MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/10/12 15:36:23
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
10030 /2020.
   A csendtől a szóig : Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpózium : [Pannonhalmi Főapátság, 2019. október 15.] / [szerk. Dejcsics Konrád] ; [kiad. a Pannonhalmi Főapátság ...]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2019. - 22 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - családjog - emberi jog - gyermek - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pannonhalma) *** 364.65-053.2/.6(439) *** 347.63(439) *** 342.7-053.2(439)
[AN 3796717]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2020.
International Scientific-Methodical-Practical Conference on Sustainable Regional Development (13.) (2019) (Klaipėda)
   13th International Scientific-Methodical-Practical Conference on Sustainable Regional Development : economics, management, law and technology opportunities 2019 : Klaipeda, Lithuania, 24-25 October 2019 : abstract book / ed. Jurgita Martinkienė, Sergey Vinogradov ; co-org., [publ. by the] Lithuania Business University of Applied Sciences and Szent István University. - Gödöllő : Szt. István Univ. ; Klaipeda : Lithuania Business Univ. of Applied Sciences, 2019. - 43 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-269-858-8 fűzött
gazdaságtan - szervezés - vezetés - konferencia-kiadvány
061.3(474.5-2Klaipėda) *** 330 *** 65
[AN 3796318]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2020.
Miskolci Téli Tárlat (24.) (2018-2019)
   XXIV. Miskolci Téli Tárlat : 2018. december 8 - 2019. január 27. / [a kiállítás kurátora Madarász Györgyi] ; [... szerk. Urbán Tibor] ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum Miskolci Galéria. - [Miskolc] : HOM Miskolci Galéria, 2018. - [52] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5525-09-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Miskolc) *** 73/76(439)"201"
[AN 3796266]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10033 /2020.
Bryson, Bill (1951-)
A short history of nearly everything (magyar)
   Majdnem minden rövid története / Bill Bryson ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, 2020. - 531 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 505-523.
ISBN 978-963-252-146-6 kötött : 5990,- Ft
természettudomány
5(03)
[AN 3799659]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2020.
Vespignani, Alessandro (1965-)
L'algoritmo e l'oracolo (magyar)
   A jóslás algoritmusa : hogyan befolyásolható a jövő a tudomány segítségével / Alessandro Vespignani ; Rosita Rijato közrem. ; [ford. Balázs István]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-761-4 fűzött : 3699,- Ft
prognosztika - adatelemzés - algoritmus - hálózatelmélet
008.2 *** 519.6 *** 510.5 *** 316.47
[AN 3796362]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10035 /2020.
Nicholas, Chani (1975-)
You were born for this (magyar)
   Sorsunk a csillagokban : fejtsd meg életed titkait az asztrológia segítségével / Chani Nicholas ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 254 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-100-5 kötött : 4490,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3796252]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2020.
Schilling Péter (1977-)
   Numerot : a kártyák válaszolnak / Schilling Péter. - [Budapest] : Indigo Online Kft., [2020], cop. 2018. - 231 p. : ill. ; 24 cm + kártyacsomag
ISBN 978-615-5620-06-5 fűzött : 6990,- Ft
tarot
133.3
[AN 3799165]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2020.
Walsch, Neale Donald (1943-)
Conversations with God (magyar)
   A teljes Beszélgetések Istennel : 1-3. kötet / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 857 p. ; 21 cm
Tart.: Szokatlan párbeszédÞ; További párbeszédÞ; A párbeszéd folytatódik
ISBN 978-963-529-175-5 fűzött : 5990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3799447]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10038 /2020.
Baur, Manfred (1959-)
Geheimnis Tiefsee (magyar)
   Óceánok mélye : élet az örök sötétség birodalmában / Manfred Baur ; [ford. Frenkel Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-301-5 kötött : 3200,- Ft
óceán - természeti környezet - vízi élet - ifjúsági könyv
502(26)(02.053.2) *** 591.9(26)(02.053.2)
[AN 3799519]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2020.
   Fenntarthatóság és versenyképesség a klímaváltozás árnyékában : távoli vidékek jó mezőgazdasági gyakorlatainak adaptálása a Dél-Alföldön : változások kora 3. = Održivost i konkurentnost u senci klimatskih promena : prilagođavanje dobrih poljoprivrednih praksi dalekih krajeva na području južne nizije : doba promena 3. / [szerk. Somogyi Norbert]. - Gödöllő : NAIK, 2020. - 243 p. : ill., színes ; 24 cm. - (NAIK könyvek, ISSN 2630-9467)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5748-18-9 kötött
Dél-Alföld - Vajdaság - mezőgazdaság - kultúrnövény - fenntartható fejlődés - éghajlatváltozás
504.03 *** 551.583 *** 631.963.3(100) *** 63(439.14) *** 63(497.11)
[AN 3796463]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2020.
Forbes, Angus
Global planet authority (magyar)
   Bolygónk globális hatósága : hogyan védhetjük meg a bioszférát? / Angus Forbes. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 142, [1] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5884-83-2 fűzött : 3499,- Ft
környezeti politika - környezetvédelem - ökológia
504.03(100)"20" *** 504.06
[AN 3797026]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2020.
Molnár Péter (1971-)
   Ezerarcú Tisza mente : Tiszaalpár és környéke / Molnár Péter, Bártol István ; [... kiad. Budapesti Egyetemisták Kulturális Közössége]. - [Budapest] : Budapesti Egyetemisták Kult. Közössége, [2020]. - 224 p. : ill., színes ; 25x31 cm
ISBN 978-615-00-8773-3 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 615-00-8773-5)
Tisza (folyó) - Tiszaalpár - természeti környezet - természetkép - fényképalbum
502(439-2Tiszaalpár)(084.12) *** 502(439)(282.243.742)(084.12) *** 77.04(439)(092)Molnár_P. *** 77.047
[AN 3799569]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10042 /2020.
Löwenhav, Ulf
The power of active thinking (magyar)
   Az aktív gondolkodás hatalma : hogyan váljunk reziliens szembehelyezkedőkké az elkötelezett gondolkodás erejével / Ulf Löwenhav ; [ford. Borbély-Bartis Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 168 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-615-5884-84-9 fűzött : 3499,- Ft
pénzügy - vállalat - gazdaságtan - döntés - döntéselmélet
519.816 *** 658.15 *** 330.88 *** 65.012.22 *** 159.947.2
[AN 3797067]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10043 /2020.
Bernhardt, Chris
Quantum computing for everyone (magyar)
   Kvantum-számítástechnika közérthetően / Chris Bernhardt ; [ford. Várnai Tímea, ... Kürtösi Attila, ... Ribizsár Zoltán ...]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 227 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-80-1 fűzött : 3499,- Ft
kvantumelmélet - lineáris algebra - számítástechnika
530.145 *** 512.64 *** 681.3
[AN 3797106]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2020.
Reimbold, Tanja
Pons Typische Fehler A-Z Mathematik (magyar)
   Pons gyakori hibák A - Z : matematika : 10-99 éves korig / Tanja Reimbold ; [átd.] Muskovits István ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2017. - [104] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5328-55-8 fűzött
matematika - segédkönyv
53(078)
[AN 3798887]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2020.
Vincze János (1941-)
   A Nobel-díjas nemes Békésy György = The Nobel-prize nemes Békésy György / Vincze János ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2019. - 204, 68 p. : ill. ; 20 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-615-5719-55-4 fűzött
Békésy György (1899-1972)
Egyesült Államok - tudós - biofizika - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
53(73)(=945.11)(092)Békésy_Gy.
[AN 3797024]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10046 /2020.
Borzsák Sarolta
   Felszín alatti természeti kincseink : Magyarország látogatható barlangjai / [szöveg Borzsák Sarolta, Egri Csaba] ; [kiad. az Agrárminisztérium]. - [Budapest] : Agrármin., 2019. - 29 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Magyar nemzeti parkok
Fűzött
Magyarország - barlang - barlangászat
551.44(439)
[AN 3796630]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2020.
Harangi Szabolcs (1962-)
Tűzhányók öröksége (angol)
   Volcanic geoheritage : on the volcanic trails of Bakony-Balaton UNESCO Global Geopark, Hungary / Szabolcs Harangi ; [publ. by the] Balaton Uplands National Park Directorate. - Csopak : Balaton Uplands Nat. Park Dir., 2019. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-80144-7-2 fűzött
Bakony - Balaton-felvidék - vulkanológia - kőzettan
551.21(439)(234.373.1) *** 551.21(439)(285.2Balaton) *** 552.313 *** 553.53
[AN 3796715]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2020.
Harangi Szabolcs (1962-)
   Tűzhányók öröksége : vulkanológiai tanösvényeken a Bakony-Balaton UNESCO Geopark területén / Harangi Szabolcs ; [közread. a] Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2019. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-80144-5-8 fűzött
Bakony - Balaton-felvidék - vulkanológia - kőzettan
551.21(439)(234.373.1) *** 552.313 *** 553.53 *** 551.21(439)(285.2Balaton)
[AN 3796714]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10049 /2020.
Dyson, Nikki
Hedgehogs, hares and other British animals (magyar)
   Sünök és más európai vadállatok : természetbúvár matricás album / Nikki Dyson. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [24] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Mirtse Áron
ISBN 978-963-486-440-0 fűzött : 1999,- Ft
Európa - vadon élő állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(4)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3796940]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2020.
Horváthné Czentye Ibolya
Meghökkentő tények az állatok világából (új kiadása)
   Állatok : érdekes és meghökkentő tények / [írta és szerk. Horváthné Czentye Ibolya]. - Jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5654-88-6 kötött
vadon élő állat - ifjúsági könyv
59(02.053.2)
[AN 3796652]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2020.
International Congress of Myriapodology (18.) (2019) (Budapest)
   18th International Congress of Myriapodology : 25-31 August 2019, Budapest ... : program and abstracts / [ed. László Dányi, Zoltán Korsós, Eszter Lazányi] ; [publ. by Hungarian National History Museum, Hungarian Biological Society]. - Budapest : Hung. Natural History Mus. : Hung. Biological Soc., 2019. - 152 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9877-36-8 fűzött
csápos ízeltlábú - konferencia-kiadvány
595.6 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3796281]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2020.
Katona Mihály
   Magyarországi madarak népies elnevezéseinek gyűjteménye / Katona Mihály. - Kunszentmárton : Katona M., 2020. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 45.
ISBN 978-963-12-2283-8 fűzött
Magyarország - madár - névtár
598.2(439)(035.5)
[AN 3796780]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2020.
Tóth Csaba Tamás
   Tények és tévhitek / [írta Tóth Csaba Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2020. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Állati X - megdöbbentő állatvilág
ISBN 978-963-487-135-4 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3799521]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10054 /2020.
Aaronson, Philip Irving (1953-)
The cardiovascular system at a glance (magyar)
   Rövid kardiológia / Philip I. Aaronson, Jeremy P. T. Ward, Michelle J. Connolly ; [ford. Farkas László]. - 4. kiad. - Budapest : Medicina, 2021, cop. 2020. - 178 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-755-5 fűzött : 4200,- Ft
szívgyógyászat
616.1
[AN 3799436]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2020.
   Agykontroll : tanfolyami kézikönyv / [... José Silva és munkatársai ... anyagának felhasználásával Domján László és Domján Gábor állította össze]. - Budapest : Agykontroll, [2020]. - 61, [3] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
agykontroll - tankönyv
613.865(078)
[AN 3799669]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2020.
Bagdy Emőke (1941-)
   Pszichofitness : kacagás, kocogás, lazítás / Bagdy Emőke. - Budapest : Kulcslyuk K., 2020. - 224 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 219-224.
ISBN 978-615-5932-41-0 fűzött : 3150,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3799351]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2020.
Barna Miklós Ferenc
   A légzés gyógyító ereje : mindennapi gyakorlatok a sejtek bőséges oxigénellátásáért / Barna Miklós. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2017. - 164 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 978-963-291-431-2 fűzött : 2490,- Ft
légzés - kineziológia - öngyógyítás
615.89 *** 612.2
[AN 3799098]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2020.
Belső Nóra (1969-)
   Életciklusok és hangulatzavarok : hogyan küzdjünk meg életünk hullámvölgyeivel? / Belső Nóra. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 207 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 978-963-304-933-4 kötött : 3900,- Ft
fejlődéslélektan - érzelem - életciklus
159.942 *** 159.922
[AN 3796427]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2020.
Bernstein, Gabrielle (1979-)
Super attractor (magyar)
   Szupervonzás : teremtsd meg az életet, amire mindig is vágytál! / Gabrielle Bernstein ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-045-9 kötött : 4490,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3796248]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2020.
Brass, Julian
Own your anxiety (magyar)
   Légy úrrá a szorongásodon! : 99 egyszerű módszer, hogyan uraljuk rejtett erőforrásainkat / Julian Brass ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 291, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-12-6 fűzött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - depresszió
613.865 *** 616.895.4
[AN 3796388]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2020.
Budai László Károly
   Pszichózisok és viselkedésváltozások a germán gyógytudomány fényében / Ryke Geerd Hamer eredeti munkái alapján összefoglalta Budai László Károly. - [Budapest] : EzVan K., 2020. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-615-00-8071-0 fűzött : 7500,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3796829]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2020.
Chew, Ming
The permanent pain cure (magyar)
   Szabadulj meg a fájdalomtól - örökre! : izom- és ízületi fájdalmak tartós gyógyítása : forradalmi terápiás módszer / Ming Chew ... és Stephanie Golden ; [ford. Muzsi Erika]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2018. - 250 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-368-1 fűzött : 2990,- Ft
mozgásterápia
615.82
[AN 3799685]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2020.
Csordás Izabella (1980-)
   Kismama napló a tudatos várandósságért / [Csordás Izabella]. - [Komárom] : [Nyitott Világ Bt.], 2019, cop. 2018. - [2], 111 p. ; 17 cm
keretcím: Önismereti naplók
ISBN 978-615-00-5185-7 fűzött : 4900,- Ft
önismeret - terhesség - mentálhigiénia - foglalkoztatókönyv
618.2 *** 613.865 *** 087.5
[AN 3796282]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2020.
Dispenza, Joe (1962-)
You are the placebo (magyar)
   A placebo te magad légy! : az elme hatalma az anyag fölött / Joe Dispenza ; [ford. Kozma Gyula]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2019. - 324 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-355-1 kötött : 4490,- Ft
placebo - öngyógyítás
615.039 *** 615.89
[AN 3798786]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2020.
Donders, Paul Ch (1957-)
Veerkracht (magyar)
   Reziliencia : hogyan fejlesszük lelki ellenálló képességünket, és előzzük meg a kiégést? / Paul Ch. Donders ; [ford. Gulyás Melinda]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2020, cop. 2019. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-288-458-5 fűzött : 3200,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - munkalélektan - szociálpszichológia
613.865 *** 159.923.2 *** 65.013 *** 316.6
[AN 3799608]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2020.
Dweck, Carol S. (1946-)
Mindset (magyar)
   Szemléletváltás : a siker új pszichológiája / Carol S. Dweck ; [ford. Császár László, Pétersz Tamás]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 431 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-899-3 fűzött : 3900,- Ft
siker - mentálhigiénia - szemlélet
613.865 *** 159.922
[AN 3799486]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2020.
Feldmár András (1940-)
   Személyes és személytelen / Feldmár András. - [Budapest] : HVG Kv., 2020. - 195 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 193-[196].
ISBN 978-963-304-952-5 kötött : 2900,- Ft
lélektan - mentálhigiénia
159.9 *** 613.865
[AN 3796431]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2020.
Fényes Erika Ramóna
   Színezd át! : önismereti kártyajáték : útmutató és inspiráció a mindennapokra / Fényes Erika Ramóna. - [Érd] : Fényes E. R., 2020. - 114 p. : ill., főként színes ; 21 cm + 77 kártya
ISBN 978-615-00-7142-8 fűzött
önismeret - életvezetés
159.9 *** 613.865
[AN 3797143]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2020.
Ghose, Aurobindo (1872-1950)
Bases of yoga (magyar)
   A jóga alapjai / Sri Aurobindo ; [ford. Milisits Tamás]. - Budapest : Madal Bal, cop. 2020. - 170, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-73-6 fűzött : 1900,- Ft
jóga - ezoterika
615.851.86 *** 133.25 *** 294.527
[AN 3796785]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2020.
Gottlieb, Lori (1966-)
Maybe you should talk to someone (magyar)
   Akarsz beszélni róla? : a pszichológus, az ő pszichológusa és a mi életünk / Lori Gottlieb ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-88-4 fűzött : 4490,- Ft
Egyesült Államok - pszichiáter - pszichoterápia - 20. század - 21. század - memoár
615.851(0:82-94) *** 159.9(73)(092)Gottlieb,_L.(0:82-94)
[AN 3796438]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2020.
Hadfield, Sue (1951-)
How to be assertive in any situation (magyar)
   Asszertivitás : hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? / Sue Hadfield, Gill Hasson ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2015. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-393-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - társadalmi viselkedés - önérvényesítés
613.865 *** 316.62
[AN 3799387]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2020.
Helmstetter, Shad
What to say when you talk to yourself (magyar)
   Változtasd meg gondolataidat pozitív megerősítésekkel / Shad Helmstetter ; [ford. Tóth Gábor]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-022-0 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3796256]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2020.
Karsay Eszter
   És velem ki törődik? / Karsay Eszter. - 3. átd. kiad. - Budapest : Kálvin, 2020. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-439-0 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - mentálhigiénia - életvezetés
613.865 *** 244
[AN 3799217]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2020.
Kovács József (1956-)
   A gyógyító szódabikarbóna : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Reménygyógyulás Kft., 2020, cop. 2013. - 203 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 196.
ISBN 978-615-6156-01-3 fűzött : 3400,- Ft
természetgyógyászat - nátrium - karbonát
615.89 *** 661.336
[AN 3799144]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2020.
Lakatos Péter
   Kortalanul! : állítsd meg az öregedést - életmóddal, edzéssel, étkezéssel / Lakatos Péter. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 239 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 239-[240].
ISBN 978-963-475-230-1 fűzött : 3499,- Ft
egészséges életmód - edzés
613.71 *** 613 *** 796.015
[AN 3796631]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2020.
Leach, Samuel (1991-)
The formula for success (magyar)
   A siker képlete : hogyan legyél nyerő az életben a személyes algoritmusod alkalmazásával? / Samuel Leach ; [ford. Tóth Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 152 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5884-87-0 fűzött : 3499,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés - pénzügy
613.865 *** 159.923.2 *** 336.7
[AN 3797064]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2020.
Lehmiller, Justin J. (1980-)
Tell me what you want (magyar)
   Mondd el, mire vágysz! : a leggyakoribb szexuális fantáziák és ami mögöttük van / Justin J. Lehmiller ; [ford. Holbok Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 287 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-243-1 fűzött : 3499,- Ft
nemi élet
613.88
[AN 3796559]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2020.
Lehmiller, Justin J. (1980-)
Tell me what you want (magyar)
   Mondd el, mire vágysz! [elektronikus dok.] : a leggyakoribb szexuális fantáziák és ami mögöttük van / Justin J. Lehmiller ; ford. Holbok Zoltán. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161025. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-344-5
nemi élet - elektronikus dokumentum
613.88
[AN 3799986]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2020.
Magyar Táplálkozástudományi Társaság. Vándorgyűlés (44.) (2019) (Székesfehérvár)
   Magyar Táplálkozástudományi Társaság XLIV. Vándorgyűlése programja és az előadások összefoglalói : Székesfehérvár, 2019. október 3-5. / szerk. Antal Emese [et al.]. - Budapest : M. Táplálkozástud. Társ., [2019]. - 67 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5606-09-0 fűzött
táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány
613.2 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 3796296]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2020.
McKeown, Patrick (1943-)
The breath advantage (magyar)
   Gyógyító légzés : gyakorlatok asztma, horkolás, alvási apnoé, magas vérnyomás, stressz és pánikroham esetére / Patrick McKeown ; [ill. Rebecca Burgess] ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 236, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-236.
ISBN 978-963-475-228-8 fűzött : 3999,- Ft
légzés - testgyakorlat
612.2 *** 615.851.8
[AN 3796558]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2020.
Meiners, Cheri J. (1957-)
Have courage! (magyar)
   Csak bátran! / Cheri J. Meiners ; Elizabeth Allen illusztrációival. - [Nyíregyháza] : Almafa K., cop. 2020. - [4], 35 p. : ill., színes ; 22x26 cm
keretcím: Képes vagyok rá!
ISBN 978-963-12-7925-2 kötött
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
159.923.2(02.053.2) *** 613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3799734]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2020.
Mező Adrienn (1990-)
   Segítség! Hogy éljem túl?? : túlélőkönyv kamaszoknak / [szerző Mező Adrienn] ; [ill. Vigovszky Rita Szederke]. - Budapest : Roland, [2019]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-60-0 kötött : 3990,- Ft
serdülőkor - higiénia - életvezetés - ifjúsági könyv
613.96(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3796452]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2020.
   Nem a pénz boldogít avagy Hogyan gondolkodnak az igazi milliomosok? : megvalósítási segédlet. - 3. kiad. - Budapest : Pongor Publ. Üzleti Kv., cop. 2019. - 64 p. : ill. ; 23 cm
Kész. Bob Proctor "Its not about the money" c. művéhez
ISBN 978-963-06-9636-4 fűzött : 1990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3799550]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2020.
Nepo, Mark (1951-)
The book of awakening (magyar)
   Az ébredés könyve / Mark Nepo ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 553 p. ; 21 cm
Megj. "Meditáció minden napra" címmel is
ISBN 978-963-507-103-6 kötött : 5490,- Ft
mentálhigiénia - meditáció - ezoterika
613.865 *** 133.25 *** 615.851.86
[AN 3796492]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2020.
Noonan Gores, Kelly (1979-)
Heal (magyar)
   Heal : a gyógyító benned él! / Kelly Noonan Gores ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 277 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 251-256.
ISBN 978-963-507-061-9 kötött : 5490,- Ft
életvezetés - ezoterika - öngyógyítás - szuggesztió
613.865 *** 133.25 *** 615.89 *** 615.851.11
[AN 3796280]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2020.
Parkin, John C.
Fuck it : do what you love (magyar)
   F**k it : b...a meg! : azt csináld, amit szeretsz! / John C. Parkin ; [ford. Lerch Gabriella]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2016. - 323 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-287-5 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3799096]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2020.
Piroska Gyula
   Háremet néztem és értékesítést tanultam Isztambulban / Piroska Gyula. - Budapest : Seminar Consulting Kft., cop. 2020. - 207 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89900-9-9 fűzött : 4950,- Ft
életvezetés - munkalélektan - vállalkozásismeret
613.865 *** 65.013 *** 658.1
[AN 3796868]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2020.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
A course in meditation (magyar)
   A meditáció útja / Osho ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 237 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-507-027-5 kötött : 3990,- Ft
életvezetés - meditáció
613.865 *** 615.851.86
[AN 3796260]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2020.
Ramos, Amy
The complete ketogenic diet for beginners (magyar)
   A teljes ketogén diéta kezdőknek : a ketogén életmód nélkülözhetetlen kézikönyve / Amy Ramos. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2019. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya. - Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 978-963-447-275-9 fűzött : 3999,- Ft
diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3798819]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2020.
Riedl, Michaela (1968-)
Lingam-Massage (magyar)
   Lingam-masszázs : tapasztald meg a férfi szexualitás átütő erejét! : fizikailag, energetikailag, spirituálisan / Michaela Riedl, Jürgen Becker ; [ford. Szász Andrea]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2010. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-447-3 fűzött : 3490,- Ft
masszázs - hímvessző - nemi élet - férfi - ezoterika
615.82 *** 616.66 *** 613.88-055.1 *** 133.25
[AN 3799010]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2020.
Rotmans, Esmée
Joy every day (magyar)
   Joy örömnapló : [vidám matricás könyv] / Esmée Rotmans ; [ford. Benkő Henrietta]. - Budapest : Bioenergetic, 2018. - 158 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-291-334-6 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - foglalkoztatókönyv
613.865 *** 087.5
[AN 3796313]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2020.
Sárvári György (1960-)
   Intuitív út : az ugrás szabadsága / Sárvári György. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2019. - 236 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9965-8 kötött : 6090,- Ft
mentálhigiénia - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 3798869]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2020.
Satprem (1923-2007)
Sri Aurobindo ou L'aventure de la conscience (magyar)
   Sri Aurobindo, avagy A tudatosság kalandja / Satprem ; [ford. ezvanjuli]. - [Budapest] : Ez Van K., 2019-. - 18 cm
meditáció - jóga - tudatosság - életvezetés
613.865 *** 615.851.86
[AN 3780257]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2020. - 62 p.
Fűzött : 4900,- Ft
[AN 3796791] MARC

ANSEL
UTF-810094 /2020.
Segal, Eran (1973-)
The personalized diet (magyar)
   Személyre szabott táplálkozás : korszakalkotó program az egészség megőrzéséhez / Eran Segal, Eran Elinav, Eve Adamson ; [ford. Kovács Krisztina]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 295 p. : ill. ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
Bibliogr.: p. 266-288.
ISBN 978-615-5783-24-1 fűzött : 3499,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges életmód - egészséges táplálkozás
613.2 *** 612.39
[AN 3796396]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2020.
Silva, Kim da (1943-)
Kinesiologie (magyar)
   Kineziológia : öngyógyítás - gyógyítás : a diszlexiától az allergiáig / Kim da Silva, Do-Ri Rydl ; [ford. Bangha Katalin]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 1994. - 168 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-291-319-3 fűzött : 2290,- Ft
öngyógyítás
615.89
[AN 3799100]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2020.
Van der Kolk, Bessel A. (1943-)
The body keeps the score (magyar)
   A test mindent számontart : az agy, az elme és a test szerepe a traumafeldolgozásban / Bessel van der Kolk ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 452 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 449-452.
ISBN 978-615-5786-24-2 fűzött : 5900,- Ft
lélektan - lelki trauma - pszichoterápia - esettanulmány
159.953 *** 615.851 *** 159.9
[AN 3796830]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2020.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Honnan? Hová? : tíz beszélgetés életről, halálról, szerelemről / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020. - 235 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5932-38-0 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - pszichiáter - pszichoterápia - 20. század - 21. század - memoár
159.9(439)(092)Vekerdy_T.(0:82-94) *** 615.851(0:82-94)
[AN 3796681]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2020.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   49. - 2020. - 369 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-57-8 fűzött
[AN 3797023] MARC

ANSEL
UTF-810099 /2020.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2019-. - ill., főként színes ; 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3780973]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tanulás, emlékezés, intelligencia, tudatosság. - 3. utánny. - 2020, cop. 2017. - 261 p.
Bibliogr.: p. 246-261.
ISBN 978-963-433-162-9 kötött : 4499,- Ft
[AN 3798782] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Motiváció, érzelmek, személyiség, közösség. - 3. utánny. - 2020, cop. 2018. - 263 p.
Bibliogr.: p. 246-263.
ISBN 978-963-433-197-1 kötött : 4499,- Ft
[AN 3798785] MARC

ANSEL
UTF-810100 /2020.
Zimbardo, Philip (1933-)
Psychology (magyar)
   Pszichológia mindenkinek / Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2020-. - ill., főként színes ; 24 cm
lélektan
159.9
[AN 3798775]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Agyműködés, öröklés, észlelés, fejlődés. - 6. utánny. - 2020, cop. 2017. - 293 p.
Bibliogr.: p. 278-293.
ISBN 978-963-433-161-2 kötött : 4499,- Ft
[AN 3798779] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10101 /2020.
   1000+1 kéménytechnikai tesztkérdés szakembereknek / [összeáll. Gyurkovics Péter, Kocsis Krisztián] ; [közread. a] Budapesti Kéményseprő Ipartestület. - [Budapest] : Budapesti Kéményseprő Ipartestület, cop. 2019. - 244 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5552-7 fűzött
kéményseprés - tűzvédelem - tüzelés - példatár
662.922(078)(076) *** 614.84(078)(076) *** 662.9(078)(076)
[AN 3796299]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10102 /2020.
Bradfield, Damian (1977-)
The trust manifesto (magyar)
   Kiáltvány a bizalomról : mit kell tennünk egy jobb internetért? / Damian Bradfield. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 271 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5884-72-6 fűzött : 3499,- Ft
internet - információs társadalom - globalizáció
681.324Internet *** 316.77 *** 339.9
[AN 3797027]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10103 /2020.
   50 éves a budapesti metró / [szerk. Várszegi Gyula] ; [közread. a Magyar Közlekedési Szövetség]. - [Budapest] : MKSZ, [2020]. - 87 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. [88].
Fűzött
Budapest - földalatti vasút - közlekedéstörténet
625.42(439-2Bp.) *** 656.342(439-2Bp.)(091)
[AN 3796412]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2020.
   VPI book : designs and produces advanced concrete furniture for public spaces / [text Kristóf Fenyvesi]. - Budapest : VPI Kft., cop. 2019. - 165, [2] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-4991-5 fűzött
Magyarország - utcabútor - bútortervezés - beton - 21. század
691.3 *** 725.949(439)"201" *** 645.414
[AN 3796335]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10105 /2020.
Tóth Sándor Frigyes (1957-)
   A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút kronológiája / Tóth Sándor Frigyes. - [Sopron] : Szerző, 2019-. - ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút
Magyarország - Ausztria - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés - vasúti járműpark - kronológia
656.2(439)(0:930.24) *** 656.2(436)(0:930.24) *** 629.4(436)(091) *** 629.4(439)(091)
[AN 3777041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. függelék, Járművek. - 2020. - [4], 602 p.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5904-25-7)
[AN 3797221] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10106 /2020.
   Alternatív növényfajok termesztése : oktatási anyag / [szerk. Dragana Latković, Ács Katalin, Somogyi Norbert] ; [kiad. a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ]. - Gödöllő ; Újvidék : NAIK, 2020. - 180 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5748-21-9 fűzött
növénytermesztés - tankönyv
633(078) *** 635.1/.8(078)
[AN 3796831]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2020.
   Irányelvek a húskészítmények KMS védjegy elnyerésére / kész. a Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ... - Budapest : VHT, 2018. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Útmutató a kiváló minőségű sertéshúsból készült készítmények gyártásához
Fűzött
húsáru - húsfeldolgozás - sertés
637.523 *** 664.9 *** 636.4
[AN 3796606]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2020.
Schott, Philipp
The accidental veterinarian (magyar)
   Egy kisállatrendelő hétköznapjai : vidám történetek kutyákról, macskákról és más állatfajtákról / Philipp Schott ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 237, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-78-4 fűzött : 2999,- Ft
állatorvos - állattartás - memoár
619(0:82-94) *** 636.9
[AN 3796287]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2020.
Tóbiás Adrienn
   Útravaló: a tokaji borvidék : [történelmi értékek, lenyűgöző terroir, kulináris kalandok] / Tóbiás Adrienn. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 381 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6985-2 kötött : 5490,- Ft
Tokaj-hegyaljai borvidék - borászat - helyismeret - turizmus
663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 908.439Tokaj_Hegyalja *** 338.48(439Tokaj-hegyalja)
[AN 3797147]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2020.
Wohlleben, Peter (1964-)
Gebrauchsanweisung für den Wald (magyar)
   Erdei kalauz : növények, állatok, évszakok, kirándulás / Peter Wohlleben ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, 2020, cop. 2019. - 214, [4] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-614-6 kötött : 3490,- Ft
erdő - természeti környezet - természetjárás
630*1 *** 502 *** 796.5
[AN 3796268]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10111 /2020.
Ambrus Éva
   Anya, kérek még! : hozzátáplálás egyszerűen / Ambrus Éva ; [... ill. Sólymos Ágnes Eszter] ; [fotók ... Zergi Borbála]. - 5. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 253, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 248-249.
ISBN 978-615-5417-53-5 fűzött : 3990,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 649.1 *** 613.22
[AN 3799675]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2020.
   Grillpartira fel!. - [Pécs] : [Alexandra], [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3796749]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2020.
   Homokország ízei = Ukusi Zemlje peska = Flavors of the Sand Country / [szerk. ... Stampf Mariann, Pusztai Bertalan] ; [fotók ... Gyuris Péter] ; [kiad. ... Szegedi Tudományegyetem ...]. - Szeged : SZTE, 2020. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-306-725-3 kötött
Szabadkai-Homokhát - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(497.11Vajdaság)(083.12)
[AN 3797223]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2020.
   Hűsítő koktélok. - [Pécs] : [Alexandra], [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
koktél
641.87(083.12)
[AN 3796750]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2020.
Krivarics Ditta
   Régi házból új otthon : praktikus tanácsok és tanulságos történetek házfelújítóknak / Krivarics Ditta. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 202 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-433-782-9 kötött : 4999,- Ft
lakberendezés - ház - felújítás
643/645 *** 69.059.25
[AN 3798773]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2020.
Krivarics Ditta
   Régiből újat : bútorfelújítás mindenkinek / Krivarics Ditta. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 174 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-433-781-2 kötött : 4999,- Ft
lakberendezés - bútor - felújítás
645.4 *** 747 *** 379.826
[AN 3798771]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2020.
Nagy Angéla, F. (1928-2017)
   A család szakácskönyve / F. Nagy Angéla ; [... ill. Pap Klára]. - [Budapest] : Kossuth, 2020, cop. 2018. - 572, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-9163-6 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3799522]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2020.
Nemere Ilona
   Szakácskönyv kétbalkezeseknek / Nemere Ilona. - Átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2020. - 288 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-698-6 fűzött : 1999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3799772]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10119 /2020.
Bubner, Rüdiger (1941-2007)
Dialektik als Topik (magyar)
   A dialektika mint topika : a racionalitás egy életvilágbeli elméletének építőkövei / Rüdiger Bubner ; [ford. Weiss János]. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 140 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-051-8 fűzött : 2500,- Ft
Németország - dialektika - filozófus - 20. század
162.6 *** 1(430)Bubner,_R.
[AN 3796387]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10120 /2020.
Barna Gábor (1950-)
   Árpád-házi Szent Margit : tanulmányok a szent 20. századi tiszteletéről / Barna Gábor. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2019. - 150 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 45.)
Bibliogr.: p. 134-136.
ISBN 978-963-306-596-9 fűzött
Margit, Szent, Árpád-házi (1242-1270)
Magyarország - szent - 13. század
235.3(092)Margit,_Árpád-házi
[AN 3796841]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2020.
Barsi Balázs (1946-)
   Itt az alkalmas, szent idő : szentírási elmélkedések nagyböjt napjaira / Barsi Balázs, Telek Péter-Pál. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 207 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-800-7 kötött : 2600,- Ft
böjt - elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 264-041.4 *** 22.07
[AN 3796974]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2020.
Barsi Balázs (1946-)
   Jézus, a világ megváltója : szentírási elmélkedések a húsvéti időszakra / Barsi Balázs, Telek Péter-Pál. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 207 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-799-4 kötött : 2600,- Ft
húsvét - elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 264-041.5 *** 22.07
[AN 3796971]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2020.
Bárth János (1944-)
   Vallás és ünnep Csíkszentgyörgyön a templomi hirdetések tükrében, 1952-1963 / Bárth János. - Kecskemét : Bárth J.., 2020. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Libelli Transsilvanici, ISSN 1788-5264 ; 12.)
Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 978-615-00-7654-6 fűzött
Csíkszentgyörgy - magyar néprajz - népi vallásosság - határon túli magyarság - 20. század - történelmi forrás
291.3(498.4-2Csíkszentgyörgy)"1952/1963" *** 398.3(=945.11)(498.4-2Csíkszentgyörgy)(093)
[AN 3796843]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2020.
Beöthy Zsuzsanna Cecília (1939-)
   Hiszem és vallom, szeretem és élem : egy mai nővér vallomása a Szociális Missziótársulat szellemiségéről / Beöthy Zs. Cecília. - Budapest : Szociális Missziótárs. : Kairosz, 2019. - 139 p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 978-963-514-033-6 kötött : 2800,- Ft
Societas Missionis Socialis
Magyarország - apácarend - misszió - vallásos irodalom
271-055.2(439) *** 266.3(439) *** 244
[AN 3796764]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2020.
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve (magyar)
   Zsoltárok könyve / [ford. és az utószót írta Simon Tamás László] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2020. - 375 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-314-147-2 kötött : 3100,- Ft
zsoltár
223.2.04=945.11
[AN 3796975]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2020.
Calasso, Roberto (1941-)
Ka (magyar)
   Ka / Roberto Calasso ; [ford. Lukácsi Margit]. - [Budapest] : Polaris, 2020. - 490 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81005-2-6 fűzött : 3950,- Ft
indiai vallás
294
[AN 3796450]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2020.
A course in miracles (magyar)
   A csodák tanítása / [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - [1441] pag. var. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-158-8 fűzött : 7990,- Ft
vallásos irodalom
244(089.3)
[AN 3799362]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2020.
   Egyetemisták imakönyve / [szerk. Pákozdi István, Melegh Csongor és Horváth Zsolt] ; [a ... rajzokat Vámos István kész.] ; [közread. a] Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség. - 6. kiad. - Budapest : Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség, 2020. - 253 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81485-0-4 kötött
imakönyv
243
[AN 3798904]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2020.
   Eucharisztia és úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2 / szerk. Barna Gábor. - Szeged : SZTE Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2020. - 237 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 58.)
A Szegeden, 2019. okt. 10-11-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-727-7 fűzött
Magyarország - oltáriszentség - úrvacsora - népi vallásosság - magyar néprajz
265.3 *** 398.3(=945.11) *** 246(439)
[AN 3797210]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2020.
Ferenc (pápa) (1936-)
   Ferenc pápa megmondja : részletek a szentatya írásaiból és beszédeiből / [vál. és az előszót írta Király Levente]. - Budapest : Corvina, 2020. - 277 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6637-2 kötött : 3490,- Ft
vallásos irodalom - enciklika
262.131.22Ferenc *** 244
[AN 3797015]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2020.
Finley, Mark (1945-)
Making friends for God (magyar)
   Barátság - az Istentől kapott küldetés öröme : tanítói melléklet / írta Mark Finley ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., cop. 2020. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv - elmélkedés
22.07(078)(072) *** 242
[AN 3797172]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2020.
Gass, Bob (1944-)
   90 nap bátorítás nehéz időkre : hit, remény és bátorság, amikor minden változik / Bob és Debby Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2020. - [68] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81022-9-2 fűzött
elmélkedés - bibliamagyarázat
22.07 *** 242
[AN 3797123]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2020.
   A Geleji-kánonok : [a Szatmárnémeti Nemzeti Zsinat végzései, a Ruber-féle egyházi törvények] / ford. és az előszót írta Buzogány Dezső. - Budapest : Kálvin, 2020. - 119 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-437-6 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - egyházjog - kánonjog - református egyház - 17. század - szabályzat
262.6 *** 348.842(439)"16" *** 284.2(439)"16"
[AN 3796840]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2020.
Gérecz Imre (1983-)
   Tevékeny jelenlét : eucharisztikus lelkiség / Gérecz Imre. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány : Bencés K., 2020. - 122 p. : ill. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 57.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-148-9 fűzött : 1750,- Ft
oltáriszentség - elmélkedés
242 *** 265.3
[AN 3797171]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2020.
Ghose, Aurobindo (1872-1950)
The Mother (magyar)
   Az Anya / Sri Aurobindo ; [ford. Milisits Tamás]. - Budapest : Madal Bal, cop. 2020. - 63 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-74-3 fűzött : 1100,- Ft
jóga - ezoterika
294.527 *** 133.25
[AN 3796784]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2020.
Habó Márta
   Őrangyalkák és szuperhősök : a velünk élő angyalkák kalandjai folytatódnak! / Habó Márta ; [rajzok ... Vigovszky Rita]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2019]. - 142, [2] p. : ill. ; 19 cm
Kötött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-801-7)
vallásos irodalom - gyermekregény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3796990]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2020.
Koronkai Zoltán (1972-)
   Eucharisztia : a barátság szentsége / Koronkai Zoltán. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2020. - 378 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 351-360.
ISBN 978-963-442-029-3 fűzött : 3200,- Ft
oltáriszentség - elmélkedés
265.3 *** 242
[AN 3796393]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2020.
Lennox, John (1943-)
Where is God in a coronavirus world? (magyar)
   Hol van Isten a koronavírus idején? / John C. Lennox ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2020. - 71 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-545-2 fűzött : 990,- Ft
hit - isten - vallásos irodalom
244 *** 211
[AN 3796377]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2020.
   Ne félj kitárni szívedet! : Szent II. János Pál pápa születésének 100. jubileumára / [szerk. Verebné Sárközi Réka]. - Szeged : Laudetur K., cop. 2020. - 136 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5988-05-9 fűzött
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló
262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 3796765]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2020.
Nehéz Márta Mirjam (1936-)
   Megemlékezés drága lelki atyánk Mersei Antal atya, püspöki tanácsos tb. főesperesről születésének 100. évfordulóján, 1919-2007 / Nehéz Márta Mirjam. - [Budapest] : [Páros Print], [2019]. - 47 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5165-20-7 fűzött
Mersei Antal (1919-2007)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló
282(439)(092)Mersei_A.
[AN 3799023]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2020.
Németh Péter (1941-)
   Szent László ábrázolások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / Németh Péter. - Kisvárda : Rétközi Múz. : Rétközi Múz. Baráti Köre Egyes., 2020. - 76 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (A Rétközi Múzeum füzetei, ISSN 0864-9774 ; 14.)
Bibliogr.: p. 67-72.
ISBN 978-615-6169-00-6 kötött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Magyarország - uralkodó - szent - kultusz - képzőművészet - keresztény művészet - 11. század
235.3(092)László,_I. *** 943.9(092)László,_I. *** 246 *** 73/76(439.161) *** 394.944(439.161)
[AN 3797261]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2020.
Norman, Alexander
The Dalai Lama (magyar)
   A dalai láma : az egyetlen hiteles életrajz / Alexander Norman ; [ford. Nagy Mátyás]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 488 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 455-462.
ISBN 978-963-266-718-8 kötött : 4990,- Ft
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
tibeti buddhizmus - dalai láma - 20. század - 21. század
294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho
[AN 3796650]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2020.
Őrsy László (1921-)
Probing the spirit (magyar)
   A lélek terében : közösségi elhatározások : teológia és gyakorlat / Őrsy László ; [... Lukács József, ... az első atyák tanácskozásáról szóló részt ... Lukács János ford.]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2020. - 117 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-442-026-2 fűzött : 1800,- Ft
teológia - közösség - elmélkedés
21 *** 242
[AN 3796805]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2020.
Papp Antal (1867-1945)
   Papp Antal érsek, miskolci apostoli kormányzó körlevélben megjelentetett liturgikus rendelkezéseinek forrásgyűjteménye / [sajtó alá rend.] Ivancsó István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2020. - 111 p. ; 20 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 45.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-98-4 fűzött
Magyarország - érsek - görög katolikus egyház - egyházi szertartás - 20. század - Horthy-korszak - püspöki körlevél
281.5.018.2(439)(092)Papp_A.(044.6) *** 281.5.018.2(439)"192/194"(044.6) *** 264
[AN 3797175]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2020.
   Párbeszédben : a Laudetur Közösség imádság és elmélkedési gyűjteménye : [gyűjtemény az Isten-kapcsolat elmélyítéséhez]. - Szeged : Laudetur K., cop. 2020. - 64 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5988-06-6 fűzött
vallásos irodalom - elmélkedés - ima
242 *** 243 *** 244
[AN 3796761]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2020.
Paroschi, Wilson (1962-)
The book of acts (magyar)
   Az Apostolok cselekedetei / írta Wilson Paroschi ; [ford. Zarka Dávid]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., cop. 2018. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-61-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
bibliamagyarázat
226.6.07(078)
[AN 3797155]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2020.
Paroschi, Wilson (1962-)
The book of acts (magyar)
   Az Apostolok cselekedetei : tanítói melléklet / írta Wilson Paroschi ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., cop. 2018. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
elmélkedés - bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
226.6.07(078)(072) *** 242
[AN 3797160]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2020.
Rama Swami (1925-1996)
Wisdom of the ancient sages (magyar)
   Az ősi mesterek bölcsessége : Mundaka-upanisad / Szvámi Ráma ; [ford. Borkovits Tamás] ; [közread. a] Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület. - [Budapest] : Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyes., 2020. - 134 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89049-2-8 fűzött
Upanisad - hinduizmus
294.118.7 *** 294.5
[AN 3796877]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2020.
Ramakrishna Paramahamsa (1836-1886)
   Idézetek / Srí Rámakrisna ; [ford. Milisits Tamás]. - Budapest : Madal Bal, 2020. - 78 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-27-9 fűzött : 990,- Ft
védizmus
294.11
[AN 3796789]
MARC

ANSEL
UTF-810150 /2020.
Rodolphe
Livingstone (magyar)
   Livingstone : egy misszionárius kalandos élete / forgatókönyv Rodolphe ; rajz Paul Teng ; ... Christian Clot koncepciója alapján ; ford. Bohács Boglárka. - [Budapest] : Aión, [2020]. - 48, [8] p. : ill., főként színes ; 32 cm. - (Felfedező)
Bibliogr.: p. [56].
ISBN 978-615-81435-1-6 kötött : 2990,- Ft
Livingstone, David (1813-1873)
Nagy-Britannia - Afrika - felfedező - felfedező utazás - misszionárius - 19. század - képregény
266(6)"18" *** 910.4(410)(092)Livingstone,_D. *** 087.6:084.11 *** 910.4(6)"18"
[AN 3796550]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2020.
Sarah, Robert (1945-)
Des profondeurs de nos coeurs (magyar)
   Szívünk mélyéből : [papságról, cölibátusról és a katolikus egyház válságáról] / Robert Sarah ; XVI. Benedek közrem. ; [ford. Barsi Balázs]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 140, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-873-0 fűzött : 2200,- Ft
római katolikus egyház - papság - egyházi hivatás
282 *** 254 *** 254.41
[AN 3796980]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2020.
Schmidt, Troy
Buzby and the grumble bees (magyar)
   Zümi és a zsémbes méhek : [arról, hogy miért viselkedjünk jól] / írta Troy Schmidt ; Max Lucado ... alapján ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2020. - [39] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-57-3 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
244(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3796849]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2020.
Scientia liturgica (magyar) (röv. kiad.)
   A liturgiatudomány kézikönyve / [... szerk. Anscar J. Chupungco, a magyar válogatást szerk. Pákozdi István, Somorjai Ádám]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 569 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-673-6 kötött : 5200,- Ft
egyházi szertartás - történeti feldolgozás
264(091)
[AN 3796953]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2020.
Tatai István (1957-)
   A boldogság forrásai : igehirdetések az első zsoltár alapján / Tatai István. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2020. - 75, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5772-23-8 fűzött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
prédikáció
252
[AN 3796759]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2020.
Tegez Lajos (1930-2000)
   "Bizony, javamra vált a nagy keserűség" (Ézsaiás 38,17) : elmélkedések betegeknek / Tegez Lajos. - 11. kiad. - Budapest : Kálvin, 2020. - 14 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-290-7 fűzött : 150,- Ft
betegség - lelkigyakorlat - imakönyv
242 *** 248.132 *** 616
[AN 3799440]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2020.
Tower Vilmos (1879-1958)
   Másvilág, pokol, mennyország / Tower Vilmos. - 2. kiad. - Budapest : Ős-Kép K., 2020. - 303 p. ; 24 cm. - (Katolikus könyvtár, ISSN 2498-714X ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80502-8-9 fűzött
eschatologia
236
[AN 3796834]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2020.
   A transzcendens mutatkozása : tanulmányok / Kovács Lajos szerk. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2020. - 443 p. : ill. ; 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)
Bibliogr.
ISBN 978-963-442-028-6 fűzött : 2900,- Ft
vallásfilozófia - vallástudomány - kommunikáció
21 *** 291 *** 316.77
[AN 3796819]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2020.
   Vele vacsorálok, és Ő énvelem : bibliai szövegválogatás / [szerk. és ... vál. Pecsuk Ottó] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2020. - 65 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 65-[66].
ISBN 978-963-558-436-9 fűzött : 600,- Ft
bibliai történet - bibliamagyarázat
22.04 *** 22.07
[AN 3796758]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2020.
Vijñāna Bhairava (magyar)
   Vijñāna Bhairava : a tudatosság központosításának gyakorlata / Szvámi Lakshman Joo magyarázatával ; [ford. Kelemen János, Végh Boglárka] ; [közread. a] Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület. - [Budapest] : Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyes., 2020. - 180 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89049-1-1 fűzött : 3000,- Ft
jóga - tudatosság
294.527 *** 615.851.86
[AN 3796869]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2020.
Vivekananda Swami (1863-1902)
   Idézetek / Szvámi Vivékananda ; [ford. Milisits Tamás]. - Budapest : Madal Bal, 2020. - 77, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-72-9 fűzött : 990,- Ft
védizmus
294.11
[AN 3796788]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2020.
White, Michael (1959-)
The Rebuilt field guide (magyar)
   Az Újraépítve gyakorlati kézikönyve : tíz lépés a megvalósításhoz / Michael White, Tom Corcoran ; [ford. Benkőné Berta Zsófia]. - [Budapest] : [Család, Ifjúság és Bioetika Int. Alapítvány], cop. 2020. - 93 p. ; 24 cm
Közread. Család, Ifjúság és Bioetika Intézet Alapítvány. - Bibliogr.: p. 91-93.
ISBN 978-615-81043-1-9 fűzött : 1990,- Ft
katolikus egyház - lelki gondozás - hitélet
282 *** 253 *** 248.3 *** 294.1
[AN 3796989]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10162 /2020.
Csordás Izabella (1980-)
   (Meny)asszony napló a tudatos párkapcsolatért / [Csordás Izabella]. - [Komárom] : [Nyitott Világ Bt.], 2019, cop. 2015. - [2], 111 p. ; 17 cm
keretcím: Önismereti naplók
ISBN 978-615-00-5225-0 fűzött : 4900,- Ft
önismeret - párkapcsolat - mentálhigiénia - foglalkoztatókönyv
316.472.4 *** 159.9 *** 613.865 *** 087.5
[AN 3796289]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2020.
Herring, Jonathan
How to argue (magyar)
   Érvelés : hogyan győzzünk meg másokat az igazunkról? / Jonathan Herring ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2013. - 246 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-407-9 fűzött : 2950,- Ft
kommunikáció - véleménykülönbség - meggyőzés
316.652 *** 316.77 *** 316.475
[AN 3799388]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2020.
Hódi Ágnes
   Mérőfeladatok és kérdőívtételek szerkesztése / Hódi Ágnes és Tóth Edit. - Szeged : SZEK JGYFK, 2019. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 978-615-5946-15-8 fűzött : 2500,- Ft
pedagógiai munka - kérdőívszerkesztés - iskolai értékelés - tanári segédkönyv
311.212(072) *** 371.26(072) *** 371.321.7(072)
[AN 3797211]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2020.
   Idősen is aktívan : kutatási zárójelentés / [... szerk. Szücs Márta Zita] ; [... kiad. Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület]. - [Szeged] : KIFE, 2019. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - idős - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-053.9(439)"201"(083.41)
[AN 3796802]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2020.
Laskai Nelli
   Így rázd fel a párkapcsolatodat! : mielőtt a hűtlenség teszi meg... / Laskai Nelli. - [Hódmezővásárhely] : Boldognak Lenni Kv., 2020. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7322-4 fűzött : 3990,- Ft
párkapcsolat - életvezetés
316.472.4 *** 613.865
[AN 3796811]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2020.
Mihalec Gábor (1974-)
   Pár-percek : heti gondolatok a növekedéshez / Mihalec Gábor. - Budapest : Harmat, 2020. - 158 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-524-7 fűzött : 2990,- Ft
párkapcsolat - házasság - életvezetés
316.472.4 *** 613.865
[AN 3796422]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2020.
Miriano, Costanza (1970-)
Sposati e sii sottomessa (magyar)
   Menj hozzá és élj érte : igazi kihívás félelem nélküli nőknek / Costanza Miriano ; [ford. Jánosy Dalma]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-847-1 fűzött : 2600,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3796978]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2020.
Navarro, Joe (1953-)
The dictionary of body language (magyar)
   A testbeszéd kézikönyve : rejtett kommunikáció A-tól Z-ig / Joe Navarro ; [ford. Gyárfás Vera]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 178-180.
ISBN 978-963-433-503-0 fűzött : 3599,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3796391]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2020.
Prakash, Abishur
Go.AI (magyar)
   Go.AI : a mesterséges intelligencia geopolitikája / Abishur Prakash ; [ford. Lokodi Annamária]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 204 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 177-204.
ISBN 978-615-5884-85-6 fűzött : 3499,- Ft
mesterséges intelligencia - geopolitika - biztonságpolitika - információs társadalom
316.77 *** 165.0.001.572 *** 355.02(100)
[AN 3797066]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2020.
Russell, Helen (1980-)
The year of living Danishly (magyar)
   Egy év a világ legboldogabb országában : hogyan éljünk dán módra / Helen Russell ; [ford. Kövesdi Miklós]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-926-6 fűzött : 3500,- Ft
Dánia - angol irodalom - életmód - életvezetés - memoár
316.728(489)(0:82-94) *** 820-94=945.11 *** 613.865(0:82-94)
[AN 3796429]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2020.
Rust, Serena (1955-)
Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt (magyar)
   Erőszakmentes kommunikáció : amikor a zsiráf a sakállal táncol / Serena Rust ; [ill. Stefan Stutz] ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2014. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-291-468-8 fűzött : 1990,- Ft
társadalmi kommunikáció - erőszakmentesség - tolerancia
316.647.5 *** 316.77
[AN 3799101]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2020.
Steigervald Krisztián
   Generációk harca : hogyan értsük meg egymást? / Steigervald Krisztián. - Budapest : Partvonal, 2020. - 252, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-14-0 fűzött : 3390,- Ft
nemzedékek közti különbség - információs társadalom - szociálpszichológia
316.346.3 *** 681.3.004.14 *** 316.6 *** 316.77
[AN 3796392]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2020.
Sutton, Robert I. (1954-)
The asshole survival guide (magyar)
   Kis seggfejkalauz : [a pszichológus tanácsai munkahelyi konfliktusok kezeléséhez] / Robert I. Sutton ; [ford. Szieberth Ádám]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2017. - 270, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-697-0 fűzött : 3499,- Ft
konfliktuskezelés - mentálhigiénia - munkalélektan
316.48 *** 613.865 *** 65.013
[AN 3799233]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10175 /2020.
   Az állatok beszéde : magyar népmesék. - [Pécs] : [Alexandra], [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3796751]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2020.
Hummel Rozália (1946-)
   Ráma herceg és Szítá hercegnő széplegendája : ókori indiai legenda képekben / Hummel Rozália képfestő művész feldolgozásában ; [az Égi áldás Vekerdi József fordítása]. - [Eger] : Hummel R., 2020. - 91 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8607-1 fűzött
szanszkrit - magyar irodalom - monda - mese
398.21(=912) *** 894.511-34
[AN 3799427]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2020.
Kerekes Ibolya
   Elhaladt az idő : életek, történetek a Tisza-Maros szögéből / Kerekes Ibolya. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz. : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2019. - 146 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 47.)
Bibliogr.: p. 105-119.
ISBN 978-963-306-715-4 fűzött
Dél-Alföld - magyar néprajz - hétköznapi élet
39(=945.11)(439.14)
[AN 3796839]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2020.
Nagy Gabriella
   Hungarian fairy tales : living tradition / [auth. Gabriella Nagy, Nikoletta Szekeres] ; [publ. Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary]. - [Budapest] : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade, [2019]. - [28] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7038-92-1 fűzött
magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)
[AN 3796633]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2020.
Orosné Galaczi Edit
   Gólya viszi a fiát : mondókáskönyv / [a mondókákat gyűjt. Orosné Galaczi Edit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020. - [31] p. : ill., főként színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-459-199-3 kötött
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3796674]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2020.
Orosné Galaczi Edit
   Gyertek, gyertek gyerekek! : mondókáskönyv / [a mondókákat gyűjt. Orosné Galaczi Edit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020. - [31] p. : ill., főként színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-459-200-6 kötött
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3796673]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2020.
   Rózsakirályfi és más mesék. - [Pécs] : [Alexandra], [2020]. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar néprajz - német irodalom - gyermekirodalom - népmese - gyermekkönyv - mese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3796752]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2020.
Sándor Ildikó
   Tücsökringató : ölbeli játékok / Sándor Ildikó ; [... ill. Porkoláb Zsófia] ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Utánny. - Budapest : Hagyományok Háza, 2020, cop. 2005. - 62, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [63].
ISBN 978-963-7363-55-9 fűzött
magyar néprajz - játék - óvodai nevelés - mondóka - gyermekdal
394.3(=945.11) *** 784.67 *** 372.3 *** 398.831(=945.11)
[AN 3799163]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2020.
Sargent, Emma
How you can talk to anyone in every situation (magyar)
   Társalgás : hogyan beszélgessünk bármely szituációban? / Emma Sargent, Tim Fearon ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2014. - 206 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-437-6 fűzött : 2950,- Ft
társalgás - társadalmi viselkedés - társasági élet
395.6 *** 316.62
[AN 3799389]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10184 /2020.
Bencze Izabella (1949-)
   Időkapszulák / Bencze Izabella. - [Budapest] : Méry Ratio, cop. 2020. - 336 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-81-1 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - belpolitika - 20. század - 21. század - magyar történelem - publicisztika
323(439)"195/201"(0:82-92) *** 943.9"19"(0:82-92)
[AN 3796682]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2020.
Delsol, Chantal (1947-)
La haine du monde (magyar)
   A világ gyűlölete : totalitarizmusok és a posztmodern / Chantal Delsol ; ford. Botos Máté, Mihancsik Zsófia. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 195 p. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-080-8 fűzött : 3500,- Ft
politikai filozófia - totalitarizmus - kommunizmus - posztmodern
321.6 *** 321.01 *** 141.82
[AN 3796383]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2020.
Dronfield, Jeremy (1965-)
The boy who followed his father into Auschwitz (magyar)
   A fiú, aki követte az apját Auschwitzba : [igaz történet Gustav Kleinmann naplója alapján] / Jeremy Dronfield ; [ford. Moldova Júlia]. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 510, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 496-508.
ISBN 978-615-5929-23-6 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - holokauszt - dokumentumregény
323.12(=924)(430)"193/1945"(0:82-31) *** 820-31=945.11
[AN 3796344]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2020.
Nanovfszky György (1942-)
   Életem, élményeim, könyveim / Nanovfszky György. - [Budapest] : [Nanovfszky Gy.], [2020]. - 423 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-7983-7 fűzött
Magyarország - diplomata - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - válogatott művek - memoár
327(439)(092)Nanovfszky_Gy.(0:82-94)
[AN 3797251]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2020.
Návay Lajos (1870-1919)
   Návay Lajos politikai jegyzetei, 1892-1896 / [szerk. Halmágyi Pál] ; [közread. Makó Város Önkormányzata, Návay Lajos Emlékbizottság, Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány]. - Makó : Önkormányzat : Návay L. Emlékbiz. : Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány, 2020. - 264 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-80785-5-9 kötött
Magyarország - politikus - politikatörténet - magyar történelem - századforduló - történelmi forrás - memoár
32(439)(092)Návay_L. *** 943.9"1892/1896"(093) *** 323(439)"189"(0:82-94)
[AN 3796865]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2020.
   Tisza István, két korszak határán / szerk. ifj. Bertényi Iván. - 2. kiad. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2020. - 253 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2015. okt. 30-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-91-7 kötött
Tisza István (1861-1918)
Magyarország - miniszterelnök - politikus - 19. század - 20. század - magyar történelem
32(439)(092)Tisza_I. *** 943.9"18/19"
[AN 3799155]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2020.
   Választási kampányok, 1848-1990 / [szerk. Bakó Berta, Feitl Írisz]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2020. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
ISBN 978-615-5948-25-1 fűzött
Magyarország - választási kampány - országgyűlési választás - politikatörténet - politikai propaganda - 19. század - 20. század
324(439)"1848/1990" *** 32.019.5(439)"1848/1990" *** 323.23(439)"1848/1990"
[AN 3796772]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10191 /2020.
Alchin, Andrew
   "Bvda, Ofen, Pesto, Buda, Pest" : the earliest views of Budapest : 15th and 16th century woodcuts, copperplates and paintings depicting Buda, Pest and Óbuda = "Bvda, Ofen, Pesto, Buda, Pest" : Budapest legkorábbi látképei : a XV. és XVI. századi Budát, Pestet és Óbudát ábrázoló fametszetek, réznyomatok és festmények / Andrew Alchin. - [Szombathely] : Yellow Design Ltd., 2019. - 153 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-615-00-7107-7 kötött
Buda - Óbuda - Pest - Európa - helytörténet - festészet - 15. század - 16. század - városkép - album
943.9-2Óbuda"14/15"(084.1) *** 943.9-2Buda"14/15"(084.1) *** 943.9-2Pest"14/15"(084.1) *** 7.047(4)"14/15"
[AN 3797243]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2020.
Bartha Júlia (1955-)
   A rendelkezés szabadsága : emlékezés a kunok és a jászok betelepedésének 780. évfordulójára a jászkun redemptio ünnepén / [kiad. a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár]. - Karcag ; Déryné Kult., Turisztikai, Sport Közp. és Kvt., 2019. - 15 p. : ill., színes ; 21 cm
Írta Bartha Júlia
ISBN 978-615-00-5155-0 fűzött
Jászkun kerületek - magyar történelem - 18. század
943.9Jászkunság"17"
[AN 3796623]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2020.
Bruneau, Clotilde (1987-)
Soliman le magnifique (magyar)
   Nagy Szulejmán / forgatókönyv Clothilde Bruneau, Estéban Mathieu ; történész Julien Loiseau ; tervező Cristi Pacurariu ; ford. Kerner Ágnes. - [Budapest] : Aión, cop. 2020. - 47, [9] p. : ill., főként színes ; 32 cm. - (Történelmet írtak)
Bibliogr.: p. [56].
ISBN 978-615-81554-9-6 kötött : 3590,- Ft
Szulejmán (Oszmán Birodalom: szultán), I., Nagy (1494-1566)
Oszmán-török Birodalom - uralkodó - 16. század - képregény
956.0(092)Szulejmán,_I. *** 087.6:084.11
[AN 3796547]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2020.
Eggenhofer Kinga (1943-)
   Esztergomi családok 3 : az Eggenhofer család / Eggenhofer Kinga, Osvai László. - Esztergom : Helischer J. Vár. Kvt., 2019. - 186, [9] p. : ill. ; 20 cm. - (Városunk, múltunk, ISSN 2416-2132 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80621-4-5 fűzött
Eggenhofer család
Esztergom - családtörténet - helytörténet
929.52(439-2Esztergom)Eggenhofer *** 943.9-2Esztergom
[AN 3797059]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2020.
Eplényi Anna (1979-)
   Selyemúti-társ : kreatív művészeti feladatok Ázsia kultúrtörténetéből / Eplényi Anna, Kárpáti Gergely, Schmidt Gertrúd ; [közread. a] Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely. - Budapest : GYIK-Műhely, 2020. - [56] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-7259-3 fűzött
Ázsia - művelődéstörténet - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
930.85(5) *** 069(439-2Bp.)MNG *** 087.5
[AN 3797191]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2020.
Földi Pál (1938-)
   A trianoni gyalázat 100 éve : [okok, előzmények, végkifejlet] / Földi Pál. - Budapest : M. Menedék Könyvesház, cop. 2020. - 204 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 978-615-6115-10-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - külpolitika - nemzetközi kapcsolat
943.9"191/192" *** 341.382"1920" *** 327(100)"191/192"
[AN 3796743]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2020.
Goy, Davide
Alexander le Grand (magyar)
   Nagy Sándor / forgatókönyv David Goy és Luca Blengino ; történész Paulin Ismard ; tervező Antonio Palma ; [szöveg Fabio Amelia] ; ford. Kerner Ágnes. - [Budapest] : Aión, cop. 2020. - 47, [9] p. : ill., főként színes ; 32 cm. - (Történelmet írtak)
Bibliogr.: p. [56].
ISBN 978-615-81554-8-9 kötött : 3590,- Ft
Sándor (Makedónia: király), Nagy (Kr. e. 356-Kr. e. 323)
Hellén Birodalom - uralkodó - 4. század (Kr. e.) - képregény
938(092)Sándor,_Nagy *** 087.6:084.11
[AN 3796528]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2020.
Halmos Sándor (1946-)
   Az építő ember : Szőllősi Imre (1947-2019), Tépe polgármestere, a település díszpolgára emlékére / Halmos Sándor. - Debrecen : Magánkiad., 2020. - 84 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-00-7554-9 fűzött
Szőllősi Imre (1947-2019)
Tépe - polgármester - helytörténet - rendszerváltás - 20. század - 21. század - memoár
943.9-2Tépe"199/201" *** 352.075.31(439-2Tépe)(092)(0:82-94)
[AN 3797259]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2020.
Hegedűs Bence (1992-)
   "Remélhetünk még, vagy tovább tűrjünk?" : egy Békés megyei tanyaközpont küzdelmei az önállóságért / Hegedűs Bence ; [közread. a] Békés Megyei Népfőiskola Alapítvány. - Békéscsaba : Békés Megyei Népfőisk. Alapítvány, 2020. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-220.
ISBN 978-615-00-7379-8 fűzött
Hunya - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Hunya(093)
[AN 3796804]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2020.
Howard-Browne, Rodney M. (1961-)
The killing of Uncle Sam (magyar)
   Merénylet Amerika ellen : hogyan árusítják ki az Egyesült Államokat? / Rodney Howard-Browne & Paul L. Williams ; [ford. Morvay Péter és Morvay Szilárd]. - Budapest : Patmos Records, 2020. - 478 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-03-6 kötött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - történelem - pénzrendszer - nemzeti bank - korrupció
973(089.3) *** 336.7(73)(091) *** 343.352(100)
[AN 3796502]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2020.
Ikotity István (1977-)
   Bunyevácok / [írta és szerk. Ikotity István] ; [kiad. a Bunyevác Kulturális Intézet]. - Baja : Bunyevác Kult. Int., 2019. - 95 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 35 cm
ISBN 978-615-81487-0-2 kötött
Magyarország - bunyevácok - nemzetiségtörténet - nemzettudat - néprajz
930.8(=862) *** 316.347(=862)(439) *** 39(=862)(439) *** 316.63(=862)(439)
[AN 3796521]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2020.
Jakab Barnabás
   Őseink öröksége : elemzéseim... / Jakab Barnabás. - Bőv. kiad. - Debrecen : [Jakab B.], 2020. - 364 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 326-352.
ISBN 978-615-00-5524-4 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3798820]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2020.
Jankovics Marcell (1941-)
Trianon (német)
   Trianon / Marcell Jankovics ; [... Übers. Andrea Szűcs, Géza Láng]. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 263 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 251.
ISBN 978-615-5700-80-4 kötött : 9800,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - Horthy-korszak - karikatúra - album
943.9"192" *** 341.382"1920" *** 741.5(439)(092)Jankovics_M.
[AN 3798933]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2020.
Kasza Péter (1974-)
   Egy korszakváltás szemtanúja [elektronikus dok.] : Brodarics István pályaképe / Kasza Péter. - Szöveg (pdf : 16.5 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2015 [!2019]. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159587. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-49-8
Brodarics István (1471-1539)
Magyarország - történelmi személy - püspök - katolikus egyház - 15. század - 16. század - elektronikus dokumentum
943.9(092)Brodarics_I. *** 282(439)(092)Brodarics_I.
[AN 3791676]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2020.
Katus László (1927-2015)
   Európa története a középkorban [elektronikus dok.] / Katus László ; a mutatókat összeáll. Erőss Zsolt ; ... térképeket Erőss Zsolt és Nagy Béla kész. - Szöveg (pdf : 33.8 MB). - Pécs : Kronosz, 2014 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159589. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-6156-027-59-7
Európa - történelem - művelődéstörténet - középkor - elektronikus dokumentum
94"02/14" *** 930.85(4)"02/14"
[AN 3791687]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2020.
Kunczius Ida
   Olvasókönyv a Pilis egyik gyöngyszeméről, Pilisszentlélekről / Kunczius Ida ; [kiad. a Béke és Igazság Pilisszentléleki Modell Alapítvány]. - [Pilisszentlélek] : Béke és Igazság Pilisszentléleki Modell Alapítvány, 2018. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-963-8283-22-1 fűzött
Pilisszentlélek - helytörténet - magyarországi szlovákok
943.9-2Pilisszentlélek *** 316.347(=854)(439-2Pilisszentlélek)(091)
[AN 3797058]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2020.
   Legújabb eredmények a kunhalmok védelmében : a "Kunhalmok védelmében" című konferencia 25 év távlatából / [szerk. Rákóczi Attila] ; [rend., kiad. a Lökösháza Turizmusáért Vidékfejlesztő és Hagyományőrző Alapítvány]. - Lökösháza : Lökösháza Turizmusáért Vidékfejlesztő és Hagyományőrző Alapítvány, 2020. - 156 p. : ill., színes ; 22 cm
A Lökösházán, 2019. nov. 27-én "Aktualitások a környezet- és természetvédelem területén" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8247-9 kötött
Magyarország - kunhalom - tájvédelem - természeti környezet
903.5(439) *** 504(439) *** 502(439)
[AN 3796813]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2020.
Pázmány Péter
   A 15 délkelet-ázsiai rokon nép : myanmari rokonaink / Pázmány Péter. - Debrecen : Magánkiad., 2019. - 75 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-7033-9 kötött : 3990,- Ft
Délkelet-Ázsia - Mianmar - helyismeret - néprajz - ázsiai népek - magyarságkutatás - album
930.8(=945.11)(089.3) *** 908.59 *** 39(591) *** 930.8(=954)
[AN 3797254]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2020.
Péterfi Bence (1985-)
   Egy székely két élete [elektronikus dok.] : Kövendi Székely Jakab pályafutása / Péterfi Bence. - Szöveg (pdf : 10 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2014 [!2019]. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159588. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-52-8
Kövendi Székely Jakab (144?-1504)
Magyarország - magyar történelem - történelmi személy - 15. század - külkapcsolat - elektronikus dokumentum
929(439)Kövendi_Székely_J. *** 943.9"147/150" *** 327(439)(436)"149"
[AN 3791684]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2020.
Pozsonyi József (1950-)
   Balmazújvárosi nemes családok / Pozsonyi József. - Balmazújváros : Pozsonyi J., 2020. - 408 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7536-5 kötött
Balmazújváros - családtörténet - nemesség
929.52(439-2Balmazújváros) *** 316.343.22(439-2Balmazújváros)
[AN 3797216]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2020.
Schmatovich János (1942-)
   A Szent Korona-tan Boldog IV. Károly király hitvallásában : a forradalmak kora Magyarországon, 1918-1922 / Schmatovich János ; [... kiad. a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő]. - Győr : Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő, 2020. - 46 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-615-6036-04-9 fűzött
Károly (Magyarország: király), IV., Boldog (1887-1922)
Magyarország - uralkodó - boldog - 20. század - szentkoronatan
943.9(092)Károly,_IV. *** 342.519.8(439)
[AN 3797174]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2020.
Simsolo, Noël
Napoléon (magyar)
   Napóleon / forgatókönyv Noël Simsolo ; történész Jean Tulard ; tervező Fabrizio Fiorentino ; ford. Kerner Ágnes. - [Budapest] : Aión, [2020]-. - ill., főként színes ; 32 cm. - (Történelmet írtak)
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - uralkodó - hadvezér - 18. század - 19. század - napóleoni kor - képregény
944(092)Napóleon,_I. *** 087.6:084.11
[AN 3796540]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2020. - 47, [9] p.
Bibliogr.: p. [56].
ISBN 978-615-81576-0-5 kötött : 3590,- Ft
[AN 3796546] MARC

ANSEL
UTF-810213 /2020.
   A szegediség változásai / [szerk. Hegedűs Anita, Medgyesi Konstantin] ; [kiad. Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra F. Múz., 2020. - 204 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9804-64-7 fűzött
Szeged - helytörténet - helyismeret
943.9-2Szeged *** 908.439-2Szeged
[AN 3796419]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2020.
   A Tanácsköztársaság véres almanachja : a proletárdiktatúra kortörténeti dokumentumgyűjteménye / Raffay Ernő ajánlásával. - Budapest : M. Menedék K., cop. 2020. - 1098 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: A bolsevizmus Magyarországon / ... szerk. Gratz Gusztáv. A tisztelt szovjet / ... írta Morin. Az összeomlás, 1918-19 / Kozma Miklós. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-11-9 kötött : 19190,- Ft
Magyarország - magyar történelem - Tanácsköztársaság - állami terror - történelmi forrás
943.9"1919"(093) *** 323.282(439)"1919"
[AN 3796712]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2020.
   Trianon füveskönyve : mert nem lehet feledni... / [vál. és szerk. Praznovszky Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 177, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-468-1 kötött : 2400,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - idézetgyűjtemény
943.9"1920"(0:82-84) *** 341.382"1920"(0:82-84)
[AN 3796329]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2020.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Horthy Miklós : a kormányzó és felelőssége, 1920-1944 / Ungváry Krisztián. - Budapest : Jaffa, 2020. - 224 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 215-224.
ISBN 978-963-475-238-7 kötött : 3999,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - politikatörténet - Horthy-korszak - 20. század
943.9(092)Horthy_M. *** 323(439)"192/194" *** 943.9"192/194"
[AN 3796685]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10217 /2020.
Bacsárdi József
   Bábolna - Hidaskürt : két település, évtizedes kapcsolat = Bábolna - Mostová : dve samosprávy, desaťročné partnerstvo / [írta és szerk. ... Bacsárdi József ..., Néma László ...] ; [kiad. ... Bábolna Város Önkormányzata és Hidaskürt Község Önkormányzata ...]. - Bábolna : Önkormányzat ; Hidaskürt : Önkormányzat, [2020]. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-615-00-7416-0 kötött
Bábolna - Hidaskürt - testvérváros - helyismeret
908.439-2Bábolna *** 327.33(439-2Bábolna) *** 908.437.6-2Hidaskürt *** 327.33(437.6-2Hidaskürt)
[AN 3797183]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2020.
Burford, Tim
The rough guide to Romania (magyar)
   Románia / ... írták és gyűjt. Tim Burford és Norm Longley. - Pécs : Alexandra, 2020. - 413 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Rough guide, ISSN 2732-0618)
Ford. Keszler Barbara
ISBN 978-963-447-250-6 fűzött : 7500,- Ft
Románia - útikönyv
914.98(036)
[AN 3797020]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2020.
Chionetti, Alex
Mysteries of the Tayos caves (magyar)
   A Tayos-barlangok rejtélyei : az elveszett civilizációk titkai az Andok és az Amazonas találkozásánál / Alex Chionetti ; Javier Sierra előszavával. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2020. - 262 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 261.
ISBN 978-615-6115-05-8 kötött : 6500,- Ft
Ecuador - felfedező utazás - rejtély - indiánok - őstörténet
910.4(866) *** 001.94(866) *** 939.97
[AN 3796728]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2020.
   Diaszpóra program / [közread. a] Rákóczi Szövetség. - [Budapest] : Rákóczi Szövets., [2018]. - 76 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - határon túli magyarság - ifjúsági tábor - helyismeret - 21. század
908.439 *** 316.37-053.6(=945.11)(4-191)"2020" *** 379.8-053.6(439)"2020"
[AN 3796249]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2020.
Iván Csaba (1957-)
   Az utak ideje / Iván Csaba. - Győr : [Iván Cs.], 2020. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7442-9 fűzött
utazás - művelődéstörténet - helyismeret
910.4(100) *** 930.85(100) *** 908.100
[AN 3797150]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2020.
Kőszegi-Arbeiter Anita
   Fülöp, a strucc savariai kalandjai / Kőszegi-Arbeiter Anita ; [rajz. Tarr Andrea]. - [Szombathely] : MeseRóka Kvk. : [Kőszegi-Arbeiter A.], 2020. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81550-2-1 fűzött
Szombathely - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - gyermekkönyv - mese
908.439-2Szombathely(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3797142]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2020.
   Mátra. - [Budapest] : OEE, 2019. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Mátra - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
914.39(234.373.3)(036) *** 908.439(234.373.3) *** 796.51(439)(234.373.3)(036)
[AN 3796320]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2020.
Tamáska Péter (1942-)
   Keszthely : régiségek, furcsaságok, nyáröröm / Tamáska Péter. - Budapest : Kairosz, 2020. - 111 p. : ill. ; 18 cm. - (Féltett kishazák, ISSN 2560-0311 ; 20.)
ISBN 978-963-514-041-1 fűzött : 1500,- Ft
Keszthely - helyismeret - memoár
908.439-2Keszthely(0:82-94)
[AN 3796777]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2020.
   Visszapillantó : 20 éve tartó alapítványi munkánk eredményei, benne tájházunk 15 éve a felújítástól napjainkig / [összeáll. Dombi Alajosné] ; [... kiad. Felpécért Alapítvány]. - [Felpéc] : Felpécért Alapítvány, 2019. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6408-6 fűzött
Felpécért Alapítvány
Felpéc - helyismeret - falumúzeum - magyar néprajz
908.439-2Felpéc *** 069(439-2Felpéc) *** 39(=945.11)
[AN 3797159]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2020.
   Vizek hátán, szelek szárnyán : Szigetköz - Mosoni-sík térségi tudástára / [graf. ... Takács Viktória] ; [közread. a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület]. - Kimle : Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyes., 2020. - 212 p. : ill., részben színes ; 20 cm + CD-R
ISBN 978-615-00-8086-4 fűzött
Szigetköz - Mosoni-síkság - helyismeret - természeti környezet - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
908.439Mosoni-síkság(02.053.2) *** 502(439Szigetköz)(02.053.2) *** 908.439Szigetköz(02.053.2) *** 502(439Mosoni-síkság(02.053.2)
[AN 3797139]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10227 /2020.
   2018. évi CXIV. törvény a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról : 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről : Honvédségi Dolgozók Szakszervezete tájékoztatója. - [Budapest] : Hodosz, 2019. - 76 p. ; 21 cm
Fűzött
2018. évi CXIV. törvény a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról
Magyarország - munkajog - honvédség - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 355(439)
[AN 3796626]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2020.
   Agrárjog : a magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban / Csák Csilla [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - 3. utánny. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2020. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5626-16-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdasági jog - vidékfejlesztés - jogharmonizáció
349.42(439) *** 340.137.3(4-62) *** 711.1(439)
[AN 3799018]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2020.
Badó Attila (1965-)
   A bírói függetlenség egyes garanciális elemeinek összehasonlító vizsgálata / Badó Attila. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2020. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 79.)
Bibliogr.: p. 188-233.
ISBN 978-615-5411-86-1 kötött
bíróság - összehasonlító jog
342.565(100) *** 347.962(100)
[AN 3797184]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2020.
   Critical rethinking of public administration : doctoral conference 2019 : abstract book / [ed. Judit Szakos, Zóra Zsófia Lehoczki, Viktória Lilla Pató] ; [publ. by the] Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi Osztály. - Budapest : DOSZ Közigazgatás-tud. Oszt., 2019. - 20 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-615-5586-45-3 fűzött
államigazgatás - közigazgatás - 21. század - konferencia-kiadvány
35(100)"20" *** 342.9(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3796306]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2020.
Csatlós Erzsébet (1984-)
   A konzuli védelem európai közigazgatása : az együttműködések szervezeti és eljárásjoga az uniós polgár konzuli védelemhez való jogának tükrében / Csatlós Erzsébet. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2019. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 77.)
Bibliogr.: p. 193-229.
ISBN 978-615-5411-83-0 kötött
Európai Unió - konzuli jog
341.237(4-62) *** 341.8(4-62)
[AN 3797182]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2020.
Dencz Zsuzsanna (1941-)
"Ember lenni mindég, minden körülményben" (holland)
   "Immer mens zijn, wat u ook wordt aangedaan" : ter herinnering aan mijn vader, kézdivásárhelyi dr. Ákos Dencz / Zsuzsanna Dencz. - [Budapest] : Zs. Dencz, 2020. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8405-3 fűzött
Dencz Ákos (1876-1963)
Magyarország - jogász - országgyűlési képviselő - 19. század - 20. század - memoár
34(439)(092)Dencz_Á.(0:82-94) *** 342.53(439)(092)Dencz_Á.(0:82-94)
[AN 3797137]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2020.
Gustavsson, Matilda (1987-)
Klubben (magyar)
   Az elitklub : hatalom és szexuális erőszak a Nobel-botrány mélyén / Matilda Gustavsson ; [ford. Haris Ildikó]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-693-1 kötött : 3999,- Ft
Svédország - szexuális zaklatás - nők elleni erőszak - ezredforduló - dokumentumregény
343.54-055.2(485)"198/201"(0:82-31)
[AN 3794611]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2020.
Gyenes Zsuzsa
   Közösségek szolgálatában : közösségi alapú szolgáltatások bevezetésének, illetve meglévő szolgáltatások közösségivé alakításának elmélete és gyakorlata / [írta Gyenes Zsuzsa] ; [kiad. a Közösségfejlesztők Egyesülete]. - Budapest : Köfe, 2019. - 34 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5930-01-0 fűzött
Magyarország - közszolgáltatás - társadalmi részvétel - közösségfejlesztés
351(439) *** 323.21 *** 364.46(439)
[AN 3796664]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2020.
   Innovatív társadalom - innovatív szellemi tulajdonvédelem / szerk. Görög Márta, Mezei Péter. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2020. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 80.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-87-8 kötött
szerzői jog - szellemi tulajdon - esettanulmány
347.77/.78
[AN 3797185]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2020.
   Jog, erkölcs, kultúra : értékdilemmák és identitások a jogrendszerekben / szerk. Fejes Zsuzsanna, Lichtenstein András, Márki Dávid. - Szeged : SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2020. - 132 p. : ill. ; 23 cm. - (Szegedi jogász doktorandusz konferenciák, ISSN 2063-3807 ; 10.)
A Szegeden, 2019. okt. 25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-722-2 fűzött
jogtudomány - jogrendszer - esettanulmány
34(100)
[AN 3797192]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2020.
   Munkajog / szerk. Kiss György. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 527 p. ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Bibliogr.: p. 517-527.
ISBN 978-963-531-164-4 fűzött
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(075.8) *** 349.2(439)(075.8)
[AN 3799206]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2020.
Navarro, Joe (1953-)
Dangerous personalities (magyar)
   Veszélyes személyiségek : a narcisztikus, a ragadozó, a paranoiás és a labilis viselkedés felismerése / Joe Navarro ; [ford. Gyárfás Vera]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 289 p. ; 21 cm
Toni Sciarra Poynter közrem. - Bibliogr.: p. 289-[290].
ISBN 978-963-433-780-5 fűzött : 3599,- Ft
igazságügyi lélektan - személyiségtipológia
343.95 *** 159.923
[AN 3798852]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2020.
   Nemzet, közösség, kisebbség, identitás - az alkotmánybíróságok védelmező szerepe = Nation, community, minority, identity - the protective role of constitutional courts = Nacija, zajednica, manjina, identitet - zaštitna uloga ustavnih sudova / szerk. ... Petar Teofilović. - Szeged : SZTE ÁJK NRTI, 2020. - 334 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi és regionális tanulmányok, ISSN 2064-4639 ; 17.)
Váltakozva magyar, angol és szerb nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-728-4 fűzött
Európa - alkotmányjog - kollektív jogok - kisebbségi kérdés - alkotmánybíróság
342(4) *** 342.724(4) *** 341.234(4) *** 342.565.2(4)
[AN 3797207]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2020.
Rák Viktor
   Nagykommentár az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelethez : nagykommentár az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez / Rák Viktor. - Budapest : Wolters Kluwer, 2020. - 325 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2020. febr. 15. - Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 978-963-295-915-3 v.
Európai Unió - polgári eljárás - meghagyás - útmutató
347.919(4-62)(036)
[AN 3796927]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2020.
Schirach, Ferdinand von (1964-)
Strafe (magyar)
   Büntetés : 12 bűnügyi eset / Ferdinand von Schirach ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 198, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-71-5 fűzött : 2999,- Ft
Németország - bűncselekmény - ezredforduló - jogeset
34.096(430)
[AN 3796284]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2020.
Számvéber Norbert (1975-)
Páncélosok a Dunántúlon (angol)
   Last panzer battles in Hungary : Spring 1945 / Norbert Számvéber ; [transl. Blanka Gálné Bíró]. - Keszthely : PeKo Publ., 2020. - 487 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5583-29-2 kötött
Dunántúl - hadtörténet - páncélos fegyvernem - második világháború - történelmi forrás
358.119 *** 355.48(439.11)"1945"(093)
[AN 3796596]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2020.
Tőkey Balázs
   A szerződések hatásai harmadik személyekre : a harmadik személyek érdekeinek megfelelő és az azokat sértő szerződések / Tőkey Balázs. - Budapest : Wolters Kluwer, 2020. - 292 p. ; 21 cm
Lezárva: 2019. nov. 30. - Bibliogr.: p. 281-286.
ISBN 978-963-295-913-9 fűzött
Magyarország - polgári jog - szerződés - tulajdonátruházás
347.232 *** 347.447(439) *** 347.44
[AN 3796910]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2020.
Váczi István
   Kapitány voltam 2 [elektronikus dok.] : újabb rendőrségi történetek / Váczi István. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 1 MB) (pdf : 2.3 MB). - [Komló] : Váczi I., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159622. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-81549-5-6 (epub)
ISBN 978-615-81549-6-3 (mobi)
ISBN 978-615-81549-4-9 (pdf)
Magyarország - rendőrség - ezredforduló - 21. század - anekdota - elektronikus dokumentum
351.74(439)"199/201"(0:82-36)
[AN 3791831]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10245 /2020.
   Acélkocka : pályakezdő altisztek kézikönyve. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2020, cop. 2019. - 86 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019
ISBN 978-963-327-795-9 fűzött
Magyarország - tiszthelyettes - útmutató
355.336(439)(036)
[AN 3798903]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2020.
Berg, Raffi
Red Sea spies (magyar)
   Vörös-tenger búvárparadicsom : egy üdülőhely a Moszad szolgálatában / Raffi Berg ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 322, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-246-2 fűzött : 3999,- Ft
Izrael - Etiópia - Szudán - angol irodalom - titkosszolgálat - zsidóság mentése - 20. század - dokumentumregény
355.40(569.4)"198"(0:82-31) *** 323.13(=924)(63)"198"(0:82-31) *** 323.13(=924)(624)"198"(0:82-31) *** 820-31=945.11
[AN 3796632]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2020.
   "Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag" : emlékkiállítás az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára / [szöveg] Rainer Pál ; [közread. a] Laczkó Dezső Múzeum. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2018. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az emlékkiállítást Veszprémben, 2018. ápr. 11 - dec. 2. között rendezték
Fűzött
Magyarország - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katonai felszerelés - kiállítási katalógus
355.14(439)"1848/1849" *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3796304]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2020.
Farrell, Henry (1970-)
Of privacy and power (magyar)
   Magánszféra és hatalom : transzatlanti küzdelem a szabadságért és a biztonságért / Henry Farrell, Abraham L. Newman ; [ford. Radó Nóra]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 299 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 255-294.
ISBN 978-615-5884-74-0 fűzött : 3499,- Ft
Egyesült Államok - Európai Unió - biztonságpolitika - nemzetközi kapcsolat - adatbiztonság - adatvédelem - személyes szabadság - terrorelhárítás - 21. század
355.02(100)"200/201" *** 327(100)"200/201" *** 659.2.012.8(100) *** 355.40 *** 342.721(100) *** 323.285
[AN 3797111]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2020.
Iskander, Bahget (1943-)
   Veterani = Veteránok = Veterans / Bahget Iskander. - Sofia : [Kecskemét] : [Magánkiad.], 2019. - 36 p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 22x22 cm
A Szófiában, 2019. jan. 28 - febr. 15. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-4341-8 fűzött
Magyarország - Bulgária - katona - veterán - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus - fényképalbum
355(497.2)"2019"(084.12) *** 77.04(439)(092)Iskander,_B. *** 061.4(497.2-2Sofia)
[AN 3796613]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2020.
Nevenkin, Kamen
A Budapest erőd (angol)
   Fortress Budapest : the siege of the Hungarian capital, 1944-45 / Kamen Nevenkin. - Keszthely : PeKo Publ., 2020. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-615-80072-5-2 kötött
Budapest - hadtörténet - ostrom - helytörténet - második világháború - fényképalbum
355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(084.12) *** 943.9-2Bp."1944/1945"(084.12)
[AN 3796593]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1107 p.
Bibliogr.: p. 1105-1107.
ISBN 978-615-5583-30-8
[AN 3796594] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 467 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-615-5583-31-5
[AN 3796595] MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10251 /2020.
   Gyakorlati megoldások a számvitel és a pénzügy aktuális kihívásaira / szerk. Belovecz Mária, Halmosi Tímea. - [Budapest] : Copy & Consulting Kft., 2019. - 103 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5851-05-6 fűzött
Magyarország - számvitel - pénzügy - szervezés - esettanulmány
65 *** 657(439) *** 336.7(439)
[AN 3797136]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2020.
Laloux, Frederic (1969-)
Reinventing organizations (magyar)
   A jövő szervezetei : hogyan hozzunk létre az emberi tudatosság következő szintje által inspirált szervezeteket / Frederic Laloux ; Ken Wilber előszavával. - 2. kiad. - Budapest : Aquilone, 2020, cop. 2016. - 472 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Danyi Andrea. - Bibliogr.: p. 451-456.
ISBN 978-615-00-7597-6 fűzött
szervezeti kultúra
65.01
[AN 3799078]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2020.
   A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos 2019-es értelmezései / szerk. Zavodnyik József. - Budapest : Wolters Kluwer, 2020. - 400 p. ; 24 cm
Lezárva: 2020. jan. 1.
ISBN 978-963-295-921-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás
659.2.012.8(4-62)(036) *** 659.2.012.8(439)(036) *** 342.721(4-62)(036) *** 342.721(439)(036)
[AN 3796907]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2020.
Scharmer, C. Otto (1961-)
The essentials of theory U (magyar)
   Az U-vezetéselméletről röviden : alapelvek és alkalmazások / C. Otto Scharmer ; [ford. Máté Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 171 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5884-76-4 fűzött : 3499,- Ft
vezetéstudomány - rendszerelmélet
65.011.1 *** 65.012.4 *** 681.5
[AN 3797104]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2020.
Sinek, Simon (1973-)
The infinite game (magyar)
   Végtelen játék / Simon Sinek ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 248 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 231-240.
ISBN 978-963-304-927-3 kötött : 4200,- Ft
vezetéstudomány
65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3796425]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10256 /2020.
Czirfusz Márton (1984-)
   Lakhatási problémák és megoldások : az önkormányzatok lehetőségei / írta Czirfusz Márton ; [közread. a] Friedrich-Ebert-Stiftung, Megújuló Magyarországért Alapítvány, Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont. - Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung : Megújuló Magyarországért Alapítvány : Periféria Közpolitikai és Kutatóközp., 2019. - 27 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 978-615-81071-7-4 fűzött
Magyarország - lakásügy - helyi önkormányzat - lakhatási támogatás - településfejlesztés - 21. század
331.342 *** 352.078.5(439) *** 711.1 *** 332.8(439)"20"
[AN 3796621]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2020.
   Fehérvári Kézművesek Egyesülete, 1998-2018. - [Székesfehérvár] : Fehérvári Kézművesek Egyes., [2019]. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-4375-3 fűzött
Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Székesfehérvár - kézműipar - egyesület - ezredforduló - 21. század
334.712(439-2Székesfehérvár)"199/201"
[AN 3796651]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2020.
Financial elites and European banking (magyar)
   Pénzügyi elitek és az európai bankrendszer : történelmi áttekintések / szerk. Youssef Cassis és Giuseppe Telesca ; [ford. Pavelka Alexandra, Tengely Veronika]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 315 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-75-7 fűzött : 3499,- Ft
Európa - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - gazdasági elit - bankár
336.7(4)(091)(092) *** 316.344.2 *** 338(091)(4)"178/200"
[AN 3797021]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2020.
   Hogy vannak a fiatalok? : kutatási dokumentáció a "Nagybetűs életre szabva szakmai támogatás kamaszkortól a felnőtté válásig" című projekt keretein belül megvalósuló kérdőíves és fókuszcsoportos kutatáshoz (EFOP-5.2.2-17-2017-00027) / [szerk. B. Balogh Edit, Ravasz Enikő] ; kész. Partiszkon Társadalomkutató Közhasznú Egyesület, [... kiad.] Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért. - Szeged : Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért, 2019. - 165 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - önkéntes munka - motiváció - 21. század - statisztikai adatközlés - ifjúságszociológia
331.102.2(439)"201"(083.41) *** 316.628(439)"201"(083.41) *** 316.37-053.6/.8(439)"201"(083.41)
[AN 3796803]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2020.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Turista from Hungary : [a magyar, ha megindul...] / Kordos Szabolcs. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-90-2 fűzött : 3290,- Ft
turizmus - magyarság - anekdota
338.48(=945.11)(100)(0:82-36)
[AN 3799066]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2020.
Lury, Giles
Inspiring innovation (magyar)
   Inspiráló innovációk : 75 marketingtörténet : kis segítség nagy ötletekhez / Giles Lury ; [ford. Tóth Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 201, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5884-79-5 fűzött : 3499,- Ft
termék - találmány - marketing
658.62 *** 658.8 *** 001.894(100)
[AN 3797107]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2020.
Matolcsy György (1955-)
   Amerikai birodalom vs. európai álom : az euró kudarca / Matolcsy György. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 400 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 369-390.
ISBN 978-615-5884-67-2 fűzött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - Európai Unió - gazdaságpolitika - külpolitika - euró - valutaunió - 20. század - 21. század
339.923(4-62)"199/201" *** 336.744(4-62) *** 327(73)"199/201" *** 339.9(73)"19/20"
[AN 3797108]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2020.
Van Biljon, Peet
Making money (magyar)
   Pénzteremtés : a társadalom legfontosabb technológiájának múltja és jelene / Peet van Biljon, Alexandra Reed Lajoux ; [ford. Pavelka Alexandra]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 376 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 313-368.
ISBN 978-615-5884-78-8 fűzött : 3499,- Ft
pénzelmélet - pénzügy
336.741 *** 351.72
[AN 3797025]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2020.
Veres Zoltán
   A pénzügyi fogyasztóvédelem egyes alapkérdései : jogdogmatikai, történeti, rendszertani alapok jogalkalmazási és metajurisztikus kitekintéssel / Veres Zoltán. - Budapest : Wolters Kluwer, 2019. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2018. máj. 17. - Bibliogr.: p. 261-288.
ISBN 978-963-295-891-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - pénzügy - fogyasztóvédelem - jogi szabályozás
336.7(4-62)(094) *** 336.5(439)(094) *** 336.5(4-62)(094) *** 336.7(439)(094)
[AN 3796913]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2020.
Vollrath, Dietrich
Fully grown (magyar)
   A beérett gazdaság : a stagnálás mint a siker jele / Dietrich Vollrath ; [ford. Máté Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 303 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 289-297.
ISBN 978-615-5884-88-7 fűzött : 3499,- Ft
gazdaságelmélet - gazdasági növekedés - stagnáló gazdaság - világgazdaság - 21. század
339.9(100)"200/201" *** 330.34.014.1 *** 338.34.055.4
[AN 3797022]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10266 /2020.
Aldort, Naomi
Raising our children, raising ourselves (magyar)
   Gyermekeink kibontakozása, önmagunk kibontakozása [elektronikus dok.] : hogyan változtassuk a reakciók és küzdelmek színterét a szabadság, a tetterő és öröm forrásává a gyermek-szülő kapcsolatban? / Naomi Aldort ; ford. Rémán Izabella. - Szöveg (epub : 904 KB). - [Budapest] : Lelkesedés, Tanulás, Szabadság : Workshop Humán Kft., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159471. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-7991-2
családi nevelés - gyermeklélektan - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3791280]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2020.
Balla Ágnes
   Taking stock of TCAs realised in the field of education and training between 2014-2018 : report of the research findings / [authors Ágnes Balla, Krisztina Molnár, Anett Almássy] ; [publ. by Tempus Public Foundation]. - Budapest : Tempus Public Found., 2020. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-71-6 fűzött
Európai Unió - nemzetközi együttműködés - felsőoktatás - képzési program - 21. század
371.314 *** 37.01(4-62) *** 378(4-62)
[AN 3796821]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2020.
   Emlékek tükrében / [szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné]. - Győr : "Emelj fel emlék!" Alapítvány, 2020. - 304 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében, ISSN 2498-5546 ; 11.)
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-8027-7)
Győr-Moson-Sopron megye - pedagógus
37(439.114)(092)
[AN 3797148]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2020.
Fazekasné Fenyvesi Margit (1950-)
   Olvasástanítás fonomimikával : komplex elvű fonomimika / Fazekasné Fenyvesi Margit. - Szeged : SZEK JGYFK, 2019. - 121 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-121.
ISBN 978-615-5946-18-9 fűzött
írás- és olvasástanítás - gesztusnyelv
372.46 *** 800.952 *** 376.33
[AN 3797203]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2020.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Ének az óvodában / Forrai Katalin ; [... "A zenei alkotókészség fejlesztése" c. fejezet elkészítésében közrem. M. Dietrich Helga] ; [Rogán Miklós rajz.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 302, [1] p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 302-[303].
ISBN 978-963-415-656-7 fűzött : 2999,- Ft
óvodai nevelés - zenepedagógia - vokális zene - tanári segédkönyv
372.3:78(072) *** 373.213(072)
[AN 3799444]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2020.
Horváth Tamás
   Mesteristák és Istvánosok : a Szent István kereskedelmi és közgazdasági középiskola 132 éves története : Horváth Tamás iskolatörténeti kutatása / [közread. a] Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre Egyes., 2019. - 255, [17] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 254-255.
ISBN 978-615-81481-0-8 kötött
Szent István Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégium (Budapest)
Budapest. 9. kerület - iskolatörténet - szakközépiskola - gazdaságtan
373.6:33(439-2Bp.)(091)
[AN 3798906]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2020.
   Keszthelyi VSZK 55 : jubileumi fotókönyv, 2020 / [összeáll. Fisli István]. - [Keszthely] : [Keszthelyi VSZK], 2020. - 74 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: A keszthelyi VSZK jubileumi fotókönyve
ISBN 978-615-00-7863-2 fűzött
Keszthelyi Vendéglátó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Keszthely - szakiskola - iskolatörténet - fényképalbum
377(439-2Keszthely)(084.12)
[AN 3796835]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2020.
   A magyar felsőoktatás évszázadai / Kardos József [et al.] ; [szerk. Simonyi Kata] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Átd. kiad. - Budapest : OH, 2020, cop. 2017. - 204 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-8118-6 kötött
Magyarország - felsőoktatás - oktatástörténet
378(439)(091)
[AN 3799156]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2020.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Mit tegyek a kütyüre kattant gyerekemmel? / Miklya Luzsányi Mónika. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019. - 270, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 265-[271].
ISBN 978-963-509-090-7 fűzött : 2999,- Ft
családi nevelés - internet - információs társadalom - technikai kultúra - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7 *** 681.324Internet *** 681.3.004.14
[AN 3799528]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2020.
Munkaalapú tanulás a műanyagipari és gépipari szektorokban (angol)
   Work-based learning in the plastics and machinery sectors : case study collection: gamification in work-based trainings in the plastics and related industrial sectors. - Nagykovácsi : Trebag, [2019]. - 76 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81373-2-4 fűzött
szakképzés - mérnökképzés - műanyagipar - gépipar - gyakorlati képzés
377 *** 378.662 *** 621 *** 678
[AN 3798861]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2020.
Munkaalapú tanulás a műanyagipari és gépipari szektorokban (angol)
   Work-based learning in the plastics and machinery sectors : guidebook for corporate trainers. - Nagykovácsi : Trebag, [2019]. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81373-1-7 fűzött
szakképzés - mérnökképzés - gépipar - műanyagipar - gyakorlati képzés - tanári segédkönyv
377(072) *** 378.662 *** 621 *** 678
[AN 3797129]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2020.
   A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében : tanulmánykötet = Development of non-cognitive skills in the light of labour market needs : essay collection / szerk. Döbör András, Juhász Valéria. - Szeged : SZEK JGYFK, 2019. - 112 p. : ill. ; 24 cm
A Szegeden, 2018. nov. 22-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-19-6 fűzött
szociális kompetencia - képességfejlesztés - munkaerőpiac
37.035 *** 331.5
[AN 3797196]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2020.
Simon Tibor
   A Bottyán János Gép- és Műszeripari Technikum története, 1950-1972 / Simon Tibor. - [Esztergom] : [Simon T.], [2019]. - 93 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-615-00-5581-7 fűzött
Bottyán János Gép- és Műszeripari Technikum (Esztergom)
Esztergom - iskolatörténet - technikum - gépipar - műszeripar
373.6:62(439-2Esztergom)(091) *** 373.6:681.2(439-2Esztergom)(091)
[AN 3797056]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2020.
   A tanulás rejtett színterei : nemformális tanulási módszerek az Erasmus+ projektekben / szerk. Győrpál Zsuzsanna. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2020. - 32, [4] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disszeminációs füzetek ; 55.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-67-9 fűzött
tanulás - módszertan
371.38 *** 159.953.5
[AN 3796824]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2020.
   A XXI. század új, multigenerációs iskolarendszere, 2013-2033 / [szerk. Bittera Ágnes] ; [kiad. a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány]. - Szeged : Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, 2020. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: A Szegedi Tudós Akadémia programja
ISBN 978-963-12-8626-7 fűzött
Magyarország - Szeged - tehetséggondozás - gimnázium - felsőoktatás - 21. század
376.545(439-2Szeged)"201" *** 373.54(439-2Szeged) *** 378(439)"201"
[AN 3798990]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10281 /2020.
   Bakony. - [Budapest] : OEE, 2019. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Bakony - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.1)(036) *** 908.439(234.373.1) *** 914.39(234.373.1)(036)
[AN 3796331]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2020.
   Börzsöny. - [Budapest] : OEE, 2019. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Börzsöny - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.33)(036) *** 908.439(234.373.33) *** 914.39(234.373.33)(036)
[AN 3796330]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2020.
Hidvégi Béla (1936-)
   Sziklák peremén / Hidvégi Béla. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Hidvégi B., 2019. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 27 cm + DVD
melléklet címe: Thar vadászat Nepálban
ISBN 978-615-5223-01-3 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - audiovizuális dokumentum
799.2(0:82-94)
[AN 3798929]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2020.
Járosi Péter
   Sárkányhajósport 1+21 éve / [írta és szerk. Járosi Péter] ; [közread. a] Magyar Sárkányhajó Szövetség. - Budapest : M. Sárkányhajó Szövets., cop. 2019. - 231 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-6696-7 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - sporttörténet - evezősport
797.123(439)(091)
[AN 3798925]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2020.
Katona Mihály
   Találós kérdések és mondókák a madarakról / Katona Mihály. - 2. kiad. - Kunszentmárton : Katona M., 2020. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-204-7982)
madár - találós kérdés
793.7 *** 398.6(=945.11) *** 598.2
[AN 3796806]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2020.
   Labdarúgás és tudomány / szerk. Csáki István, Takács Mihály ; [közread. a] Puskás Akadémia, Testnevelési Egyetem. - [Felcsút] : Pro-Kvóta 2004 Nonprofit Kft., cop. 2020. - 431 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7606-5 kötött
labdarúgás - tankönyv
796.332(078)
[AN 3797128]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2020.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Havasi vadászataim / Maderspach Viktor. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 186 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 10. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-85-0 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3798744]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2020.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Medve! / Maderspach Viktor. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 231 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 11. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-86-7 kötött : 2021,- Ft
Erdély - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(439.21)(0:82-94)
[AN 3799452]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2020.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Páreng-Retyezát : vadászataim a Déli-Kárpátokban / Maderspach Viktor. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 183 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 9. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-84-3 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3798743]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2020.
Matthews, Michael
Thinner, leaner, stronger (magyar)
   A női testformálás tudománya : vékonyabb, szálkásabb, erősebb / Michael Matthews ; [ford. Pethő Dóra]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 479 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 429-472.
ISBN 978-963-447-599-6 kötött : 6500,- Ft
erőedzés - női torna
796.015-055.2 *** 613.71-055.2
[AN 3796973]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2020.
McNab, Chris (1970-)
101 wilderness survival tips for boys (magyar)
   Túlélés a természetben : 101 tipp fiúknak / Chris McNab ; [ill. Tony Randell] ; [ford. ... Király Róbert]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-192-4 fűzött
természetjárás - túlélés
796.5 *** 614.8(035)
[AN 3799679]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2020.
   Mecsek. - [Budapest] : OEE, 2019. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Mecsek - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.6)(036) *** 908.439(234.373.6) *** 914.39(234.373.6)(036)
[AN 3796325]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2020.
Mező László (1956-)
   Megyei labdarúgó évkönyv, 2019 : Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2019. évi labdarúgó eredményei, adatai / Mező László. - Miskolc : Budai Nyip. Kft., [2019]. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80692-7-4 fűzött : 1575,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - labdarúgás - sportesemény - 21. század
796.332.093(439.134)"201"
[AN 3796308]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2020.
Nadler Herbert (1883-1951)
   Cserkészeten és lesen Nagymagyarországon : vadászati elbeszélések / Nadler Herbert. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 211 p., [56] t. : ill. ; 22 cm
Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából. - A gerincen számozási adatként: 12
ISBN 978-963-9783-87-4 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-32)
[AN 3799451]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2020.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
   A labda : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára / [Pappné Gazdag Zsuzsanna]. - 5. kiad. - [Budapest] : Flaccus : Pappné Gazdag Zs., 2020. - 93 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-615-5278-63-1 fűzött : 1200,- Ft
gyógytorna - mozgásfejlesztés - testnevelés
796.012.61 *** 615.825-053.2 *** 372.879.6
[AN 3798999]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2020.
   Pilis. - [Budapest] : OEE, 2019. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Pilis (hegység) - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.25)(036) *** 908.439(234.373.25) *** 914.39(234.373.25)(036)
[AN 3796327]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2020.
Plant, John
Primitive technology (magyar)
   Primitív technológiák : túlélés a természetben / John Plant ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 191, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6122-00-1 fűzött : 4490,- Ft
természetjárás - barkácsolás - túlélés
796.5 *** 689 *** 614.8
[AN 3796689]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2020.
Studinka László (1918-1981)
   Egy vadász kalandozásai puskával és kamerával négy világrészen / Studinka László. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 190, [1] p., [24] t. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 7. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-83-6 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3798742]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2020.
   Vasi-Hegyhát. - [Budapest] : OEE, 2019. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Vasi-Hegyhát - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439Vasi-Hegyhát)(036) *** 908.439Vasi-Hegyhát *** 914.39Vasi-Hegyhát(036)
[AN 3796326]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2020.
   Zemplén. - [Budapest] : OEE, 2019. - 37 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Erdei vándor útikalauz)
Fűzött
Zempléni-hegység - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
796.51(439)(234.373.5)(036) *** 908.439(234.373.5) *** 914.39(234.373.5)(036)
[AN 3796328]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10301 /2020.
   Állatok : kiállítási katalógus / [szerk. Medzihradszky Zsófia] ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz. és Kvt., 2020. - 39 p. : ill., színes ; 21x30 cm
A kiállítást Budapesten, 2020. márc. 11 - aug. 2. között rendezték
ISBN 978-963-7092-90-9 fűzött
Európa - Magyarország - festészet - 19. század - századforduló - állatkép - kiállítási katalógus
7.042 *** 061.4(439-2Bp.)"2020" *** 75(4)"18/190" *** 75(439)"18/190"
[AN 3797245]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2020.
   Bajor városa : Bajor Ágost és Esztergom / [szerk. Szakálos Éva] ; [kiad. a Balassa Bálint Múzeumért Alapítvány]. - Esztergom : Balassa B. Múzeumért Alapítvány, cop. 2019. - 64 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-5626-5 kötött
Bajor Ágost (1892-1958)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
75(439)(092)Bajor_Á. *** 76(439)(092)Bajor_Á.
[AN 3797061]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2020.
Borbély Károly (1958-)
   Az imádság képei / Borbély. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 24 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Borbély_K.
[AN 3796247]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2020.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (szlovák)
   Sprievodca budovou maďarského Parlamentu / [aut. ... Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2020. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Prechádzky budovou maďarského Parlamentu, ISSN 2676-8143)
ISBN 978-615-5674-64-8 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3799360]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2020.
Eőry Emil (1939-)
   Kereszt-metszet / Eőry Emil ; [közread. az Érdi Galéria ...]. - Érd : Érdi Galéria, 2019. - [20] p. : ill., színes ; 23 cm
Az Érden, 2019. szept. 27 - okt. 19. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-81378-0-5 fűzött
Magyarország - festőművész - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Eőry_E. *** 73(439)(092)Eőry_E. *** 061.4(439-2Érd)
[AN 3796611]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2020.
   Fekete István múzeumok és emlékhelyek Magyarországon / [szerk. Horváth Tibor] ; [közread. a Fekete István Irodalmi Társaság]. - 2. jav., bőv. kiad. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2020. - 108 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-81392-0-5 fűzött
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - emlékhely - emléktábla - 20. század
725.94(439) *** 894.511(092)Fekete_I.
[AN 3799028]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2020.
Ferenczi Tamás (1950-)
   Ferenczẏ. - [S.l.] : [s.n.], 2020. - 75 p. : ill., színes ; 25 cm
A Győrött, 2020. júl. 9 - júl. 30. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar, német és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Ferenczi_T. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3797178]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2020.
Forgó Géza (1965-)
   Emlékjelek és emléktáblák Makón / Forgó Géza, Mendei Árpád. - Makó : Szirbik M. Egyes., 2019. - 251 p. : ill. ; 24 cm. - (Makói kincsestár, ISSN 2498-5252 ; 5.)
Bibliogr.: p. 240-251.
ISBN 978-615-00-6469-7 fűzött
Makó - emléktábla - művelődéstörténet
725.945(439-2Makó) *** 930.85(439-2Makó)
[AN 3796499]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2020.
   Gyimesy Kásás Ernő élete és munkássága [elektronikus dok.] : Hazatérnék! Befogadtok? : 1901-1994 / ... írta és szerk. Tóth Csaba Béla. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Tóth Cs. B., 2020. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Számozott példány: 100
ISBN 978-615-00-7242-5
Gyimesy Kásás Ernő (1901-1994)
Egyesült Államok - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - elektronikus dokumentum
75(73)(=945.11)(092)Gyimesy_Kásás_E.
[AN 3796882]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2020.
   Gyöngyösi érmek és plakettek a Huszár Lajos Éremtárban, 1908-2020 / [szerk. Vinkler Bálint] ; [... kiad. a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény]. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., Kiállítóhely és Muzeális Gyűjt., 2020. - 73 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Éremtári füzetek
ISBN 978-963-88229-8-7 fűzött
Gyöngyös - érem - plakett - helyismeret
737.2(439) *** 908.439-2Gyöngyös
[AN 3796876]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2020.
Hencsey Gusztáv (1945-)
   Hencsey gyűjtemény = Hencsey collection / [ford. Bendik József]. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 123 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-456-031-9 fűzött
Magyarország - festészet - 20. század - műgyűjtő - magángyűjtemény
7.074(439)(092)Hencsey_G. *** 75(439)"19" *** 069.017(439)Hencsey
[AN 3796264]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2020.
Hérics Nándor (1956-)
   Hérics Nándor / [közread. az Érdi Galéria ...]. - [Érd] : Kéri M., 2019. - [20] p. : ill., színes ; 23 cm
Az Érden, 2019. márc. 29 - ápr. 20. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-4809-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Hérics_N. *** 061.4(439-2Érd)
[AN 3796609]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2020.
Izsó Lajos (1944-)
   Izsó Lajos, a természet festője. - Miskolc : Izsó L., cop. 2019. - 121, [3] p. : ill., főként színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-00-6782-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Izsó_L.
[AN 3797213]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2020.
Kovách Géza
   Magyar mustrák a díszítő tervezés, valamint a rajztanulmány céljaira / terv. és rajz. Kovách Géza. - [Esztergom] : Mudrák B. ; Budapest : Pytheas, 2019. - [2], 143 p. : ill. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : ifj. Kellner Ernő Könyvnyomdája, 1930
ISBN 978-615-00-4946-5 fűzött
díszítőművészet - rajzművészet - díszítőelem - magyar néprajz - hasonmás kiadás
741.048(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3799126]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2020.
Kovács Zita, N.
   B. Boros Ilona / N. Kovács Zita, Szakál Aurél. - Kiskunhalas : Halasi Múzeum Alapítvány : Thorma J. Múz., 2020. - 128 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Kiskunsági albumok, ISSN 2061-8468 ; 3.)
Bibliogr.: p. 11.
ISBN 978-615-5282-24-9 kötött
Boros Ilona, B. (1938-)
Magyarország - textilművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Boros_I.,_B.
[AN 3796588]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2020.
Krajcsovics Éva (1947-)
   Krajcsovics Éva / [szerk. Lobler Ferenc]. - Budapest : [Krajcsovics É.], 2020. - 204 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr: p. 203-204.
ISBN 978-615-00-7512-9 fűzött
Krajcsovics Éva (1947-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Krajcsovics_É.
[AN 3797250]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2020.
   Lebegő világ képe : az ukiyo-e hatás : [Esztergom, 12 06 2019] / [közread. a] Duna Múzeum Európai Közép Galéria. - [Esztergom] : Duna Múz. Európai Közép Galéria, [2019]. - 68 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
A bevezetés magyar, angol és japán nyelven
Fűzött
Japán - Magyarország - képzőművészet - művészeti hatás - kiállítási katalógus
73/76(520) *** 061.4(439-2Esztergom) *** 73/76(439)"200"
[AN 3796663]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2020.
Lechner Ödön (1845-1914)
   Lechner Ödön írásai / [összegyűjt., szerk., a jegyzeteket és az utószót írta] Sümegi György. - Budapest : Corvina, 2020. - 231 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 193-196.
ISBN 978-963-13-6663-1 fűzött : 4990,- Ft
Lechner Ödön (1845-1914)
Magyarország - építész - 19. század - századforduló - levelezés - memoár
72(439)(092)Lechner_Ö.(044) *** 72(439)(092)Lechner_Ö.(0:82-94)
[AN 3796439]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2020.
   Mindennapok az Országházban / [a szöveget írta Csákó Beáta, Samu Nagy Dániel]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2020. - 91 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-615-5674-53-2 fűzött
Budapest - Magyarország - országház - munkavégzés - országgyűlés
725.11(439-2Bp.) *** 328(439) *** 331.102(439-2Bp.)
[AN 3799353]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2020.
Nagy István (1948-)
   Rábaközi emlékművek / Nagy István ; [kiad. a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata]. - Csorna ; Győr : Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata, 2017-2020. - 3 db ; 21 cm
Rábaköz - emlékmű - kereszt
726.825.4(439Rábaköz) *** 725.945(439Rábaköz)
[AN 3707184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Csorna, Beled és Kapuvár által határolt terület. - 2020. - 630, [1] p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 627-630.
ISBN 978-615-81574-0-7 kötött
[AN 3797146] MARC

ANSEL
UTF-810321 /2020.
Paár Eszter Szilvia
   Wälder Gyula / Paár Eszter Szilvia. - Budapest : Holnap, 2020. - 263 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 260. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-299-4 kötött : 9900,- Ft
Wälder Gyula (1884-1944)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Wälder_Gy.
[AN 3796591]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2020.
Róna Emy (1904-1988)
   Róna Emy grafikái : kiállítás és jótékonysági vásár az Igazgyöngy Alapítvány javára : Kahan Art Space ... Budapest ..., 2019. december 13 - 2020. január 4. - [Budapest] : [Kahan Art Space], [2019]. - 41 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - illusztráció - kiállítási katalógus
741(439)(092)Róna_E. *** 76.056 *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3797118]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2020.
Rozsnyai József (1977-)
   Alpár Ignác / Rozsnyai József. - Budapest : Holnap, 2020. - 263 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 259-260. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-301-4 kötött : 9900,- Ft
Alpár Ignác (1855-1928)
építész - 19. század - 20. század
72(439)(092)Alpár_I.
[AN 3796520]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2020.
Sárkány Győző (1951-)
   Trianon anzix : 100 rajz - 100 mondat : 100 drawings - 100 sentences / Sárkány Győző ; [... kurátora ... D. Udvary Ildikó]. - [Budapest] : Sárkány Gy., cop. 2020. - 151 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 978-615-00-8283-7 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Sárkány_Gy.
[AN 3797257]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2020.
Sendra, Pablo
Designing disorder (magyar)
   A rendezetlenség megtervezése : kísérletek és zavarok a városban / Pablo Sendra és Richard Sennett ; [ford. Lukács Tibor]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 160 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-81-8 fűzött : 3499,- Ft
urbanisztika - várostervezés - civil társadalom
711.4 *** 323.21 *** 911.375
[AN 3797105]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2020.
Tönköl József (1948-)
   Csak semmi pánik! / Joó József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2020. - [95] p. : ill. ; 15x16 cm
ISBN 978-615-81454-7-3 fűzött : 1000,- Ft
karikatúra
741.5(439)(092)Tönköl_J.
[AN 3797164]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2020.
   Vendég + látás : [időszaki fotókiállítás a Pannonhalmi Főapátság Főmonostori Kiállítótermében] = Guest + appearance : [temporary photo exhibition of Pannonhalma Archabbey on the occasion of the year of Hospitality] / [kurátor ..., szerk. ... Virágvölgyi István] ; [... a Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány adja ki]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, cop. 2020. - 117 p. : ill., színes ; 20x21 cm
A Pannonhalmán, 2020. máj. 30 - szept. 6. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5576-13-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"2020" *** 061.4(439-2Pannonhalma)
[AN 3797173]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10328 /2020.
   Álomkergetők : a Soltis Lajos Színház 40 éve képekben. - Celldömölk ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 157, [3] p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
A bev. magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-6172-07-5 kötött
Soltis Lajos Színház (Celldömölk)
Celldömölk - amatőr színjátszás - történeti feldolgozás - fényképalbum
792.077(439-2Celldömölk)(091)(084.12)
[AN 3796734]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2020.
Austerlitz, Saul
Generation Friends (magyar)
   A Jóbarátok-generáció : mi zajlott a színfalak mögött? / Saul Austerlitz ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 430, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6122-08-7 fűzött : 4490,- Ft
Friends
Egyesült Államok - ezredforduló - filmsorozat (részcímes)
791.43(73)"199/200"
[AN 3796645]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2020.
Czeiner-Szücs Anita
   Na, pupák! : a Karinthy, aki színházat csinált / Czeiner-Szücs Anita. - Budapest : Flaccus, 2020. - 223 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5278-61-7 kötött : 3480,- Ft
Karinthy Márton (1949-2019)
Magyarország - író - színház - vezető alkalmazott - rendező - 20. század - 21. század
792(439)(092)Karinthy_M. *** 792.075(439)(092)Karinthy_M. *** 894.511(092)Karinthy_M.
[AN 3796736]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2020.
Hofi Géza (1936-2002)
   Hofi megmondja : részletek Hofi Géza műsoraiból / [vál. és az előszót írta Király Levente]. - Budapest : Corvina, 2020, cop. 2018. - 133, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6535-1 kötött : 2490,- Ft
humor - kabaré
792.73
[AN 3798804]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2020.
   A magyar színháztudomány kortárs irányai [elektronikus dok.] / szerk. Balassa Zsófia, P. Müller Péter, Rosner Krisztina ; [közread. a] PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Pécs : PTE BTK Modern Irodalomtört. és Irodalomelm. Tansz. : Kronosz, 2012 [!2020]
A Pécsett, 2012. márc. 23-24-én rendezett konferencia előadásainak válogatott, szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159566. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-19-1
Magyarország - színháztörténet - színházesztétika - ezredforduló - elektronikus dokumentum
792(439)"200" *** 792.01
[AN 3791569]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10333 /2020.
   105 Präsentationen mit Lösungsbeispielen : B2-C1 szint / Péntek Bernadett [et al.]. - Győr : Nordwest 2002, 2020. - 244 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5711-08-4 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
803.0(079.1)=945.11
[AN 3796587]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2020.
   Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok : angol alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Kiscelli Piroska]. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2014. - 277, [9] p. ; 30 cm. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-963-05-9579-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3798864]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2020.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Magyar - román kisszótár = Dicţionar maghiar - român / Bakos Ferenc, Borza Lucia. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 1994. - 625 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai magyar - román kisszótár = maghiar - român dicţionar. - Gerinccím: Magyar - román kisszótár = maghiar - român dicţionar
ISBN 978-963-05-9025-9 kötött
magyar nyelv - román nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=590
[AN 3798876]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2020.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Román - magyar kisszótár = Dicţionar român - maghiar / Bakos Ferenc, Dorogman György. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 1995. - 659 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai román - magyar kisszótár = român - maghiar dicţionar. - Gerinccím: Román - magyar kisszótár = român - maghiar dicţionar
ISBN 978-963-05-9026-6 kötött
román nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=590=945.11
[AN 3798874]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2020.
Biernacki Karol (1964-)
   A helyi tanácsok döntéshozatali mechanizmusai, 1950-1990 / Biernacki Karol, Antal Tamás. Hódmezővásárhely külterületi földrajzi neveinek térképe 1:75.000 / Koncz Sándor. - Szeged : MNL Csongrád M. Lvt., 2019. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, ISSN 0133-414X ; 47.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81277-0-7 fűzött
Csongrád megye - Hódmezővásárhely - tanács - önkormányzati igazgatás - 20. század - földrajzi név - történeti földrajz - helytörténet - adattár
809.451.1-311(439-2Hódmezővásárhely)(035.5) *** 352(439.181)"195/199"
[AN 3796223]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2020.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek : [Hungarian for foreigners] : [Ungarisch für Ausländer] : [hongrois pour étrangers] : [ungherese per stranieri] / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2018-. - ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-05-7577-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 3766081]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 5. kiad., utánny. - 2020, cop. 2014. - 171 p.
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9577-3
[AN 3799568] MARC

ANSEL
UTF-810339 /2020.
Faluba Kálmán (1941-)
Akadémiai magyar - spanyol szótár (új kiadása)
   Magyar - spanyol szótár / Faluba Kálmán, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2018. - XV, 747 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-213-1 kötött : 8950,- Ft
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 3798986]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2020.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar kisszótár / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - Budapest : Akad. K. ; 2020, cop. 2019. - XVI, 672 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-206-3 kötött : 3950,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 3798870]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2020.
Iker Bertalan
   Szótárhasználati munkafüzet : német tanulószótár / Iker Bertalan, Kriston Renáta. - Szeged : Maxim, [2020]. - 67 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-499-204-2 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3796283]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2020.
   Ízös szavak - őzős történetök : hódmezővásárhelyi nyelvjárási antológia / [... szerk. Sipka Rózsa Zsuzsanna, Benkő László, Fülöpné Rákos Éva]. - Hódmezővásárhely : [Wass A. Irodalompártoló Egyes.], 2020. - 344 p. ; 24 cm
Közread. a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület. - Bibliogr.
Fűzött
Hódmezővásárhely - magyar irodalom - magyar nyelv - nyelvjárás - antológia
809.451.1-087(439-2Hódmezővásárhely) *** 894.511-822
[AN 3796836]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2020.
Kázmér Miklós (1954-)
   Magyar - angol geológiai szótár = Hungarian - English geological dictionary / Kázmér Miklós. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Int., 2020. - 187 p. : ill., színes ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 183-186.
ISBN 978-963-306-726-0 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - geológia - szakszótár
801.323=945.11=20 *** 55
[AN 3797190]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2020.
Kohlmann Ágnes
   Grammatik 3 : [Übunsgrammatik mit Lösungsschlüssel für den Unterricht und für Selbststudium] : [Schwerpunkte: Passiv, Modi der Verben] : [Niveau B2, C1, C2] / zsgest. und geschrieben von Ágnes Kohlmann, Zsuzsa Soproni, Éva Varga ; [kiad. a META Egyesület]. - Pécs : META Egyes., 2020. - 122 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-81278-7-5 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=00
[AN 3796827]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2020.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz kisszótár / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2019. - XVI, 672 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-207-0 kötött : 3950,- Ft
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 3798871]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2020.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 12. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2015. - 611 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8630-6 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 3799556]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2020.
Márkus Katalin, P.
   Szótárhasználati munkafüzet : angol tanulószótár / P. Márkus Katalin. - Szeged : Maxim, [2020]. - 87 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-499-202-8 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3796288]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2020.
Rovere-Fenati, Beatrice
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Italienisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : olasz : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Beatrice Rovere-Fenati ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Balázs Márta]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2006. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-27-5 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
805.0-5(078)=945.11
[AN 3799682]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10349 /2020.
Berényi Ödön (1927-)
   Shakespeare üzenete a XXI. századnak! / Berényi Ödön ; [társszerzők Vincze János, Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2020. - 144 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137-142.
ISBN 978-615-5719-66-0 fűzött
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3797197]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2020.
   Kettős tükörben : magyar irodalom oroszul, orosz irodalom magyarul : kortárs magyar és orosz szerzők műveinek fordítása kommentárokkal : vengerskaâ literatura v russkih perevodah, russkaâ literatura v vengerskih perevodah : sbornik kommentirovannyh perevodov proizvedenij sovremennyh vengerskih i russkih pisatelej / [... összeáll. és szerk. Goretity József ... és Okszana Jakimenko ...]. - Budapest : Kairosz, 2019. - 251 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-052-7 fűzött : 2800,- Ft
orosz irodalom - magyar irodalom - fordítás - kétnyelvű dokumentum - antológia
82.03 *** 882-822=945.11 *** 894.511-822=882
[AN 3796773]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2020.
Magyar Miklós
   Az akasztófa árnyékában : François Villon / Magyar Miklós. - Budapest : Európa, 2020. - 195, [2] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 978-963-504-158-9 kötött : 3499,- Ft
Villon, François (1431-1463?)
Franciaország - író - 15. század
840(092)Villon,_F.
[AN 3796909]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2020.
   A "Szép magyar beszéd" verseny Kisújszálláson, 2000-2018 / [összeáll. és szerk. Pintér István] ; [kiad. a Móricz Zsigmond Református Kollégium]. - Kisújszállás : Móricz Zs. Református Kollégium, 2019. - 155 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-4906-9 fűzött
Kisújszállás - magyar nyelv - nyelvhelyesség - tanulmányi verseny - történeti feldolgozás
82.085 *** 809.451.1-15 *** 371.384(439-2Kisújszállás)(091)
[AN 3796627]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2020.
Vilmos László (1955-)
   "Gyilkos nem távozhat szabadon?" [elektronikus dok.] : Démosthenés Aristokratés elleni beszéde, avagy pillanatfelvétel az athéni demokráciáról / Vilmos László. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Pécs : Kronosz, 2014 [!2019]
A beszéd magyar nyelvű fordításával. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159565. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-07-8
Dīmosthenīs (Kr. e. 384-Kr. e. 322). Kata Aristokratoys
ókori Görögország - történelem - ókori görög irodalom története - retorika - 4. század - műfajtörténet - elektronikus dokumentum
875(091)-5"-03" *** 938"-03"
[AN 3791564]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10354 /2020.
Kozma László (1949-)
   Kölcsey Ferenc: Himnusz / Kozma László. - Budapest : Kairosz, 2020. - 138 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 130-136.
ISBN 978-963-514-040-4 kötött : 2600,- Ft
Kölcsey Ferenc (1790-1838). Himnusz
Magyarország - író - 19. század - műelemzés - vers
894.511(092)Kölcsey_F. *** 82.01-14
[AN 3796381]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2020.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Így szerettek ők : magyar irodalmi szerelmeskönyv / Nyáry Krisztián. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2020, cop. 2012. - 129 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 127-[130].
ISBN 978-963-13-6575-7 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - író - szerelem - 19. század - 20. század - album
894.511(092) *** 392.6
[AN 3799075]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2020.
   Az örök látogató : Konrád György, 1933-2019 / [összeáll. Kőrössi P. József] ; [szerk. Szarka Károly]. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 264, [7] p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-517-090-6)
Konrád György (1933-2019)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Konrád_Gy.
[AN 3797017]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10357 /2020.
ʿŴz, ʿAmŵs (1939-2018)
Šalŵm la-qanʾayimim (magyar)
   Kedves fanatikusok! : [levelek egy megosztott földről] / Ámosz Oz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2020. - 150, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-101-5 kötött : 2999,- Ft
ivrit irodalom - esszé
892.4-4=945.11
[AN 3796897]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2020.
Abbott, Megan E. (1971-)
Give me your hand (magyar)
   Fogd a kezem / Megan Abbott ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2019. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-707-2 fűzött : 3480,- Ft : 11,20 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3797186]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2020.
Abnett, Dan (1965-)
The founding (magyar)
   Az alapítás : Gaunt szellemei gyűjtemény / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt és Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020. - 699 p. ; 25 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-21-5 kötött : 9990,- Ft : 29,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3796597]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2020.
Abnett, Dan (1965-)
Pariah : Ravenor vs Eisenhorn (magyar)
   Pária : Revenor Eisenhorn ellen : a Bequin-trilógia első kötete / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020. - 351 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-28-4 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3796386]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2020.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Stalker (magyar)
   Lesben / Lars Kepler ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2017. - 476, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-563-7 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3799105]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2020.
Angermayer, Karen Christine (1975-)
Ponygeschichten (magyar)
   Pónik : három kalandos történet / Karen Christine Angermayer ; ill. Julia Ginsbach ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 58, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-963-403-786-6 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3796409]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2020.
Archer, Jeffrey (1940-)
Nothing ventured (magyar)
   Aki mer.. / Jeffrey Archer ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, 2020. - 330, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-395-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3796346]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2020.
Bach, Richard
Jonathan Livingston Seagull (magyar, angol)
   Jonathan Livingston, a sirály = Jonathan Livingston Seagull / Richard Bach ; [ford. Szalai Eszter] ; [... ill. Féder Márta]. - [Budapest] : Szenzár, 2020. - 171 p. : ill. ; 19 cm
Megj. "Jonathan, a sirály" címmel is
ISBN 978-963-479-419-6 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31(73).02=945.11
[AN 3799088]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2020.
Beauvoir, Simone de (1908-1986)
Le sang des autres (magyar)
   Mások vére / Simone de Beauvoir ; ford. Bíró Péter. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 254, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-227-1 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3796618]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2020.
Bentley, Sue (1951-)
Magic bunny : chocolate wishes (magyar)
   Varázslatos nyuszi : édes kívánság / Sue Bentley ; [ill. Angela Swan] ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 108, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-213-4 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796413]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2020.
Bentley, Sue (1951-)
Magic puppy : a new beginning (magyar)
   Varázslatos kiskutya : mágikus mancsok / Sue Bentley ; [ill. Angela Swan] ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 108, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-212-7 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796420]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2020.
Bhathena, Tanaz
A girl like that (magyar)
   A girl like that : egy olyan lány / Tanaz Bhathena ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 338, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-698-3 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3796375]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2020.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und das Hochzeitsfest (magyar)
   Bori és az esküvő / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 102, [5] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-772-9 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796416]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2020.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und das wilde Pony (magyar)
   Bori és a vad póni / Julia Boehme ; [ill. Herdis Albrecht] ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 72, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Olvass Borival!
ISBN 978-963-403-842-9 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3796411]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2020.
Butler, Dominic
Murder in the fog (magyar)
   Murder in the fog : 16 rövid bűnügyi történet angolul tanulóknak : [A1, A2 szint] / Dominic Butler ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2016. - 127 p. : ill. ; 19 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5328-25-1 fűzött
angol irodalom - angol nyelv - bűnügyi elbeszélés - nyelvkönyv
820-322.4 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3799656]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2020.
Butler, Dominic
Murder in the moonlight (magyar)
   Murder in the moonlight : 14 rövid bűnügyi történet angolul tanulóknak : [B1 szint] / Dominic Butler ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2015. - 127 p. : ill. ; 19 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5328-26-8 fűzött
angol irodalom - angol nyelv - bűnügyi elbeszélés - nyelvkönyv
820-322.4 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3799693]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2020.
Carr, Caleb (1955-)
The angel of darkness (magyar)
   A sötétség angyala / Caleb Carr ; [ford. Görgey Etelka]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2008. - 676 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-604-4 fűzött : 4980,- Ft : 16,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3799715]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2020.
Carriger, Gail
Timeless (magyar)
   Időtlen / Gail Carriger ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 380, [4] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-743-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3796474]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2020.
Chaṅs-dbyańs rgya-mcho (Tibet: dalai láma), VI.
   Lelked szélfútta madártoll : a 6. dalai láma szerelmes versei / Cangjang Gjaco ; [ford. Rab Zsuzsa és Sári László] ; [vál. és utószó Sári László]. - Budapest : Corvina, 2020. - 106, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6673-0 kötött : 2990,- Ft
tibeti irodalom - vers
895.41-14=945.11
[AN 3799513]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2020.
Chesney, Marion (1936-2019)
Agatha Raisin and the dead ringer (magyar)
   Agatha Raisin és a halott harangozó / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 302 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-68-4 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3796739]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2020.
Child, Lee (1954-)
The affair (magyar)
   Az ügy / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 364, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-433-5 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3799344]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
Lord Edgware dies (magyar)
   Lord Edgware meghal / Agatha Christie ; [ford. Prekop Gabriella]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 312, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-314-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3798848]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
While the light lasts and other stories (magyar)
   Az álmok háza / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária, N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 224, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-408-0 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3798821]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2020.
Collins, Suzanne (1962-)
Catching fire (magyar)
   Futótűz : [Az éhezők viadala-trilógia 2. kötete] / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2010. - 308, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-72-9 fűzött : 3480,- Ft : 11,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799228]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2020.
Collins, Suzanne (1962-)
The hunger games (magyar)
   Az éhezők viadala : [Az éhezők viadala-trilógia 1. kötete] / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2009. - 305 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-67-5 fűzött : 3480,- Ft : 11,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799220]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2020.
Collins, Suzanne (1962-)
Mockingjay (magyar)
   A kiválasztott : [Az éhezők viadala-trilógia 3. kötete] / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2011. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-71-2 fűzött : 3480,- Ft : 11,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799231]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2020.
Crichton, Michael (1942-2008)
The Andromeda strain (magyar)
   Az Androméda-törzs / Michael Crichton ; [ford. Bars Sándor]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 270, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-162-4 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799731]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2020.
Cunningham, Mark
   Saving the marriage at any cost : erotic hypnosis / Mark Cunningham. - [Karcag] : Zsac, [2019]. - 140 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-7201-2 fűzött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(439)
[AN 3796757]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2020.
Cussler, Clive (1931-2020)
Polar shift (magyar)
   Pólusváltás / Clive Cussler, Paul Kemprecos ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2020. - 410, [3] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-735-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3799146]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2020.
Dillon, Lucy (1974-)
Where the light gets in (magyar)
   A fénysugár / Lucy Dillon ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, 2020. - 407 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-385-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3796274]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2020.
Ennis-Hill, Jessica (1986-)
The fire bird (magyar)
   A tűzmadár / Jessica Ennis-Hill és Elen Caldecott ; Erica-Jane Waters rajz. ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : DAS Kv., 2020. - 131, [9] p. : ill. ; 20 cm. - (A varázslatos karkötő ; 6.)
ISBN 978-615-5716-25-6 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796778]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2020.
Eveleigh, Victoria
Katy's wild foal (magyar)
   Póni születik : Pónibarátság 1. / Victoria Eveleigh ; ill. Chris Eveleigh ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 110, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-948-3 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3799160]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2020.
Ferrándiz Pascual, Juan Francisco (1971-)
La tierra maldita (magyar)
   Az elátkozott föld : Barcelona felemelkedése / Juan Francisco Ferrándiz ; [ford. Horváth Krisztián]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 671 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-684-9 kötött : 5999,- Ft
spanyol irodalom - történelmi regény
860-311.6=945.11
[AN 3796995]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2020.
Foster, Jacob D.
Beresit pattern (magyar)
   Beresit pattern : teremtésmintázat / [Jacob D. Foster]. - [Szeged] : Szofi Press, cop. 2019. - 428 p. ; 18 cm
Ford. Diósi Zsófia
ISBN 978-615-00-7415-3 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3796769]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2020.
Galidi, Rodaan Al (1971-)
De autist en de postduif (magyar)
   Az autista és a postagalamb / Rodaan Al Galidi ; [ford. Balogh Tamás]. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 159 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-089-1 fűzött : 2800,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3796385]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2020.
García Sáenz, Eva (1972-)
El silencio de la ciudad blanca (magyar)
   A fehér város csöndje : A fehér város trilógiája / Eva García Sáenz de Urturi ; [ford. Vajdics Anikó]. - Budapest : Európa, 2020. - 635 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-227-2 kötött : 4399,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 3796936]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2020.
Gazo, Michele
I Medici : Lorenzo il Magnifico (magyar)
   A Mediciek hatalma 2 : Lorenzo il Magnifico / Michele Gazo ; [ford. Tálos-Nezdei Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 292, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-775-1 fűzött : 3599,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3796470]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2020.
Ghose, Aurobindo (1872-1950)
Thoughts and aphorisms (magyar)
   Gondolatok és aforizmák / Sri Aurobindo ; [ford. Milisits Tamás]. - Budapest : Madal Bal, 2020. - 153 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-76-7 fűzött : 1800,- Ft
India - angol nyelvű irodalom - idézetgyűjtemény
820-84(540)=945.11
[AN 3796786]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2020.
Ghose, Aurobindo (1872-1950)
Thoughts and glimpses (magyar)
   Gondolatok és aforizmák = Thoughts and glimpses / Sri Aurobindo ; [ford. Milisits Tamás]. - Budapest : Madal Bal, cop. 2020. - 57, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-75-0 fűzött : 1100,- Ft
India - angol nyelvű irodalom - idézetgyűjtemény
820-84(540).02=945.11
[AN 3796790]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2020.
Ghosh, Amitav (1956-)
Gun island (magyar)
   A puskakereskedő legendája / Amitav Ghosh ; [ford. Csuhai István]. - Budapest : Európa, 2020. - 381, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-226-5 kötött : 3999,- Ft
India - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(540)=945.11
[AN 3796904]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2020.
Gidwitz, Adam (1982-)
The Basque dragon (magyar)
   Unikornismentő csapat : sárkányok szökésben / Adam Gidwitz, [Jesse Casey] ; [ill. Hatem Aly] ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 189 p. : ill. ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-214-1 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3796341]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2020.
Gortner, C. W.
Mademoiselle Chanel (magyar)
   Mademoiselle Chanel elmeséli az életét / C. W. Gortner ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2019. - 458, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-73-8 kötött : 3970,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3798885]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2020.
Gould-Bourn, James
Bear necessity (magyar)
   Szívedbe cammogva : rejtőzz el, hogy megnyílhass! / James Gould-Bourn ; [ford. Németh Luca]. - Budaörs : Pioneer Books, 2020. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-543-566-9 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3796950]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2020.
Gratz, Alan (1972-)
Prisoner B-3087 (magyar)
   A végső megoldás: a remény : az Auschwitzot is megjárt ifjú Janek megindító, igaz története / Alan Gratz ; ford. Moldova Júlia. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 238, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-76-7 kötött : 3999,- Ft
Oświęcim - amerikai angol irodalom - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - regény
820-31(73)=945.11 *** 323.12(=924)(100)"194"(0:82-31) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-31)
[AN 3796324]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2020.
Griffin, Anne (1969-)
When all is said (magyar)
   Legvégül : egyetlen este története : egy egész élet regénye / Anne Griffin ; [ford. Alexovics Ingrid]. - Budaörs : Pioneer Books, 2020. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-69-0 fűzött : 3699,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3796948]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2020.
Grylls, Bear (1974-)
The earthquake challenge (magyar)
   Földrengés kaland / Bear Grylls ; ill. Emma McCann ; [ford. Katonai Rebeka]. - [Budapest] : Aión, cop. 2020. - 124, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Bear Grylls kalandok)
ISBN 978-615-81554-4-1 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796366]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2020.
Grylls, Bear (1974-)
Mission raptor (magyar)
   A raptor küldetés : Beck Granger kalandjai : túlélés: teljesítve / Bear Grylls ; ford. Rézműves László. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-248-6 fűzött : 3199,- Ft
angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3796459]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2020.
Grylls, Bear (1974-)
The river challenge (magyar)
   Folyó kaland / Bear Grylls ; ill. Emma McCann ; [ford. Benyák Barnabás]. - [Budapest] : Aión, cop. 2020. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Bear Grylls kalandok)
ISBN 978-615-81554-6-5 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796365]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2020.
Grylls, Bear (1974-)
The safari challenge (magyar)
   Szafari kaland / Bear Grylls ; ill. Emma McCann ; [ford. Botos Valentina]. - [Budapest] : Aión, cop. 2020. - 126, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Bear Grylls kalandok)
ISBN 978-615-81554-5-8 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796364]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2020.
Grylls, Bear (1974-)
The volcano challenge (magyar)
   Vulkán kaland / Bear Grylls ; ill. Emma McCann ; [ford. Botos Valentina, Katonai Rebeka, Benyák Barnabás]. - [Budapest] : Aión, cop. 2020. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Bear Grylls kalandok)
ISBN 978-615-81554-7-2 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796367]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2020.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
The old man and the sea (magyar)
   Az öreg halász és a tenger / Hemingway ; [ford. Ottlik Géza]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-90-7 kötött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3796641]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2020.
Hendricks, Greer
An anonymous girl (magyar)
   A tökéletes alany / Greer Hendricks & Sarah Pekkanen ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 462 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-604-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3796997]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2020.
Hjorth, Michael (1963-)
Lärjungen (magyar)
   A tanítvány / Hjorth & Rosenfeldt ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2018. - 511 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-265-0 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3798818]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2020.
Hodkin, Michelle
The retribution of Mara Dyer (magyar)
   The retribution of Mara Dyer : Mara Dyer végzete / Michelle Hodkin ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 484, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-601-3 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3796376]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2020.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
Duke of sin (magyar)
   A bűn hercege : Maiden Lane 10. / Elizabeth Hoyt ; [ford. Nagy Nikoletta]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 306, [1] p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-363-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3796742]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2020.
Iturbe, Antonio (1967-)
La bibliotecaria de Auschwitz (magyar)
   Az auschwitzi könyvtáros / Dita Kraus ... története alapján Antonio Iturbe ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 479 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 479.
ISBN 978-963-447-729-7 fűzött : 4499,- Ft
Oświęcim - spanyol irodalom - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - regény
860-31=945.11 *** 323.12(=924)(100)"194"(0:82-31) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-31)
[AN 3796991]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2020.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades darker (magyar)
   A sötét ötven árnyalata / E. L. James ; [ford. Simik Bálint]. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2015. - 687 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-310-700-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3798799]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2020.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades of grey (magyar)
   A szürke ötven árnyalata / E L James ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2016. - 647, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-310-699-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3798844]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2020.
Johns, Ana
The woman in the white kimono (magyar)
   Nő fehér kimonóban / Ana Johns ; [ford. Dobos Lídia]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 366, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-689-4 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3796993]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2020.
Koontz, Dean R. (1945-)
The night window (magyar)
   Az éjszakai ablak : Jane Hawk-sorozat 5. / Dean Koontz ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-10-0 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3796643]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2020.
Kosinski, Jerzy (1933-1991)
The painted bird (magyar)
   A festett madár / Jerzy Kosinski ; [ford. Gy. Horváth László]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 307 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-425-7 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3799687]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2020.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (magyar)
   Nils Holgersson csodálatos utazása / Selma Lagerlöf. - Szentendre : Urbis, 2020. - 299 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5289-60-6 fűzött
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3798814]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2020.
Lee, Fonda (1979-)
Jade city (magyar)
   Jáde város : Zöldcsont-saga I. / Fonda Lee ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2020. - 566, [1] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-504-164-0 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3796898]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2020.
Lee, Harper (1926-2016)
To kill a mockingbird (magyar)
   Ne bántsátok a feketerigót! / Harper Lee ; [ford. Pordán Ferenc]. - 7. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2020, cop. 2015. - 430, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5331-46-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3798824]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2020.
L'Engle, Madeleine (1918-2007)
Many waters (magyar)
   Özönvíz / Madeleine L'Engle ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-679-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3798890]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2020.
Lester, Natasha (1973-)
A kiss from Mr Fitzgerald (magyar)
   Mr. Fitzgerald csókja / Natasha Lester ; [ford. Hulse Alexandra Nikoletta]. - [Budapest] : Byblos, [2019]. - 393 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6069-00-9 fűzött : 3390,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3797014]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2020.
Link, Charlotte (1963-)
Die Entscheidung (magyar)
   Rossz döntés / Charlotte Link ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-399-4 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3796359]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2020.
Ludlum, Robert (1927-2001)
The Bourne identity (magyar)
   A Bourne-rejtély / Robert Ludlum ; [ford. Félix Pál]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2020. - 687 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Megj. "A fantom" és "Fantom" címmel is
ISBN 978-963-635-730-6 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3799202]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2020.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of mist and fury (magyar)
   A court of mist and fury : köd és harag udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 750, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-094-3 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799109]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2020.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of thorns and roses (magyar)
   A court of thorns and roses : tüskék és rózsák udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 511 p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-399-675-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799108]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2020.
Makos, Adam (1981-)
Spearhead (magyar)
   Lándzsahegy / Adam Makos ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 511 p. : ill. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-499-136-6 fűzött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - második világháború - páncélos fegyvernem - dokumentumregény
820-31(73)=945.11 *** 358.119(73)"1944/1945"(0:82-31)
[AN 3796389]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2020.
Makos, Adam (1981-)
Spearhead (magyar)
   Lándzsahegy [elektronikus dok.] / Adam Makos ; ford. Tomori Gábor. - Szöveg (epub : 25.5 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160462. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-334-6
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - páncélos fegyvernem - második világháború - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11 *** 358.119(73)"1944/1945"(0:82-31)
[AN 3796060]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2020.
Malerman, Josh (1975-)
Bird box (magyar)
   Madarak a dobozban / Josh Malerman ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2020, cop. 2018. - 295 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018
ISBN 978-963-470-051-7 kötött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799494]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2020.
Maugham, William Somerset (1874-1965)
The painted veil (magyar)
   A színes fátyol : regény / W. Somerset Maugham. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 210 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-6448-2 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3799110]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2020.
May, Peter (1951-)
Lockdown (magyar)
   Vesztegzár / Peter May ; [ford. Tomori Gábor, Novák Gábor, Gömöri Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-72-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3796434]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2020.
Mayer, Gina
Reise nach Snowfields (magyar)
   Utazás Snowfieldsbe : Lósuttogó akadémia 1. rész / Gina Mayer ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019. - 213 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-070-9 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3799510]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2020.
McDonald, Ed
Blackwing (magyar)
   Éjszárny / Ed McDonald ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2018. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-455-2 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799763]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2020.
McNeill, Graham (1971-)
Priest of Mars (magyar)
   A Mars papjai / Graham McNeill ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020. - 380 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-25-3 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3796384]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2020.
The misadventures of a young duck (magyar)
   Egy ifjú kacsa ballépései / Disney ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 214 p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Az ifjú Donald kacsa
ISBN 978-963-403-832-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796395]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2020.
Monroe, Mary Alice (1960-)
Beach house memories (magyar)
   Tengerparti emlékek / Mary Alice Monroe ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Budapest : General Press, 2020. - 443 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-415-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3796277]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2020.
Muncaster, Harriet
Isadora Moon puts on a show (magyar)
   Holdas Hanna és a lámpaláz / Harriet Muncaster ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 111, [12] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Vámpírtündér
ISBN 978-963-486-603-9 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796660]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2020.
Murakami Haruki (1949-)
1Q84 (magyar)
   1Q84 : ezerkülöncszáznyolcvannégy / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2020-. - 21 cm
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3799339]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2020, cop. 2010. - 509 p.
ISBN 978-963-9973-30-5 kötött : 4200,- Ft
[AN 3799341] MARC

ANSEL
UTF-810439 /2020.
Murphy, Julie (1965-)
Puddin' (magyar)
   Puddin' : változtass a szabályokon! / Julie Murphy ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 414, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-132-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3796340]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2020.
Napolitano, Ann
Dear Edward (magyar)
   Ezüst madarak / Ann Napolitano ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : General Press, 2020. - 375, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-393-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3796255]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2020.
Nesbø, Jo (1960-)
Flaggermusmannen (magyar)
   Denevérember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2012. - 382, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-358-9 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3799104]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2020.
Neuhaus, Nele (1967-)
Charlottes Traumpferd : durch dick und dünn (magyar)
   Charlotte : tűzön-vízen át / Nele Neuhaus ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 301, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-403-783-5 kötött : 3290,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796406]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2020.
Nguyên Ngoc Thuân (1972-)
Vua nhăm măt vua mo cua sô (magyar)
   Csukott szemmel nyiss ablakot / Nguyên Ngoc Thuân ; Háy János ford. - Budapest : Európa, 2020. - 195, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-127-5 kötött : 3499,- Ft
vietnami irodalom - regény
895.2-31=945.11
[AN 3796896]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2020.
Nothomb, Amélie (1966-)
Frappe-toi le coeur (magyar)
   Szíved gyötörd / Amélie Nothomb ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Európa, 2020. - 188, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-159-6 kötött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3796915]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2020.
Pellegrino, Nicky (1964-)
Delicious (magyar)
   Olaszország, szeretlek! / Nicky Pellegrino ; [ford. Sipos Katalin]. - Utánny. - Budapest : Lettero, cop. 2020. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-66-6 fűzött : 3690,- Ft
új-zélandi irodalom - regény
820-31(931)=945.11
[AN 3799235]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2020.
Petro-Roy, Jen
Double mischief (magyar)
   Álnok ügynök / Disney ; írta Jen Petro-Roy ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 223 p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Minnie & Daisy : szuperkémek
ISBN 978-963-403-833-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(73)=945.11
[AN 3796405]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2020.
Petrucha, Stefan (1959-)
Spider-man : forever young (magyar)
   Pókember : örökké fiatal / Stefan Petrucha ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - 366, [1] p. ; 21 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 7.)
ISBN 978-963-497-564-9 kötött : 2995,- Ft
ISBN 978-963-497-559-5 fűzött : 1995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3796292]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2020.
Reynolds, Josh
Gotrek & Felix : the serpent queen (magyar)
   Gotrek és Felix : a kígyókirálynő / Josh Reynolds ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020. - 363 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-615-6075-23-9 fűzött : 4690,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3796378]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2020.
Riebe, Brigitte (1953-)
Wunderbare Zeiten (magyar)
   Csodás idők : Berlin nővérei 2. / Brigitte Riebe ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : General Press, 2020. - 435 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-391-8 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3796358]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2020.
Roslund, Anders (1961-)
Jamåhonleva (magyar)
   Kopp-kopp / Anders Roslund ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-06-3 fűzött : 3990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3796725]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2020.
Rothenberg, Jess (1980-)
The kingdom (magyar)
   The kingdom : boldogan, amíg meg nem... / Jess Rothenberg ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 318 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-150-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3796334]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2020.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-2020)
El príncipe de la niebla (magyar)
   A köd hercege / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Báder Petra]. - Budapest : Európa, 2020. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-173-2 kötött : 3599,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3796918]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2020.
Sandrel, Julien (1980-)
La chambre des merveilles (magyar)
   A csodák könyve / Julien Sandrel ; [ford. Kiss Rita]. - Budapest : General Press, 2020. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-377-2 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3796350]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2020.
Scalzi, John (1969-)
The last emperox (magyar)
   Az utolsó emperátor / John Scalzi ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-746-1 fűzött : 3480,- Ft : 11,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3797188]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2020.
Seager, Chloe
Friendship fails of Emma Nash (magyar)
   Haverok és bénázások / Chloe Seager ; [ford. Molnár-Hartinger Emese]. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 358 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-791-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - naplóregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796421]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2020.
Selfors, Suzanne (1963-)
Spirit, riding free : the adventure begins (magyar)
   Szilaj : kalandra fel! / [Suzanne Selfors] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 272 p. ; 21 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-426-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3799399]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2020.
St John, Lauren (1966-)
Race the wind (magyar)
   Verseny a széllel : Az egydolláros ló 2. / Lauren St John ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 212, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-843-1 fűzött : 2499,- Ft
Zimbabwe - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(689.1)=945.11
[AN 3799442]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2020.
Starobinec, Anna (1978-)
Logovo volka (magyar)
   A farkaslak / Anna Starobinets ; Marie Muravski rajz. ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2020. - 106, [4] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Állati nyomozók)
ISBN 978-963-504-161-9 kötött : 2999,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3796983]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2020.
Starobinec, Anna (1978-)
Pravo hiŝnika (magyar)
   A ragadozó jogai / Anna Starobinets ; Marie Muravski rajz. ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2020. - 100, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Állati nyomozók ; 2.)
ISBN 978-963-504-162-6 kötött : 2999,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3796985]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2020.
Starr, Jason (1966-)
Ant-man : natural enemy (magyar)
   Hangya : természetes ellenségek / Jason Starr ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - 328, [1] p. ; 22 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 8.)
ISBN 978-963-497-565-6 kötött : 2995,- Ft
ISBN 978-963-497-560-1 fűzött : 1995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3796295]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2020.
Steel, Danielle (1947-)
In his father's footsteps (magyar)
   Apja nyomdokában / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2020. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-419-5 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3797016]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2020.
Struck, Yvonne (1976-)
Jungs sind Idioten - Mädchen auch (magyar)
   A fiúk hülyék - A lányok is.. / Yvonne Struck ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 211, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-794-1 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796423]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2020.
Süskind, Patrick (1949-)
Das Parfüm (magyar)
   A parfüm : egy gyilkos története / Patrick Süskind ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-42-7 kötött : 3699,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3799698]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2020.
Swift, Bella
The llama bridesmaid (magyar)
   A láma, aki koszorúslány lett / Bella Swift ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 149, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-784-2 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796397]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2020.
Teller, Janne (1964-)
Intet (magyar)
   Semmi / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2011. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-295-2 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3799094]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2020.
Thomas, M. J.
The secret of the hidden scrolls (magyar)
   A rejtett tekercsek titka / M. J. Thomas ; [ford. Móricz Benedek]. - [Budapest] : Patmos Records, [2020]-. - ill. ; 20 cm
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3796444]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A kezdet. - cop. 2020. - 115 p.
ISBN 978-615-6108-04-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3796446] MARC

ANSEL
UTF-810467 /2020.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The shaping of Middle-earth (magyar)
   Középfölde formálása : a Quenta, Ambarkanta és a Krónikák, valamint a legkorábbi Szilmarilok és az első térkép / J. R. R. Tolkien. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 532, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Középfölde históriája ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-958-9 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3796771]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2020.
Toon, Paige (1975-)
Five years from now (magyar)
   Öt év múlva / Paige Toon ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, 2020. - 323 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-452-322-2 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3796269]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2020.
Villon, François (1431-1463?)
   François Villon balladái Faludy György átköltésében : megáldva és leköpve mindenütt / [a szöveget gond. és az utószót írta Csiszár Gábor]. - Budapest : Európa, 2020. - 128, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-157-2 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - francia irodalom - átdolgozás - vers
840-14.04=945.11 *** 894.511-14
[AN 3796919]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2020.
Ward, J. R. (1969-)
The thief (magyar)
   A tolvaj : Fekete Tőr Testvériség 16. / J. R. Ward. - Pécs : Alexandra, 2020. - 540, [1] p. ; 20 cm
Ford. Lukács Andrea
ISBN 978-963-447-687-0 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3796998]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2020.
Wéry, Isabelle (1970-)
Marilyn désossée (magyar)
   Kicsontozott Marilyn : beavatási tündérjáték / Isabelle Wéry ; [ford. Király Katalin]. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 149, [3] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-041-9 fűzött : 2800,- Ft
vallon irodalom - regény
840-31(493)=945.11
[AN 3796390]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2020.
Wilder, Thornton (1897-1975)
The bridge of San Luis rey (magyar)
   Szent Lajos király hídja / Thornton Wilder ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Budapest : Magvető, 2020. - 157, [2] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 17.)
ISBN 978-963-14-2585-7 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3799638]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2020.
Willoughby, Holly (1981-)
Second term at L'Etoile (magyar)
   Királyi látogatás / Holly & Kelly Willoughby ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : DAS Kv., 2020. - 189 p. : ill. ; 20 cm. - (Sztárképző ; 2.)
ISBN 978-615-5716-27-0 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3796441]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2020.
Wingate, Lisa (1965-)
Before we were yours (magyar)
   Elrabolt életek / Lisa Wingate ; [ford. Getto Katalin]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 516, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-797-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3798859]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2020.
Xue Yanping (1957-)
Liuli (magyar)
   Lazúrkő : történet a Tiltott Város árnyékából : Hutong / Xue Yanping ; [ford. Kiss Marcell]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 691 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-564-1 kötött : 5999,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3796361]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2020.
Yrsa Sigurðardóttir (1963-)
DNA (magyar)
   Gének / Yrsa Sigurðardóttir ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2017. - 447 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-504-0 fűzött : 3980,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3799777]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2020.
Zahler, S. Craig (1973-)
Wraiths of the broken land (magyar)
   Senkiföldje démonai / S. Craig Zahler ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 381, [2] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-457-481-1 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3796453]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2020.
Zepeda Patterson, Jorge (1952-)
Muerte contrarreloj (magyar)
   A fekete trikó / Jorge Zepeda Patterson ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Európa, 2020. - 402, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-166-4 fűzött : 3999,- Ft
mexikói irodalom - regény
860-31(72)=945.11
[AN 3795127]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10479 /2020.
   100 mese Mátyás királyról : [a bölcs és igazságos uralkodó, aki móresre tanítja az urakat, és megvédi a szegényeket] / [a történeteket átd. és szerk. Keresztesi József] ; [ill. Bosnyák Mihály]. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2019. - 278 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-447-468-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 3799390]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2020.
Balázsy Panna (1967-)
   Csendháborítás / Balázsy Panna. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 153, [4] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Szandra és a csajok
ISBN 978-963-403-780-4 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796400]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2020.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 18. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 75, [3] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-306-9 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3799721]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2020.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 15. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 69 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-307-6 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3799719]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2020.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mi újság a Futrinka utcában? / Bálint Ágnes ; [Kende Márta rajz.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 180, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-857-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3799543]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2020.
Bálint György (1919-2020)
   Bálint gazda, a százéves kertész / Bálint György, Bánó András. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2019. - 222, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-345-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3799565]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2020.
Barry, Kate
   Világok közt / [Kate Barry]. - [Szolnok] : [Magánkiad.], [2020]-. - 18 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796863]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Kardok, szerelem. - [2020]. - 217 p.
ISBN 978-615-00-8225-7 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3796864] MARC

ANSEL
UTF-810486 /2020.
Bauer Barbara (1974-)
   A fényfestő / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-244-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796659]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2020.
Bencze Blanka (1999-)
   Pulcsiban alszom / Bencze Blanka. - 4. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2020, cop. 2018. - 303 p. ; 22 cm
keretcím: Rólad-neked könyvek
ISBN 978-963-403-475-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799238]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2020.
Benedek Elek (1859-1929)
   Gyémánt mesekönyv : Benedek Elek legszebb meséi / [... vál. Illés Andrea] ; Horváth Ildi rajz. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019. - 154, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-509-013-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3799716]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2020.
Benkő László (1952-)
   Mátyás király / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2019-2020]. - 4 db ; 21 cm
ISBN 978-963-267-418-6
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3764331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A dicsőséges. - cop. 2020. - 420, [3] p.
ISBN 978-963-267-439-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3796373] MARC

ANSEL
UTF-810490 /2020.
Bihary Péter
   Migránsok / Bihary Péter. - [Budapest] : Bihary P., 2020. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8355-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3797144]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2020.
Borsi Gergely
   BuBu, a kisautó történetei / Borsi Gergely ; Szederkényi Csaba rajz. - [Budapest] : [B-Media Presentation Kft.], [2020]. - 47 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-8164-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3796846]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Analfa visszatér : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 6. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020. - 210, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-770-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3799573]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A nagy szókincsrablás / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 147, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-486-352-6 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - anyanyelvi nevelés - magyar nyelv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1(0:82-34)
[AN 3798817]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2020.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 12. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2016. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-710-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3799574]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ágyában / Borsa Brown. - 9. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 470, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-15-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799450]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia szívében / Borsa Brown. - 3. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 506, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-19-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799449]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Sapho / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020-. - 20 cm
A leírás a 2. rész alapján kész.
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3799620]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - Utánny. - 2020. - 470, [1] p.
ISBN 978-615-6013-36-1 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3799623] MARC

ANSEL
UTF-810498 /2020.
Budai Lotti
   A nyugati szerető : A szamuráj lánya 1. / Budai Lotti. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 457 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-02-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3799448]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2020.
Csete Dóra
   Lillen, a tünde kalandjai / Csete Dóra, Kőszegi-Arbeiter Anita ; [rajz. Sándor Anita]. - [Szombathely] : [Kőszegi-Arbeiter A.], 2020. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81550-4-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3797140]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2020.
Csukás István (1936-2020)
   A téli tücsök meséi / Csukás István ; rajz. Cakó Ferenc. - 10. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 88, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9492-78-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798741]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2020.
Czakó Zsófia (1987-)
   Nagypénteken nem illik kertészkedni : n_v_ll_k / Czakó Zsófia. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019. - 207 p. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-026-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3799758]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2020.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   Égbőlpottyant legújabb mesék / [Döbrentey Ildikó] ; Tücsök Pál rajz. - Budapest ; [Héreg] : Ekhó XXI., 2020. - 117, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-266-002-8)
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3799438]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2020.
Erdős Virág (1968-)
   Hősöm / Erdős Virág. - Budapest : Magvető, 2020. - [119] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-4011-9 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3796262]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2020.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Bevezetés a szépirodalomba : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 1986. - 724, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2368-6 kötött : 7499,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3798797]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2020.
Fábián Janka (1973-)
   A könyvárus lány / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2020. - 427 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-668-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3797013]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2020.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Önkéntes rabszolgák / Fátyol Zoltán. - 2. kiad. - [Debrecen] : Fátyol Z., 2020. - 155 p. : ill. ; 22 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 18.)
Fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798993]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2020.
Fehér Szilvia
   Két állomás között : novelláskötet / Fehér Szilvia. - [Nagykőrös] : Fehér Sz., cop. 2020. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8165-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3796947]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2020.
Frei Tamás (1966-)
Bábel (angol)
   Babel : treasure hunters, people smugglers, terrorists and the Hungarian connection : Marco Boretti's story / Tamás Frei ; [... transl. Thomas Cooper]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 533 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-745-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4=20
[AN 3796740]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2020.
Fülöp Péter (1967-)
   Nem sajtónyilvános : versek szamizdatban, 2010-2020 / Fülöp Péter. - [Budapest] : Püski, 2020. - 177, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-259-7 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797158]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2020.
Fülöp Péter (1967-)
   Siklórepülés : versek / Fülöp Péter. - [Győr] : Magánkiad., 2020. - 63 p. ; 18 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797169]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2020.
Gál Sándor (1937-)
   Belső univerzum : 80. életévem / Gál Sándor. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2020. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81454-1-1 fűzött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(437.6)
[AN 3797145]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2020.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - Budapest : Pytheas, [2018]. - 380 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5741-09-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799134]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2020.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Láthatatlan ember / Gárdonyi Géza ; [életrajzi jegyzet Császtvay Tünde]. - Budapest : Osiris, 2020. - 317 p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-410-8 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - regény - digitalizált dokumentum
894.511-31
[AN 3799376]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2020.
Gáspár Klára
   Székely szív / Gáspár Klára. - Hédervár : Publio, cop. 2020. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-705-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3797204]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2020.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Mikecs Anna: Altató : Gerlóczy Márton regénye. - Mód. utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2017. - 446, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-799-5 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799697]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2020.
Gion Nándor (1941-2002)
   Ez a nap a miénk / Gion Nándor. - Budapest : Magvető, 2020. - 373 p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 14.)
ISBN 978-963-14-2572-7 fűzött : 2499,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.1)
[AN 3799625]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Viharos érzelmek / Anne L. Green. - 5. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 468, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-62-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3799615]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2020.
Gyurkovics Tamás (1974-)
   Mengele bőröndje : Josef M. két halála : regény / Gyurkovics Tamás. - [3. kiad.]. - Budapest : Kalligram, 2017 [!2020]. - 525 p. ; 21 cm
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5603-90-7)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799002]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2020.
Hajnal Éva (1960-)
   Festményversek : Hajnal Éva versei Kovács Emil Lajos festményeiről. - [Pécs] : Litera-Túra, 2020. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7570-9 fűzött
Erdély - magyar irodalom - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(498)(=945.11)(092)Kovács_E._L.
[AN 3796808]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2020.
Hajnal Éva (1960-)
   Szeplős / Hajnal Éva. - 3. kiad. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., cop. 2020. - 81 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80878-9-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3799441]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2020.
Háy János (1960-)
   Ne haragudj, véletlen volt : szükségnapló / Háy János. - Budapest : Európa, 2020. - 228, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-292-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3796726]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2020.
Hegedűs Gábor (1948-)
   Sziklákon egy fa : versre írt versek, evokációk és parafrázisok / Hegedűs Gábor. - [Algyő] : Hegedűs G., cop. 2020. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7306-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3796762]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2020.
Hegedűs Zoltán (1955-)
   Herta / Hegedűs Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2020. - 186, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-054-1 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3796770]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2020.
   Hogy mondjam el? : magyar költők szerelmes versei / [... összeáll. és szerk. Halász Csilla] ; [... vál. Halász Csilla és Tóth Anna]. - Budapest : Látóhatár K., cop. 2020. - 121, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5444-13-5 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - szerelem - vers - antológia
894.511-14(082) *** 392.6(0:82-14)
[AN 3797018]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2020.
Homoki-Nagy Katalin
   Valaki jár a vízen / Homoki-Nagy Katalin. - Kecskemét : Korda, 2020. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5931-15-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244
[AN 3796382]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2020.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 28. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-668-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3799072]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2020.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2020. - 602, [4] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9979-9 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798823]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2020.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 660 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159584. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-82-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3791662]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2020.
Joó Katalin (1929-1998)
   A boldogság forrása: a kutya / Joó Katalin. - 2. kiad. - [S.l.] : Underground, 2020. - 136 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6106-34-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kutyatartás - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 636.7(0:82-31)
[AN 3799025]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2020.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Acsargó-mocsarak : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2019. - 242 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-437-769-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3799576]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2020.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Utazás Dínómdánomba : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2017. - 163, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-437-768-9 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3799575]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2020.
Kánya Móni
   Varjúröpte / Kánya Móni. - Hédervár : Publio, 2020. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-707-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3797201]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2020.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Hölgyeim és uraim : ismeretlen írások, 1927-1938 / Karinthy Frigyes ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Urbán László]. - [Budapest] : Szépmíves, 2020. - 260, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-80-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - humor - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3796951]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2020.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás a koponyám körül / Karinthy Frigyes ; [szerk. és az életrajzi jegyzetet írta Beck András]. - Budapest : Osiris, 2020. - 224 p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-411-5 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3799379]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2020.
Kertész Erzsi (1975-)
   Panthera 4 : a jégmadár útja / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 398, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-591-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796357]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2020.
   Kigondolt kabát : tavaszi antológia / [szerk. ... Hajnal Éva]. - [Pécs] : Litera-Túra, 2020. - 337 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8326-1 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3796807]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranysárkány [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 401 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159583. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-93-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3791660]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2020.
Krausz Attila
   Kam / Krausz Attila. - [Budapest] : Bakter Könyves Kft., 2020. - 184, [5] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-81419-1-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3797177]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2020.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv / Krúdy Gyula ; [az illusztrációkat kész. Mészáros Lúcia]. - Bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2020. - 381 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-447-739-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-447-699-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - álmoskönyv - elbeszélés - karcolat
894.511-43 *** 398.7 *** 894.511-32
[AN 3799766]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2020.
Krusovszky Dénes (1982-)
   Áttetsző viszonyok : versek / Krusovszky Dénes. - Budapest : Magvető, 2020. - 90, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4010-2 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3796943]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2020.
Láng Zsolt (1958-)
   Bolyai / Láng Zsolt. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2019. - 456, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-518-076-9 fűzött : 4299,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3799063]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2020.
Láng Zsolt (1958-)
   Bolyai / Láng Zsolt. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2019. - 456, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-518-076-9 fűzött : 4299,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3798994]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2020.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A Négyszögletű Kerek Erdő / Lázár Ervin ; [Réber László illusztrációival]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 164, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-615-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798816]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2020.
Leiner Laura (1985-)
   Remek! / Leiner Laura. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : L&L, 2020, cop. 2018. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-587-200-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3799152]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2020.
Lőrincz L. László (1939-)
   Donovan ezredes tréfája / Leslie L. Lawrence. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2020. - 2 db ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-739-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3796730]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 231 p.
ISBN 978-963-635-737-5
[AN 3796731] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 244, [1] p.
ISBN 978-963-635-738-2
[AN 3796732] MARC

ANSEL
UTF-810546 /2020.
Lőrincz Zsuzsanna
   Lélekmelengetők : novelláskötet / Lőrincz Zsuzsanna. - [Budapest] : [Lőrincz Zs.], cop. 2020. - 42 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8308-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3797176]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2020.
Magosi Krisztina
   Lili kutyus kalandjai Gazdianyuval 2 / Magosi Krisztina ; [ill. Biró Dorottya]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 79 p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-615-6172-02-0 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3796676]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2020.
Marcus, Adrienne
   Őrzők [elektronikus dok.] : ha felragyog az Esthajnal / Adrienne Marcus. - Szöveg (epub : 634 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159579. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3791652]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2020.
Meliorisz Béla (1950-)
   Vagyunk örökké / Meliorisz Béla. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 186, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-935-2 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797187]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2020.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője ; A gavallérok ; A Sipsirica / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2020. - 382, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9981-2 fűzött : 1599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798822]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2020.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Maléna kertje : mese gyerekeknek és felnőtteknek / Molnár Krisztina Rita ; Simonyi Cecília illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy K., 2020. - 240 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9869-31-8 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3799577]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2020.
Moravetz Edith, B. (1945-)
   Aprófalvi mesék / B. Moravetz Edith. Mackó úrfi kalandjai és egyéb mesék / Bánlaky László. - [Budapest] : [B. Moravetz E.], [2020]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Aprófalva : Mackó Muki kalandjai és más mesék
ISBN 978-615-00-7706-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3796871]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2020.
Mucha Dorka (1989-)
   Nincs idő / Mucha Dorka. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 212, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-403-789-7 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796428]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2020.
Nádasdy Ádám (1947-)
   A szakállas Neptun : novellák / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2020. - 192, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4019-5 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3796941]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2020.
Nagy Kálmán
   Kinizsi legendája : regény Kinizsi Pál emlékére, aki soha nem veszített csatát / Nagy Kálmán. - [Abda] : Noriko Reklám és Marketing Kft., cop. 2019. - 119 p. ; 24 cm
Fűzött : 2498,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-00-7087-2)
Kinizsi Pál (1430 k.-1494)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3797189]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2020.
Nagy Karolin
   Állati nyelvtörők iskolája : [felnőttbarát gyerekszöveg gyerekbarát felnőtt színezőkkel] / Nagy Karolin ; ill. Juhász Endre. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2020. - 57 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7849-6 fűzött
magyar irodalom - vers - kifestőkönyv
894.511-14 *** 087.5
[AN 3799086]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2020.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah / Náray Tamás. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 544, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-804-8 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798798]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2020.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah öröksége / Náray Tamás. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 566, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-805-5 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799369]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2020.
NErzsi
   Hétköznapi történetek / NErzsi. - Szeged : [Magánkiad.], 2020. - 200 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8409-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3796254]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2020.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A nagyikám zseni / Nógrádi Gábor. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 255, [4] p. ; 20 cm. - (Tom és Geri ; 3.)
ISBN 978-963-486-651-0 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3799393]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2020.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Papa, ne már! : Samu és papa 1. / Nógrádi Gábor ; [... ill. Ritter Ottó]. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 103, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-499-8 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3799054]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2020.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite : [az apu én vagyok] / Nógrádi Gábor. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 192, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-162-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3799049]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2020.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, állat! / Nógrádi Gábor ; [... ill. Ritter Ottó]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 158, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-276-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2) *** 894.511-35(02.053.2)
[AN 3799045]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2020.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, ember! / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 187, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-382-3 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humor
894.511-7(02.053.2)
[AN 3799395]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2020.
Nyirő József (1889-1953)
   Uz Bence / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, 2020. - 212, [1] p. ; 21 cm. - (Nyirő József művei)
ISBN 978-963-267-485-8 kötött : 2900,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3798769]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2020.
Nyulász Péter (1968-)
   Az időgladiátorok / [írta] Nyulász Péter ; [rajz.] Ritter Ottó. - 2. kiad. - Budakeszi : Berger, 2020. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: BerGer Szimat Szolgálat : Bugac Pongrác kalandos esetei
ISBN 978-615-80507-4-6 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3799044]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2020.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Hajnali háztetők / Ottlik Géza. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2018. - 125 p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 16.)
ISBN 978-963-14-2584-0 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799633]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2020.
Pap Éva
   És újra felkel a nap / Pap Éva. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6067-68-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796374]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2020.
Pólainé Szabadits Márta
   Válogatott novellák és írások / Pólainé Szabadits Márta. - [Szada] : Kassák, 2020. - 277 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9100-89-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3796401]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2020.
Rubin Szilárd (1927-2010)
   Csirkejáték / Rubin Szilárd. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 1963. - 201 p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 15.)
ISBN 978-963-14-2576-5 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799628]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2020.
Ruff Orsolya (1977-)
   A zöld macska és a hét domb kincse / Ruff Orsolya ; Megyeri Annamária illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 130, [5] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-403-840-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3796402]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2020.
Sieve, Su Peter
   A sasnak szárnyán [ekektronikus dok.] / Su Peter Sieve. - Szöveg (epub : 768 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159582. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3791655]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2020.
Sieve, Su Peter
   Varázslatos holló [elektronikus dok.] / Su Peter Sieve. - Szöveg (epub : 725 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159599. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3791728]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2020.
Sirokai Mátyás (1982-)
   Lomboldal / Sirokai Mátyás. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 65 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-518-015-8 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3797167]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2020.
Spiró György (1946-)
   Malaccal teljes éveink : esszék / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2020. - 84, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-4006-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3796944]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2020.
Steel, Ella
   Féktelen hajsza / Ella Steel. - Bakháza : NewLine K., 2019. - 405 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-44-7 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3799374]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2020.
Stipsits Ibolya
   Lélekhang / Stipsits Ibolya. - Győr : [Stipsits I.], 2020. - 92, [3] p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-615-00-7787-1 kötött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Stipsits_I.
[AN 3797220]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2020.
Székely Csaba (1981-)
   Idegenek és más színdarabok / Székely Csaba. - 2. kiad. - [Budapest] : Selinunte, 2020. - 404, [1] p. ; 19 cm. - (Kortárs drámaírók, ISSN 2560-3035 ; 1.)
ISBN 978-615-80500-4-3 fűzött : 3600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - dráma
894.511-2(498)
[AN 3799756]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2020.
Székely Nagy György (1959-)
   A jóember / Székely Nagy György. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-58-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796737]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2020.
Szilasi László (1964-)
   Kései házasság / Szilasi László. - Budapest : Magvető, 2020. - 192, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4008-9 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3796942]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2020.
   Szívvarázs : gyermek- és ifjúsági írók antológiája / [szerk. Devecsery László] ; [kiad. Oladi Általános Iskola, Vas Megyei SZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája]. - [Szombathely] : Oladi Ált. Isk. : Vas M. SZC Oladi Szakgimn. és Szakközépisk., 2020. - 151 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5725-19-7)
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - antológia
894.511-822 *** 379.825-053.2
[AN 3796265]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2020.
Szlukovényi Katalin (1977-)
   Álomkonyha / Szlukovényi Katalin. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 91, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-518-017-2 fűzött : 1699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797165]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2020.
Tálas-Tamássy Tamás
   Vizit éjes éjjel / Tálas-Tamássy Tamás. - 2. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6168-03-0 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - orvos - memoár
894.511-94 *** 61(439)(0:82-94)
[AN 3799102]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2020.
Török Csaba
   A juharfa és a tenger / Török Csaba. - [Hédervár] : Publio, [2020]. - 192 p. ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-317-306-0)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3797222]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2020.
Tóth Márta, S.
   A szív ereje : pozitív gondolatok és feladatok a boldogabb mindennapokhoz / [S. Tóth Márta]. - [Budapest] : [Lineo International Consulting Kft.], [2019]. - 379 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6630-1 fűzött
magyar irodalom - aforizma - foglalkoztatókönyv
894.511-84 *** 087.5
[AN 3796301]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2020.
Varga Katalin (1928-2011)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 41. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-766-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3798927]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2020.
Villányi László (1953-)
   Mindenek előtt : versek / Villányi László. - Budapest : Kalligram, 2020. - 83, [5] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-468-157-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797163]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2020.
Walden, Michael (1979-)
   Herden által homályosan / [Michael Walden]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2020. - 316 p. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-615-6075-27-7 fűzött : 4490,- Ft : 12,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3796380]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2020.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   A tölgyfa születésnapja : mesék a természetről / Zelk Zoltán ; Nagy Norbert illusztrációival ; vál. Dian Viktória. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 86, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-667-3 kötött : 2999,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3799527]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2020.
Zsoldos Péter (1930-1997)
   A holtak nem vetnek árnyékot / Zsoldos Péter. - Budapest : Metropolis Media : Papageno Consulting, 2018. - 275, [2] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063). (Zsoldos Péter életműsorozat ; 7.)
ISBN 978-615-5628-82-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3798811]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10591 /2020.
Gli animali della fattoria (magyar)
   Állatok a tanyán. - Budapest : Móra, cop. 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Puzzle oldalakkal
ISBN 978-963-486-408-0 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3796885]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2020.
Banks, Rosie
My dreams and wishes notebook (magyar)
   Napló és barátságkönyv / [szerző Rosie Banks] ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2019, cop. 2015. - 205 p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-026-3 kötött : 2990,- Ft
ajándékkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3796290]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2020.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Frühlings-Wimmelbuch (magyar)
   Tavaszi böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy K., cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-15-8 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798922]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2020.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Nacht-Wimmelbuch (magyar)
   Éjszakai böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy K., cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-06-6 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798916]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2020.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Sommer-Wimmelbuch (magyar)
   Nyári böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-16-5 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798923]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2020.
Dyson, Nikki
Beetles, butterflies and other British minibeasts (magyar)
   Bogarak és más apró szörnyecskék : természetbúvár matricás album / Nikki Dyson. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [24] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Mirtse Áron
ISBN 978-963-486-441-7 fűzött : 1999,- Ft
gerinctelen - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 592(02.053.2)
[AN 3796939]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2020.
Finley, Mark (1945-)
Making friends for God (magyar)
   Barátság - az Istentől kapott küldetés öröme / írta Mark Finley ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., cop. 2020. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-74-2 fűzött
bibliamagyarázat - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 22.07(078)
[AN 3797170]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2020.
Frozen II : stronger together board (magyar)
   Jégvarázs II : együtt sikerülhet / Disney ; adaptáció Erin Rose Wage ; [ford. Puszta Szilvia]. - Budapest : Móra, cop. 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm
Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-486-400-4 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3796881]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2020.
Gaule, Matteo
I colori (magyar)
   Színek / Matteo Gaule. - Budapest : Móra, cop. 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Ford. Bottka Sándor Mátyás. - Dobozban. - 20 db-os puzzle-lal
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3796880]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2020.
Gaule, Matteo
I numeri (magyar)
   Számok / Matteo Gaule. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Ford. Bottka Sándor Mátyás. - Dobozban. - 20 db-os puzzle-lal
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3796879]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2020.
Gray, Dean
Make your own things that go (magyar)
   Szereljük meg! : 4 összerakható jármű : csináld magad! / [ill. Dean Gray] ; [ford. Nagy Ágnes]. - Budapest : Móra, cop. 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-486-475-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3796937]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2020.
Máli Csaba
   Vuk és a számok : ismerd meg a számokat a kisrókával! / [az illusztrációkat Dargay Attila rajzai alapján Máli Csaba kész.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-486-449-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3796866]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2020.
Máli Csaba
   Vuk és a színek : ismerd meg a színeket a kisrókával! / [az illusztrációkat Dargay Attila rajzai alapján Máli Csaba kész.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-486-448-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3796894]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a hónapok / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 7. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2020, cop. 2003. - [47] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-10-9 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3799728]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a többiek / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2020, cop. 2016. - [45] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-06-2 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3799723]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp gyerekei / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2020, cop. 2003. - [47] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-12-3 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3799726]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2020.
Marék Veronika (1937-)
Kippkopp karácsonya (német)
   Kippkopps Weihnachten / Veronika Marék ; [Deutsch von Katalin Bürgermeister]. - 2. Ausg. - [Budapest] : Ceruza, 2020. - [50] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-15-4 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv - fordítás
087.5(084.1)
[AN 3798910]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2020.
McLean, Rachael
Bus stop : let's go! (magyar)
   Buszozzunk! : indulás : ugorj fel a buszra és nézd meg, hol áll meg legközelebb! / [ill. Rachael McLean]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 20x26 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-486-472-1 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3796929]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2020.
McLean, Rachael
Train ride : let's go! (magyar)
   Vonatozzunk! : indulás : ugorj fel a vonatra és nézd meg, hol áll meg legközelebb! / [ill. Rachael McLean]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 20x26 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-486-473-8 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3796922]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2020.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtkovy Velikonoce (magyar)
   Kisvakond és a húsvét / Zdeněk Miler ; Szlukovényi Katalin verseivel. - [Budapest] : Móra, 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-486-450-9 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3796886]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2020.
Stead, Emily
Thomas (magyar)
   Thomas kalandja ; Henry kalandja ; James kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2020. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 1.)
Egys. cím: Thomas ; Henry ; James. - Írta Emily Stead. - keretcím: Thomas, a gőzmozdony
ISBN 978-963-486-071-6 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798737]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2020.
Verdick, Elizabeth
Diapers are not forever (magyar)
   Pá-pá pelus! / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., cop. 2020. - [35] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-12-1075-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3799736]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2020.
Vroom i motori (magyar)
   Autók az úton. - Budapest : Móra, cop. 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Puzzle oldalakkal
ISBN 978-963-486-409-7 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3796884]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10614 /2020.
   Ajándéknapló / [koncepció és bev. Hevesi Judit]. - Budapest : Corvina, cop. 2019. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6594-8 kötött : 1990,- Ft
ajándékozás - napló
087.2
[AN 3796309]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2020.
Cornell, Paul (1967-)
Bonds of brotherhood (magyar)
   Testvériség : [képregény] / Chris Metzen ... alapján írta Paul Cornell ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - 103, [9] p. : ill., főként színes ; 30 cm
keretcím: Warcraft
ISBN 978-963-497-584-7 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3796589]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2020.
Gillen, Kieron (1975-)
The scourging of Shu-Torun (magyar)
   A shu-toruni megtorlás / írta Kieron Gillen ; rajz. Andrea Broccardo ... és Angel Unzueta ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [130] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 11. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-587-8 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3796533]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2020.
Hallum, Dennis
Vader : dark visions (magyar)
   Vader : sötét látomások / írta Dennis "Hopeless" Hallum ; rajz. Paolo Villanelli [et al.] ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [118] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-580-9 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3796336]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2020.
Hellboy (magyar)
   Hellboy : rövid történetek / Mike Mignola és mások ; [ford. Szabó András és Varga G. Dániel]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2020]-. - ill., színes ; 29 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3796677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2020. - [359] p.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9998-73-5)
[AN 3796678] MARC

ANSEL
UTF-810619 /2020.
Houser, Jody
Stranger things : six (magyar)
   Stranger things : hat / írta Jody Houser ; rajz. Edgar Salazar ; [ford. Uray Márton]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - [94] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-497-585-4 kötött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3796321]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2020.
Pak, Greg (1968-)
Age of rebellion : heroes (magyar)
   A felkelés kora : hősök / írta Greg Pak ; rajz. Chris Sprouse [et al.] ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [123] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-569-4 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3796352]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2020.
Pak, Greg (1968-)
Age of rebellion : villains (magyar)
   A felkelés kora : gonosztevők / írta Greg Pak ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [117] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-579-3 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3796535]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2020.
Spurrier, Simon (1981-)
The catastrophe con (magyar)
   A szabadulóművész / írta Si Spurrier ; rajz. Kev Walker ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2019]. - [143] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - keretcím: Star Wars : Doktor Aphra
ISBN 978-963-497-566-3 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3796354]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2020.
Worst among equals (magyar)
   Legrosszabb az egyenlők között / írta Si Spurrier ; ... rajz. ... Caspar Wijngaard, ... Emilio Laiso, Andrea Broccardo ... ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [164] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Star Wars : Doktor Aphra
ISBN 978-963-497-589-2 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3796530]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2020.
Zub, Jim
Legends of Baldur's gate : tyranny of dragons (magyar)
   Baldur's gate legendák : sárkányok háborúja / [írta Jim Zub] ; [rajz. Max Dunbar] ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - [128] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Dungeons & Dragons
ISBN 978-963-497-592-2 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3796526]
MARC

ANSEL
UTF-8