MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/11/12 14:11:58
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
11280 /2020.
   Az erdészeti felsőoktatás 200 éve : emlékkönyv : Selmecbánya 1808 - Sopron 2008 : errata / [főszerk. Albert Levente]. - 2. jav. kiad. - Sopron : Bariska M., 2019. - 57 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Erdőmérnöki Kar
Selmecbánya - Sopron - erdészet - erdőmérnök - egyetem - történeti feldolgozás - névtár
050.8 *** 378.663.0(439-2Sopron)(091)(093) *** 378.663.0(439.22-2Selmecbánya)(091)(093)
[AN 3799326]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11281 /2020.
Új Dunántúli Tárlat (2019) (Balatonalmádi)
   Új Dunántúli Tárlat, 2019 : 10 megye meghívott kortárs képzőművészeinek részvételével / [... szerk. Boros Magdolna] ; [kiad. Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár]. - Balatonalmádi : Pannónia Kult. Közp. és Kvt., 2019. - 151 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
A Balatonalmádiban, 2019. aug. 17 - szept. 15. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - Balatonalmádi - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Balatonalmádi) *** 73/76(439.11)"201"
[AN 3799627]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2020.
   Virtue or obligation : 30th International Biblical Conference Szeged, 26-28 August, 2019 / [ed. by György Benyik]. - Szeged : JATEPress, 2019. - 373 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-436-6 fűzött
Biblia
erény - vallási kötelesség - társadalmi felelősség - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 241.5 *** 316.6
[AN 3798855]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11283 /2020.
Beniczky Péter (1601-1664)
   Magyar rithmusok, mellyeket irt nemzetes Beniczky Péter, szentelt vitéz : elsö része, szép isteni ditséreteket, és poenitentia tartásra indító énekeket foglal magában, második, közönséges magyar példa beszédeket szép oktatással. - Budapest : Pytheas : Tinta Kvk., 2019. - 299, 7 p. ; 15 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Lötsen : Brewer Samuel, Anno 1675
ISBN 978-615-5741-16-6 kötött
magyar irodalom - vers - epigramma - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 894.511-193.2 *** 894.511-14
[AN 3800488]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2020.
Haász Gabriella (1979-)
   A sümegi Darnay Múzeum kéziratgyűjteménye / Haász Gabriella. - Keszthely : Balatoni Múz., 2019. - 57 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatoni múzeumi füzetek, ISSN 2416-1217 ; 11.)
Bibliogr.: p. 44-46. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80204-9-7 fűzött
Sümeg - kézirat - múzeumi gyűjtemény
09 *** 069(439-2Sümeg)
[AN 3800042]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2020.
Monok István (1956-)
   Könyvtári (?) problémák / Monok István. - Budapest : MTA KIK, 2020. - 272 p. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, ISSN 0133-8862 ; 41 = 116.)
Bibliogr.: p. 212-259.
ISBN 978-963-7451-61-4 fűzött
könyvtártudomány
02
[AN 3797002]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11286 /2020.
   Hölgyek a tudományban / szerk. Mező Katalin, Mező Ferenc és Mező Péter Dániel. - Debrecen : K+F Stúdió, 2020. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89485-6-4 fűzött
- tudományos élet - tanuló - önálló munka - szellemi munka - módszertan - példatár
001.89-055.2(100)(092) *** 371.385 *** 371.3(076)
[AN 3800634]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2020.
How it works book of amazing science (magyar)
   Hihetetlen tudomány : [kalauz a környező világhoz] / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, cop. 2019. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-963-86101-6-4 fűzött : 1990,- Ft
tudomány - természettudomány
001 *** 5
[AN 3799434]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2020.
Vida Zsófia Viktória
   Távolság a tudományos együttműködési hálózatokban / Vida Zsófia Viktória. - Budapest : MTA KIK, 2020. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a tudományelemzés mai gyakorlatából, ISSN 2677-1683 ; 1.)
Bibliogr.: p. 152-169.
ISBN 978-963-7451-55-3 fűzött
tudományos együttműködés - hálózatelmélet - bibliometria
001.83 *** 001.891 *** 316.47
[AN 3800141]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11289 /2020.
Sághy Enikő
   A teremtő önismeret kézikönyve / Sághy Enikő. - Budapest : Aranymagenta Kft., 2013-. - 19 cm
A 2. kötettől kiad. a Pytheas Kiadó
okkultizmus
133.25
[AN 3517137]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Menny és pokol : Júlia története. - 2019. - 95 p. : ill.
ISBN 978-615-00-6334-8 fűzött
[AN 3800302] MARC

ANSEL
UTF-811290 /2020.
Šipić, Igor (1950-)
   Studije : vlašići i mali narodi = Studies : a Fiastyúk és a kis népek / Igor Šipić ; [izd. Udruga Hrvati etc.]. - [Kópháza] : Udruga Hrvati, [2018-2019]. - 3 db : ill., részben színes ; 24 cm
A bev. magyar nyelven is. - Bibliogr.
rejtély
001.94(089.3)
[AN 3745143]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2019]. - 292 p.
ISBN 978-615-81170-2-9 kötött
[AN 3800435] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11291 /2020.
   Fóti-Somlyó tanösvény / [szerk. Rezneki Rita és Kazi Róbert]. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Esztergom : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2020. - [15] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584)
ISBN 978-615-5241-32-1 fűzött
Duna-Ipoly nemzeti park - Fót - tanösvény - természetvédelmi terület - környezeti nevelés - útmutató
502(439-2Fót) *** 502.4(439)Duna-Ipoly_nemzeti_park
[AN 3802989]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2020.
Málovics György (1979-)
   Ökológiai közgazdaságtan, átalakulás, társadalmi részvétel : a projektjellegű részvétel és a részvételi akciókutatás szerepe a fenntarthatósági transzformációkban / Málovics György. - Szeged : JATEPress, 2020. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-130.
ISBN 978-963-315-437-3 fűzött
gazdaságtan - ökológia - fenntartható fejlődés - társadalmi részvétel - egyetemi tankönyv
504.03(075.8) *** 323.21(075.8) *** 330.15(075.8)
[AN 3798899]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2020.
Margóczi Katalin
   Dorozsma természeti értékei / Margóczi Katalin. - Kiskundorozsma : Petőfi S. Művel. Ház, 2020. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 25.)
Bibliogr.: p. 31.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-600-04-5)
Kiskundorozsma - természeti környezet
502(439-2Kiskundorozsma)
[AN 3799870]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2020.
Pintér Tamás
   Vadnyugat : Észak-Amerika legszebb nemzeti parkjai / [írta és a fényképeket kész.] Pintér Tamás. - [Balatonszabadi] : Magánkiad., 2020-. - 30 cm
Egyesült Államok - nemzeti park - helyismeret - fényképalbum - útleírás
502.4(73)(084.12) *** 502.4(73)(0:82-992) *** 908.73(084.12) *** 77.04(439)(092)Pintér_T.
[AN 3799779]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A Grand Circle. - 2020. - 351 p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-615-00-7720-8 fűzött : 6600,- Ft
[AN 3799782] MARC

ANSEL
UTF-811295 /2020.
   Veszélyeztetett lápi halak megóvása : lápi póc, réticsík, széles kárász / [szerk. Müller Tamás, Urbányi Béla, Staszny Ádám] ; [közread. a Szent István Egyetem ... Halgazdálkodási Tanszék]. - 2. mód. kiad. - Gödöllő : Vármédia Print, 2020. - 264 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81502-1-7 kötött
Magyarország - természetvédelem - hal - mocsár
502.74(439) *** 597 *** 551.312.2(439)
[AN 3803021]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2020.
   Vörös lista : Magyarország veszélyeztetett fa- és cserjefajai = Red list : threatened tree and shrub species of Hungary / összeáll. ... Bartha Dénes ; [közread. a ... Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézet ...]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2019. - 58 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 46-59.
ISBN 978-963-334-328-9 fűzött
természetvédelem - flóra - fa - cserje
502.3 *** 504.73.06 *** 581.412 *** 581.9(439)
[AN 3799038]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11297 /2020.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2019. november 21. : Műszaki Földtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Szabó Norbert Péter, Papp Richárd Zoltán]. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, [2020]. - 98 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-358-214-5 fűzött
mérnökgeológia - konferencia-kiadvány
55 *** 624.13 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3798974]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2020.
   Éghajlatváltozás okozta kihívások és lehetséges válaszok / szerk. Földi László, Hegedűs Hajnalka. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 335 p. : ill., részben színes ; 25 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-187-3 kötött
éghajlatváltozás - környezeti politika - 21. század
551.583 *** 504.03(100)"20"
[AN 3800003]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2020.
Wallace-Wells, David
The uninhabitable earth (magyar)
   Lakhatatlan föld : élet a felmelegedés után / David Wallace-Wells ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2020. - 302, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-324-730-3 kötött : 4490,- Ft
éghajlatváltozás - környezeti tudatosság - prognosztika - 21. század
551.583 *** 504.03(100)"20" *** 008.2
[AN 3798371]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11300 /2020.
Mitton, Jacqueline (1948-)
The Marshall children's guide to astronomy (magyar)
   Csillagászat / Jacqueline Mitton és Simon Mitton ; [ford. Nagy György]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2007. - 80 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Scolar kalauz gyerekeknek, ISSN 1586-4960)
ISBN 978-963-9193-69-7 kötött : 3950,- Ft
csillagászat - gyermekkönyv
52(02.053.2)
[AN 3803107]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2020.
Plihál Katalin (1948-)
   Kard és térkép : hadi események és propaganda a Magyarországról megjelent térképeken, 1528-1718 / Plihál Katalin. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2020. - 295 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - Az online mellékletet kész. Gede Mátyás. - Bibliogr.: p. 281-295. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-327-659-4 fűzött
Magyarország - kartográfia - hadtörténet - katonai térképészet - katonaföldrajz - 16. század - 17. század - 18. század - magyar történelem
528.9(439)"15/17" *** 912(439)"15/17" *** 355.47(439)"15/17" *** 355.48(439)"15/17" *** 943.9"15/17"
[AN 3798515]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11302 /2020.
Bajor Zoltán (1979-)
   Baglyok / Bajor Zoltán. - [Budapest] : Főv. Állat- és Növénykert, 2019. - 127 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Állatkerti kötetek a természetért, ISSN 2062-1485)
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 978-615-5392-28-3 fűzött
bagoly
598.97
[AN 3799875]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2020.
Bálint Zsolt (1962-)
   Szöglencek, pazarkák, lángszinérek : egzotikus pillangóalakú lepkék gyűjteménye / Bálint Zsolt. - Budapest : [Bálint Zs.], 2020. - 71 p., 100 t. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-00-8058-1 kötött
lepke - fauna
595.78 *** 591.9(100)
[AN 3800359]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2020.
D'Abrera, Bernard (1940-2017)
   Pillangóvilág az ausztráliai földrészen és Ázsia trópusi vidékein / Bernard d'Abrera ; [ford. Bálint Zsolt]. - [Budapest] : Bálint Zs., cop. 2018. - 130 p. : ill., színes ; 28 cm
A ford. a "World butterflies" (Melbourne : London : Hill House Publ., 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-00-1548-4 fűzött
Ausztrália - Ázsia - lepke - fauna
595.78 *** 591.9(94) *** 591.9(5)
[AN 3800572]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2020.
D'Abrera, Bernard (1940-2017)
   Pillangóvilág Közép- és Dél-Amerikában / Bernard d'Abrera ; [ford. Bálint Zsolt]. - [Budapest] : Bálint Zs., cop. 2019. - 113 p. : ill., színes ; 28 cm
A ford. a "World butterflies " (Melbourne : London : Hill House Publ., 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-00-4356-2 fűzött
Közép-Amerika - Dél-Amerika - lepke - fauna
595.78 *** 591.9(72) *** 591.9(8)
[AN 3800574]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2020.
   Fekete lista : Magyarország inváziós fa- és cserjefajai : Szürke lista : Magyarország potenciálisan inváziós fa- és cserjefajai = Black list : invasive tree and shrub species of Hungary : Grey list : potentially invasive tree and shrub species of Hungary / összeáll. ... Bartha Dénes ; [kiad. ... Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézet ...]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2020. - 83 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 72-83.
ISBN 978-963-334-357-9 fűzött
Magyarország - inváziós faj - fa - cserje
581.524.2(439) *** 632.5 *** 581.412
[AN 3799040]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2020.
Hangay György (1941-)
   Szarvas- és orrszarvúbogarak / Hangay György, Merkl Ottó. - [Budapest] : Főv. Állat- és Növénykert, 2020. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Állatkerti kötetek a természetért, ISSN 2062-1485)
Bibliogr.: p. 124-126.
ISBN 978-615-5392-30-6 fűzött
szarvasbogár
595.764
[AN 3799878]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2020.
Király Gergely (1973-)
   A magyar Fertő edényes flórája = Vascular flora of the Lake Fertő in Hungary = Flora des Neusiedler Sees in Ungarn / írta ... Király Gergely & Takács Gábor. - Sarród : Fertő-Hanság Nemz. Park Ig., 2020. - 430 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Rence, ISSN 2560-029X ; 3.)
A bev. és a tartalomjegyzék angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 424-430.
ISBN 978-963-89119-7-1 kötött
Fertő-vidék - flóra - jegyzék
581.9(439Fertő-vidék)(083.8)
[AN 3798460]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2020.
Koszka Attila
   A Vértes gombavilága / írta és fényképezte Koszka Attila. - [Mór] : Magánkiad., 2020-. - ill., színes ; 22 cm
Vértes (hegység) - gomba - flóra
582.28 *** 581.9(439)(234.373.2)
[AN 3799925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Tömlősgombák. - 2020. - 263 p.
Bibliogr.: 256-258.
ISBN 978-615-00-8093-2 kötött
Vértes (hegység) - tömlősgomba - flóra
581.9(439)(234.373.2) *** 582.282
[AN 3799928] MARC

ANSEL
UTF-811310 /2020.
Möller, Anne
Im Streichelzoo (magyar)
   Állatsimogató / [ill. és szöveg Anne Möller]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2020, cop. 2015. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 32.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-547-2 fűzött : 2799,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3803094]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2020.
Szigeti Zoltán (1947-)
   Beszélsz te növényül? : érdekességek zöld kísérőinkről / Szigeti Zoltán. - [Budapest] : [Szigeti Z.], 2020. - 71 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-8011-6 kötött
növényélettan - növényökológia - gyermekkönyv
581.5(02.053.2)
[AN 3800393]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2020.
Weinhold, Angela (1955-)
Der Wald (magyar)
   Az erdő / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2020, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 6.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-175-7 fűzött : 2799,- Ft
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3803082]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11313 /2020.
Adler, Alfred (1870-1937)
Menschenkenntnis (magyar)
   Emberismeret : gyakorlati individuálpszichológia / Alfred Adler ; [ford. Kulcsár István]. - [Budapest] : Gabo, 2020. - 322 p. ; 21 cm. - (Gabo pszichológia, ISSN 2732-0596)
ISBN 978-963-406-988-1 kötött : 3990,- Ft
individuálpszichológia
159.923
[AN 3802974]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2020.
   Állatokat és embereket gyógyító fortélyok, 18. század vége / [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Budapest : Magyarságkutató Int. ; Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 346, [5] p. : ill. ; 22 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 17.)
ISBN 978-615-5601-92-7 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - népi gyógymód - néprajz - 18. század
615.89 *** 39(439)"17"
[AN 3798735]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2020.
Almási Kitti
   Bátran élni [elektronikus dok.] : félelmeink és gátlásaink leküzdése / Almási Kitti ; [a szerző előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2020. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
mentálhigiénia - hangoskönyv
613.865
[AN 3799170]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (3 h 17 min)
[AN 3799171] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (3 h 26 min)
[AN 3799175] MARC

ANSEL
UTF-811316 /2020.
Árokszállási Edit
   Piros pöttyös napok : betét nélkül könnyedén : [huncutkönyv huncutnőknek menzesz update] / Árokszállási Edit. - [S.l.] : Underground : Magánkiad., 2020. - 45 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6191-03-8 fűzött
nők egészsége - nemi higiénia - menstruáció - gátizomtorna
618.17-008.8 *** 615.825-055.2 *** 613.88
[AN 3798996]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2020.
Chien Chow Chine, Aurélie
Je suis en colère (magyar)
   Dühös vagyok : Gaston érzelmei : [a düh csillapítására alkalmas légzőgyakorlattal] / Aurélie Chien Chow Chine ; [ford. Izsó Zita]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2018. - [27] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-244-909-8 kötött : 1999,- Ft
mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3803103]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2020.
Finke, Karl-Heinz
Biography log-book (magyar)
   Biográfiai útinapló / Karl-Heinz Finke, Laura Summerfield. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 73, [8] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
önismeret - életvezetés - módszertan - foglalkoztatókönyv
613.865 *** 159.9 *** 371.3 *** 087.5
[AN 3800035]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2020.
Fuhrman, Joel (1953-)
Super immunity (magyar)
   Szuper immunitás : táplálkozási útmutató a maximális immunvédelemhez a hosszú, egészséges életért / Joel Fuhrman ; [ford. Leyrer Ginda, Ács Eleonóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 320, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 291-320.
ISBN 978-963-507-112-8 kötött : 4990,- Ft
ellenálló-képesség - egészséges táplálkozás - egészséges életmód - diéta - recept
612.017.1 *** 613 *** 613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3799373]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2020.
Gödéné Török Ildikó (1952-)
   A könyv, az irodalom, a mese mint az értékközvetítés és a lelki egészség megőrzésének eszköze / Gödéné Török Ildikó. - Sopron : Gödéné Török I., 2020. - 83 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 80-83.
ISBN 978-615-00-8009-3 fűzött
folklorisztika - biblioterápia - népmese
615.851.82 *** 028 *** 398.001
[AN 3799805]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2020.
Gunaratana, Henepola (1927-)
Mindfulness in plain English (magyar)
   Az éber tudatosságról közérthetően / Gunaratana Henepola ; ford. Tóth Zsuzsanna. - Budapest : Tan Kapuja, 2019. - 195 p. : ill. ; 21 cm. - (A buddhizmus mesterei, ISSN 2732-0251 ; 1.)
ISBN 978-615-81452-0-6 fűzött : 2990,- Ft
buddhizmus - meditáció
615.851.86 *** 294.3
[AN 3799735]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2020.
Hankiss János (1926-)
   Egy orvos visszanéz ; Nehéz orvosnak lenni : egy orvos töpreng / Hankiss János. - Budapest : Pytheas, 2020. - 485 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5741-23-4 fűzött
magyar irodalom - orvosi hivatás - karcolat
614.25 *** 894.511-43
[AN 3800450]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2020.
   Hasznos házi orvosságok, 18. század / [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Budapest : Magyarságkutató Int. ; Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 264, [1] p. ; 22 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 16.)
ISBN 978-615-5601-85-9 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - népi gyógymód - néprajz - 18. század
615.89 *** 39(439)"17"
[AN 3798734]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2020.
Hidvégi Áron Arnold (1981-)
   A ráktúlélő világnézet : egy edző tanácsai a győzelemhez / Hidvégi Áron Arnold. - Budapest : Aron Store Kft., 2020. - 223 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-615-00-8202-8 fűzött : 2990,- Ft
betegápolás - rákbetegség - életvezetés
616-006 *** 613.865
[AN 3799119]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2020.
Keresztesiné Szabó Anita
   Aki bújt, aki nem.. : útmutató autista gyermeket nevelő szülőknek a közös játék élményéhez / Keresztesiné Szabó Anita, Rácz Zsuzsanna ; [... kiad. Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ]. - [Budapest] : NFSZK, 2020. - 132 p. : ill., színes ; 23 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-615-81447-7-3 fűzött
autizmus - viselkedészavar - családi nevelés - fejlesztő játék
616.89-008.45 *** 616.89-008.447 *** 37.018.1 *** 371.382
[AN 3800641]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2020.
Késmárki László (1968-)
   A mudrák titkos kódja / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., cop. 2020. - 263 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 250.
ISBN 978-963-89752-6-3 fűzött : 4400,- Ft
mudra - öngyógyítás
615.89 *** 615.82
[AN 3803019]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2020.
Legend, John
   Zöld könyv avagy Útmutató az egészséges élethez / [szerző John Legend és Matt Segura]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2020. - 212 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7812-0 fűzött : 10000,- Ft
betegségmegelőzés - alternatív gyógyászat - gyógynövény - növényi hatóanyag
613 *** 615.32 *** 615.89 *** 547.9
[AN 3800255]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2020.
MacKenzie, Jackson
   Kézikönyv mérgező emberekhez : hogyan ismerjük fel és kezeljük a nárcisztikus, pszichopata és egyéb mérgező személyiségű embertársainkat párkapcsolatban, családban és munkahelyen / Jackson MacKenzie ; Bánki György előszavával. - [Budapest] : Hórusz Kvk., 2020. - 492 p. : ill. ; 22 cm
Tart.: Pszichopata-mentesenÞ; Újból kiteljesedve. - Egys. cím: Psychopath free ; Whole again
ISBN 978-615-6115-13-3 fűzött : 6990,- Ft
életvezetés - személyiség-lélektan - kóros lelkiállapot - nárcizmus - pszichoneurózis
613.865 *** 159.923 *** 616.89-008.444.5 *** 616.891
[AN 3799467]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2020.
Madách Gáspár (1619-1662)
   Házi patika, 1713 / Madách Gáspár, Balassi Péter ; [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Budapest : Magyarságkutató Int. ; Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 233, [2] p. ; 22 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 15.)
ISBN 978-615-5601-77-4 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - népi gyógymód - néprajz - 17. század - 18. század
615.89 *** 39(439)"16/17"
[AN 3798729]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2020.
Miller, Kelli
Thriving with ADHD (magyar)
   ADHD-vel boldogan : munkafüzet gyerekeknek : [60 vidám feladat, hogy gyerekünk jól viselkedjen, koncentrált és sikeres legyen] / Kelli Miller ; ill. Sarah Rebar. - Pécs : Alexandra, 2020. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Szabó Nóra. - Bibliogr.: p. 136-138.
ISBN 978-963-447-738-9 fűzött : 4500,- Ft
figyelemzavar - hiperaktivitás - gyermeklélektan - serdülőkor - gyermekkönyv - ifjúsági könyv - foglalkoztatókönyv
616.89-008.47-053.2 *** 616.89-008.481-053.2 *** 159.922.7/.8(02.053.2) *** 087.5
[AN 3799057]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2020.
   Az orvosi hivatás : gondolatok / Papp Zoltán [et al.] ; koordinátor Petrás Győző. - [Budapest] : [Petrás Gy.], 2019. - 123 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-5038-6 kötött
orvosi hivatás
614.2
[AN 3800416]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2020.
Østby, Hilde (1975-)
Å dykke etter sjøhester (magyar)
   Titokzatos memória : a felejtés és emlékezés könyve / Hilde Østby, Ylva Østby ; ford. Domsa Zsófi. - Budapest : Park, cop. 2020. - 299, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-624-5 kötött : 3990,- Ft
élettan - agy - emlékezés
612.8 *** 159.953
[AN 3799481]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2020.
Rossum, Liesbeth van (1975-)
Vet belangrijk (magyar)
   Mindent a testzsírokról : tények és tévhitek étkezésről, zsírégetésről, hízást okozó rejtett faktorokról / Liesbeth van Rossum, Mariëtte Boon ; [ford. Lénárt Zsuzsa]. - Budapest : Scolar, 2020. - 255 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 225-245.
ISBN 978-963-509-106-5 kötött : 3999,- Ft
egészséges táplálkozás - egészséges életmód - anyagcsere - diéta - elhízás - hormon
612.39 *** 612.015.3 *** 613.24/.25 *** 612.397 *** 612.018
[AN 3799505]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2020.
Schacher, Polycarp Friedrich (1715-1762)
Dissertatio historico critica de feminis ex arte medica claris (magyar)
   Történeti-kritikai értekezés az orvoslásban híressé vált asszonyokról, 1738 / Polykarp Gottlieb[!Friedrich] Schacher és Johann Heinrich Schmid ; [ford. és az utószót írta Magyar László András]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 106, [1] p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 69-84.
ISBN 978-615-6173-06-5 fűzött : 1900,- Ft
Európa - orvostörténet - orvos - nő - művelődéstörténet - ókor
61(3)(091) *** 61(4)(091) *** 930.85-055.2 *** 61-055.2(092)
[AN 3798672]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2020.
Schimmer Mária
   Paleomedicina gyógyító receptjei : paleo-ketogén kézikönyv / Schimmer Mária. - 2. bőv. kiad. - [Szigliget] : ICMNI Orvosi Rehabilitációs Centrum Kft., 2019. - 100 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7034-6 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3799908]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2020.
   Sugárterápiára készülve : tájékoztató füzet a sugárterápia testi és lelki hátteréről / [összeáll. Facsar Lilla ..., Hanvay Eszter] ; [kiad. Magyar Rákellenes Liga Nyíregyházi Alapszervezete]. - Nyíregyháza : M. Rákellenes Liga Nyíregyházi Alapszervezete, 2020. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87940-3-1 fűzött
orvosi radiológia - onkológia
615.849 *** 616-006
[AN 3799848]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2020.
Szarka-Kovács Barbara
   Boldogság a gyakorlatban / Szarka-Kovács Barbara. - [S.l.] : Publio, [2020]. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-443-723-9 fűzött
életvezetés - személyiségfejlesztés - boldogság
613.865 *** 159.923.2 *** 159.942
[AN 3799055]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2020.
Szendi Gábor (1954-)
   Paleolit szakácskönyv / Szendi Gábor, Mezei Elmira ; [fotók Korpádi Péter, Patyi Árpád]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 328 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-475-385-8 fűzött : 4499,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3802956]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2020.
Szesny, Susanne (1965-)
Zähne putzen, Pipi machen (magyar)
   Pisilés, fogmosás, fürdés / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Frauke Nahrgang]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2020, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 31.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-542-7 fűzött : 2799,- Ft
tisztálkodás - személyi higiénia - képeskönyv - gyermekkönyv
613.4(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3803093]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2020.
Torner Noémi
   A tér, ahol találkozunk : egy kísérlet története, 2017. július - 2019. november / lejegyezte Torner Noémi. - [Csobánka] : Torner N., 2020. - 228 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8477-0 kötött
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3800557]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2020.
Tóth, Alex
   Mr. Hollywood : all-in : Pénzt csak pénzből lehet csinálni? / Alex Tóth. - [Hódmezővásárhely] : Tóth S., [2020]. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7309-5 fűzött
életvezetés - siker
613.865
[AN 3800202]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2020.
Vadas Gyula
   A nemi fogyatékosok (szodomiták) pécsi támadásáról : röpirat / Vadas Gyula ; [közread. a] Pécsi Lokálpatrióta Szövetség. - Pécs : Pécsi Lokálpatrióta Szövets., 2020. - 15 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6141-02-6 fűzött
Pécs - homoszexualitás - helyi politika - pamflet
613.885 *** 352(439-2Pécs)(041)
[AN 3800314]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2020.
Zay Anna (1687?-1733?)
   Zay Anna orvoskönyve, 1718 / [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Budapest : Magyarságkutató Int. ; Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 294, [1] p. ; 22 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 18.)
ISBN 978-615-6173-03-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - természetgyógyászat - népi gyógymód - néprajz - 18. század
615.89 *** 39(439)"17"
[AN 3798736]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11344 /2020.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2019. november 21. : Gépészmérnöki- és Informatikai Kar szekciókiadványa / [szerk. Vadászné Bognár Gabriella ..., Piller Imre ...]. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, [2020]. - [2], 188 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-212-1 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - informatika - konferencia-kiadvány
621 *** 681.3 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3800542]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2020.
Fejős Zoltán (1954-)
   "Kaper kóntri" : magyar rézbányászok Amerikában / Fejős Zoltán. - Budapest : Korall, 2020. - 285 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák, ISSN 2062-4522 ; 11.)
Bibliogr.: p. 264-281.
ISBN 978-615-81156-2-9 kötött : 3600,- Ft
Egyesült Államok - bevándorlás - amerikai magyarság - szórványmagyarság - századforduló - 20. század - réz - bányászat
622.343(73)"189/193" *** 316.347(=945.11)(073)"189/193" *** 325.14(=945.11)(73)"189/193"
[AN 3799995]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2020.
Horváth Norbert
   A száraz termikus modifikáció a technikai faanyagvédelem szolgálatában : egyetemi tankönyv / ... összeáll., írta és szerk. Horváth Norbert. - Sopron : Soproni Egy. K., 2019. - 150 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-143.
ISBN 978-963-334-331-9 fűzött
faipar - faanyag - fatechnológia - egyetemi tankönyv
620.197(075.8) *** 674(075.8) *** 630*8(075.8)
[AN 3798998]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2020.
Kő- és Kavicsbányász Napok (13.) (2020) (Velence)
   XIII. Kő- és Kavicsbányász Napok 2020 : 2020. március 5-6., ... Velence / [... szervezők Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület]. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2020. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-16-4 fűzött
kőbányászat - kavicsbányászat - konferencia-kiadvány
622.35 *** 622.362 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3799845]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11348 /2020.
Fehér Krisztián
   Androidos szoftverfejlesztés Kotlin nyelven 2 : szenzorok, helymeghatározás : [teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 41 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-05-4 fűzött : 1990,- Ft
operációs rendszer - mobiltelefon - programozás
681.3.066Android *** 621.396.218 *** 519.682Kotlin
[AN 3800471]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2020.
Fehér Krisztián
   Multi-GPU grafika CUDA alapokon : [párhuzamos rendelés programozása] : [GPU Computing teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-04-7 fűzött : 2490,- Ft
videokártya - programozás - programnyelv
519.688CUDA
[AN 3800473]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2020.
Fehér Krisztián
   Programozz C nyelven! / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-01-6 fűzött : 2190,- Ft
programnyelv - programozás
519.682C
[AN 3800470]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2020.
Fehér Krisztián
   Számítógépvásárlási túlélőkönyv / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-03-0 fűzött : 1200,- Ft
számítástechnika - számítógép
681.3
[AN 3800467]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2020.
Sztankó Dániel
   Online számlázás a gyakorlatban, 2020-2021 : az online számlaadat-szolgáltatás bemutatása a NAV Online Számlázó programon keresztül / [szerző Sztankó Dániel]. - Budapest : Vezinfó, 2020. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-82-6 fűzött
Magyarország - adózás - program - számla - útmutató
519.688 *** 657.4(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3799151]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11353 /2020.
Pallay Nándor (1903-1983)
   Magyarországi vörösfenyők műszaki tulajdonságai / Pallay Nándor ; [közread. a] Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki Faanyagtudományi és Művészeti Kar. - Sopron : SE Simony K. Műszaki, Faanyagtud. és Műv. Kar, 2019. - 120 p. : ill. ; 30 cm
Az eredeti kézirat fényképmásolata. - Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-359-098-0 fűzött
faipar - faanyag - anyagvizsgálat - fenyő - fényképmásolat
674 *** 674.032 *** 582.475 *** 630*81
[AN 3799042]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11354 /2020.
   Építményeink - Erdély 2020 : 2020. január 30-31., ... Székelyudvarhely. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2020. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5831-15-7 fűzött
építés - építőipar - közlekedés - műemlékvédelem - környezetvédelem - konferencia-kiadvány
69 *** 624 *** 625 *** 72.025.3/.4 *** 504.06 *** 061.3(498.4-2Székelyudvarhely)
[AN 3799837]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2020.
   Híd a határon : Monostori híd = Most na hranici : Most Monoštor / [... szöveg, szerk. Bellai László] ; [ford. Pálfi Zsolt, Nagy Ivett, Téglás Zoltán]. - Komárom ; [Budapest] : [A-Híd Zrt.], 2020. - 155 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Közread. az A-Híd Zrt.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-7936-3)
Komárom - hídépítés - közúti híd
624.21/.8(439-2Komárom) *** 625.745.1 *** 725.95(439-2Komárom)
[AN 3798932]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2020.
   Híd a határon : Monostori híd = Bridge across the border : Monostori Bridge / [... szöveg, szerk. Bellai László] ; [ford. Szabados András]. - Komárom ; [Budapest] : [A-Híd Zrt.], 2020. - 155 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Közread. az A-Híd Zrt.
ISBN 978-615-00-7936-3 kötött
Komárom - hídépítés - közúti híd
624.21/.8(439-2Komárom) *** 625.745.1 *** 725.95(439-2Komárom)
[AN 3798924]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11357 /2020.
Sztankó Dániel
   EKÁER kézikönyv, 2020 : EKÁER és ÁFA az aktuális jogszabályok tükrében / [szerző Sztankó Dániel]. - [Budapest] : Vezinfó, 2020. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-81-9 fűzött
Magyarország - közúti szállítás - teherszállítás - ellenőrző rendszer - útmutató
656.1.073(439)(036)
[AN 3799149]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11358 /2020.
   Amit a számvitel, számok mutatnak a magán-erdőgazdálkodási társas vállalkozásokról (EBT, EGT - 2014) / Lett Béla [et al.]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 11.)
ISBN 978-963-334-315-9 fűzött
Magyarország - erdészet - számvitel - mezőgazdasági üzemtan - statisztikai adatközlés - 21. század
631.16 *** 630*67(439)"200/201"(083.41) *** 657
[AN 3799003]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2020.
   Egy élet a rétek-legelők világában : Vinczeffy Imre munkássága / [szerk. Nagy Géza, Pető Károly] ; [közrem. V. Kota Marianna] ; [közread. a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Debrecen] : DE Gazdaságtud. Kar : Lícium-Art, [2020]. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 130-154.
ISBN 978-963-490-197-6 kötött
Vinczeffy Imre (1923-2014)
Magyarország - agrármérnök - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló
63(439)(092)Vinczeffy_I. *** 37(439)(092)Vinczeffy_I.
[AN 3798983]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2020.
Goodall, Jane (1934-)
Doctor White (magyar)
   Dr. White / Jane Goodall. - Budapest : [J. Goodall Int.], 2020, cop. 2018. - 18 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Közread. a Jane Goodall Intézet. - Ford. Veres Rita
Fűzött
ISBN 978-988-8240-74-6
kutya - gyógyítás - memoár
636.7(0:82-94) *** 616-08
[AN 3799800]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2020.
Goodall, Jane (1934-)
Doctor White (magyar)
   Dr. White / Jane Goodall ; [m. szöveg Veres Rita] ; [... kiadásért felel a Jane Goodall Intézet ...]. - Budapest : J. Goodall Int., 2020, cop. 2018. - 18 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-988-8240-74-6
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
kutya - gyógyítás - memoár
636.7(0:82-94) *** 616-08
[AN 3803072]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2020.
   Gyakorlati útmutató a természetközeli gazdálkodáshoz / [szerk. Takács Krisztina, Vér András] ; [kiad. a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar]. - Mosonmagyaróvár : SZIE Mezőgazdaság- és Élelmiszertud. Kar, 2020. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 58-63.
ISBN 978-615-5837-72-2 fűzött
Magyarország - Ausztria - biogazdálkodás - biológiai növénytermesztés - biodiverzitás - természetvédelem
631.147(439) *** 631.147(436) *** 504.06 *** 574.24
[AN 3799917]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2020.
Haszonits Győző
   A folyamatos erdőborítás elméleti alapjainak és gyakorlati megvalósításának bibliográfiája a magyar nyelvű szakirodalom alapján / [összeáll. Haszonits Győző és Bartha Dénes]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2020. - 58 p. ; 24 cm. - (Silva naturalis, ISSN 2064-1168 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-344-9 fűzött
erdészet - szakbibliográfia
630:016
[AN 3799035]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2020.
Herriot, James (1916-1995)
   Kutyás történetek [elektronikus dok.] / James Herriot ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020. - 1 CD (2 h 59 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Szász Imre. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-000-9 : 3400,- Ft
állatorvos - kutya - memoár - hangoskönyv
636.7(0:82-94) *** 619(0:82-94)
[AN 3799273]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2020.
   Huszonöt év a magán-erdőgazdálkodásban : a helyzet, a korlátok és a lehetőségek / szerk. Lett Béla. - Sopron : Soproni Egy. K., 2018. - 108 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 12.)
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-963-334-317-3 fűzött
Magyarország - erdészet - családi gazdaság
630*6 *** 336.63(439)
[AN 3799007]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2020.
   A Makoviczky család Nagykanizsán / [szerk. Molnár László]. - Zalaegerszeg : M. Olaj- és Gázip. Múz., 2020. - 39 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum közleményei, ISSN 2064-4108 ; 62.)
A Nagykanizsán, 2012. okt. 18-án tartott emlékülés anyagával. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-5706-04-2 fűzött
Makoviczky család
Makoviczky Gyula (1911-1990)
Magyarország - Nagykanizsa - családtörténet - cukrászat - iparos - 19. század - 20. század
664.14(439)(092)Makoviczky_Gy. *** 929.52(439-2Nagykanizsa)Makoviczky
[AN 3800437]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2020.
   A nagy borkönyv : 1000 magyar pincészet / Dlusztus Imre [et al.] ; [fotók Dlusztus Imre, Borbély Márk és Páhi-Fekete Noémi]. - Szeged : Nemz. Értékek Kvk., [2019]. - 774, [1] p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Nemzeti értékek könyvsorozat)
ISBN 978-615-5876-07-3 kötött : 14910,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - szőlészet - borászat - borász - 21. század
663.2(439)"20" *** 634.8(439)"20"
[AN 3799951]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2020.
   Rakonczay Zoltán (1929-2018) élete és munkássága / szerk. Bartha Dénes és Markovics Tibor ; [közread. a] Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézet. - Sopron : Soproni Egy. K., 2019. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 28-51.
ISBN 978-963-334-327-2 kötött
Rakonczay Zoltán (1929-2018)
Magyarország - erdőmérnök - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
630(439)(092)Rakonczay_Z. *** 37(439)(092)Rakonczay_Z. *** 012Rakonczay_Z.
[AN 3798984]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2020.
Simonyi Zoltán
   Kramer Fülöptől napjainkig : madártávlatból 100 év Soltvadkert szőlőtermesztésében és borászatában / Simonyi Zoltán. - [Soltvadkert] : Simonyi Engineering, cop. 2020. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7765-9 fűzött
Soltvadkert - szőlőtermesztés - borászat - szövetkezet
634.8(439-2Soltvadkert) *** 663.2(439-2Soltvadkert) *** 631.115.6(439-2Soltvadkert)
[AN 3800434]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2020.
Soproni Egyetem. Erdőmérnöki Kar. Kari tudományos konferencia (7.) (2019) (Sopron)
   VII. Kari Tudományos Konferencia : 2019. február 12. : a konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai / [szerk. Facskó Ferenc, Király Gergely] ; [rend., közread. a] Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar. - [Sopron] : Soproni Egy. K., 2019. - 35 p. ; 21 cm
A konferenciát Sopronban tartották
ISBN 978-963-334-320-3 fűzött
erdészet - konferencia-kiadvány
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3799011]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2020.
Varga Sándor (1938-)
   A talajtermékenység mikrobiológiai alapjai és lehetőségei : baktériumkészítmények alkalmazása az intenzív növénytermesztésben / Varga Sándor. - [Nyíregyháza] : Phylazonit Kft., [2020]. - 93 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 978-615-00-7547-1 fűzött
mikrobiológia - mezőgazdaság - talajtan
631.46 *** 579
[AN 3799333]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11372 /2020.
Dajka Gábor
   Gyomorforgató szakácsemlékek : az étel bizarr iskolája / Dajka Gábor. - [Eger] : Online Forgalomnövelő Marketing Kft., cop. 2020. - 214 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Szakácsemlékek
ISBN 978-615-00-8330-8 fűzött
Magyarország - szakács - 21. század - memoár
641.5(439)(092)(0:82-94)
[AN 3800224]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2020.
Donovan, Robin
The complete convection oven cookbook (magyar)
   A legjobb receptek légkeveréses sütőhöz : több mint 75 recept és könnyen elsajátítható sütési technika a légkeveréses sütőkhöz / Robin Donovan. - Pécs : Alexandra, 2020. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Horváth Beatrix
ISBN 978-963-447-470-8 fűzött : 4500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3799512]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2020.
   Ízig varázs : korszerű családi étkek / [fotó Oravecz István] ; [közread. a] Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : CÖKA : Méry Ratio, 2020. - 185, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5700-83-5 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3799487]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2020.
Podruzsik Béla
   Legújabb szakácskönyv a polgári konyha, házi cukrászat és a diétás főzés ismereteivel / írta Podruzsik Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 311 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1928
ISBN 978-615-6189-06-6 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv - recept - hasonmás kiadás
641.563(083.12) *** 641.55(083.12) *** 094/099.07
[AN 3799162]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2020.
Rubin Eszter
   Hisztamin-intolerancia szakácskönyv : alacsony hisztamintartalmú, glutén-, tej-, szója-, kukorica-, cukor- és édesítőszer-mentes receptek / Rubin Eszter ; [fotó Moravcsik Borka]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 190, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-475-354-4 fűzött : 3999,- Ft
hormon - hisztamin - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 612.018
[AN 3799491]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2020.
Varga Péter
   Rendezvényhelyszín maximalista : hozd ki a legtöbbet rendezvényhelyszínedből! / Varga Péter. - Budapest : RendezvényBiblia Kft., 2018. - 62 p. : ill., színes ; 18x30 cm
ISBN 978-615-00-3324-2 fűzött : 6990,- Ft
rendezvényszervezés
649.9 *** 658.1.012.63
[AN 3799632]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2020.
Veresné Bálint Márta
   Táplálkozási tanácsok 50 év felettieknek : kipróbált receptekkel és hasznos tudnivalókkal / Veresné Bálint Márta, Horváth Judit, Lichthammer Adrienn. - Budapest : SpringMed, cop. 2019. - 271 p., XVI t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 265-267.
ISBN 978-963-9456-53-2 fűzött : 3980,- Ft
egészséges táplálkozás - idős - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2-053.9
[AN 3803023]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11379 /2020.
Boros Gábor (1959-)
   Módszer, metafizika, emóciók : megújuló alapvetés, affektív közösségalkotás a 17. századi filozófiában / Boros Gábor. - Budapest : Akad. K., 2020. - 250 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 242-250.
ISBN 978-963-454-554-5 fűzött : 4400,- Ft
filozófiatörténet - 17. század
1(100)(091)"16"
[AN 3799847]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2020.
Eagleman, David (1971-)
Sum (magyar)
   Így múlik el.. : 40 egyperces a túlvilágról / David Eagleman ; [ford. Németh Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 205, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5859-30-4 fűzött : 2990,- Ft
élet - halál
128
[AN 3799342]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2020.
Gellért Ferenc (1969-)
   A beszédhangok titkai : [a magyarok Istenének nyelvbe rejtett tanításai] / Gellért Ferenc. Beszédgyakorlatok : [Rudolf Steiner nyomán] / Rácz Rita Cecilia. - Mór : Megismerés K. : Gellért F., 2020. - 252 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228.
ISBN 978-615-00-8022-2 fűzött
antropozófia - ezoterika - beszédhang
141.333 *** 133.25 *** 801.4
[AN 3800183]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2020.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   Jegyzetek a kései hagyatékból / Friedrich Wilhelm Nietzsche. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014-. - 20 cm
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3564377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Az élet princípiumáról / [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - 2019. - 118, [1] p.
ISBN 978-615-5601-74-3 fűzött : 2200,- Ft
német irodalom - filozófia
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3798712] MARC

ANSEL
UTF-811383 /2020.
Spengler, Oswald (1880-1936)
Pessimismus? (magyar)
   Pesszimizmus? ; Oroszország és Németország Keleti problémájának kettős arculata ; Nietzsche és évszázada / Oswald Spengler ; [ford. Varázsló Macska]. - Pécs : Varázsló Macska K., 2020. - 83, [2] p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr. - Számozott példány: 100
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Oroszország - Németország - filozófia - történelem - filozófus - 19. század - két világháború közötti időszak - előadóbeszéd
1(430)Spengler *** 947"191/192"(042) *** 1(430)(092)Nietzsche,_F.(042)
[AN 3800214]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11384 /2020.
Ashley, Leonard R. N. (1928-)
The complete book of devils and demons (magyar)
   Ördögök és démonok könyve / Leonard R. N. Ashley. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 455 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-46-4 fűzött : 4100,- Ft
gonosz szellem - művelődéstörténet - okkultizmus
235.2 *** 930.85(100) *** 133.25
[AN 3799154]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2020.
Chia, Mantak (1944-)
Living in the tao (magyar)
   Tao a mindennapokban : az önmegismerés erőlködésmentes ösvénye / Mantak Chia, William U. Wei ; [ford. Major Réka Ágnes]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2020. - VIII, 377 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-6042-02-6 fűzött : 5200,- Ft
taoizmus - életvezetés
299.513.82 *** 613.865
[AN 3800588]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2020.
Ferenc (pápa) (1936-)
Vultum Dei quaerere (magyar)
   Isten arcának keresése : vultum Dei quærere : apostoli konstitúció a női szemlélődő életformáról / Ferenc pápa ; [ford. Jáki György]. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2019. - 62, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9981-98-0 fűzött : 1190,- Ft
apácarend - enciklika
271.021 *** 271-055.2
[AN 3799943]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2020.
Giglio, Louie (1958-)
Not forsaken (magyar)
   Én soha nem hagy(ta)lak el : eljutni a szabadságra a tökéletes Atya fiaiként és lányaiként / Louie Giglio ; [ford. Berényi Irén]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2020. - XI, 224 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6017-08-6 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3798376]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2020.
   A gyógyuláshoz vezető út titka : Szent Olvasó a mindennapokra / [szerk. Joó Katalin] ; [kiad. a Pilisi Szent Margit Alapítvány]. - 2. átd., bőv. kiad. - [Csobánka] : Pilisi Szent M. Alapítvány, 2020. - 67, [3] p. : ill., színes ; 15 cm
Az olvasókat gyűjtötték a Lélekigazgató Műhely hallgatói és gyógyítói
Fűzött
rózsafüzér - imádkozás - imakönyv
248.158 *** 248.143
[AN 3800575]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2020.
   Intercultural relations between East and West, 11th-21th centuries / [eds.] Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Aly A. El-Sayed. - Szeged : JATEPress, 2020. - 176 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A 2019. nov. 26-án és 27-én rendezett konferenciák szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-433-5 fűzött
Mediterráneum - iszlám - arabok - kereszténység - nemzetközi kapcsolat - interkulturális kapcsolat - középkor - újkor - legújabb kor - kultúratörténet - esettanulmány
23/28 *** 297"10/20" *** 327(100)"10/20" *** 322(=927)(100) *** 008(4-015)(091) *** 316.7(100)"10/20"
[AN 3798881]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2020.
Lafon, Michel (1922-)
Prier 15 jours avec Charles de Foucauld (magyar)
   Imádságban Boldog Charles de Foucauld-val tizenöt napon át / Michel Lafon ; [... ford. Takács Károlyné Sarbó Sári]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Új Ember : Magyar Kurír, 2019. - 120, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9981-96-6 fűzött : 1490,- Ft
Foucauld, Charles de (1858-1916)
Franciaország - Észak-Afrika - katolikus pap - misszió - 19. század - századforduló - ima - elmélkedés
242 *** 282(44)(092)Foucauld,_Ch. *** 266.2(61)(092)Foucauld,_Ch. *** 248.143
[AN 3799937]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2020.
Lisicki, Paweł (1966-)
Luter (magyar)
   Luther : a forradalom sötét oldala / Paweł Lisicki ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2020. - 295 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 295 p.
ISBN 978-615-5475-49-8 fűzött : 3200,- Ft
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - teológus - egyházi személy - evangélikus egyház - protestantizmus - 16. század
284.1(430)(092)Luther,_M. *** 284
[AN 3798803]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2020.
Maḥzŵr (héber, magyar)
   Ünnepi imakönyv : máchzor / [főszerk. Schőner Alfréd]. - Budapest : OR-ZSE, 2009 [!2020]-. - 18 cm
Ford. Schön József. - A leírás a 7. köt. alapján kész. - Héber és magyar nyelven
zsidó ünnep - zsidó imádság
296.312 *** 296.38
[AN 3803165]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Peszách első két napjára. - 2009 [!2020]. - 260, 16 p. - (Máchzor reprint sorozat ; 7.)
Imakönyv Peszách első két napjára. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Schlesinger J., 1880. - A címoldalon a megjelenés éve zsidó időszámítással: 5769
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-7010-50-7)
pészach - zsidó imádság
296.312 *** 296.382.1
[AN 3803169] MARC

ANSEL
UTF-811393 /2020.
Nyiredy Maurus (1937-)
   A kő el volt hengerítve : megragadva és elragadva a feltámadt Krisztustól / Nyiredy Maurus ; [közread. a] Tihanyi Bencés Apátság. - Tihany : Tihanyi Bencés Apátság, 2019. - 159 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-35-9 fűzött
kereszténység - húsvét - dogmatika - eschatologia - elmélkedés
264-041.5 *** 242 *** 23 *** 264-041.6
[AN 3799886]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2020.
Nyiredy Maurus (1937-)
   Te vagy Krisztus, az Isten fia : Jézus Krisztus felfedezése Szent Máté evangéliuma vezetésével / Nyiredy Maurus ; [közread. a] Tihanyi Bencés Apátság. - Tihany : Tihanyi Bencés Apátság, 2020. - 175 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-963-9983-37-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
krisztológia - bibliamagyarázat
232.9 *** 226.2.07
[AN 3799884]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2020.
Összeköt, nem szétválaszt! (olasz)
   Congiunge, non separa! : Convegno eucaristico scientifico : Esztergom, 2018. 17-29 novembre / [trad. ... György Domokos, Izabella Nyári, Zsuzsanna Thullner]. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2019. - 226 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-94-2 fűzött : 2900,- ft
oltáriszentség - egyházi szertartás - keresztény teológia - konferencia-kiadvány
265.3 *** 264 *** 23 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3799926]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2020.
Pathai István (1555-1632?)
   Pathai István református szertartási könyvecskéje, 1617. Úrvacsorai rend Milotai Nyilas István Ágendájából. Melius Juhász Péter szertartási intelmei, 1563 / ... sajtó alá rend., a bevezetőt és a magyarázatokat írta Fekete Csaba. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. Gyűjt., 2020. - 317 p. : ill. ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909). (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Liturgiai Kutatóintézetének kiadványai, ISSN 1787-5854 ; 6.)
Bibliogr.: p. 295-306.
ISBN 978-615-81564-0-0 kötött
Magyarország - egyházi szertartás - református egyház - egyháztörténet - könyvtörténet - 16. század - 17. század - történelmi forrás
264 *** 09(439)"15/16" *** 284.2(439)"15/16"(093)
[AN 3799095]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2020.
Perjés Antal Patrik (1913-1993)
Memoirs (magyar)
   Emlékirataim : magyarként a második világháborús közel-keleti és afrikai internálótáborokban / Perjés Antal Patrik ; [ford. Szücsi Frigyes] ; [....kiad. "Azonosságtudat" Alapítvány]. - Székesfehérvár : "Azonosságtudat" Alapítvány, 2020. - 214 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8514-2 kötött
Magyarország - Egyesült Államok - Közel-Kelet - Afrika - katolikus pap - misszionárius - misszió - második világháború - 1945 utáni időszak - angol nyelvű irodalom - 20. század - internálótábor - memoár
266.2(73)(092)Perjés_A._P.(0:82-94) *** 282(439)(092)Perjés_A._P.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11 *** 266(6)"194"(0:82-94) *** 266(5-011)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(5-011)"194"(0:82-94)
[AN 3800528]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2020.
Rohr, Richard (1943-)
The divine dance (magyar)
   Az isteni tánc : a Szentháromság és a belső átalakulás / Richard Rohr, Mike Morell. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 295 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5786-07-5 fűzött : 3500,- Ft
Szentháromság - vallásos irodalom
244 *** 231.01
[AN 3798558]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2020.
Scur Katalin
   Mózes : ismerd meg Mózes történetét! / [írta Scur Katalin] ; [ill. Elek Lívia]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2020. - 36 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliai törénetek ; 2020/1.)
ISBN 978-615-5697-41-8 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
222.1.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3799115]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2020.
   Soli Deo gloria : jó gyakorlatok a Pécs-belvárosi Református Egyházközség életében. - Pécs : Pécs-belvárosi Református Egyházközs., 2020. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8494-7 fűzött
Pécs-belvárosi Református Egyházközség
Pécs - református egyház - egyházközség
284.2(439-2Pécs)
[AN 3799872]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2020.
Szűcs József (1935-)
   Nemes, küzdő, szabadlelkű diák / Szűcs József. - [Mátészalka] : [Szűcs J.], 2020. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7885-4 fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - 20. század - 21. század - memoár
284.2(439)(092)Szűcs_J.(0:82-94)
[AN 3798489]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2020.
Varga László (1956-)
   Felemelő / Varga László ; [fotók Fábry Kornél]. - Kaposvár : Szt. Imre Öröksége Ifj. és Szociális Alapítvány, 2019. - 135 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Szent Imre Öröksége kiskönyvtár, ISSN 1588-5984 ; 19.)
ISBN 978-963-89529-9-8 fűzött
keresztény misztika - vallásos irodalom - lelkigyakorlat
244 *** 248.212 *** 242
[AN 3800383]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2020.
Varga László (1956-)
   Irgalom / Varga László ; [... fotók Fábry Kornél]. - Kaposvár : Szt. Imre Öröksége Ifj. és Szociális Alapítvány, 2018. - 180, [2] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Szent Imre Öröksége kiskönyvtár, ISSN 1588-5984 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89529-8-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3800380]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2020.
Varga László (1956-)
   Végrendelet vagy küldetés? : az oikos evangelizációja / Varga László ; [fotók Udvardy Márton]. - Kaposvár : Szt. Imre Öröksége Ifj. és Szociális Alapítvány, 2019. - 138 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Szent Imre Öröksége kiskönyvtár, ISSN 1588-5984 ; 21.)
ISBN 978-615-81331-0-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3800384]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2020.
Versegi Beáta-Mária (1972-)
Élet-forrás (angol)
   Life-fountain : spirituality and practice of eucharistic life / Beáta-Mária Versegi ; [transl. Zsuzsanna Teréz Laczkó]. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2019. - 147, [4] p. : ill. ; 18 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-99-7 fűzött : 2490,- Ft : 8 EUR
oltáriszentség - egyházi szertartás - lelki élet
265.3 *** 264 *** 248.3
[AN 3799921]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2020.
   A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei, 1778-1779. - Veszprém : Veszprémi Főegyházm. Lvt., 2020-. - 25 cm
Veszprémi Egyházmegye
katolikus egyház - 18. század - jegyzőkönyv
282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"1778/1779"(093)
[AN 3800643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Zala megye / közread. és a bev. tanulmányt írta Kanász Viktor. - 2020. - 486 p. - (A veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 35.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81349-2-7 kötött
Zala megye - katolikus egyház - 18. század - helyismeret - történelmi forrás
282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"1778/1779"(093) *** 908.439.121"17"(093)
[AN 3800644] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11407 /2020.
   Cigány, roma nők a siker útján : "Lépj cigányútra!" program tapasztalatai / szerk. Boros Julianna, Rostás József, Szajkó Cintia ; [kiad. a Diverse Youth Network]. - Pécs : Diverse Youth Network, 2019. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-7773-4 fűzött
Magyarország - cigányság - nő - ezredforduló - 21. század - memoár
316.37-055.2(=914.99)(439)"20" *** 929-055.2(=914.99)(439)(0:82-94)
[AN 3800039]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2020.
Fromm, Erich (1900-1980)
The art of loving (magyar)
   A szeretet művészete / Erich Fromm ; [ford. Várady Szabolcs]. - [Budapest] : Gabo, 2020. - 181, [2] p. ; 21 cm. - (Gabo pszichológia, ISSN 2732-0596)
Bibliogr.
ISBN 978-963-406-963-8 kötött : 3990,- Ft
szeretet
316.647.2 *** 177.61
[AN 3802975]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2020.
Gladwell, Malcolm (1963-)
Talking to strangers (magyar)
   Ismerős ismeretlenek : mit érdemes tudni azokról, akikről semmit sem tudunk? / Malcolm Gladwell ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 432 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-930-3 fűzött : 3900,- Ft
szociálpszichológia - társadalmi viselkedés - társadalmi kapcsolat
316.6 *** 316.47
[AN 3796509]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2020.
   Hátsó füves : barangolás a magyar futball rejtett tájain = Backyard goals : a journey through the hidden landscapes of Hungarian football / Csillag Péter szövegeivel ; [ford. ... Szeli Mátyás]. - Göd : Rézbong, 2020. - 199 p. : ill., főként színes ; 24x32 cm
ISBN 978-615-5475-48-1 kötött : 4990,- Ft : 19,99 EUR
Magyarország - Kárpát-medence - szociográfia - helyi társadalom - társadalmi környezet - egyén-közösség kapcsolat - közösségfejlesztés - labdarúgás - 21. század - fényképalbum
308(439)"201"(084.12) *** 308(=945.11)(4-191)"201"(084.12) *** 316.45(=945.11)(4-191)"201"(084.12) *** 796.332.093(439)"201"(084.12) *** 323.21(=945.11)(4-191)"201"(084.12) *** 796.332.093(=945.11)(4-191)"201"(084.12)
[AN 3798815]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2020.
Kalányos István (1951-)
   A putritól a palotáig / Kalányos István. - [Babócsa] : Kalányos I., [2020]. - 156 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8466-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - cigányság - memoár
316.347(=914.99)(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3798571]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2020.
Kazár Klára
   A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén / Kazár Klára. - Szeged : JATEPress, 2020. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 2061-1315)
Bibliogr.: p. 128-138.
ISBN 978-963-315-443-4 fűzött
marketing - fogyasztói magatartás - zenei fesztivál
316.7 *** 316.64 *** 366.1 *** 658.8 *** 061.7
[AN 3798896]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2020.
Kiss Erzsébet (1944-)
   Nyugdíjasokról - nyugdíjasoknak / Kiss Erzsébet. - Debrecen : Kiss E., 2020. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8578-4 fűzött : 2500,- Ft
nyugdíjas - életvezetés
316.37-057.75 *** 613.865-057.75
[AN 3799729]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2020.
Kótyuk Erzsébet
   Ha ad az Isten bajt, ad ahhoz erőt is.. : népi orvosló hagyományok és hiedelmek az Ung-vidéki magyar falvakban / Kótyuk Erzsébet. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2020. - 256 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 291.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5757-24-2 fűzött
Kárpátalja - Ung (vidék) - határon túli magyarság - magyar néprajz - népi gyógymód - néphit
316.37(=945.11)(477.78Ung-vidék) *** 615.89(=945.11)(477.78Ung-vidék) *** 39(=945.11)(477.78Ung-vidék) *** 316.37(=945.11)(437.6Ung-vidék)(091)
[AN 3800006]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2020.
Lesz Gyula
   Fejezetek a Kaposfő-szomajomi németek történetéből / Lesz Gyula ; [kiad. Kaposfői Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Kaposfő : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2020. - 146 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7839-7 kötött
Kaposfő - magyarországi németek - nemzetiségtörténet
316.347(=30)(439-2Kaposfő)(091)
[AN 3798850]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2020.
Simonik Péter (1972-)
   Számlálatlanul : zsidó családtörténetek Tatabánya elődközségeiből, 1896-1945 / [írta és szerk.] Simonik Péter ; [közread. a] Szenes Hanna Magyar - Izraeli Baráti Egyesület. - Tatabánya : Szenes H. M. - Izraeli Baráti Egyes., 2020. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-194.
ISBN 978-615-81506-0-6 fűzött
Tatabánya - zsidóság - helyi társadalom - helytörténet - századforduló - 20. század - holokauszt
316.347(=924)(439-2Tatabánya)"189/194" *** 323.12(=924)(439-2Tatabánya)"194" *** 943.9-2Tatabánya(=924)"189/194"
[AN 3798523]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2020.
Szilágyi József
   Történetek, életek : élettörténeteink szerepe és hatása a lelki egészség tükrében / Szilágyi József. - Budapest ; [Tököl] : Szilágyi J., 2020. - 110 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 108-110.
ISBN 978-615-00-7433-7 fűzött
mentálhigiénia - kulturális antropológia - szociálpszichológia - történetmesélés
316.6 *** 613.865 *** 316.7
[AN 3799737]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11418 /2020.
Kóródi-Kasuba Eszter
   Szerelem az, amire szükséged van / [írta és szerk. Kóródi-Kasuba Eszter]. - [Szarvas] : Kóródi-Kasuba E., [2018]. - 32 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-3711-0 fűzött
szerelem - válogatott művek
392.6(0:82-821)
[AN 3799700]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2020.
Kóthay Katalin Anna (1966-)
   A gamhudi koporsók és múmiadíszek : egy egyiptomi temető leletei a Szépművészeti Múzeumban / Kóthay Katalin Anna. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2020. - 104 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Egyiptomi régiségek, ISSN 2732-088X ; 2.)
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 978-615-5987-23-6 fűzött
Back Fülöp (1862-1958)
ókori Egyiptom - Magyarország - régészet - múmia - egyiptológia - régész - 2. század (Kr. e.) - 1. század (Kr. e.) - századforduló - múzeumi gyűjtemény
393.3(32) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum *** 902(439)"190" *** 904(32)"-01/-00" *** 902(439)(092)Back_F.
[AN 3799261]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2020.
Lengyel József
   Torta és karamell / Lengyel József. - Pécs : Alexandra, 2020. - 189, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-447-697-9 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - cukrászat - szakács - esküvő - rendezvényszervezés - torta - 21. század - szakácskönyv - memoár
392.5 *** 649.9 *** 664.68(439)(092)(0:82-94) *** 641.852(083.12)
[AN 3799592]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11421 /2020.
Al-Naǧǧʾar, Abdallah Abdel-ʾAti (1983-)
   Magyarország és az 1948-as arab - izraeli háború / Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Szabó Viola. - Szeged : JATEPress, 2020. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-432-8 fűzött
Magyarország - Izrael - Közel-Kelet - diplomáciatörténet - történelem - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
327(439)"1948/1949"(093) *** 956.94"1948/1949"(093) *** 95-011"1948/1949"(093)
[AN 3798842]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2020.
Berend T. Iván (1930-)
   A century of populist demagogues : eighteen European portraits, 1918-2018 / Ivan T. Berend. - Budapest : New York, N.Y. : CEU Press, 2020. - VIII, 339 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 331-335.
ISBN 978-963-386-333-6 fűzött
Európa - politikatörténet - politikus - populizmus - demagógia - 20. század - 21. század
32(4)(092)"19/201" *** 329populizmus *** 316.62
[AN 3800620]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2020.
Bibó István (1911-1979)
   Bibó István összegyűjtött írásai. - Budapest : Kalligram, 2016-2020. - 3 db ; 25 cm
politológia
32.001
[AN 3676430]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az önrendelkezés legitimitása / szerk. Dénes Iván Zoltán. - 2020. - 1434 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-145-8 kötött : 8000,- Ft
Magyarország - Európa - politikatörténet - társadalomelmélet - önrendelkezés - közigazgatási reform - nemzetközi kapcsolat - tudós - 20. század
32.001 *** 32.001(439)(092)Bibó_I. *** 323(439)"19" *** 943.9"19" *** 341.231 *** 35.077(439)"19" *** 327(4)"19"
[AN 3800297] MARC

ANSEL
UTF-811424 /2020.
Brix, Emil (1956-)
Mitteleuropa revisited (magyar)
   Közép-Európa újragondolása : miért Közép-Európában dől el Európa jövője? / Emil Brix, Erhard Busek ; [ford. Kurdi Imre] ; [közread. az] IASK ... - Kőszeg : IASK : Savaria Univ. Press, 2019. - 228 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 226-228.
ISBN 978-615-5742-16-3 kötött : 2690,- Ft
Európai Unió - politikatörténet - geopolitika - európai integráció - nemzetközi együttműködés - regionális együttműködés - migráció - jövőkép - 21. század - Visegrádi államok
327(4-11)"20" *** 327.39(4-62)"20" *** 32(4-62)"20" *** 323(4-11)"20" *** 339.923(4-62)"20" *** 325.25(100)"201"
[AN 3798902]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2020.
Kuncze Gábor (1950-)
   Várjuk ki a végét.. : beszélgetés Mihancsik Zsófiával / Kuncze Gábor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 367 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-116-7 kötött : 3990,- Ft
Kuncze Gábor (1950-)
Szabad Demokraták Szövetsége
Magyarország - politikus - belpolitika - párt - rendszerváltás - ezredforduló - interjú
32(439)(092)Kuncze_G.(047.53) *** 323(439)"199/201"(047.53) *** 329(439)SZDSZ(047.53)
[AN 3799545]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2020.
Lánczi András (1956-)
   Antikok és modernek vitája : késői észrevételek Pascalhoz / Lánczi András. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 273, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 271-273.
ISBN 978-615-5601-83-5 fűzött : 3400,- Ft
Pascal, Blaise (1623-1662)
Franciaország - politikai filozófia - filozófus - 17. század
32.001 *** 1(44)(092)Pascal,_B.
[AN 3798801]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2020.
Moldova György (1934-)
   Az Úr jó vitéze : riport Iványi Gáborral / Moldova György. - Szentendre : Urbis, 2019-. - 20 cm
Iványi Gábor (1951-)
Magyarország - egyházi személy - metodista egyház - politikus - 20. század - 21. század - életútinterjú
32(439)(092)Iványi_G.(047.53) *** 287(439)(092)Iványi_G.(047.53)
[AN 3777940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2020. - 176, [2] p., [14] t. : ill.
ISBN 978-615-5289-56-9 kötött
[AN 3799548] MARC

ANSEL
UTF-811428 /2020.
Nagy László, J. (1945-)
   Az 1973-as arab - izraeli háború : sajtó- és külügyi jelentések / J. Nagy László, Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar. - Szeged : JATEPress, 2020. - 203, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-434-2 fűzött
Izrael - Közel-Kelet - Magyarország - diplomáciatörténet - történelem - 1970-es évek - történelmi forrás
327(439)"197"(093) *** 956.94"1973"(093) *** 95-011"1973"(093)
[AN 3798843]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2020.
Paár Ádám (1983-)
   A populisták (h)ősei : az észak-amerikai populista mozgalom (1891-1908) rövid története, valamint eszmei rokon mozgalmai Magyarországon / Paár Ádám. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2020. - 313 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-303.
ISBN 978-615-5145-53-7 fűzött : 2580,- Ft
Egyesült Államok - Magyarország - politikatörténet - eszmetörténet - populizmus - agrármozgalom - századforduló - 20. század
329populizmus *** 32(73)"189/190" *** 323.325(73)(091) *** 323(439)"189/19"
[AN 3797195]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2020.
Sausic Attila (1952-)
   A terror sodra : a diáklázadás és a terrorizmus 1968 után / Sausic Attila. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 486 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-999-5 fűzött : 4499,- Ft
Német Szövetségi Köztársaság - terrorizmus - terrorszervezet - szélsőbaloldali irányzat - ifjúsági mozgalom - politikai bűncselekmény - 20. század - dokumentumregény
323.283(430.1)"196/198" *** 329.15(430.1) *** 329.78(430.1)"196/198" *** 323.22(430.1)"196/198" *** 323.285(430.1)"196/198"
[AN 3796394]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2020.
Sipos József (1948-)
   A bethleni kétharmad : a Kisgazdapárt kormányzópárttá bővítése és az 1922-es választások / Sipos József. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2020. - 385 p. : ill. ; 24 cm
A fejezetcímek angol nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6060-24-2 fűzött : 2625,- Ft
Keresztény-Keresztyén Földmíves-, Kisgazda- és Polgári Párt
Magyarország - belpolitika - politikatörténet - párt - választás - Horthy-korszak
323(439)"192" *** 329(439)K-KFKPP *** 324(439)"1922"
[AN 3798532]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2020.
Vangeli, Anastas
   Macedonia name dispute: views from Skopje and Athens / Anastas Vangeli and George N. Tzogopoulos ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2019. - 126 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Macedónia - Görögország - nemzetközi kapcsolat - szuverenitás - új állam elismerése - 21. század
327(497.17)"201" *** 327(495)"201" *** 341.211 *** 341.218
[AN 3799835]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2020.
Weber, Claudia (1969-)
Der Pakt (magyar)
   A paktum : Hitler és Sztálin gyilkos szövetsége, 1939-1941 / Claudia Weber ; [ford. Győri László]. - [Budapest] : Magistra, cop. 2020. - 331 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 275-287.
ISBN 978-615-80791-8-1 fűzött : 4290,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Európa - Németország - Szovjetunió - történelem - külpolitika - nemzetközi egyezmény - második világháború
327(47)"1939/1941" *** 327(4)"1939/1941" *** 940"1939/1941" *** 341.24(4)"1939" *** 327(430)"1939/1941"
[AN 3796687]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11434 /2020.
   1918: vég és kezdet / szerk. Gál Máté, Péterffy Gergely. - Eger : Líceum K., 2019. - 331 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Régiónk története, ISSN 2732-1452 ; 1.)
Az Egerben, 2018. okt. 24-25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-107-9 fűzött
Észak-Magyarország - Eger - magyar történelem - helytörténet - társadalomtörténet - első világháború - forradalmak kora - Horthy-korszak
943.913"191/192" *** 316.32(439.14)"191/192" *** 943.9-2Eger"191"
[AN 3799762]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2020.
   Az 1918-1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei = Ghidul fondurilor şi colecţilor arhivistice privitoare la Transilvania anterioare anului 1918-1919 / [sorozatszerk. Á. Varga László, Ioan Drăgan] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár és Románia Nemzeti Levéltára]. - Budapest : MNL ; Bukarest : Románia Nemz. Lvt., 2014-. - 28 cm
A leírás a 9. köt. alapján kész. - Változó mérettel
ISBN 978-963-631-228-2
Románia - Erdély - levéltár - magyar történelem - fondjegyzék
930.253(498)(083.8) *** 943.921
[AN 3564296]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18/1., A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának a Trianont követően Romániához került országrészre vonatkozó fondjai és állagai : repertórium : A - F szekciók = Fondurile şi colecţiile arhivistice privitoare la teritoriile încorporate României după Tratatul de la Trianon, păstrate la Arhivele Naţionale ale Ungariei - Arhiva Naţională : repertoriu : secţiile A - F / [szerk. Á. Varga László] ; [... ford. Pál-Antal Sándor és ... Varga Zsolt]. - 2018. - 383, 435 p.
A magyar és a román nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-284-8 kötött
Magyarország - Erdély - levéltár - magyar történelem - levéltári repertórium - fondjegyzék
943.921 *** 930.253(439)(083.8)
[AN 3800636] MARC

ANSEL
UTF-8


   18/2., A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának a Trianont követően Romániához került országrészre vonatkozó fondjai és állagai : repertórium : G - Z szekciók = Fondurile şi colecţiile arhivistice privitoare la teritoriile încorporate României după Tratatul de la Trianon, păstrate la Arhivele Naţionale ale Ungariei - Arhiva Naţională : repertoriu : secţiile G - Z / [szerk. Á. Varga László] ; [... ford. Pál-Antal Sándor és ... Varga Zsolt]. - 2018. - [743] pag. var.
A magyar és a román nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-285-5 kötött
Erdély - Magyarország - levéltár - magyar történelem - levéltári repertórium - fondjegyzék
930.253(439)(083.8) *** 943.921
[AN 3800639] MARC

ANSEL
UTF-811436 /2020.
Alimán Ildikó
   Mezőpeterd : falukönyv / írta Alimán Ildikó, Gál Csaba, Magyari Gabriella ; szerk. Gál Csaba ; [kiad. Mezőpeterd Községi Önkormányzat]. - Mezőpeterd : Önkormányzat, 2020. - 157 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-615-00-8360-5 fűzött
Mezőpeterd - helytörténet - helyismeret
943.9-2Mezőpeterd *** 908.439-2Mezőpeterd
[AN 3798555]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2020.
Asztalos István (1934-)
   Valkó falu birtokosai a középkortól 1945-ig / Asztalos István ; [kiad. Valkó Nagyközség Önkormányzata]. - Valkó : Önkormányzat, 2020. - 160 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Borítócím: Tanulmányok Valkóról. - Bibliogr.: p. 152-154.
ISBN 978-615-00-8495-4 kötött
Valkó - helytörténet - családtörténet - földbirtokos
929.52(439-2Valkó) *** 943.9-2Valkó *** 316.37-058.232.3(439-2Valkó)"12/19"
[AN 3798846]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2020.
Asztalos Miklós (1899-1986)
   Szekfű - Hóman / Asztalos Miklós ; [... szerk., az utószót és a jegyz. írta Turbucz Péter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 162, [1] p. ; 22 cm. - (Fiat iustitia, ISSN 2063-6849 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6173-02-7 fűzött : 2800,- Ft
Szekfű Gyula (1883-1955)
Hóman Bálint (1885-1951)
Magyarország - történész - politikus - egyetemi tanár - történettudomány - Horthy-korszak - 20. század - memoár
930.1(439)(092)Hóman_B.(0:82-94) *** 32(439)(092)Hóman_B.(0:82-94) *** 930.1(439)(092)Szekfű_Gy.(0:82-94) *** 930.1(439)"192/194"(0:82-94)
[AN 3798791]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2020.
Bilkei Irén (1954-)
   Egurscug birtoktól Egerszeg végvárig : fejezetek Egerszeg történetéből a kezdetektől a 16. század végéig / Bilkei Irén, Vándor László. - Zalaegerszeg : Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2020. - 168 p. : ill. ; 21 cm. - (Zalaegerszegi füzetek, ISSN 0324-7082 ; 16.)
Bibliogr.: p. 147-157.
ISBN 978-615-6135-00-1 fűzött
Zalaegerszeg - helytörténet - várostörténet - középkor
943.9-2Zalaegerszeg"12/15" *** 911.375(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3798863]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2020.
Czakó Gábor (1942-)
   Mesén innen, mesén túl / Czakó Gábor. - Budapest : Cz. Simon Kv., cop. 2019. - 178, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5708-04-6 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás - magyarság - magyar nyelv - nyelvművelés
930.8(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 316.63(=945.11) *** 809.451.1-06
[AN 3799980]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2020.
   Early Iron Age landscapes of the Danube Region / ed. by Matija Črešnar and Marko Mele ; [publ. by the Archaeolingua]. - Budapest ; Graz : Archeolingua, 2019. - 240 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5766-33-6 kötött
Duna-medence - ősrégészet - vaskorszak
903(4-11)"638"
[AN 3800591]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2020.
   Ezer éves végvár Csurgó : Csurgói Baksay Népfőiskola évkönyve, 2019/2020 / [szerk. Petlánovics Eszter, Szabó Balázs, Vörös Mátyás] ; [kiad. a Csurgói Baksay Sándor Alapítvány]. - Csurgó : Csurgói Baksay S. Alapítvány, 2020. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80837-7-5 fűzött
Csurgó - helytörténet - helyismeret
943.9-2Csurgó *** 908.439-2Csurgó
[AN 3798882]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2020.
Farkasinszky Tibor (1934-)
   A Luca-szék : ősi istenség- és világjelképünk, (szárnyas) házioltárunk / Farkasinszky Tibor ; [közread. a] Miskolci Bölcsész Egyesület. - Miskolc : MBE, 2020. - 268, [41] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-266.
ISBN 978-615-5590-05-4 fűzött
magyarságkutatás - magyar néprajz - magyar ősvallás - karácsonyi szokás
930.8(=945.11)(089.3) *** 398.332.416(=945.11) *** 299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3799950]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2020.
Fáy Elek (1853-1914)
   Fáy Elek magyar őstörténeti hagyatéka : a magyarok őshon-vizsgálata / ... összeáll. Kozsdi Tamás. - Budapest : Szkítia, cop. 2020. - 325 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-12-6 kötött : 6500,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3799701]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2020.
Fodor Etelka (1941-)
   Családom története : életem regénye / Fodor Etelka. - Vecsés : [Fodor E.], 2020. - 106 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - családtörténet - memoár
929.52(439)(0:82-94)
[AN 3800541]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2020.
Gerő András (1952-)
   Mozaik : magyar jelenidő és történelem / Gerő András ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Habsburg Történeti Intézet. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány : Habsburg Történeti Int., 2020. - 386, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-97-5 kötött : 3500,- Ft
magyar történelem - publicisztika
943.9(0:82-92)
[AN 3798905]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2020.
Gödéné Török Ildikó (1952-)
   Visszatekintés II : Szabó ősök, anyai vonal / Gödéné Török Ildikó. - Sopron : Gödéné Török I., 2020. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8414-5 fűzött
Szabó család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Szabó
[AN 3799811]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2020.
Götz, Aly (1947-)
Europa gegen die Juden, 1880-1945 (magyar)
   Európa a zsidók ellen, 1880-1945 / Götz Aly ; ford. Kerényi Gábor. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2019. - 382 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 343-370.
ISBN 978-963-414-541-7 fűzött : 3990,- Ft
Európa - Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - antiszemitizmus - pogrom - holokauszt - századforduló - két világháború közötti időszak - második világháború
940"188/1945" *** 323.12(=924)(4)"188/194" *** 323.12(=924)(4-11)"188/194"
[AN 3797612]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2020.
Gulyás László (1965-)
   A Horthy-korszak külpolitikája / Gulyás László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012-. - 22 cm
Magyarország - magyar történelem - külpolitika - Horthy-korszak
943.9"191/194" *** 327(439)"1919/1944"
[AN 3430840]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A revíziós sikerek 3 : a Délvidék visszatérése, 1940-1941. - 2019. - 192, [4] p. : ill., részben térk. - (Fiat iustitia, ISSN 2063-6849 ; 11.)
Bibliogr.: p. 174-192.
ISBN 978-615-5601-87-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Délvidék - külpolitika - második világháború - magyar történelem - területi visszacsatolás
943.9"1940/1941" *** 943.92-13"1940/1941" *** 949.711"1940/1941" *** 327(439)"1940/1941"
[AN 3798787] MARC

ANSEL
UTF-811450 /2020.
Hangodi László (1968-)
   Tapolca környéke 1848/49-ben : a Tapolca környéki falvak az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc idején / Hangodi László. - Tapolca : Wass A. Kvt. és Múz. Talpolcai Vár. Múz., 2020. - 287 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A Tapolcai Városi Múzeum kiadványai, ISSN 2677-0911 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-6474-1 kötött
Tapolca - Balaton-felvidék - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - névtár
943.9-2Tapolca"1848/1849" *** 355.48(439-2Tapolca)"1848/1849" *** 050.8
[AN 3800518]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2020.
Huszár Károly (1824-1901)
   Száz év előtti kulturharcz, a jelenkor tükre : történeti és életképek a magyar nemzet számára / német után írta Huszár Károly. - Budapest : Pytheas, 2019. - 448, XIV p. ; 18 cm
borító- és gerinccím: Száz év előtti vallásharcz. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Székesfejérvár : Csitári Ny., 1898
ISBN 978-615-5741-15-9 kötött
Európa - Franciaország - történelem - művelődéstörténet - állam és egyház viszonya - katolikus egyház - egyházügy - felvilágosodás - szabadkőművesség - 18. század - hasonmás kiadás
944"17" *** 061.236.61(4)"17" *** 930.85(4)"17" *** 322(4)"17" *** 094/099.07
[AN 3800461]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2020.
Juhász Imre (1963-)
   Fiume : egy közép-európai város és kikötő a hatalmi érdekek metszéspontjában / Juhász Imre. - Budapest : Heraldika, 2020. - 511 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5592-14-0 kötött : 5990,- Ft
Fiume - helytörténet
943.925
[AN 3799738]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2020.
Kaliff, Anders (1963-)
Zsófia Torma och civilisationens vagga (magyar)
   Torma Zsófia és a civilizáció bölcsője : Erdély úttörő régésznője és felfedezései / Anders Kaliff ; ford. Bereczky Rebeka ; [közread. az Ághegy-Liget Baráti Társaság ..., Székely Ház Alapítvány]. - [Budapest] : Székely Ház Alapítvány, [2019]. - 122, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 119-[123].
ISBN 978-963-552-475-4 fűzött
Torma Zsófia (1832-1899)
Magyarország - régész - ősrégészet - 19. század
902(439)(092)Torma_Zs. *** 903
[AN 3798145]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2020.
   A kecskeméti piac története : fejezetek a kecskeméti árucsere történetéből / [kiad. Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet]. - Kecskemét : Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, [2019]. - 90 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-615-00-6099-6 fűzött
helytörténet - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - piac
943.9-2Kecskemét"17/20" *** 316.32(439-2Kecskemét)(091) *** 338(439-2Kecskemét)(091) *** 339.174(439-2Kecskemét)(091)
[AN 3799668]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2020.
Késmárky István
   Pozsony vármegye nemes családjai / Késmárky István, Simon István. - Budapest : Heraldika, 2019. - 272 p. : ill. ; 31 cm. - (Szluha Márton életmű sorozat)
ISBN 978-615-5592-13-3 kötött
Pozsony vármegye - családtörténet - nemesség - családfa
929.52(439.22-35Pozsony) *** 316.343.22(439.22-35Pozsony)
[AN 3800115]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2020.
Kincses Katalin Mária (1968-)
   Rudimenta militiae : írások a művelődés és mentalitás hadtörténeti vonatkozásainak témaköréből / Kincses Katalin. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2020. - 396 p. : ill. ; 25 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
A tanulmányok váltakozva magyar, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-519-003-4 kötött
Magyarország - Európa - művelődéstörténet - hadtörténet - újkor
930.85(439)"16/19" *** 355.48(4)"16/19" *** 930.85(4)"17/18"
[AN 3799829]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2020.
Kovács Péter (1969-)
   Pannonia története a későrómai korban, Kr. u. 284-395 / Kovács Péter. - Budapest : Pytheas, 2019. - 303 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 283-303.
ISBN 978-615-5741-14-2 kötött
Pannonia - ókor - 3. század - 4. század
939.86"02/03"
[AN 3800375]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2020.
Longo, James
Hitler and the Habsburgs (magyar)
   Hitler és a Habsburgok : [a Führer bosszúja az osztrák királyi család ellen] / James Longo ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2020. - 305, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-297.
ISBN 978-963-504-095-7 kötött : 4299,- Ft
Habsburg-ház
Hitler, Adolf (1889-1945)
Ausztria - Németország - történelem - családtörténet - uralkodócsalád - államfő - fasizmus - két világháború közötti időszak - második világháború
929.52(436)Habsburg"19" *** 943.0(092)Hitler,_A. *** 327(436)"193/194" *** 943.6"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 3796946]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2020.
   Ma is tanultam valamit / [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Hernádi Levente, Merényi Dániel, Szarvas]. - 3. kiad. - [Budapest] : Index, 2020, cop. 2019. - 189, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3012-3 kötött : 4480,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3802969]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2020.
   Ma is tanultam valamit 2 / [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Hernádi Levente, Merényi Dániel, Szarvas]. - 2. kiad. - [Budapest] : Index, 2020, cop. 2019. - 237, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80591-0-7 kötött : 4480,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3802971]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2020.
   Ma is tanultam valamit 3 / [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Hernádi Levente Haralamposz, Merényi Dániel, Szarvas]. - [Budapest] : Index, 2020, cop. 2018. - 274, [6] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80591-3-8 kötött : 4880,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3802973]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2020.
Márki Sándor (1853-1925)
   A középkor főbb krónikásai a magyarok honfoglalása koráig / írta Márki Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 136 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin-Társ., 1900
ISBN 978-615-6189-07-3 fűzött : 2900,- Ft
Európa - magyar őstörténet - historiográfia - világirodalom története - műfajtörténet - kora középkor - népvándorlás - történelmi forrás - krónika - hasonmás kiadás
930.8(=945.11)(093) *** 094/099.07 *** 930.1(4)"05/09" *** 82(4)(091)-94"05/09"
[AN 3799127]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2020.
Melkovics Tamás (1987-)
   A reformkori főrendi ellenzék és 1839-40-es zászlóbontása / Melkovics Tamás. - Budapest : Országház Kvk., 2020. - 403 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Országgyűlési értekezések, ISSN 2630-9718)
Bibliogr.: p. 369-384.
ISBN 978-615-5948-32-9 kötött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - társadalomtörténet - arisztokrácia - ellenzék - felsőház - művelődéstörténet - reformkor
930.85(439)"183/184" *** 316.343.322(439)"183/184" *** 943.9"182/184" *** 342.531(439)"183/184"
[AN 3799540]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2020.
   The new world order 1918-1923, : [international conference, 12 December 2018, Budapest] / [ed. by Katerina Nagy] ; [transl. by János Betlen, Michael Mansell ...] ; [org., publ. by the] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2020. - 241, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
A konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-98-2 fűzött : 3690,- Ft
Európa - történelem - magyar történelem - első világháború - trianoni békeszerződés - két világháború közötti időszak
940"191/192" *** 943.9"191/192" *** 341.382"1920"
[AN 3798964]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2020.
   Orosz hősök és antihősök : tanulmányok a 25/30. évfordulóra / [szerk. Szvák Gyula]. - [Budapest] : Russica Pannonicana, 2020. - 409, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 48.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5651-06-9 kötött : 3990,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - történelmi személy - uralkodó - politikus - hadvezér
947(092) *** 929(47)
[AN 3799874]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2020.
   Rögös úton : dörgicsei emlékek Pintér Gyula és családja életéből / [kész. és összeáll. Gy. Pintér Julianna]. - Balatonkenese : Antikvárium, 2020. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81605-0-6 fűzött
Pintér Gyula (1916-2006)
Pintér család
Dörgicse - helytörténet - helyismeret - családtörténet - memoár
943.9-2Dörgicse *** 908.439-2Dörgicse *** 929.52(439)Pintér(0:82-94)
[AN 3799861]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2020.
Rohonyi Gyula (1852-1920)
   A honfoglalás története / írta Rohonyi Gyula. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 183 p., [4] t. : ill., térk. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1896
ISBN 978-615-6189-03-5 fűzött : 3100,- Ft
magyar történelem - magyar őstörténet - honfoglalás - hasonmás kiadás
943.9"08/09" *** 930.8(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3799133]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2020.
Schmitt, Petra Maria (1959-)
Wo geht der Astronaut aufs Klo? (magyar)
   Hogyan mennek az űrhajósok vécére? : történetek kíváncsi gyerekeknek / Petra Maria Schmitt, Christian Dreller ; Heike Vogel rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 116, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-559-6 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - művelődéstörténet - mese
930.85(02.053.2) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3798645]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2020.
Sonnevend Júlia (1979-)
Stories without borders (magyar)
   Határok nélkül : a berlini fal ledöntésének története a globális médiában / Sonnevend Júlia ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Corvina, 2018. - 210 p. : Ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-197.
ISBN 978-963-13-6516-0 fűzött : 3990,- Ft
Német Demokratikus Köztársaság - kultúraszociológia - médiatörténet - külpolitika - rendszerváltás - szocialista rendszer - jelkép - történetírás
930.1 *** 316.77(100)"1989" *** 327(4-11)"1989" *** 943.02-2Berlin"1989"
[AN 3799914]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2020.
Suvorov, Viktor (1947-)
Ona zvalasʹ Tatʹânoj (magyar)
   Tatyjana volt a neve : a Nagy Évtized krónikája / Viktor Szuvorov ; [ford. Ter-Manueljan Szamvel]. - Budapest : Kairosz, 2020. - 295 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-878-9 fűzött : 3700,- Ft
Hruŝëv, Nikita Sergeevič (1894-1971)
Szovjetunió - történelem - biztonságpolitika - külpolitika - hidegháború - politikus - 20. század
947"195/196" *** 355.02(47)"195/196" *** 327(47)"195/196" *** 32(47)(092)Hruŝëv,_N._S.
[AN 3800614]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2020.
   Trianon 100 : Trianon almanach : a trianoni békediktátum emlékkönyve. - Budapest : Angyali Menedék K., 2019. - 1021 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-92-5 kötött : 11990,- Ft
trianoni békeszerződés - magyar történelem - revizionizmus - magyar irodalom - Horthy-korszak - antológia - történelmi forrás
943.9"192/193"(093) *** 329.275(439)"192/193"(093) *** 341.382"1920" *** 894.511-822
[AN 3799709]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2020.
   Az új világrend, 1918-1923 : [nemzetközi konferencia, Budapest, 2018. december 12.] / [szerk. Békés Márton] ; [ford. Betlen János, Sándor Lénárd, Sulányi Péter] ; [rend., közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2020. - 241, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
A konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-96-8 fűzött : 3690,- Ft
Európa - történelem - magyar történelem - első világháború - két világháború közötti időszak - trianoni békeszerződés
940"191/192" *** 943.9"191/192" *** 341.382"1920"
[AN 3798958]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2020.
   Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek, 1388-1427 / [szerk. Novák Ádám]. - Debrecen : MTA-DE "Magyarország a középkori Európában" Lendület Kutcsop., 2018. - 106 p. ; 24 cm. - (Fontes memoriae Hungariae, ISSN 2732-0863 ; 2.)
Az oklevelek eredeti latin nyelven, magyar nyelvű ismertetőkkel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-887-4 fűzött
magyar történelem - 14. század - 15. század - levéltár - oklevél - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
930.253(438-2Warszawa) *** 943.9"138/142"(093)
[AN 3799060]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2020.
   Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek, 1388-1427 [elektronikus dok.] / szerk. Novák Ádám. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Debrecen : MTA-DE "Magyarország a középkori Európában" Lendület Kutcsop., 2018. - (Fontes memoriae Hungariae, ISSN 2732-0863 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161612. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Az oklevelek eredeti latin nyelven, magyar nyelvű ismertetőkkel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-888-1
magyar történelem - 14. század - 15. század - levéltár - oklevél - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
930.253(438-2Warszawa) *** 943.9"1388/1427"(093)
[AN 3803381]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2020.
   Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek, 1439-1489 / [szerk. Novák Ádám]. - Debrecen : FIKP "Mo. a középkori Európában" Kutcsop., 2019. - 169 p. ; 24 cm. - (Fontes memoriae Hungariae, ISSN 2732-0863 ; 3.)
A bev. tanulmány angol nyelven, az oklevelek eredeti latin nyelven, magyar nyelvű ismertetőkkel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-160-0 fűzött
Varsó - magyar történelem - levéltár - 15. század - oklevél - történelmi forrás
930.253(438-2Warszawa) *** 943.9"143/148"(093)
[AN 3799061]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2020.
   Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek, 1439-1489 [elektronikus dok.] / szerk. Novák Ádám. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Debrecen : FIKP "Mo. a középkori Európában" Kutcsop., 2019. - (Fontes memoriae Hungariae, ISSN 2560-0281 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160245. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A bev. tanulmány angol nyelven, az oklevelek eredeti latin nyelven, magyar nyelvű ismertetőkkel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-161-7
Varsó - magyar történelem - levéltár - 15. század - oklevél - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9"14"(093) *** 930.253(438-2Warszawa)
[AN 3794818]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2020.
   A végnapok képei : az I. világháború befejezésének 101. évfordulóján tartott tudományos szimpózium előadásai / szerk. Czagány Gábor, Horváth Gábor. - Szeged : Gerhardus, 2019. - 146 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A konferenciát Szegeden, 2019. nov. 22-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-60-8 fűzött
Magyarország - magyar történelem - külpolitika - tábori pap - hétköznapi élet - páncélozott harci jármű - századforduló - első világháború - történeti feldolgozás
943.9"191" *** 623.438(100)(091) *** 356.363(439)"1914/1918" *** 327(439)"190/191"
[AN 3800387]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2020.
   Zalaegerszeg és az első világháború / [szerk. Kiss Gábor]. - Zalaegerszeg : Deák F. M. és Vár. Kvt. : Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2020. - 206 p. : ill. ; 21 cm. - (Zalaegerszegi füzetek, ISSN 0324-7082 ; 17.)
A Zalaegerszegen, 2018. jún. 18-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7267-37-6 fűzött
Zalaegerszeg - helytörténet - helyismeret - első világháború
943.9-2Zalaegerszeg"1914/1918" *** 908.439-2Zalaegerszeg
[AN 3798877]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2020.
   Zomba : egy virágzó tolnai település története / [fel. szerk. Duczon Árpád] ; [fényképek Dékány Zsolt, Merényi Tamás] ; [kiad. Zomba Község Önkormányzata, Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft.]. - [Zomba] : Önkormányzat ; [Komló] : Optimalis Területfejlesztési és Szolgáltató Kft., 2020. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 155-160.
ISBN 978-615-00-5803-0 kötött
helytörténet - helyismeret - Zomba
943.9-2Zomba *** 908.439-2Zomba
[AN 3800153]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11480 /2020.
101 world's greatest cities (magyar)
   101 csoda : a világ legszebb városai / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, cop. 2019. - 143 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Füles bookazine, ISSN 2560-0117)
ISBN 978-615-81551-3-7 fűzött : 1990,- Ft
helyismeret - város - művelődéstörténet
908.100-2 *** 930.85(100)
[AN 3799431]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2020.
   Bakonytamási helyismereti olvasókönyve / [szerk. Németh Tibor] ; [közread.] Bakonytamási Község Önkormányzata. - Bakonytamási : Önkormányzat, 2019. - 805 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-615-00-5968-6 kötött
Bakonytamási - helytörténet - helyismeret
908.439-2Bakonytamási *** 943.9-2Bakonytamási
[AN 3799936]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2020.
Biki Endre Gábor
   A Szekszárdi- és a Geresdi-dombság turistakalauza : a Keleti-Mecsek, a Völgység és a Sárköz bemutatásával / Biki Endre Gábor. - [Pécs] : Biki E. G., 2020. - 203, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 202-203.
ISBN 978-615-00-8428-2 kötött
Szekszárdi-dombság - Geresdi-dombság - helyismeret - természeti környezet - útikönyv
908.439Szekszárdi-dombság *** 908.439Geresdi-dombság *** 502(439Szekszárdi-dombság) *** 502(439Geresdi-dombság) *** 914.39Szekszárdi-dombság *** 914.39Geresdi-dombság
[AN 3800160]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2020.
Fábián Judit
   Emlékhelyek Békésen / Fábián Judit ; [kiad. a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület]. - Békés : Békési Városvédő és Szépítő Egyes., 2020. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-191.
ISBN 978-963-12-3768-9 fűzött
Békés - helyismeret - emlékhely - emlékmű - emléktábla
908.439-2Békés *** 725.945(439-2Békés)
[AN 3799511]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2020.
   Idősek emlékezete 2 : Nagylózs egykor / [... szerk. Szigeti Éva]. - Nagylózs : [Önkormányzat], 2019. - 261 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Közread. Nagylózs Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 261.
ISBN 978-615-00-7835-9 fűzött
Nagylózs - helyi társadalom - helyismeret
908.439-2Nagylózs *** 929(439-2Nagylózs)
[AN 3798519]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2020.
Richter, Wilhelm
Wanderungen in Ungarn und unter seinen Bewohnern (magyar)
   Barangolások Magyarországon és annak lakói között : Magyarország modernkori helyzetének és fejlődési irányának megvilágítása / Wilhelm Richter ; [ford. és a jegyz. írta Óvári Csaba]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 355, [2] p. ; 22 cm. - (Élet-utak, ISSN 1786-9374 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-86-6 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - magyarság - 19. század - útleírás
908.439 *** 930.85(439) *** 308(439)"18" *** 910.4(439)"18"
[AN 3798802]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2020.
Tumielewicz, Joanna
Krakau (magyar)
   Krakkó / [szerző Joanna Tumielewicz] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2020. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6670-9 fűzött : 2490,- Ft
útikönyv
914.38-2Kraków(036)
[AN 3800131]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2020.
Visnyei Krisztina
   Tenerife titkai, avagy A Kanári-szigetek gyöngyszeme / Visnyei Krisztina, Sajtos Gábor. - [Budapest] : [Sajtos G.], 2020. - 154 p. : ill., színes ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-8241-7 fűzött
Tenerife - útikönyv
914.685(036)
[AN 3798945]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11488 /2020.
Brand, Arthur (1969-)
De paarden van Hitler (magyar)
   Hitler lovai / Arthur Brand ; [ford. Varga Orsolya]. - Budapest : Európa, 2020. - 268, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-168-8 fűzött : 3599,- Ft
Hollandia - Németország - Szovjetunió - magánnyomozó - műtárgy - bronzszobrászat - szobor - rekvirálás - csempészet - fasizmus - titkos társaság - második világháború - 20. század - 21. század - memoár
341.324.5(47)"1945" *** 329.18(430) *** 73.042 *** 73.023.3(430)"193" *** 061.236(430) *** 351.746.2(492)(092)Brand,_A.(0:82-94) *** 343.359
[AN 3799536]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2020.
Kanizsai József (1955-)
   Egy vagyonőr naplója : valós történetek / Kanizsai József. - [Nagykanizsa] : Kanizsai J., 2020. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8637-8 fűzött
Magyarország - biztonsági szolgálat - vagyonőrség - memoár
351.746.3(439)(0:82-94)
[AN 3798704]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2020.
   Márai Sándor édesapja, Grosschmid Géza emlékkönyve / [bev.] Ötvös Anna. - Budapest : Pytheas, cop. 2019. - 27, [56] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm
Az kéziratos emlékkönyv betűhív átirata és hasonmása. - Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-615-5741-18-0 kötött
Magyarország - Felvidék - Csehszlovákia - jogász - politikus - határon túli magyarság - 20. század - fakszimile kézirat
34(437)(=945.11)Grosschmid_G. *** 32(437)(=945.11)(092)Grosschmid_G. *** 094/099.07
[AN 3800440]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2020.
Maraini, Dacia (1936-)
L'amore rubato (magyar)
   Rabolt szerelem : nyolc történet a bántalmazásról / Dacia Maraini ; [ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Jaffa, cop. 2020. - 212, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-247-9 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - nők elleni erőszak - elbeszélés
343.54-055.2(0:82-32) *** 850-32=945.11
[AN 3799479]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2020.
   A trianoni békediktátum története hét kötetben / főszerk. Gulyás László ; [... kiad. Egyesület Közép-Európa Kutatására]. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2019-. - 24 cm
ISBN 978-615-81261-0-6
 (hibás ISBN 978-615-81261-0-69)
Osztrák - Magyar Monarchia - Európa - trianoni békeszerződés - történelem - hadtörténet - első világháború - magyar történelem
341.382"1920" *** 943.6/.9"191" *** 355.48(100)"1914/1918" *** 943.9"191/192" *** 940"191/192"
[AN 3764362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Térképek a trianoni békediktátum történetéhez / Csüllög Gábor, Gulyás László, Suba János. - 2020. - 318 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 235-259. - Összefoglalás angol, francia, szlovák, horvát, lengyel, német, olasz, román, szerb, cseh, szlovén és ukrán nyelven
ISBN 978-615-81261-3-7 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Kárpát-medence - Közép-Európa - magyar történelem - államhatár - trianoni békeszerződés - első világháború - történelem - két világháború közötti időszak - történelmi forrás - térkép
943.9"191"(093) *** 341.222(4-11)"191"(093) *** 943.6/.9"191"(093) *** 912(4-11)"191"
[AN 3799712] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11493 /2020.
   Fiatal tisztek zsebkönyve / szerk. Krizbai János. - 5. jav. kiad. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 342 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-316-7 fűzött
Magyarország - katonatiszt - útmutató
355(439)(036)
[AN 3803066]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2020.
Forgács Balázs
   Az irreguláris hadviselés elméletének története, korunk kihívásai / Forgács Balázs. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 238 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-238.
ISBN 978-963-327-798-0 fűzött
hadtörténet - ellenállási mozgalom - fegyveres ellenállás - partizán
355(100) *** 355.425 *** 355.425.4 *** 355.48(100) *** 329.75
[AN 3798521]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2020.
Kolozsvári Sándor (1929-)
   Magyar katonák Szíriában : egy különleges misszió Aleppóban, 1974-1983 / Kolozsvári Sándor. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 372 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367.
ISBN 978-963-327-818-5 fűzött
Magyarország - Szíria - haderő - kiképzés - tanácsadó szolgálat - katonaélet - helyismeret - Kádár-korszak - memoár
355.121.5(=945.11)(569.1)"197/198"(0:82-94) *** 355.1(439)(0:82-94) *** 355.23(569.1) *** 908.569.1"197/198"(0:28-94)
[AN 3799918]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2020.
Munk Sándor (1949-)
   Informatikai eszközök a 172 éves Magyar Honvédségben : jövőbeni célok és feladatok / Munk Sándor, Négyesi Imre. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 368 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-775-1 fűzött
Magyarország - haditechnika - informatika - technikatörténet
623.6(439)(091) *** 681.3.004.14
[AN 3799913]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2020.
Oláh Tibor Furé
   Egri hősök nyomában / Oláh Tibor Furé. - Eger : Szerző, 2020. - 183 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6060-6 fűzött : 2200,- Ft
Eger - hadtörténet - török hódoltság - végvári harcok - 16. század - hagyományőrzés
355.48(439-2Eger)"1552" *** 39(=945.11)
[AN 3800519]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2020.
Pavličenko, Lûdmila Mihajlìvna (1916-1974)
Â, snajper (magyar)
   A halál asszonya : Sztálin mesterlövésze voltam / Ljudmila Pavlicsenko ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 349 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-9838-3 fűzött : 3990,- Ft
Pavličenko, Lûdmila Mihajlìvna (1916-1974)
Szovjetunió - katona - mesterlövész - hadtörténet - orosz irodalom - második világháború - memoár
355.48(47)"1939/1945"(0:82-94) *** 882-94=945.11 *** 356.168(47)(092)Nikolaev,_E.(0:82-94)
[AN 3798436]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2020.
   The role of territorial defense forces in peace and war : proceedings of the 19th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group : Budapest ..., 27-31 May 2019 / [publ. by the Hungarian Defence Forces Scientific Research Centre]. - Budapest : Hung. Defence Forces Scientific Research Centre, 2020. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5585-13-5 fűzött
Európa - biztonságpolitika - nemzetközi biztonság - békefenntartó erő - 21. század - konferencia-kiadvány
355.357(4)"20" *** 355.02(4)"20" *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 327
[AN 3800642]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2020.
Silye Sándor
   Arcok, harcok, emberek, életutak : 25 év, 25 történet a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete életéből / Silye Sándor. - Székesfehérvár : Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szerv., 2020. - 199 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88412-9-2 kötött
Honvédség és Társadalom Baráti Kör. Székesfehérvári Szervezet
Székesfehérvár - katonaság-civilek kapcsolat - egyesület - életrajz - interjú
355(439) *** 929(439)"20"(047.53) *** 061.2(439-2Székesfehérvár)
[AN 3800563]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2020.
   Stuck between great powers: the geopolitics of the peripheries / [eds. Viktor Eszterhai, Renxin Wang]. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2020. - 137 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Corvinus geographia, geopolitica, geoeconomia, ISSN 2560-1784)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-781-0 fűzött
geopolitika - ezredforduló - 21. század
355.02(100)"199/20"
[AN 3800623]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11502 /2020.
Allen, David (1945-)
The getting things done workbook (magyar)
   GTD-munkafüzet : 10 feladat a stresszmentes hatékonyságnöveléshez / David Allen, Brandon Hall ; [ford. Somogyi Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 215, [4] p. : ill. ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-963-304-989-1 fűzött : 3900,- Ft
időmenedzsment - vállalatirányítás - példatár
65.013 *** 159.937.53 *** 613.865(076)
[AN 3799083]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2020.
Bungay Stanier, Michael (1967-)
The coaching habit (magyar)
   Szokj rá a coacholásra! : beszélj kevesebbet, kérdezz többet és hozd ki a csapatod tagjaiból a maximumot! / Michael Bungay Stanier ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 271 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-928-0 fűzött : 4200,- Ft
coaching - vezetéstudomány
65.012.4 *** 65.013 *** 659.2
[AN 3799526]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2020.
   Döntések a sportban / Szántó Richárd [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2020. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9969-6 fűzött : 4000,- Ft
vezetéstudomány - döntéselmélet - sport
65.012 *** 796
[AN 3799828]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2020.
   A Komplex Alapprogram szakmai támogatórendszere : koncepció : készült a Komplex Alapprogram bevezetési szakaszához / szerzők Jobbágy Zsuzsa [et al.]. - Eger : Líceum K., 2019. - 69 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-081-2 fűzött
közoktatás - fejlesztés - szervezeti kultúra
65.013 *** 37.014.542
[AN 3800093]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2020.
   A Komplex Alapprogram szakmai támogatórendszere : koncepció : készült a Komplex Alapprogram kiterjesztési szakaszához / szerzők Jobbágy Zsuzsa [et al.]. - 2. kiad. - Eger : Líceum K., 2019. - 66 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-122-2 fűzött
közoktatás - fejlesztés - szervezeti kultúra
65.013 *** 37.014.542
[AN 3800096]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2020.
Schühly, Andreas
Real time strategy (magyar)
   Valós idejű stratégia : amikor a stratégiai előrejelzés és a mesterséges intelligencia találkozik / Andreas Schühly, Frank Becker, Florian Klein ; [ford. Nemes Alexandra, Várnai Tímea]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 248 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-243.
ISBN 978-615-5884-89-4 fűzött : 3499,- Ft
stratégiai menedzsment - döntés-előkészítés - mesterséges intelligencia - prognosztika
65.011.1 *** 65.012.22 *** 165.0.001.572 *** 008.2
[AN 3799616]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11508 /2020.
   Adózás, 2020 : Szja, Áfa, Tao, Kiva, Tbj, Kata, adóeljárás, egyéb adók. - Budapest : Vezinfó, 2020. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-79-6 fűzött
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3799136]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2020.
Amoruso, Sophia (1984-)
#Girlboss (magyar)
   #Girlboss : egy sikeres nő története / Sophia Amoruso ; [ford. Moldova Júlia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 237, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Ill. Jo Ratcliffe
ISBN 978-963-457-718-8 fűzött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - vállalkozó - életvezetés - nő - siker - 21. század - memoár
658.1(73)(092)Amoruso,_S.(0:82-94) *** 613.865-055.2
[AN 3799504]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2020.
Andor Ágnes
   Számvitel, 2020 : hatályos szabályok és azok gyakorlati alkalmazása / [szerzők Andor Ágnes, Tóth Mihály]. - Budapest : Vezinfó, 2020. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-76-5 fűzött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3799137]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2020.
   CEE countries in Shanghai in the China International Import Expo(CIIE), 2018 / chief ed. Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2019. - 59 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Balkán - Kína - Sanghaj - külkereskedelem - világkiállítás - 21. század
339.5(4-11) *** 339.5(510) *** 339.5(497) *** 061.41(510-2Shanghai)"201"
[AN 3799834]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2020.
Császár Zoltán
   KIVA, 2020 : tippek, trükkök, példák, buktatók a kisvállalati adóban / [szerzők Császár Zoltán, Császárné Balogh Dóra]. - Budapest : Vezinfó, 2020. - 140 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-77-2 fűzött
Magyarország - adózás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3799124]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2020.
Dajka Gábor
   Én megmondtam : [elkerülhető bukások az üzleti világban] : [ezeket a hibákat te már ne kövesd el!] / Dajka Gábor. - [Eger] : Online Forgalomnövelő Marketing Kft., cop. 2020. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8111-3 fűzött
vállalkozás - siker - marketing - életvezetés - példatár
658.1 *** 658.8 *** 613.865(076)
[AN 3800236]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2020.
Dér Dezső (1975-)
   Új utak a kulturális marketingben / [szerzők Dér Cs. Dezső, Márkus Renáta] ; [közread. az MMA MMKI]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2020. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5869-79-2 fűzött
marketing - kulturális élet - digitális technika - technikai kultúra
658.8 *** 316.774 *** 681.3.004.14 *** 316.7
[AN 3799976]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2020.
Du Juan
The Shenzhen experiment (magyar)
   A sencseni kísérlet : a kínai "azonnali" város története / Juan Du ; [ford. Lukács Tibor]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 438 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-90-0 fűzött : 3499,- Ft
Kína - Shenzhen - regionális politika - gazdaságpolitika - regionális gazdaság - ezredforduló
338(091)(512)"198/201" *** 332.1(512) *** 711.4(510-2Shenzhen)
[AN 3799595]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2020.
Horváth Béla (1954-|)
   Kelj korán, dolgozz sokat, találj aranyat! : egy élet a biztosítási piacon az Állami Biztosítótól a CIG Pannóniáig / Horváth Béla ; [szerk. és az interjúkat kész. Szekeres Tamás]. - Budapest : Tea K., 2020. - 247 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81431-2-7 kötött : 3490,- Ft
Horváth Béla (1954-)
Magyarország - biztosításügy - vezető alkalmazott - 20. század - 21. század - memoár
368(439)(092)Horváth_B.(0:82-94)
[AN 3799518]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2020.
Iparbiztonsági és Hatósági Szakmai Nap (2020) (Paks)
   "Iparbiztonsági és Hatósági Szakmai Nap" tudományos konferencia : Paks, 2020. február 24. : konferenciakiadvány / [szerk. Hábermayer Tamás] ; [kiad. a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság]. - Paks ; [Szekszárd] : Tolna M. Katasztrófavédelmi Ig., 2020. - 123 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-7435-1 fűzött
munkavédelem - biztonságtechnika - katasztrófavédelem - ipar - konferencia-kiadvány
331.45 *** 613.6 *** 614.8 *** 628 *** 061.3(439-2Paks)
[AN 3798921]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2020.
Kelemen István
   Környezetvédelmi termékdíj : szabályozás, bevallás, ellenőrzés / [szerző Kelemen István]. - Budapest : Vezinfó, 2020. - 295 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-58-1 fűzött
Magyarország - csomagolóanyag - környezetvédelem - illeték - útmutató
336.28(439)(036) *** 658.788.4 *** 504.06
[AN 3799141]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2020.
Kelemen László
   Számlázási kézikönyv 2020 : minden, amit a számlázásról tudni kell / [szerző Kelemen László]. - Budapest : Vezinfó, 2020. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-274.
ISBN 978-615-5085-80-2 fűzött
Magyarország - adózás - számla - útmutató
657.4(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3799140]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2020.
   Magyarország és Kína: 70 éves kapcsolat a változó világban / szerk. Goreczky Péter ; [közread. a] Külügyi és Külgazdasági Intézet. - Budapest : Külügyi és Külgazd. Int., 2019. - 281 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7039-59-1 fűzött
Magyarország - Kína - gazdasági kapcsolat - külkapcsolat - kulturális kapcsolat
339.5(439) *** 339.5(510) *** 327(439) *** 327(510) *** 008(=945.11) *** 008(=951)
[AN 3799882]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2020.
   Modern gazdaság, okos fejlődés : [nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából] : Sopron ..., 2019. november 7. : programfüzet és előadáskivonatok = Modern economy, smart development : [international scientific conference joint event of the Hungarian Science Festival] : Sopron ..., 7 November 2019 : schedule and book of abstracts / [... szerk. ... Resperger Richárd] ; [közread. a] Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar. - Sopron : Soproni Egy. K., 2019. - 99 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-347-0 fűzött
Magyarország - gazdaságtan - humánerőforrás-menedzsment - innováció - munkaerőpiac - 21. század - konferencia-kiadvány
330.341.1 *** 061.3(439-2Sopron) *** 331.5(439) *** 658.3(439)
[AN 3799024]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2020.
Orosz Péter
   Munkaerő-gazdálkodás, 2020 : tb- és bérügyintézők kézikönyve : oktatási segédlet az alábbi OKJ-s képzések komplex szakmai vizsgájának 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás moduljához a szóbeli vizsgatételek alapján: 51 344 01 Bérügyintéző, 51 344 02 Társadalombiztosítási ügyintéző, 52 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző / [szerző Orosz Péter]. - Átd. kiad. - Budapest : Vezinfó, 2020. - 287 p. : ill. ; 30 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
Lezárva: 2020. jún. 20.
ISBN 978-615-5085-84-0 fűzött
munkaerő-gazdálkodás - emberierőforrás-kezelés - oktatási segédlet - példatár
331.5(078)(076) *** 658.3(078)(076)
[AN 3799132]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2020.
   Ösztönző állam, hatékonyabb vállalatok / szerk. Parragh Bianka. - Budapest : Akad. K., 2020. - 339 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-547-7 kötött : 8925,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági modell - gazdasági verseny - versenyképesség - 21. század
338.2(439)"201" *** 339.13(439)
[AN 3799855]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2020.
Stark Antal (1932-2018)
   Egy viharos évszázad : Magyarország gazdasági, társadalmi változásai, 1920-2017 / Stark Antal ; [szerk. Stark Tamás, Starkné Osvát Anna]. - Budapest : Akad. K., 2020. - 175 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-454-545-3 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - 20. század - 21. század
338(091)(439)"192/201" *** 943.9"192/201" *** 316.32(439)"192/201"
[AN 3799831]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2020.
Yu Sing Ong
Art of modern oriental management (magyar)
   A modern távol-keleti vállalatvezetés művészete : a kínai, japán és koreai vezetési stílus alkalmazása a munkahelyen / Yu Sing Ong ; [ford. Lévay Paula]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 264 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 257-262.
ISBN 978-615-5884-86-3 fűzött : 3499,- Ft
Távol-Kelet - vállalatirányítás - szervezeti kultúra
658.1.012.4(5-012) *** 658.3(5-012)
[AN 3799636]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11526 /2020.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítás, 2020 : járulékok, nyilvántartás, adatszolgáltatás, nyugdíj, szocho, pénzbeli ellátások, családtámogatás / [szerzők Farkasné Gondos Krisztina, Futó Gábor]. - Budapest : Vezinfó, 2020. - 336 p. : ill. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-78-9 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3799129]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2020.
Futó Gábor (1953-)
   Új társadalombiztosítási törvény 2020. július 1-től : jelentősen átalakul a TB-rendszer (új TBJ) / [szerző Futó Gábor]. - Budapest : Vezinfó, 2020. - 207 p. ; 24 cm. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-83-3 fűzött
2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
Magyarország - társadalombiztosítás - törvény - útmutató
369(439)(094)(036)
[AN 3799143]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2020.
Széll Zoltánné (1966-)
   A társadalombiztosítás új szabályai / [szerző Széll Zoltánné, Matlné Kisari Erika]. - Budapest : Saldo, 2020. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
ISBN 978-963-638-595-8 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - törvény - útmutató
369(439)(094)(036)
[AN 3800226]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11529 /2020.
   120 év : a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium jubileumi évkönyve, 1900-2020 / [szerk. Fényes-Bók Szilvia, Mészáros Katalin]. - [Balassagyarmat] : BBBG, 2020. - 141, [48] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium
Balassagyarmat - iskolatörténet - gimnázium
373.54(439-2Balassagyarmat)(091)
[AN 3798497]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2020.
   Élményközpontú nyelv- és irodalomoktatás / [szerk. Lipóczi-Csabai Sarolta] ; [kiad. Neumann János Egyetem]. - Kecskemét : Neumann J. Egy., 2020. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5817-54-0 fűzött
irodalomtanítás - nyelvoktatás - iskoláskor előtti nevelés - alapfokú oktatás - módszertan
372.880 *** 371.3 *** 372.3 *** 372.4 *** 372.882
[AN 3799922]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2020.
   Értékelés a Komplex Alapprogramban / szerzők Szűcsné Hütter Eszter [et al.]. - Eger : Líceum K., 2019. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83.
ISBN 978-963-496-084-3 fűzött
iskolai értékelés - tanári segédkönyv
371.26(072)
[AN 3800083]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2020.
   Komplex Alapprogram - iskolahálózat koncepció : készült a Komplex Alapprogram bevezetési szakaszához : [Kapocs-iskolahálózat] / szerzők Czók Brigitta [et al.]. - Eger : Líceum K., 2019. - 27 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 978-963-496-080-5 fűzött
Magyarország - közoktatás - iskolarendszer - pedagógia
371.214 *** 37.014.5(439)
[AN 3800103]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2020.
   Komplex Alapprogram - iskolahálózat koncepció : készült a Komplex Alapprogram kiterjesztési szakaszához : [Kapocs-iskolahálózat] / szerzők Czók Brigitta [et al.]. - 2. kiad. - Eger : Líceum K., 2019. - 30 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-963-496-120-8 fűzött
Magyarország - közoktatás - iskolarendszer - pedagógia
371.214 *** 37.014.5(439)
[AN 3800109]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2020.
Kovács-Kilvády Móni
   Hú mama, ez nagyon jó! : programajánló kisgyermekes családoknak / Kovács-Kilvády Móni. - Szentendre : Urbis Kvk., 2020. - 87 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Erik és Huba kedvenceinek könyve ; 1.)
ISBN 978-615-5289-54-5 fűzött
családi nevelés - szabadidő - gyermek
37.018.1 *** 379.8-053.2
[AN 3799516]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2020.
   Megismerni? Hogyan? Miért? : a tanulók megismerését támogató módszerek pedagógusoknak / Czető Krisztina [et al.]. - Budapest : ELTE, 2020. - 229 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 220-227.
ISBN 978-963-489-224-3 fűzött
tanár-diák kapcsolat - pedagógiai munka - módszertan
37.064.2 *** 371.321 *** 371.3
[AN 3798592]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2020.
   Mester és tanítvány VI : tanulmánykötet / szerk. Vitályos Gábor Áron ; [közread. az] ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. - Budapest : ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 2020. - 84 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2019. nov. 28-29-én rendezett tudományos diákköri konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-284-695-8 fűzött
pedagógia - tudományos diákkör
37 *** 378.184
[AN 3800598]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2020.
   Módszerek és teóriák : a X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia idegennyelvű előadásai = Metode i teorije : zbornik radova na stranim jezicima X. Međunarodne znanstevno-metodičke konferencije = Methods and theories : conference proceedings in languages other than Hungarian of the X. International Conference of Teaching Methodology = Methoden und Theorien : fremdsprachige Vorträge der X. Internationalen Konferenz für Unterrichtsmethodik in Verschiedenen Fächern / szerk. Bordás Sándor. - Baja : EJF K., 2019. - 314 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 28.)
A konferenciát Baján, 2019. ápr. 11-12-én rendezték. - Váltakozva horvát, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5429-27-9 fűzött
tantárgy-pedagógia
371.3
[AN 3799789]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2020.
   Módszerek, művek, teóriák : a X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia előadásai / szerk. Bordás Sándor. - Baja : EJF K., 2019. - 482 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 27.)
A konferenciát Baján, 2019. ápr. 11-12-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5429-26-2 fűzött
pedagógia - tantárgy-pedagógia
371.3 *** 37
[AN 3799787]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2020.
   A Nyíregyházi Ágostai Evangélikus Tanítói Kör jegyzőkönyvei, 1883-1890 : forrásközlés / [szerk. Henzsel Ágota, Kujbusné Mecsei Éva]. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2020. - 232 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények, ISSN 2415-9263 ; 54.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7240-93-5 kötött
Nyíregyházi Ágostai Evangélikus Tanítói Kör
Nyíregyháza - pedagógus - oktatás - szakmai szervezet - 19. század - történelmi forrás
37 *** 284.1 *** 061.2(439-2Nyíregyháza)"188"(093)
[AN 3798548]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2020.
Révész László
   A Komplex Alapprogram koncepciója 2.0 : nevelési-oktatási program a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére / írta és szerk. Révész László, K. Nagy Emese. - Eger : Líceum K., 2019. - 107 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100-107.
ISBN 978-963-496-118-5 fűzött
közoktatás - pedagógia - munkaterv
37.014.5 *** 371.214
[AN 3800086]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2020.
   Szabadon, játszva : módszertani kézikönyv / [szerk. Ruzsinné Tilesch Judit] ; [közread. a] Balassagyarmati Tankerületi Központ, Érsvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola. - [Balassagyarmat] : Balassagyarmati Tankerületi Közp. ; [Érsvadkert] : Érsvadkerti Petőfi S. Ált. Isk., 2019. - 346 p. : ill., részben színes ; 25 cm
tanulás - képességfejlesztés - alapfokú oktatás - játék - módszertan - tanári segédkönyv
372.8.025(072) *** 371.322.6(072)
[AN 3798491]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2020.
Székelyhidi Ágnes
   Számmisztika : szülő-gyerek kapcsolatok a számok tükrében / Székelyhidi Ágnes. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 306 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-436-7 fűzött : 3490,- Ft
számmisztika - családi nevelés
37.018.1 *** 133.5:51
[AN 3800593]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2020.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   A kultúra kőszegi (felleg)vára : egy kisváros művelődéstörténetéből / Tóthárpád Ferenc ; [közread. a] Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház. - Kőszeg : Jurisics-vár Művel. Közp. és Várszínház, 2019. - 215 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7271-5 kötött
Kőszeg - helytörténet - művelődésügy - Művelődési ház
374.07(439-2Kőszeg)(091) *** 374(439-2Kőszeg)(091) *** 908.439-2Kőszeg
[AN 3798897]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2020.
Tudlik Csilla
   Pályaérdeklődés : elméleti alapok, gyakorlati javaslatok / Tudlik Csilla ; [kiad. Nyíregyházi Tankerületi Központ]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Tankerületi Közp., 2020. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 79-102.
ISBN 978-615-00-7265-4 fűzött
pályaorientáció - foglalkozás
37.048 *** 331.54
[AN 3799795]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2020.
Tuzson Balázs (1944-)
   Nagyapám, Tuzson János : a 150 éve született erdész, botanikus emlékére / Tuzson Balázs. - Budapest : Digitalis Kft., 2020. - 189 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-8507-4 fűzött
Tuzson János (1870-1943)
Magyarország - botanikus - egyetemi tanár - századforduló - 20. század
37(439)(092)Tuzson_J. *** 58(439)(092)Tuzson_J.
[AN 3798972]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2020.
   Útmutató a Komplex Alapprogram intézményi bevezetéséhez : készült a Komplex Alapprogram kiterjesztési szakaszához / szerzők Révész László [et al.]. - 2. bőv., jav., átd. kiad. - Eger : Líceum K., 2019. - 73 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: A Komplex Alapprogram szakmai támogatórendszere. - Bibliogr.
ISBN 978-963-496-105-5 fűzött
pedagógusképzés - továbbképzés - tanterv
371.214 *** 371.14
[AN 3800098]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11547 /2020.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Ballada egy csapatról : a '86-os válogatott története / Benedek Szabolcs. - [Budapest] : Szenzár, 2020. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 352-355.
ISBN 978-963-479-359-5 fűzött : 3999,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - világbajnokság - 1980-as évek
796.332(439)"198" *** 796.332.093(100)"1986"
[AN 3798419]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2020.
Boldog-Bernád István
A Városisten árnyékában (angol)
   In the shadow of the City-God : adventures for levels 3-4. / by Istvan Boldog-Bernad ; transl. ... by Gabor Lux ; [publ. by the] First Hungarian D20 Society. - Pecs : Lux G., [2020]. - 27 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5902-28-4 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3800284]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2020.
Csillag Péter (1983-)
   Kapufák és kényszerítők : futball a 20. századi magyar történelem árnyékában / Csillag Péter. - Budapest : Jaffa, 2020. - 319 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-237-0 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - sporttörténet - művelődéstörténet - 20. század
796.332(439)"19" *** 930.85(439)"19"
[AN 3799552]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2020.
Jesztl József
   Jól játszani : 7 táblás játék / [szöveg és játékok] Jesztl József, Lencse Máté ; Vörös Jutka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2019. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm + 3 mell.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-410-461-2 fűzött : 4990,- Ft
táblás játék
794.2 *** 794.3
[AN 3798640]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2020.
Kovács Imre
   Sakkozok... tehát gondolkodom / Kovács Imre. - [Székesfehérvár] : Kovács Imre J., 2020. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8328-5 fűzött : 2490,- Ft
sakk
794.1
[AN 3798911]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2020.
Lux Gábor (1980-)
   Echoes from Fomalhaut / by Gabor Lux ... ; [publ. by the] First Hungarian D20 Society. - Pécs : Lux, G., 2018-. - ill. ; 21 cm
szerepjáték
793.9
[AN 3725621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., The enchantment of Vashundara / by ... Zsolt Varga ... ; ill. by Denis McCarthy [et al.]. - 2019. - 40 p.
ISBN 978-615-5902-14-7 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3800263] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., From beneath the glacier. - 2020. - 40 p.
ISBN 978-615-5902-26-0 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3800269] MARC

ANSEL
UTF-811553 /2020.
Lux Gábor (1980-)
   Trail of the Sea Demon : adventures for levels 3-5 / by Gabor Lux ; [publ. by the] First Hungarian D20 Society. - Pecs : Lux G., [2020]. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5902-30-7 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3800309]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2020.
   Magyarország túraútvonalai : vadak nyomában : [túrázók nagykönyve] : [vadak keresése állatnyomokból és más jelekből] / szerk. Nagy Balázs. - Budapest : I. P. C. Kv., 2020. - 352 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-635-740-5 fűzött : 5999,- Ft
Magyarország - gyalogtúra - fauna - vadon élő állat - útikönyv
796.51(439) *** 914.39(036) *** 591.9(439)
[AN 3799484]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2020.
Mészáros András (1956-)
   Sakk-matt / Mészáros András. - Budapest : Mészáros A., 2019-. - ill. ; 29 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3803067]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A végjáték alapjai. - 2019. - 136 p.
Borítócím: Végjáték alapok
ISBN 978-615-81073-3-4 fűzött
[AN 3803068] MARC

ANSEL
UTF-811556 /2020.
Moore, Gareth
Solve it with Sherlock Holmes (magyar)
   Nyomozz, mint Sherlock Holmes / írta Gareth Moore ; ill. Margarida Esteves ; [ford. Kertész Balázs]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2020. - 64 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5755-73-6 kötött : 3600,- Ft
fejtörő játék - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 3800022]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2020.
Nagy Imre
   Tápiómentén vadásztam, 2007-2017 / Nagy Imre ; [képek Nagy Imre, Gödöny Kristóf és Hetyei László]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 140 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5992-41-4 kötött
Tápió-vidék - Tápióbicske - vadászat - vadgazdálkodás - vadásztársaság - 21. század
799.2(439Tápió-vidék)"20" *** 639.1(439Tápió-vidék)"20" *** 061.2(439-2Tápióbicske)"200/201"
[AN 3799983]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2020.
   Száz éve SZÚR : a legendás Színész - Újságíró Rangadók története egy évszázad tükrében, 1920-2020 / [szerk. Borsi László]. - Budapest : Borsi L., 2020. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8528-9 fűzött : 1920,- Ft
labdarúgás - színész - újságíró - interjú
796.332(439)(092)(047.53) *** 792.071(439)(092) *** 070(439)(092) *** 796.332(439)"192/202"
[AN 3800579]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2020.
Tóth Vilmos
   Mikrofonnal Tata sportjában 25 éven keresztül / Tóth Vilmos. - [Tata] : [Tóth V.], [2020]. - 138 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8500-5 fűzött
Magyarország - Tata - sport - tudósító - 20. század - 21. század - interjú - memoár
796(439-2Tata)"199/201" *** 791.9.097(439)(092)Tóth_V.(0:82-94) *** 791.9.097(439)(047.53)
[AN 3800517]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2020.
Vas András
   Lujó : túlélési napló haladóknak / [írta Vas András]. - [Kaposvár] : Lukics J., [2020]. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7520-4 fűzött
Lukics János (1961-)
Magyarország - atlétika - sportoló - 20. század - 21. század - memoár
796.42(439)(092)Lukics_J.(0:82-94)
[AN 3800199]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2020.
Vass Zoltán
   Mozgásfejlődés, mozgástanulás, mozgástanítás : elméleti alapok és módszertani megfontolások / Vass Zoltán ; [közread. a] Magyar Diáksport Szövetség. - Budapest : MDSZ, 2020. - 202 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: MDSZ - testnevelés módszertani könyvek. - Bibliogr.: p. 192-199.
ISBN 978-615-5518-13-3 kötött
mozgás - sportelmélet - módszertan
796.01 *** 612.76 *** 371.3
[AN 3800024]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2020.
Zupán Péter
   A díjugrató lovas kiképzése : ne csak csináld, értsd is! : gondolatok, melyek nélkül nincs lovaglás, csak lovon ülés / Zupán Péter ; [a rajzokat kész. Gellérfi Pál]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-440-4 fűzött : 2900,- Ft
lovassport - díjugratás
798.2 *** 798.26
[AN 3800223]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11563 /2020.
   Art Flexum Művészeti Társaság : Téli Tárlat, 2020. 01. 11 - 28. - Mosonmagyaróvár : Art Flexum Műv. Társ., 2020. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 615003672-3)
Mosonmagyaróvár - képzőművészet - fotóművészet - művészcsoport - kiállítási katalógus
73/76(439)"202" *** 061.4(439-2Mosonmagyaróvár) *** 77.04(439)"202"
[AN 3799640]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2020.
Baky Péter (1950-)
   Találkozások = Encounters / Baky Péter. - Baja : Türr I. Múz., 2020. - [68] p. : ill., főként színes ; 21x22 cm. - (A bajai Türr István Múzeum kiadványai, ISSN 0324-2366 ; 37.)
ISBN 978-615-81356-0-3 fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Baky_P. *** 76(439)(092)Baky_P.
[AN 3800503]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2020.
Boros János (1954-)
   Filozófiaművészet / Boros János ; [közread. az MMA MMKI]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2020. - 126 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-615-5869-78-5 fűzött
művészetfilozófia
7.01
[AN 3799969]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2020.
Coles, David
Chromatopia (magyar)
   Chromatopia : a színek képes története / David Coles ; Adrian Lander fotóival ; [ford. Sipos Dániel]. - Budapest : Corvina, 2020. - XV, 223 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-13-6646-4 kötött : 6990,- Ft
szín - festőszer - anyagismeret - művészet technikája - művelődéstörténet
7.017.4 *** 930.85 *** 535-2 *** 620.2 *** 7.02 *** 667.2
[AN 3800212]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2020.
Dempsey, Amy (1963-)
Modern art (magyar)
   Modern művészet / Amy Dempsey ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, 2020. - 175 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Képző_művészet, ISSN 2732-1029)
ISBN 978-963-13-6609-9 fűzött : 3990,- Ft
művészettörténet - modern művészet - 20. század - ezredforduló
7.036/.037 *** 7(100)"19/200"
[AN 3800320]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2020.
Dempsey, Amy (1963-)
Surrealism (magyar)
   Szürrealizmus / Amy Dempsey ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, 2020. - 175 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Képző_művészet, ISSN 2732-1029)
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-13-6610-5 fűzött : 3990,- Ft
művészettörténet - szürrealizmus - képzőművészet - két világháború közötti időszak
7.037.5 *** 73/76(100)"192/194"
[AN 3800317]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2020.
Frigeri, Flavia
Women artists (magyar)
   Művész_nők / Flavia Frigeri. - Budapest : Corvina, 2020. - 175 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Képző_művészet, ISSN 2732-1029)
Ford. Körber Ágnes. - Bibliogr.: p. 172.
ISBN 978-963-13-6647-1 fűzött : 3990,- Ft
művészettörténet - képzőművész - nő
73/76(100)(092) *** 316.37-055.2
[AN 3800319]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2020.
Füleki Gábor (1933-2019)
   Füleki Gábor, a kevi táj festője / [közread. a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár]. - [Túrkeve] : Madarász K. Műv. Ház és Vár. Kvtár, 2019. - 62, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6757-5 fűzött
Magyarország - festőművész - pedagógus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Füleki_G. *** 37(439)(092)Füleki_G.
[AN 3799619]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2020.
Galla Ferenc (1888-1977)
   A százéves udvardi kálvária felszentelése / írta Galla Ferenc. - [Győr] : [Print Brokers Team], [2020]. - 69 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Szerk. Maczkó Ferenc. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8742-9 fűzött
Udvard - kálvária - történeti feldolgozás
726.95(437.6-2Udvard)(091)
[AN 3800496]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2020.
Kerekes Margit
Az Országház üvegművészete (angol)
   Glass art in the House of Parliament / [written by Margit Kerekes]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2020. - 101, [3] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-615-5948-30-5 fűzött
Róth Miksa (1865-1944)
Budapest - Magyarország - üvegművészet - iparművészet - országház - 19. század - 20. század
748.5(439)"18/19" *** 748.5(439)(092)Róth_M. *** 725.11(439-2Bp.)
[AN 3799684]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2020.
Madár Eszter
   Ahol nem fázik a lélek : Boltresz Ervin munkáiról / Madár Eszter ; [kiad. Valkó Nagyközség Önkormányzata ... és a Valkói Községi Sportkör Egyesület]. - Valkó : Önkormányzat : Valkói Közs. Sportkör Egyes., 2020. - 177 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8424-4 kötött
Boltresz Ervin (1945-)
Magyarország - Valkó - fafaragás - faszobrász - népi díszítőművészet - szobor - emlékmű - 20. század - 21. század
745.51.023.1(439)(092)Boltresz_E. *** 725.945(439-2Valkó) *** 725.942(439-2Valkó)
[AN 3798854]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2020.
Milos József (1940-)
   80 év : képzőművész portrék / Milos József ; [közread. a] Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoport. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets. Senior Alkotócsop., 2020. - 32 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-81102-4-2)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - arckép - fényképalbum
73/76(439)"19/20"(084.12) *** 77.041.5
[AN 3799809]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2020.
Mindennapok az Országházban (angol)
   Daily life in the House of Parliament / [written by Beáta Csákó, Dániel Samu Nagy]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2020. - 91 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-615-5948-31-2 fűzött
Budapest - Magyarország - országház - munkavégzés - országgyűlés
725.11(439-2Bp.) *** 331.102(439-2Bp.) *** 328(439)
[AN 3799688]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2020.
   Pável Ágoston Múzeum, Szentgotthárd : múzeumi katalógus : muzejski katalog : Museumskatalog / [szerk. ... Molnár Piroska]. - Szentgotthárd : Pável Á. Helytört. és Szlovén Nemzetiségi Gyűjt. : Virtuart Kft., [2020]. - 65 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [66].
ISBN 978-615-00-8429-9 fűzött
Szentgotthárd - Vas megye - múzeumi gyűjtemény - kiállításvezető - néprajz - helyismeret
069(439-2Szentgotthárd) *** 908.439-2Szentgotthárd *** 39(=00)(439.111)
[AN 3798884]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2020.
Pellet Sándor (1944-)
   Pellet Sándor = Sandor Pellet. - [Budapest] : [Pellet S.], 2020. - [51] fol. : ill., színes ; 30 cm
Számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-00-7675-1 fűzött
Magyarország - festőművész - orvos - 20. század - 21. század
75(439)(092)Pellet_S. *** 61(439)(092)Pellet_S.
[AN 3800493]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2020.
Petneki Áron (1946-)
   Jan Matejko és a magyarok / Petneki Áron. - [Göd] : Rézbong, cop. 2018. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Felczak-könyvek sorozat, ISSN 2630-8584)
borító- és gerinccím: "Oh az ecset nagy szónok!". - Bibliogr.: p. 121-128.
ISBN 978-615-5475-28-3 kötött : 4490,- Ft
Matejko, Jan (1838-1893)
Magyarország - Lengyelország - festőművész - művelődéstörténet - 19. század
75(438)Matejko,_J. *** 930.85(439) *** 930.85(438)
[AN 3798812]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2020.
   A szombathelyi székesegyház bombázása / [szerk.] Lendvai Rezső, Koltay Ferenc ; [közread.] a Szombathelyi Székesegyházi Főplébánia Egyházközsége és a Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány. - Szombathely : Szombathelyi Székesegyházi Főplébánia Egyházközs. : Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány, 2020. - 55 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 54.
ISBN 978-615-00-7327-9 fűzött
Szombathely - helytörténet - székesegyház - bombázás - második világháború
726.6(439-2Szombathely) *** 355.469.2(439-2Szombathely)"1944/1945" *** 943.9-2Szombathely"1944/1945"
[AN 3798857]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2020.
Szunyoghy András (1946-)
   Vadállatok rajzolása / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 48 p. : ill. ; 28 cm. - (Leonardo rajziskola ; 12.)
ISBN 978-963-09-9790-4 kötött : 2490,- Ft
ISBN 978-963-09-9596-2 fűzött : 1490,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - anatómia - vadon élő állat
741.02 *** 59 *** 591.4
[AN 3799079]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2020.
Varga Bernadett (1963-)
   Varga Bernadett / [szerk. Lobler Ferenc] ; [közread. a] Martineum Felnőttképző Akadémia. - Szombathely : Martineum Felnőttképző Akad. : Yellow Design Kft., 2020. - 46 p. : ill., színes ; 22x23 cm
A Szombathelyen, 2020. jún. 17-én "Ars sacra" címmel nyílt kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-7984-4 fűzött
Magyarország - textilművészet - iparművészet - gobelin - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.521(439)(092)Varga_B. *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3798915]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2020.
   Vintage selection, 2019 : Angelo Attalai, Bak, Csík Hajas, Halász, Holics, Káldor, Kertész, Kinszki, Kismányoki, Langer, Lőrinczy, Maurer, Molnár, Pauer, Perneczky, Pinczehelyi, Rákóczy, Szendrő, Szíjártó, Türk / [... szövegek Rátkai Zsófia] ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2019. - 76, [9] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9800-24-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század
73/76(439)"19/20"
[AN 3799610]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2020.
Zilahy Zoltán (1958-)
   Zilahy : válogatás Zilahy Zoltán szobrászművész rajzaiból / [az előszót írta Feledy Balázs és Lisányi Endre]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 148 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5992-35-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - szobrász - grafikus - 20. század - 21. század
73(439)(092)Zilahy_Z. *** 76(439)(092)Zilahy_Z.
[AN 3799997]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11584 /2020.
Bariska Mihály (1936-)
   Hangszerfa / Bariska Mihály, Pásztory Zoltán. - Sopron : Soproni Egy. K., 2020. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 82-85.
ISBN 978-963-334-352-4 fűzött
hangszerkészítés - hegedű - anyagismeret
681.817.1 *** 620.2 *** 674.06
[AN 3799033]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2020.
Croft, Malcolm
Billie Eilish (magyar)
   Billie Eilish : rajongói kézikönyv / Malcolm Croft. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 62 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-544-071-9 kötött : 3990,- Ft
Eilish, Billie (2001-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 21. század
78.067.26.036.7(73)(092)Eilish,_B.
[AN 3800004]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2020.
Vannai László Pál
   Vajda György, generációk gitártanára / interjúk Vannai László Pál ; előszó Császár Zoltán. - [Nyíregyháza] : Vannai L. P., 2020. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8432-9 fűzött
Vajda György (1943-1998)
Magyarország - zenész - gitár - zenepedagógus - 20. század - memoár
787.61 *** 78.067.26.036.7(439)(092)Vajda_Gy.(0:82-94) *** 78.071.4(439)(092)Vajda_Gy.(0:82-94)
[AN 3799335]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2020.
Vannai László Pál
   Vajda György, generációk gitártanára [elektronikus dok.] / Vannai László Pál. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Nyíregyháza] : Vannai L. P., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160448. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8433-6
Vajda György (1943-1998)
Magyarország - zenész - gitár - zenepedagógus - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Vajda_Gy.(0:82-94) *** 78.071.4(439)(092)Vajda_Gy.(0:82-94) *** 787.61
[AN 3795954]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11588 /2020.
Grób László
   Az amerikai film noir története, 1940-1960 / Grób László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 344, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 342-344. - Filmogr.: p. 335-341.
ISBN 978-615-6173-01-0 fűzött : 3900,- Ft
Egyesült Államok - filmművészet - filmtörténet - bűnügyi film - 20. század
791.43(73)"194/196" *** 791.43-312.4(73)"194/196"
[AN 3798776]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2020.
Kaiser László (1953-)
   Dr. Hársing Lajos hivatása : kalandozás a magyar szinkron és a műfordítás világában / Kaiser László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 105, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-534-048-4 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - filmszínész - filmszinkronizálás - 20. század
791.44.071.2(439)(092)Hársing_L. *** 778.534.48
[AN 3802981]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2020.
Kárpáti György (1979-)
   Star wars-tól a Bosszúállókig : Hollywood a franchise bűvöletében / Kárpáti György. - Budapest : Vertigo Média Kft., 2020. - 289 p. : ill. ; 21 cm. - (Filmanatómia, ISSN 2416-3759 ; 7.)
Bibliogr.: p. 242-247.
ISBN 978-615-81310-1-8 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - filmművészet - filmgyártás - 21. század - filmkritika
791.43.01 *** 791.43(73)"201"
[AN 3796175]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2020.
   A képregényfilm : válogatott tanulmányok / Kárpáti György szerk. - Budapest : Vertigo Média Kft., 2020. - 347 p. ; 21 cm. - (Filmanatómia, ISSN 2416-3759 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81310-0-1 fűzött : 3490,- Ft
filmtörténet - filmgyártás - filmesztétika - képregény
791.43(100)"19/20" *** 791.44 *** 087.6:084.11(100)(091)
[AN 3792855]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11592 /2020.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   A gondolatokhoz odataláló nyelv : nyelvművelő írások a harmadik évezred elejéről / Adamikné Jászó Anna. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 209 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 71.)
ISBN 978-963-409-251-3 fűzött : 2490,- Ft
nyelvművelés - magyar nyelv - publicisztika
809.451.1-06(0:82-92)
[AN 3800094]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2020.
   Agapes francophones 2019 : Études des lettres francophones : actes du XIVe édition du Colloque international d'études francophones, CIEFT 2019 : "Comparaison(s)" tenu à l'Université de L'Ouest de Timişoara, Roumaine les 15-16 mars 2019 / ... réunies par Ramona Malita, Eugenia-Mira Tănase, Ionana-Maria Marcu ; [publ. par] Université de l'ouest de Timişoara Faculté des lettres, histoire et théologie Chaire de français. - Szeged : JATEPress, 2020. - 442 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-435-9 fűzött
francia irodalom története - francia nyelv - konferencia-kiadvány
804.0 *** 061.3(498-2Temesvár) *** 840(091)
[AN 3798891]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2020.
Argaz Éva
   Francia 1x1 : felkészítő könyv alapfokon : A2-B1 szint : második kötet : tanulás egyedül, könnyedén és gyorsan / Argaz Éva. - Budapest : [Argaz É.], 2020. - 396 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88370-9-7 fűzött : 4500,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3799368]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2020.
Bibok Károly (1960-)
   Izučenie âzykoznaniâ i sintaksisa russkogo âzyka : kratkoe vvedenie / Karoj Bibok. - Szeged : JATEPress, 2020. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-135.
ISBN 978-963-315-448-9 fűzütt
nyelvészet - orosz nyelv - mondattan
800.1 *** 808.2-56
[AN 3798856]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2020.
Nagy György (1942-)
   Phrasal verbs magyar - angol szótár : 2000 ige magyar és angol példamondattal / Nagy György. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 200, [1] p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
Bibliogr.: p. 8.
ISBN 978-963-409-257-5 fűzött : 2990,- Ft
Univerzitet u Novom Sadu. Filozofski fakultet. Katedra za mađaski jezik i književnost
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11
[AN 3800091]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2020.
Tóth István, H. (1951-)
   Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére : gyakorlatok és tollbamondások / H. Tóth István. - Budapest : Tinta Kvk., 2020, cop. 2018. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 15.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-409-155-4 fűzött : 990,- Ft
helyesírás - magyar nyelv - példatár
809.451.1-1(076) *** 372.880.945.11(076)
[AN 3802987]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2020.
Zágonyi Mónika
   Szó-kincseink könnyedén / Zágonyi Mónika. - Hédervár : UGK, [2020]-. - 21 cm
A leírás a 4. kötet alapján kész.
magyar nyelv - etimológiai szótár - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-321.2
[AN 3799089]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., K, L, Ly, M, N, Ny. - [2020]. - 508 p.
Borítócím: K - Ny
ISBN 978-615-6106-61-2 fűzött
[AN 3799091] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11599 /2020.
Horváth Gábor (1973-)
   Anonymus feledésbe merül? : P-nek mondott mester Gestája, kora és Pusztaszer / Horváth Gábor. - Szeged : Gerhardus, 2020. - 231 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 191-210. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5256-58-5 fűzött : 4500,- Ft
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz). Gesta Hungarorum
Calanus, Juvencus Coelius (12-13. sz)
Magyarország - történetíró - püspök - latin irodalom története - 12. század - 13. század - krónika
871(439)(091)-94"11/12" *** 930.1(439)(092)Anonymus *** 282(439)(092)Calanus
[AN 3800444]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2020.
   Ölbeli játékoktól az iskolai játszmákig : gyermek- és ifjúsági irodalom a közoktatás különböző szintjein / szerk. Baranyai Norbert, Gesztelyi Hermina. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Debreceni irodalom- és kultúratudományi tankönyvek, ISSN 2732-1290 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-481-3 fűzött
irodalomelmélet - magyar irodalom története - gyermekirodalom - ifjúsági irodalom - egyetemi tankönyv
82.01-93(075.8) *** 894.511(091)-93(075.8) *** 028-053.4/.6
[AN 3798338]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2020.
Pomogáts Béla (1934-)
   Történelmi sorsfordulók egy alkotó értelmiségi életpályája tükrében : Pomogáts Béla életútinterjú / a bev. tanulmányt írta, az interjút kész. és jegyzetekkel ell. Képiró Ágnes. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2020. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6060-11-2 fűzött : 2500,- Ft
Pomogáts Béla (1934-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - életútinterjú
82.01(439)(092)Pomogáts_B.(047.53)
[AN 3798581]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2020.
Raisz Rózsa, V. (1939-)
   Prózastílus és szövegszerkezet : válogatás V. Raisz Rózsa írásaiból / szerk. Domonkosi Ágnes, Kalcsó Gyula, Zimányi Árpád. - Eger : Líceum K., 2019. - 264 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-133-8 fűzött
Magyarország - stilisztika - író - 20. század
82.08 *** 894.511(092)"19"
[AN 3799767]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2020.
Roselli, Alessandro
   Corrado Alvaro testimone della cultura italiana del Novecento, 1927-1947 / Alessandro Rosselli. - Szeged : JATEPress, 2020. - 70 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 67-70.
ISBN 978-963-315-427-4 fűzött
olasz irodalom története - 20. század
850(091)"192/194"
[AN 3798889]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11604 /2020.
   A Fausttól a Szívlapátig : kortárs könyvek a középiskolában / Balajthy Ágnes [et al.]. - Budapest : Tilos az Á Kv., 2019. - 363, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-410-487-2 fűzött : 2990,- Ft
irodalomtanítás - magyar irodalom története - 21. század - tanári segédkönyv
894.511(091)"200/201" *** 372.882(072)
[AN 3798651]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2020.
Kelecsényi László (1947-)
   Az utolsó kéz : Krúdy-lakoma / Kelecsényi László. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-99-2 fűzött : 2950,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - író - századforduló - 20. század
894.511(092)Krúdy_Gy.
[AN 3795994]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2020.
Marcsák Gergely (1990-)
   Súlyos hagyomány : előadások, cikkek, recenziók / Marcsák Gergely. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2020. - 78 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 286.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5757-19-8 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom története - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - határon túli magyar irodalom - irodalomkritika
894.511(477.87)(091) *** 894.511-95(477.87) *** 894.511(091)"19/20"
[AN 3799935]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11607 /2020.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Offer 2117 (magyar)
   A 2117. áldozat / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2020. - 437 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-771-6 fűzött : 4290,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3799520]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2020.
Ahnhem, Stefan (1966-)
Arton grader minus (magyar)
   Mínusz 18 / Stefan Ahnhem ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2020. - 477, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-681-8 fűzött : 3990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3798368]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2020.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Endlich Ferien: Helene und Karajan (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Végre vakáció! : Helén és Karajan / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Babilon, 2020. - 223, [9] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-294-621-4 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3799330]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2020.
Baine, Karin
The doctor's forbidden fling (magyar)
   Isten ments a házasságtól! / Karin Baine ; [... ford. Gaáli István]. Mindennek ára van / Meredith Webber ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 626-627.)
Egys. cím: The doctor's forbidden fling. The sheikh doctor's bride
ISBN 978-963-448-949-8 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3798482]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2020.
Banks, Rosie
Bubble Volcano (magyar)
   Buborék-vulkán / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2014. - 112, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 7.)
ISBN 978-615-5385-94-0 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3802925]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2020.
Banks, Rosie
Christmas Castle (magyar)
   Karácsony-kastély / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2014. - 200, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-615-5385-96-4 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3802871]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2020.
Banks, Rosie
Dolphin bay (magyar)
   Delfin-öböl / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2015. - 190, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-101-7 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3802943]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2020.
Banks, Rosie
Emerald unicorn (magyar)
   Smaragd unikornis / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2017. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 23.)
ISBN 978-963-403-386-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3802942]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2020.
Banks, Rosie
Enchanted palace (magyar)
   Az elvarázsolt palota / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - 9. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2013. - 111, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 1.)
ISBN 978-615-5220-66-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3802924]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2020.
Banks, Rosie
Pixie princess (magyar)
   Tündérhercegnő / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2016. - 188, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-205-2 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3802938]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2020.
Banks, Rosie
Rainbow lion (magyar)
   Szivárványoroszlán / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2017. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 22.)
ISBN 978-963-403-333-2 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3802947]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2020.
Banks, Rosie
Snow bear sanctuary (magyar)
   Hómackók menedéke / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2016. - 104, [15] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 15.)
ISBN 978-963-403-231-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3802949]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2020.
Banks, Rosie
Unicorn Valley (magyar)
   Az Unikornisok völgye / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2013. - 103, [16] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 2.)
ISBN 978-615-5220-67-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3802926]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2020.
Baussier, Sylvie (1964-)
Minouchien a disparu! (magyar)
   Cickuty elveszett / [írta] Sylvie Baussier ; [rajz.] Éva Chatelain ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Én is állatorvos leszek!
ISBN 978-963-457-471-2 kötött : 1999,- Ft
francia irodalom - állatorvostan - gyermekregény - gyermekkönyv
840-31(02.053.2)=945.11 *** 619(02.053.2)
[AN 3799445]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2020.
Bekavac, Luka (1976-)
Viljevo (magyar)
   Titkosírás / Luka Bekavac ; [műford. Radics Viktória]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019. - 236, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5628-85-6 fűzött : 3490,- Ft
horvát irodalom - fantasztikus regény
886.2-312.9=945.11
[AN 3799396]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2020.
Bekavac, Luka (1976-)
Viljevo (magyar)
   Titkosírás [elektronikus dok.] / Luka Bekavac ; műford. Radics Viktória. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160368. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-13-7
horvát irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
886.2-312.9=945.11
[AN 3795389]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2020.
Bellová, Bianca (1970-)
Jezero (magyar)
   Tó / Bianca Bellová ; [műford. Ehrenberger Dóra]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019. - 191, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5628-81-8 fűzött : 3290,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3799363]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2020.
Bellová, Bianca (1970-)
Jezero (magyar)
   Tó [elektronikus dok.] / Bianca Bellová ; műford. Ehrenberger Dóra. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160367. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-09-0
cseh irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.0-31=945.11
[AN 3795386]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2020.
Beyer, Marcel (1965-)
Kaltenburg (magyar)
   Kaltenburg / Marcel Beyer ; [ford. Győri László]. - Budapest : Magvető, 2020. - 380, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3990-8 kötött : 4499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3798416]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2020.
Bíró Renáta
Passionate present (magyar)
   Szenvedélyes jelen : Szenvedély sorozat 1. rész / Ronnie Brait ; [ford. Bíró Renáta]. - [Budapest] : Brait, R., [2020]. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7782-6 fűzött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - szerelmes regény
820-312.5(439)=945.11
[AN 3800311]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2020.
Blake, Kendare (1981-)
One dark throne (magyar)
   A sötét trón : Három sötét korona II. / Kendare Blake ; [ford. M. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - 348, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-015-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3799472]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2020.
Blake, Maya
The boss's nine-month negotiation (magyar)
   A főnök barátnője / Maya Blake ; [... ford. Szabó Júlia]. Hamis a menyasszony / Dani Collins ; [... ford. Herczog Gábor]. Elválaszthatatlanok / Jennifer Hayward ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 49.)
Egys. cím: The boss's nine-month negotiation. The debt paid in the marriage bed. The secret beneath the veil
ISBN 978-963-448-992-4 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,3 RON
angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3798576]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2020.
Brand, Fiona
Needed: one convenient husband (magyar)
   Tökéletes boldogság / Fiona Brand ; [... ford. Kiss Gábor]. Ingerlő fehérneműk / Tracy Kelleher ; [... ford. Vas Krisztina]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 343-344.)
Egys. cím: Needed: one convenient husband. It's all about Eve
ISBN 978-963-448-953-5 fűzött : 1799,- Ft : 1075 RSD : 10,60 EUR
új-zélandi irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3798561]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2020.
Breitenöder, Julia (1972-)
Drei-Fünf-Acht Minutengeschichten für Feen und Prinzessinnen (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék tündérekről és hercegnőkről / Julia Breitenöder, Naeko Ishida ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 114, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-573-2 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3798648]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2020.
Brown, Pierce (1988-)
Morning star (magyar)
   Hajnalcsillag / Pierce Brown ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2016. - 566 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-419-872-7 fűzött : 4480,- Ft : 13,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802953]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2020.
Brown, Pierce (1988-)
Red rising (magyar)
   Vörös lázadás / Pierce Brown ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2014. - 424 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-419-871-0 fűzött : 3880,- Ft : 11,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802952]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2020.
Bulyčëv, Kir (1934-2003)
Beloe platʹe Zoluški (magyar)
   Projekt 18 / Kir Bulicsov ; [műford. Egri Zsuzsanna]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 257, [4] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
borító- és gerinccím: Project 18
ISBN 978-615-5859-54-0 fűzött : 3690,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3799277]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2020.
Castillo, Linda (1960-)
Shamed (magyar)
   Szégyen / Linda Castillo ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 292, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-405-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3799564]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2020.
Chernov, Carlos (1953-)
El sistema de las estrellas (magyar)
   Végtelen vetítés / Carlos Chernov ; [műford. Szelivánov Júlia]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 273, [4] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-75-5 fűzött : 3490,- Ft
argentin irodalom - fantasztikus regény
860-312.9(82)=945.11
[AN 3799209]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2020.
Chernov, Carlos (1953-)
El sistema de las estrellas (magyar)
   Végtelen vetítés [elektronikus dok.] / Carlos Chernov ; műford. Szelivánov Júlia. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160177. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-83-0
argentin irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
860-312.9(82)=945.11
[AN 3794273]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2020.
Cima, Anna (1991-)
Probudím se na Šibuji (magyar)
   Tokióban ébredek / Anna Cima ; [műford. Kolláth Anna Laura] ; [ill. Anna és Igor Cima]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2020. - 400, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-551-015-3 fűzött : 3490,- Ft
Japán - cseh irodalom - regény
885.0-31(520)=945.11
[AN 3799352]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2020.
Cima, Anna (1991-)
Probudím se na Šibuji (magyar)
   Tokióban ébredek [elektronikus dok.] / Anna Cima ; műford. Kolláth Anna Laura. - Szöveg (epub : 9.5 MB). - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160183. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-016-0
Japán - cseh irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.0-31(520)=945.11
[AN 3794290]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2020.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
2061 Odyssey three (magyar)
   2061 Harmadik űrodisszeia / Arthur C. Clarke ; [ford. F. Nagy Piroska] ; [... a fordítást átd. Németh Attila]. - Jav., átd. kiad. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 252, [5] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
keretcím: Az SF mesterei
ISBN 978-615-5628-84-9 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3799249]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2020.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
2061 Odyssey three (magyar)
   2061 Harmadik űrodisszeia [elektronikus dok.] / Arthur C. Clarke ; ford. F. Nagy Piroska ; szerk. és a fordítást átdolg. Németh Attila. - Jav., átd. kiad. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Az SF mesterei. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160016. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-12-0
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3793671]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2020.
Colter, Cara
How to melt a frozen heart (magyar)
   Gyógyító közelség / Cara Colter ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 686.)
ISBN 978-963-448-963-4 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3798605]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2020.
Craven, Sara (1938-)
The price of retribution (magyar)
   A vezércsel / Sara Craven ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 700.)
ISBN 978-963-448-998-6 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3798602]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2020.
Dangelico, P.
Wrecking ball (magyar)
   Wrecking ball : a romboló / P. Dangelico ; [ford. Radosits Magdolna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 373, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-680-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3799551]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2020.
DeLillo, Don (1936-)
Zero K (magyar)
   Nulla K / Don DeLillo ; [ford. Széky János]. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-634-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3798384]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2020.
Doctorow, Edgar L. (1931-2015)
Ragtime (magyar)
   Ragtime [elektronikus dok.] / E. L. Doctorow ; [ford. Göncz Árpád] ; előadja Hirtling István. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2020. - 1 CD (11 h 41 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-63-9 : 5500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31(73)=945.11
[AN 3799239]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2020.
Douglas, Michelle
The rebel and the heiress (magyar)
   Az udvarház rejtélye / Michelle Douglas ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 688.)
ISBN 978-963-448-981-8 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3798615]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2020.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   A sötét arc ura és a tenger alatti elveszett világ / Sir Arthur Conan Doyle ; [... ford. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 179 p. ; 20 cm
Tart.: A Sasassa-völgy rejtélyeÞ; A rókák királyaÞ; A Maracot-mélységÞ; A sötét arc uraÞ; Egy éjszaka a nihilisták között. - Egys. cím: The Maracot deep ; The king of the foxes ; The lord of the dark face ; A night among the nihilists ; The mystery of Sasassa valley
ISBN 978-615-5601-84-2 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elbeszélés - fantasztikus elbeszélés
820-32=945.11 *** 820-322.9=945.11 *** 820-312.9=945.11
[AN 3798733]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2020.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The valley of fear (magyar)
   A félelem völgye [elektronikus dok.] : Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; [ford. Nikowitz Oszkár] ; előadja Fekete Ernő. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2019. - 1 CD (6 h 43 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-61-5 : 4500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 3799257]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2020.
Duval, Lucien Aimé (1918-1984)
L'enfant qui jouait avec la lune (magyar)
   A gyermek, aki a holddal játszott : egy jezsuita pap szabadulása az alkoholtól / Lucien Aimé Duval ; [ford. Kiss Gabriella]. - Budapest : Jezsuita K. : Harmat K., cop. 2019. - 173 p. ; 19 cm
Megj. "Miért oly hosszú az éj?" címmel is
ISBN 978-963-442-025-5 fűzött : 2800,- Ft
Franciaország - francia irodalom - alkoholizmus - jezsuiták - katolikus pap - 20. század - memoár
840-94=945.11 *** 613.81(0:82-94) *** 271.5(44)(092)Duval,_L._A.(0:82-94)
[AN 3798426]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2020.
Eadie, Arlton (1886-1935)
   A koponya háza és a szellemhajó története / Arlton Eadie ; [... szerk. és ... ford. Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 183, [2] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
ISBN 978-615-5601-90-3 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3798716]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2020.
Ellis, Bella (1971-)
The vanished bride (magyar)
   Az eltűnt hitves : A Brontë nővérek nyomoznak I. / Bella Ellis ; [ford. Nagy Nikoletta]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 364, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-423-6 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3799562]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2020.
Epitome de Ceasaribus (magyar)
   Rövid könyv az imperatorok életéről és erkölcseiről : Epitome de Caesaribus / [ford., a kommentárt és a tanulmányt írta Sólyom Márk]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 304, [1] p. ; 22 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863 ; 11.)
Bibliogr.: p. 277-299.
ISBN 978-615-5601-94-1 fűzött : 3800,- Ft
Római Birodalom - ókori latin irodalom - uralkodó - történelem
871-94=945.11 *** 937(092)
[AN 3798765]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2020.
Erikson, Steven (1959-)
Forge of darkness (magyar)
   A sötétség kohója : a Kharkanasz-trilógia első könyve / Steven Erikson ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 2 db : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-314-3
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3799786]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 468, [3] p.
ISBN 978-963-395-315-0 fűzött : 4490,- Ft : 13,5 EUR
[AN 3799793] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 522, [3] p.
ISBN 978-963-395-316-7 fűzött : 4490,- Ft : 13,5 EUR
[AN 3799794] MARC

ANSEL
UTF-811654 /2020.
Ewers, Hanns Heinz (1871-1943)
   A sírásó titka és egyéb rémtörténetek / Hanns Heinz Ewers ; [Hervay Frigyes fordítása]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 179, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Anyám, a boszorkányÞ; Marie, a lélekrontóÞ; A sírásó titkaÞ; A Petersen-eset. - Egys. cím: Meine Mutter, die Hex ; Die Typhusmarie ; Der schlimmste Verrat ; Der Fall-Petersen. - Megj. "Lidérc" címmel is
ISBN 978-615-5601-97-2 fűzött : 2800,- Ft
német irodalom - horror - bűnügyi elbeszélés - fantasztikus elbeszélés
830-322.4=945.11 *** 830-322.9=945.11
[AN 3798730]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2020.
Ferrarella, Marie (1948-)
The bride wore blue jeans (magyar)
   A börtön árnyéka / Marie Ferrarella ; [... ford. Halászná Paksi Krisztina]. Forró jamaikai éjszakák / Jennifer LaBrecque ; [... ford. Hanny Norbert]. A farkas és Piroska / Kristin Gabriel ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 271 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 62.)
Egys. cím: The bride wore blue jeans. Propositioned?. Barely decent
ISBN 978-963-448-973-3 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3798546]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2020.
Gazan, Sissel-Jo (1973-)
Blækhat (magyar)
   Tintagomba / Sissel-Jo Gazan ; ford. Sulyok Viktória. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 531, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-236-3 kötött : 3999,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3799476]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2020.
Gemmell, David (1948-2006)
Ironhand's daughter (magyar)
   A Vaskezű lánya : a Sólyomkirálynő sorozat 1. kötete / David Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 523 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-335-8 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3799803]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2020.
Gilmore, Jessica
Baby surprise for the Spanish billionaire (magyar)
   Kalóz a szigeten / Jessica Gilmore ; [... ford. Fekete Ádám]. Balerina kollekció / Teri Wilson ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Békülés Korfun / Annie West ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 97.)
Egys. cím: Baby surprise for the Spanish billionaire. Wedding night reunion in Greece. His ballerina bride
ISBN 978-963-448-951-1 fűzött : 1799,- Ft : 10,60 EUR : 41,10 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3798550]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2020.
Gilmore, Jessica
The heiress's secret baby (magyar)
   Szerelem francia módra / Jessica Gilmore ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 683.)
ISBN 978-963-448-945-0 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3798498]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2020.
Giordano, Paolo (1982-)
Divorare il cielo (magyar)
   Ide nekünk a csillagokat is! / Paolo Giordano ; [ford. Kürthy Ádám András]. - Budapest : Európa, 2020. - 510, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-225-8 fűzött : 3999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3799103]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2020.
Goldammer, Frank
Der Angstmann (magyar)
   Rémember / Frank Goldammer ; [ford. Kurdi Imre]. - Budapest : Európa, 2020. - 350, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-300-2 fűzött : 3999,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3799539]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2020.
Haggard, H. Rider (1856-1925)
Heu-Heu or the monster (magyar)
   Az éjszakábanlátó / H. Rider Haggard ; [ford. Vécsey Leó]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 267 p. ; 20 cm
Megj. "Heu-Heu" címmel is
ISBN 978-615-6173-00-3 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3798725]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2020.
Halldóra Kristín Thoroddsen (1950-2020)
Tvöfalt gler (magyar)
   Ablak / Halldóra Thoroddsen ; [műford. Rácz Kata]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019. - 106, [5] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5859-56-4 fűzött : 2490,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3799306]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2020.
Halldóra Kristín Thoroddsen (1950-2020)
Tvöfalt gler (magyar)
   Ablak [elektronikus dok.] / Halldóra Thoroddsen ; műford. Rácz Kata. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160139. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-66-3
izlandi irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.59-31=945.11
[AN 3794126]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2020.
Hargla, Indrek (1970-)
Apteeker Melchior ja Pirita kägistaja (magyar)
   Melchior és a piritai fojtogató / Indrek Hargla ; [ford. Rácz Nóra]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 304, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-49-6 fűzött : 3490,- Ft
észt irodalom - bűnügyi regény - történelmi regény
894.545-312.4=945.11 *** 894.545-311.6=945.11
[AN 3799424]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2020.
Heath, Lorraine (1954-)
The scoundrel in her bed (magyar)
   Egy ágyban a csábítóval / Lorraine Heath ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Vinton, 2020. - 384 p. ; 18 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096). (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-448-971-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3798563]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2020.
Herbert, Frank (1920-1986)
Children of Dune (magyar)
   A Dűne gyermekei : [Dűne 03] / Frank Herbert ; [ford. Kornya Zsolt] ; [a versbetéteket ford. Körmendi Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 443 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-905-8 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3803147]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2020.
Herbert, Frank (1920-1986)
Dune Messiah (magyar)
   A Dűne messiása : [Dűne 02] / Frank Herbert ; [ford. Gáspár András] ; [a versbetéteket ford. Körmendi Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 344 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-904-1 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3803143]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2020.
Hill, Joe (1972-)
Horns (magyar)
   Szarvak / Joe Hill ; [ford. Uram Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 432 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-989-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3802995]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2020.
Hollis, Christina
Weight of the crown (magyar)
   A rózsák hercege / Christina Hollis ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 685.)
ISBN 978-963-448-961-0 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3798503]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2020.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Postřižiny (magyar)
   Sörgyári capriccio [elektronikus dok.] / Bohumil Hrabal ; Für Anikó és Kern András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020. - 1 CD (3 h 42 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Hap Béla. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-024-5 : 3400,- Ft
cseh irodalom - regény - hangoskönyv
885.0-31=945.11
[AN 3799266]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2020.
   Irodalmi és nyelvészeti vizsgálódások / [szerk. Havassy Réka, Rapcsok Dóra és Santosné Blastik Margit]. - Budapest : ELTE BTK, 2020-. - 24 cm
hispanológia
860 *** 806.0
[AN 3800602]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 143 p. : ill. - (Lazarillo, ISSN 1789-4557 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-205-2 fűzött
[AN 3800605] MARC

ANSEL
UTF-811673 /2020.
James, Julia
Painted the other woman (magyar)
   Fordul a kocka / Julia James ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 698.)
ISBN 978-963-448-977-1 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3798593]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2020.
James, Julia
Tycoon's ring of convenience (magyar)
   Trófeafeleség / Julia James ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 699.)
ISBN 978-963-448-996-2 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3798600]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2020.
Joldeski, Nenad (1986-)
Sekoǰ so svoeto ezero (magyar)
   Mindenkinek a maga tava / Nenad Joldeszki ; [ford. Czinege-Panzova Annamária] ; [ill. Gjorgji Krsztevszki]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019. - 152, [7] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5859-42-7 fűzött : 3290,- Ft
macedón irodalom - elbeszélés
886.6-32=945.11
[AN 3799301]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2020.
Kalugin, Aleksej Aleksandrovič (1963-)
Pustye zemlʹi (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : kihalt mezők / Alekszej Kalugin ; [műford. Sándor Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 300, [2] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-76-2 fűzött : 3790,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3799219]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2020.
Kalugin, Aleksej Aleksandrovič (1963-)
Pustye zemlʹi (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : kihalt mezők [helektronikus dok.] / Alekszej Kalugin ; műford. Sándor Gábor. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160178. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-84-7
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3794276]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2020.
Karamzin, Nikolaj Mihajlovič (1766-1826)
   Elbeszélések, elmélkedések / Nyikolaj Mihajlovics Karamzin ; [ford. Horváth Iván]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-34-6 fűzött : 2900,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés - esszé - irodalmi levél
882-32=945.11 *** 882-4=945.11 *** 882-6=945.11
[AN 3799972]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2020.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti [elektronikus dok.] / Erich Kästner ; előadja Nagy Natália. - 2. kiad. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, 2019. - 1 CD (3 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-54-7 : 3800,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3799211]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2020.
Kästner, Erich (1899-1974)
Drei Männer im Schnee (magyar)
   Három ember a hóban [elektronikus dok.] / Erich Kästner ; [ford. Horváth Zoltán] ; előadja Bánsági Ildikó. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2020. - 1 CD (6 h 12 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-64-6 : 4500,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3799216]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2020.
Kay, Patricia (1937-)
Meet Mr. Prince (magyar)
   Jégre menni veszélyes! / Patricia Kay ; [... ford. Gärtner Zita]. Keljfeljancsi / Joan Elliott Pickart ; [... ford. Kőszeghy Viktória]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 329-330.)
Egys. cím: Meet Mr. Prince. Home again
ISBN 978-963-448-965-8 fűzött : 1799,- Ft : 41,10 RON : 10,60 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3798557]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2020.
Kelly, Ruth
The little vineyard in Provence (magyar)
   Szőlőskert Provence-ban / Ruth Kelly ; [ford. Lévai Márta]. - aBudapest : 21. Század K., 2020. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-12-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3799112]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2020.
Kendrick, Sharon
Bound to the Sicilian's bed (magyar)
   Arról szó sem lehet! / Sharon Kendrick ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 694.)
ISBN 978-963-448-943-6 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3798585]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2020.
Keyes, Daniel (1927-2014)
Flowers for Algernon (magyar)
   Virágot Algernonnak [elektronikus dok.] / Daniel Keyes ; előadja Fekete Ernő. - 2. kiad. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, 2019. - 1 CD (10 h 5 min) ; 12 cm
Ford. Szepessy György. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-59-2 : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31(73)=945.11
[AN 3799224]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2020.
Klein, Tal M.
The punch escrow (magyar)
   Portál / Tal M. Klein ; [ford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 323, [4] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-71-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799291]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2020.
Klein, Tal M.
The punch escrow (magyar)
   Portál [elektronikus dok.] / Tal M. Klein ; ford. Tamás Dénes. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2018. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160327. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5628-99-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3795161]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2020.
Kramberger, Nataša (1983-)
Nebesa v robidah (magyar)
   Szeder-égbolt / Nataša Kramberger ; [műford. Gállos Orsolya]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019. - 258, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9866-62-1 fűzött : 3290,- Ft
szlovén irodalom - regény
886.3-31=945.11
[AN 3799386]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2020.
Kramberger, Nataša (1983-)
Nebesa v robidah (magyar)
   Szeder-égbolt [elektronikus dok.] / Nataša Kramberger ; műford. Gállos Orsolya. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160312. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9866-63-8
szlovén irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.3-31=945.11
[AN 3795098]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2020.
Kuijer, Guus (1942-)
Tin Toeval en de kunst van het verdwalen (magyar)
   Gubanc Manka és az eltévedés művészete / Guus Kuijer ; Jan Jutte ill. ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - [Budapest] : Pagony, 2019. - 86, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-410-437-7 kötött : 2790,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3798652]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2020.
Langan, Ruth Ryan
The sea sprite (magyar)
   A tenger szerelmesei / Ruth Langan ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 208 p. ; 21 cm. - (Széphistória, ISSN 1587-3064 ; 10.)
ISBN 978-963-448-989-4 fűzött : 1549,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3798538]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2020.
Libellus de institutione morum (angol)
   Instruction in virtuous conduct = Libellus de institutione morum / St. Stephen the King ; [transl. by János M. Bak, James Ross Sweeney]. - Budapest : Society of Saint Stephen, 2019. - 34 p. ; 21 cm
Csak angol nyelven
ISBN 978-963-277-805-1 fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima
871-84(439)=20 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3800187]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2020.
Libellus de institutione morum (cseh)
   Kniha o morálce = Libellus de institutione morum / Král svatý Štěpán. - Budapest : Spolek svátého Štěpána, 2019. - 31 p. ; 21 cm
Csak cseh nyelven
ISBN 978-963-277-806-8 fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima
871-84(439)=854 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3800162]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2020.
Libellus de institutione morum (francia)
   Petit traité d'éducation morale = Libellus de institutione morum / Roi Saint Étienne. - Budapest : Maison d'éd. Szt. István Társ., 2019. - 38 p. ; 21 cm
Csak francia nyelven
ISBN 978-963-277-807-5 fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima
871-84(439)=40 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3800196]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2020.
Libellus de institutione morum (horvát)
   Knjižica za obrazovanje morala = Libellus de institutione morum / Stjepan I. Sveti. - Budimpešta : Društvo Sveti Stjepan, 2019. - 34 p. ; 21 cm
Csak horvát nyelven
ISBN 978-963-277-808-2 fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima
871-84(439)=862 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3800161]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2020.
Libellus de institutione morum (lengyel)
   O moralności = Libellus de institutione morum / Stefan I Święty. - Budapeszt : Stowarzyszenie św. Stefana, 2019. - 35 p. ; 21 cm
Csak lengyel nyelven
ISBN 978-963-277-809-9 fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima
871-84(439)=84 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3800197]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2020.
Libellus de institutione morum (magyar)
   Erkölcsökre oktató könyvecske = Libellus de institutione morum / Szent István király ; [... ford. Bollók János]. - Budapest : Szt. István Társ., 2019. - 35 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-277-815-0 fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima
871-84(439)=945.11 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3800159]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2020.
Libellus de institutione morum (német)
   Sitten lehrendes Büchlein = Libellus de institutione morum / König Stephan der Heilige. - Budapest : Sankt-Stephans-Gesellschaft, 2019. - 39 p. ; 21 cm
Csak német nyelven
ISBN 978-963-277-810-5 fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima
871-84(439)=30 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3800195]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2020.
Libellus de institutione morum (olasz)
   Un libro sulla morale = Libellus de institutione morum / Re Santo Stefano. - Budapest : Società di Santo Stefano, 2019. - 35 p. ; 21 cm
Csak olasz nyelven
ISBN 978-963-277-811-2 fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima
871-84(439)=50 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3800168]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2020.
Libellus de institutione morum (román)
   Cărticică de învăţături morale = Libellus de institutione morum / Sfântul rege Ştefan. - Budapesta : Societatea Sfântul Ştefan, 2019. - 35 p. ; 21 cm
Csak román nyelven
ISBN 978-963-277-812-9 fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima
871-84(439)=590 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3800190]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2020.
Libellus de institutione morum (spanyol)
   Librillo de preceptos morales = Libellus de institutione morum / Rey San Esteban. - Budapest : Sociedad San Esteban, 2019. - 35 p. ; 21 cm
Csak spanyol nyelven
ISBN 978-963-277-813-6 fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima
871-84(439)=60 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3800184]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2020.
Libellus de institutione morum (szlovák)
   Knižka o morálke = Libellus de institutione morum / Kráľ svätý Štefan. - Budapešť : Spolok svätého Štefana, 2019. - 34 p. ; 21 cm
Csak szlovák nyelven
ISBN 978-963-277-814-3 fűzött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima
871-84(439)=854 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3800193]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2020.
Logan, Nikki
The billionaire of Coral Bay (magyar)
   A sellő és a milliárdos / Nikki Logan ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 689.)
ISBN 978-963-540-000-3 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3798617]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2020.
Lovegrove, James (1965-)
The age of Zeus (magyar)
   Zeusz kora : [Panteon II.] / James Lovegrove ; [ford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 500, [5] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-88-7 fűzött : 4190,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3799425]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2020.
MacKay, Sue
The gift of a child (magyar)
   A fiunkért bármit! / Sue MacKay ; [... ford. Gaáli István]. Párizsban szép a tél.. / Robin Gianna ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 628-629.)
Egys. cím: The gift of a child. It happened in Paris..
ISBN 978-963-448-969-6 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
új-zélandi irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3798490]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2020.
Macomber, Debbie (1948-)
If not for you (magyar)
   Ha te nem lennél / Debbie Macomber ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 411 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-452-411-3 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3799559]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2020.
Mallery, Susan (1958-)
A million little things (magyar)
   Kisvárosi társkeresők : Mischief Bay / Susan Mallery ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton, 2020. - 383 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-990-0 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3798566]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2020.
Mannheimer, Sara (1967-)
Handlingen (magyar)
   A cselekvés nulla foka / Sara Mannheimer ; [műford. Teplán Ágnes]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019. - 237, [5] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-[238].
ISBN 978-963-9866-47-8 fűzött : 3290,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3799394]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2020.
Mannheimer, Sara (1967-)
Handlingen (magyar)
   A cselekvés nulla foka [elektronikus dok.] / Sara Mannheimer ; műford. Teplán Ágnes. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5859-68-7
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3794133]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2020.
Marinelli, Carol
The socialite's secret (magyar)
   Ölelj, te édes hazug! / Carol Marinelli ; [... ford. Gaáli István]. Menyasszony egy alkalomra / Kate Hardy ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 632-633.)
Egys. cím: The socialite's secret. Her playboy's proposal
ISBN 978-963-540-004-1 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3798493]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2020.
Martin, Holly
The summer of chasing dreams (magyar)
   Egy nyár az álmok nyomában / Holly Martin ; [ford. Tamás Dénes]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2020. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-079-5 fűzött : 3970,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3799970]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2020.
Martínez-Gómez, Raquel (1973-)
Sombras de unicornio (magyar)
   Az unikornis árnya / Raquel Martínez-Gómez ; [műford. Szelivánov Júlia]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019. - 237, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5859-69-4 fűzött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3799392]
MARC

ANSEL
UTF-811712 /2020.
Martínez-Gómez, Raquel (1973-)
Sombras de unicornio (magyar)
   Az unikornis árnya [elektronikus dok.] / Raquel Martínez-Gómez ; műford. Szelivánov Júia. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160143. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-77-9
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3794152]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2020.
Marton, Sandra
The real Rio D'Aquila (magyar)
   Hódítás inkognitóban / Sandra Marton ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 684.)
ISBN 978-963-448-947-4 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3798501]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2020.
McCarty, Monica (1968-)
The raider (magyar)
   A haramia : a Felföld rettegett fiai 8. / Monica McCarty ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 413 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-365-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3799370]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2020.
McCormack, William J. (1947-)
   Understanding Seamus Heaney: Between Bartók and Robert Lowell : delivered in the lecture hall at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 16. September 2016 = Hogyan értsük Seamus Heaney-t: Bartók és Robert Lowell között : előadás a Magyar Tudományos Akadémia felolvasótermében, Budapest, 2016. szeptember 16. / William John Mc Cormack ; [transl. ... Mesterházi Mónika]. - Budapest : Széchenyi Irod. és Műv. Akad., 2020. - 62, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (The Seamus Heaney memorial lecture, ISSN 2677-0296)
ISBN 978-963-88564-9-4 fűzött
Heaney, Seamus (1939-2013)
Írország - író - írországi angol irodalom - 20. század - 21. század - műelemzés - vers - előadóbeszéd - kétnyelvű dokumentum
820-14(417).02=945.11 *** 820(417)(092)Heaney,_S.(042)
[AN 3798948]
MARC

ANSEL
UTF-811716 /2020.
Meadows, Daisy
Poppy Muddlepup's daring rescue (magyar)
   Fifi bátor küldetése / Daisy Meadows ; [ford. Vezsenyi Zsófia]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2016. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom)
ISBN 978-963-403-291-5 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3802951]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2020.
Merle, Robert (1908-2004)
Le prince que voilà (magyar)
   Íme, a király : Francia história IV. / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2019. - 626 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-309-0 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3798395]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2020.
Miéville, China (1972-)
The city & the city (magyar)
   A város és a város között / China Miéville ; [ford. Juhász Viktor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 373 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-430-9 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3800145]
MARC

ANSEL
UTF-811719 /2020.
Miłosz, Czesław (1911-2004)
Legendy nowoczesności (magyar)
   A modern kor legendái : esszék a megszállás idejéből / Czesław Miłosz ; [ford. Mihályi Zsuzsa, Pálfalvi Lajos]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2019. - 256, [1] p. ; 20 cm
A szerző és Jerzy Andrzejewski esszéleveleivel
ISBN 978-615-5475-45-0 fűzött : 2900,- Ft
lengyel irodalom - esszé
884-4=945.11
[AN 3798808]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2020.
Morey, Trish
His mistress for a million (magyar)
   Szeress Szantorinin! / Trish Morey ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 687.)
ISBN 978-963-448-979-5 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3798614]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2020.
Morgan, Raye
Her Valentine blind date (magyar)
   Vakrandi / Raye Morgan ; [... ford. Kiss Gábor]. Kényszerjegyesség / Kate Hewitt ; [... ford. Kiss Gábor]. A táncoslány és a milliárdos / Lucy Ellis ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 271 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 97.)
Egys. cím: Her Valentine blind date. Caught in his gilded world. Moretti's marriage command
ISBN 978-963-448-967-2 fűzött : 1799,- Ft : 10,60 EUR : 41,10 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3798579]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2020.
Negrilă, Ana-Maria (1972-)
Împăratul gheţurilor (magyar)
   Jégcsászár / Ana-Maria Negrilă ; [műford. Joó Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 365, [3] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-72-4 fűzött : 3790,- Ft
román irodalom - fantasztikus regény
859.0-312.9=945.11
[AN 3799281]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2020.
Negrilă, Ana-Maria (1972-)
Împăratul gheţurilor (magyar)
   Jégcsászár [elektronikus dok.] / Ana-Maria Negrilă ; műford. Joó Attila. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-80-9
román irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
859.0-312.9=945.11
[AN 3794243]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2020.
Neil, Joanna
A doctor to remember (magyar)
   Ki maga, doktor úr? / Joanna Neil ; [... ford. Gaáli István]. Kórház az őserdőben / Dianne Drake ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 630-631.)
Egys. cím: A doctor to remember. Saved by doctor dreamy
ISBN 978-963-448-983-2 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3798492]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2020.
Novik, Naomi (1973-)
Uprooted (magyar)
   Rengeteg / Naomi Novik ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 488 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-987-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3802992]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2020.
Oliphant, Margaret (1828-1897)
   A kitárt ajtó és más túlvilági történetek / Margaret Oliphant ; [... ford. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 201, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Az öreg Lady MaryÞ; A kitárt ajtóÞ; A könyvtár ablaka. - Egys. cím: Old Lady Mary ; The open door ; The library window
ISBN 978-615-5601-91-0 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - fantasztikus elbeszélés
820-32=945.11 *** 820-322.9=945.11
[AN 3798772]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2020.
Onichimowska, Anna (1952-)
Pomiędzy (magyar)
   Középen / Anna Onichimowska ; [műford. Nemere István]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019. - 231, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9866-61-4 fűzött : 3290,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés
884-32=945.11
[AN 3799365]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2020.
Onichimowska, Anna (1952-)
Pomiędzy (magyar)
   Középen [elektronikus dok.] / Anna Onichimowska ; műford. Nemere István. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160115. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-67-0
lengyel irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
884-32=945.11
[AN 3794066]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2020.
Orosius, Paulus (3-4. sz)
Historiarum adversum paganos libri VII. (magyar)
   Világtörténelem hét könyvben a pogányok ellen / Paulus Orosius ; [ford., a jegyz. és az utószót írta Fehér Bence]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2019. - 350, [5] p. : ill., részben térk. ; 22 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5601-82-8 fűzött : 2800,- Ft
ókori latin irodalom - ókeresztény irodalom - krónika
871-94=945.11 *** 871-97=945.11
[AN 3798754]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2020.
Pembroke, Sophie
Island fling to forever (magyar)
   Zenész a szigeten / Sophie Pembroke ; [... ford. Kertész Helga]. Sierra Nevada varázsa / Susan Stephens ; [... ford. Szalay Annamária]. Hercegnő kollekció / Teri Wilson ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 98.)
Egys. cím: Island fling to forever. A scandalous midnight in Madrid. The princess problem
ISBN 978-963-448-985-6 fűzött : 1799,- Ft : 10,60 EUR : 41,10 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3798553]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2020.
Pendarves, G. G. (1885-1938)
   A pokol sötét csarnokai és a síron túli kacagás / G. G. Pendarves ; [... szerk. és ... ford. Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 178, [1] p. ; 20 cm. - (A fantasztikus irodalom klasszikusai, ISSN 2630-9475)
Tart.: A visszatérésÞ; A Trevan-család átkaÞ; A síron túli kacagásÞ; A lábnyomÞ; A pokol sötét csarnokaibólÞ; A sípoló holttest. - Egys. cím: The return ; The doomed Treveans ; The laughing thing ; The footprint ; From the dark halls of hell ; The whistling corpse
ISBN 978-615-5601-96-5 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3798722]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2020.
Philōn Alexandrinos (Kr. e. 20?-Kr. u. 45?)
Eis Flakkon (magyar)
   Flaccus ellen / Alexandriai Philón ; [... ford. és a jegyzeteket írta Uhrman Iván, ... ford. Borzsák István és Grüll Tibor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 175, [2] p. ; 20 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863 ; 12.)
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-615-5601-95-8 fűzött : 3200,- Ft
Alexandria - ókori görög irodalom - zsidóság - nemzettörténelem - római birodalom kora - vitairat - történelmi forrás
875-92=945.11 *** 930.8(=924)(32-2Alexandria)(093) *** 930.8(=924)(37-2Alexandria)(093)
[AN 3798740]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2020.
Pierce, Thomas (1982-)
The afterlives (magyar)
   Holtvágány / Thomas Pierce ; [ford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 395, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5859-32-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799347]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2020.
Pierce, Thomas (1982-)
The afterlives (magyar)
   Holtvágány [elektronikus dok.] / Thomas Pierce ; ford. Szente Mihály. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160091. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-33-5
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3793961]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2020.
Pinborough, Sarah (1972-)
Dead to her (magyar)
   Halott vagy / Sarah Pinborough ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 399 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6122-28-5 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3799549]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2020.
Reeve, Philip (1966-)
A darkling plain (magyar)
   Setét puszta : a Ragadozó városok krónikája sorozat negyedik kötete / Philip Reeve ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 524, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-682-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3799704]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2020.
Reid, Rob (1966-)
Year zero (magyar)
   A nulladik év / Rob Reid ; [ford. Sarkadi Zsuzsanna]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 320, [13] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-86-3 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799407]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2020.
Reid, Rob (1966-)
Year zero (magyar)
   A nulladik év [elektronikus dok.] / Rob Reid ; ford. Sarkadi Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2018. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160369. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-14-4
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3795394]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2020.
Riel, Ane (1971-)
Harpiks (magyar)
   Fenyőgyanta / Ane Riel ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2020. - 300, [3] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-706-8 fűzött : 3590,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3798363]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2020.
Ruttan, Amy
His shock Valentine's proposal (magyar)
   Menekülés a szerelembe / Amy Ruttan ; [... ford. Kiss Klára]. Kell egy nő! / Susan Carlisle ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Csókolj, doki! / Joanna Neil ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 66.)
Egys. cím: His shock Valentine's proposal. Married for the boss's baby. Second chance with Lord Branscombe
ISBN 978-963-448-987-0 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,80 RON
kanadai angol irodalom - amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3798495]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2020.
Sanderson, Brandon (1975-)
Words of radiance (magyar)
   Tündöklő szavak : Viharfény krónika második könyv / Brandon Sanderson ; [ford. Sárpátki Ádám]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 2 db : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-343-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799720]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 902, [1] p.
ISBN 978-963-395-341-9 fűzött : 5990,- Ft : 18 EUR
[AN 3799722] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 753 p.
ISBN 978-963-395-342-6 fűzött : 5990,- Ft : 18 EUR
[AN 3799725] MARC

ANSEL
UTF-811742 /2020.
Shepherd, Kandy
Crown prince's chosen bride (magyar)
   Lágy hullámok, édes csókok / Kandy Shepherd ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 690.)
ISBN 978-963-540-002-7 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 1710 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3798618]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2020.
Sinisalo, Johanna (1958-)
Auringon ydin (magyar)
   A nap magja / Johanna Sinisalo ; [műford. G. Bogár Edit]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 335, [7] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-43-4 fűzött : 3990,- Ft
finn irodalom - fantasztikus regény
894.541-312.9=945.11
[AN 3799214]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2020.
Sofoklīs (Kr. e. 496?-Kr. e. 406?)
Antigonī (magyar)
   Antigoné ; Oidipusz király / Szophoklész ; [az előszókat és a jegyzeteket írta Karsai György] ; [ford. Mészöly Miklós, Babits Mihály]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2020. - 137 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Egys. cím: Antigonī ; Oidipoys tyrannos
ISBN 978-963-252-150-3 fűzött : 798,- Ft
ókori görög irodalom - tragédia
875-21=945.11
[AN 3803014]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2020.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Treasure island (magyar)
   A kincses sziget [elektronikus dok.] / Robert Louis Stevenson ; [ford. Király György] ; előadja Kovács Máté. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2019. - 1 CD (8 h 5 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-62-2 : 4500,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3799207]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2020.
Stoker, Dacre (1958-)
Dracul (magyar)
   Dracul / Dacre Stoker & J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 505 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-513-9 fűzött : 4280,- Ft : 15,30 EUR
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802960]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2020.
Stupar-Trifunović, Tanja (1977-)
Satovi u majčinoj sobi (magyar)
   Órák anyám szobájában / Tanja Stupar-Trifunović ; [műford. Rajsli Emese]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019. - 240, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5859-51-9 fűzött : 3490,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 3799403]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2020.
Stupar-Trifunović, Tanja (1977-)
Satovi u majčinoj sobi (magyar)
   Órák anyám szobájában [elektronikus dok.] / Tanja Stupar-Trifunović ; műford. Rajsli Emese. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160142. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-64-9
horvát irodalom - regény - elektronikus dokumentum
886.2-31=945.11
[AN 3794140]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2020.
Sullivan, Michael J. (1961-)
Age of myth (magyar)
   Mítoszok kora : az Első birodalom legendái, első könyv / Michael J. Sullivan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2020. - 480 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-470-140-8 fűzött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799473]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2020.
Taylor, Dennis E.
For we are many (magyar)
   Mi vagyunk az istenek : Bobiverzum II. / Dennis E. Taylor ; [műford. Oszlánszky Zsolt]. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 351, [4] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9866-48-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3799418]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2020.
Taylor, Dennis E.
For we are many (magyar)
   Mi vagyunk az istenek [elektronikus dok.] : Bobiverzum 2. / Dennis E. Taylor ; műford. Oszlánszky Zsolt. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160669. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9866-49-2
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3798061]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2020.
Todd, Anna (1989-)
After we collided (magyar)
   Miután összecsaptunk = After we collided / Anna Todd ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 559 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-566-010-0 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802997]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2020.
West, Annie
Contracted for the Petrakis heir (magyar)
   Őszinte szavak / Annie West ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 697.)
ISBN 978-963-448-975-7 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3798589]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2020.
Whitehead, Henry S. (1882-1932)
   A csapda és újabb nyugat-indiai históriák : Gerald Canevin történetei 2. / Henry S. Whitehead ; [... szerk. és ... ford. Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 181, [2] p. ; 20 cm
Tart.: A csapdaÞ; Az óriáskörÞ; A chadbourne-i esetÞ; A Napier limuzin. - Egys. cím: The trap ; The great circle ; The Napier limousine ; The Chadbourne episode. - A csapda c. elbeszélés társszerzője Howard Phillips Lovecraft
ISBN 978-615-6173-04-1 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3798768]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2020.
Whitehead, Henry S. (1882-1932)
   Pán népe és más nyugat-indiai históriák : Gerald Canevin történetei 1. / Henry S. Whitehead ; [... szerk. és ... ford. Grób László Mihály]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2020. - 177, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Armand Dubois eseteÞ; Pán népeÞ; Egy isten elmúlásaÞ; A fa-emberÞ; Mrs. LorriquerÞ; A Ravel pavane. - Egys. cím: The projection of Armand Dubois ; The people of Pan ; Passing of a god ; The tree-man ; Mrs. Lorriquer ; The Ravel pavane
ISBN 978-615-5601-98-9 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3798759]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2020.
Wiggs, Susan (1958-)
The oysterville sewing circle (magyar)
   Szövevényes múlt / Susan Wiggs ; [... ford. Kaul Éva]. - Budapest : Vinton, 2020. - 431 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-448-994-8 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3798562]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2020.
Wildstein, Bronisław (1952-)
Czas niedokonany (magyar)
   A velünk élő múlt / Bronislaw Wildstein ; [ford. Németh Orsolya]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2019. - 448, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5475-47-4 fűzött : 3400,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3798800]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2020.
Williams, Cathy
The girl he'd overlooked (magyar)
   Hóban-rosszban / Cathy Williams ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 693.)
ISBN 978-963-448-941-2 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3798583]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2020.
Williams, Cathy
Snowbound with his innocent (magyar)
   Hóesés Cotswoldsban / Cathy Williams ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 696.)
ISBN 978-963-448-959-7 fűzött : 749,- Ft : 4,41 EUR : 450 RSD : 17,10 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3798588]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2020.
Williams, Cathy
A virgin for Vasquez (magyar)
   Eljön a mi időnk! / Cathy Williams ; [... ford. Scheer Katalin]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2019. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 695.)
ISBN 978-963-448-957-3 fűzött : 749,- Ft : 450 RSD : 17,10 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3798586]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2020.
Wilson, Daniel H. (1978-)
The Andromeda evolution (magyar)
   Az Androméda evolúció / Michael Crichton, Daniel H. Wilson által ; [ford. Stemler Miklós]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 430, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-694-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799500]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2020.
Woodsmall, Cindy
When the heart cries (magyar)
   Ha fáj a szív : Az alázat nővérei első rész / Cindy Woodsmall ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9990-8 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3798431]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11763 /2020.
Acsai Roland (1975-)
   A süniverzum : üdvözlünk a sünök világában! / [írta Acsai Roland] ; [ill. Forrás Károly]. - [Budapest] : [Forrás K.], [2019]. - [88] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-00-5426-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3800254]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2020.
Ambrus József (1966-)
   Egyedül Európában / Ambrus József ; [... graf. Körmendi Rita]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-38-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798529]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2020.
Amirov Rusztem (1990-)
   Tehetetlenül / Amirov Rusztem. - Budapest : Amirov R., 2020. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7785-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3797198]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2020.
Bajtai Zoltán
   Szövegek / Barangó. - [Tiszaújváros] : PapírPunk, 2020. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7586-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3800205]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2020.
Bakos László (1958-)
   Kard és kereszt : királygyilkos / Bakos László. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6164-91-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3800550]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2020.
Baranyai Máté (1978-)
   #másiktibiszerelme : "a fiúk nem tehetnek semmiről" / Baranyai Máté ; [kiad. Gyermekmosoly Alapítvány]. - Veszprém : Gyermekmosoly Alapítvány, 2020. - 195, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7848-9 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3800577]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2020.
Barnóczky Ákos (1968-)
   Természetes intelligencia / Barnóczky Ákos. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 199, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-85-4 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3799337]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2020.
Barnóczky Ákos (1968-)
   Természetes intelligencia [elektronikus dok.] / Barnóczky Ákos. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160179. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-86-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3794278]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2020.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca 4 [elektronikus dok.] : tündérkártyák / Bartos Erika ; [közrem. Pogány Judit, Kifli Zenekar]. - Hangoskönyv. - Budapest : Kedd Kft., cop. 2020. - 1 CD (50 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-80717-5-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3799177]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2020.
Bendl Vera (1980-)
   Mihályi Csongor és az időgyurma / Bendl Vera ; Remsey Dávid rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 110, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-562-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3798658]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2020.
Bereményi Géza (1946-)
   Magyar Copperfield : életregény / Bereményi Géza. - Budapest : Magvető, 2020. - 635, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3437-8 kötött : 5499,- Ft
Bereményi Géza (1946-)
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3799849]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton [elektronikus dok.] : hangjáték / Berg Judit ; [rend. E. Román Kata]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2019. - 1 CD (5 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-410-554-1 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték - auditív dokumentum
894.511-252(02.053.2)
[AN 3799183]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2020.
Bige Szabolcs Csaba (1937-)
   Búvópatak, avagy Hamu alatt izzik a zsarát / Bige Szabolcs Csaba. - Hédervár : UGK, cop. 2019. - 242 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6066-92-3 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3798992]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2020.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   A fiú, aki varjúvárról álmodott / Boldizsár Ildikó ; rajz. Bertóthy Ágnes. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2020. - [41] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-476-047-4 kötött : 3490,- Ft
Kós Károly (1883-1977)
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - építész - 20. század - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 72(439)(092)Kós_K.(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3798936]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2020.
Borbély J. György
   Azért : villanások az életemből / Borbély J. György. - 2. mód. kiad. - [Budapest] : Magánkiad. : [Ab Ovo], cop. 2020. - 183, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-11-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3802976]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2020.
Bradford, Nelson
   Egy tolvaj naplója / Nelson Bradford. - [Debrecen] : Magánkiad., 2019. - 107, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4741-6 kötött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3798987]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2020.
Caine, Ronil (1981-)
   Rémteremtő / Ronil Caine. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 333, [2] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-26-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3799241]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2020.
Caine, Ronil (1981-)
   Rémteremtő [elektronikus dok.] / Ronil Caine. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2018. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160370. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-27-4
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3795396]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2020.
Csermely Tibor (1934-)
   Új versek / Csermely Tibor. - Nyíregyháza : Csermely T., 2020. - 64 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-8468-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3799332]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2020.
Czernák Eszter
   Sárkányovi : Zoé középsős lesz / Czernák Eszter ; Rátkai Kornél rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 68, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-569-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798638]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2020.
Czire Szabolcs (1973-)
   Mint ágak közt a fény / Czire Szabolcs ; [... illusztrációit Kisgyörgy Tamás kész.] ; [kiad. a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete]. - Budapest : M. Unitárius Egyh. Mo. Egyházkerület, 2020. - 206 p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-615-81123-3-8 fűzött
magyar irodalom - életvezetés - tárcanovella
894.511-43 *** 613.865(0:82-43)
[AN 3799117]
MARC

ANSEL
UTF-811784 /2020.
Dániel András (1966-)
   Merre jártok, kuflik? / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-512-1 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3798642]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2020.
Dávid Rózsa
   Csepimasz : műfajkeverék / Dávid Rózsa. - Budapest : Dávid R., cop. 2020. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6789-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3800632]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2020.
   Drámai mesék : kortárs magyar gyerekdarabok / szerk. Markó Róbert, Papp Tímea ; [közread. a] Vaskakas Bábszínház. - Győr : Vaskakas Bábszínház, 2014-. - 20 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - dráma - bábjáték
894.511-2(02.053.2) *** 894.511-252.5
[AN 3574501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Andersenek újratöltve. - 2019. - 197 p.
ISBN 978-963-12-1783-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - dráma - bábjáték
894.511-2(02.053.2) *** 894.511-252.5
[AN 3800291] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Mai magyar mesemondók. - 2020. - 201 p.
ISBN 978-963-12-5780-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - dráma - bábjáték
894.511-2(02.053.2) *** 894.511-252.5
[AN 3800296] MARC

ANSEL
UTF-811787 /2020.
Dunai Ede (1970-)
   Az újpesti csodakapus / Dunai Ede. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 180 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-36-0 fűzött : 2900,- Ft
Tóth Zoltán (1955-)
Tóth György (1915-1994)
Magyarország - Egyesült Államok - labdarúgó - külföldön élő magyar személyiség - magyar irodalom - 20. század - 21. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 796.332(73)(=945.11)Tóth_Z.(0:82-31) *** 796.332(439)(092)Tóth_Z.(0:82-31) *** 796.332(439)(092)Tóth_Gy.(0:82-31)
[AN 3798559]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2020.
   Elveszett alvókák [elektronikus dok.] / Csőre Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-047-4 : 3400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3799285]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h)
[AN 3799288] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h)
[AN 3799289] MARC

ANSEL
UTF-811789 /2020.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Oratorium balbalum [elektronikus dok.] / Esterházy Péter ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020. - 1 CD (59 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-048-1 : 2300,- Ft
magyar irodalom - dráma - hangoskönyv
894.511-2
[AN 3799269]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2020.
Fabbro, Giuditta
   Kísért a múlt : A nyomozónő 7. / Giuditta Fabbro. - [S.l.] : Publio, 2018. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-497-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3799046]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2020.
Fabbro, Giuditta
   A nyomozónő 5. rész / Giuditta Fabbro. - [S.l.] : Publio, 2018. - 276 p. ; 21 cm
Fűzött
ISBN 978-1-7231916-8-8
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3799043]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2020.
Fabbro, Giuditta
   A testőrnő ; Élet egy halál után : A testőrnő, második rész : [A nyomozónő 3-4.] / Giuditta Fabbro. - [S.l.] : Publio, 2018. - 556 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-511-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3799029]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2020.
Farkas Zoltán (1977-)
   Kárpótlásul akarat : árvaságtól katedráig és tovább / Farkas Zoltán ; [kiad. Farkas Zoltán Nyelviskolája]. - [Nyáregyháza] : Farkas Z. Nyelviskolája, 2020. - 288 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81501-0-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3798389]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2020.
Febadue
   Versek / Febadue. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 100 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5992-37-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798567]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2020.
Fejős Éva (1967-)
   Egyszer az életben : a bár, ahol nem hallgatott el a zene : mozaikregény, 2020 / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 397 p., [10] t.fol. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-77-6 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799492]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2020.
Fejős Éva (1967-)
   Szünet nélkül... szerelem / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 23 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-83-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3800136]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2020.
Fiala Borcsa
   Drill : [minden lapnak három oldala van] / Fiala Borcsa. - [Budapest] : Libri, cop. 2020. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-699-0 kötött : 3599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3800124]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2020.
Finy Petra (1978-)
   A darvak tánca [elektronikus dok.] / Finy Petra ; Balsai Móni előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-001-6 : 3400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népmese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3799296]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (47 min)
[AN 3799298] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (47 min)
[AN 3799300] MARC

ANSEL
UTF-811799 /2020.
Gál Vilmos (1972-)
   Báthory / Gál Vilmos. - [Göd] : Rézbong, [2019]-. - 24 cm
Báthori István (Erdély: fejedelem) (1533-1586)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3798806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A korona ára. - cop. 2019. - 394 p.
ISBN 978-615-5475-46-7 kötött : 3400,- Ft
[AN 3798807] MARC

ANSEL
UTF-811800 /2020.
Géczi Viktória
   Illés öröksége : a Véletlenek trilógia első kötete / Géczi Viktória. - Budapest ; [Tápiószele] : [Géczi V.], 2020. - 333 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8264-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799629]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2020.
Gerencsér Rózsa
   Időnként az időt / Gerencsér Rózsa. - Nagykanizsa : Gréczi R. G., 2020. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8020-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798667]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2020.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Magamról többet : új versek / Grecsó Krisztián. - Budapest : Magvető, 2020. - 147, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3991-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798414]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2020.
Gréczi Richárd Gordon
   Jelentés az útról / Gréczi Richárd Gordon. - Nagykanizsa : Szerző, 2020. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7901-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798677]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2020.
Gréczi Richárd Gordon
   Kia ora katoa / Gréczi Richárd Gordon. - Nagykanizsa : Szerző, 2020. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8450-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798679]
MARC

ANSEL
UTF-811805 /2020.
Gréczi Richárd Gordon
   Szél fúj át a házon / Gréczi Richárd Gordon. - Nagykanizsa : Szerző, 2020. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81608-0-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798678]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2020.
Gréczi Richárd Gordon
   Talán megérte volna / Gréczi Richárd Gordon. - Nagykanizsa : Gréczi R. G., 2020. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8145-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798676]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2020.
Hajós Lothár
   Úgy mondják magyarul : ismeretlen szerzők szöveggyűjteménye : fordításkötet / Hajós Lothár. - [Budapest] ; Szabadka : IMLH, 2019. - Leporello (157 p.) : ill. ; 9 cm + 8 mell.
Tokban
Fűzetlen
magyar irodalom - vers
894.511-994 *** 894.511-14
[AN 3798292]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2020.
Hamvas Béla (1897-1968)
   A halhatatlanság tüzében [elektronius dok.] : válogatás Hamvas Béla műveiből, 1943-1961. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Medio, 2019. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-9240-81-0
magyar irodalom - válogatott művek - hangoskönyv
894.511-821
[AN 3799250]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 15 min)
[AN 3799252] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 11 min)
[AN 3799253] MARC

ANSEL
UTF-811809 /2020.
Háy János (1960-)
   Házasságon innen és túl [elektronikus dok.] / Háy János ; előadja Rátóti Zoltán. - 2. kiad. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, 2019. - 1 CD (5 h 30 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-58-5 : 4500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3799215]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2020.
Hopp László
   Megkísértve : egy katonaorvos története / Hopp László. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 303 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-446-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3800597]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2020.
Hunyady Sándor (1890-1942)
   Régi mesék a kályhatűznél / Hunyady Sándor ; [... gyűjt., vál., szerk. Urbán László] ; [sajtó alá rend. ifj. Bősze Balázs] ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Budapest ; Székesfehérvár : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2019. - 198, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80833-4-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hírlapi tárca
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3799901]
MARC

ANSEL
UTF-811812 /2020.
Igaz Dóra
   Kata és a balett / Igaz Dóra ; Endrődi Kata rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 48, [8] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-541-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3798636]
MARC

ANSEL
UTF-811813 /2020.
Igaz Dóra
   Pali elkésik = Pali is late / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 47, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most angolul olvasok!, ISSN 2732-0804)
ISBN 978-963-410-560-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - kétnyelvű dokumentum
894.511-93.02=20
[AN 3798608]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2020.
Illés György (1950-)
   A szentföldi lovag : egy magyar keresztes lovag története / Illés György. - [Budapest] : Hefa Invest Kft., 2020. - 301, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8469-5 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3798967]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2020.
Izsó Éva
   Évi néni újabb meséi / Izsó Éva ; [ill. Rosta Eszter]. - Budapest : Gabbiano Print, 2020. - 79 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5346-37-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3800567]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2020.
Jáger Dávid
   Már bezárt / Jáger Dávid ; [Sós Bíborka illusztrációival] ; [kiad. a Peron Music Alapítvány]. - Tatabánya : Peron Music Alapítvány, 2020. - 89, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7779-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798520]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2020.
Jánosszon Janka
   Peckesítő / [Jánosszon Janka] ; [ill. Fekete Valér]. - Budapest : Premier Press, 2020. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6206-00-8 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3800551]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2020.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember [elektronikus dok.] / Jókai Mór ; előadja Kútvölgyi Erzsébet. - 2. kiad. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, 2019. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-615-5157-55-4 : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3799221]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (11 h 39 min)
[AN 3799222] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (8 h 21 min)
[AN 3799223] MARC

ANSEL
UTF-811819 /2020.
Juhász Pál (1967-)
   Fotogén-versek / Juhász Pál. - [Parádsasvár] : Szerző, [2020]. - 91, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8239-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3799978]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2020.
K. T. Bernadett
   Béla, Mihály és más pokolfajzatok / K. T. Bernadett. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2019. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-4948-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3800446]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2020.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Dragalád visszavág : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Bertóthy Ágnes rajz. - Budapest : Kolibri, 2020. - 296, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-437-653-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3799439]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2020.
Kaulics Gellért
   Sárkányölők rendje : az élet és a halál csatája / Kaul Gell ; [rajzok Clon3]. - [Törökszentmiklós] : [Kaulics G.], 2020. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7891-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3800452]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2020.
Keömley Anna
   Pezsgő és kanapé / Keömley Anna ; [graf. Brunet Andrea]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-31-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3799999]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2020.
Kertész Erzsi (1975-)
   A feltaláló oroszlánja / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-555-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3798611]
MARC

ANSEL
UTF-811825 /2020.
Kertész Erzsi (1975-)
   Patkány a táskában / Kertész Erzsi ; Maros Krisztina illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2019. - [45] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Betűzgető könyvek)
ISBN 978-615-5808-18-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3800404]
MARC

ANSEL
UTF-811826 /2020.
Kiss Benedek (1943-)
   Mi közöm hozzátok, emlékeim : az Alföld bűvöletében : válogatott versek / Kiss Benedek ; Orosz István rajz. ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, 2020. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6158-00-0 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3799741]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2020.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Babaróka esti meséi / Kiss Judit Ágnes ; Egri Mónika rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 71, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-506-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798661]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2020.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Zsálya hercegnő és az öregnek hitt herceg / Kiss Judit Ágnes ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 107, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-580-0 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798663]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2020.
Kiss-Teleki Rita (1975-)
   Százfényű vagy / Kiss-Teleki Rita ; [ill. Sándorfi Fruzsina, Stenger Györgyi]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 144 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5992-30-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3799993]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2020.
Kocsis Enikő
   A reménység angyala / Kocsis Enikő. - [S.l.] : Publio, [2020]. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-727-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3799051]
MARC

ANSEL
UTF-811831 /2020.
Kodolányi János (1899-1969)
   Vidéki bál : Kodolányi János ismeretlen elbeszélései / [... gyűjt., vál. és szerk. Urbán László] ; [sajtó alá rend. Bősze Balázs] ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Budapest ; [Székesfehérvár] : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2019. - 264, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80833-6-2 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3799877]
MARC

ANSEL
UTF-811832 /2020.
Koosán Ildikó
   Fűzöld és terrakotta : versek, gondolatok, 2014-2019 / Koosán Ildikó. - [Budapest] : Pytheas ; [Szombathely] : [Magánkiad.], 2020. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7650-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3800232]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2020.
Kovács Eleonóra (1989-)
   Érzékelés : könyvismertető, filmnapló, jegyzet / Kovács Eleonóra. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2020. - 164 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 287.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5757-20-4 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyarság - művelődéstörténet - határon túli magyar irodalom - kritika - napló - esszé - válogatott művek
894.511-821(477.87) *** 930.85(=945.11)(477.87)
[AN 3799939]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2020.
Kovács Gyula
   Emberek, barátok, sorsok / Kovács Gyula ; [... kiad. Dombóvár Város Önkormányzata]. - Dombóvár : Önkormányzat, 2020. - 165 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8619-4 kötött
Dombóvár - magyar irodalom - helytörténet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 943.9-2Dombóvár(0:82-94)
[AN 3800508]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2020.
Kristensen Júlia
   Festett állapotok / Kristensen Júlia. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-29-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3799991]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2020.
Lackfi János (1971-)
   Egy a ráadás [elektronikus dok.] : kacifántos történetek / Lackfi János ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-004-7 : 3400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3799292]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 5 min)
[AN 3799293] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 2 min)
[AN 3799294] MARC

ANSEL
UTF-811837 /2020.
Lackfi János (1971-)
   Életem első könyve / Lackfi János ; Agócs Írisz rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 55 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-410-425-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798656]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2020.
Lackfi János (1971-)
   Van tüzed? : Istenes versek / Lackfi János. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 168 p. ; 20 cm
Hernádi Mária "Aki szeret, mind vízen jár" c. tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-785-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3802963]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2020.
Lady Nairi (1985-)
   Árnyékvilág / Lady Nairi. - [Baktalórántháza] : Magánkiad., 2018. - 82, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0731-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3798985]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2020.
Lám Edit
   Égig érő bánat / Lám Edit. - [Budapest] : enkiadom.hu, 2020. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-317-310-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3798973]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2020.
Le Julianna Phuonglinh (2003-)
   Lángoló kálák / Le Julianna Phuonglinh. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 63 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-39-1 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798569]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2020.
   Lehetnék bárki : kortárs és kortalan versek / [vál. és szerk. Péczely Dóra] ; Locsmándi Mátyás rajz. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2020. - 290, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-410-590-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3798660]
MARC

ANSEL
UTF-811843 /2020.
Léria Dipán
   A föld egy másik dimenziója, avagy Cseppkövek Lillának / Léria Dipán. - [Budapest] : Lénárth M., cop. 2020. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81472-0-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3798956]
MARC

ANSEL
UTF-811844 /2020.
Léria Dipán
   Egy másik nő árnyékában / Léria Dipán. - [Budapest] : Lénárth M., cop. 2020. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81472-1-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3798955]
MARC

ANSEL
UTF-811845 /2020.
Löffler Zsuzsanna
   Az elvarázsolt testvérek és az utolsó boszorkány / Löffler Zsuzsanna ; Rátkai Kornél rajz. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 125, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-682-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3799443]
MARC

ANSEL
UTF-811846 /2020.
Lőrincz Veronika
   Teszek-veszek színészkedek / Lőrincz Veronika. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6151-99-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799009]
MARC

ANSEL
UTF-811847 /2020.
Majoros Nóra (1979-)
   Borz beköltözik / Majoros Nóra ; Hanga Réka illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2019. - [45] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Betűzgető könyvek)
ISBN 978-615-5808-16-6 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3800402]
MARC

ANSEL
UTF-811848 /2020.
Makra Erika (1968-)
   Feledés : versek / Makra Erika. - Szeged : [Makra E.], 2020. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8690-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3800389]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2020.
Mándy Gábor
   Gondolatkísérletek : ráció és kitaláció / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], [2019]. - 195, [3] p. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 5.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80776-8-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3798917]
MARC

ANSEL
UTF-811850 /2020.
Mándy Gábor
   Hagyjátok rám! : válogatás publicisztikai jellegű írásaimból / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], [2019]. - 191, [5] p. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 10.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81480-4-7 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3800637]
MARC

ANSEL
UTF-811851 /2020.
Mándy Gábor
   Istenes és istentelen : versek, novellák, töprengések / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], [2019]. - 180, [4] p. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 9.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81480-3-0 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3798920]
MARC

ANSEL
UTF-811852 /2020.
Márai Sándor (1900-1989)
   Legenda a jóságról [elektronikus dok.] : novellák / Márai Sándor ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-002-3 : 3400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3799282]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 12 min)
[AN 3799283] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 11 min)
[AN 3799284] MARC

ANSEL
UTF-811853 /2020.
Márai Sándor (1900-1989)
   Rómában történt valami [elektronikus dok.] / Márai Sándor ; előadja Rátóti Zoltán. - 2. kiad. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, 2018. - 1 CD (7 h 14 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-50-9 : 4500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény - hangoskönyv
894.511-311.6
[AN 3799225]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2020.
Markó László (1848-1918)
   Ezopusi mesék / Markó László. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 217 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-6189-04-2 fűzött : 3100,- Ft
magyar irodalom - verses mese
894.511-13
[AN 3799167]
MARC

ANSEL
UTF-811855 /2020.
Márkus Barbara (1972-)
   Csillogó csuhás mesék / Márkus Barbara ; [kiad. ... a Szakrális Tér Közösség]. - [Nagycenk] : Márkus B. ; [Sopron] : Szakrális Tér Közösség, 2020. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8329-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3799013]
MARC

ANSEL
UTF-811856 /2020.
Márkus Dániel
   (V)illanások / Márkus Dániel ; megj. a Dunaalmási Református Szeretetház gondozásában. - [Dunaalmás] : Dunaalmási Református Szeretetház, 2020. - 186 p. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - elmélkedés
894.511-14 *** 244(0:82-14) *** 242
[AN 3798516]
MARC

ANSEL
UTF-811857 /2020.
Márkus Ferenc (1931-)
   Iskoláról másképpen azaz Hol, mikor, hogyan válik tanítóvá a gyermek : történetek magamról magamból / Márkus Ferenc ; [kiad. a Batthyány Középiskoláért Alapítvány]. - Nagykanizsa : Batthyány Középiskoláért Alapítvány, 2020. - 209 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8100-7 kötött
Magyarország - magyar irodalom - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 37(439)(092)Márkus_F.(0:82-94)
[AN 3798690]
MARC

ANSEL
UTF-811858 /2020.
Marshall, Thomas Z.
   A bárányok lázadása : a kételkedés bibliája / Thomas Z. Marshall. - [Budapest] : Prizma, 2020. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7766-6 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3798565]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2020.
May, Greta
   Gonosznak hittelek / Greta May. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-28-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799988]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2020.
Mayer István
   A Földön kívül / Mayer István. - [Budapest] : [Mayer I.], 2020. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8075-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3800547]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2020.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Róka útra kel / Mészöly Ágnes ; Hanga Réka illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2019. - [45] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Betűzgető könyvek)
ISBN 978-615-5808-14-2 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3800399]
MARC

ANSEL
UTF-811862 /2020.
Miller, Andy T.
   Areán : magam vagyok a tűz! / Andy T. Miller. - [Mozsgó] : Tamasics J.-né Rigó T., cop. 2020. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7542-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3798539]
MARC

ANSEL
UTF-811863 /2020.
Molnár Lamos Krisztina (1967-)
   Kaláris : novellák / Molnár Lamos Krisztina. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 199, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6168-00-9 fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5568-00-9)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3800570]
MARC

ANSEL
UTF-811864 /2020.
Monaghan, Jack
   KGBudapest : csak egy pincér az Oktogonról.. / Jack Monaghan. - Hédervár : Publio, cop. 2020. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-731-4 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3799050]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2020.
Nagymedve Endre
   Forró szénnel, hideg kőre / Nagymedve Endre. - [S.l.] : Szerző, 2020. - 35, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-8128-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3800313]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2020.
Nyulász Péter (1968-)
   Ciprián [elektronikus dok.] / Nyulász Péter ; Für Anikó előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-003-0 : 3400,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3799263]
MARC

ANSEL
UTF-811867 /2020.
Ősi János (1965-)
   Trianon noir / Ősi János. - [Göd] : Rézbong, cop. 2020. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5475-50-4 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3798809]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2020.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon [elektronikus dok.] / Ottlik Géza ; előadja Kulka János. - 2. kiad. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, 2020. - 1 CD (15 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-56-1 : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3799213]
MARC

ANSEL
UTF-811869 /2020.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang és Lili : jó éjszakát, Pitypang! / Pásztohy Panka. - [Budapest] : Pagony, 2020. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-410-582-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3798727]
MARC

ANSEL
UTF-811870 /2020.
Petrőcz Lászlóné (1935-)
   85 vers / Petrőcz Lászlóné. - Balatonfüred ; Veszprém : OOK-Press Kft., 2020. - 92, [3] p. ; 21 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3800565]
MARC

ANSEL
UTF-811871 /2020.
Plenter, Christine
   Lélekfüzér : [novella-regény] / Christine Plenter. - Budapest : MP38 Bt., 2020. - 249, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8601-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3800622]
MARC

ANSEL
UTF-811872 /2020.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Válogatott versek : csillaghúros dallamok / Pósa Lajos ; [... vál. Sás Károly] ; [... megzenésítette Sás Károly és Sás Ildikó]. - [Gödöllő] : [Sás K.], 2020. - 109 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81433-0-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - megzenésített költemény - vers - gyermekvers - kotta
894.511-14 *** 894.511-14(02.053.2) *** 894.511-192(02.053.2)
[AN 3798421]
MARC

ANSEL
UTF-811873 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Kern András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2020. - 1 CD (7 h 24 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-81215-3-8
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3799166]
MARC

ANSEL
UTF-811874 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vér és mahagóni / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2020. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-475-4 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3799499]
MARC

ANSEL
UTF-811875 /2020.
Réti Péter
   Kerülj beljebb! / Réti Péter. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 40 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6164-93-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3799001]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2020.
Rutkai Bori (1973-)
   Zsebtenger : [tavaszi-nyári versek, mesék, játékok] / Rutkai Bori. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 103, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-583-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3798632]
MARC

ANSEL
UTF-811877 /2020.
Sándor Iván (1930-)
   A korszak tekintete : válogatott és új esszék / Sándor Iván. - Budapest : Magvető, 2019. - 362, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 351-[363].
ISBN 978-963-14-3859-8 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3799905]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2020.
Sarusi Mihály (1944-)
   Hun a Szeret szompolyog : csavargó úton a keleti magyaroknál, Etelköz, 1972-1997 / Sarusi Mihály. - Békéscsaba : Corvinka Kv., 2020. - 112 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-7986-8 fűzött
Moldva - magyar irodalom - útirajz
894.511-992 *** 908.498.3(0:82-992)
[AN 3798954]
MARC

ANSEL
UTF-811879 /2020.
Scott-Monday, April
   Fedőneve: Habcsók / April Scott-Monday. - [Budapest] : [Aposztróf], cop. 2019. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-90-4 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3799965]
MARC

ANSEL
UTF-811880 /2020.
Suhajda Klaudia
   Tündértitkok : varázslatos találkozás / Suhajda Klaudia. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 88 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6151-83-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3799004]
MARC

ANSEL
UTF-811881 /2020.
Szabó Borbála (1978-)
   (Ne) legyél (mindig) rendes! / Szabó Borbála ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 45, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-603-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3798612]
MARC

ANSEL
UTF-811882 /2020.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az ajtó [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; előadja Kútvölgyi Erzsébet. - 2. kiad. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, 2018. - 1 CD (9 h 4 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-48-6 : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3799204]
MARC

ANSEL
UTF-811883 /2020.
Szélesi Sándor (1969-)
   Az ellopott troll [elektronikus dok.] : Varázslények Ügyosztály 1. / Szélesi Sándor. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160111. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-58-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3794051]
MARC

ANSEL
UTF-811884 /2020.
Szélesi Sándor (1969-)
   Az ellopott troll : [Varázslények Ügyosztály 1.] / Szélesi Sándor. - Budapest : Metropolis Media, 2019. - 281, [4] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-53-3 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3799176]
MARC

ANSEL
UTF-811885 /2020.
Szente Tünde
   Eszterlánc továbbfűzve / Szente Tünde ; [ill. Lejszan Urazgulova]. - [Budapest] : Pytheas ; [Dunaújváros] : [Szente T.], cop. 2019. - 307 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6021-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3800239]
MARC

ANSEL
UTF-811886 /2020.
Szentendrei Judit
   Mézes cukrászda : mesék a Méz utcából - receptekkel / Szentendrei Judit ; Maros Krisztina rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 76, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-516-9 kötött : 3590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - ételrecept - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3798634]
MARC

ANSEL
UTF-811887 /2020.
Szentirmay Zoltán
   A homály hangjai : Szentirmay Zoltán hadifogságban írt versei, 1945-1947. - [S.l.] : Publio, [2019]. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-697-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3799022]
MARC

ANSEL
UTF-811888 /2020.
Szesztai Zsuzsa
   Mennék, ha engedne : versek / Szesztai Zsuzsa. - [Budapest] : Szesztai Zs., 2020. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8486-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3799694]
MARC

ANSEL
UTF-811889 /2020.
Szokodi Ferenc
   Villanások : válogatás / Szokodi Ferenc. - Eger : Szerző, 2020. - 123, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8571-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3798909]
MARC

ANSEL
UTF-811890 /2020.
Szöllősy Tibor (1940-)
   Álmait az ember.. : tollal mentett tanulságos történetek / Szöllősy Tibor. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2020. - 269 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 289.)
ISBN 978-615-5757-22-8 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(477.87)
[AN 3800013]
MARC

ANSEL
UTF-811891 /2020.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben [elektronikus dok.] / Tamási Áron ; előadja Fekete Ernő. - 2. kiad. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, 2019. - 1 CD (7 h 12 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-60-8 : 4500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31(498)
[AN 3799205]
MARC

ANSEL
UTF-811892 /2020.
Tamási Miklós (1936-1994)
   Ellopott ifjúság : befejezetlen kisregény / Tamási Miklós ; a tanulmányokat, a jegyz. írta, a visszaemlékezéseket összegyűjt. Sarkady Sándor. - Sopron : Sopron Egy. K., 2019. - 105, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-200-8 fűzött
Sopron - magyar irodalom - diákélet - egyetem - kisregény
894.511-31 *** 378.662.2(439-2Sopron) *** 378.18(439-2Sopron)(0:82-31)
[AN 3799017]
MARC

ANSEL
UTF-811893 /2020.
Tarnóc Márton (1934-2016)
   A király fegyverkovácsa / Tarnóc Márton meséi ; Bodnár Ágnes akvarelljei. - [Veresegyház] : [Bodnár Á.], 2020. - 107 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-00-8439-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3800546]
MARC

ANSEL
UTF-811894 /2020.
Tokodi István
   Apocalyptum / Tokodi István. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 441, [2] p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-5688-3)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3799016]
MARC

ANSEL
UTF-811895 /2020.
Tompa Andrea (1971-)
   Haza / Tompa Andrea. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 472, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-025-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799561]
MARC

ANSEL
UTF-811896 /2020.
Torma Tibor (1936-)
   Árvaházi / Torma TIbor. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 122 p. ; 31 cm
Kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3800507]
MARC

ANSEL
UTF-811897 /2020.
Tormási Flóra Judit
   Édes Almám / Tormási Flóra Judit. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-32-2 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3798534]
MARC

ANSEL
UTF-811898 /2020.
Tóth Imre (1960-)
   Gyökerek : novellák / Tóth Imre. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-27-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3798545]
MARC

ANSEL
UTF-811899 /2020.
Tóth Krisztina (1967-)
   Fehér farkas [elektronikus dok.] / Tóth Krisztina ; Ónodi Eszter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020. - 1 CD (3 h 40 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-027-6 : 3400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3799247]
MARC

ANSEL
UTF-811900 /2020.
Ürmös Beáta (1989-)
   Úton / Ürmös Beáta. - [Budapest] : [Ürmös B.], cop. 2020. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8124-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3800203]
MARC

ANSEL
UTF-811901 /2020.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Matricás Laci kerítést lop / Vadadi Adrienn ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-558-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3798613]
MARC

ANSEL
UTF-811902 /2020.
Vakulya Norbert (1975-)
   Trianon : a vérben fogant ország / Vakulya Norbert. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2020. - 511 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-571-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3799498]
MARC

ANSEL
UTF-811903 /2020.
Várfalvy Emőke
   Négy Kerék Autóklinika / Várfalvy Emőke ; Orosz Annabella rajz. - Szentendre : Cerkabella, 2019. - 73, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-22-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3800407]
MARC

ANSEL
UTF-811904 /2020.
Vass Ferenc (1937-1970)
   Elhalkult a dal : versek Csillának, 1962-1964 / Vass Ferenc. - Budapest : Véghelyi K. M., 2020. - [1] t.fol., 34 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-00-7701-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3800458]
MARC

ANSEL
UTF-811905 /2020.
Vibók Ildi (1970-)
   Szeretnék egy aranyhalat! / Vibók Ildi ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 78, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-571-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798641]
MARC

ANSEL
UTF-811906 /2020.
Vig Ádám
   Páratlan rend / Vig Ádám. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6164-58-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3799012]
MARC

ANSEL
UTF-811907 /2020.
Vikor-Varga Laura
   Gombóc és Artúr : Gombós, Artúr és Henna / [írta Vikor-Varga Laura] ; [rajz. Fecskovics-Domonkos Anita]. - [Veresegyház] : [Vikor-Varga L.], cop. 2020. - 23, [8] p. : ill., színes ; 16x22 cm
Tart.: Csillogó kincsekÞ; Kréták
ISBN 978-615-00-8443-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3800487]
MARC

ANSEL
UTF-811908 /2020.
Vizvári József (1952-)
   Időutazás : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2020. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81403-5-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3798706]
MARC

ANSEL
UTF-811909 /2020.
Wéber Anikó (1988-)
   Marci az állatkertben = Marci at the zoo / Wéber Anikó ; Rátkai Kornél rajz. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 45, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most angolul olvasok!, ISSN 2732-0804)
ISBN 978-963-410-561-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - kétnyelvű dokumentum
894.511-93.02=20
[AN 3798606]
MARC

ANSEL
UTF-811910 /2020.
Zselicki József (1949-)
   Az ismeretlen katona.. : régi és új válogatott versek / Zselicki József ; [ill. Matl Péter]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2020. - 122 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 290.)
ISBN 978-615-5757-23-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3799932]
MARC

ANSEL
UTF-811911 /2020.
Zsoldos Péter (1930-1997)
   Ellenpont / Zsoldos Péter. - Budapest : Metropolis Media : Papageno Consulting, 2018. - 243, [2] p. ; 21 cm. - (Zsoldos Péter életműsorozat ; 5.). (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-70-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3799234]
MARC

ANSEL
UTF-811912 /2020.
Zsoldos Péter (1930-1997)
   Ellenpont [elektronikus dok.] / Zsoldos Péter. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Metropolis Media : Papageno Consulting, 2018. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063). (Zsoldos életműsorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160021. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5628-98-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3793676]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11913 /2020.
Agócs Írisz (1977-)
   Masa és az eső / Agócs Írisz ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
keretcím: Mesék Barnabásnak
ISBN 978-963-410-448-3 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798696]
MARC

ANSEL
UTF-811914 /2020.
Agócs Írisz (1977-)
   Mia nem álmos / Agócs Írisz ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
keretcím: Mesék Barnabásnak
ISBN 978-963-410-449-0 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798698]
MARC

ANSEL
UTF-811915 /2020.
Agócs Írisz (1977-)
   Tóbiás éhes / Agócs Írisz ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
keretcím: Mesék Barnabásnak
ISBN 978-963-410-546-6 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798700]
MARC

ANSEL
UTF-811916 /2020.
Berg Judit (1974-)
   Sári születésnapja / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2020. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-410-565-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3798695]
MARC

ANSEL
UTF-811917 /2020.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Frühlings-Wörter-Wimmelbuch (magyar)
   Tavaszi böngésző : képkereső szófejtő / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Nagy Antal]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-476-041-2 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3799984]
MARC

ANSEL
UTF-811918 /2020.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Sommer-Wörter-Wimmelbuch (magyar)
   Nyári böngésző : képkereső szófejtő / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Nagy Antal]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-476-040-5 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3799989]
MARC

ANSEL
UTF-811919 /2020.
Bliesener, Klaus (1951-)
Mein erstes Gucklochbuch - Farben (magyar)
   Első kukucs-könyvem : színek / [ill. Klaus Bliesener]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, cop. 2020. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
Ford. Petrőczi Éva
ISBN 978-963-244-815-2 kötött : 1399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803100]
MARC

ANSEL
UTF-811920 /2020.
Dániel András (1966-)
   Fityirc és a felhő / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
keretcím: Formák
ISBN 978-963-410-564-0 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798686]
MARC

ANSEL
UTF-811921 /2020.
Dániel András (1966-)
   Pofánka és a szőrmöncök / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
keretcím: Színek
ISBN 978-963-410-545-9 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798674]
MARC

ANSEL
UTF-811922 /2020.
Donaldson, Julia (1948-)
The Smeds and the Smoos (magyar)
   Kvirtek és kvartok / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2019. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-963-410-540-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798666]
MARC

ANSEL
UTF-811923 /2020.
Droop, Constanza (1965-)
Die Jahreszeiten (magyar)
   Az évszakok / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2020, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 8.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-186-3 fűzött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803084]
MARC

ANSEL
UTF-811924 /2020.
Gernhäuser, Susanne (1966-)
Mein grosses Bilder-Wörterbuch : Tiere (magyar)
   Az én nagy képes szótáram : állatok / szöveg Susanne Gernhäuser ; ill. Anne Ebert. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2020, cop. 2018. - Lapozó (28 p.) : ill., színes ; 25 cm
Ford. Érsek-Obádovics Mercédesz
ISBN 978-963-244-924-1 kötött : 3799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803104]
MARC

ANSEL
UTF-811925 /2020.
Long, Matty
Super happy magic forest (magyar)
   Szuper boldog varázserdő / Matty Long ; [... ford. ifj. Moravcsik László]. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2018. - [31] p. : ill., színes ; 29x29 cm
ISBN 978-615-5808-04-3 kötött : 3790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3800366]
MARC

ANSEL
UTF-811926 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon mackói / Marék Veronika. - [Budapest] : Pagony, 2020. - [39] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-606-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798719]
MARC

ANSEL
UTF-811927 /2020.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon utazik / Marék Veronika rajz. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2019. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-410-392-9 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798657]
MARC

ANSEL
UTF-811928 /2020.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Die Rettungsfahrzeuge (magyar)
   Mentőjárművek / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2020, cop. 2016. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 34.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-627-1 fűzött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803096]
MARC

ANSEL
UTF-811929 /2020.
Mühle, Jörg (1973-)
Badetag für Hasenkind (magyar)
   Kisnyuszi fürödni megy / Jörg Mühle. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-410-499-5 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798668]
MARC

ANSEL
UTF-811930 /2020.
Mühle, Jörg (1973-)
Nur noch kurz die Ohren kraulen? (magyar)
   Kisnyuszi aludni megy / Jörg Mühle. - [Budapest] : Pagony, cop. 2019. - Lapozó (19 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-410-498-8 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798664]
MARC

ANSEL
UTF-811931 /2020.
Mühle, Jörg (1973-)
Tupfst du noch die Tränen ab? (magyar)
   Kisnyuszi bibis lesz / Jörg Mühle. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-410-563-3 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3798670]
MARC

ANSEL
UTF-811932 /2020.
Nahrgang, Frauke (1951-)
Mein Junior-lexikon - meine Welt (magyar)
   Az én világom lexikona / [szöveg Frauke Nahrgang] ; [ill. Guido Wandrey]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2017. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-762-9 fűzött : 3799,- Ft
lexikon - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 030(02.053.2)
[AN 3803080]
MARC

ANSEL
UTF-811933 /2020.
Pierre the maze detective : the curious case of the castle in the sky (magyar)
   Pierre, a labirintusnyomozó : az égi várkastély titka / [ill.] Hiro Kamigaki ... ; [ford. Varró Zsuzsa]. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2020. - 32, [3] p. : ill., főként színes ; 36 cm
ISBN 978-963-476-045-0 kötött : 4990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3800011]
MARC

ANSEL
UTF-811934 /2020.
Przygoda na ranczo (magyar)
   Merész Danny, a cowboy ; A nagy koncert ; Az elsüllyedt bárka : [3 izgalmas mentőakció] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, 2020. - 72 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mancsmesék ; 1.)
Egys. cím: Morska przygoda ; Wielki koncert. - keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-555-1 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3799470]
MARC

ANSEL
UTF-811935 /2020.
Rübel, Doris (1952-)
Ängstlich, wütend, fröhlich sein (magyar)
   Örülök, félek, haragszom / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2020, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 16.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-342-3 fűzött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803087]
MARC

ANSEL
UTF-811936 /2020.
Rübel, Doris (1952-)
Mein Kindergarten (magyar)
   Óvodás lettem / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2020, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 30.)
Ford. Földényi Júlia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-497-0 fűzött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803091]
MARC

ANSEL
UTF-811937 /2020.
Rübel, Doris (1952-)
Welche Farbe ist das? (magyar)
   Milyen színű? / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2020, cop. 2017. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 35.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-708-7 fűzött : 2799,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3803097]
MARC

ANSEL
UTF-811938 /2020.
Weinhold, Angela (1955-)
Die Dinosaurier (magyar)
   Dinók / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2020, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 15.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-328-7 fűzött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803086]
MARC

ANSEL
UTF-811939 /2020.
Weller, Ana (1973-)
Wenn kleine Tiere müde sind (magyar)
   Amikor a kis állatok elfáradnak : a baba első jóéjt-mondókái / [ill. Ana Weller] ; [szöveg Sabine Cuno]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar, cop. 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Petrőczi Éva
ISBN 978-963-509-096-9 kötött : 2175,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803102]
MARC

ANSEL
UTF-811940 /2020.
Weller, Ursula (1996-)
Formen und Gegensätze (magyar)
   Formák és ellentétek / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2020, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini ; 11.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-249-5 fűzött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803085]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11941 /2020.
Békefi Ákos
   Démonkard bukása / [írta és rajz. Békefi Ákos és Békefi Tamás]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 8 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Katonadolog, ISSN 2677-0717)
ISBN 978-963-327-796-6 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3799909]
MARC

ANSEL
UTF-811942 /2020.
Lakatos Botond
   Gilisztalázadás / Lakatos Botond. - [Budapest] : [Lakatos B.], 2019. - [82] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-00-4624-2 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3799053]
MARC

ANSEL
UTF-811943 /2020.
Smith, Jeff (1960-)
Bone (magyar)
   Konc / Jeff Smith ; [ford. Oroszlány Balázs]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2020]-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3799069]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Távozás Koncfalváról. - [2020]. - [144] p.
ISBN 978-963-9998-77-3 fűzött : 2690,- Ft
[AN 3799071] MARC

ANSEL
UTF-8