MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/10/15 10:17:17
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
11024 /2021.
   Sukorói Hagyományőrző Egyesület : "Jelenben a múltért" : [20 éves jubileumi évkönyv, 2000-2020] / [írta és szerk. Varga Edit]. - Sukoró : Sukorói Hagyományőrző Egyes., 2021. - 79 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Sukorói Hagyományőrző Egyesület
Sukoró - hagyományőrzés - folklór - kulturális egyesület
061.28(439-2Sukoró) *** 398(=945.11)(439-2Sukoró)
[AN 3837305]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11025 /2021.
Benyó Barbara
   Cs. Tóth János / [kiad. a Békéstáji Művészeti Társaság]. - [Békéscsaba] : Békéstáji Műv. Társ., 2021. - 56, [1] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Összeáll. Benyó Barbara, Nagyné Marton Andrea. - keretcím: Ívek, pályák, alkotások
ISBN 978-615-01-1325-8 fűzött
Tóth János, Cs (1951-)
Magyarország - könyvkiadás - művészeti élet - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
655.41(439)(092)Tóth_J.,_Cs. *** 73/76(439)"198/201" *** 012Tóth_J.,_Cs.
[AN 3837999]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2021.
Deák Dezső (1953-)
   A neolitikum írása / Deák Dezső. - Szeged : Deák D., 2021. - 422 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 413-419.
ISBN 978-615-01-0624-3 fűzött
rovásírás - írástörténet - magyarság
003.335.9(=945.11) *** 003(100)(091)
[AN 3837270]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11027 /2021.
Zelei Dávid (1985-)
   Folyó-irat-mentés / Zelei Dávid. - Budapest : FISZ, 2020. - 245, [3] p. ; 20 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 13.)
ISBN 978-615-5729-49-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - kulturális élet - magyar irodalom - 21. század - kritika - sajtószemle
070(439)"201"(051.7) *** 894.511-95
[AN 3837750]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11028 /2021.
Rovelli, Carlo (1956-)
Anaximandre de Milet ou La naissance de la pensée scientifique (magyar)
   A tudomány születése : Anaximandrosz forradalma / Carlo Rovelli ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, 2021. - 221 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 191-198.
ISBN 978-963-355-117-2 fűzött : 3900,- Ft
Anaximandros (Kr. e. 610-Kr. e. 546?)
ókori Görögország - tudományfilozófia - kultúratörténet - tudós - filozófus - 6. század (Kr. e.)
001 *** 008(100) *** 1(38)(092)Anaximandros
[AN 3837168]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2021.
Santini, Gabriella
20 straordinari inventori che hanno cambiato il mondo (magyar)
   20 rendkívüli feltaláló, aki megváltozatta a világot / [szöveg Gabriella Santini] ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 88 p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: Rendkívüli történetek. - Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-403-956-3 kötött : 3990,- Ft
feltaláló - tudós - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
001.894(100)(092)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3838063]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11030 /2021.
Douval, H. E.
Bücher der praktischen Magie (magyar)
   Mágia és toxikológia : a mágia, a mágia titkos értelme, technikája és gyakorlati alkalmazása / H. E. Douval. - [Miskolc] : Hermit, [2021]. - 89 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5984-85-3 fűzött : 2100,- Ft
mágia - toxikológia
133.4 *** 615.9
[AN 3843120]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2021.
Marahovskaâ, Nonna
Lečenie kodami 4 (magyar)
   Gyógyítás kódokkal 2 / Nonna Marakhovskaya, Valeria Ruzieva. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - 101 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-81257-4-1 fűzött
számmisztika - ezoterika
133.5:51 *** 133.25
[AN 3837979]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2021.
Seklitova, Larisa Aleksandrovna (1972-)
   Három új ima a "világegyetem törvényei" alapján / Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila. - [Budapest] : Magánkiad., 2021. - 24, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Borítócím: Imák a "világegyetem törvényei" alapján
ISBN 978-615-81257-5-8 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3837972]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2021.
Singh, Kirpal (1894-1974)
   Új élet a világban és Istenben / Kirpal Singh ; [ford. Ládi Kati] ; [kiad. SKRM Magyarországi Közössége]. - Budapest : SKRM MK, 2021. - 279, [6] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-81801-0-8 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3837493]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2021.
Ursinyi Julianna Ágnes (1947-)
   Ima az életért / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Ádánd] : Ursinyi J. Á., cop. 2021. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81768-4-2 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3837438]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2021.
Walsch, Neale Donald (1943-)
Conversations with God (magyar)
   A teljes Beszélgetések Istennel : 1-3. kötet / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 730 p. ; 24 cm
Tart.: Szokatlan párbeszédÞ; További párbeszédÞ; A párbeszéd folytatódik
ISBN 978-963-529-029-1 kötött : 6990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3842982]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2021.
Walsch, Neale Donald (1943-)
Neale Donald Walsch's little book of life (magyar)
   Az élet kiskönyve : [útmutató a Beszélgetések Istennel című könyvhöz] / Neale Donald Walsch. - Fót : Unio Mystica, 2021. - 246, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-49-5 kötött : 4990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3837491]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11037 /2021.
Dreve, Paula
   Irány a természet! / [szerző Paula Dreve] ; [ford. Zölde Júlia]. - Budapest : Roland, [2020]. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5913-76-1 fűzött : 2490,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3837153]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2021.
Gera Pál (1963-)
   Füttyöstől Duzzogóig : hazai kisragadozók megmentése / Gera Pál. - Budapest : Corvina, 2021. - 176, [16] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6750-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - állatvédelem - menyétféle - memoár
504.74.06(439)(0:82-94) *** 599.742.4(439)
[AN 3837770]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2021.
Wohlleben, Peter (1964-)
Kranichflug und Blumenuhr (magyar)
   A természet jelbeszéde : kertészkedő hangyák, "liftező" ölyvek, virágillat és jégeső / Peter Wohlleben ; ill. Margret Schneevoigt ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, 2021. - 175, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-682-5 kötött : 3490,- Ft
természeti környezet - környezethez való viszonyulás - amatőr kertészkedés
502 *** 635 *** 504.03
[AN 3837339]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11040 /2021.
Braun Tibor (1932-)
   A szerelem molekulái : multidiszciplináris kémiai egyveleg / Braun Tibor. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 424 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-131-7 fűzött : 3500,- Ft
kémia - alkalmazott természettudomány - interdiszciplináris módszer
54 *** 6
[AN 3837375]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2021.
Csomai Zita
   Gyógyító kristályok : 50 gyógyító erejű kristály a mindennapos egészségügyi problémák és betegségek kezelésére / Csomai Zita. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 310, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [311].
ISBN 978-963-529-718-4 kötött : 5490,- Ft
ásvány - kristály - természetgyógyászat - ezoterika
549 *** 548 *** 615.89 *** 133.25
[AN 3842973]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11042 /2021.
Erdész Ádám (1956-)
   Ha Hiszi - megtalálja : Gyula térképétől a magyar és román GPS-navigációs adatbázisig : vállalkozástörténet a rendszerváltás után / Erdész Ádám, Göndöcs Péter. - Gyula : Térkép Kft., 2021. - 160 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-610-143-5 kötött
Göndöcs Péter (1958-)
Térkép Kft. (Gyula)
Magyarország - Gyula - vállalkozó - kartográfia - térinformatika - 20. század - 21. század - életútinterjú - testülettörténet
528.9(439) *** 659.2 *** 658.1(439)(092)Göndöcs_P.(047.53) *** 061.2(439-2Gyula)(091)
[AN 3837538]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2021.
Freistetter, Florian (1977-)
Eine Geschichte des Universums in 100 Sternen (magyar)
   Az univerzum története 100 csillagban elmesélve / Florian Freistetter ; [ford. Kallay Nóra]. - Budapest : Taramix : Panem Kv., 2021. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5186-80-6 kötött : 4900,- Ft
világegyetem
524.8
[AN 3837532]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2021.
Lawton, Graham
The origin of (almost) everything (magyar)
   Így kezdődött (majdnem) minden / Graham Lawton ; Stephen Hawking bevezetőjével ; [ford. Sóskuthy György]. - [Budapest] : Akkord, 2021. - 312 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 299-305.
ISBN 978-963-252-135-0 kötött : 4790,- Ft
világegyetem kialakulása - élet eredete - művelődéstörténet - technikatörténet
52-52 *** 573.5 *** 62(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3837397]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11045 /2021.
   Erdők. - [Debrecen] : Graph-Art, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az élet körforgása)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-615-5168-37-6 kötött
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3843297]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2021.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Öregapó madarai / Lázár Ervin ; Bódi Kati illusztrációival. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 53, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-835-6 kötött : 2499,- Ft
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3843622]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2021.
Röndigs, Nicole
Schmetterlinge (magyar)
   Lepkék : libbenő csodalények / Nicole Röndigs ; [ford. Márialigeti Sára]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-601-6 kötött : 3490,- Ft
lepke - ifjúsági könyv
595.78(02.053.2)
[AN 3837990]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2021.
Schmidt Egon (1931-)
   Madarakról mindenkinek [elektronikus dok.] / Schmidt Egon. - 3. átd. kiad. - Szöveg (epub : 21.2 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166808. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-5441-52-5
madár - elektronikus dokumentum
598.2
[AN 3842928]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11049 /2021.
Adorján András (1950-)
   Sakkban a lelkünk / Adorján András, Nagy Ervin. - [Budapest] : Kossuth, 2021. - 342, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-544-019-1 kötött : 3990,- Ft
sakk - sportlélektan
159.9 *** 794.1 *** 796.01
[AN 3837494]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2021.
Árvai Nóra
   76 endometriózis sikertörténet / Árvai Nóra. - Budapest : Árvai N., 2021. - [249] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81252-5-3 fűzött
endometritis - memoár
618.14-002.5(0:82-94)
[AN 3838084]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2021.
Barnai Roberto
   Biologika szerv atlasz / Barnai Roberto. - [Budapest] : Biologi-Team Kft., cop. 2021. - [4], 154 p. : ill., főként színes ; 23x30 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-615-81816-0-0 kötött
öngyógyítás - anatómiai atlasz
611(084.1) *** 615.89
[AN 3843640]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2021.
Bartos Erika (1974-)
   Gombolyag története : egy shunt-ös kiscica meséje / [írta és rajz. Bartos Erika] ; [közread. a] Shunt-os Életek Alapítvány. - [Budapest] : Shunt-os Életek Alapítvány, cop. 2021. - [64] p. : ill., főként színes ; 18x21 cm
ISBN 978-615-01-0940-4 kötött
liquor - testnedv-elvezetés - gyermekkönyv - képeskönyv
616.831.9-008.818.1(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3837596]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2021.
Bauer, Blake D.
You were not born to suffer (magyar)
   Nem szenvedésre születtél! [elektronikus dok.] / Blake D. Bauer ; ford. Dezséry-Szük Dorottya. - Szöveg (epub : 6.6 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2017 [!2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166830. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-533-3
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3843207]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2021.
Bóna László (1960-)
   Virágzó kert az ember : mikroorganizmusok és emberi kapcsolatok : vírusok, baktériumok, gombák, élősködők : hormonok : fertőzés és fertőtlenítés / Bóna László. - Budapest : Vis Vitalis, 2020. - 398 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5414-35-0 fűzött
homeopátia
615.015.32
[AN 3837722]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2021.
Chown, Vicky
The herbal remedy handbook (magyar)
   Természetes orvosságok kézikönyve : gyógynövények az immunrendszer erősítésére, légúti, emésztési, lelki és más panaszokra / Victoria Chown & Kim Walker. - [Budapest] : Libri, 2020. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Kocsis Anikó
ISBN 978-963-433-724-9 kötött : 4999,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat - népi gyógymód
615.89 *** 615.322
[AN 3837762]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2021.
Cserjési Renáta
   Aranyfonál az elhízás labirintusából / Cserjési Renáta, Bukta Tünde ; [az illusztrációkat kész. Papp Beatrix]. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 311 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 304-[312].
ISBN 978-963-489-239-7 fűzött
elhízás - fogyókúra - egészséges életmód - személyiség-lélektan - mentálhigiénia
613.24/.25 *** 159.923.2 *** 613.86
[AN 3843196]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2021.
Deida, David (1958-)
Dear lover (magyar)
   Drága szerelmem [elektronikus dok.] : útmutató nőknek - férfiakról, szexről és a szerelem mélységeiről / David Deida ; ford. Székely Éva. - Szöveg (epub : 7.1 MB). - [Budapest] : Bioenergetic, [2021], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166825. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-540-1
nemi élet - szexuálpszichológia - mentálhigiénia - nő - elektronikus dokumentum
613.88-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 613.865-055.2
[AN 3843058]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2021.
   Diabsuli : útmutató a diabéteszes gyermekek és szüleik számára / [közread. a] Bethesda Gyermekkórház. - Budapest : Bethesda Gyermekkórház, 2021. - 103 p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-01-1559-7 fűzött
cukorbetegség - gyermek
616.379-008.64-053.2
[AN 3837906]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2021.
Döme Ibolya
   Vágyaink nyomában / Döme Ibolya. - [Szeged] : [Döme I.], cop. 2021. - 132 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-1346-3 fűzött : 2750,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3838130]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2021.
Enciclopedia delle erbe (magyar)
   Gyógynövények kincsestára : azonosításuk, valamint gyógyászati, étkezési és kozmetikai felhasználásuk / [ill. ... Mario Stoppele, Giulia Pianigiani, Laura Toffaletti]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Kocsis Márta
ISBN 978-963-357-507-9 fűzött : 3999,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat - szakácskönyv
615.89:615.322 *** 641.56(083.12)
[AN 3843281]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2021.
Fajcsák Zsuzsanna (1969-)
   A boldogság félelmekbe zárt titkai : a tartós fogyás, egészség, boldogság, belső béke és harmónia alapjai / Fajcsák-Simon Zsuzsanna. - 2. kiad. - [Becske] : Fajcsák-S. Zs., 2021. - 450 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-3654-0 fűzött
mentálhigiénia - önismeret
613.865 *** 159.923
[AN 3843382]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2021.
Jodorowsky, Alexandro (1929-)
Métagénéalogie (magyar)
   Metagenealógia : önfelfedezés a pszichomágia és a családfa által / Alejandro Jodorowsky és Marianne Costa ; ford. Hegedűs Beatrix. - Budapest : Medicina, 2021. - 487 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 484.
ISBN 978-963-226-809-5 fűzött : 5200,- Ft
pszichoterápia - ezoterika
615.851 *** 133.25
[AN 3837753]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2021.
Kertész Edina (1976-)
   A lány, aki orvos akart lenni / írta Kertész Edina ; rajz. Maros Krisztina. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2021. - [40] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-476-007-8 kötött : 3490,- Ft
Hugonnai Vilma (1847-1922)
Magyarország - orvos - nők a társadalomban - századforduló - gyermekkönyv
61(439)(092)Hugonnai_V.(02.053.2) *** 316.37-055.2(439)"19/20"
[AN 3843388]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2021.
Máté Gábor (1944-)
When the body says no (magyar)
   A test lázadása : ismerd meg a stresszbetegségeket / Máté Gábor ; [ford. Bogácsi Balázs]. - [Budapest] : Open, 2021. - 387 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-572-008-8 fűzött : 3999,- Ft
stressz - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3843364]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2021.
   Maxillofacialis anatómia / szerk. Fehér Erzsébet. - 4. kiad. - Budapest : Medicina, 2021. - 234 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-226-796-8 kötött : 8900,- Ft
tájanatómia - arc - fej
611.92 *** 611.91
[AN 3843386]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2021.
Molnár Zsolt
   Testimesék / Molnár Zsolt. - Budapest : Molnár Zs., 2021. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0937-4 fűzött : 4444,- Ft
emberi test - élettan
612
[AN 3837768]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2021.
Móra Klára
   Felértem : ho'oponopono, az életem 2 / írta Móra Klára. - Budapest : Suerte Szolgáltató Bt., 2021. - 216, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81857-0-7 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3837946]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2021.
Perlmutter, David (1954-)
Brain wash (magyar)
   Agytisztítás : méregtelenítsd a tudatod, hogy tisztábban gondolkodhass, elmélyüljenek a kapcsolataid és tartós boldogságban élj / David Perlmutter és Austin Perlmutter ; Kristin Loberg közrem. ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 318, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-354-3 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - agykutatás - táplálkozástudomány
613.865 *** 613.2 *** 612.82
[AN 3837653]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2021.
Place, Marie-Hélène (1961-)
60 activités Montessori pour mon bébé (magyar)
   60 Montessori fejlesztő gyakorlat kisbabáknak : bababarát környezet, készségfejlesztés, önállóságra nevelés / Marie-Hélène Place ; fotók Ève Herrmann ; [ford. Kaló Krisztina]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 181, [9] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.: p. [186].
ISBN 978-963-415-889-9 fűzött : 3499,- Ft
csecsemőgondozás - gyermeklélektan - fejlesztő játék
613.95 *** 159.922.7-053.3 *** 37.025
[AN 3843001]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2021.
Rama Swami (1925-1996)
Path of fire and light (magyar)
   Tűz és fény útja / Szvámí Ráma. - Budapest : Danvantara, 2021-. - ill. ; 21 cm
jóga - meditáció
615.851.86 *** 294.527
[AN 3837795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Haladó jógagyakorlatok / [ford. Jakab Ákos]. - 2021. - 183 p.
ISBN 978-963-9858-38-1 kötött : 4990,- Ft
[AN 3837797] MARC

ANSEL
UTF-811071 /2021.
Rayond, Sol
   A stresszmentes élet kézikönyve : gyakorlati tanácsok és feladatok / Sol Rayond. - Szentendre : Pro Lumen Kft., 2021. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0891-9 fűzött : 3850,- Ft
stresszkezelés - stressz - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3837462]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2021.
Siaud-Facchin, Jeanne (1957-)
L'enfant surdoué (magyar)
   A szuperintelligens gyermek : segítsük felnőni - segítsük, hogy sikeres legyen / Jeanne Siaud-Facchin ; ford. Kiss Kornélia. - Budapest : Park, 2021. - 301, [6] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 300-[302].
ISBN 978-963-355-670-2 fűzött : 3999,- Ft
intelligencia - gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1 *** 612.821.3
[AN 3837758]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2021.
Singer Magdolna (1952-)
   Gyászkísérés : együtt a bánat és a feldolgozás útján / Singer Magdolna ; [ill. Szulyovszky Sarolta]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 439 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-002-6 kötött : 3900,- Ft
gyászolás - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865
[AN 3837634]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2021.
Stibal, Vianna (1963-)
ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing [elektronikus dok.] : egy kivételes energiagyógyászati módszer bemutatása / Vianna Stibal ; ford. Bozai Zsuzsa. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 11.1 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2020, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166828. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-539-5
ezoterika - öngyógyítás - elektronikus dokumentum
615.89 *** 133.25
[AN 3843169]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2021.
Swanson, Ann
Science of yoga (magyar)
   A jóga tudománya : kézikönyv a test és az elme tökéletes harmóniájáért / Ann Swanson. - Utánny. - [Budapest] : Libri, 2021. - 216 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Mátics Róbert. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-683-9 kötött : 5999,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3837837]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2021.
Székely István
   A szabad figyelem : gyakorlati kézikönyv / Székely István. - Budapest : Kláris, 2021. - 130 p. ; 21 cm. - (Aletheia, ISSN 1785-8402)
ISBN 978-615-5003-09-7 kötött : 2500,- Ft
mentálhigiénia - figyelem - tudat
613.865 *** 159.952 *** 159.922
[AN 3837320]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2021.
Tőkés Ildikó
   Pápá, Cici! / Tőkés Ildikó ; ill. Gallay-Nagy Krisztina. - Debrecen : Magánkiad., 2021. - [22] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-615-01-1011-0 kötött
szoptatás - elválasztás - mese - gyermekkönyv - képeskönyv
618.63(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3837329]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2021.
Treszkai Tamás
   A #sikerhekker : így tedd könnyebbé az életed! : filléres gondok helyett földi mennyország / Treszkai Tamás. - [Szolnok] : Alabama Reálszisztéma Kft., 2021. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1651-8 kötött : 3990,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3837914]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2021.
Világos Gábor
   Küzdök tovább : hétköznapok SMA-sként / Világos Gábor. - [Nagyvázsony] : Magánkiad., 2021. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1168-1 fűzött
izomsorvadás - örökölt betegség - napló
616.74-007.23(0:82-94)
[AN 3837323]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2021.
Viszkok Fruzsi
   Tedd rendbe az életed! / Viszkok Fruzsi. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 222 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-565-107-8 kötött : 3900,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3838075]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2021.
Yudelove, Eric Steven (1946-)
100 days to better health, good sex & long life (magyar)
   100 nap a jobb egészségért, a jó szexért és a hosszú életért [elektronikus dok.] : a taoista jóga útmutatója és a chi kung / Eric Steven Yudelove ; ford. Mihajlovic Andrea. - Szöveg (epub : 14.5 MB). - Budapest : Bioenergetic, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-485-5
torna - jóga - taoizmus - elektronikus dokumentum
613.71 *** 294.527 *** 299.513
[AN 3843023]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11082 /2021.
Dávid Krisztina
   Word 2019 : lépésről lépésre egyszerűen / Dávid Krisztina. - Budapest : Taramix : Panem Kv., 2021. - 230 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5186-81-3 fűzött : 3300,- Ft
szövegszerkesztő
519.688:655.2Word
[AN 3837467]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2021.
Fehér Krisztián
   Játékprogram egy hétvége alatt! / Krisztián Fehér. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021. - 2 db : ill. ; 21 cm
játékprogram - programozás
681.3.004.14 *** 793/794 *** 519.68
[AN 3837366]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 44 p.
ISBN 978-615-6184-10-8 fűzött : 1800,- Ft
[AN 3837367] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 58 p.
ISBN 978-615-6184-11-5 fűzött : 1800,- Ft
[AN 3837369] MARC

ANSEL
UTF-811084 /2021.
Gyarmathy Éva (1958-)
   Az infokommunikációs kor generációi / Gyarmathy Éva ; [közread. az Ofoe]. - Budapest : Ofoe, 2020. - 152 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1575-7 fűzött
információs társadalom - infokommunikáció - digitális technika - tanulás - pedagógiai munka - képességfejlesztés
681.3.004.14 *** 316.774 *** 371.322 *** 371.321 *** 37.025
[AN 3837900]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2021.
   A kultúraváltás hatása az oktatásra : tanulmányok a digitális átállás iskolára gyakorolt hatásáról / szerk. Racsko Réka. - Eger : Líceum K., 2020. - 184 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-162-8 fűzött
technikai kultúra - digitális technika - információs társadalom - didaktika - oktatástechnológia
681.3.004.14 *** 371.333 *** 316.774
[AN 3837403]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11086 /2021.
Sáfár József
   Az esztergomi távírda és távíróvonala története, 1862-1887 / Sáfár József, Iván László. - Esztergom : MNL Komárom-Esztergom M. Lvt., 2021. - 126 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára évkönyvei, ISSN 2559-8082 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7234-32-3 kötött
Esztergom - távíró - technikatörténet - 19. század
621.394(439-2Esztergom)"186/188"
[AN 3838174]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2021.
Sáfár József
   Morze-rendszerű szalagos távírógépek a magyar távírászatban / Sáfár József. - Budapest : Sáfár J., 2021. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Távírótörténeti füzetek, ISSN 2560-1709 ; 6.)
ISBN 978-615-00-9925-5 fűzött
Magyarország - távíró - technikatörténet - 19. század - 20. század
621.394(439)"18/19"
[AN 3837909]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11088 /2021.
   Geotechnika 2020 [elektronikus dok.] : 2020. október 12-14., ... Herceghalom ... - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2020
Program és előadáskivonatok. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166823. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5831-20-1
geotechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
624.13 *** 061.3(439-2Herceghalom)
[AN 3843055]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11089 /2021.
Erdősi Ferenc (1934-)
   A globalizálódott tengerhajózás és a világkereskedelem / Erdősi Ferenc ; [közread. a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete]. - [Pécs] : KRTK RKI, [2021]. - 467 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 447-467.
ISBN 978-615-5949-08-1 fűzött
tengerhajózás - külkereskedelem - globalizáció - gazdaságföldrajz - 21. század
656.61(100) *** 339.5(100)"200/201" *** 911.3
[AN 3842929]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2021.
Fülöp Ágnes
   A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban / Fülöp Ágnes, Fülöp Natasa, Major Róbert. - 4. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2021. - 578 p. : ill. ; 21 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2021. jan. 31. - Bibliogr.: p. 575-578.
ISBN 978-963-258-518-5 kötött : 9000,- Ft
Magyarország - közlekedési szabály - jogalkalmazás - jogszabály - útmutató
656.1.05(439)(094)(036) *** 351.811(439)(094)(036) *** 340.132.6
[AN 3843198]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2021.
   A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményének kincsei : háttéranyag a "Nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentése" című kormányelőterjesztéshez. - [Budapest] : M. Műszaki és Közlekedési Múz., [2021]. - 63 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Fűzött
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (Budapest)
Magyarország - Budapest - közlekedéstörténet - technikatörténet - múzeumi gyűjtemény
629(439)"18/19" *** 069(439-2Bp.)MMKM
[AN 3837740]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2021.
   MÁV-Start pénztárosok kézikönyve. - [Budapest] : MÁV-Start, cop. 2021. - 60, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
vasúti közlekedés - ügyfélszolgálat - jegypénztáros - útmutató
656.2(036) *** 651.459.2(036) *** 651.459.4(036)
[AN 3838094]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2021.
Meltzer, Brad (1970-)
I am Amelia Earhart (magyar)
   Én, Amelia Earhart / Brad Meltzer ; ill. Christopher Eliopoulos ; [ford. Katonai Rebeka]. - [Budapest] : Aion, cop. 2021. - [39] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
keretcím: Hétköznapi emberek, akik megváltoztatták a világot
ISBN 978-615-81773-3-7 kötött : 2990,- Ft
Earhart, Amelia (1897-1937)
Egyesült Államok - pilóta - 20. század - gyermekkönyv
656.7(73)(092)Earhart,_A.(02.053.2)
[AN 3837274]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11094 /2021.
Biacs Péter (1940-)
   Életpályám az élelmiszer- és biotechnológia vonzásában / Biacs Péter Ákos. - [Budapest] : Lexica K., 2021. - 137 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Magyar tudósok, ISSN 2560-2411 ; 15.)
ISBN 978-615-81578-3-4 kötött : 4000,- Ft
Biacs Péter (1940-)
Magyarország - mérnök - élelmiszer-technológia - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
663/664 *** 62(439)(092)Biacs_P.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3838070]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2021.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (35.). Agrártudományi Szekció (2021) (Budapest)
   XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekció : [Budapest, 2021. 03. 29-31.] : rezümékötet / főszerk. Rácz Bence ; [kiad. az Állatorvostudományi Egyetem]. - [Budapest] : Állatorvostud. Egy., 2021. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7149-34-4 fűzött
mezőgazdaság - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
63 *** 061.3"2021"
[AN 3838092]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2021.
Plagányi Gyula
Dance with the sharks (magyar)
   Tánc a cápákkal : tonhalcowboyok / Plagányi Gyula ; [ford. Plagányi Attila Ferenc]. - [Budapest] : [Plagányi A. F.], cop. 2021. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1589-4 fűzött
tengeri halászat - búvárkodás - tenger - ausztrál irodalom - memoár
639.22(0:82-94) *** 797.215(26)(0:82-94) *** 820-94(94)=945.11
[AN 3838149]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2021.
Szalai Károly
   Agrárerdészet : a többcélú mezőgazdasági területhasználat / [szerzők Szalai Károly, Dósa Ildikó]. - Budapest : NAK, 2019. - 19 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Vidékfejlesztési kézikönyv ; 1.)
Bibliogr.: p. 19.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5307-48-5)
erdészet - mezőgazdaság
630*26
[AN 3813713]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2021.
Szollár István (1946-)
   Lótenyésztés Mezőhegyesen, 1961-2004 / Szollár István ; [kiad. ... Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.]. - Mezőhegyes : Nemz. Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., [2021]. - 320 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-01-1199-5 kötött
Mezőhegyes - lótenyésztés - 20. század - ezredforduló
636.1(439-2Mezőhegyes)"196/200"
[AN 3837739]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11099 /2021.
Althuizen, Jord
Smokey goodness : burgers & BBQ bites (magyar)
   Burgerek és BBQ-falatkák : smokey goodness / Jord Althuizen ; [ford. Soós Krisztina]. - Budapest : Scolar, 2021. - 207 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-509-336-6 kötött : 6775,- Ft
hamburger - hús - grillsütés - füstölés - szakácskönyv
641.84(083.12) *** 641.55(083.12):637.5 *** 641.526(083.12)
[AN 3837718]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2021.
Aradvári-Szabolcs Mariann
   Menopauza : változó kor, változó szükséglet : 57 recept és étrendi ajánlás / Aradvári-Szabolcs Mariann, Mák Erzsébet, Végvári Viktória ; [fotók ... Patyi Szidónia]. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 215 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 214-215.
ISBN 978-615-5417-71-9 kötött : 5990,- Ft
menopauza - egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 618.173 *** 613.2
[AN 3837698]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2021.
Farkas Viktória
   Meleg reggeli minden napra : 25 energetizáló recept Kicsi Vú 5 elem konyhájából / Farkas Viktória. - 2. kiad. - [Budapest] : 5 Elem Konyha Kft., 2021. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-2907-8 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3843625]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2021.
Franken, Marcus (1968-)
Einfach öko (magyar)
   A környezettudatos otthon : 200 nagyszerű ötlet a fenntarthatóbb élethez / Marcus Franken, Monika Götze ; [ford. Makra Júlia]. - Gödöllő : Gingko K., 2021. - 176 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-6326-04-1 fűzött : 3990,- Ft
háztartás - környezetvédelem - környezeti tudatosság - energiatakarékosság - útmutató
64 *** 504.06(036) *** 504.03 *** 620.9
[AN 3837620]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2021.
Kalas Györgyi
   Sandwich grófja és a nápolyi pizza : kedvenc ételeink története / Kalas Györgyi ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 87 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-756-9 kötött : 3990,- Ft
gasztronómia - étel - étkezési szokás - művelődéstörténet - gyermekkönyv
641(02.053.2) *** 392.8(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3835297]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2021.
Náray Tamás (1959-)
   ¡Viva España! : kedvenc spanyol süteményreceptjeim / Náray Tamás ; [ételfotók ... Kaszás Gergely]. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 189 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-68-9 kötött : 6990,- Ft
Spanyolország - ételspecialitás - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.568(460)(083.12)
[AN 3837478]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2021.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főznek az egészségügyi dolgozók / Gabriel & Violet. - [Budapest] : V&P Média, cop. 2021. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: How to cook
ISBN 978-615-81345-1-4 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3837586]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2021.
   Receptgyűjtemény a Székesfehérvári Németh László Általános Iskola tanulóitól. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Németh L. Ált. Isk. Teljes Élet Alapítvány, 2019. - [45] p. ; 21 cm
Borítócím: Receptkönyv
ISBN 978-615-00-5564-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3837372]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2021.
Váncsa István (1949-)
   Váncsa István szakácskönyve : ezeregy+ recept. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 670, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-433-936-6 kötött : 5999,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3843305]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11108 /2021.
Fekete Éva (1944-1997)
   Lukács György : késleltetett életrajz / Fekete Éva ; [szerk. Kardos András, Mesterházi Miklós és Székely Mária] ; [közread. a] ... Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvány. - Budapest : Kalligram : LANA, 2021. - 399 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-225-7 kötött : 4990,- Ft
Lukács György (1885-1971)
Magyarország - filozófus - 20. század
1(439)(092)Lukács_Gy.
[AN 3837504]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2021.
Lukács György (1885-1971)
   Lukács György és Mészáros István [elektronikus dok.] : filozófiai útkeresés - levelezésük tükrében / [sajtó alá rend.] Krausz Tamás, Szigeti Péter. - Szöveg (pdf : 873 KB). - Budapest : Eszmélet Alapítvány, 2019. - (Eszmélet zsebkönyvtár, ISSN 2631-0945)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166849. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80581-5-5
Lukács György (1885-1971)
Mészáros István (1930-2017)
Magyarország - Nagy-Britannia - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - levelezés - elektronikus dokumentum
1(439)(092)Lukács_Gy.(044) *** 1(410)(=945.11)(092)Mészáros_I.(044)
[AN 3843318]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2021.
Musto, Marcello (1976-)
   Egy "másik" Marx [elektronikus dok.] : főbb fogalmak és új értelmezések / Marcello Musto. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Budapest : Eszmélet Alapítvány, 2020. - (Eszmélet zsebkönyvtár, ISSN 2631-0945)
Főcím a címképernyőről. - Ford. Baráth Katalin, Konok Péter, Szalai Miklós. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166847. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80581-9-3
Marx, Karl (1818-1883)
Németország - filozófus - 19. század - marxizmus - elektronikus dokumentum
1(430)(092)Marx,_K. *** 141.82
[AN 3843316]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2021.
Selg, Peter (1963-)
Zivilcourage (magyar)
   Civil kurázsi : a szabad Waldorf iskolák előtt álló kihívás / Peter Selg ; [ford. Ember Zsófia, Monori Dóra]. - Budapest : Bionivo Kft., 2021. - 78 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 73-78.
ISBN 978-615-01-1680-8 fűzött
Németország - alternatív iskola - antropozófia - fasizmus
141.333 *** 371.4Waldorf *** 943.0"192/194"
[AN 3837975]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11112 /2021.
ʾAsap, ʾŴry (1942-)
   Fekete tűzzel fehér tűzre : a Tánhumá midrás / az előszót írta, vál., ... ford. és magyarázatokkal ell. Uri Asaf. - Budapest : Scolar, 2021. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-509-273-4 kötött : 3999,- Ft
aggadikus Midrás
296.88
[AN 3837508]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2021.
Barbarić, Slavko (1946-2000)
Slavite misu srcem (magyar)
   Szívvel ünnepeljétek a szentmisét / Slavko Barbarić ; [ford. Sarnyai Andrea] ; [kiad. Nagykovácsi Rk. Plébánia]. - Nagykovácsi : Nagykovácsi Rk. Plébánia, 2021. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1468-2 fűzött : 1000,- Ft
vallásos irodalom - istentisztelet
244 *** 264-061
[AN 3838080]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2021.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Szentírás : Újszövetség a Neovulgáta alapján / [Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 9. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2021. - 572, [4] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 16 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiad. alapján kész. - borító- és gerinccím: Újszövetség
ISBN 978-963-87626-7-2 kötött
225.04=945.11
[AN 3842966]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2021.
Böjte Csaba (1959-)
   Böjte Csaba füveskönyve : örömhöz segítő gondolatok. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 323 p. : ill., színes ; 19 cm
Lejegyezte Csender Levente
ISBN 978-963-479-571-1 kötött : 3999,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés - idézetgyűjtemény
244(02:82-84) *** 242
[AN 3843761]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2021.
boroka
   A Biblia megtalált fordítása [elektronikus dok.] : IX. könyv: Isten kér / írta boroka. - Szöveg (epdf : 1 MB). - [S.l.] : NAHR Kft., 2021, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166853. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81216-7-5
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244(089.3)
[AN 3843354]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2021.
Carrère, Emmanuel (1957-)
Le royaume (magyar)
   Isten országa / Emmanuel Carrère ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 474, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-193-5 kötött : 4999,- Ft
őskereszténység - francia irodalom - esszéregény
281(0:82-31) *** 840-31=945.11
[AN 3837392]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2021.
Doppelfeld, Basilius (1943-2013)
Symbole (magyar)
   Szimbólumok : életünk képei keresztény módon értelmezve / Basilius Doppelfeld ; [ford. Kun Éva ..., Simon-Szabó Ágnes ...]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 301 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 978-963-267-483-4 fűzött : 3290,- Ft
keresztény jelkép - bibliakutatás - művelődéstörténet
246.6 *** 165.212 *** 930.85(100) *** 22.01
[AN 3837732]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2021.
Éliás József (1914-1995)
   Kaland vagy sors? : az ember nemisége, a nemiség embere régen és most / írta Éliás József ; [közread. az] Éliás József Baráti Kör. - Boppard ; Budapest : Éliás J. Baráti Kör, 2021-. - 30 cm
vallási erkölcs
241
[AN 3837713]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Heteroszexuális viszonyulás, házasság, család : olvasópróba a kézirat első kötetéből. - 2021. - 40 p.
Fűzött
vallási erkölcs
241
[AN 3837714] MARC

ANSEL
UTF-811120 /2021.
   Emlékek, vallomások a Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna 70 éves történetéből / [... összegyűjt. Végh Pál]. - Budapest : Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna, [2021]. - 161, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-01-1595-5 fűzött
Budapest. 11. kerület - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházközség - kápolna
282(439-2Bp.XI.)(091) *** 726.52(439-2Bp.XI.)
[AN 3837967]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2021.
Fónyad Pál (1909-2001)
   Elég néked az én kegyelmem : Fónyad (Fuchs) Pál élete és munkássága / [szerk. és jegyzetekkel ell. Fónyad Pál István] ; [közread. az] Ordass Lajos Alapítvány. - Budapest : Ordass L. Alapítvány, 2021. - 173, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81809-0-0 fűzött : 2000,- Ft
Fónyad Pál (1909-2001)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század - prédikáció
284.1(439)(092)Fónyad_P. *** 252
[AN 3837302]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2021.
Fónyad Pál István
   Ráhner Máté (Matthias Rahner) : a rebellis és konszolidált egyházépítő evangélikus lelkész / Fónyad Pál István ; [közread.] Sárvár Város Önkormányzata, Sárvári Evangélikus Gyülekezet. - Sárvár : Önkormányzat : Sárvári Evangélikus Gyülekezet, 2020. - 85, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
A bev. német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80366-8-9 fűzött
Rahner Máté (1810-1877)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 19. század
284.1(439)(092)Rahner_M.
[AN 3837296]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2021.
Hetednapi Adventista Egyház. Duna Melléki Egyházterület
   A Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterületének beszámolói a XIX. konferenciai ciklusról / [... fel. szerk. Ősz-Farkas Ernő]. - Budapest : Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterülete, 2021. - 106 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterület XX. konferenciája, 2021. június 6. : beszámolók a XIX. ciklusról, 2017-2020
Fűzött
Magyarország - adventista egyház - éves beszámoló
286.3(439)(047.1)
[AN 3837353]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2021.
   Hitélet és vallásos kultúra a Kárpát-medencében 11 : konferencia Pápán a Laczkó Dezső Múzeum, a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeivel és a Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeummal közös szervezésben, 2017. augusztus 21-24. / szerk. Pilipkó Erzsébet, Fogl Krisztián Sándor. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2021. - 611 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9938-27-4 kötött
Kárpát-medence - népi vallásosság - vallástörténet - vallásszociológia
291(4-191) *** 398.3(=945.11)(4-191) *** 398.3(=00)(4-191)
[AN 3837746]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2021.
Horváth-Szováti György (1978-)
   El Camino : zarándoklat racionálisan spirituális szemmel / Horváth-Szováti György. - [Sopron] : Szerző, 2020. - 152 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-00-9958-3 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 3837932]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2021.
Jakits Orsolya Johanna (1972-)
   Premontrei nővérek Magyarországon : "Együtt Istennel az emberek között" / [szerző Jakits Orsolya M. Johanna] ; [kiad. a Magyar Premontrei Cirkária]. - Zsámbék : M. Premontrei Cirkária, 2020. - 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100-[104]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5993-13-8 kötött
Ordo Canonicorum Regularium Praemonstratensium. Communitas Sororum Praemonstratensiorum in Hungaria
Magyarország - premontreiek - apácarend - egyháztörténet
271.792-055.2(439)(091)
[AN 3837854]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2021.
Kaczvinszky József (1904-1963)
   Kelet világossága / írta Kaczvinszky József. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 3 db ; 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Írás, 1943
ISBN 978-615-5984-84-6
jóga - hasonmás kiadás
294.527 *** 094/099.07
[AN 3843718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezetés a yogába. - 299 p.
ISBN 978-615-5984-83-9 fűzött : 2700,- Ft
[AN 3843722] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyakorlati yoga. - 295 p.
ISBN 978-615-5984-82-2 fűzött : 2700,- Ft
[AN 3843735] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Misztikus yoga. - 360 p. : ill.
ISBN 978-615-5984-80-8 fűzött : 2700,- Ft
[AN 3843736] MARC

ANSEL
UTF-811128 /2021.
Keller, Timothy (1950-)
On death (magyar)
   Halál / Timothy Keller ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat : KIA, 2021. - 101 p. ; 18 cm. - (Találkozás Istennel)
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-641-1 fűzött : 1750,- Ft
halál
236.1
[AN 3837953]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2021.
Kisbán Emil (1893-?)
   A magyar pálosrend története / írta Kisbán Emil. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 2 db : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pálos Kolostor, 1938-1940
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - egyháztörténet - pálosok
271.791(439)(091)
[AN 3843740]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1711-1786. - 478, [3] p.
Bibliogr.: p. 448-458.
ISBN 978-615-6189-88-2 fűzött : 3900,- Ft
[AN 3843747] MARC

ANSEL
UTF-811130 /2021.
Kovács György
   A keresztény vallás megszületésének története [elektronikus dok.] / Kovács György. - 2. jav., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Ad Librum, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5758-44-7)
egyháztörténet - őskereszténység - krisztológia - időszámítás - elektronikus dokumentum
232 *** 529 *** 281
[AN 3843052]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2021.
Kováts Róbert
   A lélek útja / Robert Lawson. - 4. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-96-6 fűzött : 3990,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3843842]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2021.
Los milagros en el mundo moderno (magyar)
   A modern idők csodái / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 15.)
ISBN 978-963-544-084-9 kötött : 1690,- Ft
csoda - gyógyítás
231.73 *** 248.214.5
[AN 3837582]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2021.
Moon, Hak Ja Han (1943-)
Mother of peace (magyar)
   A béke anyja : és Isten letöröl szemükről minden könnyet : Hak Ja Han Moon emlékiratai / [ford. Novák Petra] ; [... kiad. ... Egyesítő Közösség]. - Budapest : Egyesítő Közösség, 2021. - 395 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1156-8 fűzött
Korea - kisegyház - egyházi vezető - 20. század - 21. század - memoár
289(519)(092)Moon,_H._H._J.(0:82-94)
[AN 3837422]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2021.
Papp Faber Erika (1938-)
Mary's lifeline (magyar)
   Szűz Mária mentőkötele : rózsafüzér-elmélkedések színes üvegablakokkal / Papp Faber Erika ; a fényképeket Papp Remy és Papp Faber Erika kész. ... - Budapest : Romanika, 2021. - 56 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 19.)
ISBN 978-615-5037-63-4 kötött : 1990,- Ft
mariológia - rózsafüzér - elmélkedés
242 *** 232.931 *** 248.158
[AN 3837738]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2021.
Patsch Ferenc (1969-)
   Az út befelé vezet : spirituális kérdésekről személyes hangon / Patsch Ferenc. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2021. - 343 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-442-033-0 fűzött : 3500,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3837319]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2021.
Rónay Tamás (1972-)
   Egyházi rejtélyek nyomában : Júdás árulásától a járványig / Rónay Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 247 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-534-078-1 fűzött : 2500,- Ft
egyháztörténet - katolikus egyház
282(091)
[AN 3837937]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2021.
Serdián Miklós György (1954-)
Iszlám szótár (új kiadása)
   Iszlám kislexikon. - [Bőv., átd. kiad.]. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2021. - 172, [2] p. : ill. ; 19 cm
Szerző Serdián Miklós György. - Bibliogr.: p. 6.
ISBN 978-615-5461-23-1 fűzött : 4000,- Ft
iszlám - művelődéstörténet - szaklexikon
297:030 *** 930.85
[AN 3843652]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2021.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Jézus Krisztus élete / Sípos (S) Gyula ; [közread. a Szeretet Földje Szolgálat]. - [Törökbálint] : Szeretet Földje Szolgálat, 2019. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81273-2-5 fűzött
Jézus
krisztológia
232
[AN 3838015]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2021.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   A megtérésről / Sípos (S) Gyula ; [közread. a Szeretet Földje]. - [Törökbálint] : Szerző : Szeretet Földje, 2020. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-81273-3-2 fűzött
megtérés
248.152
[AN 3838026]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2021.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Mózes botja : [novellák] / Sípos (S) Gyula ; [közread. a Szeretet Földje]. - [Törökbálint] : Szerző : Szeretet Földje, 2020. - 120 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-81273-4-9 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3838025]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2021.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   A Szeretetláng kegyelmi hatásairól - tanúságtételekkel / Sípos (S) Gyula ; [közread. a Szeretet Földje Szolgálat]. - [Törökbálint] : Szerző : Szeretet Földje Szolgálat, 2021. - 150 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81273-6-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3838019]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2021.
Societas Filiarum Divinae Caritatis
Costituzioni della Congregazione delle Figlie della Divina Carità (magyar)
   Az Isteni Szeretet Leányai konstitúciói. - Budapest : Isteni Szeretet Leányai Kongregációja, 2020. - 96 p. ; 19 cm + mell. (40 p.)
melléklet címe: Isteni Szeretet Leányai Kongregációjának generáldirektóriuma. - Gerinccím: Konstitúció és generáldirektórium
ISBN 978-615-01-1562-7 kötött
Societas Filiarum Divinae Caritatis
apácarend - szabályzat
271-055.2(439)FDC-4
[AN 3837725]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2021.
   "Szép a Rábaközi Boldogasszony képe" : premontrei imakönyv / [szerk. Magyar Zoltánné, Rátkai Martin, Boldvai M. Bertalan] ; [közread. a Csornai Premontrei Apátság]. - Csorna : Csornai Premontrei Apátság, 2021. - 112 p. : ill. ; 17 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-1550-4 fűzött
imakönyv - egyházi énekeskönyv
243 *** 245
[AN 3837969]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11144 /2021.
   Árpád-házi Szent Erzsébet Nemzeti Szociálpolitikai Gyűjtemény / szerk. Lakner Zoltán Lehel. - Pécs ; Budapest : SZIME, 2020. - 439 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Szociálpolitikai tükör könyvek, ISSN 2677-1713 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0278-8 kötött
Magyarország - társadalomtörténet - szociálpolitika - szociális gondoskodás - szociális igazgatás - történeti feldolgozás
316.32(439)(091) *** 364(439)(091) *** 351.84(439)
[AN 3837731]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2021.
   BarabásiLab : rejtett mintázatok : a hálózati gondolkodás nyelve / [szerk. Alanna Stang]. - [Budapest] : Open Books, 2021. - 189 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Kész. a Budapesten, 2020. okt. 10 - 2021. márc. 21. és a Karlsruhéban, 2021. márc. 27 - 2022. jan. 9. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-572-001-9 kötött : 8999,- Ft
Barabási Albert-László (1967-)
Egyesült Államok - adatvizualizáció - kapcsolathálózat-elemzés - interdiszciplináris módszer - tudós - külföldön élő magyar személyiség - ezredforduló - 21. század
316.47 *** 7.017 *** 001(73)(=945.11)(092)Barabási_A.-L. *** 311.218
[AN 3837614]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2021.
Bocskai Magda
   Mi lenne veled nélkülem? : igaz történetek alapján : bántalmazó kapcsolatokból szabaduló áldozatok történetei szakértők elemzésével / Bocskai Magda, Pokrovenszki Gergely. - [Nyíregyháza] : Pokrovenszki G., 2021. - 265 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-0788-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - partnerbántalmazás - memoár
316.647.3(439)(0:82-94)
[AN 3838530]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2021.
Bruckner, Pascal (1948-)
Un racisme imaginaire (magyar)
   Képzelt rasszizmus : iszlamofóbia és bűntudat / Pascal Bruckner. - Budapest : Századvég, 2019. - 231 p. ; 21 cm
Ford. Görgényi Adél. - Megj. "Egy elképzelt rasszizmus" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-44-6 fűzött : 3990,- Ft
Európa - rasszizmus - társadalmi viselkedés - előítélet - iszlám
316.647.8 *** 297(4)
[AN 3762650]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2021.
Fedinec Csilla (1968-)
   A magyarországi ruszinok és ukránok / Fedinec Csilla, Szakál Imre, Csernicskó István. - Budapest : MNL, 2020. - 270 p. ; 25 cm. - (Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek, ISSN 2732-1525)
Bibliogr.
ISBN 978-963-631-295-4 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - nemzetiségtörténet - ukránok - magyarországi ruszinok - történelmi forrás
316.347(=83)(439)(091)(093) *** 316.347(=875)(439)(091)(093)
[AN 3838179]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2021.
   Közösségi értékfeltárás Veszprém megyében : az értékfeltárás jó gyakorlatai : módszertani füzet / [közread. a] Nemzeti Művelődési Intézet. - Lakitelek : NMI, 2021. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-651-542-3 fűzött
Veszprém megye - kulturális örökség
316.7(439.117)
[AN 3838038]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2021.
   A kultúraváltás hatása az egyéni kompetenciákra : a digitális kompetencia modelljei / szerk. Lengyelné Molnár Tünde. - Eger : Líceum K., 2020. - 143 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-160-4 fűzött
technikai kultúra - digitális technika - információs társadalom - képességfejlesztés
316.77 *** 681.3.004.14 *** 37.025
[AN 3837404]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2021.
Lomnitz, Claudio (1957-)
Nuestra América (magyar)
   A mi Amerikánk : egy kelet-európai zsidó család útkeresése / Claudio Lomnitz ; [ford. Cser Brigitta]. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 382, [1] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5900-49-5 fűzött : 3800,- Ft
Dél-Amerika - családtörténet - zsidóság
316.347(=924)(8) *** 929.52(=924)(8)
[AN 3837529]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2021.
Musić, Goran
   Making and breaking the Yugoslav working class [elektronikus dok.] : the story of two self-managed factories / Goran Musić. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2021. - (Work and labor: transdisciplinary studies for the 21st century, ISSN 2732-1118 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166865. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.: p. 259-268.
ISBN 978-963-386-340-4
Jugoszlávia - társadalomtörténet - ipartörténet - munkásság - gyár - sztrájk - szocialista rendszer - elektronikus dokumentum
316.343.63(497.1)"195/198" *** 323.264(497.1)"198" *** 334.71(497.1)"195/198"
[AN 3843451]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2021.
The SCERTS model (magyar)
   A SCERTS-modell : komprehenzív oktatási módszertan autizmus spektrum zavarokban érintett gyermekekhez / szerzők Barry M. Prizant [et al.] ; [ford. Bertalan Lilla] ; [kiad. a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Budapest : NFSZK, 2021. - 2 db : ill. ; 28 cm
Fűzött
autizmus - viselkedészavar - kommunikáció - interperszonális kapcsolat - lelki fejlődés - képességfejlesztés - didaktika
316.77 *** 37.025 *** 371.3 *** 616.89-008.45 *** 316.472.4
[AN 3838118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Felmérés. - 307, [73] p.
Bibliogr.: p. 302-307.
ISBN 978-615-6312-00-6
[AN 3838122] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Programtervezés és beavatkozás. - 423 p.
Bibliogr.: p. 409-410.
ISBN 978-615-6312-01-3
[AN 3838123] MARC

ANSEL
UTF-811154 /2021.
Tóth Klára, N.
   Üvöltés vagy ölelés : igaz jelenlét a párkapcsolatban / N. Tóth Klára ; [graf. Németh Csaba]. - Győr : Magánkiad., 2021. - 300 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9195-2 kötött : 4500,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3838048]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2021.
Veresné Somosi Mariann (1961-)
   Conceptualisation as a tool in understanding social innovation: methods, case studies, practices / Veresné Somosi Mariann, Varga Krisztina ; [publ. University of Miskolc Faculty of Economics]. - [Miskolc] : Univ. of Miskolc Fac. of Economics, 2021. - 256 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 213-232.
ISBN 978-963-358-230-5 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - társadalmi hatás - társadalmi változás - innováció - 21. század
316.422 *** 316.422(439.134)"201" *** 316.422(439.161)"201"
[AN 3838071]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2021.
Weiser István (1973-)
   Címkézés : a mestermeggyőzés tudománya / Weiser. - 2. kiad. - Szeged : Webvízió Kft., 2021. - 86 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-85603-4-6)
kommunikáció - eladás - lélektan - marketing
316.77 *** 658.8 *** 159.9
[AN 3843633]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11157 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   Csudalámpa [elektronikus dok.] : a világ legszebb meséi : ezüst mesekönyv a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek. - Szöveg (epub : 805 KB). - Szeged : PairDime, 2021
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Ezüst mesekönyv. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166916. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6123-44-2
gyermekirodalom - világirodalom - népmese - elektronikus dokumentum
398.21(100)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3843701]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2021.
Wilhelm Konrádné
   A Tolna megyei németek tutyi viselete / Wilhelm Konrádné ; [közread. a] Tolna Megyei Népművészeti Egyesület. - Sióagárd : Tolna M. Népműv. Egyes., [2020]. - 151 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 9.
ISBN 978-615-01-1383-8 fűzött
Tolna megye - textilkötés - népviselet - magyarországi németek - lábbeli
391(=30)(439.125) *** 646.46 *** 746.42
[AN 3838051]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11159 /2021.
Andan, Julius
   A világ a színfalak mögött / Julius Andan. - [Törökbálint] : Brooks, cop. 2021. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5310-41-6 fűzött
összeesküvés - rejtély
327.88 *** 001.94
[AN 3843156]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2021.
Biden, Joseph R. (Jr.) (1942-)
Promise me, Dad (magyar)
   Ígérd meg, Apa! : a remény, a megpróbáltatások és a céltudatosság esztendeje / Joe Biden ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 363 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-760-3 kötött : 4999,- Ft
Biden, Joseph R. (Jr.) (1942-)
Egyesült Államok - államfő - 21. század - memoár
32(73)(092)Biden,_J._R.,_Jr.(0:82-94)
[AN 3837819]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2021.
Gáva Krisztián
   Az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolítása [elektronikus dok.] / Gáva Krisztián, Jackli Tamás ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Lezárva: 2020. febr. 28. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166871. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-286-9
Európai Unió - választás - tankönyv - elektronikus dokumentum
324(4-62)(078) *** 327.39(4-62)(078)
[AN 3843471]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2021.
The globalization of world politics (magyar)
   Világpolitika és globalizáció : bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba / [szerk.] John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2021. - 2 db (897 p.) : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-76-1 kötött : 6990,- Ft
világpolitika - globalizáció - politológia - biztonságpolitika
327 *** 339.9 *** 32.001 *** 355.02
[AN 3837536]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 448 p.
ISBN 978-615-5559-74-7
[AN 3837537] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 458-897.
Bibliogr.: p. 801-837.
ISBN 978-615-5559-75-4
[AN 3837983] MARC

ANSEL
UTF-811163 /2021.
Krausz Tamás (1948-)
   A népirtástól a történelemhamisításig [elektronikus dok.] : rendszerkritikai megközelítések Krausz Tamással / [riporter] Bartha Eszter. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : Eszmélet Alapítvány, 2019. - (Eszmélet zsebkönyvtár, ISSN 2631-0945)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166850. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80581-7-9
Magyarország - politológia - politológus - 20. század - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
32.001(439)(092)Krausz_T.(047.53) *** 32.001
[AN 3843322]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2021.
   Lánctalp és macskakő : közelítések hatvannyolchoz / szerk. Pataki Viktor, Vass Norbert. - Budapest : FISZ, 2020. - 272 p. ; 20 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 12.)
A Budapesten, 2018. okt. 18-19-én azonos címmel rendezett konferencia és kerekasztal-beszélgetések szerkesztett és bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5729-42-3 fűzött : 2500,- Ft
Csehszlovákia - Közép-Európa - történelem - megszállás - tüntetés - művelődéstörténet - szocialista rendszer - 1960-as évek
323.233(100)"196" *** 341.324(437)"1968" *** 930.85(4-11)"196" *** 94-11"196"
[AN 3838106]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2021.
Magyar Bálint (1952-)
   A posztkommunista rendszerek anatómiája : egy fogalmi keret / Magyar Bálint, Madlovics Bálint. - Budapest : Noran Libro, 2021. - XXV, 876 p. : ill. ; 27 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 807-855.
ISBN 978-963-517-235-1 fűzött
Közép-Európa - politikatörténet - demokrácia - társadalmi változás - gazdaságtan - tranzitológia - posztszocialista ország - rendszerváltás - 21. század
321.7(4-11)"199/201" *** 316.42(4-11)"199/201" *** 330.342(4-11)"199/201"
[AN 3837588]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2021.
   Magyarország 2020 : 50 tanulmány az elmúlt 10 évről / szerk. Mernyei Ákos, Orbán Balázs ; [közread. a Mathias Corvinus Collegium]. - Budapest : MCC, 2021. - 1067 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6221-02-5 kötött : 6980,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század
323(439)"201"
[AN 3837470]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2021.
Maléth Ágnes (1986-)
   A Magyar Királyság és a Szentszék kapcsolata I. Károly korában, 1301-1342 [elektronikus dok.] / Maléth Ágnes. - Szöveg (pdf : 7.2 MB). - Pécs : PTE BTK TTI Középkori és Koraújkori Tört. Tansz., 2020. - (DeLegatOnline könyvek, ISSN 2676-9050 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166810. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-500-6
Pápai Állam - Magyarország - kapcsolattörténet - külpolitika - egyházpolitika - magyar történelem - 14. század - elektronikus dokumentum
327(439)"130/134" *** 943.9"130/134" *** 322(439)"130/134" *** 327(456.31)"130/134"
[AN 3842945]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2021.
Molnár András (1962-)
   Deák Antal hagyatéka : egy ellenzéki politikus Zala megyében, 1789-1842 / Molnár András ; [közread.] Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2021. - 222 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-216.
ISBN 978-615-6177-04-9 fűzött
Deák Antal (1789-1842)
Magyarország - Zala vármegye - politikus - helytörténet - 19. század
32(439)(092)Deák_A. *** 943.912.1"18"
[AN 3838134]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2021.
Müller, Albrecht (1938-)
Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst (magyar)
   Ne hidd el! Kérdőjelezd meg! Gondolkodj önállóan! : hogyan láthatsz át a manipuláción? / Albrecht Müller. - Pécs : Alexandra, 2021. - 173 p. ; 21 cm
Ford. Bartók Imre. - Bibliogr.
ISBN 978-963-582-012-2 kötött : 2999,- Ft
Német Szövetségi Köztársaság - Németország - politikai kommunikáció - közvélemény-alakítás - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - memoár
32.019.5 *** 316.658(430)"199/201"(0:82-94) *** 316.658(430.1)"197/199"(0:82-94) *** 316.774
[AN 3837832]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2021.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   A remény hősei / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest ; [Kulcs] : Kultúr-Kör, cop. 2020. - 203 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Tart.: Erdővidék szabadságharcosa : pályakép és életleírás Száldobosi Borbáth László századosrólÞ; A Makk-féle összeesküvés székely szerveződései, és ezekben részes későbbi elítéltek. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81254-3-7 fűzött
Borbáth László (1814-1898)
Erdély - Magyarország - magyar történelem - összeesküvés - katonatiszt - megtorlás - önkényuralom időszaka (1849-1867)
323.282(439.21)"1849/185"(093) *** 355(439)(092)Borbáth_L. *** 323.26(439.21)"185"(092)
[AN 3843635]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2021.
Perre, Selma van de (1922-)
Mijn naam is Selma (magyar)
   Nevem Selma / Selma van de Perre ; [ford. Gera Judit]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 227, [21] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-543-054-3 kötött : 3999,- Ft
Perre, Selma van de (1922-)
Hollandia - zsidóság - holokauszt - ellenállási mozgalom - második világháború - memoár
323.12(=924)(492)"1939/1945"(0:82-94) *** 323.26(492)"194"(0:82-94)
[AN 3837695]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2021.
Puskás Péter
   Előítélet és vérpad : az emberevéssel vádolt cigányok pere / Puskás Péter, Végh József. - 2. bőv. kiad. - [Szigetújfalu] : Mikszáth, 2021. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 166-170.
ISBN 963-9126-00-4 kötött
Magyarország - jogeset - cigányság - koncepciós per - 18. század
323.12(=914.99)(439)"17" *** 34.096(439)"17"
[AN 3843161]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2021.
Rajniss Ferenc (1893-1946)
   Szálasi minisztere voltam : Rajniss Ferenc naplója / [... szerk., a bev. tanulmányt írta, a dokumentumokat, a személyes adattárat és a jegyzeteket összeáll. Sipos Péter]. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-517-231-3 kötött : 3990,- Ft
Rajniss Ferenc (1893-1946)
Magyarország - politikus - belpolitika - szélsőjobboldali irányzat - 20. század - 1930-as évek - 1940-es évek - történelmi forrás
32(439)(092)Rajniss_F.(093) *** 323(439)"193/194"(093) *** 329.18(439)"193/194"(093)
[AN 3837525]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2021.
Vörös Imre (1944-)
   Államcsínytevők : közéleti írások, interjúk / Vörös Imre. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 324 p. ; 20 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-517-299-3 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - jogtudomány - politikatörténet - belpolitika - rendszerváltás - 21. század
323(439)"198/202"(0:82-821) *** 34(439)
[AN 3837702]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2021.
Zsigmond Anna
   A Tiszától a Hefer völgyéig : magyar zsidó kivándorlás Palesztinába az 1920-as és 1930-as években / Zsigmond Anna. - Budapest : Atlantic Press, 2020. - 303 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-557-017-1 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - Palesztina - zsidóság - emigráció - 1920-as évek - 1930-as évek - történelmi forrás
325.2(569.41/.43)"192/193"(093) *** 316.347(=924)(439)
[AN 3837437]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11176 /2021.
   Aegyptus et Pannonia VI : health and life in ancient Egypt : mummies in focus : proceedings of the conference held 27-29th August 2019, Budapest / [ed. by Hedvig Győry] ; [publ. by the MEBT ÓEB]. - Budapest : MEBT ÓEB, 2020. - 260 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0361-7 fűzött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - múmia
930.85(32) *** 393.3
[AN 3837391]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2021.
   Albertfalva 200 éves, 1819-2019 : fejezetek Albertfalva életéből / szerk. Máté Róbert ; [közread. az] Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület ... - Budapest : Albertfalvi Lokálpatrióta Egyes. : Tinta Kvk., 2021. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-295-7 fűzött : 2990,- Ft
Albertfalva - Budapest. 11. kerület - helytörténet
943.9-2Albertfalva *** 943.9-2Bp.XI.
[AN 3837803]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2021.
Bába Iván (1950-)
Közép-Európa magyar szemmel (angol)
   Central Europe 2020 : a Hungarian perspective / Iván Bába, Iván Gyurcsík, Csaba G. Kiss ; [transl. by Éva Szalai]. - Kőszeg : IASK, 2021. - 191 p. ; 20 cm. - (IASK monographs, ISSN 2498-5635)
Bibliogr.: p. 181-187.
Fűzött : 3500,- Ft : 10 EUR
Közép-Európa - Európai Unió - történelem - európai integráció - identitás - ezredforduló - 21. század - politológia
94-11"198/201" *** 327(4-11)"198/201" *** 327.39(4-62) *** 316.63(4-11) *** 32.001
[AN 3837308]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2021.
Book of the Roman Empire (magyar)
   A Római Birodalom könyve : [a halhatatlan birodalom felemelkedése, bukása és máig tartó kulturális öröksége] / ford. R. Kovács Anna. - Budapest : Ringier Axel Springer Mo. Kft., 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine bestseller, ISSN 2631-0201)
ISBN 978-963-9631-53-3 fűzött : 1990,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
930.85(37)(02.053.2)
[AN 3837913]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2021.
   Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours [elektronikus dok.] : papers of the 7th International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe : Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China / ed. by Chen Hao. - Szöveg (pdf : 342 KB). - Szeged : Univ. of Szeged Dep. of Altaic Studies : Univ. of Szeged Dep. of Finno-Ugrian Philology, 2019. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 53.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166928. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-714-7
Eurázsia - történelem - nomád népek - őstörténet - régészet - eurázsiai sztyeppe - középkor - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
930.8(=00)(4/5) *** 94/95"04/12" *** 936.9 *** 904(369) *** 061.3(510-2Shanghai)
[AN 3843844]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2021.
Foley, Elizabeth
What would Boudicca do? (magyar) (bőv. kiad.)
   Mit tenne Frida Kahlo? : kivételes nők, akik nem ismertek akadályt / E. Foley, B. Coates ; Herbszt László illusztrációival ; [ford. Magyari Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 344 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 339-343.
ISBN 978-963-543-056-7 kötött : 4299,- Ft
híres ember - nő
929-055.2(100)
[AN 3837687]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2021.
Fouché, Joseph (1759-1820)
Mémoires de Joseph Fouché, duc d'Otrante, ministre de la Police générale (magyar)
   Joseph Fouché emlékiratai / [ford. Salgó Ernő]. - [Budapest] : Kossuth, 2021. - 349 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-345-1 kötött : 3800,- Ft
Fouché, Joseph (1759-1820)
Franciaország - történelem - politikus - francia forradalom - napóleoni kor - 18. század - 19. század - memoár
944"178/181" *** 944(092)Fouché,_J.(0:82-94)
[AN 3837496]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2021.
Gál Ferencné
   Értékek a szikesen : Újfehértói Települési Értéktár értékei, 2013-2021 / [írta és szerk. Gál Ferencné, Tóth Zsuzsanna]. - Újfehértó : Újfehértói Települési Értéktár, 2021. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-1084-4 fűzött
Újfehértó - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Újfehértó *** 930.85(439-2Újfehértó)
[AN 3837295]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2021.
Gál István (1938-)
   Az oszlop avagy Egy város születése / írta Gál István ; [kiad. Vecsés Közművelődéséért Alapítvány]. - [Vecsés] : Vecsés Közművelődéséért Alapítvány, [2021]. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81783-0-3 kötött
Vecsés - helytörténet - emlékoszlop
943.9-2Vecsés *** 725.942(439-2Vecsés)
[AN 3838383]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2021.
Gál Zsolt
   Az idő kereke : Magyarország képes krónikája / [szöveg Gál Zsolt, Kojanitz László, Pompor Zoltán]. - Budapest : Kálvin, 2021. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
QR-kódokkal. - keretcím: Református tananyagtár
ISBN 978-963-558-466-6 kötött : 1800,- Ft
magyar történelem - ifjúsági könyv - album
943.9(02.053.2)
[AN 3837655]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2021.
Gyarmati György (1951-)
   A Rákosi-korszak : rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956 / Gyarmati György ; [közread. a] Rubicon Intézet. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Rubicon Int., 2021. - 528, [10] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 509-525.
ISBN 978-615-6280-03-9 kötött : 5990,- Ft
magyar történelem - Rákosi-korszak
943.9"1945/1956"
[AN 3843385]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2021.
   Harangokkal írt évszázad, 1920-2020 : történelmi elemzések, esszék, szépirodalmi művek a trianoni békediktátumról és következményeiről / [szerk. Jánosi Zoltán] ; [közread a] Fokusz Egyesület, Írott Szó Alapítvány ... - Budapest : Fokusz Egyes. : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2020. - 526 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5195-85-3 kötött : 4000,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló
943.9"192/201" *** 316.347(=945.11)(4-191) *** 341.382"1920"
[AN 3837724]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2021.
Hende Fanni
   Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között / Hende Fanni ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : MNL, 2021. - 236 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 209-226. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-631-297-8 kötött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - koronázás - országgyűlés - 17. század - 18. század
943.9"168/176" *** 342.53(439)"168/176" *** 32(439)"168/176" *** 342.511.2(439)"168/176"
[AN 3838358]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2021.
   Az igazak emlékezete áldott / Sallai Károlyné ; [kiad. a Beklen Alapítvány]. - Túrkeve : Beklen Alapítvány, 2021. - 191 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80894-1-8 kötött
Túrkeve - helytörténet - helyi társadalom - 20. század - memoár
929(439-2Túrkeve)"19"(0:82-94) *** 943.9-2Túrkeve"19"(0:82-94)
[AN 3837716]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2021.
Kádár Annamária (1975-)
   Valódi példaképek : inspiráló történetek küzdelemről és kitartásról / Kádár Annamária ; [ill. Rajnai Rebeka]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2021. - 107 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5932-51-9 kötött : 3990,- Ft
híres ember - siker - 20. század - 21. század - ifjúsági könyv
929(439)(02.053.2)
[AN 3837526]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2021.
Keegan, John (1934-2012)
The Second World War (magyar)
   A második világháború [elektronikus dok.] / John Keegan ; ford. Molnár György. - 3. jav. kiad. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Jaffa, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166862. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-475-472-5
második világháború - elektronikus dokumentum
94"1939/1945"
[AN 3843428]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2021.
Kovács László
   Őstörténeti időrend : Vértesszőlőstől Pozsonyig : a magyar és a rokon népek eseménytörténete a Kárpát-medencétől Belső-Ázsiáig a régészeti leletek, valamint az írott szír, örmény, indiai, arab, perzsa, kínai, bizánci, görög, római, frank, bajor források alapján / Kovács László. - Székelypálfalva ; [Kőszeg] : [Kovács L.], 2021. - 201, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [202-203].
ISBN 978-615-01-0707-3 fűzött : 4800,- Ft
magyar őstörténet - kronológia
930.8(=945.11)(0:930.24) *** 931(0:930.24)
[AN 3837483]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2021.
Mariolle, Mathieu (1978-)
Saladin (magyar)
   Szaladin / forgatókönyv Mathieu Mariolle ; történész Julien Loiseau ; tervező Roberto "Dakar" Meli ; ford. Kerner Ágnes. - [Budapest] : Aión, cop. 2021. - 48, [8] p. : ill., főként színes ; 32 cm. - (Történelmet írtak)
Bibliogr.: p. [56].
ISBN 978-615-81576-7-4 kötött : 3590,- Ft
Szaladin (Ajjubida Szultánság: szultán) (1138?-1193)
Ajjubida Szultánság - középkori Palesztina - uralkodó - 12. század - képregény
956.91(092)Szaladin *** 087.6:084.11
[AN 3837109]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2021.
Márki Sándor (1853-1925)
   Márki Sándor naplói / szerk. és sajtó alá rend. Erdész Ádám ; [közread. a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára]. - Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2015-. - 25 cm
Márki Sándor (1853-1925)
Magyarország - magyar irodalom - történész - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - napló - történelmi forrás
930.1(439)(092)Márki_S.(0:82-94) *** 894.511-94 *** 930.85(439)"187/192"(093)
[AN 3603498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1904-1914. - 2021. - 455 p. : ill.
ISBN 978-963-7239-79-3 kötött
[AN 3838147] MARC

ANSEL
UTF-811195 /2021.
Meltzer, Brad (1970-)
I am Abraham Lincoln (magyar)
   Én, Abraham Lincoln / Brad Meltzer ; ill. Christopher Eliopoulos ; [ford. Benyák Barnabás]. - [Budapest] : Aion, cop. 2021. - [39] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
keretcím: Hétköznapi emberek, akik megváltoztatták a világot
ISBN 978-615-81773-5-1 kötött : 2990,- Ft
Lincoln, Abraham (1809-1865)
Egyesült Államok - államfő - 19. század - gyermekkönyv
973(092)Lincoln,_A.(02.053.2)
[AN 3837276]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2021.
Meltzer, Brad (1970-)
I am Rosa Parks (magyar)
   Én, Rosa Parks / Brad Meltzer ; ill. Christopher Eliopoulos ; [ford. Botos Valentina]. - [Budapest] : Aion, cop. 2021. - [39] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
keretcím: Hétköznapi emberek, akik megváltoztatták a világot
ISBN 978-615-81773-4-4 kötött : 2990,- Ft
Parks, Rosa (1913-2005)
Egyesült Államok - híres ember - 20. század - faji egyenjogúság - afroamerikaiak - gyermekkönyv
929(73)Parks,_R.(02.053.2) *** 323.12(=96)(73)
[AN 3837275]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2021.
   A Nagy Háború és következményei a Dél-Dunántúlon / [szerk. Bősz Attila]. - Pécs : MNL BML, 2020. - 291 p. : ill. ; 24 cm. - (Baranyai történelmi közlemények, ISSN 1787-9752 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-8100-66-5 kötött
Dél-Dunántúl - magyar történelem - első világháború - forradalmak kora
943.911-13"1914/192"
[AN 3838128]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2021.
   Rákóczi emlékkönyv / [... szerk. Bódvai András] ; [kiad. V4 Együttműködés Kulturális és Közéleti Egyesület]. - Budaörs : V4 Együttműködés Kult. és Közéleti Egyes., 2020. - 275 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-8407-7 kötött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - 17. század - 18. század
943.9"170/171" *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 3843343]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2021.
Sepp, Christian (1970-)
Sophie Charlotte (magyar)
   Zsófia Sarolta : Sisi szenvedélyes húga / Christian Sepp ; [ford. Kajtár Mária] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa és Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2021. - 327, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 292-296.
ISBN 978-963-504-319-4 kötött : 4599,- Ft
Alençon, Sophie-Charlotte-Auguste d' (1847-1897)
Ausztria - történelmi személy - uralkodócsalád - nő - 19. század
929(436)Alençon,_S.-Ch.-A._d'
[AN 3837872]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2021.
Simsolo, Noël
Napoléon (magyar)
   Napóleon / forgatókönyv Noël Simsolo ; történész Jean Tulard ; tervező Fabrizio Fiorentino ; ford. Kerner Ágnes. - [Budapest] : Aión, [2020]-. - ill., főként színes ; 32 cm. - (Történelmet írtak)
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - uralkodó - hadvezér - 18. század - 19. század - napóleoni kor - képregény
944(092)Napóleon,_I. *** 087.6:084.11
[AN 3796540]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2021. - 47, [9] p.
Bibliogr.: p. [56].
ISBN 978-615-81576-6-7 kötött : 3590,- Ft
[AN 3837113] MARC

ANSEL
UTF-811201 /2021.
   Sorsok, utak, állomások : életképek a régi Tiszafüred történetéből / [... szerk., bevezetővel, lábjegyzetekkel látta el Szuromi Rita]. - Budapest : Kornétás, cop. 2020. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-615-5937-23-1 kötött : 3150,- Ft
Tiszafüred - családtörténet - helytörténet - memoár
943.9-2Tiszafüred *** 929.52(439)(0:82-94)
[AN 3837741]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2021.
Szalai Béla (1940-)
   A tizenötéves háború metszeteken / Szalai Béla ; [... közrem. Budai-Király Tímea] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. - Budapest : MTA KIK, 2021. - 359 p. : ill. ; 26x38 cm
Bibliogr.: p. 112-114.
ISBN 978-963-7451-69-0 kötött
Magyarország - magyar történelem - török hódoltság - 16. század - 17. század - metszetkép
943.9"159/160" *** 76.047(439)"16/17"
[AN 3838066]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2021.
Szőnyi Zsuzsa (1924-2014)
   Római terasz : emigráción innen és túl / Szőnyi Zsuzsa ; [sajtó alá rend. Hafner Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kortárs, 2021. - 226, [1] p. : ill. ; 23 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 978-963-435-094-1 fűzött : 3500,- Ft
Szőnyi Zsuzsa (1924-2014)
Róma - emigráns - magyarság - memoár
929(=945.11)(45-2Roma)(0:82-94)
[AN 3843053]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2021.
Szőnyi Zsuzsa (1924-2014)
   A Triznya-kocsma : magyar sziget Rómában / Szőnyi Zsuzsa ; [sajtó alá rend. Hafner Zoltán]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Kortárs, 2021. - 255 p. : ill. ; 23 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 978-963-435-093-4 fűzött : 3500,- Ft
Szőnyi Zsuzsa (1924-2014)
Róma - emigráns - magyarság - memoár
929(=945.11)(45-2Roma)(0:82-94)
[AN 3843051]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2021.
Tarics Péter (1966-)
   A mi Széchenyink : közösségi lelkiismerettel, cselekvő hitvallással a magyar nemzetért / Tarics Péter. - Budapest : Romanika, 2021. - 375 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 35.)
Bibliogr.: p. 261-264.
ISBN 978-615-5037-64-1 kötött : 3990,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I.
[AN 3837771]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2021.
   "Valami fáj, ami nincs" : a trianoni békekötés előzményei és következményei / [szerk. Anka László]. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. és Lvt. : M. Napló, 2020. - 491 p. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-541-028-6 kötött : 3500,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés
943.9"191/192" *** 341.382"1920"
[AN 3837717]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2021.
Zakar András (1912-1986)
   A magyar őstörténet felé / Zakar András. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 144 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Fordulópontok történelmünkből
Fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3837442]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2021.
Závada Pál (1954-)
Úton a budaörsi temetőbe (új kiadása)
   Wanderer [elektronikus dok.] / Závada Pál. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 7.1 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166465. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4054-6
Budaörs - magyar irodalom - helytörténet - magyarországi németek - esszé - elektronikus dokumentum
943.9-2Budaörs(=30) *** 894.511-4
[AN 3840620]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11209 /2021.
Árpási Zoltán (1946-)
   História napról lapra : 365 +1 történet Gyuláról / Árpási Zoltán. - Gyula : Magánkiad., 2021. - [395] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [374-383].
ISBN 978-615-01-1086-8 fűzött
Gyula - helyismeret
908.439-2Gyula
[AN 3837976]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2021.
Be more Japan (magyar)
   Ezerarcú Japán : a japán kultúra útikalauza = Nihon no kurashi no katachi. - [Budapest] : Bookline, 2020. - 224 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Dövényi Ibolya. - A fejezetcímek japán nyelven is
ISBN 978-963-433-718-8 kötött : 5499,- Ft
Japán - helyismeret - művelődéstörténet
908.520 *** 930.85(520)
[AN 3837755]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2021.
   Dél-dunántúli értékek könyve : Baranya, Somogy és Tolna megye értékei / [közread. a] Nemzeti Művelődési Intézet. - Lakitelek : NMI, 2021. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: Baranya, Somogy és Tolna megye értékei. - Bibliogr.
ISBN 978-963-651-537-9 fűzött
Dél-Dunántúl - helyismeret - kulturális örökség
908.439.11-13
[AN 3838028]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2021.
   Értékek könyve : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye / [szerk. Mihalcsik Márta, Nagy Edina] ; [közread. a] Nemzeti Művelődési Intézet. - Lakitelek : NMI, 2021. - 52 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-963-651-540-9 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret - kulturális örökség
908.439.161
[AN 3838033]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2021.
Freyer-Lindner, Joseann
Finnland (magyar)
   Finnország / [szerző Joseann Freyer-Lindner] ; [ford. Sarankó Márta]. - Budapest : Corvina, 2021. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6669-3 fűzött : 2990,- Ft
Finnország - útikönyv
914.80(036)
[AN 3837780]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2021.
Garbóci László (1949-)
   Promontor kapujában : Péter Pál utca és környéke üzenetei képekben / [szerzők Garbóci László, Vankó András] ; [kiad. a Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör]. - [Budapest] : Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör, [2020]. - 112, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-81434-1-7 kötött
Budapest. 22. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.XXII.(084.12)
[AN 3837272]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2021.
Kolta László (1922-2010)
   Bátaapáti / Kolta László ; [fénykép Pach Ferenc]. - Bátaapáti : Önkormányzat, 2020. - 93 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 92-93. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-01-0343-3 fűzött
Bátaapáti - helyismeret
908.439-2Bátaapáti
[AN 3838055]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2021.
Müller, Martin
Schottland (magyar)
   Skócia / [szerző Martin Müller] ; [ford. Almássy Ágnes]. - [Budapest] : Corvina, 2021. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6739-3 fűzött : 2990,- Ft
Skócia - útikönyv
914.11(036)
[AN 3843151]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2021.
Nagy Zoltán (1965-)
   Kaposvári barangolások = Wandering around Kaposvár / Nagy Zoltán, Pintér Rómeó ; [kiad. ... Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Kaposvár : Önkormányzat, 2021. - 210, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-615-80652-7-6 kötött
Kaposvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kaposvár(084.12)
[AN 3837271]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2021.
   Őriszentpéter / [szerk. Őr Zoltán] ; [... kiad. ... Őriszentpéter Város Önkormányzata]. - [Őriszentpéter] : Önkormányzat, 2021. - 52 p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-2135-5 kötött
Őriszentpéter - helyismeret - természeti környezet
908.439-2Őriszentpéter *** 502(439-2Őriszentpéter)
[AN 3843643]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2021.
Rozgonyi Sarolta
   Tokaj-Hegyalja gyerekeknek / Rozgonyi Sarolta, Tóth Eszter ; Remsey Dávid rajz. - Pécs : KultúrAktív Egyes., cop. 2021. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiéd a város, ISSN 2063-5427)
ISBN 978-615-81428-7-8 fűzött
Tokaj-Hegyalja - helyismeret - gyermekkönyv
908.439Tokaj-Hegyalja(02.053.2)
[AN 3837551]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2021.
Sykes, John (1956-)
Dublin (magyar)
   Dublin / [szerző John Sykes] ; [társszerző Ralf Sotscheck] ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : Corvina, 2021. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6687-7 fűzött : 2990,- Ft
Dublin - útikönyv
914.17-2Dublin(036)
[AN 3837784]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11221 /2021.
   150 éves az Ügyészség : fejezetek az ügyészi szervezet történetéből, 1871-2021 = 150 years of the Hungarian Prosecution Office : chapters from the history of the prosecution service, 1871-2021 / főszerk. ... Polt Péter ; [ford. ... Szkórits-Tala Gábor] ; [kiad. a Legfőbb Ügyészség]. - Budapest : Legfőbb Ügyészség, [2021]. - 288, [7] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1311-1 kötött
Magyarország - ügyészség - történeti feldolgozás
347.963(439)(091)
[AN 3837278]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2021.
   Alkalmazott jogszabályok : polgári eljárásjog : 2021. március 28. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : Novissima : HVG-ORAC, 2021. - 770, [4] p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. márc. 28.
ISBN 978-615-5499-74-6 fűzött : 7500,- Ft
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - jogszabálygyűjtemény
347.9(439)(094)
[AN 3843208]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2021.
Borsi-Kálmán Béla (1948-)
   Kisfiúk a nagy viharban : a temesvári "Levente-pör", az első román "irredenta per" története, 1919-1922 / Borsi-Kálmán Béla. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kortárs, 2021. - 586, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-435-092-7 fűzött : 5000,- Ft
Temesvár - Bánát - koncepciós per - határon túli magyarság - magyar történelem
343.301.096(498.5-2Temesvár)"1920" *** 943.92-13Bánság *** 323.12(=945.11)(498.5)"192"
[AN 3843091]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2021.
   Büntetés-végrehajtás : 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról : 2021. április 14. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2021. - 144 p. ; 24 cm
QR-kóddal. - Lezárva: 2021. ápr. 14.
ISBN 978-615-5499-75-3 fűzött : 1690,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343.8(439)(094)
[AN 3843205]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2021.
Fónyiné Kazareczki Andrea
   Ingatlanjog I / Fónyiné Kazareczki Andrea, Tolnai Ildikó. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 564 p. ; 21 cm
Lezárva: 2019. jan. 1. - A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Bibliogr.: p. 563-564.
ISBN 978-963-295-898-9 fűzött
Magyarország - ingatlanjog - tulajdonjog
347.214.2(439) *** 347.23(439)
[AN 3843647]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2021.
   Ingatlanjog II / Aszalós Dániel [et al.]. - Utánny. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 301 p. ; 21 cm
Lezárva: 2018. dec. 31. - A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Bibliogr.: p. 297-301.
ISBN 978-963-295-808-8 fűzött
Magyarország - ingatlanjog - tulajdonjog
347.214.2(439) *** 347.23(439)
[AN 3843648]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2021.
Juhász Ágnes (1983-)
   A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban / Juhász Ágnes. - Utánny. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 301 p. ; 21 cm
Lezárva: 2019. jún. 30. - A címoldalon a megjelenés éve: 2019. - Bibliogr.: p. 259-278.
ISBN 978-963-295-884-2 fűzött
Magyarország - szerzői jog
347.4(439)
[AN 3843834]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2021.
   Ket - Ákr megfeleltetési táblázat [elektronikus dok.] / Boros Anita [et al.] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképző Intézet. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. febr. 4. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166854. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-498-314-9
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Magyarország - közigazgatási eljárás - eljárásjog - jogharmonizáció - törvény - elektronikus dokumentum
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3843360]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2021.
   Közigazgatási jog : általános rész II. : a közszolgáltatások szervezése / Fazekas Marianna szerk. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 238 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 14.)
Lezárva: 2016. nov. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-268-6 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - közszolgáltatás - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8) *** 338.465(439)(075.8)
[AN 3843165]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2021.
László Erika (1954-)
   Félistenek : orvosi és bírói műhibák / László Erika. - Budapest : K.u.K. K., 2021. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6188-06-9 fűzött : 2990,- Ft
orvosi műhiba - jogi tévedés - memoár
343.229(0:82-94) *** 614.256(0:82-94)
[AN 3837386]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2021.
   Metszéspont : tanulmányok Trianon 100. évfordulóján : [a Magyar Nemzeti Múzeum 2019. március 25-26-án megrendezett Trianon című nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete] / szerk. Császtvay Tünde. - Budapest : MNM, 2021. - 253 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5978-35-7 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - művelődéstörténet - forradalmak kora - Horthy-korszak
341.382"1920" *** 943.9"191/192" *** 930.85(439)"192"
[AN 3838090]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2021.
Pataki János István
   A magyar bírósági végrehajtás rendszere : a bírósági végrehajtási eljárás rendszere, a végrehajtó szervezet, történeti előzmények, a szabályozás és a főbb problémák bemutatása, értékelése Magyarországon / Pataki János István. - Budapest : Ad Librum, 2021. - 415 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2020. nov. 2. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5758-75-1 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - bírósági végrehajtás - eljárásjog - 21. század
347.952(439) *** 347.9(439)"201"
[AN 3838035]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2021.
Pintér Márton
   Kézikönyv emberi ragadozókhoz, nem csak nőknek / Pintér Márton ; [kiad. a Krav Maga Akadémia ...]. - Budapest : Krav Maga Akad. : Meanwhile Bt., 2021. - 166, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [167].
ISBN 978-615-01-0848-3 fűzött
személyvédelem - önvédelem
351.746.3 *** 343.228 *** 796.8 *** 613.865
[AN 3837712]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2021.
   Polgári jog : szerzői jog és iparjogvédelem / Lontai Endre [et al.]. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2021. - 448 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 15.)
Lezárva: 2016. szept. 2. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-270-9 kötött
Magyarország - szerzői jog - iparjog - egyetemi tankönyv
347.77/.78(439)(075.8)
[AN 3843168]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2021.
Puskás Péter
   Sisa Pista, az utolsó nógrádi betyár / Puskás Péter, Végh József. - 2. bőv. kiad. - [Diósjenő] : [Végh J.], 2021. - 236 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr.: p. 222-225.
ISBN 978-615-80851-4-4 kötött
Sisa Pista (1846-1910)
Magyarország - betyár - 19. század
343.919(439)(092)Sisa_P. *** 394-058.55(439)(092)Sisa_P.
[AN 3843158]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2021.
Rózsás Eszter (1970-)
   Közigazgatástan [elektronikus dok.] / Rózsás Eszter, Csáki-Hatalovics Gyula Balázs. - Szöveg (pdf : 8.1 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020. - (Kormányzati tanulmányok)
Lezárva: 2020. febr. 23. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166859. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-310-1
Magyarország - igazgatástan - közigazgatás - tankönyv - elektronikus dokumentum
35(439)(078) *** 342.9(439)(078)
[AN 3843387]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2021.
Saviano, Roberto (1979-)
La paranza dei bambini (magyar)
   Ragadozók / Roberto Saviano ; [ford. Matolcsi Balázs]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 416, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-310-6 fűzött : 3999,- Ft
Nápoly - maffia
343.341.2(45-2Napoli)
[AN 3837611]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11238 /2021.
Csonkaréti Károly (1930-)
   Lélekvesztők : zseb-tengeralattjárók és egyéb furcsaságok / Csonkaréti Károly. - Budapest : Kornétás, cop. 2020. - 171, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5937-29-3 kötött : 3000,- Ft
tengeralattjáró - haditechnika - tengeri hadművelet - 19. század - 20. század
355.49(100)"18/19" *** 623.827(100)(091) *** 623.825(100)(091)
[AN 3837774]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2021.
   Fiatal tisztek zsebkönyve / szerk. Krizbai János. - 6. jav. kiad. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 335 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-545-1 fűzött
Magyarország - katonatiszt - útmutató
355(439)(036)
[AN 3843649]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2021.
Karczag Ákos
   A kerlési csata és a Szent László-legenda / Karczag Ákos. - Budapest : Romanika, 2021. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Romanika-kiskönyvtár, ISSN 2676-8054 ; 6.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-5037-65-8 fűzött : 500,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Kerlés - Erdély - Magyarország - hadtörténet - régészet - uralkodó - kultusz - 11. század - középkor - csata - falfestmény
355.48(439.21-2Kerlés)"1068" *** 904(439.21-25Kerlés) *** 943.9(092)László,_I. *** 394.944(439)"12/14" *** 75.052(439.21)"12/14"
[AN 3837846]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2021.
Lőcsei Judit
   Zalka Máté : legendák nélkül / Lőcsei Judit. - Budapest : Atlantic Press, 2020. - 172 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-557-008-9 fűzött : 2690,- Ft
Zalka Máté (1896-1937)
Magyarország - katonatiszt - író - 20. század
355(439)(092)Zalka_M. *** 894.511(092)Zalka_M.
[AN 3837434]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2021.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   Erdővidék szabadságharcosa : pályakép és életleírás Száldobosi Borbáth László századosról / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - 4. jav. kiad. - Budapest ; [Kulcs] : Kultúr-Kör, cop. 2020. - 80 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 978-615-81254-4-4 fűzött
Borbáth László (1814-1898)
Erdély - Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - történelmi forrás
355(439)(092)Borbáth_L. *** 355.48(439.21)"1848/1849"(093)
[AN 3843638]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2021.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   "Számítson a Haza teljes bizalommal ránk" : az 1848/49-es honvéd törzstiszt Márkosfalvi Szabó testvérek élete és hadi működése / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - 3. jav. kiad. - Budapest ; [Kulcs] : Kultúr-Kör, cop. 2020. - 190 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 978-615-81254-5-1 fűzött
Márkosfalvi Szabó Károly (1810-1891)
Márkosfalvi Szabó Ferdinánd (1820-1853)
Magyarország - Erdély - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katonatiszt - csata - 19. század - történelmi forrás
355.48(439.21)"1848/1849"(093) *** 355(439)(092)Markosfalvi_Szabó_F.(093) *** 355(439)(092)Markosfalvi_Szabó_K.(093)
[AN 3843378]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2021.
   Összetört emlékezet : Veszprém első világháborús veszteségei levéltári források tükrében / szerk. Karika Tímea. - Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., 2021. - 283 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 42.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7229-57-2 kötött
Veszprém - Magyarország - hősi halott - első világháború
355.293(439-2Veszprém)"1914/1918" *** 355.293(439)"1914/1918"
[AN 3838131]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2021.
Sun Zi (Kr. e. 6. sz)
Sun Zi bingfa (magyar)
   A háború művészete / Szun-ce ; [ford. Tokaji Zsolt]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 157 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 7.)
Megj. "A hadviselés törvényei", "A hadviselés tudománya" és "A hadviselés művészete" címmel is
ISBN 978-963-479-518-6 fűzött : 1499,- Ft
hadtudomány - kínai irodalom - filozófia
355.4 *** 895.1-96=945.11
[AN 3843824]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2021.
Süttő Szilárd (1964-)
   Korrekciók és kiegészítések középkori hadtörténetünkhöz / Süttő Szilárd. - Budapest ; Miskolc : [Süttő Sz.], 2021. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 250-288.
ISBN 978-615-01-0354-9 fűzött
Magyarország - hadtörténet - történetírás - középkor - 21. század - könyvkritika
355.48(439)"09/15" *** 930.1(439)"201"(0:82-95)
[AN 3838212]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2021.
Szikszay Tamás
   Lövész iskola : lőkiképzési és lövészeti útmutató / Szikszay Tamás. - Budapest : Gabbiano Print, 2021. - 421, [14] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5346-43-9 kötött
lövészet
623.5
[AN 3837744]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11248 /2021.
Bellersen, Monique
Intervision (magyar)
   Intervízió : az elakadástól a változáson át a kibontakozásig a csoportos akciótanulás tíz módszerével / Monique Bellersen és Inez Kohlmann. - Budapest : Harmat, 2021. - 193 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-288-419-6 kötött : 4990,- Ft
szervezetfejlesztés - változásmenedzsment - csoportmunka
65.012.6 *** 65.013
[AN 3837394]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2021.
Clacey, Kirsten
The remote facilitator's pocket guide (magyar)
   Virtuális megbeszélések vezetése : online meetingek útmutatója facilitátoroknak és vezetőknek / Kirsten Clacey & Jay-Allen Morris ; [ford. Koczka Terézia]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2021. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6167-04-0 fűzött : 3900,- Ft
digitális technika - tanácskozás - vezetés - munkakapcsolat
65.012.61 *** 65.012.63 *** 681.3.004.14 *** 65.012.4
[AN 3837970]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2021.
Gulácsi Bernadett
   Mindfulness coaching : módszertan & eszköztár / Gulácsi Bernadett. - Budapest : Loving Presence Kft., cop. 2021. - 122 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-615-01-0432-4 kötött
coaching - vezetéstudomány - mentálhigiénia
659.2 *** 65.012.4 *** 613.865
[AN 3838065]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2021.
   Nemzetközi menedzsment / szerk. Blahó András, Czakó Erzsébet, Poór József. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2021. - 592 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-653-5 fűzött : 7500,- Ft
nagyvállalat - nemzetközi együttműködés - vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
65.011.1 *** 339.944 *** 334.726 *** 65.012.4
[AN 3843688]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2021.
Pulay Gyula (1956-)
   Integritásmenedzsment : a bizalom megteremtése és megőrzése / Pulay Gyula. - Budapest : Akad. K., 2021. - 282, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 276-282.
ISBN 978-963-454-633-7 fűzött : 6300,- Ft
vezetéstudomány - vezetéslélektan - szervezeti kultúra - bizalom
65.012.4 *** 65.013
[AN 3837459]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2021.
Tompa Krisztián
   Adók gazdasági hatása és a fontosabb adók működési gyakorlata [elektronikus dok.] / Tompa Krisztián ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. febr. 28. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166867. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-288-3
Magyarország - adóügy - adóztatás - hatékonyság - 21. század - elektronikus dokumentum
65.011.44 *** 336.2(439)"201" *** 351.713(439)"201"
[AN 3843455]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2021.
Zagyváné Szűcs Ida
   A pedagógusok szakmai önértékelésének vizsgálata / Zagyváné Szűcs Ida. - Eger : Líceum K., 2020. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 142-155.
ISBN 978-963-496-171-0 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - minőségbiztosítás - önértékelés - 21. század - statisztikai adatközlés
65.018(439)"201"(083.41) *** 371.321(439)"201"(083.41)
[AN 3837400]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11255 /2021.
Büttl Ferenc
   Alapjövedelem 2021: út a biztonságba! [elektronikus dok.] : alapjövedelem-program Magyarország számára / ... szerzői Büttl Ferenc és Kis Miklós ; kiad. a Megújuló Magyarországért Alapítvány. - Szöveg (pdf : 11.7 MB). - Budapest : Megújuló Magyarországért Alapítvány, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166910. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9557-8
Magyarország - közpolitika - jövedelempolitika - vitairat - elektronikus dokumentum
330.564.2(439) *** 331.28(439) *** 32.001(439)
[AN 3843604]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2021.
   CEE countries in Shanghai in the China International Import Expo (CIIE), 2019 [elektronikus dok.] / chief ed. Chen Xin ; publ. by China-CEE Institute ... - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : China-CEE Inst., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166925. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6124-27-2
Közép-Európa - Kelet-Európa - Balkán - Kína - Sanghaj - külkereskedelem - világkiállítás - 21. század - elektronikus dokumentum
339.5(510) *** 339.5(4-11) *** 339.5(497) *** 061.41(510-2Shanghai)"201"
[AN 3843835]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2021.
Collins, Jim (1958-)
Turning the flywheel (magyar)
   A lendkerékhatás a gyakorlatban : szervezeti kiválóság a Jóból kiváló módszerével / Jim Collins ; [ford. Dróth Júlia]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-100-9 fűzött : 2000,- Ft
vezetéstudomány - szervezetfejlesztés
658.1.011.1 *** 658.1.012.4 *** 65.014
[AN 3837533]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2021.
   Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról, 2020 [elektronikus dok.] : kutatási jelentés / [közread. az] Állami Számvevőszék. - Szöveg (pdf : 20.2 MB). - Budapest : ÁSZ, 2021
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. dec. 15. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166852. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5222-26-9
Magyarország - ifjúságszociológia - egyetemi hallgató - fiatal felnőtt - pénzügy - fogyasztói magatartás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
366.1 *** 330 *** 316.37-057.87(439)"202"(083.41) *** 316.37-053.81(439)"202"(083.41)
[AN 3843342]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2021.
   How the CEE citizens view China's development [elektronikus dok.] : based on household survey, 2018 / ed. in chief Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Budapest : China-CEE Inst., 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu/N2L?urn:nbn:hu-166815. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81063-9-9
Kína - Közép-Európa - Kelet-Európa - politikai szociológia - gazdasági fejlődés - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
330.34(510)"19/20" *** 316.334.3(4-11)"20"(083.41)
[AN 3842990]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2021.
   Ipari középvállalatok és regionális fejlődés / szerk. Lux Gábor. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 278, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-278.
ISBN 978-963-531-402-7 fűzött
Magyarország - Európa - ipar - középvállalat - versenyképesség - gazdaságpolitika - regionális fejlesztés - 21. század
338.45(4)"20" *** 338.45(439)"20" *** 339.137.2 *** 332.1(439)"20"
[AN 3837349]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2021.
Kilpatrick, Andrew
   After the Berlin Wall [elektronikus dok.] : a history of the EBRD / Andrew Kilpatrick. - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2020-
Főcím a címképernyőről
European Bank for Reconstruction and Development
Közép-Európa - Kelet-Európa - bank - nemzetközi szervezet - vállalkozás - finanszírozás - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
336.71(4) *** 330.34(4-11)"199/201" *** 658.14
[AN 3844036]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166955. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-385-5
[AN 3844046] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11262 /2021.
   150 éve az egészség szolgálatában : a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház múltja, jelene és jövője : jubileumi kiadvány. - [Budapest] : Axia ; [Salgótarján] : SZLMK, 2020. - 90 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0233-7 fűzött
Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján)
Salgótarján - kórház
364.444.046.6(439-2Salgótarján)
[AN 3842953]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2021.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz, 2021 / Farkasné Gondos Krisztina, Barabás Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo : Taxon, cop. 2021. - 262, [1] p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2021. jan. 26. - Bibliogr.: p. [263].
ISBN 978-615-5640-49-0 fűzött : 10500,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - bér - útmutató
369(439)(036) *** 658.32(439)(036)
[AN 3837745]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11264 /2021.
AAC strategies for individuals with moderate to severe disabilities (magyar)
   Augmentatív és alternatív kommunikációs stratégiák mérsékelt és súlyos fogyatékossággal élő személyek számára / írta Susan S. Johnston [et al.] ; [ford. Bakos Eszter] ; [kiad. a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Budapest : NFSZK, 2021. - 416 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6312-03-7 fűzött
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - képességfejlesztés - kommunikáció - módszertan
376.4 *** 37.025 *** 316.77 *** 371.3
[AN 3838112]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2021.
Csájiné Knézics Anikó
   Gyöngyi gyöngysora : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Csájiné Knézics Anikó ; [ill. Szűcs Édua]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 40 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-486-031-0 fűzött : 999,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). Gyöngyi gyöngysora
anyanyelvi nevelés - magyar nyelvtan - példatár
372.46(076) *** 372.880.945.11(076)
[AN 3843817]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2021.
Fazekas István (1964-)
   A győri jezsuita gimnázium diáksága [elektronikus dok.] : anyakönyvi adattár, 1630-1773 / Fazekas István, Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt. - Budapest : JTMRL, 2020. - (Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon, ISSN 2677-1594 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Összefoglalás német nyelven
Societas Jesu
Győr - iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium - jezsuiták - tanuló - 17. század - 18. század - adattár - elektronikus dokumentum
373.54(439-2Győr)"16/17"(035.5) *** 271.5(439-2Győr)"16/17"
[AN 3842915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (pdf : 8.4 MB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166805. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5881-10-7)
[AN 3842917] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166806. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5881-10-7
[AN 3842920] MARC

ANSEL
UTF-811267 /2021.
Forgács Zsóka
   Oviból a suliba : iskolaérettségi kisokos : gondolatok az iskolaérettségről és az iskolaválasztásról / Forgács Zsóka. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 160 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-486-516-2 fűzött : 2699,- Ft
iskolaérettség - nevelési tanácsadás
372.367 *** 37.048
[AN 3842999]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2021.
Gyarmathy Éva (1958-)
   Tehetségfejlesztés : lehetőségek kezdőknek és haladóknak / Gyarmathy Éva. - Budapest : Tea K., 2021. - 311 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81431-3-4 fűzött : 4490,- Ft
tehetséggondozás
376.545
[AN 3837704]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2021.
Kaszás György
   Gondolkodásssuli : módszerkönyv szülőknek és pedagógusoknak / Kaszás György. - Budapest : Centrál K., 2021. - 356 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 346-356.
ISBN 978-963-324-819-5 fűzött : 3980,- Ft
képességfejlesztés - példatár
37.025(076)
[AN 3837672]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2021.
Kisfaludy László
   Köznevelés-politika [elektronikus dok.] / Kisfaludy László ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Budapest : NKE KTI, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2020. márc. 23. - keretcím: Kormányzati és közigazgatási tanulmányok. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166870. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-498-302-6
Magyarország - oktatáspolitika - 21. század - tankönyv - elektronikus dokumentum
37.014.5(439)"201"(078)
[AN 3843468]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2021.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 30. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [39] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-705-2 kötött : 1999,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3843793]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2021.
   Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 336 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5278-68-6 kötött : 3740,- Ft
óvodapedagógia - egyetemi tankönyv
373.24(075.8)
[AN 3838113]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2021.
   Trianon és a magyar felsőoktatás. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018-. - 24 cm
Magyarország - felsőoktatás - 20. század - zsidótörvények - magyar történelem - trianoni békeszerződés
378(439)"19" *** 323.12(=924)(439)"192/194" *** 943.9"1920"
[AN 3757026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2020. március 10-én a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor. - 2020. - 277 p. : ill. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-541-029-3 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - felsőoktatás - zsidótörvények - 20. század
378(439)"19" *** 323.12(=924)(439)"192/194"
[AN 3837719] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11274 /2021.
Ádámfi Tamás (1943-)
Vadászbibliográfia (új kiadása)
   Vadászkönyvészet / Ádámfi Tamás. - [3. kiad.]. - Budapest : Dopline Bt., 2021. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0898-8 fűzött
vadászat - szakbibliográfia
799.2:016
[AN 3837477]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2021.
Balogh Tamás (1962-)
   A Duna kalandkönyve : egy csodálatos folyam históriája : [a forrásoktól Budapestig] / Balogh Tomi. - [Budapest] : Babor Kreatív Stúdió, cop. 2021. - 223 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kalandkönyvek ; 9.)
ISBN 978-615-80662-2-8 fűzött : 4900,- Ft
Duna-vidék - Közép-Európa - helyismeret - kerékpártúra - útinapló
796.57(0:82-992) *** 908.4-191(282.243.7)(0:82-992)
[AN 3837357]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2021.
Csánkiné Tomeg Marianna
   100 zenés sudoku / Csánkiné Tomeg Marianna. - [Zebegény] : Miklóssy Műhely : Magánkiad., 2021-. - ill. ; 28 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
rejtvény
793.7(520)
[AN 3837917]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2021. - 136 p.
ISBN 978-615-01-0420-1 fűzött
[AN 3837922] MARC

ANSEL
UTF-811277 /2021.
Cseuz László (1944-)
   Kerékpárral 7 olimpiára & Tour de Covid / Cseuz László. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2021. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5697-59-3 fűzött : 4990,- Ft
kerékpártúra - memoár
796.52(100)(0:82-94)
[AN 3837419]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2021.
Füredi Krisztián
   Horgásztitkok 1 : az úszós horgászat alapjai : horgászati alapismeretek, spiccbotos horgászat : kezdőknek, újrakezdőknek, gyermekeknek és szüleiknek / Füredi Krisztián. - [Győr] : Füredi Webshop Kft., 2021. - 134 p. : ill., színes ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-0319-8 fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 378-615-01-0319-8)
horgászat
799.1
[AN 3837344]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2021.
Grivas, Eystratios (1966-)
   Grivas opening laboratory / Efstratios Grivas. - Budaors : Chess Evolution, 2019-. - ill. ; 24 cm
sakk
794.1
[AN 3777385]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 7., The Benoni defence, the old Indian defence, the modern defence, the Polish defence, various sidelines. - 2021. - 295, [3] p.
ISBN 978-615-5793-30-1 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3838041] MARC

ANSEL
UTF-811280 /2021.
Honnold, Alex (1985-)
Alone on the wall (magyar)
   Egyedül a falon / Alex Honnold és David Roberts ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - Budapest : Park, 2021. - 272, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 978-963-355-618-4 kötött : 3950,- Ft
Honnold, Alex (1985-)
Egyesült Államok - alpinizmus - sportoló - extrém sport - 21. század - memoár
796.52(73)(092)Honnold,_A.(0:82-94)
[AN 3837341]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2021.
Németh Zsófia
   MocorGo : hogyan segítsük gyermekünk pszichomotoros fejlődését játékosan? / Németh Zsófia, Sipos Zsanett, Szegleti Gabriella ; [ill. Kozma Gábor]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 143 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-963-486-846-0 fűzött : 3299,- Ft
mozgásfejlesztés - gyógytorna - gyermek
796.012.1-053.2 *** 615.825-053.2
[AN 3843003]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2021.
Radnedge, Keir (1948-)
UEFA Euro 2020 (magyar)
   UEFA Euro 2020 : hivatalos kézikönyv : [helyszínek, játékosok és edzők, statisztikák, csapatteljesítmények, mérkőzésbeosztás, a 60. évforduló ünnepe, a futball ikonikus pillanatai] / Keir Radnedge ; [ford. Kele János, Földi Bence]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-437-701-6 fűzött : 3499,- Ft
labdarúgás - Európa-bajnokság - 21. század
796.332.093(4)"2020"
[AN 3837752]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2021.
Schwarzenegger, Arnold (1947-)
The encyclopedia of modern bodybuilding (magyar)
   A testépítés nagy enciklopédiája / Arnold Schwarzenegger ; Bill Dobbins [közrem.]. - 6. kiad. - Pécs : Alexandra, 2021. - XXXII, 800 p. : ill. ; 28 cm
Ford. Cserna György
ISBN 978-963-367-846-6 fűzött : 5999,- Ft
body building
796.894
[AN 3842952]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2021.
Willis, Bryan
The rules in practice, 2021-2024 (magyar)
   Szabályok a gyakorlatban, 2021-2024 / Bryan Willis ; [ford. Náray Vilmos]. - [Érd] : Sailingbooks.hu, cop. 2021. - 156 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1491-0 fűzött : 7900,- Ft
vitorlázás - versenyszabály
797.14.063
[AN 3838076]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11285 /2021.
Abramović, Marina (1946-)
Walk through walls (magyar)
   Aki átment a falon : önéletrajz / Marina Abramović ; James Kaplan közrem. ; [ford. Nagy Ágnes]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 359 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-293-993-3 kötött : 5699,- Ft
Abramović, Marina (1946-)
Szerbia - szituatív művészet - képzőművész - konceptuális művészet - 20. század - 21. század - memoár
73/76(497.11)(092)Abramović,_M.(0:82-94)
[AN 3837505]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2021.
Capa, Robert (1913-1954)
Death in the making (magyar)
   A tetten ért halál / Robert Capa ; Robert Capa, Gerda Taro és Chim fényképei ; előszó Jay Allen ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Park, 2021. - [110] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-355-723-5 kötött : 8950,- Ft
Egyesült Államok - Spanyolország - Németország - Lengyelország - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - polgárháború - történelem - 20. század - fényképalbum
77.04(73)(=945.11)(092)Capa,_R. *** 946.0"1936/1939"(084.12) *** 77.04(430)(092)Taro,_G. *** 77.04(438)(092)Seymour,_D.
[AN 3837734]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2021.
drMáriás (1966-)
   Művészeti konzultáció / drMáriás. - Budapest : M. Műhely K., 2021. - 292, [3] p. : ill., színes ; 32 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó a Tudósok együttes. - melléklet címe: Buta szeretnék lenni. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7596-93-3 kötött : 8990,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - auditív dokumentum
75(439)(092)drMáriás
[AN 3837833]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2021.
   Élek mentén : kortárs magyar képzőművészet az adatok tükrében / BarabásiLab ; [szerk. Bérczi Linda, Üveges Krisztina] ; [közread. az] Együtt a Művészetért Egyesület. - [Budapest] : EME, 2021. - 123, [22] p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1423-1 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - művészeti élet - 20. század - 21. század - kapcsolathálózat-elemzés - adatvizualizáció
73/76(439)"19/20" *** 316.47 *** 008(439)"19/201" *** 311.218
[AN 3837630]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2021.
   Felföldi Fotográfusok Szövetsége 30. - [Kazincbarcika] : Felföldi Fotográfusok Szövets., [2020]. - 111, [2] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-9103-7 kötött
Magyarország - fotóművészet - 21. század
77.04(439)"201"
[AN 3837273]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2021.
Gedő Ilka (1921-1985)
"...félig kép, félig fátyol..." (angol)
   "...half picture, half veil..." : works on paper by Ilka Gedő (1921-1985) / [ed. ..., curator Marianna Kolozsváry]. - Budapest : MNG, cop. 2021. - 114 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Publications of the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2021/1.)
A Budapesten, 2021. máj. 26 - szept. 26. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 112-114.
ISBN 978-615-5987-45-8 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
741(439)(092)Gedő_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3838006]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2021.
Gedő Ilka (1921-1985)
   "...félig kép, félig fátyol..." : Gedő Ilka (1921-1985) grafikái / [szerk. ..., kurátor Kolozsváry Marianna]. - Budapest : MNG, cop. 2021. - 114 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2021/1.)
A Budapesten, 2021. máj. 26 - szept. 26. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 112-114.
ISBN 978-615-5987-44-1 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
741(439)(092)Gedő_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3838005]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2021.
Gnandt János (1951-)
   Gnandt János / [kiad. a Békéstáji Művészeti Társaság]. - [Békéscsaba] : Békéstáji Műv. Társ., 2021. - [43] p. : ill., színes ; 22x22 cm
keretcím: Ívek, pályák, alkotások. - Bibliogr.: p. [43].
ISBN 978-615-01-1327-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Gnandt_J.
[AN 3837997]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2021.
Han Byung-Chul (1959-)
Die Errettung des Schönen (magyar)
   A szép megmentése / Byung-Chul Han. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 107 p. ; 18 cm
Ford. Csordás Gábor. - Bibliogr.
ISBN 978-963-493-141-6 fűzött : 2500,- Ft
művészetfilozófia - esztétika - szépség - filozófiatörténet - svájci német irodalom - esszé
7.01 *** 830-4(494)=945.11 *** 111.852(100)(091)
[AN 3837358]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2021.
   A hónap műtárgya : időszaki kiállítások a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban, 2016-2020 / [szerk. K. Németh András]. - Szekszárd : Wosinsky M. M. Múz., 2021. - 100 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Wosinsky Mór Múzeum kiállításai, ISSN 2064-2938 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7209-47-5 fűzött
Tolna megye - Szekszárd - művelődéstörténet - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Szekszárd)(036) *** 930.85(439.125)
[AN 3837852]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2021.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Ferenczy István : Rimaszombattól Rómán át Rimaszombatig / Horváth Zoltán György. - Budapest : Romanika, 2021. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Romanika-kiskönyvtár, ISSN 2676-8054 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-66-5 fűzött : 500,- Ft
Ferenczy István (1792-1856)
Magyarország - szobrász - 19. század
73(439)(092)Ferenczy_I.
[AN 3837850]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2021.
   Karmelita : a kolostor és a templom története / [fel. szerk. Götz Eszter] ; [kiad. a Várkapitányság Nonprofit Zrt.]. - [Budapest] : Várkapitányság, cop. 2021. - 87 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81603-3-9 fűzött
Budapest - templom - kolostor - karmeliták - miniszterelnöki hivatal
726.54(439-2Bp.) *** 726.7(439-2Bp.) *** 271.73 *** 725.12(439-2Bp.)
[AN 3843390]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2021.
Karmelita (angol)
   The Carmelite monastery : a building through time / [... ed. Eszter Götz] ; [... transl. János and Rachel Hideg] ; [publ. by the Várkapitányság Nonprofit Zrt.]. - [Budapest] : Várkapitányság, cop. 2021. - 87 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81603-4-6 fűzött
Budapest - templom - kolostor - karmeliták - miniszterelnöki hivatal
726.7(439-2Bp.) *** 271.73 *** 726.54(439-2Bp.) *** 725.12(439-2Bp.)
[AN 3843392]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2021.
Király György (1982-)
   Különös csendek : Király György festőművész csendéletei / a bev. tanulmányt írta és ... szerk. Képiró Ágnes. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2021. - 112 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kortárs Szolnok, ISSN 2732-2769)
A Szolnokon, 2021. máj. 29 - júl. 25. között rendezett kiállítás katalógusa. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6161-01-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Király_Gy. *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 3837287]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2021.
Kolozsvári Ildikó
   Hungary / [text] Ildikó Kolozsvári ; [photographs] István Hajni. - [Budaörs] : CasteloArt, [2021]. - 164, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
Angol, német, olasz és magyar nyelven
ISBN 978-615-5148-96-5 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Hajni_I. *** 908.439(084.12)
[AN 3843686]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2021.
Kopócsy Anna (1970-)
   Új Nyolcak : festőnők a modern művészet sodrában / Kopócsy Anna. - Budapest : Holnap, 2021. - 317, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 310-314.
ISBN 978-963-349-349-6 fűzött : 3700,- Ft
Magyarország - festőművész - művészcsoport - nők a társadalomban - művészeti élet - 20. század
75(439)"19" *** 061.28(439)"191/193" *** 316.37-055.2(439)"19"
[AN 3837218]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2021.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Showbusiness, Hungary : bevezetés a celebiparba / Kordos Szabolcs. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-113-6 fűzött : 3690,- Ft
Magyarország - szórakoztatóipar - híres ember - előadóművész - 21. század - interjú
7.071(439)(092)(047.53) *** 792.73(439)"201/202"
[AN 3837791]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2021.
Lonovics László (1951-)
   Lonovics László / [kiad. a Békéstáji Művészeti Társaság]. - [Békéscsaba] : Békéstáji Műv. Társ., 2021. - [52] p. : ill., színes ; 22x22 cm
keretcím: Ívek, pályák, alkotások. - Bibliogr.: p. [51].
ISBN 978-615-01-1326-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Lonovics_L.
[AN 3837980]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2021.
Mező Szilveszter
   Ötvös János (1911-1991) munkássága és naturália-gyűjteményei a Déri Múzeumban : egy érdemes kutatói életpálya a teológia, a biológia és a muzeológia metszéspontjában / Mező Szilveszter. - Debrecen : Déri Múz., 2020. - 183 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 155-169.
ISBN 978-615-5560-36-1 fűzött
Ötvös János (1911-1991)
Magyarország - biológus - rovargyűjtés - muzeológus - 20. század
069(439)(092)Ötvös_J. *** 59(439)(092)Ötvös_J. *** 595.7
[AN 3837387]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2021.
Muja, Alban (1980-)
   Családi album, 2019 = Family album / Alban Muja ; [közread. a Ludwig Múzeum]. - Budapest : Ludwig Múz., [2020]. - 25 p. : ill., színes ; 18 cm
Megj. a Budapesten, 2020. febr. 19 - márc. 8. között rendezett kiállítás alkalmából
Fűzött
Koszovó - képzőművész - 21. század
73/76(497.11-32Koszovó)(092)Muja,_A.
[AN 3837891]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2021.
Orgoványi Anikó (1953-)
   Himnusz, Szózat, Székely himnusz : festmények / Orgoványi Anikó ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2020. - 142, [1] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5750-83-0 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Orgoványi_A.
[AN 3837775]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2021.
   Orosháza ceruzavégen / Balogh Örse rajz. ; [... szerk. Józó Tamásné] ; [kiad. Orosháza Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma]. - Orosháza : Nagy Gy. Területi Múz., 2021. - 118, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88816-5-6 kötött
Orosháza - Magyarország - építészet - helyismeret - grafikus - 20. század - 21. század - rajz - album
741(439)(092)Balogh_Ö. *** 72(439-2Orosháza)(084.1) *** 908.439-2Orosháza(084.1)
[AN 3837987]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2021.
   Összetartozunk : a trianoni határokon túli magyar képzőművészet remekei a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből / [kurátor Szücs György]. - [Budapest] : MNG, cop. 2020. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2020/6.)
A Székesfehérváron, 2021. máj. 29 - aug. 29. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5987-37-3 fűzött
képzőművészet - határon túli magyarság - kiállítási katalógus
73/76(=945.11)(4-191) *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3838004]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2021.
Podhorányi Zsolt (1965-)
   Kastélytúrák kalauza : utazás a magyar nemesség otthonaiba / írta és fényképezte Podhorányi Zsolt. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 237, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 232-235.
ISBN 978-963-09-8846-9 kötött : 4990,- Ft
Kárpát-medence - kastély
728.82(4-191)
[AN 3843389]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2021.
Széri-Varga Géza (1951-)
   Széri-Varga Géza / [kiad. a Békéstáji Művészeti Társaság]. - [Békéscsaba] : Békéstáji Műv. Társ., 2021. - [41] p. : ill., színes ; 22x22 cm
keretcím: Ívek, pályák, alkotások. - Bibliogr.: p. [41].
ISBN 978-615-01-1324-1 fűzött
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század
73(439)(092)Széri-Varga_G.
[AN 3837996]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2021.
Szüts Miklós (1945-)
   "A Földön élni ünnepély" [elektronikus dok.] / Szüts Miklós ; a könyv alapjául a Krusovszky Dénessel 2018-2019-ben folytatott beszélgetések szolgálnak ; szerk. Parti Nagy Lajos. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Magvető, 2020. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166014. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4060-7
Szüts Miklós (1945-)
Magyarország - festőművész - életútinterjú - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
75(439)(092)Szüts_M.(047.53)
[AN 3837882]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2021.
Tóth Arnold (1977-)
   Első világháborús katonai temető Miskolcon : a tetemvári hősi kistemető nyilvántartása : forráskiadás / Tóth Arnold ; [kiad. a Háromkő Egyesület]. - Miskolc : Háromkő Egyes., 2021. - 127 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 978-615-01-1108-7 fűzött
Miskolc - temető - katonasír - hősi halott - első világháború - adattár
718(439-2Miskolc) *** 726.825(439-2Miskolc) *** 355.293(439-2Miskolc)"1914/1918"(092)
[AN 3837352]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2021.
Tóth Zita (1982-)
   Szél hozta rézvitéz / írta Tóth Zita ; rajz. Maros Krisztina. - 2. jav. kiad. - Budapest : Országgyűlés Hiv., cop. 2021. - 52, [3] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Országházi mesék, ISSN 2677-013X)
ISBN 978-615-5948-22-0 kötött
Budapest - magyar irodalom - gyermekirodalom - országház - mese
725.11(439-2Bp.)(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3842969]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11313 /2021.
Frank Oszkár (1922-2019)
   Alapfokú zeneelmélet / Frank Oszkár. - 8. kiad. - [Budapest] : Polifon - Music Trade Bt., 2021. - 44 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 43.
Fűzött
zeneelmélet
781
[AN 3843201]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2021.
Imredy Péter
   Balázs Fecó fehéren feketén / Méry Péter. - Budapest ; Veresegyház : Hanka Média Kft., 2021. - 132, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0932-9 fűzött
Balázs Ferenc (1951-2020)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Balázs_F.(0:82-94)
[AN 3838072]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2021.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő évkerék : bölcsődéseknek és óvodásoknak / J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 105, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
Letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. [108-109].
ISBN 978-963-486-377-9 kötött : 3499,- Ft
magyar néprajz - naptári szokás - gyermekdal - mondóka - gyermekkönyv
784.67(02.053.2) *** 398.831(02.053.2) *** 398.33(=945.11)(02.053.2)
[AN 3843797]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2021.
Szűts István (1960-)
   Hatvan év feketén fehéren / [Szűts István] ; [írótárs, szerk. Dalia László]. - [Budapest] : Have-Rock Kft., 2020. - 224 p. : ill. ; 24 cm + CD
melléklet címe: 60 év feketén-fehéren. - Diszkogr.: p. 178-187.
ISBN 978-615-00-7629-4 kötött
Szűts István (1960-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Szűts_I.(0:82-94)
[AN 3837327]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11317 /2021.
Cerkvenik Bren, Vida
Why don't we do it in the road (magyar)
   Miért nem az utcán csináljuk? : interaktív utcaszínházi kézikönyv / Vida Cerkvenik Bren ; a 3. fejezet társszerzője Samo Oleami ; ill. Robin Klengel ; [... ford. Németh Nikolett Anna és Pintér Géza] ; [kiad. a Sinum Színházi Műhely Egyesület]. - Pécs : Sinum Színházi Műhely Egyes., 2021. - 120 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1480-4 fűzött
szabadtéri színház
792.051
[AN 3838099]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2021.
McGowan, Rose (1973-)
Brave (magyar)
   Bátor : szektatag, szökevény, fogoly, ígéretes tehetség, áldozat, szexszimbólum, igazságkereső / Rose McGowan ; [ford. Czutor Veronika Andrea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 218, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-716-4 fűzött : 2899,- Ft
McGowan, Rose (1973-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.1(73)(092)Mc_Gowan,_R.(0:82-94)
[AN 3837613]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11319 /2021.
Csájiné Knézics Anikó
   Két bolond százat csinál : feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória könyvéhez / összeáll. Csájiné Knézics Anikó ; [ill. Szűcs Édua]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-917-9 fűzött : 999,- Ft
Bosnyák Viktória (1966-). Két bolond százat csinál
magyar nyelv - szólás - közmondás - szállóige - példatár
809.451.1-318(076)
[AN 3843819]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2021.
Forgács Tamás (1959-)
   Történeti frazeológia : a történeti szólás- és közmondáskutatás kézikönyve / Forgács Tamás. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 476 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 218.)
Bibliogr.: p. 402-430.
ISBN 978-963-409-284-1 fűzött : 3990,- Ft
frazeológia
801.318
[AN 3837965]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2021.
   Japán nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 219 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-505-076-5 fűzött : 3990,- Ft
japán nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.56-5(078)=945.11
[AN 3842939]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2021.
Nagy Lajos, Cs (1945-)
   J vagy ly? : munkafüzet a j hang kétféle jelölésének gyakorlásához / Cs. Nagy Lajos. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-296-4 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076)
[AN 3837804]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2021.
Nagy Lajos, Cs (1945-)
   Szófajtani és szószerkezeti elemzések : munkafüzet a szófajok és mondatrészek tanulásához / Cs. Nagy Lajos. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412 ; 21.)
ISBN 978-963-409-238-4 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - szótan - mondattan - példatár
809.451.1-561.8(076) *** 809.451.1-2(076)
[AN 3843048]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2021.
   Német társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - 3. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 320 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-505-073-4 fűzött : 2790,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
803.0(078)=945.11
[AN 3842942]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2021.
Noszkó Alajos (18. sz)
   Virág szó-tár : magyar - latin szinonima-, szólás- és közmondásszótár 1791-ből / Noszkó Alajos. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 262, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 18.)
ISBN 978-963-409-299-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - latin nyelv - szinonimaszótár - kétnyelvű szótár - szólás - közmondás
809.451.1-314.1 *** 809.451.1-318=71 *** 807.1-318=945.11
[AN 3837960]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2021.
   Olasz társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - 3. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 320 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-505-074-1 fűzött : 2790,- Ft
olasz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
805.0(078)=945.11
[AN 3842940]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2021.
   Testbuch Euroexam : B2 : drei komplette Übungstests zur Deutschprüfung Euroexam. - [Budapest] : [Euro Nyelvvizsga Kft.], 2021. - 117 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9762-31-2 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3838060]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2021.
   Ügyes szótár : angol - magyar, magyar - angol. - 3. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2021. - 715 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-505-075-8 fűzött : 3890,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3842934]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2021.
   UPRT 2019 [elektronikus dok.] : empirical studies in English applied linguistics in honour of József Horváth / ed. by Adrienn Fekete, Magdolna Lehmann and Krisztián Simon] ; publ. by Lingua Franca Csoport. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - Pécs : Lingua Franca Csop., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A Pécsett, 2019. máj. 10-én "University of Pécs Round Table" címmel tartott konferencia szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166864. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-429-491-7
nyelvészet - nyelvoktatás - elektronikus dokumentum
80 *** 372.880
[AN 3843436]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11330 /2021.
Hochbrunn, Claudia
Helden auf der Couch (magyar)
   Pszichiáter látott már? : zűrös hősök analízisben / Claudia Hochbrunn, Andrea Bottlinger ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 261, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-939-1 kötött : 3999,- Ft
világirodalom története - irodalmi alak - pszichoanalízis
82(091) *** 159.964.2
[AN 3837498]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11331 /2021.
Onder Csaba (1970-)
   Festina lente : tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról / Onder Csaba. - Eger : Líceum K., 2020. - 211 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 42.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 195-205.
ISBN 978-963-496-137-6 fűzött
magyar irodalom története - 19. század
894.511(091)"18"
[AN 3837395]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11332 /2021.
5-minute Star wars stories (magyar)
   5 perces Star wars történetek / Disney, Lucasfilm ; [ford. Sárpátki Ádám]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - 171 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-437-857-0 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - gyermekkönyv
820-322.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3837767]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2021.
Abercrombie, Joe (1974-)
A little hatred (magyar)
   Némi gyűlölet / Joe Abercrombie ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 670, [1] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-057-5 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3837189]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2021.
Ahnhem, Stefan (1966-)
X sätt att dö (magyar)
   A halálos X [elektronikus dok.] / Stefan Ahnhem ; ford. Erdődy Andrea. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Animus, 2021. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-825-6
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3843734]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2021.
Asher, Jay (1975-)
Thirteen reasons why (magyar)
   Tizenhárom okom volt.. / Jay Asher ; [ford. Farkas Orsolya]. - 8. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 259 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-261-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3842970]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2021.
Aubert, Marie (1979-)
Voksne mennesker (magyar)
   Felnőtt emberek / Marie Aubert ; ford. Pap Vera-Ágnes. - Budapest : Scolar, 2021. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-509-352-6 kötött : 3999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3837787]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2021.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Endlich Ferien: Benni und Henrietta (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Végre vakáció! : Benni és Henrietta / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Babilon, 2021. - 214, [11] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 5
ISBN 978-963-294-678-8 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837576]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2021.
Austen, Jane (1775-1817)
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / Jane Austen ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 451 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-584-044-1 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3843338]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2021.
Bardugo, Leigh (1975-)
Crooked kingdom (magyar)
   Crooked kingdom : bűnös birodalom / Leigh Bardugo ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 684, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-687-7 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837874]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2021.
Bardugo, Leigh (1975-)
Crooked kingdom (magyar)
   Crooked kingdom : bűnös birodalom / Leigh Bardugo ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 684, [1] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-457-688-4 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837873]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2021.
Baricco, Alessandro (1958-)
Oceano mare (magyar)
   Tengeróceán / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 304, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-208-6 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3843333]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2021.
Barnett, Laura (1982-)
The versions of us (magyar)
   Variációk egy párra / Laura Barnett ; ford. Komáromy Rudolf. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 442 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-799-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3843049]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2021.
Barreau, Nicolas
Menu d'amour (magyar)
   A szerelem receptjei / Nicolas Barreau ; [ford. Fodor Zsuzsa és Szitás Erzsébet]. - Budapest : Park, 2021. - 157, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-737-2 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3837204]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2021.
Bird, Pip
The naughtiest unicorn and the school disco (magyar)
   A világ legneveletlenebb unikornisa : sulidiszkó életre-halálra / Pip Bird ; David O'Connell illusztrációival ; [ford. ... Szilágyi Zsófia ...]. - Budapest : Digitanart Studio Bt., 2021. - 146, [5] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5716-37-9 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837293]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2021.
Black, Holly (1971-)
Daughter of the siren queen (magyar)
   Daughter of the siren queen : a szirénkirálynő lánya : a kalózkirály lánya 2. / Tricia Levenseller ; [ford. Szabó Krisztina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 324, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-378-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3843848]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2021.
Bloom, Penelope
Her cherry (magyar)
   Her cherry : megnyalnám / Penelope Bloom ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 221 p. ; 21 cm. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-154-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3837303]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2021.
Bloom, Penelope
His banana (magyar)
   His banana : bekapnám / Penelope Bloom ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 221 p. ; 21 cm. - (Passion válogatás, ISSN 2676-9875)
ISBN 978-963-499-142-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3837196]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2021.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die verflixte 13 (magyar)
   Bori és az elátkozott tizenhármas / Julia Boehme ; [ill. Herdis Albrecht] ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 93 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-941-9 kötött : 1690,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837644]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2021.
Bonetti, Mathilde (1971-)
Un cucciolo indimenticabile (magyar)
   Egy felejthetetlen kölyök / Mathilde Bonetti ; Linda Cavallini illusztrációival ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 127 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Martina naplója ; 7.)
ISBN 978-963-457-738-6 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837569]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2021.
Bradbury, Ray (1920-2012)
Something wicked this way comes (magyar)
   Gonosz lélek közeleg / Ray Bradbury ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2021. - 332, [1] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 13.)
ISBN 978-963-504-454-2 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3842989]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2021.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Jane Eyre (magyar)
   Jane Eyre / Charlotte Brontë ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 607 p. ; 21 cm. - (Örök kedvencek, ISSN 2732-2068)
ISBN 978-963-403-949-5 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3843361]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2021.
Brown, Carolyn (1948-)
The Strawberry Hearts Diner (magyar)
   Az Eperszív étkezde / Carolyn Brown ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 326, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-559-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837209]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2021.
Bruck, Edith (1931-)
Chi ti ama cosi (magyar)
   Ki téged így szeret / Edith Bruck ; [ford. Székely Sándor]. - Budapest : Európa, 2021. - 187, [2] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 15.)
ISBN 978-963-504-491-7 fűzött : 1999,- Ft
olasz irodalom - elbeszélés - kisregény
850-32=945.11 *** 850-31=945.11
[AN 3843753]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2021.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
   Egy fiatal orvos feljegyzései / Mihail Bulgakov ; [ford. Kiss Ilona]. - Budapest : Magvető, 2021. - 212, [3] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 13.)
ISBN 978-963-14-3833-8 fűzött : 1999,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3843370]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2021.
Bull-Hansen, Bjørn Andreas (1972-)
Jomsviking (magyar)
   A viking : egy jomsviking története / Bjørn Andreas Bull-Hansen ; ford. Török Ábel. - Budapest : Animus, 2021. - 558, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-835-5 fűzött : 4690,- Ft
norvég irodalom - történelmi regény
839.6-311.6=945.11
[AN 3837665]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2021.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
Little lord Fauntleroy (magyar)
   A kis lord / Frances Hodgson Burnett ; [ford. Kopácsy Margit]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-927-3 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3843328]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2021.
Burroughs, Edgar Rice (1875-1950)
Tarzan the terrible (magyar)
   Tarzan a rettenetes [elektronikus dok.] / Edgar Rice Burroughs ; ford. Gaál Andor. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-174-9 (epub)
amerikai angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(73)=945.11
[AN 3843033]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2021.
Chabon, Michael (1963-)
Wonder boys (magyar)
   Fenegyerekek / Michael Chabon ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6122-44-5 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837779]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2021.
Chewins, Hayley
The turnaway girls (magyar)
   Aranyfakasztók / Hayley Chewins ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 223 p. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-499-138-0 kötött : 2799,- Ft
dél-afrikai irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(680)=945.11
[AN 3837300]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Endless night (magyar)
   Örök éj / Agatha Christie ; [ford. Molnár Katalin]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 290 p. ; 18 cm
Megj. "Végtelen éjszaka" címmel is
ISBN 978-963-479-781-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3843210]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
The labours of Hercules (magyar)
   Hercules munkái / Agatha Christie ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 386, [1] p. ; 18 cm
Megj. "Herkules munkái" címmel is
ISBN 978-963-479-783-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3843219]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2021.
Cleeves, Ann (1954-)
Raven black (magyar)
   Hollófekete / Ann Cleves ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Next21, 2021. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-050-4 fűzött : 4290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3837919]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2021.
Daniels, Lucy
Bunny trouble (magyar)
   Nyuszi szökésben / Lucy Daniels ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 119 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - keretcím: Állatmentők
ISBN 978-963-403-951-8 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837288]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2021.
Daniels, Lucy
Kitten rescue (magyar)
   Cicamentés / Lucy Daniels ; [ford. Kertész Edina]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 136 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Állatmentők
ISBN 978-963-403-950-1 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837280]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2021.
Dempsey, Eoin
White rose, black forest (magyar)
   Fehér rózsa / Eoin Dempsey ; [ford. Ipacs Tibor]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 287 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-499-110-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837310]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2021.
Di Fulvio, Luca (1957-)
La figlia della libertà (magyar)
   Amikor az álmaink ránk találnak / Luca Di Fulvio ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, [2019]. - 589 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-499-146-5 fűzött : 4499,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3837181]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2021.
Di Pietrantonio, Donatella (1962-)
L'Arminuta (magyar)
   A visszaadott lány / Donatella Di Pietrantonio ; ford. Todero Anna. - Budapest : Park, 2021. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-672-6 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3837198]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2021.
Duǰmov, Dragomir (1963-)
   Raskršće : roman / Dragomir Dujmov ; [izd.] Zadužbina Jakova Ig�atovića, Srpska samouprava u Budimpešti. - 2. preprav�ieno, prošireno izd. - Budimpešta : Zadužbina Jakova Ig�atovića : Srpska samouprava u Budimpešti, 2020. - 216 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87632-9-7 kötött
magyarországi szerb irodalom - regény
886.1-31(439)=945.11
[AN 3838102]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2021.
Einar Kárason (1955-)
Stormfuglar (magyar)
   Viharmadarak [elektronikus dok.] / Einar Kárason ; ford. Patat Bence. - Szöveg (epub : 694 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165800. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4037-9
izlandi irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.59-31=945.11
[AN 3836708]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2021.
Emerson, Marcus
Diary of a 6th grade ninja : A game of chase (magyar)
   Egy hatodikos nindzsa naplója 4 : sakkban tartva / Marcus Emerson és Noah Child ; [ill. David Lee] ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-517-7 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3837553]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2021.
Emerson, Marcus
Diary of a 6th grade ninja : Terror at the talent show (magyar)
   Egy hatodikos nindzsa naplója 5 : krimi és Ki mit tud? / Marcus Emerson és Noah Child ; David Lee rajz. ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-661-7 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3837554]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2021.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia di chi fugge e di chi resta (magyar)
   Aki megszökik és aki marad : középidő : [Nápolyi regények 3.] / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 419 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-748-8 kötött : 4990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3843831]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2021.
Fielding, Helen (1958-)
Bridget Jones's diary (magyar)
   Bridget Jones naplója / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2021. - 353, [2] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 10.)
ISBN 978-963-504-472-6 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3843191]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2021.
Fisher, Kerry
The secret child (magyar)
   Nem titok, amit ketten tudnak / Kerry Fisher ; [ford. Lukács Andrea]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 477 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-015-8 fűzött : 4199,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3837154]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2021.
Franz, Cornelia (1956-)
Wie ich Einstein das Leben rettete (magyar)
   Hogyan mentettem meg Einstein életét? / Cornelia Franz ; Petra Baan rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-769-9 fűzött : 2790,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837627]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2021.
Frazier, T. M. (1981-)
Tyrant (magyar)
   Tyrant : zsarnok : [King-sorozat 2. kötet] / T. M. Frazier. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 292, [3] p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
Ford. Beke Cz. Zsolt
ISBN 978-963-457-496-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3843863]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2021.
From a certain point of view (magyar)
   Star wars : a birodalom visszavág : bizonyos szemszögből / [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-629-5 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 3837201]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2021.
Funnell, Pippa (1968-)
Rusty the trustworthy pony (magyar)
   Rozsdás : soha ne add fel! / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 101, [6] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Jennifer Miles. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-931-0 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837279]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2021.
Graceffa, Joey (1991-)
Children of Eden (magyar)
   Az Éden gyermekei / Joey Graceffa ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 286 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-499-228-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837207]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2021.
Grisham, John (1955-)
Camino winds (magyar)
   Vihar a Camino-szigeten / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-516-070-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3837799]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2021.
Han, Jenny (1980-)
P.S. I still love you (magyar)
   Utóirat: még mindig szeretlek : [A fiúknak, akiket valaha szerettem folytatása] / Jenny Han ; [ford. Benedek Dorottya]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 331, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-343-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3843082]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2021.
Hannah, Kristin (1960-)
Firefly lane (magyar)
   Szentjánosbogár lányok / Kristin Hannah ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 653 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-9492-35-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3843083]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2021.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatu ja Patu supersankareina (magyar)
   Tatu és Patu, a szuperhősök / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Tatu és Patu hihetetlen kalandjai
ISBN 978-963-9820-34-0 kötött : 2500,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.541-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3843015]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2021.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatun ja Patun avaruusseikkailu (magyar)
   Tatu és Patu, az űrpilóták / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2021. - 52 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Tatu és Patu hihetetlen kalandjai
ISBN 978-963-9820-36-4 kötött : 2500,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.541-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3843016]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2021.
Hawthorne, Nathaniel (1804-1864)
The scarlet letter (magyar)
   A skarlát betű / Nathaniel Hawthorne ; [ford. Feldmár Terézia]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 299, [3] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 31.)
ISBN 978-963-479-779-1 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3843829]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2021.
Hertmans, Stefan (1951-)
De bekeerlinge (magyar)
   A fordult szív / Stefan Hertmans ; [ford. Fenyves Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 411, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-368-7 kötött : 4499,- Ft
flamand irodalom - regény
839.32-31=945.11
[AN 3837393]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2021.
   Himnusz az élethez : életútravaló fiataloknak / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 158 p. ; 19 cm
Kötött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-361-931-5)
világirodalom - ballagás - antológia
82-822=945.11 *** 371.89(0:82-822)
[AN 3842949]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2021.
Hunter, Kristi Ann
A noble masquerade (magyar)
   Előkelő álarcosbál : A Hawthorne-ház 1. / Kristi Ann Hunter ; [ford. Roehnelt Zsuzsanna Lilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 394, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-033-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837213]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2021.
Iwasa Megumi (1958-)
Watashi wa kujiramisaki ni sumu kujira to iimasu (magyar)
   Szeretettel üdvözöl: Bálna / Megumi Iwasa ; Jörg Mühle rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Pagony, 2021. - 100, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-771-2 kötött : 3490,- Ft
japán irodalom - gyermekregény
895.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837624]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2021.
Kaur, Rupi (1992-)
The sun and her flowers (magyar)
   A nap és az ő virágai / Rupi Kaur ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 248, [7] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-717-1 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - vers
820-14(71)=945.11
[AN 3843851]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2021.
Kennedy, Elle (1982-)
Broken prince (magyar)
   Megtört herceg : a Royal család 2. / Erin Watt. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 344, [7] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Sándor Alexandra Valéria
ISBN 978-963-457-246-6 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3843850]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2021.
Kessler, Liz
Emily Windsnap and the monster from the deep (magyar)
   Emily Windsnap és a mélység szörnyetege / Liz Kessler ; [ford. ... Farkas Veronika ...]. - Budapest : Digitanart Studio Bt., 2021. - 183 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Megj. "Emily és a mélység szörnyetege" címmel is
ISBN 978-615-5716-30-0 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837291]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2021.
Keyes, Daniel (1927-2014)
Flowers for Algernon (magyar)
   Virágot Algernonnak / Daniel Keyes ; [ford. Szepessy György]. - 8. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2021. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-997-0 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842944]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2021.
Keyes, J. Gregory (1963-)
Avengers : the extinction key (magyar)
   Bosszúállók : a pusztítás kulcsa / Greg Keyes ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2020]. - 354, [1] p. ; 21 cm. - (Nagy Marvel regénysorozat ; 11.)
ISBN 978-963-497-625-7 kötött : 3495,- Ft
ISBN 978-963-497-624-0 fűzött : 2495,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3837164]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2021.
King, Stephen (1947-)
If it bleeds (magyar)
   Minél véresebb / Stephen King ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2021. - 356, [1] p. ; 24 cm
Tart.: Mr. Harrigan telefonjaÞ; Chuck életeÞ; Minél véresebbÞ; A patkány ; Mr. Harrigan's phone ; The life of Chuck ; If it bleeds ; Rat
ISBN 978-963-504-392-7 kötött : 4699,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837841]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2021.
Kling, Marc-Uwe (1982-)
Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat (magyar)
   A nap, amikor a nagypapa tönkretette a vízforralót / Marc-Uwe Kling ; Astrid Henn illusztrációival ; ford. Érsek-Obádovics Mercédesz. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 58, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-509-318-2 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837756]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2021.
Klune, T. J. (1982-)
The house in the cerulean sea (magyar)
   Ház az égszínkék tengernél / T. J. Klune ; [műford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2021. - 426, [1] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9866-19-5 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837481]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2021.
Kubica, Mary
The other Mrs. (magyar)
   A harmadik / Mary Kubica ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 398 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-561-384-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3837206]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2021.
Kürthy, Ildikó von (1968-)
Es wird Zeit (magyar)
   Itt az idő / Ildikó von Kürthy ; [ford. Almássy Ágnes]. - Budapest : Central Kv., 2021. - 354, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-847-8 fűzött : 3690,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3837592]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2021.
Lamb, Wally (1950-)
I know this much is true (magyar)
   Ez minden, amit tudok / Wally Lamb ; [ford. Tóth Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 850, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-561-385-4 fűzött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837220]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2021.
Larsson, Åsa (1966-)
Mylingen (magyar)
   A kísértet ; Az átoknyúl / Åsa Larsson és Ingela Korsell ; ill. Henrik Jonsson ; [ford. Deres Péter, Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2021, cop. 2015. - 427, [9] p. : ill. ; 21 cm. - (Pax ; 3-4.)
Egys. cím: Mylingen ; Bjäran
ISBN 978-963-504-427-6 fűzött : 3999,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3838478]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2021.
Larsson, Åsa (1966-)
Nidstången (magyar)
   A varázsbot ; A démonkutya / Åsa Larsson és Ingela Korsell ; ill. Henrik Jonsson ; [ford. Deres Péter]. - Budapest : Európa, 2021, cop. 2015. - 365, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Pax ; 1-2.)
Egys. cím: Nidstången ; Grimmen
ISBN 978-963-504-426-9 fűzött : 3999,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3838471]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2021.
Lay, Annalisa
Il dirigibile misterioso (magyar)
   A titokzatos léghajó / Peter Holeinone írásait átd. Annalisa Lay ; rajz. Tony Wolf ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 58, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Tony Wolf mesél
ISBN 978-963-403-943-3 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3837761]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2021.
Lelic, Simon
The house (magyar)
   A ház / Simon Lelic ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Next21, 2021. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-86-5 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3837902]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2021.
Locke, Adriana
Written in the scars (magyar)
   Written in the scars : sebhelyeinkbe írva / Adriana Locke ; [ford. Papp Fruzsina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 374 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-781-2 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3837190]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2021.
Mann, Heinrich (1871-1950)
Professor Unrat (magyar)
   Ronda tanár úr / Heinrich Mann ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Budapest : Európa, 2021. - 258, [1] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 11.)
ISBN 978-963-504-470-2 fűzött : 1999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3843188]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2021.
Marcus Aurelius (Római Birodalom: császár) (121-180)
Ta eis eauton (magyar)
   Elmélkedések / Marcus Aurelius ; [ford. Huszti József]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 165, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 37.)
ISBN 978-963-479-517-9 fűzött : 1499,- Ft
ókori görög irodalom - filozófia
875-96=945.11 *** 1(37)Marcus_Aurelius
[AN 3843825]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2021.
Martin, George R. R. (1948-)
Tuf voyaging (magyar)
   Tuf utazásai / George R. R. Martin ; [ill. Janet Aulisio]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 420 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-856-7 kötött : 4480,- Ft : 13,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837330]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2021.
Mattfeldt, Petra (1971-)
Die ferne Hoffnung (magyar)
   A távoli remény : a Hansen család története / Ellin Carsta. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 452, [3] p. ; 21 cm
Ford. Kalapos Éva Veronika
ISBN 978-963-324-833-1 fűzött : 4390,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3837594]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2021.
Matute, Ana María (1925-2014)
Sólo un pie descalzo (magyar)
   Mezítlábország / Ana María Matute ; [ford. Mester Yvonne] ; [ill. ... Fölföldi Fruzsina ...]. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 161 p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-113-3 fűzött : 2800,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837326]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2021.
Miles, Ava
Country heaven (magyar)
   Country-éden / Ava Miles ; [ford. Roehnelt Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 463 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-653-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3837194]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2021.
Miller, Madeline (1978-)
The song of Achilles (magyar)
   Akhilleusz dala / Madeline Miller ; [ford. Szigeti Judit ..., Tóth Bálint Péter ...]. - 3. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2021. - 389 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-452-569-1 fűzött : 4690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3843691]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2021.
Min, Anchee (1957-)
Empress Orchid (magyar)
   Orchidea császárné / Anchee Min ; [ford. Mester Yvonne]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 604, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-384-0 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837646]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2021.
Mohlin, Peter (1976-)
Det sista livet (magyar)
   Az utolsó élet / Mohlin & Nyström ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2021. - 461, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-883-6 fűzött : 4290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3837660]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2021.
Moser, Erwin (1954-2017)
Der Mond hinter den Scheunen (magyar)
   Hold a háztetők felett : egy különleges macska-egér harc története / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 288 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-403-965-5 kötött : 3690,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3837347]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2021.
Moyes, Jojo (1969-)
The last letter from your lover (magyar)
   Az utolsó szerelmes levél / Jojo Moyes ; [ford. Falvay Dóra ... és Lányi Judit ...]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2021. - 567 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-799-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3842946]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2021.
Munro, Alice (1931-)
The moons of Jupiter (magyar)
   A Jupiter holdjai / Alice Munro ; ford. Elekes Dóra. - Budapest : Park, 2021. - 333, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-656-6 kötött : 4500,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3837531]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2021.
Murakami Haruki (1949-)
Kokkyō no minami, taiyō no nishi (magyar)
   A határtól délre, a naptól nyugatra / Murakami Haruki. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 206, [1] p. ; 21 cm
Ford. Horváth Krisztina
ISBN 978-963-9765-02-3 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3843890]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2021.
Murakami Haruki (1949-)
Noruwei no mori (magyar)
   Norvég erdő / Murakami Haruki ; [Nagy Mónika fordítása]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 419 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-30-6 kötött : 4290,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3843875]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2021.
Murakami Haruki (1949-)
Onna no inai otokotachi (magyar)
   Férfiak nő nélkül : [novellák] / Murakami Haruki ; [Nagy Anita fordítása]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 241, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-49-7 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 3843881]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2021.
Murakami Haruki (1949-)
Zō no shōmetsu (magyar)
   Köddé vált elefánt : [novellák] / Murakami Haruki ; [Nagy Anita fordítása]. - [Budapest] : Geopen, 2021. - 405, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-31-2 kötött : 4290,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 3843884]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2021.
Musso, Guillaume (1974-)
L'instant présent (magyar)
   Most! / Guillaume Musso ; ford. Sárközy Éva. - Budapest : Park, 2021, cop. 2020. - 273, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-719-8 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3837193]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2021.
Nazarova, Valentina
The hidden track (magyar)
   A titkos dal / Valentina Nazarova ; [ford. Kádár Pál]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 398, [1] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-570-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3837203]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2021.
Ng, Celeste (1980-)
Everything I never told you (magyar)
   Amit sohase mondtam el / Celeste Ng ; [ford. Széky János]. - Budapest : Európa, 2021. - 306, [3] p. ; 18 cm. - (Kapszula könyvtár, ISSN 2786-216X ; 8.)
ISBN 978-963-504-471-9 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3842984]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2021.
Omer, Mike (1979-)
A killer's mind (magyar)
   Egy gyilkos elme / Mike Omer ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 427 p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-819-2 fűzött : 3899,- Ft
Izrael - angol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(569.4)=945.11
[AN 3837856]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2021.
Osman, Richard (1970-)
The Thursday murder club (magyar)
   A csütörtöki nyomozóklub / Richard Osman ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 367 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-923-6 kötött : 4480,- Ft : 13,20 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3837332]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2021.
Pankhurst, Kate
A cupcake conundrum (magyar)
   A nagy muffinrejtély! / Kate Pankhurst ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 173, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Fürkész Fanni kideríti ; 2.)
ISBN 978-963-399-779-6 kötött : 2799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836181]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2021.
Pankhurst, Kate
The ghostly guinea pig (magyar)
   A szellemmalac esete / Kate Pankhurst ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 171, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Fürkész Fanni kideríti ; 1.)
ISBN 978-963-399-782-6 kötött : 2799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3836178]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2021.
Patterson, James (1947-)
The coast-to-coast murders (magyar)
   A madártollas gyilkosságok / James Patterson & J. D. Barker ; [ford. Bosnyák Edit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 512 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-905-2 fűzött : 4480,- Ft : 13,20 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3837334]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2021.
Patterson, James (1947-)
The inn (magyar)
   A fogadó / James Patterson & Candice Fox ; [ford. Varga Bálint]. - Budapest : Next21, 2021. - 336 p. ; 20 cm
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3837945]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2021.
Petrarca, Francesco (1304-1374)
Invectivarum contra medicum quendam libri quattuor (latin, magyar)
   Invective contra medicum = Invektívák egy orvos ellen / Francesco Petrarca ; [ford., a jegyzeteket ... összeáll., az utószót írta Lázár István]. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 243 p. ; 20 cm. - (Antikvitás és reneszánsz könyvek, ISSN 2630-9041)
Bibliogr.: p. 235-[240].
ISBN 978-963-267-508-4 fűzött : 2400,- Ft
Itália - középkori latin irodalom - filozófia - vitairat - kétnyelvű dokumentum
871-92.02(45)=945.11 *** 871-96.02(45)=945.11
[AN 3838082]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2021.
Petry-Lassak, Thilo (1970-)
Animal heroes (magyar)
   Állati hősök / Thilo ; ill. Jan Brick ; [ford. Bán Zoltán András]. - [Budapest] : Scolar Kid, 2020-. - Ill. ; 22 cm
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3816816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Gekkószem. - 2021. - 171, [2] p.
ISBN 978-963-509-345-8 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837650] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Gepárdmancs. - 2021. - 170, [1] p.
ISBN 978-963-509-346-5 kötött : 2975,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837652] MARC

ANSEL
UTF-811433 /2021.
Pollard, Helen
Summer at the little French guesthouse (magyar)
   Nyáridő a kis francia panzióban / Helen Pollard ; [ford. Pulai Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 421 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-934-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3837185]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2021.
Reed, Amy Lynn
The Nowhere Girls (magyar)
   The Nowhere Girls : a Senkise-lányok / Amy Reed ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 214, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-852-9 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837215]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2021.
Reekles, Beth (1995-)
   The kissing booth 2 / Beth Reekles. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 288 p. ; 22 cm
Tart.: TávlatokÞ; A hozzád vezető út. - Egys. cím: Going the distance ; Road trip!. - Ford. Bús Réka Teodóra
ISBN 978-963-403-973-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3837299]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2021.
Rigal-Goulard, Sophie (1967-)
30 jours sans déchets (ou plus...) (magyar)
   Harminc nap szemét nélkül (vagy több) / Sophie Rigal-Goulard ; [rajz. Marie de Monti] ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2021. - 190, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
ISBN 978-963-399-933-2 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - környezeti tudatosság - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11 *** 504.03(0:82-31)
[AN 3837566]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2021.
Riggs, Ransom (1979-)
The desolations of Devil's Acre (magyar)
   Az utolsó üresvadász : Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekeinek hatodik története / [Ransom Riggs] ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, 2021. - 457 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-544-422-9 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837500]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2021.
Rimmer, Kelly
When I lost you (magyar)
   Amikor elvesztettelek / Kelly Rimmer ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 523 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-766-5 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3837817]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The hidden oracle (magyar)
   Apollón próbái : Az elrejtett orákulum, első könyv / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 366, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-842-0 kötött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3843846]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The throne of fire (magyar)
   Tűztrónus : A Kane-krónikák 2. / Rick Riordan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 466, [5] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-561-933-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3843894]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The Titan's curse (magyar)
   A titán átka : Percy Jackson és az olimposziak III. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 7. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 285, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-851-9 kötött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3843870]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Ceremony in death (magyar)
   Halálos szertartás / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2021]. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-607-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3843223]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Vengeance in death (magyar)
   Halálos bosszú / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2021]. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-606-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3843221]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2021.
Roux, Madeleine (1985-)
Shadows rising (magyar)
   Gyülekező árnyak / Madeleine Roux ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 387 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: World of WarCraft : shadowlands
ISBN 978-963-497-627-1 kötött : 4490,- Ft
ISBN 978-963-497-626-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837157]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2021.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [Levi Pinfold rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Animus, 2021. - 310, [2] p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete. - A "Griffendél" c. bevezetővel
ISBN 978-963-324-691-7 kötött : 3980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3843293]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2021.
Russell, Rachel Renée (1965-)
The misadventures of Max Crumbly : masters of mischief (magyar)
   Egy puding naplója : a csínyek mesterei / Rachel Renée Russell ; rajz. Nikki Russell ; [ford. Ótott-Kovács Réka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 262, [2] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-561-361-8 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3837844]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2021.
Ryan, Kendall (1981-)
The house mate (magyar)
   A lakótárs : társas játék-sorozat / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 236, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-00-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3837778]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2021.
Ryan, Kendall (1981-)
The play mate (magyar)
   A játszótárs [elektronikus dok.] : társas játék-sorozat / Kendall Ryan ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166834. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6067-99-9
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3843214]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2021.
Ryan, Kendall (1981-)
The play mate (magyar)
   A játszótárs : társas játék-sorozat / Kendall Ryan ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6067-98-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3837197]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2021.
Rygiert, Beate (1960-)
George Sand und die Sprache der Liebe (magyar)
   George Sand és a szerelem nyelve / Beate Rygiert ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-363-5 fűzött : 3990,- Ft
Sand, George (1804-1876)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3837658]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2021.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 43. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 94, [1] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-793-9 fűzött : 1499,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3843375]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2021.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
The catcher in the rye (magyar)
   Zabhegyező / J. D. Salinger ; [ford. Gyepes Judit]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 261 p. ; 19 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 107.)
ISBN 978-963-479-712-8 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3843827]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2021.
Schulman, Alex (1976-)
Överlevarna (magyar)
   A túlélők / Alex Schulman ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-543-063-5 kötött : 3999,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3837490]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2021.
Scott, Hayley
Meet the Twitches (magyar)
   Tappancsék új otthona / Hayley Scott ; rajz. Pippa Curnick ; [ford. Szabó Luca]. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - 121, [6] p. : ill., színes ; 23 cm. - (A bögreház)
ISBN 978-963-324-864-5 kötött : 2390,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3837571]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2021.
Scott, Hayley
The Twitches bake a cake (magyar)
   Tappancsék tortát sütnek / Hayley Scott ; rajz. Pippa Curnick ; [ford. Szabó Luca]. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - 116, [11] p. : ill., színes ; 23 cm. - (A bögreház)
ISBN 978-963-324-865-2 kötött : 2390,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3837575]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2021.
Segura, Alex (1980-)
Poe Dameron : free fall (magyar)
   Poe Dameron : szabadesés / Alex Segura ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 322, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-608-0 fűzött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837402]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2021.
Smith, Ali (1962-)
Autumn (magyar)
   Ősz [elektronikus dok.] / Ali Smith ; ford. Mesterházi Mónika. - Szöveg (epub : 991 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166012. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4049-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3837880]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2021.
Smith, Zadie (1975-)
Grand union (magyar)
   Menekülés New Yorkból / Zadie Smith ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 284, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-450-9 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3837390]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2021.
Steiner, Kandi
Weightless (magyar)
   Weightless : súlyok nélkül / Kandi Steiner ; [ford. Barcza Gerda Adrienne]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 383 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-706-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3837199]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2021.
Stilton, Geronimo
Super banchetto nell' antica Roma (magyar)
   Római lakoma / Geronimo Stilton. - Budapest : Kolibri, 2021. - 154, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Csömöri Zsuzsi. - keretcím: Időutazás négy keréken
ISBN 978-963-437-683-5 kötött : 2599,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3837605]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2021.
Stilton, Tea
Indagine allo specchio (magyar)
   Hajmeresztő hajsza / Tea Stilton. - Budapest : Kolibri, 2021. - 118, [24] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Csömöri Zsuzsi
ISBN 978-963-437-689-7 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3837550]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2021.
Sullivan, Michael J. (1961-)
Heir of Novron (magyar)
   Novron örököse : a Riyria-krónikák gyűjtemény harmadik kötete / Michael J. Sullivan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Új kiad. - Budapest : Fumax, 2021. - 975 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Télvíz idejénÞ; Percepliquis, az elveszett város ; Percepliquis ; Wintertide
ISBN 978-963-470-196-5 fűzött : 8495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837686]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2021.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
   Szerelmi ajándék [elektronikus dok.] ; Szüret / Rabindranath Tagore ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166954. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-210-4 (epub)
ISBN 978-963-559-211-1 (mobi)
bengáli irodalom - prózaköltemény - elektronikus dokumentum
891.44-3=945.11 *** 891.44-14=945.11
[AN 3844020]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2021.
Tinker, Rebecca
Who in the world is Carmen Sandiego? (magyar)
   Carmen, a mestertolvaj / Rebecca Tinker ... ; Gina Rodriguez előszavával ; [ford. Pulai Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 205 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-561-376-2 kötött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3837669]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2021.
Tyler, Anne (1941-)
Breathing lessons (magyar)
   Légzőgyakorlatok / Anne Tyler ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2021. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-090-0 fűzött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837785]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2021.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Medeâ i eë deti (magyar)
   Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit és Goretity József]. - Budapest : Magvető, 2021, cop. 2003. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2285-6 kötött : 3699,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3837673]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2021.
Vérant, Samantha
The secret French recipes of Sophie Valroux (magyar)
   Sophie Valroux titkos francia receptjei / Samantha Vérant ; [ford. Lévai Márta]. - Budapest : Next21, 2021. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-069-6 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837959]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2021.
Ward, Jesmyn (1977-)
Salvage the bones (magyar)
   A csontok megmaradnak / Jesmyn Ward ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 303 p. ; 21 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-5955-28-0 kötött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837522]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2021.
Weeks, Brent (1977-)
The blood mirror (magyar)
   A vértükör : A fényhozó 4 / Brent Weeks ; [ford. Seres József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 725 p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-457-705-8 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837192]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2021.
Weiner, Jennifer (1970-)
Big summer (magyar)
   Jókora nyár / Jennifer Weiner ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-070-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837834]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2021.
White, Kiersten (1983-)
Slayer (magyar)
   Slayer [elektronikus dok.] : vadász / Kiersten White ; ford. Kereki Noémi Valentina. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.4 MB). - Szeged : Könyvmolyképző K., 2020. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166839. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-245-769-7 (epub)
ISBN 978-963-245-770-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3843268]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2021.
Wieringa, Tommy (1967-)
De heilige Rita (magyar)
   Szent Rita / Tommy Wieringa ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 322, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-801-0 fűzött : 3999,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3837800]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2021.
Zahn, Timothy (1951-)
Evolution (magyar)
   Evolúció / Timothy Zahn ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2021. - 399 p. ; 21 cm
keretcím: StarCraft
ISBN 978-963-497-628-8 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3837208]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2021.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Schachnovelle (magyar)
   Sakknovella / Stefan Zweig ; [ford. Fónagy Iván]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 97 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 19.)
ISBN 978-963-479-778-4 fűzött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 3843012]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11475 /2021.
   240 esti mese / [ill. Alexandru Stanese]. - Budapest : Roland, [2020]. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6196-04-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3837150]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2021.
Amacziné Bíró Zsuzsa (1945-)
   A farkasanya üvöltése / Valentini Zsuzsa. - [Csongrád] : Távlat, 2020. - 88 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81567-1-4 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3838221]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2021.
B. E. Belle
   Vándorok / B. E. Belle. - Szentes : Maraton K., 2021. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81572-7-8 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3837831]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2021.
Bagdi, Berti M.
   Lili kalandjai a szivárványon túl = Hinter dem Regenbogen : Lilis Abenteuer / írta Berti M. Bagdi ; ill. Steiner Anita ; [... ford. Ágnes und Sandra Beulich] ; [közread. a] Lelkek Tánca Alapítvány ... - [Budapest] : Lelkek Tánca Alapítvány, 2021. - 68, [3] p. : ill., főként színes ; 21x30 cm + mell.
ISBN 978-615-01-1030-1 fűzött : 3990,- Ft : 10,99 EUR
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-34(02.053.2).02=30
[AN 3837808]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2021.
Baginé Lugosi Diána
   Vili és Bobi kalandjai : beszélgetős mesekönyv / Baginé Lugosi Diána ; rajz. Felföldi Anna. - [Páty] : Szilvia és Társa Kft. : Zimber Kv., 2021. - [117] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81639-1-0 kötött : 3990,- Ft
Budapest - magyar irodalom - gyermekirodalom - villamosközlekedés - mese
894.511-34(02.053.2) *** 656.346(439-2Bp.)(0:82-34)
[AN 3837277]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2021.
Bajnóczi Piroska (1982-)
   Elvarázsolva : versek kicsiknek és óvodásoknak / Bajnóczi Piroska ; [... ill. Budai Orsolya ..., Szakács Nóra]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 47 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6296-16-0 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(02.053.2)
[AN 3838110]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2021.
Bakacsi Ernő (1938-)
   A "Verőfény" titka : [novellák és elbeszélések] / Bakacsi Ernő. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-082-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3837931]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2021.
Bakos Gyöngyi (1985-)
   Nyolcszáz utca gyalog [elektronikus dok.] / Bakos Gyöngyi. - Szöveg (epub : 657 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165799. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4048-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3836705]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2021.
Balázs K. Attila (1973-)
   Homokóriás / Balázs K. Attila. - Budapest : FISZ ; Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 2019. - 101 p. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 59.)
ISBN 978-615-5729-44-7 kötött
ISBN 978-606-8118-61-1
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3837743]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2021.
Balázsy Panna (1967-)
   Családfa / Balázsy Panna. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 148, [5] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 5. - keretcím: Szandra és a csajok
ISBN 978-963-403-944-0 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3837289]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2021.
Bálint Ferenc
   Felelős alkoholista / Bálint Ferenc. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021, cop. 2020. - 237, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6145-71-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3837214]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2021.
Balogh Lajos Antal (1929-)
   A soproni kísértet ; Az ezred fia / Balogh Lajos Antal. - Budapest : MyBook : [Balogh L. A.], 2021. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0638-0 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3838032]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2021.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Erdélyi történet I-III / Bánffy Miklós ; [a szöveget gond. Dávid Gyula]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 1126, [1] p. ; 23 cm
Tart.: MegszámláltattálÞ; És híjjával találtattál..Þ; Darabokra szaggattatol
ISBN 978-963-479-588-9 kötött : 7999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3843041]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2021.
Baráth Viktória (1989-)
   Egymás szemében / Baráth Viktória. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6145-98-7 fűzött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837187]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2021.
Bari Gábor (1942-)
   Van, ki így szeret : [versek] / Bari Gábor. - Miskolc : Könyvműhely : Szerző, 2021. - 210 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0761-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838140]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2021.
Benkő László (1952-)
   Mátyás fia, Corvin János / Benkő László. - Szeged : Lazi, 2021-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3837735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Árulók diadala. - 2021. - 393 p.
ISBN 978-963-267-498-8 kötött : 3799,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3837736] MARC

ANSEL
UTF-811491 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó és a honfoglalás / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 165 p. : ill., színes ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-410-786-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3837616]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Maszat a repülőn / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 10.
ISBN 978-963-587-037-0 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3843111]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Rumini kapitány / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - Budapest : Pagony, 2021. - 307, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-587-044-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3843832]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2021.
Bihary Péter (1973-)
   A falka / Bihary Péter. - [Budapest] : [Bihary P.], cop. 2021. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0521-5 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3837823]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2021.
Bodi Mátyás-László
   Mi jár a fejemben.. / Bodi Mátyás-László. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-25-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838126]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2021.
Bodnár Ildikó
   Tizenöt évünk mint egy pillanat : harminchárom vers tizenöt együtt töltött év emlékére / Bodnár Ildikó ; [... ill. Csetneki Sándor] ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 55, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-17-7 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3837958]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2021.
Boros Botond
   A markoláb / Boros Botond. - Budapest : K.u.K. K., 2021. - 294, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6188-05-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837489]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2021.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Ezt nevezem! / Bosnyák Viktória ; [... ill. Dudás Győző]. - Bőv. kiad. - Budapest : Tintató, 2021. - 164, [11] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Tengernyi tudás
ISBN 978-615-01-1696-9 fűzött : 2199,- Ft
magyar irodalom - helyesírás - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3843276]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2021.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Darabokra tépve / Böszörményi Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : Műv. és Irod. Jelen, 2021. - 372 p. : ill. ; 22 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN 978-615-6285-10-2 kötött : 4990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3843336]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2021.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Darabokra tépve / Böszörményi Zoltán. - 3. kiad. - Budapest : Műv. és Irod. Jelen, 2021. - 372 p. : ill. ; 22 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN 978-615-6285-11-9 kötött : 4990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3843337]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2021.
Carter, John
   Az árnyék halála : Báthory folytatja a nyomozást / John Carter. - [Budapest] : Szőcs F., 2019. - 432 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81525-0-1 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3837371]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2021.
Carter, John
   A kétsoros végrendelet / John Carter. - [Budapest] : Szőcs F., 2020. - 409 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81525-3-2 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3837370]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2021.
   Címtelen föld : fiatal erdélyi metamodern líra / André Ferenc és Horváth Benji válogatásában. - Budapest : FISZ ; Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 2020. - 298, [5] p. ; 19 cm. - (Hervay könyvek ; 1.)
ISBN 978-615-5729-50-8 fűzött
ISBN 978-606-8118-63-5
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(498)(082)
[AN 3837807]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2021.
Csap János (1926?-2019)
   Egyszer különbet álmodtunk [elektronikus dok.] : a szabadságharcos életútja / Csap János. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Személyes Történelem, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-5758-47-8)
Csap János (1926?-2019)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3843037]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2021.
Csorbóka Andrea
   A hídon át : gondolatok és versek / Csorbóka Andrea ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 124, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-16-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3837947]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2021.
Cure, John (1977-)
   A fekete esernyős férfi / John Cure. - Jav., átd. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 496 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-116-2 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.4
[AN 3843845]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2021.
Cure, John (1977-)
   Rekviem egy halott lányért [elektronikus dok.] : Hontalan lelkek-trilógia II. / John Cure. - 2. jav., átd. kiad. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166829. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-005-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3843177]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2021.
Deák Mór (1959-)
   Pőre / Deák Mór. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-534-081-1 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3837944]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2021.
Demeter Attila
   Gyémánt a tűzben [elektronikus dok.] : bűnügyi regény / Demeter Attila. - Szöveg (epub : 265 KB). - [Budapest] : PublishDrive, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166909. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-317-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3843603]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2021.
Demeter József (1947-)
   Tinitanoda : diákszínmű : vígjáték három felvonásban / Demeter József (DeJó). - Budapest : Hungarovox, 2021. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-087-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3837895]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2021.
Dobray Sarolta (1977-)
   Üvegfal / Dobray Sarolta. - Budapest : Scolar, 2021. - 316, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-509-347-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837790]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2021.
Ekler Ágnes, G. (1965-)
   Mesék és képek / [szöveg] G. Ekler Ágnes ; [ill.] Makovecz Anna. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2021. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5461-43-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3843684]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2021.
Ewendtné Petres Judit (1933-)
On the way home (magyar) (bőv. kiad.)
   Útban hazafelé : két kontinensen keresztül : autobiográfia és apró kincsek gyűjteménye / Balogh Petres Judith. - [Zalaegerszeg] : RGB Grafik Kft., [2021]-. - 26 cm
Fűzött
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 3837312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2021. - 436 p. : ill., színes
ISBN 978-615-01-1078-3
[AN 3837315] MARC

ANSEL
UTF-811514 /2021.
Fábián Janka (1973-)
   Cholera-napló / Fábián Janka. - [Budapest] : Libri, 2021. - 158, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-893-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3837492]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2021.
Fábián Janka (1973-)
   Rose regénye / Fábián Janka. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 556, [3] p. ; 22 cm
Tart.: A német lányÞ; A francia nő
ISBN 978-963-433-943-4 kötött : 6999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3843307]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2021.
Faludi Ildikó
   Herceg Egérváry Elemér naplója 1. avagy Feljegyzések a gödöllői kastélyból / Faludi Ildikó, Reményi Márton ; [ill. Ferenc Tamás]. - 2. kiad. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2021. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-89974-9-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3843193]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2021.
Farkas Andrea
   Bejössz nekem, rosszfiú / Farkas Andrea. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-06-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
894.511-312.5(02.053.2)
[AN 3837847]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2021.
Fazekas Imre Pál (1930-2020)
   Hangszer vagyok : [szonettkoszorúk és múzsaversek] / Fazekas Imre Pál ; [vál. és összeáll. Tauz Józsefné] ; [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn] ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Nagylók ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 134, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-13-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3837950]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2021.
Fedor Szilvia (1970-)
   Szép gondolatok / Fedor Szilvia. - Budapest : Garbo Kv., 2021. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-10-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3837933]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2021.
Fejős Éva (1967-)
   Örökre Görögbe / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 395 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-14-0 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837801]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2021.
Fodor Zsana
   Szerelembe keveredve / Fodor Zsana. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 286, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-08-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3837848]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2021.
Gallai Judit
   Telihold : így (volt) tökéletes / Gallai Judit. - [Miskolc] : [Magánkiad.], cop. 2020. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0971-8 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837294]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2021.
Gáspár Ferenc (1957-)
   A strucc vére / Gáspár Ferenc. - 5. kiad. - [Budapest] : Coldwell Kv., cop. 2020. - 285 p. : ill. ; 21 cm. - (Johnny Fortunate kalandjai)
ISBN 978-615-5156-44-1 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3843900]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2021.
Gazda Albert (1966-)
   Leningrád : az első életünk / Gazda Albert ; ill. P. Szathmáry István. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 314, [5] p. : ill. ; 19 cm
QR-kóddal
ISBN 978-963-278-641-4 kötött : 3995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3833431]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2021.
Gimesi Dóra (1983-)
   Makrancos Kata / Gimesi Dóra. Rómeó és Júlia / Jeli Viktória ; William Shakespeare [alapján] ; [a szövegekben részletek szerepelnek Nádasdy Ádám, Jékely Zoltán, Papolczy Péter és Mészöly Dezső fordításaiból]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., 2021. - 199 p. ; 20 cm
keretcím: Regényes Shakespeare
ISBN 978-963-410-770-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - dráma
894.511-31(02.053.2) *** 820-2.04=945.11
[AN 3837633]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2021.
Győri András Timótheus (1957-)
   Merengő / Győri András Timótheus. - Budapest : Luther, 2021. - 202 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-380-201-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3837472]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2021.
Haász János (1974-)
   Mire felnövünk / Haász János ; Egri Mónika illusztrációival. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 122, [6] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-543-057-4 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3837618]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2021.
Hazai Attila (1967-2012)
   Szilvia szüzessége [elektronikus dok.] / Hazai Attila. - Szöveg (epub : 983 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165802. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4050-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3836713]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2021.
Hermann Marika
   Panna és a Fénytündér / Hermann Marika ; Gönczi Anikó rajz. - [Dabas] : Angry Cat K., 2021. - [29] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Anya mesélj könyvek)
ISBN 978-615-80259-7-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3837568]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2021.
Horvát Gábor (1987-)
   Kobaltföveny / Horvát Gábor. - [Kecskemét] : Szerző, 2021. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0488-1 kötött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3838107]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2021.
Igaz Dóra (1970-)
   Az első bé hörcsöge / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 36, [10] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-038-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3843103]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2021.
Igaz Dóra (1970-)
   Az erdei iskola / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 59, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-040-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3843100]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2021.
Igaz Dóra (1970-)
   Ültetés az első bében / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 49, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-039-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3843110]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2021.
Illés Klára (1954-)
   Megtartó erő [elektronikus dok.] : egy parasztcsalád vége / Illés Klára. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Magvető, 2021. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166013. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4067-6
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - 20. század - memoár - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 929(439)"19"(0:82-94)
[AN 3837881]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2021.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ha én felnőtt volnék / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 14. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-420-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3843798]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2021.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 16. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 92, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-415-800-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3843786]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2021.
Jezsó Ákos (1965-)
   Mécses a ködben / Jezsó Ákos ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2021. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5641-48-0 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837843]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2021.
   A jövő földjén : sci-fi/fantasy novellák / [szöveggondozás Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-11-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3838109]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2021.
József Jolán (1899-1950)
   A város peremén / József Jolán. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 300, [1] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 104.)
ISBN 978-963-479-599-5 fűzött : 1999,- Ft
József Attila (1905-1937)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3837601]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2021.
Kabai Csaba (1979-)
   Árnyékboksz / Kabai Csaba ; [... graf. Kabai Lóránt ...]. - Budapest : FISZ, 2020. - 101 p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 108.)
ISBN 978-615-5729-48-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3837796]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2021.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   A Százfok-öböl réme : Zabaszauruszok / M. Kácsor Zoltán ; Bertóthy Ágnes rajz. - Budapest : Kolibri, 2021. - 301 p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-437-799-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3837579]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2021.
Kányádi Sándor (1929-2018)
   Világgá ment a nyár / Kányádi Sándor ; [a verseket vál. és a kötetet szerk. Miklya Zsolt] ; [Bogdán Viki illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, 2021. - 77, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-486-781-4 kötött : 2999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2)(498) *** 894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 3837604]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2021.
Karády Anna
   A füredi lány [elektronikus dok.] / Karády Anna. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166901. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-570-030-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3843595]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2021.
Kékesi Erika (1976-)
   Jéghideg, tűzforró / Kékesi Erika. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-24-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838125]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2021.
Kemenes Henriette (1988-)
   Odu / Kemenes Henriette. - Budapest : FISZ, 2020. - 61 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 106.)
ISBN 978-615-5729-45-4 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3837773]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2021.
Keresztury Cili
   Életmesék a kályha mellől / Keresztury Cili. - [Dunaújváros] : [Keresztury F.-né], cop. 2021. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0418-8 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3838145]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2021.
Kindelmann Győző
   Gyémánt a tűzben : Szent Tarzicius, az Oltáriszentség vértanúja : ifjúsági regény / Kindelmann Győző. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 142, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-727-6 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3842967]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2021.
Kis-Jókai Szakáll, Sue
   Persona non grata / Sue Kis-Jókai Szakáll. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 57, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6153-55-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3838043]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2021.
Kiss András (1938-)
   Naplójegyzetek, írások, 2016-2020 : V. kötet / Kiss András. - [Pócsmegyer] : [Kiss A.], 2020. - 626 p. ; 21 cm
Az "Egy váradi orvos visszaemlékezései" c. mű folytatása
ISBN 978-615-01-0465-2 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3838527]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2021.
Kiss Gábor (1976-)
   Kompót és Kuglóf avagy Egy (nem) elképzelt barátság története / Gabes Way. - [Budapest] : Garbo, cop. 2021. - 330 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6292-09-4 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3837926]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2021.
Koroknay Klára
   Szubkulti : egy budapesti szubkultúra : a programfüggők társasága / Koroknay Klára. - 2. kiad. - Budapest : Szerző, 2021. - 160, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1731-7 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3843383]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2021.
Kovács István
   Hullámtörő / Kovács István. - [Rábaalmási] : [Kovács I.], cop. 2021. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0805-6 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3838142]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2021.
Kun Ferencz (1941-)
   Privát ösvény : naplótöredékek... : 1988-2001 / Kun Ferencz. - [Budapest] : Pipacs Kv. : Ár&ás Bt., 2020. - 591 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0131-6 kötött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3837324]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2021.
Kutasi Horváth Katalin (1968-)
   Létkönnyek / Kutasi Horváth Katalin. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-23-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838096]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2021.
Lackfi János (1971-)
   Jóság néni csokija / Lackfi János ; Bertóthy Ágnes rajz. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2021. - 82, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-558-435-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3843098]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2021.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A hétfejű tündér / Lázár Ervin ; [Molnár Jacqueline illusztrációival]. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 125, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-568-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3843096]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2021.
Leiner Laura (1985-)
   Higgy nekem : II. trilógia : Iskolák versenye második kötet / Leiner Laura. - [Budaörs] : Carta Teen, 2021. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-93-3 fűzött : 3799,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3837798]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2021.
Léria Dipán
   Egy herceggel vacsoráztam / Léria Dipán. - [Budapest] : Lénárth M., cop. 2021. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81472-6-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3837322]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2021.
Léria Dipán
   A szívek királya / Léria Dipán. - [Budapest] : Lénárth M., cop. 2021. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81472-5-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3837321]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2021.
   A levegő ura : verseskötet / [... szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, cop. 2021. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-13-9 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3838098]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2021.
Lovass Adél (1971-)
   Bármi-Nő / Lovass Adél ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 141, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6270-11-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3837479]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2021.
M. K. Müller
   Az igazat mondod? / M. K. Müller. - [Miskolc] : Könyvműhely.hu, cop. 2021. - 86 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-01-0754-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4
[AN 3838133]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2021.
Major Gyöngyi (2009-)
   Luna Fox : a remény árnyéka / Major Gyöngyi. - Miskolc : [Vaszkun A.], 2021. - 57, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0719-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.6
[AN 3839116]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2021.
Marcus, Adrienne
   Őrzők [elektronikus dok.] : amikor felhangzik a vízesés dala / Adrienne Marcus. - Szöveg (epub : 638 KB). - [Hédervár] : UGK, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166920. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3843745]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2021.
Mărcuţiu-Rácz Dóra (1996-)
   Már minden nő hazament / Mărcuţiu-Rácz Dóra. - Budapest : FISZ ; Cluj-Napoca : Erdélyi Híradó, 2020. - 64, [3] p. ; 19 cm. - (Hervay könyvek ; 2.)
ISBN 978-615-5729-53-9 fűzött
ISBN 978-606-8118-64-2
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3837809]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Coffi, Pocak, Paprika / Marék Veronika. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 62, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-354-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3843784]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2021.
Maros Edit
   Bonyolult egy banda / Maros Edit. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 252, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-930-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3837301]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2021.
Maróti Gabriella
   Ébredő sivatag : A nap városa első könyv / Maróti Gabriella. - Nyíregyháza : Kalliopé, 2021. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5378-36-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3838086]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2021.
Martinovics János
   Vágatlanul / Martinovics János. - [Mindszent] : [Martinovics R.], cop. 2021. - 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0419-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838216]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2021.
Megyeri Judit
   Rózsakői rejtélyek 2 : csontvázak a szekrényben / Megyeri Judit. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 481 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-47-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3837781]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2021.
Mészáros Dorka (1992-)
   Felelsz vagy mersz? / Mészáros Dorka. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-929-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3837307]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2021.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Az Emberek Országa : Kalaallit Nunaat / Mészöly Ágnes, Molnár T. Eszter. - Budapest : Tilos az Á Kv., 2021. - 470, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-587-018-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3842948]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2021.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Nem felelt meg neki : elbeszélések / Mészöly Miklós ; [szerk. Nagy Boglárka]. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 77, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-518-134-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3837789]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2021.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Rozmaring és Tarack viselkedni tanul / Miklya Luzsányi Mónika ; Tóth Andrej rajz. - [Budapest] : Móra, 2021. - [47] p. : ill., színes ; 17x21 cm
keretcím: Ovis okosító
ISBN 978-963-486-786-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - illemtan - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 395(02.053.2)
[AN 3837628]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2021.
Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona (1853-1926)
   Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona visszaemlékezései / [sajtó alá rend. és az előszót írta Praznovszky Mihály]. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 274, [1] p. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései
ISBN 978-963-517-025-8 kötött : 3990,- Ft
Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona (1853-1926)
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - századforduló - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Mikszáth_K.(0:82-94)
[AN 3843331]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2021.
Milbacher Róbert (1971-)
   Angyali üdvözletek [elektronikus dok.] / Milbacher Róbert. - Szöveg (epub : 883 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165947. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4052-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3837547]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2021.
Mollináry Gizella (1896-1978)
   Az ezred lánya : betelt a föld hamissággal / Mollináry Gizella. - Budapest : Atlantic Press, 2021. - 383 p. ; 20 cm. - (Női remekírók, ISSN 2630-9238)
ISBN 978-615-5693-95-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837512]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2021.
Molnár Gábor
   Humor gránátok / Molnár Gábor. - [Miskolc] : [Molnár G.], cop. 2021. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1077-6 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3838397]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2021.
Móricz Pál (1870-1936)
   Hortobágyi legendák [elektronikus dok.] : elbeszélések, rajzok, történetek a puszta XIX. századbeli múltjából / Móricz Pál. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 4.2 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166944. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Debrecen : Városi Ny., 1927
ISBN 978-963-559-206-7 (epub)
ISBN 978-963-559-207-4 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3843968]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2021.
Nádasdy-Csontos Elek (1958-)
   Az ördög keresztje / Nádasdy-Csontos Elek. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 423 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-517-295-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837521]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2021.
Nagy Márta Júlia (1982-)
   Elígért lány / Nagy Márta Júlia. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 114, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-518-035-6 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3837354]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2021.
Nagy Zsuka (1977-)
   Delej [elektronikus dok.] / Nagy Zsuka. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - [Budapest] : Orpheusz, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166921. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5886-45-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3843749]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2021.
Nala, B. B. (1978-)
   A gyöngyház-hold varázsa / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2021. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0769-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838135]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2021.
Nala, B. B. (1978-)
   A kék szárnyú madár dala : versek / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2020. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0347-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838139]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2021.
Nala, B. B. (1978-)
   Mesék vándorútján : versek / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2021. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0455-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838137]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2021.
Nala, B. B. (1978-)
   Szívbe zárt szavak : versek / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2021. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1720-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838143]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2021.
Nala, B. B. (1978-)
   Vágyálom és üzenet : versek / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2021. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1001-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838138]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2021.
Náray Tamás (1959-)
   Zarah öröksége / Náray Tamás. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 576, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-920-5 fűzött : 5499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3843288]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2021.
Nemere István (1944-)
   A turul nemzetsége : Árpád és fiai / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2021. - 319 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-598-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3837747]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2021.
Németh Erzsébet
   Szavakban elhulló idő / Németh Erzsébet ; [ill. Németh Dezső]. - Budapest : Lant Kv. : [Németh E.], 2021. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0951-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838218]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2021.
Németh Pákolicz Tamás (1973-)
   Kis esti bűbáj : verseskönyv / Németh Pákolicz Tamás. - [Budakalász] : Kalandoor : OKMK Bt., 2020. - 139 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0315-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838077]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2021.
NErzsi
   Sorsforduló / NErzsi. - Szeged : [Limpek Józsefné], 2021. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0908-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3837317]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2021.
Örkény István (1912-1979)
   Egyperces novellák / Örkény ; [összeáll. és ... a jegyzetet írta Radnóti Zsuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 762 p. ; 19 cm. - (Örkény István művei)
ISBN 978-963-479-018-1 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3843040]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2021.
Ozsváth Zsuzsa (1992-)
   Előző részek / Ozsváth Zsuzsa. - Budapest : FISZ, 2020. - 43, [2] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 105.)
ISBN 978-615-5729-46-1 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3837764]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2021.
Pál Sándor Attila (1989-)
   Rokonok : novellák / Pál Sándor Attila. - Budapest : Magvető, 2021. - 100, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3540-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3838074]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2021.
Pap Éva
   Mielőtt lemegy a nap / Pap Éva. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5929-99-1 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837503]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2021.
Pápai Nóra
   Angyalok és múzsák / Pápai Nóra ; [... graf. Kovács Dorottya]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-26-9 fűzött : 1910,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838100]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2021.
Papp Diána (1976-)
   A vasárnap délutánok lélektana : kezdd újra Olaszországban! / Papp Diána. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6067-24-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837191]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2021.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Egyasszony / Péterfy-Novák Éva. - 3. jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Libri, 2021. - 174, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-838-3 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3843367]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2021.
Pető Zoltán
   A margón kívül tágasabb / Pető Zoltán. - Budapest : Pető Z., 2021. - 284 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1319-7 fűzött : 4860,- Ft
magyar irodalom - karcolat - publicisztika
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 3837346]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2021.
Petrusák János (1970-)
   Kapunyitási pánikok / Petrusák János. - Százhalombatta : Üveghegy K., cop. 2021. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-93-4 fűzött : 1800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - dráma
894.511-2(498)
[AN 3837923]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2021.
Puskás Panni (1987-)
   A rezervátum visszafoglalása : novellák / Puskás Panni. - Budapest : Magvető, 2021. - 112, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2403-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3837966]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2021.
Rádi Mária
   Mariska történetek : esszék, glosszák, egyéb szöszmöszök / Rádi Mária. - [Kiskunfélegyháza] : [Rádi M.], cop. 2021. - 275 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0977-0 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3838146]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Pokol a hegyek között (olasz)
   Inferno tra le montagne / Rejtő Jenő ; trad. Adriano Olivari. - Budapest : [Olivari, A.], 2021. - 148 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80964-6-1 fűzött
magyar irodalom - kalandregény - fordítás
894.511-311.3=50
[AN 3838044]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2021.
Rényi Ádám (1977-)
   Osztálytalálkozó és más mesék inkább felnőtteknek / Rényi Ádám. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-091-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3837763]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2021.
Romhányi József (1921-1983)
   Mese az egér farkincájáról / székely népmeséből írta Romhányi József ; Szabó-Nyulászi Melinda illusztrációival. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-486-822-4 kötött : 1299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3843650]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2021.
Scott, April Rose
   Megőrülök érted Cameron Davis [elektronikus dok.] / April Rose Scott. - Szöveg (epub : 622 KB). - [S.l.] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166840. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3843286]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2021.
Sepsi Sándor (1976-)
   Az angyal lelkű anya / Sepsi Sándor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, cop. 2021. - 231 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-12-2 kötött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3838121]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2021.
Serdián Miklós György (1954-)
   A hun guru / Serdián Miklós György. - Budapest : Ed. Plurilingua, 2021. - 63, [4] p. ; 14 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-615-5461-45-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3843681]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2021.
Shelley, Duncan (1969-)
A leszboszi cápa (új kiadása)
   A bosszú mestere / Duncan Shelley. - 3. mód. kiad. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2021. - 521 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5310-47-8 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3843153]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2021.
Sinkó Melinda (1977-)
   Kitti / Sinkó Melinda. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-22-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838124]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2021.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   A nagy veszedelem : napközis mesék 3. / Sípos (S) Gyula ; [közread. a Szeretet Földje Szolgálat]. - [Törökbálint] : Szerző : Szeretet Földje Szolgálat, 2020. - 35 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81273-5-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3838022]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2021.
Smitnya Enikő
   Várakozás egy szebb világra : [versek, mesék, novellák kicsiknek, nagyoknak] / Smitnya Enikő ; [... graf. Bálint Szabolcs]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-20-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3838103]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2021.
Soós Géza (1945-)
   Arc nélkül élni : [regény] / Soós Géza. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-080-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837941]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2021.
Stall Anita
   Ötszögű, de gömbölyű / Stall Anita. - [Noszlop] : Magánkiad., cop. 2021. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0696-0 fűzött
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3838394]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2021.
Suifa
   Angyalnak születtem / Suifa. - [Nagykőrös] : Magánkiad., 2021. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-0470-6 fűzött
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3837465]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2021.
Szabó Katalin Zsófia (1990-)
   Ízig-vérig Kolozsvár / Szabó Katalin Zsófia. - [Elek] : [Szabó Zs. K.], cop. 2021. - 114 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0763-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3839114]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2021.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 23. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 349, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-849-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3843295]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2021.
Szántó Dániel (1989-)
   A hatszög / Szántó Dániel. - Pécs : Alexandra, 2021. - 477 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-582-025-2 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3837828]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2021.
Székely Örs (1992-)
   Ostinato / Székely Örs ; [... graf. Kopacz Kund]. - Budapest : FISZ, 2020. - 41 p. : ill.,részben színes ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 107.)
ISBN 978-615-5729-47-8 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - prózaköltemény
894.511-14(498) *** 894.511-3(498)
[AN 3837793]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2021.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [F. Györffy Anna rajz.]. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 55, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-617-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3843780]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2021.
Szilasi Katalin (1949-)
   A nagy ház / Szilasi Katalin. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 69 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-21-4 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3838105]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2021.
Szimeonov Todor (1947-)
   Juliádák : [versek] / Todor Szimeonov. - Budapest : VVMA, cop. 2019. - [28] p. ; 5 cm. - (Változó világ extra, ISSN 2560-2160 ; 7.)
ISBN 978-615-5179-18-1 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers - miniatűr dokumentum
894.511-14 *** 099.1
[AN 3820957]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2021.
Takács Mari (1971-)
   Bingaminga és Morfió / Takács Mari. - Budapest : Csimota, 2021. - 142, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5649-74-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3837827]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2021.
Takaró Mihály (1954-)
   Génemlékezet : válogatott és új versek 1990-2020 / Takaró Mihály. - Budapest : Püski, 2021. - 240, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-303-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3837515]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2021.
Takáts Géza
   Léna kalandjai / írta Takáts Géza ; ill. Walter Borka. - [Kiskőrös] : [Takáts G.], cop. 2021. - 53 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1375-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom
894.511-35(02.053.2)
[AN 3838400]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2021.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Mimi naplója / Tamás Zsuzsa ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2021. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-476-059-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3837561]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2021.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Tövismozaik [elektronikus dok.] / Tamás Zsuzsa. - Szöveg (epub : 722 KB). - Budapest : Magvető, 2020
FőcÍm a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165801. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-4046-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3836711]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2021.
   Távolban : novelláskötet / [... szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-14-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3838417]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2021.
Téti István (1978-)
   Darwin Wells a dzsungel mélyén / Téti István ; [ill. Szabó Celestin]. - Budapest : Kimberly Works Kft., cop. 2021. - 301, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-81723-4-9 kötött : 4690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3837683]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2021.
Téti István (1978-)
   Kipp / Téti István ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Budapest : Kimberly Works Kft., [2020]-. - ill., színes ; 23 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3816447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - cop. 2021. - 87 p.
ISBN 978-615-81723-5-6 kötött : 3990,- Ft
[AN 3837564] MARC

ANSEL
UTF-811632 /2021.
Toroczkay András (1981-)
   Boldog emberek : regény / Toroczkay András. - Budapest : Magvető, 2021. - 261, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3544-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837792]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2021.
Tóth Gáborné (1941-)
   Verseim : átölelt a napfény / Tóth Gáborné sz. Gál Gizella. - [Vecsés] : Gál I., 2021. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81783-1-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838214]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2021.
Túri Klára, H.
   Angyalváróban / [versek H. Túri Klára] ; [képek Gerecsei Zoltán]. - [Tata] : H. Túri K., 2021. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0842-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838061]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2021.
Turner, Aurora Lewis
   A hatalom köve / Aurora Lewis Turner. - Göd : Olvasni Menő K., 2021. - 767 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6094-04-9 fűzött : 4799,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3837413]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2021.
Turner, Aurora Lewis
   A hetedik bolygó : Bolygókeringő trilógia 2. / Aurora Lewis Turner. - Göd : Olvasni Menő K., 2021. - 547 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6094-06-3 fűzött : 4399,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3837943]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2021.
Ujhelyi Nándor (1888-1933)
   A. B. C [elektronikus dok.] / Ujhelyi Nándor. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Dick Manó, 1921
ISBN 978-963-559-212-8 (epub)
ISBN 978-963-559-213-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3842963]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Kicsimackó / Vadadi Adrienn ; Egri Mónika rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 44, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-785-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3837577]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Kockacukor lovassuli / Vadadi Adrienn ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 118, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-805-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3843114]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2021.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Matricás Laci és a nagy zenebona / Vadadi Adrienn ; Mayer Tamás rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 44, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-587-041-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3843108]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2021.
Várady Szabolcs (1943-)
   De mennyire [elektronikus dok.] / Várady Szabolcs. - Szöveg (epub : 740 KB). - Budapest : Magvető, 2019. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 24.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166795. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3913-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3842884]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2021.
Varga Beáta (1975-)
   Vágymágusok [elektronikus dok.] / On Sai. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2019-. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3824173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két herceg. - Szöveg (epub : 729 KB) (mobi : 1.1 MB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166926. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-561-503-2 (epub)
ISBN 978-963-561-504-9 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3843838] MARC

ANSEL
UTF-811643 /2021.
Várszegi Adél
   Zümmögés erdőn-mezőn : Bolyhos és Szofi kalandjai / Várszegi Adél ; Szert-Szabó Dorottya rajz. ; [közread. a Pannon Értéktár Zrt.]. - [Budapest] : Boook K. : Pannon Értéktár Zrt., 2021. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-73-3 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3837610]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2021.
Vaskó Ági (1953-)
   Csendből fakadt / Vaskó Ági. - Maglód : Toma 2000 Bt., 2021. - 97, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1995-3 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3843116]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2021.
Vibók Ildi (1970-)
   A szuperlétra : mire jó a DNS? / Vibók Ildi ; Mayer Tamás rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 61, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-81820-8-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - dezoxiribonukleinsav - genetika - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 577.21(02.053.2)
[AN 3837607]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2021.
Vidó Kinga
   És... ennyi! : "Where's the love?" sorozat 2. kötete / Vidó Kinga. - [Gyula] : Vidó K., cop. 2021. - [3], 459, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1175-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3838083]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2021.
Vidó Kinga
   És... felvétel! : "Where's the love?" sorozat 1. kötete / Vidó Kinga. - [Gyula] : Vidó K., cop. 2020. - [3], 380 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1171-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3838079]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2021.
Vizi Ilona
   Kiválasztottak I / Vizi Ilona. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2021. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6296-15-3 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838117]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2021.
Wings, Wenona
   Túl a szakadék szélén / Wenona Wings. - Budapest : Wenona Wings Publishing Kft., 2021. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0960-2 fűzött : 3850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837520]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2021.
Závada Pál (1954-)
   Jadviga párnája [elektronikus dok.] : napló / Závada Pál. - Szöveg (epub : 923 KB). - Budapest : Magvető, 2019, cop. 1997
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3926-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3843752]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2021.
Zerkowitz Judit (1946-2020)
   Megtörtént : minden szó igaz / Zerkowitz Judit. - Budapest : Corvina, 2021. - 389 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6755-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3843302]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2021.
Zilahy L. Ágnes
   Szeretet, avagy Kárhozat : regény / Zilahy L. Ágnes. - Budapest : Hungarovox, 2021. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-534-088-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3837925]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11653 /2021.
5-minute stories : the sleepytime collection (magyar)
   5 perces mesék : történetek elalváshoz / W. Awdry meséi alapján ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra, 2021. - 78 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-486-825-5 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837978]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2021.
Adolfo, Ricardo (1974-)
Minimini (magyar)
   Minimini / Ricardo Adolfo, Yara Kono ; [ford. Piróth Attila]. - Budapest : Csimota, 2021. - [33] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5649-80-6 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837560]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2021.
Baby animals (magyar)
   Állatkölykök / [ford. Nyáry Luca]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
keretcím: Disney baby
ISBN 978-963-403-962-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838021]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2021.
Bachmann, Lena
Conni beim Kinderarzt (magyar)
   Bori a gyerekorvosnál : sok izgalmas, kihajtható ablakkal / [szöveg Lena Bachmann] ; [ill. Annette Steinhauer] ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - Lapozó (14) p. : ill., színes ; 28 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-913-6 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838013]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Doktor Maszat / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-587-034-9 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3843113]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2021.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatu ja Patu, syömään! (magyar)
   Tatu és Patu, asztalhoz! : kézikönyv mindazoknak, akik valaha ettek már, éppen most esznek, vagy tervezik, hogy enni fognak / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2021. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-81-4 kötött : 2800,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3843013]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2021.
   Itt jön Chase : összerakható Chase figura / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Móra Fun, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-685-5 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837820]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2021.
   Itt jön Marshall : összerakható Marshall figura / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Móra Fun, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-686-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837821]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2021.
Kőszeghy Csilla (1977-)
   Maxi a bábszínházban / Kőszeghy Csilla. - Budapest : Csimota, 2021. - [28] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5649-79-0 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837558]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2021.
Kőszeghy Csilla (1977-)
   Maxi az olimpián / Kőszeghy Csilla. - Budapest : Csimota, 2021. - [28] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5649-78-3 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837555]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2021.
Kőszeghy Csilla (1977-)
   Rosszcsont Maxi / Kőszeghy Csilla. - Budapest : Csimota, 2021. - [28] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5649-77-6 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837559]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2021.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a hóban / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 9. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2021, cop. 1984. - [47] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-14-7 kötött : 2700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3843018]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Jak krtek uzdravil myšku (magyar)
   Hogyan gyógyította meg a vakond a kisegeret? / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 85, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8756-4 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3843044]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
   Kisvakond ábécéje / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Romhányi Ágnes. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-11-8621-5 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3843690]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2021.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a televize (magyar)
   Vakond és a televízió / Zdeněk Miler, Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8739-7 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3843800]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2021.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's funniest storybook ever (magyar)
   Balfogások, nyafogások Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 57, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-269-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3843299]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2021.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's what do people do all day? (magyar)
   Még több sürgés-forgás Tesz-vesz Városban : [hat új történettel] / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, 2021. - 89, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-486-034-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3843300]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2021.
Seidel, Stefan (1971-)
Sachen suchen - Einsatzfahrzeuge (magyar)
   Mentőjárművek / [ill. Stefan Seidel] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar Kid, 2020. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-841-1 kötött : 2349,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3843050]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2021.
Szendrey Csilla
   Cineci kincset keres / Szendrey Csilla. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13x16 cm
ISBN 978-615-01-1102-5 kötött : 1300,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837340]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2021.
Szendrey Csilla
   Cineci sétálni megy / Szendrey Csilla. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 13x16 cm
ISBN 978-615-01-1101-8 kötött : 1300,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3837342]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2021.
Taylor, Eleanor
Little library : Peter Rabbit (magyar)
   Első lapozóim : Nyúl Péter / [ford. Csapody Szabó Noel]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 4 db : ill., színes ; 10x10 cm
Főcím a közös tokról. - Ill. Eleanor Taylor Beatrix Potter alapján
ISBN 978-963-403-909-9 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Állatok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838016] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Számok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838017] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Színek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838018] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Ellentétek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838020] MARC

ANSEL
UTF-811674 /2021.
Thumper makes a splash (magyar)
   Toppancs pancsol / [ford. Nyáry Luca]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
keretcím: Disney nyuszik
ISBN 978-963-403-958-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838024]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11675 /2021.
Davis, Jim (1945-)
   Bevadult a tavasz! : [Garfield-poénok 2007-ből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2021]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 156.)
ISBN 978-615-5425-70-7 fűzött : 1250,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3837829]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2021.
Millar, Mark (1969-)
Jupiter's legacy (magyar)
   Jupiter hagyatéka / Mark Millar író ; Frank Quitely rajzoló ; Sepsi László ford. - [Budapest] : Fumax, 2021. - 239, [9] p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-470-187-3 kötött : 8495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3837583]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2021.
Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája (15.) (2020) (Győr)
   Pro Scientia Aranyérmesek XV. Konferenciája [elektronikus dok.] : 2020, Széchenyi István Egyetem, Győr, október 8-10. / szerk. Csitei Béla, Szépvölgyi Enikő ; ... kiad. a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Budapest : Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyes., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166917. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88289-5-8
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3"2020"
[AN 3843720]
MARC

ANSEL
UTF-8