MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/07/23 13:35:53
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7478 /2020.
   60 év - 60 történet : történetek gyűjteménye az OMBKE Oroszlányi Szervezete megalakulásának 60. évfordulója alkalmából / [szerk. Tóth Kamilla]. - [Oroszlány] : OMBKE Oroszlányi Szervezete, 2019. - 105 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9038-24-0 fűzött
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. Oroszlányi Szervezet
Magyarország - Oroszlány - bányászat - egyesület - testülettörténet - memoár
061.2(439-2Oroszlány)(091) *** 622(439-2Oroszlány)(0:82-94)
[AN 3791359]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2020.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2018. november 22. : Gazdaságtudományi Kar szekciókiadványa. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, [2019]. - [2], 112 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-193-3 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Miskolc) *** 330
[AN 3791623]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2020.
Főkövi Lajos (1851-1900)
   Mozart és Haydn a szabadkőmívességben / írta Főkövi Lajos. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2020]. - [2], 52, [2] p. ; 21 cm
Borítócím: Mozart és Haydn a szabadkőművességben. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szeged : Páholy, 1897, az "Árpád" Páholy könyvtára c. sorozat 15. tagjaként
ISBN 978-615-5032-30-1 fűzött : 1900,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Haydn, Joseph (1732-1809)
Ausztria - szabadkőművesség - zeneszerző - 18. század - előadóbeszéd - hasonmás kiadás
061.236.61(042) *** 78.071.1(436)(092)Mozart,_L.(042) *** 78.071.1(436)(092)Haydn,_J.(042) *** 094/099.07
[AN 3784774]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2020.
   Mi fán terem... a cserkészet? / [főszerk. Tekse Balázs] ; [kiad. a Magyar Cserkészszövetség]. - [Budapest] : M. Cserkészszövets., 2020. - 54 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17x23 cm
Fűzött
Magyarország - cserkészet
061.213cserkészet(439)
[AN 3794471]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7482 /2020.
Alexander, Eben (1953-)
Proof of heaven (magyar)
   A mennyország létezik : egy idegsebész tapasztalatai a túlvilágról / Eben Alexander ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Magnólia, 2020, cop. 2012. - 198 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 185-192.
ISBN 978-963-419-819-2 fűzött : 3280,- Ft : 10,60 EUR
ezoterika - túlvilág - memoár
133.25(0:82-94) *** 129.6
[AN 3794420]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2020.
Arundale, George Sydney (1878-1945)
Kundalini (magyar)
   Kundalini : okkult tapasztalat a kígyóerőről / G. S. Arundale ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-32-7 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3794049]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2020.
   Az asztrálutazás gyakorlata : kézikönyv mindazok számára, akik mindig is szerettek volna testen kívüli tapasztalatokra szert tenni. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2020]. - 120 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5984-33-4 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3794043]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2020.
Atkinson, William Walker (1862-1932)
The human aura (magyar)
   Az aura érzékelésének tankönyve / Swami Panchadasi ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-30-3 fűzött : 1900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3794050]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2020.
Constant, Alphonse Louis (1810-1875)
La Clef des Grands Mystères (magyar)
   A Nagy Misztériumok Kulcsa : Enoch, Ábrahám, Hermész Triszmegisztosz és Salamon nyomán / Eliphas Lévi ; [ford. Borsos Mária, Nádassy László]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2020], cop. 2010. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-31-8 fűzött : 2500,- Ft
mágia - ezoterika
133.4
[AN 3794037]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2020.
   Grand grimoire : mágikus esetek és ördögi egyezségek forrásmunkája / [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2019]. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - (Esoteria sacra, ISSN 1789-9303)
A ford. a "The grand grimoire" (London, 1905) c. kiad. alapján kész. - Borítócím: Grand grimoire : nagy varázskönyv
ISBN 978-615-5032-26-4 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3794068]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2020.
Kássa László (1959-)
   Sátánista mágia / G. S. Frater P. A. X. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2020]. - 103, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-32-5 fűzött : 2300,- Ft
mágia - sátánizmus
133.4 *** 235.2
[AN 3794054]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2020.
Sacharow, Boris (1899-1959)
Das Öffnen des dritten Auges (magyar)
   A harmadik szem megnyitása : módszer és gyakorlat, a szellemi íjászat technikája, a tökéletes íjász / Yogiraj Boris Sacharov. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-31-0 fűzött : 2100,- Ft
okkultizmus - érzékelés
133.3
[AN 3794040]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2020.
Schilling Péter (1977-)
   2020, a felemelkedés éve : 12 havi számmisztikai útmutató / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2020]. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-14-0 fűzött : 5990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3791567]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2020.
Schilling Péter (1977-)
   2020, a felemelkedés éve : 52 heti számmisztikai útmutató / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2020]. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-15-7 fűzött : 5990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3791566]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2020.
Seklitova, Larisa Aleksandrovna (1972-)
Èvolûciâ duši: ot skorpiona do faraona (magyar)
   A lélek evolúciója: a skorpiótól a fáraóig / Larisza Alekszandrovna Szeklitova, Ludmila Leonovna Sztrelnikova. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 213 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-81257-2-7 fűzött
okkultizmus
133
[AN 3784583]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7493 /2020.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   Bolygójogok : norma, erkölcs, hit az emberiség szolgálatában / Kondorosi Ferenc, Sereg András. - Budapest : Bíbor K., 2019. - 185 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-5536-79-3 kötött
fenntartható fejlődés - környezeti politika - globalizáció - emberi jog
504.03 *** 339.9 *** 342.7
[AN 3784658]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2020.
Országh József (1937-)
   A víz és a gazdája : vízönellátás a vízgazda szemléletén keresztül kicsiben és nagyban : egy tudományos életmű összefoglalója / Országh József. - {Budakeszi] : Ekvilibrium, 2020. - 729 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88213-7-9 fűzött
fenntartható fejlődés - ökológia - hidroszféra - vízgazdálkodás
504.03 *** 504.4 *** 556.18 *** 628
[AN 3791714]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2020.
Técsi Zoltán
   Erdély természeti kincsei : a kő marad / [írta] Técsi Zoltán ; [fotók] Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 60, [4] p. : ill., színes ; 32 cm. - (Kárpáti kincsestár, ISSN 2677-1152)
ISBN 978-963-237-216-7 kötött
Erdély - helyismeret - természeti környezet - album
502(498.4)(084.1) *** 908.498.4(084.1) *** 77.04(439)(092)Illyés_Cs.
[AN 3784777]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7496 /2020.
Gáspár Péter (1960-)
   Discrete feedback systems / Péter Gáspár, Zoltán Szabó, József Bokor ; [publ. by the Budapest University of Technology and Economics Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering]. - Budapest : Akad. K., 2019. - 2 db : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
irányítástechnika - transzfer-függvény - integráltranszformáció
517.4 *** 681.5
[AN 3784539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Classical control. - 320, [1] p.
ISBN 978-963-454-377-0 fűzött
[AN 3784548] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Modern control. - 280, [1] p.
ISBN 978-963-454-378-7 fűzött
[AN 3784550] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7497 /2020.
   Magyarország kultúrflórája / főszerk. Erdei Ferenc és Jávorka Sándor. - Budapest : Akad. K., 1959-. - 24 cm
Szerk. Máthé Imre, Priszter Szaniszló, 1993-tól Priszter Szaniszló, 2001-től Turcsányi Gábor. - Borítócím: Kultúrflóra. - Kiad. 2010-től a Szent István Egyetemi Kiadó, 2013-tól az Agroinform, 2019-től a Szent István Egyetemi Kiadó
ISBN 963-05-5420-8 *
Magyarország - kultúrnövény - flóra
581.9(439) *** 631.963.3
[AN 26794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt./13. füz., A házi szilva : Prunus domestica Linné és rokonfajai / többek közreműködésével Surányi Dezső. - 2019. - 416 p. : ill., részben színes
Folyamatos füzetszáma: 78. - Bibliogr.: p. 370-396. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-856-4 fűzött
szilva
634.22
[AN 3791963] MARC

ANSEL
UTF-87498 /2020.
   Makroszkópos és mikroszkópos biológiai megfigyelések / Balázs [et al.] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem]. - [Szeged] : SZTE, cop. 2019. - [10], 134 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-682-9 fűzött
mikroszkópos vizsgálat - biológiai technológia
57.086.2 *** 57.08
[AN 3791918]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7499 /2020.
Campbell, John Emory
International trauma life support for emergency care providers (magyar)
   Helyszíni sérültellátás / John Campbell, Roy L. Alson. - Budapest : Medicina, 2020. - XVI, 414 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-758-6 fűzött : 8700,- Ft
sürgősségi ellátás - betegápolás - traumatológia
616-08-039.74
[AN 3794495]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2020.
Duhigg, Charles (1974-)
The power of habit (magyar)
   A szokás hatalma : miért tesszük azt, amit teszünk, és hogyan változtassunk rajta? / Charles Duhigg ; [ford. Rézműves László]. - 3. kiad. - Budapest : Casparus, cop. 2020. - XVIII, 385, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5835-09-4 fűzött : 3900,- Ft
lélektan - szokás - viselkedés
159.943.7
[AN 3794617]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2020.
   Élni szép : súlyos betegség után, megújult lélekkel / [kiad. a Pápai Mellműtöttek Megújulás Klubja]. - [Pápa] : Pápai Mellműtöttek Megújulás Klubja, [2019]. - 114 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5636-4 fűzött
mellrák - beteg
618.19-006-052
[AN 3784577]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2020.
Furka István (1935-)
   Visszanézek félutamról / Furka István. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-318-844-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - orvos - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Furka_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3791385]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2020.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Think and grow rich (magyar)
   Gondolkodj és gazdagodj! / Napoleon Hill ; [ford. Bayer Antal]. - 3. kiad. - Budapest : Pongor, 2019. - XIII, 214 p. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat, ISSN 2061-9235 ; 4.)
Megj. "Gondolkozz és gazdagodj" címmel is
ISBN 978-963-88996-5-1 fűzött : 4490,- Ft
siker - életvezetés
613.865 *** 65.013
[AN 3794677]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2020.
Kennedy, Anne
Aromatherapy for beginners (magyar)
   Aromaterápia kezdőknek : az illóolajok használatának teljes útmutatója / Anne Kennedy ; Hélène Dujardin fotóival. - Pécs : Alexandra, 2020. - 281 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Benczi Boglárka. - Bibliogr.: p. 256-259.
ISBN 978-963-447-448-7 fűzött
aromaterápia
615.89 *** 665.52/.54
[AN 3791627]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2020.
Madocsai Eszter
   A belső harmónia útja : do-in / írta Madocsai Eszter. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2020. - 133 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 978-963-509-132-4 kötött : 3999,- Ft
meditáció - torna - audiovizuális dokumentum
615.851.86 *** 613.71
[AN 3794730]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2020.
Magyar Magnézium Szimpózium (16.) (2019) (Kecskemét)
   16. Magyar Magnézium Szimpózium : 2019. április 23., Kecskemét : [program és összefoglalók] / [rend. a Magyar Magnézium Társaság ...] ; [kiad. a Magyar Kémikusok Egyesülete]. - Budapest : MKE, [2019]. - 29 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-96-0 fűzött
magnézium - nyomelem - táplálkozástudomány - műtrágya - konferencia-kiadvány
612.015.31 *** 577.118 *** 546.46 *** 061.3(439-2Kecskemét) *** 631.824
[AN 3791949]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2020.
Menyhárt József (1901-1976)
   Az Arany Egyszarvú patika 18. századi festményei / Menyhárt József. - Debrecen : Déri Múz., 2019. - 31 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A Déri Múzeum és gyűjteményei, ISSN 2064-6267 ; 6.)
ISBN 978-615-5560-31-6 fűzött
gyógyszertár - festészet - bútor - restaurálás - 18. század
614.27(439-2Debrecen)"17" *** 645.45 *** 75.023.11 *** 7.025.3/.4
[AN 3791373]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2020.
Novák Mária
   A mozgás mindenkié : a fizikai aktivitás és a tánc szerepe 50 év felett / Novák Mária. - [Pomáz] : Szerző, cop. 2019. - 167 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-167.
ISBN 978-615-00-6331-7 fűzött
testmozgás - egészséges életmód - idős - tánc
613.71-053.9 *** 793.3 *** 613.98
[AN 3791634]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2020.
Problem-oriented medical diagnosis (magyar)
   Problémaorientált belgyógyászati diagnosztika / szerk. H. Harold Friedman ; [ford. Cholnoky Péter]. - Jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2020. - 595 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-226-780-7 fűzött : 7600,- Ft
belgyógyászat - orvosi diagnosztika - egyetemi tankönyv
616-07(075.8)
[AN 3794250]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2020.
   Pulmonológia : egyetemi tankönyv / szerk. Balikó Zoltán, Sárosi Veronika. - Budapest : Medicina, 2020. - 278 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-753-1 kötött : 7950,- Ft
tüdőgyógyászat - egyetemi tankönyv
616.24(075.8)
[AN 3784569]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2020.
Réthelyi Miklós (1939-)
   Funkcionális anatómia : anatómia, szövet- és fejlődéstan orvos- és fogorvostan-hallgatók számára / Réthelyi Miklós, Szentágothai János. - Budapest : Medicina, 2020. - XIX, [3], 734 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-776-0 fűzött : 22600,- Ft
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 3794497]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2020.
Stadelmann, Ingeborg (1956-)
Bewährte Aromamischungen (magyar)
   Bevált aromakeverékeim : [illóolajokkal élni, szülni, meghalni] / Ingeborg Stadelmann ; [ford. K. Kapcsándi Katalin és Szvetelszky Zsuzsa]. - Budapest : Aromakeverék Bt., 2018. - 337 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-2499-3 fűzött : 4500,- Ft
természetgyógyászat - illóolaj
615.89:615.322 *** 665.52/.54
[AN 3794608]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2020.
   Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2019. évi Tudományos Diákköri Konferenciája : Szeged, 2019. november 13-15. / [... szerkesztői Tolnai József, Peták Ferenc, Rakonczay Zoltán] ; [kiad. Szegedi Tudományegyetem]. - Szeged : SZTE, [2019]. - 243 p. : ill. ; 21 cm
Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven. - Gerinccím: SZTE ÁOK, FOK, GYTK, ETSZK 2019. évi TDK Konferenciája
ISBN 978-963-306-705-5 fűzött
orvostudomány - gyógyszerészet - fogászat - egészségügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 615 *** 616.31 *** 614 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3791929]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2020.
Török József (1813-1894)
   A két magyar haza első rangú gyógyvizei és fürdő-intézetei természet- vegy- 's gyógytani sajátságaikban előterjesztve / írta Török József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - [6], 190, [2] p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesten : A' M. Irodalomterjesztő Társ., 1848
ISBN 978-615-5797-38-5 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - balneológia - gyógyvíz - gyógyfürdő - 19. század - hasonmás kiadás
613.41(439) *** 094/099.07 *** 615.838(439)"18"
[AN 3784727]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2020.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Tanulom magam / F. Várkonyi Zsuzsa. - 8. kiad. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2020. - 410 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5932-19-9 fűzött : 3490,- Ft
önismeret
159.9 *** 613.865
[AN 3794610]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7516 /2020.
   Civitas Sapiens 2019 : Okos város szakmai konferencia : 2019. szeptember 19., Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus - Oktatási Központ. - Budapest : Digitális Jólét Nonprofit Kft., [2020]. - 54 p. : ill., színes ; 30 cm
A konferenciát Budapesten rendezték
ISBN 978-615-00-7526-6 fűzött
Magyarország - műszaki tudomány - urbanisztika - innováció - városfejlesztés - konferencia-kiadvány
62 *** 711.4 *** 330.341.1 *** 911.375(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3791578]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2020.
   Civitas Sapiens 2019 : Smart city conference, Hungary : 19 September 2019, National University of Public Service, Ludovika Campus - Educational Center. - Budapest : Digitális Jólét Nonprofit Kft., [2020]. - 54 p. : ill., színes ; 30 cm
A konferenciát Budapesten rendezték
ISBN 978-615-00-7527-3 fűzött
Magyarország - műszaki tudomány - urbanisztika - innováció - városfejlesztés - konferencia-kiadvány
62 *** 711.4 *** 330.341.1 *** 911.375(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3791581]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2020.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gépészmérnöki Kar. Tudományos diákköri konferencia (2019)
   Tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói 2019 / [közread. a] Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. - Gödöllő : SZIE K., 2019. - 43 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát 2019. nov. 20-án rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-869-4 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
621 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3791852]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7519 /2020.
Fehér Krisztián
   Direct2D programozás dióhéjban : teljes, nyílt forráskódokkal! / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7332-3 fűzött : 1500,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás - programozás - szoftver
681.3.019 *** 519.688Direct2D
[AN 3784501]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2020.
Fehér Krisztián
   Gamepad programozása PC-n : klasszikus játékvezérlő programozás Windowson / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 29 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7334-7 fűzött : 1100,- Ft
programozás - operációs rendszer - C++ - elektronikus játék
681.3.066Windows *** 519.682C++ *** 796.015 *** 681.3.004.14
[AN 3784494]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2020.
Fehér Krisztián
   Nyomtatók programozása : klasszikus nyomtatóvezérlés Windowson : teljes, nyílt forráskódokkal! / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 46 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7333-0 fűzött : 1500,- Ft
programozás - nyomtató
681.3.066Windows *** 681.327.11
[AN 3784499]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7522 /2020.
   Kozmetikai termékek és a bőrdiagnosztikai módszerek fejlődése a kozmetika iparban : Kozmetikai Szimpózium 2019 : Budapest, 2019. november 21. : program és előadás-összefoglalók = Developments of cosmetics poducts and methods of skin diagnostics in the cosmetic industry : Cosmetic Symposium 2019 : program and abstract book / a Magyar Kémikusok Egyesülete Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társasága szervezésében. - Budapest : MKE Kozmetikai és Háztartásvegyip. Társ., [2019]. - 43 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-99-1 fűzött
kozmetika - kozmetikum - bőrgyógyászat - konferencia-kiadvány
665.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 687.5 *** 616.5
[AN 3791932]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2020.
Membrane Conference of Visegrád Countries (2019) (Budapest)
   PERMEA 2019 : Membrane Conference of Visegrád Countries : 26-29 August, 2019, Budapest ... : program and book of abstracts / org., publ. by the Hungarian Chemical Society. - Szöveg. - [Budapest] : Hung, Chemical Soc., [2019]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9970-97-7
ultraszűrő - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
66.081.6 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3791940]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7524 /2020.
Csohány Domitilla
   Miki és a lillafüredi kisvasút / [írta] Csohány Domitilla ; [ill.] Győri Zsolt. - 2. kiad. - Szada : Beszédírók Kft., 2020, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Kispöfögők
ISBN 978-615-00-1219-3 kötött : 2200,- Ft
Miskolc - kisvasút - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
656.331(439-2Miskolc)LÁEV(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3794324]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2020.
Juhász László
   Magyar Olimpiai és Sport Filatelisták Társasága : MOSFIT : események, kiállítások, eredmények, személyiségek, emlékek : [a MOSFIT negyedszázada, 1994-2019] / [összeáll., írta és szerk. Juhász László] ; [kiad. a MOSFIT és a Tematikus Szakosztály]. - [Budapest] : MOSFIT : Tematikus Szakoszt., [2019]. - 219 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215.
Fűzött
Magyar Olimpiai és Sport Filatelisták Társasága
Magyarország - bélyeggyűjtés - egyesület
656.835.91(439) *** 061.2(439)MOSFIT
[AN 3784612]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Die Baustellenfahrzeuge (magyar)
   Járművek az építkezésen / Christian Tielmann története ; Niklas Böwer illusztrációival ; [ford. Kallai Nóra]. - 2. utánnny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 4.)
ISBN 978-963-403-453-7 fűzött : 790,- Ft
munkagép - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3794255]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7527 /2020.
   70 év a gyümölcstermesztés szolgálatában : Újfehértói Kutató Állomás, 1949-2019 / [szerk. Szabó Tibor, Takács Ferenc] ; [kiad. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Északkelet-magyarországi Alma és Egyéb Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács]. - [Gödöllő] : NAIK ; Újfehértó : ÉKASZ, 2020. - 273 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5748-17-2 kötött
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (Gödöllő). Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet (Budapest). Újfehértói Kutató Állomás
Újfehértó - gyümölcstermesztés - kutatóintézet - testülettörténet
634.1 *** 061.6(439-2Újfehértó)(091)
[AN 3791895]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2020.
   Emlékképek : [a Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület megalakulásának 10. évfordulója alkalmából] / összeáll. Somogyi Zoltán. - Pápa : Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú Egyes., 2019. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 978-615-00-5193-2 fűzött
Tapolcafői Kertbarát Kör Közhasznú Egyesület
Pápa - kertészet - egyesület
635 *** 061.2(439-2Pápa)
[AN 3784668]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2020.
Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Nap (7.) (2019)
   VII. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Nap : nemzetközi konferencia : 2019. november 22. : [előadások és poszterek összefoglaló kötete] = 7th Scientific Day of Animal Breeding in Gödöllő : international conference : 22 November 2019 : [book of abstracts of presentations and posters] / [rend., közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. - Gödöllő : SZIE Mezőgazdaság- és Környezettud. Kar, 2019. - 77 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-269-865-6 fűzött
állattenyésztés - konferencia-kiadvány
636 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3791956]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2020.
   Gyepek biodiverzitása a Kárpát-medencében : IV. Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében : absztraktkötet : [Hódmezővásárhely, 2019. december 4.] / szerk. Pápay Gergely. - Gödöllő : SZIE Egy. Ny., 2019. - 86 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-879-3 fűzött
Kárpát-medence - gyep - legelőgazdálkodás - ökoszisztéma - biodiverzitás - konferencia-kiadvány
635.92(4-191) *** 636.083.51(4-191) *** 581.9(4-191) *** 061.3(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3791839]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2020.
   Joint Ambrosia Action projekt : kutatási eredmények : Forschungsergebnisse / [szerk. Takács Krisztina, Vér András] ; [kiad. ... a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar]. - Mosonmagyaróvár : SZIE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 2019. - 199 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 196-198.
ISBN 978-615-5837-53-1 fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - Burgenland - parlagfű - gyomirtás - inváziós faj - határ menti kapcsolat - együttműködés - kutatási és fejlesztési jelentés
632.9(439.114-04)"201" *** 632.9(436.3-04)"201" *** 632.51
[AN 3791366]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2020.
   A martonvásári agrárkutatások hetedik évtizede, 2009-2018 / [fel. szerk. Veisz Ottó] ; [közread. a] MTA ATK Mezőgazdasági Intézet. - Martonvásár : MTA ATK Mezőgazd. Int., 2019. - 344 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8351-47-0 fűzött
Martonvásár - mezőgazdaság - kutatóintézet - agrotechnika - szakbibliográfia
63 *** 061.6(439-2Martonvásár)"200/201" *** 631.5:016
[AN 3791489]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2020.
Pitcairn, Richard H.
Dr. Pitcairns's complete guide to natural health for dogs & cats (magyar)
   Kutyák és macskák természetes egészsége : átfogó útmutató gazdiknak / Richard H. Pitcairn, Susan Hubbe Pitcairn ; [ford. Dörgés János]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 528 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5783-84-5 fűzött : 4999,- Ft
állategészségügy - állattartás - kutya - macska
619 *** 636.7 *** 636.8
[AN 3791493]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7534 /2020.
Andrási Nóra
   Mindenmentes 2 : [cukor-, glutén-, tejtermék- és tojásmentes, vegán és a 160 grammos diétába illeszthető receptek] / Andrási Nóra ; [fotó Erdőháti Áron]. - 4. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 165 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-31-3 kötött : 4990,- Ft
allergia - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616-056.43
[AN 3794503]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2020.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Még több #bögrés! / Rupáner-Gallé Margó. - Harta : Rupáner-Gallé M., 2019. - 226, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Borítócím: Rupáner-konyha : még több #bögrés!
ISBN 978-615-00-6945-6 kötött : 5890,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3784514]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2020.
Szepesi Zsóka
   Kovászolni jó! : a kovászos kenyérsütés fortélyai / Szepesi Zsóka. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2019. - 89, [7] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5536-73-1 fűzött : 2730,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3784676]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2020.
Tóthné Libor Mária
   Limara péksége : házi pékek alapkönyve / Tóthné Libor Mária ; [étel- és életképek Kövesdi Réka]. - 12. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2020, cop. 2014. - 187 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-08-9934-5 kötött : 5500,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3794466]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2020.
Váncza József (1901-1956)
   A mi süteményeskönyvünk : [Váncza könyv] / Váncza József. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 215 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-349-312-0 fűzött : 3900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3794470]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7539 /2020.
   Ütközéspontok VI : a Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztály konferenciájának kötete : 2019. május 24-25. / [főszerk. Ruszkai Szilvia Éva] ; [szerk. Szabados Bettina és Tóth Péter]. - Szeged : JATEPress, 2019. - 182 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Szegeden tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-423-6 fűzött
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 3791986]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7540 /2020.
Balázs Gábor (1970-)
   Zsidó vallási irányzatok Magyarországon / Balázs Gábor. - Budapest : Re:Publikáció, 2019. - 29 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm. - (Silentium, ISSN 2677-0199)
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-615-81430-4-2 fűzött
Magyarország - zsidóság - judaizmus - 19. század - 20. század
296(439)"18/19" *** 316.347(=924)(439)"18/19"
[AN 3791651]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2020.
   Ige-idők : a reformáció 500 éve : Magyar Nemzeti Múzeum, 2017. április 26 - november 5. / [szerk. Kiss Erika, Zászkaliczky Márton, Zászkaliczky Zsuzsanna] ; [térképek Nagy Béla]. - Budapesz : MNM, 2019-. - 28 cm
Magyarország - reformáció - protestantizmus - egyháztörténet - evangélikus egyház - művelődéstörténet
284.1(439)(091) *** 284 *** 284(439)(091) *** 930.85(439)"15/19"
[AN 3784640]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Tanulmányok. - 2019. - 463 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-615-5978-12-8 fűzött
[AN 3784646] MARC

ANSEL
UTF-87542 /2020.
   Misszió és felzárkóztató oktatás / [szerk. Patkás Rita, Bakay Péter]. - Békés : Cigány Módszertani és Kut. Közp., 2019. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Cigánymissziós módszertani füzetek, ISSN 2064-9177 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80116-3-1 fűzött
Magyarország - misszió - cigányság - felzárkóztatás
266.3 *** 316.347(=914.99)(439) *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 3784802]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2020.
   Örök-ség : Jézus Györkönyben / [szerk. ... Kuti Lívia] ; [közread. a] Györkönyi Evangélikus Templomért Alapítvány. - [Györköny] : Györkönyi Evangélikus Templomért Alapítvány, 2020. - 97 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7305-7 kötött
prédikáció
252
[AN 3792003]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2020.
Pákozdi István (1955-)
A Bárány menyegzője (új kiadása)
   Örömünk ünnepe : a római katolikus liturgia és a szimbólumok / Pákozdi István. - 2. kiad. - Budapest : Re:Publikáció, 2019. - 149 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 978-615-00-6668-4 fűzött
katolikus egyház - egyházi szertartás - keresztény művészet - jelkép
282 *** 264 *** 246
[AN 3791570]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2020.
Pápai Lajos (1940-)
   Tudom, kinek hittem : nagyböjti konferenciabeszédek / Pápai Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2020, cop. 2019. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-826-6 fűzött : 3200,- Ft
katolikus egyház - prédikáció
282 *** 252
[AN 3792008]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2020.
Prancz Zoltán (1971-)
   Karácsonytól húsvétig : a népszerűtlen Messiás / Prancz Zoltán. - Budapest : BIK Kvk., 2019. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5260-77-3 fűzött
Jézus
krisztológia - bibliai történet
232 *** 22.046
[AN 3791523]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2020.
Rama Swami (1925-1996)
Living with the Himalayan masters (magyar)
   Élet a Himalája mestereivel / Szvámí Ráma ; [ford. Berki Éva, Demeczky János]. - Budapest : Danvantara, 2020. - 309 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9858-34-3 kötött : 4990,- Ft
buddhizmus - okkultizmus
294.3 *** 133.25
[AN 3794150]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2020.
Sievers, Ernst
Leben im Geist Seminar (magyar)
   Élet a lélekben szeminárium : lelkigyakorlatos munkafüzet / Ernst Sievers ; [ford. Czellár Katalin és Hertei Annamária]. - 11. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2019. - 98 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 14.)
Fűzött : 700,- Ft
 (hibás ISBN 963-7878-0012)
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3794715]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2020.
Tóth Gergely
   Jom teruá a Messiásban : a kürtzengés napjának messiási értelmezése / [írta és kiad. Tóth Gergely]. - Budapest ; Pécs : Tóth G., 2019. - 32 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81385-0-5 fűzött
zsidó vallási ünnep - messiás
296.383.1 *** 232.1 *** 296.124
[AN 3784592]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2020.
Upaniṣad (magyar) (vál.)
   A klasszikus upanisadok. - Budapest : Filosz, 2020-. - 21 cm. - (Jóga vidjá könyvek, ISSN 1788-2907)
Upanisad
294.118.7
[AN 3794411]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 3. jav. kiad. - 2020. - 263 p.
Ford. és a bev. tanulmányt valamint a jegyzeteket írta Pál Dániel. - A szöveget gond. Balogh Dániel. - Bibliogr.: p. 261-[264].
ISBN 978-963-9841-17-8 kötött : 3600,- Ft
[AN 3794412] MARC

ANSEL
UTF-87551 /2020.
Washer, Paul (1961-)
The gospel's power and message (magyar)
   Az evangélium hatalma és üzenete / Paul Washer. - [Solymár] : Szeretet-Közösség, cop. 2020. - 302 p. ; 20 cm. - (Az evangélium visszaszerzése)
ISBN 978-615-81438-0-6 fűzött
bibliamagyarázat - elmélkedés
22.07 *** 242
[AN 3784691]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7552 /2020.
   Bag : haladás és/vagy maradás / szerk. Nagyné Molnár Melinda. - Gödöllő : SZIE K., 2019. - 242 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-864-9 fűzött
Bag - faluszociológia - társadalomföldrajz - regionális gazdaság
316.334.55(439-2Bag) *** 911.3(439-2Bag) *** 332.14(439-2Bag)
[AN 3791959]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2020.
Eight dates (magyar)
   Nyolc randi : beszélgetések az életre szóló párkapcsolatért / John Gottman [et al.] ; [ford. Hűvös András]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2020. - 294 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: 8 randi
ISBN 978-615-5932-12-0 fűzött : 3360,- Ft
társkeresés - párkapcsolat
316.472.4
[AN 3791387]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2020.
Fazekas Anna
   Ifjúsági szolgáltatói környezet vizsgálata Magyarországon és Romániában : szolgáltatói helyzetkép, fejlesztési lehetőségek, irányok négy ország metszetében / Fazekas Anna ; [kiad. a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület]. - [Nyíregyháza] : KÉK Egyes., [2019]. - 97 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 97.
ISBN 978-615-80599-4-7 fűzött
Magyarország - Románia - ifjúságszociológia - kérdőíves felmérés - interjúmódszer
316.37-053.6(498)"201" *** 316.37-053.6(439)"201"
[AN 3791806]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2020.
Jalsovszky Katalin (1943-)
A magyarországi zsidóság képes története (angol)
   An illustrated history of the Jews in Hungary / Katalin Jalsovszky, Emőke Tomsics, Zsuzsanna Toronyi ; [... transl. Tamás Sebestyén]. - Budapest : Vince K., 2018. - 376 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-303-083-7 kötött
Magyarország - zsidóság - művelődéstörténet - album
316.347(=924)(439)(091) *** 930.85(=924)(439)
[AN 3791512]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7556 /2020.
   Kukurikú, jó reggelt! : mondókáskönyv / [szerk. ... Nagy Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-222-8 kötött
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3784680]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2020.
   Süss fel nap! : mondókáskönyv / [szerk. ... Nagy Emese]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-224-2 kötött
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3784677]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2020.
   A szabólegény macskája : népmesék a Nyírségből / [... vál. és a szöveget gond. Kosztyu Brigitta] ; [ill. Magyar Andrea] ; [közread. a] Sóstói Múzeumfalu. - [Nyíregyháza] : Sóstói Múzeumfalu, 2019. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89884-2-3 kötött
Nyírség - magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese
398.21(=945.11)(439Nyírség)(02.053.2)
[AN 3791640]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2020.
Szatmári Judit Anna
   Ragyogj! : divat és csillogás = Shine! : fashion and glamour / Szatmári Judit Anna ; [közread. a] Kiscelli Múzeum. - Budapest : Kiscelli Múz., [2019]. - 175 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Megj. a Budapesten, 2019. okt. 11 - 2020. márc. 15. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5341-69-4 fűzött
Magyarország - divattörténet - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
391(100)(091) *** 391(439)"18/19" *** 930.85(100)"18/19" *** 930.85(439)"18/19"
[AN 3791404]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2020.
Vida Katalin
   Kicsi vagyok én : mondókáskönyv / [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-459-145-0 kötött
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3784675]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2020.
   Volt egyszer egy.. : módszertani segédanyag óvodapedagógusoknak / [szerk. Kosztyu Brigitta]. - [Nyíregyháza] : Sóstói Múzeumfalu, 2019. - 72 p. : ill. ; 30 cm. - (Vidd tovább a hagyományt!, ISSN 2677-0016 ; 1.)
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 978-963-89884-3-0 fűzött
magyar néprajz - tárgyi néprajz - óvodai nevelés - módszertan - múzeumpedagógia
39(=945.11) *** 372.3 *** 371.3 *** 069.12
[AN 3791649]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2020.
   Ziki-zaka zakatol : mondókáskönyv / [szerk. ... Dávid Ildikó] ; [... versikék Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-225-9 kötött
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3784679]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7563 /2020.
Agamben, Giorgio (1942-)
Quel che resta di Auschwitz (magyar)
   Ami Auschwitzból marad : az archívum és a tanú : homo sacer III. / Giorgo Agamben. - Budapest : Kijárat, 2019. - 155 p. ; 21 cm. - (Fragmentum, ISSN 2063-5990 ; 5.)
Ford. Darida Veronika. - Bibliogr.: p. 152-155.
ISBN 978-615-5160-73-8 fűzött : 3000,- Ft
holokauszt - etika - erkölcsfilozófia - tanú
323.12(=924)"1939/1945" *** 17 *** 343.143
[AN 3791898]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2020.
   Fegyver nélküli műveletek és háttértényezőik : tanulmánykötet / [szerk. Lóderer Balázs, Stohl Róbert] ; [kiad. Honvéd Tudományos Kutatóhely]. - Budapest : Honvéd Tudományos Kutatóhely, 2019. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Nord Atlantic Treaty Organization
információalapú hadviselés - katonaság-civilek kapcsolat - katonapolitika
327.54 *** 355.356(100-15)NATO *** 355.244 *** 623.6 *** 681.3.004.14
[AN 3791466]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2020.
   A hírszerzés története az ókortól napjainkig / szerk. Boda József és Regényi Kund. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 199 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5945-96-0 kötött
hírszerzés - titkosszolgálat - állambiztonság - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
327.84(100)(091)(075.8) *** 355.40(100)(091)(075.8) *** 351.746.1(100)(091)(075.8)
[AN 3779666]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7566 /2020.
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
Gesta Hungarorum (magyar)
   Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről / ford. Szabó Károly ; ... jav. Fejérpataky László. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 63 p. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA Kvk., 1892
ISBN 978-615-5797-40-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - honfoglalás - középkori latin irodalom - krónika - hasonmás kiadás
943.9"08/09"(093) *** 871-94(439)=945.11 *** 094/099.07
[AN 3784707]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2020.
Balogh Albin (1887-1958)
   Művelődés Magyarország földjén a magyar honfoglalás előtt / írta Balogh Albin. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 160 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 1925
ISBN 978-615-5797-94-1 fűzött : 2800,- Ft
Kárpát-medence - Közép-Európa - művelődéstörténet - régészet - hunok területe
930.85(369/398)".../08" *** 904(439)".../08"
[AN 3794059]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2020.
Biró Aurél (1972-)
   Vörös terrorcsapatok és a mindennapok terrorja a magyarországi Tanácsköztársaság idején / Biró Aurél ; [kiad. a Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár Kvt., 2019. - 547 p. : ill. ; 31 cm + DVD
Bibliogr.: p. 525-546.
ISBN 978-963-9818-48-4 kötött
Magyarország - magyar történelem - Tanácsköztársaság - karhatalom - büntetőeljárás - névtár - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9"1919"(093) *** 351.74(439)"1919"(093" *** 34.096(439)"1919"(093) *** 050.8
[AN 3784669]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2020.
   Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe : Nov. 9-12, 2018 / ed. by Chen Hao. - Szeged : Univ. of Szeged, 2019. - 359 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 53.)
A konferenciát Shanghaiban tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-708-6 fűzött
Eurázsia - történelem - nomád népek - őstörténet - régészet - eurázsiai sztyeppe - kora középkor - középkor - konferencia-kiadvány
936.9 *** 930.8(=00)(4/5) *** 94/95"04/12" *** 904(369) *** 061.3(510-2Shanghai)
[AN 3791958]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2020.
   Devecser díszpolgárai / [... szerk. Czeidli József] ; [kiad. a Kastélykönyvtár]. - Devecser : Kastélykvt., 2019. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81233-3-4 fűzött
Devecser - díszpolgárság - helyi társadalom
929(439-2Devecser) *** 352.084.98(439-2Devecser)(092)
[AN 3784651]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2020.
   Emlékek, szövegek, történetek : női folklór szövegek / szerk. Frauhammer Krisztina, Pajor Katalin ; [közread. a] Magyar Néprajzi Társaság. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2019. - 400 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. okt. 26-27-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-658-4)
Magyarország - nők a társadalomban - női szerep - kulturális antropológia - folklór - magyar néprajz - kollektív emlékezet - interjú
929-055.2(439)(047.53) *** 316.37-055.2(439)(047.53) *** 398(=945.11)
[AN 3791541]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2020.
   Fájó Trianon / [szerk., a kronológiát összeáll.] Száraz Miklós György. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019. - 188, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-034-1 kötött : 4999,- Ft
trianoni békeszerződés - magyar történelem - 20. század - magyar irodalom - történeti kronológia - antológia
943.9"19"(0:930.24) *** 341.382"1920" *** 894.511-822
[AN 3794159]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2020.
Fejős Zoltán (1954-)
   Amerikai magyar műtermi fényképészek az 1880-as évektől a második világháborúig / Fejős Zoltán. - Budapest : Néprajzi Múz., 2020. - 150, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (KépTár, ISSN 1786-0040 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-34-7 fűzött
Egyesült Államok - nyugati magyarság - emigráció - fényképész - századforduló - 20. század - műtermi portré - album
929(73)(=945.11)"188/194"(084.1) *** 325.25(73)(=945.11)(092)"18/19" *** 77.041.5 *** 77.04(73)(=945.11)(092)
[AN 3784799]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2020.
Galauner Béláné Szabó Magdolna (1945-)
   Gyermekkorunk emléktöredékei : Pápa Alsóvárosa az '50-es években / Galauner Béláné Szabó Magdolna, Szabó Gyula. - [Pápa] : Jókai M. Vár. Kvt., 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 89.)
Fűzött
Pápa - helytörténet - 1950-es évek - memoár
943.9-2Pápa"195"(0:82-94)
[AN 3784654]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2020.
Horvát István (1784-1846)
   Rajzolatok a' magyar nemzet legrégiebb történeteiből / ... Horvát István. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - XII, 132 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Trattner, 1825
ISBN 978-615-5797-93-4 fűzött : 2700,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3794055]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2020.
Hunyadi Zsolt (1970-)
   Keresztesek, lovagrendek : válogatott tanulmányok / Hunyadi Zsolt. - Szeged : SZTE Középkori és Kora Újkori M. Tört. Tansz., 2019. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (Fontes et libri, ISSN 2676-8666 ; 4.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-707-9 fűzött
Európa - lovagrend - Johannita rend - templomosok - szerzetesség - művelődéstörténet - középkor
929.711(4)"11/15" *** 929.712 *** 271.024(4)"11/15" *** 930.85(4)"11/15"
[AN 3791998]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2020.
Molnár Lajos (1945-)
   Velünk éltek, legendák lettek : portrévázlatok pápaiakról / Molnár Lajos. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2019. - 274 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 90.)
Bibliogr.: p. 271-272.
Fűzött
Pápa - helyi társadalom - helyismeret - memoár - portré
929(439-2Pápa)(0:82-94) *** 908.439-2Pápa(0:82-94)
[AN 3784663]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2020.
Réső Ensel Sándor (1833-1899)
   Attila sírja / írta Réső Ensel Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 21 p. ; 25 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-615-5797-79-8 fűzött : 1500,- Ft
Hun Birodalom - uralkodó - 5. század
936.91(092)Attila
[AN 3784705]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2020.
Sal Endre (1972-)
   Mi, magyarok : 51 hihetetlen történet a nagyvilágból / Sal Endre. - [Budapest] : Libri, 2019. - 207 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-433-024-0 kötött : 5499,- Ft
híres ember - külföldön élő magyar személyiség
929(=945.11)(100)
[AN 3780416]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2020.
Saly Noémi (1956-)
   Micsoda népek.. / Saly Noémi. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2019. - 270, [1] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5640-43-8 fűzött : 5290,- Ft
Budapest. 1. kerület - helytörténet - 19. század - 20. század - életrajz
943.9-2Bp.I."18/19" *** 929(439-2Bp.I.)
[AN 3794461]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2020.
Vakler Lajos
   Fehérvári beszélgetések 2. kötet : Vakler Lajos interjúi / [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2018. - 322 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9830-71-4 fűzött : 3400,- Ft
Székesfehérvár - híres ember - helyi társadalom - 20. század - 21. század - interjú - televíziós műsorszám
929(439-2Székesfehérvár)(047.53) *** 791.9.097(439)"201"
[AN 3791361]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2020.
   Városunk és vizeink / [szerk. Horváth Imre] ; [kiad. az] Értéktár Biatorbágy, [Biatorbágy Város Önkormányzata]. - Biatorbágy : Önkormányzat : Értéktár Biatorbágy, 2020. - 103 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80722-4-3 fűzött
Biatorbágy - vízügy - helytörténet - helyismeret - konferencia-kiadvány
943.9-2Biatorbágy *** 556.18 *** 908.439-2Biatorbágy *** 061.3(439-2Biatorbágy)
[AN 3784576]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7583 /2020.
   Bakonyszentlászló helytörténeti olvasókönyve 2 / [írta és összeáll. Fodor Miklós] ; [kiad. Bakonyszentlászló Önkormányzata]. - Bakonyszentlászló : Önkormányzat, 2019. - 632, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5477-3 kötött
Bakonyszentlászló - helytörténet - helyismeret
908.439-2Bakonyszentlászló *** 943.9-2Bakonyszentlászló
[AN 3784608]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2020.
Bartha Júlia (1955-)
   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár = Collection of values of Jász-Nagykun-Szolnok County / [szerzők Bartha Júlia, Hortiné Bathó Edit, Horváth László] ; [közread. a] Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. - Bőv. kiad. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Önkormányzat, 2020. - 143 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7204-35-7 kötött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - helyismeret - művelődéstörténet - magyar néprajz - jászok
908.439.169(084.1) *** 930.85(439.169) *** 39(=915.6)(439)
[AN 3794175]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2020.
Becker, Kathleen (1970-)
London (magyar)
   London / [szerző Kathleen Becker] ; [társszerző Birgit Weber] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, 2020. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6636-5 fűzött : 2490,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3794361]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2020.
Csuka Gabriella
   Nagytevel = Deutschtewel / Csuka Gabriella, Waldmann Ernő ; [... kiad. Nagytevel Község Önkormányzata]. - Pápa ; Nagytevel : Önkormányzat, 2019. - 490 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5690-6 kötött
Nagytevel - helyismeret - helytörténet - magyarországi németek
908.439-2Nagytevel *** 943.9-2Nagytevel *** 316.347(=30)(439-2Nagytevel)
[AN 3784614]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2020.
Frech József (1942-2009)
Fejezetek Nagyberki történetéből (átd. kiad.)
   Évszázadok krónikája : Nagyberki / Frech József, Frech Józsefné. - Átd., jav., bőv. kiad. - [Nagyberki] : Frech J.-né, 2019. - 452, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6787-2 fűzött
Nagyberki - helyismeret - helytörténet
908.439-2Nagyberki *** 943.9-2Nagyberki
[AN 3784536]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2020.
Kocsis Péter (1965-)
   Český Krumlov és környéke : útikönyv / Kocsis Péter ; [társszerző Daniel Pilát ...]. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Hibernia, [2020]. - 155 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2020. febr. 18.
ISBN 978-615-5426-72-8 fűzött : 4980,- Ft
Český Krumlov - útikönyv
914.371-2Český_Krumlov(036)
[AN 3794623]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2020.
Pintér Zoltán
   Gyönyörű Erdély = Beautiful Transylvania = Wunderschönes Transsilvanien / [írta] Pintér Zoltán ; [fotózta] Illyés Csaba ; [ford. Szvoboda Gábor, ... Borbély Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 63 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Kárpáti kincsestár, ISSN 2677-1152)
ISBN 978-963-237-129-0 kötött
Erdély - helyismeret - művelődéstörténet - album
908.498.4(084.1) *** 77.04(439)(092)Illyés_Cs. *** 930.85(439.21)
[AN 3784791]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2020.
Pintér Zoltán
   Szeretlek, Magyarország = I love Hungary = Ich liebe Ungarn / [írta] Pintér Zoltán ; [fotózta] Csabai István ; [ford. Szvoboda Gábor, ... Borbély Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 62, [2] p. : ill., színes ; 32 cm. - (Kárpáti kincsestár, ISSN 2677-1152)
ISBN 978-963-237-128-3 kötött
Magyarország - helyismeret - album
908.439(084.1) *** 77.04(439)(092)Csabai_I.
[AN 3784760]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2020.
Szinyákovics Béla
   Gyere utánam! 2 : jöjj el hozzánk, várunk rád! : kerékpárosok bibliája / Szinyákovics Béla ; [kiad. Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület]. - Komló : Komlói Honismereti és Városszépítő Egyes., 2019. - 250 p. : ill. ; 26 cm
Összefoglalás finn nyelven
ISBN 978-615-00-6924-1 kötött
Észak-Európa - kerékpártúra - helyismeret - útinapló
908.4-17(0:82-992) *** 796.57(0:82-992)
[AN 3791453]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2020.
Técsi Zoltán
   Erdély legszebb városai és főterei : mesélő macskakő... / [írta] Técsi Zoltán ; [fotók] Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2020. - 62, [2] p. : ill., színes ; 32 cm. - (Kárpáti kincsestár, ISSN 2677-1152)
ISBN 978-963-237-236-5 kötött
Erdély - helyismeret - város - művelődéstörténet - album
908.498.4-2(084.1) *** 77.04(439)(092)Illyés_Cs. *** 930.85(439.21)
[AN 3784789]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2020.
Técsi Zoltán
   Erdélyi emlékhelyek : a múltnak kútja... / [írta] Técsi Zoltán ; [fotók] Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 62, [2] p. : ill., színes ; 32 cm. - (Kárpáti kincsestár, ISSN 2677-1152)
ISBN 978-963-237-217-4 kötött
Erdély - helyismeret - emlékhely - múzeum - magángyűjtemény - album
908.498.4(084.1) *** 725.945(498.4) *** 77.04(439)(092)Illyés_Cs. *** 069(498.4)
[AN 3784766]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2020.
Técsi Zoltán
   Erdélyi várak és erődtemplomok : kő kövön... / [írta] Técsi Zoltán ; [fotók] Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2020. - 62, [2] p. : ill., színes ; 32 cm. - (Kárpáti kincsestár, ISSN 2677-1152)
ISBN 978-963-237-235-8 kötött
Erdély - helyismeret - vár - kastély - templom - album
908.498.4(084.1) *** 728.81(498.4)(084.1) *** 77.04(439)(092)Illyés_Cs. *** 726.54(498.4)(084.11)
[AN 3784771]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2020.
   Trieszt és környéke / [... szerk. Juszt Róbert]. - [Budapest] : [Juszt R.], [2019]. - 111 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Világvándor sorozat, ISSN 2677-0989)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81302-6-4 fűzött
Trieszt - útikönyv
914.5-2Trieste(036)
[AN 3782887]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7596 /2020.
Balogh Éva
   Közszereplőkről csak pontosan és szépen? : elemzés az Emberi Jogok Európai Bírósága és az alkotmánybíróságok közötti kölcsönhatásról / Balogh Éva. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 218 p. ; 24 cm
Lezárva: 2019. jún. 30. - Bibliogr.: p. 191-213.
ISBN 978-963-318-139-3 fűzött
emberi jog - nyilvánosság - szólásszabadság - összehasonlító jog
342.7 *** 347.777 *** 342.727(100)
[AN 3791379]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2020.
Dobos János (1935-2003)
   Kis nyomozástan / Dobos János, Kovács Gyula. - 3. átd. kiad. - Budapest : Kovács Gy., 2020. - 251 p. : ill. ; 21 cm
Dobos János "Ars criminalistica" című tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7838-0 fűzött
nyomozás - kriminalisztika
343.132 *** 343.98
[AN 3794432]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2020.
Eger, Edith Eva (1928-)
The choice (magyar)
   A döntés / Edith Eva Eger ; [ford. Farkas Nóra]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2017. - 420, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-147-6 fűzött : 3999,- Ft
Oświęcim - Magyarország - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3794191]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2020.
Gál Andor (1990-)
   A jogos védelem teleologikus megközelítésben / Gál Andor. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2019. - 253 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 76.)
Bibliogr.: p. 230-253.
ISBN 978-615-5300-24-0 kötött
önvédelem - jogelmélet
343.228
[AN 3791993]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2020.
Herczeg József
   Zsarusors / Herczeg József. - Ajka : Szerző, 2019. - 196 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5296-0 fűzött
Magyarország - rendőr - bűncselekmény - 20. század - ezredforduló - memoár
351.74(439)(092)Herczeg_J.(0:82-94) *** 34.096(439)"196/199"(0:82-94)
[AN 3784633]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2020.
Ivancsics Imre (1938-2018)
   Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban / Ivancsics Imre, Fábián Adrián. - 4. átd. kiad. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2020. - 204, [3] p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-180-4 fűzött : 5490,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - hatóság - egyetemi tankönyv
352.077(439)(075.8) *** 342.9(439)(075.8)
[AN 3794681]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2020.
Kövér Tibor Ferenc
   A parlamenti fegyelmi jog természete : jogi esszé / Kövér Tibor Ferenc. - Budapest ; Üllő : Cégért Bt., 2019. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5859-7 fűzött
Magyarország - országgyűlés - fegyelmi eljárás - felelősség - jogalkalmazás
342.53(439) *** 347.56(439)
[AN 3791899]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2020.
Patterson, James (1947-)
All-American murder (magyar)
   Gyilkos hazafi : Aaron Hernandez félelmetes kettős élete a New England Patriotsnál és a rettegett alvilágban / James Patterson, Alex Abramovich ; Mike Harvkey közrem. ; [ford. Takács Péter]. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2020. - 285 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80495-5-9 fűzött : 3990,- Ft
Hernandez, Aaron (1989-2017)
Egyesült Államok - sportoló - bűnöző - rögbi - 20. század - 21. század
343.919(73)(092)Hernandez,_A. *** 796.333(73)(092)Hernandez,_A.
[AN 3794651]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2020.
Településüzemeltetési jó gyakorlatok bemutatása az Arrabona EGTC területén (szlovák)
   Prezentácia dobrých skúseností súvisiace s údržbou obcí na území EZÚS Arrabona : Builcogreen / red. Zoltán Herke, Zoltán Tamás Németh. - Győr : Arrabona, [2019]. - 160 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 978-615-6023-01-8 fűzött
Szigetköz - Csallóköz - településgazdálkodás - határ menti kapcsolat - esettanulmány
352.073(439Szigetköz) *** 352.073(437.6Csallóköz)
[AN 3791446]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7605 /2020.
Zongor László
   Ők 250-en : a magyar szabadságharc katonai- és politikai vezetői / [Zongor László]. - [Pápa] : Jókai M. Vár. Kvt., 2019. - 75 p. ; 20 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 88.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katonatiszt - politikus - 19. század - névtár
355(439)(092)"1848/1849" *** 050.8 *** 943.9"1848/1849"(092) *** 32(439)"18"(092)
[AN 3784653]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7606 /2020.
   Menedzsmenttendenciák = Management trends / Mohácsi Márta szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 177 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Gazdaság- és társadalomtudományi tanulmányok, ISSN 2677-0385 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-203-1 fűzött
vezetéstudomány - vállalatirányítás
65.011.1 *** 65.012.4 *** 658.1
[AN 3791426]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7607 /2020.
Bruder Emese (1984-)
   A Diplomás Pályakövető Felmérés kutatási eredményei a Szent István Egyetemen : SZIE-DPR 2017 tavasz / kész. Bruder Emese ; [közread. a Tehetséggondozási és Karrier Iroda]. - [Gödöllő] : SZIE Tehetséggondozási és Karrier Iroda, cop. 2018. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-269-887-8 fűzött
Magyarország - pályakezdés - diplomás - munkaerőpiac - követéses vizsgálat - 21. század - statisztikai adatközlés
331.5-053.81(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.85(439)"201"(083.41) *** 378.18(439)"201"(083.41)
[AN 3791853]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2020.
   Competitiveness mirror / [publ. by the] Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : MNB, 2019. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-31-3 fűzött
Magyarország - versenyképesség - 21. század
339.137.2(439)"201"
[AN 3784552]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2020.
   The decade of catching-up: the case of the EU and Asia : conference logbook on the sixth conference of the Magyar Nemzeti Bank's Lamfalussy Lectures Conference series : Budapest, 4 February 2019 / [ed. Marcell Horváth]. - Budapest : MNB, 2019. - 134 p. : ill., színes ; 26 cm
Gerinccím: Lamfalussy Lectures Conference 2019. - Bibliogr.
Kötött
Európai Unió - Ázsia - gazdasági együttműködés - monetáris politika - 21. század - konferencia-kiadvány
338.2(4-62)"200/201" *** 338.2(5)"200/201" *** 336.7(4-62)"200/201" *** 336.7(5)"200/201" *** 061.3(439-2Bp.)
[AN 3784558]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2020.
   Ember - tér - idő : tanulmányok Kocziszky György tiszteletére : a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának jubileumi tanulmánykötete / [szerk. Sebestyénné Szép Tekla, Nagy Zoltán]. - Miskolc : [Bíbor K.], 2019. - 353 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-74-8 fűzött
gazdaságtan - regionális gazdaság - emlékkönyv
332.1 *** 330
[AN 3784662]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2020.
   Fenntartható felzárkózás euróval - hogyan újítsuk meg a maastrichti kritériumokat? / [szerk. Virág Barnabás] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Bank]. - Budapest : MNB, 2020. - 307 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-32-0 fűzött
Európai Unió - euró - valutaunió - pénzügy - 21. század
336.744(4-62) *** 339.923(4-62)"20"
[AN 3784527]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2020.
Fenntartható felzárkózás euróval - hogyan újítsuk meg a maastrichti kritériumokat? (angol)
   Long-term sustainability and the euro - how to rethink the Maastricht criteria? / [ed. by Barnabás Virág] ; [publ. by the Magyar Nemzeti Bank]. - Budapest : MNB, 2020. - 307 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-33-7 fűzött
Európai Unió - euró - valutaunió - pénzügy - 21. század
336.744(4-62) *** 339.923(4-62)"20"
[AN 3784535]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2020.
   Financial accounts of non-financial corporations, micro and macro statistical data / [publ. by the] Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : MNB, 2019. - 95 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-34-4 fűzött
Magyarország - gazdaságstatisztika - vállalat - pénzügy - számvitel - statisztikai adatközlés - ezredforduló
658.1(439)"199/201"(083.41) *** 657
[AN 3784555]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2020.
Papp-Váry Árpád Ferenc (1976-)
   A márkanév ereje : a sikeres brandépítés alapjai / Papp-Váry Árpád ; [az illusztrációkat ... kész. Kocsis Marcell]. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-213.
ISBN 978-615-5376-21-4 fűzött : 4980,- Ft
marketing - márkanév
658.8
[AN 3794685]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2020.
Rosling, Hans (1948-)
Factfulness (magyar)
   Tények : tíz ok, amiért tévesen ítéljük meg a világot, avagy miért állnak jobban a dolgok, mint gondolnánk / Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund ; [ford. Sóskuthy György]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2018. - 359 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-351.
ISBN 978-963-433-800-0 fűzött : 3999,- Ft
globális probléma - társadalmi változás - közvélemény - prognosztika
339.9 *** 316.42(100) *** 316.653 *** 311 *** 008.2 *** 504
[AN 3794317]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2020.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2019)
   Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia : konferenciakötet : ... 2019. november 20., ... SZIE Gödöllői Campus / [szerk. Urbánné Malomsoki Mónika, Áldorfainé Czabadai Lilla Mária]. - Gödöllő : SZIE K., 2019. - 97 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-883-0 fűzött
gazdaságtan - üzemgazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
33 *** 658 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3791685]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2020.
Zala Júlia (1919-1994)
   Interjú Zala Júliával, 1987-1988 / kész. Rejtő Gábor. - Budapest : P-T Műhely, 2019. - 375, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Zala interjú
ISBN 978-615-80381-4-0 fűzött
Zala Júlia (1919-1994)
Magyarország - közgazdász - statisztikus - 20. század - életútinterjú
330(439)(092)Zala_J.(047.53) *** 311(439)(092)Zala_J.(047.53)
[AN 3791631]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7618 /2020.
Busáné Jordán Judit
   Okosító zöld könyv / Busáné Jordán Judit. - [Bátaszék] : Magánkiad., 2019. - 74 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-3537-1 fűzött
tanulás - képességfejlesztés - szövegértés - példatár
371.322.6 *** 372.46(076) *** 37.025
[AN 3794505]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2020.
Csájiné Knézics Anikó
   Tündérboszorkány : feladatgyűjtemény 3-4. osztályosok részére / Bosnyák Viktória azonos című könyve alapján kész. Csájiné Knézics Anikó, Szilvásiné Turzó Ágnes. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2016. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-762-7 fűzött : 999,- Ft
szövegértés - példatár
372.46(076)
[AN 3794513]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2020.
   Déri 125 : a Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája jubileumi emlékkönyve, 1894-2019 / [... összeáll. és szerk. Mónok Mária, Szabó Éva]. - Szeged : Szegedi Szakképzési Centrum Déri M. Szakgimn. és Szakközépisk., cop. 2019. - 339 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7042-1 fűzött
Szegedi Szakképzési Centrum. Déri Miksa Szakgimnázium és Szakközépiskola
Szeged - iskolatörténet - szakgimnázium - szakközépiskola
373.54(439-2Szeged)(091) *** 373.6(439-2Szeged)(091)
[AN 3791535]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2020.
Donáth Péter (1948-)
   Pedagógusok az 1918-1919. évi politikai forgószélben : tanítóképzők a forradalmak, az idegen megszállás és az ellenforradalmi számonkérés idején / Donáth Péter. - Budapest : Trezor, 2020. - 561 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 523-561. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8144-53-9 fűzött
Magyarország - oktatástörténet - pedagógusképzés - felsőoktatás - oktatáspolitika - tanítóképző - oktatásszociológia - első világháború - forradalmak kora
378.015.4(439)"191" *** 37.014(439)"1918/1919" *** 378.637(439)"191"
[AN 3791976]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2020.
Faujour, Anne
Cette année, j'arrête de crier (magyar)
   Tippek és gondolatok a pozitív nevelés szellemében : megértő szülők, magabiztos gyerekek : a boldogabb, kreatívabb és harmonikusabb családi életért. - Pécs : Alexandra, 2019. - 313, [4] p. : ill., színes ; 14x14 cm
Ford. Szegh Henriett. - Szerzők Anne Faujour, Elise Fournier, Isabelle Calmels. - Spirál fűzéssel, tokban
ISBN 978-963-447-256-8 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3784702]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2020.
   A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola és Szakiskola 70 éve / [írta és összegyűjt. Gál Andrásné] ; [kiad. a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány]. - Jászkisér : Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány, 2019. - 146 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Az iskola 70 éve : Csete Balázs Általános Iskola és Szakiskola Jászkisér
ISBN 978-615-00-5395-0 kötött
Csete Balázs Általános Iskola és Szakiskola (Jászkisér)
Jászkisér - általános iskola - szakiskola - iskolatörténet
377(439-2Jászkísér)(091) *** 373.3(439-2Jászkísér)(091)
[AN 3784611]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2020.
   Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné ..., Maczelka Noémi] ; [kiad. SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék]. - Szeged : JATEPress, 2020. - 156 p. : ill. ; 20 cm
Váltakozva magyar, német, angol és szlovák nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-315-421-2)
Európa - Magyarország - zenetudomány - zenepedagógia - zenetörténet - 19. század - 20. század
372.878 *** 78.01 *** 78(4)"18/19"
[AN 3791879]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2020.
Óhidy Andrea (1973-)
   Tanulmányok a német közoktatási rendszerről / Óhidy Andrea. - Szeged : JATEPress, 2020. - 74 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-429-8 fűzött
Németország - közoktatás - nemzetiségi oktatás - élethosszig tartó tanulás - ezredforduló - 21. század
37.014(430)"199/201" *** 376.7(=00)(430)"20" *** 37.013.83
[AN 3791883]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2020.
Parapatics Andrea (1986-)
   Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet : a középszintű írásbeli érettségi vizsgához magyar nyelv és irodalomból / Parapatics Andrea. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 19.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-409-229-2 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - magyar irodalom története - érettségi tétel - példatár
372.880.945.11(079.1) *** 372.889.451.1(079.1)
[AN 3791683]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7627 /2020.
Bailey, David
The Magical Magyars (magyar)
   Az Aranycsapat története / David Bailey ; [ford. Illés Róbert]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2019. - 534, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 519-531.
ISBN 978-963-479-347-2 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - 20. század - Rákosi-korszak
796.332(439)"195"
[AN 3794248]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2020.
Feiszt, Ottó
   Fénylő vadászemlékek / Feiszt Ottó ; [ill. Csiszár József]. - Nagykanizsa : Szerző, 2020. - 263 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7411-5 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3791612]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2020.
Honigstein, Raphael (1973-)
Klopp - bring the noise (magyar)
   Jürgen Klopp - hadd szóljon! : a világ legszenvedélyesebb futballtrénerének lenyűgöző sztorija / Raphael Honigstein ; [... ford. Balla Judit, ... Galambos Dániel]. - 2. jav. kiad. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2020. - 287 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81489-4-8 fűzött : 4290,- Ft
Klopp, Jürgen (1967-)
Németország - edző - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332.071.4(430)(092)Klopp,_J.
[AN 3794597]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2020.
   Indiánok a Duna partján : Baktay Ervin indián könyve / [... szerk. Ruttkay Helga]. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2019. - 295 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Bibliotheca Hungarica artis Asiaticae, ISSN 2061-0351 ; 7.)
Bibliogr. - Filmogr.: p. 285.
ISBN 978-615-81396-1-8 fűzött
Kismaros - Magyarország - tudós - keletkutatás - indiánok - tábor - hagyományőrzés - szerepjáték - 20. század
379.83(439-2Kismaros) *** 910.4(439)(092)Baktay_E. *** 001(439)(092)Baktay_E. *** 793.9 *** 930.8(=97)
[AN 3791621]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2020.
Kovács Gábor
   A csodálatos Zselic / Kovács Gábor. - [Kaposfő] : Szerző, 2019. - 102, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6675-2 kötött
Zselic - magyar irodalom - természeti környezet - vadászkaland
799.2(0:82-94) *** 502.4(439Zselic)
[AN 3784543]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2020.
Stauffer, René (1959-)
Roger Federer (magyar)
   Roger Federer : egy zseni élete / René Stauffer ; [ford. Balla Judit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2020. - 318, [1] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81489-3-1 fűzött : 4990,- Ft
Federer, Roger (1981-)
Svájc - sportoló - tenisz - ezredforduló - 21. század
796.342(494)(092)Federer,_R.
[AN 3794642]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2020.
Szeder Zoltán
   Motorozástan avagy Az amatőr motorozás fizikája és gyakorlati összefüggései / Szeder Zoltán. - Budapest : Rhino Motors Bt., 2019. - 179 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81411-0-9 fűzött : 4990,- Ft
motorkerékpár - motorkerékpársport
796.72 *** 629.118.6
[AN 3791461]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2020.
Tóth Potya István (1891-1945)
   Tóth Potya István edzésnaplói, 1925-1930 : a Ferencvárosi Torna Club az 1920-as években / [... szerk. ... Rácz Attila] ; [kiad. Budapest Főváros Levéltára, Ferencvárosi Torna Club]. - [Budapest] : BFL : FTC, [2019]. - 249 p. : ill. ; 26 cm + CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-615-80510-3-3 kötött : 1899,- Ft
Ferencvárosi Torna Club
Magyarország - labdarúgás - edző - sporttörténet - sportegyesület - 20. század - Horthy-korszak - napló - elektronikus dokumentum
796.332(439)"192" *** 796.332.071.4(439)(092)Tóth_I.(0:82-94) *** 061.2(439-2Bp.)FTC"192"
[AN 3791544]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7635 /2020.
   Ázsia művészete : a százéves Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményei / szerk. Fajcsák Györgyi. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2019. - 347, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Megj. a Budapesten "Made in Asia : százéves a Hopp Múzeum" címmel 2019. jún. 19 - aug. 30. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: 305-339.
ISBN 978-615-5987-07-6 kötött
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum (Budapest)
Ázsia - Magyarország - ázsiai művészet - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Bp.)Hopp_Ferenc *** 7.032.1 *** 73/76(5)
[AN 3791613]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2020.
Ázsia művészete (angol)
   The art of Asia : the centenary of the Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts / ed. by Györgyi Fajcsák ; [... transl. Steve Kane]. - Budapest : F. Hopp Mus. of Asiatic Arts, 2019. - 347, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Megj. a Budapesten "Made in Asia : százéves a Hopp Múzeum" címmel 2019. jún. 19 - aug. 30. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 305-339.
ISBN 978-615-5987-08-3 kötött
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum (Budapest)
Ázsia - Magyarország - ázsiai művészet - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény
73/76(5) *** 7.032.1 *** 069(439-2Bp.)Hopp_Ferenc
[AN 3791618]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2020.
Balázs Gábor (1970-)
   A Kazinczy utcai ortodox főzsinagóga / Balázs Gábor, Klein Rudolf. - Budapest : Re:Publikáció, 2019. - 29 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm. - (Silentium, ISSN 2677-0199)
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-615-81430-2-8 fűzött
Budapest. 7. kerület - zsinagóga - építészet
726.3(439-2Bp.VII.)
[AN 3791648]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2020.
Baliga Kornél (1952-)
   A Rumbach utcai zsinagóga / Baliga Kornél, Klein Rudolf. - Budapest : Re:Publikáció, 2019. - 29 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Silentium, ISSN 2677-0199)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81430-3-5 fűzött
Budapest. 7. kerület - zsinagóga - építészet
726.3(439-2Bp.VII.)
[AN 3791645]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2020.
Buzás Gergely (1965-)
   Az Árpád-házi uralkodók sírjai / Buzás Gergely, Kovács Olivér ; [kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma]. - Visegrád : MNM Mátyás Király Múz., [2019]. - 319 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 306-316.
ISBN 978-615-5978-18-0 kötött
Árpád-ház
Magyarország - Kárpát-medence - uralkodó - régészet - temetkezési hely
726.82(4-191) *** 904(4-191) *** 943.9"10/1301"(092)
[AN 3783857]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2020.
   Csordultig Duchamp-mal : tanulmányok a Forrás 100. évfordulójára / szerk. Tánczos Péter. - Debrecen : Debreceni Egy. K. ; Balmazújváros : Veres P. Kult. Közp., 2019. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Maecenas maecenatum, ISSN 2677-1187 ; 1.)
A Balmazújvárosban, 2017. ápr. 7-8-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-442-4 fűzött
Duchamp, Marcel (1887-1968)
Franciaország - képzőművész - művészetelmélet - 20. század
73/76(44)(092)Duchamp,_M. *** 7.01
[AN 3791407]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2020.
   Emlékkönyv Szabó László János képzőművész munkásságáról / [szerk. és ... kiad. Szabó László Jánosné]. - Pápa : Szabó L. J.-né, 2019. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5744-6 kötött
Szabó László János (1941-2006)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Szabó_L._J.
[AN 3784623]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2020.
Guzsik Tamás (1947-2002)
   A pálos rend építészete a középkori Magyarországon / Guzsik Tamás ; [közread. a] Magyar Pálos Rend. - 2. jav. kiad. - Pécs : M. Pálos Rend, 2020. - 280 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 251-271., 274. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80094-8-5 fűzött
Magyarország - pálosok - építészet - régészet - középkor
726(439)"12/15" *** 271.791(439)"12/15" *** 904(439)"12/15"
[AN 3794363]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2020.
Haraszti György (1947-)
   A Hősök temploma / Haraszti György, Klein Rudolf. - Budapest : Re:Publikáció, 2019. - 29 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm. - (Silentium, ISSN 2677-0199)
ISBN 978-615-81430-0-4 fűzött
Budapest. 7. kerület - templom - zsinagóga - építészet
726.54(439-2Bp.) *** 726.3(439-2Bp.VII.)
[AN 3791653]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2020.
Klein Rudolf (1955-)
   A Dohány utcai zsinagóga / Klein Rudolf. - Budapest : Re:Publikáció, 2019. - 33 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Silentium, ISSN 2677-0199)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81430-1-1 fűzött
Budapest. 7. kerület - zsinagóga - építészet
726.3(439-2Bp.VII.)
[AN 3791641]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2020.
Kovách Géza
   Magyar mustrák a díszítő tervezés, valamint a rajztanulmány céljaira / terv. és rajz. Kovách Géza. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - [2], 143, [1] p. : ill. ; 29 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Kir. M. Egy. Ny., 1926
ISBN 978-615-5797-89-7 fűzött : 3100,- Ft
díszítőművészet - rajzművészet - díszítőelem - magyar néprajz - hasonmás kiadás
741.048(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3794121]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2020.
Kovács Dániel (1983-)
   "Napról napra újszerűbbet és nagyobbat" : Veszprém építészete 1945 és 1989 között / Kovács Dániel. - Székesfehérvár : Enigma 2001 K., 2018. - 53 p. : ill. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok a műemléki topográfiához, ISSN 2415-8984 ; 8.)
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 978-615-81136-0-1 fűzött
Veszprém - építészettörténet - helytörténet - topográfia - 20. század
72(439-2Veszprém)"1945/1989" *** 943.9-2Veszprém"19" *** 528.425(439-2Veszprém)
[AN 3784647]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2020.
Muskovics Andrea Anna (1984-)
   Buda-vidék présház- és pincekultúrája : építészeti és társadalomnéprajzi megközelítés, 19-20. század / Muskovics Andrea Anna. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int., 2019. - 267 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Életmód és tradíció, ISSN 0238-9584 ; 17.)
Bibliogr.: p. 237-261.
ISBN 978-963-416-191-2 fűzött : 1500,- Ft
Buda - Magyarország - népi építészet - borospince - szőlészet - borászat - szociálantropológia - 19. század - 20. század
728.9.031.4(439-2Buda)"18/19" *** 316.7(439)"18/19" *** 663.2(439-2Buda)"18/19" *** 634.8(439-2Buda)"18/19"
[AN 3784508]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2020.
Ország László (1947-)
   Csengedi mintakönyv / Ország László. - Kunszentmárton : Szerző, 2019. - 26 p. : ill., színes ; 27 cm + 40 mell. - (A Kárpát-medence hímzett öröksége, Csenged-i könyvek sorozat ; 9.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80696-2-5 kötött
hímzés - népi díszítőművészet - magyar néprajz
746.3.031.4(439) *** 39(=945.11)
[AN 3791455]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2020.
   Szakrális terek : kiállítás és szimpózium / [a kiállítás kurátora ... Nemcsics Ákos] ; [a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Interdiszciplináris Szakosztályának ... kiállítása ...]. - [Budapest] : MKISZ Interdiszciplináris Szakoszt., 2020. - [40] p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
A kiállítást Budapesten, 2020. febr. 7 - márc. 1. között, a szimpóziumot Budapesten, 2020. febr. 13-án rendezték
ISBN 978-615-00-7395-8 fűzött
Magyarország - keresztény művészet - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
7.046.3 *** 73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2020" *** 246
[AN 3784605]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2020.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The art of the hobbit (magyar)
   A hobbit művészete / J. R. R. Tolkien ; [szerk., kommentárok] Wayne G. Hammond és Christina Scull ; [ford. Bonácz Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2020. - 144 p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-14-3992-2 kötött : 4999,- Ft
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973). The hobbit
Nagy-Britannia - grafikus - 20. század - illusztráció
76(410)(092)Tolkien,_J._R._R. *** 76.056
[AN 3794177]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2020.
Vidovits Iván (1965-)
   Hétköznapok mitológiája / Vidovits Iván. - Baja : Vidovits I., 2020. - 99 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-7187-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
76(439)(092)Vidovits_I.
[AN 3791519]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2020.
   Vitrin Kortárs Képző és Iparművészek Társasága Egyesület, Zalaegerszeg / [szerk. Budaházi Tibor]. - Zalaegerszeg : Vitrin Műv. Egyes., 2018. - 46 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89993-5-1 fűzött
Zalaegerszeg - képzőművész - iparművész - egyesület - 20. század - 21. század
73/76(439)(092) *** 745(439)(092) *** 061.28(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3791892]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7653 /2020.
Brown, Rex (1964-)
Official truth (magyar)
   A Pantera igaz története belső szemmel / Rex Brown & Mark Eglinton ; ford. Dudich Ákos. - 3. kiad. - Budapest : Silenos, 2016 [!2020]. - [6], 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5496-9 fűzött : 4600,- Ft
Brown, Rex (1964-)
Pantera (együttes)
Egyesült Államok - zenész - együttes - 20. század - ezredforduló - metálzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Brown,_R.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(73)Pantera(0:82-94)
[AN 3794394]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2020.
Cross, Charles R.
Heavier than heaven (magyar)
   A mennyeknél súlyosabb : Kurt Cobain életrajza / Charles R. Cross ; [ford. Stern Gabriella] ; [... elő- és utószavát ford. Draveczki-Ury Ádám]. - Budapest : Cser K., 2020. - 408 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-583-7 kötött : 4495,- Ft
Cobain, Kurt (1967-1994)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század
78.067.26.036.7(73)(092)Cobain,_K.
[AN 3794171]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7655 /2020.
Casillo, Charles
Marilyn Monroe (magyar)
   Marilyn Monroe : a rivaldafény árnyékában / Charles Casillo ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2019. - 412, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-404.
ISBN 978-963-447-473-9 kötött : 4599,- Ft
Monroe, Marilyn (1926-1962)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Monroe,_M.
[AN 3794309]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7656 /2020.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : C1 : [felsőfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2014. - 125 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9483-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3794674]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2020.
Furkó Bálint Péter (1974-)
   Diskurzusjelölők és egyéb diskurzuspragmatikai eszközök forgatókönyvek, tankönyvek és irodalmi szövegek párbeszédeiben / Furkó Bálint Péter. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 117 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p 106-115.
ISBN 978-963-318-840-8 fűzött
nyelvészet - párbeszédelemzés
800.85
[AN 3791423]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2020.
Keszler Borbála (1939-)
   Kis magyar grammatika / Keszler Borbála, Lengyel Klára. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2019. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-304.
ISBN 978-963-454-356-5 fűzött : 4650,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5
[AN 3794702]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2020.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar szótár / Magay Tamás, Országh László. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2018. - [20], 1157 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9894-1 fűzött : 7900,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3794709]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2020.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár / Magay Tamás, Országh László. - 6. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2019, cop. 2018. - [20], 1003, [41] p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9895-8 fűzött : 7900,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3794706]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2020.
   Magyar - angol csevegő. - [Komárom] : Lingea, 2019. - 474 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-96-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - társalgási zsebkönyv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3784009]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2020.
Minya Károly (1963-)
   Új szavak III : nyelvünk 850 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal / Minya Károly. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 160 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 63.)
ISBN 978-963-409-213-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - neologizmus - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-316.1
[AN 3791665]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2020.
Nagy Lajos, Cs (1945-)
   Szóalaktani elemzések : munkafüzet a szóelemek és kapcsolódásuk gyakorlásához / Cs. Nagy Lajos. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 20.)
ISBN 978-963-409-230-8 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - nyelvi alaktan - példatár
809.451.1-55(076)
[AN 3784787]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2020.
   Német középfokú írásbeli nyelvvizsga : B2 / [szerk. Szűcs Melinda]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE Origó Nyelvi Centrum, 2020, cop. 2017. - 103 p. ; 24 cm. - (Origó-nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9853-8 fűzött : 3250,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3794675]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2020.
   Nyelvek és írások : a világ 400 nyelve és a nyelvek írásai : a Brit és Külföldi Bibliatársulat 1904-ben megjelent kiadványának reprintje = Sprachen und Dialekte in welchen die Britische und Ausländische Bibelgesellschaft die Heilige Schrift druckt und verbreitet / [az előszó ... fordítását ..., az utószót és a mutatókat kész. Balázsi József Attila]. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - [8], 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 14.)
Az utószó és a mutatók magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 142.
ISBN 978-963-409-143-1 fűzött : 2990,- Ft
nyelvészet - írástörténet
800.1 *** 003(100)(091)
[AN 3784792]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2020.
Pelcz Katalin
   Egy szó mint száz : magyar - angol tematikus szókincstár : Hungarian vocabulary by topic / Pelcz Katalin, Szita Szilvia ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2011. - 283 p. : ill. ; 28 cm
borító- és gerinccím: 1 szó mint 100
ISBN 978-963-05-9062-4 fűzött : 4250,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 3794491]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2020.
Schwarzkopf Boglárka
   Német ugródeszka : nyelvkönyv külföldi munkavállalóknak / Schwarzkopf Boglárka, Judit Haubner. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 176 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-409-217-9 fűzött : 5990,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3784798]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2020.
Stephanides Éva (1943-)
   Pincérszótár : a vendéglátóhelyeken használt leggyakoribb 2500 szó és kifejezés angol - magyar és magyar - angol szótára = Dictionary for waiters and waitresses : an English - Hungarian and Hungarian - English dictionary of the most frequently used 2500 words and expressions in catering / Stephanides Éva. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 150 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-409-215-5 fűzött : 3990,- Ft
vendéglátás - magyar nyelv - angol nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 640.4
[AN 3791673]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7669 /2020.
   Női reprezentációk / szerk. Tánczos Péter. - Debrecen : Debreceni Egy. K. ; Balmazújváros : Veres P. Kult. Közp., 2019. - 202 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Maecenas maecenatum, ISSN 2677-1187 ; 2.)
A Balmazújvárosban, 2018. nov. 8-án a "Nők a filozófiában és a női filozófusok" és nov. 9-én a "Női reprezentációk - Nők és a nőiség tematizálása az irodalomban, a művészetben és a filozófiában" címmel rendezett konferenciák szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-441-7 fűzött
genderkutatás - nők a társadalomban - nemi szerep - irodalomtudomány - képzőművészet - műelemzés
82.01 *** 7.01 *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 3791418]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7670 /2020.
Bakos István (1943-)
   Számvetés / Bakos István. - Keszthely : Balaton Akad., 2020. - 76 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 83.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5898-14-3 fűzött
Magyarok Világszövetsége
Magyarország - író - politikus - magyarság - nemzetközi szervezet - 20. század - rendszerváltás - memoár
894.511(092)Bakos_I.(0:82-94) *** 061.2(=945.11)(100)"199"(0:82-94)
[AN 3784495]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2020.
Bohuniczky Szefi (1894-1969)
   A fiatal Németh László és környezete / Bohuniczky Szefi ; [Németh Magda előszó] ; [Tüskés Tibor ... utószó]. - [Budapest] : Nap. K., 2018. - 69 p. ; 19 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
ISBN 978-963-332-083-9 kötött : 2500,- Ft
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - memoár
894.511(092)Németh_L.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3791586]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2020.
Mohás Lívia (1928-)
   Arcképvázlat Szabó Magda rejtőzködő személyiségéhez / Mohás Lívia. - Budapest : Nap K., 2018. - 125 p. ; 19 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
ISBN 978-963-332-098-3 kötött : 2500,- Ft
Szabó Magda (1917-2007). A pillanat
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Szabó_M.
[AN 3791583]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2020.
Szijártó István (1942-)
   Törtaranykorunk / Szijártó István. - Kaposvár : Közgyűlés, 2019. - 231 p. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 49.)
ISBN 978-615-80652-5-2 fűzött
Somogy megye - Kaposvár - magyar irodalom története - helyismeret
894.511(091) *** 908.439.123 *** 908.439-2Kaposvár
[AN 3784528]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2020.
   A zirci Fekete István emlékmű története : a gondolattól az avatásig / [a szöveget összeáll., szerk. Egervölgyi Dezső] ; [a képeket vál., szerk. ... Bittmann Károlyné] ; [... kiad. a Zirci Országzászló Alapítvány]. - [Zirc] : Zirci Országzászló Alapítvány, [2019]. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6507-6 fűzött
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - Zirc - író - emlékmű - 20. század
894.511(092)Fekete_I. *** 725.945(439-2Zirc)
[AN 3784541]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7675 /2020.
Abgarân, Narinè Ûrʹevna (1971-)
S neba upali tri âbloka (magyar)
   Égből hullott három alma : marani krónikák és egyéb történetek / Narine Abgarjan ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 290, [1] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-992-6 fűzött : 3200,- Ft
orosz irodalom - regény - elbeszélés
882-31=945.11 *** 882-32=945.11
[AN 3781657]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2020.
Austen, Jane (1775-1817)
Northanger abbey (magyar)
   A klastrom titka / Jane Austen ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Lazi, 2020. - 232, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-461-2 kötött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3794766]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2020.
Barlog, J. M.
God of war (magyar)
   God of war : a hivatalos regény / J. M. Barlog ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 466 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-309-9 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3784500]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2020.
Barreau, Nicolas
Das Café der kleinen Wunder (magyar)
   Piciny csodák kávézója / Nicolas Barreau ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Park, 2020. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-607-8 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3784522]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2020.
Bonansinga, Jay R. (1959-)
The walking dead : return to Woodbury (magyar)
   The walking dead : élőhalottak : visszatérés Woodburybe / Jay Bonansinga ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 350, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-308-2 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3784517]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2020.
Butcher, Jim (1971-)
Death masks (magyar)
   Halotti lepel : egy Dresden-akták regény / Jim Butcher ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 483 p. ; 20 cm. - (A Dresden-akták sorozat ; 5.)
ISBN 978-963-395-312-9 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3784502]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2020.
Butler, Octavia E. (1947-2006)
Dawn (magyar)
   Hajnal / Octavia E. Butler ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2018. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-560-3 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3794415]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2020.
Campbell, Laurie
His brother's baby (magyar)
   Tálcán kínált esküvő / Laurie Campbell ; [... ford. Somló Katalin]. Behavazva / Kristin Hardy ; [... ford. Farkas Judit]. Családi birtok / Cait London ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 61.)
Egys. cím: His brother's baby. Under the mistletoe. Typical male
ISBN 978-963-448-743-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784825]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2020.
Camus, Albert (1913-1960)
La peste (magyar)
   A pestis / Albert Camus ; [ford. ... Vargyas Zoltán]. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2019. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-866-9 fűzött : 3699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3794319]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 292, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-448-6 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3794198]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2020.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 34. jav. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2002. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-996-4 fűzött : 3999,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3794237]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2020.
Coelho, Paulo (1947-)
A bruxa de Portobello (magyar)
   A portobellói boszorkány / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 11. jav. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2007. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-014-7 fűzött : 3999,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3794244]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2020.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 29. jav. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2004. - 303 p. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-998-8 fűzött : 3999,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3794226]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2020.
Douglas, Michelle
Snowbound surprise for the billionaire (magyar)
   Advent Münchenben / Michelle Douglas ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 96 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 682.)
ISBN 978-963-448-763-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3784785]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2020.
   Egyetlen éjszaka. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 30.)
Tart.: Könnyű nőcske / Abby Green ; [... ford. Czárán Judit]. Egy éjszaka Hongkongban / Robyn Donald ; [... ford. Szabó Júlia]. Eszméletlen! / Sandra Marton ; [... ford. Szabó Júlia]. - Egys. cím: The Borghese bride ; In Christofides' keeping ; One night in the Orient
ISBN 978-963-448-773-9 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
írországi angol irodalom - új-zélandi irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3784762]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2020.
Faye, Jennifer
Safe in the tycoon's arms (magyar)
   Nincs garancia / Jennifer Faye ; [... ford. Kiss Gábor]. Murphy és a hó / Cara Colter ; [... ford. Kis Z. Margit]. Furcsa páros / Teresa Carpenter ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 21.)
Egys. cím: Safe in the tycoon's arms. Interview with a tycoon. The CEO's surprise family
ISBN 978-963-448-701-2 fűzött : 1799,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3784739]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2020.
Fuller, Louise
Blackmailed down the aisle (magyar)
   A jóképű zsaroló / Louise Fuller ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 688.)
ISBN 978-963-448-671-8 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3784708]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2020.
Gaiman, Neil (1960-)
Anansi boys (magyar)
   Anansi fiúk / Neil Gaiman ; [... ill. Daniel Egneus] ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2005. - 371 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-728-7 fűzött : 3680,- Ft : 11,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3794721]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2020.
Gaiman, Neil (1960-)
The graveyard book (magyar)
   A temető könyve / Neil Gaiman ; [ill. ... Chris Riddell] ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2010. - 246, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-722-5 fűzött : 3280,- Ft : 10,60 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3794723]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2020.
Gaiman, Neil (1960-)
The graveyard book (magyar)
   A temető könyve / Neil Gaiman ; [ill. ... Chris Riddell] ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2010. - 246, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-822-2 fűzött : 3280,- Ft : 10,60 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3794724]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2020.
Gaiman, Neil (1960-)
The ocean at the end of the lane (magyar)
   Óceán az út végén / Neil Gaiman ; ill. Elise Hurst ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 335 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-725-6 fűzött : 3480,- Ft : 11,20 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3794717]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2020.
Gay, Roxane (1974-)
Bad feminist (magyar)
   A rossz feminista : esszék / Roxane Gay ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 381, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-873-8 fűzött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - feminizmus - nők a társadalomban - populáris kultúra - 21. század - esszé
820-4(73)=945.11 *** 396 *** 316.37-055.2 *** 316.7(73)"200/201"
[AN 3791382]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2020.
Gilmore, Jessica
Her new year baby secret (magyar)
   Szilveszteréji varázslat / Jessica Gilmore ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 692.)
ISBN 978-963-448-759-3 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,1 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3784732]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2020.
Goodwin, Daisy (1961-)
The fortune hunter (magyar)
   Sisi angol szerelme / Daisy Goodwin ; [ford. Kallai Nóra]. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2019. - 453, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-168-3 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3794778]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2020.
Harrington, Carmel
The things I should have told you (magyar)
   Valamit el kell mondanom / Carmel Harrington ; [... ford. Tóth Enikő]. - Budapest : Vinton K., 2019. - 415 p. : ill. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-834-7 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3784813]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2020.
Heath, Lorraine (1954-)
When a duke loves a woman (magyar)
   Rangon aluli menyasszony / Lorraine Heath ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Vinton, 2019. - 416 p. ; 18 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096). (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-448-840-8 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3791337]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2020.
Heaton, Louisa
Christmas with the single dad (magyar)
   Magányos szívek karácsonya / Louisa Heaton ; [... ford. Harcsa Henrietta]. A kétezer éves lány / Annie Claydon ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 624-625.)
Egys. cím: Christmas with the single dad. English rose for the Sicilian doc
ISBN 978-963-448-767-8 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3784818]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2020.
Hill, Teresa
Single mum seeks (magyar)
   Egy jó pasi és sok karamella / Teresa Hill ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Éledő remény / Brenda Harlen ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 327-328.)
Egys. cím: Single mum seeks. Once and again
ISBN 978-963-448-737-1 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784821]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2020.
Jessen, Ida (1964-)
En ny tid (magyar)
   Új idők : L. Høy szabadiskolai tanítónő naplója ; Bagge doktor anagrammái / Ida Jessen ; [ford. Soós Anita]. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 181, 130 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
Egys. cím: En ny tid ; Doktor Bagges anagrammer. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-493-042-6 fűzött : 3500,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3780897]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2020.
Kalla, Daniel (1966-)
We all fall down (magyar)
   A kolostor átka / Daniel Kalla ; [ford. Daróczi Péter]. - Budapest : Lettero, cop. 2019. - 392 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5921-38-4 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3791384]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2020.
Koncsek Krisztián
   Idézetvadász / Koncsek Krisztián. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 3 db ; 21 cm
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3791667]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Görög és latin szállóigék és idézetek. - 123 p. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 66.)
ISBN 978-963-409-231-5 fűzött : 2490,- Ft
latin irodalom - ókori görög irodalom - idézetgyűjtemény
871-84=945.11 *** 875-84=945.11
[AN 3791669] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Középkori és újkori szállóigék és idézetek. - 142 p. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 67.)
ISBN 978-963-409-232-2 fűzött : 2490,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3791670] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Magyar szállóigék és idézetek. - 129 p. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 68.)
ISBN 978-963-409-233-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény - antológia
894.511-84(082)
[AN 3791672] MARC

ANSEL
UTF-87706 /2020.
Kubica, Mary
When the lights go out (magyar)
   A fények kialszanak / Mary Kubica ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Vinton K., 2019. - 320 p. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-448-838-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3784814]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2020.
Lane, Elizabeth
Navajo sunrise (magyar)
   Indián napkelte / Elizabeth Lane ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 208 p. ; 21 cm. - (Széphistória, ISSN 1587-3064 ; 9.)
ISBN 978-963-448-699-2 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784824]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2020.
Lawrence, Kim
Claiming his pregnant wife (magyar)
   Vissza foglak kapni! / Kim Lawrence ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 680.)
ISBN 978-963-448-729-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784773]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2020.
Lee, Miranda
The playboy's ruthless pursuit (magyar)
   A playboy és a jégkirálynő / Miranda Lee ; [... ford. Czárán Judit]. Parfüm és korona / Abby Green ; [... ford. Fekete Ádám]. Egy tisztességes ajánlat / Kim Lawrence ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 95.)
Egys. cím: The playboy's ruthless pursuit. An heir fit for a king. Surrendering to the Italian's command
ISBN 978-963-448-891-0 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3784738]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2020.
Lindsay, Yvonne
The wife he couldn't forget (magyar)
   Emlékezetkiesés / Yvonne Lindsay ; [... ford. Herczog Gábor]. Hozd a formád! / Jule McBride ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 341-342.)
Egys. cím: The wife he couldn't forget. Something borrowed
ISBN 978-963-448-691-6 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784826]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2020.
Litchfield, David
The bear and the piano (magyar)
   A mackó és a zongora / David Litchfield. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2018. - [33] p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Barna Eszter
ISBN 978-615-5763-75-5 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3791363]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2020.
Lovelace, Merline
Callie's Christmas wish (magyar)
   Te kellesz karácsonyra! / Merline Lovelace ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 681.)
ISBN 978-963-448-761-6 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784782]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2020.
Lovelace, Merline
"I do"... take two! (magyar)
   Rómában újrakezdjük! / Merline Lovelace ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 677.)
ISBN 978-963-448-685-5 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784767]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2020.
Lovelace, Merline
Third time's the bride! (magyar)
   Vigyázz a dadussal! / Merline Lovelace ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 679.)
ISBN 978-963-448-725-8 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784772]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2020.
Lowell, Elizabeth (1944-)
Night diver (magyar)
   Éjszakai merülés / Elizabeth Lowell ; [... ford. Kovács Anna]. - Budapest : Vinton K., 2019. - 383 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-842-2 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3784811]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2020.
Luhn, Usch (1959-)
Anni findet ein Pony (magyar)
   Anni talál egy pónit / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Sára Balázs]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2018. - 117 p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 1.)
ISBN 978-963-244-836-7 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3794320]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2020.
Lunde, Maja (1975-)
Bienes historie (magyar)
   A méhek története / Maja Lunde ; ford. Patat Bence. - Budapest : Cser K., 2020. - 334 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-532-5 kötött : 3995,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3794389]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2020.
Lytton, Deborah (1966-)
Silence (magyar)
   Csend / Deborah Lytton ; [ford. Gázsity Mila]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2019, cop. 2018. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-405-9 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3794482]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2020.
Machen, Arthur (1863-1947)
   A nagy Pán isten és más szentségtelen történetek / Arthur Machen ; [... összeáll. és szerk. Somogyi Gábor]. - [Letenye] : [Multiprofil Társ. Kft.], 2019. - 364 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-81426-0-1 kötött
angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3784510]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2020.
McKellen, Christy
A countess for Christmas (magyar)
   Drága Emma! / Christy McKellen ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 689.)
ISBN 978-963-448-705-0 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3784713]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2020.
Meadows, Daisy
Chloe Slipperslide's secret (magyar)
   Kira titka / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2018. - 101, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 11.)
ISBN 978-963-403-439-1 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3794520]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2020.
Meadows, Daisy
Grace wollyhop's musical mystery (magyar)
   Gréti fellépése / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2018. - 102, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 12.)
ISBN 978-963-403-440-7 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3794524]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2020.
Meadows, Daisy
Lola Fluffywhiskers pops up (magyar)
   Mandula felbukkan / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 102, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 22.)
Fősorozata: Varázslatos állatbirodalom.
ISBN 978-963-403-758-3 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3791401]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2020.
Meadows, Daisy
Maisie Dappletrot saves the day (magyar)
   Bibi, a nap hőse / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2018. - 170, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom)
ISBN 978-963-403-561-9 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3794523]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2020.
Meadows, Daisy
Mia Floppyear's snowy adventure (magyar)
   Milli csodás előadása / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2018. - 170, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom)
ISBN 978-963-403-491-9 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3794521]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2020.
Meadows, Daisy
Olivia Nibblesqueak's messy mischief (magyar)
   Mici, a komisz / Daisy Meadows ; [ford. Vezsenyi Zsófia]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2017. - 102, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 9.)
ISBN 978-963-403-393-6 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3794518]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2020.
Meadows, Daisy
Pippa Hoppytail's rocky road (magyar)
   Panka minden akadályt legyőz / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 21.)
ISBN 978-963-403-757-6 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3791399]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2020.
Morgan, Sarah (1948-)
Christmas Eve (magyar)
   Egy cica, két cica.. / Sarah Morgan ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Új esély a boldogságra / Louisa Heaton ; [... ford. Gärtner Zita]. Szeress karácsonykor! / Emily Forbes ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 65.)
Egys. cím: Christmas Eve. His little Christmas miracle. One life-changing night
ISBN 978-963-448-771-5 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3784819]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2020.
Morgan, Sarah (1948-)
Moonlight over Manhattan (magyar)
   Holdfény Manhattan felett / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton K., 2019. - 384 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-836-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3784809]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2020.
Mortimer, Carole (1960-)
Billionaire under the mistletoe (magyar)
   Házhoz szállított karácsony / Carole Mortimer ; [... ford. Szabó Júlia]. Sorsfordító éjszaka / Caitlin Crews ; [... ford. Várnai Péter]. Behavazott karácsony / Cara Colter ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 48.)
Egys. cím: Billionaire under the mistletoe. Snowed in at the ranch. The guardian's virgin ward
ISBN 978-963-448-741-8 fűzött : 1799,- Ft : 10,6 EUR : 41,1 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3784764]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2020.
Petterson, Per (1952-)
Ut og stjæle hester (magyar)
   Lótolvajok : regény / Per Petterson ; [ford., az utószót írta Földényi Júlia]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2018. - 268, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-915-9 kötött : 3750,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3794726]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2020.
Proby, Kristen (1974-)
Listen to me (magyar)
   Hallgass meg! / Kristen Proby ; [... ford. Kovács Anna]. - Budapest : Vinton K., 2019. - 351 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-846-0 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784808]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2020.
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Evgenij Onegin (magyar)
   Jevgenyij Anyegin / Alekszandr Puskin ; [ford. Áprily Lajos]. - Budapest : Európa, 2020. - 283 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-907-3 fűzött : 1399,- Ft
orosz irodalom - verses regény
882-13=945.11
[AN 3794222]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2020.
Reynolds, Alastair (1966-)
Blue remembered Earth (magyar)
   Kék emlékezetű Föld : Poszeidón gyermekei-trilógia 1 / Alastair Reynolds ; [ford. Telegdi Tamás]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 677 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-311-2 fűzött : 4990,- Ft : 16 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3784512]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2020.
Riley, Lucinda (1971-)
The seven sisters: Maia's story (magyar)
   A hét nővér : Maia története / Lucinda Riley ; [ford. Kiss Ádám]. - 3. utánny. - Budapest : General Press, 2020. - 483 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 483.
ISBN 978-963-643-918-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3794667]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2020.
Roberts, Alison (1956-)
In her rival's arms (magyar)
   Az ellenség karjában / Alison Roberts ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 678.)
ISBN 978-963-448-689-3 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3784770]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2020.
Roberts, Alison (1956-)
A life-saving reunion (magyar)
   Kollégám az exem / Alison Roberts ; [... ford. Gaáli István]. A doktor úr szeretni tanul / Susan Carlisle ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 620-621.)
Egys. cím: A life-saving reunion. The surgeon's Cinderella
ISBN 978-963-448-695-4 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31.9 RON
új-zélandi irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3784815]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2020.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts & where to find them : the original screenplay (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük : az eredeti forgatókönyv / J. K. Rowling ; [... ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2017. - 301 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-491-3 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3794316]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2020.
Sanderson, Brandon (1975-)
Arcanum unbounded (magyar)
   A kozmerum titkai / Brandon Sanderson ; [ford. Sárpátki Ádám, ... Horváth Árpád]. - Budapest : Delta Vision, 2019. - 808, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-307-5 fűzött : 5990,- Ft : 19 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3784505]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2020.
Shepherd, Kandy
Greek tycoon's mistletoe proposal (magyar)
   Karácsonyi dal - csak neked! / Kandy Shepherd ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 690.)
ISBN 978-963-448-707-4 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3784718]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2020.
Steel, Danielle (1947-)
The good fight (magyar)
   Nemes harc / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2020. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-410-2 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3791624]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2020.
Stephens, Susan (1949-)
The Spaniard's revenge (magyar)
   Bosszú spanyol módra / Susan Stephens ; [... ford. Gaáli István]. Tényleg csak barátság? / Jennifer Taylor ; [... ford. Vas Krisztina]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 622-623.)
Egys. cím: The Spaniard's revenge. Best friend to perfect bride
ISBN 978-963-448-733-3 fűzött : 1399,- Ft : 8,24 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3784817]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2020.
Summers, Cara
Taken beyond temptation (magyar)
   Érzéki fantázia / Cara Summers ; [... ford. Kertész Helga]. Karácsony a hegyekben / Michelle Major ; [... ford. Szalay Annamária]. Herceg a parton / Alison Roberts ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 96.)
Egys. cím: Taken beyond temptation. The forbidden prince. Christmas on Crimson Mountain
ISBN 978-963-448-735-7 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3784806]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2020.
Taska, Ilmar (1953-)
Pobeda, 1946 (magyar)
   Pobjeda, 1946 : regény / Ilmar Taska ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2019. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-81-6 kötött : 3500,- Ft
észt irodalom - regény
894.545-31=945.11
[AN 3783567]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2020.
   Varázslatos mesetár : klasszikus mesék / [... átd. Csehné Miklósvári Magdolna]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-459-098-9 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3784793]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2020.
Walliams, David (1971-)
The world's worst children (magyar)
   A világ legrosszabb gyerekei / David Walliams ; ... rajzokat Tony Ross kész. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2018. - 257, [7] p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Vereckei Andrea
ISBN 978-963-437-317-9 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3794251]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2020.
West, Annie
The flaw in Raffaele's revenge (magyar)
   Bosszú kis szépséghibával / Annie West ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 687.)
ISBN 978-963-448-665-7 fűzött : 699,- Ft : 4,12 EUR : 420 RSD : 16 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3784706]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2020.
Wilson, Scarlet
Christmas in the boss's castle (magyar)
   Szerelem karácsony idején / Scarlet Wilson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 691.)
ISBN 978-963-448-745-6 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,1 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3784724]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2020.
Winters, Rebecca (1940-)
At the chateau for Christmas (magyar)
   Karácsony Nizzában / Rebecca Winters ; [... ford. Szabó Júlia]. Az igazi ünnep / Nina Milne ; [... ford. Szabó Júlia]. A francia séf / Alison Roberts ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 271 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 96.)
Egys. cím: At the chateau for Christmas. The baby who saved Christmas. The earl's snow-kissed proposal
ISBN 978-963-448-765-4 fűzött : 1799,- Ft : 10,60 EUR : 41,1 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3784750]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7750 /2020.
Acsádi Rozália (1957-)
   Rózsafüzér : Porlepte paksaméták 3. / Acsádi Rozália. - [Paks] : [Acsádi R.], 2019. - 74 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6377-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3784496]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2020.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre összes versei / [a szöveget gond. és a jegyzeteket összeáll. Láng József és Schweitzer Pál]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2020. - 1525 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
A versek első megjelenésének bibliográfiai adataival
ISBN 978-963-276-376-7 kötött : 5980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794592]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2020.
Arany János (1817-1882)
   A walesi bárdok : válogatott balladák / Arany János ; [Ábrahám István rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2020. - 63, [1] p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 978-963-697-834-1 kötött
magyar irodalom - ballada
894.511-144
[AN 3784519]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2020.
Balogh Tamás (1975-)
   A megvadult írógép : jegyzetek az irodalomtörténet-írásról / Bíró-Balogh Tamás. - Budapest : FISZ, 2019. - 309 p. : ill. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 56.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5729-37-9 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - 21. század - kritika - esszé
894.511-95 *** 894.511-4 *** 894.511(091)"19/201"(0:82-95)
[AN 3778713]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2020.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3747410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az üstökös lángja. - 11. kiad. - [2020], cop. 2009. - 420 p.
Bibliogr.: p. 411-420.
ISBN 978-963-426-137-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3794156] MARC

ANSEL
UTF-87755 /2020.
Barna Júlia (1946-)
   Üveghangok / Barna Júlia. - [Pécs] : Litera-Túra, 2019. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7173-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3791548]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2020.
Bársony István (1855-1928)
   Mulattató vadászrajzok : vidám kalandok és adomák gyűjteménye / Bársony István ; Szécsi Gyula ... rajz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - [5], 144, [2] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1905
ISBN 978-615-5797-84-2 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés - hasonmás kiadás
894.511-32 *** 799.2(0:82-32) *** 094/099.07
[AN 3784733]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2020.
Beck János
   S, hogy lélekre hasson : dr. Beck János versei / ill. Korom Kati ; [kiad. Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Szeged : Szegedi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2019. - 54, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4208-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3791556]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2020.
Benedek Elek (1859-1929)
   Benedek Elek legszebb mesekönyve / [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-459-160-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3784796]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2020.
Bereményi Géza (1946-)
   Versek / Bereményi Géza. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2016. - 254, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2897-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers - dalszöveg
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 3794728]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2020.
Bihary Péter
   A veszett kutya / Bihary Péter. - [Budapest] : Bihary P., 2020. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7482-5 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3791874]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2020.
Bojti Anna
   Éjszaka az állatkertben / Bojti Anna ; Ferth Tímea rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2019. - 391 p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-442-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3794525]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A nagy szinonima-hadjárat / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 116, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-883-7 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - anyanyelvi nevelés - magyar nyelv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1(0:82-34)
[AN 3794032]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2020.
Budaházi István (1951-)
   Újra szól a hívogató : mesék, versek, történetek / Budaházi István ; [rajzok, ill. Mihálka Zengő Jázmin ...] ; [közread. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2020. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7281-75-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3791810]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2020.
Dobos János
   A Trianon-küldetés : regény / John P. Drummer. - [Budapest] : [Dobos J.], cop. 2019. - 475 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6774-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3791576]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2020.
Dóczi Székely Gábor (1961-)
   Sosemvolt csillag fényei : versek / Dóczi Székely Gábor. - Tuzsér : Szerző, 2019. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6971-5 fűzött : 3700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3791659]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2020.
Erdős Zsuzsanna
   Vedd már észre! : Niki naplója ; Vedd már észre! : Soma naplója / Erdős Zsuzsanna. - 3. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 216, 16, 208 p. : ill. ; 20 cm. - (Ellenpontok, ISSN 2560-1504)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-403-356-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - naplóregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3794669]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2020.
   És boldogan éltek? : mesehősnők utóélete : [felnőttmesék] / szerk. Szederkényi Olga ; ill. Szabó Imola Julianna. - Budapest : Cser K., 2020. - 182, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-565-3 kötött : 3995,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3794387]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2020.
Field's, Julietta
   Titok : 50+1 vers / Julietta Field's ; [ill. Haris Mária]. - Tatabánya : Szerző, 2020. - 73, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7383-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3784503]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2020.
Győri Ilona (1949-)
   Láthatatlan háború / Győri Ilona Mária. - Miskolc : Bíbor K., 2019. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5536-78-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3784800]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2020.
Harag Anita (1988-)
   Évszakhoz képest hűvösebb / Harag Anita. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2019. - 132, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3948-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3794307]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2020.
Héthelyi Krisztina (1977-)
   Tengeranyu / Héthelyi Krisztina ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - 2. kiad. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 61, [10] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5849-35-0 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3794729]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2020.
Huszthy Bálint (1989-)
   Kalandregény : friss versek / Huszthy Bálint. - [Piliscsaba] : Magánkiad., 2019. - 146, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7178-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3784549]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2020.
Jagadics Róbert
   Titkos mesék / Jagadics Róbert. - [S.l.] : [Publio], 2019. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-379-367-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3784599]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2020.
Juhász Gyula
   Drezdai szerelmek : volt egyszer egy NDK... / Julius Schäfer. - Budapest : Juhász Gy., 2020. - 196 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6913-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3784746]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2020.
Kanyár Erika (1949-)
   Sváb golgota : dokumentumregény / Kanyár Erika. - 4. átd. kiad. - Budapest : MyBook ; Veszprém : "Perspektíva 49" Bt., 2020. - 69 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7928-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794422]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2020.
Kassai Balázs János (1988-)
   A Rákóczi kincseskamra / Kassai Balázs János. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2019. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5536-80-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3784801]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2020.
Kasza Béla (1952-)
Fabula smaragdina (új kiadása)
   Tinirit király : "mesefilozófia" : meseregény komoly fiataloknak és nem túlságosan komoly felnőtteknek / Kasza Béla. - Jav. vált. - Budapest : Tankönyváruház.hu, 2019. - 132, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6089-00-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3791814]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2020.
Kecskés Bálint
   Értekezés a semmiről / Kecskés Bálint. - Bőv. kiad. - Szombathely : [Kecskés B.], 2020. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7481-8 fűzött
magyar irodalom - filozófia
894.511-994
[AN 3791710]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2020.
   Kelet fényei : Utry 70 antológia / [szerk. Borkuti László]. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2019. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Utry Attila műveivel
ISBN 978-615-5536-69-4 fűzött : 2100,- Ft
Utry Attila (1949-)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - válogatott művek - emlékkönyv - antológia
894.511-821 *** 894.511(092)Utry_A.(0:82-822)
[AN 3784678]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2020.
Kiss Anna (1939-)
   Aranyalma : összegyűjtött írások kicsiknek, nagyoknak / Kiss Anna ; Keresztes Dóra graf. - Budapest : Kortárs, 2019. - 178 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-435-047-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - összegyűjtött művek
894.511-821(02.053.2)
[AN 3791635]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2020.
Klotz Mária (1957-)
   Szerelmes napló / Klotz Mária. - [Pécs] : Litera-Túra, 2019. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6500-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3791577]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2020.
Lakatos Levente (1986-)
   Vörös / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 402, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-538-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794164]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2020.
Lászlóffy Csaba (1939-2015)
   Vasárnapi pszichoanalízis : válogatott versek / Lászlóffy Csaba ; [... vál. és gond. Korpa Tamás] ; [az utószót írta Balázs Imre József]. - Budapest : M. Napló, 2019. - 205 p. ; 22 cm. - (Rádiusz könyvek, ISSN 2677-1039 ; 4.)
ISBN 978-615-5721-67-0 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3783560]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2020.
Ludányi Bettina (1994-)
   Mennem kell / Ludányi Bettina. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 341, [2] p. ; 20 cm
Fűzött : 3999,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6013-88-0)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794676]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2020.
Mándy Gábor
   Egy nem létező ember története : regény / Mándy Gábor. - [Budapest] : Szerző, [2019]. - 189, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Spirál füzetek)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80776-5-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3791479]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2020.
Milet, Tanley
   Elárult gyerekkor / Tanley Milet. - [Kecskemét] : [Brinova Trade Kft.], cop. 2019. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6498-7 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3791528]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2020.
Nagy Lajos (1883-1954)
   Képtelen természetrajz és más karcolatok / Nagy Lajos ; Réber László rajz. ; [vál. és az utószót írta Gordon Etel]. - Budapest : Holnap, 2020. - 224, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-309-0 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - karcolat - humoreszk
894.511-7
[AN 3794474]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2020.
Nagy Natália (1970-)
   A Nap születésnapja / írta Nagy Natália ; rajz. Szűcs Édua. - 27. kiad. - [Mogyoród] : Dedikált Kv. K., cop. 2020. - 77, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-9643-2 kötött : 5500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3794122]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2020.
NTK Horváth Sándor (1940-)
   Hol vagy Isten?! / NTK Horváth Sándor ; [kiad. a Kárpát-medencei Újságírók Egyesülete]. - [Nagykálló] : Kárpát-medencei Újságírók Egyes., 2019. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7491-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3784554]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2020.
Nyulász Péter (1968-)
   A fürdők réme / [írta] Nyulász Péter ; [rajz.] Ritter Ottó. - 4. kiad. - Budakeszi : Berger, 2020. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: BerGer Szimat Szolgálat : Bugac Pongrác kalandos esetei
ISBN 978-615-80507-2-2 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3794029]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2020.
Parks, Yara
   Titkos titkaim / Yara Parks. - [Szeged] : [Magánkiad.], [2019]. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6515-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3791571]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2020.
Pásztor Árpád (1877-1940)
   Gina és Rozamunda / Pásztor Árpád. - Budapest : Tinta Kvk., 2019. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-168-4 fűzött : 3490,- Ft
Vajda János (1827-1897)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3791680]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2020.
Puskás Tófeji Vali (1937-)
   Visszanéző II / P. Tófeji Valéria. - Pápa : Szerző, 2019. - 178 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6039-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3784650]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2020.
Salinger Richárd (1975-)
   Tábori jógakaland / Salinger Richárd ; [Jenei Ákos Márton rajz.] ; [Csák-Iványi Réka gyakorlataival]. - [Biatorbágy] : Jógakaland, 2019. - 47 p. : ill., színes ; 21x22 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-6176-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - jóga - gyermekkönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 615.851.86(02.053.2)
[AN 3784582]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2020.
Szabó Zsolt (1978-)
   Unikornisok nagy mesekönyve / [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-459-172-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3784689]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2020.
Szakáli Anna (1952-)
   Ablakok / Szakáli Anna ; [... fotóill. Veit Judit]. - Budapest : Rím, cop. 2019. - 139 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6485-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3784533]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2020.
Szakáli Anna (1952-)
   Patrik és a csokióriás / Szakáli Anna ; [... rajz. Veit Judit] ; [kiad. Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, cop. 2019. - 30 p. : ill., színes ; 22x22 cm + mell.
keretcím: Bátorságkönyvek
ISBN 978-615-5849-49-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3791515]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2020.
Szakáli Anna (1952-)
   Pergőforgó meséi / Szakáli Anna ; [a kv. képei Bodrogi Éva ... alkotásai] ; [kiad. Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, cop. 2019. - 84, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-6485-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3791497]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2020.
Sziklai Gábor (1949-)
   A szavak erejével : bölcselkedések / Sziklai Gábor Attila. - [Barcs] : Szerző, 2020. - 185 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81471-0-1 fűzött
magyar irodalom - életvezetés - próza
894.511-3 *** 613.865
[AN 3791674]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2020.
Szőke Éva (1950-)
   Százszorszépek II / Szőke Éva. - [Sajószentpéter] : Szőke É., 2019. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6829-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3791526]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2020.
Szőke Lajos
   Történetek létünk problémáinak megértéséhez / Szőke Lajos. - 2. kiad. - [Csömör] : [Szőke L.], 2020. - 42 p. ; 30 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
ISBN 978-615-81439-5-0 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3791552]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2020.
Szörényi László (1945-)
   A mindenkit eltöltő balgaság dicsérete : tárcák és tanulmányok / Szörényi László. - Budapest : Nap K., 2019. - 226 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-133-1 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - hírlapi tárca - esszé
894.511-43 *** 894.511-4
[AN 3791573]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2020.
Takács Bence Ervin (1981-)
   Trimeszterológia / Takács Bence. - [Budapest] : Nap K., 2019. - 63 p. ; 19 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
ISBN 978-963-332-110-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3791585]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2020.
Tamás Menyhért (1940-)
   Észre-írt strófák : új versek, 2015-2019 / Tamás Menyhért. - Budapest : Nap K., 2019. - 54 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-332-136-2 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3791580]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2020.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - 7. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2020. - 89, [2] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-311-3 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3794256]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2020.
Tisza Kata (1980-)
   A legjobb hely a városban te vagy : terápiás versek / Tisza Kata. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2018. - 212, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-875-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3794306]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2020.
Tomor Anita (1982-)
   Helló újra, kedves exem! / Tomor Anita. - Budapest : Pyrus K., 2020, cop. 2017. - 320, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80482-4-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3794031]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2020.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Édesvízi mediterrán : a hazatérés : [kanadai magyar menni Balaton...] / Tóth Gábor Ákos. - 3. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 286, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5247-00-2 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794180]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2020.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Mindörökké Balaton : Édesvízi mediterrán 5. / Tóth Gábor Ákos. - 2. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-78-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794179]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2020.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Szerelmem, Balaton : Édesvízi mediterrán 2. / Tóth Gábor Ákos. - 3. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-46-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794186]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2020.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Végtelen nyár : Édesvízi mediterrán 4. / Tóth Gábor Ákos. - 2. kiad. - Budapest : XXI. Század K., 2020. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-46-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794228]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2020.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   A világ közepén : Édesvízi mediterrán 3. / Tóth Gábor Ákos. - 3. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5638-02-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3794188]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2020.
Varga Árpád (1984-)
   Kétszáz apeva : versek / Varga Árpád. - Pápa : [Varga Á.], 2018. - 108 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-615-00-4504-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3784666]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2020.
Varga István (1956-)
   Utcai morzsák : Varga István történetei / [fotók Soóky Miklós]. - Kaposvár : Morzsák Kft., 2019. - 135 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-5483-4 kötött
Kaposvár - helyismeret - magyar irodalom - memoár - fényképalbum
894.511-94 *** 908.439-2Kaposvár(084.12) *** 77.04(439)(092)Soóky_M.
[AN 3784521]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2020.
Vargáné Antal Ilona (1934-)
   Kedves és fájó emlékeim / Vargáné Antal Ilona ; összeáll. Vargáné Nagyfalusi Ilona Mária ; szerk. Móricz Ágnes ; [kiad. Apátfalva Község Önkormányzata ...]. - Apátfalva : Önkormányzat : Vargáné Antal I., 2019. - 87 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6922-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3791520]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7816 /2020.
Hogan, Martina
Babies love animals (magyar)
   Állatok : kukucskálós könyv / [ill. Martina Hogan] ; [ford. Miklya Anna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
keretcím: Babakönyvtár. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-486-389-2 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3792054]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2020.
Hogan, Martina
Babies love things that go (magyar)
   Járművek : kukucskálós könyv / [ill. Martina Hogan] ; [ford. Miklya Anna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
keretcím: Babakönyvtár. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-486-390-8 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3792049]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2020.
József Attila (1905-1937)
   Altató / József Attila ; Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-459-144-3 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - vers
087.5(084.1) *** 894.511-14
[AN 3784685]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2020.
   Mese, mese mátka : mondókáskönyv / [szerk. ... Nagy Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Züm-züm fejlesztő könyvek
ISBN 978-963-237-223-5 kötött
képeskönyv - mondóka - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3784682]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2020.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Der kleine Maulwurf : Winterpuzzlebuch (magyar)
   A kisvakond játszik : téli kirakóskönyv : 5 kirakó / [ill.] Zdeněk Miler ; [ford. Dávid Ádám]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-486-003-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3791321]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2020.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Iciri-piciri / Móricz Zsigmond ; Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-459-142-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3784686]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2020.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A törökök és a tehenek / Móricz Zsigmond ; Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-459-143-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3784687]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni backt Pfannkuchen (magyar)
   Bori palacsintát süt / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 43.)
ISBN 978-963-403-590-9 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794334]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht Zelten (magyar)
   Bori kempingezik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 24.)
ISBN 978-615-5220-74-6 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794348]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht zum Zahnarzt (magyar)
   Bori a fogorvosnál / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 14.)
ISBN 978-615-5028-56-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794354]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni im Krankenhaus (magyar)
   Bori kórházba kerül / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 16.)
ISBN 978-615-5028-95-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794353]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni in den Bergen (magyar)
   Bori a hegyekben / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 33.)
ISBN 978-963-403-098-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794337]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni ist krank (magyar)
   Bori beteg / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 27.)
ISBN 978-615-5385-29-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794345]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni kommt in den Kindergarten (magyar)
   Bori óvodába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 10. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 1.)
ISBN 978-963-9737-99-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794355]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Conni spielt Fussball (magyar)
   Bori focizik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 18.)
ISBN 978-615-5220-06-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794349]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2020.
Schneider, Liane (1957-)
Connis erster Flug (magyar)
   Bori először ül repülőn / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 28.)
ISBN 978-615-5385-49-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794340]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2020.
Swift, Ginger
Babies on the farm (magyar)
   Állatkölykök a tanyán : kukucskálós könyv / [írta Ginger Swift] ; [ill. Chie Y Boyd] ; [ford. Miklya Anna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
keretcím: Babakönyvtár. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-486-391-5 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3792045]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2020.
Szabó Zsolt (1978-)
   Állatszámláló : ismerd meg a háziállatokat! / [írta Szabó Zsolt] ; [... rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-459-162-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784730]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2020.
Szabó Zsolt (1978-)
   Dübörgő dinók / [szöveg Szabó Zsolt] ; [... ill. ... Dávid Ildikó]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-237-191-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784736]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2020.
Szabó Zsolt (1978-)
   Az én unikornisom / [szöveg Szabó Zsolt] ; [... ill. ... Nagy Emese]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-237-190-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784741]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2020.
Szabó Zsolt
   Dolgoznak a munkagépek / [szöveg Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-237-193-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784688]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2020.
Szabó Zsolt
   Az elveszett unikornis / [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-459-159-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784698]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2020.
Szabó Zsolt
   Megamasinák : dolgos trakik / [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-459-158-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784692]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2020.
Szabó Zsolt
   Egy nap a farmon / [szöveg Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-237-192-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784690]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2020.
Szabó Zsolt
   Roni, a rendőrautó / [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-459-157-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784696]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max baut ein Piratenschiff (magyar)
   Berci hajót épít / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 2.)
ISBN 978-615-5220-68-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794360]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht nicht mit Fremden mit (magyar)
   Berci nem megy el idegenekkel / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 13.)
ISBN 978-963-403-550-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794356]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der Läusealarm (magyar)
   Berci és a tetűriadó / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 8.)
ISBN 978-963-403-170-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3794358]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2020.
Veres László (1956-)
   Állatkereső : ismerd meg az állatokat! / [rajz. Veres László]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Züm-züm gyermekkönyvek
ISBN 978-963-459-163-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3784723]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2020.
Vida Katalin
   Sárga bögre, görbe bögre : játékos nyelvtörők / Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2019. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-459-146-7 kötött
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3784719]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2020.
Wittmann, Monika (1968-)
Grosse Fahrzeuge auf dem Bauernhof (magyar)
   Járművek a tanyán / Monika Wittmann története ; Alexander Steffensmeier illusztrációival ; [ford. Kallai Nóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 3.)
ISBN 978-963-403-431-5 fűzött : 790,- Ft
mezőgazdasági gép - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 631.3(02.053.2)
[AN 3794253]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7847 /2020.
Galyas Dalma
   Szemelvények a miskolci roma szakkollégisták munkáiból 3 / szerzők Galyas Dalma, Hadházi Renáta Aranka, Lapos Bence ; szerk. Szemán Ágnes Katalin. - Miskolc : Görögkatolikus Felsőokt. és Kult. Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium, 2020. - 98 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Lehetőség, ISSN 2416-2809 ; 2020/1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80681-5-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3791819]
MARC

ANSEL
UTF-8