MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/09/30 13:09:46
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építomérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezogazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelodéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelodés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
10391 /2021.
Big questions from little people (magyar)
   Az univerzum, a tehenek meg minden : fontos kérdések, egyszerű válaszok / összeáll. Gemma Elwin Harris ; [ford. Rét Viktória] ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 48, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-755-2 fűzött : 4490,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3836206]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

10392 /2021.
   "Mestereknek gyengyének" : ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára / szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár ... - Budapest : OSZK : Szt. István Társ., 2020. - 684 p., XXXII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-277-866-2 kötött : 6800,- Ft
filológia - újkori latin irodalom története - magyar irodalom története - régi magyar irodalom - személyi bibliográfia - emlékkönyv
012Madas_E. *** 894.511(091) *** 80 *** 82(091)".../17" *** 871(439)(091)
[AN 3836559]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10393 /2021.
Kondor Attila (1974-)
   Kondor Attila : szabadságtapasztalat : experiencing freedom : [Műcsarnok Kunsthalle Budapest, 2019. szeptember 18 - november 17.] / [kurátor ... Mayer Marianna] ; [szöveg ... Kondor Attila, Mayer Marianna, Smrcz Ádám]. - [Budapest] : Műcsarnok, 2019. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5695-26-1 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2019" *** 73/76(439)(092)Kondor_A.
[AN 3836686]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2021.
   Milyen élet ez? : szociográfiák / szerk. Kiss Márta, Lengyel György. - Budapest : Gondolat, 2021. - 295 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-090-5 fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-556-094-3)
Magyarország - szociográfia - 20. század - pályázat
06.063(439) *** 308(439)"19"
[AN 3836338]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10395 /2021.
   Fideliter servanda : II. Scriptorium Konferencia : Pannonhalma, 2018. május 7-8. / [szerk. Boros István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 347 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Scriptorium, ISSN 2631-0643)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-861-7 kötött : 4000,- Ft
Európa - Magyarország - középkori latin irodalom története - könyvtörténet - kézirat
09(4)(091) *** 87(091) *** 091(4)
[AN 3836438]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2021.
   Szabó Károly-emlékkönyv / szerk. Szőnyi Éva. - Budapest : OSZK : Gondolat : MKE, 2020. - 295 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
A Budapesten, 2015. szept. 18-án rendezett emlékülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-713-7 fűzött : 3300,- Ft
ISBN 978-963-556-085-1
Szabó Károly (1824-1890)
Magyarország - könyvtáros - történész - 19. század
02(439)(092)Szabó_K. *** 930.1(439)(092)Szabó_K.
[AN 3836380]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2021.
Tóth Gyöngyi
   A titokzatos Rohonci kódex képei / Tóth Gyöngyi. - Budapest : [Tóth Gy.], 2021. - 139 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 978-615-81807-0-2 fűzött
Magyarország - kriptográfia - kódex
091.14Rohonci *** 003.26
[AN 3836816]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10398 /2021.
Klestenitz Tibor (1980-)
   Fejezetek az egyházi sajtó történetéből / Klestenitz Tibor. - Budapest : Médiatud. Int., 2020. - 132 p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5302-36-7 fűzött
Magyarország - sajtótörténet - egyház - 19. század - 20. század
070.482(439)"186/194"
[AN 3837028]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2021.
Mák Ferenc (1956-)
   Sajtó a birodalom határán : hírlapok és a nemzeti újjászületés a kiegyezés utáni Délvidéken / Mák Ferenc. - Budapest : Médiatud. Int., 2019. - 282 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 35.)
Bibliogr.: p. 239-255.
ISBN 978-615-5302-31-2 fűzött
Délvidék - sajtótörténet - nemzettudat - magyarság - 19. század - századforduló
070(439.2-13)"186/191" *** 316.63(=945.11)(439.2-13)"186/191"
[AN 3836990]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2021.
   Médiatörténeti tanulmányok, 2020 / szerk. Klestenitz Tibor, Paál Vince. - Budapest : Médiatud. Int., 2020. - 136 p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 40.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5302-34-3 fűzött
Magyarország - sajtótörténet - sajtóügy - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
070.1(439)"186/198" *** 930.85(439)"186/198"
[AN 3837029]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10401 /2021.
Bolvári-Takács Gábor (1967-)
   A művészetpolitika mechanizmusa : interpretációk és források a Kádár-korszak értelmezéséhez / Bolvári-Takács Gábor. - Budapest : Gondolat, 2020. - 277 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-856-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - művészetpolitika - Kádár-korszak
008:323(439)"195/198" *** 351.854(439)"195/198"
[AN 3836337]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2021.
   Felfedező utazások térben és időben : tanulmányok Goethe és Humboldt koráról / szerk. Bernáth Árpád. - Budapest : Gondolat, cop. 2020. - 294 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (A humán tudományok alapkérdései, ISSN 2560-0885 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-052-3 kötött : 3500,- Ft
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Humboldt, Alexander von (1769-1859)
Németország - Magyarország - művelődéstörténet - tudománytörténet - tudós - felfedező - természettudomány - író - tudományos élet - 18. század - 19. század
001.89(439)"18" *** 910.4(430)(092)Humboldt,_A. *** 930.85(100)"17/18" *** 5(430)(092)Humboldt,_A. *** 830(092)Goethe,_J._W._von
[AN 3836407]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2021.
Molnár F. Tamás (1953-)
   PhD vademecum : tanácsok doktori értekezéshez, disszertációhoz, tézishez : tippek cikkíráshoz és az előadáshoz / Molnár F. Tamás ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. - Pécs : PTE ÁOK ; Szeged : SZTE ÁOK, 2021. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-429-564-8 fűzött
tudományos módszertan - szellemi munka
001.81
[AN 3836732]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2021.
   Világhírű magyarok : felfedezők, tudósok, művészek, feltalálók. - Debrecen : TKK, [2021]. - 48 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-510-099-6 kötött
Magyarország - tudós - feltaláló - művész - külföldön élő magyar személyiség
001(100)(=945.11)(092) *** 001(439)(092) *** 001.894(439)(092) *** 001.894(100)(=945.11)(092) *** 7(439)(092) *** 7(100)(=945.11)(092)
[AN 3836213]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10405 /2021.
Braden, Gregg (1954-)
The God code (magyar)
   Az isteni kód : múltunk titkai és jövőnk ígérete / Gregg Braden ; [ford. Szabó Anna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 303 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "A Teremtő kódja" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-507-197-5 kötött : 5490,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3837056]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2021.
Byrne, Rhonda (1951-)
The power (magyar)
   Az erő / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - XV, 250, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-080-2 kötött : 5490,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3842318]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Soul-education for the family-world (magyar)
   Lélek-nevelés a világ-család érdekében / Sri Chinmoy ; [ford. Kertészné Ujváry Sarolta]. - Budapest : Madal Bal Kvk., 2021. - 100 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-85-9 fűzött : 1500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3837039]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Sri Chinmoy answers. Part 3 (magyar)
   Sri Chinmoy válaszol 3 : kérdések és válaszok / [ford. Milisits Tamás Dambholi]. - Budapest : Madal Bal Kvk., 2021. - 66 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-81-1 fűzött : 1200,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3837041]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2021.
Chopra, Deepak (1946-)
The seven spiritual laws of success (magyar)
   Az élet 7 törvénye / Deepak Chopra ; [ford. Simonyi Béla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 183 p. : ill., színes ; 17 cm
Megj. "Az élet hét törvénye" címmel is
ISBN 978-963-507-006-0 kötött : 4490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3841390]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2021.
Dethlefsen, Thorwald (1946-2010)
Krankheit als Weg (magyar)
   Út a teljességhez : a betegségek jelentése és jelentősége / Thorwald Dethlefsen, Ruediger Dahlke ; [ford. Hajós Gabriella]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 251 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-557-9 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika - betegség
133.25 *** 616-092.11
[AN 3841592]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2021.
Gordon, Richard (1948-)
Quantum-touch 2.0 (magyar)
   Kvantumérintés 2.0 [elektronikus dok.] : az új ember : fedezd fel magadban az új embert, és válj azzá! / Richard Gordon, Chris Duffield, Vickie Wickhorst ; ford. Bozai Zsuzsanna. - Utánny. - Szöveg (epub : 11.8 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166573. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-546-3
természetgyógyászat - ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25 *** 615.89
[AN 3841323]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2021.
Howe, Linda (1954-)
How to read the Akashic records (magyar)
   Akasa-krónika : hogyan érzékeld és használd az Univerzum tudástárát? / Linda Howe ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 197 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-963-529-994-2 kötött : 4490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3840904]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2021.
Orth Miklós (1960-)
   A Do-m [elektronikus dok.] : az önmegismerés útjain / Orth Miklós. - Átd., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Kornétás, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166776. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5937-31-6
ezoterika - életvezetés - elektronikus dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3842754]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2021.
Rudd, Richard
The gene keys : golden path (magyar)
   Génkulcsok : arany út : jólét : útmutató a gyöngy szekvenciához / [Richard Rudd] ; [ford. Nagy Katalin ...]. - [Budapest] : Metanoia, 2021. - [8], 151 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81275-3-0 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3836539]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2021.
Strohm, Franz Eberhard Eckard (1950-)
Die Engel von Atlantis (magyar)
   Atlantisz angyalai / F. E. Eckard Strohm ; [ill. Ingrid Riedel Karp] ; [ford. Gulyás Irén]. - 16. kiad. - Tahitótfalu : Fény K., 2021. - 210 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88290-3-0 kötött
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3841397]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2021.
Vaktor Orsolya (1982-)
   Kristályfény misszió / Vaktor Orsolya. - Budapest : Kristályfény33 K., cop. 2021. - 362, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1032-5 kötött : 4400,- Ft
ezoterika - magyar irodalom - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3841677]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10417 /2021.
Berndt Mihály (1956-)
   Életünk és a zaj / [szerzők Berndt Mihály, Román Zsuzsa] ; [közread. a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.]. - Budapest : Herman O. Int. Nonprofit Kft., 2020. - 34 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-309-133-3 fűzött
zajvédelem
504.03 *** 628.517.2
[AN 3836348]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2021.
   EMAS : a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer / [szerk. Nyári Eszter]. - Budapest : [Herman O. Int.], 2020. - 72 p. : ill., színes ; 20x28 cm
Közread. a Herman Ottó Intézet
ISBN 978-963-309-135-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - környezetvédelem - környezeti politika - környezetmenedzsment - vállalati felelősség - 21. század
504.03(4-62) *** 658.1(439)"201" *** 65.012.412
[AN 3836363]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2021.
   Magyar nemzeti parkok és tájvédelmi körzetek. - Debrecen : TKK, [2021]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-510-107-8 kötött
Magyarország - nemzeti park - természeti környezet - album
502.4(439)(084.1) *** 502(439)(084.1)
[AN 3836158]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10420 /2021.
Dobos Irma (1926-)
   A Balaton-vonaltól délre feltárt hévizek hidrogeokémiája / Dobos Irma, Scheuer Gyula. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 116 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-615-01-1053-0 fűzött
Dél-Dunántúl - hidrogeokémia - termálvíz - gyógyvíz
550.46 *** 556.114 *** 551.23(439.11) *** 615.838(439.11)
[AN 3836649]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2021.
Eisenstein, Charles (1967-)
Climate (magyar)
   Klíma : átfogó megoldások egy élhető jövőért / Charles Eisenstein ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 346, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 337-346.
ISBN 978-963-507-088-6 fűzött : 4990,- Ft
éghajlatváltozás - fenntartható fejlődés
551.583 *** 504.03
[AN 3837053]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2021.
Héjjas István (1938-)
   Klímaváltozás és megújuló energiák : elméletek és tapasztalatok / Héjjas István. - Budapest : Püski, 2021. - 216 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-215.
ISBN 978-963-302-300-6 fűzött
éghajlatváltozás - megújuló energiaforrás - környezetvédelem - energiagazdálkodás
551.583 *** 620.9 *** 504.06
[AN 3836948]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10423 /2021.
Aranyosi Ervin (1958-)
   Csodálatos madárvilágunk : képes-verses madárbemutató / Aranyosi Ervin ; a fotókat kész. Borsné Katalin, Balog Lajos, Pap Zsuzsanna. - [Dunakeszi] : [Aranyosi E.], cop. 2020. - 154 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80963-5-5 fűzött
Magyarország - madár - fauna - vers
591.9(439)(0:82-14) *** 598.2(0:82-14)
[AN 3836460]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2021.
   Az ásotthalmi Tanulmányi erdő állatvilága / [szerk. Andrési Pál] ; [kiad. Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány]. - Ásotthalom : Ásotthalmi Bedő A. Alapítvány, 2021. - 330, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81249-3-5 kötött
Ásotthalom - erdő - fauna
591.9(439-2Ásotthalom) *** 630(439-2Ásotthalom)
[AN 3837171]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2021.
   Genetika-200 1. & 2 : nemzetközi diák-tudományos vetélkedő (2019-2020) és webinárium (2020.03.12.) / [Szabó T. Attila szerk.]. - Balatonfüred : [Szabó T. E. A.], 2020. - 224 p. : ill. ; 21 cm
QR-kóddal. - Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-8437-4 fűzött
genetika - tanulmányi verseny - konferencia-kiadvány
575 *** 061.3"2020" *** 371.384(439)"2019/2020"
[AN 3836554]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2021.
   Tőbe oltott emlékezet = Engrafted remembrance / [... anyagát gyűjt., vál. Boronkay Gábor] ; [... kiad. a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.]. - Budapest : Herman O. Int. Nonprofit Kft., [2021]. - 57, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából
ISBN 978-963-309-137-1 kötött
rózsa - növénynemesítés
582.734 *** 631.52
[AN 3836273]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2021.
Waal, Frans de (1948-)
Mama's last hug (magyar)
   Mama utolsó ölelése : mire tanítanak bennünket az állatoknál tapasztalható érzelmek? / Frans de Waal ; [ford.Sóskuthy György]. - Budapest : Park, cop. 2021. - 371, [2] p., [12] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 343-360.
ISBN 978-963-355-620-7 kötött : 4999,- Ft
etológia - állatviselkedés - érzelem - főemlős
591.5 *** 159.942 *** 599.8
[AN 3836299]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10428 /2021.
Aiken, Mary
The cyber effect (magyar)
   Cybercsapda [elektronikus dok.] : hogyan változtatja meg az online tér az emberi viselkedést? / Mary Aiken ; ford. Török Csaba. - Szöveg (epub : 2.4 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budapest : Harmat : Új Ember, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166679. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-595-7 (epub)
ISBN 978-963-288-597-1 (mobi)
lélektan - magatartástudomány - szociálpszichológia - információs társadalom - digitális technika - elektronikus dokumentum
159.9 *** 316.6 *** 316.774 *** 681.3.004.14
[AN 3842125]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2021.
Beattie, Melody
Codependent no more (magyar)
   Ne függj senkitől! : az önmagunkkal való törődés alapjai / Melody Beattie ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 296 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 290-296.
ISBN 978-963-507-191-3 kötött : 4490,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia - életvezetés - nemek lélektana
613.865 *** 316.47 *** 159.922.1
[AN 3842325]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2021.
Bernstein, Gabrielle (1979-)
Miracles now (magyar)
   Mindennapi csodák : 108 életünket megváltoztató eszköz, hogy csökkentsük a stresszt, megéljük a pillanatot és elérjük valódi életcéljainkat / Gabrielle Bernstein ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 269 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-180-7 kötött : 4490,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3837057]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2021.
Biró Eszter (1966-)
   A halál életkérdés : beszélgetések Biró Eszterrel a Magyar Hospice Alapítvány pszichológusával / Biró Eszter, Bérczes Tibor. - Budapest : Corvina, 2020. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6672-3 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - pszichológus - 20. század - 21. század - hospice-szolgálat - haldoklás - gyászolás - interjú
159.942 *** 364.65-053.9 *** 159.9(439)(092)Biró_E.(047.53) *** 616-036.88
[AN 3836472]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2021.
Byrne, Rhonda (1951-)
Daily teachings (magyar)
   Határtalan gondolatok / Rhonda Byrne ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - [384] p. : ill., részben színes ; 17 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-173-1 kötött : 5990,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3842322]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2021.
Byrne, Rhonda (1951-)
Hero (magyar)
   A hős / Rhonda Byrne ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - IX, [3], 227 p. : ill. ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-197-7 kötött : 4990,- Ft
ezoterika - életvezetés
613.865 *** 133.25
[AN 3842320]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2021.
Byrne, Rhonda (1951-)
How the secret changed my life (magyar)
   A titok, ami megváltoztatta az életem : hétköznapi emberek sikertörténetei / Rhonda Byrne ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 270 p. : ill. ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-559-3 kötött : 5490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3842292]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2021.
Csomai Zita
   Daganatos betegségek gyógyítása : diagnózistól a gyógyulásig / Csomai Zita. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 344 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 337-344.
ISBN 978-963-507-165-4 kötött : 5490,- Ft
rákbetegség - természetgyógyászat
616-006 *** 615.89
[AN 3837048]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2021.
   Dr. Reuter Camillo, egy XX. századi pécsi polgár és elmegyógyász munkássága / [szerk. Dezső Krisztina]. - Pécs : PTE ÁOK, 2021. - 274 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Híres pécsi professzorok, ISSN 2732-303X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-592-1 fűzött
Reuter Camillo (1874-1954)
Magyarország - orvos - elmegyógyászat - 20. század
61(439)(092)Reuter_C. *** 616.89
[AN 3836750]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2021.
Eaton, Alicia
First aid for your child's mind (magyar)
   Lelki elsősegély gyermekünknek [elektronikus dok.] : egyszerű gyakorlatok a szorongás, a félelem, az aggodalom csillapítására / Alicia Eaton ; ford. Sámi László ; ... az elő- és az utószót ... Józsa Tamás írta. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166456. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-394-9
gyermeklélektan - családi nevelés - elektronikus dokumentum
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3840599]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2021.
Enders, Giulia (1990-)
Darm mit Charme (magyar)
   Bélügyek : a belek csodálatos világa és a jó emésztés / Giulia Enders ; Jill Enders rajz. ; [ford. Blandl Borbála]. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 319 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 301-316.
ISBN 978-963-355-462-3 fűzött : 3450,- Ft
bélrendszer - emésztés
616.34 *** 612.3
[AN 3842239]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2021.
Ending Parkinson's disease (magyar)
   Küzdelem a Parkinson-kór ellen : egy teljesebb életért! / Ray Dorsey [et al.] ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 278 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 4990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-529-415-2)
Parkinson-kór
616.858
[AN 3837061]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2021.
Esche-Belke, Susanne (1968-)
Midlife-Care (magyar)
   Nők a változókor küszöbén : a hormonális egyensúly titkai / Susanne Esche-Belke, Suzann Kirschner-Brouns ; [ford. Fülöp Mónika]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 320 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
Bibliogr.: p. 295-309.
ISBN 978-615-6058-24-9 fűzött : 3699,- Ft
menopauza - nők egészsége
618.173 *** 613.99
[AN 3837127]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2021.
Gáspár Ferenc (1943-)
   Felszeletelt történelem : történetek Somogy és Kaposvár egészségügyének múltjából, 1849-1930 / Gáspár Ferenc. - Kaposvár : Gáspár F., 2020. - 231 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8159-5 fűzött
Somogy megye - Kaposvár - közegészségügy - egészségügyi ellátás - 19. század - 20. század
614(439.123)"184/192" *** 614(439-2Kaposvár)"184/192" *** 364.444(439-2Kaposvár)(091) *** 364.444(439.123)(091)
[AN 3836843]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2021.
   Globális kihívás - lokális válaszok : a koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai / szerk. Kovács László. - Budapest : M. Szemiotikai Társ. ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 524 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 54-55.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5597-17-6 fűzött
világjárvány - gazdasági hatás - társadalmi hatás - 21. század
616.98(100)"202" *** 330 *** 316.4.063
[AN 3836756]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2021.
Gordon, Richard (1948-)
Quantum touch (magyar)
   Kvantumérintés [elektronikus dok.] : a gyógyító erő / Richard Gordon ; ford. Bozai Zsuzsa ; Eleanor Barrow ill. - Változatlan utánny. - Szöveg (epub : 23.2 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2013 [!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166574. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-545-6
természetgyógyászat - ezoterika - elektronikus dokumentum
615.89 *** 133.25
[AN 3841328]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2021.
Hadfield, Sue (1951-)
How to be assertive in any situation (magyar)
   Asszertivitás : hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? / Sue Hadfield, Gill Hasson ; [ford. Tihor Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2021. - 223 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-393-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - társadalmi viselkedés - önérvényesítés
613.865 *** 316.62
[AN 3842284]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2021.
Hasson, Gill
The self-care handbook (magyar)
   Az öngondoskodás kézikönyve : bánj jól magaddal! : lépj kapcsolatba önmagaddal, és javíts az önértékeléseden! / Gill Hasson ; [ford. Keczer Bernadett, Tóth Katalin]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 216 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-056-8 fűzött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - önértékelés - öngondoskodás
613.865
[AN 3836749]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2021.
Hay, Louise L. (1926-2017)
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed! / Louise L. Hay ; [ford. Boros[!Bors] Katalin]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 259 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-529-501-2 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3841089]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2021.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Think and grow rich (magyar)
   A teljes Gondolkodj és gazdagodj / Napoleon Hill ; összeáll. Ross Cornwell ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 382 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-623-1 kötött : 5490,- Ft
életvezetés - siker
613.865 *** 65.013
[AN 3842304]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2021.
   Jogi diagnózisok : a COVID-19-világjárvány hatásai a jogrendszerre / szerk. Gárdos-Orosz Fruzsina, Lőrincz Viktor Olivér ; [közread. a] Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet ... - Budapest : TK JTI : L'Harmattan, 2020. - 375 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-753-4 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - világjárvány - jogalkotás - jogrendszer - 21. század
616.98(100)"202" *** 340.13(439) *** 340.13(4-62)
[AN 3836646]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2021.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az agyam eldobom : nő pánikban / R. Kelényi Angelika. - Átd. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 262, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-570-130-8 kötött : 3999,- Ft
pánikbetegség - napló
616.891.6(0:82-94)
[AN 3841070]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2021.
Lakatos Péter (1956-)
   Amit a pajzsmirigybetegségekről tudni illik [elektronikus dok.] / Lakatos Péter ; ... kérdez Szenes Andrea ; a dietetikai fejezetet írta Tajti Éva. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - Budapest : SpringMed, cop. 2020. - (Az orvos válaszol, ISSN 2732-0952)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166650. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5166-83-9
pajzsmirigy - betegség - elektronikus dokumentum
616.441
[AN 3841858]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2021.
Lieberman, David J. (1966-)
Find out who's normal and who's not (magyar)
   Tudd meg, ki normális, és ki nem : többé már nem kell az ösztöneidre vagy a megérzéseidre hagyatkoznod, hogy kiderítsd, kivel állsz szemben / David J. Lieberman ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 233 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 978-963-507-174-6 kötött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-529-780-1)
személyiség-lélektan - mentálhigiénia
159.923 *** 613.865
[AN 3837074]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2021.
Lipton, Bruce (1944-)
The biology of belief (magyar)
   Tudat: a belső teremtő : engedd szabadjára a tudatodban rejlő csodálatos teremtőerőt / Bruce H. Lipton ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 310 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 287-310.
ISBN 978-963-529-944-7 kötött : 4990,- Ft
természetgyógyászat - sejttan
615.89 *** 576
[AN 3840915]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2021.
Lohonyai Dóra
   Csapások és szárnycsapások : tizenhárom év az autizmus hullámain / Lohonyai Dóra. - [Budapest] : Magánkiad. : [Autisták Köztünk Boldogan Egyes.], cop. 2021. - 258 p. ; 20 cm
Közread. az Autisták Köztünk Boldogan Egyesület
ISBN 978-615-01-1183-4 fűzött : 3990,- Ft
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3836938]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2021.
Lusko, Levi (1982-)
Swipe right (magyar)
   Lájkolj okosan! [elektronikus dok.] : a szex és a romantika élet-halál kérdései / Levi Lusko ; ford. Lukács Ibolya Anna. - Szöveg (epub : 977 KB). - Budapest : Patmos Records, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166767. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-6108-00-5)
nemi élet - párkapcsolat - vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
613.88 *** 316.472.4 *** 244
[AN 3842663]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2021.
Mihalec Gábor (1974-)
   Viharálló szerelem : kapcsolatmentő felismerések és tanácsok krízishelyzetekre / Mihalec Gábor. - Budapest : Harmat, 2021. - 246 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-620-6 fűzött : 3500,- Ft
mentálhigiénia - párkapcsolat - vesztegzár - kérdőíves felmérés
613.865 *** 316.472.4 *** 616.98(100)"202"
[AN 3837139]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2021.
Mocsonoky Anna
   Szervátültetett vagyok : történetek visszanyert életekről / Mocsonoky Anna. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 355 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 354-355.
ISBN 978-963-304-958-7 fűzött : 3900,- Ft
szervátültetés - memoár
616-089.843(0:82-94)
[AN 3837141]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2021.
Murányi László, L. (1956-)
   Szenvedélyek hálójában [elektronikus dok.] / L. Murányi László. - Szöveg (epub : 474 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-433-5
szenvedélybetegség - függőség - interjú - elektronikus dokumentum
613.8(047.53) *** 364.272(047.53)
[AN 3837380]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2021.
Nadeau, Kari
The end of food allergy (magyar)
   Az ételallergia legyőzhető : az első program a 21. század népbetegségének megelőzésére és visszaszorítására / Kari Nadeau, Sloan Barnett ; [ford. Dufka Hajnalka, Andó Éva]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 351 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6122-48-3 fűzött : 4290,- Ft
allergia - életvezetés - immunitás
616-056.43 *** 613.865 *** 612.017.1
[AN 3837114]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2021.
Nesse, Randolph M. (1948-)
Good reasons for bad feelings (magyar)
   Rossz érzések jó okkal : lelki problémáink az evolúciós pszichiátria tükrében / Randolph M. Nesse ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 384 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-960-0 kötött : 4200,- Ft
kóros lelkiállapot - elmebetegség - törzsfejlődés
159.97 *** 616.89 *** 575.8
[AN 3836202]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2021.
Olien, Darin
Superlife (magyar)
   Szuperélet : egyszerű megoldások, amelyektől egészségesebb, fittebb és energikusabb leszel! / Darin Olien ; [ford. Mohai Szilvia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 332 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-507-159-3 kötött : 4990,- Ft
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3837068]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2021.
   Országos levegőterhelés-csökkentési program : intézkedési terv, 2020-2030. - Budapest : [Herman O. Int.], 2020. - 32 p. : ill., színes ; 20x28 cm
Közread. a Herman Ottó Intézet
ISBN 978-963-309-136-4 fűzött
Magyarország - levegőtisztaság-védelem - levegőszennyezés - 21. század
614.71 *** 504.3.064.2(439)"202"
[AN 3836382]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2021.
Penner, Joyce
Enjoy! (magyar)
   Élvezd! : a szexualitás ajándéka a nők számára / Joyce J. Penner és Clifford Penner ; [ford. Lukács Ibolya Anna]. - Budapest : Patmos Records, 2021. - 188 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-615-6108-29-6 fűzött : 2990,- Ft
nemi élet - házasság - nő
613.88-055.2 *** 316.472.4
[AN 3837377]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2021.
Penner, Joyce
Enjoy! (magyar)
   Élvezd! : a szexualitás ajándéka a nők számára / Joyce J. Penner és Clifford Penner ; [ford. Lukács Ibolya Anna]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2021. - 180 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-29-6 fűzött : 2990,- Ft
nemi élet - párkapcsolat - nő
613.88-055.2 *** 316.472.4
[AN 3841094]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2021.
Pető Bence
   33 személyiségfejlesztő lecke vállalkozóknak / Pető Bence. - [Budapest] : [Bestseller Expert Kft.], 2021. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - (Brandépítő sorozat ; 5.)
ISBN 978-615-81748-0-0 fűzött : 2990,- Ft
személyiségfejlesztés - vállalkozásfejlesztés
159.923.2 *** 658.1.012.4
[AN 3837047]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2021.
Révész Szilvia
   Elég jó nő : légy az, akinek Isten megálmodott / Révész Szilvia. - Budapest : Harmat, 2020. - 220 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-568-1 fűzött : 2500,- Ft
mentálhigiénia - nő - vallásos irodalom
613.865-055.2 *** 244
[AN 3836923]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2021.
Szepes Mária (1908-2007)
   A szerelem mágiája ; Az öröm mágiája / Szepes Mária ; A hűség mágiája. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 157 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-507-220-0 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - érzelem
159.942 *** 133.25
[AN 3841087]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2021.
Tapolyai Emőke
   Harmóniában múltunkkal, jelenünkkel és jövőnkkel [elektronikus dok.] / Tapolyai Emőke. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.2 MB). - Budapest : Harmat, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166675. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-288-493-6 (epub)
ISBN 978-963-288-559-9 (mobi)
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3842104]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2021.
Tóth Enikő
   NőPróba / Tóth Enikő ; [ill. Kávai Fanni]. - [Budapest] : Eniwin Kft., cop. 2021. - 183 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-6512-0 kötött : 3500,- Ft
életvezetés - nő - memoár
613.865-055.2(0:82-94)
[AN 3836318]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2021.
Tran, Daisy
   Live like you were at an airport / Daisy Tran ; [transl. by Jon Easterman]. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6191-61-8 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3837012]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2021.
Wéber György
   Kardiotechnika / Wéber György. - Budapest : Medicina, 2021. - 280 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 244-248.
ISBN 978-963-226-785-2 kötött : 8400,- Ft
szívsebészet - orvostechnika
616.12-089 *** 615.47
[AN 3836502]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2021.
William, Anthony
Medical medium liver rescue (magyar)
   Egészséges májműködés : gyógyító médium / Anthony William ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 493 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-529-951-5 kötött : 6990,- Ft
természetgyógyászat - máj - emésztés - egészséges táplálkozás
615.89 *** 616.36 *** 612.3 *** 613.2
[AN 3842303]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10472 /2021.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (35.). Műszaki Tudományi Szekció (2021) (Győr)
   35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekció [elektronikus dok.] : Széchenyi István Egyetem, Győr, 2021. április 22-24. : tartalmi kivonatok / fel. szerk. Dogossy Gábor, Kuczmann Miklós, Lendvai László. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - [Győr] : Széchenyi Egyetem, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166568. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5837-85-2
műszaki tudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3841296]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10473 /2021.
Bihari Gábor
   Üzleti siker a TikTokon : vállalkozóknak és TikTokkereknek / Bihari Gábor & Weronika Krajewska. - Szeged : Online Face Nonprofit Kft., 2021. - 89 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0522-2 fűzött
internet - marketing - infokommunikáció
681.324Internet *** 658.8 *** 316.774
[AN 3837073]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2021.
   Proceedings of the 28th Minisymposium of the Department of Measurement and Information Systems Budapest University of Technology and Economics [elektronikus dok.] : Minisy@DMIS 2021 : February 1-2, 2021 ... - Szöveg (pdf : 8.4 MB). - [Budapest] : BUTE Dep. of Measurement and Information Systems, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166780. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-421-845-6
informatika - információs rendszer - műszertechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3 *** 53.08 *** 061.3"2021"
[AN 3842763]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építomérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építoanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10475 /2021.
Szászi Johanna
   Útkaparók : mesterség, technika, változás / Szászi Johanna. - Budapest : M. Közút Nonprofit Zrt., 2019. - 170 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Úttörténeti mozaik, ISSN 1785-1165 ; 4.)
Bibliogr.: p. 115-126.
ISBN 978-963-87974-3-8 fűzött
Magyarország - közúthálózat - karbantartás - útfenntartás - történeti feldolgozás
625.75/.76(439)(091)
[AN 3836497]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10476 /2021.
Smith, Patrick (1966-)
Cockpit confidential (magyar)
   Üdv a fedélzeten! : tények és tévhitek a repülésről / Patrick Smith ; [ford. Mezősi Péter]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 371, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-81-4 fűzött : 3999,- Ft
légi közlekedés
656.7
[AN 3837117]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2021.
Tőrös István
A csillagok útján (angol)
   On the road to the stars : Bertalan Farkas, the first Hungarian cosmonaut / István Tőrös ; [interviews Ádám Draveczki-Ury]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 169 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-327-847-5 kötött
Farkas Bertalan (1949-)
Magyarország - űrhajós - 20. század
629.78(439)(092)Farkas_B.
[AN 3836762]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezogazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10478 /2021.
Felix Endre (1878-19??)
   Vizslatanító / Felix Endre ; [sajtó alá rend.] Babiczky Attila, Kertész Sándor ; [graf. Vezényi Elemér]. - [Szentendre] : Babiczky A. : Kertész S., 2021. - 2 db : ill. ; 30 cm
Kötött
kutyakiképzés - vadászkutya
636.7 *** 639.1.081
[AN 3836160]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Vadászkutya-tanítás egy életen át. - 512 p.
ISBN 978-615-01-0261-0
[AN 3836163] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hűséges vadászcimboráim életemen át. - 531 p.
ISBN 978-615-01-0262-7
[AN 3836165] MARC

ANSEL
UTF-810479 /2021.
   MM_C - Mőcsényi Mihály : egy polihisztor tájépítész : tanulmányok és esszék Mőcsényi Mihály életéről / [szerk. Bardóczi Sándor, Gerzánics Annamária, M. Szilágyi Kinga]. - Budapest : Terc, cop. 2021. - 431 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Gerinccím: Mőcsényi Mihály : egy polihisztor tájépítész. - Bibliogr.: p. 410-417. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5445-77-4 kötött : 6800,- Ft
Mőcsényi Mihály (1919-2017)
Magyarország - mérnök - kertészet - tájalakítás - 20. század - 21. század
712(439)(092)Mőcsényi_M.
[AN 3836550]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10480 /2021.
Colonna, Jill
Teatime in Paris! (magyar)
   Párizs, te édes! : barangolás a könnyed francia cukrászremekek birodalmában / Jill Colonna ; [ford. ... Lieberman Klára]. - Törökbálint : T.bálint Kvk., cop. 2021. - 170, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5698-05-7 kötött : 4990,- Ft
Franciaország - sütemény - ételspecialitás
641.568(44)(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3836176]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2021.
Fuhrman, Joel (1953-)
Eat for life (magyar)
   Egyél az egészségedért / Joel Fuhrman ; [ford. Ács Eleonóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 400, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-507-125-8 kötött : 4990,- Ft
egészséges táplálkozás
641.561(083.12)
[AN 3837051]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2021.
Hollywood, Paul (1966-)
How to bake (magyar)
   Süssünk együtt! / Paul Hollywood ; Peter Cassidy fotóival ; ford. Bosnyák Gabriella. - Budapest : Partvonal, 2021. - 303 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-6058-40-9 kötött : 5499,- Ft
kenyér - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.852(083.12)
[AN 3836446]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2021.
Oliver, Jamie (1975-)
Jamie's 30-minute meals (magyar)
   Jamie 30 percesek / [Jamie Oliver] ; fotók David Loftus ; [ford. Dobos Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 287 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-355-646-7 kötött : 7999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3841668]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2021.
William, Anthony
Medical medium cleanse to heal (magyar)
   Tisztulj és gyógyulj : gyógyító médium : gyógyulási tervek a szorongás, ekcéma, Lyme-kór, migrén, kimerültség, bélrendszeri problémák, testsúlygondok, puffadás, ciszták, fibrómák, endometriózis és autoimmun betegségek szorításában élők számára / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 593 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-507-076-3 kötött : 7990,- Ft
egészséges táplálkozás - méregtelenítés
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3837040]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10485 /2021.
Bergson, Henri (1859-1941)
Le rire (magyar)
   A nevetés / Henri Bergson ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta Szávai Nándor]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 183 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 106.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-479-596-4 fűzött : 1499,- Ft
filozófia - esztétika - komikum
1(44)Bergson,_H. *** 111.852 *** 159.942.32
[AN 3841679]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2021.
Fry, Hannah (1984-)
Hello world (magyar)
   Emberek és gépek : hogyan tartsuk a kezünkben az irányítást a mesterséges intelligencia korában? / Hannah Fry ; [ford. ... Dembinszky Zsófia ...]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 263 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-979-2 fűzött : 3900,- Ft
mesterséges intelligencia - alkalmazott matematika
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 51-7
[AN 3837169]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2021.
Héder Mihály
   Mesterséges intelligencia : filozófiai kérdések, gyakorlati válaszok / Héder Mihály. - Budapest : Gondolat, 2020. - 166 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 160-166.
ISBN 978-963-556-050-9 fűzött : 2500,- Ft
mesterséges intelligencia - prognosztika - robotika - technikai kultúra
165.0.001.572 *** 008.2 *** 007.52 *** 316.774
[AN 3836401]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2021.
Heller Ágnes (1929-2019)
An essay concerning tragedy and philosophy (magyar)
   Tragédia és filozófia : párhuzamos történet / Heller Ágnes ; [ford. Berényi Gábor]. - Budapest : Gondolat, 2021. - 304 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-556-110-0 fűzött : 3000,- Ft
filozófia - művészetesztétika
1(439)Heller_Á. *** 111.852 *** 7.01
[AN 3836390]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2021.
   Lords and boors - westernisers and "narodniks" : chapters from Polish and Hungarian intellectual history / ed. by Béla Mester & Rafał Smoczyński. - Budapest : Research Centre for the Humanities Inst. of Philosophy : Gondolat, 2021. - 284 p. : ill. ; 24 cm. - (Ergo, ISSN 2498-8758)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-108-7 kötött : 3950,- Ft
Magyarország - Lengyelország - szellemtörténet - filozófiatörténet - kultúratörténet - 19. század - 20. század
1(439)"18/19" *** 1(438)"18/19" *** 008(439)"18/19" *** 316.7(439)"18/19" *** 316.7(438)"18/19" *** 008(438)"18/19"
[AN 3836346]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2021.
   Megújító újdonság : tanulmányok Vető Miklós gondolkodásáról / szerk. Mezei Balázs, Schmal Dániel. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 223 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-855-6 kötött : 2800,- Ft
Vető Miklós (1936-2020)
Franciaország - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
1(44)(=945.11)(092)Vető_M.
[AN 3836650]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2021.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Also sprach Zarathustra (magyar)
   Im-ígyen szóla Zarathustra [elektronikus dok.] / Friedrich Nietzsche ; szerk. Lukács Krisztián Zoltán. - Szöveg (epub : 458 KB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166701. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-56-5
filozófia - elektronikus dokumentum
1(430)Nietzsche,_F.
[AN 3842245]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2021.
Pavlovits Tamás (1970-)
   A végtelen észlelése a kora újkorban / Pavlovits Tamás. - Budapest : Gondolat, 2020. - 310 p. ; 24 cm. - (Észlelet, ISSN 2064-9436)
Bibliogr.: p. 299-307.
ISBN 978-963-556-067-7 fűzött : 3400,- Ft
végtelenség - filozófiatörténet
125 *** 1(100)(091)
[AN 3836331]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2021.
Rovelli, Carlo (1956-)
L'ordine del tempo (magyar)
   Az idő rendje / Carlo Rovelli ; [ford. Balázs István]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 245, [2] p. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-774-7 fűzött : 2999,- Ft
idő - kozmológia - kvantumelmélet
115 *** 524.8 *** 530.145 *** 531.111
[AN 3842253]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2021.
Simmel, Georg (1858-1918)
   Schopenhauer és Nietzsche : előadás-sorozat / Georg Simmel ; [ford. Berényi Gábor]. - Budapest : Gondolat, 2020. - 230 p. ; 21 cm
A ford. a "Gesamtausgabe Bd. 10" (Berlin : Suhrkamp, 1995) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-556-038-7 kötött : 4000,- Ft
Schopenhauer, Arthur (1788-1860)
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Németország - filozófus - 19. század
1(430)(092)Schopenhauer,_A. *** 1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 3836372]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2021.
Steiger Kornél (1945-)
   Tanulmányok a sztoikus etika köréből / Steiger Kornél. - Budapest : Gondolat, 2021. - 201, [2] p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-032-5 fűzött : 3400,- Ft
sztoicizmus - filozófiatörténet
165 *** 1(37/38)(091)
[AN 3836445]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2021.
Tóth Gábor
   Heidegger Kant-értelmezése / Tóth Gábor. - Budapest : Gondolat, 2020. - 219 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 217-219.
ISBN 978-963-556-024-0 fűzött : 2950,- Ft
Heidegger, Martin (1889-1976)
Kant, Immanuel (1724-1804)
Németország - filozófus - 18. század - 20. század
1(430)(092)Kant,_I. *** 1(430)(092)Heidegger,_M.
[AN 3836376]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2021.
Varga Péter András (1979-)
   Mi a filozófiatörténet? : a filozófiatörténet filozófiája a kortárs kontinentális filozófiában / Varga Péter András. - Budapest : BTK Filozófiai Int. : Gondolat, 2020. - 406 p. ; 25 cm. - (Ergo, ISSN 2498-8758)
Bibliogr.: p. 337-385. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-975-5 kötött : 4000,- Ft
Európa - filozófiatörténet - filozófia
1(4)(091) *** 101
[AN 3836349]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10498 /2021.
Allegri, Renzo (1934-)
I miracoli di padre Pio (magyar)
   Pio atya csodái / Renzo Allegri ; [... ford. Szabó Miklós]. - Szeged : Agapé, 2021. - 286 p. ; 19 cm. - (Az életszentség nagymesterei, ISSN 1217-338X ; 35.)
ISBN 978-963-458-431-5 fűzött
Forgione, Francesco (1887-1968)
Olaszország - szerzetes - kapucinusok - szent - 20. század - csoda - gyógyítás
271.36(45)(092)Forgione,_F. *** 231.73 *** 248.214.5 *** 235.3(092)Forgione,_F.
[AN 3837102]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2021.
Caddy, Eileen (1917-2006)
Opening doors within (magyar)
   Nyisd meg lelked ajtaját : meditációs gondolatok az év minden napjára / Eileen Caddy ; szerk. és vál. David Earl Platts ; [ford. Dobrocsi László]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - [382] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-002-4 fűzött : 2990,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3841576]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2021.
Cahn, Jonathan (1959-)
The paradigm (magyar)
   A paradigma [elektronikus dok.] / Jonathan Cahn ; ford. Morvay Péter. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Patmos Records, 2018 [!2019]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166730. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5526-86-2)
prófécia - elektronikus dokumentum
231.75
[AN 3842443]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2021.
Dobrovits Mihály (1963-)
   Ottoman rule in Hungary and the knowledge of Islam during the second half of the sixteenth century and the fist three decades of the seventeeth century / Mihály Dobrovits, Sándor Őze ; [transl. by Dóra Baráth, Katalin Czottner, Péter Horváth]. - Leipzig : Leipziger Universitätsverl. ; Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 218 p. : ill., színes, térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 182-203.
ISBN 978-963-277-892-1 kötött : 18 EUR
ISBN 978-3-96023-318-3
Oszmán-török Birodalom - Közép-Európa - Magyarország - magyar történelem - török hódoltság - vallástörténet - iszlám - keresztény egyház - állam és egyház viszonya - 16. század - 17. század
261.8(4-191)"15/17" *** 943.9"15/16" *** 322(439)"15/16" *** 297(4-191)"15/16"
[AN 3836457]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2021.
Eggerichs, Emerson (1951-)
The 4 wills of God (magyar)
   Isten akarata nyomában [elektronikus dok.] : hozd összhangba elképzeléseidet Isten tökéletes akaratával / Emerson Eggerichs ; ford. Tóthné Kincs Vivien. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Patmos Records, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166763. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5526-93-0)
isten - hit - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - elektronikus dokumentum
231 *** 234.2 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3842641]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2021.
   Élet az élet kenyeréből : Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018-2019 / [... szerk. Puskás Attila, Laurinyecz Mihály]. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 394 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-897-6 fűzött : 3900,- Ft
oltáriszentség - teológia
265.3 *** 21
[AN 3836453]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2021.
Ferenc (pápa) (1936-)
Aperuit illis (magyar)
   Ferenc pápa Aperuit illis kezdetű motu proprio apostoli levele, amellyel elrendeli Isten igéjének vasárnapját / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 18, [1] p. ; 20 cm. - (Pápai megnyilatkozások, ISSN 1788-8948 ; 56.)
Borítócím: Aperuit illis : Ferenc pápa Megnyitotta értelmünket kezdetű motu proprio apostoli levele
ISBN 978-963-277-862-4 fűzött : 650,- Ft
keresztény ünnep - vasárnap - Biblia - enciklika
262.131.22Ferenc *** 264-047 *** 263
[AN 3836648]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2021.
Gass, Bob (1944-2019)
   A szokások ereje : 10 szokás, amely gyökeresen megváltoztatja az életedet : válogatás a Mai Ige legjobb elmélkedéseiből / írta Bob és Debby Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [kiad. a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, cop. 2020. - 37 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3836623]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2021.
Gömbös József
   Gondolatok az istenhit egyetemességéről / Gömbös József. - [Budapest] : [Gömbös J.], [2021]. - 124 p. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-615-01-0253-5 fűzött
hit - ezoterika
211 *** 133.25
[AN 3836216]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2021.
Good news Bible (magyar)
   Biblia neked : interaktív kiadás fiataloknak / [a bibliai szövegen kívüli részeket ford. Horváth Evelin]. - Budapest : Harmat : Kálvin, cop. 2021. - 1584 p. : ill. ; 23 cm + mell.
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-288-596-4 kötött : 12000,- Ft
ifjúsági könyv - Biblia
22.04=945.11(02.053.2)
[AN 3836772]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2021.
Grignion de Montfort, Louis-Marie (1673-1716)
Le secret admirable du trés saint rosaire pour se convertir et se sauver (magyar)
   Szentolvasó / Montforti Grignion Szent Lajos Mária ; [... ford. és átd. Fenyvessy Jeromos]. - 2. kiad. - Budapest : Ős-Kép K., 2021. - 211, [1] p. ; 14 cm. - (Katolikus könyvtár, ISSN 2498-714X ; 9.)
Bibliogr.: p. 204-207.
ISBN 978-615-81579-2-6 fűzött
rózsafüzér - imádkozás
248.158 *** 248.143
[AN 3837107]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2021.
Grigorios (szerzetes)
I theosis os skopos tis zois toy anthropoy (magyar)
   Az emberi élet célja az átistenülés / György archimandrita ; [ford. Verdes Sándor]. - 2. kiad. - Budapest : zöld-S Studio, 2021. - 62 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80701-8-8 fűzött : 1360,- Ft
vallásos irodalom - isten - ember
244 *** 231 *** 233
[AN 3842243]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2021.
Hímesné Bacsa Ilona (1976-)
   A sámsonházai evangélikus gyülekezet története / [írta és szerk. Hímesné Bacsa Ilona, Horváth-Hegyi Áron] ; [közrem. Hímes Ágoston] ; [kiad. a Sámsonházai Evangélikus Egyházközség]. - Sámsonháza : Sámsonházai Evangélikus Egyházközs., 2020. - 115 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 112-114.
ISBN 978-615-00-9020-7 kötött
Sámsonházai Evangélikus Egyházközség
Sámsonháza - egyháztörténet - evangélikus egyház - egyházközség
284.1(439-2Sámsonháza)(091)
[AN 3836901]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2021.
Hinn, Benny (1952-)
The anointing (magyar)
   A kenet [elektronikus dok.] / Benny Hinn ; ford. Vékey Ádám. - Szöveg (epub : 772 KB). - Budapest : Patmos Records, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166765. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-6108-01-2)
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3842654]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2021.
Hinn, Benny (1952-)
Good morning, Holy Spirit (magyar)
   Jó reggelt, Szent Szellem [elektronikus dok.] / Benny Hinn ; ford. Vékey Ádám. - Szöveg (epub : 950 KB). - Budapest : Patmos Records, 2019
Főcím a címképernyőről. - Nyomt. formában megj. "Jó reggelt, Szent Lélek" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166764. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 963-745-307-5)
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3842648]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2021.
Leó (pápa), XIII. (1810-1903)
   Az egyházról Magyarországon : XIII. Leó pápa működésének (1878-1903) néhány magyar vonatkozása : enciklikák, beszédek, levelek / szerk. és a bev. tanulmányt írta Zimányi Ágnes. - [Budapest] : [Print Páros Bt.], cop. 2021. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - 19. század - századforduló - pápa - történelmi forrás
282(439)"188/190"(093) *** 262.13(092)Leó,_XIII.
[AN 3836636]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2021.
Lucado, Max (1955-)
Grace for the moment (magyar)
   Kegyelem itt és most : 365 bibliai üzenet gyerekeknek / Max Lucado hasonló című könyve alapján Tama Fortner ; [ford. Szőczi János] ; [közread. a] ... KIA. - 4. utánny. - Budapest : Harmat : KIA, 2021. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-296-3 kötött : 3500,- Ft
elmélkedés - ifjúsági könyv
242(02.053.2)
[AN 3841489]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2021.
   Makk Ferenc (1905-1990) budakalászi plébános élettanúsága / [szerk. Mirk István] ; [közread. a] Szent Erzsébet Alapítvány. - Budakalász : Szt. Erzsébet Alapítvány ; [Budapest] : [Szt. István Társ.], 2020. - 83 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-882-2 fűzött
Makk Ferenc (1905-1990)
Budakalász - katolikus pap - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Makk_F. *** 282(439-2Budakalász)"19"
[AN 3836474]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2021.
Meschler, Moritz (1830-1912)
Der Hl. Joseph in dem Leben Christi und der Kirche (magyar)
   Szent József élete és szerepe az Úr Jézus életében és az anyaszentegyházban / Meschler Móric ; [... szerk., ... függelékkel ell. ifj. Tompó László]. - 2. kiad. - Budapest : Ős-Kép K., 2021. - 102, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Katolikus könyvtár, ISSN 2498-714X ; 8.)
ISBN 978-615-81579-3-3 fűzött
József názáreti
ókori Izrael - szent - kultusz
235.3(092)József,_názáreti *** 232.932
[AN 3837063]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2021.
Mirk István
   "Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé" (Lk 10,3) : a keresztény küldetés / Mirk István. - [Budapest] : [Szt. István Társ.], cop. 2021. - 109 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 103-109.
ISBN 978-963-277-958-4 fűzött : 1400,- Ft
misszió
266
[AN 3836617]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2021.
Mustó Péter (1935-)
   Ahol otthon vagy / Mustó Péter, Hári Ildikó. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2021. - 298 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-442-006-4 kötött : 3600,- Ft
mentálhigiénia - elmélkedés
242 *** 613.865
[AN 3841432]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2021.
Pályi Gyula (1936-)
   Aquinói Szent Tamás magyar rokonai / Pályi Gyula, Berzeviczy Klára, Frenyó Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-151.
ISBN 978-963-277-951-5 fűzött : 2200,- Ft
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
Itália - Európa - Magyarország - szent - családtörténet - 13. század - családfa
235.3(092)Tommaso_d'Aquino *** 929.52(439) *** 929.52(4)
[AN 3836640]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2021.
Sogyal Rinpoche (1947-2019)
The Tibetan book of living and dying (magyar)
   Tibeti könyv életről és halálról / Szögyal Rinpocse ; [ford. Sárközi Alice]. - [Budapest] : Szenzár, 2021. - 562, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 535-542.
ISBN 978-963-479-667-1 kötött : 4999,- Ft
tibeti buddhizmus - halál
294.321(515) *** 128
[AN 3841399]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2021.
Stuart, Douglas K. (1943-)
Old Testament exegesis (magyar)
   Ószövetségi exegézis : kézikönyv teológiai hallgatóknak és lelkipásztoroknak / Douglas Stuart ; [ford. Koczó Dávid] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány ...]. - Budapest : KIA, 2021. - 310 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-62-7 fűzött
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat - segédkönyv
221.07(078)
[AN 3837096]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2021.
Szalay Szilárd
   Keresztyén theista világnézet / Szalay Szilárd. - Budapest : Püski, 2021. - 324, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-306-8 fűzött
teizmus - keresztény teológia
23 *** 211
[AN 3836840]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2021.
Vincze Krisztián (1978-)
   Antropológiai és vallásfilozófiai megfontolások : Bernhard Welte keresztény filozófiája / Vincze Krisztián. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 182 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-182.
ISBN 978-963-277-839-6 fűzött : 2400,- Ft
Welte, Bernhard (1906-1983)
Németország - vallásfilozófia - katolikus pap - teológus - keresztény teológia - 20. század
21(430)(092)Welte,_B. *** 282(430)(092)Welte,_B. *** 23
[AN 3836651]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2021.
Zakar Péter (1963-)
   A Csanádi Egyházmegye az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakában / Zakar Péter. - Budapest : Gondolat, 2021. - 321 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 273-301. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-556-077-6 kötött : 3950,- Ft
Csanádi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katolikus pap - 19. század
282(439)(092)"18" *** 282(439-03Csanádi_egyházmegye)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3836399]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10525 /2021.
Clearfield, Chris
Meltdown (magyar)
   Leolvadás [elektronikus dok.] : miért hibásodnak meg a rendszereink, és mit tehetünk ellene? / Chris Clearfield, Tilcsik András ; ford. Rézműves László. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165920. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-429-8
szociálpszichológia - egyén-közösség kapcsolat - szervezéstudomány - civilizációs-kulturális rendszer - munkalélektan - hiba - elektronikus dokumentum
316.454.2 *** 316.6 *** 316.334 *** 65.01
[AN 3837381]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2021.
Coloroso, Barbara
The bully, the bullied, and the bystander (magyar)
   Bullying [elektronikus dok.] : zaklatók, áldozatok, szemlélők : óvodától középiskoláig: hogyan szakíthatjuk meg az erőszak körforgását, és teremthetünk összetartóbb közösségeket? / Barbara Coloroso ; ford. J. Füstös Erika. - Átd., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 2.2 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budapest : Harmat, 2020
Nyomt. formában megj. "Zaklatók, áldozatok, szemlélők" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166676. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-288-593-3 (epub)
ISBN 978-963-288-594-0 (mobi)
iskolai erőszak - gyermeknevelés - gyermeklélektan - viktimológia - elektronikus dokumentum
316.647.3 *** 37.018.1 *** 37.018.2 *** 159.922.7 *** 343.988-053.2/.6
[AN 3842111]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2021.
Höss, Andrea
   aNŐ társkereső naplója : igaz történet / Andrea Höss. - Hédervár : Publio, cop. 2020. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-317-325-1 fűzött
társkeresés - magyar irodalom - napló
316.472.4(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3836966]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2021.
Janky Béla (1972-)
   Erkölcs, racionalitás és közösség : a morális dilemmák egy szociológiai elmélete / Janky Béla ; [közread. a] ... Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : Gondolat : TK, 2020. - 184 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 167-180.
ISBN 978-963-556-089-9 kötött : 3000,- Ft
erkölcs - döntés - társadalmi viselkedés - szociológiai elmélet
316.6 *** 17 *** 316
[AN 3836409]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2021.
Kolosi Tamás (1946-)
   Polgárnak lenni [elektronikus dok.] : beszélgetések Ferenczi Borbálával / Kolosi Tamás. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Magvető, 2020. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4055-3
Kolosi Tamás (1946-)
Magyarország - szociológus - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
316(439)(092)Kolosi_T.(047.53)
[AN 3838692]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2021.
Körmendy Lajos (1950-)
   A közösség nélküli ember / Körmendy Lajos. - Budapest : Ad Librum, 2020. - 479 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 453-479.
Fűzött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5758-51-5)
egyén-közösség kapcsolat - társadalmi változás - identitás - individualizmus - kultúraszociológia
316.63 *** 316.7 *** 316.454.2 *** 316.42
[AN 3836597]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2021.
   Közvetítő kisebbségek a Kárpát-medencében / szerk. Szelke László. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 216 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-876-1 kötött : 3500,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - kisebbség - vallási kisebbség - magyar történelem - társadalomtörténet
316.347(=00)(4-191) *** 943.9(=00) *** 316.32(439)
[AN 3836654]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2021.
Losonczi Ágnes (1928-)
   Losonczi Ágnes műhelyéből : tanulmányok, 1960-2017 / szerk. Takács R. Anna. - Budapest : Gondolat, 2020. - 411 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-076-9 kötött : 4950,- Ft
kultúraszociológia - zenei élet - életmód - egészségügyi szociológia
316 *** 316.7 *** 78.05 *** 614 *** 316.728
[AN 3836359]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2021.
   Magyar Czigányzenészek Egyesülete : cigányzenészek mozgalma a boldog békeidők Magyarországán / szerk. Hajnáczky Tamás. - Budapest : Gondolat, 2020. - 176 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-470-5 kötött : 2500,- Ft
Magyar Czigányzenészek Egyesülete
cigányság - cigányzenész - egyesület - testülettörténet - századforduló - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - történelmi forrás
316.347(=914.99)(439)"188/190"(093) *** 78.071.2(439)(=914.99)"188/190"(093) *** 061.2(439)"188/190"(093)
[AN 3836404]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2021.
   A másikért való lét / [szerk. Tornay Krisztina] ; [kiad. a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium]. - [Debrecen] : Boldog Terézia Katolikus Egy. Feminine Studies Szakkollégium, cop. 2021. - 276 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6286-01-7 fűzött
nők a társadalomban - női szerep - kereszténység - művelődéstörténet
316.37-055.2 *** 396 *** 930.85 *** 261.627
[AN 3837060]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2021.
   Média és identitás 3 : tanulmányok / szerk. Apró István. - Budapest : Médiatud. Int., 2019. - 376 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 34.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5302-30-5 fűzött
Kelet-Európa - identitás - határon túli magyarság - tömegtájékoztatási eszköz
316.347(=945.11)(4-11) *** 316.63(=945.11)(4-11) *** 316.774(4-11)(=945.11) *** 791.9.096/.097(=945.11)(4-11)
[AN 3836986]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2021.
   A média gazdaságtanának kézikönyve / szerk. Gálik Mihály, Csordás Tamás. - Budapest : Médiatud. Int., 2020. - 334 p. : ill. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 38.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5302-33-6 fűzött
tömegkommunikáció - médiaszolgáltatás - gazdaságtan
316.774 *** 659.3:338
[AN 3837002]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2021.
Nyíri Zoltán
   Kapcsolat - építés : ismerkedési technikák az üzleti életben / Nyíri Zoltán, Fuchs Anita, Kiss Gabriella ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Design K., 2021. - [12], 188 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-89612-4-2 fűzött : 2990,- Ft
társadalmi kapcsolat - hálózati értékesítés - üzleti élet - kommunikáció
316.47 *** 658.846 *** 316.77 *** 658.1
[AN 3840914]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2021.
Ódry Viktória
   A tanya nyilvántartásának történeti alapjai a kezdetektől a II. világháborúig / Ódry Viktória. - Budapest : Gondolat, 2020. - 150 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-136.
ISBN 978-963-556-045-5 kötött : 2750,- Ft
Magyarország - tanya - ingatlan - nyilvántartás - jogtörténet - agrártörténet - paraszti gazdálkodás
316.334.55(439) *** 631.115.11(439) *** 338.43(439)(091) *** 347.235.11(439)(091)
[AN 3836387]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2021.
Penner, Joyce
The married guy's guide to great sex (magyar)
   A férjek útmutatója az örömteli házasélethez / Joyce J. Penner és Clifford Penner ; [ford. Lukács András]. - Budapest : Patmos Records, 2021. - 185 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-31-9 fűzött : 2990,- Ft
nemi élet - férfi - házasság
316.472.4 *** 613.88-055.1
[AN 3837119]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2021.
Stabile, Suzanne
The path between us (magyar)
   Úton egymáshoz : enneagramtérkép az egészséges kapcsolatokhoz / Suzanne Stabile ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2021. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-601-5 fűzött : 3500,- Ft
párkapcsolat - személyiségtipológia
316.472.4 *** 159.923
[AN 3837417]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2021.
Szabó László
   Emlékcsinálók II. avagy A médiabohóc generáció intellektuális szegénylegényei : minden, amit az ún. "rossebes" filmekről tudni akartál, csak eddig nem merted megkérdezni / Szabó László. - [Pécs] : [Szabó L.], cop. 2021. - 552 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9498-4 fűzött
információs társadalom - technikai kultúra
316.774(089.3)
[AN 3837059]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2021.
Székely Levente (1979-)
   Szürke hattyúk / [Székely Levente]. - Budapest ; [Veszprém] : Enigma 2001 K., 2020. - 201 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 194-201.
ISBN 978-615-81136-1-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - ifjúságszociológia - fiatal felnőtt - szociológiai vizsgálat - ezredforduló - 21. század
316.37-053.81(439)"199/201"(083.41)
[AN 3836555]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2021.
Szuromi Kristóf
   Vérebek, barbárok, szamaritánusok : az oszmánkép változatai a 16-17. századi Európában / Szuromi Kristóf. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 199 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 183-197.
ISBN 978-963-277-894-5 kötött : 3300,- Ft
Európa - törökök - nemzetkép - történelem - 16. század - 17. század
316.356.4(=943.5) *** 316.65(4)"15/16" *** 94"15/16"
[AN 3836645]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2021.
   Támogatott élet : fogyatékos, pszichiátria és szenvedélybeteg személyek társadalmi beilleszkedése, lakhatása : [tanulmányok] / szerk. Serafin József ; [közread. a] Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ. - Budapest : Baptista Egyházi Szociális Módszt. Közp., 2021. - 275 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0617-5 fűzött
Magyarország - fogyatékos - szenvedélybetegség - neurózis - lakhatási támogatás - társadalmi integráció - 21. század
316.4.052 *** 364.65-056.26 *** 364.65-056.37 *** 364.65-056.83 *** 364.252(439)"20" *** 364.4
[AN 3837081]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2021.
Varsa Eszter (1975-)
   Protected children, regulated mothers [elektronikus dok.] : gender and the "Gypsy question" in state care in postwar Hungary, 1949-1956 / Eszter Varsa. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Budapest : New York, N.Y. : CEU Press, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166778. - Működési követemények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-342-8
Magyarország - nők a társadalomban - cigányság - gyermekvédelem - hátrányos helyzetű - oktatásügy - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
316.347(=914.99)(439) *** 364.65-053.2/.6(439)"1949/1956" *** 316.37-055.2 *** 376.6(439)
[AN 3842760]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10546 /2021.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Félperces mondókák / Gryllus Vilmos ; rajz. Megyeri Annamária. - 2. kiad. - [Budapest] : Teknős Kv., 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-324-903-1 kötött : 1490,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3840903]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2021.
Herman Ottó (1835-1914)
   A magyar halászat könyve / ... írta Herman Ottó. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 2 db : ill. ; 22 cm
Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : K. M. Természettud. Társ., 1887
magyar néprajz - halászat - hasonmás kiadás
39(=945.11) *** 639.2 *** 094/099.07
[AN 3824659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 556-860, IX p.
A gerincen számozási adatként: 21.
ISBN 978-963-9783-98-0 kötött : 2021,- Ft
[AN 3836239] MARC

ANSEL
UTF-810548 /2021.
   Soroksári viseletek. - Budapest : Soroksári Grassalkovich Kör Egyes., 2021. - 140 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Soroksári füzetek, ISSN 1416-017X ; 7.)
Bibliogr.: p. 10.
ISBN 978-615-01-0879-7 fűzött
Budapest. 23. kerület - néprajz - viselettörténet - magyarországi németek
391(=30)(439-2Bp.XXIII.)(091)
[AN 3836891]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2021.
   Történetek a sublótból : Nyergesújfalu és Tát sváb közösségének hagyományai, életmeséi / [kutatás, anyagösszeáll. Vachajáné Kisgyőri Szilvia, Szőke Erika] ; [... kiad. Nyergesújfalu Város Önkormányzata]. - Nyergesújfalu : Önkormányzat, 2021. - 83 p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
Bibliogr.: p. 83.
Fűzött
Tát - Nyergesújfalu - naptári szokás - magyarországi németek - hagyományőrzés
398.33(=30)(439-2Tát) *** 398.33(=30)(439-2Nyergesújfalu)
[AN 3836545]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10550 /2021.
   Access of migrants to health services in Balkan countries : analytical report / [ed. by István Szilárd, Csaba Jaksa] ; [publ. by] Healthcare Leadership and Management Development Institute (HLMDI). - [Pécs] : HLMDI : [PTE], [2021]. - 103 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem
ISBN 978-963-429-595-2 fűzött
Balkán - migráció - egészségügyi szolgáltatás - egészségügyi ellátás - 21. század - statisztikai adatközlés
325.1(497)"201"(083.41) *** 364.444(497)"201"(083.41)
[AN 3836710]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2021.
Bartkó Róbert
   Az irreguláris migráció elleni küzdelem eszközei a hazai büntetőjogban / Bartkó Róbert. - Budapest : Gondolat, cop. 2019. - 204 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191-201.
ISBN 978-963-693-995-3 kötött : 4400,- Ft
Magyarország - bevándorlás - idegenrendészet - büntetőjog
325.14(439) *** 343(439) *** 351.756(439)
[AN 3836403]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2021.
Boda Zsolt (1969-)
   Ki dönt? : kormányzási stílusok és közpolitikai változás Magyarországon, 2002-2014 / Boda Zsolt ; [közread. a] ... Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : Gondolat : TK, 2020. - 421 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 379-412.
ISBN 978-963-556-082-0 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - közpolitika - kormányzati politika - 21. század
32.001(439)"200/201" *** 328.13(439)"200/201"
[AN 3836456]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2021.
Dronfield, Jeremy (1965-)
The boy who followed his father into Auschwitz (magyar)
   A fiú, aki követte az apját Auschwitzba : [igaz történet Gustav Kleinmann naplója alapján] / Jeremy Dronfield ; [ford. Moldova Júlia]. - 4. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 510, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 496-508.
ISBN 978-615-5929-23-6 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - holokauszt - dokumentumregény
323.12(=924)(430)"193/1945"(0:82-31) *** 820-31=945.11
[AN 3841067]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2021.
Fehér György (1950-)
   A származás kötelez : gróf Károlyi Sándor, 1831-1906 / Fehér György. - Budapest : Gondolat, cop. 2019. - 498 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 467-483.
ISBN 978-963-693-994-6 kötött : 5000,- Ft
Károlyi Sándor (1831-1906)
Magyarország - politikus - 19. század - századforduló
32(439)(092)Károlyi_S.
[AN 3836371]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2021.
Fifield, Anna (1976-)
The great successor (magyar)
   Kim Dzsongun : az észak-koreai diktátor felemelkedése és uralma / Anna Fifield ; [ford. Tábori Zoltán]. - 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2021. - 355 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-616-7 fűzött : 3999,- Ft
Kim Chong-un (1984-)
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - politikus - történelem - diktatúra - 21. század
32(519.3)(092)Kim_Chong-un *** 951.93"201"
[AN 3842262]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2021.
Fischerová, Viola (1922-)
Mengeleho dievča (magyar)
   A Mengele-lány : a négy koncentrációs tábort túlélő szlovákiai magyar nő igaz története / Viola Stern Fischer, Veronika H. Tóth ; [ford. Mészáros Tünde]. - Budapest : Animus, 2021. - 363, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Sorskönyvek, ISSN 2559-8120)
ISBN 978-963-324-637-5 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3842230]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2021.
Glied Viktor (1978-)
   Az európai migráció két arca / Glied Viktor. - Budapest : Ad Librum, 2020. - 201 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-201.
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5758-62-1)
Európai Unió - migráció - migrációs politika - 21. század
325.1(4-62)"201"
[AN 3836610]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2021.
Harper, Jo (1968-)
   Our man in Warszawa [elektronikus dok.] : how the West misread Poland / Jo Harper. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166779. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-396-1
Prawo i Sprawiedliwość
Lengyelország - belpolitika - populizmus - 21. század - párt - elektronikus dokumentum
323(438)"200/201" *** 329populizmus *** 329(438)PiS
[AN 3842762]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2021.
Harper, Jo (1968-)
   Our man in Warszawa : how the West misread Poland / Jo Harper. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2021. - 199 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-395-4 fűzött
Prawo i Sprawiedliwość
Lengyelország - belpolitika - populizmus - 21. század - párt
323(438)"200/201" *** 329populizmus *** 329(438)PiS
[AN 3836980]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2021.
Hárs Gábor (1942-)
   Egy túlélő naplója : a folytatás folytatásának folytatása / Hárs Gábor. - [Budapest] : Szerző, cop. 2020. - 517 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-81126-2-8 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - politikus - diplomata - baloldali irányzat - rendszerváltás - memoár
32(439)(092)Hárs_G.(0:82-94) *** 327(439)(092)Hárs_G.(0:82-94) *** 329.14(439)"198/199"(0:28-94)
[AN 3836470]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2021.
Kálmán Peregrin (1976-)
   Mindszenty, Tomek, Barankovics : arcvonások és fordulópontok a keleti politika világában / Kálmán Peregrin. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-190.
ISBN 978-963-277-912-6 fűzött : 2900,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Tomek Vince (1892-1986)
Barankovics István (1906-1974)
Olaszország - Magyarország - Vatikán - állam és egyház viszonya - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházpolitika - bíboros - politikus - piaristák - külföldön élő magyar személyiség - 1945 utáni időszak - 20. század
322(439)"194/198" *** 271.786(45)(=945.11)(092)Tomek_V. *** 282(439)"194/198" *** 282(439)(092)Mindszenty_J. *** 32(439)(092)Barankovics_I. *** 322(456.31)
[AN 3836656]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2021.
Maléth Ágnes (1986-)
   A Magyar Királyság és a Szentszék kapcsolata I. Károly korában, 1301-1342 / Maléth Ágnes. - Pécs : PTE BTK TTI Középkori és Koraújkori Tört. Tansz., 2020. - 497 p. : ill., színes ; 24 cm. - (DeLegatOnline könyvek, ISSN 2676-9050 ; 2.)
Bibliogr.: p. 429-463. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-499-3 fűzött
Pápai Állam - Magyarország - kapcsolattörténet - külpolitika - egyházpolitika - magyar történelem - 14. század
327(439)"130/134" *** 943.9"130/134" *** 322(439)"130/134" *** 327(456.31)"130/134"
[AN 3836712]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2021.
Marshall, Tim (1959-)
Prisoners of geography (magyar)
   A földrajz fogságában : tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról / Tim Marshall ; [ford. Makovecz Benjamin, ... Zsuppán András]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 362, [1] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 341-346.
ISBN 978-963-355-772-3 fűzött : 3999,- Ft
geopolitika
327(100)
[AN 3842252]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2021.
McGregor, Richard (1958-)
Asia's reckoning (magyar)
   Ázsia a világban : harc a globális dominanciáért / Richard McGregor ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Gondolat, 2020. - 443 p. ; 22 cm. - (Oikumené könyvek, ISSN 2498-5481)
Bibliogr.
Fűzött : 4500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-556-021-9)
Japán - Kína - Egyesült Államok - diplomáciatörténet - geopolitika - 20. század - 21. század
327(510)"194/201" *** 327(520)"194/201" *** 327(73)"194/201"
[AN 3836515]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2021.
   Milyen Magyarország? Milyen Európa? : magyar politikai gondolkodók, 1900-1945 : szöveggyűjtemény / vál., szerk., a bev. tanulmányt írta Csizmadia Ervin. - Budapest : Gondolat, 2020. - 266 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-693-822-2 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - politológia - politikai eszme - eszmetörténet - 20. század
32.001(439)"190/194"
[AN 3836333]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2021.
Pesti Sándor (1966-)
   Magyarország külpolitikája, 2010-2020 / Pesti Sándor. - Budapest : Gondolat, 2021. - 179 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-119-3 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - külpolitika - 21. század
327(439)"201"
[AN 3836405]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2021.
Sebess, Pedro
Stalin, Churchill y Roosevelt (magyar)
   Így dőlt el Magyarország sorsa : három eltérő elképzelés a háború utáni világrendről : Sztálin, Churchill és Roosevelt / Pedro Sebess ; [ford. Kiss Péter, Szekér Nóra]. - Budapest : Gondolat, 2020. - 269 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 263-269.
ISBN 978-963-693-974-8 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - világtörténelem - külpolitika - diplomácia - két világháború közötti időszak - második világháború
327(439)"191/194" *** 327(100)"191/194" *** 943.9"191/194" *** 930.9"1939/1945"
[AN 3836397]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2021.
Stumpf István (1957-)
   Alkotmányos hatalomgyakorlás és alkotmányos identitás / Stumpf István ; [közread. a] ... Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : Gondolat : TK, 2020. - 268 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-086-8 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - belpolitika - kormányzati politika - alkotmányjog - 21. század
323(439)"201" *** 328.13(439)"201" *** 342.4(439)"201"
[AN 3836360]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2021.
Szilvásy György
   Lenintől Orbánig : száz év meghatározó történelmi alakjai / Szilvásy György ; kiad. a ... Honfoglalás 2000 Egyesület. - [Budapest] : Szilvásy Gy. : Honfoglalás 2000 Egyes., [2021]. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88621-1-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - politikatörténet - politikus - világtörténelem - magyar történelem - 20. század - 21. század
32(100)(092)"19/202" *** 930.9"19/202" *** 32(439)(092)"198/201" *** 943.9"19/202"
[AN 3836817]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2021.
Tolnainé Kassai Margit (1909-2000)
   Óvoda az óvóhelyen [elektronikus dok.] : feljegyzések a Sztehlo-gyermekmentésről / Tolnainé Kassai Margit ; sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Kunt Gergely. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Magvető, 2020. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166460. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4035-5
Sztehlo Gábor (1909-1974)
Magyarország - Budapest - gyermekotthon - zsidóság mentése - evangélikus egyház - protestáns lelkész - hétköznapi élet - második világháború - napló - memoár - elektronikus dokumentum
323.13(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 284.1(439)(092)Sztehlo_G.(0:82-94) *** 364.65-053.2(439-2Bp.)"194"(0:82-94) *** 943.9"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3840606]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelodéstörténet. Régészet

10571 /2021.
   "Critical autumn" - 1956 : studies about the Hungarian October / ed. in chief Sándor Őze ; ed. Martin Gulyás, Ádám Török ; [... transl. Kata Paulin, Bálint Bethlenfalvy, Éva Misits]. - Budapest : St Stephen's Soc., 2020. - 265 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-870-9 kötött : 3800,- Ft
Kelet-Európa - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelem
940-11"1956"
[AN 3836639]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2021.
Gájer László (1983-)
   Lord Acton : a politikai liberalizmus és a római katolikus tanítás összeegyeztetésére tett kísérlet a 19. században / Gájer László. - Budapest : Gondolat, 2020. - 280 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 265-277.
ISBN 978-963-556-099-8 fűzött : 3500,- Ft
Acton, John Emerich Edward Dalberg (1834-1902)
Nagy-Britannia - történész - teológus - katolikus egyház - 19. század
930.1(410)(092)Acton,_J._E._E._D. *** 282(410)(092)Acton,_J._E._E._D.
[AN 3836389]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2021.
Gürkan, Emrah Safa (1981-)
Sultanin casuslari (magyar)
   A szultán kémei : oszmán hírszerzési módszerek és ügynökhálózatok a 16. században / Emrah Safa Gürkan ; ford. Pál Laura. - Budapest : Gondolat, 2020. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-275.
ISBN 978-963-693-955-7 fűzött : 3600,- Ft
Oszmán-török Birodalom - Európa - történelem - diplomáciatörténet - hírszerzés - 16. század
956.0"15" *** 940"15" *** 327(560)"15" *** 355.40(560)"15"
[AN 3836344]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2021.
Horváth Emőke (1958-)
   Politika és vallás a IV-VIII. századi Ibériai-félszigeten / Horváth Emőke. - Budapest : Kairosz, 2021. - 206 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 183-192.
ISBN 978-963-514-057-2 fűzött : 2900,- Ft
Pireneusi-félsziget - Nyugati Gót Királyság - történelem - egyházpolitika - korakeresztény-eretnekség - ókor - kora középkor
946"03/07" *** 273(46)"03/07" *** 322(46)"03/07"
[AN 3837094]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2021.
   Investitura - lovagavatás : Budapest, 2020. október 16-18. / [szerk. Farkas Olivér] ; [közread. a] Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóság. - Budapest : Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Mo. Helytartóság : [Szt. István Társ.], [2021]. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Invesztitúra Budapest, 2020
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-277-647-7)
Magyarország - lovagrend - beiktatás - 21. század
929.71(439)Jeruzsálemi_Szent_Sír_Lovagrend *** 061.75(439-2Buda)"202"
[AN 3836483]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2021.
   "A magyar múltat kutatni, írni és láttatni - ez által szolgálni a hazát" : tisztelgő kötet J. Újváry Zsuzsanna 25. pázmányos oktatói éve előtt / [szerk. Biró Bence, Miski Péter, Törtei Renáta]. - Budapest ; Piliscsaba : Szt. István Társ., 2020. - 406 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-888-4 kötött : 5600,- Ft
Európa - magyar történelem - történelem - újkor
943.9"14/17" *** 940"14/17"
[AN 3836425]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2021.
Marjanucz László (1954-)
   Trianon szülötte II : Gyálarét, 1935-1950 / Marjanucz László ; [közread. a Gyálaréti Lokálpatrióta Egyesület]. - Szeged : Gyálaréti Lokálpatrióta Egyes., 2020. - 98, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0341-9 fűzött
Gyálarét - helytörténet - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak
943.9-2Gyálarét"193/194"
[AN 3837443]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2021.
   Olvasókönyv Galvács múltjából : hírek a sajtóból : dokumentum gyűjtemény : válogatás / szerk. Hornyák Gyula. - Miskolc : [Hornyák Gy.], 2021. - 212 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0598-7 fűzött
Galvács - helytörténet - 19. század - 20. század - cikkgyűjtemény
943.9-2Galvács"183/199"(046)
[AN 3836302]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2021.
Őze Sándor (1963-)
   Határhelyzet : esszék, tanulmányok / Őze Sándor. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 247 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-232.
ISBN 978-963-277-874-7 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - 18. század
943.9"15/17" *** 930.85(439)"15/17"
[AN 3836454]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2021.
Schreiber Gábor (1974-)
Honszu szent páviánjai (angol)
   The sacred baboons of Khonsu : history of a Theban cult / Gábor Schreiber. - Budapest : Archaeolingua, 2020. - 175 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 44.)
Bibliogr.: p. 145-167.
ISBN 978-615-5766-36-7 fűzött
ókori Egyiptom - régészet - egyiptomiak ókori vallása - kultusz - művelődéstörténet - 3. század (Kr. e.)
904(32)"-02" *** 299.31 *** 930.85(32)
[AN 3836882]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2021.
Schreiber Gábor (1974-)
   Honszu szent páviánjai : egy thébai kultusz története / Schreiber Gábor. - Budapest : Archaeolingua, 2020. - 175 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847)
Bibliogr.: p. 145-167.
ISBN 978-615-5766-35-0 fűzött
ókori Egyiptom - régészet - egyiptomiak ókori vallása - kultusz - művelődéstörténet - 3. század (Kr. e.)
904(32)"-02" *** 299.31 *** 930.85(32)
[AN 3836880]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2021.
Szelke László (1975-)
Gresham a nácik ellen (angol)
   Gresham against the nazis : opposition, rescue and resistance at the Gresham Palace / László Szelke ; [transl. by Sean Lambert]. - Budapest : St. Stephen's Soc., 2020. - 200, [1] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 173-190.
ISBN 978-963-277-885-3 kötött : 3200,- Ft
Budapest. 5. kerület - magyar történelem - helytörténet - ellenzék - ellenállási mozgalom - palota - Horthy-korszak
943.9"192/194" *** 943.9-2Bp.V."192/194" *** 323.22(439)"192/194" *** 323.26(439)"192/194" *** 728.82(439-2Bp.V.)
[AN 3836432]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2021.
   A Tanácsköztársaság és az egyházak : egyházpolitika, keresztényüldözés, egyházi útkeresés / szerk. Fejérdy András. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 216 p. ; 25 cm
A Budapesten, 2019. ápr. 12-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-277-895-2 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - Tanácsköztársaság - egyházpolitika - egyháztörténet - keresztény egyház
943.9"1919" *** 322(439)"1919" *** 28(439)"191"
[AN 3836452]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2021.
   Történelmi kalandozások térben és időben / szerk. J. Újváry Zsuzsanna. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Doktori Iskolai konferenciák)
A Budapesten, 2018. jan. 12-én rendezett szakmai nap szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-872-3 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - társadalomtörténet - hétköznapi élet
943.9"16/19" *** 930.85(439)"16/19" *** 316.32(439)"16/19"
[AN 3836444]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10585 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Pest fényei / [írta és rajz.] Bartos Erika. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 277, [8] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 4.)
ISBN 978-963-486-218-5 kötött : 4999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3842415]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2021.
   Európa-játék : Európa nagyban és kicsiben, történelemben és álmokban / [közread. az] Európai Parlament [Magyarországi Kapcsolattartó Irodája]. - Budapest : Európai Parlament Mo. Kapcsolattartó Irodája, 2020. - 49 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell.
ISBN 978-92-846-7485-5
Fűzött
Európai Unió - országismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.4-62(02.053.2) *** 087.5
[AN 3836157]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2021.
Farkas Zoltán
   Erdély újra felfedezve / [szerző Farkas Zoltán]. - Budapest : Jel-Kép K., 2021. - 431 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Kelet - Nyugat útikönyvek, ISSN 2064-2083)
ISBN 978-615-5401-09-1 fűzött : 4990,- Ft
Erdély - útikönyv
914.984(036)
[AN 3837424]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2021.
Kalmár János (1952-)
   Tilos a ki [elektronikus dok.] : fotók és írások a kijárási tilalom alatti Budapest éjszakáiról a koronavírus-járvány idején 2020. november és 2021. február között / fotó Kalmár János. - Szöveg (pdf : 20.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165918. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-544-423-6
Budapest - helyismeret - vesztegzár - 21. század - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.439-2Bp."2020/2021"(084.12) *** 77.04(439)(092)Kalmár_J.
[AN 3837379]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2021.
Kaplan, Robert D. (1952-)
In Europe's shadow (magyar)
   Európa árnyékában : két hidegháború és harmincévnyi utazás Románián innen és túl / Robert D. Kaplan ; [ford. Magyar László András]. - Budapest : Gondolat, 2020. - 317 p. : ill. ; 22 cm. - (Oikumené könyvek, ISSN 2498-5481)
A borítófedélen és a gerincen a szerző neve tévesen Robert J. Kaplan. - Bibliogr.: p. 309-316.
ISBN 978-963-693-951-9 fűzött : 3500,- Ft
Románia - helyismeret - geopolitika - történelem - 20. század - 21. század
908.498 *** 327(100)"198/201" *** 949.8"198/201"
[AN 3836510]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2021.
   Középvárosi társadalmak [elektronikus dok.] : egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása / szerzők Bertalan Laura [et al.] ; szerk. Szirmai Viktória. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Sopron : Soproni Egy. K., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166575. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-368-5
Magyarország - városfejlesztés - középváros - városszociológia - 21. század - elektronikus dokumentum
911.375 *** 711.434(439)"20" *** 316.334.56
[AN 3841332]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2021.
Malatyinszki Szilárd (1978-)
   Térségfejlesztés és emberi erőforrás : a neveléstudomány társadalmi metszetei / Malatyinszki Szilárd. - Budapest : Gondolat, 2021. - 314 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-556-106-3 kötött : 4000,- Ft
Békés megye - társadalomföldrajz - regionális fejlesztés - munkaerő - közoktatás - 21. század
911.3(439.175) *** 332.1(439.175)"201" *** 331.5(439.175) *** 37.014(439.175)"201"
[AN 3836334]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2021.
Mező Lilla Dóra
Ghána (angol)
   Ghana [elektronikus dok.] : photo report book / Lilla Dóra Mező. - Szöveg és képek (pdf : 46 MB). - Debrecen : K+F Stúdió, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166651. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81707-1-0
Ghána - helyismeret - nők a társadalomban - elektronikus dokumentum
908.667 *** 316.37-055.2(667)
[AN 3841863]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2021.
Molnár József (1905-1986)
   Molnár József Csengerről szóló írásai / [szerk., sajtó alá rend. Szabó János ... és Fábián László ...] ; [közread. a Csengeri Gyermek és Ifjúsági Egyesület]. - Csenger : Csengeri Gyermek és Ifj. Egyes., 2020-. - 25 cm
Csenger - helyismeret - helytörténet - személyi bibliográfia
908.439-2Csenger *** 943.9-2Csenger *** 012Molnár_J.
[AN 3836433]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2020. - 685 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9111-2 kötött
[AN 3836441] MARC

ANSEL
UTF-810594 /2021.
Nemere István (1944-)
   Velence titkai : [rendhagyó útikönyv] / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2021. - 123, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-45-8 fűzött
Velence (Olaszország) - helyismeret - művelődéstörténet
908.45-2Venezia *** 930.85(45-2Venezia)
[AN 3836721]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10595 /2021.
   Amikor Sopronra figyelt Európa : az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés = When the eyes of Europe were on Sopron : the Hungarian coronation diet of 1625 = Als Europa nach Ödenburg schaute : der ungarische Krönungsreichstag in Ödenburg, 1625 / szerk. Dominkovits Péter, Katona Csaba, Pálffy Géza. - 2. kiad. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt. ; Budapest : BTK TTI, 2021. - 567 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Annales Archivi Soproniensis, ISSN 2064-9738 ; 2.)
A dokumentumok az eredeti latin, olasz, spanyol és német nyelven, magyar nyelvű összefoglalással. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva német és angol nyelven
ISBN 978-963-416-255-1 kötött : 3500,- Ft
Sopron - Európa - magyar történelem - országgyűlés - koronázás - külkapcsolat - 17. század
342.53(439-2Sopron)"1625" *** 342.511.2(439)"1625" *** 327(4)"16" *** 943.9"162"
[AN 3842270]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2021.
Borvendég Zsuzsanna (1974-)
   A kádári Magyarország titkos élete / Borvendég Zsuzsanna. - Köröstárkány ; Balatonfőkajár ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2021. - 292 p. ; 23 cm
A szerző "Újságírásnak álcázva" c. művével. - Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-615-5374-34-0 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - gazdaságtörténet - külgazdaság - sajtótörténet - nemzetközi szervezet - hidegháború - Kádár-korszak
351.746.1(439)"195/198" *** 355.40(439)"195/198" *** 339.5(439)"195/198" *** 070(439)"195/198" *** 061.2(100)
[AN 3841594]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2021.
Deli Gergely (1980-)
   Tudásnak tett panasz : kritikai bevezetés a jog viselkedési közgazdaságtani elemzésébe / Deli Gergely, Horváth Dóra. - Budapest : Aurum Alapítvány : Alapjogokért Közp., 2020. - 246, [1] p. ; 23 cm. - (Aurum könyvek, ISSN 2786-1147)
Bibliogr.: p. 221-242.
ISBN 978-615-01-0189-7 fűzött
jogtudomány - interdiszciplináris módszer
34 *** 330
[AN 3835543]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2021.
Gombos Katalin (1966-)
   Európai jog : az Európai Unió közjoga / Gombos Katalin. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 362 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 351-362.
ISBN 978-963-295-987-0 fűzött
Európai Unió - jogrendszer
34(4-62)
[AN 3836634]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2021.
Holakovszki István
   A közbeszerzések hazai szabályozása [elektronikus dok.] / Holakovszki István, Lukács Tibor ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. szept. 4. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165807. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-365-1
Magyarország - közbeszerzés - jogi szabályozás - tankönyv - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)(094)(078)
[AN 3836812]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2021.
Holakovszki István
   A közbeszerzési eljárás lefolytatásának gyakorlata ajánlatkérői oldalon [elektronikus dok.] / Holakovszki István, Horváth Kornél Viktor, Kun Dávid ; kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Budapest : NKE KTI, [2020], cop. 2019
Lezárva: 2020. szept. 15. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166682. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-371-2
Magyarország - közbeszerzés - eljárásjog - tankönyv - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)(094)(078)
[AN 3842132]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2021.
Horváth Iván
   Erdészháztól a lellei városházáig : Szűcs László emlékére / Horváth Iván. - Balatonlelle : Gregorics L., 2021. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0896-4 fűzött
Szűcs László (1941-2020)
Magyarország - Balatonlelle - polgármester - helytörténet - 20. század - 21. század
352.075.31(439-2Balatonlelle)(092)Szűcs_L. *** 943.9-2Balatonlelle"199"
[AN 3836790]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2021.
   Az igazságügyi alkalmazottak jogállása / [szerzők] Ferencz Jácint [et al.]. - Győr ; [Budapest] : Gondolat, 2020. - 135 p. ; 24 cm
Lezárva: 2019. dec. 31. - Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 978-963-556-117-9 fűzött
Magyarország - közszolgálat - közigazgatás - munkajog
35.08(439) *** 349.2(439)
[AN 3836373]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2021.
   A jog megjelenítése, épített környezete és szimbólumai : a jogi kultúra látható világa / szerk. Takács Péter. - Budapest : Gondolat, 2020. - 840 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-070-7 kötött
jogtudomány - jogtörténet - építészettörténet - középület - bíróság - szimbólumhasználat
34(100)(091) *** 725.15(100) *** 316.773.2(100)
[AN 3836410]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2021.
Klein Tamás
   Sajtószabadság és demokrácia : a sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai különös tekintettel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatára / Klein Tamás. - Budapest : Gondolat : Dialóg Campus, 2020. - 553 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 543-553. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-556-020-2 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - sajtószabadság - szólásszabadság - jogtörténet - alkotmányjog - alkotmánybíróság - ezredforduló - 21. század
342.732(439)(091) *** 342.727(439)(091) *** 342.4(439)"199/201"
[AN 3836362]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2021.
Krémer Ferenc (1954-)
   Az élhető társadalom és a rendőrség válsága : alternatívák az autoriter rezsimekre / Krémer Ferenc. - Budapest : Gondolat, 2020. - 316, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 289-311.
ISBN 978-963-693-960-1 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - rendőrség - társadalmi szerep - belpolitika - rendészet - 21. század
351.74(439)"201" *** 316.4.062 *** 323(439)"201"
[AN 3836358]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2021.
   A magyar jogalkotás minősége : elmélet, mérés, eredmények / szerk. Sebők Miklós, Gajduschek György, Molnár Csaba. - Budapest : Gondolat : TK, 2020. - 527 p. : ill. ; 20 cm. - (Parlamenti kötetek, ISSN 2498-5171)
Bibliogr.: p. 503-527.
ISBN 978-963-556-001-1 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - jogalkotás - jogszabály-előkészítés
340.130.567(439)
[AN 3836437]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2021.
Metz Rudolf (1989-)
   A politikai vezetés három arca : a vezetés értelmezési lehetőségei és gyakorlatai a demokráciában / Metz Rudolf ; [közread. a] TK PTI ... - Budapest : TK PTI : Gondolat, 2020. - 283, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 253-283.
ISBN 978-963-556-019-6 fűzött : 3500,- Ft
Európai Unió - Magyarország - politikai vezetés - demokrácia - politológia
342.511 *** 321.7 *** 342.511(4-62) *** 342.511(439) *** 32.001
[AN 3836427]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2021.
Paál Vince (1969-)
   Tanulmányok a magyar sajtószabadság történetéhez, 1867-1944 / Paál Vince. - [Budapest] : Médiatud. Int., 2019. - 236, [1] p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 36.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - sajtóügy - sajtótörténet - sajtószabadság - 19. század - 20. század
342.732(439)"186/194" *** 070.1(439)"186/194
[AN 3836995]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2021.
   Philosophus trium scientiarum : tanulmányok a 70 éves Pokol Béla tiszteletére / szerk. Karácsony András, Téglási András, Tóth J. Zoltán. - Budapest : Századvég, 2021. - 387 p. ; 21 cm. - (Hungaria aeterna, ISSN 2732-0820)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-76-7 fűzött : 3990,- Ft
jogtudomány - szociológia - politológia - emlékkönyv
34 *** 316 *** 32.001
[AN 3836883]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2021.
Richards, Matt (1967-)
The hidden army (magyar)
   A rejtőző sereg [elektronikus dok.] : az MI9 földalatti szervezete - és amit nem tudtunk a D-napról / Matt Richards, Mark Langthorne ; ford. Kőrös László. - Szöveg (epub : 8.5 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166663. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-544-289-8
Nagy-Britannia. War Office. Directorate of Military Intelligence. Section 9
Nagy-Britannia - Franciaország - hadtörténet - titkosszolgálat - ellenállási mozgalom - katonai tábor - légierő - pilóta - második világháború - elektronikus dokumentum
358.4(4)"1939/1945" *** 355.40(410)"194" *** 355.425.4(44)"1944"
[AN 3841986]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2021.
Siposné Göttlinger Anita
   A közbeszerzési eljárás lefolytatásának gyakorlata ajánlattevői oldalon [elektronikus dok.] / Siposné Göttlinger Anita ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. szept. 15. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166681. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-372-9
Magyarország - közbeszerzés - eljárásjog - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)
[AN 3842130]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2021.
   Tisztelgés a 70 éves Dezső Márta előtt / [szerk. Bodnár Eszter, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Somody Bernadette]. - Budapest : Gondolat, 2020. - 370 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-772-0 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - választójog - emlékkönyv
342 *** 342(439) *** 342.8(439)
[AN 3836369]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2021.
   Törvényhozás és alkotmánybíráskodás a Kárpát-medencében : a parlamentek és alkotmánybíróságok működése és viszonya Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Szerbiában / szerk. Erdős Csaba, Szabó Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2020. - 224 p. : ill. ; 20 cm. - (Parlamenti kötetek, ISSN 2498-5171)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-556-080-6 fűzött : 3000,- Ft
Kárpát-medence - Közép-Európa - országgyűlés - alkotmánybíróság
342.53(4-191) *** 342.565.2(4-191)
[AN 3836443]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2021.
Tóth Dávid
   A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni deliktumok büntetőjogi és kriminológiai aspektusai : monográfia / Tóth Dávid. - Pécs : PTE ÁJK, 2020. - 341 p. : ill. ; 20 cm. - (Acta criminalia, ISSN 1786-6758 ; 3.)
Bibliogr.: p. 320-341. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-451-1 fűzött
Magyarország - pénzhamisítás - hamisítás - bélyeg
343.51(439) *** 343.51(100)
[AN 3836737]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2021.
   Trianoni kiskáté : 101 kérdés, 101 válasz a békediktátumról / ... szerkesztője Gulyás László ; ... társszerkesztője Szidiropulosz Archimédesz ; [közread. a Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány ...]. - Budapest : L'Harmattan : Trianon Kutatóint. Közhasznú Alapítvány, 2021. - 138 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-131.
ISBN 978-615-6253-00-2 kötött : 3490,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés
341.382"1920" *** 943.9"192"
[AN 3836287]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2021.
Vargáné Fekete Mónika
   Építésügyi igazgatás [elektronikus dok.] / Vargáné Fekete Mónika ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. jún. 5. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166685. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-341-5
Magyarország - építésügy - tankönyv - elektronikus dokumentum
351.785(439)(078)
[AN 3842138]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10617 /2021.
   30 év a honvédelem szolgálatában : harmincéves a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége / [... összeáll. Vilner Péter]. - Budapest : Zrínyi : BEOSZ, 2021. - 322 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-846-8 kötött
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
Magyarország - honvédség - testülettörténet - egyesület
355 *** 061.2(439)Bajtársi_Egyesületek_Országos_Szövetsége
[AN 3836823]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2021.
Bélyácz Katalin (1974-)
   A salamisi csata emlékezete / Bélyácz Katalin. - Budapest : Gondolat, 2020. - 376 p. : ill. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.: p. 353-373.
ISBN 978-963-693-998-4 fűzött : 3400,- Ft
ókori Görögország - Perzsa Birodalom - hadtörténet - 5. század (Kr. e.) - történetírás - tudománytörténet
355.48(38)"-04" *** 930.1(100)(091) *** 355.48(35)"-04"
[AN 3836377]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2021.
Buttar, Prit
On a knife's edge (magyar)
   A penge élén : Sztálingrádtól Harkovig, 1942. november - 1943. március / Prit Buttar ; [ford. Barnaky Péter]. - [Keszthely] : Peko Publ., cop. 2021. - 509, [2] p., [24] t. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 501-509.
ISBN 978-615-5583-43-8 kötött : 6990,- Ft
Szovjetunió - hadtörténet - második világháború
355.48(47)"1942/1943"
[AN 3836207]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2021.
Cockle, Tom (1949-)
   German support vehicles on the battlefield / Tom Cockle. - Keszthely : Peko Publ., 2021. - 110 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 22.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5583-55-1 kötött
Németország - katonai jármű - második világháború - fényképalbum
623.437/.438(430)"1939/1945"(084.12)
[AN 3836171]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2021.
Csizmadia Norbert (1975-)
Geofúzió (angol)
   Geofusion 2.0 : towards a long-term sustainable Eurasian growth : the power of geography in the economic and geopolitical world order / Norbert Csizmadia ; [transl. Bence Gáspár]. - Budapest : Pallas Athéné Books, 2021. - 267, [8] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 254-267.
ISBN 978-963-573-024-7 kötött
geopolitika - világpolitika - globalizáció - 21. század
355.02(100)"20" *** 327(100)"20" *** 339.9(100)"20"
[AN 3836754]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2021.
Csizmadia Norbert (1975-)
Geofúzió (kínai)
   Diyuan ronghe : mai xiang changqi ke chixu de ou ya fazhan : shijie jingji he diyuan zhengzhi zhixu zhong dili xue de liliang / Qízimadíya Nuobóte ; [Li Zhen yi]. - Budapeisi : Pallas Athéné Books, 2021. - 204, [5] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196-204.
ISBN 978-963-573-025-4 kötött
geopolitika - világpolitika - globalizáció - 21. század
355.02(100)"20" *** 327(100)"20" *** 339.9(100)"20"
[AN 3836759]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2021.
Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
   Honvédségi Dolgozók Szakszervezete alapszabálya. - [Budapest] : Hodosz, [2021]. - [32] p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - honvédség - szakszervezet - szabályzat
355 *** 331.105.44(439)"2021"
[AN 3836941]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2021.
Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
   Honvédségi Dolgozók Szakszervezete : szabályzatok. - [Budapest] : Hodosz, 2021. - [35] p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - honvédség - szakszervezet - szabályzat
355 *** 331.105.44(439)"2021"
[AN 3836940]
MARC

ANSEL
UTF-810625 /2021.
Szabó Miklós, M. (1942-2021)
   A Honvéd Kossuth Akadémia története, 1947-1949 / M. Szabó Miklós. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-835-2 fűzött
Honvéd Kossuth Akadémia (Budapest)
Budapest - katonai akadémia - 1940-es évek
355.232(439-2Bp.)"194" *** 378.635.5(439-2Bp.)"194"
[AN 3836810]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2021.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Zrínyi Miklós hadtudományi munkái / [szerk. Hausner Gábor László] ; [jegyz. Kulcsár Péter]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2021. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-848-2 kötött
hadtudomány - magyar irodalom - összegyűjtött művek
355.01 *** 894.511-821
[AN 3836771]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10627 /2021.
Hall, Kindra
Stories that stick (magyar)
   A sztori, amire emlékezni fogsz : a történetmesélés segít a vezetőnek kommunikálni, motiválni, meggyőzni / Kindra Hall ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 303 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6122-82-7 fűzött : 3990,- Ft
történetmesélés - vezetéslélektan - üzleti élet
65.013 *** 316.7
[AN 3837122]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2021.
   Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában / szerk. B. Székely Dorottya Piroska [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2021. - 330 p. : ill. ; 20 cm. - (Információtörténelem, ISSN 1785-8585)
A Budapesten, 2019. jún. 5-6-án "Információ és társadalom. Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-556-126-1 fűzött : 3000,- Ft
Európa - Magyarország - információáramlás - társadalomtörténet - hatalmi elit - újkor
659.2(4)"16/17" *** 659.2(439)"16/17" *** 316.32(4)"16/17" *** 316.32(439)"16/17" *** 316.344.4(4)"16/17"
[AN 3836492]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2021.
Neale, Stephen
Emotional intelligence coaching (magyar)
   Érzelmi intelligencia coaching : a vezető, a coach és az egyén teljesítményének fejlesztése / Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell és Liz Wilson ; [ford. Suhajda Éva Virág]. - 4. kiad. - Veszprém : Oktker-Nodus K., 2021. - X, 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-441-381-3 fűzött : 2990,- Ft
tanácsadás
659.2
[AN 3841585]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2021.
Polgár Zita
   Szárnyalni csak másokat emelve lehet : a hiteles vezetés útja / Polgár Zita. - [Pilis] : [Polgár Z.], cop. 2021. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8403-9 kötött : 6800,- Ft
vezetéstudomány - vezetéslélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 3837084]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2021.
Váradi Szabó Zsuzsa
   Tekintély másképp : nyolc lépés a humánfókuszú vezetéshez / Váradi Szabó Zsuzsa, Nikitscher Péter. - Budapest : Raabe, 2021. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - (Intézményvezetés, ISSN 2631-1372)
Bibliogr.
ISBN 978-963-578-009-9 fűzött
vezetés
65.012.4
[AN 3836827]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10632 /2021.
Fisher, Mark (1968-2017)
Capitalist realism (magyar)
   Kapitalista realizmus : nincs alternatíva? / Mark Fisher ; [előszó András Csaba] ; [ford. Tillmann Ármin, Zemlényi-Kovács Barnabás]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napvilág, 2021. - 127 p. ; 19 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2020. - Bibliogr.: p. 121-126. - Filmogr.: p. 127.
ISBN 978-963-338-471-8 fűzött : 1900,- Ft
kapitalista rendszer - kultúrafilozófia - társadalomkritika
330.342.14 *** 316.323.6 *** 316.7 *** 304.9 *** 130.2
[AN 3841602]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2021.
   Hungarikumok könyve. - Debrecen : TKK, [2021]. - 63 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-510-108-5 kötött
Magyarország - termék - művelődéstörténet - kulturális örökség - természeti környezet - album
658.62(439)(084.1) *** 930.85(439)(084.1) *** 502(439)(084.1)
[AN 3836113]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2021.
   Interregionális kutatási eredmények a turizmusban: örökségvédelem, intézményrendszer, helyi termékek (Hun-Au-Slo-Ukr) / fel. szerk. Aubert Antal ; szerk. Mókusné Pálfi Andrea, Nod Gabriella ; [kiad. PTE TTK FFI Turizmus Tanszék]. - Pécs : PTE TTK FFI Turizmus Tansz., 2021. - 130 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-632-4 fűzött
Közép-Európa - turizmus - kulturális örökség - marketing
658.8 *** 008(4-191) *** 338.48(4-191)
[AN 3836757]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2021.
Ivaskó Istvánné Sz Gabriella
   Boldogság-tallérok : az érzelemvezérelt üzleti vezetés 5 dimenziója / Ivaskó Istvánné Sz Gabriella, Ivaskó István. - [Cserkeszőlő] : Tisza-Markt Kft., [2020]. - 219 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0042-5 kötött : 5990,- Ft
üzleti élet - vezetés - siker
658.1 *** 65.012.4 *** 613.865
[AN 3836462]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2021.
   KATA - KIVA 2021 : lényeges változások 2021-től / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolg. Bt., [2021]. - 56 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2021. febr. 28.
ISBN 978-615-5544-54-5 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - adózás - útmutató
334.72(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3836932]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2021.
Kecső Gábor (1984-)
   A helyi adók szabályozása és joggyakorlata Magyarországon külföldi kitekintéssel - különös figyelemmel az iparűzési adóra és a helyi vagyonadók arányosságára [elektronikus dok.] / Kecső Gábor, Tombor Csaba ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2018. okt. 31. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166698. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-329-3
Magyarország - Európa - adóügy - helyi adó - elektronikus dokumentum
336.2.023(439) *** 336.2.023(4)
[AN 3842236]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2021.
Kilpatrick, Andrew
   After the Berlin Wall : a history of the EBRD / Andrew Kilpatrick. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2020-. - 24 cm
European Bank for Reconstruction and Development
Közép-Európa - Kelet-Európa - bank - nemzetközi szervezet - vállalkozás - finanszírozás - ezredforduló - 21. század
336.71(4) *** 330.34(4-11)"199/201" *** 658.14
[AN 3836877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2020. - XXV, 378 p., [16] t. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-394-7 kötött
[AN 3836879] MARC

ANSEL
UTF-810639 /2021.
   Mikrogazdálkodói beszámoló, 2021 / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolg. Bt., [2021]. - 52 p. ; 30 cm
Lezárva: 2021. jan. 21.
ISBN 978-615-5544-50-7 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - számvitel - útmutató
334.72(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 3836922]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2021.
Samuelson, Judy
The six new rules of business (magyar)
   A hat új üzleti szabály : valódi értékteremtés a változó világban / Judy Samuelson ; [ford. Dancsecsné Martonicz Szilvia]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 218 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-573-048-3 fűzött : 3499,- Ft
üzleti élet - vállalatirányítás
658.1.012.4
[AN 3836747]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2021.
Sólyomi Dávid (1982-)
   Osztalékból szabadon : [építs generációkon átívelő gazdagságot egyszerű lépések sorozatával!] / Sólyomi Dávid. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 189 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180-189.
ISBN 978-963-291-264-6 fűzött : 2800,- Ft
pénzügy - életvezetés - siker
336.7 *** 613.865
[AN 3841582]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2021.
   Számviteli változások, számviteli politika, számlatükör, 2021 : mikrogazdálkodói beszámoló változása : végelszámolás, egyszerűsített végelszámolás / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Okt. és Szolg. Bt., [2021]. - 60 p. ; 30 cm
Lezárva: 2021. febr. 8.
ISBN 978-615-5544-52-1 fűzött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3836930]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2021.
Wulfen, Gijs van (1960-)
De innovatie expeditie (magyar)
   Az innovációs expedíció : képes útmutató az elinduláshoz / Gijs van Wulfen. - Budapest : Human Telex Consulting, 2021. - 248 p. : ill., színes ; 20x24 cm
QR-kóddal. - Bibliogr.: p. 242.
ISBN 978-615-81784-0-2 fűzött
innováció - szervezés - vezetés
330.341.1 *** 65.011.1
[AN 3836834]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10644 /2021.
   Nyugdíj és gyermekvállalás 2.0 : nyugdíjreform elképzelések : konferenciakötet / szerk. Banyár József és Németh György. - Budapest : Gondolat, 2020. - 270 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
A Budapesten, 2019. jún. 13-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Öszefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-556-022-6 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - nyugdíjügy - családpolitika - gyermekvállalás - 21. század
369.013.6(439)"201" *** 314.3 *** 369.5(439)"201"
[AN 3836391]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelodés

10645 /2021.
   "1527 *Gyűjtsd a Tudást* 2027" : az 1956/57-es református véndiákok díjai és díjazottjai : Kolozsvár, 2020. december 3. / [szerk. Szabó T. Attila Ellák és Bíró József Zete] ; [közread. az] Erdélyi Református Egyházkerület, Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület. - Balatonfüred : [Szabó T. A. E.], 2021. - 98 p. : ill., részben színes ; 22 cm
QR-kóddal
ISBN 978-615-6214-01-0 kötött
Erdély - kitüntetés - tehetséggondozás - határon túli magyarság
376.545(=945.11)(498.4) *** 06.068(498.4)
[AN 3836546]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2021.
   "1527 *Gyűjtsd a Tudást* 2027" : az 1956/57-es református véndiákok díjai és díjazottjai : Kolozsvár, 2020. december 3. / [szerk. Szabó T. Attila Ellák és Bíró József Zete] ; [közread. az] Erdélyi Református Egyházkerület, Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület. - Balatonfüred : [Szabó T. A. E.], 2021. - 98 p. : ill. ; 22 cm
QR-kóddal
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-6214-01-0)
Erdély - kitüntetés - tehetséggondozás - határon túli magyarság
376.545(=945.11)(498.4) *** 06.068(498.4)
[AN 3836548]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2021.
Alföldi Vilma
   Interjú az "ellenség" gyermekeivel : "K.S.V. első osztályt végzett tanulót, mint osztályidegen szülők gyermekét, a Megyei Iskolabizottság a váci általános gimnáziumból kizárja... 1953. június 22." / [lejegyezte] Alföldi Vilma. - Budapest : Püski, 2021. - 272 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-304-4 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - továbbtanulás - titkosszolgálat - nyilvántartás - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
371.212 *** 351.746.1(439)"195/198"
[AN 3836935]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2021.
Andrésiné Ambrus Ildikó
   Királyhalomtól Ásotthalomig : az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium képes története / [Andrésiné Ambrus Ildikó, Andrési Pál] ; [kiad. Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány]. - Ásotthalom : Ásotthalmi Bedő A. Alapítvány, 2019. - 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81249-0-4 fűzött
Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Ásotthalom)
Ásotthalom - szakközépiskola - erdészet - iskolatörténet
373.6:630(439-2Ásotthalom)(091)
[AN 3837162]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2021.
Buda András (1965-)
   Pedagógusok a digitális korban : trendvizsgálat egy nagyváros iskoláiban / Buda András. - Budapest : Gondolat, 2020. - 262, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 4.)
Bibliogr.: p. 165-184.
ISBN 978-963-556-055-4 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - pedagógiai munka - digitális technika - oktatástechnológia - 21. század
371.321(439)"201" *** 681.3.004.14 *** 371.333
[AN 3836328]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2021.
   Emlékezés Gerő Katira : rokonok, barátok írásai / [összeáll. és szerk. Lakos Gábor]. - [Budapest] : [Everengine Kft.], 2021. - 46 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0901-5 fűzött
Gerő Katalin (1954-2020)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - emlékkönyv
37(439)(092)Gerő_K.
[AN 3836734]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2021.
Farkas Tünde
   A te-bölcsid : szakmai útkeresés : szakmai háttéranyag-gyűjtemény és olvasmány / Farkas Tünde és Fantáné Nagy Zsuzsanna. - [Tatabánya] : [Magánkiad.], 2021. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-205.
ISBN 978-615-01-0619-9 fűzött : 3990,- Ft
bölcsődei nevelés
373.22
[AN 3836728]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2021.
Gajdos András (1967-)
   Az ember énekel : Waldorf daloskönyv / Gajdos András. - 2. kiad. - Budapest : Kláris K., 2021. - 357 p. : ill., kotta ; 24 cm. - (Paidagogos könyvek, ISSN 1786-4984 ; 4.)
ISBN 978-615-5003-07-3 fűzött : 3300,- Ft
tantárgy - zeneművészet - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.878(072)
[AN 3841428]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2021.
Halász Gábor (1952-)
   A tudás keletkezése : pedagógiai kalandozás három kontinensen / Halász Gábor, Fazekas Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2020. - 446 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194)
Bibliogr.: p. 441-446.
ISBN 978-963-556-049-3 kötött : 4950,- Ft
iskolai nevelés - közoktatás
37.018.2 *** 37.014
[AN 3836339]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2021.
Hrubos Ildikó (1943-)
   A bolognai tornyok üzenete : tanulmányok az európai felsőoktatási reformról és a nemzetközi trendekről / Hrubos Ildikó. - Budapest : Gondolat, 2021. - 354 p. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-074-5 fűzött : 3950,- Ft
Európai Unió - oktatási reform - felsőoktatás - 21. század
378(4-62)"200/201" *** 37.014.3(4-62)"200/201"
[AN 3836330]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2021.
   Kindergartenpädagogik in Szekszárd : 35 Jahre deutschsprachige KindergartenpädagogInausbildung / hrsg. von Agnes Klein und János Müller ; [hrsg.] PTE KPVK. - Szekszárd : PTE KPVK, cop. 2020. - 180 p. : ill. ; 26 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-623-2 fűzött
Magyarország - óvodapedagógia - óvodapedagógus - pedagógusképzés - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek - ezredforduló - 21. század
372.3 *** 371.13(439)"198/201" *** 373.24 *** 376.7(=30)(439)
[AN 3836703]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2021.
Óhidy Andrea (1973-)
   Élethosszig tanulni : az Európai Unió lifelong learning koncepciójának adaptációja Magyarországon és Németországban 1996 és 2005 között / Óhidy Andrea. - Budapest : Gondolat, 2021. - 283 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 6.)
Bibliogr.: p. 265-283.
ISBN 978-963-556-116-2 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Németország - Európai Unió - élethosszig tartó tanulás - oktatáspolitika - ezredforduló
37.013.83 *** 37.014.5(430)"199/200" *** 37.014.5(439)"199/200" *** 37.014.5(4-62)"199/200"
[AN 3836326]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2021.
   Természet és felelősség : a környezeti etika és nevelés filozófiai alapjai / szerk. Szécsi Gábor, Tóth I. János. - Budapest : Gondolat, 2020. - 264 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-556-091-2 fűzött : 3000,- Ft
környezeti nevelés - környezettudomány - emberi ökológia - etika
37.033 *** 372.850.4 *** 504.75.05 *** 17
[AN 3836379]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2021.
Varsa Eszter (1975-)
   Protected children, regulated mothers : gender and the "Gypsy question" in state care in postwar Hungary, 1949-1956 / Eszter Varsa. - Budapest : New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021. - XII, 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-239.
ISBN 978-963-386-341-1 kötött
Magyarország - nők a társadalomban - cigányság - gyermekvédelem - hátrányos helyzetű - oktatásügy - 1945 utáni időszak
376.6(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 364.65-053.2/.6(439)"1949/1956" *** 316.37-055.2
[AN 3836897]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2021.
Wolynn, Mark
It didn't start with you (magyar)
   Örökölt családminták : félelmek, érzések és viselkedésminták, melyeket a tudtunkon kívül átvettünk / Mark Wolynn ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 280 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-702-3 kötött : 4490,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - viselkedési minta - családi háttér - szülői hatás - fejlődéslélektan
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.9.019.43 *** 159.922
[AN 3841092]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10660 /2021.
Ibrahimović, Zlatan (1981-)
Jag är Zlatan Ibrahimović (magyar)
   Ez vagyok én, Zlatan Ibrahimović / David Lagercrantz elbeszélésében ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 357, [2] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-582-2 fűzött : 3599,- Ft
Ibrahimović, Zlatan (1981-)
Svédország - labdarúgó - ezredforduló - 21. század - memoár
796.332(485)(092)Ibrahimović,_Z.(0:82-94)
[AN 3841402]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2021.
Müller Nándor
   Barangolások a Bakonyban : séták, kirándulások, bakancsos és körtúrák a börcök, förtések, gugyorok, sédek földjén / [... írta, tervezte és szerk. Müller Nándor]. - [Magyaregregy] : [Müller], cop. 2021. - 159 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-81831-0-9 fűzött
Bakony - gyalogtúra - útikönyv
796.51(439)(234.373.1)(036) *** 914.39(234.373.1)(036)
[AN 3837034]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzoművészetek, iparművészet, fotó

10662 /2021.
Andrássy Dorottya
   Az Országház építéstörténete / [... írta Andrássy Dorottya] ; [fotó Bencze-Kovács György]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2021. - 63 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-9848-99-3 fűzött
Budapest - országház - építészettörténet
725.11(439-2Bp.)(091)
[AN 3842375]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2021.
Bánszki Tamás (1892-1971)
   Az Alföld festője, Bánszki Tamás / Szabó György, Somodi József. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 128 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-574-012-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - magyar irodalom - vers
75(439)(092)Bánszki_T. *** 894.511-14
[AN 3836968]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2021.
Batta Szilvia (1946-)
   Hegyek bűvöletében : Batta Szilvia festőművész alkotásai. - [Tápióság] : Élő Irodalom - Élő Könyv : Cseppecske Bt., 2020. - 92 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5815-11-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Batta_Sz.
[AN 3836915]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2021.
Dorogi Ferenc Miklós (1942-)
   Dorogi Ferenc Miklós, Magyar József szobrai, domborművei. - Budapest-Árpádföld : [Dorogi F. M.], 2021. - 183 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-0868-1 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kisplasztika - dombormű
73(439)(092)Dorogi_F._M.
[AN 3837147]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2021.
Gáspár Ferenc (1943-)
   Fehéregyensúly és finomhangolás : a művészettörténet hántolása / Gáspár Ferenc. - Kaposvár : Gáspár F., 2020. - 254 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9031-3 kötött
Kaposvár - művészettörténet - művészeti élet - 20. század
73/76(439-2Kaposvár)"19"
[AN 3836847]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2021.
Gömör Béla (1938-)
   Orvosi érmek gyűjteménye / Gömör Béla ; a ... reprodukciókat kész. Gömör Tamás. - Budapest : GMR Reklámügynökség Bt., 2020. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 10-11.
ISBN 978-963-89701-8-3 fűzött
Magyarország - érem - orvostörténet - 19. század - 20. század - ezredforduló
737.2(439)"183/201" *** 61(439)(091)
[AN 3836729]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2021.
Horváth Márk (1989-)
   Az eltűnés intenzitásai : fényjátékok és szóródások Szűcs Attila festészetében / Horváth Márk, Lovász Ádám. - Budapest : Gondolat, 2020. - 275 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-420-0 fűzött : 2900,- Ft
Szűcs Attila (1967-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - műelemzés
75(439)(092)Szűcs_A. *** 75.01
[AN 3836365]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2021.
Isler-Kerényi, Cornelia (1942-)
L'arte greca (magyar)
   A görög művészet / Cornelia Isler-Kerényi ; ford. Nagy Andrea. - Budapest : Gondolat, 2020. - 71 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kötött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-792-8)
görög művészet
73/76(38) *** 73/76.032.6
[AN 3836421]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2021.
Konkoly Gyula (1941-)
   Konkoly Gyula, 68-78 : [Műcsarnok Kunsthalle Budapest, 2019. szeptember 18 - november 17.] / [kurátor ..., szöveg ... Rockenbauer Zoltán]. - [Budapest] : Műcsarnok, 2019. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5695-25-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Konkoly_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3836661]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2021.
Máriási Iván (1928-1997)
   A modern esztétikai gondolkodás sajátosságai / Máriási Iván. - Budapest : Műcsarnok, 2019. - 119 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Mucsarnok.hu, ISSN 2416-2302 ; 6.)
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-615-5695-23-0 fűzött
művészetesztétika
7.01 *** 111.852
[AN 3836632]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2021.
Mihályi István
   Templomromok : útmutató a Balaton körüli középkori templomromok felfedezéséhez / szerk., ... írta, a fényképeket kész. Mihályi István. - [Budapest] : Quali-Mark, 2020-2021. - 2 db ; 28 cm
Balaton (környék) - templom - építészettörténet - templomrom
726.54(439)(285.2Balaton)
[AN 3797574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2021. - 212 p., [2] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 289-292.
ISBN 978-615-01-1397-5 fűzött
[AN 3836743] MARC

ANSEL
UTF-810673 /2021.
   Négy évszak a Bakonyban = Four seasons in the Bakony / [... szerk. ... Müller Nándor] ; [képaláírások ... Mészáros András, Müller Nándor]. - [Magyaregregy] : [Müller], cop. 2021. - 165 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-615-81831-1-6 kötött
Bakony - helyismeret - természetkép - fényképalbum
77.047 *** 908.439(234.373.1)(084.12)
[AN 3837033]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2021.
   Az Országház falfestményei / [a szöveget írta Bojtos Anikó] ; [fotó Bencze-Kovács György, Markovics Ferenc, Mervai Márk]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2021. - 111 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-615-5674-06-8 fűzött
Magyarország - Budapest - festészet - országház - historizmus - századforduló - falfestmény
75.052(439-2Bp.) *** 725.11(439-2Bp.) *** 75(439)"189/190" *** 75.035
[AN 3842377]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2021.
   Az Országház nevezetes termei / [a szöveget írta Csákó Beáta, Samu Nagy Dániel]. - Jav. kiad. - Budapest : Országház Kvk., cop. 2021. - 131 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-615-5948-03-9 fűzött
Budapest - országház
725.11(439-2Bp.)
[AN 3842374]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2021.
Osskó Judit (1950-)
   Unokáink is látni fogják : portrék három évtized televíziós műsoraiból / Osskó Judit. - Budapest : Terc, cop. 2020. - 367 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5445-68-2 kötött : 6800,- Ft
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - interjú - televíziós műsorszám
72(439)(092)(047.53) *** 791.9.097(439)
[AN 3836168]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2021.
   Református templomok, 2010-2020 / szerk. Ordasi Zsuzsanna. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2021. - 147, [5] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-760-2 fűzött
Magyarország - templom - építészet - 21. század
726.54(439)"201"
[AN 3836657]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2021.
Ruzsa György (1947-)
   Szmolenszki Istenszülő-fémikonok a Pálos Sziklatemplomból / Ruzsa György ; [közread. az] ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ. - Budapest : ELTE BTK Ruszisztikai Kut. és Módszertani Közp., 2021. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-251-9 fűzött
Oroszország - keresztény művészet - ötvösség - orosz ortodox egyház - ikon
7.046.3 *** 739(47) *** 246.3 *** 281.93
[AN 3836874]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2021.
Ruzsa György (1947-)
Szmolenszki Istenszülő-fémikonok a Pálos Sziklatemplomból (angol)
   The Mother of God of Smolensk : representations of the Mother of God of Smolensk in metal icons / George Ruzsa ; publ. by the Interdisciplinary Russian Studies Centre for Research and Methodology Eötvös Loránd University Faculty of Humanities. - Budapest : Interdisciplinary Russian Studies Centre for Research and Methodology Eötvös L. Univ. Fac. of Humanities, 2020. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-266-3 fűzött
Oroszország - keresztény művészet - ötvösség - orosz ortodox egyház - ikon
7.046.3 *** 246.3 *** 739(47) *** 281.93
[AN 3836881]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2021.
Szabó Verona (1945-)
   Szabó Verona textilművész : textile artist. - [Érd] : Szabó V., [2021]. - [171] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-5908-2 kötött
Magyarország - textilművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Szabó_V.
[AN 3836602]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2021.
Székács Zoltán (1954-)
   Ars poetica / Székács Zoltán. - Budapest : Székács Z., 2021. - 67 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-01-0484-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Székács_Z.
[AN 3836908]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2021.
   Tanulmányi út helyett : a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatóinak beszámolója az Ábel Alapítvány támogatásával létrejött felvidéki és erdélyi tanulmányútról : restaurálási tanulmányok / [... szerk. Blakóné [!Blaskóné] Majkó Katalin]. - [Budapest] : Ábel Alapítvány, [2021]. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0416-4 fűzött
Erdély - Felvidék - Magyarország - restaurálás - képzőművészet - egyetem - tanulmányút
7.025.4 *** 378.67(439-2Bp.) *** 378.147.357(437.6)"201" *** 378.147.357(498.4)"201"
[AN 3836540]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2021.
   Az ünnepek ablakai : a szegedi Új zsinagógában / [szerk. Frauhammer Krisztina, Szentgyörgyi Anna] ; [kiad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szeged : Önkormányzat, 2020. - 52, [1] p. : ill., főként színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 978-963-89222-6-7 fűzött
Szeged - üvegablak - zsinagóga
748.5(439-2Szeged) *** 726.3(439-2Szeged)
[AN 3837049]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2021.
Az ünnepek ablakai (angol)
   Windows of celebrations : in the New Synagogue of Szeged / [ed. Krisztina Frauhammer Krisztina, Anna Szentgyörgyi] ; [publ. Municipality of Szeged]. - Szeged : Municipality, 2021. - 52, [1] p. : ill., főként színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 978-963-89222-7-4 fűzött
Szeged - üvegablak - zsinagóga
748.5(439-2Szeged) *** 726.3(439-2Szeged)
[AN 3837050]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10685 /2021.
Hogwood, Christopher (1941-2014)
Handel (magyar)
   Händel / Christopher Hogwood ; [ford. Rácz Judit] ; [a verseket ford. Vajna Ádám]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2021. - 351 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-81314-3-8 kötött : 3990,- Ft
Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Németország - zeneszerző - 18. század
78.071.1(430)(092)Händel,_G._F.
[AN 3836234]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2021.
Ignácz Ádám (1981-)
   Milliók zenéje : populáris zene és zenetudomány az államszocialista Magyarországon / Ignácz Ádám. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2020. - 356 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 319-348.
ISBN 978-615-5062-47-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - kulturális politika - könnyűzene - populáris kultúra - zenetudomány - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
78.067.26(439)"195/196" *** 323:008(439)"195/196" *** 316.7(439)"195/196" *** 78(439)"195/196"
[AN 3836524]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2021.
Mohai Tamás (1965-)
   Kórtalan : az apám, Mohai Tamás / írta Mohai Marietta. - [Budapest] : [Mohai M.], 2021. - 141, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1252-7 fűzött
Mohai Tamás (1965-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Mohai_T.(0:82-94)
[AN 3836820]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2021.
Nagy Lajosné Bereczki Mária (1938-)
   Aki rátalált a tiszta forrásra : Bartók Béla élete / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né Bereczki M.], 2020. - 170 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-615-00-6998-2 fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - magyar irodalom - zeneszerző - 20. század - verses epika
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 894.511-13
[AN 3836804]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10689 /2021.
Duló Károly (1949-)
   A Janovics forgatókönyv : munkanapló / Duló Károly. - Budapest : Gondolat, 2020. - 219 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 978-963-556-034-9 fűzött : 3000,- Ft
Janovics Jenő (1872-1945)
Magyarország - színész - színházművészet - vezető alkalmazott - 19. század - 20. század
792.028(439)(092)Janovics_J. *** 792.075(439)(092)Janovics_J.
[AN 3836408]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2021.
   Az igazság művészete : Budapest International Documentary Festival, 2021. 03. 01 - 10., online / [szerk. Sós Ágnes]. - [Budapest] : All-Cox Kft., 2021. - 69 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Budapest - filmfesztivál - dokumentumfilm - 21. század
791.43-92(100)"202" *** 061.7(439-2Bp.)"2021"
[AN 3837460]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2021.
Pápai Zsolt (1968-)
   Hollywoodi reneszánsz : formatörténet és európai hatáskapcsolatok a hatvanas-hetvenes években / Pápai Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2020. - 574 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 531-541.
ISBN 978-963-693-997-7 fűzött : 4500,- Ft
Egyesült Államok - Európa - filmművészet - filmtörténet - művészeti hatás - 20. század
791.43(73)"196/197" *** 791.43(4)"196/197"
[AN 3836342]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2021.
Zalán Vince (1941-)
   Kalandozások : egy filmkritikus feljegyzéseiből / Zalán Vince. - Budapest : Gondolat, 2020. - 324 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-693-973-1 fűzött : 3400,- Ft
Európa - Magyarország - filmművészet - filmesztétika - 20. század - ezredforduló
791.43(4) *** 791.43(439)"196/200" *** 791.43.01
[AN 3836335]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10693 /2021.
   Arcana linguarum : köszöntő kötet a 80 éves Bańczerowski Janusz professzor tiszteletére / szerk. Pátrovics Péter. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz. : Lengyel Filológiai Tansz., 2021. - 261 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
Váltakozva magyar, lengyel és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-340-0 fűzött
nyelvészet - emlékkönyv
80
[AN 3836753]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2021.
Heltai János Imre (1978-)
   Transzlingválás : elmélet és gyakorlat / Heltai János Imre. - Budapest : Gondolat, 2020. - 203 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-203.
ISBN 978-963-556-051-6 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - szociolingvisztika - magyar nyelv - cigány nyelv - többnyelvűség
809.451.1-06 *** 809.149.9-06(439) *** 316.7 *** 800.73
[AN 3836411]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2021.
Janurik Tamás (1938-)
   Az etruszk nyelv : Európa elveszett kincse / Janurik Tamás összeállításában. - [Budapest] : Ad Librum, 2020. - 117, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-20-8 fűzött : 2490,- Ft
etruszk nyelv
809.199.4
[AN 3836604]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2021.
Jesenšek, Marko (1960-)
   A szlovén nyelv válaszútjai egykor és ma / Marko Jesenšek. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2021. - 323 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae, ISSN 1785-9816)
Váltakozva angol, orosz, horvát, szerb, macedón, magyar, lengyel és német nyelven. - Bibliogr.: p. 299-323. - Összefoglalás szlovén nyelven
ISBN 978-963-489-342-4 fűzött
szlovén nyelv - nyelvtörténet
808.63 *** 808.63-53
[AN 3836745]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2021.
Maticsák Sándor (1965-)
   A magyar nyelv eredete és rokonsága / Maticsák Sándor. - Budapest : Gondolat, 2020. - 590 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 517-568.
ISBN 978-963-693-820-8 kötött : 5000,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - nyelvrokonság - finnugor nyelvek - összehasonlító nyelvészet
809.451.1-53 *** 809.45-53 *** 801.52
[AN 3836357]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2021.
Salamon Gáspár
   Mü igy móntuk : bukovinai székely - magyar tájszótár / Salamon Gáspár. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 326 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 323-325.
ISBN 978-615-6191-80-9 fűzött : 4990,- Ft
magyar nyelv - tájszótár - nyelvjárás - bukovinai székelyek
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-087(498.6)
[AN 3836973]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2021.
Szelestey Éva Anna
   Középfokú, B2 és felsőfokú, C1 németnyelv-vizsgázási 1x1 : tanácsadó és munkáltató gyakorlókönyv / Szelestey Éva Anna. - Hédervár : Publio, cop. 2021. - 380 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 377-379.
ISBN 978-963-443-769-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3836977]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10700 /2021.
Darab Ágnes (1959-)
   A természet történetei : Plinius Természetrajzának anekdotikus elbeszélésmódja / Darab Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2020. - 301 p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.: p. 275-295.
ISBN 978-963-556-056-1 fűzött : 3600,- Ft
Plinius Secundus, Caius (23-79). Naturalis historia
Római Birodalom - író - 1. század - műelemzés
871(092)Plinius_S.,_C. *** 82.01
[AN 3836353]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2021.
   A jövendő tükre : retorika a gyakorlatban, gyakorlat a retorikában / [szerk. Lózsi Tamás és Tóth M. Zsombor]. - Budapest : MNYKNT : ELTE Tanító- és Óvóképző Kar M. Nyelvi és Irod. Tansz., 2021. - 351 p. : ill. ; 24 cm. - (A régi új retorika, ISSN 1589-0961)
A 19. és 20. Kossuth-szónokverseny és a Budapesten, 2018. nov. 9-10-én és 2019. nov. 8-9-én tartott konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80475-5-5 fűzött : 3500,- Ft
retorika - szónoklásverseny
82.085 *** 378.147.84
[AN 3836766]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2021.
   Kánon és komparatisztika : a kánonok többszólamúsága kelet-közép-európai kontextusban = Canon and comparative studies : the polyphony of canons in an East Central European context = Canon et littérature comparée : la polyphonie des canons dans un contexte centre-est européen / szerk. Földes Györgyi és Szávai Dorottya. - Budapest : Gondolat, 2019. - 335 p. : ill. ; 24 cm
A Veszprémben, 2019. máj. 30-31-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-826-0 fűzött : 3950,- Ft
komparatisztika - összehasonlító irodalomtudomány
82.091
[AN 3836332]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2021.
Mártonffy Marcell (1955-)
   "Ki az én és melyik én?" : irodalmi tanulmányok / Mártonffy Marcell. - Budapest : Gondolat, 2020. - 310 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-023-3 fűzött : 3800,- Ft
irodalomtudomány - világirodalom története - 20. század
82.01 *** 82(091)"19"
[AN 3836418]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2021.
   Tudományterületek találkozása : köszöntő kötet Muráth Judit tiszteletére / szerk. Fata Ildikó és Fischer Márta ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2021. - 296 p. : ill. ; 26 cm
A tanulmányok váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-429-641-6 kötött
szakfordítás - lexikológia - lexikográfia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
82.03 *** 801.3 *** 012muráth_J.
[AN 3836694]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10705 /2021.
Bodor Ádám (1936-)
   A börtön szaga [elektronikus dok.] : válaszok Balla Zsófia kérdéseire : egy korábbi rádióinterjú változata / Bodor Ádám. - 3. kiad. - Szöveg (epub : 867 KB). - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166458. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3918-2
Bodor Ádám (1936-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
894.511(092)Bodor_Á.(047.53)
[AN 3840601]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2021.
Kelecsényi László (1947-)
   Ideje van [elektronikus dok.] : Ottlik-tanszerláda / Kelecsényi László. - Szöveg (epub : 178 KB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165921. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-544-000-0)
Ottlik Géza (1912-1990)
Magyarország - író - 20. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)Ottlik_G.
[AN 3837382]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2021.
Radnóti Sándor (1946-)
   Sosem fogok memoárt írni [elektronikus dok.] / Radnóti Sándor. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2019. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165177. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4016-4
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom története - filozófus - 20. század - 21. század - életútinterjú - esszé - memoár - elektronikus dokumentum
894.511(091) *** 82.01(439)(092)Radnóti_S.(047.53) *** 894.511-94 *** 1(439)(092)Radnóti_S.(047.53) *** 894.511-4
[AN 3832650]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2021.
Szávai Dorottya (1968-)
   A nyírfa kérge : kánonok többszólamúsága - a kortárs magyar líráról és néhány előzményéről : tanulmányok, kritikák / Szávai Dorottya. - Budapest : Gondolat, 2020. - 305 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-556-046-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - 21. század - líra
894.511(091)-14"200/201"
[AN 3836420]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10709 /2021.
   30 angol - magyar állatmese. - Budapest : Roland, [2021]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve. - keretcím: I [love] English
ISBN 978-615-6196-16-3 kötött : 2290,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - állatmese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=20
[AN 3840975]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2021.
   30 angol - magyar mese a természetről. - Budapest : Roland, [2020]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve. - keretcím: I [love] English
ISBN 978-615-5913-85-3 kötött : 2290,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=20
[AN 3840970]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2021.
   30 német - magyar állatmese. - Budapest : Roland, [2021]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "liebe" kifejezés szimbólummal jelölve. - keretcím: Ich [liebe] Deutsch
ISBN 978-615-6196-17-0 kötött : 2290,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - állatmese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=30
[AN 3840977]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2021.
Abnett, Dan (1965-)
The saint (magyar)
   A szent : Gaunt szellemei gyűjtemény / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 1001 p. : ill. ; 25 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-615-6075-41-3 kötött : 12990,- Ft : 36,5 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3837318]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2021.
Abriel, Anita
The light after the war (magyar)
   A remény útjain [elektronikus dok.] / Anita Abriel. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - Ford. Frei-Kovács Judit. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166170. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-880-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3838696]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2021.
Accardo, Jus
Tremble (magyar)
   Tremble [elektronikus dok.] : remegés : harmadik könyv : Denazen-regény / Jus Accardo ; ford. Dobó Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166084. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-250-3
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838166]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2021.
Adams, Douglas (1952-2001)
   Galaxis útikalauz stopposoknak / Douglas Adams. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 694 p. ; 23 cm
Tart.: Vendéglő a világ végén?; Az élet, a világmindenség meg minden?; Viszlát, és kösz a halakat!?; Jobbára ártalmatlan?; Galaxis útikalauz stopposoknak. - Egys. cím: The restaurant at the end of the Universe ; Life, the universe and everything ; So long and thanks for all the fish ; Mostly harmless ; The hitchhiker's guide to the galaxy
ISBN 978-963-566-125-1 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3841569]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2021.
Adler, Malkah (1945-)
?Iy?w ?-Bernard (magyar)
   Testvérek Auschwitzban : egy szétválasztott magyar család igaz története 60 év hallgatás után / Malka Adler ; [ford. Moldova Júlia]. - 3. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 509, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6145-54-3 kötött : 3999,- Ft
ivrit irodalom - holokauszt - dokumentumregény
892.4-31=945.11 *** 323.12(=924)(430)"193/1945"(0:82-31)
[AN 3841063]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2021.
Ahndoril, Alexander (1967-)
Sandmannen (magyar)
   Homokember [elektronikus dok.] / Lars Kepler ; ford. Harrach Ágnes. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Animus, 2021. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - Nyomt. formában megj. "A bosszúálló" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166712. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-854-6
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3842291]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2021.
Archer, Jeffrey (1940-)
Hidden in plain sight (magyar)
   Szem előtt / Jeffrey Archer ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, 2021. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-477-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3837142]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2021.
Arlidge, M. J. (1974-)
Eeny meeny (magyar)
   Ecc, pecc / M. J. Arlidge ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-121-3 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3842066]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2021.
Ashley, Trisha
Every woman for herself (magyar)
   Csak magadra számíthatsz? [elektronikus dok.] / Trisha Ashley ; ford. Benedek Dorottya. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166238. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-843-4
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3839087]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2021.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Foundation (magyar)
   Alapítvány : [Isaac Asimov Alapítvány sorozatának 3. kötete] / [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-735-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841532]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2021.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere ermittelt : Der grüne Glibber-Brief (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Kinyomoztuk! : levélrejtély / Margit Auer ; rajz. Nina Dulleck ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 51, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-294-670-2 kötött : 2450,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836396]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2021.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere ermittelt : Der Hausschuh-Dieb (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Kinyomoztuk! : papucstolvajok / Margit Auer ; rajz. Nina Dulleck ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 47, [7] p. : ill., színes ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-294-671-9 kötött : 2450,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836406]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2021.
Bečanović, Aleksandar (1971-)
Arcueil (magyar)
   Arcueil : illuzórikus almanach / Aleksandar Bečanović ; ford. Rajsli Emese. - Budapest : Gondolat, 2021. - 155 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-556-030-1 fűzött : 2800,- Ft
Montenegró - szerb irodalom - regény
886.1-31(497.16)=945.11
[AN 3836366]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2021.
Bellatin, Mario (1960-)
Jacobo reloaded (magyar)
   Jacobo, a mutáns / Mario Bellatin ; [ford. Miklós Laura]. - [Siklós] : Sonora, 2021. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1139-1 fűzött
mexikói irodalom - regény
860-31(72)=945.11
[AN 3836741]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2021.
Black, Holly (1971-)
Daughter of the siren queen (magyar)
   Daughter of the siren queen [elektronikus dok.] : a szirénkirálynő lánya : A kalózkirály lánya 2. / Tricia Levenseller ; ford. Szabó Krisztina. - Szöveg (epub : 936 KB) (mobi : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166571. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-373-717-0 (epub)
ISBN 978-963-373-718-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841311]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2021.
Black, Holly (1971-)
The golden tower (magyar)
   Az arany-torony : Magisztérium 5. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 253, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Ill. Fischer, Scott
ISBN 978-963-457-453-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3840919]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2021.
Black, Holly (1971-)
The silver mask (magyar)
   Az ezüstmaszk : Magisztérium 4. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 244, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Ill. Fischer, Scott
ISBN 978-963-457-200-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3840994]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2021.
Black, Holly (1971-)
The wicked king (magyar)
   The wicked king : a gonosz király / Holly Black ; [ill. by Kathleen Jennings] ; [ford. Szabó Krisztina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 355, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-736-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841406]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2021.
Brett, Peter V. (1973-)
The painted man (magyar)
   A rovásember : Démon-ciklus 1. / Peter V. Brett ; [ford. Zelei Róbert]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 601, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-372-1 fűzött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841403]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2021.
Bryson, Bill (1951-)
The road to little dribbling (magyar)
   Szédült angolok, kerge marhák : újabb jegyzetek egy kis szigetről / Bill Bryson ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Akkord, cop. 2021. - 427 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-252-141-1 kötött : 4790,- Ft
Nagy-Britannia - amerikai angol irodalom - helyismeret - útleírás
820-992(73)=945.11 *** 908.410(0:82-992)
[AN 3836304]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2021.
Cates, Georgia (1975-)
Beauty from love (magyar)
   A szerelem szépsége [elektronikus dok.] : A fájdalom szépsége 3. / Georgia Cates ; ford. Felföldi Edit. - Szöveg (epub : 734 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166172. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-982-0 (epub)
ISBN 978-963-399-983-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3838698]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2021.
Christensen, Lars Saabye (1953-)
Sluk (magyar)
   Villantó / Lars Saabye Christensen ; ford. Patat Bence. - Budapest : Gondolat, 2020. - 384 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-556-029-5 fűzött : 4500,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3836378]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
They came to Baghdad (magyar)
   Eljöttek Bagdadba / Agatha Christie ; [ford. Barna Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 321 p. ; 18 cm
Megj. "Bagdadba jöttek" címmel is
ISBN 978-963-479-613-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3842297]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2021.
Christo, Alexandra
To kill a kingdom (magyar)
   To kill a kingdom : egy birodalom végzete / Alexandra Christo ; [ford. Nagy Boldizsár]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 420, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-652-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3841036]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2021.
Collins, Bridget
The binding (magyar)
   A könyvkötő / Bridget Collins ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 446 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-568-065-8 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3837112]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2021.
Cronin, Marianne
The one hundred years of Lenni and Margot (magyar)
   Lenni és Margot száz éve / Marianne Cronin ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-491-5 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3837115]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2021.
The Decameron project (magyar)
   Dekameron-projekt : 29 új novella a járvány idejéből / [Sophy Hollington illusztrációival]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 324, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-543-075-8 kötött : 4499,- Ft
világirodalom - elbeszélés
82-32=945.11
[AN 3836275]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2021.
Driessen, Martin Michael (1954-)
Rivieren (magyar)
   Folyók / Martin Michael Driessen ; ford. Daróczi Anikó. - Budapest : Gondolat, 2020. - 145, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-958-8 fűzött : 3200,- Ft
holland irodalom - elbeszélés
839.31-32=945.11
[AN 3836364]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2021.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Les trois mousquetaires (magyar) (átd. kiad.)
   A három testőr : regény / Alexandre Dumas ; [Csatlós János fordításának felhasználásával átd. Majtényi Zoltán]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 343 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-49-3 kötött : 2799,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3841435]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2021.
Edvardsson, Mattias (1977-)
Goda grannar (magyar)
   Jó szomszédok / Mattias Edvardsson ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-47-8 fűzött : 3999,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3837124]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2021.
Escobar, Mario (1971-)
Recuérdame (magyar)
   Emlékezz rám! [elektronikus dok.] / Mario Escobar ; ford. Mester Yvonne. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166455. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-405-2
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3840598]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2021.
Eskens, Allen (1963-)
The life we bury (magyar)
   Temetni jöttünk.. [elektronikus dok.] / Allen Eskens ; ford. Lengyel Tamás. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166082. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-182-9
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3838163]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2021.
Evans, Richard Paul (1962-)
Michael Vey : the prisoner of cell 25 (magyar)
   Michael Vey : a 25-ös cella foglya / Richard Paul Evans ; [ford. Robin Edina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 429, [3] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-511-4 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3840990]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2021.
Evans, Richard Paul (1962-)
Michael Vey 3. : Battle of the Ampere (magyar)
   Michael Vey 3 : az Ampere csatája / Richard Paul Evans ; [ford. Robin Edina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 427, [4] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-330-9 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3840989]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2021.
Ferrante, Elena (1943-)
L'amica geniale (magyar)
   Briliáns barátnőm : gyermekkor, kamaszkor / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 338, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-721-1 kötött : 4990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3841672]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2021.
Ferrante, Elena (1943-)
L'amica geniale (magyar)
   Briliáns barátnőm : gyermekkor, kamaszkor : [Nápolyi regények első kötet] / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 4. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 338, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-747-1 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3841077]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2021.
Follett, Ken (1949-)
A column of fire (magyar)
   A tűzoszlop : Kingsbridge-trilógia III. / Ken Follett ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 922, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-133-6 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3841567]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2021.
Follett, Ken (1949-)
The pillars of the earth (magyar)
   A katedrális : Kingsbridge-trilógia I. / Ken Follett. - Új, átd., jav. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 972 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-115-2 kötött : 5990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3841566]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2021.
Ford, Richard (1944-)
Canada (magyar)
   Kanada / Richard Ford ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-836-3 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837077]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2021.
Gaiman, Neil (1960-)
Fortunately, the milk (magyar)
   Szerencsére a tej / Neil Gaiman ; Skottie Young illusztrációival ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - [12], 101, [12] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5442-83-4 kötött : 2980,- Ft : 8,80 EUR
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3842235]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2021.
Garber, Stephanie
Caraval (magyar)
   Caraval / Stephanie Garber ; [ford. Falcsik Mari]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 469 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-437-792-4 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3842427]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2021.
Gatti, Alessandro (1975-)
La maschera dell'assassino (magyar)
   Az álarc titka / Pierdomenico Baccalario ötletéből ... írta Alessandro Gatti és Lucia Vaccarino ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 255, [3] p. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-948-8 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3834947]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2021.
Gavalda, Anna (1970-)
Je l'aimais (magyar)
   Szerettem őt [elektronikus dok.] / Anna Gavalda ; ford. Tóth Krisztina. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166452. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4015-7
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3840585]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2021.
Gier, Kerstin (1966-)
Silber : das erste Buch der Träume (magyar)
   Silber : az álmok első könyve : [dream a little dream] / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 325, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-674-4 fűzött : 3499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3840983]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2021.
Graham, Winston (1908-2003)
Ross Poldark (magyar)
   A Poldark család 1 : Ross Poldark / Winston Graham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző, 2021. - 482, [5] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-435-4 fűzött : 4299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3840998]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2021.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm testvérek összegyűjtött meséi [elektronikus dok.] / magyarba átültette Benedek Elek. - Szöveg (epub : 719 KB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166706. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-46-6
német irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3842275]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2021.
Haich Erzsébet (1897-1994)
Einweihung (magyar)
   Beavatás : óegyiptomi misztériumok / Elisabeth Haich ; [ford. Érszegi András]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 534 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-120-5 kötött : 5490,- Ft
német irodalom - ezoterika - regény
830-31=945.11 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3842295]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2021.
Han, Jenny (1980-)
To all the boys I've loved before (magyar)
   A fiúknak, akiket valaha szerettem / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 357, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-625-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3840978]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2021.
Hanin, Semën (1970-)
Vplav' (magyar)
   Lebegve / Szemjon Hanyin ; [ford. Kis Orsolya]. - Budapest : FISZ : Kalligram, 2020. - 55, [3] p. ; 20 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 15.)
ISBN 978-963-468-187-8 fűzött : 2500,- Ft
Lettország - orosz irodalom - vers
882-14(474.3)=945.11
[AN 3836494]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2021.
?aydar Hvarizmi
   "Mahzan al-asrar = The treasury of secrets / ?aydar Hvarizmi ; ed. and transl. by Benedek Péri. - [Budapest] : Library and Inform. Centre of the HAS, 2020. - 218, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Keleti tanulmányok, ISSN 0133-6193 ; 17.)
Az eredeti dokumentum fotómásolatával. - A bev. angol, üzbég és török, a versek csagatáj és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-65-2 kötött
csagatáj irodalom - verses epika - kétnyelvű dokumentum
894.376-13.02=20
[AN 3836541]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2021.
Herbert, Frank (1920-1986)
God emperor of Dune (magyar)
   A Dűne istencsászára : [Dűne 04] / Frank Herbert ; [ford. Horváth Norbert]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 407 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-083-4 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841557]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2021.
Hoover, Colleen (1979-)
Never, never 3 (magyar)
   Never, never : soha, de soha 3 / Colleen Hoover és Tarryn Fisher ; [ford. Matyola Melinda]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 106, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-300-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841034]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2021.
Hoover, Colleen (1979-)
Never, never (magyar)
   Never, never : soha, de soha / Colleen Hoover és Tarryn Fisher ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 173 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-923-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841032]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2021.
Houellebecq, Michel (1956-)
Interventions 2020 (magyar)
   Intervenciók 2020 / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2021. - 350, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3530-6 kötött : 4699,- Ft
francia irodalom - esszé - publicisztika
840-4=945.11 *** 840-92=945.11
[AN 3834316]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2021.
Hutchison, Dot
The butterfly garden (magyar)
   Pillangók kertje / Dot Hutchison ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 365, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-158-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841419]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2021.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
Klara and the sun (magyar)
   Klara és a Nap / Kazuo Ishiguro ; [ford. Falcsik Mari]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 373 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-569-8 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3836315]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2021.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
The unconsoled (magyar)
   Vigasztalanok / Kazuo Ishiguro ; [ford. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 711 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-647-3 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3836316]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2021.
Jacobs, Anne (1941-)
Die Töchter der Tuchvilla (magyar)
   A villa lányai / Anne Jacobs. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 579, [2] p. ; 21 cm
Ford. Almássy Ágnes
ISBN 978-963-324-767-9 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3841683]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2021.
Jones, Peter
   Silly daddy in the zoo = Bolondos apu az állatkertben / [... written by Peter Jones] ; [... ill. by Igor Lazin]. - [Budapest] : [P. Jones], 2021. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : 2200,- Ft
Magyarország - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - kétnyelvű dokumentum
820-93.02=945.11
[AN 3836309]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2021.
Kassner, Rudolf (1873-1959)
   Zenélj, Szókratész! : esszék / Rudolf Kassner ; [szerk., ford., jegyzetekkel kieg. Fülöp József] ; [közread. a] ... Károli Gáspár Református Egyetem. - Budapest : Gondolat, 2021. - 222, [17] p. : ill. ; 18 cm
A ford. a "Sämtliche Werke I-X" (Pfullingen : Neske, 1969-1991) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-556-078-3 fűzött : 3000,- Ft
osztrák irodalom - zeneesztétika - esszé
830-4(436)=945.11 *** 78.01
[AN 3836394]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2021.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 39. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 124, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-291-8 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3841639]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2021.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [a rajzokat kész. Walter Trier] ; [az előszót írta Simon László] ; [ford. Simon László]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2021. - 142 p. : ill. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-173-2 fűzött : 990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3841511]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2021.
Keeland, Vi
Playboy pilot (magyar)
   Szívtipró pilóta / Vi Keeland, Penelope Ward ; [ford. Felföldi Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző, 2021. - 317, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-592-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3840920]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2021.
Keeland, Vi
The rivals (magyar)
   Vonzó hagyaték [elektronikus dok.] / Vi Keeland ; ford. Márton Andrea. - Szöveg (epub : 5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166241. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-046-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3839093]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2021.
Keyes, Daniel (1927-2014)
The asylum prophecies (magyar)
   Jóslatok az őrültek házából / Daniel Keyes ; [ford. Varga-Sabján Dóra]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2021. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-988-8 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842300]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2021.
Keyes, Daniel (1927-2014)
Flowers for Algernon (magyar)
   Virágot Algernonnak / Daniel Keyes ; [ford. Szepessy György]. - 9. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2021. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-997-0 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842302]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2021.
Keyes, Daniel (1927-2014)
The minds of Billy Milligan (magyar)
   Szép álmokat, Billy! / Daniel Keyes ; [ford. Fehér Katalin]. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2021. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-962-8 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842301]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2021.
Keyes, Daniel (1927-2014)
Unveiling Claudia (magyar)
   Bűnös-e Claudia? / Daniel Keyes ; [ford. Vas Júlia]. - 3. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2021. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-994-9 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842299]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2021.
Klein, Georg (1953-)
Miakro (magyar)
   Miakro / Georg Klein ; ford. Mesés Péter. - Budapest : Gondolat, 2021. - 260 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-556-033-2 fűzött : 3600,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 3836398]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2021.
Kleypas, Lisa (1964-)
Cold-hearted rake (magyar)
   Érzéketlen aranyifjú : [Ravenel család 4/1.] / Lisa Kleypas ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 472, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-155-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841491]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2021.
Knausgard, Karl Ove (1968-)
Min kamp 4 (magyar)
   Élet [elektronikus dok.] : Harcom 4. / Karl Ove Knausgard. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Patat Bence. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166468. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3916-8
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3840625]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2021.
Knausgard, Karl Ove (1968-)
Min kamp 5 (magyar)
   Álmok [elektronikus dok.] : Harcom 5. / Karl Ove Knausgard. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Patat Bence. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165176. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4026-3
norvég irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.6-31=945.11
[AN 3832640]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2021.
Kunnas, Noora (1987-)
Salmanterin Terttu ja minimerirosvot (magyar)
   Lili, Mikko és a minikalózok / Noora Kunnas ; rajz. Teemu Juhani ; ford. Kovács Ottília. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 221, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Zseblámpás könyvek, ISSN 2732-3099)
ISBN 978-963-410-764-4 fűzött : 2490,- Ft
finn irodalom - gyermekregény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836232]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2021.
Kutscher, Volker (1962-)
Die Akte Vaterland (magyar)
   Halál a mulatóban / Volker Kutscher ; ford. Csősz Róbert. - Budapest : General Press, 2021. - 575 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-522-6 fűzött : 4990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3837106]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2021.
La Fontaine, Jean de (1621-1695)
   Válogatott mesék [elektronikus dok.] / Jean de La Fontaine ; Radnóti Miklós fordítása. - Szöveg (epub : 241 KB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166705. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-50-3
francia irodalom - állatmese - verses mese - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
840-35.02=945.11 *** 840-191.02=945.11
[AN 3842272]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2021.
Lebedev, Sergej Sergeevič (1981-)
Ludi avgusta (magyar)
   Augusztus emberei / Szergej Lebegyev ; [ford. Soproni András]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 436, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-089-1 kötött : 3999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3836266]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2021.
Leighton, M.
Everything for us (magyar)
   Everything for us [elektronikus dok.] : kettőnkért mindent : Rossz fiúk 3. könyv / M. Leighton ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166121. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-324-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3838439]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2021.
Lloyd, Ellery
People like her (magyar)
   Képkockák / Ellery Lloyd ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, 2021. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-521-9 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3837121]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2021.
Lopez Ortega, Saya
The seduction expert (magyar)
   A csábítás szakértője [elektronikus dok.] / Saya Lopez Ortega ; ford. Barcza Gerda Adrienne. - Szöveg (epub : 626 KB) (mobi : 937 KB). - Szeged : Könyvmolyképző, 2021. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166572. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-547-6 (epub)
ISBN 978-963-561-548-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3841315]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2021.
Luhn, Usch (1959-)
Hilfe, Pferdediebe! (magyar)
   Segítség, lótolvajok! / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 11.)
ISBN 978-963-509-302-1 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836184]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2021.
Luhn, Usch (1959-)
Ponyherz wird ein Star (magyar)
   Póniszív - a sztár / Usch Luhn ; Franziska Harvey rajz. ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 117, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Póniszív ; 12.)
ISBN 978-963-509-309-0 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836185]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2021.
Madden-Mills, Ilsa
Dirty English (magyar)
   Dirty English : balhés brit / Ilsa Madden-Mills ; [ford. Szőke Julianna]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 312, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-364-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3841031]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2021.
Maise, Ella
Lost prelude (magyar)
   Első pillantás : Alexander és Maya 1. / Ella Maise ; [ford. Márton Andrea]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 244, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6013-40-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841085]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2021.
Martin, Ann M. (1955-)
Kristy's great idea (magyar)
   Bébicsőszök klubja 1. : Kristy nagyszerű ötlete [elektronikus dok.] ; Bébicsőszök klubja 2. : Claudia és a fantomhívások / Ann M. Martin. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 1.9 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Egys. cím: Kristy's great idea ; Claudia and the phantom phone calls. - Ford. Bán András és Szlovencsák András. - Az 1. mű megj. "Kristy hatalmas ötlete", a 2. mű megj. "Claudia és a fantomtelefonok" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166654. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-483-7 (epub)
ISBN 978-963-561-484-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3841917]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2021.
May, Kyla
Coco : my delicious life (magyar)
   Coco : éljenek a finomságok! / Kyla May ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 92, [3] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Lótusz köz
ISBN 978-963-245-675-1 kötött : 2499,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3836164]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2021.
May, Kyla
Kiki : my stylish life (magyar)
   Kiki : éljen a divat! / Kyla May ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 93, [2] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Lótusz köz
ISBN 978-963-245-459-7 kötött : 2499,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3836161]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2021.
May, Kyla
Lulu : my glamorous life (magyar)
   Lulu : éljen a csillogás! / Kyla May ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 93, [2] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Lótusz köz
ISBN 978-963-344-242-5 kötött : 2499,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3836166]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2021.
McNally, Janet
Girls in the Moon (magyar)
   Girls in the Moon [elektronikus dok.] : lányok a Holdban / Janet McNally ; ford. Cseh Réka Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166079. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-204-8
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3838160]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2021.
   Mesék a csodakertről [elektronikus dok.] : az egyetlen földért / Boldizsár Ildikó szerk. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Közread. Metamorphoses Meseterápiás Egyesület. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166453. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4017-1
világirodalom - mese - népmese - elektronikus dokumentum
82-34=945.11 *** 398.21(=00)
[AN 3840590]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2021.
Meyer, Stephenie (1973-)
Life and death (magyar)
   Life and death : egy életem egy halálom : Twilight 2.0 / Stephenie Meyer ; [ford. Guti Eszter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 602, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-495-8 fűzött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3840985]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2021.
Meyer, Stephenie (1973-)
New moon (magyar)
   New moon : újhold / Stephenie Meyer ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 582, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-155-8 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841424]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2021.
Milosevits Péter (1952-)
Tin̂a Kalaz (magyar)
   Kaláz parazsa : irodalmi mű, valóságból merített extrákkal / Milosevits Péter. - [Szentendre] : Szentendrei Kvklub, 2020. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87217-4-7 kötött
magyarországi szerb irodalom - regény
886.1-31(439)=945.11
[AN 3836533]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2021.
Musso, Guillaume (1974-)
Central Park (magyar)
   Central Park / Guillaume Musso ; ford. Sárközy Éva. - Budapest : Park, 2021. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-491-3 fűzött : 3950,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3842249]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2021.
Nicholls, Sally (1983-)
A chase in time (magyar)
   Megálljatok, tolvajok! : az időtükrön át / írta Sally Nicholls ; rajz. Isabelle Follath és Rachael Dean ; ford. Demény Eszter. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 194, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Zseblámpás könyvek, ISSN 2732-3099)
ISBN 978-963-410-767-5 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836240]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2021.
Orbitowski, Łukasz (1977-)
Kult (magyar)
   A kultusz / Łukasz Orbitowski ; [ford. Hermann Péter]. - [Budapest] : Poligráf, 2020. - 343 p. ; 20 cm
Fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-86345-7-3)
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3836486]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2021.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm / George Orwell ; [ford. M. Nagy Miklós] ; [versbetéteket ford. Elekes Dóra]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 119 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 98.)
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-479-541-4 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3841680]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2021.
Ovidius Naso, Publius (Kr. e. 43-Kr. u. 17?)
Ibis (magyar, latin)
   Ibis : latinul és magyarul / Ovidius ; ford. és a jegyzeteket összeáll. Teravagimov Péter ; [... az utószót írta Ferenczi Attila]. - Budapest : Gondolat, 2020. - 103 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-685-3 fűzött : 1990,- Ft
ókori latin irodalom - verses epika - kétnyelvű dokumentum
871-13.02=945.11
[AN 3836388]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2021.
Pankhurst, Kate
The huge hair scare (magyar)
   A nagy hajcihő / Kate Pankhurst ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 174, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Fürkész Fanni kideríti ; 3.)
ISBN 978-963-399-785-7 kötött : 2799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836221]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2021.
Paolini, Christopher (1983-)
   Eragon : Örökség-ciklus / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2020-2021. - 4 db : ill. ; 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3803364]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Brisingr / [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - 2021. - 750 p.
ISBN 978-963-504-152-7 kötött : 5699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3842373] MARC

ANSEL
UTF-810811 /2021.
Petch, Angela
A Tuscan memory (magyar)
   Toszkán emlék / Angela Petch ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-055-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3837098]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2021.
Pratchett, Terry (1948-2015)
Sourcery (magyar)
   Bűbájos bajok : történet a Korongvilágról / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 363 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-351-8 fűzött : 3990,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3842432]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2021.
Puzo, Mario (1920-1999)
The family (magyar)
   A család : [a Borgiák maffiaregénye] / Mario Puzo ; [bef.] Carol Gino ; [ford. Etédi Péter]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 469 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-052-5 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842305]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2021.
Quinn, Julia (1970-)
It's in his kiss (magyar)
   Csókja megmondja : A Bridgerton család-sorozat hetedik kötete / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-077-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841520]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2021.
Quinn, Julia (1970-)
On the way to the wedding (magyar)
   Esküvő lesz : A Bridgerton család sorozat nyolcadik kötete / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-078-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841522]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2021.
Quinn, Julia (1970-)
To Sir Phillip, with love (magyar)
   Sir Phillipnek szeretettel : A Bridgerton család-sorozat ötödik kötete / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-075-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841515]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2021.
Quinn, Julia (1970-)
When he was wicked (magyar)
   Rossz kor : A Bridgerton család-sorozat hatodik kötete / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-076-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841518]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2021.
Reichert, Amy E. (1974-)
The coincidence of coconut cake (magyar)
   A kókusztorta-véletlen [elektronikus dok.] / Amy E. Reichert. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Central Kv., 2021
Ford. Ács Eleonóra. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166713. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-832-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3842296]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2021.
Riebe, Brigitte (1953-)
Tage der Hoffnung (magyar)
   A remény napjai : Berlin nővérei 3. / Brigitte Riebe ; [ford. Berecz Zsuzsa]. - Budapest : General Press, 2021. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-475-5 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3837136]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The house of Hades (magyar)
   Hádész háza [elektronikus dok.] : az Olimposz hősei 4. rész / Rick Riordan ; ford. Acsai Roland ; társford. Garamvölgyi Katalin. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.5 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166175. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-399-866-3 (epub)
ISBN 978-963-399-867-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838701]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
Percy Jackson's Greek heroes (magyar)
   Percy Jackson görög hősei [elektronikus dok.] / Rick Riordan ; ford. Molnár Edit. - Szöveg (epub : 896 KB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166173. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-920-2 (epub)
ISBN 978-963-399-921-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838699]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The red pyramid (magyar)
   A vörös piramis : A Kane-krónikák 1. / Rick Riordan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 535 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-561-680-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3840906]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2021.
Rivers, Francine (1947-)
A lineage of grace (magyar)
   A kegyelem vonala [elektronikus dok.] : öt különleges nő, aki örökre megváltoztatta a történelmet / Francine Rivers ; ford. Erdélyi András. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budapest : Harmat, 2020
Tart.: Leplezetlenül?; Szégyen nélkül?; Rendíthetetlenül?; Kimondatlanul?; Félelem nélkül ; Unashamed ; Unveiled ; Unshaken ; Unspoken ; Unafraid. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166678. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-288-542-1 (epub)
ISBN 978-963-288-526-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3842121]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Rapture in death (magyar)
   Mámoros halál / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2021]. - 387 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-605-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3840911]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2021.
Robinson, Marilynne (1943-)
Housekeeping (magyar)
   Háztartás [elektronikus dok.] / Marilynne Robinson ; ford. Szabadkai Bernadett. - Szöveg (epub : 891 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4036-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3840614]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts and where to find them (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük / J. K. Rowling, Göthe Salmander ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, 2021. - 138, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-518-7 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3842426]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the deathly hallows (magyar)
   Harry Potter és a halál ereklyéi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 623 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 7. kötete
ISBN 978-963-324-700-6 kötött : 5390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3842420]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the half-blood prince (magyar)
   Harry Potter és a félvér herceg / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2021. - 622, [1] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 6. kötete
ISBN 978-963-324-302-2 kötött : 5390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3842422]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2021.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 9. (magyar)
   Egy zizi naplója : szerepcsere : egy nem-túl-zizi drámakirálynő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 338, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 9.
ISBN 978-963-457-151-3 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3841029]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2021.
Ruşti, Doina (1959-)
Lizoanca la 11 ani (magyar)
   Lizoanca tizenegy évesen [elektronikus dok.] / Doina Ruşti ; ford. Szenkovics Enikő. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Orpheusz, 2021, cop, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166240. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-38-6
román irodalom - regény - elektronikus dokumentum
859.0-31=945.11
[AN 3839092]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2021.
Ruşti, Doina (1959-)
Mâţa vinerii (magyar)
   Ártó receptek könyve [elektronikus dok.] / Doina Ruşti ; ford. Szenkovics Enikő. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Orpheusz, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166124. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-39-3
román irodalom - regény - elektronikus dokumentum
859.0-31=945.11
[AN 3838453]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2021.
Sahota, Sunjeev (1981-)
The year of the runaways (magyar)
   A földönfutók éve / Sunjeev Sahota ; ford. Papolczy Péter. - Budapest : Gondolat, 2020. - 476, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-996-0 fűzött : 4200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3836361]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2021.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
Raise high the roof beam, carpenters (magyar)
   Magasabbra a tetőt, ácsok ; Seymour: bemutatás / J. D. Salinger ; [ford. Lengyel Péter, Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2021. - 285, [2] p. ; 19 cm
Egys. cím: Raise high the roof beam, carpenters ; Seymour: an introduction
ISBN 978-963-504-384-2 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842327]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2021.
Schőnviszky Csenge
   Tight-rope walking towards adulthood / Csenge Schőnviszky. - Budapest : [Schőnviszky Cs.], 2021. - [56] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0952-7 kötött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - vers
820-14(439)
[AN 3836809]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2021.
Schrefer, Eliot (1978-)
Rise and fall (magyar)
   Erőpróba / Eliot Schrefer ; [ford. Robin Edina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 242, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Spirit animals ; 6.)
ISBN 978-963-399-694-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3841009]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2021.
Schwarz, Géraldine (1974-)
Les amnésiques (magyar)
   Emlékezet nélkül : egy európai család története a második világháborútól napjainkig / Géraldine Schwarz ; Ádám Péter és Kiss Kornélia fordítása. - Budapest : Kalligram, 2020. - 389, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-190-8 fűzött : 3990,- Ft
francia irodalom - esszéregény
840-31=945.11
[AN 3836468]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2021.
Sheridan, Mia
Becoming Calder (magyar)
   Becoming Calder [elektronikus dok.] : Calder útja : A szerelem csillagjegyében 5. / Mia Sheridan ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166085. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-174-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3838167]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2021.
Staël-Holstein, Germaine de (1766-1817)
De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations (magyar)
   A szenvedélyek hatásáról az egyének és a nemzetek boldogságára / Germaine de Staël ; [ford. és a jegyzeteket kész. Kovács Eszter]. - Budapest : Gondolat, 2020. - 166 p. ; 24 cm. - (Észlelet, ISSN 2064-9436)
ISBN 978-963-693-970-0 fűzött : 3200,- Ft
francia irodalom - esszé
840-4=945.11
[AN 3836345]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2021.
Stilton, Tea
Incanto : il castello dell'inganno (magyar)
   Varázslatok földje : fondorlatok kastélya / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin ..., Christian Aliprandi ...]. - Budapest : Kolibri, 2021. - 117, [8] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Varsányi Szabolcs. - A gerincen számozási adatként: 5
ISBN 978-963-437-805-1 kötött : 2599,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3836153]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2021.
Stonex, Emma (1983-)
The lamplighters (magyar)
   A torony őre : [valós események alapján] / Emma Stonex ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, 2021. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-479-3 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3837104]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2021.
Su Tong (1963-)
Mi (magyar)
   Rizs [elektronikus dok.] / Su Tong ; ford. Zombory Klára. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166576. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-544-000-0)
kínai irodalom - regény - elektronikus dokumentum
895.1-31=945.11
[AN 3841337]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2021.
Tedrowe, Emily Gray
The talented Miss Farwell (magyar)
   A tehetséges Miss Farwell / Emily Gray Tedrowe ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 348, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-058-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3837079]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2021.
Thorpe, Gavin (1974-)
The first wall (magyar)
   Az első fal / Gav Thorpe ; [ford. Mile Csaba]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, cop. 2021. - 427 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Warhammer 40000 ; keretcím: The Horus heresy : siege of Terra
ISBN 978-615-6075-39-0 kötött : 4990,- Ft : 14,- EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3837156]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2021.
Tinker, Rebecca
Who in the world is Carmen Sandiego? (magyar)
   Carmen, a mestertolvaj [elektronikus dok.] / Rebecca Tinker ; Gina Rodriguez előszavával ; ford. Pulai Veronika. - Szöveg (epub 3.6 MB) (mobi : 3.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166570. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-373-393-6 (epub)
ISBN 978-963-373-466-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3841307]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2021.
Townsend, Jessica (1985-)
Nevermoor (magyar)
   Nevermoor : Morrigan Crow négy próbája / Jessica Townsend ; [ford. Pék Zoltán]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 378, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-898-3 fűzött : 3299,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági irodalom
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3842246]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2021.
Updike, John (1932-2009)
Rabbit at rest (magyar)
   Nyúlszív : regény : Nyúl-sorozat 4. / John Updike ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 496 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5915-50-5 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841078]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2021.
Vian, Boris (1920-1959)
On n'y échappe pas (magyar)
   Nem úszhatjuk meg / Boris Vian + OuLiPo ; [ford. és az utószót írta Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 151, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-545-2 fűzött : 3299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3837436]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2021.
Walker, Alice (1944-)
The color purple (magyar)
   Bíborszín / Alice Walker ; [ford. Dezsényi Katalin] ; [az utószót Karafiáth Orsolya írta]. - Budapest : Európa, 2021. - 283 p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 1.)
Megj. "Kedves Jóisten" címmel is
ISBN 978-963-504-468-9 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842330]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2021.
Walliams, David (1971-)
The midnight gang (magyar)
   Az éjféli banda / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Vereckei Andrea]. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 470, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-284-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3842428]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2021.
Wheaton, Mark (1975-)
Emily eternal (magyar)
   Emily örök / M. G. Wheaton ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-68-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837110]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2021.
Wilder, Jasinda
Falling into us (magyar)
   Falling into us [elektronikus dok.] : zuhanunk egymásba / Jasinda Wilder ; ford. Császár László. - Szöveg (epub : 768 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166174. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-399-880-9 (epub)
ISBN 978-963-399-881-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3838700]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2021.
Williams, Nicole
Clash (magyar)
   Clash [elektronikus dok.] : csattanás / Nicole Williams ; ford. Sándor Alexandra Valéria. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165861. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-457-066-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3837071]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2021.
Willoughby, Holly (1981-)
Third term at L'Etoile (magyar)
   A jótékonysági árverés / Holly & Kelly Willoughby ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : DAS Kv., 2021. - 193 p. : ill. ; 20 cm. - (Sztárképző)
ISBN 978-615-5716-28-7 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837072]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2021.
Woodsmall, Cindy
When the soul mends (magyar)
   Gyógyuló lélek [elektronikus dok.] : Az alázat nővérei, harmadik rész / Cindy Woodsmall ; ford. Németh Dorottya. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166457. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-396-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3840600]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2021.
Woolf, Virginia (1882-1941)
To the lighthouse (magyar)
   A világítótorony / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2021. - 279 p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 6.)
ISBN 978-963-504-449-8 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3842336]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2021.
Yrsa Sigur?ardóttir (1963-)
Gati? (magyar)
   Vesztőhely [elektronikus dok.] / Yrsa Sigurđardóttir ; ford. Torma Péter. - Szöveg (epub : 938 KB). - [Budapest] : Animus, 2021. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166710. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-821-8
izlandi irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.59-312.4=945.11
[AN 3842287]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10857 /2021.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre összes költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub 717 KB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166759. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-43-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3842603]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2021.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre összes prózai műve [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166758. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-41-1
magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3842602]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2021.
Arany János (1817-1882)
   Arany János összes költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166699. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-55-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3842237]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2021.
Aranyosi Ervin (1958-)
   A könyv tündére : verses-mesekönyv kicsiknek és nagyoknak / Aranyosi Ervin ; a rajzokat kész. Hartman Anikó és Hartman Judit. - [Dunakeszi] : [Aranyosi E.], cop. 2020. - 103 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80963-4-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3836511]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2021.
Aranyosi Ervin (1958-)
   A mese varázsa : verses-mesekönyv kicsiknek és nagyoknak / Aranyosi Ervin ; ill. Hartman Judit és Hartman Anikó. - [Dunakeszi] : [Aranyosi E.], cop. 2020. - 95, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80963-6-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3836598]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2021.
Aranyosi Ervin (1958-)
   Szemed tükrében : [verseskötet] / Aranyosi Ervin. - [Dunakeszi] : [Aranyosi E.], cop. 2021. - 152 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80963-7-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836482]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2021.
Aranyosi Ervin (1958-)
   Ünnepelj velem! : húsvéti, anyáknapi, mikulásos és karácsonyi versek kicsiknek és nagyoknak / Aranyosi Ervin ; Hartman Anikó és Hartman Judit festményeivel. - [Dunakeszi] : [Aranyosi E.], cop. 2021. - 104 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80963-8-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3836526]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2021.
Bacsa Zsófia
   Hatred I / Bacsa Zsófia, Baráth Zoltán. - [Pécs] : Litera-Túra K., 2021. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81346-5-1 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3837078]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2021.
Bakos András (1972-)
   Isteni testek / Bakos András. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2021. - 68 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-31-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3837043]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2021.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a zűrös vakáció / Balázs Ágnes ; Metzing Eszter rajz. - 5. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 229, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-766-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3841028]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2021.
Bársony István (1855-1928)
   Magyar természeti és vadászati képek / Bársony István ; Neogrády Antal illusztrációival. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 171 p. : ill. ; 22 cm
Megj. a Budapesten 2021-ben rendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából. - A gerincen számozási adatként: 18.
ISBN 978-963-9783-94-2 kötött : 2021,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
894.511-32 *** 799.2(0:82-32)
[AN 3836236]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2021.
Bartal Tamás (1973-)
   Lámpavas és pillangó [elektronikus dok.] : valós események alapján / Bartal Tamás ; ... ill. P. Szathmáry István ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest ; [Székesfehérvár] : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166709. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80833-5-5
magyar irodalom - történelmi regény - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6 *** 894.511-312.4
[AN 3842282]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2021.
Bartha György (1954-)
   Epilógus / Bartha György ; [festmények Bartha Ármin, Bartha Erika és Bartha Lia]. - [Pécs] : Kalamáris, 2021. - 103 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6213-09-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3837075]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2021.
Bartha István (1963-)
   Homo Blogger [elektronikus dok.] : beszélgetésfoszlányok az alvilágból / Bartha István. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Orpheusz, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166122. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-41-6
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3838444]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2021.
Belényesi Pál (1979-)
   Virágruhába öltözve / Belényesi Pál. - [Hédervár] : Publio, [2021]. - 149, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-443-785-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3836974]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2021.
Bene Zoltán (1973-)
   Sarki fény / Bene Zoltán ; [ill. Simon Zoltán]. - Budapest : Orpheusz, 2021. - 91, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-31-7 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3836862]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2021.
Bene Zoltán (1973-)
   Sarki fény [elektronikus dok.] / Bene Zoltán ; [ill. Simon Zoltán]. - Szöveg (epub : 6.1 MB). - Budapest : Orpheusz, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166123. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-40-9
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838452]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranytulipán : Benedek Elek népmesegyűjtéséből / Pelyhe Brigitta gyapjúkép-illusztrációival. - [Solymár] : Casparus K., 2021. - [23] p. : ill., színes ; 22x25 cm. - (Gyapjúmesék, ISSN 2732-3110)
ISBN 978-615-5835-13-1 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3836257]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2021.
Beregi Tamás
   Egyszer egy kutya / Beregi Tamás ; [az illusztrációkat Kumi Obata kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 365, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-479-537-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837099]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2021.
Bergh, Virgin
   A fekete vár / Virgin Bergh. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 524, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-5378-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3837076]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2021.
Bódai-Soós Judit (1974-)
   Más világok : novellák / Bódai-Soós Judit ; Keglovich T. Milán illusztrációival. - [Tápióság] : Élő Irodalom - Élő Könyv : Cseppecske Bt., cop. 2020. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5815-09-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3836916]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2021.
Bojti Anna
   A lidércerdő mélyén / Bojti Anna ; Fülöp-Ferth Tímea rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 354, [5] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-615-81820-7-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szerepjáték - gyermekregény - gyermekkönyv
894.511-31(02.053.2) *** 793.9(02.053.2)
[AN 3841497]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2021.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mantyusok : Bátorság, Tomi! / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - 7. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 66, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-437-763-4 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3840912]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2021.
Böszörményi Kozák Miklós (1935-)
   Magyar átok : verseskötet / Böszörményi Kozák Miklós. - Budapest : Püski, 2020. - 99, [3] ; 21 cm
ISBN 978-963-302-296-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836849]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2021.
Böszörményi Kozák Miklós (1935-)
   Az utolsó magyar : novellák, elbeszélések, színmű / Böszörményi Kozák Miklós. - Budapest : Püski, 2021. - 284, [1] p. ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-302-306-8)
magyar irodalom - elbeszélés - dráma
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 3836854]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab fia / Borsa Brown. - 7. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 597, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-36-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3841066]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2021.
Carrigan, Ashley
   Árnyjátékos [elektronikus dok.] / Ashley Carrigan. - Szöveg (epub : 781 KB) (mobi : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021, cop. 2017. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166171. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-228-4 (epub)
ISBN 978-963-561-229-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838697]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2021.
Cole, Sienna
   Lefelé a folyón / Sienna Cole. - 3. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 424, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-41-0 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3841043]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2021.
Csapody Kinga (1980-)
   Tesó lettem! avagy Miért és mire jó egy kistesó / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - 7. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [48] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5385-44-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3841610]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2021.
Czernay Hajna (1972-)
   Visszhang / Czernay Hajna. - Kézdivásárhely ; [Hédervár] : Underground, 2021. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-063-5 fűzött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3836945]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2021.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-587-031-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3841595]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2021.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza legrégebbi kalandjai / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 95, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-587-032-5 kötött : 3490,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3841596]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2021.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a furcsa árnyék / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2021. - [49] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-757-6 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3836313]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2021.
Döme Barbara (1973-)
   Angyalt reggelire / Döme Barbara ; [közread. a] Gutenberg[!] Pál Népfőiskola. - [Terény] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2021. - 174, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-32-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3836825]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2021.
Döme Barbara (1973-)
   Angyalt reggelire [elektronikus dok.] / Döme Barbara ; [közread. a] Gutenberg[!] Pál Népfőiskola. - Szöveg (epub : 460 KB). - [Terény] : Guttenberg P. Népfőisk. ; Budapest : Orpheusz, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166239. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-36-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3839091]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2021.
Döme Barbara (1973-)
   Nők a cekkerben [elektronikus dok.] : történetek Skizofréniából / Döme Barbara. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Orpheusz K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166237. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5886-36-2)
magyar irodalom - szkizofrénia - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 616.895.8(0:82-32)
[AN 3839085]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2021.
Domonkos László (1951-)
   Mosolyok árnyéka : esszék / Domonkos László. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2021. - 132, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-769-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3836642]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2021.
Doroghy
   Magyarok : irány a tengerpart : az istenek : történelmi mese / Doroghy Dí. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 732 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-058-1 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3836989]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2021.
Durica Katarina (1983-)
   A rendes lányok csendben sírnak / Durica Katarina. - Budapest : Libri, 2021. - 313 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-429-3 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841083]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2021.
Erdős Virág (1968-)
   Hősöm [elektronikus dok.] / Erdős Virág. - Szöveg (epub : 10.8 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166461. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4032-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3840608]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2021.
Fábián István (1953-)
   Fölsértett ég : írások, rajzok / Fábián István. - Budapest : Gondolat, 2020. - 134, [1] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-556-036-3 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Fábián_István
[AN 3836392]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2021.
Fábián Janka (1973-)
   A rózsalugas / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2021. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-911-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841082]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2021.
Faragó Töreky Péter (1946-)
   Strohmann : [1989] / Faragó-Töreky Péter. - Budapest : Numerus, 2021. - 149, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0398-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3836808]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2021.
Farkas Bíborka (1974-)
   Druidaösvény : Az istenek akarata I. / Farkas Bíborka. - Balassagyarmat : Pergamen Libro, 2020. - 347, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-00-9915-6 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3836875]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2021.
Farkas Pál (1952-)
   Összeért álmok : verseskötet / Farkas Pál ; [a kiadásért felel a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - [Dunavarsány] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2021. - 102, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5645-14-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836740]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2021.
Fée, Henriette
   Lélekharang / Henriette Fée. - Hédervár : Publio, cop. 2021. - 220 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-443-810-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3836934]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2021.
Fehér Béla (1949-)
   Ördögcérna [elektronikus dok.] / Fehér Béla. - Szöveg (epub : 776 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164626. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4073-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3828248]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2021.
Fekete Balázs
   Pillangókergető / Fekete Balázs. - [Budapest] : Szerző, cop. 2020. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0074-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836508]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2021.
Fekete István (1900-1970)
   Kele / Fekete István ; [Bakai Piroska rajz.]. - 9. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 266, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-876-7 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3842379]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2021.
Fekete István (1900-1970)
   Téli berek / Fekete István ; [Reich Károly rajz.]. - 10. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 393 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-877-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3842383]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2021.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [Szecskó Tamás rajz.]. - 22. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 354, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-777-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3841000]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2021.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [Balog Péter rajz.]. - 26. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 117 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-776-0 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3842385]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2021.
F.J.F
   Apa csak egy van... ha van! / F.J.F. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-005-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3836981]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2021.
Gábris Krisztián
   A jógi [elektronikus dok.] : történetek egy másik világból / Gábris Krisztián. - Szöveg (pdf : 232 KB). - Pécs : Sétatér K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166567. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5807-10-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3841293]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2021.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Láthatatlan ember / Gárdonyi Géza ; [az előszót írta Sumonyi Zoltán] ; [a lábjegyzeteket kész. Kovács Mária]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2021. - 286 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-167-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841503]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2021.
Goldman Júlia (1974-)
   A herceg jósnője / J. Goldenlane. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 588, [1] p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-395-347-1 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3842429]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2021.
Goldman Júlia (1974-)
   A jósnő hercege / J. Goldenlane. - Budapest : Delta Vision, 2020. - 478, [1] p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-963-395-346-4 fűzött : 4490,- Ft : 13,5 EUR
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3842431]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2021.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Magamról többet [elektronikus dok.] : új versek / Grecsó Krisztián. - Szöveg (epub : 633 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166168. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4022-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3838694]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2021.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Vera [elektronikus dok.] : regény / Grecsó Krisztián. - Szöveg (epub : 933 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166169. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3906-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838695]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Arcátlan csábító : Csábító-sorozat 1. / Anne L. Green. - 4. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 408, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-65-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3841045]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   Viharos érzelmek / Anne L. Green. - 6. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 468, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-62-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3841064]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2021.
Gyárfás Endre (1936-)
   Zöldág-zuhatag : válogatott versek / Gyárfás Endre. - Budapest : Gondolat, 2020. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-556-039-4 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836424]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2021.
Habarics Kitty, B. (1988-)
   Két nyuszi mesék : az éjszakai szuszmanó / B. Habarics Kitty. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5697-57-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3836187]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2021.
Hadik Etelka, Sz (1909-1972)
   Az eső mesél / Hadik Etelka ; [szerk. Báger Gusztáv és Erős Kinga]. - Budapest : Orpheusz, 2021. - 130, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5886-33-1 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836866]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2021.
Hankiss János (1926-)
   Fúga hárfára, csellóra és érzelmekre / Hankiss János. - Budapest : Kairosz, 2020. - 330, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-038-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837100]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2021.
Holmes, K. M.
   Tiéd a főszerep / K. M. Holmes. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 442, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-70-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3841042]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2021.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 29. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-668-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3842414]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2021.
István László, G. (1972-)
   Földabrosz [elektronikus dok.] / G. István László. - Szöveg (epub : 727 KB). - Budapest : Magvető, 2019. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 23.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166618. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3912-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3841651]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2021.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már iskolás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 14. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-797-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3841613]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2021.
József Attila (1905-1937)
   József Attila összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 563 KB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166703. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-49-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3842248]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2021.
Karasz Lea Szonja
   Esernyő a szivárvány előtt / Karasz Lea Szonja. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-081-9 fűzött
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3836996]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2021.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán / Katona József ; [az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2021. - 159 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-166-4 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3841513]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2021.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán [elektronikus dok.] : eredeti szöveg és mai magyar prózai fordítás / Katona József ; az eredeti szöveget gond., a ... fordítást és a jegyzeteket kész. Nádasdy Ádám ; ... az utószót írta Margócsy István. - Párhuzamos kiad. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166736. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3920-5
magyar irodalom - dráma - prózai átírás - elektronikus dokumentum
894.511-2.04
[AN 3842524]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2021.
Kelecsényi László (1947-)
   A harag népe : három dráma / Kelecsényi László. - [Budapest] : K.u.K. K., 2021. - 185, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Imagine 1.9.5.9?; Nonett avagy Szertelen kalandozás a zeneirodalom rengetegében?; A harag népe
ISBN 978-615-6188-09-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3836724]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2021.
Kelly, E. C.
   A visszautasítottak tárlata / E. C. Kelly. - [Budapest] : Magánkiad., 2019. - 380 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-5610-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837014]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2021.
Kiss Miklósné Magyari Hajnalka
   Bazsalikom és levendula : Kiss Miklósné Magyari Hajnalka versei. - Gyöngyös : [Kiss M.-né Magyari H.], 2021. - 247 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1047-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836556]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2021.
Kiss Noémi (1974-)
   Balaton [elektronikus dok.] : novellák / Kiss Noémi. - Szöveg (epub : 824 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166464. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4039-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3840618]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2021.
Kovács Imre, S.
   Parlagvári peresztrojka / S. Kovács Imre. - [Hédervár] : Underground, [2020]-. - 22 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3832493]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Túszmentés. - [2020]. - 421 p.
ISBN 978-615-6191-68-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837083] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Gulág. - [2021]. - 418 p.
ISBN 978-963-574-025-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837085] MARC

ANSEL
UTF-810935 /2021.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula ; a szöveget gond. Pál Sándor Attila. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166454. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4021-8
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés - álmoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-43 *** 398.7
[AN 3840592]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2021.
Kukorelly Endre (1951-)
   Egy belga revolver avagy "Mit is éltünk itt meg voltaképpen?" : esszék, publicisztika, interjúrészletek / Kukorelly Endre. - Budapest : Kalligram, 2020. - 393, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-197-7 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - esszé - publicisztika - interjú
894.511-4 *** 894.511-92 *** 894.511(092)Kukorelly_E.(047.53)
[AN 3836464]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2021.
Kulcsár István (1932-)
   Gyilkosság a magyar követségen : regénynek álcázott hely- és korrajz / Kulcsár István. - Budapest : Atlantic Press, 2021. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-557-012-6 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3836367]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2021.
Lackfi János (1971-)
   #Jóéjtpuszi / Lackfi János. - Budapest : Harmat, 2021. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-623-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836271]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2021.
László Tímea
   Olívia, Nonó és Beni kutya / [írta László Tímea] ; [az illusztrációkat kész. Barbiáni Patrícia]. - [Budapest] : Olívia, Nonó Kft., 2021. - 164, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-01-0214-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3836413]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   Közhelyek / Leiner Laura. - 3. kiad. - [Budapest] : L&L, 2021. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5872-06-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3840908]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2021.
Lukács Beáta
   Lélektolvajok / Lukács Beáta. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-043-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3836946]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2021.
Markovits Rodion (1884-1948)
   Szibériai garnizon : kollektív riportregény / Markovits Rodion. - Budapest : Európa, 2021. - 500, [1] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 7.)
ISBN 978-963-504-469-6 fűzött : 1999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3842341]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2021.
Márton Dániel
   SzintisLaci megmenti a karácsonyt / Márton Dániel ; rajz. Deák Edina. - Budapest : Szerző, 2020. - [35] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-615-01-0134-7 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - verses mese
894.511-13
[AN 3836488]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2021.
Menyhárd Alfréd (1899-1963)
   Az utolsó szó : válogatott versek / Menyhárd Alfréd ; [a válogatást Tüskés Tibor kész. ...]. - Budapest : Gondolat, 2020. - 130 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-556-025-7 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836402]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2021.
Mester Györgyi (1954-)
   Zizi naplója : tizenkét évvel később = Sizzie's diary : twelve years later / Mester Györgyi ; [ford. Zsófia Crow] ; [... ill. Zizi és Keglovich T. Milán]. - 2. kétnyelvű kiad. - Budapest : Ad Librum, cop. 2020. - 205 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5014-30-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - naplóregény - kétnyelvű dokumentum
894.511-31.02(02.053.2)=20
[AN 3836600]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2021.
Metzger Mária
   Földi üdvösség / Metzger Mária ; [utószó Madarász Imre] ; [kiad. a Csillagfény Alapítvány]. - 3. jav. kiad. - [Győr] : Csillagfény Alapítvány, 2019. - 122 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-81260-0-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3842261]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2021.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A nagy háború : haditudósítások / Molnár Ferenc. - Budapest : Athenaeum, 2021-. - 19 cm
magyar irodalom - haditudósítás - hadtörténet - első világháború
894.511-92 *** 355.48(4)"1914/1918"(0:82-92)
[AN 3836280]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1914. november - 1916. június. - 2021. - 428, [4] p.
ISBN 978-963-543-073-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - hadtörténet - első világháború - haditudósítás
894.511-92 *** 355.48(4)"1914/1916"(0:82-92)
[AN 3836285] MARC

ANSEL
UTF-810948 /2021.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond ; [Reich Károly rajz.]. - 31. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 307, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-796-0 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841598]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2021.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Boltosmesék [elektronikus dok.] / Mosonyi Aliz. - Szöveg (epub : 761 KB). - Budapest : Magvető, 2019. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166466. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3908-3
magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34
[AN 3840623]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2021.
Munkácsi Gabriella
   Rózsaláng : Legendánk-ciklus 1. / Munkácsi Gabriella. - 2. jav. kiad. - [Erdőkürt] : Mindenség, cop. 2021. - 493 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1801-7 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3841393]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2021.
Nádasdy Ádám (1947-)
   A szakállas Neptun [elektronikus dok.] : novellák / Nádasdy Ádám. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165175. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4034-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3832639]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2021.
Nagy Lajosné Bereczki Mária (1938-)
   Szabadságért örök rabság : II. Rákóczi Ferenc és családja / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né Bereczki M.], 2020. - 161 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-615-00-7816-8 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - magyar irodalom - uralkodó - 17. század - 18. század - verses epika
894.511-13 *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 3836800]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2021.
   A Nap háza : kortárs versek és mesék / szerk. Miklya Zsolt ; Bertóthy Ágnes [et al.] rajz. - Budapest : Kálvin, 2021. - 149, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Református tananyagtár
ISBN 978-963-558-464-2 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia - vers - mese
894.511-34(082)(02.053.2) *** 894.511-14(082)(02.053.2)
[AN 3837070]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2021.
Nemes István (1961-)
   A Káosz sárkányai : [a Káosz-ciklus tizenharmadik kötete] / John Caldwell. - Budapest : Cherubion, 2021. - 532, [1] p. ; 18 cm. - (Cherubion fantasy ; 13.)
ISBN 978-615-5228-47-6 fűzött : 4990,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3842435]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2021.
Noble, Jules
   Berry és a nagy kutyaütők : a küldetés : a kis víziló kalandjai, aki kutyának képzeli magát! / Jules Noble. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 220 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-024-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3837020]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2021.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Keresd a rímet! [elektronikus dok.] : háziállatok, vadállatok, víziállatok, madarak, mesealakok / Nógrádi Gábor ; ill. ... Takáts Zoltán. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : Presskontakt, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166707. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5245-18-3
magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3842280]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2021.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite : [az apu én vagyok] / Nógrádi Gábor. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 192, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-162-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3842417]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2021.
Nolle, Stefanie (1969-)
   Szőrmók, egy kiskutya kalandjai / Stefanie Nolle. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 110 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-574-074-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3836956]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2021.
Noth Zsuzsánna (1950-)
   Kalandtúrák : három kisregény / Noth Zsuzsánna. - [Budapest] : Noth Zs., 2021. - 299 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Kultúrkalandtúra?; Napi penzum?; Egy ágbogas családfa szemelvényei
ISBN 978-615-01-1613-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3836814]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2021.
Ocsovai Ferenc
   Szalamandravér / Ocsovai Ferenc. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 520 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-574-075-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3837088]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2021.
Oravecz Imre (1943-)
   1972. szeptember [elektronikus dok.] / Oravecz Imre. - 4. kiad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166459. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4020-1
magyar irodalom - próza - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3840605]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2021.
Papp Lajosné Mzsuzsó
   Borika életmeséi / Papp Lajosné Mzsuzsó. - [Tápióság] : Élő Irodalom - Élő Könyv : Cseppecske Bt., 2020. - 175, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-10-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3837144]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2021.
Pascal, Eric
   Benedictum : sosem vagy egyedül / Eric Pascal. - Hédervár : UGK, cop. 2020. - 376 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6191-26-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3837016]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2021.
Perjesi István
   Ránctalanító : világjáró : a világ legboldogabb országában én is megboldogultam / Perjesi István ; [ill. Kiss Tamás] ; [közread. a] Feltétel Nélkül Közhasznú Alapítvány. - Budapest : Feltétel Nélkül Közhasznú Alapítvány, 2020. - 101 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-00-9842-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3836900]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2021.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor összes költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 1 MB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166704. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-47-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3842268]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2021.
Petre András (1943-)
   Elmaradt érettségi találkozó, 1961-2016 : bevezető gondolatok egy könyvhöz / Petre András. - Pécs : Magánkiad., 2020. - 263 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Számozott példány: 100
ISBN 978-615-01-1012-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3836305]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2021.
Pilinszky János (1921-1981)
   Beszélgetések Sheryl Suttonnal [elektronikus dok.] : egy párbeszéd regénye / Pilinszky János. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166462. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4031-7
magyar irodalom - dialógus - elektronikus dokumentum
894.511-83
[AN 3840610]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2021.
Redhood, Julia (1995-)
   A világ végén / Julia RedHood. - Hédervár : Publio, cop. 2021. - 163 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-317-330-5)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3837006]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2021.
Rejtő Gábor (1951-)
   A rózsatüzér : főként versek / Rejtő Gábor. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 226, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0739-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836500]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban / Rejtő Jenő. - Budapest : Holnap, cop. 2021. - 245, [3] p. ; 21 cm. - (Ifjúsági könyvek, ISSN 2064-0501)
ISBN 978-963-349-353-3 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3841440]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2021.
Rózsa Lajos (1961-)
   A típuspéldány elrablása és más rettentő bűncselekmények a Természettudományi Múzeumban / írta Rózsa Lajos ; rajz. Oláh Dóri ; [kiad. az Ökológiai Kutatóközpont]. - Budapest : Ökológiai Kutatóközp., 2021. - [59] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5799-12-9 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - természettudomány - gyermekregény - gyermekkönyv
894.511-31(02.053.2) *** 5(02.053.2)
[AN 3836188]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2021.
Rubin Szilárd (1927-2010)
   Csirkejáték [elektronikus dok.] / Rubin Szilárd. - Szöveg (epub : 863 KB). - Budapest : Magvető, 2020, cop. 1963
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166160. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4040-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838691]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2021.
Rusznák Rózsa
   Nevető hintaló : gyermekversek / Bakóné Rusznák Rózsa ; [graf. Szekeres Erzsébet]. - Gödöllő : [Bakóné Rusznák R.], 2020. - 44 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-8798-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3836885]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2021.
Salánki Anikó (1955-)
   Titokdoboz / Salánki Anikó. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-069-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3836962]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2021.
Sándor Iván (1930-)
   Amit a szél susog [elektronikus dok.] / Sándor Iván. - Szöveg (epub : 692 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165116. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4024-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3832175]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2021.
Schein Gábor (1969-)
   Ó, rinocérosz [elektronikus dok.] / Schein Gábor. - Szöveg (epub : 669 KB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166167. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4075-1
magyar irodalom - verses regény - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3838693]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2021.
Silence, Helena
   Enigma / Helena Silence. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 356, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-463-4 fűzött : 3599,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3841420]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2021.
Smith, Taylor
   Freemountaini történetek : örökös játék / Taylor Smith. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 504 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-068-0 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3837091]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2021.
Spiró György (1946-)
   Egyéni javaslat [elektronikus dok.] : humoreszkek / Spiró György. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166735. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3911-3
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3842519]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2021.
Spiró György (1946-)
   Malaccal teljes éveink [elektronikus dok.] : esszék / Spiró György. - Szöveg (epub : 797 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166734. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4030-0
magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4
[AN 3842503]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2021.
Szabó T. Attila (1941-)
   Üzenet a hegyről 1. & 2 : fénnyel írott naplók és jegyzetek : fényképek, bökversek, klapanciák, rigmusok, strófák, szösszenetek : létvégi leltár 2019-ből. - Összevont és jav. új kiad. - Balatonfüred : [Szabó T. E. A.], 2020. - 294 p. : ill. ; 21 cm
Szerző Szabó T. Attila. - QR-kóddal. - Számozott példány: 100
ISBN 978-615-6214-00-3 fűzött
magyar irodalom - vers - napló
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3836549]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2021.
Szabó T. Attila (1941-)
   Üzenet a hegyről 2020 : fénnyel írott naplók & jegyzetek : FINJ 3. : bemutatók, bökversek, jegyzetek, klapanciák, rigmusok, strófák, szösszenetek. - Balatonfüred : [Szabó T. E. A.], 2021. - 206 p. : ill. ; 21 cm
Szerző Szabó T. Attila. - QR-kódokkal. - Számozott példány: 50
ISBN 978-615-6214-03-4 fűzött
magyar irodalom - vers - napló
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3836552]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2021.
Szebeni Hajnalka (1989-)
   Sókamakka / írta Szebeni Hajnalka ; ill. Zimmer Dóri. - [Hédervár] : [Underground], 2021. - 32, [1] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-574-061-1 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3836942]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2021.
Szepes Mária (1908-2007)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 413 p. ; 24 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-983-7 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - okkultizmus - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3840905]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - Budapest : Holnap, 2021. - 231 p. ; 21 cm. - (Ifjúsági könyvek, ISSN 2064-0501)
ISBN 978-963-349-354-0 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841482]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2021.
Szigethy Éva (1944-)
   Ugye megtaláljuk? / Szigethy Éva. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-574-059-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3836985]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2021.
Tátos Gyöngyi (1943-)
Sisi (új kiadása)
   Sisi, Ví és Vivi / Tátos Gyöngyi. - 2. átd. kiad. - Budapest : [Tápióság] : Élő Irodalom - Élő Könyv : Cseppecske Bt., 2021. - 122, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5815-14-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3836902]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2021.
Tavi Kata (1984-)
   Szívkeringő [elektronikus dok.] / Tavi Kata. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166086. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-561-270-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3838169]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2021.
Tompa Andrea (1971-)
   A hóhér háza / Tompa Andrea. - 5. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 439, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-149-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841072]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2021.
Torda Hajnal, B.
   Poétajárat / B. Torda Hajnal. - [Tápióság] : Élő Irodalom - Élő Könyv : Cseppecske Bt., 2020. - 117, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5815-13-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836907]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2021.
Törteli Gabriella
   Honnan hová? [elektronikus dok.] / Törteli Gabriella. - Szöveg (epub : 4.9 MB). - [S.l.] : Underground K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166563. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - mentálhigiénia - válogatott művek - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-822 *** 613.865 *** 894.511-821
[AN 3841278]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2021.
Tóth Árpád (1886-1928)
   Tóth Árpád összes verse [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 423 KB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166700. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-53-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3842242]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2021.
Tóth Virág Csuszka
   Angyalfogak / Tóth Virág Csuszka ; [ill. Fekete Éva]. - Hédervár : Underground, 2020. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6191-98-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3836950]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2021.
Urbán Bálint (1984-)
   Oscuro / Urbán Bálint. - Budapest : FISZ, 2020. - 94, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 109.)
ISBN 978-615-5729-51-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - dialógus
894.511-83
[AN 3836499]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Ákos óvodába megy / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [39] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-587-030-1 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3841611]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Mókás, a szeleburdi csikó / Vadadi Adrienn ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 117, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
borító- és gerinccím: Kockacukor lovassuli : Mókás, a szeleburdi csikó
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-410-806-1)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3841871]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2021.
Varró Dániel (1977-)
   Akinek az orra pisze : korszerű mondókák kisbabáknak / Varró Dániel ; Maros Krisztina rajz. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 68, [3] p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-518-135-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3836312]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2021.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály ; [az előszót és a lábjegyzeteket írta, a szöveget gond. Szigethy Gábor]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2021. - 182 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-165-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3841505]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2021.
Zabary Kata
   52 álom / Zabary Kata ; Ladócsy Lujza illusztrációival. - Hédervár : UGK, cop. 2021. - 121 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-574-046-8 kötött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3836954]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2021.
Zenker Katalin
   Szárnyalás sebzett szárnyakkal / Zenker Katalin. - Budapest : Püski, 2021. - 242 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-308-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3836856]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11001 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Bagolydoktor / [írta és rajz. Bartos Erika]. - [Budapest] : Szerző, 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5883-41-5 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3836194]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Csillaglány / [írta és rajz. Bartos Erika]. - [Budapest] : Szerző, 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5883-40-8 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3836189]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Döme, a krumplibogár / [írta és rajz. Bartos Erika]. - [Budapest] : Szerző, 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5883-39-2 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3836186]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Szellő, a szitakötő / [írta és rajz. Bartos Erika]. - [Budapest] : Szerző, 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5883-44-6 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3836198]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Ugri, a szöcskelány / [írta és rajz. Bartos Erika]. - [Budapest] : Szerző, 2019. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5883-45-3 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3836203]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2021.
Hello, Doggy! (magyar)
   Szia, kutyus! : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [28] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-680-0 fűzött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3842354]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2021.
Hide and seek (magyar)
   Bújócska : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [30] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-679-4 fűzött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3842350]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2021.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 2. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-486-525-4 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3841612]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2021.
Megyeri Annamária
   Ki hol lakik? / rajz. Megyeri Annamária. - 2. kiad. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-324-904-8 kötött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840902]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2021.
Parent, Nancy
Time to put away the screens (magyar)
   Tegyük el a kütyüket! / írta Nancy Parent ; rajz. Jerrod Maruyama ; [ford. Heinisch Monika] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-989-1 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3836436]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2021.
Parent, Nancy
Time to visit the dentist (magyar)
   Mozog a fogam! / írta Nancy Parent ; rajz. Jerrod Maruyama ; [ford. Heinisch Mónika] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-988-4 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3836431]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2021.
Tielmann, Christian (1971-)
Max macht Ferien (magyar)
   Berci nyaralni megy / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 18.)
ISBN 978-963-403-954-9 fűzött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3836314]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11013 /2021.
Gáspár András (1965-2020)
   Ezüst félhold blues / Gáspár András. - 3. jav., átd. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2021. - 358, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-330-3 fűzött : 3990,- Ft : 12 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3842434]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2021.
Houser, Jody
Scavengers (magyar)
   Roncsvadászok / írta Jody Houser ; rajz. Gabriel Guzmán ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 90, [9] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: StarCraft
ISBN 978-963-497-623-3 kötött : 4490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3837314]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2021.
Houser, Jody
Thrawn (magyar)
   Thrawn / írta Jody Houser ; rajz. Luke Ross ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [143] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-618-9 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3837222]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2021.
Merglová, Iveta
Ema sa má (magyar)
   Ema elvan / Iveta Merglová ; Peťovská Flóra fordítása. - Budapest : Csirimojó, 2020. - [63] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-81067-9-5 kötött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3836887]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2021.
Pak, Greg (1968-)
Rebels and rogues (magyar)
   Lázadók és zsiványok / írta Greg Pak ; rajz. Phil Noto ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [115] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 12. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-619-6 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3837211]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2021.
Pak, Greg (1968-)
Rogues and rebels (magyar)
   A lázadók végzete / írta Greg Pak ; rajz. Phil Noto ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [125] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 13. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-620-2 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3837306]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2021.
Punter, Russell
The three musketeers (magyar)
   A három testőr : [képregény] / [Alexandre Dumas regénye alapján átd. Russel Punter] ; [ill. Matteo Pincelli] ; [ford. Surjányi Dávid]. - [Budapest] : Aión, cop. 2021. - [104] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-81773-1-3 fűzött : 3490,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3837149]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2021.
Spurrier, Simon (1981-)
A rogue's end (magyar)
   A renegát végzete / írta Simon Spurrier ; rajz. Caspar Wijngaard, ... Elsa Charretier ; ford. Sándor Zoltán. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - [158] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 7. - keretcím: Star Wars : Doktor Aphra
ISBN 978-963-497-621-9 kötött : 5290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3837309]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2021.
   Tavaszi szél konferencia, 2019 : nemzetközi multidiszciplináris konferencia : absztraktkötet / szerk. Németh Katalin ; kiad. a Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Budapest : DOSZ, 2019. - [742] p. : ill. ; 31 cm
A konferenciát Debrecenben tartották. - Borítócím: Absztraktkötet 2019. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5586-85-9 kötött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3836961]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2021.
Wiebe, Kurtis J.
The rise of Raam (magyar)
   Raam felemelkedése / [írta Kurtis J. Wiebe] ; [rajz. Max Dunbar] ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - [96] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Gears of war
ISBN 978-963-497-622-6 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3837151]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2021.
Yang, Gene Luen (1973-)
Avatar : the last airbender : the promise (magyar)
   Avatar : the last airbender : az ígéret / írta Gene Luen Yang ; rajz. ... Gurihiru ; [ford. Zekov Szófia]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - [231] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-497-640-0 kötött : 8490,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3837145]
MARC

ANSEL
UTF-8