MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/08/06 09:44:14
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
8758 /2021.
   Tűzzománc Művészek Köre, 2014-21 = Enamel Artist Team, 2014-21 / [szerk. Végh Éva]. - [Budapest] : Tűzzománc Művészek Köre, 2021. - 62, [6] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-01-0843-8 fűzött
Tűzzománc Művészek Köre
Magyarország - zománcművészet - művészcsoport - 21. század
061.28(439) *** 738.4(439)"201/202"
[AN 3831234]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8759 /2021.
Gombos Péter (1973-)
   Az olvasó gyermek : tanulmányok az olvasáspedagógia, az olvasásszociológia és a gyermekkultúra tárgyköréből / [Gombos Péter]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2020. - 130 p. ; 25 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-48-0 fűzött : 2020,- Ft
olvasásszociológia - olvasáspedagógia - irodalomtörténet - gyermekirodalom - ifjúsági irodalom - 20. század - 21. század
028.6 *** 82(091)-93"19/20"
[AN 3831116]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2021.
Somogyi Ede (1852-1921)
   Szumirok és magyarok / Somogyi Ede. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 270, [1] p. : ill. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Budapesti Hírlap, 1903
ISBN 978-615-6189-55-4 fűzött : 3900,- Ft
magyarságkutatás - magyar nyelv - sumer nyelv - nyelvrokonság - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 809.211.9(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 3831327]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8761 /2021.
Greatest pioneers (magyar)
   A legnagyobb úttörők : [tudományos újítók, a kultúra héroszai, politikai lángelmék] / [ford. Rádai Gábor]. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2021. - 143, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine plusz, ISSN 2677-1055)
ISBN 978-963-9631-52-6 fűzött : 1990,- Ft
tudós - feltaláló - művelődéstörténet
001.894(100)(092) *** 930.85(100)
[AN 3830774]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8762 /2021.
Ermīs Trismegistos
   Hermész Triszmegisztosz bölcsessége / [ford. Hamvas Endre Ádám, László Levente, Tar Ibolya] ; [a tanulmányokat írta Hamvas Endre Ádám, Kárpáti Gábor Csaba] ; [szerk. Kárpáti Gábor Csaba]. - 2. kiad. - [Budapest] : Szenzár, 2021. - 634, [1] p. ; 20 cm. - (Bibliotheca hermetica, ISSN 2732-320X)
Tart.: Koré koszmu : a világ leányaÞ; AsclepiusÞ; Tabula smaragdinaÞ; Hermész könyve a harminchat dekánrólÞ; Corpus Hermeticum. - Egys. cím: Asclepius ; Corpus Hermeticum ; Kore kosmou ; Tabula smaragdina ; Liber Hermetis de triginta sex decanis. - Hortulanus "Liber super Tabulam smaragdinam Hermetis" c. művének magyar nyelvű fordításával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-479-240-6 kötött : 4499,- Ft
ezoterika - asztrológia
133.25 *** 133.52
[AN 3836855]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2021.
Honorius (pápa), III. (1148-1227)
The grimoire of Honorius (magyar)
   Honóriusz varázskönyve / Arthur Edward Waite összeállításában ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 47 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5032-47-9 fűzött : 2100,- Ft
démonológia - varázslás
133.4 *** 235.2
[AN 3831297]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2021.
Malchus, Marius
The secret grimoire of Turiel (magyar)
   A titkos grimoire : Turiel titkos grimoire-ja : a szertartásos mágia rendszere : a nagy arkánum : a ceremoniális mágia rítusai. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 46 p. : ill. ; 19 cm
Szerző Malchus, Marius. - Borítócím: Turiel titkos varázskönyve
ISBN 978-615-5032-46-2 fűzött : 1900,- Ft
varázslás
133.4
[AN 3831300]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2021.
   A Nath jógik öröksége : kundalini / [közread. a] Fraternitas Mercurii Hermetis. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-67-9 fűzött : 2300,- Ft
csakra - jóga
133.25 *** 615.851.86
[AN 3831336]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2021.
Szabó Vivien
   Mindennapi égi segítség : út a boldogság megéléséhez / Szabó Vivien. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-86-7 fűzött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3829508]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2021.
Trikál József (1873-1950)
   Az okkultizmus bölcseleti szempontból / Trikál József. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 180 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Stephaneum Ny., 1931. - Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 978-615-5984-69-3 fűzött : 2700,- Ft
okkultizmus - hasonmás kiadás
133 *** 094/099.07
[AN 3831344]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8768 /2021.
Bagoly Ilona
   Magyarország nemzeti parkjai / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-176-7 kötött
Magyarország - nemzeti park - természeti környezet
502.4(439) *** 502(439)
[AN 3830453]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2021.
Banizs Károly (1940-)
   A Társadalmi Erdei Szolgálat (TESZ) és utódszervezete, a Természetvédelmi Szolgálat (TeSz) története Fejér megyében / Banizs Károly ; [kiad. ... Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség]. - [Székesfehérvár] : Székesfehérvár Vár. Természetbarát Szövets., 2019. - 205 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6631-8 fűzött
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
Fejér megye - természetjárás - természetvédelem - természetvédelmi őr - testülettörténet
504.06(439.118)(091) *** 796.5(439.118)(091) *** 061.2(439.118)(091)
[AN 3831099]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8770 /2021.
Hawkins, Emily
The school of numbers (magyar)
   A számok univerzuma : [kalandozás a matematika világában 40 izgalmas leckével] / írta Emily Hawkins ; ill. Daniel Frost. - Budapest : Kolibri, 2021. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Bujdosó István
ISBN 978-963-437-617-0 kötött : 3999,- Ft
matematika - gyermekkönyv
51(02.053.2)
[AN 3830756]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2021.
Kovács Sándor
   Differenciaegyenletek / Kovács Sándor. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 455 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 447-450.
ISBN 978-963-493-099-0 fűzött : 5900,- Ft
differenciálegyenlet - egyetemi tankönyv
517.91/.95(075.8)
[AN 3832077]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2021.
Lovász László (1948-)
Discrete mathematics (magyar)
   Diszkrét matematika / Lovász László, Pelikán József, Vesztergombi Katalin. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
ISBN 978-963-493-074-7 fűzött : 4300,- Ft
diszkrét matematika - egyetemi tankönyv
510.8(075.8)
[AN 3832090]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2021.
Nágel Árpád (1962-)
   Folytonos dinamikai rendszerek : feladatgyűjtemény / Nágel Árpád. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 364 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 978-963-493-076-1 fűzött : 5200,- Ft
differenciálegyenlet - dinamikai rendszer - egyetemi tankönyv - példatár
517.91/.95(075.8)(076)
[AN 3832058]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8774 /2021.
Simonyi Miklós (1935-)
   Emberek és molekulák : kémiaszertár / Simonyi Miklós. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-493-083-9 fűzött : 3200,- Ft
kémia - tudománytörténet - művelődéstörténet
54(091) *** 930.85(100)
[AN 3831815]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8775 /2021.
Hawking, Stephen W. (1942-2018)
Black holes (magyar)
   Fekete lyukak : a BBC Reith-előadásai / Stephen Hawking ; a bevezetőt és a jegyzeteket írta David Shukman ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, 2021, cop. 2017. - 115 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 978-963-252-174-9 kötött : 3290,- Ft
Nagy-Britannia - fekete lyuk - televíziós műsorszám
524.882 *** 791.9.097(410)
[AN 3836845]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2021.
   Kozmikus hatások és kockázatok / szerzők Barta Veronika [et al.] ; [közread. a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont]. - Budapest : CSFK, 2020. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9969-9 fűzött
űrkutatás - meteorit - Piszkés-tető - csillagvizsgáló
520.1(439-2Piszkés-tető) *** 523.68
[AN 3829664]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8777 /2021.
Bagoly Ilona
Védett vadon (új kiadása)
   Veszélyeztetett állatok / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-487-175-0 kötött
vadon élő állat - veszélyeztetett faj - ifjúsági könyv
59(02.053.2) *** 504.74(02.053.2)
[AN 3830451]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2021.
   Evaluations / [publ. by the] QualiCont. - Szeged : QualiCont, 2020. - 50 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Szeged - klinikai diagnosztika - labortechnika - kutatóintézet - statisztikai adatközlés
57.08 *** 616-07 *** 061.6(439-2Szeged)(083.41)
[AN 3830602]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2021.
   External quality proficiency testing schemes : scheme catalogue / [publ. by the] QualiCont. - Szeged : QualiCont, 2021. - 50 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Szeged - klinikai diagnosztika - labortechnika - statisztikai adatközlés - kutatóintézet
57.08 *** 616-07 *** 061.6(439-2Szeged)(083.41)
[AN 3830592]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2021.
Molnár V. Attila (1969-)
   Magyarország orchideái = Orchids of Hungary / Molnár V. Attila, Csábi Miklós ; [közread. a] Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszék. - Debrecen : DE TTK Növénytani Tansz., 2021. - 224 p. : ill., színes ; 20 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-490-247-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - orchidea - flóra - növényhatározó
582.594(084.1) *** 581.9(439)
[AN 3830137]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2021.
Rigos, Alexandra (1968-)
Spinnen (magyar)
   Pókok : nyolclábú vadászok / Alexandra Rigos ; [ford. Goda Móni]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-669-6 kötött : 3490,- Ft
pók - ifjúsági könyv
595.44(02.053.2)
[AN 3830442]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2021.
Vojnits András (1941-)
   A Börzsönytáj lepkevilága / Vojnits András. - [Szob] : Börzsöny Múz. Baráti Köre, 2021. - 504 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Börzsönyvidék, ISSN 1218-3202 ; 6.)
Bibliogr.: p. 499-504.
ISBN 978-615-80512-3-1 fűzött
Börzsöny - lepke - fauna
595.78 *** 591.9(439)(234.373.33)
[AN 3831573]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2021.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Leben der Bäume (magyar)
   A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? : egy rejtett világ felfedezése / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 217 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-746-4 kötött : 3950,- Ft
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma
581.412 *** 630*1 *** 581.9 *** 504.03
[AN 3837425]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8784 /2021.
Arató Mónika
   Lélekcsemegék [elektronikus dok.] : mindennapi kísérőid a teljesség és boldogság felé vezető úton : 365 gyönyörű üzenet az év minden napjára / Arató Mónika. - Szöveg (epub : 7.6 MB). - [Budapest] : Bioenergetic, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165381. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-515-9
életvezetés - ezoterika - elektronikus dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3833948]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2021.
Biles, Mary
The CBD book (magyar)
   CBD : nélkülözhetetlen útmutató a CBD olajhoz / Mary Biles ; [ford. Adámy Luca]. - [Budapest] : Gabo, 2021. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-141.
ISBN 978-963-566-025-4 kötött : 3990,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény - kender - illóolaj - antipszichotikum
615.32 *** 615.89 *** 633.88 *** 633.854.434 *** 615.214
[AN 3836917]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2021.
   Bízva nézz előre! : életünket megváltoztató találkozások. - Dunaújváros : Gyürüs P., cop. 2021. - 87 p. : ill. ; 21 cm. - (Őszike füzetek)
ISBN 978-615-01-0647-2 fűzött
idős - életvezetés - vallásos irodalom
613.865-053.9 *** 244
[AN 3830321]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2021.
Conway, Rana
What to eat when you're pregnant (magyar)
   Kismamaétrend : ideális táplálkozás a várandósság és a szoptatás alatt / Rana Conway ; [ford. Bodóné Hofecker Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2021. - 220 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-320-5 fűzött : 2995,- Ft
terhesség - szoptatás - egészséges táplálkozás
613.95 *** 618.63 *** 613.2
[AN 3837511]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2021.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
The evolving self (magyar)
   A fejlődés útjai : a harmadik évezred pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Buda Júlia]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 441 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 426-[442].
ISBN 978-963-572-011-8 fűzött : 3999,- Ft
érzelem - szociálpszichológia - életvezetés - személyiségfejlesztés
159.942 *** 159.95 *** 316.6
[AN 3837401]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2021.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Finding flow (magyar)
   Az öröm művészete : flow a mindennapokban / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Halmos Mária]. - [Budapest] : Open, 2021. - 231 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-225.
ISBN 978-963-572-010-1 fűzött : 3499,- Ft
életvezetés - lélektan - boldogság
613.865 *** 159.9
[AN 3837487]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2021.
Fejes András (1975-)
   El nem rejtőző : keretbe zárt pillanatok : heti elmélkedések Fejes András fotóival / [szerk. Kovács László]. - Mezőgyán : Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség, 2020. - [113] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm. - (Mersz - mezőgyáni református sorozat, ISSN 2786-0868 ; 1.)
ISBN 978-615-00-9720-6 fűzött
mentálhigiénia - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény - album
613.865(0:82-84) *** 244(0:82-84) *** 77.04(439)(092)Fejes_A.
[AN 3830459]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2021.
Hidasi Judit
   99 gondolat a szeretetről : mert a boldogság tanulható! / Hidasi Judit. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 227, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-70-5 kötött : 3899,- Ft
mentálhigiénia - szeretet
613.865 *** 177.61
[AN 3836865]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2021.
How psychology works (magyar)
   Mindent a pszichológiáról : izgalmasan és látványosan / alkotószerk. Jo Hemmings. - Utánny. - [Budapest] : Bookline, 2021. - 255 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Dövényi Ibolya
ISBN 978-963-433-555-9 kötött : 5999,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3837458]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2021.
Kádár Annamária (1975-)
   Lilla és Tündérbogyó : 30 érzelmi intelligencia fejlesztő mese / Kádár Annamária ; [ill. Moldován Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5281-35-8 kötött : 2940,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - meseterápia - mese
615.851.82 *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3837398]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2021.
   Karantén történetek : monológok az online térben / [szerk. Garai István]. - [Szeged] : [Magánkiad.], cop. 2020. - 329 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0310-5 fűzött
alkoholizmus - memoár
613.81(0:82-94)
[AN 3830579]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2021.
   Lélek és történelem: örökség : az ELTE Történeti Intézet Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének konferenciája : 2019. december 5. / szerk. Papp Barbara. - Budapest : ELTE BTK, 2021. - 215 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-302-8 fűzött
örökség - pszichológiai antropológia - társadalomtörténet - történelem
159.9 *** 316.7 *** 316.32 *** 943.9
[AN 3831132]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2021.
Lieberman, David J. (1966-)
Get anyone to do anything (magyar)
   Vegyél rá bárkit bármire : pszichológiai titkok, amiknek segítségével bármilyen helyzetet uralhatsz! / David J. Lieberman ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 206, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-963-529-780-1 kötött : 4490,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2
[AN 3837638]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2021.
Máté Gábor (1944-)
When the body says no (magyar)
   A test lázadása : ismerd meg a stresszbetegségeket / Máté Gábor ; [ford. Bogácsi Balázs]. - 2. kiad. - [Budapest] : Open, 2021. - 387 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-008-8 fűzött : 3999,- Ft
stressz - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3837482]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2021.
McKeown, Patrick (1943-)
Anxiety free (magyar)
   Szorongás nélkül : feladatok az elme lecsendesítésére és a szorongás leküzdésére / Patrick McKeown ; [ill. Rebecca Burgess] ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 227, [10] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-434-3 fűzött : 3999,- Ft
légzés - tudatosság - gondolkodás - mentálhigiénia
612.2 *** 159.955 *** 613.865
[AN 3830166]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2021.
Milánovics Danica (1954-)
   Koronavírus a facebookon 3 : második és harmadik hullám : vakcinaháború / Milánovics Danica. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2021. - 445 p. : ill. ; 17 cm. - (Zseb-útinaplók ; 9.)
ISBN 978-615-5031-44-1 fűzött : 4000,- Ft
világjárvány - 21. század - blog - napló
616.98(100)"202"(0:82-94)
[AN 3830395]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2021.
   Onkosebészeti dietetika : a diagnózistól a műtéteken át az onkológiai kezelésekig / összeáll. Horváth Judit ; kiad. Magyar Rákellenes Liga Nyíregyházi Alapszervezete. - Nyíregyháza : M. Rákellenes Liga Nyíregyházi Alapszervezete, 2021. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-963-87940-4-8 fűzött
rákbetegség - táplálkozástudomány
616-006 *** 613.2
[AN 3830317]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2021.
Schädlich, Susan (1978-)
Winziges Leben (magyar)
   A baktériumok és a vírusok világa : minden, amit a baktériumokról, a vírusokról, köztük a koronavírusról, illetve az ellenük való védekezésről tudni kell / Susan Schädlich ; Katharina J. Haines illusztrációival ; [ford. Szabó Zsuzsa]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 47 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-509-290-1 kötött : 1999,- Ft
mikroorganizmus - oltóanyag - gyermekkönyv
615.371(02.0.53.2)
[AN 3830228]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2021.
Urbán Szabolcs
   A vallásosság kötődéselméleti megközelítése / Urbán Szabolcs. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 153 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 143-153.
ISBN 978-963-414-737-4 fűzött : 2490,- Ft
valláslélektan - kötődéselmélet
159.9 *** 291 *** 316.472.4
[AN 3831167]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2021.
William, Anthony
Medical medium (magyar)
   Gyógyító médium : a krónikus és gyógyíthatatlan betegségek mögött rejlő titkok / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 396, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-544-9 kötött : 5490,- Ft
természetgyógyászat - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 615.89 *** 159.923.2
[AN 3837640]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8804 /2021.
Hári László
   Pácolás és horganyzás : példatár / Hári László ; [közread. a] Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés. - Budapest : MVAE, 2019. - 348 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-6449-9 fűzött
acélgyártás - felületkezelés - horganyzás - pácolás - példatár
669.18(075.8)(076) *** 621.9.047(075.8)(076)
[AN 3831098]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8805 /2021.
Horváth Péter
   Digitális rendszerek modellezése és szintézise / Horváth Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 317 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-748-0 kötött : 6990,- Ft
digitális technika - integrált áramkör
681.326.32 *** 681.327 *** 621.37/.39.037.37
[AN 3830464]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2021.
Pettman, Kevin
The impostor's guide to Among us (magyar)
   Among us - imposztorok kézikönyve : [független és nem hivatalos] : [elengedhetetlen tudnivalók minden játékosnak!] / Kevin Pettman ; [ford. Fekete-Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-437-829-7 kötött : 3499,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3830763]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8807 /2021.
Kozák Miklós (1924-2020)
   A vízgazdálkodási nagyműtárgyak mint a nemzetgazdaság fejlesztésének eszközei : a vízügyi szakma és a tudomány fejlesztéséért, védelméért és a szakmaiatlanság ellen : szemelvények Kozák Miklós életművéből / szerk. Bakonyi Péter [et al.]. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 479 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-120-1 kötött
Magyarország - vízgazdálkodás - vízügy - vízépítés
626/627(439) *** 628.179(439) *** 556.18(439)
[AN 3832033]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8808 /2021.
Balogh Tamás Zoltán
   Úttörővasutak zsebkönyve / Balogh Tamás Zoltán. - Debrecen : [Balogh T. Z.], 2021. - 147 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-145.
ISBN 978-615-01-0709-7 fűzött
Magyarország - gyermekvasút - úttörővasút - történeti feldolgozás
656.331(439)(091) *** 656.4(439)(091)
[AN 3830473]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2021.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
   Libertalia : szabad kalózközösségek - az újkor első demokratikus alaptörvényei / Daniel Defoe, Jacob de Bucquoi, Alexandre Olivier Exquemelin ; [a szövegeket ford., a jegyzeteket és a m. utószót írta Miklós Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2021. - 238 p. : ill. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352)
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-62-0 kötött
kalóz - művelődéstörténet - 17. század - 18. század
656.61.086.26(100)"16/17" *** 930.85(26)
[AN 3830868]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8810 /2021.
   70 év a gyümölcstermesztés szolgálatában : Eszterháza - Fertőd / [szerk. Varga Jenő, Dénes Ferenc]. - Gödöllő : NAIK, 2020. - 115 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (NAIK könyvek, ISSN 2630-9467)
ISBN 978-615-5748-23-3 kötött
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (Gödöllő). Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet (Budapest). Fertődi Kutató Állomás
Fertőd - gyümölcstermesztés - kutatóintézet - testülettörténet
634.1 *** 061.6(439-2Fertőd)(091)
[AN 3830581]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2021.
   Éghajlatváltozás az agráriumban : kihívások és megoldások / szerk. Holló Gabriella, Pekár Anita ; [közread. az] MTA Pécsi Területi Bizottsága ..., MATE Kaposvári Campus. - Pécs : MTA Pécsi Területi Biz. ; Kaposvár : MATE Kaposvári Campus, 2021. - 128 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-0856-8 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - éghajlatváltozás - esettanulmány - kutatási és fejlesztési jelentés
63(439) *** 551.583
[AN 3831396]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2021.
Horváth Dániel
   Maximális terméshozam : az édesburgonya termesztés haladó trükkjei / [szövegírók Horváth Dániel, Kriston Krisztián]. - [Berzence] : [Magánkiad.], [2021]. - 76 p. : ill., színes ; 21cm
ISBN 978-615-01-1110-0 fűzött
növénytermesztés - édesburgonya
633.492 *** 635.22
[AN 3831113]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2021.
Masson, Jeffrey M. (1941-)
Lost companions (magyar)
   Elvesztett társaink : szeretetteljes gondviselés a gyászunk feldolgozásához / Jeffrey Moussaieff Masson ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 267 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [268].
ISBN 978-963-507-156-2 kötött : 4490,- Ft
hobbiállat - gyászolás
636.045 *** 159.942
[AN 3829506]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2021.
Molnár János
   Foglalkoztatási modellprogramok határ menti térségekben : makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében / [írta Molnár János és Schwarcz Gyöngyi] ; [közread. a] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2019. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 60-65.
Fűzött
Kelet-Magyarország - szociális foglalkoztatás - növénytermesztés - kender - esettanulmány
633.854.434 *** 331.582.22(439-11)
[AN 3831103]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2021.
Roszík Péter (1952-)
   Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere / Roszík Péter ; [közread. a] Biokontroll Hungária. - Budapest : Biokontroll Hungária, 2021. - 68 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-80288-9-9 fűzött
Magyarország - biogazdálkodás - minőségbiztosítás
631.147 *** 633 *** 636 *** 65.018(439)
[AN 3837463]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8816 /2021.
Babilon, Ján (1818-1877)
   Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči : výber z receptov = Az első szlovák nyelvű szakácskönyv : receptválogatás / Ján Babilon ; [red. ... Juraj Rágyanszki] ; [prekl. ... Eva Fábiánová,k Juraj Rágyanszki] ; [vydav. Slovenská samospráva VI. obvodu Budapešti ...]. - Budapešť : Slovenská samospráva VI. obv. Budapešti, 2020. - 159 p. : ill., főként színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-615-01-0112-5 fűzött
gasztronómia - ételspecialitás - magyarországi szlovákok - szakácskönyv
641.5(=854)(439) *** 641.568(=854)(439)(083.12)
[AN 3830877]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2021.
Bárkányi Zoltán (1941-)
   Slovenská kuchyňa : 250 receptov = Szlovák konyha : 250 recept / Zoltán Bárkányi ; [prekl. ... Eva Fábiánová] ; [fot. ... Andrea Kiššová, Imrich Fuhl]. - 2. rozš. vyd. - Budapest : SlovakUm, cop. 2020. - 327, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6014-09-2)
Szlovákia - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(437.6)(083.12)
[AN 3831155]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2021.
Kiss Dóri
   Glutén- és laktózmentes alapszakácskönyv / Kiss Dóri ; [fotók Kaszás Gergely]. - 3. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 187 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-35-1 fűzött : 5490,- Ft
diéta - lisztallergia - tejérzékenység - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3836851]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2021.
Móczár István
   Kemencés ételek : örömkalács és a többiek / Móczár István, Róka Ildikó. - Budapest : Könyvklub, [2020]. - 91 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízőrzők ; 12.)
ISBN 978-615-6093-15-8 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - sütés - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(439)(083.12) *** 641.526(083.12)
[AN 3830728]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2021.
Segal Viktor (1968-)
Sercegés és erdőzúgás (angol)
   Sizzling amid rustling leaves : adventures in forest gastronomy / Viktor Segal, Joe Vida ; with quotes from Zsigmond Széchenyi ; [transl. Sue Tolson]. - 2. ed. - [Budapest] : Pannon Értéktár Zrt., 2021. - 287 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0652-6 kötött : 7980,- Ft
ételspecialitás - vadhús - vadon termő növény - szakácskönyv
641.55(083.12):631.963.2 *** 641.568(083.12) *** 641.55(083.12):637.54/.55
[AN 3830428]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8821 /2021.
Bradatan, Costica
Dying for ideas (magyar)
   A hős filozófus : a gondolkodók veszélyes élete / Costica Bradatan ; [ford. Lévay Paula]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 246 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 227-241.
ISBN 978-963-573-020-9 fűzött : 3499,- Ft
filozófus - filozófiatörténet - halál - mártír
1(100)(091) *** 1(100)(092) *** 128
[AN 3831564]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2021.
Csámpai Ottó (1952-)
   Comenius újrafelfedezése / Csámpai Ottó. - Budapest : Heraldika, 2020. - 160 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A függelékben Jan Amos Komenský "Gentis felicitas" című művének latin nyelvű szövegével és magyar nyelvű fordításával. - Bibliogr.: p. 148-152. - Összefoglalás cseh, német, lengyel, angol, holland és svéd nyelven
ISBN 978-615-5592-17-1 kötött
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Csehország - filozófus - pedagógus - újkori latin irodalom - filozófia - 17. század - kétnyelvű dokumentum
1(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 37(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 871-96(437.1).02=945.11
[AN 3831043]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2021.
   Hit és gondolkodás : tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére / szerk. Hidas Zoltán és Jani Anna. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 424 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-713-8 fűzött : 4990,- Ft
filozófia - esztétika - vallástudomány - teológia
1 *** 111.852 *** 291 *** 21
[AN 3831185]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2021.
Lorey, Isabell
Foucaults Gegenwart (magyar)
   Foucault jelenléte : szexualitás, gondoskodás, forradalom / Isabell Lorey, Gundula Ludwig, Ruth Sonderegger. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 162 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-126-3 fűzött : 2500,- Ft
Foucault, Michel (1926-1984)
Franciaország - filozófus - 20. század - politikai filozófia - hatalomelmélet
1(44)(092)Foucault,_M. *** 321.01
[AN 3831166]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2021.
Molnár Tamás (1921-2010)
Bribes de mémoire (magyar)
   Emlékfoszlányok / Molnár Tamás, Bernard Dumont ; szerk. Király Béla. - Budapest : Századvég, 2021. - 226 p. ; 21 cm. - (Hungaria aeterna, ISSN 2732-0820)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-71-2 fűzött : 3490,- Ft
Molnár Tamás (1921-2010)
Egyesült Államok - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - interjú
1(73)(=945.11)(092)Molnár_T.(047.53)
[AN 3830350]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2021.
Rókusfalvy Pál (1931-)
   Megmaradni, megújulni, növekedni : válogatott cikkek, előadások, tanulmányok / Rókusfalvy Pál. - Budapest : Püski, 2021. - 255 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-299-3 kötött
etika - lélektan - magyarságtudat
17 *** 159.9 *** 316.63(=945.11)
[AN 3830209]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8827 /2021.
   Bibliai történetek gyerekeknek / [ill. Keresztes Dóra]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2021. - 226, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-558-057-6 kötött : 3400,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3837010]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2021.
Bitskey István (1941-)
   Hitvita, história, szellemi örökség : tanulmányok a kora újkori magyarországi művelődésről / Bitskey István. - Budapest : Kossuth ; Eger : EKE, 2021. - 350 p. ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-161-7 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - protestantizmus - művelődéstörténet - uralkodó - kultusz - török hódoltság
284(439)"15/16" *** 943.9(092) *** 394.944(439) *** 282(439)"15/17" *** 930.85(439)"15/17"
[AN 3830353]
MARC

ANSEL
UTF-88829 /2021.
Bosco, Teresio (1931-)
Storia di Don Bosco (magyar)
   Don Bosco története / [szöveg] Teresio Bosco ; [graf.] Alarico Gattia. - Budapest : Don Bosco, 2020. - 147 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9956-66-7 fűzött
Bosco, Giovanni (1815-1888)
Itália - Olaszország - szent - Don Bosco rend - 19. század - ifjúsági könyv - képregény
235.3(092)Bosco,_G.(02.053.2) *** 271.789.1(45)(092)Bosco,_G.(02.053.2) *** 087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3830416]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2021.
Braun, Joseph (1857-1947)
Die pontificalen Gewänder des Abendlandes nach ihrer geschichtlichen Entwicklung (magyar)
   A főpapi ruhák története nyugaton / írta Braun József ; ... ford. Hám Antal. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - V, 305 p. ; 17 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Temesvár : Csanád-egyházmegyei sajtó Ny., 1901. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-50-9 fűzött : 4500,- Ft
egyházi ruházat - főpap - egyháztörténet - római katolikus egyház - hasonmás kiadás
264-036 *** 282(091) *** 094/099.07
[AN 3831316]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2021.
Casey, Michael (1942-)
Strangers to the city (magyar)
   Idegenek a város szemében : elmélkedések a benedeki regula eszméiről és értékeiről / Michael Casey ; [ford. Tamás D. Ignác]. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2020. - 269, [2] p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-770-1 fűzött : 3690,- Ft
Benedetto da Norcia (480-547). Regula Sancti Benedicti
szerzetesség - bencések - szabályzat
271.1-4
[AN 3830721]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2021.
Dancz Vera
   "Miben különbözik ez az este?" : a Peszach titkai / [írta Dancz Vera és Halász Eszter] ; [ill. ... Tausz Gábor Ezra] ; [kiad. a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár]. - Budapest : M. Zsidó Múz. és Lvt., 2020. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6166-02-9 fűzött
Budapest - pészach - zsidóság - múzeum - művelődéstörténet - múzeumpedagógia - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
296.382.1(02.053.2) *** 069.12(439) *** 087.5 *** 930.85(=924)(02.053.2) *** 069(439-2Bp.)(02.0532.)
[AN 3830314]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2021.
Dancz Vera
   A tóradíszek titkai : ismerkedés a Zsidó Múzeum különleges tárgyaival / [írta Dancz Vera] ; [ill. Bárdossy Krisztina] ; [kiad. a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár]. - Budapest : M. Zsidó Múz. és Lvt., 2020. - 27 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-6166-00-5 fűzött
Budapest - zsidó vallás - tóraszekrény - múzeum - múzeumpedagógia - Tóra - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
296(02.053.2) *** 069(439-2Bp.)(02.0532.) *** 069.12(439) *** 087.5
[AN 3830316]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2021.
   Az evangelizáció iskolája : előadások / [közread. az] Emmánuel Közösség. - [Budapest] : Emmáneul Közösség, 2019. - 203 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80801-3-2 fűzött
misszió
266
[AN 3831101]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2021.
   Felhők mögül a Nap : 17 prédikáció / [... szerk. Bodnár Péterné] ; [közread. a] Titus Hitéleti Alapítvány. - Demecser : Titus Hitéleti Alapítvány, cop. 2020. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9967-68-7 kötött
prédikáció
252
[AN 3830682]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2021.
Ferrero, Bruno (1946-)
Un cuore rattoppato (magyar)
   Egy tökéletes szív : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Nagy Brigitta]. - [Budapest] : Don Bosco, cop. 2020. - 76, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-65-0 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés - tanmese
244(0:82-32)
[AN 3831044]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2021.
Ferrero, Bruno (1946-)
Il sogno della mela (magyar)
   Az alma álma : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Szabó Judit]. - [Budapest] : Don Bosco, cop. 2021. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-78-0 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés - tanmese
244(0:82-32)
[AN 3831047]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2021.
Gergely Jenő (1944-2009)
   A pápaság története [elektronikus dok.] / Gergely Jenő. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - [Budapest] : Kossuth, [2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165439. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
pápaság - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
262.13(091)
[AN 3834311]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2021.
Guazzo, Francesco Maria (1570-16??)
Compendium maleficarum (magyar)
   Compendium maleficarum : [a boszorkányokról röviden] / Francesco Maria Gauzzo[!Guazzo]. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5032-48-6 fűzött : 4350,- Ft
Itália - Európa - boszorkányhit - démonológia - újkori latin irodalom - vallásos irodalom - 17. század
235.2 *** 248.221 *** 398.47(45)"16" *** 291.33(4)"16"(093) *** 871-97(45)=945.11
[AN 3831382]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2021.
Guglielmoni, Luigi
Eucaristia e cittadinanza (magyar)
   Eucharisztia és közélet / Luigi Guglielmoni, Fausto Negri ; [ford. Gyurácz-Németh László]. - Budapest : Don Bosco, 2020. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-70-4 fűzött
oltáriszentség - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 265.3
[AN 3831035]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2021.
Guglielmoni, Luigi
Eucaristia e vita affettiva (magyar)
   Eucharisztia és érzelmi élet / Luigi Guglielmoni, Fausto Negri ; [ford. Nagy Brigitta]. - Budapest : Don Bosco, 2020. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-71-1 fűzött
oltáriszentség - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
265.3 *** 244(0:82-84)
[AN 3831036]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2021.
Guglielmoni, Luigi
Eucaristia tra festa e lavoro (magyar)
   Munka és ünnep az Eucharisztiával / Luigi Guglielmoni, Fausto Negri ; [ford. Gyurácz-Németh László]. - Budapest : Don Bosco, 2020. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-67-4 fűzött
oltáriszentség - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
265.3 *** 244(0:82-84)
[AN 3831040]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2021.
Hegedűs Loránt (1930-2013)
   Boldogmondások : a Hegyi beszéd nyitánya : igehirdetések a Hazatérés Templomában, 1984-85 / Hegedűs Loránt ; [közread. a] Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet. - Budapest : Lorántffy Zs. Nőegylet, 2021. - 145, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81769-1-0 kötött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
prédikáció
252
[AN 3830218]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2021.
   Imakönyv missziós célokra / kiad. Békevár Egyesület. - [Szántód] : Békevár Egyes., cop. 2019. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5178-9 fűzött
imakönyv
243
[AN 3831020]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2021.
Inman, Thomas (1820-1876)
Ancient pagan and modern Christian symbolism (magyar)
   Ókori pogány és modern keresztény szimbolizmus / Thomas Inman. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-68-6 fűzött : 3100,- Ft
ókor - szimbólum - keresztény jelkép
246.6 *** 7.04(100) *** 003.62(3)
[AN 3831378]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2021.
   Az iszlám vallás iráni síita ága : fejezetek a síiták történetéből / szerk. és ... ford. Haskó György. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2021. - 267 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0675-5 fűzött
Irán - síita - vallástörténet
297.1(55)
[AN 3830864]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2021.
Ketipisz Sztavrosz
   Religiosity in Hungary / Sztavrosz Ketipisz. - Budapest : Századvég, cop. 2020. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Századvég analysis, ISSN 2732-0979)
Ford. Horváth Judit. - Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-615-5164-72-9 fűzött
Magyarország - vallásszociológia - vallásosság - 21. század - statisztikai adatközlés
261(439)"201"(083.41) *** 248.3
[AN 3830333]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2021.
Lackfi János (1971-)
   Hej, Sionról fúj a szél.. : zsoltárok népdalritmusra / Lackfi János ; [... ill. Lackfi Johanna ...]. - Budapest : Harmat, 2020. - 94, [1] p. : ill. ; 19 cm + CD
A mellékletben szereplő zeneszerző Molnár György
ISBN 978-963-288-590-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - megzenésített költemény - átdolgozás - zsoltár - auditív dokumentum
223.2.04=945.11 *** 894.511-141.04 *** 894.511-192 *** 244(0:82-14)
[AN 3830242]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2021.
Rainey, Dennis
Building your marriage to last (magyar)
   A tartós házasság titka : csoportos feladatok házaspároknak / Dennis Rainey ; [ford. Koczó Dávid] ; [... kiad. a Timóteus Társaság Alapítvány, ... Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : Timóteus Társ. Alapítvány : KIA, 2021. - 132 p. : ill. ; 23 cm
keretcím: A házasság művészete kurzus
ISBN 978-615-5446-58-0 fűzött
házasság - példatár
265.5(076)
[AN 3830725]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2021.
Schőner Alfréd (1948-)
   Szószék és katedra / Schöner Alfréd. - Budapest : Wesley, 2021. - 819 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9744-55-4 kötött
Magyarország - judaisztika - zsidóság - művelődéstörténet
296 *** 930.85(=924)(439) *** 929(439)(=924)
[AN 3831060]
MARC

ANSEL
UTF-88851 /2021.
Sípos Árpád
   Hitben... nem látásban! : a Confessor, Dr. Sípos István élete / Sípos Árpád. - Budapest : Logos, 2021. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8159-41-0 fűzött
Sípos István (1907-1997)
Magyarország - teológus - protestáns lelkész - református egyház - 20. század
21(439)(092)Sípos_I. *** 284.2(439)(092)Sípos_I.
[AN 3831197]
MARC

ANSEL
UTF-88852 /2021.
Sváb József (1963-)
   Tízparancsolat / [rajz. Sváb József] ; [... írta Németh Krisztina]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2020]. - [18] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Hitébresztő kifestőkönyvek)
ISBN 978-615-5691-09-6 fűzött : 390,- Ft
tízparancsolat - gyermekkönyv - kifestőkönyv
241.6(02.053.2) *** 087.5
[AN 3830172]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2021.
   Szatmár határtalanul, 2020 / [... szerk. Varjasi-Veréb Adrienn]. - Fábiánháza : Reformátusok Szatmárért Egyes., [2020]. - 15 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Szatmári műveltség tára, ISSN 2498-8766)
Fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - református egyház - egyesület
284.2(439.161) *** 061.2(439.161)
[AN 3830023]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2021.
Szenczi László
   A nélkülözhetetlen bizonyságtételek / Szenczi László. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye, 2020. - 244 p. ; 21cm
ISBN 978-615-80164-7-6 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3831021]
MARC

ANSEL
UTF-88855 /2021.
   Szlichot - a bűnbánó imák : Chábád rítus szerint : első magyar fordítás = Sliyḥŵt : mwpiyṣ lrʾšwnah ʿs targẇs hẇngariy / [főszerk. ... Oberlander Baruch] ; [ford. Simon Sároni, Megyeri A. Jonatán]. - Budapest : EMIH : Chábád Lubavics - Zsidó Nevelési és Okt. Alapítvány, 2019. - XVII, 224, 201 p. ; 21 cm. - (Klasszikus zsidó művek magyarul, ISSN 1789-283X ; 11.)
ISBN 978-963-7533-58-7 fűzött
zsidó imádság
296.315
[AN 3829954]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2021.
Trauner, Karl-Reinhart (1966-)
   Deutungen eines Zusammenbruchs : das Ende der Monarchie und die Evangelischen in Österreich / Karl-Reinhart Trauner. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye, 2020. - 459 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 395-459.
ISBN 978-615-80164-5-2 fűzött
Ausztria - egyháztörténet - protestáns egyház - történelem - két világháború közötti időszak
284(436)"191/192" *** 943.6"191/192"
[AN 3831081]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2021.
Ullmann Péter Ágoston (1940-)
   Inkább létezni, mint látszani : Ullmann Péter Ágoston premontrei szerzetes emlékezései. - 2. jav. kiad. - Gödöllő : Gödöllői Premontrei Apátság, 2020. - 350 p. : ill. ; 22 cm. - (Premontrei könyvek, ISSN 1219-476X)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5993-03-9 kötött
Ullmann Péter Ágoston (1940-)
Magyarország - szerzetes - premontreiek - 20. század - 21. század - memoár
271.792(439)(092)Ullmann_P._Á.(0:82-94)
[AN 3837593]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2021.
Xeravits Géza (1971-2019)
   Bevezetés a deuterokanonikus könyvek keletkezés- és irodalomtörténetébe / Xeravits Géza. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, 2020. - 224, [4] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-514-059-6 fűzött : 3100,- Ft
bibliakutatás - deutero-kanonikus könyv
229.01
[AN 3830737]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8859 /2021.
Alabán Péter (1979-)
   Egykor volt gyárváros.. [elektronikus dok.] : társadalmi változások Ózdon és környékén a rendszerváltástól napjainkig / Alabán Péter ; a névmutatót összeáll. Erőss Zsolt. - Szöveg (pdf : 24.1 MB). - Pécs : Kronosz, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166104. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-68-4
Ózd - társadalomtörténet - társadalmi változás - rendszerváltás - ezredforduló - elektronikus dokumentum
316.42(439-2Ózd)"199/201" *** 316.32(439-2Ózd)"199/201"
[AN 3838311]
MARC

ANSEL
UTF-88860 /2021.
   Assessing mastery motivation in children using the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ) / ed. George A. Morgan, Hua-Fang Liao and Krisztián Józsa ; [publ. by the] Szent István University. - Gödöllő : Szt. István Univ., 2020. - 304 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-922-6 kötött
tanulás - motiváció - pedagógiai lélektan - kérdőíves felmérés
316.628-053.2/.6 *** 371.322(100) *** 37.015.3
[AN 3831257]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2021.
Bogoly József Ágoston (1958-)
   A stíluskommunikáció értéklánca : alkalmazott irodalom- és kultúratudomány/stíluskommunikáció : tanulmányok és esszék / Bogoly József Ágoston ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2020. - 166 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 978-615-6112-07-1 fűzött
kultúrakutatás - alkalmazott társadalomtudomány - irodalomtudomány - művelődéstörténet
316.7 *** 930.85 *** 82.01
[AN 3830646]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2021.
   (Disz)kontinuitások : a magyar szociológia 1960 és 2010 között / szerk. Szabari Vera. - Budapest : Napvilág : ELTE Eötvös K., 2020. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-290-8 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - tudománytörténet - szociológia - 20. század - ezredforduló
316(439)"196/200"
[AN 3831134]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2021.
Halbwachs, Maurice (1877-1945)
Les cadres sociaux de la mémoire (magyar)
   Az emlékezés társadalmi keretei / Maurice Halbwachs. - Budapest : L'Harmattan ; [Debrecen] : DE Néprajzi Tansz., 2021. - 256 p. ; 23 cm. - (Specimina ethnographica, ISSN 2560-2829)
Megj. "Az emlékezet társadalmi keretei" címmel is. - Ford. Simon Vanda, Marádi Krisztina. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-442-7 fűzött : 3490,- Ft
szociálpszichológia - emlékezés - kollektív emlékezet
316.6 *** 159.953 *** 316.63
[AN 3830374]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2021.
Hartmann, Elke (1969-)
   Örmény élet az Oszmán Birodalomban / Elke Hartmann ; ford. Reviczky-Balogh Ágnes. - Budapest : L'Harmattan : PPKE, 2021. - 273 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia Armenologica Hungarica, ISSN 2631-1828 ; 4.)
Bibliogr.: p. 252-269.
ISBN 978-963-236-055-3 fűzött : 3490,- Ft
Oszmán-török Birodalom - történelem - örmények - nemzetiségi politika - művelődéstörténet
316.347(=919.81)(560) *** 930.85(=919.81)(560) *** 956.0(=919.81) *** 323.1(=919.81)(560)
[AN 3831585]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2021.
Horváth Márta
   A történetmondás eredete : irodalom, evolúció, kogníció / Horváth Márta. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 158 p. : ill. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat, ISSN 1585-8391)
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-056-3 fűzött : 3400,- Ft
kulturális antropológia - szociálpszichológia - narratológia - történetmesélés
316.7 *** 82.01-3 *** 316.6
[AN 3831794]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2021.
   Magyarország 2021 : társadalom, gazdaság és politika napjainkban / szerk. Barthel-Rúzsa Zsolt [et al.]. - Budapest : Századvég, 2021. - 446 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-75-0 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - politikai szociológia - gazdaságpolitika - társadalmi rétegződés - belpolitika - 21. század
316.34(439)"200/202" *** 338.2(439)"200/202" *** 323(439)"200/202" *** 316.334.3(439)"200/202"
[AN 3830326]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2021.
   Munkás - kultúra - örökség [elektronikus dok.] : munkások a rendszerváltás előtt és után Kelet-Közép-Európában és Magyarországon / szerk. Bartha Eszter, Tóth András, Valuch Tibor. - Szöveg (pdf : 13.5 MB). - Pécs : Kronosz, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165866. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-82-0
Magyarország - társadalomtörténet - ipartörténet - munkásság - szociográfia - szakszervezet - iparvidék - rendszerváltás - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
308-058.234(439)"198/201 *** 316.343.63(439)"19/20" *** 911.375(439)"198/201" *** 338.45(439)"198/201" *** 331.105.44(439)"198/201"
[AN 3837103]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2021.
Pászka Imre (1949-)
   Együtthatás-reprezentációk / Pászka Imre. - Jav. kiad. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2020. - 2db : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága Szociológia Munkabizottságának kötetei, ISSN 2061-2621)
Európa - társadalmi ökológia - éghajlatváltozás - középkor - újkor - társadalomtörténet
316.63(4)"13/18" *** 504.03(4)"13/18" *** 551.583(4)"13/18"
[AN 3829168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Kárpát-medence a természet és a történelem műhelyében : kis jégkorszak - járványok. - 2020. - 463 p.
Bibliogr.: p. 445-458.
ISBN 978-615-6060-34-1 kötött : 4200,- Ft
Európa - Kárpát-medence - járvány - pestis - orvostörténet - éghajlatváltozás - társadalmi ökológia - középkor - újkor
614.4(4)(091) *** 551.583(4)"13/18" *** 616.981.452(4-191)(091)
[AN 3830323] MARC

ANSEL
UTF-88869 /2021.
   Roma női példaképek / szerk. Szajkó Cintia ; [közread. a] Diverse Youth Network. - Pécs : Diverse Youth Network, 2021. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0890-2 fűzött
Magyarország - cigányság - nő - nők a társadalomban - 21. század - memoár
316.37-055.2(=914.99)(439)"20" *** 929-055.2(=914.99)(439)(0:82-94)
[AN 3830770]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2021.
   "Sikeres roma nő vagyok" : cigány, roma nők a siker útján / szerk. Boros Julianna, Pápai Boglárka ; [közread. a] Diverse Youth Network. - Pécs : Diverse Youth Network, 2020. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-9123-5 fűzött
Magyarország - cigányság - nő - nők a társadalomban - 21. század - memoár
316.37-055.2(=914.99)(439)"20" *** 929-055.2(=914.99)(439)(0:82-94)
[AN 3830772]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2021.
Tomka Béla (1962-)
   Austerities and aspirations [elektronikus dok.] : a comparative history of growth, comsumption, and quality of life in East Central Europe since 1945 / Béla Tomka. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165223. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-352-7
Európa - társadalomtörténet - életminőség - gazdaságtörténet - összehasonlító módszer - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
316.728(4)"1945/20" *** 316.32(4)"1945/20" *** 338(091)(4)"1945/20"
[AN 3832934]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2021.
Valuch Tibor (1963-)
   Mindennapi történeteink [elektronikus dok.] : válogatott társadalomtörténeti tanulmányok / Valuch Tibor. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Pécs : Kronosz, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165424. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-55-4
Magyarország - társadalomtörténet - művelődéstörténet - 20. század - elektronikus dokumentum
316.32(439)"1945/20" *** 930.85(439)"1945/20"
[AN 3834260]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8873 /2021.
Disa, Katerina (1977-)
   Ukrainian witchcraft trials [elektronikus dok.] : Volhynia, Podolia, and Ruthenia, 17th-18th centuries / Kateryna Dysa. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165221. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5053-12-2
Kelet-Európa - néphit - boszorkányper - 17. század - 18. század - elektronikus dokumentum
398.47(4-11)"16/17" *** 343.429(4-11)"16/17"
[AN 3832930]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2021.
Héra Éva
   Muharay Elemér Népművészeti Szövetség / [írta és szerk. Héra Éva]. - Budapest : Muharay E. Népműv. Szövets., [2020]. - 71 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
Magyarország - magyar néprajz - népművészet - hagyományőrzés - egyesület
39(=945.11) *** 7.031.4(=945.11) *** 061.2(439)
[AN 3831220]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2021.
Kovács Ilona, S.
   Kunhímzéses párnavégek : 17-18. századi nagykunsági szőrhímzések gyűjteménye / S Kovács Ilona ; [kiad. Nagykunsági Népművészek Egyesülete]. - Karcag : Nagykunsági Népművészek Egyes., 2020. - 160 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 158-159. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-8704-7 fűzött
Nagykunság - magyar néprajz - tárgyi néprajz - népi díszítőművészet - hímzés
39(=945.11)(439Nagykunság) *** 746.3.031.4(439Nagykunság)
[AN 3831429]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2021.
Örsi Julianna (1950-)
   Kihívások és válaszok a népi kultúrában : Örsi Julianna válogatott írásai. - Túrkeve : Magánkiad. : [Túrkevei Kult. Egyes.], 2020. - 480 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Alföldi könyvtéka sorozat, ISSN 1785-7473 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80046-8-8 kötött
Örsi Julianna (1950-)
Magyarország - Nagykunság - etnográfus - magyar néprajz - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
39.001(439)(092)Örsi_J. *** 39(439) *** 39(=945.11)(439Nagykunság) *** 012Örsi_J.
[AN 3831444]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8877 /2021.
Cassen, Pierre (1953-)
Et la gauche devint la putain de l'Islam (magyar)
   Hogyan lett a baloldal az iszlám szajhája? / Pierre Cassen. - Budapest : Századvég, 2020. - 303 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Ford. Görgényi Adél, Király Béla. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-67-5 fűzött : 3990,- Ft
Franciaország - belpolitika - migrációs politika - iszlám - baloldali irányzat - 20. század - 21. század
323(44)"197/201" *** 297(44) *** 329.14/.15(44)"197/201" *** 325.1(44)"197/201"
[AN 3830344]
MARC

ANSEL
UTF-88878 /2021.
Dévényi Anna (1979-)
   Nemzetnevelés-parafrázisok [elektronikus dok.] : a nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig / Dévényi Anna. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - Pécs : Kronosz, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166116. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-60-8
Imre Sándor (1877-1945)
Hóman Bálint (1885-1951)
Gömbös Gyula (1886-1936)
Magyarország - pedagógus - politikus - művelődéspolitika - oktatáspolitika - nemzettudat - Horthy-korszak - 20. század - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Hóman_B. *** 008:323(439)"192/193" *** 32(439)(092)Gömbös_Gy. *** 316.63(=945.11) *** 37(439)(092)Imre_S. *** 37.014(439)"191/193" *** 37.035(439)
[AN 3838404]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2021.
   Ezerkilencszáznyolcvankilenc [elektronikus dok.] : Magyarország a jelenkorban / szerk. Rainer M. János. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest ; Pécs : 1956-os Int. Alapítvány : Kronosz, 2020
Az "Évkönyv/1956-os Intézet Alapítvány" 25. kötete (2020). - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165803. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-6048-86-8
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - állambiztonság - 1980-as évek - rendszerváltás - elektronikus dokumentum
323(439)"198" *** 943.9"198" *** 351.746.1(439)"198"
[AN 3836794]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2021.
Ferguson, Niall (1964-)
The square and the tower (magyar)
   A tér és a torony : hálózatok, hierarchiák és harc a globális hatalomért : a szabadkőművességtől a Facebookig / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit, ... Vancsó Éva ...]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 606 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 550-581.
ISBN 978-963-509-048-8 kötött : 5999,- Ft
világtörténelem - világpolitika
327(100)(091) *** 930.9
[AN 3837506]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2021.
Han Byung-Chul (1959-)
Psychopolitik (magyar)
   Pszichopolitika : a neoliberalizmus és az új hatalomtechnikák / Byung-Chul Han. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 113 p. ; 18 cm
Ford. Csordás Gábor. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-105-8 fűzött : 2500,- Ft
politikai pszichológia - politikai filozófia - hatalom - kapitalista rendszer - liberalizmus
321.01 *** 159.9 *** 316.323.6 *** 329.12
[AN 3831859]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2021.
Kis János (1943-)
   Szabadságra ítélve : életrajzi beszélgetések Meszerics Tamással és Mink Andrással / Kis János. - Budapest : Kalligram, 2021. - 759 p. ; 21 cm. - (Kis János válogatott művei)
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-204-2 kötött : 4990,- Ft
Kis János (1943-)
Magyarország - filozófus - politikus - 20. század - 21. század - interjú
32(439)(092)Kis_J..(047.53) *** 1(439)(092)Kis_J..(047.53)
[AN 3830252]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2021.
   The legacy of division [elektronikus dok.] : East and West after 1989 / ed. by Ferenc Laczó and Luka Lisjak Gabrijelčič. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - Budapest ; New York, N. Y. : CEU Press, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165230. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-374-9)
Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - külpolitika - posztszocializmus - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
327(100)"198/201" *** 940-11"198/201" *** 947-62"198/201"
[AN 3832959]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2021.
Megadja Gábor (1985-)
   Dac : kézikönyv eretnekek számára / Megadja Gábor ; szerk. Ketipisz Sztavrosz. - Budapest : Századvég, 2020. - 271 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-69-9 fűzött : 2990,- Ft
politológia
32.001
[AN 3830341]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2021.
Oakeshott, Michael (1901-1990)
The politics of faith and the politics of scepticism (magyar)
   A hívő politika és a szkeptikus politika / Michael Oakeshott ; szerk. Molnár Attila Károly. - Budapest : Századvég, 2020. - 204 p. ; 21 cm. - (Furor politicus, ISSN 2732-0553)
Ford. Katona László. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-68-2 fűzött : 2990,- Ft
politológia - hatalom - államelmélet
32.001 *** 321.01
[AN 3830336]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2021.
Pokol Béla (1950-)
   Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések / Pokol Béla. - Budapest : Kairosz, 2020. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-074-9 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - politológia - alkotmányjog - világpolitika - belpolitika - 21. század - blog
32.001 *** 342.4(100) *** 327(100)"20" *** 323(439)"201"
[AN 3830741]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2021.
Shambaugh, David (1953-)
Where great powers meet (magyar)
   Ahol nagyhatalmak találkoznak : Amerika és Kína Délkelet-Ázsiában / David Shambaugh ; [ford. Lukács Tibor]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 408 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-018-6 fűzött : 5499,- Ft
Egyesült Államok - Kína - Délkelet-Ázsia - világpolitika - nagyhatalom - biztonságpolitika - nemzetközi szervezet - védelmi szövetség - gazdasági integráció - 21. század
327(73)"20" *** 327(510)"20" *** 327.51(5-12)ASEAN *** 339.923(5-12) *** 355.02(5-12)"20"
[AN 3831100]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2021.
   Wars and betweenness [elektronikus dok.] : big powers in Middle Europe, 1918-1945 / ed. by Aliaksandr Piahanau and Bojan Aleksov. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165225. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-336-7
Közép-Európa - Kelet-Európa - történelem - külpolitika - két világháború közötti időszak - második világháború - nagyhatalom - elektronikus dokumentum
327(100)"1918/194" *** 327(4-11)"1918/194" *** 940-11"1918/1945"
[AN 3832939]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8889 /2021.
Babucs Zoltán (1974-)
   Hazatért Nagyvárad! : 1940. szeptember 6. / Babucs Zoltán. - Budapest : Heraldika, 2020. - 175 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 978-615-5592-16-4 kötött : 4490,- Ft
Nagyvárad - helytörténet - magyar történelem - területi visszacsatolás - második világháború - album
943.9"1940" *** 943.921-2Nagyvárad"1940"(084.1)
[AN 3831032]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2021.
Babucs Zoltán (1974-)
   Az igaz ügy, 1848-1849 / Babucs Zoltán. - Budapest : Heraldika, 2020. - 159 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155-[160].
ISBN 978-615-5592-15-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3831027]
MARC

ANSEL
UTF-88891 /2021.
Belénessy Csaba (1949-)
   Farkasverem : történelemórák a Karc FM-en / Belénessy Csaba és Máthé Áron ; [közread. a] Crossborder Film Kft. - Budapest : Crossborder, 2019. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7112-1 kötött
Szovjetunió - Magyarország - magyar történelem - történelem - kommunizmus - szocialista rendszer - rendszerváltás - rádióműsorszám
943.9"1945/198" *** 329.15(439)"194/198" *** 947-62"1945/198" *** 791.9.096(439)
[AN 3831092]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2021.
Bethlen István (1874-1946)
   Hogy bánt el a trianoni szerződés a Duna-medence kis népeivel? : az erdélyi kérdés / Bethlen István. Húsz év előtt / Haiczl Kálmán. - Várpalota : Trianon Múz., 2020. - 153 p. ; 21 cm. - (Trianon kiskönyvtár, ISSN 2732-1878)
ISBN 978-615-81693-0-1 kötött
Közép-Európa - Csehszlovákia - Felvidék - magyar történelem - történelem - első világháború - trianoni békeszerződés - nemzetiségi kérdés - határon túli magyarság - napló
943.9"192" *** 940-11"192" *** 341.382"1920" *** 323.15(=00)(4-11)"192" *** 316.347(=945.11)(437)"1918/1919"(0:82-94)
[AN 3829941]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2021.
   Byzance et l'Occident V : ianua Europae / sous la dir. de Emese Egedi-Kovács. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE, 2019. - 230 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 40.)
A Budapesten, 2016. nov. 21-24. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Váltakozva francia, német, angol és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-29-0 fűzött
Európa - Magyarország - bizantinológia - irodalomtörténet - középkor
930.85(495.02) *** 82(4)"04/14" *** 930.85(439)"04/14"
[AN 3831031]
MARC

ANSEL
UTF-88894 /2021.
   A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae XIII. országos konferenciáján elhangzott előadások : Piliscsaba, 2019. május 31. / szerk. Juhász Daniella, Kerti Anna Emese ; [közread. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2019. - 2 db : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ókori Görögország - Római Birodalom - klasszika-filológia - művelődéstörténet - történelem
930.85(37/38) *** 87(091) *** 937/938
[AN 3831022]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Conciliatio. - 159 p.
ISBN 978-615-5897-25-2 fűzött
[AN 3831023] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Concentio. - 161 p.
ISBN 978-615-5897-26-9 fűzött
[AN 3831024] MARC

ANSEL
UTF-88895 /2021.
Erdélyi László (1868-1947)
   Ötven historikus szentistváni emlékművei : sok tisztázott alapvető probléma / írta Erdélyi László. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 231 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-48-6 fűzött : 3500,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
magyar történelem - honfoglalás - államalapítás - uralkodó - 10. század - 11. század
943.9(092)István,_I. *** 943.9"08/10"
[AN 3831361]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2021.
   Fejezetek a versaillesi Közép-Európa történetéből / szerk. Gulyás László ; [közread. a] Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására ; [... kiad. az Egyesület Közép-Európa Kutatására]. - Szeged : VIKEK : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2021-. - 25 cm
Európa - Közép-Európa - történelem - Párizs környéki békék
940"191/192" *** 940-11"191/192" *** 341.382"191/192"
[AN 3830630]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az utódállamok születése, 1918-1919. - 2021. - 156 p. : ill., térk. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81261-4-4 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - Közép-Európa - magyar történelem - történelem - új állam elismerése - Párizs környéki békék - forradalmak kora
943.9"1918/1919" *** 940-11"1918/1919" *** 341.218(4-11)"1918/1919"
[AN 3830633] MARC

ANSEL
UTF-88897 /2021.
Galgóczy János (1838-1919)
   A kaukázusi népek őstörténetéhez / Galgóczy János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6189-39-4 fűzött : 1700,- Ft
Asszír Birodalom - Kaukázus - őstörténet - történelem - örmények - vitairat - fényképmásolat
930.8(=00)(479) *** 094/099.07 *** 935.2 *** 930.8(=919.81)
[AN 3831309]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2021.
Késmárky István
   Bars és Hont vármegyei nemes családok / Késmárky István, Simon István, Pálmány Béla. - Budapest : Heraldika, 2020. - 255 p. : ill. ; 31 cm. - (Szluha Márton életmű sorozat)
ISBN 978-615-5592-18-8 kötött : 12500,- Ft
Bars vármegye - Hont vármegye - családtörténet - nemesség - családfa
929.52(439.22-35Bars) *** 929.52(439.22-35Hont) *** 316.343.32(439.22-35Bars) *** 316.343.32(439.22-35Hont)
[AN 3830879]
MARC

ANSEL
UTF-88899 /2021.
Kövér Fidél József (1903-1993)
   Egy rábaközi település, Maglóca község története, 1220-2020 / Kövér Fidél ; [... kéziratát feld., szerk. ... Kövér József] ; [... Maglóca Község Önkormányzata gondozásában jelent meg]. - Maglóca : Önkormányzat, 2020. - 340 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-9355-0 kötött
Maglóca - helytörténet
943.9-2Maglóca
[AN 3831121]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2021.
   Lokális Trianon / szerk. Gulyás László, Tóth Marcell, Zeman Ferenc ; [közread. a] Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására ; [... kiad. Egyesület Közép-Európa Kutatására]. - Szeged : VIKEK : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2021-. - 25 cm
magyar történelem - helytörténet - forradalmak kora - trianoni békeszerződés
943.9"191/1920"
[AN 3821808]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szeged az összeomlás éveiben, 1918-1920. - 2021. - 175 p. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81261-6-8 fűzött
Szeged - helytörténet - magyar történelem - forradalmak kora
943.9-2Szeged"1918/1919" *** 943.9"191"
[AN 3830639] MARC

ANSEL
UTF-88901 /2021.
   A Magyar Királyság a kora újkorban [elektronikus dok.] / szerk. Gőzsy Zoltán és Varga Szabolcs. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Pécs : Kronosz, 2020. - (Árkádia kiskönyvtár. Történelem, ISSN 2559-8775 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165808. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-80-6
magyar történelem - török hódoltság - 16. század - 17. század - elektronikus dokumentum
943.9"15/16"
[AN 3836815]
MARC

ANSEL
UTF-88902 /2021.
Márai Sándor (1900-1989)
   Hallgatni akartam / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 183 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-715-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - polgárság - esszé - memoár
943.9(0:82-4) *** 894.511-4 *** 316.343.62(0:82-4)
[AN 3836860]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2021.
Mátyás Flórián (1818-1904)
   Szent László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése / Mátyás Flórián. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6189-53-0 fűzött : 1700,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Imre (Magyarország: király) (1174-1204)
Endre (Magyarország: király), II. (1177?-1235)
Magyarország - uralkodó - Árpád-kor
943.9(092)László,_I. *** 943.9(092)Imre *** 943.9(092)Endre,_II.
[AN 3831302]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2021.
   Nemzedékek : hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában X. / [szerk. Szabó Tünde, Szili Sándor]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2020. - 136 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Oroszország népeinek története és kultúrája sorozat, ISSN 2064-7301 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5819-03-2 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - művelődéstörténet - irodalmi kapcsolat - orosz irodalom története - magyar irodalom története - történelem - 20. század - 21. század
930.85(47) *** 882(091)"19/201" *** 894.511.091 *** 947
[AN 3831114]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2021.
Niederreiter Zoltán (1977-)
   Catalogue of the cylinder seals in the Royal Museums of Art and History / Zoltán Niederreiter. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2020-. - 28 cm
Mezopotámia - régészet - művelődéstörténet - ókor - pecsét - katalógus
904(35) *** 736.3(35)(083.8) *** 930.85(35)"-06/-09"
[AN 3831184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Neo-Assyrian and Neo-Babylonian periods (circa 1000-500 B.C.). - 2020. - 272 p. : ill., részben színes. - (Antiqua et orientalia, ISSN 2063-1634 ; 7.). (Assyriologia, ISSN 0209-8067 ; 10.)
Bibliogr.: p. 231-250.
ISBN 978-963-489-197-0 kötött
[AN 3831188] MARC

ANSEL
UTF-88906 /2021.
Szalárdi János (1601-1666)
   Szalárdi János Siralmas magyar krónikája kilencz könyvei / kéziratok után szerk. Kemény Zsigmond. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - [352] p. ; 25 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Emich, 1853
ISBN 978-615-6189-51-6 fűzött : 4100,- Ft
Erdély - magyar történelem - magyar irodalom - török hódoltság - 17. század - történelmi forrás - krónika - hasonmás kiadás
943.921"161/166"(093) *** 894.511-94 *** 094/099.07
[AN 3831386]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2021.
Száraz Miklós György (1958-)
   Székelyek : történelemről és hagyományról / Száraz Miklós György. - Budapest : Scolar, 2021. - 269, [2] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-509-285-7 kötött : 5995,- Ft
székelyek - történelem - művelődéstörténet
930.8(=945.11székelyek)
[AN 3837501]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2021.
Szentgyörgyvölgyi Péter (1942-)
   Belvárosi vándorok : Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter előadás-sorozata a Belvárosi Polgári Szalonban. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye : [Szentgyörgyvölgyi P.], 2020. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80859-2-2)
Budapest. 5. kerület - Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - 20. század
929(439)"19" *** 930.85(439)"19" *** 930.85(439-2Bp.V.)
[AN 3831006]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2021.
Szőts Zoltán Oszkár (1979-)
   Az első világháború az 1945 előtti magyar történetírásban [elektronikus dok.] : nézőpontok, műfajok, intézmények / Szőts Zoltán Oszkár. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Pécs : Kronosz, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166107. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-66-0
Magyarország - történetírás - két világháború közötti időszak - magyar történelem - hadtörténet - első világháború - elektronikus dokumentum
930.1(439)"191/194" *** 355.48(439)"1914/1918" *** 943.9"1914/1918"
[AN 3838322]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2021.
Szviezsényi Zoltán (1887-1977)
   Hogyan veszett el a Felvidék? / Szviezsényi Zoltán. - Várpalota : Trianon Múz., 2020. - 196 p. ; 21 cm. - (Trianon kiskönyvtár, ISSN 2732-1878)
Bibliogr.
ISBN 978-615-81692-9-5 kötött
Felvidék - Magyarország - Csehszlovákia - történelem - magyar történelem - nemzetiségi kérdés - szlovákok - első világháború
943.7"191/192" *** 943.922"191/192" *** 323.15(=854)(4-11)"191/192"
[AN 3829944]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2021.
Tóth Imre (1968-)
   Két Anschluss között [elektronikus dok.] : Nyugat-Magyarország és Burgenland Wilsontól Hitlerig / Tóth Imre. - Szöveg (pdf : 19.5 MB). - Pécs : Kronosz, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166114. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-62-2
Nyugat-Magyarország - Burgenland - Ausztria - magyar történelem - történelem - külpolitika - határkérdés - két világháború közötti időszak - elektronikus dokumentum
943.63"192/193" *** 943.915"192/193" *** 327(439)"192/193" *** 327(436)"192/193"
[AN 3838398]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2021.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Budapest ostroma / Ungváry Krisztián. - 8. átd. és bőv. kiad. - Budapest : Corvina, 2021. - 423 p. : ill. ; 25 cm + térk.
Bibliogr.: p. 391-406.
ISBN 978-963-13-6729-4 kötött : 5490,- Ft
Budapest - magyar történelem - második világháború - hadtörténet - ostrom
943.9-2Bp."1944/1945" *** 355.48(439-2Bp.)"1944/1945"
[AN 3837514]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2021.
Végh József (1953-)
   Állj be, Berci, katonának! : '48 emlékezete Nyugat-Nógrádban / Végh József. - Diósjenő : [Végh J.], 2020. - 368 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 366-368.
ISBN 978-615-80851-3-7 kötött
Nógrád megye - magyar történelem - helytörténet - hadtörténet - katona - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.913.1"1848/1849" *** 355(439.131)(092)"1848/1849" *** 355.48(439.131)"1848/1849"
[AN 3831168]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2021.
Veressné Ady Anna
   Istennel a diktatúrán át : Veressné Ady Annával beszélget Révész Szilvia. - Budapest : Harmat, 2021. - 200, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-583-4 fűzött : 2990,- Ft
Erdély - Románia - határon túli magyarság - baptista egyház - állami terror - 20. század - ezredforduló - oral history - interjú
929(498)(=945.11)Veressné_Ady_A.(047.53) *** 323.282(498)"197/198"(0:82-94) *** 286.15(498)(=945.11)"197/201"(0:82-94)
[AN 3830746]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8915 /2021.
Bokern, Anneke
Amsterdam (magyar)
   Amszterdam / [szerző Anneke Bokern] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2021. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6740-9 fűzött : 2990,- Ft
Amszterdam - útikönyv
914.92-2Amsterdam(036)
[AN 3837524]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2021.
Hahn, Wilfried
Thailand (magyar)
   Thaiföld / [szerző Wilfried Hahn] ; [társszerző Martina Miethig] ; [ford. Farkas Sylvia]. - Budapest : Corvina, 2021. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6688-4 fűzött : 2990,- Ft
Thaiföld - útikönyv
915.93(036)
[AN 3837528]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2021.
Kiss Barnabás
   Sajószentpéter lokálpatrióta szemmel / Kiss Barnabás ; fotók Heiszman Adrienn ; [kiad. a Sajó Televízió Nonprofit Kft.]. - [Sajószentpéter] : Sajó Televízió Nonprofit Kft., [2021]. - 65 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-0510-9 kötött
Sajószentpéter - helyismeret - album
908.439-2Sajószentpéter(084.1) *** 77.04(439)(092)Heiszman_A.
[AN 3830853]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2021.
Kocsis Noémi (1970-)
   Bakancslista: Magyarország : 777 lenyűgöző hazai kaland és úti cél / Kocsis Noémi. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 359 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-215-4 kötött : 7490,- Ft
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 3837507]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2021.
   Lengyelország gyerekszemmel : útikönyv nem csak kicsiknek / szerk. Kisłow-Bisztrai Izabella ; [közread. a Szülők a Lengyel Iskoláért Alapítvány]. - Pilisborosjenő : Szülők a Lengyel Iskoláért Alapítvány, 2020. - 257, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
Kötött : 3000,- Ft
Lengyelország - helyismeret - gyermekkönyv - útikönyv
908.438(02.05.3.2) *** 914.38(036)
[AN 3831848]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2021.
   Törtel község értékei / [szerk. Erdei László] ; [közread. a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület]. - Törtel : Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyes. ; [Budapest] : [Agrárminisztérium Hungarikum Főoszt.], 2021. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztály
ISBN 978-615-5673-62-7 fűzött
Törtel - helyismeret
908.439-2Törtel
[AN 3830584]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2021.
Végh József (1953-)
   Nagyoroszi értékek és történetek / Végh József ; [közread. a] Civilek Nagyorosziért Kulturális, Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület. - Nagyoroszi : Civilek Nagyorosziért Kult., Hagyományőrző és Turisztikai Egyes., 2020. - 400 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-6523-3)
Nagyoroszi - helyismeret
908.439-2Nagyoroszi
[AN 3831232]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2021.
Végh József (1953-)
   Nógrádi értékek és történetek / Végh József ; [közread.] Nógrád Község Önkormányzata. - Nógrád : Önkormányzat, 2021. - 394 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9559-2 kötött
Nógrád - helyismeret - magyar irodalom - antológia
908.439-2Nógrád *** 894.511-822
[AN 3831161]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8923 /2021.
Alapfokú iparjogvédelmi tankönyv (új kiadása)
   Bevezetés az iparjogvédelembe / [szerk. Legeza Dénes] ; [közread. a] Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : SZTNH, 2020. - 231 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Lezárva: 2020. máj. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9157-87-3 fűzött
Magyarország - iparjog - szabadalom
347.77(439) *** 347.78(439)
[AN 3831160]
MARC

ANSEL
UTF-88924 /2021.
Bárányos Bernadett 1982-
   A becsület büntetőjogi védelme a közügyeket érintő megszólalások esetén : büntető bíróságok az alapjogi követelmények és a dogmatika szorításában / Bárányos Bernadett. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 464 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 49.)
Bibliogr.: p. 435-456.
ISBN 978-963-312-327-0 kötött
Magyarország - becsületsértés - büntetőjog - alkotmányjog - összehasonlító jog
342.4(439) *** 343.63(100) *** 343.63(439) *** 340.5 *** 342.4(100)
[AN 3831206]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2021.
Bárd Károly (1951-)
   Az áldozatok méltósága és a vádlottak jogai : összehasonlító jogi tanulmány / Bárd Károly. - Budapest : HVG ORAC, 2021. - 205 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-197.
ISBN 978-963-258-512-3 kötött : 5000,- Ft
igazságszolgáltatás - büntetőeljárás - eljárásjog - összehasonlító jog
347.97/.99(100) *** 340.5 *** 343.1
[AN 3831148]
MARC

ANSEL
UTF-88926 /2021.
Bezsenyi Tamás (1988-)
   A szocializmus bűnbarlangjai avagy Addig bűnözünk, míg Kádár él [elektronikus dok.] / Bezsenyi Tamás ; [riporter] Böcskei Balázs. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165437. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-259-1
Magyarország - bűncselekmény - híres bűneset - kriminológia - szocialista rendszer - Kádár-korszak - podcast - elektronikus dokumentum
34.096(439)"195/198" *** 343.23(439)"195/198" *** 343.919(439)"195/198"
[AN 3834298]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2021.
   Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár / Bárándy Gergely [et al.]. - Budapest : HVG ORAC, 2021. - 490 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2021. jan. 31.
ISBN 978-963-258-516-1 fűzött : 15000,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - büntetés-végrehajtás - büntető eljárásjog - iratminta
343.1(439)(083.76) *** 347.9(439)(083.76)
[AN 3831196]
MARC

ANSEL
UTF-88928 /2021.
   Az egyenlő bánásmód szabályozásáról : a Magyar Munkajogi Társaság 2020. február 5-ei vitaülésén elhangzott előadások, hozzászólások / szerk. Pál Lajos. - Budapest : HVG ORAC, 2020. - 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-508-6 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - esélyegyenlőség - munkajog
342.722(439) *** 349.2(439)
[AN 3831146]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2021.
   Erkölcs és jog II : szakmai konferencia a Kúrián, a 2021-ben Budapesten megrendezésre kerülő, 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan, 2020. november 3. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 81 p. ; 24 cm
Bibliogr.
V.
jogtudomány - teológia - erkölcs - jogalkotás - jogalkalmazás - konferencia-kiadvány
34 *** 23 *** 17 *** 340.134 *** 241 *** 340.132 *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3831170]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2021.
Fuglinszky Ádám (1977-)
   Szerződési jog : különös rész / Fuglinszky Ádám, Tőkey Balázs. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 838 p. : ill. ; 25 cm + mell. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-292-1 kötött
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.44(439)(075.8)
[AN 3831174]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2021.
   Fuvarjog : gyakorlati útmutató fuvarozóknak / írta Nagy Csaba [et al.]. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2021]. - 172 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Lezárva: 2021. febr. 28.
ISBN 978-615-5830-28-0 fűzött
Magyarország - szállítmányozás - közúti áruszállítás - útmutató
347.763(439)(036) *** 347.463(439)(036)
[AN 3830766]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2021.
   Haladás és ellenállás : Erdei tanár úr és más szerzők dolgozatai / szerk. Holé Katalin, Király Eszter. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 331 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 48.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-328-7 kötött
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - személyi bibliográfia
343.1(439) *** 012Erdei_Á.
[AN 3831172]
MARC

ANSEL
UTF-88933 /2021.
   Mediáció mindenkinek Magyarországon / [Nagy Márta utószavával]. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 153 p. ; 23 cm
Tart.: A mediáció jogi keretei Magyarországon / Nagy Márta. A mediáció elmélete és gyakorlata / Béatrice Blohorn-Brenneur ; [Jacques Salzer előszavával] ; [ford. Nagy Márta]. - Egys. cím: La médiation pour tous. - Bibliogr.: p. 141-153.
ISBN 978-963-414-734-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - konfliktuskezelés - mediáció - jogi szabályozás
347.925(439) *** 316.48
[AN 3830701]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2021.
   A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről, kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részleteivel : 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról : 1989. évi VII. törvény a sztrájkról, illetve egyéb jogszabályok / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2021. - 112 p. ; 20 cm
Lezárva: 2021. márc. 22. - QR-kóddal
ISBN 978-615-5499-73-9 fűzött : 1390,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
1989. évi VII. törvény a sztrájkról
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3831208]
MARC

ANSEL
UTF-88935 /2021.
   Nemzetközi magánjogi rendeletek az Európai Unió Bírósága gyakorlatában / szerk. Vékás Lajos, Osztovits András, Nemessányi Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 456 p. ; 24 cm
Lezárva: 2020. nov. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-513-0 kötött : 9000,- Ft
Európai Unió - nemzetközi magánjog - igazságszolgáltatás - bírósági eljárás
341.9(4-62) *** 347.9(4-62)
[AN 3831138]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2021.
   Normativitás és empíria : a rendes bíróságok és az Alkotmánybíróság kapcsolata az alapjog-érvényesítésben, 2012-2016 / szerk. Gárdos-Orosz Fruzsina ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet. - Budapest : TK JTI, 2020. - 337 p. ; 24 cm
Lezárva: 2018. jan. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-418-038-8 kötött
Magyarország. Alkotmánybíróság
Magyarország - emberi jog - jogorvoslat - alkotmánybíróság - alkotmányjog
342.7(439) *** 343.155(439) *** 342.565.2(439) *** 342(439)
[AN 3831432]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2021.
   Polgári törvénykönyv : bővített betűrendes címmutatóval : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : kiegészítve a korábbi kiadáshoz (2020. szeptember 3.) képest megváltozott részek módosításainak indoklásaival / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima, 2021. - 264 p. ; 30 cm
Lezárva: 2021. febr. 8. - QR-kóddal
ISBN 978-615-5499-65-4 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3831210]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2021.
Slachta Krisztina (1980-)
   "Rokonlátogatók [elektronikus dok."] : a magyarországi németek kapcsolatainak állambiztonsági ellenőrzése : egy ellenségkép története : elemzés és források / Slachta Krisztina. - Szöveg (epub : 10.1 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2020. - (ÁBTL monográfiák, ISSN 2560-1318)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165422. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6048-45-5
titkosszolgálat - magyarországi németek - Kádár-korszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)"196/197"(093) *** 316.347(=30)(439)"196/197"
[AN 3834252]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2021.
Szabó Gábor, B.
   Az alapítvány : történeti, tipológiai, működési, adózási és vagyonkezelési omnibus / B. Szabó Gábor, Menyhei Ákos, Sándor István. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 373 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2021. jan. 31. - Bibliogr.: p. 364-373.
ISBN 978-963-258-514-7 kötött : 7000,- Ft
Magyarország - társasági jog - jogi személy - alapítvány - társadalmi szervezet - vagyon - adóügy - jogi szabályozás
347.191(439)(094) *** 334.012.46(439)(094) *** 347.2(439) *** 336.2(439)(094)
[AN 3831141]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2021.
   Ügynökhistóriák a Lajtán innen és túl [elektronikus dok.] : hírszerzéstörténeti tanulmányok / szerk. Baráth Magdolna és Szekér Nóra ; a szerkesztésben közrem. Dieter Bacher. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2020. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165809. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-78-3
Magyarország - Európa - hírszerzés - titkosszolgálat - 1945 utáni időszak - hidegháború - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)"1945/198" *** 355.40(4)"1945/198" *** 355.40(439)"1945/198"
[AN 3836824]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8941 /2021.
Arz, Arthur (1857-1935)
Kampf und Sturz der Kaiserreiche (magyar)
   Harc és összeomlás : az Osztrák - Magyar Monarchia vezérkari főnökének emlékirata az első világháborúról / Arz Artúr ; [ford. Kisfaludy-Péter Elemér] ; [a fordítást átd., Arz Artúr életének időrendi áttekintését kész. Ligeti Dávid] ; [előszó Balla Tibor] ; [szerk. Bogdanov Edit]. - [Budapest] : Kossuth, 2021. - 206 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-544-352-9 kötött : 3600,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - hadtörténet - katonatiszt - vezérkar - első világháború - memoár - történelmi forrás
355(436/439)(092)Arz,_A.(0:82-94) *** 355.48(436/439)"1914/1918"(093)
[AN 3830162]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2021.
   Biztonságpolitikai corvinák / szerk. Szálkai Kinga, Baranyi Tamás Péter, Szarka E. Luca ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Utánny. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2021. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-57-0 kötött : 6500,- Ft
biztonságpolitika - 21. század
355.02(100)"201"
[AN 3837406]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 632 p.
ISBN 978-615-5559-51-8
[AN 3837408] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 276 p.
ISBN 978-615-5559-56-3
[AN 3837410] MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8943 /2021.
   Emergencia : a világ rétegzett felépítésének az elmélete / szerk. Paksi Dániel. - Budapest : L'Harmattan, 2020. - 233 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-735-0 fűzött : 2990,- Ft
rendszerelmélet - interdiszciplináris módszer
005 *** 001
[AN 3831175]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2021.
Gyarmathy Miklós
   Sikeres vezetők kézikönyve ...avagy Hogyan képezd munkatársaidat pénzkidobás nélkül? / Gyarmathy Miklós. - [Szigetszentmiklós] : FairDeal Solutions Kft., 2021. - 99 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0394-5 fűzött : 4990,- Ft
vezetés - humánerőforrás-menedzsment - tréning
65.012.4 *** 658.3 *** 331.363
[AN 3830743]
MARC

ANSEL
UTF-88945 /2021.
Wehrle, Martin (1970-)
Die 100 besten Coaching-Übungen (magyar)
   A 100 legjobb coaching gyakorlat : coachok gyakorlati kézikönyve / Martin Wehrle ; [ford. Kósa Éva]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2021. - 393 p. : ill. ; 25 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - Bibliogr.: p. 389-390.
ISBN 978-963-9493-87-2 kötött : 6900,- Ft
coaching - vezetéstudomány
659.2 *** 65.012.4
[AN 3837017]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8946 /2021.
Collins, Jim (1958-)
Good to great (magyar)
   Jóból kiváló : a tartós üzleti siker elemei / Jim Collins ; [ford. Bayer Antal]. - 326 p. : ill. ; 24 cm. - Budapest : HVG Kv. ; 2021
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-070-5 kötött : 4900,- Ft
vezetéstudomány
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 3837418]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2021.
Danyi Pál
   Modern árazás / Danyi Pál, Rekettye Gábor, Veres István. - Budapest : Akad. K., 2021. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-564-4 fűzött : 5500,- Ft
árpolitika - stratégiai menedzsment - marketing
338.534 *** 658.8 *** 658.1.011.1
[AN 3831581]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2021.
Ficsor Mónika
   Szociális szövetkezeti tudástár / Ficsor Mónika, Mészáros Milán, Nagygyörgy Judit ; Hód-Work Szociális Szövetkezeti Csoport gondozásában. - Hódmezővásárhely : Hód-Work Szociális Szöv. Csop., 2020. - 134, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-615-01-1037-0 fűzött
Magyarország - szövetkezet - szociális foglalkoztatás - gazdasági jog - jogi szabályozás - útmutató
334.73(439)(036) *** 331.582.22(439) *** 347.726(439)(094)(036)
[AN 3830777]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2021.
Fisher, Philip Arthur (1907-2004)
Common stoks and uncommon profits (magyar)
   Közönséges részvények, rendkívüli profitok és egyéb írások / Philip A. Fisher ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint K., 2021. - XXII, 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
A címoldalon a megjelenés éve: 2012
ISBN 978-963-89024-9-8 kötött : 5990,- Ft
tőkebefektetés - tőzsde - részvény
336.76 *** 658.152
[AN 3837420]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2021.
   Fókuszban Délkelet-Ázsia : új piacok: célok, lehetőségek és eredmények / [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - Debrecen : HBKIK, 2019. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - Délkelet-Ázsia - gazdasági kapcsolat - iparkamara - kereskedelmi kamara - 21. század
339.5(5-12) *** 334.788(439.165)"201" *** 339.5(439.165)"201"
[AN 3830462]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2021.
Gegesy Ferenc (1950-)
   Kádártól Orbánig : a puha diktatúrától a demokratúráig - 50 év, ahogyan én átéltem / Gegesy Ferenc. - Budapest : Kalligram, 2021. - 375 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-214-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - belpolitika - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
338.2(439)"197/201" *** 323(439)"197/201"
[AN 3836864]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2021.
Halmos Károly (1955-)
   Költség és költészet : eszmék gazdaság- és társadalomtörténete / Halmos Károly ; [közread. az] MTA BTK Irodalomtudományi Intézet. - Budapest : L'Harmattan : MTA BTK ITI, 2021. - 387, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-710-7 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - eszmetörténet - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - polgárosodás - irodalomtudomány - 19. század - 20. század
338(091)"18/19" *** 82.01 *** 316.343.62(439)"18/19"
[AN 3830343]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2021.
Houde, Shannon
Good work (magyar)
   Jó munkát! : útmutató a változást hozó karrier kiépítéséhez / Shannon Houde ; [ford. Imre Eszter]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 244 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-573-030-8 fűzött : 3499,- Ft
álláskeresés - karrier - életvezetés
331.535 *** 613.865
[AN 3831151]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2021.
   The impacts of digitalization, social innovations and conflicts / [publ. by the University of Miskolc Faculty of Economics]. - [Miskolc] : Univ. of Miskolc Fac. of Economics, [2021]. - 269 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-227-5 fűzött
információs társadalom - társadalmi változás - társadalmi probléma - innováció - esettanulmány
330.341.1 *** 681.3.004.14 *** 316.48 *** 316.422 *** 316.774
[AN 3831126]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2021.
   Kilátás az e-szolgáltatásokra I : Digitális Jólét Program Hálózat. - [Budapest] : Digitális Jólét Nonprofit Kft., 2020. - 167 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
szolgáltatás - internet - útmutató
338.46 *** 681.324Internet
[AN 3830605]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2021.
   Munkapiaci trendek - demográfiai és jóléti kihívások / szerk. Cserháti Ilona. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 360 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-125-6 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - demográfia - 21. század
331.5(439)"20" *** 314(439)"20"
[AN 3832085]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8957 /2021.
   A Monori Gondozási Központ 50. évfordulójára / [szerk. Iványi Margit és Égi Brigitta]. - Monor : Monori Gondozási Közp., 2020. - 80 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0644-1 fűzött
Monori Gondozási Központ
Monor - idősgondozás - szociális intézmény
364.65-053.9(439-2Monor) *** 364.046.42(439-2Monor)
[AN 3831075]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2021.
   Az újjáalakult HONSZ 30 éve / [főszerk. Husonyicza Gábor]. - Budapest : HONSZ, 2020. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
Magyarország - hadirokkant - árvagondozás - özvegy - szociális gondozás - társadalmi szervezet - testülettörténet - ezredforduló - 21. század
364.65-058.65-058.835(439) *** 355.292(439) *** 364.65-058.65-056.266(439) *** 061.2(439)HONSz"199/201"
[AN 3830852]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8959 /2021.
   Az agrár-felsőoktatás és az állattenyésztés fejlesztésének története Kaposváron, 1961-2011 / szerk. Horn Péter, Sütő Zoltán, Stefler József ; [kiad. Pro Agricultura Pannoniae Alapítvány, Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar]. - Kaposvár : KE Agrár- és Környezettud. Kar ; [Keszthely] : Pro Agricultura Pannoniae Alapítvány, 2020. - 277 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Kaposváron, 2011. szept. 16-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-74-3 kötött
Kaposvár - agrár-felsőoktatás - állattenyésztés - egyetem - történeti feldolgozás
378.663(439-2Kaposvár)(091)
[AN 3831259]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2021.
   A Calvin J. Teológiai Akadémia 25 éve : a 2019. június 22-23-i emlék-konferencia emlék-albuma / [szerk. Lévai Attila]. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye, 2019. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80164-6-9 fűzött
Calvin J. Teológiai Akadémia (Komárno)
Révkomárom - iskolatörténet - lelkészképzés - református egyház - határon túli magyarság
378.628.42(437.6-2Komárom)(=945.11)(091)
[AN 3831083]
MARC

ANSEL
UTF-88961 /2021.
   Fél évszázad, 1970-2020 : adatok, tények, emlékek, képek a Babits történetéből / szerk. Dobos Gyula István. - Szekszárd : [Babits M. Kult. Közp.], 2020. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88051-2-6 fűzött
Babits Mihály Kulturális Központ (Szekszárd)
Szekszárd - művelődési ház - kulturális élet - kulturális intézmény - történeti feldolgozás
374.07(439-2Szekszárd)(091) *** 725.835(439-2Szekszárd)
[AN 3830765]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2021.
   "Hogy értsük egymást!" : tanulmánykötet gyógypedagógus hallgatók és gyakorló szakemberek számára / [alkotószerk. Radványi Katalin] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. - Budapest : ELTE BGGYK, 2020. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-76-5 fűzött
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - képességfejlesztés - kommunikáció
376.4 *** 37.025 *** 316.77
[AN 3831216]
MARC

ANSEL
UTF-88963 /2021.
Jablonský, Tomáš
   Education of children from socially disadvantaged environment through cooperative learning activities in primary education / Tomáš Jablonský, Zdenka Zastková ; [publ. by the] Apor Vilmos Katolikus Főiskola. - Vác : AVKF, 2020. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93-99.
ISBN 978-963-7306-62-4 fűzött
hátrányos helyzetű - alapfokú oktatás - oktatásügy - didaktika
376.6 *** 373.3 *** 371.3
[AN 3830320]
MARC

ANSEL
UTF-88964 /2021.
Kovács Karolina Eszter
   Egészség és tanulás a köznevelési típusú sportiskolákban / Kovács Karolina Eszter. - [Debrecen] : DE Felsőokt. Kut. és Fejlesztő Közp., 2020. - 268 p. : ill. ; 23 cm. - (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 8.)
Bibliogr.: p. 231-261. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6012-03-6 fűzött
Magyarország - oktatásszociológia - sportiskola - középfokú oktatás - tanuló - tanulás - egészségmagatartás - 21. század
37.015.4 *** 373.54:796(439)"201" *** 371.322 *** 614-053.6 *** 613.96
[AN 3830381]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2021.
Lukács Józsefné
   Kerek egy esztendő : heti tervező : segédlet az óvodai tevékenységi tervek elkészítéséhez / Lukács Józsefné, Ferencz Éva. - [Budapest] : Flaccus, 2020-2021. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
óvodai nevelés - környezeti nevelés - tanári segédkönyv - tanterv
372.3(072) *** 37.033(072) *** 371.214
[AN 3801401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tavasz - nyár. - 2021. - 123 p.
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-615-5278-56-3 fűzött : 2380,- Ft
[AN 3829976] MARC

ANSEL
UTF-88966 /2021.
Máté Gábor (1944-)
Hold on to your kids (magyar)
   A család ereje : ragaszkodj a gyermekeidhez! / Máté Gábor és Gordon Neufeld ; [ford. Leyrer Ginda]. - 2. kiad. - [Budapest] : Open, 2021. - 478 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-013-2 fűzött : 3999,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3837485]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2021.
   Mit hoz a jövő? Tanítás-tanulás másképp.. : XXII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : online ... 2020. november 3-5. / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba] ; [rend., közread. a] Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Suliszerviz Pedagógiai Intézet. - Debrecen : Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda : Suliszerviz Ped. Int., 2020. - 2 db ; 23 cm
Gerinccím: XXII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, Hajdúszoboszló, 2020. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5967-03-0 fűzött
pedagógia - közoktatás - oktatástechnológia - digitális technika - konferencia-kiadvány
37 *** 37.014(439) *** 371.333 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439)
[AN 3830441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Előadások, korreferátumok, fotók. - 350, [2] p., [20] t. : ill., részben színes
[AN 3830444] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szekcióelőadások, korreferátumok. - 355 p. : ill.
[AN 3830446] MARC

ANSEL
UTF-88968 /2021.
   Az oktatás átalakulása a tudástársadalom és a mesterséges intelligencia korában : XXI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : [Hajdúszoboszló, 2019. november 5-7.] / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba] ; [rend., közread. a] Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Suliszerviz Pedagógiai Intézet. - Debrecen : Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda : Suliszerviz Ped. Int., 2019. - 2 db ; 23 cm
Gerinccím: XXI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, Hajdúszoboszló, 2019. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5967-01-6 fűzött
pedagógia - információs társadalom - konferencia-kiadvány
37 *** 316.774 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3830431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Előadások, korreferátumok, fotók. - 386, [2] p., [44] t. : ill., részben színes
[AN 3830433] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szekcióelőadások, korreferátumok. - 384 p. : ill.
[AN 3830438] MARC

ANSEL
UTF-88969 /2021.
Pataki Béla
   80 év tanúi : Cseresnyés emlékezet, 1938-2018 : vásárhelyi kollégiumtörténet visszaemlékezések alapján a Tanyai Tanulók Otthona létrejöttének nyolcvanadik évében / Pataki Béla ; [kiad. Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum]. - [Hódmezővásárhely] : Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum, 2021. - 598 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 578-585.
ISBN 978-615-01-0373-0 kötött
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum. Cseresnyés Kollégium
Hódmezővásárhely - kollégium - iskolatörténet
373.552(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3830781]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2021.
Rainey, Dennis
Improving your parenting (magyar)
   Hatékonyabb gyereknevelés : csoportos feladatok szülőknek / Dennis és Barbara Rainey ; [ford. Koczó Dávid] ; [... kiad. a Timóteus Társaság Alapítvány, ... Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : Timóteus Társ. Alapítvány : KIA, 2021. - 132 p. : ill. ; 23 cm
keretcím: A gyereknevelés művészete kurzus
ISBN 978-615-5446-63-4 fűzött
családi nevelés - vallási erkölcs - példatár
37.018.1(076) *** 241(076)
[AN 3830730]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2021.
Tamás Aladárné Szűcs Ilona (1912-2016)
   Tamás Ilonka : a nemzet tanító nénije / Fehérné Tamás Judit. - [Budapest] : Méry Ratio : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2020. - 251 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6284-05-1 kötött
Tamás Aladárné Szűcs Ilona (1912-2016)
Felvidék - Szlovákia - Magyarország - pedagógus - határon túli magyarság - kettős állampolgárság - nemzetiségi politika - 21. század
37(=945.11)(437.6)(092)Tamás_Aladárné_Szűcs_I. *** 323.15(4-11)"201" *** 342.718(439)"201" *** 342.718(437.6)"201"
[AN 3830393]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2021.
Thoroczkay Miklósné (1940-)
   Beszédtechnikai gyakorlókönyv / Thoroczkay Miklósné. - 3. utánny. - Budapest : Holnap, 2021. - 394 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-391.
ISBN 978-963-346-974-3 fűzött : 4200,- Ft
logopédia - példatár
376.36(076)
[AN 3836844]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2021.
Varga Mónika
   Beírás felnőtteknek : élhető gyermekkor, ígéretes jövő / Varga Mónika ; [... ill. Bali Ádám]. - [Veresegyház] : Inomita Kft., cop. 2021. - 274, [6] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [278-280].
ISBN 978-615-01-0629-8 fűzött
családi nevelés - szülő-pedagógus kapcsolat
37.018.1 *** 37.018.26
[AN 3830363]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8974 /2021.
Balogh Csaba (1987-)
   Greatest 440 puzzles : the best online tactics of 2020 / Csaba Balogh. - Budaörs : Chess Evolution, 2021. - 216 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5793-29-5 fűzött : 19,99 EUR
sakk
794.1
[AN 3830614]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2021.
Csizik Éva
   Alapfokú lovas oktatás : módszertani kézikönyv / Csizik Éva. - [Hernád] : [Magánkiad.], 2020. - 105 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-615-01-0073-9 kötött : 4900,- Ft
lovaglás - tanári segédkönyv
798.2(072)
[AN 3830583]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2021.
Dávid Sándor (1937-)
Keleti 100 (angol)
   The queen of gymnastics, 100 years of Ágnes Keleti [elektronikus dok.] / Sándor Dávid, Dezső Dobor ; publ. by Hungarian Gymnastics Federation. - Szöveg (epub : 9.1 MB). - Budapest : Hung. Gymnastics Federation, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165440. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-00-9743-5
Keleti Ágnes (1921-)
Magyarország - sportoló - torna - olimpikon - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
796.41(439)(092)Keleti_Á.
[AN 3834318]
MARC

ANSEL
UTF-88977 /2021.
Grivas, Eystratios (1966-)
   Grivas opening laboratory / Efstratios Grivas. - Budaors : Chess Evolution, 2019-. - ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3777385]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 6., Janowski defence, Orthodox defence, Cambridge Springs defence, Various Slav systems, Tartakower defence. - 2021. - 277, [3] p.
ISBN 978-615-5793-28-8 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3830618] MARC

ANSEL
UTF-88978 /2021.
Hoang Thi Ngoc Anh
Sweet crochet friends (magyar)
   Amigurumi tarka forgatag : Khuc Cay 16 horgolt figurája kezdőknek és haladóknak / [ford. Mohácsi Anikó]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2020. - 128 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5636-10-3 fűzött : 4400,- Ft
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.43 *** 745.5
[AN 3830654]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2021.
   Képek Dunaújváros sportéletéből : válogatás a József Attila Könyvtár sportfotóiból, 1950-2002 / [összeáll. és szerk. Petrovicsné Gadanecz Júlia]. - Dunaújváros : József A. Kvt., 2019. - 268 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 268.
ISBN 978-615-00-4613-6 kötött
Dunaújváros - Magyarország - sporttörténet - sportoló - 20. század - ezredforduló - album
796(439-2Dunaújváros)"195/200"(084.1) *** 796(439)(092)
[AN 3831063]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2021.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Páreng - Retyezát : vadászataim a déli Kárpátokban / Maderspach Viktor. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, 2021. - 203, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-504-6 kötött : 2800,- Ft
Déli-Kárpátok - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94) *** 799.2(498.4)(234.421.2)(0:82-94)
[AN 3837595]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2021.
Napier, Chris
Science of running (magyar)
   A futás tudománya : kézikönyv a hatékony és biztonságos edzésért / Chris Napier. - [Budapest] : Libri, 2021. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-433-684-6 kötött : 5999,- Ft
futás - mozgástan - anatómia
796.422 *** 796.012 *** 611
[AN 3830760]
MARC

ANSEL
UTF-88982 /2021.
Reddy, Melissa
Believe us (magyar)
   Higgyetek bennünk : hogyan csinált bajnokcsapatot Jürgen Klopp a Liverpoolból / Melissa Reddy ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 287 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-568-020-7 fűzött : 4290,- Ft
Klopp, Jürgen (1967-)
Liverpool Football Club
Németország - Liverpool (Anglia) - labdarúgás - edző - sportegyesület - sporttörténet - 21. század
796.332.071.4(430)(092)Klopp,_J. *** 796.332(410-2Liverpool)Liverpool_FC"201/202"
[AN 3829730]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2021.
Sakelšek, Tadej (1986-)
   Defensive tools : a tournament player's manual / Tadej Sakelšek, Marko Tratar. - Budaörs : Chess Evolution, 2020. - 356, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [357].
ISBN 978-615-5793-27-1 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3830624]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2021.
   Stratégia és taktika 2 / szerk. Sterbenz Tamás ; [kiad. a Testnevelési Egyetem]. - Budapest : TE, 2021. - 370 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5196-21-8 fűzött
versenysport - stratégia
796.034 *** 796.015
[AN 3831579]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2021.
Szabó Judit
   Anya - nyelv - tudor : irodalmi és nyelvi játékok, fejtörők / Szabó Judit. - Utánny. - Budapest : Tinta Kvk., 2021, cop. 2018. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 52.)
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-963-409-101-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - nyelvművelés - nyelvi játék
793.72/.73 *** 809.451.1-06
[AN 3836842]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2021.
Tengerdi Győző (1966-)
   Zöldben / Tengerdi Győző. - [Balatonmáriafürdő] : Tengerdi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ; [Budapest] : Hunor Magazin Kft., 2021. - 253, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-0635-9 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(100)(0:82-94)
[AN 3830636]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2021.
Tresselt, Lydia
Lalylala's beetles, bugs and butterflies (magyar)
   Lalylala - bábok, bogarak és pillangók : parányi szerzetek és végtelen álmaik horgolótűvel írt meséje / Lydia Tresselt ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2020. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5636-12-7 fűzött : 4490,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv - képeskönyv
379.826 *** 746.43 *** 087.5(084.1)
[AN 3830717]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2021.
   Víz és a sport : a vízért : 25 év óta a Víz Világnap céljainak népszerűsítésére megrendezett nemzetközi úszóversenyek jubileumi éve alkalmára víz és a sport témakörben összegyűjtött tanulmányok, edzői és sportolói vélemények / szerk. ... Fázold Ádám ; [kiad. Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete]. - Miskolc : MHT, 2021. - 80, [8] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8172-41-9 fűzött
vízi sport - hidroterápia - hidrológia
797.2 *** 615.838 *** 556 *** 628
[AN 3830620]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8989 /2021.
Baky Péter (1950-)
   Visszatekintés = Retrospect / Baky Péter ; [közread. a] Művészetek Háza. - Szekszárd : Művészetek Háza, 2020. - [68] p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-8395-00-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Baky_P.
[AN 3830768]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2021.
Bredekamp, Horst (1947-)
Der Bildakt (magyar)
   Képaktus : frankfurti Adorno-előadások, 2007 / Horst Bredekamp. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 348 p. : ill. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Ford. Nagy Edina. - Bibliogr.: p. 289-341.
ISBN 978-963-493-093-8 fűzött : 5500,- Ft
művészetfilozófia - művészetelmélet - vizualitás - képzőművészet
7.017 *** 73/76 *** 7.01
[AN 3831466]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2021.
Hegedűs László (1950-)
   A szocialista szürrealizmus titokzatos bája / Hegedűs 2 ; [közread. a Szent István Király Múzeum]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2019. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A bevezetés angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 74-79.
ISBN 978-615-5413-40-7 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Hegedüs_L.
[AN 3831089]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2021.
Jakabovits Miklós (1936-2012)
   Más kép - másképp : Komiszár János absztrakt világa / Jakabovits Miklós, Vitéz Ferenc, Szepessy Béla. - Debrecen : [Komiszár J.], 2019. - 99 p. : ill., főként színes ; 15 cm
Fűzött
Komiszár János (1949-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Komiszár_J.
[AN 3830657]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2021.
Komiszár János (1949-)
   Firkálgatásaim : vázlatok / Komiszár János. - Debrecen : [Komiszár J.], 2020. - 126 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Komiszár_J.
[AN 3830666]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2021.
Komiszár János (1949-)
   "Párhuzamos" etűdök / Komiszár János, Vitéz Ferenc. - Debrecen : [Komiszár J.], 2020. - 98 p. : ill., főként színes ; 15 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
75(439)(092)Komiszár_J. *** 894.511-14
[AN 3830667]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2021.
Komiszár János (1949-)
   Szűkebb hazám : versek, festmények / [Komiszár János] ; ... Farkasné Palincsár Éva [et al.] versei. - Debrecen : Komiszár J., 2020. - 130 p. : ill., részben színes ; 15 cm
Fűzött
Máriapócs - festőművész - magyar irodalom - templom - 20. század - 21. század - vers - antológia - album
75(439)(092)Komiszár_J. *** 726.54(439-2Máriapócs)(084.1) *** 894.511-14(439-2Máriapócs)(082)
[AN 3830671]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2021.
Mátyás Sándor (1958-)
   Víg János festő- és szobrászművész, restaurátor / Mátyás Sándor. - [Gödöllő] : [Magánkiad.], 2021. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1054-7 fűzött
Víg János (1943-)
Magyarország - festőművész - szobrász - restaurátor - 20. század - 21. század
75(439)(092)Víg_J. *** 73(439)(092)Víg_J. *** 7.025.4(439)(092)Víg_J.
[AN 3830325]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2021.
Petrás Mária (1957-)
   Emeld fel, Uram, népemet : Petrás Máriával beszélget Szervátiusz Klára / [közread. a] Szervátiusz Alapítvány. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Szervátiusz Alapítvány, cop. 2021. - 90, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1081-3 fűzött
Petrás Mária (1957-)
hit - keramikus - moldvai csángók - 20. század - 21. század - határon túli magyarság - interjú
738(498.3)(=945.11)(092)Petrás_M.(047.53) *** 234
[AN 3837518]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2021.
Schenkel, Yan
Animal friends of Pica Pau (magyar)
   Pica Pau barátai : [20 színpompás amigurumi állatfigura] / Yan Schenkel ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2020. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5636-11-0 fűzött : 4690,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3830702]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2021.
   Székesfehérvár épített katonai öröksége, 1867-1918 / [szerk. Páli-Herczeg Zsuzsanna, Závodi Szilvia]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2020. - 120 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Az Osztrák - Magyar Monarchia épített katonai öröksége, 1867-1918, ISSN 2786-1287)
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 978-963-519-007-2 fűzött
Székesfehérvár - építészeti örökség - katonai létesítmény - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
725.181/.183(439-2Székesfehérvár)"186/191"
[AN 3828560]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2021.
Szira Péter
   Market sport / [szerzők Szira Péter, Trencsényi Zoltán]. - Budapest : Vertigo Publ. Kft. : Octogon [Szerk.], 2020. - 81, [38] p. : ill., színes ; 32 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-81728-0-6)
Market Építő Zrt.
Magyarország - sportlétesítmény - építőipar - vállalat - 21. század
725.85(439)"201" *** 061.5(439)Market *** 725.826(439)"201"
[AN 3830647]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9001 /2021.
Ölbei Lívia
   Benned a létra : a Weöres Sándor színház első tizenhárom éve / [írta Ölbei Lívia] ; [fotó Mészáros Zsolt]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 225, [6] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-447-915-4 kötött
Weöres Sándor Színház (Szombathely)
Szombathely - színháztörténet - 21. század - színielőadás - fényképalbum
792.091(439-2Szombathely)(084.12)
[AN 3830477]
MARC

ANSEL
UTF-89002 /2021.
   Szitu kötet / [szerk. Doma Petra] ; [közread. az ELTE Eötvös Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös Collegium, 2019. - 202 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2018. nov. 15-16-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - A címoldalon a megjelenés éve: 2018. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5897-27-6 fűzött
színházművészet - művészeti nevelés - 21. század
792.01 *** 792(100)"20" *** 37.036
[AN 3831104]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2021.
Trencsényi Zoltán (1958-)
   Mikrofonbálványok [elektronikus dok.] : beszélgetések a Dumaszínház humoristáival / Trencsényi Zoltán. - Szöveg (epub : 10.8 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165427. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-261-4
Magyarország - humorista - ezredforduló - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
792.73(439)(092)(047.53)
[AN 3834269]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2021.
Wydra, Thilo (1968-)
Grace (magyar)
   Grace / Thilo Wydra ; [ford. Oroszlán Anikó]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 398 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Filmogr.: p. 337-372. - Bibliogr.: p. 373-380. - Diszkogr.: p. 383.
ISBN 978-963-447-932-1 kötött : 4699,- Ft
Grace (Monaco: hercegné) (1929-1982)
Egyesült Államok - Monaco - filmszínész - uralkodócsalád - 20. század
791.43.071.2(73)(092)Kelly,_G. *** 929(449.49)Grace
[AN 3831624]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9005 /2021.
Argaz Éva
   Alapkövek franciatanuláshoz, A2 - B1 szint : gyakorló munkafüzet / Argaz Éva. - Budapest : [s.n.], 2021. - 242 p. ; 21 cm
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88369-0-8)
francia nyelv - példatár
804.0(076)=945.11
[AN 3830679]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2021.
Gombos Péter (1973-)
   Nyelvtani gyakorlatok : helyesírás / Gombos Péter, Nagyházi Bernadette. - Kaposvár : Profunda Kv., cop. 2019. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6265-5 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076)
[AN 3831118]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2021.
Illés Éva (1954-)
   Szóbeli feladatok angol felsőfokú nyelvvizsgára / Illés Éva, Szabó Péter. - Budapest : Akad. K., 2021. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9752-4 fűzött : 3450,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3837355]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2021.
Johansson, Sverker
På spaning efter språkets ursprung (magyar)
   A nyelv eredetéről / Sverker Johansson ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2021. - 414, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-334-7 kötött : 4999,- Ft
nyelvfejlődés - törzsfejlődés
800.1 *** 575.8
[AN 3830865]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2021.
Somogyi György (1944-)
   Just imagine! English by yourself in seven days & a thousand and one nights : an imaginative way of learning and teaching foreign language : manual & workbook = Képzeld el! : önállóan angolul hét nap és ezeregy éjszaka alatt : nyelvtanulás és -tanítás a képzelet szárnyán : kézikönyv és munkafüzet. - [Ábrahámhegy] : [Somogyi Gy.], [2021]. - [3], 131, [18] p. : ill. ; 30 cm
Szerzők Somogyi György, Técsy Judit. - Spirál fűzéssel
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-0939-08)
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3831414]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2021.
Szurcsik Benedek
   Kadem : egy filozófiai nyelvbe rejtett kísérleti vers = Kadem : an experimental poem in a philosophical language / Szurcsik Benedek. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2021. - 55, 55 p. ; 18 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-00-9642-1 fűzött
magyar irodalom - mesterséges nyelv - vers - kétnyelvű dokumentum
800.89 *** 894.511-14.02=20
[AN 3837590]
MARC

ANSEL
UTF-89011 /2021.
   Universidades criativas : atas do 1° Colóquio de Lusitanística para Doutorandos da Europa Central e de Leste / organizadores João Miguel Henriques, Ildikó Szijj, Bálint Urbán ; [ed. do] ... Departamento de Língua e Literatura Portuguesa. - [Budapest] : Dep. de Língua e Literatura Portuguesa : Eötvös Univ. Press, 2021. - 159 p. : ill. ; 21 cm
A 2020. dec. 4-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-322-6 fűzött
Portugália - portugál nyelv - portugál irodalom története - kultúratörténet
806.90 *** 869.0(091) *** 930.85(469)
[AN 3831224]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9012 /2021.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   Humor és retorika az irodalomtanításban : az érvelés humora Arany, Jókai, Gárdonyi és Móra műveiben / Adamikné Jászó Anna. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : IKU, 2021. - 283 p. : ill. ; 24 cm. - (Iku-monográfiák, ISSN 2560-0621 ; 5.)
Bibliogr.: p. 275-283.
ISBN 978-615-6224-01-9 fűzött : 3500,- Ft
Arany János (1817-1882)
Jókai Mór (1825-1904)
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Móra Ferenc (1879-1934)
Magyarország - irodalomtanítás - író - műfajelmélet - humor - stilisztika - retorika - 19. század - 20. század
82.08 *** 372.882 *** 894.511(092)"18/19" *** 82.01-7
[AN 3830884]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2021.
Kisantal Tamás (1975-)
   Az emlékezet és a felejtés helyei [elektronikus dok.] : a vészkorszak ábrázolásmódjai a magyar irodalomban a háború utáni években / Kisantal Tamás. - Szöveg (pdf : 7.2 MB). - Pécs : Kronosz, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166113. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-64-6
Magyarország - magyar irodalom története - holokauszt - narratológia - második világháború - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
82.01 *** 894.511(091)"1945/195" *** 323.12(=924)"193/1945"
[AN 3838333]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2021.
Kulcsár-Szabó Zoltán (1973-)
   A jelölő visszahúzódása : az irodalmi nyelv kulturalizációjának néhány kérdéséhez / Kulcsár-Szabó Zoltán. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 270 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-295-3 fűzött
irodalomtudomány - irodalmi nyelv - szövegtan - kultúrakutatás
82.01 *** 316.7 *** 82.07
[AN 3831213]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2021.
   Mese és nevelés / szerk. Lózsi Tamás és Pölcz Ádám. - Budapest : IKU : MNYKNT : ELTE TÓK M. Nyelvi és Irod. Tansz., 2020. - 121 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelv, irodalom, nevelés, ISSN 2786-0876 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6224-02-6 fűzött : 1500,- Ft
mesekutatás - műfajelmélet - olvasáspedagógia - mese
82.01-34 *** 398.21.001 *** 028.6
[AN 3830883]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2021.
   Tradition and innovation in literature from antiquity to the present / ed. by Pál Hegyi. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2020. - 232 p. ; 24 cm
Váltakozva angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-240-3 fűzött
irodalomtudomány - magyar irodalom története - világirodalom története
82.01 *** 894.511(091) *** 82(091)
[AN 3831130]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2021.
Végh Attila (1962-)
   Görög tragédiáim / Végh Attila. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2020. - 174, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-697-1
ISBN 978-615-5436-32-1 fűzött : 2490,- Ft
ókori görög irodalom története - műfajtörténet - dráma
875(091)-2
[AN 3830683]
MARC

ANSEL
UTF-89018 /2021.
Zemplén Gábor (1973-)
   Fokozódó polaritás : Goethe módszere és a strukturálódó megismerés / Zemplén Gábor Áron ; [kiad. a Bölcsészettudományi Kutatóközpont ...]. - [Budapest] : BTK : Typotex, cop. 2019. - 240 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A címoldalon számozási adatként: II. - Bibliogr.: p. 219-232.
ISBN 978-963-493-079-2 fűzött : 3900,- Ft
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Németország - tudós - író - tudománytörténet - természettudomány - 18. század - 19. század - tudományfilozófia
830(092)Goethe,_J._W._von *** 5(430)"17/18" *** 001 *** 5(430)(092)Goethe,_J._W._von
[AN 3831810]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9019 /2021.
Szentgyörgyvölgyi Péter (1942-)
   Rokonok és ismerősök a művészvilágban : Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter előadás-sorozata a Belvárosi Polgári Szalonban. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye : [Szentgyörgyvölgyi P.], 2019. - 229, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80859-2-2 fűzött
Magyarország - író - művész - 20. század - művelődéstörténet
894.511(092)"19" *** 930.85(439)"19" *** 7(439)"19"(092)
[AN 3831002]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2021.
   Trianon és a magyar irodalom / szerk. Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2021. - 147 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6112-08-8 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - irodalmi élet - magyar irodalom története - trianoni békeszerződés - Horthy-korszak
894.511(091)"192/194" *** 341.382"1920" *** 930.85(439)"192/194"
[AN 3830643]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9021 /2021.
Aarsen, Zoe
Light as a feather (magyar)
   Light as a feather : könnyű, mint a pehely / Zoe Aarsen ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 350, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-382-3 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3830239]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2021.
Anderson, Caroline
One night, one unexpected miracle (magyar)
   Orvosbál / Caroline Anderson ; [... ford. Gaáli István]. A múlt tükörképe / Carol Wood ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 652-653.)
Egys. cím: One night, one unexpected miracle. Dr Marco's bride
ISBN 978-963-540-233-5 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3831486]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2021.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Wait for you (magyar)
   Wait for you : várok rád / J. L. Armentrout alias J. Lynn ; [ford. Császár László]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 491, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-022-3 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3837666]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2021.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Loósz Vera]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 452 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-403-830-6 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3837336]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2021.
Bardugo, Leigh (1975-)
Ruin and rising (magyar)
   Ruin and rising : pusztulás és felemelkedés / Leigh Bardugo ; [ford. Sziklai István]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 386, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-777-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837667]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2021.
Bardugo, Leigh (1975-)
Shadow and bone (magyar)
   Shadow and bone : árnyék és csont / Leigh Bardugo ; [ford. Varga Csaba Béla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 373 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-677-0 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837678]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2021.
Bardugo, Leigh (1975-)
Siege and storm (magyar)
   Siege and storm : ostrom és vihar / Leigh Bardugo ; [ford. Sziklai István]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 414, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-9492-80-6 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3836841]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2021.
Beckett, Tina
One night to change their lives (magyar)
   Holnaptól minden megváltozik / Tina Beckett ; [... ford. Gaáli István]. Dr. Haramia / Kate Hardy ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 650-651.)
Egys. cím: One night to change their lives. The Italian doctor's proposal
ISBN 978-963-540-219-9 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3831485]
MARC

ANSEL
UTF-89029 /2021.
Bissell, Angela
A mistress, a scandal, a ring (magyar)
   Botrányból boldogság / Angela Bissell ; [... ford. Bosnyák Edit]. Tétova tanácsadó / Kimberly Lang ; [... ford. Darvas Orsolya]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 719-720.)
Egys. cím: A mistress, a scandal, a ring. The millionaire's misbehaving mistress
ISBN 978-963-540-227-4 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
új-zélandi irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3831437]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2021.
Bissell, Angela
A night, a consequence, a vow (magyar)
   Üdv a klubban! / Angela Bissell ; [... ford. Bakay Dóra]. Foglalkozása: menyasszony / Kim Lawrence ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2020. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 717-718.)
Egys. cím: A night, a consequence, a vow. The Demetrios bridal bargain
ISBN 978-963-540-215-1 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
új-zélandi irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3831420]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2021.
Blake, Maya
An heir for the world's richest man (magyar)
   A világ leggazdagabb embere / Maya Blake ; [... ford. Scheer Katalin]. Vészhelyzetben / Lindsay Armstrong ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 711-712.)
Egys. cím: An heir for the world's richest man. The millionaire's marriage claim
ISBN 978-963-540-239-7 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3832142]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2021.
Bryson, Bill (1951-)
Notes from a small island (magyar)
   Jegyzetek egy kis szigetről / Bill Bryson ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Akkord, 2021. - 387, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-252-140-4 kötött : 4790,- Ft
Nagy-Britannia - angol irodalom - helyismeret - útleírás
820-992(73)=945.11 *** 908.410(0:82-992)
[AN 3836846]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2021.
Callen, Gayle
Return of the viscount (magyar)
   Sosem látott férj / Gayle Callen ; [... ford. Szalay Annamária]. - Budapest : Vinton K., 2021. - 319 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
keretcím: Elrendezett esküvők
ISBN 978-963-540-257-1 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3831894]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2021.
Callihan, Kristen
Managed (magyar)
   Managed : kontroll : VIP sorozat 2. / Kristen Callihan ; [ford. Harcsa Henrietta]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 437, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-799-7 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3837661]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2021.
Campisi, Megan (1976-)
Sin eater (magyar)
   A bűnevő / Megan Campisi ; [ford. Mesterházi Mónika]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-592-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3830182]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2021.
Child, Lee (1954-)
Echo burning (magyar)
   Lángoló sivatag / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 3. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-489-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3837598]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2021.
Choderlos de Laclos, Pierre Ambroise François (1741-1803)
Les liaisons dangereuses (magyar)
   Veszedelmes viszonyok / Pierre Choderlos de Laclos ; [ford. és az utószót írta Örkény István]. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 535 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-403-969-3 kötött : 3990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3837338]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
City of bones (magyar)
   Csontváros : A végzet ereklyéi 1. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 468, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-545-7 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837671]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
City of glass (magyar)
   Üvegváros : A végzet ereklyéi 3. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 497, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-399-798-7 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837680]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
City of lost souls (magyar)
   Elveszett lelkek városa : A végzet ereklyéi 5. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 505, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-131-5 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837642]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork prince (magyar)
   A herceg : Pokoli szerkezetek 2. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 490, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-128-5 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837675]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2021.
Coetzee, John Maxwell (1940-)
The death of Jesus (magyar)
   Jézus halála / J. M. Coetzee ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-991-9 kötött : 4499,- Ft
dél-afrikai angol irodalom - regény
820-31(680)=945.11
[AN 3831642]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2021.
Colter, Cara
His convenient royal bride (magyar)
   Fele királyságomat egy nőért! / Cara Colter ; [... ford. Várnai Péter]. Szirmok és levelek / Carole Mortimer ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 709-710.)
Egys. cím: His convenient royal bride. The vengeance affair
ISBN 978-963-540-229-8 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3832120]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2021.
Cudmore, Katrina
Second chance with the best man (magyar)
   Most sikerülni fog / Katrina Cudmore ; [... ford. Szabó Júlia]. Születésnapra / Trish Wylie ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 707-708.)
Egys. cím: Second chance with the best man. Marriage lost and found
ISBN 978-963-540-217-5 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
írországi angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3832108]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2021.
Cudmore, Katrina
Tempted by her Greek tycoon (magyar)
   Kellékfeleség / Katrina Cudmore ; [... ford. Szabó Júlia]. Megzsarolt szerető / Maya Blake ; [... ford. Várnai Péter]. Szicíliai szenvedély / Andie Brock ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 52.)
Egys. cím: Tempted by her Greek tycoon. His mistress by blackmail. Vieri's convenient vows
ISBN 978-963-540-253-3 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
írországi angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3831394]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2021.
Dahl, Arne (1963-)
Utmarker (magyar)
   Valaki figyel [elektronikus dok.] / Arne Dahl ; ford. Szieberth Ádám. - Szöveg (epub : 791 KB). - [Budapest] : Animus, 2021. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165219. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-818-8
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3832923]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2021.
Dicks, Matthew (1971-)
Twenty-one truths about love (magyar)
   21 tétel a szerelemről / Matthew Dicks ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-685-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3830188]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2021.
Easton, B. B.
44 chapters about 4 men (magyar)
   44 fejezet 4 férfiről / BB Easton ; [ford. Bótyik Bettina]. - Budaörs : Pioneer Books, 2021. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6187-07-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3831604]
MARC

ANSEL
UTF-89049 /2021.
Ee, Susan
Angelfall (magyar)
   Angelfall [elektronikus dok.] : angyalok bukása / Susan Ee ; ford. AncsaT. - Szöveg (epub : 762 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165443. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-373-384-4 (epub)
ISBN 978-963-373-385-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3834334]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2021.
Flanagan, John (1944-)
The siege of Macindaw (magyar)
   Macindaw ostroma / John Flanagan ; [ford. Kovács Petra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 311 p. : ill. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 6.)
ISBN 978-963-457-851-2 kötött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3830332]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2021.
Fowler, Therese Anne (1967-)
Good neighborhood (magyar)
   Rendes környék / Therese Anne Fowler ; [ford. Schultz Judit]. - Budapest : Európa, 2021. - 388, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-235-7 kötött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3831603]
MARC

ANSEL
UTF-89052 /2021.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
El amor en los tiempos del cólera (magyar)
   Szerelem a kolera idején / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Budapest : Magvető, 2021. - 531 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3617-4 kötött : 4299,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3836927]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2021.
Gregg, Stacy (1968-)
Riding star (magyar)
   Lovas csillag / Stacey [!Stacy] Gregg ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : DAS Kv., 2020. - 303 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: A póniklub riválisai
ISBN 978-615-5716-21-8 fűzött : 2990,- Ft
új-zélandi irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(931)=945.11
[AN 3830734]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2021.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm válogatott tündérmeséi / Pályi Jenő rajz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 142, [2] p. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Nova, 1940
ISBN 978-615-6189-54-7 fűzött : 2300,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - hasonmás kiadás
830-34(02.053.2)=945.11 *** 094/099.07
[AN 3831346]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2021.
Grŵsman, Dawiyd (1954-)
ʾIšah bwraḥat mibśwrah (magyar)
   A világ végére / David Grossman ; [ford. Nemes Anna]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 623 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-990-6 kötött : 4990,- Ft
ivrit irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3836987]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2021.
Harrington, Nina
Always the bridesmaid (magyar)
   Édes cukrászlány / Nina Harrington ; [... ford. Farkas Judit]. Országút vándora / Sara Orwig ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. Az a fránya cipzár / Judy Duarte ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 335.)
Egys. cím: Always the bridesmaid. Cowboy's special woman. His mother's wedding
ISBN 978-963-540-221-2 fűzött : 1999,- Ft : 45,6 RON : 11,78 EUR
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3831495]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2021.
Harvey, Samantha (1975-)
The western wind (magyar)
   Nyugati szél / Samantha Harvey ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5915-46-8 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3830138]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2021.
Heath, Lorraine (1954-)
The duchess in his bed (magyar)
   A hercegné szeretője / Lorraine Heath ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Vinton K., 2020. - 400 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700). (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-235-9 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3832097]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2021.
Heatherington, Emma
Rewrite the stars (magyar)
   A szív szólamai / Emma Heatherington ; [ford. Kiss Viktória]. - Budapest ; [Budaörs] : Carta Teen, cop. 2020. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-565-381-0 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3831607]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2021.
Hoover, Colleen (1979-)
Verity (magyar)
   Verity / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 310, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-790-4 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3836837]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2021.
Hutchison, Dot
The roses of May (magyar)
   Május rózsái : a Gyűjtő-sorozat II. része / Dot Hutchison ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 356, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-692-1 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3830229]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2021.
Jaku, Eddie (1920-)
The happiest man on earth (magyar)
   A világ legboldogabb embere / Eddie Jaku ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 234, [1] p., [8] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-433-861-1 kötött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - holokauszt - második világháború - memoár
820-94(94)=945.11 *** 323.12(=924)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3831648]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2021.
James, P. D. (1920-2014)
A mind to murder (magyar)
   Gyilkos szándék / P. D. James ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-58-2 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3830169]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2021.
Jón Kalman Stefánsson (1963-)
Eitthvað á stærð við alheiminn (magyar)
   A mindenséghez mérhető : családtörténet / Jón Kalman Stefánsson ; ford. Patat Bence. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 380 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-111-9 fűzött : 3900,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3831460]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2021.
Leblanc, Maurice (1864-1941)
Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur (magyar) (részlet)
   Arsène Lupin kalandjai / Maurice Leblanc ; [ford. Moly Tamás]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2021. - 170, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-777-5 fűzött : 1990,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3831647]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2021.
Lefteri, Christy (1980-)
The beekeeper of Aleppo (magyar)
   Az aleppói méhész / Christy Lefteri ; [ford. Berki Éva]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 364, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-939-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3831622]
MARC

ANSEL
UTF-89067 /2021.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
   A varázsló utolsó éjszakája : [összegyűjtött novellák II.] / Szergej Lukjanyenko ; [műford. Egri Zsuzsanna, Weisz Györgyi ..., Kornél E. Milka ...]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 511, [3] p. ; 21 cm. - (GFK, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-551-041-2 fűzött : 3790,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus elbeszélés
882-322.9=945.11
[AN 3830238]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2021.
Mallery, Susan (1958-)
Sisters by choice (magyar)
   Szívbéli nővérek : Szeder-sziget / Susan Mallery ; [... ford. Kaul Éva]. - Budapest : Vinton, 2021. - 415 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-249-6 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3831294]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2021.
Marly, Michelle
Die Diva (magyar)
   Maria Callas, a díva [elektronikus dok.] / Michelle Marly ; ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165428. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-5442-71-3
Callas, Maria (1923-1977)
német irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
830-312.6=945.11
[AN 3834274]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2021.
Mayer, Gina (1965-)
Ein geheimes Versprechen (magyar)
   Titkos ígéret : Lósuttogó akadémia 2. rész / Gina Mayer ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 209 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-069-3 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837851]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2021.
Mayer, Gina (1965-)
Reise nach Snowfields (magyar)
   Utazás Snowfieldsbe : Lósuttogó akadémia 1. rész / Gina Mayer ; [ford. Nádori Lídia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 213 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-070-9 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837849]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2021.
Meier, Susan (1956-)
The bodyguard and the heiress (magyar)
   A testőr és az örökösnő / Susan Meier ; [... ford. Kovács Anna]. Szervezett szerető / Jennifer Faye ; [... ford. Gaáli Istaván]. Kétmillió ok / Annie West ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 104.)
Egys. cím: The bodyguard and the heiress. Contracted to her Greek enemy. The prince and the wedding planner
ISBN 978-963-540-245-8 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3831512]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2021.
Meier, Susan (1956-)
Cinderella's billion-dollar Christmas (magyar)
   Milliárdos karácsonyra / Susan Meier ; [... ford. Szalay Annamária]. Szerelem a szurdokban / Kandy Shepherd ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Toscanai aranykalitka / Caitlin Crews ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 103.)
Egys. cím: Cinderella's billion-dollar Christmas. One night with her millionaire boss. The Italian's pregnant cinderella
ISBN 978-963-540-223-6 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3831509]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2021.
Meyer, Stephenie (1973-)
Twilight (magyar)
   Twilight : alkonyat / Stephenie Meyer ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - 7. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 501, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-9708-95-2 fűzött : 4399,- Ft
ISBN 978-963-245-152-7 kötött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837659]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2021.
Morton, Kate (1976-)
The forgotten garden (magyar)
   Az elfeledett kert / Kate Morton ; [ford. Borbás Mária]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 621, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-453-5 fűzött : 4999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3837676]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2021.
Murakami Haruki (1949-)
Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto (magyar)
   Miről beszélek, amikor futásról beszélek? : memoár / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Anita]. - 4. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 166, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-81-7 kötött : 3490,- Ft
japán irodalom - futás - memoár
895.6-94=945.11 *** 796.422(0:82-94)
[AN 3837615]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2021.
Nikolai, Maria
Die Schokoladenvilla (magyar)
   A csokoládévilla [elektronikus dok.] / Maria Nikolai. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Central Kv., [2021], cop. 2020
Ford. Almássy Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164959. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-812-6
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3830895]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2021.
O'Neil, Annie
Doctor... to duchess? (magyar)
   A vidéki doki / Annie O'Neil ; [... ford. Czárán Judit]. Éjszakai látogató / Lucy Ryder ; [... ford. Kiss Klára]. Uralkodj a szívemen! / Jessica Matthew ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 70.)
Egys. cím: Doctor... to duchess?. Rebel doc on her doorstep. The royal doctor's bride
ISBN 978-963-540-247-2 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3831445]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2021.
Parys, Magdalena (1971-)
Magik (magyar)
   A mágus / Magdalena Parys ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2020. - 584 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-621-6 fűzött : 4990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3831594]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2021.
Proby, Kristen (1974-)
Blush for me (magyar)
   Szeress belém! / Kristen Proby ; [... ford. Vas Krisztina]. - Budapest : Vinton, 2021. - 287 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-387-5 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3831289]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2021.
Rabener, Johann (1909-)
Denn ich bin ein Mensch gewesen (magyar)
   Mert ember voltam [elektronikus dok.] / Johann Rabener ; ford. Tábori Kornél. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 4.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-559-099-5 (epub)
ISBN 978-963-559-100-8 (mobi)
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3832753]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2021.
Rabinovici, Doron (1961-)
Die Ausserirdischen (magyar)
   A földönkívüliek / Doron Rabinovici ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Magvető, 2021. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3876-5 fűzött : 3499,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3830241]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2021.
Read, Benjamin
The midnight howl (magyar)
   Éjféli üvöltés [elektronikus dok.] / Benjamin Read és Laura Trinder ; ford. Sámi László. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165441. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5755-83-5
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3834325]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2021.
Riggs, Ransom (1979-)
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (magyar)
   Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei / Ransom Riggs ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, 2021. - 352 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-6882-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3836920]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2021.
Roberts, Alison (1956-)
Resisting her rescue doc (magyar)
   Veszélyes a szívre / Alison Roberts ; [... ford. Gaáli István]. Kis léptékben / Melanie Milburne ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 654-655.)
Egys. cím: Resisting her rescue doc. A doctor beyond compare
ISBN 978-963-540-241-0 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,8 RON
új-zélandi irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3831490]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Hideaway (magyar)
   A pihenőlak / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 555 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-997-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3831616]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the order of the phoenix (magyar)
   Harry Potter és a főnix rendje / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 751 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 978-963-324-442-5 kötött : 5390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837776]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Troubled blood (magyar)
   Zavaros vér : Cormoran Strike-történet / Robert Galbraith ; [ford. Nagy Gergely] ; [versford. Vachter Ákos]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 988, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-068-1 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3831492]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2021.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Boży bojownicy (magyar)
   Isten harcosai : Huszita trilógia II. / Andrzej Sapkowski ; [ford. Hermann Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 580, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-085-8 fűzött : 4590,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3831617]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2021.
Saramago, José (1922-2010)
Ensaio sobre a cegueira (magyar)
   Vakság / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 407 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-570-4 kötött : 3999,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3836850]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2021.
Savaryn, Lorelei
The circus of stolen dreams (magyar)
   Az ellopott álmok cirkusza / Lorelei Savaryn ; [ford. Nagy Mátyás]. - Pécs : Alexandra, 2020. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-696-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - meseregény - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3831612]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2021.
Seidenstricker, Iris (1968-)
Pony-Internat Kirschental : Emmas grosses Turnier (magyar)
   Cseresznyevölgyi lovasiskola : Emma első versenye / Berit Bach ; Heike Vogel illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 100, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-934-1 kötött : 1690,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3830261]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2021.
Shen, L. J.
Vicious (magyar)
   Vicious : ádáz / L. J. Shen ; [ford. Harcsa Henrietta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 468, [1] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-457-846-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3830198]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2021.
Skåber, Linn (1970-)
Til ungdommen (magyar)
   A szívem egy bezárt bódé : kamaszmonológok / Linn Skåber ; ill. Lisa Aisato ; [ford. Iván Andrea]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 254, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-142-3 kötött : 4475,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági irodalom
839.6-93=945.11
[AN 3836991]
MARC

ANSEL
UTF-89095 /2021.
Smart, Michelle
The Greek's pregnant cinderella (magyar)
   Bécsi keringő / Michelle Smart ; [... ford. Szabó Júlia]. Egy csokor meglepetés / Robyn Grady ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 175 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 721-722.)
Egys. cím: The Greek's pregnant cinderella. A wild night & a marriage ultimatum
ISBN 978-963-540-237-3 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 1020 RSD : 38,8 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3831441]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2021.
Southwick, Teresa
At the millionaire's request (magyar)
   Se szó, se beszéd / Teresa Southwick ; [... ford. E. Fejes Júlia]. Az igazi nyeremény / Bonnie Gardener ; [... ford. Gärtner Zita]. Nyitótánc / Laura Marie Altom ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 336.)
Egys. cím: At the millionaire's request. Dancing with Dalton. Priceless marriage
ISBN 978-963-540-243-4 fűzött : 1999,- Ft : 45,6 RON : 11,78 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3831500]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2021.
Springer, Nancy (1948-)
The case of the bizarre bouquets (magyar)
   Enola Holmes : a halálos virágcsokor esete / Nancy Springer ; [ford. Nagy Mónika]. - Budapest ; [Budaörs] : Carta Teen, 2021. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-565-384-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3831646]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2021.
Steel, Danielle (1947-)
Lost and found (magyar)
   Elveszítve és megtalálva / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2021. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-428-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3831515]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2021.
Sykes, Julie
Ava and Star (magyar)
   Mia és Csillag / Julie Sykes ; Lucy Truman rajz. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2020. - 108, [1] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Horváth M. Zsanett
ISBN 978-963-437-623-1 fűzött : 1699,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3830085]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2021.
Sykes, Julie
Scarlett and Blaze (magyar)
   Emma és Láng / Julie Sykes ; Lucy Truman rajz. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2019. - 107 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Kós Krisztina
ISBN 978-963-437-622-4 fűzött : 1699,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3830090]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2021.
Thomas, Rachael
Married for the Italian's heir (magyar)
   Nem ő az igazi / Rachael Thomas ; [... ford. Szabó Júlia]. A harmadik esély / Michelle Smart ; [... ford. Kiss Klára]. Túszul ejtve / Tara Pammi ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin : Vinton K., 2021. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 103.)
Egys. cím: Married for the Italian's heir. Married for the Greek's convenience. Married for the sheikh's duty
ISBN 978-963-540-231-1 fűzött : 1999,- Ft : 11,78 EUR : 45,6 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3831408]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2021.
Valentino, Serena (1970-)
Fairest of all (magyar)
   Ki a legszebb? : a gonosz mostoha története / Serena Valentino ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 203, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-897-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3829970]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2021.
Vojnović, Goran (1980-)
Jugoslavija, moja dežela (magyar)
   Jugoszlávia, édes hazám / Goran Vojnović ; [ford. Rajsli Emese]. - Budapest : Typotex, cop. 2020. - 278, [2] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-045-7 fűzött : 3500,- Ft
szlovén irodalom - regény
886.3-31=945.11
[AN 3831380]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2021.
Wallace, Kathryn
Absolutely smashing it (magyar)
   Vannak tökéletes anyák, csak nekik még nem született gyerekük / Kathryn Wallace ; [ford. Goitein Veronika]. - 3. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 381, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6013-52-1 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3836949]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2021.
Wiggs, Susan (1958-)
The lost and found bookshop (magyar)
   Talált kincsek : Bella Vista lankái / Susan Wiggs ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Vinton, 2021. - 415 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-255-7 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3831291]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2021.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Young men in spats (magyar)
   Fiatalemberek slamasztikában / P. G. Wodehouse ; [ford. Kövesdi Miklós és Nagy Dóra]. - Budapest : Ciceró, cop. 2021. - 243, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-432-148-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - humor - elbeszélés
820-321.5=945.11
[AN 3831455]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9107 /2021.
Adrienn F.K
   London szellemei [elektronikus dok.] / Adrienn F.K. - Szöveg (epub : 10.8 MB). - [Hédervár] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-758-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3837260]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2021.
Babos Eszter
   Molly és Milo, a szeleburdi manók : a sarki fény verseny / Babos Eszter ; Hettinger Ágnes illusztrációival ; [közread. a] ... Babos Bábos Társulat. - Budapest : Fekete Sas : Babos Bábos Társ., 2021. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6168-15-3 kötött : 2350,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3830271]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2021.
Barna Imre (1951-)
   Kérdezd meg tőle : [regény] / Barna Imre. - Budapest : Európa, 2021. - 359, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-391-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3831602]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2021.
Becsy Zsombor
   Pozsony : eposz / Becsy Zsombor. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 136 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - eposz
894.511-131
[AN 3830578]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranymadár / Benedek Elek ; Koday László illusztrációival. - [Egyházasdengeleg] : Könyvklub, [2020]. - 93 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 24.)
ISBN 978-615-6093-12-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3830675]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   Ravasz Jancsi / Benedek Elek ; Koday László illusztrációival. - [Egyházasdengeleg] : Könyvklub, [2020]. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 21.)
ISBN 978-615-6093-09-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3830672]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   A talléros kalap / Benedek Elek ; Koday László illusztrációival. - [Egyházasdengeleg] : Könyvklub, [2020]. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 20.)
ISBN 978-615-6093-08-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3830670]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   A tordai tündérvár / Benedek Elek ; Koday László illusztrációival. - [Egyházasdengeleg] : Könyvklub, [2020]. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 23.)
ISBN 978-615-6093-11-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3830673]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2021.
Bobory Zoltán (1946-)
   Allék és ösvények : jegyzetek, alkalmi írások, beszédek / Bobory Zoltán ; [kiad. a Vörösmarty Társaság]. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2021. - 156, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6315-00-7 fűzött
Fejér megye - magyar irodalom - művelődéstörténet - publicisztika - alkalmi beszéd
894.511-92 *** 894.511-56 *** 930.85(439.118)(042.5)
[AN 3831341]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2021.
Bobory Zoltán (1946-)
   Nehéz idők jönnek / Bobory Zoltán. - Székesfehérvár : [Vörösmarty Társ.], 2020. - 56 p. ; 16 cm
Közread. a Vörösmarty Társaság
ISBN 978-963-9830-97-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3831381]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2021.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Leányrablás Budapesten : Ambrózy báró esetei I. / Böszörményi Gyula. - 6. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 334, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-440-7 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3836826]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2021.
Bozsó Imre (1948-)
   A fecskék visszatérnek / Bozsó Imre. - Székesfehérvár : [Bozsó I.], 2021. - 78, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0833-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 3831250]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2021.
Császár Levente (1961-)
   Meseföld / Császár Levente ; Borbás Zoltán illusztrációival ; [... kiad. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 2021. - 62, [2] p. : ill., színes ; 34 cm + mell.
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-7192-57-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3830422]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2021.
Csontos László
   Bükki bujdosók / Csontos László ; [közread. a] Háromkő Egyesület. - [Miskolc] : Háromkő Egyes., 2019. - 121, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-6017-0 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény - kisregény
894.511-311.6
[AN 3831246]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2021.
Farkas Pál (1952-)
   Démonok ha angyalok : életem regénye II. rész / Farkas Pál. - [Taksony] : [Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ.], 2020. - 337, [2] p. ; 23 cm
Közread. a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság
ISBN 978-615-5645-11-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3830878]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2021.
Fazekas Attila Győző
   A Fazekas szelleme : iskola a szellemvilág határán / Fazekas Attila Győző ; [... ill. Holp Nándor]. - Debrecen : [Magánkiad.], 2020. - 283 p. : ill. ; 21 cm + 2 mell.
ISBN 978-615-00-9815-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3830678]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2021.
Fehér Béla (1949-)
   Ördögcérna / Fehér Béla. - Budapest : Magvető, 2021. - 216, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3444-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3831599]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2021.
   Felhőtánc és napsugár : édesanyának / ... gond. Városi Emese. - [Debrecen] : EZ-Könyv, 2021. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6279-08-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3830857]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2021.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Jelmezbál : egy családregény mozaikjai / Grecsó Krisztián. - 5. utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2016. - 288, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3370-8 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3836975]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2021.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Megyek utánad : regény / Grecsó Krisztián. - 14. jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2014. - 303, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3176-6 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3836971]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Törött szárnyakkal : Biztos menedék 2. / Anne L. Green. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 472 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-30-2 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3830219]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2021.
Halasi Miklós (1975-)
   Hercegnő : Hangulatkeringő II. rész / Mike Menders. - [Budapest] : Halasi M., cop. 2021. - 489 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6119-06-3 fűzött : 4190,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3830998]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2021.
Halasi Miklós (1975-)
   Macsókarácsony / Mike Menders. - [Budapest] : Halasi M., cop. 2021. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6119-07-0 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3830995]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2021.
Halmai Tamás (1975-)
   Az egyetemes Babits : esztergomi esszék / Halmai Tamás. - Budapest : Iku-Inter, 2021. - 146 p. : ill. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6224-05-7 fűzött : 1000,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - magyar irodalom - író - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(092)Babits_M.(0:82-4) *** 894.511(091)"19/202"(0:82-4)
[AN 3830375]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2021.
Hárs Gábor (1942-)
   Légbőlkapott történetek / lejegyezte Hárs Gábor. - [Budapest] : Szerző, cop. 2021. - 236 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81126-4-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3831366]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2021.
Háy János (1960-)
   A bogyósgyümölcskertész fia / Háy János. - Budapest : Európa, 2021, cop. 2014. - 232, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-137-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837612]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2021.
Háy János (1960-)
   Ország, város, fiú, lány / Háy János. - Budapest : Európa, 2021, cop. 2016. - 303, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-504-139-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 3837609]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2021.
Hellebrand Henriett (1976-)
   Kázmér úr és a csodabarlang / Hellebrand Henriett. - [Csemő] : Szerző, 2020. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0230-6 fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3831066]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2021.
Hidasi Judit
   Egy nap a parton / Hidasi Judit. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 232, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6067-22-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3836952]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2021.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Oroszország : útirajz, naplójegyzetek, levelek / Illyés Gyula ; [szerk. Illyés Mária, Horváth István és Babus Antal] ; [... a zárótanulmányt írta Babus Antal] ; [utószó Illyés Mária]. - Budapest : M. Napló, 2019. - 469, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5721-66-3 fűzött : 4900,- Ft
Szovjetunió - magyar irodalom - helyismeret - 1930-as évek - memoár
894.511-94 *** 908.47"193"(0:82-94)
[AN 3831571]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2021.
Ivády Orsolya
   Sabrina / Ivády Orsolya. - Budapest : [Ivády O.], 2021. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1008-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3831244]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2021.
Jánosi Renáta
   A sors tekercse / Rebeka Johnson. - Székesfehérvár : Jánosi R., 2019. - 298, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5701-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3831102]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2021.
Kisimre Ferenc (1948-)
   Emlékek, tájak - sorsok, emberek / Kisimre Ferenc ; kiad. az "Ötágú Síp" Kulturális Egyesület. - Szeged : "Ötágú Síp" Kult. Egyes., 2020. - 70, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81762-0-0 fűzött
magyar irodalom - publicisztika - elbeszélés
894.511-92 *** 894.511-32
[AN 3830173]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2021.
Kopátsy Sándor (1922-2020)
   Beszélgetések Adyval : válogatott értekezések a magyar polgárosodásról / Kopátsy Sándor. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 315 p. ; 21 cm. - (Kopátsy Sándor életműsorozat)
ISBN 978-963-573-029-2 kötött : 4199,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - 20. század - publicisztika
894.511-92 *** 894.511(092)Ady_E.
[AN 3831560]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2021.
Kormos István (1923-1977)
   Az égig érő fa : verses népmesék / Kormos István ; Nagy Norbert rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 84, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-415-372-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3837356]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2021.
Koroknay Klára
   Szubkulti : egy budapesti szubkultúra : a programfüggők társasága / Koroknay Klára, Málnai Mónika. - Budapest : Szerző, 2021. - 139 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0823-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3830866]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2021.
Krasznahorkai László (1954-)
   Herscht 07769 : Florian Herscht Bach-regénye : elbeszélés / Krasznahorkai László. - Budapest : Magvető, 2021. - 423, [6] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3895-6 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3830854]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2021.
Laboda Kornél (1984-)
   Gavarin és az álomantenna / Laboda Kornél ; Jásdi Juli rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 271 p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-720-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3830281]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2021.
Lehoczki Károly (1955-)
   Dal a semmiből : regény / Lehoczki Károly. - [Kecskemét] : Szerző, 2021. - 382 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-0642-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3830863]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2021.
Magyar Gyuláné (1936-)
   Augusztusi ákácvirágok : kisregény / Magyar Gyuláné. - Izsák : Szerző, 2021. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0486-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3830641]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2021.
   Magyar táj, magyar ecsettel : vallomások a nemzeti tájról : szöveggyűjtemény a Lingua Materna Kárpát-medencei anyanyelvi vetélkedőhöz / szerk. Balázs Géza, Blankó Miklós, Cservenka Judit ; [közread. a] Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Rákóczi Szövetség. - Budapest : MNYKNT : Rákóczi Szövets., 2021. - 263 p. ; 20 cm
QR-kódokkal. - borító- és gerinccím: Lingua Materna 1.
ISBN 978-615-80475-3-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3830875]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2021.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 169 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-199-7 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3836863]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2021.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-198-0 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3836861]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2021.
Médl Sándor (1948-)
   Engedjenek be / Médl Sándor. - [Mosonmagyaróvár] : Médl S., 2019. - 331, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3607-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3830855]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2021.
Nagyvarjasi Szabó István
   Az Isten háta mögül : emberek, tájak, idők / Nagyvarjasi Szabó István ; [graf. Mihály Árpád] ; kiad. az "Ötágú Síp" Kulturális Egyesület. - Szeged : "Ötágú Síp" Kult. Egyes., 2020. - 309 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81762-1-7 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(498)
[AN 3830177]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2021.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah álma / Náray Tamás. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 542, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-925-0 fűzött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837641]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2021.
Nógrádi Gábor (1947-)
Hecseki és a gyermekrablók (új kiadása)
   Gyerekrablás a Palánk utcában : [apa, gyere vissza!] / Nógrádi Gábor. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 239, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-405-9 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3837822]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2021.
Nyerges András (1940-)
   Családi fantom és más történetek [elektronikus dok.] / Nyerges András. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Pécs : Kronosz, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165423. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-53-0
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3834257]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2021.
Palotás Petra (1975-)
   Vénasszonyok nyara / Palotás Petra. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021, cop. 2018. - 249, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5875-92-2 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3836867]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Menni vagy meghalni / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-487-7 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3836858]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A néma revolverek városa / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-471-6 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3836857]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pokol a hegyek között / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-472-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3836848]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Trópusi pokol / Rejtő Jenő. - Budapest : Adamo Books, 2021. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-453-489-1 fűzött : 999,- Ft
894.511-311.5
[AN 3836859]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2021.
Salánki Sándorné
   Verses füzet 2 / Salánki Sándorné. - [Debrecen] : [Salánki S.-né], [2021]. - 53 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0699-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3830448]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2021.
Schein Gábor (1969-)
   Ó, rinocérosz / Schein Gábor. - Budapest : Magvető, 2021. - 166, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2466-9 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - verses regény
894.511-13
[AN 3831600]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2021.
Schubert András (1946-)
   Schubertiádák : szemelvények fiktív emlékirataimból ; Kultúrcirkusz / Schubert András. - [Budapest] : Szerző, cop. 2021. - 169, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1270-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3831349]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2021.
Schwamm Fanni (1977-)
   Lutko boy / Schwamm Fanni. - [Esztergom] : [Magánkiad.], 2021. - 56 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0889-6 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3830401]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2021.
Surányi Miklós (1882-1936)
   Egyedül vagyunk : Széchenyi István életregénye / Surányi Miklós. - Szentendre : Urbis, 2021. - 651 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5289-62-0 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - magyar irodalom - történelmi személy - 19. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 943.9(092)Széchenyi_I.(0:82-31)
[AN 3837603]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2021.
Szabó T. Anna (1972-)
   Senki madara / Szabó T. Anna Kyoko ; Rofusz Kinga rajz. - [Budapest] : Magvető ; [Budaörs] : Vivandra, 2021, cop. 2015. - 51, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3263-3)
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3836983]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2021.
Takács Mihály (1946-2006)
   Az én hatosom / Takács Mihály ; [az illusztrációk Füleki Gábor munkái] ; [szerk. Takács Mihályné, Csajbók Ferencné] ; [kiad. a Túrkevéért Alapítvány]. - 2. bőv. kiad. - Túrkeve : Túrkevéért Alapítvány, 2021. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9213-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3831375]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2021.
Tóth Ádám
   Bűntény a kék szobában : interaktív regény és színházi előadás / Adam Toth. - Pócsmegyer : Betűtenger K. : Tóth A., 2020. - 160 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9787-9 fűzött : 4999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3831057]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2021.
Tóth Krisztina (1967-)
   Hazaviszlek, jó? : tárcanovellák, publicisztikák / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2009. - 237, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2743-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - publicisztika - elbeszélés
894.511-43 *** 894.511-92 *** 894.511-32
[AN 3836929]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2021.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pillanatragasztó / Tóth Krisztina. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2014. - 220, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2904-6 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3836928]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2021.
Tóth Krisztina (1967-)
   Vonalkód : tizenöt történet / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2006. - 183, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2512-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3836933]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2021.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Óh, mily édes!.. / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2021. - 97 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81768-2-8 kötött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3831033]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2021.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Óh, mily édes!... 2 / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2021. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81768-3-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - mese
894.511-32 *** 894.511-34
[AN 3831037]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2021.
   Vírusversek / [szerk. ... Iványi Benjámin]. - [Budapest] : Wesley, 2021. - 83 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9744-56-1 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3830235]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2021.
Wisinger István (1943-)
   A Nobel-díjas kém : dokumentumregény Szent-Györgyi Albert életéről / Wisinger István. - 5. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2021, cop. 2016. - 409, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 387-403.
ISBN 978-963-293-546-1 kötött : 4299,- Ft
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
Magyarország - tudós - biokémia - 20. század - magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-31 *** 57(439)(092)Szent-Györgyi_A.(0:82-31)
[AN 3836924]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9175 /2021.
5-minute Marvel stories (magyar)
   5 perces Marvel történetek / [ford. Horváth Vivien]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-437-535-7 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3830412]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2021.
5-minute Spider-man stories (magyar)
   5 perces Pókember történetek / [ford. Horváth Vivien]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 189, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-437-400-8 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3830405]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2021.
Bell, Penny
   Vidám tojásvadászat : ki lehet az? / [ill. Penny Bell ...] ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-486-705-0 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3831473]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2021.
Kassai Réka
   Nyomozás : állatok a Zsidó Múzeumban / [írta Kassai Réka] ; [ill. ... Szűcs Gergely Ákos] ; [kiad. a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár]. - Budapest : M. Zsidó Múz. és Lvt., 2020. - 15 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-6166-01-2 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3830315]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   A csúnya kislány / Marék Veronika. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - [52] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-9376-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3836911]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2021.
Mester Kata
   Itt szalad a nyulacska / Mester Kata rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-486-698-5 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3830862]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a jaro (magyar)
   A kisvakond és a tavasz / [ill.] Zdeněk Miler, Kateřina Miler ; [szöveg] Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-415-725-0 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837446]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a léto (magyar)
   A kisvakond és a nyár / [ill.] Zdeněk Miler, Kateřina Miler ; [szöveg] Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-415-445-7 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837448]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a podzim (magyar)
   A kisvakond és az ősz / [ill.] Zdeněk Miler, Kateřina Miler ; [szöveg] Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-11-9305-3 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837450]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a tvary (magyar)
   Kisvakond és a formák / Zdeněk Miler ; Romhányi Ágnes verseivel. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-486-022-8 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3830759]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a zima (magyar)
   A kisvakond és a tél / [ill.] Zdeněk Miler, Kateřina Miler ; [szöveg] Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-415-446-4 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837449]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtkův týden (magyar)
   Egy hét a kisvakonddal / [ill.] Zdeněk Miler, Kateřina Miler ; [szöveg] Michal Černik ; [... ford. Varró Dániel]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-415-447-1 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837429]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2021.
Stead, Emily
Flynn (magyar)
   Flynn kalandja ; Hiro kalandja ; Toby kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 80 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 4.)
Egys. cím: Flynn ; Toby ; Hiro. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas and friends
ISBN 978-963-486-321-2 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837008]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2021.
Stead, Emily
Gordon (magyar)
   Gordon kalandja ; Emily kalandja ; Cranky kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 3.)
Egys. cím: Gordon ; Emily ; Cranky. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas and friends
ISBN 978-963-486-073-0 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837007]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2021.
Stead, Emily
Harold (magyar)
   Harold kalandja ; Spencer kalandja ; Percy kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 2.)
Egys. cím: Harold ; Spencer ; Percy. - Írta Stead, Emily. - keretcím: Thomas and friends
ISBN 978-963-486-072-3 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837005]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2021.
Stead, Emily
Thomas (magyar)
   Thomas kalandja ; Henry kalandja ; James kalandja / írta W. Awdry ; ill. Robin Davies ; [ford. Abonyi Tímea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Mozdonykalandok ; 1.)
Egys. cím: Thomas ; Henry ; James. - Írta Emily Stead. - keretcím: Thomas and friends
ISBN 978-963-486-071-6 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837001]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9191 /2021.
   Adsumus XVII : tanulmányok a XIX. Eötvös Konferencia előadásaiból / [szerk. Farkas Flóra, Garai Luca, Szabó Csanád] ; [rend., közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2019. - 301 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2018. ápr. 20-21-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-22-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3831030]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2021.
   Atelier 30 : műhelytanulmányok / szerk. Lászlófi Viola [et al.] ; [közread. az] Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék. - Budapest : Atelier, 2020. - 382 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-0579-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3830886]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2021.
   Dunántúli mandulafa 2019 : a hobbitól az élményen át a világ felfedezéséig / szerk. Bencéné Fekete Andrea ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Kaposvár : KE PK, 2020. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5599-80-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tanuló
082 *** 371.385
[AN 3831262]
MARC

ANSEL
UTF-8