MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/09/28 15:34:36
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
9004 /2020.
   Fény a természetben, avagy A lélek napfényes tájai a kárpitművészetben = Light in nature, or The sunlit landscapes of the soul in tapestry art / [kurátor ... Pasqualetti Eleonóra] ; [szerzők ... Balog [!Balogh] Edit, Päikki Priha] ; [kiad. ... Magyar Kárpitművészek Egyesülete]. - [Budapest] : M. Kárpitművészek Egyes., [2020]. - [55] p. : ill., színes ; 28 cm
A Helsinkiben, 2020. márc. 20 - ápr. 30. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-88324-6-7 fűzött
Magyarország - textilművészet - kárpit - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(480-2Helsinki) *** 745.52(439)"201"
[AN 3796198]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2020.
   "Így kezdtem én..." : a 2019. évi pályázaton helyezést elért pályázati munkák gyűjteménye / [kiad. V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete]. - Székesfehérvár : V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyes., 2020. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8084-0 fűzött
Magyarország - állattenyésztés - galamb - pályázat - memoár
06.063(439) *** 636.596(439)(0:82-94)
[AN 3795377]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2020.
   Lent - fent : téli tárlat : Art Flexum Művészeti Társaság Mosonmagyaróvár. - Mosonmagyaróvár : Art Flexum Műv. Társ., [2018]. - 22 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást Mosonmagyaróváron, 2018. nov. 23 - dec. 6. között rendezték
ISBN 615-00-3672-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Mosonmagyaróvár) *** 73/76(439)"201"
[AN 3795837]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2020.
   Mestermunkák a határ két oldalán = Majstorije sa obe strane granice = Craftsmanship on both sides of the border / [kiad. ... Halasi Csipke Közalapítvány]. - [Kiskunhalas] : Halasi Csipke Közalapítvány, cop. 2019. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88795-3-0 fűzött
Dél-Alföld - Vajdaság - kézműipar - népi díszítőművészet - csipkekészítés - szalmafonás - workshop
061.3(439-2Kiskunhalas) *** 061.3(497.11) *** 745.031.4(497.11) *** 745.031.4(439.14)
[AN 3795678]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9008 /2020.
Markó Tímea
   Írj arabul! : ABC füzet / szerzők Markó Tímea és Markó Michael. - Budapest ; [Budaörs] : [Magánkiad.], 2019. - 35 p. ; 30 cm
Fűzött
írásrendszer - arabok - példatár
003.332.5(076)
[AN 3796019]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2020.
Mészáros András (1953-)
   A Müncheni kódex olvasata : Nyíri Antal és munkatársai betűhű kritikai szövegkiadása alapján / az olvasatot és a szójegyzéket kész. és a kötetet szerk. Mészáros András és H. Tóth Tibor ; [közread. a] ... Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, ... Magyarságkutató Intézet. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány : Magyarságkutató Int., 2020. - 333 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 327-333.
ISBN 978-615-5568-96-1 kötött
Magyarország - magyar nyelv - 15. század - kódex - nyelvemlék
091.14(439)"14" *** 809.451.1-8"14"
[AN 3796049]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2020.
   Todoreszku : egy kivételes könyvtár kincsei : comorile unei biblioteci unice : treasures of a unique library / [szerk. ... Varga Bernadett] ; [kiad. az Országos Széchényi Könyvtár]. - Budapest : OSZK, 2020. - 248 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-709-0 kötött : 4900,- Ft
Todoreszku Gyula (1867-1919)
Magyarország - magánkönyvtár - 19. század - 20. század - könyvtári katalógus
027.1(439)Todoreszku_Gy. *** 017.2(439)Todoreszku_Gy.
[AN 3795364]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9011 /2020.
Munroe, Randall (1984-)
How to (magyar)
   Hogyan.. : komoly, tudományos válaszok nagyon komoly hétköznapi kérdésekre / Randall Munroe ; [ford. Kalapos Éva Veronika]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 339, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-943-8 fűzött : 4499,- Ft
tudomány - természettudomány
001 *** 5
[AN 3795706]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2020.
Rees, Martin (1942-)
On the future (magyar)
   A jövőről / Martin Rees ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, 2020. - 249 p. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 223-231.
ISBN 978-963-252-123-7 kötött : 4500,- Ft
prognosztika
008.2
[AN 3795840]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2020.
Weber, Max (1864-1920)
   A tudomány és a politika mint hivatás / Max Weber ; [ford. Glavina Zsuzsa]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 126, [2] p. ; 20 cm. - (Filozófiai kiskönyvtár, ISSN 2732-0898)
Tart.: A tudomány mint hivatásÞ; A politika mint hivatás. - Egys. cím: Wissenschaft als Beruf ; Politik als Beruf
ISBN 978-963-09-9705-8 fűzött : 1990,- Ft
tudomány - politológia - értelmiség
001 *** 32.001 *** 331.54 *** 316.334.3
[AN 3798405]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9014 /2020.
Choa Kok Sui (1952-)
Miracles through pranic healing (magyar)
   A pránagyógyítás csodái : az energiagyógyítás gyakorlati kézikönyve / Choa Kok Sui mester. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 286 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. "A csodálatos prána gyógyítás" és "Csodák a prána gyógyítással" címmel is. - Bibliogr.: p. 280-281.
ISBN 978-963-291-428-2 fűzött : 3490,- Ft
természetgyógyászat - ázsiai gyógymód - ezoterika
133 *** 615.89
[AN 3795960]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2020.
Constant, Alphonse Louis (1810-1875)
Livre des splendeurs (magyar)
   A ragyogás könyve / Eliphas Lévi ; [ford. Kozma Mihály, Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2020]. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-38-9 fűzött : 2500,- Ft
Kabbala
misztika - zsidó vallás
133 *** 296.65
[AN 3797873]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2020.
Herriott, Alain (1950-)
Supercharging quantum touch (magyar)
   Szuperszintű kvantumérintés : haladó technikák / Alain Herriott ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 204 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-425-1 fűzött : 2990,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
133.25 *** 615.89
[AN 3795957]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2020.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Mantrische Sprüche (magyar)
   Mantrák : [a hetesség misztériuma] / Rudolf Steiner ; [ford. Kabai Gyöngyi]. - [Miskolc] : Hermit, [2020]. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5984-40-2 fűzött : 1900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3797957]
MARC

ANSEL
UTF-89018 /2020.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Schicksal und Liebe (magyar)
   Sors és szeretet : három előadás / Rudolf Steiner ; [ford. Gál-Porkoláb Anita]. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 82 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5984-41-9 fűzött : 1900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3798659]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2020.
Uspenskij, Pëtr Demʹânovič (1878-1947)
The symbolism of the tarot (magyar)
   A tarot szimbolizmusa : az okkultizmus filozófiája képekben és számokban / P. D. Ouspensky ; [ford. Ladányi Krisztina]. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5984-49-5 fűzött : 1900,- Ft
tarot - jóskártya
133.3
[AN 3798662]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2020.
Williamson, Marianne (1952-)
Tears to triumph (magyar)
   Könnyekkel a győzelemig : spirituális gyógyulás a szorongás és a depresszió modern kori betegségeiből / Marianne Williamson ; [ford. Vörös Szabolcs Ágost]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 180 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-291-427-5 kötött : 3290,- Ft
ezoterika - depresszió - életvezetés
133.25 *** 616.895.4 *** 613.865
[AN 3796008]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9021 /2020.
   Fedezze fel a Gerecsei Tájvédelmi Körzetet! / [szerk. Kővári Anita] ; [kiad. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2020. - 34, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5241-26-0 fűzött
Gerecsei Tájvédelmi Körzet - természeti környezet
502.4(439)Gerecsei_Tájvédelmi_Körzet
[AN 3795833]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2020.
   Földünk állapota a fenntartható fejlődési célok tükrében / [szerk. Utasi Anett] ; [közread. a] Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet. - 3. átd. kiad. - Veszprém : Pannon Egy. Környezetmérnöki Int., 2019. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-188.
Kötött
fenntartható fejlődés - ökológia - statisztikai adatközlés - környezeti politika - 21. század
504.03(100)(083.41)
[AN 3796031]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2020.
   Lepkék és boroszlánok : a Tétényi-fennsík védelmének húsz éve / [szerk. Korda Márton] ; [közread. a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület]. - [Budapest] : Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyes., 2020. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-615-00-8103-8 kötött
Tétényi-fennsík - természeti környezet - természetvédelmi terület
502(439Tétényi-fennsík) *** 502.4(439Tétényi-fennsík)
[AN 3795369]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2020.
Oláh János
   Klímagazdálkodás : konzervatív környezetgazdálkodás, takarékos anyaggazdálkodás, helyi gazdálkodás, közösségintegrálás, bölcs fogyasztás / Oláh János. - Budapest : Kairosz, 2020. - 958 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-044-2 kötött : 6800,- Ft
ökológia - környezeti politika - fenntartható fejlődés - környezetmenedzsment - ökoszisztéma - erőforrás
504.03 *** 620.9 *** 711
[AN 3796038]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2020.
Selmeczi Kovács Ádám (1974-)
   Fedezze fel az Ipoly-völgyet! / [írta Selmeczi Kovács Ádám, Bezeczky Árpád, Kagyerják Pál] ; [kiad. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2020. - 36 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5241-31-4 fűzött
Ipoly mente - természeti környezet
502(439Ipoly_mente)
[AN 3795834]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2020.
   Természetfürkészet a Tétényi-fennsíkon : szakmai segédlet / szerk. Victor András ; [közread.] Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata. - Budapest : XXII. ker. Önkormányzat, 2018. - 60 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 60.
ISBN 978-615-5952-02-9 fűzött
Tétényi-fennsík - természeti környezet - geológia - flóra - fauna
502(439Tétényi-fennsík) *** 55(439Tétényi-fennsík) *** 581.9(439Tétényi-fennsík) *** 591.9(439Tétényi-fennsík)
[AN 3796034]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9027 /2020.
Vakharia, Vanessa
Math hacks (magyar)
   Megy a matek! : a világ legjobb matekkönyve : [pár jó tipp + kevesebb stressz = jobb jegyek] / Vanessa "Matekguru" Vakharia ; Hyein Lee illusztrációival ; [ford. Katona László, Vida Nikolett]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 152 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-403-642-5 fűzött : 2990,- Ft
matematika - gyermekkönyv
51(02.053.2)
[AN 3795477]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9028 /2020.
Höltzl Tibor
   Kémiai szimulációk az atomoktól a vegyipari reaktorokig / Höltzl Tibor és Veszprémi Tamás. - Budapest : Akad. K., 2019. - 547 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9972-6 kötött : 9800,- Ft
kvantumkémia - kvantummechanika - szimuláció - kémia
530.145 *** 519.876.5 *** 541
[AN 3795819]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9029 /2020.
   I-XIX. Földmérő Találkozó, 2000-2018 : fotóalbum : kész. a XX. Földmérő Találkozó tiszteletére / [szerk. Hodobay-Böröcz András] ; [rend. az] Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Földmérő Szakosztály, Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság. - Budapest : MFTTT, 2019. - 58 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
geodézia - konferencia - fényképalbum
528 *** 061.3(498.4)(084.12)
[AN 3795812]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9030 /2020.
Bán István (1942-)
   COVID-19 : PMSB artifical intelligence therapy / István Bán ; [transl. ... by Ákos Wallner, Piroska Draskóczy, Szilvia Sonkoly]. - Rev., enl. ed. - Budapest : Author, 2020. - 123 p. : ill. ; 26 cm
Számozási adatként: 40. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8113-7 kötött
alkalmazott matematika - mesterséges intelligencia - vírusos betegség
578.834.1 *** 51-7 *** 165.0.001.572 *** 616.988
[AN 3795402]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2020.
Bauer, Joachim (1951-)
Das Gedächtnis des Körpers (magyar)
   A testünk nem felejt : kapcsolataink és életmódunk hatásai idegrendszerünk és génjeink működésére / Joachim Bauer ; [ford. Turóczi Attila]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 261 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011. - Bibliogr.: p. 244-261.
ISBN 978-963-9718-39-5 fűzött : 3200,- Ft
stressz - interperszonális kapcsolat - genetika - pszichoszomatikus betegség
575 *** 316.472.4 *** 612.06 *** 616-02 *** 159.9
[AN 3798413]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2020.
   A Hortobágy madárvilága = The birdlife of the Hortobágy. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park Ig., 2020. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Fűzött
Hortobágy (alföldi táj) - madár - fauna
591.9(439Hortobágy)(084.12) *** 598.2(439Hortobágy)(084.12)
[AN 3797881]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2020.
Lohmann, Eva (1981-)
Corona und der Elefantenabstand (magyar)
   Hanna és az elefántnyi távolság : a koronavírusról gyerekeknek / szerző Eva Lohmann ; rajzok Dorothea Tust ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar Kid, 2020. - [24] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-509-222-2 kötött : 999,- Ft
vírusos betegség - megelőzés - gyermekkönyv
578.834.1(02.053.2) *** 616.988-084(02.053.2)
[AN 3795792]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2020.
Nádai Magda
   Idegenhonos vízi özönfajok megismerése, visszaszoríthatósága / Nádai Magda. - Jav. utánny. - [Budapest] : Nádai M., 2020. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-156.
ISBN 978-615-00-6931-9 fűzött
Magyarország - vízi állat - vízinövény - inváziós faj
581.9(439) *** 591.9(439) *** 581.524.2
[AN 3796067]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2020.
Prevention and control of Covid-19 (magyar)
   Tanácsok a koronavírus megelőzéséhez : teljes folyamat-útmutató, forgatókönyv alapú stratégia, kulcsszó-lekérdezés / főszerk. Zhang Wenhong. - Budapest : Medicina, 2020. - 67 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-781-4 fűzött : 1600,- Ft
vírusos betegség - megelőzés
578.834.1 *** 616.988-084
[AN 3795438]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2020.
Radinger, Elli H. (1951-)
Die Weisheit der Wölfe (magyar)
   A farkasok bölcsessége : mire taníthatnak bennünket a vadon lakói? / Elli H. Radinger ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, 2020. - 268, [4] p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-652-8 kötött : 3490,- Ft
farkas - etológia
599.742.1 *** 591.5
[AN 3795778]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2020.
   The Witt catalogue : a taxonomic atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea / [ed.-in-chief Thomas J. Witt]. - Budapest : Heterocera Press, 2008-. - 30 cm
A 10. kötettől szerk. Varga Zoltán
ISBN 978-963-88014-1-8
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6-17)
[AN 2785341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 11., Noctuinae III., Poliina / Zoltán Varga [et al.]. - 2020. - 313 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 301-310.
ISBN 978-615-5279-09-6 kötött
[AN 3795757] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9038 /2020.
   70 éve úton : Hungaropharma, 1949-2019 / [... szerk. Kertész Éva]. - Budapest : Hungaropharma Zrt., 2019. - 212 p. : ill., főként színes ; 30 cm + mell. ([8] p. ; 28 cm)
melléklet címe: Boldog születésnapot, Hungaropharma!
ISBN 978-615-81089-3-5 fűzött
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (Budapest)
Magyarország - gyógyszeripar - gyógyszerész - kereskedelem - vállalat - történeti feldolgozás
615.15(439)(092) *** 615 *** 661.12 *** 339(439) *** 061.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3796025]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2020.
Balogh Rita (1986-)
   Rita fitt konyhája / Balogh Rita. - [Budapest] : Fittalak Kft., cop. 2020. - 130, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7622-5 kötött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3795924]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2020.
Beck, Aaron T.
Prisoners of hate (magyar)
   A gyűlölet fogságában : a harag, az ellenségesség és az erőszak alapjai gondolkodásunkban / Aaron T. Beck ; [ford. Berghammer Rita]. - [Budapest] : Gabo, 2020. - 462 p. : ill. ; 21 cm. - (Gabo pszichológia, ISSN 2732-0596)
ISBN 978-963-406-994-2 kötött : 4790,- Ft
gyűlölet - erőszak - kognitív pszichológia
159.9.019:165.194 *** 616.89-008.444.7 *** 316.647.3
[AN 3798720]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2020.
Beke Artúr (1965-)
   Pain relief during labor and delivery : birth pain relief, painless birth / Artur Beke, Peter Krasznai. - Budapest : Golden Book, 2020. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-183.
ISBN 978-963-9275-50-8 kötött
szülés - érzéstelenítő
618.4-089.5 *** 615.212
[AN 3796076]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2020.
Burchard, Brendon (1977-)
High performance habits (magyar)
   Sikeres emberek kiemelkedő szokásai / Brendon Burchard ; [ford. Dezséry-Szük Dorottya]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 438 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 405-438.
ISBN 978-963-529-985-0 kötött : 5490,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3796157]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2020.
Burger Anikó
   Az örök nő gyakorlókönyve / Burger Anikó. - [Szigetszentmiklós] : [Burger A.], [2019]. - 160 p. ; 21 cm
Fűzött
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3795987]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2020.
Carolusson, Susanna
Det finns någon därinne (magyar)
   Valaki van odabenn.. : önbizalom és lelkiismeret agysérülés után / Susanna Carolusson. - Budapest : Medicina, 2020. - 238 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-226-759-3 fűzött : 2900,- Ft
Svédország - agysérülés - pszichológus - 21. század - memoár
616.831 *** 159.9(485)(092)Carolusson,_S.(0:82-94)
[AN 3795332]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2020.
   Az Eleki Életmódközpont szakácskönyve : [tisztán növényi alapú receptekkel és táplálkozási tanácsokkal] / [szerk. Pásztor Katalin, Somogyi-Balogh Magdolna] ; [fotók Pásztor Katalin, Vass Szilárd ...] ; [közread. a Vajdaságért Alapítvány]. - Elek : Vajdaságért Alapítvány, 2020. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6747-6 kötött
táplálkozástudomány - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3795955]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2020.
Ellis, Albert (1913-2007)
Reason and emotion in psychotherapy (magyar)
   Értelem és érzelem a pszichoterápiában / Albert Ellis. - Budapest : Animula, [2020]. - 172 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 170-172.
ISBN 978-615-5574-32-0 fűzött
pszichoterápia
615.851
[AN 3795327]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2020.
Erikson, Erik H. (1902-1994)
The life cycle completed (magyar)
   A teljes életciklus / Erik H. Erikson. - Budapest : Animula, [2019]. - 91 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 88-90.
ISBN 978-615-5574-28-3 fűzött
fejlődéslélektan
159.922.2
[AN 3795348]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2020.
Essential skills in family therapy (magyar)
   Alapvető készségek a családterápiában / JoEllen Patterson [et al.]. - [Budapest] : Animula, cop. 2020. - 211 p. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 29.)
Bibliogr.: p. 194-204.
ISBN 978-615-5574-30-6 fűzött
pszichoterápia - családterápia - pszichiáter
159.964.26 *** 615.851 *** 364.044.24
[AN 3795328]
MARC

ANSEL
UTF-89049 /2020.
Ferenczi Sándor (1873-1933)
   Lélekgyógyászat : válogatott írások / Ferenczi Sándor ; [vál. Gulyás Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 111 p. ; 20 cm. - (Filozófiai kiskönyvtár, ISSN 2732-0898)
ISBN 978-963-09-9704-1 fűzött : 1990,- Ft
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3798403]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2020.
Grout, Pam (1956-)
A course in miracles experiment (magyar)
   A csodák tanítása egyszerűen / Pam Grout ; [ford. Szabó Nóra, Tóth Gábor]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 436 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-073-2 kötött : 5490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3796156]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2020.
   Gyógyszereim 5xM : mit, miért, mennyit, mikor, miként? : a gyógyszerész válaszol : szakmai segédanyag a gyógyszerszedési lakossági tájékoztatóhoz / ... összeáll. Somogyi Orsolya ; [közread. a] Hungaropharma. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Hungaropharma, [2019]. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81089-4-2 fűzött
gyógyszerészet - útmutató
615(036)
[AN 3795809]
MARC

ANSEL
UTF-89052 /2020.
Haager, Dagmar
Lexicon der Numerologie und der Tarot (magyar)
   Numerológia és tarot lexikon / [Dagmar Haager] ; [ford. Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2020]. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-44-0 fűzött : 3100,- Ft
jövendőmondás - számmisztika - kártyajáték
159.961.324 *** 159.961.335 *** 133.3
[AN 3797872]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2020.
Handbook of mentalizing in mental health practice (magyar)
   A mentalizáció alapú terápia kézikönyve / szerk. Anthony W. Bateman, Peter Fonagy ; [ford. Gáspár Éva]. - Budapest : Oriold, 2020. - XXVII, 578 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-15-9 fűzött : 7500,- Ft
elmegyógyászat - pszichoterápia
616.89 *** 615.851
[AN 3795682]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2020.
   Heros Aquarex S10/D7 / [szöveg ... Rajnai Attila ..., Berki Imre ...] ; [... fotó ... Borsos Mihály] ; [... ford. ... Bánhegyi Anna] ; [kiad. ... BM Heros Zrt.]. - [Budapest] : BM Heros Zrt., 2020. - 167 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-7347-7 kötött
tűzoltóautó
614.846
[AN 3795479]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2020.
   Információk demenciáról alapfokon : felkészülés a változásokra : tájékoztató füzet a demenciáról / [szerk. Kányai Róbert, Kárándi Erzsébet, Vajda Norbert] ; [kiad. a Katolikus Szeretetszolgálat]. - [Budapest] : Katolikus Szeretetszolgálat, 2019. - 32, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80329-8-8 fűzött
Magyarország - elbutulás - idősgondozás - útmutató
616.892-053.9 *** 364.65-053.9(439)(036)
[AN 3795878]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2020.
   Kézikönyv a Budapesti Korai Fejlesztő Központ munkatársai által átdolgozott BKFK SEED fejlődési skála felvételéhez : a profilok felvételének leírása : módszertani útmutató / [... szerk. Tóth Anikó]. - Budapest : BKFK, 2019. - 228 p. : ill. ; 26 cm
Borítócím: BKFK SEED fejlődési skála : módszertani útmutató. - Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 978-615-81453-0-5 fűzött
gyermeki fejlődés - fejlődési rendellenesség - orvosi diagnosztika - gyermeklélektan - lelki fejlődés
159.922.7 *** 612.65 *** 616-007 *** 616-07
[AN 3796066]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2020.
Kollár Kata
   Önismereti edzés avagy A rendszeres edzés stratégiája : Harcosképző I. rész / Kollár Kata. - [Szolnok] : [Kollár K.], 2019. - 186 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-4622-8 fűzött : 3990,- Ft
testkultúra - sport - önismeret - életmód
613.865 *** 796 *** 159.9
[AN 3795657]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2020.
   Kreativitás : szöveggyűjtemény / [szerk.] Ménes András. - Budapest : MyBook : [Ménes A.], 2020. - 164 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7974-5 fűzött
kreativitás
159.928.238
[AN 3795520]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2020.
Lippai Marianna
   Köszönöm életkedv. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - [200] p. ; 15 cm
Szerző Lippai Marianna. - Spirál fűzéssel
Fűzött
mentálhigiénia - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 3796009]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2020.
Litia Aniya
   Szürke hétköznapok kincsei : reflektorfényben az önbecsülés és a motiváció / Litia Aniya. - Budapest : MyBook : [Magánkiad.], 2020. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7726-0 fűzött : 3900,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3795512]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2020.
Nagy Gábor
   Végtelen ciklusaink / Nagy Gábor. - [Budapest] : Nova Idea Investment Kft., [2020]. - [2], 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7568-6 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - üzleti élet - információs társadalom
613.865 *** 65.013 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3795397]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2020.
Papp Lajos (1948-)
   Magyarok egészségkönyve : test-lélek-szellem harmóniája / Papp Lajos ; [alkotótársam Zana Diána]. - [Budapest] : Szívvel-Lélekkel Szolgáltató Kft., 2019. - 386 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7190-9 kötött : 10000,- Ft
egészség - mentálhigiénia - spiritualizmus
613 *** 613.865 *** 141.135
[AN 3795938]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2020.
Pilát Gábor (1971-)
   Szex és lélek / Pilát Gábor. - [Biatorbágy] : [Pilát G.], cop. 2020. - 146, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-7855-7 fűzött : 2850,- Ft
nemi élet - szexuálpszichológia
613.88 *** 159.922.1
[AN 3795989]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2020.
   Pulmonológia / szerk. Losonczy György [et al.]. - Budapest : Medicina, 2020. - XXII, 799 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-768-5 kötött : 19800,- Ft
tüdőgyógyászat
616.24
[AN 3796195]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2020.
Ridovics Anna, T. (1958-)
   Történelem pipafüstben : válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum pipagyűjteményéből = History in pipe smoke : selection from the pipe collection of the Hungarian National Museum / Ridovics Anna. - Budapest : MNM : Martin Opitz K., 2019. - 447 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 441-447.
ISBN 978-963-9987-61-6 kötött : 9900,- Ft : 35 EUR
dohányzás - pipa - művelődéstörténet - múzeumi gyűjtemény
613.84 *** 688.932 *** 930.85(100) *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3796075]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2020.
Ritter Andrea (1962-)
   El(ő)bújás : egy meleg férfi útja az önelfogadásig / Ritter Andrea. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 133 p. ; 18 cm. - (A terapeuta esetei, ISSN 2560-1482)
Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 978-963-304-931-0 fűzött : 2500,- Ft
pszichoterápia - homoszexualitás
613.885 *** 615.851
[AN 3795679]
MARC

ANSEL
UTF-89067 /2020.
Seeking the spiritual path (magyar)
   A spirituális ösvényt keresve : szemelvények a Lifeline magazinból / [kiad. az Anonim Túlevők Magyarországi Közössége]. - [Budapest] : Anonim Túlevők Mo.-i Közössége, cop. 2020. - 114, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81545-0-5 fűzött
spiritualizmus - mentálhigiénia
613.865 *** 141.135
[AN 3796170]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2020.
Solter, Aletha Jauch (1945-)
Attachment play (magyar)
   Gyógyító és kapcsolódó játékok : nevelési problémák megoldása a játék, a nevetés és a kapcsolat erejével / Aletha J. Solter ; [ford. Károlyi Juli]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2020. - 245 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 239-245.
ISBN 978-615-5932-36-6 fűzött : 3150,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - játék
159.922.7 *** 37.018.1 *** 793/794
[AN 3795715]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2020.
Szabó, Peter
Umstell Geschichten (magyar)
   Szempillantás előtt : az újra-hangolódás művészete... amikor az élet nem tartja magát a tervhez / Peter Szabó ; [ford. Szabó Elemér Zoltán] ; [közread. a] SolutionSurfers Magyarország. - Budapest : SolutionSurfers Mo., 2020. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-802-686-4 kötött : 2800,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3796184]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2020.
Szentesi Éva (1985-)
   A legfontosabbat utoljára hagytam / Szentesi Éva. - [Budapest] : Libri, 2020. - 174, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-671-6 kötött : 3499,- Ft
rákbetegség - magyar irodalom - memoár
616-006(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3795852]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2020.
   Szív- és érgyógyászat / szerk. Merkely Béla, Becker Dávid. - Budapest : Semmelweis, 2020. - 2 db : ill., részben színes ; 28 cm
keretcím: Semmelweis orvosi könyvek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-508-8 fűzött : 22000,- Ft
szívgyógyászat - angiológia
616.1
[AN 3795382]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XXXVIII, 477 p.
ISBN 978-963-331-509-5
[AN 3795383] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - XX, 479-877 p.
ISBN 978-963-331-510-1
[AN 3795388] MARC

ANSEL
UTF-89072 /2020.
Szlafkai Éva
   Élj kreatívan! : önmegvalósítás és problémamegoldás a mindennapokban / Szlafkai Éva ; [ill. Nagy Norbert]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 359 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 349-353.
ISBN 978-963-304-861-0 fűzött : 3900,- Ft
kreativitás - életvezetés
159.928.238 *** 613.865
[AN 3796163]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2020.
Tulassay Tivadar (1949-)
   Gyermekorvosi differenciáldiagnosztika / Tulassay Tivadar. - Budapest : Medicina, 2020. - 434 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-226-750-0 fűzött : 12700,- Ft
gyermekgyógyászat - differenciáldiagnosztika
616-079.4 *** 616-053.2
[AN 3796087]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2020.
Varga-Szilágyi Gyula
   Buteyko tanfolyami könyv asztma, COPD és allergia ellen / Varga-Szilágyi Gyula, Patrick McKeown. - [Budapest] : Buteyko Kft., [2020]. - 109 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Fűzött : 4900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-7409-6)
légzés - egészséges életmód
612.2 *** 613
[AN 3798703]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2020.
Westman, Henrietta (1970-)
Vägen till Vincent (magyar)
   A Vincenthez vezető út : az első donorméhből született gyermek története / Henrietta Westman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 325 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-89-0 fűzött : 3999,- Ft
szervátültetés - méh - szülés - dokumentumregény
618.2(0:82-31) *** 618.14-089.843(0:82-31)
[AN 3795673]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9076 /2020.
Blum, Richard
PHP, MySQL & JavaScript all-in-one for dummies (magyar)
   PHP, MySQL & JavaScript / Richard Blum ; [ford. Gonda László]. - Budapest : Panem Kv., 2020. - XIX, 789 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-72-1 fűzött : 8500,- Ft
weblapszerkesztés
519.682 *** 681.324Internet
[AN 3795764]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2020.
Guta Gábor
   Szoftverfejlesztés okosan Pythonnal : agilis csapatok közös nyelve / Guta Gábor. - Budapest : Panem Kv., 2020. - XXVI, 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-615-5186-74-5 fűzött : 2400,- Ft
programnyelv
519.682Python
[AN 3795780]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2020.
Szabolcsi Róbert (1965-)
   Irányítástechnikai rendszerek tervezése és vizsgálata MATLAB környezetben / Szabolcsi Róbert ; [közread. az] Óbudai Egyetem. - Budapest : Óbudai Egy., 2020. - 395 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-449-187-3 fűzött
irányítástechnika - integrált programcsomag
681.5 *** 519.688MATLAB
[AN 3796133]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

9079 /2020.
Oszvald József (1951-)
   Az ipari termelés kezdetei a Bakonyban : üveghuta Pillén (Városlőd) és vashámor Kislődön a 18. században = Glashütte in Pille (Waschludt/Városlőd) und Eisenhammer bei Kischludt (Kislőd) im 18. Jahrhundert / Oszvald József ; [kiad. a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Városlőd : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2020. - 36, 36 p. : ill. ; 30 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8119-9 fűzött
Kislőd - Városlőd - szerszámkovácsipar - üvegipar - ipartörténet
666.1(439-2Városlőd)(091) *** 682.3(439-2Kislőd)(091)
[AN 3796026]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9080 /2020.
   A falkutatás elmélete és gyakorlata a műemlékvédelemben / [szerk. Bardoly István, Haris Andrea] ; [rend., közread. a] Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete. - Budapest : RÉKE, 2020. - 255 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2020. febr. 27-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81520-0-6 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - fal
692.2 *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3796052]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9081 /2020.
   Az elektromobilitás oktatással összefüggő fejlesztési irányainak meghatározása / Ágoston György [et al.] ; [közread. a Dunaújvárosi Egyetem]. - Dunaújváros : DUE Press, 2019. - 225 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9915-90-9 fűzött
Dunaújváros - gépjárműipar - elektrotechnika - mechatronika - mérnökképzés - egyetem
629.113 *** 621.3 *** 681.5 *** 681.3.004.14 *** 378.662(439-2Dunaújváros)
[AN 3795391]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2020.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Airport, Hungary : [szárnyak, vágyak, magyarok] / Kordos Szabolcs. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-92-6 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - légi közlekedés - ezredforduló - anekdota
656.7(439)(0:82-36)
[AN 3797896]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2020.
Kotra Károly
   Interaktív KRESZ-könyv motorkerékpár-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Hangyási Attila]. - Püspökladány : Kotra Kft., 2020. - 224 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-08-3 fűzött : 2800,- Ft
közlekedési szabály - motorkerékpár - tankönyv
656.1.05(078) *** 656.18.05(078)
[AN 3798639]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2020.
Miskárik László
   A Nyíregyházi Gépészeti Telephely története / [írta ... Miskárik László]. - Nyíregyháza : Miskárik L., 2020. - 102 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 101.
ISBN 978-615-00-7446-7 fűzött
MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt.. Járműbiztosítási Igazgatóság. Területi Műhely (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - telephely - jármű-üzemeltetés - vasút - történeti feldolgozás
629.4.083(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3795325]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2020.
Szabolcsi Róbert (1965-)
   Pilóta nélküli légijárművek automatikus repülésszabályozó rendszerei : rendszertervezés és rendszervizsgálat / Szabolcsi Róbert ; [közread. az] Óbudai Egyetem. - Budapest : Óbudai Egy., 2020. - 640 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-449-168-2 fűzött
pilóta nélküli repülőgép - repüléstechnika - automatizált irányítási rendszer
629.7-519 *** 629.7.05 *** 681.5
[AN 3796131]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2020.
Szabolcsi Róbert (1965-)
   UAV/UAS rendszerek koncepcionális és előzetes tervezése, vizsgálata / Szabolcsi Róbert ; [közread. az Óbudai Egyetem]. - Budapest : Óbudai Egy., 2020. - 282 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-449-169-9 fűzött
pilóta nélküli repülőgép - automatizált irányítási rendszer
629.7-519 *** 681.5
[AN 3796132]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9087 /2020.
Dóra Melinda Tünde
   Kertkaland : termelj magadnak zöldséget! / Dóra Melinda Tünde. - Budapest : Central Kv., 2020. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-341-128-5 fűzött : 4900,- Ft
konyhakertészet
635
[AN 3798370]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2020.
Dowding, Charles
No dig organic home & garden (magyar)
   Ásásmentes biokert : zöldségek, gyümölcsök termesztése és felhasználása organikus módon / Charles Dowding & Stephanie Hafferty ; [ford. Vojczek Judit]. - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2020. - 217 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 978-615-5828-10-2 fűzött : 6800,- Ft
biológiai növénytermesztés - amatőr kertészkedés
631.147 *** 635
[AN 3796122]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2020.
   Erjesztett élet éltető étkeink : bevezetés a fermentált élelmiszerek kultúrájába és ami őseink konyhájából megmaradt / szerk. Csicsor János ; Somlósi Lajos ... alapján ... - [Szentkirályszabadja] : Hymato Products Kft., 2020. - 77 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8288-2 fűzött
erjesztés - ételrecept
663.15(083.12)
[AN 3796037]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2020.
Friedler József (1940-)
   "A malomnak nincsen köve..." : a sólyi Friedler-malom emlékképekben / Friedler József ; ... sajtó alá rend. és szerk. Friedler Magdolna. - Veszprém : Magánkiad., 2020. - 112 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-8280-6 kötött
Friedler család
Sóly - vízimalom - családtörténet - történeti feldolgozás
664.7(439-2Sóly)(091) *** 929.52(439-2Sóly)Friedler
[AN 3796050]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2020.
Tornóczky Anita
   Izé szerint a világ : [egy mentett kutya igaz történetei az emberi jóságról és galádságról, az állatvédelemről, a jó kutyává és gazdivá válásról] / Tornóczky Anita. - [Budapest] : Kossuth, 2020. - 189, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-544-088-7 kötött : 3400,- Ft
kutya - állatvédelem - állatirodalom
636.7(0:82-35) *** 504.74.06
[AN 3795900]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9092 /2020.
Csonka Enikő
   Gastrohobbi : egyszerűen, gyorsan, finomat! / Csonka Enikő, Varga Gergő ; [fotó Busák Attila]. - Budapest : Centrál Kv., 2020, cop. 2018. - 171, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Az internetről letölthető filmekkel
ISBN 978-963-341-279-4 fűzött : 4590,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3798005]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2020.
Kerridge, Tom (1973-)
Lose weight for good (magyar)
   Fogyjunk le végleg : alacsony kalóriatartalmú ételek, izgalmas ízek / [Tom Kerridge] ; [ford. Nimila Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-544-020-7 kötött : 5990,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3796120]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2020.
Nagy Réka
   Ökoanyu : csináld magad! : több mint 100 környezettudatos recept / Nagy Réka. - Budapest : Central Kv., 2020, cop. 2017. - 117 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
ISBN 978-963-341-255-8 fűzött : 2900,- Ft
kozmetikum - természetes anyag - háztartás - szakácskönyv
646.7 *** 641.55(083.12) *** 665.5 *** 64(083.13)
[AN 3798366]
MARC

ANSEL
UTF-89095 /2020.
Náray Tamás (1959-)
   Utolsó reggeli Párizsban : kedvenc francia süteményreceptjeim / Náray Tamás. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 164, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-56-6 kötött : 5990,- Ft
Franciaország - sütemény - ételspecialitás
641.852(083.12) *** 641.568(44)(083.12)
[AN 3795927]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2020.
Szabó Adrienn
   Magyar superfood : 65 szuperétel, 106 szuperélelmiszer / Szabó Adrienn. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 239 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 224-229.
ISBN 978-615-5417-58-0 kötött : 5990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.2
[AN 3795776]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2020.
   Szépemlékű retikülök. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2020]. - 139 p. : ill., részben színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-23-8 fűzött : 2100,- Ft
táska - művelődéstörténet
646.48 *** 930.85
[AN 3795459]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2020.
Szűcs Henrik Mihály
   "A szent küldetés..." : GastroCamelot trilógia / Szűcs Henrik Mihály. - Budapest : [Szűcs H. M.], 2020. - 299 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-7561-7 fűzött
gasztronómia - konyhatechnika - ételrecept
641.5 *** 641.55(083.12)
[AN 3796148]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2020.
Wedding planner (magyar)
   Esküvőtervező / [ford. Alföldy Zsigmond Péter]. - Budapest : Scolar, 2019. - [123] p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 5999,- Ft
rendezvényszervezés - esküvő
649.9 *** 392.5
[AN 3796006]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9100 /2020.
Just us (magyar)
   Te+én=BF : legjobb barátok könyve / [ford. Boczán Bea]. - Budapest : Manó Kv., 2019. - [73] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-403-627-2 kötött : 3490,- Ft
barátság - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
177.63(02.053.2) *** 087.5
[AN 3795976]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2020.
Kiskovács Eszter
   Barátkönyv : emlékkönyvem rólatok, akikre mindig emlékezni fogok / rajz. Kiskovács Eszter. - [Budapest] : Hajós-Wisinger Kft., 2019. - [111] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4968-7 kötött : 3990,- Ft
barátság - önismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
177.63(02.053.2) *** 159.9(02.053.2) *** 087.5
[AN 3795984]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2020.
Mill, John Stuart (1806-1873)
On liberty (magyar)
   A szabadságról / John Stuart Mill ; [ford. Pap Mária]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 191 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 81.)
ISBN 978-963-479-387-8 fűzött : 1499,- Ft
társadalomfilozófia
1(410)Mill,_J._S. *** 141.7
[AN 3798393]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2020.
Singh, Kirpal (1894-1974)
Naam or word (magyar)
   A naam vagy az ige / Kirpal Singh ; [ford. Berki Tamás, Bertók András, Ládi Kati] ; [kiad. SKRM Magyarországi Közössége]. - [Miskolc] : SKRM MK, 2020. - 392, [6] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89084-8-3 kötött
spiritualizmus
141.135
[AN 3795934]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9104 /2020.
   365 bibliai idézet / [... vál., szerk. Hegyi László] ; [fotó Dékány Zsolt]. - Pécs : Alexandra, 2018. - [365] p. : ill., színes ; 14 cm
Papírtokban. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-447-432-6 fűzött : 2999,- Ft
Biblia
idézetgyűjtemény
22.046
[AN 3795985]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2020.
   "Aki olvassa, értse meg!" : Dániel könyve / [... összeáll. Vankó Zsuzsanna]. - Budapest : BIK Kvk., 2019-2020. - 2 db ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2020/1.)
Fűzött
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.5.07
[AN 3795695]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2019. - 146 p.
ISBN 978-615-5260-79-7
[AN 3795697] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2020. - 118 p.
ISBN 978-615-5260-80-3
[AN 3795698] MARC

ANSEL
UTF-89106 /2020.
Baxter, Mary Kathryn
A divine revelation of heaven (magyar)
   Amit a mennyről mindenkinek tudni lehet / Mary K. Baxter és T. L. Lowery ; [ford. Horváthné Várszegi Zsuzsanna]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2020. - 191, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6017-07-9 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3798385]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2020.
Borda Lajos (1950-)
   Dupla kávé : katolikus vélemény : vitairat, második rész / Borda Lajos ; [közread. a] Borda Antikvárium. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2020. - 96, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8006-66-0 fűzött
katolikus egyház - ökumené - zsidóság
261.8 *** 296 *** 282
[AN 3795609]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2020.
Braaten, Carl E. (1929-)
Who is Jesus? (magyar)
   Vitatott Jézus : kicsoda Ő? / Carl E. Braaten ; [ford. Bellák Erzsébet]. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2020. - 170 p. ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81460-1-2 fűzött
Jézus
krisztológia
232
[AN 3796010]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2020.
Encausse, Gérard (1865-1916)
La Cabbale (magyar)
   Kabbala / Papus ; [ford. Ladányi Lóránd]. - 2. jav. kiad. - [Miskolc] : Hermit, [2020]. - 210 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5984-39-6 fűzött : 2700,- Ft
Kabbala
296.65
[AN 3797870]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2020.
Erdélyi Judit (1946-)
   Ajtónyitás: vajon kinek? / Erdélyi Judit. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2018]. - 94 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2007. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7369-77-3 fűzött
kereszténység - természetgyógyászat - ezoterika
239 *** 23/28 *** 615.89 *** 133.25
[AN 3797946]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2020.
Ferenczy József
   Nagyhét és szenvedéstörténet / Ferenczy József. - [Tatabánya] : Ferenczy J., 2020. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7747-5 fűzött : 2000,- Ft
húsvét - szenvedéstörténet
232.96 *** 264-041.5
[AN 3795417]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2020.
Frigyesy Ágnes (1963-)
   Íme az én szeretett fiam! : Böjte Csaba ferences kisebb testvéri küldetéséről : a szerző tudósításaival, felvételeivel, Csaba testvér gondolataival / Frigyesy Ágnes. - Budapest : [Frigyesy Á.], 2020. - 176 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-7600-3 fűzött
Böjte Csaba (1959-)
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - publicisztika
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(0:82-92)
[AN 3796145]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2020.
Grignon de Montfort, Louis-Marie (1673-1716)
Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge (magyar)
   A tökéletes Mária-tisztelet / Montforti Grignion Szent Lajos Mária ; a ... fordítást előszóval és imákkal ell. ... Csávossy Elemér. - 3. kiad. - Budapest : Ős-Kép K., 2020. - 283 p. ; 14 cm. - (Katolikus könyvtár, ISSN 2498-714X ; 7.)
ISBN 978-615-81579-0-2 fűzött
mariológia
232.931.8
[AN 3797961]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2020.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The art of prayer (magyar)
   Az ima művészete : kézikönyv az imádkozáshoz / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2018. - 237 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80941-8-4 fűzött : 3200,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3796200]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2020.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
A better covenant (magyar)
   Egy jobb szövetség / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2019. - 40, [1] p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5989-05-6 fűzött : 520,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3796276]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2020.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Bible healing study course (magyar)
   Bibliatanulmány a gyógyulásról / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2019. - 128, [2] p. ; 27 cm. - (Bibliatanulmány-sorozat)
ISBN 978-615-5989-02-5 fűzött : 3200,- Ft
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3796187]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2020.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Bible prayer study course (magyar)
   Bibliatanulmány az imáról / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2020. - 231, [3] p. ; 27 cm. - (Bibliatanulmány-sorozat)
ISBN 978-615-5989-03-2 fűzött : 4800,- Ft
imádkozás - bibliamagyarázat
22.07 *** 248.143
[AN 3796189]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2020.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Following God's plan for your life (magyar)
   Hogyan kövesd Isten életedre vonatkozó tervét? / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2018. - 183 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80941-7-7 fűzött : 2400,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3796204]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2020.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
A fresh anointing (magyar)
   Friss kenet / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2020. - 138 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5989-09-4 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3796194]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2020.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Paul's revelation (magyar)
   Pál kijelentése : a békéltetés evangéliuma / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2019. - 41, [2] p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5989-06-3 fűzött : 520,- Ft
Pál (apostol) (8?-67)
apostol - szent - keresztség
281.2(092)Pál *** 235.3(092)Pál *** 231.2 *** 265.1
[AN 3796271]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2020.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The precious blood of Jesus (magyar)
   Jézus drága vére / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2019. - 36, [3] p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5989-07-0 fűzött : 520,- Ft
vallásos irodalom - krisztológia
231.2 *** 244
[AN 3796272]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2020.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The real faith (magyar)
   A valódi hit / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2018. - 60, [1] p. ; 15 cm
ISBN 978-615-80941-9-1 fűzött : 850,- Ft
kereszténység - hit - vallásos irodalom
23/28 *** 234 *** 244
[AN 3796279]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2020.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Understanding the anointing (magyar)
   A kenet megértése / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2020. - 177, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5989-08-7 fűzött : 2600,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3796202]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2020.
   "Kit küldjek el, ki megy el nékünk?". - Budapest : BIK Kvk., 2020. - 187 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2020/2.)
ISBN 978-615-5260-82-7 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3795699]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2020.
Klestenitz Tibor (1980-)
   Pajzs és kard : Bangha Béla élete és eszmeisége / Klestenitz Tibor. - Budapest : Századvég, 2020. - 431 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 401-431.
ISBN 978-615-5164-63-7 fűzött : 3490,- Ft
Bangha Béla (1880-1940)
Magyarország - teológus - jezsuiták - 20. század
271.5(439)(092)Bangha_B.
[AN 3796137]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2020.
Maḥzŵr (héber, magyar)
   Maḥzŵr lmŵʿdy ʾel : ünnepi imádságok a templomban használatos sorrendben / ... fordítással ell.. Schön József. - [S.l.] : [s.n.], [2020]-. - 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Neumann, 1900. - Héber és magyar nyelven
Kötött
zsidó vallás - zsidó ünnep - ima - hasonmás kiadás
296.312 *** 094/099.07
[AN 3796098]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Szukoth ünnepére : első két nap. - [2020]. - 45, 286, 16 p.
Imakönyv : Szukkot első 2 napja
[AN 3796101] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Szukoth ünnepére : utolsó két nap. - [2020]. - 48, 259, 16 p.
Imakönyv : Szukkot utolsó napja
[AN 3796104] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Sebuot ünnepre. - [2020]. - 34, 237, 16 p.
Imakönyv : Sovuajsz
[AN 3796105] MARC

ANSEL
UTF-89127 /2020.
Mányoki János (1956-)
   Öt könyvecske : vallásról, utakról, hazai földről / Mányoki János ; [szerk. és bev. Pintér Gábor] ; [az illusztrációkat kész. Drabik Anna]. - Budapest : Mányoki J., 2020. - 517 p. : ill. ; 22 cm
Tart.: KoturnusÞ; Köztes létÞ; Az oroszlán nyomábanÞ; FöldközelbenÞ; Hajnalban. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7973-8 kötött
Magyarország - evangélikus egyház - magyar irodalom - válogatott művek
284.1(439) *** 894.511-821
[AN 3795425]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2020.
Nagy J. Endre (1941-)
   Kereszténység és szabadság : válogatott tanulmányok / Nagy J. Endre. - Budapest : Vigilia, 2020. - 350 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-72-9 fűzött : 3500,- Ft
vallásszociológia - vallás és politika viszonya - kereszténység - szabadság
261 *** 261.7 *** 316.3 *** 23/28 *** 123
[AN 3795419]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2020.
Oláh János (1959-)
   Angyalok, démonok, amulettek, adalékok, homíliák / Oláh János. - Budapest : Gabbiano Print, 2020. - 580 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5346-36-1 kötött
judaisztika
296 *** 39(=924) *** 930.85(=924)
[AN 3795982]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2020.
   Present and past in the study of religion and magic / ed. by Ágnes Hesz, Éva Pócs. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 389 p., [14] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Religious anthropological studies in Central Eastern Europe, ISSN 2416-0318 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-056-2 kötött : 5200,- Ft
vallástudomány - népi vallásosság
291 *** 398.3(100)
[AN 3796062]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2020.
Rohr, Richard (1943-)
   A férfi útja II : maszkok, hegek, archetípusok / Richard Rohr ; [... ford. Lisztes Gábor ..., Endreffy Zoltán]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 210, [3] p. ; 20 cm
A ford. a "The Wild Man's journey" (Ohio : St. Anthony Messenger Press, 1996) és a "Masken des Maskulinen" (München : Claudius Verl., 1993) c. kiad. alapján kész. - A címoldalon a megjelenés éve: 2004. - Bibliogr.
ISBN 963-86634-2-1 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom - férfi
244 *** 316.37-055.1
[AN 3797879]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2020.
Szemerey István
   Jézus, a szkíta / Szemerey István. - [Budapest] : Szemerey B. I., 2020. - 398 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 397-398.
ISBN 978-615-00-7819-9 kötött : 3990,- Ft
krisztológia - szentkoronatan - magyarságkutatás
232(089.3) *** 342.519.8(439)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3795933]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2020.
Vidéki Konstantin
   Újjászületés: Szent Szellem és Isten kinyilatkoztatott igéje által / Vidéki Konstantin. - Budapest : MyBook ; [Nagykökényes] : [Vidéki K.], 2020. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8070-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3795531]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2020.
Young, William Paul (1955-)
The shack (magyar)
   A viskó / Wm. Paul Young ; Wayne Jacobsen és Brad Cummings közrem. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2020. - 256, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6017-09-3 fűzött : 3290,- Ft
vallásos irodalom - kanadai angol irodalom - regény
244(0:82-31) *** 820-31(71)=945.11
[AN 3798380]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9135 /2020.
Atzmon, Gilad (1963-)
The wandering who? (magyar)
   A bolygó kicsoda? : tanulmány a zsidó identitáspolitikáról / Gilad Atzmon. - Hédervár : Publio, cop. 2019. - 266 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-443-621-8 fűzött : 3490,- Ft
Izrael - zsidóság - nemzettudat - identitás - nemzet - stratégia
316.63(=924) *** 323.1(569.4)
[AN 3796040]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2020.
Dérer Zsolt Attila
   A boldog házasság nagykönyve : őszintén, nyíltan, tabuk nélkül / Dérer Zsolt. - [Egerszalók] : Milehisz K., 2020. - 238 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-615-81478-0-4 fűzött
házasság - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.865
[AN 3795415]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2020.
Ferenc (pápa) (1936-)
Politique et société (magyar)
   Politika és társadalom : beszélgetések Dominique Woltonnal / Ferenc pápa ; [ford. Bende József]. - Budapest : Vigilia, 2020. - 307 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-70-5 fűzött : 2900,- Ft
pápa - társadalom - vallás és politika viszonya - 21. század - interjú
316.3 *** 261.7 *** 262.13(092)Ferenc(047.53)
[AN 3795418]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2020.
   Fiatalok a Kárpát-medencében a 21. század elején : a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a PTE BTK Demográfia és Szociológia PhD Iskola által 2018. október 26-27-én megrendezett II. doktorandusz konferenciájának előadásait összefoglaló tanulmánykötet / [szerk. Kovács Teréz, Molnár Gergely]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2019. - 141 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 13.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5639-19-7)
Kárpát-medence - ifjúságszociológia - határon túli magyarság - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-053.6(=945.11)(4-191)"201"(083.41)
[AN 3795975]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2020.
Jakab Réka (1974-)
   Táguló és szűkülő terek : a veszprémi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete / írta Jakab Réka és Kákonyi Anna ; [közread. a] Veszprémi Zsidó Hitközség. - Veszprém : Veszprémi Zsidó Hitközs., 2020. - 486 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 464-469.
ISBN 978-963-89474-1-3 fűzött
Veszprém - zsidóság - történeti feldolgozás
316.347(=924)(439-2Veszprém)"17/19" *** 943.9-2Veszprém(=924)
[AN 3795983]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2020.
   Kik mentik meg a világot? : [a műszaki értelmiség társadalmi felelőssége] : [tanulmányok] / [szerk. Koltai Péter]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2020. - 177 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6105-04-2 fűzött : 3490,- Ft
társadalmi felelősség - fenntartható fejlődés - műszaki értelmiség
316.6(100) *** 504.03(100) *** 316.343.65
[AN 3795552]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2020.
Kirk, Russell (1918-1994)
America's British culture (magyar)
   Amerika brit kultúrája / Kirk Russell ; [ford. Pásztor Péter]. - [Budapest] : MMA K., 2020. - 157 p. ; 20 cm. - (Pars pro toto, ISSN 2676-9751)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-80-8 fűzött : 3500,- Ft
Egyesült Államok - kultúra - civilizáció - kultúraszociológia - művelődéstörténet
316.7(73) *** 930.85(73)
[AN 3796068]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2020.
Krogerus, Mikael (1976-)
The communication book (magyar)
   44 kommunikációs modell : a hatékony önkifejezés és eredményes együttműködés könyve / Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler ; [ill. Sven Weber] ; [ford. Kenyeres Anna]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 199 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-972-3 kötött : 3700,- Ft
kommunikáció
316.77
[AN 3795762]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2020.
Lanier, Jaron (1960-)
Ten arguments for deleting your social media accounts right now (magyar)
   Miért töröld magad azonnal a közösségi oldalakról? : [10 érv] / Jaron Lanier ; [ford. Harasztos Ágnes]. - Budapest : Európa, 2020. - 244, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-169-5 fűzött : 3299,- Ft
információs társadalom - internet - szociálpszichológia - befolyásolás - 21. század
316.77(100)"20" *** 316.658 *** 316.6
[AN 3794217]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2020.
László Zsófia, V. (1978-)
   Példás asszonyok : női szerepek változása a protestáns halotti beszédek tükrében, 1711-1825 / V. László Zsófia. - Budapest : Ráció, 2020. - 391 p. : ill. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-35-5 fűzött : 3499,- Ft
Magyarország - nőtörténet - nők a társadalomban - 18. század
316.37-055.2(439)"17"
[AN 3795652]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2020.
Lichtenegger Erdős Zsuzsanna
   Hogyan beszélgessek ismeretlenekkel? / Lichtenegger Erdős Zsuzsanna. - 2. kiad. - [Budapest] : [Erdős Zs.], 2019. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4417-0 fűzött : 3990,- Ft
társalgás - társadalmi viselkedés
316.62 *** 395.6
[AN 3795655]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2020.
Sárközi Bence
   Nők lapja / Sárközi Bence. - Budapest : MyBook ; [Siófok] : [Sárközi B.], 2019. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6860-2 fűzött
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3795524]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2020.
Soros, George (1930-)
In defense of open society (magyar)
   A nyílt társadalom védelmében / Soros György ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-517-090-6 kötött : 3600,- Ft
társadalmi változás - pénzügyi válság - demokrácia - 21. század
316.42(100)"200/201" *** 338.124.4(100)"200/201" *** 321.7
[AN 3796173]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2020.
   Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában / szerk. H. Varga Gyula. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 303 p. : ill. ; 20 cm. - (A kommunikáció oktatása, ISSN 2062-5804 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-534-037-8 fűzött : 2000,- Ft
kommunikáció - tudatosság - képességfejlesztés
316.77 *** 37.025
[AN 3795511]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2020.
Van Hove, Niels (1972-)
How I beat my bully (magyar)
   Hogyan győztem le a szekálómat? / írta Niels van Hove ; Julianne Engelhardt illusztrációival ; [ford. Károlyi Júlia]. - [Budapest] : [Kulcslyuk K.], 2020. - 36, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5932-18-2 kötött : 2490,- Ft
agresszív magatartás - gyermekkönyv
316.647.3(02.053.2)
[AN 3795903]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9150 /2020.
Almási István (1934-)
   "Most jöttem Erdélyből..." : írások népzenéről és népdalkutatásról / Almási István. - [Budapest] : MMA K., cop. 2019. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Kötött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5869-45-7)
Erdély - népzenekutatás - népzenegyűjtés - magyar népzene - publicisztika
398.8(=945.11)(498.4)(0.82-92) *** 784.4(=945.11)(498.4) *** 78.031.4(=945.11)(498.4)(0:82-92)
[AN 3796153]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2020.
   Bényi László néprajzi gyűjteménye / [szerk. Bényi Eszter]. - [Budapest] : Bényi E., 2020. - 79 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6125-2 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - tárgyi néprajz - magángyűjtemény
39(=945.11) *** 069.017(439)Bényi_L.
[AN 3796016]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2020.
Hála József (1949-)
   A néphagyomány vonzásában : mozaikkockák a magyar néprajztudomány múltjából és jelenéből / Hála József. - Budapest : Néprajzi Múz., 2020. - 329 p. : ill. ; 24 cm. - (Series historica ethnographiae, ISSN 0865-7076 ; 17.)
Bibliogr.: p. 267-323.
ISBN 978-615-5682-11-7 űzött
Magyarország - magyar néprajz - etnográfus
39(=945.11) *** 39.001(439)(092)
[AN 3795949]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2020.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 3. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-486-506-3 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3797997]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2020.
Köves Gábor (1967-)
   500 atomzsír vicc / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., [2020]. - 191 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-99-9 fűzött : 2200,- Ft
vicc
398.94
[AN 3795414]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2020.
Székely Ferenc (1951-)
   Vadasd és vidéke : néprajzi és helytörténeti tanulmányok / Székely Ferenc ; [a rajzokat Molnár Dénes és Bedő Dénes kész.]. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2020. - 277, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
A tartalomjegyzék román és angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5359-82-8 fűzött : 3500,- Ft
Erdély - Maros megye - magyar néprajz - néphagyomány - helytörténet
398(=945.11)(498.4-35Maros) *** 908.498.4-35Maros
[AN 3795573]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9156 /2020.
   Emlékezzünk : 70 éve történt : 1950. június 23 - 2020. június 23. / [közread. a] Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete ; [kiad. a Kommunizmus Bűnei Alapítvány]. - Budapest : Kommunizmus Bűnei Alapítvány, 2020. - 38, [1] p. : ill., részben színes ; 18x25 cm
borító- és gerinccím: Emlékezzünk a kényszermunkatáborok áldozataira! : 2020. június 23.
ISBN 978-615-81458-1-7 kötött
Magyarország - Hortobágy (alföldi táj) - állami terror - internálótábor - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195" *** 343.819.5(439Hortobágy)"195"(0:82-94)
[AN 3795928]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2020.
Kiss Gy. Csaba (1945-)
   Lengyel napló : 1980. szeptember 27 - 1982. szeptember 5. / Kiss Gy. Csaba. - Budapest : Nap K., 2020. - 207 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-158-4 kötött : 3450,- Ft
Lengyelország - történelem - politikatörténet - külpolitika - szakszervezet - 1980-as évek - memoár
32(438)"1980/1982"(0:82-94) *** 327(438)"198" *** 331.105.44(438) *** 943.8"1980/1982"(0:82-94)
[AN 3796017]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2020.
Máté T. Gyula (1974-2018)
   Tiltott magyar : válogatott írások / Máté T. Gyula ; [az illusztrációkat Pásztor Tamás kész.]. - Budapest : M. Mercurius, 2019. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9872-41-7 kötött
Magyarország - belpolitika - világpolitika - magyar irodalom - 21. század - publicisztika
327(100)"201" *** 323(439)"201" *** 894.511-92
[AN 3796182]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2020.
   Mi, hatvanasok / [szerk. Révész György]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2020. - 42 p. ; 21 cm. - (Mozgalompedagógiai füzetek, ISSN 2061-859X ; 13.)
ISBN 978-963-7123-73-3 fűzött
Magyarország - úttörőmozgalom - pedagógiai munka - Kádár-korszak - memoár
329.78(439)"197/198"(0:82-94) *** 371.321 *** 379.852(439)"197/198"(0:82-94)
[AN 3795450]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2020.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A mi Eötvös Károlyunk / Mikszáth Kálmán. - Veszprém : OOK-Press, 2020. - 61, [2] p. ; 21 cm. - (Eötvös könyvek, ISSN 2559-8600 ; 5.)
ISBN 978-963-88050-2-7 fűzött
Eötvös Károly (1842-1916)
Magyarország - író - politikus - magyar irodalom - 19. század - századforduló - válogatott művek
32(439)(092)Eötvös_K.(0:82-821) *** 894.511-821 *** 894.511(092)Eötvös_K.(0:82-821)
[AN 3796047]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2020.
Prager, Dennis (1948-)
Why the jews? (magyar)
   Miért a zsidók? : az antiszemitizmusnak, mint az emberi gonoszság legjellemzőbb tünetének az okai / Dennis Prager és Joseph Telushkin ; [ford. Szekeres Gábor]. - [Budapest] : Minerva, 2020. - 260 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5637-09-4 fűzött : 3800,- Ft
antiszemitizmus
323.12(=924)(100)
[AN 3795416]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2020.
Rupert Rezső (1880-1961)
   A "vidéki fiskális", Rupert Rezső : publicisztikák, nemzetgyűlési felszólalások, interpellációk, képviselői indítványok és írások Rupert Rezsőről / összeáll. Földesi Ferenc. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2019. - 736 p. : ill. ; 25 cm. - (Veszprémi szemle könyvek, ISSN 2060-6109 ; 12.)
Bibliogr.: p. 702.
ISBN 978-615-80904-2-1 kötött
Rupert Rezső (1880-1961)
Magyarország - politikus - jogász - politikatörténet - 20. század - történelmi forrás
32(439)"191/193"(093) *** 34(439)(092)Rupert_R. *** 32(439)(092)Rupert_R.
[AN 3795946]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2020.
Szarka Lajos
   Csillagsorsok : naplók, visszaemlékezések a holokausztról / Szarka Lajos ; [kiad. Immánuel Magyar - Izraeli Baráti Társaság]. - Keszthely : Immánuel M. - Izraeli Baráti Társ., 2020. - 211 p., [60] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7382-8 kötött : 3990,- Ft
ISBN 978-615-00-7378-1 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - holokauszt - memoár
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3796013]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9164 /2020.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
U vojny ne zhenskoe lico (magyar)
   Nők a tűzvonalban / Szetlana Alekszijevics ; [ford. Földeák Iván]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 429, [3] p. ; 21 cm
Megj. "A háború nem asszonyi dolog" címmel is
ISBN 978-963-479-386-1 kötött : 3999,- Ft
Szovjetunió - nők a társadalomban - hadtörténet - második világháború - oral history - memoár
947"1941/1945"(0:82-94) *** 355-055.2(47)"1941/1945"(093) *** 355.48(47)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 3798388]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2020.
Botár István (1976-)
   Havasok keblében rejtőző szép Csík : a Csíki-medence középkori településtörténete / Botár István. - Budapest : Martin Opitz K., 2019. - 655 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 15.)
Bibliogr.: p. 638-655. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 978-963-9987-64-7 kötött : 8900,- Ft : 30 EUR
Csíki-medencék - régészet - helytörténet - középkor
904(439.21Csíki-medence)"10/15" *** 943.921Csíki-medence"10/15"
[AN 3796096]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2020.
Dági Marianna (1973-)
A Seuso-kincs (angol)
   The Seuso treasure : the splendour of Pannonia : erudition and luxury in late imperial Pannonia / Marianna Dági, Zsolt Mráv ; with phot. by András Dabasi and Judit Kardos ; [English version Bob Dent, Katalin Rácz] ; [publ. by the] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2020. - 174, [1] p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
Kész. a Magyar Nemzeti Múzeumban 2019-ben nyílt állandó kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 174-[175].
ISBN 978-615-5978-30-2 fűzött
Pannonia - régészet - ötvösség - művelődéstörténet - római birodalom kora - 4. század - lelet
904(398.6)"03" *** 902 *** 739.1(398.6) *** 930.85(398.6)
[AN 3796092]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2020.
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Lieber Rudolfimagyar
   Drága Rudolf : Ferenc József és Sisi levelei fiukhoz / [ford. Nyizsnyánszki Ferenc] ; [ismertető. szövegek Vér Eszter Virág] ; [sajtó alá rend. Vér Eszter Virág, Borovi Dániel]. - [Budapest] : Szépmíves, 2020. - 270, [1] p., [32] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-81-2 kötött : 3990,- Ft
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Osztrák - Magyar Monarchia - uralkodó - uralkodócsalád - levelezés
943.6/.9(092)Ferenc_József,_I.(044) *** 943.6/.9(092)Rudolf(044) *** 929(439)Erzsébet(044)
[AN 3795761]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2020.
Földváry-Boér Benedekné (1904-1972)
   Mami naplója : a Földváry-Boér család szenvedései a kommunista Magyarországon, 1945-1956 / ... szerk. és a rövid történelmi áttekintést írta Kovács Attila ; [kiad. a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet Országos Központja]. - Veszprém : M. Vidék Orsz. 56-os Szerv. Orsz. Közp., 2019. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Szerző Földváry-Boér Benedekné
ISBN 978-615-80913-3-6 fűzött
magyar történelem - 1945 utáni időszak - hétköznapi élet - napló
943.9"1945/1956"(0:82-94)
[AN 3796035]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2020.
Gallo, Ana
Amistades animales (magyar)
   Kis kedvencek és híres gazdáik / [szöveg Ana Gallo] ; [ill. Katherine Quinn] ; [ford. Nagyné Kasza Gabriella és Nagy Loránd István]. - Budapest : HVG Kv. Junior, cop. 2019. - 42, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-304-949-5 kötött : 2900,- Ft
híres ember - hobbiállat
929(100) *** 636.045
[AN 3795337]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2020.
Gyócsi László (1947-)
   Történelem lírában : verses kötet / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2020. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80447-7-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar történelem - magyar irodalom - vers
943.9(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3795996]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2020.
KFL levéltárismertető (angol)
   AAK archives presentation / [ed. by Lakatos Andor] ; [transl. Tóth Noémi Ilona]. - Kalocsa : Kalocsai Főegyházm. Lvt., 2018. - 40 p. : ill., színes ; 18 cm. - (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, ISSN 1587-3730 ; 12.)
ISBN 978-963-89957-7-3 fűzött
Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár
Kalocsa - levéltár - útmutató
930.253(439-2Kalocsa)
[AN 3795489]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2020.
KFL levéltárismertető (német)
   AEK Archivübersicht / [Bearb. von Andor Lakatos] ; [... Übers. von Edina Krausz, Zsolt Szarvas]. - Kalocsa : Kalocsai Főegyházm. Lvt., 2018. - 44 p. : ill., színes ; 18 cm. - (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, ISSN 1587-3730 ; 12.)
ISBN 978-963-89957-8-0 fűzött
Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár
Kalocsa - levéltár - útmutató
930.253(439-2Kalocsa)
[AN 3795490]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2020.
Kiss Endre József (1951-)
   Centenáriumi írások / Kiss Endre József. - Sárospatak : Szerző, 2020. - 346 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8114-4 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 20. század - trianoni békeszerződés - művelődéstörténet - kereszténység
943.9"19" *** 341.382"1920" *** 930.85(439) *** 23/28(439)
[AN 3795385]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2020.
   Mit adott a magyar reneszánsz a világnak? / összeáll. Messik Miklós ; [közread. a] Magyar Emlékekért a Világban Egyesület ... - Budapest : MEVE : Napkút K., 2019. - 189, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-058-8 fűzött
Magyarország - Európa - művelődéstörténet - művészettörténet - reneszánsz - 15. század
930.85(439)"14" *** 930.85(4)"14" *** 73/76(439)"14"
[AN 3797884]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2020.
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (1689-1755)
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (magyar)
   A rómaiak nagysága és hanyatlása / Montesquieu ; [ford. Szávai János]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 189 p. ; 20 cm. - (Filozófiai kiskönyvtár, ISSN 2732-0898)
ISBN 978-963-09-9706-5 fűzött : 2490,- Ft
Római Birodalom - történelem - francia irodalom - filozófia
937 *** 840-96=945.11
[AN 3798406]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2020.
Nagy Antal (1934-)
   Házasság / Nagy Antal. - [S.l.] : Publio, 2020. - 254 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-443-721-5 fűzött
Nagy család
Magyarország - magyar irodalom - családtörténet - 20. század - memoár
929.52(439)Nagy *** 894.511-94
[AN 3796044]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2020.
Németh István (1945-)
   Nemzetközi kapcsolatok, 1914-1945 / Németh István. - Budapest : Magánkiad., 2020-. - 24 cm
Európa - történelem - nemzetközi kapcsolat - külpolitika - világpolitika - 20. század
940"1914/1945" *** 327(4)"1914/1945" *** 327(100)"1914/1945"
[AN 3795568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Európa a német és a szovjet erőtérben, 1914-1939. - 2020. - 628 p.
Bibliogr.
ISBN 1-930902-10-7 fűzött
Európa - Németország - Oroszország - Szovjetunió - történelem - külpolitika - nemzetközi kapcsolat - első világháború - két világháború közötti időszak
940"1914/1939" *** 327(430)"1914/1939" *** 327(47)"1914/1939"
[AN 3795571] MARC

ANSEL
UTF-89178 /2020.
Ócsai Éva
Budapest története nem csak gyerekeknek (angol)
   A history of Budapest not just for children : with activities / Éva Ócsai ; [ill. by Fatime Hella Korom]. - Szeged : Design K., [2019]. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81179-1-3 fűzött : 2990,- Ft
Budapest - helytörténet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
943.9-2Bp.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3795863]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2020.
Ócsai Éva
   Budapest története nem csak gyerekeknek : feladatokkal / Ócsai Éva ; [ill. Korom Fatime Hella]. - Szeged : Design K., 2019. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81179-0-6 fűzött : 2490,- Ft
Budapest - helytörténet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
943.9-2Bp.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3795861]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2020.
Orodán Zsuzsanna
   Múltidéző Wenckheim kastélytúra / Orodán Zsuzsanna. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2020. - 99 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum közleményei, ISSN 2064-4914 ; 12.)
A köszöntő angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 94-97.
ISBN 978-615-5811-05-0 kötött
Wenckheim család
Békés megye - családtörténet - kastély
929.52(439)Wenckheim *** 728.82(439.175)
[AN 3795613]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2020.
Pritz Pál (1944-)
   100 év : a trianoni Magyarország képes története / Pritz Pál. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 301 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9805-5 kötött : 7990,- Ft
magyar történelem - 20. század
943.9"19"
[AN 3796143]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2020.
Révai Mór Jánosné (1871-1959)
1918. november 1 - 1919. augusztus 1 : Révay M. Jánosné naplója (új kiadása)
   A bolsevizmus napjai : naplójegyzetek, 1918-1919 / Révay Mór Jánosné ; a szöveget gond., szerk. ... Szakács Árpád. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió Kft., 2020. - 443 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5374-45-6 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - forradalmak kora - napló
943.9"1918/1919"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3795921]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2020.
Révai Mór Jánosné (1871-1959)
1918. november 1 - 1919. augusztus 1 : Révay M. Jánosné naplója (új kiadása)
   Naplójegyzetek, 1918-1919 / Révai Mór Jánosné ; [sajtó alá rend. Urbán László, Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2020. - 561, [1] p., [12] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-78-2 kötött : 4990,- Ft
magyar történelem - forradalmak kora - magyar irodalom - napló
943.9"1918/1919"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3795857]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2020.
Révész László (1960-)
   A 10-11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig / Révész László. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz. ; Budapest : MTA BTK Régészeti Int. : MNM : Martin Opitz K., 2020. - 535 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm + CD-R. - (Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, ISSN 1219-7971 ; 13.)
Bibliogr.: p. 487-518. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-60-9 kötött : 5900,- Ft
Kárpát-medence - régészet - temető - 10. század - 11. század
904(4-191)"09/10" *** 718(4-191)"09/10"
[AN 3796103]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2020.
Sári László (1950-)
   Dilettánsok történelme : honnan ered Nyugat és Kelet elhibázott viszonya? / Sári László. - Budapest : Corvina, 2020, cop. 2019. - 333 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 313-327.
ISBN 978-963-13-6587-0 kötött : 3990,- Ft
történetfilozófia - művelődéstörténet - társadalomelmélet - szabadság
930.1 *** 930.85(100) *** 316 *** 123
[AN 3798728]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2020.
Schaller, Andrea (1966-)
Archäologie (magyar)
   Régészet : a múlt kincsei : [feltárul a múlt] / Andrea Schaller ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-534-7 kötött : 3200,- Ft
régészet - gyermekkönyv
903/904(02.053.2)
[AN 3795907]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2020.
   Sülysápi értékeink : Sülysáp város helyi értéktárának képes albuma / [szerk. Katus Norbert] ; [kiad. Sülysáp Város Önkormányzata]. - 2. átd. kiad. - Sülysáp : Önkormányzat, 2019. - 25 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-12-1437-6 fűzött
Sülysáp - helytörténet - helyismeret
943.9-2Sülysáp *** 908.439-2Sülysáp
[AN 3795910]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2020.
Szalontai Csaba (1967-)
   Szeged születése : megtelepedés a szegedi tájban a város kialakulásáig / Szalontai Csaba. - Budapest : Martin Opitz K., 2019. - 319 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 14.)
Bibliogr.: p. 243-264. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-65-4 kötött : 3900,- Ft
Tisza (folyó) - Szeged - régészet - táj - helytörténet
904(439-2Szeged) *** 943.9-2Szeged *** 911.5(439)(282.243.742) *** 504.54(439)(282.243.742)
[AN 3796095]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2020.
Szántó Endre
   Egy fürdőváros születése : Hévíz története / Szántó Endre. - Budapest : Csala T., 2018-. - ill., főként színes ; 31 cm
A 2. kötettől kiad. Szántó András
Hévíz - helytörténet - gyógyfürdő - fürdőhely - album
943.9-2Hévíz *** 615.838(439-2Hévíz)(091)(084.1)
[AN 3720195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Hévíz utolsó húsz szocialista éve, 1970-1990. - 2020. - 188 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7426-9 kötött
Hévíz - helytörténet - gyógyfürdő - fürdőhely - Kádár-korszak - fényképalbum
943.9-2Hévíz"197/198" *** 615.838(439-2Hévíz)(091)(084.1)
[AN 3796088] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A rendszerváltás és az ezredforduló évei, 1990-2004. - 2020. - 248 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7427-6 kötött
Hévíz - helytörténet - gyógyfürdő - fürdőhely - ezredforduló - fényképalbum
943.9-2Hévíz"199/200" *** 615.838(439-2Hévíz)(091)(084.1)
[AN 3796093] MARC

ANSEL
UTF-89190 /2020.
Szvitek Róbert József
Istennel a hazáért és a szabadságért (cseh)
   S Boží pomoci za vlast a svobodu : František II. Rákóczi : stálá expozice v bývalé jezuitské koleji v Jindřichově Hradci věnovaná knížeti Rákóczimu / [text Róbert József Szvitek] ; [překl. Robert Svoboda] ; [vyd.] Magyar Nemzeti Múzeum. - [Budapest] : MNM, 2020. - 42, [2] p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
A 2018. szept. 27-én nyílt kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 42.
ISBN 978-615-5978-29-6 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 17. század - 18. század - múzeumi katalógus
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"16/17" *** 069(437-2JindřichůvHradec)
[AN 3795360]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2020.
Szvitek Róbert József
   Istennel a hazáért és a szabadságért : II. Rákóczi Ferenc : állandó kiállítás a Jindřichův Hradec-i egykori jezsuita kollégiumban / [szerző Szvitek Róbert József] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - [Budapest] : MNM, 2020. - 41, [3] p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
A 2018. szept. 27-én nyílt kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. [42].
ISBN 978-615-5978-28-9 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 17. század - 18. század - múzeumi katalógus
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"16/17" *** 069(437-2JindřichůvHradec)
[AN 3795357]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2020.
   Történetírók és történetírás a 20. századi kelet-európai rendszerváltások tükrében : válogatott tanulmányok a Történetírás és történetírók, 2016. december 12. és a Történetírás a rendszerváltás korában? Rendszerváltás és történetírás, 2019. február 14. doktorandusz-konferenciák anyagaiból / szerk. Balázs István, Szabó Viktor. - Budapest : ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa és Története és Történeti Ruszisztikai Tansz., 2020. - 144, [1] p. ; 25 cm. - (Kelet-európai tanulmányok, ISSN 1789-8641 ; 12.)
A konferenciákat Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-208-3 fűzött
Kelet-Európa - történelem - történetírás - történettudomány - 20. század
930.1 *** 94-11"19"
[AN 3795590]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2020.
   Tudta-e? : 401 érdekesség / [főszerk. Varga Miklós]. - Budapest : MediaCity, 2020. - 246, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
Borítócím: IPM Tudta-e? : 401 érdekesség : kérdések és válaszok
ISBN 978-615-00-7329-3 kötött : 4990,- Ft
művelődéstörténet - kuriózum
930.85(100)
[AN 3795786]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2020.
   A vörös rémuralom Magyarországon / ... szerk. Huszár Károly. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2020. - 210, [5] p. : ill. ; 25 cm
A címoldalon az eredeti kiad. megjelenési adataival
ISBN 978-615-6016-47-8 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - Tanácsköztársaság - bolsevizmus
943.9"1919" *** 329.15 *** 329.15(439)"191"
[AN 3795618]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9195 /2020.
   13 év együtt, Buda zöld szívében : eredmények, tények, hangulatok és érzések : a II. Kerületi Önkormányzat 2006 és 2019 között. - Budapest : II. Kerületi Önkormányzat, [2020]. - 38 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Budapest. 2. kerület - helyismeret
908.439Bp.II."2006/2019"
[AN 3795916]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2020.
Balogh Ernőné Bertalan Katalin
   Mencshely varázsa : egy apró falu nagy értékei / [írta Balogh Ernőné Bertalan Katalin] ; [kiad. Mencshely Község Önkormányzata]. - Mencshely : Önkormányzat, 2020. - 84 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7963-9 fűzött
Mencshely - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Mencshely *** 93085(439-2Mencshely)
[AN 3795997]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2020.
Barkaszi Gabriella
   Tatabánya = Willkommen in Tatabánya = Welcome to Tatabánya = Dobro požalovatʹ v Tatabanʹâ = Srdečne Vás čaká Tatabánya = Miasto Tatabánya serdecznie zaprasza / [szöveg Barkaszi Gabriella, Gyüszi László, Somogyi Szandra]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 191 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-5847-68-4 kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5214-46-2)
Tatabánya - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tatabánya(084.12)
[AN 3797939]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2020.
   Európa-játék : Európa nagyban és kicsiben, történelemben és álmokban / [közread. az] Európai Parlament [Magyarországi Kapcsolattartó Irodája]. - Budapest : Európai Parlament Mo. Kapcsolattartó Irodája, cop. 2020. - 49 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell.
Fűzött
ISBN 978-92-846-6093-3
Európai Unió - országismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.4-62(02.053.2) *** 087.5
[AN 3795917]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2020.
   Fiume és környéke a 19. századi magyar útirajzokban / [vál. és összeáll. Ćurković-Major Franciska, Kiss Gy. Csaba]. - Budapest : Nap K., 2020. - 223 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-157-7 kötött : 3500,- Ft
Fiume - helyismeret - 19. század - útirajz - antológia
908.439.25"18"(0:82-992) *** 894.511-992(082)
[AN 3796018]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2020.
Gaál Zoltán (1953-)
   Kék szemmel = Aoi me de / Gaál Zoltán. - Budapest : Gaál Z., 2020. - 113, [6] p. : ill., részben színes ; 15x17 cm
A bev. magyar és angol nyelven, a képaláírások angol nyelven
ISBN 978-615-00-8193-9 kötött
Japán - Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - helyismeret - fényképalbum
908.520(084.12) *** 77.04(439)(092)Gaál_Z.
[AN 3796064]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2020.
Gyurácz Andrea
   A szőke nő kalandjai a szivárványnemzet országában : [miért éppen Afrika? 4] / Gyurácz Andrea. - [Budapest] : Dekameron, [2019]. - 270 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kalandok a nagyvilágban, ISSN 2062-6509)
ISBN 978-615-5072-33-8 fűzött : 5950,- Ft
Dél-afrikai Köztársaság - útleírás
908.680(0:82-992)
[AN 3795689]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2020.
Háry Szabolcs
   Centrifugális és centripetális erők Észak-Macedóniában / Háry Szabolcs ; [közread. a] Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. - Budapest : KNBSZ, 2020. - 137 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 121-135.
ISBN 978-615-6128-01-0 fűzött
Macedónia - politikai földrajz - regionális politika - nemzetiségi kérdés - nemzettudat
911.3(497.17) *** 332.14(497.17) *** 316.63(497.17) *** 316.347(=00)(497.17)
[AN 3795361]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2020.
Horváth Lívia
   Bük, Bükfürdő / [szöveg ... Horváth Lívia]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 118, [2] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
Magyar, német, cseh és angol nyelven
ISBN 978-615-5600-78-4 kötött : 2450,- Ft
Bük - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bük(084.12)
[AN 3797931]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2020.
Joó András
   A legendák földje, Örményország : fedezd fel a Kaukázus elrejtett gyöngyszemét : útikalauz : amiről a kövek és a vizek mesélnek / Joó András. - [Budapest] : Dekameron, [2018]. - 380 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kalandok a nagyvilágban, ISSN 2062-6509)
ISBN 978-963-9331-86-0 fűzött : 5950,- Ft
Örményország - helyismeret - útleírás
908.479.25(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3795688]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2020.
   A kisváros dicsérete / szerk. Hörcher Ferenc, Körmendy Imre, Tóbiás Krisztián. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2019. - 202 p. : ill. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-75-3 kötött
Magyarország - urbanisztika - kisváros - városszociológia - helytörténet
911.375 *** 316.334.56(439) *** 711.435(439) *** 943.9-2
[AN 3796003]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2020.
Pető Piroska
   Vászolyi értéktár : településünk egyedi értékei / [írta és szerk. Pető Piroska] ; [kiad. Vászoly Község Önkormányzata]. - Vászoly : Önkormányzat, 2020. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 2.
ISBN 978-615-00-7841-0 fűzött
Vászoly - helyismeret - természeti környezet - épített környezet
908.439-2Vászoly *** 502(439-2Vászoly) *** 72(439-2Vászoly)
[AN 3795958]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2020.
   Soproni Tájvédelmi Körzet : monografikus tanulmányok a Soproni-hegység természeti és kulturális értékeiről / szerk. Kárpáti László ; [közread. a] Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. - 2. kiad. - Sarród : Fertő-Hanság Nemz. Park Ig., 2019. - 443 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89119-5-7 kötött
Soproni tájvédelmi körzet - Soproni-hegység - természeti környezet - helyismeret
908.439(234.373Soproni-hegység) *** 502.4(439)(234.373.1)
[AN 3798408]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2020.
Varga István (1971-)
   A fonyódi Gróf Zichy Béla-telep : villasor a Balaton felett / Varga István. - 2. kiad. - Fonyód : Magánkiad., 2020. - 494 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-2854-0)
Fonyód - helyismeret - hétvégi ház
908.439-2Fonyód *** 728.71(439-2Fonyód)
[AN 3798584]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2020.
Watson, Malcolm
Children's world atlas (magyar)
   Képes világatlasz / Malcolm Watson ; ford. Navratyil Szabolcs. - [Budapest] : Aion, cop. 2020. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-81435-7-8 kötött : 4990,- Ft
helyismeret - földrajzi atlasz - gyermekkönyv
908.100(02.053.2) *** 912(100)(02.053.2)
[AN 3795287]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9210 /2020.
   Adalékok a gyermeki jogok történetéhez : emlékkönyv az ENSZ gyermekjogi egyezménye magyarországi kihirdetésének 30. évfordulójára / [szerk. Makai Éva, Trencsényi László] ; [közread. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2020. - 62 p. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-70-2 fűzött
Magyarország - családjog - emberi jog - gyermek
347.63(439) *** 342.7-053.2(439)
[AN 3795452]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2020.
Dióssy László (1957-)
   77 történet dióhéjban / Dióssy László. - Veszprém : Chianti 3D Kft., 2020. - 241 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-7609-6 fűzött : 3499,- Ft
Veszprém - polgármester - ezredforduló - memoár
352.075.31(439-2Veszprém)(092)Dióssy_L.(0:82-94)
[AN 3795947]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2020.
   (Elő)ítélet Brüsszelben : jogállami koncepciók egy vitatott eljárásban : Magyarország Kormányának tájékoztatója az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsa részére az Európai Parlament által 2018. szeptember 12-én elfogadott, Magyarországról szóló állásfoglalásról / [... szerk. Varga Judit] ; [közread. az Igazságügyi Minisztérium]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2019. - 271 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5710-80-3 kötött
Magyarország - Európai Unió - jogállam - jogvita - 21. század
340.131.4(439) *** 340.132(4-62)"201" *** 341.23 *** 342(439)
[AN 3796128]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2020.
Gyulai György
   Napról napra Trianon, 1918-1924 / Gyulai György, Demkó Attila. - Budapest : Reakció, 2020. - 260 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 252-260.
ISBN 978-615-6072-03-0 kötött : 3990,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - két világháború közötti időszak
341.382"1920" *** 943.9"1918/1924"
[AN 3795428]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2020.
   A magyar közjog alapintézményei / szerk. Csink Lóránt, Schanda Balázs, Varga Zs. András ; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara]. - Budapest : Pázmány Press, 2020. - 1212 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-382-6 kötött
Magyarország - közjog
342(439)
[AN 3795753]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2020.
   Műtárgyhamisítás magyar szemmel : ocsút a búzától / [szerk. Bendzsel Miklós, Emőd Péter, Kármán Gabriella] ; [közread. a] Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Országos Kriminológiai Intézet, Kieselbach Galéria. - Budapest : SZTNH : Okri : Kieselbach Galéria, 2019. - 294, [1] p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7373-26-8 kötött
Magyarország - szerzői jog - büntetőjog - műtárgyhamisítás
343.533(439)(094) *** 7.061
[AN 3796083]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2020.
Nagy Szabolcs (1977-)
   Emlékkönyv II : a Veszprémi Törvényszék története, 1945-1990 / Nagy Szabolcs. - Veszprém : Veszprémi Törvényszék, 2020. - 149 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 145-148.
ISBN 978-615-00-6942-5 kötött
Veszprémi Törvényszék
Veszprém - bíróság - történeti feldolgozás
347.992(439-2Veszprém)(091)
[AN 3796027]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2020.
Németh Györgyi Éva
   Ahol a "málenykíj robotra" elhurcoltak temetői találhatók / [Németh Györgyi Éva]. - [Mecseknádasd] : [Németh Gy. É.], [2020]. - 76 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 978-615-00-7805-2 fűzött
Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak
343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 323.282(47)"194/195" *** 325.254(=30)(439)"194" *** 343.819.5(47)"194/195"
[AN 3795359]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2020.
Pump Judit
   A Polgári törvénykönyv a környezetjogász szemével / Pump Judit. - Budapest : Pázmány Press, 2019. - 436 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 13.)
Lezárva: 2019. febr. 15. - Bibliogr.: p. 399-409.
ISBN 978-963-308-384-0 fűzött
Magyarország - polgári jog - környezetvédelmi jog
349.6(439) *** 347(439)
[AN 3795572]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2020.
   Szakkérdésekről szakértőknek : igazságügyi szakértőkre vonatkozó jogi kérdések tudományos és gyakorlati megközelítésből / szerk. Szakály Zsuzsa. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2020. - 428 p. ; 24 cm. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-82-7 fűzött
Magyarország - igazságügyi szakértő
340.6(439)
[AN 3796129]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2020.
   (Vor)urteile in Brüssel Rechtsstaatlichkeitskonzepte in einem angefochtenen Verfahren : Information der Regierung von Ungarn an den Rat der Europäischen Union "Allgemeine Angelegenheiten" zur am 12. September 2018 vom Europäischen Parlament angenommenen Entschliessung über Ungarn / [Hrsg. von Judit Varga] ; [Hrsg.: Ungarisches Justizministerium]. - Budapest : Verl. des Ungarischen Offiziellen Gesetzblattes, 2019. - 299 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5710-81-0 kötött
Magyarország - Európai Unió - jogállam - jogvita - 21. század
340.131.4(439) *** 340.132(4-62)"201" *** 341.23 *** 342(439)
[AN 3796149]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9221 /2020.
Bene Pál (1910-1945)
   Bene Pál naplója : egy magyar hadifogoly utolsó napjai a francia hadifogolytáborban / [sajtó alá rend.] Fehér Erika. - Budapest : MyBook : [Fehér E.], 2020. - 50 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7510-5 fűzött
Franciaország - Magyarország - hadifogoly - második világháború - napló
355.257.7(44)(=945.11)"1945"(0:82-94)
[AN 3795516]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2020.
Bonhardt Attila (1954-)
40 M. Nimród páncélvadász és páncélozott légvédelmi gépágyú (angol)
   40M Nimród tank destroyer and armoured anti aircraft gun : armour of the Royal Hungarian Army / Attila Bonhardt. - Keszthely : PeKo Publishing Kft., 2019. - 120 p. : ill. ; 22x31 cm
ISBN 978-615-5583-14-8 kötött
Magyarország - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(439)"193"(084.12)
[AN 3795363]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2020.
Cole, Myke (1973-)
Legion versus Phalanx (magyar)
   Legio a phalanx ellen : az antik világ két leghatékonyabb gyalogságának küzdelme / Myke Cole ; [ford. Sisák Gábor]. - [Keszthely] : Peko Publ., 2020. - 334 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 324-334.
ISBN 978-615-5583-32-2 kötött : 5490,- Ft
ókori Görögország - Római Birodalom - hadtörténet - gyalogság - 3. század (Kr. e.) - 2. század (Kr. e.)
355.48(37)"-2/-1" *** 355.48(38)"-2/-1" *** 356.1(37) *** 356.1(38)
[AN 3795719]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2020.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Tábori kis tracta (angol)
   A short treatise on the army / Miklós Zrínyi ; [ed. in chief Piroska Kiscelli] ; [transl. ... Boldizsár Eszes]. - Budapest : Zrínyi, [2020]. - 35 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-327-799-7 v.
hadtudomány - magyar irodalom - összegyűjtött művek
355.01 *** 894.511-821
[AN 3796061]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9225 /2020.
Finzel, Hans
The top ten mistakes leaders make (magyar)
   A vezetők tíz leggyakoribb hibája / Hans Finzel ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2020. - 257 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: A vezetők 10 leggyakoribb hibája. - Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-86148-8-9)
vezetés
65.012.4
[AN 3797838]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2020.
Greiner, Oliver
Touchdown! (magyar)
   Touchdown! : így teheti verhetetlenné vállalkozását : kézikönyv a stratégiáról / Oliver Greiner ; [ford. Tirnitz Tamás]. - Budapest : IFUA Horváth & Partners Management Consultants : Aliena, [2019]. - 307 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 304-306.
ISBN 978-615-5669-37-8 kötött : 5900,- Ft
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3795647]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2020.
The lean sensei (magyar)
   Lean sensei : a Toyota tanítóinak útján / Michael Ballé [et al.] ; [ford. Weisz Böbe] ; [... kiad. a Lean Enterprise Institute Hungary]. - [Budapest] : Lean Enterprise Inst. Hungary, cop. 2020. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5887-02-4 fűzött : 5900,- Ft
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
65.012.4
[AN 3795962]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9228 /2020.
   Adó 2020 : magyarázatok / Herich György szerk. - Budapest : Penta Unió, 2020. - 539 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2020. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-75-4 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3795977]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2020.
   Adó 2020 : teszt és példatár / [szerk.] Herich György. - Budapest : Penta Unió, 2020. - 554 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2020. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-77-8 fűzött
Magyarország - adóügy - példatár
336.2(439)(076)
[AN 3795980]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2020.
Andrade G. Anita (1983-)
   A storytelling tudománya / Andrade G. Anita. - [Győr] : [Andrade G. A.], 2018. - 136 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2258-1 fűzött : 4990,- Ft
marketing - kommunikáció - üzleti élet
658.8 *** 659.148 *** 316.77
[AN 3795650]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2020.
Benczes István Zsolt (1974-)
   Válság és válságrendezés a gazdasági és monetáris unióban : a pénzügyi és gazdasági integráció forgatókönyvei / Benczes István. - Budapest : Akad. K., 2020. - 329 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.: p. 299-329.
ISBN 978-963-454-347-3 fűzött : 7000,- Ft
Európai Unió - gazdasági integráció - monetáris politika - válságmenedzselés - 21. század
336.7(4-62)"200/201" *** 338.2(4-62)"200/201" *** 339.923(4-62) *** 658.1.016.7(4-62)
[AN 3795816]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2020.
Boris Szilvia
   A társasági adó és az állami támogatások / [szerző Tormáné Boris Szilvia]. - Budapest : Saldo, 2020. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Lezárva: 2020. febr. - Bibliogr.
ISBN 978-963-638-584-2 fűzött
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
Magyarország - társasági adó - osztalékadó - adókedvezmény - állami támogatás - útmutató
338.246.027(439)(036) *** 336.2.027.55(439)(036) *** 336.271.5(439)(036)
[AN 3795935]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2020.
Buzás Sándor (1974-)
   100 megoldás vezetőknek / Buzás Sándor. - [Erdőkürt] : Clearself Solutions Kft., 2020. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7490-0 fűzött : 6980,- Ft
vállalatirányítás - vezetés - siker - életvezetés
658.1.012.4 *** 65.012.4 *** 613.865
[AN 3796136]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2020.
Csernókné Jezerniczky Éva
   Társalgás, szituációk, grafikonelemzés és hallás utáni szövegértés : üzleti angol : [B2] / Csernókné Jezerniczky Éva. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 158 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-08-3 fűzött : 3980,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - nyelvvizsga - auditív dokumentum
658.1 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3797844]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2020.
Herich György (1953-)
   Adótan / Herich György. - Budapest : Penta Unió, 2020. - 475 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2020. jan. 1. - borító- és gerinccím: Adótan, 2020. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5249-76-1 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3795979]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2020.
Hídvéghy Tímea
   Bevétel tervező : az "Építsd fel az életed!" című könyv megvalósító lépései / Hídvéghy Tímea. - [Budapest] : Cashflow Mérnök International, cop. 2019. - 145, [8] p. : ill. ; 25 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81444-0-7 fűzött : 10000,- Ft
vállalkozás - tervezés - bevétel
658.1.012.2
[AN 3795875]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2020.
Illés Mária (1947-)
   Vezetői gazdaságtan : becslőszámítások értelmezése példák alapján / Illés Mária ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - 2. kiad., 2. utánny. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2020. - 216 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-661-895-7 fűzött
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv - példatár
658.1(075.8)(076)
[AN 3798590]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2020.
Juhász Attila
   52 pontos értékesítési rendszer [elektronikus dok.] : ellenőrző lista, profiknak : építs nagyszerű vállalkozást, fantasztikus ügyfelekkel, akik megbecsülik a munkád! / Juhász Attila. - Szöveg (pdf : 638 KB). - [Budapest] : Juhász A., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159554. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-6648-6
eladás - vállalatalapítás - vállalkozásmenedzsment - elektronikus dokumentum
658.85 *** 658.1.012.4
[AN 3791527]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2020.
Juhász Attila
   52 pontos értékesítési rendszer ellenőrző lista, profiknak : építs nagyszerű vállalkozást, fantasztikus ügyfelekkel, akik megbecsülik a munkád! / [... Juhász Attila ...]. - [Budapest] : Juhász A., cop. 2019. - 64 p. ; 21 cm
Fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-00-6648-6)
vállalatalapítás - vállalkozásmenedzsment - eladás
658.1.012.4 *** 658.8
[AN 3795401]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2020.
Mishkin, Frederic S. (1951-)
Macroeconomics (magyar)
   Makroökonómia : gazdaságpolitika és gyakorlat / Frederic S. Mishkin ; [ford. Misz József, Németh András, Tőkés László]. - [Budapest] : Alinea, cop. 2020. - 708, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5669-40-8 kötött : 9500,- Ft
makrogazdaságtan - gazdaságpolitika - egyetemi tankönyv
338.2(075.8) *** 330.101.541(075.8)
[AN 3795710]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2020.
   Önkéntesség Magyarországon, 2018 / Gyorgyovich Miklós [et al.]. - Budapest : Századvég, 2020. - 238 p. : ill. ; 21 cm. - (Látóhatár, ISSN 2732-0502 ; 1.)
Bibliogr.: p. 213-216.
ISBN 978-615-5164-55-2 fűzött
Magyarország - önkéntes munka - 21. század - statisztikai adatközlés
331.102.2(439)"201"(083.41)
[AN 3796115]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2020.
   Önkéntesség Magyarországon, 2018 : az önkéntességkutatás első eredményei / [... szerkesztője Gyorgyovich Miklós ...] ; [... kiad. az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Új Nemzedék Közp., cop. 2018. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80900-1-8 fűzött
Magyarország - önkéntes munka - 21. század - statisztikai adatközlés
331.102.2(439)"201"(083.41)
[AN 3795909]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2020.
Pásztor László
   TranszFAIRár, 2020 / írta Pásztor László, Bársony Farkas, Kondor Bence Barnabás. - 2. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : [KONDOR-TP Kft.], 2020. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7667-6 fűzött
Magyarország - transzferár - adózás - útmutató
338.55 *** 658.1.012.65(439)(036) *** 334.75(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3795663]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2020.
Siklósi Ágnes
   Gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig / [szerzők Siklósi Ágnes, Veress Attila]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2020. - 323 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-583-5 fűzött : 4800,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3797861]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2020.
Siklósi Ágnes
   Számvitel : pénzügyi számviteli ügyintézői képzés : könyvvezetés és beszámolókészítés követelménymodul / [szerzők Siklósi Ágnes, Veress Attila]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2020. - 317 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-586-6 fűzött : 4100,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3797862]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2020.
Surányi Imréné
   Cafetéria, 2019 : munkáltatói és kifizetői juttatások 2019-ben / [szerző Surányi Imréné]. - Budapest : Saldo, 2019. - 64 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-558-3 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - útmutató
331.34(439)(036)
[AN 3795583]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2020.
Vértesy László (1982-)
   Jog és pénzügyek a bankszektorban : általános rész / Vértesy László. - Budapest : Akad. K., 2020. - 456 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.: p. 443-456.
ISBN 978-963-454-480-7 fűzött : 8400,- Ft
bankügy - pénzügyi jog
336.7 *** 347.73
[AN 3795722]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9248 /2020.
Bagoly Anita
   Pénzbeli ellátások 2020 : táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, üzemi baleset, baleseti táppénz : jogszabályok, magyarázatok, példák, kérdések, válaszok, változások / Bagoly Anita. - [Budapest] : [Bagoly A.], [2019]. - 233 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 233.
ISBN 978-615-81493-0-3 fűzött
Magyarország - betegségbiztosítás - táppénz - gyermekgondozási segély - útmutató
369.22(439)(036) *** 369.7(439)(036)
[AN 3796203]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2020.
   Lakni kell : egy hajléktalansággal foglalkozó program története / [fel. szerk. Szintén Bianka] ; [társszerk. Szalacsi Alexandra] ; [kiad. PTE Műszaki és Informatikai Kar Építész Szakmai Intézet]. - Pécs : PTE MK Építész Szakmai Int., 2019. - 16 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-429-338-5 fűzött
Pécs - Magyarország - hajléktalangondozás - karitatív tevékenység - installációs művészet - ezredforduló
364.252 *** 364.4(439-2Pécs) *** 364.65-057.66 *** 73/76(439)"201"
[AN 3795841]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2020.
Radics Zsuzsanna Gabriella
   Társadalombiztosítási jogviszonyok és az ehhez kapcsolódó befizetési kötelezettségek, 2020 : a hatályos és az új tb törvény egy kiadványban : magyarázatok, példák, kérdések és válaszok, jogszabályi hivatkozások / szerző Radics Zsuzsanna Gabriella. - [Budapest] : [Radics Zs. G.], [2019]. - 265 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-7157-2 fűzött : 6950,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3796201]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9251 /2020.
Barta Mónika
   Hangkavalkád 2 : az ö, ü hangok automatizálása és az ö-o, ü-u hangok differenciálása / [kész. és ill.] Barta Mónika ; [kiad. a Nyíregyházi Tankerületi Központ]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Tankerületi Közp., 2019. - 79 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-81122-1-5 fűzött
logopédia - példatár
376.36(076)
[AN 3795825]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2020.
   BIG-tippek : nyelvi sokszínűség az óvodában és iskolában. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 52 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
óvodai nevelés - nyelvoktatás - módszertan
372.3 *** 372.880 *** 371.3
[AN 3795905]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2020.
Cacciatore, Raisa (1956-)
Rakkaus, ilo, rohkeus (magyar)
   Szerelem, öröm, bátorság : a szexuális nevelés kézikönyve / Raisa Cacciatore, Erja Korteniemi-Poikela ; [ford. Bába Laura]. - Budapest : Scolar, 2020. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-124-9 fűzött : 2999,- Ft
családi nevelés - szerelem - nemi felvilágosítás
37.018.1 *** 392.6 *** 613.88
[AN 3795435]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2020.
   Creativity exercises: emancipatory pedagogies in art and beyond / [ed. by Dóra Hegyi, Zsuzsa László, Franciska Zólyom] ; [publ. by GfZK - Museum of Contemporary Art Leipzig, tranzit.hu ...]. - [Leipzig] : GfZK ; [Budapest] : tranzit.hu ; Berlin : Sternberg Press, [2019]. - 378, [6] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80566-5-6 fűzött : 32 USD : 28 EUR : 42 CAD
ISBN 978-3-95679-552-7
művészetesztétika - kreativitás - művészetpedagógia - kiállítás
37.036 *** 061.4(4) *** 7.01 *** 159.928.238
[AN 3796046]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2020.
Deákné B. Katalin
   Anya, taníts engem! 1 : fejlesztési lehetőségek és játékötletek születéstől 3 éves korig / Deákné B. Katalin. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2019]. - 241, [2] p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-615-5894-16-9 fűzött : 3200,- Ft
családi nevelés - képességfejlesztés
372.3 *** 37.018.1 *** 37.025
[AN 3795674]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2020.
Ekler Judit, H.
   A projektpedagógia alkalmazásának lehetőségei a testnevelés oktatásában : a projektTESi / H. Ekler Judit ; [közread. a] Magyar Diáksport Szövetség. - Budapest : MDSZ, 2020. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: MDSZ - testnevelés módszertani könyvek. - Bibliogr.: p. 122-126.
ISBN 978-615-5518-12-6 kötött
pedagógia - projekt módszer - testnevelés - módszertan
371.314 *** 372.879.6 *** 371.3
[AN 3796097]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2020.
   Emlékkönyv a Zrínyi Miklós Gimnázium fennállásának 125. évfordulójára, 1895-2020. - Zalaegerszeg : Zrínyi M. Gimn., 2020. - 266 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-7803-8 kötött
Zrínyi Miklós Gimnázium (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - iskolatörténet - gimnázium
373.54(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 3796054]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2020.
Kővári Attila
   Projektoktatás az informatikai képzésben / Kővári Attila ; [... társszerzőként közrem. Katona József]. - Dunaújváros : DUE Press, 2020. - 110 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Dunaújvárosi Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6142-00-9 fűzött
projekt módszer - informatika - felsőoktatás
378.668.13 *** 371.314
[AN 3795427]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2020.
Kővári Attila
   Tehetséggondozás a műszaki-informatikai képzésben / Kővári Attila ; [... társszerzőként közrem. Rajcsányi-Molnár Mónika]. - Dunaújváros : DUE Press, 2020. - 107 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Dunaújvárosi Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9915-99-2 fűzött
tehetséggondozás - középfokú oktatás - informatika - matematikatanítás - tanulmányi verseny
376.545 *** 372.868.13 *** 372.851 *** 371.384
[AN 3795424]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2020.
Kozma Adrienn
   Kalandor : gyakorlófüzet auditív és motoros differenciáláshoz : 5-9 éves korosztály részére / Kozma Adrienn ; [graf. ... Harsányi Bertold és Vargáné Juhász Helga]. - [Budapest] : Betűbazár, 2019. - 162 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 162.
ISBN 978-963-89885-6-0 fűzött
logopédia - példatár
376.36(076)
[AN 3796014]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2020.
   A közművelődés szerepe az élethosszig tartó tanulásban : EFOP-5.2.2-17-2017-00117 : módszertani és szakmai összegzés / [szerk. Bottyán Katalin, Malamidesz Szilvia, Riczu Éva] ; [kiad. a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár]. - Nyíregyháza : VOKE Vasutas Művel. Ház és Kvt., 2020. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7330-9 fűzött
Kárpát-medence - élethosszig tartó tanulás - művelődésügy
374(4-191) *** 37.013.83(4-191)
[AN 3795465]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2020.
Kurucz György (1959-)
   "Kedves hazámfiai, mozdulni kell..." : georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején / Kurucz György ; [közread. a] Ráday Gyűjtemény. - Budapest : Corvina : Ráday Gyűjt., 2020. - 303 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 255-302.
ISBN 978-963-13-6629-7 kötött : 4990,- Ft
Gerics Pál (1792-1868)
Lehrmann József (1791-1845)
Magyarország - tanulmányút - egyetemi tanár - 19. század - útinapló
378.4(4)"182" *** 37(439)(092)Lehrmann_J.(0:82-94) *** 37(439)(092)Gerics_P.(0:82-94)
[AN 3795278]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2020.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 29. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-705-2 kötött : 1999,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3798008]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2020.
   Munkaalapú tanulás a műanyagipari és gépipari szektorokban : esettanulmány-gyűjtemény / [szerzők Grigoris Chatziantoniou [et al.]. - Nagykovácsi : Trebag Szellemitulajdon- és Projektmenedzser Kft., [2019]. - 78 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81373-3-1 fűzött
szakképzés - mérnökképzés - műanyagipar - gépipar - gyakorlati képzés
377 *** 621 *** 378.662 *** 678
[AN 3795323]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2020.
   Munkaalapú tanulás a műanyagipari és gépipari szektorokban : útmutató vállalati oktatók számára. - Nagykovácsi : Trebag Kft., [2019]. - 118 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81373-0-0 fűzött
szakképzés - mérnökképzés - műanyagipar - gépipar - gyakorlati képzés - tanári segédkönyv
378.662 *** 377(072) *** 621 *** 678
[AN 3795608]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2020.
   Művelődés, műveltség, minőség / szerk. Pelesz Nelli ; [közread. a] Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány. - Szeged : Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, 2020. - 182, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81543-0-7 fűzött
Magyarország - pedagógia - neveléstörténet - iskolai nevelés - oktatásügy
37 *** 37.014(439) *** 37.018.2(439)
[AN 3795344]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2020.
Nichols, Fern (1945-)
Every child needs a praying mom (magyar)
   Minden gyermeknek szüksége van imádkozó édesanyára / Fern Nichols és Janet Kobobel Grant ; Evelyn Christenson előszavával ; [ford. Kovács Ildikó] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2020. - 230 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-78-2 fűzött
imádkozás - vallásos nevelés - családi nevelés
37.018.1 *** 37.017.93 *** 248.143
[AN 3797839]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2020.
   Role of education for global citizenship in promoting social, economic and environmental justice : 18th WCCI World Conference on Education : ... Rome ..., July 14-20, 2018 / [Klein Sándor, Nemeskéri Zsolt, Zádori Iván szerk.]. - [Pécs] : [PTE], [2018]. - 53 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem
ISBN 978-963-429-255-5 fűzött
oktatásügy - pedagógia - társadalmi változás - konferencia-kiadvány
37 *** 304(100) *** 061.3(450-2Roma)
[AN 3795911]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2020.
Vas Tímea
   Don't panic English : 4 skills / [szerző Vas Tímea]. - [Érd] : Nyelvvizsgaguru Kft, cop. 2019. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5126-0 fűzött
angol nyelv - nyelvtanulás - példatár
372.880.20 *** 802.0(076)=945.11
[AN 3795999]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2020.
   Visszatekintő, 1960-2020 : Göböljárástól napjainkig - a besnyői iskola első 60 éve / [szerk. Mátyási Sándorné]. - Besnyő : Arany J. Ált. Isk., 2020. - 55 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7790-1 fűzött
Arany János Általános Iskola (Besnyő)
Besnyő - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Besnyő)(091)
[AN 3795426]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9271 /2020.
Bányász Árpád
   Nemzeti Versenysport Szövetség, 2017, 2019, 2021 / [írta Bányász Árpád, Járosi Péter, Turák Péter]. - Budapest : Nemz. Versenysport Szövets., cop. 2020. - 205, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-81509-0-3 kötött
Nemzeti Versenysport Szövetség
Magyarország - sport - sportszövetség
796(439) *** 061.2(439)Magyar_Versenysport_Szövetség
[AN 3795597]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2020.
Donát Tamás
   Győzelemre született / Donát Tamás ; [kiad. a Veszprém Megyei Sportszövetség]. - Veszprém : Veszprém M. Sportszövets., cop. 2020. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7967-7 kötött
Hajnal Csaba (1950-)
Veszprém - Magyarország - sportvezető - kézilabda - 20. század - 21. század
796.071.42(439)(092)Hajnal_Cs. *** 796.322(439-2Veszprém)
[AN 3795940]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2020.
   Az én városom, Körmend. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 96 p. : ill., főként színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-5847-85-1 fűzött
Körmend - helyismeret - amatőr művészet - gyermekrajz
379.825-053.6 *** 741.071-053.2 *** 908.439-2Körmend
[AN 3797922]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2020.
Győri Ferenc
   A funkcionális szemléletű, modern személyi edzés alapjai / írta Győri Ferenc ; ill. Asztalos Anita. - Budapest : Fitness Akadémia Kft., 2020. - [1], 176 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-615-00-7796-3 fűzött
edzés
796.015
[AN 3795509]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2020.
Mészáros József János (1960-)
   Szüreti karnevál : [gyalogos bortúrák a Balaton-felvidéken, 1989-2019] / Mészáros József János. - Budapest : AB ART, 2019. - 330 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6033-03-1 fűzött : 3200,- Ft
Balaton-felvidék - Balaton-felvidéki borvidék - borászat - gyalogtúra - magyar irodalom - esszé
796.51(439Balaton-felvidék) *** 663.2(439Balaton-felvidéki_borvidék) *** 894.511-4
[AN 3795367]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2020.
Oldfield, Matt
Ramos (magyar)
   Ramos / Matt & Tom Oldfield ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Szenzár, 2020. - 182, [2] p. ; 20 cm. - (Focihősök ; 9.)
ISBN 978-963-479-420-2 fűzött : 1999,- Ft
Ramos, Sergio (1986-)
Spanyolország - labdarúgó - 21. század
796.332(460)(092)Ramos,_S.
[AN 3796193]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2020.
Oldfield, Matt
Zlatan (magyar)
   Ibrahimović / Matt & Tom Oldfield ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Szenzár, 2020. - 202, [2] p. ; 20 cm. - (Focihősök ; 10.)
ISBN 978-963-479-421-9 fűzött : 1999,- Ft
Ibrahimović, Zlatan (1981-)
Svédország - labdarúgó - 21. század
796.332(485)(092)Ibrahimović,_Z.
[AN 3796196]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2020.
Secret Cyclist
The Secret Cyclist (magyar)
   A profi kerékpározás titkai : való élet az élmezőnyben / the Secret Cyclist ; [ford. Vancsó Éva]. - Budapest : Scolar, 2020. - 238 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-105-8 fűzött : 3999,- Ft
kerékpársport - memoár
796.6(0:82-94)
[AN 3795929]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2020.
Tsatsouline, Pavel (1969-)
The quick and the dead (magyar)
   Gyors és gyilkos : teljes edzés haladó minimalistáknak / Pavel Tsatsouline ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 209 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-475-233-2 fűzött : 3499,- Ft
erőedzés
796.015.52
[AN 3795621]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2020.
Várnai Péter (1958-)
   Észkerék : rejtvények, találós kérdések, szójátékok, abszurdok 9-től 99 évesig / Várnai Péter. - Budapest ; Pomáz : [Magánkiad.], 2020. - 135 p. : ill. ; 22 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : 2000,- Ft
fejtörő játék - rejtvény
793.7
[AN 3795398]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9281 /2020.
Ajka Tárlat (2018)
   Ajka Tárlat : Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, ... Ajka ..., 2018. október 19 - november 9. / [szerk. Ramasz Lászlóné] ; [rend. Ajka Város Önkormányzata, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ]. - [Ajka] : Önkormányzat, [2018]. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-2498-9)
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Ajka)
[AN 3795835]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2020.
   Alkotás, értelmezés, recepció : tanulmányok Végvári Lajos (1919-2004) művészettörténész tiszteletére / [a konferenciát szervezte és a kötetet szerk. Révész Emese] ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Budapest : MKE, 2020. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2019. szept. 27-én rendezett emlékkonferencián elhangzott előadások szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7165-88-7)
Végvári Lajos (1919-2004)
Magyarország - művészettörténész - 20. század - ezredforduló - művészettörténet
7.072.2(439)(092)Végvári_L. *** 7(100)(091)
[AN 3795562]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2020.
Ásztai Csaba (1948-)
   Ásztai Csaba. - [Pomáz] : [Ásztai Cs.], 2020. - 82, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-7962-2 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Ásztai_Cs.
[AN 3795413]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2020.
Bartókné Piller Magdolna
   Régmúltról mesélő tárgyaink : útikalauz a Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjteményhez / [írták Bartókné Piller Magdolna, Czöndör Mihályné, Mányi Lajosné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2020. - 86, [1] p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 33.)
ISBN 978-615-80480-7-1 fűzött
Pusztaszabolcs - helytörténet - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Pusztaszabolcs) *** 943.9-2Pusztaszabolcs
[AN 3795541]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2020.
Bródy András (1941-)
   Az élet sodrásában : Bródy András festőművész művészeti album / az összefoglalókat írta Balogh József ; [közread. a] Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat. - Budapest : Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat : Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 2019. - [42] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar és ruszin nyelven
ISBN 978-615-00-5694-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bródy_A.
[AN 3795856]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2020.
   Élt egyszer egy.. : Grimm mesék : észt illusztrációs kiállítás : 2020. 09. 11 - 10. 24. = Once upon a time... : Grimm's fairy tales : exhibition of Estonian illustrators : 2020. 09. 11 - 10. 24. / kurátor Viive Noor ; [közread. a] Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, [2020]. - 54, [1] p. : ill., részben színes ; 20 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6116-02-4 fűzött
Észtország - 20. század - 21. század - illusztráció - kiállítási katalógus
76.056(474.2)"19/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3796070]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2020.
   Én kicsi szörnyem : szörnyek és képzeletbeli lények a gyerekkönyv-illusztrációban / kurátor Révész Emese ; [szerk. Varga Lili] ; [közread. a] Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2020. - 55 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A Budapesten, 2020. ápr. 15 - júl. 8. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6116-03-1 fűzött
Magyarország - 21. század - illusztráció - kiállítási katalógus
76.056(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3796073]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2020.
   Friss hajtás : 27. Debreceni Tavaszi Tárlat / [... rend. Kónya Ábel ...]. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft., 2018. - [77] p. : ill., részben színes ; 17 cm
A kiállítást 2019. ápr. 16 - máj. 13. között rendezték
ISBN 978-963-89358-7-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3795373]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2020.
Kádas Kati
   Életem kitárva / Kádas Katalin ; [kiad. a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület]. - Nyíregyháza : KMKE, 2020. - 190, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81180-2-6 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kádas_K.
[AN 3795411]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2020.
Kaszás Gábor
   Kalauz a modern magyar képzőművészethez / Kaszás Gábor. - Budapest : Holnap, 2020. - 95 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-349-258-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - művészettörténet - 19. század - 20. század
73/76(439)"18/19"
[AN 3795474]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2020.
Kiss Richárd (1968-)
   Kiss Richárd / [... összeáll. ... Sándor Róbert] ; [közrem. ... Kun Edit] ; [közread. a] Gallery of the Nature. - Budapest : Gallery of the Nature, 2020. - 228 p. : ill., főként színes ; 29x29cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-00-7437-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kiss_R.
[AN 3796099]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2020.
Korodi Luca (1975-)
   Képek, 2017-2020 = Images, 2017-2020 / Korodi Luca. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2020. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 48.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5456-52-7 kötött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Korodi_L.
[AN 3796100]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2020.
Maurer Dóra (1937-)
   Quod libet / Maurer Dóra ; [... szöveg Fehér Dávid] ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2020. - 16, [67] p. : ill., színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9800-25-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Maurer_D.
[AN 3796069]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2020.
Messik Miklós (1952-)
   Elindultam szép hazámból : Bartók-emlékhelyek itthon és a világban / Messik Miklós ; [közread. a] Magyar Emlékekért a Világban Egyesület ... - Budapest : MEVE : Napkút K., 2019. - 126, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-61-0 fűzött : 1290,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - emlékhely - 20. század - életrajz
725.945(439) *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 725.945(100)
[AN 3797886]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2020.
Miksa Bálint (1970-)
   Levitating paintings : paintings, drawings, notes = Lebegő képek : festmények, rajzok, jegyzetek / Miksa Bálint. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2020. - [79] p. : ill., színes ; 23x28 cm
ISBN 978-615-5456-55-8 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Miksa_B.
[AN 3796043]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2020.
   Minden korban gyermekkorban / [... szerk. Pató Mária] ; [közread. a Damjanich János Múzeum]. - Szolnok : Damjanich Múz., 2018. - [6] pag. var. : ill., részben színes ; 30 cm
Papírtokban
ISBN 978-963-9273-95-5 fűzetlen
gyermek - magyar néprajz - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
069(439-2Szolnok) *** 316.37-053.2 *** 39(=945.11) *** 087.5
[AN 3796023]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2020.
Péntek Imre (1942-)
   Megviselt papírmúzeum / Péntek Imre. - Veszprém : Művészetek Háza, 2020. - 230, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 57.)
ISBN 978-615-5762-15-4 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - műkritika - publicisztika
73/76(439)"19/201"(0:82-92)
[AN 3796048]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2020.
Plugor Sándor (1940-1999)
   Plugor Sándor / összeáll. Plugor Magor. - [Budapest] : MMA K., 2020. - 213, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Megj. a Budapesten, 2020. márc. 5 - ápr. 19. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 213-[214].
ISBN 978-615-5869-74-7 kötött
Erdély - grafikus - festőművész - határon túli magyarság - 20. század
76(498)(=945.11)(092)Plugor_S. *** 75(498)(=945.11)(092)Plugor_S.
[AN 3796190]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2020.
   Szabadjáték : II. Képzőművészeti Nemzeti Szalon 2020 = Artonomy : 2nd National Salon of Fine Arts 2020 : [28 March - 28 June 2020] / [kurátor ... Szurcsik József, ... Kondor-Szilágyi Mária] ; [szerk. ... Götz Eszter] ; [közread. a Műcsarnok, Magyar Művészeti Akadémia]. - [Budapest] : Műcsarnok : MMA, 2020. - 461 p. : ill., főként színes ; 21x26 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-615-5695-31-5 kötött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3796141]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2020.
   "Szél el ne hordja..." : Cicelle-konferenciák, 2012-2019 / [szerk. Fűzfa Balázs, Markó Péter]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2020. - 404 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-40-4 kötött : 3999,- Ft : 12 EUR
Magyarország - művészeti élet - kulturális élet - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század - 21. század
73/76(439)"201" *** 316.7(439)"201" *** 894.511(091) *** 894.511(4-191)(091)"19"
[AN 3795951]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2020.
Szlávics László (1927-1991)
   Szlávicstól - Szlávicsig : idősebb és ifjabb Szlávics László képzőművészek kiállítása a Szolnoki Galériában / ... kurátora és rendezője ..., szerzője Csiszár Róbert Péter ; [közread. a] Damjanich János Múzeum. - Szolnok : Damjanich J. Múz. ; Debrecen, 2020. - 126, [1] p. : ill., főként színes ; 21 cm
A 2020. jan. 22 - márc. 22. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9273-99-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Szlávics_L.,_ifj. *** 73/76(439)(092)Szlávics_L.,_id. *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 3796110]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2020.
Szurcsik József (1959-)
   Bestiarium humanum / Szurcsik József. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2020. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 49.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-54-1 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Szurcsik_J.
[AN 3796106]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2020.
   Településkép megújítás önkormányzati támogatással / [szerk. Salamin Ferenc] ; [közread. az] OFK. - Budapest : OFK, 2019. - 147 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-7718-5 fűzött
Magyarország - építészet - építészeti örökség - műemlékvédelem - 21. század - fényképalbum
72.025.3/.4(439)"20"(084.12) *** 72(439)(084.12)
[AN 3795362]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2020.
Tényi Tamás (1963-)
   Karcok / Tényi Tamás. - Budapest : Animula, [2020]. - 99 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5574-31-3 fűzött
művészetpszichológia - elmegyógyászat
7.01 *** 159.9 *** 616.89
[AN 3795375]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2020.
   Tűz : 11 művész kiállítása / [... kurátora S. Nagy Katalin] ; [közread. az Artézi Galéria]. - Budapest : Artézi Galéria, [2020]. - [48] p. : ill., színes ; 20x21 cm
A kiállítást Budapesten, 2020. máj. 23 - jún. 30. között rendezték
ISBN 978-615-00-8435-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3795368]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2020.
   Ungarn 2.0 - Die Rückkehr : Ungarns Glas nach 31 Jahren erneut in Frauenau / [... Ausstellungskuratoren ... Karin Rühl, ... Sven Bauer ...] ; [... Hrsg. ... Glasmuseum Frauenau, ... Gesellschaft der Ungarischen Glaskunst ...]. - Frauenau : Glasmuseum Frauenau ; Budapest : Ges. der Ungarischen Glaskunst, 2020. - 97 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (Schriftenreihe des Glasmuseums Frauenau ; 18.)
A Frauenauban, 2020. jún. 26 - nov. 8. között rendezett kiállítás katalógusa. - Német, magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - üvegművészet - 21. század - kiállítási katalógus
748(439)"200/201" *** 061.4(430-2Franeau)
[AN 3796111]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2020.
Zalavári József (1955-)
   Forma és anyag / Zalavári József. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2020. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 51.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5456-53-4 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Zalavári_J.
[AN 3796109]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2020.
Zoltai Bea (1968-)
   Zoltai Bea. - Budapest : Zoltai B., [2020]. - 37, [2] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7470-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Zoltai_B.
[AN 3796036]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9309 /2020.
   Antiphonale Varadinense s. XV / közread. ... Czagány Zsuzsa. - [Budapest] : BTK ZTI, 2019. - 3 db ; 29 cm. - (Musicalia Danubiana, ISSN 0230-8223 ; 26.)
Az eredeti kódex fotómásolatával. - A 3. kötetben Czagány Zsuzsa tanulmányai
ISBN 978-615-5167-08-9 kötött
Magyarország - 15. század - egyházi énekeskönyv - kódex
783.24(439)"14" *** 091.14(439)"14"
[AN 3796138]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Proprium de tempore. - 100 p., [423] t. : ill., színes
A bev. magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5167-21-8
[AN 3796139] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Proprium de sanctis et commune sanctorum. - 54 p., [328] t. : ill., színes
ISBN 978-615-5167-22-5
[AN 3796142] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Tanulmányok = Essays. - 339 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 295-307.
ISBN 978-615-5167-23-2
[AN 3796154] MARC

ANSEL
UTF-89310 /2020.
   Beat, pop, rock : falak és hangfalak : walls and speakers : 100 kép, photo, Fortepan / [szerk. ... Legát Tibor, Sándor Dávid] ; [ford. ... Kondi Viktória, Kalmár Dávid]. - [Budapest] : Zucker Művek Kft., cop. 2020. - 97 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Számozási adatként: 5.
ISBN 978-615-81099-2-5 fűzött : 3650,- Ft
Magyarország - könnyűzenei előadó - könnyűzenei koncert - ifjúsági kultúra - Kádár-korszak - fényképalbum
78.067.26.036.7(439)"196/198"(084.12) *** 316.723-053.6(439)"196/198"
[AN 3796078]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2020.
Béres János (1930-)
   Elindultam hosszú útra : Gagybátor, Wellington, San Francisco / Béres János. - Budapest : Szerző, 2020. - 423 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-615-00-7456-6 kötött
Magyarország - zenepedagógus - népzenész - furulya - 20. század - 21. század - memoár - auditív dokumentum
78.071.4(439)(092)Béres_J.(0:82-94) *** 788.52.031.4(439)(092)Béres_J.(0:82-94)
[AN 3795607]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2020.
Dudich Ákos (1975-)
   A Faith No More képes testamentuma / [írta Dudich Ákos] ; [rajz. Oravecz Gergely]. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2020. - 84, [1] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5899-05-8 fűzött : 3490,- Ft
Faith No More (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - 21. század - képregény
78.067.26.036.7(73)Faith_No_More *** 087.6:084.11
[AN 3795476]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2020.
Fredriksson, Marie (1958-2019)
Kärleken till livet (magyar)
   Listen to my heart : hallgass a szívemre : [a Roxette énekesnőjének önéletrajza] / Marie Fredriksson, Helena von Zweigbergk ; [ford. Dúl Zoltán]. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2020. - 255 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81489-0-0 fűzött : 4200,- Ft
Fredriksson, Marie (1958-2019)
Svédország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(485)(092)Fredriksson,_M.(0:82-94)
[AN 3795700]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2020.
Karczag Márton
   Aranykalickában : Tóth Aladár élete és kora / Karczag Márton ; [a fotóanyagot vál. és szerk. Wellmann Nóra] ; [közread. a] Magyar Állami Operaház. - [Budapest] : Opera, cop. 2019. - 400 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81066-2-7 kötött
Tóth Aladár (1898-1968)
Magyarország - zenetudós - zenekritikus - 20. század - opera
78.072.2(439)(092)Tóth_A. *** 78.072.3(439)(092)Tóth_A. *** 792.5(439)"194/195"
[AN 3795756]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2020.
Miret, Roger (1964-)
My riot (magyar)
   Lázadásom : Agnostic Front, jellemszilárdság, bátorság, dicsőség / Roger Miret & Jon Wiederhorn ; ford. Dudich Ákos. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2020. - 321 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5899-04-1 fűzött : 4490,- Ft
Miret, Roger (1964-)
Agnostic Front (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - zenész - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(73)Agnostic_Front(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(73)(092)Miret,_R.(0:82-94)
[AN 3795468]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2020.
   Tambura-tanulmányok / szerk. Eredics Gábor, Juhász Katalin, Szabó Zoltán ; [közread.a] ... Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány. - Monor : Pillangó K. ; [Budapest] : Kalász Műv., Nevelési Alapítvány, 2020. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-615-80076-9-6 fűzött
délszlávok - népzene - tambura - magyar népzene
78.031.4(=945.11) *** 78.031.4(=86) *** 681.817.6
[AN 3795784]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9317 /2020.
Bodrogi Gyula (1934-)
   Bodrogi / [riporter] Léner Péter. - Budapest : Corvina, cop. 2020. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6644-0 fűzött : 2990,- Ft
Bodrogi Gyula (1934-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - interjú
792.028(439)(092)Bodrogi_Gy.(047.53)
[AN 3795475]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2020.
Bódy Gábor (1946-1985)
   Egybegyűjtött filmművészeti írások / Bódy Gábor ; [szerk. Zalán Vince]. - Budapest : Akad. K., 2006-2020. - 2 db ; 27 cm
A 2. kötetet szerk. Gelencsér Gábor. - A 2. kötetet kiad. az MMA Kiadó
ISBN 963-05-8431-X
filmművészet - filmesztétika - magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.01 *** 791.43.071.1(439)(092)Bódy_G.
[AN 2628862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2020. - 333, [2] p. : ill., részben színes
Bibliogr. - Filmogr.: p. 317-321.
ISBN 978-615-5869-76-1 fűzött : 5900,- Ft
[AN 3796107] MARC

ANSEL
UTF-89319 /2020.
   Sára Sándor, 1933-2019 / szerk. Pintér Judit ; képszerk. Kincses Károly. - Budapest : MMA K., 2020. - 399 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 376-384. - Filmogr.: p. 371-375.
ISBN 978-615-5869-85-3 kötött : 7800,- Ft
Sára Sándor (1933-2019)
Magyarország - fényképész - filmoperatőr - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.1(439)(092)Sára_S. *** 77.04(439)(092)Sára_S. *** 791.43.071.52(439)(092)Sára_S.
[AN 3796119]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9320 /2020.
Bajnóczi Beatrix
   Színes kérdések és válaszok angol nyelvből : B1 szint / [szerző Bajnóczi Beatrix]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 312 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-499-059-8 fűzött : 2980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3795843]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2020.
Balázs Géza (1959-)
   Nyelvszokások : a nyelvszokások mint szimbolikus nyelvi cselekvések : írások az antropológiai nyelvészet köréből / Balázs Géza. - Budapest : Inter-Iku, 2020. - 274 p. : ill. ; 24 cm. - (Iku-monográfiák, ISSN 2560-0621 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7968-4 kötött : 3500,- Ft
antropológiai nyelvészet
800.1
[AN 3795675]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2020.
Brusati, Silvana
Lagenscheidt Sprachkurs für Faule Italienisch (magyar)
   Nyelvkönyv lustáknak : olasz / Silvana Brusati, Kerstin Salvador ; [ford. Hetesy Bálint]. - Budapest : Klett, cop. 2020. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6079-44-2 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 3795773]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2020.
Csájiné Knézics Anikó
   A sirály a király? : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Csájiné Knézics Anikó ; [ill. Szűcs Édua]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-894-3 fűzött : 999,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). A sirály a király?
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076)
[AN 3798597]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2020.
Dömők Szilvia (1969-)
   Nagy Corvinus nyelvvizsgakönyv : német középfok : [B2] / Dömők Szilvia. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 240 p. : ill. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-72-4 fűzött : 3980,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3797840]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2020.
Erdei József
   Nagy Corvinus nyelvvizsgakönyv : angol felsőfok : [C1] / Erdei József, Hartai Gabriella, Homolya Katalin. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 238, [1] p. : ill. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-69-4 fűzött : 3690,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3797849]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2020.
   Eurocity student's book : B2 / [ed. Michael Hughes, Péter Rádai]. - Budapest : Euroexam Centr. & Eastern Europe, 2020. - 218 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9762-27-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3797953]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2020.
Gyöngyösi Lívia
   Sok kicsi sokra megy : gyakorlókönyv magyarul tanulóknak : [Übungsbuch für Ungarischlernende] / Gyöngyösi Lívia, Hetesy Bálint ; [... ford. Ritter Sára, Veronika Rafaelt] ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2020. - 211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9958-0 fűzött : 4250,- Ft
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(078)(076)=30
[AN 3795822]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2020.
Gyöngyösi Lívia
   Sok kicsi sokra megy : gyakorlókönyv magyarul tanulóknak : [workbook for Hungarian learners] / Gyöngyösi Lívia, Hetesy Bálint ; [... ford. Veréb Zsolt] ; [ill. Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2020. - 211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9959-7 fűzött : 4250,- Ft
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(078)(076)=20
[AN 3795831]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2020.
Hart, Linn
Lagenscheidt Sprachkurs für Faule Deutsch 1 (magyar)
   Nyelvkönyv lustáknak : német / Linn Hart, Paul Hawkins ; [ford. Hetesy Bálint]. - Budapest : Klett, cop. 2020. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6079-43-5 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3795868]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2020.
Hart, Linn
Lagenscheidt Sprachkurs für Faule Englisch 1 (magyar)
   Nyelvkönyv lustáknak : angol / Linn Hart, Paul Hawkins ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, cop. 2020. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6079-42-8 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3795769]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2020.
Hegyi Boglárka (1967-)
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : német középfok : [B2] / Hegyi Boglárka, Hornung Zsuzsanna. - 3. kiad., jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 263 p. : ill. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-79-3 fűzött : 4190,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3797852]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2020.
Höchemer, André
Lagenscheidt Sprachkurs für Faule Spanisch (magyar)
   Nyelvkönyv lustáknak : spanyol / André Höchemer, Stefan Schmidt ; [ford. Hetesy Bálint]. - Budapest : Klett, cop. 2020. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6079-45-9 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3795767]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2020.
Horváth Miklós
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Horváth Miklós, Zsigmond Ildikó. - 3. kiad., jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 219 p. : ill. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-78-6 fűzött : 3950,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3797850]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2020.
Kondrik Krisztina
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : német középfok : [B2] / Kondrik Krisztina, Erdélyi Csongor. - 3. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 223 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-84-7 fűzött : 3950,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3797856]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2020.
Kovács Mária
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés olaszul : [B1, B2] / Kovács Mária, Federico Sollazzo. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-15-1 fűzött : 3980,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
805.0(079.1)=945.11
[AN 3797847]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2020.
   Madžarščina : sto besed in fraz za vsakdanjo rabo / [izd.] Balassijev Inštitut, [Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Madžarske]. - Budimpešta : Balassijev Inšt. : Min. za zunanje zadeve in trgovino Madžarske, 2018. - 23 p. ; 11 cm
ISBN 978-963-7038-87-7 fűzött
magyar nyelv - szlovén nyelv - útiszótár
801.323=945.11=863
[AN 3796000]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2020.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol orvosi szótár : 7500 magyar szó és 800 kifejezés angol megfelelője / Magay Tamás, Horváth Barnabás. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 169, [3] p. ; 24 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.: p. 7.
ISBN 978-963-409-253-7 fűzött : 4990,- Ft
orvostudomány - magyar nyelv - angol nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 61
[AN 3795545]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2020.
Mágocsi Nyina
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés oroszul : [B1, B2] / Mágocsi Nyina, Kalafatics Zsuzsanna. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 278 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-61-8 fűzött : 4190,- Ft
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
808.2(079.1)=945.11
[AN 3797848]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2020.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés angolul : [B1, B2] / Némethné Hock Ildikó. - 2. kiad., jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 181 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-62-5 fűzött : 3980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3797842]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2020.
Péntek Bernadett
   Szóbeli gyakorlatok az új német emelt szintű értettségire és nemzetközi nyelvvizsgákra : a 2017-től érvényes követelmények alapján : [31 társalgási feladat, 50 vita, 50 önálló témakifejtés, képek és grafikonok, szószedetek és mintamegoldások] / Péntek Bernadett, Gárvány Hajnalka. - Győr : Nordwest 2002, 2018. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5711-04-6 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3795864]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2020.
Pusztay János (1948-)
   Levelek a borostyánkőútról : 72 írással a nyelv körül / Pusztay János ; [kiad. az Anyanyelvápolók Szövetsége]. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets., 2020. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5735-11-0 kötött
nyelvészet - magyar nyelv - nyelvművelés - nyelvpolitika - finnugrisztika
800.1 *** 342.725 *** 809.451.1-06 *** 809.45
[AN 3796039]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2020.
Szám László (1940-)
   Általános (óörmény, keleti és nyugati) örmény - magyar szótár = Hamëndhanowr (grabar, arewelahay, ew arewmtahay) - howngarakan bararan = Hamëndhanowr (grabarē, arewelahayerēnē ew arewmtahayerēnē) howngarerēn bargirḱ / Szám László ; [... kiad. a Zuglói Örmény Önkormányzat]. - [Budapest] : Zuglói Örmény Önkormányzat : Vareg Ny., 2020. - 280 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8336-0 kötött
örmény nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=919.81=945.11
[AN 3795639]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2020.
   Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban / szerk. Gecső Tamás, Szabó Mihály ; [közread. a] Kodolányi János Egyetem ... - Székesfehérvár : KJE ; Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 212.)
A Budapesten, 2018. nov. 5-6-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, angol és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-409-220-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar nyelv - szóalkotás - összehasonlító nyelvészet - nyelvtörténet - szín - művelődéstörténet
809.451.1-54 *** 801.52 *** 801.54 *** 7.017.4 *** 930.85
[AN 3795533]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2020.
Trencsényi Anita
   Spanyol írásbeli gyakorlatok nyelvvizsgára és érettségire : [B2-C1] / Trencsényi Anita. - Nyíregyháza : [Trencsényi A.], 2018. - 80 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-3024-1 fűzött
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(079.1)=945.11
[AN 3796022]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2020.
   Utazz angolul : ne hagyd itthon az angoltudást! : 40+ oldalas könyv, 639 kifejezéssel és komplett mondattal, interaktív kvízek és kifejezések elsajátításához, letölthető hanganyagok mp3 formátumban. - [Érd] : [Nyelvvizsgaguru Kft.], [2019]. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-615-81281-0-0 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=20=945.11
[AN 3795873]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2020.
Vida Enikő
   Impeccable! : francia nyelvtani gyakorlatok : niveau intermédiaire B1, B2 : [650 francia nyelvtani feladat megoldókulccsal] / Vida Enikő. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 240 p. ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvtankönyvek
ISBN 978-963-9357-68-6 fűzött : 3190,- Ft
francia nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
804.0-5(079.1)=945.11
[AN 3797846]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9347 /2020.
Erdélyi Ilona, T. (1926-)
   "Nevem kiküzdém a homályból, s általadám maradékaimnak" : négy nemzedék a tudomány szolgálatában / T. Erdélyi Ilona. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2020. - 499 p. : ill. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 38.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-81-4 kötött
Erdélyi család
Erdélyi Ilona, T. (1926-)
Magyarország - irodalomtörténész - családtörténet - memoár
82.01(439)(092)Erdélyi_I.,_T.(0:82-94) *** 929.52(439)Erdélyi
[AN 3796005]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2020.
Fontius, Bartholomaeus (1445-1513)
   Annotationes in Iuvenalem = Megjegyzések Iuvenalishoz / Bartolomeo Fonzio ; a szöveget gond., ford. és jegyzetekkel ell. Gellérfi Gergő. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 158 p. ; 20 cm. - (Antikvitás és reneszánsz könyvek, ISSN 2630-9041)
Bibliogr.: p. 153-158.
ISBN 978-963-267-471-1 fűzött : 2400,- Ft
Iuvenalis, Decimus Iunius (50?-138?)
Római Birodalom - író - 1. század - 2. század - újkori latin irodalom - kommentár - kétnyelvű dokumentum
871(092)Iuvenalis,_D._I. *** 871-96.02=945.11
[AN 3796185]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2020.
Millman, Dan (1946-)
The creative compass (magyar)
   Kreatív iránytű : az író útja az ihlettől a publikálásig / Dan Millman és Sierra Prasada ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Casparus, cop. 2019. - 331, [12] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5835-08-7 fűzött : 3900,- Ft
írás - szellemi munka
82.081 *** 001.81
[AN 3796032]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2020.
Nyilasy Balázs (1950-)
   Megérteni az irodalmat : a teória és a válság problémagubancai / Nyilasy Balázs. - Budapest : MMA K., 2020. - 288 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-77-8 fűzött : 4200,- Ft
irodalomelmélet - magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés
82.01 *** 82(091) *** 894.511(091)
[AN 3796151]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2020.
Sacks, Oliver (1933-2015)
Everything in its place (magyar)
   Első szerelmek és utolsó történetek / Oliver Sacks ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 253 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 239-243.
ISBN 978-963-304-898-6 kötött : 4200,- Ft
Egyesült Államok - író - orvos - 20. század - 21. század - memoár
820(73)(092)Sacks,_O.(0:82-94) *** 61(73)(092)Sacks,_O.(0:82-94)
[AN 3795894]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2020.
Szörényi László (1945-)
   Titkos örök kötél : tanulmányok / Szörényi László. - Budapest : Nap K., 2020. - 207 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-143-0 kötött : 3500,- Ft
Európa - Magyarország - újkori latin irodalom története
871(439)(091)"14/17" *** 871(4)(091)"14/17"
[AN 3796015]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9353 /2020.
   12,5 books : our stories make histories / [ed.-in-chief Zoltán Jeney, Dániel Levente Pál] ; [publ. by the Petőfi Literary Fund]. - Budapest : Petőfi Literary Fund, 2020. - 57 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-7683-6 fűzött
magyar irodalom története - 21. század - könyvismertetés
894.511(091)"201"
[AN 3796108]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2020.
Gömöri György (1934-)
   Magyar "apostol" Angliában : tanulmányok és versek Békássy Ferencről / Gömöri György. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2020. - 137 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5753-45-9 kötött : 2480,- Ft : 8 EUR
Békássy Ferenc (1893-1915)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Békássy_F.
[AN 3795941]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2020.
   Hatástörténések : tanulmányok Kulcsár Szabó Ernő 70. születésnapjára / szerk. Bónus Tibor [et al.]. - Budapest : Ráció, 2020. - 629 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5675-39-3 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom története - irodalomelmélet - műelemzés
894.511(091)(0:82-95) *** 82.01
[AN 3795668]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2020.
Madách Szimpózium (27.) (2019) (Hódmezővásárhely ; Szeged)
   XXVII. Madách Szimpózium : [Hódmezővásárhely, 2019. április 25., Szeged, 2019. szeptember 27.] / [szerk. Máté Zsuzsanna és Varga Emőke]. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2020. - 201 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 108.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-27-6 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Hódmezővásárhely) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3795470]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2020.
   A megfigyelt ember : napi operatív információs jelentések, 1979-1980 / [szerk. Bank Barbara, Soós Viktor Attila] ; [... fotók Balogh Júlia]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2020. - 584 p. : ill. ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Bibliogr.
Kötött : 6990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5068-63-8)
Csoóri Sándor (1930-2016)
Magyarország - író - politikai rendőrség - megfigyelés - Kádár-korszak - 20. század - történelmi forrás
894.511(092)Csoóri_S. *** 351.746.1(439)"1979/1980"(093)
[AN 3795646]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2020.
Mórocz Gábor (1981-)
   Buda Ferenc / Mórocz Gábor. - [Budapest] : MMA K., 2020. - 303 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 272-281.
ISBN 978-615-5869-75-4 kötött : 3600,- Ft
Buda Ferenc (1936-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Buda_F.
[AN 3796146]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2020.
   Névelő növények / [közread. a Déri Múzeum]. - Utánny. - Debrecen : Déri Múz., 2020. - [258] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Megj. a Debrecenben, 2012. jún. 16 - okt. 13., Budapesten, 2013. máj. 31 - jún. 18. és Pécsett, 2013. szept. 5-30. között "Névelő növények - rajzoló szépírók" címmel rendezett kiállítássorozat katalógusaként
ISBN 978-963-7218-95-8 kötött
Magyarország - író - rajz - kiállítási katalógus
894.511(092) *** 741(439) *** 061.4(439-2Debrecen) *** 061.4(439-2Pécs) *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3797904]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2020.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Mikszáthtal a Felvidéken / Praznovszky Mihály ; [közread. a] Kazinczy Ferenc Társaság. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2020. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-121.
ISBN 978-615-5784-15-6 fűzött
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Mikszáth_K.
[AN 3795956]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2020.
Thimár Attila (1969-)
   Képek költői, költői képek : a szöveg és a vizuális tartalom kapcsolata reformkori verseinkben / Thimár Attila. - Budapest : Ráció, 2020. - 206 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-202.
ISBN 978-615-5675-38-6 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom története - 18. század - 19. század - költészet
894.511(091)-14"17/18"
[AN 3795653]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2020.
   Az új emlékezete : az újrahasznosítás poétikái / szerk. Mészáros Márton, Pataki Viktor. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2019. - 226 p. : ill. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-76-0 kötött
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 3796001]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9363 /2020.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Den grænseløse (magyar)
   Határtalanul / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2015. - 463 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-264-3 fűzött : 3980,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3797894]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2020.
Arold, Marliese (1958-)
Drei-Fünf-Acht-Minutengeschichten zur guten Nacht (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék szép álmokhoz / [szöveg] Maren von Klitzing [!Marliese Arold] ; [ill.] Melanie Garanin [!Stéffie Becker] ; [ford. Totth Gitta]. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2018. - 114, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-602-9 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3798575]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2020.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Versteinert! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Kővé válva / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, 2020, cop. 2018. - 210, [9] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 9.
ISBN 978-963-294-492-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3798710]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2020.
Baldacci, David (1960-)
The fallen (magyar)
   Bukottak / David Baldacci ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, 2020. - 435 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-389-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3795658]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2020.
Boström Knausgård, Linda (1972-)
Välkommen till Amerika (magyar)
   Isten hozott Amerikában / Linda Boström Knausgård ; ford. Papolczy Péter. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020
ISBN 978-963-475-229-5 kötött : 3199,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3795765]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2020.
Cajani, Franco (1943-)
   Rettrospettiva a carte scoperte, 2018-2020[!2019] : poesie tradotte da Làszló Sztanó = Visszatekintés nyílt kártyákkal, 2018-2019 : versek Sztanó László fordításában / Franco Cajani. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 133, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-035-4 fűzött : 1700,- Ft
olasz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
850-14.02=945.11
[AN 3795503]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2020.
Carroll, Lewis (1832-1898)
   Aliz Csodaországban és a tükör másik oldalán / Lewis Carroll ; [ford. Varró Zsuzsa] ; [a verseket ford. Varró Dániel]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 245 p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 8.)
Tart.: A tükör másik oldalánÞ; Aliz Csodaországban. - Egys. cím: Alice's adventures in Wonderland ; Through the looking-glass and what Alice found there
ISBN 978-963-486-522-3 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3798591]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2020.
Child, Lee (1954-)
Past tense (magyar)
   Múlt idő / Lee Child ; [ford. Uram Tamás]. Nem a mi fajtánk / Kitty Zeldis ; [ford. Szőke Ágnes]. Eltűnés / C. J. Box ; [ford. Moldova Júlia]. Varázscsoki / Susan Bishop Crispell ; [ford. Zsámboki Péter]. - Budapest : Tarsago, cop. 2020. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Past tense. Not our kind. The disappeared. Dreaming in chocolate
ISBN 978-963-289-442-3 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3795352]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
Taken at the flood (magyar)
   Zátonyok közt / Agatha Christie ; [ford. Nyikos Eszter]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 352 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-410-3 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3798610]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2020.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork angel (magyar)
   Az angyal : Pokoli szerkezetek 1. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 467, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-127-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3798685]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2020.
Collins, Suzanne (1962-)
The ballad of songbirds and snakes (magyar)
   Énekesmadarak és kígyók balladája / Suzanne Collins ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-815-4 fűzött : 4680,- Ft : 16,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3795656]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2020.
Córdova, Zoraida (1987-)
A crash of fate (magyar)
   A sors keze / Zoraida Córdova ; [ford. Draveczky-Ury Ádám]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - 307 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : a galaxis peremén
ISBN 978-963-497-576-2 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3796208]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2020.
Cotrina, José Antonio (1972-)
La cosecha de Samhein (magyar)
   Samhein aratása : [Vörös hold sorozat 1.] / José Antonio Cotrina ; [műford. Varju Kata]. - Budapest : Popcorn : Metropolis Media, 2020. - 312, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-551-009-2 fűzött : 3690,- Ft
spanyol irodalom - fantasztikus regény
860-312.9=945.11
[AN 3795442]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2020.
Cummins, Jeanine (1974-)
American dirt (magyar)
   Amerika földje / Jeanine Cummins ; [ford. Csáki Judit]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 437 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-337-3 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3796159]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2020.
Cummins, Jeanine (1974-)
American dirt (magyar)
   Amerika földje [elektronikus dok.] / Jeanine Cummins ; ford. Csáki Judit. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159796. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-433-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3792750]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2020.
Demi, Cinzia
Ero Maddalena (magyar)
   Magdolna voltam / Cinzia Demi ; ford. Balázs F. Attila. - Budapest : AB ART, 2019. - 63 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6033-01-7 fűzött
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 3795405]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2020.
Dörr Mária
   Egy külföldi lány vallomása / Mária Dörr ; [ford. Zsiros Mária]. - [Budapest] : Magánkiad., [2020]. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7851-9 fűzött
Szovjetunió - orosz irodalom - magyarok külföldön - memoár
882-94=945.11 *** 929(=945.11)(47)(0:82-94)
[AN 3795973]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2020.
Enríquez, Pedro (1956-)
   Késélen : válogatott versek = Ese filo : selección de poemas / Pedro Enríquez ; Balázs F. Attila fordításában. - Budapest : AB ART, 2019. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4710-2 fűzött
spanyol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
860-14.02=945.11
[AN 3795387]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2020.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia di chi fugge e di chi resta (magyar)
   Aki megszökik és aki marad : középidő : [Nápolyi regények 3.] / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 419 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-708-2 kötött : 4490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3798724]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2020.
Frank, Ella
Robbie (magyar)
   Robbie : vallomások 1. / Ella Frank ; [ford. Moldova Júlia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 334, [1] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-457-782-9 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3795372]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2020.
Freeman, Kimberley (1970-)
Wildflower hill (magyar)
   Vadvirágok lányai / Kimberley Freeman ; [ford. Berta Ádám]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2013. - 542, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-250-7 fűzött : 4499,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3798607]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2020.
Funnell, Pippa (1968-)
Goliath the rescue horse (magyar)
   Góliát : koldusból királyfi / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 89, [6] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-763-7 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796169]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2020.
Glenconner, Anne (1932-)
Lady in waiting (magyar)
   Az udvarhölgy : egy nem mindennapi élet a korona árnyékában / Anne Glenconner ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2020. - 309 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-406-946-1 kötött : 3990,- Ft
Glenconner, Anne (1932-)
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 3795847]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2020.
Good night from all over the world (magyar)
   Varázslatos utazás : esti mesék a világ minden tájáról / ill. Láng Anna ; [ford. Puszta Szilvia]. - [Budapest] : Móra, 2020. - 175 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-486-490-5 kötött : 3499,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3795914]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2020.
Gross, Andrew (1952-)
The one man (magyar)
   Egy kém Auschwitzban / Andrew Gross ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - Budapest : Lettero, cop. 2020. - 550 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-18-7 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3795676]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2020.
Hall, Araminta
Our kind of cruelty (magyar)
   A játék neve: halál / Araminta Hall ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, cop. 2020. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-15-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3795683]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2020.
Horowitz, Anthony (1955-)
Forever and a day (magyar)
   Örökké meg egy nap / Anthony Horowitz ; [ford. Őri Péter]. Macska extrákkal / Melinda Metz ; [ford. Bornai Tibor]. Ítélet / Joseph Finder ; [ford. Lukács Tamás]. Barátok esős napokra / Jill Shalvis ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Tarsago, cop. 2020. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Forever and a day. Talk to the paw. Judgement. Rainy day friends
ISBN 978-963-289-441-6 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény
820-312.4=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3795379]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2020.
Hossfeld, Dagmar (1960-)
Conni, Billi und die Mädchenbande (magyar)
   Bori és a barátság / Dagmar Hossfeld ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 165, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-776-7 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796164]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2020.
Jacobs, Anne (1941-)
Die Tuchvilla (magyar)
   A villa / Anne Jacobs. - [Budapest] : Central Kv., 2020, cop. 2019. - 579, [2] p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-324-644-3 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3797979]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2020.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades freed (magyar)
   A szabadság ötven árnyalata / E L James ; [ford. Farkas Melinda]. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2015. - 731 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-310-701-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3797891]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2020.
Jimenez, Abby
The friend zone (magyar)
   Barátnak tartalak / Abby Jimenez ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 414, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-90-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3795666]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2020.
Jones, Peter
   The beggar king and the wise man / Peter Jones ; ill. by Andrea Nick-Vékony. - [Budapest] : [P. Jones], cop. 2020. - 40 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : 1900,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-00-5711-8)
Magyarország - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - verses mese
820-34(02.053.2)(439)
[AN 3796055]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2020.
Jones, Peter
The beggar king and the wise man (magyar)
   A kolduskirály és a bölcs / Peter Jones ; ill. Nick-Vékony Andrea ; ford. Zs. Tóth Andrea. - [Budapest] : [P. Jones], cop. 2020. - 40 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-7581-5 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - gyermekirodalom - angol nyelvű irodalom - verses mese
820-34(02.053.2)(439)=945.11
[AN 3796056]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2020.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : hard luck (magyar)
   Egy ropi naplója : pechszéria / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-127-5 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3798689]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2020.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the long haul (magyar)
   Egy ropi naplója : a nagy kiruccanás / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-350-7 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3798691]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2020.
Klitzing, Maren von (1964-)
Drei-Fünf-Acht-Minutengeschichten zum Kuscheln und Träumen (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék elalváshoz és összebújáshoz / Maren von Klitzing, Stéffie Becker ; [ford. Győri Hanna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 115, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-589-3 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3798552]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2020.
Klitzing, Maren von (1964-)
Drei-Fünf-Acht-Minutengeschichten zum Lachen und Kichern (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék viccelődéshez és bolondozáshoz / [írta] Maren von Klitzing ; [rajz.] Melanie Garanin ; [ford. Totth Gitta]. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 113, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-584-8 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3798574]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2020.
Läckberg, Camilla (1974-)
Olycksfågeln (magyar)
   Vészmadár / Camilla Läckberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2013. - 335 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-579-8 fűzött : 3590,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3798646]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2020.
Läckberg, Camilla (1974-)
Stenhuggaren (magyar)
   A kőfejtő / Camilla Läckberg ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2017. - 399 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-553-8 fűzött : 3690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3798647]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2020.
Lenk, Fabian (1963-)
1000 Gefahren in der Schule des Schreckens (magyar)
   1000 veszély a Rettegés Iskolájában / Fabian Lenk ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2020. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély ; 12.)
ISBN 978-963-509-121-8 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795371]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2020.
Lenk, Fabian (1963-)
Der Superheld der 1000 Gefahren (magyar)
   A szuperhős 1000 veszélyben / Fabian Lenk ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2020. - 116, [1] p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély ; 11.)
ISBN 978-963-509-120-1 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795370]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2020.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Pippi Långstrump i Söderhavet (magyar)
   Harisnyás Pippi a Déltengeren / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Ingrid Vang-Nyman illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 101, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9853-9 kötött : 2499,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3798003]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2020.
Luo Guanzhong (133?-140?)
Sanguo yanyi (magyar)
   Három királyság : Luo Guanzhongnak tulajdonított regényes történet = Sanguo yanyi / [ford. Horváth Olivér Péter, Németh Bálint] ; [az előszót írta Salát Gergely]. - Budapest : Caeta Kvk., 2019-. - 25 cm
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3796144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2019. - 823, [18] p., [4] t. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. [825].
ISBN 978-615-00-7189-3 kötött
[AN 3796147] MARC

ANSEL
UTF-89406 /2020.
March, Meghan
Rogue royalty (magyar)
   Utolsó kísértés : Kísértés 3. / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 233 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-28-6 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3795667]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2020.
McCall Smith, Alexander (1948-)
My Italian bulldozer (magyar)
   Találkozzunk Toscanában! / Alexander McCall Smith. - [Budapest] : Central Kv., 2020, cop. 2019. - 317 p. ; 20 cm
Ford. Nagy Viktória
ISBN 978-963-324-646-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3798374]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2020.
McGuire, Jamie (1978-)
All the little lights (magyar)
   Fény a szívemben / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 444 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-144-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3796183]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2020.
Meadows, Daisy
Dawnblaze saves summer (magyar)
   Hajnalfény visszahozza a nyarat / Daisy Meadows ; [ford. F. Joannovics Mária]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 104, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Unikornisvarázs ; 1.)
ISBN 978-963-403-754-5 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3796166]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2020.
Meadows, Daisy
Shimmerbreeze and the sky spell (magyar)
   Csillámszellő és az égi varázs / Daisy Meadows ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 105 p. : ill. ; 20 cm. - (Unikornisvarázs ; 2.)
ISBN 978-963-403-755-2 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3796168]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2020.
Morató, Cristina (1961-)
Divina Lola (magyar)
   Az isteni Lola / Cristina Morató ; [... ford. Nemes Krisztina]. - Budapest : Holnap, 2020. - 482, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-298-7 fűzött : 3500,- Ft
Montez, Lola (1821-1861)
spanyol irodalom - életrajzi regény
860-312.6=945.11
[AN 3795399]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2020.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 411 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 84.)
ISBN 978-963-479-439-4 fűzött : 1984,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3798396]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2020.
Ostow, Micol (1976-)
Riverdale : the day before (magyar)
   Riverdale : a kezdet / Micol Ostow ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 270, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-219-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3796181]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2020.
Parsons, Nicholas T. (1946-)
   Civilisation and its malcontents : essays on our times / Nicholas T. Parsons ; [publ. by the Batthyányi Lajos Foundation ...]. - [Budapest] : Batthyány L. Found. : Hung. Review, cop. 2019. - XVII, 477 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86217-4-0 fűzött
angol irodalom - esszé
820-4
[AN 3796090]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2020.
Pataki, Allison (1984-)
Beauty in the broken places (magyar)
   Szépség egy megtört életben : igaz történet szerelemről, hűségről és kitartásról / Allison Pataki ; [ford. Szkokán Boglárka]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 302 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-325-0 kötött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3795783]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2020.
Perry, J. L. (1972-)
Jax (magyar)
   Még egy rohadék / J. L. Perry ; [ford. Debreczeni Kinga]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-40-0 fűzött : 3850,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3795662]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2020.
Plâckovskij, Mihail (1935-1991)
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A nyúl, aki senkitől sem félt / Mihail Pljackovszkij ; Vlagyimir Szutyejev [rajz.] ; [ford. Réz András]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 76, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-673-4 kötött : 2499,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3797990]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2020.
Plâckovskij, Mihail (1935-1991)
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [rajz.] Vlagyimir Szutyejev ; [ford. Réz András]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 77, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-887-5 kötött : 2999,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3797994]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2020.
Porter, Max (1981-)
Grief is the thing with feathers (magyar)
   A bánat egy tollas állat / Max Porter ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 133 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-676-826-3 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - kisregény
820-31=945.11
[AN 3795810]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2020.
Riggs, Ransom (1979-)
The conference of the birds (magyar)
   A madarak tanácskozása : Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekeinek ötödik története / [Ransom Riggs] ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, 2020. - 331 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-544-045-0 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3795952]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2020.
Riley, Lucinda (1971-)
The sun sister (magyar)
   Napnővér : Electra története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 704 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-397-0 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3795686]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2020.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az olimposziak I. / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 9. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-846-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3798688]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2020.
Roanhorse, Rebecca (1971-)
Resistance reborn (magyar)
   Az ellenállás újjászületése / Rebecca Roanhorse ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - 335 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-583-0 fűzött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3796212]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
The playboy prince (magyar)
   Hódító herceg / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Vinton K., 2019. - 301 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3798410]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2020.
Roth, Philip (1933-2018)
The plot against America (magyar)
   Összeesküvés Amerika ellen / Philip Roth ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 531, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-095-2 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3798637]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2020.
Sager, Riley
The last time I lied (magyar)
   Akarsz velem játszani? / Riley Sager ; [ford. Szőke Ágnes]. Remény a rács mögött / Marie Bostwick ; [ford. Fényes Lili]. Kedves Mrs. Bird! / AJ Pearce ; [ford. Dibás Gabriella]. Rejtelmek szigete / Paul Doiron ; [ford. Zsolt Angéla]. - Budapest : Tarsago, cop. 2020. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The last time I lied. Dear Mrs. Bird. Stay hidden. Hope on the inside
ISBN 978-963-289-440-9 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3795381]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2020.
Schlüter, Andreas (1958-)
Survival (magyar)
   Survival / Andreas Schlüter ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, 2019-. - ill. ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3761553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A kajmán pillantása. - 2020. - 231 p.
ISBN 978-963-294-584-2 fűzött : 2790,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3795807] MARC

ANSEL
UTF-89428 /2020.
Schmitt, Petra Maria (1959-)
Warum brauchen Haie keinen Zahnarzt? (magyar)
   Miért nem járnak fogorvoshoz a cápák? : történetek kíváncsi gyerekeknek / Petra Maria Schmitt, Christian Dreller ; Heike Vogel rajz. ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2019. - 115, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-572-5 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - művelődéstörténet - mese
830-34(02.053.2)=945.11 *** 930.85(02.053.2)
[AN 3798573]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2020.
Scott, Cavan (1973-)
Dooku, Jedi lost (magyar)
   Dooku, az elveszett Jedi / Cavan Scott ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - 411 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-577-9 fűzött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3796197]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2020.
Shen, L. J.
The kiss thief (magyar)
   A csóktolvaj / L. J. Shen ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-86-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3795670]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2020.
Shukri, Laila
Perska nienawiść (magyar)
   Perzsa gyűlölet / Laila Shukri ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-044-3 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3795409]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2020.
Stilton, Tea
Incanto : la magia dei ricordi (magyar)
   Varázslatok földje : emlékek bűbája / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin, ... Christian Aliprandi ...]. - Budapest : Kolibri, 2020. - 116, [9] p. : ill., színes ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - Ford. Varsányi Szabolcs
ISBN 978-963-437-660-6 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3795995]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2020.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 24. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-767-0 kötött : 2999,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3797992]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2020.
Tafa, Lulzim (1970-)
   Szokatlan ima / Lulzim Tafa ; ford. Balázs F. Attila. - Budapest : AB ART, [2019]. - 63 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6033-02-4 fűzött
Koszovó - albán irodalom - vers
891.983-14(497.11-32Kosovo)=945.11
[AN 3795403]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2020.
Taplin, Sam
Five-minute bedtime stories (magyar)
   Ötperces esti mesék / Sam Taplin ; rajz. Ag Jatkowska ; [ford. Müller Gerda]. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - 102, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-324-677-1 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3798302]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2020.
Whitney G. (1988-)
Sincerely, Carter (magyar)
   Barátod: Carter / Whitney G. ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 285 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-788-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3795412]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2020.
Wolf, Tony (1930-2018)
Nonna, raccontami una storia! (magyar)
   Nagyi meséi / [ill.] Tony Wolf ; [texts by Anna Casalis] ; [ford. Todero Anna]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 43, [5] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-403-526-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3797866]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9438 /2020.
ʾAsap, ʾŴry (1942-)
   Festőversek / Uri Asaf. - 2. kiad. - Gerecse ; [Tata] : Új Forrás K., 2020. - 102, [1] p. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 62.)
ISBN 978-963-7983-30-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797943]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2020.
Ambrus Viktória
   Amíg előttem jártál / Ambrus Viktória. - [S.l.] : [Ambrus V.], cop. 2020. - 378 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7938-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795990]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2020.
Andrássy Réka
   Minden körbeér egyszer / Andrássy Réka. - [Szentendre] : Andrássy R., cop. 2019. - 183 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6951-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3795436]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2020.
B. E. Belle
   Hazugok : [elképesztő, igaz történet alapján, egy zárt világ színpadáról] / B. E. Belle. - Utánny. - Budapest : Álomgyár, 2020. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-58-8 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3796191]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2020.
Bagi István (1937-)
   Felszínre merülő szavak : Bagi István versei ; [ill. Matyis Sára]. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-032-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795502]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2020.
Bagossy László (1967-)
   A sötétben látó tündér : mesebeszéd / Bagossy László ; Takács Mari illusztrációival. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2009. - [65] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-410-567-1 kötött : 3990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798582]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2020.
Balázs Ágnes (1967-)
   A beszélő kiskutya és más történetek / Balázs Ágnes ; [Horváth Ildi rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 53, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Mesék örökmozgóknak
ISBN 978-963-415-825-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3797986]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2020.
Balázs Ágnes (1967-)
   Az ügyetlen bohóc és más történetek / Balázs Ágnes ; [Horváth Ildi rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 51, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Mesék örökmozgóknak
ISBN 978-963-486-274-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3797984]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2020.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Hajónapló / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 9. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 138, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-486-527-8 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3798692]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2020.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; [a szerző rajz.]. - 23. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 150, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-486-526-1 fűzött : 2499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-486-526-2)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3798665]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2020.
Balogh Lajos Antal (1929-)
   Folyosó a csillagok között / Balogh Lajos Antal. - Budapest : MyBook : [Balogh L. A.], 2020. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7924-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3795514]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2020.
Beck Andrea (1977-)
   A gémer, a vlogger és a sztár : tudtad, hogy te is lehetsz szuperhős? / Beck Andrea ; [Bolla Erika rajz.]. - Veszprém : Beck M. Menedzsment Kft., 2020. - 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80706-3-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796030]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Teknős Kv., 2020-. - Ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nádtengeri nyár. - 2020. - 114, [2] p.
ISBN 978-963-341-250-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798298] MARC

ANSEL
UTF-89451 /2020.
Berg Judit (1974-)
   A négy madár titka / Berg Judit, Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, 2020, cop. 2017. - 180, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Kiki nyomoz ; 1.)
ISBN 978-963-410-604-3 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3798537]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a tűzhányón / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 4. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2014. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-587-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3798511]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok Afrikában / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 4. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2014. - 44, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-586-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3798506]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2020.
Berta Ádám (1974-)
   A kígyó feje / Berta Ádám. - Budapest : Cser, 2020. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-278-608-7 kötött : 3695,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795400]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2020.
Biró Márta
   Életem leckéi / Biró Márta. - [Siófok] : [Biróné Sinka M.], 2019. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6036-1 fűzött
magyar irodalom - állami gondozott - memoár
894.511-94 *** 364.65-053.2/.6(439)(0:82-94)
[AN 3795694]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2020.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Lázár evangéliuma : apokrif történelmi rémlátomás / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-013-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3795705]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2020.
Biró Zoltán (1975-)
   Az ajtó / Biró Zoltán. - Budapest : MyBook ; [Marcali] : Szerző, 2020. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7557-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795431]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2020.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Királylány születik / Boldizsár Ildikó ; [ill.] Szegedi Katalin. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2020. - [36] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9869-51-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3797867]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Két bolond százat csinál / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 117, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-914-8 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar nyelv - mese - szólás - közmondás - szállóige - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-318(02.053.2)
[AN 3798596]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2020.
Bradányi Iván (1930-)
   Körülöttem megtörténhet minden : [versek] / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, 2020. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5942-10-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795515]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2020.
Buhela, Christina
   Egy meg egy sose lehet mindegy! / Christina Buhela. - Budapest : MyBook : [Magánkiad.], 2020. - 212 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7866-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795537]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2020.
Carter, Scarlett D.
   Mágikus sárkányszív / Scarlett D. Carter. - Budapest : Garbo Kv., 2020. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-87-9 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3795561]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2020.
Cobbler, Judy G.
   Valóságos illúziók avagy Úton az ébredés felé / Judy G. Cobbler. - Budapest : MyBook ; [Mosonmagyaróvár] : [Magánkiad.], 2019. - 334 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7009-4 kötött
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3795472]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2020.
Csávossy György István (1953-)
   Apám könyve / Csávossy György István. - Budapest : AB ART, cop. 2020. - 94, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6033-14-7 kötött : 3300,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3795410]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2020.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Extra dry : opera buffa / Cserna-Szabó András ; [az illusztrációk Ráskai Szabolcs és Ráskai Máté Zalán ... munkái]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 338, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-449-3 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795850]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2020.
Csőke Andrea
   Gyilkosság Alcsúton / Csőke Andrea ; ill. H. Kolláth Mária. - Budapest : [Csőke A.] : [MyBook], 2019. - 316 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7127-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795434]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2020.
Czipott György (1951-)
   Kettős könyvelés / Czipott György. - [Pomáz] : Szózat Kvk., 2020. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6174-00-0 fűzött : 2020,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795507]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2020.
Darvasi László (1962-)
   Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború / Darvasi László ; [ill. Németh György]. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2002. - 305 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2308-2 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3798705]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2020.
Darvasi László (1962-)
   Trapiti és a borzasztó nyúl : szerelmes és bűnügyi gyermekregény / Darvasi László ; [ill. Németh György]. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2004. - 372, [5] p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 3299,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2395-6)
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3798707]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2020.
Demkó Attila (1976-)
   The fury of the tsar / David Autere. - [Budapest] : Reakció, 2020-. - 21 cm
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3795392]
MARC

ANSEL
UTF-8


   B. 1., Bonfire. - 2020. - 325 p.
ISBN 978-615-6072-01-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3795393] MARC

ANSEL
UTF-89471 /2020.
Dér Noémi
   Megalakul a Kicsi Gesztenye Klub / [szöveg Dér Noémi] ; [ill. Szőnyi Gergely]. - Budapest : Kolibri, 2020. - [39] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-437-702-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3795991]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2020.
Domonkos Jenő (1930-)
   Memoár / Domonkos Jenő. - Budapest : Domonkos J., 2020. - 103 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8041-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3795558]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2020.
Eötvös Károly (1842-1916)
   Emlékezzünk! : részletek egy kiadatlan visszaemlékezésből / Eötvös Károly. - Veszprém : OOK-Press, 2020. - 61 p. ; 21 cm. - (Eötvös könyvek, ISSN 2559-8600 ; 4.)
ISBN 978-615-00-7755-0 fűzött
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - magyar irodalom - politikatörténet - kiegyezés kora - 19. század - politikus - memoár - anekdota
894.511-94 *** 32(439)"186/187"(0:82-94) *** 32(439)(092)Deák_F.
[AN 3796045]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2020.
Erdős Zsuzsanna
   Hidd el végre! / Erdős Zsuzsanna. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-812-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796160]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2020.
Fábri Ferenc
   Grafomán jegyzetek / Fábri Ferenc. - Budapest : Új Helikon Bt., 2020. - 280 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-81553-0-4 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3795365]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2020.
Farkas Csaba (1965-)
   Festett ösvény ; Járatlan úton : kisregények / Farkas Csaba. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 138, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-033-0 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3795528]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2020.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 13. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 303 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-852-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798644]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2020.
Finy Petra (1978-)
   Iskolások kézikönyve / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2019. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-557-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3798514]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2020.
Finy Petra (1978-)
   Milu Egyiptomban / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - 45, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-588-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3798507]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2020.
Finy Petra (1978-)
   Óvodások kézikönyve / Finy Petra ; [Rippl Renáta rajz.]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2019. - [49] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-641-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3798006]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2020.
   Fölfeszített nemzet, 1920-2020 / szerk. M. Tóth Katalin. - Budapest : Kairosz, 2020. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-514-035-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3795336]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2020.
Főző Péter (1975-)
   21 vers [elektronikus dok.] / Főző Péter ; ... előadja Énekes Lídia. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Főző P.], 2020. - 1 CD (24 min) ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-8427-5 : 5000,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3794315]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2020.
Főző Péter (1975-)
   21 vers : hangoskönyv / Főző Péter ... - Budapest : Főző P., 2020. - [2], 14 p. ; 26 cm
ISBN 978-615-00-8416-9 fűzött : 5000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795384]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2020.
Fülöp Beáta (1971-)
   Találkozunk Isztambulban! : [Selim története] / N. Fülöp Beáta. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2020. - [4], 552 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5833-56-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795586]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2020.
Gajdos Erika Tímea
   Varázslatos tavasz a Balaton-felvidéken : Színek, fények, élmények 4. / Gajdos Erika Tímea. - [Balatoncsicsó] : Gajdos E. T., 2020. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5691-3 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795967]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2020.
Géczi János (1954-)
   Szűz a gyermekkel, Szent Annával és egy szamárral / Géczi János. - Budapest : Kalligram, 2020. - 124, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-150-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795970]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2020.
   Gingalló : magyar népmesék óvodáskortól / Bajzáth Mária vál. ; Láng Anna rajz. - Budapest : Kolibri, 2020. - 196, [6] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar népmesekincstár ; 2.)
ISBN 978-963-437-704-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - mondóka
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3795988]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2020.
Győri-Molnár Lajos (1963-)
   A Mihaszna és más történetek / Vadas Nimród és MadKex. - [Budapest] : Győri-Molnár L., 2020. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7555-6 fűzött : 2735,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3796126]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2020.
Győri-Molnár Lajos (1963-)
   A Mihaszna és más történetek [elektronikus dok.] / Vadas Nimród és MadKex. - Szöveg (pdf : 6.4 MB). - [Budapest] : Győri-Molnár L., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160844. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7556-3
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3799076]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2020.
Gyuris Tibor (1974-)
   Árnyéklovag / Gyuris Tibor. - [Nyíregyháza] : [Gyuris T.], [2018]-. - 24 cm
A 2. kötettől kiad. a Khran-Sauté Művészeti Kft.
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3742631]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 5-8 epizód. - cop. 2019. - 389 p. : ill., színes
ISBN 978-615-00-7131-2 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3796192] MARC

ANSEL
UTF-89491 /2020.
Habarics Kitty, B. (1988-)
   Két nyuszi mesék : az évszakok / B. Habarics Kitty. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2020. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Tart.: Két nyuszi és az évszakokÞ; Két nyuszi és a szeretetÞ; Két nyuszi és a Földöncsúszó Kúszvamász
ISBN 978-615-5697-43-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3795797]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2020.
Halmosi Sándor (1971-)
   Everness : 75 poems / Halmosi Sándor ; [... transl. by Elizabeth Csicsery-Ronay and by Enikő Szász ...]. - Budapest : AB ART, cop. 2020. - 94, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6033-05-5 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 3795406]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2020.
Hegyi Gyula (1951-)
   Halálgyár a körtéren / Hegyi Gyula. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-038-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3795527]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2020.
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2016]-. - 20 cm
A 2. köteten társszerző Vészits Andrea, a 2. és 3. köteten társszerző Vészits Andrea, az 5. köteten a szerzők Jeli Viktória, Tasnádi István, Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3655795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A por hatalma. - 3. kiad. - cop. 2020. - 301, [2] p.
ISBN 978-963-410-650-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3797902] MARC

ANSEL
UTF-89495 /2020.
Illés Krisztina
   Lepketánc : Zoé könyve / Illés Krisztina. - [Budapest] : Papirusz Book, 2020. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6105-05-9 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795588]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2020.
   Istennek nehéz és más novellák / [szerk. Haász János, Zsuppán András]. - [Budapest] : Index, 2020. - 210 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80591-4-5 kötött : 2599,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3795925]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2020.
Janáky Marianna (1955-)
   Gondolatok pelenkában : family-fiction egy nagyi klaviatúrájából / Janáky Marianna. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 127 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-6168-01-6 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3796028]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2020.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már óvodás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 15. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-900-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3798004]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2020.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Ők és mi : győztesek és vesztesek / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Kairosz, 2020. - 109, [5] p., [14] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-514-039-8 kötött : 2500,- Ft
Jobbágyi Gábor (1947-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3796167]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2020.
Juhász Miklós
   Bankrablás / Juhász Miklós. - Budapest : AB ART, 2019. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5329-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795407]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2020.
Juhos Gábor (1989-)
   Noir York City : downfall : a bukás / írta Juhos Gábor, Dankó Balázs. - Budapest : MyBook ; [Komárom] : [Magánkiad.], 2020. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7777-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3795522]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2020.
Kádár Zsolt (1953-)
   1 háztörténet / Kádár Zsolt. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-97-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795959]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2020.
Kakucsi Erzsébet
   Álomutazás / Kakucsi Erzsébet ; ill. Tímár Nikolett ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - [43] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5849-77-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3795876]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2020.
Káliz Sajtos József (1950-)
   Vár a szülőföld : válogatott és új versek / Káliz Sajtos József. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-039-2 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795525]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2020.
Kálmán Gábor (1982-)
   A világ legvidámabb embere : tárcanovellák / Kálmán Gábor. - Budapest : Kalligram, 2020. - 205, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-155-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3795969]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2020.
Kimmel István (1950-)
   Történetek, kordokumentumok : három rész / összeáll. és írta Kimmel István. - [Érd] : Kimmel I., 2020. - 330 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8087-1 fűzött
magyar irodalom - memoár - karcolat
894.511-94 *** 894.511-43
[AN 3795421]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2020.
Király Anikó
   Semmi pánik! / Király Anikó. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 341 p. ; 22 cm
keretcím: Rólad-neked könyvek
ISBN 978-963-403-792-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796162]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2020.
Kiss-Révy Attila
   Életünk színes forgácsai : vidám és borongós karcolatok, tudósítások / Kiss-Révy Attila. - 2. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : Aposztróf, 2020, cop. 2019. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-26-1 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3798420]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2020.
Kocsis Péter (1965-)
   Egy söremigráns naplójából / Kocsis Péter. - [Budapest] : Hibernia, 2020. - 330 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5426-71-1 fűzött : 2990,- Ft
Csehország - magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(437.1)
[AN 3795943]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2020.
   Kortánc : mai magyar színdarabok / [... szerk. ... Szűcs Mónika]. - [Budapest] : Selinunte, 2020. - 349 p. : ill. ; 21 cm. - (Olvasópróba, ISSN 2560-3027 ; 7.)
Tart.: Hurok : színmű / Kerékgyártó István. Rozsdatemető 2.0 : a Hábetler-család 100 éve / Fejes Endre, Tasnádi István. 10 / Székely Csaba. A vándorkutya : igaz élethazugságok / Pass Andrea. Kutyaportéka : kisvárosi kórkép / Gábor Sára
ISBN 978-615-80500-9-8 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - dráma - antológia
894.511-2(082)
[AN 3795422]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2020.
Kötter Tamás (1970-)
   Férfiak fegyverben : frontnovellák a II. világháborúból / Kötter Tamás. - Budapest : Kalligram, 2020. - 229, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-151-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3796011]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2020.
Mangó Gabriella
   Menekülés : escape : regény / Gabriel Mangez. - [Gyöngyös] : Hórusz Kft., 2020. - 234 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-00-7903-5 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795478]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2020.
Markó Béla (1951-)
   Egy mondat a szabadságról : versek / Markó Béla. - Budapest : Kalligram, 2020. - 177, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-162-5 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3795851]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2020.
Mécs Anna (1988-)
   Kapcsolati hiba / Mécs Anna. - Budapest : Scolar, 2020. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-135-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3795262]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2020.
Menta Éva, G.
   A hegyeken átfúj a szél / G. Menta Éva. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-029-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795535]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2020.
Menta Éva, G.
   Szegődős : versek / G. Menta Éva. - Budapest : AB ART, 2019. - 55 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4575-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795390]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2020.
Mészáros Dorka (1992-)
   Kiszámolós : kaland, szerelem, választás / Mészáros Dorka ; Zsidró Dominik verseivel. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 287 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-788-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796158]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2020.
Metzger Mária
   Rejtelmek / Metzger Mária versek ; Fény Keve képek. - [Győr] : Metzger M., 2020. - [110] p. : ill., főként színes ; 15x22 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81260-2-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795580]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2020.
Metzger Mária
   Virágkelyhek / Metzger Mária ; [... ill. Sipos Dóra]. - [Győr] : Metzger M., 2020. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-81260-3-8)
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3795592]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2020.
Miklós Péter (1980-)
   A változatok egylényegűsége : eszmetörténeti tanulmányok / Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2020. - 129 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6112-04-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - egyháztörténet - katolikus egyház - esszé
894.511-4 *** 930.85(439) *** 282(439)(091)
[AN 3795342]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2020.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Az én jeles mondatom : Mikszáth Kálmán füveskönyve / [... vál., összeáll. és az utószót írta Praznovszky Mihály]. - 3. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2020]. - 144, [1] p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5942-09-9 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3798669]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2020.
Miller, Marilyn
   Küzdj velem / Marilyn Miller. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-86-7 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3797980]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2020.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 53. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-798-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3798694]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2020.
   Muzsikáló madárház : a Kaláka és Gryllus Vilmos dalai / [... szövegek Gryllus Vilmos] ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - 30, [18] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
Letölthető animációkkal
ISBN 978-963-341-105-6 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - dalszöveg - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3797983]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2020.
Nagy Gerzson (1975-)
   Délután apámmal : regény, közökkel / Nagy Gerzson. - Budapest : Kalligram, 2020. - 203, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-149-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796012]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2020.
   A nation dismembered : the 1920 treaty of Trianon in Hungarian poetry / ... ed. by Csilla Bertha and Gyula Kodolányi ; based on the ... selection of Zoltán Bíró ; [publ. by ... the Batthyányi Lajos Foundation]. - Budapest : Hung. Review : Batthyány L. Found., 2019. - 215 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-963-86217-3-3 fűzött
magyar irodalom - trianoni békeszerződés - vers - antológia - fordítás
894.511-14(082)=20 *** 341.382"1920"(0:82-14) *** 894.511-14.032
[AN 3796094]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2020.
Németh István, Z. (1969-)
   A királyficsúr újabb kalandjai / Z. Németh István ; [ill. Vincze Nóra]. - Budapest : AB ART, cop. 2020. - 80, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6033-15-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3795445]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2020.
   Nézzünk bizakodva a múltba! : alternatív Trianon ; [szerk. Cserna-Szabó András és Fehér Renátó]. - Budapest : Cser, 2020. - 202 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-278-613-1 kötött : 3495,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3795420]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2020.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A bátyám zseni / Nógrádi Gábor. - 4. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 228, [4] p. ; 20 cm. - (Tom és Geri ; 1.)
ISBN 978-963-486-500-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3798649]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2020.
Nyirő Ágnes (1941-)
   Szerelem, szeretet, vágy és még / Nyirő Ágnes. - Budapest : MyBook ; [Tahitótfalu] : [Nyirő Á.], 2019. - 171 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6795-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795443]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2020.
Olgyay Dávid
   Legenda / Olgyay Dávid. - Budapest : MyBook ; [Csemő] : [Olgyay D.], 2019. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7104-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795518]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2020.
Oravecz Imre (1943-)
   1972. szeptember / Oravecz Imre. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2020. - 105, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3988-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3798390]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2020.
Örkény István (1912-1979)
   Babik ; Egy négykezes regény tanulságos története : kisregények / Örkény ; [szerk. és a jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 224, [1] p. ; 19 cm. - (Örkény István művei)
ISBN 978-963-479-423-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795854]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2020.
Pázmándi Péter
   Próbáltam így, próbáltam úgy : novellák / Pázmándi Péter. - Budapest : MyBook ; [Gödöllő] : [Pázmándi P.], 2020. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7499-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3795439]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2020.
Péntek Orsolya (1974-)
   Hóesés Rómában : regény / Péntek Orsolya. - Budapest : Kalligram, 2020. - 396, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-167-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795759]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2020.
Pintér György
   Hegyháti krónikák / Pintér György. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 463 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5847-86-8 fűzött : 3990,- Ft
Vasi-Hegyhát - magyar irodalom - helytörténet - történelmi elbeszélés
894.511-322.6 *** 943.9Vasi-Hegyhát(0:82-32)
[AN 3797905]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2020.
Poós Zoltán (1970-)
   A felhő, amelyről nem tudott az ég : versek, 2010-2019 / Poós Zoltán. - Budapest : Kalligram, 2020. - 115, [4] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-468-147-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795966]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2020.
Princzinger Anna
   Tell Vilmos / Giacomo[!Gioacchino] Rossini operája nyomán írta Princzinger Anna ; rajz. Szimonidesz Hajnalka. - Budapest : Holnap, 2020. - 62, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-296-3 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - opera - átdolgozás - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 782.1
[AN 3796178]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2020.
Pusztay János (1948-)
   Kutyaur mëg más történetëk / a nyugoti viégek nyelvin szörösztö ... Pusztay János ... ; [kiad. az Anyanyelvápolók Szövetsége]. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets., 2020. - 109 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5735-13-4 fűzött
Vas megye - magyar irodalom - magyar nyelv - nyelvjárás - anekdota
894.511-36 *** 809.451.1-087(439.111)
[AN 3796007]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2020.
Regös István (1946-)
   A megfagyott idő / Regös István. - Budapest : Duna International, [2012]-. - 24 cm
A 2. köt. kiad. a Province Art Kft., a 3. kötetet kiad. az R-Média, a 4. kötetet kiad. a Regös Média Kft. - Méretváltozat: 23 cm
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3413655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Nemzeti siránkozások. - 2020. - 509 p.
ISBN 978-615-81145-3-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3795919] MARC

ANSEL
UTF-89541 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Csontbrigád (olasz)
   Brigata d'ossa / Rejtő Jenő ; trad. Adriano Olivari. - Budapest : [Olivari, A.], 2020. - [2], 326 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-81535-0-8 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=50
[AN 3796179]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A nápolyi király : elveszettnek hitt művek / Rejtő Jenő ; [szerk. és sajtó alá rend. Kiss Ferenc]. - [Budapest] : Szépmíves, 2020. - 357, [26] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-84-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bohózat - kisregény
894.511-223 *** 894.511-31
[AN 3795848]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Vesztegzár a Grand Hotelben (olasz)
   Quarantena al Grand Hotel / Rejtő Jenő ; trad. Adriano Olivari. - Budapest : [Olivari, A.], 2020. - 221 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-81535-1-5 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=50
[AN 3796180]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Víkend a pokolban (olasz)
   Vikend all'inferno / Rejtő Jenő ; trad. Adriano Olivari. - Budapest : [Olivari, A.], 2020. - [2], 67 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-8333-9 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=50
[AN 3796177]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2020.
Rozsályi Annamária (1956-)
   Bohócka és a fotográfus : novellák / Rozsályi Annamária. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-026-2 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3795539]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2020.
Sándor Iván (1930-)
   Amit a szél susog / Sándor Iván. - Budapest : Magvető, 2020. - 157, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3993-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3795874]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2020.
Sarkadi Ágnes
   Az elveszett tárgyak országa / Sarkadi Ágnes ; [ill. Fekete Hajnal]. - Budapest ; [Veszprém] : OOK Press, 2020. - 147, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6645-5 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3795953]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2020.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Párarajzok : [történetek útközben] / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2020, cop. 2019. - 234, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-673-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3798377]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2020.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Toronyiránt : utak és emberek / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2020. - 237, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-134-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3798307]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2020.
Selyem Zsuzsa (1967-)
   Az első világvége, amit együtt töltöttünk / Selyem Zsuzsa. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 154, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-861-4 kötött : 2499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3796020]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2020.
Simon S. Roland
   Lidar : szabadnak csak érezheted magad! / [Simon S. Roland]. - [Kistarcsa] : Magánkiad., cop. 2019. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6890-9 fűzött : 3777,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798643]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2020.
Szabó Ágnes
   Dolly és a cumi / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Budapest] : 2007 Kapos Kft., [2020]. - [36] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 17.)
ISBN 978-615-6084-12-5 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3796071]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2020.
Szabó Ágnes
   Egy hisztis nap / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Budapest] : 2007 Kapos Kft., [2020]. - [35] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 18.)
ISBN 978-615-6084-15-6 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3796074]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2020.
Szabó Ágnes
   Natali és az óvoda étlapja / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Budapest] : 2007 Kapos Kft., [2020]. - [35] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 19.)
ISBN 978-615-6084-18-7 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3796082]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2020.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 22. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 349, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-849-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798654]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2020.
Székely László, H.
   A tükör sötét oldalán / H. Székely László. - [Budapest] : Magánkiad., 2020. - [1], 82, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7566-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795519]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2020.
Szemadám György (1947-)
   Lélekszkafander : családtörténet a 20. századból / Szemadám György. - Budapest : MMA K., 2020. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5869-90-7 kötött : 4600,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3796058]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2020.
Szentandrássy Béla
   A sorból kilépve / Szentandrássy Béla. Kamaszságok / Tóth Petra Hanna ; ill. Kiss Dániel. - Budapest : MyBook ; [Ózd] : [Magánkiad.], 2019. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7008-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795529]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2020.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni : csupaszín / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 56, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9206-3 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798587]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2020.
Togay Can János (1955-)
   Átmeneti ember : válogatott versek, 2010-2020 / Can Togay János. - Budapest : Scolar, 2020. - 190, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-145-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795430]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2020.
   Trianon 100. - Budapest : Osiris, 2020. - 3 db : ill., részben színes ; 25 cm + 8 térk.
Főcím a közös tokról. - Az 1. köteten társközread. a Petőfi Irodalmi Múzeum. - Tokban
ISBN 978-963-276-405-4 kötött : 9980,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - első világháború - két világháború közötti időszak - trianoni békeszerződés - antológia
894.511-822 *** 327.5(4)"1920"(0:82-822) *** 943.9"191/192"(0:82-822)
[AN 3795432]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Vérző Magyarország : magyar írók Magyarország területéért / szerk. Kosztolányi Dezső ; [ill. Jeges Ernő]. - 288 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-406-1
[AN 3795437] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Emlékező Magyarország I / szerk. Gyurgyák János ; [ill. Kós Károly]. - 503 p.
ISBN 978-963-276-407-8
[AN 3795441] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Emlékező Magyarország II / szerk. Gyurgyák János ; [ill. Kós Károly]. - 590 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-408-5
[AN 3795446] MARC

ANSEL
UTF-89562 /2020.
Turbuly Lilla (1965-)
   A Károlyi-kert nyuszija / Turbuly Lilla ; rajz. Horváth Ildi. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 51, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-734-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3795904]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2020.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Dorci, a legkisebb óvodás / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-575-6 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798423]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2020.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Leszel a barátom? : ovis mesék / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 94, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-605-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798504]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2020.
Várnai Kovács László
   Vasparázs / Várnai Kovács László. - Budapest : MyBook ; [Halászi] : Várnai Kovács L., 2020. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8143-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3795526]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2020.
Wass Albert (1908-1998)
   Farkasverem ; Csaba. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon Kvk., 2020. - 406, [1] p. ; 23 cm. - (Wass Albert művei ; 3.)
ISBN 978-615-81218-6-6 kötött : 4990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3795713]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2020.
Wass Albert (1908-1998)
   Jönnek! ; Adjátok vissza a hegyeimet!. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon Kvk., 2020. - 238, [1] p. ; 23 cm. - (Wass Albert művei ; 4.)
ISBN 978-615-81218-9-7 kötött : 4490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3795714]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2020.
Weave, Monica
   Kalandos vágyak / Monica Weave. - Budapest : MyBook ; [Pécs] : [Magánkiad.], 2020. - 370 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7084-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3795440]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2020.
Weaver, Anita
   Angyali védelmező / Anita Weaver. - Budapest : Adamo Books, 2020. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-387-125-6 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3795782]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2020.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Bóbita / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 29. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 73, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-400-6 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3798000]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2020.
Zoltán Gábor (1960-)
   Szép versek 1944 : abszurd antológia / Zoltán Gábor. - Budapest : Kalligram, 2020. - 364, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-168-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - második világháború - esszé - líra
894.511-4 *** 894.511(091)-14"1944"
[AN 3795760]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2020.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Zrínyi Miklós költői művei / sajtó alá rend., az előszót, a tanulmányt és a jegyzeteket írta Suhai Pál. - Budapest : Balassi, cop. 2019. - 355 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-339.
ISBN 978-963-456-064-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3796051]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9573 /2020.
Carle, Eric (1929-)
The very hungry caterpillar (magyar)
   A telhetetlen hernyócska / Eric Carle ; [ford. Demény Eszter]. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, 2019. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 13x18 cm
ISBN 978-963-410-522-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798547]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2020.
Chapman, Jane (1970-)
Just like you! (magyar)
   Olyan leszek, mint te! / írta és rajz. Jane Chapman ; ford. Joób Viktória. - [Budapest] : Aion, [2020]. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81393-6-6 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3795292]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2020.
Chiew, Suzanne
Badger and the great adventure (magyar)
   Borzas és a nagy kaland / írta Suzanne Chiew ; rajz. Caroline Pedler ; ford. Tóthné Kincs Vivien. - [Budapest] : Aion, [2020]. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81435-0-9 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3795314]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2020.
Chiew, Suzanne
Badger and the great journey (magyar)
   Borzas és a nagy utazás / írta Suzanne Chiew ; rajz. Caroline Pedler ; ford. Tóthné Kincs Vivien. - [Budapest] : Aion, [2020]. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81393-8-0 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3795316]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2020.
Chiew, Suzanne
Badger and the great rescue (magyar)
   Borzas és a nagy mentőakció / írta Suzanne Chiew ; rajz. Caroline Pedler ; ford. Tóthné Kincs Vivien. - [Budapest] : Aion, [2020]. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81393-9-7 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3795311]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2020.
Chiew, Suzanne
Badger and the great storm (magyar)
   Borzas és a nagy vihar / írta Suzanne Chiew ; rajz. Caroline Pedler ; ford. Tóthné Kincs Vivien. - [Budapest] : Aion, [2020]. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81393-7-3 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3795315]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2020.
Donaldson, Julia (1948-)
The Gruffalo (magyar)
   A graffaló / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2019. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-410-488-9 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798549]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2020.
   Gyerekdalok / [szerk. ... Kiss Zsuzsanna] ; [rajz. Őszi Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020. - [32] p. : ill., színes ; 16x22 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-459-196-2 kötött
képeskönyv - gyermekdal
087.5(084.1) *** 784.67
[AN 3795862]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon cicája / Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2013. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-596-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798525]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és az állatok : babakönyv / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2019. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-410-551-0 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798544]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon kirándul / Marék Veronika. - 7. kiad. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2020, cop. 2005. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-595-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798533]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - 9. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2020. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-598-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3798528]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon tojást fest / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2020, cop. 2015. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-585-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798535]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 10. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 1972. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-597-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798518]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2020.
Peppa loves our Planet (magyar)
   Peppa szereti a Földet!. - [Fót] : JCS Média, [2020]. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-963-484-191-3 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3795627]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2020.
Peppa plays football (magyar)
   Peppa és Zsoli szereti a focit!. - [Fót] : JCS Média, [2020]. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Peppa pig
ISBN 978-963-484-197-5 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3795626]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2020.
Scheffler, Axel (1957-)
The little puddle (magyar)
   A kis tócsa / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, cop. 2019. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-963-410-462-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798542]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2020.
Scheffler, Axel (1957-)
The super scooter (magyar)
   A szuper roller / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, cop. 2019. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-963-410-463-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798541]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2020.
Szabó Ágnes
   Ádám és a focilabda / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Budapest] : 2007 Kapos Kft., [2020]. - [35] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 20.)
ISBN 978-615-6084-21-7 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3796084]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2020.
Szécsi Etelka
   Virágaim : színezőkönyv / Szécsi Etelka. - Budapest : Garbo, 2019. - 103 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5696-76-3 fűzött : 2900,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3795972]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2020.
   Találós kérdések, furfangos fejtörők : játékos videókkal! / [szerk. Nagy Emese, Kiss Zsuzsanna, Nagy Mária]. - Kisújszálllás : Szalay Kv., 2020. - [32] p. : ill., színes ; 16x22 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-237-242-6 kötött
képeskönyv - gyermekkönyv - találós kérdés
087.5(084.1) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3795930]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9594 /2020.
Fauche, Xavier (1946-)
Le "Daily star" (magyar)
   A Daily star / írta Fauche & Léturgie ; rajz. Morris ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. k., 2019. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Lucky Luke ; 36.)
ISBN 978-615-5699-30-6 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3795636]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2020.
Gabella, Mathieu
César (magyar)
   Caesar / forgatókönyv Mathieu Gabella ; tervező Andrea Meloni ; történész Giusto Traina ; [szöveg Fabio Amelia] ; ford. Kerner Ágnes. - [Budapest] : Aion, [2020]. - 47, [9] p. : ill., főként színes ; 32 cm. - (Történelmet írtak)
ISBN 978-615-81435-2-3 kötött : 2990,- Ft
Caesar, Caius Iulius (Kr. e. 100-Kr. e. 44)
Római Birodalom - uralkodó - 1. század (Kr. e.) - képregény
087.6:084.11 *** 937(092)Caesar,_Caius_Iulius
[AN 3796174]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2020.
Goscinny, René (1926-1977)
La ballade des Dalton (magyar)
   A Daltonok balladája és más történetek / írta Goscinny ... Greg ... Morris ; rajz. Morris ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2019. - 47, [1] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 37.)
ISBN 978-615-5699-35-1 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3795640]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2020.
Goscinny, René (1926-1977)
Lucky Luke contre Joss Jamon (magyar)
   Lucky Luke Joss Jamon ellen / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2020. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 38.)
ISBN 978-615-5699-37-5 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3795643]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2020.
Jouvray, Olivier (1970-)
Luther (magyar)
   Luther / forgatókönyv Olivier Jouvray ; tervező Filippo Cenni ; történész Matthieu Arnold ; [szöveg Maximilien Chailleux] ; ford. Kerner Ágnes. - [Budapest] : Aion, [2020]. - 48, [8] p. : ill., főként színes ; 32 cm. - (Történelmet írtak)
ISBN 978-615-81435-3-0 kötött : 2990,- Ft
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - teológus - reformátor - evangélikus egyház - 16. század - képregény
087.6:084.11 *** 284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 3796172]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2020.
Jul (1974-)
Un cowboy à Paris (magyar)
   Egy cowboy Párizsban / írta Jul ; Morris nyomán rajz. Achdé ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. k., 2019. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Lucky Luke ; 34.)
ISBN 978-615-5699-22-1 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3795634]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2020.
Liu, Marjorie (1979-)
Monstress (magyar)
   Monstress : fenevad / író Marjorie Liu ; rajzoló Sana Takeda ; ford. Kleinheincz Csilla. - [Budapest] : Fumax, 2019-. - ill., színes ; 28 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3762553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Rejtek. - 2020. - [163] p.
ISBN 978-963-470-130-9 kötött : 5495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3796063] MARC

ANSEL
UTF-89601 /2020.
   Régió, hagyomány, történet / szerk. Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2020. - 143 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6112-03-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3795341]
MARC

ANSEL
UTF-8