MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/07/24 13:30:19
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
7848 /2020.
Gönczy Monika
   Debreczeni Attila publikációi, 1984. január 1 - 2019. november 30 / összeáll., szerk. és a névmutatót kész. Gönczy Monika. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019. - 120 p. ; 20 cm
Borítócím: Debreczeni Attila bibliográfia
Fűzött
Debreczeni Attila (1959-)
irodalomtörténész - magyar irodalom története - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
012Debreczeni_A. *** 82.01(439)(092)Debreczeni_A.:016 *** 894.511(091)"17/18":016
[AN 3792251]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7849 /2020.
Bogdándy Zoltán Szultán (1953-)
   Magányos zarándoklataim / Bogdándy Szultán ; [kurátor Gaál József] ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria. - Miskolc : HOM - Miskolci Galéria, 2019. - 71 p. : ill., színes ; 26 cm
A Miskolcon, 2019. szept. 27 - nov. 23. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5027-28-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Miskolc) *** 73/76(439)(092)Bogdándy_Z._Sz.
[AN 3792354]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2020.
   Meddő - hulladék (másodnyersanyag) konferencia, 2020 : Budapest, 2020. január 23. / szerk. Török Ákos, Görög Péter, Puzder Tamás. - [Budapest] : MFT Mérnökgeológia és Környezetföldtani Szakosztály, [2020]. - 69 p. : ill. ; 24 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 24.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8221-77-3 fűzött
mérnökgeológia - kőzetmechanika - meddő anyag - hulladékfeldolgozás - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2020" *** 504.064.4 *** 622'112 *** 628.477
[AN 3792202]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7851 /2020.
Balogh Béla (1955-)
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 10. jubileumi kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2019. - 279 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 978-963-291-424-4 kötött : 3690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3795473]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2020.
   A boszorkányok fehér mágiája / [közread. a] Fraternitas Mercurii Hermetis. - [Onga] : Pythia K., [2020]. - 173 p. ; 21 cm
Fűzött : 2650,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5342-93-6)
okkultizmus - mágia - babona
133.4 *** 291.33
[AN 3792350]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2020.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Reisen nach Innen (magyar)
   Belső utazás : vezetett meditációk a belső úton / Ruediger Dahlke ; [ford. Szabó Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2003. - 274, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-311-7 fűzött : 2490,- Ft
meditáció - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3795534]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2020.
Däniken, Erich von (1935-)
Neue Erkenntnisse (magyar)
   Istenek szemtanúja : amit évtizedekig titokban tartottam / Erich von Däniken ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2020. - 156, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-715-3 fűzött : 3299,- Ft
rejtély
001.94
[AN 3792616]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2020.
Gordon, Richard (1948-)
Quantum-touch 2.0 (magyar)
   Kvantumérintés 2.0 : az új ember : fedezd fel magadban az új embert, és válj azzá! / Richard Gordon, Chris Duffield, Vickie Wickhorst ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2013. - 240 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-175-5 fűzött : 2800,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
133.25 *** 615.89
[AN 3795543]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2020.
Kőrös Edit
   Lenormand kártyakombinációk [elektronikus dok.] / Kőrös Edit. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 23.1 MB). - [Budapest] : AD 99 Kft., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159602. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7912-7
jövendőmondás - tarot - elektronikus dokumentum
133.3
[AN 3791732]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2020.
Millman, Dan (1946-)
The life you were born to live (magyar)
   Erre születtél / Dan Millman ; [ford. Hegedűs Péter]. - 25. bőv., jubileumi kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 535 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-529-932-4 fűzött : 5990,- Ft
jövendőmondás - személyiség
133.3 *** 159.923
[AN 3795671]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2020.
Rudd, Richard
Gene keys (magyar)
   Génkulcsok : a DNS-edben rejlő magasabb rendű cél feltárása / Richard Rudd ; [ford. Nagy Katalin]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Metanoia Bt., 2020. - XXXIX, 518 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-81275-2-3 kötött
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3795488]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2020.
Ruiz, Miguel (1952-)
The mastery of love (magyar)
   A szeretet iskolája : ősi tanítások az emberi kapcsolatokról / Don Miguel Ruiz ; [ford. Kis János]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 218, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-507-033-6 kötött : 4490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3792523]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7860 /2020.
Hegyessy Gábor (1965-)
   Erdőjárók kalauza : zempléni tájak természeti értékei : kiálllításvezető / [szerző Hegyessy Gábor] ; [kiad. a Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Ferenc Múzeum]. - Sátoraljaújhely : PIM Kazinczy F. Múz., [2019]. - 55 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Sároraljaújhelyen, 2015-ben nyílt állandó kiállítás vezetője
ISBN 978-615-00-6442-0 fűzött
Zempléni-hegység - Sátoraljaújhely - természeti környezet - múzeumi katalógus
502(439)(234.373.5) *** 069(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 3792214]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2020.
   Kiskunsági bioszféra-rezervátum : alföldi táj ritka kincsekkel / [szerk. Horváth Levente, Kiss Mónika, Vajda Zoltán] ; [közread. a] Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. - Kecskemét : Kiskunsági Nemz. Park Ig., 2019. - 114, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5598-12-8 kötött
Kiskunság - bioszféra - természetvédelmi terület
502.7(439Kiskunság) *** 502.72(439Kiskunság)
[AN 3792549]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7862 /2020.
Boško, Jovanović
Parcijalne i integralne jednačine (magyar)
   Parciális- és integrálegyenletek / Boško Jovanović ; [ford. Bálind Árpád] ; [kiad. Dél-magyarországi Örmény Kulturális Egyesület]. - [Szeged] : Dél-mo. Örmény Kult. Egyes., [2019]. - 247 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237-239.
ISBN 978-615-00-0820-2 kötött
integrálszámítás
517.3
[AN 3792711]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2020.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Valószínűségszámítás és matematikai statisztika : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - 6. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2009. - 334 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - Bibliogr.: p. 322.
ISBN 978-963-244-067-5 kötött : 4999,- Ft
valószínűség-számítás - matematikai statisztika - példatár
519.2(076)
[AN 3795284]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7864 /2020.
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
QUED (magyar)
   QED : a megszilárdult fény : a fény és az anyag különös elmélete / Richard Phillips Feynman ; A. Zee előszavával ; [ford. Alföldy Bálint]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2020. - 141, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-099-0 kötött : 3999,- Ft
kvantumelmélet - foton
530.145 *** 535.14
[AN 3795249]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7865 /2020.
Farrow, Lynne
The iodine crisis (magyar)
   A gyógyító jód : nem csak pajzsmirigybetegeknek! : sorsfordító megoldás méh-, mell-, petefészek- és prosztataproblémákra / Lynne Farrow ; [ford. Cziczelszky Judit]. - 4. utánny. - Budapest : Partvonal, 2020, cop. 2017. - 262 p. : ill. ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5783-05-0 fűzött : 2990,- Ft
jód - természetgyógyászat - egészséges táplálkozás
546.15 *** 661.47 *** 615.89 *** 613.2
[AN 3795645]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7866 /2020.
Urban, Karl
Unsere Erde (magyar)
   Otthonunk, a Föld : a kék bolygó / Karl Urban ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-281-0 kötött : 3200,- Ft
Föld - geológia - ifjúsági könyv
55(02.053.2)
[AN 3795147]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7867 /2020.
Fülöp Zsigmond (1882-1949)
   Csodák az állatvilágban [elektronikus dok.] / Fülöp Zsigmond. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159597. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-023-0 (epub)
ISBN 978-963-559-024-7 (mobi)
madár - hal - rovar - etológia - elektronikus dokumentum
595.7 *** 598.2 *** 597 *** 591.5
[AN 3791726]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2020.
Hanáčková, Pavla
Take me home : forests in the world (magyar)
   Vigyél haza! : erdők a nagyvilágban : ismeretterjesztő mesekönyv / [írta Pavla Hanáčková] ; [Linh Dao rajz.] ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (26) p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-486-420-2 kötött : 2499,- Ft
erdő - flóra - fauna - természeti környezet - gyermekkönyv - képeskönyv
581.526.42(02.053.2) *** 581.9(100)(02.053.2) *** 591.9(100)(02.053.2) *** 502(100)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3791800]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2020.
Schirawski, Nicolai
Schlangen (magyar)
   Kígyók : lesben álló vadászok / Nicolai Schirawski ; [ford. Frenkel Éva]. - Budapest : Babilon, cop. 2020. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-280-3 kötött : 3200,- Ft
kígyó - ifjúsági könyv
598.12(02.053.2)
[AN 3795139]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2020.
Sullivan, Gregory F.
   Regenerating Japan : organicism, modernism and national destiny in Oka Asajirō's Evolution and human life / Gregory Sullivan. - Budapest : New York, [N.Y.] : CEU-Press, 2018. - XIII, 410 p. : ill. ; 24 cm. - (CEU Press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 10.)
Bibliogr.: p. 397-402.
ISBN 978-963-386-210-0 kötött
Oka Asajirō (1868-1944). Shinka to jinsei
Japán - törzsfejlődés - evolucionizmus - társadalmi változás
575.8 *** 316.3(520)
[AN 3791941]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2020.
Szabóky Csaba (1950-)
   A Bakony molylepkefaunája / Szabóky Cs. - [Érd] : Orbiculosa K., 2019. - 477 p. : ill., részben színes ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 425-428.
ISBN 978-615-00-4883-3 kötött
Bakony - fauna - lepke - moly
591.9(439)(234.373.1) *** 595.782(439)(234.373.1)
[AN 3792247]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2020.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das Seelenleben der Tiere (magyar)
   Az állatok érzelmi élete : szeretet, gyász, együttérzés, egy rejtett világ csodái / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, [2020], cop. 2017. - 230, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 223-229.
ISBN 978-963-355-382-4 kötött : 3490,- Ft
etológia
591.51
[AN 3795313]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7873 /2020.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The book of joy (magyar)
   Az öröm könyve : Őszentsége, a Dalai Láma és az emberjogi aktivista, Desmond Tutu érsek beszélgetése / Douglas Abrams ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 320, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-523-0 kötött : 4299,- Ft
Dél-afrikai Köztársaság - életvezetés - dalai láma - buddhizmus - érsek - anglikán egyház - 20. század - ezredforduló - dialógus
613.865(047.53) *** 294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53) *** 283(680)(092)Tutu,_D.(047.53)
[AN 3795244]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2020.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages for singles (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : szólóban : egyedül, de nem magányosan / Gary Chapman ; [ford. Szabó Ágnes]. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2020, cop. 2015. - 191 p. ; 21 cm
Megj. "Szólóban" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-272-7 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - mentálhigiénia - párkapcsolat - egyedülálló személy
613.865 *** 159.922.1 *** 316.472.4 *** 316.37-058.832
[AN 3795557]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2020.
Dispenza, Joe (1962-)
Breaking the habit of being yourself (magyar)
   Engedd el önmagad : ...és válj új emberré! / Joe Dispenza ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-336.
ISBN 978-963-529-961-4 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - agy
613.865 *** 612.82
[AN 3795669]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2020.
   Egészségpiaci kutatások : lektorált tanulmánykötet : fogyasztói vizsgálatok munkacsoport / [szerk. Fehér András, Szakály Zoltán] ; [közread. a] Debreceni Egyetem [Gazdaságtudományi Kar]. - Debrecen : DE GTK, 2019. - 216 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-132-7 fűzött
egészségmagatartás - fogyasztói magatartás - piackutatás - marketing - egészséges életmód
614 *** 366.1 *** 339.13.017 *** 339.138 *** 613
[AN 3792261]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2020.
Franckh, Pierre
Das Gesetz der Resonanz (magyar)
   A rezonancia törvénye : ismerd meg lehetőségeid varázslatos világát! / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2009. - 173 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-136-6 fűzött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3795553]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2020.
Greger, Michael (1972-)
The how not to die cookbook (magyar)
   Receptek hogy sokáig élj : 100+ egészségmegőrző és betegség-visszafordító recept a mindennapokra / Michael Greger és Gene Stone ; receptek Robin Robertson ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 251, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-529-877-8 fűzött : 5490,- Ft
egészséges táplálkozás - betegségmegelőzés - szakácskönyv
613.2 *** 616-084 *** 641.564(083.12)
[AN 3795483]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2020.
Greger, Michael (1972-)
How not to die (magyar)
   Hogy ne halj meg : tudományosan bizonyított módszerek, amelyekkel megelőzhetjük és visszafordíthatjuk a betegségeket / Michael Greger és Gene Stone ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 536 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-615-6 kötött : 5990,- Ft
betegségmegelőzés - egészséges táplálkozás
613.2 *** 616-084
[AN 3795665]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2020.
Hay, Louise L. (1926-2017)
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed! / Louise L. Hay ; [ford. Boros[!Bors] Katalin]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-501-2 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3795593]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2020.
Homoki János
   Kényszerbetegség a lélek szemével [elektronikus dok.] / Homoki János. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - [S.l.] : [Homoki J.], [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159494. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7668-3
kényszerneurózis - elektronikus dokumentum
616.891.7
[AN 3791329]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2020.
Horváth Ákos
   Pozitív utak [elektronikus dok.] : a szociális munka lehetőségei a magyarországi HIV-gondozásban / Horváth Ákos ; [közread. a] Rubeus Egyesület "Szedervessző". - Szöveg (pdf : 951 KB). - Budapest : Rubeus Egyes. "Szedervessző", 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159629. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81442-2-3
Magyarország - szociális gondozás - szociális munka - AIDS - beteg - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
616.97:578.828:612.017.1(439)"201"(083.41) *** 364.65(439)"201"(083.41) *** 364.62(439)"201"(083.41)
[AN 3791900]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2020.
Janakakisz Nora
   Little yogi on board / Nora Janakakisz, Viki Bogdan ; [transl. ... Helen Economakis]. - [Érd] : [Pandokrátor Kft.], cop. 2019. - [27] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-7465-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - jóga - mese - gyermekkönyv
615.851.86(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3791894]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2020.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Die Archetypen und das kollektive Unbewusste (magyar)
   Az archetípusok és a kollektív tudattalan / C. G. Jung ; [ford. Turóczi Attila]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019. - 423 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 9/1.)
Bibliogr.: p. 377-394.
ISBN 978-963-244-978-4 kötött : 6999,- Ft
pszichoanalízis - személyiségtipológia
159.964.2 *** 159.923 *** 615.851
[AN 3795351]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2020.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Über die Entwicklung der Persönlichkeit (magyar)
   A személyiség fejlődése / C. G. Jung ; [ford. Turóczi Attila]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2008. - 208 p. ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 17.)
Bibliogr.: 187-190.
ISBN 978-963-244-782-7 kötött : 3999,- Ft
gyermeklélektan - személyiség-lélektan - pszichoanalízis
159.922.7 *** 159.923.2 *** 159.964.2
[AN 3795191]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2020.
   Kötődésbekötve [elektronikus dok.] : tanulmányok a klinikai pszichológia, a kötődéselmélet és a személyiséglélektan területeiről / szerk. Bandi Szabolcs, Bodó Varga Zsófia, Csókási Krisztina ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - [Pécs] : PTE BTK PI, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159564. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-450-4
lélektan - személyiség-lélektan - kötődéselmélet - elektronikus dokumentum
159.923
[AN 3791562]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2020.
Lieberman, David J. (1966-)
Get anyone to do anything (magyar)
   Vegyél rá bárkit bármire : pszichológiai titkok, amiknek segítségével bármilyen helyzetet uralhatsz! / David J. Lieberman ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 206, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-963-529-780-1 kötött : 3990,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3795659]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2020.
Lieberman, David J. (1966-)
How to change anybody (magyar)
   Változtass meg bárkit : bizonyítottan működő technikák mások hangulatának, viselkedésének és elképzeléseinek megváltoztatására / David J. Lieberman ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 230, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-963-529-915-7 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3795664]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2020.
Martel, Jacques (1950-)
Le grand dictionnaire des malaises et des maladies (magyar)
   Lelki eredetű betegségek lexikona / Jacques Martel ; [ford. Schnedarek Réka]. - Budapest : Partvonal, 2020, cop. 2007. - 351 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9644-62-5 kötött : 3290,- Ft
betegség - mentálhigiénia - szaklexikon
616:030 *** 613.865
[AN 3795305]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2020.
Mohr, Bärbel (1964-2010)
Bestellungen beim Universum (magyar)
   Rendeld meg az Univerzumtól! avagy Hogyan teljesüljenek vágyaink? / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2004. - 123 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-214-1 fűzött : 1600,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 3795578]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2020.
Moorjani, Anita
Dying to be me (magyar)
   Meghaltam, hogy önmagamra találjak : utam a ráktól - a halál kapuján át - a valódi gyógyulásig / Anita Moorjani ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2012. - 173 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-402-2 fűzött : 2490,- Ft
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3795544]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2020.
Noortwijk, Laurien van
   Táplálkozás-Beállítás szakácskönyv [elektronikus dok.] / Van Noortwijk Laurien, Sándor Lőrinc. - Szöveg (pdf : 23.3 MB). - [Budapest] : AvaloMedica Kft., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159484. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8018-5
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3791308]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2020.
Salánki Edina
   Több mint mozgás : kártyacsomag 5-8 éves gyermekek fejlesztéséhez / [a kiadványt és a rajzokat kész.] Salánki Edina. - [Budapest] : Salánki E., 2020. - 77 p., 33 t.fol. : ill. ; 30 cm + 46 kártya
Bibliogr.: p. 71-72.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-6720-9)
gyógypedagógia - mozgásfejlesztés - mozgásos játék - képességfejlesztés - gyermekgyógyászat
616.8-053.2 *** 376 *** 796.012 *** 372.363 *** 37.025
[AN 3791830]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2020.
Silva, Kim da (1943-)
Gesundheit in unseren Händen (magyar)
   Kezünkben az egészség : mudrák: kommunikáció az életerőnkkel / Kim da Silva ; [ford. Ghimessy Csaba]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2009. - 193 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-306-3 fűzött : 1690,- Ft
öngyógyítás - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 3795577]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2020.
Stibal, Vianna (1963-)
Seven planes of existence (magyar)
   A létezés hét síkja : a ThetaHealing filozófiája / Vianna Stibal ; [ford. Makay Emese]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2016. - 242 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-278-3 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
615.89 *** 133.25
[AN 3795538]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2020.
Szalay Ádám
   Itt a te időd! : vadonatúj élet 10 lépésben / Szalay Ádám. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic K., 2020, cop. 2017. - 224 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-291-429-9 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3795532]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2020.
Theodorou, Vassiliki (1955-)
   Strengthening young bodies, building the nation : a social history of child health and welfare in Greece, 1890-1940 / Vassiliki Theodorou and Despina Karakatsani. - Budapest ; New York,[N.Y.] : CEU Press, 2019. - VII, 366 p. : ill. ; 24 cm. - (CEU Press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 12.)
Bibliogr.: p. 332-353.
ISBN 978-963-386-278-0 kötött
Görögország - gyermekegészségügy - társadalompolitika - századforduló - 20. század
613.95(495)"189/193" *** 316.32(495)"189/193"
[AN 3791951]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2020.
William, Anthony (1990-)
Medical medium (magyar)
   Gyógyító médium : a krónikus és gyógyíthatatlan betegségek mögött rejlő titkok / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 396, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-544-9 kötött : 4990,- Ft
természetgyógyászat - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 615.89 *** 159.923.2
[AN 3795681]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2020.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2019-2020. - 4 db : ill., főként színes ; 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3751220]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Zavarok, terápiák, stressz, stratégiák. - 2. utánny. - 2020, cop. 2018. - 223 p.
Bibliogr.: p. 205-223.
ISBN 978-963-433-198-8 kötött : 4499,- Ft
[AN 3795236] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7900 /2020.
Hajnal János
   Gamervilág : [a kezdetektől az e-sportig] / [írta és szerk. Hajnal János]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2020, cop. 2019. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-126-2 kötött
játékprogram - mobil számítástechnika
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3792502]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2020.
Szilágyi Balázs
   Stabil bevétel keresőoptimalizálással / Szilágyi Balázs. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Flizor Média Kft., cop. 2020. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7517-4 fűzött : 5000,- Ft
internet - weblapszerkesztés - marketing - vállalkozásismeret
681.324Internet *** 658.8 *** 339.138 *** 658.1
[AN 3795581]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7902 /2020.
Rozsondai Marianne (1945-)
   A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig / Rozsondai Marianne ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. - Budapest : MTA KIK : Kossuth, cop. 2019. - 540, [1] p. : ill., főként színes ; 31 cm + mell. (47 p. : ill. ; 27 cm)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-09-9924-3 kötött : 12000,- Ft
Magyarország - könyvkötészet - könyvművészet - középkor - újkor
686.1(439)(091)
[AN 3792269]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2020.
Williams, Robin (1953-)
The non-designers design book (magyar)
   Tervezz bátran! : oldaltervezés és tipográfia egyszerűen és azon túl / Robin Williams ; [ford. Soós Emil]. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2020. - 189 p. : ill. ; 24 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-509-131-7 fűzött : 4750,- Ft
nyomdatechnika - kiadványszerkesztés
655.26 *** 655.53
[AN 3795248]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7904 /2020.
Bodnár György
   Építem a házam : [családiház-építők kisenciklopédiája] / Bodnár György, Tóth Balázs. - Budapest : Tét Consulting Kft., 2019-. - ill., színes ; 31 cm
A 2. köt. társszerzője Borzák Balarám Béla
ISBN 978-963-88828-0-6
családi ház - építés
69 *** 728.3
[AN 3752668]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Állnak a falak!. - 3. frissített kiad. - 2020. - 256 p.
ISBN 978-963-88828-2-0 kötött : 9490,- Ft
Magyarország - családi ház - építés - ezredforduló
69 *** 728.3(439)"200"
[AN 3795466] MARC

ANSEL
UTF-87905 /2020.
Széchy Károly Emlékkonferencia (26.) (2020) (Budapest)
   XXVI. Széchy Károly Emlékkonferencia / [szerk. Huszák Tamás, Koch Edina, Mahler András] ; [kész. a Magyar Geotechnikai Egyesület és a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata együttműködésével]. - [Budapest] : M. Geotechnikai Egyes. : MMK Geotechnikai Tag., 2020. - 105 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2020. febr. 14-én tartott konferencia szerkesztett előadásai. - Borítócím: 25. Széchy Károly Emlékkonferencia. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81009-4-6 fűzött
geotechnika
624.13
[AN 3792081]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2020.
   Települési hulladékmenedzsment tématerülethez kapcsolódó gyakorlatorientált megvalósíthatósági tanulmány : lakossági szemléletformálási lehetőségek a hulladékgazdálkodás kapcsán kis települések részére : Kunsziget / kész. az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás megbízásából az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Budapest] : Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159362. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3457-7
Kunsziget - hulladékgazdálkodás - szemétgyűjtés - környezeti tudatosság - környezeti nevelés - elektronikus dokumentum
628.4.032 *** 628.463(439-2Kunsziget) *** 504.064.4(439-2Kunsziget) *** 37.033(439-2Kunsziget)
[AN 3790821]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7907 /2020.
Bancsi Péter (1976-)
   Audi / Bancsi Péter. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2019]. - 176 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-615-5277-60-3 kötött
Audi-Aktiengesellschaft (Ingolstadt)
Németország - gépjárműipar - személygépkocsi - gyártörténet - ipartörténet - album
629.114.6(430)(091) *** 061.5(430)Audi(091)
[AN 3792278]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2020.
Coombs, Matthew
Motorcycle basics techbook (magyar)
   Motorkerékpárok szerkezete és működése / Matthew Coombs ; [kieg. Kováts Miklós, Batári Lajos] ; [ford. Houdek Zoltán]. - Budapest : Maróti, 2020. - 540 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 5480,- Ft
 (hibás ISBN 963-9005-91-6)
motorkerékpár - szerkezettan
629.118.6 *** 621.43
[AN 3795482]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2020.
Déri Tamás (1946-)
   Metró fények II / Déri Tamás ; [közread. a] Vasúti Erősáramú Alapítvány. - [Budapest] : Vasúti Erősáramú Alapítvány, cop. 2019. - 401 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-6393-5 fűzött
Budapest - metróállomás - világítástechnika
656.21(439-2Bp.) *** 628.9(439-2Bp.) *** 625.42(439-2Bp.)
[AN 3792620]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2020.
Flessner, Bernd (1957-)
Autos (magyar)
   Autók : erő, sebesség, biztonság / Bernd Flessner ; [ford. Frenkel Attila]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-310-7 kötött : 3200,- Ft
személygépkocsi - autógyártás - autósport - ifjúsági könyv
629.114.6(02.053.2) *** 796.71(02.053.2)
[AN 3795242]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7911 /2020.
Bagoly Ilona
   Csodálatos lovak : fajtakalauz lórajongóknak / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2020. - 63 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-4870-38-8 kötött

636.1
[AN 3792435]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2020.
   A lófelszerelés kézikönyve. - 2. repr. kiad. - Székesfehérvár : Lapu Bt., 2020. - 44 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Kiskunhalas : Horváth, 1928
ISBN 963-85847-7-7 fűzött : 990,- Ft
lószerszám - hasonmás kiadás
636.1.083.7 *** 094/099.07
[AN 3795684]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2020.
   Őshonos- és tájfajták, ökotermékek, egészséges táplálkozás, vidékfejlesztés : minőségi élelmiszerek, egészséges környezet: az agrártudományok és a vidékfejlesztés kihívásai a XXI. században : tudományos konferencia, Nyíregyháza / [kötetszerk. Tóth Csilla] ; [rend., közread. a] Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy. Műszaki és Agrártud. Int., 2018. - 530 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát 2018. okt. 3-5. között rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5545-90-0 fűzött
növénytermesztés - állattenyésztés - biodiverzitás - vidékfejlesztés - biogazdálkodás - konferencia-kiadvány
633 *** 636 *** 574.24 *** 711.1 *** 631.147 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3791882]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2020.
Tallián Hedvig
   Takler : "tizenkilencre mindig lapot kértem..." / írta és szerk. Tallián Hedvig. - Szekszárd : Vitéz A., 2019. - 122 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-6073-6 kötött
Takler család
Takler Ferenc (1950-)
Magyarország - borász - borászat - életútinterjú - családtörténet - 20. század - 21. század
663.2(439)(092)Takler_F.(047.53) *** 929.52(439)Takler
[AN 3791889]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2020.
   Társam a ló : lovaskultúra munkafüzet I. / [közread. a] Dobozy László Magyar Lovaskultúra Alapítvány. - [Kecskemét] : Dobozy L. M. Lovaskultúra Alapítvány, cop. 2018. - 79 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-2382-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-2382-0)
lótenyésztés - lovassport - alapfokú oktatás - példatár
636.1(075.2)(076) *** 798(075.2)(076)
[AN 3792465]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7916 /2020.
Ambrus Éva
   Anya, kérek még! : hozzátáplálás egyszerűen / Ambrus Éva ; [... ill. Sólymos Ágnes Eszter] ; [fotók Zergi Borbála]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 253, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5417-53-5 fűzött : 3990,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 649.1 *** 613.22
[AN 3795197]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2020.
Horváth Ilona (1906-1969)
   Horváth Ilona illusztrált szakácskönyve. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2020. - 511 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-683-7 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3795225]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2020.
Körner András (1940-)
A magyar zsidó konyha (bőv. kiad.) (angol)
   Jewish cuisine in Hungary : a cultural history with 83 authentic recipes / András Koerner ; pref. by Barbara Kirschenblatt-Gimblett. - Budapest : CEU Press : Corvina, 2019. - 419 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-273-5 fűzött
ISBN 978-963-13-6497-2
Magyarország - étkezési szokás - nemzeti étel - ételspecialitás - zsidóság - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.5(=924) *** 641.568(=924)(439)(083.12) *** 392.8(=924)(439) *** 930.85(=924)(439)
[AN 3791906]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2020.
William, Anthony (1990-)
Medical medium life-changing foods (magyar)
   Gyógyító ételek : gyógyító médium / Anthony William ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - XVII, 309 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-529-691-0 fűzött : 5990,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3795680]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7920 /2020.
Bakajsza András (1943-)
   Zarándokidő / Bakajsza András. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, [2019]. - 120 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5788-33-8 kötött
Izrael - zarándoklat - magyar irodalom - memoár
248.153.8(569.4)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3792181]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2020.
Bálintné Kis Beáta
   Tóvá lesz a délibáb : zimbabwei élmények, tapasztalatok / Bálintné Kis Beáta ; [kiad. az Evangélikus Külmissziói Egyesület]. - 2. átd. kiad. - Nyíregyháza : Evangélikus Külmissziói Egyes., 2020. - 100 p., [36] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7388-0 fűzött
Zimbabwe - helyismeret - misszió - evangélikus egyház - mezőgazdasági vízépítés - vízellátás - memoár
266(689.1) *** 284.1(689.1) *** 626.8(689.1) *** 908.689.1(0:82-94)
[AN 3795484]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2020.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és az Újszövetségben adott kijelentése : a teljes Szentírás / ford. Károli Gáspár. - Újonnan revideált kiad. - Budapest : Veritas, 2019, cop. 2011. - IX, 1519 p., [10] t. : ill., színes, térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-80142-1-2 kötött
ISBN 978-615-80142-2-9 fűzött
22.04=945.11
[AN 3795605]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2020.
Delio, Ilia
Franciscan prayer (magyar)
   A ferences imádság / Ilia Delio ; [ford. Sulyok Miklós, Varga Kapisztrán] ; [közread. a] Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2019. - 218 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 200-204.
ISBN 978-615-5273-16-2 fűzött
franciskánusok - imádkozás
271.3 *** 248.143
[AN 3792145]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2020.
   Források a magyar görögkatolikusok történetéhez / közread. Véghseő Tamás, Katkó Márton Áron ; [kiad. a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkat. Hittud. Főisk., 2014-. - 25 cm
Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház - történelmi forrás
281.5.018.2(439)(091)(093)
[AN 3559512]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1906-1912. - 2019. - 732 p. : ill. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 4/2.)
Váltakozva magyar, latin, olasz és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-80-9 kötött
[AN 3792070] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1912-1916. - 2019. - 855 p. : ill. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 4/3.)
Váltakozva magyar, latin, olasz és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-81-6 kötött
[AN 3792072] MARC

ANSEL
UTF-87925 /2020.
Govinda, Anagarika (1898-1985)
Creative meditation and multi-dimensional consciousness (magyar)
   Teremtő meditáció és többdimenziós tudatosság / Láma Anagarika Govinda ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - Budapest : Filosz, 2020, cop. 2019. - 349 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Ékajána könyvek, ISSN 2060-6583)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9841-43-7 kötött : 4300,- Ft
buddhizmus - meditáció
294.3 *** 615.851.86
[AN 3792477]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2020.
Honti Rita (1963-)
   The Good Friday passionsharmonie in Hungarian liturgical tradition / Rita Honti. - Vác : Honti R., 2020. - 400 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 371-400.
ISBN 978-615-00-7288-3 fűzött
egyházi szertartás - evangélikus egyház - húsvét - templomi ének
264-068 *** 264-041.5 *** 284.1(439)
[AN 3792721]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2020.
Honti Rita (1963-)
   The Hungarian evangelical summa passionis in liturgical praxis / Rita Honti. - Vác : Honti R., 2019. - 265 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 237-265.
ISBN 978-615-00-5823-8 fűzött
Magyarország - egyházi szertartás - evangélikus egyház - egyházi és vallásos zene - passió
264-068 *** 783.3 *** 284.1(439)
[AN 3792718]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2020.
   Az imádkozás ábécéje / szerk. Szabó Lajos ; [ill. Gyarmathy Ildikó] ; [fotók Bérces Flóra]. - 5. kiad. - Budapest : Luther, 2020. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-67-3 kötött : 1290,- Ft
imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3795187]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2020.
Kruppa Levente (1968-)
   Huszonöt év beszédei, 1991-2016 / Kruppa Levente ; [közread. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2019. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-615-5073-93-9 kötött
prédikáció
252
[AN 3792208]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 418 p.
ISBN 978-615-5073-94-6
[AN 3792211] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 408 p.
ISBN 978-615-5073-95-3
[AN 3792213] MARC

ANSEL
UTF-87930 /2020.
   "Mert nem csak magadnak születtél" : jubileumi kiadvány a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége alapításának harmincadik évfordulójára / [szerk. Rochlitz Bernadett] ; [közread. a] Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. - Budapest : KÉSZ, 2019. - 251 p. : ill., színes ; 20 cm
A Budapesten, 2019. szept. 14-én rendezett konferencia szerkesztett előadásaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7864-32-2 fűzött
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
kereszténység - egyesület
267 *** 061.2(439)
[AN 3792223]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2020.
Pawson, David (1930-)
Unlocking the Bible (magyar)
   Kulcs a Bibliához : a teljes Biblia áttekintése egyedülálló módon / J. David Pawson és Andy Peck ; [ford. Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, [2019]-. - ill. ; 21 cm
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01 *** 22.06
[AN 3771312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Prófétai könyvek : [Ószövetség]. - cop. 2019. - 307, [4] p.
ISBN 978-615-80335-4-1 fűzött : 3650,- Ft
[AN 3792255] MARC

ANSEL
UTF-87932 /2020.
Pósán László (1965-)
   Magyarország és a Német Lovagrend a középkorban / Pósán László. - Debrecen : FIKP "Mo. a középkori Európában" Kutcsop., 2019. - 438 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 10.)
Bibliogr.: p. 350-438.
ISBN 978-963-508-917-8 fűzött
Ordo Teutonicus
Magyarország - Közép-Európa - magyar történelem - történelem - középkor - újkor
271.024(439)(091) *** 940-11"11/17" *** 929.713(439)"12/17"
[AN 3792238]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2020.
Prince, Derek (1915-2003)
Set apart for God (magyar)
   Elválasztva Isten számára : a szentség szépséges titka / Derek Prince ; [ford. Budaházy Anna] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2020. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5856-08-2 fűzött
vallásos irodalom - szentség - bibliamagyarázat
244 *** 265 *** 22.07
[AN 3792161]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2020.
   Szeretet és szolgálat : Szent Pál bölcsességei / [összeáll. és szerk. L. Tóth Beáta]. - Szeged : Lazi, cop. 2019. - 136, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-455-1 kötött : 2490,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 3792166]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2020.
Valappila, Margaritha (1960-)
Jesus lebt heute (magyar)
   Jézus ma is él / Margaritha Valappila ; [ford. Kovács Orsolya, Gáspár Klára]. - Sopron : Gálbau Kft., 2020. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6435-2 fűzött
Jézus
krisztológia
232
[AN 3795560]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2020.
Valappila, Margaritha (1960-)
Unterwegs mit Jesus (magyar)
   Jézussal az élet útján / Margaritha Valappila ; [ford. Gregor Gábor]. - Sopron : Gálbau Kft., 2020. - 254 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6441-3 fűzött
vallásos irodalom - tanúságtétel
244 *** 211
[AN 3795563]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2020.
Varga Gyöngyi (1971-)
   Élők földje / Varga Gyöngyi. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2020. - 204, [3] p. : ill., színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-380-151-2 kötött : 1890,- Ft
áldás - vallásos irodalom
265.9 *** 244
[AN 3795589]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2020.
Wangyal, Tenzin (1959-)
Awakening the sacred body (magyar)
   A szakrális test felébresztése : a légzés és mozgás tibeti jógája videomelléklettel / Tenzin Wangyal Rinpócse. - Átd. kiad. - Budapest : Bionergetic, 2020, cop. 2011. - 145 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Jakab Katalin. - Az internetről letölthető videóanyaggal
ISBN 978-963-291-421-3 fűzött : 2950,- Ft
tibeti buddhizmus - jóga - meditáció
294.527 *** 294.321(515)
[AN 3795548]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7939 /2020.
   Ideological storms : intellectuals, dictators and the totalitarian temptation / ed. by Vladimir Tismaneanu and Bogdan C. Iacob. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019. - VII, 539 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-386-303-9)
Európa - Ázsia - diktatúra - értelmiség - politikai eszme - eszmetörténet - politikatörténet - történelem - 20. század
316.343.652(4)"19" *** 321.6(4)"19" *** 321.6(5)"19" *** 329(4)"19" *** 940"19"
[AN 3791964]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2020.
   A jövő gyermekkora [elektronikus dok.] : közös dologaink, 2017-2018 / szerk. Erdős Zoltán, Kindl Melinda, Fekete Sándor. - Szöveg (pdf : 9.1 MB). - Pécs : [Erdős Z.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160215. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5119-2
Magyarország - Európa - társadalom - 21. század - elektronikus dokumentum
316.3(439)"20" *** 316.3(4)"20"
[AN 3794554]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2020.
   Jövőnk a gyermek : adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. / [szerk. Benda József és Báger Gusztáv] ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2019. - 430 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 287-295.
ISBN 978-615-5360-13-8 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - népességfogyás - népesedéspolitika - gyermekvállalás - családpolitika - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
314.83(439)"198/201"(083.41) *** 314.15(439)"201" *** 314.3(439)"201" *** 369.013.6(439)"201"
[AN 3792125]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2020.
Montágh Imre (1931-1986)
   Figyelem vagy fegyelem?! : az előadói magatartás / Montágh Imre ; [... átd. Montágh Imréné Riener Nelli]. - Budapest : Holnap, 2020. - 130, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [131].
ISBN 978-963-349-310-6 fűzött : 2900,- Ft
előadásmód - kommunikáció
316.77 *** 82.085
[AN 3795238]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2020.
Pintér Tamás
   Az asszertivitás világa / Pintér Tamás ; [ill. Kántor Péter]. - 2. kiad. - [Budapest] : Pintér T., 2020. - 2 db : ill. ; 24 cm
társadalmi viselkedés - önérvényesítés - kommunikáció - személyiségfejlesztés
316.62 *** 316.77 *** 65.013 *** 159.923
[AN 3795218]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Agresszió, alkalmazkodás, asszertivitás. - 337 p.
Bibliogr.: p. 333-337.
ISBN 978-615-00-4620-4 kötött
[AN 3795220] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az asszertív kommunikáció és szemléletmód kézikönyve. - 425 p.
Bibliogr.: p. 420-425.
ISBN 978-615-00-4621-1 kötött
[AN 3795222] MARC

ANSEL
UTF-87944 /2020.
Rihmer István
   Himnusz, hazafiság : nemzetek a közös hazában a Szentkorona szellemében / Rihmer István. - Pécs : Sétatér K., 2019. - 58 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5807-03-9 fűzött
Magyarország - szentkoronatan - eszmetörténet - nemzettudat - magyarság
316.75(439) *** 342.519.8(439) *** 342.22(439) *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 3792119]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2020.
Rostas, Iulius (1973-)
   A task for Sisyphus : why Europe's Roma policies fail / Iulius Rostas. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019. - XIV, 285 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-277.
ISBN 978-963-386-319-0 kötött
Európai Unió - Közép-Európa - cigányság - kisebbségi politika
316.347(=914.99)(4-62) *** 323.15(=914.99)(4-11)
[AN 3791981]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2020.
Scholtz Róbert Gergely
   "Arcukat homály fedi még" : roma nők a Nagy Háborúban / Scholtz Róbert Gergely ; [közread. a] XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete. - Nyíregyháza : XXI. Századi Roma Nők Orsz. Egyes., 2019. - 88, [8] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 84-86.
ISBN 978-615-00-6635-6 kötött
Magyarország - cigányság - nő - első világháború
316.347(=914.99)(439) *** 316.37-055.2(=914.99)(439)"191"
[AN 3792179]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2020.
Vadas Gyula
   A nemi fogyatékosokról / Vadas Gyula ; [közread. a] Pécsi Lokálpatrióta Szövetség. - Pécs : Pécsi Lokálpatrióta Szövets., 2020. - 58 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 978-615-6141-00-2 fűzött
Pécs - nemi szerep - lokálpatriotizmus - magyarságtudat - pamflet
316.37-055(089.3) *** 316.63(=945.11)(089.3) *** 908.439-2Pécs
[AN 3792113]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7948 /2020.
Bálint Péter (1958-)
   Kedvenc népmeséim : a hangok sokfélesége : [szöveggyűjtemény] / Bálint Péter. - Debrecen : Didakt, 2019. - 364 p. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-73-4 fűzött
Kárpát-medence - mesekutatás - folklorisztika - népmese
398.21(=00)(4-191) *** 398.21.001
[AN 3792083]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2020.
Benedek Elek (1859-1929)
   Kék mesekönyv : a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2020. - 255 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-913-5 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3795301]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2020.
   Bezedek : egy sokszínű falu története / [szerk. Mohr Szilárd, Vörös Tamás] ; [a növény- és állatvilág fejezeteket írta Babos Attila, Völgyi Sándor] ; [kiad. Bezedek Községi Önkormányzat, Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.]. - [Bezedek] : Önkormányzat ; [Komló] : Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft., 2019. - 160 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 155-160.
ISBN 978-615-00-5795-8 kötött
Bezedek - helytörténet - néprajz - magyarországi németek
39(=30)(439-2Bezedek) *** 943.9-2Bezedek
[AN 3792092]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2020.
   Császártöltési finomságok / [... szerk. Takács Gábor] ; [fotók Zentai-Bárány Andrea] ; [kiad. Császártöltés Község Önkormányzata]. - Császártöltés : Önkormányzat, 2019. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81329-0-9 kötött
Császártöltés - ételspecialitás - étkezési szokás - néprajz - magyarországi németek - szakácskönyv
392.8(=30)(439-2Császártöltés) *** 641.568(439-2Császártöltés)(083.12)
[AN 3792621]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2020.
Görög Ibolya (1947-)
   Mindennapi maceráink : életmód- és viselkedési tanácsok / Görög Ibolya. - 12. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2000. - 238, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 978-963-293-869-1 kötött : 4499,- Ft
illemtan
395
[AN 3795239]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2020.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve 6 / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., 2020. - 120 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-96-8 fűzött : 1200,- Ft
vicc - ifjúsági könyv
398.94(02.053.2)
[AN 3795246]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2020.
   Pietas et scientia : tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére / szerk. P. Szászfalvi Márta, Kavecsánszki Máté. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz. : Tiszántúli Református Egyházker. : MTA-DE Néprajzi Kutcsop., 2019. - 548 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 76.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-157-0 kötött
magyar néprajz - keresztény művészet - vallástörténet - református egyház - személyi bibliográfia - emlékkönyv
39(=945.11) *** 7.046.3 *** 284.2(439)(091) *** 012Szalay_E.,_P.
[AN 3792204]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2020.
Takács Ferenc
   Géza bácsi ügynöksége [elektronikus dok.] : történetek egy prostituált férfi titkolt múltjából / Takács Ferenc. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Somlószőlős] : [Takács F.], [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159334. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-7357-6
Magyarország - prostitúció - nemi élet - memoár - elektronikus dokumentum
392.65(439)(0:82-94) *** 613.88(0:82-94)
[AN 3790745]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7956 /2020.
Bodor Mária (1982-)
   Az orosz medve a Vezúvra tekint : az orosz - nápolyi - szicíliai diplomáciai kapcsolatok nemzetközi összefüggései és helye I. Sándor (1801-1825) európai ügyekben követett politikájában / Bodor Mária. - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT, 2020. - 360 p. ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 16.)
Bibliogr.: p. 337-352. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-454-2 fűzött
Sándor (Oroszország: cár), I. (1777-1825)
Oroszország - Itália - Nápolyi Királyság - Szicília - történelem - külpolitika - uralkodó - napóleoni kor - 19. század
327(47)"180/182" *** 327(457/458)"180/182" *** 947(092)Sándor,_I.
[AN 3792200]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2020.
   EP-kisokos : útmutató az Európai Parlamenthez / [kiad. az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája]. - Budapest : Európai Parlament Mo. Kapcsolattartó Irodája, cop. 2020. - 41 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
ISBN 978-92-846-6460-3
Európai Unió. Parlament
útmutató
327.39(4-62)(036) *** 328(4-62)
[AN 3795216]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2020.
   Gellért-konferenciák 2 : előadások a kommunizmus bűneiről / [közread. a] Kommunizmus Bűnei Alapítvány. - Budapest : Kommunizmus Bűnei Alapítvány, 2020. - 368 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2014-2019 között megrendezett szimpoziumok válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81458-0-0 kötött
Magyarország - állami terror - kommunizmus - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
323.282(439)"194/198" *** 329.15(439)"194/198"
[AN 3795346]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2020.
Horváth József
   A háború titkos csatái / Horváth József. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5374-41-8 kötött : 3490,- Ft
biztonságpolitika - globális probléma - világpolitika - 21. század
327(100)"201" *** 355.2(100)"201" *** 304(100)"201"
[AN 3795294]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2020.
Ramet, Sabrina Petra (1949-)
   Alternatives to democracy in twentieth-century Europe : collectivist visions of modernity / Sabrina P. Ramet. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019. - XIV, 477 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-309-1 kötött
ISBN 978-963-386-318-3 fűzött
Európa - demokrácia - politikatörténet - 20. század - kommunizmus - fasizmus - szocializmus - anarchizmus
321.7 *** 329.18(4)"19" *** 329.14(4)"19" *** 329.285(4)"19" *** 329.15(4)"19" *** 32(4)"19"
[AN 3791923]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7961 /2020.
   Avas noir / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2019. - 31 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 9.)
ISBN 978-615-00-6656-1 fűzött
Miskolc - Avas (Miskolc) - helytörténet - album
943.9-2Miskolc
[AN 3792281]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2020.
   Csenger 800 éves : helytörténeti monográfia / [... szerk. Istvánovits Eszter] ; [Kujbusné Mecsei Éva és Fábián László közrem.] ; [kiad. Csenger Város Önkormányzata]. - Csenger : Önkormányzat, 2019. - 706 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6402-4 kötött
Csenger - helytörténet
943.9-2Csenger
[AN 3792228]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2020.
Csízi István
   Magyar - horvát diákcímerek a bolognai Archiginnasióban / Csízi István, Kovács Zsuzsa, Utasi Csilla ; [közread. a] MTA Könyvtár és Információs Központ, Biblioteca comunale dell'Archiginnasio a Bologna ... - Budapest : MTA Kvtár és Inf. Közp. : Kossuth ; Bologna : Bibl. comunale dell'Archiginnasio a Bologna, 2020. - 326 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9931-1 fűzött : 7500,- Ft
Bologna - Magyarország - egyetemi hallgató - egyetem - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - címer
929.6(439) *** 378.18(45-2Bologna)(=945.11)"15/16" *** 378.18(45-2Bologna)(=862)"15/16" *** 930.85(439)"15/16" *** 378.4(45-2Bologna)"15/16"
[AN 3792535]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2020.
Csízi István
Magyar - horvát diákcímerek a bolognai Archiginnasióban (olasz)
   Stemmi di studenti ungaro - croati all'Archiginnasio di Bologna / István Csízi, Zsuzsa Kovács, Csilla Utasi ; [trad. Zsuzsa Kovács] ; [pubbl.] MTA Könyvtár és Információs Központ, Biblioteca comunale dell'Archiginnasio a Bologna ... - Budapest : MTA Kvtár és Inf. Közp. : Kossuth ; Bologna : Bibl. comunale dell'Archiginnasio a Bologna, 2020. - 326 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-046-7 fűzött
Bologna - Magyarország - egyetemi hallgató - egyetem - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - címer
929.6(439) *** 378.18(45-2Bologna)(=945.11)"15/16" *** 378.18(45-2Bologna)(=862)"15/16" *** 378.4(45-2Bologna)"15/16" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 3792540]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2020.
Dankovszky, Gregor Alojz (1784-1857)
   A' magyar nemzet' maradéki az ősi lakóhelyekben / írta Dankovszky Gergely. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 22 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Posonyban : Belnay örököseinek betűivel, 1826
ISBN 978-615-5797-87-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar őstörténet - hasonmás kiadás
930.8(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3792356]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2020.
Hermann Róbert (1963-)
   Komáromi csataképek, 1848-1849 : képes album a szabadságharc 170. évfordulójára / Hermann Róbert ; [kiad. a Komáromi Klapka György Múzeum]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2019. - 171 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22x31 cm
ISBN 978-615-5588-12-9 kötött
Komárom - helytörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - album
943.9-2Komárom"1848/1849"(084.1)
[AN 3792379]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2020.
Kincses Katalin Mária (1968-)
   Fejezetek a XIV-XVIII. századi magyarországi gyógyítás történetéből = Auslese aus der Geschichte der ungarischen Heiltätigkeit in dem 16-18. Jahrhundert / Kincses Katalin Mária. - Budapest : Line Design, 2019. - 464 p. : ill. ; 24 cm. - (Rerum fides, ISSN 2631-0767 ; 3.)
Bibliogr.: p. 405-445.
ISBN 978-963-480-012-5 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - orvostörténet - egészségügy - művelődéstörténet - újkor
930.85(439)"15/17" *** 614(439)"15/17" *** 61(439)"15/17"
[AN 3792235]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2020.
Logue, Mark (1965-)
The king's war (magyar)
   A király háborúja / Mark Logue, Peter Conradi ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 334, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-932-2 fűzött : 3999,- Ft
György (Nagy-Britannia: király), VI. (1895-1952)
Logue, Lionel (1880-1953)
Nagy-Britannia - uralkodó - 20. század - híres ember - logopédia - történelem - második világháború
941.0(092)György,_VI. *** 929(410)Logue,_L. *** 941.0"1939/1945"
[AN 3792256]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2020.
   The long 1989 : decades of global revolution / ed. by Piotr H. Kosicki and Kyrill Kunakhovich. - Budapest ; New York,[N.Y.] : CEU Press, 2019. - X, 284 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-272.
ISBN 978-963-386-283-4 kötött
világtörténelem - szocialista állam - rendszerváltás - 1980-as évek
930.9"198" *** 947-62"198"
[AN 3792067]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2020.
   The long 1989 [elektronikus dok.] : decades of global revolution / ed. by Piotr H. Kosicki and Kyrill Kunakhovich. - Szöveg (pdf : 10.7 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160220. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-283-4)
világtörténelem - szocialista állam - rendszerváltás - 1980-as évek - elektronikus dokumentum
930.9"198" *** 947-62"198"
[AN 3794595]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2020.
Madaras László (1953-)
   A Tiszavárkony-hugyinparti avar temető / Madaras László. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2019. - 150 p., [4] fol. : ill. ; 29 cm. - (Szolnok megyei múzeumi adattár, ISSN 0587-1530 ; 39.)
Bibliogr.: p. 68-73.
Fűzött
Tiszavárkony - régészet - avar-kor - temető
904(369.2)"06/07" *** 904(439-2Tiszavárkony) *** 718(439-2Tiszavárkony)"06/07"
[AN 3792323]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2020.
   A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása / szerk. Papp Klára, Püski Levente és Novák Ádám. - Debrecen : DE Tört. Int., 2019. - 426 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 26.)
A Debrecenben, 2018. okt. 4-5-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-115-0 kötött
Magyarország - magyar történelem - arisztokrácia - művelődéstörténet
930.85(439) *** 316.343.322(439)(091) *** 943.9"14/19"
[AN 3792233]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2020.
   Ők harmincan : geszterédi arcképcsarnok / [szerk. Rácz Jánosné] ; [közread. a] Geszterédi Aranyszablya Társaság [Alapítvány]. - Geszteréd : Geszterédi Aranyszablya Társ. Alapítvány, 2019. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6100-9 fűzött
Geszteréd - helyi társadalom - interjú
929(439-2Geszteréd)(047.53)
[AN 3792218]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2020.
   Az Osztrák - Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország összeomlása 1918-ban : konfliktusok és megoldási kísérletek / szerk. Barta Róbert, Kerepeszki Róbert, Pintér Zoltán Árpád. - Debrecen : [DE], 2019. - 172 p. : ill. ; 24 cm
A Karcagon, 2018. nov. 23-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Közread. a Debreceni Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-134-1 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - magyar történelem - hadifogoly - emigráció - diplomáciatörténet - első világháború - Párizs környéki békék - két világháború közötti időszak
943.9"191/192" *** 327(100)"191/192" *** 355.257.7(4)"191" *** 940"191/192"
[AN 3792224]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2020.
Sosnowska, Anna (1969-)
Zrozumieć zacofanie (angol)
   Explaining economic backwardness : post-1945 Polish historians on Eastern Europe / Anna Sosnowska. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019. - VI, 366 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-351.
ISBN 978-963-386-291-9 kötött
Kelet-Európa - Lengyelország - történelem - tudománytörténet - történettudomány - szociológia - 1945 utáni időszak - 20. század - 21. század
940-11"1945/20" *** 930.1(438)"19/20" *** 316(438)"19/20"
[AN 3791933]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2020.
Suba György (1936-)
   Az 1989-es rendszerváltás utáni 30 év / Suba György. - Jubileumi kiad. - Kiskőrös : Suba Gy., 2019. - 76 p. : ill., részben színes ; 18x25 cm
ISBN 978-615-00-5362-2 kötött
Magyarország - 1956-os forradalom - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
943.9"1956"(092)(084.12) *** 323(439)"1989/201"(092)(084.12)
[AN 3792326]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2020.
Suba György (1936-)
   Az 1989-es rendszerváltás utáni 30 év / Suba György. - 2. bőv., jubileumi kiad. - Kiskőrös : Suba Gy., 2019. - 84 p. : ill., részben színes ; 18x25 cm
ISBN 978-615-81401-0-2 kötött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
943.9"1956"(092)(084.12) *** 323(439)"1989/201"(092)(084.12)
[AN 3792330]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2020.
Suba György (1936-)
   Adatok, iratok Kiskőrös múltjából / Suba György. - 2. bőv. kiad. - Kiskőrös : Suba Gy., 2018. - 508 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 504-508.
ISBN 978-615-00-3741-7 fűzött
Kiskőrös - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Kiskőrös(093)
[AN 3792322]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2020.
Szabad György (1924-2015)
   Polgári átalakulás és nemzeti önrendelkezés : válogatás Szabad György írásaiból / [vál. és az előszót írta Csorba László, Hermann Róbert]. - Budapest : Line Design, 2019. - 264 p. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-014-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - polgárosodás - művelődéstörténet - 19. század - reformkor
943.9"18" *** 316.343.62(439)"18" *** 32(439)"18" *** 930.85(439)"18"
[AN 3792249]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2020.
   Szent Márton és Benedek nyomában : tanulmányok Koszta László emlékére / szerk. Fedeles Tamás, Hunyadi Zsolt. - Szeged : SZTE Középkori és Kora Újkori M. Tört. Tansz. ; Debrecen : FIKP "Mo. a középkori Európában" kutcsop., 2019. - 610 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Fontes et libri, ISSN 2676-8666 ; 3.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-709-3 kötött
Magyarország - magyar történelem - egyháztörténet - középkor
943.9"10/15" *** 282(439)"10/15"
[AN 3792176]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2020.
   Times of upheaval : four medievalists in twentieth-century Central Europe : conversations with Jerzy Kłoczowski, János M. Bak, František Šmahel and Herwig Wolfram / ed. by Pavlína Rychterová [et al.]. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019. - 390 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-386-305-3)
Közép-Európa - történész - 20. század - 21. század - történettudomány - interjú
930.1(4-11)(092)(047.53)
[AN 3791960]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2020.
   Töttös : három nemzetiség, egy történet / [szerk. Mohr Szilárd, Vörös Tamás] ; [kiad. Töttös Községi Önkormányzata, Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.]. - [Töttös] : Önkormányzat ; [Komló] : Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft., 2019. - 158 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 153-158.
ISBN 978-615-00-5802-3 kötött
Töttös - helytörténet
943.9-2Töttös
[AN 3792108]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7983 /2020.
Amelang, James S. (1952-)
   Writing cities : exploring early modern urban discourse / James S. Amelang. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019. - XIII, 257 p. ; 20 cm. - (The Natalie Zemon Davis annual lecture series at Central European University, Budapest, ISSN 1996-1197)
Bibliogr.: p. 195-237.
ISBN 978-963-7326-53-0 fűzött
Európa - történelem - urbanizáció - újkor
911.375 *** 940-21
[AN 3792020]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2020.
   Nagydobsza : Nagydobsza és a Szigetvidék kultúrája / [szerk. Kiss Márton, Mohr Szilárd] ; [kiad. Nagydobsza Önkormányzata, Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.]. - [Nagydobsza] : Önkormányzat ; [Komló] : Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft., 2019. - 159 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 156-159.
ISBN 978-615-00-5799-6 kötött
Nagydobsza - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Nagydobsza *** 39(=945.11)(439-2Nagydobsza)
[AN 3792086]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2020.
O'Sullivan, Michael (1957-)
   Patrick Leigh Fermor : noble encounters between Budapest and Transylvania / Michael O'Sullivan. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2018. - XV, 294 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 279-284.
ISBN 978-615-5225-64-2 fűzött
Fermor, Patrick Leigh (1915-2011)
Magyarország - Románia - Nagy-Britannia - Erdély - utazó - helyismeret - nemesség - két világháború közötti időszak
910.4(410)(092)Fermor,_P._L. *** 316.343.32(439)"193" *** 908.439"193" *** 908.498.4"193"
[AN 3792056]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7986 /2020.
Ablonczy Balázs (1974-)
   Ismeretlen Trianon [elektronikus dok.] : az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918-1921 / Ablonczy Balázs. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159875. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-288-2
Magyarország - Közép-Európa - trianoni békeszerződés - külpolitika - nemzetiségi kérdés - magyarság - első világháború - két világháború közötti időszak - elektronikus dokumentum
341.382"1920" *** 327(439)"191/192" *** 323.15(=945.11)(4-11)"191/192"
[AN 3793161]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2020.
Borvendég Zsuzsanna (1974-)
   A kádári Magyarország titkos élete / Borvendég Zsuzsanna. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 292 p. ; 23 cm
A szerző "Újságírásnak álcázva" c. művével. - A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-615-5374-34-0 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - gazdaságtörténet - külgazdaság - sajtótörténet - nemzetközi szervezet - hidegháború - Kádár-korszak
351.746.1(439)"195/198" *** 355.40(439)"195/198" *** 339.5(439)"195/198" *** 070(439)"195/198" *** 061.2(100)
[AN 3795193]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2020.
Csabai Márk (1985-)
   Így öltek ők : a tíz leghírhedtebb magyar sorozatgyilkos az elmúlt száz évből / Csabai Márk. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020, cop. 2019. - 143 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-6013-58-3 kötött : 4999,- Ft
Magyarország - kriminológia - gyilkosság - történeti feldolgozás
343.611(439)(091)
[AN 3795464]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2020.
Duzmáth Tamás
   Kézikönyv társasházi tulajdonosok számára [elektronikus dok.] / szerző Duzmáth Tamás. - Szöveg (pdf : 447 KB) (epub : 206 KB). - [Budapest] : Magánkiad., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159604. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-00-8030-4*) (pdf)
 (hibás ISBN 978-615-00-8030-1*) (epub)
Magyarország - társasház - tulajdonjog - ingatlankezelés - útmutató - elektronikus dokumentum
347.238(439)(036) *** 332.871.3(439)(036)
[AN 3791738]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2020.
Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - 2. átd., bőv. kiad., 7. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2006. - 298 p., [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 295.
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3416-3)
illemtan - memoár
341.75(0:82-94) *** 395(0:82-94)
[AN 3795340]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2020.
Gratz, Alan (1972-)
Prisoner B-3087 (magyar)
   A végső megoldás: a remény [elektronikus dok.] : az Auschwitzot is megjárt ifjú Janek megindító, igaz története / Alan Gratz ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/urn:nbn:hu-159271. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6013-77-4
Oświęcim - amerikai angol irodalom - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - regény - elektronikus dokumentum
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-31) *** 323.12(=924)(100)"194"(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3790527]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2020.
Ilibagiza, Immaculée (1972-)
Left to tell (magyar)
   Megmaradtam hírmondónak : hogyan találtam meg Istent a ruandai népirtás viharában / Immaculée Ilibagiza ; Steve Erwin közrem. ; [... ford. Ménesiné Mezősi Krisztina] ; [közread. a MÉCS Családközösségek]. - Budapest : MÉCS Családközösségek, 2019. - 267 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5046-08-7 fűzött : 2990,- Ft
Ruanda - amerikai angol irodalom - népirtás - memoár
341.485(675.98)"199"(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3792169]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7993 /2020.
Berg, Raffi
Red Sea spies (magyar)
   Vörös-tenger búvárparadicsom [elektronikus dok.] : egy üdülőhely a Moszad szolgálatában / Raffi Berg ; ford. Rézműves László. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159878. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-272-1
Izrael - Szudán - Etiópia - angol irodalom - katonai hírszerzés - kémelhárítás - zsidóság mentése - 20. század - regény - elektronikus dokumentum
355.40(569.4)"198"(0:82-31) *** 355.40(624)"198"(0:82-31) *** 323.13(=924)(63)"198"(0:82-31)
[AN 3793165]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2020.
Földi László (1956-|)
   Háború / Földi László. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 289 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5374-40-1 kötött : 3490,- Ft
Európai Unió - Európa - migráció - biztonságpolitika - terrorizmus - 21. század - publicisztika
355.40(4-62)"201" *** 323.285(100)"200/201" *** 325.1(4)"201"
[AN 3795289]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2020.
Scholtz Róbert Gergely
   "Nekik nem volt választásuk" : állatok a nagy háborúban / Scholtz Róbert Gergely ; [kiad. Etele Hagyományőrző, Lovas és Szabadidősport Egyesület]. - Cigánd : Etele Hagyományőrző, Lovas és Szabadidősport Egyes., 2019. - 88, [8] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 978-615-00-6634-9 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - hadtörténet - haderő - állat - állat-ember kapcsolat - fogatosjármű-közlekedés - első világháború
355.424.6(436/439)"1914/1918" *** 623.437.3 *** 355.683
[AN 3792243]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7996 /2020.
Klein Balázs
   A szervezet lelke : [pszichológia a munka világában III.] / Klein Balázs, Klein Sándor. - 4. jav. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2020. - 928 p. : ill. ; 24 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 873-918.
ISBN 978-963-9760-54-7 kötött : 9000,- Ft
vezetéslélektan - szervezetpszichológia
65.012.4 *** 65.013 *** 331.101
[AN 3795649]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7997 /2020.
   A fordítás kultúrhistóriája információtörténeti nézőpontból [elektronikus dok.] : a műhelykonferencia programja : október 16., Szeged ... / szerk. Z. Karvalics lászló. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Szeged : Primaware, 2019
Főcím a címképernyőről. - Előadsáösszefoglalókkal. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159497. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6558-8
művelődéstörténet - információtudomány - fordítás - történeti feldolgozás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
651.926(100)(091) *** 930.85(100) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3791333]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2020.
Gegesy Ferenc (1950-)
   Kádártól Orbánig : a puha diktatúrától a demokratúráig - 50 év, ahogyan én átéltem / Gegesy Ferenc. - Budapest : [Gegesy F.], 2020. - 278 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - belpolitika - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
338.2(439)"197/201" *** 323(439)"197/201"
[AN 3792244]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2020.
   Regionalism without regions : reconceptualizing Ukraine's heterogeneity / ed. by Ulrich Schmid and Oksana Myshlovska. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019. - XIV, 459 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Leipzig studies on the history and culture of East-Central Europe, ISSN 2416-1160 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-63-9 kötött
Ukrajna - történelem - politikai földrajz - regionális politika - nemzetiségi kérdés - kulturális földrajz
332.14(477) *** 947.7 *** 316.347(=00)(477) *** 316.7(477) *** 911.3(477)
[AN 3791928]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8000 /2020.
   50 éves kottafüzet, 1969-2019 / [szerk. Szásziné Nagy Judit] ; [... kiad. Hang-Szín Művészeti Egyesület]. - Kiskőrös : Hang-Szín Műv. Egyes., 2019. - 132 p. : ill., főként színes ; 22x16 cm
Borítócím: Zeneiskola 50, Kiskőrös. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-3767-7 fűzött
SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest)
Kiskőrös - zeneiskola - iskolatörténet
377.2:78(439-2Kiskőrös)(091)
[AN 3792696]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2020.
Durovics Alex (1988-)
   A zágrábi felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1776-1852 = Studenti Zagrebačkih sveučilišnih ustanova, 1776-1852 / Durovics Alex, Szögi László. - Budapest : ELTE Egy. Kvt. és Lvt., 2019. - 694 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 20.)
A bev. horvát nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-172-7 kötött
Magyarország - Horvátország - Zágráb - oktatástörténet - egyetemi hallgató - tanulmányút - egyetem - 18. század - 19. század - adattár - történelmi forrás
378.4(439.24-2Zágráb)"17/18"(093) *** 378.18(439.24)(=00)"17/18"(035.5)
[AN 3792140]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2020.
   Emlékezés Igó István életére és zenei munkásságára : a Nekézsenyi Pávakör és Citerazenekar, a Lénárddaróci Bárdos Asszonykórus, a Csernelyi Pávakör és Citerazenekar története / ... összegyűjt. és összeáll. Magyar Imre ; [kiad. Együtt Nekézsenyért Egyesület]. - Nekézseny : Együtt Nekézsenyért Egyes., 2019. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5740-8 fűzött
Igó István (1920-1996)
Nekézsenyi Pávakör és Citerazenekar
Lénárddaróci Bárdos Asszonykórus
Csernelyi Pávakör és Citerazenekar
Magyarország - Nekézseny - Lénárddaróc - Csermely - pedagógus - kórusmozgalom - énekkar - citera - népzenei együttes - 20. század
37(439)(092)Igó_I. *** 78.031.4.071(439-2Nekézseny) *** 784.087.68.071(439-2Nekézseny) *** 787.68 *** 784.087.68.071(439-2Lénárddaróc) *** 784.087.68.071(439-2Csermely) *** 78.031.4.071(439-2Csermely)
[AN 3792217]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2020.
Haraszti Szabó Péter (1988-)
   Magyarországi diákok francia, angol, itáliai és német egyetemeken a középkorban, 1100-1526 = Students from Hungary at the universities of France, England, Italy and Germany in the Middle Ages, 1100-1526 / Haraszti Szabó Péter, Kelényi Borbála. - Budapest : ELTE Kvt. és Lvt. : MTA-ELTE Egyetemtört. Kutcsop., 2019. - 428 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken, ISSN 2060-0062 ; 3.)
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 38-80.
ISBN 978-963-489-098-0 kötött
Magyarország - Európa - oktatástörténet - egyetemi hallgató - tanulmányút - középkor - adattár
378.18(4)(=945.11)"11/15"(035.5) *** 378.4(4)"11/15"(093)
[AN 3792123]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2020.
Lendvai Lászlóné
   Óvodán kívüli óvodai nevelés megszervezése a koronavírus-járvány idején [elektronikus dok.] : adaptálható, általános tájékoztató / kész. Lendvai Lászlóné ..., Katinszki Ferencné ... - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - [Budapest] : Mód-Szer-Tár, 2020. - (Hasznos praktikák a Mód-Szer-Tárból ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159605. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8151-9
óvodapedagógia - távmunka - munkaszervezés - családi nevelés - járvány - elektronikus dokumentum
372.3 *** 334.714 *** 37.018.1 *** 331.103 *** 614.4
[AN 3791742]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2020.
Margitics Ferenc (1961-)
   Cyberbullying az iskolában [elektronikus dok.] : internetes zaklató és internetes áldozat skála / Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [S.l.] : Kery E., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159559. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81077-6-1
Magyarország - iskolai erőszak - infokommunikáció - zaklatás - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
37.018.2 *** 681.3.004.14(439)"201"(083.41) *** 316.472.4-053.5/.6(439)"201"(083.41) *** 316.647.3-053.5/.6(439)"201"(083.41)
[AN 3791547]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2020.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen (magyar)
   Néppedagógiai előadások I-III / Rudolf Steiner ; [ford. és jegyzetekkel ell. Wöss Katalin] ; [közread. a Farm-alapú Nevelésért Egyesület]. - [Budapest] : Farm-alapú Nevelésért Egyes., 2019. - 87 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7374-3 fűzött
pedagógia - antropozófia - előadás
37(042) *** 141.333(042)
[AN 3792198]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2020.
Tanító Zsófia
   Segíthetek? [elektronikus dok.] : alternatív iskolai szociálismunka-modellek egy befogadó középiskolában : műhelytanulmány / Tanító Zsófia ; [közread. a] Rubeus Egyesület "Szedervessző". - Szöveg (pdf : 567 KB). - Budapest : Rubeus Egyes. "Szedervessző", 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159360. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81442-1-6
Magyarország - iskolai szociális munka - középfokú oktatási intézmény - 21. század - elektronikus dokumentum
37.06 *** 364.65-053.2/.6(439)"200/201"
[AN 3790817]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2020.
   The three Cs of higher education: competition, collaboration and complementarity / ed. by Rosalind M. O. Pritchard [et al.]. - Budapest : New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019. - XVI, 272 p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2018. augusztusában rendezett 40. Annual Forum of the European Association of Institutional Research szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-327-5 fűzött
Európa - Egyesült Államok - felsőoktatás
378(100)
[AN 3791968]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2020.
   The three Cs of higher education [elektronikus dok.] : competition, collaboration and complementarity / ed. by Rosalind M. O. Pritchard [et al.]. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2019
Főcím a címképernyőről. - A Budapesten, 2018 augusztusában rendezett 40. Annual Forum of the European Association of Institutional Research szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159706. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-327-5)
Európa - Egyesült Államok - felsőoktatás
378(100)
[AN 3792252]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2020.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? : [válogatás Vekerdy Tamás legjobb előadásaiból]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020, cop. 2011. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89026-9-6 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3795245]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8011 /2020.
Juhász Ferenc
   Búgás! avagy Egyszer hopp, másszor kopp / Juhász Ferenc. - [Sajóvelezd] : [Juhász F.], 2019. - 130, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6731-5 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3792380]
MARC

ANSEL
UTF-88012 /2020.
Karczewicz Józsefné
   Mozgásos játékok az óvodában, hónapról hónapra / Karczewicz Ágnes. - Budapest : Neteducatio Kft., 2020. - 80 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5718-33-5 fűzött
óvodai nevelés - mozgásos játék - játék szabadban
796.1 *** 372.363
[AN 3792331]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2020.
Székely Éva (1927-2020)
   Sírni csak a győztesnek szabad! / Székely Éva. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2018. - 206 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-230-7 kötött : 3999,- Ft
Székely Éva (1927-2020)
Magyarország - sportoló - úszás - 20. század - memoár
797.21(439)(092)Székely_É.(0:82-94)
[AN 3795326]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8014 /2020.
   140 szemeszter : a magyarországi restaurátorképzés hetven éve : [kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay termében 2019. február 13-tól 2019. március 15-ig] / [... kurátorai Blaskóné Majkó Katalin, Heitler András]. - [Budapest] : Méry Ratio, [2019]. - 120 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-72-9 kötött
Budapest - képzőművészet - restaurálás - egyetem - 21. század - kiállítási katalógus
7.025.4(439)"201" *** 73/76(100) *** 378.67(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3792546]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2020.
Daróczi Csaba (1969-)
   Folyók gyermeke : a Kiskunság / Daróczi Csaba. - Soltvadkert : Daróczi Cs., [2018]. - 212 p. : ill., színes ; 24x30 cm
ISBN 978-615-00-2984-9 kötött
Kiskunság - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Daróczi_Cs. *** 908.439Kiskunság(084.12)
[AN 3792314]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2020.
   Dimenziók = Dimensions / [a kiállítás kurátora ... D. Udvary Ildikó, Sárkány Győző] ; [kiad. ... Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, cop. 2019. - 393 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Szegeden, 2019. okt. 5 - nov. 17. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5630-09-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3792273]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2020.
Dominek Dalma Lilla
   Flow, avagy Játékos kommunikáció a múzeumokban [elektronikus dok.] : az élménycentrikus és az információcentrikus tárlatvezetés megítélése és lehetősége két hazai múzeumban / Dominek Dalma Lilla. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159671. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-19-8
Budapest - múzeumpedagógia - muzeológia - művelődésügy - empirikus módszer - kérdőíves felmérés - fókuszcsoportvizsgálat - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
069.12(439-2Bp.)"201"(083.41) *** 374(439-2Bp.)"201"(083.41)
[AN 3792109]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2020.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : [a kreativitás és a művészi magabiztosság fejlesztésének új útja] / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2008. - XXVI, [2], 276 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-291-430-5 kötött : 4490,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 3795456]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2020.
Erdei Gáborné
   Dél-alföldi fehér hímzések Makó és térségében / kész. Erdei Gáborné ... - Makó : [József A. Vár. Kvt. és Múz.], 2019. - 29, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum. - Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-615-81081-2-6 fűzött
Makó - Dél-Alföld - hímzés - népi díszítőművészet
746.3.031.4(439-2Makó)
[AN 3792394]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2020.
Gosztonyi Pál (1948-)
   Barangolás / Gosztonyi Pál. - Budapest : Szerző, 2019. - 199 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-5934-1 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Gosztonyi_P.
[AN 3792360]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2020.
Hapák József (1945-2012)
Tanúság hajléka (angol)
   House of testimony / [photos] József Hapák ; [text] István Szabadi ; [publ. by the Congregation of the Great Church]. - Debrecen : Congregation of the Great Church, 2019. - 72, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80844-2-0 kötött
Debrecen - templom - fényképalbum
726.54(439-2Debrecen)(084.12) *** 77.04(439)(092)Hapák_J.
[AN 3792373]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2020.
   Ihlet = Inspiration / [a kiállítás kurátora ... Varga-Amár László] ; [kiad. ... Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, cop. 2019. - 107 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Dunaszerdahelyen, 2019. okt. 25 - nov. 25. és Szentendrén, 2019. dec. 14 - 2020. jan. 8. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5630-10-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 77.04(439)"201" *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3792382]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2020.
   Mélyáramok : kortárs magyar fotográfia kontra klasszikusok : [2019 12/14 - 2020 03/15] = Deep flows : contemporary Hungarian photography vs classics / [szerk. ... Somosi Rita, Szarka Klára] ; [közread. a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ]. - Debrecen : Modem, [2019]. - 127 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Debrecenben rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5839-07-8 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"19/20" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3792343]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2020.
   Panel : lét, közösség, esztétika - a lakótelepek hatvan éve : existence, community, aesthetics - sixty years of housing estates / [... szerk. ... Süli-Zakar Szabolcs] ; [közread. a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ]. - [Debrecen] : Modem, [2019]. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Debrecenben, 2019. aug. 3 - nov. 17. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5839-06-1 fűzött
Magyarország - lakótelep - szociálpszichológia - társadalmi kapcsolat - építészettörténet - építészeti esztétika - Kádár-korszak - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
711.582(439)"196/201" *** 061.4(439-2Debrecen) *** 316.47 *** 72.01 *** 316.6 *** 72(439)"195/200"
[AN 3792366]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2020.
Sebestyén László (1968-)
   Titkos udvarok = Geheimplätze = Secret courtyards / [fényképek] Sebestyén László ; [szövegek] Hidvégi Violetta ; [ford. Torma Katalin, ... Kiss Éva ...]. - Budapest : Városháza K., 2018. - 119 p. : ill. ; 25x30 cm
ISBN 978-963-9669-38-3 fűzött
Budapest - lakóépület - lépcsőház - udvar - album
77.04(439)(092)Sebestyén_L. *** 643.57 *** 721.052.8(439-2Bp.)(084.1) *** 721.052.4(439-2Bp.)(084.1)
[AN 3792046]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8026 /2020.
   Kaláka 50 : [Békabúcsúztató] / [a ... képeket Emmer László kész.]. - Budapest : Gryllus, [2019]. - [35] p. : ill., részben színes ; 13x14 cm + CD
ISBN 978-615-80168-1-0 kötött
Kaláka (együttes)
Magyarország - együttes - megzenésített költemény - auditív dokumentum - emlékkönyv
78.067.26.036.7(439)Kaláka
[AN 3792288]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8027 /2020.
   Az ember tragédiája ősbemutatója a sajtó tükrében / [szerk., a jegyzeteket és a magyarázatokat írta Andor Csaba]. - Szeged : Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2020. - 180, [1] p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 107.)
ISBN 978-615-5462-26-9 fűzött
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - színháztörténet - író - sajtótörténet - 19. század - színielőadás
792(439)"188" *** 894.511(092)Madách_I. *** 070(439)"1883"
[AN 3792703]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8028 /2020.
Bell, Claire
Vorsicht Englisch! (magyar)
   Vigyázz, angol! : cenzúrázatlan kiadás: az angol nyelv, ahogyan azt valóban használják / [szöveg Claire Bell, Emily Bernath] ; [ill. Kyle Webster] ; [... ford. Iker Bertalan, Kovács Tamás]. - 7. utánny. - Budapest : Klett, 2020. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5328-67-1 fűzött
angol nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-086.2=945.11 *** 802.0-318=945.11
[AN 3795555]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2020.
Csordás Norbert
   Angol gyakorlókönyv angol nyelvkönyvhöz / Csordás Norbert. - [Budapest] : Eladonline Kft., cop. 2020. - 2 db ; 29 cm
ISBN 978-615-80631-8-0 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3792058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [83] p.
[AN 3792062] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [64] p.
[AN 3792063] MARC

ANSEL
UTF-88030 /2020.
Csordás Norbert
   Angol nyelvkönyv / Csordás Norbert ; [közread. a Happy End Angol Nyelviskola]. - [Kaposvár] : Értem Oktató Kft., cop. 2019. - [6], 166 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-615-81301-0-3 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3792393]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2020.
Csörgő Zoltán
   B2-Finale neu : ein Vorbereitungskurs auf die Prüfung ÖSD Zertifikat B2 / Z. Csörgő, E. Malyáta, A. Tamási. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2017. - 129 p. : ill. ; 28 cm + CD
ISBN 978-615-5328-63-3 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=00
[AN 3795486]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2020.
Davis, Rebecca
Pons Typische Fehler A - Z Englisch (magyar)
   Pons gyakori hibák A - Z : angol : 6-99 éves korig / Rebecca Davis, Heinz Gildhoff, Johannes Wahl ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2016. - [94] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5328-54-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(078)(076)=945.11
[AN 3795214]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2020.
Dóra Zoltán (1939-)
   A Dunától a Hargitáig : határtalan nyelvművelés / Dóra Zoltán. - Vác : [Dóra Z.], 2019. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6606-6 fűzött
magyar nyelv - nyelvművelés - publicisztika
809.451.1-06(0:82-92)
[AN 3792336]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2020.
Fráter Adrienne
   Pons gyakori hibák A - Z : helyesírás : 10-99 éves korig / Fráter Adrienne. - Budapest : Klett, 2020. - [95] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5328-74-9 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - segédkönyv
809.451.1-1
[AN 3795213]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2020.
Gubanova-Müller, Irina
Pons Grammatik in Bildern Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons képes nyelvtan : német : [A1-B2 szint] / Irina Gubanova-Müller, Federica Tommaddi ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2016. - 320 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5328-43-5 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3795211]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2020.
Hauschild, Alke
Pons Praxis-Grammatik Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : német : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Alke Hauschild ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2013. - 304 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-15-2 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3795487]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2020.
Herfeld, Dorith
Englisch : blicken statt büffeln (magyar)
   Pons angol : olvass, izgulj, tanulj : nyelvtanulás rövid sztorikkal : alapszint / Dorith Herfeld. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2018. - 207 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5824-37-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3795212]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2020.
Hornung Zsuzsanna
   23 Tolle Themen für Teenager : társalgási felkészítő a szóbeli érettségire és nyelvvizsgára : [B1, B2] / Hornung Zsuzsanna, Rudolf Radenhausen. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 208 p. : ill., színes ; 29 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-65-6 fűzött : 3990,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3795463]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2020.
Márkus Katalin, P.
   Angol - magyar, magyar - angol kisszótár = English - Hungarian, Hungarian - English dictionary / [szerk. ... P. Márkus Katalin, Mozsárné Magay Eszter]. - 3. aktualizált, jav. kiad. - Szeged : Maxim, 2020. - IX, [3], 555 p. ; 15 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
ISBN 978-963-261-948-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3795651]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2020.
Melican, Brian
Pons Grammatik in Bildern Englisch (magyar)
   Pons képes nyelvtan : angol : [A1 - B2 szint] / Brian Melican, Astrid Proctor ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2016. - 316 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5328-42-8 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3795209]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2020.
Szénásiné Steiner Rita
   Twenty-three topics for teenagers : társalgási felkészítő a szóbeli érettségire és nyelvvizsgára / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-66-3 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3795462]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2020.
Tinarelli, Beatrice
100 parole piccine picciò (magyar)
   100 szó a világról 3 nyelven / [ill. Beatrice Tinarelli]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (26 p.) ; 26x26 cm
Ford. Szenderák Bence. - Magyar, olasz és angol nyelven
ISBN 978-963-486-407-3 kötött : 3499,- Ft
magyar nyelv - olasz nyelv - angol nyelv - képes szótár - gyermekkönyv - többnyelvű szótár
801.321.19(02.053.2)=945.11=50=20
[AN 3791812]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2020.
Ujj András
   2000 mondat németül [elektronikus dok.] / Ujj András. - Szöveg (pdf : 2.5 MB) (epub : 268 KB) (mobi : 546 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159837. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-65-3 (pdf)
ISBN 978-615-6051-66-0 (epub)
ISBN 978-615-6051-67-7 (mobi)
német nyelv - frazeológiai gyűjtemény - elektronikus dokumentum
803.0-318(078)=945.11
[AN 3792897]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2020.
Vida Enikő
   Allons-y plus 1 : méthode de français : francia kurzuskönyv : A1 / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 179 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-85-4 fűzött : 3980,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3795458]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2020.
Vida Enikő
   Allons-y plus 2 : méthode de français : francia kurzuskönyv : A2 / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 183 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-93-9 fűzött : 3980,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3795460]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8046 /2020.
   Biográfia és identitás / [... szerk. Tóth Orsolya]. - Debrecen : DE Klasszika-filológiai és Ókortört. Tansz., 2020. - 270 p. : ill. ; 21 cm. - (Hereditas Graeco-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-171-6 fűzött
irodalomelmélet - narratológia - énkép - identitás - életrajz
82.01 *** 82(091) *** 316.63
[AN 3792175]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2020.
Halmos-Harcsa Edit (1970-)
   Ajándékomat megbecsüld! : Dr. Kardos Albert emlékére, halálának 75. évfordulójára / Halmos-Harcsa Edit ; szerk. Halmos Sándor. - Debrecen : Magánkiad., 2019. - 101 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6290-7 fűzött
Kardos Albert (1861-1945)
Magyarország - irodalomtörténész - 19. század - 20. század
82.01(439)(092)Kardos_A.
[AN 3792265]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2020.
Szörényi László (1945-)
   Hogyan él a múlt : Szörényi Lászlóval beszélget Hafner Zoltán. - [Jav., bőv. kiad.]. - [Budapest] : Nap K., 2020. - 111 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 107-109.
ISBN 978-963-332-150-8 kötött : 2625,- Ft
Szörényi László (1945-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
82.01(439)(092)Szörényi_L.(047.53) *** 012Szörényi_L.
[AN 3795354]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8049 /2020.
Féja Géza (1900-1978)
   A magyar irodalom története / Féja Géza ; [sajtó alá rend. Féja Endre] ; [szerk. Lengyel Klára]. - Budapest : Éghajlat, 2019. - 3 db ; 24 cm
ISBN 978-615-6125-00-2 kötött : 9990,- Ft
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 3792560]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Régi magyarság : a magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig. - 373 p.
ISBN 978-615-6125-01-9
[AN 3792605] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A felvilágosodástól a sötétedésig : a magyar irodalom története 1772-től 1867-ig. - 272 p.
ISBN 978-615-6125-02-6
[AN 3792606] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Nagy vállalkozások kora : a magyar irodalom története 1867-től napjainkig. - 431 p.
ISBN 978-615-6125-03-3
[AN 3792608] MARC

ANSEL
UTF-88050 /2020.
Heilprin Mihály (1823-1888)
   Heilprin Mihály, az első magyar zsidó költő kalandos élete és művei / [... életrajzát írta és szerk. Szigeti Jenő] ; [... szerk. Juhász István és Nagy Zoltán] ; [kiad. a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány]. - Sátoraljaújhely : Zempléni RVA, 2019. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Heilprin Mihály nyomtatásban megjelent műveinek fotómásolata. - Bibliogr.: p. 18-20.
ISBN 978-615-00-6359-1 fűzött
Heilprin Mihály (1823-1888)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - vers - fényképmásolat
894.511(092)Heilprint_M. *** 894.511-14
[AN 3792135]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2020.
Kabdebó Lóránt (1936-)
   Öntörvényűen : kortárs magyar költők rögeszmerendjei / Kabdebó Lóránt. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2019. - 326 p. : ill. ; 19 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 16.)
ISBN 978-963-9781-79-5 fűzött : 2520,- Ft
Turczi István (1957-)
Magyarország - író - magyar irodalom története - költészet - műfajtörténet - 20. század - 21. század
894.511(091)-14"19/20" *** 894.511(092)Turczi_I. *** 894.511(092)"19"
[AN 3792112]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2020.
Karádi Zsolt (1956-)
   Művek és gesztusok : tanulmányok, kritikák / Karádi Zsolt. - Nyíregyháza : Feliciter K., 2019. - 162 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6845-9 fűzött
Nyíregyháza - magyar irodalom története - színházi élet - 20. század - 21. század - irodalomkritika - színházi kritika
894.511(091)"19/201"(0:82-95) *** 894.511-95 *** 792(439-2Nyíregyháza)"201"
[AN 3792241]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8053 /2020.
Alger, Cristina (1980-)
Girls like us (magyar)
   Lányok, mint mi / Cristina Alger ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-80-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3792362]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2020.
Anappara, Deepa
Djinn patrol on the purple line (magyar)
   Dzsinnvadászok / Deepa Anappara ; [ford. Neset Adrienn]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 389, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-883-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3792260]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2020.
Anderson, Laura Ellen
Amelia Fang and the barbaric ball (magyar)
   Vámpyr Vilma és a barbárbál / Laura Ellen Anderson ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 205, [6] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-486-244-4 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3792694]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2020.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Licht aus! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : A kísértetfolyosó / [írta Margit Auer] ; [ill. Nina Dulleck] ; [ford. Nádori Lídia]. - 3. kiad. - Budapest : Babilon, 2020, cop. 2015. - 197 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-294-337-4 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795199]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2020.
Beauvoir, Simone de (1908-1986)
Le sang des autres (magyar)
   Mások vére [elektronikus dok.] / Simone de Beauvoir. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020
Ford. Bíró Péter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159907. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-292-9
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3793268]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2020.
Boström Knausgård, Linda (1972-)
Välkommen till Amerika (magyar)
   Isten hozott Amerikában [elektronikus dok.] / Linda Boström Knausgård ; ford. Papolczy Péter. - Szöveg (epub : 703 KB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159871. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-475-229-5)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3793139]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2020.
Čistâk, Dmitro Oleksandrovič (1987-)
   Kőben a tenger : válogatott versek, 2010-2018 / Dmitro Csisztiak ; ford. Balázs F. Attila. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2019. - 42 p. : ill. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Átjáró, ISSN 1589-9276 ; 6.)
ISBN 978-963-9781-80-1 fűzött : 1470,- Ft
ukrán irodalom - vers
883-14=945.11
[AN 3792078]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2020.
Coates, Ta-Nehisi (1975-)
The water dancer (magyar)
   A korsótáncos / Ta-Nehisi Coates ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2020. - 461 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-708-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3792687]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2020.
Coben, Harlan (1962-)
Run away (magyar)
   Szökevények [elektronikus dok.] / Harlan Coben ; ford. Tábori Zoltán. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159869. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-281-3
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3793134]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2020.
Dahl, Lennart (1922-1993)
69 dikter (magyar, svéd)
   Egy másik valóság = En annan verklighet / Lennart Dahl ; ford. ... Hendi Ilma, Hendi Péter. - Genf ; Budapest : Idahegyi K., 2020. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81207-2-2 fűzött
svéd irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
839.7-14.02=945.41
[AN 3791836]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2020.
Dahl, Roald (1916-1990)
Charlie and the chocolate factory (magyar)
   Charlie és a csokigyár / Roald Dahl ; Quentin Blake rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2014. - 188 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Karcsi és a csokoládégyár" címmel is
ISBN 978-963-244-513-7 fűzött : 2250,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795247]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2020.
Donoghue, Emma (1969-)
Akin (magyar)
   A rokon / Emma Donoghue ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 415 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-82-2 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3792369]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2020.
   Esti mesék a boldogságról / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 115, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-415-817-2 kötött : 3499,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3795172]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2020.
   Esti mesék lányoknak / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 98, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-415-473-0 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3795175]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2020.
Gazan, Sissel-Jo (1973-)
Blækhat (magyar)
   Tintagomba [elektronikus dok.] / Sissel-Jo Gazan ; ford. Sulyok Viktória. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159880. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-271-4
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3793172]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2020.
Grove, Kate
   Sword and mirror [elektronikus dok.] : Youkai treasures book 1. / Kate Grove. - Szöveg (mobi : 7.6 MB). - [S.l.] : Grove, K., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160213. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-6227-3
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(439)
[AN 3794550]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2020.
Grylls, Bear (1974-)
Mission raptor (magyar)
   A raptor küldetés [elektronikus dok.] : Beck Granger kalandjai : túlélés: teljesítve / Bear Grylls ; ford. Rézműves László. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159958. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-276-9
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3793461]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2020.
Handke, Peter (1942-)
Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (magyar)
   A kapus félelme tizenegyesnél [elektronikus dok.] / Peter Handke ; ford. Tandori Dezső. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159539. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-430-1
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=945.11
[AN 3791465]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2020.
Heller, Frank (1886-1947)
Storhertigens finanser (magyar)
   A nagyherceg pénzügyei [elektronikus dok.] / Frank Heller ; ford. Balla Mihály. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.8 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159506. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-979-0 (epub)
ISBN 978-963-474-980-6 (mobi)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3791367]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2020.
Jackson, D. B.
Time's demon (magyar)
   Idődémon : a Szigetvölgy ciklus második kötete / D. B. Jackson ; [ford. Habony Gábor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, [2019]. - 536 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-13-0 fűzött : 4280,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3792151]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2020.
Karst, Patrice
The invisible string (magyar)
   A láthatatlan fonal / Patrice Karst ; ill. Moldován Mária ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5281-25-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3795142]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2020.
Lane, Andrew (1963-)
Young Sherlock Holmes: snake bite (magyar)
   Kígyómarás : [Ifjú Sherlock Holmes] / Andrew Lane ; [ford. Nagy Atilla Tas]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Nova, [2020]. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-15-4 fűzött : 3280,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3792170]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2020.
LeBor, Adam (1961-)
Kossuth square (magyar)
   Kossuth tér / Adam LeBor ; [ford. Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9819-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3792516]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2020.
Michaels, Corinne
If I only knew (magyar)
   Ne csak a testemre figyelj [elektronikus dok.] / Corinne Michaels ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-95-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3792825]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2020.
Moser, Erwin (1954-2017)
Wo wohnt die Maus? (magyar)
   Hol lakik a kisegér? : tavaszi és nyári mesék / Erwin Moser ; ford. Nádori Lídia. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2013. - 133 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5220-57-9 kötött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3795143]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2020.
Orbeliani, Sulxan-Saba (1658-1725)
Cigni sibrjce sicruisa (magyar)
   A bölcsesség meséskönyve [elektronikus dok.] / Szulhan-Szaba Orbeliani ; ford. Honti Rezső. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 4.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159700. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-989-9 (epub)
ISBN 978-963-474-990-5 (mobi)
grúz irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.631-34=945.11
[AN 3792219]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2020.
Putney, Mary Jo (1946-)
Once a spy (magyar)
   Váratlan szerelem : a jó útra tértek testvérisége 4. / Mary Jo Putney ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 351 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-359-8 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3792470]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2020.
Ramos, Joanne (1973-)
The farm (magyar)
   A farm / Joanne Ramos ; ford. Csonka Ágnes. - Budapest : Park, 2019. - 436 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-497-5 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - utópia - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3792511]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2020.
Reeve, Philip (1966-)
Infernal devices (magyar)
   Pokoli gépezetek : egy lépésre a világvége : a Ragadozó városok sorozat harmadik kötete / Philip Reeve ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Carthaphilus, cop. 2020. - 330, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-681-5 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3792372]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2020.
Robotham, Michael (1960-)
Good girl, bad girl (magyar)
   Fulladás / Michael Robotham ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 389 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-381-9 fűzött : 3790,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3792484]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2020.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 42. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 94, [1] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-793-9 fűzött : 1499,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3795243]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2020.
Schütze, Andrea (1970-)
Grosses Glück auf kleinen Hufen (magyar)
   Nagy boldogság kis patkókon / Andrea Schütze ; ill. ... Johanna [!Karin] Lindermann. - Budapest : Studium Plusz, 2020. - 130, [5] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Jandász Katalin. - A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Molli minipóni
ISBN 978-615-5781-54-4 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3792246]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2020.
Selfors, Suzanne (1963-)
Lucky and the mustangs of Miradero (magyar)
   Szilaj : zord tél a vadnyugaton / [Suzanne Selfors] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 241, [2] p. ; 21 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-427-1 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3792504]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2020.
Styron, William (1925-2006)
Sophie's choice (magyar)
   Sophie választ / William Styron ; ford. Bartos Tibor. - Budapest : Park, 2020. - 546 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-546-0 kötött : 3950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3795134]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2020.
Sykes, Julie
Sophia and Rainbow (magyar)
   Szofi és Szivárvány / Julie Sykes ; Lucy Truman rajz. - Budapest : Kolibri, 2020. - 107 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Kós Krisztina
ISBN 978-963-437-621-7 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3792684]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2020.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Sonečka (magyar)
   Szonyecska / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit]. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2006. - 91 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2543-7 kötött : 2699,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3795235]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8089 /2020.
   Akik tollat fogtak.. : a Répce-vidék költőinek antológiája / [szerk. Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna, Sági Ferenc] ; [a rajzokat kész. Sulyok Dorisz, Szalkayné Sárváry Hajnalka]. - 2. jav., bőv. kiad. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2020. - 397 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 388-391.
ISBN 978-615-5753-46-6 fűzött : 2500,- Ft : 8 EUR
Répce-sík - Vas megye - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439.111)(082)
[AN 3795481]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2020.
Almási Márta
   Lila plüss mélykék díszítéssel / Almási Márta. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-84-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3792173]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2020.
Balog Krisztina
   Világalakító : mesék, kifestő és foglalkoztatókönyv / [szerző Balog Krisztina]. - Kisújszállás : Somnis, 2019. - 45, [9] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-6181-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - vers - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3792085]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2020.
Bauer Barbara
   A fényfestő [elektronikus dok.] / Bauer Barbara. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159867. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-274-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3793123]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2020.
Benedek Elek (1859-1929)
   Piros mesekönyv : a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2020. - 229 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-914-2 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3795298]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Klott Gatya, ne fárassz! / Bosnyák Viktória. - 7. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2014. - 342 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-032-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3795183]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2020.
Debreceni Boglárka (1981-)
   Testidegenek / Debreceni Boglárka. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2019. - 74, [3] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. P'art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-76-4 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3792069]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2020.
   Down fell the statue of Goliath : Hungarian poets and writers on the Revolution of 1956 / sel. by János Oláh and Katalin Mezey ; ... ed. Csilla Bertha. - 2. rev. ed. - [Budapest] : Hung. Review, 2019. - 336 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86217-2-6 fűzött
1956-os forradalom - magyar irodalom - antológia - fordítás
894.511-822=20 *** 943.9"1956"(0:82-822)
[AN 3795566]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2020.
Drégelyi Endre
   Ötév : új versek, 2020 / Drégelyi Endre. - Szolnok : Fotogruppe, [2020]. - 70 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-85749-5-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3792110]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2020.
Dylen, Sue
   Kahlo [elektronikus dok.] : a rosszfiú / Sue Dylen. - Szöveg (epub : 4.5 MB) (mobi : 813 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159694. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5956-02-7 (epub)
ISBN 978-615-5956-03-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5 *** 894.511-312.4
[AN 3792199]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2020.
Egri Zsanna (1961-)
   Lány, akit medvének hívtak [elektronikus dok.] : Elveszve Mexikóban 3. / Egri Zsanna. - Szöveg (pdf : 930 KB) (epub : 658 KB). - [Debrecen] : EZ-Könyv, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159603. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5752-85-8 (pdf)
ISBN 978-615-5752-84-1 (epub)
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3791735]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2020.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Hahn-Hahn grófnő pillantása : lefelé a Dunán / Esterházy Péter. - 4. kiad., jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2020. - 292, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2422-5 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795587]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2020.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Hrabal könyve / Esterházy Péter. - 4. kiad., jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2020. - 179, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2423-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795469]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2020.
   Esti tündérmesék / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 123, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-415-367-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3795176]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2020.
Fényes Niki
   Színtiszta üzlet [elektronikus dok.] / Fényes Niki. - Szöveg (pdf : 3.3 MB) (epub : 253 KB) (mobi : 419 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159333. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-62-2 (pdf)
ISBN 978-615-6051-63-9 (epub)
ISBN 978-615-6051-64-6 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4 *** 894.511-312.5
[AN 3790740]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2020.
Garaczi László (1956-)
   Hasítás : egy lemur vallomásai 5. / Garaczi László. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2018. - 156, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3666-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795585]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2020.
Garzó László (1982-)
   Az arany Krisna [elektronikus dok.] / írta Garzó László. - Szöveg (pdf : 627 KB). - [S.l.] : Rólad Szól Kv., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159357. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3790814]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Joyce csapdájában [elektronikus dok.] : Bűnös viszony 2. / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159364. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-19-4
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3790825]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2020.
Győry Hedvig
   Isteni részem 5-6 [elektronikus dok.] : 1945. november 1 - 1947. július 26. : napló / Győry Hedvig ; szerk. Kotaszek Hedvig. - Szöveg (pdf : 31.2 MB). - [Budapest] : [Kotaszek H.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159326. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-4628-0
magyar irodalom - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3790718]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2020.
Halasi Miklós (1975-)
   Macsókarácsony [elektronikus dok.] / Mike Menders. - Szöveg (epub : 340 KB) (mobi : 379 KB). - [Budapest] : Halasi M., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159512. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6119-00-1 (epub)
ISBN 978-615-6119-01-8 (mobi)
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3791386]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2020.
Haskins, Arozen
   A föld mélyén [elektronikus dok.] : Helitena / Arozen Haskins. - Szöveg (epub : 795 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159269. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-644-7
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3790521]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2020.
Hegedűs Ágota (1966-)
   Miszizdontdisztörb / Hegedűs Ágota. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2019. - 297 p. ; 19 cm. - (Parnasszus könyvek. P-pro, ISSN 2416-2884 ; 6.)
ISBN 978-963-9781-78-8 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3792105]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2020.
Kocsis Enikő
   A reménység angyala [elektronikus dok.] / Kocsis Enikő. - Szöveg (epub : 717 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159600. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-728-4
magyar irodalom - vallásos irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 244(0:82-31)
[AN 3791731]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2020.
Kő-Szabó Imre (1936-)
   Visszatérő utazás [elektronikus dok.] : kisregény / Kő-Szabó Imre. - Szöveg (pdf : 2.3 MB) (epub : 4.2 MB). - Vác : [Szabó I.], 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159332. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-3735-6 (pdf)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3790738]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2020.
Kovács Kálmánné Nóri
   A harmadik magyar király : Aba Soma története / Nóri ; [a rajzokat kész. Rózsa Éva]. - Debrecen : Kovács K.-né, 2019. - 264 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 262.
ISBN 978-615-00-6981-4 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény - ifjúsági regény
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 3792088]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2020.
Lám Edit
   Égig érő bánat [elektronikus dok.] / Lám Edit. - Szöveg (epub : 983 KB). - [Budapest] : enkiadom.hu, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159836. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3792894]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2020.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Bab Berci kalandjai / Lázár Ervin ; Buzay István illusztrációival. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 118, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-038-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3795146]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2020.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Berzsián és Dideki / Lázár Ervin ; Buzay István illusztrációival. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 121, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9760-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3795455]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2020.
Milet, Tanley
   Elárult gyerekkor [elektronikus dok.] / Tanley Milet. - Szöveg (epub : 217 KB). - [Kecskemét] : [Brinova Trade Kft.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159381. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-7348-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3790935]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2020.
Mörk Leonóra
   A herceg és a lányka [elektronikus dok.] / Mörk Leonóra. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159873. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-275-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3793148]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2020.
Nemere István (1944-)
   Megszállás / Nemere István. - Budapest : Adamo Books, 2019. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5404-47-4 fűzött : 2799,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3792158]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2020.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2012. - 548, [9] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 1.)
ISBN 978-963-14-3596-2 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795575]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2020.
Pap Csaba
   Nincs kecmec / Pap Csaba. - Budapest : Könyv Guru, 2019. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-82-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3792221]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2020.
Petrás Éva (1968-)
   Baciháború [elektronikus dok.] = Germ wars / Petrás Éva ; ... ill. Markovics Dalma. - Szöveg (epub : 19.6 MB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159697. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6106-50-6
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2).02=20
[AN 3792206]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2020.
Radó Antal (1862-1944)
   Ezeregy éjszaka regéi / Radó Antal. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5797-85-9 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - arab irodalom - átdolgozás - mese
894.511-31(02.053.2) *** 892.7-34.04=945.11 *** 398.21(=927)
[AN 3792339]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2020. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-442-6 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3795286]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / Rejtő Jenő. - Budapest : Holnap, 2020. - 239, [3] p. ; 21 cm. - (Ifjúsági könyvek, ISSN 2064-0501)
ISBN 978-963-349-314-4 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3795591]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A pokol zsoldosai / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2020. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-444-0 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.3
[AN 3795471]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2020.
Rigó Béla (1942-2017)
   Vuk / Fekete István [... alapján írta Rigó Béla] ; [az illusztrációkat] Dargay Attila [... alapján kész. Máli Csaba]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - [64] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-855-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - képeskönyv
894.511-31(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3795141]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2020.
Rozán Eszter
   Cseppek a végtelenből [elektronikus dok.] : haibunok, haikuk / Rozán Eszter. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Szombathely] : Rozán E., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159480. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8133-5
magyar irodalom - prózaköltemény - haiku - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3791296]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2020.
Schmideg Ádám (1968-)
   Putyin többet tud rólad : ja, csak versek / Schmideg Ádám. - Budapest : Kalligram, 2019. - 131 p. ; 16x17 cm
ISBN 978-963-468-137-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3792267]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2020.
Schmidt-Kálóczi Irma
   Thetisz & Nerina : csodák születnek : [Stilianos varázslatos történetei] / szerző Schmidt-Kálóczi Irma ; társszerző Varga Vivien ; ill. Pap Emil ... - [Budapest] : Stilianos Kft., [2019]. - [12] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6811-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3792051]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2020.
Supka Éva (1964-)
   Szívem kertje / Supka Éva ; [kiad. Csigaház Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : Csigaház Alapítvány, cop. 2018. - 95, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89180-5-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3792561]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2020.
Szabó Márton
   Meseregény [elektronikus dok.] / Szabó Márton, Vasi Szabó János. - Szöveg (pdf : 4 MB) (epub : 328 KB) (mobi : 423 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159378. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-56-1 (pdf)
ISBN 978-615-6051-57-8 (epub)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3790921]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2020.
Ta Bich Thuy Kitty
   A varázsecset : Leonardo Morelli kalandos története / Kitty Bich Thuy Ta. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2019. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-14-7 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3792084]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2020.
Takács Ferenc
   A disznó teremtése [elektronikus dok.] : negatív disznóvágás / Takács Ferenc. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Somlószőlős] : [Takács F.], [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159491. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-7845-8
magyar irodalom - szatirikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-313.1
[AN 3791327]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2020.
Tóth Csilla (1973-|)
   Velem mindent lehet / Tóth Csilla. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2019. - 162 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735)
ISBN 978-963-9781-77-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3792066]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2020.
Trux Béla (1976-)
   A torony titka / Trux Béla. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, [2019]. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-11-6 fűzött : 2880,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5632-11-6)
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3792155]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2020.
Turner, Aurora Lewis
   Névtelenek [elektronikus dok.] : Bolygókeringő trilógia 1. / Aurora Lewis Turner. - Szöveg (epub : 7.3 MB). - Göd : Olvasni Menő K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160272. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-094-02-5)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3794923]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2020.
Vágh Vajk (1951-)
   Történelmi batyu : rendhagyó családi novellafüzér a 20. századról / Vágh Vajk. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 107 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7475-7 fűzött
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3792036]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2020.
Várkonyi Tibor (1971-)
   Az utolsó Hunyadi : [levélregény Corvin János életéről] / Várkonyi Tibor. - [Budapest] : Historycum, 2020, cop. 2019. - 407, [13] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [408-412].
ISBN 978-615-5816-14-7 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3795282]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2020.
Velencei Rita
   Titkok és vétkek [elektronikus dok.] / Velencei Rita. - Szöveg (pdf : 1.8 MB) (epub : 890 KB). - [Debrecen] : EZ-Könyv, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159373. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5752-75-9 (pdf)
ISBN 978-615-5752-74-2 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3790879]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2020.
Wettelbalch Henrik
   Ilyen az élet [elektronikus dok.] / Wettelbalch Henrik. - [S.l.] : Publio, 2020-
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3791718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A kincs. - Szöveg (epub : 500 KB). - 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159596. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3791723] MARC

ANSEL
UTF-88142 /2020.
Zsolt Péter
   Egy életmentő történet / Zsolt Péter. - [Vác] : Eu-Synergon, 2020. - 375 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6526-7 fűzött : 3570,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3792332]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8143 /2020.
Bajnokné Buza Klaudia
   Cifra kifestő / [rajz. Bajnokné Buza Klaudia] ; [közread. a] Cifra Műhely. - Győr ; Écs : Cifra Műhely, 2019. - [28] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Méra - magyar néprajz - kifestőkönyv
087.5 *** 39(=945.11)(498.4-2Méra)
[AN 3792434]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2020.
Bartos Erika (1974-)
   Őrangyal : mesék az elfogadásról / írta és rajz. Bartos Erika ; [közread. a] Magyar Máltai Szeretetszolgálat ... - 3. kiad. - [Budapest] : MMSZ : Móra, 2020. - 93, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Kötött : 2999,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5883-37-8)
magyar irodalom - gyermekirodalom - tolerancia - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 316.647.5(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3795179]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2020.
Hannah
Touch and talk : first animals (magyar)
   Állatok / rajz. Hannah + Holly ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15cm
keretcím: Tapintsd meg!
ISBN 978-963-483-152-5 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3792296]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2020.
Hannah
Touch and talk : first colours (magyar)
   Színek / rajz. Hannah + Holly ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15cm
keretcím: Tapintsd meg!
ISBN 978-963-483-153-2 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3792291]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2020.
Hannah
Touch and talk : first numbers (magyar)
   Számok / rajz. Hannah + Holly ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15cm
keretcím: Tapintsd meg!
ISBN 978-963-483-154-9 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3792295]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2020.
Hannah
Touch and talk : first words (magyar)
   Szavak / rajz. Hannah + Holly ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15cm
keretcím: Tapintsd meg!
ISBN 978-963-483-155-6 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3792299]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2020.
Lite, Lori (1961-)
Bubble riding (magyar)
   Buborékrepülés : relaxációs mesekönyv a szorongás csökkentéséhez és a kreativitás fokozásához / Lori Lite. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020. - [30] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött : 2290,- Ft
relaxáció - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 615.825-053.2 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3795145]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2020.
Marshall, Natalie
Slide & surprise : high in the trees (magyar)
   A fák lombjai közt : meglepikönyv kihúzható fülekkel / Natalie Marshall ; [ford. Nimila Zsolt]. - Budapest : Móra, cop. 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-486-419-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791787]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2020.
Marshall, Natalie
Slide & surprise : pets (magyar)
   Háziállatok : meglepikönyv kihúzható fülekkel / Natalie Marshall ; [ford. Nimila Zsolt]. - Budapest : Móra, cop. 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-486-418-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791783]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2020.
Mazzello, Lawrence G.
   Egy mongusz titkos élete / Lawrence G. Mazzello ; [ill. Bérczi Emese]. - Kisújszállás : Mércse L. G., 2019. - [32] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Monster helpers
ISBN 978-615-00-5549-7 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3792367]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2020.
Mazzello, Lawrence G.
Egy mongusz titkos élete (angol)
   The secret life of a mongus / Lawrence G. Mazzello ; [ill. by Bérczi Emese]. - Kisújszállás : Mércse L. G., 2019. - [32] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Monster helpers
ISBN 978-615-00-5548-0 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3792370]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2020.
   A pelustól az iskoláig : emlékkönyv / [ill. Farkas Renáta]. - Budapest : Roland, [2019]. - 61, [2] p. : ill., színes ; 22x29 cm
ISBN 978-615-5913-33-4 kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5913-32-7)
ajándékkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3792411]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2020.
   A pelustól az iskoláig : emlékkönyv / [ill. Farkas Renáta]. - Budapest : Roland, [2019]. - 61, [2] p. : ill., színes ; 22x29 cm
ISBN 978-615-5913-32-7 kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5913-33-4)
ajándékkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3792445]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2020.
Rang Izabella
   Balaton coloring book. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - [60] p. : ill. ; 21x31 cm
Szerző Rang Izabella. - Spirál fűzéssel. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
kifestőkönyv
087.5
[AN 3792396]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2020.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's busy, busy town (magyar)
   Tesz-vesz Város / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - [Budapest] : Móra, 2020. - [44] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-495-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3795148]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2020.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's what do people do all day? (magyar)
   Még több sürgés-forgás Tesz-vesz Városban : [hat új történettel] / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 89, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-486-034-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3795138]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2020.
Slater, Nicola
Hello farm (magyar)
   Pamacs a tanyán : kihajtható oldalak! / Nicola Slater. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Szenderák Bence
ISBN 978-963-486-394-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791791]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2020.
Slater, Nicola
Hello house (magyar)
   Pamacs az erdőben : kihajtható oldalak! / Nicola Slater. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Szenderák Bence
ISBN 978-963-486-395-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3791797]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8161 /2020.
Gaiman, Neil (1960-)
The sandman (magyar)
   Sandman : az álmok fejedelme-gyűjtemény / [írta Neil Gaiman] ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Fumax, 2019-. - 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3783955]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2019. - 608 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-470-089-0 b.
[AN 3783959] MARC

ANSEL
UTF-8