MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/06/07 13:26:10
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6399 /2021.
Acsay Attila (1944-)
   Arany évtized : a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub története, 2009-2019 / Acsay Attila. - Szolnok : Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub, 2020. - 357, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88554-1-1 kötött
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub
Szolnok - kosárlabda - sportesemény - 21. század - sportegyesület
061.2(439-2Szolnok) *** 796.323.093(439-2Szolnok)"200/201"
[AN 3822195]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2021.
   Fél évszázad a somogyi erdőkért, 1970-2020 / [kiad. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.]. - Kaposvár : SEFAG Zrt., 2020. - 259 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-9951-4 kötött
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (Kaposvár)
Somogy megye - erdészet - testülettörténet - 20. század - 21. század
061.5(439)SEFAG_Rt. *** 630(439.123)"197/20"
[AN 3822453]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2021.
Ferencz Tibor
   Magyaróvári Tölténygyár és MOFÉM gyár története / [írta és szerk. Ferencz Tibor]. - Mosonmagyaróvár : Ferencz T., 2020. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77.
ISBN 978-615-00-8664-4 fűzött
Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár
Mosonmagyaróvár - ipartörténet - gyártörténet - fémipar - hadiipar - lőszer - művelődéstörténet - 20. század
061.5(439-2Mosonmagyaróvár)"19" *** 930.85(439-2Mosonmagyaróvár) *** 623.45 *** 621.7/.9(439-2Mosonmagyaróvár)"19"
[AN 3821202]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2021.
Kubínyi Tamás
   Kezdjük Billel! 2 : népirtás / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agora : [Kubínyi T. ], cop. 2020. - 198, [1] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88598-8-4 fűzött
összeesküvés-elmélet - titkos társaság
061.236(100)(089.3)
[AN 3821019]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2021.
   V-Híd, 2015-2020 / [... szerk. Balla Ágnes] ; [kiad. V-Híd Zrt.]. - Budapest : V-Híd Zrt., [2020]. - 56 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
V-Híd Zrt. (Budapest)
Magyarország - vasútépítés - részvénytársaság - vállalatcsoport - 21. század
061.2(439) *** 625.1(439)"201"
[AN 3821230]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6404 /2021.
   Hét évtized : a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár emlékkönyve : [1950-2020] / [összeáll. és szerk. Lovász Béláné]. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., 2020. - 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 34-36.
ISBN 978-963-88229-9-4 kötött
Vachott Sándor Városi Könyvtár (Gyöngyös)
Gyöngyös - városi könyvtár - könyvtártörténet
027.52(439-2Gyöngyös)(091)
[AN 3822485]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2021.
Márián Zoltán (1948-)
   Államfők dedikáltak : világhírű autogramok és történetük = Signed by world leaders : the rarest autographs and their stories / Márián Zoltán, Márián Éva Dorina. - Budapest : K.u.K. K., 2020. - 318 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-6188-03-8 kötött : 12000,- Ft
aláírásgyűjtés - politikus - híres ember - aláírás-gyűjtemény
091.5 *** 003.076 *** 929(100) *** 32(100)(092)
[AN 3820197]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2021.
Sebestyén Géza (1912-1976)
   Nyelv és nyelvtudomány : a nyelvelmélet alapelvei / Sebestyén Géza ; [utószó Simoncsics Péter]. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 133 p. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 16.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Dunántúl Ny., 1939
ISBN 978-963-409-270-4 fűzött : 2990,- Ft
nyelvészet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 800.1
[AN 3821150]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2021.
Tolvaj Lászlóné
   Statisztikai kisokos : útmutató az EMMI Statisztika OSAP 1442 adatlap kitöltéséhez / [írta Tolvaj Lászlóné, Héjja Balázs] ; [közread. a] Pest Megyei KSZR. - [Szentendre] : Pest M. KSZR, 2021. - 36 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-7521-87-4 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - statisztika - útmutató
025.1(439)(036)
[AN 3821391]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2021.
Zelenákné Ónodi Csilla
   Könyvtáros voltam Tokajban : négy évtized könyvtári emlékei / Zelenákné Ónodi Csilla. - Tokaj ; Budapest : Agroinform, 2019. - 154 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5666-34-6 fűzött
Tokaj - könyvtáros - 20. század - 21. század - memoár
02(439-2Tokaj)(092)(0:82-94)
[AN 3821890]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6409 /2021.
Moys Zoltán
   Hazajáró szemmel : a Kárpát-medence kincsei : képek, szemelvények a Hazajáró utazásairól a történelmi hazában : I. évad / [Moys Zoltán író, szerk.] ; [kiad. Hazajáró Honismereti és Turista Egylet ...]. - [Budapest] : Hazajáró Honismereti és Turista Egylet, cop. 2020. - 335, [5] p. : ill, színes ; 27 cm
Kötött
Kárpát-medence - Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - televíziós műsorszám - fényképalbum
791.9.097(439)"201" *** 908.4-191(084.12) *** 930.85(4-191)
[AN 3821217]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6410 /2021.
Cox, Brian (1968-)
How to build a universe : the infinite monkey cage (magyar)
   A végtelen majomketrec : hogyan építsünk univerzumot? / Brian Cox, Robin Ince és Alexandra Feachem ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, 2020. - 273 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-252-134-3 kötött : 4990,- Ft
Nagy-Britannia - természettudomány - kozmológia - ismeretterjesztés - rádióműsorszám
5 *** 524.8 *** 001.92 *** 791.9.096(410)
[AN 3819630]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2021.
Szántó R. Tibor
   Tudósok, tudások : a sziklarajzoktól a génszerkesztett ikrekig és tovább : tanulmányok, interjúk, levelek / Szántó R. Tibor. - Budapest ; [Pomáz] : [Szántó T.], 2020. - 284 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9400-7 fűzött
tudományelmélet - tudománytörténet
001(100)(091) *** 001
[AN 3821880]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6412 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Miracles, emanations and dreams (magyar)
   Csodák, emanációk és álmok / Sri Chinmoy ; [ford. Takács Raktima]. - Budapest : Madal Bal Kvk., 2020. - 72, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-80-4 fűzött : 1200,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3822274]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Sri Chinmoy answers. Part 2 (magyar)
   Sri Chinmoy válaszol 2 : kérdések és válaszok / [ford. Milisits Tamás Dambholi]. - Budapest : Madal Bal Kvk., 2020. - 74 p. p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-79-8 fűzött : 1200,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3822280]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2021.
Gulyásné Szalai Gabriella
   Óriások világa / Anna ; [lejegyezte Gulyásné Szalai Gabriella Anna]. - [Budaörs] : Magánkiad., 2020. - 182 p. ; 31 cm
ISBN 978-615-01-0058-6 kötött : 4000,- Ft
ezoterika - magyarságkutatás
133.25 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3821660]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2021.
Kingsley, Peter (1953-)
A story waiting to pierce you (magyar)
   Történet, amely szíven talál / Peter Kingsley ; [közread. a] BMK. - Budapest : BMK, [2020]. - 197 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87370-4-5 fűzött
Ázsia - őstörténet - magyarságkutatás - ezoterika
133.25 *** 930.8(=00)(5)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3819822]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2021.
   The Pleiadian tachyon chamber : [including exclusive interview with Cobra]. - [Mogyoród] : Tachyon Hungary Ltd., 2020. - 164 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-7494-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-8225-7)
ezoterika
133.25
[AN 3822150]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2021.
The Pleiadian tachyon chamber (magyar)
   A plejádi tachyon kamra : [exkluzív Cobra interjúval] ; [ford. Katalin Mara Nagy, Takács Anikó, Ezvan Zsac]. - [Mogyoród] : Tachyon Hungary Kft., 2020. - 174 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-9340-6 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3822143]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2021.
Sármási Ildikó
   Merkaba tükre : karmák, máglyák, életek / Sármási Ildikó. - Budapest : Püski, 2020. - 275 p. ; 20 cm
Gerinccím: Karmák, máglyák, életek
ISBN 978-963-302-291-7 fűzött
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3822088]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2021.
Schilling Péter (1977-)
   2021, a beteljesülés éve : 12 havi számmisztikai útmutató / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2021]. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-21-8 fűzött : 5990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3822160]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2021.
Schilling Péter (1977-)
   2021, a beteljesülés éve : 52 heti számmisztikai útmutató / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2021]. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-22-5 fűzött : 5990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3822156]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2021.
Szeivolt István (1947-)
   Ki vagy te? : számok és betűk / Szeivolt István. - [Budapest] : Karizma, 2020. - 160 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5114-14-4 kötött
ezoterika - számmisztika
133.25 *** 133.5:51
[AN 3822437]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2021.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Az Úr áldásával! / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2021. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81768-0-4 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3822333]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6423 /2021.
   Boomerguide & millenialkit : 60 tipp a világ megmentéséhez : [kalendárium] / [szerkesztés ... Camilla Green]. - Budapest : Pelso Network Kft., 2020. - 87 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-00-9917-0 kötött : 3450,- Ft
környezeti tudatosság - környezetvédelem - ifjúsági könyv
504.03(02.053.2) *** 504.06(02.053.2)
[AN 3819854]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2021.
Koczur Szilvia
   Természetközeli gyepgazdálkodás / [szerző Koczur Szilvia]. - [Budapest] : NAK, 2020. - 25, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Tájékoztató kiadvány, ISSN 2732-3544 ; 5.)
ISBN 978-615-5307-72-0 fűzött
legelőgazdálkodás - fenntartható fejlődés
504.03 *** 636.083.51 *** 631.585
[AN 3822424]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2021.
   Miért fenntarthatatlan, ami fenntartható? / szerk. Lányi András és Farkas Gabriella. - Budapest : L'Harmattan, 2021, cop. 2010. - 311 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-780-0 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - fenntartható fejlődés - társadalmi ökológia - vidékfejlesztés - ezredforduló - esettanulmány
504.03(439)"200" *** 711.1(439)"200"
[AN 3829992]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2021.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Netzwerk der Natur (magyar)
   A természet rejtett hálózata : felhőt csináló fák, nefelejcsek és hangyakalács / Peter Wohlleben ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, 2021, cop. 2018. - 217, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-443-2 kötött : 3490,- Ft
természeti környezet - ökológia - állatökológia
502(100) *** 581.5 *** 591.5
[AN 3828896]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6427 /2021.
   Proceedings of the PhD workshop of the Physics Doctoral School at the Faculty of Science Budapest University of Technology and Economics. - [Budapest] : BME TTK, [2020]. - [126] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
fizika - konferencia-kiadvány
53 *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 3821443]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6428 /2021.
Bagoly Ilona
   Föld : a változó bolygó / [írta Bagoly Ilona, Dönsz Judit és Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 29, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-174-3 kötött
Föld - természeti környezet
55 *** 502
[AN 3828958]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2021.
Szabó István
S.O.S.tainability (magyar)
   Civilizácioff : teremtés vészhelyzet / Szabó István. - [Balatonalmádi] : [Szabó I.], cop. 2020. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-196.
ISBN 978-615-00-9857-9 kötött
éghajlatváltozás - környezeti politika
551.583 *** 504.03
[AN 3821001]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6430 /2021.
Horváth Csaba
   Jachtnavigátor / Horváth Csaba. - 13. átd. kiad. - [Budapest] : Jachtnavigátor, 2019-. - ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész. - QR-kódokkal
 (hibás ISBN 978-963-89006-0-9)
tengerhajózás - navigáció
527(26) *** 656.61
[AN 3779699]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Tengeri hajózás elmélete. - 2020. - 760, [8] p.
Bibliogr.: p. [763-765].
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-89006-3-0)
[AN 3821765] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6431 /2021.
Bakos Ádám
   Hangyakalauz : hazai hangyafajok / Bakos Ádám. - [Kecskemét] : [Bakos Á.], [2020]. - 76 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-615-00-9356-7 kötött
Magyarország - hangya - állathatározó
595.796(439)(083.71)
[AN 3822202]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2021.
Delgado, Consuelo
El mundo de los tiburones (magyar)
   A cápák világa : [2. szint] / írta Consuelo Delgado ; ill. Lidia di Blasi ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-483-094-8 kötött : 1290,- Ft
cápa - gyermekkönyv
597.31(02.053.2)
[AN 3820745]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2021.
Delgado, Consuelo
El mundo le los osos (magyar)
   A medvék világa : [1. szint] / szöveg Consuelo Delgado ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 26, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-483-092-4 kötött : 1290,- Ft
medveféle - gyermekkönyv
599.742.2(02.053.2)
[AN 3820739]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2021.
Lukács Zoltán (1962-)
   Faápolás / Lukács Zoltán. - [Budapest] : Garden, 2020. - 611 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 609-[612].
ISBN 978-615-00-8401-5 kötött : 15000,- Ft
fa - növényvédelem
581.412 *** 632
[AN 3823079]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2021.
Mora, Lucía
Animales viajeros (magyar)
   Vándorló állatok : [1. szint] / szöveg Lucía Mora ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 28, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-483-091-7 kötött : 1290,- Ft
állatvándorlás - gyermekkönyv
591.543.43(100)(02.053.2)
[AN 3820610]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2021.
Papp László (1946-2021)
   Agromyzidae (Diptera) of Hungary / by László Papp and Miloš Černý. - Nagykovácsi : Pars Ltd., 2015-2019. - 4 db : ill. ; 24 cm
Magyarország - aknázólégy
595.773.4(439)
[AN 3629755]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 4., Phytomyzinae III. - 2019. - 708 p.
Bibliogr.: p. 679-694.
ISBN 978-963-88339-6-9 kötött
[AN 3821574] MARC

ANSEL
UTF-86437 /2021.
Penalva, Nuria
Cactus y plantas suculentas (magyar)
   Kaktuszok és egyéb pozsgás növények / Nuria Penalva ; [ford. és átd. Basa Brigitta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 184 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-544-128-0 kötött : 4500,- Ft
kaktusz - növényhatározó
582.85(083.71)
[AN 3823131]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2021.
Pérsico, Lucrecia
Orquídeas, rosas y otras flores (magyar)
   Orchideák, rózsák és egyéb virágok / Lucrecia Pérsico Lamas ; [ford. és átd. Basa Brigitta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 184 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-544-129-7 kötött : 4500,- Ft
orchidea - rózsa - vadon termő növény - virágos növény - növényhatározó
582.734(083.71) *** 582.4/.9(083.71) *** 582.59(083.71)
[AN 3823128]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6439 /2021.
Aradvári-Szabolcs Mariann
   Kiskanálnyi szeretet : [kisgyermekek táplálása] / Aradvári-Szabolcs Mariann, Mák Erzsébet. - [Budapest] : Kossuth, 2021, cop. 2015. - 124, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8294-8 kötött : 3400,- Ft
gyermektáplálkozás - szoptatás - csecsemőgondozás - szakácskönyv
613.22 *** 618.63 *** 649.1 *** 641.562(083.12)
[AN 3828942]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2021.
Balajcza Tiborné
   Szabadulás önmagunk fogságából : út a szabadsághoz közel 100 eseten keresztül / Balajcza Tiborné. - Budapest : Samadhi K., [2020]. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9419-9 fűzött : 3500,- Ft
mentálhigiénia - öngyógyítás - stresszkezelés
613.865 *** 615.89 *** 612.06
[AN 3821060]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2021.
Budai László Károly
   Hogyan segít a germán gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni? : sikertörténetek és ami mögöttük van / Budai László Károly. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : EzVan K., 2021. - 123 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-615-00-5162-8 fűzött : 6500,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3829389]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2021.
Cserjési Renáta
   Aranyfonál az elhízás labirintusából / Cserjési Renáta, Bukta Tünde. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 311 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 304-[312].
ISBN 978-963-489-239-7 fűzött
elhízás - fogyókúra - egészséges életmód - személyiség-lélektan - mentálhigiénia
613.24/.25 *** 159.923.2 *** 613.86
[AN 3819708]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2021.
   Demenciával élők tevékeny hétköznapjai : jó gyakorlatok a Katolikus Szeretetszolgálat intézményeiben / szerk. Bartucz Istvánné, Kostyál L. Árpád, Küsmödi Teréz. - [Budapest] : Katolikus Szeretetszolgálat, cop. 2021. - 2 db ; 30 cm
elbutulás - idős - idősgondozás - tevékenység - képességfejlesztés
616.892-053.9 *** 364.65-053.9 *** 37.025
[AN 3821633]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 32 p. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-81556-9-4 fűzött
[AN 3821638] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 24 p.
Bibliogr.: p. 22.
ISBN 978-615-81767-0-5 fűzött
[AN 3821642] MARC

ANSEL
UTF-86444 /2021.
Dlusztus Imre (1960-)
   Patikák és patikusok / Dlusztus Imre, Temesvári Márta. - [Szeged] : Nemzeti Értékek Kvk., [2020]-. - 29 cm. - (Nemzeti értékek könyvsorozat)
Magyarország - orvostörténet - gyógyszerész - gyógyszertár - művelődéstörténet - album
614.27(439)(091)(084.1) *** 930.85(439) *** 615.15(439)(092)
[AN 3822358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2020]. - 213, [2] p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-5876-09-7 kötött : 9450,- Ft
[AN 3822359] MARC

ANSEL
UTF-86445 /2021.
Farmosi István (1935-)
   Mozgásfejlődés / Farmosi István. - 4. bőv. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-195.
ISBN 978-615-5278-20-4 kötött : 3280,- Ft
mozgás - sportelmélet - egyetemi tankönyv
612.76(075.8) *** 796.01(075.8)
[AN 3828869]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2021.
Fradera, Alex
Psychology in 100 quotes (magyar)
   100 híres mondás : pszichológia / Alex Fradera ; [ford. Tuza Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-544-119-8 fűzött : 3990,- Ft
lélektan - tudománytörténet - idézetgyűjtemény
159.9(100)(091) *** 159.9(0:82-84)
[AN 3822975]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2021.
Gates, Mariam
Good night yoga (magyar)
   Jó éjt jóga : elalvást segítő esti mese pózról pózra / írta Mariam Gates ; Sarah Jane Hinder illusztrációival ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021. - [31] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5281-39-6 kötött : 2290,- Ft
jóga - gyermekkönyv - képeskönyv
615.851.86(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3828898]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2021.
Glöckler, Michaela (1946-)
Corona - eine Krise und ihre Bewältigung (magyar)
   A koronavírus-válság megértése és kezelése : segítség az értelmezéshez és orvosi-terápiás javaslatok antropozófus szemmel / Michaela Glöckler, Andreas Neider, Hartmut Ramm ; [ford. Ember Zsófia, Monori Dóra ..., Rácz Rita Cecília]. - Budapest ; [Pilisszentlászló] : Bionivo Kft., 2020. - 183 p. : ill. ; 21 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0116-3 fűzött
világjárvány - antropozófia - 21. század
616.98(100)"202" *** 141.333
[AN 3820997]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2021.
   Gyermekbetegségek : 0-6 év : [babagondozás, egészségtanácsok, megelőzés] / [szerk. Podonyi Hedvig]. - Budapest : Business Publ. Services Kft., 2020. - 244 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-9799-2 fűzött : 3990,- Ft
gyermekgondozás - gyermekgyógyászat - ápolás - betegségmegelőzés
613.95 *** 616-053.2 *** 616-084
[AN 3822891]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2021.
   Gyermeksebészeti vezérfonal / szerk. Pintér András és Verebély Tibor. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2021. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-798-2 kötött : 3800,- Ft
gyermeksebészet
616-089-053.2
[AN 3829350]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2021.
   A hiány tanszformációi / szerk. Molnár Krisztina és Mándi Nikoletta ; [közread. az] Apor Vilmos Katolikus Főiskola. - Vác : AVKF, 2020. - 165 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-63-1 kötött
terméketlenség - pszichoterápia - interdiszciplináris módszer
615.851 *** 612.663
[AN 3822593]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2021.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás mindenkinek / Hornyák István ; [közread. a Magyar Vöröskereszt]. - Jav. utánny. - [Budapest] : M. Vöröskereszt, 2021. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7500-68-8 fűzött : 1789,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3828868]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2021.
Jordan, L.
Third eye activation mastery (magyar)
   A harmadik szem megnyitásának mesterkurzusa : [bizonyított és gyors módszer a belső látás aktiválásához] / L. Jordan. - [Onga] : Hermit, [2020]. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-29-7 fűzött : 3100,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3822834]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2021.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Psychologische Typen (magyar)
   Lélektani típusok / C. G. Jung ; [ford. Réti Emese]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2021, cop. 2017. - 549 p. ; 24 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 6.)
Megj. "A lélektani típusok általános leírása" címmel is. - Bibliogr.: p. 509-517.
ISBN 978-963-244-783-4 kötött : 8990,- Ft
személyiségtipológia
159.923
[AN 3829345]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2021.
Kirkilionis, Evelin (1952-)
Ein Baby will getragen sein (magyar)
   Babák testközelben : minden, amit a babahordozás előnyeiről és a babahordozókról tudni szeretnél / Evelin Kirkilionis ; Csontos Lea és Susanne Krauss fotóival ; [ill. Mascha Greune]. - [Debrecen] : Grinko Kft., cop. 2020. - 150 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. ([31] p. ; 20 cm)
melléklet címe: Kendőkötési technikák. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9631-5 fűzött : 3990,- Ft
csecsemőgondozás - gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat - kötődéselmélet
613.95 *** 37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.922.7
[AN 3819398]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2021.
Kiss Adrienn, Z.
   Leszek én a hangod.. : egy autista kiskamasz hétköznapjai / Z. Kiss Adrienn. - Szentendre : Geobook, 2020. - 93, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5015-57-1 fűzött : 2490,- Ft
gyermeknevelés - autizmus - memoár
616.89-008.45-053.2(0:82-94) *** 616.89-008.447-053.2(0:82-94)
[AN 3820608]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2021.
Kovács József (1956-)
A hirudoterápia aranyreceptjei (új kiadása)
   A piócázás nagykönyve / Kovács József. - Bőv. kiad. - Budapest : Reménygyógyulás Kft., 2020. - 343, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar népgyógyászat titkos záradékai)
Bibliogr.: p. 341-343.
Fűzött : 5400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88993-4-7)
népi gyógymód - pióca
615.89 *** 615.811.2 *** 615.89:615.322
[AN 3820070]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2021.
Kulcsár Krisztina
   Félsz vagy élsz? / Kulcsár Krisztina. - [Pilisvörösvár] : Kulcsár K., 2020. - 89 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0142-2 fűzött
mentálhigiénia - példatár
613.865(076)
[AN 3822294]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2021.
Meiners, Cheri J. (1957-)
Bounce back! (magyar)
   Csak rugalmasan! / Cheri J. Meiners ; Elizabet Allen illusztrációival. - [Nyíregyháza] : Almafa K., cop. 2021. - [4], 35 p. : ill., színes ; 22x26 cm
keretcím: Képes vagyok rá!
ISBN 978-963-12-7926-9 kötött
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 159.923.2(02.053.2)
[AN 3829344]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2021.
Meiners, Cheri J. (1957-)
Feel confident! (magyar)
   Csak magabiztosan! / Cheri J. Meiners ; Elizabet Allen illusztrációival. - [Nyíregyháza] : Almafa K., cop. 2021. - [4], 35 p. : ill., színes ; 22x26 cm
keretcím: Képes vagyok rá!
ISBN 978-963-12-7927-6 kötött
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
613.865(02.053.2) *** 159.923.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3829339]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2021.
Mihai, Mara Mădălina
   Small textbook on biofilm infections of venous ulcers / auth. Mihai Mara Mădălina. - Budapest : KF&T Kft., cop. 2019. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6056-01-6 fűzött
érbetegség - fekély - lábszár - visszérgyulladás - fertőzés
617.584-002.44 *** 616.9 *** 616.14-002
[AN 3822863]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2021.
Popescu, Roxana Mihaela
   Small textbook on myocardial preconditioning / auth. Popescu Roxana Mihaela. - Budapest : KF&T Kft., cop. 2019. - 173 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 114-173.
ISBN 978-615-6056-02-3 fűzött
szívgyógyászat - szívizom
616.127
[AN 3822843]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2021.
Popper Péter (1933-2010)
   Hogyan választunk magunknak sorsot? : válogatás Popper Péter előadásaiból / [szerk. Gutman Bea]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020. - 241 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5932-48-9 kötött : 3990,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3819442]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2021.
Rédai Dorottya
   Még mindig tabu? : LMBT személyek az iskolában / [szerzők Rédai Dorottya, Kövesi Györgyi] ; [ill. Szűcs Edit] ; [közread. a] Labrisz Leszbikus Egyesület. - 2. kiad. - Budapest : Labrisz Leszbikus Egyes., 2021. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-2103-4 fűzött : 1500,- Ft
nemi szerep orientáció - nemi szerephez való viszonyulás - iskolai nevelés
613.885 *** 316.64 *** 37.018.2
[AN 3829077]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2021.
Riess, Karina (1974-)
Corona Fehlalarm? (magyar)
   Koronavírus vaklárma? : tények, számok és háttérösszefüggések / Karina Reiss & Sucharit Bhakdi ; [ford. Csikos Anett]. - Budapest ; [Kiskunfélegyháza] : Tamasi Kft., 2020. - 157 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9703-9 fűzött : 4500,- Ft
világjárvány - járványügy - 21. század
616.98(100)"202" *** 614.4(100)"202"
[AN 3820295]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2021.
Romics Imre (1947-)
   A magyarországi urológiai továbbképzés és szakvizsgák történetéből / Romics Imre. - Budapest : [Romics I.], 2020. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0092-0 fűzött
Magyarország - orvostörténet - orvosképzés - urológia - 20. század - ezredforduló - névtár
616.6 *** 050.8 *** 378.661.6(439)"19/201"
[AN 3822147]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2021.
Szabó Tibor
   Így élünk (túl) mi : interaktív interjúkötet / írta Szabó Tibor. - Szeged : Szabó T., 2020. - 319 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9473-1 fűzött
mentálhigiénia - interjú
613.865(047.53)
[AN 3822167]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2021.
Szánti Dominika
   Élhetsz másképp : tippek és gyakorlatok egy olyan élethez, amit élvezettel élhetsz : pozitív pszichológia a gyakorlatban / Szánti Dominika. - 2. kiad. - [Budapest] : [Szánti D.], 2020. - 162 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 162.
ISBN 978-615-00-8626-2 fűzött : 4990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - gondolkodás
613.865 *** 159.955
[AN 3822197]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6469 /2021.
   Tanulmánykötet / [közread. a] Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium. - Budapest : BME Zielinski Sz. Építőmérnöki Szakkollégium, 2020. - 44 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-421-839-5 fűzött
műszaki tudomány - építészet - tudományos diákkör
62 *** 378.184 *** 72
[AN 3821399]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2021.
Workshop on the Advances of Information Technology (2020) (Budapest)
   Proceedings of the Workshop on the Advances of Information Technology : WAIT 2020 / [ed. Bálint Kiss and László Szirmay-Kalos]. - Budapest : [BME], 2020. - [4], 163 p. : ill. ; 29 cm
Rend., közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - A konferenciát Budapesten, 2020. jan. 30-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-802-9 fűzött
informatika - információtechnika - robotika - konferencia-kiadvány
621.865.8 *** 681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3821446]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6471 /2021.
Nikola Tesla (magyar)
   A Tesla rejtély / Timothy Green Beckley [et al.]. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2020. - 464 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6115-07-2 kötött : 6990,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - feltaláló - ezoterika - 19. század - 20. század
621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 133.25
[AN 3820061]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6472 /2021.
Farkas Imre
   Tisza cipőgyári történetek 3 / Farkas Imre, Máté Gizella. - Tiszaföldvár : Farkas I., 2020. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9059-7 fűzött
Tisza Cipőgyár (Martfű)
Martfű - gyártörténet - ipartörténet - cipőipar
685.34 *** 061.5(439-2Martfű)(091)
[AN 3821813]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6473 /2021.
International Conference on Heat Engines and Environmental Protection (14.) (2019) (Mátraháza)
   14th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection : May 27-29, 2019, Mátraháza ... : proceedings of selected papers / [ed. by Gyula Gróf] ; publ. by Budapest University of Technology and Economics Department of Energy Engineering. - [Budapest] : BUTE Dep. of Energy Engineering, cop. 2019. - VIII, 70 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Heat Engines and Environmental Protection : proceedings of the 14th conference. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-823-4 fűzött
megújuló energiaforrás - energetika - fűtés - konferencia-kiadvány
697 *** 061.3(439-2Mátraháza) *** 620.9
[AN 3821430]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2021.
   Kis kapacitású szennyvíztisztító létesítmények / szerk. Karches Tamás ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar]. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 263 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-354-9 fűzött
szennyvíztisztítás - szennyvíztisztító mű
628.3 *** 628.16
[AN 3820405]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2021.
Kis kapacitású szennyvíztisztító létesítmények (angol)
   Individual wastewater treatment technologies / ed. Tamás Karches ; [transl. Tamás Karches, Judit Knisz] ; [publ. by the University of Public Service Faculty of Water Sciences]. - Budapest : Ludovika Univ. Press., 2020. - 263 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-357-0 fűzött
szennyvíztisztítás - szennyvíztisztító mű
628.16 *** 628.3
[AN 3820489]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6476 /2021.
Kotra Károly
   Interaktív KRESZ-könyv személygépkocsi-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Hangyási Attila]. - Mód. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2021. - 255 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-10-6 fűzött : 2800,- Ft
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 3828873]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2021.
Remes Péter (1941-)
   Az első magyar űrrepülés története / Remes Péter. - Kecskemét : Szerző, 2020. - 420 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9865-4 kötött
Farkas Bertalan (1949-)
Magyari Béla (1949-2018)
Magyarország - Szovjetunió - űrhajózás - űrhajós - űrtechnológia - 20. század
629.78(439)(092)Farkas_B. *** 629.78(47)"196/198" *** 629.78(439)(092)Magyari_B. *** 629.78(439)"196/198"
[AN 3819436]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6478 /2021.
   33 bor, íz, élmény / [közread. az Agrármarketing Centrum]. - [Budapest] : AMC, [2020]. - 88 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - szőlőművelés - borászat - borvidék - szakácskönyv
663.2(439) *** 641.55(083.12) *** 634.8(439)
[AN 3820580]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2021.
Anido, Gerardo
Historias de caballos (magyar)
   A lovak története : [3. szint] / írta Gerardo Anido ; ill. Toni Rodríguez ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 68, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-483-098-6 kötött : 1290,- Ft
- gyermekkönyv
636.1(02.053.2)
[AN 3820749]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2021.
Balatonyi Lilla
   Egy kutya útmutatója kis gazdiknak / [írta és ill.] Balatonyi Lilla. - [Pécs] : Kódex, 2020. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5290-25-1 kötött
kutyatartás - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3820292]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2021.
Bálint György (1919-2020)
   Minden héten szüret : 52 kerti növény portréja / Bálint György. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 215 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8839-1 kötött : 3990,- Ft
amatőr kertészkedés - gyümölcstermesztés - zöldségtermesztés
635.1/.8 *** 634.1
[AN 3829321]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2021.
Bíró Marcsi
   A kutya mint tanító, az ember mint tanuló / Bíró Marcsi. - [Pécs] : Bíró M., cop. 2020. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0215-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - kutya - vers
636.7(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3820296]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2021.
Conn, Annette
The dog (magyar)
   Kutyák : könyv és játék egyben / Annette Conn ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 110 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-544-080-1 kötött : 4990,- Ft
kutya
636.7
[AN 3823065]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2021.
Deák Gábor (1930-)
   Dr. Deák Gábor Apimondia-díjas méhész / [lejegyezte] Örményi János. - Tamási : Örményi Kv., 2020. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0209-2 fűzött
Deák Gábor (1930-)
méhészet - memoár
638.1(0:82-94)
[AN 3822447]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2021.
Delgado, Consuelo
Nuestros amigos los perros (magyar)
   Barátunk, a kutya : [hogyan háziasítottuk?] : [ismerd meg a jelzéseit] : [2. szint] / írta Consuelo Delgado ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-483-094-8 kötött : 1290,- Ft
kutya - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3820743]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2021.
Farkas Tibor
   A modern csapdázás kézikönyve / [szerző Farkas Tibor] ; [közread. az] Országos Magyar Vadászkamara. - [Pusztazámor] : DNM, [2020]. - 134 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6243-14-0 kötött
vadászat - csapda
639.1.081.1 *** 799.2
[AN 3819615]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2021.
   Mezőgazdasági és vidékfejlesztési kutatások a jövő szolgálatában / szerk. Kis Krisztián, Komarek Levente, Monostori Tamás ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottság. - Szeged : MTA SZAB Mezőgazd. Szakbiz., 2020. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-954-3 fűzött
agrártudomány
63
[AN 3822489]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2021.
Pulling, Jennifer (1956-)
The cat (magyar)
   Macskák : könyv és játék egyben / Jennifer Pulling ; [ford. Kéri András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 110 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-544-081-8 kötött : 4990,- Ft
macska
636.8
[AN 3823074]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2021.
   Útban a konyhakerti, kisállattartási programtól a családi portaprogram felé : válogatás a szociális földprogramról szervezett 2020. évi rendezvénysorozat előadásaiból, 2020. június-november / [szerk. ... Nagyné Varga Ilona] ; [kiad. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa]. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Esély Szociális Közalapítványa, [2020]. - 58 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-01-0200-9 fűzött
Magyarország - szociális program - családi gazdaság - önellátó gazdálkodás - 21. század - esettanulmány
631.115.11(439)"201" *** 364.46(439)"201"
[AN 3821611]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2021.
Zelenák István (1941-)
   Tokaji borvidék : a hamis tudat fogságában, 1896-2020 : a történelmi megismerés folyamata és a kereskedelmi marketing / Zelenák István. - Budapest : Inform, 2020. - 36 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-39-1 fűzött
szőlészet - borászat - tokaji bor - történeti feldolgozás
634.8(439Tokaj-Hegyalja)(091) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja)(091)
[AN 3821892]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6491 /2021.
Berry, Mary (1935-)
Mary Berry's complete cookbook (magyar)
   Életem receptjei : [több mint 650 recept] / Mary Berry. - Pécs : Alexandra, 2020. - 608 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Keszler Barbara, Szegh Henriett
ISBN 978-963-447-683-2 kötött : 16999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3822286]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2021.
Bihari Ádám
   Ha stílus van: minden van : a stílusos férfi kézikönyve / Bihari Ádám ; [ill. Friedl-Kiss Viktor és Németh Károly]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 247 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-475-395-7 kötött : 3999,- Ft
öltözködés - stílus - higiénia - életvezetés - férfi
646-055.1 *** 391 *** 613.97-0551 *** 613.865-055.1
[AN 3819361]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2021.
Csonka Enikő
   Gastrohobbi 2 : receptek a hétköznapokra / Csonka Enikő, Varga Gergő ; [fotó Busák Attila]. - Budapest : Central Kv., 2021, cop. 2020. - 175 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Az internetről letölthető filmekkel
ISBN 978-963-324-788-4 fűzött : 4590,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3826461]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2021.
Dragomán György (1973-)
   Főzőskönyv : írások főzésről és evésről / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2020. - 417, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3864-2 kötött : 4999,- Ft
gasztronómia - magyar irodalom - próza - szakácskönyv
641.55(0:82-3) *** 894.511-3 *** 641.55(083.12)(0:82-3)
[AN 3830709]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2021.
   Emlékek receptjei / gyűjt. Tóthné Fehér Ibolya ; [összeáll. Tóthné Fehér Ibolya, Király Ildikó, Tóth Eszter] ; [kiad. a Dunaszekcső Emlékéért[!] és Jövőjéért Alapítvány. - [Dunaszekcső] : Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány, [2020]. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88417-5-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3822444]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2021.
   Falatok, morzsák, kortyok.. : irodalmi-művészeti válogatás Hódmezővásárhely gasztronómiai múltjából / ... összegyűjt. és vál. Benkő B. László. - [Hódmezővásárhely] : Hold Nap K. : [Benkő B. L.], cop. 2020. - 255 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9141-9 fűzött
Hódmezővásárhely - gasztronómia - magyar irodalom - híres ember - művelődéstörténet
641.5(0:82-822) *** 929(439-2Hódmezővásárhely) *** 894.511-822 *** 930.85(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3822411]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2021.
Hémangi Dévi Dászi
   Indiai vegán konyha / Hémangi Dévi Dászi ; [ételfotók Radványi Mihály ...]. - [Budapest] : 108 K. : [MKTHK], 2019. - 85 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Közread. a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
ISBN 978-615-81125-5-0 fűzött : 4490,- Ft
India - vegetáriánus étrend - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(540)(083.12) *** 641.564(083.12)
[AN 3822578]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2021.
Hémangi Dévi Dászi
   Vegetáriánus ételek ünnepnapokra / Hémangi Dévi Dászi ; [ételfotók Radványi Mihály ...]. - [Budapest] : 108 K. : [MKTHK], 2020. - 89 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Közread. a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
ISBN 978-615-81125-7-4 fűzött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3822562]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2021.
Huber Erzsébet
   Jót egyél, hogy jól legyél! : receptek az egészséges élethez / Huber Erzsébet. - [Mosonmagyaróvár] : Vőcsei I., [2020]. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7818-2 fűzött
vegetáriánus étrend - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.2
[AN 3821295]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2021.
Huber Erzsébet
   Jót egyél, hogy jól legyél! : receptek az egészséges élethez 2. rész / Huber Erzsébet. - [Mosonmagyaróvár] : Vőcsei I., [2020]. - 72 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-0004-3 fűzött
vegetáriánus étrend - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.2
[AN 3821298]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2021.
Mittelmeier, Christian
   A felejthetetlen ízek titka : [szakácskönyv] / [receptek Christian Mittelmeier] ; [fotó Robert White] ; [kiad. Electrolux Lehet Kft.]. - 3. kiad. - Budapest ; [Jászberény] : Electrolux Lehel Kft., cop. 2021. - 191 p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3822422]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2021.
Raj Ráhel (1980-)
   Életem a konyhában / Raj Ráchel ; [fotó Végel Dániel]. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 183 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-64-1 kötött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3819190]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2021.
   Régi ízek egy bakonyi sváb falu, Németbánya konyháiból = Alte Speisen aus den Küchen eines schwäbischen Dorfes Deutschhütten / összeáll. Kiss Albertné ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Németbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt. ; [Németbánya] : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2020. - 72, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
A receptek csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9818-69-9 fűzött
Németbánya - ételspecialitás - magyarországi németek - szakácskönyv
641.568(=30)(439-2Németbánya)(083.12)
[AN 3821529]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2021.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Rupáner-konyha / Rupáner-Gallé Margó. - 5. kiad. - Budapest : Aba Kvk., 2021. - 142, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5332-70-8 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3828897]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2021.
Segal Viktor (1968-)
   Sercegés és erdőzúgás : erdei gasztrokalandkönyv / Segal Viktor, Vida József ; Széchenyi Zsigmond idézeteivel. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Pannon Értéktár Zrt., 2021. - 287 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0651-9 kötött : 6980,- Ft
ételspecialitás - vadhús - vadon termő növény - szakácskönyv
641.55(083.12):631.963.2 *** 641.568(083.12) *** 641.55(083.12):637.54/.55
[AN 3828900]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2021.
Steiner Kristóf (1982-)
   Határtalan házikonyha : a nagyvilág ízei az otthon kényelmében / Steiner Kristóf & Nimrod Dagan. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020. - 303 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5932-49-6 kötött : 4990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3819552]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6507 /2021.
Kollár József (1961-)
   Derűterápia, avagy A hajótörés művészete / Kollár József, Kollárné Déri Krisztina, Mák Kornél. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019. - 365 p. : ill. ; 25 cm
keretcím: Alkalmazott ontológia. - Bibliogr.: p. 346-363.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6060-17-4)
lételmélet - mentálhigiénia
111 *** 613.865
[AN 3822092]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2021.
   Környezet és etika : szöveggyűjtemény / szerk. Lányi András és Jávor Benedek. - Budapest : L'Harmattan, 2021, cop. 2005. - 379 p. ; 22 cm. - (Ökoetika, ISSN 1786-7479)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-784-8 fűzött : 4290,- Ft
ökológia - erkölcs
17 *** 504.03
[AN 3829995]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2021.
Kovács Judit (1967-)
   A viszonosságon túl : az igazságtalanságra adott proszociális válasz / Kovács Judit. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-190.
ISBN 978-963-312-323-2 fűzött
igazságosság - szociálpszichológia - proszociális magatartás
177.9 *** 316.62
[AN 3820046]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2021.
Musto, Marcello (1976-)
   Egy "másik" Marx : főbb fogalmak és új értelmezések / Marcello Musto. - Budapest : Eszmélet Alapítvány, 2020. - 205 p. ; 18 cm. - (Eszmélet zsebkönyvtár, ISSN 2631-0945)
Ford. Baráth Katalin, Konok Péter, Szalai Miklós. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80581-8-6 fűzött : 990,- Ft
Marx, Karl (1818-1883)
Németország - filozófus - 19. század - marxizmus
1(430)(092)Marx,_K. *** 141.82
[AN 3821282]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2021.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
Faidōn (magyar)
   Phaidón / [Platón] ; [ford., "A halhatatlan lélek és a homéroszi 'pszükhé'" című tanulmányt és az így jelzett jegyzeteket írta Bárány István] ; [az utószót, ... a jegyzeteket írta és az irodalomjegyzéket összeáll. Máté András]. - Budapest : Atlantisz, 2020. - 212 p. : 21 cm. - (Platón összes művei kommentárokkal). (A kútnál, ISSN 0866-0328)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-55-2 kötött : 3495,- Ft
ókori görög irodalom - ókori görög filozófia
1(38)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 3820155]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2021.
Scherak Mari (1931-2019)
   Az igazság szabaddá tesz : Scherak Mari életrajza / összeáll. Csuriné Szalay Erzsébet. - [Budapest] : ABG Kv., 2020. - 182, [1] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5806-09-4 fűzött
Scherak Mari (1931-2019)
Magyarország - antropozófia - 20. század - 21. század - memoár
141.333 *** 133.25(439)(092)Scherak_M.(0:82-94)
[AN 3821006]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2021.
Vona Gábor (1978-)
   Míg a halál el nem áraszt / Vona Gábor. - Budapest ; [Szolnok] : Vlog Influence Kft., cop. 2020. - 309 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-305.
ISBN 978-615-00-8967-6 fűzött : 3890,- Ft
halál - kultúra - törzsfejlődés
128 *** 316.7 *** 236.1 *** 575.8
[AN 3820415]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6514 /2021.
Aczél László Zsongor (1942-2014)
   A jelenlét imája : a szemlélődő ima útjai / Aczél László Zsongor. - Budapest : Marana Tha, 2020. - 206 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 236.)
ISBN 978-615-5259-55-5 fűzött : 2000,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3820164]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2021.
Aczél László Zsongor (1942-2014)
   Az összeszedettség imája : a szemlélődő ima útjai / Aczél László Zsongor. - Budapest : Marana Tha, 2020. - 383 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 234.)
ISBN 978-615-5259-54-8 fűzött : 2000,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3820127]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2021.
Balog Zoltán (1958-)
   "Álljatok meg a hitben!" : bizonyságtétel a keresztyén életről / Balog Zoltán ; kiad. a Magyar Kékkereszt Egyesület. - 3. kiad. - Budapest : M. Kékkereszt Egyes., 2019. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 963-04-2628-5 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3829630]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2021.
Böjte Csaba (1959-)
   Az örömök útján : Csaba testvér gondolatai derűről, jóságról, hitről és bizakodásról / Böjte Csaba ; [vál. és szerk. L. Tóth Beáta]. - Szeged : Lazi, 2021. - 203, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-433-9 kötött : 1990,- Ft
vallásos irodalom - öröm
244 *** 17.023.34
[AN 3829209]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2021.
   The contemporary world - a Christian perspective : thoughts expressed at the Budapest Forum for Christian Communicators / [publ. by the] Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary. - Budapest : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary, 2020. - 164 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2019. szept. 4-6. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai
ISBN 978-615-6195-12-8 fűzött
kereszténység - társadalmi kapcsolat - 21. század
23/28(100)"20" *** 261
[AN 3819853]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2021.
Czike Klára (1970-)
   Bölcsesség és együttérzés : theravāda vipassanā és mettā meditációk elmélete és gyakorlata : mielőtt elvonulásra mennél / Czike Klára ; [kiad. Pandita Meditációs Központ]. - Budapest : Pandita Meditációs Közp., 2020. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 978-615-00-9251-5 fűzött : 3999,- Ft
buddhizmus - meditáció
294.3 *** 615.851.86
[AN 3822308]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2021.
   Ego sum via veritas et vita : harmincéves a kaposvári Szent Imre Plébánia / [szerk. Lőrincz Sándor, Rozsos Gábor]. - Kaposvár : Szt. Imre Plébánia, 2020. - 104 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-9401-4 fűzött
Szent Imre Plébánia (Kaposvár)
Kaposvár - katolikus egyház - egyházközség - memoár
282(439-2Kaposvár)(0:82-94)
[AN 3822334]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2021.
   Élet a lélekben szeminárium : Isten Országa bennetek van : tanítások és napi elmélkedések : lelkigyakorlat egyéni vagy közös használatra / összeáll. Katona István. - Budapest : Marana Tha, 2020. - 148 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 233.)
ISBN 978-615-5259-53-1 fűzött : 1000,- Ft
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3820173]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2021.
   Éneklő egyház : római katolikus népénektár liturgikus énekekkel és imádságokkal / [szerk. Népénektár-bizottság]. - 13. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 1487 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-361-676-5 kötött : 3000,- Ft
katolikus egyház - egyházi népének - egyházi énekeskönyv
245 *** 282
[AN 3829646]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2021.
   Értékteremtő tudomány : a Magyar Tudomány Napja alkalmából 2019. november 13-án rendezett tudományos konferencia anyaga / szerk. Schmercz István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2020. - 217 p. : ill. ; 23 cm. - (A Pedagógiai és Pszichológiai Központ kiadványai, ISSN 2630-8630 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6201-04-1 fűzött
kereszténység - görög katolikus egyház - tanulmánygyűjtemény
23/28 *** 082 *** 281.5.018.2
[AN 3822639]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2021.
Farkas László (1976-)
   Misekalauz : beavatás az életbe / Farkas László. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2020. - 180, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 175-180.
ISBN 978-963-546-010-6 fűzött : 2490,- Ft
istentisztelet
264-061
[AN 3820545]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2021.
Fuchshuber, Annegert (1940-1998)
Der weite Weg nach Bethlehem (magyar)
   Hosszú az út Betlehembe / Annegert Fuchshuber ; [ford. Németh Marietta] ; [ill. Bodonovich Márta]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2020. - 53, [2] p. : ill., színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-546-006-9 kötött : 2990,- Ft
gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3820587]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2021.
Gánti Bence (1975-)
   A buddhizmus lélektana, spiritualitása és irányzatai / Gánti Bence. - Utánny. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 204, [1] p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kristályhíd, ISSN 2063-4234)
Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 978-963-09-6879-9 fűzött : 3400,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3828879]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2021.
Grün, Anselm (1945-)
Kämpfen und Lieben (magyar)
   Harcos és szerelmes : a férfi útja önmagához / Anselm Grün ; [ford. Németh Attila]. - Budapest : Új Ember : Magyar Kurír, 2020. - 140, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-963-546-008-3 fűzött : 2790,- Ft
férfi - életvezetés - bibliai történet
22.046 *** 316.37-055.1 *** 613.865-055.1
[AN 3820500]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
God's word: a never-failing remedy (magyar)
   Isten Igéje: a jól bevált orvosság / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2021. - 71, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5989-35-3 fűzött : 1650,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3821504]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Must Christians suffer? (magyar)
   Szükséges szenvedniük a keresztényeknek? / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2021. - 68, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80941-2-2 fűzött : 1450,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3821507]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2021.
   Heti lélekemelő plusz : példák, történetek, hasznos gondolatok 52 hétre : támasz a mindennapok küzdelmeihez : 5. kötet / [szerk. Verebné Sárközi Réka]. - Szeged : Laudetur K., cop. 2020. - 136 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5988-09-7 fűzött
vallásos irodalom - példázat
244(0:82-36)
[AN 3822093]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2021.
Horváth Barna (1936-2009)
   Esperesi jelentések : a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye élete évről évre, 1989-2002 / Horváth Barna ; [sajtó alá rend. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2021. - 162, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81662-4-9 fűzött
Borsod-Gömöri Református Egyházmegye
egyháztörténet - ezredforduló - jelentés
284.2(439-03Borsod-Gömöri_egyházmegye)"198/200"(093)
[AN 3821320]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2021.
Horváth Barna (1936-2009)
   Missziói munkatervek : Igrici, Gelej, Alacska, Sajószentpéter : 1965-1996 / Horváth Barna ; [sajtó alá rend. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2021. - 231 p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81662-2-5 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - református egyház - egyházközség - misszió - 20. század - munkaterv
284.2(439.134)"196/199"(093) *** 266
[AN 3821315]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2021.
Horváth Barna (1936-2009)
   Nagytiszteletű Közgyűlés! : a Borsodi Református Egyházmegye és a Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlésein elhangzott előadói jelentések, 1967-1989 / Horváth Barna ; [sajtó alá rend. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2021. - 279 p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81662-3-2 fűzött
Borsodi Református Egyházmegye
egyháztörténet - 20. század - jelentés
284.2(439-03Borsodi_egyházmegye)"196/197"(093)
[AN 3821317]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2021.
   Hozsanna! : teljes kottás népénekeskönyv : a Harmat - Sík "Szent vagy, Uram!" énektár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel / [szerk. Bárdos Lajos és Werner Alajos]. - A liturgikus reform alapján átd. 30. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 528 p., [1] t.fol. : ill., főként kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-361-889-9 kötött : 1600,- Ft
katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
282 *** 245
[AN 3829641]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2021.
John, Cyril (1957-)
Pray lifting up holy hands (magyar)
   A közbenjárás imája : emeld imára kezedet! / Cyril John. - Budapest : Marana Tha, 2020. - 156 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 237.)
ISBN 978-615-5259-57-9 fűzött : 1200,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3820174]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2021.
   Karácsony a ferenceseknél / [... szerk. Tokár János] ; [kiad. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány]. - Szombathely ; Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2020. - 124 p. : ill., színes ; 20x23 cm
ISBN 978-615-5273-18-6 kötött
karácsony - elmélkedés - vallásos ének
242 *** 245 *** 264-041.2
[AN 3822878]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2021.
Keresztes Szilárd (1932-)
   Az én Bibliám : homíliák: templom, papság / Keresztes Szilárd. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 388 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-906-5 kötött : 4200,- Ft
templomszentelés - papszentelés - homília
252 *** 252.7 *** 265.4 *** 265.9
[AN 3820368]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2021.
Koczor Tamás
   Sietős történetek / Koczor Tamás ; [ill. Molnárné Müller Ilona]. - Budapest : Luther, 2020. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-380-187-1 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - elbeszélés - karcolat
244(0:82-32) *** 894.511-32 *** 894.511-43 *** 244(0:82-43)
[AN 3821212]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2021.
Krznarić, Zlatko (1972-)
Ti si svjedok (magyar)
   Jézus meghívott, hogy tanúja legyek! : önéletrajz / Zlatko Krznarić ; [ford. Vécsey Annamária]. - Budapest : Marana Tha, 2020. - 147 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 235.)
ISBN 978-615-5259-51-7 fűzött : 1500,- Ft
megtérés - hit - memoár
248.152(0:82-94)
[AN 3820187]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2021.
   "A legnagyobb szeretet" : XVI. Nemzetközi Gyermekrajz Vándorkiállítás remekművei az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére és "A látó szívű gyermekek" című Covid 19 világjárvány karantén idejében készült gyermekalkotások gyűjteménye / [összeáll. Basáné Révész Erzsébet] ; [közread. a] Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány. - Hatvan : Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány, 2020. - 136 p. : ill., színes ; 23 cm
borító- és gerinccím: A legnagyobb szeretet és A látó szívű gyermekek : XVI. Nemzetközi Gyermekrajz Kiállítás remekművei
ISBN 978-615-00-8880-8 fűzött
kereszténység - vándorkiállítás - gyermekrajz
244 *** 061.4(4)"200/201" *** 741-053.2(100)
[AN 3819797]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2021.
Liechtenstein, Adelheid
Frank Duff (magyar)
   Frank Duff / Adelheid Liechtenstein ; ... ford. Elisabeth Nehr, Josef Nehr. - [Jánossomorja] : [Ludovics K.], [2020]. - 83, [3] p., [2] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 978-615-00-7363-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Duff, Frank (1889-1980)
Írország - egyházi személy - lelkiségi mozgalom - 20. század
267(417)(082)Duff,_F.
[AN 3821199]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2021.
   Lodzsong meditációk : lodzsong - a szellem képzése : meditációk a szeretet és együttérzés felkeltésére és kiteljesítésére / [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditációs Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2020]. - 88, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5495-27-4 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 3820117]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2021.
Madassery, Benvin Sebastian (1974-)
   Ő az / Madassery Benvin Sebastian ; [közread. a] Pápai Missziós Művek. - Budapest : Pápai Missziós Művek, 2020. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9105-1 kötött : 2500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3821155]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2021.
   A mai világ keresztény szemmel : gondolatok a Budapest Forum for Christian Communicators margóján / [közread. a] Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary. - Budapest : Min. of Foreign Affairs and Trade of Hungary, 2020. - 168 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2019. szept. 4-6. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai
ISBN 978-615-6195-11-1 fűzött
kereszténység - társadalmi kapcsolat - 21. század
261 *** 23/28(100)"20"
[AN 3819849]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2021.
   A mi arcaink : életutak, sorsfordulók / [szerk. Szodfridt Gábor]. - Budapest : Auditórium Hungaricum, 2020. - 240 p. : ill. ; 20 cm. - (Pasaréti hitvallás sorozat ; 4.)
ISBN 978-615-80629-4-7 fűzött
Budapest. 2. kerület - katolikus egyház - hit - interjú
282(439-2Bp.II.)(047.53) *** 248
[AN 3820798]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2021.
Miklya Zsolt (1960-)
   Tóparti mesék : böngészős bibliai történetek / írta Miklya Zsolt ; graf. Kelemen Czakó Rita. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2020. - [27] p. : ill., színes ; 11x11 cm
keretcím: Csodadolgok könyvek
ISBN 978-615-5772-26-9 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3822287]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2021.
Miklya Zsolt (1960-)
   Városszéli mesék : böngészős bibliai történetek / írta Miklya Zsolt ; graf. Kelemen Czakó Rita. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2020. - [27] p. : ill., színes ; 11x11 cm
keretcím: Csodadolgok könyvek
ISBN 978-615-5772-25-2 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3822288]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2021.
   Mosolygó Marcell (1928-2001) : a Mosolygó Marcell tiszteletére 2020. november 19-én rendezett emlékdélután előadásainak anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2020. - 121 p. : ill. ; 21 cm. - (Paidagógosz tész leiturgiasz, ISSN 2559-978X ; 5.)
Borítócím: A Mosolygó-emlékdélután előadásainak anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6201-05-08)
Mosolygó Marcell (1928-2001)
Magyarország - görög katolikus egyház - katolikus pap - 20. század
281.5.018.2(439)(092)Mosolygó_M.
[AN 3822449]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2021.
Nagy Károly (1951-|)
   Az örök születés keskeny útja : esszék morálról, vallásról és az "örök születésről" / Nagy Károly. - Gödöllő : Magánkiad., 2020. - 249 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8386-5 fűzött
vallásos irodalom - esszé - bibliamagyarázat
241(0:82-4) *** 22.07
[AN 3823085]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2021.
Nisargadatta Maharaj (1897-1981)
I am that (magyar)
   Én az vagyok : beszélgetések Srí Niszargadatta Maháráddzsal / [ford. Malik Tóth István]. - Budapest : Filosz, cop. 2020. - 565 p. : ill. ; 23 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-963-9841-24-6 kötött : 5700,- Ft
India - vallási személy - hinduizmus - 20. század - dialógus
294.5(540)(092)Nisargadatta_M.(0:82-83)
[AN 3829332]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2021.
Paglia, Vincenzo (1945-)
La parola di Dio ogni giorno, 2021 (magyar)
   Isten szava minden napra, 2021 / Vincenzo Paglia ; [ford. Klemencz Zsuzsanna, Thullner Zsuzsanna, Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2020. - 406 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-546-009-0 fűzött : 3490,- Ft
imakönyv - bibliamagyarázat
243 *** 22.07
[AN 3820509]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2021.
Prince, Derek (1915-2003)
Blessing or curse: you can choose! (magyar)
   Áldás és átok / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Patmos Kv., 2021. - 300, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9617-11-7 fűzött : 1790,- Ft
áldás - átok - vallásos irodalom
242
[AN 3828881]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2021.
Ravasz László (1882-1975)
   "Én vagyok a te Istened!" : a Tízparancsolat magyarázata / Ravasz László. - Budapest : Kálvin, 2021. - 76, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-091-0 fűzött : 590,- Ft
tízparancsolat - bibliamagyarázat
241.6
[AN 3830007]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2021.
Rókusfalvy Pál (1931-)
   Gondolatmagvak a gabonamagról / írta id. Rókusfalvy Pál. - Budapest : Püski, 2020. - 28 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-289-4 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3822134]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2021.
Schaeffer, Francis August (1912-1984)
Two contents, two realities (magyar)
   A keresztény élet négy alappillére / Francis Schaeffer ; [ford. Kriszt Éva]. - Budapest : Harmat, 2020. - 69 p. ; 18 cm
keretcím: L'Abri
ISBN 978-963-288-582-7 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3821290]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2021.
Śivarāma Swami (1949-)
The awakening of spontaneous devotional service (magyar)
   A spontán odaadó szolgálat ébredése / Śivarāma Swami ; [ford. Revatī Devī Dāsī]. - [Somogyvámos] : Lāl K., cop. 2019. - 178 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 171-173.
ISBN 978-615-81125-3-6 kötött
Krisna-tudatúak felekezete
294.55
[AN 3822493]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2021.
Śivarāma Swami (1949-)
   Chant more : collected writings of Śivarāma Swami. - [Somogyvámos] : Lāl Publ., cop. 2019. - 162 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81125-4-3 kötött
Krisna-tudatúak felekezete
294.55
[AN 3822591]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2021.
Śivarāma Swami (1949-)
Chant more (magyar)
   Még több szent név : Śivarāma Swami összegyűjtött tanításai / [ford. Revatī Devī Dāsī]. - [Somogyvámos] : Lál K., cop. 2020. - 162 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-81125-6-7 kötött
Krisna-tudatúak felekezete
294.55
[AN 3822585]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2021.
Śivarāma Swami (1949-)
   Krṣna in Vrndāvana / Śivarama Swami. - [Budapest] : [Bhaktivedanta Kult. és Tud. Int.], [1999]-. - 22 cm
Közread. a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet. - A 2. kötettől kiad. a Lál Kiadó Somogyvámoson. - Változó mérettel
ISBN 963-03-7652-0 *
Krisna-tudatúak felekezete
294.55
[AN 368034]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 5., Saṅkalpa-kaumudī = A moonbeam on determination : based on the writings of A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda and the previous ācāryas. - cop. 2020. - 978 p.
Bibliogr.: p. 917-921.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-81125-8-1)
Krisna-tudatúak felekezete
294.55
[AN 3822475] MARC

ANSEL
UTF-86560 /2021.
Śivarāma Swami (1949-)
Nava-vraja-mahimā (magyar)
   Nava-vraja-mahimā / Śivarāma Swami ; [ford. Nalinī-kānta Devī Dāsī, Revatī Devī Dāsī]. - Somogyvámos : Lāl Publ., [2014-2020]. - 8 db : ill., részben színes ; 22 cm
A 8. köteten társford. Prema-vinodinī Devī Dāsī és Gabhīra Dāsa. - Borítócím: NVM
Krisna-tudatúak felekezete - angol nyelvű irodalom - vallásos irodalom
294.55 *** 820-97=945.11
[AN 3822610]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt. - cop. 2019. - 583 p., [4] t.fol.
Bibliogr.: p. 541-546.
ISBN 978-615-5253-07-2 kötött
[AN 3822648] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt. - cop. 2020. - 849 p., [6] t.fol.
Bibliogr.: p. 785-791.
ISBN 978-615-5253-20-1 kötött
[AN 3822651] MARC

ANSEL
UTF-86561 /2021.
Śivarāma Swami (1949-)
   Śuddha-bhakti Cintāmani : Krṣna in Vrndāvana: Introduction = The touchstone of pure devotional service : based on the writings of A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda and the previous ācāryas / Śivarāma Swami. - Rev. ed. - [Somogyvámos] : Lāl Publ., cop. 2020. - 818 p., [32] t.fol., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 763-768.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-200-100-5)
Krisna-tudatúak felekezete
294.55
[AN 3822455]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2021.
Sproul, R. C. (1939-2017)
The priest with dirty clothes (magyar)
   A pap szennyes ruhája / írta R. C. Sproul ; ill. Justin Gerard ; [ford. Kovács Sára]. - Debrecen : Presbiteriánus K., cop. 2020. - 45, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5063-07-7 kötött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3819477]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2021.
Szabados Ádám (1973-)
   Az apostolok hagyománya / Szabados Ádám. - 2. jav. kiad. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 337 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 319-337.
ISBN 978-963-414-775-6 fűzött : 3990,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - apostol
226/227.01 *** 291.6 *** 235.3
[AN 3829141]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2021.
Székely János (1964-)
   "Az élet útját mutatod nekem..." : a lelkiatya válaszai / [Székely János] ; [szerk. Perger Gyula]. - Szombathely : Martinus, 2020. - 428 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5091-52-0 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3823087]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2021.
   A szentek köztünk járnak : lelkigyakorlat az Oltáriszentségről, mint a megszentelődés forrásáról / összeáll. Katona István. - Budapest : Marana Tha, 2020. - 156 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 232.)
Bibliogr.: p. 4.
ISBN 978-615-5259-52-4 fűzött : 1500,- Ft
oltáriszentség - lelkigyakorlat
265.3 *** 242
[AN 3820168]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2021.
   A Szombathelyi Egyházmegye lelkipásztori terve : legyünk ma is "a szentek földje"! / [szerk. Perger Gyula]. - Szombathely : Martinus, 2020. - 121 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5091-53-7 fűzött
Szombathelyi Egyházmegye
katolikus egyház - lelkipásztorkodás - munkaterv
282(439-03Szombathelyi_egyházmegye) *** 253
[AN 3822313]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2021.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
Meditations from a simple path (magyar) (szemelv.)
   Elmélkedések az egyszerű ösvényről / Teréz anya ; [vál. és ford. Andrási Zoltán] ; [... rajzok Vass Csaba ... valamint Andrási Zoltán munkái]. - [S.l.] : Magánkiad., 2020. - 112 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
elmélkedés
242
[AN 3819616]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2021.
   Útjelzők : teológiai tanulmányok a szerzetességről / Várnai Jakab szerk. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2020. - 245 p. : ill. ; 21 cm. - (Vita consecrata, ISSN 2061-7399 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88356-8-0 fűzött : 2600,- Ft
szerzetesség - teológia
271 *** 21
[AN 3822125]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2021.
Vereb István
   Találkozásaim Istennel és önmagammal! : 7 lelkigyakorlat a belső béke megteremtéséhez / Vereb István. - Szeged : Laudetur K., cop. 2020. - 168 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5988-08-0 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3822119]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2021.
Walkup, Jim
I do! (magyar)
   A boldogító igen : házassági munkafüzet jegyespároknak / Jim Walkup. - Pécs : Alexandra, 2020. - 226, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Szabó Nóra. - Bibliogr.: p. 220-224.
ISBN 978-963-447-757-0 fűzött : 4699,- Ft
házasság - példatár
265.5(076)
[AN 3820217]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2021.
Washer, Paul (1961-)
The gospel call and true conversation (magyar)
   Az evangélium hívása és a valódi megtérés / Paul Washer. - [Solymár] : Szeretet-Közösség, cop. 2020. - 212 p. ; 20 cm. - (Az evangélium visszaszerzése)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81438-1-3 fűzött
bibliamagyarázat - elmélkedés
22.07 *** 242
[AN 3822209]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2021.
Wyszyński, Stefan (1901-1981)
Ojcze nasz (magyar)
   Miatyánk / Stefan Wyszyński ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2020. - 146, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-546-007-6 fűzött : 1990,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3821163]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6573 /2021.
   33 nő / [... Büki Pálné áll. össze]. - Nagykanizsa : Czupi, 2020. - 258 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-72-3 fűzött
Nagykanizsai Honvéd Kaszinó. Hölgyklub
Nagykanizsa - nő - egyesület - 21. század - történeti feldolgozás
316.37-055.2 *** 061.2(439-2Nagykanizsa)(091)
[AN 3822650]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2021.
   100 év 100 kép : életképek a külhoni magyar gazdáktól / [kész. az Agárminisztérium]. - [Budapest] : Agrármin., 2020. - 94, [2] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5673-61-0 kötött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - családi gazdaság - egyesület - 21. század - album
316.347(=945.11)(4-191)"201" *** 061.2(=945.11)(4-191) *** 631.115.11(=945.11)(4-191)"201"(084.1)
[AN 3821644]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2021.
Bagdy Emőke (1941-)
   A család jövője, a jövő családja [elektronikus dok.] / Bagdy Emőke ; a szerző előadásában. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-243-0 : 2300,- Ft
család - nemek lélektana - mentálhigiénia - auditív dokumentum
316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.865
[AN 3817328]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2021.
Bihari Zoltán
   Mi, svábok : történetek magyarországi németekről / Bihari Zoltán. - Szeged : Nemz. Értékek Kvk., [2020]. - 619 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5876-08-0 kötött : 12600,- Ft
magyarországi németek - nemzetiségtörténet - helyismeret - néprajz - művelődéstörténet
316.347(=30)(439)(091) *** 930.85(=30)(439) *** 908.439(=30) *** 39(=30)(439)
[AN 3822341]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2021.
Chapman, Gary D. (1938-)
Home improvements (magyar)
   Változzunk együtt! / Gary Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2021. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-358-8 fűzött : 1750,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - házasság
316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.89
[AN 3829394]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2021.
Fazekas István (1964-)
   Rendi országgyűlések a Magyar Királyságban a 18. század elejéig / Fazekas István, Gebei Sándor, Pálosfalvi Tamás. - Budapest : Országház Kvk., 2020. - 475 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar országgyűlések története, ISSN 2416-2094)
Bibliogr.: p. 425-453.
ISBN 978-615-5948-41-1 kötött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - rendi szervezet - országgyűlés - középkor - újkor
316.343.32(439)"12/171" *** 342.53(439)"12/171" *** 943.9"12/171" *** 323(439)"12/171"
[AN 3819779]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2021.
   Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből / Cora Zoltán, Kiss Mária Rita, Olasz Lajos. - Szeged : Belvedere Meridionale : Szegedi Egy. K., 2020. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6060-26-6
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - társadalompolitika - 19. század - 20. század
316.32(439)"18/19" *** 364(439)"18/19" *** 943.9"18/19"
[AN 3805133]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig, 1867-1989. - 240 p.
ISBN 978-615-6060-27-3 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - szociálpolitika - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - 20. század
316.32(439)"186/19" *** 364(439)"186/19"
[AN 3821392] MARC

ANSEL
UTF-86580 /2021.
Haág Zalán István (1978-)
   Ifjúsági mozgalmak a szegedi felsőoktatásban az 1956-os forradalom előtt, alatt, után / Haág Zalán István. - Hódmezővásárhely : Emlékpont, 2020. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 15.)
Bibliogr.: p. 71-73.
ISBN 978-963-7379-72-7 fűzött
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesült Szövetsége
Magyarország - Szeged - ifjúsági mozgalom - diákélet - ifjúságpolitika - egyetem - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom
316.37-053.6/.8(439)"195" *** 378.4(439-2Szeged)"1956" *** 061.2(439)MEFESZ *** 378.18(439)"195" *** 329.78(439-2Szeged)"1956"
[AN 3821613]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2021.
Iványi Miklós (1946-)
   50 éves a Nagykanizsai Honvéd Egyesület : képes emlékkönyv / Iványi Miklós. - Nagykanizsa : Czupi, 2020. - 156 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-73-0 fűzött
Nagykanizsai Honvéd Egyesület
Nagykanizsa - nyugdíjas - honvédség - egyesület - testülettörténet - album
316.37-057.75 *** 355(439) *** 061.2(439-2Nagykanizsa)(091)(084.1)
[AN 3822836]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2021.
   Kétnyelvűség: magyar és nem magyar kontextus : tanulmányok Navracsics Judit köszöntésére = Bilingualism: Hungarian and non-Hungarian context : studies in honor of Judit Navracsics / [szerk. ... Bátyi Szilvia, Lengyel Zsolt] ; [közread. a] Pannon Egyetem. - Veszprém : Pannon Egy., 2020. - 227 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-396-149-0 fűzött
többnyelvűség - szociolingvisztika - emlékkönyv
316.7 *** 800.73 *** 800.1
[AN 3822078]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2021.
   Meneküléstörténetek : a görög polgárháború során gyermekként Magyarországra került görögök visszaemlékezései = Prosfygikes istories : anamnīseis ellīnōn prosfygōn poy katefygan paidia stīn Oyggaria kata ton emofylia polemo / Balogh Ádám, Christoforatos Lykourgos, Purosz Alexandrosz szerk. - Szeged : Mo.-i Görögök Kult. Egyes. Csongrád M.-i Helyi Csop., 2020. - 119 p. ; 21 cm. - (Szegedi görög füzetek, ISSN 2063-2762 ; 14.)
ISBN 978-615-80715-1-2 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - magyarországi görögök - politikai menekült - gyermek - társadalmi integráció - 1945 utáni időszak - oral history - memoár
316.347(=774)(439)(092)(0:82-94) *** 316.4.052(=774)(439)(0:82-94) *** 325.254.4-053.2(=774)(439)"194/195"(0:82-94)
[AN 3822113]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2021.
O'Leary, Dale (1941-)
The gender agenda (magyar)
   A gender forradalma : az egyenlőség átértelmezése / Dale O'Leary ; [ford. Sallai Gábor]. - Budapest : Ős-Kép K., 2020. - 226, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81579-1-9 fűzött
feminizmus - genderkutatás - nemek közötti kapcsolat - vitairat
316.37-055 *** 396
[AN 3822085]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2021.
Pászka Imre (1949-)
   Együtthatás-reprezentációk / Pászka Imre. - Jav. kiad. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2020-. - ill. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága Szociológia Munkabizottságának kötetei, ISSN 2061-2621)
Európa - társadalmi ökológia - éghajlatváltozás - középkor - újkor - társadalomtörténet
316.63(4)"13/18" *** 504.03(4)"13/18" *** 551.583(4)"13/18"
[AN 3829168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Kárpát-medence a természet és a történelem műhelyében : kis jégkorszak - létfenntartás. - 2020, cop. 2019. - 518 p.
Bibliogr.: p. 485-510.
ISBN 978-615-6060-02-0 kötött : 4200,- Ft
[AN 3829171] MARC

ANSEL
UTF-86586 /2021.
Pintér Tamás
   Az asszertivitás világa / Pintér Tamás ; [ill. Kántor Péter]. - 3. kiad. - [Budapest] : Pintér T., 2021. - 2 db : ill. ; 24 cm
társadalmi viselkedés - önérvényesítés - kommunikáció - személyiségfejlesztés
316.62 *** 316.77 *** 65.013 *** 159.923
[AN 3828935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Agresszió, alkalmazkodás, asszertivitás. - 337 p.
Bibliogr.: p. 333-337.
ISBN 978-615-00-4620-4 kötött
[AN 3828937] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az asszertív kommunikáció és szemléletmód kézikönyve. - 425 p.
Bibliogr.: p. 420-425.
ISBN 978-615-00-4621-1 kötött
[AN 3828939] MARC

ANSEL
UTF-86587 /2021.
Smith, Eliot R.
Social psychology (magyar)
   Szociálpszichológia / Eliot R. Smith, Diane M. Mackie, Heather M. Claypool. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 873 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 771-845.
ISBN 978-963-312-251-8 kötött
szociálpszichológia - egyetemi tankönyv
316.6(075.8)
[AN 3829919]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2021.
Szabó László
   Emlékcsinálók I. avagy A médiabohóc generáció intellektuális szegénylegényei : minden, amit az ún. "rossebes" filmekről tudni akartál, csak eddig nem merted megkérdezni / Szabó László. - [Pécs] : [Szabó L.], cop. 2020. - 502 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9497-7 fűzött
információs társadalom - technikai kultúra
316.774(089.3)
[AN 3822589]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2021.
Thienemann Tivadar (1890-1985)
The interpretation of language (magyar)
   A nyelv interpretációja / Thass-Thienemann Tivadar. - Budapest : Tinta Kvk., 2016-2020. - 2 db ; 24 cm
Ford. Simoncsics Péter
nyelvészet - nyelvfilozófia - pszicholingvisztika
316.77 *** 800.1 *** 159.9
[AN 3634454]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A nyelv tudat alatti jelentése. - 2020. - 332 p. : ill. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 216.)
Bibliogr.: p. 289-307.
ISBN 978-963-409-261-2 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3821145] MARC

ANSEL
UTF-86590 /2021.
   Válts objektívet! / [összeáll. és szerk. ... Pinczehelyi Sándor] ; [... a Gandhi Gimnázium Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola ... gondozásában jelent meg]. - Pécs : Gandhi Gimn. Közhasznú Nonprofit Kft., 2020. - 99 p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar, angol, beás és lovári nyelven
ISBN 978-615-00-9287-4 kötött
Magyarország - cigányság - fotóművészet - 21. század - fényképalbum
316.347(=914.99)(439)(084.12) *** 77.04(439)"201"
[AN 3820570]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6591 /2021.
Csoma Zsigmond (1952-)
   Protestáns magyarok a Felső-Őrségben : társadalom- és életmód-történeti pillanatkép, 1919-1921 / Csoma Zsigmond. - Budapest : Inform, 2020. - 333 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 282-292. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5666-40-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5666-40-7-0)
Őrség - magyar néprajz - helytörténet - protestáns - társadalomtörténet
39(439Őrség) *** 943.9Őrség"18/19" *** 284(439Őrség) *** 316.32(439Őrség)
[AN 3822081]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2021.
Dömötör Sándor (1908-1986)
   Szent Gellért hegye és a boszorkányok ; A boszorkányok gyűlése a magyar néphitben : [két tanulmány] / Dömötör Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 112 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-32-5 fűzött : 2100,- Ft
magyar néprajz - néphit - boszorkányhit
398.47(439)
[AN 3822842]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2021.
Gaál Mózes (1863-1936)
   Hun és magyar mondák / Gaál Mózes ; [Gyulay László rajz.]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6189-49-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 3829550]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2021.
   A Kárpát-medence nagy mesekönyve : a legszebb magyar, szlovák, román, német, szerb, ruszin, ukrán, horvát, lengyel, örmény, zsidó, cigány és olasz népmesék / [... vál. Szabó Pál Csaba] ; [... képek Török Ferenc Lászlóné] ; [közread. a] Kárpát-medence Intézet. - Várpalota : KMI, [2020]. - 233, [2] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5713-06-4 kötött
Kárpát-medence - népmese - gyermekkönyv
398.21(=00)(4-191)(02.053.2)
[AN 3819480]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2021.
   A magyar népmese és mitológia varázslatos világa / az előszót írta Bíró Lajos. - Budapest : Szkítia, 2020. - 876 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-23-2 kötött
folklorisztika - mesekutatás - magyar néprajz - mitológia - népmese
398.21.001(100) *** 291.13(100) *** 398.21.001(=945.11)
[AN 3819763]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2021.
Prokop, Olga (1940-2020)
   Rusinsʹkì spìvanky : dïtočì, kolyskovì, kolomijky / zobr. Olǵa Prokop ; [vyd.] Vsederžavnoê Rusinsʹkoê Samospravovanâ, Rusinsʹkyj Naučnyj Ìnstìtut imeni Antonìâ Godinky. - Budapest : Croatica, [2019]. - 119 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-6014-12-2 kötött
ruszinok - népdal - gyermekdal - énekeskönyv
398.831(=875) *** 784.67.031.4(=875)
[AN 3819542]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2021.
   Régmúlt karácsonyok avagy Decemberi ünnepek emlékforgatagában : szatmári történetek / ... összegyűjt. és szerk. Fecske László. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-99-0 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - magyar néprajz - téli ünnepi szokás - memoár
398.332.41(=945.11)(439.161)(0:82-94)
[AN 3820891]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2021.
   Szerb nagyanyáink öröksége : aranyhímzéses szerb főkötők Battonyán / [szerk. és összeáll. Palkó Lajosné] ; [kiad. a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár]. - Battonya : Battonyai Vár. Művel. Közp. és Kvt., 2020. - 44 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 978-615-81457-1-8 fűzött
Battonya - magyarországi szerbek - népviselet - női ruházat - népi díszítőművészet - hímzés
391.2(=861)(439-2Battonya) *** 746.3.031.4(=861)(439-2Battonya)
[AN 3821502]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2021.
   A világ női szemmel : a Boldog Terézia Szakkollégium női szümpozionjai, 2008-2019 / [szerk. Tornay Krisztina]. - [Debrecen] : Boldog Terézia Katolikus Egy. Feminine Studies Szakkollégium, 2020. - 59 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8977-5 fűzött
Debrecen - nők a társadalomban - konferencia - 21. század
396 *** 316.37-055.2 *** 061.3(439-2Debrecen)"200/202"
[AN 3822356]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6600 /2021.
Biczó Zalán (1974-)
   Gróf Esterházy Móric és Győr / Biczó Zalán. - Győr : Biczó Z., 2020. - 62 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 56-61.
ISBN 978-615-81708-1-9 fűzött
Esterházy Móric (1881-1960)
Magyarország - Győr - arisztokrata - miniszterelnök - gimnázium - emléktábla - századforduló - 20. század
32(439)(092)Esterházy_M. *** 725.94(439-2Győr) *** 373.54(439-2Győr)
[AN 3822324]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2021.
   Czupy Bálint emlékalbum : "Egy emberöltőn át végzett munkája nem marad nyomtalanul." / [szerk. Soós Viktor Attila, Szalai Viktor] ; [közread. a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2020. - [42] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81649-0-0 fűzött
Czupy Bálint (1900-1975)
Magyarország - Német Szövetségi Köztársaság - politikus - emigráns - újságíró - 20. század
32(439)(092)Czupy_B. *** 070(430.1)(=945.11)(092)Czupy_B.
[AN 3822361]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2021.
Gyuricza Péter (1959-)
   Visszidensek I / Gyuricza Péter ; [kiad. Magyarország Barátai Alapítvány]. - 3. kiad. - Budapest : Mo. Barátai Alapítvány, 2019. - 264 p., [48] t. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Magyarország Barátai könyvek
ISBN 978-615-00-0236-1 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - magyarság - emigráns - utód - hazatelepülés - életútinterjú - 21. század
325.27(=945.11)(100)(092)(047.53) *** 325.27(439)(047.53)
[AN 3830012]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2021.
   Internaciǰa baran̂skih Srba na Hortobađ = A baranyai szerbek internálása Hortobágyra / ... ured. Predrag Mandić ; [prevod J̌an̂a Živković]. - Pečuǰ : Samouprave srba u Pečuǰu : Pečuǰsko-baran̂skog srpskog udružen̂a, 2020. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Baran̂ske sveske, ISSN 1788-375X ; 17.)
Bibliogr.: p. 63-[64].
ISBN 978-615-80388-8-1 fűzött
Baranya megye - Hortobágy (alföldi táj) - magyarországi szerbek - állami terror - kitelepítés - kényszermunka - Rákosi-korszak - oral history
323.282(=861)(439.127)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439Hortobágy)"195"(0:82-94)
[AN 3822404]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2021.
Kovács Gyula
   A Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata migrációs konferenciáiból (2015-2019) levonható, általánosítható tanulságok / kész. és összeáll. Kovács Gyula. - Budapest : MRTT Migrációs Tagozat, 2020. - 125 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81441-4-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - migráció - migrációs politika - biztonságpolitika - 21. század
325.1(439)"201" *** 355.02(439)"201" *** 341.43(4-62)"201" *** 341.43(439)"201" *** 355.02(4-62)"201" *** 325.1(4-62)"201"
[AN 3820373]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2021.
   Önarckép : emlékkönyv Für Lajos tiszteletére / szerk Biró Friderika, Móricz Péter ; [kiad. a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár]. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2020. - 127 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-6111-01-2 kötött
Für Lajos (1930-2013)
Magyarország - politikus - 20. század - ezredforduló - album
32(439)(092)Für_L.(084.1)
[AN 3820559]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2021.
Orbán Balázs (1986-)
   A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye / Orbán Balázs ; [közread. a] Mathias Corvinus Collegium. - Budapest : MCC, 2020. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 176-204.
ISBN 978-615-6221-01-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - politológia - stratégia - politika - 21. század
32.001 *** 32(439)"201"
[AN 3819376]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2021.
   Polgári - nemzeti - keresztény : a Polgári Magyarországért Alapítvány 15 éve / [szerk. Kavecsánszki Ádám] ; [vál. Hornyák Dávid és Nagy Szebasztian]. - [Budapest] : Polgári Magyarországért Alapítvány : M. Polgári Együttműködés Egyes., 2020. - [2], 249 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület
ISBN 978-963-89187-2-7 kötött
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
Magyarország - jobboldali irányzat - magyarság - alapítvány - pártszerv - 21. század
329.8(439)"200/201" *** 329.17(439)"200/201" *** 323.1(=945.11) *** 061.27(439)Szövetség_a_Polgári_Magyarországért *** 329.11(439)"200/201"
[AN 3820768]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2021.
Roberts, Andrew (1963-)
Churchill : walking with destiny (magyar)
   Churchill : kéz a kézben a sorssal / Andrew Roberts ; [ford. Babits Péter, Bakonyi Berta, Lenthár Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-447-782-2 kötött : 9999,- Ft
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Nagy-Britannia - politikus - 20. század
32(410)(092)Churchill,_W._S.
[AN 3820264]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 559 p. : ill.
[AN 3820275] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 573 p. : ill., térk.
[AN 3820278] MARC

ANSEL
UTF-86609 /2021.
Szent-Iványi István (1958-)
Quo vadis Hungaria? (angol)
   Quo vadis Hungaria? : where is Hungary heading? : foreign policy dilemmas and strategic vision / István Szent-Iványi ; [transl. ... by Andy Clark] ; [publ. by the] Republikon Inst. - Budapest : Republikon Inst., [2020]. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80276-7-0 fűzött
Magyarország - külpolitika - világpolitika - 21. század - politológia
327(439)"20" *** 327(100)"20" *** 32.001
[AN 3822450]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2021.
   Trauma és megnyugvás / szerk. Fokasz Nikosz, Görög Athéna ; kiad. a Görög Intézet. - Budapest : Görög Int., 2020. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9564-6 fűzött
Magyarország - magyarországi görögök - politikai menekült - társadalmi integráció - gyermek - 1945 utáni időszak - 20. század - 21. század - oral history - életútinterjú
325.254.4-053.2(=774)(439)"194" *** 316.347(=774)(439)(047.53) *** 316.4.052(=774)(439)(047.53)
[AN 3821179]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6611 /2021.
   1919 - a nagy szétesés : [Sorsfordító évek 2.] / szerk. Hermann Róbert, Ligeti Dávid. - Budapest : Országház Kvk., 2020. - 289 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2019. nov. 21-én rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Gerinccím: A nagy szétesés. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-40-4 kötött
magyar történelem - politikatörténet - forradalmak kora - román megszállás
943.9"1918/1920" *** 323(439)"1918/1920"
[AN 3819788]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2021.
Ágh Magdolna
   A 20. század kitaszítottjai Farkasgyepüről : kitelepítések: 1948. január 20-21. / [írta és szerk. Ágh Magdolna]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 70, [3] p., [22] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 96.)
Fűzött
Farkasgyepű - helytörténet - magyarországi németek - kitelepítés - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
943.9-2Farkasgyepű"194"(093) *** 325.254(=30)(439-2Farkasgyepű)"1945/1948"(093)
[AN 3821630]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2021.
Alföldi Vilma
   Az "ellenség" gyermekei : "...gyermekét a helyi társadalmi bizottság szocialista rendszerünk érdekei szempontjából továbbtanulásra nem javasolja." / Alföldi Vilma. - Budapest : Püski, 2020. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 183-187.
ISBN 978-963-302-281-8 fűzött : 3500,- Ft
Alföldi család
családtörténet - titkosszolgálat - nyilvántartás - Kádár-korszak
929.52(439)Alföldi(093) *** 351.746.1(439)"195/198"(093)
[AN 3822120]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2021.
Avar Anton
   Beregi címereslevelek a Magyar Nemzeti Levéltárban = Patents of arms from Bereg in the National Archives of Hungary = Gerbovì gramoti z Berezʹkoï župi v Ugorsʹkomu Nacìonalʹnomu Arhìvì / Avar Anton. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2020. - 254 p. : ill., színes ; 21x29 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények, ISSN 2415-9263 ; 55.)
A címereslevelek latin nyelvű átírásával. - Bibliogr.: p. 252-254.
ISBN 978-615-00-9569-1 kötött
Bereg vármegye - helytörténet - levéltári irat - újkor - nemesi oklevél
943.916.1"15/17"(093) *** 929.6(439.161) *** 930.253(439-2Bp.)
[AN 3821420]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2021.
Bánó Attila (1945-)
   30 új meghökkentő eset a magyar történelemből / Bánó Attila. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 303 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-543-049-9 kötött : 4699,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3819612]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2021.
Bauer Marcell
   Pápai armálisok : a Pápai járás nemes családjainak címereslevelei, 1416-1915 / Bauer Marcell ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt. ; [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., 2020. - 233 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 228-233.
ISBN 978-963-9818-66-8 kötött
Pápa - családtörténet - nemesség - nemesi oklevél - címer
929.6(439-2Pápa) *** 929.52(439-2Pápa) *** 316.343.22(439-2Pápa)
[AN 3821674]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2021.
Biró Aurél (1972-)
   Proletárdiktatúra a Krisztinavárosban : gyilkosság az úrnapi körmenetben / Biró Aurél ; [közread. a] Jókai Mór Városi Könyvtár. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 110 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 102-110.
ISBN 978-963-9818-61-3 kötött
Budapest. 1. kerület - helytörténet - vörösterror - gyilkosság - jogeset - Tanácsköztársaság
943.9-2Bp.I."1919" *** 343.611(439-2Bp.)"1919" *** 323.282(439-2Bp.)"1919" *** 34.096(439)"1919"
[AN 3821667]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2021.
Carracedo, Erica
Gladiadores (magyar)
   Gladiátorok : [3. szint] / írta Erica Carracedo ; ill. Toni Rodríguez ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 68, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-483-097-9 kötött : 1290,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - gladiátor - gyermekkönyv
930.85(37)(02.053.2) *** 394.23(37)(02.053.2)
[AN 3820753]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2021.
Carracedo, Erica
La Primera Guerra Mundial (magyar)
   Az első világháború : történelem röviden : [4. szint] / írta Erica Carracedo ; rajz. Toni Rodríguez ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 66, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-483-101-3 kötött : 1290,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - első világháború - ifjúsági könyv
930.9"1914/1918"(02.053.2) *** 355.48(100)"1914/1918"(02.053.2)
[AN 3820763]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2021.
   Gyepükaján község története / [közread. Váminé Molnár Emma]. - Pápa : Váminé Molnár E., 2020. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Gyepükaján - helytörténet
943.9-2Gyepükaján
[AN 3821509]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2021.
Haramza Kristóf (1996-)
   Tanúságtevők / Haramza Kristóf ; [graf. Siklódy Fruzsina]. - [Baja] : Gondolatindító Kft., 2020. - 121 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-9980-4 fűzött : 1780,- Ft
Kárpát-medence - határon túli magyarság - híres ember - vallásos irodalom - 21. század - interjú
929(=945.11)(4-191)(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3822291]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2021.
Herman, Sarah
Who knew? (magyar)
   Hitted volna?! : meghökkentő kérdések és válaszok / Sarah Herman ; [ford. Rindó Klára]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2020. - 256 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5755-74-3 fűzött : 3990,- Ft
művelődéstörténet - fejtörő játék
930.85 *** 793.7
[AN 3822852]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2021.
Kuglics Gábor (1976-)
   1945 Püspöktamásiban és Rábamolnáriban / Kuglics Gábor. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., [2020]. - 119, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-6172-33-4 fűzött
Püspöktamási - Rábamolnári - helytörténet - második világháború - hétköznapi élet
943.9-2Püspöktamási"1945" *** 943.9-2Rábamolnári"1945"
[AN 3821158]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2021.
   Lokális Trianon / szerk. Gulyás László, Tóth Marcell, Zeman Ferenc ; [közread. a] Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására ; [... kiad. Egyesület Közép-Európa Kutatására]. - Szeged : VIKEK : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2021-. - 25 cm
magyar történelem - helytörténet - forradalmak kora - trianoni békeszerződés
943.9"191/1920"
[AN 3821808]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben, 1919-1920. - 2021. - 197 p. : ill. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81261-5-1 fűzött
Csongrád megye - Délvidék - magyar történelem - helytörténet - forradalmak kora - román megszállás
943.92-13"1919/1920" *** 943.918.1"1919/1920" *** 943.9"1919/1920"
[AN 3821811] MARC

ANSEL
UTF-86625 /2021.
   Magyarok a Kárpát-medencében 4 : régmúlt és jelen : [tudományos nemzetközi konferencia] / szerk. Szónokyné Ancsin Gabriella. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2020. - 327 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 27.)
A Szegeden, 2019. dec. 9-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89724-9-1 fűzött
Kárpát-medence - magyar történelem - határon túli magyarság - gazdaságföldrajz - demográfia - geológia
943.9 *** 911.3(4-191) *** 55(4-191) *** 314(=945.11)(4-191)
[AN 3822612]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2021.
Máté Zsolt (1942-)
   Akivel oldottál, azzal köss : tanulmányok Szeged múltjából / Máté Zsolt. - Szeged : Areión Kv., 2020. - 119 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 978-615-81663-2-4 fűzött
Szeged - helytörténet - régészet
943.9-2Szeged *** 904(439-2Szeged)
[AN 3821627]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2021.
   A mi falunk, Törtel / a Törteli Híradó 20 éves jubileuma alkalmából az 1995-2015 között megjelent írásokból vál., tematizálta és szerk. Erdei László ; [közread. az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztály]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Agrármin. Hungarikum Főoszt., 2021. - 463 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5673-63-4 fűzött
Törtel - helytörténet - újságcikk
943.9-2Törtel(0:82-92)
[AN 3829391]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2021.
Nagy Sándor (1886 k.-1973)
   A magyar nép kialakulásának története / Nagy Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 316 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6189-56-1 fűzött : 3500,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3829541]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2021.
Némäti Kálmán (1855-1920)
   Hun örökségünk, szkíta dicsőségünk : Némäti Kálmán őstörténeti hagyatéka. - Budapest : Szkítia, 2020. - 546 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-20-1 kötött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3819774]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2021.
   A nemzet zászlója, 2019 / [... szerk. Szilágyi Ákos] ; [kiad. '56 Lángja Alapítvány]. - Szombathely : 56 Lángja Alapítvány ; [Budapest] : Magyar Trikolór Kft., cop. 2019. - 69 p. : ill., színes ; 19x22 cm
ISBN 978-615-00-7501-3 kötött
Budapest - Magyarország - nemzeti zászló - rendezvény - résztvevőnévsor
929.921(439) *** 050.8 *** 061.7(439-2Bp.)"2019"
[AN 3821395]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2021.
   A nógrádi tájház = Novohradské obecné múzeum / [összeáll. Végh József]. - [Nógrád] : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2020. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nógrádi helytörténeti füzetek, ISSN 2732-3250 ; 1.)
A fejezetcímek magyar és szlovák nyelven
ISBN 978-615-00-9981-1 fűzött
Nógrád - helytörténet - falumúzeum - néprajz - magyarországi szlovákok
943.9-2Nógrád *** 069(439-2Nógrád) *** 39(=854)(439-2Nógrád)
[AN 3819578]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2021.
Patak Gábor
   A nemes Patak család 325 éve / Patak Gábor ; [kiad. Emberi Hangon az Életért Egyesület]. - Csabdi ; [Gulács] : Emberi Hangon az Életért Egyes., 2021. - 34 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 978-615-01-0479-9 fűzött
Patak család
családtörténet - családfa
929.52(439)Patak
[AN 3822426]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2021.
Phillips, Tom
Humans (magyar)
   A világ hülyéi avagy Hogyan cseszett el mindig mindent az emberiség / Tom Phillips ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 255 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-543-042-0 fűzött : 3999,- Ft
művelődéstörténet - világtörténelem
930.85(100) *** 930.9
[AN 3814332]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2021.
Ralovich Béla (1937-)
A népünk eredetével és oktatásunk történetével kapcsolatos gondolataink a Föld élete alakulásának fényében (angol) (átd. kiad.)
   The history of the Hungarian nation in the light of the life of our Earth / Béla Ralovich. - Budapest : Püski, 2020. - 138 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-292-4 fűzött
Magyarország - magyarságkutatás - oktatástörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 37(439)(091)(089.3)
[AN 3821820]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2021.
   Répáshuta : fotókban megőrzött múlt / [szerk. Novákné Mlakár Zsófia] ; [közread.] "Az Egészséges Életmódért, az Ifjúságért, Répáshutáért" Közalapítvány. - Répáshuta : "Az Egészséges Életmódért, az Ifjúságért, Répáshutáért" Közalapítvány, 2020. - 112 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-00-8948-5 kötött
Répáshuta - helytörténet - helyi társadalom - 20. század - fényképalbum
943.9-2Répáshuta"19"(084.12) *** 929(439-2Répáshuta)(084.12)
[AN 3821640]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2021.
Sal Endre (1972-)
   Mi, magyarok a századelőn : 51 szenvedélyes történet / Sal Endre. - [Budapest] : Libri, 2020. - 229 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-433-762-1 kötött : 5999,- Ft
híres ember - külföldön élő magyar személyiség - századforduló
929(=945.11)(100)
[AN 3819346]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2021.
Sárközi Károly
   Sámánrévüléstől harangzúgásig : a magyarság korai történelméről / Sárközi Károly. - [Budapest] : Metropolis Media, 2020. - 479 p., [32] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Univerzum könyvek, ISSN 2732-0871)
Bibliogr.: p. 471-479.
ISBN 978-963-551-029-0 kötött : 5990,- Ft
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 3819445]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2021.
Sípos Ferenc
   "Mint oldott kéve..." : a Vállaji Sípos család emlékezete / Sípos Ferenc. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : [Sípos F.], 2021. - 324 p. : ill. ; 24 cm. - (Családtörténeti füzetek, ISSN 1217-3185 ; 1-5.)
Bibliogr.: p. 309-323.
ISBN 978-615-6254-00-9 fűzött
Sípos család, vállaji
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Sípos(093)
[AN 3821371]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2021.
Somfai János
   Címerek, szimbólumok, jelvények Pápán középületeken, emlékműveken és kelméken / [... szerk. és ... írta Somfai János] ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 250 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 50.
ISBN 978-963-9818-67-5 kötött
Pápa - zászló - építészet - helyismeret - jelvény - címer - album
929.6(439-2Pápa) *** 929.9(439-2Pápa) *** 003.62 *** 72(439-2Pápa) *** 908.439-2Pápa(084.1)
[AN 3821650]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2021.
Stanczik-Starecz Ervin (1956-)
   Feljegyzések az avarokról / Stanczik-Starecz Ervin. - Budapest : Püski, 2020. - 75, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 978-963-302-282-5 fűzött
avarok - őstörténet - régészet
904(369.2) *** 930.8(369.2)
[AN 3822163]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2021.
Szécsi Gábor (1966-)
   Történet és történelem : a narrativista történelemfilozófia alapjai / Szécsi Gábor, Mák Kornél. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2019. - 126 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 113-126.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6060-06-8)
történetfilozófia - narratológia
930.1 *** 82.01-3
[AN 3822089]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2021.
Székely Ferenc (1951-)
   Távolban egy fehér torony : születésnapi beszélgetések / Székely Ferenc. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2020. - 194, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-91-0 fűzött : 2600,- Ft
Erdély - határon túli magyarság - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(=945.11)(498.4)(047.53)
[AN 3821188]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2021.
Szolnoky Gábor
   Mikrotörténetek : már megjelent és még közöletlen írások a család- és tárgytörténet témaköréből / Szolnoky Gábor. - Budapest : Püski, 2020. - 120, [1] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 115-120.
ISBN 978-963-302-287-0 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(439)
[AN 3821781]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2021.
Szőts Zoltán Oszkár (1979-)
   Az első világháború az 1945 előtti magyar történetírásban : nézőpontok, műfajok, intézmények / Szőts Zoltán Oszkár. - Pécs : Kronosz, 2020. - 267 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-255. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-65-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - történetírás - két világháború közötti időszak - magyar történelem - hadtörténet - első világháború
930.1(439)"191/194" *** 355.48(439)"1914/1918" *** 943.9"1914/1918"
[AN 3822413]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2021.
Szücs István
   A Bene család : a családkutatás rejtelmei, avagy a magyar történelem kicsit más szemmel / írta Szücs István ; szerk. Szücs Tamás István. - [Miskolc] : Könyvműhely, 2019-. - 30 cm
A 2. r. társkiadója Szücs István. - A 2. és 3. r. főcíme: A családkutatás rejtelmei, avagy a magyar történelem kicsit más szemmel. - Borító- és gerinccím a 3. köteten: A Bene család a középkorban. - Bibliogr.
Bene család
Magyarország - családtörténet - magyar történelem
929.52(439)Bene *** 943.9
[AN 3767502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Bene család a késő középkorban. - 2020. - 408 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-00-9657-5 kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-8878-5)
[AN 3820976] MARC

ANSEL
UTF-86646 /2021.
Varga Kálmán
   Régészeti leleteink / [írta Varga Kálmán] ; [fotók Dabasi András]. - Szada : Önkormányzat, 2020. - 60 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm. - (Szada kincsei, ISSN 2498-9355)
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-615-81573-0-8 kötött
Szada - régészet
904(439-2Szada)
[AN 3822350]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2021.
Vincze Xénia
   Az első 70 év : Beloiannisz falu története, 1950-2020 = Ī istoria tōn prōtōn 70 chronōn toy chōrioy Mpelogiannī, 1950-2020 / Vincze Xénia ; kiad. a Görög Intézet. - Budapest : Görög Int., 2020. - 234 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Gerinccím: Ta prōta 70 chronia. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9047-4 fűzött
Beloiannisz - helytörténet - helyismeret - magyarországi görögök - album
943.9-2Beloiannisz(084.1) *** 908.439-2Beloiannisz(084.1) *** 316.347(=774)(439-2Beloiannisz)
[AN 3821211]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2021.
Yamamoto Tsunetomo (1659-1719)
Hagakure (magyar) (vál.)
   Hagakure : a szamurájok kódexe / Jamamoto Cunetomo ; [ford. ... Kárpáti Gábor Csaba] ; [... ill. Balku Árpád]. - [6. kiad.]. - [Budapest] : Szenzár, 2021. - 309, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 281-285.
ISBN 978-963-479-371-7 kötött : 3999,- Ft
Japán - szamuráj - japán irodalom - művelődéstörténet
930.85(520) *** 355.318.1(520) *** 895.6-96=945.11
[AN 3828963]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6649 /2021.
Aldave, María
Más de 500 años de exploración (magyar)
   Utak és felfedezések : 500 év felfedezőútjai Magellán és Elcano Föld körüli útjának 500. évfordulójára / María Aldave ; [ford. Mester Yvonne]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 159 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-544-121-1 kötött : 7990,- Ft
felfedező utazás - művelődéstörténet
910.4(100) *** 930.85(100)
[AN 3822893]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2021.
   Bajót, az aranypecsétes falu : tanulmányok, naplók, emlékek / szerk. Balogh Tamás és Varga Gábor ; ... kiad. Bajót Polgármesteri Hivatal. - [Budapest] : [Babor Kreatív Stúdió] ; [Bajót] : Polgármesteri Hiv., [2020]. - 165, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80662-9-7 fűzött
Bajót - helyismeret - helytörténet
908.439-2Bajót *** 943.9-2Bajót
[AN 3821310]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2021.
Balogh Tamás (1962-)
   A Budai-hegység kalandkönyve / Balogh Tomi. - [Budapest] : Babor, cop. 2020. - 166, [1] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Kalandkönyvek ; 8.)
ISBN 978-615-80662-8-0 fűzött : 3900,- Ft
Budai-hegység - gyalogtúra - természetjárás - helyismeret - útikönyv
914.39(234.373.27)(036) *** 796.51(439)(234.373.27)(036) *** 908.439(234.373.27)
[AN 3821327]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2021.
Baxter, Sarah (1959-)
History of the world in 500 walks (magyar)
   500 történelmi túra a Föld körül / Sarah Baxter ; [ford. Antóni Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 400 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-544-125-9 kötött : 7990,- Ft
helyismeret - gyalogtúra
908.100 *** 796.51(100)
[AN 3822906]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2021.
Benda László (1951-)
   A Tiltott Város / [írta] Benda László ; [fotók] Kocsis András Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-544-225-6 kötött : 3990,- Ft
Peking - helyismeret - fényképalbum
908.510-2Beijing(084.12) *** 77.04(439)(092)Kocsis_A._S.
[AN 3820171]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2021.
Fenyvesi Csaba (1961-)
   Bahamáktól Vatikánig : Bhutánon, Húsvét-szigeten, Szudánon át : [utazási esszék 4 földrész 25 helyszínéről 6000 képpel] / Fenyvesi Csaba. - Pécs : Kódex, 2020. - 285 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD-R
ISBN 978-615-5290-20-6 fűzött : 3990,- Ft
helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
908.100(0:82-992)
[AN 3820367]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2021.
Fodor Ferenc (1957-)
   Csólyospálos története képekben / Fodor Ferenc ; [közread. Csólyospálos Község Önkormányzata]. - Csólyospálos : Önkormányzat, 2020. - 235 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-00-9562-2 kötött
Csólyospálos - helyismeret - helyi társadalom - 20. század - fényképalbum
908.439-2Csólyospálos"19"(084.12) *** 929(439-2Csólyospálos)"19"(084.12)
[AN 3822458]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2021.
Hess, Megan
Paris (magyar)
   Párizs egy divatőrült szemével / Megan Hess. - Pécs : Alexandra, 2019. - 207 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Ferenczy Zsófia
ISBN 978-963-447-197-4 kötött : 4500,- Ft
Párizs - Franciaország - divat - női ruházat - útikönyv
914.4-2Paris(036) *** 391(44) *** 391.2
[AN 3822305]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2021.
Huszár Mihály (1982-)
   Üdvözlet Marcaliból! : egy somogyi város múltja és jelene képeslapokon = Viele Grüsse aus Marcali! : die Vergangenheit und Gegenwart einer Stadt in Somogy auf Postkarten = Greetings from Marcali! : the past and present of a town in Somogy county on postcards = Salutări din Marcali! : trecutul şi prezentul unui oraş din Somogy pe cărţi poştale = Pozdrowienia z Marcali! : przeszłość i teraźniejszość miasta w Somogy na pocztówkach / Huszár Mihály, Vidák Tünde. - Marcali : Marcali Múz., 2020. - 280 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Életmód és településtörténet képekben, ISSN 2498-5988 ; 2.)
Bibliogr.: p. 278-280.
ISBN 978-615-5688-03-4 kötött
Marcali - helyismeret - helytörténet - képes levelezőlap - album
908.439-2Marcali(084.1) *** 943.9-2Marcali(084.1)
[AN 3819417]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2021.
Kalmár Zsolt (1957-)
   "Online Airlines" : a karantén légitársaság / Kalmár Zsolt. - Velence : Kalmár Zs., 2020. - 97 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9057-3 fűzött
helyismeret - útinapló
908.100(0:82-992)
[AN 3821222]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2021.
   Mesélő múlt : Zsámbék versekben, novellákban, tanulmányokban, fotókon és festményeken : [antológia]. - Zsámbék : Önkormányzat, 2020. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mesélő Zsámbék, ISSN 2631-1011 ; 3.)
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 978-615-01-0244-3 fűzött
Zsámbék - helyismeret - antológia
908.439-2Zsámbék(0:82-822)
[AN 3823082]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2021.
   Pápa város települési értéktára / [... összeáll. Szabó Rita, Tóth Kálmán] ; [kiad. Pápa Város Önkormányzata]. - Pápa : Önkormányzat, 2020. - 117 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0018-0 kötött
Pápa - helyismeret - kulturális örökség - építészet
908.439-2Pápa *** 316.7(439-2Pápa) *** 72(439-2Pápa)
[AN 3821645]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2021.
Ploskìna, Vasilʹ (1964-)
   Koli sonce shoditʹ na zahodì : noveli, publìcistika, mandri / Vasilʹ Ploskìna ; [hudož. Oleksandr Gembìk] ; [perekl. Êva Ǵrìǵaššì, Krìstìna Šoger] ; [vyd. Tovaristvo ukraïnsʹkoï kulʹturi v Ugorŝinì]. - Budapest : Croatica : Tovaristvo ukraïnsʹkoï kulʹturi v Ugorŝinì, cop. 2020. - 306, [1] p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva ukrán és magyar nyelven
ISBN 978-615-6014-14-6 kötött
Magyarország - ukrán irodalom - helyismeret - válogatott művek - publicisztika
908.439(0:82-92) *** 883-821(439)
[AN 3819604]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2021.
Sümegh László (1945-)
   Két évezred zarándoka : szentföldi zarándokút : zarándokként Aachenben / Sümegh László. - Budapest : Tinta, 2020. - 349 p., [29] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-409-277-3 fűzött : 2990,- Ft
Izrael - Aachen - helyismeret - útinapló
908.430-2Aachen(0:82-992) *** 908.569.4(0:82-992)
[AN 3821194]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2021.
   Szigetszentmiklós / [kiad. Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.]. - [Szigetszentmiklós] : Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft., 2020. - 103 p. : ill., színes ; 30 cm
Gerinccím: Szigetszentmiklós fotóalbum 2020. - A képaláírások magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-00-8803-7 kötött
Szigetszentmiklós - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szigetszentmiklós(084.12)
[AN 3821453]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2021.
Szűcs Tamás
   Fehéren, feketén : a régi Sajószentpéter fényképeken / Szűcs Tamás, Tóth Péter ; [kiad. a Sajó Televízió Nonprofit Kft.]. - Sajószentpéter : Sajó Televízió Nonprofit Kft., 2020. - 120 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-9186-0 kötött
Sajószentpéter - helyismeret - 20. század - fényképalbum
908.439-2Sajószentpéter"19"(084.12)
[AN 3822164]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2021.
Tóth Tibor, F.
   A Rákóczi-emigráció Rodostóban = Tekirdağʹda Rákóczi Mültecileri / F. Tóth Tibor ; [... ford. Ali Kemal Alpay és Erdal Şalikoğlu]. - Budaörs : Acta Publica, 2020. - 81, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6205-00-1 fűzött
Rodostó - Törökország - Magyarország - emigráció - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - 18. század - képzőművészet - 19. század - 20. század - helyismeret
908.560-2Tekirdağ *** 325.25(=945.11)(560)"17" *** 73/76(439)"18/19" *** 943.9"170/171"
[AN 3823084]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2021.
Végh József (1953-)
   Diósjenő község értéktára / Végh József ; [kiad. Diósjenő Község Önkormányzata]. - Diósjenő : Önkormányzat, 2020. - 189, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9353-6 kötött
Diósjenő - helyismeret - kulturális örökség
908.439-2Diósjenő *** 930.85(439-2Diósjenő)
[AN 3819741]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6667 /2021.
   Általános közigazgatási rendtartás, közigazgatási perrendtartás : 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról : 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról : 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról : 2017. évi CLXXIX. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről (kivonat) : 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2021. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : HVG ORAC : Novissima, 2020. - 108 p. ; 20 cm
Lezárva: 2020. okt. 27. - QR-kódokkal
ISBN 978-615-5499-66-1 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - perrendtartás - jogszabálygyűjtemény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3820375]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2021.
Badacsonyi Zoltán (1980-)
   Reflexiók egy változó világra : húsz év gondolatai és tanulmányai / Badacsonyi Zoltán ; [kiad. a Petrecz Sándor Alapítvány]. - Páty : Petrecz S. Alapítvány, 2020. - [134] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0239-9 fűzött
Magyarország - jogtudomány - egyházügy - kereszténydemokrácia - vallásos irodalom - esettanulmány
34 *** 244 *** 329.3:28 *** 322(439)
[AN 3822631]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2021.
Balázs István (1956-)
   A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig / Balázs István ; [a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa]. - Debrecen : DE ÁJK, 2020. - 284 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 279-284.
ISBN 978-963-490-245-4 fűzött
Magyarország - Európa - közigazgatás - ezredforduló - egyetemi tankönyv
35(4)(075.8) *** 35(439)"198/200"(075.8)
[AN 3828946]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2021.
Balázs Zoltán (1966-)
   A hatalmi ágak elválasztásának elve : a klasszikus felfogás védelme / Balázs Zoltán. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 215 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-215.
ISBN 978-963-418-030-2 fűzött
politológia - államhatalmi ágak megosztása - politikai intézményrendszer
342.5 *** 342.33 *** 321.015
[AN 3820064]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2021.
Bárdos Péter (1946-)
   A fuvarozó felelőssége / Bárdos Péter. - Budapest : HVG-ORAC, 2020. - 114 p. ; 24 cm
Lezárva: 2020. márc. 15.
ISBN 978-963-258-498-0 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - szállítmányozás - gazdasági jog - felelősség
347.447(439) *** 347.763(439) *** 347.463(439)
[AN 3819762]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2021.
Borsi-Kálmán Béla (1948-)
   Kisfiúk a nagy viharban : a temesvári "Levente-pör", az első román "irredenta per" történe, 1919-1922 / Borsi-Kálmán Béla. - Budapest : Kortárs, 2020. - 586, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-435-080-4 fűzött : 5000,- Ft
Temesvár - Bánát - koncepciós per - határon túli magyarság - magyar történelem
343.301.096(498.5-2Temesvár)"1920" *** 943.92-13Bánság *** 323.12(=945.11)(498.5)"192"
[AN 3821138]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2021.
Braun Károly (1956-)
   Szolgáltam, védtem, vétettem / Braun Károly. - [Pécsvárad] : Magánkiad., cop. 2020. - 272 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9037-5 kötött : 3990,- Ft
Braun Károly (1956-)
Magyarország - rendőr - 20. század - 21. század - memoár
351.74(73)(092)(0:82-94)
[AN 3822206]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2021.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat) / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2021. - 183 p. ; 20 cm
Lezárva: 2021. jan. 11. - QR-kóddal
ISBN 978-615-5499-71-5 fűzött : 1690,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
Magyarország - büntetőjog - legfelsőbb bíróság - bírósági határozat - törvény
343(439)(094) *** 347.991(439)(094.92)
[AN 3829940]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2021.
   Büntetőeljárás : 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2021. - 224 p. ; 24 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2021. jan. 20.
ISBN 978-615-5499-72-2 fűzött : 2100,- Ft
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3829924]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2021.
Czine Ágnes (1958-)
   A tisztességes bírói eljárás : audiatur et altera pars / Czine Ágnes. - Budapest : HVG-ORAC, 2020. - 324 p. ; 24 cm
Lezárva: 2020. márc. 13. - Bibliogr.: p. 239-253.
ISBN 978-963-258-488-1 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - Európai Unió - büntetőeljárás - bírósági eljárás - jogállam
343.1(439) *** 343.1(4-62) *** 340.131.4 *** 347.9(439) *** 347.9(4-62)
[AN 3819813]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2021.
Fázsi László (1957-)
   A pótmagánvádas eljárás / Fázsi László. - Budapest : HVG-ORAC, 2020. - 253 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2020. júl. 3. - Bibliogr.: p. 241-248. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-258-501-7 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - magánvád
343.123.66(439)
[AN 3819789]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2021.
   Iparjogvédelem / [... szerk. Legeza Dénes] ; [közread. a] Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. - 2. bőv. kiad. - Budapest : SZTNH, 2020. - 343 p. : ill., színes ; 25 cm
Lezárva: 2020. máj. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9157-89-7 fűzött
Magyarország - iparjog - szabadalom
347.77(439) *** 347.78(439)
[AN 3829632]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2021.
Kiss László (1951-)
   Önkormányzati rendelet-tár : a helyi jogalkotás megújulásának lehetőségei / Kiss László ; [közread. a] Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány. - Budapest : DHKFA, 2020. - 725 p. ; 21 cm
Lezárva: 2020. jan. 15.
ISBN 978-615-00-8839-6 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - jogalkotás
352(439) *** 340.130.567(439)
[AN 3822956]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2021.
   A közigazgatás tudománya és gyakorlata / szerk. Szalai András. - Budapest : HVG-ORAC, 2020. - 474 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Lezárva: 2020. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-495-9 kötött : 6000,- Ft
közigazgatás
35
[AN 3819770]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2021.
   Közigazgatási jog : általános rész III. : a közigazgatási jog elméleti kérdései : a közigazgatási hatósági eljárásjog : a közigazgatási bíráskodás : a közigazgatási szankció / Fazekas Marianna szerk. - 2. átd., hatályosított kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 488 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 10.)
Lezárva: 2020. jún. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-285-3 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3829906]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2021.
Lugosi BaBett (1959-)
   Emeltfővel : Dömötör Zoltán főiskolai hallgató, szabadságharcos 514027-es politikai elítélt élete / Lugosi BaBett. - Budapest : Dömötör Z. : [Lugosi B.], 2020. - 301 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9718-3 fűzött
Dömötör Zoltán (1934-)
Magyarország - forradalmár - nemzetőrség - 1956-os forradalom - 20. század
351.743(439)"1956" *** 943.9"1956"(092)Dömötör_Z.
[AN 3821024]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2021.
   A magyar önkormányzatok 30 éve : tanulmányok, adatok, tények a helyi önkormányzatok három évtizedéből / [szerk. Gyergyák Ferenc] ; [közread. a] Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. - Budapest : TÖOSZ, 2020. - 511 p. : ill. ; 24 cm
A tanulmányok angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89710-9-8 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - önkormányzati igazgatás - ezredforduló - 21. század
352(439)"199/201"
[AN 3823117]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2021.
   Magyarország alaptörvénye : 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről : 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima, 2020. - 75, [3] p. : ill. ; 20 cm
Lezárva: 2020. szept. 3. - QR-kódokkal
ISBN 978-615-5499-56-2 fűzött : 790,- Ft
2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról
Magyarország - alkotmány - állami jelkép - alkotmánybíróság
342.4(439)(094) *** 342.22(439)(094) *** 342.565.2(439)(094)
[AN 3820372]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2021.
Paulik Antal (1963-)
   Félúton : a szószóló jegyzetei = Na polceste : zápisky hovorcu / Paulik Antal. - Budapest : Paulik A. : [Croatica], 2020. - 152, 152 p. : ill., színes ; 21 cm
A magyar és szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-6014-20-7 kötött
Magyarország - magyarországi szlovákok - kollektív jogok - 21. század - országgyűlési képviselő - nemzetiségi politika - memoár
342.724(=854)(439)"201/202" *** 342.53(439)(092)Paulik_A.(0:82-94) *** 316.347(=854)(439)
[AN 3819727]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2021.
   Polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról : 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2021. - 195 p. ; 20 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2021. jan. 5.
ISBN 978-615-5499-67-8 fűzött : 1690,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
Magyarország - perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3829945]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2021.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : kiegészítve a korábbi kiadáshoz (2020. szeptember 3.) képest megváltozott részek módosításainak indoklásaival / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : HVG-ORAC, 2021. - 282 p. ; 24 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2021. febr. 9.
ISBN 978-615-5499-69-2 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3829927]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2021.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima, 2021. - 262 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. febr. 2. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5499-70-8 fűzött : 1890,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3829937]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2021.
   Rendőrségi törvény, szolgálati szabályzat : 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről : 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a Rendőrség szolgálati szabályzatáról : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2021. január 1-én és február 1-én hatályba lépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima, 2020. - 135, [6] p. ; 20 cm
Lezárva: 2020. okt. 8. - QR-kódokkal
ISBN 978-615-5499-27-2 fűzött : 1350,- Ft
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
Magyarország - rendőrség - törvény
351.741(439)(094)
[AN 3820377]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2021.
   Rendszerváltozás és modernizáció a belügyi közigazgatásban, 1989-1994 / szerk. Verebélyi Imre. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 403 p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Sub lege libertas. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-216-0 kötött
Magyarország - belügy - közigazgatási reform - rendszerváltás
351(439)"1989/1994"
[AN 3820505]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2021.
Tőkey Balázs
   Szerződésen kívüli kötelmek : károkozás és az egyéb kötelemkeletkeztető tények / Tőkey Balázs. - Budapest : HVG-ORAC, 2020. - 234 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-496-6 fűzött : 7000,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - károkozás - felelősség - egyetemi tankönyv
347.426(439)(075.8) *** 347.51(439)(075.8)
[AN 3819757]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2021.
   "Tradíció és megújulás" : a Budapesti Királyi Ítélőtábla története, 1891-1950. - Budapest : Fővárosi Ítélőtábla, 2020. - 75 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-7148-0 kötött
Budapest. Fővárosi Ítélőtábla
Magyarország - ítélőtábla - testülettörténet - bíró - archontológia - századforduló - 20. század - album
347.992(439-2Bp.)"189/194"(092)
[AN 3821449]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2021.
   Turizmusbiztonság / szerk. Michalkó Gábor, Németh József, Ritecz György. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 463 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-125-5 kötött
turizmus - belbiztonság
351.74 *** 338.48
[AN 3820534]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2021.
Vékás Lajos (1939-)
   Szerződési jog : általános rész / Vékás Lajos. - Jav., hatályosított kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 384 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 13.)
Lezárva: 2021. márc. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-265-5 kötött
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.44(439)(075.8)
[AN 3829907]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6695 /2021.
Bagi Zoltán Péter (1974-)
   Pápa a Fuggerzeitungokban, 1573-1604 / Bagi Zoltán Péter. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 242 p. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 94.)
Bibliogr.: p. 208-224.
Fűzött
Pápa - helytörténet - hadtörténet - 16. század - 17. század - török hódoltság - történelmi forrás
355.48(439-2Pápa)"159/160"(093) *** 943.9-2Pápa"15/16"(093)
[AN 3821590]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2021.
Carracedo, Erica
La Segunda Guerra Mundial (magyar)
   A második világháború : történelem röviden : [4. szint] / írta Erica Carracedo ; rajz. Toni Rodríguez ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 68, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-483-102-0 kötött : 1290,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - második világháború - ifjúsági könyv
355.48(100)"1939/1945"(02.053.2) *** 930.9"1939/1945"(02.053.2)
[AN 3820755]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2021.
Hermann Róbert (1963-)
   Klapka György, Komárom hőse / Hermann Róbert, Számadó Emese ; [kiad. Komáromi Klapka György Múzeum]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2020. - 136 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5588-13-6 fűzött
Klapka György (1820-1892)
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - album
355(439)(092)Klapka_Gy. *** 355.48(439)"1848/1849"(084.1)
[AN 3820758]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2021.
Hódosi Zoltán
   A zsoldos II. rész : háború / Hódosi Zoltán. - Budapest : Papirusz Book, 2020. - 240 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6105-16-5 fűzött : 4490,- Ft
Egyesült Államok - Irak - Magyarország - zsoldos - 21. század - memoár
355.216(73)(=945.11)(0:82-94) *** 355.48(567)"200/201"(0:82-94)
[AN 3820991]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2021.
Kiss Csaba
   Hol vannak a katonák.. / Kiss Csaba. - Debrecen : [Kiss Cs.], 2020. - 177, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 177.
ISBN 978-615-00-8962-1 fűzött
Hosszúpályi - Magyarország - katona - hősi halott - hadifogoly - adattár - első világháború
355(439-2Hosszúpályi)"1914/1918"(092) *** 355.293(439-2Hosszúpályi)"1914/1918"(092) *** 355.257.7(=945.11)"1914/1918"(093)
[AN 3821859]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2021.
Tóth Marcell (1990-)
   A Király utcától a Király utcáig : XX. századi zsidósors egy fotóhagyaték alapján / Tóth Marcell. - Szeged : Areión Kv., 2020. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 91-106. - Számozott példány: 200. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-615-81663-1-7 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - zsidóság - katonatiszt - 20. század - album
355(=924)(439)(092) *** 929(439)"19"
[AN 3821149]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6701 /2021.
Blumné Bán Erika
   Az ellenőrzés alapjai / Bán Erika. - Budapest : Perfekt, 2019. - 274 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 978-963-394-847-7 fűzött : 4700,- Ft
Magyarország - belső ellenőrzés - közigazgatási ellenőrzés
65.012.7 *** 351.822(439) *** 336.126.5(439)
[AN 3821568]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2021.
Blumné Bán Erika
   A vállalati ellenőrzés gyakorlata / Bán Erika, Salamon Péter, Volterné Csák Bernadett. - Budapest : Perfekt, 2020. - 236 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-236.
ISBN 978-963-394-870-5 fűzött : 4350,- Ft
Magyarország - belső ellenőrzés - iratminta
65.012.7 *** 336.126.5(439)(083.76)
[AN 3821550]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2021.
Phillips, Charles E. (Jr.) (1959-)
Leadership in 100 quotes (magyar)
   100 híres mondás : vezetés / Charles Phillips ; [ford. Kállai Tibor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-544-118-1 fűzött : 3990,- Ft
vezetés - híres ember - idézetgyűjtemény
65.012.4(0:82-84) *** 929(100)(0:82-84)
[AN 3822931]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2021.
Sinek, Simon (1973-)
Together is better (magyar)
   Együtt minden jobb : az inspiráció kis könyve / Simon Sinek ; ill. Ethan M. Aldridge ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2020. - 152, [8] p. : ill. ; 14x19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-019-4 kötött : 3200,- Ft
vezetés - motiváció - aforizma
65.012.4(0:82-84) *** 65.013(0:82-84)
[AN 3819390]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6705 /2021.
Bakti Mária
   Explicitáció és tolmácsolás / Bakti Mária. - Szeged : JGYF K., 2020. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-86.
ISBN 978-615-5946-26-4 fűzött : 1500,- Ft
tolmács - fordítás
651.926
[AN 3822398]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2021.
Büttl Ferenc
   Alapjövedelem 2021: út a biztonságba! : alapjövedelem-program Magyarország számára / [... szerzői Büttl Ferenc és Kis Miklós] ; [kiad. a Megújuló Magyarországért Alapítvány]. - Budapest : Megújuló Magyarországért Alapítvány, 2020. - 126 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9544-8 fűzött
Magyarország - közpolitika - jövedelempolitika - vitairat
330.564.2(439) *** 331.28(439) *** 32.001(439)
[AN 3821387]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2021.
Doerr, John (1951-)
Measure what matters (magyar)
   Mérd, ami számít! : hogyan rengette meg a világot a Google, Bono és a Gates Alapítvány az OKR teljesítménymenedzsment-módszerrel? / John Doerr ; [ford. Dróth Júlia]. - Budapest : HVG Kv., 2020, cop. 2019. - 344 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-973-0 kötött : 4500,- Ft
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment - teljesítménymenedzsment
658.1.012.2 *** 658.1.011.4
[AN 3819381]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2021.
Elek Miklós (1946-)
   Veszprém megye papír pénzhelyettesítői, 1849-2020 / Elek Miklós. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 95.)
Bibliogr.: p. 34-37. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött
Veszprém megye - szükségpénz - történeti feldolgozás
336.747.3(439.117)(091)
[AN 3821594]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2021.
Halmai Péter (1953-)
   Mélyintegráció : a gazdasági és monetáris unió ökonómiája / Halmai Péter. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021, cop. 2020. - 538, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 503-538. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-454-555-2 fűzött : 8400,- Ft
Európai Unió - gazdaságpolitika - monetáris politika - európai integráció
339.923(4-62) *** 336.7(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 3830715]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2021.
Horstman, Mark
The effective manager (magyar)
   Az eredményes menedzser : [4 egyszerű eszköz az eredményesség és megtartás növelésére] / Mark Horstman ; [ford. Náfrádi Zoltán]. - Budapest : Onlife - The Underground Agency Kft., 2020. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9590-5 fűzött
vállalatirányítás
658.1.012.4
[AN 3821833]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2021.
Hossó Nikoletta (1978-)
   Protokolltolmácsolás a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok világában / Hossó Nikoletta. - [Budapest] : Európai Protokoll és Rendezvényszervező Közp. Kft., cop. 2020. - 221 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
ISBN 978-615-00-9106-8 fűzött
diplomácia - diplomáciai etikett - nemzetközi kapcsolat - tolmács
651.926 *** 327 *** 341.75
[AN 3820612]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2021.
Joób Márk (1974-)
   Pénzrendszerváltást! : miért nem fenntartható a pénzrendszer, és hogyan lehetne azzá tenni? / Joób Márk ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége. - Budapest : MTVSZ, cop. 2020. - 26 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-963-9802-10-0 fűzött
pénzrendszer - nemzetközi pénzügy - vitairat
339.7 *** 336.7(100)
[AN 3821148]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2021.
Kecső Gábor (1984-)
   A helyi adók szabályozása és joggyakorlata Magyarországon külföldi kitekintéssel - különös figyelemmel az iparűzési adóra és a helyi vagyonadók arányosságára / Kecső Gábor, Tombor Csaba ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Budapest : NKE KTI, 2020, cop. 2019. - 157 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 153-[158].
ISBN 978-963-498-351-4 kötött
Magyarország - Európa - adóügy - helyi adó
336.2.023(439) *** 336.2.023(4)
[AN 3823086]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2021.
   Képzés, fejlesztés, innováció : tanulmányok az emberi erőforrás menedzsment, a szervezés-vezetés és a képzés és fejlesztés köréből / szerk. Gulyás László, Miklós Péter ; [megj. a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet Emberi Erőforrás Tanulmányok Kutatócsoport ... gondozásában ...]. - Szeged : [JGYF K.] : SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpol. Int. Emberi Erőforrás Tanulm. Kutatócsop., 2021. - 76, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-29-5 fűzött
emberierőforrás-kezelés - munkaszervezés - szervezeti kultúra
658.3 *** 331.103 *** 65.013
[AN 3821708]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2021.
Rybakov, Igorʹ Vladimirovič (1972-)
Thirst (magyar)
   Kiéhezve : innováció az oligarchák árnyékában / Igor Ribakov ; [ford. Takács Zoltán]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 367 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-447-495-1 kötött : 4499,- Ft
Oroszország - vállalkozó - 20. század - 21. század - memoár
658.1(47)(092)Rybakov,_I.(0:82-94)
[AN 3820192]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2021.
Veress Emőd (1978-)
   A szindikátusi szerződés / Veress Emőd. - Budapest : MFI : HVG-ORAC, 2020. - 291 p. ; 24 cm. - (MFI tudományos közleményei, ISSN 2732-3242 ; 1.)
Lezárva: 2020. máj. 15. - Bibliogr.: p. 281-291.
ISBN 978-963-258-499-7 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - kötelmi jog - vállalatcsoport
334.75(439) *** 347.4(439) *** 347.72(439)
[AN 3819781]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2021.
Vidić, Antun (1947-)
   Sam i svoj : uspomene su bogatstvo koje nitko ne može uzeti, ali se one mogu dati / Antun Vidić. - Budimpešta : Croatica, 2020. - 338 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6014-19-1 kötött
Vidić, Antun (1947-)
Magyarország - magyarországi horvátok - vállalkozó - 20. század - memoár
658.1(439)(=862)(092)Vidić,_A.(0:82-94)
[AN 3819759]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6718 /2021.
   A gyulai belgyógyászat története / szerk. Márk László ; [... ill. Márton Gabriella, Bánfi Barnabás]. - Gyula : [s.n.], 2020. - 303 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 252-302.
Kötött
Békés Megyei Központi Kórház (Gyula). Pándy Kálmán Tagkórház
Gyula - Magyarország - kórház - belgyógyászat - orvos - 21. század
364.444.046.6(439-2Gyula) *** 616 *** 61(439)(092)
[AN 3819412]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6719 /2021.
Bábosik István (1940-)
   A konstruktív életvezetés pedagógiája és iskolája / Bábosik István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2020. - 154 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-94-3 fűzött
iskolai nevelés - személyiségfejlesztés - nevelési rendszer
37.03 *** 371.4
[AN 3820101]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2021.
   Befogadó óvoda, befogadó iskola / szerk. Bíró Violetta. - Baja : EJF K., 2020. - 177 p. : ill. ; 24 cm. - (Projektek, team-munka, oktatói publikációk, ISSN 2630-8657 ; 3.)
Váltakozva magyar és horvát nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5429-30-9 fűzött
pedagógia - speciális nevelés - tehetséggondozás - oktatási módszer - óvodai nevelés - alapfokú oktatás
376 *** 376.545 *** 372.3 *** 373.3 *** 371.38
[AN 3821698]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2021.
Buvári Enochné (1929-)
   "Emlékeim" / Buvári Enochné ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt. : Szerző, 2020. - 90, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9170-9 fűzött
Buvári Enochné (1929-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Buvári_E.-né(0:82-94)
[AN 3821538]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2021.
Chapman, Gary D. (1938-)
Now what? (magyar)
   Segítség, szülők lettünk! / Gary Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2021. - 99 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-357-1 fűzött : 1750,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3829393]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2021.
Csáky Károly (1950-)
   Egy pedagóguspálya és holdudvarának naplótöredékei / Csáky Károly. - Ipolyság ; [Nagyoroszi] : Csáky K., 2020. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9405-2 fűzött
Felvidék - pedagógus - 20. század - határon túli magyarság - memoár
37(437.6)(=945.11)(092)Csáky_K.(0:82-94)
[AN 3819628]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2021.
Fekete Anikó
   Generációk diákszínháza II / [Fekete Anikó] ; az Aktivitás Alapítvány ... kiadványa. - [Budapest] : Aktivitás Alapítvány, 2020. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6118-02-8 fűzött
Magyarország - amatőr színjátszás - iskolai színjátszás - 21. század - interjú
371.383(439)"201"(047.53) *** 792.077(439)"201"(047.53)
[AN 3822966]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2021.
   Feminine studies : jó gyakorlat / [szerk. Tornay Krisztina és Sütő Zsuzsanna] ; [kiad. a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium]. - [Debrecen] : Boldog Terézia Katolikus Egy. Feminine Studies Szakkollégium, 2020. - 107 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-615-6286-00-0 fűzött
Debrecen - szakkollégium - nők a társadalomban
378.187.5(439-2Debrecen) *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 3822347]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2021.
   Fizika : módszertani kézikönyv / [szerk. Korom Erzsébet, Radnóti Katalin]. - Szeged : Mozaik, 2020. - 171 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gondolkodtató természettudomány-tanítás)
Bibliogr.
ISBN 978-963-697-845-7 fűzött
fizikatanítás - módszertan - tanári segédkönyv
372.853(072) *** 371.3(072)
[AN 3822396]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2021.
   Kémia : módszertani kézikönyv / [szerk. Korom Erzsébet, Németh Veronika]. - Szeged : Mozaik, 2020. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gondolkodtató természettudomány-tanítás)
Bibliogr.
ISBN 978-963-697-846-4 fűzött
kémiatanítás - módszertan - tanári segédkönyv
372.854(072) *** 372.3(072)
[AN 3822366]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2021.
   Kisiskoláskor : módszertani kézikönyv / [szerk. Korom Erzsébet, Csiszár Imre]. - Szeged : Mozaik, 2020. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gondolkodtató természettudomány-tanítás)
Bibliogr.
ISBN 978-963-697-843-3 fűzött
tantárgy-pedagógia - természettudomány - módszertan - tanári segédkönyv
372.85(072) *** 371.3(072)
[AN 3822395]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2021.
   Lépcsőfokok : interjúk a volt Istvánosokkal / [szerk. Béki Gabriella] ; [közread. a] Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre, 2014-. - 23x23 cm
Budapest. 9. kerület - iskolatörténet - szakközépiskola - gazdaságtan - életútinterjú
373.6:33(439-2Bp.)(091)(047.53)
[AN 3563723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt. - 2020. - 192 p. : ill.
ISBN 978-615-81481-2-2 fűzött
[AN 3820797] MARC

ANSEL
UTF-86730 /2021.
   The manual of conductive pedagogy : more than practice... / [ed. in chief Éva Feketéné Szabó, Andrea Zsebe] ; [ed. István Kollega Tarsoly] ; [publ. by the] Semmelweis University András Pető Faculty, [... International Pető Association of Conductive Education]. - [Budapest] : Semmelweis Univ. András Pető Fac. : Intern. Pető Assoc. of Conductive Education, [2020]. - 529 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 475-525.
ISBN 978-615-00-9457-1 fűzött : 9400,- Ft
konduktív pedagógia
376.22 *** 615.825
[AN 3821221]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2021.
   Módszertani füzet környezetpedagógiai műhelyfoglalkozásokhoz / [szerk. Bíró Gyula] ; [közread. a] Regionális Gyermekkert Oktatóközpont. - Szarvas : Regionális Gyermekkert Oktatóközp., 2021. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm + DVD
ISBN 978-615-01-0460-7 fűzött
környezeti nevelés - óvodapedagógia - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv - audiovizuális dokumentum
37.033(072) *** 372.48(072) *** 372.850.4(072)
[AN 3822877]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2021.
Molnár Lajos (1945-)
   Emlékidézés az oktatásról és a pápai iskolákról : tanítójelöltek diák-krónikája / [írta és szerk.] Molnár Lajos ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 264 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9818-68-2 fűzött
Pápa - tanítóképző - memoár
377.8(439-2Pápa)(0:82-94)
[AN 3821552]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2021.
   Ötletek, lehetőségek a cigány népismeret tantárgy oktatására az általános iskolában / [szerk. Kanizsai Mária és Bordás Sándor] ; [közread. az] Eötvös József Főiskola. - Baja : EJF K., 2019. - 93 p. : ill. ; 30 cm
Beás, lovári és romungro nyelvű szemelvényekkel
ISBN 978-615-5429-28-6 fűzött
tantárgy-pedagógia - alapfokú oktatás - romológia - néprajz - kulturális örökség
371.3 *** 372.839(=914.99) *** 372.831.67(=914.99)
[AN 3821763]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2021.
   A pécsi Vegyipari Gépészeti Technikum jogutódainak története : Vegyipari és Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola és Hevesy György Műszaki Szakközépiskola, 1970-1993-1999 / [fel. szerk. Albert-Sütő Márta]. - [Pellérd] : B-Group Kft., 2020. - 392 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-5660-9)
Hevesy György Műszaki Szakközépiskola (Pécs)
Pécs - iskolatörténet - szakközépiskola - vegyipar
373.6:66(439-2Pécs)(091)
[AN 3820382]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2021.
   A pedagógusképzés jó gyakorlatai az Eötvös József Főiskolán / szerk. Bíró Violetta. - Baja : EJF K., 2020. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Projektek, team-munka, oktatói publikációk, ISSN 2630-8657 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5429-29-3 fűzött
pedagógusképzés - pedagógia - gyógypedagógia
371.13 *** 37.01 *** 376
[AN 3821689]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2021.
Pintér Ferenc
   Vektorok a középiskolában : [feladatok matematika szakkörre] / Pintér Ferenc ; [közread. a] Matematkai Tehetségekért Alapítvány. - Nagykanizsa : Matematikai Tehetségekért Alapítvány, 2020. - 170 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-615-81540-1-7 fűzött
matematika - vektoralgebra - példatár
372.851(076) *** 514.742(076)
[AN 3822210]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2021.
Quinn, Suzy K.
Lies we tell mothers (magyar)
   "Majd lesz időd magadra, amikor a gyerek alszik" : kegyes hazugságok kezdő szülőknek / Suzy K. Quinn ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár, 2020. - 304 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5875-35-9 kötött : 3999,- Ft
gyermeknevelés - életvezetés - szülő - memoár
37.018.1(0:82-94) *** 613.865-055.5(0:82-94)
[AN 3819569]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2021.
Schmelzer, Albert (1950-)
Wer Revolutionen machen will... (magyar)
   Aki forradalmakat akar csinálni.. : a 9. osztály történelemtanításához / Albert Schmelzer ; [ford. Tamási-Tóth Zsuzsa]. - Budapest : Emil Molt Alapítvány, 2019. - 184 p. : ill. ; 21 cm. - ("Göllner-könyvek", ISSN 2732-334X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6763-6 kötött
történelemtanítás - középfokú oktatás - módszertan - alternatív iskola - tanterv - tanári segédkönyv
371.4Waldorf *** 372.893(072) *** 371.214(072)
[AN 3821723]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2021.
Takács Zsuzsanna Mária
   A pedagógia zsonglőrei : két baranyai tanító életútja a 20. század folyamán / Takács Zsuzsanna Mária. - Pécs : Institutio, 2020. - 174 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 157-174.
ISBN 978-963-467-055-1 kötött
Kerekes Géza (1899-1966)
Megyesi János (1913-2011)
Magyarország - pedagógus - neveléstörténet - pedagógusképzés - társadalomtörténet - 20. század
37(439)(092)Kerekes_G. *** 37(439)(092)Megyesi_J. *** 316.343.65(439)"19" *** 371.13(439)"19"
[AN 3822408]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2021.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Gyerekek, óvodák, iskolák / Vekerdy Tamás. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Kulcslyuk, 2021. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5932-56-4 kötött : 3490,- Ft
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan
37.015.3 *** 159.922.7
[AN 3829114]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6741 /2021.
Batylda, Marcin (1979-)
The world of Cyberpunk 2077 (magyar)
   A Cyberpunk 2077 világa / [író Marcin Batylda] ; [ford. Rusznyák Csaba]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Fumax, 2020. - 192 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-470-170-5 kötött : 9995,- Ft
játékprogram - utópia - album
793/794 *** 681.3.004.14
[AN 3826502]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2021.
   Békés pillanatok : bibliai témájú rejtvények és kvízkérdések / [szerk. Urbán L. Tamás] ; [közread. az] Ébredés Misszió. - Orosháza : Ébredés Misszió, [2020]. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5681-23-3 fűzött
vetélkedő - bibliakutatás
793.7 *** 22.01
[AN 3822299]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2021.
Dávid Sándor (1937-)
   Keleti 100 : "mert szeretek élni..." / Dávid Sándor, Dobor Dezső ; [... kiad. Magyar Torna Szövetség]. - Budapest : Matsz, 2020. - 379 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-9246-1 kötött : 5990,- Ft
Keleti Ágnes (1921-)
Magyarország - sportoló - torna - olimpikon - 20. század - 21. század
796.41(439)(092)Keleti_Á.
[AN 3822374]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2021.
Dénes Tamás (1963-)
   A világ labdarúgásának története / Dénes Tamás, Sándor Mihály, B. Bába Éva. - [Budapest] ; [Debrecen] : Campus K., 2018-2020. - 5 db : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9822-59-7
sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó
796.332(100)(091) *** 796.332(100)(092)
[AN 3745241]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A futball teljes globalizációja, 1984-2000 / [a Tribünök "árnyéka" c. fej. Sándorné Győr Melinda munkája]. - 2020. - 731 p.
Bibliogr.: p. 722-724.
ISBN 978-963-9822-63-4 kötött
sporttörténet - labdarúgás - 20. század - ezredforduló
796.332(100)"198/199"
[AN 3819812] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A XXI. század futballja, 2000-2020 / [a Tribünök "árnyéka" c. fej. Sándorné Győr Melinda munkája]. - 2020. - 900 p.
Bibliogr.: p. 891-892.
ISBN 978-963-9822-64-1 kötött
sporttörténet - labdarúgás - 21. század
796.332(100)"200/201"
[AN 3819814] MARC

ANSEL
UTF-86745 /2021.
   Egészség, sport, gazdaság = Health, sport, economy / szerk. Gyömörei Tamás. - Győr : Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft., 2019-. - Ill. ; 24 cm
A 4. kötetet szerk. Katona Zsolt Bálint. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Összefoglalás váltakozva angol és magyar nyelven
sport - testkultúra - egészséges életmód - egészségmagatartás - gazdasági hatás
796 *** 796.035 *** 613 *** 316.334.2
[AN 3769563]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2020. - 135 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5837-27-2 fűzött
[AN 3820599] MARC

ANSEL
UTF-86746 /2021.
Gergely Imre
   Pajzán vadásztörténetek 2 : huncutságok a pagonyból / Gergely Imre ; [a grafikákat Pintér Péter kész.] ; [kiad. Nimród Alapítvány ...]. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Hunor Magazin, 2020. - 105, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9027-40-4 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3819326]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2021.
Jurán Vidor (1879-1963)
   Vadászkrónika / Jurán Vidor ; [a válogatásnál és a szerkesztésnél közrem. Motesíky Árpád]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-478-0 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3829207]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2021.
Kurtánné Vadászlaki Ilona (1949-)
   A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) élővilága, a halak és horgászatuk : oktatási program / [kész., összeáll. Kurtánné Vadászlaki Ilona]. - Budapest : Agroinform, 2019. - 56 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5666-33-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5666-33-9-0)
Soroksári-Duna - természeti környezet - horgászat - útmutató
799.1(036) *** 502(439.153)
[AN 3821889]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2021.
Moore, Dan
Around the World in 200 puzzles (magyar)
   200 rejtvénnyel a Föld körül : [agyfacsarók, asszociatív gondolkodás, logikai feladványok] / Dan Moore ; [ford. Ambrose Montanus]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 223 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-544-126-6 kötött : 4990,- Ft
fejtörő játék - rejtvény
793.7
[AN 3823121]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2021.
   A múlt idők vadászata : [válogatás a Kalocsai Érseki Könyvtár gyűjteményéből] / [szerk. Grócz Zita] ; [kiad. Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete]. - [Kecskemét] : OMVK Bács-Kiskun M. Területi Szerv., 2020. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89493-7-0 kötött
Kalocsa - vadászat - művelődéstörténet - könyvtári gyűjtemény - egyházi könyvtár - könyvritkaság - album
799.2 *** 930.85(100) *** 027.6(439-2Kalocsa) *** 09
[AN 3819634]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2021.
Németh Zsófia
   MocorGo : hogyan segítsük gyermekünk pszichomotoros fejlődését játékosan? / [közread. a] Bethesda Gyermekkórház. - Budapest : Bethesda Gyermekkórháza, 2020. - 138 p. : ill., színes ; 18x18 cm
Szerzők Németh Zsófia, Sipos Zsanett, Szegleti Gabriella
ISBN 978-615-00-9713-8 fűzött
mozgásfejlesztés - gyógytorna - gyermek
796.012.1-053.2 *** 615.825-053.2
[AN 3821166]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2021.
Simkó Géza
   100 éves a gödi labdarúgás : a Felsőgödi Testgyakorlók Körének története, 1920-1974 / Simkó Géza, Láng József ; [kiad. József Attila Művelődési Ház]. - Göd : József A. Művel. Ház, [2020]. - 120 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-615-01-0051-7 kötött
Felsőgödi Testgyakorlók Köre
Göd - sporttörténet - labdarúgás - 20. század
796.332(439-2Göd)"192/197"
[AN 3822871]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2021.
Sütheő László
   A táblás játékok története : malmosdi / Sütheő László. - Győr-Ménfőcsanak : Víz-Játék Bt., 2020. - 25, [2] p. : ill., részben színes ; 15 cm. - (Tudorjáték füzetek ; 6.)
Bibliogr.: p. [26-27].
ISBN 978-615-81726-0-8 fűzött
táblás játék - művelődéstörténet
794.2(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3820794]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2021.
Tapia, Ivan
La casa de papel (magyar)
   A nagy pénzrablás : a professzor naplója : menekülő könyv / Ivan Tapia, Montse Linde ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., 2021, cop. 2020. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6186-33-1 fűzött : 4490,- Ft
spanyol irodalom - fejtörő játék - bűnügyi regény
793.7 *** 860-312.4=945.11
[AN 3828893]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2021.
Tátrai S. Miklós (1953-)
   Erdei történetek / Tátrai S. Miklós. - [Zirc] : Fa-Piac Magánerdészeti Kft., 2020. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9274-4 fűzött
magyar irodalom - természetjárás - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 796.5(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3822073]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2021.
Vámos Tamás
   A nemzet sportolói / [riporter] Vámos Tamás. - [Budapest] : Inverz Media, 2020. - 254 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5901-10-2 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - sportoló - olimpikon - 20. század - 21. század - állami kitüntetés - interjú
796(439)(092)(047.53) *** 06.068(439)"200/201" *** 796.032(439)(092)(047.53)
[AN 3818954]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2021.
Wilson, Jonathan (1976-)
The names heard long ago (magyar)
   A magyar futball aranykora : amikor még mi tanítottuk focizni a világot / Jonathan Wilson ; [ford. Bán Tibor]. - [Budapest] : Gabo, 2020. - 416 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 398-401.
ISBN 978-963-406-965-2 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - 20. század
796.332(439)"192/195"
[AN 3819355]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6758 /2021.
   30 éves a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület : jubileumi évkönyv, 2020 / [szerk. Petrovics László]. - Várpalota : Városszépítő és Védő Egyes., 2020. - 204 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0201-6 kötött
Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület
Várpalota - egyesület - városvédelem - városszépítés
711.4(439-2Várpalota) *** 72.025.3/.4(439-2Várpalota) *** 061.2(439-2Várpalota)
[AN 3822961]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2021.
   Barta Lajos, Fekete Nagy Béla, Veszelszky Béla, Lossonczy Ibolya, Jakovits József, Vajda Júlia, Gyarmathy Tihamér, Marosán Gyula, Zemplényi Magda, Gedő Ilka, Ilosvai Varga István, Gadányi Jenő, Miháltz Pál, Bene Géza, Vaszkó Erzsébet, Borsos Miklós, Bartha László, Kerényi Jenő, Szalay Lajos, Gábor Marianne : [az Antal-Lusztig-gyűjtemény 2.] : [the Antal-Lusztig Collection 2] / [... szerk. ... Nagy T. Katalin] ; [... kiad. ... Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2020. - 606 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Gerinccím: Barta, Fekete Nagy, Veszelszky, Lossonczy, Jakovits, Vajda, Gyarmathy, Marosán, Zemplényi, Gedő, Ilosvai, Gadányi, Miháltz, Bene, Vaszkó, Borsos, Bartha, Kerényi, Szalay, Gábor
ISBN 978-615-5560-35-4 kötött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század
73/76(439)"19" *** 069.017(439)Antal-Lusztig
[AN 3819469]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2021.
Biró Aurél (1972-)
   Volt-e Naphegyen kápolna? / Biró Aurél ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 46 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9818-62-0 fűzött
Budapest. 1. kerület - helytörténet - építészet
72(439-2Bp.I.) *** 943.9-2Bp.I.
[AN 3821547]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2021.
Branczik Márta (1961-)
   Brutalizmus / Branczik Márta ; [fotó ... Batár Zsolt ...]. - Budapest : Kedves L., 2020. - 30, [1] p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (10+1 Budapest, ISSN 2732-3285 ; 1.)
ISBN 978-615-00-8541-8 fűzött : 2200,- Ft
Budapest - brutalista építészet - betonszerkezet - Kádár-korszak
72(439-2Bp.)"196/198" *** 691.32
[AN 3821239]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2021.
Branczik Márta (1961-)
Brutalizmus (angol)
   Brutalism / Márta Branczik ; [photography ... Zsolt Batár ...] ; [... transl. ... Marie-Josée Sheeks ...]. - Budapest : Kedves L., 2020. - 30, [1] p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (10+1 Budapest, ISSN 2732-3293 ; 1.)
ISBN 978-615-00-8542-5 fűzött : 2200,- Ft
Budapest - brutalista építészet - betonszerkezet - Kádár-korszak
72(439-2Bp.)"196/198" *** 691.32
[AN 3821241]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2021.
Fohl Ferenc
   Abszurditás : képek és versek különös találkozása / [képek] Fohl Ferenc, [versek] Farkas Csaba ; [közread. a] DoArt Galéria. - Szentendre : DoArt Galéria : Dual Villa Kft., cop. 2020. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-01-0053-1 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - vers
75(439)(092)Fohl_F. *** 894.511-14
[AN 3820977]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2021.
Gall, Anthony (1967-)
   Kós Károly / írta és szerk. Anthony Gall. - Budapest : Holnap, 2020. - 263 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 253-257. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-285-7 kötött : 9900,- Ft
Kós Károly (1883-1977)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Kós_K.
[AN 3829348]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2021.
Gazda József (1936-)
   Mátyás József, 1930-2002 / Gazda József ; [kiad. Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület]. - Szolnok : Erdély Barátainak Köre Kult. Egyes., 2020. - 246 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 246. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-615-00-9404-5 kötött : 5000,- Ft
Mátyás József (1930-2002)
Erdély - festőművész - grafikus - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló
76(498)(=945.11)(092)Mátyás_J. *** 75(498)(=945.11)(092)Mátyás_J.
[AN 3822895]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2021.
   Huncastle / szerk. Wirth Gábor, Köbli Ádám ; [kiad. az Edutus Egyetem]. - Budapest ; [Tatabánya] : Edutus Egy., 2019. - 161 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
A Sümegen, 2019. nov. 21-22-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8445-89-6 fűzött
Magyarország - turizmus - kastély - vár - műemlékvédelem
728.81/.82(439) *** 72.025.3/.4 *** 379.85(439) *** 338.48(439)
[AN 3825440]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2021.
   Huncastle II / szerk. Wirth Gábor, Köbli Ádám ; [kiad. az Edutus Egyetem]. - Budapest ; [Tatabánya] : Edutus Egy., 2020. - 204 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
A 2020. dec. 3-4-én azonos címmel online rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8445-90-2 fűzött
Magyarország - turizmus - kastély - vár - műemlékvédelem
728.81/.82(439) *** 72.025.3/.4 *** 379.85(439) *** 338.48(439)
[AN 3822024]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2021.
Kádár József (1936-2019)
Joseph Kádár - Le K'dar (angol)
   Joseph Kádár - Le K'dar : Hungarian artist from Paris / [ed. Vanda Zsoldos] ; [ed.-in-chief János Cs. Tóth] ; [transl. Zsigmond Lakó, Gábor Halmi, Benjamin Jack Schutz] ; [publ. by the Bocskai István Museum]. - Hajdúszoboszló : Bocskai I. Museum, 2020. - 318, [1] p. : ill., főként színes ; 29x29 cm
Bibliogr.: p. 318.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-9472-4)
Franciaország - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
73/76(44)(=945.11)(092)Kádár_J.
[AN 3819460]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2021.
Kádár József (1936-2019)
   Joseph Kádár - Le K'dar : magyar művész Párizsból / [szerk. Zsoldos Vanda] ; [... szerk. Cs. Tóth János] ; [kiad. a ... Bocskai István Múzeum]. - Hajdúszoboszló : Bocskai I. Múz., 2020. - 318, [1] p. : ill., főként színes ; 29x29 cm
Bibliogr.: p. 318.
ISBN 978-615-00-9472-4 kötött
Franciaország - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
73/76(44)(=945.11)(092)Kádár_J.
[AN 3819454]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2021.
Kedei Zoltán (1929-2020)
   Kedei Zoltán : egy élet-paletta színei / [bev.] Imre Lídia. - [Budapest] : Méry Ratio : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2020. - 265, [2] p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6284-02-0 kötött
Erdély - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
75(498)(=945.11)(092)Kedei_Z.
[AN 3819756]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2021.
Kéri Imre (1945-)
   Kéri Imre '66-'20 : válogatás. - Budapest : Inform, 2020. - [71] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5666-38-4 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Kéri_I.
[AN 3821897]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2021.
Kudász Gábor Arion (1978-)
   Human / [... Gábor Arion Kudász]. - 2. ed. - [Budapest] : Self publ., cop. 2021. - [110] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-01-0294-8 v.
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Kudász_G._A.
[AN 3828565]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2021.
Molnár Éva (1955-)
   Négy negyed / Molnár Éva. - [Solymár] : Molnár É., cop. 2020. - 123 p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2019. máj. 10-30. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-8567-8 fűzött
Magyarország - szobrász - iparművész - ötvösség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
739(439)(092)Molnár_É. *** 061.4(439-2Bp.)"2019" *** 73(439)(092)Molnár_É.
[AN 3822888]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2021.
   National Hauszmann Program, 2019-2024 / [publ. Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.]. - [Budapest] : Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Közp. Nonprofit Zrt., 2020. - 49 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Fűzött
Budapest. 1. kerület - Várhegy (Budapest) - építészeti örökség - felújítás - 21. század
72.025.3/.4(439-2Bp.I.)"201/202"
[AN 3820762]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2021.
Németh László (1946-)
   Kép-emlékek / Németh László. - [Budapest] : Méry Ratio : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2020. - 97, [2] p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
ISBN 978-615-6284-00-6 kötött
Felvidék - fényképész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
77.04(437.6)(=945.11)(092)Németh_L.
[AN 3819485]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2021.
Németh Péter
   D-Day : a leghosszabb nap napjainkban : magyar sorsok / Németh Péter. - [Sopron] : [New Deal Marketing Bt.], [2020]. - [90] p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-01-0234-4 fűzött
Normandia - emlékhely - második világháború - veterán - hadtörténet - katonasír - magyarság - fényképalbum
725.945(442.1/.5)(084.12) *** 355.48(100)"1944" *** 355.292 *** 726.825(442.1/.5)(=945.11)
[AN 3820551]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2021.
Pintér László
   Magyar gyufacímkék = Ungarische Zündholzetikette = Hungarian matchbox labels / Pintér László, Zsoldi Zoltán. - Nagykanizsa : Czupi, 2012-. - 30 cm
Magyarország - alkalmazott grafika - 20. század - gyufacímke - jegyzék
766(439)"19" *** 662.53(083.8)
[AN 3532990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Magyar gyűjtői gyufacímkék katalógusa, 1950-2019. - 2020. - 135 p. : ill.
ISBN 978-963-9782-69-3 fűzött
[AN 3822360] MARC

ANSEL
UTF-86778 /2021.
Pusztay Sándor (1948-)
   Kövekbe zárt történelem : várak és várkastélyok Szlovákiában / Pusztay Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2020. - 242, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. [243].
ISBN 978-615-5937-24-8 fűzött : 4500,- Ft
Szlovákia - vár
728.81(437.6)
[AN 3820412]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2021.
Reigl, Judit (1923-2020)
   Csillapíthatatlanul szomjazzák a végtelent : beszélgetések Reigl Judittal : egy festő (ön)életrajza / Gát János. - Budapest : Corvina, 2020. - 136 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm + mell.
ISBN 978-963-13-6706-5 kötött : 3990,- Ft
Reigl, Judit (1923-2020)
festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
75(44)(=945.11)(092)Reigl,_J.(0:82-94)
[AN 3820283]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2021.
Ruzsa György (1947-)
   Hogyan nézzük az ikonokat? / Ruzsa György ; előhang Szilágyi Ákos. - Budapest : Corvina, 2020. - 183 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6683-9 kötött : 4990,- Ft
festészet - keresztény művészet - ortodox egyház - ikon
75.046.3 *** 281.9 *** 246.3
[AN 3819586]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2021.
Sebestyén Sára (1970-)
   Élek = Edges of life / [Sebestyén Sára] ; [... kurátor ... Tomas Opitz] ; [kiad. ... Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület ...]. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes. : Nyom6, 2020. - [100] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2020. jan. 24 - aug. 29. között rendezett kiállítás katalógusa. - A kísérő tanulmányok német nyelven is
ISBN 978-615-81184-4-6 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Sebestyén_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3822144]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2021.
   A spontaneitás hatalma : az art brut hazai mesterei II. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 87 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-544-286-7 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - képzőművészet - művészetterápia - elmebeteg
73/76(439) *** 364.65-056.37 *** 615.851.82
[AN 3820142]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2021.
Szentes Bíró Ferenc
   Emlékőrző köztéri alkotások Kiskundorozsmán : barangolás Kiskundorozsma szobrai és emléktáblái között / Szentes Bíró Ferenc. - Szeged : Petőfi S. Művel. Ház, 2021. - 24 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 26.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-615-6005-05-2 fűzött
Kiskundorozsma - emlékmű - emléktábla - szobor
725.94(439-2Kiskundorozsma) *** 73.027.1(439-2Kiskundorozsma)
[AN 3819834]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2021.
   A szépség nem a lét hátára adott köpönyeg : képzőművészeti kiállítások a Boldog Terézia Szakkollégium női szümpozionjain, 2008-2019 / [szerk. Tornay Krisztina]. - [Debrecen] : Boldog Terézia Katolikus Egy. Feminine Studies Szakkollégium, 2020. - 83 p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: ...nem a lét hátára adott köpönyeg
ISBN 978-615-00-9333-8 fűzött
Debrecen - Magyarország - képzőművészet - kiállítás - 21. század
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3822354]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2021.
Szőke Ágnes (1944-)
   Belvárosi séta II : latin feliratok / Szőke Ágnes. - Budapest : Püski, 2020. - 71, [2] p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-302-270-2 fűzött
Budapest. 5. kerület - emlékmű - epigráfia - latin nyelv - útmutató
725.94(439-2Bp.V.)(036) *** 930.271=71
[AN 3821816]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2021.
Szőke Ágnes (1944-)
   Belvárosi séta III : antik hatások / Szőke Ágnes. - Budapest : Püski, 2020. - 69, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-302-297-9 fűzött
Budapest. 5. kerület - építészet - útmutató
72(439-2Bp.V.)(036)
[AN 3821817]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2021.
Tolnai-Pálóczy Enikő
   Löffler testvérek / Tolnai-Pálóczy Enikő ; [fotó ... Bődey János ...]. - Budapest : Kedves L., 2020. - 31 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (10+1 Budapest, ISSN 2732-3285 ; 2.)
ISBN 978-615-00-8543-2 fűzött : 2200,- Ft
Löffler Béla (1880-193?)
Löffler Samu Sándor (1877-1962)
Magyarország - Budapest - építész - építészettörténet - századforduló
72(439-2Bp.)"190/191" *** 72(439)(092)Löffler_S._S. *** 72(439)(092)Löffler_B.
[AN 3821243]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2021.
Tolnai-Pálóczy Enikő
Löffler testvérek (angol)
   The Löffler brothers / Enikő Tolnai-Pálóczy ; [photography ... János Bődey ...] ; [... transl. ... Marie-Josée Sheeks ...]. - Budapest : Kedves L., 2020. - 31 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (10+1 Budapest, ISSN 2732-3293 ; 2.)
ISBN 978-615-00-8544-9 fűzött : 2200,- Ft
Löffler Samu Sándor (1877-1962)
Löffler Béla (1880-193?)
Magyarország - Budapest - építész - építészettörténet - századforduló
72(439)(092)Löffler_S._S. *** 72(439)(092)Löffler_B. *** 72(439-2Bp.)"190/191"
[AN 3821246]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2021.
Tóth Csaba (1959-)
   Isten és a világ : Tóth Csaba szakrális művei. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 294, [1] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-6172-35-8 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - vallási ábrázolás
75(439)(092)Tóth_Cs. *** 75.046.3
[AN 3819526]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2021.
   Výšivkársky krúžok Rozmarín Čabianskej organizácie Slovákov - Domu slovenskej kultúry oslavuje svoje 20. výročie = A Csabai Szlovákok Szervezete - Szlovák Kultúra Háza Rozmaring Hímzőköre 20 éves / [... red. Alžbeta Liptáková, Hajnalka Krajčovičová]. - [Békéscsaba] : Čabianska organizácia Slovákov, 2020. - 80 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89036-3-1 fűzött
Rozmaring Hímzőkör (Békéscsaba)
Békéscsaba - magyarországi szlovákok - egyesület - népi díszítőművészet - hímzés
746.3.031.4(=854)(439-2Békéscsaba) *** 061.2(439-2Békéscsaba)
[AN 3821407]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6791 /2021.
   Fúvószenekarok Törökbálinton = Blaskapellen in Törökbálint / szerk. ... Bálint Zsuzsanna és ... Juhász Gyula ; [... ford. Roswitha de Jong]. - Törökbálint : Grossturwaller Musikanten Német Nemzetiségi Hagyományőrző Zenei Egyes., 2020. - 182, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Mesél a múlt, ISSN 2631-1151)
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-615-00-9267-6 kötött
Törökbálint - fúvószenekar - magyarországi németek - történeti feldolgozás
788 *** 785.11.071(439-2Törökbálint)(=30)(091)
[AN 3819405]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2021.
Juhász Előd (1938-)
   Emlékek zeneközelben / Juhász Előd. - Budapest : Kairosz, 2020. - 191 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-058-9 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - híres ember - zeneművészet - helyismeret - 20. század - 21. század - interjú - rádióműsorszám - televíziós műsorszám
78 *** 791.9.096(439) *** 791.9.097(439) *** 929(439)(047.53) *** 929(100)(047.53) *** 908.100
[AN 3822368]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2021.
   Storyville story : 20 éves a Storyville Jazz Band, 1997-2017. - Szeged : Háló P., 2020. - 96 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Fűzött
Storyville Jazz Band
Magyarország - dzsesszzenekar - dixieland - történeti feldolgozás
78.067.26.036.5(439)Storyville_Jazz_Band(091) *** 785.161(439)Storyville_Jazz_Band(091)
[AN 3822345]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2021.
Tóth János Rudolf (1949-)
   Muzsikus sors / Tóth János Rudolf. - Budapest : Velünk Élő Legendák Zrt., 2020. - 153 p. : ill. ; 22 cm + 2 CD
melléklet címe: Ejnye ; melléklet címe: Oldies but goodies?
ISBN 978-615-00-9456-4 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Tóth_J._R.(0:82-94)
[AN 3822311]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6795 /2021.
   25 éves emlékeink : Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport, 1995 = Unsere 25 jährigen Erinnerungen / [szerk. Dániel Mónika és Hermann Emil] ; [ford. Rauth Rebeka] ; [... kiad. Németkéri Német Nemzetiségi Táncegyesület]. - Németkér : Németkéri Német Nemzetiségi Táncegyes., 2020. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0355-6 fűzött
Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport
Németkér - néptáncegyüttes - magyarországi németek
793.31.071(=30)(439-2Németkér)
[AN 3821396]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2021.
   Egyszemélyes színpad / [szerk. Torma Mária]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2001-. - 21 cm
A 2. kötettől kiad. a Hungarovox Kiadó Budapesten
Magyarország - magyar irodalom - irodalmi műsor - előadás - antológia
792.081(439) *** 894.511-822
[AN 2546577]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Bálint Márta, Erdélyi György, Szabó András műsorai. - 2020. - 215 p. : ill.
ISBN 978-963-534-056-9 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3821532] MARC

ANSEL
UTF-86797 /2021.
Hofi Géza (1936-2002)
   Hofi megmondja : részletek Hofi Géza műsoraiból / [vál. és az előszót írta Király Levente]. - Budapest : Corvina, 2021, cop. 2018. - 133, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6535-1 kötött : 2490,- Ft
humor - kabaré
792.73
[AN 3828961]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2021.
McConaughey, Matthew (1969-)
Greenlights (magyar)
   Zöldlámpa / Matthew McConaughey ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 297, [7] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-568-010-8 kötött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - filmszínész - életvezetés - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)McConaughey,_M.(0:82-94) *** 613.865
[AN 3819816]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2021.
Mucsi Zoltán (1957-)
   Mucsi Zoltán : Bérczes László beszélgetőkönyve. - Budapest : Európa, 2021, cop. 2020. - 365 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-302-6 kötött : 4599,- Ft
Mucsi Zoltán (1957-)
Magyarország - színész - életútinterjú - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Mucsi_Z.(047.53) *** 791.44.071.2(439)(092)Mucsi_Z.(047.53)
[AN 3829573]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2021.
Nathan, Ian
Quentin Tarantino (magyar)
   Quentin Tarantino : a legendás rendező és munkássága : [Hollywood brigantija] / Ian Nathan ; [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 175 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 978-963-544-127-3 kötött : 6990,- Ft
Tarantino, Quentin (1963-)
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.1(73)(092)Tarantino,_Q.
[AN 3822902]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2021.
Petráss András
   Egy elfelejtett primadonna : életrajz : Petráss Sári, 1887-1930 / összegyűjt. és rendszerezte Petráss András. - Szolnok : Petráss A., 2020. - 134 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9127-3 kötött
Petráss Sári (1887-1930)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Petráss_S.
[AN 3822188]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2021.
Zenker Katalin
   Vasárnapi ebédek : kötetlen beszélgetések az Operaház hajdani idejéről és művészeiről / Zenker Katalin. - Budapest : Püski, 2020. - 171 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-94-0 fűzött
Budapest - operaház - zenei élet - opera - 20. század - ezredforduló - memoár
792.54(439-2Bp.)"196/200"(0:82-94)
[AN 3822152]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6803 /2021.
Csikós Borbála
   Angol kompetenciamérési feladatok 6. és 8. évfolyamosok számára / Csikós Borbála, Liv Marton ; [ill. Varga-Pesei Petra]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2021, cop. 2016. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - (Mérföldkövek)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9691-6 fűzött
angol nyelv - vizsgakövetelmény
802.0(079.1)=945.11
[AN 3829175]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2021.
László Erika
   Hatékonyan németül I / László Erika. - Keszthely : Szerző, 2020. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9658-2 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3821261]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2021.
Mihalik Márta
   Jó napot kívánok! : Hungarian for foreign learners / Mihalik Márta. - Budapest : MyBook : [Mihalik M.], 2020. - 242 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0109-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 3821883]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2021.
Mihalik Márta
   Jó napot kívánok! : učebnik po vengerskomu âzyku dlâ russkoâzyčnyh / Mihalik Márta. - Budapest : MyBook : [Mihalik M.], 2020. - 262 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9515-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=82
[AN 3821888]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2021.
   A "Szép magyar beszéd" verseny Kisújszálláson, 2000-2020 / [összeáll. és szerk. Pintér István] ; [kiad. a Anyanyelvápolók Szövetsége]. - 2. jav., bőv. kiad. - Kisújszállás ; Budapest : Anyanyelvápolók Szövets., 2020. - 167 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5735-15-8 fűzött
Kisújszállás - magyar nyelv - nyelvhelyesség - tanulmányi verseny - történeti feldolgozás
809.451.1-15 *** 82.085 *** 371.384(439-2Kisújszállás)(091)
[AN 3829619]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2021.
Wightwick, Jane
15-minute English (magyar)
   15 perc angol mindössze 12 hét alatt / Jane Wightwick. - 3. átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2020, cop. 2008. - 160 p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Balázs Éva
ISBN 978-963-447-828-7 fűzött : 3999,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3822297]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6809 /2021.
Nord, Gennadij Eduardovič (1954-)
Gennagyij Nord avagy Az "ismeretlen Viszockij..." (új kiadása)
   Viszockij nyomában, avagy A Nord-jelenség : versek, dalok anekdoták = Vsled za Vysockim, ili Fenomen Norda : stihi, pesni, anekdoty / [ford., szerk.] Viczai Péter. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 135 p. ; 21 cm
Viczai Péter magyar nyelvű tanulmányaival. - Bibliogr.: p. 129-132.
ISBN 978-963-534-057-6 fűzött : 2000,- Ft
Viszockij, Vlagyimir (1938-1980)
Nord, Gennadij Eduardovič (1954-)
Oroszország - orosz irodalom - író - 20. század - 21. század - válogatott művek - kétnyelvű dokumentum
882(092)Nord,_G. *** 882(092)Viszockij,_V. *** 882-821.02=945.11
[AN 3821792]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2021.
Szabó Tibor (1945-)
   Dante : egy humanista a középkorból / Szabó Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 232 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-226. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-534-073-6 fűzött : 2700,- Ft
Dante Alighieri (1265-1321)
Itália - író - 13. század - 14. század
850(092)Dante_A.
[AN 3820940]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2021.
Váradi Éva
   Önreflexiós naplóírás : láss magadra / Váradi Éva. - [Budapest] : [Váradi É.], 2020. - [3], 147 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 978-615-00-9809-8 kötött
önismeret - napló - foglalkoztatókönyv
82.01-94 *** 159.923.2 *** 379.826
[AN 3821592]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2021.
   Výhonky 40 / [red. Michal Hrivnák] ; [publ. Slovenskej národnostnej samosprávy XII. obvodu Budapešti]. - Budapest : Croatica, 2020. - 147 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2018. okt. 18-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6014-05-4 kötött
Výhonky
szlovák irodalom története - magyarországi szlovákok
885.4(439)(091)
[AN 3819619]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6813 /2021.
   Hagyomány és innováció a magyar és a világirodalomban / szerk. Kulcsár-Szabó Zoltán. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2020. - 252 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-242-7 fűzött
magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés
894.511(091) *** 82(091) *** 82.01
[AN 3820037]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2021.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Naplóm, 1938-1944 / Janikovszky Éva ; [az előszót írta Janikovszky János] ; [... utószót írta Dési János] ; [... szerk. Dóka Péter]. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 206, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-790-6 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - író - 20. század - napló
894.511(092)Janikovszky_É.(0:82-94)
[AN 3829098]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2021.
Kaiser László (1953-)
   Erkölcs és teljesítmény : Németh László - Béres József / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 99 p. ; 19 cm
Fűzött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-534-067-05)
Németh László (1901-1975)
Béres József (1920-2006)
Magyarország - író - mezőgazdasági szakértő - gyógyszerész - 21. század
894.511(092)Németh_L. *** 63(439)(092)Béres_J. *** 615.241.3
[AN 3820955]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2021.
   Munkafüzet Lackfi János Jóság néni csokija című könyvéhez, 2. osztály / [tananyagfejlesztő Kovács Zsuzsanna] ; [alkotószerk. Sándor Csilla Mária] ; [szerk. Pompor Zoltán]. - Budapest : Kálvin, 2020. - 65 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Református tananyagtár
ISBN 978-963-558-454-3 fűzött : 1100,- Ft
Lackfi János (1971-). Jóság néni csokija
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés - példatár
894.511(092)Lackfi_J. *** 372.889.451.1(076)
[AN 3822409]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2021.
Németh István Péter (1960-)
   Orfeusz Pannoniában : írások Papp Árpádról / Németh István Péter ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság]. - Kaposvár : Berzsenyi Kvk., 2020. - 343 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8440-45-7 kötött
Papp Árpád (1937-2010)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(092)Papp_Á.
[AN 3818534]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2021.
Nyitrai Tamás (1952-)
   Hamvas Béla Karneváljának világirodalmi előzményei / Nyitrai Tamás. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szerző, 2021, cop. 2019. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0497-3 fűzött
Hamvas Béla (1897-1968). Karnevál
Magyarország - író - világirodalom története - irodalmi hatás - 20. század
894.511(092)Hamvas_B. *** 894.511.091 *** 82(091)
[AN 3829610]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2021.
Pék Pál (1939-2008)
   Pék Pál breviárium / [... összeáll. és szerk. Kardos Ferenc] ; [a versválogatást összeáll. Péntek Imre]. - Nagykanizsa : Czupi, 2019. - 353 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-71-6 fűzött
Pék Pál (1939-2008)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - válogatott művek
894.511(092)Pék_P. *** 894.511-821
[AN 3822448]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2021.
Szolláth Dávid (1975-)
   Mészöly Miklós : monográfia / Szolláth Dávid. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 739 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 688-728.
ISBN 978-963-518-082-0 kötött : 5999,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Mészöly_M.
[AN 3820132]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2021.
Tölgyesi Lívia
   Barátom, Pötyi rendhagyó olvasmánynaplója / Tölgyesi Lívia. - [Budapest] : Nyom6, 2019. - 40 p. : ill. ; 24 cm. - (Gondolatserkentő füzetek ; 2.)
ISBN 978-615-81184-2-2 fűzött : 1100,- Ft
Tölgyesi Lívia. Barátom, Pötyi
Magyarország - író - 21. század - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv - műelemzés
894.511(092)Tölgyesi_L.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3822135]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2021.
Tomcsányiné Lucz Szilvia
   Munkafüzet Tóth-Máthé Miklós Pecúrok című könyvéhez. 5-6. osztály / [írta Tomcsányiné Lucz Szilvia, Velkey György László]. - Budapest : Kálvin, 2020. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Református tananyagtár
ISBN 978-963-558-455-0 fűzött : 1200,-Ft
Tóth-Máthé Miklós (1936-2019). Pecúrok
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés - példatár
894.511(092)Tóth-Máthé_M. *** 372.889.451.1(076)
[AN 3822405]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2021.
Urbán Péter (1979-)
   Két Zrínyi-tanulmány : a Nádori emlékirat és az Oktatás jó elmélkedésre című iratok szerzőségének kérdése / Urbán Péter ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Budapest : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2020. - 127 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 117-127.
ISBN 978-615-80833-8-6 fűzött : 2500,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - író - történelmi személy - hadvezér - magyar irodalom története - műfajtörténet - politikai irodalom - 17. század
894.511(092)Zrínyi_M. *** 943.9(092)Zrínyi_M. *** 894.511(091)-92"16"
[AN 3820939]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6824 /2021.
Atwood, Margaret (1939-)
Cat's eye (magyar)
   Macskaszem / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 663, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-058-5 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3816223]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2021.
Atwood, Margaret (1939-)
Cat's eye (magyar)
   Macskaszem / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2020. - 663, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-058-5 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3820129]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2021.
Austen, Jane (1775-1817)
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / Jane Austen ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-511-4 kötött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3829206]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2021.
Bernáth István (1928-2012)
   Skandináv mitológia / Bernáth István. - 4. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2021. - 341, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 340-341.
ISBN 978-963-13-6331-9 fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-13-6566-5)
izlandi irodalom - skandináv népek ősvallása - eposz
839.59-131=945.11 *** 293.11
[AN 3829336]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2021.
Bird, Pip
The naughtiest unicorn at sports day (magyar)
   A világ legneveletlenebb unikornisa : sportnap az unikornissuliban / Pip Bird ; David O'Connell illusztrációival ; [ford. ... Szilágyi Zsófia ...]. - Budapest : Digitanart Studio, 2020. - 153, [4] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-5716-36-2 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3822446]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2021.
Bird, Pip
The naughtiest unicorn (magyar)
   A világ legneveletlenebb unikornisa : mentőküldetés a hegyen / Pip Bird ; David O'Connell illusztrációival ; [ford. ... Szilágyi Zsófia ...]. - Budapest : Digitanart Studio, 2020. - 154, [3] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5716-35-5 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3822439]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2021.
Bond, Michael (1926-2017)
Paddington here and now (magyar)
   Paddington itt és most [elektronikus dok.] / Michael Bond ; [... ford. Tandori Dezső] ; Pokorny Lia előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020. - 1 CD (3 h 43 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-237-9 : 3400,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3817330]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2021.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Jane Eyre (magyar)
   Jane Eyre / Charlotte Brontë ; [ford. Ruzitska Mária] ; [a verseket ford. Görgey Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 422, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-500-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3829199]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2021.
Butcher, Jim (1971-)
Dead beat (magyar)
   Tetemes gondok : egy Dresden-akták regény / Jim Butcher ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 636, [1] p. ; 20 cm. - (A Dresden-akták sorozat ; 7.)
ISBN 978-963-395-329-7 fűzött : 5490,- Ft : 16,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3822322]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2021.
Dahl, Roald (1916-1990)
Matilda (magyar)
   Matilda [elektronikua dok.] / Roald Dahl ; Szinetár Dóra előadásában ; [ford. Totth Benedek]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020. - 1 CD (4 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-026-9 : 3400,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3817321]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2021.
Delgado, Consuelo
De la Tierra a la Luna (magyar)
   Utazás a Holdba : [4. szint] / Jules Verne [alapján] ; átd. Consuelo Delgado ; rajz. Fernando Aznar ; [ford. Magyar Myrtill]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 68, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-483-099-3 kötött : 1290,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3820765]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2021.
Delgado, Consuelo
La isla misteriosa (magyar)
   A rejtelmes sziget : [3. szint] / Jules Verne [alapján] ; átd. Consuelo Delgado ; rajz. Francesc Ràfols ; [ford. Magyar Myrtill]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 68, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-483-095-5 kötött : 1290,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3820746]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2021.
Doblado, Ana
Los tres mosqueteros (magyar)
   A három testőr : [3. szint] / Alexandre Dumas [alapján] ; átd. Ana Doblado ; rajz. Antonio Maínez ; [ford. Magyar Myrtill]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 68, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-483-096-2 kötött : 1290,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3820748]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2021.
Edugyan, Esi (1978-)
Washington Black (magyar)
   Washington Black / Esi Edugyan ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : 21. Század K., 2020. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5915-90-1 kötött : 4490,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3819566]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2021.
Frenyó Enikő (1980-)
   Mr. Cucumber : vegetables contra sweets: the fight / Enikő Frenyó ; [Zsuzsanna Abrók ill.]. - [Budapest] : [Frenyó E.], 2020. - [33] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9760-2 kötött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(439)
[AN 3820121]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2021.
Garber, Stephanie
Legendary (magyar)
   Legendary / Stephanie Garber ; [ford. Falcsik Mari]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2019. - 479 p. : ill. ; 24 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-963-437-797-9 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3829104]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2021.
Harrison, Paula
The secret rescuers : the baby firebird (magyar)
   Titkos jótevők : a kis tűzmadár / Paula Harrison ; ill. Sophy Williams ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, [2020]. - [4], 103, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-294-631-3 fűzött : 1590,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3820118]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2021.
Hewitt, Kate
No time to say goodbye (magyar)
   Emlékedből élek / Kate Hewitt ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6067-52-4 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3819579]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2021.
Kaut, Ellis (1920-2015)
Meister Eder und sein Pumuckl (magyar)
   Pumukli és Eder mester / Ellis Kaut ; Jan Sasse illusztrációival ; [ford. Kincses Edit] ; [a verseket ford. Gyárfás Endre]. - [Budapest] : Ciceró, 2020. - 125, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
Megj. "Eder mester és Pumukli" címmel is
ISBN 978-963-432-137-8 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3820304]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2021.
   Könyvecske az igaz keresztyéni keresztségről.. / [... ford. Dávid Ferenc ...] ; ... a karakter szerinti és értelmező szövegátiratok írója Kelemen Sándor Tomi ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Országos Széchényi Könyvtár, Magyarországi Baptista Egyház. - Budapest : MTA KIK : OSZK : Mo. Baptista Egyh., 2020. - 496 p. : ill., színes ; 26 cm
Az 1570-ben kiadott eredeti mű fotómásolata, betűhív és értelmező átairatával. - Bibliogr.: p. 14-15.
ISBN 978-963-200-712-0 kötött
Erdély - anabaptizmus - flamand irodalom - vallásos irodalom - 16. század
839.32-97=945.11 *** 286.12(439.21)"15"
[AN 3821649]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2021.
Maas, Sharon (1951-)
The soldier's girl (magyar)
   A katona kedvese / Sharon Maas ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2020. - 423 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-751-1 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3820102]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2021.
Martin, Ann M. (1955-)
Kristy's great idea (magyar)
   Bébicsőszök klubja 1. : Kristy nagyszerű ötlete ; Bébicsőszök klubja 2. : Claudia és a fantomhívások / Ann M. Martin. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 268, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Egys. cím: Kristy's great idea ; Claudia and the phantom phone calls. - Ford. Bán András és Szlovencsák András. - Az 1. mű megj. "Kristy hatalmas ötlete", a 2. mű megj. "Claudia és a fantomtelefonok" címmel is
ISBN 978-963-457-820-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3819828]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2021.
Meyer, Stephenie (1973-)
Midnight sun (magyar)
   Midnight sun : éjféli nap / Stephenie Meyer ; [ford. Sárai Vanda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 820, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-467-4 kötött : 6999,- Ft
ISBN 978-963-561-371-7 fűzött : 5999,- Ft
ISBN 978-963-373-676-0 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3820157]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2021.
Nâklâeǔ, Uladzìmìr Prakopavìč (1946-)
Aǔtamat z gazìroǔkaj z sìropam ì bez (magyar)
   Én és a KGB : menszki regény / Uladzimir Nyakljajeu ; [ford. Bárász Péter]. - Budapest : Kairosz, 2020. - 252, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-063-3 fűzött : 3300,- Ft
belorusz irodalom - regény
882.6-31=945.11
[AN 3822115]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2021.
Ness, Patrick (1971-)
The knife of never letting go (magyar)
   Kés a zajban : [Chaos walking trilógia I.] / Patrick Ness ; m. szöveg Hotya Hajni. - [Budaörs] : Vivandra Kv., 2021, cop. 2010. - 461 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88839-4-0 fűzött : 3500,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3829451]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2021.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Lazi, 2021. - 137 p. ; 21 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-267-506-0 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3829187]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2021.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar, angol)
   Állatfarm = Animal farm / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2021. - 130, [1], 131 p. ; 20 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is. - Az angol és a magyar nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-504-389-7 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02=945.11
[AN 3820123]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2021.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 291, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-507-7 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3829190]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2021.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 ; Állatfarm ; Hódolat Katalóniának / Orwell ; [ford. Szíjgyártó László, Betlen János, Tóth László]. - Budapest : Európa, 2021. - 716, [3] p. ; 21 cm
Egys. cím: Nineteen eighty-four ; Animal farm ; Homage to Catalonia
ISBN 978-963-504-388-0 kötött : 5499,- Ft
Spanyolország - angol irodalom - történelem - polgárháború - két világháború közötti időszak - regény - memoár
820-31=945.11 *** 820-94=945.11 *** 946.0"1936/1939"(0:82-94)
[AN 3820136]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2021.
O'Sullivan, Ronnie (1975-)
Double kiss (magyar)
   Forró nyomon / Ronnie O'Sullivan ; [ford. Buzás Gábor]. - [Budapest] : Snooker Future Kft., [2020]. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81389-1-8 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3820918]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2021.
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Evgenij Onegin (magyar)
   Anyegin / Puskin ; [ford. Áprily Lajos] ; [Puskin és Áprily Lajos jegyzeteivel] ; [az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, cop. 2020. - 216, [1] p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-127-5 fűzött : 990,- Ft
orosz irodalom - verses regény
882-13=945.11
[AN 3829560]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2021.
Redfield, James
The celestine prophecy (magyar)
   A mennyei prófécia : itt az idő, hogy felismerd a véletlenekben rejlő lehetőségeket! / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - [Új, bőv. kiad.]. - Budapest : Partvonal, 2021, cop. 2019. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5783-49-4 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3829574]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2021.
Reichenstetter, Friederun (1940-)
Die Weihnachtsmaus im Winterwunderwald (magyar)
   Mesék karácsonyig : adventi kalendárium 24 történettel / [szöveg] Friederun Reichenstetter ; [ill.] Alice Kälin ; [ford. Benkő Gitta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2020. - [103] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-883-2 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3830020]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2021.
Reynolds, Alastair (1966-)
On the steel breeze (magyar)
   Acélszellő nyergében : Poszeidón gyermekei-trilógia 2 / Alastair Reynolds ; [ford. Gubó Luca]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 638, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-395-345-7 fűzött : 5490,- Ft : 16,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3822417]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Cordina's crown juwel (magyar)
   Rangrejtve / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton, 2021. - 285 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-225-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3829950]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
The Donovan legacy (magyar)
   Bűbájosok / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - 3. kiad. - Budapest : Vinton, 2021. - 509 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-251-9 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3829962]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; rajz. Jim Kay ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 267, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-661-0 kötött : 7980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3828956]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the order of the phoenix (magyar)
   Harry Potter és a főnix rendje / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 811 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 978-963-324-441-8 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829096]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; rajz. Jim Kay ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 254, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-660-3 kötött : 7980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3828949]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2021.
Salvatore, R. A. (1959-)
Timeless (magyar)
   Időtlen : Generációk I. könyv / R. A. Salvatore ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 485 p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-395-349-5 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3822415]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2021.
   Sejtelmes történetek : klasszikus weird I. : antológia / [szerk. Kornya Zsolt] ; [... ill. Molnár Áron]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 523, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterművek. Dark, ISSN 2676-9395 ; 2.)
ISBN 978-963-395-286-3 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
angol nyelvű irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(100)(082)=945.11
[AN 3822922]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2021.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Shakespeare-enciklopédia : 380 elgondolkoztató idézet 130 témakörben a nagy drámaírótól / összeáll. Hajdu Endre. - Budapest : Tinta Kvk., 2020. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-001-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - idézetgyűjtemény
820-84=945.11
[AN 3821213]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2021.
Springer, Nancy (1948-)
The case of the left-handed lady (magyar)
   Enola Holmes : a balkezes kisasszony esete / Nancy Springer ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : L&L, 2020. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-78-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3820281]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2021.
Steel, Danielle (1947-)
Prodigal son (magyar)
   A tékozló fiú / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2021. - 324, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-427-0 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3829575]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2021.
Stilton, Tea
La festa degli aquiloni (magyar)
   Sárkányok az égen / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2020, cop. 2019. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-680-4 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3815861]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2021.
Stilton, Tea
La lettera segreta (magyar)
   A rejtélyes levél / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2020. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-665-1 fűzött : 1799,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3816018]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2021.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
O tele duši (magyar)
   A lélek testéről : új elbeszélések / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Morcsányi Géza] ; [a verseket ford. Kántor Péter]. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2020. - 149, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-4004-1 kötött : 2999,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3829580]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2021.
Vélez, Rebeca
El diario de Ana frank (magyar)
   Anne Frank naplója / átd. Rebeca Vélez ; rajz. Marina Ruiz ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2019]. - 68, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-483-100-6 kötött : 1290,- Ft
Hollandia - spanyol irodalom - holokauszt - napló - ifjúsági könyv
860-94(02.053.2)=945.11 *** 323.12(=924)(492)"194"(02.053.2)
[AN 3820760]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2021.
Venezīs, Īlias (1904-1973)
Aiolikī gī (magyar)
   Aiol föld / Ilias Venezis ; ill. Pócs Judit ; ford. Haupt Erik. - Szeged : Mo.-i Görögök Kult. Egyes. Csongrád M.-i Helyi Csop., 2020. - 258, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szegedi görög füzetek, ISSN 2063-2762 ; 15.)
ISBN 978-615-80715-2-9 fűzött
újkori görög irodalom - regény
877.4-31=945.11
[AN 3822101]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6873 /2021.
Acsádi Rozália (1957-)
   Metszetek : Porlepte paksaméták 5. / Acsádi Rozália. - [Paks] : Magánkiad., 2020. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9507-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3822987]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2021.
   Angyalhangok : karácsonyi antológia / [... szerk. ... Hajnal Éva] ; [ill. Búzás Tünde]. - [Pécs] : Litera-Túra, 2020. - 281 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81346-4-4 fűzött
magyar irodalom - karácsony - antológia
894.511-822 *** 398.332.416
[AN 3822471]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2021.
Bakacsi Ernő (1938-)
   Árpád álma : regény : [a 907-es pozsonyi csata] / Bakacsi Ernő. - 2. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-065-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3820985]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2021.
Balázsi Patrícia
   Írj le mindent / Balázsi Patrícia. - [Budapest] : Garbo, cop. 2020. - 66 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5696-98-5 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3821218]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2021.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Hajónapló : A szeleburdi család folytatása / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 138, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-486-527-8 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3829079]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2021.
Balla Attila
   A jövő csillagkapujában.. : ballagásod emlékére / Balla Attila. - [Veszprém] : [Balla A.], [2020]. - 90 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-00-9594-3 kötött
magyar irodalom - ajándékkönyv - aforizma
894.511-84
[AN 3821308]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2021.
Balogh Enikő
   ...kiszólt a csend : Balogh Enikő versei. - Budapest : Püski, 2020. - 40, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-274-0 fűzött
Egyesült Államok - magyar irodalom - vers
894.511-14(73)
[AN 3822083]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2021.
Balogh Sebestyén (1995-)
   Aura I : a megtapasztalt rejtély / Balogh Sebestyén. - Budapest : MyBook : [Balogh S.], 2020. - [8], 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7533-4 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3821871]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2021.
Balogh Zsóka
   Álomba ring a tó : versek / Balogh Zsóka ; [kiad. Abádszalók Város Önkormányzata]. - Abádszalók : Önkormányzat, 2020. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-9960-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3822414]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2021.
Balozsa Papp László (1949-)
   Szelídülő szókkal a szívben / Balozsa Papp László. - Budapest : Garbo Kv., 2020. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-00-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3820915]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2021.
Bánfalvi Zsolt
   Fősodor / Bánfalvi Zsolt. - Budapest : [Bánfalvi Zs.], 2020. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0306-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3822388]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2021.
Bánkövi Dorottya (1994-)
   A női test biztonsága : versek / Bánkövi Dorottya. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 87, [4] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 12.)
ISBN 978-615-5814-58-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3819406]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2021.
Bárdosi Attila (1953-)
   Csak egy cigány, csak egy disszidens / Bárdosi Attila. - [Budapest] : Garbo K., 2020. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-95-4 fűzött : 2900,- Ft
Bogdán László (1974-2020)
Cserdi - magyar irodalom - magyarországi cigányok - polgármester - 21. század - memoár
894.511-94 *** 352.075.31(439-2Cserdi)(092)Bogdán_L.(0:82-94) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3821183]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2021.
Bargel Zsuzsa
   Ajándék : a természet ajándéka / Bargel Zsuzsa ; [ill. Istók Bernadett]. - Budapest : MyBook ; [Hévíz] : [Bargel Zs.], 2020. - 47, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9772-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821801]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2021.
Bedics Tünde
   A szívem adnám : regény / Bedics Tünde. - [Vecsés] : Magánkiad., cop. 2020. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0033-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3822420]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranytulipán / Benedek Elek ; Koday László illusztrációival. - [Egyházasdengeleg] : Könyvklub, [2020]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 22.)
ISBN 978-615-6093-10-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3829211]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2021.
Berény Andor
   Versek Áginak / Berény Andor ; [ford. ... Tomáš Vašut] ; [ill. ... Bánhidi Bence]. - Szeged : AJ Téka K., 2020. - 102 p. : ill. ; 17 cm
borító- és gerinccím: A.G.N.E.S. - Magyar és cseh nyelven
ISBN 978-615-81294-1-1 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=850
[AN 3822270]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2021.
Berkesné Zombor Anikó
   Eleve elrendeltetett / Rose Woods. - Budapest ; [Szarvas] : Adamo Books, 2020. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-623-9 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3819145]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2021.
Biró Kinga Brigitta
   Álmok börtönében / Biró Kinga Brigitta. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-61-7 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5(498)
[AN 3821401]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2021.
Bóbics László (1953-)
   Utazás a föld körül / Bóbics László ; [lejegyezte Csillag Péter]. - Kehidakustány : Bóbics L., 2020. - 171 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3819744]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2021.
Bobory Zoltán (1946-)
   Ima, vers, könyv = Modlitwa, wiersz, książka / Bobory Zoltán ; [graf. ... Tóth Adrien] ; [ford. Konrad Sutarski] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2020. - 69 p. : ill. ; 18x18 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9130-99-8)
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=84
[AN 3829616]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2021.
Bognár Stefánia (1937-)
   Kék rózsa / Bognár Stefánia ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - [Miskolc] : Irod. Rádió, cop. 2020. - 221, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-98-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3820104]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2021.
Borosné Nagy Mária (1944-)
   Életünk a "vasfüggöny" árnyékában / Borosné Nagy Mária ; [... kiad. a Várbalog Községért Alapítvány]. - Mosonmagyaróvár : Várbalog Községért Alapítvány, 2020. - 118 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8915-7 fűzött
Albertkázmérpuszta - magyar irodalom - helyismeret - 1945 utáni időszak - hétköznapi élet - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Albertkázmérpuszta(0:82-94)
[AN 3821189]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2021.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Fókuszban a kókusz / Bosnyák Viktória ; [... ill.] Dudás Győző. - [Budapest] : Tintató, 2020. - 151, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Tengernyi kaland
ISBN 978-615-00-7349-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3793357]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2021.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Klott Gatya, ne fárassz! / Bosnyák Viktória. - 8. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2014. - 342 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-852-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3829101]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2021.
Clever, Sid
   Ötödik : mindig van egy újabb történet / Sid Clever. - [Kóka] : [Magánkiad.], cop. 2020. - 205 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-00-5831-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3819840]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2021.
Colt, Tina (1985-)
   Szerep/játék / Tina Colt. - [Budapest] : Garbo Kv., cop. 2020. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-96-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3820903]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2021.
Császár József (1942-)
   Egy puli emlékei : gyermek- és ifjúsági regény / Császár József ; [... ill. Lajtosné Elek Emese] ; [kiad. Irodalmi Rádió]. - Debrecen ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 68, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-03-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom - ifjúsági regény
894.511-35(02.053.2)
[AN 3820069]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2021.
Csontos Imola (1998-)
   Az óceán kis gyöngye - talán / Csontos Imola. - Budapest : Garbo Kv., 2020. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-99-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3821220]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2021.
Csornyij Dávid (1991-)
   A jelzőlámpák diktatúrája : versek / Csornyij Dávid. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 91, [4] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 18.)
ISBN 978-615-5814-68-6 kötött : 2500,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3819370]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2021.
Czipott György (1951-)
   Világtúltulipán / Czipott György. - [Pomáz] : Szózat Kvk., 2020. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6174-01-7 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821296]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2021.
Darvasi László (1962-)
   Pálcika, a detektív : a nagy Gerbera-nyomozás / Darvasi László ; Koncz Tímea rajz. - Budapest : Magvető, 2020. - 173, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2889-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3819584]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2021.
Drescher J. Attila (1950-)
   Mondj hellót a hétfőnek! / Drescher J. Attila. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 144 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-534-060-6 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821776]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2021.
Durica Katarina (1983-)
   Városi rókák / Durica Katarina. - [Budapest] : Piros Hó K. : [Durica K.], 2020. - 363, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-9348-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3819169]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2021.
Dust, Emy
   Sötét játszmák / Emy Dust. - [Gyömrő] : Book Dreams, 2020. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-57-3 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - kalandregény
894.511-993 *** 894.511-311.3
[AN 3819817]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2021.
Ecsédi Orsolya (1976-)
   Meleg a helyzet! : Pokkernapló 1. / Ecsédi Orsolya ; Szabó-Nyulász Melinda illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 102, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-720-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3820160]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2021.
Édes Auguszta
   Hangok szárnyán : darabokra törve / Édes Auguszta. - Budapest : Garbo, cop. 2020. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-01-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3821210]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2021.
Eduardo da Solis
   Vészhelyzet! Húgomtól távol, nővéremhez közel! / Eduardo da Solis ; [kiad. Irodalmi Rádió]. - Diósd ; [Miskolc] : Irod. Rádió, cop. 2020. - 107, [2] p. ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5849-73-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3820538]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2021.
Eisenhauer Virginia
   A szavak lélekbe szállva / Eisenhauer Virginia ; [kiad. Irodalmi Rádió ...]. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 98, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6270-02-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3822329]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2021.
Eklovindra
   Szívélyes üdvözlet : emlékversek gyűjteménye / Eklovindra. - Budapest : MyBook ; [Jászberény] : [Magánkiad.], 2019. - 96 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-8893-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821814]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2021.
   Életünk és ihletünk a COVID-19 idején : válogatás kortárs szépirodalmi alkotásokból, 2020-ból, a COVID-19 világjárvány idejéből / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [kiad. Irodalmi Rádió ...]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 261, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-95-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - világjárvány - vesztegzár - 21. század - antológia
894.511-822 *** 616.98(100)"202"(0:82-822)
[AN 3820897]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2021.
   Erdély lelke : a hazatért Erdély nagy, képes emlékalbuma / szerk. Ignácz Rózsa ; a bevezetést írta Zilahy Lajos ; írták Barabás Gyula [et al.]. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - [5], 208 p., [96] t. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Dante, 1940
ISBN 978-615-6284-01-3 kötött
Erdély - helyismeret - magyar néprajz - magyar irodalom - területi visszacsatolás - határon túli magyarság - antológia - hasonmás kiadás
894.511-822 *** 341.218.4(439)"1940" *** 094/099.07 *** 39(=945.11)(439.21) *** 908.439.21
[AN 3819802]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2021.
Erdélyi Éva Mária
   Hullámok közt az igazság / Erdélyi Éva Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-89-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3820872]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2021.
   Erdélyi költők : magyar - angol kétnyelvű kiadás = Poets from Transylvania : Hungarian - English bilingual edition / [szerk.] Tomschey Ottó. - Pécs : Kódex, 2020. - 145 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5290-24-4 fűzött
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
894.511-14(498)(082).02=20 *** 894.511-14(082).02=20
[AN 3820308]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2021.
Érsek Tibor (1945-)
   Tűréshatáron belül : fabula rasa, 50 / Érsek Tibor ; [ill. Biró Zoltán]. - [Verőce] : Arcus, 2020. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81342-2-4)
magyar irodalom - anekdota - karcolat
894.511-36 *** 894.511-43
[AN 3820030]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2021.
Érsek-Obádovics Mercédesz (1982-)
   Mirabáj csodálatos világa / Érsek-Obádovics Mercédesz ; Szimonidesz Hajnalka illusztrációival. - Budapest : Scolar Kid, 2020. - 33, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-509-218-5 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3819539]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2021.
Fábián Janka (1973-)
   Julie könyvkuckója / Fábián Janka. - 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2021, cop. 2020. - 388, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-810-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3829563]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2021.
Fábry Béla (1953-)
   Öröklét élmény / Fábry Béla. - Fót : Fábry B., 2020. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0320-4 fűzött
magyar irodalom - haiku - útleírás
894.511-14 *** 894.511-992
[AN 3822317]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2021.
Fábry György (1927-)
   Aranyszájú Juli / Fábry György. - Budapest : Inform, 2020. - 166 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5666-37-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5666-37-7-0)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3822077]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2021.
Farkas Wellmann Éva (1979-)
   Magaddá rendeződni / Farkas Wellmann Éva ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 181, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-63-1 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3819211]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2021.
Fehér Rózsa
   Élet a bukás után / Fehér Rózsa. - Budapest : MyBook ; [Nagykőrös] : [Magánkiad.], 2020. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-8924-9 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3821810]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2021.
Fehér-Pál Rita
   Ébredő szerelem : kit kerestem valójában? magamat vagy Őt? : Liza Clark első naplója / Fehér-Pál Rita. - Budapest ; [Erdőkertes] : Fehér-Pál R., 2020. - 318 p. ; 20 cm
A borítón és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-00-7298-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3821583]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2021.
Fehér-Pál Rita
   Ikerlángok : "minden életemben téged szerettelek!" : [reinkarnációs regény] / Fehér-Pál Rita, Fehér Tamás. - Budapest ; [Erdőkertes] : Fehér-Pál R., 2019. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4649-5 kötött
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3821694]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2021.
Fehér-Pál Rita
   A maharadzsa szerelme : az Ikerlángok-sorozat második kötete / Fehér-Pál Rita. - Budapest ; [Erdőkertes] : Fehér-Pál R., 2020. - 512 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81641-0-8 fűzött
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3821668]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2021.
Fehér-Pál Rita
   A maharáni visszatér : A maharadzsa szerelme című regény második része : az Ikerlángok-sorozat harmadik kötete / Fehér-Pál Rita. - Budapest ; [Erdőkertes] : Fehér-Pál R., 2020. - 342 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81641-4-6 fűzött
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3821678]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2021.
Fejes Erika (1955-)
   Kötődéseim : versek és novellák / P. Pálffy Julianna ; [... ill. Dallosné Kurucz Diána]. - [Pécs] : Litera-Túra : [Hajnal É.], 2020. - 277 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9701-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3822459]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2021.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [Budai Tibor rajz.]. - 21. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 302, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-929-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3829091]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2021.
Fésüs Éva (1926-2019)
   Csupafül 22 meséje : [Csupafül 1] / Fésűs Éva ; Szűcs Édua rajz. - Jubileumi kiad. - [Délegyháza] : Panka&Pietro, 2021. - 121, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2541-4 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3828929]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2021.
Fodor Andor Károly (1935-)
   Soha ne add fel! / Fodor Andor Károly. - Budaörs : Magánkiad., 2020. - 130, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8255-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3822973]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2021.
Füredi Ferenc (1947-)
   Séták térben és időben / Füredi Ferenc. - [Pécs] : Kalamáris, 2020. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6213-03-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3822062]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2021.
Füssyné Huszár Amália (1873-1937)
   Egy csokor tulipán : 150 irredenta és hazafias gyermekvers óvodák, iskolák és családok használatára / [írta Füssyné Huszár Amália] ; [ill. Török Ferenc Lászlóné] ; [közread. a] Trianon Múzeum. - Várpalota : Trianon Múz., 2020. - 66, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89725-6-9 kötött : 3450,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - területi visszacsatolás - gyermekvers - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 329.275(439)(0:82-14)(02.053.2)
[AN 3819809]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2021.
Gál Vilmos (1972-)
   Báthory / Gál Vilmos. - [Göd] : Rézbong, [2019-2020]. - 2 db ; 24 cm
Báthori István (Erdély: fejedelem) (1533-1586)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3798806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A katonakirály. - cop. 2020. - 416, [8] p. : ill., térk.
ISBN 978-615-5475-52-8 kötött : 3400,- Ft
[AN 3819752] MARC

ANSEL
UTF-86935 /2021.
Gellért András
   A rúdtáncosnő fegyvere : karantén bestiárium / Gellért András. - Dunakeszi : Kultúrbarlang, 2020. - 187, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9144-0 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - humor - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-7
[AN 3822423]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2021.
Gerencsér Anna (1994-)
   Az ajtó másik oldalán / Gerencsér Anna. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 177, [2] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 13.)
ISBN 978-615-5814-62-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3819337]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2021.
Gerencsér Rózsa
   Meghasadt evidenciák / Gerencsér Rózsa. - Nagykanizsa : Gerencsér R., 2020. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81608-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3822928]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2021.
Giovannini Kornél (1940-)
   A megtartó : balladaszínpad / Giovannini Kornél ; [ill. Dolányi Anna]. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-063-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3821005]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2021.
Gréczi Richárd Gordon
   A könyv helye a polcon / Gréczi Richárd Gordon. - Nagykanizsa : Gréczi R. G., 2020. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81608-4-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3823071]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2021.
Gréczi Richárd Gordon
   Mézcsepp a tövisen / Gréczi Richárd Gordon. - Nagykanizsa : Gréczi R. G., 2020. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81608-1-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3823072]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2021.
Gréczi Richárd Gordon
   Prospero elköszön / Gréczi Richárd Gordon. - Nagykanizsa : Gréczi R. G., 2020. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81608-3-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3823069]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2021.
Györe Ibolya
   Muzsikál az erdő / Györe Ibolya ; [graf. Somogyi-Deák Mercédes]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-85-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3820870]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2021.
   Havas csúcsok : versek és novellák / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-94-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3820880]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2021.
Herczeg Attila
   Itt lenn is kell egy ország! / [Herczeg Attila]. - [Rácalmás] : Szerző, 2020. - 113 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-81465-1-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821772]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2021.
Horváth Szabina
   A kényszerű igen / Horváth Szabina. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-84-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3821352]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2021.
Horváth-Tóth Éva (1984-)
   Szívdobbanás versek / Horváth-Tóth Éva. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-95-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3820905]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2021.
Illés Krisztina
   Lepketánc 2 : múltban vagy jövőben / Illés Krisztina ; [... graf. Molnár Péter]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2020. - 267 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6105-13-4 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3821185]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2021.
Illés Krisztina
   A Varjú ikrek története : mese gyerekeknek és felnőtteknek / Illés Krisztina. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-068-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31
[AN 3821159]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2021.
Imre Hilda
   A cipősdoboz / Imre Hilda. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-81-5 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3820866]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2021.
Iványi Balázs (1969-)
   Víziszonyos uszonyos : verses esetek / Iványi Balázs ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2020. - 62 p. ; 23 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821517]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2021.
Iványi Miklós (1946-)
   Őszi lomb / Iványi Miklós. - Nagykanizsa : Czupi, 2020. - 363 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-70-9 fűzött
magyar irodalom - memoár - esszé
894.511-94 *** 894.511-4
[AN 3822431]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2021.
Jekkel Gabriella (1979-)
   Életeken át / Jekkel Gabriella. - Budapest : LittleFox, 2020. - 394 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0123-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3821346]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2021.
Keindl Győző
   Emberhangyák : mesés bölcsesség / [... írta és rajz. Keindl Győző]. - [Tata] : Delta Plan Hungary Kft., [2021]. - 76 p. : ill., színes ; 30 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-01-0111-8 kötött
magyar irodalom - tanmese
894.511-342
[AN 3822616]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2021.
Kertész Dávid (1993-)
   A keresztúri vámpír és más történetek / Kertész Dávid. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 192, [3] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 16.)
ISBN 978-615-5814-66-2 kötött : 2990,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(477.87)
[AN 3819347]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2021.
Keyson, Lenney
   Mentsd a bőröd! / Lenney Keyson. - Budapest : MyBook ; [Nagykőrös] : [Magánkiad.], 2020. - 420 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7500-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3821870]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2021.
Kirsch Ákos
   Négy lövés / Kirsch Ákos. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2020. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-62-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3821203]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2021.
Kis Petronella (1992-)
   Műfajok szimfóniája / Kis Petronella. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 116 p. : ill. ; 19 cm. - (Kritikusi műhely, ISSN 2732-3277 ; 3.). (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 19.)
ISBN 978-615-5814-70-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kritika
894.511-95
[AN 3819475]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2021.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Bűbájoskönyv / Kiss Judit Ágnes. - Budapest : Athenaeum, 2021, cop. 2019. - 287 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-900-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3829567]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2021.
Klement Tamás
   Ki vagy te, Jászoviczy? / Klement Tamás ; [ill. ... Bedők Csaba]. - Pécs : Institutio, 2020. - 209 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-467-054-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény - elbeszélés
894.511-31(02.053.2) *** 894.511-32
[AN 3822377]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2021.
Klotz Mária (1957-)
   Adventi nyitogató : [adventi versek, novellák magyar és német nyelven] / Klotz Mária. - [Pécs] : Kalamáris, 2020. - 200 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és német nyelven
ISBN 978-615-6213-05-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - német irodalom - advent - válogatott művek
894.511-821 *** 830-821(439) *** 398.332.41(0:82-821)
[AN 3822037]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2021.
Kocsis László (1969-)
   2084 / Kocsis László. - [Debrecen] : [Kocsis L.], [2021]. - 460, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9264-5 fűzött : 4900,- Ft
magyar irodalom - utópia - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3820366]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2021.
Kohi Habib (1988-)
   Lopott kis percek : zseb-versek / Kohi Habib. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-79-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3820936]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2021.
Kökény-Hámori Miháel
   Lelkem kiadó szobái / Kökény-Hámori Miháel. - Pilisszentlászló : Szerző, 2019. - 41, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6523-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3822066]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2021.
Kolozsi Orsolya (1980-)
   Olvasónézet / Kolozsi Orsolya. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 212 p. ; 19 cm. - (Kritikusi műhely, ISSN 2732-3277 ; 2.)
ISBN 978-615-5814-69-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 21. század - irodalomkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"200/201"(0:82-95)
[AN 3819463]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2021.
Komlós Kinga
   Csábító alku / Komlós Kinga. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2020. - 344 p. ; 20 cm
keretcím: Eszement alkuk sorozat
ISBN 978-615-5833-61-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3820924]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2021.
Kothenc Mária
   Karácsonyfadísz mesék / Kothenc Mária ; [graf. Somogyi-Deák Mercédes]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 82 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6185-82-2 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3820950]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2021.
Kovács Eszter, R. (1893-1984)
   Ővagysenkimás / R. Kovács Eszter. - [Tiszadob] : Divinitus Kft., 2020. - [123] p. : ill., színes ; 20 cm
Az eredeti kéziratos mű fotómásolata
ISBN 978-615-01-0211-5 fűzött
Kovács Eszter, R. (1893-1984)
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - parasztság - Horthy-korszak - memoár - fényképmásolat
894.511-94 *** 094/099.07 *** 308(439)"193/194"(0:82-94)
[AN 3820542]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2021.
Kovács János (1951-2018)
   Zárt ablakok mögül / Kovács János ; [... ill. Wágner Klára ...]. - Páty : Hármashullám Kft., cop. 2020. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8846-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3820568]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2021.
Kovács Lajos (1949-2017)
   Kovács Lajos művei / [összegyűjt., vál., szerk., ... a jegyzeteket írta Bombitz Attila]. - Szeged : JATEPress, 2020. - 3 db ; 24 cm
ISBN 978-963-315-441-0 fűzött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3822383]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hosszúra nőtt árnyékaink : versek és elbeszélések. - 349 p.
ISBN 978-963-315-438-0 : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3822384] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Van egy perced a támaszpontomra? : gyermekmesék és kamasztörténetek. - 416 p.
ISBN 978-963-315-439-7 : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - ifjúsági irodalom - válogatott művek
894.511-821(02.053.2)
[AN 3822385] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., "Mi közük hozzám?" : kritikák, töprengések, diagnózisok. - 452 p.
ISBN 978-963-315-440-3 : 4990,- Ft
Komárom-Esztergom megye - Dorog - magyar irodalom története - műfajtörténet - gyermekirodalom - helytörténet - művelődéstörténet - művész - irodalomkritika
930.85(439-2Dorog)(092) *** 894.511-95 *** 894.511(091)-93 *** 943.911.5
[AN 3822386] MARC

ANSEL
UTF-86970 /2021.
Kovács Sándor (1948-)
   Késői virágzás : verseim I. / Kovács Sándor. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2020. - 474 p. ; 21 cm
Fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3821208]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2021.
Kováts Róbert
   Csillagösvény / Kováts Róbert. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2020. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81732-0-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3820106]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2021.
Közi Horváth József (1903-1988)
   Hittel és felelősséggel : gondolatok egy pap-politikus-író tollából / [Közi Horváth József] ; [szerk. Soós Viktor Attila, Szalai Viktor] ; [közread. a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2020. - 128 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81649-1-7 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3820946]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2021.
Krusovszky Dénes (1982-)
   A fiúk országa : novellák / Krusovszky Dénes. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2014. - 219, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3193-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3829986]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2021.
Kubínyi Tamás
   Rex ivnioris : IV. Béla gyermekkora / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agora : [Kubínyi T. ], cop. 2020. - 195, [4] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88598-9-1 fűzött
Béla (Magyarország: király), IV. (1206-1270)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3821013]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2021.
Kuti Tamás (1963-)
   Zsákhordó : regény / Kuti Tamás. - [Pécs] : Litera-Túra K., 2020. - 373 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9331-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3822484]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2021.
Lakatos Levente (1986-)
   Legszebb heged / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2020. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-768-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3820125]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2021.
Lehoczky Zoltán
   Pombió kalapban / [írta és rajz.] Lehoczky Zoltán. - [Budapest] : Könyvműhely : Lehoczky Z., cop. 2020. - 331 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-7601-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3821272]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2021.
Lelesz Pál (1944-)
   Pál-os üzenetek : versek / Leleszi Lelesz Pál. - Debrecen : Magánkiad., 2020. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0021-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3822428]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2021.
Lencsés Károly (1976-)
   A holt szerető / Lencsés Károly. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-071-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3820941]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2021.
Léria Dipán
   Csak szeress, és bízzál bennem / Léria Dipán. - [Budapest] : Lénárth M., cop. 2020. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81472-2-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3821329]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2021.
Léria Dipán
   Mint minden ember : gondolatok Lériától / Léria Dipán. - [Budapest] : Lénárth M., cop. 2020. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81472-4-8 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3821328]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2021.
Linn Márton (1946-)
   Zúgjatok harangok / Linn Márton. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-91-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3820846]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2021.
Lőcsei Judit
   Tündéranyu meséi : tündérek és csodagyerekek meseországból / Lőcsei Judit ; Felföldi Anna rajz. - Budapest : Atlantic Press, 2020. - 142, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-557-014-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3819647]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2021.
Lovranits Júlia (1986-)
   Bűntény a Sas-hegyen : Bodza, a természetmentő 2. / Lovranits Júlia Villő ; ill. Imelda Green. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - 44, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-457-807-9 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti tudatosság - gyermekkönyv
894.511-93 *** 504.03(02.053.2)
[AN 3819400]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2021.
Lugosi BaBett (1959-)
   Növesztem a ruháimat : szabás-varrás ötletek / Lugosi BaBett ; [rajzokat kész. Laszkovszky Márta] ; [fotók és ill. Domonkos Tamás, Lugosi BaBett]. - Budapest : Lugosi B., 2020. - 202 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-8320-9)
magyar irodalom - szabás-varrás - memoár
894.511-94 *** 687
[AN 3821056]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2021.
Lugosi Lou (1948-)
   Végrendelet / Lugosi Lou. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2020. - 92, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-87-1 fűzött : 2550,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3820937]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2021.
Lugossy Gyula (1939-)
   Egy nő jelenléte : regény / Lugossy Gyula. - [Budapest] : Ego, 2020. - 426 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80457-9-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3822336]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2021.
Madách Imre (1823-1864)
   Próza / Madách Imre ; [sajtó alá rend., a szövegváltozatokat, szövegmagyarázatokat összeáll. és az előszót írta Bene Kálmán és Andor Csaba]. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2021-. - 20 cm
magyar irodalom - összegyűjtött művek - próza
894.511-821
[AN 3821581]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Elbeszélések és tanulmányok. - 2021. - 392, [1] p. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 109.). (Madách Imre művei ; 10.)
magyar irodalom - elbeszélés - esszé
894.511-32 *** 894.511-4
[AN 3821582] MARC

ANSEL
UTF-86989 /2021.
   Magyar népmesék állatokról / [ill. Fekete Szabolcs]. - Budapest : Roland, [2020]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5913-87-7 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3820532]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2021.
   Magyar népmesék háziállatokról / [ill. Fekete Szabolcs]. - Budapest : Roland, [2020]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-615-5913-88-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3820537]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2021.
   Magyar népmesék Mátyás királyról / [ill. Fekete Szabolcs]. - Budapest : Roland, [2020]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5913-89-1 kötött : 2290,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3820526]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2021.
Mankovics László
   Újjászületés : novellák, elbeszélések / Mankovics László. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-96-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3820921]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2021.
Mán-Várhegyi Réka (1979-)
   Mágneshegy : regény / Mán-Várhegyi Réka. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2018. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3660-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3828875]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2021.
Marosi Mariann
   Egyszer / Marosi Mariann. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 105 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6185-86-0 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3820842]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2021.
Márton Júlia (1962-)
   Pillanatok, képek : versek, 2013-2019 / Márton Júlia ; [az illusztrációkat Csák Anna kész.]. - [Budapest] : Méry Ratio, 2020. - 319 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6284-06-8 kötött : 3400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3820091]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2021.
Marton Levente
   Éjszakák között / Marton Levente. - Budapest : Atlantic Press, 2020. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-557-015-7 fűzött : 3490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3819609]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2021.
Megyeri K. Imre
   Két színházkönyv / Megyeri K. Imre. - Budapest : MyBook ; [Detk] : [Megyeri K. I.], 2019. - 215 p. ; 21 cm
Tart.: A vihar : Will Shakespeare első vázlata (Jaj, dehogy! Átírtam!)Þ; Camus, avagy Francis Bacon megfesti a nagy londoni pestist
ISBN 978-615-01-0108-8 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3821784]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2021.
Melis Fanni
   Valaki / Melis Fanni ; [... ill. Tarcsai János] ; [kiad. Irodalmi Rádió]. - Fábiánsebestyén ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 82, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-01-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3820080]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2021.
   Merülés / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 207 p. ; 15 cm. - (Holnap magazin zsebkönyvek, ISSN 2416-0822 ; 8.)
ISBN 978-615-6185-83-9 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3820838]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2021.
   Mimó és Csipek : [ezt megúsztuk] / Gál Noémi [et al.] ; [közread. a Bábozd Zöldre Környezeti Nevelési Egyesület]. - [Budapest] : Bábozd Zöldre Környezeti Nevelési Egyes., cop. 2020. - 29, [2] p. : ill., színes ; 17x25 cm + mell. (18 p.)
ISBN 978-615-81051-4-9 kötött
ISBN 978-615-81051-5-6 (mell.)
magyar irodalom - környezeti tudatosság - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 504.03(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3822325]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2021.
Molnár Tünde
   Szöszmese : a szöszműhely lakói / [írta Molnár Tünde] ; [ill. Gyenesné Barna Marianna]. - [Gyöngyös] : MatuHand Kkt., 2020. - 28 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-9475-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3822402]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2021.
Muskovits Bettina
   Nils Holgersson a valóvilágban / Muskovits Bettina. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-00-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - meseregény - kisregény
894.511-31
[AN 3821452]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2021.
Nádasdy Ádám (1947-)
   A szakállas Neptun : novellák / Nádasdy Ádám. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2020. - 192, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4019-5 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3829651]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2021.
Nagygéci Kovács József (1977-)
   Fésülködj, ne hadarj, húzd ki magad! : kritikák / Nagygéci Kovács József. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 272 p. ; 19 cm. - (Kritikusi műhely, ISSN 2732-3277 ; 4.). (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 20.)
ISBN 978-615-5814-72-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kritika
894.511-95
[AN 3819481]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2021.
Nagy-Major Gábor (1944-)
   KarantÉnekek / Nagy-Major Gábor ; [kötetill. Ughy István]. - 2. bőv. kiad. - Pápa : Magánkiad., 2021, cop. 2020. - 130, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0604-5 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3827740]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2021.
Nala, B. B. (1978-)
   Az aranyhárfa dallama / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2020. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7714-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821340]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2021.
Nala, B. B. (1978-)
   A napkorong virága : versek / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2020. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9845-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821337]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2021.
Nandagópa
   Angyal feketében : [aki megtanít jól szeretni] / Nandagópa. - [Budapest] : Spirodalmi K., cop. 2020. - 147 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6241-02-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3822184]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2021.
Nemes István (1961-)
   Nincs kegyelem : [a Káosz-ciklus tizenkettedik kötete] / John Caldwell. - Budapest : Cherubion, 2020. - 226, [1] p. ; 18 cm. - (Cherubion fantasy ; 12.)
ISBN 978-615-5228-45-2 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3822613]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2021.
Nemesi Nagy Zsuzsanna
   Kozmikus kutyaugatás / Nemesi Nagy Zsuzsanna ; [kiad. Nyitott Műhely Alapítvány]. - Budapest : Nyitott Műhely Alapítvány, 2020. - 99 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9805-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3820889]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2021.
Normál Gergely (1983-)
   Körletellenőrzés : a legfelsőbb vezetés ajánlásával / Normal Gergely. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2020. - [140] p. : ill. ; 15 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-28-4 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3822281]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2021.
Nyirő Ágnes (1941-)
   Gondolj rám / Nyirő Ágnes. - Budapest : MyBook ; [Tahitótfalu] : [Nyirő Á.], 2020. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9984-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821796]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2021.
Oláh Gábor (1938-)
   Az álomlehallgató : 100 történet 100 képpel / Oláh Gábor. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2020. - 233, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5640-48-3 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fényképalbum
894.511-32 *** 77.04(439)(092)Oláh_G.
[AN 3820925]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2021.
Oláh Tamás (1944-)
   Vesztegzárban : versek / Oláh Tamás. - [Budapest] : [Oláh T.], 2020. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9652-0 kötött : 2920,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821313]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2021.
Oravecz Imre (1943-)
   Kedves John [elektronikus dok.] : levelek Kaliforniába / Oravecz Imre. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 875 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164846. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4070-6
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - irodalmi levél
894.511-6
[AN 3830039]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2021.
Oravecz Imre (1943-)
   Kedves John : levelek Kaliforniába / Oravecz Imre. - 2. jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2021. - 225, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3867-3 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - irodalmi levél
894.511-6
[AN 3829576]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2021.
Orosz István, B. (1953-)
   Kincskereső : novellák / B. Orosz István. - [Debrecen] : [Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyes.], 2020. - 117 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület
ISBN 978-615-81645-2-8 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3822190]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2021.
   Összetartozunk! : antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Miskolc : MAIT, 2020. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5842-04-7 fűzött
magyar irodalom - trianoni békeszerződés - antológia
894.511-822
[AN 3821277]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2021.
Palágyi László (1989-)
   Az éjkapu / Palágyi László ; [... a Trivium Egyesület kiadványa]. - Budapest : Trivium Egyes., 2020. - 262, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5821-21-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3820417]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2021.
Palencsár Ibolya
   Kacajfalvi kutyakalandok / Palencsár Ibolya ; [... ill. Franyó Barbara]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 65 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6185-87-7 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3820943]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2021.
Palotás Petra (1975-)
   Lélekszirmok / Palotás Petra. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 252 p. ; 21 cm
Kötött : 3999,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-0079-30-1)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3819160]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2021.
Pannonhegyi Katalin
   Csacsifülben ki csücsül? / Pannonhegyi Katalin, Szabó Mihály ; ill. Kiss Annamária. - [Dág] : Szabó M., 2020. - [63] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-00-9342-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3820108]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2021.
Papp György (1946-)
   Féken tartott szenvedély / Papp György. - Budapest : R. Média Kft., 2020. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81145-4-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3819625]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2021.
Pásztor Péter
   A Kiskirálylány koronája / [szöveg] Pásztor Péter ; [ill.] Nevelő Judit ; [közread. az Élő Belváros Polgári Egyesület]. - Budapest : Élő Belváros Polgári Egyes., 2020. - 23 p. : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-615-00-9714-5 kötött
Budapest. 5. kerület - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese
894.511-34(02.053.2) *** 908.439-2Bp.V.(0:82-34)
[AN 3822466]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2021.
Paulovics Józsefné Juhász Nagy Katalin (1940-)
   Visszapillantás családom életútjára / Paulovics Józsefné Juhász Nagy Katalin. - Budapest : MyBook : [Paulovics J.-né], 2020. - 171 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-9939-2 fűzött
családtörténet - magyar irodalom - 20. század - hétköznapi élet - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)
[AN 3821864]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2021.
Percze Miklós (1952-)
   Fél-árnyék : versek és elbeszélések / Percze Miklós ; [festmények Ludmilla Bambula]. - [Pécs] : Kalamáris, 2020. - 98 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6213-04-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3822043]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2021.
Pollack, Judith
   Újvilág : Utak és álmok II. / Judith Pollack ; [!ford. Balla Judit]. - [Budapest] : Magistra, 2020. - 419 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6147-09-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3820151]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2021.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Kacor király : magyar - angol kétnyelvű kiadás = Katsor, the king : Hungarian - English bilingual edition / Pósa Lajos ; [ford. Tomschey Ottó] ; [rajzok Králik Kolos]. - Pécs : Kódex, 2020. - 41 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5290-23-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - kétnyelvű dokumentum
894.511-13(02.053.2).02=20
[AN 3820301]
MARC

ANSEL
UTF-87029 /2021.
Regős Mátyás (1994-)
   Tiki / Regős Mátyás ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 123 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-60-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3819230]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2021.
   Rögös-göncsös utunk : kőbányai írók, költők antológiája / [szerk. Oszvald György] ; [közread. a] Kőbányai Írók, Költők Egyesülete. - Budapest : Kőbányai Írók, Költők Egyes., 2020. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89481-8-2 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3819571]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2021.
Romhányi József (1921-1983)
   Doktor Bubó / Romhányi József ; [Ternovszky Béla rajz.]. - 7. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 140, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-486-769-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3829085]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2021.
Rózsa Boglárka (1995-)
   Nézőpontok / Rózsa Boglárka. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-058-3 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821787]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2021.
Sántha József (1954-)
   Börtönkarnagy : nyelv és téboly : kisregény / Sántha József. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2020. - 144 p. ; 21 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-29-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3822179]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2021.
Sárdy Botond (1947-)
   Élet utak / Sárdy Botond. - [Sopron] : Sárdy B., 2020. - 297 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9601-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3822926]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2021.
Sárközi Mária
   Lélek-séták / Sárközi Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 82 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6185-92-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3820840]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2021.
Schall Tamás (1961-)
   Csendben jött szavak : végig a liturgikus éven / Schall Tamás ; [ill. Kőrössy Ilona]. - Veszprém : [s.n.], 2020. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3820548]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2021.
Schmidt Lívia (1975-)
   Slow motion : haikuk / Schmidt Lívia. - [Pécs] : Kalamáris, [2020]. - 115 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6213-06-8 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3822482]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2021.
Serdián Miklós György (1954-)
   A hunguru / Serdián Miklós György. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2020. - 63, [58] p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5461-45-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3823101]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2021.
Serdián Miklós György (1954-)
   Magyarisztán, Heppisztán / Serdián Miklós György. - Röv. kiad. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2020. - 85, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5461-22-4 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3822312]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2021.
Shelley, Duncan (1969-)
   A kereskedő : [Domínium előzmény I.] / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2021. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5310-45-4 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3819738]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2021.
Simek Valéria (1953-)
   Fészkelő fény : válogatott versek, 2013-2020 / Simek Valéria. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-069-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821780]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2021.
Simon Ágnes
   Szívműtétem története ; Léleklobogás : verseim / Simon Ágnes. - Dunaföldvár : Simon Á., 2020. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9477-9 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - kisregény - vers
894.511-31 *** 894.511-14
[AN 3821017]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2021.
Simon Katalin, M.
   Te vagy a fa / M. Simon Katalin ; [ill. Réti Kincső-Zita] ; [közread. az Irodalmi Rádió]. - Sepsiszentgyörgy ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 73, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-96-1 fűzött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3820561]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2021.
Simondán-Szabó Edit
   Minden nap egy új kezdet / Simondán-Szabó Edit. - [Budapest] : [Kendra T.], cop. 2020. - 131 p. ; 21 cm
Számozási adatként: 1. köt.
ISBN 978-615-81291-5-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3820084]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2021.
Simondán-Szabó Edit
   Sorsunk egybefonódik! / Simondán-Szabó Edit. - [Pitvaros] : [Simondán-Szabó E.], cop. 2020. - 154 p. ; 21 cm
Számozási adatként: 2. köt.
ISBN 978-615-00-8853-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3820100]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2021.
Smid Róbert (1986-)
   A grammatika érzéketlensége : kritikák x-ről, y-ról / Smid Róbert. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 268 p. ; 19 cm. - (Kritikusi műhely, ISSN 2732-3277 ; 5.)
ISBN 978-615-5814-73-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 21. század - irodalomkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"200/201"(0:82-95)
[AN 3819491]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2021.
Soós Géza (1945-)
   Tisztítótűz : regény / Soós Géza. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-064-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3820973]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2021.
Stein Lilla (1997-)
   Két test a fűben / Stein Lilla. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-059-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3820953]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2021.
Stern Ilona (1969-)
   Árvaház / Stern Ilona ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Olaszfalu ; [Miskolc] : Irod. Rádió, cop. 2020. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-88-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3820929]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2021.
   Súlyosnak lenni : az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Kritikusi műhelyének antológiája / [szerk. Smid Róbert]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 254 p. : ill. ; 22 cm. - (Kritikusi műhely, ISSN 2732-3277 ; 1.)
ISBN 978-615-5814-71-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 21. század - irodalomkritika - antológia
894.511-95(082) *** 894.511(091)"201"(0:82-95)
[AN 3819618]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2021.
Szabó Fanni (1999-)
   Paraszomnia : versek / Szabó Fanni. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 82, [5] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 17.)
ISBN 978-615-5814-64-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3819362]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2021.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az a szép, fényes éjszaka [elektronikus dok.] : [karácsonyi történetek] / Szabó Magda ; Molnár Piroska előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2020. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-544-239-3 : 3400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3817310]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 13 min)
[AN 3817313] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 12 min)
[AN 3817314] MARC

ANSEL
UTF-87053 /2021.
Szabó T. Anna (1972-)
   Szabadulógyakorlat : novellák / Szabó T. Anna. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2020. - 273, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3232-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3829569]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2021.
Szathmári István (1954-)
   Spanyol reggeli : novellák / Szathmári István. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2020. - 242 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-30-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3822176]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2021.
Szentandrássy Béla
   Az enyveskezű sárkány / Szentandrássy Béla. - Budapest : MyBook ; [Ózd] : [Szentandrássy B.], 2020. - 193, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9338-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3821867]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2021.
Szenti Tibor (1939-)
   A mezők üzenete : elbeszélések / [írta] Szenti Tibor ; [ill.] Bolyki István. - Budapest : Inform, 2020. - 195 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5666-36-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5666-36-0-0)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3822070]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2021.
Szentkuti Károly (1957-)
   Füli nyuszi meséi / Szentkuti Károly ; [Sárközi Anikó rajz.]. - [Mosonmagyaróvár] : [Monocopy Bt.], cop. 2020. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7754-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3821314]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021. - 390, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2463-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3829988]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2021.
Szilágyi Attila
   Tényelgő története / Szilágyi Attila. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020-. - 15 cm
Fűzött
magyar irodalom - ideggyógyászat - kóros lelkiállapot - memoár
894.511-94 *** 616.89(0:82-94) *** 159.97(0:82-94)
[AN 3820795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2020. - 77 p.
ISBN 978-615-6185-80-8
[AN 3820796] MARC

ANSEL
UTF-87060 /2021.
Szinetár Miklós (1932-)
   88 / Szinetár Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 349 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-517-187-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3830713]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2021.
Szlávik Nelli
   Pötyi Maci és Emilio / Szlávik Nelli ; ill. Varga Zsolt Ambrus. - [Szentendre] : [Szlávikné Németh K.], 2020. - 28, [3] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-9752-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3822318]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2021.
Szobotka Tibor (1913-1982)
   Züzü vendégei / Szobotka Tibor. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-231-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3829120]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2021.
Szurcsik Benedek
   Kadem : egy filozófiai nyelvbe rejtett kísérleti vers = Kadem : an experimental poem in a philosophical language / Szurcsik Benedek. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2020. - 55, 55 p. ; 18 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-9642-1 fűzött
magyar irodalom - mesterséges nyelv - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20 *** 800.89
[AN 3821289]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2021.
Szuromi Pál (1947-)
   Aztán a csend.. / Szuromi Pál ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2020. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9830-95-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3822319]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2021.
Szvoren Edina (1974-)
   Nincs, és ne is legyen : elbeszélések / Szvoren Edina. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2012. - 189, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3892-5 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3829984]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2021.
Szvoren Edina (1974-)
   Az ország legjobb hóhéra : novellák / Szvoren Edina. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2015. - 185, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3253-4 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3829656]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2021.
Takács Bálint, L. (1998-)
   Bad trip / L. Takács Bálint. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 141, [2] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 11.)
Magyar nyelven
ISBN 978-615-5814-57-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3819374]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2021.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Kicsi Mimi barátai / Tamás Zsuzsa ; ill. ... Horváth Ildi. - [Budapest] : Naphegy, 2021. - [43] p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-9869-83-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3829078]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2021.
Tasnádi Rita
   Sosem késő / Tasnádi Rita. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 102 p. ; 21 cm
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3821385]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2021.
Taylor, Mimi
   Az utolsó kívánság / Mimi Taylor, Abby Winter. - Bakháza : Newline K., 2020. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-87-6 fűzött : 3980,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3819819]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2021.
Temesi Ferenc (1949-)
   Pest : regény / Temesi Ferenc. - Budapest : Scolar, 2021. - 332, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-272-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3828933]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2021.
   Térdek és egyéb furcsaságok : novelláskötet. - [Tordas] : Hudra-László M., cop. 2020. - 181, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9889-0 fűzött : 3330,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3822096]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2021.
Tilk Katalin
   "Nem mese az gyermek" : 32 történet fiatalnak, öregnek / Tilk Katalin. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 142 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-90-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - mese
894.511-32 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3821511]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2021.
Tokody Klára
   Mina és Vidi az óriások nyomában / Tokody Klára ; Elek-Varga Viktória illusztrációival. - [Budapest] : [Tokody K.], 2020. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9641-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3822307]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2021.
Tölgyesi Lívia
   Tintatapír Tóni : mesélő betűk ábécéje / Tölgyesi Lívia ; [az illusztrációkat ... kész. ... Nagy-Kali Boglárka]. - [Budapest] : Nyom6, 2020. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Olvastató könyvek
ISBN 978-615-81184-3-9 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - írás- és olvasástanítás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 372.41/.45
[AN 3822159]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2021.
Tomschey József (1885-1946)
   A cárnő szerelme : Moens de la Croix : romantikus történelmi színmű M. Courvoisier ötlete nyomán / Tomschey József ; [szerk. és sajtó alá rend. Tomschey Ottó]. - Pécs : Kódex, 2020. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5290-26-8 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3820358]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2021.
Ujházy Kolos (1975-)
   Jelmezbál : regény / Ujházy Kolos. - Budapest : Püski, 2020. - 268 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-302-293-1 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3822094]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2021.
Ujházy Kolos (1975-)
   Zsákutca a végtelenbe : a modern nyugati ember öt végzetes tévedése / Ujházy Kolos. - Budapest : Püski, 2020. - 114 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-302-294-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - civilizáció - esszé - vitairat
894.511-4 *** 008
[AN 3822080]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2021.
Urbán L. Tamás (1976-)
   Az angyalok népe régen és ma / Urbán L. Tamás ; [közread. az Ébredés Misszió]. - [Orosháza] : Ébredés Misszió, [2020]. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5681-17-2 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - regény
894.511-31 *** 244(0:82-31)
[AN 3822301]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2021.
Url Izabell
   Nazar : török átok / Url Izabell. - Pécs : Kontraszt Plusz Kft. : Szerző, [2020]. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80252-8-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3822441]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2021.
Uzsoki Mária
   Réka újabb kalandjai Dombalján / Uzsoki Mária ; [a rajzokat kész. Fehér János]. - Nagykanizsa : Czupi, 2020. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-74-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3822304]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2021.
Vági Ilona
   Milyen életet is választottam magamnak?! / Vági Ilona. - [Balatonfűzfő] : Vági I., [2020]. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
Társszerző Galgóczi Ferencné Katalin
ISBN 978-615-01-0256-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3822203]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2021.
Vámos Miklós (1950-)
   Dunapest : regény / Vámos Miklós. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2020. - 342, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-040-6 kötött : 4699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3819423]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2021.
Vámos Miklós (1950-)
   Töredelmes vallomás / Vámos Miklós. - 3. bőv., jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2021, cop. 2018. - 266, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-870-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3830003]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2021.
Varga Árpád (1984-)
   Delta versek : apevák és apeva-poémák / Varga Árpád ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Pápa ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 98, [1] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-00-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3820074]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2021.
Varga Melinda (1984-)
   A Pacsirta és a Sas utca sarkán : versek / Varga Melinda ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 71, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-67-9 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3819222]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2021.
Vass Ferenc (1899-1973)
   Ismerjél meg engem / [Vass Ferenc] ; [... szerk. ... Torma Éva és Varju Zoltán] ; [közread. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal]. - [Budapest] : SZTNH, 2020. - 251 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Vass Ferenc (1899-1973)
Magyarország - magyar irodalom - katona - első világháború - memoár
894.511-94 *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 355(439)(092)Vass_F.(0:82-94)
[AN 3822930]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2021.
Vaszilkó Bence (2000-)
   Vénusz légycsapója / Vaszilkó Bence. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 125, [2] p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 15.)
ISBN 978-615-5814-61-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3819416]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2021.
Veres Ágnes
   Ismerjük meg és szeressük hazánkat, Magyarországot és más versek / Veres Ágnes. - Budapest : MyBook : [Veres Á.], 2020. - 62 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9322-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821832]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2021.
Veszelka Attila (1955-)
   A költő, aki hülye verseket írt / Veszelka Attila. - Budapest : Hungarovox, 2020. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-062-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3821153]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2021.
Victor Soma
   Kereszt-rímek / Victor Soma. - Budapest : Garbo Kv., 2020. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5696-94-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3821215]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2021.
Vidi Rita
   Úton a főnix : regény / R. V. Legend. - [Keszthely] : Vidi R., [2020]. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9881-4 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3821267]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2021.
Viola Szandra (1987-)
   Használt fényforrások : versek / Viola Szandra ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2020. - 74, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-65-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3819419]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2021.
Vizvári József (1952-)
   Emlékek! : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Vizvári J., 2020. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81403-8-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3823075]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2021.
Vizvári József (1952-)
   Egy nép kihalásának igaz története! : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Vizvári J., 2020. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81403-6-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3822972]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2021.
Vizvári József (1952-)
   Törvények felett! : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Vizvári J., 2020. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81403-7-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3822970]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2021.
Vörösváry László (1908-1990)
   Emlékeim : egy könyvkiadó a XX. század első felében : Vörösváry László emlékiratai ; [szerk. Dózsa László és Vörösváry Csaba]. - Budapest : Vörösváry Cs., 2020. - 182, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9585-1 kötött
Vörösváry László (1908-1990)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3822178]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2021.
Weitzel, Loretta
   Szürke holló : gyűjteménykönyv : [2018-2019] / Loretta Weitzel. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 99 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6185-78-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3820853]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7099 /2021.
A day with papa (magyar)
   Egy nap apával / [ford. Heinisch Mónika]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [31] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Disney nyuszik
ISBN 978-963-403-795-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3828111]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2021.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Itt a tavasz / írta Gazdag Erzsi ; rajz. Reich Károly. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-415-504-1 kötött : 1299,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3829179]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2021.
McCartney, Paul (1942-)
Hey Grandude! (magyar)
   Halihó, nagypapó! / írta Paul McCartney ; ill. Kathryn Durst. - Pécs : Alexandra, 2019. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Ferenczy Zsófia
ISBN 978-963-447-619-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3822510]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Jak krtek cestoval (magyar)
   A kisvakond utazik / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Josef Brukner ; [Balázs Andrea fordítása nyomán versbe szedte Kántor Zsolt]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-11-9581-1 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3829415]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
   Kisvakond reggeltől estig / Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-415-500-3 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3829412]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a potopa (magyar)
   A kisvakond és az árvíz / Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9263-6 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3829474]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a zajíček (magyar)
   A kisvakond és a nyuszi / Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-415-803-5 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3829468]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek v zoo (magyar)
   A kisvakond az állatkertben / Zdeněk Miler ; Romhányi Ágnes verseivel. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-486-023-5 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3829410]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2021.
Molnár Orsolya
   99+1 csajos kaland / [írta és szerk. Molnár Orsolya] ; [ill. Dráviczki Péter]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2020. - 126, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-487-158-3 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3820330]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2021.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Ki ette meg a málnát? / Nemes Nagy Ágnes ; Maros Krisztina rajz. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9522-4 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3829477]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2021.
Polyákné Hermann Erzsébet
   Erzsi mama meséi 3 / [írta Polyákné Hermann Erzsébet] ; [rajz. Rábl-Neszvecskó Dóra Orsolya] ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - [Miskolc] : Irod. Rádió, [2020]. - [31] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-615-5849-97-8 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3820425]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2021.
Sváb József (1963-)
   Árpád-házi szentjeink / Sváb József rajz. ; Szauer Ágoston verseivel. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2020]. - [20] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Hitébresztő kifestőkönyvek)
ISBN 978-615-5691-10-2 fűzött : 390,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3829116]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2021.
Szabó Magda (1917-2007)
   Ki hol lakik? / Szabó Magda ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-486-000-6 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3829471]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2021.
Szűcs Édua (1959-)
   Csupafül 22 meséje : lapozgató / Fésűs Éva [alapján] Szűcs Édua rajz. - [Délegyháza] : Panka&Pietro, 2021. - [23] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2543-8 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3828932]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2021.
Verdick, Elizabeth
Pacifiers are not forever (magyar)
   Pá-pá cumi! / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., cop. 2021. - [35] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-12-1076-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3829219]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2021.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   A három nyúl / Zelk Zoltán ; Reich Károly rajz. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-415-534-8 kötött : 1299,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3829182]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7115 /2021.
Corredor, Paloma
El cómic (magyar)
   A képregény története / Paloma Corredor ; [ford. Horváth Zsolt Gergely]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 135 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-544-086-3 kötött : 4990,- Ft
műfajtörténet - képregény
087.6:084.11(100)(091)
[AN 3823083]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2021.
Davis, Jim (1945-)
   Díszes kis csapatunk / Jim Davis ; [ford. Frenkel Éva, Benes Attila, Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2020]. - [103] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Orson ; 4.)
ISBN 978-615-5425-68-4 fűzött : 1190,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3820387]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2021.
Davis, Jim (1945-)
   Nyalókamóka : [Garfield-poénok 2006-ból és 2007-ből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2020]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 154.)
ISBN 978-615-5425-67-7 fűzött : 1190,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3820384]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2021.
Garisa H. Zsolt (1973-)
   Az ellopott futár : [fekete-fehér képregény] / [... Rejtő Jenő ... nyomán ... írta Kiss Ferenc] ; [rajz. Garisa H. Zsolt]. - [Miskolc] : Kilencedik.hu, 2021. - 91 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0685-4 fűzött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3829623]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2021.
Hegen, Hannes (1925-2014)
Die Erfindung der Postrakete (magyar)
   A postarakéta / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János, Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2020. - 147 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 50.)
ISBN 978-963-9791-61-9 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3820967]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2021.
Millar, Mark (1969-)
Kingsman : the secret service (magyar)
   Kingsman : a titkos szolgálat / író Mark Millar ; rajz. Dave Gibbons ; társszerző Matthew Vaughn ; ford. Sepsi László. - [Budapest] : Fumax, 2020. - [160] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-149-1 kötött : 5495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3819531]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2021.
Nesti, Fido (1971-)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell [alapján kész.] Fido Nesti ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Helikon, 2021, cop. 2020. - 222, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-479-500-1 fűzött : 3999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3826404]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2021.
Remender, Rick (1973-)
Deadly class : carousel (magyar)
   Orgyilkos osztály : [körhinta, 1988] / Rick Remender író ; Wes Craig rajz. ; Rusznyák Csaba ford. - [Budapest] : Fumax, 2020. - [120] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 5
ISBN 978-963-470-150-7 kötött : 4995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3820185]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2021.
Swierczynski, Duane (1972-)
Judge Dredd (magyar)
   Dredd bíró / [írta Duane Swierczynski] ; [rajz ... Nelson Daniel] ; [ford. ... Adorján Balázs]. - [Sopron] : Adorján B., [2019]-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3769745]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Amerikai halálnem. - cop. 2020. - [109] p.
Főcím a gerincről
ISBN 978-615-81637-2-9 kötött : 3990,- Ft
[AN 3819409] MARC

ANSEL
UTF-87124 /2021.
Teenage mutant ninja turtles (magyar)
   Tini nindzsa teknőcök : [régi ellenségek, új ellenségek] / [írók Kevin Eastman, Tom Waltz] ; [rajzolók Dan Duncan ..., Mateus Santolouco ...] ; [ford. ... Adorján Balázs]. - [Sopron] : Adorján B., 2020. - [109] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81637-3-6 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3819404]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2021.
Telgemeier, Raina (1977-)
Sisters (magyar)
   Nővérek / Raina Telgemeier ; színek Braden Lamb ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Ciceró, 2020. - 203, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-432-139-2 fűzött : 3490,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3820311]
MARC

ANSEL
UTF-8