MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/10/29 10:13:29
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
10625 /2020.
Pfeiffer, Ehrenfried (1899-1961)
The chymical wedding of Christian Rosenkreutz (magyar)
   Christian Rosenkreutz kémiai menyegzője : Ehrenfried Pfeiffer nyolc előadásának jegyzetei : 1947. január - május, New York, Spring Valley, Threefold Farm / [ford. Boros Mária]. - Ispánk : Magánkiad., 2020. - 90 p. ; 20 cm. - (Pfeiffer sorozat ; 2.)
ISBN 978-615-00-8204-2 fűzött
Andreä, Johann valentin (1586-1654). Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459
rózsakeresztesség - előadóbeszéd
061.236.5(042)
[AN 3797429]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2020.
Soproni Egyetem. Erdőmérnöki Kar. Kari tudományos konferencia (7.) (2019) (Sopron)
   VII. Kari tudományos konferencia : 2019. február 12. : konferencia kiadvány / [szerk. Király Gergely, Facskó Ferenc] ; [rend., közread. a] Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar. - [Sopron] : Soproni Egy. K., 2019. - 196 p. : ill. ; 30 cm
A konferenciát Sopronban tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-322-7 fűzött
erdészet - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Sopron) *** 630
[AN 3797797]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2020.
Waite, Arthur Edward (1857-1942)
   A szabadkőműves szimbolizmus, a szabadkőművesség történelmi eredete / Arthur Edward Waite. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2020]. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5032-34-9 fűzött : 2100,- Ft
szabadkőművesség
061.236.61
[AN 3797752]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10628 /2020.
Csík Tibor (1963-)
   Könyvtár és iskola : tanulmányok / Csík Tibor ; [közread. az] ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2020. - 222 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-222.
ISBN 978-963-489-188-8 fűzött
iskolai könyvtár - olvasáspedagógia
028.6 *** 027.8(100)
[AN 3798180]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2020.
Donald, Robert (1860-1933)
The tragedy of Trianon (magyar)
   Trianon tragédiája : Magyarország szózata az emberiséghez / írta Robert Donald ; Lord Rothermere bevezetésével. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 262, [1] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Magyar Revíziós Liga, 1929
ISBN 978-615-6189-02-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 943.9"1920" *** 341.382"1920"
[AN 3797757]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2020.
Friedrich Klára (1948-)
   Hunok, germánok, rovások, runák / Friedrich Klára. - Budapest : Szakács G., 2020. - 176 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 169-175.
ISBN 978-615-6140-00-5 fűzött
rúnaírás - magyarságkutatás - rovásírás
003.345 *** 003.335.9(=945.11)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3797901]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2020.
Márton Melinda
   Kreatív írás / [írta és szerk. Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2019. - 101, [27] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-109-5 fűzött
díszírás - foglalkoztatókönyv
003.077
[AN 3797662]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2020.
Szabó Károly (1824-1890)
   A magyar vezérek kora : Árpádtól Szent Istvánig / irta Szabó Károly. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - VIII, 448 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Ráth M., 1869
ISBN 978-615-6189-11-0 fűzött : 3500,- Ft
magyar történelem - Árpád-kor - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 943.9"08/09"
[AN 3800163]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10633 /2020.
Bakó Endre (1938-)
   Újságírók a művészetek vonzásában : Bakó, Bényei, Magyari / [szerk., riporter] Tatár Ilona Éva ; [kiad. a Fekete Borbála Alapítvány]. - [Hajdúszoboszló] : Fekete B. Alapítvány, 2019. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7077-3 fűzött
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - interjú
070(439)(092)Bakó_E.(047.53) *** 070(439)(092)Bényei_J.(047.53) *** 070(439)(092)Magyari_V.(047.53)
[AN 3797338]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10634 /2020.
60 second science (magyar)
   60 másodperc tudomány / ford. Bodóné Hofecker Zsuzsanna. - Budapest : IQ Press, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-81327-5-6 fűzött : 1990,- Ft
természettudomány - alkalmazott tudomány - kísérlet - játék
5.001.4 *** 5 *** 6
[AN 3797712]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2020.
Cioni, Chiara
20 menti geniali che hanno cambiato il mondo (magyar)
   20 rendkívüli elme, aki megváltozatta a világot / [szöveg Chiara Cioni, ... Jacopo Olivieri, ... Rosalba Troiano ...] ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 88 p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: Rendkívüli történetek. - Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-403-809-2 kötött : 3990,- Ft
tudós - művész - vállalkozó - híres ember - gyermekkönyv
001(100)(092)(02.053.2) *** 929(100)(02.053.2)
[AN 3798001]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2020.
Fekete Ilona Dóra
   Nemzetköziesedő tudomány : a felsőoktatásban dolgozó oktatók nemzetközi aktivitása / Dabney-Fekete Ilona Dóra. - [Debrecen] : DE Felsőokt. Kut. és Fejlesztő Közp., 2020. - 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 7.)
Bibliogr.: p. 171-188. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6012-01-2 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - egyetemi tanár - külföldi munkavállalás - tudományos munka
001.89 *** 378(439)(092)
[AN 3797226]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2020.
Fügedi János (1953-)
   Forrásleírás a digitális korban : az MLA-ajánlás / Fügedi János. - Budapest : MTE, 2019. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Táncművészeti Egyetem tankönyv- és jegyzetsorozata, ISSN 2676-8011)
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 978-615-5852-05-3 fűzött
tudományos módszertan - hivatkozási jegyzék
001.811
[AN 3797269]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10638 /2020.
Biggest mysteries in science (magyar)
   A világ nagy rejtélyei : van rájuk magyarázat?. - [Budapest] : [IQ Press], [2019]. - 145 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-81327-3-2 fűzött : 1990,- Ft
rejtély - természettudomány - művelődéstörténet
001.94 *** 5 *** 930.85
[AN 3797716]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2020.
Newton, Michael (1931-)
   Lelkünk útja : létünk titkai / Michael Newton ; [ford. Angster László]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Agykontroll, [2020]-. - ill. ; 22 cm
okkultizmus
133
[AN 3801844]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2020], cop. 2002. - 229 p.
ISBN 963-7959-81-5 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3801849] MARC

ANSEL
UTF-810640 /2020.
Petrov, Arkadij Naumovič (1946-)
Skrižali sveta (magyar)
   A fény kőtáblái / Arkagyij Petrov ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2020-. - 22 cm
okkultizmus - öngyógyítás
133 *** 615.89
[AN 3802305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az ember fény általi teremtése. - 2020. - 216, [2] p. : ill., főként színes
ISBN 978-615-80227-2-9 kötött
okkultizmus - öngyógyítás
133 *** 615.89
[AN 3802310] MARC

ANSEL
UTF-810641 /2020.
Schilling Péter (1977-)
   Numerot : a kártyák válaszolnak / Schilling Péter. - [Budapest] : Indigo Online Kft., cop. 2018. - 229 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5620-06-5 fűzött : 6990,- Ft
tarot
133.3
[AN 3801745]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2020.
Szőke Lajos
   Feszülve próbatételek között / Szőke Lajos. - [Csömör] : [Szőke L.], 2020. - 73, [2] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-81439-7-4 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3798206]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2020.
Szőke Lajos
   Van egy folyó / Szőke Lajos. - 2. kiad. - [Csömör] : [Szőke L.], 2020. - 211, [2] p. : ill. ; 30 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2017
ISBN 978-615-81439-1-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3798205]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2020.
Zukav, Gary
The seat of the soul (magyar)
   A lélek lakhelye / Gary Zukav ; [ford. Révész Ágota, Havasréti Márton]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-106-7 kötött : 4990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3800289]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10645 /2020.
   ER-22 : az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum. - Tihany : ÖKK, 2019. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Erdőrezervátum füzetek, ISSN 2631-0783 ; 2.)
Bibliogr.: p. [17].
ISBN 978-615-5799-08-2 fűzött
Újszentmargita - természetvédelmi terület - erdészeti ökológia
502.4(439-2Újszentmargita) *** 630*18 *** 581.526.42(439-2Újszentmargita)
[AN 3797803]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2020.
Foer, Jonathan Safran (1977-)
We are the weather (magyar)
   Globális öngyilkosság : bolygónk megmentése a reggelinél kezdődik / Jonathan Safran Foer ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-389-2 fűzött : 3499,- Ft
éghajlatváltozás - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
504.03 *** 504.06 *** 551.583
[AN 3798045]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2020.
Horváth Balázs
   A Tengelici-rétek védett növényei / Horváth Balázs. - [Tengelic] : Önkormányzat, 2020. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tengelici füzetek, ISSN 2676-8070 ; 2.)
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 978-615-00-7591-4 fűzött
Tengelic (Tolna megye) - védett növény - flóra
504.73(439-2Tengelic) *** 581.9(439-2Tengelic)
[AN 3798072]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2020.
Keserű Barna Arnold
   A fenntartható fejlődés hatása a szellemitulajdon-védelem rendszerére / Keserű Barna Arnold. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-308.
ISBN 978-615-6020-48-2 fűzött
fenntartható fejlődés - szerzői jog - interdiszciplináris módszer - szellemi tulajdon
504.03 *** 347.77/.78
[AN 3797774]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2020.
   Landscape degradation in Hungary / ed. by Ádám Kertész. - Budapest : Geographical Inst. Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, 2019. - 99 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Theory, methods, practice, ISSN 0139-2875 ; 74.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9545-59-5 fűzött
Magyarország - tájökológia - talajerózió - szikes talaj
504.54(439) *** 631.445.52/.54(439) *** 551.311.2(439)
[AN 3797444]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2020.
Lányi András (1948-)
   Bevezetés az ökofilozófiába : kezdő halódóknak / Lányi András. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2020. - 205 p. ; 22 cm. - (Ökoetika, ISSN 1786-7479)
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 978-963-414-620-9 fűzött : 2990,- Ft
ISBN 978-615-5436-28-4
ökológia - természetfilozófia
504.03 *** 113
[AN 3797620]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2020.
Összeköt a természet (német, angol)
   Natur verbindet uns : Westpannoniens Nationalparke und Naturparke = Nature connects us : the national parks and nature parks of the West Pannonian region / [Red. ... Futó János] ; [Hrsg. ... Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság]. - 2. überarb. Aufl. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park. Ig., 2020. - 173, [3] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 22x30 cm
ISBN 978-615-6038-01-2 kötött
Nyugat-Dunántúl - Burgenland - nemzeti park - természeti környezet - fényképalbum
502.4(439.11-15) *** 502(439.11-15)(084.12) *** 502.4(436.3) *** 502(436.3)(084.12)
[AN 3797545]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2020.
   Vad szigetek a Duna szigetközi szakaszán = Wildislands in Szigetköz Danube area / [szerk. Füziné Kiss Katalin] ; [közread. a] Fertő-Hanság Nemzeti Park. - [Sarród] : Fertő-Hanság Nemz. Park, 2018. - 43 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-89119-4-0 kötött
Szigetköz - helyismeret - természeti környezet - sziget - fényképalbum
502(439Szigetköz)(084.12) *** 908.439Szigetköz(210.7)(084.12)
[AN 3797796]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2020.
   Varázslatos Magyarországunk, 2019 / [szerk. Gaál Péter, Ledács-Kiss Tamás]. - [Biatorbágy] : Kitaibel, cop. 2020. - 161 p. : ill., színes ; 23x24 cm
A gerincen számozási adatként: 10. - A bev. és az ismertetők angol nyelven is
ISBN 978-615-81191-2-2 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - természeti környezet - nemzeti park - pályázat - természetkép - fényképalbum
502(439)(084.12) *** 502.4(439)(084.12) *** 77.04(439)(092) *** 77.047 *** 06.063(439)
[AN 3798201]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2020.
Whyman, Matt
Our planet (magyar)
   Our planet : bolygónk csodái / írta Matt Whyman ; előszó David Attenborough ; ill. Richard Jones ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 93 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-403-829-0 kötött : 5990,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv - album
502(100)(02.053.2)
[AN 3797998]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10655 /2020.
Tóth János (1947-|)
   Differenciálegyenletek : bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba / Tóth János, Simon L. Péter. - 3. kiad. - [Budapest] : Typotex, cop. 2020. - 358 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Bibliogr.: p. 339-350.
ISBN 978-963-493-053-2 fűzött : 5200,- Ft
differenciálegyenlet - egyetemi tankönyv
517.91/.95(075.8)
[AN 3801927]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10656 /2020.
Fényes Tibor (1929-)
   Új eredmények az atommagok szerkezetének kutatásában / Fényes Tibor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 450 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-433.
ISBN 978-963-318-854-5 fűzött
magfizika - atommag
539.14
[AN 3798340]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2020.
Willow, Marnie
DIY science (magyar)
   Fedezd fel! : 30 elképesztő otthoni kísérlet / [írta Marnie Willow] ; [ill. Teemu Juhani]. - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Abrudán Katalin. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-59-2998-4 kötött : 3499,- Ft
kísérlet - fizika - kémia - biológia - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 54(02.053.2) *** 57(02.053.2)
[AN 3798257]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10658 /2020.
Braun, Christina
Planeten (magyar)
   Bolygók / Christina Braun ; [ill. Marie Gerstner] ; [ford. Márialigeti Sára]. - 2. kiad. - Budapest : Babilon, 2020, cop. 2019. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-552-1 kötött : 1995,- Ft
bolygó - űrkutatás - gyermekkönyv
523.4(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3800367]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2020.
Ecsedi István (1885-1936)
   Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei, 1770-1838 / írta Ecsedi István ; [szerk. Győrfi Lajos ...] ; [kiad. a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény]. - Püspökladány : Püspökladányi Tájékoztató és Közműv. Közp., Kvt., Múz. Karacs F. Múz. Tagintézmény, 2019. - 88 p. : ill. ; 24 cm + 3 térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-89782-9-5 fűzött
Karacs Ferenc (1770-1838)
Magyarország - kartográfus - grafikus - 18. század - 19. század - rézmetszet
528.9(439)(092)Karacs_F. *** 762.11(439)(092)Karacs_F.
[AN 3798095]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10660 /2020.
   Attila örökösei : a hunoktól az Árpád-házig ; [közread. a Magyar Természettudományi Múzeum]. - [Budapest] : M. Természettud. Múz., 2020. - [32] p. : ill., színes ; 21x30 cm
A Budapesten, 2019. okt. 16 - nov. 18. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9877-39-9 fűzött
magyar őstörténet - őstörténet - avarok - hunok - populációgenetika - kiállítási katalógus
575.857 *** 572 *** 061.4(439-2Bp.)"2019" *** 936.91 *** 936.92 *** 930.8(=945.11)
[AN 3797800]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2020.
   Magyarország legszebb arborétumai / szerk. Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2020. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [48].
ISBN 978-963-520-031-3 kötött : 2299,- Ft
Magyarország - botanikus kert - fényképalbum
58.006(439)
[AN 3797690]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2020.
Nemere István (1944-)
   A vírusok könyve / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2020. - 85, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-35-9 fűzött
vírusos betegség - világjárvány - 21. század
578.834.1(100)"202" *** 616.98(100)"202"
[AN 3797579]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2020.
   Vadasparkok Magyarországon / szerk. Vida Péter. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2020. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-520-032-0 kötött : 2299,- Ft
Magyarország - vadaspark
59.006(439)
[AN 3797689]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2020.
Vasas András
   A bátor kis gulipán / Vasas András ; a szerző illusztrációival. - [Debrecen] : Vasas A., cop. 2019. - 69, [2] p. : ill., színes ; 23x28 cm
ISBN 978-615-00-6588-5 kötött
Magyarország - vízimadár - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - mese
598.4(439)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3797256]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10665 /2020.
   500 kalória : jóízű diéta : [121 kímélő fogás] / [fel. szerk. és ford. Nimila Ági]. - Budapest : IQ Press, [2020]. - 130 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Gasztro bookazine, ISSN 2677-0083 ; 2020/1.)
ISBN 978-615-81327-7-0 fűzött : 1990,- Ft
diéta - fogyókúra - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3797676]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2020.
Berkő Péter (1944-)
   Az intrauterin növekedési retardáció fogalma és "ÉFT-szűrővizsgálati" módszerei / Berkő Péter. - Miskolc : Gazdász-Elasztik Kft., 2019. - 84 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 80-84.
ISBN 978-615-80212-9-6 fűzött
terhesség - orvosi diagnosztika - embrió - fejlődési rendellenesség - szűrővizsgálat - megelőzés
618.2-07 *** 618.33-007-07
[AN 3797738]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2020.
   Bonding and separation : current problems in clinical psychology / ed. by Anita Szemán-Nagy, Attila Körmendi. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2020. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-791-3 fűzött
elmegyógyászat - pszichoterápia - esettanulmány
616.89 *** 615.851
[AN 3798359]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2020.
Bühne, Ulla
Die verzweifelte Suche nach Glück (magyar)
   A boldogság elkeseredett keresése / Ulla Bühne. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 42 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5624-57-5 fűzött
mentálhigiénia - boldogság - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3797956]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2020.
   CML-GIST kézikönyv / [közread. a CML és GIST Betegek Egyesülete]. - Hódmezővásárhely : CML és GIST Betegek Egyes., 2020. - 81, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7409-2 fűzött
rákbetegség - vérképző szervek betegsége - emésztőszervi betegség
616-006.448 *** 616.3-006
[AN 3797593]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2020.
Forleo, Marie (1975-)
Make every man want you (magyar)
   Az elbűvölő nő : minden pasi téged akar / Marie Forleo ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-124-1 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3802173]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2020.
Holecz Ferenc (1931-)
Vivere biologicamente sani e a lungo (magyar)
   Hogyan éljünk biológiai lényünk működésével összhangban hosszú és egészséges életet : útmutató mindenkinek a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz és az oxigéndús testmozgáshoz : 50 év táplálkozásbiológiai gyógyítás gyakorlati tapasztalatainak eredménye és gyümölcse / Ferenc Holecz ; [ford. Vágány Melinda és Bánlaki Szilvia]. - Budapest : [Holecz F.], 2019. - 410 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7059-9 fűzött : 8000,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - életvezetés
613 *** 613.2 *** 613.865
[AN 3797973]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2020.
Holiday, Ryan (1987-)
Ego is the enemy (magyar)
   Az ego az ellenség / Ryan Holiday ; [ford. Novák Gábor]. - 3. kiad. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 303 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 978-615-5915-14-7 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865
[AN 3800234]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2020.
Hunka Balázs
   Az elsősegélynyújtás kézikönyve laikus segélynyújtók, egészségügyi szakdolgozók és oktatók részére / Hunka Balázs, Kisiván Csaba. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2020. - 407 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 405-407.
ISBN 978-963-226-551-3 kötött : 6300,- Ft
elsősegélynyújtás - tankönyv
614.88(078)
[AN 3800065]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2020.
Keep, Becky
Eyes to see (magyar)
   Látó szemek / Becky Keep és Tim Keep. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 148 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-56-8 fűzött
rákbetegség - gyermek - vallásos irodalom - memoár
616-006-053.2(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 3797952]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2020.
Lipton, Bruce (1944-)
The biology of belief (magyar)
   Tudat: a belső teremtő : engedd szabadjára a tudatodban rejlő csodálatos teremtőerőt / Bruce H. Lipton ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 310 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 287-310.
ISBN 978-963-529-944-7 kötött : 4490,- Ft
természetgyógyászat - sejttan
615.89 *** 576
[AN 3802186]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2020.
Lőwy Árpád (ifj.)
   Szexszótár : a szerelem és a szexualitás nyelvének szótára / ifj. Lőwy Árpád. - Budapest : Iku, 2020. - 201 p. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 14-15.)
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-615-00-8274-5 fűzött : 2000,- Ft
nemi élet - értelmező szótár
613.88:030
[AN 3797584]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2020.
Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság. Kongresszus (47.) (2019) (Győr)
   A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 47. Kongresszusa : Győr, 2019. október 3-5. : programfüzet. - [Budapest] : [M. Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társ.], [2019]. - 62 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal. - Jegyzettömbbel
Fűzött
fertőző betegség - mikrobiológia - konferencia-kiadvány
616.9 *** 579 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3797735]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2020.
Magyar Radiológusok Társasága. Gyermekradiológiai Szekció. Szimpózium (20.) (2019) (Miskolc)
   Magyar Radiológusok Társasága Gyermekradiológiai Szekció : XX. Nemzetközi Szimpózium : Miskolctapolca, 2019. szeptember 12-14. : programfüzet. - [Budapest] : [M. Radiológusok Társasága], [2019]. - 62 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
radiológia - gyermekgyógyászat - konferencia-kiadvány
616-073.75 *** 616-053.2 *** 615.849 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3797733]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2020.
McQuoid, Stephen
A new kind of living (magyar)
   Új kezdet : útmutató a keresztyén élethez kezdők számára / Stephen McQuoid. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 176 p. ; 19 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5624-43-8)
életvezetés - vallásosság
613.865 *** 248.3
[AN 3797914]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2020.
   Mi, pasik, a ti szemetekben / [szerk.] Takács T. László. - [Budapest] : [Takács L.], cop. 2020. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7875-5 fűzött : 3200,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - férfi - memoár
159.922.1-055.1(0:82-94) *** 316.472.4(0:82-94)
[AN 3798284]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2020.
Molnár Zsolt
   Agygyantázás / Molnár Zsolt. - Budapest : Molnár Zs., 2019. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6944-9 fűzött : 4038,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3797897]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2020.
Noortwijk, Laurien van
   Táplálkozás-beállítás szakácskönyv / Van Noortwijk Laurien, Sándor Lőrinc. - [Budapest] : AvaloMedica Kft., [2020]. - [150] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8368-1 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3798143]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2020.
   Oszlopok tervezése lokális tűz esetén / [... leford. Jármai Károly, Kota László és Petrik Máté] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME, [2018]. - 98 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-358-169-8 fűzött
tűzvédelem - modellelemzés
614.84
[AN 3797742]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2020.
   Pajzsmirigybetegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai / [szerk. Bratinané Lazányi Krisztina] ; [ill. Barna-Herrer Dorottya, Jáki Zoltán]. - 2. jav., átd. kiad. - [Budapest] : Napfényes Gyógyközp., cop. 2020. - 97 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Napfényes egészségkalauz, ISSN 2676-8887 ; 1.)
Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 978-615-00-5292-2 fűzött : 1800,- Ft
hypothyreosis - hyperthyreosis - természetgyógyászat
616.441 *** 615.89
[AN 3801099]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2020.
Peck, M. Scott (1936-2005)
The road less traveled (magyar)
   A járatlan út : a szeretet és a lelki fejlődés új pszichológiája / M. Scott Peck. - 8. kiad. - Budapest : Park, 2020. - 284, [3] p. ; 20 cm
Megj. "Úttalan utakon" címmel is
ISBN 978-963-355-691-7 fűzött : 3490,- Ft
pszichoterápia - szeretet
615.851 *** 316.647.2
[AN 3800411]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2020.
Rama Swami (1925-1996)
Yoga and psychotherapy (magyar)
   Jóga és pszichoterápia : a tudat evolúciója / Szvámí Ráma, Rudolph Ballentine, Szvámí Adzsaja ; [ford. Zelei Kata]. - Budapest : Danvantara, 2020. - 299 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-35-0 kötött : 3990,- Ft
jóga - pszichoterápia
615.851.86
[AN 3800439]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2020.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia az álmokról / Reisinger János. - Budapest : BIK Kvk., [2020]. - 16 p. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7493-11-9 fűzött
álom - vallásos irodalom
159.963.3 *** 244
[AN 3802236]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2020.
Robbins, Mel (1968-)
The 5 second rule (magyar)
   5 másodperces szabály : több önbizalom, teljesebb élet, megbecsült munka könnyedén / Mel Robbins ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 284, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-529-874-7 kötött : 4490,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3802188]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2020.
Sharma, Robin S. (1964-)
Who will cry when you die? (magyar)
   Ki fog majd érted sírni? : 101 egyszerű megoldás az élet bonyolult kérdéseire a szerzetestől, aki eladta a Ferrariját / Robin Sharma ; [ford. Loósz Vera]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2020. - 202, [4] p. ; 20 cm
Megj. "Ki fog utánad sírni?" címmel is
ISBN 978-615-5732-64-5 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3800307]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2020.
Sheffer, Edith
Asperger's children (magyar)
   Asperger gyermekei : az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban / Edith Sheffer ; [ford. Frank Orsolya]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2019. - 403, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 361-400.
ISBN 978-963-504-102-2 kötött : 4599,- Ft
Asperger, Hans (1906-1980)
Ausztria - orvos - elmegyógyászat - gyermekpszichiátria - eutanázia - fasizmus - 20. század
61(436)(092)Asperger,_H. *** 616.89-053.2(436)"193/194" *** 616-036.88 *** 179.7 *** 329.18(436)"193/194"
[AN 3800025]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2020.
Siaud-Facchin, Jeanne (1957-)
Trop intelligent pour être heureux? (magyar)
   Túl tehetséges ahhoz, hogy boldog legyen? : a szuperintellingens felnőtt / Jeanne Siaud-Facchin ; [ford. Kiss Kornélia]. - Budapest : Park, 2020, cop. 2019. - 337, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-492-0 fűzött : 3950,- Ft
intelligencia
612.821.3
[AN 3802039]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2020.
Siegel, Daniel J. (1957-)
No-drama discipline (magyar)
   Drámamentes fegyelmezés : a káosz lecsillapítása és a fejlődő gyermeki elme integrált szemléletű gondozása / Daniel Siegel, Tina Payne Bryson ; [ford. Kós Judit]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020, cop. 2015. - 305, [3] p. : ill. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2015
ISBN 978-963-9718-78-4 fűzött : 3900,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3801873]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2020.
   Tongue of the trees : manual for the oracle cards. - [Budapest] : Aroma Botanica, cop. 2019. - [68] p. : ill., főként színes ; 15 cm
Fűzött
aromaterápia
615.89 *** 665.52/.54
[AN 3797871]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2020.
Versényi Anna (1967-)
   Karcolások : a pszichológus segítő könyve a vagdosásról, szülőknek / Versényi Anna. - Budapest : Ad Librum, 2020. - 195, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-[196].
ISBN 978-615-5014-14-7 fűzött : 3290,- Ft
gyermeklélektan - serdülőkor - segítségkereső magatartás - öngyilkossági kísérlet - szülő-gyermek kapcsolat
159.922.8 *** 37.018.1 *** 616.89-008.441.44-053.6
[AN 3797426]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2020.
Volner-Szabó Renáta
   Az időtlen szerelem alkímiája / Volner-Szabó Renáta, Volner Miklós. - [Budakalász] : Volner M., 2020-. - 21 cm
életvezetés - párkapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 3798158]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Összetartó sínpárok : útikalauz a szakrális párkapcsolat ösvényéhez. - 2020. - 205 p.
ISBN 978-615-00-8510-4 fűzött
[AN 3798160] MARC

ANSEL
UTF-810696 /2020.
Vörös Szilva
   A bőség elérése / [Vörös Szilvia]. - [Budapest] : Red & Miller Consulting Kft., cop. 2019. - 97, [17] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4832-1 fűzött : 4000,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3802312]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2020.
Wittmann, Monika (1968-)
Grosse Fahrzeuge bei der Feuerwehr (magyar)
   Mindent tudok a tűzoltókról! / Monika Wittmann története Alexander Steffensmeier illusztrációival ; [ford. Kallai Nóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 1.)
ISBN 978-963-403-545-9 fűzött : 790,- Ft
tűzoltóság - tűzoltóautó - gyermekkönyv
614.842.83(02.053.2) *** 614.846(02.053.2)
[AN 3800368]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10698 /2020.
   Farkas József ifjan, éretten, öregen / összeáll. Jármai Károly. - Miskolc : Gazdász-Elasztik Kft., 2019. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80212-8-9 fűzött
Farkas József (1927-2016)
Magyarország - mérnök - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - memoár
62(439)(092)Farkas_J.(0:82-94)
[AN 3797741]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2020.
Járosi Márton (1936-)
   Szolgálat / Járosi Márton. - Budapest : Püski, 2020. - 543 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-284-9 kötött
Magyarország - energetika - energiapolitika - rendszerváltás - 21. század - publicisztika - interjú
620.9(439)"199/20"(0:82-92)
[AN 3797549]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2020.
   A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos ismeretekben két magyarországi megye esetében című kutatás bemutatása / [szerk. Kovács Enikő, Csorba Péter] ; [kiad. Meridián Táj- és Környezetföldrajzi Alapítvány]. - Debrecen : Meridián Táj- és Környezetföldrajzi Alapítvány, 2019. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Társadalom, energiatudatosság, oktatás. - Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 978-963-7064-40-1 fűzött
Heves megye - Hajdú-Bihar megye - megújuló energiaforrás - energiafogyasztás - fogyasztói magatartás - környezeti tudatosság - statisztikai adatközlés - 21. század
620.9 *** 504.03 *** 366.1(439.133)"201"(083.41) *** 366.1(439.165)"201"(083.41)
[AN 3797239]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10701 /2020.
Babar Viktor
   Az SZKI 26 éve / Babar Viktor. - Budapest : Babar V., 2019. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6855-8 fűzött
Számítástechnikai Kutató Intézet és Innovációs Központ (Budapest)
Budapest - számítástechnika - kutatóintézet - kérdőíves felmérés - testülettörténet - Kádár-korszak - ezredforduló
681.3 *** 061.6(439-2Bp.)"196/199"
[AN 3797859]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2020.
   Insta-kisokos : üdv az Instagram menő világában! : nem hivatalos Instagram kézikönyv. - [Debrecen] : [Graph-Art], [2019]. - 112 p. : ill., színes ; 12x17 cm
ISBN 978-963-487-089-0 fűzött
internet - közösségfejlesztés
681.324Internet *** 316.45
[AN 3797666]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10703 /2020.
Sáfár József
   A kürti távírdások története / [Sáfár József]. - Budapest : Sáfár J., 2020. - 60 p. ; 21 cm. - (Távírótörténeti füzetek, ISSN 2560-1709 ; 4.)
Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 978-615-00-7111-4
Kürt (Komárom) - helytörténet - távíró - alkalmazott - helyi társadalom - 20. század
621.394(437.6-2Kürt)(091) *** 943.76-2Kürt"192/194" *** 929(437.6-2Kürt)
[AN 3798163]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2020.
Sáfár József
   A magyar távíró és távbeszélő vonalszigetelők története / [Sáfár József]. - Budapest : Sáfár J., 2020. - 56 p. ; 21 cm. - (Távírótörténeti füzetek, ISSN 2560-1709 ; 5.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-7799-4 fűzött
Magyarország - technikatörténet - távíró - távbeszélő-hálózat - szabadvezeték - villamos szigetelés - 19. század - 20. század
621.394.74(439)"18/19" *** 621.395.74(439)"18/19" *** 621.315.1
[AN 3798164]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10705 /2020.
   Fiatal Numizmaták Konferenciája : 2018. október 11. / [... szerk. Kálnoki-Gyöngyössy Márton]. - Budapest : [ELTE], 2018. - 30 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
A Budapesten rendezett konferencia előadásainak összefoglalói. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-489-029-4 fűzött
Európa - numizmatika - régészet - éremgyűjtés - konferencia-kiadvány
671.4 *** 737 *** 061.3(439-2Bp.)"2018" *** 904(4)
[AN 3797812]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2020.
Kienle, Dela (1976-)
Plastik? Probier's mal ohne! (magyar)
   A világ műanyag nélkül : [mi tartalmaz műanyagot és hogyan korlátozhatjuk a használatát?] / Dela Kienle ; Horst Hellmeier rajz. ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2020. - 47 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-509-085-3 kötött : 1999,- Ft
környezeti tudatosság - műanyag - gyermekkönyv
678.5(02.053.2) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3798435]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10707 /2020.
   Jeles téglák, jeles emlékeink 14 : a XXI. és XXII. Bélyeges Tégla Napok előadásai : Tatabánya, 2019. május 18. : Mezőtúr, 2019. szeptember 21. / [szerk. Herczig Béla] ; [közread. a] Monarchia BTE. - Baj : Monarchia BTE, 2020. - 102 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81500-0-2 fűzött
Magyarország - ipartörténet - tégla- és cserépipar - tégla - mesterjegy
666.71(439)(091) *** 691.42 *** 003.64(439)
[AN 3797799]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2020.
Szabó Imre (1944-)
   Környezetvédelmi geotechnika / Szabó Imre, Kolencsikné Tóth Andrea ; [... rajz. Puskás Csaba] ; [kiad. a Miskolci Egyetem ...]. - Miskolc : ME : Geon System Kft., 2019. - 491 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 445-491.
ISBN 978-963-358-188-9 kötött
geotechnika - környezetvédelmi technológia
624.13 *** 504.064
[AN 3797739]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10709 /2020.
Balogh Tamás Zoltán
   Trolimázs : a debreceni trolibusz-közlekedés története, 1985-2019 / Balogh Tamás Zoltán. - Debrecen : [Balogh T. Z.], 2020. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-142.
ISBN 978-615-00-7065-0 fűzött
Debrecen - trolibuszközlekedés - közlekedéstörténet
629.114.5(439-2Debrecen)(091)
[AN 3797441]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2020.
Korda, Steffi
Die Eisenbahn (magyar)
   Mindent tudok a vasútról! / Steffi Korda története Hans-Günther Döring illusztrációival ; [ford. Kallai Nóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 2.)
ISBN 978-963-403-546-6 fűzött : 790,- Ft
vonat - vasúti közlekedés - gyermekkönyv
656.2(02.053.2) *** 629.4(02.053.2)
[AN 3800371]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2020.
Kovács László
   Biztonság a vízen / Kovács László. - Balatonakarattya : Kovikv., 2020. - 40 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Kishajós füzetek vitorlázóknak és egyéb vízenjáróknak ; 9.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81514-1-2)
hajózás - közlekedésbiztonság
656.6.08
[AN 3797557]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2020.
Kovács László
   Szabályismeret víziközlekedőknek / Kovács László. - Balatonakarattya : Kovikv., 2020. - 56 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Kishajós füzetek vitorlázóknak és egyéb vízenjáróknak ; 2.)
ISBN 978-615-81514-0-5 fűzött
hajózás - közlekedési szabály
656.6.05
[AN 3797555]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2020.
Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (16.) (2018) (Budapest)
   Proceedings of the 16th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies : ... Budapest, 5-7 November, 2018 / ed. by ... I. Zobory ; [org., publ. by the] Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : BUTE, 2019. - 576 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-315-6 fűzött
járműipar - konferencia-kiadvány
629 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3797514]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2020.
Som Krisztián
   A magyarországi légi határforgalom és ellenőrzése / Som Krisztián. - Budapest : Som K., 2020. - 2 db (679 p.) ; 26 cm
Lezárva: 2020. máj. 5. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - légi közlekedés - határőrség - történeti feldolgozás
656.7(439)(091) *** 355.457.1(439) *** 351.756(439)
[AN 3798286]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A kezdetektől 1989-ig. - 295 p.
[AN 3798288] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1990-től 2019-ig. - p. 299-679. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 561-668.
[AN 3798289] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10715 /2020.
Balázs Géza (1959-)
   Pálinkás szavak szótára : A - Zs / Balázs Géza. - Budapest : Iku-Inter, 2020. - 90 p. : ill. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 10.)
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 978-615-00-8581-4 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - égetett szeszes ital - pálinkafőzés - művelődéstörténet
663.5 *** 641.87:663.5 *** 930.85(439)
[AN 3797583]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2020.
Butschkow, Ralf (1962-)
Ich hab einen Freund, der ist Bäcker (magyar)
   A pék / Ralf Butschkow ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Tudod, mit csinál?, ISSN 2676-8216 ; 6.)
ISBN 978-963-403-864-1 fűzött : 890,- Ft
sütőipar - gyermekkönyv
664.6(02.053.2)
[AN 3797695]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2020.
Deutsch, Stacia
Lucky's guide to horses & friendship (magyar)
   Szilaj : kirándulás Luckyval a lovak és barátok világába / Stacia Deutsch ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Spirit, riding free
ISBN 978-963-486-428-8 fűzött : 1999,- Ft
- gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
636.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3800208]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2020.
   Az élelmiszer-fogyasztás természeti erőforrásigénye a társadalmi metabolizmus szempontjából / szerk. Dombi Mihály. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 115 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-846-0 kötött
élelmiszer-fogyasztás - természeti erőforrás - társadalmi ökológia
338.439.63(100) *** 330.15 *** 504.03
[AN 3798358]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2020.
   Gazdaságunk 60 éve : jubileumi kiadvány, 1960-2020 : a kaposszekcsői "Kossuth" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet és a jogutód Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Résztvénytársaság megalakulásának 55.[!] évfordulójára. - Kaposszekcső : Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt., 2020. - 176 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8246-2 fűzött
Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt.
Kaposszekcső - termelőszövetkezet - 21. század - album
631.115.8(439-2Kaposszekcső)(084.1)
[AN 3798204]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2020.
Hecker Walter (1937-)
   A Kisbéri Ménes története : a kisbéri-félvér ló sorsa / Hecker Walter, Brenyó József, Pataki Balázs. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon ; [Budapest] : IAT K., cop. 2020. - 452 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 448.
ISBN 978-963-9885-87-5 kötött
Kisbér - lótenyésztés - ménes - album - történeti feldolgozás
631.11(439-2Kisbér)(091) *** 636.1(439-2Kisbér)(091)(084.1)
[AN 3797951]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2020.
Márton Melinda
   184 érdekesség a lovakról / [írta és szerk. Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 48 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-487-050-0 kötött
- gyermekkönyv
636.1(02.053.2)
[AN 3797663]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2020.
Mészáros Gyula (1970-)
   LovasEmber : beszélgetés Mészáros Gyulával / Szabó Ágnes. - [Budapest] : Szabó Á., [2019]. - 345 p., [6] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-4682-2 kötött : 4200,- Ft
Mészáros Gyula (1970-)
Magyarország - lovassport - idomítás - 20. század - 21. század - interjú
636.1.088(047.53) *** 929(439)Mészáros_Gy.(047.53)
[AN 3798273]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2020.
Pfeiffer, Ehrenfried (1899-1961)
Using the biodynamic compost preparations and sprays in garden, orchard, and farm (magyar)
   A biodinamikus komposzt-preparátumok és permetek alkalmazása a kertben, gyümölcsösben és a mezőgazdálkodásban / Ehrenfried Pfeiffer ; [ford. Boros Mária]. - Ispánk : Magánkiad., 2020. - 55 p. : ill. ; 20 cm. - (Pfeiffer sorozat ; 3.)
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-615-00-8205-9 fűzött
szerves trágya - biológiai növénytermesztés
631.86 *** 631.147
[AN 3797431]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2020.
   Saját álomkert : szaktanácsok a szép kerthez a tervezéstől a megvalósításig : 175 inspiráló ötlet / [főszerk. Palcsek Zsuzsanna] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : IQ Press, [2020]. - 130 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Trend bookazine, ISSN 2631-1453 ; 2020/2.)
Fűzött : 1990,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 3797989]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2020.
   Saját veteményeskert : útmutató a bőséges terméshez / [főszerk. Palcsek Zsuzsanna] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : IQ Press, [2020]. - 130 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Trend bookazine, ISSN 2631-1453 ; 2020/1.)
Fűzött : 1990,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 3797987]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2020.
   Szabolcs Coop Zrt., Nyíregyháza : jubileumi kiadvány / [szerk. Kopka János]. - Nyíregyháza : Imi Print Kft., 2020. - 125, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89771-5-1 fűzött
Szabolcs-Coop Zrt. (Nyíregyháza)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - szövetkezet - élelmiszer-kereskedelem
339.166.82 *** 334.73(439.161)
[AN 3797729]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10727 /2020.
Butschkow, Ralf (1962-)
Ich hab einen Freund, der ist Koch (magyar)
   A szakács / Ralf Butschkow ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Tudod, mit csinál?, ISSN 2676-8216 ; 5.)
ISBN 978-963-403-771-2 fűzött : 890,- Ft
konyhatechnika - gyermekkönyv
641.5(02.053.2)
[AN 3797693]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2020.
   Főzzünk otthon könnyedén / szerk. és ford. Nimila Ági. - Budapest : IQ Press, cop. 2019. - 129 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Trend bookazine, ISSN 2631-1453 ; 2019/3.)
ISBN 978-615-81327-1-8 fűzött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3797692]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2020.
   Leveskönyv : a kőlevestől a bajai halászléig : 77 klasszikus recept: finom, tápláló, egyszerű / [szerkesztők Nábelek Zsófia, Madary Orsolya, Sümegi Noémi]. - Budapest : M. Konyha, [2020]. - 114 p. : ill., színes ; 19 cm
Fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3798119]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2020.
   Mentes : ételérzékenyeknek : [gluténmentes, vegán, tejmentes, tojásmentes, paleo, vegetáriánus] : [77 kreatív megoldás] / [fel. szerk. és ford. Nimila Ági]. - Budapest : IQ Press, [2020]. - 130 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Gasztro bookazine, ISSN 2677-0083 ; 2020/2.)
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-81327-7-0)
diéta - allergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616-056.43
[AN 3797677]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2020.
Nábelek Zsófia
   Süteménykönyv : 77 magyar recept / [szerző Nábelek Zsófia]. - Budapest : M. Konyha, [2020]. - 130 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-80763-5-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3798118]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2020.
Péter Erika (1947-)
   Ez egy nem normális szakácskönyv : Péter Erika rímes receptjeivel / [ill. Dráviczki Péter]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 59 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-487-118-7 fűzött
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3797656]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10733 /2020.
Byrne, Rhonda (1951-)
The magic (magyar)
   A varázslat / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - X, [4], 254 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-528-674-4 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - hála
177.77 *** 613.865
[AN 3800396]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2020.
Kalivoda Béla
   Metafizika, avagy Gondolatok a világról / Kalivoda Béla. - Szarvas : Szerző, 2019. - 302 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6138-2 kötött
metafizika
111
[AN 3798182]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2020.
Nyírő Miklós (1960-)
   Medialitás, eseményontológia, gyakorlat : hermeneutikai útkeresések / [Nyírő Miklós]. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 246 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr.: p. 234-246.
ISBN 978-963-414-624-7 fűzött : 2990,- Ft
Heidegger, Martin (1889-1976)
Gadamer, Hans-Georg (1900-2002)
Németország - hermeneutika - filozófus - 20. század
1(430)(092)Gadamer,_H._G. *** 801.73 *** 1(430)(092)Heidegger,_M.
[AN 3797600]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2020.
Quante, Michael (1962-)
Pragmatistic anthropology (magyar)
   Pragmatista antropológia / Michael Quante ; [ford. Sutyák Tibor]. - Budapest : L'Harmattan : NMFT, 2020. - 152 p. ; 22 cm. - (A Német - Magyar Filozófiai Társaság közleményei, ISSN 2060-3622). (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 978-963-414-618-6 fűzött : 2490,- Ft
filozófia - német irodalom
1(430)Quante,_M.
[AN 3797601]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2020.
Rókusfalvy Pál (1931-)
   Az erkölcs természetrajza : az élet tiszteletének etikája / Rókusfalvy Pál. - Budapest : Püski, 2020. - 98, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-271-9 fűzött
etika
17
[AN 3797523]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10738 /2020.
André, Georges (1907-1997)
Timothée, serviteur du Christ Jésus (magyar)
   Timóteus, Jézus Krisztus szolgája / Georges André. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 64 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-70-4 fűzött
Timóteus, Szent (?-97 k)
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
szent - 1. század - bibliamagyarázat
235.3(092)Timóteus *** 227.83/.85.07
[AN 3797929]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2020.
Bartha István (1963-)
   20 esztendőm hatalom : karantén idejére lapozgatni való / [szerző ... Bartha István]. - Balassagyarmat : Bartha I. : Henkajpan, 2020. - [58] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7879-3 fűzött
Balassagyarmat - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 21. század - memoár
284.1(439-2Balassagyarmat)(092)(0:82-94)
[AN 3798178]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2020.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Der Geist der Liturgie (magyar)
   A liturgia szelleme / Joseph Ratzinger ; [ford. Heller György]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 276 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 255-260.
ISBN 978-963-277-865-5 kötött : 2800,- Ft
egyházi szertartás
264
[AN 3800240]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2020.
Berg, Silke
1028 Tage mit Andreas (magyar)
   1028 nap Andreasszal / Silke Berg. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 112 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-45-2 fűzött
vallásos irodalom - rákbetegség - német irodalom - memoár
244(0:82-94) *** 616-006(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 3797959]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2020.
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve (magyar)
   Zsoltároskönyv / [ill. Kárpáti László] ; [kiad. a Görögkatolikus Metropólia]. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2020. - 228, [7] p. : ill. ; 17 cm
Kötött
 (hibás ISBN 678-615-5964-09-1)
zsoltár
223.2.04=945.11
[AN 3797370]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2020.
Bitskey István (1941-)
   Püspökök a végvárban, 1548-1596 = Bishops in the border castle, 1548-1596 / Bitskey István. - Budapest : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop. : Gondolat, 2019. - 44 p. ; 21 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 3., ISSN 2732-0790 ; 2.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-919-2 fűzött
Egri Egyházmegye
Eger - egyháztörténet - katolikus egyház - helytörténet - 16. század - török hódoltság
282(439-03Egri_egyházmegye)"15" *** 943.9-2Eger"15"
[AN 3798124]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2020.
Chambers, Oswald (1874-1917)
My utmost for his highest (magyar)
   Mindenemet Krisztusért : elmélkedések az év minden napjára / Oswald Chambers. - 2. jav. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 370 p. ; 20 cm
Megj. "Minden tőlem telhetőt az Ő uralmáért" és "Krisztus mindenekfelett" címmel is
ISBN 978-615-5624-62-9 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3797978]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2020.
Ciardi, Fabio (1948-)
Viaggiando il Paradiso (magyar)
   Utazás a Mennyországba : a fény tapasztalata a '49-es Mennyországban / Fabio Ciardi ; [ford. Ferenczy Zoltán]. - Budapest : Új Város, 2020. - 75 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-81383-2-1 fűzött : 800,- Ft
Lubich, Chiara (1920-2008)
Olaszország - vallási személy - vallási szervezet - kereszténység - 20. század
267Fokoláre(092)Lubich,_Ch.
[AN 3797316]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2020.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries in marriage (magyar)
   Párhatárok : határaink a házasságban : döntéseink, melyek erősíthetik vagy gyengíthetik a szeretetkapcsolatot / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2020, cop. 2013. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-137-9 fűzött : 3500,- Ft
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
265.5 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3800167]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2020.
   A csend kapui / egy szerzetes ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2020. - 43 p. ; 15 cm
Fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3801972]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2020.
   A debreceniség mintázatai : városi identitás és a lokális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Bódi Katalin és Lapis József. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2020. - 373 p. : ill. ; 24 cm. - (Loci memoriae Hungaricae, ISSN 2064-549X ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-861-3 fűzött
Debrecen - helytörténet - urbanizáció - református egyház - egyháztörténet - magyar irodalom története
284.2(439-2Debrecen)(091) *** 943.9-2Debrecen"15/19" *** 930.85(439-2Debrecen) *** 894.511(439-2Debrecen)(091)
[AN 3798330]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2020.
   Dicsérjétek az Urat! : görögkatolikus szertartású énekeskönyv : vasár- és ünnepnapi szent szolgálatok és énekei / [közread. a Görögkatolikus Metropólia]. - [Nyíregyháza] : [Örökségünk] ; [Debrecen] : Görögkatolikus Metropólia, 2020. - 960 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5788-51-2 kötött
görög katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 281.5.018.2
[AN 3800280]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2020.
   Formularium ecclesiae Strigoniensis / edendo operi praefuerunt Petrus Erdő, Cornelius Szovák, Petrus Tusor ; coadiuvante Gabriele Sarbak. - 2. jav. kiad. - Budapest : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop. : MTA-ELTE-PPKE Ókortud. Kutcsop. : Gondolat, 2020. - LXXXIV, 880 p., [7] t. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 1., ISSN 2064-8375 ; 4.)
Váltakozva magyar, latin és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 797-805.
ISBN 978-963-693-992-2 fűzött
Magyarország - egyházi törvényszék - egyházjog - iratminta - 16. század
262.9(439)"15"(083.7) *** 348.58(439)"15"(083.7)
[AN 3798429]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2020.
   Formularium ecclesiae Strigoniensis [elektronikus dok.] / edendo operi praefuerunt Petrus Erdő, Cornelius Szovák, Petrus Tusor ; coadiuvantibus Gabriele Sarbak, Theresia Horváth, Adamo Porubszky. - Szöveg (pdf : 13.7 MB). - Budapest : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop. : Gondolat, 2018. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 1., ISSN 2064-8375 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160705. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, latin és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-883-6
Magyarország - egyházi törvényszék - egyházjog - iratminta - 16. század - elektronikus dokumentum
262.9(439)"15"(083.7) *** 348.58(439)"15"(083.7)
[AN 3798300]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2020.
   Formularium ecclesiae Strigoniensis [elektronikus dok.] / edendo operi praefuerunt Petrus Erdő, Cornelius Szovák, Petrus Tusor ; coadiuvante Gabriele Sarbak. - 2. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop. : Gondolat, 2020. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 1., ISSN 2064-8375 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160703. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, latin és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-993-9
Magyarország - egyházi törvényszék - egyházjog - iratminta - 16. század - elektronikus dokumentum
262.9(439)"15"(083.7) *** 348.58(439)"15"(083.7)
[AN 3798248]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2020.
Gaál Botond (1946-)
   Keresztyén értékek az európai kultúrában : földrészünk szellemi örökségének történeti áttekintése keresztyén nézőpontból / Gaál Botond ; [kiad. a Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközség]. - Debrecen : Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközs., 2020. - 232 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80844-1-3 b.
Európa - kereszténység - vallástörténet - értékrend - kultúra - hit - művelődéstörténet
23/28 *** 316.752(4) *** 316.7(4) *** 211 *** 930.85(4)
[AN 3797369]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2020.
   Görögkatolikus ájtatosságok : ruszin - magyar kétnyelvű imakönyv I. = Greko-katolic'kij molitvenik : cer'kuvno-slavâns'ko-madârs'kyj molitvenik pro rusinuv grekokatolikuv / [szerk. Ruszinko Szergej, Telenkó Bazil Mihály] ; [kiad. DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Görögkatolikus Metropólia]. - Debrecen : Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat : Görögkatolikus Metropólia, 2019. - 125, [10] p. : ill. ; 15 cm
Tart.: Paraklisz. Akathisztosz
ISBN 978-615-5964-07-7 velúr
görög katolikus egyház - imakönyv
281.5.018.2 *** 243
[AN 3797366]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2020.
Győrfi Károly (1941-)
   Európa felszámolásának fő tényezői / Győrfi Károly. - Budapest : Püski, 2020. - 372 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 371-372.
ISBN 978-963-302-280-1 fűzött : 3800,- Ft
Európai Unió - Európa - kereszténység - globalizáció - migráció - politikai válság - értékrend - 21. század - vitairat
23/28(100)"20" *** 316.752(4) *** 339.9(100)"20" *** 325.25(100)"20"
[AN 3797550]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2020.
   Hajdúdorog, 1868-2018 : tanulmányok és források a magyar görögkatolikusok történetéhez / szerk. Véghseő Tamás. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2019. - 184 p. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-82-3 kötött
Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház - történelmi forrás
281.5.018.2(439)(091)(093)
[AN 3797273]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2020.
Hidasi József (1945-)
   Történetek könyve II. kötet : szórakoztató és komoly művek / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2020. - 318 p. ; 21 cm. - (Dialóg könyvek ; 5.)
ISBN 978-615-80838-5-0 fűzött
regény
244(0:82-31)
[AN 3802341]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2020.
   Imaórák / [kiad. a Görögkatolikus Metropólia]. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2020. - 107 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5964-08-4 b.
imaóra - ájtatosság
248.159
[AN 3797368]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2020.
   A jáki keresztút = Der Kreuzweg von Ják / [összeáll. Rátkai László]. - Ják ; Szombathely : MG Keresk. és Szolg. Bt., 2020. - [32] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89970-8-1 fűzött
Ják - szenvedéstörténet - egyházi énekeskönyv
248.159.23(439-2Ják) *** 245
[AN 3797594]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2020.
Jakobius, Paul Josef
Der letzte Kampf zwischen Licht und Finsternis (magyar)
   Utolsó harc a fény és a sötétség között : okok, hátterek és következmények / Paul Josef Jakobius ; [ford. Cserhalmi Mihályné]. - 2. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2012 [!2018]. - 368, X p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 177.)
ISBN 978-963-9281-97-4 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom - apokalipszis - bibliamagyarázat
244 *** 228.07
[AN 3802231]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2020.
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
   Az Eucharisztia és az Egyház : [az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve] : [részletek II. János Pál pápa "Az egyház az eucharisztiából él" kezdetű enciklikájából és XVI. Benedek pápa "A szeretet szentsége"kezdetű apostoli buzdításából] / [szerk. Jánossy Gábor] ; [kiad. Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2020. - 84 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 6
ISBN 978-615-6087-03-4 fűzött
oltáriszentség - enciklika
265.3 *** 262.131.22János_Pál,_II.
[AN 3797877]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2020.
Jenei Tamás (1965-)
   Az elveszett lélek visszhangja : a történelem zsákutcájában / Jenei Tamás. - 2. jav., bőv. kiad. - [Solymár] : Fügefa Kv., 2020. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80803-3-0 fűzött : 4400,- Ft
védizmus
294.118
[AN 3800382]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2020.
Karasszon István (1955-)
   Az ószövetségi teológia történetéhez / Karasszon István. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 213 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-654-4 fűzött : 2990,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - teológia
221.08
[AN 3797597]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2020.
Kindelmann-né Szántó Erzsébet (1913-1985)
   Szeretetláng : lelki napló, 1961-1983 : Kindelmann Károlyné, szül. Szántó Erzsébet kéziratos lelki naplójának szerkesztett, szövegkritikai kiadása. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 508 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-193-9 kötött : 2900,- Ft
kinyilatkoztatás - vallásos irodalom - napló
244(0:82-94) *** 248.215
[AN 3800246]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2020.
Lubich, Chiara (1920-2008)
La dottrina spirituale (magyar)
   Az egység lelkisége / Chiara Lubich ; szerk. Michel Vandeleene ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2020. - 585 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 517-548.
ISBN 978-615-81383-1-4 kötött : 4200,- Ft
Fokoláre Mozgalom
Olaszország - vallási szervezet - elmélkedés
242 *** 267Fokoláre
[AN 3797312]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2020.
McQuoid, Stephen
A guide to God's family (magyar)
   A gyülekezet : útmutató Isten családjához / Stephen McQuoid. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 140 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-69-8 fűzött
közösség - kereszténység
262.2
[AN 3797917]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2020.
Mitos del Antiguo Testamento (magyar)
   Az Ótestamentum mítoszai / [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 2.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-9609-9 kötött : 1690,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás
221.01
[AN 3798424]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2020.
Az Oltáriszentség előtt (szemelv.)
   A legeslegfőbb jó : [az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve] / [szerk. Jánossy Gábor] ; [kiad. Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2020. - 100 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 5
ISBN 978-615-6087-02-7 fűzött
oltáriszentség
265.3
[AN 3797876]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2020.
Pálhegyi Ferenc (1935-2016)
   Keresztyén házasság / Pálhegyi Ferenc ; [Gaál Éva rajz.]. - 14. kiad. - Budapest : Kálvin, 2020. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-558-006-4 fűzött : 680,- Ft
házasság - erkölcs
265.5 *** 173.1
[AN 3800133]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2020.
Papp Faber Erika (1938-)
   Adalékok a Kárpát-medence könnyező Mária-képeit ismertető "Égi édesanyánk könnyei" c. könyvhöz / Papp Faber Erika. - Budapest : Romanika, 2019. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Romanika-kiskönyvtár, ISSN 2676-8054 ; 2.)
ISBN 978-615-5037-53-5 fűzött : 500,- Ft
Kárpát-medence - mariológia - csoda - kegykép
248.159.4(4-191) *** 232.931.8(4-191) *** 246.3(4-191)
[AN 3797864]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2020.
Peeters, Marguerite A. (1963-)
The new global ethic: challenges for the Church (magyar)
   Az új, globális etika : az egyház előtt álló feladatok / Marguerite A. Peeters ; [ford. Sallai Gábor]. - Budapest : Jel, 2019. - 56 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5147-95-1 fűzött : 860,- Ft
globalizáció - multikulturalizmus - keresztény egyház - ezredforduló
261.4 *** 339.9 *** 316.7(100)"200" *** 23/28
[AN 3797874]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2020.
Petrovics Pál (1870-1946)
   Trianoni zsoltárok : Trianon a Bibliában : magyaroknak / írta Petrovics Pál. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 70, [1] p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budafok, 1936
ISBN 978-615-6189-01-1 fűzött : 1750,- Ft
Biblia
idézetgyűjtemény - hasonmás kiadás
22.046 *** 094/099.07
[AN 3797755]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2020.
Prince, Derek (1915-2003)
Prophetic guide to the end times (magyar)
   Prófétai útmutatás az idők végén : félelem nélkül szemben a holnappal / Derek Prince ; [ford. Horváth Zita] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2020. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5856-09-9 fűzött
világvége - eschatologia - bibliamagyarázat
236.1/.7 *** 22.07
[AN 3797353]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2020.
   Egy rabbi és egy zsidó család útkeresése / [ford. Gálné Makra Ildikó, Tóth Gergely]. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 150 p. : ill. ; 19 cm. - (Sion sorozat, ISSN 2559-9887)
Tart.: A mindenható akaratának felismerése életemben : egy rabbi útkeresése / Duitsch Krisztián Salamon. Saphir Izrael és családja : egy zsidó család útkeresése / írta Tóth Gergely. - Egys. cím: De wonderlyke leidinge Gods (részlet). - Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 978-615-5624-65-0 fűzött
Duytsch, Christiaan Salomon (1734-1795)
Hollandia - Magyarország - rabbi - zsidóság - megtérés - kereszténység - 18. század - 19. század - memoár
296(492)(092)Duytsch,_Ch._S.(0:82-94) *** 248.152 *** 316.347(=924)(439)"18"
[AN 3797919]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2020.
Räsänen, Niilo (1958-)
Avioliitto (magyar)
   Mit gondoljunk a házasságról? / Niilo és Päivi Räsänen. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 80 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5624-63-6 fűzött
házasság - vallási erkölcs
265.5 *** 241
[AN 3797968]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2020.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia a házasságról / Reisinger János. - Budapest : BIK Kvk., [2020]. - 19 p. ; 15 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7427-99-6)
vallásos irodalom - házasság
244 *** 265.5
[AN 3802239]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2020.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia az istenkeresésről / Reisinger János. - Budapest : BIK, [2020]. - 15 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-7493-07-2 fűzött
erkölcsteológia - vallásos irodalom
244 *** 241
[AN 3802242]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2020.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia az istentiszteletről / Reisinger János. - Budapest : BIK, [2020]. - 19 p. ; 15 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7493-04-2)
vallásos irodalom - istentisztelet
244 *** 264
[AN 3802241]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2020.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia az ökológiai válságról / Reisinger János. - Budapest : BIK Kvk., [2020]. - 15 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-7427-83-1 fűzött
vallásos irodalom - emberi ökológia
244 *** 504.75
[AN 3802244]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2020.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia Sátánról / Reisinger János. - Budapest : BIK Kvk., 2003 [!2020]. - 23 p. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7427-81-7 fűzött
vallásos irodalom - gonosz szellem
244 *** 235.2
[AN 3802238]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2020.
Rohr, Richard (1943-)
A man's approach to God (magyar)
   A férfi útja / Richard Rohr ; [... ford. Tenigl-Takács László]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 150, [1] p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2001
ISBN 963-00-7823-6 fűzött : 1900,- Ft
férfi - vallásos irodalom
244 *** 316.37-055.1
[AN 3801904]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2020.
Rolheiser, Ronald (1947-)
The holy longing (magyar)
   Üdvözült vágy : a keresztény spiritualitás keresése / Ronald Rolheiser ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 345, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5786-26-6 fűzött : 3900,- Ft
vallásos irodalom - hitélet
244 *** 248
[AN 3797721]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2020.
Sehlin, Gunhild (1911-1996)
Marias lilla åsna (magyar)
   Mária kis szamara : karácsonyi legenda ; Mária kis szamarával Egyiptomban / Gunhild Sehlin ; [Fábián Zita rajz.] ; [ford. Bogláryné Mailáth Edina]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2020]. - 132, [4], 148, [4] p. : ill. ; 19 cm
Egys. cím: Marias lilla åsna ; Åsnan och barnet. - Az első mű 7. kiadása, a második mű 5. kiadása. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-696-646-1 kötött : 2980,- Ft
vallásos irodalom - gyermekregény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3800137]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2020.
Setzer, Gerrid
Hoffnungsfreude (magyar)
   Reménységben örvendezve : 75 bátorító áhítat / Gerrid Setzer ; ill. Sonja Faschinger. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 208 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5624-61-2 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3797938]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2020.
Simon T. László (1963-)
   A ki nem mondott és az el nem mondható : bibliai példák az elhallgatás kommunikációs szerepéről / Simon Tamás László. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2020. - 291 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-651-3 fűzött : 3990,- Ft
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3797605]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2020.
The story of Jesus (magyar)
   Jézus története : [Jézus Krisztus csodálatos életének és megrázó halálának mesés históriája] / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, cop. 2019. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-81327-4-9 fűzött : 1990,- Ft
Jézus
ókori Palesztina - krisztológia - történelem - 1. század
232.9 *** 933"00"
[AN 3797697]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2020.
Szabados Ádám (1973-)
   Az apostolok hagyománya / Szabados Ádám. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 337 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 319-337.
ISBN 978-963-414-658-2 fűzött : 3990,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - apostol
226/227.01 *** 291.6 *** 235.3
[AN 3797599]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2020.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   "Az Írás ivóeszközről beszél..." III : XVI-XVII. századi sima, cápás, gyapjas és talpas poharak a felvidéki, kárpátaljai, tiszáninneni és tiszántúli református egyházközségekben / P. Szalay Emőke. - Debrecen : M. Református Egyh. Gyűjt. Tcs., 2019. - 182 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 42.)
Bibliogr.: p. 174-180.
ISBN 978-615-80133-9-0 fűzött
Kárpát-medence - liturgikus tárgy - református egyház - ötvösség
247 *** 284.2(4-191) *** 739
[AN 3797452]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2020.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   "Vevé a kenyeret..." : XV-XVIII. századi kenyérosztó tálak és tányérok a felvidéki, kárpátaljai, tiszáninneni és tiszántúli református egyházközségekben / P. Szalay Emőke. - Debrecen : Debreceni Református Hittudományi Egy., 2019. - 168 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 43.)
Bibliogr.: p. 160-166.
ISBN 978-615-81568-0-6 fűzött
Kárpát-medence - liturgikus tárgy - ötvösség - református egyház
284.2(4-191) *** 247 *** 739
[AN 3797453]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2020.
   A szentáldozás / [szerk. Jánossy Gábor]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2019. - 100 p. ; 21 cm. - (Az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve ; 4.)
ISBN 978-615-6087-01-0 fűzött
szentáldozás
265.3
[AN 3800364]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2020.
   Test és társadalom a patrisztikus korban : válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XIV. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból / szerk. Sághy Marianne ; ... közrem. D. Tóth Judit. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 200, [1] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 9.)
A konferenciát Esztergomban, 2014. jún. 26-28. között rendezték
ISBN 978-963-318-845-3 fűzött
patrológia - embertan - test - művelődéstörténet - korai kereszténység
276 *** 572 *** 233.55 *** 930.85(100)"00/06"
[AN 3798332]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2020.
Tihanyi Miklós (1976-)
   Vallásgyakorlás különleges élethelyzetekben / Tihanyi Miklós. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 182 p. ; 20 cm. - (Dissertationes doctorales, ISSN 2676-9476)
Bibliogr.: p. 171-182.
ISBN 978-963-531-058-6 fűzött
Magyarország - állam és egyház viszonya - vallásgyakorlás - rendvédelmi szervezet - haderő - büntetés-végrehajtás
248 *** 351.74 *** 355 *** 343.8 *** 322(439)
[AN 3797790]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10793 /2020.
Balázs Judit
   Jutka szex törvénykönyve és egyebek / [Balázs Judit] ; [... graf. Sarádi Gyöngyi]. - [Budapest] : [Balázs J.], 2020. - 117 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 978-615-00-8282-0 fűzött
párkapcsolat - nemek lélektana - nemi élet - humor
316.472.4(0:82-7) *** 159.922.1(0:82-7) *** 613.88(0:82-7)
[AN 3797292]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2020.
Bene Márton
   Virális politika : politikai kommunikáció a Facebookon / Bene Márton. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2020. - 244 p. : ill. ; 23 cm. - (Politikai kommunikáció, ISSN 1787-9825)
Bibliogr.: p. 219-244.
ISBN 978-615-5436-27-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - politikai kommunikáció - infokommunikáció - nyilvánosság - internet - országgyűlési választás - 21. század - esettanulmány
316.774 *** 32.019.5 *** 681.3.004.14 *** 324(439)"2014"
[AN 3797641]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2020.
Fazekas Anna
Ifjúsági szolgáltatói környezet vizsgálata Magyarországon és Romániában (angol)
   Examination of the youth service environment in Hungary and Romania : service report, possibilities of development, and directions in the intersection of four countries / made by Anna Fazekas ; [transl. by Rajmund Lukács] ; [publ. by Kulturális Életért Közhasznú Egyesület]. - [Nyíregyháza] : KÉK Egyes., [2020]. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80599-4-7)
Magyarország - Románia - ifjúságszociológia - kérdőíves felmérés
316.37-053.6(439)"201" *** 316.37-053.6(498)"201"
[AN 3797728]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2020.
   How the CEE citizens view China's development : based on household survey / ed. in chief Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2018. - [2], 71 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0673-4 fűzött
Kína - Közép-Európa - Kelet-Európa - politikai szociológia - gazdasági fejlődés - statisztikai adatközlés
316.334.3(4-11)"20"(083.41) *** 330.34(510)"19/20"
[AN 3797698]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2020.
Kiss Dávid (1979-)
   Cigánytelep nyolctól négyig / Kiss Dávid ; [fényképek Majoros Árpád]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 244, [1] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 28.)
ISBN 978-615-81523-5-8 fűzött
Monor - cigánytelep - cigányság - társadalmi integráció - napló
316.4.052(=914.99)(439-2Monor)(0:82-94) *** 323.12(=914.99)(439-2Monor)(0:82-94)
[AN 3801977]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2020.
   Kockázatbecslés és -kezelés a pszichiátriai gondozói gyakorlatban / szerk. Kárpáti Tímea [et al.] ; [közread. az] Állami Egészségügyi Ellátó Központ. - Budapest : ÁEEK, 2019. - 528 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5502-26-2 fűzött
elmegyógyászat - kockázat - statisztikai elemzés - beteggondozás
311 *** 616.89-083
[AN 3797513]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2020.
Nemere István (1944-)
   Idegenek a magyarokról / Nemere István. A magyarok őstörténete / Nomád Lóránt. - Szentendre : Urbis Kvk., 2020. - 279, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5289-50-7)
magyarságkép - magyar őstörténet
316.356.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 3798030]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2020.
Pease, Barbara
The definitive book of body language (magyar)
   A testbeszéd enciklopédiája / Barbara és Allan Pease ; [ford. Nemes Anna]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 358, [1] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 339-349.
ISBN 978-963-355-706-8 fűzött : 5500,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3802036]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2020.
   Times of mobility : transnational literature and gender in translation / ed. by Jasmina Lukić and Sibelan Forrester with Borbála Faragó. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2019. - VII, 344 p. ; 24 cm. - (Transnational perspectives in gender studies, ISSN 2677-0830 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-329-9 kötött
irodalomtudomány - genderkutatás - transznacionalizmus - műfordítás - műelemzés
316.37-055 *** 82.01 *** 316.722 *** 82.03
[AN 3797926]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10802 /2020.
Bálintné Fadgyas Eszter
   Palinta : ölbeli játékok, mondókák együtt éneklésre, játszogatásra / a mondókákat vál. és a játékleírásokat kész. Bálintné Fadgyas Eszter ; ill. Szalma Edit ; [közread. a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2020. - 43 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-7283-44-4 kötött
mondóka - képeskönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3798066]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2020.
   Baranyai horvát népviseletek : bosnyákok = Baranjske hrvatske nošnje : bošnjaci = Croatian folk costumes of Baranya : Bosnian-Croats / [szerk. Szávai József] ; [fényképek Körtvélyesi László, Takács Róbert és Szávai József] ; [közread. a] Tanac Kulturális Egyesület ... - 2. bőv. kiad. - [Pécs] : Tanac Kult. Egyes., 2020. - 190 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-7861-8 kötött
néprajz - népviselet - magyarországi horvátok - bosnyákok - fényképalbum
391(=862)(439.127)(084.12)
[AN 3801773]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2020.
Bátky Zsigmond (1874-1939)
   Rábaközi hímzések / Bátky Zsigmond. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 11 p., 17 fol. : ill. ; 24 cm. - (Magyar népművészet, ISSN 1217-9833 ; 1.)
ISBN 978-615-6189-13-4 fűzött : 3000,- Ft
Rábaköz - magyar néprajz - népi díszítőművészet - hímzés
39(=945.11)(439Rábaköz) *** 746.3.031.4(439Rábaköz)
[AN 3800176]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2020.
   "Betekintettem a mennyországba" : példázatok és folklórszövegek hermeneutikája 2. / Bálint Péter, Bálint Zsuzsa szerk. - Hajdúböszörmény ; Debrecen : Didakt, 2019. - 197 p. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-77-2 fűzött
hermeneutika - mesekutatás - népi vallásosság - magyar néprajz
398.21.001 *** 398.3(=945.11) *** 801.73
[AN 3797517]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2020.
   Cicell néni meséi : mondák, hiedelemtörténetek, boszorkányhistóriák és anekdoták a Jászságból / [a szöveget gond. és szerk. Bathó Edit] ; [ill. Farkas Edit]. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2020. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 57.)
ISBN 978-963-7113-49-9 kötött
Jászság - magyar néprajz - népmese - népmonda
398.21(=945.11)(439Jászság) *** 398.22(=945.11)(439Jászság)
[AN 3797328]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2020.
Csúcs Sándor (1943-)
   Reguly Antal élete és műve / Csúcs Sándor ; [közread. a] Reguly Társaság. - Budapest : Reguly Társ., 2019. - 267 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-240.
ISBN 978-615-80229-3-4 fűzött
Reguly Antal (1819-1858)
Magyarország - etnográfus - nyelvész - 19. század
39.001(439)(092)Reguly_A. *** 80.001(439)(092)Reguly_A.
[AN 3797330]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2020.
   Disciplina in fabula : közelítések a meséhez / szerk. Lózsi Tamás, Pölcz Ádám. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 241 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. márc. 22-én "A mese interdiszciplináris megközelítései" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, német, francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-199-4 fűzött
mesekutatás - mesemondás - filológia - meseterápia
398.21.001(100) *** 82.085.2 *** 82.07 *** 615.851.82
[AN 3797916]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2020.
Haász Imre
   A boszorkányhit útja : genezis / írta Haász Imre. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Miskolcz : Stamberger Ny., 1925. - Bibliogr.: p. 67.
ISBN 978-615-6189-00-4 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - boszorkány - boszorkányper - hasonmás kiadás
398.47 *** 343.429(439) *** 094/099.07
[AN 3797754]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2020.
Jóni Ferenc (1899-1972)
   Jóni Ferenc meséi : válogatás Erdész Sándor gyűjtéséből : [szöveggyűjtemény] / szerk. Biczó Gábor. - Debrecen : Didakt, 2019. - 536 p. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 10.)
ISBN 978-615-5212-76-5 fűzött
Magyarország - cigányság - népmese
398.21(=914.99)(439)
[AN 3797518]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2020.
Katona Lajos (1862-1910)
   A népmesékről / Katona Lajos. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 86 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5797-99-6 fűzött : 1900,- Ft
mesekutatás - népmese
398.21.001 *** 398.21(=00)
[AN 3797753]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2020.
Leland, Charles G.
Aradia or The gospel of the witches (magyar)
   Aradia, avagy A boszorkányok evangéliuma / Charles G. Leland ; [ford. Nagy András Pál]. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-50-1 fűzött : 2500,- Ft
Itália
398.47(=50)
[AN 3800143]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2020.
Magyar Zoltán (1967-)
   Népmondák a Fekete-Körös völgyében / Magyar Zoltán. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2018. - 146, [8] p. : ill. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 74.)
Bibliogr.: p. 141-143. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-058-0 kötött
Fekete-Körös völgye - magyar néprajz - népmonda
398.22(=945.11)(498.4Körös-vidék)
[AN 3797448]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2020.
   Népi vallásosság és hitélet az Egri Egyházmegyében a 18-21. században : az Egri Érseki Látogatóközpontban 2017. május 11-én "Népi vallásosság és hitélet az Egri Egyházmegyében a 18-21. században" c. és a "Zsasskovzsky[!] 200" c. 2019. április 3-án megtartott konferenciák előadásai / szerk. Horváth István. - Eger : Érseki Vagyonkezelő Közp., 2020. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Egri érseki gyűjtemények kiadványai, ISSN 2630-8460 ; 2.)
A konferenciák szerkesztett, válogatott anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86719-9-8 fűzött
Egri Főegyházmegye
magyar néprajz - népi vallásosság - hitélet - katolikus egyház
398.3(=945.11)(439-03Egri_főegyházmegye)"17/20"
[AN 3797234]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2020.
Scholtz Róbert Gergely
   Bestiarium ciganorum : legendás roma lények enciklopédiája / Scholtz Róbert Gergely ; [közread. a] XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete. - Nyíregyháza : XXI. Századi Roma Nők Orsz. Egyes., 2020. - 160 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 140-143.
ISBN 978-615-00-7862-5 kötött
Magyarország - cigányság - folklór - mesebeli lény
398.4(=914.99)(439)
[AN 3797262]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2020.
Silaamaka (magyar)
   Szilamaka és Pullori : fulani eposz / elmondta Boûbacar Tinguidji ; lejegyezte, ford. és bev. Christiane Seydou ; ... ford. a francia változatból Biernaczky János, Kun Tibor és Biernaczky Szilárd. - [Budapest] : AKKP : ELTE BTK Tört. Int. ; Érd : Mundus Novus Kv., 2020. - 231 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Hagyományos kultúrák a modern Afrikában, ISSN 0237-8213 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9713-35-2 fűzött
néprajz - fulbék - eposz
398.224(=966.711)
[AN 3797325]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2020.
Szigeti Jenő (1936-2020)
   A népi vallásosság és kegyesség a 18. és 19. században : válogatott tanulmányok / Szigeti Jenő. - Budapest : M. Vallástud. Társ. : L'Harmattan, 2020. - 247 p. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-652-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - népi vallásosság - magyar néprajz - 18. század - 19. század
398.3(=945.11)(439)"17/18" *** 28(439)"17/18"
[AN 3797624]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2020.
   Vallási kultúra a Kárpát-medencében : előadások a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusán, Pécs, 2016. augusztus 22-27. / szerk. Peti Lehel és Tamás Ildikó. - [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz. ; [Budapest] : L'Harmattan : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány, 2020. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-561-5 fűzött : 3990,- Ft
Kárpát-medence - vallástörténet - népi vallásosság - magyar néprajz - művelődéstörténet
398.3(=945.11)(4-191) *** 398.3(=00)(4-191) *** 291(4-191) *** 930.85(4-191)
[AN 3797638]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2020.
   "Vallásos mese" : szöveggyűjtemény / szerk. Bálint Péter. - Debrecen : Didakt, 2019. - 644 p. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 11.)
borító- és gereinccím: "Vallásos mesék" : szöveggyűjtemény. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-83-3 fűzött
magyar néprajz - népi vallásosság - népmese
398.21(=945.11)
[AN 3797519]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2020.
   Végtelen sok vicc : és még több humor / [szerk. Szőke Csaba] ; [ford. Hajnal János]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 111 p. : ill., színes ; 12x17 cm
ISBN 978-963-487-086-9 fűzött
vicc
398.94
[AN 3797668]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10821 /2020.
   China and Hungary: 70 years of bilateral relations in a changing world / chief ed. Chen Xin, Ugrósdy Márton ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2019. - 387 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6124-00-5 fűzött
Magyarország - Kína - gazdasági együttműködés - külkapcsolat - 20. század - 21. század
327(439)"19/201" *** 327(510)"19/201" *** 339.9(439)"19/201" *** 339.9(510)"19/201"
[AN 3797703]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2020.
   Délvidéki magyar golgota, 1944-45 : tanulmánykötet a 75. évforduló alkalmából / [szerk. Bank Barbara, Cseresnyésné Kiss Magdolna] ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2020. - 229, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80348-9-0 fűzött
Délvidék - Jugoszlávia - határon túli magyarság - állami terror - népirtás - kisebbségi politika - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
323.282(497.11)"1944/1945" *** 323.12(=945.11)(497.11)"194" *** 323.15(=00)(497.1)"194/195"
[AN 3797948]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2020.
   Az Európai Unió politikai rendszere / szerk. Arató Krisztina és Koller Boglárka. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Lezárva: 2019. júl. 31. - Bibliogr.: p. 269-288.
ISBN 978-963-531-074-6 fűzött
Európai Unió - politikai rendszer
327.39(4-62)
[AN 3797771]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2020.
Markov, Georgi
Fenomenʺt Viktor Orban (magyar)
   Az Orbán-jelenség / Georgi Markov ; [ford. Tütünkov Jordán]. - Budapest : Kairosz, 2020. - 142, [17] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-514-055-8 fűzött : 3200,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - miniszterelnök - politikus - belpolitika - külpolitika - 20. század - 21. század
323(439)"19/201" *** 327(439)"19/201" *** 32(439)(092)Orbán_V.
[AN 3797722]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2020.
Micić, Milan
   Srbi optanti iz mađarske Kra�evini �ugoslaviǰi, 1921-1941 / Milan Micić ; [izd.] Srpski institut. - Budimpešta : Srpski inst., 2020. - 171 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 146-148.
ISBN 978-615-6131-01-0 kötött
Magyarország - Jugoszlávia - kivándorlás - szerbek - két világháború közötti időszak
325.25(=861)(439)"192/194" *** 325.14(497.1)"192/194"
[AN 3798133]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2020.
   Őszintén : a 2019-es önkormányzati választások tanulságai / szerk. Simon János ; [közread. a] ... Harsányi János Tudásközpont. - Budapest : CEPoliti : HJTK, 2020. - 263 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5771-18-7 fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - belpolitika - 21. század
323(439)"201" *** 324(439)"2019"
[AN 3797858]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2020.
Pavlovna, Osinceva Tatʹâna (1950-)
   O žizni Aleksandro-Nevskogo Prihoda Cela Šurala, 1937. god : gde perevypolnili Stalinskij plan likvidacii cerkvi = Surala, Alexander-Nyevszkij Egyházközösség életéről, 1937. év : ahol túlteljesítették a Sztálini egyházlikvidációs tervet / pisala Osinceva Tatʹâna Pavlovna ; perevodij Lukači Balint. - [Budapest] : [Lukácsi B.], 2020. - 186 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-8049-9 fűzött
Szovjetunió - egyházügy - állam és egyház viszonya - állami terror - orosz ortodox egyház - két világháború közötti időszak
323.285(47)"193" *** 322(47)"193" *** 281.93(47)"193"
[AN 3797740]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2020.
Pintér Márta
   Dialog Weltweit : felkészítőkönyv a nemzetközi kapcsolatok német szaknyelvi vizsgára : [B2, C1] / Pintér Márta, Polakovits Sarolta, Tefner Zoltán. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 231 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 2061-960X)
Az internetről letölthető anyagokkal. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-6046-03-1 fűzött : 4790,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - nemzetközi kapcsolat - példatár
327 *** 803.0(079.1)=945.11
[AN 3797744]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2020.
   Politológia : a politika világa a politikatudomány szemével / szerk. Pál Gábor. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 351 p. : ill. ; 24 cm. - (Scientia rerum politicarum, ISSN 2630-919X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-97-0 fűzött
politológia
32.001
[AN 3797772]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2020.
   A rendszerváltástól a korszakváltásig, 1989-2019 / [szerk. Hajdu F. András és Szeredi Péter] ; [közread. a] Friedrich Ebert Stiftung, Szociális Demokráciáért Intézet. - [Budapest] : Friedrich Ebert Stiftung : Szociális Demokráciáért Int., [2020]. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7717-8 kötött
Magyarország - politikatörténet - rendszerváltás - 21. század - politikus - interjú
32(439)(092)(047.53) *** 32(439)"198/201"
[AN 3797941]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2020.
Talabér Lászlóné
   "Nevét egy nemzet hordozta ajakán" : Széll Kálmán munkássága Szentgotthárd fejlődéséért / Talabér Lászlóné. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 96 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91-94.
ISBN 978-615-5847-83-7 fűzött : 2200,- Ft
Széll Kálmán (1843-1915)
Szentgotthárd - Magyarország - politikus - helytörténet - 19. század - 20. század
32(439)(092)Széll_K. *** 943.9-2Szentgotthárd
[AN 3798077]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2020.
   Vallás és politika : teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről / Fazakas Sándor, Kovács Krisztián szerk. - [Debrecen] : Debreceni Református Hittud. Egy. Szociáletikai Int., [2019]. - 190 p. ; 21 cm. - (Szociáletikai Intézet kiadványai, ISSN 1785-6027 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol, vagy német nyelven
ISBN 978-615-5853-21-0 fűzött
vallásszociológia - politikai filozófia - vallás és politika viszonya - művelődéstörténet
321.01 *** 261 *** 930.85
[AN 3797433]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10833 /2020.
   Afrika a globalizált világban : lehetőségek és kihívások / szerk. Marsai Viktor. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 302 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-99-4 kötött
Afrika - történelem - globalizáció - 21. század - politika
96"20" *** 339.9 *** 32(6)"20"
[AN 3797777]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2020.
   Amikor minden más lett : élet a nagy háború alatt és után = When everything has changed : everyday life during and after the Great War / [a kiállítás kurátora Kloska Tamás, Tömöri Szilvia, Sári Zsolt]. - Szentendre : Skanzen Kv. : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2020. - 173 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kiállítási katalógusok / Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ISSN 2062-4239 ; 11.)
A Szentendrén, 2020. jún. 4 - 2021. máj. 31. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 978-615-6044-76-1 fűzött
magyar történelem - hétköznapi élet - első világháború - kiállítási katalógus
943.9"191" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3797546]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2020.
Batár Zsolt Botond (1946-)
   Trianon bosszúja : Trianon trilógia 3 : [miért igazságtalan a trianoni (1920) és a párizsi (1947) békediktátum] / Batár Zsolt Botond ; [közread. a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület]. - Budapest : Teleki S. Kult. Egyes., 2020. - 256 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 248.
ISBN 978-615-81360-2-0 kötött : 3990,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - párizsi békeszerződések (1947)
943.9"192/194" *** 341.382"1920" *** 341.382"1946/1947"
[AN 3797449]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2020.
Bérczi Szaniszló (1950-)
   A beszéd eredete : a mássalhangzókban jelen lévő ősfogalmak születése : egy fizikus gondolatai a beszéd és a gondolkodás kialakulásáról, az ismeretek elrendezésének, és a fogalomalkotásnak a korai lépéseiről / Bérczi Szaniszló. - Budapest : Püski, 2020. - 115, [4] p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-272-6 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - magyarságkutatás - beszéd - fonetika
930.8(=945.11)(089.3) *** 801.4 *** 809.451.1-5(089.3)
[AN 3797547]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2020.
Book of Ancient Greece (magyar)
   Az ókori görögök : [mítoszok, háborúk, tudományok] / ford. Bodóné Hofecker Zsuzsanna. - Budapest : IQ Press, cop. 2019. - 159 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-81327-8-7 fűzött : 1990,- Ft
ókori Görögország - történelem - művelődéstörténet - ógörög vallás - görög mitológia - album
938 *** 930.85(38) *** 292.11
[AN 3797701]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2020.
Chang, Jung (1952-)
Wild swans (magyar)
   Vadhattyúk : Kína három lánya / Jung Chang ; [ford. Kalmár Éva ..., Révész Ágota ...]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 1994. - 623 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9914-0 kötött : 4999,- Ft
Kína - történelem - 20. század - memoár
951.0"19"(0:82-31)
[AN 3800031]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2020.
Cseh Viktor
   Mozaikok az emancipáció előzményeiről és hozadékairól Tokaj-Hegyalján és Miskolcon / Cseh Viktor ; [kiad. EMIH ...]. - Budapest : EMIH, 2018. - 30 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Tokaj-Hegyalja - Miskolc - Borsod vármegye - zsidóság - asszimiláció - helytörténet - 19. század - 20. század
943.913.4"18/193" *** 316.347(=924)(439Tokaj-Hegyalja)"18/193" *** 316.347(439-2Miskolc)"18/193"
[AN 3798240]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2020.
Csiffáry Gabriella (1958-)
   "Magyarázom a bizonyítványom..." : híres magyarok az iskolában / Csiffáry Gabriella. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2020, cop. 2017. - 478 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6445-3 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember - tanulás - iskolai bizonyítvány
930.85(439)(092) *** 371.322 *** 929(439)
[AN 3800123]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2020.
Deary, Terry
The groovy Greeks (magyar)
   Ütődött görögök / Terry Deary ; ill. Martin Brown ; [ford. Hegyesi Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - (Rrrettentő töri, ISSN 1419-2241)
ISBN 978-963-457-646-4 fűzött : 1999,- Ft
ókori Görögország - művelődéstörténet - humor - ifjúsági könyv
930.85(38)(0:82-7)(02.053.2)
[AN 3800210]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2020.
Deary, Terry
The rotten Romans (magyar)
   Rettegett rómaiak / Terry Deary ; ill. Martin Brown ; [ford. Hegyesi Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - (Rrrettentő töri, ISSN 1419-2241)
ISBN 978-963-457-647-1 fűzött : 1999,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - humor - ifjúsági könyv
930.85(37)(0:82-7)(02.053.2)
[AN 3800213]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2020.
Fejér György (1766-1851)
   A kazarokról / értekezik Fejér György. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 62, [1] p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Edelmann, 1851
ISBN 978-615-5797-97-2 fűzött : 1700,- Ft
kazárok - nemzettörténelem - hasonmás kiadás
930.85(=943.4) *** 094/099.07
[AN 3797756]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2020.
   Franciaország és Közép-Európa : tanulmányok / szerk. Gazdag Ferenc. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-75-8 fűzött
Franciaország - Közép-Európa - történelmi kapcsolat - külkapcsolat - 20. század - 21. század
940-11"19/20" *** 327(4-11)"19/20" *** 944"19/20" *** 327(44)"19/20"
[AN 3797775]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2020.
Grandpierre K. Endre (1916-2003)
   Tárih-i Üngürüsz : a magyarok ősgesztája / Grandpierre K. Endre, Grandpierre Atilla, Blaskovics József. - 3. kiad. - Budapest : Angyali Menedék, cop. 2020. - 515 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás török nyelven
ISBN 978-615-5647-33-8 kötött : 6990,- Ft
Maḥmūd Terdžümān (1510-1575). Tārīh-i Ungurus
magyar őstörténet - magyar történelem - török irodalom - krónika
930.8(=945.11) *** 894.35-94=945.11 *** 943.9".../14"(0:82-94)
[AN 3800489]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2020.
Hajdu Imre
   Száz éves történetek II / Hajdu Imre ; [kiad. Universitas az Emberért Alapítvány]. - Sárospatak : Universitas az Emberért Alapítvány, 2019. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2360-1 kötött
Sárospatak - művelődéstörténet
930.85(439-2Sárospatak)
[AN 3797272]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2020.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Tbiliszi magyar emlékei / Horváth Zoltán György, Gondos Béla. - Budapest : Romanika, 2020. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Romanika-kiskönyvtár, ISSN 2676-8054 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-54-2 fűzött : 500,- Ft
Grúzia - magyarságkutatás - művelődéstörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 930.85(479.22)
[AN 3797869]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2020.
Jeszenszky Géza (1941-)
   Az elveszett presztízs : Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britanniában, 1894-1918 / Jeszenszky Géza. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 504 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 471-491.
ISBN 978-615-6168-02-3 fűzött : 4400,- Ft
Nagy-Britannia - Magyarország - nemzetkép - magyar történelem - századforduló
943.9"189/191" *** 316.65(410)
[AN 3800633]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2020.
Jurík, Ľuboš (1947-)
Alexander Dubček (magyar)
   Egy évszázadnál hosszabb év : Alexander Dubček élettörténete / Ľuboš Jurík ; [... az utószót írta Bába Iván] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány ; [Martin] : Matica slovenská, 2019. - 759 p. ; 22 cm
Ford. Árgyelán Erzsébet és Pénzes Tímea
ISBN 978-615-5721-68-7 kötött : 3500,- Ft
Dubček, Alexander (1921-1992)
Csehszlovákia - szlovák irodalom - politikus - történelem - szocialista rendszer - 20. század - életrajzi regény - dokumentumregény
943.7(0:82-31) *** 32(437)(092)Dubček,_A.(0:82-31) *** 885.4-312.6=945.11
[AN 3797845]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2020.
Kapusi Krisztián (1975-)
   Milánó illatok : olasz tárgyú esszék és tanulmányok / Kapusi Krisztián. - Miskolc : Észak-Keleti Átjáró Egyes., 2020. - 115 p. : ill. ; 22 cm. - (Átjáró könyvek, ISSN 2732-0545 ; 2.)
Bibliogr.: p. 112-115.
ISBN 978-615-81150-6-3 fűzött
Miskolc - Olaszország - helytörténet - helyismeret - művelődéstörténet - magyar irodalom - esszé
943.9-2Miskolc *** 908.439-2Miskolc *** 930.85(45) *** 894.511-4
[AN 3797271]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2020.
Kempelen Béla (1874-1952)
   Családkönyv : nemes családok, polgári családok / Kempelen Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 178 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6189-16-5 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - családtörténet - hasonmás kiadás
929(439) *** 094/099.07
[AN 3800147]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2020.
   Kollaps, Neuordnung, Kontinuität : Gepiden nach dem Untergang des Hunnenreiches : Tagungsakten der Internationalen Konferenz an der Eötvös Loránd Universität, Budapest, 14-15. Dezember 2015 = Collapse, reorganization, continuity : Gepids after the fall of the Hun Empire : proceedings of the international conference at Eötvös Loránd University, Budapest, 14th-15th December 2015 / Hrsg. ... Tivadar Vida [et al.] ; [Orgs.] Institut für Archäologiewissenschaften Eötvös Loránd Universität [etc.]. - Budapest : Archaeolingua, 2019. - 809 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5766-28-2 kötött
Kárpát-medence - gepidák - őstörténet - népvándorlás - hunok területe - régészet - 5. század - 6. század - 7. század - konferencia-kiadvány
936.91"04/06" *** 904(363.15) *** 904(4-191) *** 936.315"04/06" *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3797967]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2020.
Kovács Zsolt
   XIV. Lajos és I. Lipót hatalmi versengése a Theatrum Europaeum tükrében : udvari reprezentáció, diplomácia, háborúk / Kovács Zsolt ; [közread. az] ... Uránia. - [Budapest] : L'Harmattan : Uránia, 2020. - 490 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 475-484.
ISBN 978-615-80949-7-9
ISBN 978-963-414-596-7 fűzött : 4990,- Ft
Lajos (Franciaország: király), XIV. (1638-1715)
Lipót (Magyarország: király), I. (1640-1705)
Európa - Franciaország - Habsburg Birodalom - történelem - külpolitika - udvari élet - uralkodó - művelődéstörténet - 17. század
930.85(4)"16" *** 394.012(4)"16" *** 327(4)"16" *** 944(092)Lajos,_XIV. *** 943.9(092)Lipót,_I.
[AN 3797614]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2020.
   Krisen und Lösungen vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs im pannonischen Raum : Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2014 : in Kőszeg 1. bis 4. Juli 2014. - Szombathely : Vas M. Önkormányzati Hiv., 2019. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf ; 44.)
Gerinccím: Mogersdorf 44. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7183-22-5 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - művelődéstörténet - történelem - 18. század - 19. század - századforduló
930.85(439)"17/19" *** 940-191"179/191"
[AN 3797416]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2020.
Mandics György (1943-)
   A kaukázusi magyarság a rováskrónika szerint : a rovás-krónika mint forrás: résztanulmányok 1. : RKFR 1. : előzetes közlemény / Mandics György. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 43 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80451-8-6)
Kaukázus - magyarságkutatás - rovásírás - történelem
930.8(=945.11)(089.3) *** 003.335.9(=945.11)(089.3) *** 947.9(089.3)
[AN 3798168]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2020.
Mandics György (1943-)
   A kaukázusi magyarság a rováskrónika szerint : a rovás-krónika mint forrás: résztanulmányok 1. : RKFR 1. : végleges forma / Mandics György. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 88-99.
ISBN 978-615-80451-8-6 fűzött : 2000,- Ft
Kaukázus - magyarságkutatás - rovásírás - történelem
930.8(=945.11)(089.3) *** 003.335.9(=945.11)(089.3) *** 947.9(089.3)
[AN 3798169]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2020.
Los misterios de la Segunda Guerra Mundial (magyar)
   A II. világháború rejtélyei / [ford. Babos Krisztina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 1.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-9615-0 kötött : 990,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - második világháború
930.9"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3798418]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2020.
   Monostorpályi : tanulmánykötet / [szerk.] Bodnár László. - [Eger] : Bodnár Geográfus Bt., 2020. - 399 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
borító- és gerinccím: Monostorpályi története. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87387-8-3 kötött
Monostorpályi - helytörténet
943.9-2Monostorpályi
[AN 3797307]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2020.
Nagy Attila (1987-)
   Miskolc eltitkolt dombja / Nagy Attila ; [kiad. Miskolciak az Avasért Alapítvány]. - Miskolc : Miskolciak az Avasért Alapítvány, 2020. - 158, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közrem. Zahuczky László. - Bibliogr.: p. 150-158.
ISBN 978-615-00-7238-8 fűzött
Avas (Miskolc) - helytörténet - helyismeret
943.9-2Miskolc *** 908.439-2Miskolc
[AN 3797231]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2020.
   A nagy háború emlékezete és hatása a vidéki kultúrára / szerk. Cseri Miklós, Kloska Tamás. - Szentendre : Skanzen : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2020. - 199 p. : ill. ; 23 cm. - (Skanzen könyvek, ISSN 2061-7461)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6044-75-4 fűzött
magyar történelem - társadalomtörténet - faluszociológia - hétköznapi élet - első világháború - két világháború közötti időszak
943.9"191" *** 316.32(439)"191/192" *** 316.334.55(439)"191/192"
[AN 3797558]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2020.
Ormos Mária (1930-2019)
   Padovától Trianonig, 1918-1920 / Ormos Mária. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 470, [1] p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Ormos Mária művei)
Bibliogr.: p. 447-459.
ISBN 978-963-09-9832-1 kötött : 3990,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - forradalmak kora
943.9"1918/1920" *** 341.382"1920"
[AN 3800361]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2020.
   Az örömtől a drámáig : az 1918-1920-as évek magyar és lengyel értelmezése : konferenciakötet / [szerk. Balázs István Miklós, Piotr Piętka, Virágh József] ; [közread. a] Lengyel Kutatóintézet és Múzeum ... - Budapest : Lengyel Kutatóint. és Múz., 2019. - 132 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2019. jún. 7-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81028-4-1 fűzött
Lengyelország - Kelet-Európa - Közép-Európa - történelem - magyar történelem - történelmi kapcsolat - történetírás - két világháború közötti időszak - 20. század
940-11"191/192" *** 930.1 *** 943.9"19" *** 943.8"19"
[AN 3797958]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2020.
   Piroska and the Pantokrator [elektronikus dok.] : dynastic memory, healing, and salvation in komnenian Constantinople / ed. by Marianne Sághy and Robert G. Ousterhout. - Szöveg (pdf : 65.7 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Dep. of Medieval Studies : CEU Press, 2019. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 19.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159765. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Ógörög nyelvű szövegrészekkel. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-295-7)
Eiréné (Bizánc: császárné), Szent (1088-1134)
Komnīnos-ház
Magyarország - Bizánci Birodalom - Konstantinápoly - történelem - külkapcsolat - uralkodócsalád - nő - kolostor - 11. század - 12. század - elektronikus dokumentum
949.502"11/12" *** 327(439)"11/12" *** 929.52(495.02)Komnīnos *** 929(495.02)Eiréné *** 726.7(495.02-2Konstantinápoly)
[AN 3792527]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2020.
Somos Zsuzsanna (1943-)
   Attila nagykirály, a négy világtáj ura és hunjai / Somos Zsuzsanna. - Budapest : Püski, 2020. - 294, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-288-7 fűzött
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
hunok - nemzettörténelem - uralkodó - 5. század - magyarságkutatás
936.91(092)Attila *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 936.91(089.3)
[AN 3797553]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2020.
   Svájc bécsi követének diplomáciai jelentései, 1918 [elektronikus dok.] = Political reports of the Swiss envoy in Vienna, 1918 / ford., jegyzetekkel ell. ... Gyarmati Enikő. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : Magánkiad., 2019. - (Svájc történetének forrásai ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159370. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A jelentések magyar nyelvű fordításai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4618-1
Európa - Ausztria - Svájc - történelem - diplomáciatörténet - diplomata - első világháború - forradalmak kora - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.6"1918"(093) *** 327(4)"1918"(093) *** 327(494)"1918"(093) *** 940"1918"(093)
[AN 3790840]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2020.
Szabó Gábor, V. (1969-)
Bronzkori kincsek Magyarországon (angol)
   Bronze Age treasures in Hungary : the quest for buried weapons, tools and jewellery / Gábor V. Szabó ; [... transl. Magdaléna Seleanu]. - Budapest : Archaeolingua : Research Centre for the Humanities, 2019. - 244 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Hereditas archaeologica Hungariae, ISSN 2498-6542 ; 3.)
Bibliogr.: p. 209-228.
ISBN 978-615-5766-25-1 fűzött
Magyarország - régészet - bronzkorszak - lelet
903(439)"637"
[AN 3797982]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2020.
Szabó Viktor (1978-)
   A kommunizmus bűvöletében : a Magyarországi Tanácsköztársaság propagandája / Szabó Viktor ; [közread. a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület. - [Budapest] : TIT Teleki L. Ismeretterjesztő Egyes., cop. 2019. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-229.
ISBN 978-615-00-6394-2 kötött
Magyarország - magyar történelem - politikai propaganda - kommunizmus - művelődéstörténet - Tanácsköztársaság
943.9"1919" *** 32.019.5(439)"1919" *** 329.15(439)"1919" *** 930.85(439)"1919" *** 323.23(439)"1919"
[AN 3798012]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2020.
   Szarvas város kitüntetettjei, 2015-2020 / [a bevezetőt írta és ... szerk. Tatai László] ; [kiad. Szarvas Város Önkormányzata]. - Szarvas : Önkormányzat, 2020. - 274 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9000-9 kötött
Szarvas (Békés megye) - híres ember - helyi társadalom - kitüntetés - életrajzi lexikon
929(439-2Szarvas):030 *** 06.068(439-2Szarvas)
[AN 3800260]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2020.
Szvák Gyula (1953-)
   "Mi, moszkoviták" : publicisztikák Oroszországról / Szvák Gyula. - Budapest : Gondolat, 2020. - 174 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-821-5 fűzött : 2500,- Ft
Oroszország - történelem - nemzetkép - oroszok - történelmi kapcsolat - magyar történelem - publicisztika
943.9(0:82-92) *** 947(0:82-92) *** 316.65(47)(0:82-92)
[AN 3797393]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2020.
Takó Gábor
   Kemestaródfa története és néphagyományai / Takó Gábor, Egyed Gyuláné, Egyed Gyula. Emberek és történetek / Egyed Gyula ; [kiad. a Miród-forrásért Egyesület]. - Kemestaródfa : Miród-forrásért Egyes., [2020]. - 308 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 978-615-81461-1-1 fűzött
Kemestaródfa - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Kemestaródfa *** 39(=945.11)(439-2Kemestaródfa)
[AN 3797336]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2020.
Urbán Aladár (1929-2019)
   A törvényesített forradalomtól az önvédelmi háborúkig : válogatás Urbán Aladár írásaiból / [szerk. ... Hermann Róbert]. - Budapest : Line Design, 2020. - 312 p. : ill. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-015-6 fűzött : 3400,- Ft
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849"
[AN 3797450]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2020.
   Világhódító birodalmak : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2020]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-86-4 kötött
világtörténelem - hadtörténet - gyermekkönyv
930.9(02.053.2) *** 355.48(100)(02.053.2)
[AN 3797258]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10873 /2020.
101 places to visit before you die (magyar)
   101 csoda : a legszebb helyek a földön / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, cop. 2019. - 141 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-963-86101-9-5 fűzött : 1990,- Ft
helyismeret
908.100
[AN 3797704]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2020.
Balázs Judit (1943-)
   A világ egy országban : rendhagyó útikönyv Dél-Afrikáról / Balázs Judit. - Sopron : Soproni Egy. K., 2020. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-334-356-2 fűzött
Dél-Afrika - helyismeret - memoár
908.680(0:82-94)
[AN 3797265]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2020.
Demeter Gábor (1980-)
   Fantomhatárok nyomában a posztszovjet térségben : a regionális egyenlőtlenségek történelmi gyökerei és kapcsolata a mai konfliktuszónákkal, 1897-2010 / Demeter Gábor, Bottlik Zsolt, Karácsonyi Dávid. - Budapest : [MTA BTK], 2019. - 91 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Történeti térinformatikai tanulmányok, ISSN 2560-2276 ; 10.)
Bibliogr.: p. 88-91.
ISBN 978-963-416-193-6 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - politikai földrajz - területi egyenlőtlenség
911.3(4-11) *** 332.14(4-11)(091)
[AN 3797348]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2020.
Hetz, Siegfried
Salzburger Land (magyar)
   Salzburg és környéke : Salzkammergut, Salzburg / [szerző Siegfried Hetz] ; [átd. Gabriela Paumgartner-Eccli, Monika Rattey]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2020, cop. 2016. - 156 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kovács Edit
ISBN 978-963-13-6402-6 fűzött : 2490,- Ft
Salzburg - Salzburg (környék) - útikönyv
914.368(036) *** 914.36-2Salzburg(036)
[AN 3800084]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2020.
   Kunadacs : falukönyv / kiad. Kunadacs Község Önkormányzata. - [Kunadacs] : Önkormányzat, 2019. - 118 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-615-00-6378-2 kötött
Kunadacs - helyismeret
908.439-2Kunadacs
[AN 3798317]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2020.
Radányi Judit
   Kilián-dél, a mi kis falunk / Radányi Judit. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2020. - 39 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 22.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - hétköznapi élet - Kádár-korszak - memoár
908.439-2Miskolc"196/197"(0:82-94)
[AN 3797252]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2020.
   Romantikus Magyarország / szerk. Vida Péter. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2020. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-520-033-7 kötött : 2299,- Ft
Magyarország - helyismeret - album
908.439(084.1)
[AN 3797688]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10880 /2020.
Adorján István
   Through the Soviet iron curtain of the hill wood [elektronikus dok.] : my fourth illegal fleeing attempt from the Romanian communist state : memoirs novel / István Adorján. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [S.l.] : StreetLib, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160223. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7184-8
Románia - tiltott határátlépés - 1980-as évek - memoár - elektronikus dokumentum
343.343.6(498)"198"(0:82-94)
[AN 3794545]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2020.
Blaskó Béla (1950-)
   Magyar büntetőjog : általános rész : tankönyv / Blaskó Béla. - 8. átd., bőv. kiad. - Budapest ; Debrecen : Rejtjel, 2020. - 668 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 661-668.
ISBN 978-615-5737-07-7 kötött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 3800128]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2020.
Ferencz Jácint
   Jogalkotás a munkaviszonyok szolgálatában : a munkajogi szabályozás gazdasági és társadalmi kihívásai / Ferencz Jácint ; [közread. a Széchenyi Egyetem]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2019]. - 168 p. : ill., színes ; 25 cm
Lezárva: 2018. aug. 31. - Bibliogr.: p. 139-156.
ISBN 978-615-5776-39-7 kötött
Magyarország - munkajog - jogalkotás
349.2(439) *** 340.134
[AN 3798053]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2020.
   Formularium ecclesiae Strigoniensis / edendo operi praefuerunt Petrus Erdő, Cornelius Szovák, Petrus Tusor ; coadiuvantibus Gabriele Sarbak, Theresia Horváth, Adamo Porubszky. - Budapest : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop. : Gondolat, 2018. - LXXXIV, 880 p., [7] t. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 1., ISSN 2064-8375 ; 4.)
Váltakozva magyar, latin és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 797-805.
ISBN 978-963-508-882-9 fűzött
Magyarország - egyházi törvényszék - egyházjog - iratminta - 16. század
348.58(439)"15"(083.7) *** 262.9(439)"15"(083.7)
[AN 3798131]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2020.
   A hazai közigazgatási hatósági eljárási jog karakterisztikája / Boros Anita, Patyi András szerk. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 526 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Lezárva: 2018. aug. 15. - Bibliogr.: p. 481-505.
ISBN 978-963-531-107-1 kötött
Magyarország - közigazgatási eljárás - eljárásjog
342.924(439)
[AN 3797785]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2020.
Horváth E. Írisz
   Közigazgatási perjog / Horváth E. Írisz, Lapsánszky András, Wopera Zsuzsa. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 446 p. ; 20 cm. - (Institutiones administrationis ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-83-3 fűzött
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási jog
342.9(439) *** 347.9(439)
[AN 3797780]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2020.
   Infokommunikációs jog / szerk. Czékmann Zsolt. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 351 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Lezárva: 2017. dec. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-60-4 fűzött
Magyarország - infokommunikációs jog - közigazgatás - elektronikus ügyintézés
34:791.9.096/.097(439) *** 681.3.004.14 *** 35.077(439)
[AN 3797778]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2020.
   Kibervédelem a bűnügyi tudományokban / szerk. Kiss Tibor. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 170 p. : ill., részben színes ; 25 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 163-170.
ISBN 978-963-531-029-6 kötött
kriminalisztika - internet - hacker
343.98 *** 681.3.004.14
[AN 3797748]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2020.
Lapsánszky András (1974-)
   A közszolgáltatások közigazgatás-tudományi alapjai : a piaci közszolgáltatások szervezése és igazgatása / Lapsánszky András. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 351 p. ; 20 cm. - (Institutiones administrationis ; 4.)
Bibliogr.: p. 303-330.
ISBN 978-615-6020-89-5 fűzött
közigazgatás - közszolgáltatás
351
[AN 3797776]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2020.
Lőkkös János
   Trianonról a 100. évfordulón / Lőkkös János. - Budapest : Püski, 2020. - 309, [3] p., [12] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 305-309.
ISBN 978-963-302-283-2 kötött
trianoni békeszerződés - magyar történelem - történelmi forrás - vitairat
341.382"1920" *** 943.9(093)
[AN 3797548]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2020.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (angol)
   The Hungarian Holy Crown / [auth. Orsolya Moravetz] ; [transl. Adrian Hart, Krisztina Sarkady]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2020. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (The Kossuth Square booklets, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-615-5674-01-3 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3800357]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2020.
Moravetz Orsolya
A magyar Szent Korona (szlovák)
   Uhorská Svätá Koruna / [aut. textu Orsolya Moravetz]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2020. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Edícia Brožúry Hlavného námestia národa, ISSN 2631-0449)
ISBN 978-615-5674-89-1 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3800350]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2020.
Nagy Noémi (1986-)
   A hatalom nyelve - a nyelv hatalma : nyelvi jog és nyelvpolitika Európa történetében / Nagy Noémi. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 251 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Dissertationes doctorales, ISSN 2676-9476)
Bibliogr.: p. 217-251.
ISBN 978-963-531-052-4 fűzött
Európa - nyelvpolitika - nyelvhasználat - nemzetiségi politika - jogi szabályozás - történeti feldolgozás
342.725(4)(091) *** 323.1(=00)(4)(091)
[AN 3797787]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2020.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (34.). Állam- és Jogtudományi Szekció (2019) (Budapest)
   A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói / [szerk. Varga Ádám] ; [rend., közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara]. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2019. - 369 p. : ill., színes ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. ápr. 10-12. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-356-7 fűzött
jogtudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
34 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3798078]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2020.
   Rendészettudományi szaklexikon / főszerk. Boda József. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 690 p. ; 25 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 629-640.
ISBN 978-963-531-100-2 kötött
rendészet - szaklexikon
351.74:030
[AN 3797749]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2020.
Szilovics Csaba
   Pénzügyi jog / Szilovics Csaba. - Pécs : Inter-szféra Kft., 2020. - 374 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 367-374.
ISBN 978-615-00-8056-7 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - pénzügy
34:336(439) *** 336(439)
[AN 3798185]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2020.
   Történelmi és emlékező konferencia a Szent Korona hazahozatalának 40. évfordulója alkalmából : konferenciakötet / [közread. a] Magyarországi Baptista Egyház. - Budapest : Mo. Baptista Egyh., 2020. - 100, [1] p. : ill., színes ; 15x21 cm
A konferenciát Budapesten, 2018. nov. 22-én tartották. - Borítócím: Történelem és emlékezet : a Szent Korona hazahozatalának 40. évfordulója. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7817-5 fűzött
koronázási jelvény - magyar történelem - konferencia-kiadvány
342.519.8(439) *** 943.9 *** 739.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3797720]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10897 /2020.
Földváry László (1880-1918)
   Földváry László első világháborús hadinaplója / szerk. és a jegyzeteket írta Barta Róbert és Takács Bálint ; [kiad. a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete]. - Debrecen : DE Tört. Int., 2020. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-490-194-5 kötött
Magyarország - katona - hadtörténet - első világháború - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3797467]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2020.
   Görgei Artúr, "a tiprott hős" : válogatás a 2016. és 2018. évi Görgei-konferenciák előadásaiból / [... szerk. Balogh Ádám, Bobay István és Hermann Róbert]. - Budapest : Line Design, 2020. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-016-3 fűzött : 3400,- Ft
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - katonatiszt - hadvezér - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355(439)(092)Görgey_A. *** 943.9"1848/1849"
[AN 3797451]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2020.
   Hadtudományi lexikon / főszerk. Krajnc Zoltán. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 1199 p. ; 25 cm
keretcím: Pro patria ad mortem
ISBN 978-963-531-101-9 kötött
hadtudomány - szaklexikon
355:030 *** 623:030
[AN 3797782]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2020.
Havas Rezső (1910-1982)
   A Kárpátoktól az Alpokig : egy légvédelmi tüzér főhadnagy napója, 1944-1945 / Havas Rezső ; sajtó alá rend., a bevezetést és a jegyzeteket írta Illésfalvi Péter és Molnár András ; [a térképeket rajz. Nagy Béla] ; [közread.] Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2020. - 180 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 978-615-00-7842-7 fűzött
Magyarország - hadtörténet - légelhárító tüzérség - katonatiszt - második világháború - napló
355.48(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 358.116(439)"1944/1945"(00:82-94)
[AN 3797819]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2020.
Hermann Róbert (1963-)
   A 47. honvédzászlóalj története, 1848-1849 / Hermann Róbert, Bona Gábor, Molnár András ; [a térképeket rajz. Nagy Béla] ; [közread.] Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2020. - 334, [2] p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 319-329.
ISBN 978-615-6177-00-1 kötött
Magyarország. Honvédség. 47. Honvédzászlóalj
Magyarország - Zala megye - hadtörténet - katonai egység története - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.486(439.121)"1848/1849"(093) *** 355.48(439)"1848/1849"(093)
[AN 3797798]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2020.
Kovács László (1957-)
   Maroknyi muníció : újabb huszonöt golyós vadászlőszer / Kovács László. - [Budapest] : ProNatura, 2020. - 291 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 284-289.
ISBN 978-615-5977-00-8 fűzött
lőszer - vadászat
623.45 *** 639.1
[AN 3797970]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2020.
   A magyar nemzet aranykönyve, 1914-1918 / József főherceg ..., Szurmai Sándor ... előszavával. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2019]. - 288 p. : ill. ; 29 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Csarni J. és Tsa Könyvny., 1921
ISBN 978-615-5797-64-4 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - katona - kitüntetés - első világháború - hasonmás kiadás
355(439)"1914/1918"(092) *** 355.134.22(439)"1914/1918" *** 094/099.07
[AN 3797730]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2020.
   Magyarok a lengyel légiókban, 1914-1918 : források és iratok a lengyel légiók soraiban az I. világháborúban harcoló magyar önkéntes fiatalok történetéhez / vál., feldolg., ford., bevezetővel ell. Varga E. László. - Budapest : Lengyel Kutint. és Múz., 2018. - 292 p. : ill. ; 24 cm. - (Lengyel Kutatóintézet és Múzeum könyvtára, ISSN 2631-0872 ; 3.)
Bibliogr.: p. 286-291.
ISBN 978-615-81028-1-0 fűzött
Lengyelország - hadtörténet - első világháború - önkéntes - magyarság - történelmi forrás
355.48(438)"1914/1918"(093) *** 355(=945.11)(438)"1914/1918"
[AN 3798140]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2020.
Mészáros Bence
   Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben / Mészáros Bence. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 142, [5] p. : ill. ; 20 cm
Lezárva: 2018. márc. 15. - Bibliogr.: p. 133-139. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-531-027-2 kötött
Magyarország - bűnüldöző szervezet - nyomozás - hírszerzés
355.40 *** 343.132(439) *** 343.985 *** 351.74(439)
[AN 3797783]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2020.
Sőregi János (1892-1982)
   Besorozzák a legényeket katonává : cigány katonaemlékek Sőregi János harctéri naplójából / [szerk. és az előszót írta] Scholtz Róbert Gergely ; [kiad. A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány]. - Cigánd : A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány, 2020. - 96 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 84-86.
ISBN 978-615-00-7914-1 kötött
Magyarország - első világháború - magyarországi cigányok - katona - napló
355.48(439)(=914.99)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3797244]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10907 /2020.
Deubner-Böhme, Miriam (1972-)
Coaching mit Ressourcenaktivierung (magyar)
   Erőforrások aktiválása a coachingban : útmutató coachok, tanácsadók és trénerek számára / Miriam Deubner-Böhme, Uta Deppe-Schmitz ; [ford. Kenyeres Ágnes]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2020. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-615-6167-00-2 fűzött : 4900,- Ft
coaching - önismeret - személyiségfejlesztés - példatár
659.2(076) *** 159.923.2(076) *** 613.865(076)
[AN 3797447]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2020.
Molnár Judit
   Biztos kézzel : a változásmenedzsment szemlélete és eszköztára / [Molnár Judit, Nikitscher Péter, Szabó Veronika]. - Budapest : Raabe Klett, cop. 2020. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
QR-kóddal. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6079-56-5 fűzött
vállalatirányítás - szervezeti változás - változásmenedzsment
65.012.4 *** 658.1.016.7 *** 65.014
[AN 3797935]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10909 /2020.
   16+1 cooperation and China-EU relationship / ed. in chief Chen Xin ; ed. He Zhigao ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2018. - [2], 217 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81063-2-0 fűzött
Kína - Európai Unió - gazdasági együttműködés - 21. század
338.2(510)"20" *** 338.2(4-62)"20"
[AN 3797713]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2020.
Baranovszky György (1968-)
   A fogyasztóvédelmi békéltetés fejlődése Magyarországon / Baranovszky György, Kóródy Dávid. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 153 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6983-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - fogyasztóvédelem - peren kívüli eljárás - mediáció - jogharmonizáció
366.5(439) *** 347.919.1(439) *** 347.925(439) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3797808]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2020.
Czöndör Szabolcs
   Elektronikus számla és online számla / [szerző Czöndör Szabolcs]. - Budapest : Saldo, 2020. - 103 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
ISBN 978-963-638-587-3 fűzött
Magyarország - adóügy - internet - számla - útmutató
657.4(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 681.3.004.14
[AN 3797763]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2020.
Fucskár Ágnes
Hungarikumok könyve (angol)
   The book of Hungarikums : [Hungary's treasures] / Ágnes Fucskár, József Attila Fucskár ; [... transl. Rita Mallász]. - 2. expanded ed. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2017. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2020. jún. 30. - Bibliogr.: p. [192].
ISBN 978-963-447-827-0 kötött
Magyarország - termék - művelődéstörténet - természeti környezet
658.62(439) *** 930.85(439) *** 502(439)
[AN 3800425]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2020.
Fucskár Ágnes
   Hungarikumok könyve : [Magyarország kincsei] / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - 2. bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2017. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2020. jún. 30. - Bibliogr.: p. [192].
ISBN 978-963-447-826-3 kötött
Magyarország - termék - művelődéstörténet - természeti környezet
658.62(439) *** 930.85(439) *** 502(439)
[AN 3800424]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2020.
   How CEE countries perceive the belt and road initiative and China-CEEC cooperation / chief ed. Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2019. - 145 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81063-4-4 fűzött
Kína - Közép-Európa - gazdasági kapcsolat
339.5(4-11) *** 339.5(510)
[AN 3797706]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2020.
   How Serbia perceives the belt and road initiative and China-CEEC cooperation / ed. by Chen Xin, Ivona Ladjevac and He Zhigao ; publ. China-CEE Institute ..., Institute of International Politics and Economics. - Budapest : China-CEE Inst. ; Belgrade : Inst. of Intern. Politics and Economics, 2019. - 134 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81063-6-8 fűzött
Szerbia - Kína - gazdasági kapcsolat - külkapcsolat
339.5(497.11) *** 339.5(510) *** 327(497.1) *** 327(510)
[AN 3797709]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2020.
   How Slovakia perceives the belt and road initiative and China-CEEC cooperation / chief ed. Chen Xin ; ed. Junchi Ma, Katarína Borocková ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2019. - [2], 152 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81063-0-6 fűzött
Szlovákia - Közép-Európa - Kína - gazdasági kapcsolat - közvélemény
339.5(437.6) *** 339.5(510) *** 339.5(4-11) *** 316.653(437.6)
[AN 3797700]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2020.
International Winter Conference of Economics PhD Students and Researchers (5.) (2019) (Gödöllő)
   V. International Winter Conference of Economics PhD Students and Researchers [elektronikus dok.] : 22th February, 2019, Szent István University, Gödöllő : conference proceedings / eds. Bálint Horváth, Zsombor Kápolnai, Péter Földi ; org., publ. by the Association of PhD and DLA Students. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - [Budapest] : DOSZ ; Gödöllő : SZIU, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160214. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-844-1
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3794553]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2020.
Jelinek Csaba (1987-)
   A bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon / Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna. - Budapest : Periféria Közpolitikai és Kutközp., 2020. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Periféria tanulmányok, ISSN 2677-1233 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7739-0 fűzött
Magyarország - bérlakás - lakáspiac - lakásszövetkezet - 21. század
332.834.855(439)"20" *** 332.871.3 *** 365
[AN 3797816]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2020.
Jelinek Csaba (1987-)
   A bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon [elektronikus dok.] / Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Budapest : Periféria Közpolitikai és Kutközp., 2020. - (Periféria tanulmányok, ISSN 2732-0758 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160239. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7740-6
Magyarország - bérlakás - lakáspiac - lakásszövetkezet - 21. század - elektronikus dokumentum
332.834.855(439)"20" *** 332.871.3 *** 365
[AN 3794767]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2020.
Máriás Attila
   Munkaidőkeret kalauz 2.0 : segédlet a munkaidőkerettel kapcsolatos szabályok gyakorlati alkalmazásához / Máriás Attila. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Munkaügyi Akadémia Bt., 2020. - 354 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Lezárva: 2019. dec. 23. - Bibliogr.: p. 347-350.
ISBN 978-615-00-7196-1 fűzött
Magyarország - munkaidő - munkajog - jogi szabályozás - útmutató
331.31(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 3797955]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2020.
   Minden, ami munka / [rajz. Adam Allori] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Kis felfedezők, ISSN 2630-9661)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-483-150-1 kötött : 3490,- Ft
foglalkozás - gyermekkönyv
331.54(02.053.2)
[AN 3798156]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2020.
   A számvitel alapjai : példatár és munkafüzet / Becsei [et al.]. - 7. jav. kiad. - Budapest : Saldo, 2019. - 396 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-576-7 fűzött : 4500,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
658.7(075.8)(076)
[AN 3800408]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2020.
   Szolgáltatás- és folyamatmenedzsment a közigazgatásban / szerk. Vastag Gyula. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Lezárva: 2017. dec. - Bibliogr.: p. 147-156.
ISBN 978-963-531-040-1 fűzött
Magyarország - közigazgatás - szolgáltatásmenedzsment - esettanulmány
658.64 *** 35.077(100) *** 35.077(439)
[AN 3797786]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10924 /2020.
Bródy Luca Sára (1986-)
   A háztartások eladósodása Magyarországon / Bródy Luca Sára, Pósfai Zsuzsanna. - Budapest : Periféria Közpolitikai és Kutközp., 2020. - 53 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Periféria tanulmányok, ISSN 2677-1233 ; 2.)
Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 978-615-00-7741-3 fűzött
Magyarország - eladósodás - lakásviszonyok - 21. század
364.22(439)"201" *** 365(439)"201"
[AN 3797817]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2020.
Bródy Luca Sára (1986-)
   A háztartások eladósodása Magyarországon [elektronikus dok.] / Bródy Luca Sára, Pósfai Zsuzsanna. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : Periféria Közpolitikai és Kutközp., 2020. - (Periféria tanulmányok, ISSN 2732-0758 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160241. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7742-0
Magyarország - eladósodás - lakásviszonyok - 21. század - elektronikus dokumentum
364.22(439)"201" *** 365(439)"201"
[AN 3794780]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2020.
Bródy Luca Sára (1986-)
   Household debt on the peripheries of Europe: new constellations since 2008 / Luca Sára Bródy, Zsuzsanna Pósfai. - Budapest : Periféria Policy and Research Center, 2020. - 81 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Periféria working papers, ISSN 2677-1233 ; 3.)
Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN 978-615-00-8222-6 fűzött
Európa - eladósodás - lakásviszonyok - összehasonlító módszer - 21. század
365(4)"200/201" *** 364.22(4)"200/201"
[AN 3797818]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2020.
Bródy Luca Sára (1986-)
   Household debt on the peripheries of Europe: new constellations since 2008 [elektronikus dok.] / Luca Sára Bródy, Zsuzsanna Pósfai. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : Periféria Policy and Research Center, 2020. - (Periféria working papers, ISSN 2732-0758 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161082. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8223-3
Európa - eladósodás - lakásviszonyok - összehasonlító módszer - 21. század - elektronikus dokumentum
365(4)"200/201" *** 364.22(4)"200/201"
[AN 3800228]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2020.
Czenczer Orsolya (1981-)
   A büntetés-végrehajtási reintegrációs munka jogi és biztonsági vonatkozásai / Czenczer Orsolya, Sztodola Tibor. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 182 p. ; 24 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 179.
ISBN 978-963-531-036-4 fűzött
Magyarország - elítélt - társadalmi integráció - börtön - nevelés - jogi szabályozás
364.65-058.56(439)(094) *** 343.825(439)(094)
[AN 3797750]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2020.
Kaló Zsuzsa (1980-)
   Bevezetés a szerhasználó nők világába / Kaló Zsuzsa. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2020. - 166 p. : ill. ; 23 cm. - (Rendszertan, ISSN 2630-9963)
Bibliogr.: p. 135-159.
ISBN 978-963-414-565-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - nő - 21. század
364.272-055.2 *** 613.83-055.2(439)"20"
[AN 3797619]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2020.
   Magyarországi hadigondozás az első világháborútól az 1989. évi rendszerváltást követő fordulatig : tanulmánykötet / [közread. a] Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Szövetsége. - [Budapest] : Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Orsz. Szövets., [2020]. - 81 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - hadigondozás - történeti feldolgozás
369.251.9(439)(091)
[AN 3798301]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2020.
Téglási András (1982-)
   A szociális jogok alkotmányos védelme, különös tekintettel a szociális biztonság alapjogi védelmére / Téglási András. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 391, [1] p. ; 25 cm
Lezárva: 2018. jún. 1. - Bibliogr.: p. 367-[391].
ISBN 978-963-531-104-0 kötött
szociális jog - szociális biztonság - alkotmányjog
364.016(100) *** 342.565.2
[AN 3797747]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10932 /2020.
   90 év a szakoktatás szolgálatában Kecskeméten / [... szerk. ... Halupa-Tiba Gabriella, Juhász István] ; [közread. a] Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola. - Kecskemét : Kocsis P. Mezőgazd. és Környezetvédelmi Szakgimn. és Szakközépisk., [2019]. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Évkönyv, 1929-2019
Fűzött
Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola (Kecskemét)
Kecskemét - szakgimnázium - szakközépiskola
373.54(439-2Kecskemét) *** 373.6(439-2Kecskemét)
[AN 3798362]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2020.
Barna Erika, W. (1951-)
   A lélek immuncseppjei - sorserők : dr. Béres József és dr. Gáspár László személyiségrajza / W. Barna Erika ; [kiad. CEREG Grafológiai Akadémia]. - [Budapest] : CEREG Grafológiai Akad., cop. 2020. - 117 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81470-1-9 fűzött
Béres József (1920-2006)
Gáspár László (1937-1998)
Magyarország - tudós - feltaláló - pedagógus - grafológia - 20. század - 21. század
37(439)(092)Gáspár_L. *** 001(439)(092)Béres_J. *** 159.925.6
[AN 3797576]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2020.
Berta Tibor (1953-)
   A szegedi zsidó elemi népiskola története (1844-1948) és tanítói életrajzok / Berta Tibor. - Szeged : Szegedi Zsidó Hitközség Dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára, 2019. - 85 p. ; 21 cm. - (Szegedi judaisztikai közlemények, ISSN 2559-8759 ; 10.)
Bibliogr.: p. 83-85.
ISBN 978-615-80620-9-1 fűzött
Szegedi Izraelita Általános Iskola
Szeged - Magyarország - iskolatörténet - általános iskola - egyházi iskola - zsidóság - pedagógus - 19. század - 20. század - életrajzgyűjtemény
373.3(439-2Szeged)(=924)(091) *** 37(439)(=924)(092)"184/194":030
[AN 3798114]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2020.
   Clicked : culture, language, inclusion, competencies, knowledge, education : diverse approaches and national perspectives in the field of primary and pre-primary education / ed. by Réka Kissné Zsámboki. - Sopron : Univ. Press Univ. of Sopron, 2020. - 110 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-355-5 fűzött
oktatásügy - óvodai nevelés - alapfokú oktatás - tantárgy-pedagógia - esettanulmány
37.014 *** 372.3 *** 372.4 *** 371.3
[AN 3797832]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2020.
   Cselekedeteink tükre avagy Mi mindennel foglalkozunk a Kecskeméti Református Gimnáziumban / [főszerk. Bovier Hajnalka]. - Kecskemét : Kecskeméti Református Gimn., 2020. - 289, [5] p. : ill., részben színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-00-7663-8 fűzött
Kecskeméti Református Gimnázium
Kecskemét - egyházi iskola - gimnázium
373.54(439-2Kecskemét)
[AN 3798271]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2020.
   A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 1957-ben érettségizett legendás IV.A osztályának története : a diákok által rajzolt karikatúrákkal és képgalériával illusztrálva / [szerk. Szentirmay Zoltán]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., [2020]. - 99 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-00-7559-4 kötött : 2990,- Ft
Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen)
Debrecen - gimnázium - 1950-es évek - diákélet - memoár - album
373.54(439-2Debrecen)"195"(0:82-94) *** 371.8(439-2Debrecen)"195"
[AN 3798484]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2020.
   Értékek, döntések, tudás / szerk. Juhász Péter, Wimmer Ágnes. - Budapest : BCE, cop. 2019. - 152 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgáz diáktudós, ISSN 2063-7667)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-822-0 fűzött
szociálpszichológia - döntés - tudományos diákkör
378.184 *** 159.947.2 *** 316.6
[AN 3797496]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2020.
   Évnyitótól évzáróig : beszédírás és mintaszövegek iskolaigazgatóknak. - Budapest : Raabe, cop. 2020. - 100 p. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
QR-kóddal
ISBN 978-615-6079-46-6 fűzött
fogalmazástechnika - vezető alkalmazott - közoktatás - előadóbeszéd
371.11 *** 82.085
[AN 3797911]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2020.
Finkey Ferenc (1870-1949)
   A sárospataki református jogakadémia története, 1793-1923 / Finkey Ferenc ; szerk. Szathmáry Béla ; [közread. a] Sárospataki Református Kollégium. - Sárospatak : Sárospataki Református Kollégium : [Hernád], 2019. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5787-12-6 fűzött
Sárospatak - oktatástörténet - jogászképzés - egyházi iskola - 18. század - 19. század - 20. század
378.634(439-2Sárospatak)"17/19"
[AN 3797488]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2020.
   "...hajtás sarjad gyökeréből." (Iz 11,1) : hatvan éves a soproni felsőfokú óvodapedagógus-képzés / szerk. Patyi Gábor ; [közread. a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2020. - 116 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-359-3 fűzött
Sopron - óvodapedagógia - pedagógusképzés - egyetem - történeti feldolgozás
372.3 *** 378.637(439-2Sopron)(091)
[AN 3797833]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2020.
   Hátránykompenzációs kiadvány / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - [Budapest] : Forstag Kft., 2019. - 125 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Családi nevelés. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6054-07-4 fűzött
családi nevelés - iskolai nevelés - gyermeklélektan - hátrányos helyzetű - módszertan
37.018.1 *** 37.018.2 *** 159.922.7 *** 376.6 *** 371.3
[AN 3797266]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2020.
Hudecz Annamária
   Motiváció és munkaerő-megtartás : hogyan látja egy HR-szakértő a közoktatást? / Hudecz Annamária. - Budapest : Raabe Klett, cop. 2020. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
QR-kóddal. - Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-615-6079-48-0 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - közoktatás
37.014 *** 658.3
[AN 3797910]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2020.
Jenei Andrea
   A diagnosztizálás : magatartási problémák / Jenei Andrea, Metzger Balázs. - Budapest : Raabe Klett, 2020. - 98 p. : ill. ; 21 cm. - (Atipikus gyermek az osztályban, ISSN 2732-0723)
ISBN 978-615-6079-41-1 fűzött
gyógypedagógia - nehezen kezelhető gyermek - alternatív nevelés - módszertan - óravázlat - tanári segédkönyv
371.4(072) *** 371.3(072) *** 371.214(072) *** 376.5(072)
[AN 3797995]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2020.
    gyakorlat gyűjtemény / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - [Budapest] : Forstag Kft., 2019. - 127 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Családi nevelés. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6054-06-7 fűzött
családi nevelés - óvodai nevelés - gyermeklélektan - módszertan
372.3 *** 371.3 *** 37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3797267]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2020.
   Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola jubileumi évkönyve : a 35. tanév alkalmából, 2013-2018 / [... szerk. ... Gyergyádesz Lászlóné]. - Kecskemét : Kecskeméti Corvin Mátyás Ált. Isk., 2018. - 220 p. : ill. ; 21 cm
Főcím a borítófedélről
Fűzött
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola
Kecskemét - általános iskola
373.3(439-2Kecskemét)
[AN 3798360]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2020.
   Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógia Kara által szervezett EECERA 2018 Konferencia = Early childhood education, families and communities / szerk. Pálfi Sándor ... - [Debrecen] : Didakt K., 2019. - 148 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-51-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
óvodai nevelés - családi nevelés - konferencia-kiadvány
37.018.1 *** 372.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3797274]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2020.
   Nemzetköziesítünk : felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési jó gyakorlatai / [szerk. Győrpál Zsuzsanna] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2019-. - ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-615-5319-62-4 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - egyetemi hallgató - oktatási mobilitás - 21. század - interjú
378.18(100)"201" *** 378(100)"201" *** 378(439)"201"(047.53)
[AN 3762863]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2019. - 34 p.
ISBN 978-615-5319-65-5 fűzött
[AN 3797505] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2020. - 34 p.
ISBN 978-615-5319-69-3 fűzött
[AN 3797506] MARC

ANSEL
UTF-810949 /2020.
   Oktatás, informatika, pedagógia, 2020 : Debrecen, 2020. február 14. / [szerk. Molnár György, Buda András] ; [közread. a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 55 p. ; 24 cm
A konferencia előadásainak összefoglalói. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-490-173-0 fűzött
oktatástechnológia - e-learning - konferencia-kiadvány
371.333 *** 681.3.004.14 *** 371.68 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3797443]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2020.
   A pedagógusprofesszió hazai megújításának esélyei a mesterpedagógus-programok tükrében / szerk. Szivák Judit, Pesti Csilla. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2020. - 173 p. : ill. ; 23 cm. - (Metszéspontok, ISSN 2631-0155)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-644-5 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - pedagógusképzés - továbbképzés - minősítés - 21. század
371.14(439)"200/201" *** 37.082(439)"200/201"
[AN 3797621]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2020.
   Prevenció, intervenció és kompenzáció / szerk. Hideg Gabriella, Simándi Szilvia, Virág Irén. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K. ; Budapest : M. Nevelés- és Oktatáskutatók Egyes., 2020. - 424 p. : ill. ; 24 cm. - (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 7.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-857-6 fűzött
pedagógia
37
[AN 3797485]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2020.
   Prevenciós kötet / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - [Budapest] : Forstag Kft., 2019. - 103 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Családi nevelés. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6054-05-0 fűzött
családi nevelés - személyiségfejlesztés - óvodai nevelés - gyermeklélektan - módszertan
37.018.1-053.4/.5 *** 159.923.2 *** 372.3 *** 371.3 *** 159.922
[AN 3797268]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2020.
Selmeciné Csordás Mária
   Kérdések és válaszok a szakképzési törvényről / Selmeciné Csordás Mária, Gera Tibor. - Budapest : Raabe, cop. 2020. - 94 p. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
QR-kóddal
ISBN 978-615-6079-47-3 fűzött
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
Magyarország - szakképzés - törvény - útmutató
37.014(439)(094)(036) *** 377(439)(094)(036)
[AN 3797912]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2020.
Siegel, Daniel J. (1957-)
The power of showing up (magyar)
   A szülői jelenlét ereje : a gondoskodás hatása a gyerekek fejlődésére és agyműködésére / Daniel Siegel, Tina Payne Bryson ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 278 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5786-27-3 fűzött : 3900,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.922.7
[AN 3797725]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2020.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit (magyar)
   Nevelésművészet az ember lényének megismeréséből : hét előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1924. augusztus 12. és 19. között tartott Torquay-ben (Anglia) / [ford. Tarnai Balázs]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2020. - 149 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86971-8-9 fűzött : 1600,- Ft
alternatív iskola - didaktika
371.4Waldorf *** 37.02
[AN 3802235]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2020.
   Szakképzés 4.0 : a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira / [közread. az] Innovációs és Technológiai Minisztérium. - [Budapest] : ITM, 2019. - 111 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés - oktatáspolitika - foglalkoztatáspolitika
377(439) *** 37.014.5(439) *** 331.5.024.5(439)
[AN 3797743]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2020.
   A teljesség harmóniája : a művészettel nevelés értelmezései / szerk. Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina ; [közread. a Komplex Művészeti Nevelés Szakcsoport]. - Hajdúböszörmény : Komplex Műv. Nevelés Szakcsop., 2020. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
művészetpedagógia - képességfejlesztés
37.036 *** 37.025
[AN 3797462]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 213 p.
ISBN 978-615-5212-78-9 fűzött
[AN 3797463] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 179 p.
ISBN 978-615-5212-79-6 fűzött
[AN 3797464] MARC

ANSEL
UTF-810958 /2020.
Tóth Béla
   Visszatekintés : az "Illyés" - oktatáselmélet, oktatáspolitika, politika, sport, család / Tóth Béla. - Budaörs : Illyés Gy. Gimn. és Szakgimn., 2020. - 221 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Illyés könyvek, ISSN 2732-0715 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8012-3 kötött
Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Budaörs)
Budaörs - gimnázium - szakközépiskola - gazdaságtan - oktatáspolitika - rendszerváltás - ezredforduló - pedagógus - memoár
373.6:33(439-2Budaörs)(0:82-94) *** 373.54(439-2Budaörs)(0:82-94) *** 37.014.5(439)"199/200" *** 37(439-2Budaörs)(092)Tóth_B.(0:82-94)
[AN 3797988]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2020.
   Trianon és a magyar felsőoktatás. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018-. - 24 cm
Magyarország - felsőoktatás - 20. század - zsidótörvények - magyar történelem - trianoni békeszerződés
378(439)"19" *** 323.12(=924)(439)"192/194" *** 943.9"1920"
[AN 3757026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2019. január 15-én, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor. - 2019. - 287 p. : ill. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-541-002-6 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - felsőoktatás - 20. század - zsidótörvények
378(439)"19" *** 323.12(=924)(439)"192/194"
[AN 3797975] MARC

ANSEL
UTF-810960 /2020.
   Verseny, életmód, identitás / szerk. Juhász Péter, Wimmer Ágnes. - Budapest : BCE, cop. 2019. - 137 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgáz diáktudós, ISSN 2063-7667)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-824-4 fűzött
értékrend - életmód - identitás - tudományos diákkör
378.184 *** 316.752 *** 316.728 *** 316.63
[AN 3797497]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10961 /2020.
Csendes Istvánné
   Játsszunk! : szabadidős játékok gyűjteménye / [írta és szerk. Csendes Istvánné] ; [ill. Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-081-4 fűzött
gyermekjáték - játék szabadban - mozgásos játék - óvodai nevelés - iskolai nevelés
796.1 *** 379.8 *** 372.363 *** 371.382
[AN 3797664]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2020.
Czibulka Zoltán (1951-)
   Kalocsa sakktörténete / Czibulka Zoltán. - Budapest : Sig-no Bt., 2020-. - 25 cm
Kalocsa - sporttörténet - sakk
794.1(439-2Kalocsa)(091)
[AN 3798137]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 144 p. : ill.
ISBN 978-615-00-8460-2 kötött : 3900,- Ft
[AN 3798138] MARC

ANSEL
UTF-810963 /2020.
   Egészség, sport, gazdaság = Health, sport, economy / szerk. Gyömörei Tamás. - Győr : Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft., 2019-. - ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Összefoglalás váltakozva angol és magyar nyelven
sport - testkultúra - egészséges életmód - egészségmagatartás - gazdasági hatás
796 *** 796.035 *** 613 *** 316.334.2
[AN 3769563]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2020. - 342 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8268-4 fűzött
[AN 3798276] MARC

ANSEL
UTF-810964 /2020.
   Focimánia / [szerk. Szőke Csaba] ; [ill. Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-049-4 fűzött
labdarúgás - ifjúsági könyv
796.332(02.053.2)
[AN 3797659]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2020.
Grivas, Eystratios (1966-)
   Grivas opening laboratory / Efstratios Grivas. - Budaors : Chess Evolution, 2019-. - ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3777385]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., King's Indian defence, Dutch defence, Benko-Volga gambit. - 2020. - 272, [4] p.
Bibliogr.: p. [273].
ISBN 978-615-5793-22-6 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3797814] MARC

ANSEL
UTF-810966 /2020.
Hayes, Fiona
51 things to make with egg boxes (magyar)
   51 játékos ötlet tojástartóra / Fiona Hayes ; [ford. Stella Márta]. - aBudapest : Álomgyár K., 2018. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Élmények újrahasznosítva
ISBN 978-615-5763-55-7 kötött : 3499,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3798250]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2020.
Hayes, Fiona
51 things to make with toilet rolls (magyar)
   51 játékos ötlet WC-papír-gurigára / Fiona Hayes ; [ford. Stella Márta]. - aBudapest : Álomgyár K., 2018. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Élmények újrahasznosítva
ISBN 978-615-5763-57-1 kötött : 3499,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3798253]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2020.
Hrischmann, Kris (1967-)
100 screen-free ways to beat boredom! (magyar)
   Kapcsold ki! : 100 kreatív ötlet TV és kütyü helyett / Kris Hirschmann ; ill. Elisa Paganelli. - Budapest : Álomgyár K., cop. 2018. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Schwarz Marianna
ISBN 978-615-5875-10-6 fűzött : 3499,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3798238]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2020.
Kovács László
   Vitorlázás elmélet / Kovács László. - Balatonakarattya : Kovikv., 2020. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kishajós füzetek vitorlázóknak és egyéb vízenjáróknak ; 7.)
Bibliogr.: p. 36.
ISBN 978-615-81514-1-2 fűzött
vitorlázás
797.14
[AN 3797556]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2020.
   Ronaldo vs. Messi : szupersztárok / [szerk. Molnár Ákos, Szőke Csaba] ; [ill. Dráviczki Péter]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm + 3 mell.
ISBN 978-963-487-102-6 kötött
Cristiano Ronaldo (1985-)
Messi, Lionel (1987-)
Portugália - Argentína - labdarúgó - 21. század
796.332(469)(092)Cristiano_Ronaldo *** 796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3797660]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2020.
Szőke Csaba
   Kalandra fel! / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2020. - 94, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-487-128-6 fűzött
természetjárás - táborozás - gyermekkönyv
796.5(02.053.2) *** 379.84(02.053.2)
[AN 3797658]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2020.
Tyson, Mike (1966-)
Undisputed truth (magyar)
   Kendőzetlen igazság / Mike Tyson, Larry Sloman ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Szenzár, 2020, cop. 2018. - 539 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-479-525-4 fűzött : 4999,- Ft
Tyson, Mike (1966-)
Egyesült Államok - ökölvívás - sportoló - 20. század - 21. század - memoár
796.83(73)(092)Tyson,_M.(0:82-94)
[AN 3801747]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2020.
   A világ legjobb futballklubjai : angol, német, francia liga / [szerk. Molnár Ákos]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2019. - 64 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-4870-53-1 fűzött
sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(100)(091) *** 061.2(100)
[AN 3797654]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10974 /2020.
   Bástya és hajlék : 10 éves a Magyar Nyelv Múzeuma / [szerk. Nyiri Péter]. - [Budapest] : PIM, 2018. - 88, [115] p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Múzsák kertje, ISSN 2063-9392 ; 5.)
ISBN 978-615-5517-42-6 kötött
Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest). A Magyar Nyelv Múzeuma (Sátoraljaújhely-Széphalom)
Sátoraljaújhely - múzeum - magyar nyelv
069(439-2Sátoraljaújhely) *** 809.451.1
[AN 3797246]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2020.
Bedécs Sándor (1929-1981)
   Bedécs Sándor belsőépítész / [szerk. Láng Judit, O. Ecker Judit] ; [kiad. Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK, 2020. - 111 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80389-2-8)
Magyarország - iparművész - belsőépítész - bútortervezés - Kádár-korszak - 20. század
745/749(439)"196/197" *** 684.4 *** 747(439)(092)Bedécs_S.
[AN 3797806]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2020.
Bene János (1955-)
   Érték, örökség, összetartozás : Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye értékei, 2013-2019 = Value, heritage, togetherness : values of Szabolcs-Szatmár-Bereg county, 2013-2019 / Bene János, Csutkai Csaba ; [kiad. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat, 2020. - 166, [2] p. : ill., színes ; 22x28 cm
ISBN 978-963-7196-42-3 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - templom - helyismeret
726.54(439.161) *** 908.439.161
[AN 3797253]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2020.
Berek Sándor
   Néprajzi cigány fotográfiák a debreceni Déri Múzeumban / Berek Sándor. - Debrecen : DRHE, 2019. - 71 p. : ill. ; 21 cm. - (Romológiai füzetek, ISSN 2560-2209 ; 3.)
Bibliogr.: p. 63-66.
Debrecen - Magyarország - folklorisztika - cigányság - múzeumi gyűjtemény - dokumentumfénykép
77.044 *** 069(439-2Debrecen) *** 39.001 *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3797289]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2020.
Bollók Ádám (1982-)
   From Hédervár and Eperjes to Liverpool: two late Roman ivory diptychs / Ádám Bollók, Chrissy Partheni, Edit Szentesi ; [curator Kata Endreffy, Patricia Szikora]. - [Budapest] : Museum of Fine Arts Coll. of Classical Antiquities, [2020]. - 15 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Moyseion, ISSN 2677-1349 ; 4.)
A Budapesten, 2020-2021-ben rendezett kiállítás vezetője
ISBN 978-963-9964-30-3 fűzött
Római Birodalom - elefántcsontmunka - 5. század - kiállításvezető
73.023.5(37)"04" *** 061.4(439-2Bp.)"2020/2021"
[AN 3798106]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2020.
Bollók Ádám (1982-)
   Hédervárról Eperjesen át Liverpoolig: két elefántcsont diptychon a késő római világból / Bollók Ádám, Chrissy Partheni, Szentesi Edit ; [kurátor Endreffy Kata, Szikora Patricia]. - Budapest : Szépműv. Múz. Antik Gyűjt., [2020]. - 15 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Moyseion, ISSN 2677-1330 ; 4.)
A Budapesten, 2020-2021-ben rendezett kiállítás vezetője
ISBN 978-963-9964-29-7 fűzött
Római Birodalom - elefántcsontmunka - 5. század - kiállításvezető
73.023.5(37)"04" *** 061.4(439-2Bp.)"2020/2021"
[AN 3798101]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2020.
Dávid Ádám (1985-)
   Múltébresztők : kalandozások a Mátyás-templomban / Dávid Ádám, Németh Gyula ; [közread. a Mátyás-templom Gondnoksága]. - [Budapest] : Mátyás-templom Gondnoksága, cop. 2020. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8229-5 fűzött
Budapest. 1. kerület - templom - képregény - gyermekkönyv - történeti feldolgozás
726.54(439-2Bp.I.)(091) *** 087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3798063]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2020.
Dürer kora (angol)
   The age of Dürer : German drawings and prints from the Museum of Fine Arts / [auth. Szilvia Bodnár]. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2020. - 21, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2020. jún. 20 - okt. 18. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5987-25-0 fűzött
Németország - grafikus - rajzművészet - 15. század - 16. század - kiállítási katalógus
76(430)(092)Dürer,_A. *** 76(430)"14/15" *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3798112]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2020.
   Dürer kora : német rajzok és metszetek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből / [... kurátora és katalógusszöveg Bodnár Szilvia]. - Budapest : Szépműv. Múz,, 2020. - 21, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2020. jún. 20 - okt. 18. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5987-24-3 fűzött
Németország - grafikus - rajzművészet - 15. század - 16. század - kiállítási katalógus
76(430)(092)Dürer,_A. *** 76(430)"14/15" *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3798110]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2020.
Gálig Zoltán (1955-)
   Művészek, stílusok, események, jelenségek : karakterek A-tól Z-ig / Gálig Zoltán. - Szombathely : Szombathelyi Képtár : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz., 2020. - 235 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9827-39-4 kötött
Szombathely - múzeum - történeti feldolgozás
069(439-2Szombathely)(091)
[AN 3797554]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2020.
Imre Lajos (1936-2019)
   Hídrajzok : fehéren - feketén / Imre Lajos. - Biri : Első Lánchíd Bt., [2020]. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 21.)
Bibliogr.: p. 158-159.
Fűzött
Magyarország - híd - grafika
725.95(100)(084.1) *** 725.95(439)(084.1)
[AN 3797736]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2020.
Kemecsi Lajos (1969-)
   Megőrzött építészet : szabadtéri néprajzi múzeumi tanulmányok / Kemecsi Lajos ; [... ford. Rachel Maltese]. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz. : MTA-DE Néprajzi Kutcsop., 2020. - 471 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 78.)
Bibliogr.: p. 435-471. - Összefoglalás angol nyelven. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
Kárpát-medence - muzeológia - falumúzeum - népi építészet
069.12 *** 72.031.4(4-191)
[AN 3797242]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2020.
   Kód és algoritmus : homage to Vera Molnar : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2019. október 9 - 2020. január 31.] = Code and algorithm / [a katalógus szerkesztői ... Zoltán Szegedy-Maszák, Judit Nemes, Dóra Maurer] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2019. - 119 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 36
ISBN 978-615-6026-03-3 fűzött
képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(100)"19/20" *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3797890]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2020.
Kőhegyi Orsolya
A herendi porcelán (japán)
   Herendo no jiki / [bun Orushoya Kēeji] ; [nihongo-yaku Satō Kiko]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2019. - 47 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9439-99-3 fűzött
Herendi Porcelánmanufaktúra
Herend - porcelánművészet - iparvállalat
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)
[AN 3797585]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2020.
   Komárom/Komarno, Esztergom/Štúrovo, Paks [elektronikus dok.] : TT 1, 2+3 2017 / szerk. ... Benkő Melinda ; [közread. a] BME Urbanisztika Tanszék. - Szöveg (pdf : 238 MB). - [Budapest] : BME Urbanisztika Tansz., [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159738. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-313-289-0
Duna - Kárpát-medence - urbanisztika - várostervezés - esettanulmány - elektronikus dokumentum
711.4(4-191)(282.243.7) *** 911.375(4-191)(282.243.7)
[AN 3792397]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2020.
László Ákos (1940-)
   Töredékek / László Ákos ; [... a Sárándi Alkotó Műhely Alapítvány gondozásában jelent meg]. - [Sáránd] : Sárándi Alkotó Műhely Alapítvány, 2020. - 156 p. : ill., színes ; 24x24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-7534-1 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
74(439)(092)László_Á.
[AN 3797249]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2020.
Lengyel András
   Ezüstkönyv : középkori magyar pénzverés / Lengyel András ; [közread. a] Pannonia Terra Numizmatika. - Budapest : Pannonia Terra Numizmatika, 2019-. - ill. ; 31 cm
Magyarország - pénzverés - középkor - fémpénz
737.1(439)"09/15" *** 336.746(439)"10/15"
[AN 3783895]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1301-1395. - 2020. - 159 p.
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-615-81562-0-2 kötött
[AN 3797949] MARC

ANSEL
UTF-810991 /2020.
   Magyar Elektrográfiai Társaság, MET Galéria : kiállítások, programok, események, 2019 / [szerk. Haász Ágnes]. - Budapest : MET, 2020. - 78 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-615-5928-03-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - elektrográfia - művészcsoport - kiállítás - 21. század
73/76(439)"201" *** 772.93 *** 061.4(4)"2019" *** 061.28(439)Magyar_Elektrográfiai_Társaság
[AN 3797804]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2020.
Mihályi István
   Templomromok : útmutató a Balaton körüli középkori templomromok felfedezéséhez / szerk., ... írta, a fényképeket kész. Mihályi István. - [Budapest] : Quali-Mark, 2020-. - 28 cm
Balaton (környék) - templom - építészettörténet
726.54(439)(285.2Balaton)
[AN 3797574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 176 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-615-00-8059-8 fűzött
[AN 3797575] MARC

ANSEL
UTF-810993 /2020.
Németh István (1960-|)
   El Grecóról és más mesterekről : stíluskritika, ikonográfia, műgyűjtéstörténet : válogatott tanulmányok / Németh István. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 221 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.: p. 197-221.
ISBN 978-963-414-559-2 fűzött : 3450,- Ft
Magyarország - művészettörténet - ikonográfia - műgyűjtés
7.04 *** 069.017(439) *** 73/76(100)(091)
[AN 3797596]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2020.
Novák Ádám (1987-)
   Középkori magyar veretek : a Déri Múzeum numizmatikai gyűjteményéből / Novák Ádám ; [fotók Lukács Tihamér]. - Debrecen : Déri Múz., 2020. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Déri Múzeum és gyűjteményei, ISSN 2064-6267 ; 7.)
ISBN 978-615-5560-33-0 fűzött
Magyarország - Debrecen - numizmatika - középkor - múzeumi gyűjtemény - fémpénz
737.1(439)"12/15" *** 336.746(439)"12/15" *** 069(439-2Debrecen)
[AN 3797290]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2020.
   Numophylacium novum : az I. Fiatal Numizmaták Konferenciája (2018) tanulmányai / szerk. Gyöngyössy Márton. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2019. - 161 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2018. okt. 11-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-071-3 kötött
Európa - numizmatika - éremgyűjtés - régészet
737 *** 671.4 *** 904(4)
[AN 3797810]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2020.
Pandur József (1939-2020)
   A bicsérdi római katolikus templom / Pandur József ; [kiad. bicsérdi Polgármesteri Hivatal]. - Bicsérd : Polgármesteri Hiv., 2020, cop. 2000. - 37, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 37.
Fűzött
Bicsérd - templom
726.54(439-2Bicsérd)
[AN 3801879]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2020.
Papp Júlia (1958-)
   "Pulszky Ferencz ajándoka" : rézmetszet, gipsz, fénykép: fejezetek a műtárgymásolás történetéből : Evangélikus Országos Múzeum, Budapest, 2020. március 26 - június 10. : kiállításvezető / Papp Júlia. - Budapest : Evangélikus Orsz. Gyűjt., 2020. - 48 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Evangélikus gyűjteményi kiadványok. Új sorozat, C-sorozat, ISSN 2677-1659 ; 1.)
ISBN 978-615-00-7886-1 fűzött
képzőművészet - műtárgy - másolás - kiállításvezető - reprodukció
73/76 *** 061.4(439-2Bp.)"2020" *** 7.026
[AN 3798190]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2020.
   Parthenón-fríz Terem, Körösényi Terem : 2019. szeptember 17 - 2020. március 21. / [szerk. Szabó Ádám] ; [kiad. a Magyar Képzőművészeti Egyetem]. - Budapest : MKE, 2020. - 35 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Válogatás a Budapesten rendezett kiállítások anyagából. - Borítócím: 2019-20
ISBN 978-963-7165-85-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítás
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3798197]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2020.
   Patchwork : varrás kezdőknek : [minden, amire szükség van a foltvarráshoz!] / szerk. Kurdi Gabi ; ford. Mester Ágnes. - Budapest : IQ Press, cop. 2019. - 146 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Trend bookazine, ISSN 2631-1453 ; 2019/2.)
ISBN 978-615-81327-0-1 fűzött : 2490,- Ft
foltvarrás - foglalkoztatókönyv
746.41 *** 379.826
[AN 3797687]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2020.
Ruzsa György (1947-)
   Die Sammlung Georg Ruzsa Russische Metallikonen I / [Aut. Georg Ruzsa] ; [Verl. Sziklatemplom Pálos Fogadóközpont]. - Budapest : Sziklatemplom Pálos Fogadóközp., 2020. - 132 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81004-5-8 kötött
Magyarország - Oroszország - keresztény művészet - ötvösség - magángyűjtemény - művészeti gyűjtemény - ikon
739(47) *** 7.046.3 *** 247.3 *** 069.017(439)Ruzsa_Gy. *** 069(439)
[AN 3797963]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2020.
Somogyi Győző (1942-)
   Az Árpád-ház szentjei : [Somogyi Győző festményei] / [az életrajzi szövegeket írta Puskely Mária] ; [kiad. ... Írott Szó Alapítvány]. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 65 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5195-60-0 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - Árpád-kor - szent
75(439)(092)Somogyi_Győző *** 235.3(439)(092)"10/13"
[AN 3797589]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2020.
Számadó Emese (1967-)
   Rauscher György : az új tárgyiasság és a gáláns világ festője / [írta Számadó Emese]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2019. - 44 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 28.)
ISBN 978-615-5588-11-2 fűzött
Rauscher György (1902-1930)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Rauscher_Gy.
[AN 3797512]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2020.
Szentpétery Tibor (1916-2005)
   Háborús naplók, 1940-1946 / Szentpétery Tibor ; [szerk. és a képeket vál. Czaga Viktória és Szentpétery Márta] ; [bev. Szakály Sándor]. - Budapest : Legeza L., 2020. - 272 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81495-1-8 fűzött
Magyarország - hadtörténet - haditudósító - második világháború - fényképész - napló - sajtófotó
77.044 *** 77.04(73)(092)Szentpétery_T.(0:82-94) *** 355.48(439)"1940/1945"(0:82-94)(084.12)
[AN 3797991]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2020.
   Tájházaink megújítása : hagyományos népi építészeti technológiák / szerk. Kmellár Viktória. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2020. - 121 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tájházi tudástár, ISSN 2630-9327 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - falumúzeum - népi építészet
72.031.4(439) *** 069.12(439)
[AN 3797544]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2020.
   Tájházaink megújítása : műtárgyvédelem tájházi környezetben / szerk. Fancsalszki Noémi. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2019. - 116 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Tájházi tudástár, ISSN 2630-9327 ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - népi építészet - falumúzeum - restaurálás - kultúramegőrzés
069.12(439) *** 72.031.4(439) *** 7.025.3/.4(439)
[AN 3797543]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2020.
   Több mint történelemkönyv : a Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesülete 30 éve / [szerk. Kőszegfalviné Pajor Klára]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 120 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5847-67-7 fűzött
Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesülete
Magyarország - egyesület - hobbi - gyűjtés - képes levelezőlap
769.5(439) *** 379.8 *** 061.2(439)
[AN 3798115]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2020.
Turi Attila (1959-)
   Turi Attila / [szerzők ... Dénes Eszter, Erhardt Gábor] ; [kiad. ... a Kós Károly Alapítvány]. - [Budapest] : Kós K. Alapítvány, cop. 2020. - 312, [3] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7321-7 fűzött
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Turi_A.
[AN 3798483]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11008 /2020.
Csányi László (1966-)
   Csányi János élete : "az ezerarcú művész, avagy hogy lett egy autószerelő srácból a Nothung kovácsa és az ország Katica bácsija" / Csányi László. - [Budapest] : Orpheusz, cop. 2020. - 208 p. : ill. ; 24 cm + DVD
ISBN 978-615-5886-24-9 kötött : 3750,- Ft
Csányi János (1931-)
Magyarország - operaénekes - filmszínész - 20. század - ezredforduló - audiovizuális dokumentum
784.071.2(439)(092)Csányi_J. *** 791.43.071.2(439)(092)Csányi_J.
[AN 3797944]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2020.
Dévai Nagy Kamilla (1950-)
   Akit az Isten meghagyott : Dévai Nagy Kamilla életregénye. - [Budapest] : [Dévai Nagy K.], 2020-. - 22 cm
Dévai Nagy Kamilla (1950-)
Magyarország - dalénekes - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Dévai_Nagy_K.(0:82-94)
[AN 3797887]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2020. - 202 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-00-7713-0 kötött
[AN 3797889] MARC

ANSEL
UTF-811010 /2020.
   Gitár kezdőknek : [minden, amit a gitározásról tudni kell] : [hang- & videóanyagok, tabok] / szerk. Brezvai Edit ; ford. Bodóné Hofecker Zsuzsanna, Vincze Ágám. - Budapest : IQ Press, cop. 2019. - 161 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Trend bookazine, ISSN 2631-1453)
ISBN 978-615-81327-2-5 fűzött : 2990,- Ft
gitár - hangszeriskola - kotta
787.61 *** 681.817.61
[AN 3797694]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2020.
Gróf István
   Fülig a zenében : a blues, a jazz, a rock és a folk világa a Mississippi-deltától a Rába völgyéig / Gróf István. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 638 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6172-05-1 kötött : 6490,- Ft
Magyarország - zenei élet - könnyűzene - ezredforduló - 21. század - zenekritika - dzsessz
78.05(439)"199/201" *** 78.067.26.036.5 *** 78.067.26.036.7 *** 78.05(100)(0:82-95)
[AN 3798014]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2020.
Ingham, Chris (1962-)
Metallica (magyar)
   Metallica : történelem a dalok mögött / Chris Ingham ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 208 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Diszkogr.: p. 202-205.
ISBN 978-615-6067-40-1 kötött : 5999,- Ft
Metallica (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(73)Metallica
[AN 3798231]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2020.
Slash (1965-)
Slash (magyar)
   Slash / Slash és Anthony Bozza ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Trubadúr, 2020. - 435 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-477-6 fűzött : 4999,- Ft
Slash (1965-)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - 21. század - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Slash(0:82-94)
[AN 3801758]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11014 /2020.
   A Pajtaszínház Program közösségei, 2015-2020 / [szerk. Szedlacsek Emília, Erdélyi Erzsébet] ; [kiad. NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.]. - [Budapest] : NMI Művel. Int. Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 215 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-651-529-4 kötött
Magyarország - színházművészet - művészeti szemle - amatőr színjátszás - 21. század - színielőadás
792.077(439)"201/202" *** 792.091(439)"201/202"
[AN 3797746]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11015 /2020.
   Angol társalgás. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2020. - 191 p. : ill. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-505-032-1 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
802.0(078)=945.11
[AN 3802020]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2020.
Balázsi József Attila
   Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája / Balázsi József Attila, Kiss Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 466, [1] p. ; 24 cm. - (Tinta szótárak, ISSN 2062-1647 ; 5.)
ISBN 978-963-409-250-6 fűzött : 6990,- Ft
magyar nyelv - közmondás - szólás - frazeológiai gyűjtemény
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11)
[AN 3797820]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2020.
Doró Katalin
   777 vonzat angol nyelvből / [szerző Doró Katalin]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Maxim, [2020]. - 117 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-01-6 fűzött : 2480,- Ft
angol nyelv - vonzatszótár
802.0-561.83(078)=945.11
[AN 3802133]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2020.
Földes Judit
   Bulldózer angol beszédfejlesztő : kezdjen el végre beszélni! / [írták Földes Judit, Neményi András, Whitené Csillag Gabriella]. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], cop. 2020. - 138 p. ; 30 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80334-9-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3797965]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2020.
Illés Éva (1954-)
   Szóbeli feladatok angol középfokú nyelvvizsgára / Illés Éva, Rády Annamária. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2012. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9247-5 fűzött : 3450,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3801840]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2020.
Kardos Éva Aliz
   Toward a scalar semantic analysis of telicity in Hungarian : doktori (PhD) értekezés / Kardos Éva Aliz. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2020. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190-199. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-318-860-6 fűzött
magyar nyelv - szemantika
809.451.1-54
[AN 3798294]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2020.
Keresztes Júlia
   Pied-piping in Hungarian : an experimental investigation on the restrictions on pied-piping in Hungarian A-bar movements : PhD dissertation = Fölérendelt össztevő mozgatás a magyarban : kísérletes vizsgálat a fölérendelt összetevő mozgatás megszigorításairól a magyar A-vonás mozgatásokban / Keresztes Júlia. - Budapest ; [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2020. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-167. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-318-858-3 fűzött
nyelvészet - magyar nyelv
809.451.1
[AN 3798305]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2020.
   Kiliki a Földön 2 : magyar nyelvkönyv gyerekeknek : [magyar kezdőknek] / Gróf Annamária [et al.] ; [szerk. Szende Virág] ; [... rajzait kész. Aldea Mária] ; [... a Balassi Intézet és az Akadémiai Kiadó együttműködésében jelenik meg]. - Budapest : Akad. K., 2020, cop. 2010. - 235 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9652-7 fűzött
magyar nyelv - példatár - gyermekkönyv
809.451.1(076)(02.053.2)=00
[AN 3801779]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2020.
Kiss Gábor (1955-)
   Szinonimák : 20 000 rokon értelmű szó dióhéjszótára / Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2020, cop. 2008. - XVIII, 220, [1] p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 7.)
Bibliogr.: p. XVIII.
ISBN 978-963-9902-00-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 3802139]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2020.
Mihalik Márta
   Čaj ili kofe? : orosz nyelvkönyv kezdőknek / Mihalik Márta. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 294, [1] p. : ill. ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-315-1 fűzött : 3900,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 3801768]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2020.
Németh Erzsébet (1946-)
   Economicamente parlando : felkészítőkönyv a középfokú olasz gazdasági nyelvvizsgára : [B2] / Németh Erzsébet. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 161, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető anyagokkal. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-6046-04-8 fűzött : 4970,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaság - példatár
805.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3797745]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2020.
   Olasz társalgás. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2020. - 191 p. : ill. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-505-033-8 fűzött : 1990,- Ft
olasz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
805.0(078)=945.11
[AN 3802023]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2020.
Scheibl György (1972-)
   777 vonzat német nyelvből / [szerző Scheibl György]. - 3. kiad. - Szeged : Maxim, [2020]. - 149 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-02-3 fűzött : 2480,- Ft
német nyelv - vonzatszótár
803.0-561.834(078)=945.11
[AN 3802134]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2020.
Self, Susanne
Kompaktgrammatik : Englisch (magyar)
   Compact grammar : angol összefoglaló nyelvtan / Susanne Self ; [m. átd.] Penner Orsolya ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-261-441-0 fűzött : 2880,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3802105]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2020.
Széna Béla (1948-)
   A magyar nyelv ismeretlen eredetű szavai / Széna Béla. - Bőv. kiad. - Pécs : Magánkiad., 2020. - 322 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 322.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-7555-0)
magyar nyelv - etimológiai szótár
809.451.1-321.2
[AN 3802325]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11030 /2020.
Feldman, Deborah (1986-)
Unorthodox (magyar)
   Unortodox : a másik út : hogyan fordítottam hátat a haszid közösségnek / Deborah Feldman ; [ford. Getto Katalin]. - 4. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020. - 395 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-027-1 fűzött : 3999,- Ft
Feldman, Deborah (1986-)
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - haszidizmus - nő - zsidóság - 20. század - 21. század - memoár
820(73)(092)Feldman,_D.(0:82-94) *** 296.67(73)"199/200" *** 316.37-055.2(=924)(73)"199/200"(0:82-94) *** 316.347(=924)(73)"199/200"
[AN 3800312]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2020.
   "macht nichts mondta halottak napja van" : közelítések Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című verséhez / szerk. Korpa Tamás ; [közread. a] ... Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány ; Marosvásárhely : Lector, 2019. - 124, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81325-0-3 kötött : 3300,- Ft : 38 RON
ISBN 978-606-8957-15-9
Kányádi Sándor (1929-2018). Halottak napja Bécsben
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - műelemzés - vers
82.01-14 *** 894.511(498)(092)Kányádi_S.
[AN 3798283]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2020.
Rott József (1964-)
   Az érző én : az anyagyilkosságtól az anyafüggő érzésvilág megújításáig - miként az a világirodalomból és a filmkultúrából megtudható / Rott József. - Szentendre : Urbis, 2020. - 365, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-59-0 fűzött
világirodalom története - filmtörténet - lélektan - halál
82(091) *** 791.43(100)(091) *** 159.9 *** 128
[AN 3797582]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11033 /2020.
Csapody Miklós (1955-)
   A mi szagláraink : irodalmi élet, politika és állambiztonság, 1974-1989 / Csapody Miklós. - Budapest : M. Napló, 2019. - 845 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 789-813.
ISBN 978-615-5721-99-1 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - Erdély - irodalmi élet - politikai rendőrség - besúgó - Kádár-korszak - történelmi forrás
894.511(091)"197/198"(093) *** 351.746.1(439)"197/198"(093) *** 351.746.1(498)"197/198"(093)
[AN 3797851]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2020.
Cseke Péter (1945-)
   Az emlékezet feltámasztása : válogatott és újabb tanulmányok / Cseke Péter. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2019. - 294 p. ; 22 cm. - (Rádiusz könyvek, ISSN 2677-1039 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5641-29-9 kötött : 2800,- Ft
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511(498)(091)"19"
[AN 3797841]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2020.
   Csokonai-szókincstár. - Debrecen : KLTE, 1993-2019. - 4 db ; 25 cm
A 2. kötettől kiad. a Debreceni Egyetemi Kiadó
ISBN 963-471-989-9 * kötött : ár nélkül
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - szókincs - szótár
894.511(092)Csokonai_Vitéz_M. *** 809.451.1-3
[AN 95623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A Csokonai írásaiban szereplő szavak listája / Jakab László, Szűcs Imre. - 2019. - 508, [1] p. - (Számítógépes nyelvtörténeti adattár, ISSN 0138-9467 ; 14.)
ISBN 978-963-318-413-4 kötött
[AN 3797521] MARC

ANSEL
UTF-811036 /2020.
Haklik Norbert (1976-)
   Milyen mély a nyúlodú? : kritikák kortárs magyar irodalomról : élet és irodalom, avagy a bátorság fokozatai / Haklik Norbert ; szerk. Soltész Márton ; [közread. a] Guttenberg Pál Népfőiskola ... - Terény : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2020. - 167, [7] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81341-2-5 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 21. század - irodalomkritika
894.511(091)"201"(0:82-95)
[AN 3797932]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2020.
   Szenvedélyek, formák, vallomások : in honorem Szávai János : írások Szávai János 80. születésnapjára = Passions, formes, confessions : hommage à János Szávai : écrits pour les 80 ans de János Szávai. - Budapest : Kalligram, 2020. - 343 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-468-152-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - emlékkönyv
894.511(091) *** 82(091)
[AN 3797492]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11038 /2020.
Albom, Mitch (1958-)
The next person you meet in heaven (magyar)
   Annie mennyországa / Mitch Albom ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Animus, 2020. - 206, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-631-3 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3798367]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2020.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Good wives (magyar)
   Jó feleségek / Louisa May Alcott ; [ford. Barta Judit és Siklós Márta]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 314, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-866-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3800188]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2020.
Arikawa Hiro (1972-)
Tabineko ripōto (magyar)
   Az utazó macska krónikája : nem az út számít, hanem akivel megteszed / Hiro Arikawa ; [ford. Márton Lilla]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2019. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-60-5 fűzött : 3690,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3802196]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2020.
Austen, Jane (1775-1817)
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Róna Ilona]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-431-5 kötött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3802103]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2020.
Backman, Fredrik (1981-)
Min mormor hälsar och säger förlåt (magyar)
   A nagymamám azt üzeni, bocs / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2015. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-324-4 kötött : 3980,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3800436]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2020.
Boučková, Tereza (1957-)
Šíleně smutné povídky (magyar)
   Őrülten szomorú történetek / Tereza Boučková ; [ford. Forgács Ildikó]. - Budapest : M. Napló, 2019. - 171, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5721-93-9 kötött : 2800,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 3797853]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2020.
Brooks, Terry (1944-)
First king of Shannara (magyar)
   Shannara első királya : a klasszikus Shannara-trilógia előzménye / Terry Brooks ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 659 p. : ill. ; 18 cm
Megj. "Az első király" címmel is
ISBN 978-963-395-280-1 fűzött : 5490,- Ft : 18 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3798015]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2020.
Butcher, Jim (1971-)
Blood rites (magyar)
   Vérrítusok : egy Dresden-akták regény / Jim Butcher ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 557 p. ; 20 cm. - (A Dresden-akták sorozat ; 6.)
ISBN 978-963-395-319-8 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3798013]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2020.
Chrétien de Troyes (113?-1185?)
Lancelot ou Le Chevalier de la Charrette (magyar)
   Lancelot, a Kordé Lovagja / Chrétien de Troyes ; ford. Vaskó Péter ; az utószót írta és a jegyzeteket összeáll. Sashegyi Gábor. - 2. kiad. - Budakeszi : Prae, 2020. - 251, [2] p. ; 20 cm. - (Klasszikus vonalvezetés, ISSN 2732-1592)
ISBN 978-615-6199-04-1 fűzött : 3790,- Ft
francia irodalom - verses regény
840-13=945.11
[AN 3802098]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2020.
Christie, Agatha (1890-1976)
The man in the brown suit (magyar)
   A barna ruhás férfi / Agatha Christie ; [ford. Péter Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 350 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-472-1 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3800235]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2020.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
   Nagy indiánkönyv / James Fenimore Cooper ; [ford. és ... átd. Réz Ádám és Szinnai Tivadar] ; [az illusztrációkat Szulyovszky Sarolta kész.]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 953, [7] p. : ill. ; 25 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
Tart.: VadölőÞ; Az utolsó mohikánÞ; NyomkeresőÞ; BőrharisnyaÞ; A préri. - Egys. cím: The Deerslayer ; The last of the Mohicans ; The pathfinder ; The pioneers ; The prairie
ISBN 978-963-403-880-1 kötött : 6990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3801736]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2020.
Coven, Wanda
Heidi Heckelbeck and the Tie-Dyed Bunny (magyar)
   Garabonci Gréti és a húsvéti nyuszi / írta Wanda Coven ; ill. Priscilla Burris ; ford. Varró Zsuzsa. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2020. - 124, [4] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen számozási adatként: 10
ISBN 978-963-476-044-3 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3798402]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2020.
Crichton, Michael (1942-2008)
Congo (magyar)
   Kongó / Michael Crichton ; [ford. Dezsényi Katalin]. - 6. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-163-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3800095]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2020.
Dahl, Roald (1916-1990)
Matilda (magyar)
   Matilda / Roald Dahl ; Quentin Blake illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - [Komárom] : Poket Publ. : Kolibri, cop. 2020. - 240, [4] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 30.)
ISBN 978-615-81593-1-9 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3801982]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2020.
DeMille, Nelson (1943-)
The Cuban affair (magyar)
   A kubai affér / Nelson DeMille ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 573 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5760-01-3 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3802194]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2020.
Drahun, Júlia (1955-)
   A bölcsesség magvai : mesék és elbeszélések / Júlia Drahun ; [... ford. Sztankó Margit]. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2020. - 133 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-6061-02-7 kötött
 (hibás ISBN 978-966-671-521-3)
ukrán irodalom - gyermekirodalom - mese
883-34(02.053.2)=945.11
[AN 3798054]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2020.
Eichinger, Rosemarie (1970-)
Essen Tote Erdbeerkuchen? (magyar)
   Esznek-e a halottak epertortát? / Rosemarie Eichinger ; [ford. Nádori Lídia]. - [Komárom] : Poket Publ. : Kolibri, cop. 2020. - 132 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
ISBN 978-615-81593-3-3 fűzött
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3802016]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2020.
Ferrante, Elena (1943-)
I giorni dell'abbandono (magyar)
   Amikor elhagytak / Elena Ferrante ; ford. Balkó Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 198 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-705-1 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3802046]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2020.
Fett, Andreas
Feselutter für lunge Jeute (magyar)
   Csemeték csemegéje : kilenc érdekes történet gyerekeknek / Andreas Fett. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2019. - 88 p. ; 18 cm. - (Vedd & olvasd! ; 1.)
ISBN 978-615-5624-54-4 fűzött
német irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-32)(02.053.2)
[AN 3797945]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2020.
Fett, Andreas
Tackelfräger (magyar)
   Világunkban világítók : gazemberek és példaképek - nyolc élettörténet / Andreas Fett. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 84 p. ; 18 cm. - (Vedd & olvasd! ; 2.)
ISBN 978-615-5624-72-8 fűzött
német irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-32)(02.053.2)
[AN 3797950]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2020.
Fórizs László (1959-)
   Költészet vallás, filozófia és tudomány határán : válogatott műfordítások / Fórizs László ; [közread.] A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Kelet-Nyugat Kutatóintézet. - Budapest : A Tan Kapuja, 2020. - 498 p. : ill. ; 21 cm
A versek eredeti nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81452-5-1 fűzött : 3900,- Ft
világirodalom - többnyelvű dokumentum - antológia
82-822.02=945.11
[AN 3797354]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2020.
Foss, Astrid
Snow sisters : the crystal rose (magyar)
   Hóhercegnők : a kristályrózsa / Astrid Foss ; rajz. Monique Dong ; [ford. Erényi Mónika]. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - 119 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-324-722-8 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3798375]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2020.
Foss, Astrid
Snow sisters : the silver secret (magyar)
   Hóhercegnők : a havasi sólyom titka / Astrid Foss ; rajz. Monique Dong ; [ford. Erényi Mónika]. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - 118, [2] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-324-720-4 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3798373]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2020.
Funnell, Pippa (1968-)
Parkview Pickle (magyar)
   Szeszély : gyakorlás és győzelem / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2018. - 103, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-435-3 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3801971]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2020.
Funnell, Pippa (1968-)
Pride and joy (magyar)
   Dicső : a nagy visszatérés / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2017. - 103, [8] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-303-5 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3801969]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2020.
Funnell, Pippa (1968-)
Rosie (magyar)
   Szellőrózsa : a tökéletes társ / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2015. - 104, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-093-5 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3801967]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2020.
Gavalda, Anna (1970-)
35 kilos d'espoir (magyar)
   35 kiló remény / Anna Gavalda ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2009. - 78, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3826-0 kötött : 1999,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3800130]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2020.
Golden, Arthur (1956-)
Memoirs of a geisha (magyar)
   Egy gésa emlékiratai / Arthur Golden ; [ford. Nagy Imre]. - 22. kiad. - [Budapest] : Trivium, [2020], cop. 2014. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5334-00-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3800304]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2020.
Han, Jenny (1980-)
Always and forever, Lara Jean (magyar)
   Örökkön örökké: Lara Jean : [A fiúknak, akiket valaha szerettem sorozat befejező kötete] / Jenny Han ; [ford. Benedek Dorottya]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 331, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-403-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3800511]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2020.
Han, Jenny (1980-)
P.S. I still love you (magyar)
   Utóirat: még mindig szeretlek : [A fiúknak, akiket valaha szerettem folytatása] / Jenny Han ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 331, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-343-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3800516]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2020.
Hannah, Kristin (1960-)
The nightingale (magyar)
   Fülemüle / Kristin Hannah ; ford. Farkas Krisztina. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 540, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-612-2 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3802037]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2020.
Hardy, Thomas (1840-1928)
Far from the madding crowd (magyar)
   Távol a világ zajától / Thomas Hardy ; [ford. Gy. Horváth László]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 387 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-463-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3797834]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2020.
Herrndorf, Wolfgang (1965-2013)
Tschick (magyar)
   Csikk / Wolfgang Herrndorf ; [ford. Bán Zoltán András]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2012. - 317 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-331-7 kötött : 2950,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3800082]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2020.
Herron, Mick (1963-)
Slow horses (magyar)
   Utolsó befutók : Utolsó kör-sorozat 1. / Mick Herron ; [ford. Abrudán Katalin]. - Budapest : General Press, 2020. - 372, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-407-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3796267]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2020.
Hobb, Robin (1952-)
Fool's fate (magyar)
   A Bolond végzete : a Borostyánférfi-ciklus harmadik része / Robin Hobb ; [ford. Gubó Luca]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 2 db : ill. ; 18 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3798039]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 685, [2] p.
ISBN 978-963-395-336-5 fűzött : 5490,- Ft : 16,50 EUR
[AN 3798040] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 690, [3] p.
ISBN 978-963-395-337-2 fűzött : 5490,- Ft : 16,50 EUR
[AN 3798041] MARC

ANSEL
UTF-811073 /2020.
Jackson, A. L.
Lost to you (magyar)
   Elvesznék benned : Nem engedlek 1. / A. L. Jackson ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020, cop. 2019. - 235, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-51-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3800584]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2020.
Johnston, Cameron
God of broken things (magyar)
   A megtörtek istene / Cameron Johnston ; [ford. Habony Gábor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2020. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-17-8 fűzött : 3680,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3797299]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2020.
Kaschnitz, Marie Luise (1901-1974)
   Ádám és Éva : válogatott elbeszélések / Marie Luise Kaschnitz ; [vál., szerk. és az utószót írta Fülöp József] ; [ill. Suba Eszter]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 245 p. : ill. ; 21 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
ISBN 978-963-414-653-7 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3797604]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2020.
Kelly, Cathy (1966-)
The year that changed everything (magyar)
   Idén minden más lesz / Cathy Kelly ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 446, [1] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-675-4 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3798035]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2020.
Kessler, Liz
The tail of Emily Windsnap (magyar)
   Emily Windsnap, a sellőlány / Liz Kessler ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : DAS Kv., 2020. - 202, [3] p. ; 20 cm
Megj. "Emily, a sellőlány" címmel is
ISBN 978-615-5716-29-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3800531]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2020.
King, Stephen (1947-)
Night shift (magyar)
   Éjszakai műszak / Stephen King ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2001. - 515, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-307-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.4(73)=945.11
[AN 3800028]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2020.
Knight, Eric (1897-1943)
Lassie come-home (magyar)
   Lassie hazatér / Eric Knight ; [ford. Thurzó Gábor]. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 181, [2] p. ; 21 cm. - (Móra klassz, ISSN 2498-7727 ; 1.)
ISBN 978-963-415-850-9 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3802281]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2020.
Kuijer, Guus (1942-)
Het boek van alle dingen (magyar)
   Minden dolgok könyve / Guus Kuijer. - [Komárom] : Poket Publ. : Kolibri, cop. 2020. - 109 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
Ford. Wekerle Szabolcs
ISBN 978-615-81523-8-9 fűzött
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3802011]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2020.
Lay, Annalisa
Il ritorno di Robinson (magyar)
   Robinson visszatér / Peter Holeinone írásait átd. Annalisa Lay ; rajz. Tony Wolf ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 56, [8] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Tony Wolf mesél
ISBN 978-963-403-753-8 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3798409]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2020.
Lippincott, Rachael
Five feet apart (magyar)
   Két lépés távolság / Rachael Lippincott ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 270, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-063-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3800589]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2020.
Lippman, Laura (1959-)
Lady in the lake (magyar)
   Cleo / Laura Lippman ; [ford. Kós Krisztina]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2020. - 313 p. ; 20 cm. - (Lélekvesztő könyvek, ISSN 2498-8928)
ISBN 978-963-438-078-8 fűzött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3798055]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2020.
Lunde, Maja (1975-)
Blå (magyar)
   Kékség / Maja Lunde ; ford. Patat Bence. - Budapest : Cser, 2020. - 271 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-610-0 kötött : 3995,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3797691]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2020.
Lynch, Scott (1978-)
The republic of thieves (magyar)
   Tolvajok köztársasága : Az úri csirkefogó-sorozat harmadik kötete / Scott Lynch ; [ford. Sárpátki Ádám]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 801, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-306-8 fűzött : 5990,- Ft : 19 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3798032]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2020.
Martin, Gail Z. (1962-)
Shadow and flame (magyar)
   Árnyék és láng : A felvirágzó birodalmak-sorozat negyedik kötete / Gail Z. Martin ; [ford. Rusvai Mónika]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 706, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-303-7 fűzött : 5490,- Ft : 16 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3798017]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2020.
Mazzantini, Margaret (1961-)
Venuto al mondo (magyar)
   Újjászületés / Margaret Mazzantini ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2020. - 551, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-739-3 kötött : 4699,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3800106]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2020.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors prompepulver (magyar)
   Doktor Proktor pukipora / Jo Nesbø ; [ill. Mike Lowery] ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Komárom] : Poket Publ. : Kolibri, cop. 2020. - 189, [2] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
ISBN 978-615-81523-3-4 fűzött
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3801999]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2020.
Newman, John Henry (1801-1890)
Apologia pro vita sua (magyar)
   Apologia pro vita sua / John Henry Newman ; [ford. Balázs Zoltán]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 489 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-864-8 kötött : 3600,- Ft
Newman, John Henry (1801-1890)
Nagy-Britannia - bíboros - katolikus egyház - 19. század - angol irodalom - vallásos irodalom - memoár
820-97=945.11 *** 282(410)(092)Newman,_J._H.(0:82-94)
[AN 3800244]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2020.
Pearl, Alexa (1967-)
The Royal Island (magyar)
   Az Uralkodók Szigete / írta Alexa Pearl ; rajz. Paco Sordo ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 111 p. : ill. ; 18 cm. - (Szandi meséi ; 7.)
ISBN 978-963-483-201-0 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3798028]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2020.
Pratchett, Terry (1948-2015)
The Long Cosmos (magyar)
   A Hosszú Kozmosz : [A Hosszú Föld-sorozat 5.] / Terry Pratchett és Stephen Baxter ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 530, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-332-7 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3798044]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Irish rose (magyar)
   Vadvirágok : [ír szívek] / Nora Roberts ; [... ford. Győry Hajnalka]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2020, cop. 2006. - 284 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-062-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3800256]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2020.
Shen, L. J.
The kiss thief (magyar)
   A csóktolvaj / L. J. Shen ; [ford. Bozai Ágota]. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-86-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3802198]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2020.
Smith, Gavin
Bloodshot (magyar)
   Bloodshot : a mozifilm hivatalos regényváltozata / ... Gavin Smith ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-344-0 fűzött : 4490,- Ft : 13,50 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3798018]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2020.
Spinelli, Jerry
Stargirl (magyar)
   Stargirl / Jerry Spinelli ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 180, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-779-9 fűzött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3800089]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2020.
Stasiuk, Andrzej (1960-)
Jak zostałem pisarzem (magyar)
   Hogyan lettem író : kísérlet szellemi önéletírásra / Andrzej Stasiuk ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 155 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 29.)
ISBN 978-615-81523-6-5 fűzött
Stasiuk, Andrzej (1960-)
lengyel irodalom - memoár
884-94=945.11
[AN 3801979]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2020.
Stewart, Alex (1958-)
The traitor's hand (magyar)
   Az áruló keze : Ciaphas Cain / Sandy Mitchell ; [ford. Sági Kiss Dániel]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2020. - 333 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-26-0 fűzött : 4690,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3797792]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2020.
Swan, Karen
The Paris secret (magyar)
   Titok Párizsban / Karen Swan ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-70-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3798050]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2020.
Teller, Janne (1964-)
Alt (magyar)
   Minden : novellák / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2015. - 178, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-559-5 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - elbeszélés
839.8-32=945.11
[AN 3800079]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2020.
Vadi, Urmas (1977-)
   Urmas Vadi breviárium / ill. Anne Pikkov ; [közread. az] Észt Intézet & Pluralica. - Budapest : Észt Int. : Pluralica, 2020. - 185, [2] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 9
ISBN 978-615-80147-8-6 fűzött
észt irodalom - elbeszélés
894.545-32=945.11
[AN 3797359]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2020.
Wagler, Elizabeth
Evangelists in chains (magyar)
   Bilincsbe vert evangélisták / Elizabeth Wagler. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 359 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5624-49-0 fűzött
Habsburg Birodalom - amerikai angol irodalom - habánok - 16. század - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11 *** 286.12(436)"15"(0:82-31)
[AN 3797966]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2020.
Watson, Angus (1972-)
Age of iron (magyar)
   A vas kora : [Vaskor-trilógia 1. kötet] / Angus Watson ; [ford. Rusvai Mónika]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 569 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-310-5 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3798025]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2020.
Watson, Angus (1972-)
Clash of iron (magyar)
   Zengő vas : [Vaskor-trilógia 2. kötet] / Angus Watson ; [ford. Rusvai Mónika]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 578, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-318-1 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3798029]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2020.
Wexler, Django
The guns of empire (magyar)
   A birodalom ágyúi : [az Árnyháborúk negyedik könyve] / Django Wexler ; [ford. Torma Péter]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2020. - 520 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-16-1 fűzött : 4480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3797295]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2020.
White, Paul (1910-1992)
Jungle doctor looks for trouble (magyar)
   A dzsungeldoktor veszélyben / Paul White ; [... ill. Graham Wade]. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 134 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-31-5 fűzött
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3797903]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2020.
White, Paul (1910-1992)
Jungle doctor to the rescue (magyar)
   A dzsungeldoktor mentési akciója / Paul White ; [... ill. Graham Wade]. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 160 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-29-2 fűzött
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3797913]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2020.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Lying on the couch (magyar)
   Terápiás hazugságok / Irvin D. Yalom ; [ford. Résch Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 468, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-707-5 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3802044]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11108 /2020.
Acsádi Rozália (1957-)
   Mélyút : Porlepte paksaméták 4. / Acsádi Rozália. - [Paks] : [Acsádi R.], 2020. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7544-0 fűzött
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3798071]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2020.
Alysia
   Te vagy a... vég / Alysia. - Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020. - 436 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81505-6-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3797537]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2020.
Ananheim, Shimita
   Az élet tánca / Ananheim Shimita. - [Döbörhegy] : Sipos I., 2020. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7546-4 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3798125]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2020.
B. E. Belle
   Hazugok : kísért a múlt : novella / B. E. Belle. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 25 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-54-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3798251]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2020.
B. E. Belle
   Megtörtek / B. E. Belle. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 454, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-26-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3797719]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2020.
Bajnai Zsolt (1971-)
   Az eltűnt városháza / Bajnai Zsolt. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2020. - 207, [2] p. ; 19 cm. - (Parnasszus könyvek. P-pro, ISSN 2416-2884 ; 7.). (blogSzolnoki mesék ; 2.)
ISBN 978-963-9781-85-6 kötött : 2500,- Ft
Szolnok - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés
894.511-32 *** 908.439-2Szolnok(0:82-32)
[AN 3797878]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2020.
Balázsy Panna (1967-)
   Csakazértis / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-271-7 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3800631]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2020.
Balázsy Panna (1967-)
   Csillagfény / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 92, [3] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-184-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3800624]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2020.
Balázsy Panna (1967-)
   Csobbanós / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 5. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-313-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3800627]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2020.
Balázsy Panna (1967-)
   Csuromvíz / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-042-3 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3800618]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2020.
Barabás Brigitta
   Varázsmagok / Barabás Brigitta, Barabás Nikolett ; Oszter Alexandra illusztrációival. - [Szentendre] : Barabás B., 2020. - 111, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6952-4 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3797520]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2020.
Baráth Viktória (1989-)
   Egy év Rómában / Baráth Viktória. - 4. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 505 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-37-3 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3800562]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2020.
Baráth Viktória (1989-)
   Első tánc / Baráth Viktória. - Bőv. kiad., utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 566, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-06-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3800554]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2020.
Baráth Viktória (1989-)
   A főnök nagy napja : novella / Baráth Viktória. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-78-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3798243]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2020.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság ára : Igazság III. / Baráth Viktória. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 344, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-56-4 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3800616]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2020.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság árnyékában : Igazság II. / Baráth Viktória. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-15-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3800612]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2020.
Baráth Viktória (1989-)
   A jófiú : novella / Baráth Viktória. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-01-4 fűzött : 699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3802200]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2020.
Bárkányi-Horváth Éva
   A Nagy Büdös Semmi és a Kis Büdös Semmi kalandjai / Bárkányi-Horváth Éva ; [ill. Fülöp Kamilla]. - [Budapest] : [Bárkányi-Horváth É.], cop. 2020. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-7882-3 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3797795]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2020.
Benedek Elek (1859-1929)
   100 Benedek Elek-mese : [válogatás a legnagyobb magyar mesemondó történeteiből] / [ill. Varga Norbert]. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2019. - 415 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-447-520-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3800198]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2020.
Berkesné Zombor Anikó
   Pusztító érzések / Rose Woods. - Szarvas ; Budapest : Adamo Books, 2020. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-427-3 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - szerelmes elbeszélés
894.511-322.9 *** 894.511-322.5
[AN 3797302]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2020.
Bige Szabolcs Csaba (1937-)
   Napról napra : Páter Lucas históriája / Bige Szabolcs Csaba. - Sárrét ; [Püspökladány] : [Bige Sz.], 2019. - 66 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4977-9 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - történelmi elbeszélés
894.511-321.6(498)
[AN 3798097]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 2 db ; 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3800522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 8. utánny. - 472, [1] p.
ISBN 978-615-5596-60-5 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3800524] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 6. utánny. - 500, [2] p.
ISBN 978-615-5692-01-7 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3800525] MARC

ANSEL
UTF-811130 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya 3 : novella / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 27 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-30-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3798254]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab szeretője / Borsa Brown. - 9. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-13-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3800520]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia gyermekei : a történet 6 évvel később / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 15 p. ; 20 cm
Fűzött : 699,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5596-19-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3802202]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ölelésében / Borsa Brown. - 4. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 486, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-17-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3800549]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2020.
Brown, Borsa (1975-)
   A szárd szikla / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-04-8 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3798058]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2020.
Brown, M. G.
   Szerelempróba / M. G. Brown. - Budapest ; [Pocsaj] : [Barna H.], 2020. - 593 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81199-8-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3797516]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2020.
Buótyik Dorina
   III. Amenemhat rejtélye / Buótyik Dorina. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-97-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3798269]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2020.
Búzás Huba (1935-)
   Mentsétek meg.. : lírai eposz : spirituális tudatfolyamatok kifejezése a nyelv eszközeivel / Búzás Huba. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 195 p. : ill. ; 14x24 cm
ISBN 978-963-534-031-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3797591]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2020.
Cole, Sienna
   Az álmok küszöbén : novella / Sienna Cole. - Budapest : Álomgyár K., 2018
ISBN 978-615-5763-80-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3798246]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2020.
Csap János (1926?-2019)
   Egyszer különbet álmodtunk : a szabadságharcos életútja / Csap János ; [főszerk. Pordány Katalin]. - Budapest : Személyes Történelem, 2020. - 477, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5758-47-8 fűzött : 3990,- Ft
Csap János (1926?-2019)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3797322]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2020.
Czipott György (1951-)
   Ebőrjítő / Czipott György. - [Miskolc] : Hajdu-Vinpress, 2019. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5172-16-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797731]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2020.
Deák Csillag (1949-)
   Gyilkos karakterek / Abafáy-Deák Csillag. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2020. - 196 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. P-pro, ISSN 2416-2884 ; 9.)
ISBN 978-963-9781-87-0 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3797880]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2020.
Devecsery László (1949-)
   Hármas könyv / Devecsery László. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 118 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5847-71-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3798021]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2020.
Dezső Márton (1983-)
   Poltergeist / Dezső Márton. - Budapest : Tipp Cult, 2020. - 124, [5] p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 50.)
ISBN 978-963-9781-81-8 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797863]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2020.
Divinszky Lívia
   Mesebatyu / Divinszky Lívia. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - 104 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-3913-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797971]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2020.
Divinszky Lívia
   Varázshárfa / Divinszky Lívia. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 112 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6142-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797969]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2020.
Dudás Viktória
   K-psycho / Dudás Viktória. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 158, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-98-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3797294]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2020.
Dumas, Dee
   Marokkói szerelem : a titokzatos arab világ bűvöletében / Dee Dumas. - 5. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-81-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3800578]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2020.
Dust, Emy
   Sodródás : követelt változás novella / Emy Dust. - Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020. - 22 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-16-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3797508]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2020.
   Emlékezve élj! : Csongrád megyei kortárs írók jubileumi antológiája V. / [szerk. Fehér József, Vass József] ; [kiad. a hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör és az Óföldeáki Honismereti-, Hagyományőrző Szabadidő Klub Irodalmi Köre]. - Hódmezővásárhely : Kárász J. Irod. Kör ; Óföldeák : Óföldeáki Honismereti-, Hagyományőrző Szabadidő Klub Irod. Köre, 2020. - 235 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8273-8 fűzött
Csongrád megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.181)
[AN 3797724]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2020.
Evelyn N.
   F$ck you, Hunter! : Dirty souls = Cseszd meg, Hunter! : Piszkos lelkek / Elyn Vee N. - Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020. - 232 p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-6155-07-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3797533]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2020.
Evelyn N.
   Jake : zivatar I. / Elyn Vee N. - Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-09-2 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3797534]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2020.
Fabbro, Giuditta
   Vendetta : Bérgyilkosság olasz módra II. rész / Giuditta Fabbro. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-25-8 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3797538]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2020.
Fable, Vavyan
   Tündértánc : fantasy-történet / Vavyan Fable. - [Budapest] : Fabyen, 2020. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-91-0 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3800401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 461 p.
ISBN 978-963-9300-92-7
[AN 3800403] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 378, [1] p.
ISBN 978-963-9300-93-4
[AN 3800406] MARC

ANSEL
UTF-811154 /2020.
Füller Tímea
   Tök Tóbiás kalandjai / Füller Tímea ; [ill. Jenes Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2020. - 30, [1] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-00-8669-9 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3802189]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2020.
Furmen Erzsébet
   A legjobb helyek / szöveg és ill. Furmen Erzsébet. - [Nagykanizsa] : [Furmen E.], cop. 2020. - 30, [1] p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Kavicsmesék ; 1.)
ISBN 978-615-00-8487-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3798052]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2020.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Vallomás [elektronikus dok.] ; Cyprián / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 512 KB) (mobi : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159628. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-495-2 (epub)
ISBN 978-963-453-510-2 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3791896]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2020.
Gáspár András (1965-2020)
   Tűnt napok aranya, élők dicsősége / Wayne Chapman. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 717, [2] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-395-331-0 fűzött : 5490,- : 16,50 EUR
magyar irodalom - szerepjáték - fantasztikus regény
894.511-312.9 *** 793.9
[AN 3798036]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2020.
Glázer Attila (1975-)
   4 / [szöveg Glázer Attila]. - [Budapest] : [Glázer A.], cop. 2018. - 88, [5] p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-615-00-2421-9 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3798281]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2020.
Glázer Attila (1975-)
   5 / [Glázer Attila] ; [ill. Loványi Kata, Horváth Ági]. - [Budapest] : [Glázer A.], cop. 2020. - 101, [4] p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-615-00-8445-9 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3798266]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2020.
Glázer Attila (1975-)
   9 / [szöveg és ill. Glázer Attila]. - [Budapest] : [Glázer A.], cop. 2020. - 62, [19] p. : ill., részben színes ; 15 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-8446-6-9)
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3798263]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2020.
Gráf László (1942-)
   Kaland és tudomány : egy biokémikus útkeresése a 20. század második felében / Gráf László ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest : Személyes Történelem, 2020. - 245, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5758-49-2 kötött : 3990,- Ft
Gráf László (1942-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3797337]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Elvakult szerető : novella / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-62-5 fűzött : 699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3802201]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Moszkvai csábító : Csábító-sorozat novella / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 23 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-68-7 fűzött : 699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3802207]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Pokoli fizetség : novella / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 30 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-45-8 fűzött : 699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3802206]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   A tűzzel játszol : novella / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 23 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-42-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3798252]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2020.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Kirándulós dalok : dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak / Gryllus Vilmos ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm + CD
Letölthető animációkkal
ISBN 978-963-324-702-0 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 784.67(=945.11)(02.053.2)
[AN 3798480]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2020.
Hajnal Kitti
   Főnix / Hajnal Kitti. - [Kecskemét] : Papp A., cop. 2020. - 459 p. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat, ISSN 2630-9599)
ISBN 978-615-00-8131-1 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3797320]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2020.
Hajós Lothár
   Úgy mondják magyarul [elektronikus dok.] : ismeretlen szerzők szöveggyűjteménye : fordításkötet / Hajós Lothár. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Zugló ; Szabadka : IMLH, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-158293. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7227-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-994 *** 894.511-14
[AN 3787539]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2020.
Hart, Emily
   Az örökség / Emily Hart. - Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020. - 454 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81505-0-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3797535]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2020.
Hegedüs András (1984-)
   A moslék helyes keverési iránya / Hegedüs András. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2020. - 215 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P-pro, ISSN 2416-2884 ; 8.)
ISBN 978-963-9781-84-9 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3797855]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2020.
Hidasi József (1945-)
   Ez is Magyarország : huszonöt évvel a rendszerváltás után : humorral illusztrált rendhagyó szociográfia : összevont első és második kötet / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2020. - 317 p. ; 21 cm. - (Dialóg könyvek ; 4.)
ISBN 978-615-80838-6-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3802300]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2020.
Holczer Arnoldné (1886-196?)
   Egy sárvári lány Bécsből / [sajtó alá rend.] Fülöp Hollósi Erika. - Budapest : Személyes Történelem, 2020. - 197, [3] p. : ill. ; 20 cm
Szerző Holczer Arnoldné
ISBN 978-615-6153-12-8 fűzött : 3490,- Ft
Holczer Arnoldné (1886-196?)
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - századforduló - Horthy-korszak - memoár
894.511-94
[AN 3797327]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2020.
Hyland, K. T.
   Életjárók / K. T. Hyland. - Kisújszállás : Somnis Kv., 2019-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3797332]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Ments meg!. - 2019. - 368 p.
ISBN 978-615-00-6914-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom története - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3797335] MARC

ANSEL
UTF-811174 /2020.
Igrényi Sándor (1966-)
   Jónak lenni jó / Igrényi Sándor ; [graf. ... Lantai Csaba]. - [Jászszentandrás] : Igrényi S., 2020. - 84 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8279-0 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3798126]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2020.
   Illyés alma mater : válogatás egykori illyéses diákok írásaiból, alkotásaiból. - Budaörs : Illyés Gy. Gimn. és Szakgimn., 2020. - 282 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Illyés könyvek, ISSN 2732-0715 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8013-0 kötött
magyar irodalom - tanulmánygyűjtemény - antológia
894.511-822 *** 082
[AN 3797907]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2020.
Ivanov, Melinda
   Bogatír [elektronikus dok.] / Melinda Ivanov. - [S.l.] : Underground, 2019-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3794558]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Afganisztán, 1983-1989. - Szöveg (epub : 651 KB). - 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160216. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3794559] MARC

ANSEL
UTF-811177 /2020.
Izmindi Katalin
   Nagy hisztikönyvem : mesék a hiszti elkerüléséhez / Izmindi Katalin és Przybytek Ágnes ; [ill. Ráduly Csaba]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Roland, [2020]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-90-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - mese - tanmese
894.511-342(02.053.2) *** 159.922.7(0:82-34)
[AN 3800418]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2020.
Izmindi Katalin
   Nagy iskoláskönyvem : mesék az iskolakezdéshez / Izmindi Katalin ; [ill. Ráduly Csaba]. - Budapest : Roland, [2020]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5913-77-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3800420]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2020.
Juhász Roland (1984-)
   Gyomláló : [a Korcsok előzménytörténete] / R. J. Hendon. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2020. - 378 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-20-8 fűzött : 3680,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3797300]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2020.
Juhász Veronika
   Asszony a neved / Juhász Veronika. - Budapest : Szerző, 2018. - 152, [1] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2955-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798102]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2020.
Juhász Veronika
   A lélek szépsége : novellák és versek / Juhász Veronika. - Budapest : Szerző, 2020. - 164 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7441-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3798104]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2020.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan / R. Kelényi Angelika. - [Budapest] : Álomgyár K., 2019-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3751123]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A grófnő árnyékában. - 3. utánny. - 2020. - 409 p.
ISBN 978-615-5692-19-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3800576] MARC

ANSEL
UTF-811183 /2020.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan : az örökség : novella ; Az ártatlan sorozat előzménye : a porfészek / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 23, 17 p. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5763-25-0
ISBN 978-615-5875-99-1 fűzött : 699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3802208]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2020.
Kerényi Lajos (1927-)
   Adj nekem lelkeket, Uram! : Kerényi Lajos atya önéletírása. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2020]. - 233, [23] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-344-6 kötött : 3800,- Ft
Kerényi Lajos (1927-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3800125]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2020.
Kertész Erzsi (1975-)
   Gáz van! : Göröngyös Úti Iskola / Kertész Erzsi ; Metzing Eszter illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2020. - 106, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-26-5 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3797696]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2020.
Kiss Adél Eleonóra
   Majdnem lányregény / Kiss Adél Eleonóra. - [Tatabánya] : Magánkiad., [2020]. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8488-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798319]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2020.
Kiss Benedek (1943-)
   Ínyemről a bor zamata : a szőlő és a bor gyönyörűsége : válogatás, 1968-2018 / Kiss Benedek. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2020. - 130 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P'art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-86-3 kötött : 2520,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797893]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2020.
Kiss Ottó (1963-)
   Csillagszedő Márió : versek gyerekhangra / Kiss Ottó ; [Paulovkin Boglárka rajz.]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 61, [2] p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
ISBN 978-615-81523-7-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3802013]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2020.
Kolev, Adam
   A potyautas / Adam Kolev. - Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-22-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3797536]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2020.
Korpás Léri
   Csorbafog, a világjáró kisegér / Korpás Léri ; [ill. Üveges Valéria Krisztina]. - [Gelej] : [Üveges S.-né], 2020. - 46 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7562-4 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3797411]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2020.
Korpás Léri
   Felhőcske és barátai / Korpás Léri ; [ill. Üveges Valéria Krisztina]. - [Gelej] : [Korpás L.], 2020. - 71 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7563-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3797293]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2020.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 298 p. : ill., főként színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 31.)
ISBN 978-615-81593-4-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3801985]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2020.
Kováts Dániel (1929-)
   Egynapi járóföld : barangolás vándoréveim ösvényein / Kováts Dániel ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2019. - 488 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5784-14-9 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3797468]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2020.
Kozma Szilárd (1953-)
   A Táltos Bolond [elektronikus dok.] : beavatási regény / Kozma Szilárd. - [S.l.] : Publio, 2019-
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3791182]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Skorpiói beavatás. - Szöveg (epub : 1 MB). - 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159442. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-704-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3791183] MARC

ANSEL
UTF-811195 /2020.
Kürti László (1976-)
   Ahogy én öleltem : versek / Kürti László. - Budapest : Kalligram, 2020. - 131, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-148-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - költészet
894.511-14
[AN 3797427]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2020.
Ladányi András (1945-)
   Három szonettkoszorú / Ladányi András ; [... ill. Kádas Kati] ; [kiad. a Váci Mihály Baráti Társaság]. - Budapest : Váci M. Baráti Társ., 2020. - 142, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Tart.: A keresztútÞ; Bányahalál hangjaiÞ; Végtelen szerelem
ISBN 978-963-89025-6-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797723]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2020.
Lőrincz L. László (1939-)
   Az ikrek ideje : Báthory Orsi történetei / Leslie L. Lawrence. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2020. - 446, [1] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-703-0 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3800415]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2020.
Ludányi Bettina (1994-)
   Kettőnk titka : [Függőség I.] / Ludányi Bettina. - Budapest : Álomgyár K., 2019. - 326, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-61-3 fűzött : 3899,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3798241]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2020.
Ludányi Bettina (1994-)
   Yanna titka : novella / Ludányi Bettina. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-14-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3798255]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2020.
Lukácsi Bálint
   Magyarország egyik legsötétebb korszakának kellős közepén, 2013-2018 : Lukácsi Bálint 4 évnyi cikkgyűjteménye az Amerikai-magyar Hírhatár újságból, I-III. kötet. - [Budapest] : [Lukácsi B.], 2019. - 3 db (1112 p.) : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-00-5843-6 fűzött
Egyesült Államok - Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - 21. század - publicisztika
894.511-92(73) *** 323(439)"201"(0:82-92)
[AN 3797764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az "orbánizmus" + 2014 július közepe - 2015 január eleje. - 306 p.
ISBN 978-615-00-5844-3
[AN 3797766] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 2015 január közepe - 2015 október vége. - p. 312-733.
 (hibás ISBN 978-615-00-5844-3)
[AN 3797767] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 2015 november eleje - 2018 május eleje + epilógus. - p. 740-1112.
 (hibás ISBN 978-615-00-5844-3)
[AN 3797769] MARC

ANSEL
UTF-811201 /2020.
Mándy Gábor
   A biciklis király és más mesék : okos gyerekeknek és a szüleiknek / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], [2019]. - 160, [2] p. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 3.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81480-1-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3798127]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2020.
Mándy Gábor
   Hihetetlen történetek / Mándy Gábor. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : [Mándy G.], [2019]. - 160, [2] p. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 4.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80776-3-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3798128]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2020.
Mándy Gábor
   Már itt vannak : fantasztikus jellegű novellák / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], [2019]. - 182, [1] p. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 6.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80776-9-9 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3798129]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2020.
Mándy Gábor
   Nőuralom : erotikus írások / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], [2019]. - 185, [2] p. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 7.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81480-0-9 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-993
[AN 3798130]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2020.
Máté Mária Magdolna (1946-)
   Lelkem hazatalál : versek / Máté Mária Magdolna. - Földes : [Magánkiad.], 2019. - 102 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4493-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798096]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2020.
Megyeri Judit
   A múlt bűnei / Jud Meyrin. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5956-91-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3798261]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2020.
Móray Inke
   Emlékkövek / Móray Inke. - Budapest : Evangéliumi K., 2019. - 184 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5624-66-7 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - elbeszélés
894.511-32 *** 244(0:82-32)
[AN 3797962]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2020.
Nagy Eszter (1984-)
   Örök tűz : a papnő / Nagy Eszter, Tóth Gergely. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 286 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 286.
ISBN 978-615-6182-22-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798264]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2020.
Nemere István (1944-)
   Egyedül : négyen a végtelen magányról : [Szabó Magda, Faludy György, Popper Péter, Csingiz Ajtmatov a végtelen magányról] / Nemere István ; [közrem.] Vincze Attila. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2020. - 56, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-36-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3797581]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2020.
Nemere István (1944-)
   A kereszt városa : fantasztikus történet : [miniscifi] / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2020. - 56, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-38-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3797580]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2020.
Nemere István (1944-)
   A Szűz Mária kód : így is történhetett... / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2020. - 195, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-39-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3797577]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2020.
Nemes P. Ferenc
   Semmi beszéd / Nemes P. Ferenc ; [ill. ... Vincze Ottó] ; [közread. a] Kilátó Kulturális Egyesület. - Miskolc : Kilátó Kult. Egyes., 2019. - 230, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7074-2 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3797351]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2020.
Nyolczas Péterné (1952-)
   BarátkoZoo / Nyolczas Marcsi. - Budapest : Tipp Cult, 2020. - 125, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P-pro, ISSN 2416-2884 ; 10.)
ISBN 978-963-9781-88-7 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3797882]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2020.
Ohtears, Lis
   Zúzmara / Lis Ohtears. - Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-15-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3797530]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2020.
Ördög Ottó (1962-)
   VIP : világirodalmi paródiák újratöltve / Ördögh Ottó ; [Kárpáti Tibor illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 203, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-604-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3800206]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2020.
Pajor András (1958-)
   Rímrémek és porzó prózák / Pajor András ; [közread. a Keresztény Kulturális Akadémia]. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2020. - 109 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6003-05)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3797503]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2020.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Apád előtt ne vetkőzz / Péterfy-Novák Éva. - 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 212, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-868-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3800608]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2020.
Pfeiffer Gábor (1967-)
   Lábnyomok a sárban / Pfeiffer Gábor. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 351 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6172-13-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798016]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2020.
Pintér Krisztina
   Csillagtündér és az érzések / Pintér Krisztina ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Budapest : Pintér K., 2020. - 43 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8364-3 kötött : 2680,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - érzelmi nevelés - mese
894.511-34(02.053.2) *** 37.037
[AN 3798068]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2020.
Pozsgai Zsolt (1960-)
   Beszélnek bennem : új drámák / Pozsgai Zsolt. - Budapest : Püski, 2020. - 310, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-285-6 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3797522]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2020.
Rodé Klára
   Az arcnélküli férfi / Rodé Klára. - [Budapest] : [Rodé K.], cop. 2020. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8347-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3800859]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2020.
Rowley, Keiran
   Hanyatlás : [az elfeledettek városa] / Keiran Rowley. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2020. - 214, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-26-0 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3797297]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2020.
Rózsa Ildikó
   Egy léleknemesítő hazatalálása / Rózsa Ildikó. - [Komló] : [Rózsa I.], cop. 2020. - 136 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8399-5 kötött
magyar irodalom - mentálhigiénia - memoár
894.511-94 *** 613.865(0:82-94)
[AN 3798256]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2020.
Rudi János
   Magyar passió / Rudi János. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 272 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5847-99-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798027]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2020.
Simon Márton (1984-)
   Dalok a magasföldszintről / Simon Márton. - 9. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2014. - 53, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-680-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3802028]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2020.
Skiethen, Susannah
   Hogyan tovább? : Együtt veled 1. / Susannah Skiethen. - Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81505-4-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3797540]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2020.
Stonawski József (1948-)
   Fontos idő : válogatott versek / Stonawski József. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2020. - 135 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P-art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-9781-82-5 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797885]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2020.
Szalkayné Sárváry Hajnalka
   Tündéri pillangók éneke / Szalkayné Sárváry Hajnalka ; [az illusztrációkat a szerző kész.]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 79 p. : ill., színes ; 18x24 cm
ISBN 978-615-5847-93-6 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3798020]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2020.
Szentesi Zöldi László (1970-)
   A mindenség visszaperlése : publicisztikai, prózai írások / Szentesi Zöldi László. - [Pilisvörösvár] : Időjel K., 2020. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81513-0-6 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - tárcanovella
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 3797291]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2020.
Szukk Ferenc Tibor
   Bogáncsvirágok : összegyűjtött versek, 1965-2017 / Szukk Ferenc Tibor. - Budapest : Szukk F. T., 2019. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5695-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797981]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2020.
Tailor, Niki
   Mindenki hazudik / Niki Tailor. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 408 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-13-5 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798259]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2020.
Takács Viktória
   Busó mese Misi / Takács Viktória. - Budapest : Scolar, 2020. - 21 p. : ill., színes ; 25 cm
A címoldalon a főcímben a "mese" szó áthúzva szerepel. - keretcím: Hagyományaink
ISBN 978-963-509-100-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798417]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2020.
Tarjányi Péter (1969-)
   Cselszövő : Elhallgatott évszázad trilógia II. rész / Tarjányi Péter, Dosek Rita. - Budapest : Patmos Records, cop. 2020. - 364, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6108-22-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3800499]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2020.
Tarjányi Péter (1969-)
   Diktátor : Elhallgatott évszázad trilógia II. [!III.] rész / Tarjányi Péter, Dosek Rita. - Budapest : Patmos Records, cop. 2020. - 344, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6108-23-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3800510]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2020.
Tarjányi Péter (1969-)
   Forradalmár : Elhallgatott évszázad trilógia / Tarjányi Péter, Dosek Rita. - Budapest : Patmos Records, cop. 2020. - 412, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6108-21-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3800492]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2020.
Tímár Gábor (1932-)
   Karanténszendvics rendőrkávéval : bohózatok / Timár Gábor. - [Budapest] : Szerző, 2020. - 68 p. ; 21 cm
Tart.: RendőrkávéÞ; Karanténszendvics
Fűzött
magyar irodalom - bohózat
894.511-223
[AN 3798165]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2020.
Tímár Gábor (1932-)
   Novgorodi örökség : politikai paródia / Timár Gábor. - [Budapest] : Szerző, 2020. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8573-9 fűzött
magyar irodalom - bohózat
894.511-223
[AN 3798167]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2020.
Tímár Gábor (1932-)
   A Teleki tértől Norvégiáig : bohózatok / Timár Gábor. - [Budapest] : Szerző, 2020. - 60 p. ; 21 cm
Tart.: A dédnagymamaÞ; Menni vagy maradni
ISBN 978-615-00-8572-2 fűzött
magyar irodalom - bohózat
894.511-223
[AN 3798166]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2020.
Tormay Cécile (1875-1937)
   Petneházy : kisregény és elbeszélések / Tormay Cécile ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 235, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-491-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3802100]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2020.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pixel : szövegtest / Tóth Krisztina. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2011. - 165, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2868-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802293]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2020.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Vadalma : dráma hét képben / Tóthárpád Ferenc. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 103 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5214-60-8 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3798024]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2020.
Turcsányi Ervin (1937-)
   Látogatás x bolygón : egy igaz mese / Turcsányi Ervin. - Budapest : Püski, 2020. - 190, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-286-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3797552]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2020.
Varga Csaba (1946-)
   Boldog szerelempár : az ikerláng szerelem beteljesülése : képes versek könyve 2. / Varga Csaba ; [kiad. a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, ... Aranymag Intézet]. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány ; [Pilisszentkereszt] : Aranymag Int., 2020. - 200 p. : ill., színes ; 20x31 cm
ISBN 978-615-5360-15-2 kötött : 6800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797260]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2020.
   Vérző Magyarország : "hazáért!" : magyar írók Magyarország területéért / ... Kosztolányi Dezső szerk. - [Szombathely] : Szülőföld Kvk., 2020. - 285, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5847-98-1 fűzött : 3490,- Ft
trianoni békeszerződés - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 341.382"1920"(0:82-822)
[AN 3797288]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2020.
Vikor-Varga Laura
   Emma's Easter : a tale about the "forever" = Emma húsvétja : mese az örökkévalóságról / [written by Laura Vikor-Varga] ; [aquarelle ill. by Ágnes Bodnár] ; [transl. András Tarnóc]. - [Veresegyház] : [Vikor-Varga L.], 2020. - 77, [2] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-00-7840-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-34.02(02.053.2)=20
[AN 3798062]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2020.
Vincze Erika (1988-)
   Nem akarom, hogy így láss / Vincze Erika. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2020. - 110 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P-pro, ISSN 2416-2884 ; 6.)
ISBN 978-963-9781-83-2 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3797854]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2020.
Virágné Herbert Márta
   46 év közszolgaként / Virágné Herbert Márta. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 117 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6153-02-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - betegápolás - memoár
894.511-94 *** 616-083(0:82-94)
[AN 3797355]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2020.
   Vírus után a világ / [összegyűjt., összeáll. és szerk. Kőrössi P. József és Zámbó Kristóf]. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 301 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-517-147-7 fűzött : 3400,- Ft
világjárvány - fertőző betegség - magyar irodalom - 21. század - esszé - antológia
894.511-4(082) *** 578.834.1(100)"202" *** 616.98(100)"202"
[AN 3797836]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2020.
Vörös Panni, P.
   Initium : a kezdet peremén / P. Vörös Panni. - [Fót] : Szerző, cop. 2020. - 368 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7758-1 kötött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3798272]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2020.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde ; Válogatott versek / Vörösmarty Mihály ; [életrajzi jegyz. Szilágyi Márton]. - Budapest : Osiris, 2020. - 265 p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-412-2 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - vers - drámai költemény
894.511-14 *** 894.511-121
[AN 3800227]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2020.
Weaver, Anita
   Most adj esélyt / Anita Weaver. - Budapest : Adamo Books, 2020. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-387-129-4 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3797303]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2020.
Wilberry, Sam
   Flash / Sam Wilberry. - [Kecskemét] : [mWave Networks Kft.], cop. 2020. - 294 p. : ill. ; 21 cm. - (Szivárványálom könyvek sorozat, ISSN 2630-9599)
ISBN 978-615-00-8132-8 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3797435]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2020.
Zemlényi Zoltán (1970-)
   Törj át az üvegfalon! : [infantilitlanodás] / Zemlényi Zoltán. - 3. kiad. - [Budapest] : ZZ company, cop. 2020. - 282, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8733-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-94
[AN 3800092]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2020.
Zsámboki János
   Öreg Isten akarata szerint / Zsámboki János. - Budapest : Püski, 2020. - 372, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-279-5 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3797551]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2020.
Zsille Ákos (1964-)
   Posztmodern gésa : versek, 1992-1993, 2019-2020 / Zsille Ákos ; [... ill. ... Gregor Droste]. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 149, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8341-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798123]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11256 /2020.
5-minute Easter stories (magyar)
   5 perces húsvéti történetek / Disney ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2020. - 98 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-437-668-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3798445]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2020.
Bevens, Emily
Hare and the tortoise (magyar)
   A teknős és a nyúl / írta Emily Bevens ; ill. Monica Garofalo. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2019. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kedvenc klasszikus meséim)
Ford. Nagy Boldizsár
ISBN 978-615-6067-14-2 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798267]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2020.
Bevens, Emily
Town mouse and country mouse (magyar)
   A városi egér és a mezei egér / írta Emily Bevens ; ill. Monica Garofalo. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2019. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kedvenc klasszikus meséim)
Ford. Nagy Boldizsár
ISBN 978-615-6067-16-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798265]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2020.
Bruce, Emily
Sorry (magyar)
   Bocsánat : egy aprócska szó, hatalmas varázserővel / [írta Emily Bruce] ; [ill. Hannah Wood]. - Budapest : Álomgyár K., cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
Ford. Barna Eszter
ISBN 978-615-6067-62-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798234]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2020.
Bruce, Emily
Thank you (magyar)
   Köszönöm : a szó, amelyet mindenkinek ismernie kell / [írta Emily Bruce] ; [ill. Hannah Wood]. - Budapest : Álomgyár K., cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
Ford. Barna Eszter
ISBN 978-615-6067-64-7 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798236]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2020.
Busquets, Jordi
Animales de la granja (magyar)
   Tanya / [rajz. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x20 cm
keretcím: Ismerd meg az állatokat!
ISBN 978-963-483-131-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798161]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2020.
Busquets, Jordi
Animales de la selva (magyar)
   Vadon / [rajz. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x20 cm
keretcím: Ismerd meg az állatokat!
ISBN 978-963-483-132-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798162]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2020.
Busquets, Jordi
Animales del mar (magyar)
   Tenger / [rajz. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x20 cm
keretcím: Ismerd meg az állatokat!
ISBN 978-963-483-133-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798159]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2020.
Busquets, Jordi
Los dinosaurios (magyar)
   Dínók / [rajz. Jordi Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x20 cm
keretcím: Ismerd meg az állatokat!
ISBN 978-963-483-134-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798157]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2020.
Čtvrtek, Václav (1911-1976)
Rumcajs (magyar)
   Rumcájsz / Václav Čtvrtek, Radek Pilař ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 111 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-486-661-9 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3800417]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2020.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a pofavágó verseny / Dániel András. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-622-7 kötött : 2250,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3802245]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2020.
A day with papa (magyar)
   Egy nap apával / [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [31] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Disney nyuszik
ISBN 978-963-403-795-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798479]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2020.
Joyce, Melanie
Please (magyar)
   Kérek szépen : ismered a varázsszót? / [írta Melanie Joyce] ; [ill. Hannah Wood]. - Budapest : Álomgyár K., cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
Ford. Barna Eszter
ISBN 978-615-6067-66-1 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798233]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2020.
Kaner, Etta
Do frogs drink hot chocolate? (magyar)
   Isznak-e forró csokit a békák? : éljük túl a hideget! / írta Etta Kaner ; ill. John Martz ; ford. Lackfi János. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-486-476-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798381]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2020.
Klein, Cheryl (1978-)
Thunder trucks (magyar)
   Szép álmokat, viharkocsik! / Cheryl Klein, Katy Beebe ; Mike Boldt illusztrációival ; [ford. Nyáry Luca]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [38] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-403-767-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798397]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2020.
Nattán-Angeli Nóra
   Rojt és Bojt / Nattán-Angeli Nóra ; ill. Pájer Lilla. - Budapest : Scolar, 2020. - 20, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Két cica könyvek
ISBN 978-963-509-113-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798427]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2020.
St. John, Patricia Mary (1919-1993)
A home for Virginia (magyar)
   Virginia otthonra talál / Patricia St. John ; ill. Helen Smith. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2018. - [24] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5624-51-3 kötött
vallásos irodalom - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 244(02.053.2)
[AN 3797974]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2020.
Steinhorst, Stefanie
Was ist los in der Autoverkstatt? (magyar)
   Hol javítják az autót? / [írta Stefanie Steinhorst] ; [graf. Anja Knust] ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2019. - 23 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-588-0 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3801888]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2020.
Végh Veronika (1976-)
   A fellázadt rénszarvasok / Végh Veronika ; [rajz. Schuller Vladimir] ; [kiad. a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület]. - Debrecen : ZeneTheatrum Kult. Egyes., 2019. - [33] p. : ill., színes ; 16x22 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-00-6947-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3797412]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11275 /2020.
Barber, John
Back to the future : tales from the time-train (magyar)
   Vissza a jövőbe : regék az idővonatról / [... John Barber és Bob Gale ötletéből John Barber írta] ; [m. szöveg Tóth Mátyás]. - [Pécs] : Bedekovics Á., cop. 2020. - 133, [21] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5965-06-7 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3797835]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2020.
Bendis, Brian Michael (1967-)
Jessica Jones : Alias 3. (magyar)
   Jessica Jones : Alias / Brian Michael Bendis szöveg ; Michael Gaydos rajz ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Fumax, 2020. - 169, [5] p. : ill., főként színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-470-127-9 kötött : 5995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3798379]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2020.
Bunn, Cullen (1971-)
Deadpool kills the Marvel Universe (magyar)
   Ölégia, avagy Deadpool kinyírja a Marvel-univerzumot és mindenki mást / írta Cullen Bunn ; ford. ... Benes Attila ... és Holló-Vaskó Péter ... - [Budapest] : Fumax, 2020. - 168, [96] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-126-2 kötött : 7495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3798386]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2020.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Monte Cristo grófja / Alexandre Dumas [alapján] ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - [Budapest] : Képes K., 2020. - 74 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 11.)
ISBN 978-963-9833-73-9 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3796683]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2020.
   Te mit tettél hozzá? / [szerk. Berkő Péter, Szabó-Tóth Kinga, Patkó Gyula] ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága]. - [Miskolc] : MTA MAB, 2018. - 289 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-508-895-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3797737]
MARC

ANSEL
UTF-8