MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/06/22 09:58:58
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
7126 /2021.
   Akik harcoltak a hazáért : a gyöngyöshermáni katonák emlékére / [gyűjt. és szerk. Máté Ernőné]. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-11-2 fűzött
Gyöngyöshermán - katona - hősi halott - első világháború - második világháború - névjegyzék
050.8 *** 355(439-2Gyöngyöshermán)"19"(092) *** 355.293(439-2Gyöngyöshermán)"19"(092)
[AN 3825088]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2021.
Szabó Sándor (1989-)
   Kunszentmártoniak a Nagy Háborúban / Szabó Sándor ; [közread. a] Délvidék Kutató Központ. - Szeged : Délvidék Kut. Közp., 2020. - 403 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-399.
ISBN 978-615-80163-4-6 fűzött
Kunszentmárton - katona - hősi halott - első világháború - levelezés - napló - névtár
050.8 *** 355.293(439-2Kunszentmárton)"1914/1918"(092) *** 355(439-2Kunszentmárton)"1914/1918"(092)(0:82-94)
[AN 3824348]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

7128 /2021.
Tiszai Ilona
   Curriculum vitae : T. Kiss Tamás szakmai biográfiája és bibliográfiája = Curriculum vitae : professional biography and bibliography of Tamás T. Kiss / a bibliográfiát összeáll. Tiszai Ilona ; szerk. Boda Annamária. - Budapest : Kulturkapu Kft., 2019. - 189 p. : ill. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-00-4447-7 fűzött
Kiss Tamás, T. (1949-)
Magyarország - pedagógus - népművelő - művelődésügy - 20. század - 21. század - életrajz - személyi bibliográfia
012Kiss_T.,_T. *** 374(439)(092)Kiss_T.,_T.
[AN 3825120]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7129 /2021.
Babos László
   Gyoma, Endrőd és Gyomaendrőd labdarúgásáról / szerző Babos László ; [közread. a] Bethlen Gábor Alapítvány. - Gyomaendrőd : Bethlen G. Alapítvány, 2021. - 243 p. : ill., részben színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: A gyomaendrődi labdarúgás krónikája, 1905-2020. - Bibliogr.: p. 242.
ISBN 978-615-01-0281-8 fűzött
Gyomaendrődi Futball Club
Gyomaendrőd - labdarúgás - sportegyesület - történeti feldolgozás
061.2(439-2Gyomaendrőd)(091) *** 796.332(439-2Gyomaendrőd)(091)
[AN 3824254]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2021.
"Erdélyi török szőnyegek" az Iparművészeti Múzeum 1914. évi kiállításán és a források tükrében (angol)
   "Transylvanian" Turkish rugs : tracing the Ottoman rugs from the 1914 exhibition in the Budapest Museum of Applied Arts / ed. Emese Pásztor ; [... transl. Alan Campbell, Lara Strong] ; [map Béla Nagy]. - Budapest : Mus. of Applied Arts, 2020. - 328 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 319-326.
ISBN 978-615-5217-40-1 fűzött
Oszmán-török Birodalom - textilművészet - kiállítás - századforduló
061.4(439)"191" *** 745.522(560)
[AN 3825632]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2021.
   Rajzok párbeszéde / [... rend. Rába Judit ...] ; [közread. a] Magyar Grafikusművészek Szövetsége. - Budapest : M. Grafikusművészek Szövets., 2020. - 35 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2020. okt. 21 - nov. 7. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80579-4-3 fűzött
Magyarország - rajzművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2020" *** 741(439)"201"
[AN 3823947]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7132 /2021.
Marczali Henrik (1856-1940)
   A magyar történet kútfői az Árpádok korában / írta Marczali Henrik. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 135 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1880
ISBN 978-615-6189-38-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Árpád-kor - történetírás - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 930.1(439)"10/12"
[AN 3824983]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2021.
Muhel Gábor (1982-)
   A gádorosi községi könyvtár története / [írta és szerk. Muhel Gábor]. - Gádoros : Önkormányzat, 2020. - 152 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Gádorosi füzetek, ISSN 1586-5029 ; 14.)
Bibliogr.: p. 93-101.
ISBN 978-963-87276-7-1 fűzött
Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár (Gádoros)
Gádoros - községi könyvtár - könyvtártörténet
027.52(439-2Gádoros)(091)
[AN 3823498]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7134 /2021.
Boda Barbara Izabella
   Becsületszó / Boda Barbara Izabella. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-27-3 fűzött : 2990,- Ft
Dellman Miklós
Nagy-Britannia - külföldön élő magyar személyiség - újságíró - 20. század - életrajz
070(=945.11)(410)(092)Dellman_M.
[AN 3824513]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7135 /2021.
Boda Dezső (1967-)
   Complexity in nature and society : from dancing molecules to collapsing societies / Dezső Boda. - Kőszeg : IASK, 2020. - 170 p. : ill. ; 21 cm. - (IASK monográfiák sorozat, ISSN 2498-5635)
Bibliogr.: p. 155-162.
ISBN 978-615-5742-19-4 fűzött : 2900,- Ft
természettudomány - társadalomtudomány - interdiszciplináris módszer
5 *** 30
[AN 3824805]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7136 /2021.
Bükki Tamás (1974-)
   Ahol a párhuzamosok egybeérnek : beavató zarándoklat, tudomány és spiritualitás / Bükki Tamás Aila. - [Szendehely] : Gajatri Kvk., 2021. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0456-0 fűzött : 3800,- Ft
ezoterika - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 3823656]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2021.
Sepharial (1864-1929)
   Az okkultizmus kézikönyve / Sepharial. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 377 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-40-0 fűzött : 4700,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3825063]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7138 /2021.
Deák Balázs (1978-)
   Nature and culture : the role of ancient burial mounds in the conservation of Eurasian steppe vegetation / Balázs Deák ; [publ. by the Centre for Ecological Research ...]. - Tihany : Centre for Ecological Research, 2020. - 171 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-171.
ISBN 978-615-5799-10-5 kötött
Magyarország - Alföld - eurázsiai sztyeppe - halomsír - tájökológia - flóra
504.54(4/5)(252.5) *** 903.53(4/5) *** 581.9(252.5) *** 903.53(439.14)
[AN 3824701]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2021.
Speck, Jeff
Walkable city rules (magyar)
   101 szabály az élhető városért : a sétálható város kézikönyve / Jeff Speck ; [közread. a] Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum. - [Budapest] : MMKM, cop. 2020. - XXI, 290 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Ford. Vitéz Ágnes. - Bibliogr.: p. 261-271.
ISBN 978-963-7099-32-8 fűzött
városfejlesztés - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés - városökológia
504.03 *** 711.4 *** 712.25
[AN 3824268]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7140 /2021.
Rosenlund, Marcus (1969-)
Väder som förändrade världen (magyar)
   Az időjárás és a történelem : [özönvíz, szárazság, jégkorszakok, éhínség, népvándorlás] / Marcus Rosenlund ; ford. Patat Bence. - Budapest : Cser K., 2021. - 285 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 281-284.
ISBN 978-963-278-637-7 fűzött : 3995,- Ft
éghajlat - éghajlatváltozás - civilizáció - világtörténelem
551.5 *** 930.9 *** 008
[AN 3825260]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7141 /2021.
Bécsy László (1943-)
   Odúban vagy költőládában szaporodó madarak / Bécsy László. - [Pócsmegyer] : Bécsy L., 2020. - 195 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9796-1 fűzött
Magyarország - fészkelő madár - költés
598.2(439) *** 591.52 *** 591.563
[AN 3823687]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2021.
Braun, Christina
Wale und Delfine (magyar)
   Bálnák és delfinek / Christina Braun ; [ill. Marie Gerstner] ; [ford. Márialigeti Sára]. - Budapest : Babilon, cop. 2021. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mi micsoda olvasó, ISSN 2676-8135)
ISBN 978-963-294-554-5 kötött : 1995,- Ft
cet - delfin - gyermekkönyv
599.5(02.053.2)
[AN 3831890]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2021.
Dawkins, Richard (1941-)
The selfish gene (magyar)
   Az önző gén / Richard Dawkins ; [ford. Síklaki István]. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 487 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 465-480.
ISBN 978-963-544-454-0 fűzött : 3990,- Ft
genetika - szelekció - állatökológia
575.827.2 *** 575 *** 591.5
[AN 3831597]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2021.
Dvořák, Jiří (1970-)
Jak zvířata spí (magyar)
   Hogyan alszanak az állatok? / írta Jiří Dvořák ; rajz. Marie Štumpfová ; [ford. Peťovská Flóra]. - Budapest : Csirimojó, 2020. - [33] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-81067-5-7 kötött
fauna - gyermekkönyv - képeskönyv
591.9(100)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3823863]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2021.
Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája (4.) (2020) (Debrecen)
   4th National Conference of Young Biotechnologists : "FIBOK 2020" : abstract book / [org., publ. by the] Magyar Tudományos Akadémia, University of Debrecen. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2020. - 113 p. ; 24 cm
A konferenciát 2020. novemberében négy alkalommal, online rendezték
ISBN 978-963-490-272-0 fűzött
biológiai technológia - konferencia-kiadvány
579.6 *** 061.3(439)"2020"
[AN 3823255]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7146 /2021.
Anderson, Carol M. (1939-2014)
Mastering resistance (magyar)
   Az ellenállás uralása : klinikai útmutató a családterápiához / Carol M. Anderson, Susan Stewart ; [ford. Biró Sándor]. - Budapest : Animula, cop. 2020. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 30.)
ISBN 978-615-5574-36-8 fűzött
pszichoterápia - családterápia
615.851 *** 364.044.24
[AN 3825111]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2021.
Barcs István (1955-)
   Sorból ki lóg : [a mikrobiológiától a járványokig] : [írások, riportok, gondolatok] / Barcs István. - Gyömrő : Magánkiad., 2020. - 367 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9521-9 fűzött
orvosi mikrobiológia - járványügy
614.4 *** 579.61 *** 616.98
[AN 3823905]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2021.
Berki Imre
   A szervezett tűzvédelem 150 éves magyarországi története : [1870-2020] / [írta Berki Imre] ; [... kiad. a BM OKF]. - [Budapest] : BM OKF, [2019]. - 239 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 236-239.
ISBN 978-615-80429-9-4 kötött
Magyarország - tűzvédelem - tűzrendészet - történeti feldolgozás
614.842.83(439)(091) *** 351.78(439)(091)
[AN 3823964]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2021.
Brown, Thomas E. (1942-)
Smart but stuck (magyar)
   Megfeneklett tehetségek : ADHD serdülő- és felnőttkorban / Thomas E. Brown ; [ford. Mikecz Róza]. - Budapest : Animula, cop. 2020. - 212 p. ; 21 cm. - (Animula könyvek, ISSN 1589-4762)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5574-38-2 fűzött
figyelemzavar - hiperaktivitás - esettanulmány
616.89-008.47 *** 616.89-008.481
[AN 3825105]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2021.
Csiszár Miklós (1965-)
   Természetes fogamzásszabályozás : védekezés kemikáliák nélkül / Csiszár Miklós, Nora Igloi Syversen. - Budapest : Naturwell K., 2020. - 253 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Naturwell életmód kötetek, ISSN 2061-2567 ; 3.)
Bibliogr.: p. 252-253.
ISBN 978-963-89307-6-7 kötött : 3900,- Ft
születésszabályozás - fogamzásgátló
613.888 *** 615.256.3
[AN 3824052]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2021.
   Development of bioconjugates and their modul constructs for targeted therapy of cancers with high mortality : excerption from the results obtained in frame of the grant NVKP_16-1-2016-0036 / [ed. by Gábor Mező] ; [publ. by the Eötvös Loránd University]. - Budapest : Eötvös L. Univ., 2020. - [2], 122 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-286-1 fűzött
gyógyszerkémia - rákkutatás - kutatás-fejlesztés
615.011.5 *** 616-006
[AN 3825270]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2021.
   EFOP-3.6.2-16-2017-00006 konzorciális pályázat megvalósulásának bemutatása / szerk. Kiss Lóránd, Rakonczay Zoltán ; [kiad. Szegedi Tudományegyetem]. - Szeged : SZTE, 2020. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-306-768-0 fűzött
Magyarország - orvostudomány - kutatás-fejlesztés
61 *** 001.891(439)
[AN 3824025]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2021.
Fletcher-Watson, Sue
Autism (magyar)
   Autizmus : új bevezetés a pszichológiai elméletekbe és vitákba / Sue Fletcher-Watson, Francesca Happé ; [ford. Gether Dénes] ; [kiad. a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ]. - Budapest : NFSZK, 2020. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-206.
ISBN 978-615-81597-7-7 fűzött
autizmus - kognitív pszichológia
615.89 *** 165.194 *** 616.89-008.45 *** 616.89-008.447
[AN 3823787]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2021.
Gazdag László (1953-)
   Firkák a harmadik évezred hajnalán : a korona és más igaz történetek / Gazdag László, Turcsányi Sipos Éva. - Tatabánya : Több Mint Marketing Kft., cop. 2020. - 239 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9547-9 fűzött : 4990,- Ft
világjárvány - világegyetem - rejtély
616.98(100)"202" *** 524.8 *** 001.94
[AN 3824208]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2021.
A gyermek- és ifjúkor pszichés zavarainak tankönyve (angol)
   Textbook of child, adolescent and youth mental disorders [elektronikus dok.] / ed. by Judit Balázs, Mónika Miklósi ; transl. Gabriella Felhősi. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : Semmelweis, [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164411. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-497-5
kóros lelkiállapot - gyermeklélektan - elektronikus dokumentum
159.97 *** 616.89 *** 159.922.7
[AN 3826437]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2021.
Halász Imre (1953-)
   "Titkunk a vizünk" : Zalakaros fürdőjének fél évszázada / Halász Imre ; [kiad. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár]. - Zalakaros : Zalakarosi Közösségi Ház és Kvt., 2020. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-202.
ISBN 978-615-00-9211-9 fűzött
Kötött
Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt.
Zalakaros - gyógyfürdő - helyismeret - történeti feldolgozás
615.838(439-2Zalakaros)(091) *** 908.439-2Zalakaros
[AN 3824826]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2021.
Hollis, James (1940-)
Finding meaning in the second half of life (magyar)
   Az élet második fele : út a kiteljesedés felé C. G. Jung szellemében / James Hollis ; [ford. Turóczi Attila]. - Budapest : Park, 2021. - 353 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 341-344.
ISBN 978-963-355-743-3 fűzött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - felnőtt - idős
613.865-053.85/.88
[AN 3832086]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2021.
Horváth Istvánné Magyarics Piroska
   Anyaságra vállalkozók számára / Horváth Istvánné Magyarics Piroska. - [Szombathely] : [Gyulavári Cs.], 2021. - 134 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0489-8 fűzött
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618 *** 613.95 *** 649.1
[AN 3823684]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2021.
Jakab Gábor
   ProArt zeneipari jelentés 2020 : koronavírus fejezettel kiegészítve / [kész. Jakab Gábor, Főző Zsolt] ; [közread. a Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ]. - Budapest : Hétfa Kutint., [2020]. - 110 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - zenei élet - zeneműkiadás - zenei foglalkozás - világjárvány - 21. század - statisztikai adatközlés
616.98(100)"202" *** 78.05(439)"201/202"(083.41)
[AN 3823965]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2021.
Juhász Dávid
   Így végeztem el az orvosit / Juhász Dávid. - 2. kiad. - [Nyírbogdány] : Juhász D. I., 2021, cop. 2020. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81735-1-3 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - orvos - orvosképzés - egyetemi hallgató - 21. század - memoár
61(439)(092)Juhász_D.(0:82-94) *** 378.18(439)"201"(0:82-94) *** 378.661
[AN 3831825]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2021.
K. T. Bernadett
   Lásd színes(ebb)en a világot! : újabb 99+1 ajánlás a hétköznapokra / K. T. Bernadett. - [Budapest] : [Kovács és Tóth Mérnök Iroda Szolg. Bt.], 2021. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0333-4 fűzött : 2590,- Ft
életvezetés - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 3824028]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2021.
Kamenyiczki Nóra
   Élettervező / [szöveg ... Kamenyiczki Nóra] ; [... graf. Pyber Anita]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2019, cop. 2017. - 207 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [208].
ISBN 978-615-5783-03-6 kötött : 2790,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865 *** 159.923.2
[AN 3831779]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2021.
Koreny Ildikó
   Én és mindaz, amit Freddie Mercurytól tanultam / Koreny Ildikó. - [Budapest] : Koreny I. ; [Gyömrő] : Book Dreams, 2020. - 188 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8966-9 kötött
Mercury, Freddie (1946-1991)
Queen (együttes)
Nagy-Britannia - életvezetés - zenész - rockzenekar - 20. század - rockzene
613.865 *** 78.067.26.036.7(410)(092)Mercury,_F. *** 78.067.26.036.7(410)Queen
[AN 3823322]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2021.
Mambretti, Giorgio
La medicina sottosopra (magyar)
   Orvostudomány a feje tetején : és ha mégis igaza van Hamer doktornak? / [Giorgio Mambretti és Jean Séraphin] ; [ford. Barnai Csaba Roberto]. - [Budapest] : Ez Van K., 2019. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-963-87251-7-2 fűzött : 3800,- Ft
betegség - öngyógyítás
615.89 *** 616(089.3)
[AN 3824789]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2021.
   Ment-a-kalauz 2.0 [elektronikus dok.] : diabtippek családoktól családoknak / szerk. Kerekes Andrea ; [közread. a] MentaPRO Alapítvány a Cukorbetegséggel Élő Gyermekek Családjaiért. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : MentaPRO Alapítvány a Cukorbetegséggel Élő Gyermekek Családjaiért, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164410. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9906-4
cukorbetegség - gyermek - útmutató - elektronikus dokumentum
616.379-008.64-053.2(036)
[AN 3826432]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2021.
Mikola Péter
   Életre való : sorsdöntő pillanatok kommunikációja / Mikola Péter. - Budapest : [Gyerekszoba K.], 2020. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0268-9 fűzött : 2999,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3824964]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2021.
Nagy Andi, V.
   Karantén-napló, 2020 / V. Nagy Andi. - [Sopron] : [V. Nagy A.], [2021]. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0101-9 fűzött
világjárvány - 21. század - napló
616.98(100)"202"(0:82-94)
[AN 3825255]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2021.
Noll A. Nandu
   Vízbenszülés : gyakorlati útmutató szülőknek és szülés körüli segítőknek / Noll A. Nandu. - [Budapest] : Holdudvar Bábaház Kft., cop. 2020. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-225.
ISBN 978-615-00-9289-8 fűzött : 2990,- Ft
szülés
618.4
[AN 3823332]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2021.
Somogyi Zsuzsanna
   Belső tisztaság, sugárzó egészség : ...és ez nem mese / Somogyi Zsuzsanna. - [Sopron] : Natur Patika Kft., [2020]. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0179-8 fűzött
természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3825305]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2021.
   Sorsunk rejtett kódjai / szerk. Zseni Annamária. - Budapest : M. Hipnózis Egyes. : Animula, [2020]. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Hipnózis a gyakorlatban, ISSN 2631-0104 ; 5.)
Bibliogr.
lelki trauma - kollektív emlékezet - nemzedékközi kapcsolat - pszichoterápia - hipnózis
615.851.2 *** 159.942 *** 159.953 *** 316.346.36
[AN 3825104]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2021.
Stahl, Stefanie (1963-)
Das Kind in dir muss Heimat finden : das Arbeitsbuch (magyar)
   A benned rejlő gyermeknek otthonra kell találnia : munkafüzet : [erős énkép három lépésben] / Stefanie Stahl ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, 2021, cop. 2019. - 126 p., [6] t.fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-355-552-1 fűzött : 3490,- Ft
személyiségfejlesztés - önismeret - példatár
159.923.2(076) *** 613.865(076)
[AN 3831823]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2021.
Sudár Ágnes
   Koronaharcunk 2020 / [írták Sudár Ágnes, Cséfalvay Attila, Laczó Balázs] ; [... kiad. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház ..., Győri Kórházért Alapítvány]. - [Győr] : Petz A. M. Okt. Kórház : Győri Kórházért Alapítvány, [2020]. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-0050-0 kötött
Győr - világjárvány - kórház - 21. század
616.98(100)"202" *** 364.444.046.6(439-2Győr)
[AN 3825265]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2021.
Szabó István Antalné (1950-)
   Makó első patikaleltára 1817. évből / Szabó István Antalné. - [Makó] : Magánkiad., 2019. - 222 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 214-217.
Kötött
Makó - gyógyszertár - orvostörténet - művelődéstörténet - 19. század - leltári jegyzék
614.27(439-2Makó)"18"(083.82) *** 930.85(439)"18"
[AN 3824351]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2021.
   A tehetség kézikönyve. - Budapest : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2020. - 796 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8715-3 kötött
tehetséggondozás - pedagógia - tehetség
159.928.22 *** 376.545
[AN 3824077]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2021.
Thor-Wiedemann, Sabine
Absolute Jungensache (magyar)
   Abszolút fiú : 99 kérdés és válasz kamaszoknak / Sabine Thor-Wiedemann ; [ill. Claas Janssen] ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021, cop. 2016. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-244-665-3 fűzött : 2450,- Ft
fiú - serdülőkor - személyi higiénia - mentálhigiénia - nemi felvilágosítás - ifjúsági könyv
613.96-055.1(02.053.2) *** 613.865-055.1(02.053.2) *** 613.88-055.1(02.053.2)
[AN 3831754]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2021.
Trott, Dave (1947-)
Creative blindness (magyar)
   Kreatív vakság : inspiráló történetek a kreatív látásmód fejlesztéséhez / Dave Trott ; [ford. Berta László ..., Kovács Levente ...]. - Budapest : Firehouse, 2020. - 234, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Reklámtörténet könyvek, ISSN 2559-8244)
ISBN 978-615-81079-1-4 fűzött : 4200,- Ft
életvezetés - kreativitás
613.865 *** 159.928.238
[AN 3824109]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2021.
   XII. Sántha Kálmán Tudományos Kerekasztal : absztraktkötet, 2019-2020 / [szerk. Matolay Orsolya, Fábián Zsófia Andrea] ; [közread. a] Debreceni Egyetem [Sántha Kálmán Szakkollégium]. - [Debrecen] : DE, cop. 2020. - [4], 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-490-251-5 fűzött
orvostudomány - gyógyszerészet - higiénia - egészségügy - konferencia-kiadvány
61 *** 615 *** 614 *** 364.444 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3823169]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7178 /2021.
Hofer Rezső
   Requiem az első magyarországi szénbányáért és bányászaiért / Hofer Rezső ; [kiad. Oroszlány Város Önkormányzata]. - Oroszlány : Önkormányzat, 2020. - 99 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-615-00-9034-4 fűzött
Brennbergbánya - ipartörténet - szénbányászat - bánya
622.33(439-2Brennbergbánya)(091)
[AN 3823743]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2021.
Zelovich Kornél (1869-1935)
   Kandó Kálmán emlékezete / Zelovich Kornél ; [szerk. Fejes Antal]. - Budapest : M. Vasúttörténeti Park Alapítvány, 2019. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Vasúttörténeti füzetek, ISSN 2732-3358 ; 1.)
Repr. kiad. - Budapest : Franklin-Társulat, 1932
Fűzött
Kandó Kálmán (1869-1931)
Magyarország - mérnök - vasúti közlekedés - technikatörténet - villamos mozdony - századforduló - 20. század - emlékbeszéd - hasonmás kiadás
62(439)(092)Kandó_K.(042) *** 629.423(439)(091) *** 094/099.07
[AN 3823408]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7180 /2021.
Orsó Lajos
   Programozz te is mesterfokon! : minden nap! : 366 programozási feladat / Orsó Lajos. - [Tatabánya] : Orsó L., cop. 2020. - [390] p. ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-00-9653-7 fűzött
programozás - példatár
519.68(076)
[AN 3825082]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2021.
   Technológia jog, robotjog, cyberjog / szerk. Klein Tamás, Tóth András. - Utánny. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 331 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. júl. 18. - A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.: p. 321-331.
ISBN 978-963-295-750-0 fűzött
digitális technika - internet - technikai kultúra - információs társadalom - jogtudomány - jogalkalmazás
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 316.77 *** 340.132
[AN 3831436]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7182 /2021.
   Az Országház bútorművészete és famunkái / [a szöveget írta Kelecsényi Kristóf] ; [fotók Bencze-Kovács György, Pető Zsuzsa, Vékás Magdolna]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2021. - 156, [4] p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 156.
ISBN 978-615-5948-42-8 fűzött
Magyarország - országház - iparművészet - bútoripar - épületasztalosság - historizmus - századforduló - album
684(439)(092) *** 725.11(439-2Bp.) *** 694.6/.7 *** 7.035(439) *** 749.1(439)"189/190"
[AN 3825680]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7183 /2021.
Alföldi Erdőkért Egyesület. Kutatói nap (2020) (Lakitelek)
   Alföldi Erdőkért Egyesület : kutatói nap : tudományos eredmények a gyakorlatban : Lakitelek, 2020.11.10 / [fel. szerk. Csiha Imre] ; [szerk. Csiha Sára]. - Lakitelek : Kecskemét : Alföldi Erdőkért Egyes., 2020. - 163 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Az elmaradt konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80594-6-6 fűzött
Magyarország - erdészet - vadgazdálkodás
639.1(439) *** 630(439)
[AN 3823650]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2021.
   CEPI Centre of Excellence for Poultry Innovation : az Interreg V-A Ausztria - Magyarország együttműködési program által támogatott projekt, 2016-2020 : das Projekt wurde finanziert durch das Kooperationsprogramm Interreg V-A Österreich - Ungarn, 2016-2020 / [kiad. a Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : Szt. István Egy., [2020]. - 40, 40 p. : ill., színes ; 30 cm
A magyar és német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Magyarország - Ausztria - baromfitenyésztés - baromfiipar - nemzetközi együttműködés
636.5(439) *** 636.5(436)
[AN 3823945]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2021.
Gál Orsolya
   Kutyagazdik nagy könyve / [írta és szerk. Gál Orsolya]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 120, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-487-170-5 kötött
kutyatartás - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3825648]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2021.
Illés Péter (1977-)
   Paraszti szőlőhegyek a Délnyugat-Dunántúlon : Vas, Zala, Somogy / Illés Péter ; [közread. a] Vasi Múzeumbarát Egylet. - Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2020. - 108 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-106.
ISBN 978-963-88188-6-7 fűzött
Délnyugat-Dunántúl - agrártörténet - paraszti gazdálkodás - szőlészet - gyümölcstermesztés - hegyközség - magyar néprajz
631.115.11(439.11-14)(091) *** 634(439)(091) *** 349.422.3(439.11) *** 39(439.11-14) *** 631.017.3(439)
[AN 3824810]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2021.
   A közös agrárpolitika rendszere / szerk. Halmai Péter. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 338 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-281-8 kötött
Európai Unió - mezőgazdasági politika
338.43(4-62)
[AN 3825399]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2021.
   Nemzeti kincsünk a kuvasz / [szerk. Pischoff Ferenc] ; [... kiad. a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ...]. - [Budapest] : M. Kuvasz Fajtagondozó Egyes., [2021]. - 382, [1] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0045-6 kötött
Magyarország - kutya - kutyatartás - kutyakiképzés
636.7(439)
[AN 3824294]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2021.
Pallás Edit Ilona
   Szőlő- és borágazat helyzete, új irányzatok a borfogyasztásban és borturizmusban / Pallás Edit Ilona ; [... kiad. Károly Róbert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság]. - Gyöngyös : Károly Róbert Keresk. és Szolg. Kft., cop. 2019. - 157 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 137-147.
ISBN 978-615-5969-01-0 fűzött
Magyarország - szőlőtermesztés - borászat - borturizmus - 21. század - statisztikai adatközlés
634.8(439) *** 338.48(439)"200/201" *** 663.2(439)"200/201"(083.41)
[AN 3823239]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2021.
Szabó Mária
   Magyar nemesítésű egynyári virágfajták / Szabó Mária. - [Budapest] : [Szabó M.], [2020]. - 114 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9173-0 kötött : 4200,- Ft
virágkertészet - növényhatározó
635.9(083.71)
[AN 3824347]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2021.
Tóth Adrienn
   Bormarketing : szemléletváltó eszközök a modern és sikeres borászathoz / Tóth Adrienn. - Budapest : Wineglass Communication Kft., 2020. - 236, [5] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-9500-4 fűzött
borászat - marketing
663.2 *** 658.8
[AN 3823377]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2021.
   Zalai erdők varázsa : a Zalaerdő fél évszázada / [szerk. Steyer Edina és Varga Attila]. - Nagykanizsa : Zalaerdő Erdészeti Zrt., 2020. - 215 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 212-213.
ISBN 978-963-87419-7-4 kötött
Zalaerdő Erdészeti Zrt.
Zala megye - erdőgazdálkodás - vállalat - történeti feldolgozás
630(439.121)(091) *** 061.5(439-2Nagykanizsa)(091)
[AN 3824753]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2021.
Zöldág László (1948-)
   Kutyatenyésztés : genetikai alapok és szaporodásbiológia / írta és szerk. Zöldág László ; 3.2.4. fejezetet írta Gáspárdy András ; 7. fejezetet írta Pórfy Tünde és Zöldág László. - Budapest : A/3 Nyip. és K. Szolg. Kft., 2020. - 393 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88110-5-9 kötött
kutyatenyésztés - állatgenetika
636.7.082
[AN 3824034]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2021.
Zubreczki Dávid
   Tájépítész történetek, 1995-2020 : [25 éves a Garten Studio] / [szerző Zubreczki Dávid]. - Budapest : Garten Studio Kft., [2020]. - 301, [2] p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
ISBN 978-615-00-9230-0 kötött
Garten Studio Kft. (Budapest)
Magyarország - tájalakítás - területfejlesztés - vállalat
712(439) *** 061.5(439-2Bp.) *** 711.1(439)
[AN 3825035]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7195 /2021.
   Adonyi sváb ízek = Die schwäbische Küche in Adam / [ford. ... Szabó-Pajer Loretta] ; [fotó ... Boldog József] ; [kiad. ... Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - [Adony] : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2020. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Adony - ételspecialitás - magyarországi németek - szakácskönyv
641.568(=30)(439-2Adony)(083.12)
[AN 3825226]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2021.
Fördős Zé (1977-)
   Balansz : receptek, hogy egész évben jól érezd magad / Fördős Zé ; [fotók Erdőháti Áron]. - [Budapest] : Lunchbox K., [2021]. - 208 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-6051-4 kötött : 6490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3831543]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2021.
Juhász Lívia, G.
   Hubertus Hof Landhotel szakácskönyv / [írta és szerk. G. Juhász Lívia, Daku Norbert] ; [fotó Milassin Tamás, Simó Bianka]. - [Balatonfenyves] : Hubertus Bt., 2020. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9912-5 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3825298]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2021.
Koch, Michael
Sous vide (magyar)
   Sous vide : szuvidálás : hal, hús és zöldség tökéletesre főzve / Michael Koch, Guido Schmelich. - Pécs : Alexandra, 2021, cop. 2020. - 222 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Keresnyei Boglárka
ISBN 978-963-447-908-6 kötött : 6900,- Ft
konyhatechnika - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5
[AN 3831775]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2021.
Lugosi BaBett (1959-)
   Filléres ételeim és egyéb házi praktikák : gasztroélmények / Lugosi BaBett. - Budapest : Lugosi B., 2020. - 232 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9360-4 fűzött
gasztronómia - memoár - ételrecept
641.5(0:82-94) *** 641.55(083.12)
[AN 3823925]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2021.
Orbán Orsolya
   Cófli receptes böngészője / Orbán Orsolya. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 44, [11] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-410-743-9 kötött : 3490,- Ft
gyermekkönyv - ételrecept - képeskönyv
641.55(083.12)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3825470]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2021.
   Szilárd család receptjei, 1851-1951 / [... szerk. Tucsni András]. - [Zalaszentgrót] : [Incsut Bt.] : Tucsni A., 2021. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0515-4 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3825072]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2021.
Szilvási Csaba (1943-)
   Szatmári kis és világkörüli nagy trakta / Szilvási Csaba. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, 2020. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5493-11-9 fűzött
gasztronómia - vers
641.5(0:82-14)
[AN 3823641]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7203 /2021.
   Az identitás / szerk. Daróczi Enikő, Laczkó Sándor. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány ; Budapest : M. Filozófiai Társ. ; Csíkszereda : Státus K., 2020. - 483 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 18.)
A Szegeden, 2019. máj. 17-18-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5727-05-4 fűzött : 3000,- Ft
filozófia - filozófiatörténet - identitás
1 *** 316.63 *** 1(100)(091)
[AN 3824029]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2021.
Kovacs, Charles (1907-2001)
Die Sendung Michaels: Kommentare zu Rudolf Steiners Michaelbetrachtungen vom Herbst 1924 (magyar)
   Michael küldetése : kommentárok Rudolf Steiner 1924 őszén írt Michael-leveleihez / Charles Kovacs ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Genius, cop. 2020. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5906-17-6 fűzött : 2000,- Ft
Steiner, Rudolf (1861-1925). Die Sendung Michaels
Ausztria - filozófus - antropozófia - 19. század - 20. század
1(436)(092)Steiner,_R. *** 141.333
[AN 3823194]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2021.
Pajor András (1958-)
   111 bekezdés az értékről : mindennapok filozófiája / Pajor András ; [közread. a Keresztény Kulturális Akadémia]. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2020. - 145 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-6003-07-2 fűzött
axiológia - erkölcsi érték - etika - művészetesztétika
17.022.1 *** 241 *** 316.752 *** 7.01
[AN 3823234]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2021.
Zumdick, Wolfgang (1957-)
Rudolf Steiner in Wien (magyar)
   Rudolf Steiner Bécsben : működésének helyszínei / Wolfgang Zumdick ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG K., 2020. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5806-08-7 fűzött
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Ausztria - filozófus - 19. század - 20. század
1(436)(092)Steiner,_R.
[AN 3823197]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7207 /2021.
   A baranyai reformáció történetei : kiállítás a reformáció 500 éves jubileuma tiszteletére : Pécs, Néprajzi Múzeum, 2017. szeptember 13 - december 31. / [... szerk. Erdős Zoltán] ; [közread. a] Csorba Győző Könyvtár. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2019. - 166 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 154-166.
ISBN 978-963-9043-55-8 kötött
Baranya megye - egyháztörténet - protestáns egyház - album - kiállítási katalógus
284(439.127)(091)(084.1) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3823360]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2021.
Beer Miklós (1943-)
   Hozzád megyek : beszélgetés Beer Miklós püspökkel : a Szeressek ott, ahol gyűlölnek, az Örömöt hozzak, hol gond tanyázik, a Mindig velem és a Most már látom interjúsorozat 5., befejező része / lejegyezte Réti József. - Kismaros : Szerző, 2020. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8984-3 fűzött
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Beer_M.(047.53)
[AN 3823410]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2021.
Biblia (magyar) (részletek)
   A Szent Írás egyes részeinek stilizáltan, értelemszerű átültetése (herméneia, metafrásis), valamint a Károli fordítás kiegészítései és értelemszerű javításai görögből Ágoston Sándor (1894-1972) tolmácsolásában / [közread. az Ágoston Sándor Baráti Kör]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Ágoston S. Baráti Kör, 2020. - 292 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
22.04=945.11
[AN 3823538]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2021.
   Don Bosco velünk! / [szerk. Lengyel Erzsébet]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2020. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9956-77-3 fűzött
Bosco, Giovanni (1815-1888)
szent - 19. század
235.3(092)Bosco,_G.
[AN 3823966]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2021.
   Emlékezés a Szentlélek-templom 35 éves alapkőletételére : [1970 - 1985 - 2020] / [szerk. Benkovich Ferenc, Gaál Barnabás] ; [... kiad. a Szentlélek Plébánia]. - [Győr] : Szentlélek Plébánia, 2020. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Győr - katolikus egyház - vallásos irodalom - történeti feldolgozás
282(439-2Győr)(091) *** 244
[AN 3825268]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2021.
Erdős Mátyás (1908-2003)
   Erdős Mátyás atya elmélkedései, beszédei, előadásai I-II / [összeáll.] Krajsovszky Gábor ; Visszaemlékezések Erdős Mátyás atyáról / [összeáll. ] Krajsovszky Gábor, Slíz Judit. - Budapest : Krajsovszky G., 2020. - 335 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-1931-8)
 (hibás ISBN 978-615-5722-03-5)
 (hibás ISBN 978-963-08-5729-1)
Erdős Mátyás (1908-2003)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - elmélkedés - prédikáció
282(439)(092)Erdős_M. *** 242 *** 252
[AN 3823471]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2021.
Evert, Crystalina
Pure womanhood (magyar)
   Tiszta nőiesség / Crystalina Evert ; [ford. Kovács Zoltán]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Mission is Possible Kft., [2021], cop. 2015. - 59 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-0463-6 fűzött
- vallási erkölcs - párkapcsolat - nemi élet
241.8-055.2 *** 316.472.4 *** 613.88
[AN 3831546]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2021.
Evert, Jason (1975-)
Pure love (magyar)
   Tiszta szerelem / Jason Evert ; [ford. Kovács Zoltán]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Mission is Possible Kft., [2021], cop. 2015. - 69 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-0461-2 fűzött
vallási erkölcs - szerelem - párkapcsolat - nemi élet
241 *** 392.6 *** 316.472.4 *** 613.88
[AN 3831549]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2021.
Evert, Jason (1975-)
Pure manhood (magyar)
   Tiszta férfiasság / Jason Evert ; [ford. Kovács Zoltán]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Mission is Possible Kft., [2021], cop. 2015. - 64 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-0462-9 fűzött
férfi - vallási erkölcs - nemi élet - párkapcsolat
241.8-055.1 *** 316.472.4 *** 613.88
[AN 3831548]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2021.
   Faith, doubt and knowledge in religious thinking / ed. by Bea Vidacs, Éva Pócs. - Budapest : Balassi, cop. 2020. - 409 p., 11 t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Religious anthropological studies in Central Eastern Europe, ISSN 2416-0318 ; 10.)
A Pécsett, 2015. okt. 16-18. között "Hit és kétség" címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-456-070-8 kötött : 5500,- Ft
vallás - vallásantropológia
2 *** 316.7 *** 398.3 *** 233
[AN 3824142]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2021.
Ferris, Margaret
Compassioning (magyar)
   Együttérzés : lelkigondozói és lelkivezetői alapismeretek keresztény segítők számára / Margaret Ferris ; [ford. Rohonczi Katalin]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jezsuita K., [2021]. - 119 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-963-442-034-7 fűzött : 1800,- Ft
lelkipásztorkodás - lelki gondozás
253 *** 364.264
[AN 3831545]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2021.
Görbe József (1959-)
   ...Te.. / Görbe József. - Vác : Szerző, 2020. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9896-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3823479]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2021.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Szent Agáta kultusza Dél-Itáliában : Catániától Rómáig / Horváth Zoltán György. - Budapest : Romanika, 2020. - 192 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Monumenta artium sorozat, ISSN 2063-9384 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-61-0 kötött : 3990,- Ft
Ágota, Szent (231 k.-251)
Olaszország - szent - kultusz - keresztény művészet - helyismeret - 3. század - album
235.3(092)Ágota *** 394.944(45) *** 247 *** 908.45(084.1)
[AN 3823328]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2021.
   Az imádkozás ábécéje / szerk. Szabó Lajos ; [ill. Gyarmathy Ildikó] ; [fotók Bérces Flóra]. - 6. kiad. - Budapest : Luther, 2021. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-67-3 kötött : 1290,- Ft
imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3831813]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2021.
The Jesus Bible (magyar)
   Jézus Biblia : hatvanhat könyv, egy történet egyetlen névről / [főszerk. Louie Giglio] ; [a jegyzeteket, cikkeket, tanulmányokat és bevezetéseket ford. Győri Péter Benjámin és Kriszt Éva] ; [kiad. az "Ez az a nap!" Alapítvány ...]. - Budapest : "Ez az a nap!" Alapítvány ; Nagytarcsa : Veritas, cop. 2019. - VIII, 2099 p. : ill. ; 21 cm
QR-kódokkal. - Kész. az újonnan revideált Károli Gáspár-féle fordítás alapján
ISBN 978-615-00-7513-6 kötött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3825438]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2021.
   Kenyér és bor színében : az úrvacsora kortárs szemmel : az Evangélikus Országos Múzeum kiállítása, 2020. november 10 - 2021. március 28. : katalógus / szerk. Zászkaliczky Zsuzsanna ; [... kurátorai Harmati Béla László, Kertész Botond, Zászkaliczky Zsuzsanna]. - Budapest : Evangélikus Orsz. Gyűjt., 2020. - 53 p. : ill., főként színes ; 21x22 cm. - (Evangélikus gyűjteményi kiadványok. Új sorozat, C-sorozat, ISSN 2677-1659 ; 2.)
ISBN 978-615-00-9808-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - keresztény művészet - úrvacsora - 21. század - kiállítási katalógus
265.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2020/2021" *** 73/76(439)"202" *** 7.046.3
[AN 3823874]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2021.
   A Kisapostagi Evangélikus Egyház története / [szerk. Fülöp Ilona]. - [Dunaújváros] : Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség, 2020. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-615-00-9252-2 fűzött
Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség
Kisapostag - evangélikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
284.1(439-2Kisapostag)(091)
[AN 3823333]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2021.
Kiss Antal
   Camino breviárium : kis lelki navigátor / [Kiss Antal, Hettyey Ágota]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., cop. 2020. - 240 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 208-215.
ISBN 978-615-6172-25-9 fűzött : 3490,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - bibliai történet - album
22.046 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(084.1)
[AN 3825025]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2021.
Lohfink, Gerhard (1934-)
Maria - nicht ohne Israel (magyar)
   Mária, Izrael leánya : a szeplőtelen fogantatás új megközelítése / Gerhard Lohfink, Ludwig Weimer ; [ford. Mártonffy Marcell]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság Bencés K. : Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2021. - 391 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 26.)
Bibliogr.: p. 377-385.
ISBN 978-963-314-153-3 fűzött : 4500,- Ft
mariológia
232.931
[AN 3825356]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2021.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2021. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-054-5 fűzött : 350,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 3830364]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2021.
Niranjanananda Saraswati, Swami (1960-)
Yoga chakra (magyar)
   Jóga csakra : a jóga kereke / Swami Niranjanananda Saraswati ; [... kiad. a Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány]. - [Budapest] : Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, 2020. - 170 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81062-3-8 fűzött
jóga
294.527 *** 615.851.86
[AN 3824192]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2021.
Niranjanananda Saraswati, Swami (1960-)
Yoga in daily life (magyar)
   Jóga a mindennapi életben : előadások a Yogadrishti (A jóga víziója) szatszang sorozatból, amelyet Indiában, Mungerben, a Ganga Darshan Vishwa Yogapeeth-ben, 2011. augusztus 11-14. között tartottak / Swami Niranjanananda Saraswati ; [... kiad. a Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány]. - [Budapest] : Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, 2020. - 90 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81062-4-5 fűzött
jóga - mentálhigiénia
294.527 *** 615.851.86 *** 613.865
[AN 3824176]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2021.
Pawson, David (1930-)
Unlocking the Bible (magyar)
   Kulcs a Bibliához : a teljes Biblia áttekintése egyedülálló módon / J. David Pawson és Andy Peck ; [ford. Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, 2021-. - ill. ; 21 cm
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01 *** 22.06
[AN 3831590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Törvény, történelem, költészet : [Ószövetség]. - 3. kiad. - 2021. - 418, [1] p.
ISBN 978-615-80335-3-4 fűzött : 4620,- Ft
[AN 3831591] MARC

ANSEL
UTF-87230 /2021.
Szakács Tamás
   Boldog aki olvassa! : a Biblia könyvei / Szakács Tamás ; [közread. az] Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület. - Budapest : EBBE, 2020. - 98 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-615-80897-2-2 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3823757]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2021.
Szigeti Jenő (1936-2020)
   Isten ölelése / Szigeti Jenő ; [szerk. ... Varga Lászlóné]. - Budapest : Arany Forrás Kincsesház, 2021. - 63 p. ; 20 cm. - (Menedék)
ISBN 978-615-5892-39-4 fűzött
vallásos irodalom - memoár - vers
244(0:82-94) *** 244(0:82-14)
[AN 3825517]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2021.
Szilágyi Loránd (1946-)
   Az alapvető hittan szerepe a katolikus teológiában : válogatott tanulmányok / Szilágyi Loránd. - Budapest : Szilágyi L., 2021. - 84 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 978-615-80786-4-1 fűzött : 2200,- Ft
fundamentális teológia - katolicizmus
230.1 *** 282
[AN 3825077]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2021.
Sztupkay Sándor (1911-1991)
   Lelki napló a munkatáborból : Sztupkay Sándor pásztori szolgálata, 1945-1947 / szerk., sajtó alá rend. Korányi András. - Budapest : Evangélikus Orsz. Gyűjt. : Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség, 2021. - 132 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Evangélikus gyűjteményi kiadványok. Új sorozat, B-sorozat, ISSN 2732-2122 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5603-1 kötött
Szovjetunió - Magyarország - hadifogoly - katonatiszt - fogolytábor - második világháború - 1945 utáni időszak - prédikáció - memoár
252 *** 355.257.7(47)(=945.11)"1945/1947"(0:82-94) *** 355(439)"1939/1945"(092)
[AN 3823936]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2021.
   Tanuljunk imádkozni : mindennapok lelkigyakorlata, 2020. nagyböjt / [kiad. Vác-felsőváros Plébánia]. - Vác : Vác-felsővárosi Plébánia, [2020]. - 161 p. ; 21 cm
Fűzött
lelkigyakorlat - nagyböjt
242 *** 264-041.4
[AN 3823482]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2021.
   "Tanúságtétel, hit és küldetés" : görögkatolikus vértanúk a Kárpát-medencében / [szerk. Szabó Sándor] ; [közread. a] Hierotheosz Egyesület. - Debrecen : Hierotheosz Egyes., 2020. - 67 p. : ill., színes ; 21x24 cm
ISBN 978-615-01-0316-7 fűzött
Magyarország - Máriapócs - görög katolikus egyház - mártír - 20. század - zarándoklat - ünnepi beszéd
281.5.018.2(439)(092)"19" *** 248.153.8(439-2Máriapócs)
[AN 3824734]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2021.
Török-Zselenszky Tamás (1974-)
   Tell el-Mutesellim kertjében / írta Török-Zselenszky Tamás. - [Dunakeszi] : Operatio Solis K., cop. 2019. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81256-0-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom
244(089.3) *** 894.511-994
[AN 3823660]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2021.
Turay Alfréd (1944-)
   Az iszlám a II. Vatikáni Zsinat fényében / Turay Alfréd. - [Nagymaros] : Beer M., 2020. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8686-6 fűzött
iszlám
297
[AN 3823409]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2021.
   "Az Úr beszéde megmarad örökké" : 68 dunántúli református lelkipásztor igehirdetése a karantén idején / szerk. Köntös László, Steinbach József ; [... kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjt., 2020. - 400 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5523-83-0 kötött
prédikáció
252
[AN 3824089]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2021.
Wolgemuth, Robert (1948-)
Lies men believe (magyar)
   Hazugságok, amiket a férfiak elhisznek és az igazság, ami megszabadítja őket / Robert Wolgemuth ; [ford. Koczó Dávid] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2020. - 374 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-61-0 fűzött
férfi - önismeret - életvezetés - vallásos irodalom
244 *** 613.865-055.1
[AN 3825138]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2021.
Zvonarics Mihály (1570-1625)
   Az Úr vacsorája üdvösséges tudományának útába való rövid bemutatás : Csepregben nyomtattatott Farkas Imre által, maga költségén, 1643. esztendőben / Zvonarics Mihály ; [szerk. H. Hubert Gabriella] ; [a bev. tanulmányt írta Csepregi Zoltán]. - Budapest : Evangélikus Orsz. Gyűjt. : Luther, 2020. - 132 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Evangélikus gyűjteményi kiadványok. Új sorozat, B-sorozat, ISSN 2732-2122 ; 1.)
Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött RMK I. 737/a jelzetű példány fotómásolata és átirata. - Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 978-963-380-194-9 kötött
úrvacsora - régi magyar irodalom - evangélikus egyház - vallásos irodalom - 17. század - fényképmásolat
265.3 *** 894.511-97 *** 284.1(439)"16"(093)
[AN 3823926]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2021.
Zwoliński, Andrzej (1957-)
Uczynki miłosierdzia (magyar)
   Az irgalmasság cselekedetei : elmélkedések az irgalmasságról / Andrzej Zwoliński ; [... ford. Illés Veronika]. - [Harka] : Földes A., 2020. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0235-1 fűzött
szeretet - elmélkedés
242 *** 248.145.13
[AN 3825271]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7242 /2021.
Balogh K. Zsuzsanna
   Pszichocsapda : álomból rémálom... : igaz történet alapján / Balogh K. Zsuzsanna. - [Budapest] : Balogh K. Zs., cop. 2020. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8661-3 fűzött
Magyarország - partnerbántalmazás - zaklatás - kóros lelkiállapot - memoár
316.647.3(439)(0:82-94) *** 159.97(0:82-94)
[AN 3823346]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2021.
Balogh K. Zsuzsanna
   Pszichocsapda II. : a szabadulás : igaz történet alapján / Balogh K. Zsuzsanna. - [Budapest] : Balogh K. Zs., cop. 2020. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9530-1 fűzött
Magyarország - zaklatás - partnerbántalmazás - kóros lelkiállapot - memoár
316.647.3(439)(0:82-94) *** 159.97(0:82-94)
[AN 3823353]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2021.
Bari Károly (1952-)
   A cigányokról : bevezetők, előszók, tanulmányok és interjúk, valamint képek az életútról, kezdettől a jelenig / Bari Károly ; [közread. a] Cigányságkutató Intézet - Romano Instituto. - [Budapest] : Cigányságkut. Int. Romano Inst., [2020]. - 405, [3] p. : ill. ; 28 cm + CD
melléklet címe: Hangoskönyv Bari Károly verseiből
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-615-0194-1)
Magyarország - cigányság - folklór - író - etnográfus - 20. század - 21. század - magyar irodalom - interjú - hangoskönyv - vers
316.347(=914.99)(100)(091) *** 398(=945.11)(4-11) *** 894.511-14 *** 39.001(439)(092)Bari_K.(047.53) *** 894.511(092)Bari_K.(047.53)
[AN 3824018]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2021.
Demeter Gábor (1980-)
   Beteg társadalom : higiéniai, egészségi és lakhatási viszonyok Debrecenben a két világháború között Neuber Ede vizsgálatai alapján / Demeter Gábor, Magyarosi Ádám, Bagdi Róbert. - Budapest : TTI BTK, 2021. - 168 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Történeti térinformatikai tanulmányok, ISSN 2560-2276 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-238-4 fűzött
Debrecen - közegészségügy - lakásviszonyok - két világháború közötti időszak - statisztikai adatközlés - történeti statisztika
312.6(439-2Debrecen)"193"(083.41) *** 332.8(439-2Debrecen)"193"(083.41)
[AN 3824735]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2021.
Domán Imre (1915-1989)
   A szarvasi cigányok / írta Domán Imre ; ... kieg. Szőnyi Sándor ; [kiad. Tessedik Sámuel Múzeum és Városi Könyvtár]. - Szarvas : Tessedik S. Múz. és Vár. Kvt., 2020. - 157 p. : ill. ; 22 cm
Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-615-81046-3-0 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Szarvas (Békés megye) - néprajz - szociográfia - cigányság
308(=914.99)(439-2Szarvas) *** 39(=914.99)(439-2Szarvas)
[AN 3831561]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2021.
Fărcaşiu, Marcela Alina (1976-)
   When you say nothing at all: non-verbal communication across cultures / Marcela Alina Fărcaşiu. - Szeged : JATEPress, 2020. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 96-118.
ISBN 978-963-315-463-2 fűzött
nem verbális kommunikáció - testbeszéd - interkulturális kapcsolat
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3824998]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2021.
   Fertility of roma minorities in Central and Eastern Europe / by Laura Szabó [et al.]. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2020. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 34.)
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 978-963-9597-55-6 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - cigányság - demográfia - termékenység - társadalmi egyenlőtlenség - 21. század - statisztikai adatközlés
314.38(4-11)(=914.99)"201"(083.41) *** 316.347(=914.99)(4-11)"201"(083.41) *** 316.344(4-11)"201"
[AN 3823967]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2021.
Fisher, Mark (1968-2017)
Capitalist realism (magyar)
   Kapitalista realizmus : nincs alternatíva? / Mark Fisher ; [előszó András Csaba] ; [ford. Tillmann Ármin, Zemlényi-Kovács Barnabás]. - Budapest : Napvilág, 2020. - 127 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 121-126.
ISBN 978-963-338-457-2 fűzött : 1900,- Ft
kapitalista rendszer - kultúrafilozófia - társadalomkritika
316.323.6 *** 330.342.14 *** 316.7 *** 304.9 *** 130.2
[AN 3823643]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2021.
Gál Róbert Iván (1962-)
   The transfer cost of parenthood in Europe / by Róbert Iván Gál, Márton Medgyesi, Pieter Vanhuysse. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2020. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 35.)
Bibliogr.: p. 21-24.
ISBN 978-963-9597-56-3 fűzött
Európai Unió - háztartás-statisztika - gazdaságszociológia - demográfia - 21. század - statisztikai adatközlés
312.5(4-62)"201"(083.41) *** 314(4-62)"201"(083.41) *** 316.344.2(4-62)"201"(083.41)
[AN 3823986]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2021.
   Intercultural occurrences : diversity and alterity / eds. Péter Gaál-Szabó [et al.]. - Debrecen : Debrecen Reformed Theological Univ. ; Nagyvárad : Partium, 2020. - 232 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Cultures, contexts, identities, ISSN 2631-1674 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5853-31-9 kötött
ISBN 978-606-9673-06-5
kultúrakutatás - interkulturális kapcsolat - irodalomtudomány
316.7 *** 82.01
[AN 3824830]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2021.
   "Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét" : patrióta írások Erdélyről, Felvidékről, Délvidékről és Kárpátaljáról, 2014-2017 / szerk. Hetzmann Róbert ; [kiad. a Magyar Patrióták Közössége]. - Budapest : Patrióták, 2020. - 208 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-81736-1-2 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - magyarságtudat
316.347(=945.11)(4-191) *** 316.63(=945.11)
[AN 3824132]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2021.
Matus László
   A tudós könyvmoly, a bakonyi vadkan és a maláriás vasutas : tanulmányok Magyarország szlovák történelméről / Matus László. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2020. - 238 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Ludovici Haan, ISSN 2732-1428)
Bibliogr. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-615-6014-00-9 fűzött
Magyarország - magyarországi szlovákok - nemzettudat - evangélikus egyház - egyháztörténet - pánszlávizmus - 19. század - századforduló
316.347(=854)(439)"186/191" *** 284.1(=854)(439) *** 323.13(=81) *** 316.63(=854)(439)"18/191"
[AN 3823383]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2021.
   Minorities in Canada : intercultural investigations / ed. by Miklós Vassányi [et al.]. - Budapest : Károli G. Univ. of the Reformed Church in Hungary ; Paris : L'Harmattan, 2020. - 230 p. ; 24 cm. - (Collection Károli. Collection of papers, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
Fűzött : 3990,- Ft : 25,- EUR
ISBN 978-2-343-21930-1
Kanada - interkulturális kapcsolat - multikulturalizmus - kisebbségkutatás - diaszpóra
316.347(=00)(71) *** 316.7(=00)(71)
[AN 3825103]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2021.
   Nemzeti identitás, magyar iskolarendszer a Kárpát-medencében, 1920-2020 : A magyarság megtartó ereje IV. / szerk. Kováts-Németh Mária, Szabó Péter. - Győr : Palatia, 2020. - 228 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A 2020 októberére tervezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5904-30-1 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - iskolarendszer - közoktatás - oktatáspolitika - határon túli magyarság - nemzettudat - 20. század - 21. század
316.63(=945.11) *** 37.014.5(439)"19/20" *** 37.014(=945.11)(4-191)"19/20"
[AN 3825275]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2021.
Pokol Béla (1950-)
   Európa végnapjai : a demográfiai összeroppanás következményei / Pokol Béla. - 3. kiad. - Budapest : Kairosz, 2021. - 212 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-212.
ISBN 978-963-662-476-7 fűzött : 2800,- Ft
Európa - Közép-Európa - népességváltozás - bevándorlás - társadalmi probléma - konfliktus - iszlám - cigányság - 21. század
316.48(4) *** 314.925.3(4) *** 314.86(4-11)(=914.99) *** 297(4) *** 304(4) *** 316.624(4) *** 314.8(4)
[AN 3831846]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2021.
Schandl László
   Numerus animarum : népszámlálások, 1828-1859 / [szöveg] Schandl László ; [képek] Sipos György. - Pápateszér : Önkormányzat, 2020. - 97 p., [12] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Historia Teseriensis, ISSN 2677-0490)
ISBN 978-615-81720-0-4 fűzött
Pápateszér - helytörténet - népszámlálás - 19. század - statisztikai adatközlés - történelmi forrás
312(439-2Pápateszér)"182/185"(083.41) *** 943.9-2Pápateszér"18"(093)
[AN 3825246]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2021.
Vargha András (1949-)
   Normális vagy? És ha nem? : statisztikai módszerek nem normális eloszlású változókkal pszichológiai kutatásokban / Vargha András. - Budapest : Pólya, 2020. - 173 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-162.
ISBN 978-615-81228-3-2 fűzött : 2900,- Ft
statisztikai elemzés - normális eloszlás - pszichológiai matematika
311.15 *** 519.213.1 *** 159.9
[AN 3823777]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7259 /2021.
   Christ-kindl a Bakonyban = Christ-kindl im Bakonyer Wald / [szerk. Véber Gáborné] ; [kiad. Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége]. - [Veszprém] : Veszprém M. Német Önkormányzat : Veszprém M. Német Önkormányzatok Közössége, 2020. - 92 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-81429-3-9 fűzött
Veszprém megye - magyarországi németek - karácsonyi szokás - betlehemes játék
398.332.416(=30)(439.117) *** 398.541(=30)(439.117)
[AN 3824151]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2021.
Csiszár Attila (1963-)
   A Rábaköz parasztságának anyagi kultúrája, 18-19. század / Csiszár Attila ; [kiad. Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata]. - Csorna : Rábaközi Helytörténet-kutatók Társ., 2020. - 102 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 63-68. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-81574-3-8 fűzött
Rábaköz - magyar néprajz - népi kultúra - anyagi kultúra - gazdaságtörténet - 18. század - 19. század
39(=945.11)(439Rábaköz) *** 316.7(439Rábaköz)"17/18" *** 338(091)(439Rábaköz)"17/18"
[AN 3823876]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2021.
Fráter Erzsébet
   Mesés növények, növényes mesék / írta és összeáll. Fráter Erzsébet ; rajz. Csíkszentmihályi Berta. - 2. átd. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2021. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-509-333-5 kötött : 4775,- Ft
növény - művelődéstörténet - mitológia - monda
398.21(=00) *** 58 *** 930.85(100) *** 291.13
[AN 3831878]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2021.
Oszvald József (1951-)
   Christkindl / Oszvald József ; [kiad. Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - [Városlőd] : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2020. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: Christkindl-Bilderchronik, Waschludt = Képes Christkindl-krónika, Városlőd. - Váltakozva magyar és német nyelven
ISBN 978-615-01-0254-2 fűzött
Városlőd - magyarországi németek - karácsonyi szokás - betlehemes játék
398.332.416(=30)(439-2Városlőd) *** 398.541(=30)(439-2Városlőd)
[AN 3824141]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2021.
Pinchbeck, Daniel
When plants dream (magyar)
   A lélek indája / Daniel Pinchbeck, Sophia Rokhlin ; [műford. Burger Mátyás]. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 421, [3] p. ; 21 cm. - (Univerzum könyvek, ISSN 2732-0871)
Bibliogr.: p. 420-[422].
ISBN 978-963-551-024-5 fűzött : 3990,- Ft
Amazonas-medence - sámánizmus - kulturális antropológia - dél-amerikai indiánok - pszichotróp anyag - népi gyógymód
398.49(=98)(81) *** 291.612 *** 615.21 *** 615.89 *** 316.7
[AN 3825029]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2021.
Pusztay János (1948-)
   UraLíra : fordítások az uráli népek népköltészetéből és lírájából / Pusztay János ; [kiad. a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete a Nemzetek Háza - Collegium Fenno-Ugricum közrem.]. - Badacsonytomaj : NH CFU ; Budapest : Finnugor Népek Világkongresszusa M. Nemz. Szervezete, 2020. - 425 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5589-27-0 kötött
népköltészet - irodalom - uráli népek - vers - antológia
398(=944/=945) *** 894.4/.5-14(082)=945.11
[AN 3824303]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2021.
   Tréfamester : minden napra egy vicc / [szerk. Czeiz-Márton Melinda] ; [ill. Dráviczki Péter]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2020. - 112 p. : ill., színes ; 12x17 cm
ISBN 978-963-487-169-9 fűzött
vicc
398.94
[AN 3825512]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2021.
   Vicc-Elek + rengeteg humor és fejtörő / [szerk. Szőke Csaba] ; [közrem. Szőke Lili] ; [ill. Dráviczki Péter ...]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2020. - 112 p. : ill., színes ; 12x17 cm
ISBN 978-963-487-151-4 fűzött
vicc
398.94
[AN 3825505]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7267 /2021.
   Faultlines and frontlines of European transformation : November 7-10, 2019 ... Budapest ... : the fourth European Blue Sky Conference / ed. by Jody Jensen ; the Institute of Advanced Studies in assoc. with the Hungarian Academy of Sciences ... presents ... ; [publ. by the Institute of Advanced Studies]. - Kőszeg : IAST, 2020. - 164 p. : ill., színes ; 30 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5742-25-5 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Európai Unió - európai integráció - demokrácia - külkapcsolat - konferencia-kiadvány
327.39(4-62) *** 321.7(4-62) *** 327(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3824761]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2021.
Lakner Lajos (1962-)
   "Nézz ránk, Ady Endre!" : Trianon és Debrecen / Lakner Lajos ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2020. - 190 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 186-190.
ISBN 978-615-5560-37-8 fűzött
Debrecen - kulturális élet - irredentizmus - magyar irodalom - Horthy-korszak - vers - antológia
329.275(439)"192/193" *** 316.7(439-2Debrecen)"192/193" *** 894.511-14(439-2Debrecen)(082) *** 930.85(439-2Debrecen)
[AN 3824510]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2021.
   A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján / Csernicskó István [et al.] ; [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont ..., Termini Egyesület. - Törökbálint : Termini Egyes., 2021. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 151-159.
ISBN 978-615-80914-8-0 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyarság - kisebbségi politika - magyar nyelv - nyelvhasználati jog - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
323.15(=945.11)(477.87) *** 342.725(=945.11)(477.87) *** 316.347(=945.11)(477.87)"200/201"(083.41)
[AN 3824148]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2021.
   Navigating troubled waters : dedicated to George Schöpflin on his 80th birthday / ed. by Ferenc Miszlivetz and Attila Pók ; [publ. by the] IASK. - Kőszeg : IASK, cop. 2020. - 336 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5742-26-2 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Európai Unió - Közép-Európa - politológia - politika - politikai szociológia - európai integráció - ezredforduló - 21. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
32.001 *** 32(4-11)"198/201" *** 316.334.3(4-62) *** 327.39(4-62) *** 012Schöpflin_Gy.
[AN 3824782]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2021.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Válogatás Prohászka Ottokár közszerepléseiből, 1919-1927 : cikkek, interjúk, beszédek / vál., sajtó alá rend., bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Fazekas Csaba. - Miskolc : Bíbor K., 2019. - 415 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 397-402.
ISBN 978-615-5536-76-2 fűzött
Magyarország - belpolitika - keresztényszocializmus - ellenforradalom - Horthy-korszak - válogatott művek
323(439)"1919/192"(0:82-821) *** 329.3:28(439)"191/192"(0:82-821)
[AN 3825350]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2021.
Scitovszky Tibor (1875-1959)
   Trianon, tragedy of a nation : the memoirs of Tibor Scitovszky / ed. Michael O'Sullivan. - [Budapest] : Hung. Review : BL Nonprofit Kft., cop. 2020. - LII, 163 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 158-160.
ISBN 978-963-86217-6-4 fűzött
Magyarország - diplomata - politikus - trianoni békeszerződés - külpolitika - Horthy-korszak - memoár
327(439)"192/194"(0:82-94) *** 341.382"1920"(0:82-94) *** 327(439)(092)Scitovszky_T.(0:82-94)
[AN 3824157]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2021.
Szűcs Lászlóné Siska Katalin (1961-)
   Kamâl Atatürk reformjainak megítélése a korabeli magyar sajtó és a kormánypárti török Cumhuriyet tudósításai tükrében / Szűcs Lászlóné Siska Katalin. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 381 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-285.
ISBN 978-963-490-233-1 fűzött
Atatürk, Mustafa Kemal (1881-1938)
Törökország - Magyarország - politikus - történelem - politikatörténet - belpolitika - politikai reform - kapcsolattörténet - sajtótörténet - 20. század
32(560)(092)Atatürk,_M._K. *** 323(560)"192/193" *** 070(560)"192/193" *** 327(560)"192/193" *** 327(439)"192/193" *** 070(439)"192/193" *** 956.0"192/193"
[AN 3823269]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2021.
Tóth J. Zoltán (1978-)
   Demokrácia, jogállamiság és alkotmánybíráskodás / Tóth J. Zoltán. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 217 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-217.
ISBN 978-963-413-305-6 fűzött
Magyarország - jogfilozófia - jogállam - demokrácia - népszuverenitás - alkotmánybíróság
321.7 *** 342 *** 321.011.5 *** 342.565.2(439)
[AN 3823809]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2021.
   Ukrainian language policy gone astray : the law of Ukraine "On supporting the functioning of the Ukrainian language as the state language" : analytical overview / István Csernicskó [et al.] ; forew. Petteri Laihonen ; [publ. by the Termini Egyesület]. - Törökbálint : Termini Egyes., 2020. - 100 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás ukrán nyelven
ISBN 978-615-80914-5-9 fűzött
Ukrajna - kisebbségi politika - nyelvpolitika - nyelvhasználati jog - ezredforduló - 21. század
323.15(=00)(477)"198/201" *** 342.725(=00)(477)"198/201"
[AN 3824108]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7276 /2021.
   Arheovest VIII : in honorem Alexandru Rădulescu : interdisciplinaritate în arheologie şi istorie : Timişoara, noiembrie 2020 / [ed. Sorin Forţiu] ; [publ.] Asociaţia Arheo Vest. - Szeged : JATEPress, 2020. - 2 db (868 p.) : ill. ; 24 cm
Váltakozva román és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva román és angol nyelven
ISBN 978-963-315-464-9 fűzött
Románia - régészet
903/904(498)
[AN 3824978]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 413 p.
ISBN 978-963-315-465-6
[AN 3824996] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 429-868.
ISBN 978-963-315-466-3
[AN 3824997] MARC

ANSEL
UTF-87277 /2021.
Babós Lajos (1945-)
   Szigetújfalusi helytörténeti kalauz / Szenttamási-Babós Lajos. - Budapest : BabósGen, 2020. - 152 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81698-1-3 fűzött : 2990,- Ft
Szigetújfalu - helyismeret - híres ember - emlékmű
929(439-2Szigetújfalu) *** 725.94(439-2Szigetújfalu) *** 908.439-2Szigetújfalu
[AN 3823917]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2021.
   Bojt falukönyv / [... szerkesztésében közrem. Csizmadia Mária ..., Fekete Sándorné ..., Szabó László ...] ; [kiad. Bojt Község Önkormányzata]. - Bojt : Önkormányzat, 2020. - 208 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-0477-5 kötött
Bojt - helytörténet - helyi társadalom - magyar néprajz
943.9-2Bojt *** 929(439-2Bojt) *** 39(439-2Bojt)
[AN 3824497]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2021.
   Budai úrinők romlakásban : levelek a Fény utcából, 1944-1947 / ... szerk., összeáll., a bev. tanulmányt írta Géra Eleonóra. - Utánny. - Budapest : BFL : ELTE BTK, 2021. - 241, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Budapest történetének forrásai, ISSN 1419-4368 ; 14.)
Bibliogr.: p. 237-241.
ISBN 978-615-5635-12-0 fűzött
Budapest - Magyarország - családtörténet - helytörténet - hétköznapi élet - levelezés - második világháború - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
943.9-2Bp."194"(093) *** 929.52(439)"194"(044) *** 929(439-2Bp.)"194"(093)
[AN 3831802]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2021.
Dargie, Richard (1955-)
Hitler's last day (magyar)
   Hitler utolsó napja : a végső órák története / Richard Dargie ; [ford. Kelemen László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 205 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-544-315-4 fűzött : 3990,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - történelem - államfő - második világháború
943.0"1945" *** 943.0(092)Hitler,_A.
[AN 3825545]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2021.
Deák Piroska
   Széchenyi-emlékek nyomában Európában / [szerzők Deák Piroska, Messik Miklós, Szöllősi Annamária] ; [közread. a] Magyar Emlékekért a Világban Egyesület. - Budapest : MEVE, 2020. - 512 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 511-512.
ISBN 978-963-12-5722-9 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - Európa - történelmi személy - emlékhely - helyismeret - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 908.4 *** 725.945(4)
[AN 3832191]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2021.
   Évszázados történetek Pécsről / [szerk. ... Wéber Adrienn]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2019. - 225 p. : ill. ; 25 cm. - (Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből, ISSN 2064-5996 ; 4.). (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, ISSN 2064-3616 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9043-57-2 fűzött
Pécs - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Pécs *** 930.85(439-2Pécs)
[AN 3823331]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2021.
Fiziker Róbert (1970-)
   Osztrák, magyar: két jó barát? : tanulmányok az osztrák - magyar kapcsolatok 1867 és 1989 közötti történetéről = Österreicher, Ungar: zwei Brüderlein? : Studien zur Geschichte der österreichisch - ungarischen Beziehungen zwischen 1867 und 1989 / Fiziker Róbert. - Budapest : Line Design, 2021. - 303 p. ; 24 cm. - (Rerum fides, ISSN 2631-0767 ; 4.)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás német és magyar nyelven
ISBN 978-963-480-018-7 fűzött : 3500,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Ausztria - Magyarország - magyar történelem - történelem - külpolitika - 20. század
943.6/.9 *** 943.9"192/198" *** 943.6"192/198" *** 327(439)"192/198" *** 327(436)"192/198"
[AN 3824706]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2021.
   Földes első falukönyve : helyi nemzeti értékeink. - Földes : Önkormányzat, 2020. - 292 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Földesi Értéktár Bizottság kiadványai, ISSN 2498-566X ; 2.)
Bibliogr.: p. 275-280.
ISBN 978-615-00-8190-8 kötött
Földes - helytörténet - helyismeret - helyi társadalom
943.9-2Földes *** 908.439-2Földes *** 929(439-2Földes)
[AN 3824499]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2021.
Gazdag G. László
   A csárdapusztai kápolna titokzatos története / Gazdag G. László. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 191 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-6172-34-1 kötött : 4990,- Ft
Veszprém megye - Csárdapuszta (Bakonyság) - kápolna - helytörténet - művelődéstörténet
930.85(439.117) *** 943.911.7 *** 726.52(439-2Csárdapuszta)(091)
[AN 3824364]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2021.
Jobst Ágnes (1959-)
   Csepreg a 20. századi történelem viharában, 1900-1960 / Jobst Ágnes. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 978-615-6172-08-2 fűzött : 3490,- Ft
Csepreg - helytörténet - állami terror - 20. század - Rákosi-korszak
943.9-2Csepreg"19" *** 323.282(439-2Csepreg)"194/195"
[AN 3824404]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2021.
   Kaposvár : várostörténeti kalauz / [szerk. Jágerné Katona Zsuzsanna és Nagy Zoltán] ; [kiad. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Kaposvár : Önkormányzat, 2020. - 447 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 436-439.
ISBN 978-615-80652-6-9 kötött
Kaposvár - helytörténet - helyismeret - album
943.9-2Kaposvár(084.1) *** 908.439-2Kaposvár(084.1)
[AN 3825043]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2021.
   Karcag ma is a szívünk csücske III / [... szerk. Daróczi Erzsébet]. - Karcag : Daróczi E., 2020. - 280 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9849-4 fűzött
Karcag - helyi társadalom - ételspecialitás - memoár - szakácskönyv
929(439-2Karcag)(0:82-94) *** 641.568(439-2Karcag)(083.12)
[AN 3823109]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2021.
Kiss Ágnes (1945-)
   Magyar újságok Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaságban : sajtótörténet / Kiss Ágnes. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2020. - 165 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 294.)
Bibliogr.: p. 145-146.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-915-5757-15-0)
Kárpátalja - Csehszlovákia - történelem - sajtótörténet - határon túli magyarság - nemzetiségtörténet - két világháború közötti időszak
943.77"191/194" *** 070(=945.11)(437.7)"191/194" *** 316.347(=00)(437)"191/194"
[AN 3823969]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2021.
Klima László (1957-)
   Válogatott rénhíreim : tudásmorzsák a finnugor kultúra és történelem világából / Klima László ; [közread. a] Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete. - Budapest : Finnugor Népek Világkongresszusa M. Nemz. Szervezete, 2020. - 363 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89280-9-2 kötött
őstörténet - művelődéstörténet - finnugorok - finnugrisztika
930.8(=945) *** 930.85(=945) *** 809.44/.45
[AN 3824500]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2021.
Kövér István (1938-)
   Vas vármegye Trianon előtt és Trianon után / Kövér István. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 2 db (1541 p.) : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-6172-00-6 kötött : 6990,- Ft
Vas vármegye - helytörténet - gazdaságföldrajz - első világháború - századforduló - Horthy-korszak - adattár - történelmi forrás
943.911.1 *** 911.3(439.111) *** 943.911.1"191/192"(093)
[AN 3824386]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 895 p.
[AN 3824392] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 901-1541., [25] p.
Bibliogr.: p. 1528-1536.
[AN 3824393] MARC

ANSEL
UTF-87292 /2021.
   Magyar világ, 1938-1940 / szerk. Vizi László Tamás. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2020. - 264 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 17.)
A Budapesten, 2020. márc. 5-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-15-1 kötött
magyar történelem - Horthy-korszak
943.9"193/194"
[AN 3824092]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2021.
May Attila
   Nemzeti értékeink / May Attila. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2020. - 63 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5898-16-7 fűzött
Magyarország - világkiállítás - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
930.85(439) *** 061.41(100)"18/198"
[AN 3823664]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2021.
La muerte de Hitler (magyar)
   Hitler halála / [ford. Kasza Gabriella]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-9616-7 kötött : 1690,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - államfő - második világháború
943.0(092)Hitler,_A. *** 943.0"1945"
[AN 3825674]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2021.
Nyul Imre (1952-)
   A debreceni Libakert / Nyul Imre. - Debrecen : Nyul I., 2021. - 176 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8322-3 fűzött
Debrecen - helytörténet
943.9-2Debrecen
[AN 3824669]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2021.
   Párbeszéd, nyitottság, közösség : őszinte kérdések és válaszok : [válogatás a Szemlélek értékmagazin interjúiból]. - [Győrújfalu] : Szerző, [2020]. - 227 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-81741-0-7 fűzött
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3825241]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2021.
Pintér György
   Kéve és oroszlán : a 70 éves Gersekarát évszázados története / Pintér György. - Gencsapáti : Szülőföld Kvk., [2020]. - 127 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6172-18-1 fűzött
Gersekarát - helytörténet
943.9-2Gersekarát
[AN 3824412]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2021.
Reynolds, David A. J.
   Within the grace of meaning : essays on Hungary in the twentieth century / David A. J. Reynolds ; [publ. by the Batthyányi Lajos Foundation ...]. - [Budapest] : Hung. Review : Batthyány L. Found., cop. 2020. - 242 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-238.
ISBN 978-963-86217-5-7 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - 20. század - esettanulmány
943.9"19" *** 930.85(439)"19"
[AN 3824149]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2021.
Salamon Pál
   Gombosszeg lakói, 1986 / [fotók, bev. ... Salamon Pál] ; [kiad. Gombosszeg Község Önkormányzata]. - Gombosszeg : Önkormányzat, 2020. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Gombosszeg, 1986
ISBN 978-963-01-9937-7 fűzött
Gombosszeg - helyi társadalom - portré - fényképalbum
929(439-2Gombosszeg)(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Salamon_P.
[AN 3824750]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2021.
Salamon Pál
   Gombosszeg lakói, 1996 / [fotók, bev. ... Salamon Pál] ; [kiad. Gombosszeg Község Önkormányzata]. - Gombosszeg : Önkormányzat, 2020. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Gombosszeg, 1996
ISBN 978-615-01-0322-8 fűzött
Gombosszeg - helyi társadalom - portré - fényképalbum
929(439-2Gombosszeg)(084.12) *** 77.04(439)(092)Salamon_P. *** 77.041.5
[AN 3824755]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2021.
Salamon Pál
   Gombosszeg lakói, 2005 / [fotók, bev. ... Salamon Pál] ; [kiad. Gombosszeg Község Önkormányzata]. - Gombosszeg : Önkormányzat, 2020. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Gombosszeg, 2005
ISBN 978-615-01-0323-5 fűzött
Gombosszeg - helyi társadalom - portré - fényképalbum
929(439-2Gombosszeg)(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Salamon_P.
[AN 3824759]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2021.
Salamon Pál
   Gombosszeg lakói, 2010 / [fotók, bev. ... Salamon Pál] ; [kiad. Gombosszeg Község Önkormányzata]. - Gombosszeg : Önkormányzat, 2020. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Gombosszeg, 2010
ISBN 978-615-01-0324-2 fűzött
Gombosszeg - helyi társadalom - portré - fényképalbum
929(439-2Gombosszeg)(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Salamon_P.
[AN 3824763]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2021.
Salamon Pál
   Gombosszeg lakói, 2015 / [fotók, bev. ... Salamon Pál] ; [kiad. Gombosszeg Község Önkormányzata]. - Gombosszeg : Önkormányzat, 2020. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Gombosszeg, 2015
ISBN 978-615-01-0325-9 fűzött
Gombosszeg - helyi társadalom - portré - fényképalbum
929(439-2Gombosszeg)(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Salamon_P.
[AN 3824765]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2021.
Salamon Pál
   Gombosszeg lakói, 2020 / [fotók, bev. ... Salamon Pál] ; [kiad. Gombosszeg Község Önkormányzata]. - Gombosszeg : Önkormányzat, 2020. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Gombosszeg, 2020
ISBN 978-615-01-0326-6 fűzött
Gombosszeg - helyi társadalom - portré - fényképalbum
929(439-2Gombosszeg)(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Salamon_P.
[AN 3824767]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2021.
Sinkovics Gábor (1960-)
   A macskaköves út vándorai : zenészek, színészek, írók, költők, korszakos egyéniségek, akikre büszkék lehetünk : különleges életutak, portrérajzok a XIII. kerületből / Sinkovics Gábor ; [kiad. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat]. - [Budapest] : XIII. Ker. Önkormányzat, 2020. - 159 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80880-3-9 kötött
Budapest. 13. kerület - művelődéstörténet - híres ember - művész
930.85(439-2Bp.XIII.) *** 929(439-2Bp.XIII.)
[AN 3825231]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2021.
Skorka Renáta (1976-)
   A gölnici bányajog / Skorka Renáta ; [közread. a] Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete ... - Budapest : BTK TTI : Martin Opitz K., 2020. - 183 p. ; 24 cm
A források középfelnémet nyelven és magyar nyelvű fordításban. - Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 978-963-9987-80-7 fűzött : 2490,- Ft
Gölnicbánya - Felvidék - bányajog - bányaváros - helytörténet - 15. század - 16. század - történelmi forrás
943.922-2"14/15"(093) *** 622(439.22)"14/15"(093) *** 347.249(439.22)"14/15"(093)
[AN 3824040]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2021.
   Sors-értelmezések : tanulmánykötet / szerk. Bertók Rózsa és Németh Ákos ; [közread. az] Ethosz Tudományos Egyesület. - Pécs : Ethosz Tud. Egyes., 2021. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88149-6-8 fűzött
művelődéstörténet - társadalomtudomány - sors - esettanulmány
930.85 *** 123 *** 3
[AN 3825293]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2021.
Spengler, Oswald (1880-1936)
Der Untergang des Abendlandes (magyar)
   A Nyugat alkonya : a világtörténelem morfológiájának körvonalai / Oswald Spengler. - 2. átd. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 2 db ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9996-33-5 kötött : 9990,- Ft
történetfilozófia
930.1
[AN 3831587]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Alak és valóság / [ford. Juhász Anikó, Csejtei Dezső]. - 570 p., [3] fol.
ISBN 978-963-9996-34-2
[AN 3831588] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Világtörténeti perspektívák / [ford. Simon Ferenc]. - 678, [1] p.
ISBN 978-963-9996-35-9
[AN 3831589] MARC

ANSEL
UTF-87309 /2021.
Székely Viktor (1925-1990)
   Bükkaranyos története / Székely Viktor ; [közread. a] Cigányságkutató Intézet - Romano Instituto. - [Budapest] : Cigányságkut. Int. Romano Inst., [2020]. - 69, [2] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-01-0192-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Bükkaranyos - helytörténet
943.9-2Bükkaranyos
[AN 3824074]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2021.
Szijártó M. István (1965-)
   A történész, a források és az elbeszélés = The historian, the sources and the narrative / Szijártó M. István. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2020. - 72 p. ; 20 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5898-20-4 fűzött
történetírás
930.1
[AN 3823675]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2021.
   Tomka 80 : ünnepi tanulmányok Tomka Péter köszöntésére / [főszerk. Nemes Gábor] ; [szerk. Czigány Dávid, Nemesné Matus Zsanett] ; [közread. a] Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum ... - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2020. - 614 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7207-74-7 kötött
Kárpát-medence - régészet - emlékkönyv
903/904(4-191)
[AN 3825373]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2021.
   Virtuális nemzetegyesítés I : a Magyar Népfőiskokai Collegium sárospataki online konferenciáján elhangzott előadások : 2020. október 17. / [szerk. Nagy Lenke]. - [Budapest] : MNC, 2020. - 96 p. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 39.)
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80689-5-6 fűzött
Magyarország - magyarságkutatás - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
930.8(=945.11) *** 930.85(439) *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 3824166]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2021.
Zubánics László (1971-)
   A múlt tükrében elmerengve... : Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI-XVIII. század fordulóján / Zubánics László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2020. - 357 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 295.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-915-5757-17-4)
Homonnai Drugeth család
Kárpátalja - magyar történelem - helytörténet - nemesség - családtörténet - újkor - történelmi forrás
943.923"15/17"(093) *** 929.52(439)Homonnai_Drugeth"15/17"(093) *** 316.343.32(439.23)"15/17"(093)
[AN 3823972]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7314 /2021.
Babós Lajos (1945-)
   A macskás Kégl : fókuszban egy kiskunlacházi tudósember és környezete / Babós Lajos. - Kiskunlacháza : [Budapest] : BabósGen, 2019. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4238-1 fűzött : 2490,- Ft
Kégl Sándor (1862-1920)
Magyarország - Irán - nyelvész - keletkutatás - helyismeret - századforduló - 20. század - útleírás
908.55(0:82-992) *** 80.001(439)(092)Kégl_S.
[AN 3823923]
MARC

ANSEL
UTF-87315 /2021.
Barta János (ifj.) (1940-)
   "Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja..." III : adattár II. : Zemplén megye 1800. évi összeírása / ifj. Barta János. - Debrecen : DE Tört. Int., 2020. - 380 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-225-6 kötött
Zemplén vármegye - gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - 18. század - napóleoni kor - statisztikai adatközlés - történelmi forrás
911.3(439.138)"180"(083.41)(093) *** 338(439.138)"180"(083.41)(093) *** 316.42(439.138)"180"(083.41)(093)
[AN 3824814]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2021.
Fux, Pierre-Yves (1967-)
Les pas de saint Martin (magyar)
   Szent Márton nyomában : a rácsodálkozás és a megosztás útja / Pierre-Yves Fux. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6172-20-4 fűzött : 3790,- Ft
Európa - zarándokút - helyismeret - útleírás
908.4(0:82-992) *** 248.153.8(4)(0:82-992)
[AN 3824409]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2021.
   Képes könyv : Kőszeg KRAFT = Images of Kőszeg KRAFT / [szerk.] Miszlivetz Ferenc, Takács Laura ; [ford. Szalai Éva] ; [kiad. a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete]. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulmányok Int., 2020. - 173 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5742-27-9 kötött : 7990,- Ft : 22 EUR
 (hibás ISBN 978-615-5742-28-6)
Kőszeg - helyismeret - építészet - műemlékvédelem - felújítás - 21. század - fényképalbum
908.439-2Kőszeg(084.12) *** 72.025.3/.4(439-2Kőszeg)"201"
[AN 3824745]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2021.
Margetán Imre
   Püspökhatvan régi képeken / [szerző Margetán Imre] ; [kiad. Püspökhatvan Község Önkormányzata]. - Püspökhatvan : Önkormányzat, 2020. - 183 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9187-7 kötött
Püspökhatvan - helyismeret - helyi társadalom - 20. század - fényképalbum
908.439-2Püspökhatvan"19"(084.12) *** 929(439-2Püspökhatvan)(084.12)
[AN 3823486]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2021.
Mindszenthy Antal (1786-1859?)
   Egy fordulás az Alföldön / Mindszenthy Antal ; [szerk. Pánya István]. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2020. - [2], 274 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A kecskeméti Katona József Múzeum közleményei, ISSN 0231-4363 ; 6.)
Bibliogr.: p. 271-272.
ISBN 978-963-9815-58-2 kötött
Alföld - magyar irodalom - helyismeret - 19. század - útinapló
908.439.14"18"(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3823540]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2021.
   Összetartozunk : Magyarország, 2010-2020 : a felemelkedés krónikája / [főszerk. Bencsik András]. - Budapest : Artamondó K., 2020. - 551 p. : ill., főként színes ; 38 cm
ISBN 978-615-80619-3-3 kötött : 12000,- Ft
Magyarország - országismeret - 21. század - fényképalbum
908.439"201"(084.12)
[AN 3831771]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2021.
Tóth Krisztina (1973-)
   Esztergom megye történeti földrajza a késő középkorban / Tóth Krisztina. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2020. - 547 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 537-547.
ISBN 978-963-489-234-2 fűzött
Esztergom vármegye - történeti földrajz - helytörténet - 14. század - 15. század - 16. század
911.3(439.115)"13/15" *** 943.911.5"13/15"
[AN 3823937]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2021.
Varga József
   Szülőföldem, a Rábaköz : [Dr. Varga József helytörténeti írásai] / [közread. Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata]. - Csorna : Rábaközi Helytörténet-kutatók Társ., 2020. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81574-5-2 fűzött
Rábaköz - helyismeret - helytörténet - publicisztika
908.439Rábaköz(0:82-92) *** 943.9Rábaköz(0:82-92)
[AN 3823523]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7323 /2021.
   Általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás : 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról : hatályos: 2020. július 22. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 98 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2020. szept. 21.
ISBN 978-963-413-303-2 fűzött : 900,- Ft
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási peres eljárás - törvény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3823928]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2021.
Gibba Edit (1959-)
   "Csak alkutárgy, vagy áldozat..." : Vas vármegye és Burgenland, 1920-1940 : Trianon 100 / Gibba Edit. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 399 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6172-26-6 kötött : 3990,- Ft
Burgenland - Vas megye - helytörténet - államhatár - trianoni békeszerződés - Horthy-korszak - történelmi forrás
341.222(436.3) *** 943.911.1"192/193"(093) *** 943.63"192/193"(093) *** 341.222(439.26)
[AN 3824380]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2021.
Gyekiczky Tamás (1955-)
   Valósággyár : szociológiai elemzés a bírói gondolkodásról / Gyekiczky Tamás. - Budapest : Patrocinium, 2020. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-413-127-4)
igazságszolgáltatás - bírósági határozat - összehasonlító jog - tudásszociológia
347.97/.99(100) *** 316.344.3 *** 340.5
[AN 3823810]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2021.
Herczeg Sándor (1972-)
   Irgalmatlanok / Herczeg Sándor. - [Hódmezővásárhely] : Magánkiad., cop. 2020. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-118.
ISBN 978-615-00-8668-2 fűzött : 2490,- Ft
Hódmezővásárhely - bűnügy - híres bűneset - századforduló - 20. század
343.3/.7(439-2Hódmezővásárhely)"189/19" *** 34.096(439-2Hódmezővásárhely)"189/19"
[AN 3823490]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2021.
Herczeg Sándor (1972-)
   Öt halott a vásárhelyi paplakban : bűnügyek Hódmezővásárhely elmúlt 150 évéből / Herczeg Sándor. - [Hódmezővásárhely] : Magánkiad., cop. 2019. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91-96.
ISBN 978-615-00-7091-9 fűzött : 2190,- Ft
Hódmezővásárhely - bűnügy - híres bűneset - századforduló - 20. század - 21. század
343.3/.7(439-2Hódmezővásárhely)"189/201" *** 34.096(439-2Hódmezővásárhely)"189/201"
[AN 3823495]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2021.
   Időszerő kérdések a büntetőeljárásban / [szerk. Czine Ágnes, Lukács Krisztina]. - Budapest : KRE ÁJK, 2020. - 110 p. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 31.)
Lezárva: 2020. szept. 5. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-48-9 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás
343.1(439)
[AN 3823726]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2021.
   A jog többrétegűsége / [szerk. Tóth J. Zoltán]. - Budapest : KRE ÁJK, 2020. - 258 p. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-33-5 fűzött
jogtudomány - jogrendszer
34
[AN 3823813]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2021.
Kőrössy Zoltán
   Csendőr szívvel, kakastollal, járőrben : fiataljainknak / Kőrössy Zoltán és Kőrössy Soltész Katalin ; Laborc Dóra illusztrációival ; [közread. a] Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség. - Veszprém ; [Budapest] : M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség, 2020. - 45 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-0264-1 kötött
csendőrség - Horthy-korszak - elbeszélés - ifjúsági könyv
351.742(439)"192/194"(0:82-32)(02.053.2)
[AN 3824120]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2021.
   Közjogi fogalmak közérthetően / szerk. Márki Dávid, Szaniszló Réka. - Szeged : Iurisperitus K., 2020. - 412 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium iuris constitutionalis, ISSN 2631-0651)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-90-8 fűzött
Magyarország - közjog - szaklexikon
342(439):030
[AN 3823983]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2021.
Leszkoven László (1971-)
   Szerződésszegés a polgári jogban / Leszkoven László. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 428 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. máj. 2. - A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.: p. 423-428.
ISBN 978-963-295-690-9 fűzött
Magyarország - szerződés - kötelmi jog
347.4(439)
[AN 3831541]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2021.
Molnár Erzsébet (1991-)
   A gazdálkodó szervezet vezetőjének speciális büntetőjogi felelőssége / Molnár Erzsébet. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2020. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 84.)
Bibliogr.: p. 182-196.
ISBN 978-615-5411-95-3 kötött
Magyarország - vállalat vezetősége - gazdálkodó szervezet - felelősség
347.774(439) *** 65.012.412 *** 347.56
[AN 3824004]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2021.
   Pici-kék kincsestár : [óvodás korú gyermekek bűnmegelőzési témákkal foglalkozó szemléletformáló programja] : [tanári kézikönyv]. - [Szeged] : [Bűnmegelőzési és Okt. Szolgáltató Közp. Egyes.], [2020]. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9296-6 fűzött
óvodai nevelés - bűnmegelőzés - tanári segédkönyv
343.85(072) *** 372.3(072)
[AN 3823159]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2021.
   Polgári eljárásjog II / szerk. Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa. - Utánny. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 376 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. márc. 1. - A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-728-9 fűzött
Magyarország - polgári eljárásjog
347.9(439)
[AN 3831439]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2021.
   Pomilkovij šlâh movnoï polìtiki Ukraïni : zakon Ukraïni "Pro zabezpečennâ funkcìonuvannâ ukraïnsʹkoï movi âk deržavnoï : analìtičnij oglâd / Gìreš-Laslov Kornelìâ [et al.] ; peredmova Petterì Lajhonen ; [vid. Termini Egyesület]. - Törökbálint : Termini Egyes., 2020. - 104 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80914-6-6 fűzött
Ukrajna - kisebbségi politika - nyelvpolitika - nyelvhasználati jog - ezredforduló - 21. század
342.725(=00)(477)"198/201" *** 323.15(=00)(477)"198/201"
[AN 3824131]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2021.
Prugberger Tamás (1937-)
   A magyar munkajogi szabályok változásai európai kitekintéssel / Prugberger Tamás, Mészáros Melinda ; [közread. a] Novotni Zoltán Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért ... - Miskolc : Novotni Z. Alapítvány ; [Debrecen] : Dela Kvk., 2020. - 220 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5658-06-8 fűzött
Magyarország - munkajog - jogharmonizáció - európai integráció
349.2(439) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3823386]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2021.
Rixer Ádám (1972-)
   A magyar közigazgatási jogtudomány értékelésének szempontjai / Rixer Ádám. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 234 p. ; 25 cm
Lezárva: 2018. szept. 30. - Bibliogr.: p. 207-234.
ISBN 978-963-531-346-4 kötött
Magyarország - közigazgatási jog
342.9(439) *** 342.9
[AN 3825395]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2021.
Siket Judit (1965-)
   A helyi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon : az autonómia egyes tárgykörei intézménytörténeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára / Siket Judit. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2020. - 276 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 81.)
Bibliogr.: p. 235-272.
ISBN 978-615-5411-93-9 kötött
Magyarország - önkormányzati igazgatás - helyi önkormányzat - regionális politika - jogtörténet - centralizáció - decentralizáció - összehasonlító jog
340.5(100) *** 352(439)(091) *** 342.25(439)(091)
[AN 3823994]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2021.
Sutarski, Konrad (1934-)
   Trianon, Európa nyílt sebe = Trianon otwarta rana Europy / Konrad Sutarski ; [műford. ... Sutarski Szabolcs ..., Szenyán Erzsébet]. - Keszthely ; Budapest : Balaton Akad. K., 2020. - 115 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Szent László könyvek, ISSN 2560-1830)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5898-15-0 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - Lengyelország - trianoni békeszerződés - nemzetiségi politika - külpolitika
341.382"1920" *** 323.1(=945.11)(4-191) *** 327(438)
[AN 3823668]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2021.
Szakály Zsuzsa
   Az alkotmány stabilitását védő garanciák / Szakály Zsuzsa. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2020. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 82.)
Bibliogr.: p. 163-189.
ISBN 978-615-5411-94-6 kötött
Magyarország - alkotmányjog - változtatás - jogtörténet - összehasonlító jog - 21. század
342.4(100) *** 342.4(439)"201" *** 340.5(100)
[AN 3823999]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2021.
   Szkülla és Kharübdisz között : tanulmányok a különleges jogrend elméleti és pragmatikus kérdéseiről, valamint nemzetközi megoldásairól / szerk. Farkas Ádám, Kelemen Roland ; [közread. a] Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2020. - 380 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6248-00-8 kötött
rendkívüli állapot - szükségintézkedés - kivételes törvény - alkotmányos szabadságok korlátozása - biztonságpolitika - összehasonlító jog
340.5(100) *** 342.76(100) *** 355.02 *** 340.135
[AN 3825294]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2021.
   Tévút az ukrán nyelvpolitikában : Ukrajna törvénye "Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról" : elemző áttekintés / írta Csernicskó István [et al.] ; előszó Laihonen, Petteri ; [közread. a Termini Egyesület]. - Törökbálint : Termini Egyes., 2020. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás ukrán nyelven
ISBN 978-615-80914-4-2 fűzött
Ukrajna - kisebbségi politika - nyelvpolitika - nyelvhasználati jog - ezredforduló - 21. század
342.725(=00)(477)"198/201" *** 323.15(=00)(477)"198/201"
[AN 3824124]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2021.
Till Szabolcs (1970-)
   Freedom of European national constitutions to regulate emergencies : comparative study on the Hungarian structure of special legal orders / Szabolcs Péter Till ; [publ. by the] Hungarian Society for Military Law and Law of War. - Budapest : Hung. Soc. for Military Law and Law of War, 2020. - 108 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89-100.
ISBN 978-615-6248-01-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - alkotmányjog - összehasonlító jog - rendkívüli állapot - szükségintézkedés - 21. század
342.4(4-62) *** 342.4(439)"201" *** 340.5 *** 342.76
[AN 3825235]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2021.
   Trianon és a magyar közigazgatás / [... szerk. L. Balogh Béni] ; [közread. a] Magyar Kormánytisztviselői Kar, Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : MKK : MNL, 2020. - 195 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
A Budapesten, 2019. nov. 6-7-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-296-1 kötött
Magyarország - magyar történelem - közigazgatás - államterület-változás - trianoni békeszerződés
341.223(439)"191/192" *** 35(4-191)"191/192" *** 943.9"191/192"
[AN 3823933]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2021.
   Az új büntetőeljárási törvény első tapasztalatai a gazdasági bűncselekmények felderítése és bizonyítása kapcsán konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Domokos Andrea ; [... közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KRE ÁJK, 2020. - 116, [2] p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. máj. 10-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-34-2 fűzött
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - gazdasági bűnözés - törvény
343.1(439)(094) *** 343.53(439)
[AN 3824021]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7347 /2021.
Babós Lajos (1945-)
   Nad Aradem zataženo : historický román malého formátu / Lajos Szenttamási-Babós ; [... přel. Jaroslava Marková]. - Budapešť : BabósGen, 2020. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81698-0-6 fűzött
Ormai Norbert (1813-1849)
Magyarország - katonatiszt - mártír - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - megtorlás - történelmi forrás
355(439)(092)Ormai_N.(093) *** 943.9"1848/1849"(093) *** 323.282(439)"1849"(093)
[AN 3823912]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2021.
Gerencsér Péter (1977-)
   Bécs kapujában : a Rábaköz hadtörténete a török korban / Gerencsér Péter ; [közread. a] Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata. - Csorna ; Kapuvár : Rábaközi Helytörténet-kutatók Társ., 2020. - 241 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-241.
ISBN 978-615-81574-4-5 fűzött
Rábaköz - hadtörténet - helytörténet - török hódoltság - 16. század - 17. század
355.48(439Rábaköz)"15/16" *** 943.9Rábaköz"15/16"
[AN 3823528]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2021.
Molnár András (1962-)
   Zalaegerszegi honvédek a keleti arcvonal mögött : dokumentumok a megszálló feladatokat ellátó magyar királyi 47/III. honvéd zászlóalj történetéhez, 1941-1944 / Molnár András, Szabó Péter. - Zalaegerszeg : Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2020. - 396 p. : ill. ; 24 cm. - (Zalaegerszegi füzetek, ISSN 0324-7082)
Bibliogr.: 344-345.
ISBN 978-615-6135-01-8 fűzött
Magyarország. Honvédség. 47/III. Honvédzászlóalj
Magyarország - Szovjetunió - Zalaegerszeg - hadtörténet - katonai egység története - második világháború - történelmi forrás
355.486(439-2Zalaegerszeg)"194"(093) *** 355.48(439)"1941/1944"(093) *** 355.48(47)"1941/1944"
[AN 3824811]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2021.
Mühlbacher István
   Kiss Miklós 1848/49-es legendái és a családi birtok története / Mühlbacher István. - Budapest : Kairosz, 2020. - 122, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-514-071-8 kötött : 2800,- Ft
Kiss Miklós (1820-1902)
Magyarország - katona - földbirtokos - 19. század
355(439)(092)Kiss_M. *** 316.343.32(439)(092)Kiss_M.
[AN 3825263]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2021.
Munczy Béla (ifj.) (1896-1938)
   Ifj. Munczy Béla első világháborús naplói / [a szerzői előszót, bev. tanulmányt írta, ... sajtó alá rend., jegyzetelte és szerk.] D. Szakács Anita ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2020. - 195 p. : ill., részben színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Ifj. Munczy Béla I. világháborús frontnaplói. - Bibliogr.: p. 67.
ISBN 978-963-8327-54-3 kötött
Magyarország - hadtörténet - katona - első világháború - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3823475]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2021.
P. J.
   Frontvonal / P.J. fotóival ; [szöveg] Borsa Brown. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - [158] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6145-75-8 kötött : 5499,- Ft
Magyarország - békefenntartó erő - különleges alakulat - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
355.318(439)"200/201"(084.12) *** 355.357(100)"199/201"(084.12)
[AN 3831557]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7353 /2021.
   70 : studia in honorem László Lóth / [szerk. Homicskó Árpád Olivér, Kovács Róbert, Pónusz Mónika]. - Budapest : KRE ÁJK, 2020. - 200 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 14.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-35-9 kötött
vezetéstudomány - humánerőforrás-menedzsment - fenntartható fejlődés - emlékkönyv
65.012.4 *** 658.3 *** 316.77
[AN 3823818]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2021.
Fehér János (1952-)
   Fejlesztő vezetés / Fehér János. - Budapest : KRE ÁJK, 2020. - 198 p. ; 21 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 31.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5961-43-4 fűzött
vezetéstudomány - humánerőforrás-menedzsment - szervezeti kultúra
65.012.4 *** 658.3 *** 65.013
[AN 3823703]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2021.
Laloux, Frederic (1969-)
Reinventing organizations (magyar)
   A jövő szervezetei : beszélgessünk a jövő sikeres és emberközpontú szervezeteiről! / [Frederic Laloux] ; [ill. Etienne Appert] ; [ford. Mádi-Krezinger Cintia]. - Budapest : Aquilone, 2020. - 171 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-0198-9 fűzött
szervezetfejlesztés - szervezeti kultúra
65.014 *** 65.013
[AN 3823776]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2021.
Maxwell, John C. (1947-)
Good leaders ask great questions (magyar)
   A jó vezetők jól kérdeznek : [a sikeres vezetés alapjai] / John C. Maxwell ; [ford. Nagy Ádám]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 387, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5732-84-3 fűzött : 4490,- Ft
vezetés
65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3832135]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2021.
Templar, Richard (1950-2006)
The rules of management (magyar)
   A cégvezetés szabályai / Richard Templar ; [ford. Nyuli Kinga és Béresi Ákos]. - Bőv. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2021, cop. 2010. - 254, [1] p. ; 22 cm
Megj. "A vezetés 100 szabálya" és "A vezetés szabályai" címmel is
ISBN 978-963-244-624-0 fűzött : 2950,- Ft
vezetés - munkalélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 3831818]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7358 /2021.
   Adózási feladatgyűjtemény : online példatárral / [szerk. Fellegi Miklós]. - 8. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2021. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2021. ápr.
ISBN 978-963-638-596-5 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - adózás - példatár
336.2(439)(076)
[AN 3831580]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2021.
Babos József
   Forinttól forintig : száz év magyar papírpénzei, 1848-1947 / Babos József ; a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Soproni Csoport kiadványa ... - Sopron : MÉE Soproni Csop., 2021. - 248 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 248.
ISBN 978-963-7122-27-9 fűzött
Magyarország - pénzrendszer - 19. század - 20. század - papírpénz
336.747(439)"184/194"
[AN 3825323]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2021.
Beregszászi Anikó (1972-)
   Grošì ta (movna) polìtika : vìzualʹna konstrukcìâ movnoï polìtiki na banknotah na teritorìï sučasnogo Zakarpattâ / Beregsasì Anìko ta Černičko Stepan ; [vid.] Zakarpatsʹkij ugorsʹkij ìnstitut ìm. Ferenca Rakocì II Naukovo-doslìdnij centr ìm. A. Godinki ..., Termini Egyesület. - Törökbálint : Termini Egyes., 2020. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-119.
ISBN 978-615-80914-2-8 fűzött
Kárpátalja - többnyelvűség - nyelvpolitika - felirat - 20. század - papírpénz
336.747(477.87)"19" *** 800.73(477.87) *** 342.725(=00)(477.87)"19"
[AN 3824209]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2021.
Cserny József (1939-2009)
   Cserny József formatervező iparművész. - Budapest : MMA K., 2020. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Iparművészek, tervezőművészek, ISSN 2631-1291)
Bibliogr.: p. 95. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5869-36-5 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - formatervezés - iparművész - 20. század - ezredforduló
658.512.2(439)(092)Cserny_J. *** 745.05(439)"196/199"
[AN 3823995]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2021.
Images économiques du monde, 2019 (magyar)
   Világgazdasági körkép : geopolitika, geoökonómia / szerk. François Bost [et al.] ; [ford. Beták Patrícia, Varga Emese]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 425 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-009-4 fűzött : 4199,- Ft
világgazdaság - geopolitika - gazdaságföldrajz - 21. század
339.9(100)"201" *** 327(100)"201" *** 911.3(100)"201"
[AN 3825500]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2021.
Komlos, John (1944-)
Foundations of real-world economics (magyar)
   A valójában létező gazdaság és az emberarcú kapitalizmus alapjai : amit minden közgazdaságot tanulónak tudnia kell / John Komlos ; [ford. Máté Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 453 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-010-0 fűzött : 5499,- Ft
gazdaságtan - kapitalista rendszer
330.342.14 *** 330
[AN 3825498]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2021.
   A Közép-Európában (Kárpát-medencében) élő magyarok gazdasági helyzete az Európai Unióban : a Kaláka-Club fennállásának 35. évfordulója alkalmából szervezett nemzetközi konferencián elhangzott előadások : Bécs, 2019. április 24. / [... szerk. Böröndi Lajos]. - Feketeerdő : Mosonvármegye K., 2021. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Nemzetközi konferencia : a Közép-Európában (Kárpát-medencében) élő magyarok gazdasági helyzete az Európai Unióban
ISBN 978-615-81764-0-8 fűzött
Közép-Európa - Kárpát-medence - Magyarország - határon túli magyarság - gazdasági helyzet - gazdaságföldrajz - állami támogatás - 21. század - konferencia-kiadvány
338.1(4-11)"201" *** 338.246.027(439)"201" *** 911.3(=945.11)(4-191)"201" *** 061.3(436-2Wien)
[AN 3825277]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2021.
Magasházi Anikó
Szingapúr globálisan behálózva - magyar kitekintéssel (angol) (bőv. kiad.)
   Singapore globally entangled - lessons for Central Europe? : epilogue on Covid-19 impacts / Anikó Magasházi ; [transl. by Éva Szalai]. - Kőszeg : IASK, 2021. - 309 p. : ill. ; 21 cm. - (IASK monográfiák sorozat, ISSN 2498-5635)
ISBN 978-615-5742-15-6 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Szingapúr - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - társadalmi fejlődés - ezredforduló - 21. század
330.34(592.3)"199/201" *** 338.2(592.3)"199/201" *** 316.42(592.3)"199/201"
[AN 3824796]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2021.
   A népi kultúra elkötelezettjei / [szerk. Örsi Julianna]. - Szolnok ; Túrkeve : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tud. Egyes., 2020. - 213 p. : ill. ; 24 cm. - ("Jászkunság" könyvtéka, ISSN 1788-8921 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80046-7-1 fűzött
Magyarország - Nagykunság - magyar néprajz - népi mesterség - iparművész - művészeti élet - 20. század - 21. század
334.712(439)(092) *** 7.031.4(=945.11)(439Nagykunság) *** 316.7(439Nagykunság)
[AN 3823339]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2021.
Nyilas Péter (1956-)
   Mesterségek dicsérete : 130 éves a kereskedelmi és iparkamara Szegeden / [szerzők Nyilas Péter, Őrfi Ferenc, Tóth István]. - [Szeged] : CSMKIK, 2020. - 128 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-9682-7 kötött
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Szeged - kereskedelmi kamara - iparkamara - testülettörténet
334.788(439-2Szeged)(091)
[AN 3824823]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2021.
Prevics Éva
   Fiatalok külföldön : 5 év múlva / Prevics Éva. - Hédervár : Publio, cop. 2019. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-637-9 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - Ausztria - külföldi munkavállalás - ifjúság - fiatal felnőtt - követéses vizsgálat - 21. század - interjú
331.556.46-053.81(=945.11)(436)"201"(047.53)
[AN 3823222]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2021.
Siklósi Ágnes
   Számvitel : pénzügyi számviteli ügyintézői képzés : könyvvezetés és beszámolókészítés követelménymodul / [szerzők Siklósi Ágnes, Veress Attila]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2021. - 318 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-607-8 fűzött : 4440,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3831576]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2021.
Solimano, Andrés (1956-)
A history of big recessions in the long twentieth century (magyar)
   Nagy gazdasági visszaesések a hosszú huszadik században / Andrés Solimano ; [ford. Hajdu András]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2020. - 265 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 247-256.
ISBN 978-963-573-007-0 fűzött : 3499,- Ft
gazdaságtörténet - gazdasági válság - 20. század
338.124.4(100)"19"
[AN 3825484]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2021.
   Válságkezelés a turizmusban. - Budapest : Turizmus Kft., [2021]. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-242.
ISBN 978-615-01-0087-6 fűzött
Magyarország - turizmus - gazdasági válság - válságmenedzselés - 21. század
338.48(100)"200/202" *** 65.016.7 *** 338.48(439)"200/202"
[AN 3825652]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7372 /2021.
   Család, munka és vállalkozás a Kárpát-medencében : EFOP-5.2.2-17-2017-00110 : módszertani összegzés és szakmai ajánlások / szerk. Nagy Ferenc Józsefné ; [közread. a] Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület. - Budapest : Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyes., 2020. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7318-7 fűzött
Kárpát-medence - család - családpolitika - munkaerőpiac - vállalkozás - 21. század
369.013.6(4-191)"201" *** 331.5(4-191)"201" *** 658.1(4-191)"201" *** 316.356.2(4-191)"201"
[AN 3825223]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2021.
   A vészkorszak árvái : a magyarországi zsidó árvaházak és gyermekotthonok emlékezete / [szerk. Bányai Viktória, Frojimovics Kinga, Gombocz Eszter] ; [az emlékező írások összegyűjtésében és szerkesztésében közrem. Nádudvari Zoltán] ; [kiad. "NÜB" Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete]. - Budapest : NÜB, 2020. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 60-62.
ISBN 978-615-00-9304-8 fűzött
Magyarország - zsidóság - árvagondozás - árvaház - második világháború - 1945 utáni időszak - oral history
364.65-058.862(=924)(439)"194"(047.53)
[AN 3824371]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7374 /2021.
   50 éves a kaposvári Zichy Iparművészeti / [szerk. Bugovits Anikó]. - Kaposvár : Kaposvári Zichy M. Iparműv. Szakgimn., Technikum és Kollégium, cop. 2020. - 101 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9549-3 fűzött
Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium
Kaposvár - szakgimnázium - szakközépiskola - iparművészet - művészeti iskola - iskolatörténet
373.54(439-2Kaposvár)(091) *** 373.6(439-2Kaposvár)(091)
[AN 3824045]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2021.
   Album a rákoskerti iskolatörténeti kiállítás anyagából / összeáll. Szelepcsényi Sándor ; [kiad. a Rákoskerti Polgári Kör]. - [Budapest] : Rákoskerti Polgári Kör, 2021. - 102 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A kiállítást Budapesten, 2020. okt. 4-18. között rendezték
ISBN 978-615-01-0463-8 kötött
Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola
Budapest. 17. kerület - iskolatörténet - általános iskola - album
373.3(439-2Bp.XVII.)(091)
[AN 3825446]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2021.
   Alma mater : kiváló középiskolák Magyarországon / [szerk. Dlusztus Imre és Takács Miklós]. - [Szeged] : Nemz. Értékek Kvk., 2019. - 301, [3] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5876-04-2 kötött : 8400,- Ft
Magyarország - középfokú oktatási intézmény - album
373.5(439)(084.1)
[AN 3823167]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2021.
   Álmok szárnyán a jövőbe : nemzetközi zenei nevelési konferencia = Hold fast to dreams while embracing the future : international music education conference : in memoriam Szőnyi Erzsébet / [főszerk. Hartyányi Judit, Mindszenty Zsuzsánna] ; [ford. Polgár Etelka] ; [... szervezői Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA, Magyar Kodály Társaság, Nemzetközi Kodály Társaság]. - Budapest : Kóta, cop. 2020. - 258, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
A Budapesten, 2020 tavaszára tervezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-615-01-0128-6 fűzött
zenepedagógia - zeneoktatás - Kodály-módszer
37.036 *** 372.878 *** 371.4Kodály_Z.
[AN 3825284]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2021.
Balás Eszter (1949-)
   Beszédre fel! : beszédtechnikai gyakorlatok kezdőknek és haladóknak / Balás Eszter. - Budaörs : Szerző, 2020. - 314, [5] p. ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-0216-0 fűzött
logopédia - példatár - tanári segédkönyv
376.36(072)
[AN 3823276]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2021.
Beregszászi Anikó (1972-)
   Alkalmi mondatok zongorára : a magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben / Beregszászi Anikó ; [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont ..., Termini Egyesület. - Törökbálint : Termini Egyes., 2021. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-200. - Összefoglalás ukrán nyelven
ISBN 978-615-80914-7-3 fűzött
Kárpátalja - Ukrajna - határon túli magyarság - nemzetiségi oktatás - anyanyelvi oktatás - magyar nyelv - nyelvpolitika
376.7(=945.11)(477.87) *** 372.880.945.11(477.87) *** 342.725(477)
[AN 3824223]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2021.
   A Debreceni Egyetem Professzori Klub jubileumi emlékkönyve, 2010-2020. - Debrecen : DE Professzori Klub, 2020. - [1], 191 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-0226-9 fűzött
Debreceni Egyetem. Professzori Klub
Debrecen - egyetem - egyetemi tanár - egyesület - 21. század
378.4(439-2Debrecen)(092) *** 061.2(439-2Debrecen)"201"
[AN 3823397]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2021.
Frank Éva (1946-)
   Játszani / Frank Éva ; [az interjút ... Csák Anna kész. ...]. - Budapest : Memoár Műhely, 2020. - 309 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-9480-9 fűzött
Frank Éva (1946-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - életútinterjú
37(439)(092)Frank_É.(047.53)
[AN 3823841]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2021.
Hornyán Anna
   Konfliktuskezelés : az óvodában alkalmazható hatékony konfliktuskezelési módszerek szubjektív ötlettára / [Hornyán Anna]. - Budapest : Sprint Kft., 2020. - 156 p. : ill. ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705 ; 17.)
Bibliogr.: p. 139-149.
ISBN 978-615-81595-1-7 fűzött
óvodapedagógia - konfliktuskezelés
373.24 *** 316.48
[AN 3825289]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2021.
Horváth László (1953-)
   Horváth István : édesapám : emlékek / [összeáll. Horváth László]. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 172 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Puszta, iskola, hivatás, család : emlékek Horváth Istvánról
Fűzött
Horváth István (1928-2012)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század
37(439)(092)Horváth_I.
[AN 3823525]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2021.
Kulcsár Mihályné
   A diszkalkuliáról másképpen : amikor a mechanikus gyakorlás nem segít / Kulcsár Mihályné. - Bicske : Magánkiad., cop. 2020. - 142 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
tanulási nehézség - diszkalkulia
371.321.8 *** 372.851
[AN 3823755]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2021.
Lénárt Krisztina
   Csengőszóra : komplex iskola-előkészítő program diszlexia prevenciós gyakorlatokkal, színes feladatlapokkal, esetleírásokkal, mesékkel / Lénárt Krisztina ; [a rajzokat kész. Fürjesiné Ferencsik Ibolya]. - 2. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2020. - 127 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-5278-01-3 fűzött : 2480,- Ft
iskoláskor előtti nevelés - képességfejlesztés
372.3 *** 37.025
[AN 3831751]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2021.
Mónus Ferenc (1976-)
   A fenntarthatóságra nevelés trendjei, lehetőségei és gyakorlata a közép- és felsőoktatásban / Mónus Ferenc. - Debrecen : CHERD, 2020. - [5], 198 p. ; 24 cm. - (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 9.)
Bibliogr.: p. 175-198.
ISBN 978-615-6012-07-4 fűzött
környezeti nevelés - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés - középfokú oktatás - felsőoktatás
37.033 *** 504.03 *** 373.5 *** 378
[AN 3824790]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2021.
   Nevelésszociológia : elméletek, közösségek, kontextusok / szerk. Pusztai Gabriella. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 408 p. : ill. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-883-5 fűzött
pedagógiai szociológia - közösség
37.015.4 *** 316.45
[AN 3823376]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2021.
   Oktatásszociológiai konferenciák a 2010-es években / [közread. a] Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály. - Budapest : M. Szociológiai Társ. Oktatásszociológiai Szakoszt., 2017-2020. - 3 db ; 21 cm
oktatásszociológia - konferencia - audiovizuális dokumentum
37 *** 316.7 *** 37.014.53 *** 061.3(439-2Bp.)"201"
[AN 3693242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Educatio folyóirat számaihoz kapcsolódó újabb konferenciák / szerk. Morvai Tünde és Nagy Péter Tibor. - 2020. - 101 p.
ISBN 978-963-88633-6-2 fűzött
[AN 3823696] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Konferenciák és könyvviták / szerk. Bocsi Veronika és Nagy Péter Tibor. - 2020. - 101 p.
ISBN 978-615-81174-4-9 fűzött
[AN 3823698] MARC

ANSEL
UTF-87389 /2021.
   A palatáblától a projektorig : Gödöllői Damjanich János Általános Iskola, 2019-2020, Máriabesnyői Római Katolikus Elemi Iskola, 1894-1895 : [a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola története] / [összeáll. Gróf Szabolcsné]. - Gödöllő : Damjanich J. Ált. Isk., 2020. - [2], 145, [6] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [147].
ISBN 978-615-00-9926-2 fűzött
Gödöllői Damjanich János Általános Iskola
Gödöllő - iskolatörténet - általános iskola - egyházi iskola
373.3(439-2Gödöllő)(091)
[AN 3824966]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2021.
Sövényházy Edit
   Alacsony eszközigényű élménypedagógia / [írta és szerk. Gratzer-Sövényházy Edit, Kispéter Andrea]. - [Szeged] : [Bűnmegelőzési és Okt. Szolgáltató Közp. Egyes.], 2020. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület. - Bibliogr.: p. 172-174.
ISBN 978-615-00-9295-9 fűzött
pedagógia - képességfejlesztés - fejlesztő játék
371.382 *** 37.015.3
[AN 3823519]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2021.
   Szőnyi Erzsébet emlékére / szerk. Márkusné Natter-Nád Klára ; [kiad. a Magyar Kodály Társaság és a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége Kóta]. - Budapest : M. Kodály Társ. : Kóta, 2020. - 368 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80902-2-3 kötött
Szőnyi Erzsébet (1924-2019)
Magyarország - zeneszerző - zenepedagógus - 20. század - 21. század - emlékkönyv
372.878 *** 78.071.1(439)(092)Szőnyi_E. *** 37(439)(092)Szőnyi_E.
[AN 3825352]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2021.
   Történelmi és néprajzi örökségek az ókortól napjainkig : virtuális múzeumok, internetes adattárak, gyűjtemények és használatuk lehetőségei / szerk. Nagy Molnár Miklós és Körösparti Péter. - Karcag : Györffy I. Nagykun Múz., 2020. - 330 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Nagykunsági füzetek, ISSN 0139-2484 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7354-08-3 kötött
muzeológia - oktatástechnológia - internet - digitális technika - történettudomány
371.333 *** 316.774 *** 681.3.004.14 *** 069 *** 930.1
[AN 3824819]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2021.
Trencsényi László (1947-)
   2020 : pedagógiai írások / Trencsényi László. - [Budapest] : Új Helikon, 2021, cop. 2020. - 354, [7] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81553-3-5 fűzött
pedagógia
37
[AN 3825085]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7394 /2021.
Babós Lajos (1945-)
   Emlékképek egy lacházi crossosról / Babós Lajos. - Kiskunlacháza ; [Budapest] : BabósGen, 2020. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9370-3 fűzött : 2490,- Ft
Czuni László (1953-2020)
Magyarország - motorkerékpársport - sportoló - 20. század - ezredforduló
796.72.093.557 *** 796.72(439)(092)Czuni_L.
[AN 3823915]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2021.
Bársony István (1855-1928)
   "Az én nagytemplomom" : a Börzsöny vadászösvényein / Bársony István ; összeáll. és szerk. Puskás László. - [Vác] : Puskás L., 2020. - 257 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8740-5 kötött
Magyarország - magyar irodalom - vadász - író - 19. század - 20. század - vadászkaland
799.2(439)(0:82-94) *** 799.2(439)(092)Bársony_I. *** 894.511(092)Bársony_I.
[AN 3823484]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2021.
Bogyai Frigyes
   Magyar solymász almanach : a magyar solymászat pantheonja, 1900-1976 / Bogyai Frigyes. - Lovas : Bogyai F., 2021. - 359 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 357-358.
ISBN 978-615-01-0386-0 kötött
Magyarország - solymászat - történeti feldolgozás - album
799.2 *** 639.1.081.323(439)(091)
[AN 3825575]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2021.
Dávid Sándor (1937-)
   Keleti 100 [elektronikus dok.] : "mert szeretek élni..." / Dávid Sándor, Dobor Dezső ; ... kiad. Magyar Torna Szövetség. - Szöveg (epub : 9.8 MB) (mobi : 8.8 MB). - Budapest : MATSZ, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164412. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-00-9741-1 (epub)
ISBN 978-615-00-9742-8 (mobi)
Keleti Ágnes (1921-)
Magyarország - sportoló - torna - olimpikon - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
796.41(439)(092)Keleti_Á.
[AN 3826460]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2021.
Farkas Csaba (1965-)
   Emlékvizeken horgászva / Farkas Csaba. - Szeged : Pelikán, 2020. - 222, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80764-8-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - horgászat - elbeszélés
799.1(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3824346]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2021.
Fehér Ferenc
   Csodás évek : köszönöm KSI! / [Fehér Ferenc]. - [Leányfalu] : Fehér F., 2020. - 200 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-9924-8 kötött
Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület
Magyarország - Budapest - sportegyesület - sportiskola - sporttörténet - 20. század - 21. század
796(439)"196/201" *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 3825261]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2021.
Kaszás Kálmán
   Piros-fekete krónika / Kaszás Kálmán ; [közread. a Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesület]. - Budapest : Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyes., [2017]-. - Ill. ; 30 cm
A 3. kötettől kiad. a Cewe Magyarország Kft.
Kispesti Football Club
Kispest - labdarúgás - sportegyesület - sporttörténet
796.332(439-2Kispest)(091) *** 061.2(439-2Kispest)(091)
[AN 3734105]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1930-1940. - 2. bőv. kiad. - 2021. - [1], 200 p.
ISBN 978-615-80700-6-5 fűzött
[AN 3823497] MARC

ANSEL
UTF-87401 /2021.
Makrai Márk
   Száz év, száz emlék : ZTE 100, 1920-2020 / [szerzők Makrai Márk, Óházy Bálint]. - [Zalaegerszeg] : ZTE FC, 2020. - 78 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-0016-6 fűzött
Zalaegerszegi Torna Egylet Football Club
Zalaegerszeg - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 061.2(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 3824775]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2021.
Miklya Zsolt (1960-)
   Sokrétű játékok : bírák kora : feladat- és játékötletek : sokrétű intelligencia / írta és szerk. Miklya Zsolt ; graf. Bódi Kati. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2020. - 100 p. : ill. ; 29 cm. - (KateTéka segédkönyvek)
QR-kódokkal. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-615-5772-22-1 fűzött
vallásoktatás - gyermekjáték - bibliai történet - tanári segédkönyv
793/794(02.053.2) *** 222.31 *** 268(072) *** 372.82(072)
[AN 3824000]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2021.
Sütheő László
   A táblás játékok története : hnefatafl, a vikingek sakkja / Sütheő László. - Győr-Ménfőcsanak : Víz-Játék Bt., 2019. - 25 p. : ill., részben színes ; 15 cm. - (Tudorjáték füzetek ; 5.)
Bibliogr.: p. [26].
ISBN 978-615-00-6605-9 fűzött
táblás játék - normannok - művelődéstörténet
794.2(368) *** 930.85(100)
[AN 3825364]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2021.
   Százéves a BTK! : 1920-2020 : a 100 esztendős büki sportegyesület története / [szerk. Horváth Vilmos]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234.
ISBN 978-615-6172-24-2 kötött : 3490,- Ft
Büki Testedzők Köre
Bük - sportegyesület - történeti feldolgozás
796(439-2Bük)(091) *** 061.2(439-2Bük)(091)
[AN 3824398]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7405 /2021.
Bakos Ágnes
   A büki Szent Kelemen plébániatemplom és parkja / Bakos Ágnes ; [... fotók Csepregi Tibor]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 111 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-615-6172-31-0 kötött : 3990,- Ft
Bük - templom - helyismeret - album
726.54(439-2Bük) *** 908.439-2Bük(084.1)
[AN 3824363]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2021.
Balla Dóra (1970-)
   Budapest / Balla Dora. - [Budapest] : Fru Design, 2020. - [128] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-7603-4 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Balla_D.
[AN 3823539]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2021.
Csuhai István (1961-)
   Szobornék városa : tizennégy veszprémi szobor a múlt század második feléből / Csuhai István. - Veszprém : OOK-Press, 2020. - 102 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Séd-könyvek, ISSN 2732-2505 ; 1.)
ISBN 978-615-80515-7-6 fűzött : 4000,- Ft
Veszprém - Magyarország - szobor - szobrászat - helyismeret - 20. század
73.027.1(439-2Veszprém) *** 73(439)"196/198" *** 908.439-2Veszprém
[AN 3824200]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2021.
   "Erdélyi török szőnyegek" az Iparművészeti Múzeum 1914. évi kiállításán és a források tükrében / szerk. Pásztor Emese ; [térkép Nagy Béla]. - Budapest : Iparműv. Múz., 2020. - 328 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 319-326.
ISBN 978-615-5217-39-5 fűzött
Oszmán-török Birodalom - textilművészet - kiállítás - századforduló
745.522(560) *** 061.4(439)"191"
[AN 3825665]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2021.
   A harmónia dicsérete konferencia tanulmánykötete : [Szeged, 2019. november 13-14.] / szerk. Marosi Kata, Máté Zsuzsanna ; [rend. az SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék]. - Szeged : JGYF K., 2020. - 155 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-759-8 fűzött : 2000,- Ft
esztétika - művészetelmélet - harmónia - művészettörténet
7.013 *** 7(100)
[AN 3824044]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2021.
Kévés György (1935-)
   Építészet : kapitalizmusból a kommunizmusba és vissza / Kévés György ; [kiad. Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, 2020. - 482 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9991-0 fűzött
Kévés György (1935-)
Magyarország - Budapest - építész - építészettörténet - 20. század - 21. század - memoár
72(439-2Bp.)"195/201" *** 72(439)(092)Kévés_Gy.(0:82-94)
[AN 3823390]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2021.
Kontos Gábor
   Az ősi fejfák üzenete / Kontos Gábor ; [kiad. a Magyar Patrióták Közössége]. - Budapest : Patrióták, 2020. - 136 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81736-0-5 kötött
Kárpát-medence - fejfaállítás - temető - halotti szokás - magyarság - fényképalbum
745.51.031.4(4-191)(084.12) *** 726.825(4-191) *** 393(=945.11)
[AN 3824138]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2021.
Kovács Géza
   Communitas Fidelissima Pornóapáti, 1219-2019 / Kovács Géza ; [kiad. Pornóapáti Község Önkormányzata, Pornóapáti Német Nemzetiségi Önkormányzata]. - Szombathely : [Kerényi DTP & Design Stúdió Bt.] ; Pornóapáti : Önkormányzat : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2019-2020. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Pornóapáti - helytörténet - apátság - katolikus egyház - történeti feldolgozás
726.7(439-2Pornóapáti)(091) *** 943.9-2Pornóapáti *** 282(439-2Pornóapáti)(091)
[AN 3825018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2019. - 272 p.
ISBN 978-615-00-7103-9 kötött
[AN 3825037] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2020. - 320 p.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-7103-9)
[AN 3825046] MARC

ANSEL
UTF-87413 /2021.
Németh János (1934-)
   "Megformálta a föld porából..." : Németh János kisplasztikái / [szerk. és a bevezető tanulmányt írta Kostyál László] ; [kiad. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2020. - 99 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-6177-01-8 kötött
Magyarország - keramikus - kisplasztika - 20. század - 21. század
738(439)(092)Németh_J.
[AN 3824014]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2021.
   Nyílt tér 2001-2020 : 20 éves a mezőszemerei művésztelep / [szerk. Kónya Réka] ; [kiad. a Mezőszemerei Civil Egyesület]. - [Mezőszemere] : Mezőszemerei Civil Egyes., 2020. - 146, [1] p. : ill., színes ; 21x24 cm
ISBN 978-615-01-0195-8 fűzött
Mezőszemerei Vizuális Művészeti Alkotótelep
Mezőszemere - Magyarország - képzőművészet - alkotótábor - 21. század
73/76(439)"200/202" *** 061.28(439-2Mezőszemere)
[AN 3824737]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2021.
   Összefonódó szálak : magyar - bolgár textilkiállítás = Prepleteni vlakna : bʺlgaro - ungarska tekstilna izložba = Intertwined fibers : Hungarian - Bulgarian exhibition / [szerk. ... Kneisz Eszter] ; [szerző ... Molnár Eszter] ; [kiad. ... Magyar Kárpitművészek Egyesülete]. - [Budapest] : M. Kárpitművészek Egyes., 2020. - 87 p. : ill., színes ; 28 cm
A Budapesten, 2020. márc. 7-29. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-88324-7-4 fűzött
Magyarország - Bulgária - textilművészet - kárpit - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)"201" *** 745.52(497.2)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3823807]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2021.
Pápai Lívia (1955-)
   Pápai Lívia, Ferenczy Noémi-díjas textilművész : diegézis / [szerk., riporter Husz Mária] ; [közread. a] Nevelők Háza Egyesület, Alapítvány a Helyi Közösségekért. - [Pécs] : Nevelők Háza Egyes. : Alapítvány a Helyi Közösségekért ; Budapest : [Pápai L.], [2020]. - 218, [1] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-8705-4 kötött
Pápai Lívia (1955-)
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Pápai_L.
[AN 3823974]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2021.
Pusztai Virág (1980-)
   Vizualitás és média / Pusztai Virág. - Szeged : JGYF K., 2020. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-146.
ISBN 978-615-5946-28-8 fűzött : 2000,- Ft
vizuális kultúra - médiaelmélet - tömegkommunikáció
7.017 *** 316.774 *** 316.7
[AN 3824156]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2021.
Remekművek (angol)
   Masterpieces : Hungarian National Gallery / [ed. by Orsolya Radványi]. - Budapest : Mus. of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, 2020. - 156, [1] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Publications of the Hungarian National Gallery, ISSN 0231-2387 ; 2020/5.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5987-36-6)
Budapest - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 3823799]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2021.
   Remekművek : Magyar Nemzeti Galéria / [szerk. Radványi Orsolya]. - Budapest : Szépműv. Múz. MNG, 2020. - 156, [1] p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2020/5.)
ISBN 978-615-5987-36-6 fűzött
Budapest - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 3823785]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2021.
Szabados Árpád (1944-2017)
   Szabados Árpád : Regionális Összművészeti Központ, 2020. február 01 - március 22. / [... rend. Nátyi Róbert] ; [szerk. Nátyi Róbert, Sinkó István] ; [... ford. Arthur Crane Roger] ; [közread. a Szegedi Szabadtéri Játékok ...]. - [Szeged] : Szegedi Szabadtéri Játékok, 2020. - 263 p. : ill., főként színes ; 31 cm
A kiállítást Szegeden rendezték. - A tanulmányok magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80923-5-7 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Szabados_Á. *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3823851]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2021.
Szalai András (1953-)
   Kis magyar snassz és neociki / Szalai András. - [Budapest] : [Horváth D.] ; [Erdőtelek] : SBS Kft., 2020. - 408, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-00-9862-3 fűzött
Magyarország - építészet - anyagi kultúra - 20. század - ezredforduló - giccs - album
72(439)"196/200" *** 008(439)"196/200" *** 7.067.6
[AN 3824808]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2021.
Szunyoghy András (1946-)
   Linómetszés : minden, amit a linómetszésről tudni kell / Szunyoghy András. - [Budapest] : MMA K., 2020. - 118, [2] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm. - (Kreatív képzőművészet, ISSN 2631-1844)
ISBN 978-615-6192-28-8 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - művészet technikája - linóleummetszet
761.02 *** 761(439)
[AN 3823992]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2021.
   Tiltottak menedéke : művészek az Állami Bábszínház műhelyében / [kurátor, ... szerk. Kolozsváry Marianna]. - [Budapest] : Bábszínház, cop. 2020. - 99 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A Budapesten, 2020. febr. 14 - márc. 13. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7389-7 fűzött
Magyarország - bábművészet - képzőművészet - 1945 utáni időszak - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"194/197" *** 792.97(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3823804]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2021.
   Veres Lajos belsőépítész, formatervező-művész / [szerk. Réthelyi Karola, Veres Péter] ; [kiad. Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK, 2021. - 118 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-80389-5-9 fűzött
Veres Lajos (1924-2011)
Magyarország - iparművész - belsőépítészet - formatervezés - 20. század - ezredforduló
747(439)(092)Veres_L. *** 658.512.2(439)(092)Veres_L.
[AN 3825091]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2021.
   Víz-jel : Diákalkotók V. Nemzetközi Grafikai Biennáléja : ... Baja, 2020. november 20. = Water-mark : 5th International Graphic Biennal Festival of Student [!Students] Artists / [szerk. Farkas Zsuzsanna] ; [a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Iskola Képző- és Iparművészeti Ága és a Bajai Vizuális Iskola Alapítvány kiadványa]. - Baja : Liszt F. AMI : Vizu, 2020. - 23, [3] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-81706-0-4 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - grafika - amatőr művészet - 21. század - kiállítási katalógus
76(4-11)"202" *** 379.825-053.6 *** 061.4(439-2Baja) *** 76(439)"202"
[AN 3823975]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2021.
Vollein Ferenc (1999-)
   Színek az égből / Vollein Ferenc ; [kiad. Pannónia Kulturális Egyesület]. - Kaposvár : Pannónia Kult. Egyes., 2020. - 131 p. : ill., színes ; 34 cm
Összefoglalás magyar, angol, német, olasz és orosz nyelven
ISBN 978-615-00-8999-7 kötött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Vollein_F.
[AN 3823501]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7427 /2021.
Asztalos Andrea
   A gyermekek énekhangképzésének elmélete és gyakorlata / Asztalos Andrea. - Szeged : JATEPress, 2020. - 75 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 72-75.
ISBN 978-963-315-459-5 fűzött
énekoktatás - gyermekhang
784.9 *** 372.878
[AN 3825016]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2021.
Kiss Ernő
   A kortárszene 50 éve Szegeden / írta és szerk. Kiss Ernő ; [közread. a] Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület. - Szeged : Vántus I. Társ. Közhasznú Egyes., 2020. - 148, [1] p., [6] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0493-5 fűzött
Szeged - zenei élet - zene 1950 után - rendezvény
78.05(439-2Szeged)"197/201" *** 061.7(439-2Szeged)
[AN 3823541]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2021.
Kondicsné Kovács Éva
   50 éves a Körmendi Vegyeskar / [szöveg Kondicsné Kovács Éva]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6172-19-8 fűzött
Városi Vegyeskar (Körmend)
Körmend - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Körmend)(091)
[AN 3824353]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2021.
Korody-Paku István (1946-)
   Zenéről és emigráns muzsikussorsról / Korody-Paku István ; [közread. a ...] Magyar Pen Club. - Budapest : Háttér : M. PEN Club, 2019. - 396 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5124-63-1 fűzött : 2990,- Ft
zenész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
78.071.2(100)(=945.11)(092)"19"
[AN 3823163]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2021.
Kozák József
   A bőrduda Európában / Kozák József. - Vácduka : [Kozák J.], 2020. - 135, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-[136].
ISBN 978-615-00-8854-9 fűzött
Európa - duda - népi hangszer
788.91.031.4(4) *** 681.818 *** 39(4)
[AN 3823416]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2021.
Pávai István (1951-)
Az erdélyi magyar népi tánczene (angol)
   Hungarian folk dance music of Transylvania / István Pávai ; [transl. by Judit Pokoly] ; [publ. by the] Hungarian Heritage House ... - Budapest : Hung. Heritage House : MMA K., 2020. - 440 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-426.
ISBN 978-615-5927-14-0 kötött : 6500,- Ft
Erdély - magyar néprajz - határon túli magyarság - néptánc - népzene
78.031.4(=945.11)(498.4) *** 793.31(=945.11)(498)
[AN 3824017]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2021.
Szalay Olga (1953-)
Kodály, a népzenekutató és tudományos műhelye (angol)
   Kodály : the ethnomusicologist and his scholarly workshop / Olga Szalay ; [transl. by Judit Pokoly] ; [publ. by ... Institute for Musicology RCH]. - Corrected, enl. ed. - Budapest : RCH Inst. for Musicology, 2020. - 479 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 379-441. - Diszkogr.: p. 442.
ISBN 978-615-5167-16-4 kötött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zenetudós - népzene - 20. század - személyi bibliográfia
78.072.2(439)(092)Kodály_Z. *** 78.031.4(=945.11) *** 012Kodály_Z.
[AN 3824126]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7434 /2021.
   Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez. - Budapest : M. Táncműv. Főisk., 2013-. - 24 cm
3. kötettől szerk. Tóvay Nagy Péter
Magyarország - táncművészet - színpadi tánc - történeti feldolgozás
792.83(439)(091)
[AN 3507800]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2020. - 170 p. : ill. - (Táncművészet és tudomány, ISSN 2060-7091 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5852-19-0 fűzött
[AN 3824801] MARC

ANSEL
UTF-87435 /2021.
Harag György (1925-1985)
   Egy európai Kolozsváron : Harag György írásai, vallomásai, beszélgetései / ... vál. és szerk. Ablonczy László és Kovács Örs Levente ; [... Kereskényi Sándor, Nagy Zselyke és Váli Éva ford.]. - Budapest : MMA K., 2020. - 600 p. : ill. ; 24 cm. - (Kor - kultúra - kapcsolódás, ISSN 2631-021X)
ISBN 978-615-5869-97-6 kötött : 5400,- Ft
Erdély - színházi rendező - határon túli magyarság - 20. század - színházi kritika - interjú
792.027.2(498)(=945.11)(092)Harag_Gy.
[AN 3824012]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2021.
Horváth Erzsébet, N.
   Az amatőr színjátszás tapolcai története / N. Horváth Erzsébet. - Tapolca : Stúdió XXI., 2020. - 202 p. : ill., részben színes ; 23x30 cm
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 978-615-00-9563-9 kötött
Tapolca - amatőr színjátszás - történeti feldolgozás
792.077(439-2Tapolca)(091)
[AN 3825031]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2021.
   Magyar nevek az álomgyárban : ismeretterjesztő jegyzet / [közread. a] FilmHungary. - Budapest : FilmHungary Kft., [2020]. - 120 p. ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 978-615-6229-04-5 fűzött
Egyesült Államok - külföldön élő magyar személyiség - filmgyártás - filmművészet - életrajzgyűjtemény
791.44.07(73)(=945.11)(092)
[AN 3825055]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2021.
Sinclair, Upton (1878-1968)
Upton Sinclair presents William Fox (magyar)
   Upton Sinclair bemutatja: William Fox : Hollywood és a 20th Century Fox magyar alapító atyjának életrajza először magyarul / [ford. Kovács Dominika, Takó Sándor]. - Budapest : FilmHungary, cop. 2020. - 354 p. ; 24 cm. - (Magyarok Hollywoodban könyvsorozat, ISSN 2732-3447)
ISBN 978-615-6229-02-1 kötött
Fox, William (1879-1952)
Egyesült Államok - producer - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
791.44(73)(=945.11)(092)Fox,_W.
[AN 3825131]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2021.
   Szeleczky Zita élete és művészete / szerk. Jávor Zoltán és Péter Zsolt ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - Budapest : PIM : OSZMI, 2020. - 278, [1] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-615-5517-62-4 kötött
Szeleczky Zita (1915-1999)
Magyarország - Egyesült Államok - színész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
792.028(439)(092)Szeleczky_Z. *** 792.028(73)(=945.11)(092)Szeleczky_Z. *** 791.43.071.2(439)(092)Szeleczky_Z.
[AN 3823976]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2021.
Zukor, Adolph (1873-1976)
The public is never wrong (magyar)
   A közönség sohasem téved : Adolph Zukor önéletrajza Dale Kramer tollából / [ford. Kovács Dominika, Csányi Dóra, Takó Sándor]. - Budapest : FilmHungary, cop. 2020. - 221 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarok Hollywoodban könyvsorozat, ISSN 2732-3447)
ISBN 978-615-6229-00-7 kötött
Zukor, Adolph (1873-1976)
Egyesült Államok - producer - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - memoár
791.44(73)(=945.11)(092)Zukor,_A.(0:82-94)
[AN 3825127]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7441 /2021.
Csőke Sándor (1910-1986)
   A sumér - uralaltáji nyelvek hatása a szláv nyelvek fejlődésére / Csőke Sándor. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 49 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Buenos Aires : Turáni Akad., 1975. - Bibliogr.: p. 48-49.
ISBN 978-615-6189-40-0 fűzött : 2300,- Ft
összehasonlító nyelvészet - nyelvrokonság - magyarságkutatás - sumer nyelv - magyar nyelv - szláv nyelvek - hasonmás kiadás
801.52(089.53) *** 809.211.9(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 808(089.3) *** 094/099.07
[AN 3824970]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2021.
Gazdag Vilmos (1984-)
   Szláv elemek a kárpátaljai beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban : monográfia / Gazdag Vilmos ; [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont ..., Termini Egyesület. - Törökbálint : Termini Egyes., 2021. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160-181. - Összefoglalás ukrán nyelven
ISBN 978-615-80914-9-7 fűzött
Kárpátalja - magyar nyelv - nyelvjárás - nyelvi hatás - jövevényszó - orosz nyelv - ukrán nyelv
809.451.1-087(477.87) *** 809.451.1-316.3(477.87) *** 808.2 *** 808.3
[AN 3824228]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2021.
   Nyelv és identitás / szerk. Bakti Mária, Újvári Edit. - Szeged : JGYF K., 2020. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5946-25-7 fűzött : 3000,- Ft
nyelvhasználat - identitás - szociolingvisztika
800.6 *** 316.7 *** 316.63
[AN 3824162]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2021.
   Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül : válogatás a 20. Élőnyelvi Konferencia (Budapest, 2018. augusztus 30 - szeptember 1.) előadásaiból / szerk. Heltai János Imre, Oszkó Beatrix. - Budapest : Nyelvtud. Int., 2020. - 531 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-86-6 fűzött
Kárpát-medence - nyelvhasználat - magyar nyelv - szociolingvisztika
800.6(4-191) *** 809.451.1-06 *** 316.7
[AN 3824506]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2021.
Pesty Frigyes (1823-1889)
   Baranya vármegye helynévtára, 1864-1865 / Pesty Frigyes ; a szöveget közread., gond. és a bevezetőt írta Csibi Norbert, Gőzsy Zoltán, Máté Gábor ; [közread. a] Csorba Győző Könyvtár. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2019. - 423 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-410.
ISBN 978-963-9043-54-1 fűzött
Baranya vármegye - helytörténet - helyismeret - magyar nyelv - földrajzi név - 19. század - helységnévtár
809.451.1-311(439.127-2)(035.5) *** 908.439.127-2"186"(035.5) *** 943.912.7"186"
[AN 3823342]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2021.
Szűcs Péter (1987-)
   Left peripheral constructions in English and Hungarian : a perspective from lexical-functional grammar / Szűcs Péter. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-208.
ISBN 978-963-318-885-9 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - generatív nyelvészet - mondattan - összehasonlító nyelvészet
802.0-53 *** 809.451.1-53 *** 801.56 *** 801.52
[AN 3823243]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2021.
   Übungsmaterialien zur BA-Abschlussprüfung (Germanistik) : Schriftlicher Teil / zsgest. von Zsófia Haase. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 75 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 978-963-318-879-8 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3823275]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2021.
Vagdalt Judit
   Magyar - japán tematikus szógyűjtemény = Hangarī-go - Nihongo tēma-betsu-go-gyō-shū / [szerző Vagdalt Judit] ; [kiad. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2020. - X, 345 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345.
ISBN 978-615-81417-2-7 fűzött
magyar nyelv - japán nyelv - tematikus szótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=956
[AN 3823154]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2021.
Varga Brigitta
   180 nap alatt angolul / [Varga Brigitta]. - [Budapest] : Nyelvvizsgaguru Kft., cop. 2019. - 416 p. : ill., színes ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-5010-2 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3832125]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7450 /2021.
Ablonczy László (1945-)
   Hamlet, a magyar, 1790-1956 : esszé / Ablonczy László. - [Budapest] : MMA K., cop. 2020. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-261.
ISBN 978-615-6192-04-2 kötött : 4800,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616). Hamlet, prince of Denmark
Magyarország - Anglia - színháztörténet - író - 17. század - színielőadás
820(092)Shakespeare,_W. *** 792.091(439)(091)
[AN 3824005]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2021.
   Kulcs a világhoz : Drahota-Szabó Erzsébet köszöntésére = Schlüssel zur Welt : Festschrift für Erzsébet Drahota-Szabó / szerk. Dibóné Borbély Ágnes [et al.]. - Szeged : JGYF K., 2020. - 278 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-27-1 fűzött : 3000,- Ft
nyelvészet - fordítás - személyi bibliográfia - emlékkönyv
82.03 *** 012Drahota-Szabó_E. *** 80
[AN 3824165]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7452 /2021.
Gönczy Monika
   "Csillagokká repesztett szöveg..." : szövegközi közelítések a 19. század második felének magyar irodalmához / Gönczy Monika. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 343 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 60.)
Bibliogr.: p. 297-330.
ISBN 978-963-318-882-8 fűzött
szövegtan - magyar irodalom története - 19. század - műelemzés
894.511(091)"18" *** 82.01 *** 82.07
[AN 3823251]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2021.
Reichert Gábor (1987-)
   "Nem szabadulhatok" : Gáll István Tatabányája / Reichert Gábor. - Tatabánya : Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány, 2021. - 116 p. ; 18 cm. - (Hely & mérték, ISSN 2732-2572 ; 1.)
Bibliogr.: p. 111-116.
ISBN 978-615-81405-3-9 fűzött : 2000,- Ft
Gáll István (1931-1982)
Magyarország - Tatabánya - író - helyismeret - 20. század
894.511(092)Gáll_I. *** 908.439-2Tatabánya
[AN 3823216]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7454 /2021.
ʿŴz, ʿAmŵs (1939-2018)
Ṗitʾŵm ḃaʿŵmeq ha-yaʿar (magyar)
   Hirtelen az erdő mélyén / Ámosz Oz ; [ford. Stöckl Judit]. - Budapest : Európa, 2021, cop. 2007. - 156, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-413-9 kötött : 2999,- Ft
ivrit irodalom - mese
892.4-34=945.11
[AN 3830337]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2021.
Archer, Jeffrey (1940-)
Kane and Abel (magyar)
   Párbaj [elektronikus dok.] / Jeffrey Archer ; ford. Gömöri Judit. - 3. átd., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164398. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-380-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3826334]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2021.
Archer, Jeffrey (1940-)
Nothing ventured (magyar)
   Aki mer.. [elektronikus dok.] / Jeffrey Archer ; ford. Tóth Bálint Péter. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164385. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-396-3
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3826262]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2021.
Aveyard, Victoria (1990-)
Red queen (magyar)
   Vörös királynő / Victoria Aveyard ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-092-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3831538]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2021.
Baldacci, David (1960-)
The fallen (magyar)
   Bukottak [elektronikus dok.] / David Baldacci ; ford. Kiss Ádám. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164387. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-390-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3826270]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2021.
Banks, Rosie
Sleepover school (magyar)
   Sulis pizsamaparti / Rosie Banks ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 119 p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők ; 14.)
ISBN 978-963-403-925-9 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3825532]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2021.
Banks, Rosie
Star science (magyar)
   Tüneményes tudósok / Rosie Banks ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 152, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők ; 13.)
ISBN 978-963-403-924-2 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3825527]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2021.
Barreau, Nicolas
Das Lächeln der Frauen (magyar)
   A nő mosolya / Nicolas Barreau ; [ford. Szántó Judit] ; [a sanzonrészleteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Park, 2021. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-395-4 fűzött : 1990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3831812]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2021.
Benedict, Sophie (1966-)
Grace und die Anmut der Liebe (magyar)
   Grace Kelly és a szerelem eleganciája / Sophie Benedict ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 333, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-334-5 fűzött : 3990,- Ft
Grace (Monaco: hercegné) (1929-1982)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3825551]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2021.
Bloom, Penelope
His package (magyar)
   His package [elektronikus dok.] : megkapnám / Penelope Bloom ; ford. Stier Ágnes. - Szöveg (epub : 714 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164416. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-445-9
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3826496]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2021.
Bodnárová, Jana (1950-)
Dita, 30 mušiek svetlušiek a iné príbehy (magyar)
   Dita, a táncoló medve és egyéb történetek / Jana Bodnárová ; ill. Daniela Olejníková ; ford. Peťovská Flóra. - Budapest : Csirimojó, 2021. - 48, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-81067-8-8 kötött : 3990,- Ft
szlovák irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
885.4-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3823867]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2021.
Brown, Dan (1964-)
Origin (magyar)
   Eredet / Dan Brown. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 573, [2] p. : ill. ; 22 cm
Ford. Turcsányi Jakab
ISBN 978-963-566-112-1 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3831457]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2021.
Browning, Amanda
Savage destiny (magyar)
   Talált, süllyedt / Amanda Browning ; [... ford. Bittera Dóra]. Betűről betűre / Lynne Graham ; [... ford. Kóbor Gabriella]. Bosszú görög módra / Abby Green ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 271 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 32.)
Egys. cím: Savage destiny. The Kouros marriage revenge. Married to a mistress. - Gerinccím: Görög érdekházasságok
ISBN 978-963-540-180-2 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,30 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(417)=945.11
[AN 3825410]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2021.
Carter, Chris (1965-)
An evil mind (magyar)
   Egy gonosz elme [elektronikus dok.] / Chris Carter ; ford. Szabó István. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164402. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-376-5
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3826360]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2021.
Child, Lee (1954-)
Blue Moon (magyar)
   Sohanapján [elektronikus dok.] / Lee Child ; ford. Gieler Gyöngyi. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164389. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-384-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3826276]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2021.
Crews, Caitlin
A devil in disguise (magyar)
   Kemény feltételek / Caitlin Crews ; [... ford. Várnai Péter]. Az utolsó zsoldos / Diana Palmer ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 703-704.)
Egys. cím: A devil in disguise. The last mercenary
ISBN 978-963-540-109-3 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3825573]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2021.
Dahl, Arne (1963-)
Utmarker (magyar)
   Valaki figyel / Arne Dahl ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Animus, 2021. - 358, [1] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-817-1 fűzött : 3590,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3825624]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2021.
Dillon, Lucy (1974-)
Where the light gets in (magyar)
   A fénysugár [elektronikus dok.] / Lucy Dillon ; ford. Pejkov Boján. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164388. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-386-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3826275]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2021.
Erdélyi László (1868-1947)
   Krónikáink magyarul : [Anonymus, Kézai, Óbudai és Képes Krónika] / Erdélyi László. - Repr. kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2020]. - 288 p. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Szeged : [Városi Ny.], 1943
ISBN 978-615-6189-37-0 fűzött : 4700,- Ft
Magyarország - magyar történelem - középkor - magyar őstörténet - középkori latin irodalom - krónika - hasonmás kiadás
871-94(439)=945.11 *** 094/099.07 *** 943.9".../13"(0:82-94)
[AN 3825050]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2021.
Goss, Theodora (1968-)
The strange case of the alchemist's daughter (magyar)
   Az alkimista lányának különleges esete / Theodora Goss ; [műford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 500, [2] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-96-0 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3824423]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2021.
Harper, Fiona (1968-)
Blind-date marriage (magyar)
   Vakrandiból házasság / Fiona Harper ; [... ford. Kiss Klára]. A férfi, akit ki nem állhatok / Candace Shaw ; [... ford. Bakay Dóra]. Ki az apa? / Karen Booth ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 24.)
Egys. cím: Blind-date marriage. The best man's baby. Journey to seduction
ISBN 978-963-540-139-0 fűzött : 1899,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3825770]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2021.
Hewitt, Kate
The innocent's one-night surrender (magyar)
   Éjszakák és nappalok / Kate Hewitt ; [... ford. Várnai Péter]. Kosztüm nélkül / Elda Minger ; [... ford. Fürst Anna]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 713/714.)
Egys. cím: The innocent's one-night surrender. Rescue me!
ISBN 978-963-540-065-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3825355]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2021.
Howard, Linda (1950-)
Troublemaker (magyar)
   A bajkeverő / Linda Howard ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Vinton K., 2020. - 464 p. ; 20 cm. - (A The New York Times és az USA Today sikerszerzője, ISSN 1789-4220)
ISBN 978-963-540-096-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3825468]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2021.
Hudson, Janis Reams (1951-)
The daddy survey (magyar)
   Gézengúzok ; A szomszéd fiú ; Ütött az óra / Janis Reams Hudson ; [... ford. Farkas Judit ..., Kiss Márk ..., Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 334.)
Egys. cím: The daddy survey ; The other brother ; The cowboy on her trail. - keretcím: Szélrózsa
ISBN 978-963-540-192-5 fűzött : 1899,- Ft : 43,30 RON : 11,19 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3825347]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2021.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Harmur englanna (magyar)
   Az angyalok bánata / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. és a jegyzeteket írta Egyed Veronika]. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-143-8 fűzött
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3832277]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2021.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Himnaríki og helvíti (magyar)
   Menny és pokol / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. és a jegyzeteket írta Egyed Veronika]. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-142-1 fűzött
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3832273]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2021.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Hjarta mannsins (magyar)
   Az ember szíve / Jón Kalman Stefánsson ; [ford. és a jegyzeteket írta Egyed Veronika]. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 473 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-144-5 fűzött
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3832367]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2021.
Kaaberbøl, Lene (1960-)
Skammerens datter (magyar)
   A sárkány hívása : [Igazlátó krónikák 1.] / Lene Kaaberbøl ; [műford. Soós Anita]. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 223, [5] p. ; 21 cm
keretcím: Popcorn
ISBN 978-963-551-026-9 fűzött : 3690,- Ft
dán irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.8-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3824260]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2021.
Kelly, Martha Hall
Lilac girls (magyar)
   Orgonalányok [elektronikus dok.] / Martha Hall Kelly ; ford. Felföldi Edit. - Szöveg (epub : 781 KB) (mobi : 1.3 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164407. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-081-5 (epub)
ISBN 978-963-561-082-2 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3826394]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2021.
Kendrick, Sharon
The Italian's Christmas secret (magyar)
   Jéghideg szerető / Sharon Kendrick ; [... ford. Kiss Klára]. A luxusvilla titka / Scarlet Wilson ; [... ford. Kiss Klára]. Maradj velem! / Teresa Southwick ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 102.)
Egys. cím: The Italian's Christmas secret. One night with the boss. The Italian billionaire's new year bride
ISBN 978-963-540-174-1 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,3 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3825425]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2021.
King, Laurie R. (1952-)
Riviera gold (magyar)
   Rejtély a Riviérán : bűnregény Mary Russell és Sherlock Holmes főszereplésével / Laurie R. King ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 397 p. ; 21 cm
keretcím: Sherlock Holmes és Mary Russell nyomoz
ISBN 978-963-544-331-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3825626]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2021.
Kloos, Marko (1971-)
Fields of fire (magyar)
   Bajtársak / Marko Kloos ; [ford. Beke Cz. Zsolt]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-876-5 fűzött : 3480,- Ft : 10,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3825252]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2021.
Kristín Marja Baldursdóttir (1949-)
Mávahlátur (magyar)
   A sirályok kacagása / Kristín Marja Baldursdóttir ; [műford. Veress Kata]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk. : Metropolis Media, 2020. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5859-97-7 fűzött : 3490,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3824472]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2021.
Lee, Miranda
The tycoon's scandalous proposition (magyar)
   Tényleg szerelem / Miranda Lee ; [... ford. Czárán Judit]. Eltitkolt igazság / Julia James ; [... ford. Kiss Klára]. A gróf szeretője / Julia James ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 101.)
Egys. cím: The tycoon's scandalous proposition. Claiming his scandalous love-child. Carrying his scandalous heir
ISBN 978-963-540-137-6 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,3 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3825421]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Caesar und die grosse Verschwörung (magyar)
   Caesar és a nagy összeesküvés : [krimi a Római Birodalom korából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2015. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 18.)
ISBN 978-963-244-579-3 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829220]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Falsches Spiel in Olympia (magyar)
   Csalás Olümpiában : [krimi az ókori Görögországból] / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2011. - 156 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 10.)
ISBN 978-963-244-305-8 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829432]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Geheime Zeichen in Pompeji (magyar)
   Titkos jelek Pompejiben : [krimi a római korból] / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2017. - 154, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 22.)
ISBN 978-963-244-734-6 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829231]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Hannibal, Herr der Elefanten (magyar)
   Hannibál, az elefántok ura : [krimi az ókori Rómából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2013. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 13.)
ISBN 978-963-244-435-2 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829438]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Kleopatra und der Biss der Kobra (magyar)
   Kleopátra és a kobra : [krimi az ókori Egyiptomból] / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2011. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 7.)
ISBN 978-963-244-242-6 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829431]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Leonardo da Vinci und die Verräter (magyar)
   Leonardo da Vinci és az árulók : [krimi a reneszánsz korából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2016. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 20.)
ISBN 978-963-244-643-1 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829225]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Marco Polo und der Geheimbund (magyar)
   Marco Polo és a Titkos Szövetség : [krimi a középkori Mongóliából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2012. - 152, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 2.)
ISBN 978-963-244-344-7 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829418]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Montezuma und der Zorn der Götter (magyar)
   Montezuma és az istenek haragja : [krimi az Azték Birodalom korából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2014. - 156, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 16.)
ISBN 978-963-244-536-6 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829439]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Mozart und der Notendieb (magyar)
   Mozart és a kottatolvajok : [krimi a bécsi klasszicizmus korából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2015. - 155 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 17.)
ISBN 978-963-244-549-6 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829442]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Der Schatz der Wikinger (magyar)
   A vikingek varázskardja : [krimi a vikingek korából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2012. - 155 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 3.)
ISBN 978-963-244-345-4 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829423]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Das Silber der Kreuzritter (magyar)
   A keresztes lovagok ezüstje : [krimi a középkorból] / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2012. - 154 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 12.)
ISBN 978-963-244-364-5 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829435]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2021.
Lennox, Marion (1953-)
Falling for her wounded hero (magyar)
   Orvos a családban / Marion Lennox ; [... ford. Bakay Dóra]. Fogadd el a boldogságot! / Carol Marinelli ; [... ford. Szathmári Ágnes]. Ép lélekkel / Laura Iding ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 69.)
Egys. cím: Falling for her wounded hero. The surgeon's miracle baby. The consultant's homecoming
ISBN 978-963-540-196-3 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,30 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3825429]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2021.
Logan, Nikki
Slow dance with the sheriff (magyar)
   Lassú tánc / Nikki Logan ; [... ford. Várnai Péter]. Három nem, egy igen / Jessica Hart ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 176 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 701-702.)
Egys. cím: Slow dance with the sheriff. Barefoot bride
ISBN 978-963-540-084-3 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,5 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3825552]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2021.
Lucas, Jennie
Claiming his nine-month consequence (magyar)
   Egy kis ízelítő / Jennie Lucas ; [... ford. Bosnyák Edit]. Mesebolt / Nicola Marsh ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 711/712.)
Egys. cím: Claiming his nine-month consequence. Wife and mother wanted
ISBN 978-963-540-063-8 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,5 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3825351]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2021.
Luhn, Usch (1959-)
Anni findet ein Pony (magyar)
   Anni talál egy pónit / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Sára Balázs]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2018. - 117 p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 1.)
ISBN 978-963-244-836-7 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3832044]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2021.
Luhn, Usch (1959-)
Anni rettet das Fohlen (magyar)
   Anni megment egy csikót / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2019. - 112, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 5.)
ISBN 978-963-244-988-3 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3832048]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2021.
Luo Guanzhong (133?-140?)
Sanguo yanyi (magyar)
   A három királyság története / Luo Guanzhong ; [ford. Hegedűs Péter] ; [... a jegyzeteket és a névmutatót kész. Antóni Csaba]. - Budapest : Édesvíz, [2020]-. - 21 cm
A 2. kötetet ford. Antóni Csaba. - keretcím: Kelet kincsei
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3784192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - cop. 2021. - 739 p. : ill.
ISBN 978-963-507-091-6 kötött
[AN 3825433] MARC

ANSEL
UTF-87505 /2021.
Mallery, Susan (1958-)
Secrets of the tulip sisters (magyar)
   A tulipános nővérek titkai / Susan Mallery ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Vinton K., 2020. - 432 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-141-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3825465]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2021.
Martyn, Leah
Weekend with the best man (magyar)
   Hétvége dr. Rossival / Leah Martyn ; [... ford. Scheer Katalin]. Magaslati levegő / Sarah Morgan ; [... ford. Kiss Márk]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 646-647.)
Egys. cím: Weekend with the best man. The nurse's wedding rescue
ISBN 978-963-540-202-1 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,50 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3825422]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2021.
Meadows, Daisy
Charlotte Waggytail learns a lesson (magyar)
   Szandi, az iskola hőse / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 100, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 25.)
ISBN 978-963-403-918-1 fűzött : 1290,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3825514]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2021.
Meadows, Daisy
Layla Brighteye keeps a lookout (magyar)
   Lara, a szemfüles / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 101, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 26.)
ISBN 978-963-403-919-8 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3825519]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2021.
Meier, Susan (1956-)
A mistletoe kiss with the boss (magyar)
   Karácsonyi parti / Susan Meier ; [... ford. Szabó Júlia]. Kulcskérdés / Darlene Gardner ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 715/716.)
Egys. cím: A mistletoe kiss with the boss. Winter heat
ISBN 978-963-540-186-4 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,5 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3825357]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2021.
Morgan, Sarah (1948-)
The Christmas sisters (magyar)
   Gyere haza karácsonyra! / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton K., 2020. - 432 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-123-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3825456]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2021.
Morgan, Sarah (1948-)
The twelve nights of Christmas (magyar)
   Karácsony tizenkét napja ; Újévi kívánság / Sarah Morgan ; [... ford. Halász Kriszta ..., Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton K., 2020. - 288 p. ; 20 cm. - (A The New York Times és az USA Today sikerszerzője, ISSN 1789-2732)
Egys. cím: The twelve nights of Christmas ; The Italian's new-year marriage wish. - Az 1. mű megj. "Minden jó, ha vége jó", a 2. mű megj. "Válás olaszosan" címmel is
ISBN 978-963-540-213-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - kisregény - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3825458]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2021.
Napolitano, Ann
Dear Edward (magyar)
   Ezüst madarak [elektronikus dok.] / Ann Napolitano ; ford. Frei-Kovács Judit. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164401. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-394-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3826338]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2021.
Nicholls, David (1966-)
Us (magyar)
   Mi / David Nicholls ; [ford. Neset Adrienn]. - Budapest : Európa, 2019. - 505, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-131-2 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3832121]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2021.
Nikolai, Maria
Die Schokoladenvilla (magyar)
   A csokoládévilla / Maria Nikolai. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 547, [2] p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-324-811-9 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3825538]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2021.
O'Neil, Annie
One night with dr Nikolaides (magyar)
   Ha a szemedbe nézek / Annie O'Neil ; [... ford. Gaáli István]. Kábító érzés / Melanie Milburne ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 648-649.)
Egys. cím: One night with dr Nikolaides. A surgeon worth waiting for
ISBN 978-963-540-151-2 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,50 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3825423]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2021.
Poznanski, Ursula (1968-)
Erebos (magyar)
   Erebos : a valóságok harca / Ursula Poznanski ; [ford. Gémes Szilvia]. - Budapest : Scolar, 2021. - 494, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-289-5 kötött : 4475,- Ft
osztrák irodalom - horror - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3832262]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2021.
Putney, Mary Jo (1946-)
Once a spy (magyar)
   Váratlan szerelem [elektronikus dok.] : a jó útra tértek testvérisége 4. / Mary Jo Putney ; ford. Ács Eleonóra. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164396. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-360-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3826325]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2021.
Quinn, Julia (1970-)
The duke and I (magyar)
   A herceg és én / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2020. - 385 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: A Bridgerton család : A herceg és én
ISBN 978-963-566-067-4 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3831551]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2021.
Quinn, Julia (1970-)
An offer from a gentleman (magyar)
   Tisztességes ajánlat : A Bridgerton család-sorozat harmadik kötete / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 403 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-073-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3830373]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2021.
Quinn, Julia (1970-)
Romancing Mister Bridgerton (magyar)
   Mr. Bridgerton csábítása : [Colin története] : A Bridgerton család-sorozat negyedik kötete / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-074-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3831540]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2021.
Quinn, Julia (1970-)
The viscount who loved me (magyar)
   A vikomt, aki engem szeretett : A Bridgerton család-sorozat második kötete / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2021. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-072-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3831539]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2021.
Robotham, Michael (1960-)
Good girl, bad girl (magyar)
   Fulladás [elektronikus dok.] / Michael Robotham ; ford. Fügedi Tímea. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164393. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-382-6
ausztrál irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(94)=945.11
[AN 3826324]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Career of evil (magyar)
   Gonosz pálya / Robert Galbraith ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 565 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-088-9 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3831434]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
The cuckoo's calling (magyar)
   Kakukkszó / Robert Galbraith ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 545 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-087-2 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3831449]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 399 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-324-705-1 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3832280]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Lethal white (magyar)
   Halálos fehér / Robert Galbraith ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 639 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-089-6 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3831456]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2021.
Sandrel, Julien (1980-)
La chambre des merveilles (magyar)
   A csodák könyve [elektronikus dok.] / Julien Sandrel ; ford. Kiss Rita. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : General Press, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164386. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-378-9
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3826265]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2021.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják : the witcher / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : Gabo, 2019[!2020]-. - 21 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3831442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az utolsó kívánság / [ford. Kellermann Viktória]. - cop. 2020. - 346, [1] p.
A címoldalon a megjelenés éve: 2019
ISBN 978-963-566-034-6 fűzött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3831443] MARC

ANSEL
UTF-87529 /2021.
Segel, Jason (1980-)
Otherworld (magyar)
   Otherworld [elektronikus dok.] : játssz az életedért! / Jason Segel, Kirsten Miller ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 741 KB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164417. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-428-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3826504]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2021.
Smith, Kirsten
Trinkets (magyar)
   Trinkets [elektronikus dok.] : csecsebecsék / Kirsten Smith ; ford. Czutor Veronika Andrea. - Szöveg (epub : 3.8 MB) (mobi : 3.7 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164415. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-067-9 (epub)
ISBN 978-963-561-068-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3826489]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2021.
Sparks, Nicholas (1965-)
The notebook (magyar)
   Szerelmünk lapjai / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - 6. kiad., 2. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 186, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-851-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3831840]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2021.
Spencer, Catherine
The Italian billionaire's Christmas miracle (magyar)
   Karácsony, csillogás, Párizs / Catherine Spencer ; [... ford. Várnai Péter]. Oda-vissza boldogság / Jessica Hart ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 705-706.)
Egys. cím: The Italian billionaire's Christmas miracle. Outback boss, city bride
ISBN 978-963-540-172-7 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 958 RSD : 36,5 RON
kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3825593]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2021.
Strange, Lucy
The ghost of Gosswater (magyar)
   A kastély szelleme / Lucy Strange ; [ford. Ruff Orsolya]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 327, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-922-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3825501]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2021.
Swift, Bella
The pug who wanted to be a bunny (magyar)
   A kiskutya, aki nyuszi akart lenni / Bella Swift ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 153 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-928-0 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3825508]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2021.
   Szoknyások - nadrágban. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 31.)
Tart.: Testbeszéd / Penny Jordan ; [... ford. Kiss Eszter]. Áprilisi tréfa / Anne McAllister ; [... ford. Gondáné Kaul Éva]. Repülök hozzád / Emma Darcy ; [... ford. Radics Viktória]. - Egys. cím: Mission: make-over ; Lessons from a Latin lover ; The playboy king's wife
ISBN 978-963-540-117-8 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,3 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3825937]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2021.
Taylor, Jennifer (1949-)
Saving his little miracle (magyar)
   Valóságos csoda! ; Az igazság pillanata / Jennifer Taylor ; [... ford. Gaáli István, ... G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 176 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 644-645.)
Egys. cím: Saving his little miracle ; Adam's daughter
ISBN 978-963-540-200-7 fűzött : 1599,- Ft : 9,42 EUR : 36,50 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3825415]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2021.
Taylor, Jodi
No time like the past (magyar)
   Múlt vagy soha : [St. Mary-krónikák 5] / Jodi Taylor ; [műford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 329 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5859-92-2 fűzött3690,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3824256]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2021.
Thomas, Rachael
Martinez's pregnant wife (magyar)
   Szilveszteréjjel / Rachael Thomas ; [... ford. Kiss Klára]. A szerelem illata / Jennifer Hayward ; [... ford. Kiss Klára]. A valaha volt legszebb karácsony / Kate Hardy ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 51.)
Egys. cím: Martinez's pregnant wife. Christmas at the tycoon's command. Her festive doorstep baby
ISBN 978-963-540-159-8 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,3 RON
angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3825879]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2021.
Thompson, Jim (1906-1977)
Pop. 1280 (magyar)
   1280 fő / Jim Thompson ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-841-3 fűzött : 2980,- Ft : 8,80 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3825257]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2021.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső] ; [... előszókat ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2021. - 3 db (1774 p.) ; 21 cm
ISBN 978-963-405-839-7 kötött : 12999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3830345]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - XXX, 606 p.
[AN 3830347] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - IX, 611-1097. p.
[AN 3830354] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - XII, 1103-1774., [1] p., [1] t.fol.
[AN 3830356] MARC

ANSEL
UTF-87541 /2021.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Čuma, ili OOI v gorode (magyar)
   Csak egy pestis / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Morcsányi Géza]. - Budapest : Magvető, 2021. - 92, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2872-8 kötött : 2699,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 3830371]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2021.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
La tía Julia y el escribidor (magyar)
   Julia néni és a tollnok / Mario Vargas Llosa ; [ford. Huszágh Nándor]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 468, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-606-0 kötött : 3999,- Ft
perui irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 3832082]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2021.
Williams, John (1922-1994)
Stoner (magyar)
   Stoner / John Williams ; ford. Gy. Horváth László. - 4. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 318, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-753-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3831829]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2021.
Wilson, Teri
A daddy by Christmas (magyar)
   Utolsó karácsonyi ajándék / Teri Wilson ; [... ford. Hajnal Gabriella]. Adj esélyt a dzsessznek! / Christy McKellen ; [... ford. Kertész Helga]. Szívdekoratőr / Abby Green ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 102.)
Egys. cím: A daddy by Christmas. His mistletoe proposal. An innocent, a seduction, a secret
ISBN 978-963-540-153-6 fűzött : 1899,- Ft : 11,19 EUR : 43,30 RON
amerikai angol irodalom - írországi angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3825407]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2021.
Woodsmall, Cindy
When the soul mends (magyar)
   Gyógyuló lélek : Az alázat nővérei harmadik rész / Cindy Woodsmall ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-544-330-7 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3825542]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7546 /2021.
Antal József (1940-1997)
   Perlekedő zsoltár : 80 vers a hagyatékból / Antal József ; [ill. ... Jámborné Balog Tünde] ; [közread. a] Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány. - Makó : Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány, 2020. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5953-02-6 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3823401]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2021.
Babós Lajos (1945-)
   A kőműves : egy kivételes ember életrajza peregi vázlatokkal / Babós Lajos. - Kiskunlacháza ; [Budapest] : BabósGen, 2019. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4655-6 fűzött : 2490,- Ft
Krizsik András (1900-1980)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3823922]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2021.
Bald, Melinda
   Találj rá : Mámortánc I. rész / Melinda Bald. - [Gyömrő] : Book Dreams, 2020. - 140, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-50-4 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3823244]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2021.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 19. kiad. - Budapest : Holnap, 2021. - 75, [3] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-306-9 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3831898]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2021.
Balló László (1953-)
   Olyan csodás!.. / Balló László. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 176 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-6172-17-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3824468]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2021.
Balogh Katalin
   Ébren őrködő / Balogh Katalin. - [S.l.] : Balogh K., 2020. - 67 p. ; 25 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3823375]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2021.
Barna Róbert (1942-)
   Fekvő nyolcas / Barna Róbert. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2021. - 89, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 13.)
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-81189-8-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3824248]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2021.
Bartha György (1954-)
   Szemek : új versek / Bartha György ; [képek ... Benes József]. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2019. - 48, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 10.)
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-81189-5-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3824210]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   Gyémánt mesekönyv : Benedek Elek legszebb meséi / [... vál. Illés Andrea] ; Horváth Ildi rajz. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021, cop. 2019. - 154, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-509-013-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3831909]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2021.
Bergh, Virgin
   Lázadás 2.0 / Virgin Bergh. - [Gyömrő] : Book Dreams, 2020. - 421 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-56-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3823245]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2021.
Blažekné Benik Mária
   A rózsa könnyei / Blažekné Benik Mária ; [közread. az Irodalmi Rádió ...]. - Rozsnyó ; Miskolc : Irod. Rádió, 2020. - 126, [5] p. ; 22 cm + CD
A mellékletben szereplő előadók Karády István, Zsoldos Árpád és Adrienn
ISBN 978-615-5849-99-2 kötött : 3000,- Ft : 8 EUR
Felvidék - határon túli magyar irodalom - megzenésített költemény - vers - hangoskönyv - auditív dokumentum
894.511-14(437.6)
[AN 3824035]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2021.
Borsos József
   Mit kezdjek vele? / Silliam Phakesweare ; [ill. Bere Róza]. - [Székesfehérvár] : Magánkiad., 2020. - 199 p. : ill. ; 12x21 cm
ISBN 978-615-00-9017-7 fűzött
magyar irodalom - haiku - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3825073]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2021.
Bubrik Zseraldina (1972-)
   Most jön vagy marad? / Bubrik Zseraldina. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 183 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-97-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3823711]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2021.
   Búvópatak medret keres / Antal Márti Lilienn [et al.] ... - [Szentes] : Horváth Gy., 2020. - 312 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9979-8 fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom - antológia
894.511-822(4-191)
[AN 3823941]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2021.
Búza Imre
   Őszi virágok : versek és versfordítások / Búza Imre. - [Hódmezővásárhely] : Búza I., 2019. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6852-7 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - antológia - vers
894.511-14 *** 82-14=945.11
[AN 3823512]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2021.
Collins, Nina
   Örökre szól / Nina Collins. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2020. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-36-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3823264]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2021.
Cselenyák Imre (1957-)
   Arany János életregénye [elektronikus dok.] / Cselenyák Imre. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről
Arany János (1817-1882)
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3831987]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Áldott az a bölcső. - Szöveg (epub : 950 KB) (mobi : 1.4 MB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165090. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-561-162-1 (epub)
ISBN 978-963-561-163-8 (mobi)
[AN 3831985] MARC

ANSEL
UTF-87563 /2021.
Csernovszki-Nagy Alexandra (1991-)
   Mimi regénye / Csernovszki-Nagy Alexandra. - Bakháza : Newline K., 2020. - 588 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-75-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3824417]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2021.
Csider Sándor (1950-)
   Gondolatcseppek a vízről / Csider Sándor. - Keszthely : [Csider S.], 2020. - 38 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-9978-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - környezeti tudatosság - hidroszféra - aforizma
894.511-84 *** 504.03(0:82-84)
[AN 3823496]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2021.
Csillag M. Gyöngyi (1967-)
   Hazafelé ; A halál árnyékában : két kisregény / Csillag M. Gyöngyi. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-02-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3823516]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2021.
Csom Árpád
   Az álmodó 3 : az asztrális világ felfedezése / ifj. Csom Árpád. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 622 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-04-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3823670]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2021.
   Cuki sztorik : nem vagy egyedül! / írta Bárdos Réka [et al.] ; rajz. Párkányi Dorottya ; [közread. a] Sportos Cukorbetegek Egyesülete. - Budapest : Sportos Cukorbetegek Egyes., 2020. - 62 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-01-0372-3 kötött
cukorbetegség - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - tanmese - antológia
894.511-342(02.053.2)(082) *** 616.379-008.64(02.053.2)
[AN 3823960]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2021.
Dávid Ádám (1985-)
   Koppány titkokra vadászik / Dávid Ádám ; Kasza Julianna rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 44, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-706-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3825463]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2021.
Döme Zsuzsa (1951-)
   Pipacs : versek a családnak / Döme Zsuzsa ; ill. Árok Alex és Árok Aliz. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6172-03-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3824389]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2021.
Dorogi Andrea
   Rajzolós mesebirodalom : [rajziskola gyerekeknek] : [rajzok - mesék egyszerű formákból lépésről lépésre] / [rajzok Dorogi Andrea és Valentin Péter] ; [mesék Nagy Tímea]. - Budapest : Valdort Art Kft., 2020. - 148 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-9793-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - rajzművészet - művészet technikája - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 741.02(02.053.2)
[AN 3823509]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2021.
Dragomán György (1973-)
   Rendszerújra : szabadulástörténetek / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2018. - 257, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3778-2 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3830369]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2021.
Drávai Ferenc (1912-1945)
   Voltam : könnyek és mosolyok / Drávai Ferenc ; [szerk. ... Lőrincz Róbert]. - Budapest : Lőrincz R., 2020. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9993-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3823533]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2021.
Dust, Emy
   Összetört jövő / Emy Dust. - [Gyömrő] : Book Dreams, 2020. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-47-4 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3823266]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2021.
Fehér József (1950-)
   A tündérek kelyhe : ifjúsági meseregény / Fehér József ; [ill. Vörös Édua] ; [kiad. a Kárász József Irodalmi Kör]. - [Hódmezővásárhely] : Kárász J. Irod. Kör, cop. 2019. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80557-3-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3823165]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2021.
Felföldi Erzsébet
   Élet-képek / Felföldi Erzsébet. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-93-8 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3823654]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2021.
Fogas F. Dávid
   Kosaras mesék / Fogas F. Dávid ; [ill. Hriagyel Dominika]. - Tatabánya ; [Pilisszentlászló] : Magánkiad., 2020. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9257-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.6
[AN 3823824]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2021.
Gál Sándor (1937-)
   Néhány lépés az udvar kövein / Gál Sándor. - Budapest : Kortárs, 2020. - 264 p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-435-081-1 fűzött : 2500,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3824251]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2021.
Gönczi Erika (1986-)
Pocok Péter kalandjai : a süti (magyar)
   The adventures of Peter Vole : something to chew on / [written and illustrated by Erika Gönczi] ; [transl. by Maria Enikő Szabó]. - [Tiszafüred] : Gönczi E., cop. 2021. - [39] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80946-5-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3825108]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2021.
Gönczi Erika (1986-)
   Pocok Péter kalandjai : a süti / [írta és rajz. Gönczi Erika]. - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], cop. 2020. - [40] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-80946-4-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3825089]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2021.
Gönczy Zsuzsánna Anna (1944-)
   Érzelmek viharában : költemények II. kötet / Gönczy Zsuzsánna Anna. - [Pilisborosjenő] : Szerző, cop. 2020. - 229 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0064-7 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3823862]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2021.
Gorka Eszter
   Várni foglak : [igaz történet a második világháború viharából] / Gorka Eszter. - Hédervár : Publio, cop. 2020. - 512 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-759-8 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3824261]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2021.
Gráf László (1942-)
   Kaland, tudomány, Amerika : egy biokémikus útkeresése II. : a következő tíz év / Gráf László ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest : Személyes Történelem, 2020. - 197, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5758-64-5 kötött : 3990,- Ft
Gráf László (1942-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3824807]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2021.
Háy János (1960-)
   A cégvezető : regény / Háy János. - Budapest : Európa, 2021, cop. 2020. - 371 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-237-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3830360]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2021.
Hudra L. Mária
   Éhség / Hudra L. Mária. - [Tordas] : Láma K. : [Hudra-László M.], 2020. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0039-5 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3825133]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2021.
Huszár Józsefné Marton Júlia (1939-)
   Van neked volt? : H. Marton Júlia dédelgetései, mondandói, üzenetei / [... graf. Berta Ágnes] ; [kiad. a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület]. - Veszprém : Veszprémi Nők Kerekasztala Egyes., 2020. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0439-3 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3824102]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2021.
Inkei-Farkas Márton (1972-)
   Az elengedett kedves : történelmi regény a magyar Fiume végnapjairól / Inkei-Farkas Márton. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 96 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6172-10-5 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - kisregény - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3824527]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2021.
Juhász Gyula
   Lehetnék én is bajor? : regény / Julius Schäfer. - Budapest : Jurotissu Kft., 2021. - 204 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9730-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3823535]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2021.
Juhász Veronika
   Mohács nyomán / Juhász Veronika. - Budapest : Juhász V., 2020. - 224 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9869-2 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3825297]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2021.
Kalkopulosz Eszter Eleni (2002-)
   Ne most! / Kalkopulosz Eszter Eleni. - [Budapest] : [Kalkopulosz E. E.], 2020. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9738-1 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3825316]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2021.
Kampós Csaba
   A Rezeda család kalandjai az Alpokalján / Kampós Csaba, S. Németh József ; Hajdú Zsófi Zsofirka rajz. - Veszprém : Piktúra Manufaktúra Bt., cop. 2020. - 206 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88625-1-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3824170]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2021.
Kártyikné Benke Etka (1920-2013)
   Ne feledd soha, hogy ami igaz, az egyszerű, logikus és könnyen érthető : 100 éve született Etka anyó / [összeáll. Andrássy Éva]. - [Szeged] : [Etka Jóga Nk. Egyes.], [2019]. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. az Etka Jóga Nemzetközi Egyesület
ISBN 978-615-00-6925-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3823514]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2021.
Kecskés Péter (1972-)
   Felfénylések / Kecskés Péter. - Budapest : Bada Dada Alapítvány, 2020. - 60, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Mersz könyvek, ISSN 2630-9319 ; 12.)
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-81189-7-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3824234]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Éjszakai kert : misztikus meseregény / Kertész Erzsi ; Zsoldos Réka illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2021. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-33-3 kötött : 3790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3832118]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Gáz van! : Göröngyös Úti Iskola / Kertész Erzsi ; Metzing Eszter illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2021. - 106, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5808-26-5 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3832113]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   A titokdoboz = The secret box / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. ; [ford. Ralph Berkin]. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 46, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most angolul olvasok!, ISSN 2732-0804)
ISBN 978-963-410-707-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - kétnyelvű dokumentum
894.511-93.02=20
[AN 3825452]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2021.
Kollár János Sándor
   Fényvér üzenet : lelkem folyama, hordaléka : [egy szabad ember szabad gondolatai] / Kollár János Sándor ; fotó Szabó Béla. - Győr : Palatia, 2020. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5904-31-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - válogatott művek
894.511-821 *** 77.04(439)(092)Szabó_B.
[AN 3825349]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2021.
Kormány Margit (1935-)
   Hol az olló? / Kormány Margit. - [Penyige] : [Kormány M.], 2020. - 88 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon és a borítófedélen számozási adatként: 8.
ISBN 978-615-81721-0-3 fűzött
magyar irodalom - anekdota - memoár
894.511-94 *** 894.511-36
[AN 3823404]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2021.
Korzenszky Richárd (1941-)
   Egy fecske nem csinál nyarat : jegyzetek a Magyar Katolikus Rádiónak / Korzenszky Richárd ; [sajtó alá rend. Présingné Baracskai Erika, Tátrai Zoltán] ; [kiad. ... Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, [2021]. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-38-0 fűzött
magyar irodalom - karcolat - rádióműsorszám
894.511-43 *** 791.9.096(439)
[AN 3823111]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2021.
Kovács Alexandra
   Elvesztegetett életek / Kovács Alexandra. - [Szeged] : [Kovács A.], cop. 2020. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-9655-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3823854]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2021.
   Lélekbélyegek : szép szavak birodalma : antológia / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 363 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6185-88-4 kötött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3823646]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2021.
Madarász Károly (1899-1988)
   Életem története / szerk. és az illusztrációkat vál. Szabó Tibor ; [kiad. ... a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár]. - Túrkeve : Madarász K. Műv. Ház és Vár. Kvtár, 2020. - 220 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-6126-01-6 fűzött
Madarász Károly (1899-1988)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3823122]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2021.
   Magyar vagyok, magyarnak születtem : irodalmi antológia / [... szerk. Rátz Ottó] ; [kiad. a Gyermekjóléti Alapítvány]. - Pápa : Gyermekjóléti Alapítvány, 2020. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81144-7-9 fűzött
magyar irodalom - magyarságtudat - antológia
894.511-822 *** 316.63(=945.11)(0:82-822)
[AN 3825267]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2021.
Mándy Gábor
   Eltűnt hat magyar : nyugdíjas mese / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], [2019]. - 127, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 15.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80776-7-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3825221]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2021.
Martonossy Péter (1944-)
   Válogatott és új versek / Martonossy Péter. - [S.l.] : Martonossy P., cop. 2020. - 211 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3823930]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2021.
   Meseország mindenkié / Bölecz Lilla rajz. ; [... szerk. Nagy Boldizsár] ; [közread. a] Labrisz Leszbikus Egyesület. - 3. kiad. - [Budapest] : Labrisz Leszbikus Egyes., cop. 2020. - 179 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8928-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3831558]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2021.
   A mi mesénk 1 : válogatás a 2020. évi meseíró- és rajzpályázatra beérkezett alkotásokból / szerk. Zöldi-Szabó Éva. - Budapest : Zöldi-Szabó É., 2020. - 312 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 379.825-053.6 *** 06.063(439)
[AN 3825300]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2021.
Miszori Emi (1963-)
   Törékeny és tünékeny : múltidéző és meseszép idők / Miszori Emi. - Tata : Miszori E., 2020. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-9639-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3823763]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2021.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A török és a tehenek / Móricz Zsigmond ; Pásztohy Panka rajz. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-742-7 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3831569]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2021.
Nagy Angyalka
   A szívünk mélyén : A szíved mélyén folytatása / Nagy Angyalka. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 337, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-32-7 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3824361]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2021.
Nagy Natália (1970-)
   Lufimese / írta Nagy Natália ; rajz. Faltisz Alexandra. - 15. kiad. - [Mogyoród] : Dedikált Kv. K., cop. 2021. - 61, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-08-1868-1 kötött : 5500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3832295]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2021.
Nagylaki József
   Fantasztiszusz! / Nagylaki József. - Budapest : Garbo, 2021. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6292-07-0 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3831584]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2021.
Német Mihály
   Motorozz velem! : egy mai motoros naplója / Német Mihály. - Budapest : Rhino Motors Bt., 2020. - 203 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81411-1-6 fűzött : 3990,- Ft
Európa - motorkerékpár - kirándulás járművekkel - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.4(0:82-992) *** 796.57(0:82-992)
[AN 3823783]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2021.
Németh Krisztina
   A hazara : valahol élnem kell / Németh Krisztina. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 358, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5847-92-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3824359]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2021.
Oláh Tímea
   Versek, karmák, végzetek / Oláh Tímea. - [Martonvásár] : [Oláh T.], 2021. - [4], 60, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0469-0 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3825303]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2021.
Onódi Judit
   Az élet fogságában / Pálné Onódi Judit ; [közread. a Poly-Art Alapítvány]. - [Érd] : Poly-Art Alapítvány, [2020]. - 65 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81204-8-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3823200]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2021.
   Parázs és vanília / [szerk. Egri Zsanna]. - [Debrecen] : EZ-Kv., [2021]. - 194, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-05-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3825097]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2021.
Pásti Emese
   Leonárd, a leopárd [elektronikus dok.] / írta, szerk. és ill. Pásti Emese. - Szöveg (pdf : 19.9 MB). - [Szeged] : Magánkiad., 2020
Számozási adatként: 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164403. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-00-0676-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3826364]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2021.
Pásztorné Néder Margit
   Könnyek, cseppek, pelyhek / Pásztorné Néder Margit. - Kismaros : [Pásztorné Néder M.], 2020. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9513-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3823394]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2021.
Péri Györgyi
   Aki hétszer született / Péri Györgyi ; [ill. Acsádi Rozália]. - Szekszárd : Péri Penna, 2020. - 360, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0143-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3823392]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2021.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Arany Lacinak / Petőfi Sándor ; Békés Rozi illusztrációival. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021, cop. 2015. - 19, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Klasszikusok kicsiknek
ISBN 978-963-244-551-9 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3831907]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2021.
Petres-Majsa Adrienn
   Ratrak mesék = Ratrak Abenteuer / [írta és rajz. ... Petres-Majsa Adrienn]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 128 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6172-16-7 fűzött : 3490,- Ft
Ausztria - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
894.511-34(02.053.2)(436).02=30
[AN 3824470]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2021.
Pollman, Tyll J. (1965-)
   Farkasok földje : Vandálok [3.] / Tyll J. Pollman. - [Martonvásár] : Corvette, 2021. - 461, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6261-02-1 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - történelmi regény
894.511-311.3 *** 894.511-311.6
[AN 3832971]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2021.
Pollman, Tyll J. (1965-)
   Farkasok születése : Vandálok [1.] / Tyll J. Pollman. - [Martonvásár] : Corvette, 2021. - 616, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6261-00-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - történelmi regény
894.511-311.3 *** 894.511-311.6
[AN 3832167]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2021.
Pollman, Tyll J. (1965-)
   Farkasok vándorlása : Vandálok [2.] / Tyll J. Pollman. - [Martonvásár] : Corvette, 2021. - 490, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6261-01-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - történelmi regény
894.511-311.3 *** 894.511-311.6
[AN 3832969]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2021.
Reckless, Rick
   Isteni utazás / Rick Reckless. - [Gyömrő] : Book Dreams, 2020. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-38-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3823250]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2021.
Rozán Eszter
   És akkor hirtelen : COVID idején is megy tovább az élet / Rozán Eszter. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-29-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3824397]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2021.
Rudi János
   Idefenn : akiket feladtak / Rudi János. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 110 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6172-28-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3824387]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2021.
Sági Veronika
   Viasz / Sági Veronika. - Miskolc : Próbagoblin Kv., cop. 2020. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81709-1-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3823412]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2021.
Schuller Emil (1950-)
   Álmok, fikciók, igaz történetek 2 / Schuller Emil (emillio). - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2020. - 283 p. ; 21 cm
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3823678]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2021.
Schwarzmayer, Christian
   Kelet-Afrika szavannáin / Schwarzmayer Christian. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 180 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
Kelet-Afrika - magyar irodalom - helyismeret - útinapló
894.511-992 *** 908.676(0:82-992)
[AN 3824746]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2021.
Simon Ferenc (1961-)
   A "Columbo-módszer" : tanulmányok és kritikák / Simon Ferenc ; [kiad. a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány]. - Hódmezővásárhely : Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány, 2020. - 294 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9499-1 fűzött
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - irodalomelmélet - irodalomkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"19/201"(0:82-95) *** 82.01
[AN 3823499]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2021.
Skiethen, Susannah
   Második esély : Együtt veled 2. / Susannah Skiethen. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2020. - 322 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-42-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3823257]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2021.
Skiethen, Susannah
   Rád találtam : Együtt veled novella / Susannah Skiethen. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2020. - 31 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-62-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3823238]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2021.
Soldier, Joe
   Mágus / J. Soldier. - Bakháza : Newline K., 2020. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-69-2 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3824345]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2021.
Szabó Janeczki Mária
   Kamilka és Levendula álomtára / Szabó Janeczki Mária ; [ill. Szottfried Zsófia]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 192 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6172-22-8 kötött : 3790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3824474]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2021.
Szabó-Huber Nikoletta
   Jégvirágok / Szabó-Huber Nikoletta. - Bakháza : NewLine K., 2020. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6182-83-8 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3824442]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2021.
Szegő György (1947-)
   Műleírás : válogatott művészeti, építészeti írások, 2008-2020 / Szegő György. - [Budapest] : MMA K., 2020. - 519 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6192-19-6 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - műkritika
894.511-95
[AN 3824008]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2021.
Széll Szibilla
   Az első ezüstfenyő születése : mese ; Az első ezüstfenyő születése : vers / Széll Szibilla ; [... ill. Bakos Péter, ... Szilágyi Anita]. - [Makó] : [Magánkiad.], cop. 2019. - 45, 41, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-6372-0 fűzött : 2350,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - verses mese
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3823521]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2021.
Szendrői Csaba (1987-)
   Mintha muszáj lenne : v_rs_k / Szendrői Csaba. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021, cop. 2019. - 55 p. : ill. ; 18 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-019-8 fűzött : 1495,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3831817]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2021.
   Színes szőttesen lépdel az ősz : Kalamáris antológia, 2020 / [szerk. Márkus László]. - [Pécs] : Kalamáris : [Márkus L.], [2020]. - [2], 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6213-07-5 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3825126]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2021.
Szőcs Henriette (1973-)
   Kulcslyuk : útikalauz kukkolóknak / Szőcs Henriette. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-15-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3824434]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2021.
Tari István (1953-)
   Csataképversek : képversek, grafikák, kordokumentumok / Tari István ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság]. - Kaposvár : Berzsenyi Kvk., 2020. - 208 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-8440-42-6 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - határon túli magyarság - kulturális élet - képvers
894.511-14(497.11) *** 316.7(=945.11)(497.11)
[AN 3824048]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2021.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Kinizsi Pál / Tatay Sándor ; [Csohány Kálmán rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Ciceró, cop. 2021. - 189, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-152-1 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3831553]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2021.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - 8. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2021. - 89, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-311-3 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3831900]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2021.
Till Ágnes Anett (1971-)
   Kínból facsart boldogság / Anette T. A. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 216 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-06-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3825014]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2021.
Tönköl József (1948-)
   Bölcsőben fűszál / Tönköl József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2021. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81454-2-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3825344]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2021.
Torma Ágnes
   Rezdület / Torma Ágnes ; [közread. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2020. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81204-7-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3823198]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2021.
Török László
   Három az egyben : kétnyelvű könyv = 3 in 1 : bilingual book / Török László. - [Győr] : Szerző, 2021. - 348 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0220-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - esszé - kétnyelvű dokumentum
894.511-32.02=20 *** 894.511-4.02=20
[AN 3824169]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2021.
Tungli M. Klára
   Tüzes jégvirág / Tungli M. Klára. - Veszprém : Művészetek Háza, 2020. - 104 p. ; 21 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 60.)
ISBN 978-615-5762-20-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3824214]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2021.
Ungváry Zsolt (1968-)
   Petőfi.hu : öt színjáték nemzeti ünnepekre : [iskolai színdarabok] / Ungváry Zsolt. - Budapest : Beszélő Hal Kft., [2021]. - 124 p. ; 30 cm
Tart.: A vérpad árnyékábanÞ; Corvin közi fiúkÞ; Petőfi.huÞ; Ez nem matekÞ; Láthatatlan jövő
ISBN 978-615-5137-05-1 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - színjáték
894.511-2(02.053.2)
[AN 3825033]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Málna és Misi, az ikrek / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 40, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Tesók vagyunk!
ISBN 978-963-410-718-7 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3825631]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2021.
Vági Eszter
   Tornyosvár lakói / írta Vági Eszter ; ill. Mester Kata. - [Budapest] : Magánkiad., 2020. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80580-2-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3825317]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2021.
Vámos Miklós (1950-)
   Apák könyve : regény / Vámos Miklós. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 564, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-543-059-8 kötött : 4699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3831450]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2021.
Varga Írisz Dóra
   Örökség II / Varga Írisz Dóra ; [ill. Horváth Zsófi]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 384 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6172-04-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3824459]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2021.
   Vírusver(s)ziók : írások és tanulmányok 2020-ból / [szerk. Molnár G. Krisztina és Petrovics Éva] ; [ill. Málik Béla ...] ; [közread. a] Vachott Kör Irodalombarát és Alkotói Közösség. - Gyöngyös : Vachott Kör Irodalombarát és Alkotói Közösség, 2020. - 155 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0078-4 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3825137]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2021.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Képeslapok Kismarosra : versek a 80 éves Szakolczay Lajosnak / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2021. - 96 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-81030-6-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3825006]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2021.
Walden, Michael (1979-)
   Csillagikrek : [Cosmos Redshift 7] / Michael Walden. - Budapest : Metropolis Media, 2020. - 252, [1] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Az alcímben az "e" és "i" betűk számjegyekkel jelölve
ISBN 978-615-5859-95-3 fűzött : 3690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3824225]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2021.
Zsankó József
   Rockbabák és poprózsák : alcímben: nem könyvtelen könyv(em) / [Zé Zsankó József Sándor]. - Lukácsháza ; Keszthely : Zé Zsankó J. S., 2020. - 552 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0021-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-994
[AN 3823340]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7659 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : hónapok meséi / Bartos Erika. - Jav. utánny. - [Budapest] : Szerző, 2021, cop. 2020. - [2], 234, [6] p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-615-5883-77-4 kötött : 4490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825444]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék : Vilkó és Lile a nádasban / Berg Judit. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
keretcím: Lenge mini
ISBN 978-963-324-748-8 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825529]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék : Vilkó és Lile a tóparton / Berg Judit. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
keretcím: Lenge mini
ISBN 978-963-324-749-5 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825531]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2021.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Frühlings-Wimmelbuch (magyar)
   Tavaszi böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy K., cop. 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-15-8 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3831568]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2021.
Berner, Rotraut Susanne (1948-)
Sommer-Wimmelbuch (magyar)
   Nyári böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-16-5 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3831567]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2021.
Gray, James Newman
   Irány az ágy, Mackó! : bújtasd a zsebekbe Mackót minden mókás jelenetnél! / [ill. James Newman Gray] ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Móra, cop. 2020. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-486-480-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825007]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2021.
Leblanc, Catherine (1956-)
Here she is! (magyar)
   Megérkezett! / Catherine Leblanc ; ill. Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021, cop. 2017. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-388-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3831880]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2021.
Leblanc, Catherine (1956-)
Will you still love me if...? (magyar)
   Akkor is szeretnél? / Catherine Leblanc ; ill. Eve Tharlet ; [ford. Szabó T. Anna, Dragomán Pali]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-403-306-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3831884]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a hónapok / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 7. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2021, cop. 2003. - [47] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-10-9 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3831895]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2021.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Iciri-piciri / Móricz Zsigmond ; Pásztohy Panka rajz. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-536-2 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3831570]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2021.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Többet ésszel, mint erővel / Móricz Zsigmond ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-730-4 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3831572]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2021.
Pásztohy Panka (1977-)
   Mese rólad : babanapló / Pásztohy Panka. - Szentendre : Cerkabella, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5808-13-5 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3831875]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2021.
   Pici-kék : óvodás korú gyermekek bűnmegelőzési témákkal foglalkozó szemléletformáló színező füzete / rajz. Kócsó Judit. - [Szeged] : [Bűnmegelőzési és Oktatási Szolg. Közp. Egyes.], [2020]. - 24 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület
ISBN 978-615-00-9318-5 fűzött
bűnmegelőzés - gyermekkönyv - gyermekvers - kifestőkönyv
087.5 *** 343.85(0:82-14)(02.053.2)
[AN 3823493]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht aufs Töpfchen (magyar)
   Bori szobatiszta lesz / Liane Schneider története ; Janina Görrissen illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 42.)
ISBN 978-963-403-549-7 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832060]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht in den Zoo (magyar)
   Bori az állatkertben / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 35.)
ISBN 978-963-403-168-0 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832064]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni geht nicht Fremden mit (magyar)
   Bori nem áll szóba idegenekkel / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 9. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 23.)
ISBN 978-615-5220-55-5 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832071]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hat Geburtstag (magyar)
   Bori születésnapja / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 15.)
ISBN 978-615-5028-57-1 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832075]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni hilft Mama (magyar)
   Bori segít anyának / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 9. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 26.)
ISBN 978-615-5385-28-5 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832067]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni kommt in den Kindergarten (magyar)
   Bori óvodába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 11. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 1.)
ISBN 978-963-9737-99-0 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832054]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni kommt in die Schule (magyar)
   Bori iskolába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 8. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 19.)
ISBN 978-615-5220-15-9 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832059]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2021.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und das neue Baby (magyar)
   Bori és a kistestvér / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 10. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 3.)
ISBN 978-615-5028-01-4 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832079]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2021.
Shin Yujin
Escape to town! (magyar)
   Tanyasi szökevények : kirándulj a városba a tanyasi állatokkal! : keresd meg mind a 25 képet! / [ill. Yuyin Shin] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Kihúzható képekkel
ISBN 978-963-486-689-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3824990]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2021.
Shin Yujin
The great monkey escape! (magyar)
   Szökevény majmócák : indulj nagy kalandra az állatkerti majmócákkal! : keresd meg mind a 25 képet! / [ill. Yuyin Shin] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Kihúzható képekkel
ISBN 978-963-486-688-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825004]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2021.
Stančík, Petr (1968-)
Jezevec Chrujda našel velkou lásečku (magyar)
   Furda borz kis nagy szerelme / [szöveg] Petr Stančík ; [ill.] Lucie Dvořáková ; Hanzelik Gábor fordítása. - Budapest : Csirimojó, 2020. - [24] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81067-6-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3823872]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2021.
Stančík, Petr (1968-)
Jezevec Chrujda točí film (magyar)
   Furda borz filmet forgat / [szöveg] Petr Stančík ; [ill.] Lucie Dvořáková ; Hanzelik Gábor fordítása. - Budapest : Csirimojó, 2019. - [24] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81067-2-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3823870]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2021.
Tielmann, Christian (1971-)
Max geht in den Kindergarten (magyar)
   Berci óvodába megy / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 10.)
ISBN 978-963-403-310-3 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832081]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2021.
Verdick, Elizabeth
Bye-bye time (magyar)
   Ovi-idő / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., cop. 2021. - [35] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-12-1077-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3831809]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7686 /2021.
Baldelli, Leonardo
Nella valle di San Joaquin (magyar)
   Az ördög jobb és bal keze : San Joaquin völgye / írta Leonardo Baldelli ; rajz. Alberto Baldisserotto ; [ford. Ludmann Ágnes]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2020]. - 84 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5891-16-8 fűzött : 4000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3823485]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2021.
Cardoselli, Stefano (1971-)
Ballad of the broken heart (magyar)
   Az összetört szív balladája / Cardoselli, Amenta, Devito ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2020]. - [106] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5891-21-2 fűzött : 4200,- Ft : 10 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3823487]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2021.
Chiaverotti, Claudio (1965-)
Morgan Lost : La rosa nera (magyar)
   Morgan Lost : A fekete rózsa / [írta Claudio Chiaverotti] ; [rajz. Val Romeo] ; [ford. Ludmann Ágnes]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2019]. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
Számozási adatként: 4. r.
ISBN 978-615-5891-14-4 fűzött : 2500,- Ft : 7 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3823424]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2021.
Dampyr (magyar)
   Dampyr. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2016]-. - ill. ; 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3643858]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A boszorkányok szigete / [ford. Nagy-Mihály Ágnes]. - [2020]. - 188 p.
Tart.: A lázadók / [írta Mauro Boselli] ; [rajz. Stefano Casini]. A boszorkányok szigete / [írta Maurizio Colombo] ; [rajz. Stefano Andreucci]. - Egys. cím: I ribelli ; L'isola della strega
ISBN 978-615-5891-19-9 fűzött : 3400,- Ft : 10 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3823418] MARC

ANSEL
UTF-87690 /2021.
   Dylan Dog / [ford. Nagy-Mihály Ágnes]. - [Budapest] : Fumax, [2020]. - 188 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Morgana / [írta Tiziano Sclavi] ; [rajz. Angelo Stano]. A halálon túl / [írta Mauro Marcheselli és Tiziano Sclavi] ; [rajz. Marco Soldi]. - Egys. cím: Morgana ; Oltre la morte. - A borítófedélen számozási adatként: 9.
ISBN 978-615-5891-18-2 fűzött : 3400,- Ft : 11 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3823481]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2021.
Ghyczy Csongor (1982-)
   Eva : hazatérés / [kép, szöveg Ghyczy Csongor] ; [kész. Eva Hesse ... naplóbejegyzéseinek felhasználásával ...]. - [Budapest] : [Ghyczy Cs.], 2020. - [36] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Számozott példány: 50
ISBN 978-615-01-0040-1 fűzött : 1500,- Ft
Hesse, Eva (1936-1970)
Egyesült Államok - szobrász - 20. század - képregény
087.6:084.11 *** 73(73)(092)Hesse,_E.
[AN 3825337]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2021.
Kondás Péter
   Suttyó app randija / Kondás Péter. - [Budapest] : Kondás P., 2020-. - ill., színes ; 26 cm
keretcím: Suttyó és barátai
képregény
087.6:084.11
[AN 3823280]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - [30] p. - (Suttyó képregények ; 4.)
ISBN 978-615-00-8987-4 fűzött : 1300,- Ft
[AN 3823281] MARC

ANSEL
UTF-87693 /2021.
Kondás Péter
Suttyó app randija (angol)
   Suttyo's app date / [Péter Kondás] ; [transl. by Anna Szekeres]. - [Budapest] : Kondás P., 2020-. - ill., színes ; 26 cm
keretcím: Suttyo & friends
képregény
087.6:084.11
[AN 3823327]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - [30] p. - (Suttyo comics ; 4.)
ISBN 978-615-00-9149-5 fűzött : 1400,- Ft
[AN 3823329] MARC

ANSEL
UTF-87694 /2021.
Sclavi, Tiziano (1953-)
   Dylan Dog / [írta Tiziano Sclavi] ; [ford. Nagy-Mihály Ágnes]. - [Budapest] : Frike Comics, [2019]. - 188 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Boszorkányüldözés / [rajz. Pietro Dell'Agnol]. Éjfél után / [rajz. Giampiero Casertano]. - Egys. cím: Dopo mezzanotte ; Caccia alle streghe. - A borítófedélen számozási adatként: 8.
ISBN 978-615-5891-10-6 fűzött : 3200,- Ft : 10 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3823427]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2021.
   Te mit tettél hozzá? II : élő természettel foglalkozó tudományok, élettelen természettel foglalkozó tudományok, társadalomtudományok / [szerk. Berkő Péter, Patkó Gyula, Fazekas Csaba]. - Miskolc : Gazdász-Elasztik K., 2020. - 242 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81743-0-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3825361]
MARC

ANSEL
UTF-8