MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/07/09 12:01:24
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
7149 /2020.
8000 things you should know (magyar)
   A mindentudás kézikönyve : 8000 tény a világ nagy dolgairól. - Pécs : Alexandra, 2019. - 511 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Ford. Mátics Róbert, Sódor Ádám
ISBN 978-963-447-169-1 kötött : 7800,- Ft
enciklopédia - ifjúsági könyv
030(02.053.2)
[AN 3784224]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7150 /2020.
   GyőrSzol 10 / [szerk. Ozsvárt Tamás]. - Győr : Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt., [2019]. - 111 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-00-6807-7 kötött
Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Győr - közszolgáltatás - vállalat
061.5(439-2Győr) *** 351(439-2Győr)
[AN 3784375]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2020.
Killyéni András (1979-)
   Földszint, 39-es terem / Killyéni András ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2019. - 140, [2] p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-615-5641-28-2 kötött : 3000,- Ft
Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club
Kolozsvár - sporttörténet - vívás - sportegyesület
061.2(439-2Kolozsvár) *** 796.86(439-2Kolozsvár)(091)
[AN 3783651]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2020.
Pintér György
   Cserkészet Körmenden / Pintér György. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2019. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 33.)
ISBN 978-615-6111-00-5 fűzött
Körmend - cserkészet - történeti feldolgozás
061.213cserkészet(439-2Körmend)(091)
[AN 3784235]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2020.
Tóth Éva
   A Georgikon Alapítvány 25 éve / [szerzők Tóth Éva, Lukács Gábor]. - Keszthely : Georgikon Alapítvány, 2019. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 28.)
ISBN 978-963-396-139-1 fűzött
Georgikon Alapítvány
Keszthely - alapítvány - testülettörténet - egyetem - agrártudomány
061.27(439-2Keszthely) *** 378.663(439-2Keszthely)
[AN 3784104]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7154 /2020.
Gordán Edina
   A dési ferences rendház könyvtárának régi állománya = Altbücherbestand der Bibliothek des Franziskanerklosters in Deesch = Fondul de carte veche al mănăstiri franciscani din Dej / összeáll. ... Gordán Edina. - Budapest : MTA KIK, 2019. - LXXXIII, 748 p. : ill. ; 24 cm. - (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, ISSN 1786-5611 ; 13.)
Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-7451-54-6 fűzött
Ordo Fratrum Minorum Conventualium. Provincia Transylvanica. Dési Rendház. Könyvtár
Dés - egyházi könyvtár - franciskánusok - könyvtári katalógus - régi nyomtatvány
027.6(439.21-2Dés) *** 017.1(498.4-2Dés) *** 027.6(498.4-2Dés) *** 271.3 *** 094/099
[AN 3784271]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2020.
   Könyv 2019 : inspiráció és marketing. - [Budapest] : Csatlós Cs., cop. 2019. - 164 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2019. máj. 25-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5284-7 fűzött
könyvkiadás - marketing - publikálás
655.4/.5 *** 658.8
[AN 3783956]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2020.
Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója (8.) (2018) (Budapest)
   Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója : Budapest, 2018. november 6-7. / [szerk. Csaba Attiláné] ; [közread. a] Könyvtári Intézet. - Budapest : KI, cop. 2019. - 111, [10] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-201-646-7 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - könyvtárügy - határon túli magyarság - 21. század - konferencia-kiadvány
021(439)"200" *** 021(=945.11)(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3772468]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2020.
   Olvasásfejlesztő könyvtári mintaprogramok / szerk. Fehér Judit, Koglerné Hernádi Ágnes. - Budapest : FSZEK, 2019. - 305 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Módszertani kötetek ; 7.)
QR-kóddal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-581-457-2 kötött
olvasáspedagógia - könyvtárpedagógia - módszertan
028.6 *** 371.385.1 *** 371.3
[AN 3783913]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2020.
Schier, Xystus Paul (1728-1772)
   Dissertatio de regiae Budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu et reliquiis = Értekezés Corvin Mátyás budai királyi könyvtárának létrejöttéről, hanyatlásáról, pusztulásáról és maradványairól = Discussion of the establishment, decline, ruin, and the remains of Matthias Corvinus' royal library in Buda / Xystus Schier ; az utószót írta, ... szerk. ... Monok István ; ... sajtó alá rend. ... Ekler Péter ; [... ford. Ábrahám Zoltán]. - Budapest : Bibl. Nationalis Hungariae, 2019. - 204 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Supplementum Corvinianum, ISSN 1789-5421 ; 5.). (De Bibliotheca Corviniana, ISSN 2415-9166)
A Bécsben, G. L. Schulz által 1766-ban kiadott eredeti mű fotómásolatával. - Martin Rosnack 1776-ban írt életrajzi összefoglalójával és személyi bibliográfiájával. - Bibliogr.: 167-182.
ISBN 978-963-200-700-7 fűzött
Buda - könyvtártörténet - magánkönyvtár - 15. század - kódex - fényképmásolat
027.1(439)"14" *** 099.5(439)Mátyás,_I.
[AN 3784556]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7159 /2020.
Gerner András
   Titkok és legendák az éterből : fejezetek, arcélek a Pécsi Rádió (1953-2012) történetéből / [Gerner András]. - [Pécs] : [Kerner L.], cop. 2019. - 460 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2019. jún. 22. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6407-9 fűzött
Magyar Rádió (Budapest). Pécsi Körzeti és Nemzetiségi Szerkesztőség
Pécs - Magyarország - rádióadó - rádiószervezet - újságíró - tudósító - 20. század - 21. század - történeti feldolgozás
070(439)(092) *** 791.9.096(439-2Pécs)"195/201"(092)
[AN 3783620]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2020.
Kovács Bărăscu Elena Delia
   Cronica zilelor noastre / Kovács Zsoltné Delia, Andrei Ando. - Giula : Cronica, 2019. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1509-0 fűzött
magyarországi románok - hetilap
070(=590)(439)Cronica *** 316.347(=590)(439)
[AN 3784353]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7161 /2020.
   Fiatal Írók Találkozója : Lakitelek, 1979-2009 / [szerk. Tóth Erzsébet és Agócs Sándor] ; [... Bahget Iskander ... fotóival] ; [... Lezsák Sándor ... jegyzeteivel]. - 4. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 229, 127 p. : ill. ; 24 cm + CD
melléklet címe: Illyés Gyula felszólalása a Fiatal Írók Találkozóján : Lakitelek, 1979. május 18-19. - Gerinccím: Lakitelek, 1979
ISBN 978-615-5862-36-6 fűzött
Fiatal Írók Találkozója (1979) (Lakitelek)
Magyarország - író - irodalmi élet - kulturális politika - magyarságtudat - 20. század - ezredforduló - konferencia - auditív dokumentum
008:323(439)"197/200" *** 894.511(092)"19" *** 894.511(091)"197/200" *** 316.7(439)"197/200" *** 061.3(439-2Lakitelek) *** 316.356.4(=945.11) *** 316.63
[AN 3793560]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7162 /2020.
Howe, Linda (1954-)
How to read the Akashic records (magyar)
   Akasa-krónika : hogyan érzékeld és használd az Univerzum tudástárát? / Linda Howe ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-994-2 kötött : 3990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3784072]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2020.
Orosz Zsolt
   Csalogány VIII : pár-kapcsolat : utazók. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 200 p. : ill. ; 22 cm
Szerző Orosz Zsolt
ISBN 978-615-5847-65-3 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - teremtés
133.25 *** 213(089.3)
[AN 3783926]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7164 /2020.
Molnos Zselyke
   Ökopszichológia-alapkönyv / Molnos Zselyke ; [fotók Molnár Balázs] ; [grafikák Maróti Dénes] ; [közread. az] Ökopszichológiai Intézet. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Ökopszichológiai Int., 2020, cop. 2016. - 176 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 160-176.
ISBN 978-615-00-3742-4 fűzött : 5000,- Ft
emberi ökológia - lélektan
504.75 *** 159.9
[AN 3793513]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7165 /2020.
Filk, Thomas (1954-)
   'Quantum' and 'quantum-like' : an introduction to quantum theory and its applications in cognitive and social sciences / Thomas Filk. - Kőszeg : IASK, 2019. - 102 p. : ill., színes ; 21 cm. - (IASK monographs, ISSN 2498-5635)
Bibliogr.: p. 95-102.
ISBN 978-615-5742-14-9 fűzött : 2000,- Ft
kvantumelmélet - kognitív pszichológia - viselkedés - ismeretelmélet
530.145 *** 316.62 *** 165.194
[AN 3784273]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7166 /2020.
Hume, Rob (1950-)
RSPB birds of Britain and Europe (magyar)
   Európa madarai / Rob Hume. - Pécs : Alexandra, 2019. - 480 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-447-513-2 fűzött : 7800,- Ft
Európa - madár - állathatározó
598.2(4)(083.71)
[AN 3784478]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7167 /2020.
   222 érdekes dolog az emberi testről. - [Debrecen] : TKK, [2020]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5765-09-4 kötött
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3792433]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2020.
Árvai Nóra
   Az együttszülés kézikönyve / Árvai Nóra. - Budapest : [Árvai N.], 2020. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 167-175 p.
ISBN 978-615-81252-2-2 fűzött
terhesség - szülés - apaság
618.4 *** 316.37-055.52-055.1 *** 618.2
[AN 3784250]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2020.
Bock, Petra (1970-)
Mindfuck - das Coaching (magyar)
   Mindfuck coaching : gyakorlati útmutató : hogyan győzze le a mentális önszabotázst : gyakorlati példákkal és feladatokkal / Petra Bock ; [ford. Nádori Lídia]. - [Szombathely] : V-Books, 2019. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6751-3 fűzött
önismeret - személyiségfejlesztés - coaching - példatár
159.923.2(076) *** 613.865(076) *** 659.2(076)
[AN 3784210]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2020.
Bock, Petra (1970-)
Mindfuck (magyar)
   Mindfuck : hogyan szabotáljuk önmagunkat és mit tehetünk ellene / Petra Bock ; [ford. Nádori Lídia]. - [Szombathely] : V-Books, 2019. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6750-6 fűzött
önismeret - személyiségfejlesztés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3784213]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2020.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : egymásra hangolva : az életre szóló szeretet titka / Gary Chapman ; [ford. F. Nagy Piroska és Hamerli Nikolett]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2018, cop. 2015. - 204 p. ; 20 cm
Megj. "Egymásra hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-268-0 fűzött : 2990,- Ft
szeretet - mentálhigiénia
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3793623]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2020.
Evert, Crystalina
Made new (magyar)
   Újjálettem : gyógyulás és remény bántalmazáson átesett nőknek / Crystalina Evert ; [ford. Kovács Zoltán]. - [Budapest] : Mission is Possible, cop. 2019. - 63 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5779-05-3 fűzött
életvezetés - nő - párkapcsolat - vallásos irodalom
613.865-055.2 *** 316.472.4 *** 244
[AN 3784131]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2020.
Gilbert, Daniel (1957-)
Stumbling on happiness (magyar)
   Rábukkanni a boldogságra : hogyan gondolkodjunk jól arról, mi tesz boldoggá bennünket? / Daniel Gilbert ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 368 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-771-2 fűzött : 3900,- Ft
boldogság
159.942 *** 159.95
[AN 3784159]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2020.
Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés (26.) (2019) (Pécs)
   A Magyar Gyermeksebész Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság közös Gyermektraumatológiai Szekciójának XXVI. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlése : 2019. október 3-5., Pécs : program = 26th Paediatric Trauma Conference : 3-5 October 2019, Pécs. - [Budapest] : [M. Gyermeksebész Társ.] : [M. Traumatológus Társ.], [2019]. - 90 p. ; 22 cm
Előadásösszefoglalókkal. - Spirál fűzéssel
Fűzött
gyermekgyógyászat - traumatológia - konferencia-kiadvány
616-001-053.2 *** 616-039.74-053.2 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3783614]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2020.
Kabat-Zinn, Jon (1944-)
Wherever you go, there you are (magyar)
   Bárhová mész, ott vagy : éberségmeditáció a mindennapi életben / Jon Kabat-Zinn ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020, cop. 2008. - 285 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2009
ISBN 978-963-9718-21-0 fűzött : 2850,- Ft
meditáció
615.851.86
[AN 3793553]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2020.
Kasza Tamás (1974-)
   A kommunikáció mestere : ne hagyd magad! : 18 éven felülieknek / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2019. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81292-2-0 fűzött : 10000,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - kommunikáció
613.865 *** 316.77
[AN 3783990]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2020.
Kasza Tamás (1974-)
   A marketing mesterei : 135 tipp a sikerhez / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2019. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81292-1-3 fűzött : 10000,- Ft
életvezetés - siker - marketing
613.865 *** 658.8
[AN 3783988]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2020.
Kovács József (1956-)
   A hidrogén-peroxid, az eltitkolt gyógyszer : a hidrogén-peroxid alkalmazása a nem konvencionális gyógyászatban és egyéb népi gyógymódok gyűjteménye : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - 10. bőv. kiad. - Budapest : [Reménygyógyulás Kft.], 2020, cop. 2010. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-615-6156-00-6 fűzött : 4000,- Ft
peroxid - természetgyógyászat
615.89:546.215
[AN 3792371]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2020.
Lázár Csaba
   Az anyagi függetlenség titkai / Lázár Csaba. - [Siófok] : Lázár Cs., 2019. - 214 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6809-1 kötött
siker - életvezetés
613.865
[AN 3783625]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2020.
Lippai Lászlóné
   Játékos tevékenységek (nem csak) sószobában / Lippai Lászlóné. - [Budapest] : Logos AM Bt., [2019]. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ötlettár, ISSN 2676-9093)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-615-5399-26-8 fűzött
iskoláskor előtti nevelés - fejlesztő játék - játék - légzőszervi betegség - asztma
616.2 *** 372.3 *** 371.382 *** 616.248
[AN 3783675]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2020.
Loyd, Alex
The healing code (magyar)
   A gyógyító kód / Alex Loyd és Ben Johnson ; [ford. Nádasi Dóra]. - 13. kiad. - [Pócsmegyer] : Leviter, 2020, cop. 2013. - 294 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88459-6-2 fűzött : 4200,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3793554]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2020.
Magyar Hypertonia Társaság. Kongresszus (27.) (2019) (Siófok)
   Magyar Hypertonia Társaság XXVII. Továbbképző Kongresszusa : ESH-HSH Joint Symposium : 2019. szeptember 19-21. : program. - Budapest : Expert-Quality Kft., [2019]. - 45 p. ; 22 cm
Előadásösszefoglalókkal
ISBN 978-615-81299-1-6 fűzött
magas vérnyomás - konferencia-kiadvány
616.12-008.331.1 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3784253]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2020.
   A radiológia tankönyve / szerk. Palkó András ; [az ábrákat rajz. Olgyay Géza]. - Budapest : Medicina, 2020. - 306 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kötött : 7900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-228-740-1)
radiológia - egyetemi tankönyv
615.849(075.8)
[AN 3784589]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2020.
Re'n'Ci
   Csak két csík legyen... avagy Apa akarok lenni! / Re'n'Ci. - [Nyírbátor] : [Magánkiad.], [2019]. - 183 p. ; 21 cm
Fűzött
mesterséges megtermékenyítés - memoár
618.177-089.888.11(0:82-94)
[AN 3783613]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2020.
Tolle, Eckhart (1948-)
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-529-023-9 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 3793779]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2020.
Vámos Róbert (1978-)
   Minden sikerül : mi az a csoda, ami gyermekként bennünk lobog, és felnőtt korra elrejtjük ahelyett, hogy a világ ajándékává tennénk? / Vámos Robi ; [az előszót írta Varga Enikő]. - [Dunakeszi] : Táblácska.hu Kft., [2019]. - 271 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6581-6 kötött
életvezetés
613.865
[AN 3783549]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2020.
Varga Terézia
   Gerincvédelem a mindennapokban / Varga Terézia, Pap Viola ; [grafikák Varga József] ; [fotók Végh György]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2019. - 101 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (SpringMed életmód könyvek, ISSN 2063-7756)
Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-615-5166-72-3 fűzött : 3680,- Ft
gerinc - torna
616.711 *** 613.71
[AN 3793719]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2020.
William, Anthony (1990-)
Medical medium liver rescue (magyar)
   Egészséges májműködés : gyógyító médium / Anthony William ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 493 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-529-951-5 kötött : 6990,- Ft
természetgyógyászat - máj - emésztés - egészséges táplálkozás
615.89 *** 616.36 *** 612.3 *** 613.2
[AN 3793781]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2020.
Zacher Gábor (1960-)
   A Zacher 1.0 : mindennapi mérgeink / Zacher Gábor, Karizs Tamás ; ill. Rembeczki László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Studium Plusz, 2020. - 291, [3] p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5781-34-6 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - orvos - kábítószer-fogyasztás - 20. század - 21. század - memoár
613.83 *** 61(439)(092)Zacher_G.(0:82-94)
[AN 3792416]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2020.
Zacher Gábor (1960-)
   A Zacher 2.0 : mindennapi függőségeink / Zacher Gábor. - Budapest : Studium Plusz, 2020. - 228, [8] p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5781-35-3 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - orvos - kábítószer-fogyasztás - 20. század - 21. század - memoár
613.83 *** 61(439)(092)Zacher_G.(0:82-94)
[AN 3792417]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7191 /2020.
   Digitális írástudást fejlesztő könyvtári mintaprogramok / szerk. Fehér Judit, Koglerné Hernádi Ágnes. - Budapest : FSZEK, 2019. - 308 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Módszertani kötetek ; 5.)
QR-kóddal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-581-453-4 kötött
digitális technika - infokommunikáció - internet - képességfejlesztés - könyvtárpedagógia - módszertan
681.324Internet *** 37.025 *** 681.3.004.14 *** 371.385.1 *** 371.3
[AN 3784257]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7192 /2020.
Carlson, W. Bernard
Tesla (magyar)
   Tesla : az elektromosság korának feltalálója / W. Bernard Carlson. - 3. kiad. - Budapest : Angyali Menedék, cop. 2020. - 426 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80111-6-7 kötött : 5990,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - 19. század - 20. század
621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N.
[AN 3792358]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7193 /2020.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Eszem-iszom, Hungary : [éttermesek és vendégek a pácban] / Kordos Szabolcs. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-77-8 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - vendéglátás - étterem - 21. század - riport
640.43(439)"201"(0:82-92)
[AN 3792345]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2020.
Metlesich-Fenyvesi Edit (1964-)
   Ez a hobbim, vállalom! : élethű babák világa / Metlesich-Fenyvesi Edit. - Budapest : [Metlesich-Fenyvesi E.], 2019. - 307 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6344-7 fűzött : 2490,- Ft
játék baba - csecsemő - felnőtt - hobbi
688.72(089.3) *** 379.8
[AN 3783597]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7195 /2020.
   Generációkon át : [a Jüllich Glas cégcsoport 35 éve] / [... lejegyezte Újházi Valéria]. - Székesfehérvár : Jüllich Glas Solar Kft., 2019. - 164, [27] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6489-5 kötött
Jüllich Glas Holding Zrt. (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - testülettörténet - vállalat - üvegipar - memoár
666.17(439-2Székesfehérvár)(091) *** 061.5(439-2Székesfehérvár)(0:82-94)
[AN 3784128]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2020.
Svoboda Vilmos
   A Zsolnay samott téglától az épületkerámiáig, és a művészi fazekasárutól a porcelánig / Svoboda Vilmos. - Pécs : Svoboda V., 2019. - [2], 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6764-3 fűzött
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Pécs - kerámiaművészet - ipartörténet - iparvállalat - gyártörténet
666.5(439-2Pécs)(091) *** 738.1(439)Zsolnay(091) *** 061.5(439-2Pécs)(091)
[AN 3783600]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7197 /2020.
Kovács Ilona, S.
   Kunkapu / S Kovács Ilona ; [... rajzokat kész. Bán Andrea, Földi Károly] ; [kiad. Nagykunsági Népművészek Egyesülete]. - Karcag : Nagykunségi Népművészek Egyes., 2019. - 151 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 63. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-6639-4 fűzött
Nagykunság - kapu - népi építészet - népi fafaragás - magyar néprajz
692.81(439Nagykunság) *** 39(=945.11) *** 745.51.031.4(439Nagykunság) *** 72.031.4
[AN 3784005]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7198 /2020.
Kalocsai Péter (1962-)
   Gyors, gyorsabb, leggyorsabb : a szombathelyi polgári repülés története a 20. században / Kalocsai Péter. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-152.
ISBN 978-615-5847-69-1 fűzött
Szombathely - repüléstörténet - közlekedéstörténet
656.71(439-2Szombathely)(091)
[AN 3783950]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2020.
Kotra Károly
   KRESZ-tesztkönyv személygépkocsi-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Ferenczik[!] Zoltán]. - Utánny. - Püspökladány : Kotra Kft., 2020. - 317 p. : ill., színes ; 23 cm
QR kódokkal
ISBN 978-615-5226-09-0 fűzött : 2900,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.1.05(076)
[AN 3793734]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2020.
Tóth Sándor Frigyes (1957-)
   A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút kronológiája / Tóth Sándor Frigyes. - [Sopron] : Szerző, 2019-. - ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút
Magyarország - Ausztria - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés - kronológia
656.2(439)(0:930.24) *** 656.2(436)(0:930.24)
[AN 3777041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1898-1935. - 2019. - [4], 570 p.
ISBN 978-615-00-6468-0 kötött
[AN 3784357] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7201 /2020.
Birkás Márta (1951-)
   Talajművelési abc / Birkás Márta. - Budapest : Mezőgazda, [2020], cop. 2017. - 293, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-288.
ISBN 978-963-286-751-9 kötött : 6900,- Ft
talajművelés - talajtan
631.5 *** 631.4
[AN 3793639]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2020.
Czáka Sarolta
   A metszés ábécéje / Czáka Sarolta, Valló László ; [ill. Krasznainé Imre Katalin]. - 14. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2020], cop. 2017. - 145 p. : ill. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-749-6 kötött : 4900,- Ft
növénymetszés
631.542
[AN 3793507]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2020.
   Földművelés és földhasználat / szerk. Birkás Márta. - 2. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2020], cop. 2017. - 482 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 450-464.
ISBN 978-963-286-752-6 kötött : 7200,- Ft
talajművelés - talajtan - egyetemi tankönyv
631.4(075.8) *** 631.5(075.8) *** 631.58(075.8)
[AN 3793644]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2020.
Hägele, Till
Turbo Pflanzen (magyar)
   Turbónövények : gyorsan fejlődő, dús növényzet / Till Hägele ; [ford. Zvolenszky Ágota]. - Budapest : Cser K., 2020. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-604-9 fűzött : 2995,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 3784339]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2020.
   A hagyomány kötelez! : a szentesi Árpád 60 éve, 1960-2020 / [fel. szerk. Csikai Miklós] ; ["A hatvanéves múlt fejezetei" c. részt írta Varga Zsuzsanna] ; [a portréinterjúkat kész. és a kötetet szerk. Both Ildikó]. - [Budapest] : Kossuth, [2019]. - 268, [1] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-022-1 kötött : 6800,- Ft
Árpád Agrár Zrt. (Szentes)
Szentes - mezőgazdasági termelőszövetkezet
631.115.8(439-2Szentes)"196/202"
[AN 3784225]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2020.
   Juhtenyésztés : alap- és mesterképzés / szerk. Jávor András. - Budapest : Mezőgazda, [2020], cop. 2014. - 221 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 978-963-286-753-3 kötött : 5900,- Ft
juhtenyésztés
636.32/.38
[AN 3793646]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2020.
   Kerti kislexikon : négy évszak tennivalói / [főszerk. Perényi József] ; [szerk. Dobos Éva]. - Budapest : Ezermester 2000 Kft., 2019. - 127, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 1980,- Ft
kert - amatőr kertészkedés
634
[AN 3784076]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2020.
Kopp, Ursula
Nützlinge im Garten (magyar)
   Hasznos állatkák : cinege, béka, lepke és társaik a kertben / Ursula Kopp ; [ford. Zvolenszky Ágota]. - Budapest : Cser K., 2020. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-590-5 fűzött : 2995,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 3784338]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2020.
   Laktózmentes élelmiszerek / [fel. szerk. Szűcs Viktória]. - Budapest : NAK, 2020. - 78 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Élelmiszeripari kézikönyv, ISSN 2631-0864 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5307-55-3 fűzött
élelmiszer - tejérzékenység
663/664.017 *** 616.341-008.6
[AN 3783633]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2020.
Nagy Péter
   Pápateszéri molnárcsaládok / Nagy Péter. - Pápateszér : Önkormányzat, 2019. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - (Historia Teseriensis, ISSN 2677-0490 ; 2.)
ISBN 978-615-00-6302-7 fűzött
Pápateszér - malomipar - vízimalom - családtörténet - névtár - történelmi forrás
664.7(439-2Pápateszér)(093) *** 929.52(439-2Pápateszér) *** 050.8
[AN 3784228]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2020.
   Szarvasmarha-tenyésztés / szerk. Holló István, Szabó Ferenc. - Budapest : Mezőgazda, [2020], cop. 2016. - 257 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 978-963-286-754-0 kötött : 7200,- Ft
szarvasmarha-tenyésztés
636.2
[AN 3793638]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7212 /2020.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegek nagy diétáskönyve / Fövényi József, Gyurcsáné Kondrát Ilona. - 6. átd. kiad., újrany. - Budapest : SpringMed, 2019, cop. 2015. - 304 p., [15] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 302-304.
ISBN 978-963-9456-64-8 fűzött : 3980,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3793721]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2020.
   Ízek, fák, receptek : erdei szakácskönyv / [szerk. ... Szauer Melinda] ; [fotó Kiss Gergely] ; [kiad. a Mecsekerdő Zrt.]. - Pécs : Mecsekerdő Zrt., cop. 2019. - 92, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-6790-2 kötött
ételspecialitás - vadhús - vadon termő növény - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.55(083.12):637.54/.55 *** 641.55(083.12):631.963.2
[AN 3783786]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2020.
   Kemencés ételek a Nagykunságban : hagyományos sütés-főzés Kisújszálláson / [szerk. Nagy Lajos, Tatár-Balla Ágnes, Tatár Zoltán] ; [fotók Losonczi József Márk] ; [kiad. Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület]. - [Kisújszállás] : Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyes., 2019. - 100, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6730-8 kötött
Kisújszállás - ételspecialitás - sütés - szakácskönyv
641.526(083.12) *** 641.568(439-2Kisújszállás)(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3783994]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2020.
   Ne dobd ki! Barkácsolj! : kreatív játékötletek hulladékok hasznosításával / [összeáll. Haisch Károly]. - [Budapest] : Budakönyvek, cop. 2019. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5321-07-8 fűzött
barkácsolás - hulladékfeldolgozás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
689(02.053.2) *** 087.5 *** 379.826(02.053.2)
[AN 3783626]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2020.
Székely Balázsné
   Vegán húshelyettesítők receptkönyv / szerző Székely Balázsné Ági. - [Csömör] : Discovery Bliss, cop. 2019. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80508-8-3 fűzött : 1800,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3783750]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7217 /2020.
Horkay László (1905-1976)
   A magyar nyelvű filozófia története a XVII. század közepétől a XIX. század végéig : bevezetés a magyar filozófiai gondolkodás történetébe / Horkay László ; a szöveget gond. ..., szerk. Győri L. János. - 2. jav. kiad. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2018. - 247 p. : ill. ; 22 cm. - (Református művelődéstörténeti füzetek, ISSN 2060-8233 ; 7.)
ISBN 978-615-5909-01-6 kötött
Magyarország - filozófiatörténet - 17. század - 18. század - 19. század
1(439)"16/18"
[AN 3793736]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7218 /2020.
Bangha Béla (1880-1940)
Az oltár titka (részletek)
   Kafarnaum : [az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve] / [Bangha Béla] ; [szerk. Jánossy Gábor] ; [kiad. Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2019. - 64 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1
ISBN 978-615-80419-8-0 fűzött
oltáriszentség
265.3
[AN 3783706]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2020.
Barta György
   Senki gyermekei : huszonhat sors az utcáról / Barta György, Kunszabó Anna, Tárkányi Ákos. - 2. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2019. - 129, [22] p. : ill. ; 19 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 229.)
ISBN 978-963-277-765-8 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - hajléktalan - szeretetszolgálat - 21. század - portré
266.3 *** 308-058.51(439)"201" *** 77.041.5
[AN 3793664]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2020.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Gottes Projekt (magyar)
   Isten projektje : gondolatok a teremtésről és az egyházról / Joseph Ratzinger - XVI. Benedek pápa ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Jel, 2019. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-535-001-8 fűzött : 3400,- Ft
teremtés - katolikus egyház - teológia
233.1 *** 282 *** 21
[AN 3783575]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2020.
Casey, Michael (1942-)
   Sem rabszolgák, sem gyermekek : a szerzetesség ma / Michael Casey ; [ford. Szita Bánk]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., cop. 2019. - 187, [2] p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 56.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-146-5 fűzött : 1750,- Ft
szerzetesség - bencések - elmélkedés
271.1 *** 242
[AN 3784433]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2020.
Csajági Dezső (1919-)
   Válogatás Csajági Dezső nyugalmazott református lelkipásztor prédikációiból / [szerk. Németh Tamás és Németh Tamásné Schédl Tímea]. - Pápa : PRTA, 2019. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Alma mater, ISSN 2677-1136 ; 1.)
borító- és gerinccím: "Jó az Úr!"
ISBN 978-963-9779-26-6 fűzött
prédikáció
252
[AN 3784289]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2020.
Élisabeth de la Trinité (1880-1906)
Une pensée par jour (magyar)
   Napról napra Szentháromságról nevezett Szent Erzsébettel ; [ford. Juhász Éva] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek ... - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2019. - 143 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-535-000-1 fűzött : 1800,- Ft
Franciaország - szent - francia irodalom - vallásos irodalom - századforduló - idézetgyűjtemény
235.3(092)Élisabeth_de_la_Trinité *** 840-84=945.11 *** 244(0:82-84)
[AN 3783592]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2020.
   Engesztelők imafüzete I. - [Budapest] : Pintérné Bata M., [2019]. - 54, [1] p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-4378-4)
elmélkedés - ima
243 *** 242
[AN 3783752]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2020.
Ferenc (pápa) (1936-)
Padre nostro (magyar)
   Ferenc pápa az Úr imádságáról : Mi Atyánk aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved / [ford. Nemeshegyi Péter]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2019. - 125 p. ; 21 cm
Riporter Marco Pozza. - Gerinccím: Mi Atyánk
ISBN 978-963-442-024-8 kötött : 3800,- Ft
pápa - 21. század - ima - interjú
262.13(092)Ferenc(047.53) *** 243
[AN 3784237]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2020.
Gaál Jenő (1929-2020)
   Miért álltok itt tétlenül? : elmélkedések és tanítások / Gaál Jenő ; [közread. a] Volkra Ottó János Alapítvány. - 2. kiad. - Veszprém : Volkra O. J. Alapítvány, 2019. - 441, [11] p., [18] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-06-1452-9)
Gaál Jenő (1929-2020)
Magyarország - Paraguay - katolikus pap - lelkigyakorlat - misszió - 20. század - 21. század - memoár - rádióműsorszám
242 *** 282(439)(092)Gaál_J.(0:82-94) *** 791.9.096(439) *** 266.2(892)
[AN 3793463]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2020.
Grün, Anselm (1945-)
Lebensmitte als geistliche Aufgabe (magyar)
   Az emberélet útjának felén / Anselm Grün ; [ford. Kun Éva]. - 5. kiad., utánny. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 94, [1] p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 12.)
Fűzött : 1750,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-314-112-0)
középkorú - életvezetés - vallásos irodalom
244 *** 159.922.62 *** 613.865
[AN 3793561]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2020.
Handgrätinger, Thomas (1943-)
Der heilige Norbert (magyar)
   Szent Norbert érsek és rendalapító / Thomas Handgrätinger ; ford. Ullmann Péter Ágoston ; [közread. a] Magyar Premontrei Cirkária. - [S.l.] : M. Premontrei Cirkária, 2019. - 171 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 166-169.
ISBN 978-615-5993-01-5 kötött : 4500,- Ft
Norbert, Szent (1080?-1134)
Ordo Canonicorum Regularium Praemonstratensium
Német-római Birodalom - egyháztörténet - szent - történelem - érsek - premontreiek - 12. század
235.3(092)Norbert *** 943.0-89"11" *** 271.792(100)(091) *** 282(430-89)"11" *** 282(430-89)(092)Norbert
[AN 3783914]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2020.
   "Az Istent szeretőknek minden a javukra válik" (Róm 8,28) : tanulmánykötet / [közread. a] Brenner János Hittudományi Főiskola. - Győr : BJHF, 2019. - 167 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88359-9-4 fűzött
teológia - kereszténység
21 *** 23/28
[AN 3784341]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2020.
Johanna-Andrea nővér
   Szent Teréz válaszol : hogyan imádkozzunk? / Sr. Johanna-Andrea. - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2019-. - 18 cm. - ("Tiéd vagyok")
Teresa de Jesus (1515-1582)
szent - 16. század - imádkozás
235.3(092)Teresa_de_Jesus *** 248.143
[AN 3768127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2019. - 247 p.
ISBN 978-615-5147-98-2 fűzött : 2100,- Ft
[AN 3783751] MARC

ANSEL
UTF-87231 /2020.
Kornfield, Jack (1945-)
Living dharma (magyar)
   Az élő dharma : tizenkét theravāda mester tanításai és meditációs útmutatásai / Jack Kornfield ; [ford. Basa Ágnes] ; [kiad. a Buddhista Vipassana Alapítvány, A Tan Kapuja Buddhista Egyház]. - Budapest : Buddhista Vipassana Alapítvány : TKBE, 2019. - 387 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7035-3 fűzött : 4900,- Ft
buddhizmus - meditáció
294.3 *** 615.851.86
[AN 3784247]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2020.
Kovács Márta
   A lelki harc áldása Vitovnicai Tádé atya tanítása alapján / Kovács Márta. - 2. jav. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2020. - 143 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-615-5120-72-5 fűzött : 1500,- Ft
lelki élet - vallásos irodalom
248 *** 244
[AN 3792289]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2020.
Kreppold, Guido (1939-)
Krisen - Wendezeiten im Leben (magyar)
   A válságok - életünk fordulópontjai / Guido Kreppold ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - 4. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 113 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-145-8 fűzött : 1750,- Ft
 (hibás ISBN 963-9226-52-1)
 (hibás ISBN 963-9226-44-0)
vallásos irodalom
244
[AN 3793562]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2020.
Legéndy Kristóf (1987-)
   A természettudományos és a teológia[!teológiai] megismerés modelljei : világnézetek, eszmék, párbeszéd / Legéndy Kristóf. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2019. - 181 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 177-181.
ISBN 978-963-414-558-5 fűzött : 2490,- Ft
tudomány - vallás - természetfilozófia - ateizmus - teológia
215 *** 113/119 *** 141.45 *** 21
[AN 3784525]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2020.
   Menedékben : amerikai diplomaták Mindszenty bíborosról, 1957-1970 / [vál., az előszót írta és a dokumentumokat jegyzetekkel ell.] Deák András Miklós, Somorjai Ádám, Zinner Tibor ; [... ford. Somorjai Ádám, ... Deák András Miklós] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2019. - 840 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5721-85-4 kötött : 4000,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Egyesült Államok - Magyarország - érsek - bíboros - katolikus egyház - külképviselet - Kádár-korszak - 20. század - történelmi forrás
282(439)(092)Mindszenty_J.(093) *** 327(73)"1956/1971"(093)
[AN 3783795]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2020.
Perger Gyula (1977-)
   A Szűzanya oltalma alatt / Perger Gyula ; [kiad. Római Katolikus Plébánia]. - Torony : Római Katolikus Plébánia, 2019. - 280 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6697-4 kötött
Torony (Vas megye) - Bucsu - Dozmat - Sé - katolikus egyház - egyházközség
282(439-2Torony)(091) *** 282(439-2Dozmat)(091) *** 282(439-2Bucsu)(091) *** 282(439-2Sé)(091)
[AN 3784240]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2020.
Reisinger János (1954-)
   Élni - miből? / Reisinger János ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Utánny. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2020. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88007-4-9 fűzött
isteni kegyelem - hit
234
[AN 3793666]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2020.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
The soul winner (magyar)
   A lélekmentő / C. H. Spurgeon ; [ford. Chiciudean Miklós]. - 2. kiad. - Debrecen : Presbiteriánus K., cop. 2020. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-846-1 fűzött
vallásos irodalom - prédikáció
244 *** 252
[AN 3792368]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2020.
Stoffán György (1958-)
   "Pápajárás" Csíkországban, 2019.06.01 / Stoffán György. - [Besnyő] : [Stoffán Gy.], 2019. - 122, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5629-6 fűzött
Ferenc (pápa) (1936-)
Csíksomlyó - pápa - látogatás - kegyhely - búcsú
262.13(092)Ferenc *** 248.153.8(498.4-2Csíksomlyó)
[AN 3783641]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2020.
Stott, John R. W. (1921-2011)
Issues facing Christians today (magyar)
   Korunk égető kérdései : keresztyén szemmel / John Stott ; [kiad. ... a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : Harmat : KIA, 2020. - 567 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-034-1 fűzött : 4500,- Ft
kereszténység - globalizáció - tudomány - vallási erkölcs - ezredforduló
261.6 *** 241
[AN 3793485]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2020.
   Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem! / [összeáll. Perger Gyula] ; [szerk. Fábián Tamás] ; [kiad. Római Katolikus Plébánia]. - Torony : Római Katolikus Plébánia, 2019. - 272 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6299-0 kötött
Bucsu - Dozmat - Sé - Torony (Vas megye) - Vas megye - katolikus egyház - templom - felújítás - fényképalbum
282(439.111)(091) *** 726.54(439-2Dozmat)(084.12) *** 726.54(439-2Sé)(084.12) *** 726.54(439-2Torony)(084.12) *** 72.025.4 *** 726.54(439-2Bucsu)(084.12)
[AN 3784290]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2020.
Török József (1946-2020)
   Keresztény századok / Török József. - Budapest : Mikes, 2002-2020. - 6 db ; 24 cm
A 6. köt. magánkiadásban jelent meg
ISBN 963-8130-36-9
Magyarország - egyháztörténet - keresztény egyház - magyar történelem
27(439)(091) *** 28(439)(091) *** 943.9
[AN 939040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], A tizenhatodik század magyar egyháztörténete 1551-ig. - 2020. - 160 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-81495-0-1 kötött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - szerzetesség - magyar történelem - 15. század - 16. század
282(439)"149/155" *** 271(439)"149/155" *** 943.9"149/155"
[AN 3784485] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7243 /2020.
Bereznai Zsuzsanna (1957-)
   Ötszáz év egy kecskeméti zsidó család életéből : XVI-XX. század / [Bereznai Zsuzsanna, Kircz Olga]. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2020. - 120 p. : ill. ; 24 cm + mell. - (A kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, ISSN 0231-4363 ; 5.)
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-9815-56-8 kötött
Kircz család
Kecskemét - helytörténet - zsidóság - családtörténet - elektronikus dokumentum
316.347(=924)(439-2Kecskemét) *** 943.9-2Kecskemét *** 929.52(439)Kircz
[AN 3784186]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2020.
Helembai Ildikó
   Nicole és a pasik avagy A magány 50 árnyalata / Helembai Ildikó. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2019. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81292-0-6 fűzött : 10000,- Ft
társkeresés
316.472.4
[AN 3783976]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2020.
Kik vagyunk? (angol)
   Who are we? : nationalities in Hungary / [curator Csaba Szabó] ; [ed. Béni L. Balogh, György Majtényi, Csaba Szabó] ; [publ. by the National Archives of Hungary]. - Budapest : Nat. Archives of Hungary, 2019. - 131 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
A Budapesten, 2018. júl. 12 - 2019. okt. 31. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-276-3 kötött
Magyarország - magyar történelem - nemzetiségtörténet - kiállítási katalógus
316.347(=00)(439) *** 323.15(=00)(439)(091) *** 943.9(=00) *** 930.8(=00)(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3783936]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2020.
   A kutatás felszabadító ereje : a részvételi akciókutatás elmélete és gyakorlata / szerk. Udvarhelyi Éva Tessza és Dósa Mariann ; [közread. a] ... Közélet Iskolája. - Budapest : Napvilág : Közélet Iskolája, 2019. - 340 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-076-5 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - politikai szociológia - politikai kultúra - politikai részvétel - társadalomtudományi kutatás - 21. század
316.334.3(439)"20" *** 323.21(439)"20" *** 303
[AN 3784065]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2020.
   Tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből / [főszerk. Gecsényi Lajos] ; [szerk. Fazekas Csaba] ; [közrem. Fiziker Róbert] ; [... kiad. a Milton Friedman Egyetem]. - Budapest : Milton Friedman Egy., 2019. - 395 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9559-61-5 fűzött
Magyarország - zsidóság - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439)"18/19"
[AN 3784268]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2020.
   Utódok emlékezete : a Német Kör kiállításai, 2013-2017 = Das Gedächtnis der Nachfahren : Ausstellungen des Deutschen Vereins, 2013-2017 / [szerk. ... Pécsi Csaba] ; [... ford. ... Walter Bálint] ; [közread. a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre]. - Pécs : Mo. Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, 2019. - 78, [1] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-81446-1-2 kötött
Szovjetunió - magyarországi németek - deportálás - második világháború - 1945 utáni időszak - kiállítás
316.347(=30)(439) *** 061.4(439)"201" *** 325.254(=30)(439)"194"
[AN 3783775]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7249 /2020.
   100 magyar népmese : a Magyar népmesék sorozat teljes kiadása. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2015. - 352 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-357-477-5 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3792271]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2020.
Baksay Sándor (1832-1915)
   Baksay Sándor néprajza / [szerk. Szabó Sándor] ; [kiad. Csurgói Baksay Sándor Alapítvány]. - Csurgó : Csurgói Baksay S. Alapítvány, 2019. - 146, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80837-3-7 fűzött
Dél-Magyarország - Jászkun kerületek - magyar néprajz - helyismeret
39(=945.11)(439-13) *** 39(=945.11)(439-35Jászkun_kerületek) *** 908.439-13 *** 908.439-35Jászkun_kerületek
[AN 3784232]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2020.
Bushnell, Candace (1958-)
Sex and the city (magyar)
   Szex és New York / Candace Bushnell ; [ford. Szemere Pál]. - Budapest : Gabo, cop. 2020. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-186-2 fűzött : 3490,- Ft
New York (város) - amerikai angol irodalom - nemi élet - párkapcsolat - riport
392.6(73-2New_York) *** 316.472.4(73-2New_York) *** 820-92(73)=945.11
[AN 3792276]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2020.
Hess, Megan
The dress (magyar)
   A ruha : a divattörténelem 100 ikonikus pillanata / Megan Hess. - Pécs : Alexandra, 2019. - 221, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Ford. Ferenczy Zsófia
ISBN 978-963-447-503-3 kötött : 4500,- Ft
divattörténet - híres ember - nő - 20. század - 21. század
391.2(100)"19/201" *** 929-055.2(100)
[AN 3784488]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2020.
Mucha, Laura
Love factually (magyar)
   Kit, miért, hogyan szeretünk? : Igazából szerelem tudományos alapon / Laura Mucha ; [ford. Miholics Zoltán]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 413, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-686-3 kötött : 3999,- Ft
szerelem - párkapcsolat - személyiség-lélektan
392.6 *** 159.923.2 *** 316.472.4
[AN 3784178]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7254 /2020.
Bartha Ákos (1982-)
   Bajcsy-Zsilinszky Endre : életút és utóélet / Bartha Ákos. - 2. jav. kiad. - Budapest : MTA BTK TTI, 2020. - 657 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 591-627.
ISBN 978-963-416-168-4 kötött : 3990,- Ft
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
Magyarország - politikus - politikatörténet - 20. század - Horthy-korszak
32(439)(092)Bajcsy-Zsilinszky_E. *** 32(439)"191/194"
[AN 3793625]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2020.
   Lakitelek, 1988 : a Magyar Demokrata Fórum 1988. szeptember 3-i tanácskozásának jegyzőkönyve és sajtóvisszhangja / szerk. Szeredi Pál. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019, cop. 2018. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 35.)
borító- és gerinccím: A Magyar Demokrata Fórum 1988. szeptember 3-i tanácskozásának jegyzőkönyve és sajtóvisszhangja. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-37-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyar Demokrata Fórum
Lakitelek - politikatörténet - belpolitika - ellenzék - konferencia - társadalmi rendezvény - párt - rendszerváltás - jegyzőkönyv - újságcikk - történelmi forrás
323.22(439)"1988"(093) *** 061.3(439-2Lakitelek) *** 329(439)MDF"198"(093)
[AN 3793551]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2020.
   A magyarság esélyei : a tanácskozás hiteles jegyzőkönyve : Lakitelek, 1987. szept. 27. / [szerk. Agócs Sándor és Medvigy Endre]. - 6. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 229 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Lakitelek, 1987
ISBN 978-615-5862-32-8 fűzött
Magyarország - belpolitika - politikai irányzat - rendszerváltás - konferencia-kiadvány
323(439)"1987" *** 329(439)"1987" *** 061.3(439-2Lakitelek)
[AN 3793556]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2020.
   A magyarság esélyei : a tanácskozás képeskönyve : Lakitelek, 1987. szept. 27. / [szerk. Szécsi Árpád]. - 2. jav. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 142 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Lakitelek, 1987
ISBN 978-615-5862-35-9 fűzött : 2000,- Ft
Lakitelek - Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - konferencia - fényképalbum
323(439)"198"(093)(084.12) *** 061.3(439-2Lakitelek)
[AN 3793557]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2020.
   Málenkij robot : fiatal kutatók kutatási eredményei : nemzetközi konferenciakötet = Malenki Robot : Ergebnisse junger Forscher und Forscherinnen : internationaler Tagungsband / [szerk. Márkus Beáta] ; [... ford. Walter Bálint] ; [közread. a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre]. - Pécs : Mo. Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, 2019. - 284 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Pécsett, 2018. nov. 23-24-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81446-0-5 fűzött
magyar történelem - kényszermunka - Gulag - deportálás - magyarországi németek - 1945 utáni időszak
323.282(47)"194" *** 343.819.5(47)"194/195" *** 325.254(=30)(439)"194" *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195"
[AN 3783732]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2020.
Patkós Veronika
   Szekértáborharc : eredmények a politikai megosztottság okairól és következményeiről / Patkós Veronika ; [közread. a] TK Politikatudományi Intézet ... - [Budapest] : TK PTI : Napvilág, 2019. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-143.
ISBN 978-963-338-443-5 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikai szociológia - politikai kultúra - 21. század - statisztikai adatközlés
323(439)"20"(083.41) *** 316.334.3(439)"20"(083.41) *** 316.7(439)"20"
[AN 3784067]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2020.
Sutarski, Konrad (1934-)
   Lengyelország és Magyarország Európa védelmében / Konrad Sutarski ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2019. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-63-1 fűzött
Lengyelország - Magyarország - történelmi kapcsolat - együttműködés - társadalmi változás - globalizáció - migráció - 21. század
327(438)"200/201" *** 339.9 *** 316.42(4) *** 325.1(100)"20" *** 327(439)"20"
[AN 3783720]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2020.
Sutarski, Konrad (1934-)
   Polska i Węgry w obronie Europy / Konrad Sutarski ; [wydaw.] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2019. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-64-8 fűzött
Magyarország - Lengyelország - történelmi kapcsolat - együttműködés - globalizáció - társadalmi változás - migráció - 21. század
327(439)"20" *** 327(438)"200/201" *** 339.9 *** 316.42(4) *** 325.1(100)"20"
[AN 3783727]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2020.
Westad, Odd Arne (1960-)
Restless empire (magyar)
   Nyughatatlan birodalom : Kína és a világ 1750 óta / Odd Arne Westad ; [ford. Kiss Marcell] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2020. - 432 p. : ill., térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 379-406.
ISBN 978-615-5559-62-4 kötött : 4900,- Ft
Kína - történelem - külkapcsolat
327(510)"175/20" *** 951.0"175/20"
[AN 3784283]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7263 /2020.
Bakonyi István (1952-)
   Nap-lom, 4 : fehérvári krónika, 2013-2016 / Bakonyi István ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2019. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-87-5 fűzött
Magyarország - 21. század - napló
929(439)"201"(0:82-94)
[AN 3784373]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2020.
Bihari János (1909-?|)
   A párthusokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után / írta Bihari János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 40 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Debrecen : Nemz. Kvk. és Lapterj. Váll. Ny., 1936
ISBN 978-615-5797-96-5 fűzött : 1500,- Ft
Parthus Birodalom - történelem - régészet - magyarságkutatás - hasonmás kiadás
930.8(=945.11)(089.3) *** 939.51(089.3) *** 904(395.1) *** 094/099.07
[AN 3793652]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2020.
Hernádi Tibor (1930-)
   A második világháború igaz története / Hernádi Tibor. - 8. bőv. kiad. - Baja : Szerző, 2019, cop. 1996. - 443 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 439-442.
ISBN 978-963-88472-5-6 fűzött : 4000,- Ft
történelem - második világháború
94"1939/1945"
[AN 3793451]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2020.
   Jánosházi mesék. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 64 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Jánosháza - helytörténet - oral history
943.9-2Jánosháza(0:82-94)
[AN 3783756]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2020.
   Kádári "idill" kicsit másképp.. : ártatlanok pokoljárása dokumentumokban és regényben / [fel. szerk. Szűcsné Horváth Erzsébet] ; [közrem. Bodó Mónika]. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2019. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm
D. Szűcs László "Emma" c. regényével
ISBN 978-615-00-7016-2 kötött : 3900,- Ft
1956-os forradalom - megtorlás - politikai üldözés - Kádár-korszak - magyar irodalom - történelmi forrás - memoár - regény
943.9"1956"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"(093) *** 894.511-94 *** 894.511-31
[AN 3784230]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2020.
   Királyegyháza : Szentiván és Szentgál párhuzamos története / [a növény- és állatvilág fejezeteket írta Babos Attila, Völgyi Sándor] ; [szerk. Mohr Szilárd, Vörös Tamás] ; [kiad. Királyegyháza Községi Önkiormányzat ...]. - [Királyegyháza] : Önkormányzat, 2019. - 160 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 156-160.
ISBN 978-615-00-5798-9 kötött
Királyegyháza - helytörténet - helyismeret
943.9-2Királyegyháza *** 908.439-2Királyegyháza
[AN 3783761]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2020.
Kövér István (1938-)
   A Tanácsköztársaság Vas vármegyében : tények, adatok, dokumentumok : eredeti források alapján / Kövér István. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2019. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5145-51-3 kötött : 3400,- Ft
Vas vármegye - magyar történelem - helytörténet - Tanácsköztársaság - történelmi forrás
943.911.1"1919"(093)
[AN 3784265]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2020.
László Zoltán
   Rádóckölked története / László Zoltán ; [társszerző Ilon Gábor]. - Rádóckölked : László Z., 2019. - 219 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 211-219.
ISBN 978-615-00-6873-2 fűzött
Rádóckölked - helytörténet - helyismeret
943.9-2Rádóckölked *** 908.439-2Radóckölked
[AN 3784244]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2020.
Miklóssy Endre (1942-2018)
   Várkonyi Nándor olvasókönyv / Miklóssy Endre. Várkonyi Nándor életének és munkásságának válogatott bibliográfiája / Kende Katalin. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2019. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5479-62-5 kötött : 3500,- Ft
Várkonyi Nándor (1896-1975)
Magyarország - művelődéstörténet - mitológia - író - 20. század - személyi bibliográfia
930.85(100) *** 291.13 *** 894.511(092)Várkonyi_N. *** 930.85(439)(092)Várkonyi_N. *** 012Várkonyi_N.
[AN 3783604]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2020.
   Od radości do dramatu : lata 1918-1920 w odbiorze polskim i węgierskim : materiały konferencyjne / [red. Balázs István Miklós, Piotr Piętka, Virágh József] ; [wydaw.] Polski Instytut Badawczy i Muzeum. - Budapeszt : Polski Inst. Badawczy i Muz., 2019. - 148 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2019. jún. 7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81028-5-8 fűzött
Lengyelország - Magyarország - magyar történelem - történelem - politikatörténet - két világháború közötti időszak
943.9"1918/1920" *** 943.8"1918/1920" *** 32(439)"1918/1920" *** 32(438)"1918/1920"
[AN 3783779]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2020.
Puskás Béla (1952-)
   Patalom : községtörténeti tanulmányok / Puskás Béla. - 2. bőv. kiad. - Kaposvár ; [Patalom] : [Önkormányzat], 2019. - 446 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. Patalom Község Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 377-380.
ISBN 978-615-00-6304-1 kötött
Patalom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Patalom *** 908.439-2Patalom
[AN 3792242]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2020.
Rechnitzer János (1952-)
   Egy győri család története : a kezdetektől 1965-ig / Rechnitzer János. - Győr : [Rechnitzer J.], 2019. - 201 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-615-00-7058-2 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Rechnitzer család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Rechnitzer
[AN 3784380]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2020.
   Relationes rerum : régészeti tanulmányok Nagy Margit tiszteletére = Relationes rerum : archäologische Studien zu Ehren von Margit Nagy / főszerk. Korom Anita ; szerk. Balogh Csilla, Major Balázs, Türk Attila. - Budapest : PPKE Régészettud. Int. : BTM : Archeolingua Alapítvány, 2018. - 720 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, ISSN 2064-8162 ; 10.)
Váltakozva magyar, német, angol és orosz nyelven. - Bibliogr. - Nagy Margit műveinek bibliográfiája: p. 17-24. - Összefoglalás váltakozva német, magyar, angol, orosz nyelven
ISBN 978-615-5766-13-8 kötött
régészet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
904(439) *** 012Nagy_Margit
[AN 3784142]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2020.
   Szétszaggatott ország : Trianon a magyar költészetben / [szerk. és az előszót írta Bíró Zoltán]. - 3. kiad. - Lakitelek : Antológia ; Budapest : Petőfi Irod. Ügynökség, 2020. - 187 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-47-2 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - trianoni békeszerződés - vers - antológia
943.9"1920"(0:82-14) *** 894.511-14(082) *** 341.382"1920"(0:82-14)
[AN 3793542]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2020.
Tar Ferenc (1955-)
   Egy arisztokrata család mindennapjai : visszaemlékezések a herceg Festetics család és alkalmazottainak életére / Tar Ferenc. - [Zalaegerszeg] : [Pannon Írók Társ.], 2019. - 349 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5022-36-4 fűzött
Festetics család
Keszthely - családtörténet - helytörténet - 20. század - oral history
929.52(439)Festetics(0:82-94) *** 943.9-2Keszthely"19"(0:82-94)
[AN 3784101]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2020.
Vakler Lajos
   Fehérvári beszélgetések 3. kötet : Vakler Lajos interjúi / [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2019. - 365 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9830-84-4 fűzött : 3500,- Ft
Székesfehérvár - híres ember - 21. század - interjú - televíziós műsorszám
929(439-2Székesfehérvár)(047.53) *** 791.9.097(439)"201"
[AN 3784383]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2020.
Vargáné Hegedűs Magdolna
   "Ne sírj utánam Katikám..." : élet a hátországban a nagy háború idején / Vargáné Hegedűs Magdolna ; [kiad. Csurgói Baksay Sándor Alapítvány]. - Csurgó : Csurgói Baksay S. Alapítvány, 2019. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100-107.
ISBN 978-615-80837-2-0 fűzött
Csurgó - helytörténet - helyi társadalom - első világháború - katona
943.9-2Csurgó"1914/1918" *** 929(439-2Csurgó)"191" *** 355(439-2Csurgó)"1914/1918"(092)
[AN 3784242]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2020.
   Visy 75 : artificem commendat opus : studia in honorem Zsolt Visy / [eds. Gergő István Farkas, Réka Neményi, Máté Szabó] ; [publ. by the] CLIR Kutatóközpont. - Pécs : CLIR Kutatóközp., 2019. - 573 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-481-8 kötött
Pannonia - Magyarország - régészet - római birodalom kora - emlékkönyv
904(398.6) *** 904(439)
[AN 3783638]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7281 /2020.
Cape Verde (magyar)
   Zöld-foki-szigetek. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-005-5 fűzött : 2290,- Ft
Zöld-foki-szigetek - útikönyv
916.658(036)
[AN 3783998]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2020.
Dénes Attila
   Csabai házak almanachja / Dénes Attila. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2019. - 309, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum évkönyve, ISSN 2064-4892 ; 7.). ("Ami csabai...", ISSN 2064-4906)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5811-06-7 kötött
Békéscsaba - helyismeret - helytörténet - építészet - épület
908.439-2Békéscsaba *** 943.9-2Békéscsaba *** 72(439-2Békéscsaba)
[AN 3784014]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2020.
   Az én városom, Csurgó. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-5847-09-7 fűzött
Csurgó - helyismeret - amatőr művészet - gyermekrajz - album
908.439-2Csurgó(084.1) *** 741.071-053.2 *** 379.825-053.2
[AN 3783876]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2020.
Explore Andalucia & the Costa del Sol (magyar)
   Andalúzia és Costa del Sol. - Komárom : Lingea, 2019. - 141 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Gerinccím: Andalúzia. - Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-615-5663-87-1 fűzött : 3490,- Ft
Andalúzia - útikönyv
914.681(036)
[AN 3783905]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2020.
Explore Copenhagen (magyar)
   Koppenhága. - Komárom : Lingea, 2019. - 143 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 978-615-5663-89-5 fűzött : 3490,- Ft
Koppenhága - útikönyv
914.89-2København(036)
[AN 3783949]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2020.
Explore Iceland (magyar)
   Izland. - Komárom : Lingea, 2019. - 142 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-615-5663-88-8 fűzött : 3490,- Ft
Izland - útikönyv
914.911(036)
[AN 3783934]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2020.
Explore Krakow (magyar)
   Krakkó. - Komárom : Lingea, 2019. - 140 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-963-505-013-0 fűzött : 3290,- Ft
Krakkó - útikönyv
914.38-2Kraków(036)
[AN 3783946]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2020.
Explore Marrakesh (magyar)
   Marrákes. - Komárom : Lingea, 2019. - 140 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-963-505-015-4 fűzött : 3490,- Ft
Marrákes - útikönyv
916.4-2Marrákes
[AN 3783940]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2020.
Explore Sicily (magyar)
   Szicília. - Komárom : Lingea, 2019. - 141 p. : ill., színes ; 20 cm + térk. - (Lingea felfedező, ISSN 2559-8392)
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-963-505-014-7 fűzött : 3290,- Ft
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 3783901]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2020.
Gulyás Imre
   Egy alföldi falu arcai : Tiszanána ma / Gulyás Imre ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2019. - 307 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5641-22-0 kötött : 3500,- Ft
Tiszanána - helyismeret
908.439-2Tiszanána
[AN 3783730]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2020.
Israel (magyar)
   Izrael. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 141 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-006-2 fűzött : 2290,- Ft
Izrael - útikönyv
915.694(036)
[AN 3783966]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2020.
Italian lakes (magyar)
   Olasz tavak. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-011-6 fűzött : 1990,- Ft
Olaszország - tó - útikönyv
914.5(285.2)(036)
[AN 3783984]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2020.
Juhász Zsolt
   Világjáró trabant / Juhász Zsolt ; [ill. Mekkey Péter]. - 2. bőv. kiad. - [Tiszaroff] : Vadász Zs., 2019-. - 20 cm
magyar irodalom - útleírás
908.100(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3792272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A Millenium Flaconok igaz története. - 2019, cop. 2017. - 160 p., [10] t. : ill., részben színes
ISBN 978-615-00-6709-4 fűzött
[AN 3792274] MARC

ANSEL
UTF-87294 /2020.
Malaysia (magyar)
   Malajzia. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-008-6 fűzött : 2590,- Ft
Malajzia - útikönyv
915.95(036)
[AN 3783953]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2020.
Mauritius (magyar)
   Mauritius. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-007-9 fűzött : 2290,- Ft
Mauritius - útikönyv
916.982(036)
[AN 3783969]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2020.
Porto (magyar)
   Porto. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 141 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-000-0 fűzött : 2290,- Ft
Porto (Portugália) - útikönyv
914.69-2Porto(036)
[AN 3783957]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2020.
Pulay Gábor
   Kréta, az istenek szigete : bazi nagy motorozás Görögországban / Pulay Gábor. - Budapest ; Rethymno : Magánkiad., 2019. - 100 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm + DVD
melléklet címe: Bazi nagy motorozás Görögországban
ISBN 978-615-00-6544-1 fűzött : 3600,- Ft
Kréta (sziget) - kirándulás járművekkel - motorkerékpár - útikönyv - audiovizuális dokumentum
914.959(036) *** 796.57
[AN 3784082]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2020.
Scotland (magyar)
   Skócia. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-91-8 fűzött : 2290,- Ft
Skócia - útikönyv
914.11(036)
[AN 3783982]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2020.
   Serdahelska lajca : zbornik duhovne ostavštine serdahelskih (pomurskih) Hrvata / [ured. ... Bernadeta Blažetin, Stjepan Turul] ; [izd. ... Hrvatska samouprava Stipan Blažetin u Serdahelu]. - Serdahel : Hrvatska samouprava, 2019. - 141, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6368-3 kötött
Tótszerdahely - helyismeret - magyarországi horvátok
908.439-2Tótszerdahely *** 316.347(=862)(439-2Tótszerdahely)
[AN 3784346]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2020.
Tallinn (magyar)
   Tallinn. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-99-4 fűzött : 2290,- Ft
Tallinn - útikönyv
914.742(036)
[AN 3783961]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2020.
Tenerife (magyar)
   Tenerife. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5663-98-7 fűzött : 2290,- Ft
Tenerife - útikönyv
914.685(036)
[AN 3783991]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2020.
Tuscany & Umbria (magyar)
   Toscana és Umbria. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-002-4 fűzött : 1990,- Ft
Toszkána - Umbria - útikönyv
914.505.2(036) *** 914.505.5(036)
[AN 3783996]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2020.
Yu Hua (1960-)
Shi ge cihui li de Zhongguo (magyar)
   Kína tíz szóban / Jü Hua ; [ford. Zombory Klára]. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2018. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3756-0 kötött : 3299,- Ft
Kína - kínai irodalom - történelem - országismeret - 20. század - ezredforduló
908.510 *** 895.1-94=945.11 *** 951.0"19/200"(0:82-94)
[AN 3793772]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7304 /2020.
   Általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás : 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról : hatályos: 2020. március 1. : egységes szerkezetben a 2020. április 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 106 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2020. márc. 1.
ISBN 978-963-413-288-2 fűzött : 900,- Ft
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - törvény
352.077(439)(094) *** 342.924(439)(094)
[AN 3792324]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2020.
Boros Lajos (1959-)
   Rácsok mögött szabadon / Boros Lajos. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2020, cop. 2017. - 203, [11] p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 978-963-288-386-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - bűnöző - 20. század - 21. század - megtérés - memoár
343.26(439)(0:82-94) *** 343.91(439)(092)Boros_L.(0:82-94) *** 248.152(0:82-94)
[AN 3793621]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2020.
   Büntetés-végrehajtási törvény : 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról : hatályos: 2020. január 1. : egységes szerkezetben a 2020. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 205 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2020. febr. 19.
ISBN 978-615-5107-62-7 fűzött : 1190,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343.8(439)(094)
[AN 3792333]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2020.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályos: 2020. február 15. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 168 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-963-413-281-3 fűzött : 1150,- Ft
ISBN 978-963-413-282-0 spirál fűzéssel : 1150,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3792290]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2020.
   Büntetőeljárási jog : a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény : hatályos: 2020. január 1. : egységes szerkezetben a 2020. április 1. és július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 330 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2020. febr. 12.
ISBN 978-963-413-285-1 fűzött : 1690,- Ft
ISBN 978-963-413-286-8 spirál fűzéssel : 1690,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3792298]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2020.
   Egyetemes állam- és jogtörténet / Bónis Péter [et al.] ; szerk. Stipta István. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 452 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-274-5 fűzött : 4600,- Ft
államjog - jogtörténet - egyetemi tankönyv
342(100)(091)(075.8) *** 34(100)(091)(075.8)
[AN 3792239]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2020.
Horváth István (1962-)
   A munka törvénykönyve magyarázata, 2018 : az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai / [Horváth István, Szladovnyik Krisztina]. - Budapest : Vezinfó, 2019. - 543 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-75-8 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - munkajog - munkaviszony - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3784119]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2020.
Magyarország. Országgyűlés
   Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben / [szerk. Dukán Ildikó, Szakály Marietta] ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - Átd. kiad. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., 2020. - 347 p. ; 24 cm
Lezárva: 2020. márc. 1. - borító- és gerinccím: Házszabályi rendelkezések
ISBN 978-615-5948-26-8 fűzött
2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről
Magyarország - országgyűlés - házszabály - 21. század - törvény
342.53(439)(094)
[AN 3792363]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2020.
Marosi Endre (1946-)
   Pércsi Lajos őrnagy és társai hadbírósági pere, 1958 : Schmidt-kastély, Óbuda, 1956 / Marossy Endre ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2019. - 197 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192-197.
ISBN 978-615-5641-19-0 fűzött
Pércsi Lajos (1911-1958)
Budapest. 3. kerület - Magyarország - katonatiszt - 1956-os forradalom - megtorlás - koncepciós per - helytörténet - 20. század
343.301.096(439)"1958" *** 323.282(439)"195" *** 355(439)(092)Pércsi_L. *** 943.9-2Bp.III."1956"
[AN 3783738]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2020.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról : kiegészítve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2020. január 1. : egységes szerkezetben a 2020. április 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 97 p. ; 21 cm
Lezárva: 2020. febr. 14.
ISBN 978-963-413-287-5 fűzött : 850,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3792328]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2020.
   Polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2020. január 1. : egységes szerkezetben a 2020. április 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 203 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2020. febr. 11.
ISBN 978-963-413-283-7 fűzött : 1190,- Ft
ISBN 978-963-413-284-4 spirál fűzéssel : 1190,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3792294]
MARC

ANSEL
UTF-87315 /2020.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2020. január 1. : egységes szerkezetben a 2020. március 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 350 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2020. febr. 7. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-280-6 fűzött : 1790,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3792335]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2020.
   (Pre)judgement in Brussels : rule of law concepts in a contested procedure : information note to the General Affairs Council of the European Union by the Hungarian Government on the Resolution on Hungary adopted by the European Parliament on 12 September 2018 / [ed. ... Judit Varga] ; [publ. by the Ministry of Justice of Hungary]. - Budapest : Hung. Official J. Publ., 2019. - 264 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5710-79-7 kötött
Magyarország - jogállam - jogeset - 21. század
342(439) *** 34.096(439)"201"
[AN 3784260]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2020.
Spitzer Jenő
   Önvédelem versus terrorizmus : az erőszak tilalma és az önvédelem joga a nemzetközi jogban, különös tekintettel az Iszlám Állam elleni nemzetközi fellépés lehetőségeire / Spitzer Jenő. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2019. - 109 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca juris militaris, ISSN 2630-9289 ; 3.)
Lezárva: 2018. dec. 15. - Bibliogr.: p. 93-109.
ISBN 978-615-00-4536-8 fűzött
önvédelem - nemzetközi jog - terrorizmus - 21. század
343.228 *** 341 *** 323.285(100)"20"
[AN 3784276]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2020.
Szebenyi István
   Corpus delicti, avagy Én voltam a "móri ügy" kulcsa? / [... írta Szebenyi István]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 184 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5214-00-4 fűzött
Mór - jogeset - bűncselekmény - ezredforduló - memoár
34.096(439-2Mór)"2002"(0:82-94)
[AN 3783928]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2020.
Takó Dalma (1995-)
   A katonai büntetőjog speciális intézményei a XX. század első felében : a Tanácsköztársaság katonai büntetőjoga és a Honvéd Vezérkar Főnökének Bírósága / Takó Dalma. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2019. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca juris militaris, ISSN 2630-9289 ; 5.)
Bibliogr.: p. 120-135.
ISBN 978-615-00-6992-0 fűzött
Magyarország - katonai büntetőjog - magyar történelem - Tanácsköztársaság - 20. század
344(439)"190/194" *** 943.9"1919"
[AN 3784280]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2020.
   Tanulmányok a győri felsőbíráskodás történetéből a XIX-XX. század fordulóján : 15 éves a Győri Ítélőtábla / [szerk. Molnár Andrea, Széplaki László]. - Győr : Győri Ítélőtábla, 2019. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-7129-9 kötött
Győri Királyi Ítélőtábla
Győr - bíróság - testülettörténet - 19. század - 20. század
347.992(439-2Győr)"18/19"
[AN 3784352]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2020.
   Törvényszéki elődeink : a Fővárosi Törvényszék története, 1870-1915 / [fel. szerk. Szántó Csilla]. - [Budapest] : Főv. Törvényszék, [2019]. - 74, [1] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Budapesti Királyi Törvényszék
Budapest - bíróság - testülettörténet - századforduló
347.992(439-2Bp.)"187/191"
[AN 3783885]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2020.
   Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2018. és 2019. évben tartott tudományos rendezvényein elhangzott előadásokból / [... szerk. Zséger Barbara]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2019. - 229 p. : ill. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 79.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8016-29-4 fűzött
kriminológia
343.9
[AN 3783683]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7323 /2020.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2018) (Budapest)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára nevezett pályamunkák összefoglalói, NKE HHK : [2018. május 10.] : [rezümékötet] / [szerk. Kaló József]. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 83 p. ; 20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-531-077-7 fűzött
hadtudomány - tudományos diákkör
355/359 *** 378.184
[AN 3784445]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2020.
   NATO in the 21th century : a Central European perspective / ed. by Baranyi Tamás Péter, Stepper Péter ; [publ. by the] Antall József Knowledge Centre. - Budapest : Antall J. Knowledge Centre, 2019. - 293 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-63-1 fűzött : 3500,- Ft
North Atlantic Treaty Organization
Közép-Európa - biztonságpolitika - katonapolitika - 21. század
355.356(100-15)NATO *** 355.02(4-11)"20"
[AN 3784370]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2020.
   Tatabánya az első világháborúban / [szerk. B. Stenge Csaba]. - Tatabánya : Tatabánya M. Jogú Város Lvt., 2019. - 229 p. : ill. ; 24 cm. - (Tatabányai levéltári kiadványok, ISSN 2560-0524 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89081-5-5 fűzött
helytörténet - hadtörténet - szénbányászat - katona - hősi halott - katonai egység története - első világháború - névtár - történelmi forrás
355.486(439-2Tatabánya)"1914/1918"(093) *** 355(439-2Tatabánya)"1914/1918"(092) *** 355.293(439-2Tatabánya)"1914/1918"(092) *** 050.8 *** 943.9-2Tatabánya"191"(093) *** 622.33(439-2Tatabánya)"189/191"
[AN 3784068]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2020.
Vaskó Tamás
   Atomtöltetek Magyarországon a hidegháborúban = Nuclear warheads in Hungary during the cold war era / [fotók Vaskó Tamás] ; [szöveg Restár Milán]. - [Dunakeszi] : [Vaskó T.], 2019. - 62 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-6157-3 fűzött : 1490,- Ft : 12 EUR
Magyarország - Szovjetunió - katonapolitika - hidegháború - megszállás - haderő - atomfegyver - Kádár-korszak - fényképalbum
355.02(47)"195/198" *** 327.54(100)"194/198" *** 355(47)"195/198" *** 623.454.8 *** 341.324(439)"195/198"(084.12)
[AN 3783787]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7327 /2020.
Bölcskei Krisztián
   GDPR kézikönyv 2.0 : új EU-s adatvédelmi rendelet, Info tv., GDPR salátatörvény, 2019 / [szerző Bölcskei Krisztián]. - Budapest : Vezinfó, 2019. - 276 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-70-3 fűzött
Európai Unió - adatvédelem - jogi szabályozás
659.2.012.8(4-62) *** 342.721(439) *** 342.721(4-62)
[AN 3784126]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2020.
Kasza Tamás (1974-)
   Szuperszonikus lezárás másképp : az értékesítés új könyve / Kasza Tamás, Oláh Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2019. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80787-9-5 fűzött : 10000,- Ft
eladás
65.013 *** 658.8
[AN 3783985]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2020.
   Vezető és menedzser : emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából / [szerk. László Gyula, Németh Julianna, Sipos Norbert] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2019. - 393 p. : ill. ; 24 cm
A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-441-2 kötött
vezetéstudomány - szervezéstudomány - emlékkönyv
65.01
[AN 3783582]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7330 /2020.
   Egy csodálatos magyar elme : Harsányi János élete és munkássága / Simon János szerk. - Budapest : CEPoliti, 2019-. - 24 cm
Harsányi János (1920-2000)
Egyesült Államok - közgazdász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - játékelmélet
330(73)(=945.11)(092)Harsányi_J. *** 519.83
[AN 3783679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2019. - 505 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5771-14-9 fűzött
[AN 3783682] MARC

ANSEL
UTF-87331 /2020.
   Pénzügy : adózási segédlet, 2019 : [GINOP-5.1.9-2017-00003] / [közread. a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület etc.]. - [Szeged] : DARTKE, [2019]. - 52 p. ; 30 cm
keretcím: "GO - Gondolkozz okosan"
Fűzött
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3783903]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2020.
Szőke Róbert
   Mágikus szavak és mondatok, amik eladnak : az érzelmi nyelvi kód aranykönyve értékesítőknek / Szőke Róbert. - Mindszent : Marketingdoktor Kft., 2019. - 224 p. : ill. ; 17 cm. - (Rekord értékesítés sorozat ; 2.)
ISBN 978-615-81151-1-7 kötött
eladás - kommunikáció - üzleti élet
658.8 *** 65.013 *** 316.77
[AN 3784243]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2020.
   Vállalkozási alapismeretek és vállalkozói kompetenciák fejlesztése : készült az Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás GINOP-5.1.9-2017-00003 projekthez / [közread. a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület etc.]. - [Szeged] : DARTKE, 2019. - 184 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: "GO - Gondolkozz okosan"
Fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 3783889]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7334 /2020.
   Gyermekvédelmi útmutató : L'Hermitage Tartomány : jogok, utasítások és iránymutatások / [kiad. a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend]. - Karcag : Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend, 2018. - 29, [51] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87963-6-3 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - családjog - gyermek - maristák
364.65-053.2/.6(439) *** 347.63(439) *** 267
[AN 3793756]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2020.
   De Hongaarse kindertreinen : een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog / red. Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi. - Budapest : L'Harmattan ; Hilversum : Uitgeverij Verloren, 2020. - 214 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-90-8704-847-1
Fűzött
Magyarország - Hollandia - Belgium - emigráció - gyermekvédelem - 20. század
364.65-053.2(439) *** 061.235(492)"192/193" *** 061.235(493)"192/193"
[AN 3784516]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7336 /2020.
Kendrella Ágnes (1975-)
   IKT az óvodában : információ és kommunikációs technológia pedagógiai célú segédanyag gyűjteménye : külső világ tevékeny megismerése, természeti környezet: állatok / Kendrella Ágnes Klára. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2019]. - 124 p. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5581-85-4 fűzött
óvodai nevelés - környezeti nevelés - digitális technika
373.24 *** 37.033 *** 681.3.004.14
[AN 3783744]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2020.
Komáromi Lajosné (1951-)
   Vidám, dalos esztendő : mondókák, dalok, zenei játékok a teljes nevelési évre / Komáromi Lajosné. - [Nyíregyháza] : Novum, [2019]-. - 28 cm
óvodai nevelés - környezeti nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.033(072)
[AN 3769426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tél. - [2019]. - 140 p. : ill.
Bibliogr.: p. 138.
ISBN 978-615-5581-98-4 fűzött
[AN 3783740] MARC

ANSEL
UTF-87338 /2020.
   Könyvtárhasználat-információkeresést fejlesztő könyvtári mintaprogramok / szerk. Fehér Judit, Koglerné Hernádi Ágnes. - Budapest : FSZEK, 2019. - 299 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Módszertani kötetek ; 8.)
QR-kóddal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-581-459-6 kötött
könyvtárpedagógia - módszertan
371.385.1 *** 371.3
[AN 3783925]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2020.
Lángi Péter (1942-)
   A keszthelyi Nagyváthy János Technikum/Szakközépiskola története, 1945-2005 / Lángi Péter ; [közread. a] Pannon Írók Társasága. - [Zalaegerszeg] : Pannon Írók Társ., 2019. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 166.
ISBN 978-615-5022-33-3 fűzött
Nagyváthy János Szakközépiskola és Kollégium (Keszthely)
Keszthely - szakközépiskola - technikum - iskolatörténet
373.6(439-2Keszthely)(091)
[AN 3784109]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2020.
   Neveléstudomány - Sopronból nézve : kötetek a neveléstudomány könyvespolcáról : recenziók / [szerk. Trencsényi László]. - Budapest ; Sopron : Új Helikon Bt., 2020. - 68, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80734-9-3 fűzött
pedagógia - könyvismertetés
37.01 *** 894.511-95
[AN 3784414]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2020.
   Szövegértést fejlesztő könyvtári mintaprogramok / szerk. Fehér Judit, Koglerné Hernádi Ágnes. - Budapest : FSZEK, 2019. - 317 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Módszertani kötetek ; 6.)
QR-kóddal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-581-455-8 kötött
szövegértés - képességfejlesztés - könyvtárpedagógia - módszertan
372.46 *** 37.025 *** 028 *** 371.385.1
[AN 3784259]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2020.
Tóth István, H. (1951-)
   Értékkeresés : az óvodai magyar nyelvi nevelésért a hagyományápolás tükrében : szemlődés, hozzáadás, hasznosság / [írta H. Tóth István]. - Budapest : Sprint Kft., 2019. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705 ; 15.)
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 978-615-80997-7-6 fűzött
óvodai nevelés - anyanyelvi nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 372.46(072)
[AN 3784340]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2020.
Trencsényi László (1947-)
   2019 : pedagógiai írások / Trencsényi László. - [Budapest] : Új Helikon, 2020. - 183, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80734-8-6 fűzött
pedagógia
37
[AN 3784408]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7344 /2020.
Boyle, Michael (1959-)
New functional training for sports (magyar)
   Funkcionális edzés újratöltve / Michael Boyle ; [ford. Végh Gabriella]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 319 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-475-226-4 fűzött : 3999,- Ft
edzés
796.015
[AN 3784544]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2020.
Lux Gábor (1980-)
   Castle Xyntillan : adventure module for levels 1-6 / by Gabor Lux. - Pécs : Lux, G., [2019]. - 132 p. : ill. ; 30 cm
borító- és gerinccím: E.M.D.T. 60
ISBN 978-615-5902-22-2 kötött
szerepjáték
793.9
[AN 3783859]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2020.
Papp Győző (1959-)
   Ezren ETO-mezben : labdarúgó-lexikon Adrigántól Zsókig / Papp Győző. - [Budapest] : Mediaworks : Kisalföld Kv., cop. 2019. - 187, [2] p. : ill. ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. [189].
ISBN 978-615-80850-9-0 kötött : 3990,- Ft
WKW ETO FC Győr
Győr - labdarúgó - adattár - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332(439-2Győr)(091) *** 796.332(439-2Győr)(092)(035.5)
[AN 3784359]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7347 /2020.
   Aboutness : a kép mint érzéki képződmény : kortárs svájci és magyar képzőművészeti kiállítás : [Vasarely Múzeum, ... Budapest, ... 2019. június 5 - szeptember 22.] = Aboutness : the image as sense-structure : contemporary Swiss - Hungarian art exhibition / [kurátor, előszó és további szövegek ... Júlia N. Mészáros] ; [katalógus szerk. ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2019. - 47 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-6026-01-9 fűzött
Svájc - Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(494)"201" *** 73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3783755]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2020.
Balló László (1953-)
   Értékes óráink : európai órakincsek gyűjteményeinkben / Balló László. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2019. - 336 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-88-2 kötött : 9500,- Ft
Európa - Vas megye - asztali óra - köztéri óra - iparművészet - művészettörténet - múzeumi gyűjtemény - magángyűjtemény
069.017(439.111) *** 681.113(4)
[AN 3783729]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2020.
Bernáth Csilla|
   Horgolt mesék Zölderdőből : erdő-mező játékos állatai / Bernáth Csilla. - [Mohács] : FabriCar Kft., [2019]. - 193 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6047-7 fűzött
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3783794]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2020.
Bobály Attila (1948-2017)
   Bobály Attila életmű-kiállítás / [szerk. Németh Miklós Attila, Bobály Ádám]. - Budapest : Baluc Tömegkommunikációs és K. Bt., [2019]. - 77 p. : ill., színes ; 20 cm
A Salgótarjánban, 2019. szept. 13 - okt. 30. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-6150-4 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Bobály_A. *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 3783776]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2020.
Duray Tibor (1912-1988)
   A vonal varázsa : Duray Tibor rajzai / [írta, a képeket vál. ...] Molnos Péter. - Budapest : BDO Mo. Vagyonkezelő és Szolg. Kft., 2019. - 256 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 254-255.
ISBN 978-615-81336-0-9 kötött
Duray Tibor (1912-1988)
Magyarország - grafikus - 20. század
76(439)(092)Duray_T.
[AN 3783718]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2020.
   Együtt élünk. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 56 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5847-94-3 fűzött : 2200,- Ft
vak - magyar irodalom - amatőr művészet - gyermekrajz - antológia
741.071-053.2 *** 894.511-822 *** 364.65-056.262(0:82-822) *** 379.825-053.2
[AN 3783874]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2020.
   Az én városom, Vép. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 96 p. : ill., főként színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-5847-75-2 fűzött
Vép - helyismeret - amatőr művészet - gyermekrajz - antológia - album
741.071-053.6 *** 379.825-053.2 *** 908.439-2Vép(0:82-822)(084.1)
[AN 3783774]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2020.
Fábián Dénes Zoltán (1951-)
   Fábiánné Biczó Ilona / Fábián Dénes, Kovács Árpád. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 96 p. : ill. ; 16x16 cm. - (Arcképcsarnok ; 20.)
ISBN 978-615-5847-73-8 kötött : 2300,- Ft
Fábiánné Biczó Ilona (1886-1970)
Magyarország - Szombathely - pedagógus - képzőművész - nők a társadalomban - századforduló - 20. század - rézmetszet
762 *** 316.37-055.2(439)"19" *** 37(439-2Szombathely)(092)Fábiánné_Biczó_I. *** 76(439)(092)Fábiánné_Biczó_I.
[AN 3783760]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2020.
Ferkovics József (1961-)
   Ferkovics József festőművész. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., cop. 2019. - 222 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5847-90-5 kötött : 7900,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Ferkovics_J.
[AN 3783758]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2020.
Gráfik Imre (1944-)
   Építészeti hagyományunk nyomában : tanulmányok a népi építészet és a településnéprajz köréből, 1974-2018 / Gráfik Imre. - Budapest : Romanika, 2019. - 400 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-45-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - építészettörténet - népi kultúra - tanya
711.423(439)(091) *** 316.334.55(439)(091) *** 72.031.4(439)(091)
[AN 3783796]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2020.
Lengyel András
   Ezüstkönyv : középkori magyar pénzverés / Lengyel András ; [közread. a] Pannonia Terra Numizmatika. - Budapest : Pannonia Terra Numizmatika, 2019-. - ill. ; 31 cm
Magyarország - pénzverés - középkor - fémpénz
737.1(439)"09/15" *** 336.746(439)"10/15"
[AN 3783895]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 997-1307. - 2019. - 143 p.
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 978-615-00-6682-0 kötött
Magyarország - numizmatika - pénzverés - Árpád-kor - fémpénz
737.1(439)"997/1307" *** 336.746(439)"997/1307"
[AN 3783896] MARC

ANSEL
UTF-87358 /2020.
   Németh János 85 / [... szerk. Farkasi Csilla] ; [kiad. a Vitrin Egyesület]. - Zalaegerszeg : Vitrin Egyes., 2019. - 75, [2] p. : ill. ; 18x20 cm
ISBN 978-963-89993-6-8 fűzött
Németh János (1934-)
Magyarország - szobrász - keramikus - 20. század - 21. század
73(439)(092)Németh_J. *** 738(439)(092)Németh_J.
[AN 3784360]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2020.
Rékasi Attila (1974-)
   Negyedszázad : Rékasi 25 / Rékasi Attila. - Budapest : Rékasi A., 2019. - 48 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-7128-2 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Rékasi_A.
[AN 3783783]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2020.
Sármány Ilona (1949-)
   Bécs művészeti élete Ferenc József korában, ahogy Hevesi Lajos látta / Sármány-Parsons Ilona. - [Budapest] : Balassi, cop. 2019. - 472 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 459-464.
ISBN 978-963-456-057-9 kötött : 6900,- Ft
Hevesi Lajos (1843-1910)
Bécs - Magyarország - festészet - művészeti élet - 19. század - századforduló - kritikus - újságíró
73/76(436-2Wien)"186/191" *** 070(439)(092)Hevesi_L. *** 75(436)"186/191"
[AN 3783993]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2020.
Szunyoghy András (1946-)
   Rajztechnikák / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 48 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Leonardo rajziskola ; 9.)
ISBN 978-963-09-9785-0 kötött : 2490,- Ft
ISBN 978-963-09-9591-7 fűzött : 1490,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3783907]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2020.
Torjay Valter (1964-)
   Torjay Valter festőművész : önvallomás. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., cop. 2019. - 335 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Összefoglalás angol, német és olasz nyelven
ISBN 978-615-5847-89-9 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Torjay_V.
[AN 3783734]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2020.
   Virágkötő iskola / szerk. Szabó János, V. Hegyi Ildikó ; [rajz. Demjén Zsófia, Szabó János] ; [fényképezte Szabó János]. - Budapest : Mezőgazda, [2020], cop. 2017. - 258 p., XV t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-963-286-755-7 kötött : 5500,- Ft
virágkötészet
745.93
[AN 3793641]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2020.
Zima Szabolcs (1975-)
   Világcsodák : miről mesélnek a nevek? / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 96 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-487-113-2 kötött
helyismeret - építészet - album
72(100) *** 908.100(084.1)
[AN 3783764]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7365 /2020.
Dalos Anna (1973-)
   Ajtón lakattal : zeneszerzés a Kádár-kori Magyarországon, 1956-1989 / Dalos Anna. - Budapest : Rózsavölgyi, 2020. - 432 p. : ill. ; 24 cm. - (Musica scientia, ISSN 2064-3780)
Bibliogr.: p. 399-419.
ISBN 978-615-81314-1-4 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - zenetörténet - zeneszerző - 20. század - Kádár-korszak
78(439)"195/198" *** 78.071.1(439)(092)"19"
[AN 3784482]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2020.
Gál József (1938-|)
   Rekviem a drámai szopránért : Németh Mária emlékezete, 1897-1967 / Gál József ; [kiad. ... Csaba József Honismereti Egyesület, Nemeskolta Község Önkormányzata]. - Szombathely ; Körmend : Csaba J. Honismereti Egyes. ; Nemeskolta : Önkormányzat, 2019. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87215-5-6 fűzött
Németh Mária (1898-1967)
Magyarország - operaénekes - 20. század
784.071.2(439)(092)Németh_M.
[AN 3784281]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2020.
Mózner Miklós (1954-)
   Sokszínű zenei morzsák / Mózner Miklós ; [ill. Lasancz Panna]. - Tapolca : [Mózner M.], 2019. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6874-9 fűzött
zenetörténet - magyar irodalom - vers
78(100)(091)(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3784116]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2020.
Szénási Ferenc
   Rock 'n' roll legendák a 60-as, 70-es, 80-as évektől / [a portrékarikatúrákat rajz.] Szénási Ferenc ; [... szöveg ...] B. Tóth László. - Győr : Palatia, 2019. - [111] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Fűzött
grafikus - zenész - könnyűzenei előadó - 20. század - rockzene - életrajz - karikatúra
78.067.26.036.7(100)"196/198"(092) *** 741.5(439)(092)Szénási_F.
[AN 3784388]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7369 /2020.
Lőte Attila (1934-)
   Maszk nélkül : egy színész jegyzetei a közönségnek / Lőte Attila. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Napkút K., 2019. - 323, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-879-9 kötött : 3790,- Ft
Lőte Attila (1934-)
Magyarország - színész - 20. század - memoár
792.028(439)(092)Lőte_A.(0:82-94)
[AN 3792282]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2020.
   Számadás : az eszenyi Ritmus Néptáncegyüttes jubileumi emlékkönyve / [szerk. ... Kovács Sándor]. - Budapest : Romanika, 2019. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kárpátaljai spektrum)
ISBN 978-615-5037-49-8 kötött
Ritmus Néptáncegyüttes
Eszeny - néptáncegyüttes - határon túli magyarság
793.31.071(=945.11)(477.87-2Eszeny)
[AN 3783686]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7371 /2020.
Csájiné Knézics Anikó
   A nagy szinonima-hadjárat : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Csájiné Knézics Anikó ; [ill. Szűcs Édua]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-811-0 fűzött : 999,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). A nagy szinonima-hadjárat
magyar nyelv - szinonima - példatár
809.451.1-314.1(076)
[AN 3793651]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2020.
   Finn nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 159 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-505-018-5 fűzött : 2990,- Ft
finn nyelv - nyelvtan
809.454.1-5
[AN 3784010]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2020.
Forró Zsuzsa (1959-)
   Készüljünk a Pannon Nyelvvizsgára : közép- és felsőfokú szóbeli és írásbeli feladatok / Forró Zsuzsanna, Kátai Gyöngyvér. - Sopron : Padlás Nyelviskola és Kvk., [2020]. - 139 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-13-2 fűzött : 2700,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3784348]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2020.
Fülöp Gábor
   Key to a successful exam : felkészítő tankönyv a középfokú angol nyelvvizsgára : [preparatory coursebook for the intermediate language exam in English] : [English level B2] / Fülöp Gábor ; [kiad. ... Akadémia Nyelviskola Kft.]. - 4. kiad. - Esztergom : Fülöp G. : Akad. Nyelviskola, 2020. - 403 p. : ill. ; 28 cm + CD
ISBN 978-615-00-7153-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3793467]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2020.
Holm, Hans J. J. G.
   The earliest wheel finds, their archaeology and Indo-European terminology in time and space, and early migrations around the Caucasus / Hans J. J. G. Holm. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2019. - 148 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5766-30-5 fűzött
ősrégészet - őstörténet - nyelvészet - nyelvtörténet - indoeurópai nyelvek - indoeurópai népek - terminológia
809.1-53 *** 930.8(=91) *** 903
[AN 3784534]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2020.
Jäger-Manz, Monika (1962-)
   Ich sag' dir was! : eine Handreichung für die Förderung der deutschen Sprache im Kindergarten ... / Monika Jäger-Manz. - Baja : Bajapress Ny. : M. Jäger-Manz, 2019, cop. 2016. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 978-963-12-5520-1 fűzött
német nyelv - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
803.0(072)=00 *** 372.3(072)
[AN 3793445]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2020.
   Magyar - német csevegő. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 429 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-97-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - társalgási zsebkönyv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 803.0(078)=945.11
[AN 3784007]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7378 /2020.
Hernádi Sándor (1927-2013)
   Szórakoztató szóra késztető : a szép magyar beszéd / Hernádi Sándor ; [... ill. Szűcs Édua]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 229, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-515-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar nyelv - beszédművelés - gyermekkönyv
82.085(02.053.2) *** 809.451.1-06(02.053.2)
[AN 3793763]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2020.
Maruzsné Sebó Katalin (1952-)
   Poetika priestoru poézii Slovákov v Maďarsku / Katarína Maruzsová Šebová ; [vyd. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2019. - 206, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-196. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-615-5330-17-9 fűzött
Magyarország - szlovák irodalom története - magyarországi szlovákok
885.4(439)(091) *** 316.347(=854)(439)
[AN 3784343]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7380 /2020.
   70 év 70 kép : fotóalbum a hetvenéves Lezsák Sándor tiszteletére / szerk. Házi Balázs és Nagymihály Zoltán ; [közread. a] Retörki. - Budapest : Retörki, 2019. - 72 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Fűzött
Lezsák Sándor (1949-)
Magyarország - író - politikus - 20. század - 21. század - fényképalbum
894.511(092)Lezsák_S.(084.12) *** 32(439)(092)Lezsák_S.(084.12)
[AN 3783692]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2020.
   Írók az Írószövetség történetéről, 1945-57 : jegyzőkönyv : [1982-83] / Elek István, Lezsák Sándor, Márton Gyöngyvér szerk. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-34-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyar Írószövetség
Magyarország - irodalmi élet - kulturális politika - kulturális egyesület - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - jegyzőkönyv - történelmi forrás
894.511(091)"1945/195"(093) *** 008:323(439)"1945/195"(093) *** 061.28(439-2Bp.)Magyar_Írószövetség"198"(047.53)
[AN 3793524]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2020.
   Ki volt Bieliczky Joó Sándor? : vélemények az életéről, a verseiről és az írásairól négy megjelent kötet alapján / [... az "Emlékszoba Alapítvány - a zene és a költészet ápolásáért" kiadásában ...]. - [Hajdúszoboszló] : "Emlékszoba Alapítvány - a zene és a költészet ápolásáért", 2019. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7380-4 fűzött : 2000,- Ft
Bieliczky Sándor (1929-1983)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Bieliczky_S.
[AN 3784183]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7383 /2020.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Den nionde graven (magyar)
   A kilencedik / Stefan Ahnhem ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2017. - 429 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-593-4 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3792428]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2020.
Backman, Fredrik (1981-)
En man som heter Ove (magyar)
   Az ember, akit Ovénak hívnak / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2014. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-759-4 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3793771]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2020.
Barker, Jonathan Dylan (1971-)
The fifth to die (magyar)
   Az ötödik áldozat / J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2018. - 517 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-785-0 fűzött : 4480,- Ft : 14,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3793487]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2020.
Baxendale, Martin
Your marriage (magyar)
   A házasság működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - [Budapest] : Animus, 2020, cop. 2004. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9715-78-3 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 3792237]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2020.
Baxendale, Martin
Your woman (magyar)
   A nő működése : kezelési útmutató férfiaknak / Martin Baxendale. - [Budapest] : Animus, 2020, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9884-39-7 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 3792234]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2020.
Follett, Ken (1949-)
The pillars of the earth (magyar)
   A katedrális : Kingsbridge-trilógia I. / Ken Follett. - Új, átd., jav. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 972 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-943-0 kötött : 5500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3792279]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2020.
Gaiman, Neil (1960-)
Coraline (magyar)
   Coraline / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2009. - 128, [1] p. : ill. ; 21 cm
Ill. Dave McKean
ISBN 978-963-419-782-9 fűzött : 2480,- Ft : 8 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3793498]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2020.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Demian (magyar)
   Demian : Emil Sinclair ifjúságának története / Hermann Hesse ; [ford. és az utószót írta Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 218, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-463-9 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3793777]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2020.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : cabin fever (magyar)
   Egy ropi naplója : négy fal között / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-069-0 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3792231]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2020.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the ugly truth (magyar)
   Egy ropi naplója : a rideg való / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-21-1 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3792229]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2020.
Klassen, Julie (1964-)
The secret of Pembrooke Park (magyar)
   Az udvarház titka / Julie Klassen ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 430 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-357-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3784074]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2020.
Krausnick, Michael (1943-)
Elses Geschichte (magyar)
   Else története : egy kislány túléli Auschwitz táborát / [írta] Michael Krausnick ; [ill.] Lukas Ruegenberg ; [az utószót írta Romani Rose] ; [... ford. Walter Bálint] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : JPM, 2019. - 73 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9873-52-0 fűzött
Németország - német irodalom - népirtás - cigányság - második világháború - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 323.12(=914.99)(430)"1939/1945"(0:82-31)
[AN 3783566]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2020.
Läckberg, Camilla (1974-)
Häxan (magyar)
   A boszorkány / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2017. - 589 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-554-5 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3793774]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2020.
Läckberg, Camilla (1974-)
Predikanten (magyar)
   A prédikátor / Camilla Läckberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2017. - 315 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-511-8 fűzött : 3290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3792429]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2020.
Lowry, Lois (1937-)
The giver (magyar)
   Az emlékek őre / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2017. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-750-1 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3792425]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2020.
Luo Guanzhong (133?-140?)
Sanguo yanyi (magyar)
   A három királyság története / Luo Guanzhong ; [ford. Hegedűs Péter] ; [... a jegyzeteket és a névmutatót kész. Antóni Csaba]. - Budapest : Édesvíz, [2020]-. - 21 cm
keretcím: Kelet kincsei
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3784192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - cop. 2020. - 519 p.
ISBN 978-963-507-051-0 kötött
[AN 3784195] MARC

ANSEL
UTF-87399 /2020.
Maas, Sarah J. (1986-)
Crown of midnight (magyar)
   Crown of midnight : éjkorona : [az Üvegtrón folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 493 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-135-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3792153]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2020.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors prompepulver (magyar)
   Doktor Proktor pukipora / Jo Nesbø ; Mike Lowery rajz. ; [ford. Petrikovics Edit]. - 7. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2012. - 257, [2] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-437-140-3 fűzött : 2999,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3793667]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2020.
Riordan, Rick (1964-)
The blood of Olympus (magyar)
   Az Olimposz vére : az Olimposz hősei 5. rész / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 494, [1] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-509-2 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3792160]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2020.
Riordan, Rick (1964-)
The lost hero (magyar)
   Az elveszett hős : az Olimposz hősei 1. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 538, [4] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-747-7 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3792156]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2020.
Riordan, Rick (1964-)
The son of Neptune (magyar)
   Neptunus fia : az Olimposz hősei 2. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 484, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-287-6 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3792157]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts and where to find them (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük / J. K. Rowling, Göthe Salmander ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2020, cop. 2017. - 138, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-518-7 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3792421]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2019. - 319 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-704-4 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3792424]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
The tales of Beedle the bard (magyar)
   Bogar bárd meséi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2020, cop. 2017. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-520-0 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3792420]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2020.
Rūmī, Ǧalāl ad-Dīn (1207-1273)
   Rúmi örök jótanácsai / Dzsalál ad-Dín Rúmi ; [ford. és a tanulmányokat írta Bujtor László]. - [Budaörs] : Digi-Book K., cop. 2019. - 170, [1] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-474-693-5 fűzött : 2490,- Ft
perzsa irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
891.5-84=945.11
[AN 3783742]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2020.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries (magyar)
   Egy zizi naplója : mesék nem valami mesés életemről / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 9. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-245-663-8 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3792222]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2020.
Şafak, Elif (1971-)
Aşk (magyar)
   A szerelem 40 szabálya / Elif Shafak ; [ford. Csáki-Sipos Kata, Nagy Marietta]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2011. - 500, [1] p. ; 20 cm
Megj. "Szerelem" címmel is. - Bibliogr.: p. 500-[501].
ISBN 978-963-504-088-9 fűzött : 3999,- Ft
Törökország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(560)=945.11
[AN 3784163]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2020.
Taylor, Kathryn
Dunmor Castle (magyar)
   A Dunmore-kastély titkai I : fény a sötétségben / Kathryn Taylor ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 316, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9989-2 fűzött : 3600,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3783983]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2020.
Verne, Jules (1828-1905)
Le tour du monde en quatre-vingts jours (magyar)
   Nyolcvan nap alatt a Föld körül / Jules Verne. - Szentendre : Urbis Kvk., 2020. - 274, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-53-8 fűzött
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3792346]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2020.
Walliams, David (1971-)
Gangsta granny (magyar)
   Gengszter nagyi / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - 10. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2012. - 285, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-142-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3792248]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2020.
Żeromski, Stefan (1864-1925)
Przedwiośnie (magyar)
   Koratavasz / Stefan Żeromski ; [... ill. Gyárfás Gábor] ; [ford. ... Béri Géza]. - Budapest : M. Napló, 2019. - 343 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5721-64-9 kötött : 3500,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3783703]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7414 /2020.
Áfra János (1987-)
   Termékeny félreértés = Productive misreadings / Áfra János, Szegedi-Varga Zsuzsanna. - Debrecen : Alföld Alapítvány : Méliusz Juhász P. Kvt., 2020. - 60, 60 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Új Alföld könyvek, ISSN 2560-1334 ; 6.)
ISBN 978-963-9946-12-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - képzőművész - 20. század - 21. század - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20 *** 73/76(439)(092)Szegedi-Varga_Zs.
[AN 3784491]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2020.
Alföldi Erzsébet
   Mamika állatkertje : igaz történeten alapuló rövid mesék / Alföldi Erzsébet ; Nagy Boglárka rajz. - [Komló] : [Rotari Nyip. Kft.], [2019]. - [100] p. : ill., színes ; 21 cm
A mese szótagolt és nem szótagolt változata hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-6081-02-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3784394]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2020.
Balajthy Ferenc (1946-)
   Egyenes tükör : [új versek] / Balajthy Ferenc ; [ill. Revák Katalin] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2020. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9830-86-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3784267]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2020.
Bartal Klári (1940-)
   Alkonyórán / Bartal Klári ; [grafikák Kerékgyártó László] ; [közread. a Vörösmarty Társaság]. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2019. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-80-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3784384]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2020.
Bartos Erika (1974-)
   Kistestvérek, nagytestvérek / Bartos Erika. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 209, [5] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Brúnó meséi)
ISBN 978-963-486-362-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3792250]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2020.
Bartos Erika (1974-)
   Születésnap / Bartos Erika. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 208, [6] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Brúnó meséi)
ISBN 978-963-486-363-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3792253]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2020.
Biczó Antal (1947-)
   Határtalanul : a vasi és zalai határvidék festői foltjai / Biczó Antal ; versek Devecsery László, Dobosi Valéria. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5847-87-5 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - Vas megye - Zala megye - magyar irodalom - festőművész - számítógépes grafika - helyismeret - grafikus ábrázolás - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Biczó_A. *** 908.439.11-15(084.1)
[AN 3783878]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2020.
Bihari György (1947-)
   Horváth Sándor igazsága : kisregény / Bihari György. - [Karcag] : Magánkiad., 2019. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5984-6 fűzött
Karcag - magyar irodalom - tanya - hétköznapi élet - kisregény
894.511-31 *** 316.334.55(439-2Karcag) *** 908.439-2Karcag
[AN 3784000]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2020.
Bóc István (1955-2011)
   A kriminális hetedik bé / Bóc István ; Kaján Tibor rajz. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 135 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
ISBN 978-963-493-085-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4(02.053.2)
[AN 3793767]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2020.
Bölecz Béla (1935-2019)
   A kör bezárul : Rétei Józsi bátyám kálváriája : regény / Bölecz Béla. - Szombatghely : M. Nyugat Kvk., 2019. - 375, [2] p. ; 22 cm
Kovács József (1910-1966)
Kanada - magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6(71)
[AN 3784376]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Amikor kivirágzott a fánkfánk / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 105, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-788-5 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3793649]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab / Borsa Brown. - 16. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 469, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-99-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3792150]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Gyalázat és szerelem : [harmadik rész] / Borsa Brown. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 449, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-94-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3793500]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Sapho / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár, 2020-. - 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3784033]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2020. - 470, [1] p.
ISBN 978-615-6013-34-7 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3784034] MARC

ANSEL
UTF-87428 /2020.
Császár Csilla
   A kis egyszarvú / Császár Csilla ; [közread. a] "Lovak az Emberekért - LóLegenda" Alapítvány. - [Bárdudvarnok] : "Lovak az Emberekért - LóLegenda" Alapítvány, 2019. - 48, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5989-1 fűzött
magyar irodalom - lótenyésztés - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 636.1(02.053.2)
[AN 3783780]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2020.
Czakó Alexandra
   Kalandok Bazsaréten / Czakó Alexandra ; [ill. Kollár Izabell]. - Hédervár : Underground, cop. 2019. - 131 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6066-38-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3784379]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2020.
   Élő Antológia : Lakitelek, 1985. október 22. / [szerk. ... Agócs Sándor]. - 3. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2019, cop. 2011. - 123 p. : ill. ; 24 cm + DVD
Gerinccím: Lakitelek, 1985. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-33-5 fűzött
Lakitelek - magyar irodalom - rendezvény - Kádár-korszak - vers - antológia - történelmi forrás - audiovizuális dokumentum
894.511-14(082) *** 061.7(439-2Lakitelek)"1985"(093)
[AN 3793558]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2020.
Finta Sándor (1889-1950)
   Gyermekmosoly / Finta Sándor ; [... szerk. Császár Ernő] ; [... vál. Tangl Lászlóné]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 111 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5847-77-6 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermekvers - gyermekrajz
894.511-14(02.053.2) *** 741.071-053.6 *** 379.825-053.2
[AN 3783877]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2020.
Gábor Ferenc
   Papó / Gábor Ferenc ; [ill. Harsáczki György]. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 185 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783697]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2020.
Gál Judit (1946-2019)
   Léleksimogató mesék : Gál Judit verses meséi / [... ill. N. Sebestyén Katalin] ; [közread. a ... Gyermekjóléti Alapítvány]. - Pápa : Kék-Fehér Kvk. : Gyermekjóléti Alapítvány, 2019. - 137 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81211-3-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - verses mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3784392]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2020.
Horváth Sándor (1957-)
   Jelentés a mélyből : válogatott írások / Horváth Sándor. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2019. - 163 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 283.)
ISBN 978-615-5757-13-6 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers - próza
894.511-14(477.87) *** 894.511-3(477.87)
[AN 3784053]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2020.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Felelj szépen, ha kérdeznek! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [33] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8985-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3793530]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2020.
Jekő György
   A fény útján : verseskötet / Jekő György. - Kiskunhalas : Szerző, 2019. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6752-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3784296]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2020.
Józsa Attila
   A második esély : egy szívátültetés regénye / Józsa Attila. - Budapest : Romanika, 2019. - 319 p. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 14.)
ISBN 978-615-5037-47-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783792]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2020.
Kiss Tamás (1953-)
   No comment : mobil kollázs-regény / Kiss Tamás. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783899]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2019. - 303 p.
ISBN 978-615-5847-70-7 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3783902] MARC

ANSEL
UTF-87439 /2020.
Kresztyankó Ágnes
   Kresztyankó Ágnes versei / [közread. a] Pszichotikus Betegségekben Szenvedők Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Érdekvédelmi Egyesülete. - Nyíregyháza : Pszichotikus Betegségekben Szenvedők Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Érdekvédelmi Egyes., 2019. - 65, [1] p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3784075]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2020.
Lászlóffy Aladár (1937-2009)
   A végtelen készenlét : kötetben először közreadott versek / Lászlóffy Aladár ; [szerk. és az utószót írta Széles Klára]. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2019. - 678 p. ; 22 cm. - (Rádiusz könyvek, ISSN 2677-1039 ; 1.)
ISBN 978-615-5641-21-3 kötött : 4000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3783555]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2020.
Marofka Imre (1930-)
   Válogatott versek / Marofka Imre. - Budapest : Rím Kvk., 2019. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-90-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3783689]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2020.
Miller, Marilyn
   Hozzád láncolva / Marilyn Miller. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 369 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-57-7 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3792430]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2020.
Miller, Marilyn
   A vezér / Marilyn Miller. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 417 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-56-0 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3793444]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2020.
Nagy Karolin
   Állati nyelvtörők iskolája : felnőttbarát gyerekszöveg gyerekbarát felnőtt színezőkkel / Nagy Karolin ; ill. Juhász Endre. - [Budapest] : Szerző, 2019. - 41 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6956-2 fűzött
magyar irodalom - vers - kifestőkönyv
894.511-14 *** 087.5
[AN 3783580]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2020.
Nagy Virág Panna
   Habó és Döce kalandjai / Nagy Virág Panna. - [Baja] : Moto-Med Bt., 2019. - [78] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: GombócokÞ; Az álom
ISBN 978-615-00-5390-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3783556]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2020.
Pete Polgár Máté (1988-)
   Egy ördögűző végnapjai : regény / Pete Polgár Máté. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2019. - 222, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5145-50-6 fűzött : 2580,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3784262]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2020.
Radnai István (1939-)
   Szívtáji Magyarország / Radnai István ; [... grafikák Bakacsi Lajos] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2019. - 207 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9830-81-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3784367]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elsikkasztott pénztáros / Rejtő Jenő. - Utánny. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, 2020, cop. 2019. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-424-2 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3793769]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2020.
Rideg Sándor (1903-1966)
   Indul a bakterház / Rideg Sándor. - 3. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 182, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-465-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3793483]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2020.
Rozán Eszter
   Mielőtt kiapad / Rozán Eszter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5847-81-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3783924]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2020.
Schwamm Fanni
   Tersziát kincse / Schwamm Fanni. - [Esztergom] : [Magánkiad.], 2020. - 46 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7424-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3784255]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2020.
Soós János (1960-)
   Vándorforrás / Széki Soós János ; Korniss Péter fotóival ; [közread. a] Philidor Intézet ... - 2. kiad. - Budapest : Philidor Int. : M. Napló, 2019. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-80-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3783657]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2020.
Szebeni Hajnalka
   A sárkány és a panda / írta Szebeni Hajnalka ; ill. Zimmer Dóri. - [S.l.] : [Underground], 2019. - [20] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-6066-36-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3784389]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2020.
Szebeni Hajnalka
   A víziszonyos párduc / írta Szebeni Hajnalka ; ill. Zimmer Dóri. - [S.l.] : [Underground], 2019. - [20] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-6066-34-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3784382]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2020.
Szegedi Kovács György (1959-)
   Fehér / Szegedi Kovács György ; [... grafika Pék Eszter Anna] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2019. - 63, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9830-83-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3784363]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2020.
Szöllősy Tibor (1940-)
   Megér egy mosolyt : kárpátaljai életképek / Szöllősy Tibor. - Budapest : Romanika, 2018. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 9.)
ISBN 978-615-5037-34-4 kötött : 2990,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - kisepika
894.511-3(477.87)
[AN 3783772]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2020.
Takeshi, Lev
   Globalderdash : történetek a Masszából és azon túlról / Lev Takeshi könyve. - [Mezőtúr] : Takács L., cop. 2019. - 108, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5814-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3783586]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2020.
Tormási György
   Kék órák : novellák, elbeszélések, életképek, cikkek / Tormási György. - Győr : Palatia, 2020. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5904-22-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3784418]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2020.
Varga János
   Renovation / Varga János ; [rajzok Kapuvári Norbert]. - Hédervár : Underground, cop. 2019. - 92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6066-71-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3784424]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2020.
Varga József (1930-)
   Dalaim : versek / Varga József ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - 2. bőv. kiad. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2019. - 46, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5750-42-7 fűzött
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.12)
[AN 3793728]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2020.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi / Vázsonyi Endre ; [a szerző forrásként Joel Chandler Harris ... népmesegyűjteményeit használta fel] ; [Reich Károly rajz.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 218, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9843-0 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3793759]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7462 /2020.
Grimm, Sandra (1974-)
Jakob sucht Conni (magyar)
   Jakab Borit keresi / [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 30 cm
Szöveg Sandra Grimm, ill. Peter Friedl. - keretcím: Első böngészőm
ISBN 978-963-403-765-1 kötött : 3290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784472]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2020.
    étvágyat! / [m. szöveg Nyáry Luca]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (88 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-796-5 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784436]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2020.
Kállai Nagy Krisztina (1966-)
   Jézus példázatai : bibliai színező / [ill. Kállai Nagy Krisztina] ; [szerk. Grendorf-Balogh Melinda, Mrkva Renáta, Péterné Mestery Rita]. - Budapest : Luther, 2019. - [24] p. : ill. ; 18x20 cm
ISBN 978-963-380-164-2 fűzött : 280,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - kifestőkönyv
087.5 *** 226.8.046(02.053.2)
[AN 3784092]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2020.
Kozłowska, Urszula
Kolory (magyar)
   Színek / [... Urszula Kozłowska szövege ...] ; [ford. Csapody Kinga ...]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-650-0 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784391]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2020.
Louwers, Tanja
Knuffel me : kleine beer (magyar)
   Ölelj meg! : pici maci / [ill. Tanja Louwers] ; [szöveg Helmi Verbakel]. - [Pécs] : Alexandra, 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Ujjbábbal
ISBN 978-963-447-545-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784489]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2020.
Louwers, Tanja
Knuffel me : kleine puppy (magyar)
   Ölelj meg! : kicsi kutyus / [ill. Tanja Louwers] ; [szöveg Helmi Verbakel]. - [Pécs] : Alexandra, 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Ujjbábbal
ISBN 978-963-447-544-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784426]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2020.
Paulsen, Rüdiger (1950-)
Osterhausen-Freunde (magyar)
   Húsvéti nyuszi és barátai / írta Rüdiger Paulsen ; rajz. Andreas Röckener ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2019. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 55.)
ISBN 978-615-5294-58-7 fűzött : 290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3783739]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2020.
Puppy dog pals 5-minute stories (magyar)
   5 perces mesék / [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [4], 188 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Disney junior ; keretcím: Puppy dog pals
ISBN 978-963-403-814-6 kötött : 4490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784452]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2020.
Richards, Kitty
Goodnight, Thumper! (magyar)
   Jó éjt, Toppancs! / [írta Kitty Richards] ; [ill. Lori Tyminski & Dean Gordon] ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
keretcím: Disney nyuszik
ISBN 978-963-403-797-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784420]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni entdeckt die Bücher (magyar)
   Bori és a könyvek / írta Liane Schneider ; ill. Anette Steinhauer ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm
keretcím: Barátnőm, Bori
ISBN 978-963-403-681-4 fűzött : 99,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784506]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7472 /2020.
Davis, Jim (1945-)
   Ünnepi köntösben a reggel sincs túl korán : [Garfield-poénok 2006-ból] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2019]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 150.)
ISBN 978-615-5425-60-8 fűzött : 1100,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3784071]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2020.
Dragonero (magyar)
   Dragonero : A rabszolgakereskedő / [írta] Luca Enoch, Stefano Vietti ; [rajz.] Giancarlo Olivares, Gianluigi Gregorini, Francesco Rizzato ; [ford. Koszoru Péter]. - Hosszúvölgy : GooBo K., [2019]. - 288 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81276-8-4 fűzött : 4500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3784256]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2020.
Gaiman, Neil (1960-)
Death : the deluxe edition (magyar)
   Death : a teljes Halál-gyűjtemény / [írta Neil Gaiman]. - 2. kiad. - [Budapest] : Fumax, 2019. - 304 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Kötött : 8495,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-470-029-6)
képregény
087.6:084.11
[AN 3783992]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2020.
Gaiman, Neil (1960-)
Death : the deluxe edition (magyar)
   Death : a teljes Halál-gyűjtemény / [írta Neil Gaiman]. - 2. kiad. - [Budapest] : Fumax, 2019. - 352 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-029-6 b.
képregény
087.6:084.11
[AN 3783989]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2020.
Gaiman, Neil (1960-)
The sandman (magyar)
   Sandman : az álmok fejedelme-gyűjtemény / [írta Neil Gaiman] ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Fumax, [2019]-. - 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3761928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2019. - 528 p. : ill., színes
Kötött : 11995,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-470-099-9)
[AN 3783952] MARC

ANSEL
UTF-87477 /2020.
Sulle tracce di Eva (magyar)
   Eva nyomában / [író Patricia Martinelli et al.] ; [rajz. Matteo Buffagni]. - [Budapest] : Anagram, [2019]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 10.)
ISBN 978-615-5947-09-4 fűzött : 1500,- Ft : 4,50 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3784377]
MARC

ANSEL
UTF-8