MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/04/01 13:21:57
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
3621 /2021.
   "Non omnis moriar..." : Ranschburg Pál emlékkötet / szerk. Szokolszky Ágnes és Takács István. - [Budapest] : Flaccus, 2020. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5278-67-9 kötött : 2480,- Ft
Ranschburg Pál (1870-1945)
Magyarország - pszichológus - századforduló - 20. század - személyi bibliográfia
012Ranschburg_P. *** 159.9(439)(092)Ranschburg_P.
[AN 3812123]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3622 /2021.
Abafi Lajos (1840-1909)
   A Rózsa-rend / Abafi Lajos. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2020]. - 90 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5032-37-0 fűzött : 2300,- Ft
Rózsa-rend
Magyarország - titkos társaság - 18. század
061.236.5(439)"17"
[AN 3811814]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2021.
   Barlang, grotta VII : de profundis : [időszakos képzőművészeti kiállítás, Tata, Kuny Domokos Múzeum Vármúzeuma ..., 2019. augusztus 10.] / [a katalógust szerk., a kiállítás kurátorai Kammerlohr-Kováts László ..., Kövesdi Mónika ...]. - Tata : Kuny D. Múz., 2019. - [24] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7110-68-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Tata) *** 73/76(439)"201"
[AN 3812191]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2021.
   Barlang, grotta VIII : belső fény : [időszakos képzőművészeti kiállítás, Tata, Kuny Domokos Múzeum Vármúzeuma ..., 2020. augusztus 1.] / [a katalógust szerk., a kiállítás kurátorai Kammerlohr-Kováts László ..., Kövesdi Mónika ...]. - Tata : Kuny D. Múz., 2020. - [28] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7110-72-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Tata) *** 73/76(439)"201/202"
[AN 3812195]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2021.
   A szabadkőművesi szimbólumok magyarázata / S. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2020]. - 43 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5032-39-4 fűzött : 2100,- Ft
szabadkőművesség
061.236.61
[AN 3811815]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2021.
   Szentgyörgyis mesekönyv 2.0 [elektronikus dok.] / szerk. Tóth Viktória ; [közread. a] ... Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Budapest : Szent-Györgyi A. Ált. Isk. és Gimn., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162879. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-9362-8
pályázat - magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - diákélet - mese - elektronikus dokumentum
06.063(439-2Bp.) *** 894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.2 *** 371.8
[AN 3814545]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3627 /2021.
Simonyi Zsigmond (1853-1919)
   Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon I : magyar hangtan és alaktan / Balassa József közreműködésével írta Simonyi Zsigmond. - [Budapest] : Tinta Kvk., 2020. - XVI, 738 p. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 17.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1895
ISBN 978-963-409-273-5 fűzött : 11990,- Ft
magyar nyelv - fonetika - alaktan - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 809.451.1-55 *** 809.451.1-4
[AN 3811672]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2021.
Váczi István
   A magán könyvkiadás gyakorlati kézikönyve [elektronikus dok.] : a gondolattól az automatizált értékesítésig / Váczi István. - Szöveg (pdf : 973 KB). - Komló : Váczi I., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163021. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81549-8-7
könyvkiadás - útmutató - elektronikus dokumentum
655.41(036)
[AN 3815755]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3629 /2021.
Balić, Silvestar
   Bibliografija hrvatskih časopisa u Mađarskoj, 1989-2009 / [Silvestar Balić] ; [nakl.] Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj. - Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2019. - 187 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89731-4-6 fűzött
folyóirat - magyarországi horvátok - ezredforduló - sajtóbibliográfia
070(=862)(439)"198/200":016
[AN 3812436]
MARC

ANSEL
UTF-83630 /2021.
Döbör András (1974-)
   A magyar sajtó kezdeteitől a "pulitzeri fordulatig" [elektronikus dok.] : válogatott sajtótörténeti tanulmányok. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Szeged : JGYF K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163128. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-23-3
Magyarország - sajtótörténet - kulturális politika - elektronikus dokumentum
070(439)(091) *** 323:008(439)(091)
[AN 3816767]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2021.
Hibberd, James
Fire cannot kill a dragon (magyar)
   Valar Morghulis : a Trónok harca készítésének hivatalos, vágatlan és hihetetlen története / James Hibberd ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 430 p., [48] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-447-870-6 fűzött : 4699,- Ft
Game of thrones
Egyesült Államok - fantasztikus film - televíziós sorozat - interjú
791.9.097(73)(047.53) *** 791.43-312.9(73)(047.53)
[AN 3811980]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2021.
Módos Péter (1939-1921)
   Egymillió fontos emlék [elektronikus dok.] : Módos Péter mesél / [riporter] Kabai József. - Szöveg (epub : 36.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163434. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-544-000-0)
Módos Péter (1939-2021)
Magyarország - műsorvezető - műsorszerkesztő - televíziózás - életútinterjú - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
791.9.097(439)(092)Módos_P.(047.53)
[AN 3819109]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2021.
Pungor András (1967-)
   Az Egon [elektronikus dok.] / Pungor András. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163511. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-257-7
Rónai Egon (1962-)
Magyarország - műsorvezető - televíziózás - 20. század - 21. század - életútinterjú - memoár - elektronikus dokumentum
791.9.097(439)(092)Rónai_E.(047.53)
[AN 3819631]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3634 /2021.
Balázsi László
   IKU GPS [elektronikus dok.] : útmutató az élethez / Balázsi László. - [S.l.] : Underground, 2020-
Főcím a címképernyőről
civilizáció - fenntartható fejlődés - logikai játék - elektronikus dokumentum
008(100)"20" *** 504.03 *** 793.7
[AN 3804778]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A külső világ : gondolatok a Földről és a jövőről. - Szöveg (epub : 19.9 MB). - 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161771. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
civilizáció - fenntartható fejlődés - logikai játék - elektronikus dokumentum
008(100)"20" *** 504.03 *** 793.7
[AN 3804779] MARC

ANSEL
UTF-83635 /2021.
Marshall, Barry (1951-)
How to win a Nobel prize (magyar)
   Hogyan lehetsz Nobel-díjas? [elektronikus dok.] : fantasztikus bevezetés a tudomány világába : otthon elvégezhető kísérletekkel! / írta Barry Marshall és Lorna Hendry ; rajz. Bernard Caleo ; ford. Pulai Veronika. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163462. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-469-1
ausztrál irodalom - tudománytörténet - természettudomány - Nobel-díj - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
5(100)(091)(0:82-31) *** 061.27Nobel(0:82-31) *** 820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3819351]
MARC

ANSEL
UTF-83636 /2021.
   Tudomány határok nélkül [elektronikus dok.] : magyar kutatóhelyek a Kárpát-medencében / főszerk. Lencsés Ákos ; fel. szerk. Urbán Katalin ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. - Szöveg (pdf : 40.8 MB). - Budapest : MTA KIK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163729. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-60-7
Kárpát-medence - határon túli magyarság - tudományos élet - kutatómunka - tudományos intézmény - kulturális intézmény - elektronikus dokumentum
001.891(=945.11)(4-191) *** 061.6(=945.11)(4-191) *** 008(=945.11)(4-191)
[AN 3821280]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3637 /2021.
Balogh Béla (1955-)
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság [elektronikus dok.] / Balogh Béla. - 10. jubileumi kiad. - Szöveg (epub : 8.1 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163724. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-472-5
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3821258]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2021.
Bartlett, Sarah
Witches' ladders and other knot spells (magyar)
   Varázskönyv : bűvös csomók, boszorkánylétrák és egyéb mágikus praktikák : használd az ősi bűbáj jótékony erejét, és vágyaid teljesülnek! / Sarah Bartlett ; [ill. Olya Kamieshkova] ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 127 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-291-107-6 kötött : 3990,- Ft
mágia
133.4
[AN 3811891]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2021.
Ben Byön Delou
   Atlantisz / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, 2020. - 156 p. ; 23 cm + CD. - (Képbeszéd sorozat ; 14-15.)
ISBN 978-615-80622-5-1 kötött
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3811759]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2021.
Hutter, Klaus
Tarot (magyar)
   A tarot nagy arkánuma / Klaus Hutter ; [ford. Trägner Wilfriedné]. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-58-7 fűzött : 1900,- Ft
tarot
133.3
[AN 3811817]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2021.
Saint Germain (1696?-1784)
   A tarot kis arkánuma / Saint Germain gróf. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2020]. - 46 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5032-36-3 fűzött : 1900,- Ft
tarot
133.3
[AN 3811819]
MARC

ANSEL
UTF-83642 /2021.
Stibal, Vianna (1963-)
Advanced ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing haladóknak [elektronikus dok.] : a mindenség erejének kiaknázása / Vianna Stibal ; ford. Bozai Zsuzsa, Dobrosi Orsolya, Pordány Katalin. - Szöveg (epub : 6.6 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2019, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163184. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-291-121-2)
ezoterika - öngyógyítás - elektronikus dokumentum
133.25 *** 615.89
[AN 3817204]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3643 /2021.
   Legeltetett szikes mocsarak ökológiája és kezelése a Hortobágyon = Ecology and management of grazing soda marshes in the Hortobágy / [szerk.] Ecsedi Zoltán, Zalai Tamás, Oláh János ; [közread.] Hortobágy Természetvédelmi Egyesület. - Balmazváros : Hortobágy Természetvédelmi Egyes., 2020. - 299, [12] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 295-298.
ISBN 978-615-00-8517-3 kötött
Hortobágy
természeti környezet - tájökológia - legelőgazdálkodás - szikes talaj - vízrajz
502(439Hortobágy) *** 636.083.51(439Hortobágy) *** 551.579(439Hortobágy) *** 504.54(439Hortobágy) *** 631.445.52/.54(439Hortobágy)
[AN 3811979]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2021.
Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (17.) (2020) (Gödöllő)
   XVII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia előadásainak összefoglalói / [rend., közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. - Gödöllő : SZIE Mezőgazdaság- és Környezettud. Kar, 2020. - 157 p. ; 21 cm
A Gödöllőn, 2020. ápr. 6-7-re tervezett, de meg nem tartott konferencia előzetes anyaga
ISBN 978-963-269-906-6 fűzött
környezettudomány - konferencia-kiadvány
504 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3811703]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2021.
   Proceedings of the Miskolc IPW [elektronikus dok.] : IV. Sustainable Raw Materials International Project Week : 25-27th November 2020, Miskolc ... = A Miskolc IPW : IV. Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodás Projekthét kiadványa : 2020. november 25-27. Miskolc ... / ed. by József Faitli ; [org.], publ. Institute of Raw Material Preparation and Process Engineering University of Miskolc. - Szöveg (pdf : 16 MB). - Miskolc-Egyetemváros : Inst. of Raw Material Prep. and Process Engineering Univ. of Miskolc, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162317. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-222-0
nyersanyag-hasznosítás - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - környezetvédelem - környezeti tudatosság - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
504.06 *** 628.477 *** 504.03 *** 620.9 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3809016]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2021.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Tudományos diákköri konferencia (2019)
   Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói / szerk. Szabó Rubina Tünde és Pető Ákos. - Gödöllő : SZIE K., 2019. - 74 p. ; 25 cm
A konferenciát Gödöllőn, 2019. nov. 20-án rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-917-2 fűzött
környezettudomány - mezőgazdaság - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
504 *** 63 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3811706]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3647 /2021.
Buijsman, Stefan (1995-)
Plussen en minnen (magyar)
   Eszpresszó Arkhimédésszel : matematika a mindennapokban egyszerűen, érthetően / Stefan Buijsman ; [ford. Fenyves Miklós]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 229 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 218-[230].
ISBN 978-963-433-588-7 fűzött : 3799,- Ft
matematikatörténet - alkalmazott matematika
51(091) *** 51-7
[AN 3812124]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3648 /2021.
   Díszdiplomás emlékkönyv : 2020. szeptember / [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar ...]. - [Szeged] : SZTE TTIK, [2020]. - 135 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - vegyész - pedagógus - természettudomány - 20. század - 21. század - életrajzgyűjtemény
54(439)(092) *** 37(439)(092) *** 5
[AN 3811682]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3649 /2021.
Discover the dinosaurs (magyar)
   Dinoszaurusz kaland : [a valaha élt legizgalmasabb állatok titkai] / ford. Sóskuthy György. - Budapest : IQ Press, 2020. - 129 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Top bookazine, ISSN 2732-0197)
ISBN 978-615-81551-4-4 fűzött : 1990,- Ft
dinosaurus
568.19
[AN 3811652]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2021.
   Klímaváltozás okozta kihívások - globálistól lokálisig / szerk. Farsang Andrea, Ladányi Zsuzsanna, Mucsi László. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtud. Int., 2020. - 216 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
ISBN 978-963-306-734-5 kötött : 4000,- Ft
éghajlatváltozás - környezettudomány - környezeti politika
551.583 *** 504 *** 504.03
[AN 3811717]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2021.
Magyar Hidrológiai Társaság. Országos vándorgyűlés (37.) (2019) (Pécs)
   XXXVII. országos vándorgyűlés [elektronikus dok.] : a Magyar Hidrológiai Társaság által rendezett XXXVII. országos vándorgyűlés dolgozatai : Pécsett, 2019. július 3-5. / fel. szerk. Szlávik Lajos. - Szöveg. - Budapest : MHT, [2019]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader; PowerPoint. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8172-40-2
hidrológia - vízépítés - vízellátás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
556 *** 628.1/.3 *** 626/627 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3808229]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3652 /2021.
Dartnell, Lewis (1980-)
Origins (magyar)
   Eredetünk : hogyan alakította a Föld az embert? / Lewis Dartnell ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, 2020. - 314 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-289.
ISBN 978-963-252-133-6 kötött : 5990,- Ft
emberi evolúció - földtörténet - kultúratörténet
575.8 *** 551 *** 008
[AN 3812036]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2021.
Lenti István (1950-)
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye természeti értékei : a gombák világa / írta és szerk. Lenti István ; [kiad. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat, 2020. - 316 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 279-286.
ISBN 978-963-7196-43-0 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - gomba - flóra
582.28 *** 581.9(439.161)
[AN 3811768]
MARC

ANSEL
UTF-83654 /2021.
Lett Béla (1945-)
   Amit a számok mutatnak az akácról [elektronikus dok.] : az akácgazdálkodás szerepe a magyar erdőgazdálkodásban / Lett Béla, Horváth Sándor, Fülöp Viktor Géza. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2020. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163429. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-366-1
Magyarország - erdészet - akác - 20. század - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
582.738 *** 630*6(439)"196/201"(083.41)
[AN 3819092]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2021.
   Makroszkópos és mikroszkópos biológiai megfigyelések [elektronikus dok.] / Balázs [et al.] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem. - Szöveg (pdf : 8.9 MB). - [Szeged] : SZTE, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163754. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-683-6
mikroszkópos vizsgálat - biológiai technológia - elektronikus dokumentum
57.086.2 *** 57.08
[AN 3821394]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3656 /2021.
Baji Anikó (1974-)
   Egy triage naplója / Baji Anikó. - Pécs : Alexandra, 2020. - 255 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-447-898-0 kötött : 2999,- Ft
Magyarország - világjárvány - egészségügyi dolgozó - napló
616.98(100)"202"(0:82-94) *** 614.2(439)(0:82-94)
[AN 3811972]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2021.
Bede Zsuzsanna
   A kék melleken túl : [könyv projekt anyuval szexről és más dolgokról] / Bede Zsuzsanna, Standovár Júlia. - Budapest : Bedestan, 2020. - 259, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9412-0 fűzött : 5000,- Ft
szexuálpszichológia - szexológia - nemek lélektana
613.88 *** 159.922.1
[AN 3811752]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2021.
Bridges in Life Sciences Annual Scientific Conference (15.) (2020)
   3rd Recoop International Student & 15th Recoop Bridges in Life Science Video Conferences, October 1-2, 2020. - [Budapest] : Recoop HST Assoc., [2020]. - 116 p. : ill. ; 30 cm
Előadásösszefoglalókkal. - Borítócím: Recoop 15th Bridges in Life Sciences and 3rd International Student Video Conferences online on October 1-2, 2020
ISBN 978-615-6006-01-1 fűzött
orvostudomány - biológia - videokonferencia - konferencia-kiadvány
61 *** 57 *** 061.3"2020"
[AN 3811727]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2021.
Conference on Effective Response (2.) (2020) (Budapest)
   Second Conference on Effective Response [elektronikus dok.] : Budapest, 18th September 2020 : abstracts and programme book / ed. by András Molnár ; [org., publ. by the] Hungarian Red Cross. - Szöveg (pdf : 569 KB). - Budapest : Hung. Red Cross, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163445. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7500-84-8
katasztrófavédelem - polgári védelem - humanitárius segítség - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
614.8 *** 355.58 *** 364.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3819240]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2021.
Csókay András (1956-)
   Istennel a műtőben : interjúkötet dr. Csókay Andrással / [riporter] Martí Zoltán ; [közread. a] 777. - Budapest : 777 Közösség Egyes., 2020. - 192 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-9221-8 fűzött : 2990,- Ft
Csókay András (1956-)
Magyarország - idegsebész - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Csókay_A.(047.53) *** 616.8
[AN 3811609]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2021.
De Châtel Rudolf (1938-2014)
   De Châtel Rudolf [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162126. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-083-0
De Châtel Rudolf (1938-2014)
Magyarország - orvos - belgyógyász - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)De_Châtel_R.(047.53)
[AN 3807782]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2021.
Dispenza, Joe (1962-)
You are the placebo (magyar)
   A placebo te magad légy! [elektronikus dok.] : az elme hatalma az anyag fölött / Joe Dispenza ; ford. Kozma Gyula. - Szöveg (epub : 13.8 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163393. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-458-9
placebo - öngyógyítás - elektronikus dokumentum
615.89 *** 615.039
[AN 3818907]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2021.
Dyer, Wayne W. (1940-)
Wishes fulfilled (magyar)
   Beteljesült kívánságok [elektronikus dok.] : a teremtés művészetének magasiskolája / Wayne W. Dyer ; ford. Bozai Zsuzsa. - Szöveg (epub : 15.2 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2017 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163515. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-469-5
életvezetés - ezoterika - elektronikus dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3819640]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2021.
   Fejlődéslélektan óvodapedagógusoknak : fejezetek a fogamzástól a beiskolázásig : egyetemi tankönyv / Turcsányi Enikő szerk. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2020. - 129 p. : ill. ; 25 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 23.)
Bibliogr.: p. 125-129.
ISBN 978-615-81261-1-3 fűzött
fejlődéslélektan - kisgyermekkor - egyetemi tankönyv
159.922.736.2/.3(075.8)
[AN 3811737]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2021.
Fodor Balázs
   Meditáció és kreativitás : mentális tudás a gyakorlatban / Fodor Balázs ; az interjúkat kész., ... a kötetet összeáll. Kozma Dániel ; [közread. a] Mentális Tudás Társaság. - Budapest : Mentális Tudás Társ. ; [Szob] : Szerző, 2020. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8181-6 fűzött : 5775,- Ft
meditáció - mentálhigiénia - interjú
613.865(047.53) *** 615.851.86(047.53)
[AN 3811790]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2021.
García, Héctor (1981-)
Ichigo-ichie (magyar)
   Icsigo-icsie [elektronikus dok.] : a pillanat megragadásának japán művészete / Héctor García Kirai, Francesc Miralles. - Szöveg (epub : 5.9 MB). - [Budapest] : Bookline, 2020
Ford. Tomcsányi Zsuzsanna. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163268. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-821-5
Japán - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865(520)
[AN 3817699]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2021.
   Globális kihívás - lokális válaszok [elektronikus dok.] : a koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai / szerk. Kovács László. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2020. - (Societas et oeconomia, ISSN 2631-133X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161006. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-50-3
világjárvány - vírusos betegség - gazdasági hatás - társadalmi hatás - elektronikus dokumentum
616.98(100)"202" *** 578.834.1 *** 616.988 *** 316.4.063 *** 330
[AN 3799902]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2021.
Healey, Francie
Honjok (magyar)
   Honjok : az egyedül élt élet művészete / Francie Healey ; Crystal Tai bevezetőjével ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-291-434-3 fűzött : 4490,- Ft
mentálhigiénia - társadalmi kapcsolat - magány - személyiség-lélektan
613.865 *** 316.472.4 *** 159.923
[AN 3811900]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2021.
Herendi Kata
   20 önismereti kérdés és válasz [elektronikus dok.] : pszichológiai kézikönyv önmagadhoz / Herendi Kata, Szabó Eszter Judit. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Bookline, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162844. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-844-4
önismeret - személyiségfejlesztés - életvezetés - elektronikus dokumentum
159.923.2 *** 613.865
[AN 3814279]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2021.
Iller Barbara
   Növényi étrend a teljes életért [elektronikus dok.] : az orvos szemével / Iller Barbara. - Szöveg (epub : 13.4 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2019 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163747. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-476-3
vegetáriánus étrend - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 3821367]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2021.
Ivtzan, Itai
Awareness is freedom (magyar)
   Az éber tudatosság: szabadság [elektronikus dok.] : a pszichológia és a spiritualitás kalandja / Itai Ivtzan ; ford. Kozma Gyula. - Szöveg (epub : 6.4 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163516. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-470-1
lélektan - ezoterika - önismeret - elektronikus dokumentum
159.9 *** 133.25
[AN 3819643]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2021.
K. T. Bernadett
   Lásd színes(b)en a világot! : 99+1 ajánlás a hétköznapokra / K. T. Bernadett. - [Budapest] : [Kovács és Tóth Mérnök Iroda Szolg. Bt.], 2020. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9929-3 fűzött : 2590,- Ft
életvezetés - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 3812116]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2021.
Kádár Anna (1935-)
   Kádár Anna [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162127. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-085-4
Kádár Anna (1935-)
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Kádár_A.(047.53)
[AN 3807784]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2021.
Kepes András (1948-)
   A boldog hülye és az okos depressziós / Kepes András. - [Budapest] : Libri, 2020. - 243, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237-243.
ISBN 978-963-433-808-6 kötött : 3999,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - boldogság
613.865 *** 159.942
[AN 3812103]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2021.
Kopper László (1942-)
   Kopper László [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162128. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-103-5
Kopper László (1942-)
Magyarország - orvos - 20. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Kopper_L.(047.53)
[AN 3807787]
MARC

ANSEL
UTF-83676 /2021.
Koreny Ildikó
   Én és mindaz, amit Freddie Mercurytól tanultam [elektronikus dok.] / Koreny Ildikó. - Szöveg (pdf : 6.2 MB) (epub : 5.5 MB). - [S.l.] : Koreny I., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162784. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8449-7 (epub)
ISBN 978-615-00-8448-0 (pdf)
Mercury, Freddie (1946-1991)
Queen (együttes)
Nagy-Britannia - életvezetés - zenész - rockzenekar - 20. század - rockzene - elektronikus dokumentum
613.865 *** 78.067.26.036.7(410)(092)Mercury,_F. *** 78.067.26.036.7(410)Queen
[AN 3813591]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2021.
Lencsés Rita
   A gyógynövények nyomában : a természet patikája Fejér megyében / Lencsés Rita ; [fotókat kész. Kővári Rudolf]. - [Velence] : Szerző, [2020]. - 162 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-9745-9 fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat - népi gyógymód
615.322 *** 615.89
[AN 3811920]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2021.
Limpár Imre
   100 mondat, amely megváltoztatta az életemet [elektronikus dok.] : metszetek egy pszichológus lelkéről / Limpár Imre. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-249-2
lélektan - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
159.9 *** 613.865
[AN 3814033]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2021.
Lowenstein, Max
Yoga for inflexible people (magyar)
   Jóga, nem csak hajlékonyaknak! : [kezdő szinttől lépésről lépésre] / Max és Liz Lowenstein ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-291-108-3 fűzött : 3990,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3811874]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2021.
Nagy Irma
   Privát napló [elektronikus dok.] / Nagy Irma. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Budapest : [Nagy I.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160907. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8638-5
életvezetés - mentálhigiénia - nő - elektronikus dokumentum
613.865-055.2
[AN 3799456]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2021.
Papp Zoltán (1942-)
   Papp Zoltán [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162129. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-104-2
Papp Zoltán (1942-)
Magyarország - orvos - nőgyógyász - életútinterjú - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Papp_Z.(047.53) *** 618
[AN 3807792]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2021.
   Pulmonológus arcképcsarnok, 2020 / [főszerk. Nagy Judit]. - Budapest : Professional Publ. Hungary Kft., cop. 2020. - 80 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Fűzött
Magyarország - orvos - tüdőgyógyászat - 21. század - interjú
61(439)(092)(047.53) *** 616.24
[AN 3812505]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2021.
Ricard, Matthieu (1946-)
L'art de la méditation (magyar)
   A meditáció művészete [elektronikus dok.] / Matthieu Ricard ; ford. Kovács Zsuzsa. - Szöveg (epub : 7.2 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - Számozási adatként: 2019. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-291-293-6)
meditáció - mentálhigiénia - tudatosság - elektronikus dokumentum
615.851.86 *** 613.865
[AN 3817223]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2021.
Spät András (1940-)
   Spät András [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162130. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-105-9
Spät András (1940-)
Magyarország - orvos - életútinterjú - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Spät_A.(047.53)
[AN 3807797]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2021.
Stibal, Vianna (1963-)
Seven planes of existence (magyar)
   A létezés hét síkja [elektronikus dok.] : a ThetaHealing filozófiája / Vianna Stibal ; ford. Makay Emese. - Szöveg (epub : 7.3 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163183. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-483-1
ezoterika - öngyógyítás - elektronikus dokumentum
615.89 *** 133.25
[AN 3817201]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2021.
The student's anatomy of stretching manual (magyar)
   A nyújtás anatómiai kézikönyve : [50 gazdagon illusztrált erősítő-tónusfokozó nyújtás] / főtanácsadó Ken Ashwell ; [ford. Juhász Gabriella]. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 191 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-291-437-4 fűzött : 4990,- Ft
testgyakorlat - izom - anatómia - nyújtás
613.71 *** 611.73
[AN 3811885]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2021.
Szalay Ádám
   Itt a te időd! [elektronikus dok.] : vadonatúj élet 10 lépésben / Szalay Ádám. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 6.4 MB). - Budapest : Bioenergetic K., 2020, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163728. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-473-2
életvezetés - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3821275]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2021.
A szív és a verőerek betegségei (angol)
   Diseases of the heart and the arteries : for medical students / [eds. Zoltán Csanádi, Dániel Czuriga] ; [transl. Eszter Ureczky] ; [publ. by the] University of Debrecen Faculty of Medicine Institute of Cardiology. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2020. - 301, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-866-8 kötött
érbetegség - szívgyógyászat - egyetemi tankönyv
616.1(075.8)
[AN 3812119]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2021.
Tara, Sylvia
The secret life of fat (magyar)
   A zsír titkos élete [elektronikus dok.] : minden, amit a sikeres fogyáshoz tudni kell / Sylvia Tara ; ford. Kéri András. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163473. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9535-1
zsírszövet - anyagcsere - fogyókúra - elektronikus dokumentum
612.015.3 *** 613.24
[AN 3819420]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2021.
Treleaven, David A.
Trauma-sensitive mindfulness (magyar)
   Trauma és mindfulness : hogyan segítheti a tudatos jelenlét a traumával küzdők gyógyulását? / David A. Treleaven ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2020. - 314 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 297-314.
ISBN 978-615-5786-31-0 fűzött : 3900,- Ft
lelki trauma - stresszkezelés - meditáció - tudatosság - mentálhigiénia
159.942 *** 159.953 *** 612.06 *** 615.851.86 *** 613.865
[AN 3811791]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2021.
Van Noortwijk Laurien
   Szakácskönyv : PCOS-, inzulinrezisztencia-, pajzsmirigy és alacsony FODMAP-protokollokhoz / [Van Noortwijk Laurien, Sándor Lőrinc]. - [Budapest] : Avalomedica, [2020]. - 214, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 212-[215].
ISBN 978-615-00-9732-9
diéta - emésztőszervi betegség - anyagcserezavar - szakácskönyv
616.3 *** 641.563(083.12) *** 616-008.9
[AN 3812043]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2021.
Vízkelety Tibor (1929-2017)
   Vízkelety Tibor [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 8.1 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162131. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-084-7
Vízkelety Tibor (1929-2017)
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Vízkelety_T.(047.53)
[AN 3807806]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2021.
   Volt egyszer egy ember, Dr. Jósa András c. kiállítás vezetője .. / [szerk. Istvánovits Eszter, Körösfői Zsolt]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., [2019]. - 104, [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 77.)
A Nyíregyházán, 2018. dec. 1-én nyílt kiállítás vezetője
ISBN 978-615-5619-13-7 fűzött
Jósa András (1834-1918)
Magyarország - orvos - régész - 19. század - 20. század - kiállításvezető
61(439)(092)Jósa_A. *** 902(439)(092)Jósa_A. *** 069(439-2Nyíregyháza)
[AN 3812121]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2021.
Zelles Tivadar (1937-)
   Zelles Tivadar [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162132. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-086-1
Zelles Tivadar (1937-)
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Zelles_T.(047.53)
[AN 3807812]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3695 /2021.
   Szélenergia a 21. században - és Magyarországon [elektronikus dok.] / szerk. ... Munkácsy Béla ; [közread. az] Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - [Budapest] : Energiaklub Szakpolitikai Int. Módszertani Közp., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161873. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5052-12-5
szélenergia - szélerőmű - energiagazdálkodás - elektronikus dokumentum
621.548 *** 621.311.245 *** 620.92
[AN 3805328]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3696 /2021.
Barna Róbert
   Térinformatika [elektronikus dok.] : általános elméleti alapismeretek / Barna Róbert ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 55.3 MB). - Kaposvár : KE GTK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161300. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-82-8
térinformatika - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 659.2 *** 911
[AN 3801190]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2021.
   Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések 2 [elektronikus dok.] / [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - [Budapest] : BME, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163251. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-313-312-5
informatika - infokommunikáció - adatelemzés - adatbiztonság - kutatás-fejlesztés - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 311.2 *** 659.2.012.8
[AN 3817660]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2021.
Ziemons Jennifer
   A nagy TikTok könyv, avagy A TikTok titka : profi eszközök, amelyekkel gyorsan növelheted követőid táborát : [a TikTok formula lépésről lépésre] / Ziemons Jennifer, Vass János. - Budapest : Pink Beauty Bakery Bt., cop. 2020. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9334-5 fűzött : 4990,- Ft
marketing - hirdetés - internet
681.3.004.14 *** 658.8 *** 659.13
[AN 3811519]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3699 /2021.
Allen-Caron, Laurent
Le mystère Lagerfeld (magyar)
   A titokzatos Lagerfeld [elektronikus dok.] / Laurent Allen-Caron ; Patrick de Sinety közrem. ; ford. Hotya Hajnalka. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162830. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-091-7
Lagerfeld, Karl (1933-2019)
Franciaország - divattervező - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
687.01:745(44)(092)Lagerfeld,_K.
[AN 3814148]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2021.
Gidel, Henry
Coco Chanel (magyar)
   Coco Chanel / Henry Gidel ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2002. - 429 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 425-427.
ISBN 978-963-504-377-4 kötött : 1299,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Franciaország - divattervezés - 20. század - életrajz
687.01:745(44)(092)Chanel
[AN 3820076]
MARC

ANSEL
UTF-83701 /2021.
Tóth György (1946-)
   Adriától Pannoniáig : a magyar háztartási varrógép története / Tóth György. - Budapest : Innovatext Zrt., cop. 2020. - 131 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8923-2 kötött
Magyarország - varrógép - ipartörténet - gépgyártás - 20. század
687.053 *** 621(439)(091)"19"
[AN 3811675]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

3702 /2021.
Domán Andrea
   Metal-organic framework, nanostructured carbon composites [elektronikus dok.] : PhD thesis / prep. by Andrea Domán ; publ. by Surface Chemistry Group Department of Physical Chemistry and Materials Science Faculty of Chemical Technology and Biotechnology Budapest University of Technology and Economics. - Szöveg (pdf : 7.2 MB). - Budapest : BUTE Dep. of Physical Chemistry and Materials Science Surface Chemistry Group, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163523. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-814-2
adszorbens - fémorganikus vegyület - alternatív energiaforrás - energiatárolás - elektronikus dokumentum
661.182.122 *** 678.5 *** 547.1'13 *** 620.92
[AN 3819709]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3703 /2021.
Bosnyák László
   A BVVV "K" típusú villamosok története és a 2806-os motorkocsi felújítása / Bosnyák László. - Budapest : VTTE, 2020. - 68 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 14.)
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-615-80322-5-4 fűzött
Budapest - közúti villamosvasút - közlekedéstörténet
629.434(439-2Bp.)
[AN 3811805]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2021.
Felek Ferenc
   A MÁV XXIe. osztályú, majd 492 sorozatú gőzmozdonyai / Felek Ferenc. - [Gyula] : Felek F., 2020. - 58 p. : ill. ; 29 cm
keretcím: Magyar gőzmozdonyok
ISBN 978-615-00-9783-1 fűzött
Magyarország - technikatörténet - közlekedéstörténet - gőzmozdony - 20. század
629.422(439)"190/196"
[AN 3811796]
MARC

ANSEL
UTF-83705 /2021.
Gara Kálmán
   Debrecen kék villamosai : a Ganz-gyárak közúti csuklós villamos próbálkozásai, majd a Debreceni Közlekedési Vállalat részére 1993-ban és 1997-ben megvalósult típusok / Gara Kálmán, Szécsey István. - Budapest : VTTE, 2020. - 44 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 13.)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-615-5998-01-0 fűzött
Debrecen - közúti villamosvasút - közlekedéstörténet
629.434(439-2Debrecen)
[AN 3811804]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2021.
Lovász István (1929-2014)
   A BHÉV járművek acélvázasítása, a BHÉV M III és P III típusú acélvázasított járművei / ... Lovász István ; szerk. Németh Zoltán Ádám. - Budapest : VTTE, 2020. - 52 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 12.)
ISBN 978-615-5998-00-3 fűzött
Budapest - helyközi vasút - közlekedéstörténet
629.434(439-2Bp.)
[AN 3811803]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2021.
Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia (10.) (2020) (Győr)
   X. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia [elektronikus dok.] : Győr, 2020. 10. 29-30. = X. International Conference on Transport Science / szerk. ... Horváth Balázs, Horváth Gábor ; [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék ..., Közlekedéstudományi Egyesület ... - Szöveg. - [Győr] : Széchenyi I. Egy. Közlekedési Tansz. ; [Budapest] : KTE, [2020]. - 1 pendrive ; 5 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8121-89-9
közlekedésügy - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656 *** 338.47 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3811645]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2021.
Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia (10.) (2020) (Győr)
   X. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia : Győr, 2020. 10. 29-30. = X. International Conference on Transport Science / [szerk. ... Horváth Balázs, Horváth Gábor] ; [rend., közread. a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék ..., Közlekedéstudományi Egyesület ...]. - [Győr] : Széchenyi I. Egy. Közlekedési Tansz. ; [Budapest] : KTE, [2020]. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-8121-88-2 fűzött
közlekedésügy - konferencia-kiadvány
656 *** 338.47 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3811793]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3709 /2021.
   Állatorvosi belgyógyászat / Vörös Károly és munkatársai ; [közread. a] Magyar Állatorvosi Kamara. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : M. Állatorvosi Kamara, 2019-. - 29 cm
állatorvostan - belgyógyászat - egyetemi tankönyv
619(075.8)
[AN 3821534]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A kutyák és a macskák betegségei. - 2019. - 960 p. : ill., részben színes
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 924-925.
ISBN 978-615-5871-02-3 kötött
állatorvostan - állatbetegség - kutya - macska - egyetemi tankönyv
619(075.8) *** 636.7 *** 636.8
[AN 3821539] MARC

ANSEL
UTF-83710 /2021.
   A búza-kőüszög felismerése, megelőzése és védekezési lehetőségek az ökológiai gazdálkodásban [elektronikus dok.] / [közread. az] Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. - Szöveg (pdf : 6.8 MB). - Budapest : ÖMKI, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163413. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81056-3-7
növénybetegség - gabona - elektronikus dokumentum
632.3/.4 *** 633.1
[AN 3818993]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2021.
   Country report on sustainable biomass assessment Hungary [elektronikus dok.] / auths. Hunyadi Borbélyné, É. [et al.] ; [publ. by the] RCISD. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - [Budapest] : RCISD, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162289. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6062-01-7
biomassza - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
631.57 *** 504.03 *** 620.95
[AN 3808786]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2021.
Davis, Holly
Ferment (magyar)
   Fermentálás : [erjesztett ételek és italok több mint 100 recepttel] / Holly Davis ; [ford. Búsné Pap Judit ..., Szkladányi András]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 271 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-304-935-8 kötött : 6500,- Ft
erjesztés - konzerválás - ételrecept
663.15(083.12) *** 641.48(083.12)
[AN 3812069]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2021.
   A precíziós szántóföldi növénytermesztés helyzete és ökonómiai vizsgálata / [szerk. Gál Márta, Illés Ivett]. - Budapest : NAIK AKI, 2020. - 153 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 149-153. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-613-0 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - szántóföldi növénytermesztés - agrotechnika - statisztikai adatközlés - 21. század
633 *** 631.5 *** 338.43(439)"201"(083.41)
[AN 3811954]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2021.
Rédei Károly (1952-)
   Bevezetés az ültetvényszerű fatermesztés gyakorlatába / írta Rédei Károly. - 2. átd. kiad. - Kecskemét : Med-Kör Bt., 2020. - 134 p., [1] t. fol. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 978-615-00-8266-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-8266-0-0)
erdészet - erdősítés
630*23
[AN 3821559]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2021.
Riesz István (1944-)
   Ayurveda és a postagalamb = Ayurveda and the racing pigeon / Riesz István (Ayu) Hon és Kustyán Tamás ; [közread. a] Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány. - Budapest : M. Ayurveda Gyógyászati Alapítvány, 2019. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4032-5 fűzött : 3990,- Ft : 15 EUR
 (hibás ISBN 978-615-4032-5)
postagalambsport - ájurvéda
636.596 *** 798.9 *** 615.89(540)
[AN 3811821]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2021.
Tornóczky Anita (1979-)
   Izé szerint a világ [elektronikus dok.] : egy mentett kutya igaz történetei az emberi jóságról és galádságról, az állatvédelemről, a jó kutyává és gazdivá válásról / Tornóczky Anita. - Szöveg (epub : 14.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163392. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-097-9
kutya - állatvédelem - állatirodalom - elektronikus dokumentum
636.7(0:82-35) *** 504.74.06
[AN 3818901]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2021.
   Vetőmag-önellátás a gyakorlatban / [szerk. Hegyesi József] ; [közread. a] Magház Közösségi Hálózat a Mezőgazdasági Sokféleségért. - [Budapest] : Magház Közöségi Hálózat a Mezőgazdasági Sokféleségért ; [Tápiószele] : [Nemz. Biodiverzitás- és Génmegőrzési Közp.], 2020. - 150 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Társközread. a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ. - Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-615-6120-00-7 fűzött
vetőmagtermesztés
631.53.02
[AN 3811778]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3718 /2021.
Fodor Gina
   Italia sütve főzve [elektronikus dok.] / Gina Fodor. - Szöveg (pdf : 17.2 MB) (epub : 2.3 MB) (mobi : 1.4 MB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160884. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-04-0 (pdf)
ISBN 978-615-6237-05-7 (epub)
ISBN 978-615-6237-06-4 (mobi)
Olaszország - ételspecialitás - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.568(45)(083.12)
[AN 3799325]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2021.
Lénárt Gitta
   Élő italok könyve [elektronikus dok.] : lúgosító smoothie receptekkel / Lénárt Gitta. - Szöveg (epub : 35.4 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2013 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163752. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-291-149-6)
ital - egészséges életmód - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[AN 3821389]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2021.
Nagy Luca
   Szentendre a konyhában / Nagy Luca ; [fotó] Botos Karolina ; [szerk.] Hidegkuti Dorottya. - 3. kiad. - [Szentendre] : Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., 2020. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6938-3 kötött : 1990,- Ft
Szentendre - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(439-2Szentendre)(083.12)
[AN 3820072]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2021.
Nemes Dóra
   Mentes anyu szakácskönyve : receptek minden étkezésre / Nemes Dóra. - Budapest : Dívány Kv. : Femina Média Kft., 2020. - 150 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9488-5 fűzött
vegetáriánus étrend - allergia - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 641.563(083.12)
[AN 3811974]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2021.
   Nortyval a konyhában : az Intermas Eastern Europe Kft. csapatának receptkönyve. - Albertirsa : Intermas Eastern Europe Kft., 2020. - 55 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-615-00-9908-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3812202]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2021.
Ötvös Zsuzsanna
   Régi receptek, mai desszertek : 30 klasszikus kreatívan / Ötvös Zsuzsanna. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 175 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-565-014-9 kötött : 5500,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3812067]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2021.
Sós Péter János (1949-)
   Nagymamától, szeretettel! : egy igazán hasznos szakácskönyv / Sós Péter János ; Zvolszky Zita grafikáival. - Budapest : B. Swan Partners Kft., 2020. - 162 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-00-9489-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3811906]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2021.
Vargáné Bende Erika
   Ercsi receptjei ételérzékenyeknek : glutén-, tej-, tojásmentes, valamint alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú ételek : [50 recept] / [írta és fényképezte Vargáné Bende Erika]. - [Kecskemét] : [Vargáné Bende E.], 2020. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9011-5 fűzött
allergia - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616-056.43
[AN 3811890]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3726 /2021.
Csepeli György (1946-)
   Ember 2.0 [elektronikus dok.] : a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi hatásai / Csepeli György ; [közread. a] Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - [Budapest] : Kossuth K. ; [Kőszeg] : Felsőbbfokú Tanulmányok Int., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162823. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-185-3
mesterséges intelligencia - automatizálás - robotika - információs társadalom - technikai kultúra - gazdasági hatás - társadalmi hatás - elektronikus dokumentum
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 007.52 *** 316.77 *** 330 *** 316.4.063
[AN 3814039]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2021.
Kollár József (1961-)
   Derűterápia, avagy A hajótörés művészete [elektronikus dok.] / Kollár József, Kollárné Déri Krisztina, Mák Kornél. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - Szeged : Bevedere Meridionale, 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Alkalmazott ontológia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161514. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-17-4
lételmélet - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
111 *** 613.865
[AN 3802833]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2021.
Pergel Attila
   Véletlen könyv avagy A véletlennek megélt valóság [elektronikus dok.] / Pergel Attila ; ill. ... Somogyi Klára. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Göd] : GlcMedia, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163178. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-7487-0
véletlen esemény - téridő - kvantumfizika - elektronikus dokumentum
123.11 *** 114/115 *** 530.145
[AN 3817173]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2021.
Török-Zselenszky Tamás (1974-)
   Fehér kör / írta Török-Zselenszky Tamás. - [Dunakeszi] : Operatio Solis K., 2020. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81256-1-1 fűzött : 3990,- Ft
teozófia - regény
141.332(0:82-31)
[AN 3811549]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3730 /2021.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2020. - 1351 p., [4] fol., [4] t. : ill., részben színes térk. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-247-1 fűzött : 1500,- Ft
22.04=945.11
[AN 3820086]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2021.
Böjte Csaba (1959-)
   Böjte Csaba füveskönyve : örömhöz segítő gondolatok / [fotó Lettner Krisztina]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 323 p. : ill., színes ; 19 cm
Lejegyezte Csender Levente
ISBN 978-963-479-571-1 kötött : 3999,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés - idézetgyűjtemény
244(02:82-84) *** 242
[AN 3812101]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2021.
Borzák Tibor (1958-)
   Wojtyla 15 : csoda és misszió : [a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ története] / [írta és szerk. Borzák Tibor] ; [kiad. a Wojtyla Ház Nonprofit Kft.]. - [Kecskemét] : Wojtyla Ház Nonprofit Kft., [2020]. - 255 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8681-1 kötött
Karol Wojtyla Barátság Központ (Kecskemét)
Kecskemét - katolikus egyház - egyházi intézmény - karitatív tevékenység - kulturális intézmény
282(439-2Kecskemét) *** 364.4(439-2Kecskemét) *** 258 *** 374(439-2Kecskemét)
[AN 3811765]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2021.
Chawla, Navin (1945-)
Mother Teresa (magyar)
   Teréz anya / Navin Chawla. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2020. - 367 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Ford. Kovács Tibor
ISBN 978-963-514-034-3 fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-969-4)
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
India - szent - misszionárius - 20. század
235.3(092)Teresa,_calcuttai *** 266.2(540)(092)Teresa,_calcuttai
[AN 3821564]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2021.
Csermely Tibor (1934-)
   Az én örömhíreim : [Csermely Tibor írásai a Debrecen-nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye Öröm-Hír című folyóiratában, 2010-2017]. - Nyíregyháza : [Csermely T.], 2020. - 81, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-9319-2 fűzött
vallásos irodalom - publicisztika
244(0:82-92)
[AN 3811788]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2021.
Ferenc (pápa) (1936-)
Nostra madre terra (magyar)
   Földanyánk : a környezetvédelmi kihívás keresztény olvasata / Ferenc pápa ; Vartholoméosz ... előszavával ; [... összeállításában közrem. Giovanni Orsenigo és Nicole Paglia] ; [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-901-0 fűzött : 1900,- Ft
katolikus egyház - környezeti tudatosság - társadalmi felelősség
261.62 *** 504.06 *** 282
[AN 3812061]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2021.
Ficsór Károly (1979-)
   Zeniális : az élet már csak ilyen / Ficsór Károly. - [Kiskunfélegyháza] : Magánkiad., cop. 2020. - 45 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-00-9667-4 fűzött : 499,- Ft
magyar irodalom - zen buddhizmus - mentálhigiénia - válogatott művek
294.321(520)(0:82-821) *** 894.511-821 *** 613.865(0:82-821)
[AN 3811876]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2021.
Gergely Jenő (1944-2009)
   A Mindszenty-per [elektronikus dok.] / Gergely Jenő. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019. - (Híres politikai perek, ISSN 1587-8813)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163507. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5755-65-1
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - politikai per - bíboros - katolikus egyház - 1940-es évek - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 343.301.096(439)"1949"(092)Mindszenty_J.(093)
[AN 3819596]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Jesus, the open door (magyar)
   Jézus, a nyitott ajtó [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 13.4 MB). - Budapest : Faithline, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163404. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80941-1-5
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3818950]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Laying on of hands (magyar)
   A kézrátétel [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 453 KB). - Budapest : Faithline, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161252. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1183-7
vallásos irodalom - bibliamagyarázat - elektronikus dokumentum
244 *** 22.07
[AN 3801022]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Learning to flow with the spirit of God (magyar)
   Tanulj meg együtt mozdulni Isten szellemével! [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : Faithline, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163407. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-1039-7
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3818959]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Why do people fall under the power (magyar)
   Miért esünk el Isten erejétől? [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Faithline, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163409. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-1182-0
vallásos irodalom - bibliamagyarázat - elektronikus dokumentum
22.07 *** 244
[AN 3818967]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2021.
Hagin, Oretha (1918-2007)
The price is not greater than God's grace (magyar)
   Az ár nem nagyobb Isten kegyelménél / Oretha Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2020. - 108, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80941-4-6 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3812051]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2021.
Halász Piusz (1909-1994)
   Életünk értelme : korszerű bevezetés a keresztény hitbe / Halász Piusz ; [... bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Szabó Ferenc]. - Budapest : MMSZ, 2020. - 279 p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81586-5-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
hit - kereszténység
234.2 *** 23/28
[AN 3820099]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2021.
Holloway, Richard (1933-)
A little history of religion (magyar)
   A vallás rövid története [elektronikus dok.] / Richard Holloway ; ford. Kisantal Tamás. - Szöveg (epub : 3 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163476. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9551-1
vallástörténet - összehasonlító vallástudomány - vallásfilozófia - elektronikus dokumentum
291 *** 21
[AN 3819425]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2021.
Ignatius de Loyola (1491-1556)
Exercicios espirituales (magyar)
   Lelkigyakorlatok / Loyolai Szent Ignác ; [Hitter József ... fordítása alapján ...] ; [... átdolgozásában közrem. Arendtné Salacz Nadine, Laczkó Zsuzsanna, Lukács János] ; [közread. a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2020. - 193 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-442-017-0 kötött : 3400,- Ft
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3821572]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2021.
Krupnick, Eliyahu
The gateway to learning (magyar)
   Bevezetés a Talmud tanulmányozásába : šaʿare limẇd / Eliyahu Krupnick ; [ford. Németh Zoltán Jáákov] ; [közread. a] Lativ. - Budapest : Lativ, 2020. - 108 p. ; 21 cm
Héber nyelvű szövegrészekkel. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8520-3 fűzött
Talmud
zsidó vallás
296.8
[AN 3811663]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2021.
Littner György
   Családregény a Bibliából : a kezdet / Littner György. - Budapest : Gabbiano Print, 2020. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5346-41-5 fűzött
vallásos irodalom - bibliai történet
244 *** 22.046
[AN 3811622]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2021.
Martel, Frédéric (1967-)
Sodoma (magyar)
   A Vatikán kínos titkai : homoszexualitás, hatalmi játszmák, képmutatás / Frédéric Martel ; [ford. Moldvay Tamás ..., Pataki Pál ..., Gyárfás Vera]. - Budapest : Park, 2020. - 580, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-606-1 kötött : 4950,- Ft
Vatikán - pápaság - katolikus egyház - homoszexualitás - nemi erkölcs
262.13 *** 282 *** 613.885 *** 176
[AN 3811983]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2021.
Mindszenty József (1892-1975)
   Igehirdetésem : Mindszenty József bíboros szentbeszédei az amerikai követségen, 1957-1961 / szerk., jegyz. és a bev. tanulmányt írta Fejérdy András ; [szakford. Csimma Ágnes] ; [közread. a] Magyarországi Mindszenty Alapítvány. - Budapest : Magyarországi Mindszenty Alapítvány, 2020. - 437, [9] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-6176-00-4 fűzött
prédikáció
252
[AN 3811529]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2021.
Oláh János (1959-2020)
   Új zsidó Plutarkhosz : az Országos Rabbiképző Intézet és jogutódja, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem tanári karának elnökéről, ügyvezető igazgatóiról, igazgatóiról, főigazgatóiról és rektoráról / [Oláh János]. - Budapest : Gabbiano Print, 2020. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5346-40-8 fűzött
Budapest - rabbiképzés - zsidó vallás - egyetemi tanár - vezető alkalmazott - történeti feldolgozás
296(439)(092) *** 378.629.6(439-2Bp.)(091)(092)
[AN 3811651]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2021.
Orbán Béla
   Egy teremtés, változó valóság / Orbán Béla. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7705-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3811679]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2021.
Pánczél Tivadar (1930-2016)
   Szólj Uram! : Pánczél Tivadar prédikációi I. / [szerk. és gond. Pánczél Tivadarné és Eszenyiné Balogh Ilona]. - [Solymár] : Pánczél T.-né : [2019]. - 43, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6854-1 fűzött
prédikáció
252
[AN 3811807]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2021.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Az igazi karácsony : esszék és elmélkedések a legszentebb éj titkairól / Prohászka Ottokár ; [vál. és szerk. Kindelmann Győző] ; [... metszetill. Albrecht Dürer]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 166 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-277-907-2 kötött : 2600,- Ft
karácsony - elmélkedés
242 *** 264-041.2 *** 398.332.416
[AN 3811996]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2021.
Puskás Bernadett (1963-)
   Puskás László : a szent vonzásában / Puskás Bernadett ; [kiad. a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2020. - 398, [1] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 397-398. - Összefoglalás angol és ukrán nyelven
ISBN 978-615-6201-00-3 kötött
Puskás László (1941-)
Magyarország - Kárpátalja - képzőművész - keresztény művészet - görög katolikus egyház - katolikus pap - 20. század - 21. század
246 *** 7.046.3 *** 281.5.018.2(477.87)(=945.11)(092)Puskás_L. *** 73/76(439)(092)Puskás_L.
[AN 3811866]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2021.
Saint Charbel, pèlerin de l'absolu (magyar)
   Szent Charbel, a teljesség zarándoka : korabeli tanúságtételek alapján / szerk. Jean Skandar, Marie Sylvie Buisson ; Georges Bou Jaoudé előszavával. - Utánny. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2020. - 198, [2] p., [15] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Ford. Mézner Mariann. - Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-9981-63-8 fűzött : 2290,- Ft
Mah̲lūf, Šabil (1828-1898)
szent - maronita egyház - 19. század
281.84 *** 235.3(092)Ma_hlūf,_Š.
[AN 3820068]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2021.
Terdik Szilveszter (1976-)
   A Munkácsi Egyházmegye festészete a XIX. században / Terdik Szilveszter. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2020. - 494 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Collectanea Athanasiana. VI., Ars sacra Byzantino-Carpathiensis, ISSN 2416-0326 ; 2.)
A függelékben szereplő dokumentumok váltakozva magyar, ószláv és latin nyelven. - Bibliogr.: p. 481-487.
ISBN 978-615-6201-02-7 kötött
keresztény művészet - görög katolikus egyház - festészet - 18. század - 19. század - levelezés - történelmi forrás
246 *** 281.5.018.2(439-03Munkácsi_egyházmegye)"17/18"(093) *** 75.046.3(439)"17/18"
[AN 3811857]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3757 /2021.
   10+1 jó gyakorlat az intolerancia, diszkrimináció és csoportok elleni gyűlölet megelőzésére Közép- és Kelet-Európában / [közread. a Partners Hungary Alapítvány]. - Budapest : Partners Hungary Alapítvány, [2020]. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88474-6-1 fűzött
előítélet - tolerancia - társadalmi integráció - példatár
316.647.5(076) *** 316.4.052(076) *** 316.64(076)
[AN 3811465]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2021.
Agora Zsuzsanna
   A nácizmus történeti pszichológiája [elektronikus dok.] / Agora Zsuzsanna. - Szöveg (pdf : 6.8 MB). - Pécs : Kronosz, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162733. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6048-31-8
Németország - szociálpszichológia - történelem - nemzeti szocializmus - 20. század - elektronikus dokumentum
316.6 *** 329.18(430)"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 3813319]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2021.
Belső Nóra (1969-)
   Veled maradok! [elektronikus dok.] : a hosszú távú kapcsolatok titkai / Belső Nóra. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Jaffa, 2014 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162724. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-383-4
nemek lélektana - párkapcsolat - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3813138]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2021.
Bene Gábor (1952-)
   Zsidó-kérdés magyar szemmel / Bene Gábor. - Szeged : Bene G., 2020-. - 23 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
zsidóság - antiszemitizmus - összeesküvés-elmélet
316.347(=924) *** 323.12(=924) *** 001.94
[AN 3812207]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A "főállású zsidók" patológiás ná(r)cizmusról. - 2020. - 363 p. : ill.
ISBN 978-615-00-9239-3 fűzött
[AN 3812210] MARC

ANSEL
UTF-83761 /2021.
   Faluszemináriumi kutatások, Baks. - Gödöllő : SZIE GTK, 2019. - [2], 133 p. : ill. ; 25 cm. - (Acta regionis rurum, ISSN 1789-5588 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
Fűzött
Baks - faluszociológia - helyismeret - regionális gazdaság
308(439-2Baks) *** 908.439-2Baks *** 316.334.55(439-2Baks) *** 332.1(439-2Baks)
[AN 3811758]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2021.
Gergely András, A. (1952-)
   Olvasatkeresések [elektronikus dok.] : tanulmányok és recenziók / A. Gergely András ; [közread. a] Közös Dolgaink. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Pécs : Közös Dolgaink, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162803. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7220-3
Magyarország - kulturális antropológia - szociálpszichológia - politológia - rendszerváltás - politikai antropológia - belpolitika - könyvismertetés - elektronikus dokumentum
316.7 *** 316.6 *** 323(439)"198/199" *** 32.001(0:82-95)
[AN 3813841]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2021.
   Iskolások egészségkárosító magatartása 25 év távlatában : a 2019. évi ESPAD kutatás magyarországi eredményei / szerk. Elekes Zsuzsanna, Arnold Petra, Bencsik Nóra ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem, MTA-BCE Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport. - Budapest : BCE : MTA-BCE Társadalomepidemiológiai Kutcsop., 2020. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-850-3 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságvédelem - káros szenvedély - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-053.6(439)"201" *** 613.81/.84-053.6(439)"201" *** 364.272-053.6(439)"201"(083.41)
[AN 3811978]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2021.
   Kárpátalja [elektronikus dok.] : oktatás, kultúra, hitélet és nyelvi folyamatok / szerk. Gasparics Judit, Ruda Gábor, Székely András Bertalan ; összeáll. és a szöveggondozást végezte Székely András Bertalan ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Pilisvörösvár : MBKKE, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163278. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás ukrán és ruszin nyelven
ISBN 978-615-5750-59-5
Kárpátalja - határon túli magyarság - hitélet - református egyház - kulturális élet - elektronikus dokumentum
316.347(=945.11)(477.87) *** 284.2(477.87)(=945.11) *** 008(=945.11)(477.87)
[AN 3817742]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2021.
   Munkás - kultúra - örökség : munkások a rendszerváltás előtt és után Kelet-Közép-Európában és Magyarországon / szerk. Bartha Eszter, Tóth András, Valuch Tibor. - Pécs : Kronosz, 2020. - 389 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-81-3 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - ipartörténet - munkásság - szociográfia - szakszervezet - iparvidék - rendszerváltás - 20. század - 21. század
316.343.63(439)"19/20" *** 308-058.234(439)"198/201 *** 911.375(439)"198/201" *** 338.45(439)"198/201" *** 331.105.44(439)"198/201"
[AN 3812366]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2021.
   Nyugdíjasok Egyesülete Pécs, 30, 1989-2019 : [jubileumi kiadvány] / [összeáll. Radnóti Léda és Lovák Ibolya]. - Pécs : Nyugdíjasok Egyes., [2019]. - 42 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Nyugdíjasok Egyesülete (Pécs)
Pécs - egyesület - nyugdíjas
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 3812431]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2021.
Ruda Gábor (1953-)
   Adalékok a muravidéki magyarok kultúrájához [elektronikus dok.] : oktatás, művészet és irodalom / Ruda Gábor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163484. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5750-74-8
Szlovénia - határon túli magyarság - kétnyelvűség - nemzetiségi oktatás - identitás - nyelvhasználat - elektronikus dokumentum
316.347(=945.11)(497.12) *** 800.732(=945.11)(497.12) *** 376.7(=945.11)(497.12) *** 316.63(=945.11)(497.12) *** 809.451.1-06
[AN 3819457]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2021.
Szabó Attila
   Az emlékezet színpadai : performatív múltfeldolgozás Közép-Európában és a világszínházban / Szabó Attila. - Pécs : Kronosz, 2019. - 345 p. ; 20 cm. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Bibliogr.: p. 317-334.
ISBN 978-615-6048-20-2 fűzött : 3200,- Ft
Közép-Európa - társadalmi tudat - kollektív emlékezet - színháztörténet - ezredforduló - 21. század
316.63(4-11) *** 159.953 *** 316.63(100) *** 792(4-11)"199/200" *** 792(100)"199/201"
[AN 3812154]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2021.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Ki profitál a digitális átalakulásból? [elektronikus dok.] / Szalavetz Andrea. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Budapest] : KRTK VGI, 2020. - (Műhelytanulmányok / Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, ISSN 1417-2720 ; 139.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160983. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-703-6
gazdasági hatás - üzemgazdaságtan - technikai kultúra - digitális technika - elektronikus dokumentum
316.774 *** 681.3.004.14 *** 330 *** 658.1
[AN 3799792]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2021.
   TransVisible [elektronikus dok.] : útmutató szakembereknek a transz nők munkaerőpiaci integrációjához / [közread. a] Háttér Társaság. - Szöveg (pdf : 867 KB). - [Budapest] : Háttér Társ., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160980. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5707-15-5
társadalmi integráció - munkaerőpiac - transzexualitás - esélyegyenlőség - elektronikus dokumentum
316.4.052 *** 331.5 *** 342.726-055.3 *** 316.37-055.3
[AN 3799788]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2021.
   Változások a magyar lakosság élet- és munkakörülményeiben kiemelten a fizikai aktivitás és a sportfogyasztási szokások vonatkozásában [elektronikus dok.] : keresztmetszeti reprezentatív kutatás a Covid-19 magyarországi első hulláma során a kijárási korlátozások időszakában : kutatási jelentés / szerk. Ács Pongrác ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 19.3 MB). - Pécs : PTE ETK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163750. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-577-8
Magyarország - életmód - vesztegzár - világjárvány - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.728(439)"202"(083.41) *** 616.98(100)"202" *** 614.44/.46(439)"202"
[AN 3821381]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3772 /2021.
Boldizsár Dénes
   A székelyudvarhelyi és székelyföldi ősi szokásos vallásos határkerülés eredete, rövid története és imakönyve / ... írta és kidolg. Boldizsár Dénes. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 60, [1] p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Odorheiu : Glóbus Ny., 1924
ISBN 978-615-6189-21-9 fűzött : 1700,- Ft
magyar néprajz - székelyek - húsvéti szokás - népi vallásosság - ima - hasonmás kiadás
398.332.12(=945.11székelyek) *** 243 *** 094/099.07
[AN 3811816]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2021.
Fry, Stephen (1957-)
Mythos (magyar)
   Mítosz [elektronikus dok.] : görög mitológia angol humorral / Stephen Fry ; ford. Kisantal Tamás. - Szöveg (epub : 11.1 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163336. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9983-0
görög mitológia - elektronikus dokumentum
398.221(38)
[AN 3818185]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2021.
Györffy István (1884-1939)
   A nagykun viselet a XVIII. században / Győrffy István. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 30 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-34-9 fűzött : 1650,- Ft
Nagykunság - magyar néprajz - népviselet
391(=945.11)(439Nagykunság)
[AN 3811812]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2021.
Néprajzkutatók Makói Találkozója (5.) (2020)
   Néprajzkutatók V. Makói Találkozója, 2020 [elektronikus dok..] : József Attila Múzeum ... Makó ..., 2020. 09. 02. : program- és rezümékötet / szerk. Nagy Gábor. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Makó : József A. Vár. Kvt. és Múz., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163397. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81081-4-0
magyar néprajz - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
39(=945.11) *** 061.3(439-2Makó)
[AN 3818899]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2021.
Szigeti Eszter
   Angyali csoda : dalos, színezős, verses mese az egész családnak / Szigeti Eszter ; Törőcsik Kinga Rachel rajz. - [Érd] : [Szigeti E.], 2020. - [15] p. : ill. ; 30 cm
QR-kódokkal. - Borítócím: Angyali csoda : színezős, verses mese, énekes melléklettel
ISBN 978-615-00-9699-5 fűzött
advent - gyermekkönyv - verses mese - kifestőkönyv
398.332.41(0:82-14) *** 087.5
[AN 3811792]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2021.
   Wetter- und Bauernregeln / gesamm. von Katharina Guzsván ; [... Hrsg.: ... Nationalitätenselbstverwaltung der Seetscher Deutschen]. - Dunaszekcső : Nationalitätenselbstverwaltung der Seetscher Deutschen, 2020. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Dunaszekcső - magyarországi németek - folklór - népies időjárás-megfigyelés - szólás
398.9(=30)(439-2Dunaszekcső) *** 551.509.8
[AN 3812147]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3778 /2021.
   Az abszolutizmus kora : fejezetek a kora újkori Európa történetéből / szerk. Dévényi Anna, Forgó András, Gőzsy Zoltán. - Pécs : Kronosz, 2019. - 148 p. ; 20 cm. - (Árkádia kiskönyvtár. Irodalom, ISSN 2559-8783 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-02-3 fűzött : 1950,- Ft
Európa - történelem - abszolutizmus - reformáció - 16. század - 17. század - 18. század
321.61(4)"16/17" *** 322(4)"15/16" *** 940"15/17"
[AN 3812272]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2021.
   Eszmetörténet [elektronikus dok.] : konzervativizmus, liberalizmus, marxizmus, keresztényszocializmus, fasizmus, nácizmus / szerk. Dévényi Anna és Gőzsy Zoltán. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Pécs : Kronosz, 2017 [!2019]. - (Árkádia kiskönyvtár. Történelem, ISSN 2559-8775 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162727. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-58-0
politikai eszme - eszmetörténet - politológia - elektronikus dokumentum
329(100)(091) *** 32.001
[AN 3813217]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2021.
Finta István (1967-)
   Az önkormányzási képesség dimenziói községi szinten [elektronikus dok.] / Finta István ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : NKE ÁKK, 2019
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. okt. 31. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163411. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-079-7
önigazgatás - önkormányzati igazgatás - helyi önkormányzat - elektronikus dokumentum
323.21 *** 352(439)
[AN 3818985]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2021.
Himmelfarb, Gertrude (1922-2019)
One nation, two cultures (magyar)
   Egy nemzet, két kultúra / Gertrude Himmelfarb ; [ford. Szabó László Zsolt] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2020. - 259 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6200-11-2 fűzött : 4000,- Ft
Egyesült Államok - államelmélet - politikai filozófia - eszmetörténet - nemzettudat - civil társadalom - kultúraszociológia
321.01(73)(091) *** 316.63(73) *** 323.21(73) *** 316.7(73)
[AN 3811513]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2021.
Kiss Lajos András (1954-)
   Haladásparadoxonok [elektronikus dok.] : bevezetés az extrém korok filozófiájába / Kiss Lajos András. - Szöveg (epub : 845 KB). - [Budapest] : Liget, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163119. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
filozófiatörténet - politikai filozófia - tudományfilozófia - kapitalista rendszer - totalitarizmus - 20. század - elektronikus dokumentum
321.01(100)"19" *** 1(100)(091)"19" *** 330.342.14 *** 321.64
[AN 3816718]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2021.
   Nemzetpolitika, 2010-2020 / [közread. a] Nemzetpolitikai Államtitkárság. - Budapest : [Bethlen G. Alapkezelő Zrt.], 2020. - 135 p. : ill., színes ; 26 cm
Kiad. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
ISBN 978-615-80102-9-0 fűzött
Kárpát-medence - magyarság - nemzettudat - határon túli magyarság - kisebbségi politika - 21. század
323.1(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 323.15(=945.11)(4-191)"201"
[AN 3812093]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2021.
   Nemzetpolitika, 2010-2020 / [közread. a] Nemzetpolitikai Államtitkárság ; [kiad. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2020. - 135 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-81694-0-0 fűzött
Kárpát-medence - magyarság - nemzettudat - határon túli magyarság - kisebbségi politika - 21. század
323.1(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 323.15(=945.11)(4-191)"201"
[AN 3812096]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2021.
Nógrádi György (1949-)
   Érdemes érdekes korban élni [elektronikus dok.] : Németország és a világ / Nógrádi György. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163330. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9936-6
Németország - politikatörténet - világpolitika - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
327(100)"19/20" *** 32(430)"194/20"
[AN 3818136]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2021.
   Az örmény genocídium : a XX. század első népirtása / [szerk. Csonka Miklós] ; [kiad. Szegedi Örmény Önkormányzat és a Dél-magyarországi Örmény Kulturális Egyesület]. - [Szeged] : Örmény Önkormányzat : Dél-mo. Örmény Kult. Egyes., 2020. - 61 p. : ill. ; 21x30 cm
A képaláírások örmény, orosz, angol és francia nyelven is
ISBN 978-615-81475-0-7 fűzött
Oszmán-török Birodalom - örmény népirtás - századforduló
323.12(=919.81)(560)"191"
[AN 3811802]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2021.
Pritz Pál (1944-)
   A Bárdossy-per [elektronikus dok.] / Pritz Pál. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019. - (Híres politikai perek, ISSN 1587-8813)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163509. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5755-67-5
Bárdossy László (1890-1946)
Magyarország - háborús bűncselekmény - második világháború - politikai per - 1940-es évek - politikus - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Bárdossy_L. *** 343.337.4.096(439)"1939/1945"(093)
[AN 3819613]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2021.
Schrek Katalin (1987-)
   A keleti kérdés válságainak kezelése az angol - orosz kapcsolatok viszonyrendszerében [elektronikus dok.] : koncepciók, mechanizmusok és azok színterei, 1821-1841 / Schrek Katalin. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT Kutcsop. ; [Debrecen] : DE BTK Tört. Int. ; [Pellérd] : SYZ Hungary Bt., 2020. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 18.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163551. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-569-3
Nagy-Britannia - Oroszország - Oszmán-török Birodalom - diplomácia - külpolitika - történelem - 19. század - elektronikus dokumentum
327(410)"182/184" *** 327(47)"182/184" *** 956.0"182/184"
[AN 3819811]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2021.
Sharp, Gene (1928-2018)
From dictatorship to democracy (magyar)
   Diktatúrából demokráciába [elektronikus dok.] : elvi útmutatás a felszabaduláshoz / Gene Sharp ; ford. Dettre Gábor. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163486. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-09-0000-0)
diktatúra - politikai változás - politikai mozgalom - erőszakmentesség - elektronikus dokumentum
321.6 *** 323.22/.25
[AN 3819470]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2021.
Szekér Nóra (1976-)
   Titkos társaság [elektronikus dok.] : a Magyar Testvéri Közösség története / Szekér Nóra. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2017. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-410-7
Magyar Testvéri Közösség
Magyarország - belpolitika - titkos társaság - ellenállási mozgalom - koncepciós per - politikai üldözés - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
323(439)"192/194" *** 343.301.096(439)"1947" *** 323.26(439)"194" *** 061.236(439)"193/194"
[AN 3817684]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3791 /2021.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Poslednie svideteli (magyar)
   Utolsó tanúk : [gyermekként a második világháborúban] / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2017. - 347, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-134-3 kötött : 3999,- Ft
Szovjetunió - történelem - gyermek - második világháború - oral history - memoár
947"194"(093) *** 929(47)"194"(0:82-94) *** 316.37-053.2/.6(47)"194"(0:82-94)
[AN 3820093]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2021.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - A 40. kötettől kiad. a Quintus Kiadó. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   49., 1365 / szerk. Piti Ferenc. - 2020. - 509 p.
Bibliogr.: p. 7-12.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-615-80398-9-5)
[AN 3811617] MARC

ANSEL
UTF-8


   50., 1366 / szerk. Piti Ferenc. - 2020. - 509 p.
Bibliogr.: p. 7-12.
ISBN 978-615-6194-00-8 fűzött
[AN 3811620] MARC

ANSEL
UTF-83793 /2021.
   "Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is..." : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből / szerk. Kulcsár Valéria, Pintér-Nagy Katalin. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz., 2020. - 59 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-749-9 fűzött
Kárpát-medence - Szeged - régészet - egyetem - tanszék - gyűjtemény - lelet
903/904(4-191) *** 378.4(439-2Szeged).096 *** 069(439-2Szeged)
[AN 3811678]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2021.
Brun, Maëlle
Brigitte Macron: l'affranchie (magyar)
   Brigitte Macron [elektronikus dok.] : kalitkán kívül / Maëlle Brun ; ford. Szalai Virág. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162829. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-093-1
Macron, Brigitte (1953-)
Franciaország - híres ember - nő - 20. század - 21. század - életrajz - elektronikus dokumentum
929(44)(092)Macron,_B.
[AN 3814136]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2021.
Cora Zoltán (1982-)
   Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből [elektronikus dok.] : tanulmányok és szövegek a kiegyzéstől a rendszerváltásig / Cora Zoltán, Kiss Mária Rita, Olasz Lajos. - Szeged : SZTE ETSZK, 2019
Főcím a címképernyőről
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - társadalompolitika - szociálpolitika - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
943.9"18/19" *** 316.32(439)"18/19" *** 364(439)"18/19"
[AN 3804781]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A kiegyezéstől a második világháború végéig, 1867-1944. - Szöveg (pdf : 4.1 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161773. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-691-1
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - társadalompolitika - szociálpolitika - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
943.9"186/194" *** 316.32(439)"186/194" *** 364(439)"186/194"
[AN 3804784] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A második világháború végétől a rendszerváltásig, 1945-1989. - Szöveg (pdf : 4.5 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161774. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-692-8
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - társadalompolitika - szociálpolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
943.9"194/198" *** 316.32(439)"194/198" *** 364(439)"194/198"
[AN 3804785] MARC

ANSEL
UTF-83796 /2021.
Deary, Terry
The groovy Greeks (magyar)
   Ütődött görögök [elektronikus dok.] / Terry Deary ; ill. Martin Brown ; ford. Hegyesi Gabriella. - Szöveg (epub : 15.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rrrettentő töri, ISSN 1419-2241)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163459. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-449-3
ókori Görögország - művelődéstörténet - humor - ifjúsági könyv - elektronikus dokumentum
930.85(38)(0:82-7)(02.053.2)
[AN 3819305]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2021.
Deary, Terry
The rotten Romans (magyar)
   Rettegett rómaiak [elektronikus dok.] / Terry Deary ; ill. Martin Brown ; ford. Hegyesi Gabriella. - Szöveg (epub : 15.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rrrettentő töri, ISSN 1419-2241)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163460. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-451-6
Római Birodalom - művelődéstörténet - humor - ifjúsági könyv - elektronikus dokumentum
930.85(37)(0:82-7)(02.053.2)
[AN 3819308]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2021.
   Az ember helye, a hely embere [elektronikus dok.] : emberközpontú történetírás, helytörténeti kutatás : a helytörténetírás módszertani kérdései / szerk. Lengvári István, Pilkhoffer Mónika, Vonyó József ; a névmutatót kész. Vértesi Lázár ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat, ... MTA Pécsi Területi Bizottsága. - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - Budapest : MTT ; Pécs : Kronosz : MTA Pécsi Területi Biz., 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162973. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-39-4
történetírás - helytörténet - mikrotörténelem - tudományos módszertan - elektronikus dokumentum
930.1 *** 001.8
[AN 3815529]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2021.
   Az ember helye, a hely embere : emberközpontú történetírás, helytörténeti kutatás : a helytörténetírás módszertani kérdései / szerk. Lengvári István, Pilkhoffer Mónika, Vonyó József ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat, ... MTA Pécsi Területi Bizottsága. - Budapest : MTT ; Pécs : Kronosz : MTA Pécsi Területi Biz., 2019. - 633 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-41-7 fűzött : 5500,- Ft
történetírás - helytörténet - mikrotörténelem - tudományos módszertan
930.1 *** 001.8
[AN 3812367]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2021.
Farkas Gyöngyi (1954-)
   Megszállás vagy segítségnyújtás : a Csehszlovákia elleni intervenció fogadtatása Magyarországon 1968-ban / Farkas Gyöngyi. - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2019. - 218 p. : ill. ; 23 cm. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
Bibliogr.: p. 203-212. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6027-01-6 fűzött : 2750,- Ft
Csehszlovákia - Magyarország - megszállás - közvélemény - politikai propaganda - tájékoztatáspolitika - 1960-as évek
943.7"1968" *** 32.019.5(439)"1968" *** 659.3(439)"1968" *** 341.324(437)"1968" *** 321.74(47-62)"196"
[AN 3812155]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2021.
   Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben : tanulmánykötet és kiállítási katalógus = The wives of princes and freedom of religion in Transylvania / [... szerk. ... Udvarhelyi Erzsébet, Nagy Károly] ; [közread. a] Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény. - 2. jav. kiad. - Veszprém : Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjt., 2020. - 285 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
A kiállítást Veszprémben, 2013. máj. 6 - dec. 31. között rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6064-05-9 fűzött : 11990,- Ft
Erdély - művelődéstörténet - egyháztörténet - társadalomtörténet - uralkodócsalád - 16. század - 17. század - kiállítási katalógus
930.85(439.21)"15/16" *** 28(439.21)"15/16" *** 316.32(439.21)"15/16" *** 929(439.21) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3820079]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2021.
   Forradalmak és kölcsönhatások 1917 [elektronikus dok.] : Orosz Birodalom - Szovjetunió - Oroszország. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT Kutcsop., 2020. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 17.)
A Pécsett, 2017. okt. 19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163552. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-567-9
Oroszország - Szovjetunió - történelem - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
947"18/19"
[AN 3819815]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2021.
Geönczeöl Gyula (1950-)
   Tanulmányok a magyarok évszázadairól / Geönczeöl Gyula. - Budapest : Ösi Örökségünk Alapítvány, 2020. - 188 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 26.)
Fűzött : 1300,- Ft
magyar történelem - magyarságkutatás - vitairat
943.9(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3811530]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2021.
Gulyásné Szalai Gabriella
   Nimród birodalma : emlékek az ősi aranykorról / Anna ; lejegyezte Gulyásné Szalai Gabriella. - 2. jav. kiad. - [Budaörs] : Magánkiad., 2021. - 192 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-81765-0-7 kötött : 4000,- Ft
ezoterika - magyarságkutatás
930.8(=945.11) *** 133.25
[AN 3820107]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2021.
   Hársfalvi Péter emléknap, 2018 / [szerk. Sallai József] ; [kiad. Ófehértó Község Önkormányzata]. - Ófehértó : Önkormányzat, 2019. - 28 p. : ill., színes ; 24 cm
Az emléknapot Ófehértón tartották
ISBN 978-615-00-6267-9 fűzött
Hársfalvi Péter (1928-1985)
Magyarország - Ófehértó - történész - levéltáros - emléktábla-leleplezés - 20. század
930.1(439)(092)Hársfalvi_P. *** 930.25(439)(092)Hársfalvi_P. *** 061.75(439-2Ófehértó) *** 725.94(439-2Ófehértó)
[AN 3811794]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2021.
Kertész István (1942-)
   A hódító Róma [elektronikus dok.] / Kertész István. - 3. átd. kiad. - Szöveg (epub : 15.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2019], cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163510. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-09-0000-0)
Római Birodalom - történelem - hadtörténet - 2. század (Kr. e.) - 3. század (Kr. e.) - elektronikus dokumentum
937"-02/-01" *** 355.48(37)"-02/-01"
[AN 3819621]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2021.
Kertész István (1942-)
   Ókori hősök [elektronikus dok.] / Kertész István. - Szöveg (epub : 14.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-105-1
történelmi személy - hadtörténet - ókor - elektronikus dokumentum
931(092) *** 355.48(3)
[AN 3814034]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2021.
Kóródi Máté
   Adattár a Magyar Nemzeti Hadsereg tiszti különítményes csoportjai és más fegyveres szervek által elkövetett gyilkosságokról, 1919. augusztus 3 - 1921. október 23 [elektronikus dok.] / Kóródi Máté. - Szöveg (pdf : 5.6 MB). - Budapest : Clio Int., 2020. - (Clio kötetek, ISSN 2677-1888 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161326. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Magyarország - fehérterror - fegyveres testület - gyilkosság - adattár - elektronikus dokumentum
943.9"1919" *** 343.611(439)"1919" *** 355
[AN 3801291]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2021.
   Közelítések a modern magyar történelemhez / szerk. Döbör András, Miklós Péter, Zeman Ferenc. - Hódmezővásárhely : Emlékpont ; Szeged : SZTE JGYPK, 2020. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7379-70-3 fűzött
magyar történelem - 18. század - 19. század - 20. század
943.9"17/19"
[AN 3811749]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2021.
   A Magyar Királyság a kora újkorban / szerk. Gőzsy Zoltán és Varga Szabolcs. - Pécs : Kronosz, 2020. - 162 p. ; 20 cm. - (Árkádia kiskönyvtár. Irodalom, ISSN 2559-8783 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-79-0 fűzött : 1950,- Ft
magyar történelem - török hódoltság - 16. század - 17. század
943.9"15/16"
[AN 3812280]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2021.
Mekkey Ákos (1955-)
   Kövendi Bardótz Mekkeyek a 17. századtól napjainkig : [családkutatás, korrajz] / Mekkey Ákos. - Hédervár : Underground, cop. 2020. - 364 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6164-43-8 kötött
Mekkey család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Mekkey
[AN 3811914]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2021.
Nagy Zoltán
   Tápiógyörgye 800 éves emlékezete / [szerk. Nagy Zoltán, Németh Csaba] ; [közread.] Tápiógyörgye Község Önkormányzata. - Tápiógyörgye : Önkormányzat, 2020. - 140 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9597-4 kötött
Tápiógyörgye - helytörténet - helyismeret - történeti kronológia - szakbibliográfia
943.9-2Tápiógyörgye(0:930.24) *** 908.439-2Tápiógyörgye:016
[AN 3811699]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2021.
   Ókor / szerk. Bélyácz Katalin, Dévényi Anna, Gőzsy Zoltán. - Pécs : Kronosz, 2020. - 166 p. : ill. ; 20 cm. - (Árkádia kiskönyvtár. Irodalom, ISSN 2559-8783 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-48-6 fűzött : 1950,- Ft
ókor - történelem - művelődéstörténet
93 *** 930.85(3)
[AN 3812278]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2021.
   Ottomans, Crimea, Jochids : studies in honour of Mária Ivanics / ed. by István Zimonyi ; [publ. by University of Szeged Department of Altaic Studies]. - Szeged : Univ. of Szeged Dep. of Altaic Studies, 2020. - 373 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva orosz, angol, német és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-747-5 fűzött
turkológia - emlékkönyv
930.8(=943) *** 809.43
[AN 3811632]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2021.
Pintér István (1959-)
   Ki vagy kik voltak a felelősek az 1944. október 15-i fegyverszünet kudarcáért? / Pintér István. - [Hódmezővásárhely] : [Pintér I.], 2020. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52-73.
ISBN 978-615-00-9702-2 fűzött
magyar történelem - második világháború
943.9"1944"
[AN 3811591]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2021.
   Populizmus és emlékezetpolitika / szerk. B. Kádár Zsuzsanna. - Budapest : WJLF, 2020. - 201 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Wesley konferencia kötetek, ISSN 2062-039X ; 21.)
A Budapesten, 2019. dec. 13-14-én "Populizmus és emlékezetpolitika, populizmus és történelmi közgondolkodás" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5048-59-3 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 20. század - történettudomány - emlékezetpolitika - 21. század - kollektív emlékezet
943.9"19" *** 930.1(439) *** 316.63(439)"201" *** 159.953
[AN 3811601]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2021.
   Püspökök, káptalanok, tizedek : tanulmányok / szerk. Thoroczkay Gábor. - Pécs : Kronosz, 2020. - 220 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az Árpád- és Anjou-kor magyar egyházi archontológiájának kérdései, ISSN 2732-0227 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-57-8 fűzött
Európa - Magyarország - magyar történelem - történelem - középkor - egyháztörténet
943.9"10/14" *** 930.1(4) *** 282(439)"10/14"
[AN 3812365]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2021.
Szabó Miklós (1935-2000)
   Meggyőződés és opportunizmus [elektronikus dok.] : tanulmányok, politikai cikkek és interjúk / Szabó Miklós ; szerk. Jankó Attila. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Szeged : [Jankó A.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163049. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9307-9
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - 20. század - belpolitika - személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum
943.9"194/199"(0:82-92) *** 012Szabó_Miklós *** 323(439)"194/199"
[AN 3816197]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2021.
Szalai Attila (1950-2020)
   Egy szervezet - kettős küldetés : egy megtűrt katalizátor a kommunista Magyarországon : Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület / Szalai Attila. - Budapest : Mo. Bem J. Lengyel Kult. Egyes., 2019. - 189 p. : ill. ; 23 cm. - (Zeszyty historyczny, ISSN 1786-8130 ; 7.)
Az előszó lengyel nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88651-4-4 fűzött
Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület
Magyarország - Lengyelország - kulturális egyesület - kulturális kapcsolat - magyarországi lengyelek - testülettörténet
930.85(439) *** 061.2(439)(=84)(091) *** 930.85(438)
[AN 3811809]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2021.
Szántó András
   Asztaltársaságok : közösségek és közös örömök / Szántó András. - Budapest : Gabbiano K., 2020. - 131 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Pesti alakok ; 4.)
ISBN 978-615-00-8894-5 fűzött
Budapest - művelődéstörténet - vendéglátás
930.85(439-2Bp.) *** 640.4(439-2Bp.)(091)
[AN 3811647]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2021.
Szántó András
   A hentes : húsos körkép a régi Pest henteseiről / Szántó András. - Budapest : Szerző, 2020. - 178, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Pesti alakok ; 2.)
ISBN 978-615-00-8085-7 fűzött
Budapest - művelődéstörténet - húsipar - gasztronómia - hús
930.85(439-2Bp.) *** 641.5:637.5 *** 641.5(439-2Bp.)(091) *** 637.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3811643]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2021.
Szántó András
   Hódolat a cukrászoknak : Oroszy Sándor cukrászmester élete és szenvedélye és más pesti cukrászdai történetek / Szántó András. - Budapest : Szerző, 2020. - 124 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Pesti alakok ; 1.)
ISBN 978-615-00-7929-5 fűzött
Budapest - művelődéstörténet - cukrászat
930.85(439-2Bp.) *** 664.68(439-2Bp.)(091)
[AN 3811636]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2021.
Szántó András
   Papnövelde : az én Belvárosom / Szántó András. - Budapest : [Gabbiano K.], 2020. - 126 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Pesti alakok ; 3.)
ISBN 978-615-5346-38-5 fűzött
Budapest. 5. kerület - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Bp.V. *** 930.85(439-2Bp.V.)
[AN 3811644]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2021.
Szántó András
   Pest éltető ereje, a Duna : grand hotelektől a halászcsárdákig / Szántó András. - Budapest : Gabbiano K., 2020. - 132 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Pesti alakok ; 5.)
ISBN 978-615-00-9312-3 fűzött
Budapest - művelődéstörténet - vendéglátás - gasztronómia - hal
930.85(439-2Bp.) *** 640.4(439-2Bp.)(091) *** 641.5:637.56
[AN 3811648]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2021.
Szécsi Gábor (1966-)
   Történet és történelem [elektronikus dok.] : a narrativista történelemfilozófia alapjai / Szécsi Gábor, Mák Kornél. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161041. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-06-8
történetfilozófia - narratológia - elektronikus dokumentum
930.1 *** 82.01-3
[AN 3800048]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2021.
Szondi Imre
   Ma már történelem : korok, adatok, mozaikok Szellő történetéből / Szondi Imre ; [kiad. a Pannon Kultúra Alapítvány]. - Szellő : Pannon Kultúra Alapítvány, 2019. - 298 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6595-3 fűzött
Szellő - helytörténet
943.9-2Szellő
[AN 3812451]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3827 /2021.
   Csíkszenttamási tanulmányok / [szerk.] Farkas Tibor, Kolta Dóra. - Gödöllő : SZIE K., 2020. - 163 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-269-908-0 fűzött
Csíkszenttamás - faluszociológia - falukutatás - 21. század - társadalomföldrajz
911.3(498.4-2Csíkszenttamás) *** 308(498.4-2Csíkszenttamás)"201"
[AN 3811764]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2021.
Feuer István
   A csodálatos Firenze [elektronikus dok.] : Firenze történelme és műemlékei / Feuer István. - 3. kiad. - Szöveg (epub : 10.2 MB). - Budapest : Hungarovox, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163416. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-534-017-0
Firenze - művelődéstörténet - helyismeret - reneszánsz - építészet - elektronikus dokumentum
908.45-2Firenze *** 72(45-2Firenze) *** 930.85(45-2Firenze)"13/15"
[AN 3819000]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2021.
Ishikawa Masaji (1947-)
   Folyó a sötétben [elektronikus dok.] : a férfi, aki megszökött Észak-Koreából / Isikava Maszadzsi ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
A ford. a "A river in darkness" (Seattle : AmazonCrossing, 2017) c. kiad. alapján kész. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163457. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-435-6
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - 20. század - helyismeret - állami terror - memoár - elektronikus dokumentum
908.519.3(0:82-94) *** 323.282(519.3)"19"(0:82-94)
[AN 3819300]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2021.
Palástiné Varga Erzsébet
   Érsekhalma múltja és jelene : puszta, major, falu, község / írta Palástiné Varga Erzsébet, Dali Ferenc falutörténeti gyűjtésének felhasználásával ; [kiad. Érsekhalma Község Önkormányzata]. - Érsekhalma : Önkormányzat, cop. 2020. - 400 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 978-615-00-9032-0 kötött
Érsekhalma - helyismeret - helytörténet
908.439-2Érsekhalma *** 943.9-2Érsekhalma
[AN 3811798]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2021.
   Siófok / [... kiad. a Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület]. - [Siófok] : Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyes., 2020. - 93, [2] p. : ill., színes ; 16x25 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-7829-8 kötött
Siófok - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Siófok(084.12) *** 77.04(439)(092)Helényi_T.
[AN 3811462]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2021.
Tények Magyarországról: világörökségi helyszínek Magyarországon (angol)
   Fact sheets on Hungary : world heritage sites in Hungary / [publ. by the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade in coll. with Museum of Architecture and Monument Protection Documentation Centre]. - Budapest : Hung. Min. of Foreign Affairs and Trade : Hung. Mus. of Architecture and Monument Protection Doc. Centr., 2020. - 23 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-76-1 fűzött
Magyarország - helyismeret - természeti környezet - építészet - világörökség
908.439 *** 502.4(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3820073]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2021.
   A Város- és Környezetvédő Egyesület 20 éve : jubileumi kiadvány / [szerk. Váradi Lászlóné]. - Szarvas : Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyes., 2020. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8797-9 fűzött
Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület
Szarvas (Békés megye) - helyismeret - környezetvédelem - egyesület
908.439-2Szarvas *** 061.2(439-2Szarvas) *** 504.06(439-2Szarvas)
[AN 3811554]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3834 /2021.
   Alkotmányjog / Csink Lóránt [et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Novissima, 2020. - 284 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2020. aug. 24. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5499-64-7 fűzött : 4600,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342(439)(094)(075.8) *** 342.9(439)(094)(075.8)
[AN 3820048]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2021.
Balogh Margit (1961-)
   A Grősz-per [elektronikus dok.] / Balogh Margit, Szabó Csaba. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019. - (Híres politikai perek, ISSN 1587-8813)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163505. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5755-69-9
Grősz József (1887-1961)
Magyarország - politikai per - 1950-es évek - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
343.301.096(439)"1951"(092)Grősz_J.
[AN 3819589]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2021.
   Bevezetés az alkotmányjogba : az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei / szerk. Trócsányi László és Schanda Balázs Csink Lóránt közreműködésével. - 7. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2020. - 465, [2] p. ; 24 cm
Lezárva: 2020. szept. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-500-0 fűzött : 4400,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342.4(439)(075.8)
[AN 3820050]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2021.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat) : 2020. szeptember 6. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2021. január 1-én hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima, 2020. - 187 p. ; 20 cm
Lezárva: 2020. szept. 2. - QR-kóddal
ISBN 978-615-5499-60-9 fűzött : 1690,- Ft
ISBN 978-615-5499-61-6 spirál fűzött : 1750,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - legfelsőbb bíróság - bírósági határozat - törvény
343(439)(094) *** 347.991(439)(094.92)
[AN 3820052]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2021.
De Coll Ágnes Ráhel
   Az emberkereskedelem jelenlegi helyzete Magyarországon / kész. De Coll Ágnes Ráhel ..., Tatár Erika ... - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2020. - (Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére tanulmánykötetek ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161770. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-84-1
Magyarország - emberkereskedelem - szervezett bűnözés - áldozatgondozás - 21. század - elektronikus dokumentum
343.43(439)"201" *** 364.65(439)"201" *** 343.341(439)"201"
[AN 3804777]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2021.
   Designer drogok [elektronikus dok.] : a jogi paradigmaváltás szükségessége és lehetőségei / szerk. Karsai Krisztina ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete. - Szöveg (pdf : 26.9 MB). - Szeged : SZTE ÁJTK BTI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161269. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-736-9
Magyarország - kábítószer - kábítószer-fogyasztás - kábítószer-rendészet - jogalkalmazás - 21. század - elektronikus dokumentum
340.132(439) *** 364.272 *** 351.761(439) *** 613.83(100)
[AN 3801054]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2021.
   A dinárhamisítók nyomában : Bicskey Elek vajdasági magyar tanító pénzhamisítási ügye, 1928-1929 / a forrásokat közread., jegyzetekkel ell., ... a bev. tanulmányt írta Berkes József [et al.] ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : L'Harmattan : MNL, 2020. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 978-963-414-666-7 fűzött : 2490,- Ft
Bicskey Elek (1898-1947)
Újvidék - híres bűneset - pénzhamisítás - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
343.51(497.11-2Újvidék)"192"(093)
[AN 3811787]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2021.
   Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században 2 / szerk. Gellén Klára. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2020. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 25.)
A Szegeden, 2019. máj. 16-án "Új kutatási irányok az agrár- és környezetvédelmi jog területén" címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásaival. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-92-2 fűzött
Magyarország - gazdasági jog
347.7(439)
[AN 3811637]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2021.
Hajdú Zoltán (1952-)
   A területi magyar közigazgatás modernizációs kihívásai és reformkísérletei az 1920 utáni korszakban [elektronikus dok.] / Hajdú Zoltán, Rácz Szilárd ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar. - Szöveg (pdf : 11.5 MB). - Budapest : NKE ÁKK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. okt. 31. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163420. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-083-4
Magyarország - közigazgatási reform - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
35.077(439)"19/200"
[AN 3819015]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2021.
   Az idegenrendészeti intézményrendszer átalakulásának tapasztalatai Magyarországon és kitekintés az intézményrendszer változásaira az Európai Unióban : tudományos konferencia : Budapest, 2019. szeptember 17-18. / [szerk., a tartalmi összefoglalókat és a kísérőtanulmányt írta Teke András] ; [kiad. a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata]. - [Budapest] : MRTT Migrációs Tagozat, [2019]. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81441-0-0 fűzött
Európai Unió - Magyarország - idegenrendészet - migráció - 21. század - konferencia-kiadvány
351.756(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 325.14(439)"201"
[AN 3812465]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2021.
   Igazságügyi szakértők első jogi képzése [elektronikus dok.] / szerk. Szakály Zsuzsa. - 3. átd. kiad. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2021. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 17.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162718. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-86-5
Magyarország - igazságügyi szakértő - jogtudomány - elektronikus dokumentum
340.66(439)
[AN 3813209]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2021.
   Intézeti mozaikok [elektronikus dok.] : az SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete történetéből / szerk. Görög Márta. - Szöveg (pdf : 23.1 MB). - Szeged : SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete, 2020
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Mozaikok. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161132. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-729-1
Szegedi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Civilisztikai Tudományok Intézete
Szeged - magánjog - tanszék - jogtudomány - egyetem - elektronikus dokumentum
347 *** 378.436(439-2Szeged).096
[AN 3800484]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2021.
Koi Gyula (1977-)
   A helyi önkormányzás válogatott bibliográfiája, 2018-2020 [elektronikus dok.] / Koi Gyula ; [közread. a] Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány. - Szöveg (pdf : 875 KB). - [Budapest] : DHKFA, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161913. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9665-0
önkormányzat - önkormányzati igazgatás - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
352:016
[AN 3805776]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2021.
   Olvasókönyv [elektronikus dok.] : Trianon 100 / szerk. Surján László ; [közread. a] Charta XXI Egyesület. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : Charta XXI Egyes., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161510. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6232-00-7
trianoni békeszerződés - magyar történelem - nemzeti trauma - elektronikus dokumentum
341.382"1920" *** 943.9"192" *** 316.63(=945.11)
[AN 3802827]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2021.
   Rechtsprechung im Dialog der Gerichte : Ungarn, Deutschland, Europäische Union / Hrsg. von Péter Darák [et al.]. - [Budapest] : [Kúria], [2020]. - 159 p. ; 24 cm
Közread. a Kúria. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6288-00-4 fűzött
Magyarország - Németország - Európai Unió - igazságszolgáltatás - alkotmányjog - jogharmonizáció
347.97/.99(439) *** 347.97/.99(430) *** 342.4(439) *** 342.4(430) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3812039]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2021.
Teke András (1958-)
   Emberi biztonság és migráció : az emberi biztonság koncepciójától a "biztonságos, rendezett és szabályozott migrációról szóló globális paktum"-ig = Human security and migration : from the conception of human security to "the global compact for safe, orderly and regular migration" / Teke András ; [kiad. a Magyar Rendészettudományi Társaság]. - [Budapest] : MRTT, 2020. - 394 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-394. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81441-2-4 fűzött
közbiztonság - migráció - rendészet
351.74 *** 325.1
[AN 3812459]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2021.
   Visegrád 17.0 : a XVII. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai / szerk. Pál Lajos, Petrovics Zoltán. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 328 p. ; 21 cm
A 2020. okt. 14-én tartott online konferencia kibővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-942-9 fűzött
Magyarország - munkajog
349.2(439)
[AN 3811685]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3851 /2021.
Bolek Zoltán (1959-)
   Az utolsó dzsihád : muszlimokkal az első világháborúban / Bolek Zoltán ; [kiad. Magyar Iszlám Közösség]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : M. Iszlám Közösség, 2020. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89967-9-4 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Oszmán-török Birodalom - Balkán - hadtörténet - külpolitika - bosnyákok - haderő - első világháború
355.48(560)"191" *** 355.48(436/439)"1914/1918" *** 355(436/439)(=1.497.15) *** 327(436/439)(560)"191"
[AN 3821560]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2021.
Jones, Dan (1981-)
Crusaders (magyar)
   A keresztesek [elektronikus dok.] : a Szentföldért vívott háborúk története / Dan Jones ; ford. Barabás József. - Szöveg (epub : 8.7 MB). - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162828. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-267-6
Európa - középkori Palesztina - hadtörténet - keresztes háborúk - középkor - történelem - elektronikus dokumentum
355.48(569.4)"10/15" *** 940"10/15" *** 956.94"10/15" *** 355.48(4)"10/15"
[AN 3814126]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2021.
Nagy László
   Magyar fegyverek, 1630-1662 / írta Nagy László. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - XII, 109 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. VII-X.
ISBN 978-615-6189-22-6 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - haditechnika - fegyver - katonai felszerelés - hadtörténet - 17. század
623.44(439)"163/166" *** 355.66(439)"163/166"
[AN 3811811]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2021.
Oross András (1979-)
   Európa géniusza : Savoyai Eugén élete és kora, 1663-1736 / Oross András. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2019. - 221 p. : ill. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6048-18-9 fűzött : 2800,- Ft
Savoie, Eugène de, prince (1663-1736)
Franciaország - Európa - arisztokrata - hadvezér - hadtörténet - 17. század - 18. század
355(44)(092)Savoie,_E._de *** 316.343.32(44)(092)Savoie,_E._de *** 355.48(4)"16/17"
[AN 3812159]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2021.
   A társadalom szolgálatában: felkészülés és felkészítés a katasztrófavédelmi kihívások tükrében : konferenciakötet / szerk. Polgár Miklós ; [rend., közread. a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság] ; [rend. a ... Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács]. - Pécs : Baranya M. Katasztrófavédelmi Ig., 2019. - 115 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A konferenciát Pécsett, 2017. nov. 23-án rendezték. - A címoldalon a megjelenés éve: 2017. - A főcím a borítófedélről. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6031-6 fűzött
Magyarország - katasztrófavédelem - rendészet
355.58(439) *** 614.8(439) *** 351.74(439)
[AN 3812509]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2021.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Hősök? [elektronikus dok.] : a budapesti csata német katonai elitje / Ungváry Krisztián. - Szöveg (epub : 7.8 MB). - Budapest : Jaffa, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163263. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-426-8
Németország - Magyarország - Budapest - katonatiszt - hadtörténet - ostrom - második világháború - 20. század - elektronikus dokumentum
355(430)"193/194"(092) *** 355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(092)
[AN 3817679]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2021.
Zamoyski, Adam (1949-)
Warsaw 1920 (magyar)
   Varsó, 1920 : hogyan nem tudta Lenin meghódítani Európát? / Adam Zamoyski ; [ford. és az utószót írta Lengyel Márk]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2020. - 184, [1] p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5475-51-1 fűzött : 3200,- Ft
Lengyelország - Oroszország - történelem - hadtörténet - két világháború közötti időszak
355.48(47)"1919/1921" *** 355.48(438)"1919/1921" *** 943.8"191/192"
[AN 3807012]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2021.
Zrínyi-Újvár (angol)
   Zrínyi-Újvár : a seventeenth-century border defence system on the edge of the Ottoman Empire / ed. by Gábor Hausner and András Németh ; [transl. by Magdolna Szilágyi]. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 350, [1] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 325-350.
ISBN 978-963-531-196-5 kötött
Újzrínyivár - Őrtilos - hadtörténet - végvári rendszer - végvár - régészet - 17. század - török hódoltság
355.457.1(439)"166" *** 904(439-2Őrtilos) *** 355.48(439)"16" *** 728.81(439Újzrínyivár)
[AN 3811823]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3859 /2021.
Varga Norbert (1978-)
   A kartellfelügyelet bevezetése Magyarországon : az 1931:XX. tc. kodifikációja és gyakorlata / Varga Norbert. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2020. - 192 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 14.). (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 83.)
Bibliogr.: p. 155-166.
ISBN 978-615-5411-98-4 kötött
1931. évi XX. törvénycikk a gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról
Magyarország - gazdasági verseny - vállalati felügyelet - gazdasági jog - két világháború közötti időszak - árdrágítás
65.012.7 *** 347.776(439)"191/193" *** 343.531(439)"191/193"
[AN 3811640]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3860 /2021.
   A 4. ipari forradalom kihívásai a stratégiai menedzsment aspektusából / [szerk.] Vilmányi Márton, Hortoványi Lilla ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Szeged : Innovariant : SZTE GTK, 2020. - 162 p. : ill. ; 24 cm. - (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei, ISSN 1588-8533)
A Budapesten, 2018. okt. 18-án "A stratégiai menedzsment legújabb kihívása, a 4. ipari forradalom" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-655-3 fűzött
stratégiai menedzsment - innováció - technikai fejlődés - technikai kultúra - digitális technika - 21. század
658.1.011.1 *** 330.341.1(100)"20" *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3811681]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2021.
Amoruso, Sophia (1984-)
#Girlboss (magyar)
   #Girlboss [elektronikus dok.] : egy sikeres nő története / Sophia Amoruso ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 5.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Ill. Jo Ratcliffe. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163167. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-336-6
Egyesült Államok - vállalkozó - életvezetés - nő - siker - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
658.1(73)(092)Amoruso,_S.(0:82-94) *** 613.865-055.2
[AN 3817138]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2021.
Bordáné Rabóczki Mária (1943-)
   A társaságirányítás számviteli és pénzügyi tényezői / Bordáné Rabóczki Mária. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2020. máj. 19. - Bibliogr.: p. 273-294.
ISBN 978-963-295-918-4 fűzött
vállalatirányítás - üzemgazdaságtan - pénzügy - számvitel - kontrolling
658.1.012.4 *** 657 *** 658.15
[AN 3811691]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2021.
Budapesti Gazdasági Egyetem. Tudományos diákköri konferencia (2019) (Budapest)
   Budapesti Gazdasági Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia [elektronikus dok.] : 2019. november 28. : rezümékötet. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : BGE, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161227. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5607-78-3
gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3800946]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2021.
Central European PhD Workshop on Technological Change and Development (4.) (2019) (Szeged)
   Proceedings of the 4th Central European PhD Workshop on Technical Change and Development / ed. by Beáta Udvari ; ... org. [publ.] by the University of Szeged Faculty of Economics and Business Administration Doctoral School in Economic. - Szöveg (pdf : 8.8 MB). - Szeged : SZTE GTK, 2020
A konferenciát Szegeden, 2019 áprilisában rendezték. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161704. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-741-3
gazdaságtan - technikai fejlődés - gazdasági fejlődés - elektronikus dokumentum
330 *** 330.341.1
[AN 3804322]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2021.
Csapó János
   A turizmus jövője, a nemzetközi és hazai turizmus legújabb trendjeinek elemzése elméleti és gyakorlati megközelítésben [elektronikus dok.] / Csapó János, Törőcsik Mária ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Pécs : PTE KTK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162809. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Magyarország - turizmus - fogyasztói magatartás - trendvizsgálat - gazdasági hatás - elektronikus dokumentum
366.1 *** 338.48(439)"200/202" *** 330 *** 338.48(100)"200/202"
[AN 3813962]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2021.
   Az ENSZ jövője a széteső világban : ENSZ-Akadémia 2020 / szerk. Simai Mihály, Lukács Eszter ; [rend., közread. a] Magyar ENSZ Társaság. - [Budapest] : M. ENSZ Társ., 2020. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Az online rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Borítócím: Közös jövőnk a széteső világban : ENSZ-Akadémia 2020 : Egyesült Nemzetek Szervezete 75. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89728-2-8 fűzött
globalizáció - világpolitika - magyarság - prognosztika - 21. század - tanulmánygyűjtemény
339.9(100) *** 008.2 *** 323.1(=945.11) *** 082
[AN 3811559]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2021.
   A fenntarthatóság árnyalatai / szerk. Csath Magdolna. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 206 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-308-2 kötött
Európai Unió - Magyarország - fenntartható fejlődés - társadalmi ökológia - gazdaságpolitika
338.2 *** 504.03(4-62) *** 504.03(100)
[AN 3811826]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2021.
Gál István László (1978-)
   A tőkepiac büntetőjogi védelme Magyarországon / Gál István László. - Pécs : Kódex, 2019. - 235 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-235.
ISBN 978-615-5290-10-7 fűzött
Magyarország - tőkepiac - gazdasági jog - büntetőjog - jogalkalmazás
336.76(439) *** 343.7(439)
[AN 3812127]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2021.
Hajdú József (1965-)
   A robotok munkaerőpiaci hatása, különös tekintettel az ápoló és agrár robotokra / Hajdú József. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2020. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-96-0 fűzött
munkaerőpiac - mesterséges intelligencia - robotika - betegápolás - mezőgazdaság - prognosztika - 21. század
331.5(100)"20" *** 165.0.001.572 *** 007.52 *** 621.865.8 *** 614.253.52 *** 008.2 *** 63
[AN 3811630]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2021.
Herczeg Tibor
   Aktuális számviteli és adózási kérdések, 2020 / [szerző Herczeg Tibor]. - Budapest : NovoSchool Kft., 2020. - 204 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2020. máj. 1. - Bibliogr.: p. 204.
ISBN 978-963-89789-6-7 fűzött
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3821533]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2021.
Károlyi László
   Crenchmarking [elektronikus dok.] : kreatív benchmarking : a leggyorsabb út az üzleti sikerhez / Károlyi László ; ... rajz. Csorba Vera. - Szöveg (epub : 987 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163467. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9561-0
vállalatirányítás - benchmarking - elektronikus dokumentum
658.1.011.1 *** 65.012.4
[AN 3819391]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2021.
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Nemzetközi Téli Konferenciája (6.) (2020) (Gödöllő)
   Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók VI. Nemzetközi Téli Konferenciája [elektronikus dok.] : 2020. február 28., ... Gödöllő : konferenciakötet / szerk. Horváth Bálint, Kápolnai Zsombor, Földi Péter ; [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály. - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - [Budapest] : DOSZ Közgazdaságtud. Oszt., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163539. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-71-2
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3819755]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2021.
Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Nemzetközi Téli Konferenciája (6.) (2020) (Gödöllő)
   VI. International Winter Conference of Economics PhD Students and Researchers [elektronikus dok.] : 28th February, 2020, Szent István University, Gödöllő : conference proceedings / eds. Bálint Horváth, Zsombor Kápolnai, Péter Földi ; org., publ. by the Association of PhD and DLA Students Department of Economics Sciences. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - [Budapest] : Assoc. of Hung. PhD and DLA Students ; [Gödöllő] : [SZIU], [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163528. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-914-1
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3819736]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2021.
   Közös kihívások - egykor és most [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / szerk. Csaba Zágon és Szabó Andrea ; [közread. a] Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozata. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - [Budapest] : MRTT Vám- és Pénzügyőri Tag., 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. máj. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161007. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81441-1-7
pénzügy - vámügy - rendészet - elektronikus dokumentum
336.7 *** 336.41 *** 351.74
[AN 3799907]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2021.
Lakatos László Péter (1977-)
   IFRS feladatgyűjtemény : gyakorló- és vizsgafeladatok / Lakatos László Péter, Filyó Janka, László Norbert ; [közread. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - 4. átd. kiad. - Budapest : MKVK OK, 2020. - 510, [2] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 510.
ISBN 978-963-9878-64-8 fűzött : 10990,- Ft
pénzügy - példatár
336.7(076)
[AN 3820145]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2021.
Logisztika - Informatika - Menedzsment Nemzetközi Tudományos Konferencia (4.) (2019) (Zalaegerszeg)
   LIM Konferencia 2019 [elektronikus dok.] : logisztika, informatika, menedzsment : 2019. december 5-6., Zalaegerszeg : konferenciakötet / ... szerk. Gubán Miklós ..., Kása Richárd ... ; [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar ... - Szöveg (pdf : 7.6 MB). - Zalaegerszeg : BGE GK, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163389. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-76-9
logisztika - informatika - digitális technika - szervezeti kultúra - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
658.78 *** 65.013 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3818880]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2021.
Lukács János (1959-)
   Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai / Lukács János ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK OK, 2019. - 228 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 978-963-9878-50-1 fűzött : 3700,- Ft
gazdasági ellenőrzés - állami vagyonkezelés - tankönyv
657.6(078) *** 351.711(078)
[AN 3820146]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2021.
Molnár Viktor
   Általános vállalkozási jogi és adózási ismeretek egy volt adóellenőr szemszögéből [elektronikus dok.] : a mindenanpokhoz [!mindennapokhoz] nélkülözhetetlen adójogi és vállalkozás jogi ismeretek leendő és gyakorló vállalkozóknak / Molnár Viktor. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - [S.l.] : [Molnár V.], 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. szept. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160888. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9233-1
Magyarország - vállalkozásismeret - adózás - társasági jog - elektronikus dokumentum
658.1(439) *** 336.2(439) *** 347.72(439)
[AN 3799331]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2021.
   "Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok" [elektronikus dok.] : 10. tudományos szimpózium : Budapest, ... 2019. május 20. : absztrakt füzet / szerk. Vágány Judit, Fenyvesi Éva ; [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék. - Szöveg (pdf : 799 KB). - [Budapest] : BGE KVIK Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tansz., [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163426. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5607-66-0
gazdaságtan - tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
330 *** 082 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3819087]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2021.
   Őszikék [elektronikus dok.] : tanulmányok a gazdaságtudomány tárgyköréből / szerk. Barna Róbert [et al.]. - Szöveg (pdf : 62.1 MB). - Kaposvár : KE GTK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161319. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-77-4
gazdaságtan - elektronikus dokumentum
330
[AN 3801275]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2021.
   A pénzügyi szektor aktuális kérdései Magyarországon a XXI. század elején [elektronikus dok.] / szerk. Koponicsné Györke Diána [et al.] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 6.8 MB). - Kaposvár : KE GTK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161304. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5599-79-8
pénzügy - elektronikus dokumentum
336.7
[AN 3801219]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2021.
Pósfai Zsuzsanna (1988-)
   Polarizáció a magyar lakáspiacon [elektronikus dok.] : lakásfinanszírozás függő gazdasági helyzetben / Pósfai Zsuzsanna. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - Budapest : Periféria Közpolitikai és Kutközp., 2020. - (Periféria tanulmányok, ISSN 2732-0758 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160981. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9023-8
Magyarország - lakáspiac - lakáshitel - ingatlan - tőkebefektetés - 21. század - elektronikus dokumentum
332.8(439)"201" *** 332.834.1(439)"201" *** 658.152(439)"201"
[AN 3799790]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2021.
Shiller, Robert J. (1946-)
Narrative economics (magyar)
   Narratív közgazdaságtan : hogyan hatnak a vírus módjára terjedő történetek a gazdaságra? / Robert J. Shiller ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 463 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 363-402.
ISBN 978-963-304-991-4 kötött : 4900,- Ft
gazdaságtan - gazdaságszociológia - gazdasági viselkedés - gazdaságpszichológia
330 *** 316.334.2 *** 330.16
[AN 3812074]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2021.
Szakonyi Péter (1954-)
   Aranyemberek [elektronikus dok.] : beszélgetés gazdagokkal a gazdagságról / Szakonyi Péter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-251-5
Magyarország - híres ember - vállalkozó - 20. század - ezredforduló - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
658.1(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3819636]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2021.
   Számvitel alapjai : példatár / Balázsiné Farkas Katalin [et al.]. - Budapest : Perfekt, 2020. - 234 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-871-2 fűzött : 4900,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3820110]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2021.
   Számvitel speciális kérdései / Adorján [et al.] ; [szerk. Adorján Csaba] ; [kiad. az MVKV OK Kft.]. - Budapest : MKVK OK, 2019. - XVI, 398 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2019. júl. 31. - Bibliogr.: p. XV-XVI.
ISBN 978-963-9878-59-4 fűzött : 5950,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3821522]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2021.
   Számviteli esettanulmányok : összefoglaló rendszerezés, példák és feladatok / Róth [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [kiad. az MKVK OK Kft.]. - 11. átd. kiad. - Budapest : MKVK OK, 2019. - 590 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2019. szept. - Bibliogr.: p. 587-589.
ISBN 978-963-9878-58-7 fűzött
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3820119]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2021.
Szücs Imre
   Aktuális számviteli és adózási kérdések, 2019 : mérlegképes könyvelők kézikönyve / [szerző Szücs Imre]. - Budapest : NovoSchool Kft., 2019. - 222 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2019. márc. 30. - Bibliogr.: p. 222.
ISBN 978-963-89789-5-0 fűzött
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3821530]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2021.
   Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelői komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenységéhez : számvitel és elemzés-ellenőrzés / Bán Erika [et al.] ; [szerk. Siklósi Ágnes]. - Budapest : Perfekt, 2019. - 414 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-866-8 fűzött : 5500,- Ft
számvitel - tankönyv - vizsgakövetelmény
657(078)(079.1)
[AN 3821524]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2021.
   Válogatott tanulmányok kutató hallgatók munkáiból [elektronikus dok.] : az EFOP 3.6.1-16-2016-00012 számú projekt keretében végzett kutatások eredményeiből / szerk. Ilyésné Molnár Emese ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Egyetem. - Szöveg (pdf : 14.5 MB). - Budapest : BGE, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163142. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-74-5
gazdaságtan - elektronikus dokumentum
330
[AN 3816869]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2021.
   A válság hatásai a mindennapokra [elektronikus dok.] : mélyinterjús kutatás eredményei / kész. Jakopánecz Eszter [et al.] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Pécs : PTE KTK Marketing és Turizmus Int., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162789. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-556-3
Magyarország - fogyasztói magatartás - attitűd - világjárvány - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
366.1(439)"202"(083.41) *** 316.644(439)"202"(083.41) *** 616.98(100)"202"
[AN 3813653]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2021.
   A válság hatásai a mindennapokra [elektronikus dok.] : online kérdőíves kutatás (cawi) eredményei / kész. Németh Péter [et al.] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet. - Szöveg (pdf : 721 KB). - Pécs : PTE KTK Marketing és Turizmus Int., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162799. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-555-6
Magyarország - fogyasztói magatartás - attitűd - világjárvány - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
366.1(439)"202"(083.41) *** 316.644(439)"202"(083.41) *** 616.98(100)"202"
[AN 3813823]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3893 /2021.
   Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére tanulmánykötetek [elektronikus dok.]. - 1-. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2020-
áldozatgondozás - sorozati kiadvány
364.65 *** 343.122 *** 082.1
[AN 3804776]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2021.
   A szülőség támogatásának új útjai a gyermekvédelemben [elektronikus dok.] / szerk. Rácz Andrea. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Budapest : Rubeus Egyes., 2020. - (Gyermek- és ifjúságvédelmi tanulmányok, ISSN 2063-6970)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162867. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81442-3-0
Magyarország - szülők nevelése - gyermekvédelem - 21. század - elektronikus dokumentum
364.65-053.2/.6(439)"201" *** 37.018.26(439)"201"
[AN 3814444]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3895 /2021.
   50 éves a Zsoldos / [szerk. Erdeiné Papp Éva] ; [kiad. Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum]. - [Hódmezővásárhely] : Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum, 2020. - 79 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9167-9 fűzött
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum. Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum
Szentes - szakképzés - középfokú oktatási intézmény
373.6(439-2Szentes)
[AN 3811543]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2021.
Andrek Andrea
   Testvér-füzet / Andrek Andrea, Léder László ; Szűcs Édua illusztrációival ; [közread. a] Három Királyfi, Három Királylány. - [Budapest] : Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, [2020]. - 23 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-80790-2-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
családtervezés - gyermekvállalás - testvér - gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 613.95 *** 159.922.7 *** 316.37-055.71
[AN 3811532]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2021.
   "Asszonyoknak igen sokat kell tudni..." [elektronikus dok.] : új kutatások a nőnevelés történetéről / szerk. Ács Marianna [et al.]. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Pécs : Kronosz, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162728. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-43-1
Magyarország - nőnevelés - nőtörténet - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
37.04-055.2(439)"18/19" *** 930.85(439)"18/19" *** 316.37-055.2(439)"18/19"
[AN 3813224]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2021.
Beréné Tamás Réka
   Eredményes szülői attitűdök és a gyermek fejlesztési lehetőségei / [írta és szerk. Beréné Tamás Réka] ; [ill. Bere Gréta]. - Gyula : Orbital Dental Bt., 2020. - 77, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Okos füzetek ; 4.)
ISBN 978-615-00-8254-7 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan - képességfejlesztés
37.018.1 *** 159.922.7 *** 37.025
[AN 3811795]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2021.
Bódai-Soós Judit (1974-)
   Hétszer nyolc [elektronikus dok.] : színes, verses szorzótábla / Bódai-Soós Judit ; rajz. Váczi B. Nikoletta. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - [S.l.] : [Magánkiad.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162395. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0269-6
alapművelet - képeskönyv - elektronikus dokumentum
372.47 *** 511.12 *** 087.5(084.1)
[AN 3810125]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2021.
Bodorné Németh Tünde
   Útmutató a hallássérült tanulók integrált neveléséhez [elektronikus dok.] / szerző Bodorné Németh Tünde. - Szöveg (pdf : 969 KB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162944. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-88-5
integrált oktatás - nagyothalló - didaktika - elektronikus dokumentum
376.353 *** 371.3
[AN 3815285]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2021.
Csájiné Knézics Anikó
   Tündérboszorkány : feladatgyűjtemény 3-4. osztályosok részére / Bosnyák Viktória azonos című könyve alapján kész. Csájiné Knézics Anikó, Szilvásiné Turzó Ágnes. - 6. kiad. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2016. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-762-7 fűzött : 999,- Ft
szövegértés - példatár
372.46(076)
[AN 3821557]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2021.
   Digitális stratégiák az iskolában : hogyan hasznosítsuk az online oktatás tapasztalatait? / [szerk. ... Sára Bernadett]. - Budapest : Raabe, 2020. - 107 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6079-73-2 fűzött
oktatástechnológia - e-learning - pedagógiai munka - infokommunikáció
371.321 *** 371.333 *** 681.3.004.14 *** 316.774
[AN 3811921]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2021.
   Dual system of education and training as a pathway to the labour market / Gabriela Gabrhelová [et al.]. - [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2020. - 210 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 185-199. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-615-6060-32-7 fűzött
Szlovákia - szakképzés - munkaerőpiac - munkáltató - munkaerő-kiválasztás
377 *** 331.5 *** 331.105.22 *** 331.5(437.6) *** 331.103.4 *** 331.108.37
[AN 3811729]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2021.
Eck Júlia
   Dráma- és színházismeret az oktatásban : oktatási segédlet / Eck Júlia ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE : Szaktudás K. Ház, 2020. - 143 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5224-93-5 fűzött
drámapedagógia - tanári segédkönyv
371.383.1(072)
[AN 3811882]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2021.
   Hangról betűre.. : rendhagyó konferenciák : "a szó elszáll, az írás megmarad" / [szerk. Mocskonyi Mirella] ; [közread. a] Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége ... - Budapest : Kóta, 2020. - 115 p. : ill. ; 25 cm
A 2020 tavaszára tervezett szakmai konferenciák előadásainak anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8810-5 fűzött
zenepedagógia - énekkar
37.036 *** 784.087.68.071
[AN 3811988]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2021.
   Hol tartunk? : az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztályának és a WJLF Neveléstudományi Tanszékének konferenciája Kozma Tamás 80. születésnapjára / szerk. Nagy Péter Tibor]. - Budapest : WJLF, 2019. - 49 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. ápr. 23-24-én rendezték. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5048-47-0)
pedagógia - oktatásszociológia - konferencia-kiadvány
37 *** 37.015.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3811605]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2021.
   Jeladás és képzelet [elektronikus dok.] : két angol tanulmány a DIE/TIE területéről / ford. Kucsera Zsófia, Köves Júlia. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Budapest : Káva Kult. Műhely Egyes., 2020. - (K+önyvek ; 5.)
Tart.: Jel és előjel / Dorothy Heathcote. A cselekvő képzelet : a TIE és annak viszonya ma a DIE-hoz / Chris Cooper. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161583. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81376-2-1
drámapedagógia - művészeti nevelés - elektronikus dokumentum
371.383.1 *** 37.036
[AN 3802836]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2021.
Jenei Andrea
   Tanulási problémák : matematika : módszertani alapelvek és óravázlatok / Jenei Andrea, Szabó Ottilia. - Budapest : Raabe, 2020. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Atipikus gyermek az osztályban, ISSN 2732-0723)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6079-74-9 fűzött
matematikatanítás - tanulási nehézség - óravázlat - tanári segédkönyv
371.322.9(072) *** 372.851(072) *** 371.214
[AN 3811924]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2021.
Király Gábor (1980-)
   Részvétel és tanulás [elektronikus dok.] : a részvételi rendszermodellezés mint tanulási környezet / Király Gábor. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - [Budapest] : BGE, cop. 2019. - (Prosperitas monográfiák, ISSN 2063-7438)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163273. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-68-4
oktatáskutatás - oktatásszociológia - felsőoktatás - társadalmi részvétel - rendszerelmélet - elektronikus dokumentum
37 *** 37.015.4 *** 323.21 *** 378
[AN 3817723]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2021.
Kiss Szilvia Piroska
   Kulcs az új generációs szülőkhöz / Kiss Szilvia Piroska. - Budapest : Neteducatio Kft., 2020. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 978-615-5718-38-0 fűzött
szülő-pedagógus kapcsolat - szülők nevelése - családi nevelés
37.018.26 *** 316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3811545]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2021.
   Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban [elektronikus dok.] : a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken meghirdetett, 2020. május 8-i konferencia tanulmánykötete = Razvitie navykov obŝeniâ i reči na praktike = Entwicklung der Kommunikations- und Sprachfähigkeit in der Praxis = Communication and speech development in practice / főszerk. Juhász Valéria, Sulyok Hedvig. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161180. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, orosz, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-755-0
anyanyelvi nevelés - logopédia - kommunikáció - képességfejlesztés - nyelvoktatás - elektronikus dokumentum
372.46 *** 371.321.8 *** 316.77 *** 37.025 *** 372.880
[AN 3800737]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2021.
   Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban [elektronikus dok.] : konferenciaprogram és az öszefoglalók kötete : a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén meghirdetett, 2020. május 8-i konferenciához = Razvitie navykov obŝeniâ i reči na praktike = Entwicklung der Kommunikations- und Sprachfähigkeit in der Praxis = Communication and speech development in practice / főszerk. Juhász Valéria, Sulyok Hedvig. - Szöveg (pdf : 759 KB). - Szeged : SZTE JGYPK, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161577. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, orosz, német és angol nyelven
ISBN 978-963-306-756-7
anyanyelvi nevelés - logopédia - kommunikáció - képességfejlesztés - nyelvoktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
372.46 *** 061.3(439-2Szeged) *** 371.321.8 *** 316.77 *** 37.025 *** 372.880
[AN 3803116]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2021.
Lantos Mihály (1970-)
   Tanítsd meg tanulni! [elektronikus dok.] : a Lépéselőny tanulási stratégia szülőknek / Lantos Mihály ; ... ill. Dudek Henrietta. - Szöveg (epub : 17.6 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2018 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163725. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-471-8
tanulás - módszertan - elektronikus dokumentum
371.322.6
[AN 3821262]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2021.
Mező Ferenc (1973-)
   S.M.ART művészeti mérőeszköz: irodalom [elektronikus dok.] : S.M.ART-I: irodalmi művészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok / Mező Ferenc és Mező Katalin ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Budapest : MKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161698. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-92-4
képességvizsgálat - irodalom - útmutató - elektronikus dokumentum
37.025(036) *** 82
[AN 3804271]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2021.
Mező Ferenc (1973-)
   S.M.ART művészeti mérőeszköz: irodalom [elektronikus dok.] : S.M.ART-I: kézikönyv / Mező Ferenc és Mező Katalin ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : MKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163403. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-96-2
képességvizsgálat - irodalom - útmutató - elektronikus dokumentum
37.025(036) *** 82
[AN 3818940]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2021.
Mező Ferenc (1973-)
   S.M.ART művészeti mérőeszköz: képzőművészet [elektronikus dok.] : S.M.ART-K: kézikönyv / Mező Ferenc és Mező Katalin ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : MKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161691. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-93-1
képességvizsgálat - vizuális művészet - elektronikus dokumentum
37.025 *** 73/76 *** 7.05
[AN 3804227]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2021.
Mező Ferenc (1973-)
   S.M.ART művészeti mérőeszköz: táncművészet [elektronikus dok.] : S.M.ART-T: táncművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok / Mező Ferenc, Mező Katalin és Mező Kristóf Szíriusz ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Budapest : MKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161697. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-91-7
képességvizsgálat - tánc - útmutató - elektronikus dokumentum
37.025(036) *** 7.05 *** 793.3
[AN 3804269]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2021.
Mező Ferenc (1973-)
   S.M.ART művészeti mérőeszköz: zeneművészet [elektronikus dok.] : S.M.ART-Z: kézikönyv / Mező Ferenc és Mező Katalin ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Budapest : MKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163402. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-94-8
képességvizsgálat - zeneművészet - útmutató - elektronikus dokumentum
37.025(036) *** 78.05
[AN 3818932]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2021.
Mező Ferenc (1973-)
   S.M.ART művészeti mérőeszköz: zeneművészet [elektronikus dok.] : S.M.ART-Z: zeneművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok / Mező Ferenc és Mező Katalin ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : MKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161696. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7165-90-0
képességvizsgálat - zeneművészet - útmutató - elektronikus dokumentum
37.025(036) *** 78.05
[AN 3804236]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2021.
Mező Ferenc
   A művészetdiagnosztikai eszközfejlesztés és mérőeszköz megalapozó tanulmánya [elektronikus dok.] / Mező Ferenc és Mező Katalin ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szöveg (pdf : 781 KB). - Budapest : MKE, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161630. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-83-2
képességvizsgálat - alkotás - elektronikus dokumentum
37.025 *** 7.05
[AN 3803568]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2021.
Perjés Géza (1917-2003)
   Tiszt-képzés / Perjés Géza ; [... sajtó alá rend., jegyz. és a bev. tanulmányt írta Hausner Gábor]. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 287 p. : ill. ; 25 cm. - (Pro militum artibus, ISSN 2630-9386)
Bibliogr.: p. 280-287.
ISBN 978-963-531-302-0 kötött
Ludovika Akadémia (Budapest)
Magyarország - Budapest - katonatisztképzés - katonai akadémia - Horthy-korszak
378.635.5(439-2Bp.)"192/1944" *** 355.232(439-2Bp.)"1920/194"
[AN 3811824]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2021.
   Proceedings of XXXIII. Didmattech 2020 conference [elektronikus dok.] : new methods and technologies in education, research and practice / ed. Andor Abonyi-Tóth ..., Veronika Stoffová ..., László Zsakó ... ; [org. by the] Eötvös Loránd University in Budapest, Trnava University in Trnava. - Szöveg (pdf : 15.9 MB). - Budapest : Eötvös L. Univ., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2020. jún. 25-26-án rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161509. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol, szlovák és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-244-1
didaktika - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
378.147 *** 681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3802825]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2021.
   School-university partnership [elektronikus dok.] : insights from an international doctorate program on teacher education / reviewers Emese Nagy, Luís Tinoca ; publ. Eötvös Loránd University (ELTE), University of Szeged Hungarian - Netherlands School of Educational Management (SZTE KÖVI). - Szöveg (pdf : 9.8 MB). - Budapest : ELTE ; [Szeged] : SZTE KÖVI, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161713. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-746-8
Európai Unió - pedagógusképzés - doktori képzés - gyakorlati képzés - elektronikus dokumentum
371.13(4-62) *** 378.637(4-62)
[AN 3804348]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2021.
Szekeres Ágota
   Hogyan támogassuk az intellektuális képességzavart mutató gyermekeket? [elektronikus dok.] : útmutató az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált neveléséhez / szerző Szekeres Ágota. - Szöveg (pdf : 652 KB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162816. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-90-8
értelmi fogyatékos - különleges csoportok nevelése - individuálpedagógia - didaktika - integrált oktatás
376.42 *** 371.3 *** 37.013.41
[AN 3814032]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2021.
   Színes angolórák kicsikkel [elektronikus dok.] : feladatgyűjtemény a 10 év alatti nyelvtanulók nyelvelsajátításának támogatásáért / szerk. Bakti Mária, Szarvas Júlia. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Szeged : JGYF K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163219. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Angol nyelvű szövegrészekkel. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-30-1
nyelvoktatás - angol nyelv - képességfejlesztés - didaktika - példatár - elektronikus dokumentum
37.025 *** 372.880.20 *** 802.0(076)=945.11 *** 371.3
[AN 3817449]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2021.
   Változások a pedagógiában - a pedagógia változása / szerk. Juhász Márta Klára, Kaposi József, Szőke-Milinte Enikő ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE : Szaktudás K. Ház, 2020. - 364 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5224-95-9 fűzött
pedagógia
37
[AN 3811888]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2021.
Vanóné Varga Judit
   Szókimondóka : használati útmutató és játékgyűjtemény : [4. Tűz] / Vanóné Varga Judit, Miller-Ferjentsik Viola ; [ill. Medvedovszky Anna, Hadházi Kata, Varga Tamás]. - 5. átd. kiad. - [Budapest] : TreeFa World Productions, 2020. - 47, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5671-17-3 fűzött
fejlesztő játék
371.382 *** 793/794
[AN 3820058]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3928 /2021.
Ali, Rahaman (1944-)
My brother, Muhammad Ali (magyar)
   Testvérem, Muhammad Ali : a leghitelesebb életrajz / Rahaman Ali ; [ford. Pethő Dóra]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 398, [1] p., [16] t. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-266-733-1 kötött : 5999,- Ft
Ali, Muhammad (1942-2016)
Egyesült Államok - ökölvívás - sportoló - 20. század - memoár
796.83(73)(092)Ali,_M.(0:82-94)
[AN 3812048]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2021.
Békés Sándor (1940-)
   Ünnep és gyász : természetről, családról, vadról, vadászatról : válogatott és újabb írások / Békés Sándor ; [... rajzok alkotója Szarvas Pongrác]. - Pécs : Kódex, 2020. - 292 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5290-19-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3812472]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2021.
   Hétvégi varrás : gyors ötletek kezdőknek és haladóknak / [főszerk. Palcsek Zsuzsanna] ; [ford. Kurdi Gabi]. - Budapest : IQ Press, [2020]. - 146 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Trend bookazine, ISSN 2631-1453 ; 2020/3.)
ISBN 978-615-81551-2-0 fűzött : 2490,- Ft
varrás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.21
[AN 3811646]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2021.
   A kajak-kenu sportág alapjai [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 42.5 MB). - [Budapest] : [MKKSZ], [2021]
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163347. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0613-7
kajaksport - kenusport - elektronikus dokumentum
797.122
[AN 3818343]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2021.
Kulman Miklós
   Fogójátékok / Kulman Miklós, Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2020. - 95, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-42-7 fűzött
futójáték
796.14
[AN 3811776]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2021.
O'Brady, Colin (1985-)
The impossible first (magyar)
   Nincs lehetetlen : tűztől a jégig - egyedül keltem át az Antarktikán / Colin O'Brady ; [ford. Békési József]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 303 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6122-64-3 fűzött : 3990,- Ft
Antarktisz - gyalogtúra - extrém sport - 21. század - memoár
796.093.35(99)(0:82-94) *** 796.51(99)(0:82-94)
[AN 3812054]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2021.
Sporttudományi Konferencia (3.) (2020) (Pécs)
   III. Sporttudományi Konferencia [elektronikus dok.] : a Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola, valamint a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának közös konferenciája : 2020. szeptember 25. : absztrakt füzet. - Szöveg (pdf : 13.1 MB). - Pécs : Cserepka Iskola : PTE ETK, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163525. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-429-561-7
sport - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
796 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3819733]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2021.
   Vörös fonat - Merseyball / [szerk. és az előszót írta Lukács Dániel]. - [S.l.] : Szerző, cop. 2020. - 287 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9748-0 fűzött
Liverpool Football Club
Liverpool (Anglia) - sportegyesület - sporttörténet - labdarúgás - 21. század
796.332(410-2Liverpool)Liverpool_FC"201"
[AN 3811716]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3936 /2021.
   10 éves a Biatorbágyi Fotóklub Egyesület, 2010-2020 / [... szerk. Bozzai Attila]. - [Biatorbágy] : Biatorbágyi Fotóklub Egyes., 2020. - 109, [2] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-615-00-9438-0 kötött
Biatorbágyi Fotóklub Egyesület
Magyarország - Biatorbágy - fotóművészet - 21. század - egyesület
77.04(439)"201" *** 061.2(439-2Biatorbágy)
[AN 3811526]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2021.
   Barokk freskófestészet Magyarországon / szerk. Jernyei Kiss János ; [közread. a Magyar Művészeti Akadémia ...., Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ]. - Budapest : MMA K., 2019-. - ill., színes ; 34 cm
Magyarország - festészet - barokk - 18. század - falfestmény
75.052(439)"17" *** 75.034.7(439)
[AN 3811687]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye. - 2019. - 519 p.
Bibliogr.: p. 506-509.
ISBN 978-615-5464-36-2 kötött : 9500,- Ft
[AN 3811689] MARC

ANSEL
UTF-83938 /2021.
   Építész Stúdió, 1990-2020. - Budapest : Építész Stúdió Kft., 2020. - 463 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-8858-7 fűzött
Magyarország - építészet - ezredforduló - 21. század - építészeti terv
72(439)"199/202" *** 72.011
[AN 3811670]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2021.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   Perpetuum mobile : Prokopp Mária életpályája / Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Lexica K., 2020. - 151 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Magyar tudósok, ISSN 2560-2411 ; 14.)
ISBN 978-615-81578-2-7 kötött : 4000,- Ft
Prokopp Mária (1939-)
Magyarország - művészettörténész - egyetemi tanár - 20. század - 21. század
7.072.2(439)(092)Prokopp_M. *** 37(439)(092)Prokopp_M.
[AN 3811674]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2021.
Györffy István (1884-1939)
   Hímes tojások / összeáll. Györffy István. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - [6], 32 p. : ill., színes ; 29 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : M. Nemz. Múz., 1925
ISBN 978-615-6189-23-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar néprajz - húsvéti szokás - népművészet - tojásfestés - mintakönyv - hasonmás kiadás
745.55.031.4(439) *** 398.332.12(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3811810]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2021.
   Itt - Most : 18. Kerületi Művészeti Egyesület : jubileumi katalógus, 2020 / [szócikkek és műelemzések Szabó Zsófia] ; [kiad. a ... Tomory Lajos Múzeum]. - [Budapest] : XVIII. Ker. Műv. Egyes. : Tomory L. Múz., 2020. - 95 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9206-5 fűzött
Magyarország - Budapest. 18. kerület - képzőművészet - kulturális egyesület - ezredforduló - 21. század
73/76(439)"199/201" *** 061.2(439-2Bp.XVIII.)
[AN 3812088]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2021.
   Izzó sodrásban [elektronikus dok.] : a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítássorozata, 2018 = In glühender Strömung : Ausstellungsreihe des Kulturvereins Freundeskreis Murgebiet, 2018 / szerk. ... Ruda Gábor. - Szöveg és képek (pdf : 4.2 MB). - Pilisvörösvár : MBKKE, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163139. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5750-49-6
Magyarország - zománcművészet - 21. század - vándorkiállítás - elektronikus dokumentum
738.4(439)"201" *** 061.4(439)
[AN 3816866]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2021.
   Kárpát-medencei magyar zománcművészet [elektronikus dok.] : a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítássorozata, 2019 = Ungarische Emailkunst im Karpatenbecken : Ausstellungsreihe des Kulturvereins Freundeskreis Murgebiet, 2019 / szerk. ... ford. ... Ruda Gábor. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Pilisvörösvár : MBKKE, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163284. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5750-64-9
Kárpát-medence - Magyarország - zománcművészet - határon túli magyarság - ezredforduló - 21. század - vándorkiállítás - elektronikus dokumentum
738.4(4-191)(=945.11)"199/201" *** 061.3(4-191)"2019/2020" *** 738.4(439)"199/201"
[AN 3817760]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2021.
Kicsiny Balázs (1958-)
   Időhúzás : 2020. november 14 - 2021. április 11., Modem, Debrecen = Time-wasting : 14 November 2020 - 11 April 2021 / Kicsiny Balázs ; a kiállítási katalógust írta ... Bódi Kinga. - Debrecen : Modem, cop. 2020. - 302 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-279.
ISBN 978-615-5839-08-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - installációs művészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Kicsiny_B. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3812038]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2021.
Kőnig Frigyes (1955-)
   Castra Kőnigis : Kőnig várai [elektronikus dok.] : Kőnig Frigyes válogatott vár és erődítmény rekonstrukciós publikációi / összeáll. Antal Istvánné ... ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szöveg (pdf : 17.3 MB). - Budapest : MKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161699. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-97-9
Magyarország - Kárpát-medence - vár - erőd - elektronikus dokumentum
728.81(439) *** 725.182(439) *** 728.81(4-191) *** 725.182(4-191)
[AN 3804278]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2021.
Mező Ferenc (1973-)
   S.M.ART művészeti mérőeszköz: képzőművészet [elektronikus dok.] : S.M.ART-K: képzőművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok / Mező Ferenc és Mező Katalin ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : MKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161693. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-89-4
képességvizsgálat - képzőművészet - alkotás - útmutató - elektronikus dokumentum
73/76 *** 7.05 *** 37.025(036)
[AN 3804228]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2021.
Mező Ferenc
   A művészetdiagnosztikai mérőeszköz fejlesztésének koncepciója [elektronikus dok.] / Mező Ferenc és Mező Katalin ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szöveg (pdf : 471 KB). - Budapest : MKE, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161631. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-84-9
képességvizsgálat - alkotás - elektronikus dokumentum
7.05 *** 37.025
[AN 3803570]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2021.
   Vándorlások [elektronikus dok.] : a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítássorozata, 2019 = Wanderungen : Ausstellungsreihe des Kulturvereins Freundeskreis Murgebiet, 2019 / szerk. ... Győrffy Sándor. - Szöveg és képek (pdf : 6.9 MB). - Pilisvörösvár : MBKKE, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163244. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5750-66-3
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítás - elektronikus dokumentum
73/76(439)"201" *** 061.4(439) *** 061.4(498.4)
[AN 3817651]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3949 /2021.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   Halmos Béla emlékezete [elektronikus dok.] / Jávorszky Béla Szilárd. - Szöveg (epub : 10.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163254. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9867-3
Halmos Béla (1946-2013)
Magyarország - népzenész - hegedű - zenetudós - népzenekutatás - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
787.1.031.4(439)(092)Halmos_B. *** 78.072.2(439)(092)Halmos_B.
[AN 3817663]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2021.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   Muzsikás 40 [elektronikus dok.] / Jávorszky Béla Szilárd. - Szöveg (epub : 12.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163256. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9869-7
Muzsikás Együttes
Magyarország - zenekar - népzene - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
78.031.4.071(439)Muzsikás
[AN 3817665]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2021.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   Sebestyén Márta [elektronikus dok.] : "a madár repül, én énekelek" / Jávorszky Béla Szilárd. - Szöveg (epub : 11.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163258. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9873-4
Sebestyén Márta (1957-)
Magyarország - népdalénekes - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
784.4.071.2(439)(092)Sebestyén_M.
[AN 3817670]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2021.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   Sebő 70 [elektronikus dok.] / Jávorszky Béla Szilárd. - Szöveg (epub : 10.8 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163259. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9871-0
Sebő Ferenc (1947-)
Magyarország - zenész - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
78.067.26(439)(092)Sebő_F.
[AN 3817674]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2021.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   A Vujicsics-örökség [elekronikus dok.] / Jávorszky Béla Szilárd. - Szöveg (epub : 13.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163252. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9772-0
Vujicsis Együttes
Söndörgő Együttes
Magyarország - zenekar - népzene - magyarországi szerbek - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
78.031.4.071(=86)(439)Vujicsics(0:82-94) *** 78.031.4.071(=86)(439)Söndörgő(0:82-94)
[AN 3817662]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2021.
Lévai Balázs (1967-)
   Azok a régi csibészek [elektronikus dok.] : Párbeszéd a rock and rollról 2. / Lévai Balázs. - Szöveg (epub : 15.3 MB). - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162820. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-188-4
Magyarország - könnyűzene - zenei élet - Kádár-korszak - interjú - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)"196/198"(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)(092)(047.53)
[AN 3814036]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3955 /2021.
Carlson, Erin (1981-)
Queen Meryl (magyar)
   Meryl Streep [elektronikus dok.] : Hollywood királynője / Erin Carlson ; Justin Teodoro illusztrációival ; ford. Németh Dorottya. - Szöveg (epub : 8 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-544-000-0)
Streep, Meryl (1949-)
Egyesült Államok - filmszínész - színész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Streep,_M. *** 792.028(73)(092)Streep,_M.
[AN 3817132]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2021.
Edwards, Gavin (1968-)
The world according to Tom Hanks (magyar)
   Tom Hanks szerint a világ [elektronikus dok.] : ahogyan él, amiben hisz, amit alkotott / Gavin Edwards ; ill. R. Sikoryak. - Szöveg (epub : 6.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163391. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-265-2
Hanks, Tom (1956-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
791.43.071.2(73)(092)Hanks,_T.
[AN 3818897]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2021.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   A magyar folk története [elektronikus dok.] : népzene, táncház, világzene / Jávorszky Béla Szilárd ; [közread. a] ... Hagyományok Háza. - Szöveg (epub : 23.6 MB). - [Budapest] : Kossuth : Hagyományok Háza, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163472. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9875-8
Magyarország - táncház - világzene - 20. század - 21. század - magyar népzene - elektronikus dokumentum
793.31(439)"197/201" *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3819411]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2021.
Koltai Róbert (1943-)
   Végszót adok-veszek / Koltai Róbert, Gaál Ildikó. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 268, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-415-2 kötött : 3999,- Ft
Koltai Róbert (1943-)
Magyarország - színész - rendező - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Koltai_R.(0:82-94) *** 791.43.071.2(439)(092)Koltai_R.(0:82-94)
[AN 3812140]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2021.
   Kontaktzónák : határterületek a színház mentén / szerk. P. Müller Péter [et al.]. - Pécs : Kronosz, 2019. - 268 p. : ill. ; 20 cm. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-32-5 fűzött : 2950,- Ft
színházművészet
792.01
[AN 3812151]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2021.
Lénárt András (1984-)
   Film és történelem Latin-Amerikában : a 20. század a filmtörténet tükrében / Lénárt András. - Szeged : JATEPress, 2020. - 142 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-142.
ISBN 978-963-315-454-0 fűzött
Latin-Amerika - filmtörténet - történelem - 20. század
791.43(8=6)(091) *** 794.3(100) *** 98(=6)"19"
[AN 3811936]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2021.
Mező Ferenc (1973-)
   S.M.ART művészeti mérőeszköz: táncművészet [elektronikus dok.] : S.M.ART-T: kézikönyv / Mező Ferenc, Mező Katalin és Mező Kristóf Szíriusz ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : MKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161694. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-95-5
képességvizsgálat - tánc - útmutató
793.3 *** 37.025(036) *** 7.05
[AN 3804233]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2021.
   A mozgás misztériuma : tanulmányok Fügedi János tiszteletére = The mystery of movement : studies in honor of János Fügedi / szerk. Pál-Kovács Dóra és Szőnyi Vivien. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2020. - 392 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-414-680-3 fűzött : 4990,- Ft
táncművészet - emlékkönyv
793.3
[AN 3811785]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2021.
Romankovics Edit
   Talpuk alatt [elektronikus dok.] : egy résztvevő színházi előadás forgatókönyve. - Szöveg (pdf : 54.5 MB). - Budapest : Káva Kult. Műhely Egyes., 2020. - (K+önyvek ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - Szerző Romankovics Edit. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161578. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81376-1-4
Magyarország - drámapedagógia - művészeti nevelés - táncszínház - 21. század - szövegkönyv - elektronikus dokumentum
792.8 *** 371.383.1(439)"201" *** 37.036 *** 894.511-293
[AN 3803120]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2021.
Susman, Gary
Friends forever (magyar)
   Mindörökké Jóbarátok : az epizódok története / Gary Susman, Jeannine Dillon & Bryan Cairns. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 253, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Magyari Andrea. - Bibliogr.: p. [254-206].
ISBN 978-615-6122-56-8 kötött : 6490,- Ft
Egyesült Államok - ezredforduló - televíziós sorozat - album
791.43(73)"200/201" *** 791.9.097(73)
[AN 3812082]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3965 /2021.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   Az ősi szó nyomában : nyelvhelyességi írások a harmadik évezred elejéről / Adamikné Jászó Anna. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 211 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 73.)
ISBN 978-963-409-265-0 fűzött : 2990,- Ft
nyelvhelyesség - magyar nyelv - magyar irodalom története
800.6 *** 809.451.1-06 *** 894.511(091)
[AN 3811584]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2021.
Arkhipov, Alexandre
   User's guide to INEL Kamas corpus [elektronikus dok.] / Alexandre Arkhipov, Chris Lasse Däbritz, Valentin Gusev. - Szöveg (pdf : 990 KB). - Szeged : Univ. of Szeged Dep. of Finno-Ugric Studies ; Hamburg : Univ. Hamburg Zentrum für Sprachkorpora, 2020. - (Working papers in corpus linguistics and digital technologies. Analyses and methodology ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161775. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-720-8
kamassz nyelv - nyelvészet - digitális technika - elektronikus dokumentum
809.44 *** 681.3.004.14
[AN 3804789]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2021.
Borszéki Judit
   English for border guards / Borszéki Judit. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 130 p. : ill., színes ; 29 cm
QR-kódokkal. - keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 978-963-531-013-5 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - határőrség - idegenrendészet - példatár
802.0(076)=945.11 *** 351.756 *** 355.457.1
[AN 3811848]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2021.
Kállay Géza (1959-2017)
   Mondhatunk-e többet? [elektronikus dok.] : nyelv, irodalom, filozófia / Kállay Géza ; szerk. Levendel Júlia, Horgas Judit. - Szöveg (epub : 881 KB). - [Budapest] : Liget, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163117. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5419-49-2
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - irodalomesztétika - nyelvfilozófia - író - 16. század - 17. század - elektronikus dokumentum
800.1 *** 82.01 *** 820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3816709]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2021.
Lukács-Somos Júlia
   Mi a téma? [elektronikus dok.] : olvassunk együtt Zahrával és Ziával! : magyar nyelvtanulást segítő olvasókönyv / Lukács-Somos Júlia, Ottucsák Melinda A., Székely Orsolya ; ill. Fekete Bernadett ; [közread. a] Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Jezsuita Menekültszolgálat. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : Jézus Társasága Mo-i Rendtartománya : JMSZ, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-160904. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5881-07-7
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
809.451.1(078)(076)(02.053.2)=00
[AN 3799421]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2021.
   Nyelvmester : angol útitárs kezdőknek : kezdjen el végre beszélni! / [írták Földes Judit et al.]. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], cop. 2020. - 93 p. ; 24 cm + CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81571-1-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3811728]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2021.
Purosz Alexandrosz (1969-)
   Párbeszédkönyv : 150 magyar - görög párbeszéd : 400 nyelvi jelenség magyarázata / Purosz Alexandrosz, Szivília Arjiró. - 2. jav. kiad. - [Szeged] : Mo.-i Görögök Kult. Egyes. Csongrád M.-i Helyi Csop., 2020. - 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szegedi görög füzetek, ISSN 2063-2762 ; 1.)
ISBN 978-963-08-2248-0 fűzött : 2900,- Ft
újgörög nyelv - nyelvkönyv
807.74(078)=945.11
[AN 3821563]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3972 /2021.
Balassa Zsófia (1987-)
   Amikor a dráma elbeszélőt keres : a mono/lóg drámák drámanarratológiai megközelítésének lehetőségei / Balassa Zsófia. - Pécs : Kronosz, 2019. - 323 p. : ill. ; 20 cm. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
Bibliogr.: p. 307-323.
ISBN 978-615-6048-28-8 fűzött : 3200,- Ft
műfajelmélet - műfajtörténet - színházművészet - narratológia - monodráma - műelemzés
82.01-27 *** 792.01 *** 82(091)-27 *** 82.01-3
[AN 3812150]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2021.
Kállay Géza (1959-2017)
   És most: beszélj! [elektronikus dok.] : nyelvfilozófia, dráma, elbeszélés / Kállay Géza. - Szöveg (epub : 848 KB). - [Budapest] : Liget, 2013 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163115. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5419-40-9
irodalomelmélet - világirodalom története - nyelvfilozófia - műelemzés - elektronikus dokumentum
82.01 *** 82(091) *** 800.1
[AN 3816707]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3974 /2021.
Bene Kálmán (1947-)
   Látástól vakulásig : egy filosz töprengései / Bene Kálmán. - Szeged : Areión Kv., 2020. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81663-0-0 fűzött : 2000,- Ft
író - magyar irodalom története - publicisztika
894.511(091)(0:82-92)
[AN 3811732]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2021.
László Gyula (1910-1998)
   Kortársak : válogatás László Gyula régészprofesszor író- és költő kortársait megörökítő rajzaiból : Klebelsberg-kastély, Emlékház ... Budapest ..., 2020. július / [szerk. Albrecht Beáta] ; [kiad. a Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány]. - Budapest : Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány, 2020. - [40] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-8499-2 fűzött
Magyarország - Erdély - grafikus - író - határon túli magyarság - 20. század - arckép - kiállítási katalógus
894.511(092) *** 76(439)(092)László_Gy. *** 894.511(498)(092) *** 7.041.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3811629]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2021.
   A romantika korának irodalmáról / szerk. Z. Kovács Zoltán. - Pécs : Kronosz, 2019. - 125 p. ; 20 cm. - (Árkádia kiskönyvtár. Irodalom, ISSN 2559-8783 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6027-03-0 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom története - romantika - 19. század - műelemzés
894.511(091)"18"
[AN 3812250]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3977 /2021.
Adrian, Lara (1966-)
Taken by midnight (magyar)
   Az éjfél fogságában [elektronikus dok.] : Éjfél szülöttei 8. kötet / Lara Adrian ; ford. Miks-Rédai Viktória. - Szöveg (epub : 549 KB) (mobi : 923 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161812. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-963-2 (epub)
ISBN 978-963-457-964-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3805047]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2021.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Cinkovye malʹčiki (magyar)
   Fiúk cinkkoporsóban / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. Enyedy György, M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2017. - 373, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-135-0 kötött : 3999,- Ft
Szovjetunió - Afganisztán - orosz irodalom - hadtörténet - 1980-as évek - oral history - dokumentumregény
882-31=945.11 *** 355.48(47)"1979/198"(0:82-94) *** 355.48(581)"1979/198"(0:82-94)
[AN 3820094]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2021.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Be with me (magyar)
   Be with me [elektronikus dok.] : légy mellettem / J. L. Armentrout ; ford. Császár László. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2019. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163221. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-557-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3817230]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2021.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
The darkest star (magyar)
   The darkest star [elektronikus dok.] : a legsötétebb csillag / J. L. Armentrout ; ford. Mergl-Kovács Bernadett. - Szöveg (epub : 787 KB) (mobi : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-919-9 (epub)
ISBN 978-963-457-920-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3807921]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2021.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Stone cold touch (magyar)
   Stone cold touch [elektronikus dok.] : dermesztő érintés : Komor elemek 2. könyv / Jennifer L. Armentrout ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161895. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-931-1
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3805616]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2021.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Till death (magyar)
   Míg a halál.. [elektronikus dok.] / Jennifer L. Armentrout ; ford. Kádár Pál. - Szöveg (epub : 828 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyő. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163173. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-417-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3817160]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2021.
Ashley, Jennifer (1974-)
Death below stairs (magyar)
   Gyilkosság a cselédfertályban [elektronikus dok.] / Jennifer Ashley ; ford. Medgyesy Zsófia. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163337. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9559-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3818197]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2021.
Baker, Chandler
Whisper network (magyar)
   Ne add tovább! [elektronikus dok.] / Chandler Baker ; ford. Frei-Kovács Judit. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163432. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-812-3
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3819101]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2021.
Bardugo, Leigh (1975-)
Six of crows (magyar)
   Six of crows [elektronikus dok.] : hat varjú / Leigh Bardugo ; ford. Felföldi Edit. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161816. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-967-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3805052]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2021.
Bernard, Caroline (1961-)
Frida Kahlo und die Farben des Lebens (magyar)
   Frida Kahlo és az élet színei [elektronikus dok.] / Caroline Bernard ; ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162826. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-101-3
Kahlo, Frida (1907-1954)
német irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6=945.11
[AN 3814045]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2021.
Bernard, Caroline (1961-)
Die Muse von Wien (magyar)
   Alma Mahler [elektronikus dok.] : Bécs múzsája / Caroline Bernard ; ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163464. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9639-6
Mahler-Werfel, Alma (1879-1964)
német irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6=945.11
[AN 3819385]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2021.
Black, Holly (1971-)
The silver mask (magyar)
   Az ezüstmaszk [elektronikus dok.] : Magisztérium 4. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 2.9 MB) (mobi : 2.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - Ill. Scott Fischer. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161889. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-202-2 (epub)
ISBN 978-963-457-203-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3805557]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2021.
Bloom, Penelope
His treat (magyar)
   Her muffin [elektronikus dok.] : felfalnám / Penelope Bloom ; ford. Stier Ágnes. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162296. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-427-5
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3808820]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2021.
Boyden, Joseph (1966-)
Through black spruce (magyar)
   A fenyőfák között [elektronikus dok.] / Joseph Boyden ; ford. Illés Róbert. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163758. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-278-3
kanadai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(71)=945.11
[AN 3821406]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2021.
Brant, Kylie
Pretty girls dancing (magyar)
   Csinos kis táncoslányok [elektronikus dok.] / Kylie Brant ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 941 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163311. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-334-2
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3818041]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2021.
Brett, Peter V. (1973-)
The skull throne (magyar)
   Koponyatrón [elektronikus dok.] : Démon-ciklus 4. / Peter V. Brett ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 2.6 MB) (mobi : 2.8 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163692. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-479-0 (epub)
ISBN 978-963-561-480-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3821003]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2021.
Brogan, Tracy (1950-)
The best medicine (magyar)
   The best medicine [elektronikus dok.] : a legjobb orvosság / Tracy Brogan ; ford. Dobó Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-441-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3805053]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2021.
Bromberg, K.
Fueled (magyar)
   Vágy [elektronikus dok.] : Szükség-trilógia 2. / K. Bromberg ; ford. Mergl-Kovács Bernadett. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-037-0
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3805577]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2021.
Callihan, Kristen
Managed (magyar)
   Managed [elektronikus dok.] : kontroll : VIP sorozat 2. / Kristen Callihan ; ford. Harcsa Henrietta. - Szöveg (epub : 771 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163168. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-415-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3817139]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2021.
Cameron, W. Bruce (1960-)
The dogs of Christmas (magyar)
   Karácsonyi kutyavásár [elektronikus dok.] / W. Bruce Cameron ; ford. Somogyi Eszter. - Szöveg (epub : 698 KB) (mobi : 1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161883. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-268-0 (epub)
ISBN 978-963-561-269-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - állatirodalom - elektronikus dokumentum
820-35(73)=945.11
[AN 3805529]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2021.
Cameron, W. Bruce (1960-)
A dog's promise (magyar)
   Egy kutya ígérete [elektronikus dok.] / W. Bruce Cameron ; ford. Bosnyák Gabriella. - Szöveg (epub : 935 KB) (mobi : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161993. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-248-7 (epub)
ISBN 978-963-399-249-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - állatirodalom - elektronikus dokumentum
820-35(73)=945.11
[AN 3806788]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2021.
Cao Wenxuan (1954-)
Qingtong kuihua (magyar)
   Bronz és Napraforgó [elektronikus dok.] / Cao Wenxuan. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Yu-Barta Erika. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161636. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-57-0000-0)
kínai irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
895.1-31(02.053.2)=945.11
[AN 3803615]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2021.
Chase, Emma
Dirty charmer (magyar)
   A tested védelmében [elektronikus dok.] : uralkodj magadon! / Emma Chase ; ford. Márton Andrea. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161076. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-53-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3800216]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
The red scrolls of magic (magyar)
   A mágia vörös tekercsei : A legősibb átkok első könyv / Cassandra Clare és Wesley Chu ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 411 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-530-8 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-561-374-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3811938]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
The red scrolls of magic (magyar)
   A mágia vörös tekercsei : A legősibb átkok első könyv / Cassandra Clare és Wesley Chu ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 413 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-582-5 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-561-531-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3811931]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2021.
Coben, Harlan (1962-)
The boy from the woods (magyar)
   Senki fia [elektronikus dok.] / Harlan Coben ; ford. Dési András György. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163760. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-427-5
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3821411]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2021.
Connelly, Michael (1956-)
The concrete blonde (magyar)
   Feslett szőke [elektronikus dok.] : Harry Bosch, a nyomozó 3. / Michael Connelly ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 732 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161879. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-288-8 (epub)
ISBN 978-963-561-289-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3805478]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2021.
Croker, Bithia Mary (1849-1920)
Mr. Jervis (magyar)
   A milliomos [elektronikus dok.] / Croker B. M. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 4.3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162142. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-156-5 (epub)
ISBN 978-963-559-157-2 (mobi)
angol irodalom - elektronikus dokumentum - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3807828]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2021.
Dawson, Maddie
Matchmaking for beginners (magyar)
   Szerelmi varázslás kezdőknek [elektronikus dok.] / Maddie Dawson ; ford. Palásthy Ágnes. - Szöveg (epub : 932 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163731. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-332-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3821294]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2021.
Dessen, Sarah (1970-)
Just listen (magyar)
   Just listen [elektronikus dok.] : figyelj rám! / Sarah Dessen ; ford. Kecskés Eszter. - Szöveg (epub : 749 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163681. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-528-5 (epub)
ISBN 978-963-561-529-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3820942]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2021.
DiTerlizzi, Tony (1969-)
The Spiderwick chronicles (magyar)
   A Spiderwick krónika : [fantasztikus gyűjteményes kiadás] / Tony DiTerlizzi és Holly Black ; [ford. Till Tamás]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2020. - 457, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-432-119-4 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3811968]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2021.
Durrell, Gerald (1925-1995)
   Korfu-trilógia / Gerald Durrell. - Budapest : Európa, 2020, cop. 1982. - 950, [9] p. ; 21 cm
Tart.: Családom és egyéb állatfajtákÞ; Madarak, vadak, rokonokÞ; Istenek kertje. - Egys. cím: My family and other animals ; Birds, beasts and relatives ; The garden of the gods
ISBN 978-963-504-298-2 kötött : 6499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3811918]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2021.
Duse, Samuel August (1873-1933)
Doktor Smirnos dagbok (magyar)
   Dr. Smirno naplója [elektronikus dok.] : Leo Carring, a híres svéd detektív kalandjai / Samuel A. Duse ; ford. Balogh Barna. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 3.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162138. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-164-0 (epub)
ISBN 978-963-559-165-7 (mobi)
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3807823]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2021.
Eco, Umberto (1932-2016)
Sulle spalle dei giganti (magyar)
   Óriások vállán [elektronikus dok.] : Milanesiana-előadások, 2001-2015 / Umberto Eco ; ford. Barna Imre, Sajó Tamás ; a bibliográfiát kész. Bogdanov Edit, Kisantal Tamás. - Szöveg (epub : 20.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163322. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9641-9
olasz irodalom - művészetesztétika - esszé - elektronikus dokumentum
850-4=945.11 *** 7.01
[AN 3818082]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2021.
Elkeles, Simone (1970-)
How to ruin a summer vacation (magyar)
   How to ruin a summer vacation [elektronikus dok.] : tönkretett vakáció / Simone Elkeles ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 802 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-286-2 (epub)
ISBN 978-963-457-287-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3805585]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2021.
Escobar, Mario (1971-)
Canción de cuna de Auschwitz (magyar)
   Auschwitzi bölcsődal [elektronikus dok.] / Mario Escobar ; ford. Pávai Patak Márta. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163332. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-09-9921-1)
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3818142]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2021.
Escobar, Mario (1971-)
Los niños de la estrella amarilla (magyar)
   A sárga csillag gyermekei [elektronikus dok.] : regény / Mario Escobar ; ford. Pávai Patak Márta. - Szöveg (epub : 19.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-103-7
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3814040]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2021.
Estes, Kelli
The girl who wrote in silk (magyar)
   Selyemre hímzett történet [elektronikus dok.] / Kelli Estes ; ford. Szieberth Ádám. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2020. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-787-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3816868]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2021.
Eve, Jaymin (1984-)
Anarchy (magyar)
   Anarchy [elektronikus dok.] : anarchia : Kaptár-trilógia 2. kötet / Jaymin Eve, Leia Stone ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 851 KB) (mobi : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163730. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-497-4 (epub)
ISBN 978-963-561-498-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11 *** 820-312.9(94)=945.11
[AN 3821286]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2021.
Eve, Jaymin (1984-)
Dragon marked (magyar)
   A sárkány jele [elektronikus dok.] : Szuperlények börtöne 1. / Jaymin Eve ; ford. Mergl-Kovács Bernadett. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-188-1
ausztrál irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(94)=945.11
[AN 3805007]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2021.
Fesperman, Dan (1955-)
Safe houses (magyar)
   A kód neve Helen [elektronikus dok.] / Dan Fesperman ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 969 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162276. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-499-215-8)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3808595]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2021.
Fisher, Kerry
The woman I was before (magyar)
   Senki sem az, akinek látszik [elektronikus dok.] / Kerry Fisher ; ford. Lukács Andrea. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161911. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-41-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3805709]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2021.
Frank, Ella
Robbie (magyar)
   Robbie [elektronikus dok.] : vallomások 1. / Ella Frank ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163192. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-294-9
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3817250]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2021.
Gaboriau, Émile (1832-1873)
L'affaire Lerouge (magyar)
   A Lerouge-eset [elektronikus dok.] / Émile Gaboriau. - Szöveg (epub : 971 KB) (mobi : 2.5 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162252. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-158-9 (epub)
ISBN 978-963-559-159-6 (mobi)
francia irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
840-312.4=945.11
[AN 3808463]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2021.
García Sáenz, Eva (1972-)
Los ritos del agua (magyar)
   Vízáldozatok : A fehér város trilógiája / Eva García Sáenz de Urturi ; [ford. Vajdics Anikó]. - Budapest : Európa, 2020. - 597 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-333-0 kötött : 4599,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 3811916]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2021.
Gazo, Michele
I Medici : Lorenzo il Magnifico (magyar)
   A Mediciek hatalma 2 [elektronikus dok.] : Lorenzo il Magnifico / Michele Gazo ; ford. Tálos-Nezdei Adrienn. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163746. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-290-1
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3821353]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2021.
Girard, Anne
Madame Picasso (magyar)
   Madame Picasso [elektronikus dok.] / Anne Girard ; ford. Kiss Marianne. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162827. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-095-5
Gouel, Eva (1885-1915)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6(73)=945.11
[AN 3814112]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2021.
Girard, Danielle (1970-)
Excise (magyar)
   Kimetszett igazság [elektronikus dok.] : Dr. Schwartzman 2. / Danielle Girard ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 803 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163684. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-245-640-9 (epub)
ISBN 978-963-245-641-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3820970]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2021.
Glines, Abbi (1977-)
Never too far (magyar)
   Sosem elég [elektronikus dok.] : never too far / Abbi Glines ; ford. Szaszkó Gabriella. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162144. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-419-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3807845]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2021.
Godwin, Pam
Three is a war (magyar)
   ...visszajöttél értem! [elektronikus dok.] : Harcolj értem 3. / Pam Godwin ; ford. Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162798. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6013-97-2
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3813822]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2021.
Gregory, Philippa (1954-)
Tidelands (magyar)
   A füvesasszony [elektronikus dok.] / Philippa Gregory ; ford. Gázsity Mila. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163282. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-794-2
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3817755]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2021.
Grey, Zane (1872-1939)
Knights of the range (magyar)
   Végzet a prérin [elektronikus dok.] / Zane Grey ; ford. Balogh Barna. - Szöveg (epub : 838 KB) (mobi : 2.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A puszták lovagjai" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163114. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-192-3 (epub)
ISBN 978-963-559-193-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3816694]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2021.
Grove, Kate
   Blades and feathers [elektronikus dok.] : Youkai treasures book 3. / Kate Grove. - Szöveg (mobi : 3.4 MB). - [S.l.] : Grove, K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161700. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-9094-8
Magyarország - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(439)
[AN 3804290]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2021.
Halle, Karina
The Swedish prince (magyar)
   A lázadó herceg [elektronikus dok.] : északi dinasztiák / Karina Halle ; ford. Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 5.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161004. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5763-07-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3799894]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2021.
Harlow, Melanie
After we fall (magyar)
   After we fall [elektronikus dok.] : mindig van tovább / Melanie Harlow ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub 935 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163190. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-208-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3817242]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2021.
Harmon, Amy
What the wind knows (magyar)
   Csak a szél tudja [elektronikus dok.] / Amy Harmon ; ford. Getto Katalin. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163283. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-823-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3817758]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2021.
Heller, Frank (1886-1947)
   Hajsza a sikkasztó után [elektronikus dok.] / Frank Heller ; ford. Balogh Barna. - Szöveg (epub : 818 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162200. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-124-4 (epub)
ISBN 978-963-559-125-1 (mobi)
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3808123]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2021.
Hodkin, Michelle
The retribution of Mara Dyer (magyar)
   The retribution of Mara Dyer [elektronikus dok.] : Mara Dyer végzete / Michelle Hodkin ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163744. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-304-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3821341]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2021.
Hoover, Colleen (1979-)
Never, never 2 (magyar)
   Never, never [elektronikus dok.] : soha, de soha 2 / Colleen Hoover és Tarryn Fisher ; ford. Matyola Melinda. - Szöveg (epub : 3.6 MB) (mobi : 3.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161804. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-119-3 (epub)
ISBN 978-963-457-120-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3804958]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2021.
Hoover, Colleen (1979-)
Never, never 3 (magyar)
   Never, never [elektronikus dok.] : soha, de soha 3 / Colleen Hoover és Tarryn Fisher ; ford. Matyola Melinda. - Szöveg (epub : 4.1 MB) (mobi : 3.8 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161896. - Mködési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-933-5 (epub)
ISBN 978-963-457-934-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3805617]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2021.
Hoover, Colleen (1979-)
Verity (magyar)
   Verity [elektronikus dok.] / Colleen Hoover ; ford. Barthó Eszter. - Szöveg (epub : 909 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163170. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-300-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3817141]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2021.
Jackson, A. L.
Lead me home (magyar)
   Ölelj meg [elektronikus dok.] : Szívdöglesztők : Ollie / A. L. Jackson ; ford. Varga Csaba. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163685. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-07-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3820987]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2021.
Jacobs, Anne (1941-)
Der Himmel über dem Kilimandscharo (magyar)
   A Kilimandzsáró felett az ég [elektronikus dok.] / Anne Jacobs. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Dobosi Beáta. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163145. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-780-8
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3816872]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2021.
James, Vic
Tarnished city (magyar)
   Tarnished city [elektronikus dok.] : sötét város : Sötét képességek-trilógia második rész / Vic James ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163318. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-481-3 (epub)
ISBN 978-963-561-482-0 (mobi)
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3818060]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2021.
Jio, Sarah (1978-)
All the flowers in Paris (magyar)
   Párizs összes virága : [regény] / Sarah Jio ; [ford. Kós Krisztina]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2020. - 322, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-081-8 fűzött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3811962]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2021.
Johnson, Julie
Like gravity (magyar)
   Like gravity [elektronikus dok.] : a szerelem vonzásában / Julie Johnson ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 968 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163678. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-433-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3820934]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2021.
Kagawa, Julie (1982-)
The eternity cure (magyar)
   A halhatatlanság ellenszere [elektronikus dok.] : Éden-trilógia 2. / Julie Kagawa. - Szöveg (epub : 985 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Mergl-Kovács Bernadett. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163176. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-316-8
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3817168]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2021.
Keeland, Vi
Inappropriate (magyar)
   A viszony [elektronikus dok.] / Vi Keeland. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Márton Andrea. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161515. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-79-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3802881]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2021.
Kennedy, Elle (1982-)
Fallen heir (magyar)
   Bukott örökös [elektronikus dok.] : a Royal család 4. / Erin Watt ; ford. Benedek Dorottya. - Szöveg (epub : 684 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163174. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-320-5
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3817162]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2021.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the deep end (magyar)
   Egy ropi naplója : mély víz / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 223 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 15.
ISBN 978-963-561-375-5 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3811989]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2021.
Kiss Bernadett
   Egyházatyák intelmei : 2000 ókori keresztény bölcsesség / összeáll. Kiss Bernadett. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 231 p. ; 21 cm. - (Iránytű, ISSN 2498-6720)
ISBN 978-963-409-221-6 fűzött : 2990,- Ft
ókeresztény irodalom - patrológia - aforizma - idézetgyűjtemény - antológia
82-84(3)=945.11 *** 276(092)(0:82-84) *** 871-84(082)=945.11 *** 875-84(082)=945.11
[AN 3811535]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2021.
Lachlan, Jeremy
Jane Doe and the cradle of all worlds (magyar)
   Jane Doe és a világok bölcsője [elektronikus dok.] / Jeremy Lachlan ; ford. Dobó Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163694. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-465-3 (epub)
ISBN 978-963-561-466-0 (mobi)
ausztrál irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3821010]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2021.
Locke, Adriana
Crank (magyar)
   Crank, a kurblis [elektronikus dok.] : a Gibson-fiúk 1. / Adriana Locke ; ford. Sereg Judit. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163317. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-509-4 (epub)
ISBN 978-963-561-510-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3818056]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2021.
Lutz, Lisa (1970-)
The passenger (magyar)
   Az utas [elektronikus dok.] / Lisa Lutz ; ford. Guti Eszter. - Szöveg (epub : 687 KB) (mobi : 1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163316. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-473-8 (epub)
ISBN 978-963-561-474-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3818051]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
Catwoman : soulstealer (magyar)
   Catwoman [elektronikus dok.] : lélektolvaj / Sarah J. Maas ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163695. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-292-5
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3821011]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of mist and fury (magyar)
   A court of mist and fury [elektronikus dok.] : köd és harag udvara / Sarah J. Maas ; ford. Hetesy Szilvia. - Szöveg (epub : 3.5 MB) (mobi : 2.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161876. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-095-0 (epub)
ISBN 978-963-457-096-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3805429]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
Empire of storms (magyar)
   Empire of storms [elektronikus dok.] : viharok birodalma : az Árnyak királynője folytatása / Sarah J. Maas ; ford. Hetesy Szilvia. - Szöveg (epub : 2.9 MB) (mobi : 2.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161882. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Redaer
ISBN 978-963-457-229-9 (epub)
ISBN 978-963-457-230-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3805523]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2021.
Mackin, Jeanne
The last collection (magyar)
   Az utolsó kollekció / Jeanne Mackin ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2020. - 372, [1] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-743-6 fűzött : 3999,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3812062]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2021.
MacLean, Sarah (1978-)
A rogue by any other name (magyar)
   Hozományvadászok kíméljenek! [elektronikus dok.] : A szerencsejáték szabályai 1. / Sarah Maclean ; ford. Mergl-Kovács Bernadett. - Szöveg (epub 2.8 MB) (mobi :3.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162160. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-603-7 (epub)
ISBN 978-963-457-604-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3807914]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2021.
Makkai, Rebecca (1978-)
The great believers (magyar)
   Négy betű [elektronikus dok.] / Rebecca Makkai ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Animus, 2020. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163290. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-758-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3817870]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2021.
Marly, Michelle
Madame Piaf und das Lied der Liebe (magyar)
   Édith Piaf és a szerelem dala [elektronikus dok.] / Michelle Marly ; ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163326. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9940-3
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3818096]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2021.
Marrs, John
The good samaritan (magyar)
   A jó szamaritánus [elektronikus dok.] / John Marrs ; ford. Ipacs Tibor. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu/162226. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-499-256-1)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3808311]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2021.
Martinez, Aly
Release (magyar)
   A szerelem börtönében [elektronikus dok.] / Aly Martinez ; ford. Goitein Zsófia. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161671. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-51-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3803989]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2021.
Meyer, Kai (1969-)
Die Seiten der Welt : Blutbuch (magyar)
   A kezdet könyve [elektronikus dok.] / Kai Meyer ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162153. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-418-3
német irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
830-312.9=945.11
[AN 3807880]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2021.
Meyer, Marissa (1984-)
Cress (magyar)
   Cress [elektronikus dok.] : Holdbéli krónikák 3. / Marissa Meyer ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163313. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-475-2 (epub)
ISBN 978-963-561-476-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3818044]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2021.
Nickless, Barbara
Blood on the tracks (magyar)
   Vér a síneken [elektronikus dok.] / Barbara Nickless ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 867 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163461. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-459-2
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3819314]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2021.
Ottolengui, Rodriguez (1861-1937)
The crime of the century (magyar)
   A század bűne [elektronikus dok.] / Rodrigues Ottolengui ; ford. Révész Paula. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo. K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163344. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-208-1 (epub)
ISBN 978-963-559-209-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3818251]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2021.
Peretti, Paola
La distanza tra me e il ciliegio (magyar)
   Én és a cseresznyefa [elektronikus dok.] / Paola Peretti ; ford. Hajdúné Vörös Eszter. - Szöveg (epub : 979 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162222. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-426-8
olasz irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3808207]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2021.
Perini, Robin
Forgotten secrets (magyar)
   Elfeledett titkok [elektronikus dok.] / Robin Perini ; ford. Varga Tibor. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163688. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-519-3 (epub)
ISBN 978-963-561-520-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3820996]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2021.
Read, Benjamin
The midnight hour (magyar)
   Éjféli óra [elektronikus dok.] / Benjamin Read és Laura Trinder ; ford. Sámi László. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163485. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3819466]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2021.
Riggs, Ransom (1979-)
The conference of the birds (magyar)
   A madarak tanácskozása [elektronikus dok.] : Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekeinek ötödik története / Ransom Riggs ; ford. Gálvölgyi Judit. - Szöveg (epub : 16.8 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163512. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-109-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3819632]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2021.
Rose, Karen (1964-)
Alone in the dark (magyar)
   Egyedül a sötétben / Karen Rose ; [ford. Irás Emese]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 814, [1] p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-457-798-0 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3811993]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2021.
Rothenberg, Jess (1980-)
The kingdom (magyar)
   The kingdom [elektronikus dok.] : boldogan, amíg meg nem... / Jess Rothenberg ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162164. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-329-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3807927]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
The Ickabog (magyar)
   Az Ickabog / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2020. - 291, [12] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-324-801-0 kötött : 4790,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3812098]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2021.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-2020)
El laberinto de los espíritus (magyar)
   Lelkek labirintusa : [Elfeledett könyvek temetője] / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Kürthy Ádám András]. - Budapest : Európa, 2020, cop. 2018. - 805, [6] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-879-3 kötött : 5999,- Ft
 (hibás ISBN 978-634-405-879-3)
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3820090]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2021.
Rutkoski, Marie (1977-)
The winner's curse (magyar)
   The winner's curse [elektronikus dok.] : a nyertes átka / Marie Rutkoski ; ford. Neset Adrienn. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2016. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőn. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163186. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-566-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3817208]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2021.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
A amante do governador (magyar)
   A kormányzó szeretője [elektronikus dok.] / José Rodrigues dos Santos ; ford. Pál Ferenc. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163513. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-111-2
portugál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
869.0-31=945.11
[AN 3819633]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2021.
Schiller, Friedrich (1759-1805)
Kabale und Liebe (magyar) (átd. kiad.)
   Ármány és szerelem / Schiller ; Demjén [Ferenc verseinek és Vas István fordításának felhasználásával szerk. Sz. Koncz István]. - [Pécs] : Cella Septichora, cop. 2020. - 118 p. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-88284-3-9 kötött : 3200,- Ft
német irodalom - magyar irodalom - dráma - dalszöveg
830-2=945.11 *** 894.511-192
[AN 3812493]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2021.
Scott, Kylie
Trust (magyar)
   Trust : bizalom / Kylie Scott ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 363 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-350-2 fűzött : 3699,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3811958]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2021.
Serle, Rebecca
In five years (magyar)
   Öt év múlva decemberben [elektronikus dok.] / Rebecca Serle ; ford. Szieberth Ádám. - Szöveg (epub : 904 KB). - Budapest : Central Kv., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-785-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3816867]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2021.
Shalvis, Jill (1963-)
Head over heels (magyar)
   Egymásba bolondulva [elektronikus dok.] / Jill Shalvis ; ford. Rácz Kata. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163327. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9844-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3818097]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2021.
Shalvis, Jill (1963-)
Lost and found sisters (magyar)
   Megtalált húgok [elektronikus dok.] / Jill Shalvis ; ford. Barcza Gerda Adrienne. - Szöveg (epub : 2.9 MB) (mobi : 3.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző, 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-467-7 (epub)
ISBN 978-963-561-468-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3819383]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2021.
Shepard, Sara (1977-)
The perfectionists (magyar)
   Pretty little liars [elektronikus dok.] : a perfekcionisták / Sara Shepard. - Szöveg (epub : 795 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Robin Edina. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163177. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-322-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3817179]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2021.
Sparks, Nicholas (1965-)
The return (magyar)
   Visszatérés / Nicholas Sparks ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, cop. 2020. - 324, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-451-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3812060]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2021.
Spinelli, Jerry
Stargirl (magyar)
   Stargirl [elektronikus dok.] / Jerry Spinelli ; ford. Borbás Mária. - Szöveg (epub : 536 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163679. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-298-7
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3820938]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2021.
Steiner, Kandi
A love letter to Whiskey (magyar)
   Szeretlek, Whiskey! [elektronikus dok.] / Kandi Steiner ; ford. Roehnelt Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 841 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163169. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-431-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3817140]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2021.
Taylor, Kathryn
Dunmor Castle : der Halt im Sturm (magyar)
   A Dunmore-kastély titkai II [elektronikus dok.] : támasz a viharban / Kathryn Taylor ; ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163390. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-172-3
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3818892]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2021.
Taylor, Kathryn
Wo mein Herz dich findet (magyar)
   Ahol a szívem rád talál [elektronikus dok.] / Kathryn Taylor ; ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163549. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9865-9
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3819807]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2021.
Thorne, Sally (1981-)
The hating game (magyar)
   Gyűlölök és szeretek [elektronikus dok.] / Sally Thorne. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Ford. Benedek Dorottya. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161815. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-965-6 (epub)
ISBN 978-963-457-966-3 (mobi)
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3805051]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2021.
Towles, Amor (1964-)
A gentleman in Moscow (magyar)
   Egy úr Moszkvában [elektronikus dok.] / Amor Towles ; ford. Molnár Edit. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-037-2 (epub)
ISBN 978-963-561-038-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3805050]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2021.
Tucker, K. A. (1978-)
One tiny lie (magyar)
   One tiny lie [elektronikus dok.] : egyetlen kis hazugság / K. A. Tucker ; ford. Szujer Orsolya. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161897. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-207-7 (epub)
ISBN 978-963-457-208-4 (mobi)
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3805618]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2021.
Verne, Jules (1828-1905)
L'école des Robinsons (magyar)
   A Robinsonok iskolája [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 750 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-699-4 (epub)
ISBN 978-963-453-700-7 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3818093]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2021.
Verne, Jules (1828-1905)
Le superbe Orénoque (magyar)
   Az Orinocon fölfelé [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 756 KB) (mobi : 2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Gaál Mózes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163110. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-703-8 (epub)
ISBN 978-963-453-704-5 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3816687]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2021.
Walters, A. Meredith
Light in the shadows (magyar)
   Light in the shadows [elektronikus dok.] : fény az éjszakában : az Utánad a sötétbe sorozat 2. kötete / A. Meredith Walters ; ford. Somogyi Eszter. - Szöveg (epub 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161885. - Működési követelmények: Aobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-013-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3805534]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2021.
Whitney G. (1988-)
Sincerely, Carter (magyar)
   Barátod: Carter [elektronikus dok.] / Whitney G. ; ford. Szarvas Szilvia. - Szöveg (epub : 635 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163696. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-302-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3821015]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2021.
Woodsmall, Cindy
When the morning comes (magyar)
   Ébredő remény [elektronikus dok.] : Az alázat nővérei második rész / Cindy Woodsmall ; ford. Németh Dorottya. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162825. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-247-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3814042]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2021.
Young, Samantha (1986-)
Before Jamaica Lane (magyar)
   Jamaica Lane [elektronikus dok.] / Samantha Young ; ford. Molnár Edit. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161880. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-188-9
angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11 *** 820-993=945.11
[AN 3805506]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2021.
Young, Samantha (1986-)
Out of the shallows (magyar)
   Out of the shallows [elektronikus dok.] : túl a zátonyon / Samanta Young ; ford. Molnár Edit. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163315. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-523-0 (epub)
ISBN 978-963-561-524-7 (mobi)
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3818046]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2021.
Zapata, Mariana
Dear Aaron (magyar)
   Dear Aaron [elektronikus dok.] : kedves Aaron! / Mariana Zapata ; ford. Papp Fruzsina. - Szöveg (epub : 942 KB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző, 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163682. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-526-1 (epub)
ISBN 978-963-561-527-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3820949]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2021.
Zola, Émile (1840-1902)
Nana (magyar)
   Nana [elektronikus dok.] / Émile Zola ; ford. Zempléni P. Gyula. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163111. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-214-2 (epub)
ISBN 978-963-559-215-9 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3816688]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4097 /2021.
Adamik Zsolt (1982-)
   Távoli korom - Örménykút! / Adamik Zsolt ; [ill. Vas Ágnes]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2020. - [127] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5431-30-2 kötött : 3600,- Ft
Örménykút - magyar irodalom - helyismeret - próza
894.511-3 *** 908.439-2Örménykút(0:82-3)
[AN 3811606]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2021.
Angyal Gábor
   Forró nyár : szexmaraton a német tengerpartnál / Angyal Gábor. - Hédervár : Publio, cop. 2020. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-747-5 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3812000]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2021.
Bali Edina Zsanna
   Világra jött szavak [elektronikus dok.] : harminc történet, harminc hatszavas / Bali Edina Zsanna és Varjú Tamás. - Szöveg (epub : 11.1 MB). - Budapest : Book and Walk, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162246. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-449-5
magyar irodalom - vers - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3808424]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2021.
Balogh Zsuzsa
   Ceruzámon csillagok dalolnak [elektronikus dok.] : adj időt a pillanatnak! / Balogh Zsuzsa. - Szöveg (epub : 544 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162797. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3813821]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2021.
Bandi András
   Tebenned bíztunk / Bandi András, Sikó Ágnes ; [kiad. Dél-dunántúli Unitárius Szórványegyházközség]. - [Pécs] : Dél-dunántúli Unitárius Szórványegyházközség, 2019. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3812131]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2021.
Bankó-Erdősi Viktória
   Elég az hozzá / Bankó-Erdősi Viktória. - Hédervár ; [Győr] : Tarandus, cop. 2020. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5584-50-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811884]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2021.
Bankó-Erdősi Viktória
   Elég az hozzá [elektronikus dok.] / Bankó-Erdősi Viktória. - Szöveg (epub : 369 KB). - [Hédervár] ; [Győr] : Tarandus, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163483. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-51-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3819453]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2021.
Baranyi Imre
   Forgácsok [elektronikus dok.] : háromsoros versek / Baranyi Imre. - Szöveg (epub : 53 KB). - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163415. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81669-0-4
magyar irodalom - haiku - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3818999]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2021.
Baranyi Imre
   Szerelmes szingularitások [elektronikus dok.] : háromsoros versek / Baranyi Imre. - Szöveg (epub : 24 KB). - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163761. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8947-8
magyar irodalom - haiku - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3821422]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2021.
Baráth Viktória (1989-)
   Orosz rulett [elektronikus dok.] / Baráth Viktória. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163723. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-6145-50-5)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3821257]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2021.
Barcs Krisztina
   Az álomszövő / Barcs Krisztina. - Hédervár ; [Győr] : Tarandus, cop. 2020. - 177 p. : ill., színes ; 20 cm
Kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-443-765-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811898]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2021.
Bata Éva
   Világokon át / Bata Éva. - Hédervár : Underground, cop. 2020. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6191-59-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3811911]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2021.
Bauer Barbara (1974-)
   Vakrepülés [elektronikus dok.] / Bauer Barbara. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Jaffa, 2015 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162720. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-387-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3813134]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2021.
Bazsó Ádám
   Mikro [elektronikus dok.] : versek, prózai szövegek, töredékek / Bazsó Ádám ; Vitos Hajnal fényképfelvételeivel ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163289. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5750-68-7
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3817869]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2021.
Benedek Ágota (1986-)
   Rumbarumbamm [elektronikus dok.] : ez egy kibaszott karanténnapló / Benedek Ágota. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162845. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-834-5
magyar irodalom - naplóregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3814280]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2021.
Benedek István Gábor (1937-)
   A komlósi tóra = Komlóšska tóra / Benedek István Gábor ; [... prel. Ľubomíra Fallerová] ; [kiad. Tótkomlós Barátainak Köre Egyesület, Csabai Szlovákok Szervezete]. - [2. kiad.]. - Budapest ; [Tótkomlós] : Tótkomlós Barátainak Köre Egyes. ; [Békéscsaba] : Csabai Szlovákok Szervezete, 2019. - 206, [2], 216, [3] p. ; 21 cm
A magyar és szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-8047-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3820045]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2021.
Benina (1982-)
   Mindig és soha [elektronikus dok.] : A túlélés szabályai 1. / Benina. - Szöveg (epub : 2.5 MB) (mobi : 2.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2017. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161894. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-274-1 (epub)
ISBN 978-963-561-275-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3805615]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2021.
Bessenyei Gábor (1985-)
   A háború lelke [elektronikus dok.] : Az Olimposz legyőzése 3. / Bessenyei Gábor. - Szöveg (epub : 674 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161888. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-268-8 (epub)
ISBN 978-963-457-269-5 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3805546]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2021.
Borcsa Imola (1990-)
   Magnebéhat [elektronikus dok.] : novellák / Borcsa Imola. - Szöveg (epub : 633 KB). - Budapest : Napkút K. ; [Kolozsvár] : Erdélyi Híradó K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162833. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-905-5
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32(498)
[AN 3814202]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2021.
Borján Márta
   Bella, a tündéri segítség / Borján Márta ; [ill. Szabó István Attila]. - Székesfehérvár : Enigma 2001 K., 2020. - 75, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81136-2-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3811625]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2021.
Böszörményi Gyula (1964-)
   A Barnum-rejtély : Ambrózy báró esetei VI. / Böszörményi Gyula. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 333 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-491-2 kötött : 4799,- Ft
ISBN 978-963-457-850-5 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3811945]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2021.
Böszörményi Gyula (1964-)
   A Barnum-rejtély : Ambrózy báró esetei VI. / Böszörményi Gyula. - Exkluzív kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 333 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-492-9 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3811952]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2021.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Nász és téboly [elektronikus dok.] : Ambrózy báró esetei IV. / Böszörményi Gyula. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 2.8 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161878. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-264-0 (epub)
ISBN 978-963-457-265-7 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3805432]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2021.
Brányi Balázs
   Velence varázsa I-III : Velence varázsa : észak vonzásában : a hazatérés : Gyulaffy Tamás kalandos utazása az Úr ezerötszáznegyvenkilencedik esztendejétől az ezerötszázhetvenhetedikig / Brányi Balázs. - [Hédervár] : Publio, [2020]. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-763-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811992]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2021.
Clever, J.
   A játékmesternő [elektronikus dok.] / J. Clever. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163246. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-09-0000-0)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3817653]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2021.
Cseri Istvánné Mészáros Terézia (1937-)
   ...taní-tani.. : levél szülőfalumba, Nemessándorházára / Cseri Istvánné Mészáros Terézia ; [... kiad. Nemessándorháza Község Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - Nemessándorháza : Önkormányzat, [2019]. - 251 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-6303-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3812095]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2021.
Eiger Levente
   Rejtett üzenet [elektronikus dok.] / Eiger Levente. - Szöveg (pdf : 426 KB) (epub : 185 KB) (mobi : 186 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162785. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-98-1 (pdf)
ISBN 978-615-6051-99-8 (epub)
ISBN 978-615-6237-00-2 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3813595]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2021.
Erdélyi Ágnes (1914-1944)
   Arckép szavakból : összegyűjtött írások / Erdélyi Ágnes ; [összeáll., szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Bíró-Balogh Tamás]. - Budapest : Jaffa, cop. 2020. - 344, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 343-[345].
ISBN 978-963-475-420-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3812104]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2021.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Hasnyálmirigynapló [elektronikus dok.] / Esterházy Péter ; Alföldi Róbert előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2020. - 1 CD (7 h 42 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-81215-5-2
magyar irodalom - napló - hangoskönyv
894.511-94
[AN 3807346]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2021.
Farkas Balázs (1987-)
   Ugatás [elektronikus dok.] : novellák / Farkas Balázs. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162849. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-906-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3814296]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2021.
Farkas Pál (1952-)
   Úton-futó csillagok : verses kötet / Ruva Farkas Pál ; [közread. a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - [Dunavarsány] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2020. - 215, [6] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5645-12-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3811784]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2021.
Farkas Pál (1952-)
   A zugból a zenbe : verseskötet / Ruva Farkas Pál ; [közread. a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - [Dunavarsány] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2020. - 179 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5645-10-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3811782]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2021.
Fekete Margó
   Ráébredések / Fekete Margó ; [kiad. a Váci Mihály Baráti Társaság]. - Tatabánya ; [Budapest] : Váci M. Baráti Társ., 2020. - 258, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89025-8-0 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3811756]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2021.
Fischer László (1954-)
   Séta a parkban : rajzok, versek gyermekeknek : a bácsalmási Kossuth-park élővilága / Fischer László ; [rajzok Horváth Zoltán]. - Kecskemét : Fischer L., 2020. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-8917-1 fűzött
Bácsalmás - magyar irodalom - természeti környezet - gyermekvers - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 502(439-2Bácsalmás)(0:82-14)(02.053.2)
[AN 3811910]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2021.
Fodor Gina
   A tenger csókja [elektronikus dok.] / Gina Fodor. - Szöveg (pdf : 1.1 MB) (epub : 311 KB) (mobi : 419 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163048. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-02-6 (epub)
ISBN 978-615-6237-03-3 (mobi)
ISBN 978-615-6237-01-9 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3816196]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2021.
Fodor Petra
   Egy pillanat bátorság [elektronikus dok.] / Fodor Petra. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163399. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-80-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3818929]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2021.
Fóris Mária
   Boldogasszony segélytője : égi-igékből font mesekoszorú / Fóris Mária. - [Gödöllő] : [Kercselics I.], 2019. - 157, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-5328-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3811806]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2021.
Főző Péter (1975-)
   Három tanmese [elektronikus dok.] / Főző Péter ; ... előadja Énekes Lídia. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Főző P.], 2020. - 1 CD (47 min) ; 12 cm
Tart.: A jégkirálynőÞ; A kerekerdő jegenyéjeÞ; A bölcs mester. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-00-8628-6 : 5000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3811638]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2021.
Futó Tamás (1961-)
   Boldog békeidőkről / Futó Tamás ; [kiad. az Altamira Művészeti Egyesület]. - [Isaszeg] : Altamira Műv. Egyes., cop. 2020. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9350-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811933]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2021.
Füzesi Szláva (1952-)
   Nárcizmus : grandiózus maszk a nyomorúság menedéke : lírai kalandozások, prózai gondolatok / Baranov. - Budapest : Szerző, 2020. - 126 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7971-4 fűzött
magyar irodalom - nárcizmus - vers - esszé
894.511-14 *** 616.89-008.444.5(0:82-4)
[AN 3811619]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2021.
Gergely Tibor
   Tatár vihar [elektronikus dok.] / Gergely Tibor. - Szöveg (epub : 788 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161078. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3800218]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2021.
Göndics Vivien
   Fiatalság, bolondság / Göndics Vivien. - Hédervár : Underground, cop. 2020. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6191-35-9 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - dráma
894.511-2(02.053.2)
[AN 3811912]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2021.
Gyetvai Alexandra (1982-)
   Tanyakaland : kis barátok nagy küldetésben 2. / [szerző Gyetvai Alexandra] ; [ill. Péterszegi László] ; [közread. a] NAIK. - Gödöllő : NAIK, 2019. - 51 p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-615-5748-16-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állattartás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 636(0:82-34)
[AN 3812137]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2021.
György-Nagy Magda
   Míg a férjem el nem választ / György-Nagy Magda. - Hédervár : Underground, cop. 2020. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6191-40-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3811908]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2021.
Hajdú Hajnalka
   Mamika hangja [elektronikus dok.] : életem Nikával / Hajdú Hajnalka. - Szöveg (epub : 638 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3800954]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2021.
Halász Ottó
   Katona a határon 2.0 / Halász Ottó. - Hédervár : Underground, cop. 2020. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6191-39-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3811909]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2021.
Halász Ottó
   Katona a határon, avagy Határtalan történetek [elektronikus dok.] / Halász Ottó. - Szöveg (epub : 545 KB). - [S.l.] : Underground, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3801045]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2021.
Hecz János Sándor (1957-)
   Gondolatok két fülem közül / Hecz János Sándor. - [Maglód] : Hecz J. S., cop. 2020. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9659-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3811514]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2021.
Holmes, K. M.
   Miénk a pillanat [elektronikus dok.] / K. M. Holmes. - Szöveg (epub : 4.7 MB). - Budapest : Álomgyár K. ; [Miskolc] : Károly M., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163482. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8724-5
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3819447]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2021.
Hopp László
   Megkísértve [elektronikus dok.] : egy katonaorvos története / Hopp László. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163198. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-291-446-6)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3817308]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2021.
Horgas Béla (1937-2018)
   Réskeresés [elektronikus dok.] : négykezes / Horgas Béla, Levendel Júlia. - Szöveg (epub : 613 KB). - [Budapest] : Liget, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163320. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5419-46-1
magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4
[AN 3818063]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2021.
   Az igaz szerelem [elektronikus dok.] : antológia / főszerk. Ripp Gábor. - Szöveg (epub : 662 KB) (mobi : 1.4 MB). - Budapest : Trivium Egyes., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162274. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-25-7 (epub)
ISBN 978-615-5821-26-4 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-322.5(082)
[AN 3808586]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2021.
Jámborné Balog Tünde (1938-)
   Utazások a labirintusban [elektronikus dok.] / Jámborné Balog Tünde. - Szöveg (epub : 844 KB). - [Budapest] : Liget, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163321. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3818077]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2021.
Jánosi Brigitta
   Milyen szeretve lenni? [elektronikus dok.] / Jánosi Brigitta. - Szöveg (pdf : 9.7 MB). - [S.l.] : [Jánosi B.], 2020. - (Zoé meséi)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163410. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3818984]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2021.
Jószay Magdolna
   Vendég az idő [elektronikus dok.] / Jószay Magdolna. - Szöveg (epub : 676 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161912. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-41-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3805723]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2021.
Kámán Balázs (1969-)
   Zápor, könnyekkel [elektronikus dok.] / Kámán Balázs. - Szöveg (epub : 549 KB). - [Budapest] : Liget, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163118. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5419-45-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3816715]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2021.
   Kandalló és fahéj : a legjobbak / [szerk. Városi Emese]. - [Debrecen] : EZ-Kv., cop. 2020. - 210, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5752-98-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3812228]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2021.
Karácsonyi Zsolt (1977-)
   Függőleges állat [elektronikus dok.] : versek, 2020 / Karácsonyi Zsolt ; [közread. a] Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.4 MB). - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : SZIF, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161798. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-606-8118-68-0 (epub)
ISBN 978-615-81671-2-3 (epub)
ISBN 978-606-8118-69-7 (mobi)
ISBN 978-615-81671-3-0 (mobi)
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3804943]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2021.
Kasza Marton Lajos (1939-)
   Kék írisz vagyok / Kasza Márton Lajos ; [kiad. a Kárpát-medencei Újságírók Egyesülete]. - [Nagykálló] : Kárpát-medencei Újságírók Egyes., 2020. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9811-1 kötött
Kanada - magyar irodalom - vers
894.511-14(71)
[AN 3811613]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2021.
Kasza Marton Lajos (1939-)
   Szíved volt az érték / Kasza Márton Lajos ; [kiad. a Kárpát-medencei Újságírók Egyesülete]. - [Nagykálló] : Kárpát-medencei Újságírók Egyes., 2020. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9812-8 kötött
Kanada - magyar irodalom - vers
894.511-14(71)
[AN 3811614]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2021.
Kate M.
   Vihar után [elektronikus dok.] : hét barátnő keresi a tökéletes boldogságot / Kate M. - Szöveg (epub : 403 KB). - [Hédervár] ; [Győr] : Tarandus, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163400. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5584-53-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3818933]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2021.
Kate M.
   Vihar után : [hét barátnő keresi a tökéletes boldogságot] / Kate M. - Hédervár ; [Győr] : Tarandus, cop. 2020. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5584-52-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3811886]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2021.
Katona Csaba
   Vadászat a vadászatra : novellák, szatírák, versek, lövések egy "nagyvadra" / Katona Csaba. - Hédervár : Publio, cop. 2020. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-755-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3811917]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2021.
Kékesi Dóra
   Rád találok [elektronikus dok.] / Kékesi Dóra. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Álomgyár K. ; [Sándorfalva] : Kékesi D., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163479. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8935-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3819439]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2021.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Halálos Hollywood [elektronikus dok.] : Caroline Wood-sorozat / R. Kelényi Angelika. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161915. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-17-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3805778]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2021.
Keszei István (1935-1984)
   Lépted a léptem / [Keszei István, Füstfaragó Flórián, Schrenk Éva]. - [Székesfehérvár] : Schrenk É., cop. 2020. - 162 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-81526-0-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3812046]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2021.
   Két világ határán [elektronikus dok.] : fantasy antológia / főszerk. Ripp Gábor ; ... a Trivium Egyesület kiadványa. - Szöveg (epub : 536 KB) (mobi : 1.5 MB). - Budapest : Trivium Egyes., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162169. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-29-5 (epub)
ISBN 978-615-5821-30-1 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-322.9(082)
[AN 3807971]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2021.
Kis Ádám
   Csillagok [elektronikus dok.] / Kis Ádám. - Szöveg (epub : 787 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161648. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6191-53-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3803676]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2021.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Parainesis Kölcsey Kálmánhoz / Kölcsey Ferenc ; az előszót írta Bábel Balázs. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 77, [2] p. ; 17 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
ISBN 978-963-277-899-0 kötött : 1300,- Ft
magyar irodalom - filozófia
894.511-96
[AN 3820097]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2021.
Kovács Imre, S.
   Parlagvári peresztrojka [elektronikus dok.] / S. Kovács Imre. - [S.l.] : Underground, 2020-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3803585]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kulcskérdés. - Szöveg (epub : 518 KB). - 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161633. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6191-49-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3803591] MARC

ANSEL
UTF-84167 /2021.
Kozma László (1949-)
   Impressziók [elektronikus dok.] : Claude Monet festészete szonettekben / Kozma László ; B. Tóth Klára képeivel ; kiad. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163281. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5750-61-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3817749]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2021.
Lám Edit
   A jéghegy csúcsa [elektronikus dok.] / Lám Edit. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Enkiadom.hu, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162796. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3813820]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2021.
Lovasi Tünde (1968-)
   Szemétkirálynő [elektronikus dok.] / Stephanie Ford. - 2. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 3.3 MB) (epub : 1.6 MB). - [Debrecen] : EZ-Könyv, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163435. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5752-93-3 (pdf)
ISBN 978-615-5752-92-6 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3819141]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2021.
Ludányi Bettina (1994-)
   Mögötted! [elektronikus dok.] / Ludányi Bettina. - Szöveg (epub : 5.4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161800. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-57-4
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3804944]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2021.
Maiden, Thomas G.
   Sárkányok voltunk [elektronikus dok.] / Thomas G. Maiden. - Szöveg (pdf : 10 MB) (epub : 400 KB) (mobi : 565 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161250. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6051-95-0 (pdf)
ISBN 978-615-6051-96-7 (epub)
ISBN 978-615-6051-97-4 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3801020]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2021.
Majláth Mikes László (1951-)
   Dollár a zokniban [elektronikus dok.] : humoros huszadik század / Majláth Mikes László. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9884-0
magyar irodalom - anekdota - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-36 *** 894.511-94
[AN 3814037]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2021.
Marton Attila Paul (1944-)
   Hitvallás : versek, 2017-2020 / Marton Attila Paul. - Budapest : Prime Rate Kft., 2020. - 163, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87754-7-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3811928]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2021.
Moldova György (1934-)
   Hátsó lépcső / Moldova György. - Szentendre : Urbis, 2020. - 230, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5289-64-4 kötött
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3812133]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2021.
Müller, Renáta W.
   A lázadó 2 [elektronikus dok.] : erotikus regény / Renáta W. Müller. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [S.l.] : [Werthmüller R.], [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-01-0288-7
Svájc - magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993(494)
[AN 3807903]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2021.
Müller, Renáta W.
   A lázadó 2 : erotikus regény / Renáta W. Müller. - Bakháza : Newline K., 2020. - 465 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-86-9 fűzött : 3990,- Ft
Svájc - magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993(494)
[AN 3812052]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2021.
Nádasdy Ádám (1947-)
   100 év, 100 kép, 100 gondolat, 1890-1989 [elektronikus dok.] / Nádasdy Ádám. - Szöveg (epub : 51.9 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-144-0
Magyarország - magyar irodalom - századforduló - 20. század - kisepika - amatőr fénykép - elektronikus dokumentum
894.511-3 *** 77.04(439)"189/198"
[AN 3814038]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2021.
Nádasdy Nikolits Andrea (1933-)
   Homokláp és csengőfrász [elektronikus dok.] : mégis magyarnak... : dokumentumregény / Nádasdy Nikolits Andrea. - Szöveg (epub : 8.9 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162855. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-913-0
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3814313]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2021.
Nádudvarváry Fekete Emma
   Nem skandináv krimi [elektronikus dok.] : tudod, hogy nincs bocsánat / Nádudvarváry Fekete Emma. - Szöveg (pdf : 830 KB) (epub : 270 KB) (mobi : 357 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161005. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-12-5 (mobi)
ISBN 978-615-6237-11-8 (epub)
ISBN 978-615-6237-10-1 (pdf)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3799896]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2021.
Nala, B. B. (1978-)
   Kék szárnyú madár dala [elektronikus dok.] : B. B. Nala versei. - Szöveg (epub : 507 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162842. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-39-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3814277]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2021.
Nala, B. B. (1978-)
   A napkorong virága [elektronikus dok.] : B. B. Nala versei. - Szöveg (epub : 336 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163431. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-38-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3819098]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2021.
Nemere István (1944-)
   Kígyók a kútban [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.8 MB) (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163266. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-670-3 (pdf)
ISBN 978-963-453-669-7 (mobi)
ISBN 978-963-453-668-0 (epub)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3817687]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2021.
Nemere István (1944-)
   Londonba nem indul vonat [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 994 KB) (mobi : 2.6 MB) (pdf : 1.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163267. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-676-5 (pdf)
ISBN 978-963-453-675-8 (mobi)
ISBN 978-963-453-674-1 (epub)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3817694]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2021.
Orcsik Ferenc (1951-)
   A halál árnyékában / Orcsik Ferenc (Frank Stripe). - Pécs : Orcsik F., 2020. - 149 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-81201-2-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3812204]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2021.
Orcsik Ferenc (1951-)
   A legszebb karácsony / Orcsik Ferenc (Frank Stripe). - Pécs : Orcsik F., 2019. - 53 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-81201-1-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3815033]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2021.
Pajor András (1958-)
   Bizáncból küldetett : történelmi regény / Pajor András. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-905-8 kötött : 2600,- Ft
Béla (Magyarország: király), III. (1148?-1196)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3811990]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2021.
Papp Csilla (1976-)
   Ha/mar [elektronikus dok.] / Papp Csilla. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Álomgyár K. ; [Újszentmargita] : Török-Papp Cs., 2019 [!2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163417. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-8867-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3819003]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2021.
Pascal, Eric
   Apocalyptum [elektronikus dok.] / Eric Pascal. - Szöveg (epub : 848 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161174. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3800665]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2021.
Pásti Emese
   Leonárd, a leopárd / írta, szerk. és ill. Pásti Emese. - [Szeged] : Magánkiad., 2020. - 55 p. : ill., színes ; 15x22 cm
Számozási adatként: 1. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-0675-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3812231]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2021.
Pelesz Alexandra
   Gyászmunka [elektronikus dok.] / Pelesz Alexandra ; [közread. a] Trivium Egyesület. - Szöveg (epub : 350 KB) (mobi : 1 MB). - Budapest : Trivium Egyes., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5821-27-1 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3808113]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2021.
Péntek Róbert (1996-)
   Bujdos-óra [elektronikus dok.] : mindenségmedence versekben / Péntek Róbert ; Sipos Eszter rajz. ; kiadó Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163279. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5750-52-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3817748]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2021.
Petőcz András (1959-)
   Idegennek lenni, avagy Háttérmagyarázat és szubjektív tényezők [elektronikus dok.] : írások / Petőcz András. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162853. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-912-3
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3814305]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2021.
Petrusák János (1970-)
   Kopogtatók 2 : visszajöttek! / Petrusák János. Pegazus könyvek antológia, 2020. - [Nyíregyháza] : Pegazus Tv Média és Okt. Kft., [2020]. - 295 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81328-6-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3811517]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2021.
Pollák János
   Valódi romantika [elektronikus dok.] : romantikus versek, ötletek, helyszínek, receptek Pollák János tollából. - Szöveg (pdf : 26.5 MB). - [S.l.] : [Pollák J.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162794. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8116-8
magyar irodalom - szerelem - párkapcsolat - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 392.6 *** 316.472.4
[AN 3813818]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 878 KB) (mobi : 2.4 MB) (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163272. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-648-2 (pdf)
ISBN 978-963-387-219-2 (epub)
 (hibás ISBN 978-963-387-220-8) (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3817721]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2021.
ReWhite, Paloma
   Sámánnő [elektronikus dok.] / Paloma ReWhite. - Szöveg (pdf : 1.3 MB) (epub : 960 KB). - [Debrecen] : EZ-Könyv, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163437. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5752-95-7 (pdf)
ISBN 978-615-5752-94-0 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3819142]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2021.
Sándor Anikó
   Én igen nagy vétkem.. [elektronikus dok.] : öt nap Mariazellben / Sándor Anikó. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Jaffa, 2020, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163759. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-431-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3821410]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2021.
Saw, Ruby (1989-)
   Valóság [elektronikus dok.] : van kiút a pokolból : novella / Ruby Saw. - Szöveg (epub : 505 KB) (mobi : 957 KB). - [Gyömrő] : Book Dreams, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161009. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6155-52-8 (epub)
ISBN 978-615-6155-53-5 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3799915]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2021.
Schwerteczky Adrienn
   Csengettyűváros meséi : karácsonyi varázslat napról napra / [szöveg Schwerteczky Adrienn]. - Hédervár : Publio, cop. 2019. - 175 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-443-647-8 fűzött : 4850,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3811991]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2021.
Scott, April Rose
   Megőrülök tőled Cameron Davis [elektronikus dok.] / April Rose Scott. - Szöveg (epub : 733 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3813967]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2021.
Simó Tibor (1980-)
   Szív és lélek / Simó Tibor. - Hédervár : Publio, cop. 2020. - 54 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-753-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3811922]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2021.
Sol, Gabe
   Meru [elektronikus dok.] : a végtelen színe / Gabe Sol. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 458 KB). - [S.l.] : Sol, G., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162862. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-81560-0-4 (epub)
ISBN 978-615-81560-1-1 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3814398]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2021.
Sultz Sándor (1955-)
   Ceauşescu gyermekei [elektronikus dok.] : kalandregény kezdő pszichopatáknak / Sultz Sándor. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163465. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9533-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3819388]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2021.
Sváb Auguszta Veronika
   A tini éveimre / Sváb Auguszta Veronika ; ill. Kis-Vértes Petra. - [Hédervár] : Underground, [2020]. - 76 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6191-67-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3811879]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2021.
Szakácsné Kozári Piroska (1936-)
   Életmozaikok / Szakácsné Kozári Piroska. - Pécs : Kódex, 2019. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (Szép és jó)
ISBN 978-615-5290-18-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3812434]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2021.
Szakonyi Károly (1931-)
   Írók lámpafénynél : olvassuk újra! / Szakonyi Károly ; Orosz István ... illusztrációival. - Budapest : M. Írók Egyes., 2020. - 575 p. : ill. ; 22 cm. - (Lyukasóra-könyvek, ISSN 1217-9108)
ISBN 978-963-8435-28-6 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - író - 20. század - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 894.511(092)"19"
[AN 3820067]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2021.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Amrita Sher-Gil [elektronikus dok.] : egy magyar festőzseni szenvedélyes élete : regény / Szunyogh Szabolcs. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-162857. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-170-9
Sher-Gil, Amrita (1913-1941)
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3814407]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2021.
Tilinger Mónika
   A kis Esthajnalcsillag [elektronikus dok.] / Tilinger Mónika. - Szöveg (pdf : 1.4 MB) (epub : 71 KB) (mobi : 113 KB). - Debrecen : Ágenda, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161165. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6237-13-2 (pdf)
ISBN 978-615-6237-14-9 (epub)
ISBN 978-615-6237-15-6 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3800645]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2021.
Tompa Andrea (1971-)
   Haza / Tompa Andrea. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 472, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-025-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3820054]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2021.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pixel [elektronikus dok.] / Tóth Krisztina. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Bologna Bt., 2020. - 1 CD (4 h 23 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3807345]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2021.
Vági Ilona
   Az én jó Uram Atyám tudja mi jó nekem gyermekének! / [Vági Ilona]. - [Balatonfűzfő] : Vági I., 2020. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9150-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3811534]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2021.
   Van hangunk : #metoo novella pályázat. - Hédervár ; [Győr] : Tarandus, cop. 2020. - 195 p. ; 20 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-443-771-0)
magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3811905]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2021.
Varga Beáta (1975-)
   Miogin bázis [elektronikus dok.] : Szivárgó sötétség 2.7 / On Sai. - Szöveg (epub : 728 KB) (mobi : 953 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161809. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-455-4 (epub)
ISBN 978-963-561-456-1 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3804997]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2021.
   Vers & slam poetry ; [közead. a] Kulturális Életért Közhasznú Egyesület. - [Nyíregyháza] : KÉK Egyes., cop. 2020. - 89 fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80599-6-1 fűzött
magyar irodalom - slam - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3811751]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2021.
Vizi Hajni
   Vizi Hajnalka válogatott versei [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : [Vizi H.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-161355. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-9357-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3801507]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2021.
Weaver, Anita
   Angyali védelmező [elektronikus dok.] / Anita Weaver. - Szöveg (epub : 856 KB) (mobi : 2.4 MB) (pdf : 856 KB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163517. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-126-3 (epub)
ISBN 978-963-387-127-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-128-7 (pdf)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3819644]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4217 /2021.
Ambrus Izabella
   Fundi és a kistestvér / [szöveg] Ambrus Izabella ; [ill.] Horváth Ágnes. - [Budapest] : Tinta Kvk., cop. 2020. - [31] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-409-267-4 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3811537]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2021.
Raskó Zsófia
   Milo & God : a dream comes true / written by Sophie Rasko ; illustrated by Rizky Dewi. - [Budapest] : [Raskó Zs.], 2020. - [31] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-81670-0-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3811772]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4219 /2021.
   Kutatói innovációk [elektronikus dok.] : válogatás egy kutatási projekt eredményeiből : az EFOP 3.6.1-16-2016-00012 számú projekt keretében végzett kutatásokból / szerk. Solt Katalin ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Egyetem. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Budapest] : BGE, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163291. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-75-2
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3817871]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2021.
Smith, Jeff (1960-)
Bone (magyar)
   Bone / Jeff Smith ; [ford. Oroszlány Balázs]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2020]-. - ill. ; 24 cm
Kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3812355]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A Völgy, avagy A tavaszi nap-éj egyenlőség : vernal equinox. - [2020]. - [432] p.
képregény
087.6:084.11
[AN 3812358] MARC

ANSEL
UTF-84221 /2021.
   Tehetségek a tudomány láthatárán [elektronikus dok.] / szerk. Vágány Judit ; kiad. Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : BGE KVIK, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163277. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5607-70-7
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
082 *** 378.184
[AN 3817737]
MARC

ANSEL
UTF-8