MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/04/20 09:51:17
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4567 /2020.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (34.). Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció (2019) (Esztergom)
   XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia [elektronikus dok.] : Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció : Esztergom, 2019. április 15-17. : rezümékötet / szerk. Berczeli Réka, Kissné Csorba Erika, Stefán Katalin ; [rend., közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 23.8 MB). - [Budapest] : PPKE BTK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157190. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-308-357-4
didaktika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Esztergom) *** 37.025 *** 371.3
[AN 3780884]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2020.
   Pannonhalma CAMPUS működési kézikönyv [elektronikus dok.] / kész. Pannonhalma és Térsége Fejlesztésért[!] Alapítvány. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Pannonhalma : Pannonhalma és Térsége Fejlesztésért[!] Alapítvány, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156556. - Működési követelmények: Adobe Reader
Pannonhalma - településfejlesztés - nyári egyetem - közösségfejlesztés - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Pannonhalma) *** 711.4 *** 316.45 *** 378.18
[AN 3776028]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2020.
   "Sapere aude" [elektronikus dok.] : a Szegedi Történészhallgatók Egyesületének első konferenciája tanulmánykötete / szerk. Dávid Benjámin, Kiss Gábor Ferenc, Lengyel Ádám. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Szegeden, 2019. ápr. 11-én rendezték. - Címváltozat: SZETE 2019. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157199. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-14-3
világtörténelem - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Szeged) *** 378.184 *** 930.9
[AN 3780919]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4570 /2020.
Béres Judit (1976-)
   "Azért olvasok, hogy éljek" [elektronikus dok.] : az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig / Béres Judit. - Szöveg (pdf : 7 MB). - Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157491. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-04-7
olvasáskutatás - olvasáslélektan - könyvtárügy - biblioterápia - elektronikus dokumentum
028 *** 615.851.82 *** 02
[AN 3783635]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4571 /2020.
Murányi Gábor (1954-)
   A sajtó szövedéke [elektronikus dok.] : huszadik századi laphistóriák / Murányi Gábor. - Szöveg (pdf : 30.3 MB). - Pécs : Kronosz, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157468. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-25-2
Magyarország - sajtótörténet - 20. század - elektronikus dokumentum
070(439)"19"
[AN 3782855]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4572 /2020.
Bálló Attila (1968-)
   A tér-idő szerkezete [elektronikus dok.] : a gravitáció / Bálló Attila. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 2.6 MB). - [Székesfehérvár] : [Bálló A.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152295. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81003-8-0 (epub)
ISBN 978-615-81003-9-7 (mobi)
tömegvonzás - elektronikus dokumentum
531.51
[AN 3734315]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2020.
Bálló Attila (1968-)
   A tér-idő szerkezete [elektronikus dok.] : a húrok és az M elmélet / Bálló Attila. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 1.7 MB). - [Székesfehérvár] : [Bálló A.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152300. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81006-0-1 (epub)
ISBN 978-615-81006-1-8 (mobi)
elméleti fizika - húrmodell - kozmológia - elektronikus dokumentum
530.1 *** 524.8
[AN 3734361]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4574 /2020.
International Symposium on Analytical and Environmental Problems (25.) (2019) (Szeged)
   Proceedings of the 25th International Symposium on Analytical and Environmental Problems [elektronikus dok.] : Szeged ..., October 7-8, 2019 / ed. by Tünde Alapi, István Ilisz ; org. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága ; publ. University of Szeged. - Szöveg (pdf : 15.3 MB). - Szeged : Univ. of Szeged, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156577. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-702-4
analitikai kémia - környezetvédelem - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
543 *** 504.06 *** 63 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3776304]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2020.
Magyar Aeroszol Konferencia (14.) (2019) (Visegrád)
   XIV. Magyar Aeroszol Konferencia [elektronikus dok.] : Visegrád, 2019. október 2-4. / ... szervezői Wigner Fizikai Kutatóközpont, Magyar Aeroszol Társaság. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Budapest : Wigner Fizikai Kutatóközp., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156445. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6415-4
aeroszol - vegyipari technológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
54-138 *** 66-911.38 *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 3775150]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4576 /2020.
Bálló Attila (1968-)
   A tér-idő szerkezete [elektronikus dok.] : az idő / Bálló Attila. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.2 MB). - [Székesfehérvár] : [Bálló A.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152294. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81003-5-9 (mobi)
ISBN 978-615-81003-4-2 (epub)
idő - kozmológia - elektronikus dokumentum
524.8 *** 115
[AN 3734311]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4577 /2020.
Chamovitz, Daniel (1963-)
What a plant knows (magyar)
   Mit tud a növény? [elektronikus dok.] : útmutató az érzékekhez / Daniel Chamovitz ; ford. Makovecz Benjamin. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157163. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-503-3
növényélettan - növényökológia - elektronikus dokumentum
581.1 *** 581.5
[AN 3780664]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2020.
Dubois, Philippe J. (1955-)
Petite philosophie des oiseaux (magyar)
   Tyúkeszűek-e a madarak? [elektronikus dok.] : madárbölcselet 22 tételben / Philippe J. Dubois, Élise Rousseau ; ford. Bognár Róbert. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-580-4
madár - etológia - elektronikus dokumentum
598.2 *** 591.5
[AN 3780937]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2020.
   EHBEA 2018 Pécs [elektronikus dok.] : 13th Conference of the European Human Behaviour and Evolution Association : 4th-7th April, 2018, Pécs ... : abstract book / ed.-in-chief Tamás Bereczkei ; org. by University of Pécs Institute of Psychology, Hungarian Psychology Association. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Pécs] : Univ. of Pécs, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151170. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-225-8
embertan - törzsfejlődés - kulturális antropológia - állat-ember kapcsolat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
599.9 *** 591.557.2 *** 572 *** 575.8 *** 061.3(439-2Pécs) *** 316.7
[AN 3727030]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2020.
Inváziós növények visszaszorítása ormánsági élőhelyeken (angol)
   Invasive plant control in habitats of Ormánság [elektronikus dok.] : methodological guide / ed. by Márton Korda, Dénes Bartha and Ágnes Csiszár ; transl. by Ágnes Csiszár ; [publ. by the] Mecsekerdő Zrt. - Szöveg (pdf : 31.2 MB). - Pécs : Mecsekerdő Zrt., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156558. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5666-1
Ormánság - flóra - inváziós faj - gyomirtás - elektronikus dokumentum
581.9(439Ormánság) *** 632.5 *** 632.9
[AN 3776055]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2020.
   Inváziós növények visszaszorítása ormánsági élőhelyeken [elektronikus dok.] : módszertani útmutató / szerk. Korda Márton, Bartha Dénes és Csiszár Ágnes ; [közread. a] Mecsekerdő Zrt. - Szöveg (pdf : 31.1 MB). - Pécs : Mecsekerdő Zrt., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156561. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5665-4
Ormánság - flóra - inváziós faj - gyomirtás - elektronikus dokumentum
581.9(439Ormánság) *** 632.5 *** 632.9
[AN 3776088]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2020.
Mukherjee, Siddhartha (1970-)
The gene (magyar)
   A gén [elektronikus dok.] : személyes történet / Siddhartha Mukherjee ; ford. Kelemen László. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Park, [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-489-0
tudománytörténet - genetika - humángenetika - genom - elektronikus dokumentum
575(100)(091) *** 575.113
[AN 3780629]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4583 /2020.
   Ajánlások a fejlődési zavarok és az érzékszervi fogyatékosságok korai szűréséhez, állapotmegismeréséhez [elektronikus dok.] : módszertani kézikönyv / szerk. Csepregi András ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Gyermekút. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157542. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81119-5-9
gyermeki fejlődés - fejlődési rendellenesség - érzékszervi fogyatékos - elektronikus dokumentum
612.65 *** 616-007 *** 616.8-009.6-053.2
[AN 3784039]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2020.
Brezenák Alexandrina
   Kiről szól az életed? [elektronikus dok.] : a leegyszerűsített tudatosság és a boldogság jegyében / Brezenák Alexandrina. - Szöveg (epub : 34.8 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157048. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3779912]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2020.
   Duettek - kapcsolódások a zeneterápiában [elektronikus dok.] : 2019. november 8-9. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - [Budapest] : [M. Zeneterápiás Egyes.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - Rend., közread. a Magyar Zeneterápiás Egyesület. - A konferenciát Budapesten rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157006. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-6792-6
zeneterápia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
615.851.82 *** 78 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3779543]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2020.
   Felismerés és támogatás: a kora gyermekkori intervencióról [elektronikus dok.] : módszertani kézikönyv / [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Gyermekút. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157543. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81119-1-1
gyógypedagógia - gyermekgondozás - gyermekvédelem - elektronikus dokumentum
613.95 *** 376.013.82 *** 364.65-053.2
[AN 3784055]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2020.
Gilján János
   Boldogság és szenvedély [elektronikus dok.] / Gilján János. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - [Budapest] : Gilján J., [2019], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157293. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7193-0
boldogság - párkapcsolat - nemi élet - elektronikus dokumentum
159.942 *** 316.472.4 *** 613.88
[AN 3781684]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2020.
   A katasztrófa-készenlét, a reagálás és a beavatkozási biztonság egészségügyi alapjai [elektronikus dok.] / szerk. Major László ; társszerk. Liptay László, Orgován György. - Szöveg (pdf : 22.1 MB). - Budapest : Semmelweis, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157037. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-495-1
katasztrófavédelem - orvosi tevékenység - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
614.8(075.8) *** 616-039.74(075.8) *** 355.58(075.8)
[AN 3779873]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2020.
Magnusson, Margareta (1934-)
Döstädning (magyar)
   Végső rendrakás svéd módra [elektronikus dok.] : hogyan szabadítsd meg magad és családodat a felgyűlt holmiktól / Margareta Magnusson ; ford. Dedinszky Zsófia. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Park Kvk., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157224. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-531-6
háztartási munka - rend - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865 *** 64.047
[AN 3781057]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2020.
   A Magyar Zoonózis Társaság 2018. évi tudományos konferenciáin elhangzott előadások összefoglaló kötete [elektronikus dok.] / ... szerk. Kasza Gyula, Szakos Dávid. - Szöveg (pdf : 17.4 MB). - Budapest : MZT, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157527. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80432-4-3
állatról emberre terjedő betegség - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
616.9-022.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3783932]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2020.
   A Magyar Zoonózis Társaság 2019. évi tudományos konferenciáin elhangzott előadások összefoglaló kötete [elektronikus dok.] / ... szerk. Kasza Gyula, Szakos Dávid. - Szöveg (pdf : 13.3 MB). - Budapest : MZT, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157525. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80432-5-0
állatról emberre terjedő betegség - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
616.9-022.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3783912]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2020.
Napthali, Sarah (1967-)
Buddhism for mothers of schoolchildren (magyar)
   Buddhizmus anyáknak iskolás gyerekkel [elektronikus dok.] : nyugalom a zűrös hétköznapokban / Sarah Napthali ; ford. Szakács Szilvia. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-304-318-9
mentálhigiénia - anya - családi nevelés - buddhizmus - elektronikus dokumentum
613.865-055.52 *** 37.018.1 *** 294.3
[AN 3784108]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2020.
   Az orvosi mikrobiológia alapjai [elektronikus dok.] : e-tankönyv / szerk. Szabó Dóra. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - [Budapest] : Semmelweis K., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156479. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-489-0
orvosi mikrobiológia - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
616.9(075.8) *** 579.61(075.8)
[AN 3775383]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2020.
Pihurik Judit (1955-)
   Perben és haragban világháborús önmagunkkal [elektronikus dok.] : tanulmányok / Pihurik Judit ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2015 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157311. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-96-2
Magyarország - Délvidék - magyar történelem - hadtörténet - katonaélet - emlékezés - kollektív emlékezet - második világháború - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
159.953 *** 943.92-13"194" *** 355.48(439)"194" *** 355.1(439)"194"
[AN 3781806]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2020.
Stahl, Stefanie (1963-)
Das Kind in dir muss Heimat finden (magyar)
   A benned rejlő gyermeknek otthonra kell találnia [elektronikus dok.] : megoldás (szinte) minden problémára / Stefanie Stahl ; ford. Malyáta Eszter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157171. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-510-1
személyiségfejlesztés - elektronikus dokumentum
159.923.2
[AN 3780695]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2020.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Becoming myself (magyar)
   Úton önmagamhoz [elektronikus dok.] : egy pszichoterapeuta emlékiratai / Irvin D. Yalom ; ford. és a jegyzeteket írta Orosz Ildikó. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157205. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-583-5
Yalom, Irvin D. (1931-)
Egyesült Államok - pszichiáter - pszichoterápia - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
615.851(0:82-94) *** 159.9(73)(092)Yalom_I._D.(0:82-94)
[AN 3780936]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2020.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The gift of therapy (magyar)
   A terápia ajándéka [elektronikus dok.] : műhelytitkok / Irvin D. Yalom ; ford. Zsuppán András. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157192. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-645-0
pszichoterápia - memoár - elektronikus dokumentum
615.851(0:82-94)
[AN 3780900]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2020.
Zuckerman, Peter (1979-)
Buried in the sky (magyar)
   Felhőkbe veszve [elektronikus dok.] : tragikus nap a pakisztáni K2-n : a serpa mászók rendkívüli története / Peter Zuckerman, Amanda Padoan ; ford. Kelemen László. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Park, cop. 2019. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157207. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-572-9
Karakorum - alpinizmus - sportbaleset - amerikai angol irodalom - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
614.88(235.24)"2008"(0:82-31) *** 796.52(235.24) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3780940]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4599 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2018 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 25 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153390. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-78-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3745978]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2018 [elektronikus dok.] : blokkok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153458. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-70-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3746929]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2018 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153457. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-71-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3746925]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2018 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153456. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-72-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3746923]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2018 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153454. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-73-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3746920]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2018 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153453. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-74-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3746917]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelCAD 2018 [elektronikus dok.] : rajzméretezés, szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153452. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-75-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelCAD
[AN 3746912]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2018 [elektronikus dok.] : biblia / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 32.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153551. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-47-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3747377]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2018 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153549. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-38-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3747373]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2018 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153550. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-39-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3747375]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2018 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153556. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-40-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3747388]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2018 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153557. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-41-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3747389]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2018 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153552. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-42-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3747379]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2018 [elektronikus dok.] : rajzméretezés, szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153558. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-43-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3747392]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2018 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153555. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-44-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3747386]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2018 [elektronikus dok.] : rendszerváltozók / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153554. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-45-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3747384]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2018 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153553. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5810-46-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3747380]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   SoftMaker Office 2018 PlanMaker [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157776. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-000-5
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016PlanMaker
[AN 3785431]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   SoftMaker Office 2018 Presentations [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157774. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-001-2
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688Presentations
[AN 3785425]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   SoftMaker Office 2018 TextMaker [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157777. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-99-6
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2TextMaker
[AN 3785433]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   SoftMaker Office PlanMaker 2016 [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152747. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-95-8
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016PlanMaker
[AN 3740868]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   SoftMaker Office Presentations 2016 [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152744. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-96-5
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688Presentations
[AN 3740861]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   SoftMaker Office TextMaker 2016 [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 10.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152746. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5867-94-1)
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2TextMaker
[AN 3740865]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   SoftMaker Office Thunderbird [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152743. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-94-1
elektronikus posta - elektronikus dokumentum
519.688Thunderbird
[AN 3740859]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2D/3D 2018 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 27.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-153828. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-021-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3749633]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2D/3D 2018 [elektronikus dok.] : blokkok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154566. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-013-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3758796]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2D/3D 2018 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154570. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-014-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3758805]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2D/3D 2018 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154569. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-015-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3758800]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2D/3D 2018 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154568. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-016-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3758798]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2D/3D 2018 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154563. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-017-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3758791]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2D/3D 2018 [elektronikus dok.] : rajzméretezés, szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154567. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-018-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3758797]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2D/3D 2018 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154565. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-019-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3758795]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Deluxe 2D/3D 2018 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154564. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-020-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3758793]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Expert 2018 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 27.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154576. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-012-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3758834]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Expert 2018 [elektronikus dok.] : blokkok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152664. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-004-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3740151]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Expert 2018 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152669. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-005-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3740161]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Expert 2018 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152668. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-006-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3740159]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Expert 2018 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152667. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-007-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3740158]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Expert 2018 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152666. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-008-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3740157]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Expert 2018 [elektronikus dok.] : rajzméretezés, szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152665. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-009-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3740155]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Expert 2018 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152663. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-365-966-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3740149]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Expert 2018 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152662. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-011-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3740147]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4641 /2020.
Horváth Balázs
   A szépség és a lélek titka nőknek [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018. - (Stílustükör ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Szerzők Horváth Balázs, Horváth B. Éva, Horváth László. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156716. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2775-3
kozmetika - divat - női ruházat - elektronikus dokumentum
687.5 *** 391.2
[AN 3777245]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4642 /2020.
   Aszály és belvíz monitoring és menedzsment, valamint a kapcsolódó kockázatok a Dél-Alföldön és a Vajdaságban [elektronikus dok.] = Monitoring, risks and management of drought and inland excess water in South Hungary and Vojvodina = Monitoring, rizici i upravljanje sušom i suvišnim unutrašnjim vodama na jugu Mađarske i u Vojvodini / szerk. ... Ladányi Zsuzsanna, Blanka Viktória ; kiad. ... Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék. - Szöveg (pdf : 35.6 MB). - Szeged : SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tansz., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156954. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-680-5
Dél-Alföld - Vajdaság - vízmentesítés - monitoring - elektronikus dokumentum
627.5(439.14-13) *** 627.5(497.11)
[AN 3779125]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4643 /2020.
Kuthy Zsuzsa
   40t tűsarkúban [elektronikus dok.] / Kuthy Zsuzsa. - Szöveg (pdf : 46.9 MB) (epub : 1.6 MB) (mobi : 1.9 MB). - Debrecen : Ágenda, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156488. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-30-1 (pdf)
ISBN 978-615-6051-31-8 (epub)
ISBN 978-615-6051-32-5 (mobi)
kamion - nemzetközi szállítmányozás - memoár - elektronikus dokumentum
656.073(0:82-94)
[AN 3775460]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2020.
Nikola Vanessza
   Használtautó-vásárlás okosan [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - [Budapest] : [ABC K.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - Szerző Nikola Vanessza. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156874. - Működési követelmények: Adobe Reader
használt autó - beszerzés - elektronikus dokumentum
629.114.6.004.65 *** 658.7
[AN 3778625]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4645 /2020.
   Exceeding the vision [elektronikus dok.] : forest mechanisation of the future : proceedings of the 52nd International Symposium on Forestry Mechanization : 6-9 October 2019, Sopron ..., Forchtenstein, Austria / ed. Imre Czupy. - Szöveg (pdf : 36.8 MB). - Sopron : Univ. of Sopron Press, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156557. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-343-2
erdészet - erdészeti gép - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
630 *** 504.03 *** 061.3(439-2Sopron) *** 630*36
[AN 3776035]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2020.
   Kutyatörténetek [elektronikus dok.] / ford. Reichard Piroska. - Szöveg (epub : 2.7 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156401. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-879-3 (epub)
ISBN 978-963-474-880-9 (mobi)
angol nyelvű irodalom - kutya - ifjúsági irodalom - állatirodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
636.7(0:82-35) *** 820-35(02.053.2)(082)=945.11
[AN 3774769]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2020.
Papp István (1979-)
   Fehér Lajos [elektronikus dok.] : egy népi kommunista politikus pályaképe / Papp István. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]. - (ÁBTL monográfiák, ISSN 2560-1318)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157392. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-60-3
Fehér Lajos (1917-1981)
Magyarország - politikus - kommunista párt - mezőgazdasági politika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
338.43(439)"194/197" *** 32(439)(092)Fehér_L. *** 329.15(439)"194/197"
[AN 3782511]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2020.
Wohlleben, Peter (1964-)
Gebrauchsanweisung für den Wald (magyar)
   Erdei kalauz [elektronikus dok.] : növények, állatok, évszakok, kirándulás / Peter Wohlleben ; ford. Malyáta Eszter. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157193. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-615-3
erdő - természeti környezet - természetjárás - elektronikus dokumentum
630*1 *** 502 *** 796.5
[AN 3780905]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2020.
Zsarnóczky Martin (1974-)
   Egészségturizmus 2.0 [elektronikus dok.] / Zsarnóczky Martin. - Szöveg (pub : 936 KB). - [Parádsasvár] : MatraLab, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156902. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1940-6
gyógyturizmus - elektronikus dokumentum
338.43 *** 613.7
[AN 3778803]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4650 /2020.
   Közétkeztetési szakácskönyv [elektronikus dok.] / írta Fehér Ferencné [et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : SE ETK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157753. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5855-07-8
közétkeztetés - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12) *** 642.5
[AN 3785339]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4651 /2020.
Angyalosi Gergely (1953-)
   Dekonstrukció és esztétika [elektronikus dok.] / Angyalosi Gergely. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Pécs : Kronosz, 2018 [!2019]. - (Thienemann-előadások, ISSN 1788-0556 ; 9.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157358. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-43-6
Derrida, Jacques (1930-2004)
Franciaország - filozófus - esztétika - irodalomesztétika - művészetesztétika - 20. század - elektronikus dokumentum
111.852 *** 82.01 *** 1(44)(092)Derrida,_J. *** 7.01
[AN 3782280]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2020.
Bálló Attila (1968-)
   A tér-idő szerkezete [elektronikus dok.] : a tér / Bálló Attila. - Szöveg (docx : 772 KB) (mobi : 1.7 MB). - [Székesfehérvár] : [Bálló A.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152293. - Működési követelmények: MS Office / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81003-2-8 (docx)
ISBN 978-615-81003-3-5 (mobi)
téridő - kozmológia - világegyetem - elektronikus dokumentum
114/115 *** 524.8
[AN 3734306]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2020.
Macaulay, Thomas Babington (1800-1859)
Lord Bacon (magyar)
   Lord Bacon [elektronikus dok.] / Thomas Babington Macaulay ; ford. B. P. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155273. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-778-9 (epub)
ISBN 978-963-474-779-6 (mobi)
Bacon, Francis (1561-1626)
Anglia - filozófus - 16. század - 17. század - elektronikus dokumentum
1(410)(092)Bacon,_F.
[AN 3764958]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2020.
Rovelli, Carlo (1956-)
L'ordine del tempo (magyar)
   Az idő rendje [elektronikus dok.] / Carlo Rovelli ; ford. Balázs István. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-526-2
idő - kozmológia - kvantumelmélet - elektronikus dokumentum
115 *** 524.8 *** 530.145 *** 531.111
[AN 3780878]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4655 /2020.
Benkovics István
   Buddha és az univerzum [elektronikus dok.] / Benkovics István. - Szöveg (epub : 244 KB). - [Budapest] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1221-6
buddhizmus - elektronikus dokumentum
294.3
[AN 3778835]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2020.
Csepregi Zoltán (1964-)
   Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM) [elektronikus dok.] : proszopográfiai rész : II: a zsolnai zsinattól (1610) a soproni országgyűlésig (1681) : II/2: Észak-Magyarország, a biccsei egyházkerület = Pastores evangelico-lutherani in Hungaria : pars prosopographica : II. a synodo Solnensi (1610) usque ad comitia Semproniensia (1861) : II/2: Hungaria septemtrionalis (districtus Bitsensis) / Csepregi Zoltán. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : MEDiT, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156451. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6425-3
Felvidék - evangélikus egyház - protestáns lelkész - egyháztörténet - 17. század - adattár - elektronikus dokumentum
284.1(439.22)(092)"16"(035.5)
[AN 3775174]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2020.
Fedeles Tamás (1974-)
   "Isten nevében utazunk" [elektronikus dok.] : zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a középkorban / Fedeles Tamás. - Szöveg (pdf : 47.4 MB). - Pécs : Kronosz, 2015 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157488. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-10-8
Európa - zarándoklat - kegyhely - művelődéstörténet - középkor - elektronikus dokumentum
248.153.8(4)"11/15" *** 930.85(4)"11/15"
[AN 3783595]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2020.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
In Him (magyar)
   Krisztusban [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. Gulyás Csilla. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Budapest] : Faithline, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149538. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1037-3
vallásos irodalom
244
[AN 3713965]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2020.
Kiss Gergely (1971-)
   Dél-Magyarországtól Itáliáig [elektronikus dok.] : Báncsa nembeli István (1205 k.-1270) váci püspök, esztergomi érsek, az első magyarországi bíboros életpályája / Kiss Gergely. - Szöveg (pdf : 11 MB). - Pécs : Kronosz, 2015 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157356. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-44-3
Báncsa István (1205?-1268?)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - 13. század - elektronikus dokumentum
282(439)(092)Báncsa_I.
[AN 3782261]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2020.
   Vallás és erőszak [elektronikus dok.] : elméleti koncepciók és a globális terrorizmus felemelkedése a 21. században / szerk. Szilágyi Tamás ; kiad. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Tanszéke. - Szöveg (pdf : 610 KB). - Szeged : SZTE BTK Vallástud. Tansz., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156955. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-695-9
vallási fundamentalizmus - terrorizmus - 21. század - elektronikus dokumentum
291.7 *** 323.285(100)"20"
[AN 3779151]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4661 /2020.
Feminists don't wear pink and other lies (magyar)
   Egy feminista nem jár rózsaszínben és egyéb hazugságok [elektronikus dok.] / szerk. Scarlett Curtis ; ford. Diószegi Dorottya. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Menő Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157520. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-9536-44-9)
nők a társadalomban - feminizmus - elektronikus dokumentum
316.37-055.2 *** 396(0:82-3)
[AN 3783861]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2020.
   "...házam imádság házának hivatik minden népek számára!" [elektronikus dok.] : a Pécsi Izraelita Hitközség dokumentumok tükrében, 1837-1950 / vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Vörös István Károly. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Pécs : Kronosz : Pécsi Zsidó Hitközség : Pécs Története Alapítvány, 2016 [!2019]. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 6.)
Főcím a címképrnyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157420. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-6027-09-2
Pécsi Izraelita Hitközség
Pécs - zsidóság - zsidó egyház - 19. század - 20. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
316.347(=924)(439-2Pécs)"18/194"(093) *** 296(439-2Pécs)(091)(093)
[AN 3782665]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2020.
Megyeri Zsuzsanna
   Gyere közelebb! [elektronikus dok.] : visszatalálni egymáshoz párterápia segítségével / Megyeri Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157506. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-834-4
párkapcsolat - pszichoterápia - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 615.851
[AN 3783778]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2020.
Nemes Orsolya
   Generációs mítoszok [elektronikus dok.] : hogyan készüljünk fel a jövő kihívásaira? / Nemes Orsolya ; az illusztrációkat kész. Dusik Móni. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157501. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-836-8
nemzedék - nemzedékek közti különbség - információs társadalom - éghajlatváltozás - társadalmi egyenlőtlenség - 21. század - elektronikus dokumentum
316.346.3 *** 681.3.004.14 *** 316.77 *** 551.583 *** 316.344.23(100)"20"
[AN 3783728]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2020.
Rushkoff, Douglas
Present shock (magyar)
   Jelensokk [elektronikus dok.] : amikor minden most történik / Douglas Rushkoff ; ford. Böszörményi Jenő. - Szöveg (epub : 1.37 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157549. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-681-4
társadalomkritika - információs társadalom - technikai kultúra - tömegtájékoztatási eszköz - idő - elektronikus dokumentum
304 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 791.9.096/.097 *** 115
[AN 3784106]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2020.
Szécsi Noémi (1976-)
   Lányok és asszonyok aranykönyve [elektronikus dok.] : szépség, egészség, termékenység és szexualitás a 19-20. század fordulóján / Szécsi Noémi. - Szöveg (epub : 6.8 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157197. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-603-0
Magyarország - társadalomtörténet - nők a társadalomban - életmód - női szerep - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
316.37-055.2(439)"18/19" *** 316.728(439)"18/19" *** 930.85-055.2(439)"18/19"
[AN 3780916]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2020.
Zsarnóczky Martin (1974-)
   A sikeres időskor esszenciái [elektronikus dok.] : életminőség és jól-lét / Zsarnóczky Martin. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Parádsasvár] : MatraLab Nonprofit Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81160-3-9
idős - életminőség - népesség elöregedése - szociológiai vizsgálat - elektronikus dokumentum
316.37-053.9 *** 314.9-053.9(100)
[AN 3778816]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2020.
   Zsidó lojalitáshierarchiák dinamikája a modernkori Közép-Európában [elektronikus dok.] : 2019. nov. 6-7., Szeged ... : programfüzet / szerk. Glässer Norbert, Zima András ; kiad. az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Történelem Tanszék és az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : OR-ZSE Történelem Tansz. ; Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2019
Főcím a címképernyőről. - Előadásösszefoglalókkal. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157005. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-694-2
Közép-Európa - Magyarország - zsidóság - asszimiláció - identitás - zsidó vallás - történelem - művelődéstörténet - újkor - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
316.347(=924)(4-11)"18/19" *** 316.63(=924)(4-11) *** 940-11(=924)"19" *** 296(4-11) *** 061.3(439-2Szeged) *** 930.85(=924)(439)"18/19"
[AN 3779524]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4669 /2020.
McDougall, Christopher (1962-)
Born to run (magyar)
   Futni születtünk [elektronikus dok.] : egy rejtőzködő indián törzs, néhány szuperatléta és minden idők legnagyobb ultrafutóversenyének története / Christopher McDougall ; ford. Szarka Zoltán, Tompa Andrea. - 3. kiad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157216. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-527-9
Mexikó - hosszútávfutás - néprajz - indiánok - memoár - elektronikus dokumentum
39(=97)(72) *** 796.422.16(0:82-94)
[AN 3781031]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4670 /2020.
Åsbrink, Elisabeth (1965-)
1947 (magyar)
   1947 [elektronikus dok.] : újrakezdés a háború után / Elisabeth Åsbrink ; ford. Dobosi Beáta. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-570-5
Európa - civilizáció - művelődéstörténet - holokauszt - 1945 utáni időszak - 20. század - történeti kronológia - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(4)"193/1945" *** 008(100)"19" *** 930.85(100)"1947"(0:930.24)
[AN 3780952]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2020.
Gonda Gábor (1979-)
   Kitaszítva [elektronikus dok.] : kényszermigráció, nemzetiségpolitika és földreform németek által lakott dél- és nyugat-dunántúli településeken, 1944-1948 / Gonda Gábor. - 2. kiad. - Szöveg (pdf : 9.7 MB). - Pécs : PHF : Kronosz, 2014 [!2019]. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 11.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157338. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6027-73-3
Dél-Dunántúl - Nyugat-Dunántúl - kitelepítés - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
325.254(=30)(439.11-13)"194" *** 325.254(=30)(439.11-15)"194" *** 323.1(=30)(439.11-13)"194" *** 323.1(=30)(439-15)"194"
[AN 3782061]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2020.
Gőzsy Zoltán (1974-)
   Der Bauernaufstand im Komitat Baranya, 1766 [elektronikus dok.] = A parasztfelkelés Baranya vármegyében 1766-ban / Gőzsy Zoltán, Gerhard Seewann. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Pécs : Kronosz, 2015 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157397. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-45-0
Baranya vármegye - felkelés - parasztság - magyar történelem - 18. század - elektronikus dokumentum
323.269.6(439.127)"1766" *** 323.325(439.127)"1766" *** 943.912.7"17"
[AN 3782533]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2020.
Gyarmati György (1951-)
   Taposómalom taposóaknákkal [elektronikus dok.] : írások a megmagyarosított államszocializmusról / Gyarmati György ; a névmutatót kész. Erőss Zsolt ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 7.2 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157391. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-27-1
Magyarország - politikatörténet - magyar történelem - szocialista rendszer - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
321.74(439)"1945/198" *** 32(439)"1945/1989" *** 943.9"194/198"
[AN 3782507]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2020.
   A holokauszt témája az irodalomban [elektronikus dok.] : a holokauszt kifejezésének problémái, a közösségi reprezentáció, a holokauszt és a magyar líra, a holokauszt mint esztétikai probléma, a holokauszt a kortárs irodalomban, a holokauszt filmes ábrázolásai / szerk. Kisantal Tamás és Mekis D. János. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Pécs : Kronosz, 2018 [!2019]. - (Árkádia kiskönyvtár. Irodalom, ISSN 2559-8783 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157357. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-15-3
holokauszt - magyar irodalom története - narratológia - irodalomesztétika - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
323.12(=924)"1939/1945" *** 894.511(091)"19/201" *** 82.01
[AN 3782272]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2020.
   Honukban otthontalanok [elektronikus dok.] : tanulmányok az 1951. évi budapesti kitelepítések történetéből / szerk. Gyarmati György és Palasik Mária. - Szöveg (pdf : 28.7 MB). - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2018 [!2019]. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
A Budapesten, 2016. máj. 26-27-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157365. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-67-2
Magyarország - Budapest - kitelepítés - állami terror - Rákosi-korszak - elektronikus dokumentum
325.254.6(439-2Bp.)"195" *** 323.282(439)"195"
[AN 3782311]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2020.
   A Horthy-korszak Magyarországa jugoszláv szemmel [elektronikus dok.] : délszláv levéltári források Magyarországról, 1919-1941 / ... vál., ford., szerk. és a bev. tanulmányt írta Hornyák Árpád ; kiad. a ... Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTA BTK TTI, 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157417. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6027-16-0
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság - Jugoszlávia - Magyarország - magyar történelem - külpolitika - diplomáciatörténet - Horthy-korszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
327(497.1)"1918/192" *** 943.9"1919/1941"(093) *** 327(439)"1919/1941"(093)
[AN 3782645]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2020.
Kerepeszki Róbert (1982-)
   Darányi Kálmán [elektronikus dok.] : pályakép, személyiség, korrajz / Kerepeszki Róbert. - Szöveg (pdf : 22.2 MB). - [Pécs] : Kronosz, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157429. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-42-9
Darányi Kálmán (1886-1939)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Darányi_K.
[AN 3782767]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2020.
Kerepeszki Róbert (1982-)
   A "tépelődő gentleman" [elektronikus dok.] : Darányi Kálmán, 1886-1939 / Kerepeszki Róbert. - Szöveg (pdf : 6 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2014 [!2019]. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157487. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-11-5
Darányi Kálmán (1886-1939)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Darányi_K.
[AN 3783571]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2020.
Marshall, Tim (1959-)
Prisoners of geography (magyar)
   A földrajz fogságában [elektronikus dok.] : tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról / Tim Marshall ; ford. Makovecz Benjamin. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157164. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-504-0
geopolitika - elektronikus dokumentum
327(100)
[AN 3780670]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2020.
Marshall, Tim (1959-)
Prisoners of geography (magyar)
   A földrajz fogságában [elektronikus dok.] : tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról / Tim Marshall ; ford. Makovecz Benjamin, ... Zsuppán András. - Frissített, bőv. kiad. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157191. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-661-0
geopolitika - elektronikus dokumentum
327(100)
[AN 3780888]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2020.
   Mások vagy ugyanolyanok? [elektronikus dok.] : a hallgatók politikai aktivitása, politikai orientációja Magyarországon, 2019 / szerk. Szabó Andrea, Susánszky Pál, Oross Dániel ; [közread. a] Heinrich Böll Stiftung, Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - [Budapest] : Heinrich Böll Stiftung : TK PTI ; [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157281. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-10-5
Magyarország - politikai szocializáció - ifjúságszociológia - egyetemi hallgató - politikai szociológia - civil társadalom - politikai részvétel - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
323.2(439)"201" *** 378.18(439)"201" *** 316.334.3(439)"201" *** 316.37-057.87(439)"201"(083.41)
[AN 3781536]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2020.
   Metszetek bolsevizmusról, sztálinizmusról [elektronikus dok.] / szerk. Gyarmati György és Pihurik Judit ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat ..., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Budapest : MTT : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2018 [!2019]
A Szegeden, 2017. ápr. 3-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157363. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-84-9
Kelet-Európa - kommunizmus - szocialista rendszer - történelem - 20. század - elektronikus dokumentum
321.74(4-11) *** 329.15(4-11) *** 940-11"19"
[AN 3782307]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2020.
   Modernizáció és nemzetállam-építés [elektronikus dok.] : haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon : tanulmányok / szerk. Csibi Norbert és Schwarczwölder Ádám. - Szöveg (pdf : 14 MB). - Pécs : Kronosz, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157360. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-85-6
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - nemzetállam - nacionalizmus - liberalizmus - nemzetiség - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - elektronikus dokumentum
323(439)"1867/1918 *** 943.9"1867/1918" *** 329.17(439)"1867/1918" *** 329.12(439)"1867/1918" *** 316.347(=00)(439)"1867/1918"
[AN 3782299]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2020.
Püski Levente (1965-)
   A Horthy-korszak szürke eminenciása [elektronikus dok.] : Károlyi Gyula (1871-1947) / Püski Levente. - Szöveg (pdf : 9.1 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2016 [!2019]. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157483. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-6027-16-0)
Károlyi Gyula (1871-1947)
Magyarország - politikus - Horthy-korszak - politikatörténet - belpolitika - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Károlyi_Gy. *** 323(439)"191/194"
[AN 3783468]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2020.
Sashalmi Endre (1964-)
   Az emberi testtől az óraműig [elektronikus dok.] : az állam metaforái és formaváltozásai a nyugati keresztény kultúrkörben, 1300-1800 / Sashalmi Endre. - Szöveg (pdf : 17.5 MB). - Pécs : Kronosz, 2015 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157353. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-36-8
Nyugat-Európa - államelmélet - történelem - középkor - újkor - elektronikus dokumentum
321.01(4-15)"13/17" *** 94-15"13/17"
[AN 3782243]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2020.
Tóth Imre (1968-)
   Egy polgári arisztokrata [elektronikus dok.] : Kánya Kálmán (1869-1945) / Tóth Imre. - Szöveg (pdf : 11.1 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2016 [!2019]. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157426. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-51-1
Kánya Kálmán (1869-1945)
Magyarország - politikus - külpolitika - századforduló - Horthy-korszak - második világháború - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Kánya_K. *** 327(439)"191/1944"
[AN 3782753]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2020.
Ujváry Gábor (1960-)
   "Egy európai formátumú államférfi" [elektronikus dok.] : Klebelsberg Kuno, 1875-1932 / Ujváry Gábor. - Szöveg (pdf : 12.2 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2014 [!2019]. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157490. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-05-4
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
Magyarország - politikus - kulturális politika - Horthy-korszak - 20. század - elektronikus dokumentum
323:008(439)"192/193" *** 32(439)(092)Klebelsberg_K.
[AN 3783609]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2020.
   Volksbund és ifjúság [elektronikus dok.] : dokumentumok a magyarországi német ifjúság történetéből, 1925-1944 / vál., szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Vitári Zsolt ; ... közrem. Czeferner Dóra, Gyimesi Réka, Márkus Beáta. - Szöveg (pdf : 5.6 MB). - Pécs : Kronosz, 2015 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157302. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-14-1
Magyarországi Németek Népi Szövetsége
Magyarország - magyarországi németek - ifjúsági mozgalom - Horthy-korszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
323.1(=30)(439)"192/194"(093) *** 329.78(=30)(439)"192/194"(093) *** 316.347(=30)(439)"192/194"(093)
[AN 3781755]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2020.
Vonyó József (1945-)
   Gömbös Gyula és a hatalom [elektronikus dok.] : egy politikussá lett katonatiszt / Vonyó József. - Szöveg (pdf : 56.5 MB). - [Pécs] : Kronosz, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157388. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-62-7
Gömbös Gyula (1886-1936)
Magyarország - politikus - magyar történelem - Horthy-korszak - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Gömbös_Gy. *** 943.9"192/193"
[AN 3782493]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4690 /2020.
   1989 és a rendszerváltás [elektronikus dok.] : a társadalmi cselekvés lehetőségei : interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia : Szeged, 2019. november 28-30. : program, absztraktkötet / [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék. - Szöveg (pdf : 7.1 MB). - Szeged : SZTE ÁJK Politológiai Tansz., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157050. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-710-9
magyar történelem - rendszerváltás - politikatörténet - művelődéstörténet - társadalomtörténet - Kádár-korszak - ezredforduló - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
943.9"195/200" *** 061.3(439-2Szeged) *** 316.32(439)"195/200" *** 930.85(439)"195/200" *** 323(439)"195/200"
[AN 3779932]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2020.
Anderle Ádám (1943-2016)
   Spanyol mozaik [elektronikus dok.] : tanulmányok a hispanista kutatások történetéből / Anderle Ádám. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - [Pécs] : Kronosz, 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157306. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-02-8
Latin-Amerika - Spanyolország - Magyarország - történelem - történelmi kapcsolat - történettudomány - 20. század - elektronikus dokumentum
946.0"19" *** 98(=6) *** 327(439) *** 930.1(439)
[AN 3781768]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2020.
Árvai Tünde
   Városanyák [elektronikus dok.] : mozaikok a pécsi nők 19-20. századi történetéből / Árvai Tünde. - Szöveg (pdf : 45 MB). - Pécs : Kronosz : Pécs Története Alapítvány, 2016 [!2019]. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157296. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-6048-11-0
Pécs - Magyarország - nőtörténet - művelődéstörténet - nők a társadalomban - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
930.85(439-2Pécs) *** 929-055.2(439-2Pécs)"18/19" *** 930.85-055.2(439)"18/19"
[AN 3781697]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2020.
Bagi Dániel (1968-)
   Divisio regni [elektronikus dok.] : országmegosztás, trónviszály és dinasztikus történetírás az Árpádok, Piastok és Přemyslidák birodalmában a 11. és a korai 12. században / Bagi Dániel. - Szöveg (pdf : 9.7 MB). - Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157427. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6027-47-4
Árpád-ház
Közép-Európa - magyar történelem - uralkodócsalád - hercegség - utódlás - Árpád-kor - elektronikus dokumentum
943.9"10/11" *** 929.731(439)"10/11" *** 323.311.121(439)"10/11" *** 347.68(439)"10/11" *** 929.731(4-11)"10/11"
[AN 3782760]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2020.
Crowley, Roger (1951-)
Conquerors (magyar)
   Hódítók [elektronikus dok.] : hogyan kovácsolta össze Portugália a történelem első tengeri világbirodalmát / Roger Crowley ; ford. Hegedűs Péter ; ... az utószót írta B. Szabó János. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-569-9
Portugália - történelem - tengerhajózás - gyarmatosítás - művelődéstörténet - 16. század - elektronikus dokumentum
946.9"15" *** 656.61(262.2)"15" *** 325.3(469)"15" *** 930.85(469)
[AN 3780966]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2020.
   A dualizmus kori Pécs történetéből [elektronikus dok.] : városgazdálkodás, társasági élet, szegénypolitika / szerk. Pilkhoffer Mónika és Kaposi Zoltán. - Szöveg (pdf : 9.1 MB). - Pécs : Kronosz : Pécs Története Alapítvány, 2017 [!2019]. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157485. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-14-6
Pécs - helytörténet - gazdaságtörténet - művelődéstörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - elektronikus dokumentum
943.9-2Pécs"186/191" *** 338(091)(439-2Pécs)"186/191" *** 930.85(439-2Pécs)"186/191"
[AN 3783492]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2020.
   Echo simul una et quina [elektronikus dok.] : tanulmányok a pécsi székesegyházról : Tóth Melinda emlékére / szerk. Heidl György, Raffay Endre, Tüskés Anna ; kiad. a ... Pécsi Egyházmegye. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Pécs : Kronosz : Pécsi Egyházmegye, 2016 [!2019]
A Pécsett, 2015 okt. 15-16-án rendezett emlékkonferencia szerkesztett előadásai. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157396. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-48-1
Pécs - székesegyház - művészettörténet - keresztény művészet - régészet - elektronikus dokumentum
904(439-2Pécs) *** 726.6(439-2Pécs)(091) *** 247(439-2Pécs)
[AN 3782522]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2020.
Eörsi László (1955-)
   A csepeli fegyveres ellenállás, 1956 [elektronikus dok.] / Eörsi László ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 1956-os Intézet Alapítvány. - Szöveg (pdf : 23.2 MB). - [Pécs] : Kronosz ; Budapest : ÁBTL : 1956-os Int. Alapítvány, 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157419. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-13-9
Budapest. 21. kerület - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi személy - adattár - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9-2Bp.XXI."1956"(092)(093)
[AN 3782663]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2020.
Font Márta (1952-)
   Dinasztikus érdekek nyomában [elektronikus dok.] : Árpádok, Piastok, Rurikok az európai politikában / Font Márta. - Szöveg (pdf : 10.5 MB). - [Pécs] : Kronosz, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157428. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás német és orosz nyelven
ISBN 978-615-6027-46-7
Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - magyar történelem - 10. század - 11. század - 12. század - 13. század - elektronikus dokumentum
940-11"09/12" *** 943.9"10/12" *** 940-191"09/12"
[AN 3782766]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2020.
Font Márta (1952-)
   Kálmán, 1208-1241 [elektronikus dok.] : Halics királya, Szlavónia hercege / Font Márta, Barabás Gábor ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat ... - Szöveg (pdf : 14 MB). - Budapest : MTT ; Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157364. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-6156-027-69-6
Kálmán (Halics: király) (1208-1241)
Árpád-ház
Halics - Szlavónia - magyar történelem - uralkodócsalád - történelmi személy - hercegség - 13. század - elektronikus dokumentum
943.9(092)Kálmán *** 943.9"12" *** 943.924"12" *** 943.924(092)Kálmán *** 943.74"12" *** 943.74(092)Kálmán
[AN 3782310]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2020.
   Genetika és őstörténet [elektronikus dok.] : a magyarok és más eurázsiai népek múltja a genetikai adatok fényében / Pamjav Horolma [et al.]. - Jav., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 5.5 MB). - Budapest : Napkút, cop. 2019. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 12.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157413. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-855-3
őstörténet - magyar őstörténet - urál-altaji népek - genetika - embertan - elektronikus dokumentum
930.8(=941/=945) *** 575.857 *** 572
[AN 3782628]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2020.
   Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban, 1939-1945 [elektronikus dok.] / szerk. Gyarmati György és Pihurik Judit ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat ..., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Budapest : MTT : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2015 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157387. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-63-4
magyar történelem - hadtörténet - hétköznapi élet - második világháború - elektronikus dokumentum
943.9"1939/1945" *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 3782487]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2020.
Kádár Zsuzsanna (1960-)
   Szertefoszlott remények [elektronikus dok.] : Potoczky Mária és Magyarország, 1956 / B. Kádár Zsuzsanna ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 10 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157305. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-04-2
Potoczky Mária (1922-2007)
Magyarország - Ausztria - történelmi személy - politikai üldözés - emigráns - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
929(439)Potoczky_M. *** 323.281(439)"1945/195" *** 325.25(=945.11)(436)"1956"
[AN 3781765]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2020.
Katančiev, Sultan Talevič
   Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában [elektronikus dok.] / Szultan Talevics Katancsijev ; ford. Benkő Mihály. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Napkút, cop. 2019. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 4.)
A függelékben Kumekov, B. E. "A kunok őstörténete és magyar történelmi kapcsolataik" c. írása. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157412. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-263-854-6
nemzettörténelem - kunok - elektronikus dokumentum
930.8(=943.46)
[AN 3782608]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2020.
Katus László (1927-2015)
   A modern Magyarország születése [elektronikus dok.] : Magyarország története, 1711-1914 / Katus László ; [közread. a] Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület. - 3. jav., átd. kiad. - Szöveg (pdf : 6.8 MB). - [Pécs] : Kronosz K. : Pécsi Történettudományért Kult. Egyes., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157480. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-22-1
magyar történelem - 18. század - 19. század - századforduló - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
943.9"1711/1914"(075.8)
[AN 3783459]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2020.
Kisantal Tamás (1975-)
   Az élet tanítómesterei [elektronikus dok.] : írások a történelem ábrázolásáról / Kisantal Tamás. - Szöveg (pdf : 9.6 MB). - Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157433. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-35-1
történettudomány - holokauszt - elektronikus dokumentum
930.1 *** 323.12(=924)
[AN 3782788]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2020.
   Kor/társ panoráma [elektronikus dok.] : tanulmányok a 70 éves Vonyó József tiszteletére / szerk. Erőss Zsolt, Gyarmati György ; [közread. a] ... Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT : ÁBTL, 2015 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157336. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-75-7
világtörténelem - személyi bibliográfia - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
943.9 *** 012Vonyó_J. *** 930.9
[AN 3782043]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2020.
Majoros István (1949-)
   Franciák a 20. századi Közép- és Kelet-Európában [elektronikus dok.] : tanulmányok / Majoros István. - Szöveg (epub : 434 KB). - Budapest : Underground ; [Fót] : [Majoros I.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156736. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-5682-1
Franciaország - Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - külpolitika - történelmi kapcsolat - 20. század - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
940-11"19" *** 944"19" *** 327(44)"19"
[AN 3777490]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2020.
Meacham, Jon (1969-)
Franklin and Winston (magyar)
   Franklin és Winston [elektronikus dok.] : egy nagy ívű barátság bensőséges története / Jon Meacham ; ford. Sóskuthy György ..., Soproni András. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157152. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-484-5
Roosevelt, Franklin Delano (1882-1945)
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Egyesült Államok - Nagy-Britannia - politikus - 20. század - elektronikus dokumentum
973(092)Roosevelt,_F._D. *** 941.0(092)Churchill,_W._S.
[AN 3780584]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2020.
Nemere István (1944-)
   Mária Terézia magánélete [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 1.5 MB) (epub : 977 KB) (mobi : 2.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155865. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-409-9 (pdf)
ISBN 978-963-453-408-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-397-9 (epub)
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Magyarország - uralkodó - 18. század - életrajz - elektronikus dokumentum
943.9(092)Mária_Terézia
[AN 3769711]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2020.
Oborni Teréz (1960-)
   Az ördöngös barát [elektronikus dok.] : Fráter György, 1482-1551 / Oborni Teréz. - Szöveg (pdf : 22 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2017 [!2019]. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157432. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-37-5
Martinuzzi György (1482-1551)
magyar történelem - külpolitika - történelmi személy - török hódoltság - 16. század - elektronikus dokumentum
943.9(092)Martinuzzi_Gy. *** 943.9"15" *** 327(439)"15"
[AN 3782782]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2020.
Pawlowsky Ede (1834-?)
   Miksa császár mexikói expedíciója [elektronikus dok.] / Pawlowsky Ede. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156578. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-881-6 (epub)
ISBN 978-963-474-882-3 (mobi)
Miksa (Mexikó: császár) (1832-1867)
Mexikó - történelem - uralkodó - 19. század - elektronikus dokumentum
972(092)Miksa *** 972"186"
[AN 3776314]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2020.
Rigó Róbert (1973-)
   Elitváltások évtizede Kecskeméten, 1938-1948 [elektronikus dok.] / Rigó Róbert. - Szöveg (pdf : 9.4 MB). - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2014 [!2019]. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157393. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-54-2
Kecskemét - helytörténet - társadalomtörténet - elit - Horthy-korszak - második világháború - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
943.9-2Kecskemét"193/194" *** 316.32(439-2Kecskemét)"193/194" *** 316.344.4(439-2Kecskemét)"193/194"
[AN 3782516]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2020.
   Sed intelligere [elektronikus dok.] : tanulmányok a hatvanöt éves Gyarmati György tiszteletére / szerk. Slachta Krisztina, Bánkuti Gábor, Vonyó József. - Szöveg (pdf : 12 MB). - Pécs : Kronosz, 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157307. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-01-1
világtörténelem - magyar történelem - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
943.9 *** 930.9
[AN 3781773]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2020.
   Személyiség és történelem [elektronikus dok.] : a történelmi személyiség : a történeti életrajz módszertani kérdései / szerk. Vonyó József ; ... közrem. Csukovits Enikő és Gyarmati György ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat, ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : M. Tört. Társ. : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. ; Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]
A Zamárdiban, 2016. aug. 15-17-én és Budapesten, 2016. szept. 23-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157359. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-03-5
történettudomány - kutatás - módszertan - életrajz - elektronikus dokumentum
930.1 *** 001.891
[AN 3782297]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2020.
Tóbiás Áron (1927-2017)
   "...nőttön nő tiszta fénye" [elektronikus dok.] : emlékezések, beszélgetések, dokumentumok 1956-ról / Tóbiás Áron. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Pécs : Kronosz, 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157313. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6027-87-0
1956-os forradalom - magyar történelem - memoár - interjú - elektronikus dokumentum
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3781819]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2020.
Türk Attila Antal (1973-)
   A Krím-félsziget régészete a késő antikvitástól az érett középkorig, Kr. u. 6-11. század [elektronikus dok.] : egyetemi jegyzet / Türk Attila ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. - Szöveg és képek (pdf : 40 MB). - Budapest : PPKE BTK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156949. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-373-4
Krím - régészet - középkor - elektronikus dokumentum
904(477.75)"05/10"
[AN 3779101]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2020.
   Vészterhes idők a Mecsekalján [elektronikus dok.] : háborúk, járványok és természeti katasztrófák Pécsett az ókortól a második világháborúig / szerk. Varga Szabolcs. - Szöveg (pdf : 18 MB). - Pécs : Kronosz : Pécs Története Alapítvány, 2017 [!2019]. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 8.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157294. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-13-4
Pécs - helytörténet - hadtörténet - katasztrófa - elektronikus dokumentum
943.9-2Pécs *** 355.48(439-2Pécs) *** 502.58(439-2Pécs)(091)
[AN 3781689]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2020.
Vidó Miklós
   Egy horkai Berecz család története [elektronikus dok.] / írta Vidó Miklós. - Szöveg (docx : 7.8 MB). - [S.l.] : [s.n.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156852. - Működési követelmények: szövegszerkesztő
Berecz család
Magyarország - Özörény - családtörténet - helytörténet - elektronikus dokumentum
929.52(439)Berecz *** 943.9-2Özörény
[AN 3778451]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2020.
Vonyó József (1945-)
   Városok, üzemek, intézmények [elektronikus dok.] : tervek, tapasztalatok, tanulmányok / Vonyó József. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - [Pécs] : Kronosz, 2012 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157303. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-12-7
Pécs - helytörténet - történetírás - elektronikus dokumentum
930.1(439-2Pécs) *** 943.9-2Pécs
[AN 3781757]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2020.
Vukman Péter (1980-)
   "Harcban Tito és Rankovics klikkje ellen" [elektronikus dok.] : jugoszláv politikai emigránsok Magyarországon, 1948-1980 / Vukman Péter ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157489. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-08-5
Jugoszlávia - Magyarország - történelem - emigráns - kommunizmus - külpolitika - 20. század - elektronikus dokumentum
949.71"194/195" *** 325.25(=86)(439)"194/198" *** 329.15(497.1)"194/195" *** 327(439)"194/195" *** 327(497.1)"194/195"
[AN 3783598]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4721 /2020.
Amelang, James S. (1952-)
   Writing cities [elektronikus dok.] : exploring early modern urban discourse / James S. Amelang. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019. - (The Natalie Zemon Davis annual lecture series at Central European University, Budapest, ISSN 1996-1197)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157222. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-7326-53-0)
Európa - történelem - urbanizáció - újkor - elektronikus dokumentum
911.375 *** 940-21
[AN 3781056]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2020.
Demeter Gábor (1980-)
   Fantomhatárok nyomában a posztszovjet térségben [elektronikus dok.] : a regionális egyenlőtlenségek történelmi gyökerei és kapcsolata a mai konfliktuszónákkal, 1897-2010 / Demeter Gábor, Karácsonyi Dávid, Bottlik Zsolt ; [közread. a] Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Szöveg (pdf : 24.5 MB). - Budapest : [MTA] BTK, 2019. - (Történeti térinformatikai tanulmányok, ISSN 2560-2276 ; 10.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156829. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-194-3
Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - politikai földrajz - területi egyenlőtlenség - regionális politika - régiók szerinti különbség - határ menti terület - posztszocialista ország - elektronikus dokumentum
911.3(4-11) *** 947-62-04 *** 332.14(4-11)(091)
[AN 3778331]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2020.
Grüll Tibor (1964-)
   A tenger gyümölcsei [elektronikus dok.] : a tengerek szerepe a Római Birodalom gazdaságában / Grüll Tibor ; a térképeket Nagy Béla kész. - Szöveg (pdf : 42.4 MB). - Pécs : Kronosz, 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157435. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-29-0
Mediterráneum - Földközi-tenger - gazdaságtörténet - tengerhajózás - geopolitika - gazdaságföldrajz - római birodalom kora - elektronikus dokumentum
911.3(37)(262) *** 338(091)(37) *** 355.02(37)(262)
[AN 3782802]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2020.
Lansing, Alfred
Endurance (magyar)
   A Déli-sark foglyai [elektronikus dok.] : Ernest Shackleton legendás antarktiszi expedíciója / Alfred Lansing ; ford. Ambrose Montanus és Láng Zsuzsa Angéla. - 3. kiad. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157166. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-505-7
Shackleton, Ernest (1874-1922)
Antarktisz - felfedező utazás - századforduló - angol irodalom - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
910.4(99)(269)"191" *** 820-992=945.11
[AN 3780675]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4725 /2020.
Bencze Béla
   Börtönügyi lexikon [elektronikus dok.] / írta és szerk. Bencze Béla. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Pécs : Kronosz, 2014 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157354. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-39-9
büntetőjog - börtönügy - szaklexikon - elektronikus dokumentum
343:030 *** 343.8:030
[AN 3782253]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2020.
   Continuities, discontinuities [elektronikus dok.] : secret services after Stalin's death in communist Central and Eastern Europe / ed. by György Gyarmati and Mária Palasik ; [publ. by the] Historical Archives of the Hungarian State Security ... - Szöveg (pdf : 9.8 MB). - Budapest : Historical Arch. of the Hung. State Security ; Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157430. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-41-2
Közép-Európa - Kelet-Európa - politikai rendőrség - titkosszolgálat - szocialista rendszer - 1950-es évek - esettanulmány - elektronikus dokumentum
351.746.1(47-62)"195/196" *** 351.746.1(4-11)"195/196" *** 355.40(4-11)"195/196"
[AN 3782770]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2020.
   Epizódok a titkok házából [elektronikus dok.] : a politikai rendőrség mindennapjai 1956 után / szerk. Okváth Imre és Palasik Mária ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ... - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157424. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6027-57-3
Magyarország - politikai rendőrség - kémelhárítás - hírszerzés - Kádár-korszak - esettanulmány - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)"195/198" *** 355.40(439)"195/198" *** 327.84(439)"195/198"
[AN 3782723]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2020.
Holdis, Dumitrita
   Media influence matrix: Romania [elektronikus dok.] / auth. Dumitrita Holdis ; ed. Marius Dragomir ; publ. by CEU Center for Media, Data and Society. - Szöveg (pdf : 35.2 MB). - Budapest : CEU CMDS, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156864. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6107-00-8
Románia - médiakutatás - médiapolitika - tömegtájékoztatási eszköz - elektronikus dokumentum
34:791.9.096/.097(498) *** 316.774(498)
[AN 3778539]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2020.
   Környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény [elektronikus dok.] / szerk. Piukovics Éva. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 12.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156910. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-78-0
Magyarország - pártfogó felügyelet - útmutató - elektronikus dokumentum
343.848(439)(036)
[AN 3778872]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2020.
   Közérdekű munka büntetés végrehajtása [elektronikus dok.] / szerk. Piukovics Éva. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 11.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156737. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-73-5
Magyarország - közmunka - pártfogó felügyelet - útmutató - elektronikus dokumentum
351.712(439)(036) *** 331.57(439)(036) *** 343.848.3(439)(036)
[AN 3777494]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2020.
   A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok tematikus szerkesztett gyűjteménye [elektronikus dok.] / szerk. Badacsonyi-Horváth Katalin ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2019
Lezárva: 2019. júl. 31. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156698. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-149-7
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
Magyarország - köztisztviselő - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
35.08(439)(094) *** 342.98(439)(094)
[AN 3777145]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2020.
Nemere István (1944-)
   Királyok és királynők a vérpadon [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 1.3 MB) (epub : 970 KB) (mobi : 2.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155863. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-419-8 (pdf)
ISBN 978-963-453-402-0 (epub)
ISBN 978-963-453-418-1 (mobi)
uralkodó - kivégzés - 16. század - 17. század - 18. század - elektronikus dokumentum
343.25 *** 323.282 *** 930.9(092)"15/17"
[AN 3769696]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2020.
Papp Gergely Zoltán (1983-)
   Elektronikus állampolgári ügyintézési szolgáltatások [elektronikus dok.] / Papp Gergely Zoltán ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Budapest : NKE, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150825. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5870-03-3
Magyarország - elektronikus ügyintézés - közigazgatás - elektronikus dokumentum
35.077(439) *** 681.3.004.14(439)
[AN 3723954]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2020.
Pump Judit
   A Polgári Törvénykönyv a környezetjogász szemével [elektronikus dok.] / Pump Judit. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : Pázmány Press, 2019. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. febr. 15. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157226. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-375-8
Magyarország - polgári jog - környezetvédelmi jog - elektronikus dokumentum
349.6(439) *** 347(439)
[AN 3781086]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2020.
Slachta Krisztina (1980-)
   Megfigyelt szabadság [elektronikus dok.] : a keletnémet és a magyar állambiztonsági szervek együttműködése a Kádár-kori Magyarországon, 1956-1990 / Slachta Krisztina ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 8.1 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157528. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-82-5
Német Demokratikus Köztársaság - Magyarország - titkosszolgálat - szocialista rendszer - nemzetközi együttműködés - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
351.746.1(430.2)"195/198" *** 327.84(430.2)"195/198" *** 351.746.1(439)"195/198"
[AN 3783943]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2020.
   Speciális ismeretek pártfogó felügyelők számára [elektronikus dok.] / szerk. Piukovics Éva. - Szöveg (pdf : 6.6 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 10.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156738. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-74-2
Magyarország - pártfogó felügyelet - útmutató - elektronikus dokumentum
343.848(439)(036)
[AN 3777497]
MARC

ANSEL
UTF-84737 /2020.
Vértesy László (1982-)
   A nyugdíjrendszer helyzete és finanszírozhatósága [elektronikus dok.] / Vértesy László. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Budapest : BME GTK Pénzügyek Tansz., 2018. - (Pénzügyi műhelytanulmányok ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156934. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-797-8
Magyarország - nyugdíjügy - társadalombiztosítás - demográfia - idős - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
349.3(439) *** 369.5(439) *** 314-053.9(439)"20"(083.41)
[AN 3779018]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2020.
Wayand Tibor (1890-1949)
   Önvallatás [elektronikus dok.] : Wayand Tibor fogságban írt visszaemlékezései, 1945-1946 / szerk., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Varga Krisztián ; a névmutatót kész. Erőss Zsolt. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2019. - (Állambiztonsági történeti tár, ISSN 1587-6268)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157390. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-35-6
Wayand Tibor (1890-1949)
Magyarország - politikai rendőrség - magyar történelem - Horthy-korszak - memoár - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)(092)Wayand_T.(0:82-94) *** 943.9"192/194"(093)
[AN 3782501]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4739 /2020.
Bene Krisztián
   A szabad francia erők, 1940-1943 [elektronikus dok.] : a francia katonai együttműködés a második világháborúban / Bene Krisztián. - Szöveg (pdf : 31.6 MB). - Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157436. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-615-6027-26-9
Franciaország - hadtörténet - kollaboráció - német megszállás - második világháború - elektronikus dokumentum
355.48(44)"1940/1943" *** 355.318(=40)(430)"1940/1943"
[AN 3782806]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2020.
   Big brother's miserable little grocery store [elektronikus dok.] : studies on the history of the Hungarian secret services after World War II / ed. by György Gyarmati and Mária Palasik ; [publ. by the] Historical Archives of the Hungarian State Security ... - 2. ed. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Budapest : Historical Arch. of the Hung. State Security ; Pécs : Kronosz, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157389. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-6048-40-0)
Magyarország - titkosszolgálat - 1945 utáni időszak
355.40(439)"1945/198" *** 351.746.1(439)"194/198"
[AN 3782497]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2020.
Horváth Zoltán
   Port Arthurtól Csuzimáig [elektronikus dok.] : tengeri harcok az orosz - japán háborúban / Horváth Zoltán. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Sárvár] : [Horváth Z.], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151285. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80968-1-2
Távol-Kelet - Japán - Kína - Oroszország - hadtörténet - haditengerészet - tengeri hadművelet - 19. század - századforduló
355.48(5-012) *** 359(100)"18/190" *** 355.49(47)"1905" *** 355.49(520)"1914/1918"
[AN 3727548]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2020.
Redfield, Marc (1958-)
The rhetoric of terror (magyar)
   A terror retorikája [elektronikus dok.] : töprengések 9/11 és a terror elleni háború kapcsán / Marc Redfield ; ford. Fogarasi György. - Szöveg (epub : 2.2 MB) (mobi : 540 KB). - Szeged : Americana eBooks, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156562. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5423-58-1 (epub)
ISBN 978-615-5423-59-8 (mobi)
Egyesült Államok - terrorizmus - világpolitika - terrorelhárítás - biztonságpolitika - ezredforduló - elektronikus dokumentum
355.40(100)"200" *** 327(100)"200" *** 323.285(73)"2001"
[AN 3776100]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2020.
Varga Szabolcs (1978-)
   Leónidasz a végvidéken [elektronikus dok.] : Zrínyi Miklós (1508-1566) / Varga Szabolcs. - Szöveg (pdf : 23 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2016 [!2019]. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157361. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-79-5
Zrínyi Miklós (1508-1566)
Zrínyi család
Magyarország - magyar történelem - hadvezér - családtörténet - 16. század - elektronikus dokumentum
355(439)(092)Zrínyi_M. *** 929.52(439)Zrínyi *** 943.9"15"
[AN 3782302]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4744 /2020.
   Vezető és menedzser [elektronikus dok.] : emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából / szerk. László Gyula, Németh Julianna, Sipos Norbert ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - Pécs : PTE KTK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156773. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-442-9
vezetéstudomány - szervezéstudomány - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
65.01
[AN 3777803]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4745 /2020.
Alex
   Kolbászból van a kerítés [elektronikus dok.] / Alex. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [S.l.] : Underground : [Magánkiad.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-5684-5
Németország - külföldi munkavállalás - memoár - elektronikus dokumentum
331.556.46(430)(=945.11)(0:82-94)
[AN 3777188]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2020.
Crowley, Roger (1951-)
City of fortune (magyar)
   Kalmárköztársaság [elektronikus dok.] : hogyan hozta létre és veszítette el tengeri hatalmát Velence / Roger Crowley ; ford. Makovecz Benjamin ; ... az utószót írta B. Szabó János. - Szöveg (epub : 7 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157172. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-511-8
Velencei Köztársaság - történelem - tengerhajózás - külkereskedelem - középkor - elektronikus dokumentum
339.5(45-2Venezia)"12/14" *** 945-2Venezia"10/150" *** 656.61(262.2)"10/15"
[AN 3780698]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2020.
Dorogi Ildikó
   Reports on EU and Eastern partnership international cooperation barometer in science, technology and innovation [elektronikus dok.] / auth. Ildikó Dorogi, Margit Dávid, Béla Kardon ; with the contibution of Piotr Swiatek ; [publ. by the] Regional Centre for Information and Scientific Development. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : RCISD, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156876. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6062-00-0
Európai Unió - Közép-Európa - Kelet-Európa - nemzetközi együttműködés - fejlesztési politika - innováció - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
330.341.1(4-62) *** 327.39(4-62)"201"(083.41)
[AN 3778647]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2020.
   Az "ezüst pillanatok" nyomában [elektronikus dok.] : tanulmányok Bekker Zsuzsa emlékére / szerk. Hild Márta, Madarász Aladár. - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A Budapesten, 2015. nov. 11-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157434. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-31-3
gazdaságtan - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
330
[AN 3782795]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2020.
Király Júlia (1957-)
   A tornádó oldalszele [elektronikus dok.] : szubjektív válságtörténet, 2007-2013 / Király Júlia. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157212. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-568-2
Magyarország - közgazdász - gazdaságtörténet - pénzügy - 20. század - 21. század - ezredforduló - memoár - elektronikus dokumentum
330(439)(092)Király_J.(0:82-94) *** 336(439)"20"(0:82-94) *** 338(439)"20"(0:82-94)
[AN 3780975]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2020.
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Nemzetközi Téli Konferenciája (5.) (2019) (Gödöllő)
   Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók V. Nemzetközi Téli Konferenciája [elektronikus dok.] : 2019. február 22., ... Gödöllő : konferenciakötet / [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály. - Szöveg (pdf : 12.2 MB). - [Budapest] : DOSZ Közgazdaságtud. Oszt., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157532. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-843-4
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3783951]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2020.
   Közösségi főiskola regionális megvalósíthatóságának megalapozása [elektronikus dok.] / szerk. Döbör András, T. Molnár Gizella ; kiad. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. - Szöveg (pdf : 10.6 MB). - Szeged : SZTE JGYPK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157060. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-16-5
Dél-alföldi régió - főiskola - közösségi oktatás - regionális politika - határ menti kapcsolat - munkaerőpiac - elektronikus dokumentum
332.14(439Dél-Alföld) *** 331.5(439.14-04) *** 378.6(439Dél-Alföld)
[AN 3780005]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2020.
   Kriptopénz abc [elektronikus dok.] / Györfi András [et al.]. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157548. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-833-7
pénzügy - digitális pénz - technikai kultúra - digitális technika - elektronikus dokumentum
336.7 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3784097]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2020.
   Megváltozott munkaképességű személyek atipikus foglalkoztatási lehetőségei a Dél-Dunántúlon [elektronikus dok.] : példatár / szerk. Ásványi Zsófia, Nemeskéri Zsolt ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem KPVK Munkatudományi Kutatócsoport. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - [Szekszárd] : PTE KPVK Munkatud. Kutatócsop., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-150202. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-213-5
Dél-dunántúli régió - munkaerőpiac - szociális foglalkoztatás - hátrányos helyzetű - atipikus foglalkoztatás - foglalkozási rehabilitáció - 21. század - elektronikus dokumentum
331.5(439Dél-Dunántúl)"201" *** 331.582.2(439Dél-Dunántúl)"201"
[AN 3718428]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2020.
Novák Zsuzsanna
   Monetáris politika [elektronikus dok.] / Novák Zsuzsanna. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : BME GTK Pénzügyek Tansz., 2019. - (Pénzügyi műhelytanulmányok ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156933. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-800-5
monetáris politika - elektronikus dokumentum
336.7
[AN 3779017]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   SoftMaker Office 2016 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 30.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152748. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-93-4
felhasználói program - ügyvitel - elektronikus dokumentum
651.011.56 *** 519.688SoftMaker_Office
[AN 3740869]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   SoftMaker Office 2018 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 31.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157775. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5867-98-9
felhasználói program - ügyvitel - elektronikus dokumentum
651.011.56 *** 519.688SoftMaker_Office
[AN 3785428]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2020.
Porkoláb Imre
   A stratégia művészete [elektronikus dok.] : szervezeti innováció kiszámíthatatlan üzleti környezetben - Szun-ce gondolatai alapján / Porkoláb Imre. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157500. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-835-1
szervezetfejlesztés - stratégiai menedzsment - elektronikus dokumentum
658.1.016.7 *** 658.1.011.1
[AN 3783705]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2020.
   Problémafelvetések a támogatott lakhatás témaköréhez kapcsolódva [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / [közread. az.] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Szöveg (pdf : 793 KB). - Budapest : ELTE BGGYK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151214. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-75-8
lakásügy - társadalmi helyzet - esettanulmány - elektronikus dokumentum
332.8 *** 316.334.54
[AN 3727275]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2020.
   Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy [elektronikus dok.] : abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI : 19-20 April 2018, Pécs ... / ed. Viktor Varjú ; [org.,] publ. by MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Pécs : MTA KRTK RKI Transdanubian Res. Dep., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152601. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9899-98-8
regionális gazdaság - gazdaságtan - gazdaságföldrajz - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
332.1 *** 330 *** 911.3 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3739553]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2020.
Szunomár Ágnes (1981-)
   Gazdasági csodák, gazdasági csapdák [elektronikus dok.] : kínai növekedési kilátások a japán és a dél-koreai példa tükrében / szerző Szunomár Ágnes. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : MTA KRTK VI, 2018. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 124.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151347. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-665-7
Kína - Japán - gazdasági növekedés - gazdaságtörténet - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
330.35(5-012)"19/20" *** 338(091)(5-012)"19/20"
[AN 3727916]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2020.
Tóth Tamás
   Hogyan működik? avagy A sikeres marketing szabályszerűségei [elektronikus dok.] / Tóth Tamás. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156443. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5950-66-7
marketing - reklám - elektronikus dokumentum
658.8 *** 659.1
[AN 3775148]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2020.
   Vállalkozás Magyarországon [elektronikus dok.] : kézikönyv / ... kiad. HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - [Budapest] : HEPA M. Exportfejlesztési Ügynökség Zrt., cop. 2019
Lezárva: 2019. júl. 31. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157288. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-6323-2
vállalkozásismeret - elektronikus dokumentum
658.1
[AN 3781636]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2020.
Vértesy László (1982-)
   A pályakezdők munkaerőpiaci helyzete [elektronikus dok.] / Vértesy László. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : BME GTK Pénzügyek Tansz., 2018. - (Pénzügyi műhelytanulmányok ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156925. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-799-2
Magyarország - munkaerőpiac - pályakezdés - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
331.5-053.8(439)"201"(083.41)
[AN 3778940]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4764 /2020.
Barkóczi Janka
   Iskola Verzió [elektronikus dok.] : emberi jogi dokumentumfilmek diákok számára : segédanyag tanároknak a filmek feldolgozásához ; ... írta Barkóczi Janka, Szirony Szabolcs ; kiad. Verzió Film Alapítvány. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Budapest : Verzió Film Alapítvány, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-151831. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1771-6
filmművészet - dokumentumfilm - emberi jog - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.879.143(072) *** 791.43-92 *** 342.7
[AN 3730970]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2020.
Chu, Lenora
Little soldiers (magyar)
   Kis katonák [elektronikus dok.] : egy amerikai kisfiú, a kínai oktatási rendszer és az érvényesülés a világban / Lenora Chu ; ford. Szilágyi Zsófia. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : HVG Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157508. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-845-0
Kína - közoktatás - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
37.014(510)"201"(0:82-94)
[AN 3783807]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2020.
Fazekas Elek
   Pedagógusok munka- és munkaidő-terhelésének kutatása [elektronikus dok.] / Fazekas Elek, Totyik Tamás ; [közread. a] Pedagógusok Szakszervezete. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Budapest : Pedagógusok Szakszervezete, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157058. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8427-09-0
Magyarország - oktatásszociológia - pedagógiai munka - munkaidő - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
371.321(439)"200/201"(083.41) *** 331.31 *** 37.015.4(439)"200/201"(083.41)
[AN 3780001]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2020.
Gazsó Ferenc (1932-2018)
   Iskola, társadalom, rendszerváltás [elektronikus dok.] / Gazsó Ferenc ; szerk. Békés Zoltán és Harcsa István. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157335. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-08-2
Magyarország - közoktatás - oktatáspolitika - rendszerváltás - ezredforduló - elektronikus dokumentum
37.014(439)"198/201" *** 316.7(439)"198/201"
[AN 3782039]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2020.
   Az IKT eszközök helye, használatuk lehetőségei a gyógypedagógiában [elektronikus dok.] : VIII. "Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira" : regionális szakmai konferencia : 2019. október 22., Szeged : program és absztrakt kötet / szerk. Tóthné Aszalai Anett ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet. - Szöveg (pdf : 624 KB). - Szeged : SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Int., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156634. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-703-1
gyógypedagógia - infokommunikáció - digitális technika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
376.2/.4 *** 061.3(439-2Szeged) *** 681.3.004.14
[AN 3776775]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2020.
   Innováció az oktatásban [elektronikus dok.] : az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program Bölcsészeti és Társadalomtudományi munkacsoportjának előadói konferenciája és szakmai vitája : 2019. november 27. ... : kutatócsoport bemutatók & absztraktok / szerk. Polonyi Tünde, Nótin Ágnes. - Szöveg (pdf : 831 KB). - Budapest : MTA ; [Szeged] : Belvedere Meridionale, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Debrecenben tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157280. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6060-16-7
oktatástechnológia - tantárgy-pedagógia - módszertan - digitális televízió - konferencia-kiadvány
371.3 *** 371.333 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 681.3.004.14
[AN 3781530]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2020.
   Kaleidoszkóp [elektronikus dok.] : rendszerszemléletben a korai terápiás háromszög : módszertani anyag / szerk. Meszéna Tamásné ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Gyermekút. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157539. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81119-3-5
Magyarország - iskoláskor előtti nevelés - képességfejlesztés - különleges csoportok nevelése - gyógypedagógia - módszertan - nevelési tanácsadás - elektronikus dokumentum
373.2(439) *** 37.025-053.2 *** 376.2/.4(439) *** 37.048(439)
[AN 3784016]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2020.
   Kapcsolati tanulás [elektronikus dok.] : a szociális munka oktatásának módszertani kérdései / szerk. Vojtek Éva, Borda Viktória, B. Erdős Márta. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - [Pécs] : [PTE], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156881. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-464-1
szociális munka - felsőoktatás - módszertan - elektronikus dokumentum
378.636.4 *** 364.62 *** 371.3
[AN 3778688]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2020.
Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia (11.) (2018) (Kaposvár)
   11. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia [elektronikus dok.] : a tekintély mámora és a szabadság varázslata : válaszutak a pedagógiai elméletképzésben és a gyakorlatban : Kaposvár, 2018. április 19. : absztraktkötet / szerk. Belovári Anita, Bencéné Fekete Andrea, Nagyházi Bernadette ; kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara. - Szöveg (pdf : 861 KB). - Kaposvár : KE Pedagógiai Kar, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152078. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5599-47-7
pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3732463]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2020.
   Konferenz zum 200 jährigen Jubiläum der deutschesprachige Primarschullehrerbildung in Ungarn [elektronikus dok.] : Abstraktheft / Éva Márkus, Ágnes Klein Hg. ; Hrsg.: Eötvös Loránd Universität Fakultet für Grundschullehrer- und Erzieherbildung, Universität Pécs Fakultät für Kulturwissenschaften, Pädagogik und Regionalförderung. - Szöveg (pdf : 449 KB). - Budapest : Eötvös L. Univ. Fak. für Grundschullehrer- und Erzieherbildung ; [Szekszárd] : Univ. Pécs Fak. für Kulturwiss., Pädagogik und Regionalförderung, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156461. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva német, angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-489-165-9
Magyarország - oktatástörténet - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek - pedagógusképzés - alapfokú oktatás - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
376.7(=30)(439)(091) *** 378.637(439)"18/19" *** 373.3(=30)(439)"18/19" *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3775237]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2020.
Kotszka Júlia
   Tapasztalat, természet, szociális munka [elektronikus dok.] : a tapasztalati tanulás alapú természeti környezetben zajló módszerek megjelenése a magyar szociálismunkás-képzésben / Kotszka Júlia, Rákár-Szabó Natália ; [közread. a] Rubeus Egyesület. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Rubeus Egyes., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157055. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81442-0-9
Magyarország - szociális munka - szakképzés - módszertan - gyakorlati képzés - elektronikus dokumentum
378.636.4(439) *** 371.3
[AN 3779964]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2020.
Learning for the future (magyar)
   Tanulás a jövőért [elektronikus dok.] : kompetenciák a fenntarthatóságra nevelésben : az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) fenntarthatóságra nevelés stratégiája / szerk. Czippán Katalin ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Budapest] : EKE OFI, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156932. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-19-9805-4
környezeti nevelés - módszertan - elektronikus dokumentum
37.033 *** 37.025
[AN 3778984]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2020.
Lengyel Imre (1954-)
   A gazdaságtudományi felsőoktatás átrendeződése az elmúlt évtizedben: "fortélyos félelem igazgat"? [elektronikus dok.] : adalékok a közgazdasági képzések újraszerveződéséhez / Lengyel Imre. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szeged : SZTE GTK, 2019. - (Műhelytanulmányok / Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, ISSN 2061-5353 ; 2019/1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156958. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-698-0
Magyarország - felsőoktatás - gazdaságtan - oktatástörténet - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
378.633(439)"199/201"
[AN 3779162]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2020.
Magyar Szemmozgáskutatás Konferencia (4.) (2019) (Budapest)
   4th Hungarian Eye-Tracking Conference [elektronikus dok.] : 31th May 2019, Budapest ... : abstracts of presentations / ed. by János Steklács, Zsóka Sipos, Szilvia T. Varga ; [org., publ. by the] University of Pécs. - Szöveg (pdf : 489 KB). - [Pécs] : Univ. of Pécs, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156837. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-483-2
pedagógia - tanulás - kutatási módszer - szemmozgás - elektronikus dokumentum
37 *** 159.953.5 *** 001.8 *** 612.846
[AN 3778395]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2020.
   "Nemzetközi neveléstudományi irányvonalak és dimenziók határok nélkül" [elektronikus dok.] : XII. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia : Sopron, 2019. április 25. : absztraktkötet = "International trends and dimensions in educational sciences without borders" : 12th Training and Practice International Conference on Educational Sciences : ... 25 April 2019, Sopron : abstracts ; szerk. Kissné Zsámboki Réka, Koloszár Ibolya, Horváth Csaba ; [rend. a] Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - [Sopron] : Soproni Egy. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-154933. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-334-326-5
pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3762084]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2020.
   Neveléstudomány - horizontok és dialógusok [elektronikus dok.] : XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia : Pécs, 2019. nov. 7-9. : absztraktkötet / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 11.9 MB). - [Budapest] : MTA Pedagógiai Tud. Biz. ; Pécs : PTE BTK Neveléstud. Int., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156771. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-473-3
pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37.01 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3777714]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2020.
Pedagógiai Értékelési Konferencia (16.) (2018) (Szeged)
   XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia [elektronikus dok.] : 2018. április 26-28. : program és összefoglalók = 16th Conference on Educational Assessment : programme and abstracts / szerk. ... Vidákovich Tibor, Fűz Nóra ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szeged : SZTE Neveléstudományi Doktori Isk., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156591. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-588-4
iskolai értékelés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.26 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3776456]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2020.
   A pszichodiagnosztika eszköztára a kora gyermekkori intervenció tervezésében a szülő-gyermek kapcsolat támogatására [elektronikus dok.] : módszertani kézikönyv / szerk. Hámori Eszter ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Gyermekút. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157540. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3250-4
iskoláskor előtti nevelés - nevelési tanácsadás - szülő-gyermek kapcsolat - családi nevelés - pszichodiagnosztika - tanfolyami jegyzet - példatár - elektronikus dokumentum
372.3 *** 37.048 *** 159.922.7.072
[AN 3784028]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4782 /2020.
Fitzgerald, Matt
Iron war (magyar)
   Vasemberek [elektronikus dok.] : Mark Allen, Dave Scott : szenvedés és szenvedély, hajsza a végsőkig, minden idők legnagyobb triatlonpárharca / Matt Fitzgerald ; ford. Dudik Annamária Éva. - Szöveg (epub : 10 MB). - [Budapest] : Park, cop. 2018. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157219. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-530-9
Allen, Mark (1958-)
Scott, Dave (1954-)
Egyesült Államok - triatlon - sportoló - 20. század - 21. század - amerikai angol irodalom - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
796.093.643(73)(092)Scott,_D.(0:82-31) *** 796.093.643(73)(092)Allen,_M.(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3781040]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2020.
Kagge, Erling (1963-)
Å gå - ett skritt av gangen (magyar)
   Menni [elektronikus dok.] : a gyaloglás művészete : egyik lépés a másik után / Erling Kagge ; ford. Kertész Judit. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-534-7
gyaloglás - memoár - elektronikus dokumentum
796.421(0:82-94)
[AN 3781125]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4784 /2020.
Aknai Tamás (1945-)
   Kikérdezés [elektronikus dok.] / Aknai Tamás ; [riporter] Jóry Judit. - Szöveg (pdf : 17 MB). - Pécs : Kronosz, 2015 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157339. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6027-72-6
Aknai Tamás (1945-)
Magyarország - művészettörténész - művészeti élet - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
73/76(439)"197/201" *** 7.072.2(439)(092)Aknai_T.(047.53)
[AN 3782089]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2020.
Aknai Tamás (1945-)
   Polyphemos Bajkonurban [elektronikus dok.] : a szobrász Fusz György / Aknai Tamás. - Szöveg (pdf : 29 MB). - Pécs : Kronosz, 2014 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157308. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-97-9
Fusz György (1955-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
73(439)(092)Fusz_Gy.
[AN 3781777]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2020.
   Belvárosi belső udvarok megújítása [elektronikus dok.] / fel.szerk. Szakács Barnabás ; szerk. Báthoryné Nagy Ildikó Réka, Stefanics Beáta. - Szöveg és képek (pdf : 19.2 MB). - Budapest : Budapest Főváros Főpolgármesteri Hiv., 2019. - (Zöldinfrastruktúra füzetek, ISSN 2560-1237 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156555. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9669-57-4
Budapest - felújítás - zöld felület - lakóépület - városökológia - elektronikus dokumentum
72.025.4 *** 728.2(439-2Bp.) *** 504.75 *** 712.4 *** 711.4
[AN 3776026]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2020.
Gálosi Adrienne
   Művészet mindenek dacára [elektronikus dok.] : művészetfilozófiai írások / Gálosi Adrienne. - Szöveg (pdf : 6.9 MB). - Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157314. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-86-3
művészetfilozófia - elektronikus dokumentum
7.01
[AN 3781825]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2020.
   "Kilátástalan jelen ígéretes jövőre cserélhető!" jelige: Jelenlét [elektronikus dok.] : a pécsi szegregátumokban végzett komplex teleprehabilitáció disszeminációja / szerzők Brettner Zsuzsanna [et al.]. - Szöveg (pdf : 15 MB). - Pécs : [Nyolc Boldogság Alapítvány], 2018
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Nyolc Boldogság Alapítvány. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156856. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81172-0-3
Pécs - településrendezés - szociális rehabilitáció - tömbrehabilitáció - lakásügy - 21. század - esettanulmány - elektronikus dokumentum
711.4(439-2Pécs) *** 364.65-058.5(439-2Pécs) *** 351.778.5(439-2Pécs) *** 911.375(439-2Pécs)"201"
[AN 3778462]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2020.
Makovecz Benjámin (1957-)
   Száztizenegy lábjegyzet Makovecz Imréről [elektronikus dok.] / Makovecz Benjamin. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-613-9
Makovecz Imre (1935-2011)
Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló - memoár - elektronikus dokumentum
72(439)(092)Makovecz_I.(0:82-94)
[AN 3780912]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2020.
Romváry Ferenc (1934-)
   Pécs köztéri szobrai [elektronikus dok.] : épületplasztikák, emlékművek, emléktáblák / Romváry Ferenc. - Szöveg (pdf : 11 MB). - Pécs : Kronosz, 2014 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157310. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-91-7
Pécs - szobor - emlékmű - emléktábla - díszkút - elektronikus dokumentum
725.94(439-2Pécs)
[AN 3781799]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2020.
Zagorácz Márk
   BIM-kézikönyv [elektronikus dok.] / Zagorácz Márk, Szabó Beatrix ; ... kiad. Lechner Nonprofit Kft. - Budapest : Lechner Nonprofit Kft., 2018-
Főcím a címképernyőről
építőipari tervezés - modelltárgy - számítógéppel segített eljárás - elektronikus dokumentum
72.011 *** 69.02 *** 681.3.004.14
[AN 3778939]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Bevezetés az épületinformációs modellezésbe. - Szöveg (pdf . 4.5 MB). - 2018
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156926. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80980-1-4
építőipari tervezés - modelltárgy - számítógéppel segített eljárás - elektronikus dokumentum
72.011 *** 69.02 *** 681.3.004.14
[AN 3778943] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4792 /2020.
Kelecsényi László (1947-)
A magyar hangosfilm hét évtizede, 1931-2000 (új kiadása)
   Klasszikus, kultikus, korfestő [elektronikus dok.] : magyar hangosfilm kalauz 1931-től napjainkig / Kelecsényi László. - 3. bőv., jav. kiad. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Pécs : Kronosz, 2014 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157337. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Filmogr.
ISBN 978-615-6027-74-0
Magyarország - filmtörténet - 20. század - ezredforduló - hangosfilm - elektronikus dokumentum
791.43(439)"193/201"
[AN 3782046]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2020.
   Kontaktzónák [elektronikus dok.] : határterületek a színház mentén / szerk. P. Müller Péter [et al.]. - Szöveg (pdf : 9.1 MB). - Pécs : Kronosz, 2019. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157286. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-33-2
színházművészet - elektronikus dokumentum
792.01
[AN 3781603]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2020.
Müller Péter, P. (1956-)
   A szín/tér meghódítása [elektronikus dok.] : színházi tanulmányok / P. Müller Péter. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Pécs : Kronosz, 2015 [!2019]. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157415. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-27-6
színházesztétika - drámaelmélet - irodalomesztétika - színháztörténet - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
792.01 *** 82.01-2 *** 792(100)"196/201"
[AN 3782637]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2020.
Nagy Imre (1940-)
   A Lumière-örökség [elektronikus dok.] : filmek az ezredfordulón, 1990-2006 / Nagy Imre. - 2. jav., bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Pécs : Kronosz, 2015 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157418. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6027-18-4
filmművészet - ezredforduló - filmkritika - elektronikus dokumentum
791.43(100)"199/200"(049.3)
[AN 3782652]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2020.
   Rendezett tér [elektronikus dok.] : be-, át-, szét-, megrendezett terek a színházban és a drámában / szerk. Balassa Zsófia [et al.]. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Pécs : Kronosz, 2015 [!2019]. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
A Pécsett, 2015. ápr. 17-18-án tartott konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157309. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-99-3
színházesztétika - színházművészet - dramaturgia - elektronikus dokumentum
792.01 *** 82.01-2
[AN 3781785]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2020.
   Színházi politika # politikai színház [elektronikus dok.] / szerk. Antal Klaudia, Pandur Petra, P. Müller Péter. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Pécs : Kronosz, 2018 [!2019]. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157340. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6048-05-9
Magyarország - színháztörténet - színházművészet - 19. század - 20. század - kulturális politika - elektronikus dokumentum
792.01 *** 792.091(100) *** 792(439)"19" *** 323:008(439)"18/19"
[AN 3782092]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2020.
   A színpadon túl [elektronikus dok.] : az alkalmazott színház és környéke / szerk. Görcsi Péter [et al.]. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - Pécs : Kronosz, 2016 [!2019]. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157414. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-28-3
Magyarország - Olaszország - Egyesült Államok - színházművészet - színháztörténet - kísérleti színház - 20. század - 21. század - színielőadás - elektronikus dokumentum
792.01 *** 792(100)"19/20" *** 792(439)"196/201" *** 792.054
[AN 3782634]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4799 /2020.
Farag, Rahaf
   Conversation-analytic transcription of Arabic - German talk-in-interaction [elektronikus dok.] / Rahaf Farag. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Szeged : Univ. of Szeged Dep. of Finno-Ugric Studies ; Hamburg : Univ. Hamburg Zentrum für Sprachkorpora, 2019. - (Working papers in corpus linguistics and digital technologies. Analyses and methodology ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156951. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-711-6
arab nyelv - német nyelv - transzliteráció - számítógépes nyelvészet - elektronikus dokumentum
809.27 *** 803.0 *** 681.3.004.14 *** 003.034/.035
[AN 3779108]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2020.
   Tanmesék [elektronikus dok.] : "csak az a biztos, ami már megtörtént, de lehet, hogy másként történt, mint gondolod." = Moral fables : "it is certain, if it has happened, but perhaps it happened in a different way than you think." / Holló Sándor. - 2. kiad. - Szöveg (pdf : 352 KB). - Budapest : Holló S., 2018. - (Holló könyvek, ISSN 1217-3959)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-152064. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1367-1
angol nyelv - angol irodalom - nyelvkönyv - tanmese - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11 *** 820-34.02=945.11
[AN 3732432]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2020.
Wagner-Nagy Beáta Boglárka (1970-)
   User's guide to Nganasan Spoken Language Corpus [elektronikus dok.] / Beáta Wagner-Nagy, Sándor Szeverényi, Valentin Gusev. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szeged : Univ. of Szeged Dep. of Finno-Ugric Studies ; Hamburg : Univ. Hamburg Zentrum für Sprachkorpora, 2018. - (Working papers in corpus linguistics and digital technologies. Analyses and methodology ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156542. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-598-3
nganaszan nyelv - elektronikus dokumentum
809.441.2
[AN 3775294]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4802 /2020.
Balassa Zsófia (1987-)
   Amikor a dráma elbeszélőt keres [elektronikus dok.] : a mono/lóg drámák drámanarratológiai megközelítésének lehetőségei / Balassa Zsófia. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Pécs : Kronosz, 2019. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157285. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-29-5
műfajelmélet - világirodalom története - műfajtörténet - színházművészet - 20. század - monodráma - műelemzés - elektronikus dokumentum
82.01-27 *** 792.01 *** 82(091)-27
[AN 3781586]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2020.
   Hamlet felnevet [elektronikus dok.] : írások P. Müller Péter hatvanadik születésnapjára / szerk. Pandur Petra, Rosner Krisztina, Thomka Beáta. - Szöveg (pdf : 8.4 MB). - Pécs : Kronosz, 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157385. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-64-1
színházművészet - világirodalom története - drámatörténet - drámaelmélet - magyar irodalom története - filmművészet - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
82.01-2 *** 894.511(091) *** 792 *** 791.43
[AN 3782450]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2020.
Hegyi Pál
   Lovecraft laughing [elektronikus dok.] : uncanny memes in the weird / Pál Hegyi. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 788 KB). - Szeged : Americana eBooks, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156566. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5423-55-0 (epub)
ISBN 978-615-5423-56-7 (mobi)
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
Egyesült Államok - író - irodalomtörténet - műfajtörténet - horror - századforduló - 20. század - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820(73)(092)Lovecraft,_H._P. *** 82(091)-312.9
[AN 3776141]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2020.
   Posthumanism in fantastic fiction [elektronikus dok.] / ed. by Anna Kérchy. - Szöveg (pdf : 2.7 MB) (epub : 4.9 MB) (mobi : 1.9 MB). - Szeged : Americana eBooks, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156570. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5423-46-8 (epub)
ISBN 978-615-5423-47-5 (mobi)
ISBN 978-615-5423-45-1 (pdf)
irodalomtörténet - műfajtörténet - horror - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
82(091)-312.9
[AN 3776191]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2020.
Seress Ákos Attila
   A veszedelem színházai [elektronikus dok.] : az amerikai dráma a hidegháború alatt / Seress Ákos. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Pécs : Kronosz, 2016 [!2019]. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157398. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-30-6
Miller, Arthur (1915-2005)
Williams, Tennessee (1914-1983)
Albee, Edward (1928-2016)
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom története - műfajtörténet - drámatörténet - irodalompolitika - hidegháború - 20. század - író - műelemzés - elektronikus dokumentum
820(73)(091)-2"195/196" *** 323:008(73)"195/196" *** 820(73)(092)Miller,_A. *** 820(73)(092)Williams,_T. *** 820(73)(092)Albee,_E.
[AN 3782536]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2020.
   Thienemann Tivadar és a mai szaktudományok [elektronikus dok.] : írások születése 125. évfordulójára / szerk. P. Müller Péter. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Pécs : Kronosz, 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157295. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-08-0
Thienemann Tivadar (1890-1985)
Magyarország - tudós - bölcsészettudomány - művelődéstörténet - tudományos élet - Horthy-korszak - 20. század - elektronikus dokumentum
82.01(439)(092)Thienemann_T. *** 930.85(439)"192/193" *** 001.89(439)"192/193"
[AN 3781691]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2020.
   Transnational Americas [elektronikus dok.] : home(s), borders and transgressions / ed. by Réka M. Cristian, Zoltán Dragon and András Lénárt. - Szöveg (mobi : 3.4 MB). - Szeged : Americana eBooks, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156576. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-612-6
Amerika - irodalomtörténet - transznacionalizmus - kultúra - multikulturalizmus - elektronikus dokumentum
82(7/8)(091) *** 316.722(100) *** 316.7(7/8)
[AN 3776302]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4809 /2020.
Nagy Imre (1940-)
   A második kapu [elektronikus dok.] : Bertók László kései költészete / Nagy Imre. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Pécs : Kronosz, 2015 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157416. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-20-7
Bertók László (1935-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)Bertók_L.
[AN 3782640]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2020.
Nyerges András (1940-)
   Színünk és viszályunk [elektronikus dok.] : írások magyar írókról / Nyerges András. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Pécs : Kronosz, 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157304. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6048-06-6
író - magyar irodalom története - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
894.511(092) *** 894.511(091)"18/19"
[AN 3781760]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2020.
Szabó András, Gy (1953-)
   "Álomkertet építettem" [elektronikus dok.] : S. Becz Pál válogatott műveiről / Gy. Szabó András ; a versek válogatása és szöveggondozása Becz Miklós. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157291. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81188-6-6
Becz Pál, S. (1899-1972)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511(092)Becz_P.,_S. *** 894.511-14
[AN 3781674]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2020.
Szabó András, Gy (1953-)
   "...a szeretet felé" [elektronikus dok.] : S. Becz Pál műveiről / Gy. Szabó András ; a versek válogatása és szöveggondozása Becz Miklós. - Szöveg (epub : 479 KB). - [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157507. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81188-5-9
Becz Pál, S. (1899-1972)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - vers - műelemzés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Becz_P.,_S. *** 894.511-14
[AN 3783801]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2020.
Tóth Orsolya
   Egykor és most [elektronikus dok.] : tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról / Tóth Orsolya. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Pécs : Kronosz, 017 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157395. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-53-5
magyar irodalom története - 19. század - könyvkritika - elektronikus dokumentum
894.511(091)"18"
[AN 3782520]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4814 /2020.
Aykol, Esmahan (1970-)
Savrulanlar (magyar)
   Elsodort életek [elektronikus dok.] / Esmahan Aykol ; Sipos Katalin ford. - Szöveg (epub : 549 KB). - Budapest : Napkút K., [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157400. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-859-1
török irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.35-31=945.11
[AN 3782544]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2020.
Baffico, Giuseppe (1852-1927)
La donna trionfante (magyar)
   A győzedelmes asszony [elektronikus dok.] / Giuseppe Baffico ; ford. Garády Viktor. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156006. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-750-5 (epub)
ISBN 978-963-474-751-2 (mobi)
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3771221]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2020.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
Le médecin de campagne (magyar)
   A vidéki orvos [elektronikus dok.] / Honoré de Balzac ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156398. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-895-3 (epub)
ISBN 978-963-474-896-0 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3774759]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2020.
Bang, Herman (1857-1912)
Haablöse slaegter (magyar)
   Reményvesztett nemzedék [elektronikus dok.] / Herman Bang ; ford. Ritoók Emma. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156446. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-871-7 (epub)
ISBN 978-963-474-872-4 (mobi)
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3775152]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2020.
Barreau, Nicolas
Paris ist immer eine gute Idee (magyar)
   Párizs mindig jó ötlet [elektronikus dok.] / Nicolas Barreau ; ford. Fodor Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157150. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-482-1
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3780571]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2020.
Belfer, Lauren (1954-)
And after the fire (magyar)
   És a tűz után [elektronikus dok.] / Lauren Belfer. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Fazekas Gergely. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157200. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-601-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3780926]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2020.
Blais, Marie-Claire (1939-)
Une saison dans la vie d'Emmanuel (magyar)
   Emmanuel életének egy évszaka [elektronikus dok.] / Marie-Claire Blais ; Károly Judit fordítása. - Szöveg (epub : 339 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157401. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-858-4
kanadai francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31(71)=945.11
[AN 3782548]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2020.
Blicher, Steen Steensen (1782-1848)
Præsten i Vejlbye (magyar)
   A vejlbyi pap [elektronikus dok.] / Steen Steensen Blicher ; ford. Hetyey József. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156863. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-910-3 (epub)
 (hibás ISBN 978-963-474-911-1*) (mobi)
dán irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
839.8-32=945.11
[AN 3778534]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2020.
Bliss, Chelle
Mend (magyar)
   Soha többé örökké [elektronikus dok.] / Chelle Bliss ; ford. Farkas Melinda. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156320. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-40-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3774327]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2020.
Boothby, Guy Newell (1867-1905)
Dr. Nikola returns (magyar)
   Doktor Nikola [elektronikus dok.] / Guy Boothby ; ford. G. Győri Ilona. - Szöveg (epub : 903 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156447. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-857-1 (epub)
ISBN 978-963-474-858-8 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3775161]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2020.
Bourne, Holly
Am I normal yet? (magyar)
   Normális vagyok? [elektronikus dok.] / Holly Bourne ; ford. Kalapos Éva Veronika. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Manó Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Spinster Club. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157521. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9536-45-6
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)
[AN 3783865]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2020.
Bourne, Holly
How hard can love be? (magyar)
   Mennyire nehéz a szerelem? [elektronikus dok.] / Holly Bourne ; ford. Kalapos Éva Veronika. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Menő Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Spinster Club. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-746-0
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)
[AN 3783849]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2020.
Bracken, Alexandra (1987-)
Passenger (magyar)
   Az idő vándorai [elektronikus dok.] / Alexandra Bracken ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157290. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-195-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3781659]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2020.
Broom, Isabelle (1979-)
One thousand stars and you (magyar)
   Ezer csillag közül te [elektronikus dok.] / Isabelle Broom ; ford. Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156322. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-34-2
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3774334]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2020.
Bryndza, Robert (1979-)
Last breath (magyar)
   Utolsó lehelet [elektronikus dok.] : Erika Foster nyomoz 4 / Robert Bryndza ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Insomnia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156438. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-577-1
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3775041]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2020.
Cavanagh, Steve
Thirteen (magyar)
   Tizenhárom [elektronikus dok.] / Steve Cavanagh ; ford. Abrudán Katalin. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156513. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-77-9
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3775721]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2020.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
The last of the Mohicans (magyar)
   Az utolsó mohikán [elektronikus dok.] / James Fenimore Cooper ; ford. Vachott Sándorné. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156450. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-877-9 (epub)
ISBN 978-963-474-878-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3775167]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2020.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
The last of the Mohicans (magyar)
   Az utolsó mohikán [elektronikus dok.] : elbeszélés 1757-ből / James Fenimore Cooper. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Gy. Horváth László. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157203. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-591-0
amerikai angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(73)=945.11
[AN 3780933]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2020.
Crowley, Cath (1971-)
Words in deep blue (magyar)
   Szavak kékben [elektronikus dok.] / Cath Crowley ; ford. Molnár-Hartinger Emese. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Menő Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157513. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-747-7
ausztrál irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3783840]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2020.
Dalcher, Christina
Vox (magyar)
   Vox [elektronikus dok.] / Christina Dalcher ; ford. Gálvölgyi Judit. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5760-82-2
angol irodalom - utópia - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3778248]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2020.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   The adventures of Sherlock Holmes [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157067. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-58-2
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4
[AN 3780068]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2020.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Le comte de Monte-Cristo (magyar)
   Gróf Monte Cristo [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas ; ford. Harsányi Kálmán. - Szöveg (epub : 2.4 MB) (mobi : 7.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155989. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-764-2 (epub)
ISBN 978-963-474-765-9 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3771078]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2020.
Elvestad, Kristoffer Svendsen (1884-1934)
Fænomenet Robert Robertson (magyar)
   A hiéna [elektronikus dok.] / Sven Elvestad. - Szöveg (epub : 712 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156633. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-916-5 (epub)
ISBN 978-963-474-917-2 (mobi)
norvég irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.6-312.4=945.11
[AN 3776773]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2020.
Ferrante, Elena (1943-)
L'amore molesto (magyar)
   Tékozló szeretet [elektronikus dok.] / Elena Ferrante. - Szöveg (epub : 692 KB). - Budapest : Park, cop. 2019
Ford. Balkó Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157198. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-602-3
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3780922]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2020.
Ferrante, Elena (1943-)
La figlia oscura (magyar)
   Nő a sötétben [elektronikus dok.] / Elena Ferrante ; ford. Balkó Ágnes. - Szöveg (epub : 663 KB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157167. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-507-1
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3780680]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2020.
Giles, Jeff
The edge of everything (magyar)
   A mindenség peremén [elektronikus dok.] / Jeff Giles ; ford. Kormos Kevin. - Szöveg (epub : 906 KB). - Budapest : Menő Kv., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157568. - Működési követelmények: Adobe Reader Editions
ISBN 978-963-403-497-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3784214]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2020.
Glattauer, Daniel (1960-)
Gut gegen Nordwind (magyar)
   Gyógyír északi szélre [elektronikus dok.] / Daniel Glattauer ; ford. Kajtár Mária. - 3. kiad. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157173. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-512-5
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3780702]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2020.
Glynn, Connie (1994-)
Princess in practice (magyar)
   Hercegnő bevetésen [elektronikus dok.] / Connie Glynn ; ford. Ruff Orsolya. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Menő Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Rosewood krónikák. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157422. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-750-7
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3782674]
MARC

ANSEL
UTF-84842 /2020.
Glynn, Connie (1994-)
Undercover princess (magyar)
   Beépített hercegnő [elektronikus dok.] / Connie Glynn ; ford. Ruff Orsolya. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Menő Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Rosewood krónikák. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157519. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-625-8
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3783858]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2020.
Grant, Vicki
36 questions that changed my mind about you (magyar)
   36 kérdés, amitől rád kattantam [elektronikus dok.] / Vicki Grant ; ford. Hartinger Emese. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Menő Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157541. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-581-7
kanadai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(71)=945.11
[AN 3784035]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2020.
Hand, Cynthia (1978-)
My lady Jane (magyar)
   Lady Jane [elektronikus dok.] / Cynthia Hand, Brodi Ashton, Jodi Meadows ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157289. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-176-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3781655]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2020.
Harlow, Melanie
Hold you close (magyar)
   Maradj közel [elektronikus dok.] / Melanie Harlow, Corinne Michaels ; ford. Kurta Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156756. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-55-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3777537]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2020.
Hashemzadeh Bonde, Golnaz (1983-)
Det var vi (magyar)
   El kell mondanom [elektronikus dok.] / Golnaz Hashemzadeh Bonde ; ford. Bogdán Ágnes. - Szöveg (epub : 972 KB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-533-0
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3781123]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2020.
Hideki, Ian
   Settlers of Red Planet [elektronikus dok.] / Ian Hideki. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [S.l.] : Hideg L., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156872. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-5975-4
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(439)
[AN 3778623]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2020.
Hideki, Ian
Settlers of Red Planet (magyar)
   A Vörös Bolygó telepesei [elektronikus dok.] / író, ford. Ian Hideki. - Szöveg (epub : 882 KB). - [S.l.] : Hideg L., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156873. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-5976-1
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(439)=945.11
[AN 3778624]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2020.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Nussknacker und Mausekönig (magyar)
   Diótörő és egérkirály [elektronikus dok.] / E. T. A. Hoffmann ; ford. Sárközy György. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156459. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-891-5 (epub)
ISBN 978-963-474-892-2 (mobi)
német irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3775228]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2020.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Prinzessin Brambilla (magyar)
   Brambilla hercegnő [elektronikus dok.] / E.T.A. Hoffmann ; ford. Sárközy György. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156448. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-889-2 (epub)
ISBN 978-963-474-890-8 (mobi)
német irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3775163]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2020.
Horváth, Ödön von (1901-1938)
Sechsunddreissig Stunden (magyar)
   Harminchat óra [elektronikus dok.] : regény / Ödön von Horváth ; ford. Balogh Virág Katalin. - Szöveg (pdf : 881 KB). - [Budapest] : BVK Művek, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156888. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-6987-6
osztrák irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3778710]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2020.
Hustvedt, Siri (1955-)
What I loved (magyar)
   Amit szerettem [elektronikus dok.] / Siri Hustvedt ; ford. Farkas Krisztina. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157159. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-502-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3780636]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2020.
Keeland, Vi
The naked truth (magyar)
   A megbízó [elektronikus dok.] / Vi Keeland ; ford. Seres Noémi. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156835. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-33-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3778385]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2020.
Keeland, Vi
Sex, not love (magyar)
   Csak szex [elektronikus dok.] / Vi Keeland ; ford. Seres Noémi. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156442. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-79-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3775147]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2020.
Kéky Lajos (1879-1946)
   A világirodalom klasszikusai tartalmi ismertetésben [elektronikus dok.] / Kéky Lajos. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156885. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-926-4 (epub)
ISBN 978-963-474-927-1 (mobi)
világirodalom - tartalmi tömörítvény - elektronikus dokumentum
82-822.05=945.11
[AN 3778702]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2020.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Kristuslegender (magyar)
   Krisztus-legendák [elektronikus dok.] / Selma Lagerlöf ; ford. Leffler Béla. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156466. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-868-7 (mobi)
ISBN 978-963-474-867-0 (epub)
svéd irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
839.7-32=945.11
[AN 3775287]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2020.
Laurain, Antoine (1970-)
La femme au carnet rouge (magyar)
   A piros notesz [elektronikus dok.] / Antoine Laurain ; ford. Kiss Kornélia. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157168. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-508-8
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3780682]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2020.
Leo, Maxim (1970-)
Haltet euer Herz bereit (magyar)
   Volt egyszer egy NDK [elektronikus dok.] : egy keletnémet család története / Maxim Leo ; ford. Blaschtik Éva. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-509-5
Német Demokratikus Köztársaság - német irodalom - hétköznapi élet - memoár - elektronikus dokumentum
830-94=945.11 *** 943.02"197/198"(0:82-94)
[AN 3780689]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2020.
Lofting, Hugh (1886-1947)
The story of Doctor Dolittle (magyar)
   Doktor Dolittle és az állatok [elektronikus dok.] / Hugh Lofting ; ford. Csánk Endre. - Szöveg (epub : 827 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156427. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-893-9 (epub)
ISBN 978-963-474-894-6 (mobi)
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3774989]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2020.
London, Jack (1876-1916)
The house of pride and other tales of Hawaii (magyar)
   A büszkeség háza [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 3.3 MB) (mobi : 3.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156428. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-901-1 (epub)
ISBN 978-963-474-902-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3774991]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2020.
Lord, Emery
The start of me and you (magyar)
   Minden velünk kezdődött [elektronikus dok.] : soha nem késő átírni a történetedet / Emery Lord ; ford. Szieberth Ádám. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Menő Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157517. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-679-1
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3783854]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2020.
Loti, Pierre (1850-1923)
Les désenchantées (magyar)
   Az ébredők [elektronikus dok.] / Pierre Loti ; ford. Kőnig György. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-897-7 (epub)
ISBN 978-963-474-898-4 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3775722]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2020.
Louis, Lia
Somewhere close to happy (magyar)
   Valahol közel a boldogsághoz [elektronikus dok.] / Lia Louis ; ford. Kövesdi Miklós Gábor. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156318. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-13-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3774321]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2020.
Manning, Sarra
London belongs to us (magyar)
   Londonban bármi megtörténhet [elektronikus dok.] / Sarra Manning ; ford. Farkas Krisztina. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Menő Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157557. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-543-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3784171]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2020.
March, Meghan
Iron princess (magyar)
   Gyönyörű kísértés [elektronikus dok.] : Kísértés 2. / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157271. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-27-9
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3781486]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2020.
March, Meghan
Savage prince (magyar)
   Vad kísértés [elektronikus dok.] : Kísértés 1. / Megan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156382. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-25-5
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3774726]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2020.
Morrison, Toni (1931-2019)
God help the child (magyar)
   Engedjétek hozzám [elektronikus dok.] / Toni Morrison. - Szöveg (epub : 936 KB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Elekes Dóra. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157154. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-486-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3780587]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2020.
Munro, Alice (1931-)
The beggar maid (magyar)
   A kolduslány [elektronikus dok.] : történetek Flo és Rose életéből / Alice Munro. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Ford. Lukács Laura. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157189. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-662-7
kanadai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(71)=945.11
[AN 3780883]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2020.
Musso, Guillaume (1974-)
Et après (magyar)
   És azután.. [elektronikus dok.] / Guillaume Musso ; ford. Tótfalusi Ágnes. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Szerelem életre-halálra" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157151. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-483-8
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3780580]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2020.
Musso, Guillaume (1974-)
La jeune fille et la nuit (magyar)
   Az éjszaka és a lányka [elektronikus dok.] / Guillaume Musso ; ford. Füsi Lídia. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157201. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-599-6
francia irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
840-312.4=945.11
[AN 3780927]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2020.
Paige, Laurelin (1974-)
Fixed forever (magyar)
   Fixed forever : örökké őrizlek [elektronikus dok.] / Laurelin Paige. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Horváth M. Zsanett. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156411. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-490-3
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3774823]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2020.
Rider, Catherine
Kiss me in London (magyar)
   Csók Londonban [elektronikus dok.] / Catherine Rider ; ford. Nánási Yvette. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Menő Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157421. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-749-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3782672]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2020.
Rider, Catherine
Kiss me in Paris (magyar)
   Csók Párizsban [elektronikus dok.] / Catherine Rider ; ford. Nánási Yvette. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Menő Kv., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157537. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-9536-46-3)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784011]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2020.
Rothschild, Hannah (1962-)
The improbability of love (magyar)
   Valószínűtlen szerelem [elektronikus dok.] / Hannah Rothschild ; ford. Szieberth Ádám. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157185. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-524-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3780833]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2020.
Rūmī, Ǧalāl ad-Dīn (1207-1273)
   Rúmi örök jótanácsai [elektronikus dok.] / Dzsalál ad-Dín Rúmi ; ford. és a tanulmányokat írta Bujtor László. - Szöveg (epub : 214 KB) (mobi : 589 KB). - [Budaörs] : Digi-Book, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155993. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-694-2 (epub)
ISBN 978-963-474-695-9 (mobi)
perzsa irodalom - aforizma - elektronikus dokumentum
891.5-84=945.11
[AN 3771135]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2020.
Rushdie, Salman (1947-)
Fury (magyar)
   Fúriadüh [elektronikus dok.] / Salman Rushdie ; ford. Greskovits Endre. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157321. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-416-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3781892]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2020.
Ryan, Kendall (1981-)
Mister Tonight (magyar)
   Az éjszaka ura [elektronikus dok.] / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157272. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-73-1
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3781488]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2020.
Seager, Chloe
Editing Emma (magyar)
   Randikatasztrófák [elektronikus dok.] : egy majdnem létező személy titkos blogja / Chloe Seager ; ford. Molnár-Hartinger Emese. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Menő Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157518. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-680-7
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3783856]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2020.
Seethaler, Robert (1966-)
Der Trafikant (magyar)
   A trafikos [elektronikus dok.] / Robert Seethaler ; ford. Blaschtik Éva. - Szöveg (epub : 967 KB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-535-4
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3781131]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2020.
Setterwall, Carolina (1978-)
Låt oss hoppas på det bästa (magyar)
   Reméljük a legjobbakat [elektronikus dok.] / Carolina Setterwall. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Ford. Holländer Judit. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157202. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-592-7
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3780932]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2020.
Shackleton, Ernest (1874-1922)
The heart of the Antarctic (magyar)
   Az Antarktisz szívében [elektronikus dok.] : 180 kilométerre a Déli sarktól / Ernest Shackleton ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (epub : 875 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155998. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-788-8 (epub)
ISBN 978-963-474-789-5 (mobi)
Antarktisz - felfedező utazás - századforduló - angol irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
820-94=945.11 *** 910.4(99)"190"(0:82-94)
[AN 3771171]
MARC

ANSEL
UTF-84882 /2020.
Shaffer, Mary Ann
The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (magyar)
   Krumplihéjpite Irodalmi Társaság [elektronikus dok.] / Mary Ann Shaffer és Annie Barrows ; ford. Szántó Judit. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157180. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-522-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3780827]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2020.
Shamsie, Kamila (1973-)
Home fire (magyar)
   A fiúk hazatérnek [elektronikus dok.] / Kamila Shamsie ; ford. Gy. Horváth László. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157227. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-532-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3781080]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2020.
Silvera, Adam (1990-)
More happy than not (magyar)
   Inkább boldog [elektronikus dok.] / Adam Silvera ; ford. Hartinger Emese. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Menő Kv., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157567. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-498-8
amerikai angol irodalom - homoszexualitás - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 613.885(0:82-31)
[AN 3784208]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2020.
Slavov, Hristo
Predi sʺtvorenieto (magyar)
   A teremtés előtt [elektronikus dok.] / Hriszto Szlavov ; Kovács Gergely Lajos ford. - Szöveg (epub : 405 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157408. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-857-7
bolgár irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.7-31=945.11
[AN 3782594]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2020.
Smale, Holly (1981-)
Geek girl : forever geek (magyar)
   Geek girl [elektronikus dok.] : a nagy finálé / Holly Smale ; ford. Nánási Yvette. - Szöveg (epub : 829 KB). - Budapest : Menő Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157560. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-534-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3784190]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2020.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
Lëd (magyar)
   A jég [elektronikus dok.] / Vlagyimir Szorokin. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Gondolat, 2019. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
Ford. Bratka László. - Főcím a címképernyőről. - Előszó Háy János. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157277. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-693-976-2
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3781514]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2020.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
Putʹ Bro (magyar)
   Bro útja [elektronikus dok.] / Vlagyimir Szorokin. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Gondolat, 2019. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
Főcím a címképernyőről. - Ford. Holka László. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157284. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-693-977-9
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3781559]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2020.
Starnone, Domenico (1943-)
Lacci (magyar)
   Hurok [elektronikus dok.] / Domenico Starnone ; ford. Barna Imre. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157186. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-525-5
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3780874]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2020.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Treasure island (német)
   Die Schatzinsel [elektronikus dok.] / Robert Louis Stevenson. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-56-8
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=30
[AN 3780899]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2020.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Treasure island (spanyol)
   La isla del tesoro [elektronikus dok.] / Robert Louis Stevenson. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-51-3
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=60
[AN 3780914]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2020.
Svěrák, Zdeněk (1936-)
Po strništi bos (magyar)
   Mezítláb a tarlón [elektronikus dok.] / Zdeněk Svěrák ; Forgács Ildikó ford. - Szöveg (epub : 463 KB). - Budapest : Napkút K., [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157399. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-860-7
cseh irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.0-31=945.11
[AN 3782540]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2020.
Tacitus, Publius Cornelius (55-118?)
Germania (magyar)
   Germania [elektronikus dok.] / Publius Cornelius Tacitus ; ford. Csiky Kálmán. - Szöveg (epub : 471 KB) (mobi : 757 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155984. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-792-5 (epub)
ISBN 978-963-474-793-2 (mobi)
ókori latin irodalom - helytörténet - őstörténet - germánok területe - krónika - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
875-94=945.11 *** 936.3(093)
[AN 3771039]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2020.
Tartt, Donna (1963-)
The little friend (magyar)
   A kis barát [elektronikus dok.] / Donna Tartt. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Ford. Kada Júlia. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157204. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-589-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3780935]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2020.
Tóibín, Colm (1955-)
Nora Webster (magyar)
   Nora Webster [elektronikus dok.] / Colm Tóibín. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Park, cop. 2018
Ford. Kada Júlia. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157153. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-485-2
írországi angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(417)=945.11
[AN 3780586]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2020.
Wallace, Edgar (1875-1932)
Mr. justice Maxell (magyar)
   A bíró vétke [elektronikus dok.] ; ford. Tábori Piroska. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156397. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-884-7 (mobi)
ISBN 978-963-474-883-0 (epub)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3774757]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2020.
West, Kasie
By your side (magyar)
   Szerelembe zárva [elektronikus dok.] / Kasie West ; ford. Nánási Yvette. - Szöveg (epub : 915 KB). - Budapest : Menő Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157515. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-730-9
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3783851]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2020.
West, Kasie
The distance between us (magyar)
   A távolság relatív [elektronikus dok.] / Kasie West ; ford. Nánási Yvette. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Menő Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157546. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-539-8
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3784062]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2020.
Yalom, Irvin D. (1931-)
When Nietzsche wept (magyar)
   Amikor Nietzsche sírt [elektronikus dok.] : a szenvedély regénye / Irvin D. Yalom ; ford. Varga Benjámin. - 3. kiad. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Park, [2018], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157178. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-513-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3780823]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2020.
Zola, Émile (1840-1902)
La joie de vivre (magyar)
   Az élet öröme [elektronikus dok.] / Émile Zola ; ford. Balogh L. Vilma, Gellért Hugó. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156884. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-954-7
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3778696]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4901 /2020.
Arany Ferenc
   Hét lépés [elektronikus dok.] / Arany Ferenc. - Szöveg (epub : 681 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157066. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom története - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3780065]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2020.
Aranyodi Zoltán (1967-)
   A kenyér [elektronikus dok.] / Aranyodi Zoltán. - Szöveg (epub : 13.3 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - Számozási adatként: 5. köt. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156680. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3777019]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2020.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság ára [elektronikus dok.] : Igazság III. / Baráth Viktória. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156643. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-57-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3776830]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2020.
Bársony István (1855-1928)
   Ecce Homo [elektronikus dok.] : elbeszélések / Bársony István. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156290. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-806-9 (epub)
ISBN 978-963-474-807-6 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3773996]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2020.
Bencsik B. Orsolya
   Egyedül odabent [elektronikus dok.] / Bencsik B. Orsolya. - Szöveg (epub : 149 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-9907-6
magyar irodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3778826]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2020.
Bencze Blanka (1999-)
   Pulcsiban alszom [elektronikus dok.] / Bencze Blanka. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Menő Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Rólad-neked könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157563. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-528-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3784200]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2020.
Bige Szabolcs Csaba (1937-)
   Búvópatak avagy Hamu alatt izzik a zsarát [elektronikus dok.] / Bige Szabolcs Csaba. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3777171]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2020.
B.J.A
   Holló krónika [elektronikus dok.] : a holló árnyékában / B.J.A. - Szöveg (epub : 848 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155184. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-670-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3764090]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2020.
Bloom, Lylia (1984-)
   Ne mondd, hogy akarsz [elektronikus dok.] / Lylia Bloom. - Szöveg (epub : 5.5 MB) (mobi : 779 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157494. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-47-8 (epub)
ISBN 978-615-5956-48-5 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3783659]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2020.
Borbíró Klára
   Tompa fényű napok [elektronikus dok.] : kalandjaink anya halála után / Borbíró Klára. - Szöveg (pdf : 1.3 MB) (epub : 316 KB). - [Debrecen] : EZ-Könyv, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156518. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5752-79-7 (pdf)
ISBN 978-615-5752-78-0 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3775757]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2020.
Budai Lotti
   Édes ébredés [elektronikus dok.] : A szerelem rabszolgái 1. / Budai Lotti. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156444. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-67-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3775149]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2020.
Cole, Sienna
   A köd után [elektronikus dok.] / Sienna Cole. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156757. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-60-6
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3777545]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2020.
Egri Zsanna (1961-)
   Bűnök és kalandok [elektronikus dok.] / Egri Zsanna, Hallie Nadal, Stephanie Ford. - Szöveg (pdf : 925 KB) (epub : 885 KB). - [Debrecen] : EZ-könyv, 2019. - (Zsáner-füzetek ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156869. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5752-83-4 (pdf)
ISBN 978-615-5752-82-7 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3778571]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2020.
Erdős Zsuzsanna
   Még sincs vége! [elektronikus dok.] / Erdős Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Menő Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157544. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-541-1
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3784060]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2020.
Faluvégi Anna (1967-)
   Elárultál [elektronikus dok.] / Faluvégi Anna. - Szöveg (epub : 667 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156705. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-90-9
magyar irodalom - naplóregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3777176]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2020.
Furrier, Kristin M.
   Johanna [elektronikus dok.] / Kristin M. Furrier. - Szöveg (epub : 655 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156667. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3776962]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2020.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   No még öggyet [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 471 KB) (mobi : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155880. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-447-1 (epub)
ISBN 978-963-453-448-8 (mobi)
magyar irodalom - humor - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-321.5
[AN 3769832]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2020.
Gönczi Erika
   Pocok Péter kalandjai [elektronikus dok.] : a süti, amit türelemnek hívtak / írta és rajz. Gönczi Erika. - Szöveg és képek (epub : 8.1 MB). - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156850. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80946-2-7
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3778443]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Elfojtott indulatok [elektronikus dok.] : novella / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155923. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5596-69-8
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3770115]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2020.
Gyulai Pál (1826-1909)
   Apróbb gyermekmesék [elektronikus dok.] / Gyulai Pál. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156291. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-828-1 (epub)
ISBN 978-963-474-829-8 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3774006]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2020.
Horányi Hanna Zelma (1999-)
   Egy év, tíz hiba [elektronikus dok.] / Horányi Hanna Zelma. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Menő Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Rólad-neked könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157559. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-537-4
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3784176]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2020.
Horváth Gábor
   Hallgassatok a Vándorra! [elektronikus dok.] : történelmi regény / Horváth Gábor. - Szöveg (epub : 786 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157493. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6106-63-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3783642]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2020.
Horváth László (1949-)
   A házi bölcs [elektronikus dok.] / Horváth László. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Nyíregyháza : PegazusTv Média és Okt. Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156875. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81328-0-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3778642]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2020.
Hudra L. Mária
   Egy merőkanálnyi betű [elektronikus dok.] : gasztronómiai szórakoztatás / Hudra L. Mária. - Szöveg (epub : 604 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157556. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gasztronómia - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 641.5(0:82-32)
[AN 3784160]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2020.
Igor Csaba, T.
   Olcsó vér [elektronikus dok.] / T. Igor Csaba. - Szöveg (epub : 642 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156676. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3777005]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2020.
Jekkel Gabriella (1979-)
   Csendes gyilkos [elektronikus dok.] / Jekkel Gabriella. - Szöveg (epub : 712 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156287. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-596-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3773985]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2020.
Kapusi Kinga (1989-)
   #kingavagyok [elektronikus dok.] : emberi játszmák története / Kapusi Kinga. - Szöveg (epub : 604 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156456. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-684-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3775220]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2020.
Kása Ferenc
   Hogyan indítsd újra az Univerzumot [elektronikus dok.] / Kása Ferenc. - Szöveg (epub : 620 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157405. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-877-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3782581]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2020.
Király Anikó
   Strand, papucs, szerelem [elektronikus dok.] / Király Anikó. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Menő Kv., 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Rólad-neked könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157545. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-540-4
Felvidék - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)(437.6)
[AN 3784061]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2020.
Kiss Andrea, B.
   Ne áltasd magad, ő is férfi! [elektronikus dok.] / B. Kiss Andrea. - Szöveg (epub : 1 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156669. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-91-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3776972]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2020.
Kocsis Noémi
   A dajka [elektronikus dok.] / Kocsis Noémi. - Szöveg (epub : 370 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156677. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-5622-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3777010]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2020.
Kolev András (1967-)
   Tükör által homályosan [elektronikus dok.] : versek és versfordítások / Kolev András. - Szöveg (epub : 745 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156671. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Egyes versek eredeti német nyelven is
ISBN 978-615-6066-76-3
magyar irodalom - német irodalom - vers - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 830-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3776983]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2020.
Komlósi Gizella
   A Hold túloldalán [elektronikus dok.] / Komlósi Gizella. - Szöveg (epub : 6.2 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156706. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3777184]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2020.
Kovács Imre, S.
   Bélapok [elektronikus dok.] / S. Kovács Imre. - [S.l.] : Underground, 2019-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3778953]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Találmány. - Szöveg (epub : 942 KB). - 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156928. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-10-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3778954] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Próbaidő. - Szöveg (epub : 929 KB). - 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156929. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-52-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3778957] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Magánnyomozás. - Szöveg (epub : 915 KB). - 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156930. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-81-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3778959] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Bosszú. - Szöveg (epub : 905 KB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157595. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6106-42-1
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3784342] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Egérút. - Szöveg (epub : 917 KB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157596. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6106-56-8
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3784345] MARC

ANSEL
UTF-84935 /2020.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Asszonyságok díja [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 2.7 MB) (mobi : 3.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156449. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-865-6 (epub)
ISBN 978-963-474-866-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3775165]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2020.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Tizenhat város tizenhat leánya [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156851. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-928-8 (epub)
ISBN 978-963-474-929-5 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3778446]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2020.
Larson, Thomas Jake
   Agorafóbia [elektronikus dok.] / Thomas Jake Larson. - Szöveg (epub : 741 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156675. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-19-0
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3776997]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2020.
Lugosi Viktória (1962-)
   Ajvé [elektronikus dok.] / Lugosi Viktória. - Szöveg (epub : 870 KB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157155. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-487-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3780614]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2020.
Lugosi Viktória (1962-)
   Vándorhomár [elektronikus dok.] / Lugosi Viktória. - Szöveg (epub : 939 KB). - Budapest : Park, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-501-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3780631]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2020.
   A magyar emigráció krónikája [elektronikus dok.] : a Látóhatár - Új Látóhatár című folyóiratban megjelent levelek, hírek, közlemények. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2018-
Főcím a címképernyőről. - Szerk. Szeredi Pál
Német Szövetségi Köztársaság - magyar irodalom - emigráns irodalom - folyóirat - nyugati magyarság - 1945 utáni időszak - levelezés - újságcikk - publicisztika - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-92(082) *** 070(430)Új_látóhatár(044)
[AN 3778946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - Szöveg (pdf : 7.2 MB). - 2018
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156927. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5745-08-9
[AN 3778948] MARC

ANSEL
UTF-84941 /2020.
Monke, Skade
   A zsarnok feltámadása [elektronikus dok.] / Skade Monke. - Szöveg (epub : 811 KB). - [S.l.] : Underground : [Magánkiad.], 2019
Főcím a címképernyőről. - Számozási adatként: 1. r. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156735. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-5103-1
ISBN 978-615-6066-20-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3777489]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2020.
Nagy Endre (1877-1938)
   A misokai földkirály [elektronikus dok.] / Nagy Endre. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156299. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-840-3 (epub)
ISBN 978-963-474-841-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3774065]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2020.
Nala, B. B. (1978-)
   Táncoló szirmok útján [elektronikus dok.] / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 659 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156879. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-33-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3778667]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2020.
Nemere István (1944-)
   Kiált a csönd [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 991 KB) (mobi : 2.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155861. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-400-6 (epub)
ISBN 978-963-453-414-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3769687]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2020.
Nemere István (1944-)
   Patkányember [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 2.5 MB) (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155867. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-413-6 (pdf)
ISBN 978-963-453-399-3 (epub)
ISBN 978-963-453-412-9 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3769738]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2020.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Elit bőr [elektronikus dok.] / Francesca H. Nielk. - Szöveg (epub : 540 KB) (mobi : 1 MB). - [Szentendre] : Klein Zs., 2019, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157746. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81380-3-1 (epub)
ISBN 978-615-81380-4-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3785328]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2020.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Kísérő árny [elektronikus dok.] / Francesca H. Nielk. - Szöveg (epub : 647 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Szentendre] : Klein Zs., 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157745. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81380-6-2 (epub)
ISBN 978-615-81380-7-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3785324]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2020.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Megsebzett [elektronikus dok.] / Francesca H. Nielk. - Szöveg (epub : 642 KB) (mobi : 1.4 MB). - [Szentendre] : Klein Zs., 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157744. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81380-9-3 (epub)
ISBN 978-615-81381-0-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3785316]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2020.
Nielk, Francesca H. (1994-)
   Sose engedj el! [elektronikus dok.] / Francesca H. Nielk. - Szöveg (epub : 511 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Szentendre] : Klein Zs., 2019, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157743. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81380-0-0 (epub)
ISBN 978-615-81380-1-7 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3785311]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2020.
Novics János (1974-)
   Hózentróger [elektronikus dok.] / Novics János. - Szöveg (epub : 244 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157409. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-856-0
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3782605]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2020.
Nyáry Luca
   Vigyázat, törékeny! [elektronikus dok.] / Nyáry Luca. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Menő Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Rólad-neked könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157512. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-748-4
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3783836]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2020.
Nyerges András (1940-)
   Bitorló a skatulyában [elektronikus dok.] ; P'árt pour p'árt / Nyerges András. - Szöveg (pdf : 11.8 MB). - Pécs : Kronosz, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157431. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6027-38-2
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3782775]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2020.
Nyerges András (1940-)
   Makó szomszédja Jeruzsálem, 1993-2013 [elektronikus dok.] : történelem, politika, sajtó, irodalom / Nyerges András. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Pécs : Kronosz, 2014 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157318. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6027-81-8
Magyarország - nyilvánosság - belpolitika - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-92 *** 894.511-4 *** 323(439)"199/201"(0:82-92)
[AN 3781853]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2020.
Petrusák János (1970-)
   Álomgyártás-technológia avagy Dream production technology [elektronikus dok.] : regény / Petrusák János. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Nyíregyháza : PegazusTv Média és Okt. Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156664. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81328-2-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3776952]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2020.
Petrusák János (1970-)
   Szűz-part [elektronikus dok.] : regény / Petrusák János. - Szöveg (pdf : 966 KB). - Nyíregyháza : PegazusTv Média és Okt. Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156452. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81328-1-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3775214]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2020.
Plenter, Christine
   Macska maharadzsa kalandjai [elektronikus dok.] / Christine Plenter ; Somogyi Dóra rajz. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Budapest : [MP38 Bt.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157292. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2017
ISBN 978-615-00-5199-4
magyar irodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3781679]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2020.
Pogány Kázmér (1882-1945)
   Esti mesék [elektronikus dok.] / Pogány Kázmér. - Szöveg (mobi : 2.8 MB) (epub : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155854. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-888-5 (mobi)
ISBN 978-963-474-887-8 (epub)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3769641]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2020.
Regőczi Gergely (1978-)
   Felismerés [elektronikus dok.] / Regőczi Gergely. - Szöveg (epub : 968 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156713. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3777229]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2020.
Regőczi Gergely (1978-)
   Az utolsó háború [elektronikus dok.] ; Hiba a rendszerben / Regőczi Gergely. - Szöveg (epub : 407 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156858. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-3566-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3778477]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2020.
Rush, Danny L.
   Lejtő [elektronikus dok.] / Danny L. Rush. - Szöveg (epub : 689 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156904. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-58-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3778824]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2020.
Saláth Barbara
   Megmajmoltak ébredése [elektronikus dok.] : Álnok érdek sorozat / Hallie Nadal. - Szöveg (pdf : 1.4 MB) (epub : 1.3 MB). - [Debrecen] : EZ-Könyv, [2019], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157495. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5752-68-1 (pdf)
ISBN 978-615-5752-69-8 (epub)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3783663]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2020.
Sándor Erzsi (1956-)
   Meddig jössz [elektronikus dok.] / Sándor Erzsi. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:hu-157208. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-571-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3780945]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2020.
Saw, Ruby (1989-)
   Gázt neki, család! [elektronikus dok.] : novella / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 87 KB) (mobi : 724 KB). - [Orosháza] : [Saw, R.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156865. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-6727-8 (epub)
ISBN 978-615-00-6721-6 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3778557]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2020.
Saw, Ruby (1989-)
   Kertvárosi pletyka [elektronikus dok.] / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 247 KB) (mobi : 841 KB). - Orosháza : [Saw, R.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-6472-7 (epub)
ISBN 978-615-00-6473-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3775261]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2020.
Saw, Ruby (1989-)
   A pillangó öröksége [elektronikus dok.] : novella / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 83 KB) (mobi : 627 KB). - [Orosháza] : [Saw, R.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156867. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-6723-0 (epub)
ISBN 978-615-00-6724-7 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3778565]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2020.
Scéal, Frodi
   Szólíts Alexnek! [elektronikus dok.] / Frodi Scéal. - Szöveg (epub : 636 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156907. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-17-6
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3778848]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2020.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Párarajzok [elektronikus dok.] : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Szöveg (epub : 834 KB). - Budapest : Central Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156877. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-727-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3778654]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2020.
Szabadi Tímea (1975-)
   Csiripiszli [elektronikus dok.] / Szabadi Tímea. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156295. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-676-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3774051]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2020.
   Szakítós [elektronikus dok.] : novellák, életek, könnyek. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Menő Kv., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157565. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-403-527-5
magyar irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082)
[AN 3784204]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2020.
Szegedi Márk
   Szívem világa [elektronikus dok.] / Szegedi Márk. - Szöveg (epub : 846 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156668. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-83-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3776969]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2020.
Szűcs F. Ágnes
   Ahol már nem nőnek virágok [elektronikus dok.] / Szűcs F. Ágnes. - Szöveg (epub : 764 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157047. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-626-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3779901]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2020.
Tokodi István
   Apocalyptum [elektronikus dok.] / Tokodi István. - Szöveg (epub : 849 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156666. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-5688-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3776956]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2020.
Varga, George (1954-)
   Üvöltést hozott az esti szél [elektronikus dok.] / George Varga. - Szöveg (epub : 691 KB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156324. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3774369]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2020.
Velencei Rita
   Édes meglepetés [elektronikus dok.] : romantikus karácsonyi kisregény / Velencei Rita. - Szöveg (pdf : 677 KB). - [Debrecen] : EZ-Könyv, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156886. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5752-81-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3778703]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2020.
   Világhoz szóló magyarok [elektronikus dok.] : antológia mindenkihez! / fel. szerk. Petrusák János. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Nyíregyháza : PegazusTv Média és Okt. Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156665. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81328-3-1
magyar irodalom - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-822
[AN 3776954]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2020.
Vizvári Cecília
   Biciklis karácsony [elektronikus dok.] : biciklis történetek 5. / Vizvári Cecília ; ill. Vizvári Szilvió. - Szöveg és képek (epub : 30.2 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157263. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-42-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3781438]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2020.
Vizvári Cecília
   Csini jelmezbálba készül [elektronikus dok.] : Csini-mesék 3. / Vizvári Cecília. - Szöveg és képek (epub : 17.2 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157788. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-43-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3785500]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2020.
Vizvári Cecília
Csini teadélutánra megy (angol)
   Pretty goes to a tea party [elektronikus dok.] : The Pretty tales series 1. / Cecília Vizvári ; transl. by Agnes Urban. - Szöveg és képek (epub : 17.1 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157266. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-39-4
magyar irodalom története - gyermekirodalom - fordítás - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3781444]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2020.
Vizvári Cecília
   Csini teadélutánra megy [elektronikus dok.] : Csini-mesék 1. / Vizvári Cecília. - Szöveg és képek (epub : 30.3 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156279. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-23-3
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3773847]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2020.
Vizvári Cecília
A gőgös teáskanna (angol)
   The haughty teapot [elektronikus dok.] : Kitchen tales 1. / Cecília Vizvári ; transl. by Agnes Urbán. - Szöveg és képek (epub : 17.4 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157278. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-48-6
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3781523]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2020.
Vizvári Cecília
   Rakoncátlan Bicikli a ragadozó répák földjén [elektronikus dok.] : biciklis történetek 2. / Vizvári Cecília ; ill. Vizvári Szilvió. - Szöveg és képek (epub : 37.9 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156611. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-35-6
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3776606]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2020.
Wesz Péter (1983-)
   A bal lator lemászik a keresztről [elektronikus dok.] : példázat / Wesz Péter. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Napkút K., [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157406. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-878-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3782586]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4983 /2020.
Vizvári Cecília
A gőgös teáskanna (kínai)
   Gao ao de chahu [elektronikus dok.] : chufang gushi yi / Weisiwari Ceciliya. - Szöveg és képek (epub : 17.9 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157123. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-45-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=951
[AN 3780401]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2020.
Vizvári Cecília
A gőgös teáskanna (spanyol)
   La tetera arrogante [elektronikus dok.] : Cuentos de la cocina 1. / Cecília Vizvári ; trad. Mária Erdős. - Szöveg és képek (epub : 18.8 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157279. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-36-3
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=60
[AN 3781526]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2020.
Vizvári Cecília
   Mélytengeri kaland [elektronikus dok.] : Teknősi és RoBoti kalandjai 3. / Vizvári Cecília, Vizvári Flávió. - Szöveg és képek (epub : 22.6 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157636. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-53-0
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3784699]
MARC

ANSEL
UTF-8