amely megölte Puskint [elektronikus dok.] : regény / Péterfy Gergely. - Szöveg (epub : 890 KB). - [Budapest] : Kalligram, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156612. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-468-123-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3776611]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2020.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Egyasszony : [aki nem félt elmondani, amiről mindenki hallgat] / Péterfy-Novák Éva. - 10. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019, cop. 2014. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-385-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3776113]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2020.
Pilinszky János (1921-1981)
   Esszék, cikkek / Pilinszky János ; [vál., a jegyzeteket és az utószót írta Bende József]. - Budapest : Magvető, 2019. - 789 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3870-3 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3772661]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2020.
Pintér Tibor (1970-)
   A harmónia tébolya / Pintér Tibor. - Budakeszi : Prae, 2019. - 213, [2] p. ; 20 cm. - (Krimi ma, ISSN 2676-8526)
ISBN 978-615-5070-69-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3772496]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2020.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Asszony a fronton / Polcz Alaine. - 9. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2019. - 189, [2] p. ; 21 cm. - (Polcz Alaine művei ; 1.)
ISBN 978-963-676-673-3 fűzött : 2499,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3776099]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2020.
Principe, Rodnas (1974-)
   Az idős hölgy : Evita ajándéka / Rodnas Principe. - [Budapest] : Papirusz Book, 2019. - 267 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9263-59-8 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3773235]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2020.
Purosz Leonidasz (1996-)
   Egy férfi sosem hagyja félbe / Purosz Leonidasz. - Budapest : Magvető, 2019. - 63, [6] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 27.)
ISBN 978-963-14-3947-2 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3772664]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tisztességes Anna : elveszettnek hitt művek / Rejtő Jenő ; [szerk. és sajtó alá rend. Kiss Ferenc]. - [Budapest] : Szépmíves, 2019. - 306, [1] p., [4] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-67-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3772693]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2020.
Soltész Bernadett
   Nyárfi : egy kislevél élete / [írta Soltész Bernadett] ; [rajz. Hajnal Hédi]. - Budapest : Betűrengeteg Bt., 2019. - 28 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5763-7 fűzött : 490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3771496]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2020.
Szabó Lajos (1900-1975)
   Vándor volt a példaképem! / Szabó Lajos ; [... verseket, elbeszéléseket, meséket, visszaemlékezéseket összegyűjt. és az emlékkönyvet szerk. ifj. Jancsó Attila] ; [az előszót írta Hámori Anna]. - [Tahitótfalu] : Jancsó Alapítvány, 2019. - 136 p. : ill. ; 25 cm. - (Kicsiny községünk nagy története ; 4.)
ISBN 978-615-80298-5-8 kötött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3772741]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2020.
Szabó T. Anna (1972-)
   Adventi kalendárium / Szabó T. Anna ; Rofusz Kinga illusztrációival. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2018. - [49] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-424-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3776517]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2020.
Szakács Eszter (1964-)
   A szelek tornya [elektronikus dok.] / Szakács Eszter. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Tilos az Á Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156526. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-410-511-4
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3775798]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2020.
Szántó T. Gábor (1966-)
   Európa szimfónia / Szántó T. Gábor. - Budapest : Scolar, 2019. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-020-4 kötött : 3999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-509-023-5)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771315]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2020.
Székely Gábor (1947-|)
   Goromba förgeteg : pályázat nyertes kisregény ; Lánya pálfordulása : pályázat nyertes kisregény / Székely Gábor Attila ; [ill. Fazekas Attila]. - Budapest : Folpress K., 2018. - 69, 45 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80346-3-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3772177]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2020.
Szerb Antal (1901-1945)
   Budapesti kalauz marslakók számára / Szerb Antal ; [a képeket ... vál. és a szöveget gond. Dávid Anna]. - Budapest : Magvető, 2019. - 54, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3281-7 kötött : 2690,- Ft
Budapest - magyar irodalom - helyismeret - karcolat - album
894.511-43 *** 908.439-2Bp.(0:82-43)
[AN 3776979]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2020.
Szerb Antal (1901-1945)
Budapesti kalauz marslakók számára (angol)
   A Martian's guide to Budapest / Antal Szerb ; [transl. by Len Rix]. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2015. - 54, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3329-6 kötött : 2990,- Ft
Budapest - magyar irodalom - helyismeret - karcolat - fordítás - album
894.511-43=20 *** 908.439-2Bp.(0:82-43)
[AN 3776985]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2020.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2019, cop. 1937. - 390, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2463-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3776931]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2020.
Szijj Ferenc (1958-)
   Igazi nevek / Szijj Ferenc. - Budapest : Magvető, 2019. - 139, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3873-4 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3772677]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2020.
Sztancsik Richárd
   Az utolsó szék / Sztancsik Richárd, Virág Gyula. - [Hédervár] : UGK, cop. 2019. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80743-3-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3771672]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2020.
Tasnádi István (1970-)
   A kőmajmok háza [elektronikus dok.] / Tasnádi István. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Pagony, 2019. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156530. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-410-524-4
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3775814]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2020.
Téti István
   Anton és a karácsonyi csoda / Téti István ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2018. - 57 p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-00-3401-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776817]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2020.
Téti István
   Anton és a pöttöm hősök / Téti István ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2018. - 52, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-00-2698-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776814]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2020.
Téti István
   Manfréd és Anton kalandjai / Téti István ; Szabó Celestin rajz. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2018. - 106, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-00-2294-9 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776820]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2020.
Téti István
   Manfréd és Anton : téli szünet / Téti István ; Szabó Celestin rajz. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2018. - 128, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-00-3400-3 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776826]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2020.
Tímár Gábor (1932-)
   A birodalom alkonya : történelmi regény / Timár Gábor. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-13-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771880]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2020.
Tímár Gábor (1932-)
   A szabadság földje : történelmi regény / Timár Gábor. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2019. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-14-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3771892]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2020.
Tóth Gábor
   Száz iku / Tóth Gábor ; [közread.] A Tan Kapuja. - Budapest : A Tan Kapuja, 2019. - [110] p. ; 11 cm
ISBN 978-615-5935-05-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3772070]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2020.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Leszel a padtársam? / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019, cop. 2017. - 103, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-309-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3775974]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2020.
Vági Ilona
   Mi is van itt körülöttem? / Vági Ilona. - [Balatonfűzfő] : Vági I., [2019]. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6358-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3772041]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2020.
Vágvölgyi B. András (1959-)
   1989 / Vágvölgyi B. András. - 2. átd., szűkített kiad. - Budapest : Cser K., 2019. - 236 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-278-589-9 kötött : 3995,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - rendszerváltás - regény
894.511-31 *** 323(439)"1989"(0:82-31)
[AN 3775942]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2020.
Vakulya Norbert (1975-)
   Sellők, hollók & csodalámpák / Norbert Winney. - [Budapest] : Magánkiad., [2019]. - 296 p. : ill. ; 21 cm. - (Kalandok Óperencián innen és túl)
Tart.: HabkirályokÞ; SámánszárnyakÞ; Szellemárnyak
ISBN 978-615-00-5689-0 fűzött : 3399,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény
894.511-312.9
[AN 3771619]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2020.
Vámos Miklós (1950-)
Utazások Erotikában (átd. kiad.)
   Jánoska és a Farkas : átírt változat, 2019 / Vámos Miklós. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 444, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-880-6 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3772694]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2020.
Varga Katalin (1928-2011)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K. Lukáts Kató rajz. - 52. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-770-0 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3776601]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2020.
Vass József (1954-)
   Emberi sorsok / Vass József. - Óföldeák : [Vass J.], 2019. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88504-3-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3771955]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2020.
Vass Virág (1969-)
   Ringass, Amadeus! / Vass Virág. - Jav., átd. kiad. - Budapest : Central Kv., 2019. - 358, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-696-2 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3776106]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2020.
Vass Virág (1969-)
   Ringass, Amadeus! [elektronikus dok.] / Vass Virág. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Central Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156523. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-725-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3775778]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2020.
Vizvári Cecília
   Csini sátorozni készül [elektronikus dok.] : Csini-mesék 2. / Vizvári Cecília. - Szöveg és kép (epub : 32.3 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156579. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-33-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3776317]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2020.
Vizvári Cecília
Csini teadélutánra megy (spanyol)
   Coqueta va a una celebración del té [elektronikus dok.] : cuentos de Coqueta 1. / Cecília Vizvári ; trad. Mária Erdős. - Szöveg és kép (epub : 31.4 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156605. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-37-0
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=60 *** 087.5(084.1)
[AN 3776577]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2020.
Vizvári Cecília
   A Rakoncátlan Bicikli [elektronikus dok.] : biciklis történetek 1. / Vizvári Cecília ; ill. Vizvári Szilvió. - Szöveg és képek (epub : 50.4 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156581. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-32-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3776338]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2020.
Vizvári Cecília
   Rakoncátlan Bicikli és Makrancos Bringa [elektronikus dok.] : biciklis történetek 3. / Vizvári Cecília ; ill. Vizvári Szilvió. - Szöveg és kép (epub : 57.8 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156610. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-40-0
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3776596]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2020.
Vizvári Cecília
   Rakoncátlan Bicikli és Makrancos Bringa kirándul [elektronikus dok.] : biciklis történetek 4. / Vizvári Cecília ; ill. Vizvári Szilvió. - Szöveg és kép (epub : 83.2 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156623. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-41-7
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3776715]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2020.
Vizvári Cecília
   RoBoti betegsége [elektronikus dok.] : Teknősi és RoBoti kalandjai 2. / Vizvári Cecília ; Vizvári Flávió illusztrációival. - Szöveg és képek (epub : 32.5 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156620. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-44-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3776687]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2020.
Vizvári Cecília
   A Szégyenlős Serpenyő [elektronikus dok.] : mesék a konyhából 2. / Vizvári Cecília, Vizvári Flávió. - Szöveg és képek (epub : 25.5 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156607. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-34-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3776581]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2020.
Vizvári József (1952-)
   Bányászsors / írta és szerk. Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2019. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80808-9-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3772005]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2020.
Vizvári József (1952-)
   Bűnhődés : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2019. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80808-7-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3772004]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2020.
Vizvári József (1952-)
   Hagyjatok meghalni! : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Vizvári J., 2019. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80808-8-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3772001]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2020.
Wass Albert (1908-1998)
   Kicsike lángok a magyar éjszakában : kötetben meg nem jelent írások / [... ford. Kovács Attila Zoltán]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon Kvk., 2019. - 436, [11] p. : ill. ; 23 cm. - (Wass Albert művei ; 2.)
ISBN 978-615-81218-5-9 kötött : 4990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(498)
[AN 3772076]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2020.
Wéber Anikó (1988-)
   Az osztály vesztese [elektronikus dok.] / Wéber Anikó. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Pagony, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156528. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-410-520-6
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3775810]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2020.
Zalai Károly (1953-)
   Minden hétre macska / Zalai Károly. - Budapest : Scolar, 2019. - 302, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-051-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3773234]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2020.
Zsombor Ede (1972-)
   Fényesváros / Zsombor Ede. - Budapest : Ungi Mérnöki Iroda, 2019. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Számozott példány: 750
ISBN 978-615-00-5815-3 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772339]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1813 /2020.
Amerikaner, Susan (1949-)
Elsa's epic journey (magyar)
   Elza varázslatos utazása : [már mondatokban olvasok! 2. szint] / írta Susan Amerikaner ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney suli : olvasni jó ; keretcím: Disney Jégvarázs II
ISBN 978-963-403-666-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3772980]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2020.
Ballesteros, Carles (1977-)
Let's build (magyar)
   Dolgos építők / [ill. Carles Ballesteros]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-294-579-8 kötött : 3890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3772817]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2020.
Ballesteros, Carles (1977-)
Noisy farm (magyar)
   Nyüzsgő tanya / [ill. Carles Ballesteros]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-294-578-1 kötött : 3870,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3772815]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2020.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : mese az elveszett nyusziról : bábkönyv / Bartos Erika. - 2. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2019. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. ([20] p. ; 21 cm)
melléklet címe: Így készült a Bogyó és Babóca bábkönyv
ISBN 978-615-5883-42-2 kötött : 3790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3776625]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Doktor Maszat / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-410-162-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3776649]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Maszat a vonaton / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-410-087-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3776644]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2020.
Bouchard, Natasha
Spirits of nature (magyar)
   Elza és a természet négy szelleme : [már ismerem a betűket! 1. szint] / írta Natasha Bouchard ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney suli : olvasni jó ; keretcím: Disney Jégvarázs II
ISBN 978-963-403-665-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3772971]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2020.
Dillon, James
Busy book of vehicles (magyar)
   Sürgő-forgó járművek : óriási kihajtható oldalakkal / [James Dillon rajz.] ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - [10] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-486-325-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3773241]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2020.
Dobbyn, Nigel
   Állatok hangja / [ill. Nigel Dobbyn]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17 cm
keretcím: Okos baba
ISBN 978-963-294-580-4 kötött : 2870,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3772805]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2020.
Dobbyn, Nigel
   Ellentétek / [ill. Nigel Dobbyn]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17 cm
keretcím: Okos baba
ISBN 978-963-294-581-1 kötött : 2870,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3772809]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2020.
Epic space adventures (magyar)
   Kalandozások a világűrben : képregények, feladványok, minifigura! / Disney. - Budapest : Móra, cop. 2019. - 29, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Lego Star wars
ISBN 978-963-486-367-0 fűzött : 1999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3773143]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2020.
Fennell, Clare
I can count to 100 (magyar)
   Számoljunk 100-ig! : óriási kihajtható oldalakkal / [Clare Fennell rajz.] ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - [10] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-486-326-7 kötött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3773245]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2020.
Froeb, Lori
Pups on a mission (magyar)
   Kutyusok küldetésben : [már mondatokban olvasok! 2. szint] / ... Lori Froeb ... ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney suli : olvasni jó ; keretcím: Puppy dog pals ; keretcím: Disney junior
ISBN 978-963-403-669-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3772994]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2020.
George, Joshua
Goodnight bear (magyar)
   Jó éjt, maci! : varázslámpás könyv / Joshua George ; [m. szöveg Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-294-577-4 kötött : 3290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3772783]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2020.
Israel, Laurie
Sofia's first Christmas (magyar)
   Szófia első karácsonya / írta Laurie Israel és Rachel Ruderman ; ill. Grace Lee ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [33] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Disney junior ; keretcím: Szófia hercegnő
ISBN 978-963-403-676-0 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3772915]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2020.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 2. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm + CD
ISBN 978-963-415-623-9 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv - auditív dokumentum
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3776698]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2020.
Jolly jingles (magyar)
   Eljött, itt van a karácsony! : 3D mese. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - [12] p. : ill., színes ; 27 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-486-328-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3773251]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2020.
Knapman, Timothy
Busy builders : farm (magyar)
   Építsd fel! : farm / [írta Timothy Knapman] ; [rajz. Carles Ballesteros] ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
Dobozban összerakható játékmodellekkel
ISBN 978-963-294-563-7 fűzött : 5990,- Ft
mezőgazdaság - háztáji gazdaság - paraszti gazdálkodás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 63(02.053.2)
[AN 3772907]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2020.
Maluch odkrywa (magyar)
   A kis felfedezők : mit rejtenek az ablakok? / Disney ; [ford. Csapody Kinga és Csapody-Szabó Noel]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-403-672-2 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771441]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2020.
Márton Melinda
   Koalák, sellők és más cukiságok / [írta és szerk. Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 81, [4] p., [4] fol. : ill., főként színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-487-091-3 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3773139]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2020.
Mester Kata
   Hull a hó, hull a hó / Mester Kata rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-486-342-7 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3773019]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2020.
Mester Kata
   Kis karácsony, nagy karácsony : mondókáskönyv / Mester Kata rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-486-343-4 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3773021]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2020.
The midsummer parade (magyar)
   A parádé : [megy ez egyedül is! 3. szint] / Calliope Glass ... alapján ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney suli : olvasni jó ; keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-963-403-667-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3772984]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2020.
Miller, Sara
Hissy's big day (magyar)
   Nyafi nagy napja : [már ismerem a betűket! 1. szint] / ... Sara Miller ... ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney suli : olvasni jó ; keretcím: Puppy dog pals ; keretcím: Disney junior
ISBN 978-963-403-668-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3772988]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2020.
Olson, Michael
Puppies in Paris (magyar)
   Kis kutyák nagy kalandja Párizsban : [megy ez egyedül is! 3. szint] / feld. Michael Olson ; [ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney suli : olvasni jó ; keretcím: Puppy dog pals ; keretcím: Disney junior
ISBN 978-963-403-670-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3772997]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2020.
Pojazdy (magyar)
   Járművek / Disney ; [ford. Kellermann Viktória, Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - Lapozó (10) p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-403-674-6 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3771487]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2020.
Santa restores order (magyar)
   Repülj szánunk, indulás! : 3D mese. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - [12] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Pacskovszky Zsolt. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-486-329-8 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3773247]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2020.
The Smurfs : my busy book (magyar)
   Hupikék törpikék : szerep, játék, könyv : 5 törpénet, 10 törpfigura, 1 játékszőnyeg. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Ford. Liszkay Szilvia
ISBN 978-963-486-330-4 kötött : 4699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3773265]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2020.
The Smurfs : my first puzzle book (magyar)
   Hupikék törpikék : 5 kirakó. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
Ford. Liszkay Szilvia. - keretcím: Első kirakós könyvem
ISBN 978-963-486-331-1 kötött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3773026]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2020.
   Thomas, a gőzmozdony : 5 kirakó. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
Ford. Bottka Sándor Mátyás. - keretcím: Első kirakós könyvem
ISBN 978-963-486-344-1 kötött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3773023]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2020.
   Thomas a gőzmozdony : szerep, játék, könyv : 5 mese, 10 figura, 1 játékszőnyeg. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
Ford. Bottka Mátyás Sándor
ISBN 978-963-486-345-8 kötött : 4699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3773280]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2020.
Time for magic (magyar)
   Gyere varázsolni! : képregények és minifigura. - Budapest : Móra, cop. 2019. - 30, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Lego Harry Potter
ISBN 978-963-486-249-9 fűzött : 1999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3773160]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1845 /2020.
Boselli, Mauro (1953-)
   A mélység istene / írta Mauro Boselli ; rajz. Stefano Andreucci ; ford. Pócza Lilla. - [Budapest] : Anagram, [2019]. - 294 p. : ill. ; 30 cm. - (Zagor ; 1.)
ISBN 978-615-5947-06-3 fűzött : 4500,- Ft : 13,50 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3772053]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2020.
   "Határtalan tudomány" : a Magyar Tudomány Napja alkalmából 2018. november 13-án rendezett tudományos konferencia anyaga / szerk. Schmercz István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2019. - 120 p. : ill. ; 23 cm. - (A Pedagógiai és Pszichológiai Központ kiadványai, ISSN 2630-8630 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-88-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3772052]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2020.
Koska Zoltán (1991-)
   Új új új képregények / Koska Zoltán ; [David Foster Wallace ... nyomán ...]. - Albertirsa : Koska Z., 2019. - [16] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6599-1 fűzött : 200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3773065]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2020.
Recchioni, Roberto (1974-)
Orfani 2 (magyar)
   Árvák : [szeress, ne háborúzz!] / [írta Roberto Recchioni] ; [rajz. Alessandro Bignamini] ; [ford. Mogyorósi Zoltán]. - Hosszúvölgy : GooBo K., [2019]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Maximum Bonelli, ISSN 2631-0295 ; 8.)
ISBN 978-615-81276-6-0 fűzött : 3300,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3772013]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2020.
Venditti, Robert (1967-)
Enter Ninjak (magyar)
   Ninjak közbelép / írta Robert Venditti ; rajz. Lee Garbett ; [ford. Kóbor Róbert]. - Hosszúvölgy : GooBo K., [2019]. - [111] p. : ill., színes ; 26 cm. - (X-O Manowar ; 2.)
ISBN 978-615-6074-00-3 fűzött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3772045]
MARC

ANSEL
UTF-8