MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/04/22 16:31:31
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4222 /2021.
   Kerámiamánia II., 2020 : díjnyertes felmérési pályamunkák építőipari szakgimnáziumok tanulóitól és egyetemek hallgatóitól / [szerk. Lázár Lenke] ; [közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2020. - 79 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80892-3-4 fűzött
Magyarország - épületkerámia - pályázat
06.063(439) *** 738 *** 72(439)
[AN 3812734]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2021.
Országos Tervezőgrafikai Biennálé (22.) (2020) (Budapest)
   XXII. Országos Tervezőgrafikai Biennálé, 2020 / ... rend. Szepes Hédi ; ... rendező szerve Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Tervezőgrafikai Szakosztálya. - [Budapest] : MKISZ, 2020. - 123, [4] p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - A bev. angol nyelven is
ISBN 978-615-5280-42-9 fűzött
Magyarország - alkalmazott grafika - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2020" *** 766(439)"201/202"
[AN 3813949]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2021.
   Teljesítmény : Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria, 2020. október 29 - 2021. január 23. / [a kiállítást rend. Kónya Ábel] ; [kiad. MANK Magyar Akotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.]. - [Szentendre] : MANK, cop. 2020. - 68, [3] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Kész. a "Kép, test, lét" c. összművészeti programsorozat keretében
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - sport - 21. század - emberábrázolás - kiállítási katalógus
061.4(439-2Miskolc) *** 73/76(439)"201/202" *** 7.041.2 *** 796.01
[AN 3813482]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4225 /2021.
Fodor Donát
   Dodor : négykeréktől egykerékig / Fodor Donát. - Budapest : Madánkiad. ; [Kapuvár] : [Élményvezetés Szervező Kft.], 2020. - 317, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9883-8 fűzött
Magyarország - újságíró - motorkerékpár - motorkerékpársport - 21. század - televíziós műsorszám - memoár
791.9.097(439)(092)Fodor_D.(0:82-94) *** 796.72 *** 629.118.6
[AN 3812857]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4226 /2021.
Békés Márton (1983-)
   Kulturális hadviselés : a kulturális hatalom elmélete és gyakorlata / Békés Márton ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2020. - 415, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6200-15-0 fűzött : 3100,- Ft
kulturális politika - politológia - társadalmi hatalom - szellemi elit - értelmiség - vitairat
008:323 *** 32.001 *** 316.344.42 *** 316.343.652
[AN 3812467]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2021.
Szabó Csaba (1978-)
   Fejlesztési irányelvek 2.0 / [írta és szerk. Szabó Csaba] ; [közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Tudományos Osztályok Fejlesztési Bizottsága. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : DOSZ Tud. Osztályok Fejleszt. Bizottsága, 2019. - 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5586-43-9 fűzött
Magyarország - tudományos munka - doktori képzés
001.89(439) *** 378.21(439)
[AN 3813676]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4228 /2021.
Gunagriha
   A harmadik kívánság / Gunagriha. - Átd., bőv. kiad. - [Csömör] : [Discovery Bliss], 2021. - 279, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-81588-4-8 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3823745]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2021.
Kássa László (1959-)
   A mágikus tarot / G. S. Frater P. A. X. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2020]. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 978-615-5032-38-7 fűzött : 2900,- Ft
tarot
133.3
[AN 3821658]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2021.
Schuré, Édouard (1841-1929)
Les grands initiés (magyar)
   A nagy beavatottak : [az ezotéria tanítói] / Edouard Schuré ; [ford. Nagy G. Rózsa]. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 262 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5984-42-6 fűzött : 3300,- Ft
ezoterika
133
[AN 3822800]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2021.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Von der Initiation (magyar)
   A beavatásról / Rudolf Steiner ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5984-61-7 fűzött : 3100,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3821656]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2021.
Yeats, William Butler (1865-1939)
Rosa alchemica (magyar)
   Rosa alchemica / William Butler Yeats ; [ford. Károly Ernő]. - [Onga] : Hermit, 2010 [!2021]. - 92, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-62-4 fűzött : 1800,- Ft
angol irodalom - ezoterika - mese
133.25 *** 820-34=945.11
[AN 3822803]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4233 /2021.
   Erdők, vizek, ízek / [főszerk. Kürti Ivett] ; [ételfotók ... Busa Gábor, Csility Tamás, Gróf Péter]. - Baja : Axiál Kft., 2020. - 140, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
Magyarország - vadhús - hal - természeti környezet - szakácskönyv - fényképalbum
502(439)(084.12) *** 641.55(083.12):637.54/.55 *** 641.55(083.12):637.56
[AN 3813890]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2021.
Hámori Péter
   Sasad, Sashegy : az újbudai hegyvidék / [írta Hámori Péter]. - [Budapest] : [XI. Ker. Önkormányzat], 2020. - [20] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Újbuda értékei, ISSN 2631-1607 ; 6.)
ISBN 978-963-89192-3-6 fűzött
Budapest. 11. kerület - helyismeret - természeti környezet
502(439-2Bp.XI.) *** 908.439-2Bp.XI.
[AN 3813182]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2021.
Országh József (1937-)
   A víz és a gazdája : vízönellátás a vízgazda szemléletén keresztül kicsiben és nagyban : egy tudományos életmű összefoglalója / Országh József. - 2. bőv. kiad. - {Budapest] : Víztisztitó Szerviz Kft., 2020. - 730 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7694-2 fűzött : 8790,- Ft
fenntartható fejlődés - ökológia - hidroszféra - vízgazdálkodás
504.4 *** 504.03 *** 556.18 *** 628
[AN 3821602]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2021.
Titi Hajnalka
   Mesélő természet / [írta] Titi Hajnalka ; [fotók] Barta Andrea. - [Tompa] : Barta A., 2020. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-9833-3 kötött
természeti környezet - gyermekirodalom - magyar irodalom - gyermekkönyv - állatmese - gyermekvers
502(02.053.2) *** 894.511-35(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3813471]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2021.
   Water management: focus on climate change : 3rd International Conference on Water Sciences : 22. March 2020, Szarvas : conference volume / [eds. Jakab Gusztáv, Csengeri Erzsébet] ; [publ. by Szent István University Institute of Irrigation and Water Management]. - Szarvas : Szt. István Univ. Inst. of Irrigation and Water Management, 2020. - 210 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A konferenciát 2020. szept. 25-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-891-5 fűzött
hidrológia - vízügy - vízgazdálkodás - mezőgazdasági vízépítés - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány
504.4 *** 556 *** 628.1.034.3 *** 626.8 *** 63 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3813458]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4238 /2021.
Farkas Polgár Bea
   Ásvány trafik / [szerző ... Farkas Polgár Bea]. - [Albertirsa] : Farkas Polgár B., 2020. - 66 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-00-9421-2 fűzött
ásvány - kristály - ezoterika - természetgyógyászat
549 *** 615.89 *** 548 *** 133.25
[AN 3812602]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4239 /2021.
Ganeri, Anita (1961-)
Star stories (magyar)
   Csillagok meséi : történetek csillagképekről a világ minden tájáról / Anita Ganeri ... ; Andy Wilx ill. ; [ford. Szlukovényi Katalin]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-486-616-9 kötött : 3999,- Ft
mitológia - csillagkép - monda - népmese - gyermekkönyv
524.3(02.053.2) *** 398.221(=00)(02.053.2)
[AN 3813015]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2021.
Seager, Sara (1971-)
The smallest lights in the universe (magyar)
   A világegyetem legapróbb fényei : életem a Földön kívül és a Földön / Sara Seager ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 316, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-975-4 fűzött : 3500,- Ft
Seager, Sara (1971-)
Egyesült Államok - csillagász - asztrofizika - földön kívüli élet - memoár
52(73)(092)Seager,_S.(0:82-94) *** 524
[AN 3813145]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4241 /2021.
Butterfield, Moira (1961-)
How animals build (magyar)
   Építkező állatok : kukkants be az állatok otthonába! / Moira Butterfield ; [ill.] Tim Hutchinson ; [ford. és átd. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 26x29 cm
Kihajtható lapokkal és képekkel
ISBN 978-963-486-192-8 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3812999]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2021.
Herman Ottó (1835-1914)
   A madarak hasznáról és káráról / Herman Ottó ; [képekkel ell. Csörgey Titusz]. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 279 p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 19. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-95-9 kötött : 2021,- Ft
Magyarország - madár - fauna - művelődéstörténet
598.2(439) *** 591.9(439) *** 930.85(439)
[AN 3823249]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2021.
Nádai Magda
   Brekusz : 5-8 éves gyermekekkel foglalkozók kézikönyve "békás" témákhoz / Nádai Magdolna ; [grafikusok B. Tóth Éva, Kovács Andrea, Sallai Kitti]. - [Budapest] : Nádai M., 2021. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9545-5 fűzött
béka - állatvédelem - környezeti nevelés - tanári segédkönyv
597.8 *** 504.74.06 *** 37.033(072)
[AN 3814072]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2021.
Nádai Magda
   Idegenhonos lágyszárú özöngyomok megismerése és visszaszoríthatósága / Nádai Magda. - [Budapest] : Nádai M., 2020. - 160 p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell. ([4] p.)
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-615-00-9091-7 fűzött
Magyarország - inváziós faj - flóra - gyomirtás
581.524.2(439) *** 632.5 *** 632.9
[AN 3813732]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2021.
Szabóky Csaba (1950-)
   Magyarország védett lepkéi I-II / Szabóky Csaba. - [Érd] : Orbiculosa, 2020. - 274 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 260-263.
ISBN 978-615-81591-1-1 kötött
Magyarország - lepke - fauna - védett állat
591.9(439) *** 504.74.06(439) *** 595.78
[AN 3822798]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4246 /2021.
Bán Miklós
   Független filozófia iskola : [a tudat felépülésének bioelektromos sajátosságai] / szerző Bán Miklós. - Budapest : Szerző, 2020. - 28, [1] fol. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-8117-5 fűzött
tudat
159.922(089.3)
[AN 3812627]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2021.
Bogár Lajos (1956-)
   Vészhelyzetek görbe tükörben / Bogár Lajos. - Budapest : Medicina, 2021, cop. 2020. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153-160.
ISBN 978-963-226-756-2 kötött : 3400,- Ft
orvostudomány - sürgősségi ellátás
616-039.74
[AN 3813775]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2021.
Bottega, Luigino
IO: come vincere al gioco della vita (angol)
   IO: how to win in the game of life : the map to finding and fulfilling our inner prophecy giving meaning to our existence / Luigino Bottega ; transl. by Tiaré Maria Adelaide Totaro. - Budapest : Evento Bt., 2020. - 257 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9509-7 kötött
életvezetés - siker - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3814044]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2021.
Cayce, Edgar (1877-1945)
Edgar Cayce on the poweer of color, stones, and crystals (részlet) (magyar)
   A gyógyító kristályok ereje / Edgar Cayce ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Pythia, [2021]. - 133 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9790-64-3 fűzött : 1850,- Ft
természetgyógyászat - kristály - ezoterika
615.89 *** 548 *** 133.25
[AN 3822802]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2021.
Chia, Mantak (1944-)
Awaken healing light of the Tao (magyar)
   A tao gyógyító fényének felébresztése / Mantak és Maneewan Chia ; [ford. Pavelcze István]. - 2. kiad. - [Budapest] : Lunarimpex, 2004 [!2020]. - 576 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
Bibliogr.: p. 563-565.
ISBN 963-9219-42-8 fűzött : 4900,- Ft
természetgyógyászat - taoizmus - ázsiai küzdő- és védősport
615.89 *** 299.513 *** 796.855
[AN 3822608]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2021.
Cramm, Dagmar von (1955-)
Das grosse GU Kochbuch für Babys & Kleinkinder (magyar)
   Babakonyha : csecsemőkortól kisgyerekkorig / Dagmar von Cramm ; fotók Barbara Bonisolli ; ill. Julia Hollweck. - Budapest : Central Kv., 2021. - 190 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-341-290-9 kötött : 4590,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - szakácskönyv
613.22 *** 649.1 *** 641.562(083.12)
[AN 3822622]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2021.
Cserháti Endre (1932-)
   Cserháti Endre [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163799. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-331-287-2)
Cserháti Endre (1932-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Cserháti_E.(047.53) *** 37(439)(092)Cserháti_E.(047.53)
[AN 3821835]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2021.
Damour, Lisa (1970-)
Untangled (magyar)
   Gubancok [elektronikus dok.] : kamasz lányok támogatása a felnőtté válás hét állomásán / Lisa Damour ; ford. Mörk Leonóra. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2017. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163981. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-405-3
serdülőkor - lány - felnőtté válás - családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - elektronikus dokumentum
159.922.8 *** 316.6-053.6 *** 37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3823094]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2021.
DeGraff, Jeff (1958-)
The creative mindset (magyar)
   A kreatív gondolkodás eszköztára : az innovációt elősegítő hat készség elsajátítása / Jeff DeGraff és Staney DeGraff ; [ford. Imre Eszter]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 198 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-573-003-2 fűzött : 3499,- Ft
kreativitás - gondolkodásfejlesztés
159.928.238 *** 159.955
[AN 3812831]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2021.
Eger, Edith Eva (1927-)
The gift (magyar)
   Az ajándék : 12 életmentő lecke / Edith Eva Eger ; [ford. Mesterházi Mónika]. - [Budapest] : Libri, 2020. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-717-1 fűzött : 3499,- Ft
lélektan - lelki trauma - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865 *** 159.953
[AN 3812801]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2021.
   Figyelem-projekt : tanulmányok a figyelemről / szerk. Gyimesi Timea ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Francia Tanszék Gralphi Kutatócsoport. - Szeged : SZTE Francia Tansz. Gralphi Kutcsop., 2020. - 90 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-769-7 fűzött
figyelem - ismeretelmélet - hermeneutika
159.952 *** 165 *** 801.73
[AN 3814299]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2021.
   Gyermekgyógyászati differenciáldiagnosztika [elektronikus dok.] : a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika gyakorlati útmutatója / szerk. Tulassay Tivadar, Veres Gábor. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163803. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-399-2
gyermekgyógyászat - orvosi diagnosztika - elektronikus dokumentum
616-053.2-079.4
[AN 3821877]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2021.
Heart intelligence (magyar)
   A szív intelligenciája [elektronikus dok.] : halld meg a szív intuitív hangját! / Doc Childre [et al.] ; ford. Kozma Gyula. - Szöveg (epub : 8.2 MB). - Budapest : Bioengetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164049. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-502-9
érzelem - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.942
[AN 3823532]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2021.
Honos-Webb, Lara
Brain hacks (magyar)
   Használd az agyad okosan! : [hogyan változtassunk hatékonyan végrehajtó funkcióinkon?] / Lara Honos-Webb. - Pécs : Alexandra, 2020. - 150, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Miholics Zoltán. - Bibliogr.: p. 144-147.
ISBN 978-963-447-767-9 fűzött : 3500,- Ft
mentálhigiénia - figyelemzavar - hiperaktivitás
613.865 *** 616.89-008.47 *** 616.89-008.481
[AN 3813345]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2021.
Jäger, Gerhard
Selbsthilfe durch autogenes Training (magyar)
   Segíts magadon autogén tréninggel! / Gerhard Jäger ; [ford. Nagy András Pál]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2020]. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-45-5 fűzött : 2890,- Ft
öngyógyítás - szuggesztió - autogén edzés
615.89 *** 615.851.111
[AN 3822569]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2021.
Kasandra
Todos contre el virus (magyar)
   Együtt a vírus ellen / rajz. Kasandra ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [25] p. : ill., színes ; 27x27 cm
ISBN 978-963-483-237-9 kötött : 2990,- Ft
világjárvány - gyermekkönyv - képeskönyv
616.98(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3813394]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2021.
Kepes András (1948-)
   A boldog hülye és az okos depressziós [elektronikus dok.] / Kepes András. - Szöveg (epub : 868 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164022. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-849-9
mentálhigiénia - életvezetés - boldogság - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.942
[AN 3823411]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2021.
Komjáthy László (1959-)
   Szent Flórián mestersége : a tűzoltó szakma története / Komjáthy László, Gál László. - [Budapest] : Gál L., [2020]. - 241 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9219-5 kötött
Magyarország - tűzvédelem - tűzoltóság - tűzrendészet - történeti feldolgozás
614.84(439)(091) *** 614.842.83(439)(091) *** 351.78(439)(091)
[AN 3812871]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2021.
Kricsfalvi Péter
   Kulcs a stresszhez / Kricsfalvi Péter. - [Budapest] : Testszerviz Kv., 2020. - 155 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-615-81324-1-1 fűzött
stressz
612.06
[AN 3812466]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2021.
   Küzdelem a gyermekért : élettörténetek a meddőségről / [szerk. Lódi Viktória, Nemes Attila és Vida Márta] ; [ill. Szűcs Édua] ; [közread. a] Nagycsaládosok Országos Egyesülete. - Budapest : NOE, 2020. - 269, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81715-0-2 kötött
terméketlenség - magyar irodalom - pályázat - memoár - antológia
612.663(0:82-94) *** 06.063(439) *** 894.511-94(082)
[AN 3813733]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2021.
LaMarca, Kristen
Learn to lucid dream (magyar)
   A tudatos álmodás titkai : hogyan ébresszük fel a kreativitásunkat és a tudatunkat? / Kristen LaMarca. - Pécs : Alexandra, 2020. - 154 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Ford. Miholics Zoltán. - Bibliogr.: p. 145-150.
ISBN 978-963-447-884-3 fűzött : 3500,- Ft
álom - alvás - tudatosság
159.963 *** 612.821.7
[AN 3813341]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2021.
   Ment-a-kalauz 2.0 : diabtippek családoktól családoknak / [szerk. Kerekes Andrea] ; [közread. a] MentaPRO Alapítvány a Cukorbetegséggel Élő Gyermekek Családjaiért. - Budapest : MentaPRO Alapítvány a Cukorbetegséggel Élő Gyermekek Családjaiért, 2020. - 75 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-615-00-9905-7 fűzött
cukorbetegség - gyermek - útmutató
616.379-008.64-053.2(036)
[AN 3813170]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2021.
Mihály András (1952-)
   Az emberi test anatómiája, szövettana és fejlődése / Mihály András. - 2. kiad., utánny. - Szeged : JGYF K., 2020. - 213 p. : ill. ; 24 cm
borító és gerinccím: Anatómia
ISBN 978-615-5455-94-0 fűzött : 3500,- Ft
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 3822794]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2021.
Moller, Mary
Alzheimer's through the stages (magyar)
   Alzheimer-kór lépésről lépésre : gondozók kézikönyve / Mary Moller ; [ford. Arnold Nikolett]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 181 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 175-177.
ISBN 978-963-447-754-9 fűzött : 3500,- Ft
elbutulás - betegápolás - házi gondozás
616.892-053.9 *** 616-083 *** 649.8
[AN 3813379]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2021.
Nagy Gyula, B.
   Segíthetek? : a gyógyító te magad légy / B. Nagy Gyula. - [Istenmezeje] : B. Nagy Gy. : [Világ Magyarsága Szerk.], 2020. - 184 p. ; 21 cm. - (Világ Magyarsága könyvtára, ISSN 2732-2750)
ISBN 978-615-01-0019-7 fűzött
öngyógyítás
615.89
[AN 3813398]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2021.
Nagy Mária Edit
   Elsősegélynyújtás gépjárművezetők részére / Nagy Mária Edit. - Bőv., jav. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2021, cop. 2005. - 87 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-05-2 fűzött : 1200,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3823311]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2021.
Nixon, Natalie
The creativity leap (magyar)
   Kreativitásugrás : a kíváncsiság, az improvizáció és az intuíció alkalmazása a munkában / Natalie Nixon ; [ford. Tóth Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 135 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-004-9 fűzött : 2799,- Ft
kreativitás - munkalélektan - munkakultúra
159.928.238 *** 65.013 *** 331.104
[AN 3812862]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2021.
Pilling János (1969-)
Orvosi kommunikáció a gyakorlatban (magyar)
   Medical communication in practice / János Pilling ; [Szilvia Zörgő transl.]. - Budapest : Medicina, 2021, cop. 2020. - 315 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-774-6 fűzött : 4600,- Ft
orvos - kommunikáció - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - egyetemi tankönyv
614.253(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 3813995]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2021.
Részabó Irén
   Az idegen mester [elektronikus dok.] / Részabó Irén. - Szöveg (epub : 18 MB) (mobi : 8.7 MB) (pdf : 7.1 MB). - [Szolnok] : Életkerék, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163891. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-615-00-8198-4 (epub)
ISBN 978-615-00-8199-1 (mobi)
ISBN 978-615-00-8197-7 (pdf)
mentálhigiénia - ezoterika - elektronikus dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3822570]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2021.
Sallai Orsolya
   Figyelem.!? / Sallai Orsolya. - Budapest : Sallai O., 2020. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81359-0-0)
egészséges táplálkozás - mentálhigiénia - gyógytorna
613.2 *** 613.865 *** 615.825
[AN 3813396]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2021.
Szabó Adrienn
   Magyar superfood : 65 szuperétel, 106 szuperélelmiszer / Szabó Adrienn. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 229 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 224-229.
ISBN 978-615-5417-58-0 kötött : 5990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3823256]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2021.
Szabó Mihály
   Az ember fejlődése / Szabó Mihály. - 2. átd. kiad. - Szeged : JGYF K., 2020. - 269 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269.
ISBN 978-615-5946-24-0 fűzött : 3900,- Ft
embriológia - egyedfejlődés - egyetemi tankönyv
611.013(075.8)
[AN 3822793]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2021.
Széchenyi István
   Fülakupunktúra a gyakorlatban : terápiás javaslatok különböző betegségek kezelésére / írta és szerk. Széchenyi István. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Natural-Med Kft., 2020. - 326 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87941-6-1 kötött
akupunktúra - hallószerv
615.814.1
[AN 3822603]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2021.
   Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2020. évi Tudományos Diákköri Konferenciája : 2020. november 11-13., Szeged / [... szerk. Tolnai József, Peták Ferenc, Rakonczay Zoltán] ; [kiad. Szegedi Tudományegyetem]. - Szeged : SZTE, [2020]. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven. - Gerinccím: SZTE ÁOK, FOK, GYTK, ETSZK 2020. évi TDK Konferenciája
ISBN 978-963-306-762-8 fűzött
orvostudomány - gyógyszerészet - fogászat - egészségügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 615 *** 616.31 *** 614 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3814194]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2021.
Szeivolt István (1947-)
   A janta könyv : álomfejtés a jantákkal : a jövőt jelző janta / Szeivolt István. - [Budapest] : Karizma, 2020. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5114-16-8 kötött
álmoskönyv
159.963.3 *** 398.7
[AN 3821605]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2021.
Szirmai Imre (1942-2018)
   Szirmai Imre [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163798. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-331-289-6)
Szirmai Imre (1942-2018)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Szirmai_I.(047.53) *** 37(439)(092)Szirmai_I.(047.53)
[AN 3821828]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2021.
   A szülési fájdalom kezelése : nem farmakológiai módszerek / szerk. Varga Katalin. - Budapest : Medicina, 2021. - XXII, 442 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-791-3 kötött : 9600,- Ft
szülészet - szülési fájás - fájdalomcsillapító - fizikoterápia
612.884 *** 615.212 *** 615.8
[AN 3812766]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2021.
Tamás Rita (1973-)
   Ne pánikolj, sportolj! [elektronikus dok.] : utam az összeomlástól a harmóniáig / Tamás Rita. - Szöveg (epub : 8.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163800. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-299-8
életvezetés - memoár - elektronikus dokumentum
613.865(0:82-94)
[AN 3821857]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2021.
Tulassay Zsolt (1944-)
   Tulassay Zsolt [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163796. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-331-285-8)
Tulassay Zsolt (1944-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Tulassay_Zs.(047.53) *** 37(439)(092)Tulassay_Zs.(047.53)
[AN 3821823]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2021.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Már 100x megmondtam / F. Várkonyi Zsuzsa. - 12. kiad. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2021. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5932-54-0 fűzött : 3360,- Ft
családi nevelés - lélektan - család
159.922-055.5/.7 *** 37.018.1
[AN 3823262]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2021.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Jól szeretni : Tudod-e, hogy milyen a gyereked? / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021, cop. 2013. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5281-10-5 kötött : 3360,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3823773]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2021.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Kamaszkor körül / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021, cop. 2020. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5932-37-3 kötött : 3150,- Ft
gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8
[AN 3823288]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2021.
Virágh Hajnalka (1971-)
   Menedzseld az elméd! : [hogyan legyünk vállalkozóként, cégvezetőként önmagunk legjobb verziója] / Virágh Hajnalka. - Budapest : Ultima Kft., 2020. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-615-00-8909-6 kötött : 6490,- Ft
önismeret - menedzser - életvezetés
159.923.2 *** 613.865-057.17
[AN 3814080]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2021.
Weissbluth, Marc
Healthy sleep habits, happy child (magyar)
   Egészséges alvás, boldog gyerek [elektronikus dok.] : a nyugodt éjszakák receptje lépésről lépésre / Marc Weissbluth ; ford. Dési András György. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Jaffa, 2020, cop. 2017. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163801. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-406-0
csecsemőgondozás - alvás - elektronikus dokumentum
613.79-053.2 *** 613.95 *** 649.1
[AN 3821858]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4290 /2021.
Csermely László (1940-)
   Egy 80 éves gépészmérnök irodalmi vénája, 63 év "termése" / Csermely László. - Debrecen : Csermely L., 2020. - 255 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-9801-2 fűzött
Csermely László (1940-)
Magyarország - mérnök - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
62(439)(092)Csermely_L.(0:82-94) *** 37(439)(092)Csermely_L.(0:82-94)
[AN 3813371]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4291 /2021.
Barna Alexandra
   Szépségipari marketing kisvállalkozóknak / Barna Alexandra. - 3. kiad. - [Budapest] : BeautyMaEx Bt., cop. 2019. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-3752-3 fűzött
marketing - internet - szépségszalon - kozmetika
681.324Internet *** 658.8 *** 687.5
[AN 3813408]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2021.
   Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések 4 / [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem]. - [Budapest] : BME, 2020. - 82 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-421-836-4 fűzött
informatika - infokommunikáció - adatelemzés - adatbiztonság - kutatás-fejlesztés
681.3.004.14 *** 311.2 *** 659.2.012.8
[AN 3812469]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2021.
   Pixelgrafika építészeknek. - Budapest : Terc, cop. 2020. - 271 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 270-271.
ISBN 978-615-5445-76-7 fűzött : 4800,- Ft
építőipari tervezés - számítógépes grafika - szoftver
519.688:744 *** 72.011 *** 519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 3813882]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2021.
Trunk Tamás (2003-)
   Kintsugi : a márkák hivatása : az első járvány a közösségi média korában : Z generációs gondolatok 19 országból / Trunk Tamás. - [Szekszárd] : Tető-Plusz Kft., 2020. - 380 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9392-5 kötött : 4000,- Ft
információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra - innováció - vállalkozó - fiatal felnőtt - 21. század - interjú
681.3.004.14 *** 316.774 *** 658.1-053.81(100)"200/201"(047.53)
[AN 3813719]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4295 /2021.
Boronkay Vica
   Kozmetika közép- és mesterfokon / Boronkay Vica. - 2. kiad. - [Budapest] : Artemisz és Hesztia, 2020, cop. 2019. - 266 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 258-265.
ISBN 978-615-81068-6-3 fűzött
kozmetika
687.5 *** 646.7
[AN 3822601]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2021.
Király Tamás (1952-2013)
   Out of the box / Király Tamás ; [szerk. és kurátor ... Timár Katalin] ; [kiad. a ... Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum]. - Budapest : Ludwig Múz., 2020. - 381 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2019. júl. 12 - szept. 15. között rendezett kiállítás katalógusaként. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9537-74-3 fűzött
Király Tamás (1952-2013)
Magyarország - divattervező - alternatív kultúra - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
687.01:745(439)(092)Király_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2019" *** 316.723(439)"198/199"
[AN 3813660]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4297 /2021.
Bodnár György
   Építem a házam : [családiház-építők kisenciklopédiája] / Bodnár György, Tóth Balázs. - Budapest : Tét Consulting Kft., 2019-. - ill., színes ; 31 cm
A 2. köt. társszerzője Borzák Balarám Béla
ISBN 978-963-88828-0-6
családi ház - építés
69 *** 728.3
[AN 3752668]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Már csak a tető hiányzik!. - 3. frissített kiad. - 2021. - 192 p.
ISBN 978-963-88828-3-7 kötött : 9490,- Ft
házépítés - tetőfedés - födém
692.4 *** 629.5 *** 728.3
[AN 3822572] MARC

ANSEL
UTF-84298 /2021.
   Felújítás, átalakítás, bővítés : a legfrissebb jogi háttér és szakmai tudnivalók közérthetően / írta Sipos Anna [et al.]. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2020]. - 253 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Lezárva: 2020. okt. 20.
ISBN 978-615-5830-27-3 fűzött
Magyarország - épület - felújítás - építésügy - jogi szabályozás
69.059 *** 349.442(439)
[AN 3813384]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4299 /2021.
Czagányi László (1946-)
   Tolnay Lajos életműve / Czagányi László. - Inárcs : Önkormányzat, [2020]. - 20 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm. - (Inárcsi séták térben és időben ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
Tolnay Lajos (1837-1918)
Magyarország - Inárcs - vasútépítés - mérnök - vezető alkalmazott - politikus - helytörténet - századforduló - 19. század
656.2(439)(092)Tolnay_L. *** 656.2(439)"186/188" *** 32(439)(092)Tolnay_L. *** 943.9-2Inárcs
[AN 3813229]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2021.
Ocskay Zoltán (1954-)
   Jawa : típuskalauz, történet, adatok / Ocskay Zoltán. - Budapest : Veterán [Szerk.] : Oldtimer Média Kft., 2020. - 231 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [232].
ISBN 978-615-5751-02-8 kötött
Csehország - Csehszlovákia - gépjárműipar - motorkerékpár - gyártörténet - 20. század
629.118.6(437.1)(091) *** 629.118.6(437)(091) *** 061.5(437.1)(091)
[AN 3813911]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2021.
Salamin Márton (1877-1957)
   36 év a magyar vasút szolgálatában : Zólyom, Szolnok, Istvántelek, MÁV Igazgatóság : 115 éves a MÁV Istvántelki Főműhely / Salamin Márton ; Salamin András író, szerk. - Budapest : Infotop, 2020. - 132 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-615-81427-3-1 fűzött
Salamin Márton (1877-1957)
Magyarország - Budapest. 4. kerület - közlekedéstörténet - vasúti közlekedés - gépészmérnök - vezető alkalmazott - vasúti főműhely - járműjavítás - 20. század - memoár - történeti feldolgozás
629.48(439)(091) *** 629.4.083(439-2Bp.IV.)(091) *** 656.2(439)(092)Salamin_M.(0:82-94)
[AN 3813955]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4302 /2021.
   Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. 50 / [szerk. Belinszki Zoltán, Németh Sándor Miklós, Novákné Szőke Anett]. - Pápa : Bakonyerdő Zrt., 2020. - 92, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89593-3-1 kötött
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. (Pápa)
Bakony - Pápa - erdészet - vállalat - testülettörténet
630(439)(234.373.1) *** 061.5(439-2Pápa)(091)
[AN 3813707]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2021.
Fodor Atilla
   A bátor teleltetők / Fodor Atilla. - Budapest : Szerző, 2020. - 148, [3] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Teknősbarátok ; 1.)
ISBN 978-615-00-8905-8 fűzött : 2990,- Ft
állattartás - teknős - memoár
636.98(0:82-94)
[AN 3813162]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2021.
Hamilton, Kimberlie
Rebel cats! (magyar)
   Menő macskák! : izgalmas történetek kiváló cicákról / Kimberlie Hamilton ; rajz. Allie Runnion [et al.] ; [ford. ... Mirtse Áron]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 157 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-486-238-3 kötött : 3499,- Ft
macska - állat-ember kapcsolat - művelődéstörténet
636.8 *** 591.557.2 *** 930.85(100)
[AN 3813390]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2021.
   Magyarország erdészeti tájai / főszerk. Führer Ernő ; [közread. a] Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. - Budapest : Nébih, 2017-. - ill., színes ; 24 cm
A 3. kötettől kiad. Nemzeti Földügyi Központ
ISBN 978-615-5747-01-4
ISBN 978-615-00-7067-4
Magyarország - erdészet - tájökológia - növényföldrajz
630(439) *** 504.54 *** 581.9(439)
[AN 3687316]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Dunántúli-középhegység erdészeti tájcsoport. - 2019. - 778 p.
Bibliogr.: p. 765-777.
ISBN 978-615-00-7068-1 kötött
Dunántúli-középhegység - erdészet - tájökológia - növényföldrajz
630(439)(234.373.1/.2) *** 504.54(439)(234.373.1/.2) *** 581.9(439)(234.373.1/.2)
[AN 3813958] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Kisalföld erdészeti tájcsoport. - 2019. - 339 p.
Bibliogr.: p. 329-339.
ISBN 978-615-00-7069-8 kötött
Kisalföld - erdészet - tájökológia - növényföldrajz
630(439Kisalföld) *** 504.54(439Kisalföld) *** 581.9(439Kisalföld)
[AN 3813961] MARC

ANSEL
UTF-84306 /2021.
   Top 100 termelő : a legjobb hazai alapanyagok : a termőföldtől az asztalig / [szerk. Madary Orsolya, Sümegi Noémi]. - Budapest : M. Konyha, [2020]. - 135, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-80763-8-8 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági kistermelés - háztáji gazdaság - élelmiszer - útmutató
663/664(439) *** 631.115.11(439)(036)
[AN 3813373]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4307 /2021.
Berényi András
   Ügyvéd a konyhámban : Berényi Andrással / ... Morber Janka. - [Budapest] : HVG-ORAC, 2020. - 87 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-258-507-9 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3814096]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2021.
   Családok szakácskönyve : olvasóink legjobb receptjei / [szerk. Nyemcsok László] ; [fotó Imre György]. - Budapest : Mediaworks, [2020]. - 179 p. : ill., színes ; 23x24 cm + könyvjelző
ISBN 978-615-81661-0-2 kötött : 4190,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3814154]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2021.
Csigó Zita
   Diétás receptek, izgalmas ízek / [receptek, ételfotók ... Csigó Zita] ; [... szövegírás Taraszovics Ágnes]. - Budapest : Idealbody Kft., cop. 2020. - 143 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-9379-6 fűzött : 4500,- Ft
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3813761]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2021.
   Főzzünk magunknak! avagy Első a belső / [szerk. Tótfalusi Miklós] ; [fotó Katona Imre] ; [kiad. a Molnár Gábor Műhely Alapítvány]. - Ajka : Molnár G. Műhely Alapítvány, [2019]. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6968-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3813221]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2021.
   Ízek a karácsonyi asztalra. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 3812484]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2021.
Koch, Michael
Sous vide (magyar)
   Sous vide : szuvidálás : hal, hús és zöldség tökéletesre főzve / Michael Koch, Guido Schmelich. - Pécs : Alexandra, 2020. - 222 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Keresnyei Boglárka
ISBN 978-963-447-908-6 kötött : 6900,- Ft
konyhatechnika - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5
[AN 3812457]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2021.
Merklikné Gallai Zsuzsa (1956-)
   Elektrokozmetikai 1x1 : tananyag a sikeres kozmetikusvizsgához / Merklikné Gallai Zsuzsa, Rudolf Ibolya. - 2. bőv. kiad. - Nagykovácsi : Lilli K., 2021. - 198 p. : ill., színes ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Bibliogr.: p. 181-184.
ISBN 978-963-9837-42-3 kötött
kozmetika - tankönyv
646.7(078)
[AN 3823258]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2021.
Munkácsi Brigitta (1987-)
   Levendula és ecet : 57 környezetbarát tisztítószer a vegyszermentes otthonért / Munkácsi Brigitta. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 133, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5417-61-0 kötött : 4990,- Ft
háztartás - tisztítószer - környezetbarát technológia
648.58 *** 504.03
[AN 3823253]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2021.
Tanguy, Michel (1974-)
Ferrandi, l'école française de gastronomie, Paris (magyar)
   A konyhaművészet nagykönyve : Ferrandi, a francia gasztronómia iskolája, Paris : [minden, amit a konyhafőnöknek tudnia kell] / szöveg Michel Tanguy ; fotók Éric Fénot. - Pécs : Alexandra, 2020. - 695 p. : ill., színes ; 32 cm
Ford. Hanthy Kinga
ISBN 978-963-447-892-8 kötött : 24900,- Ft
Franciaország - gasztronómia - konyhatechnika - ételspecialitás - ételrecept
641.5 *** 641.55(083.12) *** 641.568(44)(083.12)
[AN 3812599]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2021.
   Télen is könnyedén!. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág receptek
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3812482]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4317 /2021.
Bánó Miklós (1944-)
   Kérdések a tudomány határain / Bánó Miklós. - Budapest : Ecclesia, 2020. - 236 p. : ill. ; 20 cm. - (Ecclesia teológia, ISSN 2416-3821)
Bibliogr.: p. 229-236.
ISBN 978-963-363-407-3 fűzött
ismeretelmélet - tudományelmélet - tudományfilozófia
165 *** 001
[AN 3813947]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2021.
Benedetti Gábor (1972-)
   Filozófusok a konyhában / Benedetti Gábor, Boros Bence Máté. - Budapest : L'Harmattan, 2020-. - 21 cm
filozófiatörténet - gasztronómia
1(100)(091) *** 641.5(100)
[AN 3812576]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Európa: aznapos vagy másnapos?. - 2020. - 241 p.
ISBN 978-963-414-660-5 fűzött : 2990,- Ft
filozófiatörténet - gasztronómia
1(100)(091) *** 641.5(100)
[AN 3812586] MARC

ANSEL
UTF-84319 /2021.
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948)
Russkâ ideâ (magyar)
   Az orosz eszme : az orosz gondolkodás alapvető problémái a 19. században és a 20. század elején / Nyikolaj Bergyajev ; [ford. és jegyzetekkel ellátta Patkós Éva]. - Budapest : Osiris, 2020. - 294 p. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-359-0 kötött : 3980,- Ft
Oroszország - eszmetörténet - kultúratörténet - filozófiatörténet - 19. század - századforduló
1(47)"18/19" *** 008(47)"18/19" *** 930.85(47)"18/19"
[AN 3812742]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2021.
Cox, Gary (1964-)
How to be good (magyar)
   Hogyan legyünk jók? : azaz miként legyünk erkölcsösek és tisztességesek egy elvetemült világban? / Gary Cox ; [ford. Majorné Soós Ágnes]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 183 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 167-173.
ISBN 978-963-573-006-3 fűzött : 3499,- Ft
jó és rossz - etika
177
[AN 3812822]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2021.
Heller Ágnes (1929-2019)
   Filozófiai lábjegyzetek / Heller Ágnes ; [szerk. Daróczi Enikő, Laczkó Sándor, Weiss János]. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány ; Budapest : M. Filozófiai Társ. ; Csíkszereda : Státus K., 2020. - 125 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082)
ISBN 978-615-5727-04-7 fűzött : 3000,- Ft
filozófia
1(439)Heller_Á.
[AN 3814185]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2021.
Kant, Immanuel (1724-1804)
Kritik der praktischen Vernunft (magyar)
   A gyakorlati ész kritikája / Immanuel Kant ; [ford. Papp Zoltán]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2020. - 210 p. ; 21 cm. - (Osiris társadalomtudományi könyvtár, ISSN 2631-1410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-357-6 kötött : 3980,- Ft
filozófia
1(430)Kant,_I.
[AN 3812783]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2021.
Kiss Csaba
   Forradalom és szabadság : Tocqueville kontra Marx / Kiss Csaba. - Budapest : ELTE BTK Filozófiai Int : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2020. - 260 p. ; 23 cm. - (Cogito könyvek, ISSN 1787-2995 ; 14.)
Bibliogr.: p. 249-260.
ISBN 978-963-414-698-8 fűzött : 3490,- Ft
Tocqueville, Alexis de (1805-1859)
Marx, Karl (1818-1883)
eszmetörténet - filozófiatörténet - szabadság - filozófus - társadalomelmélet - forradalom - 18. század - 19. század
1(100)"17/18" *** 123 *** 316(4)"17/18" *** 323.272 *** 1(430)(092)Marx,_K. *** 1(44)(092)Tocqueville,_A._de
[AN 3812554]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2021.
Kulka, Tomáš (1948-)
Umění a kýč (magyar)
   Giccs és művészet / Tomáš Kulka ; [ford. Pálfalusi Zsolt]. - Budapest : MMA K., cop. 2020. - 184 p. ; 20 cm. - (Pars pro toto, ISSN 2676-9751)
Bibliogr.: p. 171-177.
ISBN 978-615-6192-03-5 fűzött : 3500,- Ft
esztétika - művészetelmélet - giccs
111.852 *** 7.01 *** 7.067.6
[AN 3813641]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2021.
Márton Csilla
   Boldogító halál [elektronikus dok.] / Márton Csilla. - Szöveg (epdf : 980 KB). - Budapest : Kornétás, [2020], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164047. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5937-18-7
halál - halotti szokás - elektronikus dokumentum
128 *** 236.1 *** 393(100)
[AN 3823527]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2021.
Schneider, Susan (1968-)
Artificial you (magyar)
   A mesterséges ember : az MI és az elme jövője / Susan Schneider ; [ford. Unger Imola]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 172 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 159-167.
ISBN 978-963-573-001-8 fűzött : 3499,- Ft
mesterséges intelligencia - ember-gép rendszer - tudat
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 007.52 *** 159.922
[AN 3812817]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2021.
Schreiner Dénes (1969-)
   Tragikus voyeur : filozófiai kísérletek / Schreiner Dénes. - [Budapest] : Uránia : L'Harmattan, 2020. - 157 p. : ill. ; 22 cm. - (Aspecto-könyvek, ISSN 2063-4668)
Bibliogr.: p. 149-157.
ISBN 978-963-414-703-9 fűzött : 2490,- Ft
filozófia
1(439)Schreiner_D.
[AN 3812855]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2021.
Weiss János (1957-)
   A modernség esztétikai programja : előadások Walter Benjamin Műalkotás-tanulmányáról, 2018 / Weiss János. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 150 p. ; 23 cm. - (Kritikai elméletek, ISSN 2063-9171)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-678-0 fűzött : 2490,- Ft
Benjamin, Walter (1892-1940). Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
Németország - filozófus - esztétika - 20. század
1(430)Benjamin,_W. *** 111.852
[AN 3812284]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4329 /2021.
Brenner László (1930-2005)
   Hit- és erkölcstan : Brenner László Tóbiás O. Cist. répcevisi plébános oktatásai, 1981-1983 / [szerk. és kiad. Finta József]. - [Csepreg] : Finta J., 2019. - 349 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6881-7 kötött
vallási erkölcs - vallásoktatás
241 *** 268
[AN 3812529]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2021.
Dávidné Bajor Ágota
   Boldog Özséb és a pálosok / Dávidné Bajor Ágota ; Fecske Orsolya rajz. ; [közread. a] Magyar Pálos Rend. - [Pécs] : M. Pálos Rend, 2020. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-81616-1-9 kötött
Özséb, Boldog (1200 k.-1270)
Pál, Szent, Thébai (230?-341)
Magyarország - pálosok - egyháztörténet - 4. század - 13. század - szent - szerzetes - gyermekkönyv
271.791(439)(091)(02.053.2) *** 235.3(092)Pál,_Thébai(02.053.2) *** 271.791(439)(092)Özséb(02.053.2)
[AN 3812743]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2021.
   A Diósdi Egyházközség historia domusa. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - 119, 26 p. : ill. ; 28 cm
borító- és gerinccím: Historia domus Diósd
Kötött
Fűzött
Diósdi Római Katolikus Egyházközség
Diósd - egyháztörténet - egyházközség - római katolikus egyház
282(439-2Diósd)(091)
[AN 3812612]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2021.
Dobson, James (1936-)
When God doesn't make sense (magyar)
   Amikor nem értjük Istent : hitben maradni / James Dobson ; [ford. Kisházy Mária] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Jav. kiad., utánny. - Budapest : KIA, 2020. - 182 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-17-1 fűzött
vallásos irodalom - isten
244 *** 231
[AN 3821598]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2021.
Education (magyar)
   Oktatás ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2020. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-59-9 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3813415]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2021.
Education (magyar)
   Oktatás : tanítói melléklet / [ford. Hegyes Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2020. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
22.07(072)
[AN 3813422]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2021.
   Egyházi szolgálatok, hivatások etikája : a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottságának konferenciája : 2020. szeptember 14. ..., Budapest ... / [szerk. Fischl Vilmos]. - Budapest : MEÖT Szociáletikai Biz., [2020]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9375-8 fűzött
egyházi hivatás - foglalkozási erkölcs - konferencia-kiadvány
254 *** 174 *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3813202]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2021.
Fekete Vilmos
   A soproni megtört fénykereszt út. - 3. bőv. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2020. - 148 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Szerző Fekete Vilmos
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3813757]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2021.
Gane, Roy E.
Isaiah: Comfort my people (magyar)
   Ézsaiás: Vigasztaljátok népemet! / írta Roy E. Gane ; [ford. Zarka Dávid]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2021. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-75-9 fűzött
bibliamagyarázat
224.1.07
[AN 3813425]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2021.
Gane, Roy E.
Isaiah: Comfort my people (magyar)
   Ézsaiás: Vigasztaljátok népemet! : tanítói melléklet / írta Roy E. Gane ; [ford. Hegyiné Tóth Judit]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2021. - 76 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
224.1.07(072)
[AN 3813440]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2021.
Garádi Péter (1952-)
   K3 : a kereszténység tanítása rendhagyó formában és közegben / Garádi Péter ; [kiad. az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület]. - Budapest : EBBE, 2020. - 511 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80897-3-9 fűzött
kereszténység - hitvallás
238 *** 23/28
[AN 3813405]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2021.
Heidl György (1967-)
   Száraz kavics : esszék / Heidl György. - Budapest : Kairosz, 2019. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-025-1 fűzött : 2700,- Ft
elmélkedés
241
[AN 3813314]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2021.
   Keresztény újkinyilatkoztatás : kezdőknek és haladóknak / [kiad. Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány]. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2002-. - 21 cm
A közreadó neve a 12. kötettől: Hogyan Szeressek Alapítvány. - A 3. köteten az egyéb címadat: törekvőknek, a 4. köteten: keresőknek, az 5-12. köteten: hívőknek. - Méretváltozata: 30 cm
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 964090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Isten háztartása : az emberiség őstörténete Nóéig 3 részben : 2. rész / ... leírta Lorber Jakab. - 2020. - 450 p. : ill.
Die Haushaltung Gottes
ISBN 978-615-00-9571-4 fűzött
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 3812279] MARC

ANSEL
UTF-84342 /2021.
Kovács Kálmánné Nóri
   Boldogasszony üzenőlapjai / Nóri ; [a rajzokat kész. Rózsa Éva]. - Debrecen : Magánkiad., 2020. - 367 p. : ill. ; 23 cm
Rovásírással is. - Bibliogr.: p. 352.
ISBN 978-963-08-9760-0 fűzött
magyar ősvallás - mariológia - ünnep - életvezetés
299.4(=945.11) *** 232.931 *** 398.33(=945.11) *** 613.865
[AN 3822797]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2021.
Louth, Andrew
The origins of the Christian mystical tradition (magyar)
   A keresztény misztikus hagyomány gyökerei : Platóntól Dionüsziosz Areopagitészig / Andrew Louth ; [ford. Görföl Tibor]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2019. - 337 p. ; 21 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 335-337.
ISBN 978-615-5120-70-1 fűzött : 2800,- Ft
patrológia - keresztény misztika
276 *** 248.2
[AN 3813375]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2021.
Luif Otmár (1930-2008)
   Luif Otmár OSB füveskönyve / szerk. Kőrösi Tamás, Péter Tamás. - Győr-Jaurinum : [Péter T.], 2020. - 95 p. : ill. ; 20 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-3828-389)
elmélkedés
242
[AN 3822804]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2021.
   Magyar zarándokutak / [összeáll., szerk. a bevezetést ... írta Barna Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 223 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-544-215-7 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - zarándokút - helyismeret
248.153.8(439) *** 908.439
[AN 3813908]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2021.
Méry Gábor (1967-)
   Szmrecsány Szűz Mária-temploma / [fotó] Méry Gábor ; [szöveg] Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 95 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 978-615-5700-96-5 kötött : 9800,- Ft
Szmrecsán - templom - templomi berendezés - keresztény művészet
246 *** 726.54(437.6-2Szmrecsán) *** 247
[AN 3812642]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2021.
   Neked is sikerül : szabadulás az alkohol rabságából / [szerk. Kertesy András] ; [közread. a] Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat. - Budapest : Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat, 2020. - 89 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
alkoholizmus - vallásos irodalom
244 *** 613.81
[AN 3822579]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2021.
Nyulas Jozefa Terézia
   A sivatagi atyák öröksége a Kármel Regulájának tükrében / Nyulas Jozefa-Terézia. - [Magyarszék] : [Sarutlan Kármelita Nővérek], 2019. - 191 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-71-8 fűzött : 1800,- Ft
Közel-Kelet - korai kereszténység - aszketika - szerzetesség - karmelita apácák - regula
23/28(5-011)"03/04" *** 248 *** 271 *** 271.971-4
[AN 3813378]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2021.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia tíz vázlatpróféciája : merre halad a történelem? / Reisinger János ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2020. - 72 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [73].
ISBN 978-963-88007-6-3 fűzött : 500,- Ft
prófécia - bibliamagyarázat
22.07 *** 231.75
[AN 3813220]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2021.
Reisinger János (1954-)
   A vigasztalásról / Reisinger János ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budakalász : Oltalom Alapítvány, 2020. - 126, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6025-05-0 fűzött
szenvedés - vallásos irodalom
248.132 *** 244
[AN 3813143]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2021.
Rostoványi Zsolt (1952-)
   Az iszlám és a 21. század : kihívások és válaszok / Rostoványi Zsolt. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 414 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-407.
ISBN 978-963-414-677-3 fűzött : 4990,- Ft
iszlám - iszlám fundamentalizmus - radikalizmus - vallásközi kapcsolat - kereszténység - 21. század
297 *** 291.16 *** 23/28 *** 323.285(100)"20"
[AN 3812868]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2021.
Streit, Jakob (1910-2009)
Geschichten vom Schenken und Helfen des Sankt Nikolaus (magyar)
   Szent Miklós / Jakob Streit ; [ford. Petricsák Judit] ; [az illusztrációkat Pogorisky Dóra kész.]. - Budapest : Csillagfény, 2020. - 66, [1] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-615-5850-08-0 kötött
Nicola di Mira (3-4. sz)
szent - 4. század - vallásos irodalom - gyermekkönyv - mese
235.3(092)Nicola_di_Mira(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3822873]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2021.
Szokács Eszter
   Királyok / Szokács Eszter ; Nagy Norbert rajz. - Budapest : Csimota, 2019. - 78, [1] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Bibliai történetek)
ISBN 978-615-5649-40-0 kötött : 2990,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
222.1.046(02.053.2)
[AN 3812551]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2021.
   Vallásosság Magyarországon : társadalomtudományi tanulmányok / szerk. Gyorgyovich Miklós. - Budapest : Századvég, 2020. - 402 p. : ill. ; 22 cm. - (Látóhatár, ISSN 2732-0502 ; 2.)
Bibliogr.: p. 387-402.
ISBN 978-615-5164-65-1 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - vallásszociológia - vallásosság - 21. század - statisztikai adatközlés
248.3 *** 261(439)"201"(083.41)
[AN 3813973]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2021.
Vankó Zsuzsa (1945-)
   Az "örökkévaló jó hír" / Vankó Zsuzsa ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : BIK, [2019]. - 15 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5260-72-8 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3813347]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2021.
Vankó Zsuzsa (1945-)
   "A szabadság törvénye" / Vankó Zsuzsa ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : BIK, [2019]. - 27 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5260-73-5 fűzött
tízparancsolat - vallási erkölcs
241.6
[AN 3813344]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2021.
Vívó Zoé
   Az ember másik arca, avagy Az identitás / Vívó Zoé. - [Domony] : Anehoo : [Vívó Z.], cop. 2020. - 176 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-9697-1 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés
242 *** 244
[AN 3812303]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2021.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Faith and works (magyar)
   Hit, remény, cselekvő szeretet : Krisztus átformál és mássá leszel / Ellen Gould White ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2021. - 119 p. ; 18 cm. - (Keresztény élet, ISSN 2062-4344)
ISBN 978-615-5892-40-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3822822]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2021.
White, Ellen Gould (1827-1915)
   Isten angyalai velünk vannak : az emberiség szolgálatában / Ellen Gould White ; [vál. és ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2021. - 173, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Keresztény élet, ISSN 2062-4344)
ISBN 978-615-5892-18-9 fűzött
angelológia - bibliamagyarázat
235.01 *** 22.01
[AN 3822826]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2021.
Woditsch Péter
   A Budapesti R. K. Egyetemi és Főiskolai Lelkészség története a rendszerváltozástól a kétezres évek elejéig / Woditsch Péter. - [Budapest] : Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség, [2020]. - 23 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség
Budapest - lelkipásztorkodás - katolikus egyház - felsőoktatás - ezredforduló
253 *** 378(439-2Bp.)"199/200"
[AN 3812611]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2021.
Wommack, Andrew (1949-)
The power of imagination (magyar)
   A képzelet ereje : aktiváld a képességed, hogy elvehesd Isten áldását! / Andrew Wommack ; [ford. Demkó Andrea] ; [... kiad. Charis Alapítvány]. - Győrzámoly : Charis Alapítvány, [2020]. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8120-5 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3813387]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2021.
Young, William Paul (1955-)
The shack (magyar)
   A viskó / Wm. Paul Young ; Wayne Jacobsen és Brad Cummings közrem. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2021. - 256, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6017-09-3 fűzött : 3290,- Ft
vallásos irodalom - kanadai angol irodalom - regény
244(0:82-31) *** 820-31(71)=945.11
[AN 3822862]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4363 /2021.
Abžapparova, Ajgul'
   Position of executive authorities in the media space : theory and practice : monograph / Aigul Abzhapparova ; [publ. by the] Szent István University Faculty of Economics and Social Sciences Institute of Finance, Accounting and Controlling. - Gödöllő : Szt. István Univ. Publ., 2020. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155-180.
ISBN 978-963-269-921-9 fűzött
Oroszország - Kazahsztán - médiaismeret - tömegkommunikáció - médiapolitika - felsőoktatás - oktatáspolitika - esettanulmány
316.774 *** 34:791.9.096/.097 *** 316.774(574) *** 316.774(47) *** 378.014.5
[AN 3812581]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2021.
Balajti Mariann
   Nem adom oda! : dühös vagyok! / [... írta Balajti Mariann] ; [ill. Papp Luca]. - Debrecen : PM Production Kft., [2020]. - [46] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Bello, a szeretet tündér avagy problémakezelés mesésen ; 1.)
ISBN 978-615-00-9445-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - viselkedés - mese - képeskönyv
316.62(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3812914]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2021.
Brand, Karl
   Zsibrik története / Karl Brand és Martha Richard ; ford., kieg. helytört. adatokat kutatta Frank Gyursánszky. - [Balatonkenese] : Magánkiad., 2020. - 109, [1] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Borítócím: Zsibrik : egy kis falu története a Dél-Dunántúlon. - Bibliogr.: p. [110].
ISBN 978-615-00-8551-7 kötött
Mőcsény - Zsibrik - helytörténet - magyarországi németek - helyismeret
316.347(=30)(439-2Zsibrik) *** 943.9-2Zsibrik *** 908.439-2Mőcsény
[AN 3812672]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2021.
Dezsényi Péter (1955-)
   A féknyúz bajnokai / Dezsényi Péter. - Budapest : Medicina, 2021. - 276 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 263-276.
ISBN 978-963-226-792-0 kötött : 3980,- Ft
tömegkommunikáció - információs társadalom - művelődéstörténet - félrevezetés - hír
316.774 *** 316.773.3 *** 930.85
[AN 3812740]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2021.
   Docendo discimus : a 60 esztendős Kotics József köszöntése / [szerk. Dobák Judit és R. Nagy József]. - Miskolc : KVAT, 2020. - 442 p. : ill. ; 24 cm. - (A Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék könyvei, ISSN 2732-3315 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-205-3 fűzött
kulturális antropológia - emlékkönyv
316.7 *** 39
[AN 3813945]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2021.
Hódi Ágnes
   Mérőfeladatok és kérdőívtételek szerkesztése / Hódi Ágnes és Tóth Edit. - Jav. utánny. - Szeged : JGYF K., 2020. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 978-615-5946-15-8 fűzött : 2500,- Ft
pedagógiai munka - kérdőívszerkesztés - iskolai értékelés - tanári segédkönyv
311.212(072) *** 371.26(072) *** 371.321.7(072)
[AN 3822795]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2021.
Murray, Douglas (1979-)
The madness of crowds (magyar)
   A tömegek tébolya : áldozatok a politikai korrektség oltárán? / Douglas Murray ; [ford. Stemler Miklós]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 383 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-447-825-6 kötött : 3999,- Ft
szociálpszichológia - politikai kultúra - liberalizmus - radikalizmus - politikai korrektség - 21. század - vitairat
316.6 *** 329.135 *** 329.12
[AN 3813338]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2021.
Tomka Béla (1962-)
   Európa társadalomtörténete a 20. században / Tomka Béla. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2020. - 664 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 587-636.
ISBN 978-963-276-418-4 kötött : 4980,- Ft
Európa - társadalomtörténet - 20. század - ezredforduló
316.32(4)"19"
[AN 3822796]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2021.
Zsilák Mária (1949-)
   Moje stretnutia s Čívanmi a ich kultúrou : súbor etnografických štúdií / Mária Žiláková ; [vyd.] Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2020. - 146 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 129-133. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5330-20-9 fűzött
Piliscsév - magyarországi szlovákok - magyarországi bolgárok - néprajz - népszokás - népi vallásosság
316.347(=854)(439-2Piliscsév) *** 316.347(=867)(439-2Piliscsév) *** 398.3(=854)(439-2Piliscsév)
[AN 3814191]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4372 /2021.
Bathó Edit, H. (1956-)
   Jászsági Hagyományőrző Egylet, 2008-2020 / [írta és szerk. Hortiné Bathó Edit] ; [kiad. Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány]. - Jászberény : Jász Múzeumért Kult. Alapítvány, [2020]. - 147 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7113-51-2 fűzött
Jászsági Hagyományőrző Egylet
Jászság - magyar néprajz - népszokás - amatőr színjátszás - hagyományőrzés - kulturális egyesület
398.3(=945.11)(439Jászság) *** 792.077 *** 061.2(439-2Jászberény)
[AN 3814070]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2021.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - 3. átd. kiad. - Budapest : K.u.K. K., 2021. - 164 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-77-7 fűzött : 1200,- Ft
vicc
398.94
[AN 3823764]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2021.
Moraes, Thiago de (1977-)
Myth atlas (magyar)
   Mítoszok atlasza : térképek és szörnyetegek, istenek és hősök tizenkét mitológiai világból / Thiago de Moraes ; [ford. Zsuppán András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 86, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-415-906-3 kötött : 4999,- Ft
mitológia - mesebeli lény - gyermekkönyv
398.221(100)(02.053.2) *** 398.4(02.053.2)
[AN 3813025]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2021.
   A palócok nyomában : [helytörténeti kiadvány] / [Horpács Község Önkormányzata megbízásából kész. a Stratégiai Fejlesztési Központ Kft.]. - [Budapest] : Stratégiai Fejlesztési Közp., 2020. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80231-8-4 fűzött
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - Horpács - palócok - magyar néprajz - író - emlékmúzeum - helyismeret - 19. század - századforduló
39(=945.11)(439Palócföld) *** 894.511(092)Mikszáth_K. *** 069(439-2Horpács) *** 943.9-2Horpács
[AN 3813129]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2021.
Selmeczi Kovács Attila (1942-)
   A táj szerepe a Káli-medence hagyományos gazdálkodásában / Selmeczi Kovács Attila ; [közread. a] Magyar Néprajzi Társaság. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2020. - 112 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 82-87. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-80634-9-4 fűzött
Káli-medence - magyar néprajz - mezőgazdaság
39(439Káli-medence) *** 338.43(439Káli-medence)
[AN 3813140]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4377 /2021.
The city of man (magyar)
   Az ember városa : nyilatkozat a világdemokráciáról / Herbert Agar [et al.] ; [ford. Getto Katalin] ; [a jegyz. és a kísérőtanulmányt írta Takáts József]. - Budapest : Osiris : Tanulmány K., 2020. - 143 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár, ISSN 1418-3293)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-422-1 fűzött : 2480,- Ft
Egyesült Államok - demokrácia - világpolitika - civilizáció - második világháború - angol nyelvű irodalom - politikai filozófia - felhívás - vitairat
321.7(100)(049) *** 820-96(73)=945.11 *** 008
[AN 3813204]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2021.
Corcuff, Philippe (1960-)
Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard (magyar)
   A 30-as évek árnyai feltámadnak, míg a baloldal toporog / Philippe Corcuff ; [ford. Fáber Ágoston]. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-699-5 fűzött : 2490,- Ft
politológia - francia irodalom - új jobboldaliság - új baloldaliság - populizmus - 21. század - vitairat
32.001 *** 329.14/.15(100)"20" *** 329populizmus *** 329.17/.18(100)"20" *** 840-92=945.11
[AN 3812567]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2021.
Európa szerencséje (angol)
   Europe's luck : George H. W. Bush, 41st President of the United States / [ed. by Mária Schmidt] ; [publ. by the] XX. Század Intézet. - 2. ed. - Budapest : XX. Század Int., 2020. - 137 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-10-4 fűzött : 1980,- Ft
Bush, George H. W. (1924-2018)
Egyesült Államok - Európa - államfő - politikatörténet - külpolitika - 1980-as évek - 1990-es évek
32(73)(092)Bush,_G._H._W. *** 327(73)"198/199" *** 32(4)"198/199"
[AN 3823271]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2021.
Kelemen Albertné Reményi Irén (1884-1969)
   "Haza, Istenem, csak hazasegíts engem!" : egy magyar zsidó asszony 1949-ben írt visszaemlékezése a deportálásra, Bergen-Belsenre, a pusztulás kapujában is kínzó honvágyra / [... szerzője Kelemen Albertné született Reményi Irén ...] ; [szerk. és a tanulmányt írta Molnos Péter] ; [közread. a] Kieselbach. - Budapest : Kieselbach, 2020. - 116 p. : ill., részben színes ; 32 cm
A kéziratos visszaemlékezés fotómásolatával. - borító- és gerinccím: Biri mama deportálási emlékirata
ISBN 978-615-5199-17-2 kötött
Magyarország - holokauszt - zsidóság - második világháború - napló
323.12(=924)(439)"194"(0:82-94)
[AN 3813856]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2021.
Klaus, Václav (1941-)
30 let cesty ke svobodě, ale i zpět (magyar)
   A szabadság hullámvasútján / Václav Klaus ; [ford. Benyo Iván] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2020. - 162, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6200-12-9 fűzött : 2990,- Ft
Csehország - politikus - államfő - politikatörténet - politológia - rendszerváltás - 21. század - memoár
32(437.1)(092)Klaus,_V.(0:82-94) *** 32(437.1)"199/201"(0:82-94) *** 32.001
[AN 3813452]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2021.
   Magyar miniszterelnökök, 1848-2020 : [az első felelős kormánytól napjainkig] / [szerk. Stemler Gyula, Nádori Attila]. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 245 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-544-218-8 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - miniszterelnök - politikus - politikatörténet - magyar történelem - 19. század - 20. század - 21. század - életrajzgyűjtemény
32(439)(092) *** 32(439)"184/202" *** 943.9"184/202"
[AN 3813864]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2021.
Nagy Imre (1896-1958)
   A magyar nép védelmében : vitairatok (1955-1956) és rádióbeszédek a forradalom napjaiból / Nagy Imre ; [közread. a] Nagy Imre Alapítvány ; [a bev. írta és a kötetet ... szerk. Jánosi Katalin]. - Budapest : Nagy I. Alapítvány, 2020. - 350 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88382-9-2 kötött
Magyarország - politikus - miniszterelnök - magyar történelem - politikatörténet - kommunista párt - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - előadóbeszéd - történelmi forrás
329.15(439)"195"(093) *** 32(439)(092)Nagy_I.(042) *** 943.9"1955/1956"(093) *** 323(439)"1955/1956"(042)
[AN 3813898]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2021.
Ottlik László (1895-1945)
   Válogatott írások / Ottlik László ; szerk. Molnár Attila Károly. - Budapest : Századvég, 2020. - 672 p. : ill. ; 24 cm. - (Hungaria aeterna, ISSN 2732-0820)
Bibliogr.: p. 665-671.
ISBN 978-615-5164-66-8 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - eszmetörténet - társadalomelmélet - politikai eszme - Horthy-korszak
32.001(439)"192/194"
[AN 3813652]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2021.
Porat, Dan (1964-)
Bitter reckoning (magyar)
   Keserű számvetés : a náci kollaborációval vádolt holokauszt-túlélők ellen indított izraeli perek / Dán Porat ; [ford. Jakab Attila]. - Budapest : Európa, 2020. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-345-3 kötött : 4499,- Ft
Izrael - holokauszt - koncentrációs tábor - kollaboráció - börtönőr - zsidóság - jogeset
323.12(=924)(430)"193/1945" *** 343.819.5(430)"193/1945" *** 34.096(569.4)"195/197" *** 343.832(=924)(430)"193/1945"
[AN 3813621]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2021.
Varga Koritár Pál (1944-)
   Az Arany utcától a Tűzföldig : egy közgazdász-diplomata visszaemlékezései / Varga Koritár Pál. - Budapest : Varga Koritár P., 2020. - 203 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0094-4 fűzött
Magyarország - diplomata - közgazdász - 20. század - 21. század - memoár
327(439)(092)Varga_Koritár_P.(0:82-94) *** 330(439)(092)Varga_Koritár_P.(0:82-94)
[AN 3813356]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4387 /2021.
Ádám András
   Tűzesetek, tűzvészek Kecskeméten 1848 előtt / Ádám András. - [Kecskemét] : Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, cop. 2019. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kecskeméti örökség könyvek, ISSN 2498-6763 ; 9.)
Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 978-615-80612-3-0 fűzött
Kecskemét - helytörténet - tűzeset - tűzvédelem - 18. század - 19. század
943.9-2Kecskemét"17/18" *** 614.841.4(439-2Kecskemét)"17/18"
[AN 3812774]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2021.
Blázquez, Carmen
33 niñas protagonistas de la historia (magyar)
   33 történet lányokról régen és most : hogyan éltek-élnek a lányok világszerte / [írta Carmen Blázquez] ; [... ill. Zara Corral] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-483-222-5 kötött : 3990,- Ft
lány - művelődéstörténet - nők a társadalomban - ifjúsági könyv
930.85-055.2(02.053.2) *** 316.37-055.2(02.053.2)
[AN 3813454]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2021.
Carracedo, Erica
El hombre prehistórico (magyar)
   Az emberiség története - a kezdetek / írta Erica Carracedo ; ill. Francisca Valiente és Lidia di Blasi ; [ford. Mayer Márta és Szabó Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 171, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-483-156-3 kötött : 4990,- Ft
ősrégészet - ősembertan - művelődéstörténet - életmód - őskor - gyermekkönyv
903(02.053.2) *** 930.85"63"(02.053.2) *** 572(02.053.2)
[AN 3813391]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2021.
Csiffáry Gabriella (1958-)
   A tábornok kertje : híres magyarok szenvedélyei / Csiffáry Gabriella. - Budapest : Corvina, 2021, cop. 2019. - 344 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6621-1 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - történelmi személy - híres ember - hobbi - szabadidő-felhasználás - művelődéstörténet
929(439) *** 379.8 *** 930.85(439)
[AN 3823214]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2021.
De Courcy, Anne (1927-)
Chanel's Riviera (magyar)
   Chanel a Riviérán : a Côte d'Azur világa békében és háborúban / Anne De Courcy ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2020. - 393, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-386.
ISBN 978-963-504-335-4 kötött : 4999,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Francia Riviéra - Franciaország - művelődéstörténet - helytörténet - híres ember - divattervezés - történelem - társadalmi élet - két világháború közötti időszak - második világháború - 20. század
944.94"193/194" *** 944"194" *** 687.01:745(44)(092)Chanel *** 930.85(449.4)"193/194"(092)
[AN 3813645]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2021.
Diószegi György (1962-)
   IV. Béla király budai várépítésének és a görög Laszkarisz Máriával való házasságának jelentősége 750 év távlatából / Diószegi György Antal. - Budapest : Diószegi Gy. A., 2020. - 38 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Béla (Magyarország: király), IV. (1206-1270)
Mária (Magyarország: királyné) (1206-1270)
Magyarország - uralkodó - uralkodócsalád - nő - magyar történelem - 13. század
943.9(092)Béla,_IV. *** 929(439)Mária *** 943.9"12"
[AN 3813635]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2021.
   Épített örökségünk gyöngyszemei a Tarna völgyében : Feldebrő, Tarnaszentmária, Verpelét / [szerk. Kárpátiné Ézsiás Edit]. - Feldebrő : Tarnamenti Állatgyógyászat Kft., 2020. - 252 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Feldebrőn, 2019. aug. 26-án "Épített örökségünk a Tarna mentén" címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9077-1 fűzött
Tarna-völgy - régészet - helytörténet - templom - műemlékvédelem
904(439Tarna-völgy) *** 943.9Tarna-völgy *** 726.54(439Tarna-völgy) *** 72.025.3/.4
[AN 3813965]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2021.
Gifford, Clive (1966-)
Raise the flag (magyar)
   Mesélő zászlók : [történetek, érdekességek a zászlók világából] / Clive Gifford ; Tim Bradford rajz. ; [ford. ... Zsuppán András]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 96, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-486-126-3 kötött : 3499,- Ft
nemzeti zászló - művelődéstörténet - gyermekkönyv
929.921(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3813211]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2021.
Grudočko, Ivan Valerʹevič
   Kurgany s "usami" : èpoha pozdnej drevnosti i rannego srednevekovʹâ uralo-kazahstanskih stepej, IV-VII vv. n. è. = Kurgans with "moustache" : the epoch of the late prehistory and Early Middle Ages of the Ural-Kazakhstan steppes, 4th-7th AD / Ivan V. Grudočko. - Budapest : PPCU Inst. of Archaeology : Martin Opitz K. : BTK M. Őstörténeti Kutcsop., 2020. - 351 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport kiadványok, ISSN 2732-060X ; 9.). (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, ISSN 2064-8162 ; 16.)
Bibliogr.: p. 153-168. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-72-2 kötött
Nyugat-Szibéria - Kazahsztán - kurgán - régészet - 4. század - 5. század - 6. század - lelet
903.53(574)"03/06" *** 903.53(571.1)"03/06" *** 904(571.1)"03/06" *** 904(574)"03/06"
[AN 3814118]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2021.
   Háborús hétköznapok IV : tanulmánykötet / [szerk. Török Róbert, Sallay Gergely Pál, Závodi Szilvia] ; [kiad. a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum]. - Budapest : MKVM, 2020. - 302, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2018. dec. 6-7-én és 2019. nov. 21-22-én rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5021-27-5 fűzött
Magyarország - magyar történelem - hétköznapi élet - művelődéstörténet - első világháború
943.9"191" *** 930.85(439)"191"
[AN 3813963]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2021.
Hahner Péter (1954-)
   Világtörténelmi kaleidoszkóp magyar szemmel / Hahner Péter ; [közread. a] Rubicon Intézet. - [Budapest] : Rubicon Int., 2020. - 544 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6280-00-8 kötött : 5980,- Ft
Franciaország - Európa - Egyesült Államok - történelem - művelődéstörténet - francia forradalom
944 *** 944"1789" *** 940 *** 973 *** 930.85(100)
[AN 3813729]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2021.
Holló Szilvia Andrea (1964-)
   Belváros-Lipótváros krónikája a kezdetektől napjainkig / [szöveg ... Holló Szilvia Andrea, Szilágyi Rita] ; [kézzel írta és festette Szalai Katalin] ; [kiad. ... Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata]. - Budapest : V. Ker. Önkormányzat, [2020]. - [75] p. : ill., színes ; 32 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-00-8017-8 b.
Budapest. 5. kerület - helytörténet
943.9-2Bp.V.
[AN 3814075]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2021.
Kertész Károly (1939-)
   Tapolcai életrajzi lexikon / gyűjt. és összeáll. Kertész Károly. - Bőv., jav. kiad. - Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2020. - 585 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80208-2-4 kötött
Tapolca - életrajzi lexikon
929(439-2Tapolca):030
[AN 3823384]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2021.
Kovács Dóra
   "A királyék megint itthon vannak!" : a Habsburg-család és az arisztokrácia 19. századi ünnepeiről mesélnek a budapesti utcák / Kovács Dóra. - Budapest : Álomgyár ; [Budaörs] : Kovács D., 2020. - 144 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 131-137.
ISBN 978-615-00-8709-2 kötött : 4999,- Ft
Budapest - Magyarország - Pest - művelődéstörténet - arisztokrácia - uralkodócsalád - életmód - karácsonyi szokás - 19. század - udvari élet
930.85(439-2Bp.)"18" *** 929.52(439)Habsburg *** 398.332.41 *** 316.343.322(439)"18" *** 930.85(439-2Pest)"18"
[AN 3813941]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2021.
   Közép-Európa, a minőség jövője : a Százak Tanácsa. - [Budapest] : Százak Tanácsa ; [Keszthely] : [Balaton Akad. K.], 2020. - 191 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5898-19-8 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - híres ember - 20. század
929(439)"19" *** 929(4-11)"19"
[AN 3812616]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2021.
   Lajosmizse története a középkorban és a kora újkorban : tanulmánykötet / [... szerk. Bujdosó Ádám, Király Zsuzsanna]. - Lajosmizse : Lajosmizse Város Művel. Háza és Kvt., 2019. - 172 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Fejezetek Lajosmizse történetéből, ISSN 2677-0571)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-6445-1 kötött : 3000,- Ft
Lajosmizse - helytörténet - régészet - középkor - újkor
943.9-2Lajosmizse"15/18" *** 904(439-2Lajosmizse)
[AN 3813301]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2021.
Lukacs, John (1924-2019)
A short story of the twentieth century (magyar)
   A huszadik század rövid története / John Lukacs ; [ford. Komáromy Rudolf] ; [Ablonczy Balázs előszavával]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 300, [1] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 34.)
ISBN 978-615-81695-0-9 fűzött
világtörténelem - 20. század
930.9"19"
[AN 3823701]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2021.
Mandics György (1943-)
   Hétfolyó, hétcsillag a rováskrónika legősibb rétege / Mandics György. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 395 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 361-393.
ISBN 978-615-80451-9-3 fűzött
magyarságkutatás - rovásírás
930.8(=945.11)(089.3) *** 003.335.9(=945.11)(089.3)
[AN 3812595]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2021.
Mihály Árpád (1937-)
   Tájkép csata után, lovakkal / Mihály Árpád ; [kiad. a Barankovics István Alapítvány]. - [Budapest] : Barankovics I. Alapítvány, 2019. - 151 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 978-615-81499-0-7 fűzött
Budapest - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár
943.9-2Bp."1956"(0:82-94)
[AN 3812987]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2021.
   "Nehéz is asszonynak újszerű dicséreteket szerezni" : női szerepek az ó- és középkorban / [szerk. Székely Melinda és Dávid Nóra]. - Szeged : Hungaria, 2020. - 145 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta antiqua et archaeologica. Supplementum, ISSN 0139-2743 ; 15.)
A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
művelődéstörténet - nő - nők a társadalomban - ókor
930.85-055.2(3) *** 396(3) *** 316.37-055(3)
[AN 3813164]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2021.
Nógrády Árpád (1968-)
   Magyar uralkodók / Nógrády Árpád, Pálffy Géza, Velkey Ferenc. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 102, [2] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-510-085-9 kötött
Magyarország - uralkodó - magyar történelem
943.9(092)
[AN 3823356]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2021.
   Pácin : fejezetek a község múltjából / szerk. Viga Gyula ; [kiad. Pácin Község Önkormányzata]. - Pácin : Önkormányzat, 2020. - 423 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-421.
ISBN 978-615-00-8112-0 kötött
Pácin - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Pácin *** 39(439-2Pácin)
[AN 3813427]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2021.
Rachlé, Sabrina
Das alte Ägypten (magyar)
   Az ókori Egyiptom : tündöklő birodalom a Nílus partján / Sabrina Rachlé ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-308-4 kötött : 3490,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - történelem - ifjúsági könyv
930.85(32)(02.053.2) *** 932(02.053.2)
[AN 3823217]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2021.
Schmidt Mária (1953-)
   Országból hazát : harminc éve szabadon / Schmidt Mária ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2020. - 418, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 363-382.
ISBN 978-615-6200-16-7 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - politikatörténet - világpolitika - politikai filozófia - szocialista rendszer - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
947-62"198" *** 327(100)"198/201" *** 32(439)"198/201"
[AN 3812462]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2021.
Simonyi Erika (1971-)
   10-14. századi települések Északkelet-Magyarországon és a régió Árpád-kori kerámiája / Simonyi Erika. - Budapest : Martin Opitz K., 2020. - 327 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 16.)
Bibliogr.: p. 184-194. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-77-7 kötött : 4900,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - régészet - Árpád-kor - kerámiaművészet
904(439.134)"09/13" *** 738(439.134)"09/13"
[AN 3814093]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2021.
Szalay Sándorné
   Szülőfalum, Rábacsanak / Szalay Sándorné ; [közread. Rábacsanak Község Önkormányzata, Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata]. - [Rábacsanak] : Önkormányzat ; [Csorna] : Rábaközi Helytörténet-kutatók Társ., 2020. - 179 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 176-177.
ISBN 978-615-81574-2-1 fűzött
Rábacsanak - helytörténet
943.9-2Rábacsanak
[AN 3812620]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2021.
Vér Ádám (1979-)
   A triumphus Asszíriában / Vér Ádám. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 139 p. : ill. ; 21 cm. - (Élő ókor, ISSN 2732-124X)
Bibliogr.: p. 124-139.
ISBN 978-963-414-673-5 fűzött : 2490,- Ft
Asszír Birodalom - történelem - művelődéstörténet - diadalmenet
935.2 *** 930.85(352)
[AN 3812866]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4414 /2021.
   Kalandok határok nélkül : Magyarország hetedhét határán : útikönyv. - 2. jav. kiad. - Budapest : Hibernia, [2020]. - 303 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5426-76-6 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - útikönyv
914-11(036) *** 914.39(036)
[AN 3814000]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2021.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Álomszigetek : öt földrész, 30 csoda / L. Kelemen Gábor. - Budapest : LKG Média, cop. 2020. - 73 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5060-19-9 kötött : 8000,- Ft
helyismeret - sziget - album
908.100(210.7)(084.1)
[AN 3813738]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2021.
Lábadi Károly (1950-)
   Vörösmart a mart alatt / Lábadi Károly. - [Gödöllő] : [Sztárstúdió Bt.], 2020. - 247 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 232-247.
ISBN 978-963-89448-5-6 kötött
Vörösmart - helyismeret - helytörténet
908.497.13-2Vörösmart *** 943.92-13-2Vörösmart
[AN 3812912]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2021.
   Madaras / [szerk. Nothof Éva, Schneider Viktor]. - Madaras : [Önkormányzat], 2020. - 48 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Közread. Madaras Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 22.
ISBN 978-615-00-9042-9 fűzött
Madaras (Bács-Kiskun megye) - helyismeret
908.439-2Madaras
[AN 3813205]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2021.
   Margitsziget / [szerk. Saly Noémi]. - Budapest : Fekete Sas, 2020. - 238 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Budapesti kultúrtörténeti séták, ISSN 2061-3431 ; 4.)
Bibliogr.: p. 235-238.
ISBN 978-615-6168-08-5 fűzött : 3800,- Ft
Margitsziget - helyismeret
908.439-2Bp.Margitsziget
[AN 3813972]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2021.
Mes quiz malins avec Gulli : CE1 : 7-8 ans (magyar)
   Kvízmester : agytorna 10-11 éveseknek / [ford. Tegzes Emese]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [76] p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Homokórával
ISBN 978-963-486-577-3 fűzött : 2499,- Ft
földrajz - történelem - természeti környezet - teszt - gyermekkönyv
91(02.053.2) *** 502(02.053.2) *** 930.9(02.053.2)
[AN 3812941]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2021.
Mes quiz malins avec Gulli : CE2 : 11-12 ans (magyar)
   Kvízmester : agytorna 11-12 éveseknek / [ford. Tegzes Emese]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [76] p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Homokórával
ISBN 978-963-486-576-6 fűzött : 2499,- Ft
földrajz - történelem - természeti környezet - teszt - gyermekkönyv
91(02.053.2) *** 502(02.053.2) *** 930.9(02.053.2)
[AN 3812921]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2021.
Mes quiz malins avec Gulli : CM1 : 9-10 ans (magyar)
   Kvízmester : agytorna 9-10 éveseknek / [ford. Tegzes Emese]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [76] p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Homokórával
ISBN 978-963-486-151-5 fűzött : 2499,- Ft
földrajz - történelem - természeti környezet - teszt - gyermekkönyv
91(02.053.2) *** 930.9(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3812944]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2021.
Mes quiz malins avec Gulli : CP : 7-8 ans (magyar)
   Kvízmester : agytorna 7-8 éveseknek / [ford. Tegzes Emese]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - [76] p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Homokórával
ISBN 978-963-486-150-8 fűzött : 2499,- Ft
földrajz - történelem - természeti környezet - teszt - gyermekkönyv
91(02.053.2) *** 502(02.053.2) *** 930.9(02.053.2)
[AN 3812935]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2021.
Patak Gábor
   Örkény, 2020 / [írta és szerk. Patak Gábor] ; [kiad. Örkényi Szabadidő Központ]. - Örkény : Örkényi Szabadidő Közp., 2020. - 100 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-615-00-8806-8 fűzött
Örkény - helyismeret
908.439-2Örkény
[AN 3812788]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2021.
Sipos Tünde
   Kalandozás Pemzlivel : Magyarország képekben és rímekben. - [Szentendre] : [MANK], [2020]. - 95 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. - Írta, szerk. Sipos Tünde, Tardy Anna
ISBN 978-615-6217-00-4 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - helyismeret - magyar irodalom - gyermekkönyv - idézetgyűjtemény - foglalkoztatókönyv
908.439(02.053.2) *** 894.511-84(082) *** 087.5
[AN 3813709]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2021.
Sipos Tünde
   Kalandozás Pemzlivel : Magyarország képekben és rímekben. - [Szentendre] : [MANK], [2020]. - 95 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Írta, szerk. Sipos Tünde, Tardy Anna. - Közread. a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Fűzött
Magyarország - helyismeret - magyar irodalom - gyermekkönyv - idézetgyűjtemény - foglalkoztatókönyv
908.439(02.053.2) *** 894.511-84(082) *** 087.5
[AN 3813710]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2021.
   Tát és a Táti-szigetek : [fotóalbum] / [szerk.] Krakó László ; [kiad. Tát Város Önkormányzata]. - Tát : Önkormányzat, 2020. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A bev. német nyelven is
ISBN 978-615-00-9279-9 kötött
Tát - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tát(084.12)
[AN 3814048]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2021.
Tóth Márta
   Éveim, emlékeim / Tóth Márta ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2019. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5488-17-7 fűzött
Sárszentlőrinc - helyismeret - művelődéstörténet - híres ember - vallásos irodalom - memoár
908.439-2Sárszentlőrinc(0:82-94) *** 930.85(439-2Sárszentlőrinc)(092) *** 244
[AN 3813349]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2021.
Wonder, Alice
   Bella Itália / Alice Wonder. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 179 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-52-0 fűzött : 2990,- Ft
Olaszország - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.45(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3812308]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4429 /2021.
   70 : studia in honorem Ferenc Fábián / szerk. Boóc Ádám [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : KRE ÁJK, 2020. - 556 p. : ill., színes ; 25 cm. - (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 13.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-32-8 kötött
jogtudomány - emlékkönyv - személyi bibliográfia
34 *** 012Fehér_M._I.
[AN 3822599]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2021.
Balogh Brigitta
   Változások a földforgalmi szabályozásban / [szerző Balogh Brigitta]. - Budapest : NAK, 2019. - 33 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Tájékoztató kiadvány / Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ISSN 2732-3544 ; 1.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5307-49-2)
Magyarország - földjog - útmutató
349.41(439)(036)
[AN 3823680]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2021.
Barabássy Miklós (1950-)
   A magyar Szent Korona mérnöki szemmel / Barabássy Miklós ; [közread. a] Magyar PEN Club. - [Budapest] : M. PEN Club, 2020. - 261 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 253-261. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-81343-6-1 kötött
Magyarország - koronázási jelvény - ötvösség - szentkoronatan
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3812636]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2021.
   Batthyány Bandérium. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 48 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Fűzött
Batthyány Lovas Bandérium Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
Körmend - hagyományőrzés - huszár - egyesület
357.133(439) *** 061.2(439-2Körmend) *** 316.7(=945.11)
[AN 3812805]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2021.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályos: 2020. szeptember 6. : egységes szerkezetben a 2021. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 176 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-297-4 fűzött : 1150,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3822582]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2021.
   Büntetőeljárási jog : a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény : hatályos: 2020. szeptember 6. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 331 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2020. szept. 17. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-300-1 fűzött : 1690,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3822586]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2021.
Csécsy Andrea (1958-)
   Kártérítési jog : a kontraktuális és deliktuális kárfelelősségi rendszer a 2013. évi V. törvény alapján / Csécsy Andrea, Kiss Tibor, Varga Nelli ; [a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa]. - Debrecen : DE ÁJK, 2019. - 257 p. ; 22 cm
Lezárva: 2018. okt. 31. - Bibliogr.: p. 7-8.
ISBN 978-963-490-259-1 fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - kártérítés - útmutató - törvény
347.426.6(439)(094)(036)
[AN 3823661]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2021.
Ember Alex (1975-)
   Bevezetés a társadalombiztosítási jogba / [szerzők Ember Alex ..., Hajdú József ..., Homicskó Árpád Olivér ...]. - 8. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 234 p. ; 24 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Lezárva: 2020. márc. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-413-293-6 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítási jog
349.3(439)
[AN 3822598]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2021.
   Gazdálkodás az uradalmakban / [szerk. Szirácsik Éva]. - [Budapest] : Unicus Műhely, 2019. - 355 p. : ill. ; 24 cm. - (Dominium, ISSN 2498-6216 ; 5.)
A Budapesten, 2017. szept. 20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5084-65-2 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - uradalom - agrártörténet - újkor
347.236(439)"16/191" *** 338(091)(439)"16/19" *** 631.1.017.1(439)"16/191" *** 338.43(439)"16/19"
[AN 3813308]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2021.
Gut, Philipp (1971-)
Jahrhundertzeuge Ben Ferencz (magyar)
   Ítélet a gonosz felett / Philipp Gut ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Európa, 2020. - 400, [5] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 379-382.
ISBN 978-963-504-351-4 kötött : 4499,- Ft
Ferencz, Benjamin Berell (1920-)
Németország - Nürnberg - Egyesült Államok - ügyész - 20. század - háborús bűncselekmény - per - 1945 utáni időszak
347.963(73)(092)Ferencz,_B._B. *** 343.337.4.096(430-2Nürnberg)
[AN 3812965]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2021.
Győrffi Dezső
   Hogyan készítsünk jó költségvetést és zárszámadást? : módszertani segédlet a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulási tanácsok költségvetésének és zárszámadásának készítéséhez / [szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György]. - 5. kiad. - Szikszó : Ervik, [2021]. - 354 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2020. dec. 31.
ISBN 978-615-80920-3-6 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - gazdálkodás - 21. század - útmutató
352.073.52(439)"201"(036)
[AN 3821629]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2021.
   Hazánk szolgálatában : életem a hivatásom : portrékötet a rendészeti szervektől 40 év szolgálat után 2019-ben nyugállományba vonult, kimagasló szakmai életutat bejárt kollégákról / [szerk. Szalai Tímea] ; [kiad. a Belügyminisztérium]. - [Budapest] : BM, [2020]. - 309 p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-9208-66-7 kötött
Magyarország - rendvédelmi szervezet - tiszt - vezető alkalmazott - 20. század - ezredforduló - interjú
351.74(439)"197/201"(092)(047.53)
[AN 3813906]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2021.
   Igazságügyi szakértők első jogi képzése / szerk. Szakály Zsuzsa. - 3. átd. kiad. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2021. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Igazságügyi hivatásrendek jogi képzései, ISSN 2631-0309 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5710-85-8 fűzött
Magyarország - igazságügyi szakértő - jogtudomány
34(439) *** 340.66(439)
[AN 3823627]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2021.
   Közigazgatás-elmélet / Árva Zsuzsanna [et al.] ; [szerk. Balázs István] ; [a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa]. - Debrecen : DE ÁJK, 2020. - 288 p. ; 22 cm
Lezárva: 2019. júl. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-142-6 fűzött
igazgatástan - egyetemi tankönyv
35(075.8)
[AN 3823673]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2021.
   Közigazgatási eljárások / Árva Zsuzsanna [et al.] ; [a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa]. - Debrecen : DE ÁJK, 2019. - 310 p. ; 22 cm
Lezárva: 2019. júl. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-141-9 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - egyetemi tankönyv
342.924(439)(094)(075.8) *** 352.077(439)(094)(075.8)
[AN 3823676]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2021.
   Magyarország alaptörvénye : hatályos: 2019. december 13. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2020. szept. 16.
ISBN 978-963-413-302-5 fűzött : 580,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3822597]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2021.
   Mi újság, biztos úr? : a magyar rendőrség száz éve a sajtó tükrében, 1920-2020 / [kiad. az Országos Rendőr-főkapitányság]. - Budapest : ORFK, 2020. - [107] p. : ill., részben színes ; 35 cm
Kötött
Magyarország - rendőrség - 20. század - 21. század - történeti feldolgozás - újságcikk
351.74(439)"192/201"(046)
[AN 3814107]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2021.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról : kiegészítve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény, és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2020. szeptember 1. : egységes szerkezetben a 2021. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 96 p. ; 21 cm
Lezárva: 2020. okt. 7.
ISBN 978-963-413-306-3 fűzött : 850,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3822588]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2021.
Murphy, Steve (1957-)
Manhunters (magyar)
   Vadászat Pablo Escobarra / Steve Murphy, Javier F. Peña ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5905-84-1 fűzött : 3990,- Ft
Escobar Gaviría, Pablo Emilio (1949-1993)
Kolumbia - Egyesült Államok - bűnöző - szervezett bűnözés - kábítószer-forgalmazás - rendőr - memoár
343.575(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E. *** 351.74(73)(092)(0:82-94) *** 343.341(861)(092)Escobar_Gaviría,_P._E.
[AN 3813029]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2021.
   Polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2020. április 1. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 195 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2020. szept. 16. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-301-8 fűzött : 1190,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3822584]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2021.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel : hatályos: 2020. szeptember 3. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 350 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2020. szept. 3. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-413-295-0 fűzött : 1790,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3822581]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2021.
   Ratio intellegendi et ordo vivendi : ünnepi kötet Hársfai Katalin 70. születésnapja alkalmából / Kuminetz Géza, Szabó Péter és Ujházi Lóránd szerk. - Budapest : Pázmány Press, 2020. - 312 p. : ill. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-392-5 v.
jogtudomány - kánonjog - családjog - házasság - emlékkönyv
34 *** 348 *** 347.62
[AN 3813199]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2021.
   Sic itur ad astra : ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére / szerk. Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt Péter. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 566 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-305-1 kötött
rendészet - büntetőjog - emlékkönyv
351.74 *** 343
[AN 3813173]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2021.
Szécsényi-Nagy Kristóf (1980-)
   Nagykommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényhez / Szécsényi-Nagy Kristóf. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 643 p. ; 25 cm
Lezárva: 2020. nov. 1. - Bibliogr.: p. 621-624.
ISBN 978-963-295-953-5 kötött
2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
Magyarország - polgári eljárás - meghagyás - törvény - útmutató
347.919(439)(094)(036)
[AN 3823380]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2021.
Szedmák András
   Szabálysértési és gazdasági büntetőjogi ismeretek közgazdászoknak / Szedmák András, Orlovits Zsolt. - Gödöllő : SZIE K., cop. 2020. - 176 p. ; 21 cm. - (Közgazdasági, jogi és módszertani szakkönyvek)
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-269-086-5 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - büntetőjog
343(439) *** 342.9(439)
[AN 3811694]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2021.
Téglásiné Kovács Júlia
   Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája / Téglásiné Kovács Júlia. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-183.
ISBN 978-963-531-038-8 fűzött
emberi jog - élelmiszer-ellátás
342.7 *** 338.439.6
[AN 3813647]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4455 /2021.
   Eke mentén, csata nyomában : a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményei : new studies and insights on the Battle of Mohács 1526 : tanulmánykötet Szűcs József tiszteletére / szerk. Haramza Márk [et al.]. - Budapest : Martin Opitz K., 2020. - 247 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, ISSN 2064-8162 ; 17.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-73-9 kötött : 4600,- Ft
hadtörténet - régészet - Mohácsi csata - 16. század - 17. század
355.48(439)"1526" *** 904(439-2Mohács)
[AN 3813899]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2021.
   Magyarország hadtörténete / főszerk. Hermann Róbert. - Budapest : Zrínyi, [2015-2020]. - 4 db : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-327-688-4
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem
355.48(439) *** 943.9
[AN 3624508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az oszmán hódítás kora, 1526-1718 / szerk. Mészáros Kálmán. - cop. 2020. - 612 p.
Bibliogr.: p. 561-573.
ISBN 978-963-327-562-7 kötött
Magyarország - Erdély - magyar történelem - hadtörténet - török hódoltság
355.48(439)"15/17" *** 943.9"15/17" *** 943.921"15/17"
[AN 3812752] MARC

ANSEL
UTF-84457 /2021.
Május Katalin (1944-)
   Leveleskönyv, 1943-1944 : [Lili és János] / Május Katalin. - Budapest : Mandula K., 2020. - 196 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-9280-5 fűzött
Magyarország - zsidóság - munkaszolgálat - holokauszt - második világháború - levelezés
355.253.7(=924)(439)"194"(044) *** 323.12(=924)(439)"194"(044)
[AN 3812563]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2021.
P. J.
   Frontvonal / P.J. fotóival ; [szöveg] Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020. - [158] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6145-75-8 kötött : 5499,- Ft
Magyarország - békefenntartó erő - különleges alakulat - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
355.318(439)"200/201"(084.12) *** 355.357(100)"199/201"(084.12)
[AN 3813889]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2021.
Takáts Pál (1875-1937)
   Leszek-e még újra ember? : Takáts Pál harctéri naplója, 1915-1917 / [szerk., a párhuzamos naplót és a kiegészítéseket írta Takács Judit] ; [... a bev. tanulmányt írta Pollmann Ferenc]. - Kökény : ZIMédia K., 2020. - 173 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9902-6 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - Olaszország - hadtörténet - katona - helyismeret - első világháború - napló
355(439)(092)(0:82-94) *** 355.48(45)"1915/1917"(0:82-94) *** 355.48(439)"1915/1917"(0:82-94) *** 908.453(084.1)
[AN 3813333]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4460 /2021.
Bedőcs Krisztián
   Az elvek emberei vagyunk / Bedőcs Krisztián. - [Budapest] : Bedőcs K., 2020. - 144 p. ; 12 cm
ISBN 978-615-00-9004-7 fűzött
vezetés - vállalatirányítás
65.012.4 *** 65.011.1
[AN 3812574]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2021.
Ferge Balázs
   Bevételnövelés SEO-val : csökkentsd a hirdetési és értékesítési költségeidet, növeld a weboldalad bevételét SEO eszközökkel! / [Ferge Balázs]. - [Kaposvár] : Ferge B., cop. 2020. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9253-9 kötött
információkeresés - internet - reklám - vállalkozásmenedzsment - jövedelmezőség
659.2 *** 681.324Internet *** 338.31 *** 659.1 *** 658.1
[AN 3814091]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2021.
Kiss István
   Project management receptkönyv. - Jászberény : VIP Consulting, cop. 2020. - [88] p. : ill., színes ; 14x24 cm
Szerző Kiss István. - Kapcsos borítóban
ISBN 978-615-00-9526-4 fűzetlen
projektmenedzsment
65.012.2
[AN 3813461]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4463 /2021.
   Adó 2021 : magyarázatok / Herich György szerk. - Budapest : Penta Unió, 2021. - 544 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2021. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-81-5 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3823631]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2021.
Antalóczy Adrienn
   A végelszámolási eljárás és a felszámolási eljárás munkajogi feladványai / [szerző Antalóczy Adrienn]. - Budapest : Saldo, 2020. - 88 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-600-9 fűzött
Magyarország - felszámolás - munkaviszony-megszűnés - munkajog - útmutató
658.1.016.8 *** 347.736(439)(036) *** 349.227(439)(036)
[AN 3812795]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2021.
   Az Árpád-kori magyar pénzek katalógusa = Catalogue of Árpádian coinage. - Budapest : Martin Opitz K., 2018-2020. - 3 db : ill., részben színes ; 25 cm
A 2-3. kötetek társközreadója a Magyar Nemzeti Múzeum. - Bibliogr.
Magyarország - pénzverés - Árpád-kor - fémpénz - katalógus
336.746(439)"10/12" *** 737.1(439)"10/12"
[AN 3735241]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., II. Andrástól Ottóig = From King Andrew II to King Otto / ... összeáll. Tóth Csaba, Kiss József Géza ; a bev. tanulmányt írta .... Tóth Csaba. - 2020. - 272 p. - (Opitz numismatica, ISSN 2560-1253 ; 3.)
Magyar, angol és szlovák nyelven. - Bibliogr.: p. 265-266.
ISBN 978-963-9987-71-5 kötött : 5990,- Ft : 20 EUR
Magyarország - pénzverés - 13. század - 14. század - fémpénz - katalógus
737.1(439)"12/130" *** 336.746(439)"12/130"
[AN 3813611] MARC

ANSEL
UTF-84466 /2021.
Barbosa, Lino
Liberdade financeira em 5 anos com network marketing (magyar)
   Pénzügyi szabadság 5 év alatt network marketinggel / Lino Barbosa ; [... graf. Bruna Casaroti] ; [ill. Carlinhos Muller] ; [ford. Vallató Péter]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-869-0 kötött
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3813352]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2021.
Dedákné Németh Margit
   Költségtérítések adózása / [szerzők Dedákné Németh Margit, Fundukidisz Csilla, Timkóné Kajcsarácz Tünde]. - Budapest : Saldo, 2020. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-596-5 fűzött
Magyarország - költségtérítés - jövedelemadó - útmutató
331.346(439)(036) *** 336.272(439)(036)
[AN 3812798]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2021.
Graeber, David (1961-2020)
Bullshit jobs (magyar)
   Bullshit munkák / David Graeber ; [ford. Boross Ottilia]. - [Budapest] : Typotex, cop. 2020. - 342 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 337-342.
ISBN 978-963-493-117-1 fűzött : 4900,- Ft
munkavégzés - társadalmi hatás - munkalélektan - elégedettség
331.101.3 *** 316.4.063 *** 65.013 *** 331.101.2
[AN 3813939]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2021.
Herich György (1953-)
   Adótan / Herich György. - Budapest : Penta Unió, 2021. - 512 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2021. jan. 1. - borító- és gerinccím: Adótan, 2021. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5249-80-8 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3823629]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2021.
   Költségvetési szervek belső ellenőrzése / Füredi-Fülöp Judit [et al.] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem [Közigazgatási Továbbképzési Intézet]. - Budapest : NKE KTI, 2020. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-963-498-375-0 fűzött
Magyarország - költségvetési szervezet - belső ellenőrzés
336.61(439) *** 658.1.012.7
[AN 3813662]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2021.
Kovácsné Fábián Viktória
   Körmös élet / Kovácsné Fábián Viktória. - [Pécs] : Kovácsné Fábián V., 2020. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9501-1 fűzött : 5990,- Ft
kozmetika - körömápolás - vállalkozásismeret
658.1 *** 646.74
[AN 3812476]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2021.
Önkéntesség Magyarországon, 2018 (angol)
   Voluntarism in Hungary of 2018 / [ed.] Miklós Gyorgyovich ; [... transl. Horváth Judit]. - Budapest : Századvég Found., cop. 2020. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Századvég analysis, ISSN 2732-0979)
ISBN 978-615-5164-64-4 fűzött
Magyarország - önkéntes munka - 21. század - statisztikai adatközlés
331.102.2(439)"201"(083.41)
[AN 3813694]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2021.
   Pénzügyi és számviteli zárás : tippek, esettanulmányok a zárás feladatainak megkönnyítéséhez. - Budapest : HVG K., 2020. - 66 p. : ill. ; 27 cm. - (Hvg kiadványok, ISSN 2062-4085 ; 2002/4.)
Fűzött : 3490,- Ft
számvitel - mérlegkimutatás
657 *** 657.3
[AN 3813316]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2021.
Pósfai Zsuzsanna (1988-)
   Polarizáció a magyar lakáspiacon : lakásfinanszírozás függő gazdasági helyzetben / Pósfai Zsuzsanna. - Budapest : Periféria Közpolitikai és Kutközp., 2020. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Periféria tanulmányok, ISSN 2677-1233 ; 4.)
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-615-00-9022-1 fűzött
Magyarország - lakáspiac - 21. század
332.8(439)"201"
[AN 3812834]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2021.
Sándorné Új Éva
   A kisvállalati adó alkalmazásának szabályai / [szerző Sándorné Új Éva]. - Budapest : Saldo, 2020. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-638-597-2)
Magyarország - adóügy - kisvállalkozás - útmutató
336.2(439)(036) *** 334.722(439)
[AN 3812804]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2021.
Takács Antal
   Ügyfélkiszolgálás, elégedettség, élmény / Takács Antal. - Budapest : Customer View Kft., 2019. - 216 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214-216.
ISBN 978-615-00-5732-3 fűzött : 5800,- Ft
ügyfélkapcsolat - ügyfélmarketing
658.8.009.7 *** 658.85
[AN 3812546]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2021.
Tóth Csaba (1971-|)
   Pénzek színes világa / Tóth Csaba ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum ...]. - Budapest : MNM : Martin Opitz K., 2020. - 223 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-79-1 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - numizmatika - pénzverés - művelődéstörténet - fémpénz
336.746(439)(091) *** 930.85(439) *** 737.1(439)(091)
[AN 3813731]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2021.
   Újrakezdés a válság után : költségcsökkentés, forrásbevonás, átszervezés, adóoptimalizálás. - Budapest : HVG K., 2020. - 66 p. : ill. ; 27 cm. - (Hvg kiadványok, ISSN 2062-4085 ; 2020/3.)
Fűzött : 3490,- Ft
üzemgazdaságtan - pénzügy - válságmenedzselés
658 *** 336.7 *** 658.1.016.7
[AN 3813222]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2021.
Vincze Péter
   Alanyi adómentesség áfaszabályai / [szerző Vincze Péter]. - Budapest : Saldo, 2020. - 80 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-597-2 fűzött
Magyarország - adómentesség - forgalmi adó - útmutató
336.2.027.8(439)(036) *** 336.223(439)(036)
[AN 3812802]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4480 /2021.
Dobson, James (1936-)
Love must be tough (magyar)
   Kemény szeretet : [remény a válságban lévő családoknak] / James Dobson ; [ford. Jákó Rita] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2020. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-08-9 fűzött
házasság
364.286 *** 316.472.4 *** 265.5
[AN 3821601]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4481 /2021.
Andrek Andrea
   Testvér-füzet [elektronikus dok.] / Andrek Andrea, Léder László ; Szűcs Édua illusztrációival ; [közread. a] Három Királyfi, Három Királylány. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - [Budapest] : Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163795. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-80790-2-0)
családtervezés - gyermekvállalás - testvér - gyermeklélektan - családi nevelés - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 613.95 *** 159.922.7 *** 316.37-055.71
[AN 3821809]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2021.
Bethlenfalvy Ádám (1977-)
   Dráma a tanteremben : történetek cselekvő feldolgozása / Bethlenfalvy Ádám. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 98 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 95-98.
ISBN 978-963-414-718-3 fűzött : 2490,- Ft
drámapedagógia
371.383.1
[AN 3812212]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2021.
   A Jezsu több mint iskola : hagyomány, innováció, jezsuita nevelés / [közread. a] Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium. - Miskolc : Fényi Gy. Jezsuita Gimn. és Kollégium, 2020. - 228 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-7186-2 fűzött
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium (Miskolc)
Miskolc - gimnázium - egyházi iskola - vallásos nevelés - jezsuiták
373.54(439-2Miskolc) *** 37.017.93 *** 271.5
[AN 3814149]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2021.
Juhász Valéria
   Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban / Juhász Valéria, Kálló Veronika, Radics Márta. - Utánny. - Szeged : SZEK JGYFK, 2020. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-12-7 fűzött : 2500,- Ft
anyanyelvi nevelés - írás- és olvasástanítás - szövegértés - képességfejlesztés - módszertan
372.41 *** 37.025 *** 372.46
[AN 3822792]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2021.
Maczelka Noémi (1954-)
   Előadások, írások, tanulmányok / Maczelka Noémi. - Szeged : JATEPress, 2020. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-455-7 fűzött
zeneművészet - zenepedagógia - zongorára írt zenemű
37.036 *** 372.878 *** 786.2.01
[AN 3813206]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2021.
Mohai Katalin
   Hogyan támogassuk a nehezen tanulókat? [elektronikus dok.] : útmutató a specifikus tanulási zavart, figyelemhiányos, hiperaktivitás- vagy viselkedészavart mutató tanulók integrált neveléséhez / szerzők Mohai Katalin, Csákvári Judit. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Eger : EKE, 2020. - (Tantervi és módszertani útmutató füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163015. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-89-2
tanulási nehézség - hiperaktivitás - figyelemzavar - integrált oktatás - módszertan - elektronikus dokumentum
371.322.9 *** 376 *** 616.89-008.47-053.2 *** 616.89-008.481-053.2 *** 371.3
[AN 3815719]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2021.
   Oktatás, hagyomány, innováció : a Semmelweis Egyetem 250 éve : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeumában, 2020. szeptember 26 - 2021. június 30. = Education, tradition, innovation : 250 years of Semmelweis University : exhibition at the Hungarian National Museum - Semmelweis Museum of the History of Medicine, 26 September 2020 - 30 June 2021 / [rend., a katalógust írta] Szabó Katalin, Molnár László. - Budapest : MNM Semmelweis Orvostört. Múz., 2020. - 193 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7107-33-7 fűzött
Semmelweis Egyetem (Budapest)
Budapest - Magyarország - oktatástörténet - orvosképzés - egyetem - orvostörténet - orvos - egyetemi tanár - kiállítási katalógus
378.661(439-2Bp.)(091) *** 61(439)(092) *** 37(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2020/2021"
[AN 3813988]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2021.
   Szakképzés 2021 : élet az OKJ után: a képzési rendszer átalakítása : az alapszakmák teljes listája. - Budapest : HVG K., 2020. - 58 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Hvg kiadványok, ISSN 2062-4085 ; 2002/5.)
Fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - szakképzés - útmutató - pályaválasztási tanácsadó
377(439)(036) *** 37.048(036)
[AN 3813317]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2021.
Szollár Lajos (1945-)
   Szollár Lajos [elektronikus dok.] : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / szerk.-riporter Táncos László. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Budapest : Semmelweis, cop. 2020. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163797. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-331-291-9)
Szollár Lajos (1945-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
37(439)(092)Szollár_L.(047.53) *** 61(439)(092)Szollár_L.(047.53)
[AN 3821826]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2021.
   Szülői tanácsadó füzet : játssz, tanulj, fejlődj! / [szerk. ... Szepessy Árpádné, Tóthné Óbányai Zsuzsanna] ; [közread. a] Voluntas Egyesület, Csolnoky Ferenc Kórház. - [Balatonfüred] : Voluntas Egyes. ; Veszprém : Csolnoky F. Kórház, 2020. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Veszprém megye - képességfejlesztés - családi nevelés - tanácsadás - 21. század - útmutató
37.025 *** 37.018.1 *** 376.2/.4-053.2 *** 376(439.117)(036)
[AN 3823642]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2021.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? : [válogatás Vekerdy Tamás legjobb előadásaiból]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021, cop. 2011. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89026-9-6 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3823775]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2021.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Kicsikről nagyoknak : kisgyerekkortól iskoláskorig / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk, 2021, cop. 2020. - 329, [4] ; 21 cm
ISBN 978-615-5932-46-5 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3823287]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4493 /2021.
Árvay Sándor (1952-)
   Ki kicsoda a magyar teniszben? : másfél évszázad, 1088 név, 452 fotó, bőséges eredménylista / Árvay Sándor. - [Debrecen] : RedaktorSport, [2020]. - 480 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-9589-9 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - sportoló - tenisz - életrajzi lexikon
796.342(439)(092):030
[AN 3812771]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2021.
Asztalos Lajos (1889-1956)
   A sakkjáték elemei / Asztalos Lajos, Bán Jenő ; [... kieg. Földi József]. - [Budapest] : Kossuth, 2021. - 317, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-6674-0 kötött : 3990,- Ft
sakk
794.1
[AN 3823766]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2021.
Bessenyey Zoltán (1978-)
   Tetőről talpra / Bessenyey Zoltán és Pelesz Alexandra ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - [Miskolc] : Irod. Rádió, 2021, cop. 2020. - 257, [3] p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-94-7 kötött : 3200,- Ft
Bessenyey Zoltán (1978-)
Magyarország - autósport - sportoló - baleset - egészségügyi rehabilitáció - 21. század - interjú
796.71(439)(092)Bessenyey_Z.(047.53) *** 364.048.6 *** 614.86
[AN 3823378]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2021.
   Bikamipesko Manush! : szeretet nélkül semmik vagyunk! : mesék a szakkollégisták tollaiból / [szerk. Csorba István] ; [ill. Péter Anita Tímea, Szemán Ágnes Katalin, Szemán Gábor] ; [ford. Lakatos Péter] ; [kiad. Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium]. - Miskolc : Görögkatolikus Felsőokt. és Kult. Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium, 2020. - 139 p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és lovári nyelven
ISBN 978-615-80681-7-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese - antológia - kétnyelvű dokumentum
379.825 *** 894.511-34(02.053.2)(082).02=914.99
[AN 3813365]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2021.
Csapó Zoltán
   Újpesti sportkrónika / Csapó Zoltán, Laszip Gábor. - [Budapest] : Aposztróf, [2020]-. - 24 cm
Újpesti Torna Egylet
Budapest - sporttörténet - sportegyesület
796(439)(091) *** 061.2(439-2Bp.)UTE(091)
[AN 3812322]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Dózsa SE születésétől az Újpesti Dózsa első aranykoráig, 1950-1964. - cop. 2020. - 552 p. : ill.
Bibliogr.: p. 549-551.
ISBN 978-615-5992-50-6 kötött : 5900,- Ft
[AN 3812323] MARC

ANSEL
UTF-84498 /2021.
Csathó Kálmán (1881-1964)
   Vadászzsákmány : ha a vadász ír, az író meg vadászik / Csathó Kálmán. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 298, [1] p. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 17. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9783-90-4 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3823247]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2021.
Cserkuti András
   A Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség : 75 év története / Cserkuti András. - Pécs : Szerző, 2021. - 107 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9927-9 fűzött
Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség
Baranya megye - sporttörténet - kosárlabda
796.323(439.127)(091)
[AN 3812858]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2021.
Dunai Ede (1970-)
   Egy megcsonkított élet / Dunai Ede. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-54-4 fűzött : 2900,- Ft
Schumann Péter (1954-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)Schumann_P.
[AN 3812295]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2021.
Gila Károly
   A Garalapostól a Lázár-stadionig : visszaemlékezések Füzesgyarmat labdarúgásáról, 1920-2013 / Gila Károly ; [... kiad. Füzesgyarmat Város Önkormányzata]. - Füzesgyarmat : Önkormányzat, [2020]. - 140 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8245-5 fűzött
Füzesgyarmati Sport Klub
Füzesgyarmat - labdarúgás - sportegyesület - történeti feldolgozás - memoár
796.332(439-2Füzesgyarmat)(091)(082-94) *** 061.2(439-2Füzesgyarmat)(091)(0:82-94)
[AN 3812561]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2021.
The great book of games in the fairy world (magyar)
   Meseország nagy játékkönyve : 8 mesés társasjáték kivehető figurákkal! / Láng Anna illusztrációival ; [ford. Liszkay Szilvia]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 36 cm
ISBN 978-963-486-349-6 kötött : 4999,- Ft
táblás játék
794.3
[AN 3814105]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2021.
Grivas, Eystratios (1966-)
   Grivas opening laboratory / Efstratios Grivas. - Budaors : Chess Evolution, 2019-. - ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3777385]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 5., Chigorin defence, Queen's gambit declined, Tarrash defence, Semi-Tarrash defence. - 2020. - 273, [5] p.
ISBN 978-615-5793-26-4 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3813148] MARC

ANSEL
UTF-84504 /2021.
Homor Zsófia
   A derby öröksége avagy Ami a koszon kívül rám ragadt Mongóliában / Homor Zsófia ; [fotók Sarah Farnsworth-Godley, Ian Haggerty]. - Tata : Reflekta Bt., cop. 2020. - 143 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-9449-6 kötött
Mongólia - Magyarország - lovassport - sportoló - 21. század - memoár
798.28(517.3)(0:82-94) *** 798.2(439)(092)(0:82-94)
[AN 3813200]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2021.
Kelen Károly (1953-)
   Bridzs 1.0 és 2.0 : a szellemi játékok királynője / Kelen Károly. - Budapest : Holnap, 2020. - 273, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-338-0 fűzött : 3100,- Ft
bridzs
794.41
[AN 3812852]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2021.
Kovács Márk
   Fogási napló : mesélő vizeken / Kovács Márk. - Budapest : Kovács M., 2020. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9831-9 kötött : 3490,- Ft
horgászat - memoár
799.1(0:82-94)
[AN 3813964]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2021.
Lázár Vilmos (1967-)
   A mi utunk / Lázár Vilmos, Lázár Zoltán. - [Domony] : CBA L és F Kft., 2020. - 189 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9343-7 kötött
Lázár Vilmos (1967-)
Lázár Zoltán (1973-)
Magyarország - fogathajtás - sportoló - 20. század - 21. század
798.64(439)(092)Lázár_Z. *** 798.64(439)(092)Lázár_V.
[AN 3814146]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2021.
Margitay Zsolt (1986-)
   Mesterhármas : aranyköpések a futball világából 3. / Margitay Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-51-3 fűzött : 2900,- Ft
labdarúgás - humor - idézetgyűjtemény
796.332(0:82-84)
[AN 3812282]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2021.
Mező László (1956-)
   B.-A.-Z. megyei labdarúgó évkönyv, 2020 : Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2020. évi labdarúgó eredményei, adatai / Mező László. - Miskolc : Budai Nyip. Kft., [2020]. - 108 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80692-8-1 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - labdarúgás - sportesemény - 21. század
796.332.093(439.134)"202"
[AN 3813448]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2021.
Nadler Herbert (1883-1951)
   Vadásznapló, 1935-1936 / Nadler Herbert. - Szeged : Lazi, cop. 2020. - 269, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-482-7 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3812786]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2021.
Róka Sándor (1958-)
   Logi-sztorik / Róka Sándor. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 128 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Fejtörő logi-sztorik
ISBN 978-963-510-092-7 kötött
matematikai fejtörő - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 3823371]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2021.
Schell Antal (ifj.) (1939-)
   Tájékozódás Postás színekben : 50 éves a Postás SE tájfutó szakosztálya / [összeáll., írta, szerk. Schell Antal ...] ; kiad. Tájfutó, Természetvédő és Rendezvényeket Szervező Sportegyesület ... - [Budapest] : Tájfutó, Természetvédő és Rendezvényeket Szervező Sportegyes., 2020. - 508 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-615-00-9847-0 fűzött
Postás Sport Egyesület (Budapest). Tájfutó Szakosztály
Budapest - tájfutás - sportegyesület - történeti feldolgozás
796.56 *** 061.2(439-2Bp.)(091)
[AN 3812770]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2021.
Stauffer, René (1959-)
Roger Federer (magyar)
   Roger Federer : egy zseni élete / René Stauffer ; [ford. Balla Judit]. - 3. jav. kiad. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2021. - 318, [1] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81489-3-1 fűzött : 4990,- Ft
Federer, Roger (1981-)
Svájc - sportoló - tenisz - ezredforduló - 21. század
796.342(494)(092)Federer,_R.
[AN 3823261]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2021.
   Új megoldások, innováció a honvédelmi nevelésben : tapasztalatcsere és módszertani börze / [... összeáll. és szerk. Nagy József, Vitkovics Mercédesz, Beke Krisztina] ; [közread. a] Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége. - Budapest : MTTOSZ, cop. 2020. - 49 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. nov. 20-án rendezték
ISBN 978-615-00-7472-6 fűzött
Magyarország - nemzettudat - nevelés - sport - konferencia-kiadvány
796 *** 061.3(439-2Bp.)"2019" *** 37.035.6(439)
[AN 3812860]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2021.
Wills, Bryan
Racing rules companion, 2021-2024 (magyar)
   Versenyszabályok 2021-2024 : kisokos / Bryan Wills ; [ford. Náray Vilmos]. - [Érd] : Náray-NRV Kft. ; [Budapest] : SailingBooks.hu, cop. 2020. - 23 p. : ill., színes ; 8x23 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-9672-8 fűzött : 3500,- Ft
vitorlázás - versenyszabály
797.14.063
[AN 3812317]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2021.
Yang Junmin (1946-)
Qigong zhi ben (magyar)
   A kínai Qigong gyökere : az egészség, a hosszú élet és a megvilágosodás titkai = Qigong zhi ben / Yang Jwing-Ming ; [ford. Puppán Dóra]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2002 [!2021]. - XXVI, 338 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 978-963-9219-20-5 fűzött : 4900,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport - torna - természetgyógyászat
796.855 *** 613.71 *** 615.89
[AN 3823626]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4517 /2021.
Áder Orsolya (1993-)
   The art of dimensions / Orsolya Áder. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2020. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 52.)
Angol, magyar és kínai nyelven
ISBN 978-615-5456-58-9 kötött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Áder_O.
[AN 3813597]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2021.
Agócs Írisz (1977-)
   Rajzolj egy krumplit! : lesz belőle medve, lajhár, elefánt... / Agócs Írisz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2021, cop. 2020. - 61, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-410-744-6 kötött : 3990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3823286]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2021.
Bán András (1951-)
   Haris László : részletekben az egész / Bán András. - [Budapest] : MMA K., 2020. - 327 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 321-327. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6192-09-7 kötött : 8400,- Ft
Haris László (1943-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Haris_L.
[AN 3813871]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2021.
Bánó András (1949-)
   Műértők 2 : beszélgetőkönyv / [az interjúkat kész.] Bánó András ; [közread. a] Kálmán Makláry Fine Arts. - Budapest : Kálmán Makláry Fine Arts, 2021. - 357 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89441-9-1 fűzött
Magyarország - műgyűjtés - műkereskedelem - festészet - magángyűjtemény - 20. század - 21. század - interjú
7.074(439)(092)(047.53) *** 75(100) *** 069.017(439) *** 7.075(439)(092)(047.53)
[AN 3813642]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2021.
Biczó Zalán (1974-)
   Albertkázmérpuszta és temploma / Biczó Zalán. - Győr : [Biczó Z.], 2019. - 81 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 75-79.
ISBN 978-615-00-5875-7 fűzött
Albertkázmérpuszta - templom - helytörténet - történeti feldolgozás
726.54(439-2Albertkázmérpuszta)(091) *** 943.9-2Albertkázmérpuszta
[AN 3813410]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2021.
Bodnár Gábor
   Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális térségekben / Bodnár Gábor. - Szeged : JATEPress, 2020. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 2061-1315)
Bibliogr.: p. 156-175.
ISBN 978-963-315-457-1 fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - területi különbség - regionális fejlesztés
711.1(439) *** 332.1(439)
[AN 3813208]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2021.
Botos Péter (1945-)
   Botos / [tanulmáyok] Szöllősi-Nagy András, Kroó Norbert, Barabás Lajos ; [közread. az] Open Structures Art Society. - Budapest : OSAS, 2020. - 171 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6026-04-0 kötött
Magyarország - szobrász - üvegművészet - 20. század - 21. század
73(439)(092)Botos_P. *** 748(439)(092)Botos_P.
[AN 3813914]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2021.
Butak András (1948-)
   Az intelligens papír : a papír művészeti sokoldalúsága / Butak András. - [Budapest] : MMA K., 2020. - 106, [2] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Kreatív képzőművészet, ISSN 2631-1844)
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 978-615-6192-05-9 fűzött : 2900,- Ft
papírművészet - művészet technikája
745.54.02
[AN 3813741]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2021.
   Ecsettel a békéért / [... összeáll., szerk. Németh István] ; a Krajczáros Alapítvány kiadványa. - [Székesfehérvár] : Krajczáros Alapítvány, [2020]. - 264 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9185-3 kötött
festészet - 21. század - első világháború
75(100)"201" *** 355.48(100)"1914/1918"
[AN 3813943]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2021.
   Egyidőben : stúdiólátogatások = Simultaneously : studio visits / [szerk. ... Götz Eszter] ; [kiad. ... a Műcsarnok Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Műcsarnok Nonprofit Kft., 2020. - 106 p. : ill., színes ; 23x23 cm
A Budapesten, 2020. okt. 28 - 2021. febr. 14. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5695-33-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"20" *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 3814159]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2021.
Enczi Zoltán
   Digitális fotózás kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating]. - 15. aktualizált kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2021. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek
ISBN 978-615-6282-00-2 fűzött : 3990,- Ft
fototechnika - digitális fényképezés
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 3823273]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2021.
Farkas Tamás, F. (1951-)
   Kreatív dimenziók / F. Farkas Tamás. - [Budapest] : Pauker, 2020. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-56-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Farkas_T.,_F.
[AN 3813848]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2021.
Fenyő György (1904-1978)
   Fenyő György elfeledett művészete / [közread. a Bodó Galéria és Aukciósház]. - Budapest : FreylerArt Kft., 2020. - 234, [1] p. : ill., főként színes ; 29 cm
A Budapesten, 2020. szept. 10-24. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9070-2 kötött
Magyarország - Nagy-Britannia - festőművész - restaurátor - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Fenyő_Gy. *** 7.025.4(410)(=945.11)(092)Fenyő_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3813933]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2021.
Ferenczi Edina
   Hobbifestőknek : használható gyakorlati tanácsok / Ferenczi Edina és Beck Ákos. - [Szolnok] : Feedbeck Design Kft., [2020]. - 90, [1] p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-615-00-8676-7 fűzött
művészet technikája - festészet
75.02
[AN 3813977]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2021.
   Fotográfusnők : konferenciakötet / [szerk. Fisli Éva] ; [közread. a Magyar Fotótörténeti Társaság]. - Budapest : Mafot, 2020. - 228 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
A Budapesten, 2017. máj. 24-25-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-4866-6 fűzött
fényképész - fotóművészet - nő
77.04(100)(092) *** 316.37-055.2
[AN 3814138]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2021.
Fucskár Ágnes
   Várak és erődtemplomok a Kárpát-medencében / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 176 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-544-217-1 kötött : 6800,- Ft
Kárpát-medence - vár - erőd - templom - fényképalbum
728.81(4-191)(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A. *** 726.54(4-191)(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á.
[AN 3813769]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2021.
Gulyás M. Cecília
   Parasztház és parasztudvar a táti németeknél = Haus und Hof bei den Deutschen in Taath / Gulyás M. Cecília ; [kiad. ... Tát Város Önkormányzata]. - Tát : Önkormányzat ; Budapest : Ciceró Kft., cop. 2020. - 80 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-615-00-9339-0 fűzött
Tát - magyarországi németek - tárgyi néprajz - parasztház - lakberendezés
728.6.031.4(439-2Tát)(=30) *** 39(=30)(439-2Tát) *** 643/645(439-2Tát)(=30)
[AN 3814087]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2021.
Gyarmati Éva
   Zoboralji női ingujjak / Gyarmati Éva ; [közread. a] Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány. - [Tornabarakony] : Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány, 2020. - 100, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-615-00-9900-2 kötött
Zoboralja - magyar néprajz - népviselet - női ruházat - népi díszítőművészet
746.3(=945.11)(437.6Zoboralja) *** 687.12 *** 391.2(=945.11)(437.6Zoboralja)
[AN 3813475]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2021.
Győrffy Sándor (1951-)
   A csend pillanata 2 : festmények, 1974-2020 = The moment of silence 2 : paintings 1974-2020 / Győrffy Sándor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület ... - [Pilisvörösvár] : MBKKE, 2020. - 174 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 978-615-5750-77-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Győrffy_S.
[AN 3812715]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2021.
György Péter (1954-)
   Kitett képek : kiállításkritikák / György Péter ; [... vál. Szikszai Károly] ; [az előszót írta Kürti Emese]. - Budapest : Élet és Irod., 2020. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81657-0-9 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - kritika - kiállítás - 21. század
73/76(100)(0:82-95) *** 894.511-95 *** 061.4(439)"201"
[AN 3813781]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2021.
Hessky Orsolya (1965-)
   Irodalmi illusztráció a XIX. században : a Faust magyar illusztrátorai / Hessky Orsolya. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 216 p. : ill. ; 23 cm. - (Határesetek, ISSN 2064-3810 ; 7.)
Bibliogr.: p. 197-212.
ISBN 978-963-414-616-2 fűzött : 2990,- Ft
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832). Faust
Magyarország - művészettörténet - grafika - 19. század - német irodalom története - 18. század - illusztráció
76.056(439)"18" *** 830(092)Goethe,_J._W._von
[AN 3812372]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2021.
   Hövej öröksége : a csipke múltja és jelene / [kiad. Hövej Község Önkormányzata]. - Hövej : Önkormányzat, 2019. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Tart.: "Keszkenyő, fejér varrásu" : a rábaközi szabadrajzú fehér hímzéstől a höveji "csipké"-ig / Csiszár Attila. Az örökség őrzői : a Höveji Csipkevarrók Köre / Horváth Miklósné. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4729-4 fűzött
Höveji Csipkevarrók Köre
Hövej - népi díszítőművészet - csipke - hagyományőrzés - egyesület
746.2.031.4(439-2Hövej) *** 061.2(439-2Hövej)
[AN 3813456]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2021.
Huszka József (1854-1934)
   A székely ház / írta Huszka József ; a függeléket ... írta Fiók Károly. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - VII, 96 p., XXXVI t. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-6189-36-3 fűzött : 4500,- Ft
Székelyföld - magyar néprajz - népi építészet - népi fafaragás
745.51.031.4(439.21Székelyföld) *** 72.031.4(439.21Székelyföld) *** 39(=945.11)
[AN 3821653]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2021.
   Kahan Art Space : [2019] / [szerk. Fényi Tibor, Fésüs Virág] ; [ford. Egedy Piroska] ; [kiad. Dr. Kahán Éva Alapítvány]. - [Budapest] : Dr. Kahán É. Alapítvány, [2019]. - 167, [7] p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar és német nyelven
Fűzött
Magyarország - Budapest - képzőművészet - 21. század - kiállítás - galéria
069(439-2Bp.)Kahan_Art_Space *** 73/76(439)"201"
[AN 3813742]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2021.
Kőbányai János (1951-)
   Beat ünnep : Kőbányai János fotói : [Műcsarnok ..., 2020. november 5 - 2021. január 3.] = Beat fest : János Kőbányai's photographs : [... Kunsthalle Budapest, ... 5 November 2020 - 3 January 2021] / [kurátor ... Rockenbauer Zoltán]. - [Budapest] : Műcsarnok, 2020. - 71 p. : ill. ; 30 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-615-5695-35-3 fűzött
Magyarország - fotóriporter - könnyűzenei koncert - 1970-es évek - 1980-as évek - kiállítási katalógus - beatzene - rockzene
77.04(439)(092)Kőbányai_J. *** 77.044 *** 061.4(439-2Bp.) *** 78.067.26.036.7(439)"197/198"(084.12)
[AN 3814081]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2021.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Történelmi tablóképek : Korcsmáros Pál. - [Budapest] : Magánkiad. ; [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja, 2020. - [108] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm. - (A dia mesterei, ISSN 2631-0058 ; 5.)
ISBN 978-615-81555-3-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - grafikus - alkalmazott grafika - 20. század - diakép
76(439)(092)Korcsmáros_P. *** 778.25 *** 766
[AN 3812813]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2021.
Kucsora Márta (1979-)
   Márta Kucsora / [texts by ... Péter Antalffy, Márton Orosz] ; [publ. by ... Kálmán Makláry Fine Arts]. - Budapest : Makláry Artworks Kft. : Kálmán Makláry Fine Arts, cop. 2021. - 193, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
Borítócím: Kucsora. - Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-89441-8-4 kötött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Kucsora_M.
[AN 3813901]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2021.
   Legyőzött határok : Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, 2020. szeptember 18 - október 13. / [... kurátora Verebes György] ; [kiad. MANK Magyar Akotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.]. - [Szentendre] : MANK, cop. 2020. - 114, [5] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A kiállítást Szolnokon rendezték a "Kép, test, lét" c. összművészeti programsorozat keretében
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - emberábrázolás - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 7.041.2 *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 3813644]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2021.
Ludmann Mihály (1959-)
   Az irredenta szobrok mesterei : [Kisfaludi Strobl Zsigmond, Pásztor János, Sidló Ferenc, Szentgyörgyi István] / Ludmann Mihály ; [közread. a] ... Kossuth Klub, Trianon Kutatóintézet. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub : Trianon Kutint., cop. 2020. - 128 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-414-708-4 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - Budapest - szobrász - emlékmű - 20. század - két világháború közötti időszak
73(439)(092) *** 73.027.1(439-2Bp.)
[AN 3812266]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2021.
   Luminokinetika : Emilia Suciu - Szöllősi-Nagy - Nemes Gyűjtemény/Sammlung/Collection 05 / [kurátor Pócs Veronika] ; [Borus Judit szerk. ...] ; [közread. a] Vasarely Múzeum, Budapest Galéria. - [Budapest] : Vasarely Múz. : Budapest Galéria, [2020]. - 137 p. : ill., színes ; 22x22 cm
A Budapesten, 2020. szept. 26 - nov. 15. között "Fény, mozgás, illúzió" címmel rendezett kiállítások katalógusa. - Magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-30-4 fűzött
Magyarország - Németország - magángyűjtemény - 20. század - 21. század - képzőművészet - kiállítási katalógus
069.017(430)Suciu *** 069.017(439)Szöllősi-Nagy-Nemes *** 73/76(100)"19/20" *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 3814192]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2021.
   A magyar képzőművészetnek : Műcsarnok, 2014-2020 = For the Hungarian fine art / [szerk. ... Bán András]. - Budapest : Műcsarnok, 2020. - 542, [1] p. : ill., főként színes ; 21x26 cm
ISBN 978-615-5695-34-6 kötött
Műcsarnok (Budapest)
Magyarország - múzeum - képzőművészet - kiállítás - kulturális esemény - 21. század
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Műcsarnok"201" *** 316.7(439-2Bp.)"201" *** 73/76(439) *** 061.4(439-2Bp.)"201"
[AN 3813956]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2021.
   Makkos Mária : historia domus, 1951.11.23 - 1996.11.20. / [szerk. Salamin András]. - Budapest : Infotop Kft., 2020. - 256 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 251. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-81427-2-4 fűzött
Makkosmária - Budakeszi - templom - kegyhely - egyháztörténet - katolikus egyház - 20. század - történelmi forrás
726.95(439-2Budakeszi) *** 726.54(439-2Budakeszi) *** 282(439-2Budakeszi)"195/199"(093)
[AN 3814069]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2021.
Marosi Ernő (1940-)
   "Fénylik a mű nemesen" : válogatott írások a középkori művészet történetéről / Marosi Ernő ; [közread. a] ... Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat. - Budapest : Martin Opitz K., 2020. - 3 db (1408 p.) : ill. ; 29 cm
Közös tokban
ISBN 978-963-9987-67-8 kötött : 14900,- Ft
Magyarország - művészettörténet - középkor
7(439)"10/15"
[AN 3814124]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 431 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-68-5
[AN 3814129] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 438-960.
Bibliogr.: p. 877-884.
 (hibás ISBN 9978-963-9987-69-2)
[AN 3814132] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - p. 966-1408.
ISBN 978-963-9987-70-8
[AN 3814133] MARC

ANSEL
UTF-84550 /2021.
Mattis Teutsch János (1884-1960)
   Mattis Teutsch János : remekművek Éber Miklós gyűjteményéből / [... írta és szerk. Szeredi Merse Pál] ; [kiad. Virág Judit Galéria]. - Budapest : Virág J. Galéria, cop. 2020. - 241, [2] p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89404-6-9 kötött
Erdély - Németország - képzőművész - határon túli magyarság - magángyűjtemény - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
73/76(498)(=945.11)(092)Mattis_Teutsch_J. *** 069.017(430)(=945.11)Éber_M.
[AN 3813953]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2021.
Méry Gábor (1967-)
   A bakabányai Szent Miklós-templom / [fotó] Méry Gábor ; [szöveg] Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 115 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-615-5700-87-3 kötött : 9800,- Ft
Bakabánya - templom - templomi berendezés - oltár - keresztény művészet
726.54(437.6-2Bakabánya) *** 246 *** 247
[AN 3812452]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2021.
Méry Gábor (1967-)
   A bártfai Szent Egyed-bazilika / [fotó] Méry Gábor ; [szöveg] Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 146, [1] p. : ill, színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 146.
ISBN 978-615-5700-88-0 kötött : 9800,- Ft
Bártfa - templom - keresztény művészet - templomi berendezés - oltár
726.54(437.6-2Bártfa) *** 246 *** 247
[AN 3812435]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2021.
Méry Gábor (1967-)
   Héthárs Szent Márton-temploma / [fotó] Méry Gábor ; [szöveg] Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 107 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-615-5700-89-7 kötött : 9800,- Ft
Héthárs - templom - keresztény művészet - templomi berendezés - oltár
726.54(437.6-2Héthárs) *** 246 *** 247
[AN 3812439]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2021.
Méry Gábor (1967-)
   Kakaslomnic Szent Katalin-temploma / [fotó] Méry Gábor ; [szöveg] Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 114, [1] p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 113-114 p.
ISBN 978-615-5700-90-3 kötött : 9800,- Ft
Kakaslomnic - templom - templomi berendezés - oltár - keresztény művészet
726.54(437.6-2Kakaslomnic) *** 247 *** 246
[AN 3812454]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2021.
Méry Gábor (1967-)
   A kassai Szent Erzsébet-dóm / [fotó] Méry Gábor ; [szöveg] Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 126, [1] p. : ill., főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-615-5700-91-0 kötött : 9800,- Ft
Kassa - templom - keresztény művészet - templomi berendezés - oltár
726.54(437.6-2Kassa) *** 246 *** 247
[AN 3812441]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2021.
Méry Gábor (1967-)
   A késmárki Szent Kereszt-bazilika / [fotó] Méry Gábor ; [szöveg] Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 95 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 978-615-5700-92-7 kötött : 9800,- Ft
Késmárk - templom - keresztény művészet - templomi berendezés - oltár
726.54(437.6-2Késmárk) *** 247 *** 246
[AN 3812647]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2021.
Méry Gábor (1967-)
   Kisszeben Keresztelő Szent János-temploma / [fotó] Méry Gábor ; [szöveg] Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 158, [1] p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-615-5700-93-4 kötött : 9800,- Ft
Kisszeben - templom - templomi berendezés - keresztény művészet - oltár
726.54(437.6-2Kisszeben) *** 246 *** 247
[AN 3812443]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2021.
Méry Gábor (1967-)
   A lőcsei Szent Jakab-bazilika / [fotó] Méry Gábor ; [szöveg] Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 171 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 171.
ISBN 978-615-5700-98-9 kötött : 9800,- Ft
Lőcse - templom - templomi berendezés - oltár - keresztény művészet
726.54(437.6-2Lőcse) *** 246 *** 247
[AN 3812444]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2021.
Méry Gábor (1967-)
   Nagyőr Szent Anna-temploma / [fotó] Méry Gábor ; [szöveg] Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 101, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 100-101.
ISBN 978-615-5700-94-1 kötött : 9800,- Ft
Nagyőr - templom - templomi berendezés - oltár - keresztény művészet
726.54(437.6-2Nagyőr) *** 246 *** 247
[AN 3812456]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2021.
Méry Gábor (1967-)
   A szepeshelyi Szent Márton-székesegyház / [fotó] Méry Gábor ; [szöveg] Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 118, [1] p. : ill., főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-615-5700-95-8 kötött : 9800,- Ft
Szepeshely - templom - keresztény művészet - templomi berendezés - oltár
726.54(437.6-2Szepeshely) *** 247 *** 246
[AN 3812650]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2021.
Méry Gábor (1967-)
   A szepesszombati Szent György-templom / [fotó] Méry Gábor ; [szöveg] Jankovics Marcell. - 2. kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 143 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 978-615-5700-97-2 kötött : 9800,- Ft
Szepesszombat - templom - keresztény művészet - templomi berendezés - oltár
726.54(437.6-2Szepesszombat) *** 246 *** 247
[AN 3812448]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2021.
Moravetz Ákos
   The Hungarian graffiti. - [Felsőörs] : [Moravetz Á.], [2019]. - 207 p. : ill., színes ; 22x32 cm
Szerző Moravetz Ákos. - A képaláírások angol, az ismertető szöveg magyar nyelven
ISBN 978-615-00-4668-6 kötött
Magyarország - utcai művész - falfirka - album
75.052(100)"199/201" *** 75.052(439)(092)
[AN 3812803]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2021.
Nevizánszky Gábor (1949-)
   Honfoglalás és kora Árpád-kori soros temetők és leletek katasztere, Szlovákia / Nevizánszky Gábor, Prohászka Péter. - Budapest : Martin Opitz K., 2020. - 127 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 17.)
Bibliogr.: p. 98-112. - Összefoglalás szlovák és német nyelven
ISBN 978-963-9987-78-4 kötött : 2900,- Ft
Felvidék - Szlovákia - régészet - temető - honfoglalás - 11. század
718(439.22)"09/10" *** 904(437.6)"09/10"
[AN 3813852]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2021.
Pálos Frigyes (1924-2019)
   A tereskei templom / Pálos Frigyes. - 3. kiad. - [Vác] : [Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházm. Gyűjt.], 2020. - 147, XX p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Múzeumi füzetek / Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény ; 50.)
Bibliogr.: p. 120-122. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
Tereske - templom
726.54(439-2Tereske)
[AN 3822576]
MARC

ANSEL
UTF-84565 /2021.
Párkányi Raab Péter (1967-)
   Párkányi Raab Péter / [szerk. ... Bárd Johanna]. - [Budakeszi] : Párkányi Raab P., cop. 2020. - [479] p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-615-00-8161-8 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Párkányi_Raab_P.
[AN 3813749]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2021.
Pinczehelyi Sándor (1946-)
   Pinczehelyi Sándor / [szerk. ... Balázs Kata, Kopeczky Róna] ; [közread. az acb ResearchLab]. - Budapest : acb ResearchLab, 2020. - 97, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2020. szept. 17 - okt. 30. között "Csillagcipelés" címmel megrendezett kiállítás katalógusaként. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-7791-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Pinczehelyi_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3814061]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2021.
Réber László (1920-2001)
   Éljen a kérdőjel, vesszen a pont! : Réber László, 1920-2001 születésének 100. évfordulójára a művész irodalmi illusztrációiból rendezett kiállítás katalógusa / [... kurátora és a kísérő szövegek írója Révész Emese] ; [közread. a] Budavári Önkormányzat. - Budapest : Budavári Önkormányzat, 2020. - [35] p. : ill. ; 21x21 cm
A kiállítást Budapesten, 2020. jún. 28 - okt. 1. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8530-2 fűzött
Réber László (1920-2001)
Magyarország - grafikus - 20. század - illusztráció - kiállítási katalógus
76.056 *** 061.4(439-2Bp.)"2020" *** 741(439)(092)Réber_L.
[AN 3813840]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2021.
Rosch Gábor
   A Farkasréti temető faragott fejfái és népi sírjelei / Rosch Gábor. - Budapest : Rosch G., 2020. - 340 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 338.
ISBN 978-615-00-7299-9 fűzött : 8000,- Ft
Budapest - síremlék - fejfaállítás - temető - fényképalbum
718(439-2Bp.) *** 726.825(439-2Bp.)(084.12)
[AN 3813923]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2021.
   Szabadjáték - szobák : [II. Képzőművészeti Nemzeti Szalon] : [2020. augusztus 12 - szeptember 27.] = Artonomy - rooms : [2nd National Salon of Fine Arts] : [12 August - 27 September 2020] / [kurátor ... Szurcsik József] ; [kiad. ... Műcsarnok Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Műcsarnok, 2020. - 124 p. : ill., részben színes ; 20x25 cm
ISBN 978-615-5695-32-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201/202" *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3813747]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2021.
Szendrei János (1857-1927)
   A diósgyőri vár története / írta Szendrei János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 94, [1] p. : ill. ; 25 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Királyi M. Egy. Ny., 1927
ISBN 978-615-6189-35-6 fűzött : 2300,- Ft
Diósgyőr - vár - helytörténet - hasonmás kiadás
728.81(439-2Diósgyőr)(091) *** 943.9-2Diósgyőr *** 094/099.07
[AN 3821662]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2021.
   Test, harmónia : Művészetek Háza Veszprém Dubniczay-palota Magtár, 2020. augusztus 27 - október 30. / [... kurátorai Hegyeshalmi László és Dohnál Szonja] ; [kiad. MANK Magyar Akotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.]. - [Szentendre] : MANK, cop. 2020. - 76, [3] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Kész. a "Kép, test, lét" c. összművészeti programsorozat keretében
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - emberábrázolás - kiállítási katalógus
7.041.2 *** 061.4(439-2Veszprém) *** 73/76(439)"200/202"
[AN 3813651]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2021.
Varga Bertalan (1986-)
   A páva farka : művek, 2007-2020 = Tail of the peacock : works, 2007-2020 / Varga Bertalan ; [ford. ... Rudnay Zsófia] ; [közread. a] Sumus ... - Budapest : Sumus : Pauker, 2020. - 100 p. : ill., színes ; 23x26 cm
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-615-5456-57-2 fűzött
Magyarország - 21. század - festőművész
75(439)(092)Varga_B.
[AN 3813735]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2021.
Vehofsics Erzsébet (1966-)
   Szavakkal festett képek : Vehofsics Erzsébet Zsóka fotói Gősi Vali verseivel. - Győr : [Vehofsics E.], 2020. - 127 p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-00-7897-7 kötött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers
77.04(439)(092)Vehofsics_E. *** 894.511-14
[AN 3813413]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2021.
Wagner János (1936-)
   Wagner János / [a tanulmányt írta] Wehner Tibor. - Budapest : Körmendi K., 2020. - 207 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Körmendi Galéria, ISSN 1219-4506 ; 44.)
A bev. tanulmány angol és német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87901-8-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Wagner_J.
[AN 3814111]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4575 /2021.
   25 éve együtt : az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusának emlékei írásban és képekben a teljesség igénye nélkül / [... szerk. B. Horváth Andrea]. - [Budapest] : Andor I. Baráti Társ. Kodály Kórusa Egyes., 2020. - 243 p. : ill., főként színes ; 21x24 cm
ISBN 978-615-00-9856-2 fűzött
Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa
Budapest - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Bp.)(091)
[AN 3812913]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2021.
   Áradj, zene.. : 50 éves a sárvári Pedagógus Női Kar / [szerk. Hallerné Horváth Márta] ; [... közrem. V. Molnár Zoltán] ; [kiad. Sárvár Város Önkormányzata]. - Sárvár : Önkormányzat, 2019. - 88, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80366-7-2 kötött
Pedagógus Női Kar (Sárvár)
Sárvár - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Sárvár)(091)
[AN 3813213]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2021.
Bajnai Klára
   Rózsa S. Lajos, a Magyar Kir. Operaház bariton énekesének élete és diszkográfiája / Bajnai Klára, Borsos Tibor, Simon Géza Gábor ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : JOKA, 2020. - 186 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 186.
ISBN 978-615-81717-0-0 fűzött
Rózsa S. Lajos (1879-1922)
Magyarország - operaénekes - 20. század - diszkográfia
784.071.2(439)(092)Rózsa_S._L. *** 781.97
[AN 3812704]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2021.
Bálint Csaba
   Beatinterjúk II / Bálint Csaba ; [közread. a] MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület. - Budapest : MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyes., 2020. - 321 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9623-0 fűzött
Magyarország - zenész - zenei élet - Kádár-korszak - beatzene - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)"196/197"(047.53)
[AN 3813666]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2021.
Borsos Tibor
   Hanglemez bélyegek / Borsos Tibor, Bajnai Klára, Simon Géza Gábor ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : JOKA, 2020. - 243 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-963-87966-9-1 fűzött
Magyarország - hanglemezgyártás - szerzői jog - címke
681.854(439)(091) *** 347.77/.78(439) *** 621.798.6
[AN 3812924]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2021.
   Ha bemegyek a Lehel Szállodába.. : népdalok a Jászságból : muzsikál a Dobroda Zenekar : folk songs from the region Jászság by Dobroda Band / [kiad. a Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány]. - Jászberény : Jász Múzeumért Kult. Alapítvány, 2020. - 40 p. : ill., főként színes ; 22 cm + 2 CD
ISBN 978-963-7113-52-9 kötött
Jászság - magyar néprajz - népzene - népdal - auditív dokumentum
78.031.4(=945.11)(439Jászság) *** 398.8(=945.11)(439Jászság) *** 784.4(=945.11)(439Jászság)
[AN 3814003]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2021.
Havas Henrik (1949-)
   Benkő Laci : a legendás billentyűs és az Omega története / [riporter] Havas Henrik. - Pécs : Alexandra, 2020. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-909-3 fűzött : 3999,- Ft
Benkő László (1943-2020)
Omega (együttes)
Magyarország - zenész - rockzenekar - 20. század - 21. század - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)Benkő_L.(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)Omega(047.53)
[AN 3813163]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2021.
   Road movie : [10 csodás magyar táj, 10 magyar zenész és zenekar, akiket érdemes követni, bárhová...] / [szerk. Bus István, Lobenwein Norbert] ; [közread. a Volt Film Kft.]. - Budapest : Volt Film, 2020. - 189, [2] p. : ill., főként színes ; 30x30 cm
ISBN 978-615-00-9636-0 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - könnyűzenei előadó - zenekar - határon túli magyarság - helyismeret - 21. század - videoklip - album
78.067.26.036.7(4-191)(=945.11)(092) *** 78.067.26.036.7(439)(092) *** 908.4-191(084.1) *** 908.439(084.1)
[AN 3813917]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2021.
Zsoldos Gábor (1962-)
   Különös éjszaka volt : Zsoldos Imre és Sárosi Katalin emlékére / Zsoldos Gábor Dedy. - Pécs : Alexandra, 2020. - 156, [2] p., [72] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-447-905-5 kötött : 3999,- Ft
Zsoldos Imre (1919-1985)
Sárosi Katalin (1930-2000)
Magyarország - zenész - trombita - könnyűzenei előadó - 20. század
788.1.071.2(439)(092)Zsoldos_I. *** 78.067.26.036.7(439)(092)Sárosi_K.
[AN 3813031]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4584 /2021.
András Ferenc (1942-)
   Végkiárusítás : András Ferenc filmrendező / az interjút kész., a bev. tanulmány írta, ... vál. Barabás Klára. - [Budapest] : MMA K., cop. 2020. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Filmogr.: p. 275-276. - Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-615-6192-24-0 kötött : 4200,- Ft
András Ferenc (1942-)
Magyarország - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.1(439)(092)András_F.
[AN 3813978]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2021.
Kelecsényi László (1947-)
Karády Katalin (új kiadása)
   Veled szeretnék boldog lenni : 110 éve született Karády Katalin / Kelecsényi László. - Átd. kiad. - Budapest : Joshua Kv., 2020. - 195 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 182-193. - Filmogr.: p. 17-179.
ISBN 978-615-5730-72-6 kötött : 3200,- Ft
Karády Katalin (1910-1990)
Magyarország - színész - 20. század
791.43.071.2(439)(092)Karády_K.
[AN 3813478]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2021.
Kerényi Miklós Gábor (1950-)
   A "Rómeó..." diadalútja : a Mozart!-tól A Notre Dame-i toronyőrig - és tovább / Kerényi Miklós Gábor. - Pécs : Alexandra, 2020. - 191 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-447-889-8 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - Budapest - színháztörténet - musical - rendező - 20. század - 21. század - színielőadás - memoár
792.091(439-2Bp.)"200/201" *** 792.57 *** 792.027.2(439)(092)Kerényi_M._G.(0:82-94)
[AN 3813266]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2021.
Radó István (1891-1972)
   Egy filmdramaturg emlékei / Radó István ; a bev. tanulmány írta, ... vál. és szerk. Buza Péter. - [Budapest] : MMA K., cop. 2020. - 187 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6192-06-6 kötött : 3800,- Ft
Radó István (1891-1972)
Magyarország - producer - újságíró - filmgyártás - 20. század - dramaturg - memoár
791.44(439)(092)Radó_I.(0:82-94) *** 791.43(439)"191/194"(0:82-94) *** 070(439)(092)Radó_I.(0:82-94)
[AN 3813981]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4588 /2021.
Csontos Nóra (1975-)
   Szakszöveg-tipológia : szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben / Csontos Nóra. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 231 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 209-223.
ISBN 978-963-414-715-2 fűzött : 2990,- Ft
kognitív nyelvészet - szövegtan - terminológia - szaknyelv
801.73 *** 801.541.2 *** 800.866
[AN 3814174]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2021.
Fehér M. István (1950-)
   Filozófia, történet, értelmezés : hermeneutikai tanulmányok, 2000-2020 / Fehér M. István. - Budapest : L'Harmattan, 2020-. - 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-727-5
hermeneutika - politikai filozófia - nyelvfilozófia - etika
801.73 *** 800.1 *** 17 *** 321.01
[AN 3814158]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2020. - 514 p.
ISBN 978-963-414-728-2 kötött : 4990,- Ft
[AN 3814164] MARC

ANSEL
UTF-84590 /2021.
Rátki Zoltán
   Őfelsége a magyar nyelv : a kód / Rátki Zoltán. - [Dunakeszi] : [Rátki Z.], [2019]. - [35] fol. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-6054-5 kötött
magyar nyelv - magyarságkutatás
809.451.1(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3812690]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2021.
Sólyom Réka (1981-)
   Szaknyelvi szemantika : funkcionális kognitív elemzések / Sólyom Réka. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 245 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 233-245.
ISBN 978-963-414-719-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - szaknyelv - terminológia - szemantika - kognitív nyelvészet
801.541.2 *** 809.451.1-316.4 *** 800.1
[AN 3812869]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2021.
Vida Enikő
   Le nouvel Allons-y / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2019-. - ill. ; 29 cm
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-963-9357-91-4
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3823335]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Méthode de français niveau débutant : niveaux A1 et A2 = Francia nyelvkönyv kezdőknek : A1 és A2 szint. - Utánny. - 2019. - 240 p.
ISBN 978-963-9357-92-1 fűzött : 3890,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3823337] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Méthode de français niveau intermédiaire B1 = Francia nyelvkönyv középhaladóknak : B1 szint. - Utánny. - 2019. - 240 p. + CD
ISBN 978-963-9357-93-8 fűzött : 3890,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3823338] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4593 /2021.
   Korpusznyelvészet és nyelvi közvetítés / szerk. Kovács Tímea, Adorján Mária. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 165 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
A Budapesten, 2020. jan. 20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-738-1 fűzött : 2490,- Ft
műfordítás - szakfordítás
82.03 *** 651.926
[AN 3814166]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2021.
Lackfi János (1971-)
   Hogyan írjunk verset? : kreatív gyakorlatok / Lackfi János ; P. Szathmáry István rajz. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 284, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-479-268-0 kötött : 3499,- Ft
költészet - művészet technikája - magyar nyelv - verstan
82.08 *** 809.451.1-6 *** 82.01-14
[AN 3812757]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2021.
Michaux, Henri (1899-1984)
Donc c'est non (magyar)
   Tehát nem : összegyűjtött levelek / Henri Michaux ; szerk. és jegyzetekkel ell. Jean-Luc Outers ; [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2020. - 186 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80973-3-8 fűzött : 3250,- Ft
Franciaország - író - levelezés - 20. század
840(092)Michaux,_H.(044)
[AN 3813137]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2021.
Petrik Béla (1965-)
   Borbándi Gyula : egy sors a küldetés és szolgálat jegyében / Petrik Béla. - [Budapest] : MMA K., 2020. - 256 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-12-7 kötött : 4200,- Ft
Borbándi Gyula (1919-2014)
Magyarország - Németország - irodalomtörténész - emigráns irodalom - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
82.01(430)(=945.11)Borbándi_Gy.
[AN 3813752]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2021.
Szabó László, Cs (1905-1984)
   Hősök és antihősök : színházi esszék és kritikák / Cs. Szabó László ; vál., szerk. és az utószót írta Szakolczay Lajos. - [Budapest] : MMA K., cop. 2020. - 499 ; 21 cm
ISBN 978-615-5869-93-8 kötött : 4200,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - irodalomtörténet - műfajtörténet - író - 16. század - 17. század - színházművészet - 20. század - dráma - műelemzés - színházi kritika - színielőadás
82(091)-2 *** 820(092)Shakespeare,_W. *** 792.01 *** 792.091(100)"195/198"(0:82-95)
[AN 3813756]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4598 /2021.
Bartusz-Dobosi László (1971-)
   Csengey Dénes / Bartusz-Dobosi László. - [Budapest] : MMA K., cop. 2020. - 232 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 204-213.
ISBN 978-615-6192-21-9 kötött : 3600,- Ft
Csengey Dénes (1953-1991)
Magyarország - író - politikus - rendszerváltás - 20. század
894.511(092)Csengey_D. *** 32(439)(092)Csengey_D.
[AN 3813740]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2021.
Becz Miklós (1943-)
   "Eleven emlék" [elektronikus dok.] : S. Becz Pál költőről és műveiről / Becz Miklós. - Szöveg (epub : 510 KB). - [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81188-8-0
Becz Pál, S. (1899-1972)
Magyarország - író - 20. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)Becz_P.,_S.
[AN 3821927]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2021.
Kertész Edina (1976-)
   A lány, aki szavakkal varázsolt / írta Kertész Edina ; rajz. Takács Viktória. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2020. - [42] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-476-048-1 kötött : 3490,- Ft
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - író - 20. század - gyermekkönyv
894.511(092)Szabó_M.(02.053.2)
[AN 3813743]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2021.
Szász László (1950-)
   Bánffy Miklós : az erdélyi szellem arisztokratája / Szász László. - [Budapest] : MMA K., 2020. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5869-95-2 kötött : 4200,- Ft
Bánffy Miklós (1873-1950)
Magyarország - Erdély - író - politikus - színházi rendező - művelődéstörténet - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Bánffy_M. *** 32(439)(092)Bánffy_M. *** 792.027.2(498)(=945.11)(092)Bánffy_M. *** 930.85(439)(092)Bánffy_M.
[AN 3813750]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4602 /2021.
Adler, Malkah (1945-)
ʾIyṣŵ ẇ-Bernard (magyar)
   Testvérek Auschwitzban : egy szétválasztott magyar család igaz története 60 év hallgatás után / Malka Adler ; [ford. Moldova Júlia]. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021, cop. 2020. - 509, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6145-54-3 kötött : 3999,- Ft
ivrit irodalom - holokauszt - dokumentumregény
892.4-31=945.11 *** 323.12(=924)(430)"193/1945"(0:82-31)
[AN 3823304]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2021.
Anderson, Catherine (1947-)
Strawberry Hill (magyar)
   Epervidék [elektronikus dok.] : Mystic creek 5. / Catherine Anderson ; ford. Fügedi Tímea. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163907. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-362-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822641]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2021.
Andre, Bella
Always on my mind (magyar)
   Csak rád gondolok [elektronikus dok.] / Bella Andre ; ford. Puszta Szilvia. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163816. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9557-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3821958]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2021.
Archer, Jeffrey (1940-)
A twist in the tale (magyar)
   Váratlan fordulat [elektronikus dok.] / Jeffrey Archer ; ford. Bart Dániel, Bart István. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163897. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-444-1
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4=945.11
[AN 3822621]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2021.
Arden, Katherine (1987-)
The winter of the witch (magyar)
   A boszorkány éjszakája : Az északi erdő legendája 3. rész / Katherine Arden ; [ford. Alexovics Ingrid]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 479 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-690-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3813264]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2021.
Ashley, Jennifer (1974-)
Pride mates (magyar)
   A bizalom ára [elektronikus dok.] : Liam és Kim : Shiftertown - alakváltók városa / Jennifer Ashley ; ford. Medgyesy Zsófia. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9946-5
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3821959]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2021.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Hin und weg! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Odavagyunk! / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Babilon, 2021, cop. 2019. - 228, [9] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 10.
ISBN 978-963-294-565-1 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3823758]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2021.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Nass und nasser (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : A nagy csobbanás / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 3. kiad. - [Budapest] : Babilon, 2021, cop. 2017. - 200, [7] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-294-404-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3823751]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2021.
Baldacci, David (1960-)
A minute to midnight (magyar)
   Egy perccel éjfél előtt [elektronikus dok.] : Atlee Pine 2. / David Baldacci ; ford. Szabó István. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163902. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-440-3
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3822635]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2021.
   Ballag az idő. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - [47] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-510-088-0 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3823761]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2021.
Bardugo, Leigh (1975-)
Siege and storm (magyar)
   Siege and storm [elektronikus dok.] : ostrom és vihar / Leigh Bardugo ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163826. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-499-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3822038]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2021.
BitterSweet
Sotus (magyar)
   Sotus : igaz szerelmünk története / BitterSweet ; [ford. Kanompang]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 415 p. ; 20 cm. - (BL sorozat, ISSN 2732-2734)
ISBN 978-615-6022-75-2 fűzött : 3850,- Ft
thai irodalom - regény
895.23-31=945.11
[AN 3813023]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2021.
Black, Holly (1971-)
The bronze key (magyar)
   A bronzkulcs [elektronikus dok.] : Magisztérium 3. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 3.2 MB) (mobi : 2.8 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - Ill. Scott Fischer. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163844. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-929-5 (epub)
ISBN 978-963-399-930-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3822187]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2021.
Black, Holly (1971-)
The copper gauntlet (magyar)
   A rézkesztyű [elektronikus dok.] : Magisztérium 2. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 2.4 MB) (mobi : 1.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - Ill. Scott Fischer. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163828. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-140-9 (epub)
ISBN 978-963-561-141-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3822079]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2021.
Borchert, Wolfgang (1921-1947)
   Wolfgang Borchert összegyűjtött művei [elektronikus dok.] / ford. Bordás Máté, Szolcsányi Ferenc és Vincze Ferenc. - Szöveg (epub : 916 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163976. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-971-0
német irodalom - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
830-821=945.11
[AN 3823050]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2021.
Bowen, Sarina
Bittersweet (magyar)
   Bittersweet [elektronikus dok.] : keserédes / Sarina Bowen ; ford. Rácz Kata. - Szöveg (epub : 560 KB) (mobi : 1.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164023. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-065-5 (epub)
ISBN 978-963-561-066-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3823413]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2021.
Bucay, Jorge (1949-)
Cuentos para pensar (magyar)
   Mesék, melyek megtanítottak boldognak lenni / Jorge Bucay ; [ford. Pávainé Patak Márta]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 143 p. ; 20 cm
Megj. "Elgondolkodtató történetek" címmel is
ISBN 978-615-5905-92-6 fűzött : 3590,- Ft
argentin irodalom - tanmese
860-342(82)=945.11
[AN 3813035]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2021.
Buckley, Carla
The good goodbye (magyar)
   Perzselő titkok / Carla Buckley ; [ford. Nagy Szilvia]. - Budapest : Pioneer Books, 2020. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-98-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3813286]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2021.
Campbell, Michele (1962-)
A stranger on the beach (magyar)
   Idegen a parton / Michele Campbell ; [ford. Nagy Mátyás]. - Budaörs : Pioneer Books, 2020. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-543-570-6 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3813284]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2021.
Carriger, Gail
Heartless (magyar)
   Szívtelen [elektronikus dok.] / Gail Carriger ; ford. Miks-Rédai Viktória. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332). (Napernyő protekturátus ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163838. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-551-8
amerikai angol irodalom - humor - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3822146]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2021.
Carrisi, Donato (1973-)
Il maestro delle ombre (magyar)
   Az árnyak mestere [elektronikus dok.] : Marcus 3. / Donato Carrisi ; ford. Kajsza Krisztina. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163915. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-452-425-0)
olasz irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
850-312.4=945.11
[AN 3822661]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2021.
Carter, Chris (1965-)
The crucifix killer (magyar)
   A keresztes gyilkos / Chris Carter ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 350, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-473-1 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3823205]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2021.
Chamberlain, Diane (1950-)
The stolen marriage (magyar)
   Ellopott házasság / Diane Chamberlain ; [ford. Lukács Andrea]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 511 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-877-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3813257]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2021.
Child, Lauren (1967-)
Clarice Bean, don't look now (magyar)
   Clarice Bean, ne nézz oda! / Lauren Child ; [ford. Piróth Attila]. - Budapest : Csimota, 2020. - 250, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5649-56-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3812304]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2021.
Child, Lee (1954-)
The affair (magyar)
   Az ügy [elektronikus dok.] / Lee Child ; ford. Gieler Gyöngyi. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163909. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-434-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3822649]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2021.
Child, Lee (1954-)
Tripwire (magyar)
   A pók hálójában [elektronikus dok.] / Lee Child ; ford. Gieler Gyöngyi. - 3. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163904. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-404-5
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3822637]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2021.
Christmas storybook collection (magyar)
   Karácsonyi mesegyűjtemény / Disney ; [ford. Wohl Anita]. - [Budapest] : [Kolibri], 2020. - 200, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-437-756-6 kötött : 5999,- Ft
angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3812806]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2021.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
3001: the final Odyssey (magyar)
   3001. végső Űrodisszeia / Arthur C. Clarke ; [ford. Németh Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 225, [4] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
keretcím: Az SF mesterei
ISBN 978-615-5859-94-6 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3822620]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2021.
Cole, Kresley
Endless knight (magyar)
   Endless knight [elektronikus dok.] : végtelen lovag : Arkánum krónikák 2. / Kresley Cole ; ford. Acsai Roland. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163834. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-948-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3822128]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2021.
Denfeld, Rene (1966-)
The child finder (magyar)
   Hol vagy, Madison Culver? [elektronikus dok.] / Rene Denfeld ; ford. Varga Bálint. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164016. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-848-2
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3823393]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2021.
Elkeles, Simone (1970-)
How to ruin my teenage life (magyar)
   How to ruin my teenage life [elektronikus dok.] : tönkretett tinikor : hogyan tegyük tönkre? 2. / Simone Elkeles ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 860 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-358-6 (epub)
ISBN 978-963-457-359-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3822827]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2021.
Ellis, Bella (1971-)
The vanished bride (magyar)
   Az eltűnt hitves [elektronikus dok.] : A Brontë nővérek nyomoznak I. / Bella Ellis ; ford. Nagy Nikoletta. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163916. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-424-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3822664]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2021.
Evans, Katy (1976-)
Mine (magyar)
   Mine [elektronikus dok.] : enyém / Katy Evans ; ford. Szujer Orsolya. - Szöveg (epub : 3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163845. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-948-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822193]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2021.
Faye, Lyndsay
Jane Steele (magyar)
   Jane Steele [elektronikus dok.] : egy gyilkos nő vallomása / Lyndsay Faye ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163942. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-186-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3822897]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2021.
Ferrante, Elena (1943-)
L'amore molesto (magyar)
   Tékozló szeretet / Elena Ferrante ; ford. Balkó Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 212, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-751-8 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3822806]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2021.
Fields, Jennie (1953-)
Atomic love (magyar)
   Sorshasadás [elektronikus dok.] / Jennie Fields ; ford. Tóth Bálint Péter. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163548. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-460-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3819806]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2021.
Fowler, Therese Anne (1967-)
Z : a novel of Zelda Fitzgerald (magyar)
   Z : Zelda Fitzgerald regénye / Therese Anne Fowler ; [ford. Wertheimer Gábor]. - Budapest : Európa, 2020. - 508, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-332-3 kötött : 4399,- Ft
Fitzgerald, Zelda (1900-1948)
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3813638]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2021.
Frazier, T. M. (1981-)
King (magyar)
   King [elektronikus dok.] / T. M. Frazier. - Szöveg (epub : 894 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2018. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Ford. Beke Zsolt. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163944. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-955-7
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3822901]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2021.
Frost, Jeaniene (1974-)
One grave at a time (magyar)
   A sírcsapda [elektronikus dok.] / Jeaniene Frost. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2019. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295). (Cat és Bones vámpírvadász sorozat ; 6.)
Ford. Fischer Mónika. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-975-5
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3822940]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2021.
Gethers, Peter (1955-)
The cat who went to Paris (magyar)
   Egy macska Párizsban / Peter Gethers ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 239 p. ; 20 cm
Megj. "A macska, aki Párizsban járt" címmel is
ISBN 978-615-6186-39-3 fűzött : 3850,- Ft
amerikai angol irodalom - állatirodalom
820-35(73)=945.11
[AN 3813013]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2021.
Graham, Winston (1908-2003)
Demelza (magyar)
   A Poldark család 2 [elektronikus dok.] : Demelza / Winston Graham ; ford. Komáromy Rudolf. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző, 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-314-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3821962]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2021.
Gregory, Philippa (1954-)
The Boleyn inheritance (magyar)
   A Boleyn-örökség [elektronikus dok.] / Philippa Gregory ; ford. Gázsity Mila. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164021. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-851-2
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3823405]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2021.
   Gulliver történetei. - Budapest : Századvég, 2020. - 350 p. ; 24 cm
Tart.: Utazás Faremidóba : Gulliver ötödik útja / Karinthy Frigyes. Gulliver utazásai / Swift ; ford. Karinthy Frigyes. Capillária / Karinthy Frigyes. - Egys. cím: Gulliver's travels
ISBN 978-615-5164-70-5 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - magyar irodalom - utópia - szatirikus regény
820-313.1=945.11 *** 894.511-313.1
[AN 3813630]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2021.
Habe, Hans (1911-1977)
Aftermath (magyar)
   Ahová tartozunk : regény / Hans Habe. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2020. - 423 p. ; 21 cm
Ford. Gáti István
ISBN 978-615-6188-01-4 kötött : 4980,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3813665]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2021.
Hansen, Thore D. (1969-)
Die Reinsten (magyar)
   A legtisztábbak / Thore D. Hansen ; [ford. Szijj Ferenc]. - Budapest : Európa, 2020. - 439 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-326-2 fűzött : 3999,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 3813017]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2021.
Haqverdiyev, Äbdürrähim (1870-1933)
   A hegy tetején [elektronikus dok.] : válogatott novellák / Ebdürrehim bey Haqverdiyev ; Kenessey Mária fordítása ; összeáll. Asif Rustamli. - Szöveg (epub : 893 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163978. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-968-0
azeri irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.362-32=945.11
[AN 3823077]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2021.
Hart, John (1965-)
The hush (magyar)
   Hallgass! [elektronikus dok.] / John Hart ; ford. Tóth Bálint Péter. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163910. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-432-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3822653]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2021.
Henry, Veronica (1963-)
A home from home (magyar)
   Második otthonunk [elektronikus dok.] / Veronica Henry ; ford. Pejkov Boján. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163911. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-430-4
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3822655]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2021.
Hewitt, Kate
A mother's goodbye (magyar)
   Isten veled, gyermekem / Kate Hewitt ; [ford. Moldova Júlia]. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021, cop. 2019. - 426, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-04-0 kötött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3823305]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2021.
Hewitt, Kate
No time to say goodbye (magyar)
   Emlékedből élek [elektronikus dok.] / Kate Hewitt ; ford. Moldova Júlia. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164024. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-53-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3823422]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2021.
Higgins, Kristan (1965-)
Waiting on you (magyar)
   Várva vártalak [elektronikus dok.] : Kék Gém Pincészet 3. / Kristan Higgins ; ford. Ács Eleonóra. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163913. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-368-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822657]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2021.
Hoover, Colleen (1979-)
Never, never 3 (magyar)
   Never, never [elektronikus dok.] : soha, de soha / Colleen Hoover és Tarryn Fisher ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 3.1 MB) (mobi : 3.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163846. - Mködési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-925-7 (epub)
ISBN 978-963-399-926-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822198]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2021.
Hoover, Colleen (1979-)
Ugly love (magyar)
   Ugly love [elektronikus dok.] : csúf szerelem / Colleen Hoover ; ford. Barthó Eszter. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163946. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-953-3 (epub)
ISBN 978-963-457-954-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822915]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2021.
Jääskeläinen, Pasi Ilmari (1966-)
Harjukaupungin salakäytävät (magyar)
   Dombvárosi rejtekjáratok / Pasi Ilmari Jääskeläinen ; [ford. Bába Laura]. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 373 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-112-6 fűzött : 3500,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3814043]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2021.
James, Peter (1948-)
Dead if you don't (magyar)
   Váltságdíj [elektronikus dok.] / Peter James ; ford. Kiss Ádám. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-450-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3822583]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2021.
Jimenez, Abby
The happy ever after playlist (magyar)
   A póráz két végén [elektronikus dok.] / Abby Jimenez ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163808. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-13-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3821898]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2021.
Karst, Patrice
The invisible string (magyar)
   A láthatatlan fonal / Patrice Karst ; ill. Moldován Mária ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5281-25-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3823224]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2021.
Kaur, Rupi (1992-)
The sun and her flowers (magyar)
   A nap és az ő virágai [elektronikus dok.] / Rupi Kaur ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 3.9 MB) (mobi : 3.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164008. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-887-1 (epub)
ISBN 978-963-457-888-8 (mobi)
kanadai angol irodalom - vers - elektronikus dokumentum
820-14(71)=945.11
[AN 3823274]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2021.
Kay, Elizabeth
Seven lies (magyar)
   Hét hazugság [elektronikus dok.] / Elizabeth Kay ; ford. Pejkov Boján. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163912. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-428-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3822656]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2021.
Kennedy, Elle (1982-)
The chase (magyar)
   The chase [elektronikus dok.] : Briar U : a hajsza / Elle Kennedy ; ford. Barthó Eszter. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164011. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3823316]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2021.
Kenney, Daniel
The case of the mysterious Mr. Jekyll (magyar)
   A rejtélyes Mr. Jekyll esete [elektronikus dok.] / Daniel Kenney és Emily Boever ; ill. Sumit Roy ; ford. Ótott-Kovács Réka. - Szöveg (epub : 3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Mateknyomozók ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-463-9
amerikai angol irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3821960]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2021.
Kertészfi A. Sándor
   Összecsipegetett gondolatok és gondolkozni valók. - [Budapest] : [Kertészfi A. S.], 2020. - 501 p. ; 31 cm
Összeáll. Kertészfi A. Sándor. - Számozott példány: 30
ISBN 978-615-00-8912-6 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3812683]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2021.
   Kincset érő mesék : Andersen, Hauff és Perrault klasszikus meséivel. - Budapest : TKK, [2021]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-510-100-9 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3823343]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2021.
Kingsolver, Barbara (1955-)
The poisonwood Bible (magyar)
   Mérgezett éden / Barbara Kingsolver ; [ford. Németh Luca]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 572, [3] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 571-572.
ISBN 978-963-266-748-5 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3812809]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2021.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : old school (magyar)
   Egy ropi naplója : régi szép idők / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 222, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-472-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3823201]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2021.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the getaway (magyar)
   Egy ropi naplója : lépjünk le! / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-241-1 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3823203]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2021.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 1 (magyar)
   Halál : Harcom 1. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2016. - 434, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3293-0 kötött : 4999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3823382]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2021.
Koch, Herman (1953-)
Geachte heer M. (magyar)
   Tisztelt M. úr! / Herman Koch ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2020. - 462, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-304-0 kötött : 4399,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3813684]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2021.
Lauren, Christina
Autoboyography (magyar)
   Autoboyography [elektronikus dok.] : egy fiús könyv / Christina Lauren ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 4.2 MB) (mobi : 4.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164000. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-077-8 (epub)
ISBN 978-963-561-078-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3823202]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2021.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Pippi Långstrump går ombord (magyar)
   Harisnyás Pippi hajóra száll / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Ingrid Vang-Nyman illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 120, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9851-5 kötött : 2999,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3822574]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2021.
Liu, Ken (1976-)
The hidden girl and other stories (magyar)
   Az istenekkel nem lehet végezni : [történetek múltról és jövőről] / Ken Liu. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 340 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-838-3 fűzött : 3980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3813047]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2021.
Liu, Ken (1976-)
The paper menagerie and other stories (magyar)
   A papírsereglet és más történetek / Ken Liu. - [Budapest] : Agave Kv., 2020, cop. 2017. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-835-2 fűzött : 3780,- Ft : 11,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3813311]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2021.
Lonsdale, Kerry
Everything we keep (magyar)
   Minden, amit eltitkoltunk [elekronikus dok.] / Kerry Lonsdale ; ford. Kereki Noémi Valentina. - Szöveg (epub : 797 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163935. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-945-8 (epub)
ISBN 978-963-457-946-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3822815]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2021.
Luiselli, Valeria (1983-)
Lost children archive (magyar)
   Elveszett gyerekek archívuma / Valeria Luiselli ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2020. - 516, [1] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2631-1 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3813247]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of frost and starlight (magyar)
   A court of frost and starlight [elektronikus dok.] : fagy és csillagfény udvara / Sarah J. Maas ; ford. Hetesy Szilvia. - Szöveg (epub : 3.4 MB) (mobi : 2.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164002. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-075-4 (epub)
ISBN 978-963-561-076-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3823221]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
Heir of fire (magyar)
   Heir of fire : a tűz örököse [elektronikus dok.] : az Éjkorona folytatása / Sarah J. Maas ; ford. Hetesy Szilvia. - Szöveg (mobi : 2.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163840. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-445-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3822174]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
Queen of shadows (magyar)
   Queen of shadows [elektronikus dok.] : árnyak királynője : a Tűz örököse folytatása / Sarah J. Maas ; ford. Hetesy Szilvia. - Szöveg (epub : 2.8 MB) (mobi : 2.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163843. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-840-3 (epub)
ISBN 978-963-399-841-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3822180]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2021.
Machado, David (1978-)
Índice médio de felicidade (magyar)
   Boldogságmutató / David Machado ; [ford. Király Szabolcs]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2020. - 274 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-679-7 fűzött : 3490,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3812863]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2021.
Machen, Arthur (1863-1947)
   A nagy Pán isten és más szentségtelen történetek / Arthur Machen ; [... összeáll. és szerk. Somogyi Gábor]. - 2. kiad. - [Nagykanizsa] : TBA Kv., 2020. - 364 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-6181-07-7 kötött
angol irodalom - horror - elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3821608]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2021.
Macomber, Debbie (1948-)
If not for you (magyar)
   Ha te nem lennél [elektronikus dok.] / Debbie Macomber ; ford. Szigeti Judit. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163917. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-412-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822665]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2021.
Macomber, Debbie (1948-)
A Mrs. Miracle Christmas (magyar)
   Karácsonyi varázs [elektronikus dok.] / Debbie Macomber ; ford. Bánki Vera. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163899. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-442-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3822626]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2021.
Madden-Mills, Ilsa
Boyfriend bargain (magyar)
   Boyfriend bargain : áll az alku : Hawthorne Egyetem sorozat 1. / Ilsa Madden-Mills ; [ford. Gaál Olga]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 396, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-893-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3813335]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2021.
Marchetta, Melina (1965-)
Jellicoe road (magyar)
   Jellicoe road [elektronikus dok.] / Melina Marchetta ; ford. Benedek Dorottya. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163860. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-836-6 (epub)
ISBN 978-963-399-837-3 (mobi)
ausztrál irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3822296]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2021.
Marsons, Angela
Broken bones (magyar)
   Törött csontok [elektronikus dok.] / Angela Marsons ; ford. Szabó István. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163908. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-436-6
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3822646]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2021.
McAdams, Molly
From ashes (magyar)
   From ashes [elektronikus dok.] : főnix / Molly McAdams ; ford. Varga Tibor. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163835. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-495-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822142]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2021.
McCarty, Monica (1968-)
The raider (magyar)
   A haramia [elektronikus dok.] : a Felföld rettegett fiai 8. / Monica McCarty ; ford. Szigeti Judit. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163914. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-366-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822658]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2021.
McCullough, Colleen (1937-2015)
Bittersweet (magyar)
   Keserédes / Colleen McCullough ; [ford. Megyeri Andrea]. - Budapest : Európa, 2020. - 518, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-320-0 kötött : 4999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3813612]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2021.
McEwan, Ian (1948-)
Sweet tooth (magyar)
   Mézesmadzag / Ian McEwan ; ford. Lukács Laura. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2020. - 334, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-243-7 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3822867]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2021.
Metz, Melinda (1962-)
Talk to the paw (magyar)
   Cirmos-hadművelet [elektronikus dok.] / Melinda Metz ; ford. Gieler Gyöngyi. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163918. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-422-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822669]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2021.
Meyer, Marissa (1984-)
Heartless (magyar)
   Heartless [elektronikus dok.] : szívtelen / Marissa Meyer ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 915 KB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163940. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-941-0 (epub)
ISBN 978-963-457-942-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3822892]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2021.
Mo Xiang Tong Xiu
Mo dao zu shi (magyar)
   A démoni kultiváció nagymestere : [a The untamed sorozat alapjául szolgáló regény] / Mo Xiang Tong Xiu ; [ford. Kiss Marcell]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., [2020]-. - 20 cm
kínai irodalom - fantasztikus regény
895.1-312.9=945.11
[AN 3812959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2020. - 413 p.
ISBN 978-615-6022-77-6 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3812994] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2020. - 398 p.
ISBN 978-615-6022-89-9 fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6022-77-6)
[AN 3812996] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2020. - 396 p.
ISBN 978-615-6022-90-5 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3815853] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2020. - 269 p.
ISBN 978-615-6022-92-9 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3815854] MARC

ANSEL
UTF-84693 /2021.
Mon recueil de contes (magyar)
   Világszép mesék : [5 perces történetek] / [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - 174, [1] p.bill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-486-357-1 kötött : 3999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3813230]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2021.
Monroe, Mary Alice (1960-)
Beach house memories (magyar)
   Tengerparti emlékek [elektronikus dok.] / Mary Alice Monroe ; ford. Kajsza Krisztina. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163934. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-416-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3822808]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2021.
Montefiore, Santa (1970-)
The temptation of Gracie (magyar)
   Visszatérés Toszkánába / Santa Montefiore ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6022-44-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3813010]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2021.
Moreau, Fabienne (1970-)
Dans les secrets de madame Clicquot (magyar)
   A pezsgő nagyasszonya : madame Clicquot titkai : a világ leghíresebb pezsgőgyárának története / Fabienne Moreau ; [ford. Berki Éva]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-757-7 fűzött : 3499,- Ft
Clicqout, Barbe Nicole (1777-1866)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3813250]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2021.
Moseley, Kirsty
The boy who sneaks in my bedroom window (magyar)
   The boy who sneaks in my bedroom window [elektronikus dok.] : álmaim őrzője / Kirsty Moseley ; ford. Stumpf Andrea Mónika. - Szöveg (epub : 692 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163952. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-959-5
angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(02.053.2)=945.11
[AN 3822954]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2021.
Moyes, Jojo (1969-)
The giver of stars (magyar)
   Áradó fény / Jojo Moyes ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2020. - 414 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-763-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3813255]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2021.
Musk, Maye (1948-)
A woman makes a plan (magyar)
   Egy nőnek legyenek tervei : kaland, szépség, siker - kortalanul / Maye Musk ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2020. - 217, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-236-4 kötött : 3999,- Ft
életvezetés - siker - nő - amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11 *** 613.865-055.2(0:82-94)
[AN 3813721]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2021.
Myers, William L.
A criminal defense (magyar)
   Életem védelme [elektronikus dok.] / William L. Myers ; ford. Kádár Pál. - Szöveg (epub : 2.8 MB) (mobi : 3.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164012. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-071-6 (epub)
ISBN 978-963-561-072-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3823330]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2021.
Neuhaus, Nele (1967-)
Böser Wolf (magyar)
   Gonosz farkas [elektronikus dok.] / Nele Neuhaus ; ford. Csősz Róbert. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163547. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-458-8
német irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
830-312.4=945.11
[AN 3819801]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2021.
Novak, Brenda (1964-)
Her darkest nightmare (magyar)
   A legsötétebb rémálom / Brenda Novak. - [Budapest] : Byblos, [2020]. - 411 p. ; 21 cm
Ford. Hulse Alexandra Nikoletta
ISBN 978-615-6069-01-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3813712]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2021.
Obertone, Laurent (1984-)
Guerilla (magyar)
   Gerilla : Franciaország utolsó napjai / Laurent Obertone ; [ford. Ofella Balázs]. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2021. - 438, [1] p. ; 22 cm
Borítócím: Gerilla : Franciaország végnapjai
ISBN 978-615-5374-33-3 fűzött : 3990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3822619]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2021.
Paolini, Christopher (1983-)
To sleep in a sea of stars (magyar)
   Álmok a csillagok közt / Christopher Paolini ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2020. - 2 db : ill. ; 24 cm
A 2. köt. társfordítója Sóvágó Katalin
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3813913]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 378, [1] p.
ISBN 978-963-504-343-9 kötött : 4299,- Ft
[AN 3813915] MARC

ANSEL
UTF-84705 /2021.
Park, Jessica
180 seconds (magyar)
   180 seconds [elektronikus dok.] : 180 másodperc / Jessica Park ; ford. Soponyai Alexandra Bianka. - Szöveg (epub : 832 KB) (mobi : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164015. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-883-3 (epub)
ISBN 978-963-457-884-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3823389]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2021.
Picoult, Jodi (1966-)
Second glance (magyar)
   Második látásra / Jodi Picoult ; [ford. Novák Petra]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2021, cop. 2020. - 462 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 462.
ISBN 978-963-543-005-5 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3823265]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2021.
Pollard, Helen
Return to the little French guesthouse (magyar)
   Visszatérés a kis francia panzióba [elektronikus dok.] / Helen Pollard ; ford. Pulai Veronika. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163950. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-973-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3822946]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2021.
Pooley, Clare (1970-)
The authenticity project (magyar)
   Őszinte szavak [elektronikus dok.] / Clare Pooley ; ford. Tóth Bálint Péter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163895. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-446-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3822609]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2021.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Der Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz, a rabló : Otfried Preussler paprikajancsis és vitézlászlós története / [ill. F. J. Tripp] ; [ford. Nádori Lídia]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 128, [1] p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-615-81593-2-6 fűzött
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3823699]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2021.
Riley, Lucinda (1971-)
The butterfly room (magyar)
   Pillangószoba [elektronikus dok.] / Lucinda Riley ; ford. Ács Eleonóra. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163894. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-448-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3822587]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2021.
Roberts, C. J.
Epilogue (magyar)
   Epilogue [elektronikus dok.] : the dark duet : epilógus / C. J. Roberts ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/HN2L?urn:nbn:hu-163831. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-365-1
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3822097]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Golden in death (magyar)
   Halálos arany / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2020]. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-591-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3813020]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Skin deep (magyar)
   Lángoló jég : [az O'Hurley család] / Nora Roberts ; [... ford. Győry Hajnalka]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2020. - 284 p. ; 20 cm. - (A New York Times és az USA Today sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-163-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3822812]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2021.
Ryan, Kendall (1981-)
Mister Tonight (magyar)
   Az éjszaka ura / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 265 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5929-72-4 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3823309]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2021.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Burján Monika]. A kis herceg - belső utazás a szívünkhöz / Hans-Bernd Neumann ; [ford. Homonyik Marcell és Malomsoky Ildikó]. - Solymár : Casparus K., cop. 2020. - 109, [5], 94, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Egys. cím: Le petit prince. Der kleine Prinz - eine Darstellung des Menschensohns?. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5835-11-7 kötött : 3900,- Ft
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944). Le petit prince
Franciaország - francia irodalom - író - 20. század - mese - műelemzés
840-34=945.11 *** 840(092)Saint-Exupéry,_A._de
[AN 3813990]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2021.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
Fúria divina (magyar)
   Isten haragja : [ha az Al-Kaida megszerzi az atomfegyvert...] / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 412, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7049-5 kötött : 3990,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3823303]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2021.
Saramago, José (1922-2010)
Caim (magyar)
   Káin / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 167 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 95.)
ISBN 978-963-479-568-1 fűzött : 1499,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3823292]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2021.
Seduction on a snowy night (magyar)
   Téli csábítás [elektronikus dok.] / ford. Kaul Éva. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Tart.: Egy komisz téli éjszaka / Mary Jo Putney. A tökéletes társ / Sabrina Jeffries. Karácsonyi emberrablás / Madeline Hunter. - Egys. cím: A Christmas abduction ; A perfect match ; One wicked winter night. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163900. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-372-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822629]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2021.
Ŝerba, Natalâ Vasilʹevna (1981-)
Časovoj klûč (magyar)
   Az órakulcs : óramágusok I. / Natalia Sherba ; [ford. Teleki Anna]. - Budapest : Európa, 2020. - 457, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-327-9 fűzött : 3999,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3813351]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2021.
Sheridan, Mia
Finding Eden (magyar)
   Finding Eden [elektronikus dok.] : megtalálni Edent : A szerelem csillagjegyében 6. / Mia Sheridan ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 815 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163820. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-354-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3821963]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2021.
Sivec, Tara
Troubles and treats (magyar)
   Nyűgök és nyalánkságok [elektronikus dok.] : flúgos kiút egy francos helyzetből : Csokoládéimádók 3. / Tara Sivec. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2018. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Farkas János. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163941. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-232-9 (epub)
ISBN 978-963-457-233-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3822894]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2021.
Solstad, Dag (1941-)
Roman 1987 (magyar)
   Regény, 1987 / Dag Solstad ; [ford. Szilágyi Orsolya] ; [az utószót írta Dalos György]. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 410 p. ; 22 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 29.)
ISBN 978-963-414-682-7 kötött : 3990,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3814302]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2021.
Sorensen, Jessica (1983-)
The destiny of Violet and Luke (magyar)
   The destiny of Violet & Luke [elektronikus dok.] : Violet, Luke és a sors / Jessica Sorensen ; ford. Komáromy Zsófia. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 2.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164032. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-051-8 (epub)
ISBN 978-963-561-052-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3823467]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2021.
Sparks, Nicholas (1965-)
The return (magyar)
   Visszatérés [elektronikus dok.] / Nicholas Sparks ; ford. Pejkov Boján. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-452-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822575]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2021.
Steel, Danielle (1947-)
Beauchamp Hall (magyar)
   A kastély / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2020. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-422-5 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3813281]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2021.
Steel, Danielle (1947-)
A perfect life (magyar)
   Egy tökéletes élet / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2021. - 334, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-425-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3823206]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2021.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 25. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-767-0 kötött : 2999,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3822872]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2021.
Taplin, Sam
Five-minute bedtime stories (magyar)
   Ötperces esti mesék / Sam Taplin ; rajz. Ag Jatkowska ; [ford. Müller Gerda]. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - 102, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-324-677-1 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3822573]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2021.
Taub, Melinda
Still star-crossed (magyar)
   Still star-crossed [elektronikus dok.] : veronai szerelmesek / Melinda Taub ; ford. Mergl-Kovács Bernadett. - Szöveg (epub : 957 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163945. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-184-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3822910]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2021.
Tyce, Harriet
The lies you told (magyar)
   Tartsd közel a barátaidat de még közelebb az ellenségeidet [elektronikus dok.] / Harriet Tyce ; ford. Laik Eszter. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Álomgyár, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163953. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5875-55-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3822960]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2021.
Van Dyken, Rachel (1985-)
The matchmaker's playbook (magyar)
   The matchmaker's playbook [elektronikus dok.] : a csábítás szabályai : Szárnysegéd Bt. I. / Rachel Van Dyken ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163943. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-957-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3822898]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2021.
   Varázslatos mesék : Andersen, Hauff és Perrault klasszikus meséivel. - Budapest : TKK, [2021]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-510-101-6 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3823341]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2021.
Verne, Jules (1828-1905)
Le Chancellor (magyar)
   A Chancellor [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 745 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163554. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-695-6 (epub)
ISBN 978-963-453-696-3 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3819821]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2021.
Verne, Jules (1828-1905)
La maison à vapeur (magyar)
   A gőzház [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 824 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Az acél elefánt" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163553. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-697-0 (epub)
ISBN 978-963-453-698-7 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3819818]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2021.
Verne, Jules (1828-1905)
Le rayon vert (magyar)
   A zöld sugár [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 762 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163109. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-453-701-4 (epub)
ISBN 978-963-453-702-1 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3816685]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2021.
Whitney G. (1988-)
Reasonable doubt (magyar)
   Alapos kétely [elektronikus dok.] / Whitney G. ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 848 KB) (mobi : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163947. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-457-951-9 (epub)
ISBN 978-963-457-952-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3822932]
MARC

ANSEL
UTF-84737 /2021.
Wimmer, Carola (1970-)
Ostwind - Zusammen sind wir frei (magyar)
   A menedék [elektronikus dok.] : 1. együtt, szabadon / Carola Wimmer ... ; ford. Budai Zita. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163951. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-971-7
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3822952]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco (magyar)
   Mesél az erdő az állatokról / Tony Wolf ; [Szőcs Zsóka ... fordítása alapján átd. Csapody Kinga és Todero Anna]. - 9. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021, cop. 1989. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-403-399-8 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3822624]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2021.
Woods, Sherryl (1944-)
Stealing home (magyar)
   Édes magnóliák / Sherryl Woods ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2020. - 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6186-25-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3813018]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2021.
Young, Samantha (1986-)
Fall from India Place (magyar)
   India Place [elektronikus dok.] / Samantha Young ; ford. Molnár Edit. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164007. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-897-0
angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-993=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3823267]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2021.
Zehrer, Klaus Cäsar (1969-)
Das Genie (magyar)
   A zseni [elektronikus dok.] / Klaus Cäsar Zehrer ; ford. Budai Zita. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164010. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-073-0 (epub)
ISBN 978-963-561-074-7 (mobi)
Sidis, William James (1898-1944)
Egyesült Államok - német irodalom - matematikus - 19. század - 20. század - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6=945.11 *** 51(73)(092)Sidis,_W._J.(0:82-31)
[AN 3823297]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2021.
Zogu, Elia Zaharia (1983-)
Trëndafili i bardhë (magyar)
   A fehér rózsa : [Albánia mesebeli magyar királynéjának története] / Elia Zaharia Zogu ; ill. Ledia Kostandini. - Pécs : Alexandra, 2020. - 60, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Mészáros Márton
ISBN 978-963-447-886-7 kötött : 3699,- Ft
Geraldine (Albánia: királyné) (1915-2002)
Albánia - albán irodalom - gyermekirodalom - uralkodócsalád - nő - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - mese
891.983-34(02.053.2)=945.11 *** 929(496.5)(=945.11)Geraldine(0:82-34)
[AN 3813270]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4743 /2021.
Ambrus Lajos (1950-)
   Várostérkép / Ambrus Lajos. - Budapest : Kortárs, 2019. - 250, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-435-050-7 kötött : 4500,- Ft
Gyula - művelődéstörténet - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 930.85(439-2Gyula)(0:82-4)
[AN 3812588]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2021.
Balajti Mariann
   Akarom azt, vagy hisztizek! / [... írta Balajti Mariann] ; [ill. Papp Luca]. - Debrecen : PM Production Kft., [2020]. - [46] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Bella, a szeretet tündér avagy problémakezelés mesésen ; 1.)
ISBN 978-615-00-9442-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - viselkedés - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 316.62(0:82-34) *** 087.5(084.1)
[AN 3812930]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2021.
Balajti Mariann
   Bátorság! : legyünk jó barátok! / [... írta Balajti Mariann] ; [ill. Papp Luca]. - Debrecen : PM Production Kft., [2020]. - [46] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Bella, a szeretet tündér avagy problémakezelés mesésen ; 3.)
ISBN 978-615-00-9444-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - viselkedés - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 316.62(0:82-34) *** 087.5(084.1)
[AN 3812938]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2021.
Balajti Mariann
   A csúfolódás nem szép dolog! / [... írta Balajti Mariann] ; [ill. Papp Luca]. - Debrecen : PM Production Kft., [2020]. - [46] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Bella, a szeretet tündér avagy problémakezelés mesésen ; 2.)
ISBN 978-615-00-9443-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - viselkedés - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 316.62(0:82-34) *** 087.5(084.1)
[AN 3812932]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2021.
Balajti Mariann
   Az éjszakai kis szörny, Lida : nem félek már! / [... írta Balajti Mariann] ; [ill. Papp Luca]. - Debrecen : PM Production Kft., [2020]. - [46] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Bello, a szeretet tündér avagy problémakezelés mesésen ; 3.)
ISBN 978-615-00-9447-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - viselkedés - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 316.62(0:82-34) *** 087.5(084.1)
[AN 3812927]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2021.
Balajti Mariann
   Az összetaposott homokvár : megverlek! / [... írta Balajti Mariann] ; [ill. Papp Luca]. - Debrecen : PM Production Kft., [2020]. - [46] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Bello, a szeretet tündér avagy problémakezelés mesésen ; 2.)
ISBN 978-615-00-9446-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - viselkedés - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 316.62(0:82-34) *** 087.5(084.1)
[AN 3812925]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2021.
Bálint Erika
   A nap csókja [elektronikus dok.] / Bálint Erika. - Szöveg (epub : 462 KB) (mobi : 805 KB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164006. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-023-5 (epub)
ISBN 978-963-561-024-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3823242]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2021.
Barcs Krisztina
   Az álomszövő [elektronikus dok.] / Barcs Krisztina. - Szöveg (epub : 668 KB). - [Hédervár] ; [Győr] : Tarandus, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163807. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-766-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3821896]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2021.
Barta András Imre
   Igaz történetek a jövőből: forgószél [elektronikus dok.] / Barta András Imre. - Szöveg (epub : 663 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163806. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3821894]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2021.
Bartis Attila (1968-)
   A Lázár apokrifek : tizenkét tárca / Bartis Attila. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2005. - 100, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2454-6 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3823290]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   A kolozsvári bíró : válogatott mondák / Benedek Elek ; [... ill. Bihari Marianna és "Medve"]. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-510-073-6 kötött
magyar irodalom - monda
894.511-343
[AN 3823374]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   Szülőföldem : Isten érdemeid felett szeret / Benedek Elek. - 4. felújított kiad. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, cop. 2021. - 139 p. ; 18 cm. - (Keresztény élet, ISSN 2062-4344)
ISBN 978-615-5892-29-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3822829]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2021.
Benkő László (1952-)
   Kun László, a kétszívű / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2020]-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3810257]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A végzet ösvénye. - cop. 2020. - 440, [5] p.
ISBN 978-963-267-474-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3812718] MARC

ANSEL
UTF-84756 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó Krétán / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - 128, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-224-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3823294]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2021.
Bertók László (1935-2020)
   Együtt forog : Firkák a szalmaszálra 2 : versek / Bertók László. - Budapest : Magvető, 2020. - 70, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2645-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3813610]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2021.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Királyfi születik / Boldizsár Ildikó ; [ill.] Szegedi Katalin. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2021. - [34] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9869-52-3 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3823283]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2021.
Borbás Edina
   Zárva [elektronikus dok.] / Borbás Edina. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164042. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6145-35-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3823511]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2021.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 12. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2016. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-710-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3823229]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2021.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Mindörökké várni [elektronikus dok.] / Böszörményi Gyula. - Szöveg (epub : 3.5 MB) (mobi : 4.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020, cop. 2017. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163847. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-224-6 (epub)
ISBN 978-963-561-225-3 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9(02.053.2)
[AN 3822201]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2021.
Böszörményi Zoltán (1951-)
Sóvárgás (spanyol)
   El anhelo / Zoltán Böszörményi ; [trad. de Katalin Csank] ; [... ed.] Hungarian PEN Club. - Budapest : Hung. PEN Club, 2019, cop. 2020. - 94, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81343-4-7 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - kisregény - fordítás
894.511-31(498)=60
[AN 3812598]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab lánya / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021-. - 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3823634]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 9. utánny. - 2021. - 472, [1] p.
ISBN 978-615-5596-60-5 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3823635] MARC

ANSEL
UTF-84764 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab szeretője / Borsa Brown. - 10. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-13-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3823636]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ágyában / Borsa Brown. - Bőv. kiad., 10. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 470, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-15-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3823633]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ölelésében / Borsa Brown. - Bőv. kiad., 5. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 486, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-17-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3823638]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia szívében / Borsa Brown. - Bőv. kiad., 4. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 506, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-19-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3823637]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2021.
Cserhalmi Dániel (1981-)
   Szibériai csapda : ÁVH-regény / Cserhalmi Dániel. - Pécs : Alexandra, 2020. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-855-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3813346]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2021.
Czanik Csaba Árpád
   A gyermek [elektronikus dok.] / Czanik Csaba Árpád. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Kornétás, [2020], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164045. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5937-22-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3823524]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2021.
Dévényi István
   Állati jó családi történet(ek) / Dévényi István ; [... illusztrációkat kész. Fujkin István]. - [Solymár] : [Dévényi I.], [2019]. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6196-2 fűzött
magyar irodalom - állatmese
894.511-35
[AN 3813680]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2021.
   Dimenziók 11 : 65 mai magyar novella. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-56-8 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3812339]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2021.
Drajkó-Sárosi Kinga
Lórika kalandjai (magyar)
   Lorika's adventures / Kinga Drajko-Sarosi ; transl. by Krisztina Hantos ; [ill. by Krisztina Peterfi and Tibor Drajko]. - Budapest : Diversitas, 2020. - 149 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9913-2 fűzött
magyar irodalom - meseregény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 3812946]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2021.
   Érints meg! [elektronikus dok.] : ...lelki cseppek hétköznapokra! / ... szerk. és a szöveget gond. Kozma Réka. - Szöveg (epub : 4.9 MB) (mobi : 6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163948. - Működési követelmény: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-176-8 (epub)
ISBN 978-963-561-177-5 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - szerelmes elbeszélés - elektronikus dokumentum - antológia
894.511-322.9(082) *** 894.511-322.5(082)
[AN 3822934]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2021.
Fábián Gyula (1884-1955)
   Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj! / Fábián Gyula ; Horváth Jenő rajz. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 327 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-21-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 3822606]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2021.
Fábián Janka (1973-)
   Julie könyvkuckója / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2020. - 388, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-810-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3813469]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2021.
Fábián Janka (1973-)
   A könyvárus lány / Fábián Janka. - 4. utánny. - [Budapest] : Libri, 2021, cop. 2020. - 427 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-668-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3823212]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2021.
Fedina Lídia (1960-)
   Idiótazás / Fedina Lídia ; [a képregények forgatókönyvét Kiss Ferenc írta] ; [... Podmaniczky Ferenc rajz.]. - [Budapest] : Négy Évszak 2002 Bt., cop. 2020. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Számozott példány: 200
ISBN 978-615-00-8491-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény - képregény
894.511-312.9 *** 087.6:084.11
[AN 3812558]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2021.
Fekete András (1955-)
   Szeretetvágy : Fekete András 14. verses kötete / [... ill. Andi György]. - [Budapest] : Szerző, 2020. - 102, [4] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-8107-1-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3813360]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2021.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Bűn lenne panaszkodnom / ifj. Fekete István. - [Budapest] : Zenit Kv., cop. 2020. - 318, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-722-7 kötött : 2999,- Ft
Fekete István (ifj.) (1932-)
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 3812458]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2021.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Elindultam.. : életem első 24 éve / ifj. Fekete István. - [Budapest] : Zenit Kv., cop. 2020. - 266, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-068-6 kötött : 2499,- Ft
Fekete István (ifj.) (1932-)
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 3812461]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2021.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Meztelen város : válogatott írások / ifj. Fekete István. - [Budapest] : Zenit Kv., cop. 2020. - 168, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-597-3 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 3812470]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2021.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   A pszichológus díványán / ifj. Fekete István. - [Budapest] : Zenit Kv., cop. 2020. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-183-8 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - regény
894.511-31(73)
[AN 3812463]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2021.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   A szerencse fia / ifj. Fekete István. - [Budapest] : Zenit Kv., cop. 2020. - 284, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-844-8 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - regény
894.511-31(73)
[AN 3812478]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2021.
Gál Hunor (1995-)
   Kartonfless / Gál Hunor. - Budapest : Magvető, 2020. - 83, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2636-6 kötött : 2699,- FT
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3812729]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2021.
Gligor János (1951-)
   Mesevarázs : klasszikus mesék verses feldolgozásban / Gligor János. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-53-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - verses mese - mese
894.511-13(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2).04
[AN 3812310]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2021.
Gobbi Hilda (1913-1988)
   Közben / Gobbi Hilda. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 405, [2] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 35.)
ISBN 978-615-81695-2-3 fűzött
Gobbi Hilda (1913-1988)
Magyarország - színész - 20. század - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 792.028(439)(092)Gobbi_H.(0:82-94)
[AN 3823705]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Elvarratlan szálak / Anne L. Green. - 4. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 517 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-40-6 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3823314]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   A remény hajnala / Anne L. Green. - 5. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 420, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-18-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3823640]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2021.
Gróf István (1949-)
   Tulipános napjaim : közéleti írások tőlem, rólam / Gróf István ; [kiad. Sárvár város Önkormányzata]. - Sárvár : Önkormányzat, 2019. - 517 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80366-5-8 kötött
Sárvár - magyar irodalom - helyi politika - ezredforduló - publicisztika
894.511-92 *** 323(439-2Sárvár)"199/200"
[AN 3813038]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2021.
György-Nagy Magda
   Míg a férjem el nem választ [elektronikus dok.] / György-Nagy Magda. - Szöveg (epub : 646 KB). - [S.l.] : Underground, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163805. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3821893]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2021.
Hamszai G. András
   Lélekpiruett [elektronikus dok.] : regény / Hamszai G. A. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163872. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-982-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3822381]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2021.
Hannes, Kata (1972-)
   Rövid út a semmibe / Kata Hannes ; [ill. Liptákné Nagy Erzsébet ...]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 84 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-55-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3812288]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2021.
Huba Csaba
   Kiválasztottak [elektronikus dok.] / Huba Csaba. - Szöveg (epub : 485 KB). - Budapest : Kornétás, [2020], cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164044. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5937-20-0
magyar irodalom - fantasztikus regény - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3823522]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2021.
   Iciri-piciri : mesék az állatokról / [a rajzokat kész. N. Rádi Veronika]. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-510-077-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3823354]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2021.
Jensen, Tanila
   Viveca 2 [elektronikus dok.] : feloldozás / Tanila Jensen. - Szöveg (epub : 302 KB) (mobi : 834 KB). - Bakháza : [Newline K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163543. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-6182-90-6 (epub)
ISBN 978-615-6182-91-3 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3819782]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2021.
Kamarás István (1941-)
   Istenbohócai / Kamarás István. - Budapest : Ecclesia, 2020. - 181 p. : ill. ; 20 cm. - (Ecclesia könyvek, ISSN 2498-7905)
ISBN 978-963-363-406-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3814352]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2021.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Karinthy megmondja : Karinthy Frigyes válogatott írásai / [vál. Király Levente]. - Budapest : Corvina, 2020. - 285, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6675-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - szatíra - válogatott művek
894.511-7
[AN 3813493]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2021.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   Pillangók : vizuális költemények / Kelemen Erzsébet. - Budapest : M. Műhely K., 2020. - 110, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
Egyes versek lengyel ill. olasz nyelven is
ISBN 978-963-7596-92-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - képvers
894.511-14
[AN 3813193]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2021.
Kemény Kristóf
   Elvadulás : #sulilove / Kemény Kristóf. - Pécs : Alexandra, 2020. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-912-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3813254]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2021.
Keresi Magda
   Elisa álma / Keresi Magda. - Komló : [Rotari Nyip. Kft.], cop. 2020. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6081-06-3 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3813361]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2021.
Keresi Magda
   Mama mesék, történetek / Keresi Magda. - [Komló] : [Rotari Nyip. Kft.], cop. 2020. - 66 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6081-05-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3813363]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2021.
Kertai Csenger
   Mindig kivirágzik [elektronikus dok.] / Kertai Csenger. - Szöveg (epub : 353 KB). - Budapest : Napkút K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163956. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-952-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3822971]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Panthera 3 : a párduc hazatér / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, 2021, cop. 2018. - 415 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-684-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3823228]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2021.
Kertész Imre (1929-2016)
   Világvég-történetek / Kertész Imre ; [szerk. és az utószót írta Hafner Zoltán] ; [közread. a] Kertész Imre Intézet, [Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - [Budapest] : Kertész I. Int. : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, cop. 2020. - 277, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6200-17-4 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3813436]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2021.
   A kis gömböc : magyar népmesék. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3812488]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2021.
Kiss-Teleki Rita (1975-)
   Emlékszel / Kiss-Teleki Rita ; [... ill. Maróti István]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2020. - 144 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5992-49-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3812299]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2021.
Kollár Árpád
   A szörnyik és a ragacsos napfény / Kollár Árpád ; Hajdu Bernadett rajz. - [Lábatlan] : "Magyar Termék" Nonprofit Kft., [2020]. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-6092-02-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - fogyasztói magatartás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
894.511-93 *** 366.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3813315]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2021.
Konok Tamás (1930-2020)
   Emlékkövek : fejezetek egy önéletrajzból / Konok Tamás ; [közread. az] Új Művészet. - Utánny. - Budapest : Új Művészet, 2021, cop. 2019. - 250 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7792-44-1 kötött : 3900,- Ft
Konok Tamás (1930-2020)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 75(44)(=945.11)(092)Konok_T.(0:82-94)
[AN 3823231]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2021.
Kormos István (1923-1977)
   Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról / Kormos István ; Reich Károly rajz. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 90, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-571-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3822875]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2021.
Krasznahorkai László (1954-)
   Seiobo járt odalent / Krasznahorkai László. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2008. - 425, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2660-1 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3823208]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2021.
Krusovszky Dénes (1982-)
   Akik már nem leszünk sosem / Krusovszky Dénes. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2018. - 539, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3537-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3823207]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2021.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A kisfiú meg az oroszlánok / Lázár Ervin ; Buzay István illusztrációival. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 76, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-706-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3823226]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2021.
   A legszebb karácsonyfa. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - [32] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3812485]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2021.
Lipták Ildikó (1972-)
   Csak neked akartunk jót / Lipták Ildikó ; Jásdi Júlia rajz. - Budapest : Csimota, 2020. - 130, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5649-55-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3812369]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2021.
Maksai Kinga (1984-)
   Erik és a legfelső utáni emelet [elektronikus dok.] / Maksai Kinga ; Gárdos János illusztrációival. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 2.1 MB). - Szentendre : Cerkabella, 2019
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Névtelen világ. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163954. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5808-46-3 (epub)
ISBN 978-615-5808-47-0 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3822963]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2021.
Markovics Botond (1975-)
   Eldobható testek : [a halál az emberiség végső ellensége] / Brandon Hackett. - [Budapest] : Agave Kv., 2020. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-754-6 fűzött : 3680,- Ft : 10,80 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3813128]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2021.
Mentovics Éva
   Gólya, gólya, gilice : beszédfejlesztő mondókák, versikék, nyelvtörők / Mentovics Éva ; [ill. N. Rádi Veronika]. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 95 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-510-083-5 kötött
magyar irodalom - logopédia - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 376.36
[AN 3823351]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2021.
Mentovics Éva
   Incselkedő napsugár és más mesék / Mentovics Éva ; [a rajzokat kész. Karácsonyi György]. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-510-079-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3823366]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2021.
Mentovics Éva
   Katicabogár és más mesék / Mentovics Éva ; [a rajzokat kész. Karácsonyi György]. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-510-078-1 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3823368]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2021.
Mészöly Ágnes (1971-)
   A kupolák titka / Mészöly Ágnes. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2020. - 325, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5808-30-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3812836]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2021.
Mészöly Ágnes (1971-)
   A kupolák titka [elektronikus dok.] / Mészöly Ágnes. - Szöveg (epub : 976 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163955. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5808-37-1 (epub)
ISBN 978-615-5808-38-8 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3822967]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2021.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A kékszemű / Molnár Ferenc. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 44, [1] p. : ill., színes ; 14 cm
Ill. Reich Károly
ISBN 978-615-81695-1-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3823686]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2021.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk ; A gittegylet / Molnár Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 60. bőv. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 214, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-529-2 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - jelenet
894.511-31(02.053.2) *** 894.511-25
[AN 3823295]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2021.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk [elektronikus dok.] / Molnár Ferenc ; Vecsei H. Miklós előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - 1 CD (5 h 54 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-486-381-6 : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3809965]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2021.
Münz András (1941-)
   Nélküled, veled [elektronikus dok.] : levélregény / Münz András. - Szöveg (epub : 601 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163873. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-969-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3822382]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2021.
Nagy Edit
   Tanyák népe / Nagy Edit ; [Kozák Tamás rajz.]. - Budakalász : Oltalom Alapítvány, 2020. - 248, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Oltalom-könyvek, ISSN 1217-1468)
ISBN 978-615-6025-04-3 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3813149]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2021.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban [elektronikus dok.] : valóságos regény / Náray Tamás. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Libri, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164020. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-860-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3823403]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2021.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet / Náray Tamás. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Libri, 2021. - 627 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-840-6 fűzött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3823301]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2021.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah álma [elektronikus dok.] / Náray Tamás. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164019. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-859-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3823400]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2021.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah öröksége [elektronikus dok.] / Náray Tamás. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Libri, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164018. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-858-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3823398]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2021.
Nemere István (1944-)
   Időhajó [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3.1 MB) (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163546. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-453-680-2 (epub)
ISBN 978-963-453-681-9 (mobi)
ISBN 978-963-453-682-6 (pdf)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3819791]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2021.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Keresd a rímet! : háziállatok, vadállatok, víziállatok, madarak, mesealakok / Nógrádi Gábor ; [ill. ... Takáts Zoltán]. - Budapest : Presskontakt, 2021. - 84 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5245-17-6 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3812688]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2021.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Az emberszerelő [elektronikus dok.] : novellák / Nógrádi Gergely. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163802. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-430-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3821873]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2021.
   Nyelv babérral : magyar gasztroirodalom / [szerk. Szilágyi Judit] ; [társszerk. Nagy Ágnes] ; [közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum]. - Budapest : PIM, 2020. - 433, [12] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. (101 p. ; 19 cm)
ISBN 978-615-5517-52-5 kötött
magyar irodalom - gasztronómia - szemelvény
894.511-822 *** 641.5(0:82-822)
[AN 3813441]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2021.
Orosz István, B. (1953-)
   Álomkergető : versek / B. Orosz István ; [kiad. a Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület]. - [Debrecen] : Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyes., 2020. - 117 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81645-1-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3812480]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2021.
Paládi József (1942-)
   Szerencsés fickók : regény / Paládi József. - Budapest : Magánkiad., 2019. - 237, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6102-00-3 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3813355]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2021.
Palotás Petra (1975-)
   Igazgyöngyök : lélekmelengető történetek az ezerarcú szeretetről / Palotás Petra. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021, cop. 2019. - 263, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-63-7 kötött : 3899,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3823307]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2021.
Pap Éva
   És újra felkel a nap / Pap Éva. - 2. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021, cop. 2020. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6067-68-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3823771]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2021.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Damaszt és paprikás csirke [elektronikus dok.] : történetek és receptek Péterfy-Novák Éva és Szentesi Éva tollából. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőn. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164017. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-853-6
magyar irodalom - gasztronómia - anekdota - memoár - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-36 *** 894.511-94 *** 641.5(0:82-36) *** 641.55(083.12)
[AN 3823396]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2021.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Damaszt és paprikás csirke : történetek és receptek Péterfy-Novák Éva és Szentesi Éva tollából. - [Budapest] : Libri, 2020. - 267, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-820-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gasztronómia - anekdota - memoár - szakácskönyv
894.511-36 *** 894.511-94 *** 641.5(0:82-36) *** 641.55(083.12)
[AN 3813724]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2021.
Petróczki Kitti
   Alfonz ikerlángja / Petróczki Kitti. - Kecskemét : Smaragd K. : [Petróczki K.], 2020. - 212 p. ; 20 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-81622-0-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3812951]
MARC

ANSEL
UTF-84842 /2021.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Asszony a fronton / Polcz Alaine. - 10. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 189, [2] p. ; 21 cm. - (Polcz Alaine művei ; 1.)
ISBN 978-963-518-133-9 fűzött : 2999,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3823299]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2021.
Polgár Zsuzsa
   Egy műkörmös naplója 2 / Polgár Zsuzsa. - [Törökszentmiklós] : Magánkiad., 2020. - 196, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9556-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3814062]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2021.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   Állapotváltozások : válogatott versek, 1981-2019 / Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2020. - 159, [8] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3373-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3813261]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2021.
Rheinberger, Mercèdes
   Ártatlan vagyok / Mercèdes Rheinberger. - [Und] : Új Hullám Kv., 2020. - 518 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8993-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4 *** 894.511-993
[AN 3812428]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2021.
Sárközi Judit
   Postás Palkó / Sárközi Judit. - Nyíregyháza : Kalliopé, 2020. - 210, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5378-34-8 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3813136]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2021.
Solti Gabriella
   Ébredések fényei [elektronikus dok.] : diákok a Don-kanyarban / Solti Gabriella. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-943-7
magyar irodalom - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3823093]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2021.
Somogyiné Bergmann Mária (1945-)
   Menekülés / Somogyiné Bergmann Mária. - Kiskőrös : Somogyiné Bergmann M., 2020. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9121-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3813723]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2021.
Stella Maris
   Egyiptom aranya [elektronikus dok.] / Stella Maris. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Kornétás, [2020], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164043. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5937-21-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3823518]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2021.
Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet
   Ecsetszerelem / Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet ; [... képek Iker Marianna ...]. - Székesfehérvár : Sükösd G.-né Schuller E., 2020. - 275 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9494-6 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3814046]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2021.
Szabó Ágnes
   Klára és a hangos autó / [szöveg és ill. Szabó Ágnes]. - [Kaposvár] : Tulipán Csoport Kft. : [Szabó Á.], [2020]. - [36] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (A Tulipán Csoport ; 22.)
ISBN 978-615-80930-6-4 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3814336]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2021.
Szanyi Ildikó
   Nem ezt ígérték [elektronikus dok.] : novellák / Szanyi Ildikó. - Szöveg (epub : 357 KB). - Budapest : Napkút K., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163977. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-263-970-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3823067]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2021.
Szén Mór
   A négy jóbarát utazásai / Szén Mór ; [rajzok Szénási Pál Mátyás]. - [Tatabánya] : Mórocz K., [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9854-8 fűzött : 1100,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439(0:82-34)
[AN 3812785]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2021.
Szénási Miklós (1967-)
   A Pacsirta utcai társasház / Szénási Miklós. - [Debrecen] : Kortárs Szalon, 2020. - 44 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0002-9 fűzött
magyar irodalom - monológ
894.511-27
[AN 3813393]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2021.
   A szent lovagkirály : mondák és mesék Szent László királyról / [ill. Ferenc Tamás]. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [144].
ISBN 978-963-596-814-5 kötött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - szent - uralkodó - 11. század - magyar irodalom - mese - monda - ifjúsági könyv
894.511-343(02.053.2) *** 235.3(092)László,_I.(0:82-343.5) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3823373]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2021.
Szilágyi István (1938-)
   Messze túl a láthatáron / Szilágyi István. - Budapest : MMA K., 2020. - 511 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5869-89-1 kötött : 4800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3814088]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2021.
Szilágyi-Kiszler Adrienn
   A napfény hangja [elektronikus dok.] / Szilágyi-Kiszler Adrienn. - Szöveg (epub : 408 KB). - Bakháza : [Newline K.], 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163544. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6182-60-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3819787]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2021.
Szobotka Tibor (1913-1982)
   Megbízható úriember [elektronikus dok.] / Szobotka Tibor. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-163957. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-475-388-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3822974]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2021.
Szolcsányi Ákos (1984-)
   Piros / Szolcsányi Ákos. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2020. - 65, [2] p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 45.)
ISBN 978-615-5355-34-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3812607]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2021.
Szöllősi Mátyás (1984-)
   Illegál : két pénteki történet / Szöllősi Mátyás. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 218, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-404-2 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3812735]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2021.
Takács Mari (1971-)
   Bingaminga és a babkák / Takács Mari. - Budapest : Csimota, 2020. - 98, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5649-59-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3812533]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2021.
Tóth Krisztina (1967-)
   Gatyát fel! / Tóth Krisztina ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [57] p. : ill., színes ; 17x24 cm
keretcím: Malac és liba
ISBN 978-963-403-888-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3812780]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2021.
Turczi István (1957-)
   Kezdet és vég [elektronikus dok.] : történetek versben / Turczi István ; Csőre Gábor, Epres Attila és Zámbori Soma előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2020. - 1 CD (1 h 1 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5755-82-8 : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3808573]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2021.
Vahl, Joseph K.
   Aura és vér : életem az életed : fantasztikus regény : [Aura sorozat 1. kötet] / Joseph K. Vahl. - [Balástya] : Vándor, 2020. - 220 p. ; 20 cm
Számozott példány: 50
ISBN 978-963-89936-5-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3812587]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2021.
Varga, Barnabás
   Egydollárosok a falon / Barnabás Varga. - Nyíregyháza : Kalliopé, 2020. - 201, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5378-35-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3813150]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2021.
Varga Katalin (1928-2011)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K. Lukáts Kató rajz. - 54. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-770-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3822623]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2021.
Várszegi Adél
   A ló, aki zebra volt / Várszegi Adél ; ill. Jásdi Juli. - Budapest : Csimota, 2020. - 42, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5649-64-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3813704]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2021.
Vermes Ernő (1877-1944)
   Járok a tarlón / Vermes Ernő. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, 2020. - 77, [3] p. ; 17 cm. - (Gyula anno könyvek, ISSN 2498-8774)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Temesvár : Moravetz, 1909
ISBN 978-615-80682-6-0 kötött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 3812723]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2021.
Wass Albert (1908-1998)
   Erdély magyar föld : kötetben meg nem jelent írások / Wass Albert ; [... gyűjt. ... és sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Urbán László]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021, cop. 2019. - 279, [22] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-81218-4-2 kötött : 4490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(498)
[AN 3823268]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4870 /2021.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Herbst-Wimmelbuch (magyar)
   Őszi böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87281-3-5 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3821621]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2021.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Winter-Wimmelbuch (magyar)
   Téli böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy K., cop. 2020. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-12-7 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3821626]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2021.
Calì, Davide (1972-)
L'orso con la spada (magyar)
   A medve és a kardja / írta Davide Calì ; ill. Gianluca Folì ; ford. Piróth Attila. - Budapest : Csimota, 2020. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5649-63-9 kötött : 3450,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3814137]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2021.
Delgado, Ana (1976-)
La odisea del unicornio (magyar)
   A nagy kaland / írta Ana Delgado ; rajz. Eva María Gey ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [24] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-483-182-2 fűzött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813414]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2021.
Delgado, Ana (1976-)
El unicornio y la gruta del porvenir (magyar)
   A jövő barlangja / írta Ana Delgado ; rajz. Eva María Gey ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [24] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-483-183-9 fűzött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813420]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2021.
Duval, Marie (1963-)
C'est Noël! (magyar)
   Karácsonyi történetek / [írta Marie Duval, Alain Jost és Yvon Dumez] ; [rajz. Carlos Busquets] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - 100 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-483-224-9 kötött : 4990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813377]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2021.
A fun story for little hands : dog (magyar)
   Kutyus : mozgó szemű lapozó / [ford. Kónya Orsolya]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-415-776-2 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813155]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2021.
Jones, Peter
   Silly daddy = Bolondos apu / [... written by Peter Jones] ; [... ill. by Igor Lazin]. - [Budapest] : [P. Jones], cop. 2020. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : 2200,- Ft
Magyarország - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - verses mese - kétnyelvű dokumentum - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(439).02=945.11
[AN 3813692]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2021.
Kőszeghy Csilla (1977-)
   Első mondókáim / Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-486-208-6 kötött : 699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3812952]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2021.
Kőszeghy Csilla (1977-)
   Kedvenc mondókáim / Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-486-209-3 kötött : 699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3812950]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2021.
Kubašta, Vojtěch (1914-1992)
Červená Karkulka (magyar)
   Piroska és a farkas / Vojtěch Kubašta. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21x27 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-415-593-5 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3812618]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2021.
Kubašta, Vojtěch (1914-1992)
O vlkovi a siedmich kozliatkach (magyar)
   A farkas és a hét kecskegida / Vojtěch Kubašta. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-486-190-4 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813033]
MARC

ANSEL
UTF-84882 /2021.
Kubašta, Vojtěch (1914-1992)
Perníková chaloupka (magyar)
   Jancsi és Juliska / Vojtěch Kubašta. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21x27 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-415-594-2 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3812622]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2021.
Lite, Lori (1961-)
Bubble riding (magyar)
   Buborékrepülés : [relaxációs mesekönyv a szorongás csökkentéséhez és a kreativitás fokozásához] / Lori Lite. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021. - [30] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött : 2290,- Ft
relaxáció - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 615.825-053.2 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3823220]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Laci és az oroszlán / Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - [48] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-9404-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3823225]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2021.
Marshall, Natalie
Slide & surprise : farm (magyar)
   A tanyán : meglepikönyv kihúzható fülekkel / Natalie Marshall ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2020. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-486-124-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3812516]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a kouzelná slovíčka (magyar)
   Kisvakond és az illem / Zdeněk Miler ; Romhányi Ágnes verseivel. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-486-207-9 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813192]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek má radost (magyar)
   Kisvakond és az érzelmek / Zdeněk Miler ; Romhányi Ágnes verseivel. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-486-206-2 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3812540]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2021.
   Minden idők legszebb meséi Andersen történetei nyomán. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - [41] p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: A HókirálynőÞ; Pöttöm PannaÞ; A kis hableányÞ; Borsószem királykisasszony
ISBN 978-963-510-097-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3823347]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2021.
   Minden idők legszebb meséi Andersen történetei nyomán. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - [41] p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: A rút kiskacsaÞ; A rendíthetetlen ólomkatonaÞ; A fenyőfaÞ; A császár új ruhája
ISBN 978-963-510-098-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3823348]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2021.
   Minden idők legszebb meséi Grimm történetei nyomán. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - [41] p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: HófehérkeÞ; A farkas és a hét kecskegidaÞ; Jancsi és JuliskaÞ; Piroska és a farkas
ISBN 978-963-510-095-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3823344]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2021.
   Minden idők legszebb meséi Grimm történetei nyomán. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - [41] p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: AranyhajúÞ; A békakirályÞ; RumpelstiltskinÞ; A manók és a cipész
ISBN 978-963-510-096-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3823345]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2021.
Moss, Stephanie
Jolly jingle Christmas (magyar)
   Csengő-bongó karácsony / [írta Stephanie Moss] ; [ill. James Newman Gray] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
Figuratív alakú. - Csengővel
ISBN 978-963-483-129-7 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813447]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2021.
A sweet story for little hands : ladybug (magyar)
   Katica : mozgó szemű lapozó / [ford. Kónya Orsolya]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-415-781-6 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813152]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2021.
Tatarnìkava, Svâtlana
   Hol nőnek a sütik? / Sviatlana Tatarnikava ; [ford. Zölde Júlia]. - [Budapest] : Roland, [2020]. - [23] p. : ill., színes ; 22x22 cm
A ford. a "Where cookies grow?" c. kiad. alapján kész. - keretcím: Kíváncsi kisegerek
ISBN 978-615-5913-93-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813950]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2021.
Tatarnìkava, Svâtlana
   Honnan pottyan le a sajt? / Sviatlana Tatarnikava ; [ford. Zölde Júlia]. - [Budapest] : Roland, [2020]. - [23] p. : ill., színes ; 22x22 cm
A ford. a "Where is the cheese falling from?" c. kiad. alapján kész. - keretcím: Kíváncsi kisegerek
ISBN 978-615-5913-94-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813919]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2021.
Tatarnìkava, Svâtlana
   Ki ad nekünk kesztyűt? / Sviatlana Tatarnikava ; [ford. Zölde Júlia]. - [Budapest] : Roland, [2020]. - [23] p. : ill., színes ; 22x22 cm
A ford. a "Who gives us mittens?" c. kiad. alapján kész. - keretcím: Kíváncsi kisegerek
ISBN 978-615-5913-95-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813946]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2021.
   Törpös óramóka : órás könyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm
Ford. Liszkay Szilvia. - keretcím: Hupikék törpikék. - Óraszerkezettel
ISBN 978-963-486-017-4 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813044]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2021.
Valentin, Laure
What time is it? (magyar)
   Mennyi az idő? / [írta Laure Valentin] ; [ford. Abonyi Tímea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2019. - [14] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Thomas, a gőzmozdony. - Óraszerkezettel
ISBN 978-963-486-130-0 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3813063]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4899 /2021.
Accatino, Fabrizio
Le nebbie di Boisbonnard (magyar)
   Egy ködös kisváros / írta Fabrizio Accatino ; rajz. Eleonora Dea Nanni ; [... ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, [2020]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-51-6 fűzött : 2275,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3812847]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2021.
Bayer Antal (1955-)
   A Pilote képregényei / Bayer Antal. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2020. - 156 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 156.
ISBN 978-615-5524-49-3 fűzött : 1800,- Ft
Franciaország - műfajtörténet - 20. század - képregény
087.6:084.11(44)"195/198"
[AN 3812839]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2021.
Csepella Olivér
   Nyugat+Zombik / Csepella Olivér. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2021, cop. 2017. - 263 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6474-3 fűzött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3823260]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2021.
Ellis, Warren (1968-)
Secret avengers: run the mission, don't get seen, save the world (magyar)
   Titkos bosszúállók : küldetést végrehajtani, észrevétlen maradni, világot megmenteni / [írta Warren Ellis] ; [rajz. Jamie McKelvie et al.] ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Fumax, 2020. - [144] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-136-1 kötött : 5495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3813912]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2021.
Fedina Lídia (1960-)
   Fantasztikus! / Fedina Lídia ; [közread. a] Képregény Kedvelők Klubja. - [Nyíregyháza] : Képregény Kedvelők Klubja ; [Budapest] : Magánkiad., 2020. - 104 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81555-1-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3812810]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2021.
Hellspawn (magyar)
   Hellspawn : teljes gyűjtemény / [szöveg ... Brian Michael Bendis, ... Steve Niles] ; [ill. ... Ashley Wood, ... Ben Templesmith] ; [... alkotója Todd McFarlane] ; [ford. Kóbor Róbert]. - Új kiad. - Fertőd : Infinity, 2020. - 397, [59] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-5982-11-8 kötött : 18000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3813924]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2021.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Charlie Adlard
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   26. köt., Háború előtt. - cop. 2020. - 133 p.
ISBN 978-615-81202-6-5 fűzött : 3290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3813169] MARC

ANSEL
UTF-84906 /2021.
Kiss Ferenc (1958-|)
   Az ördög 9 próbája / írta Kiss Ferenc ; rajz. Várai Artúr. - [Budapest] : Magánkiad., 2020. - [59] p. : ill., színes ; 21x27 cm
ISBN 978-615-81555-4-0 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3812542]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2021.
Manfredi, Gianfranco (1948-)
Mugiko (magyar)
   Muzsik / írta Gianfranco Manfredi ; rajz. Pedro Mauro ; [... ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, [2020]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-52-3 fűzött : 2275,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3812844]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2021.
Morales, Paolo
Ritorno a Berlino (magyar)
   Visszatérés Berlinbe / írta Paolo Morales ; rajz. Morales és De Cubellis ; [... ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, [2020]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-48-6 fűzött : 2275,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3812849]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2021.
Muñoz, José Antonio (1942-)
Billie Holiday (magyar)
   Billie Holiday / Muñoz & Sampayo ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, [2020]. - 54, [10] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5524-50-9 fűzött : 3500,- Ft
Holiday, Billie (1915-1959)
képregény
087.6:084.11
[AN 3812768]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2021.
Šejić, Stjepan (1981-)
Harleen (magyar)
   Harleen / történet és graf. Stjepan Šejić ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Fumax, 2020. - [202] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-178-1 kötött : 6495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3813952]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2021.
Thomas, Roy
Savage sword of Conan (magyar)
   Conan kegyetlen kardja / [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Fumax, 2020. - 399 p. : ill. ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - Írta Roy Thomas
ISBN 978-963-470-141-5 kötött : 6995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3813921]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2021.
Varga Bálint Bánk
   Az utolsó előtti huszár : hamm, bekaplak! / [írta] Varga Bálint Bánk ; [rajz.] Tuli Krisztián. - Kaposvár : Hollóhegy K., 2020. - [44] p. : ill., részben színes ; 26 cm
A borítón számozási adatként: 1
ISBN 978-615-00-8939-3 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3813987]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2021.
Varga Bálint Bánk
   Az utolsó előtti huszár : hamm, bekaplak! : extra változat / [írta] Varga Bálint Bánk ; [rajz.] Tuli Krisztián. - Kaposvár : Hollóhegy K., 2020. - [56] p. : ill., részben színes ; 26 cm
A borítón számozási adatként: 1
ISBN 978-615-00-8941-6 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3813991]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2021.
Varga Bálint Bánk
   Az utolsó előtti huszár : hamm, bekaplak! : rendezői változat / [írta] Varga Bálint Bánk ; [rajz.] Tuli Krisztián. - Kaposvár : Holló Hegy K., 2020. - [143] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Számozási adatként: 1
ISBN 978-615-00-8943-0 kötött
magyar irodalom - képregény - elbeszélés
087.6:084.11 *** 894.511-32
[AN 3813992]
MARC

ANSEL
UTF-8