MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/02/24 14:25:58
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1550 /2021.
   50 éves a Várpalota Pétfürdő Kertbarát Kör Egyesület / [szerk. Petrovics László]. - Pétfürdő : Várpalota Pétfürdő Kertbarát Kör Egyes., [2020]. - 108 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9218-8 kötött
Várpalota Pétfürdő Kertbarát Kör Egyesület
Pétfürdő - Várpalota - egyesület - kertészet - testülettörténet
061.2(439-2Várpalota)(091) *** 061.2(439-2Pétfürdő)(091) *** 634/635
[AN 3808254]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2021.
   100 év képekben : az SBTC évszázados története / [szerk. Homoga József] ; [kiad. az SBTC 100 Alapítvány Kuratóriuma]. - Salgótarján : SBTC 100 Alapítvány, 2020. - 144 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-00-9012-2 kötött
Salgótarjáni Barátok Torna Club
Salgótarján - sporttörténet - sportegyesület - fényképalbum
061.2(439-2Salgótarján)(091) *** 796(439-2Salgótarján)(091)(084.12)
[AN 3807232]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2021.
   AJTK 10 : [10 éves jubileumi kiadvány] / [szerk. Gorácz Anikó]. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2019. - 77 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
Antall József Tudásközpont (Budapest)
Budapest - tudományos intézmény - társadalomtudomány - 21. század
061.6(439-2Bp.) *** 30
[AN 3807970]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2021.
Kiss Ilona (1955-|)
   A Duna mentén : 2020.02.26 - 03.27. / Ilona Kiss. - [Budapest] : Kiss I., 2020. - 48 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Az életrajzi adatok francia és német nyelven is. - A Budapesten rendezett kiállítás katalógusa. - Borítócím: Kiss Ilona. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7434-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2020" *** 73/76(439)(092)Kiss_I.
[AN 3808357]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2021.
Scully, Sean (1945-)
Sean Scully (angol)
   Sean Scully : passenger : a retrospective / [curator Dávid Fehér]. - Budapest : Mus. of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, 2020. - 351 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Publications of the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2020/4.)
A Budapesten, 2020. okt. 14 - 2021. jan. 31. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-27-4 kötött
Scully, Sean (1945-)
Egyesült Államok - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2020/2021" *** 75(73)(092)Scully,_S.
[AN 3807670]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1555 /2021.
   A gyermek szemiotikája / szerk. Balázs Géza, Pölcz Ádám. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2020. - 290 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 51-52.). (Semiotica Agriensis, ISSN 1787-5919 ; 17.)
Az Egerben, 2019. szept. 27-29. között rendezett konferencia szerkesztett, válogatott anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5597-15-2 fűzött : 3000,- Ft
szemiotika - gyermek - gyermeknyelv - irodalomtörténet - gyermekirodalom - művészet - ábrázolás
003.62 *** 800.863-053.2 *** 82(091)(02.053.2) *** 7.041-053.2
[AN 3808359]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1556 /2021.
   A magyar sportújságírás története / ... szerk. Dénes Tamás ; kiad. Magyar Sportújságírók Szövetsége. - Budapest : M. Sportújságírók Szövets., [2019]. - [6], 405, [14] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5148-2 kötött
Magyarország - sajtótörténet - médiatörténet - sport - sportújságíró
070.421.2:796 *** 070(439)(091)(092) *** 796.072.3(439)(091)(092) *** 796.096/.097(439)(091)(092)
[AN 3808471]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1557 /2021.
Banzhaf, Hajo (1949-2009)
Das Arbeitsbuch zum Tarot (magyar)
   Tarot kézikönyv / Hajo Banzhaf ; [ford. Pál Marianne]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 1999. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-494-7 fűzött : 2590,- Ft
jövendőmondás - tarot
133 *** 296.65
[AN 3812543]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Hála : egy isteni minőség, mely megtestesíti az összes isteni minőséget : válogatás Sri Chinmoy írásaiból. - [Csömör] : Discovery Bliss, [2020]. - 285, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81588-0-0 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3807848]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2021.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Čislovye râdy psihologičeskogo normirovaniâ (magyar)
   A pszichológiai normalizálás számsorai / Grigorij Grabovoj Petrovics ; [... ford. Bolla Hajnal]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2020. - 579 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1013-2 kötött
ezoterika - számmisztika
133.25 *** 133.5:51
[AN 3812673]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2021.
Halász József
   Bárka benépesítése : betlehemi csillagállás napja 2020 / Halász József. - Szeged : Szt. Korona Értékrend Könyvnyomtatói Alap : [Halász J.], 2020. - 210, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80446-4-6 fűzött
magyarság - szentkoronatan - asztrológia - vitairat
133.52 *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 3807496]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2021.
Hancock, Graham (1950-)
Magicians of the Gods (magyar)
   Az istenek mágusai [elektronikus dok.] : egy elveszett civilizáció nyomában / Graham Hancock. - Szöveg (epub : 12.3 MB) (mobi : 26 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Németh Luca. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162665. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-447-339-8 (epub)
ISBN 978-963-447-340-4 (mobi)
rejtély - elektronikus dokumentum
001.94
[AN 3812668]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2021.
MacGregor Mathers, Samuel Liddell (1854-1918)
The tarot (magyar)
   A tarot / S. L. MacGregor Mathers. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5984-54-9 fűzött : 1650,- Ft
tarot
133.3
[AN 3807287]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2021.
Ni Huaching (1925-)
Internal alchemy (magyar)
   Belső alkímia : a halhatatlansághoz vezető természetes út / Ni Hua-Ching ; [ford. Berkics Mihály]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2020, cop. 2000. - 271 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
ISBN 978-963-9219-03-8 fűzött : 3950,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3812541]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2021.
Petrov, Arkadij Naumovič (1946-)
Drevo žizni (magyar)
   Életfa / [Arkagyij Petrov] ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2020-. - 25 cm
okkultizmus
133
[AN 3812593]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Ki vagy te, ember?. - 2020. - 321, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-12-1832-9 kötött
[AN 3812594] MARC

ANSEL
UTF-81565 /2021.
Petrov, Arkadij Naumovič (1946-)
Skrižali sveta (magyar)
   A fény kőtáblái / Arkagyij Petrov ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2020-. - 22 cm
okkultizmus - öngyógyítás
133 *** 615.89
[AN 3802305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az örökkévalóság kristálya. - 2020. - 215 p. : ill., főként színes
ISBN 978-615-80227-2-9 kötött
okkultizmus - öngyógyítás
133 *** 615.89
[AN 3812582] MARC

ANSEL
UTF-81566 /2021.
Viszlay Anita
   A tizenegy titok : sorsiránytű : elmélkedés az együttérző kommunikációról a kölcsönös, jóságos egymásra hatás érdekében / Viszlay Anita. - Eger : Viszlay A., 2020. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7243-2 fűzött : 3990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3807385]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1567 /2021.
Berners-Lee, Mike
There is no planet B (magyar)
   Nincs B bolygó : kézikönyv a sorsdöntő évekhez / Mike Berners-Lee ; [ford. Tarcsay Tibor]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 308 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-92-4 fűzött : 3499,- Ft
fenntartható fejlődés - prognosztika - 21. század
504.03 *** 008.2
[AN 3807279]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2021.
Gyarmathy István (1960-)
   A debreceni Nagyerdő és környéke : Magyarország első természetvédelmi területének védetté nyilvánítása 80. jubileumi évfordulója alkalmából = The Great Forest of Debrecen and its surroundings : Hungary's first nature reserve on the occasion of its 80th anniversary = Pădurea Nagyerdő din Debrecen şi împrejurimile ei : cu ocazia aniversării a 80 de ani de la declararea primei arii protejate din Ungaria / Gyermathy István, Molnár Antal ; [angol Papp Gábor] ; [román Mircescu Eleonora] ; [közread. a] Zöld Kör. - 2. átd. kiad. - Debrecen : Zöld Kör, 2019. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 22x22 cm
Kötött
Debrecen - természetvédelmi terület - természeti környezet - helyismeret - fényképalbum
502.4(439-2Debrecen)(084.12) *** 502(439-2Debrecen)(084.12) *** 908.439-2Debrecen(084.12)
[AN 3812589]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2021.
Luxné Prehoda Anna
   A vörösiszap-katasztrófa személyes történetei : társadalmi traumafeldolgozás / Luxné Prehoda Anna. - [Budapest] : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány : L'Harmattan, 2020. - 190 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 180-190.
ISBN 978-963-414-662-9 fűzött : 2490,- Ft
ISBN 978-615-80949-8-6
Veszprém megye - Devecser - vörösiszap - katasztrófa - lelki trauma - szociológiai vizsgálat - 21. század
504.05(439.117) *** 159.96 *** 364.65-058.66(439-2Devecser)"201" *** 355.58
[AN 3808416]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1570 /2021.
Barabási Albert-László (1967-)
Bursts (magyar)
   Villanások : a jövő kiszámítható / Barabási Albert-László ; [ford. Kepes János]. - 5. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 339 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-865-9 fűzött : 3999,- Ft
hálótervezés - művelődéstörténet - hálózat
519.876.3 *** 930.85(100) *** 681.324
[AN 3812520]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2021.
Pintér Gergő
   Új világok teremtése : geometriai képzetek és képződmények / Pintér Gergő. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-493-050-1 fűzött : 3500,- Ft
alkalmazott matematika - geometria
514-7
[AN 3808025]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1572 /2021.
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
The Feynman lectures on physics (magyar)
   A Feynman-előadások fizikából / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands. - Budapest : Typotex, [2017]-. - ill. ; 24 cm
Ford. Bozóky György, B. Gombosi Éva, Nagy Elemér. - Megj. "Mai fizika" címmel is
fizika
53
[AN 3725820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2020. - 538 p.
ISBN 978-963-493-081-5 kötött : 6900,- Ft
[AN 3808019] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1573 /2021.
   Bevezetés a laboratóriumi medicinába / szerk. Vásárhelyi Barna. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2020. - 432 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 432.
ISBN 978-963-331-526-2 fűzött : 5200,- Ft
labortechnika - klinikai kémia - egyetemi tankönyv
542(075.8) *** 616-07(075.8)
[AN 3812510]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1574 /2021.
Dubay, Eric
   200 bizonyíték arra, hogy a Föld nem egy forgó gömb! / írta Eric Dubay. - [Visegrád] : [Red Lion Tattoo Kft.], [2020]. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9268-3 fűzött
világegyetem - Föld alakja
551.11(089.3)
[AN 3807657]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1575 /2021.
Nemere István (1944-)
   A tunguz meteorit rejtélye [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.9 MB) (pdf : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162536. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-650-5 (epub)
ISBN 978-963-453-651-2 (mobi)
ISBN 978-963-453-652-9 (pdf)
Szibéria - meteorit - rejtély - századforduló - elektronikus dokumentum
523.681(47)"1908" *** 001.94
[AN 3811510]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1576 /2021.
Bagoly Ilona
   Védett vadon : veszélyeztetett állatok nyomában / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2020. - 63 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-487-157-6 kötött
állat - veszélyeztetett faj - ifjúsági könyv
59(02.053.2)
[AN 3808353]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2021.
Börzsei Bence
   A fák bajnokai : mesék a faápolásról / Börzsei Bence ; [ill. Jambrich Réka]. - [Öttevény] : [Börzsei B.], cop. 2020. - 86, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9048-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fa - mese
581.412(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3807171]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2021.
Király Gergely (1973-)
   A magyar Fertő edényes flórája [elektronikus dok.] = Vascular flora of the Lake Fertő in Hungary = Flora des Neusiedler Sees in Ungarn / írta ... Király Gergely & Takács Gábor. - Szöveg (pdf : 40 MB). - Sarród : Fertő-Hanság Nemz. Park Ig., 2020. - (Rence, ISSN 2560-0303 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162305. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A bev. és a tartalomjegyzék angol és német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89119-8-8
Fertő-vidék - flóra - jegyzék - elektronikus dokumentum
581.9(439Fertő-vidék)(083.8)
[AN 3808908]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2021.
Szabó László Gy (1942-)
   Egymásért vagyunk : személyes emlékezések botanikusokról tudós tanárokról és kutatókról / Szabó László Gy. - Budapest : Szabó L. Gy., 2020. - 246 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8172-4 kötött
Magyarország - növénytan - gyógyszerészet - 20. század - ezredforduló - életrajzgyűjtemény
58(439)(092) *** 615(439)(092)
[AN 3808055]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1580 /2021.
Adamovich Károly (1953-)
   Korábban érkeztem : koraszülöttekről mindenkinek / Adamovich Károly ; [kiad. a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány]. - Pécs : Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány, [2020]. - 184 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9271-3 fűzött
koraszülött - csecsemőgondozás
618.39 *** 613.95
[AN 3807403]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2021.
Aron, Elaine N.
The highly sensitive person (magyar)
   Szuperérzékeny vagyok? : harmóniát hozó megoldások harsány világunkban / Elaine N. Aron ; [ford. Komjáthy Katalin, Atzél Kinga]. - Jubileumi, bőv. kiad. - Budapest : Sensum Donum, 2020. - 332 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 319-332.
ISBN 978-615-00-9137-2 fűzött : 4440,- Ft
mentálhigiénia - érzékenység
613.865 *** 159.942 *** 616.891
[AN 3812531]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2021.
Bagdy Emőke (1941-)
   A személyiség titkai : család, nevelés, önértékelés / Bagdy Emőke. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2020. - 335 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 315-335.
ISBN 978-615-5932-50-2 fűzött : 3360,- Ft
személyiségfejlesztés - szocializáció
159.923 *** 316.736
[AN 3812549]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2021.
Barabási Albert-László (1967-)
The formula (magyar)
   A képlet : a siker egyetemes törvényei / Barabási Albert-László ; [ford. Bujdosó István]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 290 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-864-2 fűzött : 3999,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3812519]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2021.
Barna István (1954-)
   A vérnyomás mérése, ABPM a mindennapi gyakorlatban / Barna István ; [közread. az] Egis Gyógyszergyár Zrt. - [Budapest] : Egis Gyógyszergyár Zrt., 2020. - 99 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-99.
Kötött
vérnyomás - orvosi diagnosztika
616.12-008.331-072
[AN 3808160]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2021.
Bessenyey Zoltán (1978-)
   Tetőről talpra / Bessenyey Zoltán és Pelesz Alexandra ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - [Miskolc] : Irod. Rádió, 2020. - 257, [3] p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-94-7 kötött : 3200,- Ft
Bessenyey Zoltán (1978-)
Magyarország - autósport - sportoló - baleset - egészségügyi rehabilitáció - 21. század - interjú
614.86 *** 796.71(439)(092)Bessenyey_Z.(047.53) *** 364.048.6
[AN 3808699]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The mind-jungles and the heart-gardens of life (magyar, angol)
   Az élet értelem-dzsungele és szív-kertje = The mind-jungles and the heart-gardens of life / Sri Chinmoy. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 275 p. ; 20 cm
Fűzött
mentálhigiénia - tanmese
613.865(0:82-342)
[AN 3807852]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2021.
Dispenza, Joe (1962-)
Becoming supernatural (magyar)
   Válj természetfelettivé! : hétköznapi emberek nem hétköznapi csodái / Joe Dispenza ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Bionergetic, 2020. - 368 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 350-357.
ISBN 978-963-291-422-0 kötött : 4990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3808329]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2021.
   Az egészségügy és a jog kapcsolata [elektronikus dok.] / szerk. Kappel Gergely, Kis Kelemen Bence, Pozsárkó András ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégium. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Pécs : PTE ÁJK Óriás N. Szakkollégium, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162080. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-526-6
egészségügy - jogtudomány - elektronikus dokumentum
614 *** 34
[AN 3807329]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2021.
Eszterhai Katalin
   Légy az élet csodálója [elektronikus dokumentum] : éljünk úgy, ahogy a madár dalol / Eszterhai Katalin ; ill. Kéménczy Dorotea. - Szöveg (epub : 306 KB) (mobi : 880 KB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162661. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-333-6 (epub)
ISBN 978-963-447-334-3 (mobi)
öregkor higiénéje - idős - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.98 *** 613.865-053.9
[AN 3812665]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2021.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
Eat, pray, love (magyar)
   Ízek, imák, szerelmek : egy boldogságkereső fiatal nő útja Itálián, Indián és Indonézián keresztül / Elizabeth Gilbert ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Partvonal, 2020, cop. 2016. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-88-8 fűzött : 3490,- Ft
Gilbert, Elizabeth (1969-)
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - önéletrajzi regény
613.865(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3811345]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2021.
   Gyakorlati magzati echokardiográfia / szerk. Hajdú Júlia, Masszi György ; [közread. a] Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány. - Pécs : Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány, [2020]. - 252 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8930-0 fűzött
szívgyógyászat - orvosi diagnosztika - embrió - ultrahang
616.12-073.432.19 *** 618.2-083-073.432.19
[AN 3807411]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2021.
Gyürüs Panni
   Az igazi reménység : bátorító útitárs a mindennapokban / [Gyürüs Panni]. - Dunaújváros : Gyürüs I., cop. 2020. - 54 p. : ill. ; 21 cm. - (Őszike füzetek)
ISBN 978-615-00-9344-4 fűzött
idős - életvezetés - mentálhigiénia
613.865-053.9
[AN 3808347]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2021.
   A háziorvos képzés helyzete és fejlesztési lehetőségei / [közread. a] Nemzeti Népegészségügyi Központ. - Budapest : NNK, 2020. - 130 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80084-7-1 fűzött
Magyarország - orvosképzés - általános orvos
614.25 *** 378.661(100)
[AN 3807453]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2021.
   Hisztokémia, hisztotechnika / [főszerk. Tamási Anna Mária] ; [közread. az] Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. - [Budapest] : ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főig., 2020. - 3 db : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9661-53-0 fűzött
szövettan - szövettani metszet - analitikai kémia - tankönyv
611.018(078) *** 543(078)
[AN 3807174]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Hisztokémia. - 41 p.
Bibliogr.: p. 41.
[AN 3807176] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Hisztotechnikai szakismeretek. - 46 p.
Bibliogr.: p. 45-46.
[AN 3807179] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Hisztotechnikai ismeretek gyakorlata. - 44 p.
Bibliogr.: p. 43-44.
[AN 3807180] MARC

ANSEL
UTF-81595 /2021.
Kishimi Ichirō (1956-)
Kirawareru yūki (magyar)
   Vállald fel bátran önmagad [elektronikus dok.] : a japán sikerkönyv, amely megmutatja, hogyan lehetsz valóban szabad és boldog / Ichiro Kishimi, Fumitake Koga. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Kovács Viktória. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162074. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-801-7
életvezetés - mentálhigiénia - dialógus - elektronikus dokumentum
613.865(0:82-83)
[AN 3807295]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2021.
András (1940-)
   Varázsgömb és szike : Gloviczki Péter érsebész különleges életútja : az értől az óceánig / Kő András. - Budapest : Semmelweis, 2020. - 283, [4] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-331-505-7 kötött
Gloviczki Péter (1948-)
Egyesült Államok - orvos - érsebészet - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
61(73)(=945.11)(092)Gloviczki_P. *** 616.1
[AN 3808253]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2021.
Kövi Zsuzsanna (1979-)
   Az alternatív ötfaktoros személyiségmodell és a személyiségklaszterek / Kövi Zsuzsanna. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 138 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 131-138.
ISBN 978-963-414-684-1 fűzött : 2490,- Ft
személyiség-lélektan - pszichometria - személyiségteszt
159.923 *** 159.938
[AN 3808433]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2021.
Kriston Andrea (1964-)
   Kriston intim torna / Kriston Andrea, Ruzsonyi Péter. - Budapest : Central Kv., 2020. - 179 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-228-2 fűzött : 3900,- Ft
női torna
613.71-055.2 *** 615.825-055.2 *** 613.99
[AN 3813576]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2021.
Lenkei Gábor (1961-)
   Mentőöv beteg emberek számára / Lenkei Gábor. - 2. kiad. - [Budapest] : Vitaminvest Kft., 2020. - 263 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9303-5 kötött : 2850,- Ft
egészséges életmód - vitamin
613 *** 612.015.6
[AN 3813572]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2021.
McKeown, Patrick (1943-)
The oxygen advantage (magyar)
   A légzés ereje [elektronikus dok.] : oxigén program: edzésmódszer, amivel egészségesebb, vékonyabb és edzettebb leszel / Patrick McKeown ; ford. Tóth Szabolcs. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162642. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-336-0
légzés - egészséges életmód - elektronikus dokumentum
612.2 *** 613
[AN 3812440]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2021.
Melin Cedamus
   Így hallod meg a lelked és rajta keresztül Istent / Melin Cedamus. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., 2020. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80824-1-9 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3811669]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2021.
Middleton, Ant (1981-)
The fear bubble (magyar)
   Félelembuborék : zabolázd meg a félelmet, és lépj túl a határaidon / Ant Middleton ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6122-62-9 fűzött : 4490,- Ft
mentálhigiénia - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3808536]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2021.
   Orális implantológia [elektronikus dok.] / szerk. Divinyi Tamás. - Szöveg (pdf : 15.2 MB). - Budapest : Semmelweis, 2007 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162554. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-521-7
fogtechnika - implantáció - elektronikus dokumentum
616.314-089.28
[AN 3811602]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2021.
Pellai, Alberto
Non voglio la pappa! (magyar)
   Pfuj, nem kérem! : [mindent megkóstolok] : [jó tanácsok, melyek segítenek szembenézni a kisgyermekkor kihívásaival] / Alberto Pellai, Barbara Tamborini ; Elisa Paganelli illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2020. - 39 p. : ill.. színes ; 24 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-447-900-0 kötött : 2999,- Ft
táplálkozás - családi nevelés - gyermekkönyv - képeskönyv
613.22 *** 37.018.1 *** 641/642(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3808388]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2021.
Stern, André (1971-)
Begeisterung (magyar)
   Lelkesedés [elektronikus dok.] : fedezd fel újra a gyermekkor energiáját! / André Stern ; vendégszerzők Richard Bach [et al.] ; ford. Rémán Izabella. - Szöveg (epub : 6.7 MB). - [Budapest] : Lelkesedés, Tanulás, Szabadság : Workshop Humán Kft., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8265-3
gyermeklélektan - családi nevelés - elektronikus dokumentum
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3805058]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2021.
Szendi Gábor (1954-)
   Az önértékelés csapdájában [elektronikus dok.] / Szendi Gábor. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162635. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-374-2
önértékelés - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3812331]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2021.
The traveller's guide to dark tourism (magyar)
   A sötét turizmus útikalauza : fedezze fel a világ legsötétebb turistacélpontjait! / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2020. - 127 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Bookazine plusz, ISSN 2677-1055)
ISBN 978-963-9631-46-5 fűzött : 1990,- Ft
katasztrófa - csata - népirtás - gyilkosság - művelődéstörténet - album
614.8(100) *** 341.485(100) *** 930.85 *** 343.611(100) *** 355.422(100)
[AN 3808613]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2021.
   UltraSzonográfia : általános és vaszkuláris ultradiagnosztika orvosok és szonográfusok részére / [szerk.] Harkányi Zoltán, Morvay Zita. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Minerva, [2020]. - 400 p. : ill., részben színes ; 30 cm + DVD
Bibliogr.: p. 398. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86237-7-2 kötött : 17900,- Ft
orvosi diagnosztika - elektronikus dokumentum
616-073.432.19
[AN 3812427]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2021.
Volner-Szabó Renáta
   Az időtlen szerelem alkímiája [elektronikus dok.] / Volner-Szabó Renáta, Volner Miklós. - [Budakalász] : [Volner M.], [2020]-
Főcím a címképernyőről
életvezetés - párkapcsolat - elektronikus dokumentum
613.865 *** 316.472.4
[AN 3806878]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Összetartó sínpárok : útikalauz a szakrális párkapcsolat ösvényéhez. - Szöveg (epdf : 1.8 MB). - [2020]
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162000. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8511-1
[AN 3806881] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1610 /2021.
   200 éve született Gubicz András : [gazdasági gépész, 1820.10.20 - 1869.10.16.]. - [Kecskemét] : Gubicz L., [2020]. - 124 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-8687-3 kötött
Gubicz András (1820-1869)
Magyarország - gépészmérnök - mezőgazdasági gépészet - 19. század
62(439)(092)Gubicz_A. *** 631.3(439)
[AN 3807546]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2021.
Tajti Péter Pál
   Gázgyár a Sugovica partján : a bajai gázszolgáltatás története / Tajti Péter. - [Szeged] : Intelprint Kft., 2020. - 292 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 261-263.
ISBN 978-615-00-8811-2 kötött
Baja - gázmű - gázszolgáltatás - történeti feldolgozás
662.76(439-2Baja)(091) *** 061.5(439-2Baja)(091)
[AN 3807543]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1612 /2021.
Barabási Albert-László (1967-)
Linked (magyar)
   Behálózva : a hálózatok új tudománya / Barabási Albert-László ; [ford. Vicsek Mária]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 320 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-866-6 fűzött : 3999,- Ft
hálózat
681.324 *** 316.47
[AN 3812522]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2021.
Fehér Krisztián
   A Windows keményvonalas programozása / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2020. - 174 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-6184-08-5 fűzött : 3990,- Ft
operációs rendszer - programozás
681.324.066Windows *** 519.68
[AN 3807400]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2021.
Kökényesi Bartos Attila
   Digitális hajsza : rabló és pandúr az informatika korában / Kökényesi-Bartos Attila ; [ill. Lajkó Adrienn]. - [Dunakeszi] : Fehér K., 2020-. - ill. ; 21 cm
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3801945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Informatikai környezetben elkövetett bűncselekmény típusok. - 2020. - 108 p.
ISBN 978-615-6184-07-8 fűzött : 2190,- Ft
[AN 3807386] MARC

ANSEL
UTF-81615 /2021.
Nadella, Satya (1967-)
Hit refresh (magyar)
   Hit refresh [elektronikus dok.] : nyomj egy frissítést! : utazás a Microsoft lelkének legmélyére egy közös, jobb jövő felé / Satya Nadella ; közrem. Greg Shaw és Jill Tracie Nichols ; Bill Gates előszavával. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.4 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Ford. Babits Péter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161823. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-447-421-0 (epub)
ISBN 978-963-447-422-7 (mobi)
Microsoft Corporation (Redmond, Wash)
Egyesült Államok - informatika - multinacionális vállalat - vezető alkalmazott - technikai kultúra - információs társadalom - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
681.3(73)(092)Nadella,_S.(0:82-94) *** 061.5(73)Microsoft *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3805059]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1616 /2021.
Székely Alexandra
   Szeged gasztro könyve : ízös a szó, ízös az étel / [kész. Székely Alexandra, Fabó Gergő] ; [fotózta Gavra Róbert ... Székely László]. - Szeged ; [Szarvas] : Mögnézzük Kft., 2020. - 187, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-8766-5 kötött
Szeged - gasztronómia - étterem - szakácskönyv
640.43/.44(439-2Szeged) *** 641.5(439-2Szeged) *** 641.55(083.12)
[AN 3807487]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1617 /2021.
Fehér Károly
   Szállítható szivattyúk alkalmazása a vízügyi gyakorlatban / Fehér Károly. - Nyíregyháza : Viziterv Environ Kft., 2020. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm + CD-R
Fűzött
 (hibás ISBN 615-00-7911-2)
árvízvédelem - szivattyú - géptan - elektronikus dokumentum
627.516 *** 621.65 *** 627.534
[AN 3807476]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1618 /2021.
Molnár Géza
   Lemezhibák az 1973. Tájak-Városok (II.) sorozat bélyegein / Molnár Géza, Sebestyén Imre ; [kiad. Pátria Filatéliai Egyesület]. - Budapest : Pátria Filatéliai Egyes., 2020. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
Az előszó angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-615-00-8406-0 kötött
Magyarország - nyomdatechnika - hiba - 1970-es évek - postabélyeg
656.835(439)"197" *** 655.3.062.3
[AN 3807741]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1619 /2021.
Bálint György (1919-2020)
   Szívügyünk a kert / Bálint György. - Budapest : Central Kv., 2020. - 110, [1] p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-324-151-6 kötött : 2100,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 3813236]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2021.
Bradshaw, John (1950-)
Cat sense (magyar)
   Macskafejjel [elektronikus dok.] : legyél a cicád legjobb barátja a tudomány segítségével / John Bradshaw ; ford. Rézműves László. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162633. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-331-5
macska - állattartás - etológia - elektronikus dokumentum
636.8 *** 591.5
[AN 3812321]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2021.
Gerics Pál (1792-1868)
   Technológiai utazás a modern kor hajnalán : válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból, 1820-1825 / szerk. Kurucz György. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 744 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Bibliogr.: p. 679-690.
ISBN 978-963-414-657-5 fűzött : 5990,- Ft
Nyugat-Európa - helyismeret - művelődéstörténet - mezőgazdaság - 19. század - reformkor - útinapló - úti jelentés
338.43(4-15)"182"(093) *** 930.85(4)"182"(093) *** 908.4-15"182"(0:82-992)
[AN 3808442]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2021.
Mayer, Joachim
Mein kleiner Obstbaum (magyar)
   Ültessünk kis gyümölcsfát! : törpe és mini fák kis kertekbe és teraszokra / Joachim Mayer ; [ford. Dobay Orsolya]. - [Budapest] : Sziget, 2020. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5723-35-3 fűzött : 2800,- Ft
gyümölcstermesztés - amatőr kertészkedés
634.1
[AN 3808739]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2021.
McNamee, Thomas, 1947-
The inner life of cats (magyar)
   A macskák lelki élete [elektronikus dok.] : amit tudunk és amit sejtünk titokzatos kedvenceinkről / Thomas McNamee ; ford. Holbok Zoltán. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162644. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-338-4
macska - etológia - elektronikus dokumentum
636.8 *** 591.5
[AN 3812442]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2021.
Zsolnai Józsefné
   Szőlő- és borkultúra Szászváron / Zsolnai Józsefné ; [közread. a Szőlő- és Bortermelők Baráti Köre Egyesület]. - Szászvár : Szőlő- és Bortermelők Baráti Köre Egyes., 2020. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8998-0 fűzött
Szőlő- és Bortermelők Baráti Köre Egyesület (Szászvár)
Szászvár - szőlészet - borászat - egyesület
634.8(439-2Szászvár) *** 663.2(439-2Szászvár) *** 061.2(439-2Szászvár)
[AN 3808066]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1625 /2021.
Bernáth József (1982-)
   Magyar bisztrókonyha / Bernáth József ; [ételfotók ... Szendeff Lőrinc] ; [ill. Koleszár Kata]. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 209, [5] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-65-8 kötött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3808928]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2021.
Čajkovskaâ, Anna
   Sladkij, sladkij Budapešt, ili Tajna kofejnoj ûbočki / Anna Čajkovskaâ, Valeriâ Denisov, Maksim Gurbatov. - Budapest : [Gyenyiszov V.], 2020. - 159 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-615-00-7927-1 kötött
Budapest - kávéház - cukrászda - sütemény - gasztronómia - művelődéstörténet
641.852 *** 640.44(439-2Bp.) *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3808200]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2021.
Dajka Gábor
   Gyomorforgató szakácsemlékek [elektronikus dok.] : az étel bizarr iskolája / Dajka Gábor. - Szöveg (epub : 828 KB) (mobi : 694 KB). - [Eger] : Online Forgalomnövelő Marketing Kft., cop. 2020
Főcím a címképernyő második oldaláról. - Címváltozat: Szakácsemlékek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161596. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-8536-4 (epub)
ISBN 978-615-00-8535-7 (mobi)
Magyarország - szakács - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
641.5(439)(092)(0:82-94)
[AN 3803313]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2021.
   Egy czitrom hajával [elektronikus dok.] : Szabó Magda ízei II. / szerk. Tasi Géza, Veres Mária. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Jaffa, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162634. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-314-8
gasztronómia - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.5 *** 641.55(083.12)
[AN 3812327]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2021.
Fürjes Orsolya
   Szépségbiblia : hétköznapi istennők biosminkben / Fürjes Orsolya. - [Monor] : Fürjes O. R., 2020. - 214 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8155-7 fűzött : 7990,- Ft
kozmetika
646.7
[AN 3808403]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2021.
Gáspár Bea (1974-)
   Bea konyhája 2 / Gáspár Bea ; [ételfotók Körmendi Imre]. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 157, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-63-4 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3808884]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2021.
Pokorny Lia (1971-)
   Holnapra is marad : receptgyűjtemény a fenntarthatóság jegyében / Pokorny Lia. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 108, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-6122-52-0 kötött : 5490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3808549]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2021.
Varga Péter
   Rendezvényatlasz : utazás a rendezvényszervezéssel kapcsolatos legfontosabb témák körül / Varga Péter. - Budapest : RendezvényBiblia Kft., 2020. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6076-00-7 fűzött : 5990,- Ft
rendezvényszervezés
649.9 *** 658.1.012.63
[AN 3807864]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1633 /2021.
Batthyány, Alexander (1971-)
Die Überwindung der Gleichgültigkeit (magyar)
   A közömbösség legyőzése : az értelem megtalálása változó korunkban / Alexander Batthyány ; [ford. Kalocsai Varga Éva]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 213 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-212.
ISBN 978-615-5786-29-7 fűzött : 3200,- Ft
élet értelme - lélektan
11 *** 159.9
[AN 3807377]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2021.
Eszterhai Katalin
   Szeretném még elmondani: szerettem [elektronikus dok.] : gondolatok a szeretet varázsáról / Eszterhai Katalin ; fotó Lajtai György. - Szöveg (epub : 531 KB) (mobi : 1.3 MB). - Pécs : Alexandra, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161787. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
 (hibás ISBN 978-963-447-488-3)
szeretet - memoár - elektronikus dokumentum
177.61(0:82-94)
[AN 3804859]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2021.
Krishnamurti, Jiddu (1895-1986)
The art of listening (magyar) (részlet)
   Előadások a szabadságról / Jiddu Krishnamurti. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 134 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5984-53-2 fűzött : 1900,- Ft
spiritualizmus
141.135
[AN 3807638]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2021.
Marti, Ernst (1903-1985)
Das Ätherische (magyar)
   Az éteriség : az antropozófia által kibővített természettudomány / Ernst Marti ; [ford. Frisch Mihály] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány, 2020
Bibliogr.
ISBN 978-615-81026-1-2 fűzött
antropozófia - ezoterika
141.333 *** 133.25
[AN 3807725]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2021.
Timár Andrea
   The human form : literature, politics, ethics, from the eighteenth century to the present / Andrea Timár. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 156 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-156.
ISBN 978-963-489-192-5 fűzött
irodalomtörténet - eszmetörténet - erkölcs
177 *** 82(091)"17/20"
[AN 3804437]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1638 /2021.
Bacskai Bálint
   Ahová te mégy.. : igehirdetés-sorozat Ruth könyvéből / Bacskai Bálint ; [kiad. Bethánia CE Szövetség]. - Piliscsaba : Bethánia CE Szövets., cop. 2020. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9493-9 fűzött : 800,- Ft
Biblia. Ószövetség. Ruth könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 222.32.07
[AN 3808373]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2021.
Barna Ferdinánd Nándor (1825-1895)
   Ősvallásunk főistenei ; Ősvallásunk kisebb isteni lényei és áldozati szertartásai / Barna Ferdinánd. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 71, 48 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA Kvkiadóhivatala, 1881
ISBN 978-615-6189-18-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar ősvallás - hasonmás kiadás
299.4(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3807264]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   My morning soul-body prayers, part 14 = Reggeli lélek-test imáim, 14. rész / Sri Chinmoy. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 81 p. ; 20 cm
Fűzött
imakönyv
243
[AN 3807857]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2021.
   Csúcs és forrás : Eucharisztikus Pasztorális Konferencia : Esztergom, 2019. november 26-28. / [... szerk. Baranyai Béla] ; [közread. a ... NEK Titkárság ...]. - [Budapest] : Új Ember : Magyar Kurír : NEK Titkárság, cop. 2020. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-546-002-1 fűzött : 3590,- Ft
oltáriszentség - konferencia-kiadvány
265.3 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3808022]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2021.
Csúcs és forrás (olasz)
   Fonte e culmine : Convegno eucaristico pastorale : Esztergom, 2019. 26-28 novembre / [cura dell'edizione Baranyai Béla] ; [pubbl. da ... NEK Titkárság ...]. - [Budapest] : Új Ember : Magyar Kurír : NEK Titkárság, cop. 2020. - 197 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-546-003-8 fűzött : 3590,- Ft
oltáriszentség - konferencia-kiadvány
265.3 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3808032]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2021.
Dulic, Peter
Calls from the tabernacle (magyar)
   Hívó hangok a szentségházból : elmélkedések a legméltóságosabb Oltáriszentségben jelenlévő Jézusról a liturgikus év minden hetére / Peter Dulic ; [... ford. Harmath Károly]. - Szeged : Agapé, 2020. - 144, XVI p. ; 17 cm
ISBN 978-963-458-428-5 fűzött
oltáriszentség - elmélkedés
242 *** 265.3
[AN 3807486]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2021.
Emmanuel (soeur) (1947-)
Scandaleuse miséricorde (magyar)
   Megbotránkoztató irgalmasság : amikor Isten túllép minden határon / Emmanuel Maillard ; [ford. Madocsai Bea] ; [kiad. a Talitha Kum Keresztény Alapítvány]. - Csongrád : Talitha Kum, 2020. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5813-04-7 fűzött
vallásos irodalom - vallásosság
244 *** 248.3 *** 929
[AN 3807737]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2021.
Fráter Erzsébet
   A Biblia növényei / Fráter Erzsébet. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2017. - 318 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 978-963-244-809-1 kötött : 5995,- Ft
bibliakutatás - növényhatározó
22.01 *** 58(083.8)
[AN 3813569]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
A better covenant (magyar)
   Egy jobb szövetség [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : Faithline, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161760. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5989-15-5
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3804713]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Greater glory (magyar)
   Nagyobb dicsőség [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 13.5 MB). - Budapest : Faithline, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162072. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5989-32-2
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3807289]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
In Him (magyar)
   Krisztusban [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. Gulyás Csilla. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - [Budapest] : Faithline, 2018 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161829. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5989-10-0
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3805065]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Paul's revelation (magyar)
   Pál kijelentése [elekronikus dok.] : a békéltetés evangéliuma / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : Faithline, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161819. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5989-14-8
Pál (apostol) (8?-67)
apostol - szent - keresztség - 1. század - elektronikus dokumentum
281.2(092)Pál *** 235.3(092)Pál *** 231.2 *** 265.1
[AN 3805055]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The precious blood of Jesus (magyar)
   Jézus drága vére [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : Faithline, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161820. - Működési feltételek: Adobe Reader
ISBN 978-615-5989-13-1
vallásos irodalom - krisztológia - elektronikus dokumentum
231.2 *** 244
[AN 3805056]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Zoe (magyar)
   Dzóé: az Istenből fakadó élet [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 11.7 MB). - Budapest : Faithline, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162067. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5989-31-5
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3807241]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2021.
Kerényi Lajos (1927-)
   A tudomány Istenre talál : a megtérő tudomány / Kerényi Lajos. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2020]. - 158, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-817-5 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3811312]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2021.
Kühár Flóris Ferenc (1893-1943)
   Egyetemes vallástörténet / írta Kühár Flóris. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 2 db ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1936
ISBN 978-615-5984-45-7
vallástörténet - hasonmás kiadás
291 *** 094/099.07
[AN 3807148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ősnépek, őstörténelem, kihalt kultúrák. - 343 p.
Bibliogr.: p. 334-338.
ISBN 978-615-5984-47-1 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3807151] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nyugat és Kelet, Ó- és Újszövetség. - 400 p.
Bibliogr.: p. 343-352.
Fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5984-48-1)
[AN 3807154] MARC

ANSEL
UTF-81654 /2021.
Lakshman Joo Swami (1907-1991)
Kashmir shaivism (magyar)
   Kasmíri saivizmus : legfőbb titkok / Swami Lakshman Joo ; [ford. Répási Zsolt és Laki Zotán]. - Gödöllő : Sursum K., 2020. - 169 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81272-3-3 kötött : 3900,- Ft
hinduizmus
294.5
[AN 3807471]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2021.
Maczák Ibolya (1978-)
   Kölcsönzés és kompozíció : szövegalkotás a 17-18. századi szerzők prédikációiban / Maczák Ibolya. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2019. - 208 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 23.)
Bibliogr.: p. 183-202.
ISBN 978-963-508-918-5 fűzött
Magyarország - szövegtan - 17. század - 18. század - prédikáció
252(439)"16/17" *** 82.08 *** 809.451.1-73
[AN 3808040]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2021.
Michie, David (1962-)
The Dalai Lama's cat and the four paws of spiritual success (magyar)
   A négy lábon járó spiritualizmus : a dalai láma macskája / David Michie ; [ford. Basa Lili]. - [Budapest] : Totel Books, 2020. - 279 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80496-8-9 fűzött : 3990,- Ft
tibeti buddhizmus - regény
294.321(515)(0:82-31)
[AN 3807859]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2021.
   Ordo missae : a szentmise rendje : a hagyományos római rítus szerint latin és magyar nyelven / [ford. Alácsi Ervin János]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 59 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-327-816-1 kötött
istentiszteleti rendtartás - római katolikus egyház
264 *** 282
[AN 3807854]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2021.
   Öreghegyi szőlőtő : in memoriam dr. Glósz Ervin / [... összegyűjt. Schieder Katalin] ; [kiad. az Ervin Atya Emlékére Alapítvány ...]. - [Székesfehérvár] : Ervin Atya Emlékére Alapítvány ; Budapest : Magánkiad., 2020. - 291 p. : ill. ; 19 cm
Glósz Ervin szentbeszédeivel
ISBN 978-615-00-9200-3 fűzött
Glósz Ervin (1929-2010)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - prédikáció - memoár
252 *** 282(439)(092)Glósz_E.(0:82-94)
[AN 3807124]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2021.
   Örökségünk : Farkas Edith jött, szólott, gyújtott : olvasókönyv a Szociális Missziótársulat karizmájához / összeáll. Beöthy Zsuzsanna Cecília. - Budapest : Szociális Missziótársulat : Kairosz, 2020. - 240 p., [64] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-514-037-4 kötött : 3800,- Ft
Farkas Edit (1877-1942)
Societas Missionis Socialis
Magyarország - apácarend - karitász - egyházi személy - 20. század
266.3(439) *** 266.3(439)(092)Farkas_E. *** 271-055.2(439)
[AN 3808247]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2021.
Oyakhilome, Chris (1963-)
How to pray effectively (magyar)
   Hogyan imádkozzunk hatékonyan / Chris Oyakhilome ; [... kiad. az Újszövetség Gyülekezet]. - Miskolc : Újszövetség Gyülekezet, [2019]-. - 21 cm
imádkozás
248.143
[AN 3807757]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az egyes helyzetekre vonatkozó különböző imák szabályainak megértése, és azok alkalmazási módja a kívánt eredmény elérése érdekében. - [2019]. - 196 p.
Fűzött
[AN 3807759] MARC

ANSEL
UTF-81661 /2021.
Oyakhilome, Chris (1963-)
Join this chariot (magyar)
   Csatlakozz ehhez a szekérhez : egy klasszikus mű a léleknyerésről / Chris Oyakhilome ; [... kiad. Újszövetség Gyülekezet]. - Miskolc : Újszövetség Gyülekezet, [2020]. - 137 p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3807874]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2021.
Sanderson, Alexis (1948-)
   Kasmír hagyományai : két tanulmány / Alexis Sanderson ; [ford. Laki Zoltán]. - Gödöllő : Sursum K., 2020. - 107, [2] p. ; 24 cm. - (Sursum füzetek, ISSN 2559-9410 ; 3.)
Tart.: Tisztaság és erő a kasmíri brāhmanák körébenÞ; Swami Lakshman Joo és helye a kasmíri śaiva hagyományban. - Egys. cím: Purity and power among the Brahmans of Kashmir ; Swami Lakshman Joo and his place inthe Kashmirian Śaiva tradition. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81272-2-6 fűzött : 1800,- Ft
Lakshman Joo Swami (1907-1991)
Kasmír - hinduizmus - vallási személy - 20. század
294.5(546.1) *** 294.5(540)(092)Lakshman_Joo_Swami
[AN 3807542]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2021.
Sóvári Soós Kristóf (1566-1620)
   Sóvári Soós Kristóf imái : Az szent prophetaknak... irásoknak praedicátiók szerint való magyarázattiának elso resze (Bártfa, 1601) prédikációkat záró imádságai / sajtó alá rend. Hubert Ildikó ; [közread. a] DRE Tudományos Gyűjteményei. - Pápa : DRE Tud. Gyűjt., 2020. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Az imádságok eredeti kiadásból készített fotómásolataival
ISBN 978-615-5486-20-3 fűzött
imakönyv
243
[AN 3807271]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2021.
   Személyek, intézmények szerepe a hívek lelkiségének alakításában a 17-18. században / szerk. Szelestei N. László. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2019. - 241 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 24.)
A Budapesten, 2019. ápr. 26-27. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-927-7 fűzött
Magyarország - vallástörténet - vallásosság - egyháztörténet - katolikus egyház - 17. század - 18. század
291 *** 248.3 *** 282(439)"16/17"
[AN 3808046]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2021.
Thoma László (1980-)
   Füst : túlélni a traumát / Thoma László. - Budapest : Harmat, 2020. - 145, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-522-3 fűzött : 1980,- Ft
vallásos irodalom - lelki trauma - memoár
244(0:82-94) *** 159.942
[AN 3807718]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2021.
Tornay Krisztina
   Az éltet, ami személyes / [kép Tornay Krisztina] ; [szöveg Mustó Péter, Hári Ildikó] ; [közread. a Jablonczay Lenke Ifjúsági Egyesület]. - [Debrecen] : Jablonczay L. Ifj. Egyes., 2020. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8289-9 kötött
elmélkedés
242
[AN 3807493]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2021.
Turnai Tímea
   A szakralitás misztériumai / Turnai Tímea ; kiad. a Magyar Belsőépítész Közhasznú Egyesület. - [Budapest] : Mabe, 2020. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
A 2020-ban azonos címmel rendezett utazó kamaratárlat katalógusa. - Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-615-00-7771-0 fűzött
keresztény művészet - színpadberendezés - barokk - 21. század - vándorkiállítás - ötvösség - díszletterv - kiállítási katalógus
246 *** 7.046.3 *** 792.021(439)"16/17" *** 75.034.7(439) *** 739(439)"200/201" *** 061.4(439)
[AN 3807752]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2021.
Wang, Zhihe (1960-)
Process and pluralism (magyar)
   Folyamat és pluralizmus : kínai elmélkedés a sokszínűség harmóniájáról / Zhihe Wang ; [ford. Radó Nóra]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 243 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 223-236.
ISBN 978-615-5884-93-1 fűzött : 3499,- Ft
Kína - vallásfilozófia - vallásközi kapcsolat - pluralizmus
21 *** 291.16(510)
[AN 3807297]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2021.
Youcat Jugendgebetbuch (magyar)
   Youcat imakönyv / szerk. Georg von Lengerke és Dörte Schrömges ; [ford. Lukács László]. - Budapest : Vigilia, 2020. - 175 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9920-71-2 kötött : 3500,- Ft
imakönyv - ifjúsági könyv
243(02.053.2)
[AN 3808140]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1670 /2021.
Agora Zsuzsanna
   A nácizmus történeti pszichológiája / Agora Zsuzsanna. - Pécs : Kronosz, 2020. - 255 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 217-243. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6048-30-1 kötött : 3950,- Ft
Németország - szociálpszichológia - történelem - nemzeti szocializmus - 20. század
316.6 *** 329.18(430)"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 3808216]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2021.
Alabán Péter (1979-)
   Egykor volt gyárváros.. : társadalmi változások Ózdon és környékén a rendszerváltástól napjainkig / Alabán Péter. - Pécs : Kronosz, 2020. - 344 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 281-320. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-67-7 kötött : 4500,- Ft
Ózd - társadalomtörténet - társadalmi változás - rendszerváltás - ezredforduló
316.32(439-2Ózd)"199/201" *** 316.42(439-2Ózd)"199/201"
[AN 3808176]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2021.
Cattaruzza, Amaël (1978-)
Géopolitique des données numériques (magyar)
   A digitális adatok geopolitikája : hatalom és konfliktusok a big data korában / Amaël Cattaruzza ; [ford. Kazanlár Szilvia]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 130 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 128-130.
ISBN 978-615-5884-95-5 fűzött : 3499,- Ft
információs társadalom - információs technika - adatbiztonság - biztonságpolitika
316.77 *** 681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 355.02(100)
[AN 3807272]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2021.
   Cultrure and intercultural communication : research and education / ed. by Krisztina Károly, Ildikó Lázár and Cecilia Gall ; [publ. by the] School of English and American Studies Eötvös Loránd University. - Budapest : SEAS Eötvös L. Univ., 2020. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-176-5 fűzött
kommunikáció - interkulturális kapcsolat - nyelvoktatás - felsőoktatás - anglisztika
316.722 *** 316.77 *** 802.0 *** 378.680.20
[AN 3808197]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2021.
Dombi Gábor (1965-)
   Osztályellenségek : az 1951-es budapesti kitelepítés zsidó áldozatai / Dombi Gábor. - Budapest : NEB, 2020. - 259 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar zsidóság a diktatúrában, ISSN 2677-0938)
Bibliogr.: p. 251-254.
ISBN 978-615-5656-28-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Budapest - zsidóság - kitelepítés - állami terror - Rákosi-korszak
316.347(=924)(439)"195" *** 323.282(439)"195" *** 325.254.6(439-2Bp.)"195"
[AN 3807827]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2021.
Éber Márk Áron (1981-)
   A csepp : a félperifériás magyar társadalom osztályszerkezete / Éber Márk Áron ; [kész. a Politikatörténeti Alapítvány Társadalomelméleti Műhelyében]. - Budapest : Napvilág, 2020. - 284 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-282.
ISBN 978-963-338-452-7 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - társadalmi struktúra - kapitalista rendszer - osztálytársadalom - rendszerváltás - 21. század
316.342.2 *** 316.3(439)"198/201" *** 316.323.6
[AN 3808072]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2021.
   The hygiene of culture : culture in digital society : collective monograph = Gigiena kul'tury : kul'tura v cifrovom obŝestve : kollektivnaâ monografiâ / ed. ... Olga Szűcs. - Budapest : Assoc. named after L. N. Tolstoy : Kairos, 2020. - 160, 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (The notebooks of the Association "For Hungarian and Russian Cooperation named after Lev Nikolayevich Tolstoy", ISSN 2064-5813)
A Debrecenben, 2019. okt. 17-18-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Az angol és az orosz nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
Fűzött
információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra - szociálpszichológia - kultúraszociológia - 21. század
316.77 *** 681.3.004 *** 316.6 *** 316.7
[AN 3807469]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2021.
Kőbányai János (1951-)
   A nem Auschwitzban kötött szerződésről : zsidó rendszerváltás, 1989-2019 / Kőbányai János. - [Budapest] : Múlt és Jövő Kv., 2020. - 672 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5480-40-9 kötött : 5600,- Ft
Magyarország - zsidóság - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika
316.347(=924)(439)"198/201"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3808341]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2021.
Kolosi Tamás (1946-)
   Polgárnak lenni : beszélgetések Ferenczi Borbálával / Kolosi Tamás. - Budapest : Magvető, 2020. - 223, [16] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 978-963-14-2634-2 kötött : 4499,- Ft
Kolosi Tamás (1946-)
Magyarország - szociológus - 20. század - 21. század - életútinterjú
316(439)(092)Kolosi_T.(047.53)
[AN 3808868]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2021.
   Kultúra, közösség és társadalom : tanulmányok Tibori Timea tiszteletére / [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont, Magyar Szociológiai Társaság. - Budapest : TK : M. Szociológiai Társ., 2020. - 342 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-418-029-6 kötött
szociológia - emlékkönyv
316
[AN 3808136]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2021.
Losoncz Alpár (1958-)
   A formakereső ellenállás : társadalomkritikai tanulmányok / Losoncz Alpár. - Újvidék : Fórum ; Budapest : Napvilág, 2020. - 385 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-458-9 fűzött
ISBN 978-86-323-1124-4
társadalomelmélet - hatalomelmélet
316 *** 321.01
[AN 3807945]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2021.
Pelle János (1950-)
   Vérvád, hisztéria, népítélet : "zsidókérdés" Magyarországon 1945-ben és 1946-ban / Pelle János. - Budapest : Milton Friedman Univ. Press, 2020. - 222, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9559-64-6 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - zsidóság - antiszemitizmus - 1945 utáni időszak
316.347(=924)(439)"1945/1946" *** 323.12(=924)(439)"1945/1946"
[AN 3807819]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2021.
Perka Mihály (1938-)
Rădăcini (magyar)
   Gyökerek : a moldvai magyarokról, a csángók / Perka Mihály ; [ford. Iancu Laura]. - Budapest : Kairosz, 2020. - 584 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 581-584.
ISBN 978-963-514-045-9 kötött : 5900,- Ft
moldvai csángók - történelmi forrás
316.347(=945.11csángók)(498.3)(093)
[AN 3808251]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2021.
Sieferle, Rolf Peter (1949-2016)
Finis Germania (magyar)
   Finis Germania / Rolf Peter Sieferle ; [ford. Joób Kristóf]. - Budapest : Osiris : MCC, 2020. - 99 p. ; 20 cm. - (Idea conservativa, ISSN 2732-1487)
ISBN 978-963-276-378-1 fűzött : 2980,- Ft
Németország - politika - politikai kultúra - kollektív emlékezet - történelem - nemzeti szocializmus
316.334.3(430) *** 329.18(430) *** 159.953
[AN 3808460]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2021.
Szluk István
   50 éves a Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja, Nyíregyháza / [írta és szerk. Szluk István]. - [Nyíregyháza] : Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja, 2020. - 96 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9021-4 fűzött
Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - nyugdíjas - egyesület - testülettörténet - honvédelem - album
316.37-057.75 *** 355(439) *** 061.2(439-2Nyíregyháza)(091)(084.1)
[AN 3807381]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2021.
Szőke-Milinte Enikő (1972-)
   Információ - média(tudatosság) - műveltség : a Z generáció tanulása / Szőke-Milinte Enikő ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2020. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-144.
ISBN 978-615-5224-87-4 fűzött
médiaismeret - kommunikáció - információs társadalom - tantárgy-pedagógia
316.774 *** 372.831.677.4
[AN 3808127]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2021.
   Times of mobility [elektronikus dok.] : transnational literature and gender in translation / ed. by Jasmina Lukić and Sibelan Forrester with Borbála Faragó. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Budapest ; [New York, N.Y.] : CEU Press, 2019. - (Transnational perspectives in gender studies, ISSN 2677-0830 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162416. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-329-9)
irodalomtudomány - genderkutatás - transznacionalizmus - műfordítás - műelemzés - elektronikus dokumentum
316.37-055 *** 82.01 *** 316.722 *** 82.03
[AN 3810238]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1687 /2021.
   Én vagyok: én? avagy Hazudjunk igazat : vidám, huncut népmesék gyerekek rajzaival / [... vál. és ... ford. Veres István] ; [az előszót ... írta, a kötetet szerk. Szávai Géza]. - Budapest : Pont, cop. 2020. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Háry János akadémia sorozat, ISSN 2416-0245)
ISBN 978-615-5500-60-2 kötött : 2835,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekrajz - népmese
398.21(=945.11) *** 741.071-053.2
[AN 3807868]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2021.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 1. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-486-446-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv - mondóka
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3813577]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2021.
Jankó János (1868-1902)
   Kalotaszegi babonák / Jankó János. Jósló állatok a kalotaszegi néphitben / Wlislocki Henrik. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 72 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6189-19-6 fűzött : 1900,- Ft
Kalotaszeg - magyar néprajz - néphit - babona
398.3(=945.11)(439.21Kalotaszeg)
[AN 3807159]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2021.
Juhász Antal (1935-2020)
   A szegedi nagytáj és szomszédai : néprajzi tanulmányok és esszék / Juhász Antal. - [Budapest] : Nap K., cop. 2020. - 206 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-154-6 kötött : 3465,- Ft
Vajdaság - Alföld - magyar néprajz - társadalomföldrajz - faluszociológia
39(=945.11)(439-2Szeged) *** 316.334.55(439.14) *** 39(=945.11)(497.11) *** 911.3(439.14) *** 911.3(=945.11)(497.11Vajdaság) *** 316.334.55(=945.11)(497.11Vajdaság)
[AN 3807995]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2021.
Kovács Orsolya
   Stíluserő : a stílusos megjelenés lélektana avagy a 6 stílusalapelv személyes erőd növeléséhez / Yurkov - Kovács Orsolya. - 3. bőv. kiad. - Budapest ; San Francisco, [Calif.] : Yurkov Kft., 2020. - 139, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [141].
ISBN 978-963-12-8501-7 fűzött : 4300,- Ft
siker - életvezetés - stílus - öltözködés
391 *** 646 *** 613.865 *** 159.922.28
[AN 3811666]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2021.
   Kövek, fák, források : tanulmányok Mohay Tamás hatvanadik születésnapjára / [közread. az ELTE BTK Néprajzi Intézet]. - Budapest : ELTE BTK Néprajzi Int., 2019. - 599 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-112-3 fűzött
néprajz - kulturális antropológia - emlékkönyv
39(100) *** 316.7
[AN 3804526]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2021.
   Mesék az élet csodáiról / [vál., átd.] Boldizsár Ildikó ; Takács Mari illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2015. - 245, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3301-2 kötött : 3999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3812717]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2021.
Morgan, Marlo (1937-)
Mutant message down under (magyar)
   Vidd hírét az Igazaknak / Marlo Morgan ; [ford. Balázs Éva]. - 3. utánny. - Budapest : Partvonal, 2020. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-87-4 fűzött : 2790,- Ft
Ausztrália - bennszülött - néprajz - amerikai angol irodalom - útleírás
397(=995.1) *** 910.4(94)(0:82-992) *** 820-992(73)=945.11
[AN 3811309]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2021.
   Salanta, Nijemet : stoljeća vjere i jezika / [... ured. ... Branka Pavić Blažetin] ; [nakl. Hrvatska narodnosna samouprava Salanta] ; [sunakl. Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj]. - Salanta : Hrvatska nar. samouprava ; [Pécs] : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj ; Budapest : Croatica, 2019. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Az előszó magyar nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6014-06-1 kötött
Szalánta - helyismeret - magyarországi horvátok - néprajz
39(=862)(439-2Szalánta) *** 908.439-2Szalánta *** 316.347(=862)(439-2Szalánta)
[AN 3807218]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2021.
   Savale - Együtt / a Gyermekjóléti Alapítvány, "Savale - Együtt" Roma - Magyar Együttélés Civil Szervezet kiadványa. - Pápa : Gyermekjóléti Alapítvány, 2020. - 67 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81144-1-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - cigányság - néprajz - művelődéstörténet
39(=914.99) *** 930.85(=914.99)(439)
[AN 3808630]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2021.
   Történeti, néprajzi tanulmányok a Tolna megyei Kétyről / szerk. Deáky Zita, Vámos Gabriella ; [közread. az ELTE BTK Néprajzi Intézet]. - Budapest : ELTE BTK Néprajzi Int., 2020. - 316, [4] p. : ill. ; 23 cm
borító- és gerinccím: Történeti, néprajzi közelítések a Tolna megyei Kétyhez. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-489-220-5 fűzött
Kéty - helytörténet - néprajz - nemzetiségtörténet - bukovinai székelyek - magyarországi németek
39(439-2Kéty) *** 943.9-2Kéty *** 316.347(=30)(439-2Kéty) *** 316.347(=945.11székelyek)(439-2Kéty)
[AN 3808225]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2021.
Voigt Vilmos (1940-)
   Európai folklór / Voigt Vilmos. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz. : Debreceni Egy. K., 2020. - 501 p. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 77.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-228-7 kötött
Európa - folklór
398(=00)(4)
[AN 3808352]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1699 /2021.
Adamczyk, Arkadiusz (1969-)
A mi jelünk a kereszt (angol)
   The cross is our sign : servant of God János Esterházy : his life and martyrdom / Arkadiusz Adamczyk, Paweł Cebula, Imre Molnár ; [publ. by] the János Esterházy Pilgrimage Centre, [Rákóczi Szövetség]. - Dolné Obdokovce : J. Esterházy Pilgrimage Centre ; Budapest : Rákóczi Szövets., 2020. - 51 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80570-9-7)
Esterházy János (1901-1957)
Felvidék - Csehszlovákia - politikus - határon túli magyarság - állami terror - mártír - 1945 utáni időszak - 20. század
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J. *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"
[AN 3808156]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2021.
Adamczyk, Arkadiusz (1969-)
A mi jelünk a kereszt (lengyel)
   Naszym znakiem jest krzyż : sługa boży János Esterházy : życie i męczeństwo / Arkadiusz Adamczyk, Paweł Cebula, Imre Molnár ; [wyd.] Centrum Pielgrzymkowe Jánosa Esterházyego, [Rákóczi Szövetség]. - Dolné Obdokovce : Centrum Pielgrzymkowe J. Esterházyego ; Budapeszt : Rákóczi Szövets., 2020. - 51 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80570-9-7)
Esterházy János (1901-1957)
Felvidék - Csehszlovákia - politikus - határon túli magyarság - állami terror - mártír - 1945 utáni időszak - 20. század
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J. *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"
[AN 3808161]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2021.
Adamczyk, Arkadiusz (1969-)
A mi jelünk a kereszt (szlovák)
   Naším znamením je kríž : život a utrpenie božieho služobníka Jána Esterházyho / Arkadiusz Adamczyk, Paweł Cebula, Imre Molnár ; [vyd.] Pútnické centrum Jána Esterházyho, [Rákocziho spolok]. - Dolné Obdokovce : Pútnické centrum J. Esterházyho ; Budapešť : Rákocziho spol., 2020. - 51 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80570-9-7)
Esterházy János (1901-1957)
Felvidék - Csehszlovákia - politikus - határon túli magyarság - állami terror - mártír - 1945 utáni időszak - 20. század
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J. *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"
[AN 3808164]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2021.
Berend T. Iván (1930-)
   A century of populist demagogues [elektronikus dok.] : eighteen European portraits, 1918-2018 / Ivan T. Berend. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : New York, N.Y. : CEU Press, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162417. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-334-3
Európa - politikatörténet - politikus - populizmus - demagógia - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
32(4)(092)"19/201" *** 329populizmus *** 316.62
[AN 3810240]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2021.
Dévényi Anna (1979-)
   Nemzetnevelés-parafrázisok : a nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig / Dévényi Anna. - Pécs : Kronosz, 2020. - 275 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 235-259. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-59-2 kötött : 4350,- Ft
Imre Sándor (1877-1945)
Hóman Bálint (1885-1951)
Gömbös Gyula (1886-1936)
Magyarország - pedagógus - politikus - művelődéspolitika - oktatáspolitika - nemzettudat - 20. század - két világháború közötti időszak
32(439)(092)Hóman_B. *** 008:323(439)"192/193" *** 32(439)(092)Gömbös_Gy. *** 316.63(=945.11) *** 37(439)(092)Imre_S. *** 37.014(439)"191/193" *** 37.035(439)
[AN 3808206]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2021.
Fábián Máté (1991-)
   Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban : Borbély-Maczky Emil (1887-1945) / Fábián Máté. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2020. - 323 p. : ill. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 287-304. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-69-1 fűzött : 3200,- Ft
Borbély-Maczky Emil (1887-1945)
Magyarország - Borsod és Kishont k. e. e. vármegye - politikus - főispán - fajvédő mozgalom/párt - helytörténet - Horthy-korszak - életrajz
32(439)(092)Borbély-Maczky_E. *** 943.913.4"192/1945" *** 329.17(439)"192/1945" *** 353.075.31(439.134)"192/1945"(092)
[AN 3807877]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2021.
   A geopolitical assessment of the Belt and road initiative [elektronikus dok] / ed. by Csaba Moldicz ; [publ. by the] Budapest Business School Oriental Business and Innovation Center. - Szöveg (pdf : 5.7 MB). - Budapest : BBS OBIC, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162522. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-5607-88-2)
Kína - geopolitika - külkapcsolat - gazdasági kapcsolat - 21. század - Visegrádi államok - elektronikus dokumentum
327(510)"20" *** 327(4-191)"20" *** 339.9(4-191) *** 339.9(510)
[AN 3810992]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2021.
Gottwald Péter
   Hogy nyoma maradjon... II / Gottwald Péter. - Budapest : Szerző, 2020. - 248, [2] p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-8759-7 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - Európai Unió - belpolitika - politika - 21. század - publicisztika
323(439)"200/201"(0:82-92) *** 32(4-62)"200/201"(0:82-92)
[AN 3807700]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2021.
Halász József
   Boldog őshonos nemzetek mutatórendszere (BŐNM) / Halász József. - Szeged : [Halász J.], [2020]. - 120, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80446-5-3 fűzött
Magyarország - magyarságkutatás - identitás - demográfia - statisztikai adatközlés - 21. század - vitairat
323.1(=945.11)(089.3) *** 314(439)(089.3)
[AN 3807491]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2021.
Isikoff, Michael
Russian roulette (magyar)
   Orosz rulett [elektronikus dok.] : Putyin Amerika ellen vívott háborúja és Donald Trump megválasztásának titkos története / Michael Isikoff, David Corn. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.4 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Ford. Stemler Miklós. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161457. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-447-404-3) (mobi)
 (hibás ISBN 978-963-447-403-6) (epub)
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
Trump, Donald (1946-)
Egyesült Államok - Oroszország - elnökválasztás - választási kampány - titkosszolgálat - közvélemény-alakítás - beavatkozás más állam belügyeibe - 21. század - elektronikus dokumentum
327.84(47)"201" *** 32.019.5 *** 341.233 *** 324(73)"2016"
[AN 3802354]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2021.
   Italia e Ungheria tra pace e guerra fredda, 1945-1955 / a cura di Francesco Guida e Zoltán Turgonyi. - Budapest : Centro ricerche di scienze umanistiche, 2020. - 286, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, idee, ISSN 2560-0478 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-216-2 fűzött
Magyarország - Olaszország - külkapcsolat - kulturális kapcsolat - 1945 utáni időszak - hidegháború
327(439)"194/195" *** 327(45)"194/195" *** 008(=945.11) *** 008(=50)
[AN 3808335]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2021.
Morris, Heather
The tattooist of Auschwitz (magyar)
   Az auschwitzi tetováló : Lale Sokolov igaz története alapján / Heather Morris ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2020, cop. 2019. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-760-0 fűzött : 3290,- Ft
Sokolov, Lale (1916-2006)
Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - ausztrál irodalom - életrajzi regény
323.12(=924)(100)"194"(0:82-31) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-31) *** 929(94)Sokolov,_L.(0:82-31) *** 820-312.6(94)=945.11
[AN 3813238]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2021.
Návay Lajos (1870-1919)
   Návay Lajos politikai tanulmányai és országgyűlési beszédei : válogatás / [... vál., sajtó alá rend., az előszót írta ... Gilicze János] ; [szerk. Halmágyi Pál] ; [közread. Makó Város Önkormányzata, Návay Lajos Emlékbizottság, Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány]. - Makó : Önkormányzat : Návay L. Emlékbiz. : Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány, 2020. - 344 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-80785-6-6 kötött
Magyarország - magyar történelem - politikus - politikatörténet - századforduló - interpelláció - történelmi forrás
32(439)(092)Návay_L.(042) *** 943.9"189/191"(093) *** 323(439)"189/191"(093)
[AN 3808210]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2021.
   Nemzetpolitika a változó világban : tízéves a Lőrincz Csaba Díj! / [szerk. Manzinger Krisztián]. - [Šamorín] : Méry Ratio ; [Budapest] : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2020. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5700-82-8 kötött
magyarság - nemzettudat - határon túli magyarság - kisebbségi politika - 21. század
323.1(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 323.15(=945.11)(4-191)
[AN 3808594]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2021.
Pető Andrea (1964-)
Rajk Júlia (átd. kiad.)
   Árnyékban : Rajk Júlia élete / Pető Andrea. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Jaffa, 2020. - 326 p. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 275-288.
ISBN 978-963-475-241-7 kötött : 3799,- Ft
Rajk Lászlóné Földi Júlia (1914-1981)
Magyarország - történelmi személy - politikatörténet - 1945 utáni időszak - 20. század - életrajz
323(439)"194/197" *** 929(439)Rajk_L.-né_Földi_J.
[AN 3806466]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2021.
   A Rajk per éve: közelítések 1949-hez / szerk. Takács Tibor. - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2020. - 246 p. ; 25 cm. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-71-4 kötött : 4350,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - koncepciós per - állami terror - kommunista párt - Rákosi-korszak
323.282(439)"1949" *** 343.301.096(439)"1949" *** 32(439)"1949" *** 943.9"1949"
[AN 3808195]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2021.
Thoroczkay Gábor (1971-)
   A középkori Magyarország : állam és ideológiák / Thoroczkay Gábor ; [közread. az] ELTE BTK. - Budapest : ELTE BTK, 2020. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 120-141. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-200-7 fűzött
Magyarország - magyar történelem - államelmélet - politikai eszme - szentkoronatan - eszmetörténet - középkor
321.01(439)"10/15" *** 340.12(439)"10/15" *** 342.519.8(439)
[AN 3804221]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2021.
Tóth István (1951-|)
   A folytonosság újjáteremtése : kárpátaljai beszélgetőkönyv / Tóth István ; kérdez Zelei Miklós. - Budapest : M. Napló, 2020. - 174 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-541-008-8 kötött : 3500,- Ft
Tóth István (1951-)
Magyarország - Kárpátalja - konzul - határon túli magyarság - 21. század - interjú
327(439)(092)Tóth_I.(047.53) *** 316.347(=945.11)(477.87)
[AN 3807884]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2021.
   Trianontól a rendszerváltásig : antológia / szerk. Szegő Szilvia és Németh István. - Budapest : TIT SE, 2020. - 472 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Fejezetek egy sorskönyvből ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-412-464-1 fűzött : 4700,- Ft
magyarság - gazdaságtan - prognosztika - fenntartható fejlődés
323.1(=945.11) *** 330 *** 008.2 *** 504.03
[AN 3808258]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1718 /2021.
Ablonczy Balázs (1974-)
   A visszatért Erdély, 1940-1944 [elektronikus dok.] / Ablonczy Balázs. - 3. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http.//nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162647. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-380-3
Erdély - magyar történelem - területi visszacsatolás - második világháború - elektronikus dokumentum
943.921"1940/1944" *** 943.9"1940/1944"
[AN 3812527]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2021.
Civilizációk Kelettől Nyugatig (angol)
   Civilisations from East to West / Kinga Dévényi ed. ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest Department of International Relations. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Dep. of Intern. Relations, 2020. - 496 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-847-3 kötött
világtörténelem - kultúratörténet
930.9 *** 008(100)(091)
[AN 3808166]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2021.
   Dunaszentbenedek : falutörténeti írások és képek / [... szerk. Schill Tamás] ; [kiad. Dunaszentbenedek Község Önkormányzata]. - Dunaszentbenedek : Önkormányzat, 2020. - 255 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8795-5 kötött
Dunaszentbenedek - helyismeret - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Dunaszentbenedek *** 908.439-2Dunaszentbenedek *** 39(=945.11)(439-2Dunaszentbenedek)
[AN 3808074]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2021.
Dupka György (1952-)
   A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944-1946 = A hidden tragedy: the fate of Hungarians and Germans in Subcarpathia, 1944-46 / Dupka György ; [... ford. Ortutay Péter]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2020. - 616 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 292.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5757-25-9 kötött
Kárpátalja - Szovjetunió - helytörténet - határon túli magyarság - németek - deportálás - állami terror - fogolytábor - második világháború - 1945 utáni időszak
943.923"194" *** 947.787"194" *** 323.282(=00)(477.87)"194" *** 943.77"194" *** 355.257.7(477.87)"194"
[AN 3807269]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2021.
Erdély : 1000 év öröksége (angol)
   Transylvania : 1000 years of heritage / [eds. Zsuzsanna Kovács, Zsuzsanna Mikó, Csaba Szabó] ; [maps Béla Nagy] ; [transl. Frank T. Zsigó, Júlia Csikós] ; [publ. by the] National Archives of Hungary ... - Budapest : Nat. Arch. of Hungary : Libri ; Kolozsvár : Ed. Fundaţiei pentru Şcoală, 2020. - 246 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 978-963-433-749-2 kötött : 9999,- Ft
ISBN 978-606-94721-9-4
Erdély - magyar történelem
943.921
[AN 3808360]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2021.
Erdélyi László (1868-1947)
   Krónikáink atyja, Kézai / Erdélyi László. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-20-2 fűzött : 1900,- Ft
Kézai Simon (13. sz)
Magyarország - történetíró - 13. század - magyar történelem - latin irodalom története - krónika
930.1(439)(092)Kézai_S. *** 943.9".../12"(093) *** 871(439)(091)-94"12"
[AN 3807689]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2021.
Freedman, Lawrence (1948-)
Strategy : a history (magyar)
   A stratégia története / Lawrence Freedman ; [ford. Antal Gábor] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2020. - 739 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-73-0 kötött : 5990,- Ft
történelem - hadtörténet - stratégia - hadtudomány
930.9 *** 355.43(100)(091) *** 355/359
[AN 3808455]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2021.
   A Halál család története / [szerk. Vágvölgyi Zoltán]. - Szegvár : Puskásné Halál Á., 2020. - 92 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8745-0 fűzött
Halál család
Magyarország - családtörténet - memoár
929.52(439)Halál(0:82-94)
[AN 3807555]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2021.
Havassy Péter
   Bölcskei értéktár I : a Tátorjánostól a Kunrévig / Havassy Péter ; [kiad. Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete]. - Bölcske : Önkormányzat, 2019. - 292, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [293-296].
ISBN 978-615-00-6948-7 fűzött
Bölcske - helytörténet - régészet - helyismeret
943.9-2Bölcske *** 904(439-2Bölcske) *** 908.439-2Bölcske
[AN 3807645]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2021.
Hawes, James (1960-)
The shortest history of Germany (magyar)
   Németország legrövidebb története [elektronikus dok.] / James Hawes ; ill. és térk. James Nunn. - Szöveg (epub : 28.5 MB) (mobi : 62.3 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Mátics Róbert. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162273. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-357-398-3 (epub)
ISBN 978-963-357-399-0 (mobi)
Németország - történelem - elektronikus dokumentum
943.0
[AN 3808583]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2021.
Kaposszekcső - Sektschi (magyar)
   Kaposszekcső - Sektschi : egy német evangélikus község története Dél-Dunántúlon, Tolna megyében, 1775-1948 / kész. Oppermann Heinrich [et al.] együttműködésében ; [... ford. Koller-Dobosy Kormélia] ; [megj. Kaposszekcső Község Önkormányzata kiadásában]. - Kaposszekcső : Önkormányzat, [2020]. - 237 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 236-237.
ISBN 978-615-00-9261-4 kötött
Kaposszekcső - helytörténet - magyarországi németek
943.9-2Kaposszekcső"17/19" *** 316.347(=30)(439-2Kaposszekcső)(091)
[AN 3807538]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2021.
Lukacs, John (1924-2019)
A short story of the twentieth century (magyar)
   A huszadik század rövid története / John Lukacs ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2014. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-339-2 kötött : 3999,- Ft
világtörténelem - 20. század
930.9"19"
[AN 3811435]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2021.
Márki Sándor (1853-1925)
   Magyar Pantheon : a magyar történelem, művészet és irodalom 150 kimagasló alakja képekben és rövid életrajzokban feltüntetve / írta Márki Sándor. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 162, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 15.)
ISBN 978-963-409-240-7 fűzött : 5990,- Ft
Magyarország - híres ember - történelmi személy - művelődéstörténet
929(439)"14/18" *** 943.9(092)"14/18" *** 930.85(439)(092)"14/18"
[AN 3808560]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2021.
Máthé Áron (1977-)
   Vörös karszalag : ideiglenes karhatalmi osztagok 1944-1945-ben / Máthé Áron. - Budapest : Jaffa, 2020. - 231 p. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 203-212.
ISBN 978-963-475-356-8 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - magyar történelem - karhatalom - kommunista párt - fegyveres pártszolgálat - második világháború
943.9"1944/1945" *** 329.15(439)"1944/1945" *** 351.74(439)"1944/1945" *** 329.735(439)"1944/1945"
[AN 3806536]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2021.
Molnár Zsolt
   Trianon-kislexikon : A-tól Z-ig / Molnár Zsolt. - Budapest : Inter-Iku : MNYKNT, 2020. - 171 p. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 18-19.)
Bibliogr.: p. 165-171.
ISBN 978-615-6224-00-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - szaklexikon
943.9"1920":030
[AN 3808368]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2021.
   Művészet, vallás, kultúra : sinológiai tanulmányok Miklós Pál emlékére / szerk. Csibra Zsuzsanna. - Budapest : ELTE Konfuciusz Int., 2019. - 223 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Konfuciusz könyvtár, ISSN 2061-5272 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-170-3 kötött : 2200,- Ft
ókori Kína - Kína - művelődéstörténet - emlékkönyv
930.85(510) *** 930.85(315)
[AN 3808153]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2021.
Nemere István (1944-)
   Báthory Erzsébet magánélete [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub 1.1 MB) (mobi : 2.8 MB) (pdf : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162537. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-659-8 (epub)
ISBN 978-963-453-660-4 (mobi)
ISBN 978-963-453-661-1 (pdf)
Báthory Erzsébet (1560-1614)
Magyarország - történelmi személy - nő - 16. század - 17. század - életrajz - elektronikus dokumentum
929(439)Báthory_E.
[AN 3811521]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2021.
Nemere István (1944-)
   A XX. század titkai [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.3 MB) (pdf : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162533. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-653-6 (epub)
ISBN 978-963-453-654-3 (mobi)
ISBN 978-963-453-655-0 (pdf)
világtörténelem - 20. század - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.9"19"(089.3) *** 930.85(100)(089.3)
[AN 3811492]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2021.
Szénási Sándor (1953-)
   Szabadság, elvtársak! : 30 éves a rendszerváltás / Szénási Sándor. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 191, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-517-102-6 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - politikatörténet - rendszerváltás - híres ember - interjú - rádióműsorszám
929(439)(047.53) *** 323(439)"198/199"(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3807675]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2021.
Sztrányay Miklós György (1953-)
   Nomen est omen, omen est nomen / Sztrányay Miklós György ; [közread. a] Jancsó Alapítvány. - [Tahitótfalu] : Jancsó Alapítvány, 2019. - 288 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 256-259.
ISBN 978-615-80298-7-2 kötött
Sztrányay család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Sztrányay
[AN 3807197]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2021.
Tamáska Péter (1942-)
   Trianon előszele: márciusi vihar / Tamáska Péter. - Budapest : Unicus Műhely, 2020. - 100 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5084-74-4 kötött : 1890,- Ft
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849"
[AN 3808044]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2021.
Tóth Imre (1968-)
   Két Anschluss között : Nyugat-Magyarország és Burgenland Wilsontól Hitlerig / Tóth Imre. - Pécs : Kronosz, 2020. - 471 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 423-441. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-61-5 kötött : 5500,- Ft
Nyugat-Magyarország - Burgenland - Ausztria - magyar történelem - történelem - külpolitika - határkérdés - két világháború közötti időszak
943.915"192/193" *** 943.63"192/193" *** 327(439)"192/193" *** 327(436)"192/193"
[AN 3808173]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1740 /2021.
Csáky Károly (1950-)
   Emléktáblák, szobrok, emlékhelyek II / Csáky Károly. - Ipolyság ; [Nagyoroszi] : Szerző, 2019. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7007-0 fűzött
Ipoly mente - helyismeret - emlékhely - emléktábla
908.437.6Ipoly-mente *** 725.94(437.6Ipoly-mente) *** 908.439Ipoly-mente
[AN 3807190]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2021.
Domaniczky Endre (1979-)
Ausztrália magyar szemmel (angol)
   Australia through Hungarian eyes : from penal settlement to a multicultural commonwealth / Endre Domaniczky ; [maps Zoltán Gulyás] ; [ill. Susan Sándor-Szeidl] ; [transl. Krisztina Varga and Edit Osztrogonácz]. - Budapest : Fakultás Publ., 2020. - 552, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 525-529. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-615-5848-13-1 kötött
Ausztrália - helyismeret
908.94
[AN 3808342]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2021.
   Florianától Csákvárig : a Vértes fővárosának története napjainkig / [szerk. Katonáné Venguszt Beatrix és Szmolkáné Bene Ibolya] ; [... kiad. Csákvár Város Önkormányzata]. - Csákvár : Önkormányzat, 2019. - 151, [4] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-3362-2)
Csákvár - helytörténet - helyismeret
908.439-2Csákvár *** 943.9-2Csákvár
[AN 3812418]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2021.
Koller Mártonné Molnár Veronika (1940-)
   Emlékeim Bonyhádról és bonyhádiakról / Koller Mártonné Molnár Veronika. - Bonyhád : Koller panzió étterem, 2020. - 303 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8043-7 kötött
Bonyhád - helyismeret - helyi társadalom - 20. század - memoár - album
908.439-2Bonyhád(0:82-94) *** 929(439-2Bonyhád)(0:82-94)
[AN 3808205]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2021.
   Makó 320 éve : a város emlékei és értékei, 1699-2019 / [szerk. Forgó Géza, Halász Tamás]. - Makó : [Önkormányzat], 2020. - 208 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Közread. Makó Város Önkormányzata. - A bev. és az előszó angol nyelven is
ISBN 978-615-80785-3-5 kötött
Makó - helyismeret - helytörténet - album
908.439-2Makó(084.1) *** 943.9-2Makó(084.1)
[AN 3808213]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2021.
   Marosvidék : válogatott írások, 2000-2020 / [szerk., összeáll. Szilágyi Sándorné] ; [kiad. a Marosvidék Baráti Társaság]. - Makó : Marosvidék Baráti Társ., 2020. - 356 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88307-6-0 fűzött
Makó - helyismeret - magyar irodalom - 21. század - újságcikk - publicisztika - antológia
908.439-2Makó(046) *** 894.511-92(082)(439-2Makó)
[AN 3807490]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2021.
Rai, Mandeep (1949-)
The values compass (magyar)
   Az értékiránytű : 101 ország tanításai célokról, életről és vezetésről / Mandeep Rai ; [ford. Imre Eszter]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 372 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 371-372.
ISBN 978-615-5884-96-2 fűzött : 3499,- Ft
országismeret - esszé
908.100(0:82-4)
[AN 3807121]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2021.
Tamáska Máté (1976-)
   Örmény városépítészet Erdélyben / Tamáska Máté. - Budapest : L'Harmattan : PPKE, 2020. - 194 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia Armenologica Hungarica, ISSN 2631-1828 ; 3.)
Bibliogr.: p. 181-190.
ISBN 978-963-414-709-1 fűzött : 2790,- Ft
Erdély - Szamosújvár - magyarországi örmények - városépítés - 18. század - 19. század - századforduló - városkép
911.375.5(439.21-2)"17/190" *** 316.347(=919.81)(439.21)"17/190" *** 711.4(439.21)"17/190"
[AN 3808410]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2021.
Visnyei Krisztina
   Tenerife titkai, avagy A Kanári-szigetek gyöngyszeme [elektronikus dok.] / Visnyei Krisztina, Sajtos Gábor. - Szöveg (pdf : 69.4 MB). - [Budapest] : [Sajtos G.], [2020]
QR-kódokkal. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162671. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8242-4
Tenerife - útikönyv - elektronikus dokumentum
914.685(036)
[AN 3812695]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1749 /2021.
Bernátsky Ferenc (1972-)
   Hódmezővásárhely Trianon emlékalbuma, 1920-2020 / Bernátsky Ferenc, Kovács Ferenc ; [... a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ és a Hősi Emlékművek Ápolásáért Alapítvány közös kiadásában ...]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp. : Hősi Emlékművek Ápolásáért Alapítvány, 2020. - 99 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7379-69-7 fűzött
Hódmezővásárhely - trianoni békeszerződés - megemlékezés - magyar néprajz - Horthy-korszak - album
341.382"1920" *** 394.46(439-2Hódmezővásárhely)(084.1) *** 39(439-2Hódmezővásárhely)"192/194"
[AN 3807484]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2021.
Escobar, Juan Pablo (1977-)
Pablo Escobar (magyar)
   Apám, a drogbáró : a történetek, amelyeket nem kellene ismernünk / Juan Pablo Escobar ; [ford. Varju Kata]. - [Budapest] : Trubadúr : Helikon, cop. 2020. - 513 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-817-9 fűzött : 3999,- Ft
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - bűnöző - szervezett bűnözés - kábítószer-forgalmazás - 20. század - memoár
343.575(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94) *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-94)
[AN 3812736]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2021.
   Gazdasági jogi és adójogi tanulmányok, 2020 / [szerk. Bodzási Balázs] ; [kiad. Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2020. - 328 p. ; 23 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-845-9 kötött
gazdasági jog
347.7
[AN 3808393]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2021.
Horváth Iván
   Boglári vizeken : Dr. Kovács Miklós emlékére / Horváth Iván. - [Balatonboglár] : Kovács E., 2020. - 199 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7564-8 kötött
Kovács Miklós (1941-2019)
Balatonboglár - helytörténet - polgármester - ezredforduló - történelmi forrás
352.075.31(439-2Balatonboglár)(092)(093) *** 943.9-2Balatonboglár"199/201"(093)
[AN 3807744]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2021.
Márkus Beáta (1988-)
   "Csak egy csepp német vér" : a német származású civilek Szovjetunióba deportálása Magyarországról, 1944/1945 / Márkus Beáta. - Pécs : Kronosz, 2020. - 469 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 422-451. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6048-73-8 kötött : 5500,- Ft
Szovjetunió - magyarországi németek - deportálás - kényszermunka - magyar történelem - második világháború - 1945 utáni időszak
343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 325.254(=30)(439)"194"
[AN 3808246]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2021.
Mészáros Ádám (1978-)
   A bűncselekmény fogalmának alapkérdései : a bűncselekmény fogalma és csoportosítása a magyar büntetőjogban / Mészáros Ádám ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri, 2020. - 249 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-249. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7373-28-2 fűzött
Magyarország - bűncselekmény - büntetőjog
343.23 *** 343(439)
[AN 3807248]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2021.
Müller Rolf (1974-)
   Az erőszak neve: Péter Gábor [elektronikus dok.] : az ÁVH vezetőjének élete / Müller Rolf. - 2. jav. utánny. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Jaffa, [2020], cop. 2017. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162640. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-347-6
Péter Gábor (1906-1993)
Magyarország - politikai rendőrség - állami terror - Rákosi-korszak - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)(092)Péter_G. *** 323.282(439)"195"
[AN 3812430]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2021.
Odze György (1949-)
   Túszdráma a fedélzeten : Varsó, 1982 : megtörtént események alapján / Odze György. - Budapest : Noran Libro, 2020. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-517-098-2 fűzött : 2990,- Ft
Lengyelország - Magyarország - magyar irodalom - túszszedés - híres bűneset - légi közlekedés - 1980-as évek - dokumentumregény
343.43(438-2Varsó)"198"(0:82-31) *** 343.919(438)"198"(0:82-31) *** 894.511-31 *** 656.7(439)
[AN 3807660]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2021.
Saviano, Roberto (1979-)
Gomorra (magyar)
   Gomorra / Roberto Saviano ; [ford. Bíró Júlia, ... Nádor Zsófia]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 429, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-586-5 fűzött : 3499,- Ft
Nápoly - maffia
343.341.2(45-2Napoli)
[AN 3811301]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2021.
Saviano, Roberto (1979-)
Zero zero zero (magyar)
   Zéró zéró zéró / Roberto Saviano ; [ford. Matolcsi Balázs]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 525, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-269-7 fűzött : 3999,- Ft
kábítószer - kábítószer-forgalmazás - szervezett bűnözés
343.575(100) *** 343.341(100) *** 613.83
[AN 3812765]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2021.
   Ügynökhistóriák a Lajtán innen és túl : hírszerzéstörténeti tanulmányok / szerk. Baráth Magdolna és Szekér Nóra ; a szerkesztésben közrem. Dieter Bacher. - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2020. - 298 p. ; 25 cm. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-77-6 kötött : 4350,- Ft
Magyarország - Európa - hírszerzés - titkosszolgálat - 1945 utáni időszak - hidegháború
351.746.1(439)"1945/198" *** 355.40(4)"1945/198" *** 355.40(439)"1945/198"
[AN 3808193]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1760 /2021.
   Fiatal tisztek zsebkönyve [elektronikus dok.] / szerk. Krizbai János. - 4. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Budapest : Dialóg Campus, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162105. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-69-7
Magyarország - katonatiszt - útmutató - elektronikus dokumentum
355(439)(036)
[AN 3807690]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2021.
   Háborúk nógrádi hősei és áldozatai : Nógrádi szlovák gyökereink III. = Novohradskí hrdinovia a obete vojen : Naše novohradské korene III. / [összeáll.] Végh József ; [kiad. Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata]. - [Nógrád] : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2019. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Az előszó szlovák nyelven is. - Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 978-615-00-6577-9 fűzött
Nógrád - helytörténet - magyarországi szlovákok - hősi halott - helyi társadalom - történelmi forrás
355.293(439-2Nógrád)(092) *** 929(=854)(439-2Nógrád)(093) *** 943.9-2Nógrád"17/19"(092)(093)
[AN 3807641]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2021.
Hidán Csaba (1963-)
   A hadviselés művészete - emberi tényezők / Hidán Csaba László. - Budapest : Unicus Műhely, 2020. - 135 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5084-73-7 kötött : 2520,- Ft
hadviselés - életvédelem - természetjárás - útmutató
355.4 *** 796.5(036) *** 614.8
[AN 3808112]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2021.
Sun Zi (Kr. e. 6. sz)
Sun Zi bingfa (magyar)
   A háború művészete / Szun-ce ; [ford. Tokaji Zsolt]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 157 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 7.)
Megj. "A hadviselés törvényei", "A hadviselés tudománya" és "A hadviselés művészete" címmel is
ISBN 978-963-479-518-6 fűzött : 1499,- Ft
hadtudomány - kínai irodalom - filozófia
355.4 *** 895.1-96=945.11
[AN 3813218]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2021.
Számvéber Norbert (1975-)
   Az alföldi páncéloscsata : harcok Tiszántúlon, 1944. október / Számvéber Norbert. - 3. bőv., átd. kiad. - [Keszthely] : Peko Publ., cop. 2020. - 576 p., [24] t. : ill. ; 25 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 541-548.
ISBN 978-615-5583-34-6 kötött : 6300,- Ft
Magyarország - Alföld - hadtörténet - második világháború - csata - páncélos fegyvernem
355.48(439.14)"1944" *** 358.119
[AN 3812697]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2021.
Turing, Dermot (1961-)
X, Y & Z (magyar)
   X, Y, Z : az Enigma feltörésének igaz története / Dermot Turing ; [ford. Gyárfás Vera]. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 301 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 294-295.
ISBN 978-963-493-103-4 fűzött : 4900,- Ft
Európa - Németország - Lengyelország - katonai hírszerzés - kriptográfia - rejtjelező készülék - két világháború közötti időszak - második világháború
355.405.2(4)"192/194" *** 003.26(430)"193/1945" *** 355.413(438)"193/1944"
[AN 3808021]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1766 /2021.
Cherniss, Cary
Leading with feeling (magyar)
   Érzéssel vezetni : az érzelmileg intelligens vezetés kilenc stratégiája / Cary Cherniss és Cornelia W. Roche ; [ford. Imre Eszter]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 222 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 205-217.
ISBN 978-615-5884-99-3 fűzött : 3499,- Ft
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3807432]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1767 /2021.
Borvendég Zsuzsanna (1974-)
   Az impexek kora / Borvendég Zsuzsanna. - 2. bőv. kiad. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2020. - 326 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 304-315.
ISBN 978-615-5374-47-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - külkereskedelem - feketegazdaság - szocialista gazdaság - titkosszolgálat - Kádár-korszak
338(091)(439)"195/198" *** 339.5(439)"196/198" *** 339.194(439)"196/198" *** 338.2(47-62)"197/198" *** 355.40(439)"197/198"
[AN 3812528]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2021.
Budapesti Gazdasági Egyetem. Tudományos diákköri konferencia (2019) (Budapest)
   Budapesti Gazdasági Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia : rezümé kötet : [2019. november 28.]. - Budapest : BGE, 2019. - 131 p. ; 29 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5607-65-3 fűzött
gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3807429]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2021.
Csáki Csaba (1940-)
   Hat évtized az agrárközgazdaságtan szolgálatában : Csáki Csaba professzor élete és munkássága / Jámbor Attila ; [... kiad. Magyar Agrárközgazdasági Egyesület]. - Budapest : MAKE, 2020. - 140 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 104-138.
ISBN 978-615-00-9249-2 fűzött
Csáki Csaba (1940-)
Magyarország - közgazdász - egyetemi tanár - mezőgazdaság - 20. század - 21. század - memoár - személyi bibliográfia
330(439)(092)Csáki_Cs.(0:82-94) *** 338.43 *** 012Csáki_Cs.
[AN 3807479]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2021.
Dajka Gábor
   Én megmondtam [elektronikus dok.] : elkerülhető bukások az üzleti világban : ezeket a hibákat te már ne kövesd el! / Dajka Gábor. - Szöveg (epub : 508 KB) (mobi : 285 KB). - [Eger] : Online Forgalomnövelő Marketing Kft., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161597. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-8379-7 (epub)
ISBN 978-615-00-8378-0 (mobi)
vállalkozás - siker - marketing - életvezetés - elektronikus dokumentum
658.1 *** 658.8 *** 613.865
[AN 3803316]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2021.
Dér Dezső (1975-)
   Új utak a kulturális marketingben [elektronikus dok.] / szerzők Dér Cs. Dezső, Márkus Renáta ; [közread. az] MMA MMKI. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Budapest : MMA MMKI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162185. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-98-3
marketing - kulturális élet - digitális technika - technikai kultúra - elektronikus dokumentum
658.8 *** 316.774 *** 681.3.004.14 *** 316.7
[AN 3808024]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2021.
Felber, Christian (1972-)
Die Gemeinwohl-Ökonomie (magyar)
   A közjó gazdasága : egy fenntartható gazdasági modell / Christian Felber ; [ford. Krausz Pál Bence]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 236, [1] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 225-[237].
ISBN 978-615-5884-94-8 fűzött : 3499,- Ft
gazdaságelmélet - fenntartható fejlődés - közjó
330.8 *** 504.03 *** 177
[AN 3807294]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2021.
Gollier, Christian (1961-)
Ethical asset valuation and the good society (magyar)
   Etikus eszközértékelés és a jó társadalom / Christian Gollier ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Napvilág, 2020. - 245 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 223-230.
ISBN 978-963-338-424-4 fűzött : 3200,- Ft
gazdaságtan - fenntartható fejlődés - közjó
330 *** 504.03 *** 177
[AN 3808063]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2021.
Iger, Robert (1951-)
The ride of a lifetime (magyar)
   Hullámvasút egy életen át : 15 év tanulságai a Walt Disney Company vezérigazgatójaként / Robert Iger ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 333, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6122-38-4 kötött : 4690,- Ft
Walt Disney Company
Egyesült Államok - vezető alkalmazott - vállalat - vállalatirányítás - filmgyártás - szórakoztatóipar - 20. század - 21. század - memoár
658.1(73)(092)Iger,_R.(0:82-94) *** 791.44(73)"199/201" *** 65.012.4(0:82-94) *** 061.5(73)Walt_Disney_Company
[AN 3808539]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2021.
Kész Zoltán (1974-)
   Let's discuss it! PRO : angol üzleti érvelés- és vitatechnika haladóknak / Kész Zoltán, Nagy Gizella, Ormándlaky Anett. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 214 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-74-8 fűzött : 4290,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - nyelvkönyv
658.1 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3812408]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2021.
Smith, Vernon L. (1927-)
Humanomics (magyar)
   A közgazdaságtan humanizálása : Az erkölcsi érzelmek és A nemzetek gazdagsága a 21. században / Vernon L. Smith és Bart J. Wilson ; [ford. Szentes Dóra]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 292 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-91-7 fűzött : 3499,- Ft
Smith, Adam (1723-1790). The theory of moral sentiments
Smith, Adam (1723-1790). Wealth of nations
Skócia - közgazdász - 18. század - gazdaságtan - emberi tényező - erkölcs
330(411)(092)Smith,_A. *** 174 *** 330
[AN 3807428]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2021.
Strelecky, John (1969-)
The big five for life (magyar)
   Az élet nagy ötöse : a jó vezető titkai / John P. Strelecky ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Park, 2020. - 241 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-677-1 fűzött : 2950,- Ft
vállalatirányítás - emberierőforrás-kezelés - regény
658.3(0:82-31)
[AN 3811359]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2021.
Szabó Lajos (1945-)
   Földrajz utazóknak / Szabó Lajos, Remenyik Bulcsú. - Budapest : Szaktudás K. Ház, 2020. - 203 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200-203.
ISBN 978-615-5224-92-8 fűzött
turizmus - földrajz
338.48 *** 914/919
[AN 3808069]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2021.
Vereb István
   A fejlesztések mesterei : [magyar ipari vállalatok történetei, példái] : [ipari trendek interjúkötet] / Vereb István. - Szeged : Codex Consulting Kft., [2020]. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5988-07-3 fűzött
Magyarország - iparvállalat - vállalkozó - vezető alkalmazott - fejlesztés - vállalatirányítás - 21. század - interjú
658.1(439)(092)(047.53) *** 658.1.012.4 *** 338.45(439)
[AN 3807440]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1780 /2021.
Csisztu Zsuzsa (1970-)
   Kis gyerek, kis gond [elektronikus dok.] : ez valami vicc? / Csisztu Zsuzsa. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 4.6 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőn. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162617. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-317-6 (epub)
ISBN 978-963-447-318-3 (mobi)
gyermeknevelés - szülő - memoár - elektronikus dokumentum
37.018.1(0:82-94) *** 613.865-055.5
[AN 3812192]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2021.
Deák Virág
   Kis tudósok könyve : ismeretek és tapasztalatok a természettudományokról, játékosan / Laczkó-Deák Virág. - Budapest : Neteducatio Kft., 2020. - 83 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 82.
ISBN 978-615-5718-37-3 fűzött
óvodapedagógia - környezeti nevelés - természettudomány - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 372.3(072)
[AN 3807667]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2021.
Király Gábor (1980-)
   Részvétel és tanulás : a részvételi rendszermodellezés mint tanulási környezet / Király Gábor. - [Budapest] : BGE, cop. 2019. - 183 p. : ill. ; 25 cm. - (Prosperitas monográfiák, ISSN 2063-7438)
Bibliogr.: p. 161-181.
ISBN 978-615-5607-67-7 fűzött
oktatáskutatás - oktatásszociológia - felsőoktatás - társadalmi részvétel - rendszerelmélet
37 *** 37.015.4 *** 323.21 *** 378
[AN 3807277]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2021.
Meeker, Margaret J.
Boys should be boys (magyar)
   A fiúk legyenek fiúk [elektronikus dokumentum] : az életrevaló fiúk nevelésének 7 titka / Meg Meeker ; ford. Farkas Veronika. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2019. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162620. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-320-9
családi nevelés - nemek lélektana - fiú - elektronikus dokumentum
37.018.1-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 3812206]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2021.
   Megismerni? Hogyan? Miért? [elektronikus dok.] : a tanulók megismerését támogató módszerek pedagógusoknak / Czető Krisztina [et al.]. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : ELTE, 2020. - (Mindenki iskolája, ISSN 2676-9174)
QR-kódokkal. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162004. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-225-0
tanár-diák kapcsolat - pedagógiai munka - módszertan - elektronikus dokumentum
37.064.2 *** 371.321 *** 371.3
[AN 3806884]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2021.
   Menekült gyerekek a mi iskolánkban? [elektronikus dok.] : kérdések és lehetséges válaszok a menekült gyermekek iskolai (be)fogadásának gyakorlatáról / Dombi Annamária [et al.] ; [közread. a] Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Jezsuita Menekültszolgálat. - Szöveg (pdf : 15.2 MB). - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : Jezsuita Menekültszolgálat, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162212. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5881-05-3
Magyarország - menekült - migráns - integrált oktatás - módszertan - elektronikus dokumentum
376.685(439) *** 325.1(439) *** 314.742(439)
[AN 3808152]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2021.
Nagy Ilona Babi
   Lelkünk tükrei : egy családállító szemén keresztül / Nagy Ilona Babi ; [... kiad. Ezüst-Híd Tanoda Kft.]. - Budapest : Ezüst-Híd, 2020. - 300, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7756-7 kötött
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3807885]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2021.
   A Paksi Vak Bottyán Gimnázium 75. jubileumi évkönyve : pillanatképek a múltból és a jelenből / [főszerk. Csajági Sándor]. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2020. - 118 p., 16 t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5539-35-0 fűzött
Paksi Vak Bottyán Gimnázium
Paks - gimnázium
373.54(439-2Paks)
[AN 3808334]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2021.
Pellai, Alberto
Odio le regole! (magyar)
   Utálom a szabályokat! : [szót fogadok] : [jó tanácsok, melyek segítenek szembenézni a kisgyermekkor kihívásaival] / Alberto Pellai, Barbara Tamborini ; Elisa Paganelli illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2020. - 39 p. : ill.. színes ; 24 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-447-899-7 kötött : 2999,- Ft
viselkedés - családi nevelés - gyermekkönyv - képeskönyv
37.018.1 *** 316.62(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3808395]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2021.
Pellai, Alberto
Voglio tutto sono un re! (magyar)
   Én vagyok a király! : [vége a hisztinek] : [jó tanácsok, melyek segítenek szembenézni a kisgyermekkor kihívásaival] / Alberto Pellai, Barbara Tamborini ; Elisa Paganelli illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2020. - 39 p. : ill.. színes ; 24 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-447-901-7 kötött : 2999,- Ft
családi nevelés - viselkedés - gyermekkönyv - képeskönyv
37.018.1 *** 087.5(084.1) *** 316.62(02.053.2)
[AN 3808396]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2021.
   Új módszerek a szakképzésben : kollaboratív online tartalomfejlesztés / Benedek András szerk. ; [közread. az] MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport. - Budapest : MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsop., 2020. - 260 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-949-9 fűzött
pedagógusképzés - távoktatás - e-learning - tananyag-fejlesztési módszertan - szakképzés
371.13 *** 371.3 *** 37.018.43 *** 681.3.004.14 *** 377
[AN 3808609]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1791 /2021.
Berei Dániel
   Angóóól! : [történetek a brit labdarúgás világából] / Berei Dániel. - [Budapest] : Inverz Media, 2020. - 239 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [240].
ISBN 978-615-5901-08-9 kötött : 4990,- Ft
Nagy-Britannia - sporttörténet - labdarúgás
796.332(410)
[AN 3808666]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2021.
Bodó Iván (1968-)
   Balatoni halmesék : horgásztörténetek kezdőknek és haladóknak / Bodó Iván. - Budapest : Scolar, 2020. - 239 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-217-8 kötött : 3750,- Ft
Balaton - horgászat - fauna - elbeszélés
799.1(0:82-32) *** 591.9(439)(285.2Balaton)
[AN 3808445]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2021.
Chiellini, Giorgio (1984-)
Io, Giorgio (magyar)
   Én, Giorgio Chiellini / Giorgio Chiellini és Maurizio Crosetti ; [ford. Mátyus Norbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 231 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-475-413-8 kötött : 3999,- Ft
Chiellini, Giorgio (1984-)
Olaszország - labdarúgó - ezredforduló - 21. század - memoár
796.332(45)(092)Chiellini,_G.(0:82-94)
[AN 3808685]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2021.
Dujardin, Charlotte (1985-)
The girl on the dancing horse (magyar)
   A lány a táncoló lovon [elektronikus dok.] / Charlotte Dujardin. - Szöveg (epub : 8.9 MB) (mobi : 2 MB). - Pécs : Horse Books : Alexandra, 2019
Ford. Simon Enikő Michelle. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162201. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-357-687-8 (epub)
ISBN 978-963-357-688-5 (mobi)
Nagy-Britannia - díjlovaglás - sportoló - olimpikon - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
798.22(410)(092)Dujardin,_C.(0:82-94)
[AN 3808131]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2021.
Hetyei László
   A Bajnokcsapatok Európa-kupája története / Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 348 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-43-8 fűzött : 3500,- Ft
Európa - labdarúgás - sporttörténet - nemzetközi verseny - 20. század
796.332.093(4)"195/199"
[AN 3808230]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2021.
Matthews, Michael
Bigger, leaner, stronger (magyar)
   Izmosabb, szálkásabb, erősebb [elektronikus dok.] : a férfi testépítés tudománya / Michael Matthews. - Szöveg (epub : 7.1 MB) (mobi : 13.1 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Pethő Dóra. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162136. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-357-432-4 (epub)
ISBN 978-963-357-433-1 (mobi)
erőedzés - body building - elektronikus dokumentum
796.015.52 *** 796.894
[AN 3807818]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2021.
   Sajósenyei futballkrónika, 1970-2020 / [szerk. Mező László] ; [kiad. Sajósenye Község Önkormányzata]. - Sajósenye : Önkormányzat, [2020]. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9372-7 fűzött
Sajósenye Sportegyesület
Sajósenye - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Sajósenye)(091)
[AN 3808624]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1798 /2021.
Csáji Attila (1939-)
   Fények és színek : tiszteletadás Nemcsics Antal festőművész-színkutatónak : Nemcsics Emlékház Színország Galéria / kiállító Csáji Attila ; [... kurátora Nemcsics Ákos]. - Budapest : Nemcsics Emlékház Színország Galéria, 2020. - [40] p. : ill., színes ; 20x21 cm
A Budapesten, 2020. nov. 10 - 2021. jan. 8. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-00-9534-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - színtan - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Csáji_A. *** 7.017.4 *** 73/76(439)(092)Nemcsics_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3808572]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2021.
Csima Péter (1948-)
   Mikoviny Sámuel, az építész és tájalakító / Csima Péter ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2019. - 152 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 144-147. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-963-513-250-8 kötött : 3200,- Ft
Mikoviny Sámuel (1698-1750)
Magyarország - Felvidék - építész - tájalakítás - 18. század
72(439)(092)Mikoviny_S. *** 712(439.22)"17"
[AN 3808077]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2021.
Déry Attila (1954-)
   Öt könyv a régi építészetről : gyakorlati műemlékvédelem / Déry Attila. - Új, bőv. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2020. - 5 db : ill. ; 24 cm
építőipar - műemlékvédelem - technikatörténet
72.025.3/.4 *** 69(100)(091)
[AN 3808687]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az építés anyagai. - 235 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5445-71-2 fűzött : 3500,- Ft
építőanyag
691 *** 69.01
[AN 3808689] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kőműves épületszerkezetek. - 401 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5445-72-9 fűzött : 4800,- Ft
épületszerkezet - kőművesmunka - fal
693.2 *** 692
[AN 3808690] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Faszerkezetek. - 250 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5445-73-6 fűzött : 3500,- Ft
faszerkezet - ácsmesterség
691.11 *** 694
[AN 3808756] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Fémszerkezetek. - 285 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5445-74-3 fűzött : 3800,- Ft
fémszerkezet
691.7
[AN 3808757] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Festések, burkolatok, üvegek, szigetelések, gépészet. - 527 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5445-75-0 fűzött : 5800,- Ft
épületburkolat - szigetelés - épületgépészet
693/699
[AN 3808758] MARC

ANSEL
UTF-81801 /2021.
   Digitális fényképezés tükörreflexes és MILC géppel. - 6. frissített kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A digitális fotózás műhelytitkai sorozat, ISSN 2062-3313)
borító- és gerinccím: Digitális fotózás tükörreflexes és MILC géppel
ISBN 978-615-80782-9-0 fűzött : 3990,- Ft
fototechnika - digitális fényképezés
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 3812547]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2021.
Hamvas Béla (1897-1968)
   A világ hazahívása : esszék, tanulmányok, előadások, hozzászólások IV. : 1945-1950 / Hamvas Béla ; [szerk., a szövegeket gond. és a jegyzeteket kész. Palkovics Tibor és Várhegyi Miklós] ; [a névmutatót összeáll. és az utószót írta Palkovics Tibor]. - [Budapest] : Medio, cop. 2020. - 469 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 33.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9240-85-8 kötött
magyar irodalom - művészetesztétika - filozófia - válogatott művek
7.01 *** 894.511-821 *** 1
[AN 3808563]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2021.
   Két szomszédvár [elektronikus dok.]. - Képek (pdf : 3.4 MB). - [Győr] : [Győri Fotóklub Egyes.] : [Mosonmagyaróvári Fotóegyesület], [2020]
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Mosonmagyaróvári Fotóegyesület és a Győri Fotóklub Egyesület. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161943. - Működési követelmények: Adobe Reader
Győr-Sopron megye - fotóművészet - 21. század - fényképalbum - elektronikus dokumentum
77.04(439.114)"20"(084.12)
[AN 3806071]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2021.
Lukovszky Ilona (1953-)
   Bőrmívesség / Lukovszky Ilona. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 108 p. : ill. ; 33 cm
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 978-963-9680-44-9 fűzött : 3200,- Ft
bőriparművészet - bőrdíszműipar
745.53 *** 685
[AN 3812560]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2021.
Meyerowitz, Joel (1938-)
How I make photographs (magyar)
   Hogyan fotózok én / Joel Meyerowitz ; [ford. Nattán Balázs]. - Budapest : Scolar, 2020. - 128 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A fotográfia mesterei, ISSN 2732-2718)
ISBN 978-963-509-086-0 fűzött : 4997,- Ft
Egyesült Államok - fotóművészet - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(73)(092)Meyerowitz,_J. *** 77
[AN 3805401]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2021.
Rába Judit (1983-)
   Jelenések = Revelations / Rába Judit ; [ford. Szabó M. Csilla] ; [kiad. a Magyar Grafikusművészek Szövetsége]. - Budapest : M. Grafikusművészek Szövets., 2020. - 31 p. : ill. ; 20x20 cm
A Budapesten, 2020, szept. 29 - okt. 25. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80579-3-6 fűzött
Magyarország - grafikus - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Rába_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3808363]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2021.
Scully, Sean (1945-)
   Sean Scully : átutazó : retrospektív kiállítás / [kurátor Fehér Dávid]. - Budapest : Szépműv. Múz. MNG, 2020. - 351 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2020/4.)
A Budapesten, 2020. okt. 14 - 2021. jan. 31. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-28-1 kötött
Scully, Sean (1945-)
Egyesült Államok - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(73)(092)Scully,_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2020/2021"
[AN 3807663]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2021.
Szalai Béla (1940-)
   Matthias Greischer : egy rézmetsző Esterházy Pál nádor udvarában = Matthias Greischer : an engraver to the court of palatine Pál Esterházy / Szalai Béla. - [Budapest] : MTA KIK : Kossuth, cop. 2020. - 247 p. : ill. ; 28 cm. - (Esterhazyana, ISSN 2677-0253)
Bibliogr.: p. 133-136.
ISBN 978-963-544-015-3 fűzött : 6800,- Ft
Greischer, Matthias (1659-1712)
Ausztria - grafikus - 17. század - 18. század - rézmetszet
76(436)(092)Greischer,_M. *** 762.1
[AN 3808384]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2021.
Szatmári Juhos László (1947-)
   Hal volt, hal nem volt.. : torzonborz képmesék / [képek] Szatmári Juhos László ; [versek] Wessely Gábor. - [Tolna] : Geográf, 2020. - 146 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81580-0-8 kötött : 3993,- Ft
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 21. század - válogatott művek
75(439)(092)Szatmári_Juhos_L. *** 894.511-821
[AN 3807835]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2021.
Szüts Miklós (1945-)
   "A Földön élni ünnepély" / Szüts Miklós ; [a könyv alapjául a Krusovszky Dénessel 2018-2019-ben folytatott beszélgetések szolgálnak] ; [szerk. Parti Nagy Lajos]. - Budapest : Magvető, 2020. - 361, [6] p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-2633-5 kötött : 4999,- Ft
Szüts Miklós (1945-)
Magyarország - festőművész - életútinterjú - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szüts_M.(047.53)
[AN 3808852]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2021.
Tamás Ágnes (1983-)
   "Talpra magyar, hí az urna!" : választások és választási kampányeszközök élclapokban, 1867-1875 / Tamás Ágnes ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2020. - 153 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 148-153.
ISBN 978-615-6112-05-7 fűzött
Magyarország - belpolitika - politikai propaganda - politikai kampány - sajtótörténet - vicclap - kiegyezés kora - karikatúra
741.5(439)"186/187" *** 323(439)"186/187" *** 070.487(439)"186/187" *** 32.019.5(439)"186/187"
[AN 3807439]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2021.
   Az utópia szépsége : preraffaelita hatások a századforduló magyar művészetében : [2020. április 10 - augusztus 30., Magyar Nemzeti Galéria] = The beauty of utopia : Pre-Raphaelite influences in the art of turn-of-the-century Hungary : [10 April - 30 August 2020, Hungarian National Gallery] / [szöveg ... Plesznivy Edit, Vargyas Júlia] ; [kurátor ... Plesznivy Edit]. - Budapest : Szépműv. Múz. MNG, cop. 2020. - 72 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2020/2.). (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2020/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9964-28-0 fűzött
Magyarország - Nagy-Britannia - művészettörténet - művészeti hatás - festészet - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
75(439)"187/192" *** 75(410)"18" *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3807557]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2021.
   Válogatás a korabeli sajtóból Vágó Pál festőművészről / [kiad. A Jászapáti Templomért Alapítvány]. - Jászapáti : A Jászapáti Templomért Alapítvány, 2020. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Vágó Pál (1853-1928)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - cikkgyűjtemény
75(439)(092)Vágó_P.(0:82-92)
[AN 3807192]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2021.
   Vaszary János és Vaszary Kolos : a festőművész és az egyházfő találkozása az egykori prímási nyaralóban : a Magyar Nemzeti Galéria és a Vaszari Galéria közös kiállítása / [... a műveket vál., ... a kiállítást rend. Gergely Mariann és Plesznivy Edit] ; [a katalógust szerk. Gergely Mariann, Plesznivy Edit, Veszprémi Nóra] ; [közread. a] Vaszary Galéria. - 2. kiad. - Balatonfüred : Vaszary Galéria, 2020. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítást Balatonfüreden, 2010. május 29 - október 31. között rendezték. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 65.
ISBN 978-963-06-9092-8 fűzött
Vaszary János (1867-1939)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vaszary_J. *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3812562]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1815 /2021.
Flea (1962-)
Acid for the children (magyar)
   LSD gyerekeknek [elektronikus dok.] : a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosának önéletrajza / Flea ; ford. Pritz Péter. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162523. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-502-5
Flea (1962-)
Egyesült Államok - zenész - színész - 20. század - 21. század - rockzene - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(73)(092)Flea(0:82-94) *** 792.028(73)(092)Flea(0:82-94)
[AN 3811008]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2021.
Freestone, Peter (1955-)
Mister Mercury (magyar)
   Freddie Mercury : a legjobb barát vallomása / Peter Freestone ; [ford. Pap Zoltán]. - [Budapest] : Trubadúr, 2020. - 260, [1] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Társszerző David Evans
ISBN 978-963-227-821-6 fűzött : 3999,- Ft
Mercury, Freddie (1946-1991)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Mercury,_F.(0:82-94)
[AN 3812423]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2021.
   Hangok és ütemek 4 : tíz életút zenével / [szerk. Vass Norbert]. - Budapest : Öröm a Zene Nonprofit Kft., 2020. - 236 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8474-9 fűzött
Magyarország - könnyűzene - zenei élet - 20. század - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53)
[AN 3808060]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2021.
Mihály Béla (1954-)
   Szentes fúvószenei emlékei : képek, dokumentumok, újságcikkek, visszaemlékezések / Mihály Béla ; [kiad. a Szentes Városi Könyvtár]. - Szentes : Vár. Kvt., 2020. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-615-6210-00-5 kötött
Szentes - fúvószenekar - történeti feldolgozás
785.11.071(439-2Szentes)(091) *** 788
[AN 3807238]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2021.
Miller Lajos (1940-)
   Az operaművészet szolgálatában / Miller Lajos ; [társszerző és ... szerk. Mátai Györgyi]. - Budapest : Nap K., 2020. - 194 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-169-0 kötött : 3835,- Ft
Miller Lajos (1940-)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század - memoár
784.071.2(439)(092)Miller_L.(0:82-94)
[AN 3807972]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2021.
Nilsson, Birgit (1918-2005)
La Nilsson (magyar)
   La Nilsson : opera az életem / Birgit Nilsson ; [ford. Gáti István]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2020. - 416 p., [32] t. : ill. ; 23 cm
Diszkogr.: p. 335-405.
ISBN 978-615-5062-49-0 kötött : 3990,- Ft
Nilsson, Birgit (1918-2005)
Svédország - operaénekes - 20. század - memoár
782.1(485)(092)Nilsson,_B.(0:82-94)
[AN 3808631]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1821 /2021.
Borsa Miklós (1938-2018)
   Tűzben született : a korszakteremtő Asphaleia színpad története / Borsa Miklós, Szabó-Jilek Iván. - Budapest : Szabó-Jilek Kft., 2020. - 232 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 226-228.
ISBN 978-963-12-9319-7 kötött
Budapest - színháztechnika - színpadberendezés - színháztörténet - technikatörténet - operaház
792.54(439-2Bp.)(091) *** 688.742.5 *** 792.022(091)
[AN 3807727]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2021.
Çelik, Ayşegül (1968-)
Ölmeyi bilen adam (magyar)
   A török Hamlet : az ember, aki tudja, hogyan kell meghalni : Muhsin Ertuğrul élete / Ayşegül Çelik ; [ford. Akcal Réka]. - Budapest : Nap K., 2020. - 274 p. : ill. ; 24 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
Bibliogr.: p. 263-264.
ISBN 978-963-332-168-3 kötött : 3297,- Ft
Ertuğrul, Muhsin (1892-1979)
Törökország - színháztörténet - színész - rendező - 20. század - életrajzi regény
792.027.2(560)(092)Ertuğrul,_M.(0:82-31) *** 791.43.071.2(560)(092)Ertuğrul,_M.(0:82-31) *** 792.028(560)(092)Ertuğrul,_M.(0:82-31)
[AN 3807952]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2021.
Darida Veronika (1978-)
   Filozófusok bábszínháza / Darida Veronika. - Budapest : Kijárat, 2020. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2500,- Ft
színházművészet
792.01
[AN 3807730]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2021.
Huszti Péter (1944-)
   Köszönöm, Prospero / Huszti Péter. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 274, [4] p., [32] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-445-5 kötött : 3999,- Ft
Huszti Péter (1944-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Huszti_P.(0:82-94)
[AN 3808673]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2021.
Koltai Róbert (1943-)
   Az én kabarém [elektronikus dok.] : rögtönzések, paródiák, jelenetek / Koltai Róbert, Gaál Ildikó. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162652. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-369-8
Magyarország - humorista - színész - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
792.73(439)(092)Koltai_R.(0:82-94)
[AN 3812545]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2021.
Kotte, Andreas (1955-)
Theaterwissenschaft (magyar)
   Bevezetés a színháztudományba / Andreas Kotte ; [ford. Edit Kotte] ; [társford. Berta Erzsébet]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 294 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-079-1 fűzött : 3900,- Ft
színházesztétika - színháztörténet
792.01 *** 792(100)(091)
[AN 3812556]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1827 /2021.
   1000 voprosov, 1000 otvetov : orosz középfok : [B2] / Kalafatics Zsuzsanna [et al.]. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 427 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-96-0 fűzött : 5420,- Ft
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár
808.2(079.1)=945.11
[AN 3812413]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2021.
Becze Eva
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés németül : [B1, B2] / Becze Eva. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-963-9357-99-0 fűzött : 3980,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3812422]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2021.
   Eurocity student's book : C1 / [... ed. Peter Bowing, Nina Leeke]. - Budapest : Euroexam Centr. & Eastern Europe, 2020. - 116 p. : ill., színes ; 28 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
Fűzött
 (hibás ISBN 000-000-0000-00-0)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3808567]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2021.
Fekete Gábor
   Go! 100 gyakorlókönyv : alapfoktól középfokig / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Go Tanfolyamok Kft., [2019]. - 225 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-5519-19-2 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3808394]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2021.
Fekete Gábor
   Go! 100 gyakorlókönyv : kezdő szinten és alapfokon / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Go Tanfolyamok Kft., [2019]. - 193 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-5519-18-5 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3808390]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2021.
Fekete Gábor
   Go! total / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Go Tanfolyamok Kft., [2020]. - 209 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5519-20-8 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3808387]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2021.
Forst, Gabriele
Pons Grammatik kurz & bündig : Französisch (magyar)
   Pons nyelvtan röviden és érthetően : francia : [A1-B2 szint] / írta Gabriele Forst ; átd. Stephan Buckenmaier, Isabelle Langenbach. - Budapest : Klett, 2020, cop. 2019. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5824-74-6 fűzött
francia nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
804.0-5(078)=945.11
[AN 3812410]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2021.
Horváth Csaba
   Tanítsatok horvátul! : képes szótár gyerekeknek = Učite me hrvatski! : slikovni rječnik za djecu / [szerk. Horváth Csaba]. - [Budapest] : Croatica, 2020. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6014-17-7 kötött
 (hibás ISBN 615-6014-17-9)
horvát nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19(02.053.2)=862=945.11
[AN 3807679]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2021.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : tankönyv / Kertész Judit ; [graf. Görög Júlia]. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 208 p. : ill. ; 24 cm + CD
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-53-3 fűzött : 2950,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3812409]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2021.
Marx, Florian
   Parlons-en! : B2 : mondd el a véleményed franciául! / Florian Marx, Gaële Le Hannier, Michaël Lefebvre. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-6046-02-4 fűzött : 4690,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 3812414]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2021.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions, 1000 answers : angol felsőfok / Némethné Hock Ildikó, Kész Zoltán. - 5. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 271 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-70-0 fűzött : 4390,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3812412]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2021.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions, 1000 answers : angol középfok / Némethné Hock Ildikó. - 4. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 352 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-63-2 fűzött : 4790,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3812411]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2021.
Pusztay János (1948-)
Az "ugor - török háború" után (bőv. kiad.)
   Még mindig "ugor - török háború" : fejezetek a magyar nyelvhasonlítás történetéből / Pusztay János. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Nap K., 2020. - 230 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-151-5 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - nyelvrokonság - összehasonlító nyelvészet - magyar nyelv - finnugor nyelvek - török nyelvek
809.451.1-53 *** 809.43-53 *** 809.45-53(439)(091)
[AN 3808042]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2021.
Szabó Szilvia (1975-)
   The most hated topics at the ECL exam : level B2 / written and comp. by Szabó Szilvia, John Barefield, Papp Eszter. - 2. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2020. - 156 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5386-27-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 3812535]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2021.
Szénásiné Steiner Rita
   TTT vocabulary activator : gyakorlókönyv az érettségi és a nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részéhez : [B1, B2] / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 2 db : ill., színes ; 29 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
angol nyelv - érettségi vizsga - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3812419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 173 p.
ISBN 978-615-5200-58-8 fűzött : 3890,- Ft
[AN 3812420] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 193 p.
ISBN 978-615-5200-59-5 fűzött : 3890,- Ft
[AN 3812421] MARC

ANSEL
UTF-81842 /2021.
   Tulajdonnevek és szótárak [elektronikus dok.] / szerk. Farkas Tamás és Slíz Mariann ; [közread. az] ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : ELTE M. Nyelvtud. és Finnugor Int. : MNYT, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162518. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-237-3
magyar nyelv - lexikográfia - tulajdonnév - elektronikus dokumentum
809.451.1-3 *** 809.451.1-311/-313
[AN 3810971]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2021.
Vida Enikő
   Allons-y plus 1 : cahier d'exercices : munkafüzet : A1 / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 179 p. : ill., színes ; 28 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-86-1 fűzött : 3290,- Ft
francia nyelv - példatár
804.0(076)=945.11
[AN 3812417]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2021.
Vida Enikő
   Allons-y plus 2 : cahier d'exercices : munkafüzet : A2 / Vida Enikő, Frédérick Airault. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 186 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-94-6 fűzött : 3290,- Ft
francia nyelv - példatár
804.0(076)=945.11
[AN 3812416]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2021.
Vida Enikő
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés franciául : [B1, B2] / Vida Enikő. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2020. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-07-6 fűzött : 3980,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
804.0(079.1)=945.11
[AN 3812415]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1846 /2021.
Angyalosi Gergely (1953-)
   Az állandó és a változó : tanulmányok és kritikák / Angyalosi Gergely. - Budapest : MIT, 2020. - 326 p. ; 20 cm. - (MIT füzetek, ISSN 2063-5486 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81036-4-0 fűzött : 2490,- Ft
irodalomtudomány - magyar irodalom története - 20. század - magyar irodalom - irodalomkritika
82.01 *** 894.511(091)"19" *** 894.511-95
[AN 3807716]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2021.
Austen, Jane (1775-1817)
   Jane Austen levelei : írj a sorok közé! / [előszó, ... ford. Vallasek Júlia]. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-420-9 kötött : 2990,- Ft
Austen, Jane (1775-1817)
Nagy-Britannia - író - 19. század - levelezés
820(092)Austen,_J.(044)
[AN 3808691]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2021.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia. Inferno (olasz, magyar)
   Komédia I., Pokol : kommentár / Dante Alighieri ; szerk. Kelemen János ; [... Nagy József közrem.]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2019. - 550, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 526-550.
ISBN 978-963-489-156-7 kötött
Itália - olasz irodalom - író - 13. század - 14. század - verses epika - nyersfordítás - kétnyelvű dokumentum
850(092)Dante_A. *** 850-131.02=945.11
[AN 3806146]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2021.
Hetényi Zsuzsa (1954-)
   "Miről is szólnak azok a könyvek?" : értelmezési kulcsok az irodalomelemzéshez a 20. századi orosz próza szövegmintáin 1-2. / Hetényi Zsuzsa. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 496 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-023-2 kötött
orosz irodalom története - műfajtörténet - irodalomelmélet - 20. század - ezredforduló - próza - műelemzés
82.01 *** 882(091)-3"19/200"
[AN 3808232]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2021.
Kisantal Tamás (1975-)
   Az emlékezet és a felejtés helyei : a vészkorszak ábrázolásmódjai a magyar irodalomban a háború utáni években / Kisantal Tamás. - Pécs : Kronosz, 2020. - 319 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 295-306. - Öszefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-63-9 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - holokauszt - narratológia - második világháború - 1945 utáni időszak
82.01 *** 894.511(091)"1945/195" *** 323.12(=924)"193/1945"
[AN 3808198]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2021.
Madarász Imre (1962-)
   A Madarász : beszélgetőkönyvecske : a felvilágosult ember racionális, szabad, kritikus / [riporter] Udvarhelyi András. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 199 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-963-534-052-1 fűzött : 2500,- Ft
Madarász Imre (1962-)
Magyarország - irodalomtörténész - italika - 20. század - 21. század - életútinterjú
82.01(439)(092)Madarász_I.(047.53) *** 850
[AN 3807775]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1852 /2021.
   Baka István és Martin Heidegger találkozása a Molnár és a Tápai utca sarkán. - [Szeged] : SzofiPress, cop. 2020. - 127 p. : ill. ; 18 cm
Gerinccím: Bevezetés a Baka-univerzumba
ISBN 978-615-00-8916-4 fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-00-7415-3)
Baka István (1948-1995)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Baka_I.
[AN 3807501]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2021.
Beck Zoltán (1971-)
   A megszólalás üres helye : romológiáról és más dolgokról / Beck Zoltán. - Budapest : Napvilág, 2020. - 269 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 249-269.
ISBN 978-963-338-398-8 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - romológia - magyar irodalom története - cigány irodalom története - cigányság - író - kultúra
894.511(=914.99)(092) *** 891.499(439)(091)(092) *** 316.7(=914.99)(100)
[AN 3807942]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2021.
Farkas Árpád (1944-2021)
   Nem ilyen lovat akartam : esszék, glosszák, tárcák, interjúk, riportok / Farkas Árpád ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 652, [7] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 651-652.
ISBN 978-615-5814-55-6 kötött : 4500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - interjú - válogatott művek
894.511(498)(092)Farkas_Á.(047.53) *** 894.511-821(498)
[AN 3808729]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2021.
   Hamvas Béla és a hagyomány : esszék, tanulmányok Hamvas Béla emlékére / Farkas Szilárd, Szemes Péter, Zóka Péter szerk. ; [közread. a] Pannónia Kulturális Egyesület. - Kaposvár : Pannónia Kult. Egyes., 2020. - 159 p. : ill. ; 21 cm
A Kaposváron, 2019. szept. 20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6239-00-6 fűzött
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - író - filozófus - 20. század
894.511(092)Hamvas_B. *** 1(439)(092)Hamvas_B.
[AN 3807259]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2021.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Naplóm, 1938-1944 / Janikovszky Éva ; [az előszót írta Janikovszky János] ; [... szerk. Dóka Péter]. - [Budapest] : Móra, 2020. - 198, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-666-4 kötött : 2999,- Ft
Magyarország - író - 20. század - napló
894.511(092)Janikovszky_É.(0:82-94)
[AN 3808625]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2021.
Monostori Imre (1945-)
   Kéve és kereszt : kritikai rajzok / Monostori Imre. - Budapest : Nap K., 2020. - 303 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-160-7 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - eszmetörténet - 20. század
894.511(091)"19" *** 930.85(439)"19"
[AN 3808039]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2021.
Szelestei N. László (1947-)
   Prédikálás a 17. századi Magyarországon : kéziratos kötetek / Szelestei N. László. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2020. - 206 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-933-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom története - egyháztörténet - műfajtörténet - 17. század - prédikáció
894.511(091)-52"16" *** 252(439)"16"
[AN 3808051]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2021.
Varga István, Cs (1946-)
   "Nyújts feléje védő kart..." : Kölcsey Ferenc: Himnusz / Cs. Varga István. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 301, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 291-297.
ISBN 978-963-534-041-5 kötött : 2800,- Ft
Kölcsey Ferenc (1790-1838). Himnusz
Magyarország - író - nemzeti himnusz - 19. század - műelemzés
894.511(092)Kölcsey_F. *** 784.71(439)
[AN 3807778]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1860 /2021.
ʿŴz, ʿAmŵs (1939-2018)
Sypur ʿal ʾahabah weḥŵśek (magyar)
   Szeretetről, sötétségről / Ámosz Oz ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2020. - 859 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-376-7 kötött : 4999,- Ft
ʿŴz, ʿAmŵs (1939-2018)
ivrit irodalom - memoár
892.4-94=945.11
[AN 3812498]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2021.
Adler, Malkah (1945-)
ʾIyṣŵ ẇ-Bernard (magyar)
   Testvérek Auschwitzban : egy szétválasztott magyar család igaz története 60 év hallgatás után / Malka Adler ; [ford. Moldova Júlia]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 509, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6145-54-3 kötött : 3999,- Ft
ivrit irodalom - holokauszt - dokumentumregény
892.4-31=945.11 *** 323.12(=924)(430)"193/1945"(0:82-31)
[AN 3808737]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2021.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Offer 2117 (magyar)
   A 2117. áldozat [elektronikus dok.] / Jussi Adler-Olsen ; ford. Sulyok Viktória. - Szöveg (epub : 990 KB). - [Budapest] : Animus, 2020. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161940. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-772-3
dán irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.8-312.4=945.11
[AN 3806064]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2021.
Âhina, Guzelʹ Šamilevna (1977-)
Deti moi (magyar)
   A Volga gyermekei / Guzel Jahina ; [ford. Soproni András]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 433, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-304-5 kötött : 4499,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3806200]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2021.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Eldvittnet (magyar)
   A tűz tanúja / Lars Kepler ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Animus, 2020. - 413 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-746-4 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3813265]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2021.
Albert, Melissa
The Hazel Wood (magyar)
   Hazel Wood [elektronikus dok.] : Mogyoró-liget / Melissa Albert. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.1 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Uzsoki Eszter. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161456. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-409-8 (epub)
ISBN 978-963-447-410-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3802311]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2021.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Vremâ sekond hènd (magyar)
   Elhordott múltjaink / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. Iván Ildikó]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2015. - 597 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-133-6 kötött : 4599,- Ft
Szovjetunió - Oroszország - orosz irodalom - hétköznapi élet - oral history - ezredforduló - rendszerváltás - dokumentumregény
882-31=945.11 *** 947"199/201"(0:82-31)
[AN 3812497]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2021.
Annales Fuldenses (magyar)
   Fuldai évkönyvek = Annales Fuldenses / ford., az utószót és a jegyzeteket írta Darvas Mátyás. - 2. kiad. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2020. - 423, [52] p. : ill. ; 21 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 5.)
A 3. kódex fotómásolatával
ISBN 978-615-6117-18-2 kötött
Frank Birodalom - Keleti Frank Királyság - középkori latin irodalom - történelem - 8. század - 9. század - kétnyelvű dokumentum - krónika
871-94.02=945.11 *** 936.34"07/08"(093)
[AN 3812553]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2021.
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Arbetsboken (magyar)
   Munkanapló / Ingmar Bergman ; [... szerk. Ingemar Karlsson] ; Dorthe Nors előszavával ; ford. Kúnos László. - Budapest : Scolar, 2020-. - 23 cm
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Svédország - filmrendező - svéd irodalom - 20. század - napló
839.7-94=945.11 *** 791.43.071.1(485)(092)Bergman,_I.(0:82-94)
[AN 3808946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1955-1974. - 2020. - 415 p.
ISBN 978-963-509-212-3 kötött : 7475,- Ft
[AN 3808958] MARC

ANSEL
UTF-81869 /2021.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed : renaissance (magyar)
   Assassin's creed : reneszánsz / Oliver Bowden ; [ford. Körmendi Ágnes]. - 11. utánny. - Budapest : Fumax, 2020. - 484, [4] p. : ill., térk. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-9861-34-3 fűzött : 4495,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3812517]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2021.
Boyden, Joseph (1966-)
Through black spruce (magyar)
   A fenyőfák között / Joseph Boyden ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 453 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-163-2 kötött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3808726]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2021.
Brallier, Max (1983-)
The last kids on Earth (magyar)
   Az utolsó srácok a Földön / Brallier & Holgate ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 300, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-804-8 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3812495]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2021.
Brett, Peter V. (1973-)
The skull throne (magyar)
   Koponyatrón : Démon-ciklus 4. / Peter V. Brett ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 827, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-561-348-9 fűzött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3808568]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2021.
Brierley, Saroo (1981-)
A long way home (magyar)
   Oroszlán : [egy megtalált élet története] / Saroo Brierley és Larry Buttrose ; [ford. Babits Péter]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2016. - 269, [18] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-638-3 fűzött : 3999,- Ft
Brierley, Saroo (1981-)
ausztrál irodalom - önéletrajzi regény
820-312.6(94)=945.11
[AN 3811296]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2021.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
A little princess (magyar)
   A padlásszoba kis hercegnője / F. H. Burnett ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Manó kv., 2020. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-764-4 kötött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3812738]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2021.
Camus, Albert (1913-1960)
La peste (magyar)
   A pestis / Albert Camus ; [ford. ... Vargyas Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2019. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-866-9 fűzött : 3699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3812523]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2021.
Caplin, Julie
The little Paris patisserie (magyar)
   Egy krémes Párizsban [elektronikus dok.] / Julie Caplin ; ford. H. Prikler Renáta. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162070. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-795-9
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3807256]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2021.
Chase, Emma
Royally screwed (magyar)
   Egy ágyban a herceggel : Uralkodj magadon! / Emma Chase ; [ford. Seres Noémi]. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-12-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3811320]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Lord Edgware dies (magyar)
   Lord Edgware meghal [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Prekop Gabriella. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162480. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-456-1
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3810690]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 292, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-585-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3812526]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Taken at the flood (magyar)
   Zátonyok közt [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Nyikos Eszter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162458. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-504-9
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3810548]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
While the light lasts and other stories (magyar)
   Az álmok háza [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Borbás Mária, N. Kiss Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Helikon, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162457. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-457-8
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4=945.11
[AN 3810545]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2021.
Clarke, Susanna (1959-)
Piranesi (magyar)
   Piranesi / Susanna Clarke ; [ford. Molnár Berta Eleonóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-800-0 kötött : 3680,- Ft : 10,80 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3807951]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2021.
Coben, Harlan (1962-)
Fool me once (magyar)
   Nem versz át [elektronikus dok.] / Harlan Coben ; ford. Galamb Zoltán. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2016. - (Hard boiled)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162625. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-381-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3812267]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2021.
Cocks, Heather
The royal we (magyar)
   Királyi többes [elektronikus dok.] / Heather Cocks és Jessica Morgan. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.8 MB). - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2018
Ford. Kofler Éva. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162146. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-357-430-0 (epub)
ISBN 978-963-357-431-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3807849]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2021.
Cook, Robin (1940-)
Genesis (magyar)
   Genezis / Robin Cook ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - 397, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-516-054-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3808534]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2021.
Dabos, Christelle (1980-)
Les disparus du Clairdelune (magyar)
   Rejtélyes eltűnések a holdvilágban : A tükörjáró 2. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2018. - 659, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-327-8 fűzött : 3799,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3811290]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2021.
Dabos, Christelle (1980-)
Les fiancés de l'hiver (magyar)
   A tél jegyesei : A tükörjáró 1. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2017. - 579, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-776-4 fűzött : 3799,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3811288]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2021.
Dabos, Christelle (1980-)
Les fiancés de l'hiver (magyar)
   A tél jegyesei : A tükörjáró I. könyv / Christelle Dabos ; [ford. Molnár Zsófia]. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2017. - 579, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-36-5 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814548]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2021.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia (magyar)
   Isteni színjáték / Dante ; Nádasdy Ádám fordítása. - 3. jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2016. - 788, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3379-1 kötött : 6490,- Ft
olasz irodalom - verses epika
850-131=945.11
[AN 3813235]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2021.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia (magyar)
   Isteni színjáték [elektronikus dok.] / Dante ; ford. Babits Mihály. - Szöveg (epub : 576 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161308. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-14-5
olasz irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
850-131=945.11
[AN 3801240]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2021.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar) (átd. kiad.)
   Robinson Crusoe élete és viszontagságai [elektronikus dok.] / Daniel Defoe ; átd. Gaál Mózes. - Szöveg (epub : 379 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-09-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3809240]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2021.
Dittmann, Kyra (1972-)
Dark horse mountain (magyar)
   Dark horse mountain [elektronikus dok.] / Kyra Dittman. - Szöveg (epub : 592 KB) (mobi : 1.5 MB). - Pécs : Alexandra, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szegedi Eszter. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161785. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-532-3 (epub)
ISBN 978-963-447-538-5 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3804821]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2021.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés [elektronikus dok.] / Dosztojevszkij ; ford. Szabó Endre. - Szöveg (epub : 641 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162178. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-25-1
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3807996]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2021.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The adventure of the beryl coronet (magyar)
   A berill fejék [elektronikus dok.] : Sherlock Holmes-történetek / Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 252 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161310. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-11-4
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4=945.11
[AN 3801248]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2021.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
A study in scarlet (magyar)
   A brixtoni rejtély [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 297 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A bíborvörös dolgozószoba" és "A brixtoni eset" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161311. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-12-1
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3801251]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2021.
Du Maurier, Daphne (1907-1989)
Rebecca (magyar)
   A Manderley-ház asszonya / Daphne du Maurier ; [ford. Ruzitska Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 447 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-027-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3812577]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2021.
Dukey, Ker
Pretty lost dolls (magyar)
   Pretty lost dolls : elveszett babácskák : Csinos játék babák 2. / Ker Dukey & K Webster ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 274, [1] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-561-359-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3808632]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2021.
Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája (9.) (2019)
   Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája IX [elektronikus dok.] = 9th Conference for Young Slavists in Budapest / főszerk. Rágyanszki György ; [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Int., 2020
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát 2019. május 9-én tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162166. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva orosz, szlovén, lengyel, bosnyák, szlovák, horvát, szerb, ukrán és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-218-2
szlavisztika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
88 *** 940-11 *** 808.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3807949]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2021.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Madame Bovary (magyar)
   Bovaryné [elektronikus dok.] / Gustave Flaubert ; ford. Ambrus Zoltán. - Szöveg (epub : 591 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162095. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-23-7
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3807541]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2021.
Frear, Caz
Sweet little lies (magyar)
   Gyilkos kis hazugságok [elektronikus dok.] / Caz Frear. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.4 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Tavasz Marianna. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162655. - Működési követelmények: Adobe Digital Edition / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-315-2 (epub)
ISBN 978-963-447-316-9 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3812585]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2021.
Gary, Romain (1914-1980)
La vie devant soi (magyar)
   Előttem az élet / Romain Gary (Émile Ajar) ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Park, cop. 2020. - 259 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-729-7 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3811654]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2021.
Gibney, Patricia (1962-)
The stolen girls (magyar)
   Az elrabolt lányok : Lottie Parker második könyv / Patricia Gibney ; [ford. Tóbiás Csenge]. - Budapest : Libri, 2020, cop. 2018. - 561 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-271-8 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3811306]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2021.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Faust (magyar)
   Faust [elektronikus dok.] : tragédia / Goethe ; ford. Kozma Andor. - Szöveg (epub : 509 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162248. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-26-8
német irodalom - drámai költemény - elektronikus dokumentum
830-121=945.11
[AN 3808438]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2021.
Goo, Maurene
I believe in a thing called love (magyar)
   Hogyan fogj pasit 24 lépésben [elektronikus dok.] / Maurene Goo. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 2.9 MB). - Pécs : Alexandra, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Palásthy Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161762. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-491-3 (epub)
ISBN 978-963-447-501-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3804719]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2021.
Grylls, Bear (1974-)
The hunt (magyar)
   A hajsza [elektronikus dok.] : a Kísértetjárat és a Tűzangyal folytatása / Bear Grylls ; ford. Dési András György. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162641. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-370-4
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3812433]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2021.
Grylls, Bear (1974-)
Mission dragon (magyar)
   A sárkány küldetés [elektronikus dok.] : Beck Granger kalandjai : túlélés: teljesítve / Bear Grylls ; ford. Illés Róbert. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162646. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-173-1
angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3812474]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2021.
Habaj, Michal (1974-)
Michal Habaj (magyar)
   Michal Habaj / [ford. Merva Attila]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2020. - 241 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-665-0 fűzött : 2990,- Ft
szlovák irodalom - vers
885.4-14=945.11
[AN 3808420]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2021.
Harris, Joanne (1964-)
The strawberry thief (magyar)
   Az epertolvaj / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 434, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-603-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3811308]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2021.
Harrod-Eagles, Cynthia (1948-)
The long, long trail (magyar)
   A hosszú, hosszú út : otthon és a fronton, 1917 / Cynthia Harrod-Eagles ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2020. - 427 p. : ill. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-731-3 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3808444]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2021.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
For whom the bell tolls (magyar)
   Akiért a harang szól / Hemingway ; [ford. Sőtér István]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 464 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5955-92-1 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3812513]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2021.
Hendricks, Greer
The wife between us (magyar)
   ...és én téged el nem hagylak [elektronikus dok.] / Greer Hendricks & Sarah Pekkanen. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Tavasz Marianna. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162666. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
 (hibás ISBN 978-963-447-293-3) (epub)
 (hibás ISBN 978-963-447-294-0) (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3812671]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2021.
Herriot, James (1916-1995)
All creatures great and small (magyar)
   Állatorvosi pályám kezdetén / James Herriot ; [ford. Szász Imre]. - Budapest : Ciceró, cop. 2020. - 464, [1] p. ; 18 cm
Megj. "Az állatorvos is ember" és "Apraja-nagyja megbabonázott" címmel is
ISBN 978-963-432-146-0 fűzött : 3990,- Ft
Herriot, James (1916-1995)
angol irodalom - állatorvos - memoár
820-94=945.11 *** 619(0:82-94)
[AN 3812579]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2021.
Hewitt, Kate
Not my daughter (magyar)
   A lányomért bármit / Kate Hewitt ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Álomgyár K., 2020, cop. 2019. - 411, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5692-44-4 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3807994]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2021.
Hjorth, Vigdis (1952-)
Lærerinnens sang (magyar)
   A tanárnő dala / Vigdis Hjorth ; [ford. Kertész Judit]. - [Budapest] : Polar Egyes., [2020]. - 239 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-07-4 kötött : 3950,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3807869]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2021.
Hugo, Victor (1802-1885)
Les misérables (magyar)
   A nyomorultak [elektronikus dok.] / Victor Hugo ; ford. Éber László és Csillay Kálmán. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162172. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-22-0
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3807977]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2021.
Jacobsen, Roy (1954-)
Hvítt hav (magyar)
   Fehér tenger / Roy Jacobsen ; ford. Pap Vera-Ágnes. - Budapest : Scolar, 2020. - 252, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-211-6 kötött : 3999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3808706]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2021.
James, Ed
Senseless (magyar)
   Érzéketlenül [elektronikus dok.] / Ed James ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub 4.7 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161976. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-85-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3806583]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2021.
Jordan-Lake, Joy (1963-)
A tangled mercy (magyar)
   Kínzó könyörület [elektronikus dok.] / Joy Jordan-Lake. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.4 MB). - Pécs : Alexandra, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Bánki Veronika. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162546. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-357-980-0 (epub)
ISBN 978-963-357-981-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3811557]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2021.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 38. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 124, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-291-8 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3813212]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2021.
Kästner, Erich (1899-1974)
Drei Männer im Schnee (magyar)
   Három ember a hóban ; Pokol a szállodában / Erich Kästner ; [ford. Horváth Zoltán, ... Nádori Lídia] ; [a fordítást átd. Sárközy Elga]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 235, [3] p. ; 20 cm
Egys. cím: Drei Männer im Schnee ; Inferno im Hotel
ISBN 978-963-486-493-6 fűzött : 2499,- Ft
német irodalom - humor - regény
830-311.5=945.11
[AN 3813246]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2021.
Kaur, Jasmin
When you ask me where I'm going (magyar)
   Ha kérded, hová megyek / Jasmin Kaur ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 254, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-357-1 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - vers - próza
820-14(71)=945.11 *** 820-3(71)=945.11
[AN 3808619]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2021.
Keeland, Vi
Dry spell (magyar)
   Enyém leszel : novella / Vi Keeland ; [ford. Seres Noémi]. - Budapest : Álomgyár K., 2020, cop. 2019. - 30, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-48-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes elbeszélés
820-322.5(73)=945.11
[AN 3811664]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2021.
King, Stephen (1947-)
It (magyar)
   Az / Stephen King. - Budapest : Európa, 2020, cop. 1995. - 2 db ; 23 cm
ISBN 978-963-504-106-0 fűzött : 7999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3812500]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 487, [3] p.
[AN 3812503] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 690, [5] p.
[AN 3812504] MARC

ANSEL
UTF-81924 /2021.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The jungle books (magyar)
   A dzsungel könyve [elektronikus dok.] : regény + olvasónapló / Rudyard Kipling ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Maxim, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161794. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-311-7
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3804929]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2021.
Korelitz, Jean Hanff (1961-)
You should have known (magyar)
   Tudhattad volna / Jean Hanff Korelitz ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 489 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-035-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3812575]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2021.
Kottmann, Agnes (1959-)
Chiara : eine schwere Entscheidung (magyar)
   Chiara [elektronikus dok.] : a nehéz döntés / Agnes Kottmann. - Szöveg (epub : 514 KB) (mobi : 1.1 MB). - Pécs : Alexandra, 2014 [!2019]
Ford. Farkas Tünde. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161768. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-535-4 (epub)
ISBN 978-963-447-541-5 (mobi)
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3804759]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2021.
Kottmann, Agnes (1959-)
Chiara : Sturm der Gefühle (magyar)
   Chiara [elektronikus dok.] : érzések vihara / Agnes Kottmann. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 3.1 MB). - Pécs : Alexandra, 2017 [!2019]
Ford. Farkas Tünde. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161766. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-534-7 (epub)
ISBN 978-963-447-540-8 (mobi)
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3804766]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2021.
Kottmann, Agnes (1959-)
Chiara : Wunsch des Herzens (magyar)
   Chiara [elektronikus dok.] : a szív vágya / Agnes Kottmann. - Szöveg (epub : 529 KB) (mobi : 1.1 MB). - Pécs : Alexandra, 2015 [!2019]
Ford. Farkas Tünde. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161769. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-533-0 (epub)
ISBN 978-963-447-539-2 (mobi)
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3804769]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2021.
Kristín Eiríksdóttir (1981-)
Elín, ýmislegt (magyar)
   Elín / Kristín Eiríksdóttir ; [ford. Veress Kata]. - [Budapest] : Polar Egyes., [2020]. - 207 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-08-1 kötött : 3750,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3807866]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2021.
Kross, Jaan (1920-2007)
   A szökés : válogatott elbeszélések / Jaan Kross ; vál. és ford. Jávorszky Béla. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2020. - 309, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-68-7 kötött : 3500,- Ft
észt irodalom - elbeszélés
894.545-32=945.11
[AN 3807837]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2021.
Kuang, Rebecca F. (1996-)
The dragon republic (magyar)
   Sárkányköztársaság / R. F. Kuang ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 664 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-731-7 kötött : 6480,- Ft : 20,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3807955]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2021.
   A legnagyobb ajándék és más klasszikus karácsonyi történetek / [ford. Szabadi István] ; [szerk. és a szövegeket vál. Győri Anna]. - Budapest : Harmat, 2020. - 156, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-570-4 kötött : 3500,- Ft
angol nyelvű irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
820-32(100)(082)=945.11 *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3808675]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2016-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3641743]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., A fáraó halálának titka : [krimi az ókori Egyiptomból]. - Utánny. - 2020, cop. 2012. - 143 p.
ISBN 978-963-244-365-2 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3813262] MARC

ANSEL
UTF-81934 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2017-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3667463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Vörös Bosszúálló : [krimi az ókori Rómából]. - 2. kiad., utánny. - 2018, cop. 2012. - 159 p.
ISBN 978-963-244-346-1 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3812741] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Drake kapitány, a királynő kalóza : [krimi a merész tengerészek korából]. - 2. kiad., utánny. - 2020, cop. 2012. - 157 p.
ISBN 978-963-244-214-3 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3813259] MARC

ANSEL
UTF-81935 /2021.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Emil i Lönneberga (magyar)
   Juharfalvi Emil / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Björn Berg illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 84, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-415-708-3 kötött : 2499,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3812730]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2021.
Littler, Jamie (1986-)
Frostheart (magyar)
   Zúzmaraszív / Jamie Littler ; [ford. Soponyai Alexandra Bianka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 446, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-561-356-4 fűzött : 3799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3808597]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2021.
Liu Cixin (1963-)
Sishen yongsheng (magyar)
   A halál vége : A háromtest-trilógia 3/3 / Cixin Liu ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2019. - 801, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-504-038-4 fűzött : 4999,- Ft
kínai irodalom - fantasztikus regény
895.1-312.9=945.11
[AN 3812507]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2021.
Lundberg, Sofia (1974-)
Ett frågetecken är ett halvt hjärta (magyar)
   A kérdőjel egy fél szív [elektronikus dok.] / Sofia Lundberg. - Szöveg (epub : 992 KB) (mobi : 2.3 MB). - Pécs : Alexandra, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Harrach Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161790. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-531-6 (epub)
ISBN 978-963-447-537-8 (mobi)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3804890]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2021.
Machiavelli, Niccolò (1469-1527)
Il principe (magyar)
   A fejedelem / Machiavelli ; [ford. ... Lutter Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 150 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 4.)
ISBN 978-963-479-519-3 fűzött : 1499,- Ft
olasz irodalom - államelmélet
850-96=945.11 *** 321.01
[AN 3813214]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2021.
Mackenzie, Alexander
Humbert Bear likes to doze (magyar)
   Humbert Mackó szeret szundikálni / Alexander Mackenzie ; [ford. Bumberák Maja és Csillag Gábor] ; [kiad. az Érintettek Egyesület]. - [Budapest] : Érintettek Egyes., 2020. - [23] p. : ill., színes ; 21x28 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019
ISBN 978-615-00-7420-7 fűzött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3807166]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2021.
March, Meghan
Richer than sin (magyar)
   Bűn és élvezet [elektronikus dok.] : Bűn-sorozat 1. / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3808108]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2021.
Marcus Aurelius (Római Birodalom: császár) (121-180)
Ta eis eauton (magyar)
   Elmélkedések / Marcus Aurelius ; [ford. Huszti József]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 165, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 37.)
ISBN 978-963-479-517-9 fűzött : 1499,- Ft
ókori görög irodalom - filozófia
875-96=945.11 *** 1(37)Marcus_Aurelius
[AN 3813232]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2021.
Mayle, Peter (1939-2018)
A dog's life (magyar)
   Kutyaélet / Peter Mayle ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Partvonal, 2020. - 197, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-29-4 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - állatirodalom
820-35=945.11
[AN 3811347]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2021.
McClellan, Brian (1986-)
Blood of empire (magyar)
   A birodalom vére : A vér és lőpor istenei 3. könyv / Brian McClellan ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2020. - 638, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-470-146-0 kötött : 5995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3808465]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2021.
McCoy, Sarah (1980-)
Marilla of Green Gables (magyar)
   Marilla a Zöld Oromból / Sarah McCoy ; [Sárai Vanda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 374 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-362-5 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3808608]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2021.
McGuire, Jamie (1978-)
Beautiful burn (magyar)
   Gyönyörű lángolás [elektronikus dok.] / Jamie McGuire ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - Szöveg (epub : 569 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161826. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-371-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3805062]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2021.
McGuire, Jamie (1978-)
Something beautiful (magyar)
   Gyönyörű pillanat [elektronikus dok.] / Jamie McGuire ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 438 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161825. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-370-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3805061]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2021.
McLain, Paula (1965-)
Love and ruin (magyar)
   Szerelmünk romjai [elektronikus dok.] : Hemingway és Martha Gellhorn szerelmének története / Paula McLain. - Szöveg (epub : 952 KB) (mobi : 2.3 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Keresnyei Klára. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161461. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-417-3 (epub)
ISBN 978-963-447-418-0 (mobi)
Hemingway, Ernest (1899-1961)
Gellhorn, Martha (1908-1998)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6(73)=945.11
[AN 3802386]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2021.
Medoff, Jillian (1963-)
This could hurt (magyar)
   Ez fájni fog! [elektronikus dok.] / Jillian Medoff. - Szöveg (epub : 3.6 MB) (mobi : 9.9 MB). - Pécs : Alexandra, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Iváncsics Irma. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161777. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-530-9 (epub)
ISBN 978-963-447-536-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3804811]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2021.
Merle, Robert (1908-2004)
Week-end à Zuydcoote (magyar)
   Két nap az élet [elektronikus dok.] / Robert Merle ; ford. Gera György. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162478. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-481-3
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3810677]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2021.
Montaigne, Michel de (1533-1592)
Journal de voyage (magyar)
   Útinapló / Michel de Montaigne ; ford. és a bev. tanulmányt írta Kovács Eszter. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 241 p. ; 22 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X). (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 978-963-414-581-3 fűzött : 2990,- Ft
Itália - Európa - francia irodalom - olasz irodalom - helyismeret - 16. század - útinapló
840-992=945.11 *** 908.45"15"(0:82-992) *** 908.4"15"(0:82-992) *** 850-992=945.11
[AN 3808426]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2021.
Morgan, Kass (1984-)
The 100 (magyar)
   100 [elektronikus dok.] : kiválasztottak / Kass Morgan ; ford. Őri Péter. - Szöveg (epub : 904 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161830. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
ISBN 978-963-499-376-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3805066]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2021.
Müller, Renáta W.
   7 years later series book 2 [elektronikus dok.] : The vow / Renata W. Müller. - Szöveg (mobi : 1.7 MB). - [S.l.] : [Werthmüller R.], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162259. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-12-7324-3
Svájc - angol nyelvű irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(494)
[AN 3808504]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2021.
Nguyen, Viet Thanh (1971-)
The sympathizer (magyar)
   A szimpatizáns [elektronikus dok.] / Viet Thanh Nguyen. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Csonka Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161767. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-429-6 (epub)
ISBN 978-963-447-430-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3804752]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2021.
Olmos, Martín (1966-)
Escrito en negro (magyar)
   Fekete panoptikum : mesedélután a söpredékkel / Martín Olmos ; [José Guadalupe Posada illusztrációival] ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 238, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-100-3 fűzött : 3200,- Ft
spanyol irodalom - tárcanovella - kisepika
860-43=945.11 *** 860-3=945.11
[AN 3808030]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2021.
Page, Libby
The lido (magyar)
   Strand [elektronikus dok.] / Libby Page. - Szöveg (epub : 560 KB) (mobi : 1.4 MB). - Pécs : Alexandra, 2019
Ford. Stier Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161778. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-525-5 (mobi)
ISBN 978-963-447-524-8 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3804815]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2021.
Politkovskaâ, Anna (1958-2006)
A Russian diary (magyar)
   Orosz napló / Anna Politkovszkaja ; [ford. Szieberth Ádám]. - 5. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2018. - 413, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-832-5 kötött : 4499,- Ft
Oroszország - orosz irodalom - történelem - politikatörténet - ezredforduló - napló
882-94=945.11 *** 947"200"(0:82-94) *** 32(47)"200"(0:82-94)
[AN 3812733]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2021.
Riley, Lucinda (1971-)
The angel tree (magyar)
   Angyalfa / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - Utánny. - Budapest : General Press, 2020. - 481 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-167-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3811304]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2021.
Riley, Lucinda (1971-)
The storm sister (magyar)
   Viharnővér : Ally története / Lucinda Riley ; [ford. Szigeti Judit]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, 2020. - 539 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 539-[540].
ISBN 978-963-643-993-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3811298]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2021.
Rooney, Sally (1991-)
Normal people (magyar)
   Normális emberek / Sally Rooney ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5955-08-2 fűzött : 3890,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3812512]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2021.
Roth, Philip (1933-2018)
The plot against America (magyar)
   Összeesküvés Amerika ellen [elektronikus dok.] / Philip Roth ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162477. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-503-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3810673]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2021.
Rouda, Kaira (1963-)
Best day ever (magyar)
   A legszebb nap [elektronikus dok.] : a boldogító igentől a boldogtalan végig / Kaira Rouda. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 4.6 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Ford. Kemenes Inez. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-419-7 (epub)
ISBN 978-963-447-420-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3805060]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2021.
Ruff, Matt (1965-)
Lovecraft Country (magyar)
   Lovecraft földjén / Matt Ruff ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 397 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-581-8 kötött : 4980,- Ft : 16,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3807962]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2021.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 13. (magyar)
   Egy zizi naplója : szülinap : egy nem-túl-unalmas hónap meséje / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 294, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 13
ISBN 978-963-561-369-4 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3808599]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2021.
Rutherfurd, Edward (1948-)
Dublin (magyar)
   Dublin [elektronikus dok.] : az alapítás : bölcs druidák és dicsőséges hercegek, ősi klánok és dühös istenek / Edward Rutherfurd. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.8 MB). - Pécs : Alexandra, 2019
Főcím a címképrnyőről. - Ford. Bakonyi Berta. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161792. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-490-6 (epub)
ISBN 978-963-447-500-2 (mobi)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3804924]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2021.
Rutherfurd, Edward (1948-)
Ireland awakening (magyar)
   Írország ébredése [elektronikus dok.] : hősök a történelem színpadán / Edward Rutherfurd. - Szöveg (epub : 7.3 MB) (mobi : 15.7 MB). - Pécs : Alexandra, 2019, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - Ford. Császár László. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162545. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-357-978-7 (epub)
ISBN 978-963-357-979-4 (mobi)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3811555]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2021.
Ryan, Kendall (1981-)
Filthy beautiful love (magyar)
   Szeress és akarj / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-77-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3811321]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2021.
Ryan, Kendall (1981-)
Junk mail (magyar)
   Szexi szelfi [elektronikus dok.] / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162452. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-01-2
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3810515]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2021.
Ryan, Lexi
Wish I may (magyar)
   Bárcsak! : wish I may / Lexi Ryan ; [ford. Bótyik Bettina Zora]. - Budaörs : Pioneer Books, 2020. - 315, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-83-6 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3808576]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2021.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [a szerző rajz.] ; [ford. Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 105 p. : ill. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 5.)
ISBN 978-963-479-524-7 fűzött : 1499,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3813216]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2021.
Shakespeare, William (1564-1616)
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet, dán királyfi [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Arany János. - Szöveg (epub : 238 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162283. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-17-6
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3808612]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2021.
Shakespeare, William (1564-1616)
Julius Caesar (magyar)
   Julius Caesar [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Vörösmarty Mihály. - Szöveg (epub : 265 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162282. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-20-6
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3808611]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2021.
Shakespeare, William (1564-1616)
Macbeth (magyar)
   Macbeth [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Szász Károly. - Szöveg (epub : 247 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162279. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-18-3
angol irodalom - elektronikus dokumentum - dráma
820-2=945.11
[AN 3808606]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2021.
Shakespeare, William (1564-1616)
Much ado about nothing (magyar)
   Sok hűhó semmiért [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Arany László. - Szöveg (epub : 246 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162213. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-21-3
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3808169]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2021.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 283 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162214. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-16-9
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3808171]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2021.
Shakespeare, William (1564-1616)
Twelfth-night, or What you will (magyar)
   Vízkereszt vagy Amit akartok [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Lévay József. - Szöveg (epub : 195 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162092. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-19-0
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3807522]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2021.
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis? [elektronikus dok.] : történeti regény Nero császár korából / Henrik Sienkiewicz ; ford. Szekrényi Lajos. - Szöveg (epub : 680 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162281. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-07-7
lengyel irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
884-311.6=945.11
[AN 3808610]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2021.
Simmons, Dan (1948-)
Summer of night (magyar)
   Dermesztő nyár [elektronikus dok.] / Dan Simmons ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 4.6 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162618. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-319-0 (epub)
ISBN 978-963-447-320-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3812198]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2021.
Sinisalo, Johanna (1958-)
Iron sky : Renaten tarina (magyar)
   Iron sky : támad a Hold / Johanna Sinisalo ; [műford. G. Bogár Edit]. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 424, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-551-021-4 fűzött : 3990,- Ft
finn irodalom - fantasztikus regény
894.541-312.9=945.11
[AN 3808407]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2021.
Stendhal (1783-1842)
Le rouge et le noir (magyar)
   Vörös és fekete [elektronikus dok.] / Stendhal ; ford. Salgó Ernő. - Szöveg (epub : 656 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161306. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-24-4
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3801220]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2021.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Treasure island (magyar)
   A kincses sziget [elektronikus dok.] / Robert Louis Stevenson ; ford. Király György. - Szöveg (epub : 652 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-10-7
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3807528]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2021.
Stilton, Tea
Incanto : l'enigma del fuoco (magyar)
   Varázslatok földje : lángok gyűrűje / Tea Stilton ; [... ill. Gabriele Bagnoli, ... Christian Aliprandi ...]. - Budapest : Kolibri, 2020. - 117, [8] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Varsányi Szabolcs. - A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-437-670-5 kötött : 2599,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3808647]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2021.
Stoker, Bram (1847-1912)
   Dracula [elektronikus dok.] / Bram Stoker. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-59-9
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9
[AN 3805656]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2021.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar)
   Gulliver utazásai [elektronikus dok.] / Jonathan Swift ; ford. Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 492 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn-hu-162307. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-06-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3808933]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2021.
Tawada Yōko (1960-)
Etüden im Schnee (magyar)
   Egy jegesmedve emlékiratai / Yoko Tawada ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-944-4 fűzött : 3499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3808582]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2021.
Teller, Danielle
All the ever afters (magyar)
   És boldogan éltek.. [elektronikus dok.] / Danielle Teller. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.5 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Stier Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162656. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-321-3 (epub)
ISBN 978-963-447-322-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3812605]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2021.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Tales from the perilous realm (magyar)
   J. R. R. Tolkien meséi / [ill. Alan Lee]. - 4. utánny. - Budapest : Partvonal, 2020. - 230 p. : ill. ; 23 cm
Tart.: Kóborló és a varázslóÞ; A sonkádi Egyed gazdaÞ; A levélÞ; A woottoni kovácsmester ; Leaf by Niggle ; Roverandom ; Farmer Giles of Ham ; Smith of Wootton Major
ISBN 978-615-5783-10-4 kötött : 3699,- Ft
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3813574]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2021.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Koroknay István]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 310 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X)
ISBN 978-963-479-446-2 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3813234]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2021.
Vallejo, Virginia (1949-)
Amando a Pablo, odiando a Escobar (magyar)
   Szerettem Pablót, gyűlöltem Escobart / Virginia Vallejo ; [ford. Mester Yvonne]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2020, cop. 2017. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-99-4 fűzött : 3990,- Ft
Vallejo, Virginia (1949-)
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - kolumbiai irodalom - híres ember - maffiózó - szervezett bűnözés - 20. század - ezredforduló - kábítószer-forgalmazás - életrajzi regény - dokumentumregény
860-31(861)=945.11 *** 343.575(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-31) *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.(0:82-31) *** 929(861)(092)Vallejo,_V.(0:82-31)
[AN 3811358]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2021.
Watson, Christie (1976-)
The language of kindness (magyar)
   Szólj a kedvesség nyelvén! [elektronikus dok.] : egy ápolónő igaz története / Christie Watson. - Szöveg (epub : 633 KB) (mobi : 1.6 MB). - Pécs : Alexandra, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Tavasz Marianna. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161776. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-447-528-6 (epub)
ISBN 978-963-447-529-3 (mobi)
Nagy-Britannia - angol irodalom - betegápoló - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
820-94=945.11 *** 614.253.5(410)(092)Watson,_Ch.(0:82-94)
[AN 3804805]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2021.
Zālīte, Māra (1952-)
Pieci pirksti (magyar)
   Öt ujj : regény / Māra Zālīte ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2020. - 292 p. ; 21 cm. - (Rejtőzködő Európa, ISSN 2732-2130)
ISBN 978-963-541-018-7 kötött : 3500,- Ft
lett irodalom - regény
888.3-31=945.11
[AN 3807882]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1992 /2021.
Ádám Veronika (1949-)
   Távolból őrzöm / Ádám Veronika. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 283, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-398-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808645]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2021.
Ágh István (1938-)
   Szélcsend : versek / Ágh István. - Budapest : Nap K., 2020. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-332-144-7 kötött : 2835,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807944]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2021.
Albert Tímea (1985-)
   Szemrebbenés nélkül / Albert Tímea. - [Hódmezővásárhely] : [Albert T.], [2020]. - 241 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-7988-2 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3808427]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2021.
András Ferenc (1963-)
   A megértés ösvényei / András Ferenc. - Budapest : Áron K., 2020. - 183 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-183.
ISBN 978-615-6130-00-6 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - filozófia
894.511-96
[AN 3807728]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2021.
Arany János (1817-1882)
   Toldi [elektronikus dok.] ; Toldi estéje ; Toldi szerelme / Arany János. - Szöveg (epub : 755 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162553. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-67-4
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3811595]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2021.
Avar Judit (1953-)
   Füred fényei = Lights of Füred / Avar Judit ; [ill. Pálffy Károly] ; [... ford. Nick Palmer]. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 154 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6168-04-7 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 3807705]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2021.
B. E. Belle
   Szinglik : Vica [elektronikus dok.] : e-könyv-sorozat 4. rész / B. E. Belle. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szentes : Maraton K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162023. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81572-3-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3807030]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2021.
Baán Tibor (1946-)
   A pad : keringések egy novella körül / Baán Tibor, Győrfi Ildikó. - Budapest : Hét Krajcár, 2020. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-30-5 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3807997]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2021.
Babits Mihály (1883-1941)
   A gólyakalifa / Babits Mihály. - Budapest : Osiris, 2020. - 163, [2] p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-403-0 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3812747]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2021.
Babits Mihály (1883-1941)
   A gólyakalifa [elektronikus dok.] ; Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom / Babits Mihály. - Szöveg (epub : 1.05 MB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162084. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-68-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3807488]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2021.
Bakacsi Ernő (1938-)
   Árpád álma : regény : [a 907-es pozsonyi csata] / Bakacsi Ernő. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 205 p. ; 21 cm
Kötött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-534-032-3)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3807777]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2021.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2019]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3747410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A holló háborúja. - 8. kiad. - [2020], cop. 2013. - 577 p. : ill.
Bibliogr.: p. 527-545.
ISBN 978-963-426-594-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3812508] MARC

ANSEL
UTF-82004 /2021.
Baráth Viktória (1989-)
   A főnök / Baráth Viktória. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-83-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811327]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2021.
Baráth Viktória (1989-)
   A főnök 2 / Baráth Viktória. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 310, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-12-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811317]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2021.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság nyomában : Igazság I. / Baráth Viktória. - 4. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 426, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-06-9 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811657]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2021.
Baráth Viktória (1989-)
   Az igazság nyomában : Igazság I. / Baráth Viktória. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 426, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-06-9 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811332]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2021.
Barta László (1943-)
   Rezonanciák : [karcolatok, novellák] / Barta László. - [Pécs] : Kalamáris, 2020. - 102, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6213-01-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3807481]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2021.
Bauer Barbara (1974-)
   A fekete rózsa / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-418-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808422]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2021.
Bene Zoltán (1973-)
   Isten, ítélet / Bene Zoltán. - Budapest : Kortárs, 2020. - 377 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-066-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808237]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2021.
Benke László (1943-)
   Ketten a forrásnál : szerelmeskönyv / Benke László. - Budapest : Hét Krajcár, 2020. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-33-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807987]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2021.
Benke László (1943-)
   Otthonkereső : novellafüzér / Benke László. - Budapest : Hét Krajcár, 2020. - 297, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5683-32-9 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3807871]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Kv., 2019-. - Ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3755545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A Nádtenger télen. - 2020, cop. 2016. - 119 p.
ISBN 978-963-341-215-2 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3812720] MARC

ANSEL
UTF-82014 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Az őrzők / Berg Judit. - Budapest : Ecovit, 2020, cop. 2019. - 272 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89888-8-1 kötött : 3640,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3813571]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; Nagy Zoltán rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 261, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Rumini ; 1.)
ISBN 978-963-410-665-4 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3811315]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; Nagy Zoltán rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020. - 292, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Rumini ; 2.)
ISBN 978-963-410-666-1 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3811316]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2021.
Böröczki Mihály (1946-)
   Tóringató : [verseskötet] / Böröczki Mihály. - [Pécs] : Kalamáris, 2020. - 109 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6213-00-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807422]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2021.
Brice, Olivia
   Újra élni és hinni / Olivia Brice. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 401 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-26-5 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3808680]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2021.
Brice, Olivia
   Újra élni és hinni [elektronikus dok.] / Olivia Brice. - Szöveg (epub : 621 KB) (mobi : 1.2 MB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162532. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-27-2 (epub)
ISBN 978-615-6182-28-9 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3809219]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia gyermekei : a történet 6 évvel később / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 15 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-11-1 fűzött : 699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3811661]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   A szárd szikla / Borsa Brown. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-04-8 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3811329]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   A szárd szikla [elektronikus dok.] / Borsa Brown. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161598. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-05-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3803317]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2021.
Cornelie C. G.
   Bármi megtörténhet [elektronikus dok.] / Cornelie C. G. - Szöveg (epub : 527 KB). - [Budapest] : CCG, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161011. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8711-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3799940]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2021.
Cseke Ákos (1976-)
   Magyar, irodalom / Cseke Ákos. - Budapest : Kortárs, 2020. - 261 p. ; 20 cm. - (Kortárs esszék, ISSN 1789-123X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-435-065-1 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19"(0:82-4)
[AN 3808221]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2021.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Extra dry [elektronikus dok.] : opera buffa / Cserna-Szabó András ; az illusztrációk Ráskai Szabolcs és Ráskai Máté Zalán ... munkái. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162479. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-460-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3810683]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2021.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Dorottya vagyis A dámák diadalma a fársángon [elektronikus dok.] : furcsa vitézi versezet négy könyvben / Csokonai Vitéz Mihály. - Szöveg (epub : 292 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162184. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-69-8
magyar irodalom - eposz - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3808018]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2021.
Csürkéné Tóth Dóra
   Mikulástól karácsonyig / [írta Csürkéné Tóth Dóra, Francsovics Judit] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2020. - 93, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-487-162-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808592]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2021.
Czilli Aranka (1982-)
   A varázslatos szekrény : versek és mesék gyerekeknek és felnőtteknek / Czilli Aranka. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2020. - 124, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-73-1 kötött : 3000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2)(498) *** 894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 3807831]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2021.
Debreczeny György (1958-)
   Három menetben, kollázs nélkül / Debreczeny György. - Szeged : AJ Téka K., 2020. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81294-2-8 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807459]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2021.
Dezső Nikoletta
   Női szemmel / Dezső Nikoletta. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-47-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808362]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2021.
   Élet antológia : a folyton elmúlóról és a folyton újjászületőről... / [szerk. Komáromi János]. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2020. - 378 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Élet : irodalmi antológia
ISBN 978-615-5539-33-6 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3807629]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2021.
Eötvös Loránd (1848-1919)
   Ahol virág, madár megértenek : báró Eötvös Loránd versei és fordításai / [összegyűjt., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta, a mutatókat összeáll. Kis Domokos Dániel]. - Budapest : Unicus Műhely, 2020. - 214 p. ; 20 cm
A műfordítások alapjául szolgáló versek eredeti nyelven is
ISBN 978-615-5084-75-1 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3808110]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2021.
Fazekas József (1946-)
   Ami fölemel : versek / Fazekas József. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-042-2 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807774]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2021.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi [elektronikus dok.] : egy eredeti magyar rege négy levonásban / Fazekas Mihály. - Szöveg (epub : 207 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162327. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-71-1
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3809217]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2021.
Fecske Csaba (1948-)
   Árnyűző élet / Fecske Csaba ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-017-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807935]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2021.
Fehér Béla (1949-)
   Banánliget / Fehér Béla. - Budapest : Kortárs, 2020. - 218 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-435-062-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808201]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2021.
Fejős Éva (1967-)
   Szélhámos eskü / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-64-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3808571]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2021.
Ferdinandy György (1935-)
   Könyv a világ végén / Ferdinandy György. - Budapest : M. Napló, 2020. - 205 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-541-005-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - kisepika - memoár
894.511-3 *** 894.511-94
[AN 3807932]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2021.
Fiala Borcsa
   Drill [elektronikus dok.] : minden lapnak három oldala van / Fiala Borcsa. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162073. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-789-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3807291]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2021.
Filip Tamás (1960-)
   Nulladik nap : versek / Filip Tamás ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2020. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-007-1 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807878]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2021.
Fodor Iza, N.
   Gömberdő / N. Fodor Iza ; Vargáné Kertész Melinda rajz. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2020. - 75 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-83-5 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3807643]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2021.
Fodor Zsana
   A jó édes anyátok / Fodor Zsana. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 349, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-89-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3808546]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2021.
Fróna Zsófia
   A fegyverforgató [elektronikus dok.] : fegyverek háza / Fróna Zsófia. - Szöveg (epub : 359 KB) (mobi : 1 MB). - Bakháza : NewLine, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162249. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-43-2 (epub)
ISBN 978-615-6182-44-9 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3808439]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2021.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2014. - 299, [4] p. ; 20 cm
keretcím: Klassz!
ISBN 978-615-5385-67-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3811292]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2021.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - 10. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 555, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-323-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3813568]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2021.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 774 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-70-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3805049]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2021.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Trianon fiai : [ifjúsági regény] / Gáspár Ferenc. - Budapest : Coldwell Art Bt., cop. 2020. - 188, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5156-48-9 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3807652]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Arcátlan csábító : Csábító-sorozat 1. / Anne L. Green. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 408, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-65-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3811335]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Arcátlan csábító : Csábító-sorozat 1. / Anne L. Green. - 3. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 408, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-65-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3811659]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Elfojtott indulatok [elektronikus dok.] : Elfojtva 1. / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Álomgyár, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162045. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5929-63-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3807157]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2021.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Dalok reggeltől estig / Gryllus Vilmos, Tóth Krisztina ; [Megyeri Annamária rajz.]. - Budapest : Teknős Kv., 2020. - [47] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-341-241-1 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3812722]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2021.
Gúth Zoltán Károly (1929-)
   Szibériai napló, 1948-1954 / Gúth Zoltán. - Budapest : NEB, 2020. - 505 p. : ill. ; 24 cm. - (Gulág könyvek, ISSN 2559-9712)
ISBN 978-615-5656-27-9 fűzött : 3500,- Ft
Szovjetunió - magyar irodalom - Gulag - kényszermunka - 1945 utáni időszak - napló
894.511-94 *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3807829]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2021.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Sacra corona : a magyar Szent Korona regénye / Harsányi Zsolt. - Pécs : Alexandra, 2020. - 302 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-447-866-9 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény - szentkoronatan - magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6 *** 342.519.8(439)(0:82-31)
[AN 3808398]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2021.
Hegedűs Gábor (1948-)
   Ahonnan jöttem.. : versek / Hegedűs Gábor. - [Algyő] : Hegedűs G., 2020. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8816-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807732]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2021.
Hegedűs Gábor (1948-)
   Hegedűszó... talán az élet / Hegedűs Gábor. - [Algyő] : Hegedűs G., 2020. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8876-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3807449]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2021.
Hidasi Judit
   Egy nap a parton / Hidasi Judit. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 232, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6067-22-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3807979]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2021.
Ici
   Démonok árnyékában [elektronikus dok.] : a megszállottság / Selena B. Lowell. - Szöveg (epub : 52 KB). - Bakháza : [NewLine K]., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162329. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6182-33-3
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3809244]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2021.
Ici
   Vérzivatar : Örök idők I. / Selena B. Lowell. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 416 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-55-5 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény - fantasztikus regény
894.511-312.9 *** 894.511-312.5
[AN 3808400]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2021.
Ircsik Vilmos (1944-)
   Sétálóidőn : új novellák és elbeszélések, 2014-2018 / Ircsik Vilmos. - Budapest : M. Napló, 2020. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-541-009-5 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3807943]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2021.
Izer Janka (1996-)
   Ezért nem alszom nálad / Izer Janka. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 102, [1] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 10.)
ISBN 978-615-5814-56-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3808734]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2021.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ha én felnőtt volnék / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 13. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-420-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3813240]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2021.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már iskolás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 13. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-797-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3812728]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2021.
Jánosi Brigitta
   Az óceán és én [elektronikus dok.] / Jánosi Brigitta. - Szöveg (pdf : 10.7 MB). - Várpalota : Szerző, 2020. - (Zoé meséi)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162552. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-00-8305-6)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3811593]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2021.
Jász Attila (1966-)
   Bölénytakaró avagy Hogyan lehetsz indián / Jász Attila, Csendes Toll. - Budapest : Kortárs, 2020. - 167, [4] p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-435-069-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3808231]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2021.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2014. - 229, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Klassz!
ISBN 978-615-5385-68-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3811294]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2021.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 659 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-81-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3805057]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2021.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai [elektronikus dok.] : regény + olvasónapló / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 1.4 KB). - Szeged : Maxim, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161795. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3804930]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2021.
Jókai Mór (1825-1904)
   A nagyenyedi két fűzfa [elektronikus dok.] : válogatott elbeszélések / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162097. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5950-83-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3807552]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2021.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Capillária [elektronikus dok.] : Gulliver hatodik útja / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 292 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162180. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-88-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3807999]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2021.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így írtok ti [elektronikus dok.] : irodalmi karikatúrák / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 272 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162181. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-85-8
magyar irodalom - paródia - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3808005]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2021.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Karácsonyi társasjáték : változatok egy ünnepre / Karinthy Frigyes ; [... vál. és összeáll. Jolsvai Júlia] ; [ill. Nagy Norbert]. - [Budapest] : Libri : Jaffa, cop. 2020. - 243, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-475-400-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - karácsony - válogatott művek
894.511-821 *** 398.332.41(0:82-821)
[AN 3808651]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2021.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 180 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162251. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-84-1
magyar irodalom - humor - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3808457]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2021.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás a koponyám körül [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 359 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161302. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-86-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3801200]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2021.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás Faremidóba [elektronikus dok.] : Gulliver ötödik útja / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 236 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162284. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-87-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3808621]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2021.
Kaszás György
   Amit a szamarakról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, 2020. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-762-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3808453]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2021.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán [elektronikus dok.] : dráma öt szakaszban / Katona József. - Szöveg (epub : 189 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161307. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-89-6
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3801235]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2021.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Halálos Hollywood / R. Kelényi Angelika. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-16-1 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808462]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2021.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Róma, Róma / R. Kelényi Angelika. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-80-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811333]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2021.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Róma, Róma [elektronikus dok.] / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162299. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-81-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3808864]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2021.
Kisháziné Vincze Julianna
   Magamból kiindulva : emlékkönyv / Kisháziné Vincze Julianna. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2020. - 317 p., 31 t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-32-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807636]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2021.
Kodolányi Gyula (1942-)
   A szavak súlyáról : esszék és beszélgetések, 2012-2020 / Kodolányi Gyula. - Budapest : Nap K., 2020. - 437 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-166-9 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - magyar irodalom története - eszmetörténet - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19" *** 329(439)"19"
[AN 3808034]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2021.
Kóka Rozália (1943-)
   Mátyás király mesék / írta Kóka Rozália. - [Debrecen] : Wexy-Nova Kft. : Magnusz, 2020. - 30, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5975-53-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808652]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2021.
Komáromi János (1959-)
   Játszd velünk te is! : Komáromi János megzenésített versei. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2020. - 449 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5539-34-3 kötött
magyar irodalom - megzenésített költemény
894.511-192
[AN 3807640]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2021.
Kondricz Péter
   Szerelem a Boko Haram árnyékában : regény Nigériáról, a valóság és a fikció határvidékéről / Kondricz Péter. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-42-1 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808371]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2021.
Kopácsi Krisztina
   Sötét múlt / Kopácsi Krisztina. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 434 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-36-4 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3808443]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2021.
Kopriva Nikolett (1996-)
   Amire csak a fák emlékeznek : versek / Kopriva Nikolett. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 84, [3] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 14.)
ISBN 978-615-5814-59-4 kötött : 2500,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3808732]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2021.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Csodát nekem : karácsonyi prózák és versek / Kosztolányi Dezső ; [... vál. és összeáll. Jolsvai Júlia] ; [ill. Nagy Norbert]. - [Budapest] : Libri : Jaffa, cop. 2020. - 275, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-475-399-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - karácsony - válogatott művek
894.511-821 *** 398.332.41(0:82-821)
[AN 3808657]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2021.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 324 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162186. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-90-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3808026]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2021.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 379 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162187. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-91-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3808035]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2021.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél kalandjai [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 280 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-92-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3808038]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2021.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Mindent bevallhatok [elektronikus dok.] : kötetben meg nem jelent írások és más újdonságok / Kosztolányi Dezső ; ... összeáll. Urbán László. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162631. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-328-5
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3812294]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2021.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő / Kosztolányi Dezső. - Budapest : Osiris, 2020. - 250 p. ; 20 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-413-9 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3812748]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2021.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 358 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-94-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3808413]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2021.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 369 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162239. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-95-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3808391]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2021.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Szindbád [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161301. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-96-4
magyar irodalom - regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3801175]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2021.
Ladányi András (1945-)
   Végtelen szerelem : szonettkoszorúk / Ladányi András ; [... ill. Kádas Kati] ; [kiad. a Váci Mihály Baráti Társaság]. - Budapest : Váci M. Baráti Társ., 2020. - 74, [1] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: A keresztútÞ; Bányahalál hangjaiÞ; Végtelen szerelem
ISBN 978-963-89025-7-3 kötött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3807384]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2021.
Land, Chris
   Lélekvesztő I : [Webster 1. sorozat] / Chris Land. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-57-9 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3808735]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2021.
Lawrence, Naomi
   Vilma világgá megy : Vilma winds out / Naomi Lawrence. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-45-6 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3808656]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   Remek! / Leiner Laura. - 3. kiad. - [Budapest] : L&L, 2020. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5872-00-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3812525]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2021.
Lipcsei Márta (1943-)
   A zöld korona / Lipcsei Márta ; [ill. Bodnár Ágnes]. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 68, [3] p. : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-963-534-046-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3807743]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2021.
Lőrincz Veronika
   Teszek-veszek színészkedek [elektronikus dok.] / Lőrincz Veronika. - Szöveg (epub : 586 KB). - [S.l.] : Underground K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162007. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6106-29-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3806952]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2021.
Lukács Sándor (1947-)
   Földi szokásaid : versek, 2018-2020 / Lukács Sándor. - Budapest : Nap K., 2020. - 126 p. ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-155-3 kötött : 2625,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807946]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2021.
Luky János
   Hucul hátán : barsendrédi gondolatok / Luky János. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 83, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6153-04-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807762]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2021.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája [elektronikus dok.] : drámai költemény / Madách Imre. - Szöveg (epub : 240 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162176. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-98-8
magyar irodalom - drámai költemény - elektronikus dokumentum
894.511-121
[AN 3807990]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2021.
Majzik Ilona
   Álomvarázsló / [írta Majzik Ilona]. - [Debrecen] : Wexy-Nova Kft. : Magnusz, 2020. - [23] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5975-54-7 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3808658]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2021.
Majzik Ilona
   Tréfás állatversikék / írta Majzik Ilona ; rajz. Nagy Sándor Zoltán. - [Debrecen] : Wexy-Nova Kft. : Magnusz, 2020. - [23] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5655-84-5 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3808661]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2021.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 121 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 59.)
ISBN 978-963-479-515-5 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3813233]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2021.
Megyeri Judit
   Lowdeni boszorkányhajsza : Felföldi rejtélyek I. / Jud Meyrin. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 421 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-48-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3808728]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2021.
   A mesehintó : magyar népmesék / [Jenkovszky Iván rajz.]. - [Debrecen] : Magnusz, 2020. - 30, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5975-55-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808663]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2021.
   Meseország mindenkié / Bölecz Lilla rajz. ; [... szerk. Nagy Boldizsár] ; [közread. a] Labrisz Leszbikus Egyesület. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Labrisz Leszbikus Egyes., cop. 2020. - 179 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8928-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3811662]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2021.
Mészöly Sándor (1954-)
   Igaz barát : regény / Mészöly Sándor. - Balatonkenese : Antikvárium, 2020. - 144, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81605-2-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3807275]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2021.
Mézes Judit
   Gondűző mesék / Mézes Judit ; [rajz. Dávid Orsolya]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2020. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stresszoldó mesék)
Kötött : 2950,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5697-04-3)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808579]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2021.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Gavallérok [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 211 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-76-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3808418]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2021.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 203, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-318-2 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3812731]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2021.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 350 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:urn:hu-162236. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-78-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3808379]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2021.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Tót atyafiak [elektronikus dok.] ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 823 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162325. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-77-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3809195]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2021.
Milbacher Róbert (1971-)
   Angyali üdvözletek / Milbacher Róbert. - Budapest : Magvető, 2020. - 230, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4012-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808760]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2021.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   Egyetlen asszony : ismeretlen kisregények / Molnár Ferenc. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 349, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-050-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3808711]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2021.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk ; A gittegylet / Molnár Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 59. bőv. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 214, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-529-2 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3812760]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2021.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 310 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161309. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-99-5
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3801244]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2021.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rab ember fiai [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 266 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162238. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-00-8
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3808385]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2021.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 237 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162175. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-73-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3807983]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2021.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond ; [Reich Károly rajz.]. - 30. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 307, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-796-0 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3813575]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2021.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 422 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162309. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-72-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3808938]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2021.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rokonok [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 369 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162237. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-75-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3808382]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2021.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Úri muri [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 411 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162091. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-74-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3807494]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2021.
Müller Péter (1936-)
   Búcsúelőadás : tragikus bohócparádé két részben / Müller Péter. - Budapest : Rivaldafény K., 2020. - 187, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5677-07-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3808643]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2021.
Müller Péter (1936-)
   Szemenszedett igazság : [bűnügyi komédia] / Müller Péter. - Budapest : Rivaldafény K., 2020. - 130, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5677-08-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3808648]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2021.
Müller, Renáta W.
   7 év után 2. könyv [elektronikus dok.] : Eskü / Renáta W. Müller. - Szöveg (epub : 1 MB). - [S.l.] : [Werthmüller R.], [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162159. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8524-1
Svájc - magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5(494)
[AN 3807906]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2021.
Müller, Renáta W.
   Függőségben / Renáta W. Müller. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 610 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-32-6 fűzött : 3990,- Ft
Svájc - magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5(494)
[AN 3808694]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2021.
Müller, Renáta W.
   TestVér 1 [elektronikus dok.] : erotikus regény / Renáta W. Müller. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [S.l.] : [Renáta Werthmüller], [2020], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Erotikus könyvek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162191. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-9188-9
Svájc - magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993(494)
[AN 3808071]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2021.
Müller, Renáta W.
   TestVér 2 [elektronikus dok.] / Renáta W. Müller. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [S.l.] : [Werthmüller R.], 2019 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162469. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-9757-7
Svájc - magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993(494)
[AN 3810620]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2021.
Nagy Attila András (1956-)
   Körkirakó / Nagy Attila ; [közread. a Stratégiakutató Intézet]. - Budapest : Stratégiakut. Int., 2020. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81402-3-2 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3807273]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2021.
Nagy Eszter (1984-)
   Örök tűz [elektronikus dok.] : a papnő / Nagy Eszter, Tóth Gergely. - Szöveg (epub : 259 KB) (mobi :695 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162285. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6182-23-4 (epub)
ISBN 978-615-6182-24-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3808633]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2021.
Nagyné Pál Tünde
   Láthatatlan kötél / Pál Tünde ; [Simon András graf.]. - [Felsőpakony] : Nagyné Pál T., [2020]. - 354 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8990-4 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - regény
894.511-31 *** 244(0:82-31)
[AN 3808428]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2021.
Nala, B. B. (1978-)
   Neked mesél a rózsaág [elektronikus dok.] : versek / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162013. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-27-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3806980]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2021.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah öröksége / Náray Tamás. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Libri, 2020. - 566, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-805-5 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3812515]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2021.
Nemere István (1944-)
   Koporsós kommandó [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.7 MB) (pdf : 1.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162539. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-671-0 (epub)
ISBN 978-963-453-672-7 (mobi)
ISBN 978-963-453-673-4 (pdf)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3811528]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2021.
Nyulász Péter (1968-)
   Ciprián : Helka tündérpróbája / Nyulász Péter ; [Szepesi Szűcs Barbara illusztrációival]. - 6. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, 2020. - 286, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-33-7 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3812677]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2021.
Nyulász Péter (1968-)
   Helka : a Burok-völgy árnyai / Nyulász Péter ; [az illusztrációkat Bohony Beatrix kész.]. - 12. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, cop. 2020. - 303, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-10-8 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3812674]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2021.
Nyulász Péter (1968-)
   Kamor : Helka menyegzője / Nyulász Péter ; [... ill. Baracsi Gabriella munkája]. - 4. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, 2020, cop. 2016. - 293, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-07-8 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3812675]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2021.
Oravecz Imre (1943-)
   A rög gyermekei / Oravecz Imre. - Budapest : Magvető, 2020-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3812751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ondrok gödre. - 3. kiad., utánny. - 2020, cop. 2007. - 385, [4] p.
ISBN 978-963-14-3395-1 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3812753] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kaliforniai fürj. - 3. kiad., utánny. - 2020. - 643, [3] p.
ISBN 978-963-14-3504-7 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3812758] MARC

ANSEL
UTF-82143 /2021.
Örkény István (1912-1979)
   Babik [elektronikus dok.] ; Egy négykezes regény tanulságos története : kisregények / Örkény ; szerk. és a jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa. - Szöveg (epub : 989 KB). - [Budapest] : Helikon, cop. 2020. - (Örkény István művei)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162524. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-501-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3811013]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2021.
Ormai Gyula
   III. Béla : Magyarország felvirágoztatása : [történelmi regény] / Ormai Gyula. - [Budapest] : Ormai Gy., cop. 2020. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8548-7 fűzött : 3490,- Ft
Béla (Magyarország: király), III. (1148?-1196)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3808419]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2021.
   Örök útitársak : válogatás a magyar költészet legszebb szerelmes verseiből / vál., szerk. és az előszót írta Lisztóczky László. - Pomáz : Kráter, 2020. - 248 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-298-243-4 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3807745]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2021.
Osvald Ajna
   Aura / Osvald Ajna. - [Székesfehérvár] : [Osvald A.], 2016-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3660211]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Sohaország. - 2020. - 252 p.
ISBN 978-615-00-8475-6 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3808423] MARC

ANSEL
UTF-82147 /2021.
Palotás Petra (1975-)
   Kötéltánc : Circus Monte-Carlo / Palotás Petra. - Budapest : Álomgyár, 2020. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6067-18-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808004]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2021.
Palotás Petra (1975-)
   Szemfényvesztés : Circus Monte Carlo / Palotás Petra. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-20-3c kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808750]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2021.
Pataki Éva (1954-)
   Nagymama vesztegzár alatt : a változás regénye / Pataki Éva. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 257, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-904-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808823]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2021.
Pécsi Gabriella (1944-2006)
   Virágozd föl a hársakat : kötetre talált versek / Pécsi Gabriella ; [... összegyűjt. és gond. Baranyai György] ; [szerk. és az előszót írta Szemes Péter] ; [közread. a] Pannónia Kulturális Egyesület. - Zalaegerszeg ; [Kaposvár] : Pannónia Kult. Egyes., 2020. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8083-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807267]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2021.
Pethes Mária (1955-)
   Űrszonáta / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2020. - 93, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-81128-4-0 fűzött
magyar irodalom - verses regény
894.511-13
[AN 3808364]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2021.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa [elektronikus dok.] ; Az apostol / Petőfi Sándor. - Szöveg (epub : 614 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162096. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-02-2
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3807550]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2021.
Pilizota Szandra (1976-)
   Az ördög vigyen el, Ned! / Murron Skeats. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-46-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3808220]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2021.
Pilizota Szandra (1976-)
   SzivaTáska : Almería-füzetek III. : regény / Pepe Canalejo. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 68 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5992-48-3 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808372]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2021.
Polgár Zsuzsa
   Egy műkörmös naplója / Polgár Zsuzsa. - [Sárbogárd] : [Bogárd és Vidéke Lapk.] : Magánkiad., 2019. - 218 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5912-04-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3808241]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2021.
Pomázi Zoltán (1953-)
   Tétova óda : tíz Radnóti vers megzenésítésének története / Pomázi Zoltán ; [Szabó András grafikáival] ; [kiad. a Pomázi Zoltán Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Pomázi Z. Műv. Alapítvány, 2019. - 51 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-615-00-6786-5 fűzött
magyar irodalom - zeneszerző - 20. század - 21. század - megzenésített költemény - vers - auditív dokumentum
894.511-14 *** 78.071.1(439)(092)Pomázi_Z.
[AN 3808526]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2021.
Pósa Zoltán (1948-)
   Mítoszok és ikonok : esszék, tanulmányok, kritikák / Pósa Zoltán. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2020. - 286, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-70-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - irodalomkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"19"
[AN 3807832]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2021.
Pósa Zoltán (1948-)
   Trianon : versek, esszénovellák / Pósa Zoltán. - Budapest : Coldwell Art Bt., cop. 2020. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5156-47-2 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - trianoni békeszerződés - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4 *** 341.382"1920"(0:82-821)
[AN 3807649]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2021.
Posztobányi László
   Holdárnyék : verseim, dalszövegeim majdani fosszíliái / Posztobányi László. - [Kunfehértó] : [Posztobányi L.], 2020. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9142-6 fűzött
magyar irodalom - vers - dalszöveg
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 3808695]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2021.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Ikrek hava [elektronikus dok.] ; Válogatott versek / Radnóti Miklós. - Szöveg (epub : 459 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162094. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-03-9
magyar irodalom - memoár - vers - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3807539]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2021.
Radványi Péter (1968-)
   Blanka királynő / Radványi Péter ; [... ill. Rippl Renáta]. - [Budapest] : Lantos I., cop. 2020. - 40 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Silvanus meséi)
ISBN 978-615-00-8251-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3808172]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2021.
Regőczi Gergely (1978-)
   Szabadságharc 2048 [elektronikus dok.] / Regőczi Gergely. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [S.l.] : Underground K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162012. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
magyar irodalom - utópia - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3806978]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2021.
Reisinger Attila (1947-)
   Elveszett igazság / Reisinger Attila. - Budapest : M. Napló, 2020. - 104, [3] p. ; 19 cm
Tart.: A torony árnyékaÞ; Határ
ISBN 978-963-541-015-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3807909]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A pokol zsoldosai [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 949 KB) (mobi : 2.4 MB) (pdf : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162534. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-209-3 (epub)
ISBN 978-963-453-646-8 (pdf)
 (hibás ISBN 978-963-387-210-9) (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3811502]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2021.
Russ, Gabriel
   Az apa / Gabriel Russ. - [Budapest] : Trivium, cop. 2020. - 311, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-78-2 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808441]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2021.
Sándor Anikó
   Asszonymesék / Sándor Anikó. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 229, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-419-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3808669]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2021.
Saw, Ruby (1989-)
   Inferno [elektronikus dok.] : ki itt belépsz... / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 1.1 MB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162233. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6155-33-7 (epub)
ISBN 978-615-6155-34-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3808354]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2021.
Shero, Berill
   Halál a szalonban / Berill Shero. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-33-9 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3808378]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2021.
Simon Márton (1984-)
   Polaroidok / Simon Márton. - 14. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2013. - 87 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-650-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3811696]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2021.
Simon Márton (1984-)
   Polaroidok / Simon Márton. - 15. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2013. - 87 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-650-4 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3811698]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2021.
Szabó Magda (1917-2007)
   Nekem a titok kell [elektronikus dok.] : kötetben meg nem jelent írások / Szabó Magda. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Jaffa, 2018 [!2020]. - (Szabó Magda-életműsorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162628. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-375-9
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3812275]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2021.
Szabó Z. László
   Napraforgó / Szabó Z. László ; rajz. László Heléna. - Budapest : Virtuóz Nyomdaip. Kft. : Magánkiad., 2020. - 63, [8] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9306-2 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3808248]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2021.
Szabó Zoltán (1912-1984)
   Összeomlás : francia útinapló / Szabó Zoltán ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket írta A. Szabó Magda] ; [az utószót írta Tokaji Nagy Erzsébet]. - Budapest : Kortárs, 2020. - 293 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-435-063-7 fűzött : 3000,- Ft
Franciaország - magyar irodalom - német megszállás - második világháború - napló
894.511-94 *** 944"1940"(0:82-94)
[AN 3807738]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2021.
Szarka István (1941-)
   Tűzmadár / Szarka István ; [a tanulmányt írta Szarka I. Géza] ; [ill. ... Francesca Molina]. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-534-040-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807739]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2021.
Szávai Géza (1950-)
   Antigoné, a kutya / Szávai Géza. - Budapest : Pont K., cop. 2020. - 149 p. ; 21 cm
keretcím: Állatok, nők, gyerekek
ISBN 978-615-5500-67-1 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3807875]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2021.
Szávai Géza (1950-)
   Cérnapóráz : regény / Szávai Géza. - Budapest : Pont K., 2020. - 138, [1] p. ; 20 cm
keretcím: Állatok, nők, gyerekek
ISBN 978-615-5500-68-8 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3807820]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2021.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-854-7 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3812725]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 364 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162098. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-80-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3807572]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal ; [ill. Nagy Norbert]. - Budapest : Libri : Scolar, 2020. - 285 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-509-223-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3813573]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 361 KB). - Szeged : PairDime, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161303. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5950-79-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3801216]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2021.
Szilágyi-Kiszler Adrienn
   A napfény hangja / Szilágyi-Kiszler Adrienn. - Bakháza : Newline K., 2020. - 462 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-59-3 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808405]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2021.
Szobotka Tibor (1913-1982)
   Menyasszonyok, vőlegények [elektronikus dok.] / Szobotka Tibor. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Jaffa, 2017 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162624. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-195-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3812259]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2021.
Szűcs János (1954-)
   A szublimált idő maradéka / Szűcs János. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 143 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5992-45-2 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3808370]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2021.
Tamás Menyhért (1940-)
   Trianon szédületében : válogatott és új versek / Tamás Menyhért. - Budapest : Nap K., 2020. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-332-148-5 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3808037]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2021.
Tamás Menyhért (1940-)
   Utazás Bekóciába ; Halparádé : [gyermekversek] / Tamás Menyhért ; Lacza Márta rajz. - [Budapest] : Nap K., 2020. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-332-153-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3808121]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2021.
Timár Gábor (1932-)
   Versorgia / Timár Gábor. - [Budapest] : [Aposztróf] : Timár G., cop. 2020. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-40-7 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3808356]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2021.
Tomor Anita (1982-)
   Veled egy szigeten / Tomor Anita. - Budapest : Pyrus K., 2020. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5749-16-2 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3808449]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2021.
Tormási Vyktória
   Szerethetetlen / Tormási Vyktória. - Bakháza : Newline K., 2020. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-66-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3808615]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2021.
Tóth Sándor (1939-2019)
   Nincs vége, csak odaát : hátrahagyott versek / Tóth Sándor. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2020. - 101 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-89-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807860]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2021.
   Van élet ez után is.. : támogató novellák gyűjteménye / szerk. Hoffmann Judit, Hoffmanné Toldi Ildikó, Kopa Zoltánné ; [közread. a] Bartimeus Egyesület. - Pécs : Bartimeus Egyes., 2020. - 270 p. ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - vak - csökkent látású - memoár - elbeszélés - antológia
894.511-822 *** 364.65-056.262(0:82-94) *** 364.65-056.262(0:82-32)
[AN 3808467]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2021.
Várkonyi Judit
   Vénusz virrasztása - a zaklatáson túl / Várkonyi Judit ; Kállai-Tóth Anett fényképeivel. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 145, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-538-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3808671]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2021.
Varró Dániel (1977-)
   Diótörő / Varró Dániel ; E. T. A. Hoffmann ... nyomán ; Szegedi Katalin rajz. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 42, [3] p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-518-061-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3808397]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2021.
Vassányi Miklós (1966-)
   Alaszkától Yucatánig : amerikai útinapló, avagy ismerd meg Amerikát és ismerd meg önmagad! / Vassányi Miklós ; Mezőlaki Ágota fényképeivel. - Budapest : M. Napló, 2020. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-78-6 fűzött : 3000,- Ft
Egyesült Államok - Mexikó - helyismeret - magyar irodalom - útinapló
894.511-992 *** 908.73(0:82-992) *** 908.72(0:82-992)
[AN 3807939]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2021.
Végh Attila Mihály
   Bombatölcsér / Végh Attila Mihály. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-44-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808375]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2021.
Veréb Emese
   Szavad ne feledd! / Riley Baker. - [Budapest] : [Veréb E.], [2020]. - 231 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-8579-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3808414]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2021.
Veréb Emese
   Utóirat: elvittem az autót! / Riley Baker. - [Budapest] : [Veréb E.], [2020]. - 112 p. ; 18 cm. - (Riley Baker zsebkönyvei ; 1.)
ISBN 978-615-00-8430-5 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3808436]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2021.
Vetter Szilvia (1983-)
   Anya! Ugye, megtarthatom? : mese a felelős állattartásról / Vetter Szilvia ; [Túrós Babett illusztrációival]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2020. - 54, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-44-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állattartás - hobbiállat - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 636.045(02.053.2)
[AN 3808585]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2021.
Vig Balázs (1984-)
   Todó kitálal az oviról : nem csak óvodásoknak / Vig Balázs ; [Vidák Zsolt rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 76, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-113-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3813243]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2021.
Virág Sándor (1942-)
   Kis porszemek az élet sivatagából : [verseskötet] / Virág Sándor. - [Szob] : Virág S., [2020]. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7602-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3808361]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2021.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde [elektronikus dok.] : színjáték öt felvonásban / Vörösmarty Mihály. - Szöveg (epub : 220 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162250. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-04-6
magyar irodalom - drámai költemény - elektronikus dokumentum
894.511-121
[AN 3808446]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2021.
Weaver, Anita
   Most adj esélyt [elektronikus dok.] / Anita Weaver. - Szöveg (epub : 918 KB) (mobi : 2.6 MB) (pdf : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162547. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-130-0 (epub)
ISBN 978-963-387-131-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-132-4 (pdf)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3811581]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2021.
Wesselyné Ábrahám Erzsébet
   Szépséged fölragyog / Wesselyné Ábrahám Erzsébet. - [Tolna] : [Geográf], 2020. - 118 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-81580-1-5 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3808118]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2021.
Winter, Abby
   Leomló falak [elektronikus dok.] / Abby Winter. - Szöveg (epub : 299 KB) (mobi : 745 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162234. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-17-3 (epub)
ISBN 978-615-6182-18-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3808358]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2021.
Winter, Abby
   A múlt fogságában [elektronikus dok.] / Abby Winter. - Szöveg (epub : 250 KB) (mobi : 749 KB). - Bakháza : [NewLine K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162277. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-20-3 (epub)
ISBN 978-615-6182-21-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3808596]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2021.
Wolf, Suzanne
   Bilincs mögött / Suzanne Wolf. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 370 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-29-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808587]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2021.
Zalai Károly (1953-)
   Leonardo Ferrarija / Zalai Károly. - Budapest : Scolar, 2020. - 302, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 279-291.
ISBN 978-963-509-246-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808434]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2021.
Zalán Tibor (1954-)
   Papírváros : egy lassúdad regény, négy : szétszaggatva, / Zalán Tibor. - Budapest : Kortárs, 2020. - 376 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-435-064-4 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808208]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2021.
Závada Péter (1982-)
   Ahol megszakad / Závada Péter. - 5. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2012. - 67, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-602-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3812424]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2021.
Závada Péter (1982-)
   Mész / Závada Péter. - 6. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020, cop. 2015. - 72, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-545-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3812425]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2021.
Zelei Miklós (1948-)
   Gyilkos idők : epikus improvizációk / Zelei Miklós. - Budapest : Kortárs, 2020. - 162 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-072-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808214]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2021.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem [elektronikus dok.] : hősköltemény tizenöt énekben / Zrínyi Miklós ; jegyzetekkel ell. Endrei Ákos. - Szöveg (epub : 349 KB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162235. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-05-3
magyar irodalom - eposz - elektronikus dokumentum
894.511-131
[AN 3808374]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2021.
Zsirai László (1956-)
   Hűséggel mért időben : válogatott és új versek, 1973-2017 / Zsirai László. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-534-045-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3807779]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2213 /2021.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Eszterlánc : dalok és játékok kicsinyeknek / összeáll. Forrai Katalin ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [47] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9654-2 kötött : 1999,- Ft
gyermekdal - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 784.67(02.053.2)
[AN 3813245]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2021.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 2. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-486-525-4 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3813251]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2021.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Mesélő ceruza / Korcsmáros Pál. - [Budapest] : Képes K., cop. 2020. - 120 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9833-75-3 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3812571]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2021.
Krutop, Lee
   Állatszámláló / [ill. Lee Krutop] ; [szöveg Csapody Kinga]. - Jav. kiad. - Budapest : Manó Kv., 2020. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-403-905-1 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808634]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2021.
Lucado, Max (1955-)
Stanley the stinkbug goes to camp (magyar)
   Béni, a büdösbogár táborba megy : [arról, hogy mi a barátság] / Max Lucado ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2020. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5446-45-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3807734]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2021.
Olson, Michael
A very pug Christmas (magyar)
   Kutyajó karácsony / adaptálta Michael Olson ; ford. Heinisch Mónika. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Disney junior ; keretcím: Puppy dog pals
ISBN 978-963-403-894-8 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808564]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2021.
Tyminski, Lori
Thumper counts to ten (magyar)
   Számolj Toppanccsal! / [ill. Lori Tyminski & Dean Gordon] ; [m. szöveg Nyáry Luca]. - [Budapest] : [Manó Kv.], 2020. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 21x22 cm
keretcím: Disney nyuszik
ISBN 978-963-403-876-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3808642]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2220 /2021.
   Szemelvények 5 [elektronikus dok.] : válogatás a PTE BTK XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2019) I-III. helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből / szerk. Böhm Gábor, Czeferner Dóra, Fedeles Tamás. - Szöveg (pdf : 9.6 MB). - Pécs : PTE BTK KTDT, 2020. - (Specimina operum iuvenum, ISSN 2064-079X ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162103. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-516-7
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
082 *** 378.184
[AN 3807651]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2021.
L'ultima fuga (magyar)
   Az utolsó hajsza / [író Mario Gomboli, Tito Faraci] ; [rajz. Angelo Maria Ricci, Marco Ricci]. - [Budapest] : Anagram, [2020]. - 120 p. : ill. ; 18 cm. - (Diabolik ; 11.)
ISBN 978-615-5947-12-4 fűzött : 1500,- Ft : 4,30 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3808377]
MARC

ANSEL
UTF-8