MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/04/02 13:36:53
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4036 /2020.
Díszítőkő Konferencia (10.) (2019) (Tata)
   Díszítőkő Konferencia, 2019 : 2019. szeptember 19-20., ... Tata / [rend. az SZTE Kő- és Kavics Szakosztály]. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2019. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadáskivonatok. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-12-6 fűzött
épületburkolat - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Tata) *** 693
[AN 3779923]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2020.
   NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt : 20 év / [szerk. Hegedűs Gergely és Szabó Ákos ...]. - [Budapest] : NIF Nemz. Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 2019. - 137 p. : ill., színes ; 22x26 cm
borító- és gerinccím: 20 éves a NIF Zrt.
Kötött
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Budapest)
Magyarország - építőipari vállalat - állami vállalat - útépítés - testülettörténet - 21. század
061.5(439)NIF *** 625(439)"199/201"
[AN 3779711]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4038 /2020.
Heisig, James W. (1944-)
Remembering the kanji (magyar)
   Megjegyezhető kandzsik / James W. Heisig ; [átd., ford.] Rácz Zoltán. - [Budapest] : Shirokuma, 2011-. - ill. ; 21 cm
japán nyelv - írásrendszer
003.324.25
[AN 3267125]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Útmutató a japán írásjegyek olvasataihoz. - 2019. - 405 p.
ISBN 978-615-80343-7-1 fűzött
[AN 3780118] MARC

ANSEL
UTF-84039 /2020.
   Rovás - magyar nyelvtörténet - művelődéstörténet / szerk. Zelliger Erzsébet. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2019. - 450 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 7.)
A Budapesten, 2018. jan. 25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás német vagy angol nyelven
ISBN 978-615-6117-04-5 kötött : 3490,- Ft
Kárpát-medence - rovásírás - régészet
003.335.9(=945.11) *** 904(4-191)
[AN 3780677]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2020.
   Sincero promovendi boni publici studio : a közjó előmozdításának vágyától indíttatva : Teleki József és az Akadémiai Könyvtár : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ kiállítása 2019. november 5-től 2020. február 29-ig / [a kísérőfüzetet szerk. Molnár Andrea] ; [a kísérőfüzet szövegét írta Sallai Ágnes, Szabó Ádám]. - Budapest : MTA KIK, cop. 2019. - 38, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-963-7451-50-8 fűzött
Teleki József (1790-1855)
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár és Információs Központ
Magyarország - akadémiai könyvtár - történetíró - jogász - 19. század - kiállítási katalógus
027.2(439-2Bp.) *** 930.1(439)(092)Teleki_J. *** 34(439)(092)Teleki_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3779454]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4041 /2020.
   Magyar és európai médiajog / szerk. Koltay András. - 3. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 1060 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-883-5 kötött
Magyarország - Európai Unió - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
659.3(439)(094) *** 316.774(439)(094) *** 316.774(4-62)(094) *** 659.3(4-62)(094) *** 34:791.9.096/.097(439)(094) *** 34:791.9.096/.097(4-62)(094)
[AN 3782856]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4042 /2020.
Hegyi Ádám (1977-)
   Hungarica in der Dissertationssammlung des Nürnberger Naturforschers und Arztes Christoph Jacob Trew (1695-1769) : Katalog : 1582-1765 / zgest. und eingel. von Ádám Hegyi. - Budapest : MTAK, 2019. - 147, [294] p. ; 30 cm. - (Bavarica et Hungarica, ISSN 1789-5375 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-42-3 fűzött
Németország - Magyarország - természettudomány - tudós - orvos - könyvtörténet - magánkönyvtár - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - 18. század - könyvtári katalógus
001(430)(092)Trew,_C._J. *** 61(430)(092)Trew,_C._J. *** 09(430)"15/17" *** 027.1(430)Trew,_C._J. *** 930.85(439) *** 930.85(=945.11) *** 017.2(430)Trew,_C._J.
[AN 3779513]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2020.
Kaku, Michio (1947-)
The future of humanity (magyar)
   Az emberiség jövője / Michio Kaku ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, 2019. - 387, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-119-0 kötött : 4990,- Ft
prognosztika - űrkutatás
008.2 *** 52 *** 629.78
[AN 3780413]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2020.
   Zhong Xiong renwen jiaoliu qishi nian = Kínai - magyar kulturális kapcsolatok 70 éve / [chuban] Luolan Daxue Kongzi, Xeyuan Beijing Waiguoyu Daxue ... - Budapest : Holnap, cop. 2019. - 241 p. : ill. ; 20 cm
Csak kínai nyelven
ISBN 978-963-349-286-4 fűzött
Magyarország - Kína - kulturális kapcsolat
008(=951) *** 930.85(439)(510) *** 008(=945.11)
[AN 3780095]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4045 /2020.
Gunagriha
   Mesterem, otthonom / Gunagriha. - Új, bőv. kiad. - [Csömör] : Discovery Bliss, cop. 2019. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80508-7-6 fűzött : 1600,- Ft
ezoterika - meditáció
133.25 *** 615.851.86
[AN 3783064]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2020.
Kis Norbert
   Az ember utolsó története : evolúciófilozófiai kisregény / Kis Norbert. - Budapest : Mondat, 2019. - 183 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5569-13-5 fűzött
ezoterika - törzsfejlődés - dialógus
133.25(0:82-83) *** 575.8(0:82-83)
[AN 3780600]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2020.
Sigdell, Jan Erik (1938-)
Die Herrschaft der Anunnaki (magyar)
   Az anunnakik impériuma : hogyan manipulálták az idegenek a spirituális sorsunkat / Jan Erik Sigdell. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 164 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-98-7 kötött : 4500,- Ft
ezoterika - rejtély - földön kívüli élet - sumerok - bibliamagyarázat
133.25 *** 001.94 *** 930.8(=921.19)(089.3)
[AN 3779485]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2020.
Steiger, Brad (1936-2018)
Project Blue Book (magyar)
   Blue Book Projekt : a legtitkosabb ufóakták, amik felfedték a kormányzati álcázást / Brad Steiger. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 365 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-90-1 kötött : 5500,- Ft
ufó
001.94UFO
[AN 3779501]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2020.
Stibal, Vianna (1963-)
ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing : a hiedelmek kiásása : a tudatalatti feltárása a mély belső gyógyulásért / Vianna Stibal ; [ford. Makay Emese]. - Budapest : Bioenergetic, 2019. - 185 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181.
ISBN 978-963-291-406-0 fűzött : 2600,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3780431]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2020.
Szabó Judit
   Életfeladatok / Szabó Judit. - 2. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 162 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161.
ISBN 978-963-88084-8-6 fűzött : 2450,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3783018]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4051 /2020.
   Áttekintő : az elmúlt két év eseményei és tevékenységei / [Közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2019. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5980-05-3 fűzött
Bükki Nemzeti Park - nemzeti park - természetvédelem
502.4(439)Bükki_nemzeti_park *** 504.06(439)Bükki_nemzeti_park
[AN 3779944]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2020.
Simon László
   Az éltető víz titkai / Simon László. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2019. - 163 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-123.
ISBN 978-963-446-815-8 kötött : 3990,- Ft
vízvédelem - ivóvíz - hidrokémia
504.45.06 *** 628.1.033 *** 556.114
[AN 3780268]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4053 /2020.
Korom Gyula
   Rendhagyó kalandozások a mai fizikában : már dereng az alagút vége? / Korom Gyula. - Budapest : Ars Memorandi, 2019. - 262 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5700-2 kötött : 4500,- Ft
fizika
53
[AN 3780858]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2020.
Novelli, Luca (1947-)
Hawking e il mistero dei buchi neri (magyar)
   Hawking és a fekete lyukak rejtélye / Luca Novelli ; [ford. Orbán Eszter]. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 109, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Isteni szikrák)
ISBN 978-963-410-553-4 fűzött : 1990,- Ft
Hawking, Stephen W. (1942-2018)
Nagy-Britannia - fizikus - kozmológia - 20. század - 21. század - ifjúsági könyv
53(410)(092)Hawking,_S.(02.053.2) *** 524.8(02.053.2)
[AN 3780423]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4055 /2020.
Szabó Zsolt (1978-)
   Óriás dinoszauruszok : több mint 40 db matrica / [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-237-210-5 fűzött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3779370]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4056 /2020.
Christian, David (1946-)
Origin story (magyar)
   A nagy történelem : a világegyetem és benne elfoglalt helyünk története évmilliárdokkal ezelőttől a távoli jövőig / David Christian ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, 2019. - 383 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-132-9 kötött : 5990,- Ft
kozmológia - élet eredete - civilizáció
524.8 *** 008(100)(091) *** 577
[AN 3780326]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4057 /2020.
Bagoly Ilona
   Otthonok és szokások : [élőhelyek, túlélési technikák] / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2020. - 60, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Állatlesen
ISBN 978-963-487-103-3 kötött
természeti környezet - vadon élő állat - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2) *** 502(100)(02.053.2)
[AN 3783863]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2020.
Faragó Sándor (1953-)
   A vonuló vízivad populációk fenntartásának alapjai Magyarországon / Faragó Sándor. - Sopron : Soproni Egy. K., 2020. - 738 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 645-680.
ISBN 978-963-334-346-3 kötött
Magyarország - vadállomány - vadgazdálkodás - vízimadár - monitoring - madárvonulás - statisztikai adatközlés
598.2(439) *** 591.543.43 *** 639.1.022(439)(093.41)
[AN 3779721]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2020.
Varga Zoltán (1939-)
   Biogeográfia : az élet földrajza / Varga Zoltán. - Nagykovácsi : Pars Kft., 2019. - 610 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pars könyvek, ISSN 1788-4349)
Bibliogr.: p. 489-548.
ISBN 978-963-88339-9-0 kötött
életföldrajz
574.9
[AN 3780444]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2020.
   The Witt catalogue : a taxonomic atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea / [ed.-in-chief Thomas J. Witt]. - Budapest : Heterocera Press, 2008-. - 30 cm
A 10. kötettől szerk. Varga Zoltán
ISBN 978-963-88014-1-8
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6-17)
[AN 2785341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 10., Psaphidinae II., Erebidae II / Oleg Pekarsky [et al.]. - 2019. - 299 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 285-295.
ISBN 978-615-5279-08-9 kötött
[AN 3780471] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4061 /2020.
Bishop, Gary John
Unf*ck yourself (magyar)
   Ne sz*rakodj, élj! : útmutató a nem elb*szott élethez / Gary John Bishop ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 188, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-499-152-6 kötött : 3299,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3780467]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2020.
Bryson, Bill (1951-)
The body (magyar)
   A test : útmutató azoknak, akik használják / Bill Bryson ; [ford. Pécsi Tibor]. - [Budapest] : Akkord, 2019. - 451 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 432-442.
ISBN 978-963-252-128-2 kötött : 5990,- Ft
emberi test - anatómia - élettan
612 *** 611
[AN 3780339]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2020.
Gáspár Enikő
   A kulcs / Gáspár Enikő ; [ill. Mészáros Mária]. - 2. jav. kiad. - Nyíregyháza : Kalliopé, 2019. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5378-32-4 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - nő - anyaság
613.865-055.2 *** 613.865-055.2-055.52
[AN 3779755]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2020.
Giordano, Raphaëlle (1974-)
Cupidon a des ailes en carton (magyar)
   Tanuld meg szeretni magad, és megtanulod szeretni a másikat is : Cupido szárnyai papírból vannak / Raphaelle Giordano ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-72-8 fűzött : 3590,- Ft
francia irodalom - személyiségfejlesztés - regény
159.923.2(0:82-31)
[AN 3780513]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2020.
Harding, Jennie
Secrets of chakras (magyar)
   Csakrák / Jennie Harding ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2019. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 978-963-509-007-5 fűzött : 2995,- Ft
csakra - ezoterika - jóga
615.89 *** 615.851.86 *** 133.25
[AN 3779605]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2020.
Hidasi Judit
   99 gondolat a szeretetről [elektronikus dok.] : mert a boldogság tanulható! / Hidasi Judit. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157267. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-71-2
mentálhigiénia - szeretet - elektronikus dokumentum
613.865 *** 177.61
[AN 3781449]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2020.
Kay, Katty (1964-)
The confidence code for girls (magyar)
   Az önbizalom kódja lányoknak : kockáztass, hibázz, és találd meg a benned rejtőző erőt, hogy önmagad lehess! / Katty Kay & Claire Shipman ; [ford. Kertész Edina]. - 2. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2019. - 301 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 276-300.
ISBN 978-963-403-713-2 fűzött : 3490,- Ft
önérzet - személyiség-lélektan - életvezetés - lány
613.865-055.25 *** 159.923.2-055.25
[AN 3783850]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2020.
Kullmann Tamás
   Mikor forduljunk orvoshoz? : 100 tünet, amelynél azonnal hívjon mentőt / Kullmann Tamás. - Budapest : Válasz Online K. Kft., 2019. - 169 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Válasz könyvek
ISBN 978-615-00-6416-1 fűzött : 3999,- Ft
betegségtünet
616-07
[AN 3779749]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2020.
Luscombe, Belinda
Marriageology (magyar)
   A jó házasság kézikönyve : az együttmaradás művészete és tudománya / Belinda Luscombe. - Budapest : Atlantic Press, 2019. - 255 p. ; 21 cm
Ford. Dézsi Ibolya. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5693-78-6 fűzött : 3490,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság - életvezetés
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89 *** 613.865
[AN 3780352]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2020.
Lusko, Levi (1982-)
Swipe right (magyar)
   Lájkolj okosan! : a szex és a romantika élet-halál kérdései / Levi Lusko ; [ford. Lukács Ibolya Anna]. - Budapest : Patmos Records, 2019. - 247 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 235-245.
ISBN 978-615-6108-00-5 fűzött : 3190,- Ft
nemi élet - párkapcsolat - vallásos irodalom
613.88 *** 316.472.4 *** 244
[AN 3779975]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2020.
   Nukleáris medicina : orvostanhallgatóknak / [szerk. Varga József, Garai Ildikó] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Általános Orvosi Képalkotó Intézet Nukleáris Medicina Tanszék. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-761-6 kötött
orvosi radiológia - röntgendiagnosztika - egyetemi tankönyv
615.849(075.8) *** 616-073.75(075.8)
[AN 3779431]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2020.
   Prosztatarák / szerk. B. Papp László ; [kiad. a Gyógyulj Velünk Egyesület]. - Budapest : Gyógyulj Velünk Egyes., [2019]. - 96 p. ; 21 cm
keretcím: 50 kérdés, 50 válasz. - Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 978-615-00-6623-3 fűzött
prosztatarák
616.65-006
[AN 3780296]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2020.
Schweier Rita
   Orvoskari arcképcsarnok : portrébeszélgetések pécsi orvosprofesszorokkal / [szerző, riporter Schweier Rita] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁOK, 2019. - 203 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-429-183-1 kötött
Magyarország - Pécs - orvostörténet - orvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)(047.53) *** 61(439-2Pécs)(092)(047.53)
[AN 3782956]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2020.
Sharma, Robin S. (1964-)
The 5 AM club (magyar)
   Hajnali 5 óra klub : legyen tied minden reggel! : juss magasabb szintre! / Robin Sharma ; [ford. Varga Csaba Béla]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2020. - 383, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-66-9 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3783947]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2020.
Siaud-Facchin, Jeanne (1957-)
Trop intelligent pour être heureux? (magyar)
   Túl tehetséges ahhoz, hogy boldog legyen? [elektronikus dok.] : a szuperintellingens felnőtt / Jeanne Siaud-Facchin. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Kiss Kornélia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157253. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
ISBN 978-963-355-562-0
intelligencia - elektronikus dokumentum
612.821.3
[AN 3781305]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2020.
Swart, Tara
The source (magyar)
   A forrás : nyisd meg az elméd, változtasd meg az életed! / Tara Swart ; [ford. Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, 2019. - 311 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-406-856-3 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3780432]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2020.
Szakács Ottó
   Perfect physique : tökéletes fizikum, amit te is megérdemelsz / Szakács Ottó. - Gyál : Szakács-Peczár T., 2019. - 139 p. : ill. ; 21 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-00-6773-5 fűzött : 4990,- Ft
egészséges életmód - testkultúra - edzés - életvezetés
613 *** 613.71 *** 613.72 *** 613.865
[AN 3779730]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2020.
   A szív és a verőerek betegségei : orvostanhallgatóknak / [szerk. Csanádi Zoltán, Czuriga Dániel] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Intézet. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 288 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-843-9 kötött
érbetegség - szívgyógyászat - egyetemi tankönyv
616.1(075.8)
[AN 3779415]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2020.
Tolmácsi Tibor
   Jól érzed! : a világ több! : csak teljes tudásból lehet teljes élet / Tolmácsi Tibor. - [Dombóvár] : Tolmácsi T., 2019. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7081-0 fűzött
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3779878]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4080 /2020.
Kiss Csaba
   Óriás munkagépek : több mint 40 db matrica / [írta Kiss Csaba és Zsolnai Virág]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-237-211-2 fűzött
erőgép - gyermekkönyv - képeskönyv
621.86(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3779375]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4081 /2020.
Kiss Tibor
   Cyberdeviancia / Kiss Tibor, Parti Katalin, Prazsák Gergő. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 195 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 167-184.
ISBN 978-615-5945-34-2 kötött
deviancia - internet
681.324Internet *** 316.624
[AN 3779665]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2020.
Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics (5.) (2018) (Debrecen)
   5th Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics [elektronikus dok.] : 2nd - 4th March, 2018, Debrecen ... / [org.], publ. by the Section of Mathematical and Information Sciences of Association of Hungarian PhD and DLA Students. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Budapest] : Sect. of Mathematical and Information Sciences of Assoc. of Hung. PhD and DLA Students, 2018
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: WSPS 5. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156281. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-23-1
informatika - matematika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3 *** 51 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3773850]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2020.
Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics (6.) (2019) (Szeged)
   6th Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics [elektronikus dok.] : 22nd-24th February, 2019, Szeged ... / [org., publ. by the] Section of Mathematical and Information Sciences Association of Hungarian PhD and DLA Students. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - [Budapest] : Sect. of Mathematical and Information Sciences Assoc. of Hung. PhD and DLA Students, 2019
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: WSPS 6. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153639. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-37-8
informatika - matematika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3 *** 51 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3748117]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4084 /2020.
Farkas Imre
   Tisza cipőgyári történetek 2 / Farkas Imre, Máté Gizella. - Tiszaföldvár : Farkas I., 2019. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6398-0 fűzött
Tisza Cipőgyár (Martfű)
Martfű - gyártörténet - ipartörténet - cipőipar
685.34 *** 061.5(439-2Martfű)(091)
[AN 3782963]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4085 /2020.
   Digitális-építőipar 2019 : 2019. november 26-27., ... Kecskemét. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2019. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadáskivonatok
ISBN 978-615-5831-14-0 fűzött
építőipar - digitális technika - konferencia-kiadvány
69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3779939]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2020.
   Geotechnika 2019 : ... Velence ..., 2019. október 7-9. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2019. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadáskivonatok. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-13-3 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3779945]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2020.
Lovas György
   Alagutak az építők szemével / Lovas György ; [közread. a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : KTI, [2019]. - 267 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81279-0-5 fűzött
alagút
624.19
[AN 3780436]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2020.
A Nemzeti Víztudományi Kutatási Program kihívásai és feladatai (iangol)
   Hungarian Water Research Programme challenges and research tasks / [transl. Orsolya Oravecz] ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Centre for Ecological Research ... - [Tihany] : HAS Centre for Ecological Research, 2019. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5799-07-5 fűzött
vízgazdálkodás - vízellátás - fenntartható fejlődés - környezeti politika - kutatási és fejlesztési jelentés
628.1 *** 504.03 *** 556.18(439)
[AN 3780654]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4089 /2020.
Felek Ferenc
   A 125 éves Alföldi Első Gazdasági Vasút története, 1894-1945 / Felek Ferenc, Tasnádi Tamás ; [kiad. a Kisvasutak Baráti Köre Közhasznú Egyesület]. - [Budapest] : Kisvasutak Baráti Köre Egyes., cop. 2019. - 136, [1] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. [137].
ISBN 978-963-89103-2-5 fűzött
Alföldi Első Gazdasági Vasút
Békés megye - kisvasút - közlekedéstörténet
656.331(439.175)(091)
[AN 3779758]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2020.
Kelly, Scott (1964-)
Endurance (magyar)
   Egy év az űrben [elektronikus dok.] / Scott Kelly, Margaret Lazarus Dean ; ford. Kelemen László. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157249. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-560-6
Egyesült Államok - űrhajós - űrhajózás - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
629.78(73)(092)Kelly,_S.(0:82-94)
[AN 3781290]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2020.
Kotra Károly
   Interaktív KRESZ-könyv személygépkocsi-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Hangyási Attila]. - Mód. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2020. - 255 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-10-6 fűzött : 2800,- Ft
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 3783995]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2020.
Thompson, Andy
Trucks of the Soviet Union (magyar)
   Szovjet teherautók / Andy Thompson ; [ford. Houdek Zoltán]. - Budapest : Maróti, 2019. - 392 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 392.
ISBN 978-963-9945-18-0 kötött : 9700,- Ft
Szovjetunió - tehergépkocsi
629.114.4(47)
[AN 3780433]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4093 /2020.
Krasznai Szomor Péter (1949-)
   Az agarászat / Krasznai Szomor Péter ; az Országos Agarász Egyesület kiadványa. - [Mihályfa] : Országos Agarász Egyes., 2019. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 41-46.
ISBN 978-615-00-6370-6 fűzött
Magyarország - vadászat - agár - történeti feldolgozás
639.1.081.321(439)(091) *** 639.1.081.321
[AN 3779724]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2020.
   SZBKI 70 : a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 70 éves jubileumi fotóalbuma / [szerk. Győrffy Zoltán, Teszlák Péter]. - Pécs : PTE SZBKI, 2019. - 123 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-429-472-6 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
Pécs - szőlészet - borászat - kutatóintézet - fényképalbum
634.8(439-2Pécs)(084.12) *** 663.2(439-2Pécs)(084.12) *** 061.6(439-2Pécs)
[AN 3780415]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2020.
Tasnádi Róbert (1934-2008)
   A magyar haltenyésztés története / Tasnádi Róbert. - 2. jav. kiad. / ... kieg. Udvari Zsolt. - Budapest : Agroinform, 2019. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Halászati és horgászati történeti füzetek, ISSN 2677-1012 ; 3.)
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 978-615-5666-29-2 fűzött
Magyarország - haltenyésztés - történeti feldolgozás
639.3(439)(091)
[AN 3782991]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2020.
Vén Zoltán
   Patadobbanások / Vén Zoltán. - [Kalocsa] : [Vén Z.], 2019. - 205 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6337-9 fűzött
állattartás - ló - memoár
636.1(0:82-94)
[AN 3780139]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2020.
Vétek Gábor (1980-)
   Kártevők és kórokozók a kertben : károsítók azonosítása és a védekezés lehetőségei / Vétek Gábor, Nagy Géza. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Cser K., 2020. - 188 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 188.
ISBN 978-963-278-602-5 fűzött : 4495,- Ft
növényvédelem - amatőr kertészkedés
632 *** 634
[AN 3783870]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2020.
   Zöldségfélék trágyázása és öntözése / szerk. Terbe István, Ombódi Attila. - Budapest : Szaktudás K., 2019. - 296 p., XXIV t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 292-296.
ISBN 978-615-5224-84-3 fűzött
zöldségtermesztés - öntözés - trágya
635.1/.8 *** 631.674 *** 631.8
[AN 3780604]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4099 /2020.
   Ellenállhatatlan karácsonyi finomságok / [szerk. ... Kajári Zsófia]. - Budapest : Central Kv., 2019. - 111 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Desszert leckék, ISSN 2676-9689)
ISBN 978-963-324-668-9 kötött : 3290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3780085]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2020.
Gelencsér Ildikó
   A Jurisics vár konyhája : magyar - török - horvát - német ételek / Gelencsér Ildikó. - 2. kiad. - Kőszeg : Jurisics-vár Művel. Közp. és Várszínház, 2019. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8039-8 fűzött
ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(=00)(083.12)
[AN 3783869]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2020.
   Hírös városi sütemények XII : a Kecskeméti Lapok receptgyűjteménye / [főszerk. Bán János]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., 2019. - 20, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9947-43-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3779962]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2020.
   Íz-lelő : a TS Gastro csoport receptkönyve / [... szerk. Lajos Nikoletta]. - Albertirsa : TS Gastro Kft., cop. 2019. - 85 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-6565-6 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3780067]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2020.
   Látványos torták kezdőknek és haladóknak / [szerk. ... Kajári Zsófia]. - Budapest : Central Kv., 2019. - 115 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Desszert leckék, ISSN 2676-9689)
ISBN 978-963-324-667-2 kötött : 3290,- Ft
torta - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3780090]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2020.
Pratt, Jo
The flexible vegetarian (magyar)
   A rugalmas vegetáriánus / Jo Pratt ; Susan Bell fotóival ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Central Kv., 2019. - 189, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-324-343-5 kötött : 4690,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3780071]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2020.
Vomberg Frigyes (1965-)
   Szakácskabátba zárva : séfregény 25 recepttel / Vomberg Frigyes, Szabó Edit, Gálos Viktor. - [Szentendre] : Magánkiad., 2019. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6962-3 kötött : 6900,- Ft
Vomberg Frigyes (1965-)
Magyarország - szakács - 20. század - 21. század - szakácskönyv - memoár
641.55(083.12) *** 641.5(439)(092)(0:82-94)
[AN 3780266]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4106 /2020.
Hacke, Axel (1956-)
Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen (magyar)
   A tisztességről nehéz időkben és arról, hogyan bánunk egymással [elektronikus dok.] / Axel Hacke. - Szöveg (epub : 795 KB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Fodor Zsuzsa. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157252. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-561-3
tisztesség - társadalom - társadalmi igazságosság - közpolitika - elektronikus dokumentum
177.9 *** 32.001 *** 316.3
[AN 3781302]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2020.
Mackó Jenő (1943-)
   Prelegoj kaj artikoloj / Eŭgeno Macko. - Budapeŝto : Macko J., 2020. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81479-0-3 fűzött
kultúrafilozófia - eszperantó
130.2 *** 800.892
[AN 3779902]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2020.
Mackó Jenő (1943-)
   Vorträge und Aufsätze / Eugen Macko. - Budapest : Macko E., 2020. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81479-1-0 fűzött
kultúrafilozófia - eszperantó
130.2 *** 800.892
[AN 3779897]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4109 /2020.
Balogh Győző János (1984-)
   A cigány arcú Jézus / Balogh Győző János ; [kiad. a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda]. - Miskolc : Görögkatolikus Cigánymissziós Koord. Iroda, 2019. - Bibliogr.: p.222-231. - 234 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6572-4 fűzött
Magyarország - misszió - cigányság - ortodox egyház - lelkipásztorkodás
281.9(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 266.3(439)
[AN 3779683]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2020.
Dolhai Lajos (1952-)
   Csúcs és forrás : az eucharisztiáról az év minden vasárnapjára / Dolhai Lajos. - Budapest : Jel, 2019. - 155 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 152-155.
ISBN 978-615-5147-90-6 fűzött : 1800,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3783042]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2020.
Douglass, Klaus (1958-)
Expedition zum Ich (magyar)
   40 nap alatt az Én körül : felfedezőút a Bibliával / Klaus Douglass, Fabian Vogt ; [ford. Kaposi Luca]. - Budapest : Luther, 2019. - 403 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-380-173-4 kötött : 3900,- Ft
hit - bibliamagyarázat
22.07 *** 234
[AN 3780417]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2020.
Farkas Gáborné
   Fejezetek a Solti Református Egyházközség történetéből : hátránykompenzációs kiadvány / Farkas Gáborné Ari. - [Solt] : Solti Református Egyházközség, 2019. - 210 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 978-615-5941-00-9 fűzött
Solti Református Egyházközség
Solt - református egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
284.2(439-2Solt)(091)
[AN 3780590]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2020.
Ferrero, Bruno (1946-)
L'ultima foglia (magyar)
   Az utolsó falevél : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Nagy Brigitta]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2019. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-62-9 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés - tanmese
244(0:82-32)
[AN 3780641]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2020.
Füleczki István (1989-)
   Az Igaz kirakatpere : Jézus pere az Írások szerint / Füleczki István. - Szeged : Agapé, 2019. - 75 p. : ill. ; 19 cm. - (Alfa és Omega ; 12.)
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-458-418-6 fűzött
krisztológia
232.962
[AN 3780378]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2020.
Getz, Gene A. (1932-)
The measure of a man (magyar)
   A férfi a Biblia tükrében / Gene A. Getz ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2019. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-93-5 fűzött
férfi - vallási erkölcs
241.8-055.1
[AN 3780404]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2020.
Győri István (1956-)
   Ki mérte meg az eget? : bibliai kérdés-mozaik / Győri István. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2019. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5772-18-4 fűzött
Biblia
bibliakutatás
22.01
[AN 3780124]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2020.
   Heti lélekemelő plusz : példák, történetek, hasznos gondolatok 52 hétre : támasz a mindennapok küzdelmeihez : 4. kötet / [szerk. Verebné Sárközi Réka]. - Szeged : Laudetur K., cop. 2019. - 124 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5988-04-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3780279]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2020.
Kentenich, Joseph (1885-1968)
   Az élet kenyere a házasság ereje / [... szövegek Josef Kentenich és Beller Tilmann ...] ; [szerk. Gertrud-Maria Erhard ...] ; [kiad. a Családok a Családért Egyesület]. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2019. - 69 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5490-15-6 fűzött
házasság
265.5
[AN 3780187]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2020.
Lohfink, Gerhard (1934-)
Der christliche Glaube erklärt in 50 Briefen (magyar)
   Ötven levél a keresztény hitről / Gerhard Lohfink ; [ford. Kerényi Dénes és Lukács József]. - Budapest : Vigilia, 2019. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-68-2 fűzött : 2900,- Ft
kereszténység - hit
23/28 *** 234
[AN 3780606]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2020.
Magyarországi Evangélikus Egyház
   Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára / [... összeáll. és átd. Prőhle Károly]. - Budapest : Luther, 2018. - 572 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-380-122-2 kötött
Magyarország - evangélikus egyház - szertartás-irodalmi dokumentum
284.1(439) *** 264-1
[AN 3782932]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2020.
McCarten, Anthony (1961-)
The pope (magyar)
   A két pápa : Ferenc, Benedek és a döntés, amely megrázta a világot / Anthony McCarten ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 265, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-419-598-6 fűzött : 3280,- Ft : 10,60 EUR
Ferenc (pápa) (1936-)
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
pápa - 21. század
262.13(092)Benedek,_XVI. *** 262.13(092)Ferenc
[AN 3780661]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2020.
Molnár Antal
   Magyar hódoltság, horvát hódoltság : magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt / Molnár Antal. - Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 509 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 416-459. - Összefoglalás angol és horvát nyelven
ISBN 978-963-416-189-9 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - Horvátország - egyháztörténet - katolikus egyház - magyar történelem - török hódoltság
282(439)"15/16" *** 282(497.13)"15/16" *** 943.9"15/16"
[AN 3780683]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2020.
Paglia, Vincenzo (1945-)
La parola di Dio ogni giorno, 2020 (magyar)
   Isten szava minden napra, 2020 / Vincenzo Paglia. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2019. - 400 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9981-97-3 fűzött : 3490,- Ft
imakönyv - bibliamagyarázat
234 *** 22.07
[AN 3780132]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2020.
   A protestantizmus zalai évszázadai : tudományos emlékülés a reformáció kezdetének 500. évfordulója tiszteletére / [szerk. Erős Krisztina, Kulcsár Bálint]. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2019. - 279 p. : ill. ; 25 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 82.)
A Zalaegerszegen, 2017. okt. 11-én rendezett emlékülés szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7226-89-2 kötött
Zala megye - helytörténet - protestantizmus - reformáció - történelem
284(439.121)"15/19" *** 943.912.1"15/19"
[AN 3780344]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2020.
Ryden, Vassula (1942-)
Heaven is real but so is hell (magyar)
   A mennyország létezik, de van pokol is : egy szemtanú elbeszélése arról, ami következik / Vassula Rydén ; [ford. Csáki Anita és Kőhegyi Bernadett]. - Budapest : Marana Tha, 2019. - 263 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 228.)
ISBN 978-615-5259-45-6 fűzött : 2000,- Ft
kinyilatkoztatás - vallásos irodalom - memoár
248.215 *** 244(0:82-94)
[AN 3780530]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2020.
Shamar Rinpoche (1952-2014)
Boundless awakening (magyar)
   Határtalan felébredés : a buddhista meditáció szíve / Samar Rinpocse ; [ford. Gelle Zsóka]. - Budapest : Galinka Publ. House, 2019. - 41 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-00-6816-9 fűzött
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321(515)
[AN 3779713]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2020.
   Szeress jobban! : 30 hetes lelkigyakorlat a tökéletesebb szeretet elsajátítására / összeáll. Kereszty Zoltán. - Budapest : Marana Tha, 2019. - 221 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 226.)
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 978-615-5259-47-0 fűzött : 1600,- Ft
lelkigyakorlat
242 *** 248.121
[AN 3780556]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2020.
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
   Kis Szent Teréz utolsó beszélgetései / [ford. Jakubinyi György ..., Katalin Ildikó nővér]. - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2018. - 310 p. ; 20 cm. - (Együtt az Egyetlennel)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-85-2 fűzött : 2900,- Ft
szent - vallásos irodalom
235.3(092)Thére`se_de_l'Enfant_Jésus *** 244
[AN 3783046]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2020.
Velez, Neil
Por sus llagas (magyar)
   Sebei által / Neil Velez ; [ford. Csibi-Kuti Zsuzsanna]. - Budapest : Marana Tha, 2019. - 155 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 227.)
ISBN 978-615-5259-48-7 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - gyógyulás - csoda - memoár
244(0:82-94) *** 616-036.82(0:82-94) *** 248.214
[AN 3780547]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4130 /2020.
   Az életminőség-fejlesztés új paradigmái a 21. században : "a Magyar Tudomány Ünnepe - értékteremtő tudomány" : Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság munkabizottsági konferencia : 2019. november 21-22., ... Veszprém : absztrakt füzet / [szerk. ... Garaczi Imre] ; [rend. a] Stratégiakutató Intézet Nonprofit Kft. ; [közread. a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány]. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2019. - 62 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5360-14-5 fűzött
életminőség - konferencia-kiadvány
316.728 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3779861]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2020.
   Homályzónák : felvilágosodás és liberalizmus : tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára = Zones d'ombre : lumieres et liberalisme : mélanges offerts à Charles Kecskemeti pour son 80e anniversaire / [szerk. Borsi-Kálmán Béla]. - [Budapest] : Kortárs, cop. 2019. - 473 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, francia, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-435-061-3 fűzött : 5000,- Ft
zsidóság - magyar történelem - 18. század - 19. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
316.347(=924) *** 943.9"17/18" *** 012Kecskeméti_K.
[AN 3780633]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2020.
   Ifjúságügy : szöveggyűjtemény : oktatási segédanyag / Nagy Ádám, Oross Dániel szerk. - [Budapest] : UISZ Alapítvány, [2016]-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-89861-5-3)
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - stratégia - 21. század
316.37-053.6/.8 *** 316.37-053.6/.8(439)"201"
[AN 3630590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - cop. 2019. - 229 p.
ISBN 978-615-5817-32-8 fűzött
[AN 3779685] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - cop. 2020. - 202 p.
ISBN 978-615-5817-33-5 fűzött
[AN 3779692] MARC

ANSEL
UTF-84133 /2020.
   "Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot" : Gulág-GUPVI-kutatók Nemzetközi Fóruma 2018 : nemzetközi emlékkonferencia, Makkosjánosi, 2018. november 16. : a Szolyvai Emlékparkbizottság évkönyve / szerk. Dupka György. - Ungvár : Szolyvai Emlékparkbiz. ; Budapest : Intermix, 2019. - 290 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 281.)
A konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5757-14-3 fűzött
Kárpátalja - Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - határon túli magyarság - Gulag - állami terror - második világháború - 1945 utáni időszak
316.347(=945.11)(477.87)"194" *** 343.819.5(47)"194/195" *** 323.282(47)"194/195"
[AN 3779718]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2020.
Lovas Zsuzsa
   A mediáció, avagy A fájdalommentes konfliktuskezelés / Lovas Zsuzsa, Herczog Mária. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 208 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-963-295-892-7 fűzött
konfliktuskezelés
316.48 *** 65.012.6
[AN 3782865]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2020.
Scheiring Gábor (1981-)
   Egy demokrácia halála : az autoriter kapitalizmus és a felhalmozó állam felemelkedése Magyarországon / Scheiring Gábor ; [kész. a Politikatörténeti Alapítvány Társadalomelméleti Műhelyében]. - Budapest : Napvilág, 2019. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-339.
ISBN 978-963-338-008-6 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - kapitalista rendszer - kapitalista gazdaság - újkonzervativizmus - demokrácia - társadalmi változás - gazdaságpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
316.323.6 *** 330.342.14 *** 316.4(439)"198/201" *** 321.7 *** 338.2(439)"198/201" *** 329.11
[AN 3780740]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2020.
Szabadfalvi József (1961-)
   Egy konzervatív állam- és politkatudós : Ottlik László, 1895-1945 / Szabadfalvi József. - Budapest : Dialóg Campus ; Debrecen : Debreceni Egy. K., 2019. - 182 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-178.
ISBN 978-615-5945-64-9 kötött
Ottlik László (1895-1945)
Magyarország - szociológus - egyetemi tanár - politikus - politikai filozófia - eszmetörténet - politikai eszme - Horthy-korszak
316(439)(092)Ottlik_L. *** 32(439)(092)Ottlik_L. *** 32.001(439)"192/194" *** 321.01
[AN 3779565]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2020.
Szász Erzsébet
   Hitem megtartottam : Mády (Hilscher) Zoltán élete és munkássága / Szász Erzsébet. - [Budapest] : Shirokuma, 2019. - 284 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 2270-283.
ISBN 978-615-6101-00-6 fűzött
Mády Zoltán (1898-1977)
Magyarország - nyelvész - irodalomtörténész - szociológus - 20. század
316(439)(092)Mády_Z. *** 80.001(439)(092)Mády_Z. *** 82.01(439)(092)Mády_Z.
[AN 3779934]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2020.
   Változó társadalom, változó gazdaság = Changing society, changing economy / szerk. Obádovics Csilla, Bruder Emese. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - 202 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-035-8 fűzött : 5999,- Ft
Kárpát-medence - gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - demográfia - gazdasági hatás - migráció - esettanulmány
314 *** 316.334.5 *** 911.3(100) *** 325.1(4-191)
[AN 3779610]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4139 /2020.
Bíró Lajos (1961-)
   "Pogány" teológia : ősmagyar isten-tan ; Istenidézés / Bíró Lajos. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 254 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-97-0 kötött
magyar ősvallás - magyar néprajz - néphit
398.49(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3779505]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2020.
   Csigabiga, gyere ki! : első mondókáskönyvem / [szerk. ... Nagy Emese]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-166-5 kötött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3783930]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2020.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Félperces mondókák / Gryllus Vilmos ; rajz. Megyeri Annamária. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-324-718-1 kötött : 1390,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3780078]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2020.
Kibédi Varga Katalin
   100 etikettszabály, hogy elkerüljük a kínos helyzeteket / Kibédi Varga Katalin. - [Budapest] : Kibédi Varga K., cop. 2019. - [114] p. : ill. ; 15 cm
keretcím: Etikett iskola
ISBN 978-615-00-6902-9 fűzött : 2400,- Ft
illemtan
395
[AN 3779720]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2020.
Kovács Ágnes (1919-1990)
   Tanulmányok a mesemondásról / Kovács Ágnes ; szerk. és a bev. tanulmányt írta Benedek Katalin, Raffai Judit. - Budapest : Hagyományok Háza, 2019. - 215 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Népmesetár, ISSN 1785-6442)
melléklet címe: Bukovinai székely és palóc népmesék. - Bibliogr.: p. 201-211. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5927-08-9 fűzött
magyar néprajz - mesekutatás - mesemondás - népmese - auditív dokumentum
398.21.001(=945.11) *** 398.21(=945.11) *** 82.085.2
[AN 3780585]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2020.
Lükő Gábor (1909-2001)
   Szétriasztva : beszélgetések a kilencvenegy éves Lükő Gáborral, ifjúkora dokumentumai között / [riporter] Rostás Zoltán. - Budapest : Pont, cop. 2019. - 145 p. : ill. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-64-0 fűzött : 3255,- Ft
Magyarország - etnográfus - 20. század - interjú
39.001(439)(092)Lükő_G.(047.53)
[AN 3780741]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2020.
Vida Katalin
   Boci, boci tarka : matricás mondókás füzetem : óriás matricákkal / [rajz. Vida Kata] ; [szerk. ... Dávid Ildikó]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-221-1 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3779402]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2020.
Vida Katalin
   Csip-csip csóka : matricás mondókás füzetem : óriás matricákkal / [rajz. Vida Kata] ; [szerk. ... Dávid Ildikó]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-220-4 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3779416]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2020.
Vida Katalin
   Ha én cica volnék : matricás mondókás füzetem : óriás matricákkal / [rajz. Vida Kata] ; [szerk. ... Dávid Ildikó]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-219-8 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3779418]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2020.
Vida Katalin
   Hol jártál, báránykám : matricás mondókás füzetem : óriás matricákkal / [rajz. Vida Kata] ; [szerk. ... Dávid Ildikó]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-218-1 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3779417]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4149 /2020.
Bangha Béla (1880-1940)
   Magyarország újjáépítése és a kereszténység / Bangha Béla ; jegyzetekkel, utószóval ell. Raffay Andrea. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 222 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-615-5374-36-4 kötött : 2790,- Ft
Magyarország - politikatörténet - eszmetörténet - liberalizmus - kereszténység - két világháború közötti időszak - szocializmus
323(439)"192/193" *** 329.12 *** 23/28(439) *** 329.14
[AN 3780860]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2020.
Bárándy Gergely (1976-)
   Centralizált Magyarország - megtépázott jogvédelem II : a hatalommegosztás rendszerének változásairól, 2014-2018 / Bárándy Gergely. - Budapest : Scolar, 2018. - 129 p. : ill. ; 25 cm. - (Scolar jog, ISSN 2061-4675)
Bibliogr.: p. 117-129.
ISBN 978-963-244-923-4 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikai intézményrendszer - államhatalmi ágak megosztása - 21. század
323(439)"201" *** 328(439)"201" *** 342(439)"201"
[AN 3779608]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2020.
Boross Péter (1928-)
   Mr. Nyugodt Erő : Boross Péter egykori miniszterelnökkel beszélget Koltay Gábor. - [Budapest] : Sacrafilm : Püski, 2019. - 243, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-302-265-8 kötött
Boross Péter (1928-)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - 21. század - életútinterjú
32(439)(092)Boross_P.(047.53)
[AN 3780418]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2020.
Bucher Eszter (1977-)
   Civil szervezetek a terület- és településfejlesztés terén / Bucher Eszter. - Pécs : Institutio, 2019. - 177 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-158.
ISBN 978-963-467-049-0 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - településfejlesztés - civil szervezet - rendszerváltás - ezredforduló
323.21(439)"198/200" *** 711.1(439)"198/200" *** 332.1(439)"198/200" *** 334.012.46(439)"198/200"
[AN 3779870]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2020.
   Délkelet-Európa politikai rendszerei, 1990-2017 / szerk. Koller Boglárka, Ördögh Tibor. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 238 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2018. jún. 25. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-77-9 kötött
Délkelet-Európa - politikai rendszer - ezredforduló - 21. század - egyetemi tankönyv
321.72(4-12)"199/201"(075.8)
[AN 3779650]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2020.
   Az Európai Unió mediterrán térséggel összefüggő kapcsolata : párbeszéd és konfliktusok / szerk. Molnár Anna, Komlósi Orsolya. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 246 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Nemzetközi és európai tanulmányok)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-16-5 kötött
Európai Unió - Mediterráneum - külkapcsolat - biztonságpolitika
327(4-62) *** 327(4-015) *** 355.02(4-62)
[AN 3779657]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2020.
   Európaizáció a Nyugat-Balkánon / szerk. Koller Boglárka, Ördögh Tibor. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 271 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-78-6 kötött
Nyugat-Balkán - Európai Unió - európai integráció - külpolitika - 21. század
327.39(4-62)"201" *** 327(497-15)"201"
[AN 3779668]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2020.
   Franciaország a 21. század elején / szerk. Gazdag Ferenc. - Budapest : Dialóg Campus : Wolters Kluwer, 2019. - 207 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-62-2 kötött
Franciaország - diplomácia - történelem - migrációs politika - 21. század
327(44)"20" *** 944"20" *** 325.1(44)
[AN 3779659]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2020.
Gyarmati György (1951-)
   Taposómalom taposóaknákkal : írások a megmagyarosított államszocializmusról / Gyarmati György ; [a névmutatót kész. Erőss Zsolt] ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2019. - 467, [4] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-26-4 kötött : 4950,- Ft
Magyarország - politikatörténet - magyar történelem - szocialista rendszer - 1945 utáni időszak
321.74(439)"1945/198" *** 32(439)"1945/1989" *** 943.9"194/198"
[AN 3780603]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2020.
Horváth József
   A háború titkos csatái / Horváth József. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék : [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5374-41-8 kötött : 3490,- Ft
biztonságpolitika - globális probléma - világpolitika - 21. század
327(100)"201" *** 355.2(100)"201" *** 304(100)"201"
[AN 3780893]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2020.
   Immunitási tünetek a közhatalmi felelősség körében / szerk. Borbás Beatrix. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 186 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5877-04-9 kötött
politikai felelősség - jogalkalmazás - felelősség
328.36 *** 342.51 *** 341.236 *** 347.56 *** 340.13
[AN 3779635]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2020.
Jancsó Benedek (1854-1930)
   A román irredenta mozgalmak története / a szöveget gond., szerk., lábjegyzetekkel ell. Köő Artúr és Szakács Árpád. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 518 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5374-35-7 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - Románia - irredentizmus - külpolitika - magyarországi románok - magyar történelem - 19. század - 20. század
329.275(439)(=590)"18/191" *** 323.13(=590)(439)"18/191" *** 327(498)"18/191" *** 943.9"18/191"
[AN 3780877]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2020.
Kerezsi Klára (1952-)
   A párbeszéd hatalma : a helyreállító igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában / Kerezsi Klára. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2019. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 213-239.
ISBN 978-615-5889-54-7 kötött
Magyarország - igazságszolgáltatás - közpolitika - társadalmi viselkedés - konfliktus - 21. század
32.001(439) *** 343(439)"20" *** 316.62 *** 316.48
[AN 3779631]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2020.
Klenner Zoltán
   Menekültügyi ismeretek / [szerzők Klenner Zoltán, ... Szép Árpád, ... Vajkai Edina ...] ; szerk. Klenner Zoltán. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 235 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 225-235.
ISBN 978-615-5920-95-0 kötött
Európai Unió - menekültügy - migráció
325.1(100)"20" *** 341.43(4-62)
[AN 3779660]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2020.
Kónya Imre (1947-)
   Antall József közelről : "én köszönettel tartozom Magyarország népének" / Kónya Imre ; [sajtó alá rend. Mézes Flórián]. - Budapest : Kortárs, 2019. - 245, [14] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [247].
ISBN 978-963-435-056-9 kötött : 3500,- Ft
Antall József (1932-1993)
Magyarország - miniszterelnök - belpolitika - rendszerváltás - 20. század - memoár
32(439)"199"(0:82-94) *** 32(439)(092)Antall_J.
[AN 3780639]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2020.
Kozma Miklós (1884-1941)
   Az összeomlás : 1918-19 / Kozma Miklós. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 421 p. ; 23 cm
borító- és gerinccím: Az összeomlás 1918-1919-ben
ISBN 978-615-5374-37-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - politikus - magyar történelem - Tanácsköztársaság - 20. század - memoár
32(439)(092)Kozma_M.(0:82-94) *** 355.48(439)"1918/1919"(0:82-94) *** 943.9"1918/1919"(0:82-94)
[AN 3780620]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2020.
   Magyarország az Európai Unióban / [... szerk. Gyurgyák Anna]. - Budapest : Osiris, 2019. - 173 p. : ill. ; 20 cm
A Budapesten, 2019. jún. 19-én rendezett közéleti vitafórum szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-276-333-0 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - európai integráció - külpolitika - 21. század
327.39(4-62) *** 327(439)"20"
[AN 3779397]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2020.
   A modern kormányzás koncepcionális és közpolitikai keretei : hazai és nemzetközi dimenziók / szerk. Kaiser Tamás. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-92-2 fűzött
kormányzati politika - közpolitika - egyetemi tankönyv
328.13(075.8) *** 32.001(075.8)
[AN 3780200]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2020.
   Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon / szerk. Kovács Kálmán Árpád. - Budapest : Országház Kvk., 2019. - 327 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2018. márc. 19-én rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-24-4 kötött
Magyarország - nemzetiség - kisebbségi kérdés - kisebbségi politika - kollektív jogok
323.1(=00)(439) *** 316.347(=00)(439) *** 341.234(=00)(439) *** 342.724(439)
[AN 3779486]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2020.
Ördögh Tibor (1985-)
   Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összehasonlítása 1990 és 2016 között / Ördögh Tibor. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 410, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5889-71-4 kötött
Jugoszlávia - Szerbia - Horvátország - Szlovénia - történelem - politikai rendszer - összehasonlító módszer - rendszerváltás - délszláv háború - ezredforduló - 21. század
321(497.11)"199/201" *** 321(497.13)"199/201" *** 321(497.12)"199/201" *** 949.71"199"
[AN 3779637]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2020.
   Örök mementó: Szolyva : a Szolyvai Emlékpark emlékkönyveibe írt bejegyzések gyűjteménye, 2000. 08. 15 - 2018. 04. 12. = Pam'âtna kniga : memorìal'nogo parku žertv stalìnìzmu m. Svalâva, 18. 08. 2000 - 12. 04. 2018. r. / [szerk. ... Dupka György] ; [közread. a] Szolyvai Emlékparkbizottság. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2019. - 316 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 282.)
Váltakozva magyar és ukrán nyelven
ISBN 978-615-5757-00-6 fűzött
Szolyva - Kárpátalja - deportálás - állami terror - határon túli magyarság - második világháború - emlékpark
323.282(47)"1944/1945" *** 725.945(477.87-2Szolyva) *** 343.819.5(477.87-2Szolyva)"1944/1945" *** 316.347(=945.11)(477.87)"1944/1945"
[AN 3779740]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2020.
   Regional and bilateral relations of the European Union / ed. by Zoltán Gálik, Anna Molnár. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 295 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-51-9 kötött
Európai Unió - külkapcsolat - gazdasági kapcsolat
327(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 3779663]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2020.
Sólyom László (1942-)
   Documenta / Sólyom László. - Budapest : HVG ORAC, 2019. - 3 db : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-461-4 kötött : 30000,- Ft
Magyarország - alkotmánybíró - államfő - jogtörténet - alkotmányjog - polgári jog - 20. század - ezredforduló - 21. század - alkotmánybírósági határozat - interjú - előadóbeszéd - történelmi forrás
32(439)(092)Sólyom_L.(093) *** 347(439)(091) *** 342.565.2(439)"199/200"(093)
[AN 3780489]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Polgári jog. - 945 p., [4] t.
ISBN 978-963-258-464-5
[AN 3780493] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Alkotmányjog. - 1049 p., [4] t.
Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-258-465-2
[AN 3780496] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Közélet. - 527 p., [24] t.
Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-258-466-9
[AN 3780499] MARC

ANSEL
UTF-84172 /2020.
   A vallási elemek jelentősége napjaink fegyveres konfliktusaiban és biztonsági kihívásaiban / szerk. Resperger István, Ujházi Lóránd. - Budapest : Dialóg Campus : Wolters Kluwer, 2019. - 218, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-64-2 kötött
konfliktus - politikai feszültség - biztonságpolitika - vallás - vallás és politika viszonya - vallásüldözés - vallási fundamentalizmus - 21. század
327.5(100)"200/201" *** 355.02(100)"200/201" *** 261.7 *** 291.7 *** 272
[AN 3779651]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2020.
Varga Zs. András (1968-)
Eszményből bálvány? (angol)
   From ideal to idol? : the concept of the rule of law / András Zs. Varga. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 190, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-184.
ISBN 978-615-5945-86-1 kötött
Magyarország - jogállam - jogbiztonság - hatalomelmélet - jogtörténet
321.01 *** 321.72 *** 340.114 *** 342(439)(091)
[AN 3779582]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4174 /2020.
   1956 és a zenei élet : előzmények, történések, következmények / szerk. Gyarmati György, Péteri Lóránt ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ... - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy. : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Levéltára ; Pécs : Kronosz, 2019. - 343 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 305-319. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-16-5 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - zenei élet - kulturális politika - 1950-es évek - 1956-os forradalom
943.9"1956" *** 930.85(439)"195" *** 78.05(439)"195" *** 008:323(439)"195"
[AN 3780643]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2020.
   Arheovest VII : in honorem Sabin Adrian Luca : interdisciplinaritate în arheologie : Timişoara, 23 noiembrie 2019 / [ed. Sorin Forţiu] ; [publ.] Asociaţia Arheo Vest. - Szeged : JATEPress, 2019. - 2 db (1012 p.) ; 24 cm + DVD
Váltakozva román és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva román és angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-964-315-419-9)
Románia - régészet - emlékkönyv - személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum
903/904(498) *** 012Luca,_S._A.
[AN 3780389]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 575 p. : ill., részben színes
 (hibás ISBN 978-964-315-417-5)
[AN 3780393] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 593-1012. : ill.
 (hibás ISBN 978-964-315-418-2)
[AN 3780394] MARC

ANSEL
UTF-84176 /2020.
Badiny Jós Ferenc (1909-2007)
   A magyarság ősi gyökerei / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2019. - 726 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-99-4 kötött : 9990,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3779508]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2020.
Badiny Jós Ferenc (1909-2007)
   Ősmagyarok és sumírok : prof. Badiny Jós Ferenc füveskönyve / [összeáll. Marton Veronika]. - Budapest : Szkítia, cop. 2019. - 118 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-03-4 kötött : 2990,- Ft
magyarságkutatás - idézetgyűjtemény
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3779620]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2020.
   Baranya és Tolna vármegye plébániáinak összeírása, 1733 / [a bev. tanulmányt írta és a forrásokat közread. Gőzsy Zoltán]. - Pécs : META Kv., 2019. - 265 p. ; 25 cm. - (Pécsi egyháztörténeti műhely, ISSN 2631-0341 ; 10.)
borító- és gerinccím: Conscriptio ecclesiarum et parochiarum comitatus Baranyiensis et comitatus Tolnensis, 1733. - Bibliogr.: p. 249-260.
ISBN 978-615-81278-0-6 kötött
Pécsi Egyházmegye
Baranya vármegye - Tolna vármegye - egyháztörténet - katolikus egyház - helytörténet - egyházlátogatási jegyzőkönyv - 18. század - történelmi forrás
943.912.7"17"(093) *** 943.912.5"17"(093) *** 282(439-03Pécsi_egyházmegye)"173"(093)
[AN 3779707]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2020.
Bordás Mária (1959-)
   Iszlám kalifátus a 21. században? : az állami hatékonyság kérdései a Közel-Keleten és Afrikában / Bordás Mária. - 2. átd. kiad. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 334 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-332.
ISBN 978-615-6020-30-7 fűzött
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
Közel-Kelet - Észak-Afrika - iszlám fundamentalizmus - történelem - terrorizmus - 21. század
95-011"20" *** 297(5-011)"20" *** 961"20" *** 323.285(100)"20"
[AN 3783873]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2020.
   Borsod vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2008-. - 21 cm
Borsod vármegye - közgyűlés - önkormányzati irat - történelmi forrás
943.913.4(093) *** 353.2(439.134)(093)
[AN 2745455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1579-1581 / közread. Tóth Péter ; [a mutatókat kész. Bodnár Tamás]. - 2019. - 382 p. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, ISSN 0236-7009 ; 53.)
ISBN 978-963-9311-64-0 fűzött
[AN 3779558] MARC

ANSEL
UTF-84181 /2020.
Crowley, Roger (1951-)
Constantinople (magyar)
   1453 [elektronikus dok.] : Konstantinápoly utolsó nagy ostroma / Roger Crowley ; ford. Tábori Zoltán ; az utószót írta Pálosfalvi Tamás. - Szöveg (epub : 12 MB). - Budapest : Park, [2018], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157107. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-350-3
Oszmán-török Birodalom - Konstantinápoly - történelem - hadtörténet - ostrom - 15. század - elektronikus dokumentum
956.0"145" *** 949.502"1453" *** 355.48(495.02)(560)"1453"
[AN 3780325]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2020.
   Csókakő a harmadik évezred küszöbén / Béni Kornél [et al.] ; [közread.] Csókakő Község Önkormányzata. - Utánny. - Csókakő : Önkormányzat, 2019, cop. 2010. - 283, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-255.
ISBN 978-963-06-9750-7 kötött
Csókakő - helytörténet - vár
943.9-2Csókakő *** 728.81(439-2Csókakő)
[AN 3783999]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2020.
Csoma Mózes (1978-)
Korea története (angol)
   A history of Korea : through a comparison of the two Koreas' historical approaches / Mózes Csoma ; [transl. by Csaba Antóni] ; [publ. by the] Antall József Knowledge Centre. - Budapest : Antall J. Knowledge Centre, 2019. - 317, [2] p., [40] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 303-309. - Összefoglalás koreai nyelven
ISBN 978-615-5559-55-6 kötött : 4500,- Ft
Korea - történelem
951.9
[AN 3779487]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2020.
Czégé Petra Gabriella
   Genealógia hetedíziglen : családtörténet-kutatás középiskolásoknak és felnőtteknek / [írta és szerk. Czégé Petra Gabriella, Kis József, Szabó Dorottya] ; [közread. a Magyar Nemzeti Levéltár]. - [Budapest] : MNL, 2019. - 40 p. : ill., részben színes ; 31 cm + 41 mell.
A mellékletek mappában. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-278-7 fűzött
genealógia - családkutatás - levéltári kutatás
929.5 *** 930.253 *** 001.891
[AN 3779777]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2020.
Dominkovits Péter (1962-)
   Szombathely mezőváros gazdaság- és társadalomtörténete a 17. században / Dominkovits Péter. - Szombathely : MNL Vas M. Lvt., 2019. - 224 p. : ill. ; 25 cm + 2 térk. - (Archivum comitatus Castriferrei, ISSN 1786-7355 ; 8.)
Bibliogr.: p. 162-186. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7227-38-7 kötött
Szombathely - helytörténet - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - 17. század
943.9-2Szombathely"16" *** 316.32(439-2Szombathely)"16" *** 338(091)(439-2Szombathely"16"
[AN 3780066]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2020.
   The dynamics of conflicts in Africa in the early 21st century / ed. by János Besenyő, Viktor Marsai. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 238, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5889-57-8 kötött
Afrika - katonapolitika - biztonságpolitika - történelem - 21. század
96"20" *** 355.02(6)"200/201"
[AN 3779656]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2020.
Erdős Zoltán
   "Hat Nap látszik az égen" : Pécs és a pécsiek története 1526-tól 1543-ig / Erdős Zoltán. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-162.
ISBN 978-615-5084-69-0 kötött : 2940,- Ft
Pécs - helytörténet - 16. század
943.9-2Pécs"15"
[AN 3780830]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2020.
   Ezer éve Európa közepén : a magyar állam karaktere / szerk. Orbán Balázs, Szalai Zoltán ; [kiad. a Mathias Corvinus Collegium - Tihanyi Alapítvány]. - Budapest : MCC - Tihanyi Alapítvány, 2019. - 533 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80718-6-4 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - nemzettudat - jogállam - nemzetiségtörténet - gazdaságtörténet
943.9 *** 321.01(439) *** 342(439)(091) *** 316.347(=00)(439)(091) *** 338(091)(439)
[AN 3780305]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2020.
Grüll Tibor (1964-)
   Újabb 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról / Grüll Tibor. - Budapest : Kalligram, 2019. - 368 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 325-355.
ISBN 978-963-468-141-0 kötött : 3990,- Ft
Római Birodalom - történelem - művelődéstörténet
937 *** 930.85(37)
[AN 3780430]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2020.
   Gyermekszemmel Szendrey Júlia családjában : Szendrey Júlia, Petőfi Zoltán, Horvát Attila, Árpád és Ilona gyermekkori levelei, versei és játékai, 1840-1870 / [a forrásokat sajtó alá rend., a tanulmányokat és a jegyzeteket írta] Gyimesi Emese. - Budapest ; [Heves] : Gyimesi E., 2019. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar családtörténetek: források, ISSN 2631-1429 ; 2.)
Bibliogr.: p. 273-283.
ISBN 978-615-00-6620-2 fűzött : 3900,- Ft
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
Horvát család
Magyarország - Budapest - családtörténet - híres ember - művelődéstörténet - 19. század - levelezés - történelmi forrás
929(439)(092)Szendrey_J.(044) *** 929.52(439)Horvát(044) *** 930.85(439-2Bp.)"18"(093)
[AN 3779679]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2020.
Haag, Michael (1943-)
The Durrells of Corfu (magyar)
   A Durrell család története : India, Korfu, Anglia / Michael Haag ; [ford. és a jegyzeteket írta Magyarics Péter]. - Budapest : Taramix : Panem Kv., 2019. - 265 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5186-69-1 fűzött : 3900,- Ft
Durrell család
Nagy-Britannia - családtörténet
929.52(410)Durrell
[AN 3774454]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2020.
Halász Éva, B. (1981-)
   Az Erdődy család bécsi levéltárának középkori oklevélregesztái, 1001-1387 / B. Halász Éva, Piti Ferenc ; [... kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára]. - Budapest ; Szeged : MNL Pest M. Lvt., 2019. - 495 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7235-53-5 kötött
Erdődy család
magyar történelem - családtörténet - arisztokrácia - Árpád-kor - Anjou-kor - levéltári irat - oklevél - történelmi forrás
943.9"10/13"(093) *** 929.52(439)Erdődy"10/13"(093) *** 930.253(436-2Wien)
[AN 3780059]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2020.
   Hetedíziglen : a családtörténet-kutatásról általános iskolásoknak / [írta és szerk. Jakab Georgina] ; [közread. a Magyar Nemzeti Levéltár]. - Budapest : MNL, 2019. - [17] pag. var. : ill., részben színes ; 31 cm
Mappában
ISBN 978-963-631-279-4 fűzetlen
családkutatás
929.5
[AN 3779779]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2020.
Illik Péter (1979-)
   A történészcéh alkonya : az elmaradt paradigmaváltás : tanulmányok / Illik Péter. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 338 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-338.
ISBN 978-615-5084-67-6 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - történelemtanítás
943.9 *** 372.893(439)
[AN 3780829]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2020.
   Jászberény, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászfényszaru, Jászkisér, Jászladány mezővárosok királyi kiváltságlevelei, XVII-XVIII-XIX. század / [... a tanulmány írója Csáky Imre] ; [... ford. és szövegátírás Vissi Zsuzsanna]. - Nyíregyháza : Start Nonprofit Kft., 2019. - 104 p. : ill., színes ; 33 cm. - (A magyar királyság vármegyéinek és kiváltságos kerületeinek címereslevelei a XVIII-XIX. században)
A kiváltságlevelek fotómásolata és magyar nyelvű fordítása. - Főcím a borítófedélről. - Az ismertető magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Számozott példány: 550
ISBN 978-615-5138-38-6 bársony
Jászkun kerületek - magyar történelem - 17. század - 18. század - 19. század - címer - történelmi oklevél - történelmi forrás
929.6(439-35Jászkun_kerületek)"16/18"(093) *** 943.9-35Jászkun_kerületek"16/18"(093) *** 930.22(439-35Jászkun_kerületek)"16/18"(093)
[AN 3779736]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2020.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Rákóczi brigadérosa : Ocskay és Czinka Panna legendája Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Jókai Mór tollából / [vál. és szerk. Kisbán Gyula]. - [Budapest] : Fiesta, 2018. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 4390,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9258-41-5)
magyar irodalom - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - történelmi elbeszélés
943.9"170/171"(0:82-32) *** 894.511-321.6
[AN 3779765]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2020.
Lister, Anna (1791-1840)
Gentleman Jack (magyar)
   Gentleman Jack : Anne Lister titkos élete / [sajtó alá rend.] Anne Choma ; [ford. Béres-Deák Rita, Morvay Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 326, [2] p., [8] t. : ill., főként ; 21 cm
ISBN 978-963-304-860-3 fűzött : 3900,- Ft
Lister, Anna (1791-1840)
Nagy-Britannia - híres ember - nő - angol irodalom - 19. század - napló
929-055.2(410)Lister,_A. *** 820-94=945.11
[AN 3780581]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2020.
   Mátyás király emlékkönyv / [... szerk. Bódvai András] ; [közread. a] Magyarság Háza. - Budapest : Magyarság Háza, 2019. - 243 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-6291-4 kötött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - művelődéstörténet - Hunyadiak kora - 15. század
943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14" *** 930.85(439)"14"
[AN 3780460]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2020.
Müller, Samuel (1848-1922)
Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (magyar)
   A levéltári rendszerezés és iratleírás kézikönyve / Samuel Muller, Johann Adrian Feith, Robert Fruin ; [... ford., a fordítói jegyzeteket kész. Trostovszky Gabriella] ; [a bev. tanulmányt, a ... szakmai jegyzeteket s a mutatót kész. Horváth J. András] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár]. - [Budapest] : MNL, [2019]. - 264 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 239-252.
ISBN 978-963-631-277-0 kötött
archivalisztika
930.25
[AN 3779738]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2020.
   A nemzet zászlója, 2018 / [fel. szerk. Szilágyi Ákos] ; [kiad. az 56 Lángja Alapítvány ...]. - Budapest : 56 Lángja Alapítvány : Magyar Trikolór Kft., 2018. - 62 p. : ill., színes ; 19x22 cm
ISBN 978-615-00-4071-4 kötött
Budapest - Magyarország - nemzeti zászló - ünnepség - felvonulás - résztvevőnévsor
929.921(439) *** 061.7(439-2Bp.)"2018" *** 050.8
[AN 3779970]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2020.
Rádics Márta, H. (1954-)
   Rögös úton a csillagokig : Marcali központi temetőjének üzenete / H. Rádics Márta, Kiss Kálmán ; [... megjelenteti a Múzeum Alapítvány]. - Marcali : Múz. Alapítvány, 2019. - 407 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 388-396. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-88561-3-5 kötött
helyi társadalom - családtörténet - egyházi személy - katolikus egyház - temető - síremlék - 19. század - 20. század - 21. század - életrajz - album
929(439-2Marcali)(084.1) *** 718(439-2Marcali) *** 929.52(439-2Marcali) *** 282(439-2Marcali)(092) *** 726.82(439-2Marcali)
[AN 3780284]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2020.
   Ritka magyar őstörténeti források : [hét könyv egyben] / vál. és az előszót írta Kozsdi Tamás. - Budapest : Szkítia, cop. 2019. - 507 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-01-0 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - magyarságkutatás - történetírás - 19. század
930.1(439)"18" *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3779589]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2020.
Szabad György (1924-2015)
   Katedrától a pulpitusig : válogatás Szabad György politikatörténeti munkáiból / vál., sajtó alá rend., a bev. tanulmányt írta és a névmutatót összeáll. Melkovics Tamás. - Budapest : Országház Kvk., 2019. - 271 p. ; 24 cm. - (Nemzet főtere könyvek, ISSN 2498-4817)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-21-3 kötött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - 19. század
943.9"18" *** 323(439)"18"
[AN 3779495]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2020.
Szabó János, B. (1969-)
   Erdély tragédiája, 1657-1662 / B. Szabó János. - Budapest : Corvina, 2019. - 318 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 311-318.
ISBN 978-963-13-6616-7 kötött : 3490,- Ft
Erdély - magyar történelem - 17. század
943.921"165/166"
[AN 3780419]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2020.
Szigyártó Sándor (1923-2000)
   Erdélyi panteon / Szigyártó Sándor. - 2. jav. kiad. - Budapest : [Bányai F.], 2020. - 340, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7215-9 kötött
Erdély
929(439.21)
[AN 3783875]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2020.
   Tolna rövid története : a kezdetektől a második világháború végéig / ... összáll. Link Judit ; [kiad. Stratégiai Fejlesztési Központ Kft.]. - Tolna ; [Budapest] : Stratégiai Fejlesztési Közp., 2019. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80231-1-5 fűzött
Tolna - helytörténet - helyismeret
943.9-2Tolna *** 908.439-2Tolna
[AN 3780540]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2020.
Ungvári Tamás (1930-2019)
   Breviárium : válogatott történetek szerelemről, bátorságról, túlélésről / Ungvári Tamás ; [vál. Illés Andrea]. - Budapest : Scolar, 2019. - 369, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-235-8 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - 20. század - anekdota - memoár
930.85(439)"19"(0:82-36) *** 930.85(439)"19"(0:82-94)
[AN 3780411]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2020.
   Vakvágány : a "szocializmus alapjainak lerakása" vidéken a hosszú ötvenes években / szerk. Horváth Gergely Krisztián. - Budapest : MTA BTK : NEB, 2018-2019. - 2 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - vidéki társadalom - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - Kádár-korszak
943.9"1948/196" *** 316.334.55(439)"1948/196" *** 316.32(439)"1948/196"
[AN 3780714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2019. - 642 p. - (Magyar vidék a 20. században, ISSN 2498-9118 ; 3.)
ISBN 978-963-416-178-3 kötött : 3900,- Ft
[AN 3780720] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4209 /2020.
Andalucia & the Costa del Sol (magyar)
   Andalúzia és Costa del Sol. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-009-3 fűzött : 1990,- Ft
Andalúzia - útikönyv
914.681(036)
[AN 3783127]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2020.
   Csöndben termő almafa : a tiszakécskei honismereti mozgalom története a kezdetektől 2018-ig / [szerk. Pappné Miskó Anikó, Tajti Erzsébet, Tóth Gézáné Hajagos Mária] ; [kiad. a Tiszakécskei Honismereti Kör]. - Tiszakécske : Tiszakécskei Honismereti Kör, 2018. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 146-154.
ISBN 978-963-88252-5-4 fűzött
Tiszakécske - helyismeret - egyesület
908.439-2Tiszakécske *** 061.2(439-2Tiszakécske)(091)
[AN 3779690]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2020.
Dubai (magyar)
   Dubaj. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 141 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-010-9 fűzött : 2290,- Ft
Dubaj - útikönyv
915.362-2Dubai(036)
[AN 3783114]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2020.
   Énlaka kulturális öröksége / Visy Zsolt [et al.]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2019. - 447 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-69-9 kötött
Énlaka - Erdély - helytörténet - helyismeret - temető - sírkő - népi építészet
908.498.4-2Énlaka *** 718(498.4-2Énlaka) *** 726.825(498.4-2Énlaka) *** 72.031.4(=945.11)(498.4) *** 943.921-2Énlaka
[AN 3779498]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2020.
Explore New York (magyar)
   New York. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 140 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.
ISBN 978-963-505-016-1 fűzött : 3290,- Ft
New York (város) - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 3783082]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2020.
Ferkai András (1953-)
   Modern házak és lakóik : a Napraforgó utcai kislakásos mintatelep története / Ferkai András. - Budapest : Terc, cop. 2019. - 191 p. : ill. ; 28 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-615-5445-67-5 fűzött : 4900,- Ft
Budapest. 2. kerület - építészettörténet - építészeti örökség - lakótelep - helyismeret - Horthy-korszak
908.439-2Bp.II. *** 711.582(439-2Bp.II.) *** 72(439-2Bp.II.)"193"
[AN 3780370]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2020.
Kaiser Ottó (1953-)
   Jázd - Jászberény : testvérvárosok / fotó Kaiser Ottó ; [kiad. az Iráni Iszlám Köztársaság Nagykövetsége ...]. - Budapest : Iráni Iszlám Köztárs. Nagykövetsége, [2019]. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
A bev. perzsa nyelven is
ISBN 978-615-00-6197-9 kötött
Jászberény - Jazd - testvérváros - helyismeret
908.439-2Jászberény *** 327.33(439-2Jászberény) *** 908.55-2Jazd *** 327.33(55-2Jazd)
[AN 3780838]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2020.
Milan (magyar)
   Milánó. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 141 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-012-3 fűzött : 1990,- Ft
Milánó - útikönyv
914.5-2Milano(036)
[AN 3783125]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2020.
Novák Attila (1967-)
Magyar emlékek Izraelben (héber)
   Mwrśt Hẇngaryit byišrʾael / ʾAṭyilah Nŵbaq, Zyẇzyah Šyiryi ; ?s ṣyilwmyir šl Danyʾel Danzyiger ; [trgws ... Dawid Tarbʾayi] ; [mhdwrah] Antall József Knowledge Center. - Bẇdapeśṭ : Antall J. Knowledge Centre, 2019. - 271 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 266-268.
Izrael - helyismeret - művelődéstörténet - magyarság
908.569.4 *** 930.85(=945.11)(569.4)
[AN 3779467]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2020.
Reiman Zoltán
   Miskolc a várad, az életed! : rejtélyek, legendák, történetek / Reiman Zoltán. - 2. jav. kiad. - [Miskolc] : Reiman Z., [2018]. - 284 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3804-9 fűzött
Miskolc - helytörténet - helyismeret
908.439-2Miskolc *** 943.9-2Miskolc
[AN 3779982]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2020.
Szántó Zoltán (1963-)
   Okosvárosok és társadalmi jövőképesség / Szántó Zoltán Oszkár, Kocsis János Balázs. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., [2019]. - 12 p. ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2019/15.)
Bibliogr.: p. 11-12.
ISBN 978-963-503-812-1 fűzött
Magyarország - városfejlesztés - urbanisztika - jövőkép - társadalmi változás
911.375(439) *** 711.4(439) *** 008.2 *** 316.42
[AN 3779759]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2020.
Szántó Zoltán (1963-)
Okosvárosok és társadalmi jövőképesség (angol)
   Smart cities and social futuring / Zoltán Oszkár Szántó, János Balázs Kocsis. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Social Futuring Center, [2019]. - 12 p. ; 20 cm. - (Working paper series / Corvinus University of Budapest Social Futuring Center, ISSN 2560-2357 ; 7/2019.)
Bibliogr.: p. 11-12.
ISBN 978-963-503-779-7 fűzött
Magyarország - városfejlesztés - urbanisztika - jövőkép - társadalmi változás
911.375(439) *** 711.4(439) *** 008.2 *** 316.42
[AN 3779909]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2020.
Szász Rozália (1958-)
   Ahol a só kivirágzik : gondolatok széki muzsikára / Szász Rozália. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2019. - 225 p. : ill. ; 26 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
ISBN 978-615-5700-71-2 kötött
Szék (Szolnok-Doboka) - helytörténet - helyismeret - magyar néprajz - határon túli magyarság
908.498.4-2Szék *** 943.921-2Szék *** 39(=945.11)(498.4-2Szék)
[AN 3779493]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2020.
Tafferner Tamás
   A zsámbéki Immaculata pestis-emlékoszlop : monográfia / Tafferner Tamás. - Zsámbék : Önkormányzat, 2019. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mesélő Zsámbék, ISSN 2631-1011 ; 2.)
Bibliogr.: p. 68-70.
ISBN 978-615-00-7032-2 fűzött
Zsámbék - emlékoszlop - helyismeret
908.439-2Zsámbék *** 725.942(439-2Zsámbék)
[AN 3779757]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4223 /2020.
   Általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás : 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról : hatályos: 2019. július 10. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 97 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2019. aug. 30.
ISBN 978-963-413-269-1 fűzött : 900,- Ft
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - törvény
352.077(439)(094) *** 342.924(439)(094)
[AN 3782850]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2020.
Badó Katalin
   A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos tartalma : az Alkotmánybíróság szociális tárgyú döntéseinek tükrében, 1990-2016 / Badó Katalin, Téglási András. - Budapest : Dialóg Campus : Wolters Kluwer, 2019. - 391 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 381-387.
ISBN 978-615-5920-60-8 kötött
Magyarország - alkotmánybíróság - szociális biztonság - szociális jog - bírósági ítélet - egyetemi tankönyv
342.565.2(439)"1990/2016"(094.92) *** 364.016(439)(075.8) *** 364(439)(094)(075.8)
[AN 3779653]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2020.
Blaskó Béla (1950-)
   A nemzetközi bűnügyi együttműködés joga / Blaskó Béla, Budaházi Árpád. - Budapest : Dialóg Campus : Wolters Kluwer, 2019. - 174 p. ; 25 cm
Lezárva: 2017. nov. 1. - Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 978-615-5920-64-6 kötött
Európai Unió - nemzetközi büntetőjog - nemzetközi együttműködés - nemzetközi rendőrség - nemzetközi bíráskodás - büntetőeljárás
341.4(100) *** 341.456 *** 341.64 *** 343.1(4-62)
[AN 3779664]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2020.
   Büntetés-végrehajtási törvény : 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról : hatályos: 2019. szeptember 1. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 205 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2019. szept. 4.
ISBN 978-963-413-268-4 fűzött : 1090,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343.8(439)(094)
[AN 3782800]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2020.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályos: 2019. július 24. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 168 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2019. aug. 26.
ISBN 978-963-413-266-0 spirál fűzéssel : 1150,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3782801]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2020.
   Büntetőeljárási jog : a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény : hatályos: 2019. április 15. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 329 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2019. aug. 26.
ISBN 978-963-413-261-5 fűzött : 1690,- Ft
ISBN 978-963-413-262-2 spirál fűzéssel : 1690,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3782797]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2020.
Demkó-Belánszky Pál (1866-1937)
   Napló, 1911-1937 / Demkó-Belánszky Pál ; szerk. Rokolya Gábor ; a bevezetést írta és a szöveget gond. Halmágyi Pál. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2018. - 157, [2] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 27.)
ISBN 978-615-80943-2-0 fűzött
Demkó-Belánszky Pál (1866-1937)
Magyarország - Csanád vármegye - Makó - közjegyző - helytörténet - első világháború - forradalmak kora - Horthy-korszak - 20. század - napló
347.961(439)(092)Demkó-Belánszky_P.(0:82-94) *** 943.918.3"191/193"(0:82-94)
[AN 3780240]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2020.
   Dynamics and social impact of migration / ed. by Zoltán Hautzinger. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 302, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5920-10-3 kötött
Európai Unió - migráció - társadalmi hatás - menekültügy - 21. század - Visegrádi államok
341.43(4-62) *** 325.1(100)"20" *** 316.4.063 *** 341.43(4-11)"201"
[AN 3779661]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2020.
Egri-Retezi Katalin
   Gazdasági társaságok átalakulása : jogi háttér, számvitel, adózás / [szerzők Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván]. - Budapest : Vezinfó, 2019. - 290 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-71-0 fűzött
Magyarország - gazdasági társaság - átalakulás - társasági jog - útmutató
347.72.047(439)(036)
[AN 3783820]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2020.
Fantoly Zsanett (1972-)
   Büntető eljárásjogi ismeretek / Fantoly Zsanett, Budaházi Árpád. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 2 db ; 25 cm
Lezárva: 2018. júl. 1. - keretcím: Sub lege libertas
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)
[AN 3779671]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Statikus rész. - 167 p.
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-615-5945-57-1 kötött
[AN 3779672] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Dinamikus rész. - 166 p.
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-615-5945-59-5 kötött
[AN 3779673] MARC

ANSEL
UTF-84233 /2020.
   Fejezetek a magyar közigazgatás történetéből, 1945-1990 / [... szerk. L. Balogh Béni] ; [közread. a] Magyar Kormánytisztviselői Kar, Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : MKK : MNL, 2019. - 169 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2017. nov. 8-9-én és 2018. nov. 15-én rendezett konferenciák szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-281-7 kötött
Magyarország - közigazgatás - 1945 utáni időszak - szocialista rendszer - 20. század
35(439)"1945/1990"
[AN 3779734]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2020.
Fónyiné Kazareczki Andrea
   Ingatlanjog I / Fónyiné Kazareczki Andrea, Tolnai Ildikó. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 564 p. ; 21 cm
Lezárva: 2019. jan. 1. - Bibliogr.: p. 563-564.
ISBN 978-963-295-898-9 fűzött
Magyarország - ingatlanjog - tulajdonjog
347.214.2(439) *** 347.23(439)
[AN 3782862]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2020.
Glant Tibor (1967-)
   A Szent Korona amerikai kalandja és hazatérése / Glant Tibor. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 319 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Amerika tegnap és ma, ISSN 2060-4084 ; 4.)
Bibliogr.: 289-309.
ISBN 978-963-318-767-8 kötött
Magyarország - Egyesült Államok - koronázási jelvény - külkapcsolat - diplomáciatörténet - Kádár-korszak
342.519.8(439) *** 327(439)(73)"197"
[AN 3782926]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2020.
   Harminc év : harminc kollokviumi történet / szerk. Rokolya Gábor. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2018. - 78, [1] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 29.)
ISBN 978-615-80943-4-4 fűzött
Közép-Európa - közjegyző - konferencia
347.961(4-11) *** 061.3(4-11)
[AN 3780229]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2020.
Henao, Victoria Eugenia (1961-)
Mi vida y mi carcel con Pablo Escobar (magyar)
   Mrs. Escobar : életem Pablóval / Victoria Eugenia Henao ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., 2019. - 461 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-56-8 fűzött : 3990,- Ft
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - bűnöző - szervezett bűnözés - kábítószer-forgalmazás - 20. század - memoár
343.575(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 929(861)(092)Henao,_V._E.(0:82-94)
[AN 3780369]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2020.
   Hóman Bálint és népbírósági pere / szerk. Ujváry Gábor ; [közread. a] ... Városi Levéltár és Kutatóintézet. - Budapest : Ráció ; Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2019. - 667 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-31-7 fűzött : 4999,- Ft
Hóman Bálint (1885-1951)
Magyarország - történész - politikus - népbírósági per - 1945 utáni időszak - 20. század - történelmi forrás
343.301.096(439)"1946"(093) *** 32(439)(092)Hóman_B.(093) *** 930.1(439)(092)Hóman_B.(093)
[AN 3780855]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2020.
Horváth István (1962-)
   Munkajogi és polgári jogi szerződés- és iratmintatár / [szerzők Horváth István, Szladovnyik Krisztina]. - Bőv. kiad. magyarázatokkal. - Budapest : Vezinfó, 2019. - 254 p. ; 24 cm + pendrive. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-74-1 fűzött
Magyarország - munkajog - polgári jog - iratminta - elektronikus dokumentum
349.2(439)(094)(083.76) *** 347(439)(094)(083.76)
[AN 3783831]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2020.
   Jubileumi tanulmánykötet az 1966. évi emberi jogi egyezségokmányok elfogadásának 50. évfordulójára / szerk. Csapó Zsuzsanna. - Budapest : Dialóg Campus : Wolters Kluwer, 2019. - 270 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5920-30-1 kötött
nemzetközi jog - emberi jog - nemzetközi egyezmény
341.231.14 *** 342.7(100) *** 341.241(100)"1966"
[AN 3779652]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2020.
Koós Levente
   Egészpályás letámadás : a Fradi és az állambiztonság 1945-1970 között / Koós Levente. - [Budapest] : Inverz Media, 2019. - 249, [5] p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [253-254].
ISBN 978-615-5901-06-5 kötött : 4290,- Ft
Ferencvárosi Torna Club
Magyarország - Budapest - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás - titkosszolgálat - megfigyelés - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
351.746.1(439)"1945/197" *** 796.332(439-2Bp.)FTC"1945/197"
[AN 3780403]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2020.
   Közszolgálati életpályák jogi szabályozása / szerk. Kiss György. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 343 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2018. márc. 31. - keretcím: Pro publico bono. - Bibliogr.: p. 321-343.
ISBN 978-615-5945-94-6 kötött
Magyarország - közszolgálat - emberierőforrás-kezelés - jogi szabályozás - 21. század
35.08(439)(094) *** 658.3(439)"201"
[AN 3779670]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2020.
   Kriminológia / szerk. Borbíró Andrea [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 1035 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-902-3 fűzött
kriminológia - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 3782860]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2020.
Lentner Csaba (1962-)
   Önkormányzati pénz- és vagyongazdálkodás / Lentner Csaba. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 167 p. : ill. ; 25 cm
keretcím: Pro publico bono. - Bibliogr.: p. 157-164.
ISBN 978-615-5945-85-4 kötött
Magyarország - önkormányzati vagyonkezelés - pénzügy
352.073.5(439)
[AN 3779669]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2020.
Magyi János (15. sz)
   Magyi János formuláskönyve / szerk. Rokolya Gábor. - Budapest : Közjegyzői Akad. K. ; [Pécs], 2018. - [155] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 30.)
A Pécsi Egyházmegyei Könyvtárban őrzött kódex fotómásolata
ISBN 978-615-80943-5-1 fűzött
Magyarország - közjegyző - jogtörténet - iratminta - 15. század - kódex
347.961(439)"14"(083.76) *** 347.961(439)(092)Magyi_J.
[AN 3780202]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2020.
Molnár Tamás
   Alapelvek a közjegyzői nemperes eljárásokban / Molnár Tamás. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2019. - 288 p. ; 23 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 37.)
Bibliogr.: p. 258-281. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81307-6-9 kötött
Magyarország - közjegyző - útmutató
347.961(439)(036)
[AN 3780222]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2020.
   Nemzetközi biztonsági szervezetek / szerk. Molnár Anna, Marsai Viktor, Wagner Péter. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 246 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Nemzetközi és európai tanulmányok)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-75-5 kötött
nemzetközi szervezet - védelmi szövetség - biztonságpolitika - katonapolitika - egyetemi tankönyv
341.123(075.8) *** 341.217(100)(075.8) *** 355.02(100)(075.8) *** 355.356(100)(075.8) *** 327.39(4-62)(075.8)
[AN 3779658]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2020.
Nizsalovszky Endre (1894-1976)
   Magyar családi jog / Nizsalovszky Endre ; [... sajtó alá rend. Rokolya Gábor] ; [a bev. tanulmányt írta Mádl Ferenc]. - 2. repr. kiad. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2019. - XXIII, 353 p. ; 20 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 32.)
Eredeti kiadása: Budapest : Mefesz Jogász Kör kiadása, 1949
ISBN 978-615-80943-8-2 fűzött
Magyarország - családjog - hasonmás kiadás
347.6(439) *** 094/099.07
[AN 3780234]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2020.
Obermayer, Bastian (1977-)
Panama papers (magyar)
   Panama-iratok [elektronikus dok.] : egy világraszóló leleplezés története / Bastian Obermayer, Frederik Obermaier ; ford. Blandl Borbála ... és Fodor Zsuzsa ... - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Park, [2018], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157112. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-366-4
pénzügyi bűncselekmény - korrupció - adóelkerülés - újságírás - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
343.53(100) *** 328.185(100) *** 336.2.043(100)
[AN 3780357]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2020.
Pálné Kovács Ilona (1954-)
   A középszintű kormányzás helyzete és perspektívái Magyarországon / Pálné Kovács Ilona. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 222 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-187.
ISBN 978-615-6020-20-8 kötött
Magyarország - megyei igazgatás - 21. század
353.2(439)"201"
[AN 3779590]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2020.
   Polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2019. július 10. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 201 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2019. aug. 26.
ISBN 978-963-413-264-6 spirál fűzéssel : 1190,- Ft
ISBN 978-963-413-263-9 fűzött : 1190,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3782799]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2020.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2019. július 17. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 350 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2019. aug. 23.
ISBN 978-963-413-259-2 fűzött : 1790,- Ft
ISBN 978-963-413-260-8 spirál fűzéssel : 1790,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3782794]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2020.
   Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról : Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti hitvallás / szerk. Patyi Andás. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 514 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-61-8 kötött
Magyarország - alkotmány - preambulum
342.4(439)
[AN 3779655]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2020.
Stipta István (1952-)
   A pénzügyi közigazgatási bíróság tevékenysége, 1884-1896 / Stipta István. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 175 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 163-173.
ISBN 978-615-5945-76-2 kötött
Magyarország - közigazgatási bíróság - államháztartás - 19. század - századforduló
351.95(439)"18" *** 336.12(439)"18"
[AN 3779587]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2020.
   A szabálysértési jog tankönyve / szerk. Hollán Miklós és Nagy Judit. - Budapest : Dialóg Campus : Wolters Kluwer, 2019. - 342, [1] p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2018. jan. 1. - Bibliogr.: p. 335-339.
ISBN 978-615-5945-24-3 kötött
Magyarország - kihágás - egyetemi tankönyv
343.791(439)(075.8) *** 343.232(439)(075.8)
[AN 3779628]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2020.
Szécsényi-Nagy Kristóf (1980-)
   A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet magyarázata / Szécsényi-Nagy Kristóf. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2019. - 302 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 38.)
borító- és gerinccím: A közjegyzői díjrendelet magyarázata
ISBN 978-615-81307-7-6 kötött
Magyarország - közjegyző - díjszabás - rendelet - útmutató
347.961(439)(094)(036)
[AN 3780225]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2020.
   A Szolnoki Törvényszék története, 1919 / [szerk. Bojtos Gábor, Pongrácz Zsolt]. - Szolnok : Szolnoki Törvényszék, 2019. - 122 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4483-5 kötött
Szolnoki Törvényszék
Szolnok - bíróság - helytörténet - Tanácsköztársaság
347.992(439-2Szolnok)"1919" *** 943.9-2Szolnok"1919" *** 347.97/.99(439-2Szolnok)"1919"
[AN 3779859]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2020.
   Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseiről : a Választás és Demokrácia Ludovika Kutatócsoport kutatási eredményei, 2017-2018 / szerk. Téglási András. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 514 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2018. júl. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-95-6 kötött
Magyarország - választás - választási rendszer - népszavazás - eljárásjog - ezredforduló - 21. század
342.8(100) *** 342.8(439)"199/201"
[AN 3779674]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2020.
Tonk Sándor (1947-2003)
   A középkori közjegyzőség Erdélyben = Instituţia notariatului public în Transilvania medievală / Tonk Sándor ; szerk. ... Rokolya Gábor ; [az illusztrációkat rajz. Szalai Katalin]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2019. - 145 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80943-1-3 kötött
Erdély - jogtörténet - közigazgatási szerv - közjegyző - középkor
347.961(439.21)"12/15"(092)
[AN 3780237]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2020.
Tóth J. Zoltán (1978-)
   Állam- és jogelmélet / Tóth J. Zoltán. - 2. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 410 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-270-7 kötött
jogelmélet - államelmélet - egyetemi tankönyv
34.01(075.8) *** 321.01(075.8)
[AN 3782876]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2020.
Wayand Tibor (1890-1949)
   Önvallatás : Wayand Tibor fogságban írt visszaemlékezései, 1945-1946 / szerk., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Varga Krisztián ; [a névmutatót kész. Erőss Zsolt]. - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2019. - 293 p. ; 25 cm. - (Állambiztonsági történeti tár, ISSN 1587-6268)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-34-9 kötött : 4350,- Ft
Wayand Tibor (1890-1949)
Magyarország - politikai rendőrség - magyar történelem - Horthy-korszak - memoár - történelmi forrás
351.746.1(439)(092)Wayand_T.(0:82-94) *** 943.9"192/194"(093.3)
[AN 3780596]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4262 /2020.
Domonkos László (1951-)
   In memoriam Kratochvil Károly / Domonkos László. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2019. - 147 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
ISBN 978-615-5700-73-6 kötött
Kratochvil Károly (1869-1946)
Magyarország - katonatiszt - 19. század - 20. század
355(439)(092)Kratochvil_K.
[AN 3779457]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2020.
Földi László (1956-|)
   Háború / Földi László. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék : [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 289 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5374-40-1 kötött : 3490,- Ft
Európai Unió - Európa - migráció - biztonságpolitika - terrorizmus - 21. század - publicisztika
355.40(4-62)"201" *** 323.285(100)"200/201" *** 325.1(4)"201"
[AN 3780887]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2020.
Haig Zsolt (1961-)
   Információs műveletek a kibertérben / Haig Zsolt. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 340, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.: p. 311-330.
ISBN 978-615-5945-04-5 kötött
infokommunikáció - információalapú hadviselés - elektronikai hadviselés
623.6 *** 681.3.004.14 *** 659.2.012.8
[AN 3779639]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2020.
Jobbágy Zoltán
   The effects of joint operations / Zoltán Jobbágy. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 114 p. : ill. ; 25 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.: p. 105-114.
ISBN 978-615-5945-55-7 kötött
hadtudomány - hadművelet - védelmi szövetség
355 *** 355.4 *** 355.356(100)
[AN 3779667]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2020.
Lukachich Géza (1865-1943)
   Magyarország megcsonkításának okai / somorjai Lukachich Géza. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2019. - 284 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5374-38-8 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - tábornok - magyar történelem - politika - 20. század - két világháború közötti időszak - memoár
355(439)(092)Lukachich_G.(0:82-94) *** 943.9"191/192"(0:82-94) *** 32(439)"191"/192"(0:82-94)
[AN 3780635]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2020.
   A magyar elhárítás fejlődése : tanulmányok a katonai és polgári nemzetbiztonsági elhárítás múltjáról, jelenéről, jövőjéről / szerk. Drusza Tamás. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 238 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-46-8 kötött
Magyarország - katonai hírszerzés - kémelhárítás - állambiztonság - titkosszolgálat - terrorelhárítás - történeti feldolgozás
355.40(439)(091) *** 351.746.1(439)(091)
[AN 3779654]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2020.
Montecuccoli, Raimondo (1609-1680)
Della guerra col turco in Ungheria (magyar)
   A magyarországi török háborúkról / Raimondo Montecuccoli ; [ford., a ... jegyzeteket és a szómagyarázatokat kész. Domokos György] ; [... közrem. Nagy Levente] ; [szerk. és az előszót írta Hausner Gábor]. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 419 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Pro militum artibus, ISSN 2630-9386)
Bibliogr.: p. 355-379.
ISBN 978-615-5945-06-9 kötött
Magyarország - Itália - hadtudomány - hadvezér - hadtörténet - török hódoltság - olasz irodalom - 17. század - memoár - történelmi forrás
355(45)(092)Montecuccoli,_R.(0:82-94) *** 355.48(439)"166"(093) *** 355/359 *** 850-94=945.11
[AN 3779748]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2020.
Montecuccoli, Raimondo (1609-1680)
Della guerra col turco in Ungheria (magyar)
   A magyarországi török háborúkról [elektronikus dok.] / Raimondo Montecuccoli ; ford., ... jegyzeteket és a szómagyarázatokat kész. Domokos György ; ... közrem. Nagy Levente ; szerk. és az előszót írta Hausner Gábor. - Szöveg (pdf : 12.5 MB). - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - (Pro militum artibus, ISSN 2630-9386)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154660. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-07-6
Magyarország - Itália - hadvezér - hadtudomány - hadtörténet - olasz irodalom - 17. század - török hódoltság - történelmi forrás - memoár - elektronikus dokumentum
355.48(439)"166"(093) *** 355/359 *** 850-94=945.11 *** 355(45)(092)Montecuccoli,_R.(0:82-94)
[AN 3759434]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2020.
Nyeste Péter
   A bűnügyi hírszerzés kézikönyve / Nyeste Péter, Szendrei Ferenc. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 249 p. ; 25 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 243-249.
ISBN 978-615-5945-79-3 kötött
bűnüldöző szervezet - nyomozás - hírszerzés
355.40 *** 343.132 *** 351.74
[AN 3779662]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2020.
Révész Tamás (1988-)
   Nem akartak katonát látni? : a magyar állam és hadserege, 1918-1919-ben / Révész Tamás. - Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 289 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742). (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok, ISSN 2560-2462 ; 4.)
Bibliogr.: p. 267-279.
ISBN 978-963-416-187-5 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - haderő - Tanácsköztársaság - 20. század
355(439)"1918/1919" *** 943.9"191" *** 355.48(439)"1918/1919"
[AN 3780679]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4272 /2020.
Dalio, Ray (1949-)
Principles (magyar)
   Elvek / Ray Dalio ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : A4C Books, 2019. - 503, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 491-492.
ISBN 978-615-6088-00-0 kötött : 6990,- Ft
siker - szervezéstudomány - döntéselmélet
65.01 *** 613.865
[AN 3780283]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4273 /2020.
Greskóné Koller Krisztina
   Munkaidőkeret és elszámolási időszak gyakorlati alkalmazása / [szerzők Greskóné Koller Krisztina, Kissné Horváth Marianna]. - Budapest : Saldo, 2019. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-580-4 fűzött
Magyarország - munkaidő - jogi szabályozás - útmutató
331.31(439)(094)(036) *** 65.015.2
[AN 3780578]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2020.
Hofmeister-Tóth Ágnes (1947-)
   Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika / Hofmeister-Tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2007. - 385 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-[386].
ISBN 978-963-05-8532-3 fűzött : 4550,- Ft
üzleti élet - kommunikáció - tárgyalástechnika
658.1 *** 316.77 *** 65.012.63
[AN 3782917]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2020.
Kipp, Rolf
Das schönste Geschäft der Welt (magyar)
   A világ legszebb üzlete : ahogyan bárki sikeres lehet a Forever Living Products-szal / Rolf Kipp ; [fotók Thomas Kalak] ; [ford. Tarpay Zoltán]. - 3. jav., átd. kiad. - [Debrecen] : Tarpay Z., 2019. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6428-4 fűzött
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3780312]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2020.
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Nemzetközi Téli Konferenciája (5.) (2019) (Gödöllő)
   V. Winter Conference of Economics PhD Students and Researchers [elektronikus dok.] : 22th February, 2019, ... Gödöllő : book of abstracts / [org. by the] Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Gödöllő : [SZIE K.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153649. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-269-815-1
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3748368]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2020.
   Magyar dúlás : tanulmányok a kényszerkollektivizálásról / szerk. Galambos István, Horváth Gergely Krisztián. - Budapest : MTA BTK : NEB, 2019. - 228 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar vidék a 20. században, ISSN 2498-9118 ; 4.)
A Budapesten, 2018. márc. 23-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-185-1 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - kollektivizálás - parasztság - állami terror - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
332.264(439)"194/196" *** 316.343.64(439)"194/196" *** 323.282(439)"194/196"
[AN 3780738]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2020.
Sallai Csilla
   Számviteli szabályzatmintatár : kötelező számviteli szabályzatok magyarázatokkal : [+ részletesen kidolgozott pénzmosás elleni szabályzat (PMT.)] : [számviteli politika, pénzkezelési szabályzat, önköltségszámítási szabályzat, leltározási és selejtezési szabályzat, számlatükör, számlarend] / [szerző Sallai Csilla]. - Budapest : Vezinfó, 2019. - 332 p. ; 24 cm + pendrive. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-73-4 fűzött
számvitel - útmutató - elektronikus dokumentum
657(036)
[AN 3783827]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2020.
Sebők Miklós (1979-)
   Paradigmák fogságában : elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban / Sebők Miklós ; [kész. a Politikatörténeti Alapítvány Társadalomelméleti Műhelyében]. - Budapest : Napvilág, 2019. - 315 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 301-315.
ISBN 978-963-338-005-5 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - pénzügy - gazdaságpolitika - elit - gazdasági élet - ezredforduló - 21. század
336(439)"199/201" *** 338.2(439)"199/201" *** 316.344.42(439)"199" *** 316.344.2(439)"199"
[AN 3780842]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2020.
   A versenyképesség-mérés változásai és új irányai / szerk. Csath Magdolna. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 190 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-53-3 kötött
versenyképesség
339.137.2
[AN 3779560]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4281 /2020.
Kassa Tünde
   Hogyan ne tarts unalmas tanórát : önsegítő módszertani könyv tanároknak / Kassa Tünde. - Budapest : Profi Labels Kft., 2019. - 136 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6872-5 fűzött
iskolai nevelés - pedagógiai munka - didaktika - tanári segédkönyv
37.018.2(072) *** 371.321(072) *** 371.3(072)
[AN 3780510]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2020.
Kondacs Mihályné Podmaniczky Mária
   Vizuális nevelés az óvodában / [írta Kondacs Mihályné Podmaniczky Mária]. - Szarvas : Szerző, 2018. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 978-615-00-2352-6 fűzött
óvodai nevelés - vizuális nevelés
373.2 *** 372.361
[AN 3782982]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2020.
   A legtöbbet nyújtjuk : Hajdúböszörményi Tankerületi Központ. - [Debrecen] : TKK, 2019. - 95 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-510-059-0 kötött
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Hajdú-Bihar megye - oktatási intézmény - 21. század - adattár
37(439.165)(035.5)
[AN 3780292]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2020.
   Pedagógiai mozaik / szerk. Szőke-Milinte Enikő ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. - Budapest : PPKE BTK, 2019. - 388 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5224-85-0 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - módszertan - iskolatörténet - pedagógusképzés
371.321 *** 371.3 *** 37(439)(091) *** 378.637(439)
[AN 3780815]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2020.
   Pedagógiai változások, a változás pedagógiája / szerk. Kaposi József, Szőke-Milinte Enikő ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2019. - 559 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5224-86-7 fűzött
pedagógiai munka - módszertan
371.321 *** 371.3
[AN 3780822]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2020.
Perry, Philippa (1957-)
The book you wish your parents had read - and your children will be glad that you did (magyar)
   Bárcsak olvasták volna ezt a könyvet a szüleink - de a gyerekeink hálásak lesznek, hogy mi megtettük / Philippa Perry ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 320 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 309-314.
ISBN 978-963-304-772-9 fűzött : 3500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3780579]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4287 /2020.
   Futóarcok : a hobbifutók könyve / [főszerk. ... Szöllősi György] ; [... szerk. Kun Zoltán]. - Budapest : Mediaworks, 2019. - 233 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80850-7-6 kötött
Magyarország - sportoló - futás - 21. század - interjú
796.422(439)(092)(047.53)
[AN 3780452]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2020.
Molitorisz Károly
   12 kecske / Molitorisz Károly ; [a rajzokat kész. Sándor Róbert]. - Budapest : Hunor Magazin Kft., 2019. - 233, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-6629-5 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3780447]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2020.
Nagy Mari
   Játékok vízparti növényekből / Nagy Mari, Vidák István ; [rajz. Vidák István, Burka Beáta] ; [kiad. Csillagvirág-2001 Alapítvány]. - Kecskemét : Csillagvirág-2001 Alapítvány, 2020. - 112 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-7336-1 fűzött
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 3782994]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2020.
   Ötven vadász +2 emlékeiből / [szerk. Gellér Tibor] ; [kiad. a Nimród Alapítvány ...]. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Hunor Magazin, 2019. - 241, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9027-39-8 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-992)
[AN 3780276]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2020.
Sakelšek, Tadej (1986-)
   The power of tactics / Tadej Sakelšek, Adrian Mikhalchishin. - Budaörs : Chess Evolution, 2019-. - ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3773269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Become a tactical wizard. - 2019. - 302 p.
ISBN 978-615-5793-20-2 fűzött : 24,95 EUR
[AN 3779696] MARC

ANSEL
UTF-84292 /2020.
Simon V. László (1935-)
   Úton a legendákkal - Puskás "Pancho" Öcsivel és Papp Lacival / Simon V. László. - Budaörs : Simon V. L., 2019. - 383 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81132-1-2 fűzött : 3990,- Ft
Puskás Ferenc (1927-2006)
Papp László (1926-2003)
Magyarország - sportoló - labdarúgó - ökölvívás - 20. század - memoár
796.332(439)(092)Puskás_F.(0:82-94) *** 796.83(439)(092)Papp_L.(0:82-94)
[AN 3782907]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2020.
Studinka László (1918-1981)
   Örök vadászmezők : vadászélmények a Keleti-Kárpátokban / Studinka László. - [Pusztazámor] : DNM, 2019. - 170, [1] p., [16] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-75-1 kötött : 2021,- Ft
vadászat - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3780297]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2020.
Szekeres Ferenc (1960-)
   Hegyes szerelme(te)s könyv : a negyedik BIO (Bizony inkább olvasnál!) könyv! / Szekeres Ferenc ; megj. ACT gondozásában. - [Szolnok] : ACT, [2019]. - 250 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80148-4-7 fűzött
alpinizmus - memoár
796.52(0:82-94)
[AN 3780064]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4295 /2020.
Cyd, Leela
Styling for Instagram (magyar)
   így fotózz az Instagramra / Leela Cyd ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2018. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-244-900-5 fűzött : 5445,- Ft
fotóművészet - fototechnika - amatőr művészet - információs társadalom - internet
77.04 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3779545]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2020.
   Életképek a múltból : korabeli fotók a galamboki családoktól / [... szerk. Varga Attiláné és Varga Attila] ; [kiad. Galamboki Hagyományőrző Alapítvány]. - [Galambok] : Galamboki Hagyományőrző Alapítvány, 2019. - [224] p. : ill. ; 22x30 cm
ISBN 978-615-00-7092-6 fűzött
Galambok - helyi társadalom - helyismeret - 20. század - fényképalbum - portré
77.041.5 *** 908.439-2Galambok"19"(084.12) *** 929(439-2Galambok)(084.12)
[AN 3779805]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2020.
Gall, Anthony (1967-)
   Kós Károly / írta és szerk. Anthony Gall. - Budapest : Holnap, 2019. - 263 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 253-257. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-285-7 kötött : 9900,- Ft
Kós Károly (1883-1977)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Kós_K.
[AN 3780455]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2020.
Jakatics-Szabó Veronika (1983-)
   A mitológiateremtés aspektusai a kortárs művészetben és művészetpedagógiában : DLA disszertáció, 2015 / Jakatics-Szabó Veronika. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 188 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 180-188.
Fűzött
Európa - művészetelmélet - képzőművészet - művészeti nevelés - 20. század - 21. század
7.01 *** 73/76(4)"19/20" *** 37.036
[AN 3779702]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2020.
Kertész László
   A Képző- és Iparművészeti Lektorátus története 1963-tól 2007-ig, avagy Kultúrpolitikák és egy intézmény átváltozásai / Kertész László. - Budapest : MNG, 2019. - 116 p. ; 24 cm. - (Adattári monográfiák / Magyar Nemzeti Galéria, ISSN 2677-092X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9964-25-9 fűzött
Képző- és Iparművészeti Lektorátus (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - iparművészet - művészeti élet - kulturális politika - testülettörténet - állami szerv - szervezet - Kádár-korszak - ezredforduló
73/76(439)"196/200" *** 745(439)"196/200" *** 323:008(439)"196/200" *** 061.14(439)"196/200"
[AN 3780157]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2020.
Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium (15.) (2019) (Pécs)
   15th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium [elektronikus dok.] : architectural, engineering and information sciences : ... Pécs, 28-29 October 2019 : abstractbook / ed. by Péter Iványi ; [org., publ. by the] Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs. - Szöveg (pdf : 18.6 MB). - Pécs : Pollack Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Abstract book for the 15th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157323. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-449-8
építészet - mérnöki tudomány - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
72 *** 061.3(439-2Pécs) *** 681.3 *** 62
[AN 3781914]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2020.
Moholy-Nagy László (1895-1946)
   La rivoluzione della visione : verso la Bauhaus : Moholy-Nagy e i suoi contemporanei [ungheresi] = The revolution of vision : towards Bauhaus : Moholy-Nagy and his Hungarian contemporaries / [red. ... e introd. a cura di ... Katalin T. Nagy] ; [pubbl. Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2019. - 169 p. : ill., színes ; 28 cm
A Rómában, 2019. nov. 28 - 2020. márc. 15. között rendezett kiállítás katalógusa. - Gerinccím: Moholy-Nagy. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5560-29-3 fűzött
képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(100)(=945.11)(092)Moholy_Nagy_L. *** 73/76(100)(092) *** 061.4(45-2Roma)
[AN 3779473]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2020.
Novelli, Luca (1947-)
Leonardo e la penna che disegna il futuro (magyar)
   Leonardo és a toll, amely megrajzolta a jövőt / Luca Novelli ; [ford. Schvéger Ágnes]. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 109, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Isteni szikrák)
ISBN 978-963-410-552-7 fűzött : 1990,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - festőművész - képzőművész - tudós - reneszánsz - 15. század - 16. század - gyermekkönyv
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci(02.053.2) *** 73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci(02.053.2) *** 001(45)(092)Leonardo_da_Vinci(02.053.2)
[AN 3780424]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2020.
Remekművek (angol)
   Masterpieces : Museum of Fine Arts Budapest / ed. by Axel Vécsey. - 3. rev. ed. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2019. - 142, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5987-19-9 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 3782985]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2020.
   Remekművek : Szépművészeti Múzeum / [szerk. Vécsey Axel] ; [a szerkesztésben közrem. Bartos Zoltán, Radványi Orsolya]. - 2. kiad. - [Budapest] : Szépműv. Múz., 2019. - 142, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5987-18-2 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 3782983]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2020.
Révész Emese (1967-)
   Firkaforradalom : válogatott írások a grafikáról / Révész Emese ; [közread. az] Új Művészet. - Budapest : Új Művészet, cop. 2019. - 253 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7792-45-8 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - grafika - művészettörténész - publicisztika
76(439)(091)(0:82-92)
[AN 3779701]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2020.
Révész Emese (1967-)
   A művészet kertje : Gross Arnold (1929-2015) művészete / Révész Emese. - Budapest : Gross Arnold Kft., 2019. - 239 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 978-615-00-6796-4 kötött : 9975,- Ft
Gross Arnold (1929-2015)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - rézmetszet
76(439)(092)Gross_A. *** 762.2
[AN 3780441]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2020.
Slézia József (1960-)
   Kortárs magyar kerámia, üveg, textil design, 2000-2019 / Slézia József ; [kiad. a Magyar Design Kulturális Alapítvány]. - Budapest : M. Design Kult. Alapítvány, 2019. - 208 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6937-1 fűzött
Magyarország - iparművészet - kerámiaművészet - üvegművészet - textilművészet - ezredforduló - 21. század
738(439)"200/201" *** 748(439)"200/201" *** 745.52(439)"200/201"
[AN 3779710]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2020.
Szebeni Péter (1988-)
   HorrorTober 2019 / Szebeni Péter. - [Budapest] : [Szebeni P.], [2019]. - [32] p. : ill. ; 17 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-6713-1 fűzött : 1000,- Ft : 3 EUR
Magyarország - grafikus - 21. század - rajz
741(439)(092)Szebeni_P.
[AN 3779866]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2020.
Szunyoghy András (1946-)
   Háziállatok rajzolása / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019. - 48 p. : ill. ; 28 cm. - (Leonardo rajziskola ; 8.)
ISBN 978-963-09-9786-7 kötött : 2490,- Ft
ISBN 978-963-09-9592-4 fűzött : 1490,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - anatómia - háziállat
741.02 *** 591.4 *** 636
[AN 3779427]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2020.
Török András (1954-)
A magyar Országház (szlovén)
   Stavba madžarskega Parlamenta / [avtor ... András Török] ; [fot. Tamás Wachsler]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2019. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Knjižice o glavnem trgu naroda, ISSN 2676-9514)
ISBN 978-615-5948-12-1 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3779492]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4311 /2020.
Pauk György (1936-)
   Négy húron pendülök [elektronikus dok.] : nyolcvan év emlékei / Pauk György ; ... közrem. J. Győri László. - Szöveg (epub : 7.7 MB). - Budapest : Park, [2018], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-343-5
Pauk György (1936-)
Nagy-Britannia - komolyzenei előadó - hegedű - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
787.1.071.2(410)(=945.11)(092)Pauk_Gy.(0:82-94)
[AN 3780251]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4312 /2020.
   42 : pedagógiai problémahelyzetek feldolgozása blockbusterek segítségével : képzelet és tanulás / [szerk. Lőrincz Andrea, Nagy Ádám] ; [kiad. a Kodolányi János Egyetem, Ifjúságszakmai Társaság]. - [Orosháza] : KJE ; [Budapest] : Ifjúságszakmai Társ., cop. 2019. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-49-0 fűzött
filmesztétika - irodalomesztétika - pedagógia - fantasztikus regény - sci-fi
791.43.01-312.9 *** 82.01-312.9 *** 37
[AN 3779677]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2020.
Ablonczy László (1945-)
   A Nemzeti varázskörében : arcképek, tanulmányok, jegyzetek / Ablonczy László ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért Alapítvány, 2019. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89943-9-4 kötött : 3400,- Ft
Nemzeti Színház (Budapest)
Magyarország - színházi élet - színházművészet - színész - 20. század
792(439)"195/200" *** 792(439)(092)
[AN 3779914]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2020.
Fekete Viktória
   Filmek útján / Fekete Viktória. - [Kiskunlacháza] : [Fekete V.], cop. 2019. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6772-8 fűzött
filmművészet - ezredforduló - 21. század - idézetgyűjtemény
791.43(100)"199/201"(0:82-84)
[AN 3780335]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2020.
Gáspárik Attila (1965-)
   A színházi tehetség : esszék, tanulmányok, párbeszédek / Gáspárik Attila. - Budapest : Pont, cop. 2019. - 117 p. : ill. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-63-3 fűzött : 2730,- Ft
Erdély - színházművészet - határon túli magyarság - színészi mesterség - 20. század - 21. század
792(=945.11)(498.4)"19/201" *** 792.028
[AN 3780742]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2020.
Idle, Eric (1943-)
Always look on the bright side of life (magyar)
   Mindig nézd az élet napos oldalát : egy önéletrajzszerűség / Eric Idle ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : HVG Kv., 2019. - 296 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-867-2 kötött : 4200,- Ft
Idle, Eric (1943-)
Nagy-Britannia - humorista - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
792.73(410)(092)Idle,_E.(0:82-94) *** 791.43.071.2(410)(092)Idle,_E.(0:82-94)
[AN 3780293]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2020.
Kránicz Bence (1991-)
   Kalandos filmtörténet : szerzők, műfajok és irányzatok / Kránicz Bence, Lichter Péter. - Budapest : Scolar, 2019. - 310 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-509-041-9 fűzött : 3999,- Ft
filmtörténet - filmrendező - filmesztétika
791.43(100)(091) *** 791.44.071.1(100)(092) *** 791.43.01
[AN 3774597]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2020.
Turnai Tímea
   Táncszerelem : iparművészet és színház Gombár Judit pályaképében / Turnai Tímea. - Budapest : PIM : OSZMI, 2019. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szcenika, ISSN 2064-9967 ; 6.)
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 978-615-5517-50-1 fűzött : 2800,- Ft
Gombár Judit (1937-2016)
Magyarország - képzőművész - jelmeztervezés - díszlettervezés - 20. század - 21. század
792.024.2(439)(092)Gombár_J. *** 792.021(439)(092)Gombár_J.
[AN 3780638]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4319 /2020.
Aradi Csenge (1989-)
   Diskurzusok emberről és Istenről : kognitív metaforaelméleti elemzések Pascal és La Rochefoucauld munkáiban / Aradi Csenge. - Budapest : Ráció, 2019. - 271 p. : ill. ; 20 cm. - (Modern filológiai füzetek, ISSN 0076-9967 ; 65.)
Bibliogr.: p. 259-267.
ISBN 978-615-5675-33-1 fűzött : 2900,- Ft
Pascal, Blaise (1623-1662)
La Rochefoucauld, François de (1613-1680)
Franciaország - kognitív nyelvészet - metafora - filozófus - író - 17. század
800.1 *** 165.194 *** 801.541.25 *** 1(44)(092)Pascal,_B. *** 840(092)La_Rochefoucauld,_F.
[AN 3780494]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2020.
Csáki Éva (1953-)
   Magyar - török szótár / Csáki Éva. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-456-062-3 fűzött : 6800,- Ft
magyar nyelv - török nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=943.5
[AN 3783974]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2020.
Csáki Éva (1953-)
   Török - magyar szótár / Csáki Éva. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-456-061-6 fűzött : 6800,- Ft
török nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=943.5=945.11
[AN 3783972]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2020.
   Czuczor - Fogarasi-tanácskozás A magyar nyelv szótára pótkötetének megjelenése alkalmából : tanulmánykötet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által 2018. december 13-án rendezett tanácskozáson elhangzott előadásokból / szerk. Horváth Katalin, H. Tóth Tibor, Ferenczi Gábor. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2019. - 243 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 8.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6117-05-2 kötött : 2790,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - lexikográfia - nyelvtörténet - 19. század
801.3(439)"18" *** 809.451.1-54 *** 809.451.1-3
[AN 3780709]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2020.
Dezsényi István
   Szóbeli feladatok angol alapfokú nyelvvizsgára / Dezsényi István, Rády Annamária ; [ill. Navratil Zsuzsa]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2011. - 182 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-05-9551-3 fűzött : 3450,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3784001]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2020.
Goto Fumiyo
   Tematikus középhaladó kandzsi II : japán írás munkafüzet = Tēma betsu chūkyū no kanji renshū-chō II. / [szerző Goto Fumiyo, Kiss Sándorné] ; [kiad. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága]. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2019. - 94 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88586-9-6 fűzött
japán nyelv - írásrendszer - példatár
809.56(076)=945.11
[AN 3779600]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2020.
   Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben [elektronikus dok.] : az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén rendezett 2018. november 30-i hallgatói konferencia absztraktkötete / szerk. Basch Éva, Sulyok Hedvig. - Szöveg (pdf : 455 KB). - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156222. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-656-0
alkalmazott nyelvészet - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
80.004.14 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3773339]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2020.
   Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben [elektronikus dok.] : az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén rendezett 2018. november 30-i hallgatói konferencia tanulmánykötete / szerk. Basch Éva, Sulyok Hedvig, Erdei Tamás. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157581. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-688-1
alkalmazott nyelvészet - elektronikus dokumentum
80.004.14
[AN 3784264]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2020.
László Hajnalka (1966-)
   Angol nyelvtan a javából / László Hajnalka. - [Budapest] : [László H.], [2011]-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3333492]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2019. - 143 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-88870-4-7 fűzött
[AN 3779886] MARC

ANSEL
UTF-84328 /2020.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar kéziszótár / Magay Tamás, Kiss László. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2018. - XIV, [2], 820 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-165-3 kötött : 5490,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3782979]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2020.
   A magyar nyelvjárások a XXI. században - nyelvstratégiai megközelítésben : tanulmánykötet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által 2018. december 4-5-én rendezett konferencián elhangzott előadásokból / szerk. Bódi Zoltán, Ferenczi Gábor, Pál Helén. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2019. - 565 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 9.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6117-06-9 kötött : 2790,- Ft
magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087
[AN 3780712]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2020.
Maticsák Sándor (1965-)
   Finn nyelv / Maticsák Sándor, Anna Tarvainen ; [a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének kiadványa]. - 5. átd. kiad. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 253 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-218., 245-246.
ISBN 978-963-318-740-1 fűzött
finn nyelv - nyelvkönyv
809.454.1(078)=945.11
[AN 3782922]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2020.
   A nyelv : tanítás, tanulás, reprezentáció, feldolgozás = Language : teaching, learning, representation, processing / szerk. ... Bátyi Szilvia. - Veszprém : PE MFTK, 2019. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszicholingvisztikai tanulmányok, ISSN 2062-0640 ; 6.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-396-136-0 fűzött
nyelvoktatás - nyelvtanulás - pszicholingvisztika
800.1 *** 159.9 *** 159.953.5 *** 372.880
[AN 3780400]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2020.
Soproni András (1941-)
   Orosz kulturális szótár / Soproni András. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Corvina, 2020. - 394 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6623-5 fűzött : 3990,- Ft
Oroszország - orosz nyelv - magyar nyelv - művelődéstörténet - lexikon - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11 *** 930.85(47):030
[AN 3783868]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2020.
Szabó Péter
   Euro angol : középfokú nyelvvizsga gyakorlófeladatok : B2 / Szabó Péter ; [ill. Varga-Pesei Petra]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2016. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9711-1 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3784006]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4334 /2020.
Fodor Péter (1976-)
   Újrajátszás : adalékok a sport mozgóképi és irodalmi emlékezetéhez / Fodor Péter. - Debrecen : Méliusz Juhász P. Kvt., 2019. - 264 p. ; 21 cm. - (Új Alföld könyvek, ISSN 2560-1334 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9946-10-1 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - sport - irodalomtörténet - filmtörténet - narratológia - 20. század
82.01-3 *** 894.511(091)"19" *** 791.43(439)"19" *** 796
[AN 3779586]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2020.
Kecman, David (1947-)
   Provid kroz sva vremena : savremena srpska proza na tlu Mađarske / David Kecman Dako ; [izd.] Zadužbina �akova Ig�atovića, Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu. - Budimpěsta : Zadužbina �akova Ig�atovića : Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarošu, 2019. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81048-2-1 fűzött
magyarországi szerb irodalom - szerb irodalom története - szerb irodalom - 21. század - irodalomkritika
886.1(439)(091)"200/201" *** 886.1-95
[AN 3779991]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2020.
   Milyen állat? : az állatok irodalmi és nyelvelméleti reprezentációjáról / szerk. Balogh Gergő, Fodor Péter, Pataki Viktor. - Debrecen : Alföld Alapítvány : Méliusz Juhász P. Kvt., 2020. - 295 p. ; 21 cm. - (Új Alföld könyvek, ISSN 2560-1334 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9946-11-8 fűzött : 2000,- Ft
irodalomtudomány - irodalmi motívum - ábrázolás - világirodalom története - állat
82.01 *** 59 *** 82(091)
[AN 3780245]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2020.
Mózes Huba (1941-)
   Vidáman folynak napjaim : egy versforma születésének évfordulójára : tanulmány és antológia / Mózes Huba. - Budapest : M. Napló, 2019. - 71 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-615-5721-86-1 fűzött : 2500,- Ft
műfajtörténet - verstan - magyar irodalom - vers - antológia
82.01-14 *** 894.511-14(082)
[AN 3780616]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2020.
Pavlović, Milivoǰe (1947-)
Venac od trn̂a za Danila Kiša (magyar)
   Töviskoszorú Danilo Kišnek / Milivoje Pavlović ; [ford. Stepanović Predrag] ; [közread. a] Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, KRUG Művészeti Egyesület. - Budapest : Mo-i Szerb Kult. és Dokumentációs Közp. : KRUG Műv. Egyes., 2019. - 109 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80436-6-3 kötött
Kiš, Danilo (1935-1989)
Jugoszlávia - Szerbia - író - 20. század
886.1(092)Kiš,_D.
[AN 3779882]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4339 /2020.
Albert Gábor (1929-2017)
   Lélekhíd : Albert Gábor és Kürz János levelei : Budapest - Allentown, 1984-1990 / Albert Zsuzsa utószavával. - Budapest : Pont, cop. 2019. - 175 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5500-61-9 fűzött : 3045,- Ft
Magyarország - Egyesült Államok - író - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - levelezés
894.511(092)Albert_G.(044) *** 75(=945.11)(73)Kürz_J.(044)
[AN 3780743]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2020.
Hász-Fehér Katalin (1962-)
   "...hogy Kegyed észre nem vette, csodálom..." : Arany János és a filológiai perspektíva : tanulmányok / Hász-Fehér Katalin. - Budapest : Kortárs, 2019. - 410 p. ; 24 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
Bibliogr.
ISBN 978-963-435-043-9 fűzött : 4000,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - irodalomesztétika - műelemzés - vers
894.511(092)Arany_J. *** 82.01-14
[AN 3780618]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2020.
Kávássy Miklós
   A fel-feldobott kő újra lehull.. : Ady Endre származása, környezete és szellemiségének mozgatórugói / Kávássy Miklós. - Cserszegtomaj : Magánkiad., cop. 2019. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5595-4 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - magyar irodalom - 19. század - 20. század - családtörténet
894.511(092)Ady_E. *** 929.52(439)Ady
[AN 3779689]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2020.
Molnár Szilvia, Sz (1972-)
   A Magyar Műhely-találkozók története, 1972-1999 / Sz. Molnár Szilvia. - Budapest : M. Műhely K., 2019. - 237 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 173-183.
ISBN 978-963-7596-87-2 fűzött : 2750,- Ft
Magyar műhely, ISSN 0025-0201
Franciaország - magyar irodalom története - emigráns irodalom - folyóirat - 20. század
894.511(44)(091)"197/199" *** 050(44-2Paris)Magyar_műhely *** 894.511(091)"197/199"
[AN 3780474]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2020.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   "Nemzedékről-nemzedékre, hajlékunk te voltál" : Móricz Zsigmond zsoltárparafrázisai a tiszacsécsei Móricz parkban / [szerk. Tiba Zsolt] ; [... kiad. a Tiszacsécsei Református Egyházközség]. - Tiszacsécse : Tiszacsécsei Református Egyházközség, 2019. - 98, [13] p. : ill., színes ; 19 cm
Kötött
Magyarország - Tiszacsécse - író - magyar irodalom - parafrázis - emlékpark - helyismeret - századforduló - 20. század - zsoltár
894.511(092)Móricz_Zs. *** 894.511-141.04 *** 069(439-2Tiszacsécse) *** 908.439-2Tiszacsécse
[AN 3779528]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2020.
Radnóti Sándor (1946-)
   Sosem fogok memoárt írni / Radnóti Sándor. - Budapest : Magvető, 2019. - 289, [3] p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3839-0 kötött : 4499,- Ft
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom története - filozófus - 20. század - 21. század - interjú - esszé - memoár
894.511(091) *** 82.01(439)(092)Radnóti_S.(047.53) *** 894.511-94 *** 1(439)(092)Radnóti_S.(047.53) *** 894.511-4
[AN 3780364]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2020.
Szolláth Dávid (1975-)
   Bábelt kövenként : irodalomtörténeti tanulmányok és esszék / Szolláth Dávid ; [közread. a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet]. - Budapest : BTK ITI, 2019. - 172 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-81-9 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom története - irodalomelmélet - műelemzés
894.511(091) *** 82.01
[AN 3780828]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2020.
Tompa Mária
   Szentkuthy Miklós vonzásában : visszaemlékezések, levelek, naplók, elemzések / Tompa Mária ; [a név- és műcímmutatót összeáll. Róna Judit Ágnes]. - Budapest : Kortárs, 2019. - 412 p. : ill. ; 24 cm. - (Kortárs emlékezés, ISSN 2677-0776)
Bibliogr.
ISBN 978-963-435-060-6 fűzött : 4000,- Ft
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Szentkuthy_M.
[AN 3780613]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4347 /2020.
Abnett, Dan (1965-)
Know no fear (magyar)
   Félelem nélkül : a calthi csata / Dan Abnett ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2019. - 427 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-12-3 fűzött : 4490,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3780179]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2020.
Age of darkness (magyar)
   A sötétség kora / Christian Dunn szerk. ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Tuan, 2019. - 412 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-99-4 fűzött : 4490,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(082)=945.11
[AN 3779642]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2020.
Andrews, Jesse (1982-)
Munmun (magyar)
   Man mon [elektronikus dok.] : az álmokon túl / Jesse Andrews ; ford. Abrudán Katalin. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156964. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-187-8
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3779224]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2020.
Annales Fuldenses (magyar)
   Fuldai évkönyvek = Annales Fuldenses / ford., az utószót és a jegyzeteket írta Darvas Mátyás. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2019. - 421, [52] p. : ill. ; 21 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 5.)
A 3. kódex fotómásolatával
ISBN 978-615-6117-02-1 kötött : 3290,- Ft
Frank Birodalom - Keleti Frank Királyság - középkori latin irodalom - történelem - 8. század - 9. század - kétnyelvű dokumentum - krónika - történelmi forrás
871-94.02=945.11 *** 936.34"07/08"(093)
[AN 3780673]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2020.
Applegate, Katherine (1956-)
Wishtree (magyar)
   Kívánságfa / Katherine Applegate ; [... ill. Charles Santoso] ; [ford. Abrudán Katalin]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 199 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-122-9 kötött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3780425]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2020.
Arfi, Stéphane (1968-)
Trois jours à Jérusalem (magyar)
   Három nap Jeruzsálemben / Stéphane Arfi ; [ford. Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 259, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-327-4 kötött : 3799,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3780302]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2020.
Arikawa Hiro (1972-)
Tabineko ripōto (magyar)
   Az utazó macska krónikája : nem az út számít, hanem akivel megteszed / Hiro Arikawa ; [ford. Márton Lilla]. - Budapest : Ulpius Barát Kör, 2019. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-60-5 fűzött : 3690,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3780420]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2020.
Banks, Anna
Ally (magyar)
   Szövetség [elektronikus dok.] : a szerelem ereje / Anna Banks ; ford. Stier Ágnes. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156962. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-261-965-1)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3779213]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2020.
Banks, Anna
Nemesis (magyar)
   Nemezis [elektronikus dok.] : a szeretett ellenség / Anna Banks ; ford. Stier Ágnes. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156961. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-190-8
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3779179]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2020.
Barker, Jonathan Dylan (1971-)
The sixth wicked child (magyar)
   A hatodik éjszaka / J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 473 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-692-1 fűzött : 4480,- Ft : 14,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3780566]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2020.
Baussier, Sylvie (1964-)
L'arrivée de Minouchien (magyar)
   Cickuty érkezése / [írta] Sylvie Baussier ; [rajz.] Éva Chatelain ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Én is állatorvos leszek!
ISBN 978-963-457-470-5 kötött : 1999,- Ft
francia irodalom - állatorvostan - gyermekregény - gyermekkönyv
840-31(02.053.2)=945.11 *** 619(02.053.2)
[AN 3780427]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2020.
Baussier, Sylvie (1964-)
Guéris vite, Capucin! (magyar)
   Gyógyulj meg gyorsan, Kapucni! / Sylvie Baussier, Éva Chatelain ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Én is állatorvos leszek!
ISBN 978-963-457-469-9 kötött : 1999,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3780426]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2020.
Bodrožić, Ivana (1982-)
Hotel Zagorje (magyar)
   Hotel Zagorje [elektronikus dok.] / Ivana Bodrožić ; ford. Radics Viktória. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157268. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-585-9
horvát irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.2-31=945.11
[AN 3781455]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2020.
Boroǰević, Dobrila
Moǰa Pešta (magyar)
   Az én Budapestem / Dobrila Borojević ; ford. Sády Erzsébet ; [kiad. a Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.]. - [Budapest] : Mo-i Szerb Színház, 2019. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4587-0 fűzött
Budapest - magyarországi szerb irodalom - helyismeret - ezredforduló - memoár
886.1-94(439)=945.11 *** 908.439-2Bp.(0:82-94)
[AN 3779776]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2020.
Bracken, Alexandra (1987-)
The darkest minds (magyar)
   Sötét elmék [elektronikus dok.] / Alexandra Bracken ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Maxim, [2019], cop. 2014. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157035. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-080-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3779868]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2020.
Bracken, Alexandra (1987-)
In the afterlight (magyar)
   Sötét hajnal [elektronikus dok.] / Alexandra Bracken ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157031. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-082-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3779818]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2020.
Bracken, Alexandra (1987-)
Never fade (magyar)
   Sötét játszmák [elektronikus dok.] / Alexandra Bracken ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157034. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-081-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3779864]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2020.
Bracken, Alexandra (1987-)
Wayfarer (magyar)
   Világok utazói [elektronikus dok.] / Alexandra Bracken ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156963. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-194-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3779216]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2020.
Braithwaite, Oyinkan (1988-)
My sister, the serial killer (magyar)
   Hugicám, a sorozatgyilkos / Oyinkan Braithwaite ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2019. - 277, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-946-9 kötött : 3999,- Ft
Nigéria - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(669)=945.11
[AN 3780307]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2020.
Carlson, Melody (1956-)
The Christmas pony (magyar)
   A karácsonyi póni / Melody Carlson ; [ford. Seres Noémi]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 172, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-441-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3780177]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2020.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
   Brown atya nyomoz / G. K. Chesterton ; [ford. Péter Ágnes ... és Zombory Erzsébet ...] ; [vál. Győri Anna]. - Budapest : Harmat : Új Ember, 2019. - 193, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-515-5 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3780282]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder, she said (magyar)
   Miss Marple füveskönyve / Agatha Christie ; összeáll. és az előszót írta Tony Medawar. - [Budapest] : Helikon, 2019. - 177, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-349-6 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - idézetgyűjtemény
820-84=945.11
[AN 3780275]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder, she said (magyar)
   Miss Marple füveskönyve [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; összeáll. és az előszót írta Tony Medawar. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157332. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-413-4
angol irodalom - idézetgyűjtemény - elektronikus dokumentum
820-84=945.11
[AN 3782030]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2020.
Christo, Carol
O último mestre pokémon (magyar)
   Az utolsó pokémonmester [elektronikus dok.] / Carol Christo ; ford. Borbáth Péter. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157276. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-183-0
brazil irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
869.0-31(81)(02.053.2)=945.11
[AN 3781512]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2020.
Ciccarelli, Kristen
The last namsara (magyar)
   Az utolsó namsara [elektronikus dok.] / Kristen Ciccarelli ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156971. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-182-3
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(71)=945.11
[AN 3779257]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2020.
Clare, Cassandra (1973-)
City of ashes (magyar)
   Hamuváros : A végzet ereklyéi 2. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 415 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-793-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3783944]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2020.
Clare, Cassandra (1973-)
City of bones (magyar)
   Csontváros : A végzet ereklyéi 1. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 468, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-545-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3783942]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2020.
Cook, Trish
Midnight sun (magyar)
   Éjjeli napfény [elektronikus dok.] / Trish Cook ; ford. Vince Judit Andrea. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156995. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-067-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3779446]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2020.
Csokits János (1928-2011)
   Tövisek és szilánkok : aforizmák és idézetek / Csokits János. - [Budapest] : Nap K., 2019. - 107 p. ; 19 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
ISBN 978-963-332-141-6 kötött : 2625,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3780846]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2020.
Day, Sylvia (1973-)
Butterfly in frost (magyar)
   Mr. Frost, a megtört szerető [elektronikus dok.] / Sylvia Day ; ford. Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157011. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-45-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779617]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2020.
Delaney, J. P.
Believe me (magyar)
   Believe me [elektronikus dok.] : játssz velem! / JP Delaney ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 945 KB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157030. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-096-3
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3779814]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2020.
Elliot, Kendra
A merciful secret (magyar)
   Kegyes titok [elektronikus dok.] / Kendra Elliot ; ford. Békési Napsugár. - Szöveg (epub : 919 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157024. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-554-2
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3779785]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2020.
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
"Surely you're joking, Mr. Feynman!" (magyar)
   "Tréfál, Feynman úr?" [elektronikus dok.] : egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai / Richard P. Feynman ; ahogy Ralph Leighton lejegyezte ; ford. ifj. Vitray Tamás. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157254. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-563-7
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
amerikai angol irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
820-94(73)=945.11
[AN 3781306]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2020.
Fosse, Jon (1959-)
Det andre namnet (magyar)
   A másik név : Szeptológia I. / Jon Fosse ; A. Dobos Éva fordítása. - Budapest : Kalligram, 2019. - 262 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-139-7 kötött : 3990,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3780362]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2020.
Francis, Suzanne
   Jégvarázs II / Disney ; írta Suzanne Francis ; ford. Horváth M. Zsanett. - [Budapest] : Kolibri, 2019. - 123 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-437-661-3 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3779449]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2020.
Gavrić, Neda (1980-)
   Hram l̂ubavi : zbirka pesama / autor Neda Gavrić ; [izd. Srpska samouprava 13 okruga Budimpešta]. - Budapest : Srpska samouprava 13 okruga Budimpešta, [2018]. - 76, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1967-3 fűzött
szerb irodalom - vers
886.1-14
[AN 3779906]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2020.
Gazo, Michele
I Medici : Lorenzo il Magnifico (magyar)
   A Mediciek hatalma 1 : Lorenzo il Magnifico / Michele Gazo ; [ford. Tálos-Nezdei Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 279 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-774-4 fűzött : 3299,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3780396]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2020.
Georgiev, Marin (1946-)
   Valaki figyel / Marin Georgiev ; ford. és az utószót írta Arató György ; [a verseket ford. Kiss Benedek és Mohai V. Lajos] ; [szerk. és az előszót írta Jánosi Zoltán]. - Budapest : M. Napló, 2019. - 286 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5721-92-2 fűzött : 2500,- Ft
bolgár irodalom - elbeszélés
886.7-32=945.11
[AN 3780628]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2020.
Graves, Tracey Garvis (1968-)
On the island (magyar)
   Péntek a szigeten / Tracey Garvis Graves ; [ford. Dörnyei Julianna Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-27-1 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3780509]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2020.
Haley, Guy (1973-)
Plague war (magyar)
   Sötét impérium : járványháború / Guy Haley ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, 2019. - 348 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-04-8 fűzött : 4490,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3779629]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2020.
Han, Jenny (1980-)
To all the boys I've loved before (magyar)
   A fiúknak, akiket valaha szerettem / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 357, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-625-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3783962]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2020.
Hand, Cynthia (1978-)
The afterlife of Holly Chase (magyar)
   Vigyázz, Holly Chase! [elektronikus dok.] / Cynthia Hand ; ford. Komáromy Rudolf. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156965. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-193-9
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3779231]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2020.
Harrison, Rachel
Honourbound (magyar)
   Becsületbeli ügy : Severina Raine-regény / Rachel Harrison ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2019. - 428 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-05-5 fűzött : 4490,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3780150]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2020.
Hinks, Darius
Blackstone fortress (magyar)
   Feketeszikla erőd / Darius Hinks ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2019. - 316 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000 ; keretcím: Warhammer quest
ISBN 978-615-6075-03-1 fűzött : 4490,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3780172]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2020.
J̌akovl̂ević, Dragan (1965-)
   Taǰne Pavlove ulice / Dragan J̌akovl̂ević. - Budimpešta : Srpske nedel̂ne novine, 2019. - 121 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5895-5 kötött
magyarországi szerb irodalom - regény
886.1-31(439)
[AN 3779891]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2020.
Jin Yong (1924-2018)
She diao ying xiong zhuan (magyar)
   A sasíjász legendája 2 : a felbontott kötelék / Csin Jung ; [ford. Szalai Eszter]. - [Budapest] : Szenzár História : Helikon, 2019. - 621, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-133-1 fűzött : 4499,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3779387]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2020.
Kennedy, Elle (1982-)
When it's real (magyar)
   When it's real : igazán szerelem / Erin Watt ; [ford. Hajdú Beáta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 444, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-693-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3780380]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2020.
Kessel, Carola von (1969-)
Wir Tiere im Wald (magyar)
   Az erdő állatai : mesekönyv és kirakó / [írta Carola von Kessel] ; [ill. Monika Suska] ; [ford. Erényi Mónika]. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-324-281-0 kötött : 2690,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - állatmese - képeskönyv
830-35(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3780058]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2020.
Kimura Rei
Discovering Madam Butterfly (magyar)
   Pillangókisasszony / Kimura Rei ; [ford. Agárdi Klára]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-457-5 fűzött : 2990,- Ft
Japán - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(520)=945.11
[AN 3780195]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2020.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the last straw (magyar)
   Egy ropi naplója : az utolsó szalmaszál / Jeff Kinney ; [ford. Rindó Klára, Szabados Tamás]. - 9. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - [6], 216, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-322-4 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3783852]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2020.
Koch, Jessica (1982-)
Dem Horizont so nah (magyar)
   Közel a horizonthoz [elektronikus dok.] / Jessica Koch ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156966. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-186-1
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3779235]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2020.
Kramer, Irmgard (1969-)
Ein Löwe unterm Tannenbaum (magyar)
   Oroszlán a karácsonyfa alatt / Irmgard Kramer ; Carola Sturm rajz. ; [ford. Érsek Mercédesz]. - Budapest : Scolar, 2019. - 141, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-081-5 kötött : 2999,- Ft
osztrák irodalom - gyermekregény
830-31(436)=945.11
[AN 3780445]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2020.
Le Carré, John (1931-)
Agent running in the field (magyar)
   Ügynök a terepen / John Le Carré ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2019. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-686-0 fűzött : 3480,- Ft : 11,20 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3780567]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2020.
Levithan, David (1972-)
Another day (magyar)
   Egy másik nap [elektronikus dok.] / David Levithan ; ford. Vince Judit Andrea. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156994. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3779440]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2020.
Levithan, David (1972-)
Every day (magyar)
   Nap nap után [elektronikus dok.] / David Levithan ; ford. Vince Judit Andrea. - Szöveg (epub : 7.7 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157012. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3779619]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2020.
Liksom, Rosa (1958-)
Everstinna (magyar)
   Az ezredesné : regény / Rosa Liksom ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2018. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-46-5 fűzött : 2500,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3779732]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2020.
March, Meghan
Iron princess (magyar)
   Gyönyörű kísértés : Kísértés 2. / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 235, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-26-2 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3780559]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2020.
Martinez, Aly
Transfer (magyar)
   Tőled semmit [elektronikus dok.] : Összekötve 2. / Aly Martinez ; ford. Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157250. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-23-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3781294]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2020.
McClellan, Brian (1986-)
Wrath of empire (magyar)
   A birodalom haragja : A vér és lőpor istenei 2. könyv / Brian McClellan ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2019. - 638 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-125-5 kötött : 5795,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3779389]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2020.
McNeill, Graham (1971-)
The outcast dead (magyar)
   Kitaszított holtak : az igazság odabent lapul / Graham McNeill ; [ford. Molnár Orsolya Rita]. - [Budapest] : Tuan, 2019. - 492 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-88129-6-4 fűzött : 4490,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3779646]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2020.
Menandros Protektōr (?-582 után)
   Menandrosz Protector töredékei / ford., az utószót és a jegyzeteket írta Fehér Bence. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2019. - 195 p. ; 21 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 4.)
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-615-6117-01-4 kötött : 2490,- Ft
Bizánci Birodalom - középkori görög irodalom - történelem - 6. század - krónika - történelmi forrás
877.3-94=945.11 *** 949.502"05"(093)
[AN 3780653]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2020.
Michaelides, Alex (1977-)
The silent patient (magyar)
   Néma tanú [elektronikus dok.] / Alex Michaelides ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156968. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-189-2
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3779245]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2020.
Milosevits Péter (1952-)
Mi že Sentandrejci (magyar)
   Az utolsó szentendrei szerb : családi rükvercregény / Milosevits Péter. - Budapest : Venclovics Műhely, 2018. - 134, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80436-5-6 kötött
magyarországi szerb irodalom - regény
886.1-31(439)=945.11
[AN 3779769]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2020.
Minić Karlo, Dragutin (1942-)
Minić priče (magyar)
   Minić történetek / Dragutin Minić Karlo ; ford. Neducza Szvetiszláv ; [közread. a] Budapest Főváros XIII. Ker. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat. - Budapest : Budapest Főv. XIII. Ker. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, 2018. - 66 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1966-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-1967-3)
szerb irodalom - szatíra
886.1-7=945.11
[AN 3779898]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2020.
Morgan, Kass (1984-)
The 100 : day 21 (magyar)
   100 [elektronikus dok.] : huszonegy nap / Kass Morgan ; ford. Őri Péter. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157044. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-077-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3779890]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2020.
Morgan, Kass (1984-)
The 100 : homecoming (magyar)
   100 [elektronikus dok.] : hazatérés / Kass Morgan ; ford. Őri Péter. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157041. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-078-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3779877]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2020.
Morgan, Kass (1984-)
The 100 : rebellion (magyar)
   100 [elektronikius dok.] : lázadók / Kass Morgan ; ford. Őri Péter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157036. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-079-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3779871]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2020.
Munro, Alice (1931-)
   Juliet [elektronikus dok.] : három történet / Alice Munro ; ford. Mesterházi Mónika ; Pedro Almodóvar előszavával. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Park, [2018], cop. 2017
Tart.: HamarosanÞ; EsélyÞ; Csend. - Egys. cím: Chance ; Soon ; Silence. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157274. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-488-3
kanadai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(71)=945.11
[AN 3781504]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2020.
Musso, Guillaume (1974-)
Central Park (magyar)
   Central Park [elektronikus dok.] / Guillaume Musso. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Sárközy Éva. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157259. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-564-4
francia irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
840-312.4=945.11
[AN 3781379]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2020.
Pandi (1950-)
Pulgŭn sewŏl (magyar)
   Vörös évek [elektronikus dok.] : dalok az észak-koreai diktatúrából / Pan-Dji. - Szöveg (epub : 970 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Ford. Kovács Veronika. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156916. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-730-0
koreai irodalom - vers - elektronikus dokumentum
895.7-14=945.11
[AN 3778883]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2020.
Parker, Natalie C.
Seafire (magyar)
   Seafire [elektronikus dok.] : lángoló tenger / Natalie C. Parker ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156967. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-191-5
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3779241]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2020.
Peters, Pauline (1966-)
Das Geheimnis des Rosenzimmers (magyar)
   A rózsaszoba titka [elektronikus dok.] / Pauline Peters ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156992. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-177-9
német irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
830-312.4=945.11
[AN 3779429]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2020.
The primarchs (magyar)
   Primarchák / Christian Dunn szerkesztésében ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2019. - 412 p. ; 20 cm
Tart.: Törött tükörkép / Graham McNeill. Vasfegyelem / Nick Kyme. A mélyben / Rob Sanders. Az oroszlán / Gav Thorpe. - Egys. cím: The reflection crack'd ; Feat of iron ; The lion ; The serpent beneath. - keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-07-9 fűzött : 4490,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(082)=945.11
[AN 3780186]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2020.
Regnier, Sandra (1974-)
Die dunkle Prophezeiung des Pan (magyar)
   A sötét jóslat [elektronikus dok.] / Sandra Regnier ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156991. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-179-3
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3779371]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2020.
Regnier, Sandra (1974-)
Das geheime Vermächtnis des Pan (magyar)
   Az elfek öröksége [elektronikus dok.] / Sandra Regnier ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Maxim, [2019], cop. 2015. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156993. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-181-6
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3779434]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2020.
Regnier, Sandra (1974-)
Die verborgenen Insignien des Pan (magyar)
   A sárkányok titka [elektronikus dok.] / Sandra Regnier ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156972. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-178-6
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3779263]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Connections in death (magyar)
   Halálos kapcsolatok [elektronikus dok.] / J.D. Robb ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157027. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-567-2
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3779807]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Dark in death (magyar)
   Halálos sötét [elektronikus dok.] / J. D. Robb ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157029. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-566-5
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3779811]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
From the heart (magyar)
   A szív útjai [elektronikus dok.] / Nora Roberts ; ford. Tukacs Tamás. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Gold Book, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157016. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-550-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779638]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Glory in death (magyar)
   A halál fényében [elektronikus dok.] / J. D. Robb ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 977 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157026. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-548-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3779792]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Immortal in death (magyar)
   Halhatatlan a halálban [elektronikus dok.] / J. D. Robb ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157028. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-549-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3779809]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Leverage in death (magyar)
   Halálos hatalom [elektronikus dok.] / J. D. Robb ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157017. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-562-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3779643]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
A little fate (magyar)
   A sors útjai [elektronikus dok.] / Nora Roberts ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 845 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2019]
Tart.: A boszorkányok órájaÞ; A tél rózsájaÞ; Távoli világ ; The witching hour ; Winter rose ; A world apart. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157018. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-551-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779645]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
A little magic (magyar)
   A mágia útjai [elektronikus dok.] / Nora Roberts ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 813 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2019]
Tart.: MegbabonázvaÞ; MindörökkéÞ; Az álmok birodalmában ; Spellbound ; Ever after ; In dreams. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157023. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-552-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3779744]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Naked in death (magyar)
   Meztelenül a halálba [elektronikus dok.] / J. D. Robb ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 977 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157019. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-547-4
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3779649]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2020.
Roper, Richard
Something to live for (magyar)
   Az élet mindig kínál második esélyt [elektronikus dok.] : talán azért, hogy azt is elszúrjuk?! / Richard Roper ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157251. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-87-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3781296]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2020.
Roux, Madeleine (1985-)
Catacomb (magyar)
   Catacomb [elektronikus dok.] : az eltemetett múlt / Madeleine Roux ; ford. Sárossy-Beck Anita. - Szöveg (epub : 7.7 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157275. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-185-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3781509]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2020.
Ryan, Kendall (1981-)
Mister Tonight (magyar)
   Az éjszaka ura / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 265 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-72-4 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3780561]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2020.
Sandford, John (1944-)
Extreme prey (magyar)
   Extrém préda / John Sandford ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-03-5 fűzött : 3790,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6022-35-6)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3780491]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2020.
Scarrow, Simon (1962-)
The blood of Rome (magyar)
   Róma vére [elektronikus dok.] / Simon Scarrow ; ford. Sándor Zoltán. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157025. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-556-6
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3779787]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2020.
Simone, Sierra
Midnight mass (magyar)
   Gyónás / Sierra Simone ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-23-3 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3780569]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2020.
Simsion, Graeme (1956-)
The Rosie result (magyar)
   A Rosie-következmény : észszerű gyereknevelés / Graeme Simsion ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Libri, 2019. - 372, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-594-8 kötött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - humor - regény
820-311.5(94)=945.11
[AN 3780346]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2020.
St John, Lauren (1966-)
The one dollar horse (magyar)
   Közelgő vihar : Az egydolláros ló 1. / Lauren St John ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-842-4 fűzött : 2499,- Ft
Zimbabwe - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(689.1)=945.11
[AN 3783133]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2020.
Steven, Laura
The exact opposite of okay (magyar)
   Minden, csak nem oké [elektronikus dok.] / Laura Steven ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156970. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-188-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3779250]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2020.
Stewart, Alex (1958-)
Caves of ice (magyar)
   Jégbarlangok : Ciaphas Cain / Sandy Mitchell ; [ford. Sági Kiss Dániel]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2019. - 332 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-02-4 fűzött : 4490,- Ft : 12,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3779551]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2020.
Styron, William (1925-2006)
The confessions of Nat Turner (magyar)
   Nat Turner vallomásai [elektronikus dok.] / William Styron. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Göncz Árpád. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157261. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-565-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3781412]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2020.
Styron, William (1925-2006)
Darkness visible (magyar)
   Látható sötét [elektronikus dok.] : emlékirat az őrületről / William Styron ; ford. N. Kiss Zsuzsa. - Szöveg (epub : 621 KB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157262. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-566-8
amerikai angol irodalom - depresszió - memoár - elektronikus dokumentum
820-94(73)=945.11 *** 616.895.4(0:82-94)
[AN 3781419]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2020.
Swallow, James (1970-)
Fear to tread (magyar)
   Rettegett lépés : az Angyal bukása / James Swallow ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2019. - 540 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-15-4 fűzött : 4690,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3779544]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2020.
   A szív hullámai : mai lív líra / [vál., ford. és a bevezető tanulmányt írta Pomozi Péter] ; [kiad. a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete]. - Budapest : FVK MNSZ, cop. 2019. - 40 p. : ill. ; 20 cm
A versek eredeti lív nyelven is. - Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 978-963-89280-8-5 fűzött
lív irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.546-14.02=945.11
[AN 3780591]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2020.
Thorpe, Gavin (1974-)
Deliverance lost (magyar)
   Elveszett feloldozás : a Terra szellemei / Gav Thorpe ; [ford. Molnár Orsolya Rita]. - [Budapest] : Tuan, 2019. - 491 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-06-2 fűzött : 4490,-Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3779632]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2020.
   A tökéletlenség dala : versek Guangdong tartományból : [Guangdong shige]. - [Budapest] : Geopen, 2019. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-516-017-4 kötött : 3000,- Ft
kínai irodalom - vers - antológia
895.1-14(082)=945.11
[AN 3779615]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2020.
Weir, Alison (1951-)
Anna Boleyn (magyar)
   Boleyn Anna : egy király rögeszméje / Alison Weir ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 669 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Hat Tudor királyné
ISBN 978-615-5905-66-7 fűzött : 4490,- Ft
Anna (Anglia: királyné) (1501 k.-1536)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3780525]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2020.
Winslow, Shannon
Return to Longbourn (magyar)
   Visszatérés Longbournba : Jane Austen Büszkeség és balítélet című könyvének újabb fejezete / Shannon Winslow ; [ford. Lakatos Anna]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-426-1 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3780194]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4450 /2020.
ʾAsap, ʾŴry (1942-)
   Életet adó betűk / Uri Asaf. - Budapest : Scolar, 2019. - 107, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-237-2 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3780299]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2020.
Ágh István (1938-)
   Három nap egy esztendő : magyar népmesék / Ágh István ; Keresztes Dóra rajz. - [Budapest] : Nap K., cop. 2019. - 222 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ágh István életműsorozat)
ISBN 978-963-332-097-6 kötött : 3885,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3780824]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2020.
   Álljon meg egy novellára! : mobilsztorik / [szerk. Dian Viktória]. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 258, [38] p. : ill. ; 19 cm
A JCDecaux Hungary Zrt. által 2017-2019 között azonos címmel kiírt novellapályázatok nyertes művei
ISBN 978-963-293-982-7 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3780280]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2020.
Baley Endre (1962-)
   Kalózkalandok a KAKIn / Baley Endre ; ill. Lukácsy Anikó. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 128, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-708-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3780328]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2020.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Frakk, a macskák réme / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 84, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-610-9 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3783162]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2020.
Balogh Béla
   Perenno : az öt törzs dala : az agg éve / Balogh Béla. - [Veresegyház] : [Balogh B.], cop. 2019. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7066-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3780180]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2020.
Baranyi Mária
   Hoppá, itt az ősz / Baranyi Mária. - [Jászberény] : [Baranyi M.], [2019]. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6503-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3779957]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2020.
Baróti Szabó Dávid (1739-1819)
   Futó versek, 1810 : munkapéldány / Baróti Szabó Dávid ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Hubert Ildikó]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2019. - 219 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5479-65-6 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3780818]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2020.
Bencsik Márta
   Lélekmadár / Bencsik Márta. - Mezőkövesd : Bencsikné Juhász M., 2019. - 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6725-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3779705]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2020.
Benina (1982-)
   Káosz és fegyelem : A túlélés szabályai 2. / Benina. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 388, [4] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-457-544-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3780377]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2020.
Berta Zsolt (1966-)
   Szomjas szűz / Berta Zsolt. - Budapest : M. Napló, 2019. - 361, [5] p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-541-000-2 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - regény - auditív dokumentum
894.511-31
[AN 3780609]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Ezt nevezem! / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 98, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-660-4 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - helyesírás - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3783165]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2020.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Ármány és kézfogó : Ambrózy báró esetei III. / Böszörményi Gyula. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 701, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-418-6 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3783138]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2020.
Böszörményi Gyula (1964-)
   A Rudnay-gyilkosságok : Ambrózy báró esetei II. / Böszörményi Gyula. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 556, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-542-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3783135]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2020.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Szer'usz világ : Ambrózy báró esetei V. / Böszörményi Gyula. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 357, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-631-0 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3783960]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2020.
Butola Zoltán
   Megérintjük a végtelent : versek, szerelmek / Butola Zoltán ; [graf. Lebár József]. - [Pécs] : Litera-Túra K., 2019. - 147 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-81346-3-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3780338]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2020.
Cole, Sienna
   A köd után / Sienna Cole. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-59-0 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3780562]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2020.
Csere Péter (1956-)
   Halálkanyar / Csere Péter. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5084-72-0 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3780832]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2020.
Dér Noémi
   Az első karácsony / [szöveg Dér Noémi] ; [ill. Szőnyi Gergely]. - Budapest : Kolibri, 2019. - [39] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Kicsi gerszetenye klub
ISBN 978-963-437-647-7 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3780355]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2020.
Dragomán György (1973-)
   Jég / Dragomán György ; rajz. Turi Lilla. - Budapest : Magvető, 2019. - [30] p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-14-3963-2 kötött : 2999,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 21. század - elbeszélés
894.511-32 *** 76(439)(092)Turi_L.
[AN 3780366]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2020.
   Elérhetetlen föld : Győri László, Mezey Katalin, Molnár Imre, Kiss Benedek, Oláh János, Konc József, Kovács István, Rózsa Endre, Utassy József versei / [szerk. Angyal János] ; [az előszót írta Nagy László]. - 4. hasonmás kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2019. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9373-93-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3780634]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2020.
Faltin, Elisabeth
   A királyné : a bajor származású Gizella, a szent magyar királyné / Elisabeth Faltin. - Aktualizált, tömörített kiad. - [Szeged] : Szerző, 2019. - 521, [8] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 513.
ISBN 978-615-00-6799-5 fűzött
Gizella (Magyarország: királyné), Boldog (985?-1065)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3780136]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2020.
Farmosi László (1955-)
   Körmese : Farmosi László gyermekversei a Színes Alapítvány alkotóinak illusztrációival / [... kiad. ... a Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány ...]. - Hatvan : Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány, 2019. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6578-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3780644]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2020.
Fehér Bence (1968-)
   Trója / Fehér Bence. - Budapest : Holnap, 2019-. - ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-349-288-8
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3780083]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az őrjöngő Akhilleusz. - 2019. - 595 p.
ISBN 978-963-349-289-5 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3780086] MARC

ANSEL
UTF-84474 /2020.
Fehérváry Andrea (1970-)
   In-da-lia : [ólomból aranyat avagy a spiritualitás varázslata a hétköznapjainkban] / Fehérváry Andrea. - Baja : Castelbianco K., 2019. - 435, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6775-9 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3780286]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2020.
Fenyvesi Orsolya (1986-)
   A látvány : kommentárok meg nem írt versekhez : n_m v_rs_k / Fenyvesi Orsolya. - Budapest : Scolar, 2018. - 85 p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-935-7 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3779570]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2020.
Főző Péter (1975-)
   Atroposz ollója 2 [elektronikus dok.] : életregény / Főző Péter. - Szöveg és képek. - Budapest : Főző P., 2019. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-00-7185-5)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3780310]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2020.
Főző Péter (1975-)
   Atroposz ollója 2 : életregény / Főző Péter. - Budapest : Főző P., 2019. - 122 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-7185-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3780135]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2020.
Garaguly József (1850-1906)
   Királyné és a nagykunok vagy A turkevei templom ; A két apa leánya : elbeszélés / írta Garaguly József. - Repr. kiad. - [Budapest] : [Garaguly I.], 2019. - 56 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Neumayer Ny., 1894
ISBN 978-615-00-6955-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - hasonmás kiadás
894.511-32 *** 094/099.07
[AN 3779996]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2020.
Garamvölgyi László (1956-)
   Bérgyilkos Budapesten : Black Jack, az első bűnmegelőzési krimi / Garamvölgyi László. - [Budapest] : Ulpius Baráti Kör, cop. 2019. - 492, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-35-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3780478]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2020.
Gellért András
   Befalazott csőgörény / Gellért András ; [közread. a Menhely Alapítvány]. - 2. kiad. - [Budapest] : Menhely Alapítvány, 2019, cop. 2018. - 227, [6] p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-3439-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3783077]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2020.
Grey, Maria L. (1975-)
   Paráznaságok... avagy A kielégülés számtalan árnyalata / L. Maria Grey. - [Tordas] : Szerző, 2018. - 215 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2151-0 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3782966]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2020.
Halász Margit (1964-)
   A vitéz közalkalmazott : tárcák, tárcanovellák / Halász Margit ; Bódi Kati rajz. - Budapest : Kortárs, 2019. - 197, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Kortárs tárca, ISSN 2630-8339)
ISBN 978-963-435-059-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3780627]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2020.
Háló Gyula (1957-)
   Soha többé bizalom mégis : versek olvasói megjegyzésekkel / Háló Gyula. - Budapest : Háló Gy., 2019. - 87 p. ; 21 cm
A címoldalon a főcímben a "Soha többé" szavak áthúzva
ISBN 978-615-00-6627-1 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3780256]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2020.
   Harcosok, vértanúk, boszorkányok : [novellák] / [szerk. Tamási Izabella] ; [közread. a Történelmiregény-írók Társasága]. - [Budapest] : Történelmiregény-írók Társ., 2019. - 227, [2] p. ; 21 cm
Fűzött : 2450,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5816-17-8)
magyar irodalom - történelmi elbeszélés - antológia
894.511-321.6(082)
[AN 3780290]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2020.
Hász Róbert (1964-)
   Fábián Marcell és a táncoló halál / Hász Róbert. - Budapest : Kortárs, 2019. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-435-055-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3780642]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2020.
Hegedűs Gábor (1948-)
   A Hold mosolya : versek / Hegedűs Gábor. - [Algyő] : Hegedűs G., cop. 2019. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6918-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3780151]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2020.
Herczeg Attila
   Gondold azt: te vagy!. - [Dunaújváros] : Szerző, 2019. - 116 p. ; 16 cm
Szerző Herczeg Attila
ISBN 978-615-81465-0-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3779725]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2020.
   Hitelesítés : közjegyző költők antológiája / ... szerk. Rokolya Gábor. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2019. - 172 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 36.)
ISBN 978-615-81307-5-2 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - közjegyző - 19. század - 20. század - 21. század - vers - antológia
894.511-14(082) *** 347.961(439)(092)
[AN 3780239]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2020.
Hollenczerné Balogh Ilona
   Gyöngycsibék és barátaik / Hollenczerné Balogh Ilona ; [... ill. Hollenczer Vivien]. - Új kiad. - [Gyarmat] : [Hollenczerné Balogh I.], 2019. - 93, [2] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-6748-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3783871]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2020.
Horváth Viktor (1962-)
   Török tükör / Horváth Viktor. - 2. kiad. - Budakeszi : Prae, 2019. - 411, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5070-75-4 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3782937]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2020.
   "Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz" : magyar költők egyetlen versei hazáról, szülőföldről / vál., szerk. és az előszót írta Lisztóczky László. - Pomáz : Kráter, 2019. - 218 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-298-234-2 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3780816]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2020.
Izsó Zita (1986-)
   Éjszakai földet érés : v_rs_k / Izsó Zita. - Budapest : Scolar, 2018. - 89 p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-934-0 fűzött : 1495,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3779613]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2020.
Kántor Kata
   A megmentett karácsony / Kántor Kata ; Dudás Győző rajz. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 134, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Nózi nyomoz-sorozat ; 6.)
ISBN 978-963-457-722-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3780330]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2020.
Kaszab Zsuzsanna
Hol ragyognak a tengeri csillagok (új kiadása)
   Bálnakölykök / Kaszab Zsuzsa. - Budapest : Atlantic Press, 2019. - [23] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5693-89-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3780348]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2020.
Komlós Kinga
   Végzetes alku / Komlós Kinga. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2020. - 266 p. ; 20 cm
keretcím: Eszement alkuk sorozat
ISBN 978-615-5833-58-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3780207]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2020.
Kulcsár Szabolcs (1968-)
   Márton és Micike az építkezésen / Winkler Róbert ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Kolibri, 2019. - [30] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5450-12-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 3780435]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2020.
Lőcsei Judit
   Vauvau és a többiek : anyu meséi / [Lőcsei Judit] ; [ill. Ujréti Ágnes]. - Budapest : Atlantic Press, 2019. - 103 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5693-57-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3780451]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2020.
Lovranits Júlia (1986-)
   Bajban az öreg tölgy : Bodza, a természetmentő 1. / Lovranits Júlia Villő ; ill. Imelda Green. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 53, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-457-771-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti tudatosság - gyermekkönyv
894.511-93 *** 504.03(02.053.2)
[AN 3780440]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2020.
Lukácsiné Mészáros Irma
   Kilenc tüzek : válogatás a 2014-2019 között megjelent írásokból / [Lukácsiné Mészáros Irma] ; [kiad. a ... Part-Oldalak Kulturális Egylet]. - Dunaföldvár : Part-Oldalak Kult. Egylet, 2019. - 191 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6584-7 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3780837]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2020.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Sálmese : "ki lehet bogozni minden fonalat" / [szöveg] Molnár Krisztina Rita ; [ill.] Bogdán Viktória. - Budapest : Scolar, 2019. - 38, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-509-087-7 kötött : 2975,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3780353]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2020.
Munkácsi Gabriella
   Sorsfészek : a hely, ahol az élet átalakul vállalt sorssá / Munkácsi Gabriella. - [Budapest] : Mindenség, [2019]-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3780211]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A sziget vadásza. - cop. 2019. - 496 p.
ISBN 978-615-6075-14-7 fűzött : 4490,- Ft : 13,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3780212] MARC

ANSEL
UTF-84502 /2020.
Nagy Zoltánné Csilla
   Tersánszky Józsi Jenő: Misi Mókus kalandjai : olvasónapló / [Nagy Zoltánné Csilla] ; [... Kass János illusztrációinak felhasználásával ...]. - Budapest : Holnap, 2019. - 87 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-349-239-0 fűzött : 900,- Ft
Tersánszky J. Jenő (1888-1969). Misi Mókus kalandjai
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3783911]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2020.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah álma / Náray Tamás. - 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2019. - 719, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-672-3 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783846]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2020.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah : regény / Náray Tamás. - 6. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2017. - 739, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-216-9 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783843]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2020.
Nemere István (1944-)
   A korona kalandjai [elektronikus dok.] / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3772578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A magyar Szent Korona története Mohácstól a reformkorig. - Szöveg (epub : 1 MB). - cop. 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157022. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-560-3
[AN 3779727] MARC

ANSEL
UTF-84506 /2020.
Nemes Anna (1991-)
   Előled : regény / Nemes Anna. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 155, [3] p. ; 20 cm. - (Noran presents, ISSN 2676-9115)
ISBN 978-615-5900-67-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3780414]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2020.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Hogyan neveljünk? / Nógrádi Gábor. - 5. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 185, [4] p. : ill. ; 20 cm
A "Hogyan neveljük...?" és a "No, és hogyan neveljük...?" c. könyvek átd., új kiadása
ISBN 978-963-486-498-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 3783140]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2020.
Pál Dániel Levente (1982-)
   Egy ember nyolcadik kerülete / Pál Dániel Levente. - Budapest : Athenaeum, 2019. - 173, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-823-3 kötött : 3499,- Ft
Budapest. 8. kerület - magyar irodalom - szociográfia - elbeszélés
894.511-32 *** 308(439-2Bp.VIII.)(0:82-32)
[AN 3780476]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2020.
Paládi Zsolt (1968-)
   Az elárult civilizáció : esszék és történelmi tanulmányok / Paládi Zsolt. - Budapest : Unicus Műhely, 2019. - 123 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5084-68-3 kötött : 2520,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3780831]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2020.
Papp Diána (1976-)
   Most élsz [elektronikus dok.] / Papp Diána. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-67-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3781445]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2020.
Praszna Mária, L. (1948-)
   Fényes élet - időzsákban : versek csokra, visszaemlékezések sorai / L. Praszna Mária és Lőrincz Róbert József ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - Budapest ; Vác : Cserhát Művész Kör, 2019. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9787-73-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3779802]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2020.
Punk Mária (1971-)
   Bocsond plüsskuckója / Punk Mária ; a filcképeket Szabó Kati kész. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2019. - 70 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-79-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3780739]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2020.
Réti László (1972-)
   Aranylövés : [az utolsó szállítmány] / Réti László, Vanicsek Olivér. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-34-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3780505]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2020.
Sachsen, T.
   Friedrichstadti történetek / T. Sachsen. - [Budapest] : Shirokuma, 2019-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3780100]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az akasztott ember. - 2019. - 183 p.
ISBN 978-615-80343-8-8 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3780101] MARC

ANSEL
UTF-84515 /2020.
Salga Attila (1945-)
A reménygyújtogató (eszperantó)
   Esperbruliganto : romano / Attila Salga ; [trad. ... Jozefo Horvath] ; [eldonis] Hungara Esperanto-Asocio. - [Budapest] : HEA, 2020. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-571-499-5 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=089.2
[AN 3780123]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2020.
Sárközi Mátyás (1937-)
Levelek Zugligetből (angol)
   Letters from Zugliget / by Mátyás Sárközi. - Budapest : Kortárs, 2019. - 224, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-435-058-3 fűzött : 300,- Ft : 8 GBP
Sárközi Mátyás (1937-)
Nagy-Britannia - magyar irodalom - memoár
894.511-94(410)
[AN 3780625]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2020.
Sárvári Györgyi
   Sümi nem adja fel / Sárvári Györgyi ; Vigyázó Zsófia rajz. - Budapest : Kolibri, 2019. - [31] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-437-556-2 kötött : 1499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3780341]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2020.
Sipos Gergő (1981-)
   Hirám koporsója / Sipos Gergő. - 2. átd. kiad. - [Levelek] : Sipos Műhely, 2019. - 157, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-6276-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3783021]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2020.
   Sportantológia : novelláskötet / [szerk. Végh Nóra Judit]. - Budapest : DeriSport Kft., 2019. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Sport Menedzser sportantológia : novelláskötet
ISBN 978-615-00-7097-1 fűzött
magyar irodalom - sport - pályázat - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 796(0:82-32) *** 06.063(439)
[AN 3779948]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2020.
Stermeczky Zsolt Gábor (1992-)
   Tévedések tárgya : v_rs_k / Stermeczky Zsolt Gábor. - Budapest : Scolar, 2018. - 72 p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-870-1 fűzött : 1495,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3779622]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2020.
Szabó T. Anna (1972-)
   Játék a városban / Szabó T. Anna ; [ill.] Molnár Jacqueline ; [közread. az] Óbudai Múzeum. - Budapest : Óbudai Múz., cop. 2019. - 24, [3] p. : ill., színes ; 20x25 cm
Kész. az Óbudai Múzeum azonos című állandó kiállításához
ISBN 978-615-80143-9-7 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3779953]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2020.
Szaszkó Gabriella (1987-)
   Beszélj hozzám [elektronikus dok.] / Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157013. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-073-4
Nagy-Britannia - magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(410)
[AN 3779623]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2020.
Szaszkó Gabriella (1987-)
   Maradj velem [elektronikus dok.] / Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156996. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-072-7
Nagy-Britannia - magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(410)
[AN 3779476]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2020.
Szaszkó Gabriella (1987-)
   Vigyázz rám [elektronikus dok.] / Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157015. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-074-1
Nagy-Britannia - magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(410)
[AN 3779634]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2020.
Szélesi Sándor (1969-)
   A szellemtáltos legendája / Szélesi Sándor ; [a ... grafikákat Vass Mihály és Kasza Magdolna kész.]. - [Budapest] : Historycum, cop. 2019. - 333, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5816-16-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3780289]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2020.
Szendrői Csaba (1987-)
   Mintha muszáj lenne : v_rs_k / Szendrői Csaba. - Budapest : Scolar, 2019. - 55 p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-019-8 fűzött : 1495,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3779618]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2020.
Szőke Lajos
   Csillagszeműek / Szőke Lajos ; [... illusztrációk, melyeket Polgár-Szedő Anita és Polgár Éva kész.]. - [Csömör] : [Szőke L.], 2019. - 20, [4] p. : ill., színes ; 9x13 cm
ISBN 978-615-00-6685-1 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3779697]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2020.
Szörényi László (1945-)
   Eretnekek és próféták : tanulmányok / Szörényi László. - [Budapest] : Nap K., 2019. - 231 p. ; 24 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-139-3 kötött : 3750,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé - irodalomkritika - műelemzés
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)
[AN 3780826]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2020.
   Szószitálás : karácsonyi antológia / [szerk. ... Hajnal Éva]. - [Pécs] : Litera-Túra, 2019. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6999-9 fűzött
magyar irodalom - karácsony - antológia
894.511-822 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3780131]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2020.
   Szózat antológia / [szerk. Cságoly Péterfia Béla]. - [Pomáz] : Szózat Kvk., 2019. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7208-1 fűzött : 2020,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - folyóirat - két világháború közötti időszak - antológia
894.511-822 *** 070(439)Szózat
[AN 3780182]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2020.
   Szülőföldem / [szerk. Pécsi Györgyi] ; [ill. Tóth Pitya István]. - Budapest : Kortárs, 2019. - 291, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80960-1-0 kötött : 2625,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - patriotizmus - memoár - esszé - antológia
894.511-4(082) *** 172.15(0:82-4) *** 323.1(=945.11)(0:82-4)
[AN 3780439]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2020.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Tanácsok kezdő menekülőknek : versek / Szunyogh Szabolcs. - Budapest : Noran Libro, 2019. - 62, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-517-087-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3780428]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2020.
Temesiné Schmöltz Margit
   Kő kövön / Schmöltz Margit. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 205, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-[206].
ISBN 978-963-267-459-9 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3779573]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2020.
Tóth Erzsébet (1951-)
   A macskám Pasolinit olvas : esszék / Tóth Erzsébet. - Budapest : Nap K., 2019. - 240 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-138-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3780834]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2020.
Vajna Ádám (1994-)
   Oda : v_rs_k / Vajna Ádám. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2019, cop. 2018. - 77 p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-940-1 fűzött : 1495,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3779614]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2020.
Váradi József
   Szivárvány Birkenau felett [elektronikus dok.] / Váradi József. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157008. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-690-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3779592]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2020.
Varga Beáta (1975-)
   Artúr : Szivárgó sötétség III. / On Sai. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 320, [7] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-546-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3780384]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2020.
Wirth Imre (1964-)
   Ő volt a rejtélyes állat : v_rs_k / Wirth Imre. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2018. - 88, [1] p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-861-9 fűzött : 1495,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3779616]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2020.
Wodianer-Nemessuri Zoltán (1948-)
   Alkony, 1580-1605 / Wodianer-Nemessuri Zoltán ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért Alapítvány, 2019. - 611 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-89943-8-7 kötött : 4600,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3779905]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2020.
Zöld Attila (1958-)
   Kiömlő résnyi gondolat / Zöld Attila ; [... ill. Lopez Dávid] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Szilvásvárad ; Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 183, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5849-61-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3780354]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4541 /2020.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca ajándéka : adventi kifestő / Bartos Erika. - Átd. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2019, cop. 2018. - [27] p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5883-43-9 fűzött : 1390,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3783916]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2020.
Baruzzi, Agnese (1980-)
Buongiorno, farfalla! (magyar)
   Jó reggelt, pillangó! / Agnese Baruzzi, Gabriele Clima. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
Ford. Elekes Dóra
ISBN 978-963-509-029-7 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779507]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2020.
Baruzzi, Agnese (1980-)
Buongiorno, pettirosso! (magyar)
   Jó reggelt, vörösbegy! / Agnese Baruzzi, Gabriele Clima. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
Ford. Elekes Dóra
ISBN 978-963-509-030-3 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779516]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2020.
Bordicchia, Gaia
'Twas the night before Christmas (magyar)
   Karácsony éjjelén : térbeli mesekönyv / rajz. Gaia Bordicchia. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Erényi Mónika
ISBN 978-963-324-484-5 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3780285]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2020.
Braun, Sebastien (1971-)
Du bekommst ein Geschwisterchen, kleiner Spatz (magyar)
   Testvéred lesz, kisveréb / [ill. Sebastien Braun] ; [szöveg Katja Reider]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 15x17 cm. - (A legkisebbek kedvenc meséi)
Ford. Elekes Dóra
ISBN 978-963-244-207-5 kötött : 2495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779594]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2020.
Daynes, Katie
What is snow? (magyar)
   Nézd meg, mi az a hó! / Katie Daynes, Marta Álvarez Miguéns. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
Ford. Erényi Mónika. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-324-483-8 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3780024]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2020.
Erne, Andrea (1958-)
Alles über Einsatzkräfte (magyar)
   Akcióban az életmentők / [szöveg Andrea Erne] ; [ill. Joachim Krause]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 52.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-509-049-5 kötött : 4299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779437]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2020.
Erne, Andrea (1958-)
Wir entdecken Meerestiere (magyar)
   Tengeri állatok / [szöveg Andrea Erne] ; [ill. Anne Ebert]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 53.)
Ford. Thor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-509-062-4 kötött : 4299,- Ft
tengeri állat - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 591.9(26)(02.053.2)
[AN 3779443]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2020.
Gernhäuser, Susanne (1966-)
Abenteurer und Entdecker (magyar)
   Kalandorok és felfedezők / [szöveg Susanne Gernhäuser] ; [ill. Peter Friedl]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 51.)
Ford. Thor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-509-058-7 kötött : 4299,- Ft
felfedező utazás - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 910.4(100)(02.053.2)
[AN 3779433]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2020.
Gerölyné Joó Katalin
   A kis Hótündér / G. Joó Katalin ; ill. Németh Ibolya ; [kiad. Irodalmi Rádió]. - [Miskolc] : Irod. Rádió, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5849-66-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3780331]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2020.
Gruber, Denitza (1977-)
Mein Bauernhof (magyar)
   A tanyán / [ill. Denitza Gruber] ; [szöveg Sandra Grimm]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Mini keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-232-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779596]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2020.
Gruber, Denitza (1977-)
Mein Zuhause (magyar)
   Otthon / [ill. Denitza Gruber] ; [szöveg Sandra Grimm]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Mini keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-509-057-0 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779602]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2020.
Illés Andrea
   A baba első szavai / [szöveg Illés Andrea] ; [ill. Papp Rita]. - Budapest : Scolar, 2019. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-244-985-2 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779531]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2020.
Jones, Rob Lloyd
Little red riding hood (magyar)
   Piroska és a farkas / a szöveget átírta Rob Lloyd Jones ; ill. Lorena Alvarez. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 25x25 cm
Ford. Müller Gerda. - Dobozban. - 30 darabos kirakóval
ISBN 978-963-324-641-2 fűzött : 3980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3780094]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2020.
Kessel, Carola von (1969-)
Wir schützen unsere Umwelt (magyar)
   Óvjuk a környezetet! / [szöveg Carola von Kessel] ; [ill. Guido Wandrey]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 54.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-509-078-5 kötött : 4299,- Ft
környezetvédelem - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 504.06(02.053.2)
[AN 3779535]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2020.
Künzler-Behncke, Rosemarie (1926-)
Mein erster Märchenschatz (magyar)
   Utazás Meseországba / [a Grimm testvérek és Hans Christian Andersen meséi alapján írta Rosemarie Künzler-Behncke] ; [ill. Marlis Scharff-Kniemeyer] ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-509-024-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779518]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2020.
Márton Melinda
   Lámák, pandák és más cukiságok / [írta és szerk. Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 82, [13] p. : ill., színes ; 23 cm
Matricákkal
ISBN 978-963-487-131-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3779435]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2020.
Mein schönstes Sachen suchen (magyar)
   Legkedvesebb böngészőképeim / [ill. Barbara Jelenkovich, Stefan Seidel, Ursula Weller] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (28 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-474-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3779540]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2020.
Milbourne, Anna (1972-)
The nutcracker (magyar)
   Diótörő : klasszikusok kicsiknek / [a szöveget átírta Anna Milbourne] ; [rajz. Karl James Mountford]. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm
Ford. Erényi Mónika. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-324-513-2 kötött : 2900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3780016]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2020.
Nieländer, Peter (1969-)
Was macht der Astronaut? (magyar)
   Mit csinál az űrhajós? / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2019. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 39.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-509-072-3 kötött : 2799,- Ft
űrhajózás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3779550]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2020.
Szabó Zsolt (1978-)
   Dudu, a kis versenyautó / [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-459-156-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3783931]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2020.
Taplin, Sam
Are you there little reindeer? (magyar)
   Hova bújtál, kis rénszarvas? / [írta Sam Taplin] ; [rajz. Essi Kimpimäki]. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
keretcím: Kukucs-könyvek
ISBN 978-963-324-514-9 kötött : 1900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3780073]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2020.
Taplin, Sam
Are you there little unicorn? (magyar)
   Hova bújtál, kis unikornis? / [írta Sam Taplin] ; ill. Sarah Allen. - Budapest : Teknős Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
keretcím: Kukucs-könyvek
ISBN 978-963-324-675-7 kötött : 1900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3780076]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2020.
Verdick, Elizabeth
Mealtime (magyar)
   Hami-idő / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., 2019. - [35] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-615-00-5347-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3780448]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4565 /2020.
Davis, Jim (1945-)
   Rövid nyújtás két alvás között : [Garfield-poénok 2006-ból] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2019]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 148.)
ISBN 978-615-5425-57-8 fűzött : 1100,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3779860]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2020.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   23. köt., Suttogások és sikolyok. - cop. 2019. - 134 p.
ISBN 978-615-81202-3-4 fűzött : 3290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3780458] MARC

ANSEL
UTF-8


   24. köt., Élet és halál. - cop. 2019. - 133 p.
ISBN 978-615-81202-4-1 fűzött : 3290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3780462] MARC

ANSEL
UTF-8