MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/05/22 10:54:02
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
5387 /2020.
International Conference on Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (1.) (2018) (Budapest)
   RKMC2018 : 1st International Conference on Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis [elektronikus dok.] : June 6-9, 2018, Budapest ... : book of abstracts. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Budapest : Akad. K., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: RKMC 2018. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156268. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9913-9
reakciókinetika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Bp.)"2018" *** 541.12
[AN 3773675]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2020.
   PeLiKon 2018 [elektronikus dok.] : A nyelv perspektívája az oktatásban : a PeLi I. oktatásnyelvészeti konferenciája : ... 2018. november 15-16., ... Eger ... : absztraktfüzet / szerk. Domonkosi Ágnes, Rási Szilvia ; [rend. az] EKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék PeLi Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Eger] : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155308. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-496-026-3
alkalmazott nyelvészet - pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Eger) *** 80.004.14 *** 37(02.053.2)
[AN 3765212]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5389 /2020.
   Olvasásfejlesztés könyvtári környezetben [elektronikus dok.] / szerk. Barátné Hajdu Ágnes, Béres Judit. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Budapest : FSZEK, 2019. - (Módszertani kötetek ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158551. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-581-447-3
Magyarország - olvasáskutatás - olvasáspedagógia - könyvtárpedagógia - könyvtárügy - 21. század - elektronikus dokumentum
028(439)"201" *** 028.6 *** 371.385.1 *** 021
[AN 3788365]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2020.
   Olvasásfejlesztő könyvtári mintaprogramok [elektronikus dok.] / szerk. Fehér Judit, Koglerné Hernádi Ágnes. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : FSZEK, 2019. - (Módszertani kötetek ; 7.)
QR-kóddal. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158543. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-581-458-9
olvasáspedagógia - könyvtárpedagógia - módszertan - elektronikus dokumentum
028.6 *** 371.385.1 *** 371.3
[AN 3788358]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5391 /2020.
Jakupcsek Gabriella (1963-)
   Nagy levegő [elektronikus dok.] : "aki megáll, elsüllyed" / Jakupcsek Gabriella. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158615. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-297-4
Magyarország - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
791.9.097(439)(092)Jakupcsek_G.(0:82-94)
[AN 3788468]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2020.
Závodszky Géza (1939-)
   A kolozsvári alma matertől a Magyar Nemzet rostrumáig [elektronikus dok.] : Pethő Sándor (1885-1940) / Závodszky Géza. - Szöveg (pdf : 8.7 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2019. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158182. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-25-7
Pethő Sándor (1885-1940)
Magyarország - újságíró - történész - 19. század - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
070(439)(092)Pethő_S. *** 930.1(439)(092)Pethő_S.
[AN 3787113]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5393 /2020.
   Necronomicon : a halott nevek könyve / [összeáll. ... Nagy András Pál]. - [Onga] : Hermit, [2019]. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5984-25-9 fűzött : 3500,- Ft
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937). Necronomicon
mágia
133.4
[AN 3784179]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5394 /2020.
Gál József (1966-)
   Fundamentals and trends of enviromental market in Central and Eastern Europe [elekrtonikus dok.] / aut. Gál József ; [publ. by the] University of Szeged Faculty of Engineering. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Szeged : Univ. of Szeged, Fac. of Engineering, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156169. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-291-3
Közép-Európa - Kelet-Európa - környezeti politika - környezetvédelem - elektronikus dokumentum
504.03(4-11) *** 504.06(4-11)
[AN 3772728]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2020.
   Települési hulladékmenedzsment tématerülethez kapcsolódó gyakorlatorientált megvalósíthatósági tanulmány [elektronikus dok.] : lakossági szemléletformálási lehetőségek a hulladékgazdálkodás kapcsán kistelepülések részére : Dunakiliti / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Települési Együttműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Budapest] : Ex Ante, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157640. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3458-4
Dunakiliti - hulladékgazdálkodás - szemétgyűjtés - környezeti tudatosság - környezeti nevelés - elektronikus dokumentum
504.064.4(439-2Dunakiliti) *** 628.4.032 *** 628.463(439-2Dunakiliti) *** 37.033(439-2Dunakiliti)
[AN 3784763]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2020.
Tóth Andi
   Társadalmi szerepvállalás lépésről lépésre [elektronikus dok.] / Tóth Andi. - Szöveg (epub : 393 KB). - [Budapest] : Lelkesedés, Tanulás, Szabadság Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-6553-3
környezeti tudatosság - társadalmi részvétel - elektronikus dokumentum
504.03 *** 323.21
[AN 3787196]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5397 /2020.
   Kvantumelektronika 2018 [elektronikus dok.] : VIII. szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről : Budapest, 2018. június 15. / szerk. Ádám Péter, Almási Gábor, Mechler Mátyás Illés ; rend. ELFT Atom-, Molekulafizikai és Kvantumelektronikai Szakcsoport, MTA Lézerfizikai Tudományos Bizottság, BME TTK Fizikai Intézet ; kiad. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Int. - Szöveg (pdf : 66.2 MB). - [Pécs] : PTE TTK Fizikai Int., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156074. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-250-0
kvantumelektronika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
530.145 *** 621.375.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3771999]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2020.
Rovelli, Carlo (1956-)
La realtà non ècome ci appare (magyar)
   A valóság nem olyan, amilyennek látjuk [elektronikus dok.] : a dolgok elemi szerkezete / Carlo Rovelli ; ford. Balázs István. - Szöveg (epub : 6.4 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158340. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-590-3
kvantumfizika - kvantummechanika - relativitáselmélet - tudománytörténet - fizika - elektronikus dokumentum
530.145 *** 53(100)(091) *** 530.12
[AN 3787626]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5399 /2020.
International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2.) (2019) (Budapest)
   RANC : 2nd International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry [elektronikus dok.] : May 5-10, 2019, Budapest ... : book of abstracts. - Szöveg (pdf : 9.4 MB). - Budapest : Akad. K., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156272. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-454-369-5
analitikai kémia - fizikai kémia - radiokémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
543 *** 541.28 *** 541.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3773705]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5400 /2020.
Vasas András
   A bátor kis gulipán [elektronikus dok.] / Vasas András ; a szerző ill. - Szöveg (pdf : 7.5 MB). - [S.l.] : Vasas A., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158305. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-5110-9
Magyarország - vízimadár - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese - elektronikus dokumentum
598.4(439)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3787559]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5401 /2020.
Bölsche, Wilhelm (1861-1939)
Die Abstammung des Menschen (magyar)
   Az ember származása [elektronikus dok.] / Wilhelm Bölsche ; ford. Fülöp Zsigmond. - Szöveg (epub : 2.8 MB) (mobi : 6.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158249. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-912-7 (epub)
ISBN 978-963-474-913-4 (mobi)
embertan - származástan - törzsfejlődés - elektronikus dokumentum
572.1/.4 *** 575.8
[AN 3787395]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2020.
Conference on Effective Response (1.) (2019) (Sopron)
   First Conference on Effective Response [elektronikus dok.] : Sopron, 15th November 2019 : conference proceedings / ed. András Molnár ; [org., publ. by the] Hungarian Red Cross. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Budapest : Hung. Red Cross, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157594. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7500-81-7
katasztrófavédelem - polgári védelem - humanitárius segítség - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
614.8 *** 355.58 *** 364.2 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3784337]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2020.
Csáth Géza (1887-1919)
   Egy elmebeteg nő naplója [elektronikus dok.] / Csáth Géza. - Szöveg (epub : 597 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nb.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158381. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-502-7 (epub)
ISBN 978-963-453-517-1 (mobi)
elmegyógyászat - pszichoanalízis - magyar irodalom - esettanulmány - elektronikus dokumentum
616.89 *** 159.964.2 *** 894.511-96
[AN 3787764]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2020.
Cserepes Ágnes
   Gluténmentes Mennyország [elektronikus dok.] / Cserepes Ágnes. - Szöveg és képek (pdf : 49.3 MB) (epub : 2.3 MB) (mobi : 2.2 MB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158388. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-61-5 (pdf)
ISBN 978-615-6051-59-2 (epub)
ISBN 978-615-6051-60-8 (mobi)
lisztallergia - diéta - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
616.341-008.6 *** 641.563(083.12)
[AN 3787775]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2020.
   Gyógyszereim 5xM [elektronikus dok.] : mit, miért, mennyit, mikor, miként? : a gyógyszerész válaszol : bővebb elektronikus szakmai segédanyag a gyógyszerszedési lakossági tájékoztatóhoz / ... összeáll. Somogyi Orsolya ; [közread. a] Hungaropharma Zrt. - Szöveg (pdf : 3 MB). - [Budapest] : Hungaropharma Zrt., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156380. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81089-2-8
gyógyszerészet - útmutató - elektronikus dokumentum
615(036)
[AN 3774709]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2020.
Homoki János
   OCD as seen by the soul [elektronikus dok.] / Janos Homoki. - Szöveg (pdf :2.8 MB) (epub : 1.1 MB) (mobi : 320 KB). - [S.l.] : Homoki J., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158499. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-7342-2 (epub)
ISBN 978-615-00-7669-0 (pdf)
ISBN 978-615-00-7343-9 (mobi)
kényszerneurózis - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865 *** 616.891.7
[AN 3788099]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2020.
Kovács Georgina
   Lépcsőfok [elektronikus dok.] : hogyan szerettem meg önmagam? / Kovács Georgina. - Szöveg (epub : 721 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158607. - Működési kvöetelmények: Adobe Digital Editions
mentálhigiénia - memoár - elektronikus dokumentum
613.865(0:82-94)
[AN 3788459]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2020.
Magatartástudományi Napok (16.) (2019) (Szeged)
   XVI. Magatartástudományi Napok [elektronikus dok.] : Szeged ..., 2019. május 30-31. : program- és absztraktfüzet / szerk. Horváthné Tóth Judit ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Magatartástudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 679 KB). - [Szeged] : SZTE ÁOK Magatartástud. Int., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156221. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-648-5
magatartástudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
159.9 *** 316.6 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3773332]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2020.
   A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet munkássága 2004-2019 [elektronikus dok.] : 15. évi jubileumi kiadás / szerk. Németh Anikó, Ujhelyiné Papp Teréz, Irinyi Tamás. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - Szeged : MEKSZ Csongrád M. Területi Szerv., 2019
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: A MESZK Csongrád Megyei Területi Szervezet tevékenyéségnek összefoglalója. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158466. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81408-1-2
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Csongrád Megyei Területi Szervezet
Csongrád megye - gyógyítás - egészségügyi dolgozó - orvosi kamara - elektronikus dokumentum
614.258(439.181) *** 616
[AN 3788003]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2020.
   Memoirs of the beginnings of conductive pedagogy and András Pető [elektronikus dok.] / comp. by Judit Forrai. - 2. ed. - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - Budapest : Létra Alapítvány, 2019. - (Kaleidoscope könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156033. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5655-5
Pető András (1893-1967)
Magyarország - konduktív pedagógia - 20. század - elektronikus dokumentum
615.825(439)(092)Pető_A. *** 376.22
[AN 3771611]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2020.
Neupert Attila
   Elég volt önmagad szívatásából? [elektronikus dok.] : titkok a teljes élethez / Neupert Attila. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158491. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3788062]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2020.
   Összetart a sokszínűség [elektronikus dok.] : a Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése : 2019. május 30 - június 1., Debrecen : kivonatkötet / fel. szerk. Lippai Edit. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - [Budapest] : M. Pszichológiai Társ., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157798. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80241-8-1
lélektan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
159.9 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3785521]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2020.
Pusztahelyi Réka (1978-)
   A veszélyes üzemi felelősség szabályozási környezete [elektronikus dok.] / Pusztahelyi Réka ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi- és Közszolgálati Kar. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : NKE ÁKK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. szept. 30. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155997. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-041-4
Magyarország - katasztrófavédelem - veszélyes anyag - felelősség - vállalat vezetősége - kártérítés - elektronikus dokumentum
614.8 *** 620.26 *** 347.447(439) *** 347.426.6(439)
[AN 3771160]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2020.
Szávin Márk
   The board buddies in logIQ land [elektronikus dok.] : developing, stem, skills : a handbook for parents and teachers / Márk Szávin. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Budapest : i-Mobil Solutions Ltd., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158501. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7827-4
gondolkodásfejlesztés - képességfejlesztés - sakk - elektronikus dokumentum
159.955 *** 37.025 *** 794.1
[AN 3788110]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2020.
Szávin Márk
   A tábla tesók nagy kalandjai [elektronikus dok.] : kreativitás, problémamegoldás, logika : példatár gyerekeknek szórakoztató feladatokkal és játékokkal / Szávin Márk. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : i-Mobil Solutions Kft., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158500. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7826-7
gondolkodásfejlesztés - képességfejlesztés - sakk - elektronikus dokumentum
159.955 *** 37.025 *** 794.1
[AN 3788104]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2020.
Vágási Anna
   Cöliákia [elektronikus dok.] / kész. Vágási Anna ; [közread. a] Transzlációs Medicina Alapítvány. - Szöveg (pdf : 11.8 MB). - Szeged : Transzlációs Medicina Alapítvány, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158206. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6921-0
lisztallergia - diéta - elektronikus dokumentum
616.341-008.6 *** 613.2
[AN 3787189]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2020.
   Változás az állandóságban [elektronikus dok.] : a Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése : Budapest, 2018. május 31 - június 2. : kivonatkötet / fel. szerk. Lippai Edit. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - [Budapest] : M. Pszichológiai Társ., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157803. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80241-7-4
lélektan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
159.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3785532]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2020.
Vass József András
   Döntsd el! [elektronikus dok.] : egyszerű segítség nehéz döntésekhez / Vass József András. - Szöveg (epub : 484 KB). - [S.l.] : Underground, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158314. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
életvezetés - memoár - elektronikus dokumentum
613.865(0:82-94)
[AN 3787583]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5419 /2020.
Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience (8.) (2018)
   SIWAN8 : 8th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience [elektronikus dok.] : October 7-10, 2018, Szeged ... : book of abstracts. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : Akad. K., cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156270. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-454-315-2
nanotechnológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62-181.48 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3773687]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5420 /2020.
   Digitális írástudást fejlesztő könyvtári mintaprogramok [elektronikus dok.] / szerk. Fehér Judit, Koglerné Hernádi Ágnes. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Budapest : FSZEK, 2019. - (Módszertani kötetek ; 5.)
QR-kóddal. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158548. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-581-454-1
digitális technika - infokommunikáció - internet - képességfejlesztés - könyvtárpedagógia - módszertan - elektronikus dokumentum
681.324Internet *** 37.025 *** 681.3.004.14 *** 371.385.1 *** 371.3
[AN 3788362]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2020.
International Conference on Applied Informatics (10.) (2017) (Eger)
   Proceedings of the 10th International Conference on Applied Informatics [elektronikus dok.] : January 30 - February 1, 2017, Eger ... - Szöveg (pdf : 10 MB). - [Eger] : [Líceum K.], [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156118. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-72-7
informatika - alkalmazott tudomány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14
[AN 3772310]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2017 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 31 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158241. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-365-952-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3787368]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2017 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158231. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-365-943-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3787302]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2017 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158232. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-365-944-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3787304]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2017 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158233. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-365-945-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3787306]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2017 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158234. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-365-946-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3787328]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2017 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158235. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-365-947-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3787341]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2017 [elektronikus dok.] : rajzméretezés, szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158236. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-365-948-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3787343]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2017 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158238. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-365-949-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3787359]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2017 [elektronikus dok.] : rendszerváltozók / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158239. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-365-950-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3787365]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ProgeCAD 2017 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-365-951-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ProgeCAD
[AN 3787366]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 20.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157883. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-053-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785776]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 biblia [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 21 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157829. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-042-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785578]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157855. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-043-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785708]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157884. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-032-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785781]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157858. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-044-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785713]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157928. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-033-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785948]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157861. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-045-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785717]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157926. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-034-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785946]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157863. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-046-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785720]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157924. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-035-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785942]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157865. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-047-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785723]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157922. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-036-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785940]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157866. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-048-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785727]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158166. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-037-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3787038]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157869. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-049-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785731]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157825. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-038-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785574]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : rendszerváltozók / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157881. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-052-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785775]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : rendszerváltozók : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157828. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-041-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785577]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157877. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-050-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785770]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : szövegkezelés : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157826. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-039-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785575]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157880. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-051-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785772]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2020.
Pétery Kristóf (1955-)
   ZWCAD 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157827. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-040-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744ZWCAD
[AN 3785576]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5454 /2020.
   Települési hulladékmenedzsment tématerülethez kapcsolódó gyakorlatorientált megvalósíthatósági tanulmány [elektronikus dok.] : lakossági szemléletformálási lehetőségek a hulladékgazdálkodás kapcsán kistelepülések részére : Abda / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - [Budapest] : Ex Ante, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157641. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3459-1
Abda - hulladékgazdálkodás - szemétgyűjtés - környezeti tudatosság - környezeti nevelés - elektronikus dokumentum
628.4.032 *** 628.463(439-2Abda) *** 504.064.4(439-2Abda) *** 37.033(439-2Abda)
[AN 3784768]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5455 /2020.
Magyar Űrkutatási Fórum (2019) (Sopron)
   Magyar Űrkutatási Fórum 2019 [elektronikus dok.] : Sopron, 2019. április 24-26. : az előadások összefoglalói / szerk. Bacsárdi László, Szűcs Eszter, Wesztergom Viktor ; kiad. Magyar Asztronautikai Társaság. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : M. Asztronautikai Társ., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156200. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7367-20-5
űrkutatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
629.78 *** 52 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3773033]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5456 /2020.
   "Agricultural sector development and policies in Western Balkans - challenges and prospectives in the light of EU integration" [elektronikus dok.] : international conference : 5-6 September, 2019 ... : conference proceedings / ed. Attila Jambor and Drini Imami ; [org., publ. by the] Hungarian Association of Agricultural Economists. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : Hung. Assoc. of Agricultural Economists, 2020
A konferenciát Budapesten tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158251. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7772-7
Albánia - mezőgazdaság - mezőgazdasági politika - élelmiszer-fogyasztás - élelmiszeripar - elektronikus dokumentum
338.439(496.5) *** 63(496.5) *** 663/664(496.5)
[AN 3787397]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2020.
Árkosi József
   A szeretet kutyaiskolája [elektronikus dok.] : tanítás erőszak nélkül / Árkosi József. - Szöveg (epub : 7.1 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158467. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
kutyatartás - elektronikus dokumentum
636.7
[AN 3788010]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2020.
   Érzékszervi bírálatok és műszeres mérési módszerek predikciós lehetőségei [elektronikus dok.] / szerk. Sipos László. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Budapest : [SZIE ÉTK], 2019
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156376. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-849-6
érzékszervi vizsgálat - elektronikus dokumentum
663/664.017 *** 543.92
[AN 3774683]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2020.
   Fenntartható zöldterület-karbantartás [elektronikus dok.] : esettanulmány / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - [Budapest] : Ex Ante, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155938. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5983-10-8
tájalakítás - területfejlesztés - helyi önkormányzat - fenntartható fejlődés - esettanulmány - elektronikus dokumentum
712 *** 504.03 *** 352
[AN 3770433]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2020.
   Fenntartható zöldterület-karbantartás tématerülethez kapcsolódó gyakorlatorientált megvalósíthatósági tanulmány [elektronikus dok.] : Béke / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - [Budapest] : Ex Ante, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155934. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5983-08-5
Somorja - fenntartható fejlődés - területfejlesztés - tájalakítás - helyi önkormányzat - esettanulmány - elektronikus dokumentum
712 *** 504.03 *** 352(437.6-2Somorja)
[AN 3770367]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2020.
   Fenntartható zöldterület-karbantartás tématerülethez kapcsolódó gyakorlatorientált megvalósíthatósági tanulmány [elektronikus dok.] : Nagymegyer / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Budapest] : Ex Ante, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155935. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5983-09-2
Nagymegyer - tájalakítás - fenntartható fejlődés - helyi önkormányzat - területfejlesztés - esettanulmány - elektronikus dokumentum
712 *** 352(437.6-2Nagymegyer) *** 504.03
[AN 3770412]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2020.
   Fenntartható zöldterület-karbantartás tématerülethez kapcsolódó gyakorlatorientált megvalósíthatósági tanulmány [elektronikus dok.] : Nagyszentjános / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 492 KB). - [Budapest] : Ex Ante, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155936. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5983-07-8
Nagyszentjános - tájalakítás - területfejlesztés - fenntartható fejlődés - helyi önkormányzat - esettanulmány - elektronikus dokumentum
712 *** 504.03 *** 352(439-2Nagyszentjános)
[AN 3770417]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2020.
   Környezetszépítés és a "Virágos Magyarország" verseny tématerületre fókuszáló mentorálási alkalomhoz kapcsolódó gyakorlatorientált megvalósíthatósági tanulmány [elektronikus dok.] : Abda / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 379 KB). - [Budapest] : Ex Ante, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158168. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5983-04-7
Abda - tájalakítás - környezeti politika - helyi önkormányzat - esettanulmány - elektronikus dokumentum
712 *** 504.03 *** 352(439-2Abda)
[AN 3787047]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2020.
   Környezetszépítés és a "Virágos Magyarország" verseny tématerületre fókuszáló mentorálási alkalomhoz kapcsolódó gyakorlatorientált megvalósíthatósági tanulmány [elektronikus dok.] : Kimle / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 423 KB). - [Budapest] : Ex Ante, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155947. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5983-05-4
Kimle - tájalakítás - környezeti politika - helyi önkormányzat - esettanulmány - elektronikus dokumentum
712 *** 504.03 *** 352(439-2Kimle)
[AN 3770508]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2020.
   Környezetszépítés és a "Virágos Magyarország" verseny tématerületre fókuszáló mentorálási alkalomhoz kapcsolódó gyakorlatorientált megvalósíthatósági tanulmány [elektronikus dok.] : Kunsziget / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 382 KB). - [Budapest] : Ex Ante, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155944. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5983-06-1
Kunsziget - tájalakítás - környezeti politika - helyi önkormányzat - esettanulmány - elektronikus dokumentum
712 *** 504.03 *** 352(439-2Kunsziget)
[AN 3770482]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2020.
   Valódi gyulai hentesáruk készítésének könyve / összeáll. Szabó József ... ; [szerk. Durkó Károly] ; [az új kiadást gond. Polyák István]. - 2. kiad. - Gyula : Gyulai Évszázadok Alapítvány, 2020. - 64 p. ; 17 cm. - (Gyula anno könyvek, ISSN 2498-8774)
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-615-80682-2-2 kötött
Gyula - húsáru - húsfeldolgozás - ételspecialitás - szakácskönyv
637.523(439-2Gyula) *** 641.55(083.12):637.5
[AN 3784025]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5467 /2020.
Dobos C. József (1847-1924)
   Magyar - francia szakácskönyv [elektronikus dok.] : nélkülözhetetlen kalauz minden háztartásban / Dobos C. József. - Szöveg (epub : 6 MB) (mobi : 14.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158264. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-712-3 (epub)
ISBN 978-963-474-713-0 (mobi)
szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 3787478]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5468 /2020.
Pankovits József (1941-)
   Gramsci és kora, Gramsci és a korunk [elektronikus dok.] : tanulmányok / Pankovits József ; [közread. a] Magyar Lajos Alapítvány. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Budapest] : Magyar L. Alapítvány, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157638. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80702-2-5
Gramsci, Antonio (1891-1937)
Olaszország - filozófus - politikus - 20. század - elektronikus dokumentum
1(45)(092)Gramsci,_A. *** 32(45)(092)Gramsci,_A.
[AN 3784726]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5469 /2020.
Biblia (angol)
   The King James Version of the Bible [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158413. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-29-9
elektronikus dokumentum
22.04=20
[AN 3787869]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2020.
Bischoff, Erich (1865-1936)
Die Kabbala (magyar)
   Kabbala : [bevezetés a misztikába és a titkos tudományba] / Erich Bischoff ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-27-3 fűzött : 2300,- Ft
Kabbala
296.65
[AN 3784189]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2020.
Draskóczy István (1906-1987)
   Dr. Joó Sándor, a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet első lelkipásztorának élettörténete / Draskóczy István. - Budakeszi : Draskóczy A., [2019]. - 260 p. ; 20 cm
Borítócím: "Nékem az élet Krisztus - és a meghalás nyereség" : Dr. Joó Sándor élettörténete
ISBN 978-615-00-7050-6 fűzött
Joó Sándor (1910-1970)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század
284.2(439)(092)Joó_S.
[AN 3784168]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2020.
   Évszázadok forgatagában [elektronikus dok.] : krisztianizáció, keresztényüldözés, egyház / szerk. Fazekas Ferenc, Fedeles Tamás, Nagy Levente. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Pécs : PTE Egyháztört. Kutatóközp., 2019. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, ISSN 2063-2398 ; 9.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156062. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
kereszténység - egyháztörténet - elektronikus dokumentum
282(091)
[AN 3771940]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2020.
Interdiszciplináris Vallástudományi Hallgatói Konferencia (2.) (2019) (Szeged)
   II. Interdiszciplináris Vallástudományi Hallgatói Konferencia [elektronikus dok.] : Szeged, 2019. május 18. : absztraktkötet / szerk. Barcsa Krisztina, Fülöp Tiffany ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vallástudományi Tanszék. - Szöveg (pdf : 921 KB). - Szeged : SZTE BTK Vallástud. Tansz., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156223. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-659-1
vallástudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
291 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3773353]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2020.
Véber János (1978-)
   Két korszak határán [elektronikus dok.] : Váradi Péter humanista főpap, kalocsai érsek pályaképe / Véber János. - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2016 [!2019]. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158346. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-70-2
Váradi Péter (1450-1500?)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet - humanizmus - 15. század - elektronikus dokumentum
282(439)(092)Váradi_P. *** 282(439)"147/149" *** 930.85(439)"14"
[AN 3787654]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5475 /2020.
   Civic and uncivic values in Poland [elektronikus dok.] : value transformation, education and culture / ed. by Sabrina P. Ramet, Kristen Ringdal and Katarzyna Dośpiał-Borysiak. - Szöveg (pdf : 13.4 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157138. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-220-9)
Lengyelország - társadalmi érték - társadalmi változás - belpolitika - ezredforduló - kultúraszociológia - elektronikus dokumentum
316.752(438)"199/201 *** 323(438)"199/201" *** 316.42(438)"199/201" *** 316.7(438)"199/201"
[AN 3780502]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2020.
   The correspondence of Boldizsar Batthyány [elektronikus dok.] : the everyday life of an early modern alchemist / ed. by Dóra Bobory ; [publ. by the] PEN Club Hungary. - Szöveg (pdf : 8.5 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : PEN Club Hungary, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158200. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-37-0
Batthyány Boldizsár (1542-1590)
Magyarország - arisztokrata - 16. század - levelezés - elektronikus dokumentum
316.343.32(439)(092)Batthyány_B.(044)
[AN 3787175]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2020.
   Falukutatás az Ormánságban [elektronikus dok.] : Drávafok a PTE BTK Szociológia Tanszék vizsgálatainak tükrében / szerk. Bucher Eszter, Ragadics Tamás ; kiad. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalom- és Médiatudományi Intézet Szociológia Tanszék, 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület. - Szöveg (pdf : 21.7 MB). - [Pécs] : PTE BTK Társ.- és Médiatud. Int. Szociológia Tansz. : 4 Dimenzió Társadalomtud. Egyes., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156343. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-426-9
Ormánság - Drávafok - falukutatás - szociológiai vizsgálat - 21. század - elektronikus dokumentum
308(439-2Drávafok) *** 316.334.55(439-2Drávafok)"201"
[AN 3774490]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2020.
   Fiatalok a Kárpát-medencében a 21. század elején [elektronikus dok.] : a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a PTE BTK Demográfia és Szociológia PhD Iskola által 2018. október 26-27-én megrendezett II. doktorandusz konferenciájának előadásait összefoglaló tanulmánykötet / szerk. Kovács Teréz, Molnár Gergely. - Szöveg (pdf : 15 MB). - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2019. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158252. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5639-19-7
Kárpát-medence - ifjúságszociológia - határon túli magyarság - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.37-053.6(=945.11)(4-191)"201"(083.41)
[AN 3787401]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2020.
   Ideological storms [elektronikus dok.] : intellectuals, dictators and the totalitarian temptation / ed. by Vladimir Tismaneanu and Bogdan C. Iacob. - Szöveg (pdf : 36.1 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157135. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-303-9)
Európa - Ázsia - diktatúra - értelmiség - politikai eszme - eszmetörténet - politikatörténet - történelem - 20. század - elektronikus dokumentum
316.343.652(4)"19" *** 321.6(4)"19" *** 321.6(5)"19" *** 329(4)"19" *** 940"19"
[AN 3780485]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2020.
Tóth Gyöngyi
   Kőkorszaki rítusok [elektronikus dok.] : régészet, csillagászat, vallástudomány / Tóth Gyöngyi. - Szöveg (epub : 6.5 MB). - [S.l.] : Szerző, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157635. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5661-6
kulturális antropológia - őstörténet - elektronikus dokumentum
316.7 *** 39 *** 930.8(=00)(089.3)
[AN 3784697]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5481 /2020.
Báti Anikó (1974-)
Régi és új elemek a cserépfalui konyhán (bőv. kiad.)
   Ételek, ízek, emlékek [elektronikus dok.] : régi és új elemek a cserépfalui konyhán / Báti Anikó ; [közread. a] Magyar Néprajzi Társaság. - 2. bőv., átd. kiad. - Szöveg (pdf : 34.9 MB). - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2019. - (Néprajzi értekezések, ISSN 2060-4386 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156301. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-80634-5-6
Cserépfalu - magyar néprajz - étkezési szokás - elektronikus dokumentum
392.81(439-2Cserépfalu)
[AN 3774077]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2020.
   Jön már a Mikulás : karácsonyi versek, mesék / [szerk. Bacskai Csaba, Duzs Mária, Nagy Mária] ; [ill. Eszes Hajnal, Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 95 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-459-161-0 kötött
magyar irodalom - karácsony - gyermekvers - antológia
398.332.416(0:82-14)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3784216]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2020.
Vida Katalin
   Ec-pec kimehetsz : népi gyermekmondókák / Vida Katalin rajz. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - [64] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-459-135-1 kötött
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3784194]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2020.
Vida Katalin
   Kerekecske dombocska : népi gyermekmondókák / [rajz. Vida Kata]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-237-199-3 kötött
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3784191]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2020.
Vida Katalin
   Kinn sem vagyok, benn sem vagyok : találós kérdések / Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-459-147-4 kötött
találós kérdés - képeskönyv - gyermekkönyv
398.6(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3784197]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5486 /2020.
   Communicative space, political space [elektronikus dok.] : 11th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2018 : Szeged ..., 30th May - 1st June 2018 : program, book of abstracts / [org., publ. by the] University of Szeged. - Szöveg (pdf : 17.6 MB). - Szeged : Univ. of Szeged, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156192. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-594-5
infokommunikáció - politikai kommunikáció - információtechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
32.019.5 *** 316.774 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3772976]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2020.
   Délkelet-Európa politikai rendszerei, 1990-2017 [elektronikus dok.] / szerk. Koller Boglárka, Ördögh Tibor. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Budapest : Dialóg Campus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156113. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-82-3
Délkelet-Európa - politikai rendszer - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
321.72(4-12)"199/201"
[AN 3772237]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2020.
   EU justice and home affairs research papers in the context of migration and asylum law [elektronikus dok.] / ed. by Bence Kis Kelemen and Ágoston Mohay ; publ. by the Centre for European Research and Education of the Faculty of Law of the University of Pécs. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - [Pécs] : Univ. of Pécs Fac. of Law CEERE, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155304. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-422-1
Európai Unió - külpolitika - menekültügy - migráció - menedékjog - 21. század - esettanulmány - elektronikus dokumentum
327(4-62)"20" *** 341.43(4-62)"20" *** 325.14(4-62)
[AN 3765167]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2020.
   Europaizáció a Nyugat-Balkánon [elektronikus dok.] / szerk. Koller Boglárka, Ördögh Tibor. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : Dialóg Campus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156109. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-83-0
Nyugat-Balkán - Európai Unió - európai integráció - külpolitika - 21. század - elektronikus dokumentum
327(497-15)"201" *** 327.39(4-62)"201"
[AN 3772234]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2020.
   Infokörkép 2019 [elektronikus dok.] / szerk. Draskovich Edina, Kardos Krisztina ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - Szöveg (pdf : 22.9 MB). - Budapest : Az Országgyűlés Hivatala, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. febr. 25. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156106. - Működési követelmények: Adobe Reader
Magyarország - Európai Unió - országismeret - enciklopédia - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
327.39(4-62)(083.41) *** 908.439:030
[AN 3772219]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2020.
Megadja Gábor (1985-)
   A szabadság reakciós harcosai [elektronikus dok.] : a haladó politika közép-európai bírálata / Megadja Gábor. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Századvég, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158553. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-57-6
politikai filozófia - demokrácia - liberalizmus - elektronikus dokumentum
32.001 *** 321.7 *** 329.12
[AN 3788367]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2020.
Ramet, Sabrina Petra (1949-)
   Alternatives to democracy in twentieth-century Europe [elektronikus dok.] : collectivist visions of modernity / Sabrina P. Ramet. - Szöveg (pdf : 10 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157131. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-309-1)
Európa - demokrácia - politikatörténet - 20. század - kommunizmus - fasizmus - szocializmus - anarchizmus - elektronikus dokumentum
321.7 *** 32(4)"19" *** 329.18(4)"19" *** 329.14(4)"19" *** 329.285(4)"19" *** 329.15(4)"19"
[AN 3780468]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2020.
Schmidtmayer Richárd
   Jégbefagyott sikoly [elektronikus dok.] : a szovjetek által elhurcolt és 1945 januárjában Dunaszentmiklós közelében meggyilkolt polgári áldozatok emlékezete / szerzők Schmidtmayer Richárd, Nemes János ; kiad. Tata Város Önkormányzata. - Szöveg (pdf : 38.5 MB). - Tata : Önkormányzat, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158536. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80578-5-1
Magyarország - áldozat - kényszermunka - második világháború - memoár - elektronikus dokumentum
323.282(47)(=945.11)"194" *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3788329]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2020.
   Student research papers on justice and home affairs in the European Union [elektronikus dok.] ; publ. by the Centre for European Research and Education of the Faculty of Law of the University of Pécs. - Szöveg (pdf 2.3 MB). - [Pécs] : Univ of. Pécs Fac. of Law CEERE, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155303. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-421-4
Európai Unió - migráció - menekültügy - emberi jog - rendészet - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
325.14(4-62) *** 341.43(4-62) *** 342.7(4-62) *** 351.74(4-62) *** 378.184
[AN 3765150]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2020.
Teleki Pál (1879-1941)
   Merjünk magyarnak lenni! [elektronikus dok.] / Teleki Pál. - Szöveg (epub : 688 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158323. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-559-001-8 (epub)
ISBN 978-963-559-002-5 (mobi)
Magyarország - politikus - Horthy-korszak - magyarságtudat - 20. század - idézetgyűjtemény - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Teleki_P.(0:82-84) *** 316.63(=945.11)(0:82-84)
[AN 3787592]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2020.
Trócsányi László (1956-)
   Párizsi napló avagy Ami a nagyköveti jelentésekből kimaradt... [elektronikus dok.] : 2010. július - 2014. június / Trócsányi László. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - [Budapest] : Századvég, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158718. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5164-60-6
Magyarország - Franciaország - diplomata - külkapcsolat - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
327(439)(092)Trócsányi_L.(0:82-94) *** 327(439)(44)"2010/2014"(0:82-94)
[AN 3788740]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5497 /2020.
Hudák Krisztina, N.
   Methodological introduction to the Pannonian early christian church history [elektronikus dok.] : through the last fifty years of Pannonia, 374-456 / Krisztina Hudák ; [publ. by the] University of Pécs Center for Ecclesiastical Studies. - Szöveg (pdf : 20.4 MB). - Pécs : Univ. of Pécs Center for Ecclesiastical Studies, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156063. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-300-2
Pannonia - korai kereszténység - egyháztörténet - régészet - történelem - 4. század - 5. század - elektronikus dokumentum
904(398.6)"03/04" *** 281.4(398.6)"03/04" *** 281 *** 939.86"03/04"
[AN 3771950]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2020.
   Hungary and Hungarians in Central and East European narrative sources, 10th-17th centuries [elektronikus dok.] / eds. Dániel Bagi [et al.] ; [publ. by the] University of Pécs. - Szöveg (pdf : 7.6 MB). - Pécs : Univ. of Pécs, 2019
Főcím a címképernyőről. - A Pécsett, 2018. márc. 21-22-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott és szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155162. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-368-2
Kelet-Európa - magyar történelem - történetírás - középkor - elektronikus dokumentum
930.1(4-11)"09/16" *** 943.9"09/16"
[AN 3763983]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2020.
Huszka József (1854-1934)
   A magyar turáni ornamentika története / írta és rajz. Huszka József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2018]. - [2], 178, [1] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5797-07-1 fűzött : 5500,- Ft
magyar néprajz - népi díszítőművészet - ornamentika - magyarságkutatás
930.8(=945.11) *** 7.048(=945.11) *** 39(=945.11) *** 003.62
[AN 3784211]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2020.
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1866-1941)
Napoleon (magyar)
   Napóleon, az ember [elektronikus dok.] / Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij ; ford. Havas József. - Szöveg (epub : 885 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155419. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-625-6 (epub)
ISBN 978-963-474-626-3 (mobi)
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - uralkodó - hadvezér - 18. század - 19. század - életrajz - elektronikus dokumentum
944(092)Napóleon,_I.
[AN 3766357]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2020.
Nagy Levente (1975-)
   Victorious gods, defeated demons, superstars and archaeologists [elektronikus dok.] / Levente Nagy ; [publ. by the] University of Pécs Center for Ecclesiastical Studies. - Szöveg (pdf : 49.7 MB). - Pécs : Univ. of Pécs Center for Ecclesiastical Studies, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156064. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-298-2
vallástörténet - egyháztörténet - korai kereszténység - régészet - perzsa vallás - római birodalom kora - ókor - kora középkor - elektronikus dokumentum
939.86"02/04" *** 281.4(398.6)"02/04" *** 902 *** 291(3) *** 295.21(398.6) *** 292
[AN 3771962]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2020.
Nicholl, Katie
Harry (magyar)
   Harry [elektronikus dok.] : életút, veszteségek, szerelem / Katie Nicholl ; ford. N. Kiss Zsuzsa. - Szöveg (epub : 4.6 MB) (mobi : 10.4 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158205. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-266-620-4 (epub)
ISBN 978-963-266-621-1 (mobi)
Harry, Duke of Sussex (1984-)
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - híres ember - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
929.52(410)Windsor *** 929(410)Harry,_Duke_of_Sussex
[AN 3787188]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2020.
Rozgonyi Zoltán
   Az igazság [elektronikus dok.] : a valóság keresése / Rozgonyi Zoltán. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [S.l.] : Underground K., 2020
Főcím a címképernyő második oldaláról. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158353. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyarságkutatás - rejtély - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.8(=945.11)(089.3) *** 001.94 *** 930.85(100)(089.3)
[AN 3787682]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2020.
Sosnowska, Anna
   Explaining economic backwardness [elektronikus dok.] : post-1945 Polish historians on Eastern Europe / Anna Sosnowska. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157136. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-291-9)
Kelet-Európa - Lengyelország - történelem - 1945 utáni időszak - 21. század - tudománytörténet - történettudomány - szociológia - elektronikus dokumentum
940-11"1945/20" *** 930.1(438)"19/20" *** 316(438)"19/20"
[AN 3780495]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2020.
Szentpéteri József (1954-)
   "A Görbekert aranyos domb" [elektronikus dok.] : a tépei avar fejedelmi kincs lelőhelye / Szentpéteri József ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Tépe Község Önkormányzata. - Szöveg és képek (pdf : 3.6 MB). - Budapest : MTA BTK ; Tépe : Önkormányzat, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157631. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-197-4
Tépe - régészet - avarok - lelet - elektronikus dokumentum
904(439-2Tépe) *** 904(369.2)
[AN 3784671]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5506 /2020.
Deeg, Lothar
St. Petersburg (magyar)
   Szentpétervár / Lothar Deeg ... szerzője ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2020. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6627-3 fűzött : 2490,- Ft
Szentpétervár - útikönyv
914.7-2Sankt-Peterburg(036)
[AN 3784030]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2020.
Kissné Kardos Katalin
   33 kihagyhatatlan toszkán úticél [elektronikus dok.] / Kissné Kardos Katalin. - Szöveg (pdf : 13.9 MB). - [Budapest] : [Kissné Kardos K.], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157795. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1417-3
Toszkána - útikönyv - elektronikus dokumentum
914.505.2(036)
[AN 3785519]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2020.
Ligeti Zsuzsa
   12 nap Núbiában [elektronikus dok.] / Ligeti Zsuzsa. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158581. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Szudán - útleírás - elektronikus dokumentum
908.624(0:82-992)
[AN 3788425]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2020.
Ludwig, Emil (1881-1948)
Der Nil (magyar)
   A Nílus Egyiptomban [elektronikus dok.] / Emil Ludwig ; ford. Csánk Endre. - Szöveg (epub : 3.7 MB) (mobi : 9.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158436. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-936-3 (epub)
ISBN 978-963-474-937-0 (mobi)
Egyiptom - helyismeret - helytörténet - elektronikus dokumentum
908.620 *** 962.0 *** 932
[AN 3787929]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2020.
   Magyar200 [elektronikus dok.] : szombathelyi tudományos konferencia és megemlékezés / szerk. Rákóczi István. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szeged : Primaware, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157125. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és portugál nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7087-2
Magyar László (1818-1864)
Magyarország - Angola - felfedező - 19. század - felfedező utazás - elektronikus dokumentum
910.4(439)(092)Magyar_L. *** 910.4(673)
[AN 3780422]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2020.
Varga István (1956-)
   Morzsák a száznegyven éves asztalról / Varga István. - 2. kiad. - Kaposvár ; [Kaposszerdahely] : Morzsák Kft., 2019, cop. 2013. - 204, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6706-3 fűzött
Kaposvár - helyismeret - memoár
908.439-2Kaposvár(0:82-94)
[AN 3784012]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5512 /2020.
   Biztonság, város, közösség [elektronikus dok.] : a Safecity konferenciasorozat előadásainak válogatott gyűjteménye = Safety, city, community : selected proceedings of the Safecity conference series / szerk. Tóth Eszter ; [közread. a] KultúrAktív Egyesület. - Szöveg (pdf : 28.8 MB). - Pécs : KultúrAktív Egyes., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156264. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89794-6-9
urbanisztika - építészet - várostervezés - bűnmegelőzés - elektronikus dokumentum
343.85 *** 711.4 *** 72
[AN 3773611]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2020.
Boros Anita (1980-)
   A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása és a közbeszerzési tárgyú perek [elektronikus dok.] / Boros Anita ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. jan. 13. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158293. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-260-9
Magyarország - közbeszerzés - jogorvoslat - útmutató - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)(036) *** 343.155(439)(036)
[AN 3787531]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2020.
   Demográfia és egészségpolitika [elektronikus dok.] : konferenciakötet a 2018. évi kecskeméti, gyulai és szegedi rendezvényekről / szerk. Bártfai György [et al.]. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Szeged : Gerhardus, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158290. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-37-0
Magyarország - egészségpolitika - egészségügy - demográfia - 21. század - elektronikus dokumentum
354.53(439)"201" *** 314(439)"201" *** 364.44(439)"201"
[AN 3787523]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2020.
   Idea projekt : a gyermekek jogaival kapcsolatos ismeretek bővítése és készségek fejlesztése a gyermekek védelme érdekében [elektronikus dok.] : e-handbook / szerk. Hegedűs Andrea ; kiad. a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. - Szöveg (pdf : 18.3 MB). - Szeged : SZTE ÁJK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157626. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-636-2
Európai Unió - Magyarország - emberi jog - gyermek - gyermekvédelem - gyermeklélektan - elektronikus dokumentum
347.63(100) *** 364.65-053.2/.6(4-62) *** 159.922.7 *** 343.54 *** 159.9 *** 342.7-053.2/.6
[AN 3784618]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2020.
Kákai László (1964-)
   Útkereső önkormányzatok Magyarországon [elektronikus dok.] / Kákai László ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 11.6 MB). - Budapest : NKE ÁKK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156294. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-078-0
Magyarország - önkormányzati igazgatás - helyi önkormányzat - közszolgáltatás - regionális politika - társadalmi részvétel - decentralizáció - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
35 *** 332.14 *** 323.21 *** 35.071.6 *** 352(439)"201"(083.41)
[AN 3774019]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2020.
   Kommentár a büntetőeljárási törvényhez [elektronikus dok.] : kommentár a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényhez : 1-2. kötet / főszerk. Polt Péter. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. júl. 1. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156332. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-758-6
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
343.1(439)(094)(036)
[AN 3774453]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2020.
   Kommentár a Polgári törvénykönyvhöz [elektronikus dok.] : kommentár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez : 1-2. kötet / szerk. Vékás Lajos, Gárdos Péter. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156353. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-725-8
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
347(439)(094)(036)
[AN 3774580]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2020.
Kovács Péter
   A szerzői jog irodalma [elektronikus dok.] / Kovács Péter. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.3 MB). - Bodonhely : Írómadár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157608. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6143-08-2 (epub)
ISBN 978-615-6143-09-9 (mobi)
Magyarország - szerzői jog - útmutató - elektronikus dokumentum
347.77/.78(439)(036)
[AN 3784421]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2020.
   Közvetítői eljárás lefolytatása büntető-, illetve szabálysértési ügyekben [elektronikus dok.] / szerk. Piukovics Éva. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 15.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157902. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-32-5
Magyarország - mediáció - büntetőeljárás - elektronikus dokumentum
347.925 *** 343.1(439)
[AN 3785852]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2020.
Mélypataki Gábor (1986-)
   A munkaügyi kapcsolatok helyzete és szerepe a közszolgálatban [elektronikus dok.] / Mélypataki Gábor ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf: 1.1 MB). - Budapest : NKE ÁKK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. szept. 30. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156007. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-498-044-5
Magyarország - közszolgálat - munkaügyi viszonyok - érdekképviselet - kollektív szerződés - elektronikus dokumentum
35.08(439) *** 331.105(439)
[AN 3771224]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2020.
   Pártfogó felügyelet intézkedés végrehajtása [elektronikus dok.] / szerk. Piukovics Éva. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 14.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158459. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9722-32-3
Magyarország - pártfogó felügyelet - elektronikus dokumentum
343.85(439) *** 343.848(439)
[AN 3787988]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2020.
Petrás Éva (1968-)
   Álarcok mögött [elektronikus dok.] : Nagy Töhötöm életei / Petrás Éva. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2019. - (ÁBTL monográfiák, ISSN 2560-1318)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158180. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-23-3
Nagy Töhötöm (1908-1979)
Magyarország - Argentína - besúgó - katolikus pap - jezsuiták - emigráns - szabadkőművesség - 20. század - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)"196/197" *** 271.5(439)(092)Nagy_T. *** 325.25(=945.11)(82)(092)Nagy_T. *** 061.236.61(82)(092)Nagy_T.
[AN 3787106]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2020.
Stipta István (1952-)
   A pénzügyi közigazgatási bíróság tevékenysége, 1884-1896 [elektronikus dok.] / Stipta István. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Budapest : Dialóg Campus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156108. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-81-6
Magyarország - közigazgatási bíróság - államháztartás - 19. század - elektronikus dokumentum
351.95(439)"18" *** 336.12(439)"18"
[AN 3772228]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2020.
Tóth Nikolett Ágnes
   Sportrendészet a sportigazgatás rendszerében [elektronikus dok.] / Tóth Nikolett Ágnes ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi- és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : NKE ÁKK, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155988. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-056-8
sportügyi igazgatás - rendészet - futballhuliganizmus - elektronikus dokumentum
351.855 *** 351.74 *** 796.332.073 *** 343.343.3
[AN 3771075]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2020.
Váczi István
   Kapitány voltam [elektronikus dok.] : válogatás a rendőrség életének titkaiból / Váczi István. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 1.4 MB) (pdf : 1.9 MB). - Komló : Váczi I., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: ttp://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158483. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-81549-1-8 (epub)
ISBN 978-615-81549-2-5 (mobi)
ISBN 978-615-81549-0-1 (pdf)
Magyarország - rendőrség - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
351.74(439)"201"(0:82-94)
[AN 3788039]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2020.
Velez Edit
   Megelőző pártfogás végrehajtása [elektronikus dok.] / Velez Edit ; szerk. Piukovics Éva. - Szöveg (pdf : 994 KB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158343. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-77-3
Magyarország - pártfogó felügyelet - gyermekvédelem - gyámügy - fiatalkori bűnözés - útmutató - elektronikus dokumentum
343.85(439) *** 347.64(439)(036) *** 343.97-053.6(439)(036) *** 364.65-053.2/.6(439)(036)
[AN 3787644]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5528 /2020.
   Nemzetközi biztonsági szervezetek [elektronikus dok.] / szerk. Molnár Anna, Marsai Viktor, Wagner Péter. - Szöveg (pdf : 7.2 MB). - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - (Nemzetközi és európai tanulmányok)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156107. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-80-9
nemzetközi szervezet - védelmi szövetség - biztonságpolitika - katonapolitika - elektronikus dokumentum - egyetemi tankönyv
355.02(100)(075.8) *** 355.356(100)(075.8) *** 341.123(075.8) *** 341.217(100)(075.8) *** 327.39(4-62)(075.8)
[AN 3772224]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2020.
Nyeste Péter
   A bűnügyi hírszerzés kézikönyve [elektronikus dok.] / Nyeste Péter, Szendrei Ferenc. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Budapest : Dialóg Campus, 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Sub lege libertas. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156114. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-84-7
hírszerzés - bűnüldöző szervezet - nyomozás - elektronikus dokumentum
355.40 *** 351.74 *** 343.132
[AN 3772241]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2020.
Oross András (1979-)
   Európa géniusza [elektronikus dok.] : Savoyai Eugén élete és kora, 1663-1736 / Oross András. - Szöveg (pdf : 19 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2019. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158176. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
 (hibás ISBN 978-615-66048-19-6)
Savoie, Eugène de, prince (1663-1736)
Franciaország - Európa - arisztokrata - hadvezér - hadtörténet - 17. század - 18. század - elektronikus dokumentum
355(44)(092)Savoie,_E._de *** 316.343.32(44)(092)Savoie,_E._de *** 355.48(4)"16/17"
[AN 3787092]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5531 /2020.
Dobay Róbert
   Mégis, mire számítottál? [elektronikus dok.] / Dobay Róbert. - Szöveg (pdf : 2.4 MB) (mobi : 610 KB) (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : [Menedzsmentor Bt.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157853. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7477-1 (pdf)
ISBN 978-615-00-7479-5 (mobi)
ISBN 978-615-00-7478-8 (epub)
vállalatirányítás - munkalélektan - elektronikus dokumentum
65.012.4 *** 65.013
[AN 3785704]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2020.
Kovács Péter
   Kalózkodás és adathalászat [elektronikus dok.] : könyvek illegálisan / Kovács Péter. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 4.4 MB). - Bodonhely : Írómadár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157603. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6143-14-3 (epub)
ISBN 978-615-6143-15-0 (mobi)
adatbiztonság - internet - könyvkereskedelem - számítógépes bűnözés - feketegazdaság - elektronikus dokumentum
659.2.012.8 *** 681.324Internet *** 655.4/.5 *** 343.23 *** 339.194
[AN 3784386]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5533 /2020.
Bacsur Kálmán
   Személyügyi kontrolling [elektronikus dok.] / Bacsur Kálmán, Boda György, Fülöp Zoltán. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Budapest : Boda & Partners, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158287. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80240-3-7
humánerőforrás-menedzsment - kontrolling - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
658.3(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 3787501]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2020.
György László (1980-|)
Egyensúlyteremtés (angol)
   Creating balance [elektronikus dok.] : the mission of economic policy / László György. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - Budapest : Századvég, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Horváth Péter Iván. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158552. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-56-9
Magyarország - gazdasági egyensúly - gazdaságpolitika - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
330.36 *** 338.2(439)"199/201" *** 338.2(100)"199/201"
[AN 3788366]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2020.
Kártyás Gábor (1982-)
   Kiküldött munkavállalók Magyarországon és az Európai Unióban [elektronikus dok.] / Kártyás Gábor ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : NKE ÁKK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. aug. 31. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156010. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-054-4
Európai Unió - munkajog - külföldi munkavállalás - multinacionális vállalat - elektronikus dokumentum
331.556.462 *** 349.2(4-62) *** 334.726
[AN 3771309]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2020.
   KATA - KIVA 2019 [elektronikus dok.] : változások a KATA - KIVA adózásban / összeáll. Tomcsányi Erzsébet ; [közread. a] Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság. - Szöveg (pdf : 384 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolg. Bt., [2019]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. jan. 20. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156335. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-27-9
Magyarország - kisvállalkozás - adózás - útmutató - elektronikus dokumentum
334.72(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3774469]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2020.
Kelemen Ágnes
   Diverse, inclusive workplace for the Roma and for others [elektronikus dok.] / aut. Ágnes Kelemen, Zsuzsanna Árendás, Vera Messing ; publ. by Autonomia Foundation. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Autonomia Found., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156165. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80015-2-6
Magyarország - foglalkoztatás - esélyegyenlőség - cigányság - 21. század - elektronikus dokumentum
331.5(439)"201" *** 316.347(=914.99)(439)"201" *** 342.722(439)"201"
[AN 3772701]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2020.
Kovács Péter
   Árképzés íróknak [elektronikus dok.] / Kovács Péter. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 3.1 MB). - Bodonhely : Írómadár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157606. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6143-12-9 (epub)
ISBN 978-615-6143-13-6 (mobi)
árpolitika - írás - alkotó munka - elektronikus dokumentum
338.5 *** 82.081
[AN 3784400]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2020.
Kovács Péter
   Grafikai alapfogások íróknak [elektronikus dok.] / Kovács Péter. - Szöveg (epub : 4.8 MB) (mobi : 8.3 MB). - Bodonhely : Írómadár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157607. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6143-10-5 (epub)
ISBN 978-615-6143-11-2 (mobi)
marketing - internet - weblapszerkesztés - számítógépes grafika - írás - alkotó munka - elektronikus dokumentum
658.8 *** 681.324Internet *** 519.688:744 *** 82.081
[AN 3784416]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2020.
   Minden, amit a mikrogazdálkodói beszámolóról tudni kell, 2019 [elektronikus dok.] ; [közread. a] Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság. - Szöveg (pdf : 361 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolg. Bt., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156333. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-29-3
Magyarország - kisvállalkozás - számvitel - útmutató - elektronikus dokumentum
334.72(439)(036) *** 657(439)(094)(036)
[AN 3774455]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2020.
Paládi József (1942-)
   A zöldséges maffia [elektronikus dok.] / Paládi József. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 1.6 MB) (epub : 284 KB) (mobi : 439 KB). - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157611. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81148-6-8 (pdf)
ISBN 978-615-81148-5-1 (epub)
ISBN 978-615-81148-4-4 (mobi)
Magyarország - gazdasági bűnözés - 1980-as évek - kiskereskedelem - zöldségféle - magyar irodalom - riport - elektronikus dokumentum
339.137.27 *** 635.1/.8 *** 894.511-92 *** 343.53(439)"198"(0:82-92)
[AN 3784448]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2020.
   Számviteli változások, számviteli politika, számlatükör 2019 [elektronikus dok.] : megváltozott Cash flow-kimutatás : végelszámolásról, egyszerűsített végelszámolásról szóló kiemelt rendelkezések : éves mikrogazdálkodói beszámolót készítők könyvelésének összehasonlítása / összeáll. Tomcsányi Erzsébet ; [közread. a] Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság. - Szöveg (pdf : 482 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolg. Bt., [2019]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2019. jan. 20. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156334. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-32-3
Magyarország - számvitel - útmutató - elektronikus dokumentum
657(439)(036)
[AN 3774464]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2020.
Szigetvári Tamás (1972-)
   Az EU szabadkereskedelmi egyezményei és a déli Mediterránium [elektronikus dok.] : esélyek és kihívások / Szigetvári Tamás. - Szöveg (pdf : 929 KB). - [Budapest] : MTA KRTK VGI, 2019. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 132.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156196. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-686-2
Európai Unió - Mediterráneum - külkereskedelem - liberalizmus - nemzetközi egyezmény - kereskedelempolitika - elektronikus dokumentum
339.5.012.42(4-62) *** 339.5.012.42(4-015)
[AN 3773018]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2020.
Zsarnóczky Martin (1974-)
   The challenges of modern tourism planning [elektronikus dok.] / Martin Zsarnoczky. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Parádsasvár] : [MatraLab Nonprofit Kft.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81160-1-5
turizmus - elektronikus dokumentum
338.48
[AN 3785856]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5545 /2020.
   A család egészsége [elektronikus dok.] : konferenciakötet a 2018. december 6-i gyulai rendezvényről / szerk. Kozma Gábor [et al.]. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Szeged : Gerhardus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158289. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-39-4
Magyarország - családvédelem - népjólét - egészségügy - 21. század - elektronikus dokumentum
364.444(439)"201" *** 614
[AN 3787503]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2020.
Gáspár Gabriella (1956-)
   "Együttműködés a kora gyermekkori intervencióban" [elektronikus dok.] : szülők és szakemberek együttműködését támogató ágazatközi, esetmegbeszélő csoport : módszertani háttéranyag / Gáspár Gabriella, Majoros István, Szarka Emese ; [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Gyermekút. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156023. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5944-10-9
gyermekvédelem - gyermekgondozás - szülő-pedagógus kapcsolat - együttműködés - gyógypedagógia - elektronikus dokumentum
364.65-053.2 *** 376.013.82 *** 613.95 *** 37.018.26
[AN 3771401]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2020.
   Professzionalizáció a szociális munkában [elektronikus dok.] : nemzetközi konferencia : Pécs, 2018. október 11-12. : absztraktfüzet = Professionalization of social work / szerk. Molnár Dániel és Vojtek Éva ; [rend., közread. a] PTE BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke. - Szöveg (pdf : 695 KB). - Pécs : PTE BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tansz., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155275. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-290-6
szociális munka - professzionalizáció - szakképzés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
364.44 *** 364.48 *** 372.836.4 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3764961]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2020.
Sheff, David (1955-)
Beautiful boy (magyar)
   Csodálatos fiú [elektronikus dok.] / David Sheff ; ford. Bajtai Zoltán. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.4 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158691. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-666-2 (epub)
ISBN 978-963-266-667-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - kábítószerfüggés - szenvedélybetegség - memoár - elektronikus dokumentum
364.272(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11 *** 613.83(0:82-94)
[AN 3788664]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5549 /2020.
   Ágazatközi szupervíziós csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára [elektronikus dok.] : módszertani háttéranyag / [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Gyermekút. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156027. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5944-14-7
iskoláskor előtti nevelés - nevelési tanácsadás - módszertan - elektronikus dokumentum
372.3 *** 37.048 *** 37.025
[AN 3771429]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2020.
Agria Média Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás (12.) (2017) (Eger)
   Agria Média 2017 [elektronikus dok.] : XII. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás : ICI-15 Nemzetközi Informatikai Konferencia : Eger, 2017. október 11-13. / szerk. Nádasi András. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156202. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5621-86-4
információtechnika - oktatástechnológia - e-learning - digitális technika - elektronikus dokumentum
371.333 *** 371.68 *** 681.3.004.14
[AN 3773054]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2020.
   Connecting through educational technology [elektronikus dok.] : to produce effective learning enviroments : EDEN 2019 Annual Conference, Bruges, Belgium, 16-19 June 2019 : book of abstracts / ed by Airina Volungeviciene, András Szűcs. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : EDEN, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156104. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5511-26-4
oktatástechnológia - digitális technika - e-learning - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.68 *** 681.3.004.14 *** 061.3(493-2Bruges) *** 371.333
[AN 3772213]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2020.
   Connecting through educational technology [elektronikus dok.] : to produce effective learning environments : EDEN 2019 Annual Conference, Bruges, Belgium, 16-19 June 2019 : conference proceedings / ed. by Airina Volungeviciene, András Szűcs. - Szöveg (pdf : 14 MB). - Budapest : EDEN, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156105. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5511-27-1
oktatástechnológia - digitális technika - elektronikus dokumentum
371.333 *** 681.3.004.14
[AN 3772216]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2020.
   Együtt az olvasóvá nevelésért! [elektronikus dok.] / szerk. Gombos Péter és Péterfi Rita ; ill. Kyrú ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest : FSZEK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158099. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-581-452-7
olvasás - olvasáspedagógia - könyvtárpedagógia - elektronikus dokumentum
371.385.1 *** 028.6
[AN 3786731]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2020.
   Értékelés a Komplex Alapprogramban [elektronikus dok.] / szerzők Szűcsné Hütter Eszter [et al.]. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Eger : Líceum K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155357. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-085-0
iskolai értékelés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
371.26(072)
[AN 3765672]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2020.
   Exploring the micro, meso and macro [elektronikus dok.] : navigating between dimensions in the digital learning landscape : EDEN 2018 Annual Conference, Genoa, Italy, 17-20 June 2018 : book of abstracts / ed. by Airina Volungeviciene, András Szűcs. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : EDEN, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156096. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5511-21-9
oktatástechnológia - digitális technika - e-learning - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.333 *** 681.3.004.14 *** 061.3(45-2Genova)
[AN 3772142]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2020.
   Exploring the micro, meso and macro [elektronikus dok.] : navigating between dimensions in the digital learning landscape : EDEN 2018 Annual Conference, Genoa, Italy, 17-20 June 2018 : conference proceedings / ed. by Airina Volungeviciene, András Szűcs. - Szöveg (pdf : 22.3 MB). - Budapest : EDEN, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156097. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5511-23-3
oktatástechnológia - digitális technika - e-learning - elektronikus dokumentum
371.333 *** 681.3.004.14
[AN 3772150]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2020.
Fehér Éva
   Bors néni titkai [elektronikus dok.] : 5 játékos mesefoglalkozás : drámapedagógia módszertannal kibővített kötet óvodapedagógusoknak / Fehér Éva. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - [S.l.] : Mese Mese Játék E-kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157633. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7123-7
drámapedagógia - óvodai nevelés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.3(072) *** 371.383.1(072)
[AN 3784684]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2020.
   Felnőttképzési fejlesztési lehetőségek határon innen és túl [elektronikus dok.] : módszertani szakmai összegzés és szakmai ajánlás / Takács-Miklósi Márta, Márkus Edina, Máté-Szabó Barbara szerk. ; [közread. a] Nullpont Kulturális Egyesület. - Szöveg (pdf : 858 KB). - Debrecen : Nullpont Kult. Egyes., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157619. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7285-2
Magyarország - Kárpát-medence - felnőttoktatás - határon túli magyarság - 21. század - elektronikus dokumentum
374.7 *** 347.7(=945.11)(4-191)"201" *** 374.7(439)"201"
[AN 3784520]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2020.
   A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna [elektronikus dok.] : kutatás, fejlesztés, innováció : tanulmánykötet = Social and economic benefits of university lifelong learning : research, development and innovation / szerk. Fodorné Tóth Krisztina ; [közread. a] MELLearN-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület, Debreceni Egyetem. - Szöveg (pdf : 11.6 MB). - Pécs : MELLearN, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155879. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-221-0
Magyarország - élethosszig tartó tanulás - felsőoktatás - esettanulmány - elektronikus dokumentum
37.013.83 *** 374.7 *** 378(439)
[AN 3769822]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2020.
   Horizontok és Dialógusok IV [elektronikus dok.] : konferencianapok : Pécs, 2018. május 9-12. : absztraktkötet / szerk. Ács-Bíró Adrienn, Maisch Patrícia ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Pécs : PTE BTK NTI, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155221. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-429-227-2
Magyarország - pedagógia - romológia - hátrányos helyzetű - cigányság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 809.149.9 *** 376.7(=914.99)(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3764283]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2020.
   Horizontok és Dialógusok V [elektronikus dok.] : konferencianapok : Pécs, 2019. május 8-10. : absztraktkötet / szerk. Ács-Bíró Adrienn, Maisch Patrícia, Szabó Hajnalka Piroska ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Pécs : PTE BTK NTI, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155214. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-429-396-5
Magyarország - pedagógia - neveléstörténet - romológia - hátrányos helyzetű - cigányság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37(439)(091) *** 061.3(439-2Pécs) *** 37 *** 809.149.9 *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 3764270]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2020.
Jancsák Csaba (1972-)
   Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből [elektronikus dok.] / Jancsák Csaba. - Szöveg (pdf : 5.9 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158197. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-01-3
Magyarország - felsőoktatás - diákönkormányzat - diákélet - diákjog - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
371.83(439)"192/201" *** 378.183(439)"192/201" *** 371.515(439)
[AN 3787164]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2020.
   Komplex Alapprogram - iskolahálózat koncepció [elektronikus dok.] : KAPOCS-iskolahálózat / szerzők Czók Brigitta [et al.]. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Eger : Líceum K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155637. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-082-9
Magyarország - közoktatás - iskolarendszer - pedagógia - elektronikus dokumentum
371.214 *** 37.014.5(439)
[AN 3768366]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2020.
   A Komplex Alapprogram szakmai támogatórendszere [elektronikus dok.] : koncepció / szerzők Jobbágy Zsuzsa [et al.]. - Szöveg (pdf : 9.5 MB). - Eger : Líceum K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155425. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-083-6
közoktatás - fejlesztés - szervezeti kultúra - elektronikus dokumentum
37.014.542 *** 65.013
[AN 3766412]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2020.
   A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése [elektronikus dok.] / szerk. Béres Judit. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Budapest : FSZEK, 2019. - (Módszertani kötetek ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158549. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-581-448-0
könyvtárhasználat - információkeresés - módszertan - elektronikus dokumentum
372.802 *** 37.031 *** 025.4 *** 659.2
[AN 3788363]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2020.
   Könyvtárhasználat-információkeresést fejlesztő könyvtári mintaprogramok [elektronikus dok.] / szerk. Fehér Judit, Koglerné Hernádi Ágnes. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Budapest : FSZEK, 2019. - (Módszertani kötetek ; 8.)
Főcím a címképernyőről. - QR-kóddal. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158541. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-581-460-2
könyvtárpedagógia - módszertan - elektronikus dokumentum
371.385.1 *** 371.3
[AN 3788352]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2020.
   Kooperatív gyakorlatok II [elektronikus dok.] / szerk. Andl Helga, Trendl Fanni, Varga Aranka. - Szöveg (pdf : 7.5 MB). - Pécs : PTE BTK NTI, 2018. - (Autonómia és felelősség tanulmánykötetek, ISSN 2064-9371 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156030. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-319-4
óravázlat - tantárgy-pedagógia - elektronikus dokumentum
371.214
[AN 3771440]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2020.
   Kulturális sokféleség a PTE ÁOK oktatásában [elektronikus dok.] : az interkulturális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei : egy workshop tanulságai / szerk. Faubl Nóra, Füzesi Zsuzsanna, Németh Timea ; kiad. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - [Pécs] : PTE ÁOK Magatartástud. Int. OOKT, 2018
Főcím a címképernyőről. - A Pécsett, 2018. nov. 20-án rendezett workshop szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158298. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-323-1
Pécs - egyetem - orvosképzés - egyetemi hallgató - külföldiek - interkulturális kapcsolat - multikulturalizmus - elektronikus dokumentum
378.661(439-2Pécs) *** 316.722 *** 378.18(439-2Pécs)(=00)
[AN 3787547]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2020.
   A magyar felsőoktatás egy évtizede, 2008-2017 [elektronikus dok.] / szerk. Kováts Gergely, Temesi József. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Budapest : BCE NFKK, 2018. - (NFKK kötetek, ISSN 2677-0725 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156176. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-672-1
Magyarország - felsőoktatás - oktatáspolitika - 21. század - elektronikus dokumentum
378(439)"200/201" *** 378.014.5(439)"200/201"
[AN 3772757]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2020.
   Mese és játék [elektronikus dok.] : drámapedagógia az óvodában : a Mese és játék szakmai nap előadásainak, műhelyfoglalkozásainak összefoglaló kötete, illetve más, tervezést segítő szakanyagok gyűjteménye / szerk. Fehér Éva. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - [S.l.] : Mese Mese Játék Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158468. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7122-0
drámapedagógia - meseterápia - óvodai nevelés
371.383.1 *** 372.3 *** 615.851.82
[AN 3788000]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2020.
   Szemelvények az inkluzív fejlesztő pedagógia köréből [elektronikus dok.] / szerk. ... Meggyesné Hosszu Tímea ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézete. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szeged : SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Int., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157822. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-20-2
gyógypedagógia - integrált oktatás - pedagógiai munka - képességfejlesztés - elektronikus dokumentum
376.2/.4 *** 371.321 *** 37.025
[AN 3785571]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2020.
Szemenyei Balázs
   Megvagy mumus! avagy Hogyan győzzük le a nyelvtanulásban bennünket akadályozó láthatatlan szörnyet? [elektronikus dok.] / Szemenyei Balázs. - Szöveg (epub : 621 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158632. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
nyelvtanulás - elektronikus dokumentum
372.880
[AN 3788515]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2020.
   Szövegértés-fejlesztés a könyvtárban [elektronikus dok.] / szerk. Barátné Hajdu Ágnes, Béres Judit. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Budapest : FSZEK, 2019. - (Módszertani kötetek ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158550. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-581-449-7
szövegértés - képességfejlesztés - könyvtárpedagógia - módszertan - elektronikus dokumentum
372.46 *** 37.025 *** 028 *** 371.385.1
[AN 3788364]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2020.
   Szövegértést fejlesztő könyvtári mintaprogramok [elektronikus dok.] / szerk. Fehér Judit, Koglerné Hernádi Ágnes. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : FSZEK, 2019. - (Módszertani kötetek ; 6.)
QR-kóddal. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158547. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-581-456-5
szövegértés - képességfejlesztés - könyvtárpedagógia - módszertan - elektronikus dokumentum
372.46 *** 37.025 *** 028 *** 371.385.1
[AN 3788359]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2020.
Thékes István (1976-)
   Studies in the assessment of foreign language vocabulary [elektronikus dok.] / István Thékes ; [publ. by the] Gál Ferenc College. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Szeged : Gerhardus, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158288. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-34-9
angol nyelv - szókincs - nyelvtanulás - elektronikus dokumentum
372.880.20 *** 802.0-3
[AN 3787502]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2020.
   Towards personalized guidance and support for learning [elektronikus dok.] : 10th EDEN Research Workshop, Barcelona, Spain, 24-26 October 2018 / ed. by Josep M. Duart, András Szűcs. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Budapest : EDEN, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156098. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5511-25-7
oktatástechnológia - digitális technika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.333 *** 681.3.004.14 *** 061.3(460-2Barcelona)
[AN 3772158]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5577 /2020.
Domszky Zoltán (1959-)
   69 nap alatt Magyarország körül [elektromos dok.] : egy kéktúrázó naplója / Domszky Zoltán. - Szöveg (epub : 687 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158450. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - természetjárás - memoár - elektronikus dokumentum
796.5(439)(0:82-94)
[AN 3787979]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2020.
Horschig, Aaron
THe squat bible (magyar)
   A guggolás bibliája [elektronikus dok.] : útmutató a guggolás tökélyre fejlesztéséhez és az igazi erőd felfedezéséhez / Aaron Horschig, Kevin Sonthana and Travis Neff ; ford. Németh Róbert. - Szöveg (epub : 14.4 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156323. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
erőedzés - mozgástan - elektronikus dokumentum
796.015.52 *** 796.894 *** 796.012.414
[AN 3774348]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2020.
   Közép-Európai Ifjúsági Sporttudományi Klaszter 1.0 [elektronikus dok.] : tanulmány- és absztraktkötet / [közread. az] Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért. - 2. kiad. - Szöveg (pdf : 930 KB). - Szeged : Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156331. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6301-0
turizmus - sportelmélet - tanulmánygyűjtemény - esettanulmány - elektronikus dokumentum
796.01 *** 082 *** 338.48
[AN 3774447]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2020.
   Sokszínű rekreáció [elektronikus dok.] : tanulmányok a rekreáció témaköréből / ... szerk. Gősi Zsuzsanna, Boros Szilvia, Patakiné Bősze Júlia ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : ELTE PPK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155224. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-111-6
rekreáció - elektronikus dokumentum
796.035 *** 613.7
[AN 3764290]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5581 /2020.
Jankovics Kornélia
   Vidéki település biztonság és gazdálkodás összefüggései [elektronikus dok.] / Jankovics Kornélia, Szilágyi Tivadar ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : NKE ÁKK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155324. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-045-2
településfejlesztés - rendészet - biztonságvédelem - elektronikus dokumentum
711.1 *** 351.74 *** 65.012.8
[AN 3765274]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2020.
   Köztemetők és katonai temetők üzemeltetése [elektronikus dok.] : esettanulmány / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : Ex Ante, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155942. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5983-00-9
Dunaszerdahely - temető - területfejlesztés - helyi önkormányzat - esettanulmány - elektronikus dokumentum
718 *** 711.1 *** 352(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3770474]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2020.
   Köztemetők és katonai temetők üzemeltetése tématerülethez kapcsolódó gyakorlatorientált megvalósíthatósági tanulmány [elektronikus dok.] : lakossági szemléletformálási lehetőségek a hulladékgazdálkodás kapcsán kis települések részére : Dunakiliti / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 821 KB). - [Budapest] : Ex Ante, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155941. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5983-01-6
Dunakiliti - temető - helyi önkormányzat - területrendezés - esettanulmány - elektronikus dokumentum
718 *** 352(439-2Dunakiliti) *** 711
[AN 3770457]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2020.
   Köztemetők és katonai temetők üzemeltetése tématerülethez kapcsolódó gyakorlatorientált megvalósíthatósági tanulmány [elektronikus dok.] : lakossági szemléletformálási lehetőségek a hulladékgazdálkodás kapcsán kis települések részére : Dunaszeg / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 786 KB). - [Budapest] : Ex Ante, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155939. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5983-02-3
Dunaszeg - temető - helyi önkormányzat - területrendezés - esettanulmány - elektronikus dokumentum
718 *** 352(439-2Dunaszeg) *** 711
[AN 3770443]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2020.
   Köztemetők és katonai temetők üzemeltetése tématerülethez kapcsolódó gyakorlatorientált megvalósíthatósági tanulmány [elektronikus dok.] : lakossági szemléletformálási lehetőségek a hulladékgazdálkodás kapcsán kis települések részére : Halászi / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 521 KB). - [Budapest] : Ex Ante, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155937. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5983-03-0
Halászi - temető - területrendezés - helyi önkormányzat - esettanulmány - elektronikus dokumentum
718 *** 352(439-2Halászi) *** 711
[AN 3770425]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2020.
   MuKuCsom : Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2019 [elektronikus dok.] : ... Szeged, 2019. december 9-11. : program- és absztraktkötet / szerk. Hegedűs Anita, Medgyesi Konstatin ; [rend., közread. a] Móra Ferenc Múzeum. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Szeged : Móra F. Múz., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158522. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9804-63-0
muzeológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
069 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3788258]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2020.
   Virágos város [elektronikus dok.] : esettanulmány / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - [Budapest] : Ex Ante, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157901. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3456-0
Mosonmagyaróvár - városszépítés - kertépítés - elektronikus dokumentum
711.4(439-2Mosonmagyaróvár) *** 712.3/.7(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3785849]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5588 /2020.
Szabó Attila
   Az emlékezet színpadai [elektronikus dok.] : performatív múltfeldolgozás Közép-Európában és a világszínházban / Szabó Attila. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Pécs : Kronosz, 2019. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158177. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-21-9
Közép-Európa - társadalmi tudat - kollektív emlékezet - színházművészet - színházesztétika - színháztörténet - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
792.01 *** 316.63(4-11) *** 159.953 *** 316.63(100) *** 792(4-11)"199/200" *** 792(100)"199/201"
[AN 3787101]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2020.
Szennyai Mária (1950-)
   Látlak! [elektronikus dok.] : az én 3/3-as ügynökeim / Szennyai Mária. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158208. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-6106-39-1
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
792.028(439)(092)Szennyai_M.(0:82-94)
[AN 3787192]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5590 /2020.
Sipos Ferenc Norbert
   Kasub leíró nyelvtan [elektronikus dok.] / Sipos Ferenc Norbert. - Szöveg (epub : 419 KB). - Budapest : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Kasub nyelvtan magyar anyanyelvűeknek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158421. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
kasub nyelv - nyelvtan - elektronikus dokumentum
808.7-5
[AN 3787895]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5591 /2020.
   A fantasztikus irodalom elméletei Spanyol-Amerikában [elektronikus dok.] / szerk. és a fordításokat gond. Báder Petra, Menczel Gabriella ; [közread. az] ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék. - Szöveg (pdf : 6 MB). - [Budapest] : ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tansz., 2019
Főcím a címképernyőről. - A ford. a "Teorías hispanoamericanas de la literatura fantástica" (La Habana : Fondo Ed. Casa de las Américas, 2007) c. kiad. alapján kész. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155299. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-126-0
Latin-Amerika - irodalomtudomány - műfajelmélet - műfajtörténet - spanyol nyelvű irodalom története - elektronikus dokumentum
82.01-312.9 *** 82.01(8=6)
[AN 3765115]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2020.
Gál Adél
   Írástechnikai gyakorlókönyv [elektronikus dok.] / Gál Adél. - Szöveg (epub : 11.2 MB) (mobi : 21.3 MB). - Bodonhely : Epicentrum K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157600. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6143-04-4 (epub)
ISBN 978-615-6143-05-1 (mobi)
írás - fogalmazástechnika - példatár - elektronikus dokumentum
82.081(076) *** 001.81
[AN 3784372]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2020.
Görcsi Péter (1988-)
   A megtévesztés dramaturgiája [elektronikus dok.] : Martin McDonagh drámái és filmjei / Görcsi Péter. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158174. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-21-4
McDonagh, Martin (1970-)
Nagy-Britannia - író - 20. század - 21. század - irodalomesztétika - angol irodalom története - műfajtörténet - műelemzés - dráma - elektronikus dokumentum
820(092)McDonagh,_M. *** 82.01 *** 820(091)-2"195/201"
[AN 3787087]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2020.
Szekeres Ferenc (1960-)
   Antigoné szerepének megítélése egy úgy dimenzióból szemlélve [elektronikus dok.] : a harmadik BIO (Bizony inkább olvasnál!) könyv / Szekeres Ferenc ; megj. az Auriga Centrum Tagság gondozásában. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - [Szolnok] : Auriga Centrum Tagság, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155949. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80148-3-0
Sofoklīs (Kr. e. 496?-Kr. e. 406?). Antigonī
ókori görög irodalom története - író - 5. század (Kr. e.) - dráma - műelemzés - elektronikus dokumentum
875(091)-2 *** 875(092)Sofoklīs
[AN 3770516]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5595 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Egy ég alatt [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 924 KB) (mobi : 2.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158357. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-532-4 (epub)
ISBN 978-963-453-544-7 (mobi)
magyar irodalom története - 20. század - magyar irodalom - kritika - elektronikus dokumentum
894.511(091)"19"(0:82-95) *** 894.511-95
[AN 3787694]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Látjátok, feleim [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 693 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158344. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-586-7 (epub)
ISBN 978-963-453-587-4 (mobi)
magyar irodalom története - magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511(091)(0:82-92) *** 894.511(092)(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3787649]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5597 /2020.
Aciman, André (1951-)
Call me by your name (magyar)
   Szólíts a neveden / André Aciman ; [ford. Szigethy-Mallász Rita]. - 5. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2017. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-323-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3784133]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2020.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Eldvittnet (magyar)
   A tűz tanúja [elektronikus dok.] / Lars Kepler ; ford. Papolczy Péter. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Animus, 2020. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158191. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-747-1
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3787145]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2020.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Arton grader minus (magyar)
   Mínusz 18 [elektronikus dok.] / Stefan Shnhem ; ford. Erdődy Andrea. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Animus, 2020. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158255. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-682-5
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3787453]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2020.
Albom, Mitch (1958-)
The next person you meet in heaven (magyar)
   Annie mennyországa [elektronikus dok.] / Mitch Albom ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 753 KB). - [Budapest] : Animus, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158257. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-632-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3787455]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2020.
Aldrich, Thomas Bailey (1836-1907)
Prudence Parfley (magyar)
   Prudence kisasszony [elektronikus dok.] / Thomas Bailey Aldrich ; ford. Telekes Béla. - Szöveg (epub : 965 KB) (mobi : 2.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158415. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-961-5 (epub)
ISBN 978-963-474-962-2 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3787878]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2020.
Alten, Steve
Meg (magyar)
   Meg, az őscápa [elektronikus dok.] / Steve Alten ; ford. Lénárd Csilla. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 3.6 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018
Megj. "Meg, a Jurassic cápa" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158162. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-470-5 (epub)
ISBN 978-963-266-471-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3787022]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2020.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Összes mesék és történetek [elektronikus dok.] / Hans Christian Andersen ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (epub : 3.4 MB) (mobi : 8.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-704-8 (epub)
ISBN 978-963-474-705-5 (mobi)
dán irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - mese - elektronikus dokumentum
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 839.8-32=945.11
[AN 3787479]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2020.
Anderson, Sherwood (1876-1941)
Dark laughter (magyar)
   A sötét nevetés [elektronikus dok.] / Sherwood Anderson ; ford. Gaál Andor. - Szöveg (epub : 576 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158250. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-908-0 (epub)
ISBN 978-963-474-909-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3787396]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2020.
Bennett, Jenn (1978-)
Starry eyes (magyar)
   Ragyogó szemek [elektronikus dok.] / Jenn Bennett. - Szöveg (epub : 5.7 MB). - [Budapest] : L&L K., 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Balogh-Auer Zita. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158105. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5653-47-6
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3786764]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2020.
Buckley, Carla
The deepest secret (magyar)
   A legmélyebb titok [elektronikus dok.] / Carla Buckley. - Szöveg (epub : 719 KB) (mobi : 1.7 MB). - [Budakalász] : Pioneer Books, 2017 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Fehér Fatime. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158106. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5435-52-2 (epub)
ISBN 978-615-5435-53-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3786765]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2020.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
The outline of sanity (magyar)
   A józan ész nevében [elektronikus dok.] / Gilbert Keith Chesterton. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Századvég, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Görgényi Tamás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158701. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5164-58-3
angol irodalom - politikai filozófia - esszé - elektronikus dokumentum
820-4=945.11 *** 321.01(0:82-4)
[AN 3788674]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2020.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
What's wrong with the world (magyar)
   Mi a baj a világgal? [elektronikus dok.] / Gilbert Keith Chesterton ; előszó Görgényi Tamás. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Századvég, 2020, cop. 2019
Ford. Vági Barnabás. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158700. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5164-59-0
angol irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
820-4=945.11
[AN 3788673]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
The mysterious affair at Styles (magyar)
   A titokzatos stylesi eset [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Dezsényi Katalin. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158686. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-428-8
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3788638]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2020.
Coben, Harlan (1962-)
The stranger (magyar)
   Az idegen / Harlan Coben ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 335 p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
ISBN 978-963-475-232-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3784161]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2020.
Coloma, Luis (1851-1915)
Pequeñeces (magyar)
   Csekélységek [elektronikus dok.] / Luis Coloma ; ford. Hrabovszky Júlia. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 4.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158502. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-914-1 (epub)
ISBN 978-963-474-915-8 (mobi)
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3788152]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2020.
Courteline, Georges (1858-1929)
La loi sur les chiens (francia, magyar)
   A kutyatörvény [elektronikus dok.] = La loi sur les chiens = Vos billets, s'il vous plait, Messieurs ; A jegyeket kérem urak! / Georges Courteline ; ford. Eckhardt Sándor. - Szöveg (epub : 752 KB) (mobi : 1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Egys. cím: La loi sur les chiens ; Vos billets, s'il vous plait, Messieurs. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Kétnyelvű klasszikusok. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155921. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-647-8 (epub)
ISBN 978-963-474-648-5 (mobi)
francia irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
840-32.02=945.11
[AN 3770089]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2020.
Cronin, Justin (1962-)
The city of mirrors (magyar)
   A tükrök városa [elektronikus dok.] : a Szabadulás-trilógia harmadik kötete / Justin Cronin ; ford. Megyeri Andrea. - Szöveg (epub : 9.2 MB) (mobi : 20.4 MB). - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2018. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158155. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-500-9 (epub)
ISBN 978-963-266-501-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3786997]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2020.
Cronin, Justin (1962-)
The passage (magyar)
   A szabadulás [elektronikus dok.] / Justin Cronin ; ford. Baló András Márton ..., Pék Zoltán ... - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 5.4 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-623-5 (epub)
ISBN 978-963-266-624-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3787150]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2020.
Dashner, James (1972-)
The game of lives (magyar)
   Életre-halálra [elektronikus dok.] : a Halandósági elv sorozat harmadik kötete / James Dashner. - Szöveg (epub : 850 KB) (mobi : 2 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Ford. Ruzsa Kata. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158216. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-587-0 (epub)
ISBN 978-963-266-588-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3787201]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2020.
Denton, Lauren K.
The hideaway (magyar)
   Menedék [elektronikus dok.] / Lauren K. Denton. - Szöveg (epub : 944 KB) (mobi : 2.4 MB). - Budakalász : Pioneer Books, 2018
Ford. Bozai Ágota. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158110. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5435-40-9 (epub)
ISBN 978-615-5435-41-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3786774]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2020.
Drachmann, Holger (1846-1908)
To skud (magyar)
   Két lövés [elektronikus dok.] / Holger Drachmann ; ford. Hetyey József. - Szöveg (epub : 839 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158496. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-971-4 (epub)
ISBN 978-963-474-972-1 (mobi)
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3788092]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2020.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
La Comtesse de Charny (magyar)
   Charny grófné [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas ; ford. Balla Mihály. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.3 MB). - Budaörs : DigiBook, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158311. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-762-8 (epub)
ISBN 978-963-474-763-5 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3787572]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2020.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia della bambina perduta (magyar)
   Az elveszett gyerek története [elektronikus dok.] : érett kor, öregkor : Nápolyi regények 4. / Elena Ferrante. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Park, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Verseghi Anna. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158214. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-604-7
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3787216]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2020.
Giese, Martha
   A kis Kató [elektronikus dok.] : elbeszélések jó kis lánykák részére / Martha Giese ; ford. Sárosi Bella. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158248. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-918-9 (epub)
ISBN 978-963-474-919-6 (mobi)
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3787394]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2020.
Glyn, Elinor (1864-1943)
The reason why (magyar)
   Érdekházasság [elektronikus dok.] / Elinor Glyn. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158443. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-975-2 (epub)
ISBN 978-963-474-976-9 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3787966]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2020.
Godwin, Pam
One is a promise (magyar)
   Szerelmet ígértél, de.. [elektronikus dok.] : Harcolj értem 1. / Pam Godwin ; ford. Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158253. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-93-4
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3787408]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2020.
Gönczi Petra
   Drink talks [elektronikus dok.] / Petra Gönczi. - Szöveg (epub : 475 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158591. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - angol nyelvű irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(439)
[AN 3788439]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2020.
Hamilton, Alwyn (1988-)
Traitor to the throne (magyar)
   A szultán foglya [elektronikus dok.] / Alwyn Hamilton ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Maxim, [2019]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158201. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-180-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3787177]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2020.
Harris, Thomas (1940-)
Hannibal rising (magyar)
   Hannibal ébredése : Hannibal 4. / Thomas Harris ; [ford. Bihari György]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-373-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3784134]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2020.
Hedin, Sven (1865-1952)
Genom Persien, Mesopotamien och Kaukasien (magyar)
   Első utam Ázsiába [elektronikus dok.] / Sven Hedin ; ford. Halász Gyula. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2023 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155467. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-619-5 (epub)
ISBN 978-963-474-620-1 (mobi)
Közel-Kelet - Perzsia - felfedező utazás - svéd irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
839.7-992=945.11 *** 910.4(5-011)
[AN 3766711]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2020.
Heimburg, Wilhelmine (1850-1912)
   Álmok kertje [elektronikus dok.] / Wilhelmine Heimburg ; ford. Tábori Piroska. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155319. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-661-4 (epub)
ISBN 978-963-474-662-1 (mobi)
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3765258]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2020.
Hjortø, Knud (1869-1931)
Drømmen om kvinden (magyar)
   Délibáb [elektronikus dok.] / Knud Hjortö ; ford. Hetyey József. - Szöveg (epub : 701 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158261. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-922-6 (epub)
ISBN 978-963-474-923-3 (mobi)
dán irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
839.8-32=945.11
[AN 3787475]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2020.
Houellebecq, Michel (1956-)
Soumission (magyar)
   Behódolás / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a verseket ford. Tótfalusi István]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2015. - 308, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3271-8 kötött : 3699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3784217]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2020.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Brave new world (magyar)
   Szép új világ [elektronikus dok.] / Aldous Huxley ; ford. Totth Benedek. - Szöveg (epub : 641 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158697. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-644-0 (epub)
ISBN 978-963-266-645-7 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3788670]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2020.
Johnson, Milly (1964-)
Afternoon tea at the Sunflower Café (magyar)
   Délutáni tea a Napraforgó Kávéházban [elektronikus dok.] / Milly Johnson. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.6 MB). - [Budakalász] : Pioneer Books, 2018 [!2019]
Ford. H. Prikler Renáta. - Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5435-49-2 (epub)
ISBN 978-615-5435-50-8 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3786767]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2020.
Johnson, Milly (1964-)
Sunshine over Wildflower Cottage (magyar)
   Napsütés a Vadvirág Kunyhó fölött [elektronikus dok.] / Milly Johnson ; ford. Bótyik Bettina Zora. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.1 MB). - [Budaörs] : Pioneer Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158109. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5435-42-3 (epub)
ISBN 978-615-5435-43-0 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3786773]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2020.
Loti, Pierre (1850-1923)
Mon frère Yves (magyar)
   Yves testvérem [elektronikus dok.] / Pierre Loti ; ford. Kelen Ferenc. - Szöveg (epub : 927 KB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : DigiBook, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158336. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-934-9 (epub)
ISBN 978-963-474-935-6 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3787606]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2020.
Macomber, Debbie (1948-)
Return to promise (magyar)
   Kisvárosi karácsony ; Postán rendelt menyasszony / Debbie Macomber ; [... ford. Zinner Judit]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Vinton K., 2019. - 335 p. ; 19 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Return to promise ; Mail-order bride
ISBN 978-963-448-893-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784130]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2020.
Maise, Ella
Lost heartbeats (magyar)
   Utolsó szívdobbanás [elektronikus dok.] : Alexander és Maya 2. / Ella Maise ; ford. Márton Andrea. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158292. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-43-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3787535]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2020.
Martinez, Aly
The darkest sunrise (magyar)
   A legsötétebb hajnal [elektronikus dok.] : Megtörve 1. / Aly Martinez ; ford. Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158621. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-81-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3788487]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2020.
Matthews, Carole (1960-)
The chocolate lovers' wedding (magyar)
   A csokiimádók esküvője [elektronikus dok.] / Carole Matthews. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.2 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szilágyi Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158192. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-626-6 (epub)
ISBN 978-963-266-627-3 (mobi)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3787149]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2020.
Moyes, Jojo (1969-)
The horse dancer (magyar)
   Álmok nyomában [elektronikus dok.] / Jojo Moyes ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 3 MB) (mobi : 5.3 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158220. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-572-6 (epub)
ISBN 978-963-266-573-3 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3787248]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2020.
Moyes, Jojo (1969-)
Paris for one (magyar)
   Párizs szólóban [elektronikus dok.] / Jojo Moyes. - Szöveg (epub : 819 KB) (mobi : 2 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158219. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-575-7 (epub)
ISBN 978-963-266-576-4 (mobi)
angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32=945.11
[AN 3787247]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2020.
Moyes, Jojo (1969-)
Still me (magyar)
   Mióta megszerettelek [elektronikus dok.] / Jojo Moyes ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 839 KB) (mobi : 2.3 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2019. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158692. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-662-4 (epub)
ISBN 978-963-266-663-1 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3788666]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2020.
Oppenheim, Edward Phillips (1866-1946)
An amiable charlatan (magyar)
   Játék szabadsággal [elektronikus dok.] / Phillips E. Oppenheim ; ford. Margittai Szaniszlóné. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158326. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-987-5 (epub)
ISBN 978-963-474-988-2 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3787596]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2020.
Pilcher, Rosamunde (1924-2019)
The shell seekers (magyar)
   Kagylókeresők [elektronikus dok.] / Rosamunde Pilcher. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.7 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Főcím a címképernyőről. - Ford. Kocsis Anikó, Antal Gábor. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158221. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-563-4 (epub)
ISBN 978-963-266-564-1 (mobi)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3787273]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2020.
Reeve, Philip (1966-)
Mortal engines (magyar)
   Ragadozó városok [elektronikus dok.] : a Ragadozó városok krónikája sorozat első kötete / Philip Reeve ; ford. Acsai Roland. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158698. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-635-8 (epub)
ISBN 978-963-266-636-5 (mobi)
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3788671]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2020.
   Rémtörténetek járvány idejére avagy Maradj otthon, de nézz be az ágy alá! [elektronikus dok.] / összeáll. Somogyi Gábor és Tomasics József. - Szöveg (epub : 535 KB) (mobi : 2 MB). - [S.l.] : TBA Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158301. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-7892-2 (epub)
ISBN 978-615-00-7893-9 (mobi)
világirodalom - magyar irodalom - horror - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
82-322.9(082)=945.11 *** 894.511-322.9(082)
[AN 3787552]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2020.
Reynard, Sylvain (1950-)
Gabriel's redemption (magyar)
   Pokoli remény [elektronikus dok.] / Sylvain Reynard. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.7 MB). - [Budaörs] : Pioneer Books, 2018
Ford. Dudás Éva. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158108. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5435-44-7 (epub)
ISBN 978-615-5435-45-4 (mobi)
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3786771]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2020.
Riel, Ane (1971-)
Harpiks (magyar)
   Fenyőgyanta [elektronikus dok.] / Ane Riel ; ford. Sulyok Viktória. - Szöveg (epub: 917 KB). - [Budapest] : Animus, 2020. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158256. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-707-5
dán irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.8-312.4=945.11
[AN 3787454]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Command performance (magyar)
   Udvari előadás / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton K., 2019. - 303 p. ; 20 cm. - (A The New York Times és az USA Today sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-448-842-2)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784127]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2020.
Salten, Felix (1869-1945)
   Művészek feleségei [elektronikus dok.] / Felix Salten ; ford. Rózsa Géza. - Szöveg (epub : 656 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158073. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-995-0 (epub)
ISBN 978-963-474-996-7 (mobi)
osztrák irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
830-32(436)=945.11
[AN 3786672]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2020.
Sand, George (1804-1876)
Le secrétaire intime (magyar)
   Saint-Julien gróf [elektronikus dok.] / George Sand ; ford. Kövér Ilma. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158333. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-942-4 (epub)
ISBN 978-963-474-943-1 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3787574]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2020.
Scott, Nikola
My mother's shadow (magyar)
   Anyám titkai [elektronikus dok.] / Nikola Scott ; ford. Stier Ágnes. - Szöveg (epub : 3.8 MB) (mobi : 6.6 MB). - Budapest : Cartaphilus, cop. 2018. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158211. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-596-2 (epub)
ISBN 978-963-266-597-9 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3787194]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2020.
Shakespeare, William (1564-1616)
Sonnets (magyar)
   Shake-speares sonnets [elektronikus dok.] : neuer before imprinted : Shakespeare szonettjei Horváth Lajos "magyartalan" fordításában, mint égöv-rázó hangzatkák, avagy dárdaremegtető napfi-hálózatok újabb azelőtti nyomtatványának soha korábbi lenyomatában. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - [Budapest] : [Horváth L.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158304. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-00-4232-9
angol irodalom - szonett - elektronikus dokumentum
820-193.3=945.11
[AN 3787560]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2020.
Skjoldborg, Johan (1861-1932)
Lene (magyar)
   Lene [elektronikus dok.] / Johan Skjoldborg ; ford. Hetyey József. - Szöveg (epub : 621 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158262. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-944-8 (epub)
ISBN 978-963-474-945-5 (mobi)
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3787476]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2020.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
   Treasure island [elektronikus dok.] / Robert Louis Stevenson. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157127. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-57-5
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)
[AN 3780449]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2020.
Stoker, Bram (1847-1912)
   The lair of the white worm [elektronikus dok.] / Bram Stoker. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157129. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-60-5
angol irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
820-312.9
[AN 3780457]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2020.
Stone, C. L. (1980-)
Introductions (magyar)
   Találkozások [elektronikus dok.] / írta C. L. Stone. - Szöveg (epub : 611 KB). - [Budapest] : L&L, 2019
Ford. Ivancsics Irma. - Főcím a címképernyőről. - keretcím: Az Akadémia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158481. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5653-51-3
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3788031]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2020.
Strawser, Jessica
Almost missed you (magyar)
   Majdnem elveszítettelek [elektronikus dok.] / Jessica Strawser. - Szöveg (epub : 700 KB) (mobi : 1.7 MB). - [Budakalász] : Pioneer Books, 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Csikai Zsuzsa. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5435-38-6 (epub)
ISBN 978-615-5435-39-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3786777]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2020.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
Pod gribom (magyar)
   A gomba alatt / Vlagyimir Szutyejev ; [ford. Nikodémusz Elli]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-498-3 kötött : 999,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3784093]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2020.
Unamuno, Miguel de (1864-1936)
Niebla (magyar)
   Köd [elektronikus dok.] / Miguel de Unamuno ; ford. Garády Viktor. - Szöveg (epub : 744 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157823. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-950-9 (epub)
ISBN 978-963-474-951-6 (mobi)
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3785572]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2020.
Vandérem, Fernand (1864-1939)
La victime (magyar)
   Az áldozat [elektronikus dok.] / Fernand Vandérem ; ford. Radó Antal. - Szöveg (epub : 469 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158623. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-007-0 (epub)
ISBN 978-963-559-008-7 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3788491]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2020.
Verne, Jules (1828-1905)
Les enfants du capitaine Grant (magyar)
   Grant kapitány gyermekei [elektronikus dok.] / Jules Verne ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-474-952-3
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3785573]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5661 /2020.
Adrianna H.
   Jane [elektronikus dok.] / Adrianna H. - Szöveg (epub : 649 KB). - [Budapest] : Enkiadom.hu, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155296. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3765109]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2020.
Angel-Brooks, Elfrida
   A megtorló [elektronikus dok.] / Elfrida Angel-Brooks. - Szöveg (epub : 538 KB). - [S.l.] : [Underground], [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158441. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3787963]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2020.
Artane, Caroline
   E. G. - örökké őrzők [elektronikus dok.] : egy véget nem érő küzdelem / Caroline Artane. - Szöveg (epub : 808 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158478. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3788027]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2020.
B. E. Belle
   Megtörtek [elektronikus dok.] / B. E. Belle. - Szöveg (epub : 4.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158414. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-27-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3787875]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2020.
Bakos R. Laura
   Megélt életek [elektronikus dok.] / Bakos R. Laura. - Szöveg (epub : 499 KB) (mobi : 1 MB). - [Bakháza] : [NewLine K.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158448. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-38-6 (epub)
ISBN 978-615-5956-39-3 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3787975]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2020.
Bakti Éva
   Jéghegyen túl [elektronikus dok.] / Bakti Éva. - Szöveg (epub : 9.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157725. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3785211]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2020.
Bálint Béla
   Felhőkód [elektronikus dok.] : regény / Bálint Béla. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Kecskemét : [Bálint B.], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157834. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81524-0-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3785606]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2020.
Balogh Mária, J.
   Szeress amíg élsz [elektronikus dok.] : természet, szeretet, elmúlás / J. Balogh Mária. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158416. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3787883]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2020.
Bige Szabolcs Csaba (1937-)
   Békétlen idők [elektronikus dok.] : lapok a huszadik századból / Bige Szabolcs Csaba. - Szöveg (epub : 602 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158637. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3788525]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2020.
Blake, W.
   Rossz szekéren [elektronikus dok.] : hat gondolat egy rossz estére / W. Blake. - Szöveg (epub : 672 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158593. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3788442]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2020.
Blue, Roxie
   Lebuktatott játék [elektronikus dok.] / Roxie Blue. - Szöveg (pdf : 18.7 MB) (epub : 2.9 MB). - [S.l.] : [Magánkiad.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157614. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80983-5-9 (pdf)
ISBN 978-615-80983-4-2 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3784493]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2020.
Borbás Edina
   A szeráj [elektronikus dok.] / Borbás Edina. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?orn:nbn:hu-158203. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-73-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3787182]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2020.
Brainy, Elisabeth (1971-)
   Kópé koboldok [elektronikus dok.] : Sárkányvölgy / Elisabeth Brainy. - Szöveg (epub : 13.7 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158409. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3787864]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Gyalázat és szerelem [elektronikus dok.] : harmadik rész / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158127. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition
ISBN 978-615-5763-95-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3786892]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Sapho [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár, 2020-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3786717]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158096. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-35-4
[AN 3786720] MARC

ANSEL
UTF-85676 /2020.
Csabai Márk (1985-)
   Porcelánbaba [elektronikus dok.] / Csabai Márk. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158204. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-04-5
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.4
[AN 3787185]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2020.
Császár Viktória
   Zagreusz szíve [elektronikus dok.] / Császár Viktória. - Szöveg (epub : 503 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158608. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788461]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2020.
Csáth Géza (1887-1919)
   Az albíróék és egyéb elbeszélések [elektronikus dok.] / Csáth Géza. - Szöveg (epub : 479 KB) (mobi : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158380. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-504-1 (epub)
ISBN 978-963-453-519-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3787762]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2020.
Csáth Géza (1887-1919)
   Délutáni álom [elektronikus dok.] / Csáth Géza. - Szöveg (epub : 517 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158379. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-503-4 (epub)
ISBN 978-963-453-518-8 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3787761]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2020.
Csáth Géza (1887-1919)
   Muzsikusok [elektronikus dok.] / Csáth Géza. - Szöveg (epub : 477 KB) (mobi : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158382. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-501-0 (epub)
ISBN 978-963-453-516-4 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3787766]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2020.
Csikai Gábor (1981-)
   Gancegál [elektronikus dok.] : vadregény / Csikai Gábor. - Szöveg (epub : 756 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158484. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788049]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2020.
Csonkaévi
   Az öreg malom titkai [elektronikus dok.] / Csonka Évi. - Szöveg (epub : 662 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158324. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3787595]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2020.
Dallos Tamás
   Rodrigó és a közelmúlt árnyai [elektronikus dok.] / Dallos Tamás. - Szöveg (epub : 5.4 MB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157809. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3785544]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2020.
Elekes T. Izabella (1982-)
   A természet ölében [elektronikus dok.] / Elekes T. Izabella. - Szöveg (epub : 617 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157597. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6106-60-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3784347]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2020.
Eszter Szabolcs
   Aki voltam [elektronikus dok.] : kisregény / Eszter Szabolcs. - Bőv., jav. kiad. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158661. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788585]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2020.
Farkas Árpád (1944-)
   Tunnels in the snow [elektronikus dok.] : selected poems / by Árpád Farkas ; transl. ... by Paul Sohar. - Szöveg (epub : 454 KB). - [Budapest] : Iniquity Press : Műv. és Irod. Jelen Llc., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155476. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80737-5-2
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-14(498)=20
[AN 3766735]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2020.
Fazekas Miklós (1948-)
   Egy ismeretlen arc [elektronikus dok.] : kisregény / Fragile Moon. - Szöveg (epub : 760 KB). - [Budapest] : Netlíra, [2019], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156015. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-30-7
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3771377]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2020.
Fazekas Miklós (1948-)
   A sors könyvtára [elektronikus dok.] : kisregény / Fragile Moon. - Szöveg (epub : 473 KB). - [Budapest] : Netlíra, [2019], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155987. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-28-4
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3771058]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2020.
Fekete Dorina
   Dear DoHyun [elektronikus dok.] : JiWon, azaz a láthatatlan srác naplója / Fekete Dorina. - Szöveg (epub : 456 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158476. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - naplóregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788026]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2020.
Flesch Tünde
   A boszorkány és a vadász [elektronikus dok.] / Flesch Tünde. - Szöveg (epub : 532 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158489. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3788060]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2020.
Gábor Erzsébet, H. (1951-)
   Humorcsokor [elektronikus dok.] : versek és prózák / H. Gábor Erzsébet. - Szöveg (epub : 473 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157897. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-34-5
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3785844]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2020.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Veszödelmek [elektronikus dok.] : más szóval nem matska ugrás ide Amerika se / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 487 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158383. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-496-9 (epub)
ISBN 978-963-453-511-9 (mobi)
magyar irodalom - humor - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3787768]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2020.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Zivatar pékéknél [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 490 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158384. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-497-6 (epub)
ISBN 978-963-453-512-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3787771]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2020.
Gáspár Klára
   Székely szív [elektronikus dok.] / Gáspár Klára. - Szöveg (epub : 703 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158407. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-706-2
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3787828]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2020.
Glaszhütter Bianka
   Gyémánt [elektronikus dok.] / Glaszhütter Bianka. - Szöveg (pdf : 5.9 MB) (epub : 174 KB) (mobi : 294 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157615. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-53-0 (pdf)
ISBN 978-615-6051-54-7 (epub)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3784498]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2020.
Göndics Vivien
   Második esély a szerelemre [elektronikus dok.] / Göndics Vivien. - Szöveg (epub : 682 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158647. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3788557]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2020.
Gróf Tamás Ákos
   Csak versek [elektronikus dok.] / Gróf Tamás Ákos. - Szöveg (epub : 735 KB). - [S.l.] : Rising Poetry : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158321. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3787591]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2020.
Győri Gergő
   Novellák, versek [elektronikus dok.] / Győri Gergő. - Szöveg (epub : 530 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158596. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3788445]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2020.
Herczeg Szonja (1984-)
   Halál a dobozban [elektronikus dok.] / Herczeg Szonja. - Szöveg (epub : 546 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158320. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3787589]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2020.
Horváth Balázs Zsigmond
   Kétnyelvű történetek II [elektronikus dok.] = Bilingual tales II. / Horváth Balázs, Komár Szabina, Orosházi Melinda. - Szöveg (epub : 1 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-155933. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-654-6
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás - elektronikus dokumentum - kétnyelvű dokumentum
894.511-32.02=20
[AN 3770362]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2020.
Horváth László (1949-)
   Az angyali nagyi [elektronikus dok.] : regény / Horváth László. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Nyíregyháza : PegazusTv Média és Okt. Kft., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158329. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81328-4-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3787599]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2020.
Jánosi Sándor
   A csönd imája [elektronikus dok.] : válogatott versek, 2012-2017 / Jánosi Sándor. - Szöveg (epub : 876 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2020, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2l?urn:nbn:hu-158685. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788634]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2020.
Jurányi Zsolt
   Az alvilág csapdájában [elektronikus dok.] : a sötétség után / Jurányi Zsolt. - Szöveg (epub : 761 KB) (mobi : 1.9 MB). - Pécs : Cartaphilus, 2019, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158689. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-266-673-0 (epub)
ISBN 978-963-266-674-7 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3788642]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2020.
Kaffka Margit (1880-1918)
   Képzelet-királyfiak [elektronikus dok.] / Kaffka Margit. - Szöveg (epub : 2.4 MB) (mobi : 4.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158504. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-924-0 (epub)
ISBN 978-963-474-925-7 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3788159]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2020.
Kánya Móni
   Varjúröpte [elektronikus dok.] / Kánya Móni. - Szöveg (epub : 573 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158663. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-708-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788587]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2020.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Betegek és bolondok [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 577 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158084. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-574-4 (epub)
ISBN 978-963-453-575-1 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7 *** 894.511-32
[AN 3786694]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2020.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Capillária [elektronikus dok.] : Gulliver hatodik útja / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 536 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158081. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-576-8 (epub)
ISBN 978-963-453-577-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3786691]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2020.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   A delejes halál [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 567 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158085. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-572-0 (epub)
ISBN 978-963-453-573-7 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3786698]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2020.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Együgyű lexikon [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 487 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158079. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-578-2 (epub)
ISBN 978-963-453-579-9 (mobi)
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3786690]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2020.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Elbeszélések, humoreszkek [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 496 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L2urn:nbn:hu-158078. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-580-5 (epub)
ISBN 978-963-453-581-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7 *** 894.511-32
[AN 3786687]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2020.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Görbe tükör [elektronikus dok.] : karcolatok, humoreszkek / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 825 KB) (mobi : 2.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158077. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-582-9 (epub)
ISBN 978-963-453-583-6 (mobi)
magyar irodalom - karcolat - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7 *** 894.511-43
[AN 3786682]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2020.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Idomított világ [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 4.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158075. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-584-3 (epub)
ISBN 978-963-453-585-0 (mobi)
magyar irodalom - karcolat - hírlapi tárca - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3786675]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2020.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan sorozat előzménye : a porfészek [elektronikus dok.] / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2018, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158533. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-26-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3788294]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2020.
Kenessey Tamara
   Emlékvándor [elektronikus dok.] : ismerős vagy a jövőből / Kenessey Tamara. - Szöveg (epub : 693 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158474. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788023]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2020.
Kocsis-M Brigitta
   Nem emlékszem ilyesmire [elektronikus dok.] / Kocsis-M. Brigitta. - Szöveg (epub : 6.5 MB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157710. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3784994]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Alakok [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 578 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158377. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-526-3 (epub)
ISBN 978-963-453-538-6 (mobi)
magyar irodalom - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3787755]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Álom és ólom [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158376. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-527-0 (epub)
ISBN 978-963-453-539-3 (mobi)
magyar irodalom - tárcanovella - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 3787754]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Április bolondja [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 683 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158375. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-528-7 (epub)
ISBN 978-963-453-540-9 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3787753]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranyfonál [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 610 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158363. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-529-4 (epub)
ISBN 978-963-453-541-6 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3787702]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranysárkány [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 665 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158362. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-530-0 (epub)
ISBN 978-963-453-542-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3787699]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Béla, a buta [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 498 KB) (mobi : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158385. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-505-8 (epub)
ISBN 978-963-453-520-1 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3787773]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Boszorkányos esték [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 574 KB) (mobi : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158359. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-531-7 (epub)
ISBN 978-963-453-543-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3787697]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Fürdés [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 695 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158356. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-534-8 (epub)
ISBN 978-963-453-546-1 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3787691]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Füst [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső ; az írásokat összegyűjt. és a szöveget gond. Réz Pál. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158350. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-535-5 (epub)
ISBN 978-963-453-547-8 (mobi)
magyar irodalom - tárcanovella - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3787671]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Kínai kancsó [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 666 KB) (mobi : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158349. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-536-2 (epub)
ISBN 978-963-453-548-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3787670]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Sötét bujócska [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158347. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-592-8 (epub)
ISBN 978-963-453-593-5 (mobi)
magyar irodalom - publicisztika - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 3787664]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   A szegény kisgyermek panaszai [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 484 KB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158378. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-525-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3787758]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Szürke glória [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 642 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158348. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-594-2 (epub)
ISBN 978-963-453-595-9 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3787668]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2020.
Kurta Dániel
   Seihenalia [elektronikus dok.] : az örökség védelmében / Kurta Dániel. - Szöveg (epub : 683 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158322. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(477.87)
[AN 3787593]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2020.
Leiner Laura (1985-)
   Ez is remek! [elektronikus dok.] / Leiner Laura. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 665 KB). - [Budapest] : L&L, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158087. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5872-04-4
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3786700]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2020.
Leiner Laura (1985-)
   Maradj velem [elektronikus dok.] : Iskolák versenye második kötet / Leiner Laura. - Szöveg (epub : 909 KB). - [Budapest] : L&L K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158090. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5653-44-5
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3786702]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2020.
Leiner Laura (1985-)
   Remek! [elektronikus dok.] / Leiner Laura. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 631 KB). - [Budapest] : L&L, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158089. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5872-01-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3786701]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2020.
Long, Mickey
   A jó, a rossz és a csavaros [elektronikus dok.] : gőznyugati történetek / Mickey Long. - Szöveg (epub : 607 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158408. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3787863]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2020.
Magyar Edina
   Szeretni tanulok [elektronikus dok.] / Magyar Edina. - Szöveg (epub : 445 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158482. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788037]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2020.
Medveczky Balázs (1969-)
   Vízenjárók [elektronikus dok.] / Medveczky Balázs. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Göd : Olvasni Menő K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158128. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-5735-4
magyar irodalom - szatirikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-313.1
[AN 3786894]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2020.
Miheller Fanni
   GimGirl [elektronikus dok.] : egy random sulis napló / Miheller Fanni. - Szöveg (epub : 479 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158422. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3787899]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2020.
Monostori András István
   Útonlevők [elektronikus dok.] : a kezdetek / Monostori András István. - Szöveg (epub : 692 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158479. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788032]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2020.
Nagy J. Pál (1944-)
   Az eskü nyomában [elektronikus dok.] / Nagy J. Pál. - Szöveg (epub : 561 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158345. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6106-38-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3787650]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2020.
Nagy Kálmán
   Kinizsi legendája [elektronikus dok.] : regény Kinizsi Pál emlékére, aki soha nem veszített csatát / Nagy Kálmán. - Szöveg (pdf : 983 KB) (epub : 194 KB) (mobi : 274 KB). - [Abda] : Noriko Reklám és Marketing Kft., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157639. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-7088-9 (pdf)
ISBN 978-615-00-7089-6 (epub)
Kinizsi Pál (1430 k.-1494)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3784744]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2020.
Nagy Martin Patrik
   Caligula [elektronikus dok.] / Nagy Martin Patrik. - Szöveg (epub: 840 KB) (mobi : 2.6 MB). - Bodonhely : Epicentrum K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157598. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6143-00-6 (epub)
ISBN 978-615-6143-01-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3784351]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2020.
Nala, B. B. (1978-)
   Szívbe zárt szavak [elektronikus dok.] : versek / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 306 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157793. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-35-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3785514]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2020.
Nemere István (1944-)
   Acélcápa [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 810 KB) (mobi : 2.2 MB) (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-558-4 (epub)
ISBN 978-963-453-559-1 (mobi)
ISBN 978-963-453-560-7 (pdf)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3788630]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2020.
Nemere István (1944-)
   A kozmosz korbácsa [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 709 KB) (mobi : 1.8 MB) (pdf : 933 KB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158050. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-563-8 (pdf)
ISBN 978-963-453-561-4 (epub)
ISBN 978-963-453-562-1 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3786588]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2020.
Nemere István (1944-)
   A rémület irányítószáma [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 646 KB) (mobi : 1.6 MB) (pdf : 801 KB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158049. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-549-2 (epub)
ISBN 978-963-453-551-5 (pdf)
ISBN 978-963-453-550-8 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3786584]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2020.
North, Nathan
   Aranykoporsó [elektronikus dok.] / Nathan North. - Szöveg (epub : 739 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158318. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3787588]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2020.
Owl, P.
   Adél [elektronikus dok.] : dokumentumdráma / P. Owl. - Szöveg (epub : 698 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/urn:nbn:hu-158254. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Diósy Ödönné Brüll Adél (1872-1934)
magyar irodalom - eseményjáték - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3787411]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2020.
Paksi, William (1967-)
   Párizsi randevú [elektronikus dok.] / William Paksi. - Szöveg (epub : 772 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158420. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3787894]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2020.
Pál Tibor László
   A falra festett ördög [elektronikus dok.] / Pál Tibor László. - Szöveg (epub : 586 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158418. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3787892]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2020.
Paládi József (1942-)
   A megfagyott idő [elektronikus dok.] : riportok / Paládi József. - Szöveg (pdf : 1.6 MB) (epub : 234 KB) (mobi : 400 KB). - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157610. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81148-9-9 (pdf)
ISBN 978-615-81148-8-2 (epub)
ISBN 978-615-81148-7-5 (mobi)
magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3784434]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2020.
Pállai Béla
   Mezítláb a kertben [elektronikus dok.] : versek / Pállai Béla. - Szöveg (epub : 608 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Mezítláb a forgószélben. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158634. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788518]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2020.
Palotás Petra (1975-)
   Igazgyöngyök [elektronikus dok.] : lélekmelengető történetek az ezerarcú szeretetről / Palotás Petra. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158126. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-64-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3786891]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2020.
Petrozsényi Pál (1942-)
   Allah akbar! [elektronikus dok.] / Petrozsényi Nagy Pál. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Kecskemét : [Petrozsényi P.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157609. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7387-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3784429]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2020.
Pozsgai Anita (1985-)
   Firkafölde [elektronikus dok.] / Pozsgai Anita. - Szöveg (epub : 536 KB). - [S.l.] : Underground, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158630. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788510]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2020.
R. A. Steven
   Bukott fattyak [elektronikus dok.] : Letűnt kor / R. A. Steven. - Szöveg (epub : 619 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158316. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3787585]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2020.
Rackham, Stephen
   Az arany alkony varázslója [elektronikus dok.] : mesék Béleni Berengierről / Stephen Rackham. - Szöveg (epub : 690 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158419. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3787893]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2020.
Rátkai P. Anna
   Gyerekek egy dobozban [elektronikus dok.] : háború gyermekszemmel / Rátkai P. Anna. - Szöveg (epub : 756 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158642. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788540]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Akik életet cseréltek [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 207 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158602. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-37-7
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3788454]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bradley Tamás visszaüt [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 299 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-47-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3788416]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 479 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158575. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-46-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3788414]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Egy bolond száz bajt csinál [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 247 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158573. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-43-8
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3788413]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott század [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 114 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158585. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-45-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3788431]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Menni vagy meghalni [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 290 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158571. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-42-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3788410]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép [elektronikus dok.] : Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 325 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158594. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-40-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3788441]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A pokol zsoldosai [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 244 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158603. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-41-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3788456]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Sárga Garnizon [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 166 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158601. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-38-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3788451]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az utolsó szó jogán [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; vál. és sajtó alá rend. Révai Gyula. - Szöveg (epub : 264 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158582. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-44-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3788421]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 284 KB). - Szeged : PairDime Kv., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158590. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-39-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3788436]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2020.
Rétlaki Flóra
   White [elektronikus dok.] : fehérség / Rétlaki Flóra. - Szöveg (epub : 765 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158588. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788435]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2020.
Sárközi Mátyás (1937-)
Levelek Zugligetből (angol)
   Letters from Zugliget / by Mátyás Sárközi. - Budapest : Kortárs, 2019. - VII, 224, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-435-044-6 fűzött : 3000,- Ft : 8 GBP
Sárközi Mátyás (1937-)
Nagy-Britannia - magyar irodalom - memoár - fordítás
894.511-94(410)=20
[AN 3784220]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2020.
Saw, Ruby (1989-)
   Csak két lépés a kertváros [elektronikus dok.] : novella / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 131 KB) (mobi : 932 KB). - Orosháza : [Saw, R.] ; Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158406. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6098-02-3 (epub)
ISBN 978-615-6098-03-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3787820]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2020.
Saw, Ruby (1989-)
   A vörös és a vadász [elektronikus dok.] / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 235 KB) (mobi : 861 KB). - Orosháza : [Saw, R.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158405. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6098-00-9 (epub)
ISBN 978-615-6098-01-6 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3787817]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2020.
Schwerteczky Adrienn
   Csengettyűváros meséi [elektronikus dok.] : karácsonyi varázslat napról napra / ... szerzője Schwerteczky Adrienn. - Szöveg (epub : 5.4 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157807. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-648-5
magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34
[AN 3785540]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2020.
Suhajda Klaudia
   Tündértitkok [elektronikus dok.] : varázslatos találkozás / Suhajda Klaudia. - Szöveg (epub : 16 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158458. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6151-14-8
magyar irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3787996]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2020.
Surányi Gabriella
   Lenni és lenni hagyni [elektronikus dok.] / Surányi Gabriella. - Szöveg (epub : 834 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158679. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6164-18-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788626]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2020.
Syrana, Kate
   Az utolsó árva [elektronikus dok.] : az őrzők meséi / Kate Syrana. - Szöveg (epub : 558 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158599. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3788448]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2020.
Szentirmay Zoltán
   A homály hangjai [elektronikus dok.] : Szentirmay Zoltán hadifogságban írt versei, 1945-1947. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [S.l.] : Publio, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157724. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-698-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3785205]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2020.
Szűcs János
   Titkosírás [elektronikus dok.] : fantasztikus novellák / Szűcs János. - Szöveg (epub : 679 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158423. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3787901]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2020.
T. G. Adrienn
   50 lépés Velencében [elektronikus dok.] : haiku gyűjtemény / T. G. Adrienn. - Szöveg (epub : 1 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158480. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - haiku - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788034]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2020.
Tarcsai Szabó Tibor
   Abszurdánia [elektronikus dok.] / Tarcsai Szabó Tibor. - Szöveg (epub : 542 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158317. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3787587]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2020.
Taylor, Mimi
   Féktelen szerelem [elektronikus dok.] / Mimi Taylor. - Szöveg (epub : 3.5 MB) (mobi : 925 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158452. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-36-2 (epub)
ISBN 978-615-5956-37-9 (mobi)
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3787985]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2020.
Tímár Gábor (1932-)
   A birodalom alkonya [elektronikus dok.] / Timár Gábor. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Timár G., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158699. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-4562-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3788672]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2020.
Ujhelyi Nándor (1888-1933)
   Egy szerelmes ifju története [elektronikus dok.] : nyári regény a békéből / Ujhelyi Nándor. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158263. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-948-6 (epub)
ISBN 978-963-474-949-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3787477]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2020.
Varga János
   Renovation [elektronikus dok.] / Varga János. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158680. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6164-41-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3788627]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2020.
Varga Patrik
   A hely [elektronikus dok.] : a vérfoltos fehér maszk / Varga Patrik. - Szöveg (epub : 684 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158411. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6106-85-8
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3787866]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2020.
Vass József András
   Álmokon át [elektronikus dok.] : tanulhatsz az álmaidból, he egyáltalán felébredsz... / Vass József András. - Szöveg (epub : 647 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158315. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3787584]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2020.
Vasvári István
   Szilánkok [elektronikus dok.] : gondolatok, rímek mindenkinek / Vasvári István. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Számozási adatként: 1. r. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158490. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - próza - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3788061]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2020.
Vizvári Cecília
   2020: az űrfazék [elektronikus dok.] : mesék a világűrből 1. / Vizvári Cecília, Vizvári Flávió. - Szöveg és képek (epub : 13.9 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158310. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-57-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3787573]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2020.
Vizvári Cecília
Biciklis karácsony (angol)
   Bikes' christmas [elektronikus dok.] : bike stories 5. / Vizvári Cecília ; ill. by Szilvió Vizvári ; transl. by Agnes Urban. - Szöveg és képek (epub : 29.2 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-47-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3787298]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2020.
Vizvári Cecília
Mimóza és a páratlan papucs (angol)
   Mimosa and the unpaired slipper [elektronikus dok.] : the adventures of Mimosa 1. / Cecília Vizvári. - Szöveg és képek (epub : 13.8 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158660. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-60-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3788582]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2020.
Vizvári Cecília
A Rakoncátlan Bicikli (angol)
   Naughty Bike [elektronikus dok.] : bike stories 1. / Cecília Vizvári ; ill. by Szilvió Vizvári ; transl. by Agnes Urban. - Szöveg és képek (epub : 56.1 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158656. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-59-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3788576]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2020.
Vizvári Cecília
A Szégyenlős Serpenyő (angol)
   The Bashful Frying Pan [elektronikus dok.] : kitchen tales 2. / Cecília Vizvári, Flávió Vizvári ; transl. by Agnes Urban. - Szöveg és képek (epub : 14.3 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158658. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-25-7
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3788579]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2020.
Vizvári Cecília
   A Szerelmes Vízforraló [elektronikus dok.] : mesék a konyhából 3. / Vizvári Cecília, Vizvári Flávió. - Szöveg és képek (epub : 14.2 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158308. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-46-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3787569]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2020.
Winter, Abby
   Treasure [elektronikus dok.] : téged akarlak / Abby Winter. - Szöveg (epub : 15.4 MB) (mobi : 702 KB). - [Bakháza] : [NewLine K.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158364. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-41-6 (epub)
ISBN 978-615-5956-42-3 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3787705]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2020.
Zágonyi Mónika
   Hedera könnyei [elektronikus dok.] : a vulkán / Zágonyi Mónika. - Szöveg (epub : 506 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158410. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3787867]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2020.
Závada Pál (1954-)
   Hajó a ködben / Závada Pál. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2019. - 416, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-3855-0 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3784218]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2020.
Zelei Béla
   A világ közepén [elektronikus dok.] / Zelei Béla. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158492. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3788064]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5797 /2020.
   Hová mész te kis nyulacska? / [szerk. ... Nagy Emese]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-165-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784056]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2020.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Veselé Vánoce (magyar)
   A kisvakond és az egér karácsonya / Zdeněk Miler ; Romhányi Ágnes versével. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-486-002-0 kötött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784051]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2020.
Szabó Magda (1917-2007)
   Ki hol lakik? / Szabó Magda ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-486-000-6 kötött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784048]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2020.
Vizvári Cecília
   Mimóza és a páratlan papucs [elektronikus dok.] : Mimóza kalandjai 1. / Vizvári Cecília. - Szöveg és képek (epub : 13.9 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158309. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-54-7
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3787571]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2020.
Vizvári Cecília
Mimóza és a páratlan papucs (spanyol)
   Mimosa y la pantufa sin par [elektronikus dok.] : las aventuras de Mimosa 1. / Cecília Vizvári ; trad. Mária Erdős. - Szöveg és képek (epub : 14.1 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158327. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-56-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=60
[AN 3787598]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2020.
Vizvári Cecília
A Rakoncátlan Bicikli (spanyol)
   La Bicicleta Traviesa [elektronikus dok.] : cuentos de bicicletas 1. / Cecília Vizvári ; il. Szilvió Vizvári ; trad. Mária Erdős. - Szöveg és képek (epub : 35 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158325. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-51-6
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=60
[AN 3787597]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2020.
Vizvári Cecília
A Szégyenlős Serpenyő (spanyol)
   La Sartén Tímida [elektronikus dok.] : cuentos de la cocina 2. / Cecília Vizvári, Flávió Vizvári ; trad. Mária Erdős. - Szöveg és képek (epub : 14.5 MB). - [Pécs] : Lomart, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-52-3
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=60
[AN 3787600]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2020.
Vizvári Cecília
Teknősi és RoBoti (spanyol)
   Don Caparazón y RoBotito [elektronikus dok.] : Las aventuras de Don Caparazón y RoBotito 1. / Cecília Vizvári ; con la il. de Flávió Vizvári ; trad. Mária Erdős. - Szöveg és képek (epub : 17.8 MB). - [Pécs] : Lomart, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158313. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9632-49-3
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv - fordítás - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=60
[AN 3787580]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5805 /2020.
ABsolute Alkalmazott Bölcsészet Konferencia (2.) (2018) (Budapest)
   II. ABsolute Alkalmazott Bölcsészet Konferencia [elektronikus dok.] : az ELTE BTK HÖK Magyar Intézetének Képviselete által 2018. november 22-én rendezett tudományos hallgatói konferencia előadásainak tanulmánykötete : hallgatói tanulmányok / szerk. Bencze Norbert. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest : ELTE BTK HÖK M. Intézetek Képviselete, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157124. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-180-2
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3780421]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2020.
Kutatás-fejlesztés és Innováció Workshop (2.) (2018) (Eger)
   Kutatás-fejlesztés és Innováció Workshop II [elektronikus dok.] : 2018. november 30., ... Eger ... / szerk. Váczy Kálmán Zoltán, Ruszkai Csaba ; [rend. az] Eszterházy Károly Egyetem Kutatási és Fejlesztési Központ. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Eger : Líceum K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156115. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-024-9
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3772260]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2020.
   PEME XIX. PhD konferencia [elektronikus dok.] : a 16 éves PEME XIX. PhD-konferenciájának előadásai : Budapest, 2019. november 14. / szerk. Koncz István, Szova Ilona. - Szöveg (pdf : 9.3 MB). - [Budapest] : PEME, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158048. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5709-09-8
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3786552]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2020.
   A PEME XVIII. PhD-konferenciájának előadásai [elektronikus dok.] : Budapest, 2019. április 11. / szerk. Koncz István, Szova Ilona. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - [Budapest] : PEME, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158047. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5709-08-1
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3786543]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2020.
   PTE 650 Jubileumi Szakkollégiumi Nap [elektronikus dok.] : konferenciakötet : összefoglaló az elhangzott előadásokból / szerk. Raposa László Bence, Bartók Márk ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Pécs : PTE EHÖK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Pécsett, 2017. okt. 13-án rendezték. - Címváltozat: Pécsi Tudományegyetem Jubileumi Szakkollégiumi Nap, 2017 : tanulmánykötet. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156020. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-162-6
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3771387]
MARC

ANSEL
UTF-8