MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2020 - 24. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/12/11 12:39:40
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
12500 /2020.
   Studies on the military orders, Prussia, and urban history : essays in honour of Roman Czaja on the occasion of his sixtieth birthday = Beiträge zur Ritterordens-, Preussen- und Städteforschung : Festschrift für Roman Czaja zum 60. Geburtstag / ed. by Jürgen Sarnowsky [et al.]. - Debrecen : Univ. of Debrecen "Hungary in Medieval Europe" Research Group, 2020. - 721 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A tanulmányok váltakozva angol, német és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-262-1 kötött
Poroszország - Európa - történelem - várostörténet - középkor - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012Czaja,_R. *** 940"10/15" *** 943.1 *** 940-21
[AN 3802935]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

12501 /2020.
   Krisztinaváros, ollé! : a 148. Nagyboldogasszony Cserkészcsapat jubileumi emlékkönyve, 1989-2019 / [... szerk. Goda Márton Áron]. - Budapest : 148. sz. Nagyboldogasszony Cserkészcsapat, 2020. - 400 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8986-7 kötött
Magyar Cserkészszövetség. Nagyboldogasszony Cserkészcsapat (Budapest) (148.)
Budapest. 1. kerület - cserkészet - történeti feldolgozás
061.213cserkészet(439-2Bp.I.)(091)
[AN 3802737]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

12502 /2020.
Esty Miklós (1895-1973)
   A Szent István Társulat története, 1951-1965 = History of the St. Stephen Association, 1951-1965 / Esty Miklós kéziratát sajtó alá rend. és kísérő tanulmánnyal közread. Sági György. - Budapest : MTA-PPKE Fraknói V. Róma Tört. Kutcsop. : Gondolat, 2020. - XXIV, 147 p. ; 21 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 2., Collectanea studiorum et textuum. Classis 2., ISSN 2064-9061 ; 2.)
Bibliogr.: p. 125-128. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-947-5 fűzött
Szent István Társulat (Budapest)
Magyarország - könyvkiadás - kiadó - katolikus egyház - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
655.41(439)Szent_István_Társulat"195/196" *** 282(439)"195/196"
[AN 3803144]
MARC

ANSEL
UTF-812503 /2020.
Horapollo (5. sz)
Ieroglyfika (ógörög, magyar)
   Hieroglyphica = Az egyiptomi írás magyarázata / Hórapollón ; [ford. Hajdú Attila] ; [bev. Fehér Bence] ; [utószó és jegyz. Vígh Éva]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 453 p. : ill. ; 20 cm. - (Antikvitás és reneszánsz könyvek, ISSN 2630-9041)
Ógörög és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 452-453.
ISBN 978-963-267-464-3 fűzött : 2990,- Ft
ókori Egyiptom - ókori görög irodalom - hieroglifa - művelődéstörténet - kétnyelvű dokumentum
003.322 *** 875-96.02=945.11 *** 008(32)
[AN 3802437]
MARC

ANSEL
UTF-812504 /2020.
   Információközvetítés és közösségépítés : multifunkciós könyvtári hálózatok / szerk. Kiszl Péter és Németh Katalin ; [közread. az] ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2020. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-175-8 kötött
könyvtártudomány - könyvtárügy - 21. század
021(100)"201" *** 02
[AN 3801942]
MARC

ANSEL
UTF-812505 /2020.
Kelemen Éva (1956-)
   Az járt oda, aki kottát is tudott olvasni : fejezetek az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára történetéből / Kelemen Éva. - Budapest : OSZK, 2020. - 215 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-707-6 kötött : 2900,- Ft
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest). Zeneműtár
Magyarország - könyvtártörténet - nemzeti könyvtár - zeneműtár - zenetörténész - életútinterjú - 20. század
027.54(439-2Bp.)OSZK *** 78.072.2(439)(092)(047.53) *** 78
[AN 3802106]
MARC

ANSEL
UTF-812506 /2020.
Knapp Éva (1956-)
   Andocs / Knapp Éva. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2020. - 277 p. : ill. ; 29 cm. - (Régi magyarországi vallásos nyomtatványok, ISSN 2064-7921 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8006-67-7 kötött
Ordo Fratrum Minorum. Andocsi Rendház. Könyvtár
Andocs - kegyhely - egyházi könyvtár - 17. század - könyvtári katalógus - vallásos irodalmi dokumentum - szakbibliográfia
027.6(439-2Andocs)"16" *** 017.1(439-2Andocs) *** 013 *** 248.153.8(439-2Andocs):016
[AN 3802876]
MARC

ANSEL
UTF-812507 /2020.
Monok István (1956-)
   Esterhasiana Biblioteca : a gyűjtemény története és könyvanyagának rekonstrukciója / Monok István, Zvara Edina. - Budapest : MTA KIK : Kossuth, cop. 2020. - 579, [4] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Esterhazyana, ISSN 2677-0253)
Bibliogr.: p. 489-497.
ISBN 978-963-7451-62-1 fűzött : 9900,- Ft
Esterházy család
Magyarország - Kismarton - könyvtártörténet - magánkönyvtár - könyvkultúra - 17. század - 18. század - könyvtári katalógus
027.1(439.26-2Kismarton)(091) *** 017.2(439)Esterházy *** 027.1(439)Esterházy(091) *** 09(439)"16/17"
[AN 3801860]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

12508 /2020.
Novotny Zoltán (1940-)
   Sport, rádió, hit : Novotny Zoltán sportiporterrel beszélget Boda Zsuzsa. - Budapest : Luther, 2020. - 159 p. : illl., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-380-182-6 kötött : 3200,- Ft
Novotny Zoltán (1940-)
Magyarország - tudósító - sport - 20. század - 21. század - életútinterjú
791.9.097(439)(092)Novotny_Z.(047.53) *** 796
[AN 3802747]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

12509 /2020.
   Csalások, csúsztatások, csalafintaságok a tudományban : a Magyar Természettudományi Társulat (MTT) konferencia-sorozata 1. : 2018. november 15. / társrend. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar Ereky István Közjogi Kutatóközpont. - [Szentendre] : [Geobook], [2018]. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferencia előadásainak kivonatai
ISBN 978-615-5015-47-2 fűzött
áltudomány - tudománytörténet - tudományos csalás - konferencia-kiadvány
001.9 *** 001(100)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3802365]
MARC

ANSEL
UTF-812510 /2020.
   Csalások, csúsztatások, csalafintaságok a tudományban : a Magyar Természettudományi Társulat (MTT) konferencia-sorozata 2. : 2019. február 14. / [... összeáll., szerk. Tardy János] ; társrend. Magyar Természettudományi Múzeum. - [Szentendre] : Geobook, [2019]. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferencia előadásainak kivonatai
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5015-31-1)
áltudomány - tudománytörténet - tudományos csalás - konferencia-kiadvány
001.9 *** 001(100)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3802369]
MARC

ANSEL
UTF-812511 /2020.
   Csalások, csúsztatások, csalafintaságok a tudományban : a Magyar Természettudományi Társulat (MTT) konferencia-sorozata 3. : 2019. március 28. / [... összeáll., szerk. Tardy János] ; társrend. Budapest-fasori Evangélikus Gimnázium. - [Szentendre] : Geobook, [2019]. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferencia előadásainak kivonatai
ISBN 978-615-5015-49-6 fűzött
áltudomány - tudománytörténet - tudományos csalás - konferencia-kiadvány
001.9 *** 001(100)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3802371]
MARC

ANSEL
UTF-812512 /2020.
   Csalások, csúsztatások, csalafintaságok a tudományban : a Magyar Természettudományi Társulat (MTT) konferencia-sorozata 4. : 2019. október 15. / [... összeáll., szerk. Tardy János] ; társrend. Budapest-fasori Evangélikus Gimnázium. - [Szentendre] : Geobook, [2019]. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferencia előadásainak kivonatai
ISBN 978-615-5015-51-9 fűzött
áltudomány - tudománytörténet - tudományos csalás - konferencia-kiadvány
001.9 *** 001(100)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3802374]
MARC

ANSEL
UTF-812513 /2020.
Hargittai István (1941-)
   Négyszemközt a tudománnyal : válogatás Hargittai István írásaiból / [szerk.] Hargittai Balázs. - Budapest : Akad. K., 2020. - 449 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-454-553-8 kötött : 4800,- Ft
tudós - tudománytörténet - természettudomány - 20. század
001(100)(092) *** 001(100)"19" *** 5
[AN 3802661]
MARC

ANSEL
UTF-812514 /2020.
Inzelt György (1946-)
   Természettudomány háborúban és békeidőben : kémikusok, találmányok, felfedezések / Inzelt György. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 323 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 298-305.
ISBN 978-963-493-082-2 fűzött : 3900,- Ft
természettudomány - kémia - művelődéstörténet - tudománytörténet
5(100)(091) *** 54(100)(092) *** 930.85(100)(091)
[AN 3802590]
MARC

ANSEL
UTF-812515 /2020.
Tankó Gyula (1973-)
   Paraphrasing, summarising and synthesising skills for academic writers : theory and practice / Gyula Tankó. - 2. rev. ed. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2020. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-207.
ISBN 978-963-312-308-9 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3804274]
MARC

ANSEL
UTF-812516 /2020.
Tankó Gyula (1973-)
   Professional writing : the academic context / Gyula Tankó. - 7. repr. ed. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2020. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-140.
ISBN 978-963-312-060-6 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3804321]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

12517 /2020.
Byrne, Rhonda (1951-)
The secret (magyar)
   A titok = The secret / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - XV, 198 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-528-998-1 kötött : 4990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3805807]
MARC

ANSEL
UTF-812518 /2020.
Petrov, Arkadij Naumovič (1946-)
Proekt Giperboreâ (magyar)
   A Hyperborea terv / Arkagyij Petrov ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2020. - 450, [1] p. ; 22 cm
Tart.: A valóság metafizikájaÞ; Védikus kereszténység ; Metafizika realnosti ; Vedičeskoe hristianstvo. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6021-07-6 kötött
okkultizmus
133
[AN 3803274]
MARC

ANSEL
UTF-812519 /2020.
Ron, Dan T.
   Entitások [elektronikus dok.] / Dan T. Ron. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2020]-
Főcím a címképernyőről
mágia - elektronikus dokumentum
133.4
[AN 3791184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Megtörtént esetek. - Szöveg (epub : 179 KB) (mobi : 645 KB). - cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159443. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81561-1-0 (mobi)
ISBN 978-615-81561-0-3 (epub)
mágia - memoár - elektronikus dokumentum
133.4(0:82-94)
[AN 3791186] MARC

ANSEL
UTF-812520 /2020.
Silberer, Herbert
Probleme der Mystik und ihrer Symbolik (magyar)
   Okkult és alkímiai szimbólumok / Herbert Silberer ; [Popper Péter előszavával]. - [Miskolc] : Hermit, [2020]. - 238 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5984-55-6 fűzött : 2900,- Ft
okkultizmus - alkímia - jelkép
133 *** 54 *** 003.62
[AN 3805280]
MARC

ANSEL
UTF-812521 /2020.
Szabó Judit
   A belső érzékelés kézikönyve : a belső érzékelési képességek megismerése, kezelése és fejlesztése / Szabó Judit. - 10. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., [2020]. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-361-1 fűzött : 2940,- Ft
okkultizmus
133.9
[AN 3805326]
MARC

ANSEL
UTF-812522 /2020.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Jézus által adott gyógyítási törvény, 2015 / Ursinyi Julianna Ágnes. - Ádánd : Ursinyi J. Á., cop. 2020. - [4], 66 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9176-1 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3802663]
MARC

ANSEL
UTF-812523 /2020.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Mi van azon túl.. / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2020. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9041-2 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3802002]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

12524 /2020.
Andrési Pál (1959-)
   A természet kalendáriuma / [írta Andrési Pál] ; [kiad. Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány]. - Ásotthalom : Ásotthalmi Bedő A. Alapítvány, 2020. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81249-1-1 fűzött
Magyarország - természeti környezet - évszak
502(439)
[AN 3802600]
MARC

ANSEL
UTF-812525 /2020.
Bernáth István
   Nemzeti parkjaink / Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2020. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis természetkalauz)
ISBN 978-963-520-019-1 kötött : 1499,- Ft
Magyarország - természeti környezet - nemzeti park
502(439) *** 502.4(439)
[AN 3802178]
MARC

ANSEL
UTF-812526 /2020.
Bernáth István
   Varázslatos kis tavaink / Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2020. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kis természetkalauz)
ISBN 978-963-520-018-4 kötött : 1499,- Ft
Magyarország - természeti környezet - tó
502(439) *** 502(439)(285.2)
[AN 3802179]
MARC

ANSEL
UTF-812527 /2020.
Gyarmathy István (1960-)
   A debreceni Nagyerdő és környéke : Magyarország első természetvédelmi területének védetté nyilvánítása 80. jubileumi évfordulója alkalmából = The Great Forest of Debrecen and its surroundings : Hungary's first nature reserve on the occasion of its 80th anniversary = Pădurea Nagyerdő din Debrecen şi împrejurimile ei : cu ocazia aniversării a 80 de ani de la declararea primei arii protejate din Ungaria / Gyermathy István, Molnár Antal ; [angol Papp Gábor] ; [román Mircescu Eleonora] ; [közread. a] Zöld Kör. - Debrecen : Zöld Kör, 2019. - 158 p. : ill., színes, részben térk. ; 22x22 cm
Kötött
Debrecen - természetvédelmi terület - természeti környezet - helyismeret - fényképalbum
502.4(439-2Debrecen)(084.12) *** 502(439-2Debrecen)(084.12) *** 908.439-2Debrecen(084.12)
[AN 3803294]
MARC

ANSEL
UTF-812528 /2020.
Kirby, Loll
Old enough to save the Planet (magyar)
   Mi mentjük meg a Földet! / írta Loll Kirby ; ill. Adelina Lirius ; az előszót írta Hartmann Johanna ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - [31] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-294-640-5 kötött : 3990,- Ft
környezeti tudatosság - környezetvédelem - gyermekkönyv
504.03(02.053.2) *** 504.06(02.053.2)
[AN 3802669]
MARC

ANSEL
UTF-812529 /2020.
   Környezeti jövőkutatás - Magyarország 2050 / szerk. Hideg Éva. - Tihany : ÖK, 2019. - 90 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Ökológiai Kutatóközpont tanulmányai ; 4.)
Bibliogr.: p. 85-88.
ISBN 978-615-5799-05-1 fűzött
Magyarország - környezeti politika - társadalmi ökológia - prognosztika - 21. század
504.03(439)"20" *** 329.63:504 *** 008.2
[AN 3802356]
MARC

ANSEL
UTF-812530 /2020.
Nagy Zsuzsanna, F.
   SzelFi - szelektív hulladékgyűjtésről fiataloknak [elektronikus dok.] / szerzők F. Nagy Zsuzsanna, Tömöri László ; kiad. Egészségvédő Egyesület. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Nyíregyháza : Egészségvédő Egyes., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160425. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88413-5-3
szelektív szemétgyűjtés - környezeti tudatosság - ifjúsági könyv - elektronikus dokumentum
504.064.4(02.053.2) *** 628.477(02.053.2) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3795752]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

12531 /2020.
Yates, Kit
The maths of life and death (magyar)
   Ne hidd el az igazságot! : miért (szinte) minden matematika? / Kit Yates ; [ford. Tóth Enikő]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 349 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-845-5 fűzött : 4299,- Ft
alkalmazott matematika - esettanulmány
51-7
[AN 3801724]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

12532 /2020.
Kajtár Márton (1929-1991)
   Változatok négy elemre : szerves kémia / Kajtár Márton ; [... kiad. Kajtár Márton Alapítvány]. - Budapest : Kajtár Márton Alapítvány, 2019. - 2 db (973 p.) : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6554-0 kötött
szerves kémia
547
[AN 3804991]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 507, [3], XXI p.
ISBN 978-615-00-6535-9
[AN 3804994] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 513-973., XLII p.
ISBN 978-615-00-6536-6
[AN 3804996] MARC

ANSEL
UTF-812533 /2020.
MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
   MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport közleményei, 1961-2018 / [szerk. Magyar Anna]. - Budapest : MTA-ELTE Peptidkémiai Kutcsop., 2019. - 410 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-508-908-6 fűzött
Magyarország - szerves kémia - peptid - kutatóintézet - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
547:016 *** 577.152.34:016 *** 013(439)"196/201"
[AN 3801940]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

12534 /2020.
Knapman, Timothy
Let's go back to the age of the dinosaurs (magyar)
   Mit rejt a dinók világa? : egy letűnt kor titkai várnak! : böngészős feladat minden oldalpáron / [írta Timothy Knapman] ; [ill. Wesley Robins] ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-294-629-0 kötött : 4270,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3802666]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

12535 /2020.
Andrési Pál (1959-)
   Madárkalendárium : madaraink tavaszi és őszi vonulási naptára / [írta és szerk. Andrési Pál] ; [kiad. Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány]. - Ásotthalom : Ásotthalmi Bedő A. Alapítvány, 2020. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-615-81249-2-8 kötött
Magyarország - madárvonulás - fauna
591.9(439) *** 598.2(439) *** 591.543.43
[AN 3802601]
MARC

ANSEL
UTF-812536 /2020.
De la Bédoyère, Camilla
Creatures of the deep (magyar)
   Különös lények az óceán mélyén / Camilla De la Bédoyère ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-294-624-5 kötött : 4490,- Ft
fauna - mélytenger - album
591.9(26.03)
[AN 3802660]
MARC

ANSEL
UTF-812537 /2020.
Locsmándi Csaba
   Erdők-mezők gombái : [555 gombafaj fotókkal] / Locsmándi Csaba, Vasas Gizella. - Jav. utánny. - Budapest : Cser K., 2020. - 396 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-278-630-8 fűzött : 4495,- Ft
gomba - határozó
582.28(083.71)
[AN 3805125]
MARC

ANSEL
UTF-812538 /2020.
Tóth Csaba Tamás
   Extrém külső / [írta Tóth Csaba Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2020. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Állati X - megdöbbentő állatvilág
ISBN 978-963-487-132-3 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3805813]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

12539 /2020.
   Allergiás betegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai / [szerk. Bratinané Lazányi Krisztina] ; [ill. Barna-Herrer Dorottya, Jáki Zoltán]. - [Budapest] : Napfényes Gyógyközp., cop. 2020. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Napfényes egészségkalauz, ISSN 2676-8887 ; 2.)
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-615-00-7852-6 fűzött : 2500,- Ft
allergia - természetgyógyászat - életvezetés - egészséges életmód
616-056.43 *** 615.89 *** 613.865 *** 613
[AN 3802340]
MARC

ANSEL
UTF-812540 /2020.
Bálint Mihály (1896-1970)
Problems of human pleasure and behaviour (magyar)
   Bálint Mihály klasszikus esszéi : az emberi öröm és viselkedés problémái / [... ford. Biró Sándor]. - [Budapest] : Animula, cop. 2019. - 144 p. ; 20 cm. - (A pszichoterápia klasszikusai, ISSN 1418-0103)
borító- és gerinccím: Klasszikus esszék : az emberi öröm és viselkedés problémái
ISBN 978-615-5574-27-6 fűzött
pszichoanalízis
159.964.26Bálint_M.
[AN 3802197]
MARC

ANSEL
UTF-812541 /2020.
Barnett, Kristine
The spark (magyar)
   A szikra : egy anya története a zseninevelésről / Kristine Barnett ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2013. - 401 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9677-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3805118]
MARC

ANSEL
UTF-812542 /2020.
Bayer, Mike
Best self (magyar)
   Legjobb önmagad : vagy még jobb / Mike Bayer ; előszó Phil McGraw ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 388, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-507-036-7 kötött : 4990,- Ft
életvezetés - önismeret - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3802409]
MARC

ANSEL
UTF-812543 /2020.
Beréné Tamás Réka
   A gyermekkor árnyoldalai / [írta és szerk. Beréné Tamás Réka] ; [ill. Kósa Csilla]. - Gyula : Orbital Dental Bt., 2019. - 75, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - ("Okos füzetek" ; 2.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-7404-7)
serdülőkor - higiénia - életvezetés - ifjúsági könyv
613.96(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3802364]
MARC

ANSEL
UTF-812544 /2020.
Beréné Tamás Réka
   A nemiségünk kibontakozásáról és a szexualitásról kamaszoknak / [írta és szerk. Beréné Tamás Réka] ; [ill. Kósa Csilla]. - Gyula : Orbital Dental Bt., 2018. - 61, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - ("Okos füzetek" ; 1.)
ISBN 978-615-00-7404-7 fűzött
nemi élet - serdülőkor
613.88-053.6
[AN 3802362]
MARC

ANSEL
UTF-812545 /2020.
Borderline patients (magyar)
   Áttétel-fókuszú pszichoterápia : a kezelhetőség kiterjesztése határeseti pácienseknél / Harold W. Koenigsberg [et al.]. - [Budapest] : Animula, cop. 2020. - 207 p. ; 20 cm. - (A pszichoterápia klasszikusai, ISSN 1418-0103)
Bibliogr.: p. 190-197.
ISBN 978-615-5574-29-0 fűzött
pszichoterápia - borderline-szindróma
615.851 *** 616.895.8-008.6Borderline_szindróma
[AN 3802211]
MARC

ANSEL
UTF-812546 /2020.
Bucsányi Gyula (1878-?)
   Egészséges nyerskoszt és nyers diéta, mint természetes gyógytényező / Bucsányi Gyula. - [Onga] : Belső Egészség K., [2020]. - 128, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-44-8 fűzött : 2100,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta
613.24
[AN 3805277]
MARC

ANSEL
UTF-812547 /2020.
Canfield, Jack (1944-)
The success principles workbook (magyar)
   A siker alapelvei a gyakorlatban : ne csak álmodozz a sikerről! : érd el kitűzött céljaidat! / Jack Canfield, Brandon Hall és Janet Switzer ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 302 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 292-295.
ISBN 978-963-507-109-8 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3802404]
MARC

ANSEL
UTF-812548 /2020.
Csernus Imre (1966-)
   Egy életed van [elektronikus dok.] / Csernus Imre. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159744. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-262-2
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3792418]
MARC

ANSEL
UTF-812549 /2020.
Csernus Imre (1966-)
   A kiút [elektronikus dok.] / Csernus Imre. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159726. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-286-8
életvezetés - lélektan - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.9
[AN 3792381]
MARC

ANSEL
UTF-812550 /2020.
Dederick, Yvonne
   Pályakezdő milliárdosok : útikalauz a valódi sikerhez : tabudöngető témák, elhallgatott kérdések, kíméletlenül őszinte válaszok / Yvonne Dederick. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-151-7 fűzött : 3499,- Ft
életvezetés - siker - pályakezdés
613.865 *** 331.5-053.81
[AN 3802546]
MARC

ANSEL
UTF-812551 /2020.
Doidge, Norman (1950-)
The brain that changes itself (magyar)
   A változó agy : [elképesztő történetek az agykutatás élvonalából] / Norman Doidge ; [ford. Sóskuthy György]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-722-8 fűzött : 3950,- Ft
agykutatás
612.82
[AN 3805329]
MARC

ANSEL
UTF-812552 /2020.
   A fogorvosi és szájsebészeti ellátásokhoz társuló idegsérülés szövődmények [elektronikus dok.] : betegtájékoztató célú szakmai oldalak / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Pécs : PTE ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tansz., 2020
Főcím a címképernyőről. - Szerk. Szalma József. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160075. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-518-1
fogászat - szájsebészet - szövődmény - perifériás ideg - elektronikus dokumentum
616.833-001 *** 616.31-089-06
[AN 3793912]
MARC

ANSEL
UTF-812553 /2020.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Totem und Tabu (magyar)
   Totem és tabu ; Tömegpszichológia és én-analízis / Sigmund Freud ; ford. Pártos Zoltán, Szalai István. - Budapest : Animula, [2019]. - 96 p. ; 20 cm. - (Sigmund Freud füzetek ; 19.)
Egys. cím: Totem und Tabu ; Massenpsychologie und Ich-Analyse
ISBN 978-615-5574-24-5 fűzött
néplélektan - mélylélektan - pszichoanalízis
159.922.4 *** 159.964.2 *** 159.964.26Freud,_S
[AN 3802269]
MARC

ANSEL
UTF-812554 /2020.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Think and grow rich (magyar)
   A teljes Gondolkodj és gazdagodj / Napoleon Hill ; összeáll. Ross Cornwell ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 382 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-623-1 kötött : 5490,- Ft
életvezetés - siker
613.865 *** 65.013
[AN 3804076]
MARC

ANSEL
UTF-812555 /2020.
Hitetlen Tamás
   A testi betegségek lelki okai / H. T. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-56-3 fűzött : 2500,- Ft
betegség - mentálhigiénia
616-092.11 *** 613.865
[AN 3805278]
MARC

ANSEL
UTF-812556 /2020.
Juhász Dávid
   Medical statistics made easy [elektronikus dok.] : a simple, practical guide to seeing through the mist of percentages and calculations in biostatistics / Dávid Juhász. - Szöveg (pdf : 5.6 MB). - [Nyírbogdány] : Self-publ., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159482. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7290-6
statisztika - orvostudomány - elektronikus dokumentum
61 *** 31
[AN 3791304]
MARC

ANSEL
UTF-812557 /2020.
   Kézikönyv az alkoholfogyasztás problémáinak csökkentését elősegítő csoportfoglalkozások vezetéséhez / szerk. Gasteiger Nóra, Somogyi Zsófia Borbála. - Budapest : BVOP, 2020. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Módszertani füzetek / Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, ISSN 2559-9801)
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 978-615-81129-2-5 fűzött
alkoholizmus - csoportterápia - tanári segédkönyv
613.81(072) *** 364.272(072) *** 615.851.6(072)
[AN 3802722]
MARC

ANSEL
UTF-812558 /2020.
   Ki az egészséges? [elektronikus dok.] : gondolatok, értelmezések az "Álomturné" film kapcsán : hallgatói jegyzet - hallgatóktól / szerk. Füzesi Zsuzsanna, Faubl Nóra, Polecsák Mária ; [közread. a] PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Pécs : PTE ÁOK Magatartástud. Int., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160063. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-509-9
Szekeres Csaba. Álomturné
egészséglélektan - egyetemi hallgató - dokumentumfilm - egészségmagatartás - fogyatékos - filmkritika - elektronikus dokumentum
159.9 *** 316.6 *** 614 *** 791.43.071.1(439)(092)Szekeres_Cs.(0493) *** 316.37-056.2/.3
[AN 3793879]
MARC

ANSEL
UTF-812559 /2020.
Kishimi Ichirō (1956-)
Kirawareru yūki (magyar)
   Vállald fel bátran önmagad : a japán sikerkönyv, amely megmutatja, hogyan lehetsz valóban szabad és boldog / Ichiro Kishimi, Fumitake Koga ; [ford. Kovács Viktória]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 272, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-664-8 fűzött : 3799,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - dialógus
613.865(0:82-83)
[AN 3802512]
MARC

ANSEL
UTF-812560 /2020.
Kovácsy Zsombor (1971-)
   Elfekvő : gyógyítható az egészségügy? / Kovácsy Zsombor. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 121 p. ; 20 cm. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
ISBN 978-963-517-091-3 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - egészségügy - betegségbiztosítás - 21. század
614(439)"201" *** 369.22(439) *** 351.77(439)
[AN 3802230]
MARC

ANSEL
UTF-812561 /2020.
Luzsi Margó
   Rabkoszt : testnek és léleknek : a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet mesecsoportjának laktató meséi és receptjei / Luzsi Margó ; Dániel András illusztrációival ; [közread. a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - [Eger] : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2020. - 156, [2] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Eger - meseterápia - börtön - elítélt - 21. század - nő - mese - ételrecept
615.851.32 *** 316.37-058.56 *** 641.55(083.12) *** 343.8(439-2Eger)"20" *** 316.37-055.2
[AN 3801964]
MARC

ANSEL
UTF-812562 /2020.
Luzsi Margó
   Rabmesék : mesék és történetek az egri Büntetés-végrehajtási Intézet mesekörének életéből / Luzsi Margó ; Dániel András illusztrációival ; [... kiad. ... Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - [Eger] : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2020, cop. 2019. - 168, [3] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Eger - meseterápia - börtön - elítélt - 21. század - nő - világirodalom - mese
615.851.32 *** 343.8(439-2Eger)"20" *** 316.37-058.56 *** 316.37-055.2 *** 82-34=945.11
[AN 3801911]
MARC

ANSEL
UTF-812563 /2020.
Markway, Barbara
The self confidence workbook (magyar)
   Önbizalom munkafüzet : belső utazás az önbizalomhiánytól a magabiztosságig / Barbara Markway, Celia Ampel ; előszó Teresa Flynn ; [ford. Kiss Évi]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 978-963-507-118-0 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia - önbizalom
613.865 *** 159.96
[AN 3801819]
MARC

ANSEL
UTF-812564 /2020.
Mečnikov, Ilʹâ Ilʹič (1845-1916)
Essais optimistes (magyar)
   Optimista világnézet [elektronikus dok.] : betegség, öregség, halál / Ilja Mecsnyikov ; ford. Gergely Győző. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 4.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159655. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-938-7 (epub)
ISBN 978-963-474-939-4 (mobi)
élettani öregedés - lélektan - optimizmus - elektronikus dokumentum
159.9 *** 612.67 *** 141.21
[AN 3792040]
MARC

ANSEL
UTF-812565 /2020.
Siba Balázs (1976-)
   Élettérkép : az élettörténeti munka elmélete és gyakorlata / Siba Balázs, Siba-Rohn Hilda. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kálvin, 2020. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-131.
ISBN 978-963-558-446-8 fűzött : 1500,- Ft
önismeret - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3805268]
MARC

ANSEL
UTF-812566 /2020.
Soma (1966-)
   A harmónia mint döntés [elektronikus dok.] / Soma Mamagésa. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159732. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-283-7
döntés - életvezetés - elektronikus dokumentum
159.947.2 *** 613.865
[AN 3792386]
MARC

ANSEL
UTF-812567 /2020.
Sullivan, Dan
The gap and the gain (magyar)
   A rés és a nyereség : [a sikerhez és a boldogsághoz vezető út a gondolkodásodon múlik] / Dan Sullivan ; [képregények Hamish MacDonald] ; [ford. Szűcs Zsolt "Zsac"]. - Budapest : Pongor, 2020. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Vállalkozói észjárás sorozat, ISSN 2498-6224 ; 5.)
ISBN 978-615-5263-45-3 fűzött : 4990,- Ft
életvezetés - munkalélektan
613.865 *** 65.013
[AN 3802336]
MARC

ANSEL
UTF-812568 /2020.
Szabó Judit
   Fordulópont : a változó kor a nő életében / Szabó Judit. - 4. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2018, cop. 2002. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80694-2-7 fűzött : 2000,- Ft
változás kora
618.173 *** 133.25
[AN 3805282]
MARC

ANSEL
UTF-812569 /2020.
Szücs Zsolt
   Iskola nélkül az élet színpadán / [Zsac]. - 5. kiad. - [Budapest] : Ez Van K., [2020]. - 158, [2] p. ; 18 cm
borító- és gerinccím: Iskola nélkül sikeresen az élet színpadán
Fűzött : 5000,- Ft
siker - életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3805148]
MARC

ANSEL
UTF-812570 /2020.
Tarlósi Károly
   Gondolatok, és aki mögöttük vagy / Tarlósi Károly. - [Budapest] : [Tarlósi K.], 2020. - 375 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-9108-2 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 3802678]
MARC

ANSEL
UTF-812571 /2020.
   A társas-lelki és művészeti folyamatok pszichofiziológiája / szerk. Lázár Imre. - Budapest : L'Harmattan, 2019. - 332 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-615-5 fűzött : 3990,- Ft
pszichofiziológia - lélektan - magatartástudomány - recepcióelmélet
612.821 *** 159.91 *** 316.6 *** 7.01
[AN 3802950]
MARC

ANSEL
UTF-812572 /2020.
   Testünk bajai / szerk. Zseni Annamária. - Budapest : M. Hipnózis Egyes. : Animula, [2019]. - 256 p. : ill. ; 20 cm. - (Hipnózis a gyakorlatban, ISSN 2631-0104 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5574-26-9 fűzött
hipnózis - pszichoterápia
615.851.2 *** 615.851 *** 159.962
[AN 3802127]
MARC

ANSEL
UTF-812573 /2020.
Weber, Jill P.
Be calm (magyar)
   Nyugi : használható szorongásoldó technikák a teljesebb életért / Jill P. Weber ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-963-507-115-9 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia - stresszkezelés
613.865 *** 612.06
[AN 3801845]
MARC

ANSEL
UTF-812574 /2020.
Wentz, Izabella
Hashimoto's thyroiditis (magyar)
   Hasimoto-betegség : pajzsmirigybetegek kézikönyve a gyökeres életmódváltáshoz / Izabella Wentz, Marta Nowosadzka ; [ford. Molnár Csaba]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 365, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
Bibliogr.: p. 338-362.
ISBN 978-615-5783-87-6 fűzött : 3699,- Ft
pajzsmirigy - természetgyógyászat - egészséges életmód
616.441 *** 615.89 *** 613
[AN 3802152]
MARC

ANSEL
UTF-812575 /2020.
Zsemberi-Szígyártó Miklós
   Zsibbadás : könyv a pánikbetegségről / [írta ... Zsemberi-Szígyártó Miklós] ; [társszerző Csepregi János ...]. - Budapest : Semmelweis, 2020. - 123, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-331-504-0 kötött
kényszerneurózis - pánik - mentálhigiénia
616.891.6 *** 615.89 *** 613.865
[AN 3802584]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

12576 /2020.
Gedeon Magdolna (1969-)
   Abszolutisztikus törekvések a magyarországi ércbányászat és kohászat terén a 18. században / Gedeon Magdolna. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2020. - 236 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-236.
ISBN 978-615-5626-56-2 fűzött
Habsburg Birodalom - Magyarország - ipartörténet - gazdaságpolitika - iparjog - bányászat - vasérc - kohászat - abszolutizmus - 18. század
622.341.1 *** 622(439)"17" *** 669.1(439)"17" *** 351.823.3(439)"17" *** 321.61(436)"17"
[AN 3802668]
MARC

ANSEL
UTF-812577 /2020.
Magyar Energia Szimpózium (23.) (2019) (Budapest)
   XXIII. Magyar Energia Szimpózium [elektronikus dok.] : konferenciakiadvány / [rend., közread. a] Magyar Energetikai Társaság. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : M. Energetikai Társ., 2019 [!2020]
A szimpóziumot Budapesten, 2019. nov. 21-én tartották. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160066. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8240-0
Magyarország - energetika - energiapolitika - környezeti politika - elektronikus dokumentum
620.9(439) *** 504.03
[AN 3793889]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

12578 /2020.
Kökényesi Bartos Attila
   Digitális hajsza : rabló és pandúr az informatika korában / Kökényesi-Bartos Attila ; [ill. Lajkó Adrienn]. - [Dunakeszi] : Fehér K., 2020-. - ill. ; 21 cm
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3801945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A digitális adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés eszközei. - 2020. - 84 p.
ISBN 978-615-6184-06-1 fűzött : 1990,- Ft
[AN 3801947] MARC

ANSEL
UTF-812579 /2020.
   Proceedings of the 27th Minisymposium of the Department of Measurement and Information Systems Budapest University of Technology and Economics [elektronikus dok.] : Minisy@DMIS 2020 : February 5-6, 2020 ... - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : BUTE Dep. of Measurement and Information Systems, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A szimpóziumot Budapesten tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159487. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
informatika - információs rendszer - műszertechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3 *** 53.08 *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3791319]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

12580 /2020.
Rubik Ernő (1944-)
Cubed (magyar)
   A mi kockánk / Rubik Ernő ; [ford. Bujdosó István]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 201, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-182-7 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - feltaláló - logikai játék - 20. század - 21. század - memoár
685.857 *** 794.51 *** 001.894(439)(092)Rubik_E.(0:82-94)
[AN 3801694]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

12581 /2020.
Szender Veronika Dóra
   Pontozáson alapuló hosszú-távú víziközmű rekonstrukciós stratégiák összeállításának módszertana és alkalmazása a Tettye Forrásház Zrt.-nél [elektronikus dok.] : tanulmány / kész. Szender Veronika Dóra. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Baja : [Szender V. D.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160073. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8224-0
Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt.
Pécs - vízmű - vízellátás - felújítás - költségelemzés - elektronikus dokumentum
628.1(439-2Pécs) *** 061.5(439-2Pécs) *** 658.589 *** 657.47
[AN 3793908]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

12582 /2020.
Bosker, Bianca
Cork dork (magyar)
   Dugódili : sommelier-k, palackvadászok és az ízek mámora : kalandozásaim a borok világában / Bianca Bosker ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Park, 2020. - 421, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 407-411.
ISBN 978-963-355-553-8 fűzött : 4500,- Ft
borászat - gasztronómia - amerikai angol irodalom - memoár
663.2(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3802360]
MARC

ANSEL
UTF-812583 /2020.
Csányi Vilmos (1935-)
   Édes Janka : élet egy szabad kutyával / Csányi Vilmos ; László Bandy rajz. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-701-0 kötött : 2999,- Ft
kutya - etológia - memoár
636.7(0:82-94) *** 591.5
[AN 3805340]
MARC

ANSEL
UTF-812584 /2020.
International Conference on Sustainable Economy and Agriculture (2019) (Kaposvár)
   Proceedings of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture [elektronikus dok.] : Kaposvár University, Kaposvár ..., 14th November 2019 / eds. Diána Koponicsné Györke, Róbert Barna. - Szöveg (pdf : 112 MB). - Kaposvár : Kaposvár Univ., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161332. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-76-7
mezőgazdasági termék - élelmiszeripar - gazdaság - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
63 *** 663/664 *** 504.03 *** 33
[AN 3801308]
MARC

ANSEL
UTF-812585 /2020.
Reszkető Tímea
   Tájékoztató a 2020 utáni közös agrárpolitika várható kereteiről [elektronikus dok.] / szerzők Reszkető Tímea, Kasza Anikó ; [közread. a] Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : NAK, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159863. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5307-42-3
Európai Unió - mezőgazdasági politika - 21. század - elektronikus dokumentum
338.43(4-62)"202"
[AN 3793071]
MARC

ANSEL
UTF-812586 /2020.
Späth, Hans
Ziegen halten (magyar)
   Kecsketartás : gondozás, ápolás, sajtkészítés, hústermékek / Hans Späth, Otto Thume, Johann-Georg Wenzler ; [ford. Szüle Dénes]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2020. - 163 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 978-963-278-629-2 fűzött : 4395,- Ft
állattenyésztés - kecske
636.39
[AN 3805001]
MARC

ANSEL
UTF-812587 /2020.
   Szakkollégiumi és a tudományos diákköri hallgatók kutatásai : Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar / [szerk. Gyüre Péter] ; [kiad. Debreceni Egyetem ...]. - Debrecen : DE, 2020. - 102 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-218-8 fűzött
agrártudomány - környezettudomány - tudományos diákkör - szakkollégium
63 *** 504 *** 378.184
[AN 3803335]
MARC

ANSEL
UTF-812588 /2020.
Szalai Károly
   Agrárerdészet [elektronikus dok.] : a többcélú mezőgazdasági területhasználat / szerzők Szalai Károly, Dósa Ildikó. - Szöveg (pdf : 11.5 MB). - Budapest : NAK, 2018. - (Vidékfejlesztési kézikönyv ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159917. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5307-48-5
erdészet - mezőgazdaság - elektronikus dokumentum
630*26
[AN 3793348]
MARC

ANSEL
UTF-812589 /2020.
   Talajápolás a szőlőben [elektronikus dok.] : fókuszban a fajgazdag sorköztakarás / szerk. Donkó Ádám, Drexler Dóra ; [közread. az] Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 12.2 MB). - Budapest : Ömki, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161343. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81056-0-6
talajjavítás - szőlőtermesztés - elektronikus dokumentum
631.6 *** 634.8
[AN 3801493]
MARC

ANSEL
UTF-812590 /2020.
   Zöldítés a gyakorlatban [elektronikus dok.] : gazdálkodói segédlet / fel. szerk. Sztahura Erzsébet ; [közread. a] Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Budapest : NAK, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160048. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5307-40-9
Európai Unió - agroökológia - pénzügyi támogatás - elektronikus dokumentum
631.95(439) *** 338.246.027(4-62)
[AN 3793764]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

12591 /2020.
   Gyümölcs- és zöldségsaláták : Erasmus+ / [közread. a Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda Balkány, Teológiai Líceum Óvoda Nagyvárad, Villanytelepi Napköziotthon Székelyudvarhely]. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - [94] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3802968]
MARC

ANSEL
UTF-812592 /2020.
Medvegyné Skorka Anna (1953-)
   Három nemzedék alföldi konyhája / Medvegyné Skorka Anna. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2020. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 978-615-5431-29-6 kötött
Szarvas (Békés megye) - ételspecialitás - magyarországi szlovákok - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(=854)(439-2Szarvas)(083.12)
[AN 3802130]
MARC

ANSEL
UTF-812593 /2020.
Ötvös Zsuzsanna
   Kreatív desszertiskola : 25 különleges desszert, 35 alaprecept, végtelen lehetőség / Ötvös Zsuzsanna ; [fotók Kaunitz Tamás]. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2018. - 214, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-433-463-7 kötött : 6499,- Ft
sütemény - konyhatechnika - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3804261]
MARC

ANSEL
UTF-812594 /2020.
Schlovicskó Katalin
   Álom-szivárvány = Rainbow of dreams / Schlovicskó Katalin. - Budapest : Schlovicskó K., 2020. - 89 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7277-7 fűzött : 8800,- Ft
smink - fényképalbum
646.75(084.12)
[AN 3802970]
MARC

ANSEL
UTF-812595 /2020.
Varga Balázs
   Fehérjemítosz szakácskönyv [elektronikus dok.] : 35 olajmentes vegán recept az egészséges sporttáplálkozáshoz / Varga Balázs. - Szöveg (pdf : 14.9 MB). - Budapest : Imaginative Bt., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160780. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5800-03-0
vegetáriánus étrend - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.564(083.12)
[AN 3798752]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

12596 /2020.
Halle, Judith von (1972-)
Die Coronavirus-Pandemie (magyar)
   A koronavírus-világjárvány : antropozófiai szempontok / Judith von Halle ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Hanny N., 2020. - 140 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 140.
ISBN 978-615-00-8402-2 fűzött
antropozófia - világjárvány
141.333 *** 616.98(100)"202"
[AN 3802262]
MARC

ANSEL
UTF-812597 /2020.
Heller Ágnes (1929-2019)
   Az akarat szabadsága : válogatás 50 év filozófiai esszéiből / Heller Ágnes ; [szerk. Kassai Zsigmond]. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 334, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-517-146-0 kötött : 3800,- Ft
filozófia - esszé
1(0:82-4)
[AN 3802597]
MARC

ANSEL
UTF-812598 /2020.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The four loves (magyar)
   A szeretet négy arca / C. S. Lewis ; [ford. Orzóy Ágnes]. - 3. kiad. - Budapest : Harmat, 2020, cop. 2007. - 159, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-578-0 fűzött : 3200,- Ft
szeretet
177.61
[AN 3805238]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

12599 /2020.
   1938-ban és ma / [szerk. Jánossy Gábor]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2019. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve ; 2.)
A Vácott, 2013. máj. 10-11-én rendezett Eucharisztikus Kongresszus válogatott, szerkesztett anyaga
ISBN 978-615-80419-9-7 fűzött
oltáriszentség
265.3
[AN 3802184]
MARC

ANSEL
UTF-812600 /2020.
Ašqar, ʿUmar Sulaimān ʿAbdallāh al- (1940-2012)
Al-ǧanna wa-ʾn-nār (magyar)
   Paradicsom és pokol : a Korán és a Sunnah fényében / Umar Sulaiman al-Ashqar ; [ford. Bohonya Andrea Mariam]. - Balatonszabadi : Rather L. M., 2020. - 173 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8015-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Korán
szövegmagyarázat - túlvilág
297.18 *** 129.6
[AN 3802985]
MARC

ANSEL
UTF-812601 /2020.
Baudoüin, Élisabeth de
Thérèse et François (magyar)
   Teréz és Ferenc / Élisabeth de Baudoüin ; Guzmán Carriquiry Lecourna ... bevezetőjével, valamint Marc Oullet ... utószavával ; [ford. Katalin Ildikó]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2020. - 185 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-76-3 fűzött : 2300,- Ft
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
Ferenc (pápa) (1936-)
szent - pápa - 19. század - 21. század
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus *** 262.13(092)Ferenc
[AN 3802575]
MARC

ANSEL
UTF-812602 /2020.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2020. - [8], 1351 p., [4] t. fol. : ill., részben színes térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-558-279-2 kötött
22.04=945.11
[AN 3805816]
MARC

ANSEL
UTF-812603 /2020.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2020. - 1351, [8] p., [4] t. fol. : ill., részben színes térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-558-433-8 b.
22.04=945.11
[AN 3805815]
MARC

ANSEL
UTF-812604 /2020.
Canévet, Mariette
Le discernement spirituel (magyar)
   A lelki megkülönböztetés a kereszténység történetében / Mariette Canévet ; [ford. Havas István]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2020. - 303 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 283-303.
ISBN 978-615-5120-74-9 fűzött : 2400,- Ft
jó és rossz - hit - patrológia
216 *** 276 *** 234
[AN 3802587]
MARC

ANSEL
UTF-812605 /2020.
Cymbala, Jim (1943-)
Fresh faith (magyar)
   Friss hit : ez történik, amikor valódi hit ébred Isten embereinek szívében / Jim Cymbala és Dean Merrill ; [ford. Ádámkó Erzsébet]. - Budapest : Szegletkő, 2020. - 227 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80170-7-7 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3801820]
MARC

ANSEL
UTF-812606 /2020.
Dillow, Linda (1943-)
Calm my anxious heart (magyar)
   Akinél a szív lecsendesül / Linda Dillow ; [ford. Kovács Gézáné Ildikó] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Újrany. - Budapest : KIA, 2020. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-06-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3805247]
MARC

ANSEL
UTF-812607 /2020.
Emmanuel (soeur) (1947-)
Le rosaire (magyar)
   A rózsafüzér egy utazás, amely megváltoztatja az életedet! / Emmanuel Maillard nővér ; [ford. Karsai Nóra Mária]. - Budapest : Marana Tha, 2020. - 211 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 231.)
ISBN 978-615-5259-50-0 fűzött : 1200,- Ft
rózsafüzér - elmélkedés
248.158 *** 242
[AN 3802755]
MARC

ANSEL
UTF-812608 /2020.
Forgione, Francesco (1887-1968)
Padre Pio : un pensiero per ogni giorno dell'anno (magyar)
   Pio atya gondolatai : bölcsességek az év minden napjára / [ford. Szeles Ágnes]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 179, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-450-6 kötött : 2690,- Ft
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 3802329]
MARC

ANSEL
UTF-812609 /2020.
Freud, Sigmund (1856-1939)
   Esszék / Sigmund Freud. - Budapest : Animula, [2019]-. - 20 cm
vallás - kultúra - pszichoanalízis
21 *** 008 *** 316.7 *** 159.964.26Freud,_S
[AN 3802199]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2019]. - 100 p. - (Sigmund Freud írásai ; 18.)
Tart.: Egy illúzió jövője / ford. Schönberger (Székács) István. Rossz közérzet a kultúrában / ford. Linczényi Adorján. - Egys. cím: Die Zukunft einer Illusion ; Das Unbehagen in der Kultur
ISBN 978-615-5574-23-8 fűzött
[AN 3802265] MARC

ANSEL
UTF-812610 /2020.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Der Mann Moses und die monotheistische Religion (magyar)
   Mózes az ember és az egyistenhit / Sigmund Freud ; ford. F. Ozorai Gizella. - Budapest : Animula, [2019]. - 108 p. ; 20 cm. - (Sigmund Freud füzetek ; 20.)
Megj. "Mózes és az egyistenhit" ill. "Mózes" címmel is
Fűzött
Mózes (próféta)
próféta - monoteizmus - pszichoanalízis
291.63(092)Mózes *** 159.964.26Freud,_S *** 141.412
[AN 3802272]
MARC

ANSEL
UTF-812611 /2020.
Friedman, Eyal
   Miért fontos Izrael fizikai és szellemi helyreállítása? / Eyal Friedman ; [ill. Szük Norbert]. - Budapest : Dálnoki Média Kft., [2020]. - 48 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-80057-2-2 kötött
vallási mozgalom - zsidóság - messiás
296.6 *** 296.124 *** 232.1
[AN 3802787]
MARC

ANSEL
UTF-812612 /2020.
George, Bob
Classic Christianity (magyar)
   Az igazi keresztyénség : az élet túl rövid ahhoz, hogy elvesztegessük / Bob George ; [ford. Király Teodóra] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány ... és Grace Ministries Alapítvány Budapest]. - Budapest : KIA : Grace Ministries Alapítvány, 2020, cop. 2019. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-55-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3805237]
MARC

ANSEL
UTF-812613 /2020.
Hafenscher Károly (1957-)
   "Paptan a javából!" : dr. Hafenscher Károly tanszékvezető egyetemi tanár székfoglaló beszéde / [közread. az] Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológia Tanszék. - Budapest : Evangélikus Hittud. Egy., 2020. - 19 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 18-19.
ISBN 978-615-80459-5-7 fűzött
Magyarország - egyetemi tanár - teológus - evangélikus egyház - 20. század - 21. század - székfoglaló
284.1(439)(092)Hafenscher_K.(043) *** 21(043)
[AN 3801998]
MARC

ANSEL
UTF-812614 /2020.
Hagin, Kenneth W. (1939-)
I cannot be defeated, and I will not quit! (magyar)
   Legyőzhetetlen vagyok, és nem adom fel! [elektronikus dok.] : hódítsd meg a jövőt! / Kenneth W. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Budapest] : Faithline, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161136. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5989-17-9
vallásos irodalom - bibliamagyarázat - elektronikus dokumentum
244 *** 22.07
[AN 3800509]
MARC

ANSEL
UTF-812615 /2020.
Heald, Cynthia
Becoming a woman of freedom (magyar)
   A szabad nő / Cynthia Heald ; [ford. Kisházy Mária]. - Budapest : KIA, 2020. - 115 p. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár, ISSN 2560-2489)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-26-3 fűzött
vallásos irodalom - nő
244-055.2
[AN 3805147]
MARC

ANSEL
UTF-812616 /2020.
Ivancsó István (1953-)
   Az atyák tanítása az imádságról / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2019. - 122 p. ; 18 cm. - (Bizánci lelkiségi örökségünk ; 1.)
ISBN 978-615-5788-23-9 fűzött
görög katolikus egyház - imádkozás
281.5.018.2 *** 248.143
[AN 3802309]
MARC

ANSEL
UTF-812617 /2020.
Ivancsó István (1953-)
   A bizánci egyház zsolozsmája / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2019. - 122 p. ; 18 cm. - (Bizánci lelkiségi örökségünk ; 3.)
ISBN 978-615-5788-26-0 fűzött
görög katolikus egyház - imaóra - zsolozsma
281.5.018.2 *** 264-062
[AN 3802317]
MARC

ANSEL
UTF-812618 /2020.
Ivancsó István (1953-)
   Feltámadási és hétköznapi tropárjaink értelmezése / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2019. - 122 p. ; 18 cm. - (Bizánci lelkiségi örökségünk ; 2.)
ISBN 978-615-5788-25-3 fűzött
görög katolikus egyház - egyházi szertartás - vallásos ének
281.5.018.2 *** 245 *** 264-068
[AN 3802313]
MARC

ANSEL
UTF-812619 /2020.
Ivancsó István (1953-)
   Liturgikus szilánkok / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2020. - 120 p. ; 18 cm. - (Bizánci lelkiségi örökségünk ; 6.)
ISBN 978-615-5788-48-2 fűzött
görög katolikus egyház - egyházi szertartás
281.5.018.2 *** 264
[AN 3802338]
MARC

ANSEL
UTF-812620 /2020.
Ivancsó István (1953-)
   A nagyböjti és húsvéti időszak kontákjai / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2020. - 130 p. : ill. ; 18 cm. - (Bizánci lelkiségi örökségünk ; 5.)
ISBN 978-615-5788-44-4 fűzött
görög katolikus egyház - egyházi szertartás - böjt - húsvét - vallásos ének - ima - elmélkedés
281.5.018.2 *** 245 *** 242 *** 264-041.6 *** 264-041.3/.4
[AN 3802323]
MARC

ANSEL
UTF-812621 /2020.
Ivancsó István (1953-)
   A szentségekről / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2019. - 120 p. ; 18 cm. - (Bizánci lelkiségi örökségünk ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-27-7 fűzött
görög katolikus egyház - szentség
281.5.018.2 *** 265
[AN 3802318]
MARC

ANSEL
UTF-812622 /2020.
Jenei Tamás (1965-)
   Bhagavad gítá : a harcos (ksatrija) kaszt testamentuma / Jenei Tamás. - 2. jav. kiad. - [Solymár] : Fügefa Kv., 2020. - 597 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-80803-5-4 fűzött : 5900,- Ft
hinduizmus - magyar irodalom - verses epika
294.526.825 *** 894.511-131
[AN 3802435]
MARC

ANSEL
UTF-812623 /2020.
Kereszty Zoltán (1937-)
   A bibliai állatok kézikönyve [elektronikus dok.] ; Adattár A bibliai állatok kézikönyvéhez : állatnevek és a kapcsolódó fogalmak bibliai szöveghelyei / Kereszty Zoltán, Medve Zoltán ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Szöveg. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs. : Corvinus, 2020. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Kereszty Zoltán "Nézzétek a mező liliomait..." : bibliai növények a hit és a tudomány fényében c. művével. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Az előszó angol és német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9921-19-1
bibliakutatás - növény - állat - elektronikus dokumentum
22.01 *** 592/599 *** 582
[AN 3803061]
MARC

ANSEL
UTF-812624 /2020.
Köntös László (1953-)
   Hajlék az örökkévalóságban : egy keresztyén kiállítás üzenete ma / Köntös László ; [közread. a] Pannonia Reformata Múzeum, [Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Pannonia Reformata Múz. : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjt., 2019. - 51, [3] p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Pápán, 2018. máj. 12-én azonos címmel nyílt állandó kiállításhoz
ISBN 978-615-5486-15-9 fűzött
Pápa - kereszténység - múzeumi kiadvány
23/28 *** 069(439-2Pápa)
[AN 3803006]
MARC

ANSEL
UTF-812625 /2020.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Mere Christianity (magyar)
   Keresztény vagyok / C. S. Lewis ; [... Várhidy Gyula ... fordításának átdolgozásával kész.]. - 4. kiad. - Budapest : Harmat, 2020. - 239, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-579-7 fűzött : 3900,- Ft
hitvita - kereszténység
239
[AN 3805241]
MARC

ANSEL
UTF-812626 /2020.
Lucado, Max (1955-)
Grace for the moment (magyar)
   Kegyelem napról napra : 365 bibliai üzenet / Max Lucado ; [ford. Király Teodóra] ; [közread. a] ... KIA. - Utánny. - Budapest : Harmat : KIA, 2020, cop. 2016. - 394 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-351-9 kötött : 3500,- Ft
Biblia
elmélkedés
242
[AN 3805242]
MARC

ANSEL
UTF-812627 /2020.
Lucado, Max (1955-)
Hermie : God forgives me, and I forgive you (magyar)
   Berci és a megbocsátás / Max Lucado ; Karen Hill ötlete alapján ill. Daniel Howarth ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2020. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-15-3 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
244(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3805022]
MARC

ANSEL
UTF-812628 /2020.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Budapest : Kálvin, 2020. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-438-3 fűzött : 350,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 3805271]
MARC

ANSEL
UTF-812629 /2020.
Oláh Róbert
   Kálvin műveinek recepciója a 16-17. századi Magyarországon / Oláh Róbert. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2020. - 128 p. ; 22 cm. - (Református művelődéstörténeti füzetek, ISSN 2060-8233 ; 9.)
Bibliogr.: p. 101-119. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5909-04-7 kötött
Calvin, Jean (1509-1564)
Magyarország - Svájc - teológus - egyházi személy - református egyház - protestantizmus - hitvita - 16. század - 17. század
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 284.2(439)"15/16" *** 239(494)"15/16"
[AN 3803278]
MARC

ANSEL
UTF-812630 /2020.
   Az Oltáriszentség és Jézus szíve / [szerk. Jánossy Gábor]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2019. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve ; 3.)
A Vácott, 2013. máj. 10-11-én rendezett Eucharisztikus Kongresszus válogatott, szerkesztett anyaga
ISBN 978-615-6087-00-3 fűzött
oltáriszentség
265.3
[AN 3802187]
MARC

ANSEL
UTF-812631 /2020.
Pap István (1786-1855)
Könyörgések, egyházi beszédek és prédikátziók, mellyeket a' napkeleti cholera-nyavalya közelgetésekor, pusztítása akatt, 's megszűnése után, a' helv. vallástételt követő debreczeni sz. gyülekezet számára ... készített ... Szoboszlai Pap István prédikátor (új kiadása)
   Könyörgések és prédikációk a kolerajárvány idején : Debrecen, 1831 / Szoboszlai Pap István ; a szövegeket gond., az előszót írta és ... szerk. Győri L. János. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2020. - 84 p. ; 22 cm. - (Református művelődéstörténeti füzetek, ISSN 2060-8233 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5909-03-0 kötött
prédikáció - ima
252 *** 243
[AN 3803217]
MARC

ANSEL
UTF-812632 /2020.
   Pasztoráció : húsvét, az élet győzelme / [szerk. ... Bodó Sára] ; [közread.] a Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézete. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. Pasztorációs Int., 2020. - 44 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81225-0-4)
húsvét - vallásos irodalom - elmélkedés
264-041.6 *** 242 *** 244
[AN 3803280]
MARC

ANSEL
UTF-812633 /2020.
Pázmány Péter (1570-1637)
   Isteni igazságra vezérlő gondolatok : 440 gyöngyszem Pázmány Péter műveiből / összeáll. Kiss Bernadett. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 167 p. ; 21 cm. - (Iránytű, ISSN 2498-6720)
ISBN 978-963-409-239-1 fűzött : 2990,- Ft
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(02:82-84)
[AN 3802957]
MARC

ANSEL
UTF-812634 /2020.
Pázmány Péter (1570-1637)
   Posonban lött prédikáció, 1610 ; Pünkösd után X. vasárnap első prédikáció, 1636 / Pázmány Péter ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Bajáki Rita, M. Horváth Mária. - Budapest : Universitas, 2020. - 181 p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány Péter művei ; 11.)
Bibliogr.: p. 151-158.
ISBN 978-963-9671-81-2 kötött : 2100,- Ft
prédikáció
252
[AN 3802766]
MARC

ANSEL
UTF-812635 /2020.
Pigna, Arnaldo
Le beatitudini (magyar)
   A boldogságok : az evangéliumi üzenet teljessége / Arnaldo Pigna ; [ford. Ödögh Éva]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2020. - 292 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 291-292
ISBN 978-615-5120-75-6 fűzött : 2600,- Ft
Biblia
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
vallásos irodalom - boldogság - bibliamagyarázat
226.2.07 *** 234.15 *** 244 *** 22.07
[AN 3802583]
MARC

ANSEL
UTF-812636 /2020.
   Popis katoličkoga stanovništva u istočnoj Slavoniji 1767. godine = A kelet-szlavóniai katolikus lakosság 1767. évi összeírása / ... priredio za objavljivanje ... Denis Njari ; [nakladnik ... Državni arhiv u Osijeku ..., Pečuški biskupijski arhiv ...]. - [Osijek] : Dřzavni arh. ; [Pécs] : Pečuški biskupijski arh., [2019]. - 1121 p., [2] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-953-6446-75-9
Kötött
Szlavónia - demográfia - katolikus egyház - adattár - 18. század - történelmi forrás
282(439.24)"17"(093) *** 314(439.24-11)"17"(035.5)
[AN 3802389]
MARC

ANSEL
UTF-812637 /2020.
Roska Péter
   Lehajolt hozzánk az élő Isten / Roska Péter. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2020. - 135 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-77-0 fűzött : 2000,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3802570]
MARC

ANSEL
UTF-812638 /2020.
Segarra, Mercè
Gaudeix amb la Bíblia (magyar)
   Játékosan a Bibliáról : [43 bibliai történet] : [szórakoztató feladatok és bibliai tanulságok gyermekeknek] / Mercè Segarra, Francesc Rovira ; [ford. Mucsi Zsófia]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2020. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-558-055-2 fűzött : 3500,- Ft
gyermekkönyv - bibliai történet - foglalkoztatókönyv
22.046(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 3805412]
MARC

ANSEL
UTF-812639 /2020.
Shepherd, Sheri Rose (1961-)
A hero's prayer (magyar)
   A hős imája ; Az Úr hadserege / írta Sheri Rose Shepherd ; ill. Jennifer Zivoin ; ford. Makkai Katalin. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2020. - 17, [2], 17 p. : ill., színes ; 26 cm
Egys. cím: A hero's prayer ; The Lord's army. - keretcím: Kalandok a Nagy Királlyal. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-6108-18-0 kötött : 3490,- Ft
vallásos irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
244(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3802502]
MARC

ANSEL
UTF-812640 /2020.
Slachta Margit (1884-1974)
   A megszentelő szeretet küldetésében : válogatás Slachta Margit tanításaiból / [... szerk. Berkecz Franciska] ; [... ill. Fecske Orsolya]. - Budapest : Szociális Testvérek Társ. : Salkaházi S. Alapítvány, 2019. - 159 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Forrásaink ; 4.)
ISBN 978-615-81322-0-6 kötött
Societas Sororum Socialium
Magyarország - keresztény egyesület és szervezet - kereszténység
267(439)Societas_Sororum_Socialium *** 23/28
[AN 3802357]
MARC

ANSEL
UTF-812641 /2020.
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
Conseils et souvenirs (magyar)
   Tanácsok és emlékek : Szent Arcról nevezett Genovéva nővér, a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz nővére és novíciája által összegyűjtött tanácsok és emlékek / [ford. Katalin Ildikó nővér]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2020. - 231 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-73-2 fűzött : 2300,- Ft
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
szent - 20. század - memoár
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus(0:82-94)
[AN 3802591]
MARC

ANSEL
UTF-812642 /2020.
   Többlet engesztelő imaóra / [... kiad. a Világ Királynője Engesztelő Kápolnáért Alapítvány ...]. - [Kerekegyháza] : Világ Királynője Engesztelő Kápolnáért Alapítvány, [2020]. - 111 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-8843-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
imaóra - ájtatosság - imakönyv
243 *** 248.159
[AN 3804366]
MARC

ANSEL
UTF-812643 /2020.
Tulipán Tamás
   Nimród : a vadászkirály egyetemes és magyar alakja / Tulipán Tamás. - Debrecen-Nagycsere : Februália Műhely, 2020. - 221, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-214.
ISBN 978-615-00-8207-3 fűzött
ókori Kelet - magyarságkutatás - mitológia - bibliai történet
299.2 *** 930.8(=945.11) *** 22.046
[AN 3803184]
MARC

ANSEL
UTF-812644 /2020.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Jézus üzenetei 2014-ből / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2020. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9136-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3802004]
MARC

ANSEL
UTF-812645 /2020.
Végh Tamás
   "Jézus Krisztus tulajdona vagyok!" : keresztyén hitünk alapjai / Végh Tamás ; [... kiad. Fót-központi Református Egyházközség]. - Fót : Fót-központi Református Egyházközs. : [Immánuel K.], 2020. - 52, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80537-2-3 fűzött
hitvallás
238
[AN 3801908]
MARC

ANSEL
UTF-812646 /2020.
Warren, Rick (1954-)
The purpose driven life (magyar) (részlet)
   Miért élek a földön? : [a Céltudatos élet c. könyv kivonata] / Rick Warren ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2020. - 64 p. ; 15 cm
Ford. J. Füstös Erika
ISBN 978-963-9390-69-0 fűzött
élet - elmélkedés
242 *** 128
[AN 3805275]
MARC

ANSEL
UTF-812647 /2020.
Wurmbrand (magyar)
   Wurmbrand : megkínozva Krisztusért : a teljes történet / [ford. Rimaszombati Andrea és Joób Viktória] ; [közread.] A Mártírok Hangja. - Budapest : Patmos Records, 2020. - 369 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6108-16-6 kötött : 3990,- Ft
Wurmbrand, Richard (1909-2001)
Wurmbrand, Sabina (1913-2000)
Románia - evangélikus egyház - protestáns lelkész - állami terror - 20. század - németek
284.1(498)(=30)(092)Wurmbrand,_R. *** 323.282(498)(=30)(092)Wurmbrand,_R. *** 929(498)Wurmbrand,_S.
[AN 3802393]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

12648 /2020.
   Bűnbak minden időben [elektronikus dok.] : bűnbakok a magyar és egyetemes történelemben / szerk. Gyarmati György [et al.] ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Szöveg (pdf : 11.8 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT : ÁBTL, 2013 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159598. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-40-5
Magyarország - magyar történelem - világtörténelem - művelődéstörténet - közgondolkodás - szociálpszichológia - elektronikus dokumentum
316.64 *** 943.9 *** 930.9 *** 930.85(100) *** 930.85(439)
[AN 3791719]
MARC

ANSEL
UTF-812649 /2020.
Coloroso, Barbara
The bully, the bullied, and the bystander (magyar)
   Bullying : zaklatók, áldozatok, szemlélők : óvodától középiskoláig: hogyan szakíthatjuk meg az erőszak körforgását, és teremthetünk összetartóbb közösségeket? / Barbara Coloroso ; [ford. J. Füstös Erika]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Harmat, 2020. - 383 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Zaklatók, áldozatok, szemlélők" címmel is
ISBN 978-963-288-564-3 fűzött : 3900,- Ft
iskolai erőszak - gyermeknevelés - gyermeklélektan - viktimológia
316.647.3 *** 37.018.1 *** 37.018.2 *** 159.922.7 *** 343.988-053.2/.6
[AN 3805266]
MARC

ANSEL
UTF-812650 /2020.
Czingel Szilvia (1970-)
   A női test alakváltozatai, 1880-1945 / Czingel Szilvia. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 250, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-[251].
ISBN 978-963-475-386-5 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - nőtörténet - művelődéstörténet - testkultúra - testápolás - nők egészsége - női ruházat - 20. század
316.37-055.2(439)"188/194" *** 930.85-055.2(439)"188/194" *** 646.7 *** 391.2 *** 613-055.2(439)"188/194"
[AN 3801851]
MARC

ANSEL
UTF-812651 /2020.
Gál István (1938-)
   Vecsés város kultúrtörténete / Gál István ; [kiad. Vecsés Közművelődéséért Alapítvány]. - [Vecsés] : Vecsés Közművelődéséért Alapítvány : [Gál I.], 2020. - 136 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4751-0 kötött
Vecsés - kulturális élet - ezredforduló
316.7(439-2Vecsés)"198/201"
[AN 3801791]
MARC

ANSEL
UTF-812652 /2020.
Glässer Norbert (1979-)
   "Királyunkat, kit Mózesként rendeltél..." : királytisztelet, konfesszionalizálódás és állampatriotizmus az izraelita felekezeti sajtóban 1944 előtt / Glässer Norbert. - Budapest : Monarchia K., 2020. - 232 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 205-223. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-80864-2-4 kötött
Magyarország - zsidóság - zsidó egyház - lojalitás - uralkodó - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - Horthy-korszak
316.347(=924)(439)"186/194" *** 316.63(=924)(439)"186/194" *** 296(439)"186/194" *** 943.9(092)"18/19"
[AN 3802893]
MARC

ANSEL
UTF-812653 /2020.
   Kockázatbecslés és -kezelés a pszichiátriai gondozói gyakorlatban [elektronikus dok.] / szerk. Kárpáti Tímea [et al.] ; [közread. az] Állami Egészségügyi Ellátó Központ. - Szöveg (pdf : 12.4 MB). - Budapest : ÁEEK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160065. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5502-27-9
elmegyógyászat - kockázat - statisztikai elemzés - beteggondozás - elektronikus dokumentum
311 *** 616.89-083
[AN 3793886]
MARC

ANSEL
UTF-812654 /2020.
Központosított médiarendszer (angol)
   Centralised media system [elektronikus dok.] : soft censorship 2018 / ed. by Ágnes Urbán ; transl. by Gábor Győri. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : Mérték Media Monitor, 2019. - (Mérték füzetek, ISSN 2559-8937 ; 18.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160274. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7262-3
Magyarország - médiapolitika - befolyásolás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.774(439)"201"(083.41) *** 323:008(439)"201"(0:82-94) *** 316.475
[AN 3794928]
MARC

ANSEL
UTF-812655 /2020.
   Központosított médiarendszer [elektronikus dok.] : lágy cenzúra 2018 / szerk. Urbán Ágnes. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : Mérték Médiaelemző Műhely, 2019. - (Mérték füzetek, ISSN 2559-8937 ; 17.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159531. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7261-6
Magyarország - médiapolitika - befolyásolás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.774(439)"201"(083.41) *** 323:008(439)"201" *** 316.475
[AN 3791449]
MARC

ANSEL
UTF-812656 /2020.
Kupa László (1953-)
   A polícia alkonyától a szociológia hajnaláig [elektronikus dok.] : a magyar szociológiai gondolkodás kialakulása a reformkortól a századfordulóig : egyetemi tankönyv / Kupa László. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Pécs : Kronosz, 2012 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159590. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-23-8
Magyarország - szociológia - tudománytörténet - szociológus - 19. század - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
316(439)(092) *** 316(439)"19"(075.8)
[AN 3791693]
MARC

ANSEL
UTF-812657 /2020.
   Nagycsaládok nagy családja : 30 éves a NOE Csepeli Csoportja, 1990-2020 / [szerk. Wenszky Nóra]. - [Budapest] : NOE Csepeli Csop., 2020. - 61 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88143-9-5 fűzött
Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Csepeli Csoport
Budapest. 21. kerület - sokgyermekes család - egyesület
314.372.43 *** 061.2(439-2Bp.XXI.)
[AN 3802095]
MARC

ANSEL
UTF-812658 /2020.
   Pécsi levelek 1944-ből [elektronikus dok.] : dokumentumok a "zsidókérdés" pécsi megoldásáról / vál. és szerk. Hábel János ; a bev. tanulmányt írta Vörös István Károly. - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - Pécs : Kronosz, 2014 [!2020]. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159668. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-6027-95-5
Pécs - zsidóság - helytörténet - gettó - holokauszt - második világháború - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
316.347(=924)(439-2Pécs)"1944"(093) *** 943.9-2Pécs"1944"(093) *** 323.12(=924)(439-2Pécs)"1944"(093)
[AN 3792100]
MARC

ANSEL
UTF-812659 /2020.
Radnóti Ilona (1946-2009)
   Weiszmayer és Fuchs [elektronikus dok.] : fejezetek a baranyai zsidóság 18-20. századi történetéből / Radnóti Ilona ; ... szerk. Hábel János. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Pécs : Kronosz, 2012 [!2020]. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159675. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-6048-15-8
Baranya megye - zsidóság - nemzettörténelem - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
316.347(=924)(439.127)"17/19" *** 943.912.7(=924)"17/19" *** 930.85(=924)(439.127)"17/19"
[AN 3792143]
MARC

ANSEL
UTF-812660 /2020.
Radosav, Doru (1950-)
   Barátságok könyve [elektronikus dok.] : interetnikus értelmiségi szolidaritás a 17. századi Erdélyben / Doru Radosav ; ... ford. Meister Róbert. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159748. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-21-1
Erdély - művelődéstörténet - társadalomtörténet - értelmiség - interetnikus kapcsolat - humanizmus - 17. század - elektronikus dokumentum
316.343.65(439.21)"16" *** 316.347(=00)(439.21)"16" *** 930.85(439.21)"16"
[AN 3792459]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

12661 /2020.
Bajzáth Mária
   Mesefoglalkozások gyűjteménye / Bajzáth Mária ; [ill. Haász Katalin]. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020-. - ill. ; 25 cm. - (Népmesekincstár módszertan)
mesepedagógia - népmese - tanári segédkönyv
398.21.001(072) *** 372.839(072)
[AN 3805828]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Pedagógusoknak : vázlat 49 meséhez. - 2020, cop. 2015. - 167 p.
ISBN 978-963-437-781-8 kötött : 3299,- Ft
[AN 3805830] MARC

ANSEL
UTF-812662 /2020.
   Magyarországi horvát népviseletek : Dráva menti horvátok = Croatian folk costumes of Hungary : Croats of Drava Region = Narodne nošnje hrvata u Mađarskoj : podravski hrvati / [szerk. Szávai József] ; [közread. a] Tanac Kulturális Egyesület ... - [Pécs] : Tanac Kult. Egyes., 2018. - 182 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-2829-3 kötött
Dráva-mellék - népviselet - magyarországi horvátok - fényképalbum
391(=862)(439Dráva_mente)(084.12)
[AN 3802629]
MARC

ANSEL
UTF-812663 /2020.
Pisztora Zsófia
   A pásztorok világa : Mesélő tárgyak I. : a Rippl-Rónai Múzeum Néprajzi Látványraktárában őrzött pásztorfaragások katalógusa / [írta és szerk. Pisztora Zsófia]. - Kaposvár : Rippl-Rónai M. Hatókörű Vár. Múz., 2018. - 239 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 238-239
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7212-98-7)
magyar néprajz - népi fafaragás - pásztorművészet - múzeumi katalógus
39(=945.11) *** 069(439-2Kaposvár) *** 745.51.031.4(=945.11)
[AN 3802320]
MARC

ANSEL
UTF-812664 /2020.
Reguly Antal (1819-1858)
   Reguly Antal a Palócföldön, 1857 / szerk. és közread. Selmeczi Kovács Attila ; [közread. a] Honismereti Szövetség. - Budapest : Honismereti Szövets., 2019. - 80 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 61-65. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-00-8338-4 fűzött
Palócföld - Magyarország - magyar néprajz - folklorisztika - 19. század
39(=945.11)(439Palócföld) *** 39.001(439)"18"
[AN 3802770]
MARC

ANSEL
UTF-812665 /2020.
Royal weddings through history (magyar)
   Királyi esküvők a történelemben : [évszázadok királyi románcai és összetört szívei] / [ford. Rádai Gábor]. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2020. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-47-2 fűzött : 1990,- Ft
uralkodó - esküvő
392.5 *** 930.9(092)
[AN 3802907]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

12666 /2020.
Adamczyk, Arkadiusz (1969-)
   A mi jelünk a kereszt : Isten szolgája Esterházy János élete és vértanúsága / Arkadiusz Adamczyk, Paweł Cebula, Molnár Imre ; [közread. az] Esterházy János Zarándokközpont ; [... kiad. Rákóczi Szövetség]. - Alsóbodok : Esterházy J. Zarándokközp. ; Budapest : Rákóczi Szövets., 2020. - 50, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80570-9-7 fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Felvidék - Csehszlovákia - politikus - határon túli magyarság - állami terror - mártír - 1945 utáni időszak - 20. század
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J. *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"
[AN 3802944]
MARC

ANSEL
UTF-812667 /2020.
   Államéletrajzok : Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról / [összeáll., a jegyzeteket és az utószót írta Németh György] ; [ford. Ritoók Zsigmond, Németh György, Vit Olivér]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2020. - 277, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár, ISSN 1418-3293)
Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 978-963-276-417-7 fűzött : 2980,- Ft
ókori Görögország - történelem - ókori demokrácia - történelmi forrás
321.15(38) *** 938(093)
[AN 3804209]
MARC

ANSEL
UTF-812668 /2020.
   Csillagos házak : emberek, házak, sorsok / [vál., szerk. és jegyzetekkel ell. Nádor Éva] ; [az előszót írta ... Ungváry Krisztián]. - Budapest : Nádor és Tsa Tanácsadó Iroda, 2015 [!2020]. - 224 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Kötött
Budapest - zsidóság - állami terror - nyilas uralom - második világháború - memoár
323.282(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439-2Bp.)"194"(0:82-94)
[AN 3805149]
MARC

ANSEL
UTF-812669 /2020.
   Európai uniós politikák / szerk. Kengyel Ákos. - Budapest : Akad. K., 2020. - 760, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-541-5 fűzött : 6900,- Ft
Európai Unió - európai integráció
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 3802664]
MARC

ANSEL
UTF-812670 /2020.
Lough, David
No more champagne (magyar)
   Nincs több pezsgő : Churchill és a pénz / David Lough ; [ford. Szomor Erika]. - [Hódmezővásárhely] : Lázár J. : Csepreghy N., 2020. - 500, [2] p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8834-1 kötött : 5999,- Ft
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Nagy-Britannia - politikus - 20. század - pénzügy
32(410)(092)Churchill,_W._S. *** 336.7
[AN 3801830]
MARC

ANSEL
UTF-812671 /2020.
Május Katalin (1944-)
   Lili, Lívia, Anyu : a Berger család 100 éve fotók, levelek és más dokumentumok alapján / Május Katalin. - Budapest : Mandula K., 2020. - 255 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-7748-2 fűzött
Magyarország - családtörténet - zsidóság - holokauszt - levelezés
323.12(=924)(439)"194"(044) *** 929.52(439)(=924)
[AN 3802659]
MARC

ANSEL
UTF-812672 /2020.
Markov, Georgi (1929-1978)
Fenomenʺt Viktor Orban (magyar)
   Az Orbán-jelenség / Georgi Markov ; [ford. Tütünkov Jordán]. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2020. - 142, [17] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-514-055-8 fűzött : 3200,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - miniszterelnök - politikus - belpolitika - külpolitika - 20. század - 21. század
323(439)"19/201" *** 327(439)"19/201" *** 32(439)(092)Orbán_V.
[AN 3805270]
MARC

ANSEL
UTF-812673 /2020.
Maróth Miklós (1943-)
   Az iszlám világának mai problémái / Maróth Miklós. - Piliscsaba : Avicenna Közel-Kelet Kut. Int., 2019. - 255 p. ; 24 cm. - (Acta et studia / Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, ISSN 1785-0894 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5343-12-4 kötött
Közel-Kelet - Észak-Afrika - politika - történelem - iszlám - kereszténység - vallásközi kapcsolat - migráció - 21. század
32(5-011)"201" *** 32(61)"201" *** 95-011 *** 961 *** 297 *** 23/28 *** 291.16 *** 325.25(100)"201"
[AN 3802124]
MARC

ANSEL
UTF-812674 /2020.
   A vallás szerepe a politika alakításában egykor és ma / szerk. Munding Márta, Zachar Péter Krisztián. - Piliscsaba : Avicenna Közel-Kelet Kut. Int. ; Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Politikaelméleti tanulmányok, ISSN 2676-8712 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5343-10-0 kötött
vallásfilozófia - állam és egyház viszonya - politikai filozófia - történeti feldolgozás
321.01(100)(091) *** 322(100)(091) *** 291 *** 21
[AN 3802114]
MARC

ANSEL
UTF-812675 /2020.
Vonyó József (1945-)
   Jobboldali radikálisok Magyarországon, 1919-1944 [elektronikus dok.] : tanulmányok, dokumentumok / Vonyó József. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [Pécs] : Kronosz, 2012 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159645. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-68-9
Gömbös Gyula (1886-1936)
Magyarország - politikatörténet - szélsőjobboldali irányzat - radikalizmus - antiszemitizmus - politikus - Horthy-korszak - elektronikus dokumentum
329.18(439)"192/194" *** 32(439)(092)Gömbös_Gy. *** 323.12(=924)(439)"192/194"
[AN 3792023]
MARC

ANSEL
UTF-812676 /2020.
Vonyó József (1945-)
   Egy monolit rendszer árnyalatai [elektronikus dok.] : tanulmányok Magyarország 1945 utáni történetéről / Vonyó József. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - [Pécs] : Kronosz, 2012 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159640. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-50-4
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
32(439)"1945/198" *** 943.9"1945/198" *** 316.347(=30)(439)"194/195"
[AN 3791972]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

12677 /2020.
   19. századi egyetemes történelem, 1789-1914 : Európa és az Európán kívüli országok / szerk. Vadász Sándor. - Budapest : Osiris, 2020. - 701 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 665-673.
ISBN 978-963-276-415-3 fűzött : 4980,- Ft
19. század - világtörténelem - egyetemi tankönyv
930.9"18"(075.8)
[AN 3804249]
MARC

ANSEL
UTF-812678 /2020.
Bagi Dániel (1968-)
   Az Anjouk Krakkóban [elektronikus dok.] : Nagy Lajos lengyelországi uralmának belpolitikai kérdései / Bagi Dániel. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Pécs : Kronosz, 2014 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159593. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6027-33-7
Lajos (Magyarország: király), I., Nagy (1326-1382)
Lengyelország - Magyarország - történelem - uralkodó - 14. század - elektronikus dokumentum
943.9(092)Lajos,_I.,_Nagy *** 943.8"137/138"
[AN 3791702]
MARC

ANSEL
UTF-812679 /2020.
Bálint Angelika
   Háztól házig, utcától utcáig : történetek a megújuló Palotanegyedről 2. / [szerző Bálint Angelika] ; [kiad. Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat]. - Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2020. - 159, [8] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-86519-8-3 fűzött
Budapest. 8. kerület - művelődéstörténet - helyismeret - építészettörténet - album
930.85(439-2Bp.VIII.) *** 908.439-2Bp.VIII. *** 72(439-2Bp.Józsefváros)(084.1)
[AN 3801994]
MARC

ANSEL
UTF-812680 /2020.
Becskereki László
   Madaras a toronyból / Becskereki László ; [kiad. Kunmadarasi Honismereti Egyesület]. - [Kunmadaras] : Kunmadarasi Honismereti Egyes., 2020. - 116 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80530-2-0 kötött
Kunmadaras - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Kunmadaras *** 930.85(439-2Kunmadaras)
[AN 3803195]
MARC

ANSEL
UTF-812681 /2020.
Besenyő János (1972-)
   Magyarország és a nyugat-szaharai válság / Besenyő János ; [közread. az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Afrika Kutató Központ]. - Budapest : Monarchia K., 2020. - 458 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 361-377.
ISBN 978-615-80864-1-7 kötött : 5900,- Ft
Nyugat-Szahara - Magyarország - történelem - politikai feszültség - békefenntartó erő - ezredforduló
964.8 *** 327.5(648) *** 355.357(648)"199/201" *** 355(439)"199/201"
[AN 3802910]
MARC

ANSEL
UTF-812682 /2020.
Boda Miklós (1934-)
   Itáliából Itáliába : püspökök, professzorok, poéták : irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok / Boda Miklós. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2020. - 219, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5553-68-4 kötött : 3500,- Ft
Pécs - Itália - Olaszország - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat
930.85(439-2Pécs) *** 930.85(45)
[AN 3802632]
MARC

ANSEL
UTF-812683 /2020.
Bognár József
   Daliás idők lovagjai / Bognár József. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2020. - 106 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 27.)
Fűzött : 1100,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3802954]
MARC

ANSEL
UTF-812684 /2020.
Dorogi Ferenc Miklós (1942-)
   Árpádföld és területének története / Dorogi Ferenc Miklós. - Budapest : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., 2020. - 294, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 52.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5796-08-1 fűzött : 2500,- Ft
Budapest. 16. kerület - helyismeret - helytörténet
943.9-2Bp.XVI. *** 908.439-2Bp.XVI.
[AN 3801968]
MARC

ANSEL
UTF-812685 /2020.
   Feltáruló jövőképek - Lezáratlan akták [elektronikus dok.] / szerk. Zsoldos Ildikó, Buhály Attila, Szoboszlay György Csaba ; kiad. Nyíregyházi Egyetem. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Nyíregyháza : NYE, 2020
A Nyíregyházán, 2014. okt. 10-én és nov. 20-21-én rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159529. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6032-11-9
magyar történelem - világtörténelem - politikai filozófia - elektronikus dokumentum
943.9 *** 930.9 *** 321.01
[AN 3791445]
MARC

ANSEL
UTF-812686 /2020.
Hahner Péter (1954-)
   Legújabb 100 történelmi tévhit avagy Amit biztosan tudsz a történelemről - és mind rosszul tudod... / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2015. - 333 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-361-9 kötött : 3980,- Ft
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - tudományos tévedés
930.9 *** 930.85(100) *** 943.9 *** 001.98
[AN 3805038]
MARC

ANSEL
UTF-812687 /2020.
Hárs Gábor (1942-)
   Egy túlélő naplója / Hárs Gábor. - 2. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2018. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-2208-6 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3802763]
MARC

ANSEL
UTF-812688 /2020.
Hegyi Dolores (1934-)
   Hellénizmus Keleten [elektronikus dok.] / Hegyi Dolores. - Szöveg (pdf : 6.9 MB). - Pécs : Kronosz, 2013 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159601. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-65-8
Hellén Birodalom - ókori Kelet - történelem - elektronikus dokumentum
935"-03/00" *** 938"-03/00" *** 008(38)"-03/00"
[AN 3791730]
MARC

ANSEL
UTF-812689 /2020.
   Hunyadi Mátyás és kora / Bárány Attila [et al.]. - 2. kiad. - Debrecen : MTA-DE Lendület "Mo. a középkori Európában" Kutcsop., 2019. - 459 p. ; 25 cm. - (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 12.). (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 75.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-916-1 kötött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 15. század
943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14"
[AN 3802294]
MARC

ANSEL
UTF-812690 /2020.
Jaritz, Gerhard (1949-)
   The beauty is in the details [elektronikus dok.] : patterns and contexts in the Middle Ages / by Gerhard Jaritz. - Szöveg (pdf : 19.2 MB). - Budapest : Trivent Publ., 2019. - (History and art, ISSN 2631-0600 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159743. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-81353-3-7)
Európa - művelődéstörténet - hétköznapi élet - középkor - elektronikus dokumentum
930.85(4)"14/16"
[AN 3792422]
MARC

ANSEL
UTF-812691 /2020.
   "Köztes-Európa" vonzásában [elektronikus dok.] : ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére / szerk. Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. - Szöveg (pdf : 8.5 MB). - Pécs : Kronosz, 2012 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159667. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, francia, német, angol és latin nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-76-4
Európa - történelem - magyar történelem - középkor - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
94"10/15 *** 943.9"10/15"
[AN 3792082]
MARC

ANSEL
UTF-812692 /2020.
Laczlavik György (1975-)
   Kettős pecsét alatt [elektronikus dok.] : Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó, 1483-1549 / Laczlavik György ; a ... térképeket Nagy Béla kész. - Szöveg (pdf : 9.9 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2014 [!2019]. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159646. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-6156-027-71-9
Várday Pál (1483-1549)
Magyarország - magyar történelem - egyháztörténet - katolikus egyház - érsek - történelmi személy - 16. század - elektronikus dokumentum
943.9"15" *** 282(439)(092)Várday_P. *** 282(439)"15"
[AN 3792024]
MARC

ANSEL
UTF-812693 /2020.
Lőrinc László (1961-)
   25 szelfi az Árpád-korból / Lőrinc László ; [ill. Bertóthy Ágnes, Rátkai Kornél]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2019. - 155 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-437-775-7 kötött : 3299,- Ft
magyar történelem - Árpád-kor - gyermekkönyv
943.9"10/13"(02.053.2)
[AN 3804245]
MARC

ANSEL
UTF-812694 /2020.
   Mi, magyarok : értékeink a világban / [főszerk. Gadácsi János] ; [kiad. Hungarikum Bizottság, Agrárminisztérium]. - Budapest : Hungarikum Biz. : Agrármin., 2020. - 211 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember - termék
930.85(439) *** 929(439) *** 658.62(439)
[AN 3802675]
MARC

ANSEL
UTF-812695 /2020.
Pécs a törökkorban (új kiadása)
   Pécs a hódoltság korában [elektronikus dok.] : tanulmányok / szerk. Szakály Ferenc és Vonyó József. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - Pécs : Kronosz : Pécs Története Alapítvány, 2012 [!2020]. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159648. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 978-615-6027-90-0
Pécs - helytörténet - török hódoltság - elektronikus dokumentum
943.9-2Pécs"15/16"
[AN 3792027]
MARC

ANSEL
UTF-812696 /2020.
Rapaich Richárd (1882-1973)
   Antant-ellenőrzés Magyarországon / Rapaich Richárd ; [sajtó alá rend., a bev. tanulmányt írta, ... jegyzetekkel ell. Juhász Balázs]. - Szeged : Meritum Egyes., 2019. - 665, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Meritum könyvek, ISSN 2732-1150). (Az első világháború és következményei, ISSN 2732-1169)
Bibliogr.: p. 654-663.
ISBN 978-615-81246-0-7 fűzött
Magyarország - magyar történelem - katonatiszt - külkapcsolat - antant - katonai igazgatás - Horthy-korszak - történelmi forrás - napló
943.9"192"(093) *** 341.233(439)"192"(093) *** 327(439)"192"(093) *** 356.3(439)"192"(093) *** 341.324(439)"192"(093) *** 355(439)(092)Rapaich_R.(0:82-94)
[AN 3802147]
MARC

ANSEL
UTF-812697 /2020.
Rappaport, Helen (1947-)
Four sisters (magyar)
   A négy nővér : [a Romanov nagyhercegnők elveszett életei] / Helen Rappaport ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2017. - 594, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 509-527.
ISBN 978-963-405-816-8 kötött : 5499,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - családtörténet - uralkodócsalád - történelem - 20. század
929.52(47)Romanov *** 947"19"
[AN 3804066]
MARC

ANSEL
UTF-812698 /2020.
Romsics Ignác (1951-)
   Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században / Romsics Ignác ; [... a térképeket rajz. Sebők László]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 437 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 409-423.
ISBN 978-963-479-452-3 kötött : 4499,- Ft
Délkelet-Európa - történelem - nemzetiségi politika - nemzetiség - 19. század - 20. század
940-11"18/19" *** 323.1(4-11) *** 323.15(4-11)"18/19"
[AN 3805036]
MARC

ANSEL
UTF-812699 /2020.
Sashalmi Endre (1964-)
   Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején, 1682-1725 [elektronikus dok.] : az írott források és az ikonográfia tükrében / Sashalmi Endre. - Szöveg (pdf : 31.9 MB). - [Pécs] : Kronosz, 2013 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159674. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-09-7
Péter (Oroszország: cár), I., Nagy (1672-1725)
Oroszország - uralkodó - történelem - 17. század - 18. század - ikonográfia - művészetelmélet - elektronikus dokumentum
947"168/172" *** 947(092)Péter,_I.,_Nagy *** 7.046.3 *** 7.01
[AN 3792106]
MARC

ANSEL
UTF-812700 /2020.
Sekaninová, Štěpánka
Encyklopedie obyčejných věcí (magyar)
   Hétköznapi holmik krónikája / írta Štěpánka Sekaninová ; ill. Eva Chupíková ; [ford. Bartók Imre]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - [2], 87, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-294-623-8 kötött : 3990,- Ft
hétköznapi élet - anyagi kultúra - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2)
[AN 3802630]
MARC

ANSEL
UTF-812701 /2020.
Sudár Balázs (1972-)
   Pécs 1663-ban [elektronikus dok.] : Evlia cselebi és az első részletes városleírás / Sudár Balázs. - Szöveg (pdf : 20.6 MB). - Pécs : Pécs Története Alapítvány : Kronosz K., 2012 [!2020]. - (Források Pécs történetéből, ISSN 1787-7679 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159647. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-89-4
Evliyā Çelebi (1611-1687)
Pécs - Oszmán-török Birodalom - helytörténet - 17. század - utazó - útleírás - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9-2Pécs"166"(093) *** 910.4(560)(092)Evliyā_Çelebi
[AN 3792026]
MARC

ANSEL
UTF-812702 /2020.
Szücs István
   A Bene család : a családkutatás rejtelmei, avagy a magyar történelem kicsit más szemmel / írta Szücs István ; szerk. Szücs Tamás István. - [Miskolc] : Könyvműhely, 2019-. - c30 cm
A 2. r. társkiadója Szücs István. - A 2. r. főcíme: A családkutatás rejtelmei, avagy a magyar történelem kicsit más szemmel. - Bibliogr.
Bene család
Magyarország - családtörténet - magyar történelem
929.52(439)Bene *** 943.9
[AN 3767502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A Bene család a kora középkorban. - 2020. - [2], 409 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-00-8878-5 kötött
[AN 3801799] MARC

ANSEL
UTF-812703 /2020.
   Tanács vagy utasítás? : szemelvények a XVI. kerület tanácsi közigazgatásának kezdeteiből 1955-ig / szerk. Széman Richárd. - Budapest : Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Közp., 2019. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 51.)
ISBN 978-615-5796-07-4 fűzött : 1500,- Ft
Budapest. XVI. Kerület. Tanács
Budapest. 16. kerület - helytörténet - közigazgatás - tanács - Rákosi-korszak - történelmi forrás
943.9-2Bp.XVI."195"(093) *** 352(439-2Bp.XVI.)"195"(093)
[AN 3801838]
MARC

ANSEL
UTF-812704 /2020.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Horthy Miklós [elektronikus dok.] : a kormányzó és felelőssége, 1920-1944 / Ungváry Krisztián. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Jaffa, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159875. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-287-5
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - politikatörténet - magyar történelem - Horthy-korszak - 20. század - elektronikus dokumentum
943.9(092)Horthy_M. *** 323(439)"192/194" *** 943.9"192/194"
[AN 3793152]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

12705 /2020.
Ambrus Vilmos (1973-)
   Pest megyei értékeink : barangolások a Börzsönytől a Tápió mentéig / [szöveg Ambrus Vilmos] ; [szerk. Ambrus András] ; [kiad. Pest Megye Önkormányzata]. - Budapest : Pest M. Önkormányzat, 2020. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7191-14-5 fűzött
Pest megye - helyismeret - természeti környezet - építészet
908.439.153 *** 502(439.153) *** 72(439.153)
[AN 3802359]
MARC

ANSEL
UTF-812706 /2020.
Bánki Éva (1966-)
   Telihold Velencében / Bánki Éva. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 215, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-038-7 kötött : 3499,- Ft
Velence (Olaszország) - magyar irodalom - helyismeret - művelődéstörténet - memoár
908.45-2Venezia(0:82-94) *** 894.511-94 *** 930.85(45-2Venezia)
[AN 3802350]
MARC

ANSEL
UTF-812707 /2020.
Beluszky Pál (1936-)
   Városi szerepkör, városi rang / Beluszky Pál, Sikos T. Tamás. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 286 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-259.
ISBN 978-963-531-268-9 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - urbanizáció - várostörténet - városszociológia - történeti feldolgozás
911.375(439)(091) *** 316.334.56(439)(091) *** 711.4(439)(091)
[AN 3802767]
MARC

ANSEL
UTF-812708 /2020.
Berlitz pocket guide : Bologna (magyar)
   Bologna. - [Komárom] : Lingea, 2020. - 142 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-024-6 fűzött : 1990,- Ft
Bologna - útikönyv
914.5-2Bologna(036)
[AN 3802713]
MARC

ANSEL
UTF-812709 /2020.
Berlitz pocket guide : Riga (magyar)
   Riga. - [Komárom] : Lingea, 2020. - 141 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-963-505-027-7 fűzött : 2290,- Ft
Riga - útikönyv
914.743-2Riga(036)
[AN 3802715]
MARC

ANSEL
UTF-812710 /2020.
Corne, Lucy
Top 10 Gran Canaria (magyar)
   Top 10 Gran Canaria / [auth. Lucy Corne]. - Komárom : Lingea, 2020. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm + térk.
ISBN 978-963-505-039-0 fűzött : 3290,- Ft
Gran Canaria - útikönyv
914.685(036)
[AN 3802731]
MARC

ANSEL
UTF-812711 /2020.
   Facing post-socialist urban heritage [elektronikus dok.] : DOCONF 2019 : proceedings of the 3rd international doctoral-postdoctoral conference ... : 4-5th October 2019, ... Budapest ... / ed. Melinda Benkő ; org., publ. Department of Urban Planning and Design Faculty of Architecture Budapest University of Technology and Economics. - Szöveg (pdf : 8.1 MB). - Budapest : BME, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159485. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-789-3
Közép-Európa - Kelet-Európa - városfejlesztés - urbanisztika - posztszocialista ország - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
911.375(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 711.4(4-11) *** 911.375(47-62)
[AN 3791310]
MARC

ANSEL
UTF-812712 /2020.
Frivaldszky János (1936-)
   Itt a Buda-hegyvidéken [elektronikus dok.] : tanulmányok, emlékezések, interjúk, esszék / Frivaldszky János. - Szöveg (pdf : 16.6 MB). - [S.l.] : [Frivaldszky J.], 2018 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159556. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3643-4
Budapest. 12. kerület - helyismeret - helytörténet - elektronikus dokumentum
908.439-2Bp.XII. *** 943.9-2Bp.XII.
[AN 3791540]
MARC

ANSEL
UTF-812713 /2020.
   Galgahévíz értékei : a Galgahévízi Értéktár kiadványa / [kiad. Galgahévíz Község Önkormányzata]. - Galgahévíz : Önkormányzat, 2020. - 37 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8105-2 fűzött
Galgahévíz - helyismeret - magyar néprajz - természeti környezet - építészet
908.439-2Galgahévíz *** 39(=945.11)(439-2Galgahévíz) *** 502(439-2Galgahévíz) *** 72(439-2Galgahévíz)
[AN 3802295]
MARC

ANSEL
UTF-812714 /2020.
Gallagher, Mary-Ann
Top 10 Malta and Gozo (magyar)
   Top 10 Málta és Gozo / [auth. Mary-Ann Gallagher]. - Komárom : Lingea, 2020. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm + térk.
ISBN 978-963-505-041-3 fűzött : 3290,- Ft
Málta - Gozo - útikönyv
914.582(036)
[AN 3802716]
MARC

ANSEL
UTF-812715 /2020.
Gauldie, Robin
Top 10 Crete (magyar)
   Top 10 Kréta / [auth. Robin Gauldie]. - Komárom : Lingea, 2020. - 143 p. : ill., színes ; 20 cm + térk.
ISBN 978-963-505-040-6 fűzött : 3290,- Ft
Kréta (sziget) - útikönyv
914.959(036)
[AN 3802734]
MARC

ANSEL
UTF-812716 /2020.
Ishikawa Masaji (1947-)
   Folyó a sötétben : a férfi, aki megszökött Észak-Koreából / Isikava Maszadzsi ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 181 p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
A ford. a "A river in darkness" (Seattle : AmazonCrossing, 2017) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-457-808-6 fűzött : 2699,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - 20. század - helyismeret - állami terror - memoár
908.519.3(0:82-94) *** 323.282(519.3)"19"(0:82-94)
[AN 3802496]
MARC

ANSEL
UTF-812717 /2020.
   Különleges múzeumok és gyűjtemények Magyarországon. - Szombathely : B.K.L. K., 2020-. - ill., színes ; 24 cm. - (Hazai úti célok, ISSN 2732-1363)
Magyarország - múzeum - útikönyv
914.39(036) *** 069(439)(036)
[AN 3802604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 163 p.
ISBN 978-615-5725-20-3 fűzött : 4200,- Ft
[AN 3802605] MARC

ANSEL
UTF-812718 /2020.
   Miskolc belváros - szívélyes üdvözlettel : válogatás a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyűjteményéből / [szöveg Filip Gabriella] ; [szerk., a bevezetőt írta Prókai Margit]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. és Vár. Kvt., 2020. - 159 p. : ill., főként színes ; 22x29 cm. - (Miskolc régi képeslapokon, ISSN 2676-797X ; 2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9645-14-1 kötött
Miskolc - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Miskolc(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3802658]
MARC

ANSEL
UTF-812719 /2020.
Rozgonyi Sarolta
   Magyarország : kukucskáló ablakokkal / [írta Rozgonyi Sarolta, Francz Magdolna] ; [ill. Kelemen Czakó Rita]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 32.)
ISBN 978-963-294-572-9 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - helyismeret - gyermekkönyv
908.439(02.053.2)
[AN 3802657]
MARC

ANSEL
UTF-812720 /2020.
Szatyor Győző (1947-)
   A szépséges Dráva mente / [Szatyor Győző]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2020. - 175 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-615-5553-72-1 kötött : 4000,- Ft
Ormánság - természeti környezet - magyar néprajz - helyismeret
908.439Ormánság *** 502(439Ormánság) *** 39(=945.11)(439Ormánság)
[AN 3802624]
MARC

ANSEL
UTF-812721 /2020.
   Tájak, emberek, hangulatok : vendégváró Hajdú-Bihar / [szerk. Kangúr Tibor, Erdei Gábor] ; [... kiad. Érmelléki Népfőiskolai Egyesület, Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány]. - [Érmellék] : Érmelléki Népfőisk. Egyes. ; [Debrecen] : Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány, 2019. - [80] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8267-7 kötött
Hajdú-Bihar megye - helyismeret - album
908.439.165(084.1)
[AN 3803219]
MARC

ANSEL
UTF-812722 /2020.
Zatko, Martin
Top 10 Seoul (magyar)
   Top 10 Szöul / [auth. Martin Zatko]. - Komárom : Lingea, 2020. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm + térk.
ISBN 978-963-505-038-3 fűzött : 3290,- Ft
Szöul - útikönyv
915.195-2Szöul(036)
[AN 3802733]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

12723 /2020.
Adorján István
   Across the barrow of the Romanian - Yugoslav frontier [elektronikus dok.] : my third illegal fleeing attempt from the communist state : memoirs novel / István Adorján. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [S.l.] : Adorján I., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159595. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-7183-1
Románia - tiltott határátlépés - 1980-as évek - memoár - elektronikus dokumentum
343.343.6(498)"198"(0:82-94)
[AN 3791712]
MARC

ANSEL
UTF-812724 /2020.
Attwood, Shaun (1968-)
Pablo Escobar (magyar)
   Pablo Escobar : drogháború : a teljes történet, ami kimaradt a Netflixen / Shaun Attwood ; [ford. Harci Andor]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 337 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 336-337.
ISBN 978-615-6022-57-8 fűzött : 3850,- Ft
 (hibás ISBN 78-615-6022-57-8)
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - bűnöző - szervezett bűnözés - kábítószer-forgalmazás - 20. század
343.575(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E. *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.
[AN 3802761]
MARC

ANSEL
UTF-812725 /2020.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - 4. átd. kiad. - Budapest : OH, 2020, cop. 2012. - XVI, 220, [4] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5760-0 fűzött
latin nyelv - szaknyelv - jog - egyetemi tankönyv
34(075.8) *** 807.1(075.8)=945.11
[AN 3805004]
MARC

ANSEL
UTF-812726 /2020.
   A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk megalkotásának 150. évfordulója : a Kúria ünnepi teljes ülése és tudományos konferenciája. - Budapest : Kúria, 2019. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2019. ápr. 24-én rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
V.
1869. évi IV. törvénycikk a bírói hatalom gyakorlásáról
Magyarország - jogelmélet - jogtörténet - bírói hatalom - igazságszolgáltatás - konferencia-kiadvány
340.12 *** 34(439)(091) *** 342.56(439) *** 347.97/.99(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3804765]
MARC

ANSEL
UTF-812727 /2020.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat) / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2020. - 185 p. ; 20 cm
Lezárva: 2020. jan. 9. - QR-kóddal
ISBN 978-963-258-480-5 fűzött : 1650,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - legfelsőbb bíróság - bírósági határozat - törvény
343(439)(094) *** 347.991(439)(094.92)
[AN 3804323]
MARC

ANSEL
UTF-812728 /2020.
   Büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2020. - 213 p. ; 24 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2020. febr. 4.
ISBN 978-963-258-483-6 fűzött : 1990,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3804332]
MARC

ANSEL
UTF-812729 /2020.
   Cégek átalakulása és megszűnése : adózási és munkajogi kérdések a gyakorlatban. - Budapest : HVG K., 2020. - 66 p. : ill. ; 27 cm. - (Hvg kiadványok, ISSN 2062-4085)
Fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - gazdasági társaság - cégmegszűnés - átalakulás - társasági jog - útmutató
347.72.04(439)(036)
[AN 3802919]
MARC

ANSEL
UTF-812730 /2020.
Dombos Tamás
   TransVisible : hogyan működtessünk transzbefogadó munkahelyet Magyarországon? : javaslatok a jogszabályi hiányosságok kezelésére / [írta Dombos Tamás, Kardos Nikolett és Sándor Bea] ; [kiad. Háttér Társaság]. - [Budapest] : Háttér Társ., 2020. - 33 p. ; 26 cm
ISBN 978-615-5707-16-2 fűzött
Magyarország - transzszexualitás - hátrányos megkülönböztetés - munkahely - esélyegyenlőség - útmutató
342.726-055.3 *** 316.647.8 *** 331.5(439)(036) *** 316.37-055.3
[AN 3802905]
MARC

ANSEL
UTF-812731 /2020.
   Fogyatékos személyek a közszolgáltatás ügyfelei [elektronikus dok.] : tapasztalati szakértők a gyakorlatban / szerk. Farkasné Gönczi Rita ; [közread. a] Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - [Budapest] : NFSZK, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159839. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81447-2-8 : keresk. forgalomba nem kerül
közszolgáltatás - ügyfélkapcsolat - fogyatékos - esélyegyenlőség - elektronikus dokumentum
351 *** 658.8.009.7 *** 364.65-056.2/.3 *** 342.722
[AN 3792901]
MARC

ANSEL
UTF-812732 /2020.
Horváth István (1962-)
   Munkajog / Horváth István, Szladovnyik Krisztina. - 4. kiad. - Budapest : Novissima, 2020. - 448 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
QR-kóddal. - Lezárva: 2020. júl. 30.
ISBN 978-615-5499-59-3 fűzött : 5800,- Ft
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3804334]
MARC

ANSEL
UTF-812733 /2020.
   Innovatív magánjogi megoldások a társadalmi-gazdasági haladás szolgálatában [elektronikus dok.] : tanulmánykötet : a Magánjogot Oktató Fiatalok XIII., valamint a Magánjogot Oktatók Egyesülete X. éves rendes konferenciáján elhangzott előadások alapján készített tanulmányok : Miskolc, 2019. május 31. / szerk. Certicky Mário ; [rend., közread. a] Magánjogot Oktatók Egyesülete. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Miskolc : Magánjogot Oktatók Egyes., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159758. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7628-7
Magyarország - magánjog - elektronikus dokumentum
347(439)
[AN 3792509]
MARC

ANSEL
UTF-812734 /2020.
   Közigazgatási jog : általános rész I. : a közigazgatásról általában : közigazgatási szervezeti jog : közszolgálati jog / Fazekas Marianna szerk. - 4. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020, cop. 2019. - 379 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 11.)
Lezárva: 2019. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-309-6 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3804316]
MARC

ANSEL
UTF-812735 /2020.
   A magyar rendőrség / [szerk. Androvicz Gábor, Etényi Péter, Turnáczki András] ; [kiad. az Országos Rendőr-főkapitányság]. - Budapest : ORFK, 2020. - [92] p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
Fűzött
Magyarország - rendőrség - testülettörténet - 21. század - album
351.74(439)(091) *** 351.74(439)"20"(084.1)
[AN 3802695]
MARC

ANSEL
UTF-812736 /2020.
Molnár Kata
   Újabb rendőrkávéházi élményeim : Police Café blogkönyv 2. rész / Molnár (Café) Kata. - [Budapest] : Rejtjel, 2020. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-615-573-706-0 fűzött
Magyarország - rendőrség - 21. század - rendezvény
351.74(439)"201" *** 061.7(439)"201"
[AN 3801951]
MARC

ANSEL
UTF-812737 /2020.
   A nagykanizsai rendőrség története / [szerk. Gozdán Erika] ; [kiad. a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság]. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, 2020. - 145 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8741-2 fűzött
Nagykanizsa. Rendőrkapitányság
Nagykanizsa - rendőrség - történeti feldolgozás
351.74(439-2Nagykanizsa)(091)
[AN 3802930]
MARC

ANSEL
UTF-812738 /2020.
Patyi András (1969-)
   A közigazgatási működés jogi alapjai [elektronikus dok.] / Patyi András. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Budapest : Dialóg Campus, [2018], cop. 2017. - (Institutiones administrationis ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159792. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5764-84-4
Magyarország - közigazgatási rendszer - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
35(439)(094)
[AN 3792739]
MARC

ANSEL
UTF-812739 /2020.
   Polgári jog : szerzői jog és iparjogvédelem / Lontai Endre [et al.]. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020, cop. 2017. - 447 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 15.)
Lezárva: 2016. szept. 2. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-270-9 kötött
Magyarország - szerzői jog - iparjog - egyetemi tankönyv
347.77/.78(439)(075.8)
[AN 3804319]
MARC

ANSEL
UTF-812740 /2020.
   Polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról : 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2020. - 200 p. ; 20 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2020. febr. 3.
ISBN 978-963-258-482-9 fűzött : 1650,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
Magyarország - perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3804326]
MARC

ANSEL
UTF-812741 /2020.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : kiegészítve a korábbi kiadáshoz (2020. január 10.) képest megváltozott részek módosításainak indoklásaival / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima, 2020. - 282 p. ; 24 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2020. aug. 27.
ISBN 978-615-5499-57-9 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3804331]
MARC

ANSEL
UTF-812742 /2020.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : kiegészítve a korábbi kiadáshoz (2019. augusztus 21.) képest megváltozott részek módosításainak indoklásaival / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2020. - 286 p. ; 24 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2020. jan. 10.
ISBN 978-963-258-481-2 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3804328]
MARC

ANSEL
UTF-812743 /2020.
   'Scindere glaciem' : válogatott tanulmányok joghallgatók tollából / szerk. Kurunczi Gábor, Varga Ádám. - Budapest : Pázmány Press, 2020. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 2064-1508 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-386-4 fűzött
jogtudomány
34
[AN 3802772]
MARC

ANSEL
UTF-812744 /2020.
Simai Mihály (1930-)
   A hetvenöt éves ENSZ és a multilaterális együttműködés jövője a polarizáló és széteső világban [elektronikus dok.] / Simai Mihály. - Szöveg (pdf : 791 KB). - [Budapest] : KRTK VGI, 2019. - (Műhelytanulmányok / Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 135.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159709. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-695-4
United Nations
nemzetközi együttműködés - elektronikus dokumentum
341.123
[AN 3792259]
MARC

ANSEL
UTF-812745 /2020.
Szanyi Miklós (1961-)
   The Balkan model and the balkanization of East Central Europe [elektronikus dok.] / Miklós Szanyi. - Szöveg (pdf : 940 KB). - [Budapest] : KRTK VGI, 2019. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies, ISSN 1215-5241 ; 258.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160227. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-694-7
Kelet-Európa - korrupció - 21. század - elektronikus dokumentum
343.352(4-11)"200/201" *** 328.185(4-11)"200/201"
[AN 3794663]
MARC

ANSEL
UTF-812746 /2020.
   Száz éves a Makói Rendőrkapitányság, 1920-2020 / [szerk. Forgó Géza]. - Makó : [Szirbik M. Egyes.], 2020. - 99 p. : ill. ; 24 cm. - (Makói kincsestár, ISSN 2498-5252 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6222-00-8 fűzött
Makó. Rendőrkapitányság
Makó - rendőrség - történeti feldolgozás
351.74(439-2Makó)(091)
[AN 3802603]
MARC

ANSEL
UTF-812747 /2020.
Takács Péter (1941-)
   Trianon előzményei és következményei határ menti szemszögből / Takács Péter. - Nyíregyháza : Periférián Kult. és Művel. Alapítvány, 2020. - 206 p. ; 21 cm. - (Mozaikok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza legújabb kori múltjából, ISSN 2498-7182 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80453-4-6 fűzött
magyar történelem - trianoni békeszerződés - pályázat - tanulmányi verseny
341.382"1920" *** 378.184 *** 943.9"1920" *** 371.384
[AN 3802672]
MARC

ANSEL
UTF-812748 /2020.
   Tanulmányok a Csemegi-kódex megalkotásának 140. évfordulója tiszteletére / szerk. Horváth Attila. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 96, [1] p. ; 24 cm
A Budapesten, 2018. nov. 14-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-179-8 fűzött
Csemegi Károly (1826-1899)
1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről
Magyarország - jogtörténet - büntetőjog - jogász - 19. század - kiegyezés kora - 20. század
343(439)"18/19" *** 34(439)(092)Csemegi_K.
[AN 3802694]
MARC

ANSEL
UTF-812749 /2020.
Tobler, Christa (1961-)
   Essential EU law in charts / Christa Tobler, Jacques Beglinger. - 5. ed. - Budapest : HVG-ORAC, 2020. - 405 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-258-489-8 fűzött
Európai Unió - európai integráció - jogrendszer
341.17(4-62)
[AN 3804335]
MARC

ANSEL
UTF-812750 /2020.
   Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások : a Kúria Konzultációs Testülete és a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezlete által közzétett állásfoglalásokkal egységes szerkezetben / szerk. Both Sándor Ignác, Muzsalyi Róbert, Witzl Petra. - 2. aktualizált kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2020. - 350 p. ; 29 cm
Lezárva: 2020. jan. 21.
ISBN 978-963-258-485-0 fűzött : 7000,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036)
[AN 3804998]
MARC

ANSEL
UTF-812751 /2020.
Varga Zs. András (1968-)
   A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei [elektronikus dok.] : a kontrollmechanizmusok elmélete / Varga Zs. András. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - (Institutiones administrationis ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159787. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-81-9
Magyarország - közigazgatás - törvényesség - közigazgatási jog - elektronikus dokumentum
351.9(439) *** 340.114(439) *** 342.9(439)
[AN 3792724]
MARC

ANSEL
UTF-812752 /2020.
Veprik Zita Judit
   Az e-útdíj ellenőrzési feladatok korrupciós kockázatainak elemzése [elektronikus dok.] / Veprik Zita ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Szöveg (pdf : 303 KB). - Budapest : NKE, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. nov. 21. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159594. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-008-7
Magyarország - közúti közlekedés - díjszabás - rendvédelmi szervezet - korrupció - elektronikus dokumentum
343.352 *** 656.1.03(439) *** 355.457.1(439)
[AN 3791711]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

12753 /2020.
Aldobrandini, Gianfrancesco (1545-1601)
   Pápai csapatok Magyarországon, 1595-1597, 1601 = Pontificial army in Hungary, 1595-1597, 1601 / Gianfrancesco Aldobrandini levelezését feltárta, közread. és a kísérőtanulmányt írta Kruppa Tamás. - Budapest ; Róma : MTA-PPKE Fraknói V. Róma Tört. Kutcsop. : Gondolat, 2020. - XXIX, 290 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 17.)
A bev. magyar nyelven, a források olasz nyelven. - Bibliogr.: p. 272-275. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-931-4 fűzött
Aldobrandini, Giovanni Francesco (1545-1601)
Magyarország - Pápai Állam - Itália - hadtörténet - diplomáciatörténet - hadvezér - 16. század - 17. század - tizenötéves háború - levelezés - történelmi forrás
355.48(439)"159/160"(093) *** 327(456.31)"159/160"(093) *** 355.48(456.31)"159/160"(093) *** 355(45)(092)Aldobrandini,_G._F.(044)
[AN 3803167]
MARC

ANSEL
UTF-812754 /2020.
Domonkos László (1951-)
   Átállt szovjet katonák 1956-ban : tények és legendák / Domonkos László ; [közread. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2020. - 201 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191-201.
ISBN 978-615-6200-07-5 fűzött : 3490,- Ft
Szovjetunió - katona - 1956-os forradalom - dezertálás - magyar történelem
355(47)(092)"1956" *** 943.9"1956" *** 344.131.4(47)"1956"
[AN 3802711]
MARC

ANSEL
UTF-812755 /2020.
Fehér Endre (1929-)
   102-es zubók (zuhanóbombázók) és csatarepülők : emlékező összeállítás Fehér Endre II. világháborús dokumentumaiból / ... szerk. Balázs József. - Kaposvár : Pethő Ny., 2020. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - katonai repülőgép - légierő - második világháború - album
623.746(439)"193/194"(084.1) *** 358.4(439)"193/194"(084.1)
[AN 3802845]
MARC

ANSEL
UTF-812756 /2020.
   "Háború győztesek nélkül" : Szíria jelene és jövője a hét éve tartó konfliktus tükrében : országinformációs konferencia Budapest, 2018. december 4-5. / szerk. Crisán Andrea. - Budapest : [Bevándorlási és Állampolgársági Hiv.], 2019. - 124 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Rend., közread. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-5188-8 fűzött
Szíria - Közel-Kelet - Európai Unió - történelem - polgárháború - menekültügy - 21. század - konferencia-kiadvány
355.426(569.1)"201" *** 341.43(4-62)"201" *** 956.91"201" *** 341.43(5-011)"201" *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3802700]
MARC

ANSEL
UTF-812757 /2020.
Lukachich Géza (1865-1943)
   Magyarország megcsonkításának okai / somorjai Lukachich Géza. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 284 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5374-38-8 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - tábornok - magyar történelem - politika - 20. század - két világháború közötti időszak - memoár
355(439)(092)Lukachich_G.(0:82-94) *** 943.9"191/192"(0:82-94) *** 32(439)"191"/192"(0:82-94)
[AN 3805028]
MARC

ANSEL
UTF-812758 /2020.
Mihályi Balázs (1980-)
   Az Árpád-vonal története, 1939-1944 / Mihályi Balázs. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 200 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 978-615-5374-39-5 kötött : 3490,- Ft
Keleti-Kárpátok - Magyarország - második világháború - erőd - hadtörténet
623.13(439)(234.421.1)"194" *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 3805032]
MARC

ANSEL
UTF-812759 /2020.
Sikora László
   A Waffen-SS lovagkereszt birtokosai, 1940-45 : 2. "Das Reich" SS-páncéloshadosztály / Sikora László. - Miskolc : [Sikora L.], 2020. - 339 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 334-336.
ISBN 978-615-00-8680-4 kötött
Németország. Waffen-Schutz-Staffel. Panzerdivision Das Reich (2.)
Németország - hadtörténet - katonatiszt - páncélos fegyvernem - második világháború
355(430)(092)"19" *** 358.119(430)"1940/1945"
[AN 3801822]
MARC

ANSEL
UTF-812760 /2020.
Tatár Imre (1920-)
   Fogságból fogságba : utam a Baross utcától a Blaha Lujza térig / Tatár Imre. - [Páty] : Zimber-Kv., 2020. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80720-9-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Oroszország - munkaszolgálat - fogolytábor - zsidóság - hadtörténet - második világháború - memoár
355.253.7(=924)(439)'"194"(0:82-94) *** 355.257.7(=945.11)(47)"194"(0:82-94) *** 355.48(439)"194"(0:82-94)
[AN 3802398]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

12761 /2020.
Bérczes István
   Cégstruktúra mesterfokon : ne légy saját céged rabszolgája! : [részben L. Ron Hubbard művei alapján] / Bérczes István. - [Budapest] : [Szervezési Tábla Kft.], cop. 2020. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7620-1 kötött
vállalkozásismeret - szervezetfejlesztés
65.014
[AN 3802667]
MARC

ANSEL
UTF-812762 /2020.
Juhász Attila
   B2B (üzleti) PartnerProgram kézikönyv : így kérj meg másokat, hogy támogassák a céged a korlátlan növekedésben! : 18 módszer vállalkozások közötti üzleti és partneri együttműködésekre, konkrét példákkal és sztorikkal. - [Budapest] : Juhász A., [2019]. - 64 p. ; 21 cm
Szerző Juhász Attila
ISBN 978-615-00-6646-2 fűzött : 2500,- Ft
vállalati együttműködés - vállalatirányítás
65.012.65 *** 65.012.4
[AN 3802289]
MARC

ANSEL
UTF-812763 /2020.
Sullivan, Dan
Who not how (magyar)
   KiésNemaHogyan : [a vezetői halogatás ellenszere az unikum kompetenciára épülő csapatmunka] / Dan Sullivan ; [képregények Hamish MacDonald] ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, 2019. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Vállalkozói észjárás sorozat, ISSN 2498-6224 ; 4.)
ISBN 978-615-5263-43-9 fűzött : 4990,- Ft
munkalélektan - csoportmunka
65.013 *** 331.103.244
[AN 3802333]
MARC

ANSEL
UTF-812764 /2020.
Voss, Chris
Never split the difference (magyar)
   Tárgyalj úgy, mintha az életed múlna rajta! : meggyőzés egy FBI-os túsztárgyaló módszereivel / Chris Voss, Tahl Raz ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 334 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-971-6 kötött : 4200,- Ft
tárgyalástechnika - meggyőzés - kommunikáció - memoár
65.013(0:82-94) *** 316.77
[AN 3802612]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

12765 /2020.
   A 4. ipari forradalom küszöbén [elektronikus dok.] : gyorsjelentés a 2019. évi kérdőíves felmérés eredményeiről / [közread. a] Versenyképességi Kutató Központ Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem ; kiad. VTO Alapítvány. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Budapest : VTO Alapítvány, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159948. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7106-0
Magyarország - vállalat - versenyképesség - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
334.72(439)"201"(083.41) *** 339.137.2(439)"201"(083.41)
[AN 3793430]
MARC

ANSEL
UTF-812766 /2020.
   6. Logisztika a Dél-Alföldön [elektronikus dok.] : lektorált tudományos konferenciakiadvány : A Logisztika Napja, 2020. április 16., Szarvas : Supply Chain Day, April 16, 2020 / szerk. Bodnár Károly és Privóczki Zoltán István ; [rend.] Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Logisztikai Munkabizottság, Szent István Egyetem Öntözési és Vízgazdálkodási Intézet. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Csongrád : Agro-Assistance Kft., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159862. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8210-3
Magyarország - logisztika - gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
658.78(439) *** 33 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3793063]
MARC

ANSEL
UTF-812767 /2020.
Budapesti Gazdasági Egyetem. Tudományos diákköri konferencia (2018) (Budapest)
   Budapesti Gazdasági Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia [elektronikus dok.] : 2018. november 23. : rezümé kötet. - Szöveg (pdf : 659 KB). - Budapest : BGE, [2018]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161225. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5607-58-5
gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3800936]
MARC

ANSEL
UTF-812768 /2020.
Czöndör Szabolcs
   Elektronikus számla és online számla [elektronikus dok.] / szerző Czöndör Szabolcs. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 805 KB). - Budapest : Saldo, 2020. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159970. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-638-588-0 (epub)
ISBN 978-963-638-589-7 (mobi)
Magyarország - adóügy - internet - számla - útmutató - elektronikus dokumentum
336.2(439)(036) *** 657.4(439)(036) *** 681.3.004.14
[AN 3793497]
MARC

ANSEL
UTF-812769 /2020.
Duzmáth Tamás
   Amit a számvizsgáló bizottság tagjainak tudni érdemes. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2020. - 49 p. ; 21 cm
Szerző Duzmáth Tamás. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-8217-2 fűzött
Magyarország - társasház - ingatlankezelés - számvitel - útmutató
657(439)(036) *** 347.238(439)(036) *** 332.871.3(439)(036)
[AN 3802288]
MARC

ANSEL
UTF-812770 /2020.
   A gazdag marketingesek tudástára : 52 gyakorlati tipp a gyors vevőszerzéshez / Pongor-Juhász Attila [et al.]. - [Budapest] : Pongor Publ. Üzleti Kv., 2019. - 80 p. ; 20 cm. - (Marketing gyorsítósáv ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5263-42-2 fűzött : 2990,- Ft
marketing - siker
658.8
[AN 3802440]
MARC

ANSEL
UTF-812771 /2020.
International Conference on Sustainable Economy and Agriculture (2019) (Kaposvár)
   Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture [elektronikus dok.] : Kaposvár University, Kaposvár ..., 14th November 2019 / eds. Diána Koponicsné Györke, Róbert Barna. - Szöveg (pdf : 16.1 MB). - Kaposvár : Kaposvár Univ., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160212. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5599-72-9
gazdaságtan - mezőgazdaság - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 63 *** 504.03 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3794543]
MARC

ANSEL
UTF-812772 /2020.
   Megőrzött kincseink : a Sárrét ízei és mesterei. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - [70] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - magyar néprajz - termék - kézműipar
658.62(439.165) *** 334.712(439.165) *** 745.031.4(439.165) *** 39(=945.11)(439.165)
[AN 3803206]
MARC

ANSEL
UTF-812773 /2020.
   Megőrzött kincseink : a Sárrét ízei és mesterei. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - [70] p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - magyar néprajz - termék - kézműipar
658.62(439.165) *** 745.031.4(439.165) *** 334.712(439.165) *** 39(=945.11)(439.165)
[AN 3803205]
MARC

ANSEL
UTF-812774 /2020.
   Megőrzött kincseink : a Sárrét ízei és mesterei. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - [70] fol. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
Hajdú-Bihar megye - magyar néprajz - termék - kézműipar
658.62(439.165) *** 745.031.4(439.165) *** 334.712(439.165) *** 39(=945.11)(439.165)
[AN 3803203]
MARC

ANSEL
UTF-812775 /2020.
Pongor-Juhász Attila
   A marketing nem ördögtől való : hogyan biztosít a vállalkozásod 365 napon belül több profitot és több szabadidőt? / írta Pongor-Juhász Attila. - [Budapest] : Pongor Publ. Üzleti Kv., 2019. - 172 p. : ill. ; 23 cm. - (Marketing gyorsítósáv ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5263-41-5 fűzött : 4490,- Ft
marketing - vállalkozás - siker
658.8 *** 658.1
[AN 3802441]
MARC

ANSEL
UTF-812776 /2020.
Sass Magdolna (1964-)
   Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok? [elektronikus dok.] : alternatív növekedési utak keresése a visegrádi országokban / Sass Magdolna. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Budapest] : KRTK VGI, 2020. - (Műhelytanulmányok / Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 137.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159964. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-698-5
gazdaságpolitika - Visegrádi államok - 21. század - tőkebefektetés - multinacionális vállalat - vállalat - elektronikus dokumentum
338.2(4-191)"200/201" *** 339.727.22(4-11)"200/201" *** 334.726 *** 334.012.63/.64(4-11)
[AN 3793471]
MARC

ANSEL
UTF-812777 /2020.
   Sustainability, innovation and finance: integration challenges [elektronikus dok.] / ed. by András Bethlendi, László Vértesy ; [publ. by the] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Budapest : BME GTK Pénzügyek Tansz., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159481. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-809-8
világgazdaság - innováció - kapitalista gazdaság - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
339.9 *** 330.341.1 *** 330.342.14 *** 504.03
[AN 3791297]
MARC

ANSEL
UTF-812778 /2020.
   "A tér antológiája" [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / Khademi-Vidra Anikó, Bakos Izabella Mária szerk. ; kiad. Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Gödöllő : SZIE GTK EGYRTDI : Emefa, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159670. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-810-6
regionális gazdaság - területfejlesztés - elektronikus dokumentum
332.1 *** 711.1
[AN 3792097]
MARC

ANSEL
UTF-812779 /2020.
Wickman, Gino
Get a grip (magyar)
   Vedd kezedbe a vállalkozásod! : lépésről lépésre útmutató a vállalkozói szabadsághoz / írta Gino Wickman és Mike Paton ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Pongor Publ. Üzleti Kv., 2019. - 329 p. : ill. ; 23 cm. - (Önjáró vállalkozás sorozat ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5263-40-8 fűzött : 6990,- Ft
vállalkozás - vezetés - siker
658.1 *** 65.012.4
[AN 3802443]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

12780 /2020.
   Átmeneti ellátások fejlesztési lehetőségei a gyermekvédelem különböző szegmenseiből [elektronikus dok.] : műhelytanulmány / szerk. Rácz Andrea ; [közread. a] Rubeus Egyesület "Szedervessző". - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : Rubeus Egyes. "Szedervessző", 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159528. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80264-6-8
Magyarország - gyermekvédelem - 21. század - elektronikus dokumentum
364.65-053.2/.6(439)"201"
[AN 3791443]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

12781 /2020.
   10 éves a Kerpely Kálmán Szakkollégium, 2010-2020. - Debrecen : DE Kerpely K. Szakkollégium, 2020. - 148 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
Debreceni Egyetem. Kerpely Kálmán Szakkollégium
Debrecen - szakkollégium - agrártudomány - egyetem
378.187.5(439-2Debrecen)
[AN 3803291]
MARC

ANSEL
UTF-812782 /2020.
Antus Kata
   A roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése program mentori kézikönyve / [kész. Antus Kata, Csemer Patrícia, Tonté Barbara] ; [... kiad. ... Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, cop. 2019. - 59 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 978-615-81064-3-6 fűzött
Magyarország - cigányság - fiatalkorú - oktatási esélyegyenlőtlenség - felzárkóztatás - tanár-diák kapcsolat - tanári segédkönyv
37.064.2(072) *** 376.7(=914.99)(439)(072)
[AN 3802710]
MARC

ANSEL
UTF-812783 /2020.
Balla Ágnes
   Taking stock of TCAs realised in the field of education and training between 2014-2018 [elektronikus dok.] : report of the research findings / auths. Ágnes Balla, Krisztina Molnár, Anett Almássy ; publ. by Tempus Public Foundation. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : Tempus Public Found., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160229. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5319-72-3
Európai Unió - felsőoktatás - nemzetközi együttműködés - tréning - elektronikus dokumentum
378(4-62)"201" *** 371.314 *** 37.01(4-62)
[AN 3794672]
MARC

ANSEL
UTF-812784 /2020.
   Between global and local: adult learning and communities network [elektronikus dok.] : learning and living in diverse communities / ed. Balázs Németh ; [org., publ. by] ESREA ..., University of Pécs. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Pécs : Univ. of Pécs, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A Pécsett, 2019. jún. 13-15. között rendezett konferencia előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160278. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-479-5
felnőttoktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
374.7 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3794959]
MARC

ANSEL
UTF-812785 /2020.
Davis, Eric (1972-)
Raising men (magyar)
   Férfivá nevelni [elektronikus dok.] : mit tanulhat egy szülő a haditengerészet elit kommandósaitól? / Eric Davis és Dina Santorelli ; ford. Holbok Zoltán. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159737. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-265-3
családi nevelés - gyermeklélektan - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3792391]
MARC

ANSEL
UTF-812786 /2020.
   Erdélyi érettségi ellenszélben [elektronikus dok.] : beszámoló a székelyföldi és partiumi magyar érettségizők oktatási versenyhátrányát és az érettségi felkészítő kísérleti oktatási program eredményességét vizsgáló többéves kutatási program eredményeiről / szerk. és összeáll. Molnár Gergely ; kiad. a Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159695. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5639-22-7)
Erdély - határon túli magyarság - középfokú oktatás - oktatási esélyegyenlőtlenség - iskolán kívüli oktatás - érettségi vizsga - felzárkóztatás - elektronikus dokumentum
376.7(=945.11)(498.4)"201" *** 374.3(=945.11)(498.4) *** 371.27(498)(=945.11)
[AN 3792201]
MARC

ANSEL
UTF-812787 /2020.
   Felsőoktatási innovációk a tanulás korában: a digitalizáció, képességfejlesztés és a hálózatosodás kihívásai [elektronikus dok.] : tanulmánykötet = Higher education innovations in the age of learning: challenges of digitalisation, skills development and networking / szerk. Fodorné Tóth Krisztina ; [közread. a] MELLearN ... Egyesület, Dunaújvárosi Egyetem. - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - Pécs : MELLearN Egyes., 2019
Főcím a címképernyőről. - A Dunaújvárosban, 2019. április 25-26-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160056. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven, az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-480-1
felsőoktatás - élethosszig tartó tanulás - képességfejlesztés - digitális technika - technikai kultúra - elektronikus dokumentum
378 *** 681.3.004.14 *** 374.7 *** 37.013.83 *** 316.774 *** 37.035
[AN 3793819]
MARC

ANSEL
UTF-812788 /2020.
   A hatodéves hallgatók gyakorlati éve / [szerk. Bodó Sára] ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. : DRHE, 2020. - 66 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Debrecen - lelkészképzés - gyakorlati képzés - református egyház - egyetem
378.628.42(439-2Debrecen) *** 284.2(439)
[AN 3803309]
MARC

ANSEL
UTF-812789 /2020.
   Az IKT eszközök helye, használatuk lehetőségei a gyógypedagógiában : VIII. "Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira" : regionális szakmai konferencia : 2019. október 22., Szeged : program és absztrakt kötet / szerk. Tóthné Aszalai Anett ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet. - Szeged : SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Int., [2019]. - 19 fol. : ill. ; 31 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-306-703-1)
gyógypedagógia - infokommunikáció - digitális technika - konferencia-kiadvány
376.2/.4 *** 061.3(439-2Szeged) *** 681.3.004.14
[AN 3802628]
MARC

ANSEL
UTF-812790 /2020.
Szakképzés - Oktatás: Ma - Holnap Konferencia (1.) (Budapest) (2019)
   I. Szakképzés - Oktatás: Ma - Holnap Konferencia [elektronikus dok.] : fejlődés és partnerség : 2019. november 20-21. : absztraktkötet / [rend., közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : BME GTK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160032. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-421-796-1
szakképzés - pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
377 *** 37 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3793689]
MARC

ANSEL
UTF-812791 /2020.
   Szavak mögött [elektronikus dok.] : válogatás a BME Építészmérnöki Kar Bevezetés az építészetbe elsőéves tantárgy hallgatói munkáiból, 2007-2018 = Behind words : selected projects from the first-year Introductory course of the Faculty of Architecture Budapest University of Technology and Economics (BME) / Benkő Melinda szerk. ... - Szöveg (pdf : 75.6 MB). - [Budapest] : BME Urbanisztika Tansz., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159818. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-313-309-5
Magyarország - építészet - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
378.184 *** 72(439)
[AN 3792826]
MARC

ANSEL
UTF-812792 /2020.
   Zenepedagógiai kutatások : a zeneoktatás megújuló módszertana / szerk. Váradi Judit ; [közread. a] Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar. - Debrecen : DE Zeneművészeti Kar, 2019. - 502 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-217-1 fűzött
zenepedagógia - zeneoktatás - hangszerjáték - módszertan
37.036 *** 372.878 *** 371.3
[AN 3803236]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

12793 /2020.
   75 éve a vadászpuska végén : a nyírbátori Báthori István Vadásztársaság / [szerk. Elek Emil]. - Nyíregyháza : Los Lobos Del Rey Kft., 2020. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8775-7 kötött
Báthori István Vadásztársaság (Nyírbátor)
Nyírbátor - vadászat - vadásztársaság - történeti feldolgozás
799.2(439-2Nyírbátor)(091) *** 061.2(439-2Nyírbátor)
[AN 3802670]
MARC

ANSEL
UTF-812794 /2020.
   A Börzsöny és a Cserhát legszebb túrái : 34 börzsönyi és 6 cserháti részletes leírással, térképpel, szintprofillal, sok fotóval és a Természetjáró mobilappban elérhető digitális változattal / [főszerk. Farkas Péter] ; [ill. Nagy Katalin]. - Budapest : MTSZ, cop. 2020. - 185 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Természetjáró túrakönyvek ; 2.)
Spirál fűzéssel
Fűzött
Börzsöny - Cserhát - gyalogtúra - természetjárás - útikönyv
796.51(439)(234.373.31/.33)(036)
[AN 3802831]
MARC

ANSEL
UTF-812795 /2020.
Csillag Péter (1983-)
   Ady stoplisban : klasszikus magyar írók a futballról / Csillag Péter. - 3. jav. utánny. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2019. - 236, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5418-24-2 kötött : 3490,- Ft
labdarúgás - magyar irodalom története - 20. század - magyar irodalom - publicisztika
796.332(0:82-92) *** 894.511(092)"19" *** 894.511-92
[AN 3804180]
MARC

ANSEL
UTF-812796 /2020.
Czebe Iván (1949-)
   Viktor, a győző : sakktanfolyam kezdő sakkozóknak / Czebe Iván. - Budapest : [Czebe I.], 2020. - 118 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
sakk
794.1
[AN 3802864]
MARC

ANSEL
UTF-812797 /2020.
Makra Zoltán
   90 év vasutas sportja képekben : Szentesi MÁV SE, 1930 : Szentesi Vasutas SC, 2020 / [Makra Zoltán]. - [Szentes] : Szentesi VSC, [2020]. - 97, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8922-5 fűzött
Szentesi Vasutas Sport Club
Szentes - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Szentes)(091) *** 061.2(439-2Szentes)
[AN 3801944]
MARC

ANSEL
UTF-812798 /2020.
   McLaren sztorik [elektronikus dok.] / összeáll. Magyar Pál. - Szöveg (epub : 13.3 MB) (mobi : 12.3 MB). - [S.l.] : [Magyar P.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159994. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-8088-8 (epub)
ISBN 978-615-00-8089-5 (mobi)
McLaren, Bruce (1937-1970)
Új-Zéland - autósport - sporttörténet - sportoló - 20. század - elektronikus dokumentum
796.71(931)(092)McLaren,_B. *** 796.71(100)(091)
[AN 3793573]
MARC

ANSEL
UTF-812799 /2020.
   Mesterségünk címere - sportpedagógus : születésnapi neveléstudományi konferencia Biróné dr. Nagy Edit és dr. Gombocz János tiszteletére / szerk. Hamar Pál ; [kiad. a Testnevelési Egyetem]. - Budapest : TE, 2020. - 150 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2019. szept. 27-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5196-20-1 fűzött
sport - pedagógia - emlékkönyv
796.01 *** 371.73
[AN 3802936]
MARC

ANSEL
UTF-812800 /2020.
Mészáros András (1956-)
   Mate in 1 moves = Matt in 1 Zügen = Mat în 1 mutări = Matt 1 lépésben / [Mészáros András]. - Budapest : Mészáros A., 2019. - 123 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Mate 1 = Matt 1
ISBN 978-615-81073-5-8 fűzött
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3802720]
MARC

ANSEL
UTF-812801 /2020.
Mészáros András (1956-)
   Mate in 2 moves = Matt in 2 Zügen = Mat în 2 mutări = Matt 2 lépésben / [Mészáros András]. - Budapest : Mészáros A., 2019. - 123 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Mate 2 = Matt 2
ISBN 978-615-81073-6-5 fűzött
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3802723]
MARC

ANSEL
UTF-812802 /2020.
Pető Péter (1984-)
   Lesgól : az Orbán-rendszer sportpolitikája / Pető Péter. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 105 p. ; 20 cm. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-963-517-092-0 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - sportpolitika - belpolitika - 21. század
796/799(439)"201" *** 323(439)"201"
[AN 3802229]
MARC

ANSEL
UTF-812803 /2020.
Runequest : Glorantha bestiary (magyar)
   Runequest : Glorantha bestiárium / írta Sandy Petersen [et al.] ; szerk. Jason Durall ; ill. Cory Trego-Erdner ; [... ford. ... Bakk László]. - [Debrecen] : Kalandhorizont Kv., 2020. - 204 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5994-10-4 kötött
szerepjáték
793.9
[AN 3802927]
MARC

ANSEL
UTF-812804 /2020.
Runequest : roleplaying in Glorantha (magyar)
   Runequest : szerepjáték Gloranthán / írta Jeff Richard [et al.] ; [... ford. ... Bakk László]. - [Debrecen] : Kalandhorizont Kv., 2020. - 439 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5994-09-8 kötött
szerepjáték
793.9
[AN 3802931]
MARC

ANSEL
UTF-812805 /2020.
Sakelšek, Tadej (1986-)
   The power of tactics / Tadej Sakelšek, Adrian Mikhalchishin. - Budaörs : Chess Evolution, 2019-2020. - 3 db : ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3773269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Calculate like champions. - 2020. - 376 p.
ISBN 978-615-5793-23-3 fűzött : 24,95 EUR
[AN 3802946] MARC

ANSEL
UTF-812806 /2020.
Tóth Béla (1943-)
   Jer. 2,28 / Tóth Béla. - Budapest : Tóth B., 2020. - 718 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-8964-5 kötött : 8999,- Ft
Tóth Béla (1943-)
Magyarország - sakk - sportoló - 20. század - 21. század
794.1 *** 794.1(439)(092)Tóth_B.
[AN 3802665]
MARC

ANSEL
UTF-812807 /2020.
Totti, Francesco (1976-)
Un capitano (magyar)
   A kapitány / Francesco Totti, Paolo Condò ; [ford. Matolcsi Balázs]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2020, cop. 2019. - 334, [1] p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5783-68-5 fűzött : 4999,- Ft
Totti, Francesco (1976-)
Olaszország - labdarúgó - 20. század - 21. század - memoár
796.332(45)(092)Totti,_F.(0:82-94)
[AN 3805819]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

12808 /2020.
Dárdai Zsuzsa
   Dendrit & braindrit / Dárdai Zsuzsa ; [kiad. az Árnyékkötők Alapítvány]. - [Budapest] : Árnyékkötők Alapítvány, 2020. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2019. dec. 12 - 2020. febr. 20. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-7574-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Dárdai_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3802690]
MARC

ANSEL
UTF-812809 /2020.
Dárdai Zsuzsa
Dendrit & braindrit (angol)
   Dendrit & braindrit / Zsuzsa Dárdai ; [publ. by Árnyékkötők Foundation]. - [Budapest] : Árnyékkötők Foundation, 2020. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2019. dec. 12 - 2020. febr. 20. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-7575-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Dárdai_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2019/2020"
[AN 3802692]
MARC

ANSEL
UTF-812810 /2020.
Fejős Zoltán (1954-)
   Néprajz és muzeológia : tudománytörténeti megközelítés / Fejős Zoltán. - Budapest : TIT Kossuth Klub Egyes. : L'Harmattan ; [Debrecen] : DE Néprajzi Tansz., 2020. - 374 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Specimina ethnographica, ISSN 2560-2829)
Bibliogr.: p. 317-352.
ISBN 978-963-414-577-6 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - néprajz - tudománytörténet - muzeológia
069.01 *** 39.001(439)"18/19" *** 39.001
[AN 3802877]
MARC

ANSEL
UTF-812811 /2020.
Gál István (1938-)
   Vecsés szobrai, emlékművei, emléktáblái, kopjafái / írta Gál István ; [kiad. Vecsés Közművelődéséért Alapítvány]. - [Vecsés] : Vecsés Közművelődéséért Alapítvány, 2020. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-8077-2)
Vecsés - emlékmű - emléktábla - szobor
725.94(439-2Vecsés) *** 73.027.1(439-2Vecsés)
[AN 3801783]
MARC

ANSEL
UTF-812812 /2020.
Gerevich József (1948-)
   Teremtő vágyak : művészek és múzsák / Gerevich József. - 2. jav. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-517-191-0 kötött : 4990,- Ft
művészetpszichológia - nemek lélektana - művészettörténet - festészet
75(100)(092) *** 75.01 *** 159.922.1
[AN 3805811]
MARC

ANSEL
UTF-812813 /2020.
   A haza szolgálatában - szabadságunk védelmében : a Honvédelmi Minisztérium 20. katonai képzőművészeti pályázatának katalógusa, 2019 / [szerk. Farkas Kinga]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-327-809-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - pályázat - honvédelem - haderő - 21. század
73/76(439)"201" *** 355/359(439) *** 06.063(439)
[AN 3802920]
MARC

ANSEL
UTF-812814 /2020.
Jovián György (1951-)
   Jovián György / [szöveg ... Zuh Deodáth]. - [Budapest] : Faur Zsófi Galéria és Kvk., 2020. - 62, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 19.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5206-12-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Jovián_Gy.
[AN 3803154]
MARC

ANSEL
UTF-812815 /2020.
Klamár Zoltán (1955-)
   Vankóné Dudás Juló, 1919-2019 / Klamár Zoltán, Villányi Péter ; [kiad. a Galgamácsai Hagyományőrző Egyesület]. - Galgamácsa : Galgamácsai Hagyományőrző Egyes., 2019. - 151 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-4340-1 kötött
Vankóné Dudás Juli (1919-1984)
Magyarország - festőművész - naiv festészet - 20. század
75(439)(092)Vankóné_Dudás_J. *** 75.036.031.2
[AN 3801970]
MARC

ANSEL
UTF-812816 /2020.
   Learning cities and culture working together [elektronikus dok.] / ed. Balázs Németh ; [org.], publ. University of Pécs, House of Civic Communities. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Pécs : PTE : CKH, 2019
Főcím a címképernyőről. - A Pécsett, 2019. szept. 20-án tartott konferencia szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160061. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-397-2
oktatáspolitika - urbanisztika - regionális politika - élethosszig tartó tanulás - helyi társadalom - elektronikus dokumentum
711.4 *** 323.21 *** 374.7 *** 332.14 *** 37.014.5
[AN 3793864]
MARC

ANSEL
UTF-812817 /2020.
Lengyel Sándor (1930-1988)
   A diafilm-specialista : Lengyel Sándor. - [Budapest] : Magánkiad. ; [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja, 2019. - 55 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm. - (A dia mesterei, ISSN 2631-0058 ; 4.)
ISBN 978-615-81106-8-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - grafikus - reklámgrafika - 20. század - diakép - képregény
76(439)(092)Lengyel_S. *** 778.25 *** 087.6:084.11 *** 659.13
[AN 3802823]
MARC

ANSEL
UTF-812818 /2020.
Nagy Kálmán (1956-)
   Nagy Kálmán. - [Baja] : Múzeumbarátok Köre Alapítvány, 2019. - [50] p. : ill., színes ; 26 cm. - (A Türr István Múzeum kiadványai, ISSN 0324-2366 ; 36.)
ISBN 978-615-00-6027-9 fűzött
Magyarország - festőművész - fényképész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nagy_K. *** 77.04(439)(092)Nagy_K.
[AN 3802254]
MARC

ANSEL
UTF-812819 /2020.
Nemcsics Antal (1927-2019)
   Pályatársak és barátok : Nemcsics Antal és Prokop Péter emlékkiállítása : Nemcsics Emlékház Színország Galéria : [XIV. Ars Sacra Fesztivál, 2020] / [... kurátora Nemcsics Ákos]. - Budapest : Nemcsics Emlékház Színország Galéria, 2020. - [40] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-00-9082-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Nemcsics_A. *** 75(439)(092)Prokop_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3801991]
MARC

ANSEL
UTF-812820 /2020.
Oláh László
   10 éves a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely = 10 years of the Military Memorial Park Pákozd - National Memorial Site / [írta és szerk. ... Oláh László] ; [kész. ... a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete és a Katonai Emlékpark N. Kft. kiadásában]. - [Székesfehérvár] : Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szerv. ; [Pákozd] : Katonai Emlékpark N. Kft., 2020. - [68] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-615-81592-0-3 fűzött
Katonai Emlékpark (Pákozd)
Pákozd - Magyarország - emlékpark - hadtörténet - magyar történelem - 19. század - 20. század
725.945(439-2Pákozd) *** 355.48(439)"18/19" *** 943.9"18/19"
[AN 3803131]
MARC

ANSEL
UTF-812821 /2020.
Pál György (1906-1986)
   A plakátművész : Pál György. - [Budapest] : Magánkiad. ; [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja, 2019. - 54 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm. - (A dia mesterei, ISSN 2631-0058 ; 3.)
ISBN 978-615-81106-4-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - grafikus - plakátművészet - 20. század - diakép
769.91 *** 778.25 *** 76(439)(092)Pál_Gy.
[AN 3802822]
MARC

ANSEL
UTF-812822 /2020.
Papp Júlia (1958-)
"Pulszky Ferencz ajándoka" (angol)
   "Present of Ferencz Pulszky" : engraving, plaster cast, photograph: chapters from the history of artwork reproduction : Lutheran Central Museum, Budapest, 26 March - 26 August 2020 : exhibition guide / Júlia Papp ; [publ. by the] Research Centre for the Humanities [Institute of Art History]. - Budapest : RCH Inst. of Art History, 2020. - 44 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-416-218-6 fűzött
képzőművészet - műtárgy - másolás - kiállításvezető - reprodukció
73/76 *** 7.06 *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3801980]
MARC

ANSEL
UTF-812823 /2020.
   The reshaping of Persian art : art histories of Islamic Iran and beyond / ed. by Iván Szántó and Yuka Kadoi. - Piliscsaba : Avicenna Inst. of Middle Eastern Studies, 2019. - 273 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Acta et studia / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, ISSN 1785-0894 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5343-11-7 fűzött
Perzsia - Irán - művészettörténet - művelődéstörténet - közgyűjtemény
7(55)(091) *** 930.85(55) *** 069(100)
[AN 3802129]
MARC

ANSEL
UTF-812824 /2020.
   Szarvas, a történelmi Magyarország földrajzi középpontja / [szerk. Gyökös Eleonóra]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2020. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 24.). (Történelmi emlékhelyek, ISSN 2630-8118)
ISBN 978-615-5890-29-1 fűzött
Szarvas (Békés megye) - emlékhely
725.94(439-2Szarvas)
[AN 3802684]
MARC

ANSEL
UTF-812825 /2020.
Szendrei Judit
   Stamp artist / Judit Szendrei. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 26 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - bélyeg
73/76(439)(092)Szendrei_J. *** 656.835
[AN 3803227]
MARC

ANSEL
UTF-812826 /2020.
Szervátiusz Tibor (1930-2018)
   Mindörökké, Erdély : Szervátiusz Tiborral beszélget Szervátiusz Klára ; [kiad. Szervátiusz Alapítvány]. - 2. kiad. - [Budapest] : Szervátiusz Alapítvány, cop. 2020. - 102, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8569-2 fűzött
Szervátiusz Tibor (1930-2018)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - életútinterjú
73(439)(092)Szervátiusz_T.(047.53)
[AN 3804263]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

12827 /2020.
Dohnányi Ernő (1877-1960)
   Válogatott írások és nyilatkozatok / Dohnányi Ernő ; közread. Kusz Veronika. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2020. - 560 p. : ill., kotta ; 21 cm. - (Zeneszerzők írásai, ISSN 2677-1829)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5062-45-2 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - zeneszerző - 20. század - válogatott művek
78.071.1(439)(092)Dohnányi_E.(093)
[AN 3802222]
MARC

ANSEL
UTF-812828 /2020.
Flea (1962-)
Acid for the children (magyar)
   LSD gyerekeknek : a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosának önéletrajza / Flea ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 275 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-227-466-9 fűzött : 4299,- Ft
Egyesült Államok - zenész - színész - 20. század - 21. század - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Flea(0:82-94) *** 792.028(73)(092)Flea(0:82-94)
[AN 3802589]
MARC

ANSEL
UTF-812829 /2020.
Schumann, Robert (1810-1856)
   Válogatott írások / Robert Schumann ; [szerk. és az utószót írta Csengery Kristóf] ; [ford. Hamburger Klára]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2020. - 344 p. : ill. ; 21 cm. - (Zeneszerzők írásai, ISSN 2677-1829)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80533-3-4 fűzött : 3990,- Ft
Európa - zeneelmélet - zenetörténet - 19. század
78.01 *** 78(4)"18"
[AN 3802397]
MARC

ANSEL
UTF-812830 /2020.
   Szép magyar ének : gyermekdalok, népdalok, népies dalok és szent énekek = The great Hungarian songbook : children's songs, folksongs, popular songs and sacred songs / [összeáll.] Béres József. - Összevont, bőv., jav. kiad. - Budapest : Akovita, 2020. - 847 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 813-817.
ISBN 978-615-80405-4-9 kötött : 8500,- Ft
daloskönyv
784(439)
[AN 3805006]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

12831 /2020.
Eperjes Károly (1954-)
   "Az igazat mondd, ne csak a valódit" : Eperjes Károly színművésszel beszélget Kölnei Lívia. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2020. - 142, [2] p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 6.)
ISBN 978-963-514-049-7 fűzött : 1500,- Ft
Eperjes Károly (1954-)
Magyarország - kereszténység - világnézet - színész - 20. század - életútinterjú
792.028(439)(092)Eperjes_K.(047.53) *** 21
[AN 3805274]
MARC

ANSEL
UTF-812832 /2020.
   Hiány, csonkít(ás), (ki)húzás, (el)hallgatás a drámában és a színpadon [elektronikus dok.] / szerk. P. Müller Péter [et al.]. - Szöveg (pdf : 6.9 MB). - Pécs : Kronosz, 2014 [!2020]. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
A címben a "hiány" szóban az i helyett hiányjel, a "kihúzás" szó áthúzva szerepel. - A Pécsett, 2014. ápr. 11-12-én "Hiányod átjár, mint..." címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159666. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6027-66-5
színházművészet - színháztörténet - elektronikus dokumentum
792.01 *** 792(100)
[AN 3792073]
MARC

ANSEL
UTF-812833 /2020.
Latinovits Zoltán (1931-1976)
   Ködszurkáló / Latinovits Zoltán. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 281 p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 27.)
Kővári Orsolya tanulmányával. - Bibliogr.: p. 2.
ISBN 978-615-81523-2-7 fűzött
Magyarország - színész - 20. század - magyar irodalom - memoár
792.028(439)(092)Latinovits_Z.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3802702]
MARC

ANSEL
UTF-812834 /2020.
Szenes János (1957-)
   Teátrumi vigasságok : morzsák Szarvas színháztörténetéből / Szenes János ; [kiad. a Cervinus Teátrum]. - Szarvas : Cervinus Teátrum, 2019-. - ill. ; 17 cm
Szarvas (Békés megye) - színháztörténet
792(439-2Szarvas)(091)
[AN 3762874]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2020. - 63, [1] p.
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-615-00-8553-1 fűzött
[AN 3802145] MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

12835 /2020.
Bartus Eszter
   S.O.S. magyar : Hungarian course book 1. : A1-A2 / Bartus Eszter. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Pergaméné Kft., 2020, cop. 2014. - 161 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81615-0-3 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 3804266]
MARC

ANSEL
UTF-812836 /2020.
Bodóczky István (1943-2020)
   Visual art & English : a vizuális művészeti képzés szakszótára / [szerzők Bodóczky István, Dóczi Brigitta] ; [közread. az] MKE. - Budapest : MKE, 2020. - 261 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7165-98-6 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - művészeti oktatás - képzőművészet - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11 *** 37.036 *** 73/76
[AN 3802934]
MARC

ANSEL
UTF-812837 /2020.
Hoppa Enikő
   A csángók nevének eredetéről a nyelvtörténet tükrében / Hoppa Enikő. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2020. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 67-79.
ISBN 978-615-5553-67-7 fűzött : 1250,- Ft
magyar nyelv - névtan - nyelvtörténet - moldvai csángók - nemzettörténelem
809.451.1-54 *** 809.451.1-313.4 *** 930.8(=945.11)(498.3)
[AN 3802623]
MARC

ANSEL
UTF-812838 /2020.
   Horvát társalgás. - [Komárom] : Lingea, 2020. - 183 p. : ill. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-505-034-5 fűzött : 1990,- Ft
horvát nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
808.62(078)=945.11
[AN 3802707]
MARC

ANSEL
UTF-812839 /2020.
   Lengyel társalgás. - [Komárom] : Lingea, 2020. - 183 p. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-505-035-2 fűzött : 1990,- Ft
lengyel nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
808.4(078)=945.11
[AN 3802683]
MARC

ANSEL
UTF-812840 /2020.
   Magyar - francia csevegő. - [Komárom] : Lingea, 2020. - 415 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-505-044-4 fűzött : 3490,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
804.0(078)=945.11
[AN 3802673]
MARC

ANSEL
UTF-812841 /2020.
   Magyar - olasz csevegő. - [Komárom] : Lingea, 2020. - 424 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-505-046-8 fűzött : 3490,- Ft
olasz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
805.0(078)=945.11
[AN 3802677]
MARC

ANSEL
UTF-812842 /2020.
   Magyar - orosz csevegő. - [Komárom] : Lingea, 2020. - 383 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-505-047-5 fűzött : 3490,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
808.2(078)=945.11
[AN 3802679]
MARC

ANSEL
UTF-812843 /2020.
   Magyar - spanyol csevegő. - [Komárom] : Lingea, 2020. - 431 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-505-045-1 fűzött : 3490,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
806.0(078)=945.11
[AN 3802676]
MARC

ANSEL
UTF-812844 /2020.
   Magyar - szlovák csevegő. - [Komárom] : Lingea, 2020. - 447 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-505-048-2 fűzött : 3490,- Ft
szlovák nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
808.54(078)=945.11
[AN 3802681]
MARC

ANSEL
UTF-812845 /2020.
   Magyar nyelvtan - a nyelvi jel [elektronikus dok.] : a 9-12. évfolyam számára : tanári kézikönyv / főszerk. Kugler Nóra. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Budapest : Tinta Kvk., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160158. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-409-212-4
nyelvhasználat - magyar nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
80.004.14 *** 372.880.945.11(072)
[AN 3794219]
MARC

ANSEL
UTF-812846 /2020.
   Orosz társalgás. - [Komárom] : Lingea, 2020. - 183 p. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-505-036-9 fűzött : 1990,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
808.2(078)=945.11
[AN 3802686]
MARC

ANSEL
UTF-812847 /2020.
Suha György (1964-)
   Bevezetés a szangó nyelvbe : magyar - szangó szójegyzékkel = Yorô na yângâ tî Sängö : kete bakari Hongrois Sango / Suha György. - Budapest ; Pécs : Publikon, 2020. - 129 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 978-615-5457-91-3 fűzött : 2490,- Ft
szangó nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=809.63=945.11
[AN 3802625]
MARC

ANSEL
UTF-812848 /2020.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level B2 : book 2 : including extra online tasks and DIY tasks / written and comp. by Szabó Szilvia and Papp Eszter. - 2. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2020. - 192 p., [7] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-26-8 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3803231]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

12849 /2020.
Bálint Ágnes (1969-)
   Pszichobiográfia és irodalom [elektronikus dok.] / Bálint Ágnes. - Szöveg (pdf : 6.4 MB). - [Pécs] : Kronosz, 2014 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159649. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-98-6
Magyarország - irodalomtudomány - lélektan - író - 20. század - műelemzés - elektronikus dokumentum
82.01 *** 159.9 *** 894.511(092)"19"
[AN 3792028]
MARC

ANSEL
UTF-812850 /2020.
   Előzetes kérdések [elektronikus dok.] : Rohonyi Zoltán emlékkönyv / szerk. Milbacher Róbert. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - Pécs : Kronosz, 2014 [!2020]
Rohonyi Zoltán "Visszapillantó tükör" c. írásával. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159641. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-55-9
magyar irodalom története - irodalomtudomány - emlékkönyv - személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum
82.01 *** 012Rohonyi_Z. *** 894.511(091)
[AN 3792001]
MARC

ANSEL
UTF-812851 /2020.
Fingeroth, Danny
A marvelous life (magyar)
   A hihetetlen Stan Lee : a Marvel igazi szuperhőse / Danny Fingeroth ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 400 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-947-1 kötött : 4900,- Ft
Lee, Stan (1922-2018)
Egyesült Államok - író - grafikus - 20. század - 21. század - képregény
820(73)(092)Lee,_S. *** 76(73)(092)Lee,_S. *** 087.6:084.11
[AN 3802608]
MARC

ANSEL
UTF-812852 /2020.
Rácz Ildikó Mária
   A lét és a szerelem szentsége : Ivan Bunyin művészi világképe / Rácz Ildikó Mária. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 373 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-681-0 kötött : 3990,- Ft
Bunin, Ivan Alekseevič (1870-1953)
Oroszország - író - 19. század - 20. század - műelemzés
882(092)Bunin,_I._A. *** 82.01
[AN 3802878]
MARC

ANSEL
UTF-812853 /2020.
Tacitus, Publius Cornelius (55-118?)
Dialogus de oratoribus (magyar)
   Beszélgetés a szónokokról [elektronikus dok.] / Publius Cornelius Tacitus ; ford. Csiky Kálmán. - Szöveg (epub : 267 KB) (mobi : 932 KB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159766. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-997-4 (epub)
ISBN 978-963-474-998-1 (mobi)
ókori latin irodalom - dialógus - retorika - elektronikus dokumentum
82.085(0:82-83) *** 871-83=945.11
[AN 3792558]
MARC

ANSEL
UTF-812854 /2020.
   Testek és szövegtestek / [szerk. Schäffer Anett, Babos Orsolya, Szolnoki Zsolt]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2020. - 104 p. ; 21 cm. - (Pro scientia füzetek, ISSN 2063-7691 ; 6.)
A Miskolcon, 2017. jún. 8-án "Hagyomány és újítás" címmel, illetve 2019. jún. 13-án "Testek és szövegtestek" címmel rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5626-51-7 fűzött
irodalomtudomány - magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés
82.01 *** 894.511(091) *** 82(091)
[AN 3801865]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

12855 /2020.
Bálint Ágnes (1969-)
   Télemakhosz bolyongásai [elektronikus dok.] : Németh László pszichobiográfiája, 1901-1939 / Bálint Ágnes. - Szöveg (pdf : 6 MB). - [Pécs] : Kronosz, 2012 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159669. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-07-3
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)Németh_L.
[AN 3792103]
MARC

ANSEL
UTF-812856 /2020.
   "Fenn és lenn" [elektronikus dok.] : tanulmányok Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulójára / szerk. Gazdag László és P. Müller Péter. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2014 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A Pécsett, 2013. nov. 8-9-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159642. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-61-0
Herczeg Ferenc (1863-1954)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - műelemzés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Herczeg_F.
[AN 3792018]
MARC

ANSEL
UTF-812857 /2020.
Halmai Tamás (1975-)
   Az anyagtalan morfológiája [elektronikus dok.] : esszék, kritikák / Halmai Tamás. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Pécs : Kronosz, 2014 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159567. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6027-34-4
magyar irodalom története - világirodalom története - 19. század - 20. század - esszé - irodalomkritika - elektronikus dokumentum
894.511(091)"18/19"(0:82-4) *** 82(091)"18/19"(0:82-95) *** 82(091)"18/19"(0:82-4) *** 894.511(091)"18/19"(0:82-95)
[AN 3791575]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

12858 /2020.
Abbott, Jeff (1963-)
The three Beths (magyar)
   Rögeszme [elektronikus dok.] / Jeff Abbott ; ford. Holbok Zoltán. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2019. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159736. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-269-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3792390]
MARC

ANSEL
UTF-812859 /2020.
Abnett, Dan (1965-)
The Magos (magyar)
   A Magos : és Gregor Eisenhorn hiteles nyomozati aktája / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Budapest] : Tuan : Black Library, cop. 2020. - 602 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-31-4 fűzött : 5490,- Ft : 15,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3802381]
MARC

ANSEL
UTF-812860 /2020.
Adams, Jennie
Tempted by her tycoon boss (magyar)
   Álarcosbál a szerelem kertjében / Jennie Admas ; [... ford. Hulley Orsolya]. Görög gyümölcs / Lynne Graham ; [... ford. Kovács Vera]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 691-692.)
Egys. cím: Tempted by her tycoon boss. The pregnancy shock
ISBN 978-963-540-022-5 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,5 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3802171]
MARC

ANSEL
UTF-812861 /2020.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Selfies (magyar)
   Szelfik / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2016. - 463 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-515-6 fűzött : 3980,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3805397]
MARC

ANSEL
UTF-812862 /2020.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Hypnotisören (magyar)
   A hipnotizőr / Lars Kepler ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2017. - 495 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-557-6 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3805402]
MARC

ANSEL
UTF-812863 /2020.
Anderson, Rachael
The fall of Lord Drayson (magyar)
   Lord Drayson bukása / Rachael Anderson. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 316 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Ford. Dobó Zsuzsanna
ISBN 978-963-457-696-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802451]
MARC

ANSEL
UTF-812864 /2020.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 452 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-403-830-6 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3804246]
MARC

ANSEL
UTF-812865 /2020.
Bach, Berit
Pony-Internat Kirschental : Emmas grosses Turnier (magyar)
   Cseresznyevölgyi lovasiskola : Emma szerencselova / Berit Bach ; Heike Vogel illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 102, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-403-861-0 kötött : 1690,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3802544]
MARC

ANSEL
UTF-812866 /2020.
   Balassi Szép magyar komédiája és olasz forrása, Castelletti Amarilli című pásztorjátéka [elektronikus dok.] / összeáll., ford. és az előszót írta Szegedi Eszter. - Szöveg (pdf : 11.1 MB). - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2018
Tart.: L'Amarilli / Cristoforo Castelletti. Szép magyar komédia / Gyarmati Balassi Bálint. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159330. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Az 1. mű eredeti olasz nyelven modernizált átírásban és magyar nyelvű nyersfordításban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-018-8
olasz irodalom - magyar irodalom - irodalmi kapcsolat - 16. század - pásztorjáték - dráma - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
850-2.02=945.11 *** 894.511-2 *** 850.091"15" *** 894.511.091"15"
[AN 3790735]
MARC

ANSEL
UTF-812867 /2020.
Bao Ninh (1952-)
   A hét törpe tábora : elbeszélések / Bao Ninh ; [ford. Pap Gábor] ; [szerk. Halmosi Sándor]. - Budapest : M. Írószövets. : AB Art : Orpheusz, 2020. - 107 p. ; 20 cm. - (Prosa omnis, ISSN 2732-0839 ; 2.)
ISBN 978-615-6033-07-9 fűzött : 2390,- Ft
vietnami irodalom - elbeszélés
895.2-32=945.11
[AN 3802372]
MARC

ANSEL
UTF-812868 /2020.
Beckett, Tina
Her hard to resist husband (magyar)
   Járvány és szerelem / Tina Beckett ; [... ford. Gaáli István]. Fogadj el! / Kate Hardy ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 634-635.)
Egys. cím: Her hard to resist husband. Italian doctor, no strings attached
ISBN 978-963-540-026-3 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3802040]
MARC

ANSEL
UTF-812869 /2020.
Bishop, Sylvia
A sea of stories (magyar)
   Tengernyi történet / Sylvia Bishop ; ill. Paddy Donnelly ; ford. Surjányi Dávid. - [Budapest] : Aion, cop. 2020. - 85, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81435-6-1 kötött : 3250,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3801922]
MARC

ANSEL
UTF-812870 /2020.
Borchert, Wolfgang (1921-1947)
   Wolfgang Borchert összegyűjtött művei / ford. Bordás Máté, Szolcsányi Ferenc és Vincze Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2020. - 408, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-904-8 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - összegyűjtött művek
830-821=945.11
[AN 3802616]
MARC

ANSEL
UTF-812871 /2020.
Bradbury, Ray (1920-2012)
The Martian chronicles (magyar)
   Marsbéli krónikák : teljes változat / Ray Bradbury. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2019. - 457 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-639-6 fűzött : 4280,- Ft : 13,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3805332]
MARC

ANSEL
UTF-812872 /2020.
Callihan, Kristen
Managed (magyar)
   Managed : kontroll : VIP sorozat 2. / Kristen Callihan ; [ford. Harcsa Henrietta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 437, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-799-7 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802490]
MARC

ANSEL
UTF-812873 /2020.
Caplin, Julie
The little Paris patisserie (magyar)
   Egy krémes Párizsban / Julie Caplin ; [ford. H. Prikler Renáta]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 543 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-758-4 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3802508]
MARC

ANSEL
UTF-812874 /2020.
Carrisi, Donato (1973-)
Il maestro delle ombre (magyar)
   Az árnyak mestere : Marcus 3. / Donato Carrisi ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Budapest : General Press, 2020. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-425-0 fűzött : 3690,- Ft
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.4=945.11
[AN 3802494]
MARC

ANSEL
UTF-812875 /2020.
Carson, Rae (1973-)
The rise of Skywalker (magyar)
   Skywalker kora / Rae Carson ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - 330, [2] p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-594-6 fűzött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802303]
MARC

ANSEL
UTF-812876 /2020.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Višnëvyj sad (magyar)
   Meggyeskert : komédia négy felvonásban / Anton Pavlovics Csehov ; Spiró György ford. - Budapest : Magvető, 2020. - 89 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
Megj. "Cseresznyéskert" címmel is
ISBN 978-963-14-3865-9 fűzött : 1299,- Ft
orosz irodalom - dráma
882-2=945.11
[AN 3801837]
MARC

ANSEL
UTF-812877 /2020.
Chase, Emma
Dirty charmer (magyar)
   A tested védelmében : uralkodj magadon! / Emma Chase ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 302, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-52-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802460]
MARC

ANSEL
UTF-812878 /2020.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
The flying inn (magyar)
   A vándorló kocsma [elektronikus dok.] / G. K. Chesterton ; ford. és jegyz. ellátta Tamás Gábor ; a verseket magyarra ültette Kleinheincz Csilla. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2013 [!2018]. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160320. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5628-62-7
angol irodalom - szatirikus regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3795133]
MARC

ANSEL
UTF-812879 /2020.
Child, Lee (1954-)
Bad luck and trouble (magyar)
   A baj nem jár egyedül / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 355 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-928-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3805788]
MARC

ANSEL
UTF-812880 /2020.
Child, Lee (1954-)
Killing floor (magyar)
   Elvarázsolt dollárok / Lee Child ; [ford. Beke Zsolt]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 390, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-905-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3805791]
MARC

ANSEL
UTF-812881 /2020.
Child, Lee (1954-)
Persuader (magyar)
   Kétélű fegyver / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-858-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3805790]
MARC

ANSEL
UTF-812882 /2020.
Cinelli, Amanda
The secret to marrying marchesi (magyar)
   Végzetes szenvedély / Amanda Cinelli ; [... ford. Czárán Judit]. Sorsforduló / Tracy Madison ; [... ford. Várnai Péter]. Nem érdekből / Abby Green ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 271 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 98.)
Egys. cím: The secret to marrying marchesi. Married for the tycoon's empire. Dylan's daddy dilemma
ISBN 978-963-540-010-2 fűzött : 1799,- Ft : 10,60 EUR : 41,10 RON
írországi angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3802214]
MARC

ANSEL
UTF-812883 /2020.
Clare, Cassandra (1973-)
City of fallen angels (magyar)
   Bukott angyalok városa : A végzet ereklyéi 4. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 386, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-799-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3805827]
MARC

ANSEL
UTF-812884 /2020.
Cox, Suzy
The Dead Girls Detective Agency (magyar)
   The Dead Girls Detective Agency : Halott Lányok Nyomozóiroda / Suzy Cox ; [ford. Pulai Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 322 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-690-7 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)
[AN 3802457]
MARC

ANSEL
UTF-812885 /2020.
Cudmore, Katrina
The best man's guarded heart (magyar)
   Gazdag és cinikus / Katrina Cudmore ; [... ford. Gaáli István]. Betelt a pohár! / Kim Lawrence ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 695-696.)
Egys. cím: The best man's guarded heart. The Italian's wedding ultimatum
ISBN 978-963-540-043-0 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,5 RON
írországi angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3802177]
MARC

ANSEL
UTF-812886 /2020.
Dawson, Delilah S. (1977-)
Black spire (magyar)
   Fekete torony / Delilah S. Dawson ; [ford. Draveczki-Ury Ádám]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - 435 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : a galaxis peremén
ISBN 978-963-497-593-9 fűzött : 4890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802413]
MARC

ANSEL
UTF-812887 /2020.
Dembski-Bowden, Aaron (1980-)
Betrayer (magyar)
   Az áruló : vért a vér istenének / Aaron Dembski-Bowden ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Tuan : Black Library, 2020. - 444 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-30-7 fűzött : 4690,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3802370]
MARC

ANSEL
UTF-812888 /2020.
Douglas, Michelle
The road trip with the eigible bachelor (magyar)
   Két hajó az éjszakában / Michelle Douglas ; [... ford. Várnai Péter]. Véletlen találkozás / Jamie Pope ; [... ford. Csató Gabriella]. Az olasz gróf / Christina Hollis ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 23.)
Egys. cím: The road trip with the eigible bachelor. The count's prize. Tempted at twilight
ISBN 978-963-540-058-4 fűzött : 1899,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3802209]
MARC

ANSEL
UTF-812889 /2020.
Durrell, Gerald (1925-1995)
Birds, beasts and relatives (magyar)
   Madarak, vadak, rokonok / Gerald Durrell ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 1974. - 302, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-323-1 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3805143]
MARC

ANSEL
UTF-812890 /2020.
Durrell, Gerald (1925-1995)
My family and other animals (magyar)
   Családom és egyéb állatfajták / Gerald Durrell ; [ford. Sárközi Györgyné] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 1982. - 374, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-325-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3804212]
MARC

ANSEL
UTF-812891 /2020.
Ellroy, James (1948-)
Silent terror (magyar)
   Gyilkos az úton [elektronikus dok.] / James Ellroy ; ford. Dési András György. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2019. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159735. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-279-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3792389]
MARC

ANSEL
UTF-812892 /2020.
Erskine, Barbara (1944-)
Sleeper's castle (magyar)
   Az alvókastély / Barbara Erskine ; [ford. Berki Éva]. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2018. - 446, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-290-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3805796]
MARC

ANSEL
UTF-812893 /2020.
Erskine, Barbara (1944-)
Sleeper's castle (magyar)
   Az alvókastély [elektronikus dok.] / Barbara Erskine. - Szöveg (epub : 933 KB) (mobi : 2.3 MB). - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Berki Éva. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161791. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-522-4 (epub)
ISBN 978-963-447-523-1 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3804912]
MARC

ANSEL
UTF-812894 /2020.
Evans, Katy (1976-)
Rogue (magyar)
   Rogue : a gazember / Katy Evans ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 367 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-457-640-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802459]
MARC

ANSEL
UTF-812895 /2020.
Fielding, Liz
The five-year baby secret (magyar)
   Drága virágszálam! / Liz Fielding ; [... ford. Dufka Hajnalka]. Egyetemes érzés / Crystal Green ; [... ford. Erős László]. Mostoha sors / Susan Fox ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 331.)
Egys. cím: The five-year baby secret. A husband to belong to. Past imperfect
ISBN 978-963-540-028-7 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,30 RON
angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3802167]
MARC

ANSEL
UTF-812896 /2020.
Frazier, T. M. (1981-)
Tyrant (magyar)
   Tyrant : zsarnok : [King-sorozat 2. kötet] / T. M. Frazier. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 292 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Ford. Beke Zsolt
ISBN 978-963-457-496-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3802510]
MARC

ANSEL
UTF-812897 /2020.
Funnell, Pippa (1968-)
Buttons the naughty pony (magyar)
   Vadóc : nyereg és istráng / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 87, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-867-2 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3802531]
MARC

ANSEL
UTF-812898 /2020.
Gabaldon, Diana (1952-)
The fiery cross (magyar)
   The fiery cross : a lángoló kereszt : az Outlander-sorozat ötödik része / Diana Gabaldon ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020-. - 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3805824]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2. utánny. - 2020. - 796, [3] p.
ISBN 978-963-457-419-4 fűzött : 5499,- Ft
[AN 3805825] MARC

ANSEL
UTF-812899 /2020.
Garavaglia, Laura (1956-)
   Csendkvantumok / Laura Garavaglia ; ford. és vál. Halmosi Sándor. - Budapest : AB Art, 2020. - 105 p. : ill. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 10.)
ISBN 978-615-6033-16-1 fűzött : 2390,- Ft
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 3802400]
MARC

ANSEL
UTF-812900 /2020.
Garber, Stephanie
Finale (magyar)
   Finale : a Caraval befejező része / Stephanie Garber ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Kolibri, 2020. - 458 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-437-636-1 kötött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802564]
MARC

ANSEL
UTF-812901 /2020.
George, Catherine
The enigmatic Greek (magyar)
   Exkluzív interjú / Catherine George ; [... ford. Bosnyák Edit]. Párban az ágyban / Kathleen O'Reilly ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 176 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 705-706.)
Egys. cím: The enigmatic Greek. Once upon a mattress
ISBN 978-963-540-020-1 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,5 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3802234]
MARC

ANSEL
UTF-812902 /2020.
Gibney, Patricia (1962-)
The missing ones (magyar)
   A hiányzók : Lottie Parker, első könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - Budapest : Libri, 2020, cop. 2018. - 596, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-270-1 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3805359]
MARC

ANSEL
UTF-812903 /2020.
Glines, Abbi (1977-)
Never too far (magyar)
   Sosem elég : never too far / Abbi Glines ; [ford. Szaszkó Gabriella]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 285 p. ; 21 cm. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-226-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802523]
MARC

ANSEL
UTF-812904 /2020.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
   Metró : a trilógia / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Bazsó Márton, Goretity József, M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2019. - 1159, [4] p. ; 24 cm
Tart.: Metró 2033Þ; Metró 2034Þ; Az út végeÞ; Metró 2035. - Egys. cím: Metro 2033 ; Metro 2034 ; Konec dorogi ; Metro 2035
ISBN 978-963-504-017-9 kötött : 7999,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3804065]
MARC

ANSEL
UTF-812905 /2020.
Goodman, Joanna (1969-)
The finishing school (magyar)
   Cressida titka / Joanna Goodman. - [Budapest] : Libri, 2020. - 390 p. ; 20 cm
Ford. Lévai Márta
ISBN 978-963-433-752-2 fűzött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3801708]
MARC

ANSEL
UTF-812906 /2020.
Goodwin, Daisy (1961-)
Victoria (magyar)
   Viktória / Daisy Goodwin ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2017. - 415, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-824-3 kötött : 4699,- Ft
Viktória (Nagy-Britannia: királynő) (1819-1901)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3805012]
MARC

ANSEL
UTF-812907 /2020.
Grey, R. S.
Not so nice guy (magyar)
   Not so nice guy : nem is olyan rendes srác / R. S. Grey ; [ford. Sárai Vanda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 277 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-347-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802469]
MARC

ANSEL
UTF-812908 /2020.
Grisham, John (1955-)
The guardians (magyar)
   Őrangyalok / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - 470, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-047-1 fűzött : 4200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3801816]
MARC

ANSEL
UTF-812909 /2020.
Haich Erzsébet (1897-1994)
Einweihung (magyar)
   Beavatás : óegyiptomi misztériumok / Elisabeth Haich ; [ford. Érszegi András]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 534 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-120-5 kötött : 5490,- Ft
német irodalom - ezoterika - regény
830-31=945.11 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3804077]
MARC

ANSEL
UTF-812910 /2020.
Halls, Stacey
The familiars (magyar)
   Familiárisok : a Pendle-dombi boszorkányok / Stacey Halls ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 351 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6122-16-2 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3802468]
MARC

ANSEL
UTF-812911 /2020.
Hampton, Susanne
Falling for Dr December (magyar)
   Dr. Naptármodell / Susanne Hampton ; [... ford. Gaáli István]. Lagziszex / Kate Hardy ; [... ford. Gärtner Zita]. - Jav. kiad. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 176 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 636-637.)
Egys. cím: Falling for Dr December. Her honourable playboy
Fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3802158]
MARC

ANSEL
UTF-812912 /2020.
Hampton, Susanne
Falling for Dr December (magyar)
   Dr. Naptármodell / Susanne Hampton ; [... ford. Gaáli István]. Lagziszex / Kate Hardy ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 176 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 636-637.)
Egys. cím: Falling for Dr December. Her honourable playboy
Fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3802126]
MARC

ANSEL
UTF-812913 /2020.
Harlen, Brenda
Baby talk & wedding bells (magyar)
   Akár a mesében / Brenda Harlen ; [... ford. Bakay Dóra]. Ingó és ingatlan / Dorien Kelly ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 703-704.)
Egys. cím: Baby talk & wedding bells. Tempting trouble
ISBN 978-963-540-184-0 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802233]
MARC

ANSEL
UTF-812914 /2020.
Harrison, Paula
The secret rescuers : sky unicorn (magyar)
   Titkos jótevők : a kis unikornis / Paula Harrison ; ill. Sophy Williams ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, [2020]. - [4], 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-294-632-0 fűzött : 1590,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3802688]
MARC

ANSEL
UTF-812915 /2020.
Harrison, Paula
The secret rescuers : storm dragon (magyar)
   Titkos jótevők : a kis viharsárkány / Paula Harrison ; ill. Sophy Williams ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, [2020]. - [4], 103, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-294-630-6 fűzött : 1590,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3802689]
MARC

ANSEL
UTF-812916 /2020.
Hearne, Kevin (1970-)
Trapped (magyar)
   Trapped : beszorítva : A vasdruida krónikái 5. / Kevin Hearne ; [ford. Hrabovszky Dóra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 303 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-457-675-4 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802473]
MARC

ANSEL
UTF-812917 /2020.
Hjorth, Michael (1963-)
Det fördolda (magyar)
   Ingovány / Hjorth & Rosenfeldt ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2018. - 447 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-065-6 fűzött : 3390,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3804154]
MARC

ANSEL
UTF-812918 /2020.
Hodge, Sibel
Untouchable (magyar)
   Érinthetetlen? / Sibel Hodge ; [ford. Sziklai István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 437 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-642-6 fűzött : 3799,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3802479]
MARC

ANSEL
UTF-812919 /2020.
Holland, Jesse J. (1971-)
Black Panther (magyar)
   Fekete Párduc : ki a Fekete Párduc? / Reginald Hudlin és John Romita Jr. képregénye alapján írta Jesse J. Holland ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - 327 p. : ill. ; 22 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 9.)
ISBN 978-963-497-598-4 kötött : 3495,- Ft
ISBN 978-963-497-597-7 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802410]
MARC

ANSEL
UTF-812920 /2020.
Hoover, Colleen (1979-)
Verity (magyar)
   Verity / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 310, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-790-4 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3802527]
MARC

ANSEL
UTF-812921 /2020.
Hope, Anna (1974-)
The ballroom (magyar)
   A bálterem / Anna Hope ; [ford. Soponyai Alexandra Bianka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 361, [6] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-515-3 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3802518]
MARC

ANSEL
UTF-812922 /2020.
Isaac, Catherine (1974-)
You, me, everything (magyar)
   Te, én, minden / Catherine Isaac. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., 2020, cop. 2018. - 414 p. ; 21 cm
Ford. Lévai Márta
ISBN 978-615-5760-93-8 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3802744]
MARC

ANSEL
UTF-812923 /2020.
James, Ed
Senseless (magyar)
   Érzéketlenül / Ed James ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-84-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3802800]
MARC

ANSEL
UTF-812924 /2020.
James, Erica (1960-)
Summer at the lake (magyar)
   Nyár a comói-tónál / Erica James ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 543 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5760-59-4 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3802740]
MARC

ANSEL
UTF-812925 /2020.
James, Susanne
The Theotokis inheritance (magyar)
   A kertész lánya / Susanne James ; [... ford. Szabó Júlia]. Milliomos inkognitóban / Soraya Lane ; [... ford. Herczog Gábor]. Kastélyban lakik a szerelem / Christina Hollis ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 271 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 22.)
Egys. cím: The Theotokis inheritance. The billionaire in disguise. The French aristocrat's baby
ISBN 978-963-540-014-0 fűzött : 1899,- Ft
angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3800272]
MARC

ANSEL
UTF-812926 /2020.
Joyce, Brenda (1963-)
Seduction (magyar)
   Szerelem és árulás : kémek kéme / Brenda Joyce ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Vinton, 2020. - 399 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-060-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802102]
MARC

ANSEL
UTF-812927 /2020.
Kagawa, Julie (1982-)
The eternity cure (magyar)
   A halhatatlanság ellenszere : Éden-trilógia 2. / Julie Kagawa. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 428, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Mergl-Kovács Bernadett
ISBN 978-963-457-695-2 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802537]
MARC

ANSEL
UTF-812928 /2020.
Kendrick, Sharon
The pregnant Kavakos bride (magyar)
   Ha borul a terv / Sharon Kendrick ; [... ford. Scheer Katalin]. Újra libben a szoknya / Heather MacAllister ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 701-702.)
Egys. cím: The pregnant Kavakos bride. Male call
ISBN 978-963-540-018-8 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,5 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3802076]
MARC

ANSEL
UTF-812929 /2020.
King, Stephen (1947-)
The bazaar of bad dreams (magyar)
   Rémálmok bazára : elbeszélések / Stephen King. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2016. - 726, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-349-1 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3805130]
MARC

ANSEL
UTF-812930 /2020.
King, Stephen (1947-)
Finders keepers (magyar)
   Aki kapja, marja / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2015. - 493, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-105-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3805127]
MARC

ANSEL
UTF-812931 /2020.
King, Stephen (1947-)
Roadwork (magyar)
   Az átkozott út / Stephen King mint Richard Bachman ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2016. - 388, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-519-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3805786]
MARC

ANSEL
UTF-812932 /2020.
Kulikov, Roman
Svâzannye Zonoj (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : kiket a Zóna egybekötött.. / Roman Kulikov, Jezsi Tumanovszki ; műford. Sándor Gábor. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 406, [4] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-011-5 fűzött : 3790,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3802280]
MARC

ANSEL
UTF-812933 /2020.
Kulin, Ayşe (1941-)
Sevdalinka (magyar)
   Szarajevó rózsája / Ayşe Kulin ; [ford. Nagy Marietta]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2020. - 373 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5732-71-3 fűzött : 3790,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3805117]
MARC

ANSEL
UTF-812934 /2020.
Laurens, Stephanie (1953-)
The daredevil snared (magyar)
   Az elszánt kapitány / Stephanie Laurens ; [... ford. Vas Krisztina]. - Budapest : Vinton, 2020. - 399 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
keretcím: Kalandorok
ISBN 978-963-540-006-5 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3802080]
MARC

ANSEL
UTF-812935 /2020.
Lee, Min Jin (1968-)
Pachinko (magyar)
   Pacsinkó / Min Jin Lee. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2018. - 543 p. ; 22 cm
Ford. Barta Judit
ISBN 978-963-447-245-2 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3805817]
MARC

ANSEL
UTF-812936 /2020.
Lee, Miranda
The magnate's tempestuous marriage (magyar)
   Az igazat, csakis a tiszta igazat / Miranda Lee ; [... ford. Czárán Judit]. Az utolsó randevú / Nancy Robards Thompson ; [... ford. Várnai Péter]. Könnyelmű kaland / Sara Craven ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 99.)
Egys. cím: The magnate's tempestuous marriage. The innocent's one-night confession. How to marry a doctor
ISBN 978-963-540-045-4 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,3 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3802224]
MARC

ANSEL
UTF-812937 /2020.
Libenson, Terri (1970-)
Just Jaime (magyar)
   Páratlan Jaime / Terri Libenson ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 253 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-218-9 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3802580]
MARC

ANSEL
UTF-812938 /2020.
Lim, Elizabeth
Reflection (magyar)
   Fénytörések : sorsfordító történetek / Elizabeth Lim ; [ford. Bús Teodóra] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-834-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3802149]
MARC

ANSEL
UTF-812939 /2020.
Maas, Sarah J. (1986-)
Catwoman : soulstealer (magyar)
   Catwoman : lélektolvaj / Sarah J. Maas ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 414, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-780-5 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802548]
MARC

ANSEL
UTF-812940 /2020.
Maas, Sarah J. (1986-)
Throne of glass (magyar)
   Throne of glass : üvegtrón / Sarah J. Maas ; [ford. Varga Csaba]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 543 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-180-2 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3805822]
MARC

ANSEL
UTF-812941 /2020.
Mackenzie, Myrna
Marrying her billionaire boss (magyar)
   Több mint titkárnő / Myrna Mackenzie ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Elcserélt boldogság / Elizabeth Power ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 693-694.)
Egys. cím: Marrying her billionaire boss. The millionaire's love-child
ISBN 978-963-540-024-9 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 SRD : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3802175]
MARC

ANSEL
UTF-812942 /2020.
Maise, Ella
Marriage for one (magyar)
   Hozzád megyek, Jack Hawthorne / Ella Maise ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 572 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-92-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802476]
MARC

ANSEL
UTF-812943 /2020.
Malerman, Josh (1975-)
Malorie (magyar)
   Malorie / Josh Malerman ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2020. - 326, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-171-2 kötött : 4095,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3801848]
MARC

ANSEL
UTF-812944 /2020.
Malpas, Jodi Ellen (1980-)
With this man (magyar)
   Ki ez a férfi? : [A férfi-sorozat] / Jodi Ellen Malpas ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 492 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-36-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3802203]
MARC

ANSEL
UTF-812945 /2020.
Maraini, Dacia (1936-)
Il treno dell'ultima notte (magyar)
   Végállomás Budapest [elektronikus dok.] / Dacia Maraini ; ford. Lukácsi Margit. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159741. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-264-6
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3792413]
MARC

ANSEL
UTF-812946 /2020.
March, Meghan
Richer than sin (magyar)
   Bűn és élvezet : Bűn-sorozat 1. / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-72-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3802804]
MARC

ANSEL
UTF-812947 /2020.
Marivaux, Pierre de (1688-1763)
   Válogatott drámák / Marivaux ; szerk. Kovács Ilona. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 420 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
ISBN 978-963-414-690-2 fűzött : 4490,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 3802875]
MARC

ANSEL
UTF-812948 /2020.
Mayes, Frances (1941-)
Every day in Tuscany (magyar)
   Mindennapok Toszkánában / Frances Mayes ; [ford. Stefanovits Péter]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2020. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-438-083-2 kötött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.41
[AN 3805389]
MARC

ANSEL
UTF-812949 /2020.
Mazzantini, Margaret (1961-)
Non ti muovere (magyar)
   Ne mozdulj! / Margaret Mazzantini ; [ford. Török Tamara]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 317 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-745-4 kötött : 3999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3805793]
MARC

ANSEL
UTF-812950 /2020.
McNeill, Graham (1971-)
Angel exterminatus (magyar)
   Angelus exterminatus : hús és vas / Graham McNeill ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan : Black Library, 2020. - 524 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-615-6075-29-1 fűzött : 4990,- Ft : 14,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3802373]
MARC

ANSEL
UTF-812951 /2020.
Meadows, Daisy
Glitterhoof's secret garden (magyar)
   Csillagpata titkos kertje / Daisy Meadows ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Unikornisvarázs ; 3.)
ISBN 978-963-403-868-9 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3802536]
MARC

ANSEL
UTF-812952 /2020.
Meadows, Daisy
Sparklesplash meets the mermaids (magyar)
   Hullámsörény és a sellők / Daisy Meadows ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 107 p. : ill. ; 20 cm. - (Unikornisvarázs ; 4.)
ISBN 978-963-403-869-6 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3802539]
MARC

ANSEL
UTF-812953 /2020.
Metz, Melinda (1962-)
Talk to the paw (magyar)
   Cirmos-hadművelet / Melinda Metz ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, 2020. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-421-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802506]
MARC

ANSEL
UTF-812954 /2020.
Metzen, Chris (1973-)
World of Warcraft : chronicle (magyar)
   World of Warcraft : krónikák / írta Chris Metzen, Matt Burns és Robert Brooks ; festmények Peter C. Lee ; térk. és ill. Joseph Lacroix ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2020]-. - ill., színes ; 32 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802493]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - cop. 2020. - 161, [3] p.
ISBN 978-963-497-591-5 kötött : 8490,- Ft
[AN 3802500] MARC

ANSEL
UTF-812955 /2020.
Meyer, Kai (1969-)
Die Seiten der Welt : Blutbuch (magyar)
   A kezdet könyve / Kai Meyer ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 373, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-217-2 fűzött : 3499,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 3802499]
MARC

ANSEL
UTF-812956 /2020.
Michalik, Alexis (1982-)
Edmond (magyar)
   Edmond / Alexis Michalik. Cyrano de Bergerac / Edmond Rostand ; [ford. Bognár Róbert ... és Várady Szabolcs ...]. - Budapest : Park, cop. 2020. - 349, [2] p. ; 20 cm
Egys. cím: Edmond. Cyrano de Bergerac
ISBN 978-963-355-113-4 kötött : 2900,- Ft
Rostand, Edmond (1868-1918)
Franciaország - francia irodalom - író - századforduló - dráma - verses dráma
840-2=945.11 *** 840-122=945.11 *** 840(092)Rostand,_E.(0:82-2)
[AN 3802366]
MARC

ANSEL
UTF-812957 /2020.
Milinković, Miomir (1948-)
   Az ember és a vers / Miomir Milinković ; ford. Kovács Jolánka ; [... graf. Fábián István]. - Budapest : AB Art, 2020. - 67, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 6.)
ISBN 978-615-6033-04-8 fűzött
szerb irodalom - vers
886.1-14=945.11
[AN 3802380]
MARC

ANSEL
UTF-812958 /2020.
Morgan, Sarah (1948-)
How to keep a secret (magyar)
   Egy család titkos élete / Sarah Morgan ; [... ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Vinton K., 2020. - 432 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-032-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3802112]
MARC

ANSEL
UTF-812959 /2020.
Morgan, Sarah (1948-)
Reunited by their pregnancy surprise (magyar)
   Párizs a mienk / Sarah Morgan ; [... ford. Kiss Klára]. Ellátom a bajod / Meredith Webber ; [... ford. Czárán Judit]. Házi áldás / Marion Lennox ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 67.)
Egys. cím: Reunited by their pregnancy surprise. Sheikh surgeon. Bride by accident
ISBN 978-963-540-052-2 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,3 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3802161]
MARC

ANSEL
UTF-812960 /2020.
Murawski Magdolna
   Oyarzo kapitány [elektronikus dok.] : válogatott műfordítások / Murawski Magdolna ; Fridél Lajos illusztrációival ; [közread. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159801. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7283-43-7
világirodalom - antológia - elektronikus dokumentum
82-822=945.11
[AN 3792759]
MARC

ANSEL
UTF-812961 /2020.
   Négyarcú Bajon-torony : vietnámi háború költői / ford. Phan Anh Son és Balázs F. Attila. - Budapest : M. Írószövets. : AB Art : Orpheusz, 2020. - 114, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0839 ; 7.)
ISBN 978-615-6033-06-2 fűzött : 2390,- Ft
vietnami irodalom - vers - antológia
895.2-14(082)=945.11
[AN 3802383]
MARC

ANSEL
UTF-812962 /2020.
Nesbø, Jo (1960-)
Hodejegerne (magyar)
   Fejvadászok / Jo Nesbø ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2016. - 287 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-807-2 fűzött : 3290,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3805403]
MARC

ANSEL
UTF-812963 /2020.
Nesbø, Jo (1960-)
Sønnen (magyar)
   A fiú / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2019. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-287-2 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3804152]
MARC

ANSEL
UTF-812964 /2020.
Nickless, Barbara
Blood on the tracks (magyar)
   Vér a síneken / Barbara Nickless ; [ford. Sziklai István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 471 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-336-4 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3802513]
MARC

ANSEL
UTF-812965 /2020.
O'Leary, Beth (1992-)
The switch (magyar)
   Otthoncsere / Beth O'Leary ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, 2020. - 409 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-419-9 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3802503]
MARC

ANSEL
UTF-812966 /2020.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2020. - 130, [1] p. ; 21 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-405-833-5 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3804074]
MARC

ANSEL
UTF-812967 /2020.
Pagán, Camille
I'm fine and neither are you (magyar)
   Jól vagyok, ahogy te sem / Camille Pagán ; [ford. Hulse Alexandra Nikoletta]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2020. - 315 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-745-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3801821]
MARC

ANSEL
UTF-812968 /2020.
   A Paradicsom könyve : tematikus apoftegma gyűjtemény / [ford. Baán Izsák, Baán István betűrendes apoftegma fordításának felhasználásával]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2020-. - 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
A ford. a "Les apophtegmes des Peres I-II. " (Paris : les Éd. du Cerf, 1993-2003) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ókori görög irodalom - vallásos irodalom - korai kereszténység - idézetgyűjtemény - anekdota
875-97=945.11 *** 875-84=945.11 *** 281"03/05"(0:82-84)
[AN 3802578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2020. - 319 p.
ISBN 978-615-5120-78-7 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3802582] MARC

ANSEL
UTF-812969 /2020.
Paris, B. A. (1958-)
The dilemma (magyar)
   A dilemma / B. A. Paris ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6022-38-7 fűzött : 3850,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3802750]
MARC

ANSEL
UTF-812970 /2020.
Perry, Jodi
Nineteen letters (magyar)
   Tizenkilenc levél / Jodi Perry ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6022-42-4 fűzött : 3690,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3802753]
MARC

ANSEL
UTF-812971 /2020.
Pilkey, Dav (1966-)
Captain Underpants and the perilous plot of Professor Poopypants (magyar)
   Alsógatyás kapitány és Pukisgatyó professzor veszedelmes terve / Dav Pilkey ; [ford. Tomori Gábor]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 151, [7] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-499-227-1 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 3802556]
MARC

ANSEL
UTF-812972 /2020.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Der Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz, a rabló : Otfried Preussler paprikajancsis és vitézlászlós története / [ill. F. J. Tripp] ; [ford. Nádori Lídia]. - 8. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2013. - 117 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-963-437-057-4 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3805832]
MARC

ANSEL
UTF-812973 /2020.
Roberts, Alison (1956-)
The doctor's wife for keeps (magyar)
   Könnyelmű egyezség / Alison Roberts ; [... ford. Gaáli István]. Hinni a csodában / Melanie Milburne ; [... ford. Marosi Orsolya]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 176 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 638-639.)
Egys. cím: The doctor's wife for keeps. In her boss's special care
ISBN 978-963-540-090-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
új-zélandi irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3802164]
MARC

ANSEL
UTF-812974 /2020.
Roberts, Nora (1950-)
Local hero (magyar)
   Képregény az életem / Nora Roberts ; [... ford. Gulácsy Anna]. - Budapest : Vinton, 2020. - 284 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-036-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802107]
MARC

ANSEL
UTF-812975 /2020.
Ross, Kathryn
Mistress to a rich man (magyar)
   A megtaláló jutalma / Kathryn Ross ; [... ford. Bosnyák Edit]. A szenvedély dallama / Chantelle Shaw ; [... ford. Gaáli István]. A leghálásabb szerep / Carole Mortimer ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 30.)
Egys. cím: Mistress to a rich man. Bedded for the Spaniard's pleasure. Ruthless Russian, lost innocence
ISBN 978-963-540-012-6 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 ROM
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3800276]
MARC

ANSEL
UTF-812976 /2020.
Ross, Rebecca
The queen's resistance (magyar)
   A királynő koronázása / Rebecca Ross ; [ford. Bihari György]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 395, [3] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-216-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802471]
MARC

ANSEL
UTF-812977 /2020.
Ryan, Kendall (1981-)
Junk mail (magyar)
   Szexi szelfi / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 234, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-00-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3802509]
MARC

ANSEL
UTF-812978 /2020.
Salten, Felix (1869-1945)
Bambi (magyar)
   Bambi : erdei történet / Felix Salten ; [Nádori Lídia fordítása]. - 23. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 140, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9694-8 kötött : 1999,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3804241]
MARC

ANSEL
UTF-812979 /2020.
Sandford, John (1944-)
Golden prey (magyar)
   Arany préda / John Sandford ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5905-78-0 fűzött : 3850,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-9005-78-0)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3802756]
MARC

ANSEL
UTF-812980 /2020.
Schwieger, Frank (1968-)
Ich, Odin, und die wilden Wikinger (magyar)
   Odin és bandája : viking mitológia újratöltve / Frank Schwieger ; [ill.] Ramona Wultschner. - Budapest : Kolibri, 2020. - 192, [3] p. : ill. ; 23 cm
Ford. Veress Kata
ISBN 978-963-437-655-2 kötött : 3499,- Ft
skandináv népek ősvallása - német irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
830-93=945.11 *** 293.11(02.053.2)
[AN 3802566]
MARC

ANSEL
UTF-812981 /2020.
Shepard, Sara (1977-)
The perfectionists (magyar)
   Pretty little liars : a perfekcionisták / Sara Shepard. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 298, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Robin Edina
ISBN 978-963-457-664-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3802553]
MARC

ANSEL
UTF-812982 /2020.
Sheridan, Mia
Finding Eden (magyar)
   Finding Eden : A szerelem csillagjegyében 6. / Mia Sheridan ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 326, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-353-1 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802555]
MARC

ANSEL
UTF-812983 /2020.
Shinick, Kevin (1969-)
Force collector (magyar)
   Az erő nyomában / Kevin Shinick ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - 306, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-588-5 fűzött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3802412]
MARC

ANSEL
UTF-812984 /2020.
Slaughter, Karin (1971-)
The last widow (magyar)
   Az utolsó özvegy / Karin Slaughter ; [... ford. Mészáros Julianna] ; [a Vonnegut-idézet Kappanyos András ford.]. - Budapest : Vinton, 2020. - 448 p. ; 21 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-540-016-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3802115]
MARC

ANSEL
UTF-812985 /2020.
Steiner, Kandi
A love letter to Whiskey (magyar)
   Szeretlek, Whiskey! / Kandi Steiner ; [ford. Roehnelt Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 397, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-737-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802551]
MARC

ANSEL
UTF-812986 /2020.
Strindberg, August (1849-1912)
Tjänstekvinnans son (magyar)
   A cseléd fia [elektronikus dok.] : Egy lélek fejlődése 1. / August Strindberg ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161582. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-533-4 (epub)
ISBN 978-963-474-534-1 (mobi)
svéd irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
839.7-94=945.11
[AN 3803163]
MARC

ANSEL
UTF-812987 /2020.
Szedenik Fülöp (1862-1920)
Jačke (magyar)
   Versek / Szedenik Fülöp ; [ford. Horváth Sándor] ; [kiad. Szülőfalunkért Egyesület Pereszteg]. - Pereszteg : Szülőfalunkért Egyes. Pereszteg, 2020. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7518-1 kötött
magyarországi horvát irodalom - vers
886.2-14(439)=945.11
[AN 3802653]
MARC

ANSEL
UTF-812988 /2020.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The story of Kullervo (magyar)
   Kullervo története / J. R. R. Tolkien ; [ford. Tótfalusi István] ; [szerk. Verlyn Flieger]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2016. - 235, [2] p. : ill. ; 21 cm
A szerző "Kalevala" c. kéziratos esszéivel. - Bibliogr.: p. 231-234.
ISBN 978-963-405-546-4 kötött : 3499,- Ft
Kalevala
angol irodalom - finnek - kisregény - eposz
820-31=945.11 *** 398.224(=945.41)
[AN 3805120]
MARC

ANSEL
UTF-812989 /2020.
Uspenskij, Pëtr Demʹânovič (1878-1947)
Kinemodrama (magyar)
   Iván Oszokin különös élete ; Oroszországi levelek, 1919 / P. D. Ouspensky. - [Tengelic] : Ideoboard Kft., [2020]. - 188 p. ; 26 cm
Egys. cím: Kinemodrama ; Letters from Russia, 1919. - Ford. Gabor van Tax
ISBN 978-615-00-9046-7 fűzött
orosz irodalom - regény - publicisztika
882-31=945.11 *** 882-92=945.11
[AN 3801948]
MARC

ANSEL
UTF-812990 /2020.
Uspenskij, Pëtr Demʹânovič (1878-1947)
Razgovory s dʹâvolom (magyar)
   Tereferék egy krampusszal / P. D. Ouspensky. - [Százhalombatta] : Magánkiad., [2020]. - 164 p. ; 21 cm
Tart.: A feltalálóÞ; A jóindulatú krampusz. - Ford. Gabor van Tax
ISBN 978-615-00-9157-0 fűzött
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3802007]
MARC

ANSEL
UTF-812991 /2020.
Vieru, Grigore (1935-2009)
   Besszarábia gyásza : versek és aforizmák Balázs Boróka fordításában / Grigore Vieru. - Budapest : AB Art, 2020. - 94, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 9.)
ISBN 978-615-6033-17-8 fűzött : 2390,- Ft
moldáv irodalom - vers - aforizma
859.2-14=945.11 *** 859.2-84=945.11
[AN 3802396]
MARC

ANSEL
UTF-812992 /2020.
Vrhovac, Duska (1947-)
   Memento vivere / Duska Vrhovac ; ford. Kovács Jolánka. - Budapest : AB Art, 2020. - 67 p. : ill. ; 20 cm. - (Lyra omnis, ISSN 2732-0847 ; 8.)
ISBN 978-615-6033-08-6 fűzött : 1990,- Ft
szerb irodalom - vers
886.1-14=945.11
[AN 3802391]
MARC

ANSEL
UTF-812993 /2020.
West, Kasie (1976-)
On the fence (magyar)
   Szerelem karnyújtásnyira / Kasie West ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 288 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-865-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3802550]
MARC

ANSEL
UTF-812994 /2020.
Wilson, Teri
The ballerina's secret (magyar)
   Táncolj, balerina, táncolj! / Teri Wilson ; [... ford. Hajnal Gabirella]. Lovas kollekció / Teri Wilson ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Érints meg, felség! / Natalie Anderson ; [... ford. Fekete Ádám]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 99.)
Egys. cím: The ballerina's secret. It started with a diamond. The king's captive virgin
ISBN 978-963-540-030-0 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,30 RON
angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3802193]
MARC

ANSEL
UTF-812995 /2020.
Wilson, Teri
How to romance a runaway bride (magyar)
   A hotel átka / Teri Wilson ; [... ford. Hajnal Gabirella]. Görögcsavar / Kandy Shepherd ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Megvalósult görög álom / Michelle Douglas ; [... ford. Kertész Helga]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 100.)
Egys. cím: How to romance a runaway bride. Conviently wed to the Greek. Miss Prim's Greek island fling
ISBN 978-963-540-071-3 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,30 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3802205]
MARC

ANSEL
UTF-812996 /2020.
Winters, Rachel
Would like to meet (magyar)
   Szerelem sokadik látásra / Rachel Winters ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : General Press, 2020. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-413-7 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3802501]
MARC

ANSEL
UTF-812997 /2020.
Wright, Austin MacGiffert (1922-2003)
Tony and Susan (magyar)
   Éjszakai ragadozók / Austin Wright ; [ford. Gárdián Nikolett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 430, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-581-8 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3802514]
MARC

ANSEL
UTF-812998 /2020.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The Schopenhauer cure (magyar)
   A Schopenhauer-terápia / Irvin D. Yalom ; [ford. Résch Éva]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 438, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-728-0 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3805783]
MARC

ANSEL
UTF-812999 /2020.
Zusak, Markus (1975-)
The book thief (magyar)
   A könyvtolvaj / Markus Zusak ; Trudy White rajz. ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2010. - 540 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-228-9 fűzött : 4299,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3805784]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

13000 /2020.
Aknai Péter (1973-)
   Ház a fenyők mögött / Aknai Péter. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2020. - 175 p. : ill. ; 19 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-70-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3802613]
MARC

ANSEL
UTF-813001 /2020.
   Álarcok : novelláskötet / [... szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2019. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-47-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3801749]
MARC

ANSEL
UTF-813002 /2020.
   Árnyékban : verseskötet / [... szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-91-0 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3801824]
MARC

ANSEL
UTF-813003 /2020.
Balázs Károly (1947-)
   P. Rick pikáns pasztoráljai : Semmi Áron plusz / rajz. Fazekas Attila ; [közread. a] Képregény Kedvelők Klubja. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja, 2019. - 188 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81106-7-9)
magyar irodalom - erotikus irodalom - humor - elbeszélés
894.511-993 *** 894.511-32 *** 894.511-7
[AN 3802814]
MARC

ANSEL
UTF-813004 /2020.
Balázsy Panna (1967-)
   Csokiszuflé / Balázsy Panna. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 148, [5] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - keretcím: Szandra és a csajok
ISBN 978-963-403-904-4 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3802541]
MARC

ANSEL
UTF-813005 /2020.
Bánlakyné Moravetz Edit (1945-)
   Miért? : családregény / Bánlakyné Moravetz Edit. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 120 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-97-2 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3801835]
MARC

ANSEL
UTF-813006 /2020.
Bartos Felicián (1972-)
   Andris és a fehér démon : mese az apró bolygók világából, amely alapja a mindennek / Bartos Felicián ; [... ill. Bölecz Lilla]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 253, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-606-0 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3802540]
MARC

ANSEL
UTF-813007 /2020.
Bogdán Szabolcs
   Sindzse zabszeme / Lesbie L. Lowkupec ; [ferdítette Bogdán Szabolcs]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Bravium, 2020. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9461-8 fűzött
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3805343]
MARC

ANSEL
UTF-813008 /2020.
Borda Lajos (1950-)
   Kettős kereszt : Trianon konzervatív katolikus szemmel / Borda Lajos ; [közread. a] Borda Antikvárium. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2020. - 52 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-8006-68-4 fűzött
trianoni békeszerződés - magyar irodalom - katolicizmus - esszé
894.511-4 *** 341.382"1920" *** 282
[AN 3802937]
MARC

ANSEL
UTF-813009 /2020.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Szer'usz világ : Ambrózy báró esetei V. / Böszörményi Gyula. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - 357, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-648-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3805040]
MARC

ANSEL
UTF-813010 /2020.
Budai Imre (1952-)
   Rögös utamon / Budai Imre. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 264 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3803190]
MARC

ANSEL
UTF-813011 /2020.
Csernovszki-Nagy Alexandra (1991-)
   Lina múltja : [Gyarmaty Karolina történetei I.] / Csernovszki-Nagy Alexandra. - Bakháza : Newline K., 2020. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-62-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3805809]
MARC

ANSEL
UTF-813012 /2020.
Czirják Eszter
   Begina / Czirják Eszter. - [Budapest] : [Czirják E.], [2020]-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802030]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A kezdetek. - cop. 2020. - 288 p.
ISBN 978-615-00-7645-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31(0.035.22)
[AN 3802031] MARC

ANSEL
UTF-813013 /2020.
   Emlék egy állapotról : Bárka-díjasok antológiája : 25 év szépirodalmi terméséből / [közread. a Békéscsabai Jókai Színház]. - [Békéscsaba] : Békéscsabai Jókai Színház, 2018. - 296 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1275-9 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3802916]
MARC

ANSEL
UTF-813014 /2020.
Fábián Janka (1973-)
   Adél és Aliz / Fábián Janka. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 330, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-841-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3805408]
MARC

ANSEL
UTF-813015 /2020.
Fábián Janka (1973-)
   Az utolsó boszorkány történetei : első könyv / Fábián Janka. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 289 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-842-0 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3805407]
MARC

ANSEL
UTF-813016 /2020.
Fehér-Pál Rita
   Ébredő szerelem [elektronikus dok.] : kit kerestem valójában? magamat vagy Őt? : Liza Clark első naplója / Fehér-Pál Rita. - Szöveg (pdf : 1.5 MB) (epub : 3.7 MB) (mobi : 7.3 MB). - Budapest : Fehér-Pál R., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160051. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-7997-4 (mobi)
ISBN 978-615-00-7996-7 (epub)
ISBN 978-615-00-7995-0 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3793811]
MARC

ANSEL
UTF-813017 /2020.
Fekete István (1900-1970)
   Zsellérek / Fekete István ; [... szerk. és a szómagyarázatokat írta Rácz I. Péter] ; [az utószót írta Sánta Gábor]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 351 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-486-672-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3805405]
MARC

ANSEL
UTF-813018 /2020.
Fésüs Éva (1926-2019)
   Az ezüsthegedű / Fésűs Éva ; Csomor Katalin rajz. - 13. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2020, cop. 2017. - 238, [1] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-361-574-4 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3804207]
MARC

ANSEL
UTF-813019 /2020.
Földvári András (1952-)
   Elmentem világgá! : 80 sztorival a Föld körül / Földvári András. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-98-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3802452]
MARC

ANSEL
UTF-813020 /2020.
Gábris (1940-)
   "Te rongyos élet..." / Kincses-Gábor Erzsi. - [Gödöllő] : [Magánkiad.], cop. 2020. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8746-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802022]
MARC

ANSEL
UTF-813021 /2020.
Gion Nándor (1941-2002)
   Keresünk egy jobb hajót : [drámai művek, filmvázlatok, reflexiók] / Gion Nándor ; [szerk., a szövegeket vál. és gond. Kurcz Ádám István]. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2020. - 543, [8] p. ; 21 cm. - (Gion Nándor-életműkiadás ; 7.)
ISBN 978-963-263-958-1 kötött : 4990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - dráma - forgatókönyv - filmszinopszis
894.511-2(497.11) *** 894.511-293.7(497.11)
[AN 3802598]
MARC

ANSEL
UTF-813022 /2020.
Góg János (1951-)
   Tisza-parti Erato / Góg János. - 2. bőv. kiad. - [Csongrád] : Raszter, 2020. - 136 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-8013-98-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3805361]
MARC

ANSEL
UTF-813023 /2020.
Green, Anne L. (1982-)
   Elfojtott indulatok : [Elfojtva 1.] / Anne L. Green. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 472 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-62-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3802802]
MARC

ANSEL
UTF-813024 /2020.
Györe Ibolya
   Együtt a versben / Györe Ibolya. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 82 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-32-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3801846]
MARC

ANSEL
UTF-813025 /2020.
Hajdú Kati (1961-)
   Varázslat / Hajdú Kati ; Hajdú Sándor illusztrációival. - [Szolnok] : Szerző, 2020. - 91 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-00-8208-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3802896]
MARC

ANSEL
UTF-813026 /2020.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Ecce homo : Munkácsy Mihály életének regénye / Harsányi Zsolt. - Pécs : Alexandra, 2020. - 719 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-735-8 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3805014]
MARC

ANSEL
UTF-813027 /2020.
Horváth Elza
   Őrangyalom, vigyázz rám! / Horváth Elza, Horváth Sarah. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-23-5 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3801831]
MARC

ANSEL
UTF-813028 /2020.
Jenei András (1976-)
   Mindenki jó lesz, tesó! / Jenei András. - [Budaörs] : Szerző, cop. 2020. - 129, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8566-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3802015]
MARC

ANSEL
UTF-813029 /2020.
Jenei István
   Játszótéri kaland : Lea és a varázscicák I. / Jenei István. - Szeged : Jenei I., 2020. - 54, [6] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-00-8963-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3802585]
MARC

ANSEL
UTF-813030 /2020.
Jenei Tamás (1965-)
   A Turba és a NemLét között : Atakám története / Jenei Tamás. - [Solymár] : Fügefa Kv., 2020. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80803-6-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802377]
MARC

ANSEL
UTF-813031 /2020.
Jenei Tamás (1965-)
   A Zöldszamuráj : egy időtlenebb világ dallamai : minden napra egy vers / Jenei Tamás. - [Solymár] : Fügefa Kv., 2020. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80803-4-7 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3802191]
MARC

ANSEL
UTF-813032 /2020.
Juhász István
   Juhász István versei. - Váchartyán : Magánkiad., 2020. - 19 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3803277]
MARC

ANSEL
UTF-813033 /2020.
Kann, Cristiano A. T.
   Play / Cristiano A. T. Kann. - [Sellye] : [Magánkiad.], [2020]-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2020. - 156 p.
ISBN 978-615-00-7844-1 kötött
[AN 3802010] MARC

ANSEL
UTF-813034 /2020.
Kartali Zsuzsanna
   Nasi / Kartali Zsuzsanna. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2020. - 156 p. ; 19 cm. - (Kutyatár, ISSN 1216-0423)
ISBN 978-615-5361-97-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3802216]
MARC

ANSEL
UTF-813035 /2020.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Róma, Róma / R. Kelényi Angelika. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-80-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802799]
MARC

ANSEL
UTF-813036 /2020.
Kilián László (1961-)
   A vas mítosza : nyolcvannégy osztatban : [Niomé II.] / Kilián László ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2020. - 317, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-911-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802588]
MARC

ANSEL
UTF-813037 /2020.
Komáromi Gabriella (1941-)
   Emlékeim diribdarabjai : félperces történetek / Komáromi Gabriella. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2020. - 142, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-69-1 kötött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - 20. század - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32 *** 894.511(091)"19"(0:82-94)
[AN 3802610]
MARC

ANSEL
UTF-813038 /2020.
   KörKörös II : a húszéves Körös Irodalmi Társaság antológiája / [szerk. Kiss László és Kiss Ottó] ; [közread. a] Békéscsabai Jókai Színház ... - Békéscsaba : Békéscsabai Jókai Színház : Körös Irod. Társ., 2019. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6817-6 kötött : 1900,- Ft
Békés megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.175)
[AN 3802913]
MARC

ANSEL
UTF-813039 /2020.
Kosztolányi Ádám (1915-1980)
   Keserű nevetés [elektronikus dok.] : összegyűjtött írások / Kosztolányi Ádám ; összeáll., szerk., az előszót és a jegyz. írta Bíró-Balogh Tamás. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Jaffa, 2018 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159723. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-294-3
magyar irodalom - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3792361]
MARC

ANSEL
UTF-813040 /2020.
Kovács Attila
   Sentinel trilógia [elektronikus dok.] / A. Kovacs. - [S.l.] : [Kovács A.], 2020-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3793691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ómen. - Szöveg (pdf : 3 MB). - 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160034. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-7950-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3793692] MARC

ANSEL
UTF-813041 /2020.
Ladisla, Helena
   Az ellopott ötösök [elektronikus dok.] : A virágbarátnők kalandjai 1. / Helena Ladisla ; Batta Szilvia rajz. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - [S.l.] : Underground, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160642. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6106-83-4
magyar irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3797682]
MARC

ANSEL
UTF-813042 /2020.
Lakatos Levente (1986-)
   Szeress jobban! / Lakatos Levente. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2015. - 601 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-837-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3804155]
MARC

ANSEL
UTF-813043 /2020.
Légrádi Gergely (1975-)
   Napfénytető [elektronikus dok.] / Légrádi Gergely ; ... ill. Ordódi Tamás. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159734. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-267-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3792388]
MARC

ANSEL
UTF-813044 /2020.
Leiner Laura (1985-)
   Ég veled : [Iskolák versenye első kötet] / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2020, cop. 2017. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-40-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3804156]
MARC

ANSEL
UTF-813045 /2020.
Leiner Laura (1985-)
   Maradj velem : [Iskolák versenye második kötet] / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2020, cop. 2018. - 462, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-43-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3804158]
MARC

ANSEL
UTF-813046 /2020.
Majzik Ilona
   Róka móka nyuszi módra : [állatmesék kicsiknek] / írta Majzik Ilona ; [rajz. Zubály Sándor]. - [Debrecen] : Magnusz, 2020. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Milon néni meséi
ISBN 978-615-5975-29-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3805834]
MARC

ANSEL
UTF-813047 /2020.
Majzik Ilona
   Vidul a vadon / írta Majzik Ilona ; rajz. Nagy Sándor Zoltán. - [Debrecen] : Magnusz, 2020. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5655-91-3 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3805833]
MARC

ANSEL
UTF-813048 /2020.
Maros Edit
   Bonyolult egy csaj / Maros Edit. - Budapest : Menő Kv., 2020. - 250, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-877-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3802552]
MARC

ANSEL
UTF-813049 /2020.
Mészáros F. Sándor
   Hová tűntetek, srácok? / Mészáros F. Sándor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-19-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3801854]
MARC

ANSEL
UTF-813050 /2020.
Morgan, Meckenzie
   Ne tévedj el / Meckenzie Morgan. - [Nagyszokoly] : Magánkiad., cop. 2020. - 339 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8508-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3802012]
MARC

ANSEL
UTF-813051 /2020.
Mörk Leonóra
   A herceg és a lányka / Mörk Leonóra. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 307, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-245-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802614]
MARC

ANSEL
UTF-813052 /2020.
Münz András (1941-)
   Nélküled, veled : apámnak, akinek nem jutott öregkor / Münz András. - Budapest : Napkút K., 2020. - 194, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-945-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802579]
MARC

ANSEL
UTF-813053 /2020.
Murawski Magdolna
   Történelem - másként [elektronikus dok.] / Murawski Magdolna ; Fridél Lajos illusztrációival ; [közread. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159799. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7283-42-0
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - 21. század - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4 *** 943.9"19/201"(0:82-4)
[AN 3792755]
MARC

ANSEL
UTF-813054 /2020.
Nagy Valéria Éva
   Hangyasikoly / Nagy Valéria Éva. - [Miskolc] : Nagy V. É., [2019]. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5699-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802785]
MARC

ANSEL
UTF-813055 /2020.
Nagy Valéria Éva
   A szerelem árnyékai / Nagy Valéria Éva. - [Miskolc] : Nagy V. É., [2019]. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5698-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802782]
MARC

ANSEL
UTF-813056 /2020.
Nala, B. B. (1978-)
   A szerelem dalosmadara : versek / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2020. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8877-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3801981]
MARC

ANSEL
UTF-813057 /2020.
Németh Balázs
   A félelem rezidense / Németh Balázs. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 82 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-22-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3801823]
MARC

ANSEL
UTF-813058 /2020.
Németh Katalin
   Tulipán manó / [írta] Németh Katalin ; [rajz. Nessa Anippe]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-34-1 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3801850]
MARC

ANSEL
UTF-813059 /2020.
Németiné Kodrán Erzsébet (1934-)
   Őrzöm az időt / Németiné Kodrán Erzsébet. - [Szeged] : [Magánkiad.], [2020]. - 138 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9056-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3802169]
MARC

ANSEL
UTF-813060 /2020.
Palotai Zsuzsa (1961-)
   Életmegváltás : versek, egypercesek, esszék és egy mese egy kötetben / Palotai Zsuzsa. - Kozármisleny : Magánkiad., 2020. - 99 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-8425-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3802599]
MARC

ANSEL
UTF-813061 /2020.
Pataki Pál (1943-)
   Az évek peregnek / Pataki Pál. - Gödöllő : Szerző, 2020. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7674-4 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - vers - idézetgyűjtemény
894.511-14 *** 82-84=945.11
[AN 3802682]
MARC

ANSEL
UTF-813062 /2020.
Percze Miklós (1952-)
   Tűzről álmodom : szívbéli arányok / Percze Miklós. - 2. kiad. - [Pécs] : Kalamáris, 2020. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-3666-3)
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3805272]
MARC

ANSEL
UTF-813063 /2020.
Peres Vera
   A tollhordó madár és barátai / írta Peres Vera ; ill. Dóka Izabell. - [Ófehértó] : [Magánkiad.], cop. 2020. - 69 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8802-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3801827]
MARC

ANSEL
UTF-813064 /2020.
Petes Gábor 1983-
   Új-Hunnia, 2039 : ősök útján / Petes Gábor. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 267, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Galaktika start könyvek, ISSN 2498-7093)
ISBN 978-963-551-013-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3802277]
MARC

ANSEL
UTF-813065 /2020.
Petőcz András (1959-)
   Idegenek : trilógia : egy évszázad története / Petőcz András. - Budapest : Napkút K., 2020. - 730, [3] p. ; 21 cm
Tart.: IdegenekÞ; MásnapÞ; Aysa
ISBN 978-963-263-939-0 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802609]
MARC

ANSEL
UTF-813066 /2020.
Postásy Csaba (1953-)
   Léptem nyomom / Postásy Csaba. - Budapest : Fókusz Kv., 2019. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5156-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3802274]
MARC

ANSEL
UTF-813067 /2020.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Járőr a Szaharában [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő (P. Howard). - Szöveg (epub : 154 KB). - Szeged : PairDime, 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161902. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-06-3
magyar irodalom - humor - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3805650]
MARC

ANSEL
UTF-813068 /2020.
Réti László (1972-)
   Megölni Telekit / Réti László. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 590 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6022-63-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény - történelmi regény
894.511-312.4 *** 894.511-311.6
[AN 3802746]
MARC

ANSEL
UTF-813069 /2020.
Romanek Inka (1953-)
   A szív forradalma / Romanek Inka. - [Budapest] : Romanek I., cop. 2020. - 406 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8717-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3801734]
MARC

ANSEL
UTF-813070 /2020.
Sándor Anikó
   Magányügy [elektronikus dok.] / Sándor Anikó. - Szöveg (epub : 769 KB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159728. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-285-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3792383]
MARC

ANSEL
UTF-813071 /2020.
Saw, Ruby (1989-)
   Liv Jackson életei [elektronikus dok.] : Pillangó 1-2. / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 354 KB) (mobi : 971 KB). - Gyömrő : Book Dreams, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159968. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6155-31-3 (epub)
ISBN 978-615-6155-32-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3793493]
MARC

ANSEL
UTF-813072 /2020.
Schvalm Rózsa (1942-)
   Nincs más út / Schvalm Rózsa. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5812-95-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3801829]
MARC

ANSEL
UTF-813073 /2020.
Schwamm Fanni
   Miattad jöttem / Schwamm Fanni. - [Esztergom] : [Magánkiad.], 2020. - 30 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7680-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3801950]
MARC

ANSEL
UTF-813074 /2020.
Schwamm Fanni
   Neckar-látta / Schwamm Fanni. - [Esztergom] : [Magánkiad.], 2020. - [24] p., [4] t.fol. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9035-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3801924]
MARC

ANSEL
UTF-813075 /2020.
Somfai Anna (1971-)
   Barátságháló : a titkok terme / Somfai Anna ; Horváth Ildi rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2020. - 234, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-29-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3804243]
MARC

ANSEL
UTF-813076 /2020.
Steel, Ella
   Végzetes hajsza / Ella Steel. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 477, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-595-645-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3804208]
MARC

ANSEL
UTF-813077 /2020.
Szabó Magda (1917-2007)
   Nyusziék [elektronikus dok.] : naplók 1950-1958 / Szabó Magda ; előszó Zeke Zsuzsanna ; szerk. V. Detre Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159725. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-293-6
magyar irodalom - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3792378]
MARC

ANSEL
UTF-813078 /2020.
Szabó Magda (1917-2007)
   Születésnap / Szabó Magda. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 260, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-772-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3805392]
MARC

ANSEL
UTF-813079 /2020.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda ; [Békés Rozi rajz.]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 220, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-486-030-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3805010]
MARC

ANSEL
UTF-813080 /2020.
Szabó Magda (1917-2007)
   Üzenet odaátra [elektronikus dok.] : kiadatlan novellák és kisprózai írások / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Jaffa, 2019 [!2020]. - (Szabó Magda-életműsorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159730. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-282-0
magyar irodalom - elbeszélés - próza - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-3
[AN 3792384]
MARC

ANSEL
UTF-813081 /2020.
Szalay Hajnalka (1973-)
   Igaz is, meg nem is.. : megint mesélek neked! : novellák 2018-19-20 / Szalay Hajnalka. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-33-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3801742]
MARC

ANSEL
UTF-813082 /2020.
Szanyi Ildikó
   Nem ezt ígérték : novellák / Szanyi Ildikó. - Budapest : Napkút K., 2020. - 76, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-947-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3802593]
MARC

ANSEL
UTF-813083 /2020.
Szentes Tamás (1933-)
   Ne vedd komolyan! Vagy mégis? avagy Hogyan viseljük el ironikus humorral életünk visszásságait / Szentes Tamás. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-259-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3802959]
MARC

ANSEL
UTF-813084 /2020.
Szepes Mária (1908-2007)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, cop. 2020. - 413 p. ; 24 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-983-7 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - okkultizmus - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3805794]
MARC

ANSEL
UTF-813085 /2020.
Szilaj Endre
   100 karátos keblek avagy A nagy kebelhajsza [elektronikus dok.] / Szilaj Endre. - Szöveg (epub : 648 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159962. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6164-79-7
magyar irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3793468]
MARC

ANSEL
UTF-813086 /2020.
Sziveri János (1954-1990)
   A szélherceg : válogatott versek / Sziveri János ; [vál. és szerk. Terék Anna, Melhardt Gergő] ; [közread. a] Kertész Imre Intézet, [Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - [Budapest] : Kertész I. Int. : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, cop. 2020. - 195, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6200-08-2 kötött : 3290,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3801855]
MARC

ANSEL
UTF-813087 /2020.
Szobotka Tibor (1913-1982)
   Züzü vendégei [elektronikus dok.] / Szobotka Tibor. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159731. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-277-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3792385]
MARC

ANSEL
UTF-813088 /2020.
Taskovics Adél (1992-)
   A kereszt nem szívsorompó / Taskovics Adél. - [Budapest] : [Taskovics A.], cop. 2020. - 161 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8730-6 fűzött
magyar irodalom - mese - elbeszélés
894.511-34 *** 894.511-32
[AN 3802014]
MARC

ANSEL
UTF-813089 /2020.
Tasnádi Gergely
   Egy barátság kezdete / Tasnádi Gergely ; [ill. Németh Ibolya]. - [Pécel] : Tasnádi G., cop. 2020. - 84, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bátor és Gideon ; 1.)
ISBN 978-615-00-8072-7 kötött : 3970,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3802596]
MARC

ANSEL
UTF-813090 /2020.
Tornyi Ferenc Attila (1954-2020)
   Nyolcpettyes katica / Tornyi Ferenc. - [Hajdúbagos] : Tornyiné Szödényi Nagy M., [2020]. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8440-4 fűzött
magyar irodalom - tárcanovella - memoár
894.511-43 *** 894.511-94
[AN 3803282]
MARC

ANSEL
UTF-813091 /2020.
Tóth Annamária
   A zöld flamingó = Zeleni flamingo / Tóth Annamária ; ... ford. Kovács Jolánka. - [Esztergom] : [Tóth A.], [2020]. - [24] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8841-9 fűzött
magyar irodalom - verses epika - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-13.02=861
[AN 3801978]
MARC

ANSEL
UTF-813092 /2020.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   A kúthelyi gyémánt : Forrásvidék 2. / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-26-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802464]
MARC

ANSEL
UTF-813093 /2020.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Jöttem, hadd lássalak / D. Tóth Kriszta. - 3. utánny. - [Budapest] : Bookline, 2020, cop. 2019. - 248, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-607-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3804176]
MARC

ANSEL
UTF-813094 /2020.
Tóth Tivadar, M. (1967-)
   A megismerés szintjei : haikufüzet utazóknak / M. Tóth Tivadar. - Budapest : Napkút K., 2020. - 90, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-902-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3802577]
MARC

ANSEL
UTF-813095 /2020.
   Tükörben : antológia / [... szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 403 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-21-1 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3801763]
MARC

ANSEL
UTF-813096 /2020.
Turi Török Tibor (1954-)
   Miska : [kisregény] / Turi Török Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-35-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3801841]
MARC

ANSEL
UTF-813097 /2020.
Urmánczi Margit
   A semmi gyermekei / Urmánczi Margit. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-20-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3801738]
MARC

ANSEL
UTF-813098 /2020.
Ürmös Beáta (1989-)
   Úton [elektronikus dok.] / Ürmös Beáta. - Szöveg (epub : 429 KB). - [S.l.] : [Ürmös B.], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160052. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8125-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3793812]
MARC

ANSEL
UTF-813099 /2020.
Vibók Ildi (1970-)
   Színház az egész világ avagy Boszorkányos história kicsiknek és nagyoknak / írta Vibók Ildi ; rajz. Szeidl Andrea. - Budapest : Holnap, 2020. - 70, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-297-0 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - színháztörténet - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 792(091)(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3802529]
MARC

ANSEL
UTF-813100 /2020.
Vollay László (1954-)
   Álom és valóság / Vollay László. - [Debrecen] : [X-Press Copy], 2017-. - 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3691776]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Érzések egy szívből. - 2020. - 258 p.
ISBN 978-963-08-5378-1 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3803283] MARC

ANSEL
UTF-813101 /2020.
Zádori Aranka (1940-)
   Családtörténet / Kormány Istvánné Zádori Aranka. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2020. - 235 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5431-28-9 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3802120]
MARC

ANSEL
UTF-813102 /2020.
Zsembery Péter (1975-)
   Vigyázz, kész : r_g_ny / Zsembery Péter. - Budapest : Scolar, 2020. - 237 p. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-239-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3802267]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

13103 /2020.
Chapman, Jane (1970-)
I love you with all my heart (magyar)
   Teljes szívemből szeretlek / Jane Chapman ; [ford. Surjányi Dávid]. - [Budapest] : Aion, [2020]. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81554-1-0 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3801952]
MARC

ANSEL
UTF-813104 /2020.
Corderoy, Tracey
I love you with all my heart (magyar)
   Lehetetlen! / [szöveg] Tracey Corderoy ; [ill.] Tony Neal ; [ford. Makkai Katalin]. - [Budapest] : Aion, [2020]. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81435-5-4 kötött : 3790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3801954]
MARC

ANSEL
UTF-813105 /2020.
Duval, Marie (1963-)
C'est Noël! (magyar)
   Karácsonyi meglepetés / [szöveg Marie Duval és Alain Jost] ; [ill. Carlos Busquets]. - [Pécs] : Könyvescéh Kft., 2020. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-447-285-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3804259]
MARC

ANSEL
UTF-813106 /2020.
Duval, Marie (1963-)
C'est Noël! (magyar)
   Karácsonyi történetek / [szöveg Marie Duval és Alain Jost] ; [ill. Carlos Busquets]. - [Pécs] : Könyvescéh Kft., 2020. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-447-608-5)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3804258]
MARC

ANSEL
UTF-813107 /2020.
Gavin, Ciara
A little bit worried (magyar)
   Ne félj, Menyét! / [szöveg] Ciara Gavin ; [ill.] Tim Warnes ; [ford. Surányi Dávid]. - [Budapest] : Aion, [2020]. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81435-4-7 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3801956]
MARC

ANSEL
UTF-813108 /2020.
Hegarty, Patricia
Superhero baby! (magyar)
   Pelenkás szuperhős / [írta] Patricia Hegarty ; [ill.] Alex Willmore ; [ford. Surányi Dávid]. - [Budapest] : Aion, [2020]. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81554-3-4 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3801965]
MARC

ANSEL
UTF-813109 /2020.
Jones, Naomi
The perfect fit (magyar)
   Itt a helyed! / [szöveg] Naomi Jones ; [ill.] James Jones ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - [32] p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-294-626-9 fűzött : 1900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3802652]
MARC

ANSEL
UTF-813110 /2020.
Lucado, Max (1955-)
Hermie (magyar)
   Berci, egy közönséges hernyó / Max Lucado ; ill. Daniel Howarth ; [ford. Taylor Eszter] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2020. - [47] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9390-97-3 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3805025]
MARC

ANSEL
UTF-813111 /2020.
Martinez, Emma
Mon cherche et trouve des odeurs (magyar)
   Illatos böngésző / [rajz. Emma Martinez]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-294-643-6 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3802674]
MARC

ANSEL
UTF-813112 /2020.
Mr. Iwi
Mon cherche et trouve des odeurs : les fruits (magyar)
   Illatos böngésző : gyümölcsök / [rajz. Mr. Iwi]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-294-644-3 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3802680]
MARC

ANSEL
UTF-813113 /2020.
Saleina, Thorsten (1970-)
Kuckuck, wer versteckt sich da? (magyar)
   Aki bújt, aki nem, kukucs! : vidám kihajtókkal / [írta és ill. Thorsten Saleina] ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-294-594-1 kötött : 2850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3802691]
MARC

ANSEL
UTF-813114 /2020.
Scheffler, Axel (1957-)
Cuddly cow (magyar)
   Bóbis boci / Axel Scheffler ; [m. szöveg Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15x20 cm
ISBN 978-963-294-633-7 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3802687]
MARC

ANSEL
UTF-813115 /2020.
Scheffler, Axel (1957-)
Gobbly goat (magyar)
   Kerge kecske / Axel Scheffler ; [m. szöveg Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15x20 cm
ISBN 978-963-294-634-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3802685]
MARC

ANSEL
UTF-813116 /2020.
Schmidt, Troy
Flo the lyin' fly (magyar)
   Lili, a hazudós légy : [arról, hogy mi az igazmondás] / írta Troy Schmidt ; Max Lucado ... alapján ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2020, cop. 2019. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-48-1 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3805024]
MARC

ANSEL
UTF-813117 /2020.
Shepherd, Sheri Rose (1961-)
A princess prayer (magyar)
   A hercegnő imája ; Istenem, hol vagy? / írta Sheri Rose Shepherd ; ill. Jennifer Zivoin ; ford. Makkai Katalin. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2020. - 17, [2], 17 p. : ill., színes ; 26 cm
Egys. cím: A princess prayer ; God, where are you?. - keretcím: Kalandok a Nagy Királlyal. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-6108-19-7 kötött : 3490,- Ft
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3802507]
MARC

ANSEL
UTF-813118 /2020.
Timms, Barry
I'm sorry! (magyar)
   Bocsánat! / [szöveg] Barry Timms ; [ill.] Sean Julian ; [ford. Surányi Dávid]. - [Budapest] : Aion, [2020]. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81554-2-7 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3801959]
MARC

ANSEL
UTF-813119 /2020.
Zubály Sándor (1968-)
   Mondókák mókás állatokról / Zubály Sándor rajz. - [Debrecen] : Magnusz, 2020. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5308-35-2 kötött
képeskönyv - mondóka - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3805835]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

13120 /2020.
Age of resistance : heroes (magyar)
   Az ellenállás kora : hősök / írta Tom Taylor, ... G. Willow Wilson, ... Chris Eliopoulos ; rajz. Ramon Rosanas [et al.] ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [133] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-596-0 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3802620]
MARC

ANSEL
UTF-813121 /2020.
Davis, Jim (1945-)
   Üdv a tanyán! / Jim Davis ; [ford. Frenkel Attila, Benes Attila, Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2020]. - [102] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Orson ; 1.)
ISBN 978-615-5425-61-5 fűzött : 1190,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3802156]
MARC

ANSEL
UTF-813122 /2020.
   A Debreceni Egyetem szakkollégiumainak I. tudományos konferenciája : konferenciakötet / [szerk. Dajnoki Krisztina, Felföldi János] ; [közread. a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara]. - Debrecen : DE GTK, 2020. - 144 p. : ill. ; 24 cm
A Debrecenben, 2019. okt. 15-én tartott konferencia szerkesztett előadásai. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-222-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3803264]
MARC

ANSEL
UTF-813123 /2020.
   Határtalan tudomány [elektronikus dok.] / szerk. Csanádi-Bognár Szilvia, Fata Ildikó. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - Budapest : TPF, 2019. - (Tudományos mozaik, ISSN 2063-1227 ; 16.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159772. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-615-80727-4-8
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3792586]
MARC

ANSEL
UTF-813124 /2020.
Horváth Tibor, Cs (1925-1993)
   Két cirkáló P. Howardiából / Rejtő Jenő regénye nyomán [írta] Cs. Horváth Tibor, Korcsmáros Pál és Halasi Éva ; [közread. a] Képregény Kedvelők Klubja. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja ; [Budapest] : Magánkiad., 2020. - 96 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Tart.: Az elveszett cirkálóÞ; A megkerült cirkáló. - Kiss Ferenc "Röviden és hosszan..." c. tanulmányával és Rochi Ernő beszélgetésével Halasi Évával
ISBN 978-615-81555-2-6 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3802821]
MARC

ANSEL
UTF-813125 /2020.
   Kaleidoszkóp [elektronikus dok.] : jubileumi tanulmánykötet a Tomori Pál Főiskola fennállásának 15. évfordulója alkalmából / szerk. Fata Ildikó, Kissné Budai Rita. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Budapest : TPF, 2019. - (Tudományos mozaik, ISSN 2063-1227 ; 17.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159769. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-615-80727-5-5
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3792573]
MARC

ANSEL
UTF-813126 /2020.
Kiss Ferenc (1958-|)
   Az eltűnt miniatűr / Erich Kästner regényéből Rejtő Jenő műfordításának felhasználásával írta Kiss Ferenc ; rajz. Zórád Ernő. - [S.l.] : [s.n.], 2018. - 51 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3802834]
MARC

ANSEL
UTF-813127 /2020.
Kiss Ferenc (1958-|)
   Münchhausen báró / G. A. Bürger regénye nyomán írta Kiss Ferenc ; rajz. Vass Mihály ; [közread. a] Képregény Kedvelők Klubja. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja ; [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 56 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Rochi Ernő "Rajzos münchauseniáda" és "Münchhausen báró kalandjai szárazon, vízen..." című tanulmányaival
ISBN 978-615-81106-5-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3802817]
MARC

ANSEL
UTF-813128 /2020.
Kiss Ferenc (1958-|)
   Semmi Áron : egy mindenre elszánt munkanélküli viszontagságai / írta Kiss Ferenc ; rajz. Fazekas Attila ; [közread. a] Képregény Kedvelők Klubja. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja, 2019. - 48 p. : ill. ; 21x30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81106-6-2)
képregény
087.6:084.11
[AN 3802810]
MARC

ANSEL
UTF-813129 /2020.
Koós István (1975-)
   Leviatán / Koós István. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja ; [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 88 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Mindenkép, ISSN 2559-8163 ; 2.)
ISBN 978-615-81106-9-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3802860]
MARC

ANSEL
UTF-813130 /2020.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [rajz.] Korcsmáros Pál ; [szöveg Cs. Horváth Tibor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2020. - 51 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X)
ISBN 978-615-5835-10-0 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3805008]
MARC

ANSEL
UTF-813131 /2020.
Taylor, Tom
Age of resistance : villains (magyar)
   Az ellenállás kora : gonosztevők / írta Tom Taylor ; rajz. Leonard Kirk ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [115] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-595-3 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3802619]
MARC

ANSEL
UTF-813132 /2020.
The witcher omnibus (magyar)
   Történetek Ríviai Geraltról / írta Paul Tobin ..., Borys Pugacz-Muraszkiewich és Karolina Stachyra ; rajz. Joe Querio ..., Max Bertolini ..., Piotr Kowalski ; [ford. Kolozsvári Zsófia]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2020. - [390] p. : ill., színes ; 32 cm
Tart.: Az elátkozottak házaÞ; RókagyermekÞ; SzörnyvadászokÞ; Varjak átka. - Egys. cím: House of glass ; Fox children ; Curse of crows ; Killing monsters. - keretcím: The witcher
ISBN 978-963-497-590-8 kötött : 11990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3802517]
MARC

ANSEL
UTF-8