MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/08/06 12:32:55
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
8162 /2020.
   Barátság 30 éve : magyar - izraeli baráti társaságok, 1989-2019 / [szerk. ... Kovács László ...] ; [kiad. Magyar - Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetsége]. - [Debrecen] : M. - Izraeli Baráti Társ. és Körök Orsz. Szöv., 2019. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7094-0 fűzött
Izrael - Magyarország - egyesület - ezredforduló - kulturális kapcsolat
061.2(439)"198/201" *** 008(=945.11) *** 008(=924)
[AN 3793615]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2020.
   Vasútvill, 1949-2019 : 70 éve a vasút-villamosítás szolgálatában / [szerk. Tar Erzsébet] ; [közread. a Vasútvill Kft.]. - Budapest : Vasútvill Kft., [2019]. - 126, [1] p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
A köszöntők és a zárszó angol és német nyelven is
ISBN 978-615-00-6613-4 kötött
Vasútvill Kft. (Budapest)
Magyarország - vasúti közlekedés - villamosítás - vállalat - testülettörténet
061.5(439)Vasútvill *** 621.33 *** 656.2(439)
[AN 3793488]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8164 /2020.
Szabados Ágnes (1988-)
   Van már időd olvasni? : olvasónapló : van időm olvasni kihívás / Szabados Ágnes. - [Kiskunhalas] : Szabados Á., cop. 2019. - 177 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-6431-4 kötött8 : 3499,- Ft
olvasás - életvezetés - foglalkoztatókönyv
028 *** 613.865 *** 087.5
[AN 3793515]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8165 /2020.
   Élő műemlék : rekonstrukció, de hogyan? : 2018. szeptember 6-7. / [szerk. Dévényi Sándor és Sulyok Miklós]. - Budapest : MMA, 2019. - 330 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-57-0 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - kulturális örökség
008(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3793208]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2020.
   Keleti hatások és motívumok a magyar művészetben : 2017. november 27-28. / [szerk. Sipos János]. - Budapest : MMA, 2019. - 280 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-59-4 fűzött
Magyarország - Ázsia - kulturális hatás - művészeti hatás - keletkutatás
008(439) *** 008(5)
[AN 3793203]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8167 /2020.
Mohácsi Gyula Károly (1948-)
   Forráspont : fizikai valóságunk III. / Mohácsi Gyula Károly. - [Debrecen] : Szerző, 2020. - 114 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 978-615-00-7572-3 fűzött
ezoterika - dialógus
133.25(0:82-83)
[AN 3793590]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8168 /2020.
Singer, Peter (1946-)
Animal liberation (magyar)
   Az állatok felszabadítása / Peter Singer ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : Oriold, 2019. - XXXI, 284 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-08-1 fűzött : 2950,- Ft
állatvédelem - ökológia - bioetika
504.74.06 *** 504.03 *** 174
[AN 3793154]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8169 /2020.
Wilenius, Markku (1961-)
Patterns of the future (magyar)
   A jövő nyomában : a globális változások érkező hullámának megértése / Markku Wilenius ; Tarja Halonen előszavával ; [ford. Hajdu András]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2019. - 259 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 249-256.
ISBN 978-615-5884-55-9 fűzött : 3499,- Ft
éghajlatváltozás - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés - prognosztika
551.583 *** 504.03 *** 504.06 *** 008.2
[AN 3792697]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8170 /2020.
Magyar Haltani Konferencia (16.) (2020) (Tiszafüred)
   A XVI. Magyar Haltani Konferencia programja és előadás-kivonatai : ... Tiszafüred, 2020. március 18-19. / szerk. Harka Ákos ; [rend., közread. a] Magyar Haltani Társaság. - Debrecen ; Tiszafüred : M. Haltani Társ., 2020. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6159-00-7 fűzött
hal - halbiológia - haltenyésztés - fauna - konferencia-kiadvány
597 *** 591.9(439) *** 061.3(439-2Tiszafüred) *** 639.3(439)
[AN 3792731]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2020.
Magyar Szabadgyök-kutató Társaság. Kongresszus (10.) (2019) (Szeged)
   Magyar Szabadgyök-kutató Társaság X. Kongresszusa : Szeged, 2019. augusztus 29-30. : program és összefoglalók = 10th Congress of the Hungarian Free Radical Society : programme & abstracts / [szerk. Poór Péter, Blázovics Anna]. - [Gyál] : M. Szabadgyök-Kutató Társ., [2019]. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6022-4 fűzött
szabad gyök - növényélettan - élelmiszer-biokémia - orvostudomány - konferencia-kiadvány
577.334 *** 579.67 *** 581.1 *** 663/664 *** 61 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3793727]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2020.
Tóth Balázs
   Magyarország nagylepkéinek határozója / Nagy Balázs ; [közread. a] Magyar Biológiai Társaság. - Budapest : MBT, 2019. - 316 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-615-80986-4-9 kötött
Magyarország - lepke - állathatározó
595.789(439)(083.71)
[AN 3793514]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8173 /2020.
   2nd VertiGyőr : 4-5 November, 2019 ... / [org. ... Aladar Petz County Hospital ...]. - Debrecen : Club Service Kft., [2019]. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadáskivonatok
Fűzött
fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat - konferencia-kiadvány
616.21 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3793442]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2020.
   Art of ageing - Aktív Idősekért Nemzetközi és Szakmai Továbbképző Konferencia : [Kortalan tudomány] : részletes program és előadás kivonatok = Art of ageing - International Conference and Professional Training for the Active Elders : final program and abstract / szerk. Oláh András ..., Sík Attila ; [rend., közread. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar]. - Pécs : PTE ETK, 2019. - 32 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett, 2019. okt. 3-án tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-434-4 fűzött
gerontológia - élettani öregedés - konferencia-kiadvány
616-053.9 *** 612.67 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3793427]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2020.
Doidge, Norman (1950-)
The brain's way of healing (magyar)
   Hogyan gyógyul az agy? : figyelemre méltó felfedezések és gyógyulások a neuroplaszticitás világából / Norman Doidge ; [ford. Sóskuthy György]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 574 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-623-8 fűzött : 4500,- Ft
agykutatás
612.82
[AN 3795846]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2020.
Gendur Zsolt (1971-)
   Életre felszabadulva : akadályokon túllépve élni / Gendur Zsolt. - [Budapest] : Garbo, cop. 2020. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-84-8 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3792846]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2020.
Greenspon, Thomas S.
What to do when good enough isn't good enough (magyar)
   Amikor a jó nem elég jó : a maximalizmus igazi arca / Thomas S. Greenspon ; [ford. Ladányi Klára]. - Budapest : Harmat, 2020. - 145, [2] p. : ill. ; 21 cm
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 159.923.2(02.053.2)
[AN 3793301]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2020.
Grün, Anselm (1945-)
Quellen der Kraft (magyar)
   Belső erőforrásaink / Anselm Grün ; [ford. Somfai Boglárka]. - 3. kiad. - Kecskemét : Korda, 2020, cop. 2017. - 112 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-615-5045-77-6 fűzött : 1600,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3795889]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2020.
   A katasztrófa-készenlét, a reagálás és a beavatkozásbiztonság egészségügyi alapjai / szerk. Major László ; társszerk. Liptay László, Orgován György. - Budapest : Semmelweis, 2019. - XVI, 487 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-492-0 fűzött
katasztrófavédelem - orvosi tevékenység - egyetemi tankönyv
614.8(075.8) *** 616-039.74(075.8) *** 355.58(075.8)
[AN 3793169]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2020.
Kohlné Papp Ildikó
   Hogyan fogyjunk tudatosan? : munkafüzet kognitív viselkedésterápiás testsúlycsökkentő programhoz / Kohlné Papp Ildikó, Perczel-Forintos Dóra. - Budapest : Oriold, cop. 2020. - 212 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 199-208.
ISBN 978-615-5981-14-2 fűzött : 5800,- Ft
egészséges táplálkozás - pszichoterápia - neurózis - életvezetés - példatár
613.2 *** 615.851 *** 616.891 *** 165.194 *** 613.865(076)
[AN 3793150]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2020.
Lieberman, David J. (1966-)
You can read anyone (magyar)
   Olvass az emberekben : a módszer, amit az FBI és az Amerikai Egyesült Államok hadserege alkalmaz / David J. Lieberman ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-529-679-8 kötött : 3990,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3795724]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2020.
Lucado, Max (1955-)
Anxious for nothing (magyar)
   Semmi felől ne aggódj : nyugalmat találni egy kaotikus világban / Max Lucado ; [ford. Szőczi János] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2019. - 2019 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-47-4 fűzött
mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3792583]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2020.
Montgomery, Hedvig (1968-)
Miraklenes tid (magyar)
   Szülői varázslat 2 : a csodák időszaka : 0-2 év / Hedvig Montgomery ; [ford. Rácz Kata]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 208 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 208.
ISBN 978-615-5783-93-7 kötött : 2999,- Ft
csecsemőgondozás - családi nevelés - gyermeklélektan
613.95 *** 37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3793580]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2020.
Mueser, Kim T.
The complete family guide to schizophrenia (magyar)
   Családi kézikönyv a szkizofréniához : teljesebb élet a család támogatásával / Kim T. Mueser és Susan Gingerich ; az előszót Harriet P. Lefley írta ; [ford. Ruzsa Kata]. - Budapest : Oriold, 2020. - 528 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-13-5 fűzött : 4300,- Ft
szkizofrénia
616.895.8
[AN 3793160]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2020.
Neuropsychodynamische Psychiatrie (magyar)
   Neuropszichodinamikus pszichiátria / Heinz Böker, Peter Hartwich, Georg Northoff szerk. ; [ford. Luthardt Andrea és Váradi Enikő]. - Budapest : Oriold, 2019. - XXIV, 630 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-12-8 kötött : 10500,- Ft
idegbiológia - pszichoterápia - elmegyógyászat
612.8 *** 615.851 *** 616.89
[AN 3793223]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2020.
   Orális B12-vitamin pótlás a mindennapi gyakorlatban / szerk. Somogyi Anikó. - Budapest : Wörwag Pharma Kft. : Vidal Next Kft., cop. 2019. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Wörwag házikönyvtár ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
vitamin - vitaminhiány - gyógyszeralkalmazás
612.015.6 *** 615.356 *** 615.03
[AN 3793381]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2020.
Pflichthofer, Diana (1967-)
Trennungen (magyar)
   Elválás, leválás, elszakadás / Diana Pflichthofer ; [ford. Szegő Andrea]. - Budapest : Oriold, [2019]. - 172 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 170-172.
veszteség - gyászolás - lélektan - pszichoterápia
159.942 *** 159.922 *** 615.851
[AN 3793180]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2020.
   Pozitív szemmel / [szerk. Apli Erika] ; [közread. a] Háttér Társaság. - [Budapest] : Háttér Társ., 2019. - 77 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5707-09-4 fűzött
AIDS - életvezetés
616.97:578.828:612.017.1 *** 613.865
[AN 3793637]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2020.
Semmelweis 200 éve (angol)
   Semmelweis 200 years / ed. by László Rosivall. - Budapest : Semmelweis, 2019. - 504 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-484-5 kötött
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyarország - orvos - 19. század
61(439)(092)Semmelweis_I.
[AN 3793142]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2020.
Ŝerbak, Ûrìj (1934-)
Černobil' (magyar)
   A csernobili eposz : dokumentumregény / Jurij Scserbak ; [ford. Zengő Mihály]. - [Budapest] : Zengő M., 2020. - 429, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7244-9 fűzött : 3990,- Ft
Csernobil - atomerőmű - katasztrófa - radioaktív sugárzás - ukrán irodalom - dokumentumregény
614.876(477-2Černobil')(0:82-31) *** 621.311.25(477-2Černobil')(0:82-31) *** 621.039.58(477-2Černobil')(0:82-31)
[AN 3793019]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2020.
Sturcz Istvánné
   Mozgással az egészségért : [gyalogtúrák, kirándulások, kerékpáros körök Zalaegerszegen és környékén] : [két keréken a Balaton körül] / Sturcz Istvánné. - Zalaegerszeg : Szerző, 2019. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4432-3 fűzött
Közép-Dunántúl - Balaton (környék) - egészséges életmód - gyalogtúra - kerékpártúra
613 *** 796.57(439)(285.2Balaton) *** 796.51(439)(285.2Balaton)
[AN 3792967]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2020.
Szalai Réka
   Sorstervező : teremtő erőink aktiválásának gyakorlati kézikönyve / Szalai Réka. - [Budapest] : Szalai R., cop. 2019. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6580-9 fűzött : 5990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3792760]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2020.
Szarka-Kovács Barbara
   Boldogság a gyakorlatban [elektronikus dok.] / Szarka-Kovács Barbara. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159832. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-443-724-6
életvezetés - személyiségfejlesztés - boldogság - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.923.2 *** 159.942
[AN 3792885]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2020.
   Szegedi Fogorvosnapok : Magyar Fogpótlástani Társaság XXIII. Kongresszusa : Szegedi Fogorvostalálkozó és Tudományos Konferencia : Szeged ..., 2019. október 3-5. : előadás összefoglalók. - [Algyő] : Expert Event Hungary Kft., [2019]. - 79 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-5588-6 fűzött
fogászat - konferencia-kiadvány
616.31 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3793494]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2020.
Székelyhidi László
   A végtől a kezdetig : egy alkoholista feljegyzései / Székelyhidi László. - Budapest : Napkút K., 2019. - 140, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-889-8 fűzött : 1990,- Ft
alkoholizmus - magyar irodalom - regény
613.81(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3793088]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2020.
Varga Emese
   Jó reggelt, kis pillangó! [elektronikus dok.] : meditációs mesekönyv gyerekeknek / írta és ill. Varga Emese. - Szöveg és képek (pdf : 28.7 MB). - [S.l.] : [Varga E.], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160067. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8174-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - meditáció - mese - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
615.851.86(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3793893]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2020.
Vasilev, Nikolaj Vasilev (1969-)
Kariera ili ne? (magyar)
   Karrier vagy sem? : a sikeres karrierkezdés 10 tényezője / Nikolay Vassilev ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Szófia K., 2019. - 121 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5738-03-6 fűzött : 1990,- Ft
életvezetés - karrier
613.865 *** 65.013
[AN 3793136]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8198 /2020.
Rózsavári Ferenc
   A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Kar hallgatóinak (1953-1958 évfolyam) "életútja" / Rózsavári Ferenc. - Budapest : Rózsavári F., 2019. - 160 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-615-00-7188-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc). Bányamérnöki Kar (Sopron)
Sopron - Magyarország - bányamérnök - 20. század - iskolatörténet - egyetem - diákélet
622(439)(092) *** 378.662.2(439-2Sopron)"195"
[AN 3793024]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8199 /2020.
Futó Iván (1949-)
   Mesterségesintelligencia-eszközök - szakértői rendszerek - alkalmazása a közigazgatásban / Futó Iván. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 162 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137-151.
ISBN 978-615-6020-58-1 fűzött
Magyarország - mesterséges intelligencia - szakértői rendszer - közigazgatás
681.3.004.14 *** 165.0.001.572 *** 681.3.06 *** 519.688 *** 35(439)
[AN 3792903]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2020.
Kőrös Bernadett
   111 hasznos Excel tipp : a munka egyszerűsítéséhez / írta Kőrös Bernadett. - 2. kiad. - [Budapest] : Siker Trió Kft., 2018. - 110 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-7538-9 fűzött : 4800,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 3794042]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2020.
Kőrös Bernadett
   Az Excel titka : elméleti kézikönyv : kezdő & haladó szint / írta Kőrös Bernadett. - 3. kiad. - [Budapest] : Siker Trió Kft., 2019. - 234 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-7539-6 fűzött : 9600,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 3794038]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

8202 /2020.
Cseh Valentin (1978-)
   Olajháború : angolszász légitámadások a magyar olajipar ellen 1944-45-ben / Cseh Valentin. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 296 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 235-246.
ISBN 978-963-327-668-6 kötött
Magyarország - hadtörténet - második világháború - kőolaj-feldolgozás - légi támadás - bombázás
665.6/.7(439)"194" *** 622.323(439)"194" *** 355.469.2(439)"1944/1945" *** 355.48(439)"1944/1945"
[AN 3792592]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8203 /2020.
   Válogatott fejezetek a vasúti személyszállításból / [szerk. Szabó Lajos]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2019]. - 164 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-38-0 fűzött
Magyarország - vasút - személyszállítás - történeti feldolgozás
656.2(439)(091) *** 629.4(439)(091)
[AN 3793592]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8204 /2020.
365 days with my bossy cat (magyar)
   365 gondolat a macskákról / [... szerk. Dalton Exley]. - [Budapest] : Libri, 2019. - [365] p. : ill., színes ; 13x14 cm
Ford. Getto Katalin. - Spirál fűzéssel, tokban
ISBN 978-963-433-643-3 fűzött
macska - világirodalom - idézetgyűjtemény
636.8(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 3793472]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2020.
365 days with my faithful dog (magyar)
   365 gondolat a kutyákról / [... szerk. Dalton Exley]. - [Budapest] : Libri, 2019. - [365] p. : ill., színes ; 13x14 cm
Ford. Getto Katalin. - Spirál fűzéssel, tokban
ISBN 978-963-433-642-6 fűzött
kutya - világirodalom - idézetgyűjtemény
636.7(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 3793479]
MARC

ANSEL
UTF-88206 /2020.
Czimre József
   Kisokos a kutyusokhoz : kis gazdik kézikönyve / [írta Czimre József]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2020. - 46, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-237-237-2 kötött
kutyatartás - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3793306]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2020.
   Élelmiszeripari alapfogalmak [elektronikus dok.] / fel. szerk. Szűcs Viktória. - [Budapest] : NAK, 2018. - (Élelmiszeripari kézikönyv, ISSN 2631-0864 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Bibliogr.
élelmiszeripar - elektronikus dokumentum
663/664
[AN 3792440]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (pdf : 10 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159746. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5307-44-7)
[AN 3792447] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (pdf : 7.4 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159793. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5307-45-4)
[AN 3792743] MARC

ANSEL
UTF-88208 /2020.
Erdélyi Magdolna
   Csodálatos lovak : 50 lófajta bemutatása / Erdélyi Magdolna. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2020. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [48].
ISBN 978-963-237-244-0 kötött

636.1
[AN 3793311]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2020.
   Gluténmentes élelmiszerek [elektronikus dok.] / fel. szerk. Szűcs Viktória. - Szöveg (pdf : 9.9 MB). - [Budapest] : NAK, 2018. - (Élelmiszeripari kézikönyv, ISSN 2631-0864 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159749. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5307-46-1
élelmiszeripar - táplálkozástudomány - lisztallergia - elektronikus dokumentum
663/664 *** 616.341-008.6 *** 613.2
[AN 3792457]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2020.
Kókai Zoltán
   Érzékszervi vizsgálatok [elektronikus dok.] / szerzők Kókai Zoltán, Sipos László. - Szöveg (pdf : 9.2 MB). - Budapest : NAK, 2020. - (Élelmiszeripari kézikönyv, ISSN 2631-0864 ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159823. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5307-62-1
élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás - élelmezés-egészségügy - elektronikus dokumentum
663/664.017 *** 65.018 *** 614.31
[AN 3792845]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2020.
Kovács Violetta
   Ördögfiókák 2 / Kovács Violetta. - Budapest : Dog Books Kft., 2019. - 184 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6305-8 fűzött : 3000,- Ft
kutyatartás - kutyakiképzés - állatirodalom
636.7(0:82-35) *** 636.7.088(0:82-35)
[AN 3793067]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2020.
Mattinson, Pippa
The labrador handbook (magyar)
   Labrador kézikönyv : útmutató a gondozáshoz és képzéshez / Pippa Mattinson ; [ford. Adámy Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 196 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-406-913-3 fűzött : 3990,- Ft
kutyatartás - kutyakiképzés
636.7
[AN 3793405]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2020.
Szarka Katalin
   A hűtési lánc felügyelete [elektronikus dok.] / szerzők Szarka Katalin, Molnár Norbert. - Szöveg (pdf : 6.6 MB). - Budapest : NAK, 2019. - (Élelmiszeripari kézikönyv, ISSN 2631-0864 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159821. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
élelmiszeripar - hűtés - fagyasztás - minőségbiztosítás - élelmezés-egészségügy - élelmiszer-technológia - elektronikus dokumentum
664.8.037 *** 65.018 *** 614.31
[AN 3792832]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2020.
   A tokalakúak biológiája és tenyésztése / szerk. Urbányi Béla és Horváth Ákos ; [közread. a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszék]. - Gödöllő : Vármédia Print Kft., 2019. - 241 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 219-240.
ISBN 978-615-81502-0-0 kötött
tokféle - halbiológia - haltenyésztés
639.3 *** 597.44
[AN 3792923]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8215 /2020.
Lábos Anna
   A smink alatt : bőrápolás a mindennapokban / Lábos Anna. - [Nagysimonyi] : Online Beauty Kft., 2019. - 236 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-00-6994-4 fűzött : 5940,- Ft
bőrápolás
646.75
[AN 3793162]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2020.
Szarka Katalin
   A takarítás kritériumai [elektronikus dok.] / szerzők Szarka Katalin, Molnár Norbert. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Budapest : NAK, 2020. - (Élelmiszeripari kézikönyv, ISSN 2631-0864 ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159822. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5307-61-4
élelmezés-egészségügy - élelmiszeripar - takarítás - csírátlanítás - elektronikus dokumentum
648.5 *** 614.48 *** 663/664 *** 614.31
[AN 3792839]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8217 /2020.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen (magyar)
   Evolúció a valóság szempontjából : az 1911. október 31. és december 5. között Berlinben megtartott öt előadás : ÖK 132. / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Rent Kft., cop. 2018. - 87 p. ; 21 cm
Megj. "A Földfejlődés szellemi-valós háttere" címmel is
ISBN 978-963-89979-8-2 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3792964]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8218 /2020.
B. Zsófia Anna
   A te országod nem e világból való : 22 üzenet a Mennyei Atyától és Jézus Krisztustól a Szentlélek által 2018. december 28 - 2019. október 7-ig : [Végső idők üzenetei 9.] / B. Zsófia Anna. - [Szigethalom] : West-Graph Kft., [2019]. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80872-3-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3792847]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2020.
   Baptista hitvallás / [közread. a] Magyarországi Baptista Egyház. - Budapest : Mo. Baptista Egyh., 2020. - 87 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-7708-6 fűzött
baptista egyház - hitvallás
286.15 *** 238.2
[AN 3795882]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2020.
Brasil de Souza, Elias
Daniel (magyar)
   Dániel / írta Elias Brasil de Souza ; [ford. Zarka Dávid]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., cop. 2019. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-70-4 fűzött
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.5.07
[AN 3793616]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2020.
Brasil de Souza, Elias
Daniel (magyar)
   Dániel : tanítói melléklet / írta Elias Brasil de Souza ; [ford. Zarka Dávid]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., cop. 2019. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.5.07
[AN 3793624]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2020.
Chapman, Gary D. (1938-)
Life promises for couples (magyar)
   Életre szóló ígéretek pároknak : bibliai gondolatok / Gary Chapman ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - 2. utánny. - Budapest : Harmat, 2020. - [6], 207 p. ; 18 cm
Kötött : 3500,- Ft
vallásos irodalom - párkapcsolat
244 *** 316.472.4
[AN 3795893]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2020.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Call to love (magyar)
   A szeretet útja : Anthony de Mello utolsó meditációi / [ford. Török Péter]. - 13. utánny. - Kecskemét : Korda, 2020. - 196 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-20-7 fűzött : 1400,- Ft
ISBN 963-9554-20-0
vallásos irodalom
242
[AN 3795887]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2020.
De Mello, Anthony (1931-1987)
One minute nonsense (magyar)
   Abszurd egypercesek / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 10. utánny. - Kecskemét : Korda, 2020. - 199 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5931-16-1 fűzött : 1400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3795883]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2020.
De Mello, Anthony (1931-1987)
One minute wisdom (magyar)
   A csend szava : egy perc bölcsesség / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 18. utánny. - Kecskemét : Korda, 2020, cop. 1991. - 231 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5045-97-4 fűzött : 1400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3795886]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2020.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Taking flight (magyar)
   Szárnyalás : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 13. utánny. - Kecskemét : Korda, 2020, cop. 1997. - 271 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5931-14-7 fűzött : 1400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3795885]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2020.
Di Franca, Antonino
   Harc és győzelem : szombatiskolai tanulmányok 2020 első félévére / Antonino Di Franca ; kiad. Hetednapi Adventista Reform Mozgalom Nemzetközi Misszióegyesület. - Szeged : Hetednapi Adventista Reform Mozgalom Nk. Misszióegyes., [2019]. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80765-9-3 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3792763]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2020.
Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciája (10.) (2020) (Eger)
   Fiatal Kutatók és Doktoranduszok X. Nemzetközi Jubileumi Teológuskonferenciájának rezümékötete = Abstracts of the 10th Jubilee Conference of Junior Theologians and Doctoral Students / [szerk. Kiss Gábor] ; [közread. a Doktoranduszok Országos Szövetsége Hittudományi Osztály]. - Budapest : DOSZ, 2020. - 171 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Egerben, 2020. febr. 28 - márc. 1. között rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5586-55-2 fűzött
teológia - konferencia-kiadvány
21/23 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3792768]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2020.
   Gyermekbibliák : történeti áttekintés és módszertan / [... szerk. Sipos Edit] ; [kiad. a META Egyesület]. - 2. mód. kiad. - Pécs : META Kv., 2019. - 146 p. : ill. ; 24 cm
A Pécsett, 2012. okt. 18-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81278-6-8 fűzött
vallásoktatás - vallásos nevelés - könyvtörténet - gyermekirodalom - műfajtörténet - történeti feldolgozás
22.046(100)(02.053.2)(091) *** 268(100)(091) *** 372.82(100)(091) *** 37.017.93(100)(091) *** 244(02.053.2)(091)
[AN 3792766]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2020.
Gyimóthy Dóra
   Birkamisszió : keresztyén színdarabok gyülekezeteknek és iskoláknak / Gyimóthy Dóra ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2019. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-56-6 fűzött
vallásos irodalom - dráma - iskoladráma
244(0:82-2) *** 894.511-2 *** 894.511-254.2
[AN 3792544]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2020.
Gyöngyösi Szabó Katalin
   Volt egyszer egy El Camino / Gyöngyösi Szabó Katalin. - Kecskemét : Magánkiad., 2018. - 140, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3136-1 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 3792446]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2020.
   Imádságoskönyv / [közread. a] Magyar Református Presbiteri Szövetség. - [Budapest] : M. Református Presbiteri Szövets., [2019]. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80733-6-3 fűzött
református egyház - imakönyv
243 *** 284.2
[AN 3793228]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2020.
   János : Jézus szeretett tanítványának írásos hagyatéka : felekezetfüggetlen, ökumenikus fordítás / [közread. a] Magyarországi Szabad Ökumenikus Közösség. - Budapest : Magyarországi Szabad Ökumenikus Közösség, 2020. - 295 p. ; 15 cm
Magyar és görög nyelven
ISBN 978-615-00-7431-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
Biblia. Újszövetség. János levelei
226.5.04=945.11=75 *** 227.94/.96.04=945.11=75
[AN 3794046]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2020.
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
Epistula apostolica "Rosarium Virginis Mariae" (magyar)
   II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levele a püspököknek, a papoknak és a híveknek a szent rózsafüzérről / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 46, [1] p. ; 20 cm. - (Pápai megnyilatkozások, ISSN 1788-8948 ; 57.)
Borítócím: Rosarium Virginis Mariae : II. János Pál pápa A Boldogságos Szűz rózsafüzére kezdetű apostoli levele
ISBN 978-963-277-863-1 fűzött : 500,- Ft
rózsafüzér - mariológia - enciklika
248.158 *** 232.931 *** 262.131.22János_Pál,_II.
[AN 3792841]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2020.
Kasza Miklós Koppány
   Buddhista dharma tanítások : alaptankönyv / [szerző Kasza Miklós Koppány] ; [társszerző Szathmári Botond] ; [közread. a] Magyarországi Drukpa Kagyü Buddhista Közösség. - [Budapest] : Magyarországi Drukpa Kagyü Buddhista Közösség, cop. 2020. - 2 db : ill., részben színes ; 30 cm
buddhizmus - tankönyv
294.3(078)
[AN 3792895]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 358 p.
Bibliogr.: p. 348-350.
ISBN 978-615-00-7302-6 fűzött
[AN 3792902] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 310 p.
Bibliogr.: p. 302.
ISBN 978-615-00-7303-3 fűzött
[AN 3792904] MARC

ANSEL
UTF-88236 /2020.
Kis Jánosné
   Emlékezés Kiss János (1905-1984) lelkész, grafikus és festőművészre / [közread. az] Adventista Teológiai Főiskola. - Pécel : Adventista Teológiai Főisk., 2019. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Szerző Kis Jánosné
ISBN 978-963-89527-4-5 fűzött
Kiss János (1905-1984)
Magyarország - adventista egyház - protestáns lelkész - 20. század
286.3(439)(092)Kiss_J.
[AN 3792637]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2020.
Kormos Tivadar (1962-)
   Gyöngyszemek Jézus életéből / Kormos Tivadar ; [kiad. Kezdj El Élni Alapítvány]. - Budapest ; Kecskemét : Kezdj El Élni Alapítvány, 2019. - 85 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6010-01-8 fűzött
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 3792650]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2020.
Madocsai Miklós (1930-)
   Sötét éjben fényözön : emlékmozaik / Madocsai Miklós ; [közread. a] Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület. - Budapest : Mo.-i Evangélikus Egyház Északi Egyházker., 2020. - 227 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7294-4 fűzött
Madocsai Miklós (1930-)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század - 21. század - memoár
284.1(439)(092)Madocsai_M.(0:82-94)
[AN 3792851]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2020.
Mustó Péter (1935-)
   Csendben születik az élet : a belső ima tapasztalatairól / Mustó Péter. - Budapest : Jezsuita K., [2020], cop. 2015. - 241 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-61-0 kötött : 2800,- Ft
meditáció - imádkozás - mentálhigiénia
242 *** 248.143 *** 613.865
[AN 3795961]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2020.
Mustó Péter (1935-)
   Megszereted, ami a tiéd / Mustó Péter. - Budapest : Jezsuita K., [2020], cop. 2016. - 198, [7] p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-69-6 kötött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3795880]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2020.
Szabó Ferenc (1931-)
   "Hitünk szent titka" : Dienes Valéria az Eucharisztia erőterében : eszméletcsere / Szabó Ferenc ; [közread. a] JTMR ... - Budapest : JTMR : Távlatok [Szerk.], 2019. - 309, [7] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
Fűzött
Dienes Valéria (1879-1978)
Magyarország - oltáriszentség - filozófus - 20. század
265.3 *** 1(439)(092)Dienes_V.
[AN 3792532]
MARC

ANSEL
UTF-88242 /2020.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   A Kalocsa-bácsi Főegyházmegye káptalanjainak középkori archontológiája / C. Tóth Norbert. - Kalocsa : KFL, 2019. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, ISSN 1587-3730 ; 15.). (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, ISSN 1787-9213 ; 11.)
Bibliogr.: p. 161-171.
ISBN 978-615-5940-01-9 kötött
Kalocsa-bácsi Főegyházmegye
Magyarország - katolikus egyház - főegyházmegye - káptalan - középkor - archontológia
282(439-03Kalocsai_Főgyházmegye)"11/15"(035.5)
[AN 3792714]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2020.
   Újjászületés, megtérés. - [Budapest] : M. Református Presbiteri Szövets., [2019]. - 158 p. ; 21 cm. - (Életkérdések - biblikus válaszok, ISSN 2677-139X ; 3.)
Tart.: Krisztus 7 példázata / Imre Ernő. Az újszülött természetrajza / Siklós József. Bibliaiskola mindenkinek (szemelv.)
ISBN 978-615-80733-7-0 fűzött
református egyház - megtérés
248.152 *** 284.2
[AN 3793238]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2020.
Végh József
   Az elpecsételés és Isten népének szabadulása / Végh József ; [kiad. Kezdj El Élni Alapítvány]. - Kecskemét : Kezdj El Élni Alapítvány, 2020. - 16 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6010-02-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3792643]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2020.
Wesley, John (1703-1791)
The character of a Methodist (magyar)
   Ami igazán számít / John Wesley ; [... ford. Jenei Grethe Enikő és Makaji Máté] ; [... kiad. a Magyarországi Metodista Egyház]. - Budapest : Mo. Metodista Egyh., 2019. - 39 p. : ill., főként színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-80905-3-7 fűzött
metodista egyház
287
[AN 3793284]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8246 /2020.
Farkasné Gönczi Rita
   Fogyatékos személyek a közszolgáltatás ügyfelei [elektronikus dok.] : komplex kisokos a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításához / szerzők Farkasné Gönczi Rita, Szőke József ; [közread. a] Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ ... - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest] : NFSZK, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159859. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81447-1-1
kommunikáció - közszolgáltatás - ügyfélkapcsolat - fogyatékos - esélyegyenlőség - elektronikus dokumentum
316.77 *** 351 *** 658.8.009.7 *** 364.65-056.2/.3 *** 342.722
[AN 3793054]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2020.
   A felvidéki magyarság a 21. században : esszék, tanulmányok / [... szerk. Haják Szabó Mária]. - Budapest : Nap K., 2019. - 325 p. : ill., részben színes ; 19 cm + térk. - (Magyar szemhatár, ISSN 2631-0805 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-142-3 kötött : 3350,- Ft
Felvidék - határon túli magyarság - 21. század
316.347(=945.11)(437.6)"200/201"
[AN 3793389]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2020.
Karmacsi Zoltán
   "Róka u lìsì žive" : stratégiák az etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvi szocializációjában Kárpátalján : monográfia / Karmacsi Zoltán ; [közread. a] Termini Egyesület, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont. - Törökbálint : Termini Egyes., 2020. - 156 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-139.
ISBN 978-615-80914-3-5 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyarság - kétnyelvűség - szocializáció - nyelvhasználat
316.347(=945.11)(477.87) *** 316.736 *** 800.732(=945.11)(477.8) *** 809.451.1-06
[AN 3793586]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2020.
Mihalec Gábor (1974-)
   Házasság 2.0 : a kapcsolatot cseréld, ne a társad! / Mihalec Gábor. - 2. utánny. - Budapest : Harmat, 2020, cop. 2018. - 149 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-420-2 fűzött : 2500,- Ft
párkapcsolat - házasság - életvezetés
316.472.4 *** 613.865
[AN 3795891]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2020.
Pusztai Virág (1980-)
   A képekből összerakott ember : a képkészítő és a képfogyasztó meghatározottsága az ikonikus fordulat és újmédia-jelenségek tükrében / Pusztai Virág. - Budapest : Gondolat, cop. 2019. - 279 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [269]-279.
ISBN 978-963-693-969-4 fűzött : 3000,- Ft
vizuális kultúra - tömegkommunikáció - médiaelmélet
316.7 *** 7.017 *** 316.774
[AN 3793383]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2020.
Rácz János (1978-)
   Több oldalról szorongatva: középen a médiacsata néhány csörtéje, 1990-1993 / Rácz János. - Budapest : M. Napló, 2018. - 342 p. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 13.)
Bibliogr.: p. 297-309.
ISBN 978-615-5721-55-7 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - médiatörténet - médiapolitika - 1990-es évek
316.774(439)"199" *** 791.9.096/.097(439)"199" *** 323:008(439)"199"
[AN 3793057]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2020.
Thích Nhât Hạnh (1926-)
The art of communicating (magyar)
   A párbeszéd művészete : út a megbékéléshez / Thich Nhat Hanh ; [ford. Máriás Petra]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5786-23-5 fűzött : 2450,- Ft
kommunikáció - mentálhigiénia
316.77 *** 613.865
[AN 3792529]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8253 /2020.
   Hetés : egy nehézsorsú néprajzi tájegység népművészeti kincsei / [kiállításvezető szöveg Marx Mária] ; [közread. a] Zala Megyei Népművészeti Egyesület. - Zalaegerszeg : Zala M. Népműv. Egyes., 2019. - 35 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
A Zalaegerszegen, 2019. júl. 6 - aug. 4. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-6018-7 fűzött
Hetés - magyar néprajz - népviselet - népi díszítőművészet - hímzés - textilművészet - kiállítási katalógus
391(=945.11)(439Hetés) *** 746.3.031.4(439-2Hetés) *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3792993]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2020.
   Magyar népmesék : a tulipánná változott királyfi : 9 gyönyörű mese / [ill. Jenkovszky István]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020. - 46, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-237-238-9 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3793438]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2020.
   Magyar népmesék : az igazmondó juhász : 8 gyönyörű mese / [ill. Jenkovszky István]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-237-239-6 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3793440]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8256 /2020.
   Civil szervezetek területfejlesztő szerepe : civil interdiszciplináris együttműködések / [szerk. Fekete Richárd]. - Dunaújváros : NFA, 2019. - 87 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (NFA füzetek, ISSN 2062-8250 ; 2019/1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80098-6-7 fűzött
Magyarország - civil szervezet - területfejlesztés - településfejlesztés - 21. század
323.21(439)"200/201" *** 334.012.46(439)"200/201" *** 711.1(439)"200/201" *** 332.1(439)"200/201"
[AN 3793594]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2020.
   Identity crisis in Italy / ed. by Fanni Tanács-Mandák. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 182 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-66-6 kötött
Olaszország - belpolitika - politikai válság - identitás - ezredforduló - 21. század
323(45)"198/201" *** 328.16(45) *** 316.63(45)
[AN 3792910]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2020.
Sís, Petr (1949-)
The wall (magyar)
   A fal avagy Hogyan nőttem fel a vasfüggöny mögött / Petr Sís ; [ford. Peťovská Flóra]. - Budapest : Csirimojó, 2019. - [55] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-81067-4-0 kötött : 3990,- Ft
Csehszlovákia - szocialista rendszer - hétköznapi élet - gyermekkönyv
321.74(47-62)(02.053.2) *** 943.7"195/198"(02.053.2)
[AN 3793181]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2020.
   A Trebitsch-ügyirat : a Magyar Királyi Belügyminisztérium titkos dokumentumai Trebitsch Ignác nemzetközi kémről és kalandorról, 1930-1938 / ... közzéteszi, jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Kántás Balázs. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 103 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 101.
ISBN 978-963-534-019-4 fűzött : 1500,- Ft
Trebitsch-Lincoln Ignác (1879-1943)
Magyarország - történelmi személy - kalandor - titkosszolgálat - 20. század - történelmi forrás
327.84(100)"19" *** 323.398 *** 929(100)(=945.11)Trebitsch-Lincoln_I.(093)
[AN 3792843]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8260 /2020.
Balogh Csilla (1971-)
   Avar kori temetők Bács-Kiskun megyében / Balogh Csilla. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2018-. - 28 cm
Bács-Kiskun megye - régészet - avarok - temető
904(369.2) *** 904(439.155)"05/07" *** 718(439.155)"05/07"
[AN 3796746]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018. - 387 p. : ill. - (Archaeologia Cumanica, ISSN 2061-2931 ; 4.)
Bibliogr.: p. 380-385. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9815-52-0 kötött
[AN 3792747] MARC

ANSEL
UTF-88261 /2020.
Balogh József
   Kárpátalja nagyságai = Vyznamnì postavy Podkarpatâ / Balogh József ; [ruszin nyelvre ford. és összeáll. Lyavinecz Marianna] ; [kiad. a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat]. - Budapest : Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 2019. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6144-00-3 fűzött
Kárpátalja - híres ember - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - életrajzgyűjtemény
929(477.87)(=945.11)
[AN 3793070]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2020.
Boyd, Julia (1948-)
Travellers in the Third Reich (magyar)
   Szörnyeteg vagy példakép? : korabeli utazók a nácik Németországáról / Julia Boyd ; [ford. Miholics Zoltán ... és Soós Gábor ...]. - Budapest : Személyes Történelem, 2019. - 446, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-395.
ISBN 978-615-5758-41-6 fűzött : 5490,- Ft
Németország - helyismeret - helytörténet - művelődéstörténet - két világháború közötti időszak
943.0"191/194" *** 908.430"191/194" *** 930.85(430)"191/194"
[AN 3793250]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2020.
Garda Dezső (1948-)
   Az Erdélyi Fejedelemség és Gyergyó / Garda Dezső ; [kiad. a Hadimúzeum Alapítvány]. - Budapest : Hadimúz. Alapítvány, 2018-2019. - 2 db : ill. ; 25 cm
Erdély - Gyergyó - helytörténet - helyismeret - 16. század - 17. század
943.921"15/16" *** 908.439.21"15/16" *** 943.921Gyergyó"15/16"
[AN 3793087]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018. - 640 p.
ISBN 978-963-87484-4-7 kötött
[AN 3793122] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyergyó gazdasági, társadalmi, politikai és katonai története az Erdélyi Fejedelemség korában. - 2019. - 920 p.
Bibliogr.: p. 835-873. - Összefoglalás román és angol nyelven
[AN 3793126] MARC

ANSEL
UTF-88264 /2020.
   Hatalmi központok az Avar Kaganátusban = Power centres of the Avar Khaganate / szerk. ... Balogh Csilla, Szentpéteri József, Wicker Erika ; [kiad. a ... Kecskeméti Katona József Múzeum]. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2019. - 432 p. : ill., részben térk. ; 28 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9815-54-4 kötött
Avar Kaganátus - Kárpát-medence - történelem - régészet - kora középkor
936.92 *** 904(369.2) *** 904(4-191)"05/08"
[AN 3792749]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2020.
Horák Béla (1935-)
   Fejezetek Városföld történetéből / Horák Béla ; [kiad. Városföld Község Önkormányzata]. - Kecskemét ; Városföld : Önkormányzat, 2019. - 145 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 142-144.
ISBN 978-615-00-5939-6 fűzött
Városföld - helytörténet
943.9-2Városföld
[AN 3792719]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2020.
Jaritz, Gerhard (1949-)
   The beauty is in the details : patterns and contexts in the Middle Ages / by Gerhard Jaritz. - Budapest : Trivent, 2019. - VII, 343 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (History and art, ISSN 2631-0562 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81353-3-7 fűzött
Európa - művelődéstörténet - hétköznapi élet - középkor
930.85(4)"14/16"
[AN 3792624]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2020.
   Kecskemét, Rendőrfalu : a városrész története a kezdetektől 2018-ig / Károlyfalvi József [et al.]. - Kecskemét : Szerzők, 2019. - 324 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.: p. 322-324.
ISBN 978-615-00-4210-7 fűzött
Kecskemét - Rendőrfalu - helytörténet - városrész - memoár
943.9-2Kecskemét(0:82-94)
[AN 3792662]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2020.
   Közlemények Komárom-Esztergom megye múltjából / szerk. Wencz Balázs, Horváth Attila. - Esztergom : MNL Komárom-Esztergom M. Lvt., 2019. - 249 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára évkönyvei, ISSN 2559-8082 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7234-24-8 kötött
Komárom-Esztergom megye - helytörténet
943.911.5
[AN 3792974]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2020.
Kulcsár Balázs (1980-)
   Párizs - Budapest metró : beszélgetések irodalomról, művészetről / Kulcsár Balázs. - Budapest : Napkút K., 2019. - 234, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-876-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53) *** 929(100)(=945.11)(047.53)
[AN 3793084]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2020.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   "A sátán jegyében" avagy "A történelem terrorja" : Románia, 1918-1945 / Miskolczy Ambrus ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2019. - 146, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-899-7 fűzött : 2490,- Ft
Románia - történelem - két világháború közötti időszak - második világháború
949.8"191/194"
[AN 3793092]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2020.
Nemere István (1944-)
   A magyarok eredete / Nemere István. - [Debrecen] : TKK ; [Nyíregyháza] : Nagykönyv K., [2020]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-510-062-0 kötött
magyar őstörténet - magyar történelem - honfoglalás - gyermekkönyv
930.8(=945.11)(02.053.2) *** 943.9"08/09"(02.053.2)
[AN 3793469]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2020.
Özoğuz, Can
Kuvayı milliye öyküleri (magyar)
   A török felszabadító háború történeteiből / Can Özoğuz ; Tasnádi Edit fordítása. - Budapest : Napkút K., 2019. - 150, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-874-4 fűzött : 1990,- Ft
Törökország - török irodalom - történelem - 20. század - elbeszélés
956.0"191/193"(0:82-32) *** 894.35-32=945.11
[AN 3793103]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2020.
Palágyi Mária
   Fényvivők 2 / [Palágyi Mária]. - Budapest : Palágyi M. : Püski, 2019. - 129 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Fényvivők II. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6798-8 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - író - történész - 20. század
930.85(439)(092)
[AN 3792686]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2020.
Plachý, Jakub (1989-)
Velká kniha čůrání (magyar)
   A nagy pisikönyv / Jakub Plachý ; [Peťovská Flóra ford.]. - Budapest : Csirimojó, 2019. - [110] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-81067-3-3 fűzött : 1990,- Ft
művelődéstörténet - vizelés - ajándékkönyv
930.85 *** 612.46
[AN 3793185]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2020.
Stepanov, Cvetelin (1964-)
Religii v ezičeska Bʺlgariâ (magyar)
   Vallások a pogány Bulgáriában : historiográfiai megközelítések 1980 és 2015 között / Cvetelin Sztepanov ; [ford. Kovács Gergely Lajos]. - Budapest : Napkút K., 2019. - 243, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 15.)
Bibliogr.: p. 196-224. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-263-885-0 fűzött : 2490,- Ft
őstörténet - bolgárok - ősvallás - vallástörténet
930.8(=867) *** 299(=867)
[AN 3793247]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2020.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Hírös városom / Szentpéterszegi Róza. - Kecskemét : Szentpéterszegi R., 2018. - 91 p., [2] fol. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80285-4-7 fűzött
Kecskemét - helytörténet - magyar irodalom - verses epika
943.9-2Kecskemét(0:82-13) *** 894.511-13
[AN 3792443]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2020.
Topor István
   Egy debreceni család fiai a nagy háborúban : a Miklóssyak / Topor István. - [Debrecen] : Caruginé Miklóssy É. M., [2019]. - 52 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6596-0 fűzött : 950,- Ft
Miklóssy család
családtörténet - magyar történelem - első világháború - történelmi forrás
929.52(439)Miklóssy(093) *** 943.9"1914/1918"
[AN 3793459]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8278 /2020.
   Egy év Norvégiában : plusz, plusz... / [szerk. Kovács katáng Ferenc] ; [graf. Trencsényi Diána]. - Budapest : Napkút K., 2019. - 193, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-888-1 fűzött : 2490,- Ft
Norvégia - helyismeret - szabadegyetem - ezredforduló - memoár
908.481(0:82-94) *** 374.72(481)"20"(0:82-94)
[AN 3793252]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2020.
Kovács Zoltán
   Őrség-Göcsej-Hetés tábor / [fotó és szöveg Kovács Zoltán] ; [fotó Takács Kitti] ; [kiad. Lenti Város Önkormányzata]. - Lenti : Önkormányzat, [2019]. - [48] p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Őrség - Göcsej - Hetés - helyismeret - fényképalbum
908.439Őrség(084.12) *** 908.439Hetés(084.12) *** 908.439Göcsej(084.12)
[AN 3793426]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2020.
   A táj változásai a Kárpát-medencében : Füleky György emlékkonferencia : XII. Tájtörténeti Tudományos Konferencia kiadványa : SZIE Szarvasi Arborétum, 2019. június 27-28-29. / [szerk. Módosné Bugyi Ildikó, Csima Péter, Hanyecz Katalin]. - [Érd] : [Érdi Rózsa Ny.], [2019]. - 190 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89483-2-8 fűzött
Kárpát-medence - táj - település - társadalomföldrajz - konferencia-kiadvány
911.3(4-191) *** 911.5(4-191) *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3793149]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8281 /2020.
Cservák Csaba (1978-)
   Alkotmányjogi eljárásjog / Cservák Csaba. - Debrecen : Líceum-Art, 2019. - 148 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 116-125.
ISBN 978-615-80610-9-4 fűzött
Magyarország - alkotmányjog
342(439)
[AN 3793473]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2020.
Dévavári Zoltán (1977-)
   A kormányzás fókuszában : iratok a magyar állam- és a központi közigazgatás, a Miniszterelnöki Hivatal történetéhez, 1990-1993 / Dévavári Zoltán, Kajdi József. - Budapest : M. Napló, 2018. - 747 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 12.)
Bibliogr.: p. 737-740.
ISBN 978-615-5721-56-4 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - államigazgatás - államszervezet - 1990-es évek - történelmi forrás
35(439)"199"(093) *** 342.5(439)"199"(093)
[AN 3793056]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2020.
Farkasné Gönczi Rita
   Fogyatékos személyek a közszolgáltatás ügyfelei [elektronikus dok.] : módszertani kézikönyv a közszolgáltatásban dolgozó szakemberek felkészítéséhez az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására / Farkasné Gönczi Rita, Locsmándi Alajos ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159861. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81447-4-2
Magyarország - közszolgáltatás - ügyfélkapcsolat - esélyegyenlőség - fogyatékos - tréning - oktatási segédlet
342.722(439)(072) *** 658.8.009.7(072) *** 351(072) *** 364.65-056.2/.3(072)
[AN 3793061]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2020.
Gerencsér Balázs Szabolcs (1978-)
   A latínók az Amerikai Egyesült Államokban / Gerencsér Balázs. - Budapest : Pázmány Press, 2019. - 179 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 12.)
Bibliogr.: p. 167-176.
ISBN 978-963-308-371-0 fűzött
Egyesült Államok - nyelvhasználati jog - spanyol nyelv - kisebbség - kollektív jogok
342.725(=60)(73) *** 316.347(=60)(73) *** 342.724(=60)(73)
[AN 3793603]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2020.
Kozma Anna
   A Munka törvénykönyvének magyarázata / Kozma Anna, Lőrincz György, Pál Lajos ; szerk. ... Petrovics Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2020. - XXXI, 827 p. ; 24 cm + CD-R
Lezárva: 2020. jan. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-479-9 kötött : 18000,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
349.2(439)(094)(036)
[AN 3795707]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2020.
Navratyil Zoltán (1979-)
   A gyermek mint "kár"? / Navratyil Zoltán. - Budapest : Pázmány Press, 2019. - 134 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 11.)
Bibliogr.: p. 119-134.
ISBN 978-963-308-367-3 fűzött
Magyarország - kártérítés - mesterséges megtermékenyítés - orvosi jog - felelősség
347.426.6 *** 618.177-089.888.11 *** 614.253 *** 347.56(439)
[AN 3793600]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2020.
Patyi András (1969-)
   A magyar közigazgatási bíráskodás elmélete és története / Patyi András. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 335 p. ; 20 cm. - (Institutiones administrationis ; 8.)
Lezárva: 2019. júl. - Bibliogr.: p. 323-335.
ISBN 978-615-6020-92-5 fűzött
Magyarország - közigazgatási bíróság - eljárásjog - közigazgatási jog
351.95(439) *** 347.998.85(439) *** 342.565.4(439)
[AN 3792906]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2020.
Sands, Philippe (1960-)
East West street (magyar)
   Kelet-nyugati utca : a népirtás és az emberiesség elleni bűntett fogalmának eredetéről / Philippe Sands ; [ford. Farkas Krisztina]. - Budapest : Park, 2020. - 582, [1] p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 577-582.
ISBN 978-963-355-444-9 kötött : 4950,- Ft
Németország - holokauszt - népirtás - emberiség elleni bűntett - második világháború - 20. század
341.485"19" *** 323.12(=924)(430)"193/1945"
[AN 3793366]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2020.
   A Szent Korona hazahozatalának 40. évfordulója / szerk. Szabó István. - Budapest : Pázmány Press, 2019. - 142 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-369-7 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény - magyar történelem
342.519.8(439) *** 739.2 *** 943.9
[AN 3793611]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2020.
Szörényi Marianna
   Jogviszony-stratégia : [hogyan spóroljon legálisan?] : gazdasági társaság tagjainak, ügyvezetőinek helyes jogviszony-elbírálása, adó- és járulékoptimalizálás / Szörényi Marianna. - Budapest : Szörényi M., 2020. - 255 p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2020. jan. 5. - Bibliogr.: p. 242-243.
ISBN 978-615-00-7054-4 fűzött : 8990,- Ft
Magyarország - vállalkozásmenedzsment - munkaviszony - útmutató
349.2(439)(036) *** 658.1(439)(036)
[AN 3792900]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2020.
   Útmutató II. a közművelődési feladatellátás dokumentumainak elkészítéséhez : példatár / [kiad. NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.]. - [Budapest] : NMI Művel. Int. Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 221 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-651-527-0 fűzött
Magyarország - művelődésügy - útmutató
351.85(439)(036)
[AN 3792753]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2020.
Wind, Eddy de (1916-1987)
Eindstation Auschwitz (magyar)
   Auschwitz, végállomás : egy túlélő naplója a haláltáborból / Eddy de Wind ; [ford. Alföldy Mari]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 210, [1] p., [11] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-907-0 kötött : 3999,- Ft
Oświęcim - orvos - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár
343.819.5(438-2Ośwįecim)(0:82-94) *** 61(=924)(492)(092)Wind,_E.de(0:82-94)
[AN 3793394]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2020.
Zakariás Kinga
   Az emberi méltósághoz való alapjog : összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében / Zakariás Kinga. - Budapest : Pázmány Press, 2019. - 388 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések ; 19.)
Bibliogr.: p. 357-388.
ISBN 978-963-308-366-6 fűzött
Magyarország - Németország - emberi jog - összehasonlító jog
342.7 *** 342.7(439) *** 342.7(430)
[AN 3793607]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8294 /2020.
Farkas Ádám (1988-)
   Az állam fegyveres védelmének alapvonalai / Farkas Ádám ; [közread. a] Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. - Budapest : KNBSZ, 2019. - 168 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 150-167.
ISBN 978-615-6128-00-3 fűzött
Magyarország - honvédelem - hadijog - államjog - jogelmélet
355(439) *** 341.3(439) *** 342(439) *** 340.12
[AN 3792692]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2020.
Kiss Dávid (1979-)
   A magyar haderő átalakítása 1987 és 1992 között / Kiss Dávid. - Budapest : M. Napló, 2018. - 355 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 14.)
Bibliogr.: p. 328-335.
ISBN 978-615-5721-58-8 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - haderő - katonapolitika - rendszerváltás - 1990-es évek
355(439)"198/199" *** 355.02(439)"198/199"
[AN 3793059]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2020.
Lőrincz Kálmán (1939-)
   Menetben : túl a nyolcadik ikszen / Lőrincz Kálmán. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Zrínyi, 2020. - 183 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-327-574-0 kötött
Magyarország - katonapolitika - katonaélet - foglalkozási erkölcs - ezredforduló
355.02(439)"200" *** 355.1 *** 174
[AN 3792599]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2020.
Military heroes of the 20th century (magyar)
   A 20. század katonai hősei / [ford. R. Kovács Anna]. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2020. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-45-8 fűzött : 1990,- Ft
hadtörténet - világtörténelem - katona - hősiesség - 20. század
355.48(100)"19" *** 930.9"19" *** 355(100)(092)
[AN 3793640]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2020.
Révész Tamás (1988-)
   Nem akartak katonát látni? : a magyar állam és hadserege, 1918-1919-ben / Révész Tamás. - Budapest : MTA BTK TTI, 2020. - 289 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742). (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok, ISSN 2560-2462 ; 4.)
Bibliogr.: p. 267-279.
ISBN 978-963-416-187-5 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - haderő - forradalmak kora
355(439)"1918/1919" *** 355.48(439)"1918/1919" *** 943.9"1918/1919"
[AN 3795711]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2020.
Virányi Gergely (1952-)
   Határőrizeti és határrendészeti tisztképzés, 1903-2011 / Vitányi Gergely. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 643 p. : ill. ; 25 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 607-643. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-531-005-0 kötött
Magyarország - határőrség - katonatisztképzés - 20. század - 21. század - rendőrtiszt
355.457.1(439)"19/201" *** 351.756(439)"190/201" *** 351.74(439)"199/201"
[AN 3792972]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8300 /2020.
   The best Romanian management studies, 2017-2018 / ed. by Ovidiu Nicolescu, Constantin Oprean, Mihail Aurel Ţîţu. - Budapest : Trivent, 2020. - 252, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81353-4-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81353-4-)
vezetés - vezetéstudomány - vállalatirányítás - esettanulmány
65.012.4 *** 65.011.1
[AN 3792695]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2020.
Gutassy Attila
   Megfelelőségértékelés és termékbiztonság / Gutassy Attila ; [közread. a] TÜV Rheinland InterCert. - Budapest : TÜV Rheinland InterCert, 2020. - 412 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-87247-3-1 fűzött
Európai Unió - Magyarország - minőségbiztosítás - termékfelelősség
65.018(4-62) *** 366.546.2(4-62) *** 347.51(4-62) *** 347.51(439)
[AN 3792879]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2020.
Jawad, Ali Qassim (1963-)
Leadership intelligence (magyar)
   Vezetési intelligencia : a kiváló vezető 5Q-ja / Ali Qassim Jawad, Andrew Kakabadse ; [ford. Lévay Paula]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 176 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5884-66-5 fűzött : 3499,- Ft
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3792679]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2020.
Karvalics László, Z. (1961-)
Informatorium (angol)
   Informatorium : word guide to contemporary information culture / László Z. Karvalics ; [transl. by Dávid Kalmár]. - [Budapest] : Tinta Publ. House, [2019]. - 519 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-237-7 fűzött
információtudomány - információs társadalom - értelmező szótár
659.2:030 *** 316.77:030
[AN 3792765]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8304 /2020.
Akgiray, Vedat (1958-)
Good finance (magyar)
   Helyes pénzügy avagy Miért szükséges a pénzügyi rendszer újragondolása / Vedat Akgiray ; [ford. Nemes Alexandra, Várnai Tímea]. - [Budapest] : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 155 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [143-150].
ISBN 978-615-5884-65-8 fűzött : 3499,- Ft
pénzügy - gazdasági tervezés
336.7 *** 338.26
[AN 3792668]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2020.
Bokor Csaba
   Tételvázalatok a pénzügyi-számviteli ügyintézői komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevénységéhez / Bokor Csaba, Jobbágyné Füreder Anita, Pungorné Lakner Katalin. - Budapest : Perfekt, 2020. - 248 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-869-9 fűzött : 5500,- Ft
pénzügy - számvitel - ügyvitel - vizsgakövetelmény - példatár
657(078)(076) *** 336.7(078)(076) *** 651(078)(076)
[AN 3793105]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2020.
   Civil szervezetek részvétele a társadalom- és közösségépítésben : civil interdiszciplináris együttműködések / [szerk. Fekete Richárd]. - Dunaújváros : NFA, 2019. - 81 p. : ill. ; 25 cm. - (NFA füzetek, ISSN 2062-8250 ; 2019/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80098-7-4 fűzött
Magyarország - civil szervezet - közösségfejlesztés - társadalmi részvétel - rendszerváltás - ezredforduló
334.012.46(439)"198/200" *** 323.21(439)"198/201" *** 316.45(439)"198/201"
[AN 3793602]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2020.
Godin, Seth (1960-)
This is marketing (magyar)
   Na, ez már marketing! : nem látnak, amíg nem tanulsz meg látni / Seth Godin ; [ford. Andó Éva]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 327 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-841-2 kötött : 3900,- Ft
marketing - eladás
658.8 *** 339.138
[AN 3793397]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2020.
Jacsó Péter Tivadar
   Minimulti : kezdő és haladó vállalkozók kézikönyve / Jacsó Péter Tivadar. - [Fót] : Jacsomedia Kft., cop. 2020. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81482-1-4 fűzött : 3810,- Ft
Magyarország - vállalkozás - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 3793388]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2020.
Juhász Tibor
   Kivá-ból kiváló : minden, amit a Kivá-ról tudni kell / [szerző Juhász Tibor] ; [közread. a] Minősített Könyvelők Egyesülete. - [Érd] : Minősített Könyvelők Egyes., [2019]. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6482-6 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3793276]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2020.
Kovács Andrea
   Adóváltozások dióhéjban, 2020 : [főbb adózási jogszabályok változásának bemutatása könyvelőiroda-vezetők részére] / [szerző Kovács Andrea] ; [közread. a] Minősített Könyvelők Egyesülete. - [Érd] : Minősített Könyvelők Egyes., [2019]. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7154-1 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3793280]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2020.
Madarasiné Szirmai Andrea
   Nemzetközi számviteli ismeretek / Madarasiné Szirmai Andrea, Kovács Dániel Máté, Mohl Gergely. - Budapest : Perfekt, 2019. - 469 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 469.
ISBN 978-963-394-867-5 fűzött : 5500,- Ft
számvitel - nemzetközi szabvány - tankönyv
657(078) *** 006.7/.8(100)(078)
[AN 3793176]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2020.
   A magyar vállalkozások a nemzetközi szolgáltatási versenyben konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Becsey Zsolt László. - Budapest : KRE ÁJK, 2020. - 109 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Károli tanulmányok a gazdaság- és társadalomtudományok köréből, ISSN 2560-0974 ; 3.)
A konferenciát Budapesten, 2019. nov. 29-én rendezték
ISBN 978-615-5961-28-1 fűzött
Magyarország - szolgáltatóipar - vállalat - gazdasági verseny - 21. század
339.5(439)"20" *** 338.46(439)"200" *** 334.72(439)
[AN 3792864]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2020.
Nagy Attila
   Tények és tévhitek a tőzsdéről, befektetésről / [szerző Nagy Attila]. - [Siófok] : Nagy A., 2020. - 324, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7245-6 fűzött : 7900,- Ft
pénzpiac - tőkebefektetés - tőzsde
336.76 *** 658.152
[AN 3793477]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2020.
Pénzügyi Tudatosság Diákfórum (2019)
   Pénzügyi Tudatosság Diákfórum : 2019. szeptember - október. - Budapest : Privátbankár.hu Kft., 2019. - 95 p. : ill., színes ; 15x21 cm
QR-kódokkal. - Kész. a rendezvénysorozat előadásai alapján
ISBN 978-615-81047-1-5 fűzött
Magyarország - pénzügy - gazdaságtan - családi költségvetés - 21. század
336.7 *** 33 *** 316.356.2(439)"201"
[AN 3793506]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2020.
Szántó Lóránt (1949-)
   A tőke és a szociális forradalom / Szántó Lóránt. - Budapest : Magánkiad., 2018-2020. - 3 db ; 21 cm
Összefoglalás német és orosz nyelven
kapitalista gazdaság - kapitalista rendszer - globalizáció - marxizmus - gazdaságfilozófia
330.342.14 *** 316.323.6 *** 330.85 *** 339.9
[AN 3793933]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A marxi életmű rejtett ellentmondásai. - 2018. - [4], 182 p. : ill.
ISBN 978-615-00-1527-9 fűzött
[AN 3793937] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A tőke 20. századi társadalmi átalakulásai. - 2019. - 348 p.
Bibliogr.: p. 332-338.
ISBN 978-615-00-3734-9 fűzött : 4000,- Ft
[AN 3793941] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A társadalmi újjászervezés lehetőségei a XXI. században. - 2020. - 347 p.
Bibliogr.: p. 331-337.
ISBN 978-615-00-7171-8 fűzött : 4000,- Ft
[AN 3794036] MARC

ANSEL
UTF-88316 /2020.
   XX. századi híres magyar közgazdászok XXI. században is érvényes gondolatai / szerk. Katona Klára, Schlett András. - Budapest : Pázmány Press, 2019. - 143 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Heller Farkas könyvek, ISSN 2064-681X ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-372-7 fűzött
Magyarország - közgazdász - gazdaságtan - eszmetörténet - 20. század
330(439)(092)"19" *** 33 *** 321.01
[AN 3793605]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8317 /2020.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz, 2020 / Farkasné Gondos Krisztina, Barabás Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo : Taxon, cop. 2020. - 298, [1] p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2020. jan. 25. - Bibliogr.: p. [299].
ISBN 978-615-5640-44-5 fűzött : 9820,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - bér - útmutató
369(439)(036) *** 658.32(439)(036)
[AN 3792884]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2020.
   Fogyatékos személyek a közszolgáltatás ügyfelei [elektronikus dok.] : alapismeretek a gyógypedagógia és a közszolgáltatás területéről / szerk. Farkasné Gönczi Rita ; [közread. a] Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Budapest] : NFSZK, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159860. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81447-3-5
Magyarország - fogyatékos - közszolgáltatás - továbbképzés - oktatási segédlet - elektronikus dokumentum
364.65-056.2/.3(072) *** 351(439)(072)
[AN 3793058]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2020.
   Szerhasználati zavarok problematikája a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban / Horváth Veronika [et al.] ; [közread. a] Human Exchange Alapítvány. - Pécs : Human Exchange Alapítvány, cop. 2019. - 159 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 150-159.
ISBN 978-615-00-7162-6 fűzött
Fonyód - káros szenvedély - gyermekvédelmi intézmény - statisztikai adatközlés
364.272-053.6(439)"201"(083.41) *** 364.65-053.2/.6(439-2Fonyód)"201"
[AN 3793127]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8320 /2020.
   Innováció az oktatásban / szerk. Polonyi Tünde, Abari Kálmán és Szabó Fruzsina. - Budapest : Oriold, 2019. - 431 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A pszichológia gyakorlata, ISSN 2630-8207)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-09-8 fűzött : 4500,- Ft
pedagógia - oktatás - innováció
37.01 *** 330.341.1
[AN 3793168]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2020.
   A nagy ábécéskönyv / [ford. Csapody Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 85, [2] p. : ill., színes ; 21x23 cm
keretcím: Disney suli
ISBN 978-963-403-663-0 kötött : 2990,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.416.2 *** 087.5(084.1)
[AN 3795716]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2020.
Wolynn, Mark
It didn't start with you (magyar)
   Örökölt családminták : félelmek, érzések és viselkedésminták, melyeket a tudtunkon kívül átvettünk / Mark Wolynn ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 280 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-702-3 kötött : 4990,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - viselkedési minta - családi háttér - szülői hatás - fejlődéslélektan
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.9.019.43 *** 159.922
[AN 3795725]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8323 /2020.
   Akvarell : [a Budakalászi Íróklub második novelláskötete]. - [Budakalász] : Budakalászi Íróklub, [2020]. - 159 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7423-8 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - elbeszélés - antológia
379.825 *** 894.511-32(082)
[AN 3793540]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2020.
Gamplett Gábor (1968-)
   Maraton életre és halálra / Gamplett Gábor. - [Budapest] : Bodyleasing Szolgáltató Kft., 2020. - 211, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7393-4 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - sportoló - futás - 20. század - 21. század - memoár
796.422(439)(092)Gamplett_G.(0:82-94)
[AN 3792865]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2020.
Gyimesi György (1935-)
   Ami a könyveimből kimaradt : vadászélmények / Gyimesi György. - [Budapest] : Hunor Magazin Kft., 2020. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-615-00-7362-0 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3793364]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2020.
Híves Tóth Éva
   Vadászhistóriák / Híves Tóth Éva. - Budapest : Hunor Magazin Kft., 2020. - 193 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7100-8 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3793378]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2020.
Huszka Éva
   Miért játsszunk? : játékkal a szellemi és lelki egészségért / Huszka Éva. - [S.l.] : [Huszka É.], cop. 2019. - 114 p. : ill., színes ; 21 cm
Főcím a borítófedélről. - Gerinccím: Miért játszunk?. - Bibliogr.: p. 103-106.
ISBN 978-963-12-8541-3 fűzött
játék - mentálhigiénia - öregkor higiénéje - idős - életminőség
793.7 *** 316.37-053.9 *** 613.865 *** 613.98
[AN 3793390]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2020.
   Kecskeméti kötődésű sportolók az olimpiákon / [összeáll. Bodóczky László, Pór László, Grosán Pál] ; [közread. a] Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre. - [Kecskemét] : Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gy. Köre, 2019. - 31 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Kecskemét - Magyarország - olimpikon - sporttörténet - 20. század - 21. század
796.032(439)(092) *** 796(439-2Kecskemét)"19/201"
[AN 3792762]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2020.
Polgár Judit (1976-)
   Check and mate : [preschool 3.] / Judit Polgar ; [publ. by the Judit Polgar Chess Foundation]. - [Budapest] : Judit Polgar Chess Found., [2018]. - 134, [1] p., [4] t.fol. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3227-6 fűzött
sakk - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
794.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3792892]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2020.
Polgár Judit (1976-)
   Chess moves : [preschool 2.] / Judit Polgar ; [publ. by the Judit Polgar Chess Foundation]. - [Budapest] : Judit Polgar Chess Found., [2018]. - 110, [1] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3226-9 fűzött
sakk - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
794.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3792889]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2020.
Sergyán Ödön
   Zalaegerszeg sakktörténete / Sergyán Ödön. - [Zalaegerszeg] : Sergyán Ö., 2019. - 432 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-6373-7 fűzött
Zalaegerszeg - sakk - sporttörténet
794.1(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 3792944]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2020.
Sporttudományi Konferencia (2.) (2019) (Pécs)
   II. Sporttudományi Konferencia : a Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola, valamint a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának közös konferenciája : 2019. október 17. : absztrakt füzet. - [Pécs] : Cserepka J. Baptista Ált. Isk., Középisk. és Sportisk., [2019]. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-429-447-4 fűzött
sport - konferencia-kiadvány
796 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3793341]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2020.
Szentirmay László (1953-)
   "Kardomat elteszem örökre..." : az 1928-as amszterdami olimpia egyéni és csapat kardvívó bajnoka : Tersztyánszky Ödön / Szentirmay László. - [Budapest] : Ir-ma Szamizdat K. : Promo Data Kft., 2020. - 24 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7503-7 fűzött
Tersztyánszky Ödön (1890-1929)
Magyarország - sportoló - kardvívás - katonatiszt - 20. század
796.865(439)(092)Tersztyánszky_Ö. *** 355(439)(092)Tersztyánszky_Ö.
[AN 3793400]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2020.
Wéber Gábor (1971-)
   Forma-1 a 21. században / [szerző Wéber Gábor]. - Budapest : Agenc Mo. Kft., 2020, cop. 2019. - 254, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6652-3 kötött : 5990,- Ft
autósport - 21. század
796.71(100)"20"
[AN 3795912]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8335 /2020.
Bányász Judit (1953-)
   Együtt-es : Bányász Judit, Ferenczy Noémi-díjas textilművész és Segesdi Bori keramikusművész kiállítása : [... Budapest ..., 2019. szeptember 11-25.]. - [Budapest] : Bányász J., [2019]. - [36] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-6101-6 fűzött
Magyarország - textilművész - ruhatervező - keramikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Bányász_J. *** 687.01:745(439)(092)Bányász_J. *** 738(439)(092)Segesdi_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3793520]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2020.
   Bellovits Jenő. - Várpalota : Thury-Vár Nonprifit Kft., 2019. - [24] p. : ill., részben színes ; 27 cm
A Várpalotán, 2019. szept. 1 - nov. 30. között "Életút" címmel rendezett emlékkiállítás katalógusa
ISBN 978-615-81337-0-8 fűzött
Magyarország - textilművész - 20. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Bellovits_J. *** 061.4(439-2Várpalota)
[AN 3793293]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2020.
Erdélyi Lajos (1929-2020)
   Kettős kisebbségben : Erdélyi Lajos fotográfus kiállítása / [közread. az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár]. - Budapest : Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár, 2019. - [28] p. : ill. ; 22 cm
A Budapesten, 2019. szept. 17 - okt. 10. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Erdélyi_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3793429]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2020.
Farkas Edit (1981-)
   Egy-s-Ég. - Jászberény : Akrouf Design Kft., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Szerző Farkas Edit
ISBN 978-615-00-7036-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Farkas_Edit
[AN 3793179]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2020.
Kecskeméti Fotószalon (4.) (2019)
   Negyedik Kecskeméti Fotószalon : 2019. augusztus 15 - 2019. szeptember 15. / [rend., közread. a Magyar Fotográfiai Múzeum]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2019. - [71] p. : ill., részben színes ; 15x23 cm
ISBN 978-963-8383-98-3 fűzött
Kecskemét - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439-2Kecskemét)"201" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3792722]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2020.
A Kelet vonzásában (angol)
   The call of the East : Japonisme as reflected in the prints of the Austro - Hungarian Monarchy / [authors Kata Bodor, Mirjam Dénes, Eszter Földi] ; [publ. by the Museum of Fine Arts ...]. - Budapest : Museurm of Fine Arts, cop. 2020. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2020. febr. 5 - máj. 17. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5987-21-2 fűzött
Japán - Európa - Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - képzőművészet - művészeti hatás - szecesszió - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus - fametszet
73/76(520) *** 7.035.93(4) *** 761.1(436/439)"189/191" *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3793156]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2020.
   A Kelet vonzásában : japonizmus az Osztrák - Magyar Monarchia metszeteinek tükrében / [... kurátorai és katalógusszöveg Bodor Kata, Dénes Mirjam, Földi Eszter] ; [közread. a Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2020. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2020. febr. 5 - máj. 17. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5987-20-5 fűzött
Japán - Európa - Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - képzőművészet - művészeti hatás - szecesszió - 19. század - századforduló - fametszet - kiállítási katalógus
73/76(520) *** 061.3(439-2Bp.)"2020" *** 7.035.93(4) *** 761.1(436/439)"189/191"
[AN 3793151]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2020.
   A Klebelsberg Emlékház kalendáriuma, 2017. június - 2019. június / [kiad. a Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány]. - Budapest : Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány, cop. 2019. - 25 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6168-9 fűzött
Budapest. 2. kerület - emlékház - eseménynaptár
069(439-2Bp.II.)
[AN 3793722]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2020.
Körtvélyesi Mária
   Igenek / Körtvélyesi Mária. - [Sajóvámos] : Szerző, 2020. - 151 p. : ill., főként színes ; 16 cm
ISBN 978-615-00-7447-4 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - amatőr művészet - memoár
75(439)(092)Körtvélyesi_M.(0:82-94)
[AN 3792725]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2020.
Lakatos Adél (1972-)
   A hajósi kegyhely története / [írta és szerk. Lakatos Adél] ; [kiad. Hajósi Római Katolikus Plébániahivatal]. - Hajós : Hajósi Római Katolikus Plébániahivatal, 2019. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr: p. 59-[60].
ISBN 978-615-00-5827-6 fűzött
Hajós - kegyhely - zarándoklat
726.95(439-2Hajós) *** 248.153.8(439-2Hajós)
[AN 3792644]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2020.
Lovra Éva (1984-)
   Városok az Osztrák - Magyar Monarchiában : városszövet- és várostipológia, 1867-1918 / Lovra Éva. - Budapest : Terc, cop. 2019. - 240 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 209-218. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5445-65-1 kötött : 6800,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - urbanisztika - várostervezés - városépítés - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
711.4(436/439)"186/191" *** 911.375(436/439)"1867/1918" *** 711.4(439)"186/191" *** 911.375(439)"186/191"
[AN 3793368]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2020.
Makovecz Imre (1935-2011)
   Makovecz-utak : ötödik régió: Délnyugat-Magyarország = Makovecz-routes : fifth region: Southwest Hungary / [szerk. ... Makovecz Anna] ; [közread. a Makovecz Imre Alapítvány]. - Budapest : Makovecz I. Alapítvány, [2019]. - 49, [9] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Farkas Zoltán
ISBN 978-615-00-5647-0 fűzött
Magyarország - építész - építészet - 20. század - ezredforduló
72(439)(092)Makovecz_I. *** 72(439-14)
[AN 3793632]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2020.
   Medgyaszay István-emlékkonferencia : 2017. szeptember 20. / [szerk. Marosi Miklós]. - Budapest : MMA, 2019. - 304 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-71-6 fűzött
Medgyaszay István (1877-1959)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Medgyaszay_I.
[AN 3793183]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2020.
Novotny Tihamér (1952-)
   Kor-szak-ok : Eőry Emil 80 / Novotny Tihamér ; [kiad. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Érd] : Önkormányzat, 2019. - 256 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 978-963-88197-8-9 kötött
Eőry Emil (1939-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Eőry_E.
[AN 3793189]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2020.
   Az Országház üvegművészete / [... írta Kerekes Margit]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2020. - 101, [3] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-615-5948-17-6 fűzött
Róth Miksa (1865-1944)
Budapest - Magyarország - üvegművészet - iparművész - országház - 19. század - 20. század
748.5(439)"18/19" *** 748.5(439)(092)Róth_M. *** 725.11(439-2Bp.)
[AN 3792922]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2020.
Pentelei Molnár János (1878-1924)
   Pentelei Molnár János festményei magángyűjteményekben / [fel. szerk. Boda József]. - [Kecskemét] : Boda J., 2019. - 80, [7] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Megj. a Dunaújvárosban, 2019. szept. 6 - okt. 6. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. [87].
ISBN 978-615-00-5978-5 kötött
Pentelei Molnár János (1878-1924)
Magyarország - festőművész - századforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Pentelei_Molnár_J. *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 3792737]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2020.
Pozvai Andrea
   Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház, Zalaegerszeg : foglalkoztató alkotófüzet 8-16 évesek részére / [szerző Pozvai Andrea] ; [kiad. Keresztury Dezső VMK Kézművesek Háza]. - Zalaegerszeg : Keresztury D. VMK Kézművesek Háza, 2019. - 20 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-81320-1-5 fűzött
magyar néprajz - tárgyi néprajz - népművészet - képzőművészet - foglalkoztatókönyv
7.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 087.5
[AN 3793519]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2020.
Rácz Ibolya
   Kokesi : a japán fababák világa / Rácz Ibolya, Tóth-Vásárhelyi Réka. - Budapest : Napkút K., 2019. - 182, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 175-182.
ISBN 978-963-263-880-5 kötött : 6800,- Ft
Japán - népművészet - játék baba
745(520) *** 7.032.12 *** 688.72(520)
[AN 3793198]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2020.
Rácz Ibolya
Kokesi (angol)
   Kokeshi : the world of Japanese wooden dolls / Ibolya Rácz, Réka Tóth-Vásárhelyi ; [transl. Anita Tóth]. - Budapest : Napkút Publ., 2019. - 182, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 175-182.
ISBN 978-963-263-881-2 kötött : 6800,- Ft
Japán - népművészet - játék baba
745(520) *** 7.032.12 *** 688.72(520)
[AN 3793205]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2020.
Romsics Imre (1963-)
   Szarka Vëra, a kalocsai népművészet mestere / Romsics Imre, Verebélyi Kincső ; [kiad. a Viski Károly Múzeum]. - Kalocsa : Viski K. Múz., 2019. - 100 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Szarka Vëra (1941-)
Kalocsa - Magyarország - iparművész - népi díszítőművészet - hímzés - 20. század - 21. század
746.3.031.4(439-2Kalocsa) *** 746.3.031.4(439)(092)Szarka_V.
[AN 3792701]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2020.
Schall István
   Schall József Ybl-díjas építészmérnök szellemi hagyatéka : édesapám, az építész / [Schall István, Sebők Magdolna]. - [Érd] : Schall I., 2019. - 73 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6959-3 fűzött
Schall József (1913-1989)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Schall_J.
[AN 3793163]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2020.
Szántó Dezső (1958-2017)
   Szántó Dezső képzőművész, 1958-2017 : [Polgár Centrum - Újpest Galéria, 2018. május 11 - június 8.] / [a kiállítást rend. Bakos Mónika ... és Pilaszanovich Irén ...]. - [Budapest] : Bakos M., [2018]. - 79 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2008-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Szántó_D. *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3793317]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2020.
   Színes víz 2 / [rend., közread. a] Magyar Vízfestők Társasága. - [Budapest] : M. Vízfestők Társ., 2019. - 59 p. : ill., színes ; 22x23 cm
A Sárváron, 2019. júl. 13 - szept. 30. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-6238-9 fűzött
Magyarország - festészet - 20. század - 21. század - akvarell - kiállítási katalógus
75.021.322 *** 061.4(439-2Sárvár) *** 75(439)"19/20"
[AN 3793340]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2020.
Szócska Györgyi
   Udblisky skla = Az üveg fényei / Dërdï Sočka ; [avtor teksta Rìta Sìladï] ; [vyd. Stolicnoê rusinsʹkoê nacìonalnoê samospravovanâ]. - Budapest : Stolicnoê rusinsʹkoê nac. samospravovanâ, 2019. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88200-9-9 fűzött
Kárpátalja - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - üvegfestmény
75(477.87)(=945.11)(092)Szócska_Gy. *** 75.021.335
[AN 3793270]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2020.
Szunyoghy András (1946-)
   Az emberi test / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 48 p. : ill. ; 28 cm. - (Leonardo rajziskola ; 10.)
ISBN 978-963-09-9788-1 kötött : 2490,- Ft
ISBN 978-963-09-9594-8 fűzött : 1490,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - anatómia - akt
743 *** 7.041.3
[AN 3793026]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2020.
Tápai Nóra (1955-)
   Tápai Nóra. - [Budapest] : Tápai N., [2020]. - 60 p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-7454-2 fűzött
Magyarország - textilművészet - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Tápai_N.
[AN 3793133]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2020.
Varga Imre, A. (1953-)
   A. Varga Imre képzőművész gyűjteményes kiállítása : 2019. 09. 06 - 10. 12., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ ... Kecskemét ... / [szerk. ... Balanyi Károly]. - Kecskemét : Hírös Agóra Kult. és Ifj. Közp., [2019]. - 55 p. : ill., színes ; 22x22 cm
A bevezetés angol nyelven is
ISBN 978-615-80563-7-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Varga_I.,_A. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3792757]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2020.
   Védett kincseink : fővárosi helyi védelem, 1994-2019 ; [szerk. ... Engedyné Juhász Veronika, Jauernik Zsófia] ; [kiad. Budapest Főváros Önkormányzata]. - Budapest : Önkormányzat, 2020. - 107 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9669-59-8 fűzött
Budapest - építészet - felújítás - műemlékvédelem - 21. század - fényképalbum
72.025.3/.4(439-2Bp.)"201"(084.12) *** 728(439-2Bp.)"201"(084.12)
[AN 3794047]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2020.
Végh Éva (1955-)
   Rétegek 2020 : [kiállítási katalógus] / Végh Éva vgva. - [Dorog] : Magánkiad., 2020. - 63 p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-615-00-7579-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Végh_É. *** 061.4(439)
[AN 3793629]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2020.
Wasser Stefánia
   A szabolcspusztai Fould-Springer-Wooster kastély / Wasser Stefánia. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2019. - 55 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 32.)
Bibliogr.: p. 50-52.
ISBN 978-615-80480-6-4 fűzött
Pusztaszabolcs - kastély
728.82(439-2Pusztaszabolcs)
[AN 3792779]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8365 /2020.
Acsai Roland (1975-)
   Hunyadi László / a szöveget Egressy Béni librettója és Erkel Ferenc operája nyomán Acsai Roland írta ; rajz. Sajdik Ferenc. - Budapest : Holnap, 2019. - 71 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-260-4 kötött : 2900,- Ft
opera - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
782.1 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3792680]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2020.
Böhm László
   Zenei műszótár : magyarázatokkal, kottapéldákkal, táblázatokkal és hangjegyírás-útmutatóval / Böhm László. - Repr. - Budapest : Ed. Musica, [2020], cop. 2000. - 347 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-330-779-3 fűzött
zeneművészet - szakszótár - többnyelvű szótár
78 *** 801.323=00
[AN 3795842]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2020.
Dél-Alföldi Ütőhangszeres Szakmai Nap és Konferencia (1.) (2019) (Szeged)
   I. Dél-Alföldi Ütőhangszeres Szakmai Nap és Konferencia : DUSZK 2019 : Szeged, 2019. október 5. : programfüzet / [szerk. Mucsi Gergő]. - [Szeged] : Mucsi G., [2019]. - 15 p. : ill. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
ISBN 978-615-00-6332-4 fűzött
ütőhangszer - hangszerjáték - zeneelmélet - konferencia-kiadvány
681.819 *** 789 *** 7.01 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3793522]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2020.
Klinkovics Márta Xénia
   A küldetés : Czene Ferenc története / Klinkovics Márta Xénia, Tölgyesi Ágnes. - 3. jav. kiad. - Gyula : Dolinszky J., 2019. - 164 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6549-1 fűzött
Czene Ferenc (1936-2018)
Egyesült Államok - Magyarország - Gyula - emigráns - hazatelepülés - zenei élet - 20. század - 21. század - memoár
78.05(439-2Gyula)(091) *** 325.25(=945.11)(73)(092)Czene_F.(0:82-94) *** 325.27(439)(0:82-94)
[AN 3792911]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8369 /2020.
Merő Béla (1948-)
   Egy színházalapítás viszontagságai : a fények visszfénye, az árnyak árnyéka / Merő Béla. - [Zalaegerszeg] : [Pannon Írók Társ.], 2019. - 129 p. ; 25 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-35-7 fűzött
Tomcsa Sándor Színház (Odorheiu Secuiesc)
Székelyudvarhely - színházi élet - ezredforduló - publicisztika
792(498.4-2Székelyudvarhely)"199/200"(0:82-92)
[AN 3792989]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2020.
Pedersoli, Cristiana (1962-)
Mio papà Bud (magyar)
   Apám, Piedone / Cristiana Pedersoli ; [ford. Elekes Rita]. - 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 211 p., [20] t. : ill., főként színes ; 19 cm
Filmogr.: p. 202-206.
ISBN 978-963-433-026-4 kötött : 3499,- Ft
Spencer, Bud (1929-2016)
Olaszország - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.
[AN 3795781]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2020.
Tábori Andrea
   Egy élet ezer színe : Gesztesi / Tábori Andrea. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2020. - 207 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-459-195-5 kötött
Gesztesi Károly (1963-2020)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Gesztesi_K.
[AN 3793304]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8372 /2020.
   Anyanyelvünk évszázadai 4 : nyelvünk változása és változatai : az ELTE Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye által szervezett 2017. június 9-10-i konferencia előadásaiból készült tanulmánykötet / szerk. Bagyinszki Szilvia [et al.]. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : ELTE M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2019. - 138 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia iuvenum chronolinguistica, ISSN 2416-3082 ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-284-914-0)
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-53
[AN 3793230]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2020.
Harmath Ágnes
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : angol felsőfok : [C1] / Harmath Ágnes, Horváth Judit, Kész Zoltán. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 223 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-42-7 fűzött : 3980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3792775]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2020.
Harmath Ágnes
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : angol felsőfok : [C1] / Harmath Ágnes, Horváth Judit Erzsébet, Kész Zoltán. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2019. - 223 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-42-7 fűzött : 3980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3795913]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2020.
   Magyar szaklexikográfia / szerk. Muráth Judit. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 344 p. ; 21 cm. - (Lexikográfiai füzetek, ISSN 1785-5845 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-85622-7-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar nyelv - lexikográfia - szaklexikon
801.3(439) *** 809.451.1-316.4
[AN 3792704]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8376 /2020.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály levelezése, 1923-1925 / sajtó alá rend. Szőke Mária. - Budapest : M. Napló, 2018. - 835 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezés)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5721-69-4 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Babits_M.(044)
[AN 3793060]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2020.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály levelezése, 1925-1927 / sajtó alá rend. Csábi Domonkos, Káposztay János. - Budapest : M. Napló, 2018. - 493 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezés)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5721-70-0 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Babits_M.(044)
[AN 3793062]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2020.
Boka László (1974-)
   Nemkülönben : tanulmányok az erdélyi magyar irodalom köréből / Boka László. - Budapest : Gondolat, [2019], cop. 2018. - 222 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-735-5 fűzött : 2650,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom története - recepcióelmélet - 20. század - 21. század
894.511(498)(091)"191/201" *** 82.091
[AN 3792455]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2020.
Füzi László (1955-)
   "Sebed a világ..." : írások a huszadik századról : válogatott esszék és tanulmányok / Füzi László ; [közread. a] Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek. - Kecskemét : Kecskeméti Kortárs Műv. Műhelyek, 2019. - 329, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329.
ISBN 978-615-81187-0-5 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - 20. század - magyar irodalom - esszé
894.511(091)"19" *** 82(091)"19" *** 894.511-4
[AN 3792708]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2020.
Görömbei András (1945-2013)
   A minőség jegyében : írások Németh Lászlóról / Görömbei András ; [összeáll., szerk. Ekler Andrea, Petrik Béla]. - Budapest : Nap K., 2020. - 237 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-159-1 kötött : 3500,- Ft
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Németh_L.
[AN 3793387]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2020.
Juhász István (1940-)
   Történetek Petőfi Sándor életéből / Juhász István. - [Kiskunfélegyháza] : [s.n.], [2018]. - 91 p. ; 21 cm
Fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - magyar irodalom - dráma
894.511(092)Petőfi_S.(0:82-2) *** 894.511-2
[AN 3792631]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2020.
   Nagy Gáspár 70 emlékkonferencia : 2019. május 7. - Budapest : MMA, 2019. - 154 p. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-67-9 fűzött
Nagy Gáspár (1949-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Nagy_G.
[AN 3793196]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2020.
Penckófer János (1959-)
   Az üvegharang : tanulmányok, esszék, kritikák / Penckófer János ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2019. - 322 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81325-3-4 fűzött : 3200,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé - műelemzés
894.511(477.87)(091) *** 894.511(091)"19/20" *** 894.511-4(477.87) *** 894.511-95(477.87)
[AN 3793235]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2020.
Vincze Géza (1889-1964)
   A Kalota partján / Vincze Géza ; sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Vincze Ferenc. - Budapest : Ráció K., 2019. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-32-4 fűzött : 1875,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Ady_E.
[AN 3793248]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2020.
Zsávolya Zoltán (1968-)
   A rezignáció spirálja : információs szerkezet és elbeszélés Bánki Éva Fordított idő című regénytrilógiájában / Zsávolya Zoltán. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2019]. - 47 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 140.)
ISBN 978-615-81418-6-4 fűzött
Bánki Éva (1966-). Fordított idő
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés - regény
894.511(092)Bánki_É. *** 82.01-31
[AN 3793324]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8386 /2020.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Little women (magyar)
   Kisasszonyok / Louisa May Alcott ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 249, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-460-5 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3795726]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2020.
Austen, Jane (1775-1817)
Emma (magyar)
   Emma / Jane Austen ; [ford. Csanak Dóra]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-015-7 kötött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3795727]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2020.
   Béka toccsan a tóba : 222 japán haiku / Kállay Kotász Zoltán válogatásában és fordításában ; [a tusrajzokat Pázmándy Róbert kész.]. - Budapest : Napkút K., 2019. - 103, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-892-8 fűzött : 1200,- Ft
japán irodalom - vers - antológia
895.6-14(082)=945.11
[AN 3793313]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2020.
Boehme, Julia (1966-)
Conni auf dem Reiterhof (magyar)
   Bori a lovastanyán / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2012. - 91, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5220-25-8 kötött
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795794]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2020.
Boehme, Julia (1966-)
Conni feiert Geburstag (magyar)
   Bori és a szuper születésnap / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 92, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-406-3 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795796]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2020.
Boehme, Julia (1966-)
Conni geht zum Film (magyar)
   Bori a filmforgatáson / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2017. - 107, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-311-0 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795793]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2020.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und der Liebesbrief (magyar)
   Bori és a szerelmes levél / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2012. - 90, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5220-53-1 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795789]
MARC

ANSEL
UTF-88393 /2020.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und der verschwundene Hund (magyar)
   Bori és az eltűnt kutya / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2015. - 92, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-034-8 kötött
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795787]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2020.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die Detektive (magyar)
   Bori és a detektívek / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2015. - 92, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-121-5 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795785]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2020.
Bulyčëv, Kir (1934-2003)
Beloe platʹe Zoluški (magyar)
   Projekt 18 [elektronikus dok.] / Kir Bulicsov ; műford. Egri Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160099. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-59-5
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3793979]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2020.
Butler, Dominic
   5 perces angol olvasmányok : the black sheep : [A2 szint] / Dominic Butler. - Budapest : Klett, 2020. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-6079-39-8 fűzött
angol irodalom - angol nyelv - elbeszélés - nyelvkönyv
820-32 *** 802.0(078)
[AN 3793360]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2020.
Butler, Dominic
   Unter der Erde : 13 lebilincselő bűnügyi történet németül tanulóknak : [B1 szint] / Dominic Butler. - Budapest : Klett, [2020]. - 125 p. : ill. ; 19 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-6079-40-4 fűzött
német irodalom - német nyelv - bűnügyi elbeszélés - nyelvkönyv
830-322.4 *** 803.0(078)
[AN 3793339]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2020.
Child, Lee (1954-)
Blue Moon (magyar)
   Sohanapján / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-383-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3792881]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2020.
Child, Lee (1954-)
Tripwire (magyar)
   A pók hálójában / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 3. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-403-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3795826]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2020.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork princess (magyar)
   A hercegnő : Pokoli szerkezetek 3. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 546, [6] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-133-9 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3795866]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2020.
Cruz, Afonso (1971-)
O livro do ano (magyar)
   Időtlen napló / Afonso Cruz ; ford. Borbáth Péter. - Budapest : Csimota, 2020. - 136, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5649-48-6 fűzött : 2990,- Ft
portugál irodalom - gyermekirodalom
869.0-93=945.11
[AN 3793314]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2020.
Ergir, Yalçın (1957-)
Hülasa (magyar)
   Apró örömök / Yalçın Ergir ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Napkút K., cop. 2019. - 156, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-893-5 fűzött : 1990,- Ft
török irodalom - válogatott művek
894.35-821=945.11
[AN 3793074]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2020.
Erofeeva-Litvinskaâ, Elena
   Barátnőm az ősz : műfordítások = Podruga osenʹ / [Elena Yerofeyev-Litvinskaya] ; [ford.] Török István. - [Debrecen] : [Dela Kft.], [2019]. - 65 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80610-7-0 fűzött
orosz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
882-14.02=945.11
[AN 3793620]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2020.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia del nouvo cognome (magyar)
   Az új név története : Nápolyi regények második kötet / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 488, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-161-5 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3795865]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2020.
Garber, Stephanie
Caraval (magyar)
   Caraval / Stephanie Garber ; [ford. Falcsik Mari]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2017. - 469 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-437-761-0 kötött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3795703]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2020.
Giordano, Paolo (1982-)
La solitudine dei numeri primi (magyar)
   A prímszámok magánya / Paolo Giordano ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2010. - 321 p. ; 20 cm
Fűzött : 3699,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-07-9218-9)
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3795828]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2020.
Haghenbeck, Francisco G. (1965-)
Hierba santa (magyar)
   Frida füveskönyve : rejtélyek, vágyak, receptek / Francisco G. Haghenbeck ; [ford. Kepes János]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-811-6 fűzött : 3499,- Ft
Kahlo, Frida (1907-1954)
mexikói irodalom - életrajzi regény
860-312.6(72)=945.11
[AN 3795777]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2020.
Handke, Peter (1942-)
Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (magyar)
   A kapus félelme tizenegyesnél / Peter Handke ; [ford. Tandori Dezső]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 147 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-422-6 kötött : 2699,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3793391]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2020.
Hargla, Indrek (1970-)
Apteeker Melchior ja Pirita kägistaja (magyar)
   Melchior és a piritai fojtogató [elektronikus dok.] / Indrek Hargla ; ford. Rácz Nóra. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160095. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-50-2
észt irodalom - bűnügyi regény - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.545-312.4=945.11 *** 894.545-311.6=945.11
[AN 3793965]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2020.
Hoang, Helen (1982-)
The bride test (magyar)
   Menyasszony rendelésre / Helen Hoang ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-42-7 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3792524]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2020.
Jacobsen, Rolf (1907-1994)
   A fák némasága : versek / Rolf Jacobsen ; vál., ford. és az utószót írta Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2019. - 101 p. ; 21 cm
norvég irodalom - vers
839.6-14=945.11
[AN 3792970]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2020.
Keeland, Vi
Bossman (magyar)
   A beosztott / Vi Keeland ; [ford. Leyrer Ginda]. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 398, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-43-4 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3795775]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2020.
Kuntur, Ân (1970-)
   Budapest, te újraélesztettél / Jan Kuntur ; [vál., ford. és jegyzetekkel ell. Vándor Anna]. - Budapest : Napkút K., 2020. - 87, [3] p. ; 21 cm
orosz irodalom - vers
882-14=945.11
[AN 3793081]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2020.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of frost and starlight (magyar)
   A court of frost and starlight : fagy és csillagfény udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 293, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-686-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3795872]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2020.
March, Meghan
Savage prince (magyar)
   Vad kísértés : Kísértés 1. / Megan March ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019. - 248, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-24-8 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3792515]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2020.
Marlowe, Christopher (1564-1593)
Edward II. (magyar)
   II. Edward [elektronikus dok.] / Christopher "Kit" Marlowe ; ford. és az utószót írta Magyar Pál. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.4 MB). - [S.l.] : [Magyar P.], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159996. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-8090-1 (epub)
ISBN 978-615-00-8091-8 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3793575]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2020.
Merle, Robert (1908-2004)
Week-end à Zuydcoote (magyar)
   Két nap az élet / Robert Merle ; [ford. Gera György]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 275 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-409-7 kötött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3795838]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2020.
   Mila Haugová: Magenta : az Országos Idegennyelvű Könyvtár 14. műfordítás-pályázatának anyaga / [szerk. Haluska Veronka]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2019]. - 24 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 137.)
ISBN 978-615-81268-8-5 fűzött
Haugová, Mila (1942-). Magenta
szlovák irodalom - műfordítás - pályázat - többnyelvű dokumentum - vers
885.4-14.02=945.11=30 *** 894.511-14.032 *** 06.063(439)
[AN 3793310]
MARC

ANSEL
UTF-88419 /2020.
Murakami Haruki (1949-)
Kishidanchō-goroshi (magyar)
   A kormányzó halála / Murakami Haruki. - [Budapest] : Geopen, 2019-2020. - 2 db ; 20 cm
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3777935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Változó metaforák / [... ford. Mayer Ingrid]. - 2020. - 473 p.
ISBN 978-963-516-021-1 kötött : 3999,- Ft
[AN 3792893] MARC

ANSEL
UTF-88420 /2020.
Musso, Guillaume (1974-)
La vie secrète des écrivains (magyar)
   Az írók titkos élete / Guillaume Musso ; ford. Sárközy Éva. - Budapest : Park, 2020. - 230, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-634-4 fűzött : 3950,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3792888]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2020.
Natsume Sōseki (1867-1916)
   120 haiku / Nacume Szószeki ; ford. Czifra Adrienn ; Zopcsák Ferenc kalligráfiáival. - Budapest : Napkút K., 2019. - 106 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-263-861-4 fűzött : 1990,- Ft
japán irodalom - haiku - kétnyelvű dokumentum
895.6-14.02=945.11
[AN 3793212]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2020.
   Only the English go there : travel accounts of 19th-century Hungary / ed. by Mihály Hoppál, Béla Mázi, Gábor Tóth ; [transl. by Orsolya Frank, Gábor Tóth] ; [publ. by the] Library and Information Center of the Hungarian Academy of Sciences & International Association for Hungarian Studies. - Budapest : Libr. and Inform. Center of the HAS : Intern. Assoc. for Hung. Studies, 2019. - 145 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-53-9 fűzött
Magyarország - angol irodalom - helyismeret - 19. század - útleírás - antológia
820-992(082) *** 908.439"18"(0:82-992)
[AN 3792898]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2020.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete (magyar)
   Torzonborz és a holdrakéta / Otfried Preussler ; Thorsten Saleina rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Kolibri, 2020. - 58, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-437-476-3 kötött : 2799,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3793439]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2020.
Rooney, Sally (1991-)
Conversations with friends (magyar)
   Baráti beszélgetések / Sally Rooney ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 301 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5915-74-1 kötött : 3990,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3793298]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2020.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 5. (magyar)
   Egy zizi naplója : szívzűrök : egy-nem-túl eszes okoska meséi / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 329, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-373-919-8 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3795870]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2020.
Seltmann, Christian (1968-)
Robin Cat : die echt katzenstarke Rettung der Minigiraffen (magyar)
   Robin maccs : a minizsiráf megmentése / [szöveg] Christian Seltmann ; [ill.] Christine Kugler ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-756-9 kötött : 2690,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3793449]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2020.
Sinisalo, Johanna (1958-)
Auringon ydin (magyar)
   A nap magja [elektronikus dok.] / Johanna Sinisalo ; műford. G. Bogár Edit. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160098. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-44-1
finn irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.541-312.9=945.11
[AN 3793973]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2020.
Streatfeild, Noel (1895-1986)
Tennis shoes (magyar)
   Teniszcipők / Noel Streatfeild ; [ford. Kallai Nóra] ; [... ill. Rippl Renáta]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 233, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-709-5 kötött : 3290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3793320]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2020.
Sutarski, Konrad (1934-)
   Az emberi ellenállás stációi = Stacje ludzkiego sprzeciwu : eseje historii pełne i wiersze / Sutarski Konrad. - Budapest : M. Napló ; Lublin : Akcent, 2018. - 134, 126 p. : ill., színes ; 20 cm
A magyar és a lengyel nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5721-62-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5721-18-2)
lengyel irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
884-14.02=945.11
[AN 3793082]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2020.
Sutarski, Konrad (1934-)
   Stacje ludzkiego sprzeciwu : eseje historii pełne i wiersze / Konrad Sutarski. - Budapest : M. Napló ; Lublin : Akcent, 2018. - 126 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5721-61-8 fűzött
ISBN 978-83-944894-6-5
lengyel irodalom - vers
884-14
[AN 3793094]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2020.
   Sztálin Tallinban : kortárs észt elbeszélők / vál. és ford. Jávorszky Béla. - Budapest : Magyar Napló, 2019. - 185, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-89-2 kötött : 2900,- Ft
észt irodalom - elbeszélés - antológia
894.545-32(082)=945.11
[AN 3793064]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2020.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
   Eltévedt madarak [elektronikus dok.] ; Átkelés / Rabindranath Tagore ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 629 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159704. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-999-8 (epub)
ISBN 978-963-559-000-1 (mobi)
bengáli irodalom - aforizma - elektronikus dokumentum
891.44-84=945.11
[AN 3792232]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der voll fies gemeine Klau (magyar)
   Berci és az eltűnt osztálypénz / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar ill. ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2015. - 90, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
ISBN 978-963-403-122-2 kötött
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795799]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und die klasse Klassenfahrt (magyar)
   Berci és a kalandos osztálykirándulás / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2016. - 86, [1] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
A címoldalon a főcímben a "kalandos" szó előtt a "kalapos" szó áthúzva
ISBN 978-963-403-175-8 kötött
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795802]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2020.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und die unter/überirdischen Kicker (magyar)
   Berci és az elképesztően jó focimeccs / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
ISBN 978-963-403-312-7 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795803]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2020.
Vian, Boris (1920-1959)
L'écume des jours (magyar)
   Tajtékos napok / Boris Vian ; [... utószót írta Takács M. József] ; [ford. Bajomi Lázár Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 286, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-390-8 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3795844]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8437 /2020.
A. O. Esther
   Angyaliskola / A. O. Esther. - [Budapest] : Kör-ív Bt., 2020-. - ill., színes ; 21x21 cm
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3793213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2020. - 211, [4] p.
ISBN 978-615-81082-1-8 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3793219] MARC

ANSEL
UTF-88438 /2020.
Balázsy Panna (1967-)
   Csini?! / Balázsy Panna. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2019. - 161, [4] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Szandra és a csajok
ISBN 978-963-403-633-3 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3795813]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2020.
Balázsy Panna (1967-)
   Csupaszív / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 92, [3] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-117-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3795805]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2020.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé [elektronikus dok.] / Bálint Ágnes ; mesélő Nagy-Kálózy Eszter. - Hangoskönyv. - Budapest : Holnap, 2019. - 1 CD (1 h 36 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3792642]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2020.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Megint Mazsola [elektronikus dok.] / Bálint Ágnes ; mesélő Nagy-Kálózy Eszter. - Hangoskönyv. - Budapest : Holnap, 2019. - 1 CD (1 h 18 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3792645]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2020.
Bálint Béla
   Felhőkód : regény / Bálint Béla. - [Kecskemét] : Magánkiad., cop. 2018. - 339, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6616-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3792629]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2020.
Báthori Csaba (1956-)
   Se feledés, se álom : versek / Báthori Csaba ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 67, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81268-9-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793236]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2020.
Benedek Elek (1859-1929)
   Szélike királykisasszony / Benedek Elek. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 111 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-267-466-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3795720]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2020.
Berkesi Gabriella
   Az eltévedt lány [elektronikus dok.] / Berkesi Gabriella. - Szöveg (epub : 674 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159825. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-718-5
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3792850]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2020.
Boda Edit (1975-)
   Mint valami szigetek / Boda Edit. - Budapest : Napkút K., 2019. - 102, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-873-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793201]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2020.
Bordás Máté (1995-)
   Egy völgy elárasztása / Bordás Máté. - Budapest : Napkút K., 2020. - 87, [3] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-263-895-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793303]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2020.
Bradányi Iván (1930-)
   Viaszgyertyák pislognak a polcon : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2020. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5942-08-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3792723]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3795766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 7. utánny. - 472, [1] p.
ISBN 978-615-5596-60-5 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3795768] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 5. utánny. - 500, [2] p.
ISBN 978-615-5692-01-7 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3795770] MARC

ANSEL
UTF-88450 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab szeretője / Borsa Brown. - 8. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-13-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3795771]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2020.
Buda Ferenc (1936-)
   Jön a jövő / Buda Ferenc ; [közread. a] Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek. - Kecskemét : Kecskeméti Kortárs Műv. Műhelyek, 2019. - 78, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81187-1-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3792710]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2020.
Csáji László Koppány (1971-)
   A palackposta csöndje / Csáji László Koppány ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 82, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81418-4-0 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793249]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2020.
Csáji László Koppány (1971-)
   Suttogás a zajban : rövid novellák / Csáji László Koppány ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 144, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81418-5-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3793239]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2020.
Csukás István (1936-2020)
   Süsü, a sárkány / Csukás István ; [a rajzokat ... kész. László Maya]. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2020. - 168, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-221-0 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3795721]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2020.
Dobozi Eszter (1956-2019)
   A szülőföld kiterjesztése / Dobozi Eszter ; [közread. a] Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek. - Kecskemét : Kecskeméti Kortárs Műv. Műhelyek, 2019. - 140, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81187-3-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19"
[AN 3792706]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2020.
Durucz Istvánné (1929-)
   Szindbád hajóján : naplóregény / Durucz Istvánné Makláry Magdolna. - Kecskemét : Szerző, 2019. - 112, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-4265-7 kötött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3792732]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2020.
Eszes Hajnal
   Boglárka születésnapja : bogaras mesék : olvasókönyv gyerekeknek / [... írta és ill.] Eszes Hajnal. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020. - 30, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-237-241-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3793437]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2020.
Eszes Hajnal
   Az önzetlen barát : bogaras mesék : olvasókönyv gyerekeknek / [... írta és ill.] Eszes Hajnal. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-237-240-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3793436]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2020.
Fehér-Pál Rita
Ikerlángok (angol)
   Twin flames [elektronikus dok.] : a reincarnation novel / Rita P. White ; transl. by Zsuzsanna Szőke. - Szöveg (epub : 588 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budapest : Fehér-Pál R., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-7993-6 (epub)
ISBN 978-615-00-7994-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-31=20
[AN 3794225]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2020.
Fehér-Pál Rita
   Ikerlángok [elektronikus dok.] : reinkarnációs regény / Fehér-Pál Rita. - Szöveg (pdf : 55 MB) (epub : 4.4 MB) (mobi : 9.5 MB). - Budapest : Fehér-Pál R., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160163. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-7998-1 (pdf)
ISBN 978-615-00-7999-8 (epub)
ISBN 978-615-00-8000-0 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3794238]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2020.
Fejős Éva (1967-)
   A Kaktusz bár / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2019. - 15 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3793491]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2020.
Fenyvesi Félix Lajos (1946-)
   Halálpróba : versek 2017-18 / Fenyvesi Félix Lajos. - Budapest : Napkút K., cop. 2019. - 115, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-263-872-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793226]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2020.
Fodor Veronika
   Szentivánéji álom / William Shakespeare vígjátéka és Benjamin Britten operája alapján írta Fodor Veronika ; rajz. Szimonidesz Hajnalka. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 60, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-303-8 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - opera - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 782.1
[AN 3795717]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2020.
Füleki Gábor (1980-)
   Kacúr : eposz / Füleki Gábor, Molnár Csaba. - Budapest : Napkút K., 2019. - 208, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-851-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vígeposz
894.511-132
[AN 3793097]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2020.
Gion Nándor (1941-2002)
   Ezen az oldalon : novellafüzérek, regények / Gion Nándor ; [szerk. és az utószót írta Kurcz Ádám István]. - Budapest : M. Napló, 2019. - 519 p. ; 22 cm. - (Rádiusz könyvek, ISSN 2677-1039 ; 3.)
ISBN 978-615-5721-84-7 kötött : 3500,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.11)
[AN 3793072]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Viharos érzelmek / Anne L. Green. - 4. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 468, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-62-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3795772]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2020.
Hegedűs Gitta (1893-1986)
   Levelek Imréhez : Isten nevében Velkey Imrének, 1944. október 6 - 1945. május 1., Mezőberény / Hegedűs Gitta ; [szerk. Velkey Péter]. - [Zalaegerszeg] : Pannon Írók Társ., 2019. - 116 p. : ill. ; 22 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-34-0 fűzött
Mezőberény - hétköznapi élet - második világháború - napló
894.511-94 *** 943.9-2Mezőberény"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3792973]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2020.
Honfi Gyöngyi
   Vizslaságok : legkisEB történet / Honfi Gyöngyi ; [a ... grafikákat Baracsi Gabriella kész.]. - [Pusztazámor] : Dénes Natur Műhely, 2020. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9783-81-2 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3793330]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2020.
Horváth Margit
   Mesevár mese / Horváth Margit ; [ill. Csincsi Éva]. - Göd : Olvasni Menő K., 2020. - 57 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-60940-0-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3793334]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2020.
Iklódy-Szabó Andor (1880-1970)
   Emlékezések, 1880-1939 / Iklódy-Szabó Andor ; [szerk. Iklódy-Szabó András, Szűts István Gergely] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára. - [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., 2020. - 287 p. : ill. ; 22 cm. - (Veszprémből Veszprémbe, ISSN 2416-0369 ; 4.)
ISBN 978-963-7229-56-5 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3792916]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2020.
Jólesz Dávid
   Disznó, futball, űrhajó / Jólesz Dávid. - [Tárnok] : NB Média, cop. 2019. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7158-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3793222]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2020.
Kállay Andrea
   Kommandós B@rbie összes művei / Kállay Andrea. - [Budapest] : Kállay A., 2020. - [2], 538 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7312-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3793501]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2020.
Kerékgyártó Dénes
   Ebgondolat avagy A boldogság záloga / Kerékgyártó Dénes. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 158, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5803-92-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3793002]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2020.
Kökény Éva
   Emlékkönyv / Kökény Éva. - Kecskemét : Magánkiad., 2019. - 151, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6487-1 fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3792438]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2020.
Konczek József (1942-)
   A csalános : novellák / Konczek József. - Budapest : Napkút K., 2019. - 123, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-886-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3793079]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2020.
Kovács György (1932-)
   Amikor az idő lejár / Kovács György. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2018. - 139 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-2193-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3792640]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2020.
Kovácsné Kozma Katalin
   Ne kérdezd... "2" / Kovácsné Kozma Katalin. - [Szárliget] : Kovácsné Kozma K., [2019]. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6857-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793583]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2020.
Kulcsár István (1932-)
   Nem ezt ígértétek! : regénynek álcázott korrajz / Kulcsár István. - Budapest : Atlantic Press, 2020. - 378 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-96-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3793373]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2020.
Liszti László (1619-1662)
   Magyar Márs avagy Mohács mezején történt veszedelemnek emlékezete / Listius László ; [szerk. Görög Mása és Krausz Tivadar] ; [közread. a Szabad Eklektikus Műhely]. - Budapesten : Szabad Eklektikus Műhely, 2019. - 160 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81483-0-6 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3794041]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2020.
   Madáritató / [szerk. Halmy Miklós]. - [Budapest] : Duranki, 2019. - 153, [2] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-7230-2 fűzött
magyar irodalom - magyarságkutatás - antológia
894.511-822 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3792754]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2020.
Majzik Ilona
   A csodák kertjében / Majzik Ilona. - Debrecen : [Dela Kft.], 2019[!2020]. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81508-0-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793454]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2020.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 254 p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-479-229-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3795829]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2020.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2019. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-198-0 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795845]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2020.
Marosi Nikolett
   Szakadék : csak hiszed, hogy kommunikálsz / Marosi Nikolett. - Kecskemét : Magánkiad., 2020. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7344-6 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3792927]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2020.
McLogan, Carol
   Földig érő sötétség / Carol McLogan. - Budapest : [Magánkiad.], 2020. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7280-7 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3792835]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2020.
Mezey Katalin (1943-)
   Régi napok rendje : régi és új elbeszélések / Mezey Katalin. - Budapest : M. Napló, 2019. - 153 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5721-76-2 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3792997]
MARC

ANSEL
UTF-88487 /2020.
Monaghan, Jack
   KGBudapest [elektronikus dok.] : csak egy pincér az Oktogonról... / Jack Monaghan. - Szöveg (epub : 575 KB). - [S.l.] : Publio, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159829. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3792871]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2020.
Móra István (1864-1957)
   Versek II : válogatás Móra István 1894 és 1957 között megjelent verseiből / szerk. Kapus Béláné ; [kiad. a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közművel. Egyes., 2019. - 240 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-80908-2-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3792698]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2020.
Nagy György (1950-)
   Sine ira et studio : verseklektikum / Nagy György. - Miskolc : Herendi 2004 K., 2020. - 59, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6061-01-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793486]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2020.
Nedevil, Tessza
   Ahol te vagy, ott jó [elektronikus dok.] / Tessza Nedevil. - Szöveg (epub : 899 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160055. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3793817]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2020.
Németh András (1956-)
   Élethit / Németh András ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 159, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81418-3-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793305]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2020.
Novák Valentin (1969-)
   Kirúgottak bálja avagy Aki a mélységet látta : tragikomédia három felvonásban / Novák Valentin. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2019]. - 32 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 139.)
ISBN 978-615-81418-2-6 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3793323]
MARC

ANSEL
UTF-88493 /2020.
Nyemcsok László
   Megszólalt a kis kockás : harminc év sztorijai / Nyemcsok László. - Békéscsaba : Körös-Tudás Kft., 2019. - 136 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6194-8 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3792520]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2020.
Pintér Lajos (1953-)
   Koraőszi kék / Pintér Lajos ; [közread. a] Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek. - Kecskemét : Kecskeméti Kortárs Műv. Műhelyek, 2019. - 179, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81187-2-9 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3792713]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2020.
Pipics János (1998-)
   Csöpögő csap / Pipics János. - Budapest : Napkút K., 2019, cop. 2016. - 89, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-883-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793308]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2020.
Rép Attiláné Vörös Erika
   Répácska meséi : [a Mikulás kis segédei] / [szerző Rép Erika] ; [ill. Vörös Júlia]. - Boncodfölde : Magánkiad., 2019. - 30 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-4889-5)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3793011]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2020.
Rép Attiláné Vörös Erika
   Répácska meséi : [a nyírfa kívánsága] / [szerző Rép Erika] ; [ill. Vörös Júlia]. - Boncodfölde : Magánkiad., 2019. - 30 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-4889-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3793009]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2020.
Rózsa Gitta
   Kódolt üzenetek Therionα-ról / Gitte Rose. - [Budapest] : Rózsa G., 2019-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3793273]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Áttűnő világok. - 2019. - 571, [4] p.
ISBN 978-615-81082-7-0 fűzött : 3690,- Ft
[AN 3793275] MARC

ANSEL
UTF-88499 /2020.
Rudi János
   Mennyország és pokol : Limanowától Caporettóig / Rudi János. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2019. - 183 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5847-61-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3792464]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2020.
Rudolf Terézia
   A szeretet dala [elektronikus dok.] / Rudolf Terézia. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160054. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - vers - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3793815]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2020.
Sándor Zsuzsanna
   Csodafiú szarvas / írta Sándor Zsuzsanna. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk. ; [Veszprém] : Pannon Lapok Társ., 2014-. - 23 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3575894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A kerek világ hét foka : mitikus kalandregény. - 2019. - 160 p. : ill.
ISBN 978-615-5847-95-0 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3792674] MARC

ANSEL
UTF-88502 /2020.
Schilli Tímea (1990-)
   Szívtükrözés : versek / Schilli Tímea. - [Budapest] : Papirusz Book, 2020. - 143 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6105-01-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3792840]
MARC

ANSEL
UTF-88503 /2020.
Sólyom Erika
   Szenegálom / Sólyom Erika. - Budapest : Napkút K., 2020. - 137, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-263-884-3 fűzött : 2990,- Ft
Szenegál - magyar irodalom - helyismeret - útinapló
894.511-992 *** 908.663(0:82-992)
[AN 3793033]
MARC

ANSEL
UTF-88504 /2020.
Stanczik-Starecz Ervin (1956-)
   Galéria ; Ujguria felé / Stanczik-Starecz Ervin. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2020]. - 32 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 141.)
ISBN 978-615-81418-7-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3793328]
MARC

ANSEL
UTF-88505 /2020.
Stőhr Gréta
   Pillangóálom : [a trilógia második része] / Stőhr Gréta. - [Nyíregyháza] : ELFood Kft., 2019. - 343, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2715-9 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3793068]
MARC

ANSEL
UTF-88506 /2020.
Szabó Ferenc (1931-)
   A tenger és a tűz : válogatott versek, olasz, angol és francia fordításban is / Szabó Ferenc ; [közread. a] JTMR ... - Budapest : JTMR : Távlatok [Szerk.], 2019. - 143, [5] p. ; 18 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14 *** 894.511-14.02=50 *** 894.511-14.02=20 *** 894.511-14.02=40
[AN 3792538]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2020.
Szabó Palócz Attila (1971-)
   Égig érő kíváncsiság : mesék és versek gyerekeknek / Szabó Palócz Attila ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2019. - 268, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-894-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3793096]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2020.
Szendrődi Győző (1942-)
   Újpogányok / Szendrődi Győző. - Pécs : Institutio, 2020. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-467-052-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3792771]
MARC

ANSEL
UTF-88509 /2020.
Sztojcsev Szvetoszláv (1959-)
   Üvegrajz / Sztojcsev Szvetoszláv ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2019. - 89, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81418-1-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793014]
MARC

ANSEL
UTF-88510 /2020.
Tamási Orosz János (1953-)
   Ezerkilencszáznyolcvanegy / Tamási Orosz János. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, [2019]. - 36 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 138.)
ISBN 978-615-81418-0-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793321]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2020.
Török Csaba
   A juharfa és a tenger [elektronikus dok.] / Török Csaba. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Enkiadom.hu, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159834. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3792890]
MARC

ANSEL
UTF-88512 /2020.
Urbán Péter (1979-)
   Varjúröpte : regény : Csillagösvény-trilógia I. / Urbán Péter ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Budapest : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2020. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80833-7-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3792837]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2020.
Vágó Zoltán (1970-)
Suzanne (átd. kiad.)
   Az árnyékgyűjtemény [elektronikus dok.] / John S. Lee. - 2. átd. kiad. - Szöveg (mobi : 3.5 MB). - [S.l.] : [Vágó Z.], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159663. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-7884-7
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3792064]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2020.
Vasas Tamás
   Stílusgyakorlatok a kiábrándulás nyelvtanára / Vasas Tamás ; [közread. a] Műpártolók Egyesülete. - Budapest : Műpártolók Egyesülete : Napkút K., 2019. - 60, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-891-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3793251]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2020.
Vass József András
   Évszakok és érzések : haiku versek / Vass József András. - Karcag : Vass J. A., cop. 2020. - [77] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7403-0 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3793484]
MARC

ANSEL
UTF-88516 /2020.
Viola Judit (1982-)
   Sasok a viharban IV : a fészek melege / Viola Judit. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-989-6 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3793277]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2020.
Wéber Anikó (1988-)
   Cseresznyeliget titka / Wéber Anikó. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2019. - 235, [4] p. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-592-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3795817]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2020.
Wéber Anikó (1988-)
   Az osztály vesztese / Wéber Anikó ; [... graf. Horváth Ildi]. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 208, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-623-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3795814]
MARC

ANSEL
UTF-88519 /2020.
Zsilvölgyi Fanni (2006-)
   Benned fogadtam / Zsilvölgyi Fanni. - [Tápiógyörgye] : Zsilvölgyi F., [2020]. - 140 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-7551-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3793157]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8520 /2020.
Aubert, Dany
Non! Je veux pas y aller! (magyar)
   Oviba megyek! / Dany Aubert, Catherine Leblanc ; Eve Tharlet rajz. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [27] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-288-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3793337]
MARC

ANSEL
UTF-88521 /2020.
Banser, Nele (1975-)
Jakob und sein Schnuller (magyar)
   Jakab cumija : sok kinyitható ablakkal / [szöveg Nele Banser] ; [ill. Peter Friedl] ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Jakab
ISBN 978-963-403-751-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3793612]
MARC

ANSEL
UTF-88522 /2020.
Bator, Agnieszka
Słodkie koniki (magyar)
   Aranyos lovak : minialbum matricákkal / [szerző Agnieszka Bator] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-492-053-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3793535]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2020.
Bator, Agnieszka
Słodkie kotki (magyar)
   Aranyos cicák : minialbum matricákkal / [szerző Agnieszka Bator] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-492-051-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3793534]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2020.
Bator, Agnieszka
Słodkie pieski (magyar)
   Aranyos kutyák : minialbum matricákkal / [szerző Agnieszka Bator] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-492-052-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3793532]
MARC

ANSEL
UTF-88525 /2020.
Bator, Agnieszka
Słodkie zwierzęta (magyar)
   Aranyos állatok : minialbum matricákkal / [szerző Agnieszka Bator] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2019. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-492-050-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3793538]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2020.
Eaton, Kait
Sticker world: airport (magyar)
   Matricavilág : repülőtér / írta Kait Eaton ; ill. Aviel Basil ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 40 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-486-317-5 fűzött : 1999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3793645]
MARC

ANSEL
UTF-88527 /2020.
Eaton, Kait
Sticker world: farm (magyar)
   Matricavilág : farm / írta Kait Eaton ; ill. Aviel Basil ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 40 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-486-316-8 fűzött : 1999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3793648]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2020.
Eaton, Kait
Sticker world: zoo (magyar)
   Matricavilág : állatkert / írta Kait Eaton ; ill. Aviel Basil ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 40 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-486-315-1 fűzött : 1999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3793650]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2020.
Grimm, Sandra (1974-)
Jakob freut sich auf den Osterhasen (magyar)
   Jakab és a húsvéti nyuszi : sok kinyitható ablakkal / [szöveg Sandra Grimm] ; [ill. Peter Friedl] ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
keretcím: Jakab
ISBN 978-963-403-752-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3793609]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2020.
Leblanc, Catherine (1956-)
Too big or too small? (magyar)
   Elég nagy vagyok már? / Catherine Leblanc ; Eve Tharlet illusztrációival ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-434-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3793614]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2020.
Taube, Anna (1976-)
Wer pupst denn hier, kleiner Stier? (magyar)
   Ki volt az? / [szöveg Anna Taube] ; [ill. Antje Flad]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Mozgatható képekkel. - keretcím: Kukucs könyvek
ISBN 978-963-403-723-1 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3793606]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2020.
Vági Edit
   Peti varázslatos fantáziája : [több, mint mesekönyv...] / írta Vági Edit. - [Esztergom] : [DHáz Bt.], 2019. - 73, [4] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-6726-1 kötött : 2898,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3793146]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8533 /2020.
   Current trends in Hungarian comics studies / ed. by Gyula Maksa and Ferenc Vincze. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2019. - 149 p. ; 21 cm. - (Comics studies, ISSN 2560-1962 ; 3.)
ISBN 978-615-81325-1-0 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - műfajtörténet - művészetesztétika - irodalomesztétika - kultúraszociológia - képregény
087.6:084.11(439)(091) *** 7.01 *** 82.01 *** 316.7
[AN 3793289]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2020.
Gyükér Zsófia (1991-)
   Nagy kérdések / írta és rajz. Gyükér Zsófia. - Kistarcsa : Gyükér Zs., [2020]. - 112 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Hókavölgy ; 12.)
ISBN 978-615-81308-3-7 fűzött
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3792778]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2020.
Murphy, Sean (1980-)
Batman : white knight (magyar)
   Batman : fehér lovag / Sean Murphy író és rajzoló ; [ford. Sepsi László]. - [Budapest] : Fumax, 2020. - [214] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-133-0 kötött : 5995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3793456]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2020.
Remender, Rick (1973-)
Deadly class : die for me (magyar)
   Orgyilkos osztály : [halj meg a kedvemért, 1988] / Rick Remender író ; Wes Craig rajz. ; Rusznyák Csaba ford. - [Budapest] : Fumax, 2020. - [136] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-470-129-3 kötött : 4590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3793455]
MARC

ANSEL
UTF-8