MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2020

Created at 2020/12/21 07:15:00
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1 /2021.
Kántás Balázs (1987-)
   Viták a "másik" államhatalomról [elektronikus dok.] : válogatás a fegyveres titkos társaságok ügyében elhangzott paralmenti[!parlamenti] felszólalásokból, 1923-1924 / szerk., a forrásokat sajtó alá rend., magyarázó jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta ... Kántás Balázs. - Szöveg (pdf : 963 KB). - Budapest : [Kántás B.] : M. Elektronikus Kvt., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160658. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8391-9
félkatonai szervezet - titkos társaság - szélsőjobboldali irányzat - fehérterror - Horthy-korszak - interpelláció - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
061.236(439)"192"(093) *** 355.318(439)"192"(093) *** 323.282(439)"1919/192"(093) *** 329.18(439)"192"(093)
[AN 3797781]
MARC

ANSEL
UTF-82 /2021.
   Az Ongai Kulturális Egyesület 20 éves (1999-2019) történetének mérföldkövei fotók tükrében / [szerk. Takács László]. - Onga : Ongai Kult. Egyes., 2020. - 164 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Ongai kulturális füzetek, ISSN 1585-8618 ; 10.)
Kötött
Ongai Kulturális Egyesület
Onga - kulturális egyesület - fényképalbum
061.2(439-2Onga)(084.12)
[AN 3803354]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2021.
   Polgári sikk : [válogatás a Déri Múzeum iparművészeti gyűjteményéből] : [... 2020. február 12 - május 3.] / [kurátor Ormosi Viktória] ; [az interjúkat kész. Dallos-Nagy Krisztina]. - Debrecen : Déri Múz., 2020. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5560-32-3 fűzött
Debrecen - divattörténet - öltözködés - anyagi kultúra - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Debrecen) *** 391(439-2Debrecen)"186/194" *** 930.85(439-2Debrecen)"186/194"
[AN 3803510]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2021.
   Poly-Art Alapítvány 25 éve az érdi művészetért / [szerk. Habos László]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2020. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81204-6-3 fűzött
Poly-Art Alapítvány
Érd - művészeti élet - képzőművészet - magyar irodalom története - alapítvány
061.27(439-2Érd) *** 894.511(091)(439-2Érd) *** 73/76(439-2Érd)
[AN 3803419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 509 p.
[AN 3803420] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 477 p.
[AN 3803421] MARC

ANSEL
UTF-85 /2021.
XVII. Nemzetközi Tudományos Napok (17.) (2020) (Gyöngyös)
   XVII. Nemzetközi Tudományos Napok [elektronikus dok.] : online konferencia : Gyöngyös, 2020. június 5. : tanulmányok : előadások és poszterek összefoglalói = XVII. International Scientific Days : online conference : publications : summaries of presentations and posters = XVII. Internationale Wissenschaftliche Tagung : online Konferenz : Publicatione : Zusammenfassungen der Vorträge / szerk. ... Bujdosó Zoltán, Dinya László, Csernák József ; [rend. az] Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus ... - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - [Eger] : Líceum K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160691. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-496-156-7
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Gyöngyös) *** 082
[AN 3798224]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6 /2021.
   Könyvek magántulajdonban, 1770-1820 / szerk. Dóbék Ágnes. - Budapest : Reciti, 2020. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 6.)
A Budapesten, 2020. márc. 6-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-90-1 fűzött
Magyarország - könyvtörténet - könyvkultúra - magánkönyvtár - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
09(439)"177/182" *** 027.1(439)"177/182" *** 930.85(439)"177/182"
[AN 3803850]
MARC

ANSEL
UTF-87 /2021.
Kovács Andrea (1968-)
   Graduale Francisci de Futhak, 1463 / Kovács Andrea. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy. Egyházzenei Kutatócsop. ; İstanbul : Topkapı Sarayı Müzesi, 2019. - 2 db ; 31 cm + CD-R
Kötött
Magyarország - 15. század - kódex - graduale - elektronikus dokumentum
091.14(439)"146" *** 264-17(439)"14"
[AN 3803881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Monográfia. - 318 p. - (Musica sacra Hungarica, ISSN 2498-9185 ; 4/1.)
Bibliogr.: p. 19-31.
ISBN 978-963-7181-65-8
[AN 3803882] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Átírás = Transcription. - 575 p. - (Musica sacra Hungarica, ISSN 2498-9185 ; 4/2.)
ISBN 978-963-7181-66-5
[AN 3803885] MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8 /2021.
   (Szét)tördelt hagyományok : szövegszervező vizualitás az Új Symposionban / Szilágyi Zsófia Júlia szerk. ; [kiad. a Ferenczy Múzeumi Centrum]. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2019. - 163 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A Szentendrén, "Újvidéki Orfeuszok, a vajdasági Új Symposion folyóirat, 1965-1992" címmel 2018. febr. 11 - ápr. 29. között megrendezett kiállításhoz kapcsolódó, 2018. márc. 8-án tartott konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5860-12-6 fűzött
Új symposion, ISSN 0503-0935
Vajdaság - határon túli magyar irodalom története - sajtótörténet - határon túli magyarság - folyóirat - 20. század
070(497.11)(=945.11)Új_Symposion *** 894.511(497.11)(091)"196/199"
[AN 3803630]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9 /2021.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge (magyar)
   A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata / Rudolf Steiner. - Budapest : Genius, [2017]-. - 20 cm
okkultizmus - lélekvándorlás - antropozófia
133.25 *** 129.4
[AN 3699265]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Tizenkét előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1924. február 16. és március 23. között tartott Dornachban / [ford. Károlyi Nóra és Kellner Ágnes]. - 2. átd. kiad. - cop. 2020. - 221 p.
ISBN 978-963-9772-74-8 fűzött : 2700,- Ft
antropozófia - ezoterika - előadóbeszéd
133.25 *** 141.333(042)
[AN 3803431] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10 /2021.
   Dörögdi értékek / [... szerk. Bazsó Gabriella, Serestély Ada, Stumpf Rebeka] ; [kiad. Dörögdért Ifjúsági Egyesület]. - Taliándörögd : Dörögdért Ifjúsági Egyes., 2020. - 63 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-00-8992-8 kötött
Taliándörögd - helyismeret - természeti környezet - kulturális örökség - album
502(439-2Taliándörögd) *** 908.439-2Taliándörögd *** 930.85(439-2Taliándörögd)
[AN 3803940]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2021.
   A fényszennyezésről - világosan! [elektronikus dok.] / szerk. Árgay Zoltán ; [közread. az] Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. - Szöveg (pdf : 6 MB). - Budapest : Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság ; [Debrecen] : Hortobágyi Nemzeti Park Ig., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160471. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5673-60-3
Magyarország - fenyszennyezés - természetvédelmi terület - esettanulmány - elektronikus dokumentum
504.05 *** 502.4(439)
[AN 3796152]
MARC

ANSEL
UTF-812 /2021.
   Mesterséges természetesség : környezetkárosítás és természetvédelem Ázsiában / szerk. Salát Gergely, Szakáli Máté, Szász Réka. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 187, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-054-9 fűzött : 3400,- Ft
Távol-Kelet - környezeti politika - környezetszennyezés
504.03(5-012) *** 504.05(5-012)
[AN 3803749]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2021.
   Water stress : emerging challenges of global water scarcity / ed. by Péter Kacziba and Viktor Glied ; [publ. by University of Pécs Faculty of Humanities Department of Political Science and International Studies]. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Humanities Dep. of Political Science and Intern. Studies, 2020. - 170, [14] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-523-5 fűzött
vízkészlet - vízgazdálkodás - környezeti politika - biztonságpolitika - 21. század
504.45.06 *** 556.18 *** 504.03(100)"20" *** 355.02(100)"20"
[AN 3803525]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

14 /2021.
Braun, Christina
Unsere Erde (magyar)
   A Föld / Christina Braun ; [ill. Ruth Koch, Annelie Stenzel] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-617-7 kötött : 1995,- Ft
Föld - geológia - természeti földrajz - gyermekkönyv
55(02.053.2) *** 911.2(02.053.2)
[AN 3803632]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

15 /2021.
Braun, Christina
Insekten (magyar)
   Rovarok / Christina Braun ; [ill. Annelie Stenzel] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2020. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-618-4 kötött : 1995,- Ft
rovar - gyermekkönyv
595.7(02.053.2)
[AN 3803629]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2021.
Socha, Piotr (1966-)
Drzewa (magyar)
   Fák / Piotr Socha, Wojciech Grajkowski ; [ford. Kellermann Viktória és Tóka Alíz]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [71] p. : ill., színes ; 38 cm
ISBN 978-963-403-777-4 fűzött : 4990,- Ft
erdő - fa - természeti környezet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
581.412(02.053.2) *** 581.526.42(02.053.2) *** 502(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 3803611]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

17 /2021.
   Az egészségügy és a jog kapcsolata / [szerk. Kappel Gergely, Kis Kelemen Bence, Pozsárkó András] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégium. - Pécs : PTE ÁJK Óriás N. Szakkollégium, 2020. - 144 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-525-9 fűzött
egészségügy - jogtudomány
614 *** 34
[AN 3803514]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2021.
   Az érzelmek felszabadítása : a tranzakcióanalízis a lelki egészségért / szerk. Járó Katalin. - Budapest : Tarsoly K., 2019. - 398 p. : ill. ; 24 cm. - (Játszmák nélkül, ISSN 2062-8374)
Bibliogr.: p. 367-390. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5858-12-3 fűzött : 3900,- Ft
tranzakcióanalízis - érzelem - társadalmi kapcsolat - pszichoterápia
159.942 *** 159.964 *** 316.47 *** 615.851
[AN 3803711]
MARC

ANSEL
UTF-819 /2021.
   Felelős családtervezés : prevenciós családi kiadvány. - 2. jav., átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Fort-Inn Kft., 2019. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5941-07-8 fűzött
családtervezés - higiénia - terhesség - szülés - csecsemőgondozás
613.95 *** 618 *** 649.16
[AN 3806541]
MARC

ANSEL
UTF-820 /2021.
   Felkészítés a szenzoros feldolgozás rendellenességeinek szűrésére [elektronikus dok.] : módszertani kézikönyv / [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Gyermekút. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159955. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5944-24-6
gyermeki fejlődés - csecsemő - kisgyermekkor - mozgás - érzékelés - vizsgálat - gyógypedagógia - elektronikus dokumentum
159.946.2-053.2 *** 612.76-053.2 *** 159.93-053.2 *** 376.013.82
[AN 3793448]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2021.
   Felkészítés a szenzoros feldolgozás rendellenességeinek szűrésére [elektronikus dok.] : szenzoros és mozgásos élmények életkori kérdőívek / [közread. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Gyermekút. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159952. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5944-26-0
gyermeki fejlődés - csecsemő - kisgyermekkor - mozgás - érzékelés - gyógypedagógia - kérdőív - elektronikus dokumentum
159.946.2-053.2 *** 612.76-053.2 *** 159.93-053.2 *** 376.013.82
[AN 3793443]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2021.
Frenkl Sylvia
   Életesemények a fejlődéslélektan tükrében / Frenkl Sylvia, Rajnik Mária. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2020. - 171 p. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 1.)
Bibliogr.: p. 163-168. - Összefoglalás német nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9129-67-2)
fejlődéslélektan
159.922.6/.8
[AN 3806494]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2021.
Gabbard, Glen O. (1949-)
Long-term psychodynamic psychotherapy (magyar)
   A hosszú pszichodinamikus pszichoterápia tankönyve : alapismeretek / Glen O. Gabbard. - 3. kiad. - Budapest : Oriold, 2020. - 227 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-17-3 fűzött : 5250,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 3806336]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2021.
Get the feel! (magyar)
   Érezz rá! [elektronikus dok.] : kézikönyv : a látássérült gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek szexuális nevelésének oktatásához megfelelő anyagok és munkamódszerek áttekintése / szerk. Emma Vandamme, Marlies Praet, Eliane Bonamie ; ford. Duhonyi Adrienn ..., Gombás Judit ... ; [közread. a] Láresz Egyesület. - Szöveg. - Budapest : Láresz Egyes., 2020. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81518-1-8
nemi felvilágosítás - szexuális nevelés - csökkent látású - vak - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
613.88(072) *** 364.65-056.262
[AN 3801623]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2021.
Get the feel! (magyar)
   Érezz rá! : kézikönyv : a látássérült gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek szexuális nevelésének oktatásához megfelelő anyagok és munkamódszerek áttekintése / [szerk. Emma Vandamme, Marlies Praet, Eliane Bonamie] ; [ford. Duhonyi Adrienn ..., Gombás Judit ...] ; [közread. a] Láresz Egyesület. - [Budapest] : Láresz Egyes., 2020. - 106 p. : ill., színes ; 31 cm
Műanyag kapcsos borítóban
ISBN 978-615-81518-0-1 fűzött
nemi felvilágosítás - szexuális nevelés - csökkent látású - vak - tanári segédkönyv
613.88(072) *** 364.65-056.262
[AN 3801617]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2021.
Hámori Eszter (1960-)
   A korai kapcsolat zavarai : pszichoanalízis, kötődéselmélet és csecsemőkutatás a korai kapcsolati patológiák megértésében / Hámori Eszter. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Oriold, 2020. - XXII, 245 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-20-3 fűzött : 3360,- Ft
kötődéselmélet - interperszonális kapcsolat - csecsemő - pszichoanalízis
159.922.7 *** 316.472.4 *** 159.964.2
[AN 3806340]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2021.
   Jubileumi évkönyv, 1885-2020 : 135 éves a Tűzoltó Utcai Gyermekklinika, a volt Fehér Kereszt Gyermekkórház. - Budapest : SE ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, 2020. - 327 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 288-327.
ISBN 978-963-331-525-5 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Gyermekgyógyászati Klinika (2.)
Budapest - gyermekkórház
616-053.2 *** 364.444.046.6(439-2Bp.)
[AN 3806325]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2021.
Kis-Halas Judit
   Boszorkányok, gyógyítók és a gyűdi Szűz Mária : az orvoslás piaca az újkori Dél-Dunántúlon / Kis-Halas Judit. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 336 p., [22] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából, ISSN 2416-0318 ; 11.)
Bibliogr.: p. 289-324.
ISBN 978-963-456-071-5 kötött : 3800,- Ft
Dél-Dunántúl - Gyűd - magyar néprajz - népi gyógymód - orvostörténet - kegyhely - boszorkányhit - boszorkányper - 18. század
61(439)"17" *** 615.89(439.11-13)"17" *** 343.429(439)"17" *** 248.153.8(439-2Gyűd)"17" *** 39(439.11-13)"17" *** 398.47(439)"17"
[AN 3803915]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2021.
   Közösségi tájékoztató a Transzlációs Medicina Központ kutatási eredményeiről, 2016-2018 [elektronikus dok.] / szerk. Dobszai Dalma, Szentesi Andrea ; kiad. Transzlációs Medicina Alapítvány. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Pécs : Transzlációs Medicina Alapítvány : PTE ÁOK TMC, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160152. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8292-9
orvostudomány - orvosi ellátás - elektronikus dokumentum
61 *** 616-08
[AN 3794172]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2021.
Lakatos Péter (1956-)
   Amit a pajzsmirigybetegségekről tudni illik / Lakatos Péter ; ... kérdez Szenes Andrea ; a dietetikai fejezetet írta Tajti Éva. - Budapest : SpringMed, cop. 2020. - 157, V p. : ill., színes ; 19 cm. - (Az orvos válaszol, ISSN 2732-0952)
ISBN 978-615-5166-83-9 fűzött : 2800,- Ft
pajzsmirigy - betegség
616.441
[AN 3803851]
MARC

ANSEL
UTF-831 /2021.
Nyiszli Miklós (1901-1956)
   Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitz-i krematóriumban / Nyiszli Miklós ; [szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Vági Zoltán]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2016. - 366, [1] p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Megj. "Orvos voltam Auschwitzban" címmel is
ISBN 978-963-14-3465-1 kötött : 4499,- Ft
Oświęcim - koncentrációs tábor - második világháború - orvos - memoár
61(439)(092)Nyiszli_M.(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 3806507]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2021.
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2020) (Pécs)
   A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának és Gyógyszerésztudományi Karának 2020. évi Tudományos diákköri konferenciája = University of Pécs Medical School and Faculty of Pharmacy Students' Research Conference, 2020. - [Pécs] : PTE ÁOK : PTE Gyógyszerésztud. Kar, [2020]. - 202 p. ; 21 cm
A konferenciát 2020. febr. 26-28. között rendezték. - Borítócím: PTE ÁOK és GYTK TDK konferencia, 2020 : absztraktfüzet. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - gyógyszerészet - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 615 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3803580]
MARC

ANSEL
UTF-833 /2021.
Pécsi Tudományegyetem. Egészségtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (26.) (2020) (Kaposvár)
   XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia : 2020. május 20., Kaposvár : online konferencia : [absztrakt kötet] / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - [Pécs] : PTE ETK, [2020]. - 212 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-429-496-2)
egészségügy - higiénia - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
614 *** 364.444 *** 378.184 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3803565]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2021.
Pécsi Tudományegyetem. Egészségtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (26.) (2020) (Kaposvár)
   XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia [elektronikus dok.] : 2020. május 20., Kaposvár : online konferencia : absztrakt kötet / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 11.4 MB). - [Pécs] : PTE ETK, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160668. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-496-2
higiénia - egészségügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
614 *** 364.444 *** 378.184 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3798047]
MARC

ANSEL
UTF-835 /2021.
Pekri Erzsébet Terézia (17-18. sz)
   "Mindenféle liktáriomoknak csinálásárul" : Pekry Erzsébet receptgyűjteménye / szerk., [bev.] Kovács Eleonóra, Künstlerné Virág Éva. - [Székesfehérvár] : Világok, 2020. - 195 p., [12] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-[196].
ISBN 978-615-00-7658-4 fűzött
Magyarország - gyógynövény - természetgyógyászat - gasztronómia - desszert - 17. század - 18. század - művelődéstörténet - szakácskönyv
615.322 *** 615.89(439)"16/17" *** 641.5(439)"16/17" *** 641.56(083.12) *** 641.85(083.12)
[AN 3803700]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2021.
Piquard, Jean-Claude (1952-)
La fabuleuse histoire du clitoris (magyar)
   A klitorisz csodálatos története [elektronikus dok.] / Jean-Claude Piquard ; ford. Szilágyi Gyula. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159770. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-475-265-1)
nemi élet - nemi szerv - nő - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
613.88-055.2 *** 618.1 *** 612.6 *** 930.85-055.2
[AN 3792581]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2021.
   Semmelweis felismerésének határokat áttörő üzenete [elektronikus dok.] : Semmelweis-emléknap, Pécs, 2018. november 23-24. : tanulmánykötet / szerk. Dezső Krisztina és Molnár F. Tamás ; [közread. a] Pécsi Akadémiai Bizottság. - Szöveg (pdf : 26.3 MB). - Pécs : Pécsi Akad. Biz., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160656. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
 (hibás ISBN 978-963-429-465-8)
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyarország - orvos - antibakteriális hatás - mikrobiológia - orvostörténet - 19. század - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Semmelweis_I. *** 579 *** 615.281 *** 61
[AN 3797761]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2021.
   Semmelweis felismerésének határokat áttörő üzenete : Semmelweis-emléknap, Pécs, 2018. november 23-24. : tanulmánykötet / szerk. Dezső Krisztina és Molnár F. Tamás ; [rend., közread. a] Pécsi Akadémiai Bizottság. - Pécs : Pécsi Akad. Biz., 2020. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-429-466-5)
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyarország - orvos - antibakteriális hatás - mikrobiológia - orvostörténet - 19. század
61(439)(092)Semmelweis_I. *** 579 *** 615.281 *** 61
[AN 3803517]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2021.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Spirituelle Perspektiven : Stichwort Epidemien (magyar)
   Járványok - spirituális perspektívák / Rudolf Steiner ; [összeáll. Taja Tun[!Gut]] ; [ford. Strassenreiter József]. A Magyar Antropozófiai Társaság hírlevelének különszámai a Társaság tagjainak 2020. március 15. és április 26. között. - Budapest : Genius, cop. 2020. - 170 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5906-13-8 fűzött : 2000,- Ft
okkultizmus - járvány - antropozófia
614.4 *** 133 *** 141.333
[AN 3803400]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2021.
Stern, André (1971-)
Spielen, um zu fühlen, zu lernen, zu leben (magyar)
   Játssz, hogy érezz, hogy tanulj, hogy élj! [elektronikus dok.] / André Stern ; ford. Rémán Izabella. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - [S.l.] : Lelkesedés, Tanulás, Szabadság Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159856. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8126-7
gyermeklélektan - játék - családi nevelés - elektronikus dokumentum
159.922.7 *** 371.382 *** 37.018.1
[AN 3793043]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2021.
   Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről / szerk. Jelenits István és Tomcsányi Teodóra. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2020. - 387 p. ; 21 cm. - (Lelki jelenségek és zavarok, ISSN 0238-9452)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81620-0-5 kötött
lélektan - lelki gondozás
159.964 *** 253
[AN 3806495]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2021.
Tóth Cecília
   Kreatív időtervezés : legyen élmény a feladataid vezetése / Tóth Cecília. - [Budapest] : Tóth C., 2020. - 371 p. : ill. ; 22 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-8776-4 kötött : 5940,- Ft
életvezetés - időmenedzsment
613.865 *** 159.937.53
[AN 3803747]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2021.
Townsend, John (1956-)
Boundaries with teens (magyar)
   Kamaszhatárok : mikor mondjunk igent, és hogyan mondjunk nemet a kamaszoknak? / John Townsend ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2020. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-588-9 fűzött : 3500,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8 *** 37.018.1 *** 316.6-053.6
[AN 3806534]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

44 /2021.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (34.). Műszaki Tudományi Szekció (2019) (Budapest)
   XXXIV. OTDK Műszaki Tudományi Szekció : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019. március 21-23. : tartalmi kivonatok / fel. szerk. Csákány Anikó [et al.]. - Szöveg (pdf : 22.1 MB). - [Budapest] : BME, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159777. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-313-317-0
műszaki tudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3792647]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2021.
Zsitnyányi Ildikó (1974-)
   Aknamunka [elektronikus dok.] : szabotázsperek a Rákosi-korszakban / Cserényi-Zsitnyányi Ildikó. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Jaffa, 2020, cop. 2019. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159778. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-255-4
Magyarország - szénbányászat - politikai per - állami terror - Rákosi-korszak - elektronikus dokumentum
622.33(439)195" *** 343.301.096(439)"195" *** 323.282(439)"195"
[AN 3792678]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

46 /2021.
   Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések 3 [elektronikus dok.] / [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - Szöveg (pdf : 4 MB). - [Budapest] : BME, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159757. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-421-793-0
informatika - infokommunikáció - adatelemzés - adatbiztonság - kutatás-fejlesztés - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 311.2 *** 659.2.012.8
[AN 3792506]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

47 /2021.
Lévai Zsolt
   Közlekedésbiztonság / Lévai Zsolt. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 207 p. : ill., részben színes ; 20 cm
keretcím: Pro patria ad mortem. - Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 978-963-531-011-1 fűzött
közlekedésbiztonság
656.08
[AN 3803828]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2021.
Pataki Melinda
   Pénztárcakímélő tanuló kalauz avagy A tudatos járművezetés alapjai : a járművezetés gyakorlati oktatása és módszertana / [Pataki Melinda]. - [Tatabánya] : [Pataki M.], [2020]-. - ill., színes ; 20 cm
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 3803739]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Alapoktatás, B kategória, tanpályás képzés. - [2020]. - 130 p.
Lezárva: 2020. márc. - Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-615-00-8819-8 fűzött : 4000,- Ft
[AN 3803742] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

49 /2021.
From fearful to fear-free (magyar)
   Stresszoldás kutyáknak [elektronikus dok.] : szabadítsd meg kedvencedet a szorongásoktól, a félelmektől és a fóbiáktól! / Marty Becker [et al.] ; ford. Rézműves László. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159754. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-257-8
kutyatartás - kutya - stresszkezelés - elektronikus dokumentum
636.7 *** 612.06
[AN 3792499]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2021.
Haszonits Győző
   A folyamatos erdőborítás elméleti alapjainak és gyakorlati megvalósításának bibliográfiája a magyar nyelvű szakirodalom alapján / [összeáll. Haszonits Győző és Bartha Dénes]. - [Utánny.]. - Sopron : Soproni Egy. K., 2020. - 58 p. ; 24 cm. - (Silva naturalis, ISSN 2064-1168 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-344-9 fűzött
erdészet - szakbibliográfia
630:016
[AN 3801358]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2021.
Keszthelyi Sándor (1976-)
   Védekezés hazánk jelentős szántóföldi kártevői ellen / Keszthelyi Sándor, [Marczali Zsolt, Markóné Nagy Krisztina]. - [Szekszárd] : Agrofórum, 2020. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6207-00-5 kötött
kártevő - szántóföldi növénytermesztés - növényvédelem
633 *** 632
[AN 3803331]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2021.
Kovács György
   A vadak ura : a kutyakiképzés alapjai / Kovács György. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Tankönyváruház.hu, 2020. - 231 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6089-02-1 fűzött : 3790,- Ft
kutyakiképzés
636.7.088
[AN 3806332]
MARC

ANSEL
UTF-853 /2021.
Mátray Árpád (1945-)
   Macskabajok : az állatorvos gyakorlati tanácsai / Mátray Árpád. - Budapest : SpringMed, cop. 2019. - 269 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9695-32-0 fűzött : 3600,- Ft
állategészségügy - állattartás - macska
619 *** 636.8
[AN 3803871]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2021.
   Vadászati módszerek, hazai vadászható vadfajok / [kiad. az Örökerdő Alapítvány]. - [Monor] : Örökerdő Alapítvány, 2019. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - vadászat - vadászható állat - útmutató
639.1(439)(036) *** 799.2(439)(036)
[AN 3806826]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

55 /2021.
Lukasz Rebeka
   Hozzátáplálás szakemberektől : egy falatnyi biztonság / [szerző Lukasz Rebeka] ; [társszerzők Dér Péter, Szabó Barbara] ; [receptek Nagy Tünde]. - 2. kiad. - [Nyergesújfalu] : Lukasz R. K., 2020, cop. 2018. - 307 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Kiskanál kommandó. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2413-4 fűzött : 4900,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - szakácskönyv
649.1 *** 613.22 *** 641.562(083.12)
[AN 3806454]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2021.
Muszula Tímea
   Szépségek és finomságok / Muszula Tímea ; fotó Borzi Vivien ; szöveg Csáti Melinda. - Pécs : Alexandra, 2020. - 296 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-447-896-6 kötött
dekoráció - díszítőművészet - vendéglátás - virág - ételrecept
641.55(083.12) *** 745 *** 640.4 *** 635.9
[AN 3806439]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

57 /2021.
   Erény / [szerk. Bokányi Péter]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2020. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-54-1 fűzött : 2500,- Ft : 7 EUR
Magyarország - erény - magyar irodalom története - művelődéstörténet
179.9 *** 894.511(091) *** 930.85(439)
[AN 3803970]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2021.
Nancy, Jean-Luc (1940-)
   In statu nascendi : válogatás Jean-Luc Nancy művészeti írásaiból / [ford. Horváth Eszter, Kocsubej Alexander] ; [közread. a] Budapesti Metropolitan Egyetem, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Kutatóintézete. - Budapest : Budapesti Metropolitan Egy. : MMA MMKI, 2019. - 100 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5459-05-4 fűzött
filozófia - művészetesztétika
1(44)Nancy,_J.-L. *** 7.01
[AN 3803823]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2021.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik (magyar)
   Szellemtudományos impulzus a fizika fejlődéséhez : első természettudományos kurzus : fény, szín, hang, tömeg, elektromosság, mágnesesség : tíz előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1919. december 23 és 1920. január 3. között tartott Stuttgartban. - Budapest : Genius, cop. 2020. - 206 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Első természettudományos kurzus. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5906-11-4 kötött : 3200,- Ft
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3803389]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2021.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse (magyar)
   Misztériumi igazságok és karácsonyi impulzusok : régi misztériumok és azok jelentősége : a sötétség szellemeinek bukása IV. : tizenhat előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1917. december 23 és 1918. január 17. között tartott Bázelben és Dornachban / [ford. Drahos Sándor]. - Budapest : Genius, cop. 2020. - 344 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5906-12-1 fűzött : 3700,- Ft
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3803385]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

61 /2021.
   Az 1863. évi pécsi egyházmegyei zsinat / a dokumentumokat vál., jegyzetelte és a bev. tanulmányt írta Damásdi Zoltán ; [a latin nyelvű forrásokat ... ford. Péteri Pál, Szebelédi Zsolt]. - Budapest : BTK TTI, 2020. - 315 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 16.)
A források latin nyelven. - A zsinat aktái és határozatai latin és magyar nyelven is. - Bibliogr.: p. 297-299. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-416-209-4 kötött : 3200,- Ft
Pécsi Egyházmegye. Zsinat (1863)
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - zsinat - 19. század - történelmi forrás
262.44(439-03Pécsi_egyházmegye)"186"(093)
[AN 3803889]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2021.
Almási Mihály (1945-)
   Teológiai irányzatok formálódása a baptista misszióban / Almási Mihály ; [közread. a] Jó Pásztor Alapítvány. - Dömsöd : Jó Pásztor Alapítvány, 2019-. - 21 cm
dogmatika - baptista egyház
23 *** 286.15
[AN 3803480]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kompendium kommentárokkal : segédanyag a baptista teológia iránt érdeklődő olvasóknak. - 2019. - 188 p. ; 21 cm
A szerző életrajza angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86931-5-0 fűzött
[AN 3803479] MARC

ANSEL
UTF-863 /2021.
Almási Tibor (1948-)
   Bevezető kötet / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2019. - 234 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
Tart.: Az Újszövetség világaÞ; A bibliaértelmezés alapelvei
ISBN 978-615-80759-7-8 fűzött : 2950,- Ft
Biblia
bibliakutatás - hermeneutika
225.01 *** 22.06
[AN 3803455]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2021.
Almási Tibor (1948-)
   Pál apostol Timóteushoz, Tituszhoz és Filemonhoz írott levelei / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2019. - 486 p. ; 21 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
ISBN 978-615-80759-8-5 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - prédikáció
227.1.07 *** 252
[AN 3803447]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2021.
Almási Tibor (1948-)
   A Zsidókhoz írt levél / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2019. - 468 p. ; 22 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
ISBN 978-615-80759-9-2 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség. Zsidókhoz írt levél
bibliamagyarázat - prédikáció
227.87.07 *** 252
[AN 3803449]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2021.
Balog Zoltán (1958-)
   Nem csak kenyérrel.. : beszédek, imádságok, írások a koronavírus idejéből / Balog Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2020. - 223 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-514-067-1 kötött : 3000,- Ft
prédikáció - elmélkedés - ima
252 *** 242 *** 243
[AN 3803910]
MARC

ANSEL
UTF-867 /2021.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia az az Istennec O es Wy Testamentvmanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei : magyar nyelwre fordittatott egészlen és wyonnan, az Istennec Magyar országban való Anya szent Egyházánac epülésére / [közread. a Vizsolyi Református Egyházközség]. - Hasonmás kiad. - [Sárospatak] : Hernád K. ; Vizsoly : Vizsolyi Református Egyházközs., 2019. - 2 db ; 31 cm + mell. (19 p. : ill. ; 21 cm)
Ford. Károli Gáspár. - melléklet címe: Történelmi Vizsolyi Bibliánk ; borító- és gerinccím: Biblia : Vizsoly, 1590. - Eredeti kiadása: Visolban : Nyomtattatott Mantskovit Balint altal, 1590. - Közös tokban
Biblia - hasonmás kiadás
22 *** 094/099.07
[AN 3806448]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [16], 686 p.
[AN 3806451] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 275, 232 p., [2] t.fol., [1] t.
[AN 3806453] MARC

ANSEL
UTF-868 /2021.
Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945)
Gemeinsames Leben (magyar)
   Közösségben / Dietrich Bonhoeffer ; [ford. Boros Attila]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Harmat : Luther, 2020, cop. 2013. - 112, [1] p. ; 20 cm
Megj. "Szentek közössége" címmel is
ISBN 978-963-288-575-9 fűzött : 2500,- Ft
keresztény egyház - közösség
260.1
[AN 3806459]
MARC

ANSEL
UTF-869 /2021.
Graham, Billy (1918-2018)
The secret of happiness (magyar)
   A boldogság titka / Billy Graham ; [ford. Miklya Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2020, cop. 2012. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-511-7 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3806500]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2021.
Heald, Cynthia
Becoming a woman of faith (magyar)
   A hittel teli nő / Cynthia Heald ; [ford. Ácsné Tolner Márta]. - Budapest : KIA, 2019. - 115 p. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár, ISSN 2560-2489)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-54-2 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés - nő - bibliamagyarázat
244 *** 22.07 *** 613.865-055.2
[AN 3803388]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2021.
Rama Swami (1925-1996)
Samadhi: the highest state of Wisdom (magyar)
   Szamádhi : a Bölcsesség legfelsőbb szintje : a Valóság megpillantása / Szvámí Ráma ; [ford. Harsányi Csaba]. - Budapest : Danvantara, 2020, cop. 2009. - 223 p. ; 21 cm
Kötött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9858-10-7)
jóga
294.527 *** 159.962.7
[AN 3806492]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2021.
Sándor Anikó
   El Camino [elektronikus dok.] : az út, ami hazavisz / Sándor Anikó. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159756. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-323-0
Santiago de Compostela - zarándoklat - útleírás - elektronikus dokumentum
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992)
[AN 3792501]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2021.
Szatmári Tünde
   Vajas könyv : receptek a személyes evangélizáláshoz / Szatmári Tünde ; [... ill. Ács Anett]. - Jav. kiad. - [Gyula] : [Magánkiad.], 2020. - 109, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.. p. [111].
ISBN 978-615-00-9510-3 fűzött
vallásos irodalom - misszió
266(076) *** 244
[AN 3806567]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2021.
   Tanulmányok a böszörményi reformátusság történetéből / [szerk. Gyulai Edit, Pálfi Judit] ; [... kiad. Hajdúböszörmény Kálvin Téri Református Egyházközség és a Hajdúböszörmény Bocskai Téri Református Egyházközség]. - Hajdúböszörmény : Hajdúböszörmény Kálvin Téri Református Egyházközs. : Hajdúböszörmény Bocskai Téri Református Egyházközs., 2019. - 187 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81468-0-7 fűzött
Hajdúböszörmény - egyháztörténet - református egyház - helytörténet
284.2(439-2Hajdúböszörmény)(091) *** 943.9-2Hajdúböszörmény
[AN 3803718]
MARC

ANSEL
UTF-875 /2021.
   A teljes Nag Hammadi gnosztikus könyvtár / ... ford. Arany László. - 2. kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2020. - 416 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80337-4-9 kötött
Egyiptom - gnoszticizmus - 3. század - apokrif irat
273.1 *** 229.8/.9(32)"02"
[AN 3806824]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2021.
Varsányi József
   Gondolatok Máté evangéliumához / Varsányi József. - Budaörs : Amtak Bt., 2020. - 53 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6028-04-4 fűzött : 1400,- Ft
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 3803912]
MARC

ANSEL
UTF-877 /2021.
   Vezérfonal az egyháztörténet tanulmányozásához / szerk. Dienes Dénes. - Sárospatak : Hernád, 2020. - 540 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5787-16-4 fűzött
kereszténység - egyháztörténet - egyetemi tankönyv
27(100)(075.8)
[AN 3806498]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

78 /2021.
   50 év a közösség szolgálatában : a ceglédi Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület jubileumi kiadványa. - [Cegléd] : [Dózsa Gy. Honvéd Nyugdíjas Egyes.], [2020]. - 18 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület
Cegléd - Magyarország - katona - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 355(439)(092) *** 061.2(439-2Cegléd)
[AN 3803832]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2021.
Agárdi Zsóka (1991-)
   Én, a nő [elektronikus dok.] : szárnyra kapott lélek / Agárdi Zsóka. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-251-6
párkapcsolat - mentálhigiénia - nő - magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 613.865-055.2 *** 894.511-14
[AN 3793253]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2021.
Antal Z. László (1955-)
   Éghajlatváltozás és szociológia / Antal Z. László ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : TK : Argumentum, 2019. - 197 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-816-5 fűzött : 2900,- Ft
környezetszociológia - társadalmi ökológia - éghajlatváltozás
316.334.5 *** 504.03 *** 551.583
[AN 3803949]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2021.
Gehl, Jan
Byer for mennesker (magyar)
   Élhető városok / Jan Gehl ; [ford. Bogdán Ágnes, ... Kertész Judit, ... Sulyok Viktória]. - Budapest : Terc, cop. 2020. - XI, 260 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 255-259.
ISBN 978-963-9968-96-7 kötött : 5800,- Ft
településtervezés - városszociológia - városantropológia - kulturális földrajz - városépítés
316.334.56 *** 911.375 *** 316.7 *** 711.4
[AN 3806513]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2021.
   A magyarországi németek elmúlt 100 éve : nemzetiségpolitika és helyi közösségek / szerk. Eiler Ferenc, Tóth Ágnes ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont ... - Budapest : Argumentum : TK, 2020. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és német nyelven
ISBN 978-963-446-817-2 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - magyarországi németek - nemzetiségtörténet - kisebbségi politika - 20. század - 21. század
316.347(=30)(439)"191/201" *** 323.15(=30)(439)"191/201" *** 943.9(=30)"191/201"
[AN 3803887]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2021.
Ozsváth Sándor (1950-)
   Trianon árnyai : hét hazában / Ozsváth Sándor. - Debrecen : Uropath, [2020]. - 103, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5427-06-0 fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom - kultúra - határon túli magyarság - tárcanovella
316.7(=945.11)(4-191) *** 894.511-43
[AN 3803377]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2021.
Peti Lehel (1981-)
   "Krisztus ajándéka van bennünk" : pünkösdizmus moldvai román, roma és csángó közösségekben / Peti Lehel. - Budapest : Balassi ; Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes., 2020. - 163 p., [24] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából, ISSN 2416-0318 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-068-5 kötött : 3000,- Ft
ISBN 978-606-739-149-7
Moldva - vallásantropológia - pünkösdista egyház - 21. század
316.347(=00)(498.3)"200/201" *** 284.57(498.3) *** 398.3(=00)(498.3)
[AN 3803902]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2021.
Pető Andrea (1964-)
   Láthatatlan elkövetők [elektronikus dok.] : nők a magyarországi nyilasmozgalomban / Pető Andrea. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159767. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-258-5
Magyarország - nyilaskeresztes párt - nő - holokauszt - magyar történelem - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
316.37-055.2(439)"194"(093) *** 329.18(439)"194"(093) *** 323.12(=924)(439)"194"(093) *** 943.9"194"(093)
[AN 3792542]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2021.
Rosenberg, Ross
The human magnet syndrome (magyar)
   Az emberi mágnes szindróma : miért szeretjük azokat, akik bántanak minket? / Ross Rosenberg ; [ford. Makay Emese]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-272.
ISBN 978-963-291-426-8 fűzött : 2990,- Ft
párkapcsolat - nárcizmus - személyiség-lélektan - mentálhigiénia
316.472.4 *** 159.923.2 *** 616.89-008.444.5 *** 613.865
[AN 3803961]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2021.
Sándorné Kriszt Éva (1956-)
   Statisztika I / Sándorné Kriszt Éva, Csesznák Anita, Ország Gáborné ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2020, cop. 2013. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7297-9 fűzött
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 3806440]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2021.
Tar Sándor (1941-2005)
Tájékoztató (új kiadása)
   A lehetőség [elektronikus dok.] / Tar Sándor ; [közread. a] Déri Múzeum. - Hangzó anyag. - [Debrecen] : Déri Múz., cop. 2019. - 1 CD (2 h 6 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5560-28-6
Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság - szociográfia - munkásság - munkásszállás - Kádár-korszak - történelmi forrás - hangjáték - auditív dokumentum
308(439)"197" *** 308-058.243(=945.11)(430.2)"197"(093) *** 316.343.63(439)"197"(093) *** 331.342.2-058.243(439)"197"(093)
[AN 3801615]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2021.
Tomka Béla (1962-)
   Austerities and aspirations : a comparative history of growth, comsumption, and quality of life in East Central Europe since 1945 / Béla Tomka. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2020. - IX, 445 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 377-430.
ISBN 978-963-386-351-0 kötött
Európa - társadalomtörténet - életminőség - gazdaságtörténet - összehasonlító módszer - 20. század - 21. század
316.728(4)"1945/20" *** 316.32(4)"1945/20" *** 338(091)(4)"1945/20"
[AN 3803975]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2021.
Tóth Ágnes (1961-)
   Németek Magyarországon, 1950-1970 / Tóth Ágnes ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : TK : Argumentum, 2020. - 578 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 524-557.
ISBN 978-963-446-819-6 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - magyarországi németek - nemzetiségi politika - nemzetiségi oktatás - kollektív jogok - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
316.347(=30)(439)"195/197" *** 323.1(439)"195/197" *** 323.15(=30)(439)"195/197" *** 341.234(439) *** 342.724(439) *** 376.7(=30)(439)"195/197"
[AN 3803978]
MARC

ANSEL
UTF-891 /2021.
   Volt egyszer egy vidéki zsidóság : konferencia a Holokauszt Emlékközpontban, 2019. november 28. : tanulmányok / [szerk. Jakab Attila, Kovács Tamás] ; [kiad. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány]. - Budapest : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjt. Közalapítvány, 2019. - 126 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5132-19-3 kötött
Magyarország - zsidóság - holokauszt - második világháború
316.347(=924)(439) *** 323.12(=924)(439)"194"
[AN 3803768]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

92 /2021.
Dallos Edina (1968-)
   Napevő, Holdfaló : a volgai törökség hiedelemlényei / Dallos Edina. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 457 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 33.)
Bibliogr.: p. 445-457.
ISBN 978-963-456-067-8 fűzött : 3800,- Ft
hiedelem - szellemi lény - csuvasok - baskírok - tatárok
398.4(=943.21) *** 398.4(=943.43) *** 398.4(=943.44)
[AN 3803925]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2021.
Disa, Katerina (1977-)
   Ukrainian witchcraft trials : Volhynia, Podolia, and Ruthenia, 17th-18th centuries / Kateryna Dysa. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2020. - X, 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 239-247.
ISBN 978-615-5053-11-5 kötött
Kelet-Európa - néphit - boszorkányper - 17. század - 18. század
398.47(4-11)"16/17" *** 343.429(4-11)"16/17"
[AN 3803863]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2021.
Polgári sikk (angol)
   Civil chic : [selection from the applied arts collection of the Déri Museum] : [... February 12 - May 3, 2020] / [curator Viktória Ormosi] ; [... interviews ... by Krisztina Dallos-Nagy]. - Debrecen : Déri Mus., 2020. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5560-32-3)
Debrecen - divattörténet - öltözködés - anyagi kultúra - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
391(439-2Debrecen)"186/194" *** 930.85(439-2Debrecen)"186/194" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3803515]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2021.
Schwieger, Frank (1968-)
Ich, Zeus, und die Bande vom Olymp (magyar)
   Zeusz és bandája : görög mitológia újratöltve / Frank Schwieger ; ill. Ramona Wultschner. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2018. - 238, [1] p. : ill. ; 23 cm
Ford. Benkő Gitta
ISBN 978-963-437-778-8 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - görög mitológia - gyermekkönyv
398.221(38)(02.053.2) *** 830-93=945.11
[AN 3806558]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2021.
Tóth G. Péter (1970-)
   Boszorkánypánik és babonatéboly / Tóth G. Péter. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 742 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából, ISSN 2416-0318 ; 8.)
Bibliogr.: p. 515-575.
ISBN 978-963-456-066-1 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - Közép-Európa - vallásantropológia - művelődéstörténet - boszorkányhit - boszorkányper - babona - 18. század
398.33 *** 398.47 *** 291.33 *** 930.85(4-11)"17" *** 343.42(4-11)"17"
[AN 3803894]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

97 /2021.
Csóti György (1940-)
   Trianon után száz esztendővel : beteljesedik-e a herderi jóslat az elveszített magyarlakta területeken? : nemzetpolitikai elemzések / [Csóti György]. - [Budapest] : Kairosz, 2020. - 152 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-514-060-2 kötött : 3400,- Ft
Kárpát-medence - határon túli magyarság - nemzetiségi kérdés - kisebbségi politika - 21. század
323.15(=945.11)(4-191)"201"
[AN 3803918]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2021.
   Források a 17. századi magyar politikai gondolkodás történetéhez / szerk. Báthory Orsolya, Kármán Gábor, Zászkaliczky Márton. - Budapest : Reciti, 2019-. - 24 cm
Magyarország - politikai filozófia - eszmetörténet - magyar irodalom - újkori latin irodalom - 17. század - vitairat - antológia - történelmi forrás
32.001(439)"16"(093) *** 930.85(439)"16"(093) *** 871-96(439)(082)=945.11 *** 894.511-96(082)"16"
[AN 3803741]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2019. - 290 p. : ill.
Bibliogr.: p. 15-27.
ISBN 978-615-5478-79-6 kötött
[AN 3803746] MARC

ANSEL
UTF-899 /2021.
Kántás Balázs (1987-)
   A magyar sörpuccs? [elektronikus dok.] : Ulain Ferenc nemzetgyűlési képviselő és társai államcsínykísérlete, 1923 : tanulmány és források / szerk., a forrásokat közread., jegyzetekkel ellátta, valamint a bev. tanulmányt írta Kántás Balázs. - Szöveg (pdf : 845 KB). - Budapest : [Kántás B.] : M. Elektronikus Kvt., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160646. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8392-6
Ulain Ferenc (1881-?)
Magyarország - politikatörténet - szélsőjobboldali irányzat - államcsíny - országgyűlési képviselő - Horthy-korszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
323.276(439)"192"(093) *** 329.18(439)"192"(093) *** 32(439)(092)Ulain_F.(093)
[AN 3797699]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2021.
Kissinger, Henry (1923-)
World order (magyar)
   Világrend / Henry Kissinger ; [ford. Kállai Tibor, Pataky Éva] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - 5. utánny. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2020. - 430 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-07-5 kötött : 4300,- Ft
világpolitika - geopolitika - világrendszer - világtörténelem - 20. század - 21. század
327(100)"19/20" *** 321.01 *** 321.8 *** 930.9
[AN 3806303]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2021.
Kovács Szilvia
   "Különösen angolokat, magyarokat és németeket kérünk..." : pápák, ferencesek és az Arany Horda / Kovács Szilvia. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 258 p. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 34.)
Bibliogr.: p. 223-243.
ISBN 978-963-456-073-9 fűzött : 3000,- Ft
Arany Horda - Magyarország - Pápai Állam - történelem - misszió - diplomáciatörténet - franciskánusok - 13. század - 14. század
327(456.31)"12/13" *** 266.2(517)"12/13" *** 327(517)"12/13" *** 271.3(439)"12/13" *** 271.3(4)"12/13"
[AN 3803924]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2021.
   The legacy of division : East and West after 1989 / ed. by Ferenc Laczó and Luka Lisjak Gabrijelčič. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2020. - VII, [3], 337 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 298-314.
ISBN 978-963-386-374-9 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - külpolitika - posztszocializmus - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
327(100)"198/201" *** 940-11"198/201" *** 947-62"198/201"
[AN 3803853]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2021.
Pap Norbert (1969-)
   Kapcsolati terek és helyek : Magyarország és a Balkán / Pap Norbert ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja]. - [Pécs] : PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulm. Közp., 2020. - 232 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 195-232.
ISBN 978-963-429-510-5 fűzött
Balkán - Magyarország - politikai földrajz - geopolitika - külpolitika - történelmi kapcsolat - emlékezetpolitika
32(497) *** 911.3(497) *** 327(497) *** 327(439) *** 949.7 *** 943.9
[AN 3803436]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2021.
   Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán / szerk. Kármán Gábor, Zászkaliczky Márton. - Budapest : Reciti, 2019. - 379, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-82-6 fűzött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - politikai diskurzus - szociolingvisztika - 17. század
32(439)"16" *** 943.9"16" *** 32.019.5 *** 800.1 *** 316.7
[AN 3803761]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2021.
   A választás mindenkié! 2.0 : segédlet közösségi választási kampányok szervezéséhez / [szerk. Udvarhelyi Tessza] ; [a C8 - Civilek Józsefvárosért és a Közélet Iskolája közös kiadása]. - Budapesz : C8 Civilek Józsefvárosért : Közélet Iskolája, 2020. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Budapest. 8. kerület - civil társadalom - közösségfejlesztés - helyi társadalom - választási kampány - politikai kommunikáció - útmutató - esettanulmány
323.21(439-2Bp.VIII.)"201" *** 32.019.5 *** 323.23(036)
[AN 3803907]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2021.
   Wars and betweenness : big powers in Middle Europe, 1918-1945 / ed. by Aliaksandr Piahanau and Bojan Aleksov. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2020. - VIII, 227 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-217.
ISBN 978-963-386-335-0 kötött
Közép-Európa - Európa - történelem - külpolitika - két világháború közötti időszak - második világháború - nagyhatalom
327(100)"1918/194" *** 327(4-191)"1918/194" *** 940-191"1918/1945"
[AN 3803856]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2021.
   Zsidó sorsok a nyilas időszakban : konferencia a kutatók éjszakáján, 2019. szeptember 27. : tanulmányok / [szerk. Jakab Attila, Kovács Tamás] ; [kiad. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány]. - Budapest : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjt. Közalapítvány, 2019. - 85 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5132-18-6 fűzött
Budapest - Magyarország - zsidóság - második világháború - holokauszt - nyilas uralom
323.12(=924)(439-2Bp.)"1944/1945" *** 323.282(439)"194" *** 929(=924)(439)
[AN 3803767]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

108 /2021.
Bába Iván (1950-)
   Közép-Európa magyar szemmel / Bába Iván, Gyurcsík Iván, Kiss Gy. Csaba. - Kőszeg : IASK, 2020. - 186 p. ; 20 cm. - (IASK monográfiák sorozat, ISSN 2498-5635)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5742-20-0 fűzött : 2900,- Ft
Közép-Európa - Európai Unió - történelem - európai integráció - identitás - ezredforduló - 21. század - politológia
94-11"198/201" *** 327(4-11)"198/201" *** 327.39(4-62) *** 316.63(4-11) *** 32.001
[AN 3803954]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2021.
Bajzik László
   Az aradi vár építése és hadieseményei az 1848-49-s szabadságharcban / Bajzik László. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 423 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-806-2 kötött : 9990,- Ft
Arad - magyar történelem - helytörténet - hadtörténet - vár - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849" *** 943.921-2Arad"1848/1849" *** 355.48(439.21-2Arad)"1848/1849" *** 728.81(439.21-2Arad)
[AN 3803835]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2021.
Ducza Lajos (1942-)
   Kisújszállás román megszállása / Ducza Lajos. - Kisújszállás : Önkormányzat : Kisújszállási Művel. Közp. és Kvt., 2020. - 167 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6152-00-8 fűzött
Kisújszállás - Magyarország - magyar történelem - helytörténet - hadtörténet - forradalmak kora - román megszállás - történelmi forrás
943.9"1918/1919" *** 355.48(439)"1918/1919" *** 943.9-2Kisújszállás"1918/1919"(093)
[AN 3803328]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2021.
   Felirattani közlemények és tanulmányok 2019-ből / szerk. Kovács Péter, Szabó Ádám. - Budapest : [MTA], 2020. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia epigraphica Pannonica, ISSN 2559-8805 ; 11.)
Váltakozva magyar és angol nyelven, a feliratok eredeti latin, ógörög nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-940-6 fűzött
Pannonia - epigráfia - római birodalom kora
930.271(=71)(398.6)
[AN 3803900]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2021.
   Inota olvasókönyv / [szerk., vál. és a szöveget gond. Budai László] ; [kiad. a Könyvtárpártoló Alapítvány]. - Várpalota : Könyvtárpártoló Alapítvány, 2020. - 144 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80657-2-6 kötött
Inota - Várpalota - helytörténet
943.9-2Inota *** 943.9-2Várpalota
[AN 3803672]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2021.
Kurecskó Mihály
   A magyar királyi kettőspecsétek heraldikája, 1526-1848 / írta Kurecskó Mihály. - [Székesfehárvár] : Világok, 2020. - 167 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7656-0 fűzött
Magyarország - uralkodó - pecséttan - címertan - újkor
929.6(439)"15/18" *** 930.223.64(439)"15/18" *** 736.3(439)"15/18"
[AN 3803725]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2021.
   Mátyás király emlékkönyv / [... szerk. Bódvai András] ; [közread. a] Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - 2. jav. kiad. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2020. - 243 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81432-9-5 kötött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - művelődéstörténet - 15. század
943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14" *** 930.85(439)"14"
[AN 3806438]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2021.
Neményi Alajos (1936-)
   Gyöngyösmellék bokrétája / Neményi Alajos ; [kiad. Gyöngyösmellék Önkormányzata]. - Gyöngyösmellék : Önkormányzat, 2020. - 159 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8781-8 kötött
Gyöngyösmellék - helytörténet
943.9-2Gyöngyösmellék
[AN 3803829]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2021.
   Ötvöskónyi : nyolc évszázad krónikája / [... szerk. Szántó László, ... Lőczi Ferencné, Lőczi Ferenc] ; [kiad. Ötvöskónyi Község Önkormányzata]. - Ötvöskónyi : Önkormányzat, 2020. - 444 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 433-442.
ISBN 978-615-00-7660-7 kötött
Ötvöskónyi - helytörténet
943.9-2Ötvöskónyi
[AN 3803764]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2021.
Ruzicska Ferenc (1961-)
   "...első városa a' Nagy Kunságnak" : tizenkét tanulmány Karcag történetéből / Elek György ; [kiad. Alföldkutatásért Alapítvány]. - Karcag ; Kisújszállás : Alföldkutatásért Alapítvány, 2020. - 219 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81317-1-1 fűzött
Karcag - helytörténet - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - 18. század - 19. század - 20. század
943.9-2Karcag"17/19" *** 316.32(439-2Karcag)"17/19" *** 338(091)(439-2Karcag)"17/19"
[AN 3803356]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2021.
Sebag Montefiore, Simon (1965-)
The Romanovs (magyar)
   A Romanovok, 1613-1918 : a Romanov-dinasztia vérrel, szexszel és könnyekkel teli történetének lenyűgöző krónikája / Simon Sebag Montefiore ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2018. - 795 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 777-791.
ISBN 978-963-447-254-4 kötött : 7900,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - uralkodócsalád - családtörténet
929.52(47)Romanov *** 947"161/191"
[AN 3806816]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2021.
Simon Zsolt (1975-)
   A csákánydoroszlói és a környékbeli közép rába-vidéki várak története az oszmán korszakban, 1526-1690 / Simon Zsolt. - [Csákánydoroszló] : [Simon Zs.], [2020]. - 331 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 328-331.
ISBN 978-615-00908-6-3 fűzött
Vas megye - Zala megye - magyar történelem - helytörténet - török hódoltság - vár
943.9"152/169" *** 943.911.1"152/169" *** 943.912.1"152/169" *** 728.81(439.111) *** 728.81(439.121)
[AN 3803827]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2021.
   Szent Márton és Benedek nyomában : tanulmányok Koszta László emlékére / szerk. Fedeles Tamás, Hunyadi Zsolt. - Utánny. - Szeged : SZTE Középkori és Kora Újkori M. Tört. Tansz. ; Debrecen : FIKP "Mo. a középkori Európában" Kutcsop., 2020. - 610 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Fontes et libri, ISSN 2676-8666 ; 3.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-709-3 kötött
Magyarország - magyar történelem - egyháztörténet - középkor
943.9"10/15" *** 282(439)"10/15"
[AN 3806834]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2021.
   A totális diktatúra kiépülése. - Hajdúböszörmény : Polgármesteri Hiv., 2019. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Közszolgálati füzetek, ISSN 1788-4292 ; 14.)
Bibliogr.
Fűzött
Hajdúböszörmény - Magyarország - magyar történelem - belpolitika - helytörténet - kollektivizálás - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
943.9"194/198" *** 323(439)"194/198" *** 943.9-2Hajdúböszörmény"194/195" *** 332.264(439-2Hajdúböszörmény)"195"
[AN 3803895]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2021.
   Vestigia [elektronikus dok.] : Mohács előtti magyar források olasz könyvtárakban / szerk. Domokos György, Mátyus Norbert, Armando Nuzzo ; kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara. - Szöveg (pdf : 8.4 MB). - Piliscsaba : PPKE BTK, 2015 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159882. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-351-2
Magyarország - Olaszország - magyar történelem - művelődéstörténet - levéltári irat - 14. század - 15. század - 16. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9"13/15"(093) *** 930.253(45) *** 930.85(439)"13/15"(093)
[AN 3793144]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

123 /2021.
   444 jó hely Magyarországon / [ill. Moroncsik Ádám]. - 2. kiad. - Budapest : Magyar Jeti Zrt., 2020. - 239 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-81348-1-1 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - helyismeret - vendéglátás - útikönyv
908.439 *** 914.39(036) *** 640.4(439)(036)
[AN 3806523]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2021.
Balogh Géza
   Ezt láttam, ezt ettem Szatmárban / [írta Balogh Géza] ; [szerk., fényképezte Erdélyi Ferenc]. - 3. bőv., átd. kiad. - Mátészalka : Diopack Bt., 2020. - 71 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-12-4945-3 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv
908.439.161 *** 641.568(439.161)(083.12)
[AN 3806544]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2021.
Balogh Tamás (1962-)
   A Tátra kalandkönyve : a Magas- és az Alacsony-Tátra : kirándulások a tengerszemekhez, lanovkák és kisvasutak, túrák a katlanok és a csúcsok világában, csapolt sörök a menedékházakban, séták a hegylábi falvakban, láncokon a hágókon át, gerinctúrák az Alacsony-Tátrában, téli hótalpas túrák, bringával a hegyek körül, savanyúforrások kóstolása / Balogh Tomi. - [Budapest] : Babor, cop. 2020. - 208 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Kalandkönyvek ; 7.)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-80662-7-3 fűzött : 4800,- Ft
Tátra - helyismeret - gyalogtúra - természetjárás - útikönyv
908.437.6(234.372.43) *** 908.438(234.372.43) *** 796.51(437.6)(234.372.43) *** 796.51(438)(234.372.43)
[AN 3803351]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2021.
Farkas Zoltán
   Kárpát-medence : útikönyv / [írta Farkas Zoltán] ; [fotó Fucskár Ágnes és Fucskár József Attila] ; [közread. a] Kárpát-medence Intézet. - [Várpalota] : KMI, 2020. - 456 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89725-3-8 kötött
Kárpát-medence - helyismeret - útikönyv
914-191(036) *** 908.4-191
[AN 3806502]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2021.
   Hajdú-Bihar színe-java : értékek, szépségek, élmények a megye településeiről / szerk. Sári Andrea ; [... ford. Pályi Gergely]. - [Püspökladány] : Dono Te Libro, 2020. - 236 p. : ill., színes ; 29x29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-8337-7 kötött
Hajdú-Bihar megye - helyismeret - album
908.439.165-2(084.1)
[AN 3803414]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2021.
   Hévízgyörki értékeink / [kiad. Hévízgyörk Község Önkormányzata ...]. - Hévízgyörk : Önkormányzat, 2019. - 43, [5] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6074-3 kötött
Hévízgyörk - helyismeret - album
908.439-2Hévízgyörk(084.1)
[AN 3803408]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

129 /2021.
Kovács Péter, E. (1957-)
   Zsigmond császár megkoronázása Rómában / E. Kovács Péter. - Budapest : Tarsoly K., 2020. - 235 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 193-208.
ISBN 978-615-5858-14-7 kötött : 3000,- Ft
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
Róma - Német-római Birodalom - uralkodó - koronázás - művelődéstörténet - 15. század
342.511.2(45-2Roma)"1433" *** 930.85(45)"14" *** 342.511.2(430-89)"1433" *** 943.0-89(092)Zsigmond,_I.
[AN 3803765]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2021.
   A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai az Ákr. szerint [elektronikus dok.] / szerk. Fazekas János ; kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Lezárva: 2020. márc. 23. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159896. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-315-6
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
352.077(439)(094)(075.8)
[AN 3793256]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2021.
   Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János 80. születésnapja tiszteletére / szerk. Kis Kelemen Bence, Mohay Ágoston, Pánovics Attila ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK, cop. 2019. - 180 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-370-5 fűzött
nemzetközi jog - emlékkönyv
341
[AN 3803437]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

132 /2021.
   A B.-A.-Z. megyei hadkieg. története, 1955-2007. - [Budapest] : Zrínyi, [2020]. - 212 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-327-826-0 fűzött
Magyarország. Honvédség. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - hadkiegészítés - parancsnokság - 20. század - ezredforduló
355.2(439.134)"195/200"
[AN 3803793]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2021.
Cockle, Tom
   War photographer 1.2 / Tom Cockle. - Keszthely : Peko Publ., 2020. - 59 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 978-615-5583-24-7 fűzött
Németország - Európa - hadtörténet - páncélozott harci jármű - katonaélet - második világháború - fényképalbum
355.1(430)"1939/1945"(084.12) *** 623.438(430)"1939/1945"(084.12) *** 355.48(4)"1939/1945"(084.12) *** 355.48(430)"1939/1945"(084.12)
[AN 3803338]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2021.
   Élet az arcvonal mögött : tanulmányok Szabó Péter hadtörténész tiszteletére / szerk. Kincses Katalin Mária, Illésfalvi Péter ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2019. - 556 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-91-1 kötött
Magyarország - hadtörténet - hadtudomány - 19. század - 20. század - emlékkönyv
355/359 *** 355.48(439)"18/19"
[AN 3803890]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2021.
Feenstra, Jon
   Panzerwaffe on the battlefield 2 / Jon Feenstra. - Keszthely : Peko Kft., 2020. - 110 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 21.)
A bev. és a képaláírások magyar nyelven is
ISBN 978-615-5583-23-0 kötött
Németország - hadtörténet - páncélozott harci jármű - rohamlöveg - második világháború - fényképalbum
623.438(430)"1939/1945"(084.12)
[AN 3803336]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2021.
Kántás Balázs (1987-)
   A Duna-Tisza-közi dosszié [elektronikus dok.] : három alapvető forrás a Duna-Tisza-közi paramilitáris erőszak történetéhez, 1919-1924 / szerk., a forrásokat sajtó alá rend., jegyzetekkel ell., a bev. tanulmányt írta ... Kántás Balázs. - Szöveg (pdf : 817 KB). - Budapest : [Kántás B.] : M. Elektronikus Kvt., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160644. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-00-8391-9)
Héjjas Iván (1890-1950)
Duna-Tisza köze - Magyarország - félkatonai szervezet - magyar történelem - katonatiszt - állami terror - fehérterror - Horthy-korszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
355(439)(092)Héjjas_I.(093) *** 355.318(439)"1919/192"(093) *** 943.915"1919/192"(093) *** 323.282(439)"1919/192"(093)
[AN 3797685]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2021.
Kántás Balázs (1987-)
   A fekete hadsereg [elektronikus dok.] : tanulmány és válogatott dokumentumok a Kettőskereszt Vérszövetség katonai titkos társaság 1920-as évekbeli működéséről / szerk., a forrásokat közread., jegyzetekkel ellátta és a bev. tanulmányt írta Kántás Balázs. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest : [Kántás B.] : M. Elektronikus Kvt., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160645. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8393-3
Kettőskereszt Vérszövetség
Magyarország - félkatonai szervezet - szélsőjobboldali irányzat - titkos társaság - Horthy-korszak - elektronikus dokumentum
355.318(439)"192"(093) *** 329.18(439)"192"(093) *** 061.236(439)"192"(093)
[AN 3797686]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2021.
Kántás Balázs (1987-)
   A titkos társaságok felfedése [elektronikus dok.] : a Magyar Királyi Belügyminisztérium bizalmas jelentése a feloszlatásuk után továbbra is működő radikális jobboldali titkos szervezetekről, 1926 / szerk., ... sajtó alá rend., ... magyarázatokkal ell., a bev. tanulmányt írta ... Kántás Balázs. - Szöveg (pdf : 632 KB). - Budapest : [Kántás B.] : M. Elektronikus Kvt., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160631. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8394-0
Magyarország - félkatonai szervezet - szélsőjobboldali irányzat - titkos társaság - Horthy-korszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
355.318(439)"192"(093) *** 329.18(439)"192"(093) *** 061.236(439)"192"(093)
[AN 3797640]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2021.
Nagy Norbert
   A T-72 harckocsi / Nagy Norbert. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 68 p. : ill., színes ; 16x24 cm + mell. - (Haditechnika fiataloknak, ISSN 0134-1987)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-824-6 fűzött
Szovjetunió - páncélozott harci jármű
623.438(47)
[AN 3803839]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2021.
Szendy István (1958-)
   A hadügy és a 21. század / Szendy István. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-180.
ISBN 978-963-327-813-0 fűzött
hadügy - biztonságpolitika - hadtudomány - 21. század
355/359(100)"20" *** 351.86(100)"20" *** 355.02(100)"20"
[AN 3803784]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2021.
   Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében és azon túl : intézményi és jogi kihívások / [szerk.] Farkas Ádám, Végh Károly. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-800-0 fűzött
nemzetközi biztonság - hadviselés - biztonságpolitika - elektronikai hadviselés - 21. század
355.02(100)"20" *** 623.6 *** 341.32(100)"20"
[AN 3803785]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2021.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Vitéz hadnagy / Zrínyi Miklós. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-327-827-7 kötött
hadtudomány - magyar irodalom
355.01 *** 894.511-96
[AN 3803802]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

143 /2021.
   Lean szolgáltatásfejlesztés / Dévai Zoltán [et al.]. - Budapest : Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft., 2020-. - 25 cm
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment - szolgáltatásmenedzsment
65.012.4 *** 658.64
[AN 3803727]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 479 p. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-89635-7-4 fűzött : 9900,- Ft
[AN 3803730] MARC

ANSEL
UTF-8144 /2021.
Molnár Judit
   A tudatos vezető : hogyan nyújtsunk biztonságot a változó világban? / Molnár Judit, Szabó Veronika, Nikitscher Péter. - Budapest : Raabe Klett, cop. 2020. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-615-6079-71-8 fűzött
vezetés - szervezetfejlesztés
65.012.4 *** 65.014
[AN 3803833]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

145 /2021.
Duzmáth Tamás
   Amit a számvizsgáló bizottság tagjainak tudni érdemes [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 352 KB) (epub : 374 KB). - [Budapest] : Magánkiad., 2020
Főcím a címképernyőről. - Szerző Duzmáth Tamás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160384. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8219-6 (pdf)
ISBN 978-615-00-8218-9 (epub)
Magyarország - társasház - ingatlankezelés - számvitel - útmutató - elektronikus dokumentum
332.871.3(439)(036) *** 657(439)(036) *** 347.238(439)(036)
[AN 3795457]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2021.
Éltető Andrea (1969-)
   Coronavirus crisis - trade effects for the Iberian and Visegrad countries [elektronikus dok.] / Andrea Éltető. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Budapest] : CERS Inst. of World Economics, 2020. - (Working paper / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies, ISSN 1215-5241 ; 260.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160365. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-700-5
Portugália - Spanyolország - külkereskedelem - Visegrádi államok - 21. század - világjárvány - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
339.5(46)"200/202"(083.41) *** 339.5(4-11)"200/202"(083.41) *** 616.98(100)"202" *** 578.834.1
[AN 3795376]
MARC

ANSEL
UTF-8147 /2021.
Ricz Judit
   Brazília a hierarchikus, államvezérelt kapitalizmus csapdájában? [elektronikus dok.] / Ricz Judit. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Budapest] : KRTK VGI, 2020. - (Műhelytanulmányok / Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 138.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160364. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-699-2
Brazília - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - állammonopolista kapitalizmus - elektronikus dokumentum
330.342.143 *** 338(091)(81) *** 338.2(81)"201"
[AN 3795374]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2021.
   Systems, institutions, and values in East and West : engaging with János Kornai's scholarship / ed. by Dóra Piroska and Miklós Rosta. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2020. - VI, 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-373-2 kötött
Kornai János (1928-)
Magyarország - Kelet-Európa - közgazdász - gazdaságelmélet - gazdaságfilozófia - szocialista gazdaság - 20. század - ezredforduló
330(439)(092)Kornai_J. *** 330.8 *** 330.1 *** 330.342.15(4-11)
[AN 3803858]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2021.
Weiser István (1973-)
   Az árazás 48 törvénye : árazz jól, keress jobban! / Weiser. - 3. kiad. - Szeged : Webvízió Kft., 2020. - 283 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-85603-3-9 fűzött : 9990,- Ft
ár - vállalkozásismeret
338.5 *** 658.1
[AN 3806501]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2021.
Welczenbach Tamás
   Fotó, mint business : a fotózás csak részben képalkotás / Welczenbach Tamás. - 2. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2020. - 262 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9234-8 kötött
vállalkozásismeret - fotóművészet
658.1 *** 77.04
[AN 3806298]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

151 /2021.
Barabás Zoltán (1970-)
   Ne szívd meg! : füves cigitől a börtönkapuig / Barabás Zoltán. - Veszprém : BaraBook K., 2020. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8744-3 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - kábítószer-forgalmazás - büntetőjog - útmutató
364.272 *** 613.83 *** 343.575(439)(036)
[AN 3803957]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

152 /2021.
   Csillagfényben. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, [2016]-. - 29 cm
pedagógia - szociálpedagógia - megelőzés
37.013.42 *** 37
[AN 3803564]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A neveléstudományi megelőzés : kapcsolódó hatásgyakorlások. - [2019]. - 256 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5788-36-9 fűzött
[AN 3803577] MARC

ANSEL
UTF-8153 /2021.
Dávid Mária (1955-)
   A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban [elektronikus dok.] : módszertani kézikönyv / szerzők Dávid Mária, Nyitrai Ágnes, Podráczky Judit ; [közred. a] Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Gyermekút. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159897. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-3542-0
nevelési tanácsadás - iskoláskor előtti nevelés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
37.048(072) *** 372.3(072)
[AN 3793257]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2021.
   Disputa határok nélkül : velünk élő történelem: két város - egy régió, négy beszéd - egy nemzet / [társszerk. Domján M. Katalin és Gyulai Edit] ; [közread. a ... Nagyváradi Ady Endre Líceum Protagorász vitakör és a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Szó-kra-tesz disputaköre]. - [Oradea] : Ady E. Líceum ; [Hajdúböszörmény] : Bocskai I. Gimn., [2020]. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
pedagógia - projekt módszer - retorika - magyar irodalom - szónoklat
371.314.6 *** 82.085 *** 894.511-5
[AN 3803817]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2021.
   Egykor és ma : a pécsi egyetem polgárai / [... szerk. Csortos Szabolcs és Lengvári István] ; [közread. a] PTE Egyetemi Levéltár. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2019. - VIII, 124 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-477-1 kötött
Pécsi Tudományegyetem
Pécs - egyetem - egyetemi tanár - egyetemi hallgató - diákélet - fényképalbum
378.4(439-2Pécs)(084.12) *** 37(439-2Pécs)(092)(084.12) *** 371.8(439-2Pécs)(084.12) *** 378.18(439-2Pécs)
[AN 3803458]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2021.
Fazekas István (1964-)
   A győri jezsuita gimnázium diáksága : anyakönyvi adattár, 1630-1773 / Fazekas István, Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt. - Budapest : JTMRL, 2020. - 2 db (1606 p.) ; 25 cm. - (Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon, ISSN 2677-1594 ; 1.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5881-09-1 kötött
Societas Jesu
Győr - iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium - jezsuiták - tanuló - 17. század - 18. század - adattár
373.54(439-2Győr)"16/17"(035.5) *** 271.5(439-2Győr)"16/17"
[AN 3803715]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 826 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 57-61.
[AN 3803719] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 827-1606.
[AN 3803721] MARC

ANSEL
UTF-8157 /2021.
Halmos Endre (1937-)
   Az ének-zeneoktatás története Magyarországon különös tekintettel a német nyelvű kultúrterületről érkező hatásokra / Halmos Endre. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2020. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-263.
ISBN 978-963-446-818-9 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - zeneoktatás - oktatástörténet - zenepedagógia - pedagógusképzés
37.036(439)(091) *** 372.878(439)(091) *** 378.678(439)(091)
[AN 3803867]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2021.
   Hatvan év a katedrán : tanulmányok Tölgyesi József nyolcvanadik születésnapjára / [szerk. Csiszár Miklós]. - Veszprém : [Csiszár M.], 2020. - 253 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9002-3 fűzött
Tölgyesi József (1940-)
Magyarország - Veszprém megye - pedagógus - 20. század - 21. század - helyismeret - helytörténet - oktatástörténet - emlékkönyv
37(439)(092)Tölgyesi_J. *** 943.911.7 *** 908.439.117 *** 37(439.117)(091)
[AN 3803963]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2021.
   Kísérletek a közgazdászképzés megújítására a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán / [közread. a] Cultura Oeconomica Alapítvány ... - Pécs : COA : PTE K., 2020. - 217 p. : ill. ; 26 cm
Lezárva: 2020. febr. 29. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-502-0 kötött
felsőoktatás - gazdaságtan
378.633
[AN 3803428]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2021.
Lévai Péter
   A mozdulattípusok és a magyar néptánc alapmotívumainak tanítási módszertana / Lévai Péter. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2019. - 112 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Örökség könyvek, ISSN 2062-5111)
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-88865-5-2 kötött
táncpedagógia - néptánc
372.879.33 *** 793.31
[AN 3803669]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2021.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (34.). Kémiai és Vegyipari Szekció (2019) (Budapest)
   XXXIV. OTDK Kémiai és Vegyipari Szekció : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019. március 21-23. : tartalmi kivonatok / fel. szerk. Hórvölgyi Zoltán, Hegedűs László. - Szöveg (pdf : 18.1 MB). - [Budapest] : BME, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159776. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-313-316-3
kémia - vegyipar - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 54 *** 66
[AN 3792632]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2021.
Sándor László
   Sártéglából tanoda : kisiskolák Baranya vármegyében, 1770-1848 / Sándor László ; a Szentágothai Szakkollégium kiadása. - [Pécs] : Szentágothai Szakkollégium, 2020. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-470-2 fűzött
Baranya vármegye - oktatástörténet - alapfokú oktatás - helytörténet - 18. század - 19. század
373.3(439.127)"177/184" *** 943.912.7"177/184"
[AN 3803439]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2021.
   Szemelvények 5 : válogatás a PTE BTK XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2019) I-III. helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből / szerk. Böhm Gábor, Czeferner Dóra, Fedeles Tamás. - Pécs : PTE BTK KTDT, 2020. - 485 p. : ill. ; 21 cm. - (Specimina operum iuvenum, ISSN 2064-079X ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-515-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
378.184 *** 082
[AN 3803422]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2021.
   Tanulmányok az Illyésről : válogatott tanulmányok az Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium pedagógiai munkájáról / Trencsényi László [et al.]. - Budaörs : Illyés Gy. Gimn. és Szakgimn., 2020. - 363 p. : ill. ; 25 cm. - (Illyés könyvek, ISSN 2732-0715 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8918-8 kötött
Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Budaörs)
Budaörs - gimnázium - pedagógia
373.54(439-2Budaörs) *** 37
[AN 3803778]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2021.
Vakula Tímea
   A beszédprodukció és a beszédpercepció fejlődése 5-7 éves korban / Vakula Tímea. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-164.
ISBN 978-963-489-227-4 fűzött
anyanyelvi nevelés - óvodáskorú gyermek - gyermeklélektan
372.46 *** 159.922.7-053.4/.5
[AN 3803941]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

166 /2021.
Csóka László
   Sportfogyasztás [elektronikus dok.] : a magyar lakosság sportolással, sportfogyasztással kapcsolatos magatartása : országosan reprezentatív (n=1000) és országosan nem reprezentatív (n=3000) online megkérdezések eredményeinek összehasonlítása = The attitudes of Hungarian population about sport : comparison of the results of nationally representative (n=1000) and nationally non-representative (n=3000) online surveys / Csóka László, Törőcsik Mária. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Pécs : [PTE KTK Marketing és Turizmus Int.], 2020
Főcím a címképernyőről. - Közread. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159846. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-429-517-4
Magyarország - sportszociológia - szabadidősport - tömegsport - szurkoló - fogyasztói magatartás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
796.01 *** 316.7(439) *** 796.073(439)"201"(083.41) *** 366.1(439)"201"(083.41) *** 796.035(439)"201"(083.41)
[AN 3792918]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2021.
Filep Tibor (1935-)
   A sakkjátszmáim velem élnek / Filep Tibor. - [Debrecen] : Szerző, 2019. - 239 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-4515-3 fűzött
Filep Tibor (1935-)
Magyarország - sportoló - sakk - 20. század - 21. század - memoár
794.1(439)(092)Filep_T.(0:82-94)
[AN 3803679]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2021.
Gilligan, Peter A.
What is 'tai chi'? (magyar)
   A sokoldalú Tai Chi Chuan : önfejlesztés, önvédelem, egészség / Peter A. Gilligan ; [ford. Major Réka Ágnes]. - Budapest : Lunarimpex, 2020. - 211 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 207-211.
ISBN 978-615-6042-03-3 fűzött : 3800,- Ft
taj csi
796.855 *** 613.71
[AN 3803964]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2021.
Héjj Andreas (1956-)
Bevezetés a tarokktudományok alapjaiba (új kiadása)
   Bevezetés az illusztrált tarokk alapjaiba / Héjj Andreas ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium, ... Szentágothai Szakkollégium Tehetségpont és a Szentágothai Szakkollégium Egyesület]. - 2. jav., bőv. kiad. - Balatonalmádi ; Pécs : PTE TTK Szentágothai J. Protestáns Szakkollégium : Szentágothai Szakkollégium Tehetségpont : Szentágothai Szakkollégium Egyes., 2020. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8188-3 fűzött
tarokk
794.4
[AN 3803508]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2021.
Laws of the game 2020/21 (magyar)
   A labdarúgás játékszabályai, 2020/21 / [ford. Hegyi Péter] ; [közread. az] IFAB..., Magyar Labdarúgó Szövetség... - [Budapest] : MLSZ, [2020]. - 229 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
labdarúgás - játékszabály
796.332.063
[AN 3803800]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2021.
Tálas János (1954-)
   Erdőlegenda : vadásznapló válogatás a jeles vadásznapjaimról, avagy a tíz érmes trófeám története, 1967. február 17-től 2019. október 10-ig / Tálas János. - [Hajdúsámson] : Tálas J., 2020. - 347 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-0799-1 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland - napló
799.2(0:82-94)
[AN 3803683]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

172 /2021.
   19. századi erődök múltja és jelene Közép-Európában / [szerk. Káplár Zsolt, Páli-Herczeg Zsuzsanna] ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2020. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-519-005-8 fűzött
Közép-Európa - erőd - műemlékvédelem - 19. század - 20. század
725.182(4-11)"18/19" *** 72.025.3/.4(4-11) *** 623.1(4-11)"18/19"
[AN 3803892]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2021.
19. századi erődök múltja és jelene Közép-Európában (angol)
   Past and present of 19th century fortifications built in Central Europe / [eds. Zsolt Káplár and Zsuzsanna Páli-Herczeg] ; [... transl. ... by Katalin Bognár and Zsolt Káplár] ; [publ. by the] MoD Military History Institute and Museum. - Budapest : MoD Military History Inst. and Mus., 2020. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-519-005-8)
Közép-Európa - erőd - műemlékvédelem - 19. század - 20. század
725.182(4-11)"18/19" *** 623.1(4-11)"18/19" *** 72.025.3/.4(4-11)
[AN 3803898]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2021.
Györgydeák György (1958-2008)
   Györgydeák György : magánmitológia : private mythology / [szöveg ... Tóth Eszter] ; [közread. a Művészetek Háza Veszprém]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2020. - 189 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Borítócím: Györgydeák : magánmitológia : private mythology
ISBN 978-615-5762-16-1 fűzött
Györgydeák György (1958-2008)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Györgydeák_Gy.
[AN 3803976]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2021.
   Hullámok játéka : a Poroszló - Tiszafüred közötti kerékpárút hídjai : Eger-patak híd, Szomorka-patak híd, X. öblítőcsatorna nyitható hídja = Flow of the waves : bicycle road bridges between poroszló and Tiszafüred : Eger bridge, Szomorka bridge, Tisza river bridge, nr. X. bascule bridge. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 23 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
Fűzött
Tisza-tó - híd - kerékpárút
725.95(439)(285.2Tisza-tó) *** 625.711.4(439)(285.2Tisza-tó)
[AN 3803363]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2021.
Magi Zsolt László
   (Magi) Maghy Zoltán festőművész életútja (1903-1999), alkotásai és művészetének értékelése / írta és összeáll. Magi Zsolt László. - [Debrecen] : [Magi Zs. L.], 2019. - 308 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6844-2 fűzött
Maghy Zoltán (1903-1999)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Maghy_Z.
[AN 3803713]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2021.
   Makoldi Sándor festőművész, mennyező, 1945-2017 / [... szerk. Makoldi Sándorné]. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft., 2020. - 318 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-81589-0-9 kötött
Makoldi Sándor (1945-2017)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Makoldi_S.
[AN 3803463]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2021.
Németh Tamás
   200 éves a nárai templom / Németh Tamás ; [kiad. Nárai Község Önkormányzata]. - [Nárai] : Önkormányzat, 2020. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8833-4 fűzött
Nárai - templom - helyismeret - helytörténet
726.54(439-2Nárai) *** 908.439-2Nárai *** 943.9-2Nárai
[AN 3803934]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2021.
Sallay Gergely Pál (1977-)
   "Hadiszalagon, kardokkal" : az első világháború hatásai az osztrák - magyar kitüntetési rendszerre / Sallay Gergely Pál ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2020. - 179 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 174-175. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-519-004-1 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - falerisztika - katonai kitüntetés - első világháború - érem
737.23(436/439) *** 355.134.2(436/439)"1914/1918"
[AN 3803864]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2021.
   A szentendrei Új Művésztelep : Asszonyi Tamás, Bálint Ildikó, Czakó Margit, Deim Pál, Farkas Zsófia, Gy. Molnár István, Hajdú László, Jávor Piroska, Kapusi Gábor, Kisfalusi Márta, Kocsis Eszter, Kocsis Imre, Kóka Ferenc, Ligeti Erika, Lukoviczky Endre, Nagy Kriszta x-T, Papachristos Andreas, Pirk János, Pirk László, Rajki László, Rényi Krisztina, Rózsa Péter : [2019. 11.15 - 2020. 02.02.] = The New Artists' Colony of Szentendre / [kurátor, szerző ... Rappai Zsuzsa] ; [közread. a Ferenczy Múzeumi Centrum]. - [Szentendre] : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2019. - 119 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5860-13-3 fűzött
Szentendre - Magyarország - képzőművészet - művésztelep - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/201" *** 061.28(439-2Szentendre) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3803633]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2021.
   T9, az első bástya : régészeti sétány és kiállítótér a budai Várnegyedben / [kiad. a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.]. - [Budapest] : Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Közp. Nonprofit Zrt., 2020. - 43 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-615-81603-0-8 fűzött
Budapest. 1. kerület - régészet - vár - bástya - szabadtéri múzeum
725.963(439-2Bp.) *** 728.81(439-2Buda) *** 069(439-2Bp.I.) *** 904(439-2Bp.I.)
[AN 3803872]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2021.
Varga Máté
   Fényes ezüstök és aranyak Somogyországból / Varga Máté. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., 2020. - 39 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum éremgyűjteménye ; 3.)
Bibliogr.: p. 33-37.
ISBN 978-963-7212-99-4 fűzött
Somogy megye - Kaposvár - régészet - múzeumi gyűjtemény - fémpénz
737.1(439.123) *** 069(439-2Kaposvár) *** 904(439.123)
[AN 3803763]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

183 /2021.
   50 éves a Hévízgyörki Asszonykórus / [szerk. Terék József]. - Hévízgyörk : Hévízgyörki Asszonykórus Népműv. Egyes., 2019. - 51 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6001-9 kötött
Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti Egyesület
Hévízgyörk - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Hévízgyörk)(091)
[AN 3803412]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2021.
   "...összeillik a szőke a barnával..." : népdalkörök, énekegyüttesek, népzenei csoportok Győr-Moson-Sopron megyében : válogatás Horváth Krisztina csoportjainak repertoárjából. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2019. - 179 p. : ill., színes ; 19 cm + 2 CD
ISBN 978-615-5746-05-5 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - népdalkör - népzenei együttes - citera - auditív dokumentum
784.087.68.071(439.114) *** 78.031.4.071(439.114) *** 787.68
[AN 3803663]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2021.
Ötven év üzenete (angol)
   A fifty-year legacy : Kodály, the music educator / [ed.-in-chief Júlia Torda] ; [transl. by János Betlen and Kristóf Ambrózy] ; [publ. by the Liszt Academy Kodály Institute]. - [Kecskemét] : Liszt Acad. Kodály Inst., [2019]. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7181-64-1 kötött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - zenepedagógia - Kodály-módszer - 20. század
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 37.036 *** 78 *** 371.4Kodály_Z.
[AN 3803792]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2021.
Schuchardt, Erika (1940-)
Diesen Kuss der ganzen Welt (magyar)
   Gyúljon csók az ajkakon : kiutak a krízisből : Beethoven alkotói ugrása : Constantin Floros magyarázataival, átfogó képanyaggal és archív forrásokkal, valamint Beethoven életkríziseihez köthető 300 színes képpel és művészi ábrázolással / Erika Schuchardt ; [ford. Mátyás Sándor] ; [közread. a] Gloria Victis Közhasznú Alpítvány ... - [Csömör] : Gloria Victis Közhasznú Alapítvány, 2020. - XIX, 305 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 268-278.
ISBN 978-615-00-8010-9 fűzött : 4000,- Ft
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Németország - zeneszerző - lélektan - pszichoterápia - interdiszciplináris módszer - 18. század - 19. század
78.071.1(430)(092)Beethoven,_L._van *** 159.9 *** 615.851
[AN 3803744]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

187 /2021.
Kotte, Andreas (1955-)
Theatergeschichte (magyar)
   Színháztörténet : jelenségek és diskurzusok / Andreas Kotte ; [ford. Berta Erzsébet és Edit Kotte]. - Budapest : Balassi, [2020]. - 423 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 401-423.
ISBN 978-963-456-069-2 fűzött : 4200,- Ft
színháztörténet - színházművészet
792(100)(091) *** 792.01
[AN 3803928]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

188 /2021.
Dancsó Tamás
   Helló eszperantó [elektronikus dok.] : felkészítő tananyag a középfokú eszperantó nyelvvizsgára / írta és szerk. Dancsó Tamás. - [Budapest] : [Dancsó T.], 2019
Főcím a címképernyőről
eszperantó - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
800.892(078)=945.11
[AN 3795273]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1. lecke : nyelvtani alapok. - Szöveg (pdf : 10.1 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160331. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81112-0-1
[AN 3795173] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 2. lecke : képzők. - Szöveg (pdf : 10 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160333. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81112-1-8
[AN 3795178] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], 3. lecke : hely- és időhatározók. - Szöveg (pdf : 10 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160334. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81112-2-5
[AN 3795181] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], 4. lecke : a határozók további használatai. - Szöveg (pdf : 10 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160336. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81112-3-2
[AN 3795182] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], 5. lecke : határozók, igék, fokozások. - Szöveg (pdf : 10.2 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160337. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81112-4-9
[AN 3795186] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], 6. lecke : kérdések. - Szöveg (pdf : 10 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160338. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81112-5-6
[AN 3795189] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], 7. lecke : számok, idők, mennyiségek. - Szöveg (pdf : 10.2 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160340. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81112-6-3
[AN 3795192] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], 8. lecke : haladó nyelvtani elemek. - Szöveg (pdf : 10.1 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160341. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81112-7-0
[AN 3795195] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], 9. lecke : beszédszándékok, kifejezések. - Szöveg (pdf : 10.1 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160343. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81112-8-7
[AN 3795196] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], 10. lecle : bemutatkozás, család, barátok, ünnepek. - Szöveg (pdf : 12.4 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160345. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81112-9-4
[AN 3795200] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], 11. lecke : lakás, mindennapok, szabadidő. - Szöveg (pdf : 12.7 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160346. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81113-0-0
[AN 3795203] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], 12. lecke : Budapest, Magyarország, turizmus. - Szöveg (pdf : 12.6 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160347. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81113-1-7
[AN 3795204] MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], 13. lecke : munka, tanulás, eszperantó. - Szöveg (pdf : 14 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160348. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81113-2-4
[AN 3795253] MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], 14. lecke : utazás, közlekedés, nyaralás. - Szöveg (pdf : 16.5 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160349. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81113-3-1
[AN 3795254] MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], 15. lecke : kultúra, média, kommunikáció. - Szöveg (pdf : 12.2 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160350. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81113-4-8
[AN 3795256] MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], 16. lecke : sport, egészség, természet. - Szöveg (pdf : 17.6 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160351. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81113-5-5
[AN 3795257] MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], 17. lecke : étkezés, öltözködés, vásárlás. - Szöveg (pdf : 13.8 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160352. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81113-6-2
[AN 3795258] MARC

ANSEL
UTF-8


   [18.], 18. lecke : szótár. - Szöveg (pdf : 10.1 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160353. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81113-7-9
[AN 3795261] MARC

ANSEL
UTF-8


   [19.], 19. lecke : szóbeli vizsga. - Szöveg (pdf : 22.5 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160354. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81113-8-6
[AN 3795269] MARC

ANSEL
UTF-8


   [20.], 20. lecke : írásbeli vizsga. - Szöveg (pdf : 10.2 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160355. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81113-9-3
[AN 3795272] MARC

ANSEL
UTF-8189 /2021.
Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája (7.) (2017)
   Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VII [elektronikus dok.] = 7th Conference for Young Slavists in Budapest / főszerk. Urkom Aleksander ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Int., 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát 2017. május 11-én tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159857. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva orosz, szlovén, lengyel, bosnyák, szlovák, horvát, szerb, ukrán és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-988-1
szlavisztika - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
808.1 *** 88 *** 940-11 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3793044]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2021.
Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája (8.) (2018)
   Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VIII [elektronikus dok.] = 8th Conference for Young Slavists in Budapest / főszerk. Rágyanszki György ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Int., 2020
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát 2018. május 10-én tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159858. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva orosz, szlovén, lengyel, bosnyák, szlovák, horvát, szerb, ukrán, német és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-193-2
szlavisztika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
808.1 *** 88 *** 940-11 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3793048]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2021.
   In memoriam of Anne Vainikka [elektronikus dok.] : November 22-23, 2019, ... Budapest : conference contributions / [org.], publ. Department of Netherlandic Studies at the Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Budapest : KRE, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160666. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-23-6
nyelvészet - személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
800.1 *** 012Vainikka *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3798038]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2021.
Meiszter Erika
   "Was scheint das Problem zu sein?" : szituációk és feladatok a PROFEX szóbeli orvosi szaknyelvi vizsgára : német nyelv, B2 szint / Meiszter Erika, Hegedűs Anita ; [közread. a] PTE Profex Nyelvvizsgaközpont. - [Pécs] : PTE Profex Nyelvvizsgaközp., 2020. - 168 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-429-507-5 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - orvostudomány - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 61
[AN 3803507]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2021.
   Mond-észt kutatási projekt [elektronikus dok.] : KRE BTK 20623B800, 2018. 09. 01. - 2019. 08. 31. : beszámoló / szerzők Nagy Judit [et al.]. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : KRE BTK Néderlandisztika Tansz., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160664. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5961-31-1
mondattan - nyelvészet - uráli nyelvek - észt nyelv - elektronikus dokumentum
809.44/.45-56 *** 809.454.5
[AN 3798031]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2021.
Mónus Éva Anikó
   Egy csipet gasztronómia németül : pincéreknek, szakácsoknak / [Mónus Éva Anikó]. - 2. kiad. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2020. - 138 p. : ill. ; 17 cm. - (Vigyél magaddal!, ISSN 2498-8642)
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 978-963-16-6602-1 fűzött
német nyelv - szaknyelv - pincér - vendéglátás - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 640.4(078) *** 642.6(078)
[AN 3806458]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2021.
Say István (1950-)
   Bevezetés a lűd nyelv ismereteibe / Say István. - Sióagárd ; Kaposvár : Magánkiad., 2020. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 978-615-00-8127-4 fűzött
karjalai nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
809.454.23 *** 801.323=945.423=945.11 *** 801.323=945.11=945.423
[AN 3803758]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2021.
Say István (1950-)
   Bevezetés a tveri-karjalai nyelv ismereteibe / Say István. - Sióagárd ; Kaposvár : Magánkiad., 2020. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 978-615-00-8291-2 fűzött
Tver terület - karjalai nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
809.454.21(470.331) *** 801.323=945.421=945.11 *** 801.323=945.11=945.421
[AN 3803760]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2021.
Say István (1950-)
   Bevezetés a viena-karjalai nyelv ismereteibe / Say István. - Sióagárd ; Kaposvár : Magánkiad., 2020. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 10-11.
ISBN 978-615-81646-0-3 fűzött
karjalai nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
809.454.21 *** 801.323=945.421=945.11 *** 801.323=945.11=945.421
[AN 3803762]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2021.
   Tulajdonnevek és szótárak / szerk. Farkas Tamás és Slíz Mariann ; [közread. az] ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Budapest : ELTE M. Nyelvtud. és Finnugor Int. : MNYT, 2020. - 243 p. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-236-6 fűzött
magyar nyelv - lexikográfia - tulajdonnév
809.451.1-3 *** 809.451.1-311/-313
[AN 3803873]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2021.
   Veszélyeztetett-e a magyar nyelv? / szerk. Pusztay János ; [kiad. az Anyanyelvápolók Szövetsége]. - Széphalom ; Budapest : Anyanyelvápolók Szövets., 2020. - 179 p. : ill. ; 24 cm
A Széphalmon, 2019. szept. 27-én "A veszélyeztetett magyar nyelv" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5735-14-1 fűzött
Kárpát-medence - magyar nyelv - nyelvpolitika - nyelvhasználat - nyelvi kölcsönhatás - nyelvhasználati jog - határon túli magyarság
809.451.1 *** 323.1(=945.11)(4-191) *** 801.316.3(4-191) *** 800.6(4-191) *** 342.725
[AN 3803936]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

200 /2021.
Adamik Tamás (1937-)
   Latin irodalom az átmeneti korban, 9-11. sz : a keresztény Európa kiteljesedése / Adamik Tamás. - Budapest : Kalligram, 2020. - 464 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-179-3 kötött : 5990,- Ft
Európa - középkori latin irodalom története - 9. század - 10. század - 11. század
871(4)(091)"08/10"
[AN 3803929]
MARC

ANSEL
UTF-8201 /2021.
   Leírás : elmélet, irodalom, kép / szerk. Hajdu Péter [et al.]. - Budapest : Reciti, 2019. - 486 p. ; 24 cm. - (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 5.)
A Pécsett, 2017. nov. 16-17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-78-9 fűzött
irodalomesztétika - narratológia - világirodalom története - vizuális művészet - esztétika
82.01 *** 111.852 *** 7.017 *** 82(091)
[AN 3803840]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2021.
Péter Mihály (1928-)
   Tyutcsev-breviárium [elektronikus dok.] / Péter Mihály. - Szöveg (pdf : 779 KB). - Budapest : ELTE BTK MűMű, 2020. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 18.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160647. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A versek eredeti orosz nyelven és magyar nyelvű műfordításban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-222-9
Tûtčev, Fedor Ivanovič (1803-1873)
Oroszország - író - 19. század - műelemzés - elektronikus dokumentum
882(092)Tûtčev,_F._I.
[AN 3797702]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2021.
   Világok között : tanulmányok Ovidius életművéről / szerk. Krupp József ; ... közrem. Kárpáti Bernadett. - Budapest : Reciti, 2020. - 344 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-344.
ISBN 978-615-5478-83-3 kötött
Ovidius Naso, Publius (Kr. e. 43-Kr. u. 17?)
Római Birodalom - író - 1. század (Kr. e.) - 1. század
871(092)Ovidius_Naso,_P.
[AN 3803723]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

204 /2021.
   Children's books from Hungary : publishers' selection / [ed.-in-chief Zoltán Jeney, Dániel Levente Pál] ; [publ. by the Petőfi Literary Fund]. - Budapest : Petőfi Literary Fund, 2020. - 39, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-8184-7 fűzött
Magyarország - könyvkiadás - 21. század - gyermekkönyv - könyvismertetés
894.511(091)-93"201"(0:82-95) *** 655.41(439)"201"
[AN 3803781]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2021.
   Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet : tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára / szerk. Papp Ingrid. - Budapest : Reciti, 2020. - 335 p. : ill. ; 24 cm. - (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 7.)
A Budapesten, 2019. szept. 24-25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-94-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - irodalomtudomány - filológia - művelődéstörténet
894.511(091)"16/18" *** 930.85(439)"16/18" *** 82.07
[AN 3803859]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2021.
Móser Zoltán (1946-)
   Jut az ember két világhoz.. : esszék és tanulmányok József Attiláról / Móser Zoltán. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2019. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 978-615-5746-09-3 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 3803668]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2021.
Szőke Mária (1944-)
   A Halálfiai első állomásán : Babits Mihály világa 1921 eleje és 1923 augusztusa között / Szőke Mária. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2019. - 283 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 267-271.
ISBN 978-963-446-812-7 fűzött : 3900,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Babits_M.
[AN 3803841]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2021.
Virág Zoltán (1966-)
   Nyelvi mozaikok és kulturális rezonanciák : tanulmányok, műbírálatok / Virág Zoltán. - Veszprém : Művészetek Háza, 2020. - 204 p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 58.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5762-17-8 fűzött : 3000,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom története - irodalomtörténet - délszláv nyelvek - kulturális kölcsönhatás - 20. század - 21. század
894.511(497.11)(091)"19/201" *** 886(091)"19/201" *** 008(=945.11) *** 008(=86)
[AN 3803960]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

209 /2021.
Abnett, Dan (1965-)
Hereticus (magyar)
   Hereticus : [az Eisenhorn trilógia 3. kötete] / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - 2. kiad. - [Budapest] : Tuan, 2020. - 348 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-09-3 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3806572]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2021.
Abnett, Dan (1965-)
Malleus (magyar)
   Malleus : az Eisenhorn trilógia 2. része / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - 2. kiad. - [Budapest] : Tuan, 2020. - 364 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-11-6 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3806569]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2021.
Ballard, James Graham (1930-2009)
Hello America (magyar)
   Helló, Amerika! [elektronikus dok.] / J. G. Ballard ; műford. Tamás Dénes. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019 [!2020]. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159926. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-78-6
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3793396]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2021.
Bao Ninh (1952-)
Noi buon chien tranh (magyar)
   A háború szomorúsága / Bao Ninh ; [ford. Bakos Ferenc]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-327-811-6 fűzött : 2900,- Ft
vietnami irodalom - regény
895.2-31=945.11
[AN 3803875]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2021.
Bardugo, Leigh (1975-)
Six of crows (magyar)
   Six of crows : hat varjú / Leigh Bardugo ; [ford. Felföldi Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 565 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-395-1 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3806850]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2021.
Bloom, Penelope
Her cherry (magyar)
   Her cherry [elektronikus dok.] : megnyalnám / Penelope Bloom ; ford. Stier Ágnes. - Szöveg (epub : 963 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L,urn:nbn:hu-161564. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-345-2
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3803092]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2021.
Bloom, Penelope
His banana (magyar)
   His banana [elektronikus dok.] : bekapnám / Penelope Bloom ; ford. Stier Ágnes. - Szöveg (epub : 940 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161562. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-344-5
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3803088]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2021.
Bulyčëv, Kir (1934-2003)
Poslednââ vojna (magyar)
   Az utolsó háború [elektronikus dok.] / Kir Bulicsov ; műford. Sárközy Gyula. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2020. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159904. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-001-6
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3793264]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
Queen of air and darkness (magyar)
   Éjsötét királynő : Gonosz fortélyok harmadik könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 845, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-672-3 fűzött : 5399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3806829]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2021.
Cosmas Pragensis (1045 k.-1125)
Chronica Boemorum (latin, angol)
   Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum = Cosmas of Prague, the chronicle of the Czechs / ed. by János M. Bak and Pavlína Rychterová ; transl. by Petra Mutlová and Martyn Rady with the coop. of Libor Švanda. - Budapest : New York, [N.Y.] : CEU Press, 2020. - LIX, 499 p., [3] t. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Central European medieval texts, ISSN 1419-7782 ; 10.)
Bibliogr.: p. 455-476.
ISBN 978-963-386-300-8 kötött
Csehország - középkori latin irodalom - őstörténet - csehek - történelem - 11. század - 12. század - krónika - kétnyelvű dokumentum
871-94(437.1).02=20 *** 930.8(=850)(0:82-94) *** 943.71"10/11"(0:82-94)
[AN 3803843]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2021.
Delargy, James
55 (magyar)
   55 [elektronikus dok.] : gyilkos vagy áldozat? / James Delargy ; ford. Bihari György. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160482. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-339-1
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3796215]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2021.
Dempsey, Eoin
White rose, black forest (magyar)
   Fehér rózsa [elektronikus dok.] / Eoin Dempsey ; ford. Ipacs Tibor. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Maxim, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160654. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-336-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3797759]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2021.
Eco, Umberto (1932-2016)
Il nome della rosa (magyar)
   A rózsa neve / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2012. - 746 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-832-8 kötött : 4590,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3806833]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2021.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia della bambina perduta (magyar)
   Az elvesztett gyerek története : érett kor, öregkor : [Nápolyi regények 4. befejező rész] / Elena Ferrante ; ford. Verseghi Anna. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2020. - 502, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-727-3 kötött : 4990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3806533]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2021.
Garber, Stephanie
Caraval (magyar)
   Caraval / Stephanie Garber ; [ford. Falcsik Mari]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2017. - 469 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-437-792-4 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3806547]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2021.
Gavalda, Anna (1970-)
L'échappée belle (magyar)
   Kis kiruccanás / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2010. - 152, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2824-7 kötött : 3299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3806477]
MARC

ANSEL
UTF-8225 /2021.
Gavalda, Anna (1970-)
La vie en mieux (magyar)
   Édes életünk : két kisregény / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2014. - 269, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2795-0 kötött : 3299,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3806511]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2021.
Gazan, Sissel-Jo (1973-)
Dinosaurens fjer (magyar)
   A dinoszaurusz tolla [elektronikus dok.] / Sissel-Jo Gazan. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Sulyok Viktória. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159762. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-260-8
dán irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.8-312.4=945.11
[AN 3792534]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2021.
Glines, Abbi (1977-)
Fallen too far (magyar)
   Beléd esve [elektronikus dok.] = Fallen too far / Abbi Glines ; ford. Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161568. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-499-333-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3803101]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2021.
Harkness, Deborah (1965-)
Shadow of night (magyar)
   Az éjszaka árnyai : a Mindenszentek-trilógia második kötete / Deborah Harkness ; [ford. Szilágyi Zsófia és U. Rónay Anna]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 670, [1] p. ; 22 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-655-6 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3806561]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2021.
Herman, Christine Lynn
The devouring gray (magyar)
   Az elemésztő homály [elektronikus dok.] / Christine Lynn Herman ; ford. Robin Edina. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160860. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-335-3
amerikai angol irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3799164]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2021.
Hunting, Helena
I flipping love you (magyar)
   Piszkosul akarlak [elektronikus dok.] / Helena Hunting ; ford. Ipacs Tibor. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161570. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-337-7
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3803109]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2021.
Itäranta, Emmi (1976-)
Kudottujen kujien kaupunki (magyar)
   A tiltott álmok városa [elektronikus dok.] / Emmi Itäranta ; műford. Varjasi Csilla. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160084. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-48-9
finn irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.541-312.9=945.11
[AN 3793943]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2021.
Kalugin, Aleksej Aleksandrovič (1963-)
S.T.A.L.K.E.R : mečta na poraženie (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : végzetes álmok [elektronikus dok.] / Alekszej Kalugin ; ford. Sándor Gábor. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019, cop. 2018. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159937. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-41-0
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3793415]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2021.
Kaplan, Vitalij (1966-)
Mastʹ (magyar)
   Hajdani őrség [elektronikus dok.] / Vitalij Kaplan ; Szergej Lukjanyenko [alapján] ; műford. Egri Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019 [!2020]. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-88-5
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3793266]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2021.
Kennedy, Elle (1982-)
Paper princess (magyar)
   Papír hercegnő : A Royal család 1. / Erin Watt. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 356, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Sándor Alexandra Valéria
ISBN 978-963-457-149-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3806818]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2021.
Koch, Jessica (1982-)
Dem Abgrund so Nah (magyar)
   Közel a szakadékhoz [elektronikus dok.] / Jessica Koch ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160433. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-342-1
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3795801]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2021.
Konkoly Mariana
   Szívhez szóló történetek : gyógyító mesék / [szerző Mariana Konkoly]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Roland, [2020]. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6196-02-6 fűzött : 2290,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - meseterápia - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82
[AN 3806447]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2021.
Kulikov, Roman
Svâzannye Zonoj (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : kiket a Zóna egybekötött [elektronikus dok.] / Roman Kulikov, Jezsi Tumanovszki ; műford. Sándor Gábor. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2020. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160181. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-331-012-2)
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3794283]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2021.
Leine, Kim (1961-)
Profeterne i Evighedsfjorden (magyar)
   A Végtelen-fjord prófétái [elektronikus dok.] / Kim Leine ; ford. Soós Anita. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159851. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-205-5
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3793022]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2021.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Kvazi (magyar)
   KváZi [elektronikus dok.] / Szergej Lukjanyenko ; műford. Weisz Györgyi. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159934. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-60-1
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3793412]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
Kingdom of ash (magyar)
   Kingdom of ash : felperzselt királyság : [... Üvegtrón sorozat befejező része] / Sarah J. Maas ; [ford. Szabó Krisztina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 2 db : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3806289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 692, [3] p.
ISBN 978-963-457-617-4 fűzött : 4999,- Ft
[AN 3806293] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 478, [1] p.
ISBN 978-963-457-741-6 fűzött : 3999,- Ft
[AN 3806294] MARC

ANSEL
UTF-8241 /2021.
Maise, Ella
Marriage for one (magyar)
   Hozzád megyek, Jack Hawthorne [elektronikus dok.] / Ella Maise ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160435. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-93-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3795811]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2021.
McGuire, Jamie (1978-)
All the little lights (magyar)
   Fény a szívemben [elektronikus dok.] / Jamie McGuire ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160434. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-341-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3795808]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2021.
Mull, Brandon (1974-)
Wild born (magyar)
   Vadnak született / Brandon Mull ; [ford. Pék Zoltán]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 238, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Spirit animals ; 1.)
ISBN 978-963-399-097-1 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3806559]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2021.
Nesbø, Jo (1960-)
Politi (magyar)
   Police / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2017. - 509 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Magyar nyelven
ISBN 978-963-324-122-6 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3806819]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2021.
Nix, Garth (1963-)
Blood ties (magyar)
   Vérkötelékek / Garth Nix és Sean Williams ; [ford. Robin Edina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2015. - 259 p. : ill. ; 21 cm. - (Spirit animals ; 3.)
ISBN 978-963-399-420-7 kötött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3806562]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2021.
Nordqvist, Sven (1946-)
Pettson får julbesök (magyar)
   Pettson karácsonya / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 3. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2020. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-213-3 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3806302]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2021.
Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960)
Doktor Živago (magyar)
   Zsivago doktor / Borisz Paszternak ; [ford. Pór Judit]. - Budapest : Európa, 2020. - 619, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-301-9 kötött : 4599,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3806831]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2021.
Pearl, Alexa (1967-)
Showtime! (magyar)
   A fesztivál / írta Alexa Pearl ; rajz. Paco Sordo ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 111 p. : ill. ; 18 cm. - (Szandi meséi ; 8.)
ISBN 978-963-483-202-7 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3803624]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2021.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The complete tales (magyar)
   Nyúl Péter és barátai : Beatrix Potter összes meséje / [ford. Szabó T. Anna, Dragomán György]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 400 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-403-831-3 kötött : 9900,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3803571]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Dance to the piper (magyar)
   Tánclépésben : az O'Hurley család / Nora Roberts ; [... ford. Győry Hajnalka]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2020. - 285 p. ; 20 cm. - (A The New York Times és az USA Today sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-098-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3806524]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
The last honest woman (magyar)
   Veszélyes kanyar : [az O'Hurley család] / Nora Roberts ; [... ford. Győry Hajnalka]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2020. - 287 p. ; 20 cm. - (A The New York Times és az USA Today sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-077-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3806519]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Rebellion (magyar)
   Királyt Skóciának! / Nora Roberts ; [... ford. Horváth Géza]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2020. - 287 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-119-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3806527]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2021.
Sahota, Sunjeev (1981-)
The year of the runaways (magyar)
   A földönfutók éve [elektronikus dok.] / Sunjeev Sahota. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budapest : Gondolat, 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Papolczy Péter. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161299. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-556-015-8 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3801183]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2021.
Schiller, Friedrich (1759-1805)
Don Carlos (magyar)
   Don Karlos : [forráskiadás] / Friedrich Schiller ; ford. Bölöni Farkas Sándor ; sajtó alá rend. és a kísérőtanulmányt írta Simon-Szabó Ágnes. - Budapest : Reciti, 2019. - 251 p. ; 20 cm. - (ReTextum, ISSN 2064-728X ; 9.)
Bibliogr.: p. 245-249.
ISBN 978-615-5478-63-5 fűzött
Magyarország - német irodalom - műfordítás - irodalomtudományi forrás - 19. század - dráma - kritikai kiadás
830-2=945.11 *** 82.03(439)"18"
[AN 3803780]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2021.
Schwieger, Frank (1968-)
Ich, Caesar, und die Bande vom Kapitol (magyar)
   Caesar és bandája : római történetek újratöltve / Frank Schwieger ; ill. Ramona Wultschner. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2019. - 169, [6] p. : ill. ; 23 cm
Ford. Rácz Kata
ISBN 978-963-437-777-1 kötött : 2999,- Ft
Római Birodalom - német irodalom - gyermekirodalom - történelem - gyermekkönyv
830-93=945.11 *** 937(02.053.2)
[AN 3806556]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2021.
Sjón (1962-)
CoDex 1962 (magyar)
   CoDex 1962 [elektronikus dok.] / Sjón. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budapest : Gondolat, 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Patat Bence. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160692. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-556-013-4 (epub)
izlandi irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.59-31=945.11
[AN 3798228]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2021.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
Stažery (magyar)
   Újonc a világűrben [elektronikus dok.] / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; ford. Sándor Gábor. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159927. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-63-2
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3793399]
MARC

ANSEL
UTF-8258 /2021.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
Trudno bytʹ bogom (magyar)
   Nehéz istennek lenni [elektronikus dok.] / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; műford. Gellért György. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2020. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-551-000-9
orosz irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
882-312.9=945.11
[AN 3793265]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2021.
Sudermann, Hermann (1857-1928)
Das Hohe Lied (magyar)
   Énekek éneke [elektronikus dok.] / Hermann Sudermann ; ford. Sebestyén Károlyné. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 4.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Nova, 1938. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159884. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-847-2 (mobi)
ISBN 978-963-474-846-5 (epub)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3793210]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2021.
Taylor, Jodi
The nothing girl (magyar)
   Semmi lány [elektronikus dok.] / Jodi Taylor ; műford. Szente Mihály. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Metropolis Media Group, 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Latte. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159935. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-46-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3793413]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2021.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; ill. Jemima Catlin ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2018. - 364, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-14-2643-4 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3806554]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2021.
Walls, Jeannette (1960-)
The glass castle (magyar)
   Az üvegvár [elektronikus dok.] / Jeanette Walls ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160437. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-374-2
Walls, Jeannette (1960-)
amerikai angol irodalom - önéletrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6(73)=945.11
[AN 3795821]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2021.
Ward, J. R. (1969-)
Consumed (magyar)
   Perzselő vágy [elektronikus dok.] / J. R. Ward ; ford. Stier Ágnes. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161569. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-338-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3803105]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2021.
Wells, Herbert George (1866-1946)
Tono-Bungay (magyar)
   Tono-Bungay [elektronikus dok.] / Herbert George Wells ; ford. Rényi Artúr. - Szöveg (epub : 689 KB) (mobi : 2.7 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159883. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-009-4 (epub)
ISBN 978-963-559-010-0 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3793187]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2021.
Werner, E. (1838-1918)
Ein Held der Feder (magyar)
   A toll hőse [elektronikus dok.] / Werner E. ; ford. Kövér Ilma. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159845. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-057-5 (epub)
ISBN 978-963-559-058-2 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3792915]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2021.
Wyld, Evie (1980-)
All the birds, singing (magyar)
   Ha minden madár énekel [elektronikus dok.] / Evie Wyld ; műford. F. Nagy Piroska. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160180. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-99-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3794281]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

267 /2021.
   4x23 év : a boldogság pillanatai. - Budapest : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely : Cseppecske Bt., cop. 2020. - 268, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-08-9 fűzött
magyar irodalom - boldogság - memoár - antológia
894.511-94(082) *** 159.942(0:82-94)
[AN 3803870]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2021.
Acsai Roland (1975-)
   Regény a csodaszarvasról / Acsai Roland ; Bölecz Lilla rajz. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 209 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-327-814-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3803799]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2021.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady megmondja : részletek Ady Endre publicisztikai írásaiból / [vál. és az előszót írta Király Levente]. - Budapest : Corvina, 2020. - 209 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6454-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - idézetgyűjtemény
894.511-92 *** 894.511-84
[AN 3806313]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2021.
B. E. Belle
   Szinglik : Hanna [elektronikus dok.] : e-könyv-sorozat 3. rész / B. E. Belle. - Szöveg (epub : 699 KB). - Szentes : Maraton K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161411. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81572-2-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3801839]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2021.
B. E. Belle
   Szinglik : Mia [elektronikus dok.] : e-könyv-sorozat 2. rész / B. E. Belle. - Szöveg (epub : 657 KB). - Szentes : Maraton K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161452. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81572-1-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3802276]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2021.
B. E. Belle
   Szinglik : Zora [elektronikus dok.] : e-könyv-sorozat I. rész / B. E. Belle. - Szöveg (epub : 675 KB). - Szentes : Maraton K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160329. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81572-0-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3795169]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2021.
Bakos László (1958-)
   Kard és kereszt [elektronikus dok.] : királygyilkos / Bakos László. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160419. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3795648]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2021.
Balatoni József (1987-)
   Önharckép [elektronikus dok.] / Balatoni József Jocó bácsi ; ill. Vass Ákosné Török Szonja. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159779. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-253-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3792683]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2021.
Balla László János
   Versek / Balla László János. - [Budapest] : SUMMA Kv., 2005-. - 21 cm
Közread. az Új Magyar Művészetért Alapítvány
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2605872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2020. - VII, 142 p.
ISBN 978-963-88587-3-3 kötött
[AN 3803931] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2020. - VII, 165 p.
ISBN 978-963-88587-4-0 kötött
[AN 3803932] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2020. - IX, 210 p.
ISBN 978-963-88587-5-7 kötött
[AN 3803933] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2020. - IX, 196 p.
ISBN 978-963-88587-6-4 kötött
[AN 3803935] MARC

ANSEL
UTF-8276 /2021.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3674875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. kv., Vihartépte zászlaink. - 3. kiad. - [2020], cop. 2019. - 613, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 572-583.
ISBN 978-963-426-537-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3806555] MARC

ANSEL
UTF-8277 /2021.
Bartha Zsolt
   Egzotikus, étlap, kalauz [elektronikus dok.] : gasztronómikus zsebregény / Bartha Zsolt. - Szöveg (epub : 716 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160629. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3797631]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Örök ölelés : mesék az örökbefogadásról / írta és rajz. Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2020. - 91, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [95].
ISBN 978-615-5883-48-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - örökbefogadás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 364.65-058.865(0:82-34)
[AN 3803339]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2021.
Bauer Barbara (1974-)
   Kétszáz éves szerelem [elektronikus dok.] / Bauer Barbara. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159773. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-254-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3792598]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2021.
Brown, C. C.
   Sorscsapda [elektronikus dok.] / C. C. Brown. - Szöveg (pdf : 6.2 MB) (epub : 219 KB) (mobi : 369 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161580. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-85-1 (pdf)
ISBN 978-615-6051-83-7 (epub)
ISBN 978-615-6051-84-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3803153]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2021.
Clarke, Adam J.
   A lehetetlen / Adam J. Clarke. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2020. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89745-3-2 fűzött : 2995,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3803917]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2021.
Csukás István (1936-2020)
   Mirr-Murr kalandjai / Csukás István ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020-. - 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3806550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egy kiscsacsi története. - 2020. - 84, [4] p. : ill., színes
ISBN 978-963-373-517-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3806551] MARC

ANSEL
UTF-8283 /2021.
Csukás István (1936-2020)
   Pom Pom legújabb meséi / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-457-293-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3806444]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2021.
Csukás István (1936-2020)
   Pom Pom meséi : szegény Gombóc Artúr / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2010. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-222-7 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3806443]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2021.
Csukás István (1936-2020)
   Sün Balázs : gyerekversek / Csukás István ; rajz. Falcione Sarolta. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2015. - 52, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-373-518-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3806445]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2021.
Czakó Zsófia (1987-)
   Nagypénteken nem illik kertészkedni [elektronikus dok.] : n_v_ll_k / Czakó Zsófia. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159850. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-207-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3792990]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2021.
Emília Erika
   Mi lesz velünk? [elektronikus dok.] / Emília Erika. - Szöveg (pdf : 3.9 MB) (epub : 111 KB) (mobi : 163 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160318. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-82-0 (mobi)
ISBN 978-615-6051-81-3 (epub)
ISBN 978-615-6051-80-6 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3795126]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2021.
Farkas Mária
   Keserű cukor : anyám, egy beás cigány asszony igaz meséje / Farkas Mária ; [közread. a Cigány Érdekképviseleti Szervezet]. - Pécs ; Somogyaszaló : Cigány Érdekképviseleti Szerv., 2020. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9237-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3803752]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2021.
Felcser Attila (1956-)
   Baltazár Szamosháton : klassziszákos történetek : novellánc / Felcser Attila. - [Budapest] : [Felcser A.], 2019. - 2 db : ill. ; 21 cm
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3803728]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 195 p.
ISBN 978-615-00-5024-9 fűzött
[AN 3803733] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 219 p.
ISBN 978-615-00-7218-0 fűzött
[AN 3803734] MARC

ANSEL
UTF-8290 /2021.
Fülöp Valentina
   Szívhasadás / Fülöp Valentina. - Hédervár : Publio, cop. 2020. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-729-1 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3803955]
MARC

ANSEL
UTF-8291 /2021.
Fülöp Valentina
   Szívhasadás [elektronikus dok.] / Fülöp Valentina. - Szöveg (epub : 646 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160432. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3795795]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2021.
Furrier, Kristin M.
   Az üveggyémánt átka [elektronikus dok.] / Kristin M. Furrier. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160643. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3797683]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2021.
Gerlóczy Márton (1981-)
   A csemegepultos naplója [elektronikus dok.] / Gerlóczy Márton. - 3. kiad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Scolar, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159852. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-198-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3793037]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2021.
Gyarmati Péter (1941-)
   Számomra a világ / Gyarmati Péter. - [Szentendre] : TCC Computer Stúdió, 2019. - 402 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5789-03-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3803369]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2021.
Halmai Tamás (1975-)
   Kint lények járnak : versek / Halmai Tamás. - Budakeszi : Prae, 2020. - 89, [5] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5070-89-1 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3803868]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2021.
Hankó András
   Szentmihályi tarisznyából madárlátta történetek : Hankó András gyűjteményes írásaiból ; [kiad. az EKIK]. - Tiszavasvári : EKIK, 2020. - 150 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9208-9 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3803652]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2021.
Horváth Lajos (1938-)
   Az elsüllyedt világ / Horváth Lajos. - Budapest : Tarsoly K., 2020. - 63 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5858-16-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3803716]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2021.
   Illyés diákantológia : az Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium középiskolás tanulóinak írásai. - Budaörs : Illyés Gy. Gimn. és Szakgimn., 2020. - 278 p. : ill. ; 25 cm. - (Illyés könyvek, ISSN 2732-0715 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8997-3 kötött
magyar irodalom - tanulmányi verseny - antológia
894.511-822 *** 371.384
[AN 3803782]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2021.
Ivády Orsolya
   Utolsó kívánság [elektronikus dok.] / Ivády Orsolya. - Szöveg (pdf : 4 MB) (epub : 81 KB) (mobi : 149 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160094. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-77-6 (pdf)
ISBN 978-615-6051-78-3 (epub)
ISBN 978-615-6051-79-0 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3793964]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2021.
Juhász József
   Virágok kómában / Juhász József. - 2. kiad. - [Pécel] : Juhász J., 2020. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88970-5-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3806530]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2021.
   Karácsony a havason : erdélyi magyar írók karácsonyi novellái, versei / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - 2. átd. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-479-7 kötött : 2890,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - karácsony - antológia
894.511-822(498) *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3806853]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2021.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Szirén [elektronikus dok.] / Karafiáth Orsolya. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159853. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-193-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3793039]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2021.
Karczag György (1941-1978)
   A trónon harmadik : történelmi regény / Karczag György. - 3. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 307, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-480-3 kötött : 3200,- Ft
Sámuel (Magyarország: király), Aba (990-1000 k.-1044)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3806857]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2021.
Katona József (1791-1830)
   Három színjáték, 1812-1814 / Katona József ; sajtó alá rend., a tanulmányokat és a jegyzeteket írta Demeter Júlia, Nagy Imre. - Kritikai kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 529 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - (Katona József korai drámái)
Tart.: A' Lutza székeÞ; Aubigny ClementiaÞ; A rózsa. - Bibliogr.: p. 517-524.
ISBN 978-963-456-065-4 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - dráma - kritikai kiadás
894.511-2 *** 894.511(092)Katona_J.
[AN 3803906]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2021.
Kerék Imre (1942-)
   Mindenek szerelme : versek / Kerék Imre. - Akasztó ; Sopron : [Kiskun Helikon], 2020. - 74 p. : ill. ; 21 cm. - (Kiskun Helikon, ISSN 1586-2240 ; 13.)
ISBN 978-615-00-8256-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3803920]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Az átutazó / Kertész Erzsi. - Budakeszi : Prae, 2020. - 201 p. ; 20 cm. - (Krimi ma, ISSN 2676-8526)
ISBN 978-615-5070-90-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3803869]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2021.
Kövér Tibor Ferenc
   Haza a mélyben avagy A magyarok földje / Kövér Tibor Ferenc. - Budapest ; Üllő : Cégért Bt., 2020. - 164, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8590-6 fűzött
magyar irodalom - magyarságtudat - esszé
894.511-4 *** 316.63(=945.11)(0:82-4)
[AN 3803678]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2021.
Lash
   Joe Miller avagy A főnök halála / Lash. - [Nyúl] : Molnár A., 2020. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9080-1 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3803846]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2021.
Ludányi Bettina (1994-)
   Mennem kell [elektronikus dok.] / Ludányi Bettina. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160416. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-33-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3795638]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2021.
   Magyar világi ponyvairodalom, 1700-1820 / sajtó alá rend. Csörsz Rumen István. - Budapest : Reciti, 2018-. - 20 cm
magyar irodalom - 18. század - 19. század - ponyvairodalom - kritikai kiadás
894.511-822"17/18"
[AN 3736037]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Oktató és szórakoztató költészet : [forráskiadás]. - 2020. - 353 p. - (ReTextum, ISSN 2064-728X ; 11.)
Bibliogr.: p. 339-342.
ISBN 978-615-5478-91-8 fűzött
magyar irodalom - 18. század - 19. század - vers - antológia - ponyvairodalom - kritikai kiadás
894.511-1(082)"17/18"
[AN 3803775] MARC

ANSEL
UTF-8311 /2021.
   Mesék Mátyás királyról / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [... ill. Csala Károly ...]. - Szeged : Lazi, 2020. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-267-481-0 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népmese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3806300]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2021.
   A mi országunk : mai magyar színdarabok Tar Sándor nyomán / [... szerk. ... Szűcs Mónika]. - [Budapest] : Selinunte, 2019. - 280 p. : ill. ; 21 cm. - (Olvasópróba, ISSN 2560-3027 ; 6.)
Tart.: A te országod / Keresztury Tibor. Istent a falra festeni / Mészáros Tibor. Csóka / Hajdu Szabolcs. Szürke galamb / Mikó Csaba
ISBN 978-615-80500-8-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - dráma - antológia
894.511-2(082)
[AN 3803794]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2021.
Mörk Leonóra
   Ködkirálynő [elektronikus dok.] / Mörk Leonóra. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-280-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3793254]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2021.
Müller Péter (1936-)
   Madárember : regény / Müller Péter. - Budapest : Rivaldafény K., 2020. - 367 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5677-09-0 kötött : 3990,- Ft
Kvasz András (1883-1973)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3806442]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2021.
Nagy Zoltánné Csilla
   Tersánszky Józsi Jenő: Misi Mókus kalandjai : olvasónapló / [Nagy Zoltánné Csilla] ; [... Kass János illusztrációinak felhasználásával ...]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 87 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-349-239-0 fűzött : 1200,- Ft
Tersánszky J. Jenő (1888-1969). Misi Mókus kalandjai
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3806610]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2021.
Nagy Zsuka (1977-)
   Delej / Nagy Zsuka ; [... ill. Mayer Hella]. - Budapest : Orpheusz, 2020. - 75, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-95-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3803854]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2021.
Nagy-Rakita Melinda
   Bolygónk a Föld.. : fantasztikus történetek / Nagy-Rakita Melinda ; [kiad. Poly-Art Alapítvány]. - [Érd] : Poly-Art Alapítvány, 2020. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7746-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3803425]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2021.
Nala, B. B. (1978-)
   Vágyálom és üzenet [elektronikus dok.] : versek / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 576 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160637. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-36-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3797657]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2021.
Neszvecskó Anna
   Ahol a madarak nem repülnek / Neszvecskó Anna ; [ill. Neszvecskó Dorottya]. - Érsekcsanád : Neszvecskó A., 2020-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3803831]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2020. - 400 p. : ill.
ISBN 978-615-00-9065-8 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3803838] MARC

ANSEL
UTF-8320 /2021.
   Öröklét?. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2020. - 147 p. ; 15 cm. - (Érdi irka zsebkönyvek, ISSN 2063-7039)
Fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3803423]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2021.
Ozsváth Sára (1930-)
   Kézen fogva : mindent a szeretet jegyében / írta és szerk. Ozsváth Németh Sára. - Hajdúböszörmény : [Ozsváth S.], 2019. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7011-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3803660]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2021.
Petes Gábor 1983-
   Új-Hunnia, 2039 [elektronikus dok.] : ősök útján / Petes Gábor. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2020. - (Galaktika start könyvek, ISSN 2498-7093)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160182. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-331-014-6)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3794288]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2021.
Purisaca Golenya Ágnes (1961-)
   Hollywood, meta-szerelem / Golenya Ágnes Éva. - [Üröm] : Magánkiad., 2020. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80611-9-3 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3803424]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2021.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Ikrek hava / Radnóti Miklós ; [szöveggondozás, utószó, jegyzetek Ferencz Győző]. - Budapest : Magvető, 2020. - 122, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3869-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3806470]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2021.
Rubin Eszter
   Árnyékkert [elektronikus dok.] / Rubin Eszter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159763. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-259-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3792537]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2021.
Salga Attila (1945-)
   Vonzások és taszítások : válogatott írások / Salga Attila. - [Balatonboglár] : Alko-Soft Nonprofit Bt., 2019. - 204, [2] p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-5309-7)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3803706]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2021.
Surányi András (1952-)
   Kaddis a megszületett gyermekekért / Surányi András. - Budapest : AB Art, [2020]. - 185 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6033-23-9 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3803909]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2021.
Száraz Miklós György (1958-)
   Osztozkodók [elektronikus dok.] / Száraz Miklós György. - Szöveg (epub : 627 KB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159854. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-190-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3793040]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2021.
Szaszkó Gabriella (1987-)
   Kora február [elektronikus dok.] / Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160431. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-347-6
Nagy-Britannia - magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(410)
[AN 3795791]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2021.
Szepes Erika (1946-)
   Az ördöggolyó körülnéz / Szepes Erika. - Budapest : Napkút K., 2019. - 119, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-875-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3793300]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2021.
Szobotka Tibor (1913-1982)
   Bánom is én [elektronikus dok.] : naplók, 1953-1961 / Szobotka Tibor ; sajtó alá rend., a jegyzeteket és az előszót írta Kosztrabszky Réka. - Szöveg (epub 2.5 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159761. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-261-5
Szobotka Tibor (1913-1982)
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 894.511(092)Szobotka_T.(0:82-94) *** 894.511(092)Szabó_M.(0:82-94)
[AN 3792519]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2021.
Takáts Gizella, G.
   Gyöngysorok / Görcsös Mihályné Takáts Gizella. - Tapolca : Görcsös M.-né Takáts G., 2020. - 258 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7697-3 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3803694]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2021.
Tisza Kata (1980-)
   Akik nem sírnak rendesen [elektronikus dok.] : pszichoprózák / Tisza Kata. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159855. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-509-167-6
magyar irodalom - prózaköltemény - kisepika - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3793041]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2021.
Tisza Kata (1980-)
   Akik nem sírnak rendesen : pszichoprózák / Tisza Kata. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2017. - 225, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-725-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény - kisepika
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3806506]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2021.
Turbuly Lilla (1965-)
   Az Alaszkai-öböl : novellák, tárcák / Turbuly Lilla. - Budakeszi : Prae, 2020. - 137, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-92-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3803914]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2021.
Urbánszki László (1954-)
   Sápadtak [elektronikus dok.] : A vége után 1. / Urbánszki László. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-159933. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-57-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3793404]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2021.
Urbánszki László (1954-)
   Újvérűek [elektronikus dok.] : A vége után II. / Urbánszki László. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Metropolis Media, 2019. - (GFK, ISSN 0238-3063)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160008. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5859-79-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3793619]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2021.
Vági Ilona
   Csodáinkat, amit mi megbízásból megteremtünk! / [... Vági Ilona ...]. - [Balatonfűzfő] : Vági I., [2020]. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7692-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-994 *** 894.511-821
[AN 3803830]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2021.
Varga Magdolna (1956-)
   Kettő az egyben [elektronikus dok.] : versek / Varga Magdolna ; ill. Deák B. Ferenc. - Szöveg (epub : 6 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Tart.: Álmok és vágyakÞ; Szívem hazatalált. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160639. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3797667]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2021.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 205, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-108-7 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)
[AN 3806566]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2021.
Zalai Károly (1953-)
   Minden hétre macska / Zalai Károly. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2020. - 302, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-267-3 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3806461]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2021.
Zsidákovits Dávid
   A kalapos róka / Zsidákovits Dávid. - [Debrecen] : Pannora Kft., 2019. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5269-4 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3803655]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

343 /2021.
Baby animals (magyar)
   Állatkölykök : 10 cuki hang / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28x28 cm
keretcím: Hallgasd meg a hangomat!. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-483-125-9 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803770]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2021.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és az elveszett folt / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-668-5 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803348]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2021.
First words (magyar)
   Első szavaim. - Budapest : Manó Kv., [2020]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-824-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803717]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2021.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc a hóban / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-486-665-7 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3806490]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2021.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc az iskolában / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-486-664-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3806491]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2021.
Selbert, Kathryn
The green tractor (magyar)
   A traktor / [ill. Kathryn Selbert] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
keretcím: Mókás hangok. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-483-212-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803604]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2021.
Selbert, Kathryn
Magical unicorn (magyar)
   Az unikornis / [ill. Kathryn Selbert] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
keretcím: Mókás hangok. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-483-213-3 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803610]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2021.
Things that go (magyar)
   Járművek : 10 jármű hangja / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28x28 cm
keretcím: Hallgasd meg a hangomat!. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-483-126-6 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3803769]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2021.
   Vidám állatmesék 3 éveseknek : [szókincsbővítés a legtisztább forrásból] : [nagyobb betűmérettel kisiskolásoknak olvasás gyakorlására] / [Zubály Sándor rajz.]. - [Debrecen] : Magnusz, 2020. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5042-94-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3806305]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

352 /2021.
Schmidt, Charlie (1896-1958)
   Rádióautó / írta Eddie Sullivan ; rajz. Charlie Schmidt. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 124 p. : ill. ; 22x30 cm. - (Képregénymúzeum ; 2.)
Tart.: Az alvilág : az igazság köntösébenÞ; Késleltetett verseny
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3803511]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2021.
Stark, Sheldon (1909-1997)
   Wade felügyelő / Edgar Wallace művei nyomán írta Sheldon Stark ; rajz. Lyman Anderson. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 158 p. : ill. ; 22x30 cm. - (Képregénymúzeum ; 1.)
Tart.: A gumiemberekÞ; A fehér álarcÞ; Az ezüst kulcsÞ; A koronaékszerek elrablása. - Egys. cím: The India-rubber men ; White face ; The clue of the silver key ; The Traitor's Gate
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3802844]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2021.
Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny (18.) (2020) (Pécs)
   XVIII. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny = XVIII. János Szentágothai Multidisciplinary Conference and Student Competition / szerk. Prisztóka Gyöngyvér, Pfefferkorn Laura-Jane, Kertai Bendegúz ; [kiad. a Szentágothai János Szakkollégiumi Egyesület]. - Pécs : Szentágothai J. Szakkollégiumi Egyes., 2020. - [2], 191 p. ; 24 cm
A konferenciát Pécsett, 2020. márc. 12-13-án rendezték
ISBN 978-963-429-503-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3803544]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2021.
Tackian, Nicolas (1973-)
Rédemption (magyar)
   Megváltás / történet Nicolas Tackian ; rajz. Farkas Lajos ; [ford. Bayer Antal]. - [Szabadszállás] : Libub Group : Képes Krónikák, [2020]-. - ill. ; 33 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3803341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A hit zsoldosai. - [2020]. - 48 p.
ISBN 978-615-81527-0-9 kötött : 3490,- Ft
[AN 3803342] MARC

ANSEL
UTF-8356 /2021.
   Tehetségek a tudomány láthatárán / [szerk. Vágány Judit] ; [kiad. a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar]. - Budapest : BGE KVIK, 2019. - 150 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-69-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3803528]
MARC

ANSEL
UTF-8