MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/03/01 08:48:52
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
2222 /2021.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 45. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-769-4 kötött : 3499,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 3813581]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

2223 /2021.
Éger Gábor
   Eszéki T. István könyvhagyatéka a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtárában / Éger Gábor. - Sárospatak : Hernád, 2020. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nemzet, egyház, művelődés ; 12[!13].)
Bibliogr.: p. 203-211.
ISBN 978-615-5787-14-0 fűzött
Eszéki T. István (1641/1642-1707)
Magyarország - magánkönyvtár - 17. század - 18. század - könyvtári katalógus
017.2(439)Eszéki_T._I. *** 027.1(439)Eszéki_T._I.
[AN 3809932]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2224 /2021.
   Arc : III. Szarvasi Tárlat / [... rend. ... Bereznai Péter és Szuhaj György] ; [szerk. Szuhaj György] ; [kiad. a Tessedik Sámuel Múzeum]. - [Szarvas] : Tessedik S. Múz, [2019]. - 50 p. : ill., színes ; 44 cm
A kiállítást 2018. júl. 20 - aug. 18. között rendezték
ISBN 978-615-81046-2-3 fűzött : 1200,- Ft : 3,60 EUR
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szarvas) *** 73/76(439)"201"
[AN 3809733]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2021.
   A biodiverzitásról másképp 4 : kiüresedő magyar erdők?! : a Magyar Tudományos Akadémia Környezettudományi Elnöki Bizottság Biodiverzitás Albizottság és a Magyar Természettudományi Társulat konferenciája, 2019. október 24., ... Budapest ... / [... összeáll., szerk. Dévai György és Tardy János]. - [Szentendre] : Geobook, [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5015-52-6 fűzött
Magyarország - biodiverzitás - erdő - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2019" *** 574.24 *** 581.526.42(439)
[AN 3809537]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2021.
   "Hangszer vagy műtárgy?" : a Könnicke-fortepiano restaurálása : kiállítás a Zenetörténeti Múzeum fennállásának 50. évfordulója alkalmából = "Musical instrument or art object?" : the restoration of the Könnicke-fortepiano : an exhibition marking the 50th anniversary of the founding of the Museum of Music History / szöveg ..., [rend.] Gerő Péter ; szerk. ... Gombos László. - Budapest : BTK ZTI Zenetört. Múz., 2019. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2019. nov. 28 - 2021. jan. 18. között rendezték
ISBN 978-963-416-196-7 fűzött
Ausztria - zongora - restaurálás - 18. század - kiállítási katalógus
061.3(439-2Bp.)"2019" *** 7.025.4 *** 681.816.2(436)"17"
[AN 3809990]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2021.
Jankó Sándor Emlékülés (2019) (Sopron)
   Jankó Sándor Emlékülés 2019 [elektronikus dok.] : konferenciakiadvány / [rend,] Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Sopronban tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161315. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-339-5
erdészet - térinformatika - hidrológia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Sopron) *** 630 *** 528 *** 681.3.004.14 *** 556
[AN 3801259]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2021.
   Nemzetközti - Magyar Fotószalon '19 / [közread. a Magyar Fotóművészek Világszövetsége]. - Budapest : MFVSZ, [2019]. - [37] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Fűzött
Kárpát-medence - Magyarország - fotóművészet - határon túli magyarság - vándorkiállítás - 21. század
061.4(4-191) *** 77.04(=945.11)(4-191)"201"
[AN 3809272]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2021.
   Tűzpróba : Tűzzománcművészek Magyar Társasága, csoportos kiállítás : Kaposvár, Vaszary Képtár, 2019. 09. 07 - 10. 12, Kecskemét, Hírös Agóra, 2020. 01. 24 - 02. 20 / [szerk. ... Balanyi Károly] ; [... rend. ifj. Gyergyádesz László és Balanyi Károly]. - [Kecskemét] : Tűzzománcművészek M. Társasága, [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-80628-2-4 fűzött
Magyarország - zománcművészet - művészcsoport - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Kecskemét) *** 738.4(439)"201" *** 061.28(439) *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3810118]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2021.
Ugray Zsuzsa (1959-)
   Ugray Zsuzsa grafikusművész kiállítása : 2019. 12. 06 - 12. 30., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ ... Kecskemét ... / [szerk. ... Balanyi Károly]. - Kecskemét : Hírös Agóra Kult. és Ifj. Közp., [2019]. - 56 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Borítócím: Táj-tér-kép. - A bev. angol nyelven is
ISBN 978-615-80563-8-0 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Kecskemét) *** 76(439)(092)Ugray_Zs.
[AN 3810121]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2231 /2021.
Benkő Zsuzsanna
   Tedd élménnyé az olvasást! : kooperatív technikák - kortárs irodalom az alsó tagozaton / Benkő Zsuzsanna, Csájiné Knézics Anikó. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2020. - 117, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [118].
ISBN 978-963-16-4787-7 fűzött
írás- és olvasástanítás - olvasáspedagógia - alsó tagozat - alapfokú oktatás - módszertan
028.6 *** 371.3 *** 372.41
[AN 3809173]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2021.
Kocsis Zsuzsanna
   Kora újkori levélírnokok : kézazonosítási lehetőségek elmélete és módszerei / Kocsis Zsuzsanna. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2020. - 248 p. : ill. ; 21 cm. - (Gondolat-jel, ISSN 2677-0407 ; 2.)
Bibliogr.: p. 221-237.
ISBN 978-615-81325-4-1 fűzött : 2850,- Ft
Magyarország - filológia - magyar nyelv - írástörténet - írásbeliség - nyelvhasználat - írnok - kézírás - művelődéstörténet - 16. század
003.053 *** 930.272 *** 003.088 *** 809.451.1-06"15" *** 930.85(439)"15"
[AN 3808866]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2021.
   Könyvtártörténeti füzetek / kiad. a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára és I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke. - Szeged : JATE, 1981-. - 15x21 cm
A 8. kötettől közread. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Művelődéstörténeti Intézet, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Művelődéstörténeti Intézet, a 12. tagot közread. az Országos Széchényi Könyvtár és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszék, a 13. tagot közread. az MTA Könyvtár és Információs Központ. - A 10. és 11. kötetet kiad. a Scriptum Rt.
ISBN 963-481-233-3
Magyarország - könyvtártörténet
026/027(439)(091)
[AN 263300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Intézményi- és magángyűjtemények, 1591-1750 : könyvjegyzékek bibliográfiája / [összeáll. és szerk. Bándi András, Monok István]. - 2020. - XXIV, 263 p.
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7451-64-5 fűzött
Magyarország - közkönyvtár - magánkönyvtár - 16. század - 17. század - 18. század - könyvkatalógus - szakbibliográfia
017.1/.2(439)"15/17":016
[AN 3809236] MARC

ANSEL
UTF-82234 /2021.
   Morzsák az ajkai Kisgrafika Barátok Körének történetéből : az ajkai kör és a Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár köszönti a 60 éves KBK-t / [szerk. Fazakas Tamásné]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., [2019]. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Kisgrafika Barátok Köre. Ajkai csoport
Ajka - ex libris - 20. század - 21. század - kulturális egyesület - kisgrafika
097 *** 769.4 *** 061.2(439-2Ajka) *** 76(439-2Ajka)"198/201"
[AN 3809568]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2235 /2021.
Pethő Tibor (1973-)
   A Magyar Nemzet története, 1938-2018 [elektronikus dok.] / Pethő Tibor. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2018. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161145. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-390-2
Magyar nemzet, ISSN 0133-185X
Magyarország - sajtótörténet - napilap - elektronikus dokumentum
070(439)Magyar_nemzet(091)
[AN 3800552]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2236 /2021.
Csatári Bence (1972-)
   Az ész a fontos, nem a haj [elektronikus dok.] : a Kádár-rendszer könnyűzenei politikája 1957-1990 / Csatári Bence. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161147. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-389-6
Magyarország - kulturális politika - zenei élet - könnyűzene - ifjúságpolitika - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
008:323(439)"1957/198" *** 78.05(439)"195/198" *** 316.37-053.6/.8(439)"195/198" *** 78.067.26.036.7(439)"195/198"
[AN 3800573]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2021.
   "Közel, s távol" VIII : az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2017 / [szerk. Doma Petra, Takó Ferenc]. - Budapest : Eötvös Collegium, 2019. - 234 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5897-01-6 fűzött
Ázsia - keletkutatás - művelődéstörténet - kultúra - történelem
008(5) *** 930.85(5) *** 915
[AN 3809709]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2238 /2021.
Berente Ági (1968-)
   Angyalok könyve : [hogyan lépjünk kapcsolatba az angyalokkal?] : [őrangyalok, arkangyalok és angyali üdvözletek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2020], cop. 2009. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-047-6 fűzött
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3814900]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2021.
Éles Gergő Péter
   Táltos tarot / Éles Gergő Péter. - Budapest ; [Debrecen] : Magánkiad., 2020. - 119 p. : ill. ; 15x15 cm
Fűzött
tarot
133.3
[AN 3810065]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2021.
Ferenczi Gitta (1995-)
   Angyal szállt a Földre / Ferenczi Gitta. - [Mezőkövesd] : Ferenczi G., 2020. - 43, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7807-6 fűzött : 3000,- Ft
ezoterika - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 3809017]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2021.
Kenesei Anna
   Utazás Indiába, önmagam felé [elektronikus dok.] : naplóregény / Kenesei Anna. - Szöveg (epub : 638 KB). - [Budapest] : eKönyv Mo., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161542. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
India - ezoterika - memoár - útleírás - elektronikus dokumentum
133.25(0:82-94) *** 908.540(0:82-992)
[AN 3803024]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2021.
Tóth Kriszta
   Add fel a vallás minden változatát [elektronikus dok.] / Tóth Kriszta. - Szöveg (epub : 855 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161614. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ezoterika - életvezetés - elektronikus dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3803394]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2021.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   A mag virága / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : [Ursinyi J. Á.], cop. 2020. - 57 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9613-1 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3809557]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2244 /2021.
   A környezetvédelem speciális kérdései [elektronikus dok.] / Hornyacsek Júlia szerk. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Budapest : Digitanart Studió : DAS Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161183. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5716-33-1
környezetvédelem - környezeti tudatosság - elektronikus dokumentum
504.06 *** 504.03
[AN 3800754]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2021.
Molnár Ábel
   A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének tájtörténeti elemzése [elektronikus dok.] / Molnár Ábel Péter ; [közread. a] Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. - Szöveg (pdf : 19.3 MB). - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161730. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5241-27-7
Duna-Tisza köze - tájvédelmi körzet - természeti környezet - táj - földtörténet - elektronikus dokumentum
502.4(439Turjánvidék) *** 502(439Turjánvidék) *** 911.5(439Turjánvidék) *** 551.7(439Turjánvidék)
[AN 3804508]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2021.
   Vedd kézbe a jövőt! : fenntarthatósági kiskönyv. - [Budapest] : Forstag Kft., cop. 2019. - 51 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8041-1 fűzött
fenntartható fejlődés - ökológia - környezetvédelem
504.03 *** 504.06
[AN 3809279]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2247 /2021.
Benegas, Mar
Experimentos (magyar)
   A kísérletek / [írta Mar Benegas] ; [rajz. Cristina de Cos-Estrada] ; [ford. Szabó Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 56 p. : ill., színes ; 31 cm + 4 mell.
keretcím: Fedezd fel!. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-483-169-3 fűzött : 4990,- Ft
kísérlet - fizika - kémia - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 54(02.053.2)
[AN 3810084]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2248 /2021.
Conferentia Chemometrica (2019) (Karcag)
   Conferentia Chemometrica 2019 : Karcag ..., September 08-12, 2019 / [ed. by Károly Héberger] ; [org., publ. by the] Research Centre for Natural Sciences Hungarian Academy of Sciences, Chemometrics and Chemoinformatics Working Group of the Hungarian Academy of Sciences. - [Budapest] : Research Centre for Natural Sciences HAS, [2019]. - [63] fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-38-9 fűzött
mennyiségi analízis - kromatográfia - konferencia-kiadvány
543.062 *** 543.544 *** 061.3(439-2Karcag)
[AN 3809280]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2249 /2021.
   Ércteleptani és metamorf kőzettani terepgyakorlat a Nyugati-Alpokban [elektronikus dok.] : program és terepi vezető : ELUSCSEG terepgyakorlat ... 2019. szeptember 8-13. / ... szerk. Szemerédi Máté, Lovász Anikó, Kovács Zoltán. - Szöveg (pdf : 7.4 MB). - [Budapest] : ELUSCSEG, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161618. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-158-1
Alpok - kőzettan - érctelep - elektronikus dokumentum
553(234.3) *** 552(234.3)
[AN 3803432]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2250 /2021.
Bakó István
   Az univerzum működése, egyensúlya : a fizika örök / Bakó István. - [Kozármisleny] : Bakó I., 2020. - 163 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8785-6 fűzött
világegyetem - kozmológia
524.8
[AN 3809768]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2021.
Bakó István
Az univerzum működése, egyensúlya (angol)
   The mechanism and balance of the universe : physics is eternal / István Bakó ; [... transl. Ildikó Gombás]. - [Kozármisleny] : I. Bakó, 2020. - 146 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8786-3 fűzött
világegyetem - kozmológia
524.8
[AN 3809774]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2252 /2021.
Animales del mar (magyar)
   Zseblámpával a tenger alatt : fedezd fel a titkokat! / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [22] p. : ill., színes ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-483-157-0 fűzött : 4490,- Ft
tengeri állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(26)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3810080]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2021.
   Képes gombakalauz : [fajismertető a gombaszakértői képzéshez] : [ismerjünk fel 303 hazai gombát!] / Albert László [et al.] ; [közread. a] Magyar Mikológiai Társaság. - Budapest : M. Mikológiai Társ., cop. 2020. - 311 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5635-7 fűzött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3809577]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2021.
Schmidt Egon (1931-)
   Madarakról mindenkinek / Schmidt Egon. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 203, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9991-5 kötött : 4990,- Ft
madár
598.2
[AN 3814638]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2021.
Székely Levente
Istoria lepidopterologiei din România (magyar)
   Rovarászok és történetek a Kárpátokon innen és túl / Székely Levente. - [Érd] : Orbiculosa K., 2020. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 274-284.
ISBN 978-615-81591-0-4 kötött
Románia - lepke - rovartan - rovargyűjtés - zoológus
595.78(498) *** 59(498)(092)
[AN 3809933]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2021.
Tucker, Abigail
The lion in the living room (magyar)
   Oroszlán a kanapén [elektronikus dok.] : hogyan hódították meg a macskák a világot? / Abigail Tucker ; ford. Tábori Zoltán. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162703. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-348-3
macska - állattartás - etológia - állat-ember kapcsolat - elektronikus dokumentum
591.557.2 *** 636.8 *** 591.51
[AN 3813059]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2257 /2021.
Antalffy Judit
   Tradicionális tibeti hangmasszázs állatoknak / Antalffy Judit. - [Göd] : Antalffy J., cop. 2020. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9712-1 fűzött
Tibet - természetgyógyászat - hangterápia - állategészségügy
615.89(515) *** 78 *** 619
[AN 3809573]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2021.
   Ápolói hivatás a XXI. században / szerk. Boros Károlyné. - Budapest : Semmelweis, 2020. - 98 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-514-9 fűzött
Magyarország - betegápoló - 21. század - memoár
614.253.5(439)(0:82-94)
[AN 3808838]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2021.
   Ápolói hivatás a XXI. században [elektronikus dok.] / szerk. Boros Károlyné. - Szöveg (pdf : 17.2 MB). - Budapest : Semmelweis, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162732. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-515-6
Magyarország - betegápoló - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
614.253.5(439)(0:82-94)
[AN 3813231]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2021.
Benedict, Elsie Lincoln (1885-1970)
   How to analyze people on sight [elektronikus dok.] : through the science of human analysis : the five human types / Elsie Lincoln Benedict, Ralph Paine Benedict. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Győr] : Laurus, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161639. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5643-70-5
személyiségtipológia - elektronikus dokumentum
159.923(089.3)
[AN 3803670]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2021.
Bennett, Michael I. (1945-)
F*ck feelings (magyar)
   Francba az érzelmekkel! [elektronikus dok.] : egy pszichológus hasznos tanácsai az élet megoldhatatlan problémáiról / Michael I. Bennett és Sarah Bennett ; ford. Kallai Nóra. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161179. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-407-7
mentálhigiénia - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3800717]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2021.
Bonvy Iván
   Konzílium : friss orvosi anekdoták, köztük a mellékhatás.hu pályázat legütősebb eseteivel / Bonvy Iván ; Doktorovics Doktorov ... karikatúráival. - [Miskolc] : Cunami, 2019. - 251 p. : ill., részben színes ; 19 cm
keretcím: Memória! Zavar?
ISBN 978-615-80574-3-1 fűzött : 3499,- Ft
Magyarország - orvostörténet - anekdota
61(439)(0:82-36)
[AN 3809854]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2021.
   Bővül a család : prevenciós családi kiadvány. - [Budapest] : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 108 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-6054-08-1 fűzött
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
613.95 *** 618 *** 649.1
[AN 3810135]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2021.
Chamorro, Verónica
¡Hola, emociones! (magyar)
   Sziasztok, érzelmek! / [írta Verónica Chamorro] ; [rajz. Miranda Rivadeneira] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 92, [1] p. : ill., színes ; 27x27 cm
ISBN 978-963-483-231-7 kötött : 3990,- Ft
érzelem - gyermekkönyv
159.942(02.053.2)
[AN 3810154]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2021.
Coombes, Sharie
The nearly teenage boy's guide to almost everything (magyar)
   Anya, hagyjál már! : az élet legfontosabb kérdései kamasz fiúknak / [írta Sharie Coombes] ; [ill. Lindsey Sagar]. - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2020. - 72 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Nagy Boldizsár
ISBN 978-615-6145-34-5 kötött : 2799,- Ft
serdülőkor - fiú - higiénia - életvezetés - ifjúsági könyv
613.865-055.1-053.6(02.053.2) *** 613.96-055.1(02.053.2)
[AN 3809472]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2021.
Coombes, Sharie
The nearly teenage girl's guide to almost everything (magyar)
   Anya, hagyjál már! : az élet legfontosabb kérdései kamasz lányoknak / [írta Sharie Coombes] ; [ill. Lindsey Sagar]. - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2020. - 72 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Nagy Boldizsár
ISBN 978-615-6145-36-9 kötött : 2799,- Ft
serdülőkor - lány - higiénia - életvezetés - ifjúsági könyv
613.865-055.2-053.6(02.053.2) *** 613.96-055.2(02.053.2)
[AN 3809466]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2021.
Csáth Géza (1887-1919)
   Egy elmebeteg nő naplója / Csáth Géza. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 196, [1] p. : ill. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 22.)
ISBN 978-963-479-331-1 fűzött : 1299,- Ft
ideggyógyászat - pszichoanalízis
616.89 *** 159.964.2 *** 894.511-96
[AN 3814648]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2021.
Duckworth, Angela
Grit (magyar)
   Grit [elektronikus dok.] : hogyan vezet sikerhez a kitartás és a lelkesedés? / Angela Duckworth. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Libri, [2020]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Dövényi Ibolya. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161237. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-771-3
siker - életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3800980]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2021.
Durgó Nikolett
   Egy jobb én [elektronikus dok.] / Durgó Nikolett. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : eKönyv Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162014. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3806982]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2021.
   Egészségügyi ismeretek kiskönyv / [közread. a Természettudományos Élményközpont]. - [Budapest] : VMC Consulting Kft., 2019. - 64 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-00-5409-4 fűzött
emberi test - élettan - egészséges életmód - gyermekkönyv
612(02.053.2) *** 613(02.053.2)
[AN 3809484]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2021.
   Az első lépések együtt : [családtervező füzet]. - [Budapest] : Narbo Team Kft., 2019. - 104 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7253-1 fűzött
családtervezés - terhesség - szülés - csecsemőgondozás
613.95 *** 618 *** 649.1
[AN 3810150]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2021.
   Fejlődésem története : amire a gyermek fejlődésénél az első évben figyelni szükséges. - [Budapest] : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6054-03-6 fűzött
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 3810149]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2021.
Feller Adrienne
   Aromareneszánsz : otthoni gyógyítás francia aromaterápiával / Feller Adrienne, Tobai Ágota. - Budapest : EssenceArt, 2020, cop. 2013. - 237 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 978-963-89855-5-2 kötött
aromaterápia
615.89 *** 665.52/.54
[AN 3815651]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2021.
Forgács Lajos (1939-)
   Orvostechnikai ismeretek oktatása a 20. században [elektronikus dok.] : hazai és nemzetközi példákkal / Forgács Lajos. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : Kaleidoscope, 2020. - (Kaleidoscope könyvek ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160776. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8532-6
Magyarország - Európa - orvostechnika - felsőoktatás - 20. század - elektronikus dokumentum
616-7 *** 378(439)"19" *** 378(4)"19"
[AN 3798749]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2021.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (magyar)
   Három értekezés a szexualitásról / Sigmund Freud ; [ford. Ferenczi Sándor]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 157, [4] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 29.)
Megj. "Három értekezés a szexualitás elméletéről" címmel is
ISBN 978-963-479-553-7 fűzött : 1499,- Ft
szexuálpszichológia - pszichoanalízis
159.964.2 *** 159.922.1
[AN 3814650]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2021.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Über Psychoanalyse (magyar)
   Pszichoanalízis : [öt előadás 1909-ben, a worcesteri Clark Universityn] / Sigmund Freud ; [ford. Ferenczi Sándor]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 84, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 45.)
ISBN 978-963-479-513-1 fűzött : 1499,- Ft
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3813929]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2021.
Gabbard, Glen O. (1949-)
Narcissism and its discontents (magyar)
   A nárcizmus és sérelmei : diagnosztikus dilemmák és kezelési stratégiák nárcisztikus betegeknél / Glen O. Gabbard, Holly Crisp ; [ford. Gonda Xénia]. - Budapest : Oriold, 2020. - XI, 167 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-16-6 fűzött : 5250,- Ft
nárcizmus - pszichoterápia
616.89-008.444.5 *** 615.851
[AN 3808880]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2021.
Gács Boróka
   Úton a szülővé válás felé : kis magzatváró kalauz és munkafüzet / [... összeáll. és szerk. Gács Boróka]. - [Pécs] : Gács B., 2020. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-615-00-8467-1 fűzött
terméketlenség - orvosi kezelés - lélektan
612.663 *** 618.1-08 *** 159.9
[AN 3810057]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2021.
Gerle Éva
   A ketogén csoda [elektronikus dok.] : nem fogyókúra - gyógyító étrend! : receptekkel / Gerle Éva. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162836. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5828-14-0
diéta - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3814213]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2021.
Gladwell, Malcolm (1963-)
Blink (magyar)
   Ösztönösen : a döntésről másképp / Malcolm Gladwell ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : HVG Kv., [2020], cop. 2005. - 296 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 279-286.
ISBN 978-963-304-919-8 fűzött : 3900,- Ft
ösztön - döntés
159.943.64 *** 159.947.2
[AN 3814925]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2021.
Gladwell, Malcolm (1963-)
David and Goliath (magyar)
   Dávid és Góliát : történetek esélytelenekről, avagy hogyan kényszerítsünk térdre óriásokat / Malcolm Gladwell ; [ford. Hegedűs Péter ..., Takács Zoltán ...]. - [Budapest] : HVG Kv., [2020], cop. 2014. - 336 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-304-914-3 fűzött : 3900,- Ft
személyiségtipológia
159.923
[AN 3814919]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2021.
Grylls, Bear (1974-)
How to stay alive (magyar)
   Életben maradni [elektronikus dok.] : a legteljesebb túlélési tanácsadó minden elképzelhető helyzetre / Bear Grylls ; ford. Dési András György. - Szöveg (epub : 6.7 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161155. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-350-6
túlélés - természetjárás - elektronikus dokumentum
614.8 *** 796.5
[AN 3800615]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2021.
   Gyermekgyógyászati kórképek differenciáldiagnosztikája [elektronikus dok.] / szerk. Túri Sándor, Molnár Dénes. - Szöveg (pdf : 10.8 MB). - Budapest : Semmelweis, 2016 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162738. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-373-2
gyermekgyógyászat - differenciáldiagnosztika - elektronikus dokumentum
616-053.2 *** 616-079.4
[AN 3813326]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2021.
   Gyermeknevelés: a kezdetek. - [Budapest] : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., [2020]. - 27 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-6054-11-1 fűzött
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 3810126]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2021.
Harju, Carita
Saunakirja (magyar)
   A szauna lelke : jóllét, egészség, boldogság / Carita Harju ; [ford. Bába Laura]. - Budapest : Scolar, 2020. - 224 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 978-963-509-166-9 kötött : 5999,- Ft
szauna
613.7 *** 615.832.1
[AN 3809838]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2021.
   Hepatológia 2019 Konferencia : Hepatology Congress with international participation : a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Hepatológiai Szekciója, a Magyar Májkutatási Társaság és a Májbetegekért Alapítvány közös rendezvénye : Visegrád, 2019. március 21-23. : program és absztraktok. - [Budapest] : Felabor Hungary Kft., 2019. - 26 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89825-6-8 fűzött
májgyógyászat - konferencia-kiadvány
616.36 *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 3809474]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2021.
   The history of the first kidney transplantation - a European overview [elektronikus dok.] / ed. by Robert Langer. - Szöveg (pdf : 16.7 MB). - Budapest : Semmelweis, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162742. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-473-9
Európa - vese - szervátültetés - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
616.61 *** 616.61-089.843(4)(091)
[AN 3813330]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2021.
Horváth Katalin, L.
   "Az utolsó mondattal kezdd!" : Kulka Frigyes, egy rendkívüli gyógyító emlékére / L. Horváth Katalin. - Budapest : Napkút K., 2020. - 505, [6] p. : ill. ; 25 cm + 46 mell.
Tokban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-963-5 kötött : 5990,- Ft
Kulka Frigyes (1925-1989)
Magyarország - sebész - 20. század
61(439)(092)Kulka_F. *** 617
[AN 3809121]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2021.
Horváth-Szabó Katalin (1941-)
   A házasság és a család belső világa / Horváth-Szabó Katalin. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2020. - 323 p. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 6.)
Bibliogr.: p. 303-323.
ISBN 978-615-81620-1-2 kötött
család - nemek lélektana - házasság - párkapcsolat
159.922.1 *** 173 *** 613.89 *** 316.472.4
[AN 3814963]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2021.
Il était une fois... : L'encyclopédie du corps humain (magyar)
   Egyszer volt.. : az emberi test titkainak enciklopédiája / [ford. Tóka Alíz]. - Felújított kiad., 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 208 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-403-580-0 kötött : 4990,- Ft
emberi test - élettan - anatómia - ifjúsági könyv
612(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 3813584]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2021.
Jaminet, Paul (1963-)
Perfect health diet (magyar)
   Tökéletes egészség diéta [elektronikus dok.] : fogyjunk és éljünk egészségesen az optimális emberi étrend segítségével / Paul Jaminet, Shou-Ching Jaminet ; ford. Végh Gabriella. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162861. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-318-6
egészséges táplálkozás - elektronikus dokumentum
613.2
[AN 3814392]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2021.
Juhász Ágnes
   Gyógyteák könyve / Molnárné Juhász Ágnes. - 4. kiad. - Budapest : Cser K., 2021. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-278-477-9 fűzött : 2995,- Ft
természetgyógyászat - gyógytea
615.89:615.322 *** 663.95
[AN 3814804]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2021.
Karmel, Annabel (1957-)
Annabel Karmel's new complete baby and toddler meal planner (magyar)
   Babaétrend : 200 egyszerű és egészséges étel gyermekünknek : [0-3 év] / Annabel Karmel ; [ill. Nadine Wickenden] ; [... ford. Dezséry-Szük Dorottya]. - Új, bőv. kiad., 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2020, cop. 2018. - 238 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5783-16-6 kötött : 3990,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
613.22 *** 641.562(083.12)
[AN 3814904]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2021.
   A kert mint lehetőség : gazdálkodási és háztartási ismeretek : [tájékoztató kiadvány]. - [Budapest] : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6054-04-3 fűzött
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - kert - higiénia - otthoni környezet
613.95 *** 643 *** 634 *** 613.5
[AN 3810147]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2021.
   Koncepció az alapellátási kompetenciabővítő képzésekre 1.0, BV.3.3 [elektronikus dok.] / szerk. Eörsi Dániel. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Budapest] : [NNK], [2020]
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Nemzeti Népegészségügyi Központ. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162043. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81600-0-1
Magyarország - közegészségügy - háziorvosi ellátás - továbbképzés - 21. század - elektronikus dokumentum
614.23(439)"201"
[AN 3807152]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2021.
   Korán indult sorsok / [szerk. Molnár Balázs]. - Debrecen : Újszülöttjeinkért, Koraszülöttjeinkért Alapítvány, 2020. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Tenyérnyi csoda kötetek, ISSN 2732-2238 ; 2.)
ISBN 978-615-00-8621-7 fűzött
koraszülött - hátrányos helyzetű - családi nevelés - interjú
618.39 *** 376.2/.4 *** 37.018.1(047.53)
[AN 3809875]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2021.
Kovács György
   Egy időskorba zárt világ / Kovács György. - [Budapest] : Tankönyváruház.hu, 2020. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 978-615-6089-04-5 fűzött : 3690,- Ft
idős - öregkor higiénéje - gerontológia
612.67 *** 613.98 *** 316.37-053.9 *** 613.865-053.9
[AN 3808896]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2021.
Lenkei Gábor (1961-)
Koleszterin (új kiadása)
   A koleszterin nem ártalmas / Lenkei Gábor. - 4. kiad. - [Budapest] : Vitaminvest Kft., 2020, cop. 2011. - 152 p. ; 20 cm. - (A tudás szabaddá tesz sorozat)
ISBN 978-963-89364-4-8 fűzött : 1980,- Ft
táplálkozástudomány - koleszterin
613.2 *** 612.397.81
[AN 3814575]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2021.
Liedloff, Jean (1926-2011)
The continuum concept (magyar)
   Az elveszett boldogság nyomában : a kontinuum-elv / Jean Liedloff ; [ford. Barta Judit]. - 6. kiad. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2020, cop. 2007. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9904-15-6 fűzött : 3750,- Ft
gyermeklélektan - attitűd - csecsemőgondozás - kulturális antropológia
159.922.7 *** 316.64 *** 613.95 *** 316.7
[AN 3814935]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2021.
Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete. Audiológiai Szekció. Vándorgyűlés (56.) (2019) (Bükfürdő)
   A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 56. Vándorgyűlése : 2019. szeptember 19-21., Szombathely - Bükfürdő : programfüzet / [... rendezője Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Osztály]. - Szombathely : Markusovszky Egyetemi Okt. Kórház Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Oszt., [2019]. - 50 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
fülgyógyászat - konferencia-kiadvány
616.28-008.1 *** 061.3(439-2Bükfürdő)
[AN 3809532]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2021.
   Maradj formában! : egészséges életmód várandóság alatt és szülés után : [tájékoztató kiadvány]. - [Budapest] : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2019. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6054-02-9 fűzött
terhesség - egészséges táplálkozás - csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás
613.2-055.26 *** 613.22 *** 649.1
[AN 3810146]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2021.
Marosi Endre (1946-)
   Egy járvány 77 napja [elektronikus dok.] : Covid-19, Magyarország, 2020 / Marossy Endre. - Szöveg (epub : 702 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161606. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
világjárvány - 21. század - elektronikus dokumentum
616.98(100)"202" *** 578.834.1
[AN 3803329]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2021.
   Mit tegyek, ha beteg a gyermekem? [elektronikus dok.] : gyermekkori betegségek és sürgősségi élethelyzetek otthoni megoldása / szerk. Cseh Áron, Krivácsy Péter, Szabó Attila. - 2. kiad. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : Semmelweis, 2015 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162735. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-511-8
gyermekgyógyászat - elektronikus dokumentum
616-053.2
[AN 3813322]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2021.
Molnár Balázs
   Koraszülött gyermekek tehetséggondozása / Molnár Balázs. - Debrecen : Újszülöttjeinkért, Koraszülöttjeinkért Alapítvány, 2020. - 202 p. : ill. ; 24 cm. - (Tenyérnyi csoda kötetek, ISSN 2732-2238 ; 3.)
Bibliogr.: p. 200-202.
ISBN 978-615-00-8620-0 fűzött
koraszülött - gyermekgondozás - hátrányos helyzetű - tehetséggondozás
618.39 *** 364.65-053.2 *** 376.2/.4 *** 376.545
[AN 3809877]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2021.
   Műveld magad! : gazdálkodási és háztartási ismeretek. - [Budapest] : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., [2020]. - 31 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-6054-12-8 fűzött
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - amatőr kertészkedés - higiénia - otthoni környezet
613.95 *** 643 *** 634 *** 613.5
[AN 3810131]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2021.
Nagy Réka
   Ökobaba : kicsivel zöldebben / Nagy Réka. - Bőv., felújított kiad. - Budapest : Central Kv., 2020. - 207 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-324-789-1 fűzött : 3590,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - háztartás - környezetvédelem
613.95 *** 649.1 *** 64 *** 504.06
[AN 3814824]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2021.
   Orvosi szociológia [elektronikus dok.] : etankönyv / szerk. Győrffy Zsuzsa, Szántó Zsuzsa ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Orvosi Szociológiai Részleg. - 2. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : Semmelweis, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161008. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-524-8
orvosi szociológia - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
614.2(075.8) *** 316(075.8)
[AN 3799906]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2021.
   PirulaKalauz / szerk. Csupor Dezső. - [Szeged] : PharMagist Bt., cop. 2020. - 499 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8822-8 fűzött : 4990,- Ft
gyógynövény - növényi hatóanyag - vitamin - tápanyag - táplálkozástudomány
615.356 *** 615.32 *** 612.015.6 *** 613.27 *** 613.2
[AN 3809201]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2021.
Radnai Márta (1954-)
   Részleges, kivehető fogpótlások / Radnai Márta. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2021. - 228 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-963-226-793-7 fűzött : 4200,- Ft
fogászat - fogtechnika - egyetemi tankönyv
616.314-77(075.8)
[AN 3815657]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2021.
Réthelyi Miklós (1939-)
   Anatómiaoktatás : Nagyszombattól a 250 éves Semmelweis Egyetemig / írta és szerk. Réthelyi Miklós. - Budapest : Semmelweis, 2020. - 259 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-513-2 kötött
Magyarország - orvostörténet - orvosképzés - anatómia - orvos - egyetemi tanár
611(439)(091)(092) *** 378.661.1 *** 378.661(439)(091)
[AN 3808825]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2021.
Smith, Eric (1982-)
The geek's guide to dating (magyar)
   Geek randikalauz [elektronikus dok.] / Eric Smith ; ford. Laki Mihály. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162835. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9120-9
életvezetés - társkeresés - párkapcsolat - elektronikus dokumentum
613.865 *** 316.472.4
[AN 3814211]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2021.
Sonkodi István (1939-)
   Orális és maxillofaciális medicina [elektronikus dok.] : diagnózis és kezelés / Sonkodi István. - Szöveg (pdf : 80.5 MB). - Budapest : Semmelweis, 2006 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162737. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-494-4
szájbetegség - orvosi diagnosztika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
616.31-07(075.8)
[AN 3813324]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2021.
Sweeney, Thomas J. (1936-)
Adlerian counseling and psychotherapy (magyar)
   Adleri tanácsadás és pszichoterápia : jóllét alapú megközelítés gyakorló szakemberek számára / Thomas J. Sweeney ; [ford. Ruzsa Kata]. - Budapest : Oriold, 2020. - XIV, 466 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-18-0 fűzött : 5040,- Ft
individuálpszichológia - pszichoterápia
615.851 *** 159.923
[AN 3808830]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2021.
Szegedi Diabétesz Nap (14.) (2019)
   SZDN XIV : Szegedi Diabétesz Nap, 2019. november 22-23. : program és tudományos előadás összefoglalók. - Zsombó : Stand-Art Event Management Kft., 2019. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6109-00-2 fűzött
cukorbetegség - konferencia-kiadvány
616.379-008.64 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3809602]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2021.
Szendi Gábor (1954-)
   Napfényvitamin [elektronikus dok.] : tények és tévhitek a D-vitaminról / Szendi Gábor. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162629. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-322-3
vitamin - vitaminhiány - elektronikus dokumentum
612.015.6
[AN 3812289]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2021.
Szendi Gábor (1954-)
   Szárnyakat adni [elektronikus dok.] : kitartó és kiváló gyerekek nevelése / Szendi Gábor. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162707. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-326-1
gyermeklélektan - családi nevelés - elektronikus dokumentum
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3813099]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2021.
   Táplálkozz okosan! : egészséges életmód : [tájékoztató kiadvány]. - [Budapest] : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., [2020]. - 34 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-6054-10-4 fűzött
terhesség - egészséges táplálkozás - csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás
613.2-055.26 *** 613.22 *** 649.1
[AN 3810134]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2021.
   (T)edd ne (t)edd! : tesztfüzet. - [Budapest] : Forstag Kft., [2019]. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5452-0 fűzött
táplálkozástudomány - ifjúsági könyv
613.2(02.053.2)
[AN 3809285]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2021.
   Válságok megelőzése és kezelése / szerk. Polonyi Tünde, Abari Kálmán és Kiss Tamás. - Budapest : Oriold, 2020. - 372 p. : ill. ; 24 cm. - (A pszichológia gyakorlata, ISSN 2630-8207)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-19-7 fűzött : 3600,- Ft
alkalmazott lélektan - válság - stressz - stresszkezelés - válságmenedzselés
159.9.004.14 *** 65.016.7 *** 316.4.053 *** 316.48 *** 612.06
[AN 3808865]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2021.
Varga Balázs
   A tervező: vegán kezdőcsomag [elektronikus dok.] : 3 db miniétrend, tippek-trükkök bevásárláshoz és főzéshez / Varga Balázs. - 3. kiad. - Szöveg (pdf : 8.3 MB). - Budapest : Imaginative Bt., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160779. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5800-04-7
vegetáriánus étrend - elektronikus dokumentum
613.261 *** 641.564
[AN 3798751]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2021.
Varga Balázs
   Zsírégetők: a legendák nyomában [elektronikus dok.] : táplálékkiegészítők és a fogyás kapcsolata / Varga Balázs. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : Imaginative Bt., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160781. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5800-06-1
elhízás - fogyókúra - táplálkozástudomány - elektronikus dokumentum
613.25 *** 613.24
[AN 3798753]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2021.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Iskolák?!?! : gyerekek, szülők, tanárok / Vekerdy Tamás. - Budapest : Central Kv., 2020. - 182, [1] p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-092-9 kötött : 2900,- Ft
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - gyermeknevelés - oktatásügy
159.922.7 *** 37.015.3 *** 37.014 *** 37.018
[AN 3814826]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2021.
Young, Jeffrey E. (1950-)
Reinventing your life (magyar)
   Fedezd fel újra az életed! / Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko ; [ford. Gáspár Éva]. - Budapest : Oriold, 2020. - 470, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 460.
ISBN 978-615-5981-22-7 fűzött : 3728,- Ft
mentálhigiénia - pszichoterápia - esettanulmány
613.865 *** 615.851
[AN 3808913]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2324 /2021.
   Két kor, két életút : temesi Reitter Ferenc és dédunokája, Reitter László / összeáll. Reitter Gitta. - Budapest : Napkút K., 2020. - 199, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-263-974-1 fűzött : 2990,- Ft
Reitter Ferenc (1813-1874)
Reitter László (1927-2017)
Magyarország - mérnök - 19. század - újságíró - 20. század - ezredforduló
62(439)(092)Reitter_F. *** 070(439)(092)Reitter_L.
[AN 3809128]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2325 /2021.
   A digitális iskola kézikönyve : Digitális Névjegy Rendszer : dnr.dpmk.hu / [közread. a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ ...]. - [Budapest] : Digitális Pedagógiai Módszertani Közp. : Digitális Jólét Nonprofit Kft., [2020]. - 124, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. (16 p. ; 21 cm)
QR-kóddal. - melléklet címe: A Digitális Névjegy Rendszer az intézményi digitális kompetencia fejlesztésének szolgálatában
ISBN 978-615-81665-1-5 fűzött
távoktatás - audiovizuális oktatás - információs technika - információs társadalom
681.3.004.14 *** 371.333 *** 316.774
[AN 3809046]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   IntelliCAD 9 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161390. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-240-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744IntelliCAD
[AN 3801793]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   IntelliCAD 9 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161399. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-494-231-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744IntelliCAD
[AN 3801811]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   IntelliCAD 9 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161398. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-494-232-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744IntelliCAD
[AN 3801810]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   IntelliCAD 9 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161397. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-494-233-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744IntelliCAD
[AN 3801809]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   IntelliCAD 9 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161396. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-234-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744IntelliCAD
[AN 3801807]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   IntelliCAD 9 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161395. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-235-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744IntelliCAD
[AN 3801805]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   IntelliCAD 9 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161394. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-236-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744IntelliCAD
[AN 3801804]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   IntelliCAD 9 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161393. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-237-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744IntelliCAD
[AN 3801801]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   IntelliCAD 9 [elektronikus dok.] : rendszerváltozók / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161391. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-239-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744IntelliCAD
[AN 3801795]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   IntelliCAD 9 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161389. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-241-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744IntelliCAD
[AN 3801789]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   IntelliCAD 9 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161392. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-238-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744IntelliCAD
[AN 3801797]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Professional 2019 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 32 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161387. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr
ISBN 978-963-494-259-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3801774]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Professional 2019 [elektronikus dok.] : rajzméretezés, szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161384. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-256-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3801755]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Professional 2019 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161386. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-494-257-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3801766]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2021.
Pétery Kristóf (1955-)
   TurboCAD Professional 2019 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161385. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-494-258-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744TurboCAD
[AN 3801765]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

2341 /2021.
Páll István (1952-)
   A bécsi szalagtól a magyaros stílusig : keménycserepek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűjteményeiben / Páll István. - Kisvárda : Rétközi Múz. : Rétközi Múz. Baráti Köre Egyes., 2020. - 208 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A Rétközi Múzeum füzetei, ISSN 0864-9774 ; 15.)
Bibliogr.: p. 167-173.
ISBN 978-615-6169-01-3 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - iparművészet - kerámiai ipar - kőedény - 19. század - 20. század - múzeumi gyűjtemény
666.643 *** 738.3(439)"18/19" *** 069(439.161)
[AN 3809984]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2342 /2021.
   50 éves a budapesti metró / [szerk. Győrfi Judit] ; [kiad. a BKV Zrt.]. - Budapest : BKV Zrt., 2020. - 57 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-81192-2-1 fűzött
Budapest - közlekedéstörténet - földalatti vasút - mélyépítés - album
625.42(439-2Bp.)(091) *** 656.342(439-2Bp.)(091) *** 624.1
[AN 3809628]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2021.
Kausay Tibor (1934-)
   Betonos ekönyv [elektronikus dok.] : anyagtani fogalmak, tulajdonságok, követelmények, vizsgálatok : leendő és meglett építő- és építészmérnököknek arról, hogy miként van ma, volt tegnap és lenne jó holnap / Kausay Tibor. - Budapest : Magánkiad., 2020-
Főcím a címképernyőről
beton - elektronikus dokumentum
666.972
[AN 3804679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (pdf : 27.7 MB). - 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161758. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6699-8
[AN 3804683] MARC

ANSEL
UTF-82344 /2021.
   Maút25 international scientific symposium [elektronikus dok.] : Budapest ..., 17-18 Sept 2019 : proceedings / ed. by György L. Balázs, Kálmán Koris. - Szöveg (pdf : 30 MB). - [Budapest] : Maút, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161548. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6240-2
műszaki tervezés - útépítés - vasútépítés - hídépítés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
625 *** 624.21 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3803054]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2345 /2021.
Bolgár Krisztián
   Több mint autó : [történetek a világot mozgató iparágból] / Bolgár Krisztián. - [Budapest] : Inverz Media, 2020. - 239 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5901-09-6 fűzött : 4490,- Ft
ipartörténet - technikatörténet - autógyártás - személygépkocsi
629.114.6 *** 629.113(100)(091)
[AN 3808765]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2021.
   A fővárosi trolibusz-közlekedés 85 éve / [szerk. Gulán András, Takács-Boér Gyula] ; [közread. a] BKV Zrt. - Budapest : BKV Zrt., 2020. - 155, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-615-81192-1-4 fűzött
Budapest - közlekedéstörténet - trolibuszközlekedés
629.114.5(439-2Budapest)(091) *** 656.132.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3809638]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2347 /2021.
   Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság fehérjenövényei / [szerk. Mendlerné Drienyovszki Nóra, Lajtos Ágnes, Véghné Tóth Bianka]. - Debrecen : DE AKIT : [Printart-Press], 2019. - 42 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 978-615-80663-6-5
Magyarország - növénynemesítés - kultúrnövény - kutatóintézet
631.526 *** 631.52 *** 061.6(439)
[AN 3810116]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2021.
   Agroökológiai helyzetelemzés [elektronikus dok.] : Magyarország 2020 / szerk. Ujj Apolka, Logan Strenchock, Bálint Csaba ; [közread. a] NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : NAIK Agrárgazd. Kutint., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162162. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-491-607-9
Magyarország - agroökológia - elektronikus dokumentum
631.95(439)
[AN 3807907]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2021.
Binder, Egon
Räuchern (magyar)
   Füstölés : hús, kolbászféleségek, hal / Egon Binder ; [ford. Sulán Zsófia]. - Budapest : Mezőgazda Kv., [2020], cop. 2011. - 121 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-757-1 kötött : 3500,- Ft
füstölés
664.92
[AN 3815619]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2021.
Coffee (magyar)
   Kávé [elektronikus dok.] : részletes kézikönyv a kávé termesztéséről, elkészítéséről és fogyasztásáról / szerk. Robert W. Thurston, Jonathan Morris és Shawn Steiman. - Szöveg (epub : 28 MB) (mobi : 61.8 MB). - Pécs : Alexandra, 2017 [!2019]
Ford. Varga-Sabján Dóra. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162939. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-447-126-4 (epub)
ISBN 978-963-447-127-1 (mobi)
kávé - növénytermesztés - gasztronómia - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
633.73 *** 663.93 *** 641.5 *** 930.85(100)
[AN 3815122]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2021.
Gahm, Bernhard
Hausschlachten (magyar)
   Házi vágás : bontás, töltelékáru készítése : sertés, marha, juh, házinyúl / Bernhard Gahm ; [ford. Jakab Árpád]. - Budapest : Mezőgazda Kv., [2020], cop. 2011. - 94 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-760-1 kötött : 3900,- Ft
húsfeldolgozás - állatvágás
637.51/.52
[AN 3815624]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2021.
Kovács György
   Állat az embernek üzen : a kutyakiképzés elméleti alapjai / Kovács György. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Tankönyváruház.hu, 2020. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 978-615-6089-03-8 fűzött : 3290,- Ft
kutyakiképzés
636.7.088
[AN 3808887]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2021.
Lampeitl, Franz
Bienenbeuten und Betriebsweisen (magyar)
   Méhészek könyve / Franz Lampeitl ; [ford. Deákné Paulus Petra]. - Budapest : Mezőgazda Kv., [2020], cop. 2010. - 120 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-762-5 kötött : 3900,- Ft
méhészet
638.1
[AN 3815631]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2021.
Miklósi Bernadett
   Útikalauz gazdáknak / Miklósi Bernadett ; Miklósi Ádám ajánlásával. - 2. kiad. - [Budapest] : [Szerző], 2020. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8872-3 fűzött : 4000,- Ft
kutyatartás - kutyakiképzés
636.7 *** 636.7.088
[AN 3814962]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2021.
Orosz István (1935-)
   Tanulmányok az Alföld mezőgazdaságáról / Orosz István. - Debrecen : DE Tört. Int., 2020. - 348 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 30.)
Bibliogr.: p. 328-344.
ISBN 978-963-490-209-6 kötött
Alföld - agrártörténet - mezőgazdaság - földbirtok - mezőváros
338.43(439.14)(091) *** 63(439.14) *** 332.21(439.14) *** 911.375.4(439.14)
[AN 3809907]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2021.
   SZIE MKK-AKI Halgazdálkodási Tanszék, 2015-2019 : ismertető / szerk. Urbányi Béla, Bokor Zoltán, Staszny Ádám. - [Gödöllő] : [SZIE MKK-AKI Halgazd. Tansz.], [2019]. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
QR-kódokkal
Fűzött
Szent István Egyetem (Gödöllő). Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet. Halgazdálkodási Tanszék
Gödöllő - egyetem - agrártudomány - halgazdaság - tanszék
639.3 *** 378.663(439Gödöllő).096
[AN 3810020]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2021.
   Tanulmányok az Európai Unióban a ketreces tartás jövőbeni betiltásának várható következményeiről a magyar állatitermék-előállításra [elektronikus dok.] : étkezésitojás-termelés, hízottbaromfi-előállítás (lúd, kacsa), nyúlhústermelés / szerk. Sütő Zoltán ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Kaposvár : KE AKK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161388. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5599-75-0
Európai Unió - Magyarország - állattartás - baromfitenyésztés - nyúltenyésztés - elektronikus dokumentum
636.5(439) *** 636.5(4-62) *** 636.92(439) *** 636.92(4-62)
[AN 3801776]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2358 /2021.
Dusy, Tanja
Buddha bowls (magyar)
   Buddha-tálak : egészséges & változatos : 50 tálnyi energia / Tanja Dusy ; [fotók Klaus-Maria Einwanger]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Major Judit
ISBN 978-963-447-873-7 kötött : 4600,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3809482]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2021.
Gahm, Bernhard
Würste, Sülzen, Pasteten selbstgemacht (magyar)
   Hurka, kolbász, szalámi és más finomságok házi készítése / Bernhard Gahm ; [ford. Seresi Frigyes]. - Budapest : Mezőgazda Kv., [2020], cop. 2011. - 155 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-759-5 kötött : 3900,- Ft
húsfeldolgozás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5 *** 637.523
[AN 3815628]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2021.
Magyarvári Szilvi
   Édes mentes [elektronikus dok.] : 32 teljes értékű vegán desszert az abszolút bűnözésmentes élethez / Magyarvári Szilvi és Varga Balázs. - Szöveg (pdf : 84 MB). - Budapest : Imaginative Bt., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160778. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5800-05-4
sütemény - vegetáriánus étrend - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.852(083.12) *** 641.564(083.12)
[AN 3798750]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2021.
   Mizo : tradicionális receptek nyomában. - [Szeged] : Sole-Mizo Zrt., 2020. - 121 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-9363-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3809851]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2021.
Nagy Réka
   Ökoanyu : egyszerűen zöld : [környezettudatos és takarékos háztartási ötletek] / Nagy Réka. - Budapest : Central Kv., 2020. - 159 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-341-058-5 kötött : 3300,- Ft
háztartás - környezetvédelem - energiatakarékosság - útmutató
64 *** 620.9 *** 504.06(036)
[AN 3813937]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2021.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Kv., 2020, cop. 2013. - 167 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-067-7 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3814577]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2021.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : az életmódkönyv / Vrábel Krisztina, Koszta Ágnes, Töllösy Judit ; [... ételfotók Vrábel Krisztina]. - Budapest : Central Kv., 2020, cop. 2016. - 221, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-229-9 fűzött : 4900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3814581]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2021.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : újabb finom falatok, lemondás nélkül / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Kv., 2020, cop. 2015. - 175 p. : ill., színes ; 22x22 cm
A borítón számozási adatként: 2. r.
ISBN 978-963-341-133-9 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3814584]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2021.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : villámgyors vacsorák / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Kv., 2020. - 155 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-324-611-5 fűzött : 3900,- Ft
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3814591]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2367 /2021.
Churchill, Larry R. (1945-)
Ethics for everyone (magyar)
   Etika mindenkinek : készségalapú megközelítés / Larry R. Churchill ; [ford. Thoroczkay-Szabó Mária]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 218 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 207-214.
ISBN 978-963-573-000-1 fűzött : 3499,- Ft
etika
17
[AN 3809789]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2021.
Fehér Krisztián
   Mesterséges intelligencia avagy Pandora digitális szelencéje [elektronikus dok.] / Fehér Krisztián, Kökényesi Bartos Attila, Bártfai Barnabás. - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - Budapest : BBS-Info, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161400. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5477-87-4
mesterséges intelligencia - automatizálás - robotika - információs társadalom - technikai kultúra - elektronikus dokumentum
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 007.52 *** 621.865.8 *** 316.77
[AN 3801812]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2021.
   Ki a jelentős magyar filozófus? : relevanciakritériumok és kánonalkotás a 19-20. századi magyar filozófia történetírásában / [szerk. Varga Péter András ..., Szabados Bettina] ; [rend., közread. a] Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet. - Budapest : BTK Filozófiai Int., 2019. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2019. nov. 29-én azonos címmel rendezett konferencia előadáskivonatai
ISBN 978-963-416-195-0 fűzött
Magyarország - filozófiatörténet - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
1(439)(091)"18/19" *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3809493]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2021.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Der Antichrist (magyar)
   Az Antikrisztus / Friedrich Nietzsche ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Csejtei Dezső]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 127 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 42.)
ISBN 978-963-479-620-6 fűzött : 1499,- Ft
filozófia - vallásfilozófia
1(430)Nietzsche,_F. *** 21
[AN 3815726]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2021.
Solti Péter (1937-2020)
   Eutaxia : a rend filozófiája / Solti Péter. - Budapest : Napkút K., 2020. - 661 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 660-[662].
ISBN 978-963-263-975-8 kötött
magyar irodalom - filozófia
1(439)Solti_P. *** 894.511-96
[AN 3809095]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2372 /2021.
Alexander, Pat (1937-)
The Lion story Bible (magyar)
   Gyermekbiblia : ó- és újszövetségi történetek / [írta Pat Alexander] ; [ford. Simonfalvy Lajos] ; [ill. Carolyn Cox]. - Jav. utánny. - Budapest : Harmat, 2020. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9148-99-4 kötött : 4200,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3813832]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2021.
Bánk József (1911-2002)
   Vademecum : lelki kapaszkodó / Bánk József. - 6. jav. kiad. / ... bőv. Nagy Alexandra. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2020]. - 179, [8] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-696-808-3 fűzött : 980,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3814622]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2021.
Bethlenfalvy Gábor (1964-)
   Magyar szentek élete / Bethlenfalvy Gábor ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Don Bosco, cop. 2020. - 121, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9956-39-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - szent - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
235.3(439)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3814792]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2021.
The Bible knowledge commentary (magyar)
   A Biblia ismerete : kommentársorozat / [szerk.] John F. Walvoord, Roy B. Zuck ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Újrany. - Budapest : KIA, 2015-. - 25 cm
A kötetek nem számsorrendben jelennek meg
ISBN 963-04-8931-7
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3618325]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., 1Thesszalonika - Jelenések / [ford. Köves Gábor]. - 2020. - 451 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-04-8939-3 kötött
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
227.07 *** 228.07
[AN 3815611] MARC

ANSEL
UTF-82376 /2021.
Bodri Ferenc (1931-)
   Lukács érsek és kora [elektronikus dok.] / Bodri Ferenc. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161474. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-09-0000-0)
Lukács (esztergomi érsek) (1120?-1181)
Magyarország - Európa - érsek - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - magyar történelem - történelem - 12. század - elektronikus dokumentum
282(439)(092)Lukács *** 323(439)"11" *** 943.9"11" *** 940"11"
[AN 3802430]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2021.
Börzsönyi József (1943-)
   Egy esztendő igehirdetései a szerencsi szószéken, 1985 / Börzsönyi József. - Sárospatak : Hernád, 2020. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5787-15-7 fűzött
prédikáció
252
[AN 3809915]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2021.
   Égi hívás, földi pálya avagy Miért (ne) legyek lelkész? / szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Luther, 2020. - 264 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-380-188-8 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 21. század - memoár
284.1(439)(092)(0:82-94)
[AN 3808763]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2021.
   Egy asztalnál - szeretetközösségben [elektronikus dok.] / szerk. Galambos Ádám. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : Mo-i Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Oszt., 2020. - (Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, ISSN 1789-2201)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162218. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8720-7
Magyarország - evangélikus egyház - vallásoktatás - munkaterv - elektronikus dokumentum
284.1(439) *** 372.82
[AN 3808186]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2021.
   Emberi testvériség = Human fraternity / szerk. Elmer István. - Budapest : Napkút K., 2020. - 110 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-263-929-1 fűzött
vallásközi kapcsolat - katolikus egyház - iszlám - 21. század
297 *** 291.16 *** 23/28
[AN 3809052]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2021.
Fioretti di S. Francesco (magyar)
   Assisi Szent Ferenc kis virágai = Fioretti di Sancto Francesco / [ford.] Tormay Cécile. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2020. - 158 p. : ill. ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-298-250-2 fűzött : 2500,- Ft
Francesco d'Assisi (1182-1226)
Itália - szent - 13. század - életrajz
235.3(092)Francesco_d'Assisi
[AN 3814944]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2021.
Gillet, Florence (1943-)
Prier 15 jours avec Chiara Luce Badano (magyar)
   15 nap imádság Chiara Luce Badano gondolataival / Florence Gillet ; [ford. Paksy Eszter] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2020. - 92 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81383-5-2 fűzött : 1500,- Ft
Badano, Chiara Luce (1971-1990)
lelki élet - hívő - elmélkedés
242 *** 248 *** 248(45)Badano,_Ch._L.
[AN 3810024]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The coming restoration (magyar)
   Az eljövendő helyreállítás [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 674 KB). - Budapest : Faithline, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161728. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5989-04-9
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3804501]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
His name shall be called wonderful (magyar)
   És hívják nevét csodálatosnak [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 549 KB). - Budapest : Faithline, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161732. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5989-00-1
vallásos irodalom - krisztológia - bibliamagyarázat - elektronikus dokumentum
244 *** 231.2 *** 22.07
[AN 3804511]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2021.
    gyakorlatok a Pécs-belvárosi Református Egyházközség életében [elektronikus dok.] : soli Deo gloria. - Szöveg (pdf : 20.2 MB). - Pécs : Pécs-belvárosi Református Egyházközs., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162371. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8496-1
Pécs-belvárosi Református Egyházközség
Pécs - református egyház - egyházközség protestáns egyházakban - közösségfejlesztés - elektronikus dokumentum
284.2(439-2Pécs) *** 364.46 *** 316.45
[AN 3809815]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2021.
Kerényi Károly (1897-1973)
Tra gli asfodeli dell'elisio (magyar)
   Az elysioni aszfodéloszok közt : levelezés 1935-1959 / Kerényi Károly, Angelo Brelich ; szerk. Valerio Severino, Nagy Andrea, Varsányi Orsolya ; [ford. Nagy Andrea, Polgár Zsuzsanna]. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 286 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-629-2 fűzött : 3490,- Ft
Svájc - Olaszország - tudós - vallástörténet - klasszika-filológia - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - levelezés
292(494)(=945.11)(092)Kerényi_K.(044) *** 292(45)(=945.11)(092)Brelich,_A.(044) *** 87 *** 930.85(37/38)
[AN 3809688]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2021.
Kohn, Francis (1949-)
Prier 15 jours avec Pierre Goursat (magyar)
   15 nap imádság Pierre Goursat gondolataival / Francis Kohn ; [ford. Kapás Orsolya] ; [közread. az] Új Város, Emmánuel Közösség. - Budapest : Új Város : Emmánuel Közösség, 2020. - 98 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81383-4-5 fűzött : 1500,- Ft
Goursat, Pierre (1914-1991)
Franciaország - lelki élet - lelkiségi mozgalom - 20. század - elmélkedés
242 *** 267(44)(092)Goursat,_P. *** 248
[AN 3810031]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2021.
Lucado, Max (1955-)
Facing your giants (magyar)
   Harc az óriásokkal : Dávid és Góliát története hétköznapi embereknek / Max Lucado ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2020. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-51-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3815616]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2021.
Martin, Malachi (1921-1999)
The kingdom of darkness (magyar)
   A sötétség birodalma [elektronikus dok.] : interjú Malachi Martinnal / ford. Tóth Károly Antal. - Szöveg (pdf : 988 KB). - [Budapest] : [Felsővályi Á.], [2019]
Főcím a címképernyőről. - Riporter Bernard Janzen. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160854. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80792-1-1
Egyesült Államok - démonológia - katolikus pap - 20. század - interjú - elektronikus dokumentum
282(73)(092)Martin,_M.(047.53) *** 235.2(047.53)
[AN 3799125]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2021.
Mindszenty József (1892-1975)
   Igehirdetésem [elektronikus dok.] : Mindszenty József bíboros szentbeszédei az amerikai követségen, 1957-1961 / szerk., jegyz. és a bev. tanulmányt írta Fejérdy András ; szakford. Csimma Ágnes ; [közread. a] Magyarországi Mindszenty Alapítvány. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Mo-i Mindszenty Alapítvány, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161544. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
prédikáció - elektronikus dokumentum
252
[AN 3803026]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2021.
Morán, José (1956-)
Biblia infantil ilustrada (magyar)
   Történetek a Bibliából gyerekeknek / José Morán ; [ill.] Marifé González ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 261 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-483-142-6 kötött : 4990,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3810159]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2021.
Nemeshegyi Péter (1923-2020)
   A kelet-ázsiai vallások története / Nemeshegyi Péter ; szerk. Vámos Péter. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 137 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-701-5 fűzött : 2490,- Ft
vallástörténet - keleti eredetű vallás
299.5 *** 294
[AN 3809576]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2021.
Oltre le pietre (magyar)
   A köveken túl : imádságos útikönyv Szent Ferenc és Szent Klára nyomában / [ford. Szatmári Györgyi, ... Balázs Jeromos, ... Berhidai Piusz] ; [közread. a] Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2020. - 236 p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-615-00-8005-5 fűzött
Assisi - zarándoklat - imakönyv
243 *** 248.153.8(45-2Assisi)
[AN 3810018]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2021.
Prince, Derek (1915-2003)
Ultimate security (magyar)
   Menedék a nehéz időkben : felülmúlhatatlan biztonság / Derek Prince ; [ford. Horváth Zita] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2020. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5856-10-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3809880]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2021.
Suba Györgyné (1939-)
   Szeretetszolgálat Jászberényben 1950-től / Suba Györgyné Kocsis Julianna ; [kiad. Jász Helytörténeti Kör és a Jászapátiak Baráti Egyesülete]. - Jászberény : Jász Helytört. Kör : Jászapátiak Baráti Egyes., 2020. - 387 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 351-357. - Összefoglalás angol, holland és német nyelven
ISBN 978-615-00-7776-5 kötött
Jászberény - nyugdíjasotthon - egyházi intézmény - történeti feldolgozás
282 *** 364.442.046.6(439-2Jászberény)(091)
[AN 3810007]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2021.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Ezüst úrvacsorai borosedények : XVI-XX. századi kannák és kupák a felvidéki, kárpátaljai, tiszáninnei és tiszántúli református egyházközségekben / P. Szalay Emőke. - Debrecen : DRHE, 2020. - 141 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 44.)
Bibliogr.: p. 131-139.
ISBN 978-615-5853-27-2 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - liturgikus tárgy - ötvösség - református egyház - határon túli magyarság - jegyzék
284.2(4-191)(=945.11) *** 739 *** 247 *** 284.2(439)
[AN 3809897]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2021.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   A keresztség sákramentuma : XVI-XX. századi ezüst keresztelőedények a felvidéki, kárpátaljai, tiszáninnneni és tiszántúli református gyülekezetekben / P. Szalay Emőke. - Debrecen : DRHE, 2020. - 150 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 46.)
Bibliogr.: p. 143-148.
ISBN 978-615-5853-29-6 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - liturgikus tárgy - ötvösség - református egyház - határon túli magyarság - jegyzék
284.2(4-191)(=945.11) *** 739.1 *** 247.133 *** 284.2(439)
[AN 3809901]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2021.
   A szeretet és a hit növekedéséért családjainkban : zsinati előkészítő dokumentum a családok helyzetéről a Kaposvári Egyházmegyében / [szerk. Nyéky Kálmán, Radnai Márta, Radnai István ...] ; [... ábrák és grafikák Kuslits-Berényi Zsófia]. - Kaposvár : Kaposvári Egyházmegye, 2019. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm + mell.
ISBN 978-963-89592-4-9 fűzött
család - családi élet - katolikus egyház
265.5 *** 316.356.2 *** 282
[AN 3809527]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2021.
Szigeti Jenő (1936-2020)
   Isten tanítani küldött / Szigeti Jenő. - 2. felújított, bőv. kiad. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2020. - 463 p. : ill. ; 22 cm. - (Sorsok, életek, igaz történetek, ISSN 1217-3169)
Bibliogr.: p. 423-453.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5982-26-4)
Szigeti Jenő (1936-2020)
Magyarország - teológus - protestáns lelkész - adventista egyház - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - memoár
286.3(439)(092)Szigeti_J.(0:82-94) *** 012Szigeti_J.
[AN 3815734]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2021.
Szigeti Jenő (1936-2020)
   Megtalált kincsünk, a nyugalomnap / Szigeti Jenő. - 2. átd. kiad. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2020. - 140 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
ISBN 978-615-5892-11-0 fűzött
vasárnap - pihenőnap
264-043 *** 263
[AN 3814889]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2021.
Szigeti Jenő (1936-2020)
   Mit mondanak a jelek a Bibliában? / Szigeti Jenő. - 2. átd. kiad. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2020. - 119 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
ISBN 978-615-5892-22-6 fűzött
prófécia - eschatologia - bibliamagyarázat
22.07 *** 236 *** 231.75
[AN 3814891]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2021.
Tipiţaka. Suttapiţaka. Majjhimanikāya (magyar) (vál.)
   Buddha beszédei / [páliból ford. és az utószót írta Vekerdi József]. - [Budapest] : Helikon, [2020]. - 121 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 8.)
ISBN 978-963-479-550-6 fűzött : 1499,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3813845]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2021.
Watson, George D. (1845-1923)
   The secret of spiritual power [elektronikus dok.] / George D. Watson. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Győr] : Laurus, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161750. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5643-88-0
vallásos irodalom - életvezetés - elektronikus dokumentum
244 *** 613.865
[AN 3804649]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2021.
Wheat, Ed (1926-2001)
Love life for every married couple (magyar)
   Szerelemről minden házaspárnak / Ed Wheat és Gloria Okes Perkins ; [ford. Köves Gábor] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : KIA, 2020. - 292 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-04-7107-7)
házasság - vallási erkölcs
265.5 *** 173.1 *** 241
[AN 3815614]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2021.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Steps to Christ (magyar)
   Lépések Jézus felé / Ellen G. White ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2020. - 119 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
Megj. "Jézushoz vezető út", "Krisztus követése" és "Krisztushoz vezető lépések" címmel is
ISBN 978-615-5892-19-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3814892]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2021.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Thoughts from the Mount of Blessing (magyar)
   A hegyi beszéd: Jézus mai üzenete / Ellen G. White ; [ford. Hegyes Horváth Csilla]. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2020. - 163 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
ISBN 978-615-5892-13-4 fűzött
226.2.07
[AN 3814885]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2021.
Zab-chos zhi khro dgongs-pa rang-grol : Bar-do thos-sgrol chen-mo (magyar)
   Tibeti halottaskönyv : a bardó tanítás nagykönyve / [ford., a bev. tanulmányt és a ... jegyzeteket írta Agócs Tamás] ; [előszó Őszentsége a Dalai Láma] ; [ford. Mirczik Bálint ...]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2020. - 355 p. ; 19 cm
Megj. "A köztes lét könyvei" címmel is. - Bibliogr.: p. 352-355.
ISBN 978-963-479-564-3 kötött : 3499,- Ft
tibeti buddhizmus - vallásos irodalom - túlvilági élet
294.321(515) *** 291.23
[AN 3814640]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2408 /2021.
Bennett, Michael I. (1945-)
F*ck love (magyar)
   Francba a szerelemmel! [elektronikus dok.] : egy pszichológus józan tanácsai a tartós párkapcsolatról / Michael I. Bennett és Sarah Bennett ; ford. Holbok Zoltán. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161143. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
ISBN 978-963-475-393-3
párkapcsolat - elektronikus dokumentum
316.472.4
[AN 3800540]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2021.
Bordás Sándor (1952-)
   A magyar kultúra történelmi traumái / Bordás Sándor. - Budapest : Ráció, 2020. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-306.
ISBN 978-615-5675-41-6 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - szociálpszichológia - magyarság - határon túli magyarság - nemzeti trauma - konfliktuskezelés - összehasonlító szociológia - statisztikai adatközlés
316.63(=945.11) *** 316.48 *** 316.7(=945.11)(4-191)(083.41)
[AN 3808920]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2021.
Dunay György
   Rendkívüli halálesetek Budapesten, 1881-1944 : a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézete 66521 boncolására kiterjedő anyagának összehasonlító-statisztikai elemzése / Dunay György, Sótonyi Péter. - Budapest : Semmelweis, 2020. - 274 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 274.
ISBN 978-963-331-512-5 kötött
Budapest - halálozási statisztika - halálok - századforduló - Horthy-korszak - statisztikai adatközlés
314.424 *** 312.2(439-2Bp.)"188/194"(083.41) *** 314.4(439-2Bp.)"188/194"(083.41)
[AN 3808828]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2021.
Dunay György
   Rendkívüli halálesetek Budapesten, 1881-1944 [elektronikus dok.] : a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézete 66521 boncolására kiterjedő anyagának összehasonlító-statisztikai elemzése / Dunay György, Sótonyi Péter. - Szöveg (pdf : 77.2 MB). - Budapest : Semmelweis, 2020
Főcím a címképernyőn. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162736. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-519-4
Budapest - halálozási statisztika - halálok - századforduló - Horthy-korszak - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
314.424 *** 312.2(439-2Bp.)"188/194"(083.41) *** 314.4(439-2Bp.)"188/194"(083.41)
[AN 3813323]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2021.
Gladwell, Malcolm (1963-)
The tipping point (magyar)
   Fordulópont : ahol a kis különbségekből nagy változás lesz / Malcolm Gladwell ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : HVG Kv., [2020]. - 320 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-922-8 fűzött : 3900,- Ft
kommunikáció - társadalmi kapcsolat - szociálpszichológia - divat - gazdaságpszichológia
316.77 *** 316.47 *** 316.6 *** 330.16
[AN 3814930]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2021.
   Hétfa járásszékhely monitor 2020 [elektronikus dok.] / [közread. a] Hétfa Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 24.4 MB). - Budapest : Hétfa Kutint., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161545. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81153-1-5
Magyarország - életminőség - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.728(439)"201"(083.41)
[AN 3803027]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2021.
Kapás István
   Pszichoanalízis, ideológia, társadalom : a magyar Freud-recepció történetéhez / Kapás István. - Budapest : Oriold, 2020. - 240 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5981-21-0 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - pszichoanalízis - tudománytörténet - eszmetörténet - marxizmus - baloldali irányzat - két világháború közötti időszak
316.75(439)"192/194" *** 159.9.019(439)"192/194" *** 159.964.26 *** 329.14(439)"192/194"
[AN 3809170]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2021.
Kulturális tanulás a keleti határon (angol)
   Cultural learning at the eastern border : cultural education charasteristics of Hungary, Transylvania, Upper Hungary and Subcarpathia / Erika Juhász ed. - Debrecen : KultúrÁsz Public Benefit Assoc., 2019. - 155 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Civil dimensions, ISSN 2063-7829 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81640-2-3 fűzött
Kárpát-medence - kulturális élet - határon túli magyarság - művelődésügy - közösségfejlesztés
316.7(=945.11)(4-191) *** 374(4-191) *** 316.45
[AN 3809867]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2021.
   Kulturális tanulás a keleti határon : Magyarország, Erdély, Felvidék és Kárpátalja közművelődési sajátosságai / Juhász Erika szerk. - Debrecen : KultúrÁsz Közhasznú Egyes., 2019. - 191 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Civil dimenziók, ISSN 2063-7829 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81640-0-9 fűzött
Kárpát-medence - kulturális élet - művelődésügy - közösségfejlesztés - határon túli magyarság - adattár
316.7(=945.11)(4-191) *** 374(4-191) *** 316.45
[AN 3809861]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2021.
   Nemzeti kultúrák érték- és normaközpontú vizsgálata [elektronikus dok.] : tanulmányok II. / ... szerk. Kecskés Petra ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék. - Szöveg (pdf : 958 KB). - Győr : Széchenyi I. Egy. ACSJK Nk. Tanulmányok és Kommunikáció Tansz., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161296. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5837-77-7
kultúrakutatás - nemzeti kultúra - szervezeti kultúra - elektronikus dokumentum
316.7 *** 008 *** 65.013
[AN 3801171]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2021.
Pease, Allan (1952-)
The body language of love (magyar)
   Testbeszéd a szerelemben / Allan és Barbara Pease ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 149, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-333-6 fűzött : 2460,- Ft
párkapcsolat - testbeszéd
316.472.4 *** 159.925.8 *** 800.951
[AN 3814552]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2021.
Pease, Barbara
Body language in the workplace (magyar)
   Testbeszéd a munkahelyen / Barbara Pease, Allan Pease ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 166, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-325-1 fűzött : 2490,- Ft
testbeszéd - munkalélektan
316.77 *** 159.925.8 *** 800.951 *** 65.013
[AN 3814286]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2021.
Stamatopoylos, Vasileos A.
   Oi ellīnes stīn Austrooyggaria 17os - 19os aiōnas / Vasileios A. Stamatopoylos. - Voydapestī : Stamatopoylos, V. A., 2020. - 603 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-618-84934-1-4
17. század - 18. század - 19. század - magyarországi görögök
316.347(=774)(439)"16/18"
[AN 3808909]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2021.
   Tapasztalatok és gyakorlatok : [a Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése című projekt néhány tapasztalata] / [szerk. Kocsis Péter Csaba]. - Szolnok : Edu-film Kft., 2020. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8970-6 fűzött
Szolnok - helyi társadalom - társadalmi integráció - közösségfejlesztés
316.4.052(439-2Szolnok)"201" *** 323.21(439-2Szolnok)
[AN 3810032]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2021.
   Társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok aspektusai : társadalmi innovációk a társadalmi konfliktusok szolgálatában / [szerk. Musinszki Zoltán, Nagy Zoltán] ; [a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiadványa]. - Miskolc : ME GTK, 2020. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-215-2 fűzött
társadalmi változás - társadalmi probléma - információs társadalom - innováció
316.48 *** 316.422 *** 330.341.1 *** 681.3.004.14
[AN 3809722]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2021.
Tisza Kata (1980-)
   Most : túlélő leszel, nem áldozat / Tisza Kata. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2019. - 503 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-052-5 kötött : 4990,- Ft
párkapcsolat - bántalmazás - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.865 *** 316.647.3
[AN 3814572]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2021.
Törő László Dávid (1990-)
   "A szellemtörténet is csak az adatokból indulhat ki" : Eckhart Ferenc történészi munkásságának főbb problémái / Törő László Dávid. - Budapest : Ráció, 2020. - 271 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 242-266.
ISBN 978-615-5675-37-9 fűzött : 3250,- Ft
Eckhart Ferenc (1885-1957)
Magyarország - történész - történetírás - szellemtörténet - 20. század - történelmi forrás
316.75(439)"19" *** 930.1(439)"190/195" *** 930.1(439)(092)Eckhart_F.(093)
[AN 3808905]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2021.
   Változások a magyar lakosság élet- és munkakörülményeiben kiemelten a fizikai aktivitás és a sportfogyasztási szokások vonatkozásában : keresztmetszeti reprezentatív kutatás a Covid-19 magyarországi első hulláma során a kijárási korlátozások időszakában : kutatási jelentés / szerk. Ács Pongrác ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Pécs : PTE ETK, 2020. - 66 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 62-66.
ISBN 978-963-429-576-1 fűzött
Magyarország - életmód - vesztegzár - világjárvány - 21. század - statisztikai adatközlés
316.728(439)"202"(083.41) *** 616.98(100)"202" *** 614.44/.46(439)"202"
[AN 3809762]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2426 /2021.
Bartha Elek (1956-)
   Szent hajlékodnak népe : a görögkatolikus szakrális és felekezeti terek etnográfiája / Bartha Elek. - Debrecen : MTA-DE Néprajzi Kutcsop. : DE Néprajzi Tansz., 2019. - 237 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 79.)
Bibliogr.: p. 209-231. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-212-6 kötött
Magyarország - vallásantropológia - görög katolikus egyház - templom - hitélet
398.3(=945.11) *** 726.54(439) *** 281.5.018.2(439)
[AN 3810028]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2021.
Csoma Gergely (1954-)
   Varázslások és gyógyítások a moldvai csángómagyaroknál / Csoma Gergely. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2020. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
Az előszó angol és német nyelven is
ISBN 978-963-298-253-3 fűzött : 2900,- Ft
néphit - népi gyógymód - moldvai csángók
398.3/.4(=945.11csángók)(498.3)
[AN 3814812]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2021.
   Az én lelkemmel elfújlak.. [elektronikus dok.] : a magyarcsügési ráolvasófüzetek / gyűjt. és közread. Takács György. - Szöveg (epub : 15.2 MB). - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont ; [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz., 2018 [!2020]. - (Fontes ethnologiae Hungaricae, ISSN 1787-0380 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162787. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
Magyarcsügés - magyar néprajz - népi vallásosság - ráolvasás - elektronikus dokumentum
398.3(=945.11)(498.4-2Magyarcsügés)
[AN 3813600]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2021.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Jár a baba, jár / Forrai Katalin ; [Reich Károly rajz.]. - 6. jav. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 82, [5] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9894-2 kötött : 2499,- Ft
magyar néprajz - gyermekdal - mondóka
394.3-053.2(=945.11) *** 784.67(=945.11)(02.053.2)
[AN 3813586]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2021.
   Az idegen képe a Kárpát-medencei népmesékben : szöveggyűjtemény / szerk. Bálint Zsuzsa. - Debrecen : Didakt, 2020. - 424 p. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 12.)
ISBN 978-615-5212-84-0 fűzött
Kárpát-medence - folklorisztika - mesekutatás - magyar néprajz - cigányság - társadalomkép - idegenek - népmese
398.21.001(4-191) *** 316.4 *** 316.64 *** 398.21(=914.99)(4-191) *** 398.21(=945.11)(4-191)
[AN 3809966]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2021.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 4. / ... vál., a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-486-717-3 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3814669]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2021.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 5. / ... vál. és a játékleírásokat kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-486-692-3 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3814670]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2021.
   Jöjj ki, napocska! : játékok, dalok, versek : ringató bölcsődéseknek / Gróh Ilona szerk. ; [ill. Horváth Ildikó]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2018. - 180 p. : ill., színes ; 25 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-437-790-0 kötött : 4499,- Ft
mondóka - gyermekdal
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3814784]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2021.
Kovács Kálmánné Nóri
   A meztelenség mágiája írott néphagyományunk szerint / Nóri ; [a rajzokat kész. Nana]. - Debrecen : Kovács K., 2020. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8793-1 fűzött
magyar néprajz - népszokás - nemi erkölcs - meztelenség
392(=945.11) *** 176
[AN 3809782]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2021.
Morán, José (1956-)
Héroes de los mitos griegos (magyar)
   Görög hősök és mítoszok / írta José Morán ; rajz. Marta Anaís ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 189 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-483-167-9 kötött : 4490,- Ft
görög mitológia - gyermekkönyv
398.221(38)(02.053.2)
[AN 3810099]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2021.
Zalka Csenge Virág (1986-)
   Széltestvér és Napkelte : hagyományos mesék rendhagyó családokról / Zalka Csenge Virág ; Bertóthy Ágnes illusztrációival. - [Budapest] : Móra, 2020. - 158, [1] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Világszép könyvek)
ISBN 978-963-486-575-9 kötött : 3999,- Ft
világirodalom - népmese
398.21(100)
[AN 3809512]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2437 /2021.
Csillag István (1951-)
   Egy miniszter inasévei / Csillag István. - Budapest : Kalligram, 2020. - 189, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-185-4 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - politikus - gazdaságpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - memoár
32(439)(092)Csillag_I.(0:28-94) *** 338.2(439)"198/200"(0:82-94)
[AN 3809974]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2021.
   Előzés jobbról? : radikális jobboldal Európában / szerk. Dúró József ; [közread. a] Mathias Corvinus Collegium. - Budapest : MCC, 2020. - 680 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6221-00-1 kötött : 4990,- Ft
Európa - politológia - jobboldali irányzat - új jobboldaliság - nacionalizmus - radikalizmus - párt - 21. század
329.17(4)"200/201" *** 329.18(4)"200/201"
[AN 3808767]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2021.
Endrédy Vendel (1895-1981)
   Endrédy Vendel fogságának hiteles története / [szerk. Endrédy F. Csanád]. - [S.l.] : Endrédy I. : Endrédy B., [2020]. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-202-183-5)
Endrédy Vendel (1895-1981)
Magyarország - katolikus pap - szerzetes - ciszterciek - állami terror - 20. század - Rákosi-korszak - magyar irodalom - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 894.511-94 *** 282(439)(092)Endrédy_V.(0:82-94) *** 271.12(439)(092)Endrédy_V.(0:82-94)
[AN 3814960]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2021.
Finchelstein, Federico (1975-)
The brief history of fascist lies (magyar)
   Fasiszta hazugságok / Federico Finchelstein ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6122-94-0 fűzött : 3290,- Ft
fasizmus - populizmus - demagógia - propaganda
329.18 *** 321.64 *** 329populizmus *** 316.62 *** 321.019.5
[AN 3809451]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2021.
Gerencsér Tibor (1986-)
   Ellentétek vonzásában : lengyel - magyar diplomáciai kapcsolatok a XX. század első felében / Gerencsér Tibor. - Budapest : Napkút K., 2020. - 101, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 97-101.
ISBN 978-963-263-901-7 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - Lengyelország - diplomáciatörténet - két világháború közötti időszak
327(439)"191/193" *** 327(438)"191/193"
[AN 3809067]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2021.
Halmesvirta, Anssi (1956-)
Vapauden kapea polku (magyar)
   A szabadság keskeny ösvénye : Bibó István közösségi moralizmusa / Anssi Halmesvirta ; [... ford. Barta Máté]. - Debrecen : DE Tört. Int. : Univ. of Jyväskylä Dep. of History and Ethnology, 2020. - 198 p. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 28.)
Bibliogr.: p. 180-191.
ISBN 978-963-490-213-3 fűzött
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - tudós - politikus - társadalomtudomány - politikai filozófia - 20. század
32.001(439)(092)Bibó_I. *** 32(439)(092)Bibó_I.
[AN 3810048]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2021.
Kántás Balázs (1987-)
   A meg nem történt államcsíny [elektronikus dok.] : radikális jobboldali puccsterv, 1923 / Kántás Balázs. - Szöveg (pdf : 734 KB). - Budapest : [Kántás B.], 2020. - (Horthy-korszak műhelytanulmányok)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161539. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81598-1-4
Ulain Ferenc (1881-?)
Magyarország - politikatörténet - szélsőjobboldali irányzat - országgyűlési képviselő - radikalizmus - Horthy-korszak
329.18(439)"192" *** 32(439)(092)Ulain_F. *** 323.276(439)"192"
[AN 3803011]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2021.
   Közösségi élet és hagyományőrzés a Csúcsban : a Csúcsi Olvasókör 30 éve / szerk. Szóró Ilona, Kis Imréné, Galambos Kornélné ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Bessenyei Ferenc Művelődési Központ ...]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp. Bessenyei F. Művel. Közp. : Csúcsi Olvasókör, 2020. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD-R
ISBN 978-615-00-9576-9 fűzött
Csúcsi Olvasókör
Hódmezővásárhely - olvasókör - társadalmi élet - testülettörténet - közösségfejlesztés - elektronikus dokumentum
323.21 *** 027.9(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 316.7(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3809583]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2021.
Kuncze Gábor (1950-)
   Várjuk ki a végét.. [elektronikus dok.] : beszélgetés Mihancsik Zsófiával / Kuncze Gábor. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162840. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-168-6
Kuncze Gábor (1950-)
Szabad Demokraták Szövetsége
Magyarország - politikus - belpolitika - párt - rendszerváltás - ezredforduló - interjú - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Kuncze_G.(047.53) *** 323(439)"199/201"(047.53) *** 329(439)SZDSZ(047.53)
[AN 3814268]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2021.
Schrek Katalin (1987-)
   A keleti kérdés válságainak kezelése az angol - orosz kapcsolatok viszonyrendszerében : koncepciók, mechanizmusok és azok színterei, 1821-1841 / Schrek Katalin. - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT Kutcsop. ; [Debrecen] : DE BTK Tört. Int. ; [Pellérd] : SYZ Hungary Bt., 2020. - 284 p. : ill., színes, térk. ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 18.)
Bibliogr.: p. 247-274. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-568-6 fűzött
Nagy-Britannia - Oroszország - Oszmán-török Birodalom - diplomácia - külpolitika - történelem - 19. század
327(410)"182/184" *** 327(47)"182/184" *** 956.0"182/184"
[AN 3809765]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2021.
Sipos József (1948-)
   A bethleni kétharmad [elektronikus dok.] : a Kisgazdapárt kormányzópárttá bővítése és az 1922-es választások / Sipos József. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162941. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6060-25-9
Keresztény-Keresztyén Földmíves-, Kisgazda- és Polgári Párt
Magyarország - belpolitika - politikatörténet - párt - választás - Horthy-korszak - elektronikus dokumentum
323(439)"192" *** 329(439)K-KFKPP *** 324(439)"1922"
[AN 3815131]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2021.
Zolcer János
   Gorbacsov titkai [elektronikus dok.] : az ember, aki megváltoztatta a világot : 35 személyes történet első kézből / Zolcer János. - Szöveg (epub : 30.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
QR-kódokkal. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162834. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-269-0
Gorbačëv, Mihail Sergeevič (1931-)
Szovjetunió - politikus - politikatörténet - peresztrojka - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
32(47)(092)Gorbačëv,_M._S. *** 32(47)"198"
[AN 3814207]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2449 /2021.
   Avasi álmok : borházas tervek / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2020. - 31 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 10.)
Bibliogr.: p. 25.
ISBN 978-615-00-9460-1 fűzött
Avas (Miskolc) - helytörténet - építészettörténet
943.9-2Miskolc *** 72(439-2Miskolc)(091)
[AN 3809987]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2021.
Bagi Gábor (1960-)
   Szolnok a török korban : történeti vázlat / Bagi Gábor. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2020. - 600 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Források Szolnok város monográfiájához, ISSN 2498-5813 ; 3.)
Bibliogr.: p. 379-445.
ISBN 978-615-6161-00-0 fűzött
Szolnok - helytörténet - török hódoltság
943.9-2Szolnok"155/168"
[AN 3809931]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2021.
Balogh Dezsőné (1951-)
   Megsiratnak a falumbeli leányok : a két világháború a sokorópátkaiak emlékezetében / Balogh Dezsőné. - Tahitótfalu : Hármaspont Kft., 2020. - 131 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 978-615-00-8959-1 fűzött
Sokorópátka - helyi társadalom - katona - hősi halott - 20. század - első világháború - második világháború
929(439-2Sokorópátka)"19" *** 355(439-2Sokorópátka)(092) *** 355.293(439-2Sokorópátka)(092)
[AN 3809849]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2021.
Barta János (ifj.) (1940-)
   Újjáépítés és modernizáció, 1699-1795 : új remények a kétfejű sas árnyékában / írta Barta János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Bibliogr.: p. [144].
Fűzött : 1890,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-09-9699-0)
magyar történelem - 18. század
943.9"17"
[AN 3809458]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2021.
Batár Zsolt Botond (1946-)
   Miért igazságtalan a trianoni békediktátum? : [Trianon tévedése, korrigálása, bosszúja] / Batár Zsolt Botond ; [közread. a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület]. - Budapest : Teleki S. Kult. Egyes., 2021. - 736 p., VIII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-615-81360-3-7 kötött : 7900,- Ft
Közép-Európa - magyar történelem - trianoni békeszerződés - történelem - két világháború közötti időszak
943.9"192/194" *** 341.382"1920" *** 940-11"192/194"
[AN 3809986]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2021.
Csorba László (1952-)
   Haza, nemzet, felekezet : tanulmányok a polgári átalakulás politikai, társadalmi és felekezetei viszonyainak köréből / Csorba László. - Budapest : Line Design, 2020. - 269 p. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-011-8 fűzött : 3500,- Ft
magyar történelem - politikatörténet - történelmi személy - művelődéstörténet - reformkor - 19. század
943.9"18"(092) *** 32(439)"18" *** 930.85(439)"18"
[AN 3810189]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2021.
Dindi István (1939-)
   Történetek Nagytétény múltjából : évszázadok históriái az ókori Camponától a rendszerváltásig / Dindi István ; [közread. a] Nagytétényi Polgári Kör. - Budapest : Nagytétényi Polgári Kör, 2020. - 374 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 372-374.
ISBN 978-615-00-7541-9 fűzött
Nagytétény - Budapest. 22. kerület - helytörténet - családtörténet
929.52(439-2Nagytétény) *** 943.9-2Bp.XXII. *** 943.9-2Nagytétény
[AN 3808850]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2021.
L'encyclopédie de l'humanité (magyar)
   Egyszer volt.. : az emberiség történetének képes enciklopédiája / [ford. Aczél Ferenc, Horányi Krisztina]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2014. - 224, [4] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-403-837-5 kötött : 4990,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.9(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3813583]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2021.
Eörsi László (1955-)
   A külpesti srácok, 1956 / Eörsi László ; [közread. a] Wesley János Lelkészképző Főiskola. - Budapest : WJLF, 2020. - 433, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 372-374. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5048-57-9 fűzött : 3950,- Ft
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - forradalmár - adattár - életrajz
943.9-2Bp."1956"(092)
[AN 3809914]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2021.
Ferguson, Niall (1964-)
Civilization (magyar)
   Civilizáció : a Nyugat és a többiek / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2020, cop. 2011. - 452 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-433.
ISBN 978-963-244-657-8 kötött : 4975,- Ft
világtörténelem - civilizáció
930.9 *** 008
[AN 3813838]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2021.
   Forradalmak és kölcsönhatások 1917 : Orosz Birodalom - Szovjetunió - Oroszország. - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT Kutcsop., 2020. - 236 p. ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 17.)
A Pécsett, 2017. okt. 19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-566-2 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - történelem - 19. század - 20. század
947"18/19"
[AN 3809763]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2021.
Gindele, Robert
   The Gepidic settlement and cemetery from Carei-Bobald / Robert Gindele ; with contributions of Claudia Radu and Georgeta El Susi ; [publ. Jósa András Múzeum]. - Nyíregyháza ; Satu Mare : Jósa A. Múz., 2020. - 195 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 80-89. - Összefoglalás román és magyar nyelven
ISBN 978-615-5619-20-5 kötött
Nagykároly - régészet - gepidák - temető
904(363.15) *** 718(498.4-2Nagykároly)"03/05" *** 904(498.4-2Nagykároly)"03/05"
[AN 3809969]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2021.
Gyárfás Endre (1936-)
   Történelmi kalandok a magyarság múltjában III : a 19. századtól napjainkig / Gyárfás Endre ; [ill. Jenkovszky Iván]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-974-3 kötött : 4490,- Ft
magyar történelem - gyermekkönyv
943.9(02.053.2)
[AN 3810081]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2021.
Halmos Sándor (1946-)
   Szatmár vármegye és a vármegye zsidósága a történelem sodrában / Halmos Sándor. - Debrecen : Halmos S., 2020. - 344 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 339-344.
ISBN 978-615-00-8106-9 fűzött
Szatmár vármegye - helytörténet - zsidóság
943.916.1 *** 316.347(=924)(439.161)
[AN 3810038]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2021.
Hermann Róbert (1963-)
   Rendszerváltástól a megtorlásig : tanulmányok az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc történetéről / Hermann Róbert. - Budapest : Line Design, 2020. - 282 p. : ill. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.: p. 224-260.
ISBN 978-963-480-017-0 fűzött : 3500,- Ft
magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - megtorlás
943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849" *** 323.282(439)"1849/185"
[AN 3810186]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2021.
   "Közel, s távol" IX : az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2018 / [szerk. Doma Petra, Takó Ferenc]. - Budapest : Eötvös Collegium, 2019. - 295 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5897-19-1 fűzött
Ázsia - keletkutatás - művelődéstörténet - kultúra - történelem
930.85(5) *** 008(5) *** 915
[AN 3809713]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2021.
Kristó Gyula (1939-2004)
   A magyar nemzet megszületése [elektronikus dok.] / Kristó Gyula. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162858. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-180-8
magyar történelem - magyarság - nemzet - társadalomtörténet - Árpád-kor - elektronikus dokumentum
943.9".../12" *** 316.356.4(=945.11)
[AN 3814373]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2021.
Kulcsár Balázs (1980-)
Párizs - Budapest metró (angol)
   Paris - Budapest metro : conversations about art / Balázs Kulcsár ; [transl. Kata Földes]. - Budapest : Napkút Publ., 2020. - 234, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-942-0 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
Magyarország - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53) *** 929(=945.11)(100)(047.53)
[AN 3809100]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2021.
   Kultúra, művelődés, agrárium : tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára / szerk. Papp Klára [et al.]. - Debrecen : DE Tört. Int., 2020. - 408 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-208-9 kötött
Magyarország - Európa - történelem - művelődéstörténet - gazdaságtörténet - emlékkönyv
943.9 *** 940 *** 930.85(439) *** 930.85(4) *** 338(091)(439)
[AN 3810139]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2021.
Marta, Liviu
   Gáva culture in the Someş Plain : the settlements of Călineşti-Oaş and Lazuri / Liviu Marta ; [publ. by the Jósa András Múzeum]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2020. - 151 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 105-116. - Összefoglalás román és magyar nyelven
ISBN 978-615-5619-17-5 kötött
Szamosköz - ősrégészet - gávai kultúra - bronzkorszak
903(439Szamosköz)"637" *** 903(498Szamosköz)"637"
[AN 3809967]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2021.
   Mi magunk : magyar identitás, magyar tradíció : tanulmánykötet / ... szerk. Szondi György, Toót-Holló Tamás ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 567, [8] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6180-06-3 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - magyarság - kultúra - nemzettudat - művelődéstörténet
930.85(439) *** 008(439) *** 316.63(=945.11) *** 316.7(439)
[AN 3808923]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2021.
Monok István (1956-)
   A humanizmus és a protestantizmus áttűnései a Magyar Királyság és Erdély olvasmányműveltségében / Monok István ; [a mutatót összeáll. Budai-Király Tímea]. - Budapest : Kossuth ; Eger : EKE, 2020. - 396 p. : ill. ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Bibliogr.: p. 279-362.
ISBN 978-963-544-206-5 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - Erdély - művelődéstörténet - humanizmus - reformáció - könyvkultúra - újkor
930.85(439)"14/16" *** 09(439)"14/16" *** 284(439)"14/16"
[AN 3805021]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2021.
Nagy Levente (1967-)
   A román reformáció : egy 16-17. századi magyar - román kulturális és irodalmi transzferjelenség / Nagy Levente. - Budapest : Ráció, 2020. - 423 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 364-405.
ISBN 978-615-5675-40-9 fűzött : 3750,- Ft
Magyarország - Erdély - egyháztörténet - reformáció - románok - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet - román irodalom története - vallásos irodalom - 16. század - 17. század
930.85(=590)(439.21)"15/16" *** 284(439.21)"15/16" *** 859.0(091)-97"15/16"
[AN 3808897]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2021.
Nyul Imre
   Aczél Géza, a nagyváros megálmodója : Stahl család és Debrecen / Nyul Imre. - Debrecen : [Nyul I.], 2020. - 51 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 43-45.
ISBN 978-615-00-8881-5 fűzött
Aczél Géza (1864-1937)
Stahl család
Debrecen - Magyarország - mérnök - városépítés - családtörténet - 19. század - 20. század
929.52(439-2Debrecen)Stahl *** 711.4(439-2Debrecen)"189/193" *** 62(439)(092)Aczél_G.
[AN 3810035]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2021.
Reiman Zoltán (1980-)
   A Weidlich-palota és a fekete kutya / [írta Reiman Zoltán]. - [Miskolc] : Miskolci Tükörkép Közéleti Egyes., [2020]. - 12, [7] p. : ill. ; 16 cm. - (Épített örökségeink nyomában ; 1.)
ISBN 978-615-00-5079-9 fűzött
Miskolc - kiskereskedelem - művelődéstörténet
930.85(439-2Miskolc) *** 339.37(439-2Miskolc)
[AN 3809462]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2021.
Sal Endre (1972-)
   Mi, magyarok : 51 hihetetlen történet a nagyvilágból / Sal Endre. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2020, cop. 2019. - 207 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-433-024-0 kötött : 5499,- Ft
híres ember - külföldön élő magyar személyiség
929(=945.11)(100)
[AN 3814909]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2021.
Szitás Katalin (1982-)
   Értelmiség és politika / Szitás Katalin. - Budapest : Kalligram, 2020. - 248 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-248.
ISBN 978-963-468-182-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - értelmiség - belpolitika - Kádár-korszak - rendszerváltás - interjú
929(439)(047.53) *** 323(439)"197/201" *** 316.334.3(439)"197/201"
[AN 3809970]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2021.
Tokics Imre (1956-)
   A régészet igazolja a Bibliát : a Szentírás mai valósága : a kiásott múlt üzenete / Tokics Imre. - 3. felújított kiad. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2020. - 100 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliai Szabadegyetem, ISSN 1788-6252)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5982-38-7)
ókori Izrael - régészet - bibliakutatás
904(33) *** 904(569.4) *** 22.016
[AN 3814940]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2021.
Toót H. Zsolt (1966-)
   Szellemi honvédelem aranykori fényben : párbeszéd a múlttal: az aranyhajú gyermekek magyar evangéliuma / Toót-Holló Tamás ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 220, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6180-02-5 kötött : 2900,- Ft
magyarságkutatás - urál-altaji népek ősvallása - magyar néprajz - folklorisztika - népmese
930.8(=945.11)(089.3) *** 398.21.001(=945.11) *** 299.4(089.3)
[AN 3808912]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2021.
   Történeti emlékezet és rendszerváltások : hatalmi és politizálási alternatívák a 20. századi Magyarországon : város és vidék / ... szerkesztői Barta Róbert, Csiszár Imre ; [a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa]. - Debrecen : DE Tört. Int., 2020. - 312 p. : ill. ; 21 cm
A Hajdúnánáson, 2019. máj. 31-én "Emigráció, ellenállás, rendszerváltás. Hatalmi és politizálási alternatívák a 20. századi Magyarországon" címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-248-5 fűzött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - 20. század
943.9"19" *** 32(439)"19"
[AN 3810128]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2021.
Verasztó Antal (1936-)
   Orosháza az ősök árnyékában : helytörténeti írások / Verasztó Antal. - Budapest : Napkút K., 2020. - 205, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-263-960-4 fűzött : 2490,- Ft
Orosháza - helytörténet
943.9-2Orosháza
[AN 3809024]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2021.
   A zsidóság szerepe Sátoraljaújhely gazdasági fejlődésében / [... szerk. Juhász István és Nagy Zoltán] ; [kiad. a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány]. - Sátoraljaújhely : Zempléni RVA, 2020. - 100, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-615-00-9278-2 fűzött
Sátoraljaújhely - zsidóság - helytörténet - gazdaságtörténet - századforduló - Horthy-korszak - történelmi forrás
943.9-2Sátoraljaújhely"188/194"(093) *** 316.347(=924)(439-2Sátoraljaújhely)"188/194"(093)
[AN 3810027]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2481 /2021.
   Böhönye képekben / [... összeáll. Horváth Judit] ; [kiad. Böhönye község Önkormányzata]. - Böhönye : Önkormányzat, 2019. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5653-1 fűzött
Böhönye - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Böhönye(084.12)
[AN 3809278]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2021.
Jakab Attila (1978-)
   Vállaj : történelmi és kulturális kalauz : ghid cultural şi istoric : historical and cultural guide / [írta Jakab Attila és Toldi Zoltán] ; [kiad. a Jósa András Múzeum]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2020. - 80 p. : ill., színes ; 20x22 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-615-5619-19-9 fűzött
Vállaj - helyismeret - helytörténet
908.439-2Vállaj *** 943.9-2Vállaj
[AN 3809929]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2021.
   Képeslapok a Palotából : 90 éves időutazás Lillafüreden és a Palotaszállóban / [szerk. Balogh Attila és Darázs Richárd] ; [kiad. Észak-keleti Átjáró Egyesület ...]. - [Miskolc] : Észak-keleti Átjáró Egyes., 2020. - 151 p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
ISBN 978-615-81150-8-7 fűzött
Lillafüred - helyismeret - helytörténet - szálloda - album
908.439-2Lillafüred(084.1) *** 943.9-2Lillafüred(084.1) *** 640.41(439-2Lillafüred)(084.1)
[AN 3810271]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2021.
   Kis-Duna menti értékeink / [szöveg Ambrus Vilmos, Gere Ágnes] ; [kiad. Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.]. - [Szigetszentmiklós] : Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft., [2019]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6522-9 fűzött
Pest megye - Soroksári-Duna - helyismeret - természeti környezet - kulturális örökség
908.439.153 *** 502(439.153) *** 930.85(439.153)
[AN 3810142]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2021.
Kis-Duna menti értékeink (lengyel)
   Walory regionu nad Małym Dunajem / [tekst Vilmos Ambrus, Ágnes Gere] ; [wyd. Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.]. - [Szigetszentmiklós] : Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft., [2019]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-6522-9)
Pest megye - Soroksári-Duna - helyismeret - természeti környezet - kulturális örökség
908.439.153 *** 502(439.153) *** 930.85(439.153)
[AN 3810144]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2021.
Küzmös Enikő (1954-)
   Amikor az álmok valóra válnak : kalandozások Napkeleten / Küzmös Enikő. - 2. bőv. kiad. - [Nyírbátor] : Küzmös E., 2019. - 89, [3] p., [16] t. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-2268-0 fűzött
Kelet-Anatólia - útleírás
908.560.7(0:82-992)
[AN 3815667]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2021.
Láng Henrik (1827-1907)
   Útijegyzetek és amerikai életképek / Láng Henrik ; sajtó alá rend., jegyz. és az utószót írta Pénzes Tiborc Szabolcs ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2020. - 295, [7] p. ; 21 cm
A szerző életrajza angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-983-3 fűzött : 3490,- Ft
Közel-Kelet - Egyesült Államok - magyar irodalom - helyismeret - amerikai polgárháború - 19. század - útleírás - memoár
908.73"18"(0:82-94) *** 908.5-011"185"(0:82-992) *** 894.511-94 *** 355.48(73)"186"(0:82-94)
[AN 3809177]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2021.
Nacsinák Gergely (1977-)
   Áthosz, a Szent Hegy, az Istenszülő kertje / Nacsinák Gergely András, Soós Sándor. - Budapest : Kairosz, 2020. - 239 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-239.
ISBN 978-963-514-072-5 kötött : 3900,- Ft
Áthosz - helyismeret - görög ortodox egyház
908.495-2Athos *** 281.94
[AN 3814970]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2021.
Németh Bálint
   Budapest, Hungary guide book [elektronikus dok.]. - Szöveg (epdf : 20.8 MB) (epub : 5.1 MB). - [S.l.] : Digital Nomad Hungary, [2020]
Főcím a címképernyőről. - Szerző Németh Bálint. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162394. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
Budapest - útikönyv - elektronikus dokumentum
914.39-2Bp.(036)
[AN 3810120]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2021.
Rigó Tibor
   Magyarország / [fotók] Rigó Tibor ; [szöveg] Andrásfalvi-Faragó Zoltán. - Pécs : Alexandra, 2020. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-447-768-6 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Rigó_T.
[AN 3809456]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2021.
Szonda István (1970-)
   Kultúra és néphagyomány : gyomaendrődi tanulmányok / Szonda István. - Debrecen : [DE], 2020. - 120, [1] p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-226-3 fűzött
Gyomaendrőd - helyismeret - helytörténet - magyar néprajz
908.439-2Gyomaendrőd *** 943.9-2Gyomaendrőd *** 39(439-2Gyomaendrőd)
[AN 3809991]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2021.
Tompa György
   Mérk : történelmi és kulturális kalauz : ghid cultural şi istoric : historical and cultural guide / [írta Tompa György] ; [kiad. a Jósa András Múzeum]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2020. - 56 p. : ill., színes ; 20x22 cm
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-615-5619-18-2 fűzött
Mérk - helyismeret - helytörténet
908.439-2Mérk *** 943.9-2Mérk
[AN 3809925]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2021.
   A történeti földrajz professzora: Frisnyák Sándor / szerk. Kókai Sándor ; [kiad. a Nyíregyházi Egyetem Földrajztudományi Tanszéke, az MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történeti Födrajzi Albizottsága és a Magyar Földrajzi Társaság Nyírségi Osztálya]. - Nyíregyháza : NYE Földrajztud. Tansz. : MTA Társadalomföldrajzi Tud. Biz. Történeti Földrajzi Albiz. : MFT Nyírségi Oszt., 2020. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-942-0 fűzött
Frisnyák Sándor (1934-)
Magyarország - tudós - történeti földrajz - egyetemi tanár - 20. század - 21. század
91(439)(092)Frisnyák_S. *** 37(439)(092)Frisnyák_S.
[AN 3809999]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2021.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Széchenyi gróf különös házassága : budai históriák / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2020. - 135, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-959-8 fűzött : 1990,- Ft
Budapest - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3809117]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2495 /2021.
Bakonyi Péter (1949-)
   Sapienti sat : verses próza, avagy prózai vers-esszé az emberölésről - a memóriabázis felfrissítésére / Bakonyi Péter ; [ill. Für Emil]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 99 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 147.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6180-12-0)
magyar irodalom - emberölés - művelődéstörténet - esszé
343.61(100)(0:82-4) *** 894.511-4 *** 930.85
[AN 3809174]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2021.
Bonvy Iván
   Elfogócska avagy A legmeglepőbb és legmulatságosabb anekdoták, a bűn, a büntetőjog és a bűnüldözés világából / Bonvy Iván ; Doktorovics Doktorov ... karikatúráival. - [Miskolc] : Cunami, 2019. - 240 p. : ill., részben színes ; 19 cm
keretcím: Memória! Zavar?
ISBN 978-615-80574-8-6 fűzött : 3499,- Ft
Magyarország - jogeset - büntetőjog - büntetőeljárás - kriminalisztika - anekdota
343(439)(0:82-92) *** 34.096(439)(0:82-36)
[AN 3809855]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2021.
Bonvy Iván
   Hülyülés azaz hüly-ülés, avagy A legmulatságosabb és legmeglepőbb anekdoták a bűn, a büntetőjog, a büntetés-végrehajtás és a börtönök világából / Bonvy Iván ; Doktorovics Doktorov ... karikatúráival. - [Miskolc] : Cunami, 2019. - 242 p. : ill., részben színes ; 19 cm
keretcím: Memória! Zavar?
ISBN 978-615-80574-4-8 fűzött : 3499,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - anekdota
343.8(439)(0:82-36)
[AN 3809852]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2021.
Bonvy Iván
   Védőbeszéd avagy védő-beszéd, azaz A legfrissebb, legmulatságosabb és legmeglepőbb ügyvéd anekdoták / Bonvy Iván ; Doktorovics Doktorov ... karikatúráival. - [Miskolc] : Cunami, 2020. - 246 p. : ill., részben színes ; 19 cm
keretcím: Memória! Zavar?
ISBN 978-615-80574-6-2 fűzött : 3499,- Ft
Magyarország - ügyvéd - jogvédelem - jogeset - anekdota
347.965(439)(0:82-36) *** 343.12(439)(0:82-36) *** 34.096(439)(0:82-36)
[AN 3809848]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2021.
Ferguson, Niall (1964-)
The war of the world (magyar)
   A világ háborúja : a gyűlölet évszázadának története / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2020. - LXXI, 759 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 659-710.
ISBN 978-963-244-655-4 kötött : 7475,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - népirtás - 20. század
341.485(100)"19" *** 930.9(100)"19" *** 355.48(100)"19"
[AN 3814571]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2021.
   Krimináltechnikai kézikönyv [elektronikus dok.] : módszertani útmutató bűnügyi technikusoknak 2. / szerk. Anti Csaba László, Gárdonyi Gergely ; [közread. a] Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ. - Szöveg (pdf : 68.6 MB). - Budapest : NSZKK : ROKK : Semmelweis, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162734. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-501-9
kriminalisztika - elektronikus dokumentum
343.98
[AN 3813321]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2021.
   Krimináltechnikai kézikönyv : módszertani útmutató bűnügyi technikusoknak 2. / szerk. Anti Csaba László, Gárdonyi Gergely ; [közread. a] Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ. - Budapest : NSZKK : ROKK : Semmelweis, 2020. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-500-2 fűzött
kriminalisztika
343.98
[AN 3808839]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2021.
   Magyar alkotmánytörténet / szerk. Mezey Barna, Gosztonyi Gergely. - Budapest : Osiris, 2020. - 556 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-327-9 fűzött : 5980,- Ft
Magyarország - alkotmánytörténet - egyetemi tankönyv
342(439)(091)(075.8)
[AN 3814951]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2021.
O'Reilly, Bill (1949-)
Killing the SS (magyar)
   Az SS kiiktatása : hajsza a történelem legkegyetlenebb háborús bűnösei után / Bill O'Reilly, Martin Dugard ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 319 p. ; 21 cm
A főcímben az "SS" kifejezés szimbólummal jelölve
ISBN 978-963-433-709-6 fűzött : 3999,- Ft
Németország. Schutz-Staffel
Németország - háborús bűnös - második világháború - nyomozás - személykeresés - 1945 utáni időszak - 20. század
341.322.5(430)"193/1945"(092) *** 341.485(430)(092) *** 343.132(100)"1945/197" *** 343.337(100)"1939/1945"
[AN 3809536]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2021.
   Szellemi tulajdonvédelem a "Cross-border HU-SK virtual tours" projektben [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Budapest] : Intellexi Kft., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161916. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8674-3
iparjog - szerzői jog - jogvédelem - szellemi tulajdon - elektronikus dokumentum
347.77/.78 *** 347.9
[AN 3805780]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2021.
Varga Péter
   Tanulási formák az önkormányzati igazgatásban [elektronikus dok.] : lehetőségek és megoldások az önkormányzati társulásokra és együttműködésekre / Varga Péter. - Szöveg (pdf : 925 KB). - Pécs : Tudatosan a Környezetünkért Egyes., 2020. - (Jogi- és társadalomtudományi közlemények a közösségek szolgálatában, ISSN 2677-0113 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162173. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80220-8-8
Magyarország - Európa - helyi önkormányzat - kistérség - együttműködés - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
352.072.3(439) *** 332.14(439) *** 352.072.3(4) *** 332.14(4) *** 347.727.4(439) *** 347.727.4(4)
[AN 3807978]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2506 /2021.
Bene Krisztián
   Idegen lobogók alatt : mozaikok a Szovjetunió elleni német hadjáratban részt vevő külföldi kontingensek történetéből / Bene Krisztián. - Pécs : MOSZT, 2020. - 114 p. ; 21 cm. - (MOSZT füzetek, ISSN 2415-9387 ; 6.)
Váltakozva magyar és francia nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva francia és magyar nyelven
Fűzött
Szovjetunió - Németország - Európa - hadtörténet - katonai egység - második világháború
355.48(47)"1941/1945" *** 355.48(430)"1941/1945" *** 355.318(430)(=00)"1941/1945" *** 355.48(4)"1939/1945"
[AN 3809769]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2021.
   Háború és katonasors / szerk. Marinka Melinda. - Debrecen : Györffy I. Néprajzi Egyes. : DE Néprajzi Tansz., 2020. - 375 p. : ill. ; 21 cm. - (Néprajzi látóhatár kiskönyvtára, ISSN 1217-4769 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-220-1 fűzött
Magyarország - háború - katona - folklorisztika - emlékezés - első világháború - történelmi forrás
355.48(439)"1914/1918"(093) *** 39.001 *** 159.953 *** 355(439)"191"(092)
[AN 3809913]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2021.
Kántás Balázs (1987-)
   A haza önkéntes (titkos)szolgálatában? [elektronikus dok.] : a Kettőskereszt Vérszövetség, egy furcsa titkos katonai alakulat az ellenforradalmi rendszer első éveiben / Kántás Balázs. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Budapest : [Kántás B.], 2020. - (Horthy-korszak műhelytanulmányok)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161540. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81598-2-1
Kettőskereszt Vérszövetség
Magyarország - titkos társaság - félkatonai szervezet - szélsőjobboldali irányzat - Horthy-korszak - elektronikus dokumentum
355.318(439)"192" *** 329.18(439)"192" *** 061.236(439)"192"
[AN 3803017]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2021.
Martelli, Paul (1929-)
On the devil's tail (magyar)
   Az ördög farkán : harcban a kommunistákkal : 1945-ben a keleti fronton a Waffen-SS soraiban, majd 1951-54-ben Indokínában a francia haderő kötelékében / Paul Martelli ; Vittorino dal Cengio közreműködésével ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2020. - 351 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 978-963-7054-91-4 kötött
Németország - Szovjetunió - Franciaország - Indokína - hadtörténet - katona - második világháború - vietnami háború - angol nyelvű irodalom - memoár
355(430)(092)(0:82-94) *** 355.48(597)"195"(0:82-94) *** 355.48(430)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3809194]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2021.
Pavličenko, Lûdmila Mihajlìvna (1916-1974)
Â, snajper (magyar)
   A halál asszonya [elektronikus dok.] : Sztálin mesterlövésze voltam / Ljudmila Pavlicsenko ; ford. Molnár György. - Szöveg (epub : 9.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162854. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-54-4056-6
Pavličenko, Lûdmila Mihajlìvna (1916-1974)
Szovjetunió - katona - mesterlövész - hadtörténet - orosz irodalom - második világháború - memoár - elektronikus dokumentum
355.48(47)"1939/1945"(0:82-94) *** 882-94=945.11 *** 356.168(47)(092)Nikolaev,_E.(0:82-94)
[AN 3814365]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2511 /2021.
Berger, Jennifer Garvey (1970-)
Unlocking leadership mindtraps (magyar)
   Hogyan kerüljük el a vezetés elmecsapdáit? : boldogulás a komplexitásban / Jennifer Garvey Berger ; [ford. Tóth Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 119, [4] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5884-73-3 fűzött : 3499,- Ft
vezetéstudomány - vezetéslélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 3809790]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2021.
Gladwell, Malcolm (1963-)
Outliers (magyar)
   Kivételesek : a siker másik oldala / Malcolm Gladwell ; [ford. Márton Róza Krisztina]. - [Budapest] : HVG Kv., [2020], cop. 2009. - 360 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 337-350.
ISBN 978-963-304-921-1 fűzött : 3900,- Ft
siker - életvezetés - személyiségtipológia
65.013 *** 159.923 *** 613.865
[AN 3814921]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2513 /2021.
Bertini, Marco
The ends game (magyar)
   Mi éri meg a pénzünket? : hogyan állnak át az okos cégek a termékértékesítésről az értékszolgáltatásra? / Marco Bertini és Oded Koenigsberg ; [ford. Máté Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 192 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-002-5 fűzött : 3499,- Ft
üzletpolitika - ügyfélmarketing - ügyfélkapcsolat - fogyasztói magatartás
658.1.011.1 *** 658.89 *** 658.8.009.7 *** 366.1
[AN 3809788]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2021.
   Elérési utak a turizmusban : fenntartható, intelligens és befogadó városi modellek : X. Országos Turizmus Konferencia : absztraktkötet : nemzetközi konferencia, Pécs ..., 2020. október 2. / [fel. szerk. Aubert Antal] ; [szerk. Mókusné Pálfi Andrea, Nod Gabriella] ; szervező PTE TTK FFI Turizmus Tanszék. - Pécs : PTE TTK FFI Turizmus Tanszék, 2020. - 84 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-429-562-4 fűzött
Magyarország - turizmus - konferencia-kiadvány
338.48(439) *** 061.3(439-2Pécs) *** 338.48(100)
[AN 3809752]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2021.
   A gazdaság iránytűje : cikluszáró kiadvány, 2016-2020 / [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - Debrecen : HBKIK, [2020]. - 75 p. : ill., főként színes ; 30 cm
librAR-kódokkal
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - iparkamara - kereskedelmi kamara - gazdasági élet - 21. század
334.788(439.165)"201"
[AN 3809459]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2021.
   A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2019. őszi Kari Tudományos Diákköri Konferenciájának összefoglalói [elektronikus dok.] / szerk. Barna Róbert [et al.]. - Szöveg (pdf : 717 KB). - Kaposvár : KE GTK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161168. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5599-73-6
gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3800651]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2021.
Oláh Gábor
   Vásárlói pszichológia [elektronikus dok.] : ügyfél elégedettség és eladás hatékonyság növelés pszichológiai alapú marketing stratégiákkal / Oláh Gábor. - Szöveg (pdf : 602 KB). - [S.l.] : [Oláh G.], [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161751. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8646-0
eladás - lélektan - marketing - elektronikus dokumentum
658.8 *** 159.9
[AN 3804652]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2021.
Rekettye Gábor (1944-)
   Villányból Tokióba : egy külkereskedő-diplomata-egyetemi professzor kalandos élete / Rekettye Gábor. - Budapest : Személyes Történelem, 2020. - 250, [5] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 250.
ISBN 978-615-5758-54-6 fűzött : 2990,- Ft
Rekettye Gábor (1944-)
Magyarország - közgazdász - egyetemi tanár - diplomata - 20. század - 21. század - memoár
330(439)(092)Rekettye_G.(0:82-94) *** 37(439)(092)Rekettye_G.(0:82-94) *** 327(439)(092)Rekettye_G.(0:82-94)
[AN 3809781]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2021.
   Tanulmány turisztikai promóciós kisfilmek forgatókönyvének megalapozására - Borsod-Abaúj-Zemplén megye [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : Intellexi Kft., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162046. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8675-0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - turizmus - kérdőíves felmérés - reklámfilm - elektronikus dokumentum
338.48(439.134) *** 659.148
[AN 3807156]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2021.
   Tanulmány: turisztikai promóciós kisfilmek forgatókönyvének megalapozására - Kassai Önkormányzati Kerület [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Budapest] : Intellexi Kft., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162047. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8677-4
Kassa - turizmus - marketing - kérdőíves felmérés - reklámfilm - elektronikus dokumentum
338.48(437.6-2Kassa) *** 659.148
[AN 3807170]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2021.
   Társadalmi vállalkozás fejlesztési kézikönyv [elektronikus dok.] / szerk. Nagy Péter. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - [Budapest] : Konett Hungária, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161747. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8600-2
vállalkozásfejlesztés - vállalkozásmenedzsment - társadalmi hatás - elektronikus dokumentum
658.1.012.4 *** 316.4.063
[AN 3804591]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2021.
   Tendenciák a pénzügyi tudatosságban [elektronikus dok.] / szerk. Pintér Éva ; [közread. a] Fintelligence Pénzügyi Kultúra Központ. - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - Miskolc ; Pécs : Fintelligence Pénzügyi Kultúra Közp., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162124. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8504-3
pénzügy - gazdaságtan - fogyasztói magatartás - tudatosság - elektronikus dokumentum
336.7 *** 330 *** 366.1
[AN 3807763]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2021.
   Új paradigmák a vállalatokkal való egyetemi együttműködésben [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160785. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5776-46-5
innováció - kutatás-fejlesztés - gazdasági fejlődés - elektronikus dokumentum
330.341.1 *** 330.34
[AN 3798763]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2021.
Verrasztó Gábor (1964-)
   A Fény utcai piac : 80 év két csarnoka / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2020. - 173, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-909-3 kötött : 2490,- Ft
Budapest. 2. kerület - piaci létesítmény - helyismeret
339.175(439-2Bp.II.) *** 908.439-2Bp.II.
[AN 3808843]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2021.
Verrasztó Gábor (1964-)
   A Fény utcai piac : 80 év két csarnoka / Verrasztó Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Napkút K., 2020. - 173, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-909-3 kötött : 2490,- Ft
Budapest. 2. kerület - piaci létesítmény - helyismeret
339.175(439-2Bp.II.) *** 908.439-2Bp.II.
[AN 3808844]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2526 /2021.
Bartók Ágnes
   Nem feketével : egy pszichiátria mindennapjai / írta Bartók Ágnes ; rajz. Demény Sára. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-414-674-2 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - szociális munkás - elmegyógyintézet - memoár
364.444.046.6(439)(0:82-94) *** 894.511-94 *** 364.62(439)(0:82-94)
[AN 3809712]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2021.
   Idősekért a Hegyvidéken / [szerk. Stoff Csaba] ; [a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiadványa]. - Budapest : Hegyvidék Lapk., 2019. - 72 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 12. kerület - idősgondozás - idős - szabadidő - 21. század
364.65-053.9(439-2Bp.XII.) *** 379.8-053.9(439-2Bp.XII.)
[AN 3810019]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2021.
   A mentorképzés kézikönyve / [szerk. Szentesiné Miklós Andrea]. - Debrecen : Újszülöttjeinkért, Koraszülöttjeinkért Alapítvány, 2020. - 251 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tenyérnyi csoda kötetek, ISSN 2732-2238 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9027-6 fűzött
Magyarország - családsegítő szolgálat - családvédelem
364.044.24(439)
[AN 3809878]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2021.
   Összefoglaló elemzés készítése az alapellátás szempontjából a hazai szakdolgozói képzésekről, a fejlesztési irányok meghatározásával 1.0 [elektronikus dok.] : a lakóhelyközeli egészségügyi ellátás fejlesztése : egészségügyi képzés fejlesztés munkacsoport, 2017. 12. 20. / szerk. Oláh András. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - [Budapest] : [NNK], [2020]
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Nemzeti Népegészségügyi Központ. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162295. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81600-1-8
Magyarország - egészségügy - egészségügyi ellátás - szakképzés - elektronikus dokumentum
364.444(439) *** 614(439) *** 377(439)
[AN 3808817]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2021.
Rémán Izabella
   Álomból valóság [elektronikus dok.] : egy örökbefogadás története / Rémán Izabella. - Szöveg (epub : 663 KB). - [Budapest] : Lelkesedés, Tanulás, Szabadság : Workshop Humán Kft., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161801. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8588-3
örökbefogadás - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
364.65-058.865(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3804945]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2531 /2021.
Cave, Simone
Clever baby (magyar)
   Az okos baba : 100 játék és gyakorlat gyermekünk dinamikus fejlődéséhez : 0-2 éves korig / Simone Cave és Caroline Fertleman ; [... ford. Hertendi Márta és Palkóné Tabi Katalin]. - 5. utánny. - [Budapest] : Partvonal, 2020, cop. 2011. - 208 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5783-12-8 kötött : 3990,- Ft
csecsemőgondozás - fejlesztő játék
371.382 *** 613.95
[AN 3814901]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2021.
Csákvári Judit
   Szülői pszichoedukációs csoportok vezetése [elektronikus dok.] : pszichoedukációs csoportvezetők képzését támogató munkatankönyv / szerzők Csákvári Judit, Cs. Ferenczi Szilvia, Nyitrai Ágnes ; kiad. a Katolikus Szeretetszolgálat. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Katolikus Szeretetszolgálat, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160783. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81556-1-8
családi nevelés - szülő - társadalmi szerep - szülő-gyermek kapcsolat - lélektan - csoportmunka - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 316.37-055.52 *** 316.356.2 *** 159.9 *** 316.45
[AN 3798760]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2021.
   Doctor Honoris Causa : professors of the Faculty of Pharmacy, Semmelweis University / ed. Imre Klebovich. - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - 400 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-331-496-8 kötött
Magyarország - egyetem - gyógyszerészet - oktatás - kutatómunka - kitüntetés - 21. század
378.661.5(439-2Bp.) *** 37(100)(092) *** 001.89(100)(092) *** 06.068(439)
[AN 3808829]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2021.
Eigner Bernadett
   Baj van a gyerekkel?! Bajban a szülő?! : hatékony módszerek a nevelési helyzetekhez / Eigner Bernadett. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 208 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.: p. 208.
ISBN 978-963-486-697-8 fűzött : 3999,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3809239]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2021.
   Elemzés készítése az alapellátásban dolgozó ápolók képzésének, kompetenciáinak nemzetközi gyakorlatáról 1.0 [elektronikus dok.] : a lakóhelyközeli egészségügyi ellátás fejlesztése : egészségügyi képzés fejlesztés munkacsoport : 2017. 12. 20. / szerk. Oláh András. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - [Budapest] : NNK, [2020]
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Nemzeti Népegészségügyi Központ. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162151. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80084-8-8
szakképzés - ápolónő - egészségügy - egészségügyi ellátás - elektronikus dokumentum
377(100) *** 614.253.52(100) *** 614(100) *** 364.444(100)
[AN 3807867]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2021.
   Élő hagyomány a Budai Képzőben : mozaikok 150 év történetéből / szerk. Cúthné Gyóni Eszter, Endrődy Orsolya, Pölcz Ádám ; [közread. az] ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. - Budapest : ELTE TÓK, 2020. - 570 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-235-9 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Tanító- és Óvóképző Kar
Budapest - tanítóképző - egyetem - pedagógusképzés
378.637(439-2Bp.) *** 378.4(439-2Bp.).096 *** 371.13
[AN 3810000]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2021.
   Fejesztési terv az egészségügyi szakdolgozók alapellátási és népegészségügyi ismereteinek, kompetenciáinak bővítésére 1.0, BV.202 [elektronikus dok.] / szerk. Galvács Henrietta. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Budapest] : [NNK], [2020]
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Nemzeti Népegészségügyi Központ. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162293. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80084-9-5
Magyarország - szakképzés - egészségügyi dolgozó - kompetencia - egészségügyi ellátás - elektronikus dokumentum
377(439) *** 364.444(439) *** 614.2(439)
[AN 3808811]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2021.
   The future of work and STEM education in a global context : book of abstracts : abstracts of the international conference, August 26-27, 2020 / ed. by Iván Zádori and Zsolt Nemeskéri ; org. by the University of Pécs ... - Pécs : Univ. of Pécs, 2020. - 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-429-559-4 fűzött
felsőoktatás - természettudomány - matematika - informatika - munkaerőpiac - konferencia-kiadvány
378.4 *** 5 *** 51 *** 681.3 *** 331.5 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3809760]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2021.
Graf, Danielle
Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn (magyar)
   Kötődő nevelés : a világ legjobban várt babái, akik most megőrjítenek / Danielle Graf, Katja Seide ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar, 2020. - 287 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 278-281.
ISBN 978-963-509-231-4 fűzött : 3490,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3809870]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2021.
   Innováció az oktatásban : az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program Bölcsészeti és Társadalomtudományi munkacsoportjának előadói konferenciája és szakmai vitája : 2019. november 27. ... : kutatócsoport bemutatók & absztraktok / [szerk. Polonyi Tünde, Nótin Ágnes]. - [Budapest] : MTA ; [Szeged] : Belvedere Meridionale, [2019]
A konferenciát Debrecenben tartották
ISBN 978-615-6060-15-0 fűzött
oktatástechnológia - tantárgy-pedagógia - módszertan - digitális technika - konferencia-kiadvány
371.3 *** 371.333 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 681.3.004.14
[AN 3809528]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2021.
   Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : a XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2019. szeptember 20-21. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 402 p. : ill. ; 24 cm. - (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-224-9 fűzött
pedagógia
37
[AN 3809968]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2021.
Katona Vanda (1987-)
   Az inkluzív felsőoktatási módszertan adaptációs lehetőségei egy metakutatás alapján [elektronikus dok.] : záróbeszámoló / Katona Vanda, Sándor Anikó ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Szöveg (pdf : 671 KB). - Budapest : ELTE BGGYK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161289. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7155-91-8
pedagógusképzés - gyógypedagógia - oktatási módszer - elektronikus dokumentum
371.13 *** 376.2/.4 *** 371.3
[AN 3801131]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2021.
   Konferenz zum 200 jährigen Jubiläum der deutschsprachigen Primarschullehrerbildung in Ungarn : Abstraktheft / Éva Márkus, Ágnes Klein Hg. ; [Hrsg. Eötvös Loránd Universität Fakultät für Grundschullehrer- und Erzieherbildung ..., Universität Pécs Fakultät für Kulturwissenschaften, Pädagogik und Regionalförderung]. - Budapest : Eötvös L. Univ. Fak. für Grundschullehrer- und Erzieherbildung ; [Szekszárd] : Univ. Pécs Fak. für Kulturwiss., Pädagogik und Regionalförderung, 2019. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Váltakozva német, angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-489-122-2 fűzött
Magyarország - oktatástörténet - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek - pedagógusképzés - alapfokú oktatás - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
376.7(=30)(439)(091) *** 378.637(439)"18/19" *** 373.3(=30)(439)"18/19" *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3809584]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2021.
Kovács Barbara
   Csináld, mutasd, mondd! : részképesség-fejlesztő feladatok és játékok a kompetenciaalapú óvodai és iskolai oktatáshoz, neveléshez / Kovács Barbara. - [Budapest] : Novum Kvklub, [2020]. - 88 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 978-615-5029-75-2 fűzött
képességfejlesztés - kompetencia - fejlesztő játék
37.02 *** 371.322.6
[AN 3815659]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2021.
   Mese, történet, történelem / [szerk. Károlyi Attila]. - Szeged : Csongrád M. Honismereti Egyes., 2019. - 85 p. : ill. ; 21 cm. - (Regionális Helytörténeti - Honismereti Tanári Műhely füzetek, ISSN 2631-1062 ; 2.)
ISBN 978-615-00-7793-2 fűzött
Csongrád megye - Temesi Bánság - helyismeret - helytörténet - művelődéstörténet - tanári segédkönyv
372.890.8(072) *** 908.439.181 *** 930.85(439.181) *** 943.9Temesi_Bánság
[AN 3809645]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2021.
   Mestermunka : [a neveléstudomány aktuális diskurzusai] : a kötet prof. dr. Németh András 70. születésnapjára készült / szerk. Garai Imre, Kempf Katalin, Vincze Beatrix. - Budapest : ELTE PPK : L'Harmattan, 2020. - 420 p. : ill. ; 23 cm. - (Metszéspontok, ISSN 2631-0155)
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-694-0 fűzött : 4990,- Ft
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 3809748]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2021.
Mogel, Wendy (1951-)
The blessing of a skinned knee (magyar)
   Talpraesettek [elektronikus dok.] : zsidó tradíció és modern pszichológia a gyereknevelésben / Wendy Mogel ; ford. Kós Krisztina. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2018. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbnb:hu-162864. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-379-7
családi nevelés - gyermeknevelés - gyermeklélektan - zsidó vallás - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 159.922.7 *** 296
[AN 3814411]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2021.
   Művészeti körkép : kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről / szerk. Váradi Judit ; [közread. a ... Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet ...]. - [Budapest] : MMA MMKI, cop. 2020. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-15-8 fűzött
Észak-alföldi régió - művészeti nevelés - 21. század - statisztikai adatközlés
37.036(439Észak-Alföld)"201"(083.41)
[AN 3809919]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2021.
   A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében [elektronikus dok.] : tanulmánykötet = Development of non-cognitive skills in the light of labour market needs : essay collection / Döbör András, Juhász Valéria szerk. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Szeged : SZEK JGYFK, 2019
A Szegeden, 2018. nov. 22-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162860. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-14-1
szociális kompetencia - képességfejlesztés - munkaerőpiac - elektronikus dokumentum
37.035 *** 331.5
[AN 3814385]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2021.
Networkshop (2019) (Győr)
   Networkshop 2019 [elektronikus dok.] : 2019. április 23-26., Széchenyi István Egyetem, Győr / szerk. Tick József, Kokas Károly, Holl András ; [rend.], kiad. a Hungarnet Egyesület az MTA Könyvtár és Információs Központ közreműködésével. - Szöveg (pdf : 18.1 MB). - Budapest : Hungarnet : MTA KIK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161189. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-7260-9
informatika - számítógépes oktatás - tartalomszolgáltatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.66/.69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3800780]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2021.
Pedagógiai Értékelési Konferencia (17.) (2019) (Szeged)
   XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia [elektronikus dok.] : 2019. április 11-13. : program és összefoglalók = 17th Conference on Educational Assessment : programme and abstracts / szerk. ... Molnár Edit Katalin & Dancs Katinka ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - [Szeged] : SZTE Neveléstud. Doktori Isk., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161181. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-649-2
iskolai értékelés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.26 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3800739]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2021.
   Pedagógusképzés a Kárpát-medencében [elektronikus dok.] : tananyagfejlesztési tapasztalatok, jó gyakorlatok : tanulmányok, projekt beszámolók, tananyagok / szerk. Lőrincz Ildikó, Fehér Ágota ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Győr : Széchenyi I. Egy. ACSJK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161546. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5837-73-9
Kárpát-medence - tananyag-fejlesztési módszertan - pedagógusképzés - elektronikus dokumentum
371.3 *** 371.13(4-191)
[AN 3803028]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2021.
Runkel, Hal Edward
Screamfree parenting (magyar)
   Ordításmentes gyereknevelés [elektronikus dok.] : egy forradalmian új módszer, hogy olyan szülő válhasson belőled, akit nem lehet kihozni a sodrából / Hal Edward Runkel ; ford. Kőszeghy Anna. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2018. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162702. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-371-1
családi nevelés - életvezetés - szülő - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 613.865-055.5
[AN 3813053]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2021.
Sztanáné Babics Edit (1950-)
   150 éves a tanítóképzés Baján / Sztanáné Babics Edit, Zorn Antal. - Baja : EJF K., 2020. - 184 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5429-31-6 fűzött
Baja - pedagógusképzés - főiskola - oktatástörténet - tanítóképző
378.637(439-2Baja)(091) *** 377.8(439-2Baja)(091)
[AN 3809845]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2021.
   Tóth József professzor a földrajztudomány mestere : emlékkötet prof. dr. Tóth József 80. születésnapja alkalmából / szerk. Szónokyné Ancsin Gabriella, Kókai Sándor ; [kiad. a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet]. - Szeged ; Nyíregyháza : NYE Turizmus és Földrajztud. Int., 2020. - 231 p., [1] t.fol., [14] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6032-35-5 fűzött
Tóth József (1940-2013)
Magyarország - tudós - egyetemi tanár - földrajz - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Tóth_J. *** 012Tóth_J. *** 91(439)(092)Tóth_J.
[AN 3810122]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2021.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Kicsikről nagyoknak : kisgyerekkortól iskoláskorig / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2020. - 329, [4] ; 21 cm
ISBN 978-615-5932-46-5 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3814803]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2021.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Nagy családkönyv / Vekerdy Tamás. - Budapest : Central Kv., 2020. - 317, [3] p. ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-010-3 kötött : 3300,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3814882]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2558 /2021.
Bebb, Sophie
Make plastic fantastic (magyar)
   Használd újra! : 25 műalkotás műanyagból / [írta Sophie Bebb és Helen Robinson] ; [ill. Diego Vaisberg és Martin Lowenstein]. - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2020. - 64 p. : ill. ; 27 cm
Ford. Bozai Ágota. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-6145-25-3 fűzött : 3499,- Ft
műanyag - hulladékfeldolgozás - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 678.5
[AN 3809476]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2021.
   Cristiano : [Ronaldo képes története] / [szerk. Fűrész Attila és Privacsek András]. - [Budapest] : Inverz Media, 2020. - 222, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [224].
ISBN 978-615-5901-07-2 kötött : 7990,- Ft
Cristiano Ronaldo (1985-)
Portugália - labdarúgó - 21. század
796.332(469)(092)Cristiano_Ronaldo
[AN 3808842]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2021.
Grivas, Eystratios (1966-)
   Grivas opening laboratory / Efstratios Grivas. - Budaors : Chess Evolution, 2019-. - ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3777385]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 4., Queen's gambit, Ragozin variation, Vienna variation, Lasker variation. - 2020. - 271, [5] p.
ISBN 978-615-5793-25-7 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3809643] MARC

ANSEL
UTF-82561 /2021.
Hillary, Edmund (1919-2008)
View from the summit (magyar)
   Pillantás a csúcsról / Edmund Hillary ; [ford. Gellért Marcell]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2018. - 400 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-252-1 kötött : 3999,- Ft
Új-Zéland - Himalája - alpinizmus - sportoló - 20. század - memoár
796.52(931)(092)Hillary,_E.(0:82-94) *** 796.52(235.243)(0:82-94)
[AN 3814565]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2021.
Pinczés Tamás
   Testnevelési játék téka nem csak pedagógusjelölt hallgatóknak / írta és szerk. Pinczés Tamás, Nádasi Lajos. - Debrecen : DRHE, 2020. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányi füzetek / Debreceni Református Hittudományi Egyetem ; 3.)
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 978-615-5853-26-5 fűzött
mozgásos játék - testnevelés - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
796.1(072) *** 372.879.6(072)
[AN 3809862]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2021.
Polgár Judit (1976-)
   Kalandozás a sakktáblán : [4 éves kortól] / Polgár Judit ; [ill. Polgár Zsófia, Kövesdi Dóra, Dániel Andrea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Bookline, 2020, cop. 2017. - 62, [1] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-437-795-5 fűzött : 3499,- Ft
sakk - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
794.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3814626]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2021.
Polgár Judit (1976-)
   Legyél te is bajnok! / Polgár Judit ; [... ill. ... Varsányi Orsolya ...]. - Budapest : Bookline : Kolibri, 2020. - 239 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-437-155-7 fűzött : 4399,- Ft
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3809273]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2021.
   Sportorvostan / szerk. Vágó Hajnalka, Kiss Orsolya, Merkely Béla. - Budapest : Semmelweis, 2020. - 184 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-520-0 fűzött : 4000,- Ft
sportegészségügy - egyetemi tankönyv
796.01(075.8) *** 61(075.8)
[AN 3808837]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2021.
Zilai János
   Az én Gemencem / Zilai János ; [kiad. Vadászati Kulturális Egyesület]. - Utánny. - Budapest : Vadászati Kult. Egyes., 2020. - 235 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4779-4 kötött
Gemenc - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(439Gemenc)(0:82-94)
[AN 3815623]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2567 /2021.
   Absztrakció : Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó Csoport : vándorkiállítás, 2020 / [... szerk. Módos Gábor]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2020]. - 32 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81102-3-5 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
77.04(439)"201/202" *** 061.4(439)
[AN 3809268]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2021.
Bánó András (1949-)
   Műértők : beszélgetőkönyv / Bánó András ; [közread. a] Kálmán Makláry Fine Arts. - Budapest : Kálmán Makláry Fine Arts : Makláry Artworks Kft., cop. 2020. - 357 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89441-7-7 fűzött
Magyarország - műgyűjtés - műkereskedelem - festészet - magángyűjtemény - 20. század - 21. század - interjú
7.074(439)(092)(047.53) *** 75(100) *** 069.017(439) *** 7.075(439)(092)(047.53)
[AN 3810163]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2021.
Bihari-Horváth László (1985-)
   A Rozsnyai Gyűjtemény : vezető a gyűjtemény állandó kiállításához / Bihari-Horváth László ; a Vértesi Református Egyházközség múzeumi kiadványa ; [kiad. a Família Családsegítő Alapítvány]. - Átd. kiad. - Létavértes : Família Családsegítő Alapítvány, 2020. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0148-4 fűzött
Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény (Létavértes)
Magyarország - Létavértes - kerámiaművészet - népi kerámia - kiállításvezető - magángyűjtemény
069(439-2Létavértes)(036) *** 069.017(439)Rozsnyai_I. *** 738.031.4(439)
[AN 3814967]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2021.
Búzás Huba (1935-)
   Újhumanizmus körvonalazódik a művészetben : honnan, hová, merre? : esszé-gondolatok egy modern emberképhez / Búzás Huba. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 40 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 143.)
ISBN 978-615-6180-01-8 fűzött
művészetfilozófia - irodalomesztétika
7.01 *** 111.852
[AN 3809139]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2021.
   Creator spiritus VII : teremtő - alkotó lélek : szakrális képzőművészeti kiállítás : 2019. október 2-29., Hírös Agóra Kecskemét ... / [... Balanyi Károly a kiállítás kurátora]. - [Kecskemét] : Balanyi K., [2019]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-6374-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/201" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3810030]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2021.
Deme Edina
   17. század : korszakok a múzeumban / Deme Edina ; [közread. a Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2020. - 238, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5987-29-8 kötött : 3900,- Ft
festészet - barokk - 17. század - múzeumi kiadvány - ifjúsági könyv
75(100)"16"(02.053.2) *** 75.034.7(02.053.2) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 3809681]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2021.
Demeter Pál (1951-)
   Egri fényírók és fényirdák : az egri fényképezés története, 1842-1914 / Demeter Pál. - 2. bőv. kiad. - Eger : [Demeter P.], 2020. - 152 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 978-615-00-8908-9 kötött
Eger - fényképész - fotóművészet - 19. század - századforduló
77.04(439-2Eger)(092) *** 77.04(439-2Eger)"18/191"
[AN 3809977]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2021.
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület. Országos és nemzetközi kiállítás (28.) (2019) (Budapest)
   A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület XXVIII. országos és nemzetközi kiállítási katalógusa : ... Kőrösi Galéria ... Budapest, ... 2019. szeptember 11-től október 4-ig ... - Budapest : Független M. Szalon, 2019. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Független Magyar Szalon, Budapest 2019
ISBN 978-615-5785-02-3 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3809490]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2021.
   Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete, Debrecen, 2020 / [szerk. Velényi Rudolf, Molnár-Tamus Viktória]. - Debrecen : Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyes., cop. 2020. - 215 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9214-0 kötött
Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete
Magyarország - Debrecen - grafika - képzőművészet - művészcsoport - 21. század
76(439)"201/202" *** 061.2(439-2Debrecen) *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3809981]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2021.
   "...how badly we need the so much desired palace of culture" : collectors, founders, museums in Eastern Europe in the 19th-20th century : proceedings of the international conference on museum history held at Jósa András Museum Nyíregyháza, November 11-13, 2019 / ed. by Valéria Kulcsár ; with the coop. of Katalin L. Szőlősi. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2020. - 176 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5619-16-8 kötött
Közép-Európa - Magyarország - Kelet-Európa - muzeológia - múzeum - múzeumi gyűjtemény - történeti feldolgozás - konferencia-kiadvány
069(4-11)"18/19" *** 069.01(439) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3809971]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2021.
Karajz Anna (1947-)
   Karajz Anna üvegműves: rétegek - layers : Németh Géza képzőművész: New York - New York / [... rend. Sasvári Ilona] ; [közread. a] Galéria '13 Soroksár. - Budapest : Galéria'13 Soroksár, 2019. - [31] p. : ill., színes ; 20x21 cm
A Budapesten, 2019. máj. 9 - jún. 14. között "Tűnékenységek" címmel rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5968-02-0)
Magyarország - üvegművész - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
748(439)(092)Karajz_A. *** 73/76(439)(092)Németh_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3809718]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2021.
Kolundzsija Gábor
   A rakodópart kövei : a budapesti dunai rakpartok / Kolundzsija Gábor. - Budapest : Postcard Bt., 2020. - 432 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23x31 cm
Bibliogr.: p. 408-413.
ISBN 978-615-00-9637-7 kötött
Duna - Budapest - helytörténet - építészet - rakpart - folyószabályozás - művelődéstörténet
72(439-2Bp.) *** 627.42(439-2Bp.)(282.243.7) *** 930.85(439-2Bp.) *** 943.9-2Bp.
[AN 3815663]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2021.
Kováts Albert (1936-)
   Übü MMXX : Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, 2020. február 5 - március 28. / Kováts Albert. - [Budapest] : Kováts A., [2020]. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7328-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kováts_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3809276]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2021.
Molnár Erzsébet, F.
   "A történelem vett körül" : Fekete Gáborné Molnár Erzsébet / [szerk. P. Szalay Emőke] ; [kiad. a Szalay Alapítvány]. - Debrecen : Szalay Alapítvány, 2019. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Debrecenben, 2000-ben rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80825-2-5 fűzött
Molnár Erzsébet, F.
Magyarország - Debrecen - fényképész - muzeológia - múzeumi gyűjtemény - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Molnár_E.,_F. *** 069(439-2Debrecen) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3809561]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2021.
   A múzeumalapítástól a virtuális múzeumig = From the museum foundation to the virtual museum = De la înfiinţarea primului muzeu la muzeul virtual / [vál. és szerk. Lukácsné Nagy Márta]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2020. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 78.)
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-615-5619-15-1 fűzött
Európa - Magyarország - Nyíregyháza - muzeológia - múzeum - történeti feldolgozás
069.01 *** 069(4)(091) *** 069(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3809916]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2021.
Nagy István (1948-)
   Rábaközi emlékművek / Nagy István ; [kiad. a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata]. - Csorna ; Győr : Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata, 2020-. - 21 cm
Rábaköz - emlékmű - kereszt
726.825.4(439Rábaköz) *** 725.945(439Rábaköz)
[AN 3814896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Győrsövényháztól - Hosszúdombig. - 2020. - 138 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-615-00-0788-5 fűzött
[AN 3814897] MARC

ANSEL
UTF-82583 /2021.
Pataki Judit
   Padok & pamlagok : enteriőrök Pesten és Budán / Pataki Judit. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 350, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5417-66-5 kötött : 9900,- Ft
Budapest - lakberendezés - helyismeret - album
747 *** 643/645 *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3808772]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2021.
Prohászka László (1953-)
   Lux Elek szobrászművész / Prohászka László. - Budapest : Napkút K., 2020. - 197, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-908-6 kötött : 2990,- Ft
Lux Elek (1884-1941)
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Lux_E.
[AN 3809116]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2021.
Ruzsa György (1947-)
   Az orosz ikon kutatása a Szovjetunióban a XX. század első felében / Ruzsa György. - Budapest : Napkút K., 2020. - 69 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-921-5 fűzött : 1990,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - ikonográfia - keresztény művészet - orosz ortodox egyház - művészettörténész - századforduló - két világháború közötti időszak - ikon
75.046.3(47) *** 7.072.2(47)(092)
[AN 3809126]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2021.
Sasvári Zsuzsanna
   Alternatív vitarendezés a településfejlesztés illetve településrendezés folyamatában [elektronikus dok.] / Sasvári Zsuzsanna. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Pécs : Tudatosan a Környezetünkért Egyes., 2019. - (Jogi- és társadalomtudományi közlemények a közösségek szolgálatában, ISSN 2677-0113 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162155. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80220-7-1
településfejlesztés - településrendezés - mediáció - elektronikus dokumentum
711.4 *** 347.925
[AN 3807902]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2021.
Stamatopoylos, Vasileos A.
   Oi 358 stratiōtes tīs III Merarchias Patrōn entafiasmenoi sto Pirot Servias, 1918 / Vasileios A. Stamatopoylos. - [Budapest] : Stamatopoylos, V. A., [2020]. - 101 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-618-00-1586-7
Pirot - katonasír - temető - görögök
726.825(=774)(497.11-2Pirot) *** 718(497.11-2Pirot)
[AN 3808914]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2021.
Stamatopoylos, Vasileos A.
   Tafoi ellīnōn stīn Oyggaria, 17os - 19os ai : epitymbioi epigrafai ellīnōn / Vasileios A. Stamatopoylos. - Voydapestī : Stamatopoylos, V. A., 2020. - 151 p. : ill.. részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-618-84934-0-7
Magyarország - síremlék - magyarországi görögök - 17. század - 18. század - 19. század - sírfelirat
726.82(=774)(439)"16/18"
[AN 3808918]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2021.
Szőcsné Gazda Enikő (1968-)
   Rececsipkék a romániai magyar evangélikus egyházközségekben / Szőcsné Gazda Enikő. - Debrecen : DRHE, 2020. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Romániai magyar evangélikus egyház javainak tára ; 3.)
Bibliogr.: p. 96-101. - Összefoglalás román és német nyelven
ISBN 978-615-5853-30-2 fűzött
Erdély - templomi berendezés - népi díszítőművészet - csipke - határon túli magyarság - evangélikus egyház - jegyzék
746.2.031.4(498.4) *** 284.1(498.4)(=945.11) *** 247(083.8)
[AN 3809909]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2021.
Táncos László (1956-)
   Emlék művek / Táncos. - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - [102] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-331-503-3 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Táncos_L.
[AN 3808824]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2021.
   Új hullám 2 : debreceniek a művészeti egyetemeken : Antalka Zsófia, Balogh Kristóf József, Éliás Tamás, Fazekas Réka, Fudella Annabella, Gargya Krisztina, Gonda Soma, Kaszás Konrád, Kővári Kamillavirág, Kuzma Eszter Júlia, Nagy Marcell, Nagy Tilla, Papp Írisz, Roza Adrienn, Sádor János, Szemenyei Zsuzsanna, Szentesi Imre Balázs, Varga Szabolcs Lajos, Vuk Annamária : 2019. 12. 06 - 2020. 01 25. / [kurátor Szoboszlai Lilla] ; [közread. a Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft.]. - [Debrecen] : Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft., [2020]. - [39] p. : ill., főként színes ; 21 cm
A kiállítást Debrecenben rendezték
Fűzött
Magyarország - Hajdú-Bihar megye - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 73/76(439.165)"201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3809519]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2021.
   A valóság valóság? : computer és művészet : elektrográfiai kiállítás az Artézi Galériában : Haász Ágnes, Csízy László, Gábos József, Lonovics László, Németh Géza képzőművészek. - Budapest : Artézi Galéria, 2019. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2019. jún. 15 - júl. 10. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5968-03-7)
Magyarország - képzőművészet - digitális technika - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 681.3.019 *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3809727]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2021.
   VIII. Biatorbágy fotópályázat / [szerk. Horváth Imre] ; [kiad. a Biatorbágyi Fotóklub Egyesület]. - [Biatorbágy] : Biatorbágyi Fotóklub Egyes., 2019. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - pályázat
77.04(439)"201" *** 06.063(439)
[AN 3809277]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2021.
Waszlavik László (1951-)
   Magyarok bejövetele : téli gyümölcs Csontváry képkertjéből, avagy a magtól a cédrusig / Waszlavik László ; [kiad. Faluház és Ravasz László Könyvtár]. - Leányfalu : Faluház és Ravasz L. Kvt., 2020. - 210 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81002-4-3 fűzött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - műelemzés
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T. *** 75.01
[AN 3810157]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2595 /2021.
Hargittai, Esther
   Jewish-Israeli music : Jewish holiday songs, easy choral pieces and dances for all ages / written ... by Esther Hargittai ; [publ. by] the Kodály Institute of the Liszt Academy of Music. - Budapest : Liszt Acad. of Music Kodály Inst., 2020. - 93 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7295-44-7 fűzött
vokális zene - zsidóság - énekoktatás - énekeskönyv - tanári segédkönyv
784(=924) *** 372.4:78(072)
[AN 3809680]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2021.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   A magyarock története [elektronikus dok.] / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, [2019]-
Főcím a címképernyőről. - Bibliogr.
Magyarország - zenetörténet - rockzene - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)
[AN 3815071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 60-70-es évek. - Szöveg (epub : 16.9 MB). - cop. 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162934. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9909-0
[AN 3815076] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 80-90-es évek. - Szöveg (epub : 40.6 MB). - cop. 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162935. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9981-6
[AN 3815079] MARC

ANSEL
UTF-82597 /2021.
Molnár Ferenc Caramel (1982-)
   Caramel [elektronikus dok.] / Molnár Ferenc ; [lejegyezte] Szily Nóra. - Szöveg (epub : 5.9 MB) (mobi : 10.6 MB). - Pécs : Alexandra, 2016 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162773. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-036-6 (epub)
ISBN 978-963-447-037-3 (mobi)
Molnár Ferenc Caramel (1982-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Molnár_F._C.(0:82-94)
[AN 3813512]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2021.
Nyerges Erika (1964-)
   "Húzd rá cigány, te örök, te áldott..." : a kávéházi cigányzene története / Nyerges Erika. - Budapest : Személyes Történelem, 2020. - 277, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5758-40-9 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - zenetörténet - művelődéstörténet - cigányzene
78.031.4(=914.99)(439) *** 930.85(439)
[AN 3809910]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2021.
O'Hagan, Sean
Freddie Mercury (magyar)
   Freddie Mercury : a nagy tettető : egy élet képekben / [írta Sean O'Hagan]. - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2020. - 142 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Ford. Varga Csaba
ISBN 978-615-6145-64-2 kötött : 6499,- Ft
Mercury, Freddie (1946-1991)
Nagy-Britannia - zenész - 20. század - rockzene - fényképalbum
78.067.26.036.7(410)(092)Mercury,_F.(084.12)
[AN 3809520]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2021.
Ordasi Péter (1948-)
   Ablak felfelé : írások és tanulmányok a kóruszenéről és művelőiről / Ordasi Péter ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2020. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-903-1 fűzött : 2490,- Ft
zeneelmélet - kórusmű - zenekritika
78.087.68 *** 78.01
[AN 3809018]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2021.
Welch, Chris (1941-)
Iron Maiden (magyar)
   Iron Maiden : történelem a dalok mögött / [Chris Welch]. - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2020. - 143 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Ford. Varga Csaba
ISBN 978-615-6145-22-2 kötött : 6499,- Ft
Iron Maiden (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - 20. század - 21. század - fényképalbum
78.067.26.036.7(410)Iron_Maiden(084.12)
[AN 3809500]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2021.
   XXX : emberöltőnyi Erkel emlékezet : mozaikok az Erkel Ferenc Társaság három évtizedéből / [szerk. Dézsi János]. - Gyula : Erkel F. Társ., cop. 2020. - 120 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Gerinccím: XXX : mozaikok az Erkel Ferenc Társaság három évtizedéből
ISBN 978-615-00-9558-5 kötött
Erkel Ferenc Társaság
Magyarország - zeneszerző - 19. század - kultusz - egyesület
78.071.1(439)(092)Erkel_F. *** 061.2(439) *** 394.944(439)
[AN 3809993]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2603 /2021.
Benegas, Mar
Explora con la magia (magyar)
   A bűvészet / [írta Mar Benegas] ; [rajz. Cristina de Cos-Estrada] ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 56 p. : ill., színes ; 31 cm + 4 mell.
keretcím: Fedezd fel!. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-483-168-6 fűzött : 4990,- Ft
bűvészkedés - gyermekkönyv
792.735(02.053.2)
[AN 3810093]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2021.
Gró Lajos (1901-1943)
   A film útja [elektronikus dok.] / Gró Lajos. - Szöveg (epub : 620 KB). - [Győr] : Laurus, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161176. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6190-40-6
filmesztétika - elektronikus dokumentum
791.43.01
[AN 3800685]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2021.
Kováts Dénes
   Mindenünk a színház : [Móricz Zsigmond Színház] / Kováts Dénes. - Nyíregyháza : Móricz Zs. Színház, 2020. - 277 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-8780-1 kötött
Móricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - színház - színész - 21. század - interjú
792(439-2Nyíregyháza) *** 792.028(439-2Nyíregyháza)(092)(047.53)
[AN 3810016]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2021.
Schwarzenegger, Arnold (1947-)
Total recall (magyar)
   Emlékmás : életem hihetetlen, de igaz története / Arnold Schwarzenegger ; [ford. Kelemen László]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 490, [1] p., [64] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Közrem. Peter Petre
ISBN 978-963-433-753-9 fűzött : 5999,- Ft
Schwarzenegger, Arnold (1947-)
Egyesült Államok - színész - sportoló - body building - politikus - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)Schwarzenegger,_A.(0:82-94) *** 796.894(73)(092)Schwarzenegger,_A.(0:82-94) *** 32(73)(092)Schwarzenegger,_A.(0:82-94)
[AN 3815636]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2021.
   Tánc és kulturális örökség : VII. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Egyetemen, 2019. november 15-16. / szerk. Lanszki Anita. - Budapest : MTE, 2020. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet és tudomány, ISSN 2060-7091 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5852-18-3 fűzött
táncelmélet - táncművészet - néptánc
793.3.01 *** 793.32 *** 793.31(=00)
[AN 3809872]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2608 /2021.
Argaz Éva
   Alapkövek franciatanuláshoz, A1 - A2 szint : gyakorló munkafüzet / Argaz Éva. - Budapest : [Argaz É.], 2020. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88369-6-0 fűzött : 3500,- Ft
francia nyelv - példatár
804.0(076)=945.11
[AN 3809626]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2021.
Davies, Ben Ffrancon
Easy English: my things (magyar)
   Játszva angolul : egy napom : [350 szó képekben] / [írta Ben Ffrancon Davies] ; [ill. Sue Downing]. - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2020. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Barna Eszter
ISBN 978-615-6145-26-0 kötött : 2499,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19(02.053.2)=20=945.11
[AN 3809534]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2021.
Kohlmann Ágnes
   Grammatik 4 : [Übunsgrammatik mit Lösungsschlüssel für den Unterricht und für Selbststudium] : [Schwerpunkte: der komplexe Satz, Satzglieder] : [Niveau B2, C1, C2] / zsgest. und geschrieben von Ágnes Kohlmann, Zsuzsa Soproni, Éva Varga ; [közread. a] META. - Pécs : META Egyes., 2020. - 177 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 177.
ISBN 978-615-81278-9-9 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=00
[AN 3809672]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2021.
   Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság / szerk. Laczkó Krisztina és Tátrai Szilárd. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2019. - 357, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (DiAGram könyvek, ISSN 2732-2815 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-21-4 fűzött
nyelvhasználat - magyar nyelv - mondattan
809.451.1-06 *** 809.451.1-56
[AN 3809281]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2021.
Pachné Heltai Borbála
   Többnyelvűség Geresdlakon : szociolingvisztikai kutatások a finnek lakta magyarországi német településen / Pachné Heltai Borbála. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 282 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 244-268. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-650-6 fűzött : 3490,- Ft
Geresdlak - szociolingvisztika - többnyelvűség - helyi társadalom - magyarországi németek - finnek
800.73 *** 316.7 *** 316.347(=30)(439-2Geresdlak) *** 316.347(=945.41)(439-2Geresdlak)
[AN 3809708]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2021.
Püspöki Szilvia
   Szilvi's English grammar avagy Az a mumus angol nyelvtan / Püspök Szilvia. - [Hatvan] : [Püspöki Sz.], 2020. - 207, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9474-8 fűzött : 4990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 3809646]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2614 /2021.
Maczelka Csaba (1981-)
   Egy ember az örökkévalóságnak: Thomas More : az Utópia előzményei és közege / Maczelka Csaba. - Budapest : Napkút K., 2020. - 113 p. : ill. ; 16x16 cm. - (UniText, ISSN 2630-8142 ; 2.)
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 109-[114].
ISBN 978-963-263-979-6 fűzött : 1990,- Ft
More, Thomas, Sir (1478-1535). Utopia
Anglia - író - újkori latin irodalom története - humanizmus - utópia - 16. század - műelemzés
871(410)(092)More,_Th. *** 1(410)(092)More,_Th.
[AN 3809185]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2021.
Szilágyi Márton (1965-)
   Omniárium : irodalomtörténeti tanulmányok / Szilágyi Márton. - Budapest : Ráció, 2020. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-239.
ISBN 978-615-5675-36-2 fűzött
irodalomtudomány - magyar irodalom története - 19. század - 20. század
82.01 *** 894.511(091)"18/19"
[AN 3808892]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2616 /2021.
Báthori Csaba (1956-)
   Szó szerint minden : beszélgetés / Báthori Csaba ; [riporter] Füleki Gábor ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-615-6180-03-2 kötött : 4450,- Ft
Báthori Csaba (1956-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Báthori_Cs.(047.53)
[AN 3808900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 582, [1] p.
ISBN 978-615-6180-04-9
[AN 3808901] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 581, [2] p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-6180-05-6
[AN 3808902] MARC

ANSEL
UTF-82617 /2021.
Csordás László (1988-)
   Bezárkózás vagy határátlépés? : tanulmányok, esszék, kritikák / Csordás László. - Budapest : Napkút K., 2020. - 231, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-941-3 fűzött : 2490,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom története - magyar irodalom története - 21. század - irodalomkritika
894.511(477.87)(091) *** 894.511(091)"200/201"
[AN 3809131]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2021.
Halmai Tamás (1975-)
   Kleopátra aranyhajói : Szécsi Margit-széljegyzetek / Halmai Tamás ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 80, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6180-10-0 fűzött : 1990,- Ft
Szécsi Margit (1928-1990)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Szécsi_M. *** 82.01
[AN 3808898]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2021.
Lisztóczky László (1941-)
   A szülőföld vonzásában : adalékok Gyöngyös irodalmi örökségéhez / Lisztóczky László ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2020. - 128 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80953-2-7 fűzött
Heves megye - Gyöngyös - irodalmi élet - művelődéstörténet - helyismeret
894.511(091)(439.133) *** 908.439.133 *** 930.85(439.133)
[AN 3809786]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2021.
Nagy Katalin (1951-)
   "Mennyi nyájos hang jött számbúl!" : segédlet Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteményeinek olvasásához / Nagy Katalin. - Budapest : Napkút k., 2020-. - 24 cm
Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - szövegmagyarázat - dalgyűjtemény
894.511(092)Pálóczi_Horváth_Á. *** 784.3/.4 *** 801.73
[AN 3809161]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 247 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 245-247.
ISBN 978-963-263-944-4 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3809165] MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2621 /2021.
365 stories for boys (magyar)
   365 mese fiúknak : minden napra egy mese / Disney. - 3. átd., jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Kolibri, 2020. - 368 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5633-74-4 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3813678]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2021.
365 stories for boys (magyar)
   365 mese fiúknak : minden napra egy mese / Disney. - 3. átd., jav. kiad., 2. utánny. - [Budapest] : Kolibri, 2020. - 368 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-437-736-8 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3815740]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2021.
365 stories for girls (magyar)
   365 mese lányoknak : minden napra egy mese / Disney. - 3. átd., jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Kolibri, 2020. - 368 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-437-641-5 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3813681]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2021.
365 stories for girls (magyar)
   365 mese lányoknak : minden napra egy mese / Disney. - 3. átd., jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Kolibri, 2020. - 368 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-437-737-5 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3815739]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2021.
Allende, Isabel (1942-)
Largo pétalo de mar (magyar)
   Tengernek karcsú szirma / Isabel Allende ; [ford. Dornbach Mária]. - [Budapest] : Geopen, 2020. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-045-7 fűzött : 3990,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3809190]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2021.
Backman, Fredrik (1981-)
Folk med ångest (magyar)
   Hétköznapi szorongások [elektronikus dok.] / Fredrik Backman ; ford. Bándi Eszter. - Szöveg (epub : 983 KB). - [Budapest] : Animus, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161725. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-770-9
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3804483]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2021.
Bailey, Susanna
Snow foal (magyar)
   Hópehely / Susanna Bailey. - Budapest : Kolibri, 2020. - 319 p. ; 20 cm
Ford. Rádai Andrea
ISBN 978-963-437-674-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3809653]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2021.
Benedict, Marie (1969-)
Carnegie's maid (magyar)
   Clara : egy világot felforgató szerelem története / Marie Benedict ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-598-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3809288]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2021.
Bordage, Pierre (1955-)
Rive gauche (magyar)
   Balpart / Pierre Bordage ; [ford. Bíró Péter]. - Budapest : Európa, 2020. - 515, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Metró 2033 univerzum : Dmitry Glukhovsky világa
ISBN 978-963-504-338-5 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - fantasztikus regény
840-312.9=945.11
[AN 3809215]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2021.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
The secret garden (magyar)
   A titkos kert / Frances Hodgson Burnett ; [ford. Kopácsy Margit]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 1959. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-500-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3814788]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2021.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice's adventures in Wonderland (magyar)
   Alice Csodaországban / Lewis Carroll ; [ford. Kosztolányi Dezső] ; [ill. John Tenniel]. - [Budapest] : [Helikon], 2020. - 140, [1] p. : ill. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 12.)
ISBN 978-963-479-551-3 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3813847]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2021.
Chamfort, Sébastien-Roch-Nicolas de (1740?-1794)
Maximes et pensées, caracteres et anecdotes (szemelv.) (angol)
   The cynic's breviary [elektronikus dok.] : maxims and anecdotes from Nicolas de Chamfort / sel. and transl. by William G. Hutchison. - Szöveg (epub : 785 KB). - [Győr] : Laurus, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161748. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6190-04-8
francia irodalom - maxima - anekdota - elektronikus dokumentum
840-36=20 *** 840-84=20
[AN 3804596]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2021.
Churchill, Winston (1871-1947)
   The crisis [elektronikus dok.] / Winston Churchill. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - [Győr] : Laurus, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161099. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5643-72-9
amerikai angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6(73)
[AN 3800323]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2021.
Cioran, Emil (1911-1995)
   A bomlás kézikönyve / E. M. Cioran ; [vál. és ford. Réz Pál]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 176, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 90.)
ISBN 978-963-479-488-2 fűzött : 1499,- Ft
francia irodalom - idézetgyűjtemény
840-84=945.11
[AN 3813936]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2021.
Cornwell, Bernard (1944-)
The empty throne (magyar)
   Az üres trón [elektronikus dok.] : a hatalomért vívott harcnak csak egy győztese lehet / Bernard Cornwell. - Szöveg (epub : 675 KB) (mobi : 1.7 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Ford. Babits Péter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162706. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-311-4 (epub)
ISBN 978-963-447-312-1 (mobi)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3813078]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2021.
Crichton, Michael (1942-2008)
The Andromeda strain (magyar)
   Az Androméda-törzs [elektronikus dok.] / Michael Crichton ; ford. Bars Sándor. - 3. kiad. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162895. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9643-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3814778]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2021.
Crichton, Michael (1942-2008)
Congo (magyar)
   Kongó [elektronikus dok.] / Michael Crichton ; ford. Dezsényi Katalin. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162838. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9881-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3814261]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2021.
Dalí, Salvador (1904-1989)
Journal d'un génie (magyar)
   Egy zseni naplója / Salvador Dalí ; a bevezetőt és a jegyzeteket Michel Déon ... írta ; [ford. Vargyas Zoltán]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 326, [1] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-273-4 kötött : 3999,- Ft
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - francia irodalom - festőművész - 20. század - napló
840-94=945.11 *** 75(460)(092)Dalí,_S.(0:82-94)
[AN 3814657]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2021.
Denfeld, Rene (1966-)
The child finder (magyar)
   Hol vagy, Madison Culver? / Rene Denfeld ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 296, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-747-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3809460]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2021.
Dousková, Irena (1964-)
Medvědí tanec (magyar)
   Hašek, a medve / Irena Dousková ; ford. Csoma Borbála. - Budapest : Kalligram, 2020. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-159-5 fűzött : 3500,- Ft
Hašek, Jaroslav (1883-1923)
cseh irodalom - életrajzi regény
885.0-312.6=945.11
[AN 3810062]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2021.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
A study in scarlet (magyar)
   Sherlock Holmes - tanulmány vérvörösben / Arthur Conan Doyle ; [a fordítást ... átd. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 161, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 23.)
Megj. "A bíborvörös dolgozószoba", "A brixtoni eset" és "A brixtoni rejtély" címmel is
ISBN 978-963-479-621-3 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3815725]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2021.
Dragt, Tonke (1930-)
De brief voor de koning (magyar)
   Levél a királynak / Tonke Dragt ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - 4. új kiad. - [Budapest] : Kolibri, [2020], cop. 2016. - 548, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-732-0 fűzött : 3999,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814550]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2021.
Elkeles, Simone (1970-)
Return to Paradise (magyar)
   Return to Paradise [elektronikus dok.] : visszatérés a Paradicsomba / Simone Elkeles ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161898. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-969-4
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3805620]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2021.
Fargetton, Manon (1987-)
Quand vient la vague (magyar)
   Ha jön a hullám / Manon Fargetton és Jean-Christophe Tixier ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 220, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-668-6 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3808709]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2021.
Ferrante, Elena (1943-)
L'amica geniale (magyar)
   Briliáns barátnőm : gyermekkor, kamaszkor / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 338, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-721-1 kötött : 4990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3814549]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2021.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia del nouvo cognome (magyar)
   Az új név története : ifjúkor : [Nápolyi regények 2.] / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 488, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-750-1 kötött : 4990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3815735]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2021.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia di chi fugge e di chi resta (magyar)
   Aki megszökik és aki marad : középidő : [Nápolyi regények 3.] / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2020. - 419 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-748-8 kötött : 4990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3815736]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2021.
Fforde, Katie (1952-)
A springtime affair (magyar)
   Tavaszi zsongás [elektronikus dok.] / Katie Fforde ; ford. Svoboda Róbert. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162069. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-793-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3807261]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2021.
Field, Sandra (1941-)
Expecting his baby (magyar)
   A fele sem igaz / Sandra Field ; [... ford. Várnai Péter]. Kényére-kedvére / Melanie Milburne ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 173 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 697-698.)
Egys. cím: Expecting his baby. Bedded and wedded for revenge. - A 2. mű 2. átd. kiad.
ISBN 978-963-540-067-6 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,5 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3809723]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2021.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Vivir para contarla (magyar)
   Azért élek, hogy elmeséljem az életemet / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Budapest : Magvető, 2020. - 686, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3997-7 kötött : 5499,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3814282]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2021.
Gatti, Alessandro (1975-)
Caccia alla volpe con delitto (magyar)
   Rókavadászat gyilkossággal / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2017. - 238, [2] p. : ill. ; 21 cm
Pierdomenico Baccalario alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-325-7 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814612]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2021.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il mistero della rosa scarlatta (magyar)
   A skarlátvörös rózsa rejtélye / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2014. - 251, [5] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-615-5385-69-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814609]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2021.
Gatti, Alessandro (1975-)
La sfinge di Hyde Park (magyar)
   Szfinx a Hyde Parkban / Irene Adler ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...] ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2016. - 240, [4] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-286-1 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814607]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2021.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il trio della dama nera (magyar)
   A fekete dáma / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2013. - 259, [5] p. : ill. ; 21 cm
Pierdomenico Baccalario alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814615]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2021.
Gladwell, Malcolm (1963-)
What the dog saw and other adventures (magyar)
   A kutya szemszögéből ...és egyéb ritka nézőpontokból / Malcolm Gladwell ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : HVG Kv., [2020], cop. 2010. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-304-920-4 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - szociálpszichológia - gazdaságpszichológia - publicisztika
820-92(73)=945.11 *** 316.6(0:82-92) *** 330.16(0:82-92)
[AN 3814928]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2021.
Godwin, Pam
Two is a lie (magyar)
   ...összetörted a szívem, majd.. [elektronikus dok.] : Harcolj értem 2. / Pam Godwin ; ford. Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-95-8
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3803056]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2021.
Graham, Lynne (1956-)
The secret Valtinos baby (magyar)
   A férfiak sem angyalok / Lynne Graham ; [... ford. Szabó Júlia]. Édes kis semmiségek / Carrie Alexander ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 709/710.)
Egys. cím: The secret Valtinos baby. Sinfully sweet
ISBN 978-963-540-039-3 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,50 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3809706]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2021.
Grove, Kate
   Sword and mirror [elektronikus dok.] : Katsuo : a Youkai treasures side story : Yōkai treasures book 1. / Kate Grove. - Szöveg (mobi : 18.4 MB). - [S.l.] : Grove, K., [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161591. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-9095-5
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(439)
[AN 3803286]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2021.
Haqverdiyev, Äbdürrähim (1870-1933)
   A hegy tetején : válogatott novellák / Ebdürrehim bey Haqverdiyev ; Kenessey Mária fordítása ; [összeáll. Asif Rustamli]. - Budapest : Napkút K., 2020. - 118, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-951-2 fűzött : 1990,- Ft
azeri irodalom - elbeszélés
894.362-32=945.11
[AN 3809063]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2021.
Hewitt, Kate
Not my daughter (magyar)
   A lányomért bármit [elektronikus dok.] / Kate Hewitt ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162689. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-45-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3812966]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2021.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Obsluhoval jsem anglického krále (magyar)
   Őfelsége pincére voltam / Bohumil Hrabal ; [ford. Varga György]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 277p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 88.)
ISBN 978-963-479-397-7 fűzött : 1799,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3813932]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2021.
Hunter, Teagan
Let's get textual (magyar)
   Let's get textual : légy merész! / Teagan Hunter ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 318, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-372-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3809221]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2021.
Jacobs, Anne (1941-)
Die Töchter der Tuchvilla (magyar)
   A villa lányai [elektronikus dok.] / Anne Jacobs. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Almássy Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161726. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-768-6
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3804487]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2021.
Jensen, Jens Henrik (1963-)
De frosne flammer (magyar)
   Oxen [elektronikus dok.] : tisztító tűz / Jens Henrik Jensen ; ford. Veres Péter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162837. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-174-7
dán irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.8-312.4=945.11
[AN 3814252]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2021.
Jonasson, Jonas (1961-)
Analfabeten som kunde räkna (magyar)
   Az analfabéta, aki tudott számolni / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 6. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2013. - 430, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-290-3 kötött : 3999,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3813827]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2021.
Kafka, Franz (1883-1924)
Der Prozess (magyar)
   A per / Franz Kafka ; [ford. Györffy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 295, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 17.)
ISBN 978-963-479-520-9 fűzött : 1499,- Ft
Csehország - német irodalom - regény
830-31(437.1)=945.11
[AN 3813850]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2021.
Kafka, Franz (1883-1924)
Die Verwandlung (magyar)
   Az átváltozás ; A fűtő / Franz Kafka ; [ford. Györffy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 120 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 24.)
Egys. cím: Die Verwandlung ; Der Heizer
ISBN 978-963-479-561-2 fűzött : 1499,- Ft
Csehország - német irodalom - kisregény - elbeszélés
830-32(437.1)=945.11 *** 830-31(437.1)=945.11
[AN 3814649]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2021.
Kamal, Sheena
It all falls down (magyar)
   Az elbukottak / Sheena Kamal ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Vinton K., 2020. - 303 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-056-0 fűzött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3809744]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2021.
   Karibi varázs. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 271 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 31.)
Tart.: Perlekedők, békéltetők / Cathy Williams ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. Tépett vitorlák / Kay Thorpe ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. Mágia / Linda Conrad ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Egys. cím: The baby verdict ; Trial in the sun ; Seduction by the book. - Mindhárom mű 2. átd. kiadása
ISBN 978-963-540-092-8 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,3 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3809757]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2021.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 14. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 133, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-406-6 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814786]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2021.
Kate, Lauren (1981-)
Unforgiven (magyar)
   Unforgiven [elektronikus dok.] : megbocsátás / Lauren Kate ; ford. Szőke Julianna. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-410-1
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3805054]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2021.
Keeland, Vi
All grown up (magyar)
   Fiatal szerető [elektronikus dok.] / Vi Keeland ; ford. Seres Noémi. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-99-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3799430]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2021.
Kerouac, Jack (1922-1969)
On the road (magyar)
   Úton / Jack Kerouac ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 400, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 96.)
ISBN 978-963-479-591-9 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3815731]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2021.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 4 (magyar)
   Élet : Harcom 4. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2019. - 473 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3841-3 kötött : 4999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3814284]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2021.
Kwan, Kevin (1973-)
Rich people problems (magyar)
   Kőgazdagok problémái [elektronikus dok.] / Kevin Kwan ; ford. Németh Dorottya. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161475. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-09-9646-4)
 (hibás ISBN 978-963-09-9645-7)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3802431]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2021.
Lachlan, Jeremy
Jane Doe and the cradle of all worlds (magyar)
   Jane Doe és a világok bölcsője / Jeremy Lachlan ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 363, [5] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-457-657-0 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3809524]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2021.
Laurens, Stephanie (1953-)
Lord of the privateers (magyar)
   Vakmerő szerelmesek / Stephanie Laurens ; [ford. Vas Krisztina]. - Budapest : Vinton, 2020. - 479 p. ; 18 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096). (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
keretcím: Kalandorok
ISBN 978-963-540-094-2 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3809749]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2021.
LeBor, Adam (1961-)
Kossuth square (magyar)
   Kossuth tér [elektronikus dok.] / Adam LeBor ; ford. Kisantal Tamás. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162841. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-063-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3814269]
MARC

ANSEL
UTF-82679 /2021.
Lee, Fonda (1979-)
Jade war (magyar)
   Jáde háború : Zöldcsont-saga II. / Fonda Lee ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2020. - 679 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-504-303-3 fűzött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3809242]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2021.
Lee, Miranda
The tycoon's outrageous proposal (magyar)
   Ellenállhatatlan kísértés / Miranda Lee ; [... ford. Czárán Judit]. Az ítélet: életfogytiglan / Shirley Jump ; [... ford. Kiss Klára]. Gyógyulás / Kim Lawrence ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 100.)
Egys. cím: The tycoon's outrageous proposal. Maverick vs. Maverick. The Greek's ultimate conquest
ISBN 978-963-540-086-7 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,30 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3809719]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2013-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., A szamuráj esküje : [krimi a japán szamurájok korából]. - Utánny. - 2020, cop. 2013. - 151 p.
ISBN 978-963-244-436-9 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3813835] MARC

ANSEL
UTF-82682 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2014-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3529090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., A berni csoda : [krimi az 1954-es foci vb-ről]. - Utánny. - 2020, cop. 2014. - 159 p.
ISBN 978-963-244-511-3 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3813836] MARC

ANSEL
UTF-82683 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2020-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3813833]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Összeesküvés a Holtak Városában : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2. kiad., utánny. - 2020, cop. 2012. - 153 p.
ISBN 978-963-244-343-0 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3813834] MARC

ANSEL
UTF-82684 /2021.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Pippi Långstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Ingrid Vang-Nyman illusztrációival]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 118, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-415-884-4 kötött : 2999,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814783]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2021.
Loe, Erlend (1969-)
Doppler (magyar)
   Doppler : regény / Erlend Loe ; Lőrincz Balázs Bendegúz fordítása. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2020. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-716-2 kötött : 2950,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3813839]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2021.
Lyga, Barry (1971-)
I hunt killers (magyar)
   Gyilkosokra vadászom [elektronikus dok.] / Barry Lyga. - Szöveg (epub : 492 KB) (mobi : 1.3 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-307-7 (epub)
ISBN 978-963-447-308-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3813101]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2021.
MacKay, Sue
Pregnant with the boss's baby (magyar)
   Kikötöttem melletted / Sue MacKay ; [... ford. Scheer Katalin]. Felejtsd el Párizst, drágám! / Abigail Gordon ; [... ford. Hetzlné Várhelyi Anikó]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 642-643.)
Egys. cím: Pregnant with the boss's baby. A French doctor at Abbeyfields
ISBN 978-963-540-073-7 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
új-zélandi irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3809743]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2021.
Mallery, Susan (1958-)
Sisters like us (magyar)
   Kisvárosi nővérek : Mischief Bay / Susan Mallery ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton, 2020. - 432 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-078-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3809738]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2021.
Mañeru, María (1971-)
El arco de Ramsés II (magyar)
   II. Ramszesz íja / írta María Mañeru ; rajz. E. Losada ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 141 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mindentudók klubja ; 9.)
ISBN 978-963-483-103-7 kötött : 2990,- Ft
argentin irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3810036]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2021.
Mañeru, María (1971-)
El cofre de Anubis (magyar)
   Anubisz ládája / írta María Mañeru ; rajz. E. Losada ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 141 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mindentudók klubja ; 10.)
ISBN 978-963-483-104-4 kötött : 2990,- Ft
argentin irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3810037]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2021.
March, Meghan
Guilty as sin (magyar)
   Bűn és viszály [elektronikus dok.] : Bűn-sorozat 2. / Meghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyő 2. oldaláról. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162911. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-75-3
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3814865]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2021.
Marinelli, Carol
Their secret royal baby (magyar)
   Gratulálunk, dr. Santini! / Carol Marinelli ; [... ford. Bakay Dóra]. A kulcsszó: szerelem / Hardy Kate ; [... ford. Herczog Gábor]. A bozót mélyén / Leah Martin[!Martyn] ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 68.)
Egys. cím: Their secret royal baby. The bush doctor's rescue. Unlocking for the Italian doc's heart
ISBN 978-963-540-194-9 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,3 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3809732]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2021.
Masaoka Shiki (1867-1902)
   120 haiku / Maszaoka Siki ; ford. Czifra Adrienn ; Zopcsák Ferenc kalligráfiáival. - Budapest : Napkút K., 2020
A versek eredeti japán nyelven is
ISBN 978-963-263-961-1 fűzött : 1990,- Ft
japán irodalom - haiku - kétnyelvű dokumentum
895.6-14.02=945.11
[AN 3809129]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2021.
Masud, Afaq (1957-)
Azadlıq (magyar)
   Szabadulás / Afaq Masud ; ford. és az előszót írta Pál Laura. - Budapest : Napkút K., 2020. - 226, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-897-3 kötött : 2990,- Ft
azeri irodalom - regény
894.362-31=945.11
[AN 3809115]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2021.
Masud, Afaq (1957-)
Azadlıq (magyar)
   Szabadulás [elektronikus dok.] / Afaq Masud ; ford. és az előszót írta Pál Laura. - Szöveg (epub : 802 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162850. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-907-9
azeri irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.362-31=945.11
[AN 3814301]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2021.
McCall Smith, Alexander (1948-)
The second worst restaurant in France (magyar)
   Franciaország második legrosszabb vendéglője [elektronikus dok.] / Alexander McCall Smith. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Nagy Viktória. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162253. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-776-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3808468]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2021.
McIntosh, Will (1962-)
Burning midnight (magyar)
   Éjégetők / Will McIntosh ; [ford. Hornyák Tímea]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Nova, cop. 2020. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-21-5 fűzött : 3480,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3809887]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2021.
McMahon, Barbara (1961-)
The nanny and the boss's twins (magyar)
   Vakáció Spanyolországban / Barbara McMahon ; [... ford. Várnai Péter]. Kalitkába zárva / Lucy Gordon ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 699-700.)
Egys. cím: The nanny and the boss's twins. One summer in Italy. - A 2. mű 2. átd. kiad.
ISBN 978-963-540-082-9 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3809741]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2021.
Miller, Holly
The sight of you (magyar)
   Álmomban már szerettelek / Holly Miller. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 477 p. ; 20 cm
Ford. Abrudán Katalin
ISBN 978-615-6067-44-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3809492]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2021.
Mīrābāī (1498-1547)
   Ú.n / Míra D. Bái ; Ravi Gopalan Nair és Parvathy Baul illusztrációival ; Domokos Johanna verseivel. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 68 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 146.)
Borítócím: Úgynevezett
ISBN 978-615-6180-11-7 fűzött
hindi irodalom - magyar irodalom - vers
891.43-14=945.11 *** 894.511-14
[AN 3809163]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2021.
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
   Az uralkodás művészete / Napóleon ; [... vál., ford. és a bev. szövegeket írta Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 163, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 1.)
Bibliogr.: p. [164].
ISBN 978-963-479-521-6 fűzött : 1499,- Ft
államelmélet - hatalom - francia irodalom
840-96=945.11 *** 321.01
[AN 3813842]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2021.
Nesbø, Jo (1960-)
Kongeriket (magyar)
   A birodalom / Jo Nesbø ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Animus, 2020. - 479 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-793-8 fűzött : 4290,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3809218]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2021.
Nicholls, David (1966-)
Us (magyar)
   Mi / David Nicholls ; [ford. Neset Adrienn]. - Budapest : Európa, 2020. - 505, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-131-2 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3809234]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2021.
Nordqvist, Sven (1946-)
När Findus var liten och försvann (magyar)
   Amikor Findusz kicsi volt és eltűnt / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 2. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2020. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-211-9 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3813683]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2021.
Nordqvist, Sven (1946-)
Rävjakten (magyar)
   Tűzijáték a rókának / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 4. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2020. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-021-4 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3813685]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2021.
Nordqvist, Sven (1946-)
Stackars Pettson (magyar)
   Pettson horgászni megy / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 2. kiad., 3. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2020. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9598-51-5 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3813682]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2021.
Oksanen, Sofi (1977-)
Puhdistus (magyar)
   Tisztogatás / Sofi Oksanen ; [... ford. Pap Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2020. - 366, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-509-133-1 fűzött : 3999,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3814800]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2021.
Oksanen, Sofi (1977-)
Stalinin lehmät (magyar)
   Sztálin tehenei / Sofi Oksanen ; [... ford. Pap Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2020. - 447 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-509-245-1 fűzött : 3999,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3814802]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2021.
Once upon a time (magyar)
   Egyszer volt, hol nem volt.. : [10 klasszikus mese egy kötetben!] / [ill. Maria Neradova]. - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2020. - 239 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Nagy Boldizsár
ISBN 978-615-6067-34-0 kötött : 3999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3809522]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2021.
Orringer, Julie (1973-)
The flight portfolio (magyar)
   Üldözöttek gyűjteménye [elektronikus dok.] / Julie Orringer ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Libri, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161234. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-772-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3800973]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2021.
Orringer, Julie (1973-)
The invisible bridge (magyar)
   Láthatatlan híd : amit lerombol a történelem, fölépíti a szerelem / Julie Orringer ; [ford. Kepes János]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 645, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-732-4 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3814558]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2021.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm / George Orwell ; [ford. M. Nagy Miklós] ; [verseket ford. Elekes Dóra]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 119 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 98.)
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-479-541-4 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3815732]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2021.
Palahniuk, Chuck (1962-)
Fight club (magyar)
   Harcosok klubja / Chuck Palahniuk ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 247 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 94.)
ISBN 978-963-479-498-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3815730]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2021.
Paterson, Andrew Barton (1864-1941)
   Túláradó Clancy [elektronikus dok.] : Banjo Paterson válogatott versei Jász István műfordításában. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161543. - Működési követelmények: Adobe Reader. - A versek angol nyelven is
ISBN 978-963-494-292-4
ausztrál irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
820-14.02(94)=945.11
[AN 3803025]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2021.
Perini, Robin
Forgotten secrets (magyar)
   Elfeledett titkok / Robin Perini ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 411, [4] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-740-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3809225]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2021.
Picoult, Jodi (1966-)
The book of two ways (magyar)
   A két út könyve / Jodi Picoult ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 470 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 468-470.
ISBN 978-963-543-041-3 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3809237]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2021.
Pinknerová, Hana (1963-)
Středověk mého života (magyar)
   Életem középkora / Hana Pinknerová ; [ford. Forgács Ildikó] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2020. - 154 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-81383-3-8 fűzött : 1800,- Ft
cseh irodalom - házasság - hétköznapi élet - karcolat
885.0-43=945.11 *** 316.472.4(0:82-43)
[AN 3810070]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2021.
Plath, Sylvia (1932-1963)
The bell jar (magyar)
   Az üvegbura / Sylvia Plath ; [ford. Tandori Dezső]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 306 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 91.)
ISBN 978-963-479-451-6 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3814651]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2021.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   Az aranybogár / Edgar Allan Poe ; [ford. Babits Mihály és Pásztor Árpád]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 112, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 10.)
ISBN 978-963-479-552-0 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3814647]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2021.
Power, Elizabeth
A delicious deception (magyar)
   A Riviéra cápája / Elizabeth Power ; [... ford. Scheer Katalin]. Szívkirály / Julie Kistler ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 173 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 707/708.)
Egys. cím: A delicious deception. Hot prospect
ISBN 978-963-540-037-9 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,50 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3809698]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2021.
Proby, Kristen (1974-)
Close to you (magyar)
   Közel hozzád / Kristen Proby ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Vinton K., 2020. - 303 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-056-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3809726]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2021.
Rand, Ayn (1905-1982)
Atlas shrugged (magyar)
   Veszett világ [elektronikus dok.] / Ayn Rand. - Szöveg (epub : 2.7 MB) (mobi : 7 MB). - Pécs : Alexandra, 2009 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Kovács Lajos. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162700. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-305-3 (epub)
ISBN 978-963-447-306-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3813036]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2021.
Rand, Ayn (1905-1982)
The fountainhead (magyar)
   Az ősforrás [elektronikus dok.] / Ayn Rand. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 5.9 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Takácsy Enikő. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162699. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-303-9 (epub)
ISBN 978-963-447-304-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3813032]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2021.
Roberts, Alison (1956-)
Twin surprise for the Italian doc (magyar)
   Dupla meglepetés! / Alison Roberts ; [... ford. Szabó Júlia]. Sürgős beavatkozás / Meredith Webber ; [... ford. Kiss Márk]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 640-641.)
Egys. cím: Twin surprise for the Italian doc. The Italian surgeon
ISBN 978-963-540-047-8 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,5 RON
új-zélandi irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3809740]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2021.
Roslund, Anders (1961-)
En bror att dö för (magyar)
   A kötelék [elektronikus dok.] : a vérükben volt a bűnözés / Roslund, Thunberg. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.8 MB). - Pécs : Alexandra, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Harrach Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162698. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-301-5 (epub)
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3812991]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; rajz. Jim Kay ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2020. - 335 p. : ill., színes ; 28 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-324-737-2 kötött : 9490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3813688]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2021.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 41. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 90, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-942-1 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3814907]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2021.
Scarrow, Simon (1962-)
Traitors of Rome (magyar)
   Róma árulói / Simon Scarrow ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2020]. - 323 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-587-0 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3809184]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2021.
Silva, Daniel (1960-)
The new girl (magyar)
   Az új lány / Daniel Silva ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Vinton, 2020. - 400 p. : ill. ; 21 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-540-120-8 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3809746]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2021.
Stephenson, Neal (1959-)
Snow crash (magyar)
   Snow crash / Neal Stephenson ; [ford. Kodaj Dániel]. - Budapest : Fumax, 2020. - 511 p. ; 21 cm. - (Fumax SF extra, ISSN 2631-0317 ; 8.)
ISBN 978-963-470-160-6 kötött : 5095,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3814794]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2021.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
   Miau és más vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Balassa Anna]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 72, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-620-8 kötött : 2999,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3813830]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2021.
Thomas, Rachael
Valdez's bartered bride (magyar)
   Adós, házasodj! / Rachael Thomas ; [... ford. Várnai Péter]. A zsaru és a tolvaj / Maureen Child ; [... ford. Kiss Klára]. Majdnem tökéletes / Abby Green ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 50.)
Egys. cím: Valdez's bartered bride. The fiancée caper. A diamond for the sheikh's mistress
ISBN 978-963-540-099-7 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,30 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(417)=945.11
[AN 3809714]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2021.
Thompson, Hunter S. (1937-2005)
Fear and loathing in Las Vegas (magyar)
   Félelem és reszketés Las Vegasban / Hunter S. Thompson ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 251 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 93.)
ISBN 978-963-479-497-4 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3814656]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2021.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Bartos Tibor] ; Kass János rajz. - 11. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 245, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-331-1 kötött : 3100,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3814621]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2021.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Danièlʹ Stajn, perevodčik (magyar)
   Daniel Stein, tolmács / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Morcsányi Géza]. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2009. - 505, [13] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2672-4 kötött : 4999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3814283]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2021.
Vázquez, A. Victoria
El dilema de Sara (magyar)
   Enni vagy nem enni? / írta A. Victoria Vázquez ; ill. Carlos Navarro ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 185, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A tánciskola ; 5.)
ISBN 978-963-483-055-9 kötött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3810051]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2021.
Vázquez, A. Victoria
Grandes decisiones (magyar)
   Nagy döntések / írta A. Victoria Vázquez ; ill. Carlos Navarro ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 188, [1] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A tánciskola ; 6.)
Alsorozata: Tánciskola.
ISBN 978-963-483-056-6 kötött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3810053]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2021.
Vázquez, A. Victoria
Historias de fantasmas (magyar)
   Nyomozás az iskolában / írta A. Victoria Vázquez ; ill. Carlos Navarro ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 188, [1] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A tánciskola ; 3.)
ISBN 978-963-483-053-5 kötött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3810047]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2021.
Vázquez, A. Victoria
Perdidos en París (magyar)
   Elveszve Párizsban / írta A. Victoria Vázquez ; ill. Carlos Navarro ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 187, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A tánciskola ; 4.)
ISBN 978-963-483-054-2 kötött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3810050]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2021.
Vázquez, A. Victoria
Rebeldes (magyar)
   Lázadók / írta A. Victoria Vázquez ; ill. Carlos Navarro ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 185, [4] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A tánciskola ; 1.)
ISBN 978-963-483-023-8 kötött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3810040]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2021.
Vázquez, A. Victoria
Secretos de familia (magyar)
   Családi titkok / írta A. Victoria Vázquez ; ill. Carlos Navarro ; [ford. Gőgh Ágnes]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 187, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A tánciskola ; 2.)
ISBN 978-963-483-024-5 kötött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3810043]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2021.
Verne, Jules (1828-1905)
Un capitaine de quinze ans (magyar)
   A tizenöt éves kapitány / Jules Verne ; [ford. Passuth László] ; [... ill. Kass János]. - Jav. kiad., 3. utánny. - Budapest : Holnap, 2020. - 377, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-332-8 kötött : 3100,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814619]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2021.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona]. - 17. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 337, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-316-8 kötött : 3100,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814554]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2021.
Verne, Jules (1828-1905)
L'île mystérieuse (magyar)
   A rejtelmes sziget / Jules Verne ; [ford. Majtényi Zoltán]. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 649, [14] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-729-9 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814553]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2021.
Vincenzi, Penny (1939-2018)
A question of trust (magyar)
   Bizalmi kérdés [elektronikus dok.] / Penny Vincenzi. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.9 MB). - Pécs : Alexandra, 2019
Ford. Dudás Éva. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162701. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-447-313-8 (epub)
ISBN 978-963-447-314-5 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3813042]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2021.
Wallace, Kathryn
Winning at life (magyar)
   Ha az életed nem elég nagy katasztrófa, szülj még egy gyereket! [elektronikus dok.] / Kathryn Wallace ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160885. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-33-8
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3799327]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2021.
Walser, Robert (1878-1956)
   Havazás / Robert Walser ; ford. Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2020. - 218, [4] p. ; 21 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 13.)
Tart.: HavazásÞ; Nem, egészen más. - Egys. cím: Geschichten ; Kleine Prosa
ISBN 978-963-263-957-4 kötött : 2790,- Ft
svájci német irodalom - tárcanovella
830-43(494)=945.11
[AN 3809144]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2021.
Webb, Holly (1976-)
Return to the secret garden (magyar)
   Visszatérés a titkos kertbe / Holly Webb ; [ford. Ruff Orsolya]. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2018. - 253 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-454-4 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3814789]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2021.
Weninger, Brigitte (1960-)
Geschichten aus dem Weihnachtswald (magyar)
   24 karácsonyi mese / [írta] Brigitte Weninger ; [ill.] Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2020. - 124, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9869-65-3 kötött : 4990,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11 *** 398.332.416(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3814561]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2021.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   A boldog herceg és más mesék / Oscar Wilde ; [ford. és az utószót írta Lengyel Balázs]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 191 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 2.)
ISBN 978-963-479-514-8 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3813843]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2021.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe / Oscar Wilde ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 299 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 92.)
ISBN 978-963-479-539-1 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3814654]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2021.
Wilson, Teri
The bachelor's baby surprise (magyar)
   Egy palack mámor / Teri Wilson ; [... ford. Hajnal Gabriella]. Az ideiglenes Mrs. Marchetti / Melanie Milburne ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Ártatlan pókeres / Heidi Rice ; [... ford. Fekete Ádám]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 101.)
Egys. cím: The bachelor's baby surprise. The temporary Mrs. Marchetti. Claiming my untouched mistress
ISBN 978-963-540-113-0 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,3 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3809893]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2021.
Winnie the Pooh storybook collection (magyar)
   Mesegyűjtemény / [ford. Wohl Anita]. - [Budapest] : Kolibri, 2020, cop. 2018. - 303 p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-437-247-9 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3815643]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : draghi (magyar)
   Mesél az erdő a sárkányokról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 6
ISBN 978-963-403-585-5 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3813698]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : fate (magyar)
   Mesél az erdő a tündérekről / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 87, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-403-524-4 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3813697]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : giganti (magyar)
   Mesél az erdő az óriásokról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-403-492-6 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3814617]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : il piccolo dinosauro (magyar)
   Mesél az erdő a kis dinoszauruszról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 87, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 8
ISBN 978-963-403-189-5 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3814618]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : maghi (magyar)
   Mesél az erdő a varázslókról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - 86, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 7
ISBN 978-963-403-614-2 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3813699]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco (magyar)
   Mesél az erdő az állatokról / Tony Wolf ; [Szőcs Zsóka ... fordítása alapján átd. Csapody Kinga és Todero Anna]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 1989. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-403-399-8 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3813695]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2021.
Woods, Sherryl (1944-)
Patrick's destiny (magyar)
   Horgászszerencse / Sherryl Woods ; [... ford. Kőszeghy Viktória]. Tétova szerelem / Jackie Merritt ; [... ford. Járdán Eszter]. Sólymok röpte / Jane Toombs ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 333.)
Egys. cím: Patrick's destiny. The bachelor takes a wife. Trouble in tourmaline. - keretcím: Szélrózsa
ISBN 978-963-540-190-1 fűzött : 1899,- Ft : 43,30 RON : 11,19 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3809693]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2021.
Woods, Sherryl (1944-)
Ryan's place (magyar)
   A fészek melege ; Tűzbe jövünk! ; Kézrátétel / Sherryl Woods ; [... ford. Mátyás Mária, ... Farkas Judit, ... Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 332.)
Egys. cím: Ryan's place ; Sean's reckoning ; Michael's discovery. - keretcím: Szélrózsa
ISBN 978-963-540-188-8 fűzött : 1899,- Ft : 43,30 RON : 11,19 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3809674]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2021.
Zadoorian, Michael (1957-)
The leisure seeker (magyar)
   Örömjárgány / Michael Zadoorian ; [... ford. Pánt Julianna]. - Budapest : Vinton, 2020. - 287 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-164-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3809731]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2763 /2021.
Adrianna H.
   Suzanna fogadalma - szerelme [elektronikus dok.] / Adrianna H. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Enkiadom.hu, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3800960]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2021.
Ama(r)-gi
   A szerelem városa [elektronikus dok.] / Ama(r)-gi. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [S.l.] : Ama(r)-gi, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161918. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8662-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3805781]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2021.
Angyal Gábor
   Forró nyár [elektronikus dok.] : szexmaraton a német tengerpartnál / Angyal Gábor. - Szöveg (epub : 710 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162086. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-748-2
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3807419]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2021.
Arany Mária
   Az élet útja [elektronikus dok.] : Iza regénye : családregény / Arany Mária. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161616. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6191-23-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3803429]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2021.
Ásványi Tibor (1960-)
   Aphrodité a lépcsőfordulóban : 225 haiku, 2004-2019 / Ásványi Tibor ; [közread. a] Műpártolók Egyesülete ... - Budapest : Műpártolók Egyes. ; Piliscsaba : Dr. Kotász Kvk., 2020. - 84, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9276-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3808943]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2021.
Atkins, Aaron
   Kék homály / Aaron Atkins. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 277, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-25-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3809834]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2021.
B. E. Belle
   Árvák / B. E. Belle. - Szentes : Maraton K., 2020. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81572-4-7 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3809232]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2021.
Balázs Ágnes (1967-)
   Mesélő ABC / Balázs Ágnes ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 46, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-11-9863-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3813693]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2021.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Megint Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 10. kiad. - Budapest : Holnap, 2020. - 67 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-308-3 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3814959]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2021.
Bánhegyi Szofi
   A fehér lovak fogságában / Bánhegyi Szofi. - Maglód ; [Budapest] : Toma 2000 Bt., 2020. - 116, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-8978-2 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermekregény
894.511-31(02.053.2) *** 379.825-053.6
[AN 3809569]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2021.
Baráth Viktória (1989-)
   A testőr : novella / Baráth Viktória. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 20, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-17-8 fűzött : 899,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3809562]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2021.
Barcsa Dániel (1957-)
   Ördögűzés pendelyben : pajzán erdélyi történetek / Barcsa Dániel ; [ill. Barcsa Dániel és Kovács Dániel]. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2020. - 272 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-298-249-6 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés
894.511-993(498) *** 894.511-32(498)
[AN 3814811]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2021.
Basa Katalin
   A névtelen királynő [elektronikus dok.] / Basa Katalin. - Szöveg (epub : 7.6 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160991. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3799833]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2021.
Báthori Csaba (1956-)
   A hosszú táv : versek / Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2020. - 121, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-954-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3809140]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2021.
Bencsik Ferenc Pál (1933-)
   Az élet második fele / Bencsik Ferenc Pál. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 197, [3] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5014-82-6)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3809839]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2021.
Bene Zoltán (1973-)
   Isten, ítélet [elektronikus dok.] / Bene Zoltán. - Szöveg (epub : 3.1 MB) (mobi : 3.7 MB). - Budapest : Kortárs, 2020. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162704. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-435-067-5 (epub)
ISBN 978-963-435-068-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3813070]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   Székelyföldi mondák és mesék / Benedek Elek ; [... illusztrációk Sárkics György munkái]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 122, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-267-494-0 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3814671]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2021.
Benkő László (1952-)
   Balassi Bálint, az "istentelen" magyar : [történelmi regény] / Benkő László. - Budapest : Családi Kvklub, 2020. - 651 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89619-9-0 fűzött : 3990,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3809192]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2021.
Benyák Zoltán (1976-)
   Képtelen történet / Benyák Zoltán. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Kvműhely, cop. 2020. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-30-7 fűzött : 3180,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3809891]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2021.
Benyó Tamás (1971-)
   Az Úr neve / Benyó Tamás. - Budapest : Napkút K., 2020. - 152, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-972-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3809058]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2021.
Berecz Ágnes Gabriella (1958-)
   A meccs / Berecz Ágnes Gabriella ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81418-9-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808903]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Kv., 2019-. - Ill., színes ; 24 cm
A 2. kötettől kiad. Teknős Kv.
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3798297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tavasz a Nádtengeren. - 2020. - 78, [2] p.
ISBN 978-963-341-249-7 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3813592] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Ősz a Nádtengeren. - 2019. - 110, [2] p.
ISBN 978-963-341-080-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3813608] MARC

ANSEL
UTF-82785 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Az óra rejtélye / Berg Judit, Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2020, cop. 2018. - 244, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Kiki nyomoz ; 2.)
ISBN 978-963-410-651-7 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3815617]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2021.
Berg, Lilien
   Kincső és az álomherceg [elektronikus dok.] / Lilien Berg. - Szöveg (epub : 690 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Régimódi mesék. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162037. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3807086]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2021.
Bertalan Tivadar (1930-)
   Csend/élet : válogatott elmesélések / Bertalan Tivadar ; a szerző rajz. - Budapest : Napkút K., 2020. - 1011, [11] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-964-2 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3809108]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2021.
Bíró József (1951-)
   Tizenkettő +1 : válogatott hosszabb versek, 1975-2020 / Bíró József. - Budapest : Napkút K., 2020. - 229, [4] p. ; 24 cm
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 973-936-263-910-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3809022]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2021.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Non nobis, Domine / Bíró Szabolcs. - Átd., egykötetes kiad., 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2016. - 796, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-604-8 kötött : 4999,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3814285]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2021.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi a Balatonon / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - Budapest : Holnap, 2020. - 126, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-333-5 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3814598]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2021.
Bognár Antal (1951-)
   Mesés éveink : beszélykék egy elképzelt regényből / Bognár Antal. - Budapest : Napkút K., 2020. - 160, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-977-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3809110]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2021.
Borbás Edina
   Kék Macska / Borbás Edina. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020, cop. 2018. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-07-6 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3814227]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2021.
Bornai Tibor (1955-)
   Pedig : hipp-hopp, ott legyek, ahol vagyok! : válogatott versek / Bornai Tibor ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2020. - 111, [10] p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. [112].
ISBN 978-963-263-981-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3808917]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2021.
Böszörményi Márton (1989-)
   Meixner Józsefné apoteózisa / Böszörményi Márton. - Budapest : Napkút K., 2020. - 110, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-965-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3809111]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   A szikla : novella / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 28 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-94-9 fűzött : 899,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3809548]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   Végzet előtt : novella / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 28 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-96-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3809542]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2021.
Budai Lotti
   Édes lázadás [elektronikus dok.] : A szerelem rabszolgái 2. / Budai Lotti. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162060. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-09-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3807225]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2021.
Csapody Kinga (1980-)
   Jó gyerek lettem! avagy Miért és mire jó a felnőtt / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [48] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-403-066-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3813826]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2021.
Csapody Kinga (1980-)
   Tesó lettem! avagy Miért és mire jó egy kistesó / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [48] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5385-44-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3813825]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2021.
Csokonai Attila (1951-)
   Bunkerkeresők avagy Talán majd a szél csukja be a budiajtót? / Csokonai Attila. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 48 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 142.)
ISBN 978-615-81418-8-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3809132]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2021.
Csongor Andrea (1968-)
   Mozaik / Csongor Andrea. - Budapest : Napkút K., 2020. - 125, [4] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-263-984-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3809141]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2021.
Debreceni Boglárka (1981-)
   Testidegenek [elektronikus dok.] / Debreceni Boglárka. - Szöveg (epub : 572 KB). - [S.l.] : Underground K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161134. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3800500]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2021.
Elmer István (1952-)
   Egyszer az időben : kisregények és elbeszélések / Elmer István. - Budapest : Napkút K., 2020. - 421, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-956-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3809123]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2021.
Fábián Janka (1973-)
   Emma évszázada / Fábián Janka. - 3. utánny. - [Budapest] : Libri, 2020. - 1013 p. ; 22 cm
Tart.: Emma szerelmeÞ; Emma fiaiÞ; Emma lánya
ISBN 978-963-433-184-1 kötött : 7999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814815]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2021.
Fable, Vavyan
   Ponyvamesék / Vavyan Fable. - [Budapest] : Fabyen, 2020. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-95-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-9300-94-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3809517]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2021.
Farkas Andrea
   Szerelem az étlapon / Farkas Andrea. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 334, [1] p. ; 20 cm. - (Smaragd Wellness Klinika sorozat ; 2.)
ISBN 978-615-5652-95-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3809286]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2021.
Farkas Nóra
   Összeköt a szeretet : beszoktatós mesekönyv / Farkas Nóra ; [ill. Szepesi Szűcs Barbara]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2018. - [30] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-504-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3814606]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2021.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - 22. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 17 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-546-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3813579]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2021.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - 22. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-928-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3813578]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2021.
Fitos Adrián (1977-)
   Kekék / Fitos Adrián ; fotók Keserü Piroska ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2020. - 163, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-950-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808915]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2021.
Fodor Miklós (1967-)
   Hegyesfülű bekopog : dinka versezetek / Fodor Miklós. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 60 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 145.)
ISBN 978-615-6180-09-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3809157]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2021.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; K. Lukáts Kató rajz. - 14. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 70, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-890-5 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3813828]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2021.
Gergely Tibor (1966-)
   Küzdelmek népe [elektronikus dok.] / Gergely Tibor. - Szöveg (epub : 719 KB). - [S.l.] : Underground K., 2020, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6191-33-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3800535]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2021.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Harminc év napsütés : egy csendes kalendárium / Grecsó Krisztián. - 2. utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2017. - 234, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3598-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3814937]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Baljós szitakötő : Biztos menedék 1. / Anne L. Green. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 470 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-28-9 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3809191]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Joyce elméjében : Bűnös viszony-sorozat : novella / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 23 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-15-9 fűzött : 899,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3809552]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   A tűzzel játszol [elektronikus dok.] : novella / Anne L. Green. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160752. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-43-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3798572]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2021.
Gulácsy Erika (1949-)
   Drakula szakácsnője : élet-mesék : 33 novella / Gulácsy Erika ; [az illusztrációkat kész. Molnár Imola]. - [Hét] : Gulácsy E., 2020. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9381-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3809779]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2021.
   Gyöngyfüzér [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 1.8 MB) (epub : 1.8 MB). - [Debrecen] : EZ-Könyv, cop. 2020. - (Zsáner-füzetek ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162217. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5752-91-9 (pdf)
ISBN 978-615-5752-90-2 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082)
[AN 3808175]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2021.
Györgyi Csaba (1972-)
   Te és én / Györgyi Csaba. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 41, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 144.)
ISBN 978-615-6180-07-0 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3809154]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2021.
Győri László (1942-)
   Éjszakai híd / Győri László ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2020. - 136, [4] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-263-900-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3809120]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2021.
Hajdú Hajnalka
   Nika csendje [elektronikus dok.] / Hajdú Hajnalka. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [S.l.] : Underground K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161133. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3800491]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2021.
Halász Rita (1980-)
   Mély levegő / Halász Rita. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 194, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-518-041-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814790]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2021.
Halliwell, Nora
   Boszorkányúr [elektronikus dok.] : a Kianit Szövetség : kezdetek / Nora Halliwell. - Szöveg (epub : 872 KB). - [S.l.] : Underground K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161139. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3800505]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2021.
Hamszai G. András
   Lélekpiruett : regény / Hamszai G. A. - Budapest : Napkút K., 2020. - 217, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-973-4 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3809025]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2021.
Heart, Enna B.
   Mira : a súlyos igazság könnyű szárnyakon érkezik / Enna B. Heart. - [Kistarcsa] : Bodocz É., 2020. - 300, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8794-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808941]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2021.
Heisen Mirna
   Lélekzárvány [elektronikus dok.] / Heisen Mirna. - Szöveg (epub : 688 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161604. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3803326]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2021.
Herrera, Anita
   Válaszút [elektronikus dok.] / Anita Herrera. - Szöveg (epub : 671 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161608. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3803332]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2021.
Hétvári Andrea (1975-)
   Pettyes katicám : gyermekversek minden évszakra / Hétvári Andrea ; Baracsi Gabi rajz. ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2020. - 74, [4] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-263-949-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3808882]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2021.
Hidasi Judit
   Egy nap a parton [elektronikus dok.] / Hidasi Judit. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162690. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-23-4
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3812970]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2021.
Holloway, Vivien (1991-)
   Mint az óramű / Vivien Holloway. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Kvműhely, cop. 2020. - 269 p. ; 21 cm. - (Winie Langton történetek ; 7.)
ISBN 978-615-5999-24-6 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3809894]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2021.
Horváth László
   Harmatcsepp és a Szépszemű [elektronikus dok.] / Horváth László. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Nyíregyháza : PegazusTv Média és Okt. Kft., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161841. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81328-5-5
magyar irodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3805171]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2021.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 15. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 92, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-800-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3814566]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2021.
Jász Attila (1966-)
   Bölénytakaró avagy Hogyan lehetsz indián [elektronikus dok.] / Jász Attila, Csendes Toll. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 454 KB). - Budapest : Kortárs, 2020. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162695. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-435-070-5 (epub)
ISBN 978-963-435-071-2 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3813056]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2021.
Jólesz Dávid
   Nyugodj meg, már Magyarországon vagy / Jólesz Dávid. - [Tárnok] : NB Média, cop. 2020. - [4], 117 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-1-56581-231-4)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3808921]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2021.
József Attila (1905-1937)
   Csoszogi, az öreg suszter / József Attila ; Békés Rozi illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2020. - 19 p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Klasszikusok kicsiknek
ISBN 978-963-244-597-7 kötött : 1975,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3813837]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2021.
Kállay Kotász Zoltán (1969-)
   Társasutazás Közép-Mámor földjére / Kállay Kotász Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2020. - [57] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-976-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3809124]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2021.
Karinthy Vera
   Mint egy kirakós : haikuk, haikufüzérek, versek / Karinthy Vera ; Bornai Tibor rajz. ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2020. - 53, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-263-980-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - haiku
894.511-14
[AN 3808919]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2021.
   Kárpát-medencei életmesék avagy Szülők, nagyszülők, dédszülők igaz történetei : [amikor kicsi voltál, amikor kicsi voltam] / [közread. a] Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete. - Debrecen : Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyes., 2020. - 523 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8434-3 fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - család - memoár - antológia
894.511-94(082) *** 894.511-94(4-191)(082) *** 316.356.2(0:82-94)
[AN 3815654]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2021.
Katona Csaba
   Vadászat a vadászatra [elektronikus dok.] : novellák, szatírák, versek, lövések egy "nagyvadra" / Katona Csaba. - Szöveg (epub : 578 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161077. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-756-7
magyar irodalom - elbeszélés - szatíra - vers - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-7 *** 894.511-14
[AN 3800217]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2021.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Rizzo : novella : Riva nővérek-sorozat / R. Kelényi Angelika. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - 22 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-010-3 fűzött : 899,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3809550]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2021.
Kenéz Gábor
   A magad útja [elektronikus dok.] / Kenéz Gábor. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : PairDime, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161547. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-30-5
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94(73)
[AN 3803029]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2021.
Kocsis István (1940-)
   Az aranykapu kulcsai : drámák IV. / Kocsis István. - Budapest : Napkút K., 2020. - 396, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-955-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3809104]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2021.
Kórász Krisztián
   Kasmírsál / Kórász Krisztián. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-19-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3809829]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2021.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor az első bében / Kormos István ; Reich Károly rajz. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-614-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3813829]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2021.
Kőrössi P. József (1953-)
   Naplóromok [elektronikus dok.] : ücsörgünk a kávéházban Réz Palinál / Kőrössi P. József. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161586. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9848-2
 (hibás ISBN 978-963-09-9849-9)
magyar irodalom - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3803235]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2021.
Korpa Tamás (1987-)
   A lombhullásról egy júliusi tölggyel / Korpa Tamás. - Budapest : Kalligram, 2020. - 89, [6] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-468-186-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3809777]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2021.
Köszörűs Anita
   Mese, mese, meskete.. / Köszörűs Anita. - Budapest : Ad Librum, 2020. - 62, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5758-60-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3810008]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2021.
Kovács Imre, S.
   Bélapok [elektronikus dok.] / S. Kovács Imre. - [S.l.] : Underground, 2019-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3778953]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Majomparádé. - Szöveg (epub : 926 KB). - 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162049. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6066-95-4
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3807173] MARC

ANSEL
UTF-82850 /2021.
Leidgeb Melinda
   The vision : az igazság tükrében / Leidgeb Melinda. - Debrecen : Szegletkő, 2020. - 348, [3] p. ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81648-0-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3809213]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2021.
Lévai Katalin (1954-)
   Bábel-Budapest [elektronikus dok.] / Lévai Katalin. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161585. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-09-99434)
 (hibás ISBN 978-963-09-9942-7)
Petrucz család
magyar irodalom - családtörténet - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 929.52(439)Petrucz(0:82-31)
[AN 3803223]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2021.
Ludányi Bettina (1994-)
   Christy : novella / Ludányi Bettina. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 25 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-000-4 fűzött : 899,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3809558]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2021.
   A magyar fájdalom és összetartozás versei : Trianon 100 : válogatás Komárom Város Önkormányzata és az Endresz Csoport Egyesület a trianoni békediktátum aláírásának és Komárom kettészakításának 100. évfordulójára kiírt verspályázatra érkezett művekből. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2020. - 108, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5775-04-8 fűzött
magyar irodalom - trianoni békeszerződés - vers - antológia
894.511-14(082) *** 341.382"1920"(0:82-14)
[AN 3808845]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2021.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 174 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 20.)
ISBN 978-963-479-245-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3813926]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2021.
Mátyás B. Ferenc (1943-)
   Időhámozás : versek / Mátyás B. Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2020. - 161, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-940-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3809107]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2021.
Mechler Anna (1974-)
   Bernát, a mentőautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2019. - 58, [3] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-963-403-619-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3814600]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2021.
Mechler Anna (1974-)
   Zebulon, az autódaru / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020, cop. 2016. - 51, [12] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-963-403-209-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3814604]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2021.
Moon, Fragile
   Ház a pálmák mögött [elektronikus dok.] : kisregény / Fragile Moon. - Szöveg (epub : 505 KB). - [Budapest] : Netlíra, [2019], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162033. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-29-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3807064]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2021.
Nagy Lea (2000-)
   Kőhullás / Nagy Lea. - Budapest : Napkút K., 2020. - 98, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-922-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3809113]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2021.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet / Náray Tamás. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 627 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-840-6 fűzött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814814]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2021.
Nemere István (1944-)
   Hogyan haltak meg? [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.9 MB) (pdf : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162909. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-667-3 (pdf)
ISBN 978-963-453-666-6 (mobi)
ISBN 978-963-453-665-9 (epub)
magyar irodalom - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-321.6
[AN 3814855]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2021.
Nyirő József (1889-1953)
   Jézusfaragó ember / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 213 p. ; 21 cm. - (Nyirő József művei)
ISBN 978-963-267-495-7 kötött : 2900,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3814912]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2021.
Örkény István (1912-1979)
   Egyperces novellák / Örkény ; [összeáll. és ... a jegyzetet írta Radnóti Zsuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2018. - 762 p. ; 19 cm. - (Örkény István művei)
ISBN 978-963-479-018-1 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3814551]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2021.
Örkény István (1912-1979)
   Tóték / Örkény István. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 107 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 89.)
ISBN 978-963-479-011-2 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3813935]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2021.
Örkény István (1912-1979)
   Válogatott egyperces novellák / Örkény István ; [vál. Radnóti Zsuzsa és Reményi József Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2020, cop. 2019. - 255, [12] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 80.)
ISBN 978-963-479-115-7 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3815727]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2021.
Ozoróczy Viktória
   Tinik a fedélzeten : a Földközi-tengeri kaland / Ozoróczy Viktória. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 335 p. ; 20 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-6153-21-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3809832]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2021.
Palotás Petra (1975-)
   Kötéltánc [elektronikus dok.] : Circus Monte-Carlo / Palotás Petra. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160753. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-19-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3798447]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2021.
Pap Zoltán (1941-)
   Anekdoták : humoros és szomorkás történetecskéim / Pap Zoltán ; [kiad. Szalay Alapítvány]. - Debrecen : Szalay Alapítvány, 2020. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80825-4-9 fűzött
magyar irodalom - anekdota - memoár
894.511-36 *** 894.511-94
[AN 3810012]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2021.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Egyasszony : [aki nem félt elmondani, amiről mindenki hallgat] / Péterfy-Novák Éva. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2020. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-777-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3814287]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2021.
Pető Zoltán (1986-)
   Rejtett hold [elektronikus dok.] / Pető Zoltán. - Szöveg (epub : 194 KB) (mobi : 1 MB). - [Nagykanizsa] : TBA Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162063. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6181-02-2 (epub)
ISBN 978-615-6181-03-9 (mobi)
magyar irodalom - vers - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3807233]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2021.
Pichler Anita
   Svábok : honnan indultunk? / Pichler Anita. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-27-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3809783]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2021.
Piltmann Péter
   Sorsok nyomában [elektronikus dok.] / Piltmann Péter. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161609. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6164-85-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3803334]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2021.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Leányregény / Polcz Alaine. - 3. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 143 p. ; 21 cm. - (Polcz Alaine művei ; 12.)
ISBN 978-963-518-049-3 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3814946]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2021.
Prax Levente (1983-)
   Az imitátor : elbeszélések / Prax Levente. - Budapest : Napkút K., 2020. - 206, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-978-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3809112]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2021.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   Boldog vég : novellák / Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Osiris, 2020. - 248, [3] p. ; 22 cm. - (Osiris literatura, ISSN 2732-1371)
ISBN 978-963-276-404-7 fűzött : 3480,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3809230]
MARC

ANSEL
UTF-82876 /2021.
Regőczi Gergely (1978-)
   AKTA [elektronikus dok.] : terror from the teachers / Regőczi Gergely. - Szöveg (epub : 932 KB). - [S.l.] : Magánkiad., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161617. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Magyar nyelven
ISBN 978-615-00-4284-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3803430]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.6 MB) (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162902. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-203-1 (epub)
ISBN 978-963-453-647-5 (pdf)
 (hibás ISBN 978-963-387-204-8) (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3814816]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vér és mahagoni [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 681 KB) (mobi : 1.5 MB) (pdf : 460 KB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162912. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-300-7 (epub)
ISBN 978-963-387-301-4 (mobi)
ISBN 978-963-453-649-9 (pdf)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3814873]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2021.
Ross Károly (1954-)
   Híd az ártér fölött : regény / Ross Károly. - Budapest : Napkút K., 2020. - 158, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-948-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3809097]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2021.
Simó Tibor (1980-)
   Szív és lélek [elektronikus dok.] / Simó Tibor. - Szöveg (epub : 458 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162751. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3813348]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2021.
Solti Gabriella
   Ébredések fényei : diákok a Don-kanyarban / Solti Gabriella. - Budapest : Napkút K., 2020. - 326, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-938-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-31
[AN 3809020]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2021.
Spiró György (1946-)
   Fogság : regény / Spiró György. - 16. utánny. - Budapest : Magvető, 2020, cop. 2005. - 769, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2430-0 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814791]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2021.
Stummer Nikolett
   Viharos időkben [elektronikus dok.] / Stummer Nikolett. - Szöveg (epub : 517 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3800968]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2021.
Sütő Csaba András (1979-)
   Jönnek a házak : elő- és középtanulmányok / Sütő Csaba András. - Budapest : Napkút K., 2020. - 68, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-966-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3809156]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2021.
Szalai Zsolt (1979-)
   Gyökeres ház / Szalai Zsolt. - Budapest : Napkút K., 2020. - 70, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-967-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3809056]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2021.
Száva Csanád (1979-)
   Pixelekre hull / Száva Csanád ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 103, [5] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-6180-00-1 fűzött : 1990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3808907]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2021.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 55, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-617-8 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3813689]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2021.
Széplaki György (1942-)
   Aranyos kalicka : [kisregény] / Széplaki György ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2020. - 193, [2] p. ; 21 cm
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-81418-4-0)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3809168]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   A királyné nyaklánca / Szerb Antal. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 253, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-477-3 kötött : 2690,- Ft
Franciaország - magyar irodalom - történelem - esszé - történelmi regény
894.511-94 *** 894.511-311.6 *** 944"177/179"(0:82-94)
[AN 3814817]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon-legenda / Szerb Antal. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 323 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 34.)
ISBN 978-963-479-549-0 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3813928]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 299, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 32.)
ISBN 978-963-479-357-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3813927]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2021.
Szlavicsek Judit
   Légy/ott : [Balatoni krimik 1.] / Szlavicsek Judit. - [Budapest] : Erawan, 2020. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5652-97-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3809566]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2021.
Szomjas György (1940-)
   Kopaszkutya és a többi [elektronikus dok.] : filmnovellák / Szomjas György. - Szöveg (epub : 29.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162839. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9987-8
magyar irodalom - filmnovella - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-293.7(082) *** 791.43.071.1(439)(092)Szomjas_Gy.
[AN 3814262]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2021.
Sztrik Gábor Alex
   Az én kicsi barátnőm [elektronikus dok.] / Sztrik Gábor Alex. - Szöveg (epub : 917 KB). - [Budapest] : eKönyv Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162016. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3806985]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2021.
   Találj ki! / Mészöly Ági [et al.] ; [graf. Orosz Annabella]. - 3. kiad. - [Budakeszi] : Betűtészta Kv., cop. 2020. - 290, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-34-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3814668]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2021.
Tamás Dénes (1975-)
   Rémegyszerű versek : sínre tett gondolatok / Tamás Dénes ; Láng Orsolya rajz. - Budapest : Napkút K., 2020. - 106, [5] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-263-946-8 fűzött : 1990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3809149]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2021.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - [Budapest] : Helikon, [2020], cop. 2019. - 257 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 15.)
ISBN 978-963-479-355-7 fűzött : 1499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3813849]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2021.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 257 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 15.)
ISBN 978-963-479-355-7 fűzött : 1499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3815724]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2021.
Tar Károly (1935-)
   Est : Tar Károly elmentett és felnégyelt összes - verseiből. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Székely Ház Alapítvány, [2019]. - 194 p. ; 20 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
ISBN 978-963-552-474-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3809496]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2021.
Tarr Ferenc (1948-)
   Belzebub táncol / Tarr Ferenc. - Budapest : Semmelweis, 2020. - 262 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-502-6 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3808840]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2021.
Téti István (1978-)
   Manfréd és Anton : téli szünet / Téti István ; Szabó Celestin rajz. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kimberly Works Kft., [2020], cop. 2018. - 128, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-00-3400-3 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3813831]
MARC

ANSEL
UTF-82902 /2021.
Török Lajos (1970-)
   A jobbítás mestersége : kritikák irodalomtörténet-írásunk elmúlt negyedszázadáról / Török Lajos. - Budapest : Napkút K., 2020. - 163, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-953-6 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - irodalomtudomány - ezredforduló - 21. század - könyvkritika
894.511-95 *** 82.01(439)"199/201"(0:82-95)
[AN 3809047]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2021.
Török Sándor (1904-1985)
   Kököjszi és Bobojsza / Török Sándor ; Makoviczki Dóra Lahara illusztrációival. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2020. - 157, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-432-138-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3814672]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2021.
   Trianon, 1920-2020 : irodalmi, történelmi olvasókönyv / [összeáll. Fehér József] ; [társszerk. ... Nyiri Péter] ; [kiad. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata]. - Sátoraljaújhely : Önkormányzat, 2020. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88003-9-8 fűzött
magyar irodalom - trianoni békeszerződés - antológia
894.511-822 *** 341.382"1920"(0:82-822)
[AN 3809911]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2021.
Urbánszki László (1954-)
   A nyughatatlan : egy lusta kiskamasz kalandjai a zord világban / Urbánszki László. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Nova, cop. 2020. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-28-4 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3809883]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Kockacukor lovassuli / Vadadi Adrienn ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2020. - 118, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-703-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3815612]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2021.
Varga Katalin (1928-2011)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K. Lukáts Kató rajz. - 53. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-770-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3813582]
MARC

ANSEL
UTF-82908 /2021.
Veréb Árnika (1995-)
   Régiek / Veréb Árnika ; [Veréb Csilla ill.]. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2020. - 91 p. : ill. ; 19 cm. - (Friss hajtás, ISSN 2732-0901 ; 1.)
ISBN 978-615-81325-6-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3808858]
MARC

ANSEL
UTF-82909 /2021.
Veréb Emese
   Utóirat: elvittem az autót! [elektronikus dok.] / Riley Baker. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Budapest] : [Veréb E.], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160756. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8331-5
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3798595]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2021.
Visima
   Átkozott lények : a gyöngy / Visima. - Budapest : Könyv Guru, 2020. - 356, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-23-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3810023]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2021.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Hajnali bohóc : kis esti könyv 3. / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2020. - 77 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-81030-3-9 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3810022]
MARC

ANSEL
UTF-82912 /2021.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Harmincegy : a "rongyszőnyeg" alól előkerült töredékek / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2020. - 144 p. : ill. ; 18 cm
Ill. Uzonyi Ferenc
ISBN 978-615-81030-2-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3810073]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2021.
Weaver, Anita
   Felismerés / Anita Weaver. - Budapest : Adamo Books, 2020. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-428-0 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3810005]
MARC

ANSEL
UTF-82914 /2021.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Füves könyv / Weöres Sándor ; [... vál., szerk. és sajtó alá rend. Steinert Ágota] ; [ill. Orosz István]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2020. - 139 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-232-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - aforizma - vers
894.511-84 *** 894.511-14
[AN 3814641]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2021.
Weöres Sándor (1913-1989)
   A teljesség felé / Weöres Sándor ; [ill. Orosz István]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 178, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-698-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - filozófia - aforizma
894.511-84 *** 894.511-96
[AN 3814643]
MARC

ANSEL
UTF-82916 /2021.
Zalka Csenge Virág (1986-)
   A kalóz királylány : nemzetközi népmesék mai gyerekeknek / Zalka Csenge Virág ; Herbszt László illusztrációival. - [Budapest] : Móra, 2020. - 204, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 196-203.
ISBN 978-963-486-649-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3806202]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2021.
Zalka Csenge Virág (1986-)
   Ribizli a világ végén : régi magyar népmesék mai gyerekeknek / Zalka Csenge Virág ; Herbszt László illusztrációival. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 237, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-[238].
ISBN 978-963-486-248-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3813587]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2918 /2021.
Cuerpo humano (magyar)
   Zseblámpával az emberi testben : fedezd fel a titkokat! / [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [22] p. : ill., színes ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-483-158-7 fűzött : 4490,- Ft
emberi test - élettan - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 612(02.053.2)
[AN 3810077]
MARC

ANSEL
UTF-82919 /2021.
Gey, Eva María
El unicornio mágico (magyar)
   Az elemek unikornisai / [rajz. Eva María Gey] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Mágikus unikornisok. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-483-173-0 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810066]
MARC

ANSEL
UTF-82920 /2021.
Gey, Eva María
El unicornio mágico (magyar)
   Az évszakok unikornisai / [rajz. Eva María Gey] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Mágikus unikornisok. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-483-172-3 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810068]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2021.
Inaraja, Javier
Anita e l'unicorno (magyar)
   A kislány és az unikornis / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Pop-up : eleven mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-483-233-1 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810076]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2021.
Inaraja, Javier
   A hencegő dinoszaurusz / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Pop-up : eleven mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-483-226-3 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810086]
MARC

ANSEL
UTF-82923 /2021.
Inaraja, Javier
   A kis dinó megmentése / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Pop-up : eleven mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-483-225-6 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810089]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2021.
Inaraja, Javier
I miei amici unicorni (magyar)
   Az unikornisok mentőakciója / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Pop-up : eleven mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-483-234-8 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810078]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2021.
Inaraja, Javier
L'unicorno bianco (magyar)
   A fehér unikornis / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Pop-up : eleven mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-483-232-4 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810075]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2021.
Inaraja, Javier
L'unicorno e il narvalo (magyar)
   Az unikornis és a narvál / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Pop-up : eleven mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-483-235-5 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810071]
MARC

ANSEL
UTF-82927 /2021.
Moss, Stephanie
Santa's snow globe (magyar)
   Télapó hógömbje / [írta Stephanie Moss] ; [ill. Ned Taylor] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-483-127-3 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810101]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2021.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's best Christmas book ever! (magyar)
   Karácsonyi kalandok Tesz-vesz Városban : [társasjátékkal és két ünnepi dallal] / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 42, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-826-4 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3814564]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2021.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's great big schoolhouse (magyar)
   Tesz-vesz Város iskolája / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 62, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
Megj. "Nagy iskoláskönyv" címmel is
ISBN 978-963-415-856-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813580]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2021.
Wren, Jenny
Princess Snow and the unicorn (magyar)
   Hópehely hercegnő és az unikornis / Jenny Wren rajz. ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-483-128-0 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3810102]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2931 /2021.
Csillag István (1976-)
   Ahol a hegyi hódok : tárcaképregények / [rajzoló] Csillag István ; [szöveg] Vincze Ferenc ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2020. - 143 p. : ill. ; 15x22 cm
ISBN 978-615-81325-7-2 fűzött : 2500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3808853]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2021.
   Képregénykultúrák, műfajok, gyakorlatok : tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban III. / szerk. Maksa Gyula, Vincze Ferenc. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2020. - 253 p. : ill. ; 21 cm. - (Képregénytudomány, ISSN 2560-1962 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81325-5-8 fűzött : 2750,- Ft
műfajtörténet - művészetesztétika - képregény
087.6:084.11(439)(091) *** 087.6:084.11(100)(091) *** 7.01
[AN 3808878]
MARC

ANSEL
UTF-82933 /2021.
Koska Zoltán (1991-)
   A nagy Csé : fejezetek egy képregényíró életéből / Koska Zoltán ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2020. - [154] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-81325-8-9 fűzött : 3400,- Ft
Horváth Tibor, Cs (1925-1993)
Magyarország - író - műfajtörténet - 20. század - képregény
087.6:084.11 *** 087.6:084.11(439)(091)"195/198" *** 894.511(092)Horváth_T.,_Cs.(084.1)
[AN 3808871]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2021.
   Shaping the future through dialogue, quality and education [elektronikus dok.] : papers of international conferences held at Kodolányi János University 2017-2019 / ed. Szele Bálint, Hoffmann Orsolya, Horváti Éva. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Budapest : Kodolányi J. Univ., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161557. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-52-0
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3803065]
MARC

ANSEL
UTF-8