MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/07/01 14:17:02
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
7696 /2021.
Hajdúdorogi Görög Katolikus Főegyházmegye
   Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (Hajdúdorogi Főegyházmegye) : név- és címtár. - [Debrecen] : Hajdúdorogi Főegyházmegye, 2021. - 82, [25] p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2021. jan. 25.
ISBN 978-615-5548-08-6 fűzött
Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye
adattár
050.8 *** 281.5.018.2(439-03Hajdúdorogi_egyházmegye)
[AN 3826723]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7697 /2021.
   7000 éves üzenet : az újkőkori világ emlékei Budapest vidékén : [a Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállítása az Aquincumi Múzeumban, 2019. december 9 - 2021. december 30.] : [kiállítási katalógus] = A 7000-year-old message : remains of the Neolithic world in and around Budapest : [temporary exhibition of the Budapesti History Museum at the Aquincum Museum, 9 December 2019 - 30 December 2021] : [exhibition catalogue] / [írta és szerk. ... M. Virág Zsuzsanna]. - [Budapest] : BTM, cop. 2020. - 172 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-171.
ISBN 978-615-5341-70-0 fűzött
Budapest - ősrégészet - kőkorszak - kiállítási katalógus
061.3(439-2Bp.)"2019/2021" *** 903(439-2Bp.)"634"
[AN 3826657]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2021.
   Alapkompetenciák fejlesztése : a tudás centrumában egy életen át, EFOP-3.7.3-16-2017-00022 / szerk. Szabó Zsolt ; [közread. a] VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház. - Miskolc : VOKE Vörösmarty M. Művel. Ház, 2020. - 102 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81565-1-6 fűzött
Miskolc - közösségi ház - továbbképzés - iskolán kívüli oktatás - képességfejlesztés - tanfolyam - pályázat
06.063 *** 374.07(439-2Miskolc) *** 374
[AN 3826234]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2021.
Horváth Béla
   A Hit pajzsa-díj története képekben, 2002-2020 / Horváth Béla. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 157 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-64-9 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - állami kitüntetés - katolikus egyház - egyházi személy - társadalmi felelősség - 21. század - album
06.068(439)"200/201" *** 282(439)(092) *** 261.62
[AN 3826720]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2021.
   A varsói FSO gyár története : Fabryka Samochodów Osobowych / [összeáll. Lenkó Gyuláné] ; [közread. a] Polski Fiat 125p Klub. - Vámosmikola : Polski Fiat 125p Klub, cop. 2020. - 36 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8387-2 fűzött
Fabryka Samochodów Osobowych (Warszawa)
Lengyelország - Varsó - autógyártás - ipartörténet - iparvállalat
061.5(438-2Warszawa)(091) *** 629.113(438)(091)
[AN 3823510]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7701 /2021.
   Az Oera Linda kézirat : Európa 4000 éve rótt történelme : az első magyar fordítás / [ford. Orosz Ágnes]. - [Budapest] : Kozsdi T., 2021. - 166 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
A ford. a "The Oera Linda book" (London : Trubner & Co., 1876) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1471-2 fűzött
Hollandia - kézirat - 19. század - rejtély
091(492)"18" *** 001.94
[AN 3834584]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7702 /2021.
   Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság, 1820-1920 / szerk. Török Zsuzsa. - Budapest : Reciti, 2020. - 374 p. : ill. ; 24 cm. - (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 9.)
A Budapesten, 2019. okt. 14-15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6255-04-4 fűzött
Magyarország - nők a társadalomban - sajtótörténet - magyar irodalom története - 19. század - századforduló
070(439)"182/192" *** 894.511(091)"182/192" *** 316.37-055.2(439)"182/192"
[AN 3826665]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7703 /2021.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
Sapiens (magyar)
   Sapiens : rajzolt történelem / [koncepció és szöveg] Yuval Noah Harari ; [képregényre alkalmazás és szöveg] David Vandermeulen ; [képregényre alkalmazás és ill.] Daniel Casanave ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2021-. - ill., színes ; 29 cm
civilizáció - ember - művelődéstörténet - képregény
008(100)(091) *** 087.6:084.11 *** 930.85(100) *** 930.9 *** 599.9
[AN 3833801]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az emberiség születése. - 2021. - 245 p.
ISBN 978-963-324-804-1 kötött : 4890,- Ft
[AN 3833803] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7704 /2021.
Nemere István (1944-)
   Titkok könyve, 2019-2020 / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2019. - 153, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5031-31-1 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3827099]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2021.
St. Germain, Maureen J. (1951-)
Opening the Akashic records (magyar)
   Az Akasha krónikák megnyitása : találkozás a krónikád őrzőivel és lelked céljának felfedezése / Maureen J. St. Germain. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2021. - 195 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6115-08-9 kötött : 4500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3832729]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2021.
Stenger Györgyi (1954-)
   Életfonal : az idő misztériuma / Stenger Györgyi ; [közread. az] NLP Akadémia. - 3. kiad. - [Budapest] : NLP Akad., 2021. - 134 p. : ill. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 122.
ISBN 978-963-12-0903-7 fűzött
életvezetés - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 3832579]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2021.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Fényözön / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2021. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81768-1-1 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3826625]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7708 /2021.
   101 kérdés a természetről. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 48 p. : ill., színes, részben térk. ; 35 cm
ISBN 978-963-510-105-4 kötött
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3834454]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2021.
   Curie Környezetvédelmi Emlékverseny : versenyfeladatok és megoldások gyűjteménye 3-8. évfolyamok részére, 2013/2014 - 2014/2015 / [... összeáll. és szerk. Török Istvánné] ; [közread. a Curie Alapítvány]. - Szolnok : Pelikán Kft., 2020. - 192 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-81650-0-6 fűzött
környezetvédelem - tanulmányi verseny - példatár
504.03(079.1)
[AN 3826187]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2021.
   Curie Környezetvédelmi Emlékverseny : versenyfeladatok és megoldások gyűjteménye 9-12. évfolyamok részére, 2013/2014 - 2014/2015 / [... összeáll. és szerk. Török Istvánné] ; [közread. a Curie Alapítvány]. - Szolnok : Pelikán Kft., 2020. - 162 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-81650-1-3 fűzött
környezetvédelem - tanulmányi verseny - példatár
504.03(079.1)
[AN 3826185]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2021.
   Európa természeti kincsei. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-510-104-7 kötött
Európa - természeti környezet - fényképalbum
502(4)(084.12)
[AN 3834510]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2021.
Wilson, Hannah
Drastic plastic & troublesome trash (magyar)
   Mocsok műanyag és számtalan szemét / írta Hannah Wilson ; [ford. Bús Réka Teodóra]. - [Budapest] : Kolibri, 2020. - 64 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-437-708-5 kötött : 3499,- Ft
hulladékfeldolgozás - recycling - környezeti tudatosság - ifjúsági könyv
504.03(02.053.2) *** 628.477(02.053.2) *** 628.463(02.053.2)
[AN 3825486]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2021.
Wohlleben, Peter (1964-)
Hörst du, wie die Bäume sprechen? (magyar)
   Érted a fák beszédét? : kalandozások az erdőben / Peter Wohlleben ; ford. Balázs István. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-437-780-1 kötött : 4999,- Ft
természeti környezet - erdő - fa - környezeti tudatosság - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 581.526.42(02.053.2) *** 581.412(02.053.2) *** 504.3(02.053.2)
[AN 3834452]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7714 /2021.
Ekler Péter (1974-)
   Astronomie in der Zeit von König Matthias : Johannes Regiomontanus in Ungarn, 1467-1471 = Csillagászat Mátyás király korában : Johannes Regiomontanus Magyarországon, 1467-1471 / Péter Ekler, Endre Zsoldos ; [... übers. Albrecht Friedrich] ; [Hrsg. Ungarisches Nationalarchiv]. - [Budapest] : MNL, cop. 2020. - 107 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-631-292-3 kötött
Regiomontanus, Johannes (1436-1476)
Németország - Magyarország - csillagász - matematikus - tudománytörténet - csillagászat - művelődéstörténet - 15. század
51(430)(092)Regiomontanus,_J. *** 930.85(439)"14" *** 52(091)(439)"14" *** 52(430)(092)Regiomontanus,_J.
[AN 3826943]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2021.
Ferenczi Miklós (1947-)
   A matematika alapjairól / Ferenczi Miklós. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-493-075-4 fűzött : 4200,- Ft
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 3826815]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2021.
Simonovits András (1946-)
   Közgazdaságtani modellek : nem csak középiskolásoknak / Simonovits András. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 277 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-277.
ISBN 978-963-493-121-8 fűzött : 4500,- Ft
matematikai gazdaságtan - gazdasági modell - tankönyv
519.86(078) *** 330.4(078)
[AN 3826806]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7717 /2021.
Hennemann, Laura (1980-)
Elektrizität (magyar)
   Elektromosság : nagyfeszültség és szupravezetők / Laura Hennemann ; [ford. Francz Magdolna]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-600-9 kötött : 3490,- Ft
villamosságtan - ifjúsági könyv
537(02.053.2) *** 621.3(02.053.2)
[AN 3825489]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7718 /2021.
Farkas Róbert (1983-)
   Első könyvem az univerzumról : hogyan születnek a csillagok? / Farkas Róbert. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2017. - [36] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Eszes róka meséi)
ISBN 978-963-437-872-3 kötött : 2999,- Ft
világegyetem - gyermekkönyv - képeskönyv
524.8(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3834027]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7719 /2021.
Attenborough, David (1926-)
Life on Earth (magyar)
   Élet a Földön / David Attenborough ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Új, átd. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 433, [2] p., [64] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-355-622-1 fűzött : 5900,- Ft
törzsfejlődés - életföldrajz
574.9 *** 575.8
[AN 3833675]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2021.
Hanáčková, Pavla
Take me home : waters of the world (magyar)
   Vigyél haza! : vizek a nagyvilágban : ismeretterjesztő mesekönyv / [szöveg Pavla Hanáčková] ; [rajz. Linh Dao]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (26 p.) : ill., színes ; 25x25 cm
Ford. Mirtse Áron
ISBN 978-963-486-673-2 kötött : 2699,- Ft
felszíni víz - vízi élet - gyermekkönyv
591.541(02.053.2) *** 504.4(02.053.2)
[AN 3826687]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2021.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   A szarvas selejtezése és egyéb írások / Széchenyi Zsigmond. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 241 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából. - A gerincen számozási adatként: 28.
ISBN 978-615-6243-04-1 kötött : 2021,- Ft
Afrika - vadászat - vadgazdálkodás - szarvas - magyar irodalom - vadászkaland
599.735.3 *** 639.11.04 *** 799.2(6)(0:82-94)
[AN 3825588]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7722 /2021.
Bishop, Beata
   Teljes gyógyulás visszaesés nélkül / Beata Bishop ; [közread. a] Gerson Európa Központ Kft. - [Pilisszentkereszt-Dobogókő] : Gerson Európa Központ Kft., 2021. - 62 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4133-7 fűzött
életvezetés - rákbetegség
613.865 *** 616-006
[AN 3833223]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2021.
Bódi Bence
   Adj új esélyt magadnak! : tanuld meg élvezni az életet szorongások nélkül / Bódi Bence, Bódi Hunor, Bódi Megyer. - Budapest ; [Szada] : MotiBook, 2019. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-91-7 fűzött : 3970,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3826975]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2021.
Bükki Tamás (1974-)
   Ahol a párhuzamosok egybeérnek [elektronikus dok.] : beavató zarándoklat, tudomány és spiritualitás / Bükki Tamás Aila. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Szendehely] : Gajatri, 2020
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0091-3
életvezetés - jóga - elektronikus dokumentum
613.865 *** 615.851.86
[AN 3825342]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2021.
Cardone, Grant (1958-)
The 10X rule (magyar)
   10X : az egyetlen különbség siker és kudarc között / Grant Cardone ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2020, cop. 2018. - 320 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5420-56-6 fűzött : 4970,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3826972]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2021.
Czirják László (1954-)
   Reumatológia : előadásjegyzetek gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára / Czirják László. - 5. átd. kiad. - [Pécs] : Czirják Eü. Bt., 2020. - [2], 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
reumatológia
616-002.77
[AN 3834219]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2021.
Epstein, Susan P.
Creative interventions for challenging children and adolescents (magyar)
   Kreatív intervenciók a kihívást jelentő gyermek- és kamaszviselkedések kezelésére : 186 gyakorlat, módszer, technika, feladatlap és kommunikációs tipp pedagógusoknak, szülőknek, terapeutáknak, fejlesztő szakembereknek / Susan P. Epstein ; [ford. Tiringer Orsolya]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2021. - 269 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 978-615-6167-02-6 fűzött : 4900,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan - pszichoterápia - példatár
159.922.8(076) *** 615.851-053.6(076)
[AN 3825541]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2021.
Farkas Ilona
   Belső erők könyve : chi kung : [hogyan férjünk hozzá rejtett energiatartalékunkhoz gyorsan és hatékonyan?] / Farkas Ilona ; [kiad. a Főnixmadár Egyesület]. - [Budapest] : Főnixmadár Egyes., [2019]. - 183 p. : ill., színes ; 20 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-00-6078-1 fűzött : 4990,- Ft
testkultúra - torna
613.71
[AN 3825875]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2021.
Ferenczi Sándor (1873-1933)
   Lélekgyógyászat [elektronikus dok.] : válogatott írások / Ferenczi Sándor ; vál. Gulyás Katalin. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - (Filozófiai kiskönyvtár, ISSN 2732-0898)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164531. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9885-7
pszichoanalízis - elektronikus dokumentum
159.964.2
[AN 3827499]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2021.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (magyar)
   Bevezetés a pszichoanalízisbe / Sigmund Freud ; [ford. Hermann Imre]. - [Budapest] : Gabo, 2021. - 516 p. ; 21 cm. - (Gabo pszichológia, ISSN 2732-0596)
ISBN 978-963-566-028-5 kötött : 4790,- Ft
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3834818]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2021.
Godin, Seth (1960-)
The practice (magyar)
   Az alkotás rutinja : a kreatív hatásgyakorlás titkai / Seth Godin ; [ford. ... Garamvölgyi Andrea ...]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 287 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-031-6 kötött : 3900,- Ft
kreativitás - életvezetés
159.928.238 *** 613.865
[AN 3826587]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2021.
Harrar, Sarí
Long life prescription (magyar)
   Állítsa helyre egészségét könnyedén! : gyakorlati útmutató a hosszú élethez : több mint 500 klinikai vizsgálat alapján / írta Sarí Harrar és Debra Gordon ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2021. - 352 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-428-7 kötött
egészséges életmód
613
[AN 3834097]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2021.
Herendi Kata
   20 önismereti kérdés és válasz : pszichológiai kézikönyv önmagadhoz / Herendi Kata, Szabó Eszter Judit. - 2. utánny. - [Budapest] : Bookline, 2021, cop. 2020. - 235 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-806-2 fűzött : 3999,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3833434]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2021.
Irvine, William B. (1952-)
A guide to the good life (magyar)
   Útmutató a jó élethez : a sztoikus öröm ókori művészete / William B. Irvine ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2020. - 354 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5420-98-6 fűzött : 4970,- Ft
mentálhigiénia - sztoicizmus
613.865 *** 165
[AN 3826992]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2021.
Johnson, Sue (1947-)
Created for connection (magyar)
   Kapcsolatra teremtve : "ölelj át!" - együtt, Istennel : hét lépés az életre szóló szerelemért / Sue Johnson és Kenny Sanderfer ; [ford. V. Németh Dániel] ; [közread. az] ... EFT. - Budapest : Harmat ; Mány : EFT Alapítvány, 2019. - 346 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 323-332.
ISBN 978-963-288-446-2 fűzött : 3500,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - kötődéselmélet
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3826990]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2021.
Joós Károly
   Integrált orvoslás : a testi-lelki egészség megőrzése és helyreállítása / Joós Károly. - Budapest : Medicina, 2021. - 320 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 297-320.
ISBN 978-963-226-128-7 kötött : 4200,- Ft
egészségmagatartás - egészséges életmód - természetgyógyászat
614 *** 613 *** 615.89
[AN 3832393]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2021.
Kasza Tamás (1974-)
   A megújulás mestere : [hogyan legyél sokkal jobb önmagad?] : 47. Kasza Nap, 2020. március 4. / Kasza Tamás ; L. Ron Hubbard ... alapján. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., [2020]. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81292-3-7 fűzött : 10000,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3826994]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2021.
Krasznay Mónika
   A segítésről, a segítőkről és a hogyanról / Krasznay Mónika, Hézser Gábor ; [közread. a] Rákbetegek Országos Szervezete, Emberi Erőforrások Minisztériuma. - [Budapest] : Rákbetegek Orsz. Szerv. : EMMI, [2020]. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 30.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
lelki segély - betegápolás - rákbetegség
159.9 *** 616-083 *** 616-006
[AN 3826583]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2021.
Linehan, Marsha M. (1943-)
Skills training manual for treating borderline personality disorder (magyar)
   Készségfejlesztő gyakorlatok a borderline személyiségzavar kezeléséhez [elektronikus dok.] : munkafüzet "A borderline személyiségzavar kognitív viselkedésterápiája" című kézikönyvhöz / Marsha M. Linehan ; ford. Milák Piroska. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Budapest : Semmelweis, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164472. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-045-8
borderline-szindróma - pszichoterápia - elektronikus dokumentum - példatár
616.895.8-008.6Borderline_szindróma *** 615.851(076)
[AN 3827107]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2021.
Maslow, Abraham H. (1908-1970)
Toward a psychology of being (magyar)
   A lét pszichológiája felé / Abraham Maslow ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Gabo, 2021. - 456 p. ; 21 cm. - (Gabo pszichológia, ISSN 2732-0596)
Bibliogr.: p. 418-432.
ISBN 978-963-566-062-9 kötött : 4790,- Ft
individuálpszichológia
159.923
[AN 3834821]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2021.
Moorjani, Anita
Dying to be me (magyar)
   Meghaltam, hogy önmagamra találjak [elektronikus dok.] : utam a ráktól - a halál kapuján át - a valódi gyógyulásig / Anita Moorjani ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 9.5 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164270. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-466-4
rákbetegség - memoár - elektronikus dokumentum
616-006(0:82-94)
[AN 3825338]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2021.
Perlmutter, David (1954-)
The grain brain whole life plan (magyar)
   Gabonaagy életmódprogram [elektronikus dok.] : növelje agyi teljesítményét, fogyjon le és éljen egészségesebben / David Perlmutter ; ford. Varga Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164534. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9967-0
táplálkozástudomány - egészséges életmód - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
613 *** 613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3827508]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2021.
Popper Péter (1933-2010)
   Felnőttnek lenni : a "létező" és a "készülő" ember / Popper Péter. - Budapest : Kulcslyuk, 2021. - 145 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5932-55-7 fűzött : 3150,- Ft
lélektan - felnőtté válás
159.922.6/.8
[AN 3832716]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2021.
Rama Swami (1925-1996)
Choosing a path (magyar)
   A jóga útjai : hogyan válasszunk? / Szvámí Ráma ; [ford. Margittay Tamás]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 235 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010
ISBN 978-963-9718-29-6 fűzött : 2850,- Ft
jóga
159.962.7 *** 294.527
[AN 3833242]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2021.
Stenger Györgyi (1954-)
   A változás művészete : NLP alapok alapja / Stenger Györgyi ; [közread. az] NLP Akadémia. - 5. kiad. - [Budapest] : NLP Akad., 2021. - 206 p. : ill. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-08-8040-4 fűzött
életvezetés - kommunikáció
613.865 *** 316.77
[AN 3832577]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2021.
Szabó Péter
   Először a fontosat : senkinek sincs ideje mindenre, de mindenkinek lehet ideje arra, ami igazán számít / Szabó Péter. - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2020. - 183 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6139-01-6 fűzött : 3970,- Ft
életvezetés - időmenedzsment
613.865 *** 159.937.53
[AN 3827096]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2021.
Szabó Péter
   Merj! Nevess! Szeress! / Szabó Péter. - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2019. - 254 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-73-3 fűzött : 3970,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3826988]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2021.
Szentes-Torkos Dóra
   Az első 100 napunk : íránytű és napló PICi szülők részére / írta Szentes-Torkos Dóra ; [... kész. ... a ... Csolnoky Ferenc Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Centrumában ...]. - Veszprém : Csolnoky F. Kórház, 2020. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 45.
Fűzött
koraszülött - csecsemőgondozás
618.39 *** 613.95
[AN 3826524]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2021.
Weller-Essers, Andrea (1977-)
Feuerwehr (magyar)
   Tűzoltók / [szöveg Andrea Weller-Essers] ; [ill. Stefan Lohr] ; [ford. Herold Eszter]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24x24 cm. - (Mi micsoda ovisoknak, ISSN 2560-2241)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-294-472-2 kötött : 2950,- Ft
tűzoltóság - gyermekkönyv - képeskönyv
614.842.83(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3833871]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2021.
Wipfler, Patty
Listen (magyar)
   Hallgasd meg! : öt egyszerű eszköz a gyereknevelés mindennapos kihívásaihoz / Patty Wipfler, Tosha Schore ; [ford. Marczin Orsolya]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 390, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-304-944-0 kötött : 4200,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3825736]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7751 /2021.
Ehal Ilona Zsuzsanna
   Dr. Darvas Endre az Uvaterv hídtervező mérnöke, 1925-2003 / [írta Ehal Ilona Zsuzsanna]. - Biri : Első Lánchíd Bt., [2021]. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 23.). (Műszaki alkotók - magyar mérnökök, ISSN 1785-6485 ; 15.)
Bibliogr.
Fűzött
Darvas Endre (1925-2003)
Magyarország - mérnök - hídépítés - műszaki tervezés - 20. század
62(439)(092)Darvas_E. *** 624.21(439) *** 624.21(100)
[AN 3826163]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7752 /2021.
Storcz Tamás
   Intelligens rendszerek : áttekintés / Storcz Tamás. - Pécs : Pollack Press, 2020. - 101 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-963-429-557-0 fűzött
intelligens rendszer - algoritmus
681.5 *** 681.3.004.14 *** 519.712
[AN 3825693]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2021.
Veszprémi Bernadett (1982-)
   A stratégia-alkotástól az e-hitelesítésig vezető út : kitekintés a magyar e-közigazgatás fontosabb témeköreire / Veszprémi Bernadett ; [a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa]. - Debrecen : DE ÁJK, 2020. - 287 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-490-254-6 fűzött
Magyarország - közigazgatás - elektronikus ügyintézés - infokommunikáció
681.3.004.14 *** 35.077(439) *** 316.774(439)
[AN 3826182]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7754 /2021.
   Ég és föld közötti kapcsolatok : az űrtávközlés története, elmélete és gyakorlata / szerk. Vári Péter. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 319 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 313-315.
ISBN 978-963-295-959-7 kötött
távközléstechnika - űrtechnológia - műholdas távközlés
621.371.36 *** 629.783
[AN 3825669]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2021.
   Villamosenergetikai ipari felügyeleti rendszerek kiberbiztonsági kézikönyve [elektronikus dok.] / szerk. Bonnyai Tünde, Görgey Péter, Krasznay Csaba ; [közread.] Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet. - Szöveg (pdf : 14. 5 MB). - Budapest : NBSZ Nemz. Kibervédelmi Int., [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164261. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9827-2
villamosenergia-ipar - energiaellátás - információs rendszer - adatbiztonság - adatvédelem - elektronikus dokumentum
621.311.004.58 *** 659.2.012.8 *** 681.3.067
[AN 3825254]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7756 /2021.
Horváth Gabriella
   Ilnamo : a te színed : hajfestés hennával és más növényekkel az egészséges hajért : professzionális növényi hajfestő rendszer / [Horváth Gabriella]. - 2. jav. kiad. - [Sopron] : Ilnamo Kft., 2021. - 174 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8807-5 fűzött
fodrászat - hajápolás - festés
687.53 *** 646.72
[AN 3834230]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2021.
Simonovics Ildikó (1970-)
   Rotschild Klára [elektronikus dok.] : a vörös divatdiktátor / Simonovics Ildikó. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164439. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-301-8
Rotschild Klára (1903-1976)
Magyarország - divattervezés - divat - kulturális politika - 20. század - elektronikus dokumentum
687.01:745(439)(092)Rotschild_K. *** 391(439)"195/197" *** 008:323(439)"195/197"
[AN 3826711]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2021.
Szemere István
   Söröskorsók könyve V : sorozatok, a gyűjtemények díszei / Szemere István, Szemere Zsuzsa. - [Budapest] : Over-Team Kft., 2020. - 217 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 217. - Számozott példány: 130
ISBN 978-615-00-9164-8 kötött
Magyarország - korsó - magángyűjtemény
683.51 *** 069.017(439)Szemere
[AN 3826648]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7759 /2021.
   Törékeny vágyak : porcelánok a királyi asztaltól a panel-vitrinig : Hüttl gyára és az Aquincum Porcelángyár : [időszaki kiállítás az Óbudai Múzeumban, 2018. december 11 - 2019. szeptember 1.] / [... rend., a katalógus szövegeit írta] Benyóné Mojzsis Dóra, Polgár Mónika. - 2. jav. kiad. - Budapest : Óbudai Múz., 2019. - 221, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 214-217.
ISBN 978-615-80143-8-0 fűzött
Aquincum Porcelángyár (Budapest)
Budapest - porcelán - ipartörténet - iparvállalat - kiállítási katalógus
666.5(439-Bp.)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2018/2019" *** 061.5(439-2Bp.)Aquincum_Porcelángyár(091)
[AN 3834581]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7760 /2021.
   Épületvillamosság / főszerk. Dési Albert ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - 9. átd., bőv. kiad. - Budapest : ÉTK, 2021. - 522 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 522.
ISBN 978-963-513-251-5 fűzött
épületvillamosság - villanyszerelés
696.6 *** 621.314/.316
[AN 3833037]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2021.
Hajós Bence (1978-)
   Néhány szó a hidak villámvédelméről / [írta és szerk. Hajós Bence]. - Biri : Első Lánchíd Bt., [2021]. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 24.)
Fűzött
villámvédelem - híd - irányelv
699.887.2 *** 624.21 *** 621.316.98(083.7)
[AN 3826174]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2021.
Medgyasszay Péter (1971-)
   Föld- és szalmaépítészet / Medgyasszay Péter, Novák Ágnes. - 4. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2021. - 178 p. : ill. ; 29 cm
A függelékben Volhard, Franz és Röhlen, Ulrich "A vályogépítés szabályai" című írásával. - Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 963-9535-43-5 fűzött : 4500,- Ft
lakóépület - építés - vályog - szalma
69 *** 691.41 *** 691.12 *** 624.012.81
[AN 3834528]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2021.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   Vályogházak : építés, korszerűsítés, átalakítás / Mednyánszky Miklós ; [... ábráit a szerző és Schlammer Zsuzsanna rajz.]. - 8. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2021. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 156-159.
ISBN 963-9535-31-1 fűzött : 4200,- Ft
ház - építés - vályog
69 *** 691.41 *** 624.012.81
[AN 3834526]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2021.
Pattantyús-Ábrahám Ádám (1929-2013)
   Épületrehabilitáció : tartószerkezetek helyreállítása, átépítése és megerősítése / Pattantyús-Ábrahám Ádám. - 2. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2021. - 207 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9968-48-6 kötött : 6800,- Ft
épületszerkezet - felújítás - építészettörténet - 19. század - 20. század
624 *** 69 *** 72.025.4 *** 72(100)"18/19"
[AN 3834537]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7765 /2021.
Pető Attila (1960-)
   Egyszerűen, érthetően : készüljünk a KRESZ-vizsgára! : az elméleti vizsga ismeretanyaga B kategóriához : az aktuális KRESZ-módosításokkal, a motoros- és teherautós-szabályokkal, valamint hasznos tanácsokkal azoknak, akik vezetési órákra készülnek / Pető Attila. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : [Jogsicentrum Kft.], 2021. - 114 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kóddal
ISBN 978-963-06-2406-0 fűzött : 4600,- Ft
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 3834225]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7766 /2021.
Balázs Géza (1959-)
   Pálinka-kislexikon / Balázs Géza. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 157 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5862-54-0 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - égetett szeszes ital - művelődéstörténet - lexikon
663.5:030 *** 930.85(439)
[AN 3827289]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2021.
Pák Dienes (1800-1864)
   Vadászattudomány / Pák Dienes. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - [465] pag. var. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 22. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából. - borító- és gerinccím: Vadászattudomány I-II. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budán : A' Magyar Királyi Tud. Egyetem betűivel, 1829
ISBN 978-963-9783-96-6 kötött : 2021,- Ft
vadászat - hasonmás kiadás
639.1 *** 094/099.07 *** 799.2
[AN 3834812]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2021.
Panyik Gáborné (1951-2017)
   Pálinkafőzés : ágyas pálinka és likőr készítése / Panyik Gáborné. - Budapest : Cser K., 2021. - 115 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-278-571-4 fűzött : 3995,- Ft
pálinkafőzés
663.5
[AN 3832567]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2021.
   Termeljünk együtt a természettel : az agrárerdészet mint új kitörési lehetőség / Kővári Attila, Kiss Endre, Németh István Péter szerk. ; [közread. a Dunaújvárosi Egyetem]. - [Dunaújváros] : DUE Press, cop. 2020. - 3 db : ill. ; 20 cm
A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6142-06-1 fűzött
erdészet - mezőgazdaság - agrotechnika - kutatás-fejlesztés
630*26 *** 631.5
[AN 3826483]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 103 p.
ISBN 978-615-6142-07-8
[AN 3826488] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 111 p.
ISBN 978-615-6142-08-5
[AN 3826490] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 111 p.
ISBN 978-615-6142-09-2
[AN 3826492] MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7770 /2021.
Althuizen, Jord
Smokey goodness (magyar)
   Grill, burger, barbecue : a BBQ-világbajnok receptjei / Jord Althuizen. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021, cop. 2017. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Rádai Andrea
ISBN 978-963-244-773-5 kötött : 8695,- Ft
grillsütés - füstölés - hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5 *** 641.526.2 *** 664.92
[AN 3832381]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2021.
Ambrus Éva
   Anya, kérek még! : hozzátáplálás egyszerűen / Ambrus Éva ; [... ill. Sólymos Ágnes Eszter] ; [fotók ... Zergi Borbála]. - 8. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 253, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 248-249.
ISBN 978-615-5417-53-5 fűzött : 3990,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - szakácskönyv
641.562(083.12) *** 649.1 *** 613.22
[AN 3834577]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2021.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Rézi a páczban : gasztronómiai írások / Cserna-Szabó András ; [ill. Ráskai Szabolcs]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 225 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-479-372-4 kötött : 4490,- Ft
gasztronómia - művelődéstörténet
641.5 *** 930.85
[AN 3826956]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2021.
Czopkó Nóra
   Sminkvarázs : a sminkről és a nőről, aki mögötte vagy / [Czopkó Nóri]. - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2019. - 180, [6] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5420-94-8 kötött : 4970,- Ft
smink
646.75
[AN 3826977]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2021.
Déri Szilvia
   Kovászkaland : kenyerek, sós és édes sütemények természetesen / Déri Szilvia ; [fotó ... Szendeff Lőrinc, ... Szalmás Krisztina]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 187 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-50-4 kötött : 5490,- Ft
pékáru - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68 *** 641.852(083.12)
[AN 3834574]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2021.
Gáspár Bea (1974-)
   Bea konyhája / Gáspár Bea ; [portré- és ételfotók Körmendi Imre]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-54-2 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3834518]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2021.
Gáspár Bea (1974-)
   Bea konyhája 2 / Gáspár Bea ; [ételfotók Körmendi Imre]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 157, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-63-4 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3834519]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2021.
Hévízi Dóra
   Jövőd a tányérodon : 185 recept : egészséges, vegán / Hévízi Dóra, Hévízi Ákos. - [Budapest] : Twins Moped Kft., [2021]. - [1], 180, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-0564-2 kötött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3832725]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2021.
Kinczel Nikoletta
   Öt ország ízei : karácsonyi kiadás / Kinczel Nikoletta. - [Hont] : [Kinczel N.], cop. 2020. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9395-6 kötött
ételspecialitás - karácsonyi szokás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12) *** 641.566(083.12) *** 398.332.416
[AN 3826654]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2021.
Kinczel Nikoletta
   Öt ország ízei : Magyarország, Olaszország, Egyiptom, Ciprus, Svédország / Kinczel Nikoletta. - [Hont] : [Kinczel N.], cop. 2020. - 187 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9393-2 kötött
ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 3826651]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2021.
Laurencsik Beatrix
   Kedvenc krumplis receptjeink 1 : Goldenburg.hu / [szöveg Laurencsik Beatrix, Farkas Judit Zsuzsanna]. - Szeged : Webvízió Kft., [2020]. - 205 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-8211-0 kötött : 5990,- Ft
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 3825741]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2021.
   Mentes : ételérzékenyeknek : [gluténmentes, vegán, tejmentes, tojásmentes, paleo, vegetáriánus] : [122 kreatív recept] / főszerk. Nimila Ági ; ford. Csepregi Ildikó. - Budapest : IQ Press, [2021]. - 130 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Gasztro bookazine, ISSN 2677-0083 ; 2021/2.)
Fűzött : 1990,- Ft
diéta - allergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616-056.43
[AN 3834116]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2021.
Ötvös Zsuzsanna
   Kreatív desszertiskola : 25 különleges desszert, 35 alaprecept, végtelen lehetőség / Ötvös Zsuzsanna ; [fotók Kaunitz Tamás]. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2021, cop. 2018. - 214, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-433-463-7 kötött : 6499,- Ft
sütemény - konyhatechnika - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3832545]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2021.
Papp Katalin
   Nagyi szakácskönyve / Papp Katalin. - [Budapest] : Kossuth, 2021. - 287 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-5954-4 kötött : 3400,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3834566]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2021.
Török Eszter
   100% egészség, 0% cukor! : cukormentes és rostban gazdag ételek / Török Eszter ; [ételfotó ... Csigó Zita]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : La Santé K., 2021. - 174, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-9837-6 kötött : 4800,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3832543]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2021.
Török Eszter
   Viszlát, cukor és fehér liszt! / Török Eszter ; [... hangulatképek Sárosi Zoltán] ; [ételfotók Csigó Zita]. - 8. kiad. - [Budapest] : La Santé K., 2021. - 171, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0829-2 kötött : 4200,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12)
[AN 3832544]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7786 /2021.
Gaarder, Jostein (1952-)
Sofies verden (magyar)
   Sofie világa : regény a filozófia történetéről / Jostein Gaarder ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 527 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 519-520.
ISBN 978-963-9996-68-7 kötött : 4500,- Ft
filozófiatörténet - művelődéstörténet - regény
1(100)(091)(0:82-31) *** 930.85(100)(0:82-31)
[AN 3832677]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2021.
Horváth Zoltán
   Kant prekritikai fordulata / Horváth Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 358 p. ; 22 cm. - (Germanizmusok, ISSN 2064-1532)
borító- és gerinccím: Immanuel Kant prekritikai fordulata. - Bibliogr.: p. 354-358.
ISBN 978-963-414-625-4 fűzött : 3990,- Ft
Kant, Immanuel (1724-1804)
Németország - filozófus - 18. század
1(430)(092)Kant,_I.
[AN 3825888]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2021.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert (magyar)
   Bálványok alkonya / Friedrich Nietzsche ; [ford. és a jegyzeteket írta Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 125 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 9.)
ISBN 978-963-479-676-3 fűzött : 1499,- Ft
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3833474]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2021.
Russell, Bertrand (1872-1970)
Authority and the individual (magyar)
   A hatalom és az egyén [elektronikus dok.] / Bertrand Russell ; ford. Rakovszky Zsuzsa. - Szöveg (epub : 890 KB). - [Budapest] : Kossuth, [2019], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164524. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-6454-8
politikai filozófia - elektronikus dokumentum
1(410)Russell,_B. *** 321.01
[AN 3827465]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2021.
Vona Gábor (1978-)
   Míg a halál el nem áraszt / Vona Gábor. - 2. kiad. - Budapest ; [Szolnok] : Vlog Influence Kft., 2020. - 311 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-307.
ISBN 978-615-00-8967-6 fűzött : 3890,- Ft
halál - kultúra - törzsfejlődés
128 *** 316.7 *** 236.1 *** 575.8
[AN 3834223]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7791 /2021.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 9. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 1422, [1] p., [2] t.fol. : ill., színes, térk. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-812-7 kötött
22.04=945.11
[AN 3833163]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2021.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 7. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 1422 p., [2] t.fol. : ill., színes, térk. ; 16 cm
ISBN 978-963-361-814-1 kötött
22.04=945.11
[AN 3833177]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2021.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 7. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 1422, [1] p., [4] t.fol. : ill., színes, térk. ; 16 cm
ISBN 978-963-361-815-8 fűzött
22.04=945.11
[AN 3833182]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2021.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
   A boldogság keresése mai zavaros világunkban : Prágában, 2011-ben elhangzott előadás szerkesztett változata / Dalai Láma ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditációs Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2020]. - 34, [1] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5495-25-0 fűzött
tibeti buddhizmus - boldogság
294.321(515) *** 17.023.34
[AN 3832701]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2021.
Cseri Kálmán (1939-2017)
   Tudom, kinek hittem : az Apostoli hitvallás magyarázata / Cseri Kálmán. - Jav. kiad. - Budapest : Kálvin, 2021. - 123 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-558-336-2 fűzött : 520,- Ft
apostoli hitvallás
238.2
[AN 3834147]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2021.
Dobosy Antal (1941-)
   Ant!lógia : a jövő buddhizmusáért / Dobosy Antal ; [közread.] A Tan Kapuja. - Budapest : TKBE, 2021. - 106, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5935-07-7 fűzött
buddhizmus - publicisztika
294.3(0:82-92)
[AN 3825897]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2021.
Eggerichs, Emerson (1951-)
Love & respect building blocks (magyar)
   Szeretet & tisztelet építőkövek : munkafüzet videó házas kurzus kiscsoportos feldolgozásához 1. / Emerson Eggerichs ; [ford. Országh György] ; [közread. a Fénysugár Alapítvány]. - Budapest : Fénysugár Alapítvány, cop. 2020. - 95 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-7492-4 fűzött
házasság - nemek lélektana - csoportterápia - példatár
265.5(076) *** 159.922.1(076) *** 615.851.6(076)
[AN 3826996]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2021.
Füzeskuti Ferenc
   Jézus feltámadása és a szivárványtest / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2021]. - 23 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5495-29-8 fűzött
tibeti buddhizmus - eschatologia
294.321(515) *** 236
[AN 3832705]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2021.
Füzeskuti Ferenc
   Nyungne meditáció : alapvető tudnivalók / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditációs Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2021]. - 51 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5495-32-8 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 3832708]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2021.
Füzeskuti Ferenc
   Az öt erő / Thinle Norbu nyomán Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2021]. - 27 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5495-30-4 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 3832948]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
God's word: a never-failing remedy (magyar)
   Isten Igéje: a jól bevált orvosság [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 12.9 MB). - Budapest : Faithline, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164471. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5989-36-0
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3827098]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Must Christians suffer? (magyar)
   Szükséges szenvedniük a keresztényeknek? [elektronikus dok.] / Kenneth E. Hagin ; ford. ... Mile Nikolett. - Szöveg (pdf : 13.4 MB). - Budapest : Faithline, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164469. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5989-34-6
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3827091]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2021.
   Imakönyv : római katolikusok részére. - 8. kiad. - Kecskemét : Korda, 2021. - 526 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9554-21-4 kötött
katolikus egyház - imakönyv
282 *** 243
[AN 3833168]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2021.
   Lelki növekedés : imaheti felolvasások 2020. december 4. péntektől december 12-ig szombaton. - [Szeged] : [Hetednap Adventista Reformmozgalom], [2020]. - 49 p. ; 21 cm
Közread. a Hetednap Adventista Reformmozgalom
ISBN 978-615-81590-1-2 fűzött
Hetednapi Adventista Egyház
elmélkedés
242 *** 286.3
[AN 3825883]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2021.
Lénárt Tibor
   Kép a tükörben : válogatott írások, áhítatok, elmélkedések... : egy évtized az Ige tükrében / Lénárt Tibor. - Monorierdő : Szerző, 2021. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0640-3 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3825939]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2021.
   "Mennyei üzenetek Dániel könyvében" : szombatiskolai tanulmányok 2021. első félévre / kiad. Hetednapi Adventista Reform Mozgalom Nemzetközi Misszióegyesület. - Szeged : Hetednapi Adventista Reform Mozgalom Nk. Misszióegyes., [2020]. - 166 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Hetednapi Adventista Egyház
bibliamagyarázat
224.5.07 *** 286.3
[AN 3825876]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2021.
   A mi arcaink : pasaréti gyerekek hitvallásai / [szerk. Ébner Orsolya, Meskó Zsolt]. - Budapest : Auditórium Hungaricum, 2019. - 187 p. : ill. ; 20 cm. - (Pasaréti hitvallás sorozat ; 3.)
ISBN 978-615-80629-3-0 fűzött
Budapest. 2. kerület - gyermek - egyházközség - katolikus egyház - interjú
282(439-2Bp.II.)(047.53) *** 929-053.2(439)(047.53)
[AN 3826562]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2021.
   Minden dolog kezdete és végső célja : istentani kérdések egykor és ma / [... szerk. Puskás Attila, Gárdonyi Máté]. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 301 p. ; 20 cm. - (Varia theologica, ISSN 2061-6244 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-934-8 fűzöttc2980.- Ft
teológia - vallásfilozófia
21 *** 23
[AN 3826611]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2021.
   Mise történt! : Angyalföldi Eucharisztikus Kongresszus, 2019. november 10-16. / [... gond. Baranyai Béla]. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2020. - 127 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-546-004-5 fűzött : 2500,- Ft
Budapest. 13. kerület - katolikus egyház - oltáriszentség - konferencia-kiadvány
282(439-2Bp.XIII.) *** 265.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3827004]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2021.
Nagy Éva
   Győzelem Jézusban és imádságok minden napra / Nagy Éva ; [kiad. az Üdvösség Hirdetői Egyház]. - Budapest : Üdvösség Hirdetői Egyh., 2021. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0791-2 fűzött
vallásos irodalom - ima
243 *** 244
[AN 3826431]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2021.
   Revival, renewal and awakenings in Central European protestant churches / ed. by Ábrahám Kovács. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 111 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-767-1 fűzött : 2990,- Ft
Közép-Európa - vallástörténet - egyháztörténet - protestáns egyház - 19. század
284(4-11)"18"
[AN 3826904]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2021.
Sághy Ádám
   Bevezetés az Újszövetségbe / Sághy Ádám, Wappler Ádám. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 184 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 173-180.
ISBN 978-963-277-932-4 fűzött : 2600,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - bibliamagyarázat
225.01 *** 225.07
[AN 3826608]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2021.
   "Ti az egyház szívében vagytok!" : katolikus cigánypasztoráció Magyarországon / [szerk. Bángi-Magyar Anna] ; [közread. a] Boldog Ceferino Intézet. - [Budapest] : Boldog Ceferino Int., 2021. - 232 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0471-3 fűzött
Magyarország - lelkipásztorkodás - cigányság - katolikus egyház
282(439) *** 253 *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3825900]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2021.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   Káptalanok a Drávántúlon : a boszniai, kői és szenternyei székeskáptalanok és a pozsegai társaskáptalan középkori archontológiája / C. Tóth Norbert, Ternovácz Bálint. - Pécs : PTE Egyháztörténeti Kutatóközp. : Pécsi Történettudományért Kult. Egyes., 2020. - 177 p. ; 24 cm. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, ISSN 2063-2398 ; 11.)
Bibliogr.: p. 141-152. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-521-1 fűzött : 2500,- Ft
Szlavónia - Bosznia - egyháztörténet - katolikus egyház - káptalan - középkor - archontológia
262.142.6(439.24)"13/15"(035.5) *** 262.142.6(439.55)"13/15"(035.5) *** 282(439.24)"13/15"(035.5) *** 282(439.55)"13/15"(035.5)
[AN 3825664]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2021.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   A pozsonyi társaskáptalan archontológiája, 1204-1462 = Archontológia Prešpurskej kolegiátnej kapituly, 1204-1462 / C. Tóth Norbert ; [... ford. ... Csiba Balázs]. - Budapest : Kódex Kvgyártó Kft., 2020. - 189 p. ; 24 cm + mell. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, ISSN 1787-9213 ; 12.)
A függelékben az oklevelek szövege eredeti latin nyelven, magyar nyelvű összefoglalással. - Bibliogr.: p. 161-171.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-9926-1)
Pozsony - egyháztörténet - katolikus egyház - káptalan - középkor - archontológia - történelmi forrás
282(439.22-2Pozsony)"12/14"(093) *** 262.142.6(439.22-2Pozsony)"12/14"(035.5)
[AN 3826802]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2021.
   Tovatűnő álomképek : a buddhista "Szellem képzése" és a mai tudományos világkép / Allan Wallace írásai nyomán szerk. Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2021]. - 31 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5495-31-1 fűzött
tibeti buddhizmus - világnézet
294.321(515)
[AN 3832703]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2021.
Túri Róbert
   Harminc éve szolgálatban Tatán : történeti visszatekintés irattári és sajtóanyagok, valamint visszaemlékező leírások tükrében / írta és szerk. Túri Róbert ; [kiad. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja]. - Tata : MMSZ Tatai Csop., 2020. - 195 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81586-8-8 fűzött
Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Tatai Csoport
Tata - szeretetszolgálat - szociális gondozás - történelmi forrás - történeti feldolgozás
258 *** 364.4(439-2Tata)"199/201"(093) *** 061.2(439-2Tata)(093)
[AN 3825921]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2021.
Valentyik Ferenc (1956-)
   "...ki dalát az Istentől lesé el" : példaadó írástudók a Gyóni Református Egyházközség történetéből / Valentyik Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 231 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-163.
ISBN 978-615-5862-53-3 fűzött : 3000,- Ft
Gyón - egyházközség - református egyház - helytörténet - történeti feldolgozás - történelmi forrás
284.2(439-2Gyón)(091)(093) *** 943.9-2Gyón(093)
[AN 3826718]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2021.
Watts, Alan W. (1915-1973)
The way of Zen (magyar)
   A zen útja / Alan W. Watts ; [ford. Kepes János]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2021. - 313 p., IV t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 271-277.
ISBN 978-615-5786-34-1 fűzött : 3900,- Ft
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 3833240]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7820 /2021.
   Akik bátrak és hősök voltak : honvédelem és nemzeti ellenállás az első világégés utáni Magyarországon, 1919-1939 / [szerk. Hajagos Csaba]. - [Budapest] : [M. Patrióták Közössége], 2020. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Magyar Patrióták Közössége. - A Kecskeméten, 2020. szept. 4-én és a Budapesten, 2020. szept. 11-én azonos címmel rendezett konferenciák válogatott anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-9705-3)
Kárpát-medence - magyar történelem - irredentizmus - területi visszacsatolás - hadtörténet - félkatonai szervezet - határon túli magyarság - trianoni békeszerződés - két világháború közötti időszak
316.347(=945.11)(4-191)"191/194" *** 329.275(439)"192/194" *** 355.318(439)"1919/192" *** 355.48(439)"193/1941" *** 943.9"1919/1941"
[AN 3834161]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2021.
   Akik bátrak és hősök voltak : honvédelem és nemzeti ellenállás az első világégés utáni Magyarországon, 1919-1939 / [szerk. Hajagos Csaba] ; [kiad. Magyar Patrióták Közössége]. - [Budapest] : M. Patrióták Közössége, 2020. - 298, [17] p. : ill., részben színes ; 22 cm
A Kecskeméten, 2020. szept. 4-én és a Budapesten, 2020. szept. 11-én azonos címmel rendezett konferenciák anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9705-3 kötött
Kárpát-medence - magyar történelem - irredentizmus - területi visszacsatolás - hadtörténet - félkatonai szervezet - határon túli magyarság - trianoni békeszerződés - két világháború közötti időszak
316.347(=945.11)(4-191)"191/194" *** 329.275(439)"192/194" *** 355.318(439)"1919/192" *** 355.48(439)"193/1941" *** 943.9"1919/1941"
[AN 3826471]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2021.
Földes Györgyi (1970-)
   Akit "nem látni az erdőben" : avantgárd nőírók nemzetközi kontextusban / Földes Györgyi. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 172 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-087-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - író - nők a társadalomban - avantgárd - feminizmus - társadalmi nem kutatás - művészetelmélet - modern művészet - századforduló - első világháború - Horthy-korszak
316.37-055 *** 894.511(091)"191/192"(092) *** 7.037(100)
[AN 3826386]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2021.
Gégény István (1978-)
   Sorsfordítók / [szerk. Veszprémi Erzsébet] ; [az interjúkat kész. Gégény István, Veszprémi Erzsébet] ; [közread. a Roma Szakkollégiumok Egyesület]. - [Nyíregyháza] : Roma Szakkollégiumok Egyesület, 2020. - 96 p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-615-00-9855-5 fűzött
Magyarország - cigányság - hátrányos helyzetű - diplomás - fiatal felnőtt - 21. század - interjú
316.37-057.85(=914.99)(439)"201"(047.53) *** 316.37-053.81(=914.99)(439)"202"(047.53)
[AN 3826716]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2021.
Meinig, Romina
   Zwischen Antiziganismus und Resilienz : eine empirische Untersuchung erfolgreicher Sinti und Roma in Deutschland / Romina Meinig. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. ; Freiburg : Pädagogische Hochschule Freiburg Inst. für Erziehungswissenschaft, 2019. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 42.)
Bibliogr.: p. 131-139.
ISBN 978-963-429-334-7 fűzött
Németország - cigányság - iskolai végzettség - társadalmi beilleszkedés - 21. század
316.347(=914.99)(430)"201" *** 376.7(=914.99)(430) *** 316.454.4(=914.99)(430)
[AN 3825746]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2021.
Nagy Pál
   Beás cigányok a Kárpát-medencében : historikus metszetek a 18-19. századból / Nagy Pál. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2019. - 186 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 43.)
Bibliogr.: p. 168-179.
ISBN 978-963-429-493-1 fűzött
Kárpát-medence - romológia - beás cigányok
316.347(=914.99)(4-191)
[AN 3825753]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2021.
Schmidt, Thomas (1969-)
Konfliktmanagement-Trainings erfolgreich leiten (magyar)
   Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok : komplett forgatókönyvek tréningvezetőknek / Thomas Schmidt ; [ford. Szőke Zsófia Eszter]. - 5. utánny. - Miskolc : Z-Press, 2021, cop. 2009. - 478 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9493-52-0 fűzött : 10500,- Ft
konfliktuskezelés - tanári segédkönyv
316.48(072) *** 316.6(072)
[AN 3834579]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2021.
   Szerémség Kollégium / [szerk. Berta Zoltán, Hágen Ádám]. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 311 p., XXIII t. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
A mellékletet szerk. Belicza András. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-48-9 kötött : 6048,- Ft
Szerémség - helyismeret - határon túli magyarság - kulturális örökség - audiovizuális dokumentum
316.347(=945.11)(497.11Szerémség) *** 008(=945.11)(497.11Szerémség) *** 908.497.11Szerémség
[AN 3826706]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2021.
Van Edwards, Vanessa (1985-)
Captivate (magyar)
   Ellenállhatatlan [elektronikus dok.] : hogyan legyél megnyerő, lenyűgöző és elragadó bármilyen helyzetben / Vanessa Van Edwards ; ford. Biró Andor. - Szöveg (epub : 6.6 MB) (mobi : 13 MB). - Budapest : MotiBooks, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5420-51-1 (epub)
ISBN 978-615-5420-52-8 (mobi)
társadalmi kapcsolat - személyiségfejlesztés - elektronikus dokumentum
316.47 *** 159.923.2
[AN 3825003]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7829 /2021.
Bataille, Georges (1897-1962)
L'érotisme (magyar)
   Az erotika [elektronikus dok.] / Georges Bataille. - 3. jav. kiad. - Szöveg (epub : 22.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164526. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9555-9
nemi élet - elektronikus dokumentum
392.6
[AN 3827473]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2021.
Hill, James
Marvel myths and legends (magyar)
   Mítoszok és legendák : [Thor, az Örökkévalók, a Fekete Párduc és a Marvel-univerzum epikus eredete] / írta James Hill ; [ford. Sepsi László]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 215 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-437-754-2 kötött : 4999,- Ft
Egyesült Államok - populáris kultúra - fantasztikum - mitológia - mesebeli lény - irodalmi alak - műfajtörténet - 20. század - 21. század - képregény - album
398.22.001(73)"19/20" *** 398.4 *** 087.6:084.11(73)(091) *** 791.43.01-312.9(73)
[AN 3825478]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2021.
Lackfi János (1971-)
Százérintő (új kiadása)
   Kerekítő százérintő : mai mondókák, ölbeli játékok / Lackfi János, J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 47 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-486-746-3 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3833314]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2021.
   Népmesék szóban, írásban, képben / szerk. Tóth Gábor. - Budapest : MVE, 2020. - 268 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm. - (Versmondók könyvtára, ISSN 1589-3561)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-6847-3 kötött
Magyarország - mesekutatás - folklorisztika - mesemondás - animációs film - népmese
398.21.001 *** 82.01-34 *** 791.43-34(439)
[AN 3826145]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2021.
Paksa Katalin (1944-2021)
Magyar népzenetörténet (angol)
   A history of Hungarian folk music / Katalin Paksa ; [transl. by Judit Pokoly] ; [publ. by] ... BTK Zenetudományi Intézet. - Budapest : Balassi : BTK ZTI, cop. 2020. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 260-295. - Diszkogr.: p. 296-301.
ISBN 978-963-456-082-1 kötött : 5000,- Ft
népzene - magyar néprajz - zenetörténet
398.8.001(=945.11) *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3826391]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2021.
Sabján Tibor (1952-2009)
   A mászókéményes konyha / Sabján Tibor. - 4. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2021. - 107 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.
ISBN 963-86303-4-5 fűzött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-86303-4-5)
magyar néprajz - tárgyi néprajz - tűzhely
39(=945.11) *** 683.95 *** 641.53
[AN 3834515]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7835 /2021.
   A brexit forgatókönyvei és hatásai / szerk. Halmai Péter. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 302 p. : ill., színes ; 25 cm
Lezárva: 2018. márc. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6020-11-6 kötött
Nagy-Britannia - Európai Unió - népszavazás - külpolitika - nemzetközi együttműködés - nemzetközi gazdasági kapcsolat - nemzetközi pénzügy - 21. század
324(410)"2016" *** 327(410)"20" *** 327.39(4-62)"20" *** 339.5(410)"20" *** 339.923(4-62)"20" *** 339.7(410)"20" *** 339.7(4-6)"20"
[AN 3826604]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2021.
Feitl István (1955-)
   Ki volt Rákosi Mátyás? / Feitl István. - Budapest : Napvilág, 2020. - 292 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 281-288.
ISBN 978-963-338-453-4 fűzött : 3200,- Ft
Rákosi Mátyás (1892-1971)
Magyarország - politikus - magyar történelem - kommunizmus - Rákosi-korszak - 20. század
32(439)(092)Rákosi_M. *** 943.9"195" *** 329.15(439)
[AN 3807940]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2021.
   Források a 17. századi magyar politikai gondolkodás történetéhez / szerk. Báthory Orsolya, Kármán Gábor, Zászkaliczky Márton. - Budapest : Reciti, 2019-2020. - 2 db ; 24 cm
Magyarország - politikai filozófia - eszmetörténet - magyar irodalom - újkori latin irodalom - 17. század - vitairat - antológia - történelmi forrás
32.001(439)"16"(093) *** 930.85(439)"16"(093) *** 871-96(439)(082)=945.11 *** 894.511-96(082)"16"
[AN 3803741]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2020. - 327 p. : ill. - (Bibliotheca Hungariae politica, ISSN 2732-3617)
Bibliogr.: p. 22-38.
ISBN 978-615-5478-89-5 kötött
[AN 3826782] MARC

ANSEL
UTF-87838 /2021.
   Holokauszt, csend, beszéd, emlékezet, üzenet : [tanulmányok a holokauszt-recepció köréből] / [szerk. Kelemen Zoltán]. - [Szeged] : Universitas Szeged K., 2019. - 243 p. : ill. ; 21 cm
A Szegeden és Hódmezővásárhelyen, 2017. okt. 19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
holokauszt - narratológia - kultúrakutatás - történettudomány
323.12(=924)"1939/1945" *** 316.7 *** 930.1
[AN 3825873]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2021.
Kiss Viktor (1976-)
   Kívül/belül : egy új politikai logika / Kiss Viktor. - [Budapest] : Napvilág, 2021. - 305, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-[306].
ISBN 978-963-338-467-1 fűzött : 3400,- Ft
politológia - politikai filozófia - politikai irányzat - posztmodern
32.001 *** 321.01 *** 329
[AN 3826441]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2021.
Mikecz Dániel (1981-)
   Semmit rólunk nélkülünk : tüntetések, politikai aktivizmus az Orbán-rezsim idején / Mikecz Dániel ; [közread. a] TK PTI. - [Budapest] : Napvilág : TK PTI, 2020. - 292 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 257-280.
ISBN 978-963-338-468-8 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikai részvétel - civil mozgalom - tiltakozás - 21. század
323(439)"201" *** 323.21(439)"201" *** 323.22(439)"201"
[AN 3826156]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2021.
Mitrovits Miklós (1978-)
   Tiltott kapcsolat [elektronikus dok.] : a magyar - lengyel ellenzéki együttműködés, 1976-1989 / Mitrovits Miklós. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164484. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-475-235-6)
Lengyelország - Magyarország - politikatörténet - külkapcsolat - ellenzék - 1970-es évek - 1980-as évek - rendszerváltás - elektronikus dokumentum
323.22(438)"197/198" *** 323.22(439)"197/198" *** 327(438)"197/198" *** 327(439)"197/198"
[AN 3827219]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2021.
Novák Attila (1967-)
   Ideológia és önazonosság : az 1953-as budapesti cionista per / Novák Attila. - Budapest : NEB, 2020. - 203 p. ; 20 cm. - (Magyar zsidóság a diktatúrában, ISSN 2677-0938)
Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 978-615-5656-29-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - politikatörténet - politikai per - cionizmus - kommunista párt - Rákosi-korszak
323.282(439)"195" *** 343.301.096(439)"195" *** 323.13(=924)(439) *** 329.15(439)"195"
[AN 3807772]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2021.
   A rendszerváltás mérföldkövei / szerk. Házi Balázs [et al.] ; [közread. a] Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum. - Budapest : Retörki, 2020. - 297 p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
Bibliogr.: p. 276-289.
ISBN 978-615-81311-2-4 kötött
Magyarország - politikatörténet - 1980-as évek - rendszerváltás
32(439)"198/1990"
[AN 3826724]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2021.
   Rendszerváltók a baloldalon [elektronikus dok.] : reformerek és reformkörök, 1988-1989 : válogatott dokumentumok / vál. és sajtó alá rend. Ágh Attila, Géczi József, Sipos József. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164522. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9911-3
Magyarország - rendszerváltás - belpolitika - párt - baloldali irányzat - elektronikus dokumentum - történelmi forrás
323(439)"1989"(093) *** 329(439)MSZMP"198"(093)
[AN 3827451]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2021.
Sámsondi Kiss György (1934-)
   A Duna mégis összeköt : egy kormánybiztos vallomásai / Sámsondi Kiss György. - Budapest : Kairosz, 2021. - 432 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 429.
ISBN 978-963-514-004-6 kötött : 3900,- Ft
Sámsondi Kiss György (1934-)
Magyarország - Duna - politikus - duzzasztómű - energiapolitika - rendszerváltás - 20. század - ezredforduló - memoár - történelmi forrás
32(439)(092)Sámsondi_Kiss_Gy.(0:82-94) *** 627.8(439-2Nagymaros)(0:82-94) *** 627.8(437.6-2Bős)(0:82-94) *** 620.9(439)"199"(093)
[AN 3833244]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2021.
   A szétválás fél éve : 1989 ősze / szerk. Szeredi Pál. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 230 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 44.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-51-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - politikatörténet - rendszerváltás
32(439)"1989"
[AN 3826800]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2021.
Tamás Gáspár Miklós (1948-)
   Antitézis : válogatott tanulmányok, 2001-2020 / Tamás Gáspár Miklós ; ford. és szerk. Sipos Balázs. - Budapest : Pesti Kalligram, 2021. - 81 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-203-5 kötött : 4990,- Ft
politikai filozófia - marxizmus
321.01 *** 141.82
[AN 3825784]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2021.
   Trianon 1920-2020 : some aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920 / ed. by Róbert Barta, Róbert Kerepeszki, Krzysztof Kania ; in co-op. with Ádám Novák ; [publ. by the ... University of Debrecen Faculty of Arts and Humanities Department of History]. - Debrecen : Debreceni Universitas : Univ. of Debrecen Fac. of Arts and Humanities Dep. of History, 2021. - 254 p. : ill.,részben színes ; 25 cm
A Debrecenben, 2020. novemberére tervezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-279-9 kötött
Belgium - Hollandia - magyar történelem - külpolitika - gyermekvédelem - hátrányos helyzetű - karitatív tevékenység - forradalmak kora - trianoni békeszerződés - Horthy-korszak
327(439)"191/192" *** 341.382"1920" *** 943.9"191/192" *** 364.65-053.2(=945.11)(4-15)"192"
[AN 3825940]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7849 /2021.
   About two provinces : proceedings of the Third Croatian - Hungarian PhD Conference on Ancient History and Archaeology / [ed. by Dániel Réfi Oszkó]. - Budapest : Eötvös L. Univ. Dept. of Ancient History ; Debrecen : Univ. of Debrecen Dept. of Classical Philology and Ancient History, 2020. - 197 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 26.)
A Budapesten, 2019. márc. 22-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-300-4 fűzött
ókori Görögország - Római Birodalom - Pannonia - Dalmatia - régészet - ókor - művelődéstörténet
904(398.6) *** 904(398.7) *** 904(37/38) *** 930.85(37/38)
[AN 3826727]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2021.
Annales regni Francorum (latin, magyar)
   Frank királyi évkönyvek = Annales regni Francorum / ford., az utószót és a jegyzeteket írta Darvas Mátyás. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 350 p. ; 21 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 21.)
ISBN 978-615-6117-21-2 kötött
Frank Birodalom - középkori latin irodalom - történelem - krónika - kétnyelvű dokumentum - történelmi forrás
936.34"07/08"(093) *** 871-94.02=945.11
[AN 3826151]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2021.
Bíró Vencel (1885-1962)
   "Erdélyt jobban megszeretjük, ha azt múltjával együtt ismerjük" : történeti tanulmányok : [Biró Vencel összegyűjtött tanulmányai 2.] / összeáll., szerk. és a kísérőszöveget írta Sas Péter ; [közread. a] Magyarságkutató Intézet. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 511 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-22-9 kötött
Erdély - magyar történelem - művelődéstörténet
943.921 *** 930.85(439.21)
[AN 3826122]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2021.
Csallóközi Zoltán (1951-)
   Koszorú / Csallóközi Zoltán. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 126 p. : ill. ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5862-49-6 kötött : 3000,- Ft
Kárpát-medence - emlékhely - szobor - magyar történelem - határon túli magyarság - kisebbségi kérdés - 20. század
943.9 *** 73.027.1(4-191) *** 725.945(4-191) *** 323.15(=945.11)(4-191)"19"
[AN 3826967]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2021.
Devos, Sarah
Wonderlijke weetjes en fascinerende feiten over de Egyptenaren (magyar)
   Nahát, ezek az egyiptomiak! / írta Sarah Devos ; Heleen Brulot illusztrációival ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Kolibri, 2021. - 173 p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Dr. Kisagy és Nyuszi
ISBN 978-963-437-658-3 kötött : 2999,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 3826631]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2021.
Ferriss, Timothy (1977-)
Tools of titans (magyar)
   Titánok eszköztára : milliárdosok, ikonok, világklasszis előadók és sportolók taktikái, rutinjai és szokásai / Tim Ferriss ; előszó Arnold Schwarzenegger ; ill. Remie Geoffroi ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2019, cop. 2018. - 731 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5420-62-7 fűzött : 6970,- Ft
Egyesült Államok - egészséges életmód - testmozgás - életvezetés - híres ember
929(73) *** 613.71 *** 613.865
[AN 3826993]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2021.
Festetics Mária (1839-1923)
Das Tagebuch der Gräfin Marie Festetics (magyar)
   Festetics Mária grófnő naplója : Erzsébet királyné bizalmas barátnője / [sajtó alá rend.] Gudula Walterskirchen, Beatrix Meyer ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 289, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 285-288.
ISBN 978-963-479-107-2 kötött : 3999,- Ft
Festetics Mária (1839-1923)
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - híres ember - udvari élet - uralkodócsalád - nő - 19. század - napló
929(439)Festetics_M.(0:82-94) *** 929(439)Erzsébet
[AN 3826974]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2021.
Gálffy László (1970-)
   Anjou és grófjai : a politikai területformálódás útjai és sajátosságai Franciaországban, 9-13. század / Gálffy László. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 268 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 251-268.
ISBN 978-963-414-324-6 fűzött : 3490,- Ft
Anjou Hercegség - Franciaország - történelem - politikatörténet - középkor
944"08/12" *** 32(44)"08/12"
[AN 3825895]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2021.
Giblin, Julia
   Isotope analysis on the Great Hungarian Plain : an exploration of mobility and subsistence strategies fom the Neolithic to the Copper Age / Julia Giblin. - Budapest : Archaeolingua, 2020. - 206 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 40.). (Prehistoric research in the Körös Region, ISSN 2064-7557 ; 4.)
Bibliogr.: p. 165-195.
ISBN 978-615-5766-39-8 kötött
Alföld - régészet - kőkorszak - rézkőkor - izotóptechnika
903(439.14)"634" *** 903(439.14)"636" *** 621.039.8
[AN 3826521]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2021.
Gödéné Török Ildikó (1952-)
   Mozaikok családom történetéből / Gödéné Török Ildikó. - Sopron : [Gödéné Török I.], 2021. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-615-01-0513-0 fűzött
Török család
Simaság - helytörténet - családtörténet
943.9-2Simaság *** 929.52(439)Török
[AN 3826425]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2021.
Grandpierre K. Endre (1916-2003)
   Tárih-i Üngürüsz : a magyarok ősgesztája / Grandpierre K. Endre, Grandpierre Atilla, Blaskovics József. - 4. kiad. - Budapest : Angyali Menedék, cop. 2021. - 515 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás török nyelven
ISBN 978-615-5647-33-8 kötött : 7990,- Ft
Maḥmūd Terdžümān (1510-1575). Tārīh-i Ungurus
magyar őstörténet - magyar történelem - török irodalom - krónika
930.8(=945.11) *** 894.35-94=945.11 *** 943.9".../14"(0:82-94)
[AN 3832721]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2021.
Hajnal Imre (1945-)
   Az emlékezés morzsái : tiszaörsi emberek, események, történetek / Hajnal Imre. - Tiszaörs : Hajnal I., 2019. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-4251-0 fűzött
Tiszaörs - helyi társadalom - 20. század - memoár - album
929(439-2Tiszaörs)(093)
[AN 3825710]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2021.
Hajnal Imre (1945-)
   A gesztenyefa árnyékából a Hortobágy szélére / Hajnal Imre. - Tiszaörs : Hajnal I., 2020. - 252 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8693-4 fűzött
Hajnal család
családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)Hajnal *** 894.511-94
[AN 3825706]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2021.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
21 lessons for the 21st century (magyar)
   21 lecke a 21. századra / Yuval Noah Harari ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2021, cop. 2019. - 303 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-324-595-8 kötött : 4490,- Ft
világtörténelem - civilizáció - prognosztika - ember - világgazdaság - geopolitika - 21. század
930.9"20" *** 008(100)"20" *** 008.2 *** 599.9 *** 339.97 *** 327(100)"20"
[AN 3832364]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2021.
Kubínyi Tamás
   Időkereszt : az esztergályi Magyar család és a történelem / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agora, [2021], cop. 2018. - 198, [1] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80602-4-0 fűzött
Magyar család
Magyarország - családtörténet - magyar történelem - századforduló - első világháború
943.9"190/191" *** 929.52(439)Magyar
[AN 3834113]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2021.
Mándoky Kongur István (1944-1992)
   Newcomers from the East : Hungarians and Kipchak-Turks in Europe / István Mándoky Kongur ; ... introd. by Peter B. Golden ; ed. by Ádám Molnár. - 2. enl., impr. ed. - Budapest : Molnar & Kelemen Oriental Publ., 2021. - XXIV, 352, [16] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Bibliotheca Turcica, ISSN 2416-3260 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88238-8-5 kötött
nemzettörténelem - kunok - nyelvtörténet - nyelvemlék
943.9(=943.46) *** 809.434.6-8(439) *** 809.434.6-5
[AN 3832195]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2021.
   "...minden édenek neve vad poklokat büvöl..." : a Magyarországi Tanácsköztársaság / szerk. Ligeti Dávid, Vörös Boldizsár. - Budapest : Országház Kvk., 2020. - 366 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2019. szept. 11-12-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-37-4 kötött
magyar történelem - Tanácsköztársaság
943.9"1919"
[AN 3801173]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2021.
Morton, Andrew (1953-)
Diana (magyar)
   Diana a szerelmet kereste / Andrew Morton ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : Gabo, cop. 2021. - 318 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-318.
ISBN 978-963-566-091-9 fűzött : 3990,- Ft
Diana, Princess of Wales (1961-1997)
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - híres ember - nő - életrajz
929(410)Diana,_Princess_of_Wales
[AN 3833404]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2021.
Ónody Magdolna (1929-)
"Íme, a festő" (új kiadása)
   Munkácsy Mihályról és rokonairól : "különös, hogy milyen boldog voltam akkor" / Ónody Magdolna. - Debrecen : Ágenda, 2021. - [4], 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A címoldalon és a borítófedélen a megjelenés éve: 2017. - Bibliogr. - Összefoglalás német, francia, angol és orosz nyelven
Fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 20. század - családtörténet
929.52(439) *** 75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 3834212]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2021.
Pharaohs (magyar)
   Fáraók : [az ókori Egyiptom rejtélyes uralkodóinak titkai, szarkofágjai, áldozati szertartásai] : [háború és hódítás, ősi sírok, relikviák és romok] / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2021. - 127 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-51-9 fűzött : 1990,- Ft
ókori Egyiptom - régészet - művelődéstörténet - uralkodó
930.85(32) *** 932(092) *** 904(32)
[AN 3826093]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2021.
   Reformer vagy lázadó? : Bethlen Miklós és kora / szerk. Horn Ildikó, Lacházi Gyula. - [Budapest] : L'Harmattan, 2020. - 410 p. : ill. ; 23 cm. - (Humaniórák, ISSN 2732-1959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-676-6 fűzött : 3990,- Ft
Bethlen Miklós (1642-1716)
Erdély - Magyarország - történelmi személy - író - magyar történelem - 17. század - 18. század
943.9(092)Bethlen_M. *** 894.511(092)Bethlen_M. *** 943.921"169/170"
[AN 3825877]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2021.
Schwieger, Frank (1968-)
Ich, Caesar, und die Bande vom Kapitol (magyar)
   Caesar és bandája : római történetek újratöltve / Frank Schwieger ; ill. Ramona Wultschner. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2019. - 169, [6] p. : ill. ; 23 cm
Ford. Rácz Kata
ISBN 978-963-437-858-7 kötött : 3499,- Ft
Római Birodalom - német irodalom - gyermekirodalom - történelem - gyermekkönyv
937(02.053.2) *** 830-93=945.11
[AN 3834363]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2021.
Stone, Norman (1941-2019)
Hungary : a short history (magyar)
   Magyarország : rövid történelmi vázlat / Norman Stone ; [ford. Bánki Veronika]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 276 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-256.
ISBN 978-615-5884-98-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar történelem - 19. század - 20. század - ezredforduló
943.9"18/200"
[AN 3826594]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2021.
Szabó Zoltán Attila (1972-)
   Tabló : interjúk / Szabó Zoltán Attila. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 119 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-55-7 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3826835]
MARC

ANSEL
UTF-87873 /2021.
Szenthe Gergely (1980-)
   Növényi ornamentika a késő avar kori díszítőművészetben, Kr. u. 8. század - 9. század eleje : kultúrtörténeti tanulmányok / Szenthe Gergely. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2020. - 653 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 3.)
Bibliogr.: p. 585-646. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6117-09-0 kötött
Kárpát-medence - avarok - avar-kor - régészet - díszítőművészet - ornamentika - növényábrázolás
904(369.2) *** 7.043 *** 904(439)"07/08"
[AN 3826111]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2021.
Szilágyi Miklós (1939-2019)
   Az én Gyulám : az 1960-as évek gyulai múzeuma / Szilágyi Miklós ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára]. - Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2021. - 326 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 303-317.
ISBN 978-963-7239-78-6 fűzött : 1900,- Ft
Erkel Ferenc Múzeum (Gyula)
Gyula - Békés megye - múzeum - helytörténet - muzeológia - 20. század - Kádár-korszak - memoár - publicisztika
943.917.5 *** 069(439-2Gyula)"196/197"(0:82-94) *** 943.9-2Gyula(0:82-92)
[AN 3825904]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2021.
Tankó Károly (1975-)
   Kelta falu Győr határában : a ménfőcsanaki késő vaskori település = The Celtic village in North-West Hungary / Tankó Károly. - Budapest : Archaeolingua, 2020. - 320 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Archaeolingua. Studien zur Eisenzeit im Ostalpenraum, ISSN 1416-8510 ; 2.)
A képfeliratok angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 235-265. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5766-41-1 kötött
Győr - kelták - régészet - vaskorszak - lelet
904(439-2Győr) *** 904(=916)(439)
[AN 3826621]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2021.
   Virtuális nemzetegyesítés II : a Magyar Népfőiskokai Collegium csákvári online konferenciáján elhangzott előadások, 2020. november 28. / [szerk. Nagy Lenke]. - [Budapest] : MNC, 2021. - 125 p. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 40.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80689-6-3 fűzött
Magyarország - magyarság - magyarságkutatás - világpolitika - 21. század - állam és egyház viszonya
930.8(=945.11) *** 316.347(=945.11)(100) *** 327(100)"20" *** 322(439)
[AN 3826507]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7877 /2021.
   "Csupa kert meg víz" : Tata, közelről / [fotó Varga Edit] ; [szemelvények válogatása, szerkesztése Kiss Vendel, Kövesdi Mónika, Lendik József] ; [kiad. Csurgó-kút Egyesület]. - [Tata] : Csurgó-kút Egyes., [2021]. - 116, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [119].
ISBN 978-615-00-9766-4 kötött
Tata - helyismeret - idézetgyűjtemény - fényképalbum
908.439-2Tata(0:82-84)(084.12) *** 77.04(439)(092)Varga_E.
[AN 3826522]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2021.
   Dunakeszi sztorik / szerk. Kerekes Dóra ; [az illusztrációkat kész. Nyíri Márton] ; [közread.] Dunakeszi Város Önkormányzata. - Dunakeszi : Önkormányzat, 2020. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80823-5-8 fűzött
Dunakeszi - helyismeret - anekdota
908.439-2Dunakeszi(0:82-36)
[AN 3826473]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2021.
Kálnási Árpád (1943-)
   A debreceni cívis élet lexikona / Kálnási Árpád ; [... rajzait kész. ... Kálnásiné Bíró Katalin] ; [kiad. MTA TABT Debreceni Területi Bizottság Titkársága]. - [2. kiad.]. - Debrecen : MTA TABT DTB, 2021. - 4 db : ill. ; 25 cm
Az előszó angol és német nyelven is
ISBN 978-963-508-955-0 kötött
Debrecen - magyar néprajz - helyismeret - magyar nyelv - tájszótár - szaklexikon
908.439-2Debrecen:030 *** 39(=945.11)(439-2Debrecen):030 *** 809.451.1-087(439-2Debrecen)
[AN 3833269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A - F. - 522 p.
[AN 3833285] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., G - K. - 436 p.
[AN 3833287] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., L - R. - 417 p.
[AN 3833289] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., S - Zs. - 366, [2] p.
Bibliogr.: p. 352-357.
[AN 3833290] MARC

ANSEL
UTF-87880 /2021.
Szász András (1951-)
   Kincses erdélyi városok / Szász András ; fotó Bagyinszki Zoltán. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 158, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [160].
ISBN 978-963-510-087-3 kötött
Erdély - helyismeret - építészeti örökség - fényképalbum
908.498.4-2(084.12) *** 72.025.3/.4(439.21)
[AN 3826517]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2021.
   Teleki Pál arcai : tanulmányok / szerk. Nagy Dóra. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5862-52-6 fűzött : 1200,- Ft
Teleki Pál (1879-1941)
Magyarország - politikus - geográfus - 20. század - cserkészet
91(439)(092)Teleki_P. *** 061.213cserkészet(439)"192/193" *** 32(439)(092)Teleki_P.
[AN 3826959]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7882 /2021.
   A bizalmi vagyonkezelés kézikönyve / szerk. Békés Balázs. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 495 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2020. dec. 1. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-295-968-9)
Magyarország - dologi jog - vagyon
347.2(439) *** 347.2(100)
[AN 3825671]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2021.
Bódi Ferenc (1963-)
   A helyi önkormányzatok születése Magyarországon : az önkormányzás kialakulása a modern korban és helyi önkormányzatok születése a rendszerváltás időszakában / Bódi Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 270, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 45.)
Bibliogr.: p. 229-249.
ISBN 978-615-5862-61-8 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - önkormányzati igazgatás - helyi önkormányzat - regionális politika - decentralizáció - rendszerváltás - történeti feldolgozás
352(439)(091) *** 352/353(439)"199/200" *** 35.071.6
[AN 3826827]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2021.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2021. - 951 p. ; 20 cm
Lezárva: 2021. jan. 2.
ISBN 978-615-5112-30-0 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3834320]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2021.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2021. - 883 p. ; 20 cm
Lezárva: 2021. jan. 2.
ISBN 978-615-5112-29-4 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3834322]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2021.
Gombos Katalin (1966-)
   A jog érvényesülésének térsége - az Európai Unió nemzetközi magánjogi szabályainak XXI. századi kihívásai / Gombos Katalin. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 258 p. ; 21 cm
Lezárva: 2020. nov. 1. - Bibliogr.: p. 233-258.
ISBN 978-963-295-970-2 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - jogharmonizáció - nemzetközi magánjog
341.9(4-62) *** 341.17(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3825676]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2021.
Hargitai László
   Kommentár a CMR egyezményhez : kommentár a nemzetközi árufuvarozási szerződésről szóló egyezményhez / Hargitai László. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 193 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2020. szept. 17. - Bibliogr.: p. 177.
ISBN 978-963-295-945-0 kötött
gazdasági jog - teherszállítás - közúti szállítás - nemzetközi egyezmény - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.463(100)(094)(036) *** 347.763.3(100)(094)(036)
[AN 3825660]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2021.
Kenyeres Dénes (1942-)
   Az 1956 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Parancsnokság rövid és vázlatos története : nemzetőrség históriája Magyarországon / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2020. - 160 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 978-963-88461-9-8 kötött
1956 Magyar Nemzetőrség. Kecskeméti Parancsnokság
Kecskemét - nemzetőrség - magyar történelem - 1956-os forradalom - testülettörténet
351.743(439)"1956" *** 351.743(439-2Kecskemét)(091)
[AN 3826955]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2021.
   Magyarázat a nemzetközi magánjogról / szerk. Csehi Zoltán. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 974 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 927-945.
ISBN 978-963-295-943-6 kötött
nemzetközi magánjog
341.9
[AN 3825638]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2021.
   Nagykommentár a Polgári törvénykönyvhöz : nagykommentár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez / szerk. Vékás Lajos, Gárdos Péter. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 2 db (2876 p.) ; 25 cm
Lezárva: 2020. jan. 1.
ISBN 978-963-295-962-7 kötött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 3825640]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 1436 p.
ISBN 978-963-295-955-9
[AN 3825656] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 1445-2876.
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-961-0
[AN 3825657] MARC

ANSEL
UTF-87891 /2021.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez / [szerk.] Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2021. - 236 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-32-4 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3834323]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2021.
   Segédlet A munka törvénykönyvéhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2021. - 161 p. ; 14 cm
Szerk. Cséffán József
ISBN 978-615-5112-31-7 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3834330]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2021.
Serák István
   Magyarázat a szomszédjogokról / Serák István. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 176 p. ; 25 cm
Lezárva: 2020. nov. 1. - Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 978-963-295-964-1 kötött
Magyarország - szomszédjog - útmutató
347.241(439)(036)
[AN 3825666]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2021.
Sereny, Gitta (1923-2012)
Albert Speer (magyar)
   Albert Speer küzdelme az igazsággal / Gitta Sereny ; [ford. Liska Endre, Somogyi Pál László]. - Budapest : Európa, 2021. - 890, [29] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 877-880.
ISBN 978-963-504-390-3 kötött : 5999,- Ft
Speer, Albert (1905-1981)
Németország - történelmi személy - építész - fasizmus - háborús bűncselekmény - két világháború közötti időszak - második világháború - életrajz
343.337.4.096(430-2Nürnberg) *** 943.0(092)Speer,_A. *** 943.0"192/194"
[AN 3833068]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2021.
Tabajdi Gábor (1980-)
   Bomlasztás [elektronikus dok.] : Kádár János és a III/III / Tabajdi Gábor. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Jaffa, [2020], cop. 2019. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164473. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-409-1
Magyarország. Belügyminisztérium. III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség. III. Csoportfőnökség
Magyarország - politikai rendőrség - titkosszolgálat - megfigyelés - állami terror - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)"196/198" *** 323.282(439)"196/198"
[AN 3827111]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2021.
Tóth Tihamér (1971-)
   Uniós és magyar versenyjog / Tóth Tihamér. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 949 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 943-949.
ISBN 978-963-295-948-1 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdasági verseny - gazdasági jog
347.776(4-62) *** 347.776(439)
[AN 3825637]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7897 /2021.
   A hősök halhatatlanok : a hazáért mindent, a hazát semmiért! / [közread. a] Patrióták. - Budapest : Patrióták, 2021. - 55, [61] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-81736-0-5)
Magyarország - hősi halott - emlékmű - emlékezetpolitika - első világháború
355.293(439)"1914/1918" *** 725.945(439) *** 316.63(439)
[AN 3826428]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2021.
Kiss Sándor (1900-1981)
   Ecsettel a nyugati hadifogságban : Kiss Sándor naplója / szerk. Köő Artúr ; [tanulmányok Babucs Zoltán, Borvendég Zsuzsanna] ; [térképmell. Jeney János]. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2020. - 138 p. : ill., részben színes ; 21 cm + térk. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6117-19-9 kötött
Magyarország - Nyugat-Európa - hadifogoly - második világháború - napló
355.257.7(4-15)(=945.11)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3826133]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2021.
Render, David (1924-2017)
Tank action (magyar)
   Tankcsaták a nyugati fronton : egy harckocsiszakasz-parancsnok háborúja, 1944-1945 / David Render ; Stuart Tootal közreműködésével ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Jaffa, 2019. - 271 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-475-120-5 kötött : 5999,- Ft
Nagy-Britannia - katonai egység története - páncélozott harci jármű - hadtörténet - második világháború - memoár
355.486(410)"1944/1945"(0:82-94) *** 358.119
[AN 3793376]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7900 /2021.
The GDPR made simple(r) for SMEs (magyar)
   A GDPR egyszerűen kis- és középvállalkozások számára / Lina Jasmontaitė-Zaniewicz [et al.] szerk. ; [... ford. Nagy Renáta, Sziklay Júlia]. - [Budapest] : [NAIH], [2020]. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9974-3 fűzött
Európai Unió - Magyarország - adatvédelem - személyi adat - jogi szabályozás - kisvállalkozás - útmutató
659.2.012.8(4-62)(036) *** 342.721(4-62)(036) *** 334.72(439)(036)
[AN 3825884]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2021.
Soósné Kádár Cecília
   Csapatalapítási kézikönyv : cserkészként a közösségépítés útján / [írta és szerk. Soósné Kádár Cecília, Úri Szűcs Réka]. - Budapest : MCSSZ, 2020. - 120, [1] p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Csapatmentorok kiskönyvtára, ISSN 2732-1606 ; 2.)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-8305-66-4 fűzött
vezetéstudomány - közösségfejlesztés - cserkészet
65.012.4 *** 316.45 *** 061.213cserkészet
[AN 3826463]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7902 /2021.
Becker, Alex
The 10 pillars of wealth (magyar)
   Tíz pillér a gazdagsághoz : hogyan gondolkodnak a világ leggazdagabb emberei? : [önerőből lett milliárdosok módszere] / Alex Becker ; [ford. Bakos Kata Dóra]. - Budapest : MarketingAmazing.hu, 2019. - 252 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: 10 pillér a gazdagsághoz
ISBN 978-615-81025-3-7 fűzött
pénzügy - életvezetés - siker
336.7 *** 613.865
[AN 3827014]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2021.
Erdei János
   Somlói galuskás gulyásleves 2.0 : tanulságos történetek a turizmusmarketing világából / Erdei János. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Erdei Turisztikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2021. - 204 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-1049-3 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - turizmus - marketing
658.8 *** 339.138 *** 338.48(439)
[AN 3834118]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2021.
   Esettanulmányok a Dél-dunántúli turisztikai régióból / szerk. Aubert Antal ; [kiad. PTE TTK FFI Turizmus Tanszék]. - Pécs : PTE TTK FFI Turizmus Tansz., 2020. - 203 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-579-2 fűzött
Dél-dunántúli régió - turizmus - kutatási és fejlesztési jelentés
338.48(439Dél-Dunántúl)"201"
[AN 3825760]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2021.
   Hungarikumok : hungarikumok gyűjteménye : collection of Hungarikums / [szerk. Horváth Imre] ; [közread. a] Hungarikum Bizottság, Agrárminisztérium. - [Budapest] : Hungarikum Biz. : Agrármin., 2021. - 119 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - termék - helyismeret - művelődéstörténet
658.62(439) *** 908.439 *** 930.85(439)
[AN 3833247]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2021.
Osterwalder, Alexander (1974-)
Business model generation (magyar)
   Üzletimodell-építés / [írta Alexander Osterwalder, Yves Pigneur] ; [ford. Beke Ádám és Varga Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 288 p. : ill., főként színes ; 19x24 cm
ISBN 978-963-278-640-7 fűzött : 6995,- Ft
üzleti élet - stratégiai menedzsment - tervezés
658.1.011.1 *** 65.012.2
[AN 3832536]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2021.
Strihó Krisztina (1979-)
   Az elektronikus kereskedelem : a kereskedelem digitalizációjának alapvetései / Strihó Krisztina. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 205 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 181-189.
ISBN 978-963-295-968-9 fűzött
Európai Unió - Magyarország - kereskedelempolitika - elektronikus kereskedelem - jogi szabályozás
339.923(4-62)(094) *** 658.8(439)(094) *** 681.3.004.14 *** 658.8(4-62)(094)
[AN 3825639]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7908 /2021.
Gergely Katalin
   Kommentár a társadalombiztosításról szóló törvényhez : kommentár a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényhez / Gergely Katalin, Kiss Zoltán. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2020. - 321 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2020. aug. 19. - Bibliogr.: p. 305.
ISBN 978-963-295-949-8 kötött
2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
Magyarország - társadalombiztosítás - törvény - útmutató
369(439)(094)(036)
[AN 3825663]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2021.
   A pécsi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet első 50 éve, 1970-2020 / [szerk. Bogár Lajos, Tekeres Miklós]. - Pécs : PTE KK AITI, 2020. - 304 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-429-570-9 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Klinikai Központ. Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Pécs - orvostörténet - kórház - egyetem - aneszteziológia - intenzív betegellátás
364.444.046.6(439-2Pécs)"197/201" *** 616-039.76 *** 616-089.5 *** 378.661(439-2Pécs).096(091)
[AN 3825768]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7910 /2021.
Aknai Dóra Orsolya
   Előttünk az út : digitális eszközök és módszerek az (online) oktatásban / Aknai Dóra Orsolya, Fehér Péter. - Budapest : Raabe Klett, 2021. - 157 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 978-615-6079-97-8 fűzött
oktatástechnológia - digitális technika - infokommunikáció - módszertan
371.333 *** 681.3.004.14 *** 316.77 *** 371.3
[AN 3826476]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2021.
Furman, Ben
Muksuoppi (magyar)
   Kids' skills : megoldásközpontú gyermeknevelés a gyakorlatban : kreatív, játékos finn módszer a nehéz helyzetek és viselkedési problémák leküzdésére / Ben Furman ; [ford. Tax Ágnes]. - Miskolc : Z-Press, [2021], cop. 2018. - 144, 22 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-9493-93-3 fűzött : 3900,- Ft
Finnország - gyermeknevelés - családi nevelés - képességfejlesztés - esettanulmány
37.018.1(480) *** 37.025
[AN 3834540]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2021.
Gordon, Thomas (1918-2002)
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa ..., Szomora Virág]. - Budapest ; [Balatonendréd] : Gordon K., 2021. - 291 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 978-963-9766-17-4 fűzött : 4800,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - gyermeklélektan
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.922.7
[AN 3834120]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2021.
Hoóz István (1928-)
   Jogászképzés Magyarországon a hazai egyetem nélküli évszázadokban / Hoóz István ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁJK, 2020. - 243 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 220-242.
ISBN 978-963-429-599-0 fűzött
Magyarország - jogászképzés - középkor - újkor - felsőoktatás - oktatástörténet
378.634(439)(091)
[AN 3825695]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2021.
Montgomery, Hedvig (1968-)
Barnehageårene (magyar)
   Szülői varázslat 3 : az óvodáskor kihívásai : 2-6. év / Hedvig Montgomery ; [ford. Veress Kata]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 231 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 232.
ISBN 978-615-6058-37-9 kötött : 2999,- Ft
családi nevelés - fejlődéslélektan - kisgyermekkor - óvodáskorú gyermek
37.018.1 *** 613.95 *** 159.922.736.32
[AN 3826963]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2021.
   Pályaorientáció felnőttkorban : a tudás centrumában egy életen át, EFOP-3.7.3-16-2017-00022 / szerk. Szabó Zsolt ; [közread. a] VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház. - Miskolc : VOKE Vörösmarty M. Művel. Ház, 2020. - 105 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81565-0-9 fűzött
Miskolc - pályaorientáció - felnőttnevelés - élethosszig tartó tanulás
374.7 *** 37.048.4
[AN 3826257]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2021.
Pásztor Orsolya
   Felnőttképzési kézikönyv : felnőttként a cserkésszé válás útján / [írta és szerk. Pásztor Orsolya, Soósné Kádár Cecília]. - Budapest : MCSSZ, 2020. - 81 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Csapatmentorok kiskönyvtára, ISSN 2732-1606 ; 1.)
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-8305-65-7 fűzött
felnőttoktatás - cserkészet
374.7 *** 061.213cserkészet
[AN 3826454]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2021.
   Soproni kitekintés a neveléstudományra / [szerk. Trencsényi László]. - Budapest : Új Helikon Bt., 2021. - 43 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81553-4-2 fűzött
Sopron - pedagógia - tudományos diákkör - könyvismertetés
37(0:82-95) *** 378.182
[AN 3825894]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2021.
   "Vállalkozó szellem, bővülő tudás" : alapkompetenciák fejlesztése : EFOP-3.7.3-16-2017-00014, szakmai kiadvány / szerk. Schneider Mátyás ; [közread. a] VOKE Csomóponti Művelődési Központ ... - Szolnok : VOKE Csomóponti Művel. Közp., 2020. - 108 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-615-00-7631-7 fűzött
Szolnok - felnőttnevelés - élethosszig tartó tanulás - közösségi ház
374.7 *** 374.07(439-2Szolnok)
[AN 3826422]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2021.
   "Vállalkozó szellem, bővülő tudás" : pályaorientáció felnőttkorban : EFOP-3.7.3-16-2017-00014, szakmai kiadvány / szerk. Schneider Mátyás ; [közread. a] VOKE Csomóponti Művelődési Központ ... - Szolnok : VOKE Csomóponti Művel. Közp., 2020. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7630-0 fűzött
pályaorientáció - élethosszig tartó tanulás - felnőttnevelés
37.048.4 *** 374.7
[AN 3826419]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7920 /2021.
Bodó Iván (1968-)
   Balatoni halmesék : horgásztörténetek kezdőknek és haladóknak / Bodó Iván. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021, cop. 2020. - 239 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-217-8 kötött : 3750,- Ft
Balaton - horgászat - fauna - elbeszélés
799.1(0:82-32) *** 591.9(439)(285.2Balaton)
[AN 3834803]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2021.
Fest, Sebastián (1971-)
Sin red (magyar)
   Federer és Nadal : a párharc, amely örökre megváltoztatta a teniszt / Sebastián Fest ; [ford. Sylvester Dávid]. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2021. - 367 p., [8] t. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81584-9-7 fűzött : 4990,- Ft
Federer, Roger (1981-)
Nadal, Rafael (1986-)
Spanyolország - Svájc - sportoló - tenisz - 21. század
796.342(460)(092)Nadal,R. *** 796.342(494)(092)Federer,_R.
[AN 3832975]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2021.
   Horgászkaland : útmutatók és tippek pecásoknak / [szerk. Szőke Csaba] ; [ill. Dráviczki Péter, Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2020. - 94, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-487-159-0 fűzött
horgászat - ifjúsági könyv
799.1(02.053.2)
[AN 3826712]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2021.
Lazenby, Roland
Showboat (magyar)
   Kobe Bryant : a Fekete Mamba élete / Roland Lazenby ; [ford. Csurka Gergely és Szemenkei Balázs]. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2021. - 569, [7] p., [16] t. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. [573-575].
ISBN 978-615-81489-1-7 fűzött : 5990,- Ft
Bryant, Kobe (1978-2020)
Egyesült Államok - sportoló - kosárlabda - 20. század - 21. század
796.323(73)(092)Bryant,_K.
[AN 3832973]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2021.
Lubics Szilvia (1974-)
   Másfél nap az élet / Lubics Szilvia ; a történeteket, gondolatokat, emlékeket mondatokba öntötte, ... írta Lubics György. - 4. kiad. - [Hahót] : Georgius Med Kft., [2021], cop. 2017. - 319 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9563-4 kötött
Magyarország - sportoló - hosszútávfutás - 21. század - memoár
796.422.16(439)(092)Lubics_Sz.(0:82-94)
[AN 3834105]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2021.
Valentyik Ferenc (1956-)
   A "Gyóni Beton" : a gyóni rekordpálya 1150 bibliográfiai adata / Valentyik Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 92 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-615-5862-65-6 fűzött : 2000,- Ft
Gyón - gépjárműsport - sporttörténet - Horthy-korszak - szakbibliográfia
796.7(439-2Gyón)"193":016
[AN 3826832]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7926 /2021.
Acrílico (magyar)
   Akrilfestés / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Festőiskola lépésről lépésre
ISBN 978-615-5755-15-6 kötött : 2490,- Ft
művészet technikája - akrilfestés
75.02
[AN 3834522]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2021.
Acuarela (magyar)
   Vízfestés / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Festőiskola lépésről lépésre
ISBN 978-615-5755-16-3 kötött : 2490,- Ft
művészet technikája - vízfestés
75.021.322
[AN 3834521]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2021.
Aurum, George
   Szent Bernát titkai / George Aurum. - [Zirc] : Magánkiad., 2021. - 52 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0632-8 fűzött
Zirc - apátság - könyvtár - ciszterciek - egyháztörténet
726.7(439-2Zirc) *** 027.6(439-2Zirc) *** 271.12(100)(091)
[AN 3826462]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2021.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   Magyar várak = Hungarian castles and fortresses = Ungarische Burgen / [fotó] Bagyinszki Zoltán ; [szöveg] Tóth Pál. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 191 p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. [192].
ISBN 978-963-510-076-7 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - vár - fényképalbum
728.81(439)(084.12) *** 728.81(4-191)(084.12)
[AN 3834455]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2021.
Bálint Csaba (1956-)
   Az élő kő üzenete : a Tatai Református Gyülekezet kincsei / Bálint Csaba. - Tata : Tatai Református Egyházközség, 2021. - 143 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Tatai református egyháztörténeti füzetek, ISSN 2676-9026)
A címoldalon a megjelenés éve: 2020. - Bibliogr.: p. 140.
ISBN 978-615-81213-1-6 kötött
Tata - egyháztörténet - református egyház - templom - régészet - lelet
726.54(439-2Tata) *** 284.2(439-2Tata)(091) *** 904(439-2Tata)
[AN 3825702]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2021.
   Európai műemlékvédelmi tendenciák különös tekintettel a Kárpát-medencére : nemzetközi tudományos konferencia I-II. : Fehérvárcsurgó, 2017-2018 = Current trends in European heritage preservation with a focus on the Carpathian Basin / [szerk. ... Raffay Endre, Tüskés Anna] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Intézet Művészettörténet- és Elmélet Tanszék és Kutatócsoport. - Pécs ; Fehérvárcsurgó : PTE MK Képzőműv. Int. Művészettört.- és Elmélet Tansz. és Kutatócsop., 2019. - 279 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-440-5 fűzött
Európa - Kárpát-medence - Magyarország - műemlékvédelem - kulturális örökség
72.025.3/.4(4) *** 72.025.3/.4(4-191) *** 008
[AN 3825748]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2021.
Farkas Attila (1967-)
   Kelet és nyugat között félúton : 3x3 művészetelméleti tanulmány / Farkas Attila, F. Orosz Sára, Futó Tamás ; [kiad. az Altamira Művészeti Egyesület]. - [Isaszeg] : Altamira Műv. Egyes., cop. 2020. - 189 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0049-4 fűzött
Magyarország - művészetelmélet - művészetpolitika - képzőművészet - 20. század
7.01 *** 73/76(439)"19" *** 008:323
[AN 3826445]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2021.
Gyarmati János (1959-)
   A gyűjtés rabszolgája : a múzeumalapító Xántus János és az osztrák - magyar kelet-ázsiai expedíció / Gyarmati János ; [térk. Bottlik Zsolt] ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., 2020. - 260 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm + térk.
Bibliogr.: p. 252-258.
ISBN 978-615-5682-12-4 kötött
Xántus János (1825-1894)
Magyarország - etnográfus - muzeológia - felfedező utazás - 19. század
069(439)"186/188" *** 910.4(100)"186/187" *** 39.001(439)(092)Xantus_J.
[AN 3826797]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2021.
Kovács József (1956-|)
   A 150 éves kunágotai Szent Imre templom, 1870-2020 / Kovács József. - Szeged : Kovács J., 2020. - 40 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-0110-1 fűzött
Kunágota - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Kunágota)(091)
[AN 3825683]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2021.
   Pécs output : [vizuális kísérlet fiatal pécsi művészek munkáit és Patrick Tayler szövegét felhasználva] = Pécs output : [a visual experiment based on young artists from Pécs and on the text of Patrick Tayler] / [kiad. a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola Alapítvány]. - Pécs : Pécsi Képzőműv. Mesterisk. Alapítvány, 2020. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: Output : Pécs 2020
ISBN 978-963-429-584-6 fűzött
Pécs - képzőművészet - 21. század
73/76(439-2Pécs)"202"
[AN 3825738]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2021.
Sabján Tibor (1952-2009)
   Hagyományos falak / Sabján Tibor, Buzás Miklós. - 5. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2021. - 140 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86303-5-3 fűzött : 3200,- Ft
ISBN 963-86303-5-3
Magyarország - népi építészet - magyar néprajz - fal
72.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 692.2
[AN 3834514]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2021.
Schell József (1900-1970)
   Megint ősz lesz : emlékkönyv egy vadászfestőről / Schell József. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 87 p., [44] t. : ill., részben színes ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 32. - Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából
ISBN 978-615-6243-12-6 kötött : 2021,- Ft
Schell József (1900-1970)
Magyarország - festőművész - 20. század - magyar irodalom - vadászkaland
75(439)(092)Schell_J. *** 799.2(0:82-32)
[AN 3834814]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2021.
Varju Kata
   A vulkán mágusai : életünk a Szent-György hegyen / [fotók Varju Kata]. - [Hegymagas] : Angyal Pince - Szent György-hegy, 2021. - [121] p. : ill. ; 16x21 cm
ISBN 978-615-01-0643-4 kötött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Varju_K.
[AN 3826825]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2021.
   A világörökség legizgalmasabb helyszínei. - Debrecen ; [Budapest] : TKK, [2021]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [48].
ISBN 978-963-510-106-1 kötött
világörökség - helyismeret - építészet - fényképalbum
72.025.3/.4(100)(084.12) *** 908.100(084.12)
[AN 3834509]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7940 /2021.
Bartók Béla (1910-1994)
   Bartók Béla életének krónikája / ifj. Bartók Béla ; [közread. a] Magyarságkutató Intézet. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2021. - 481 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6117-25-0 kötött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 3833205]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2021.
Berndt Mihály (1956-)
   Idehallgass! : bepillantás a hangok, zajok izgalmas világába / [szerző Berndt Mihály] ; [közread. a] Herman Ottó Intézet. - Budapest : Herman O. Int., 2020. - 24 p. : ill. ; 30 cm
QR-kóddal, letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-309-134-0 fűzött
hang - akusztika - hallás
781.22 *** 534 *** 612.85
[AN 3834232]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2021.
Hajnáczky Tamás
   Bura Károly cigányprímás : aktivista, revizionista, vizionarista / Hajnáczky Tamás. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-127.
ISBN 978-963-517-203-0 fűzött : 3600,- Ft
Bura Károly (1881-1934)
Magyarország - cigányzenész - zenetörténet - századforduló - Horthy-korszak - cigányzene - album
78.067.26(=914.99)(439)(092)Bura_K. *** 78.067.26(=914.99)(439)"190/193"
[AN 3825578]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2021.
Jones, Tom (1940-)
Over the top and back (magyar)
   A csúcson innen és túl [elektronikus dok.] : önéletrajz / Tom Jones ; ford. Mészáros Márton ..., Németh Dorottya ... - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164767. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9842-0
Jones, Tom (1940-)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(410)(092)Jones,_T.(0:82-94)
[AN 3829444]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2021.
Kecskés András, L. (1942-)
   A magyar zene évezredei : magyar vonatkozású hang- és zenetörténet avagy a magyar zene regénye / L. Kecskés András. - Szentendre ; Budapest : Püski, 2020-. - 25 cm
zenetörténet - magyarságkutatás - magyar népzene
784.4(=945.11)(091) *** 398.8(=945.11)(091) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3825906]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A kezdetektől Attiláig (453-ig). - 2020. - 390 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 369-379. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-298-6 kötött
[AN 3825887] MARC

ANSEL
UTF-87945 /2021.
Marton László Távolodó (1956-)
   Érintés II : world music, 2000-2020 / Marton László Távolodó. - [Budapest] : Somos K., cop. 2021. - 126, [1] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81718-0-9 fűzött : 2900,- Ft
világzene - 21. század
78.031.4(100)"200/201"
[AN 3826705]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2021.
Polgár Péter
   Iron Maiden antológia : 1980 : up the irons! / [szerk., írta, ... Polgár Péter]. - [S.l.] : [s.n.], [2021]-. - 30 cm
Iron Maiden (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - zenetörténet - 20. század - 21. század - album
78.067.26.036.7(410)Iron_Maiden(084.12)
[AN 3826084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2021]. - 130 p. : ill., részben színes
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
[AN 3826089] MARC

ANSEL
UTF-87947 /2021.
Presser Gábor (1948-)
   Presser könyve. - [Budapest] : Helikon, 2021, cop. 2020. - 519, [4] p. : ill, részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-189-8 kötött : 6999,- Ft
Presser Gábor (1948-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - zenész - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Presser_G.(0:82-94)
[AN 3834824]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2021.
Turner, Tina (1939-)
My love story (magyar)
   Életem szerelme [elektronikus dok.] / Tina Turner ; Deborah Davis és Dominic Wichmann közrem. ; ford. Nagy Boldizsár. - Szöveg (epub : 19.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164533. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-09-9913-70)
Turner, Tina (1939-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - rockzene - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(73)(092)Turner,_T.(0:82-94)
[AN 3827504]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7949 /2021.
   Rémesen népszerű : szörnyek a populáris kultúrában / szerk. Limpár Ildikó. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 309, [2] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-543-001-7 kötött : 4499,- Ft
populáris kultúra - műfajelmélet - filmtörténet - világirodalom története - fantasztikum - horror
791.43.01-312.9 *** 316.7 *** 791.43(100)(091) *** 82.01-312.9 *** 82(091)
[AN 3826645]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2021.
Szeleczky Zita (1915-1999)
   Szeleczky Zita életútja és válogatott magánlevelezése / szerk. és az elemzéseket írták Lips Adrián [et al.]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 356 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Bibliogr.: p. 331-335.
ISBN 978-963-414-339-0 fűzött : 4990,- Ft
Szeleczky Zita (1915-1999)
Argentína - színész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - levelezés
792.028(82)(=945.11)(092)Szeleczky_Z.(044)
[AN 3826869]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7951 /2021.
Baranyay Márta
   Angol nyelvtani összefoglaló / összeáll. Baranyay Márta. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Animus, 2019, cop. 1992. - 78, [1] p. : ill. ; 15 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-54-0 fűzött : 390,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3832671]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2021.
   Czuczor - Fogarasi-tanácskozás A magyar nyelv szótára pótkötetének megjelenése alkalmából : [tanulmánykötet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által 2018. december 13-án rendezett tanácskozáson elhangzott előadásokból] / szerk. Horváth Katalin, H. Tóth Tibor, Ferenczi Gábor. - Budapest : Magyarságkut. Int., 2019. - 243 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai, ISSN 2677-0261 ; 8.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6117-05-2 kötött
Magyarország - magyar nyelv - lexikográfia - nyelvtörténet - 19. század
801.3(439)"18" *** 809.451.1-54 *** 809.451.1-3
[AN 3833422]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2021.
Hahn, Romy
Pons Sprachrätsel Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons német nyelvi fejtörők : nyelvtan, szókincs, országismeret kezdőknek és haladóknak : [A1-B2 szint] / írta Romy Hahn. - Budapest : Klett, 2021, cop. 2018. - 127 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5824-41-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3832664]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2021.
Maros Judit
   Német beszédfordulatok / [összeáll. Maros Judit]. - [Budapest] : Animus, 2019, cop. 1995. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-44-1 fűzött : 390,- Ft
német nyelv - frazeológiai gyűjtemény
803.0-318(078)=945.11
[AN 3832675]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2021.
Pomogátsné Varsányi Klára
   Francia nyelvtani összefoglaló / összeáll. Pomogátsné Varsányi Klára. - [Budapest] : Animus, 2019, cop. 1993. - 80 p. : ill. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-9884-88-5 fűzött : 390,- Ft
francia nyelv - nyelvtan
804.0-5(078)=945.11
[AN 3832674]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2021.
Pons Sprachrätsel Englisch (magyar)
   Pons angol nyelvi fejtörők : nyelvtan, szókincs, országismeret kezdőknek és haladóknak : [A1-B2 szint]. - Budapest : Klett, 2021, cop. 2018. - 127 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5824-40-1 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3832665]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2021.
Veres Mária
   Színes kérdések és válaszok német nyelvből : B1 szint / [szerző Veres Mária] ; [ill. Falcione Sarolta]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2020]. - 263 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-261-108-2 fűzött : 3280,- Ft
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3832659]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7958 /2021.
Csehy Zoltán (1973-)
   Arctalanság, arcadás, arcrongálás : önláttatási stratégiák és diskurzusretorikák kisebbségi kontextusban / Csehy Zoltán. - Budapest : Reciti, 2020. - 240 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-239. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6255-07-5 fűzött
Felvidék - irodalomtudomány - határon túli magyar irodalom - határon túli magyar irodalom története - irodalomkritika
82.01 *** 894.511-95(437.6) *** 894.511(437.6)(091)
[AN 3826786]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2021.
Garth, John (1966-)
The worlds of J. R. R. Tolkien (magyar)
   Tolkien világai : Középfölde helyszíneinek ihletői / John Garth ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : Corvina, 2021. - 208 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6692-1 kötött : 8990,- Ft
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Nagy-Britannia - író - helyismeret - 20. század - nem valós terület - térkép - album
820(092)Tolkien,_J._R._R. *** 908.100 *** 912(309)
[AN 3826071]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2021.
Korompay H. János (1947-)
   A nemzeti klasszicizmus jegyében : Horváth János élete és hagyatéka / Korompay H. János. - Budapest : Universitas, 2020. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-82-9 kötött : 2835,- Ft
Horváth János (1878-1961)
Magyarország - irodalomtörténész - eszmetörténet - irodalmi élet - Horthy-korszak - 20. század
82.01(439)(092)Horváth_J. *** 008(439)"192/194" *** 894.511(091)"192/194"
[AN 3826793]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2021.
   Medialitás és gyermekirodalom / szerk. Hermann Zoltán [et al.]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 266 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.: p. 251-263.
ISBN 978-963-414-337-6 fűzött : 3990,- Ft
gyermekirodalom - irodalomtudomány - médiakutatás
82.01-93 *** 316.774
[AN 3826843]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7962 /2021.
   Fenntartható tudomány : hagyomány és újrahasznosítás a felvilágosodás előtt : Fiatalok Konferenciája 2019 / szerk. Bene Ildikó Mária [et al.]. - Budapest : Reciti, 2020. - 149 p. : ill. ; 24 cm
A Szegeden, 2019. okt. 24-25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6255-03-7 fűzött
magyar irodalom története - régi magyar irodalom - világirodalom története - tudománytörténet - középkor - újkor
894.511(091)"12/16" *** 001(100)"15/17" *** 82(091)"15/17"
[AN 3826643]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2021.
Hansági Ágnes (1968-)
   Móric, Mór, Maurus: Jókai / Hansági Ágnes ; [kiad. a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., Balatonfüred Városért Közalapítvány]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft. : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2020]. - 70, [2] p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-9990-92-0 kötött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Jókai_M.
[AN 3826179]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2021.
   Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban / szerk. Móré Tünde, Tasi Réka. - Budapest : Reciti, 2020. - 216 p. : ill. ; 24 cm. - (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 8.)
A Miskolcon, 2019. nov. 13-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-96-3 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom története - újkor - vallásközi kapcsolat
894.511(091)"15/17" *** 930.85(439)"15/17" *** 291.16
[AN 3826669]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2021.
Vaderna Gábor (1979-)
   Honnan és hová? : Arany János és a nagyszalontai hagyomány / Vaderna Gábor. - Budapest : Reciti, 2020. - 260 p. ; 24 cm. - (Vitæ, ISSN 2732-2025 ; 1.)
Bibliogr.: p. 213-243. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6255-01-3 fűzött
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J.
[AN 3826655]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7966 /2021.
Ahern, Cecelia (1981-)
Roar (magyar)
   Üvöltés : [harminc nő, harminc történet] / Cecelia Ahern ; [ford. Szieberth Ádám]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 334, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-874-5 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - elbeszélés
820-32(417)=945.11
[AN 3832360]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2021.
Alhārthī, Jwhah (1978-)
Sayidat al-qamar (magyar)
   A Hold asszonyai / Dzsokha al-Harszi ; [... ford. Kertész Judit]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 295 p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 36.)
ISBN 978-615-81593-5-7 fűzött
Omán - arab irodalom - regény
892.7-31(535)=945.11
[AN 3826246]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2021.
   Anna és Elza: új történetek 2 / [ford. Wohl Anita] ; [fel. szerk. Sarok-Harmos Noémi]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 218, [2] p. : ill., színes ; 24x25 cm
keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-963-437-839-6 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3833805]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2021.
Austen, Jane (1775-1817)
Jane Austen's Charlotte (magyar)
   Charlotte / Jane Austen utolsó ... befejezetlen regénye, amelyet Julia Barrett egészített ki ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 288, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-475-9 kötött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3833408]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2021.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Weisz Böbe]. - Jubileumi kiad. - [Budapest] : Alinea, cop. 2021. - 361 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-50-7 fűzött : 3450,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3832982]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2021.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die Schultiere (magyar)
   Háziállatok Bori osztályában / Julia Boehme ; Herdis Albrecht rajz. ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 72, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Olvass Borival!
ISBN 978-963-403-921-1 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3825539]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2021.
Breton, Pascal
   Voyage amoureux en Italie / [textes Pascal Breton] ; [aquarelles Anna Peter-Breton]. - Budapest : MPB Hungary Kft., 2021. - [104] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81497-1-6 kötött
Olaszország - Franciaország - francia irodalom - helyismeret - festőművész - 21. század - memoár - akvarell
840-94 *** 908.45(0:82-94) *** 75(44)(092)Peter-Breton,_A. *** 75.021.322
[AN 3826513]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Peril at End House (magyar)
   Ház a sziklán / Agatha Christie ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 264, [1] p. ; 18 cm. - (Agatha Christie, a krimi királynője)
Megj. "A vörös sál" és "Ház a világ végén" címmel is
ISBN 978-963-479-608-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3832711]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2021.
Coven, Wanda
Heidi Heckelbeck and the cookie contest (magyar)
   Garabonci Gréti és a sütisütő verseny / írta Wanda Coven ; ill. Priscilla Burris ; ford. Varró Zsuzsa. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2021. - 124, [1] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-9869-94-3 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3834040]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2021.
Coven, Wanda
Heidi Heckelbeck has a secret (magyar)
   Garabonci Gréti nagy titka / írta Wanda Coven ; ill. Priscilla Burris ; ford. Varró Zsuzsa. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2021. - 121, [2] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9869-84-4 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3834046]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2021.
Crossan, Sarah (1981-)
Here is the beehive (magyar)
   Darázsfészek / Sarah Crossan ; [ford. Ács Eleonóra]. - Utánny. - Budapest : General Press, 2021. - 260, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-452-467-0 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3834798]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2021.
Crossan, Sarah (1981-)
Here is the beehive (magyar)
   Darázsfészek / Sarah Crossan ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : General Press, 2021. - 260, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-452-467-0 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3825809]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2021.
Denzil, Sarah A.
Silent child (magyar)
   A néma gyermek [elektronikus dok.] / Sarah A. Denzil ; ford. Benedek Dorottya. - Szöveg (epub : 3.2 MB) (mobi : 3.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164273. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-041-9 (epub)
ISBN 978-963-561-042-6 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3825353]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2021.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The penultimate truth (magyar)
   A végső igazság / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 218, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-329-6 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3832571]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2021.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Bart István]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 229 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 70.)
ISBN 978-963-479-296-3 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3833476]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2021.
Godwin, Pam
Two is a lie (magyar)
   ...összetörted a szívem, majd.. : [Harcolj értem 2.] / Pam Godwin ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-94-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3827105]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2021.
Golding, William (1911-1993)
Free fall (magyar)
   A vétkes visszanéz / William Golding ; [ford. Báti László]. - Budapest : Európa, 2021. - 266, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-342-2 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3832740]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2021.
Graham, Winston (1908-2003)
Ross Poldark (magyar)
   A Poldark család 1 [elektronikus dok.] : Ross Poldark / Winston Graham ; ford. Komáromy Rudolf. - Szöveg (epub : 839 KB). - Szeged : Könyvmolyképző, 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: hhtp://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164521. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-005-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3827403]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2021.
Hoover, Colleen (1979-)
Too late (magyar)
   Too late [elektronikus dok.] : túl késő / Colleen Hoover ; ford. Mergl-Kovács Bernadett. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164495. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-007-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3827429]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2021.
Jelinek, Elfriede (1946-)
Die Klavierspielerin (magyar)
   A zongoratanárnő : regény / Elfriede Jelinek ; [ford. Lőrinczy Attila]. - Budapest : Scolar, 2021. - 302, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-209-3 kötött : 3995,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3833671]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2021.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 16. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2021, cop. 2011. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-183-8 kötött : 4299,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3833047]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2021.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [Walter Trier illusztrációival] ; [ford. B. Radó Lili]. - 23. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 126, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-253-6 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3833310]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2021.
   Kedvenc állatmeséim : olvasásra és felolvasásra. - Debrecen : Cahs Kvk., [2020]. - 27, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5593-91-8 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3834022]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2021.
King, Stephen (1947-)
Carrie (magyar)
   Carrie / Stephen King ; [ford. Hamvai Kornél]. - Budapest : Európa, 2021. - 283 p. ; 20 cm
Megj. "A boszorkánylány" címmel is
ISBN 978-963-504-393-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3833238]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2021.
Larsson, Morgan (1970-)
Kistbyggarna (magyar)
   Az utolsó szög : koporsókészítés svéd módra / Morgan Larsson ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-164-7 kötött : 4499,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3826710]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2021.
Le Carré, John (1931-2020)
The spy who came in from the cold (magyar)
   A kém, aki bejött a hidegről / John Le Carré ; [ford. Falvay Mihály] ; [az elő- és utószót ford. Lakatos Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-902-1 fűzött : 3280,- Ft : 9,60 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3833187]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2021.
LeBor, Adam (1961-)
District VIII (magyar)
   Nyolcadik kerület [elektronikus dok.] / Adam LeBor ; ford. Antóni Csaba. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164528. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-09-0000-0)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3827482]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2021.
Lee, Harper (1926-2016)
To kill a mockingbird (magyar)
   Ne bántsátok a feketerigót! / Harper Lee ; [ford. Pordán Ferenc]. - Jubileumi kiad. - [Budapest] : Geopen, 2021, cop. 2015. - 430, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5331-46-6 kötött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3832954]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2021.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   Onnan túlról / H. P. Lovecraft. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 218, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 74.)
ISBN 978-963-227-557-4 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3833477]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
The assassin's blade (magyar)
   The assassin's blade : az orgyilkos pengéje : [az Üvegtrón előzményei] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 498 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-139-8 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3834343]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2021.
Maas, Sarah J. (1986-)
A court of thorns and roses (magyar)
   A court of thorns and roses : tüskék és rózsák udvara / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 511 p. : ill. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-399-675-1 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3834348]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2021.
Mahlke, Inger-Maria (1977-)
Archipel (magyar)
   Szigetek / Inger-Maria Mahlke ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 428, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-516-020-4 kötött : 4190,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3826679]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2021.
Martinez, Aly
The brightest sunset (magyar)
   A legfényesebb alkony : [Megtörve 2.] / Aly Martinez ; [ford. Goitein Zsófia]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-82-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3827108]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2021.
Matson, Morgan (1981-)
Save the date (magyar)
   Save the date [elektronikus dok.] : a nagy nap / Morgan Matson ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164435. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-425-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3826694]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2021.
McGee, Katharine (1988-)
American royals (magyar)
   American royals [elektronikus dok.] : királyi élet / Katherine McGee ; ford. Bihari György. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164437. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-422-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3826703]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2021.
Michaels, Corinne
If I only knew (magyar)
   Ne csak a testemre figyelj / Corinne Michaels ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 296, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-94-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3827113]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2021.
Moore, Christopher (1957-)
Lamb (magyar)
   Biff evangéliuma, aki Jézus gyerekkori haverja volt / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021, cop. 2006. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-901-4 fűzött : 3880,- Ft : 11,40 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3832965]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2021.
Moser, Erwin (1954-2017)
Der Tigerkäfer (magyar)
   A tigrisbogár : Erwin Moser mesés történetei / a szerző illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021, cop. 2017. - 189 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-266-3 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3834374]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2021.
Moser, Erwin (1954-2017)
Wunderbare Gute-Nacht-Geschichten (magyar)
   Csodálatos jóéjtmesék / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 234, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-408-7 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3834372]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2021.
Moshfegh, Ottessa (1981-)
Eileen (magyar)
   Eileen voltam / Ottessa Moshfegh ; [ford. M. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 254, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-67-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3826682]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2021.
Munsch, Robert N. (1945-)
Love you forever (magyar)
   Örökké szeretlek / Robert Munsch ; ill. Megyeri Annamária ; ford. Szabó T. Anna. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021, cop. 2016. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-403-221-2 kötött : 2490,- Ft
kanadai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(71)=945.11
[AN 3834090]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2021.
Murakami Haruki (1949-)
Sekai no owari to hādo-boirudo wandārando (magyar)
   Világvége és a keményre főtt csodaország / Murakami Haruki ; [Erdős György fordítása]. - [Budapest] : Geopen, 2021, cop. 1998. - 574 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-40-5 kötött : 4490,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3832734]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2021.
'Omīros (Kr. e. 8. sz.?)
Ilias (magyar)
   Íliász / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2021. - 478, [5] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-504-239-5 fűzött : 1799,- Ft
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 3832739]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2021.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2021. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-834-2 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3833252]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2021.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 411 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 84.)
ISBN 978-963-479-439-4 fűzött : 1984,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3833478]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2021.
Paolini, Christopher (1983-)
   Eragon : Örökség-ciklus / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2020-. - ill. ; 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3803364]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Örökség avagy A lelkek sírboltja / [ford. Urbán Erika]. - 2021. - 937 p.
ISBN 978-963-504-153-4 kötött : 5999,- Ft
[AN 3832961] MARC

ANSEL
UTF-88012 /2021.
Picoult, Jodi (1966-)
The book of two ways (magyar)
   A két út könyve / Jodi Picoult ; [ford. Novák Petra]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 470 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 468-470.
ISBN 978-963-543-041-3 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3832355]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2021.
Pinborough, Sarah (1972-)
Behind her eyes (magyar)
   Ne higgy a szemének! / Sarah Pinborough ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 335 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5915-68-0 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3832732]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2021.
Powers, Richard (1957-)
The overstory (magyar)
   Égig érő történet / Richard Powers ; ford. Barabás András. - Budapest : Park, 2021. - 619, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-551-4 kötött : 4950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3834101]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2021.
Riggs, Ransom (1979-)
A map of days (magyar)
   Napok térképe [elektronikus dok.] : Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekeinek negyedik története / Ransom Riggs ; ford. Gálvölgyi Judit. - Szöveg (epub : 19.7 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164527. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9635-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3827479]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The sea of monsters (magyar)
   A szörnyek tengere : Percy Jackson és az olimposziak II. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 7. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-848-9 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3833396]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2021.
Rix, Megan (1962-)
Echo come home (magyar)
   Echo, gyere haza! : egy elveszett kiskutya hihetetlen kalandja / Megan Rix ; [ford. Tóth Gábor]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021, cop. 2017. - 285, [15] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-389-9 fűzött : 2290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3832964]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2021.
Robinson, M.
El diablo (magyar)
   El diablo [elektronikus dok.] / M. Robinson ; ford. Kamper Gergely. - Szöveg (epub : 704 KB) (mobi : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző, 2020. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164438. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-045-7 (epub)
ISBN 978-963-561-046-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3826709]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2021.
Robinson, Marilynne (1943-)
Housekeeping (magyar)
   Háztartás / Marilynne Robinson ; [ford. Szabadkai Bernadett]. - Budapest : Magvető, 2021. - 243 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3989-2 kötött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3833091]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
The Ickabog (magyar)
   Az Ickabog / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 291, [12] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-324-801-0 kötött : 4790,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3832323]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2021.
Rūmī, Ǧalāl ad-Dīn (1207-1273)
Fīhī mā fīhī (magyar)
   Intelmek az uralkodóhoz / Dzsalál ad-Dín Rúmi ; [ford. Sárkány László Zoltán, Csóka F. Katalin]. - [Budapest] : Szenzár, 2021. - 309, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-350-2 kötött : 3799,- Ft
perzsa irodalom - filozófia - királytükör - szufizmus
891.5-96=945.11 *** 321.01 *** 141.336
[AN 3825699]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2021.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 8. (magyar)
   Egy zizi naplója : hercegnő : mesék a cseppet sem mesés Meseországból / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 302, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 8
ISBN 978-963-399-889-2 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3834340]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2021.
Sager, Riley
Lock every door (magyar)
   Zárj minden ajtót! / [Riley Sager] ; [ford. Róbert Pál]. - Utánny. - Budapest : Lettero, cop. 2019. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5921-29-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3833005]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2021.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
Sinal de vida (magyar)
   Életjel [elektronikus dok.] / José Rodrigues dos Santos ; ford. Pál Ferenc. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164525. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9852-9
portugál irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
869.0-312.9=945.1
[AN 3827469]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2021.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
   Morfofóbia / Vlagyimir Szorokin. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 269, [2] p. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 32.)
ISBN 978-615-81593-6-4 fűzött
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3826241]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2021.
Springer, Nancy (1948-)
The case of the missing marquess (magyar)
   Enola Holmes : az eltűnt márki esete / Nancy Springer ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budaörs] : Carta Teen, 2021. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-71-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3833063]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2021.
Steel, Danielle (1947-)
Turning point (magyar)
   Fordulópont / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2021. - 318, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-421-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3825781]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2021.
Taylor, Kathryn
Wildblumensommer (magyar)
   Vadvirágos nyarak [elektronikus dok.] / Kathryn Taylor ; ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 812 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164529. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-09-9527-6
német irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
830-312.5=945.11
[AN 3827492]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2021.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2021. - 306, [5] p. ; 21 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-14-3721-8 kötött : 3699,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3833076]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2021.
Winchester, Simon (1944-)
The surgeon of Crowthorne (magyar)
   A professzor és az őrült : mese gyilkosságról, tébolyról és egy szótárról / Simon Winchester ; ford. Sóvágó Katalin. - Budapest : Park, 2021. - 239 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-632-0 kötött : 3490,- Ft
Minor, William Chester (1834-1920)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3826617]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2021.
Wingate, Lisa (1965-)
Before we were yours (magyar)
   Elrabolt életek / Lisa Wingate ; [ford. Getto Katalin]. - 2. kiad., 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2021. - 516, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-797-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3832370]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : draghi (magyar)
   Mesél az erdő a sárkányokról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-403-585-5 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3834086]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : fate (magyar)
   Mesél az erdő a tündérekről / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 87, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-403-524-4 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3834080]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : folletti (magyar)
   Mesél az erdő a manókról / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 87, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 5
ISBN 978-963-403-571-8 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3834082]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2021.
Wolf, Tony (1930-2018)
Le storie del bosco : gnomi (magyar)
   Mesél az erdő a törpékről / [ill.] Tony Wolf ; [szöveg Peter Holeinone] ; [ford. Todero Anna]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 85, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-403-455-1 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3834077]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8036 /2021.
Arany Mária
   Az élet útja : családregény / Arany Mária. - Tatabánya : Média-Press '91 Kft., 2021. - 453 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81159-2-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3826190]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2021.
Balogh Gábor (1963-)
   Nevem Halil / Balogh Gábor. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 184 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 33.)
ISBN 978-615-81593-7-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3826243]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2021.
   Barátság a négy fal között. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 105, [5] p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
ISBN 978-615-81593-8-8 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3826206]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2021.
Bartis Attila (1968-)
   A nyugalom / Bartis Attila. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2001. - 325 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2251-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833084]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   Többet ésszel, mint erővel : Benedek Elek legszebb meséi. - Debrecen : Cahs Kvk., [2020]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Nagy mesemondók, ISSN 2061-8867)
ISBN 978-615-5593-90-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3834024]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2021.
Benkő László (1952-)
   A pozsonyi csata : az első honvédő háború... : [történelmi regény] / Benkő László. - Budapest : Családi Kvklub, 2021. - 412 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89619-8-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3832339]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2021.
Bereményi Géza (1946-)
   Azóta is élek : összegyűjtött elbeszélések / Bereményi Géza. - Budapest : Magvető, 2021. - 437, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3866-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3825585]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2021.
Bereményi Géza (1946-)
   Magyar Copperfield : életregény / Bereményi Géza. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2020. - 635, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3437-8 kötött : 5499,- Ft
Bereményi Géza (1946-)
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3833663]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Alma : a sötét birodalom / Berg Judit ; [rajz. ... Bernát Barbara] ; [Polgár Judit közrem.] ; [sakkfeladványok Polgár Zsófia]. - Budapest : Ecovit, 2021, cop. 2013. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89888-7-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - sakk - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2) *** 794.1(02.053.2)(0:82-31)
[AN 3833334]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a hátizsákban / Berg Judit ; Agócs Írisz rajz. - 4. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2021. - 54, [2] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-963-410-759-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3834036]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a városban / Berg Judit ; Agócs Írisz rajz. - 5. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2021. - 52, [4] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-963-410-758-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3833798]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Drifter : a darknet árnyékában / Berg Judit. - Budapest : Ecovit, 2021, cop. 2018. - 272 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89888-5-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3833333]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2021.
Berg Judit (1974-)
   A holló gyűrűje / Berg Judit ; [rajz. ... Nagy Kincső]. - Budapest : Ecovit, 2021. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88743-7-5 kötött : 3280,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3833327]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Teknős Kv., 2021-. - Ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3833324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nádtengeri nyár. - 2021. - 114, [2] p.
Gerinccím: Nyár
ISBN 978-963-341-250-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3833326] MARC

ANSEL
UTF-88050 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Maszat játszik / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-410-760-6 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3833323]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2021.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A sirály a király? / Bosnyák Viktória ; [... ill. Dudás Győző]. - Bőv. kiad. - Budapest : Tintató, 2021. - 144, [7] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Tengernyi tudás
ISBN 978-615-01-0723-3 fűzött : 1899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - helyesírás - magyar nyelv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3834384]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2021.
Böszörményi Gyula (1964-)
   A Barnum-rejtély : Ambrózy báró esetei VI. / Böszörményi Gyula. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021, cop. 2020. - 333 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-850-5 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3834351]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab / Borsa Brown. - 20. kiad. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 471, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-115-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3834823]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2021.
   Critica : források az irodalom- és kultúratudományi szakkritika történetéhez, 1986-2020 : sources for the history of criticism of literary and cultural studies, 1986-2020 / vál., szerk. Tüskés Gábor ; sajtó alá rend. Tüskés Anna. - Budapest : Reciti, 2020. - 470 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, német, francia és orosz nyelven
ISBN 978-615-5478-95-6 kötött
Magyarország - magyar irodalom - világirodalom - ezredforduló - 21. század - magyar irodalom története - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - recenzió
894.511-95(082) *** 82-95(082) *** 930.85(439)"16/17" *** 894.511(091)-96"198/202" *** 894.511(091)"16/17"
[AN 3826678]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2021.
Csáth Géza (1887-1919)
   Fekete csönd : Csáth Géza novellái és ismeretlen rajzai. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 181 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 37.)
ISBN 978-615-81695-5-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3826258]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2021.
Cselenyák Imre (1957-)
   Arany János életregénye [elektronikus dok.] / Cselenyák Imre. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről
Arany János (1817-1882)
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3831987]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A tölgyek alatt. - Szöveg (epub : 557 KB) (mobi : 1.1 MB). - 2020, cop. 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165092. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-561-017-4 (epub)
ISBN 978-963-561-018-1 (mobi)
[AN 3831992] MARC

ANSEL
UTF-88057 /2021.
   Csíksomlyói legenda : erdélyi magyar írók novellái / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - 2. átd. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 225, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-501-5 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(498)(082)
[AN 3833415]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2021.
Csontos László
   Különleges küldetés / Csontos László ; [közread. a] Háromkő Egyesület. - [Miskolc] : Háromkő Egyes., 2021. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0431-7 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3826192]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2021.
Czernák Eszter
   Hová bújt a süni? : Panka és az évszakok / Czernák Eszter ; Monszport Vivien rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 67, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-719-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3826592]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2021.
Durica Katarina (1983-)
   Városi rókák / Durica Katarina. - 2. kiad. - [S.l.] : Piros Hó K. : [Durica K.], 2021. - 363, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-9348-2 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3825567]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2021.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Hasnyálmirigynapló / Esterházy Péter. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2016. - 237 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3413-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3833082]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2021.
Fehér-Pál Rita
   Ikerlángok : "minden életemben téged szerettelek!" : [reinkarnációs regény] / Fehér-Pál Rita. - 3. jav. kiad. - Budapest : Elképzelt Életek K., 2021. - 368 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6302-00-7 fűzött
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3832547]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2021.
Fekete Ferenc (1919-1991)
   Színek - fények.. : versek / Fekete Ferenc ; [szerk. Fekete Erzsi, Fekete Tibor]. - Budapest : KF&T Kft., 2019. - 129, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6056-00-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3826961]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2021.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 14. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 303 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-852-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3832334]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2021.
Fekete István (1900-1970)
   Rózsakunyhó : elbeszélések és karcolatok / Fekete István. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 403 p. ; 22 cm
Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából. - A gerincen számozási adatként: 34.
ISBN 978-615-6243-09-6 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3834816]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2021.
Feldmár András (1940-)
   Szabadság és szabad akarat : idézetek könyve / Feldmár András. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 135 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-565-032-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - mentálhigiénia - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 613.865(0:82-84)
[AN 3825704]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2021.
Fodor Sándor (1927-2012)
   Csipike : meseregény / Fodor Sándor ; [Pásztohy Panka rajz.]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021, cop. 2015. - 218, [5] p. : ill. ; 25 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-123-9 kötött : 3490,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)(437.6)
[AN 3834037]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2021.
Gábor Emese (1973-)
   Az álomvölgy rejtélye / Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, 2021. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9924-39-0 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3826595]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2021.
Gránitz Miklós
   Szófonatok / Gránitz Miklós. - Budapest ; [Nagykanizsa] : [Conti-Livello Kft.], 2020. - 199 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-7376-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3825881]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2021.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Magamról többet : új versek / Grecsó Krisztián. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2020. - 147, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3991-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3833653]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2021.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Mellettem elférsz : regény / Grecsó Krisztián. - 2. kiad., 4. utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2011. - 318, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3556-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833644]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2021.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Kirándulós dalok : dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak / Gryllus Vilmos ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm + CD
Letölthető animációkkal
ISBN 978-963-324-702-0 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 784.67(=945.11)(02.053.2)
[AN 3834030]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2021.
Hady Nikolett (1986-)
   Láthatatlan világ meséi / Hady Nikolett ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2021. - 57 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9830-94-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3825942]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2021.
Halász Rita (1980-)
   Mély levegő / Halász Rita. - 3. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 194, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-518-041-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833639]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2021.
Hartay Csaba (1977-)
   Lerepül a hülye fejetek : r_g_ny / Hartay Csaba. - Budapest : Scolar, 2021. - 223 p. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-509-274-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833666]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2021.
Háy János (1960-)
   A cégvezető : regény / Háy János. - Budapest : Európa, 2020. - 371 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-237-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3832599]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2021.
Háy János (1960-)
   Házasságon innen és túl / Háy János. - Budapest : Európa, 2021, cop. 2015. - 415, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-142-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3832731]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2021.
Illés Klára (1954-)
   Megtartó erő : egy parasztcsalád vége / Illés Klára. - Budapest : Magvető, 2021. - 366, [15] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3871-0 kötött : 4499,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - 20. század - memoár - napló
894.511-94 *** 929(439)"19"(0:82-94)
[AN 3825925]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2021.
Jászberényi Sándor (1980-)
   A lélek legszebb éjszakája : történet álmatlanságról és őrületről / Jászberényi Sándor. - 5. kiad. - Budapest : Kalligram, 2021. - 303 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-205-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3833641]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2021.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Dragalád visszavág : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Bertóthy Ágnes rajz. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2020. - 296, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 978-963-437-653-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3834450]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2021.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Sárkánytörvény : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2018. - 203 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-437-867-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3834354]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2021.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Utazás Dínómdánomba : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Kecskés Judit rajz. - 6. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2017. - 163, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-437-866-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3834448]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2021.
Karády Anna
   A füredi lány / Karády Anna. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 443 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-029-5 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3826623]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2021.
Karády Anna
   A füredi lány / Karády Anna. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 443 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-029-5 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3834806]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2021.
Kiss Tibor Noé (1976-)
   Beláthatatlan táj / Kiss Tibor Noé. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2020. - 257, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4018-8 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3834825]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2021.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor az első bében / Kormos István ; Reich Károly rajz. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-614-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3834034]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2021.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor világot lát / Kormos István ; [Reich Károly rajz.]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 57, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-289-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3834035]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2021.
Kósáné Oláh Júlia
   Irodalmi pályázataim, 2018-2020 / Kósáné Oláh Júlia. - Nyíregyháza : [Kósáné Oláh J.], 2021. - 72 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0415-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3826721]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2021.
Kovács Krisztina (1976-)
   A tágasság otthonossága : tanulmányok, kritikák / Kovács Krisztina. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2020. - 444 p. : ill. ; 21 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 42.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-93-7 fűzött
Vajdaság - magyar irodalom - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század - 21. század - esszé - irodalomkritika
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)"19/201" *** 894.511(497.11)(091)"19/201"
[AN 3826165]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2021.
Kuklis Iván (1931-2020)
   Az evangéliumi szellemtan alapgondolatai / Kuklis Iván. - Budapest : Tarsoly, 2020. - 151 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5858-18-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - szellemtudomány - vallásos irodalom
894.511-97 *** 13
[AN 3826725]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2018-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3732060]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátok. - 4. bőv. kiad. - 2021. - 463 p.
ISBN 978-615-5653-17-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3833060] MARC

ANSEL
UTF-88092 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2019-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3772130]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Együtt. - 4. bőv. kiad. - 2021. - 462 p.
ISBN 978-615-5653-11-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3833075] MARC

ANSEL
UTF-88093 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2021-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3833072]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - 4. bőv. kiad. - 2021. - 440 p.
ISBN 978-615-5653-08-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3833073] MARC

ANSEL
UTF-88094 /2021.
Majernyik Szimonetta
   Nem mind arany, ami férfi avagy Kaland(or)ok nem kíméltek / Majernyik Szimonetta. - [Békéscsaba] : Majernyik Sz., [2020]. - 279 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0063-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szingli - nő - párkapcsolat - társkeresés - memoár
894.511-94 *** 316.37-058.832-055.2(0:82-94) *** 316.472.4(0:82-94)
[AN 3825938]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2021.
Mándy Gábor
   Pótkötet / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], [2020]. - 198 p. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 16.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81480-8-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3826582]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2021.
Mechler Anna (1974-)
   Bartoló, a markoló / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021, cop. 2013. - 63 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-615-5220-73-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3834091]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2021.
Mechler Anna (1974-)
   Pedró, a tűzoltóautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021, cop. 2014. - 61 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-615-5385-45-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3834093]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2021.
   Meghitt pillanatok [elektronikus dok.] : ünnepi antológia. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 1.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164768. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-192-8 (epub)
ISBN 978-963-561-193-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082)
[AN 3829458]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2021.
Mezei Petra (1984-)
   Mint a homokszemek [elektronikus dok.] / Mezei Petra. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Maxim, [2020]. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164436. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-499-444-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3826701]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2021.
Mézes Judit
   Bátorító mesék / Mézes Judit ; [rajz. Dávid Orsolya]. - Budapest ; [Pécel] : Katica Kv. Műhely, 2021, cop. 2017. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stresszoldó mesék)
ISBN 978-615-5697-04-3 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3834369]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2021.
Mézes Judit
   Vigasztaló mesék / Mézes Judit ; rajz. Dávid Orsolya. - Budapest ; [Pécel] : Katica Kv. Műhely, 2021. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stresszoldó mesék)
ISBN 978-615-80248-8-4 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3834370]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2021.
Nagy Dóra (1988-)
   Az ébredés évtizede : válogatott írások / Nagy Dóra ; [a fényképeket kész. Horváth Renáta]. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 252, X p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-58-8 kötött : 2520,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3826692]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2021.
Nagy Tibor
   Félárnyék : emberi történetek, esetek több felvonásban / Nagy Tibor. - Abádszalók : Nagy T., 2019. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5807-8 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3825716]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2021.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah / Náray Tamás. - 2. kiad., 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2021. - 544, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-804-8 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3832373]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2021.
Nemere István (1944-)
   Helga hercegnő : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2020. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-853-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3827100]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2021.
Nemere István (1944-)
   Megtalált élet : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2020. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-850-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3827102]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2021.
Nemere István (1944-)
   Szerelmet keresek : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2020. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-851-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3827103]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2021.
Nemere István (1944-)
   Végtelen mezőkön : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2020. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-852-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3827101]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2021.
Németh Róbert
   Legyél fecske, csinálj nyarat! / Németh Róbert. - [Pilisszántó] : Kék Smaragd Bt., 2021. - 97 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0602-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3826455]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2021.
   NLP elmesék : sorsfordító történetek / [közread. az] NLP Akadémia. - 2. kiad. - [Budapest] : NLP Akad., 2021. - 256 p. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-615-00-8342-1 fűzött
magyar irodalom - életvezetés - mese - antológia
894.511-34(082) *** 613.865(0:82-34)
[AN 3832592]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2021.
Pál Miklós
   Az úton / Pál Miklós. - [Budapest] : [Pál M.], [2021]. - 550 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0616-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3823152]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2021.
Palotás Petra (1975-)
   Lélekszirmok [elektronikus dok.] / Palotás Petra. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164353. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-35-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3826047]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2021.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang és Lili : jó éjszakát, Pitypang! / Pásztohy Panka. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [24] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-81820-4-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3833318]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2021.
Percze Miklós (1952-)
   Az elmúlás optimizmusa : versek / Percze Miklós ; [... illusztrációit kész. Czupp Pál, Pesti Gerzsonné Simon Terézia]. - [S.l.] : Magánkiad. ; [Kunhegyes] : [Rózsa és Tsa Bt.], 2020. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-7272-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3825869]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2021.
Péterfy Gergely (1966-)
   Kitömött barbár : regény / Péterfy Gergely. - 7. kiad. - Budapest : Kalligram, 2021. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-209-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833430]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2021.
Pordány László (1945-)
   Harminc év a magyarság szolgálatában : válogatott beszédek, interjúk, cikkek, tanulmányok magyar és angol nyelven / Pordány László. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 305, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5862-59-5 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3826699]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A boszorkánymester / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-476-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3834602]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A fehér folt / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-477-8 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3834601]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2021.
Rump Tímea
   Levendula hercegnő / Rump Tímea ; [ill. Dobosy Tímea]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2020. - 129 p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
ISBN 978-615-81695-4-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3826199]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2021.
Sabo, Mira
   Amíg kinyílik a szemünk : Birtoklás-trilógia I. / Mira Sabo. - [Szombathely] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 561 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81803-3-7 fűzött : 4690,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3833266]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2021.
Sabo, Mira
   Amikor elszabadulnak az indulatok : Birtoklás-trilógia III. / Mira Sabo. - [Szombathely] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 516 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81803-0-6 fűzött : 4690,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3833261]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2021.
Salinger Richárd (1975-)
   Erdei jógakaland / Salinger Richárd ; [ill. Széll Adrienn] ; [jógagyakorlatok Csíki Mariann]. - 2. kiad. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2021. - 37, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-433-894-9 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - jóga - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 615.851.86(02.053.2)
[AN 3834385]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2021.
Simon László, L. (1972-)
   Ki viszi a puskát? : emlékezet és politika / L. Simon László ; [közread. a] Nemzeti Művelődési Intézet. - Lakitelek : NMI, 2020. - 191 p. ; 21cm
ISBN 978-963-651-535-5 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3827156]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2021.
Simon Réka Zsuzsanna
   Bojta színre lép / Simon Réka Zsuzsanna ; Bogdán Viki illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 78, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: A doboztorony lakói
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3826639]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2021.
Szabó T. Anna (1972-)
   Elhagy / Szabó T. Anna. - 3. jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2006. - 127, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2529-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3833094]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2021.
Szikra János (1954-)
   Míg haza nem érsz : versek / Szikra János. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 166, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5862-56-4 fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-915-5862-56-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3827300]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2021.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Egymás szemében / Szilvási Lajos. - [Budapest] : Alinea, cop. 2021. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-51-4 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3832991]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2021.
Tátos Gyöngyi (1943-)
   Kikamó : a természet szeretete legyen veled! / Tátos Gyöngyi. - Budapest : [Tápióság] : Élő Irodalom - Élő Könyv : Cseppecske Bt., 2020. - 205, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-12-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3826467]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2021.
Tormássy Erzsébet
   Álomképek : sóskúti versek / Tormássy Erzsébet ; [a fotókat Mátrai Sándor kész.] ; [közread.] Sóskút Község Önkormányzata. - Sóskút : Önkormányzat, 2019. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5574-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3826976]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2021.
Turcsányi Lajos
   Távol a világtól / Turcsányi Lajos. - [Békésszentandrás] : Magánkiad., 2021. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0665-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3826949]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2021.
Túri Teodóra
   Mesék hétfőtől vasárnapig / Túri Teodóra ; ill. Csenki Gina [et al.]. - [Tata] : [Baráth Ny. Kft.], 2020. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9791-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3826095]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2021.
Urbán Miklós (1942-)
   Huhh és hahó : versek és fotók / Urbán Miklós ; [közread. az] Alapdemokrácia - Alapjövedelem Alapítvány. - [Káptalantóti] : Alapdemokrácia - Alapjövedelem Alapítvány, cop. 2020. - 103, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9605-6 fűzött : 1984,- Ft
Hollandia - magyar irodalom - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - vers
894.511-14(492) *** 77.04(492)(=945.11)(092)Urbán_M.
[AN 3826495]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2021.
Varga Csaba (1946-)
   Feltámadás, mosolyogva : költői esszék / Varga Csaba ; [kiad. Stratégiakutató Intézet, ... Aranymag Intézet]. - [Budapest] : Stratégiakut. Int. ; Pilisszentkereszt : Aranymag Int., 2021. - 423 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81402-4-9 kötött : 4350,- Ft
magyar irodalom - vallásfilozófia
894.511-97(089.3)
[AN 3826401]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2021.
Vibók Ildi (1970-)
   Zrínyi Ilona vagyis Amit az igazi hősökről feltétlenül tudni kell... / Vibók Ildi ; ill. Alács Anna. - Budapest : Csimota, 2021. - 106, [1] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5649-68-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3825495]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2021.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Füves könyv / Weöres Sándor ; [... vál., szerk. és sajtó alá rend. Steinert Ágota]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 98, [15] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 100.)
ISBN 978-963-479-702-9 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - aforizma - vers
894.511-84 *** 894.511-14
[AN 3833446]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2021.
Zoltán Gábor (1960-)
   Szomszéd : Orgia előtt és után / Zoltán Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kalligram, 2021. - 391 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-212-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833432]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2021.
Zsuffa Tünde
   Az ég tartja a földet : regény Árpád-házi Szent Erzsébet élete alapján / Zsuffa Tünde. - Lakitelek : Antológia, 2020. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5862-60-1 kötött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-915-5862-60-1)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3826845]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8138 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Hoppla meséi : vendégségben Pécs városában / [írta és rajz.] Bartos Erika. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 245, [16] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. [256-257].
ISBN 978-963-486-212-3 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3832320]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Őrangyal : mesék az elfogadásról / írta és rajz. Bartos Erika ; [közread. a] Magyar Máltai Szeretetszolgálat ... - 4. kiad. - [Budapest] : MMSZ : Móra, 2021. - 93, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-486-770-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - tolerancia - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 316.647.5(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3834332]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Sári a Vadasparkban / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-410-762-0 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3833322]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2021.
Farkas Barbara
   Kicsi Tacsi kalandjai Anya Tacsival / Farkas Barbara. - [Halásztelek] : Balázs K. G., cop. 2021. - [44] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-01-0105-7 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3826728]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2021.
Innes, Shona
A family is like a cake (magyar)
   A család olyan, mint egy süti / [szöveg] Shona Innes ; [ill.] Agócs Írisz ; ford. Rét Viktória. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 17x17 cm
keretcím: Ölelj meg!
ISBN 978-963-410-746-0 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3826590]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2021.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 1. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-486-446-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 3833317]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2021.
Johnson, Amy
Busy machines (magyar)
   Szorgos járgányok / szöveg Amy Johnson ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 96 p. : ill., színes ; 27x27 cm
ISBN 978-963-486-678-7 kötött : 3699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3826688]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2021.
   A kis tigris boldog : kövesd az ujjaddal!. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26 cm
Ford. Mirtse Áron
ISBN 978-963-486-415-8 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3826713]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2021.
Kubašta, Vojtěch (1914-1992)
Statečný cínový vojáček (magyar)
   A rendíthetetlen ólomkatona / Vojtěch Kubašta. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-486-711-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3826696]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2021.
Kubašta, Vojtěch (1914-1992)
Zvířátka a loupežníci (magyar)
   A brémai muzsikusok / Vojtěch Kubašta. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-486-712-8 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3826698]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2021.
Rønne, Nina Nordal (1972-)
Grå (magyar)
   Szürke / Nina Nordal Rønne ; ford. Piróth Attila. - Budapest : Csimota, 2021. - [33] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5649-70-7 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825530]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2021.
Tiberg, Joar (1967-)
Hej rädd! (magyar)
   Szia, félelem! / Joar Tiberg ... ; ford. Piróth Attila. - Budapest : Csimota, 2021. - [31] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5649-69-1 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3825534]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2021.
Vrolijke vriendjes (magyar)
   Vidám barátok : kövesd az ujjaddal!. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26 cm
Ford. Szenderák Bence
ISBN 978-963-486-414-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3826707]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8151 /2021.
Kondás Péter
Harc a világvége ellen (angol)
   Fight against the end of the world / [Péter Kondás] ; [transl. by Anna Szekeres]. - [Budapest] : Kondás P., 2018-. - ill., színes ; 26 cm
keretcím: Suttyo & friends
képregény
087.6:084.11
[AN 3723770]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2.5. - 2020. - [36] p. - (Suttyo comics ; 2.5)
ISBN 978-615-81656-0-0 fűzött : 1300,- Ft
[AN 3823323] MARC

ANSEL
UTF-88152 /2021.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (20.) (2020) (Pécs)
   XIII. Nemzetközi és XX. Országos Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Hamerli Petra, Varga Tímea, Rab Virág. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2020. - 175 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett, 2020. ápr. 8-9-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-611-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3825723]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2021.
Thor, god of thunder (magyar)
   Thor, a mennydörgés istene 2 / írta Jason Aaron ; rajz. ... Nic Klein [et al.] ; [ford. Lunczer Gábor]. - [Budapest] : Fumax, 2021. - [312] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-148-4 kötött : 8995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3826632]
MARC

ANSEL
UTF-8