MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/10/28 11:41:14
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
11678 /2021.
Mandić, Živko (1948-)
   Od Ogulina do Budima : studije o Hrvatima u Madžarskoj / Živko Mandić. - Budimpešta : Croatica, 2021. - 488 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6014-22-1 fűzött
magyarországi horvátok - földrajzi név - névtár
050.8 *** 316.347(=862)(439) *** 806.2-311(439)
[AN 3838313]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11679 /2021.
Dömölki János (1967-)
   A nemzetrontó vallásellenes irányzatok boszorkánykonyhái : a szabadkőműves szövetség, ahogy politikusaink látták, 1883-1943 / Dömölki János ; [a jegyzetek Dömölkiné Fejes-Nagyfejeő Mária és Dömölki János ... munkája] ; [közread. a] Szabad Szellem - Magyar Kultúra Alapítvány. - Hajdúnánás ; [Budapest] : Szabad Szellem - M. Kultúra Alapítvány, 2020. - 744, [8] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-6297-6 kötött
Magyarország - szabadkőművesség - századforduló - 20. század - interpelláció
061.236.61(439)"188/194"(042)
[AN 3838608]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2021.
   Megemlékezés a Magyar Bírói Egyesület 30 éves évfordulójáról : jubileumi kiadvány / [szerk. Pongrácz Zsolt]. - Budapest : M. Bírói Egyes., 2020. - 104 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-8991-1 fűzött
Magyar Bírói Egyesület
Magyarország - bíró - egyesület - érdekképviselet - testülettörténet - interjú
061.2(439)(091) *** 347.962(439)"199/201"(047.53)
[AN 3838330]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2021.
   Őrtüzek : fiatalok Trianonról / [szerk. Kilián László] ; [kiad. a Művészetek Háza]. - Veszprém : Műv. Háza, 2021. - 59 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5762-24-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - pályázat - első világháború - trianoni békeszerződés - antológia
06.063(439) *** 943.9"191/192"(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3838502]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2021.
   Reflex : 2020. 11. 11 - 2021. 01. 22. : kiállító művészek ... Barna Nóra, Benczúr Emese, Gryllus Ábris, Koronczi Endre, Mákó Rozi, Matók Zsuzsi, Mátrai Erik, Tóth Ákos, Vass Csenge / kurátorok ... Kaposi Dorka, Kovács Andrea ; [közread. a] Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2020. - 51 p. : ill., színes ; 20 cm
A Budapesten rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-6116-04-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - installációs művészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2020/2021" *** 73/76(439)"202"
[AN 3839376]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11683 /2021.
Csallány Dezső (1903-1977)
   A székely-magyar rovásírás emlékei / Csallány Dezső. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 19.)
ISBN 978-963-409-144-8 fűzött : 2990,- Ft
rovásírás - epigráfia - fényképmásolat
003.335.9(=945.11) *** 930.271 *** 094/099.07
[AN 3839040]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2021.
Horvát István (1784-1846)
   Magyar ország gyökeres régi nemzetségeiről / Horvát István. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 110 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesten : Trattner, 1820. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-71-4 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - családtörténet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 929.52(100)
[AN 3839246]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2021.
Koch, Rudolf
Das Zeichenbuch (magyar)
   Jelek könyve, mely a jelek minden fajtáját tartalmazza, ahogy azokat az ősidők, az ókor, a korai kereszténység s a középkor népei használták / ... gyűjt., rajz. és magyarázta Rudolf Koch ; ford. és ... m. példákkal kibőv. Szentkúty Pál. - Békéscsaba : MMBKT : Typografika Kft., 2020. - 76 p. : ill. ; 10 cm. - (Labor omnia vincit, ISSN 2060-1948)
Bibliofil kiad.
ISBN 963-86574-6-4 kötött
jelkép - miniatűr dokumentum
003.62 *** 099.1
[AN 3838482]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11686 /2021.
Balogh Béla (1955-)
   Elkezdődött.. : új világrend vagy aranykorszak? / Balogh Béla. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 146 p. : ill. ; 20 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. 144-145.
ISBN 978-963-291-513-5 fűzött : 2350,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3844793]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2021.
Balogh Béla (1955-)
   Gyógyító meditáció / Balogh Béla. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 102 p. : ill. ; 20 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. 101.
ISBN 978-963-291-520-3 fűzött : 2440,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3844798]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2021.
Banzhaf, Hajo (1949-2009)
Gut beraten mit Tarot (magyar)
   Tanácsadó tarot : értelmezési kulcs a tarot 78 lapjához, 24 bevált kirakási móddal / Hajo Banzhaf ; [ford. Szász Andrea]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 280 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-04-0 kötött : 4990,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 3845146]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2021.
Ben Byön Delou
   Az Eviv teljessége / Ben Byön Delou. - [Gödöllő] : Kalkuter, 2021. - 281 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Ill. Magyar Ágnes
ISBN 978-615-80622-6-8 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3838589]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2021.
The book of forbidden knowledge (magyar)
   A tiltott tudás könyve : fekete mágia, babonák, bűbájok és jóslás. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2021]. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-50-9 fűzött : 2500,- Ft
okkultizmus
133
[AN 3839196]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2021.
Bucher Katalin
   Az igazi cigánykártya / Bucher Katalin ; [ill. Halász Alexandra]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 154, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [155].
ISBN 978-963-291-353-7 fűzött : 3500,- Ft
jóskártya
133.3 *** 159.961.324
[AN 3845143]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
A child's heart and a child's dreams (magyar)
   Gyermekszív és gyermekálmok : útmutató szülőknek és gyermekeknek : [spirituális bölcsességben felnőve] / Sri Chinmoy. - [Csömör] : Discovery Bliss Kft., 2021. - 125, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81825-0-8 fűzött : 1600,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3845197]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Death and reincarnation: eternity's voyage (magyar)
   Halál és újjászületés : végtelen utazás / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - [Csömör] : Discovery Bliss Kft., 2021. - 118, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81825-1-5 fűzött : 1500,- Ft
ezoterika - halál - lélekvándorlás
133.25
[AN 3845198]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The inner promise (magyar)
   A belső ígéret : utak a belső tökéletesség eléréséhez / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - [Csömör] : Discovery Bliss Kft., 2021. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81588-9-3 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3845199]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2021.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Die Schicksalsgesetze (magyar)
   A sors törvényei : az élet játékszabályai: rezonancia, polaritás, tudatosság / Ruediger Dahlke ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 232 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-377-3 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3845222]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2021.
Dubravszky László (1905-1999)
   A tradicionális asztrológia tankönyve / Dubravszky László, Eörssy János. - 3. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 381 p., 77 col. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-291-385-8 kötött : 3000,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3845116]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2021.
Ermīs Trismegistos
Tabula smaragdina (magyar)
   Hermész smaragdtáblája : Hermész Triszmegisztosz tanításai. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 70 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5984-77-8 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika - misztika
133
[AN 3839201]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2021.
Gordon, Richard (1948-)
Quantum-touch 2.0 (magyar)
   Kvantumérintés 2.0 : az új ember : fedezd fel magadban az új embert, és válj azzá! / Richard Gordon, Chris Duffield, Vickie Wickhorst ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 240 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-175-5 fűzött : 2800,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
133.25 *** 615.89
[AN 3845127]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2021.
Litia Aniya
   Plútó mint pszi-detektív és Szaturnusz mint morgue szakértő, avagy Vegyük górcső alá a violens attitűd zérópontra érkezését / Litia Aniya. - Budapest : MyBook : [Magánkiad.], 2021. - 129 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0637-3 fűzött : 3900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3839323]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2021.
Morley, Charlie
Lucid dreaming (magyar)
   Éber álmodás : hogyan válj tudatossá az álmaidban? / Charlie Morley ; [ford. Szarvas Réka]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 189 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-250-9 fűzött : 2690,- Ft
álom - tudatosság - ezoterika
133.25 *** 159.963.3
[AN 3844819]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2021.
Orient Gyula (1869-1940)
   Erdélyi alchimisták : Bethlen Gábor fejedelem alchimiája / írta Orient Gyula. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 77 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-69-1 fűzött : 2300,- Ft
Erdély - alkímia - művelődéstörténet
133.5 *** 930.85(439.21)
[AN 3839305]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2021.
Riedl, Michaela (1968-)
Yoni Massage (magyar)
   Jóni-masszázs : ismerd meg a női érzékiség kiapadhatatlan forrását! / Michaela Riedl ; [ford. Járosi Adrienn]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Az internetről letölthető videóanyaggal. - Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-291-498-5 fűzött : 3490,- Ft
nemi élet - ezoterika - masszázs - nő
133.25 *** 615.82 *** 613.88-055.2
[AN 3844834]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2021.
Sakáef, Tara B.
   Ima evangéliuma / Tara B. Sakáef. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2021. - 392 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0913-8 fűzött
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3838600]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2021.
Szabó Judit
   Kapcsolat a szellemi világgal / Szabó Judit. - Budapest : Magánkiad., 2021. - 189 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 186.
ISBN 978-615-80694-4-1 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3839318]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2021.
Székelyhidi Ágnes
   Számmisztika / Székelyhidi Ágnes. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2016-. - 20 cm
számmisztika
133 *** 51-78
[AN 3637637]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kulcsszavak, okkult számok, spirituális és pszichológiai összefüggések / [ill. Dobák Adina]. - Átd. kiad. - 2021. - 180 p. : ill.
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-963-291-550-0 fűzött : 2690,- Ft
számmisztika
133 *** 51-78
[AN 3845212] MARC

ANSEL
UTF-811706 /2021.
Székelyhidi Ágnes
   Számmisztika / Székelyhidi Ágnes. - Budapest : Bioenergetic, 2021-. - 20 cm
számmisztika
133 *** 51-78
[AN 3844825]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Személyiségünk titkai a számok tükrében. - Átd. kiad. - 2021. - 207 p.
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-963-291-549-4 fűzött : 2690,- Ft
számmisztika
133 *** 51-78
[AN 3844826] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11707 /2021.
Gates, Bill (1955-)
How to avoid a climate disaster (magyar)
   Hogyan kerüljük el a klímakatasztrófát : lehetőségeink a megoldást jelentő áttöréshez / Bill Gates ; [ford. Kepes János]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 299 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-737-9 fűzött : 3999,- Ft
környezeti tudatosság - éghajlatváltozás - energiapolitika - környezeti politika - 21. század
504.03 *** 551.583 *** 620.9(100)"20"
[AN 3838369]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2021.
   Harmadik út : ökopolitikai programtöredék / [szerk. Lányi András] ; [közread. a Karátson Gábor Kör]. - [Budapest] : [Karátson G. Kör], 2021. - [4], IV, 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1257-2 fűzött
környezeti politika - fenntartható fejlődés - vitairat
504.03(049)
[AN 3839438]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2021.
Musicz László
   A tájban élő ember : [a neszmélyi borút ökoturisztikai értékei] / Musicz László ; [... kiad. a Neszmélyi Borút Egyesület]. - Tata : Neszmélyi Borút Egyes., [2021]. - 88 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-615-81815-0-1 kötött
Tatai kistérség - Által-ér-völgy - Neszmély - természeti környezet - helyismeret - borvidék - Nyugati-Gerecse - album
502(439-2Tata) *** 908.439-2Tata(084.1) *** 634.8(439-2Neszmély)
[AN 3839310]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2021.
Saan, Anita van
Was lebt an Bach und Teich? (magyar)
   Milyen az élet a vízben? : 85 állat- és növényfaj a vízben és a vízparton / Anita van Saan ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2021. - 109 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz gyerekeknek, ISSN 2676-9654)
ISBN 978-615-5723-42-1 fűzött : 1980,- Ft
vízi élet - természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 591.541(02.053.2)
[AN 3838182]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11711 /2021.
Kriszbacher Péter
   MATokos könyv : felzárkóztató és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény / Kriszbacher Péter. - Kaposvár : Magánkiad., 2021. - 181 p. : ill. ; 22 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 181.
ISBN 978-615-01-1148-3 fűzött
matematika - példatár
51(076)
[AN 3839069]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11712 /2021.
Jekel, Diederik (1984-)
Bèta voor alfa's (magyar)
   Szabotázs a hátizsákban és más mesék fizikából / Diederik Jekel ; ford. Fenyves Miklós. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-493-116-4 fűzött : 3200,- Ft
fizika
53
[AN 3845315]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11713 /2021.
   Átalakulások : 11. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés : Sopron, 2020. szeptember 10-12. / szerk. Füri Judit, Király Edit ; [kiad. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat]. - Budapest : MBFSZ, 2020. - 109 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-671-320-1 fűzött
kőzettan - geokémia - konferencia-kiadvány
550.4 *** 061.3(439-2Sopron) *** 552
[AN 3839407]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2021.
Kőszeghy Attila (1946-)
   Nem cserélnek helyet a geomágneses pólusok / Kőszeghy Attila ; [közread. a] T4Terv. - Debrecen : T4Terv, 2021. - 53 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A címoldalon és a borítófedélen a megjelenés éve: 2020. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80820-2-0 fűzött
földmágnesség - kultikus hely - épülettájolás
550.38 *** 264-03 *** 133
[AN 3839144]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2021.
Kőszeghy Attila (1946-)
Nem cserélnek helyet a geomágneses pólusok (angol)
   The geomagnetic poles will not swap places / Attila Kőszeghy ; [publ. by the] T4Terv. - Debrecen : T4Terv, 2021. - 51 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A címoldalon és a borítófedélen a megjelenés éve: 2020. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80820-2-0)
földmágnesség - kultikus hely - épülettájolás
550.38 *** 264-03 *** 133
[AN 3839146]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11716 /2021.
Schittenhelm, Klaus M.
Sterne finden ganz einfach (magyar)
   Csillagképek : az égbolt felfedezése / Klaus M. Schittenhelm ; Gunther Schulz illusztrációival ; [ford. Jankovics István]. - Budapest : Cser K., [2021]. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-278-480-9 kötött : 3995,- Ft
csillagkép
524
[AN 3843940]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11717 /2021.
Foitzik, Susanne (1970-)
Weltmacht auf sechs Beinen (magyar)
   Hangyák : világbirodalom a lábunk alatt / Susanne Foitzik, Olaf Fritsche ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Park, 2021. - 307 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-355-717-4 kötött : 3999,- Ft
hangya - állatökológia
595.796 *** 591.5
[AN 3838927]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2021.
Kun Ádám (1976-)
   Evolúcióbiológia / Kun Ádám. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - XIX, 779 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-493-020-4 fűzött : 7900,- Ft
törzsfejlődés - egyetemi tankönyv
575.8(075.8)
[AN 3844745]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11719 /2021.
Arató Mónika
   Lélekcsemegék : mindennapi kísérőid a teljesség és a boldogság felé vezető úton : [365 gyönyörű üzenet az év minden napjára] / Arató Mónika. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 386 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-445-9 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3845148]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2021.
Aron, Elaine N.
The highly sensitive person's workbook (magyar)
   Szuperérzékenyek gyakorlati kézikönyve / Elaine N. Aron ; [ford. Ménes Ildikó]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2021. - 409 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5932-58-8 fűzött : 3490,- Ft
érzékenység - személyiségfejlesztés - önismeret - példatár
159.923.2(076) *** 613.865(076)
[AN 3838978]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2021.
Balatoni-Huber Vera
   Tudatos testtartás : a módszer, amit minden 35 feletti nőnek ismernie kell / Balatoni-Huber Vera ; [ill. Balatoni Bori, Balatoni-Huber Vera, Balatoni Péter]. - [Babosdöbréte] : Szerző, 2021. - 135 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0538-3 fűzött
testtartás - torna
613.71
[AN 3838621]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2021.
Balogh Béla (1955-)
   Szabadulás az érzelmek fogságából : tanulj meg félelem nélkül élni! / Balogh Béla. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 111 p. : ill. ; 20 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. 110.
ISBN 978-963-291-432-9 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3844795]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2021.
Berckhan, Barbara
Die etwas intelligentere Art, sich gegen dumme Sprüche zu wehren (magyar)
   Verbális önvédelem : magabiztos válaszok bántó megjegyzésekre / Barbara Berckhan ; [ford. Szabó Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-091-8 fűzött : 1600,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3844782]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2021.
Bourne, Edmund J. (1950-)
The anxiety and phobia workbook (magyar)
   Szorongások és fóbiák gyógyításának kézikönyve / Edmund J. Bourne ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 551, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 545-551.
ISBN 978-963-529-786-3 fűzött : 5990,- Ft
kényszerneurózis - pánik - mentálhigiénia
615.89 *** 616.891.6 *** 613.865
[AN 3844278]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2021.
Bryers, Gregory
That book (magyar)
   Az a könyv! : utazásom az öngyógyításig / Gregory Bryers ; ford. Zubreczki Anna. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2021]. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0926-8 fűzött
mentálhigiénia - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3838792]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2021.
Bryers, Gregory
That book (orosz)
   Èta kniga : moj putʹ k isceleniû / Gregori Brajers. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2021]. - 70 p. ; 21 cm
Fűzött
mentálhigiénia - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3838796]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2021.
Budd, Martin L.
Diets to help diabetes (magyar)
   Cukorbetegek étrendje / Martin Budd ; [ford. Márton Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 90 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-134-2 fűzött : 1490,- Ft
cukorbetegség - diéta
615.874.2 *** 616.379-008.64
[AN 3845215]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2021.
Chew, Ming
The permanent pain cure (magyar)
   Szabadulj meg a fájdalomtól - örökre! : izom- és ízületi fájdalmak tartós gyógyítása : forradalmi terápiás módszer / Ming Chew ... és Stephanie Golden ; [ford. Muzsi Erika]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 250 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-368-1 fűzött : 2990,- Ft
mozgásterápia
615.82
[AN 3845170]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2021.
Cleese, John Marwood (1939-)
Creativity (magyar)
   Csak kreatívan! : vidám kalauz az alkotómunkához / John Cleese ; [ill. ... Martin Rowson ...] ; [ford. ... Morvay Krisztina ...]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - VII, 98, [4] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-036-1 kötött : 2500,- Ft
kreativitás - életvezetés
159.928.238 *** 613.865
[AN 3838910]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2021.
Cohen, Alan (1950-)
A course in miracles made easy (magyar)
   A csodák tanítása könnyedén : utazás a félelemtől a szeretetig / Alan Cohen ; [ford. Goitein Veronika]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-276-9 fűzött : 2600,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
613.865 *** 244(089.3)
[AN 3845124]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2021.
Dahlke, Margit (1956-)
Meditations-Führer (magyar)
   Meditációs kalauz : személyre szóló meditációs módszerek / Margit Dahlke, Ruediger Dahlke ; [ford. Szabó Judit]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 223 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-044-4 fűzött : 2800,- Ft
meditáció - jóga
613.71
[AN 3845133]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2021.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Angstfrei leben (magyar)
   Te mitől félsz? : öngyógyító program / Ruediger Dahlke ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 107 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102-105.
ISBN 978-963-291-531-9 fűzött : 1900,- Ft
kényszerneurózis
616.891.6
[AN 3844802]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2021.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Krankheit als Sprache der Kinderseele (magyar)
   A gyermeki lélek nyelve: a betegség : a gyermekkori kórképek jelentősége, értelmezése és teljes körű kezelése / Ruediger Dahlke, Vera Kaesemann ; [ford. Schneider Mariann]. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 473 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 471-473.
ISBN 978-963-291-332-2 kötött : 4990,- Ft
gyermekgyógyászat - pszichoszomatikus betegség - kóroktan - mentálhigiénia - ezoterika
616-053.2 *** 616.89-053.2 *** 616-02 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3845172]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2021.
Deida, David (1958-)
Dear lover (magyar)
   Drága szerelmem : útmutató nőknek - férfiakról, szexről és a szerelem mélységeiről / David Deida ; [ford. Székely Éva]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-366-7 fűzött : 2690,- Ft
nemi élet - szexuálpszichológia - mentálhigiénia - nő
613.88-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 613.865-055.2
[AN 3844823]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2021.
Dispenza, Joe (1962-)
Becoming supernatural (magyar)
   Válj természetfelettivé! : hétköznapi emberek nem hétköznapi csodái / Joe Dispenza ; [ford. Kozma Gyula]. - Utánny. - Budapest : Bionergetic, 2021. - 368 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 350-357.
ISBN 978-963-291-422-0 kötött : 4990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3845176]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2021.
Dispenza, Joe (1962-)
You are the placebo (magyar)
   A placebo te magad légy! : az elme hatalma az anyag fölött / Joe Dispenza ; [ford. Kozma Gyula]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 324 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-512-8 kötött : 4990,- Ft
placebo - öngyógyítás
615.039 *** 615.89
[AN 3844830]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2021.
Dispenza, Joe (1962-)
You are the placebo (magyar)
   A placebo te magad légy! : az elme hatalma az anyag fölött / Joe Dispenza ; [ford. Kozma Gyula]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 324 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-512-8 kötött : 4990,- Ft
placebo - öngyógyítás
615.039 *** 615.89
[AN 3845177]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2021.
   EFOP-3.6.2-16-2017-00006 konzorciális pályázat megvalósulásának bemutatása [elektronikus dok.] / szerk. Kiss Lóránd, Rakonczay Zoltán ; kiad. Szegedi Tudományegyetem. - Szöveg (pdf : 3.7 MB). - Szeged : SZTE, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167018. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-306-768-0)
Magyarország - orvostudomány - kutatás-fejlesztés - elektronikus dokumentum
61 *** 001.891(439)
[AN 3844426]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2021.
Feldmár András (1940-)
   Másfél méter : beszélgetések a szeretetről / Feldmár András, Büky Dorottya. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 132 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-963-565-115-3 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - pszichológus - mentálhigiénia - szeretet - 20. század - 21. század - interjú
159.9(439)(092)Feldmár_A.(047.53) *** 613.865 *** 177.61
[AN 3839132]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2021.
Franckh, Pierre
Das Gesetz der Resonanz (magyar)
   A rezonancia törvénye : ismerd meg lehetőségeid varázslatos világát! / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2021. - 173 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-136-6 fűzött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3844821]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2021.
Frankel, Alona (1937-)
Once upon a potty: boy (magyar)
   Bilikönyv / írta és rajz. Alona Frankel ; ford. Demény Eszter. - Budapest : Pagony, 2021. - [42] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-587-045-5 kötött : 2250,- Ft
csecsemőgondozás - székelés - gyermekkönyv
613.95(02.053.2) *** 612.36(02.053.2)
[AN 3844526]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2021.
Frazier, Karen
The little book of energy healing techniques (magyar)
   Az energiagyógyítás kézikönyve : egyszerű, bevált módszerek a test, elme és lélek gyógyítására / Karen Frazier. - Pécs : Alexandra, 2021. - 193 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Ford. Béresi Csilla
ISBN 978-963-447-980-2 fűzött : 3500,- Ft
öngyógyítás - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3838741]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2021.
Gabriel, Jon
The Gabriel method (magyar)
   Gabriel-módszer : [testünk teljes átalakítása diéta nélkül!] / [Jon Gabriel] ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 210 p. : ill. ; 20 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-291-556-2 fűzött : 2700,- Ft
fogyókúra
613.24
[AN 3845221]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2021.
Gifford, Clive (1966-)
The ultimate guide to surviving in the wild (magyar)
   Túlélők könyve : mit tegyünk veszélyes helyzetekben? / Clive Gifford ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, 2021. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6708-9 fűzött : 2990,- Ft
veszély - túlélés - természetjárás - ifjúsági könyv
614.8(02.053.2) *** 796.5(02.053.2)
[AN 3838802]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2021.
Gillihan, Seth (1975-)
Cognitive behavioural therapy made simple (magyar)
   Kognitív viselkedésterápia egyszerűen : 10 módszer a szorongás, depresszió, düh, pánik és az aggódás kezelésére / Seth J. Gillihan ; [ford. Kránicz Dorottya]. - [Budapest] : Gabo, 2021. - 261 p. ; 20 cm
Bibliogr.: 235-257.
ISBN 978-963-566-033-9 fűzött : 3490,- Ft
kognitív pszichológia - pszichoterápia
615.851 *** 165.194
[AN 3839080]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2021.
Gordon, Richard (1948-)
Quantum touch (magyar)
   Kvantumérintés : a gyógyító erő / Richard Gordon ; [ford. Bozai Zsuzsa] ; [Eleanor Barrow illusztrációival]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 227 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-133-5 fűzött : 2800,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3845141]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2021.
Greger, Michael (1972-)
The how not to diet cookbook (magyar)
   Egyél úgy, hogy ne halj meg : receptek : több mint 100 modern, egészségmegőrző és alakformáló recept a mindennapokra / Michael Greger ; receptek Robin Robertson ; [ford. Székács Anna Júlia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 226 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kóddal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-507-168-5 fűzött : 5990,- Ft
egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3838856]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2021.
Hellinger, Bert (1925-2019)
Die Quelle braucht nicht nach dem Weg zu fragen (magyar)
   A forrás nem kérdi, merre visz az útja : a családfelállítás lexikonja / Bert Hellinger ; [ford. Szász Andrea]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 290 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-098-7 fűzött : 2800,- Ft
családterápia
615.851.6
[AN 3845128]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2021.
Hodos Enikő
   Cápa Cintia és az önbizalom : sztori arról, hogy mit jelent hinni önmagadban / [írta Hodos Enikő] ; [ill. ... Begyes Annamária]. - Velence : Spiribuuu Kft., 2021. - 36, [1] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Spiribuuu suli sorozat ; 1.)
ISBN 978-615-01-0980-0 fűzött
gyermeklélektan - önbizalom - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
613.865-053.2/.6(02.053.2) *** 087.5 *** 159.922.7(02.053.2)
[AN 3838356]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2021.
Hodos Enikő
   Plüss Emil és a szorongás : sztori arról, hogyan csitítsd le az aggódó gondolatokat / [írta Hodos Enikő] ; [ill. ... Begyes Annamária]. - Velence : Spiribuuu Kft., 2021. - 33, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Spiribuuu suli sorozat ; 3.)
ISBN 978-615-01-0981-7 fűzött
gyermeklélektan - félelem - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
159.922.7(02.053.2) *** 159.942(02.053.2) *** 087.5
[AN 3838360]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2021.
Hodos Enikő
   Troll Borisz és az önkontroll : sztori arról, hogyan fékezd az indulatokat / [írta Hodos Enikő] ; [ill. ... Begyes Annamária]. - Velence : Spiribuuu Kft., 2021. - 32, [1] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Spiribuuu suli sorozat ; 2.)
ISBN 978-615-01-0979-4 fűzött
gyermeklélektan - indulat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
159.922.7(02.053.2) *** 159.942(02.053.2) *** 087.5
[AN 3838359]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2021.
Horváthné Fejes Éva
   Képzeld el.. : otthon születik a kistesóm / Horváthné Fejes Éva ; [ill. Somogyi Tekla]. - [Nádudvar] : [Horváth R.-né], [2021]. - 38 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1216-9 kötött
szülés - gyermekkönyv
618.4(02.053.2)
[AN 3839321]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2021.
Iller Barbara
   Növényi étrend a teljes életért : az orvos szemével / Iller Barbara. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 163 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-530-2 fűzött : 2990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 3844832]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2021.
Irvine, William B. (1952-)
A guide to the good life (magyar)
   Útmutató a jó élethez [elektronikus dok.] : a sztoikus öröm ókori művészete / William B. Irvine ; ford. Kovács Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.2 MB). - Budapest ; [Szada] : MotiBooks, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166749. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5420-99-3 (epub)
ISBN 978-615-6139-00-9 (mobi)
mentálhigiénia - sztoicizmus - elektronikus dokumentum
613.865 *** 165
[AN 3842570]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2021.
Koós Krisztina
   Tejútvesztő : a gyermekkori tejfehérje allergia felismerése és otthoni kezelése / Koós Krisztina. - [Dunaújváros] : Koós K., cop. 2021. - 166 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 163-166.
Kötött : 5990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-01-0437-1)
tejérzékenység - táplálkozástudomány - gyermekgyógyászat
616.341-008.6 *** 613.287 *** 616-053.2
[AN 3839208]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2021.
Kovács-Magyar András (1960-)
A gyógyíthatatlannak tűnő betegségek megelőzésének és megoldásának kódja (német)
   Code der Vorbeugung und Lösung von scheinbar unheilbaren Krankheiten / András Kovács-Magyar. - Budapest : Brilliant Water Kft., [2021]. - 269 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1331-9 kötött
alternatív gyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3838516]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2021.
Kulcsár Mihályné (1951-)
   Kisgyermek nevelés, korai fejlesztés / Kulcsár Mihályné. - [Bicske] : [Kulcsár M.-né], [2021]. - 88 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 88.
Fűzött
gyermeknevelés - csecsemőgondozás - képességfejlesztés
613.95 *** 37.018.1 *** 649.1 *** 37.025
[AN 3838370]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2021.
   A magasvérnyomás-betegség megelőzése és szelíd gyógymódjai / [szerk. Bratinané Lazányi Krisztina] ; [ill. Barna-Herrer Dorottya, Jáki Zoltán]. - [Budapest] : Napfényes Gyógyközp., cop. 2021. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Napfényes egészségkalauz, ISSN 2676-8887 ; 3.)
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-615-01-1439-2 fűzött : 2500,- Ft
magas vérnyomás - természetgyógyászat
616.12-008.331.1 *** 615.89
[AN 3838842]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2021.
Mezei Elmira
   Immunerősítő ételek 2 / Mezei Elmira ; [fotók Harlan Cockburn]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 222, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-475-480-0 fűzött : 3999,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3838846]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2021.
Miller-Ferjentsik Viola
   Szókimondóka : ki beszél? / Miller-Ferjentsik Viola ; [ill. ... Medvedovszky Anna]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : TreeFa World Kft., cop. 2020. - 32 p., [4] t. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5671-15-9 fűzött : 1490,- Ft
nyelvelsajátítás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
159.946.3(0:82-34) *** 800.71(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3844544]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2021.
Moorjani, Anita
Dying to be me (magyar)
   Meghaltam, hogy önmagamra találjak : utam a ráktól - a halál kapuján át - a valódi gyógyulásig / Anita Moorjani ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-402-2 fűzött : 2490,- Ft
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3845136]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2021.
Nagy Andrea, W.
   Örömmel élve : képes vagy rá! / W. Nagy Andrea. - Budapest : MyBook ; [Kaposvár] : [Magánkiad.], 2021. - 182 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 182.
ISBN 978-615-01-0093-7 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3839301]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2021.
Nagy Mária Ilona
   A gyermek és a halál / Nagy Mária Ilona. - Budapest : Pont, cop. 2021. - 139, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 139-[140].
ISBN 978-963-9957-93-0 kötött : 2625,- Ft
gyermeklélektan - halál
159.922.7 *** 128
[AN 3845294]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2021.
Orsó Lajos
   A kitartás kézzelfogható csodái [elektronikus dok.] : motivációs utazás egy különleges életvonalon keresztül / Orsó Lajos. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Tatabánya] : Orsó L., cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167190. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-01-0247-4
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3845630]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2021.
Pápai Ildikó
   Azt beszéltük meg, hogy boldog leszel : [élet az autizmus galaxison] / Pápai Ildikó. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 387, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-54-6 fűzött : 3790,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5732-53-9)
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3844379]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2021.
Parkin, John C.
Fuck it : do what you love (magyar)
   F**k it : b...a meg! : azt csináld, amit szeretsz! / John C. Parkin ; [ford. Lerch Gabriella]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 323 p. : ill. ; 20 cm
QR-kóddal
ISBN 978-963-291-287-5 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3844787]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2021.
Parkin, John C.
Fuck it : the ultimate spiritual way (magyar)
   F**k it : b...a meg! : az igazi spirituális út / John C. Parkin ; [ford. Szarvas Réka]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 242 p. : ill. ; 20 cm
QR-kóddal
ISBN 978-963-291-234-9 fűzött : 2690,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3844789]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2021.
Pisák György
   Egészséges táplálkozás : gyors ételkészítés : családi alaptankönyv : táplálkozási tanácsadó / Pisák György ; [graf. Czopkó Róbert]. - Budapest : Rectus Felnőttképző, [2019]. - 224, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 214.
Kötött : 3000,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3844699]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2021.
Popper Péter (1933-2010)
   Ne menj a romok közé! : a megszakadt kapcsolatok tragikuma / Popper Péter. - Budapest : Kulcslyuk, 2021. - 175 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5932-61-8 fűzött : 3150,- Ft
mentálhigiénia - párkapcsolat - nemek lélektana
613.865 *** 159.922.1
[AN 3838832]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2021.
Révész Zsuzsanna (1963-)
   Érzelemszabályozás a gyakorlatban : újrakapcsolódás a belső biztonsághoz / Mogyorósy-Révész Zsuzsanna. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2021. - 227 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5932-62-5 fűzött : 3360,- Ft
lélektan - érzelem - önérzet - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.942 *** 159.98 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3839012]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2021.
RHJ
   Működik : a híres piros könyvecske, ami valóra váltja álmait! : ha tudja, mire vágyik, az öné lehet / RHJ. - [Onga] : Hermit, [2021]. - 37 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5984-76-1 fűzött : 1500,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3839197]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2021.
Riedl, Michaela (1968-)
Lingam-Massage (magyar)
   Lingam-masszázs : tapasztald meg a férfi szexualitás átütő erejét! : fizikailag, energetikailag, spirituálisan / Michaela Riedl, Jürgen Becker ; [ford. Szász Andrea]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-447-3 fűzött : 3490,- Ft
masszázs - hímvessző - nemi élet - férfi - ezoterika
615.82 *** 616.66 *** 613.88-055.1 *** 133.25
[AN 3845283]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2021.
Robbins, Anthony (1960-)
Awaken the giant within (magyar)
   Ébreszd fel a benned szunnyadó óriást! : hogyan változtassuk meg szellemi, érzelmi és fizikai körülményeinket? / Anthony Robbins ; [ford. Sallay Katalin]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 552 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-395-7 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3845122]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2021.
Robbins, Anthony (1960-)
Giant steps (magyar)
   Óriás léptek : látványos eredmények apró változtatásokkal : segítő gondolatok az év minden napjára / Anthony Robbins ; [ford. Németh Gábriel]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-390-2 fűzött : 1990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3844801]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2021.
Robbins, Anthony (1960-)
Notes from a friend (magyar)
   Egy barát üzenete : hatékony útmutató életed irányításához / Anthony Robbins ; [ford. Németh Gábriel]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2020. - 121 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-389-6 fűzött : 1790,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3844799]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2021.
Rubin Eszter
   Gyulladáscsökkentő étrend és életmód (IBS, SIBO) / Rubin Eszter, Farkas-Boross Zita. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 318, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-475-469-5 fűzött : 4499,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3838848]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2021.
Sáfrán Mihály (1985-)
Sunnyfitness - test karbantartás (angol)
   Sunnyfitness - body maintenance [elektronikus dok.] : the rise of the Homo sapiens Chari-icus : 21 preventive, home exercises for free, confident, painless movement / Mihály Sáfrán. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - [S.l.] : Mihály Sáfrán, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166959. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-81529-4-5
testmozgás - egészséges életmód - elektronikus dokumentum
613.71
[AN 3844102]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2021.
Staden, Siranus Sven von (1968-)
Quantenheilung kann jeder - auch Sie! (magyar)
   Kvantumgyógyításra mindenki képes - Te is! / Siranus Sven von Staden ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 114 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-291-387-2 fűzött : 1490,- Ft
öngyógyítás
615.89
[AN 3844822]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2021.
Stibal, Vianna (1963-)
Seven planes of existence (magyar)
   A létezés hét síkja : a ThetaHealing filozófiája / Vianna Stibal ; [ford. Makay Emese]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 242 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-278-3 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
615.89 *** 133.25
[AN 3845132]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2021.
Sullivan, Bill (1970-)
Pleased to meet me (magyar)
   Bemutatlak önmagadnak : gének, baktériumok és más titokzatos erők, melyektől te te leszel / Bill Sullivan ; [ford. Vágó Nándor]. - Budapest : Scolar, cop. 2021. - 350, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-335-9 kötött : 4975,- Ft
pszichofiziológia - viselkedés - genetika
159.91 *** 316.62 *** 575
[AN 3839123]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2021.
Taubes, Gary (1956-)
The case for keto (magyar)
   A keto védelmében : minden, amit a szénhidrátszegény-zsírdús táplálkozásról tudni kell / Gary Taubes ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 325 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 307-314.
ISBN 978-963-475-464-0 fűzött : 3999,- Ft
diéta
613.2
[AN 3838851]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2021.
Thomas, Shannon
Healing from hidden abuse (magyar)
   Gyógyulás a rejtett bántalmazásból : a pszichológiai bántalmazásból való felépülés 6 szakasza / Shannon Thomas. - Budapest : Harmat, [2019]. - 280, [3] p. ; 21 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-288-508-7
Fűzött : 3500,- Ft
lelki trauma - pszichoterápia
615.851 *** 159.953 *** 159.942
[AN 3844770]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2021.
Tóka Anita
   Lombik camino / Tóka Anita. - [Pécs] : Artis Trender Kft., 2021. - 162 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8492-3 fűzött : 4990,- Ft
mesterséges megtermékenyítés - memoár
618.177-089.888.11(0:82-94)
[AN 3839063]
MARC

ANSEL
UTF-811784 /2021.
Tolle, Eckhart (1948-)
The importance of being extraordinary (magyar)
   Miért fontos, hogy rendkívüliek legyünk? : Eckhart Tolle és dr. Wayne W. Dyer legendás beszélgetése : a beszélgetés teljes szövege / [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-555-5 kötött : 3500,- Ft
önismeret - életvezetés - interjú
159.9(047.53) *** 613.865(047.53)
[AN 3845307]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2021.
Vidra Szabó Ferenc (1948-)
   Újjászületők : nemváltoztató élettörténetek / Vidra Szabó Ferenc, Hős Gábor. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-62-9 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - nemi szerep orientáció - szexuális ambivalencia - transzszexualitás - interszexualitás - műtét - 21. század - interjúmódszer - életútinterjú
613.885(439)(092)(047.53) *** 316.37-055.3(439)(092)(047.53)
[AN 3839434]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11786 /2021.
Kökényesi Bartos Attila
Digitális hajsza (angol)
   Digital pursuit [elektronikus dok.] : cops and crooks in the age of digital technology / Attila Kökényesi-Bartos Attila ; ill. ... Adrienn Lajkó. - [S.l.] : Auth., 2021-
Főcím a címképernyőről
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3844582]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 1, Tools of unauthorised access to digital data. - Szöveg (epub : 12.5 MB). - 2021
A digitális adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés eszközei
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167034. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6313-04-1
[AN 3844584] MARC

ANSEL
UTF-811787 /2021.
Kökényesi Bartos Attila
   Digitális hajsza [elektronikus dok.] : rabló és pandúr az informatika korában / Kökényesi-Bartos Attila ; ill. ... Lajkó Adrienn. - [S.l.] : Szerző, 2021-
Főcím a címképernyőről
informatikai bűnözés - adatbiztonság - információs technika - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 343.9 *** 343.721
[AN 3844573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. rész, A digitális adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés eszközei. - Szöveg (epub : 12.5 MB). - 2021
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167032. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-6313-00-3
[AN 3844578] MARC

ANSEL
UTF-811788 /2021.
Az ötlettől a megvalósításig (angol)
   From idea to implementation : eTwinning in practice / [ed. Mónika Lekk, Regina Nagy, Zsófia Szabó] ; [transl. Katalin Éva Szabó] ; [publ. by the] Educational Authority. - Budapest : Educational Authority, 2020. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - számítógépes oktatás - közoktatás - információs technika - 21. század
681.3.004.14 *** 371.333 *** 371.68 *** 37.014(439)"20"
[AN 3839390]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11789 /2021.
Wlassits Nándor
   Rádióamatőrmúlt Békés megyében, 1961-1990 / írta és összeáll. Wlassits Nándor ... - Gyula ; Békéscsaba : Typografika Kft., 2019. - 111 p. : ill. ; 24 cm. - (Rádiómúzeum könyvek ; 3.)
ISBN 978-963-9792-32-6 fűzött
Békés megye - rádióamatőr-technika - egyesület - Kádár-korszak
621.396(439.175)"196/198" *** 061.2(439.175)
[AN 3838504]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11790 /2021.
Akhmin, Kamilla
   Hajhosszabbítás A-Z-ig : minden, amit tudnod kell és amit eltitkolnak előled / [Kamilla Akhmin]. - Budapest ; Szada : Oxi-2007 Kft., 2021. - [2], 160 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8561-6 fűzött : 6990,- Ft
fodrászat - haj
687.53 *** 646.72
[AN 3839404]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2021.
Zeke Gyula (1956-)
   Borbélyok, frizőrnők, fodrászok : egy szakma és társadalma a modern kori Budapesten / Zeke Gyula. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 439 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-456-090-6 fűzött : 4400,- Ft
Budapest - fodrászat - ipartörténet
687.53(439-2Bp.)(091) *** 334.72(439-2Bp.)(091)
[AN 3838514]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11792 /2021.
Erdősi Ferenc (1934-)
   A globalizálódott tengerhajózás és a világkereskedelem / Erdősi Ferenc ; [kész. a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetében]. - Pécs : KRTK RKI, 2021. - 467 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 447-467.
Fűzött
tengerhajózás - külkereskedelem - globalizáció - gazdaságföldrajz - 21. század
656.61(100) *** 339.5(100)"200/201" *** 911.3
[AN 3838982]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2021.
Hortobágyi Frigyes
   A Székesfehérvár környéki vasutak építésének és pályafelügyeletének krónikája, 1860-2020 / [írta és szerk. Hortobágyi Frigyes] ; [kiad. a Közlekedéstudományi Egyesület]. - [Budapest] : Közlekedéstud. Egyes., 2020. - 282 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 277.
ISBN 978-963-8121-92-9 fűzött
Székesfehérvár - Fejér megye - vasúti közlekedés - közlekedéstörténet - vasútépítés
656.2(439.118)(091) *** 625.1(439.118)(091)
[AN 3839313]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2021.
Odze György (1949-)
   A bejrúti rejtély, 1975 [elektronikus dok.] / Odze György. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166471. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-083-8
Magyarország - Libanon - magyar irodalom - légi közlekedés - katasztrófa - 1970-es évek - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
656.7.08(439)"197"(0:82-31) *** 894.511-31 *** 656.7.08(569.3)"197"(0:82-31)
[AN 3840639]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2021.
Szabolcsi Róbert (1965-)
   Automatikus repülésszabályozó rendszerek : csillapító automaták, robotpilóták, pályavezérlő és pályaszabályozó rendszerek / Szabolcsi Róbert ; [közread. az] Óbudai Egyetem. - Budapest : Óbudai Egy., 2021. - 657 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-449-186-6 fűzött
repülőgép - műszaki stabilizálás - automatizált irányítási rendszer
629.7.05 *** 629.73 *** 629.7.06
[AN 3838521]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11796 /2021.
Alföldi Erdőkért Egyesület. Kutatói nap (2020) (Lakitelek)
   Alföldi Erdőkért Egyesület [elektronikus dok.] : kutatói nap : tudományos eredmények a gyakorlatban : Lakitelek, 2020.11.10 / fel. szerk. Csiha Imre ; szerk. Csiha Sára. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Lakitelek : Kecskemét : Alföldi Erdőkért Egyes., 2020
Az elmaradt konferencia szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166984. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80594-7-3
Magyarország - erdészet - vadgazdálkodás - elektronikus dokumentum
639.1(439) *** 630(439)
[AN 3844194]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2021.
Esterházy Miklós (1987-)
   Az új kutyád : útikalauz az örökbefogadáshoz és a kutyás mindennapokhoz / Esterházy Miklós, Kovács Dóra. - Budapest : Partvonal, 2021. - 141 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-38-6 fűzött : 3499,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3838859]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2021.
Pál László
   Grădinări, folie în grădin = Kertészkedés, fóliázás / [szakmai r. Pál László]. - [Budapest] : MNC, 2020. - 63 p. : ill. ; 18 cm. - (MNC népfőiskolai traktátus sorozat, ISSN 2786-1791 ; 2.)
Borítócím: Kertészkedés, fóliázás román - magyar nyelven
ISBN 978-615-80689-3-2 fűzött
amatőr kertészkedés - fóliás termesztés
635
[AN 3838786]
MARC

ANSEL
UTF-811799 /2021.
Zolnai Sándor
   Cultivarea ciupercilor = Gombatermesztés / [szakmai r. Zolnai Sándor]. - [Budapest] : MNC, 2019. - 35 p. : ill. ; 18 cm. - (MNC népfőiskolai traktátus sorozat, ISSN 2786-1791 ; 1.)
Borítócím: Gombatermesztés román - magyar nyelven
ISBN 978-615-80689-1-8 fűzött
gombatermesztés
635.8
[AN 3838785]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11800 /2021.
   21 wines, 21 recipes : wines and dishes : the marriage of flavours / [expert ed. Helga Gál] ; [transl. by János and Rachel Hideg]. - Budapest : M. Konyha Magazin K., 2019. - 65 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - bor - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 663.2(439)
[AN 3838877]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2021.
Bernáth József (1982-)
   Nébih szakácskönyv : Bernáth József receptjeivel. - Budapest : Nébih, 2021. - 217 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5747-30-4 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3839395]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2021.
Huber, Georg (1982-)
Energetische Hausreinigung (magyar)
   Tértisztítás gyógynövényekkel és angyali energiákkal / Georg Huber ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 84 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-413-8 fűzött : 1350,- Ft
ezoterika - lakberendezés
643/645 *** 133.25
[AN 3845214]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2021.
Klucsik-Lengyel Orsolya Noémi
   A jó alaprajz 11 titka / Klucsik-Lengyel Orsolya Noémi. - Pécel : Klon Design Bt., cop. 2020. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9555-4 fűzött
lakás - lakberendezés - alaprajz
643.2
[AN 3839101]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2021.
Lénárt Gitta (1962-)
   Élő ételek könyve : lúgosítás természetesen / Lénárt Gitta. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 188 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-291-059-8 kötött : 3200,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3845206]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11805 /2021.
Bergson, Henri (1859-1941)
L'énergie spirituelle (magyar)
   Tudati energia : előadások és esszék / Henri Bergson ; [ford. Vadas Norbert] ; [közread. a] Brahmana Misszió. - [Budapest] : Brahmana Misszió, 2021. - 207 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1114-8 kötött : 4490,- Ft
filozófia - francia irodalom - tudat
1(44)Bergson,_H. *** 840-96=945.11 *** 159.922
[AN 3838220]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2021.
Dyer, Wayne W. (1940-)
Memories of heaven (magyar)
   Gyermekeink emlékei a mennyről : rendkívüli visszaemlékezések a születés előtti időkre / Wayne W. Dyer és Dee Garnes ; [ford. Kernács Rebeka]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 189 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-279-0 fűzött : 2490,- Ft
lélekvándorlás
129.4
[AN 3844829]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2021.
Heller Ágnes (1929-2019)
Der Wert des Zufalls (magyar)
   A véletlen értéke [elektronikus dok.] : Heller Ágnes életéről és koráról / [riporter] Georg Hauptfeld ; ford. Bartók Imre. - Szöveg (epub : 20.4 MB). - [Budapest] : Noran Libro, [2020], cop. 2019. - (Heller Ágnes életműsorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164614. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-517-017-3
Heller Ágnes (1929-2019)
Magyarország - filozófus - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
1(439)(092)Heller_Á.(0:82-94)
[AN 3828053]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2021.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The four loves (magyar)
   A szeretet négy arca / C. S. Lewis ; [ford. Orzóy Ágnes]. - 3. kiad. - Budapest : Harmat, 2020. - 161, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-578-0 fűzött : 3200,- Ft
szeretet
177.61
[AN 3844766]
MARC

ANSEL
UTF-811809 /2021.
Marti, Ernst (1903-1985)
Das Ätherische (magyar)
   Az éteriség : az antropozófia által kibővített természettudomány / Ernst Marti ; [ford. Frisch Mihály] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány, 2020. - 170 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81026-1-2 fűzött
antropozófia - ezoterika
141.333 *** 133.25
[AN 3845762]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2021.
Pohl, Jan
   Tizenkét hang a 21. századból / Jan Pohl ; [közread. ... Seress Attila]. - Utánny. - Budapest : Agapeanum, 2020. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89462-7-0 kötött
antropozófia
141.333
[AN 3844741]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2021.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Az utolsó mérföld [elektronikus dok.] : Polcz Alaine és Bitó László beszélgetése életről, halálról, testről és lélekről : Bitó László tizenkét éves visszatekintése. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165118. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-038-8
halál - dialógus - elektronikus dokumentum
128(0:82-83)
[AN 3832179]
MARC

ANSEL
UTF-811812 /2021.
Tilesch György
BetweenBrains (magyar)
   Mesterség és intelligencia [elektronikus dok.] : vegyük kezünkbe sorsunkat az MI korában / Tilesch György, Omar Hatamleh. - Szöveg : 1.8 MB. - [Budapest] : Libri, 2021
Főcím a címképernyőről. - Ford. Stemler Miklós. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165941. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-882-6
mesterséges intelligencia - információs társadalom - elektronikus dokumentum
165.0.001.572 *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3837530]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11813 /2021.
   Alapigazságok / [szerk. Horváth Sándorné] ; [a Békevár Egyesület ... kiadványa]. - Összevont kiad. - [Szántód] : Békevár Egyes., cop. 2020. - 184 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: A megváltásÞ; TeremtésÞ; Ki az ember?
ISBN 978-615-00-7954-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
teremtés - ember - bibliamagyarázat
233 *** 231.51 *** 22.07
[AN 3839285]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2021.
Bán Aladár (1871-1960)
   A samánizmus fogalma és jelenségei / Bán Aladár. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 39 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-64-6 fűzött : 1900,- Ft
sámánizmus
291.612 *** 398.49
[AN 3839258]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2021.
Bencze Imre (1920-2002)
   Épüljetek fel lelki házzá! : templomjárók kézikönyve / írták Bencze Imre és Benczéné Ruttkay-Miklian Ágnes ; az illusztrációkat Bencze Imre ... és Hódi Márton ... kész. ; a lelkészek és szolgálattevők névsorát aktualizálta Ittzés András ; kiad. a Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség. - [Budapest] : Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközs., 2020. - 43 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-00-9503-5 fűzött
Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség
Budapest. 11. kerület - evangélikus egyház - egyházközség protestáns egyházakban - templomba járás - vallásgyakorlás - történeti feldolgozás
248 *** 284.1(439-2Bp.XI.)(091)
[AN 3839278]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2021.
Bereghi Sz. József
   Egy aranymisés atya tudományos hagyatéka / [Bereghi Sz. József]. - Budapest : Archi Mind, 2020. - 146 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0755-4 fűzött
Cselényi István Gábor (1943-)
Magyarország - görög katolikus egyház - katolikus pap - 20. század - 21. század
281.5.018.2(439)(092)Cselényi_I._G.
[AN 3839315]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2021.
Bolender, Merrill
When the cross became a sword (magyar)
   Amikor a keresztből kard lett : a behelyettesítő teológia eredete és következményei / Merrill Bolender ; [kiad. Ebenezer Operation Exodus Magyarországi Egyesület]. - [Budapest] : Ebenezer Operation Exodus Mo.-i Egyes., [2019]. - 77 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-615-00-4696-9 kötött
egyháztörténet - antiszemitizmus - kereszténység - vallásközi kapcsolat
296.2 *** 323.12(=924) *** 291.16
[AN 3838395]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2021.
Brenner László (1930-2005)
   Az Oltáriszentség úti kísérőnk : [Brenner László Tóbiás O. Cist. répcevisi plébános szentbeszédei, 1985-1986] / [szerk. és kiad. Finta József]. - [Csepreg] : Finta J., 2020. - 569 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-9794-7 kötött
prédikáció
252
[AN 3839065]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2021.
Cameneti, Patsy
For such a time as this (magyar)
   E mostani időért : imádkozás az utolsó napokban / Patsy Cameneti ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2021. - 103 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5989-39-1 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3839381]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Kundalini: the mother-power (magyar)
   Kundalini, az anya-erő / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - [Csömör] : Discovery Bliss Kft., 2021. - 135, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81825-2-2 fűzött : 1500,- Ft
jóga - okkultizmus
294.527 *** 133.25
[AN 3845296]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2021.
Constant, Alphonse Louis (1810-1875)
The kabbala (magyar)
   A kabbala titka / Eliphas Lévi. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2021]. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-51-6 fűzött : 2300,- Ft
Kabbala
296.65
[AN 3839195]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2021.
Dreher, Rod (1967-)
The Benedict option (magyar)
   Szent Benedek válaszútján : túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban / Rod Dreher ; [ford., a jegyzeteket kieg. és az utószót írta Bakos Gergely]. - Budapest : Osiris : MCC, 2021. - 365 p. ; 20 cm. - (Idea conservativa, ISSN 2732-1487)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-425-2 fűzött : 3480,- Ft
Egyesült Államok - vallási erkölcs - keresztény egyház - társadalmi hatás - bencések
271.1 *** 241 *** 261.6(73)
[AN 3838523]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2021.
Farkas Gergely (1976-)
   ÉnTe / Farkas Gergely ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2020. - 143 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5523-81-6 fűzött
prédikáció
252
[AN 3839279]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2021.
Ferenc (pápa) (1936-)
Padre nostro (magyar)
   Ferenc pápa az Úr imádságáról : Mi Atyánk aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved / [ford. Nemeshegyi Péter]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2020. - 125 p. ; 21 cm
Riporter Marco Pozza. - Gerinccím: Mi Atyánk
ISBN 978-963-442-024-8 kötött : 3800,- Ft
pápa - 21. század - ima - interjú
262.13(092)Ferenc(047.53) *** 243
[AN 3844780]
MARC

ANSEL
UTF-811825 /2021.
Ferrero, Bruno (1946-)
La vita è tutto quello che abbiamo (magyar)
   Az élet mindened, amid van : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Kiss Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : Don Bosco, [2021], cop. 2013. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-27-8 fűzött
vallásos irodalom - tanmese
244(0:82-342)
[AN 3844778]
MARC

ANSEL
UTF-811826 /2021.
Flusser, David (1917-2000)
Jesus (magyar)
   Jézus : [az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében] / David Flusser ; [ford. Szénási Sándor]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2020. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-71-3 fűzött : 2490,- Ft
Jézus
232 *** 296.124
[AN 3845201]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2021.
Fúziková, Ildika (1947-)
   Kristus žije v dejinách Cirkvi / Ildika Klauszová-Fúziková ; [vyd.] Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku ... - 3. vyd. - Budapest : Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku : SlovakUm : Croatica, 2021. - 302, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 978-615-6014-29-0 kötött
katolikus egyház - magyarországi szlovákok
282(439)(=854)
[AN 3843914]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2021.
Fúziková, Ildika (1947-)
   Nechajte deti prichádzať ku mne! / Ildika Klauszová-Fúziková ; [vyd.] Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku ... - 3. vyd. - Budapest : Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku : SlovakUm : Croatica, 2021. - 205, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-[206].
ISBN 978-615-6014-30-6 kötött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3843909]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2021.
Geest, Hans van der (1933-)
Unter vier Augen (magyar)
   Négyszemközt : példák a sikeres lelkigondozásra / Hans van der Geest ; [ford. Vári Andrea]. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2021. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Mentálhigiéné, lelkigondozás és pszichoterápia, ISSN 1589-6161 ; 2.)
ISBN 978-615-00-6186-3 fűzött
lelki gondozás - lelki segély
253 *** 364.442.8
[AN 3843930]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2021.
Gungor, Mark
Laugh your way to a better marriage (magyar)
   Férfiagy, női agy : Isten hozott egy jobb házasságban! / Mark Gungor ; [ford. Kriszt Éva]. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2020. - 302 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-416-5 fűzött : 3500,- Ft
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
265.5 *** 159.922.1 *** 613.89 *** 316.472.4
[AN 3844767]
MARC

ANSEL
UTF-811831 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Classic sermons (magyar)
   Klasszikus prédikációk / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2021. - 283 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5989-41-4 fűzött : 3650,- Ft
prédikáció
252
[AN 3839385]
MARC

ANSEL
UTF-811832 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Don't blame God (magyar)
   Ne hibáztasd Istent! / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2021. - 41 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5989-28-5 fűzött : 520,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3839389]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2021.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Three big words (magyar)
   Három nagy szó / Kenneth E. Hagin ; [ford. ... Mile Nikolett]. - Budapest : Faithline, 2021. - 37 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5989-43-8 fűzött : 520,- Ft
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3839387]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2021.
Haraszti Sándor (1920-1998)
   Fehér hóvirág : az útkészítő Haraszti Sándor. - [S.l.] : [s.n.], 2020. - 476 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Haraszti Sándor (1920-1998)
Egyesült Államok - protestáns lelkész - baptista egyház - orvos - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
286.15(73)(=945.11)(092)Haraszti_S. *** 61(73)(=945.11)(092)Haraszti_S.
[AN 3838801]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2021.
Iyengar, B. K. S. (1918-2014)
Light on the yoga sūtras of Patañjali (magyar)
   Patañjali jóga szútrái új megvilágításban / B. K. S. Iyengar. - Budapest : Astangajóga Alapítvány, 2021. - 394 p. : ill. ; 22 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
ISBN 978-615-01-1354-8 fűzött : 4000,- Ft
jóga
294.527
[AN 3838605]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2021.
Jakes, Thomas Dexter (1957-)
When women pray (magyar)
   Ha egy nő imádkozik : tíz nő a Bibliából, aki imájával megváltoztatta a világot / T. D. Jakes ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2021. - XVI, 187 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6017-20-8 fűzött : 2990,- Ft
- imádkozás - bibliai történet
22.046 *** 316.37-055.2 *** 248.143
[AN 3838950]
MARC

ANSEL
UTF-811837 /2021.
Jálics Ferenc (1927-2021)
Die Geistliche Begleitung im Evangelium (magyar)
   Lelkivezetés az evangéliumban / Jálics Ferenc ; [ford. Várnai Jakab]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2021. - 170 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-64-1 kötött : 3600,- Ft
lelki gondozás - vallásos irodalom
253.4 *** 244
[AN 3845329]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2021.
Jálics Ferenc (1927-2021)
Kontemplative Exerzitien (magyar)
   Szemlélődő lelkigyakorlat : bevezetés a szemlélődő életmódba és a Jézus-imába / Jálics Ferenc ; [ford. Varga Péter Pius]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2021. - 515 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-59-7 kötött : 4200,- Ft
lelkigyakorlat
248.12
[AN 3845331]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2021.
   Konfirmációi káté / [a rajzokat kész. Mezősiné Tóth Ágota]. - Budapest : Luther K., 2021. - 111 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-380-206-9 fűzött : 390,- Ft
evangélikus egyház - katekizmus
238.1 *** 284.1
[AN 3844512]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2021.
Korzenszky Richárd (1941-)
   Cinkos, aki néma : tűnődések napjainkban / Korzenszky Richárd ; [sajtó alá rend. Présingné Baracskai Erika, Tátrai Zoltán] ; [közread. a] Tihanyi Bencés Apátság. - Tihany : Tihanyi Bencés Apátság, 2021. - 272 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9983-39-7 kötött
elmélkedés - prédikáció
242 *** 252
[AN 3839468]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2021.
   Küzdj és ébredj : 208 zen kóan: önvalónk élménye a nem-gondolkodás és a tiszta éberség tapasztalatával / [... szerk. Virágh Szabolcs] ; [közread. az] Eredeti Fény Zen Templom. - 3. kiad. - [Esztergom] : Eredeti Fény Zen Templom, 2021. - 254, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80654-5-0 kötött
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 3838738]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2021.
Molnár Attila Károly (1961-)
   A protestáns etika Magyarországon : a puritán erkölcs és hatása / Molnár Attila Károly. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 216 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 205-216.
ISBN 978-963-531-269-6 kötött
Weber, Max (1864-1920)
Magyarország - Németország - eszmetörténet - protestáns etika - vallási erkölcs - egyháztörténet - szociálpszichológia - gazdaságpszichológia - foglalkozási erkölcs - kapitalista rendszer - szociológus - 17. század - századforduló
284 *** 172 *** 284.2(439)"16" *** 241 *** 316.6 *** 330.16 *** 330.342.14 *** 174 *** 316(430)(092)Weber,_M.
[AN 3839022]
MARC

ANSEL
UTF-811843 /2021.
   Nunciusi jelentések / [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2020-. - 24 cm
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - 20. század - történelmi forrás
282(439)"19"(093)
[AN 3839504]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Dai rapporti del primo nunzio apostolico in Ungheria S. E. Mons. Lorenzo Schioppa, 1920-1925 = Lorenzo Schioppa első magyarországi nuncius politikai jelentéseiből, 1920-1925 / szerk. Somorjai Ádám ; [a mutatókat kész. Somorjai Gabi]. - 2020. - 382 p. : ill.
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-615-5826-07-8 fűzött
Magyarország - politikatörténet - állam és egyház viszonya - egyháztörténet - katolikus egyház - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
32(439)"192"(093) *** 322(439)"192"(093) *** 282(439)"192"(093)
[AN 3839506] MARC

ANSEL
UTF-811844 /2021.
   A Pannonhalmi egyházmegye zsinatai / összeáll., a bev. tanulmányt írta és a forrásokat jegyzetelte Dénesi Tamás. - Budapest : BTK Történettud. Int., 2021. - 312 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 17.)
Bibliogr.: p. 256-261. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-416-257-5 kötött : 3200,- Ft
Pannonhalmi Egyházmegye
egyháztörténet - katolikus egyház - zsinat - Horthy-korszak - történelmi forrás
262.44(439-03Pannonhalmi_egyházmegye)"192/194"(093) *** 282(439-03Pannonhalmi_egyházmegye)"192/194"(093)
[AN 3838529]
MARC

ANSEL
UTF-811845 /2021.
Papp András (1964-)
   Diósgyőr-Vasgyár : Miskolc legtöbbet szenvedett egyházközsége / Papp András ; [közread. a Miskolc-diósgyőri Görögkatolikus Parókia]. - Miskolc : Miskolc-diósgyőri Görögkatolikus Parókia, 2021. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1180-3 fűzött
Miskolc-Diósgyőri Görögkatolikus Parókia
Diósgyőr - egyházközség - görög katolikus egyház - történeti feldolgozás
281.5.018.2(439-2Miskolc)(091)
[AN 3838391]
MARC

ANSEL
UTF-811846 /2021.
Perintfalvi Rita
   Amire nincs bocsánat : szexuális ragadozók az egyházban / Perintfalvi Rita. - Budapest : Kalligram, 2021. - 423 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 419-423.
ISBN 978-963-468-227-1 kötött : 3990,- Ft
keresztény egyház - társadalmi kapcsolat - szexuális bántalmazás - kiskorúak elleni erőszak - papi nőtlenség - esettanulmány
28 *** 261 *** 254 *** 343.541
[AN 3839049]
MARC

ANSEL
UTF-811847 /2021.
Pósán László (1965-)
   Magyarország és a Német Lovagrend a középkorban / Pósán László. - Debrecen : MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" Kutcsop., 2019. - 437 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 10.)
Bibliogr.: p. 350-437.
ISBN 978-963-508-917-8 fűzött
Ordo Teutonicus
Magyarország - Közép-Európa - magyar történelem - történelem - középkor - újkor
271.024(439)(091) *** 940-11"11/17" *** 929.713(439)"12/17"
[AN 3843932]
MARC

ANSEL
UTF-811848 /2021.
   A püspök és a keresztény egység : ökumenikus vademecum / [... a fordítást Orova Csaba kész.] ; [közread. a] Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács ; [kiad. a Görögkatolikus Metropólia]. - [Debrecen] : Görögkatolikus Metropólia, 2020. - 65, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5964-13-8 fűzött
ökumené - lelkipásztorkodás - püspök - kereszténység
261.8 *** 253 *** 23/28
[AN 3839448]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2021.
Ramana Maharṣi (1879-1950)
Conscious immortality (magyar)
   Tudatos halhatatlanság / Srí Ramana Maharsi ; szerk. Paul Brunton és Munagala Venkataramiah ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - Budapest : Filosz, 2021. - 235, [5] p. ; 20 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
ISBN 978-963-86577-3-2 fűzött : 3500,- Ft
hinduizmus
294.5
[AN 3844243]
MARC

ANSEL
UTF-811850 /2021.
   "Te voltál hajlékunk..." : a dunaújvárosi evangélikus templom első negyed évszázadának tükre / [szerk. Stermeczki András]. - [Dunaújváros] : [Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség], 2021. - 75 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Kiad. Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség. - Az előszó német nyelven is
ISBN 978-615-01-1386-9 kötött
Dunaújváros - templom - evangélikus egyház - egyházközség protestáns egyházakban
284.1(439-2Dunaújváros) *** 726.54(439-2Dunaújváros)
[AN 3839307]
MARC

ANSEL
UTF-811851 /2021.
Varga Zsigmond (1886-1956)
   Szumir (babyloni) örökség az ural-altáji népek vallási életében / Varga Zsigmond. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 114 p. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Debrecen : Ref. Lelkész Egyesület, 1925. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-65-3 fűzött : 2300,- Ft
urál-altaji népek ősvallása - sumerok - ősvallás - vallástörténet - magyarságkutatás - hasonmás kiadás
299.219(=921.19) *** 094/099.07 *** 299.4(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3839227]
MARC

ANSEL
UTF-811852 /2021.
Wier, Johannes (1515-1588)
Pseudomonarchia daemonum (magyar)
   Pseudomonarchia daemonum : a démonok álkirálysága / Johann Weyer. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis, [2021]. - 51 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5032-49-3 fűzött : 1900,- Ft
démonológia
235.2
[AN 3839199]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11853 /2021.
Akhmin, Kamilla
   Jobbra húz vagy balra húzzzzzz! : igaz történetek tinderstoryk / [Kamilla Akhmin]. - Budapest : Nagy Z., 2021. - 240 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9871-5 fűzött
társkeresés - internet - memoár
316.472.4(0:82-94) *** 681.3.004.14
[AN 3839406]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2021.
Bán Miklós
   Együttműködés, eszme, rendszer : számítógépes termelési mód és a neo-szociáldemokrácia / szerző Bán Miklós. - Budapest : Szerző, 2021. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81733-1-5 fűzött
társadalomkritika
304
[AN 3838799]
MARC

ANSEL
UTF-811855 /2021.
Bednárik János (1985-)
   Falusi plébános a polgári korban : egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban / Bednárik János. - Budapest : MNT : MTA-ELTE Lendület Tört. Folklorisztikai Kutcsop., 2020. - 368 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Folcloristica historica, ISSN 2676-8763 ; 2.). (Néprajzi értekezések, ISSN 2060-4386 ; 9.)
Bibliogr.: p. 312-350. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-80634-8-7 fűzött
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye - társadalomtörténet - helyi társadalom - egyháztörténet - katolikus egyház - papság - 19. század
316.334.52(439.153)"18" *** 282(439.153)"18" *** 262.14(439.153)"18"
[AN 3838990]
MARC

ANSEL
UTF-811856 /2021.
   Bem József Bajtársi Egyesület emlékkönyve : 2008-2021 időszakból / [szerk. Koós Gábor és Nyilas István]. - Budapest : Bem J. Bajtársi Egyes., 2021. - 80 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1385-2 fűzött
Bem József Bajtársi Egyesület
Budapest - egyesület - nyugdíjas - honvédség - 21. század - album
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Bp.) *** 355(439)
[AN 3839469]
MARC

ANSEL
UTF-811857 /2021.
Bizell Margit (1879-1943)
   Női sorsok : Borsod hétköznapjai, 1888-1942 : Bizell Margit, Szekrényessy Margit és Bárczay Róza Borsod falu földbirtokos hölgyeinek feljegyzései alapján / [közzéteszi Szekrényessy Attila]. - Budapest ; [Piliscsaba] : Solus : [Magánkiad.], 2020. - 299 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0285-6 fűzött
Borsod (Edelény) - helyi társadalom - nők a társadalomban - századforduló - 20. század - napló
316.37-055.2(439-2Borsod)"188/194"(0:82-94)
[AN 3838707]
MARC

ANSEL
UTF-811858 /2021.
Borbás Beatrix
   A jogegyenlőség női szempontjai az Amerikai Egyesült Államok alkotmányos rendszerében / Borbás Beatrix. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-127.
ISBN 978-963-531-284-9 kötött
Egyesült Államok - jogtörténet - alkotmányjog - egyenjogúság - társadalomtörténet - nők a társadalomban
316.37-055.2(73)(091) *** 342.4(73)(091) *** 342.722-055.2(73)(091)
[AN 3839017]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2021.
Chapman, Gary D. (1938-)
Five signs of a loving family (magyar)
   A jól működő család 5 jellemzője / Gary Chapman ; [ford. Falus Eszter] ; [a verseket ford. Fazekas Benedek]. - 2. kiad., 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2019. - 262 p. ; 21 cm
Megj. "Családi összhangzattan" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-293-2 fűzött : 2990,- Ft
családi nevelés - család - családi erkölcs
316.356.2 *** 37.018.1 *** 173
[AN 3844772]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2021.
Csányi Vilmos (1935-)
   Drága barátaim, kedves majmok : emberi és állati egypercesek / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Open Books, cop. 2021. - 241 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-572-069-9 kötött : 3999,- Ft
ember - etológia - társadalmi viselkedés
316.6 *** 591.5 *** 599.9
[AN 3839112]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2021.
Dalia László (1956-)
   A cigánytábor nem az égbe megy [elektronikus dok.] : Bogdán Laci balladája / Dalia László. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166988. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-544-299-7
Bogdán László (1974-2020)
Cserdi - magyarországi cigányok - polgármester - szociográfia - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
308(439-2Cserdi) *** 323.15(=914.99)(439) *** 352.075.31(439-2Cserdi)(092)Bogdán_L.
[AN 3844198]
MARC

ANSEL
UTF-811862 /2021.
   Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből [elektronikus dok.] / szerk. Cora Zoltán, Kiss Mária Rita, Olasz Lajos. - Szeged : Belvedere Meridionale : Szegedi Egy. K., 2020-
Főcím a címképernyőről
 (hibás ISBN 978-615-6060-26-6)
Magyarország - társadalomtörténet - szociálpolitika - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
316.32(439)(091) *** 364(439)(091)
[AN 3826762]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig, 1867-1989. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167025. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
[AN 3844505] MARC

ANSEL
UTF-811863 /2021.
Fodor László (1953-)
   A hatékony kommunikáció alapjai [elektronikus dok.] / Fodor László, Kriskó Edina. - Szöveg (epub : 5.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166510. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
kommunikáció - elektronikus dokumentum
316.77
[AN 3840802]
MARC

ANSEL
UTF-811864 /2021.
Ispán Ágota Lídia (1980-)
   A város vidéke : a falusi lakosság életmódváltása az urbanizáció hatására / Ispán Ágota Lídia. - Budapest : BTK NTI, 2020. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-275. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-416-205-6 kötött : 3300,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - településszociológia - életmód - társadalmi változás - urbanizáció - 20. század
316.42(439.134)"194/197" *** 911.3(439.134)"194/197" *** 316.334.55/.56(439.134)"194/197" *** 316.728(439.134)"194/197"
[AN 3838995]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2021.
Kempelen Béla (1874-1952)
   Magyar nemes családok czímerei / Kempelen Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 64 p. : ill. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pátria, 1914
ISBN 978-615-6189-62-2 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - nemesség - címer - hasonmás kiadás
316.343.32(439) *** 929.6(439) *** 094/099.07
[AN 3839265]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2021.
Murthy, Vivek Hallegere (1977-)
Together (magyar)
   A közösség hatalma : az emberi kapcsolatok gyógyereje elmagányosodott világunkban / Vivek Murthy ; [ford. Mátics Róbert]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 382, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-447-944-4 fűzött : 4499,- Ft
magány - társadalmi kapcsolat - személyiség-lélektan
316.472.4 *** 159.923
[AN 3838658]
MARC

ANSEL
UTF-811867 /2021.
Oross Dániel (1985-)
   A politika és a magyar fiatalok [elektronikus dok.] / Oross Dániel, Szabó Andrea. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165145. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-517-028-9
Magyarország - ifjúságszociológia - fiatal felnőtt - politikai magatartás - politikai szocializáció - ezredforduló - elektronikus dokumentum
316.334.3(439)"198/201" *** 316.37-053.81(439)"198/201" *** 323.21-053.81(439)"198/201"
[AN 3832379]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2021.
Pataki Ferenc (1928-2015)
   A varázsát vesztett jövő [elektronikus dok.] / Pataki Ferenc. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166511. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-0000-00-0)
Magyarország - társadalmi tudat - szociálpszichológia - belpolitika - 21. század - elektronikus dokumentum
316.6(439)"200" *** 316.63(439)"200" *** 323(439)"200"
[AN 3840804]
MARC

ANSEL
UTF-811869 /2021.
Pease, Barbara
The definitive book of body language (magyar)
   A testbeszéd enciklopédiája / Barbara és Allan Pease ; [ford. Nemes Anna]. - 6. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 358, [1] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 339-349.
ISBN 978-963-355-706-8 fűzött : 5500,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3844368]
MARC

ANSEL
UTF-811870 /2021.
Simárszki Ádám
   Ruszinok Sajópálfalán / Simárszki Ádám ; [közread.] Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata. - Miskolc ; [Sajópálfala] : Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata, 2021. - 100 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 78-86.
ISBN 978-615-01-0729-5 kötött
Sajópálfala - magyarországi ruszinok - néprajz - helytörténet
316.347(=875)(439-2Sajópálfalva) *** 39(=875)(439-2Sajópálfalva) *** 943.9-2Sajópálfalva(=875)
[AN 3838999]
MARC

ANSEL
UTF-811871 /2021.
Szekrényessy Attila (1968-)
   Eperjes történeti demográfiája és lakosainak jegyzéke, 1428-1920 / Szekrényessy Attila. - Budapest : Solus, 2020. - 230 p. : ill. ; 21 cm
Számozási adatként: 3. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9277-5 fűzött
Eperjes - történeti demográfia - névjegyzék
314(439.22-2Eperjes)"142/192" *** 050.8
[AN 3838702]
MARC

ANSEL
UTF-811872 /2021.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Zsidó nők [elektronikus dok.] / Szunyogh Szabolcs. - Szöveg (epub : 10.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165115. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
- zsidóság - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
316.37-055.2(=924) *** 930.85(=924)(100)
[AN 3832162]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11873 /2021.
Benedek Elek (1859-1929)
   Mondák és legendák / írta Benedek Elek ; Széchy Gyula rajz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 86, [1] p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1929, Az Athenaeum mese-könyvtára c. sorozat 12. tagjaként
ISBN 978-615-6189-67-7 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - legenda - monda - hasonmás kiadás
398.223(=945.11) *** 398.221(=945.11) *** 894.511-343 *** 094/099.07
[AN 3839240]
MARC

ANSEL
UTF-811874 /2021.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 3. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-486-506-3 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3844523]
MARC

ANSEL
UTF-811875 /2021.
   Kacagó Erdély : tréfás adomák és mesék felnőtteknek / Barcsa Dániel és Kovács Dániel rajz. ; [szerk. Szutor Ágnes és Barcsa Dániel]. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, cop. 2020. - 184 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-298-255-7 fűzött : 3000,- Ft
Erdély - magyar néprajz - folklór - népmese - adoma
398.94(=945.11)(498.4) *** 398.21(=945.11)(498.4)
[AN 3844320]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2021.
Kovács Pál (1742-1803)
   Jeles mondások : 3500 régi közmondás és példabeszéd az 1794-ben megjelent szótárból / Kovács Pál ; összeáll. Kiss Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 167 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 79.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-242-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - latin nyelv - közmondásgyűjtemény - szólás
398.91(=945.11) *** 809.451.1-318 *** 807.1-318=945.11
[AN 3839030]
MARC

ANSEL
UTF-811877 /2021.
Madarassy László (1880-1943)
   Művészkedő magyar pásztorok / írta Madarassy László ; Horváth Jenő eredeti rajz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-61-5 fűzött : 2300,- Ft
magyar néprajz - tárgyi néprajz - népművészet - pásztorművészet
39(=945.11) *** 745.031.4(439)
[AN 3839267]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2021.
   Az Országház népi díszítőelemei / [a szöveget írta Tasnádi Zsuzsanna] ; [fotók Bencze-Kovács György]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2021. - 96 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 978-615-5948-45-9 fűzött
Budapest - országház - díszítőművészet - díszítőelem - magyar néprajz
391.984(=945.11) *** 725.11(439-2Bp.) *** 745/749
[AN 3838734]
MARC

ANSEL
UTF-811879 /2021.
Szabó József János (1953-)
   Vámosatya monográfiája II : gasztronómia és hagyomány / Szabó József János ; [közread.] Vámosatya Község Önkormányzata. - [Vámosatya] : Önkormányzat, cop. 2021. - 160 p. : ill., részben színes ; 29 cm
borító- és gerinccím: Vámosatya monográfiája 2. - Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-615-01-1085-1 fűzött
Vámosatya - étkezési szokás - ételspecialitás - szakácskönyv
392.81(=945.11)(439-2Vámosatya) *** 641.568(439-2Vámosatya)(083.12)
[AN 3839141]
MARC

ANSEL
UTF-811880 /2021.
Szendrey Zsigmond (1879-1943)
   Tavaszelőtől télvégéig : ünnepi népszokások és hiedelmek / Szendrey Zsigmond. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 126 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-66-0 fűzött : 2300,- Ft
magyar néprajz - naptári szokás
398.33(=945.11)
[AN 3839224]
MARC

ANSEL
UTF-811881 /2021.
   Születésnapi könyv. - Veszprém : Partydecor Kft., 2020. - [104] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-00-8960-7 kötött
születésnap - ajándékkönyv - aforizma
394.268.2(0:82-84)
[AN 3839277]
MARC

ANSEL
UTF-811882 /2021.
   Születésnapi könyv : 30. - Veszprém : Partydecor Kft., 2020. - [103] p. : ill., színes ; 16 cm
Borítócím: 30 : boldog születésnapot!
ISBN 978-615-00-8951-5 kötött
születésnap - ajándékkönyv - aforizma
394.268.2(0:82-84)
[AN 3839276]
MARC

ANSEL
UTF-811883 /2021.
   Születésnapi könyv : 40. - Veszprém : Partydecor Kft., 2020. - [103] p. : ill., színes ; 16 cm
Borítócím: 40 : boldog születésnapot!
ISBN 978-615-00-8952-2 kötött
születésnap - ajándékkönyv - aforizma
394.268.2(0:82-84)
[AN 3839291]
MARC

ANSEL
UTF-811884 /2021.
   Születésnapi könyv : 50. - Veszprém : Partydecor Kft., 2020. - [103] p. : ill., színes ; 16 cm
Borítócím: 50 : boldog születésnapot!
ISBN 978-615-00-8953-9 kötött
születésnap - ajándékkönyv - aforizma
394.268.2(0:82-84)
[AN 3839289]
MARC

ANSEL
UTF-811885 /2021.
   Születésnapi könyv : 60. - Veszprém : Partydecor Kft., 2020. - [103] p. : ill., színes ; 16 cm
Borítócím: 60 : boldog születésnapot!
ISBN 978-615-00-8954-6 kötött
születésnap - ajándékkönyv - aforizma
394.268.2(0:82-84)
[AN 3839288]
MARC

ANSEL
UTF-811886 /2021.
   Az úrfiú, aki a paradicsomban járt : 12 népmese / összevál. Honti János ; Vadász Endre rajz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 116, [1] p. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Officina, 1938
ISBN 978-615-6189-70-7 fűzött : 2700,- Ft
néprajz - népmese - hasonmás kiadás
398.21(=00) *** 094/099.07
[AN 3839248]
MARC

ANSEL
UTF-811887 /2021.
Zalka Csenge Virág (1986-)
   Mesemondók márpedig vannak : a nemzetközi mesemondás világa / Zalka Csenge Virág. - 3. kiad. - Budapest : Pont, 2021. - 244 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 236-242.
ISBN 978-615-5500-17-6 fűzött : 3675,- Ft
mesemondás - népmese
398.21.001(100) *** 82.085.2
[AN 3845293]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11888 /2021.
Antal Attila (1985-)
   Orbán bárkája [elektronikus dok.] : az autoriter állam és a kapitalizmus szövetsége / Antal Attila. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165732. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - világpolitika - újkonzervativizmus - populizmus - belpolitika - miniszterelnök - 21. század - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Orbán_V. *** 327(100)"20" *** 329populizmus *** 329.11
[AN 3836248]
MARC

ANSEL
UTF-811889 /2021.
Bíró Zoltán, Sz (1959-)
   Putyin Oroszországa [elektronikus dok.] / Sz. Bíró Zoltán. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165735. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
Oroszország - politikus - államfő - politikatörténet - történelem - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
32(47)"200" *** 32(47)(092)Putin,_V._V. *** 947"20"
[AN 3836281]
MARC

ANSEL
UTF-811890 /2021.
Fábián Máté (1991-)
   Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban [elektronikus dok.] : Borbély-Maczky Emil (1887-1945) / Fábián Máté. - Szöveg (pdf : 10.7 MB). - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2020. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166976. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-70-7
Borbély-Maczky Emil (1887-1945)
Magyarország - Borsod és Kishont k. e. e. vármegye - politikus - főispán - fajvédő mozgalom/párt - helytörténet - Horthy-korszak - életrajz - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Borbély-Maczky_E. *** 943.913.4"192/1945" *** 329.17(439)"192/1945" *** 353.075.31(439.134)"192/1945"(092)
[AN 3844186]
MARC

ANSEL
UTF-811891 /2021.
Fodor Gábor, G. (1975-)
   Az Orbán-szabály : tíz fejezet az Orbán-korszak első tíz évéről / G. Fodor Gábor. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2021. - 370 p. ; 20 cm. - (Új idők, ISSN 2786-1783)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6200-21-1 kötött : 3490,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - miniszterelnök - politikatörténet - politológia - 21. század
32(439)(092)Orbán_V. *** 32(439)"201" *** 32.001
[AN 3838254]
MARC

ANSEL
UTF-811892 /2021.
Hrdlicska Lajos (id.) (1873-1953)
   Spoved' a účtovanie exulanta / L'udovít Jaroslav Hrdlička ; ed. Kristína Estera Szudová. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Mađarsku, 2020. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca Ludovici Haan, ISSN 2732-1428)
Bibliogr.: p. 189-208.
ISBN 978-615-6014-02-3 fűzött
Hrdlicska Lajos (id.) (1873-1953)
Békés megye - protestáns lelkész - magyarországi szlovákok - evangélikus egyház - nemzetiségi mozgalom - századforduló - 20. század - memoár - történelmi forrás
323.15(=854)(439.175)"190/194"(0:82-94) *** 284.1(=854)(439)(092)(0:82-94) *** 316.347(=854)(439)"190/194"(093)
[AN 3839203]
MARC

ANSEL
UTF-811893 /2021.
   Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon. - Eger : EKE Líceum K., 2020-. - 24 cm. - (Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai)
Magyarország - parlamentarizmus - országgyűlési képviselő - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
328(439)"186/191" *** 342.534(439)"186/191"(092)
[AN 3838563]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az országgyűlés tagjainak archontológiája / Ballabás Dániel, Pap József, Pál Judit. - 2020. - 639 p.
Bibliogr.: p. 633-639.
ISBN 978-963-496-144-4 fűzött
[AN 3838566] MARC

ANSEL
UTF-811894 /2021.
   A két gróf Andrássy Gyula = Die beiden Grafen Gyula Andrássy / [ford. Márkus Tamás és Sándor Claudia] ; [... kiad. Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány]. - [Budapest] : Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, 2021. - 264 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 257-261.
ISBN 978-615-00-6350-8 kötött
Andrássy Gyula (1823-1890)
Andrássy Gyula (1860-1929)
Magyarország - politikus - 19. század - 20. század - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - album
32(439)(092)Andrássy_Gy. *** 32(439)(092)Andrássy_Gy.,_ifj.
[AN 3838756]
MARC

ANSEL
UTF-811895 /2021.
   A két gróf Andrássy Gyula = The two counts Gyula Andrássy / [ford. Márkus Tamás, Török Attila] ; [... kiad. Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány]. - [Budapest] : Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, 2021. - 264 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 257-261.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-00-6350-8)
Andrássy Gyula (1823-1890)
Andrássy Gyula (1860-1929)
Magyarország - politikus - 19. század - 20. század - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - album
32(439)(092)Andrássy_Gy. *** 32(439)(092)Andrássy_Gy.,_ifj.
[AN 3838754]
MARC

ANSEL
UTF-811896 /2021.
   Labor in state-socialist Europe, 1945-1989 [elektronikus dok.] : contributions to a history of work / ed. by Marsha Siefert. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2020. - (Work and labor: transdisciplinary studies for the 21st century, ISSN 2732-1118 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167019. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-338-1
Kelet-Európa - Közép-Európa - munkaügy - munkavégzés - 20. század - szocializmus - elektronikus dokumentum
329.15(4-11) *** 331(4-11)"1945/198" *** 331.101.3(4-11)"1945/198"
[AN 3844465]
MARC

ANSEL
UTF-811897 /2021.
Lendvai, Paul (1929-)
Die verspielte Welt (magyar)
   Törékeny Európa [elektronikus dok.] / Paul Lendvai ; ford. Nádori Lídia. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165879. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
Európa - politikatörténet - politikus - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
32(4)"19/201" *** 32(4)(092)
[AN 3837175]
MARC

ANSEL
UTF-811898 /2021.
Pataki Ferenc (1928-2015)
   Nemzet és baloldal [elektronikus dok.] / Pataki Ferenc. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166470. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
Magyarország - Európa - baloldali irányzat - belpolitika - politika - nacionalizmus - 20. század - elektronikus dokumentum
323(439)"19" *** 32(4)"19" *** 329.14(439) *** 329.17(439)
[AN 3840634]
MARC

ANSEL
UTF-811899 /2021.
   A Rajk per éve: közelítések 1949-hez [elektronikus dok.] / szerk. Takács Tibor. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Budapest : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2020. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166975. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6048-72-1
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - koncepciós per - állami terror - kommunista párt - Rákosi-korszak - elektronikus dokumentum
323.282(439)"1949" *** 343.301.096(439)"1949" *** 32(439)"1949" *** 943.9"1949"
[AN 3844185]
MARC

ANSEL
UTF-811900 /2021.
Szekeres Imre (1950-)
   Azok a koalíciós évek [elektronikus dok.] : a Horn-kormány, 1994-1998 / Szekeres Imre. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165120. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-517-030-2
Magyarország - belpolitika - 1990-es évek - elektronikus dokumentum
323(439)"1994/1998" *** 338(439)"1998"
[AN 3832188]
MARC

ANSEL
UTF-811901 /2021.
   Tisztelet a tiszteletbeli konzuloknak : történelmi olvasókönyv / szerk. Pintér István ; [közread. a] Külgazdasági és Külügyminisztérium. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Külgazd. és Külügymin., 2020. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-615-6195-10-4 fűzött
Magyarország - külképviselet - konzul - diplomáciatörténet
327(439)(091)
[AN 3838820]
MARC

ANSEL
UTF-811902 /2021.
   Virtuális nemzetegyesítés IV : a Magyar Népfőiskolai Collegium csákvári online konferenciáján elhangzott előadások, 2021. március 6. / [szerk. Nagy Lenke]. - [Budapest] : MNC, 2021. - 137 p. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 42.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80689-8-7 fűzött
határon túli magyarság - magyarság - ezredforduló - 21. század - konferencia-kiadvány
323.1(=945.11) *** 061.3(439)"2021" *** 316.347(=945.11)(4-191)"199/201"
[AN 3838459]
MARC

ANSEL
UTF-811903 /2021.
Ziegler, Jean (1934-)
Lesbos, la honte de l'Europe (magyar)
   Leszbosz, Európa szégyene / Jean Ziegler ; [ford. ..., a képeket vál. ... Piróth Attila]. - Bègles : Théâtre le Levain ; Budapest : Le Monde diplomatique, m. kiadás [Szerk.], 2021. - 150 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0396-9 fűzött : 2500,- Ft
Európai Unió - Görögország - Égei-tenger - Lészvosz - migráció - menekültügy - menekülttábor - emberi jog - 21. század - riport
325.254.4(495.8) *** 342.726-058.6 *** 325.14(4-62)"201" *** 341.43(4-62)"201"
[AN 3838510]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11904 /2021.
Aniszi Kálmán (1939-)
   Árral szemben : a felvilágosodás kori erdélyi magyar értelmiség ethosza / Aniszi Kálmán. - [Budapest] : [Kapu K.], cop. 2021. - 328 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 322-326.
ISBN 978-963-7706-43-1 kötött
Erdély - felvilágosodás - művelődéstörténet - eszmetörténet - értelmiség - 18. század
930.85(439.21)"17" *** 316.7(439.21)"17" *** 316.343.652(=945.11)(439.21)"17"
[AN 3844696]
MARC

ANSEL
UTF-811905 /2021.
   Az aquincumi Hercules villa és a katonaváros emlékei : vezető = The Hercules villa of Aquincum and the remains of the military town : guide book / [... szerk. Németh Margit ..., Kirchhof Anita]. - 2. átd. kiad. - Budapest : BTM Aquincumi Múz. : Pro Aquinco Alapítvány : Archaeolingua Alapítvány, 2021. - 74 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (Aquincumi zsebkönyvek, ISSN 1787-8624 ; 2.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 53-58. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-1777-5 fűzött : 2550,- Ft
Budapesti Történeti Múzeum. Aquincumi Múzeum
Aquincum - Budapest - régészet - római birodalom kora - útmutató
904(398.6-2Aquincum)(036) *** 904(439-2Bp.)(036) *** 939.86-2Aquincum
[AN 3844275]
MARC

ANSEL
UTF-811906 /2021.
Árvai Mária
   A nagy könyvlopás : francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött = The great book theft : French book exhibition behind the Iron Curtain / Árvai Mária, Véri Dániel ; [... ford. ... Sipos Dániel, ... Greskovics Eszter] ; [közread. a] Ferenczy Múzeumi Centrum. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2020. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Megj. a Szentendrén, 2019. szept. 20 - 2020. márc. 1. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5860-16-4 kötött
Magyarország - Franciaország - kultúratörténet - kulturális élet - kulturális kapcsolat - kiállítás - Kádár-korszak
930.85(439)"195" *** 316.7(439)"195" *** 930.85(439)(44)"195"
[AN 3838955]
MARC

ANSEL
UTF-811907 /2021.
Crowley, Roger (1951-)
Conquerors (magyar)
   Hódítók : hogyan kovácsolta össze Portugália a történelem első tengeri világbirodalmát / Roger Crowley ; [ford. Hegedűs Péter] ; [... az utószót írta B. Szabó János]. - 2. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 501, [3] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 477-483.
ISBN 978-963-355-763-1 fűzött : 4999,- Ft
Portugália - történelem - tengerhajózás - gyarmatosítás - művelődéstörténet - 16. század
946.9"15" *** 656.61(262.2)"15" *** 325.3(469)"15" *** 930.85(469)
[AN 3845309]
MARC

ANSEL
UTF-811908 /2021.
Domonkos László (1951-)
   Az elárult hadosztály : Erdély, Felvidék, Muravidék, 1919 / Domonkos László. - 2. kiad. - Budapest : Unicus Műhely, 2021. - 190, [1] p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 186-190.
ISBN 978-615-5084-79-9 fűzött : 2520,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - két világháború közötti időszak - Tanácsköztársaság
943.9"191" *** 355.48(439)"191"
[AN 3844703]
MARC

ANSEL
UTF-811909 /2021.
Eörsi László (1955-)
   Pesti lányok, 1956 [elektronikus dok.] / Eörsi László. - Szöveg (epub : 32. 1 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165734. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-517-073-9
- magyar történelem - 1956-os forradalom - elektronikus dokumentum
943.9"1956" *** 316.37-055.2(439)"1956"
[AN 3836258]
MARC

ANSEL
UTF-811910 /2021.
Gyócsi László (1947-)
   Szekereken hazából hazába : regényes helytörténet és lírai gondolatok / Gyócsi László ; [... rajzok Vörös Ferenc ...]. - Budapest : Szerző, 2021. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80447-8-3 fűzött : 2200,- Ft
Somogy megye - Öreglak - művelődéstörténet - helytörténet - helyismeret - memoár
943.912.3 *** 908.439-2Öreglak(0:82-94) *** 930.85(439.123)
[AN 3838469]
MARC

ANSEL
UTF-811911 /2021.
   Egy halálra ítélt nemzet = A nation sentenced to death = Una nazione condannata a morire / [közread. a] Trianon Múzeum. - Várpalota : Trianon Múz., 2020. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81690-2-8 kötött
Magyarország - Közép-Európa - magyar történelem - művelődéstörténet - trianoni békeszerződés - revizionizmus - történelem - két világháború közötti időszak
943.9 *** 341.382"1920" *** 329.275(439)"192" *** 940-11"192" *** 930.85(439)
[AN 3838242]
MARC

ANSEL
UTF-811912 /2021.
Hangodi László (1968-)
   A felső népiskolától a polgári fiúiskolán át az idősotthonig : a Dr. Somogyi József Idősek Otthona épületének története : legendás tapolcai házak / Hangodi László ; [... kiad. a Gondviselés Alapítvány]. - Tapolca : Gondviselés Alapítvány, 2021. - 225 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 175-182. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-00-8823-5 kötött
Tapolca - helytörténet - épület - általános iskola - nyugdíjasotthon - iskolatörténet
943.9-2Tapolca *** 373.3(439-2Tapolcai)(091) *** 725.56(439-2Tapolca)(091)
[AN 3838548]
MARC

ANSEL
UTF-811913 /2021.
Hervainé Szabó Gyöngyvér (1950-)
   Oroszország a globális világrendben / Hervainé Szabó Gyöngyvér. - [Székesfehérvár] : KJE, 2021. - 327 p. ; 25 cm. - (Inter-regionális tanulmányok)
Bibliogr: p. 314-327.
ISBN 978-615-5075-57-5 fűzött
Oroszország - történelem - külkapcsolat - geopolitika
947 *** 327(47)(091)
[AN 3838321]
MARC

ANSEL
UTF-811914 /2021.
Juhász Viktor (1880-)
   A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott / írta Juhász Viktor ; [kiad. a Városi Levéltár és Kutatóintézet]. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2019. - 436 p. ; 24 cm + mell.
A mellékletben Csurgai Horváth József tanulmányával. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Székesfehérvárott : Csitáry, 1927, a Közlemények Székesfehérvár történetéből c. sorozat 1. tagjaként
ISBN 978-963-8406-19-4 kötött
Székesfehérvár - helytörténet - forradalmak kora - hasonmás kiadás
943.9-2Székesfehérvár"1919" *** 094/099.07
[AN 3838305]
MARC

ANSEL
UTF-811915 /2021.
Kempelen Béla (1874-1952)
   Magyar nemes családok / írta Kempelen Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2011-2021]. - 11 db ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Grill, 1911-1932
ISBN 978-963-89409-0-2
Magyarország - családtörténet - nemesség - hasonmás kiadás
929.52(439) *** 316.343.32(439) *** 094/099.07
[AN 3736958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Noéh - Quiwal. - [2021]. - VI, 456 p. : ill.
Bibliogr.: p. V-VII.
ISBN 978-615-5984-72-3 fűzött : 7990,- Ft
[AN 3839231] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Raaperger - Syxt. - [2021]. - 484 p. : ill.
ISBN 978-615-5984-73-0 fűzött : 7990,- Ft
[AN 3839234] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Szabad - Üveges. - [2021]. - VIII, 460 p. : ill.
Bibliogr.: p. V-VIII.
ISBN 978-615-5984-74-7 fűzött : 7990,- Ft
[AN 3839239] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Vaál - Zsyska : pótlék és függelék. - [2021]. - XII, 600 p. : ill.
Bibliogr.: p. VIII-XI.
ISBN 978-615-5984-75-4 fűzött : 8500,- Ft
[AN 3839241] MARC

ANSEL
UTF-811916 /2021.
   Királynék a középkori Magyarországon és Európában : konferencia Székesfehérváron, 2016. szeptember 22. / [szerk. Szovák Kornél, Zsoldos Attila]. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2019. - 199 p. : ill. ; 28 cm. - (Közlemények Székesfehérvár történetéből, ISSN 1586-6998)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8406-22-4 fűzött
Magyarország - Európa - uralkodócsalád - nő - udvari élet - középkor
929-055.2(439)"10/15" *** 929-055.2(4)"07/15" *** 394.012(439)"10/15"
[AN 3838374]
MARC

ANSEL
UTF-811917 /2021.
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
   Utolsó akkordok / Klebelsberg Kunó. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 273, [13] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-6016-66-9 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - világtörténelem - kulturális politika - két világháború közötti időszak - magyar irodalom - publicisztika
94"192/193"(0:82-92) *** 323:008(439)"192/193"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3838867]
MARC

ANSEL
UTF-811918 /2021.
   A magyar béketárgyalások : jelentés a magyar békeküldöttség működéséről Neuilly s/S-ben 1920. januárius-március havában / [közread. a] Trianon Múzeum. - Várpalota : Trianon Múz., 2020-. - 31 cm
Szerk. Cholnoky Jenő
ISBN 978-615-81692-4-0 kötött
magyar történelem - trianoni békeszerződés - történelmi forrás
943.9"1920"(093) *** 341.382"1920"(093)
[AN 3838821]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2020. - XXII, 574 p.
ISBN 978-615-81692-5-7
[AN 3838822] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2020. - XII, 521 p.
ISBN 978-615-81692-6-4
[AN 3838828] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/A köt. - 2020. - VI, [2], 419 p. + mell.
Magyar, francia és angol nyelven
ISBN 978-615-81692-7-1
[AN 3838830] MARC

ANSEL
UTF-811919 /2021.
   Ókor [elektronikus dok.] / szerk. Bélyácz Katalin, Dévényi Anna, Gőzsy Zoltán. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Pécs : Kronosz, 2020. - (Árkádia kiskönyvtár. Történelem, ISSN 2559-8775 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166978. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-49-3
ókor - történelem - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
93 *** 930.85(3)
[AN 3844188]
MARC

ANSEL
UTF-811920 /2021.
   Perényi Zsigmond báró : az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai / szerk. Kedves Gyula, Pelyach István. - Budapest : Országház Kvk., 2020. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Konferenciák az Országgyűlési Múzeumban, ISSN 2498-8065 ; 5.)
A Budapesten, 2019. október 7-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5948-39-8 kötött
Perényi Zsigmond (1783-1849)
Magyarország - politikus - magyar történelem - mártír - reformkor - 19. század - történelmi forrás
943.9(092)Perényi_Zs.(093) *** 943.9"182/184"(093)
[AN 3838485]
MARC

ANSEL
UTF-811921 /2021.
   Püspökök, káptalanok, tizedek [elektronikus dok.] : tanulmányok / szerk. Thoroczkay Gábor. - Szöveg (pdf : 6.1 MB). - Pécs : Kronosz, 2020. - (Az Árpád- és Anjou-kor magyar egyházi archontológiájának kérdései, ISSN 2732-0227 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166977. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6048-58-5
Európa - Magyarország - magyar történelem - történelem - középkor - egyháztörténet - elektronikus dokumentum
943.9"10/14" *** 930.1(4) *** 282(439)"10/14"
[AN 3844187]
MARC

ANSEL
UTF-811922 /2021.
Rappaport, Helen (1947-)
Ekaterinburg (magyar)
   A Romanovok utolsó napjai : a jekatyerinburgi tragédia / Helen Rappaport ; [ford. Kovács Lajos]. - [Budapest] : Helikon, 2020. - 332, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 314-330.
ISBN 978-963-479-165-2 kötött : 4699,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - családtörténet - uralkodócsalád - történelem - 20. század
929.52(47)Romanov *** 947"19"
[AN 3844737]
MARC

ANSEL
UTF-811923 /2021.
Romsics Ignác (1951-)
   Honmentők/honvesztők / Romsics Ignác ; [térk. Sebők László]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 387 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-905-3 kötött : 4499,- Ft
Európa - történelem - államfő - tábornok - diktatúra - két világháború közötti időszak - 20. század - emlékezetpolitika
940"19"(092) *** 321.6(4)"19"(092) *** 316.63 *** 940(092)"192/197"
[AN 3838238]
MARC

ANSEL
UTF-811924 /2021.
Szabó József János (1953-)
   Vámosatya monográfiája : a település története a legrégibb időktől 2020-ig / Szabó József János ; [közread.] Vámosatya Község Önkormányzata. - [Vámosatya] : Önkormányzat, [2020]. - 279 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 277-279.
ISBN 978-615-00-9629-2 fűzött
Vámosatya - helytörténet
943.9-2Vámosatya
[AN 3839139]
MARC

ANSEL
UTF-811925 /2021.
Szalai Árpád
   Történetek a sokszínű Rácalmásról / Szalai Árpád ; [kiad. Rácalmás Város Önkormányzata]. - Rácalmás : Önkormányzat, 2020. - 164 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-8596-8 kötött
Rácalmás - helytörténet - művelődéstörténet - helyi társadalom
943.9-2Rácalmás *** 930.85(439-2Rácalmás) *** 929(439-2Rácalmás)"18/19"
[AN 3839219]
MARC

ANSEL
UTF-811926 /2021.
Szávai Géza (1950-)
   Székely Jeruzsálem : esszéregény az identitásról / Szávai Géza. - 7. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2021. - 411, [4] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5500-75-6 kötött : 4998,- Ft
Bözödújfalu - Erdély - szombatosok - helytörténet
949.84-2Bözödújfalu *** 286.4(439.21) *** 286.4(498.4)
[AN 3845334]
MARC

ANSEL
UTF-811927 /2021.
   Székesfehérvár város oklevelei és levelei, 1249-1526 / közzéteszi Kertész Balázs. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2019. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények Székesfehérvár történetéből, ISSN 1586-6998)
Váltakozva magyar és latin nyelven. - Bibliogr.: p. 56-59.
ISBN 978-963-8406-18-7 fűzött
Székesfehérvár - helytörténet - középkor - történelmi forrás - oklevél
943.9-2Székesfehérvár"12/15"(093) *** 930.253(439-2Székesfehérvár)
[AN 3838337]
MARC

ANSEL
UTF-811928 /2021.
Szőke Melinda (1973-)
   "Hazájának igaz fia, családjának boldogsága" / Szőke Melinda. - Székesfehérvár ; [Magyarpolány] : Szerző, 2021. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0870-4 fűzött
Zichy István (1853-1895)
Zichy család
Magyarország - arisztokrata - családtörténet - 19. század
929.52(439)Zichy *** 316.343.32(439)(092)Zichy_I.
[AN 3839226]
MARC

ANSEL
UTF-811929 /2021.
Uffindell, Andrew
Napoleon 1814 (magyar)
   Napóleon 1814 : Franciaország védelme / Andrew Uffindell ; [ford. Gondos László és Molnár György]. - [Keszthely] : Peko Publ., 2021. - 536 p. : ill. ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 515-536.
ISBN 978-615-5583-27-8 kötött : 6990,- Ft
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - Európa - történelem - uralkodó - hadtörténet - napóleoni háborúk
940"181" *** 944(092)Napóleon,_I. *** 355.48(4)"181"
[AN 3838962]
MARC

ANSEL
UTF-811930 /2021.
Ványiné Rózsa Anna
   Kenderesi Farkasok : családi történelemkönyv / Ványiné Rózsa Anna. - [Paks] : Ványi és Társa Bt., 2021. - 200 p. : ill. ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-615-01-1563-4 kötött
Farkas család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Farkas
[AN 3839037]
MARC

ANSEL
UTF-811931 /2021.
Varga Istvánné Fajszi Mária
   Mozaikok Fülöpszállás történetéből II : 1945-től a rendszerváltásig / Varga Istvánné, Varga István ; [a szöveget gond. és ... szerk. Balogh Mihály] ; [kiad. Fülöpszállás Község Önkormányzata]. - Fülöpszállás : Önkormányzat, 2020. - 190 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 978-615-00-9323-9 kötött
Fülöpszállás - helytörténet - 20. század
943.9-2Fülöpszállás"1945/198"
[AN 3838307]
MARC

ANSEL
UTF-811932 /2021.
Windischgrätz Lajos (1882-1968)
Ein Kaiser kämpft für die Freiheit (magyar)
   Egy császár harcol a szabadságért : így kezdődött Magyarország kálváriája / Windisch-Graetz Lajos ; [ford. és a jegyz. írta Nyizsnyánszki Ferenc]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 253, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6016-65-2 kötött : 3990,- Ft
Károly (Magyarország: király), IV., Boldog (1887-1922)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - politikus - 20. század - első világháború - forradalmak kora - Horthy-korszak - memoár
943.9"191/192"(0:82-94) *** 32(439)(092)Windischgrätz_L.(0:82-94) *** 943.9(092)Károly,_IV.(0:82-94)
[AN 3838915]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11933 /2021.
Domonkos László (1951-)
   Pompeji magyar hamuja : Sáros megyei leletmentő / Domonkos László ; [kiad. a Magyar Patrióták Közössége]. - Budapest : Patrióták, 2021. - 259 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 255-259.
ISBN 978-615-81736-2-9 kötött
Sáros vármegye - helytörténet - helyismeret
908.437.6-35Sáros *** 943.922-35Sáros
[AN 3838542]
MARC

ANSEL
UTF-811934 /2021.
   A Magyar Szent Korona országainak földrajzi, társadalomtudományi, közművelődési és közgazdasági leírása / [szerk.] Lóczi Lóczy Lajos ; [közread. a] Trianon Múzeum. - Várpalota : Trianon Múz., 2020. - 486 p., [4] t., [4] t.fol. : ill., színes, térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-89725-8-3 kötött
Magyarország - országismeret - századforduló
908.439.2"191"
[AN 3838255]
MARC

ANSEL
UTF-811935 /2021.
Szelepcsényi Sándor (1945-)
   Dokumentum- és képgyűjtemény Rákoskert múltjából / Szelepcsényi Sándor ; [kiad. a Rákoskerti Polgári Kör]. - Budapest : Rákoskerti Polgári Kör, 2021. - 205 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-1411-8 kötött
Budapest. 17. kerület - helyismeret - helytörténet - album
908.439-2Bp.XVII.(084.1) *** 943.9-2Bp.XVII.(084.1)
[AN 3838731]
MARC

ANSEL
UTF-811936 /2021.
Vadas András (1986-)
   Egy határfolyó környezettörténete : háború és vízgazdálkodás a kora újkori Rába-völgyben / Vadas András. - Budapest : BTK Történettud. Int., 2021. - 331 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 287-322.
ISBN 978-963-416-254-4 kötött : 3990,- Ft
Rába-völgy - Körmendi uradalom - történeti földrajz - árvízvédelem - 16. század - 17. század - vízgazdálkodás
911.3(439)(282.243.734) *** 502(439)(282.243.734)(091) *** 627.516(439)(282.243.734)"15/16" *** 943.9-2Körmend"16/17"(093)
[AN 3838532]
MARC

ANSEL
UTF-811937 /2021.
   Városi dekor füzet. - Budapest : Budapest Brand Nonprofit Zrt., 2021. - [50] p., [2] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-6116-06-2 fűzött
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3839373]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11938 /2021.
Benedek Ferenc (1926-2007)
   Római magánjog / Benedek Ferenc ; [szerk. és átd.] Pókecz Kovács Attila. - 8. átd. kiad. - Budapest : Dialóg Campus, 2020. - 391 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-349-5 fűzött : 5980,- Ft
római jog - magánjog - egyetemi tankönyv
347(37)(075.8)
[AN 3845219]
MARC

ANSEL
UTF-811939 /2021.
Crisán Andrea
   A Magyarországon 2017-ben és 2018-ban első menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi állampolgárok adatainak és háttértörténetének értékelő elemzése / kész. Crisán Andrea, Nagy Diána Zsófia ; [közread. az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság]. - Budapest : Orsz. Idegenrendészeti Főig., 2020. - 145 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 137-145.
ISBN 978-615-00-8026-0 fűzött
Magyarország - menekültügy - migráció - 21. század - statisztikai adatközlés
341.43(439)"201" *** 325.1(439)"201"(083.41)
[AN 3839397]
MARC

ANSEL
UTF-811940 /2021.
Dósa Elek (1803-1867)
   Erdélyhoni jogtudomány / Dósa Elek ; [sajtó alá rend. Rokolya Gábor]. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2019. - 3 db ; 24 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 33.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvártt : Gámán, 1861
ISBN 978-615-81307-1-4 kötött
Erdély - jogrendszer - jogszabálygyűjtemény - hasonmás kiadás
34(439.21)(094) *** 094/099.07
[AN 3839104]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Erdélyhoni közjogtan. - 15, XLIII, 244 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-81307-2-1
[AN 3839107] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Erdélyhoni magyar magánjogtan. - XVI, 580, [2] p.
ISBN 978-615-81307-3-8
[AN 3839109] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Erdélyhoni magyar pertan. - XIII, 327, [2] p.
ISBN 978-615-81307-4-5
[AN 3839110] MARC

ANSEL
UTF-811941 /2021.
Gál István László (1978-)
   Bejelentés vagy feljelentés? : pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési ismeretek : [pénzmosás megelőzési ismeretek adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, könyvelők és könyvvizsgálók számára az új Pmt. (2017. évi LIII. törvény) alapján] / Gál István László ; [közread. a] Penta Unió Oktatási Centrum. - Budapest : Penta Unió Okt. Centrum, 2021. - 100 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5249-83-9 fűzött
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
Magyarország - pénzmosás - terrorizmus - büntetőjog - törvény - útmutató
343.53(100) *** 343(439)(094)(036) *** 323.285(100)
[AN 3838540]
MARC

ANSEL
UTF-811942 /2021.
Grann, David (1967-)
Killers of the flower moon (magyar)
   Megfojtott virágok [elektronikus dok.] : az amerikai bűnüldözés legsötétebb fejezete és az FBI születése / David Grann ; ford. Babits Péter. - Szöveg (epub : 11.1 MB). - [Budapest] : Bookline, [2021], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165810. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-433-627-3
Egyesült Államok - gyilkosság - bűnüldöző szervezet - történelem - 20. század - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
351.746.1(73)"192" *** 973"192" *** 343.611(73)"192"(0:82-31)
[AN 3836831]
MARC

ANSEL
UTF-811943 /2021.
   Három István, három nemzeti ünnep, három példakép / írta és szerk. Kukorelli István. - [Budapest] : Méry Ratio, 2021. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6284-09-9 kötött : 4500,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
Széchenyi István (1791-1860)
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - történelmi személy - államalapítás - reformkor - politikai filozófia - jogász - államjog - 11. század - 19. század - 20. század
342(439) *** 943.9(092)István,_I. *** 943.9(092)Széchenyi_I. *** 32.001(439)(092)Bibó_I.
[AN 3838294]
MARC

ANSEL
UTF-811944 /2021.
Knapp László (1986-)
   Az Európai Unió jogi személyisége / Knapp László. - Budapest : Gondolat, 2020. - 297 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 263-276.
ISBN 978-963-556-092-9 kötött
Európai Unió - jogi személy - nemzetközi jog
347.19(4-62) *** 341.217(4-62)
[AN 3838570]
MARC

ANSEL
UTF-811945 /2021.
Márkus Beáta (1988-)
   "Csak egy csepp német vér" [elektronikus dok.] : a német származású civilek Szovjetunióba deportálása Magyarországról, 1944/1945 / Márkus Beáta. - Szöveg (epub : 7.7 MB). - Pécs : Kronosz, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166974. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-6048-74-5
Szovjetunió - magyarországi németek - deportálás - kényszermunka - magyar történelem - második világháború - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 325.254(=30)(439)"194"
[AN 3844184]
MARC

ANSEL
UTF-811946 /2021.
Polt Péter (1955-)
   Törvény és igazság : válogatott beszédek, tanulmányok, dokumentumok a modern ügyészségről, 2000-2020 / Polt Péter. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 440 p. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-474-4 kötött
Magyarország - legfőbb ügyész - ügyészség - igazságügy - ezredforduló - 21. század - előadóbeszéd - történelmi forrás
347.963(439)"200/201"(093) *** 351.87(439)"200/201"(093) *** 347.963(439)(092)Polt_P.(042)
[AN 3839010]
MARC

ANSEL
UTF-811947 /2021.
Rehfeldt, Hans Heinz (1923-2017)
Mit dem Eliteverband des Heeres "Grossdeutschland" tief in den Weiten Russlands (magyar)
   Aknavetővel a keleti fronton / Hans Heinz Rehfeldt ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, [2021]-. - 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Németország. Panzerkorps Grossdeutschland
Németország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - gépesített gyalogság - napló
356.116(430)"1941/1943"(0:82-94) *** 355.48(430)"1941/1943"(0:82-94) *** 355.48(47)"1941/1943"(0:82-94)
[AN 3838717]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A moszkvai csatától a Zitadelle hadműveletig : az elit Grossdeutschland megerősített (gépkocsizó) gyalogezred II. zászlóaljának 8. századában, 1941-1943. - cop. 2021. - 367 p. : ill.
ISBN 978-963-7054-92-1 kötött
[AN 3838721] MARC

ANSEL
UTF-811948 /2021.
Remek Éva
   Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet : párbeszéd Vancouvertől Vlagyivosztokig / Remek Éva. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 208-227.
ISBN 978-963-327-812-3 fűzött
Organization for Security and Co-operation in Europe
Európa - nemzetközi szervezet - biztonságpolitika - nemzetközi együttműködés - testülettörténet
341.176(4)(091) *** 355.02(100)
[AN 3838630]
MARC

ANSEL
UTF-811949 /2021.
Szathmáry Béla (1956-)
   Református egyházjog : a Magyarországi Református Egyház szervezete és működése / Szathmáry Béla. - 2. jav., bőv. kiad. - Sárospatak : Hernád, 2021. - 466 p. ; 24 cm
Lezárva: 2021. márc. 31. - Bibliogr.: p. 455-466.
ISBN 978-615-5787-21-8 fűzött
Magyarországi Református Egyház
Magyarország - egyházjog - egyháztörténet - református egyház - szervezeti felépítés - egyetemi jegyzet
348.84.038(439)(075.8) *** 284.2(439)
[AN 3843937]
MARC

ANSEL
UTF-811950 /2021.
Szentpéteri Nagy Richard (1965-)
   Vért avagy A parlamenti kormányzás [elektronikus dok.] : tíz esszé a kormányformáról, 2015-2017 / Szentpéteri Nagy Richard. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165878. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
Magyarország - államelmélet - államforma - alkotmányjog - parlamentarizmus - 21. század - elektronikus dokumentum
342.3 *** 342.4(439)"200/201"
[AN 3837174]
MARC

ANSEL
UTF-811951 /2021.
   Trianon 100 emlékév : Trianon és a családom / szerk. Barna Attila és Pál Gábor. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 134, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-374-7 kötött
Magyarország - trianoni békeszerződés - hétköznapi élet - családtörténet - pályázat - oral history - 20. század
341.382"1920" *** 943.9"19"(0:82-94) *** 06.063(439) *** 929.52(439)"19"(0:82-94)
[AN 3839016]
MARC

ANSEL
UTF-811952 /2021.
   Trianon 100 : tanulmányok a békeszerződés centenáriumára / szerk. Barna Attila. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 600, [25] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-352-5 kötött
magyar történelem - külpolitika - első világháború - forradalmak kora - trianoni békeszerződés
341.382"1920" *** 327(100)"191" *** 943.9"19"
[AN 3839011]
MARC

ANSEL
UTF-811953 /2021.
   Ünnepi kötet a 65 éves Imre Miklós tiszteletére / szerk. Kovács Éva Margit. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 446, [1] p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-531-345-7 kötött
államigazgatás - emlékkönyv
35
[AN 3839024]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11954 /2021.
Butler, Daniel Allen (1957-)
Field Marshal (magyar)
   A tábornagy : Erwin Rommel élete és halála / Daniel Allen Butler ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2021. - 543 p., [16] t. : ill. ; 22 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 523-529.
ISBN 978-963-7054-75-4 kötött : 6990,- Ft
Rommel, Erwin (1891-1944)
Németország - hadvezér - katonatiszt - hadtörténet - második világháború - 20. század
355(430)(092)Rommel,_E. *** 355.486(430)"1939/1944"
[AN 3839293]
MARC

ANSEL
UTF-811955 /2021.
   A haza szolgálatában : [konferenciakötet, 2019] / szerk. Baráth Noémi Emőke, Pató Viktória Lilla ; [kiad. a Doktoranduszok Országos Szövetsége]. - Budapest : DOSZ, 2020. - 322 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. nov. 22-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5586-63-7 fűzött
biztonságpolitika - honvédelem - rendészet - jogtudomány - konferencia-kiadvány
355.02 *** 351.74 *** 34 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3838989]
MARC

ANSEL
UTF-811956 /2021.
Horváth Péter
   "Kik acél falakként állották a vártát, orosz ingoványon, s Doberdó tetején..." : székesfehérvári alakulatok az I. világháborúban IV. / [szöveg Horváth Péter, Rangel István] ; [a tárlatot és a katalógust szerk. Horváth Péter] ; [közread. a] Városi Levéltár és Kutatóintézet. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2019. - 39 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
A Székesfehérváron, 2018. jún. 1-én megnyitott kiállítás anyaga
ISBN 978-963-8406-20-0 fűzött
Magyarország - Székesfehérvár - hadtörténet - katonai egység története - első világháború - album
355.48(439)"1914/1918"(084.1) *** 355.486(439-2Székesfehérvár)"1914/1918"(084.1)
[AN 3838368]
MARC

ANSEL
UTF-811957 /2021.
   Kars magyar hősei : tanulmányok a kiállításhoz / [a kiáll. rendezője és a kiadv. szerkesztője Radnóti Klára] ; [kiad. a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány]. - Budapest : Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány, 2021. - 56, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Megj. a Karsban, 2021. máj. 27-én megnyitott állandó kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-01-0544-4 fűzött
Magyarország - Oszmán-török Birodalom - katonatiszt - hadvezér - emigráció - hadtörténet - külkapcsolat - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
355(439)"1848/1849"(092) *** 355.48(560)"185" *** 327(560)"18" *** 327(439)"185/187"
[AN 3839495]
MARC

ANSEL
UTF-811958 /2021.
Kars magyar hősei (török)
   Kars'in macar kahramanları : sergı kataloğu / [sergi küratörü ve yayın editörü Klára Radnóti] ; [yayıncı Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı]. - Budapeşte : Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı, 2021. - 56, [1] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Megj. a Karsban, 2021. máj. 27-én megnyitott állandó kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-81808-1-8 fűzött
Oszmán-török Birodalom - katonatiszt - hadvezér - emigráció - hadtörténet - csata - külkapcsolat - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
355(439)"1848/1849"(092) *** 355.48(560)"185" *** 327(439)"185/187" *** 327(560)"18"
[AN 3839497]
MARC

ANSEL
UTF-811959 /2021.
Nagy-L István
   A császári-királyi hadsereg magyarországi tábornokai, 1787-1815 / Nagy-L. István. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 456 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 431-446. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-327-840-6 kötött
Habsburg Birodalom - tábornok - 18. század - 19. század - adattár - életrajzgyűjtemény
355(436/439)(092)"178/181"
[AN 3838760]
MARC

ANSEL
UTF-811960 /2021.
   A társadalmi ellenálló képesség szerepe a biztonság szavatolásában / ... a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete ... kész. - [Székesfehérvár] : Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szerv., 2020. - 37 p. : ill., színes ; 24 cm
A 2020 decemberében "A társadalmi ellenálló képesség a biztonság alapja" címmel rendezett online konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.: p. 37.
ISBN 978-615-81592-1-0 fűzött
biztonságpolitika - társadalmi hatás - társadalmi viselkedés
355.02 *** 316.4.063 *** 316.62
[AN 3838646]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11961 /2021.
Sibony, Olivier (1967-)
Vous allez commettre une terrible erreur! (magyar)
   Döntéshozatali csapdák : hogyan visznek tévútra a torzítások (és mit tehetünk ellenük)? / Olivier Sibony ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 286 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-565-041-5 kötött : 4200,- Ft
döntéselmélet - vezetéstudomány
65.012.22 *** 65.012.4
[AN 3839147]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11962 /2021.
   100 foglalkozás egészségi tényezői a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában / szerk. Nemeskéri Zsolt. - Budapest : [DePress Nyip. Kft.], 2021. - 220 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 978-615-01-1118-6 fűzött
Magyarország - foglalkoztatás - munkaerőpiac - fogyatékos - munkaerő-rehabilitáció - munkaképesség - hátrányos helyzetű - munkaegészségügy - 21. század
331.582.2(439)"201/202" *** 331.5(439)"201/202" *** 331.47(439)
[AN 3839317]
MARC

ANSEL
UTF-811963 /2021.
Bajnai Zsolt (1971-)
   Mozaikok 75 évből : a Szandaszőlősi Földművesszövetkezettől a Coop Szolnok cégcsoportig, 1946-2021 / [írta és szerk. Bajnai Zsolt]. - Szolnok : Coop Szolnok Zrt., 2021. - 179 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 978-615-01-1508-5 kötött
Coop Szolnok Zrt.
Szolnok - szövetkezet - élelmiszer-kereskedelem
334.73(439-2Szolnok) *** 339.166.82
[AN 3838897]
MARC

ANSEL
UTF-811964 /2021.
Banerjee, Abhijit V. (1961-)
Good economics for hard times (magyar)
   Jó közgazdaságtan nehéz időkre : meggyőzőbb válaszok legégetőbb kérdéseinkre / Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo ; [ford. ... Garamvölgyi Andrea ...]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 432 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-992-1 kötött : 4900,- Ft
világgazdaság - gazdaságpolitika - globális probléma
339.9 *** 338.2(100)
[AN 3838819]
MARC

ANSEL
UTF-811965 /2021.
   Birtok és birtoklás a középkori Magyarországon : konferencia Székesfehérváron, 2018. október 4. / [szerk. Zsoldos Attila]. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2020. - 219 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm. - (Közlemények Székesfehérvár történetéből, ISSN 1586-6998)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8406-24-8 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - földbirtok - jogtörténet - középkor - esettanulmány
332.21(439)"10/15" *** 349.412(439)"10/15" *** 316.343.642(439)"10/15" *** 347.235(439)"10/15"
[AN 3838381]
MARC

ANSEL
UTF-811966 /2021.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Megint utat tévesztünk? [elektronikus dok.] : gazdaságunk állapotáról, kockázatairól és kilátásairól / Bod Péter Ákos. - Szöveg (epub : 360 KB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165731. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5900-73-0
Magyarország - gazdasági helyzet - 21. század - elektronikus dokumentum
338.1(439)"20"
[AN 3836241]
MARC

ANSEL
UTF-811967 /2021.
Domonkos Endre (1978-)
   Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete 1953 és 1989 között : reformkísérletek a szocialista országokban és az államszocializmus válsága / Domonkos Endre. - Budapest : Aposztróf, 2021. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5992-59-9 fűzött : 2990,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - gazdasági reform - szocialista rendszer
338(091)(4-11)"195/198" *** 338.2(4-11)"195/198" *** 338.24.021.8(4-11)"195/198"
[AN 3839440]
MARC

ANSEL
UTF-811968 /2021.
Fekete, Antal E. (1932-)
   Critique of mainstream Austrian economics [elektronikus dok.] : in the spirit of Carl Menger : an analysis of some aspects of the economics of Ludwig von Mises / Antal Fekete. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Hédervár] : Publio, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166991. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Ausztria - gazdaságtan - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
330 *** 330(436)"18/19"
[AN 3844201]
MARC

ANSEL
UTF-811969 /2021.
Jobbágy Zoltán
   Haderő és humánerőforrás-gazdálkodás / Jobbágy Zoltán, Krizbai János, Papp Tibor. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 100 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 88-94.
ISBN 978-963-327-837-6 fűzött
Magyarország - humánerőforrás-menedzsment - haderő
658.3 *** 355/359(439)
[AN 3838631]
MARC

ANSEL
UTF-811970 /2021.
Kardos Péter
   66 számvitel eset megoldása / Kardos Péter, Tóth Mihály. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 384 p. : ill. ; 19 cm
Lezárva: 2021. máj. 1.
ISBN 978-963-295-982-5 fűzött
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 3839202]
MARC

ANSEL
UTF-811971 /2021.
Keynes, John Maynard (1883-1946)
The economic consequences of the peace (magyar)
   A béke gazdasági következményei [elektronikus dok.] / John Maynard Keynes ; ford. Bíró Sándor, Sárkány Ferenc ; bevezetést írt hozzá Révai Mór János. - Szöveg (epub : 937 KB) (mobi : 2.4 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166962. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-194-7 (epub)
ISBN 978-963-559-195-4 (mobi)
Európa - gazdaságtörténet - két világháború közötti időszak - Párizs környéki békék - történelem - elektronikus dokumentum
338(091)(4)"192" *** 940"1918/192" *** 327.5(4)"1920"
[AN 3844106]
MARC

ANSEL
UTF-811972 /2021.
   Mikrohitelezés : elméleti alapoktól a gyakorlatig / szerzők Szekfü Tibor [et al.] ; [... kiad. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány]. - Székesfehérvár : RVA, 2020. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-615-81559-0-8 kötött : 3900,- Ft
hitelügy - finanszírozás
336.77 *** 658.14
[AN 3839306]
MARC

ANSEL
UTF-811973 /2021.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (35.). Közgazdaságtudományi Szekció (2021) (Sopron)
   35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció [elektronikus dok.] : 2021. április 22-24. : rezümékötet / szerk. Czeglédy Tamás, Hoschek Mónika, Koloszár László. - Szöveg (pdf : 9.5 MB). - Sopron : Soproni Egyetemi K., 2021
Főcím a címképernyőről. - Rend., közread. a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar. - A konferenciát Sopronban rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166742. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-395-1
gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3842537]
MARC

ANSEL
UTF-811974 /2021.
   Az ösztönző állam válságkezelése / szerk. Parragh Bianka, Kis Norbert. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020-. - ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
Magyarország - gazdasági válság - gazdaságpolitika - állami szerepvállalás - 21. század
338.2(439)"200/202" *** 338.124.4(100)"200/202"
[AN 3839026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A koronavírus-válság kezelésének első eredményei. - 2020. - 344 p.
ISBN 978-963-531-375-4 kötött
Magyarország - gazdasági válság - gazdaságpolitika - világjárvány - válságmenedzselés - állami szerepvállalás - ezredforduló - 21. század - esettanulmány
616.98(100)"202" *** 338.2(100)"200/202" *** 338.244.4 *** 338.2(439)"202" *** 338.124.4(100)"200/202"
[AN 3839027] MARC

ANSEL
UTF-811975 /2021.
   Systems, institutions, and values in East and West [elektronikus dok.] : engaging with János Kornai's scholarship / ed. by Dóra Piroska and Miklós Rosta. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166957. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-372-5
Kornai János (1928-2021)
Magyarország - Kelet-Európa - közgazdász - gazdaságelmélet - gazdaságfilozófia - szocialista gazdaság - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
330(439)(092)Kornai_J. *** 330.8 *** 330.1 *** 330.342.15(4-11)
[AN 3844096]
MARC

ANSEL
UTF-811976 /2021.
Takács András (1978-)
   Modern vállalatértékelés / Takács András. - Budapest : Akad. K., 2021. - 153 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-153.
ISBN 978-963-454-664-1 fűzött : 3200,- Ft
vállalat - vagyonértékelés
657.92 *** 65.011.47
[AN 3839467]
MARC

ANSEL
UTF-811977 /2021.
Tízszer tíz év számokban (angol)
   10 x 10 years in numbers : the economic history of Hungary for the last 100 years / [ed. by Barnabás Virág] ; [publ. by Magyar Nemzeti Bank]. - Budapest : MNB, 2020. - 336 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-38-2 kötött
Magyarország - gazdaságtörténet - 20. század - 21. század - statisztikai adatközlés
338(091)(439)"192/202"(083.41)
[AN 3838764]
MARC

ANSEL
UTF-811978 /2021.
   Tízszer tíz év számokban : Magyarország elmúlt 100 évének gazdaságtörténete / [szerk. Virág Barnabás] ; [kiad. Magyar Nemzeti Bank]. - Budapest : MNB, 2020. - 336 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-37-5 kötött
Magyarország - gazdaságtörténet - 20. század - 21. század - statisztikai adatközlés
338(091)(439)"192/202"(083.41)
[AN 3838763]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11979 /2021.
Kovács Vera (1985-)
   Utak az erdőben [elektronikus dok.] / Kovács Vera. - Szöveg (epub : 5.1 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166472. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
Magyarország - szociográfia - hajléktalan - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
364.252(439)"201"(047.53) *** 308-058.51(439)"201"
[AN 3840641]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11980 /2021.
   "A bölcsesség Isten útján vezet..." : 10 éves a Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola, 2011-2021 / [szerk. Pacsuta Attila]. - Kisvárda : Szent György Görögkatolikus Óvoda és Ált. Isk., [2021]. - 196 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1470-5 fűzött
Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola (Kisvárda)
Kisvárda - óvoda - általános iskola - egyházi iskola - iskolatörténet
373.24(439-2Kisvárda) *** 373.3(439-2Kisvárda)
[AN 3839461]
MARC

ANSEL
UTF-811981 /2021.
   Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola : 125. jubileumi évkönyv, 1896-2021. - Budapest : Budapesti Gazd. Szakképzési Centrum G. Perlasca Vendéglátóip. Technikum és Szakképző Isk., 2021. - 62 p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell.
ISBN 978-615-01-0547-5 fűzött
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum. Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola
Budapest - szakiskola - vendéglátás
377.3:640.4(439-2Bp.)
[AN 3839457]
MARC

ANSEL
UTF-811982 /2021.
   A debreceni példa tíz éve : jubileumi kiadvány / szerk. Pappné Gyulai Katalin, Pakurár Miklósné ; [közread. a] Debreceni Tankerületi Központ. - [Debrecen] : Debreceni Tanker. Közp., 2019. - 342 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-4478-1 fűzött
Debrecen - közoktatás - tehetséggondozás - 21. század
376.545 *** 373.3/.5(439-2Debrecen)"200/201"
[AN 3838327]
MARC

ANSEL
UTF-811983 /2021.
   Dual system of education and training as a pathway to the labour market [elektronikus dok.] / Gabriela Gabrhelová [et al.]. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167020. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-615-6060-33-4
Szlovákia - szakképzés - munkaerőpiac - munkáltató - munkaerő-kiválasztás - elektronikus dokumentum
377 *** 331.5 *** 331.105.22 *** 331.5(437.6) *** 331.103.4 *** 331.108.37
[AN 3844470]
MARC

ANSEL
UTF-811984 /2021.
   Hallgatói emlékek az egri történelem szakos képzésről, 1954-2014 / szerk. Makai János. - Eger : Líceum K., 2021. - 130 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Libelli historiae Academiae Agriensis, ISSN 1787-2774)
Bibliogr.: p. 121-124.
Fűzött
Eger - egyetem - egyetemi hallgató - történettudomány - diákélet - 20. század - ezredforduló - memoár
378.18(439-2Eger)(091)(0:28-94) *** 378.693.0 *** 378.4(439-2Eger).096(091)(0:82-94)
[AN 3838372]
MARC

ANSEL
UTF-811985 /2021.
Horváth László (1990-|)
   Az esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer (ETIPE) hatásmérése : Esélyteremtés a köznevelésben EFOP-3.1.7-16-2016-00001 / kész. Horváth László ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, cop. 2021. - 103 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 978-615-6256-76-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - közoktatás - oktatási intézmény - fejlesztés - esélyegyenlőség - 21. század
37.014.53(439)"201" *** 373(439) *** 342.722(439)
[AN 3839401]
MARC

ANSEL
UTF-811986 /2021.
    gyakorlatok az oktatás szakaszai közötti átmenetekhez : Esélyteremtés a köznevelésben EFOP-3.1.7-16-2016-00001 / [ill. Reikort Alexa Zsuzsanna] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : OH, 2020. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81539-2-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - közoktatás - esettanulmány
37.046 *** 37.014(439)
[AN 3839405]
MARC

ANSEL
UTF-811987 /2021.
   Karrierszolgáltatási konferencia : [2020. december 9.] : konferenciakiadvány / [szerk. Élő Csenge Enikő, Fazekas Andrea] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, cop. 2021. - 40 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten rendezték
Fűzött
pályaorientáció - karrier - konferencia-kiadvány
37.048.4 *** 331.535 *** 061.3(439-2Bp.)"2020"
[AN 3839370]
MARC

ANSEL
UTF-811988 /2021.
   Kézikönyv részképesség elmaradásának szűréséhez pedagógusok számára / [szerk. Fábián Ildikó Aranka] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, 2020. - 73 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-6256-68-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képességvizsgálat - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
371.212.22(072) *** 373.3
[AN 3839402]
MARC

ANSEL
UTF-811989 /2021.
Lantos Mihály (1970-)
   Lépéselőny : tanulj meg tanulni! : tanulási stratégia a vidám diákévekhez / Lantos Mihály ; [... ill. Dudek Henrietta]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 123, [9] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-963-291-309-4 fűzött : 1990,- Ft
tanulás - képességfejlesztés
371.322.6 *** 37.025 *** 159.953.5
[AN 3844828]
MARC

ANSEL
UTF-811990 /2021.
Lukács Józsefné
   Kerek egy esztendő : nyár : komplex tevékenységek az óvodai környezeti nevelésben / Lukács Józsefné, Ferencz Éva. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-320.
ISBN 978-615-5278-57-0 fűzött : 3800,- Ft
óvodai nevelés - környezeti nevelés
372.3 *** 37.033
[AN 3838256]
MARC

ANSEL
UTF-811991 /2021.
Nagyné Koncz Éva
   Varázskapu : példák a vizuális nevelés és tehetségfejlesztés lehetőségeire 6 éves kortól / Nagyné Koncz Éva. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 160 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5278-65-5 fűzött : 2680,- Ft
vizuális nevelés - művészeti nevelés - óvodai nevelés - alapfokú oktatás - alsó tagozat
372.3 *** 372.87 *** 37.036
[AN 3838422]
MARC

ANSEL
UTF-811992 /2021.
Németh Miklósné
   A katedrán innen és túl : iskolák és óvodák Rácalmáson / Németh Miklósné ; [kiad. Rácalmás Város Önkormányzata]. - Rácalmás : Önkormányzat, 2020. - 252 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0570-3 kötött
Rácalmás - iskolatörténet - általános iskola - óvoda
373.3(439-2Rácalmás)(091) *** 373.24(439-2Rácalmás)(091)
[AN 3839223]
MARC

ANSEL
UTF-811993 /2021.
Pupek Emese (1979-)
   A roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának megelőzése program zárótanulmánya / [írta Pupek Emese] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, cop. 2020. - 128 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-81539-0-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - cigányság - fiatalkorú - oktatási esélyegyenlőtlenség - felzárkóztatás - 21. század
376.7(=914.99)(439)"201"
[AN 3839413]
MARC

ANSEL
UTF-811994 /2021.
Rohár Alexandra
   Feleselő plusz : komplex nyelvi fejlesztést támogató kiadvány / [szerző Rohár Alexandra] ; [ill. Illés Györgyi Terézia és Boros Zoltán]. - [Budapest] : Krasznár Bt., 2021. - 114 p. : ill. ; 30 cm + mell.
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-89885-8-4 fűzött : 3250,- Ft
anyanyelvi nevelés - képességfejlesztés - gyógypedagógia - tanári segédkönyv
372.46(072) *** 37.025(072) *** 376
[AN 3839150]
MARC

ANSEL
UTF-811995 /2021.
   Sentiment, history, and intermediality : essays in English and American studies : students and supervisors / ed. by Ágnes Zsófia Kovács. - Szeged : JATEPress, 2021. - 126 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-470-0 fűzött
anglisztika - amerikanisztika - tudományos diákkör
378.184 *** 930.85(=20)(100)
[AN 3839485]
MARC

ANSEL
UTF-811996 /2021.
   Tabuk nélkül : szakmai-módszertani gyűjtemény tanároknak : Esélyteremtés a köznevelésben EFOP-3.1.7-16-2016-00001 / [írta és szerk. Boros Daniella et al.] ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, cop. 2020. - 236 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6256-66-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
iskolai nevelés - pedagógiai munka - függőség - káros szenvedély - agresszív magatartás - nemi erkölcs - tanári segédkönyv
371.321(072) *** 364.272 *** 613.8 *** 176 *** 316.647.3
[AN 3839414]
MARC

ANSEL
UTF-811997 /2021.
   A Zirci Gimnázium megalakulásának és első tíz évének története, 1962-1972 / [... írta és szerk. Cuhavölgyi Klára et al.] ; [kiad. a Zirci Gimnázium Baráti Köre]. - [Zirc] : Zirci Gimn. Baráti Köre, 2020. - 176 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-615-00-7588-4 kötött
Zirci Gimnázium
Zirc - gimnázium - iskolatörténet - Kádár-korszak
373.54(439-2Zirc)"196/197"
[AN 3839280]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11998 /2021.
Bors Csaba
   Horgászat lengőspiccel / Bors Csaba. - Budapest : Bors Cs., 2020. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-615-00-9346-8 fűzött : 3290,- Ft
horgászat
799.1
[AN 3838992]
MARC

ANSEL
UTF-811999 /2021.
Burns, Jimmy
Maradona (magyar)
   Maradona : a legenda mennybemenetele és pokoljárása : a teljes életrajz / Jimmy Burns ; [ford. Mezősi Péter és Molnár Csaba]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 317, [2] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6058-53-9 fűzött : 4999,- Ft
Maradona, Diego Armando (1960-2020)
Argentína - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(82)(092)Maradona,_D._A.
[AN 3838861]
MARC

ANSEL
UTF-812000 /2021.
   Az ismeretlen Uránia : fejezetek egy filmszínház történetéből / szerk. Buglya Zsófia. - Budapest : Uránia Nemz. Filmszínház, 2021. - 336, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 321-322.
ISBN 978-615-01-0252-8 kötött
Uránia Nemzeti Filmszínház (Budapest)
Budapest - filmszínház - művelődéstörténet - 20. század - 21. század
791.45(439-2Bp.)(091) *** 930.85(439-2Bp.)"19/201"
[AN 3839320]
MARC

ANSEL
UTF-812001 /2021.
Kardos Edina
   A pszichológiai lovasterápia alapjai : a természetes egyensúly helyreállítása : [módszertannal és esetekkel] / Kardos Edina ; [közread. a Kapcsolat Lovasterápia Központ]. - Pilisszántó : Kapcsolat Lovasterápia Közp., 2021. - 173 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-173.
ISBN 978-615-01-1092-9 fűzött
lovaglás - pszichoterápia - gyógypedagógia
798.2 *** 615.851 *** 376.2/.4
[AN 3838387]
MARC

ANSEL
UTF-812002 /2021.
Lazenby, Roland
Michael Jordan (magyar)
   Michael Jordan : a levegő ura / Roland Lazenby ; [ford. Rédai Gábor és Zukály Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2021. - 670, [1] p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 658-670.
ISBN 978-615-6345-03-5 fűzött : 5990,- Ft
Jordan, Michael (1963-)
Egyesült Államok - kosárlabda - sportoló - 20. század - 21. század
796.323(73)(092)Jordan,_M.
[AN 3844260]
MARC

ANSEL
UTF-812003 /2021.
Simonics Péter
   Szelek szárnyán : siklóernyőzés A-tól Z-ig : eszköz- és felszerelésismeret, aerodinamika, meteorológia, repüléstechnika, távrepülés, versenyzés / Simonics Péter. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, cop. 2021. - 350 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 348-349.
ISBN 978-963-433-942-7 kötött : 7500,- Ft
sárkányrepülés
797.553
[AN 3843919]
MARC

ANSEL
UTF-812004 /2021.
Smullyan, Raymond M. (1919-2017)
What is the name of this book? (magyar)
   Mi a címe ennek a könyvnek? : Drakula rejtélye és más logikai feladványok / Raymond Smullyan. - Jav. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, 2021. - VII, 219 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. Török Judit
ISBN 978-963-279-867-7 fűzött : 2500,- Ft
logikai fejtörő
793.7 *** 510.6-8
[AN 3845218]
MARC

ANSEL
UTF-812005 /2021.
Sporttudományi Konferencia (3.) (2020) (Pécs)
   III. Sporttudományi Konferencia : a Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola, valamint a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának közös konferenciája : 2020. szeptember 25. : absztrakt füzet. - Pécs : Cserepka Iskola : PTE ETK, [2020]. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-429-560-0 fűzött
sport - konferencia-kiadvány
796 *** 061.3"2020"
[AN 3844548]
MARC

ANSEL
UTF-812006 /2021.
Szekrényessy Attila (1968-)
   Az első magyar úszó emlékezete azaz Gyászbeszédek Szekrényessy Kálmán 2008. nov. 28-i ünnepélyes újratemetéséről / Szekrényessy Attila. - Budapest : Solus, 2021. - 121 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Számozási adatként: 4. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7725-8 fűzött
Szekrényessy Kálmán (1846-1923)
Magyarország - sportoló - úszás - 19. század - 20. század
797.21(439)(092)Szekrényessy_K.
[AN 3838703]
MARC

ANSEL
UTF-812007 /2021.
Varga Csaba
   Gyöngyvirág : vadászelbeszélések / Varga Csaba ; [az illusztrációkat ... Helt Enikő ... kész.]. - [Pusztazámor] : DNM, 2020. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9783-80-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3838264]
MARC

ANSEL
UTF-812008 /2021.
Wolff, Julien (1983-)
Mein Weg zum Fussballprofi (magyar)
   Így lettem profi focista! / Julien Wolff & Thomas Müller ; [... ford. Bartha Zsófia]. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2021. - 176, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6345-00-4 kötött : 3990,- Ft
Müller, Thomas (1989-)
Németország - labdarúgó - 21. század - memoár
796.332(430)(092)Müller,_Th.(0:82-94)
[AN 3838896]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

12009 /2021.
   150 éves a Soproni Városszépítő Egyesület / [szerk. Tóth Imre]. - Sopron : Soproni Városszépítő Egyes., 2019. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-5218-2 kötött
Soproni Városszépítő Egyesület
Sopron - városvédelem - városszépítés - egyesület - történeti feldolgozás
711.4(439-2Sopron) *** 72.025.3/.4(439-2Sopron) *** 061.2(439-2Sopron)(091)
[AN 3838323]
MARC

ANSEL
UTF-812010 /2021.
Balla Péter Barnabás (1975-)
   Pálosok a nagyvilágban : 17 ország pálosai = The Pauline Order around the world : the Pauline Order in 17 countries / [szerzők Balla Péter Barnabás, Mihály Margit] ; [ford. ... Kocsis Julianna] ; [kiad. Magyar Pálos Rend]. - 3. bőv. kiad. - [Pécs] : M. Pálos Rend, 2020. - 196 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80094-9-2 kötött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - kolostor - templom - egyháztörténet - pálosok
726.54(100) *** 271.791(439)(091) *** 726.7(100) *** 271.791(100)(091)
[AN 3845182]
MARC

ANSEL
UTF-812011 /2021.
Földi Eszter (1971-)
   Helbing Ferenc / Földi Eszter. - Budapest : MKVM, 2020. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar plakát mesterei, ISSN 2786-183X ; 1.)
Bibliogr.: p. 81. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5021-28-2 fűzött
Helbing Ferenc (1870-1958)
Magyarország - grafikus - plakátművészet - 19. század - 20. század
76(439)(092)Helbing_F. *** 769.91
[AN 3838988]
MARC

ANSEL
UTF-812012 /2021.
   Fridges / [bev. ... Kovács Kristóf] ; [kiad. ... Esernyős Óbudai Kulturális Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Esernyős Óbudai Kult., Turisztikai és Inf. Pont Nonprofit Kft., [2019]. - 100 p. : ill., színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-4632-7 kötött
Magyarország - fotóművészet - 21. század
77.04(439)"201"
[AN 3839422]
MARC

ANSEL
UTF-812013 /2021.
Huszka József (1854-1934)
   Hazai ornamentikánk eredete és nemzetisége / Huszka József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 18 p. : ill. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : M. Mérnök- és Építész-Egylet, 1890. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-72-1 fűzött : 1900,- Ft
magyar néprajz - népi díszítőművészet - ornamentika - magyarságkutatás - hasonmás kiadás
7.048(=945.11) *** 391.984(=945.11) *** 930.8(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3839251]
MARC

ANSEL
UTF-812014 /2021.
Huszka József (1854-1934)
   A magyar ornamentika hun eredete / Huszka József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 19 p. : ill. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Pátria Ny., 1912. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-73-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar néprajz - népi díszítőművészet - ornamentika - magyarságkutatás - hunok - régészet - hasonmás kiadás
7.048(=945.11) *** 391.984(=945.11) *** 904(369.1) *** 094/099.07 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3839235]
MARC

ANSEL
UTF-812015 /2021.
Huszka József (1854-1934)
   Egy szűcsmester rajzkönyve / Huszka József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 16 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-57-8 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - iparművészet - népi díszítőművészet - szűcshímzés
746.3.031.4(439)
[AN 3839255]
MARC

ANSEL
UTF-812016 /2021.
Kismarty-Lechner Jenő (1878-1962)
   Az elszakításra ítélt Magyarország / Lechner Jenő ; [közread. a] Trianon Múzeum. - Várpalota : Trianon Múz., 2020. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-81690-5-9 kötött
Magyarország - helyismeret - építészet - album
72(439.2)(084.1) *** 908.439.2(084.1)
[AN 3838246]
MARC

ANSEL
UTF-812017 /2021.
Kovács Dániel (1983-)
   Szecessziós Budapest / Kovács Dániel ; Batár Zsolt fotóival. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Kedves L., 2021. - 256 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-615-01-1193-3 fűzött : 4980,- Ft
Budapest - építészet - szecesszió
72.035.93(439-2Bp.)
[AN 3844517]
MARC

ANSEL
UTF-812018 /2021.
   Madárlátta napkollektor! : a 2021-es Vizuális Kultúra OKTV legjobbjainak kiállítása / [... rend. Énekes János, Zombori Béla] ; [a katalógust szerk. Zombori Béla] ; [közread. a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria]. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2021. - 50 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A Budapesten, 2021. ápr. 25 - jún. 25. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-6116-07-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - amatőr művészet - környezeti tudatosság - pályázat - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"202" *** 379.825-053.6 *** 504.03 *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2021"
[AN 3839379]
MARC

ANSEL
UTF-812019 /2021.
Martos Gábor (1953-)
   Műkereskedelem : egy cápa ára / Martos Gábor. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 228 p. : ill. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.: p. 199-204.
ISBN 978-963-493-144-7 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - műkereskedelem
7.075(439) *** 7.075
[AN 3845319]
MARC

ANSEL
UTF-812020 /2021.
   Micsoda cirkusz! : a Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) legjobb pályaműveinek kiállítása / [... rend. Énekes János, Zombori Béla] ; [a katalógust szerk. Zombori Béla] ; [közread. a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria]. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2020. - 50 p. : ill., színes ; 20 cm
A Budapesten, 2020. júl. 16 - aug. 28. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-6116-01-7 fűzött
képzőművészet - amatőr művészet - cirkusz - pályázat - 21. század - kiállítási katalógus
75/76(439)"201/202" *** 791.8 *** 06.063(439) *** 379.825-053.6 *** 061.4(439-2Bp.)"2020"
[AN 3839374]
MARC

ANSEL
UTF-812021 /2021.
   Nagycenk, Széchenyi-kastély / [szerk. Gyökös Eleonóra]. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2020. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nöri füzetek, ISSN 2630-8061 ; 26.). (Nemzeti emlékhelyek, ISSN 2630-810X)
ISBN 978-615-5890-27-7 fűzött
Nagycenk - kastély - síremlék - történeti feldolgozás
728.82(439-2Nagycenk)(091) *** 726.825(439-2Nagycenk)
[AN 3839346]
MARC

ANSEL
UTF-812022 /2021.
   Nagyvárosok Magyarországon / szerk. Rechnitzer János, Berkes Judit. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 295 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 247-262.
ISBN 978-963-531-342-6 kötött
Magyarország - várostörténet - nagyváros - városfejlesztés - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
711.433(439)"199/201" *** 911.375(439) *** 943.9-2"199/201"
[AN 3839020]
MARC

ANSEL
UTF-812023 /2021.
Az Országház bútorművészete és famunkái (angol)
   The furniture and decorative woodwork of the house of Parliament / [written by Kristóf Kelecsényi] ; [photos György Bencze-Kovács, Zsuzsa Pető, Magdolna Vékás]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2021. - 159 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-615-5948-44-2 fűzött
Magyarország - Budapest - országház - iparművészet - bútoripar - épületasztalosság - historizmus - századforduló
725.11(439-2Bp.) *** 749.1(439)"189/190" *** 694.6/.7 *** 7.035(439)
[AN 3838730]
MARC

ANSEL
UTF-812024 /2021.
Seres Ferenc
   Tanulmányok a lábatlani katolikus egyház történetéhez / Seres Ferenc, Gerecsei Zsolt. - Lábatlan ; [Ács] : [Gerecsei Zs.], 2019. - [2], 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1417-5851 ; 4.)
A borítófedélen a megjelenés éve: 2020. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0209-5 fűzött
Lábatlan - katolikus egyház - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Lábatlan) *** 282(439-2Lábatlan)(091)
[AN 3839105]
MARC

ANSEL
UTF-812025 /2021.
   Séta a szarvasi evangélikus temetőkben : szlovák sírkövek = Prechádzka po sarvašských evanjelických cintorínoch : slovenské náhrobky / [... összeáll. Frankó Anna] ; [... szöveg Molitórisz Pál] ; [a fényképeket kész. Kmotricza Margit] ; [kiad. Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata]. - Szarvas : Szarvas Vár. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, 2020. - 50 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0780-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Szarvas (Békés megye) - magyarországi szlovákok - temető - síremlék
718(=854)(439-2Szarvas) *** 316.347(=854)(439-2Szarvas) *** 726.825(=854)(439-2Szarvas)
[AN 3838588]
MARC

ANSEL
UTF-812026 /2021.
   Szarvasi Szlovák Tájház = Slovakian Country House Szarvas = Slovenský pamiatkový dom v Sarvaši = Das slovakische Heimatmuseum Szarvas / [... összeáll. Frankó Anna] ; [a fényképeket kész. Kmotricza Margit] ; [kiad. Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata]. - Sarvaš : Szarvas Vár. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, 2020. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0781-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Szarvas (Békés megye) - magyarországi szlovákok - néprajz - hétköznapi élet - falumúzeum - kiállításvezető
069(439-2Szarvas)(036) *** 39(=854)(439-2Szarvas) *** 316.347(=854)(439-2Szarvas)
[AN 3838593]
MARC

ANSEL
UTF-812027 /2021.
   Trogmayer Ottó emlékezete / [szerk. Szabó Dénes Kristóf] ; [kiad. ÓNTE Nonprofit Kft.]. - Szeged-Ópusztaszer : ÓNTE Nonprofit Kft., 2021. - 140 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0351-8 fűzött
Trogmayer Ottó (1934-2015)
Ópusztaszer - régész - muzeológus - emlékpark - 20. század - emlékkönyv
069(439-2Ópusztaszer) *** 902(439)(092)Trogmayer_O.
[AN 3839211]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

12028 /2021.
Szomory György (1936-)
   González Mónika : egy sokoldalú muzsikus az operaszínpadon / Szomory György. - [Bugyi] : [Magánkiad.], [2020]. - 170, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9843-2 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
González Mónika (1971-)
Magyarország - operaénekes - ezredforduló - 21. század
784.071.2(439)(092)González_M.
[AN 3839206]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

12029 /2021.
Barba, Eugenio (1936-)
L'arte segreta dell'attore (magyar)
   A színész titkos művészete : színházantropológiai szótár / Eugenio Barba, Nicola Savarese ; [ford. Rideg Zsófia, ... Regős János ...]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2020. - 341 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Bibliogr.: p. 314-321.
ISBN 978-963-414-758-9 kötött : 5990,- Ft
színházművészet - színpadi mozgás és taglejtés technikája
792 *** 792.028.3
[AN 3838430]
MARC

ANSEL
UTF-812030 /2021.
   Szitu kötet / [szerk. Doma Petra] ; [közread. az ELTE Eötvös Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2019. - 304 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2019. nov. 15-16-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5897-36-8 fűzött
színházművészet - színháztechnika - művészeti nevelés
792.01 *** 792.02 *** 37.036
[AN 3838733]
MARC

ANSEL
UTF-812031 /2021.
Tóth Zoltán János (1980-)
   Zsánerportrék : körkép a posztmillenáris műfaji filmről / Tóth Zoltán János. - Szeged : JATEPress, 2021. - 135 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-468-7 fűzött
filmművészet - infokommunikáció - műfajtörténet - műfajelmélet - 21. század
791.43.01 *** 316.774(100)"20"
[AN 3839428]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

12032 /2021.
Bánhidi Ágnes
   Magyar - olasz beszédfordulatok : 2100 szituációs kifejezés példamondatokkal a mindennapi társalgás nyelvéből / Ágnes Bánhidi Agnesoni. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 229 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-301-5 fűzött : 2990,- Ft
olasz nyelv - frazeológiai gyűjtemény
805.0-318=945.11
[AN 3839045]
MARC

ANSEL
UTF-812033 /2021.
Cos-Estrada, Cristina de
   Little cloud and the sun : easy reading : [level 1] / [rajz. Cristina de Cos-Estrada]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-483-185-3 kötött : 1290,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=00
[AN 3839488]
MARC

ANSEL
UTF-812034 /2021.
Cos-Estrada, Cristina de
   Squirt the firedragon : easy reading : [level 2] / [rajz. Cristina de Cos-Estrada]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-483-188-4 kötött : 1290,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=00
[AN 3839489]
MARC

ANSEL
UTF-812035 /2021.
Davies, Helen
   Kezdők román nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kovács Attila Zoltán ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 11. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2021. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-345-8 fűzött : 2900,- Ft
román nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=590=945.11
[AN 3844322]
MARC

ANSEL
UTF-812036 /2021.
Fehér M. István (1950-2021)
   Filozófia, történet, értelmezés : hermeneutikai tanulmányok, 2000-2020 / Fehér M. István. - Budapest : L'Harmattan, 2020-[2021]. - 4 db ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-727-5
hermeneutika - politikai filozófia - nyelvfilozófia - etika
801.73 *** 800.1 *** 17 *** 321.01
[AN 3814158]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - cop. 2021. - 550 p. : ill.
ISBN 978-963-414-731-2 kötött : 4990,- Ft
[AN 3838427] MARC

ANSEL
UTF-812037 /2021.
Kohlmann Ágnes
   Grammatik 2 : [Übungsgrammatik mit Lösungsschlüssel für den Unterricht und für Selbststudium] : [Schwerpunkte: Substantive, Adjektive, Artikelwörter, Pronomen, Präpositionen] : [Niveau B2, C1, C2] / zsgest. und geschrieben von Ágnes Kohlmann, Zsuzsa Soproni, Éva Varga ; [kiad. a META Egyesület]. - Pécs : META Egyes., 2021. - 182 p. : ill. ; 30 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 182.
ISBN 978-615-6223-04-3 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=00
[AN 3839463]
MARC

ANSEL
UTF-812038 /2021.
   Mighty Spicy : easy reading : [level 2] / [rajz. Ulises Wensell ..., Cristina de Cos-Estrada ...]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-483-187-7 kötött : 1290,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=00
[AN 3839556]
MARC

ANSEL
UTF-812039 /2021.
Németh Zsolt (1950-)
   Nihongo hangarī-go igaku yōgo jiten (Kazu Hiroshi) = Japán - magyar orvosi szótár / Németh Zsolt. - Tōkyō : Sanshōdō Shoten ; Budapest : TitánDent Kft., 2021. - [10], 1102, [4] p. : ill. ; 23 cm
borító- és gerinccím: Kazu Hiroshi igaku yōgo jiten. - Tokban
ISBN 978-615-00-0112-8 fűzött
orvostudomány - japán nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=956=945.11 *** 61
[AN 3840383]
MARC

ANSEL
UTF-812040 /2021.
Pap Kinga
   A nyelvi agresszió természetrajzához / Pap Kinga. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 315 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 278-296.
ISBN 978-615-5753-73-2 fűzött : 3480,- Ft
szociolingvisztika - agresszív magatartás - ifjúságszociológia - serdülőkor - szociológiai vizsgálat
800.1 *** 316.7 *** 316.647.3 *** 316.37-053.6
[AN 3838539]
MARC

ANSEL
UTF-812041 /2021.
Pons Sprachrätsel Englisch (magyar)
   Pons angol nyelvi fejtörők : nyelvtan, szókincs, országismeret kezdőknek és haladóknak : [A1-B2 szint]. - Budapest : Klett, 2020. - 127 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5824-40-1 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3844441]
MARC

ANSEL
UTF-812042 /2021.
Széna Béla (1948-)
   Magyar - ujgur szótár / Széna Béla. - Pécs : Szerző, 2021. - 109 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-890011-3-2)
magyar nyelv - ujgur nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=943.86
[AN 3838740]
MARC

ANSEL
UTF-812043 /2021.
Takács Gábor
   Magyar helyesírás : a helyesírási szabályzat közérthető magyarázata példákkal / Takács Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 133 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 78.)
ISBN 978-963-409-294-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - helyesírás - példatár
809.451.1-1(076)
[AN 3839038]
MARC

ANSEL
UTF-812044 /2021.
Urbán Teréz
   Nyíregyháza utcaneveinek története és utcanévlexikona / Urbán Teréz ; [kiad. a Nyíregyházi Városvédő Egyesület]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Városvédő Egyes., 2021. - 418, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 410-415.
ISBN 978-615-5879-01-2 kötött
Nyíregyháza - magyar nyelv - utcanév - helyismeret
809.451.1-311.154(439-2Nyíregyháza) *** 908.439-2Nyíregyháza
[AN 3839452]
MARC

ANSEL
UTF-812045 /2021.
Waring, Zoe
At home! (magyar)
   Otthon : magyar - angol / ill. Zoe Waring ; [ford. ... Navratyil Edina]. - [Budapest] : Aion, cop. 2021. - 45, [3] p. : ill., színes ; 24 cm + mell.
keretcím: Csodálatos szavak
ISBN 978-615-81773-2-0 kötött : 3990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=945.11=20(02.053.2)
[AN 3838351]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

12046 /2021.
   Könyvnyerő : a Ragacs-tengertől a grundon át az egri várig és tovább... / [szerk. Kemény Kata] ; [... ill. Náday-Vadász Dóra]. - [Budapest] : Libertine Kvk., 2021. - 271 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliog.: p. 266-271.
ISBN 978-615-01-1472-9 fűzött : 4499,- Ft
világirodalom története - gyermekirodalom - ifjúsági irodalom - foglalkoztatókönyv
82(091)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3838869]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

12047 /2021.
Arany János (1817-1882)
   Arany János jegyzetei : magyar irodalom története és széptan (aesthetica), 1859 évben / [előszó Császtvay Tünde] ; [utószó 'Sigray Mária]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 223, [16] p. : ill. ; 26 cm
QR-kóddal. - Az eredeti kéziratok fotómásolata
ISBN 978-615-6016-64-5 kötött : 6990,- Ft
magyar irodalom története - irodalomesztétika - kézirat - fényképmásolat
894.511(091) *** 82.01 *** 111.852 *** 094/099.07 *** 091
[AN 3839021]
MARC

ANSEL
UTF-812048 /2021.
Barabás Ferenc (1954-)
   Andaházi Katalin emlékezése (Glatter) Radnóti Miklósra / Barabás Ferenc. - Békéscsaba : MMBKT, 2020. - 46 p. : ill. ; 10 cm. - (Labor omnia vincit, ISSN 2060-1948)
Bibliofil kiad.
Kötött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század - memoár - miniatűr dokumentum
894.511(092)Radnóti_M.(0:82-94) *** 099.1
[AN 3838438]
MARC

ANSEL
UTF-812049 /2021.
Kovács Péter (1939-)
   Pilinszky közelében / Kovács Péter. - 2. kiad. - Budapest : Vigilia, 2021. - 263 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-76-7 fűzött : 3500,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Kovács Péter (1939-)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - memoár
894.511(092)Pilinszky_J. *** 894.511-94
[AN 3845204]
MARC

ANSEL
UTF-812050 /2021.
Madách Szimpózium (28.) (2020) (Szeged)
   XXVIII. Madách Szimpózium : [Szeged, 2020. szeptember 25.] / [szerk. Máté Zsuzsanna és Varga Emőke]. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2021. - 224, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 110.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-29-0 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3838554]
MARC

ANSEL
UTF-812051 /2021.
Sarusi Mihály (1944-)
   Életszomj : levélregény, 1961-1971 : levelesládámból, II. / Sarusi Mihály. - Budapest : Kortárs, 2021. - 189 p. ; 20 cm. - (Kortárs levelezés, ISSN 2061-2435)
ISBN 978-963-435-086-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - levelezés - 20. század - memoár
894.511(092)Sarusi_M.(044) *** 894.511-94
[AN 3838497]
MARC

ANSEL
UTF-812052 /2021.
Szörényi László (1945-)
   "Multaddal valamit kezdeni..." : tanulmányok / Szörényi László. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Nap K., 2021. - 231 p. ; 24 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-152-2 kötött : 3780,- Ft
magyar irodalom története - irodalomesztétika - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19" *** 82.01
[AN 3845179]
MARC

ANSEL
UTF-812053 /2021.
   Az Ungvári [elektronikus dok.] : tanár és tudós / összeáll. Lichtmann Tamás. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166475. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
Ungvári Tamás (1930-2019)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)Ungvári_T. *** 82.01(439)(092)Ungvári_T.
[AN 3840647]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

12054 /2021.
Adler, Malkah (1945-)
ʾIyṣŵ ẇ-Bernard (magyar)
   Testvérek Auschwitzban : egy szétválasztott magyar család igaz története 60 év hallgatás után / Malka Adler ; [ford. Moldova Júlia]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 509, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6145-54-3 kötött : 3999,- Ft
ivrit irodalom - holokauszt - dokumentumregény
892.4-31=945.11 *** 323.12(=924)(430)"193/1945"(0:82-31)
[AN 3844708]
MARC

ANSEL
UTF-812055 /2021.
   Ali Baba and the forty thieves : easy reading : [level 3] / [rajz. Pilar Campos ..., Cristina de Cos-Estrada ...]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-483-189-1 kötött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - angol nyelv - nyelvkönyv - mese - gyermekkönyv
820-34(02.053.2).04 *** 802.0(078)(02.053.2)=00
[AN 3839549]
MARC

ANSEL
UTF-812056 /2021.
   Alice in Wonderland : easy reading : [level 4] / Lewis Carroll [alapján] ; [rajz. Francesc Ràfols]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-483-192-1 kötött : 1290,- Ft
angol irodalom - angol nyelv - átdolgozás - nyelvkönyv - ifjúsági regény - gyermekkönyv
820-31(02.053.2).04 *** 802.0(078)(02.053.2)=00
[AN 3839493]
MARC

ANSEL
UTF-812057 /2021.
Bácsatyai Dániel
   A somogyvári formuláskönyv évkönyvei / Bácsatyai Dániel. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2019. - 92, [16] p. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények Székesfehérvár történetéből, ISSN 1586-6998)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8406-21-7 fűzött
Magyarország - középkori latin irodalom - magyar történelem - középkor - kódex - krónika - kétnyelvű dokumentum
871-94(439).02=945.11 *** 091.14(439)"14/15" *** 943.9"10/15"(0:89-94)
[AN 3838334]
MARC

ANSEL
UTF-812058 /2021.
Barklem, Jill (1951-2017)
The Brambly Hedge complete collection (magyar)
   Szederberek összes meséje / Jill Barklem ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 247 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-403-942-6 kötött : 7490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3839133]
MARC

ANSEL
UTF-812059 /2021.
Braswell, Liz
A whole new world (magyar)
   Egy új élmény : sorsfordító történetek / Liz Braswell ; [ford. Herman Alexandra] ; Disney. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 414, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-987-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838774]
MARC

ANSEL
UTF-812060 /2021.
Bratt, Kay
Wish me home (magyar)
   Varázsolj haza! / Kay Bratt ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 401 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-725-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3838293]
MARC

ANSEL
UTF-812061 /2021.
Brecht, Bertolt (1898-1956)
Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui (magyar)
   Állítsátok meg Arturo Uit! / Bertolt Brecht ; ford. Báthori Csaba. - Budapest : Fekete Sas, 2021. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6168-25-2 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 3845326]
MARC

ANSEL
UTF-812062 /2021.
Burroughs, Edgar Rice (1875-1950)
Tarzan and the ant men (magyar)
   Tarzan és a törpék [elektronikus dok.] / Edgar Rice Burroughs ; ford. Gaál Andor. - Szöveg (epub : 2.2 MB) (mobi : 5.1 MB). - Budaörs : Digi-Book Mo., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166987. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-559-178-7 (epub)
ISBN 978-963-559-179-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3844197]
MARC

ANSEL
UTF-812063 /2021.
Bushnell, Candace (1958-)
Rules for being a girl (magyar)
   Csajoknak kötelező / Candace Bushnell, Katie Cotugno ; [ford. Nagy M. Boldizsár]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 270, [1] p. ; 20 cm. - (Lol+, ISSN 2732-3196)
ISBN 978-963-486-783-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838770]
MARC

ANSEL
UTF-812064 /2021.
Caplin, Julie
The little teashop in Tokyo (magyar)
   Egy csésze tea Tokióban / Julie Caplin ; [ford. H. Prikler Renáta]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 488, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-868-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3838292]
MARC

ANSEL
UTF-812065 /2021.
Carnevale, Vanessa
The Florentine bridge (magyar)
   Egy nyár Firenzében / Vanessa Carnevale ; [ford. Pavlov Anna]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2021. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-091-7 fűzött : 3570,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3838258]
MARC

ANSEL
UTF-812066 /2021.
Carter, Ally (1974-)
Heist society (magyar)
   Heist society : tolvajok klubja / Ally Carter ; [ford. Bosnyák Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 292, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-817-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838178]
MARC

ANSEL
UTF-812067 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
My flute (magyar)
   Fuvolám = My flute / Sri Chinmoy ; [ford. Maláya]. - [Csömör] : Discovery Bliss Kft., 2021. - 193, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81825-8-4 fűzött : 1600,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14.02(73)=945.11 *** 244(0:82-14)
[AN 3845295]
MARC

ANSEL
UTF-812068 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Katona Tamás. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Helikon, [2020], cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-479-458-5
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3836832]
MARC

ANSEL
UTF-812069 /2021.
Coben, Harlan (1962-)
The innocent (magyar)
   Az ártatlan / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 431 p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
Megj. "Az ördög játszótere" címmel is
ISBN 978-963-475-479-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3838870]
MARC

ANSEL
UTF-812070 /2021.
Comini, Claudio (1967-)
Il gattino mannaro (magyar)
   A fantomcica / [szöveg] Claudio Comini, Renzo Mosca ; [ill. Andrea Parisi]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 124, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Sherlock Dog, a magándetektív ; 2.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-447-957-4 fűzött : 1999,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3838769]
MARC

ANSEL
UTF-812071 /2021.
Corry, Jane
I made a mistake (magyar)
   Hiba volt / Jane Corry ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-034-4 fűzött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3838747]
MARC

ANSEL
UTF-812072 /2021.
Cosmas Pragensis (1045 k.-1125)
Chronica Boemorum (latin, angol)
   Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum [elektronikus dok.] = Cosmas of Prague, the chronicle of the Czechs / ed. by János M. Bak and Pavlína Rychterová ; transl. by Petra Mutlová and Martyn Rady with the coop. of Libor Švanda. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2020. - (Central European medieval texts, ISSN 1419-7782 ; 10.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166956. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-299-5
Csehország - középkori latin irodalom - őstörténet - csehek - történelem - 11. század - 12. század - krónika - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
871-94(437.1).02=20 *** 930.8(=850)(0:82-94) *** 943.71"10/11"(0:82-94)
[AN 3844070]
MARC

ANSEL
UTF-812073 /2021.
Cummings, Troy
The notebook of doom : attack of the shadow smashers (magyar)
   Förtelmek füzete : ármányos árnyszörnyek / Troy Cummings ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 92, [3] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-457-843-7 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838907]
MARC

ANSEL
UTF-812074 /2021.
   Deutsche Literatur im südöstlichen Mitteleuropa [elektronikus dok.] : eine elektronische Textsammlung / ed. von András F. Balogh ; [Hrsg.]: Eötvös Loránd Universität. - Szöveg. - Budapest : Eötvös L. Univ., 2021. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző, Word. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-064-2
Közép-Európa - német irodalom - szöveggyűjtemény - elektronikus dokumentum
830-822(4-191)
[AN 3838864]
MARC

ANSEL
UTF-812075 /2021.
Dicks, Matthew (1971-)
Twenty-one truths about love (magyar)
   21 tétel a szerelemről [elektronikus dok.] / Matthew Dicks ; ford. Frei-Kovács Judit. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-871-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3844199]
MARC

ANSEL
UTF-812076 /2021.
Ellroy, James (1948-)
This storm (magyar)
   Ez a vihar / James Ellroy ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Jaffa, 2021. - 711 p. ; 20 cm. - (Hard boiled, ISSN 2559-9550)
ISBN 978-963-475-453-4 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3838855]
MARC

ANSEL
UTF-812077 /2021.
Enger, Cecilie (1963-)
Mors graver (magyar)
   Anyám ajándékai / Cecilie Enger ; ford. Petrikovics Edit. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 258, [1] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-493-145-4 fűzött : 3200,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3844744]
MARC

ANSEL
UTF-812078 /2021.
Ernshaw, Shea
The wicked deep (magyar)
   The wicked deep : gonosz mélység / Shea Ernshaw ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 309 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-801-7 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3838639]
MARC

ANSEL
UTF-812079 /2021.
Fein, Louise
People like us (magyar)
   A birodalom lánya / Louise Fein ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 542, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-544-360-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3839059]
MARC

ANSEL
UTF-812080 /2021.
Frost, Jeaniene (1974-)
Bound by flames (magyar)
   Lángok kötelékében : Az éjszaka hercege 3. / Jeaniene Frost ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 294 p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-712-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3838181]
MARC

ANSEL
UTF-812081 /2021.
Garber, Stephanie
Finale (magyar)
   Finale : a Caraval befejező része / Stephanie Garber ; [ford. Sepsi László]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 458, [1] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-437-796-2 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3843915]
MARC

ANSEL
UTF-812082 /2021.
Gross, Andrew (1952-)
The fifth column (magyar)
   Nácik Amerikában / Andrew Gross ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, cop. 2021. - 408 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5685-51-4 fűzött : 4399,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3838872]
MARC

ANSEL
UTF-812083 /2021.
Gross, Max
The lost shtetl (magyar)
   Az elfelejtett stetl / Max Gross ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Európa, 2021. - 499, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-404-7 fűzött : 4299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3838267]
MARC

ANSEL
UTF-812084 /2021.
Han, Jenny (1980-)
Always and forever, Lara Jean (magyar)
   Örökkön örökké: Lara Jean : [A fiúknak, akiket valaha szerettem sorozat befejező kötete] / Jenny Han ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 331, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-342-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3844380]
MARC

ANSEL
UTF-812085 /2021.
Han, Jenny (1980-)
P.S. I still love you (magyar)
   Utóirat: még mindig szeretlek : [A fiúknak, akiket valaha szerettem folytatása] / Jenny Han ; [ford. Benedek Dorottya]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 331, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-140-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3844373]
MARC

ANSEL
UTF-812086 /2021.
Harris, Eve (1973-)
The marrying of Chani Kaufman (magyar)
   A Kaufman lány házassága / Eve Harris ; [ford. Mesterházi Mónika]. - [Budapest] : Libri, 2021. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-862-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3838171]
MARC

ANSEL
UTF-812087 /2021.
Hegedűs Ádám (1906-1955)
The heart in exile (magyar)
   A számkivetett szív / Rodney Garland ; [ford. és az utószót írta Bojti Zsolt]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2021. - 302, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-095-5 fűzött : 3970,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3838349]
MARC

ANSEL
UTF-812088 /2021.
Hervieux, Julien (1984-)
Orage, petit seigneur des ténèbres (magyar)
   Viharka : a sötétség ura / Julien Hervieux ; [Carine-M rajz.] ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-486-823-1 fűzött : 2499,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3838643]
MARC

ANSEL
UTF-812089 /2021.
Hewitt, Kate
Not my daughter (magyar)
   A lányomért bármit / Kate Hewitt ; [ford. Moldova Júlia]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 411, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5692-44-4 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3844710]
MARC

ANSEL
UTF-812090 /2021.
Hoover, Colleen (1979-)
Without Merit (magyar)
   Without Merit : Merit nélkül / Colleen Hoover ; [ford. Szarvas Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 321 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-791-8 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3838679]
MARC

ANSEL
UTF-812091 /2021.
Hosseini, Khaled (1965-)
The kite runner (magyar)
   Papírsárkányok / Khaled Hosseini ; [ford. Vajda György]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2021. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-663-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3844377]
MARC

ANSEL
UTF-812092 /2021.
Joyce, James (1882-1941)
Ulysses (magyar)
   Ulysses / James Joyce ; [ford. Szentkuthy Miklós fordításának felhasználásával ... Gula Marianna et al.]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 733 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-479-625-1 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3844733]
MARC

ANSEL
UTF-812093 /2021.
Juhász Gyula
Drezdai szerelmek (német)
   Dresdener Liebschaften : Roman / Julius Schäfer ; [Ill. Noémi Fazekas ..., Emma Fazekas ...]. - Budapest : Jurotissu Kft., 2021. - 206 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1263-3 kötött
Magyarország - német irodalom - regény
830-31(439)
[AN 3838813]
MARC

ANSEL
UTF-812094 /2021.
   The jungle book : easy reading : [level 3] / Rudyard Kipling [alapján] ; rajz. Carmen Guerra ..., Cristina de Cos-Estrada ... - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-483-190-7 kötött : 1290,- Ft
angol irodalom - átdolgozás - angol nyelv - nyelvkönyv - ifjúsági regény - gyermekkönyv
820-31(02.053.2).04 *** 802.0(078)(02.053.2)=00
[AN 3839545]
MARC

ANSEL
UTF-812095 /2021.
Karinthi, Agnès (1969-)
L'âme soeur (magyar)
   Testvérlélek [elektronikus dok.] / Agnès Karinthi. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164616. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3828162]
MARC

ANSEL
UTF-812096 /2021.
Kelly, Erin Entrada (1977-)
Hello universe (magyar)
   Helló nagyvilág! / Erin Entrada Kelly ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 292 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-848-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838780]
MARC

ANSEL
UTF-812097 /2021.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the third wheel (magyar)
   Egy ropi naplója : a harmadik kerék / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-760-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3843922]
MARC

ANSEL
UTF-812098 /2021.
Leigh, Melinda
Say you're sorry (magyar)
   Mondd, hogy sajnálod / Melinda Leigh ; [ford. Hrabovszky Dóra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 406, [2] p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-457-739-3 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3838648]
MARC

ANSEL
UTF-812099 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Pyramide der 1000 Gefahren (magyar)
   1000 veszély a piramisnál / Fabian Lenk ; Stefani Kampmann illusztrációival ; [ford. Bán Zoltán András]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 116 p. : ill. ; 18 cm. - (1000 veszély, ISSN 2676-8488 ; 1.)
ISBN 978-963-244-784-1 fűzött : 1775,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3844251]
MARC

ANSEL
UTF-812100 /2021.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
A grief observed (magyar)
   A bánatról / C. S. Lewis ; [ford. Kertai Barbara]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2020. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-580-3 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - bánat - gyászolás - esszé
820-4=945.11 *** 242 *** 159.942
[AN 3844776]
MARC

ANSEL
UTF-812101 /2021.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Surprised by joy (magyar)
   Az öröm vonzásában : fiatalkori formálódásom / C. S. Lewis ; [ford. Lukács László]. - 3. kiad. - Budapest : Harmat, 2021. - 276, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-624-4 fűzött : 3900,- Ft
angol irodalom - megtérés - memoár
820-94=945.11 *** 248.152(0:82-94)
[AN 3844775]
MARC

ANSEL
UTF-812102 /2021.
Ley, Rosanna
The Lemon Tree Hotel (magyar)
   A Citromfa Hotel / Rosanna Ley ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2021. - 446 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-771-9 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3838184]
MARC

ANSEL
UTF-812103 /2021.
   The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe : easy reading : [level 5] / Daniel Defoe [alapján] ; [rajz. Francesc Ràfols]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-483-194-5 kötött : 1290,- Ft
angol irodalom - átdolgozás - angol nyelv - regény - nyelvkönyv - gyermekkönyv
820-31.04 *** 802.0(078)(02.053.2)=00
[AN 3839490]
MARC

ANSEL
UTF-812104 /2021.
Little, Elizabeth (1981-)
Pretty as a picture (magyar)
   Filmszakadás / Elisabeth Little ; [ford. Szilágyiné Márton Andrea]. - Budapest : Libri, 2021. - 409 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-984-7 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3838668]
MARC

ANSEL
UTF-812105 /2021.
Lockwood, Ingersoll (1841-1918)
   Az utolsó elnök : az időutazó Trump és a QAnon mozgalom : az elmélet, amely felforgatta Amerikát : összeesküvés-elméletek : valóság vagy fantazmagória? / Ingersoll Lockwood. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2021. - 478 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "The Baron Trump collection" (Pantianos Classics, 1890) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-6115-44-7 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3838197]
MARC

ANSEL
UTF-812106 /2021.
March, Meghan
The fall of legend (magyar)
   A legenda bukása : Legenda 1. / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-023-3 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3838241]
MARC

ANSEL
UTF-812107 /2021.
Mason, Carol
After you left (magyar)
   Miután elmentél / Carol Mason ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 391 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-736-8 fűzött : 3699,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3838709]
MARC

ANSEL
UTF-812108 /2021.
Meadows, Daisy
Ellie Featherbill all alone (magyar)
   Csámpi egyedül marad / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 101, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 3.)
ISBN 978-963-403-171-0 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3844300]
MARC

ANSEL
UTF-812109 /2021.
Meadows, Daisy
Molly Twinkletail runs away (magyar)
   Cincogi elszökik / Daisy Meadows ; [ford. Farkas Krisztina]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 103, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 2.)
ISBN 978-963-403-104-8 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3844297]
MARC

ANSEL
UTF-812110 /2021.
Meadows, Daisy
Ruby Fuzzybrush's star dance (magyar)
   Lompos csillagtánca / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 102, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 7.)
ISBN 978-963-403-319-6 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3844312]
MARC

ANSEL
UTF-812111 /2021.
Meadows, Daisy
Sophie Flufftail's brave plan (magyar)
   Pamacs bátor terve / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 102, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 5.)
ISBN 978-963-403-255-7 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3844308]
MARC

ANSEL
UTF-812112 /2021.
Meissner, Susan (1961-)
The girl in the glass (magyar)
   Lány a tükörben / Susan Meissner ; [ford. Kiss Nóra Titanilla]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2021. - 359 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-772-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3838724]
MARC

ANSEL
UTF-812113 /2021.
Mo, Johanna (1976-)
Nattsảngaren (magyar)
   Dal a sötétben / Johanna Mo ; [ford. Annus Ildikó]. - Budapest : Animus, 2021. - 398 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-885-0 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3838894]
MARC

ANSEL
UTF-812114 /2021.
   Moby Dick or the whale : easy reading : [level 5] / Herman Melville [alapján] ; [rajz. Francesc Ràfols]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-483-193-8 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - átdolgozás - angol nyelv - regény - nyelvkönyv - gyermekkönyv
820-31(73).04 *** 802.0(078)(02.053.2)=00
[AN 3839492]
MARC

ANSEL
UTF-812115 /2021.
Nadin, Joanna
The worst class in the world gets worse (magyar)
   A világ legrosszabb osztálya tovább rosszalkodik / Johanna Nadin ; Rikin Parekh rajz. ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - 128, [13] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-852-2 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3839153]
MARC

ANSEL
UTF-812116 /2021.
Nadin, Joanna
The worst class in the world (magyar)
   A világ legrosszabb osztálya / Johanna Nadin ; Rikin Parekh rajz. ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - 123, [14] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-851-5 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3839151]
MARC

ANSEL
UTF-812117 /2021.
Palamas, Grīgorios (1296-1359)
   A lelki életről és az átistenülésről / Palamasz Szent Gergely ; ... ford., jegyzetekkel ell., a bevezetést írta Baán István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk. ; Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2021. - 237 p. ; 25 cm. - (Palamasz Szent Gergely művei ; 2.). (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 14/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6201-08-9 kötött
Bizánci Birodalom - középkori görög irodalom - teológia - hitvita - 14. század
877.3-96=945.11 *** 239(495.02)"13"
[AN 3838310]
MARC

ANSEL
UTF-812118 /2021.
Palombo, Alyssa
The Borgia confessions (magyar)
   A Borgia-vallomások / Alyssa Palombo ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 519 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-765-8 fűzött : 4499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3838745]
MARC

ANSEL
UTF-812119 /2021.
Rae, Harloe
Breaker (magyar)
   Breaker : törés / Harloe Rae. - [Gyömrő] : Book Dreams, cop. 2021. - 276, [1] p. ; 20 cm
Ford. Fazakas Emese
ISBN 978-615-6155-40-5 fűzött : 4200,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3838674]
MARC

ANSEL
UTF-812120 /2021.
Reynolds, Justin A.
Opposite of always (magyar)
   Opposite of always : a végzet ellen / Justin A. Reynolds ; [ford. Füleki Anna Lili]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 426 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-622-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838180]
MARC

ANSEL
UTF-812121 /2021.
Riordan, Rick (1964-)
The dark prophecy (magyar)
   Apollón próbái : A sötét prófécia, második könyv / Rick Riordan ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 406, [1] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-560-0 kötött : 4599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3838175]
MARC

ANSEL
UTF-812122 /2021.
   Romeo and Juliet : easy reading : [level 4] / William Shakespeare [alapján] ; [rajz. Francesc Ràfols]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-483-191-4 kötött : 1290,- Ft
angol irodalom - átdolgozás - angol nyelv - nyelvkönyv - dráma - gyermekkönyv
820-2.04 *** 802.0(078)(02.053.2)=00
[AN 3839491]
MARC

ANSEL
UTF-812123 /2021.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 2. (magyar)
   Egy zizi naplója : Buli van! : egy nem túl népszerű bulikirálynő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 7. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 284, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-373-121-5 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3843917]
MARC

ANSEL
UTF-812124 /2021.
Ŝerba, Natalâ Vasilʹevna (1981-)
Časovoe serdce (magyar)
   Az óraszív : óramágusok II. / Natalia Sherba ; [ford. Teleki Anna]. - Budapest : Európa, 2021. - 500, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-403-0 fűzütt : 3999,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3838777]
MARC

ANSEL
UTF-812125 /2021.
Simsion, Graeme (1956-)
The Rosie result (magyar)
   A Rosie-következmény [elektronikus dok.] : észszerű gyereknevelés / Graeme Simsion. - Szöveg (epub : 868 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Sziklai István. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165942. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-720-1
ausztrál irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
820-311.5(94)=945.11
[AN 3837539]
MARC

ANSEL
UTF-812126 /2021.
Somorjai Ádám (1952-)
   Segnato dalla corona di Santo Stefano, protore d'Ungheria : saggi raccolti, 1992-2020 / Adam Somorjai. - Budapest : METEM, 2021. - 416 p. ; 24 cm. - (METEM-books, ISSN 1217-2669 ; 95.)
Bibliogr.: p. 375-381. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-615-5826-17-7 kötött
Magyarország - Vatikán - olasz irodalom - egyháztörténet - katolikus egyház - bencések - kapcsolattörténet - esszé
850-4 *** 282(439)(091) *** 271.1(439) *** 327(439) *** 327(456.31)
[AN 3839502]
MARC

ANSEL
UTF-812127 /2021.
Springora, Vanessa (1972-)
Le consentement (magyar)
   Beleegyezés / Vanessa Springora ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 181, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-544-5 kötött : 3499,- Ft
francia irodalom - önéletrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3838843]
MARC

ANSEL
UTF-812128 /2021.
   The three little pigs : easy reading : [level 1] / [rajz. Margarita Menéndez ..., Cristina de Cos-Estrada ...]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-483-186-0 kötött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - angol nyelv - mese - nyelvkönyv - gyermekkönyv
820-34(02.053.2).04 *** 802.0(078)(02.053.2)=00
[AN 3839569]
MARC

ANSEL
UTF-812129 /2021.
Torre, Alessandra
The ghostwriter (magyar)
   A szellemíró / Alessandra Torre ; [ford. Kádár Pál]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2021. - 346, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-805-5 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3837430]
MARC

ANSEL
UTF-812130 /2021.
Vanderah, Glendy
Where the forest meets the stars (magyar)
   Ahol az erdő a csillagokig ér / Glendy Vanderah ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 406, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-806-2 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3838647]
MARC

ANSEL
UTF-812131 /2021.
Wass Albert (1908-1998)
Eliza and the house that Jack built (magyar)
   Eliza háza / Wass Albert ; [ford. Kovács Attila Zoltán]. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon Kvk., 2021. - 358, [1] p. ; 23 cm. - (Wass Albert művei ; 9.)
Megj. "Eliza és a ház, amit Jacob épített" címmel is
ISBN 978-615-6016-11-9 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3839001]
MARC

ANSEL
UTF-812132 /2021.
Weir, Andy (1972-)
Project Hail Mary (magyar)
   A Hail Mary-küldetés / Andy Weir ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2021. - 510, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Fumax SF extra, ISSN 2631-0317 ; 10.)
ISBN 978-963-470-194-1 kötött : 5495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3838275]
MARC

ANSEL
UTF-812133 /2021.
Yu Hua (1960-)
Xǔ Sānguān mài xuě jì (magyar)
   A véradó krónikája / Yu Hua ; [ford. Zombory Klára]. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-517-223-8 fűzött : 3990,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3839118]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

12134 /2021.
   Aludj csak, én álmodom : altatók a bicskei Szent László Általános Iskola 3. osztályosainak tollából. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2021]. - 67 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5942-17-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - vers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 379.825-053.2
[AN 3838714]
MARC

ANSEL
UTF-812135 /2021.
Andrassew Iván (1952-2015)
   Andrassew Iván könyve [elektronikus dok.] / összeáll. és szerk. Nagy N. Péter. - Szöveg (epub : 253 KB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165733. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3836252]
MARC

ANSEL
UTF-812136 /2021.
Apor Kata
   Sarkantyús mesék / Apor Kata ; [... ill. Szabó Katalin] ; [kiad. az Irodalmi Rádió]. - Budapest ; Miskolc : Irod. Rádió, 2021. - 62, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6270-18-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3838900]
MARC

ANSEL
UTF-812137 /2021.
Bald, Melinda
   Engedd el : Mámortánc 2. rész / Melinda Bald. - [Gyömrő] : Book Dreams, 2021. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6155-84-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993
[AN 3839031]
MARC

ANSEL
UTF-812138 /2021.
Balog Piroska
   Emlékgén / Balog Piroska. - Budapest : MyBook ; [Bugyi] : [Balog P.], 2021. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0996-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3839333]
MARC

ANSEL
UTF-812139 /2021.
Balogh Ernő (1979-)
   Végtelen vizeken / Balogh Ernő. - [Budapest] : Balogh E., cop. 2021. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0894-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3839415]
MARC

ANSEL
UTF-812140 /2021.
Bánó Attila (1945-)
   Emlékpergető : hat évtized személyes történetei / Bánó Attila. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 367 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-543-021-5 kötött : 4699,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - újságíró - médiatörténet - médiapolitika - rendszerváltás - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 070(439)(092)(0:82-94) *** 316.774(439)"198/200"(0:82-94) *** 070(439)"198/200"(0:82-94)
[AN 3839090]
MARC

ANSEL
UTF-812141 /2021.
Bányai D. Ilona
   Sasok közt a galamb : Zrínyi Ilona életregénye / Bányai D. Ilona ; ill. Szép-Bíró Erika. - Budapest : Zrínyi, cop. 2020. - 186 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-327-831-4 fűzött
Zrínyi Ilona (1643-1703)
magyar irodalom - életrajzi regény - ifjúsági regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 3838629]
MARC

ANSEL
UTF-812142 /2021.
Barlog Károly (1986-)
   E/ [elektronikus dok.] : soundtrack-próza / Barlog Károly ; az illusztrációkat Kónya Miklós kész. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019. - (Noran presents, ISSN 2676-9115)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166473. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-032-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3840643]
MARC

ANSEL
UTF-812143 /2021.
Bauer Barbara (1974-)
   Most élsz : Máté Péter és egy igaz szerelem regénye / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-461-9 kötött : 3499,- Ft
Máté Péter (1947-1984)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3838225]
MARC

ANSEL
UTF-812144 /2021.
Berend T. Iván (1930-)
   Élj érdekes időkben! : jegyzetek, viták kulturális élményekről, politikai, társadalmi és gazdasági eseményekről / Berend T. Iván. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2020. - 589 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-6125-05-7 fűzött : 5990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3838816]
MARC

ANSEL
UTF-812145 /2021.
Berényi Anna (1969-)
   Richter : Richter Gedeon regényes életrajza / Berényi Anna. - Budapest : Scolar, 2021. - 533 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-509-329-8 kötött : 4999,- Ft
Richter Gedeon (1872-1944)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3838173]
MARC

ANSEL
UTF-812146 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Mesék a Tejúton túlról / Berg Judit ; Gévai Csilla rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 46, [10] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-587-056-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844382]
MARC

ANSEL
UTF-812147 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Micsoda idő! / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 52 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-587-057-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844386]
MARC

ANSEL
UTF-812148 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Tündérzene / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-587-059-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3844384]
MARC

ANSEL
UTF-812149 /2021.
Biró Zoltán (1975-)
   A magyar grál / Biró Zoltán. - Budapest : MyBook ; [Marcali] : [Biró Z.], 2021. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1028-8 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3839326]
MARC

ANSEL
UTF-812150 /2021.
Borbély Szilárd (1964-2014)
   Kafka fia : regény / Borbély Szilárd ; [szerk. Nagy Boglárka] ; [utószó Forgách András]. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 222, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-518-113-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838290]
MARC

ANSEL
UTF-812151 /2021.
Botár Attila (1944-2019)
   Úszómester néhány szezonra : hátlapregény / Botár Attila. - Veszprém : Művészetek Háza, 2021. - 244, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 61.)
ISBN 978-615-5762-21-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838544]
MARC

ANSEL
UTF-812152 /2021.
Brown, Borsa (1975-)
   Jesus Herrera / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 470, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-063-9 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838291]
MARC

ANSEL
UTF-812153 /2021.
Cseh László
   Eyonea krónikái : 1. könyv / Cseh László. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 397, [3] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5758-73-7 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3839501]
MARC

ANSEL
UTF-812154 /2021.
Cserháti Éva (1975-)
   Szabadulószoba : a K. É. Z. második esete / Cserháti Éva. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 342, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-062-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3838758]
MARC

ANSEL
UTF-812155 /2021.
Csizmadia Ervin (1958-)
   A hiányzó másik fél : politikai és kulturális elmélkedések / Csizmadia Ervin. - Budapest : Ad Librum, 2021. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5758-21-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - politológia - kultúra - művészet - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92 *** 32.001 *** 316.7 *** 008(100)
[AN 3838958]
MARC

ANSEL
UTF-812156 /2021.
Csoóri Sándor (1930-2016)
   Nincs jövő irodalom nélkül / Csoóri Sándor. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon ; [Budapest] : IAT K., 2021. - 2 db ; 23 cm
magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)(0:82-4)
[AN 3839033]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A tisztánlátás keserűsége. - 296, [6] p. - (Csoóri Sándor életműsorozat ; 13.)
ISBN 978-615-5068-48-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)(0:82-4)
[AN 3839036] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Írói irodalomtörténet. - 354, [5] p. - (Csoóri Sándor életműsorozat ; 14.)
ISBN 978-615-5068-49-2 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)(0:82-4)
[AN 3839039] MARC

ANSEL
UTF-812157 /2021.
Csukás István (1936-2020)
   Nyár a szigeten / Csukás István ; [ill. Cakó Ferenc]. - 15. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 242, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-42-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3843918]
MARC

ANSEL
UTF-812158 /2021.
Cure, John (1977-)
   Hontalan lelkek : Hontalan lelkek-trilógia I. / John Cure. - Jav., átd. kiad. - Budapest : Álomgyár K., 2020. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-002-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3844713]
MARC

ANSEL
UTF-812159 /2021.
Deák Gabi
   Napkelte / Deák Gabi. - Pákozd : Szerző, 2021. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0817-9 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838739]
MARC

ANSEL
UTF-812160 /2021.
Dienes Lilla (1982-)
   Egyetlen év [elektronikus dok.] / Dienes Lilla. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165117. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-5170-34-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3832176]
MARC

ANSEL
UTF-812161 /2021.
Dobai Lili
   Könnyek könyve / Dobai Lili. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 72 p. : ill. ; 14x19 cm
ISBN 978-963-414-778-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838421]
MARC

ANSEL
UTF-812162 /2021.
Dögei Sándor
   Azonos II. kötet : humoár - több, mint könyv! / írta, szerk. és olvasta Dögei Sándor. - Budapest : MyBook ; [Göd] : [Dögei S.], 2021. - 111 p. : ill. ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-1762-1 fűzött
magyar irodalom - memoár - humoreszk
894.511-94 *** 894.511-7
[AN 3839322]
MARC

ANSEL
UTF-812163 /2021.
Dóka Péter (1974-)
   Szupermalac és Űrpatkány : idővihar / Dóka Péter ; Máli Csaba rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 108, [2] p. : ill., főként színes ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-486-272-7 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3838633]
MARC

ANSEL
UTF-812164 /2021.
Domonkos László (1951-)
   Üvegfészek : novellák / Domonkos László. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2021. - 123, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-779-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3838424]
MARC

ANSEL
UTF-812165 /2021.
Fabbro, Giuditta
   A bosszú : Bérgyilkosság olasz módra III. / Giuditta Fabbro. - Bakháza : NewLine K., 2021. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-46-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3839035]
MARC

ANSEL
UTF-812166 /2021.
Fazekas László
   Ébredés az alkonyatra / Fazekas László. - [Tokodaltáró] : [Fazekas L.], cop. 2021. - 240 p. ; 21 cm
keretcím: Kirrda könyvek
ISBN 978-615-01-0297-9 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3839350]
MARC

ANSEL
UTF-812167 /2021.
Fehér Béla (1949-)
   Banánliget / Fehér Béla. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2021. - 218 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-435-088-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845287]
MARC

ANSEL
UTF-812168 /2021.
Fejérvári Lorina Izabella
   Kanga Kengi naplója / Fejérvári Lorina Izabella. - [Budapest] : Minerva, cop. 2020. - 213, [2] p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-615-5637-11-7 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3838993]
MARC

ANSEL
UTF-812169 /2021.
Fenyvesi Ottó (1954-)
   Hatvanhat : válogatott versek / Fenyvesi Ottó. - Veszprém : Művészetek Háza, 2021. - 159, [10] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 62.)
ISBN 978-615-5762-22-2 kötött : 3037,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838472]
MARC

ANSEL
UTF-812170 /2021.
Fiala Borcsa
   Kalandok az erdő mélyén / Fiala Borcsa. - Budapest : Kolibri, 2021. - 296, [10] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-783-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3838732]
MARC

ANSEL
UTF-812171 /2021.
Gáspár András (1970-)
   Héjnélküli / Gáspár András Gáspár. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-779-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3838190]
MARC

ANSEL
UTF-812172 /2021.
Gombos-Horváth Gabriella
   Gombszemfalva : falu születik / Gombos-Horváth Gabriella. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 78, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6172-40-2 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3839207]
MARC

ANSEL
UTF-812173 /2021.
Gömöri György (1934-)
   Elvándorlók és elvágyódók : esszék, tanulmányok / Gömöri György. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 244 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-64-0 kötött : 2980,- Ft : 9 EUR
Nagy-Britannia - magyar irodalom története - magyar irodalom - esszé - könyvkritika
894.511-4(410) *** 894.511-95(410) *** 894.511(091)
[AN 3838481]
MARC

ANSEL
UTF-812174 /2021.
Gyólay Karolina (1974-)
   Én még itt vagyok / Gyólay Karolina. - [Szeged] : Gyólay K., 2021. - 27 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1545-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3839096]
MARC

ANSEL
UTF-812175 /2021.
Halusz Léna
   Állatkommandó : Langaléta Lajos esete / Halusz Léna ; [... ill. Szabó Krisztina]. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6153-57-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3839082]
MARC

ANSEL
UTF-812176 /2021.
   Hároméves lettem! : kedvenc meséink a Pagony szerzőitől / [szerk. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 108, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: 3 éves lettem!
ISBN 978-963-587-061-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3844529]
MARC

ANSEL
UTF-812177 /2021.
Havassy Réka
   Zárójelek / Havassy Réka. - Hédervár ; [Győr] : Tarandus, cop. 2021. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5584-54-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838461]
MARC

ANSEL
UTF-812178 /2021.
Hencsei Kálmán
   Drága Nagysád, tudja mi a trén? / Hencsei Kálmán. - Utánny. - [Budapest] : Dover Intern. Kft., 2021. - 143 p., [24] t. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2006
ISBN 963-229-976-0 fűzött : 1980,- Ft
magyar történelem - első világháború - második világháború - levelezés - magyar irodalom - dráma
894.511-2 *** 943.9"1914/1918"(044) *** 943.9"1939/1945"(044) *** 355.48(439)"191/194"(093.3)
[AN 3844694]
MARC

ANSEL
UTF-812179 /2021.
Horváth Péter (1951-)
   Bábel [elektronikus dok.] : kivezetés a szépirodalomból / Horváth Péter ; képmelléklet Szabó András. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165146. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-036-4
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3832387]
MARC

ANSEL
UTF-812180 /2021.
Hudák Rudolf (1930-2020)
   Jó volt veletek élni : emlékkönyv, búcsúzás : Hudák Rudolf versei. - Nyíregyháza : Kulimár J., 2021. - 172 p. : ill. ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 31.)
ISBN 978-615-5916-09-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838737]
MARC

ANSEL
UTF-812181 /2021.
Illés György (1950-)
   Sabina, a római szépség / Illés György. - [Budapest] : Hefa Invest Kft., 2021. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1265-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838803]
MARC

ANSEL
UTF-812182 /2021.
Jékely Zoltán (1913-1982)
   Jékely Zoltán összegyűjtött versei / [fel. szerk. Győri János]. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Nap K., 2021. - 786 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-332-149-2 kötött : 4935,- Ft
894.511-14
[AN 3845298]
MARC

ANSEL
UTF-812183 /2021.
Jolly's, Flora
   Egy csokor bűn : 12 kriminovella / [Flora Jolly's]. - Isaszeg : LA4 Média, 2021. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1521-4 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4
[AN 3838261]
MARC

ANSEL
UTF-812184 /2021.
Juhász Gergely (1982-)
   Ütközés 2 : nincs holnap / Juhász Gergely. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6122-24-7 fűzött : 3890,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3838654]
MARC

ANSEL
UTF-812185 /2021.
Karczag György (1941-1978)
   Zúgó nyilak : történelmi regény / Karczag György. - 4. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2021. - 411 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-502-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3844268]
MARC

ANSEL
UTF-812186 /2021.
Katona József (1791-1830)
   Vitézi játékok, 1812-1813 / Katona József ; sajtó alá rend., a tanulmányokat és a jegyzeteket írta Demeter Júlia, Nagy Imre. - Kritikai kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2021. - 379, [20] p. : ill. ; 24 cm. - (Katona József korai drámái)
Tart.: Monostori Veron'kaÞ; A' borzasztó toronyÞ; István. - Bibliogr.: p. 369-375.
ISBN 978-963-456-089-0 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - dráma - kritikai kiadás
894.511-2 *** 894.511(092)Katona_J.
[AN 3838512]
MARC

ANSEL
UTF-812187 /2021.
Kay, Martin
   Eastern / Martin Kay ; ill. Megyeri Manó. - Budapest : Twister, 2021-. - Ill. ; 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3844252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Bőv. kiad. - 2021. - 396 p.
ISBN 978-615-5631-91-7 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3844257] MARC

ANSEL
UTF-812188 /2021.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan / R. Kelényi Angelika. - [Budapest] : Álomgyár K., 2020-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3844728]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A grófnő árnyékában. - 4. utánny. - 2020. - 409 p.
ISBN 978-615-5692-19-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3844730] MARC

ANSEL
UTF-812189 /2021.
Keresi Magda
   Mama mesék 4 / Keresi Magda. - Komló : [Rotari Nyip. Kft.], cop. 2021. - 59 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-6081-07-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3838996]
MARC

ANSEL
UTF-812190 /2021.
Keresztury Tibor (1962-)
   Hűlt helyem / Keresztury Tibor. - Budapest : Magvető, 2021. - 219, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2377-8 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838837]
MARC

ANSEL
UTF-812191 /2021.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Kórház az osztályteremben / Kiss Judit Ágnes. - Budapest : Pagony, 2021. - 292, [3] p. ; 20 cm. - (Abszolút töri, ISSN 2677-0997)
ISBN 978-615-81820-0-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3838641]
MARC

ANSEL
UTF-812192 /2021.
Klippel János
   Volt egy pusztám, Cseresznyés / Klippel János. - Utánny. - Tolna : Info-Szponzor Kft., 2020. - 143 p. : ill. ; 22 cm
A borítófedélen a megjelenés éve: 2017
ISBN 978-615-5539-18-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3844698]
MARC

ANSEL
UTF-812193 /2021.
Kocsis Laura
   Cseréljünk! : Emma ; Cseréljünk! : Nittaya / Kocsis Laura. - Budapest : Menő Kv., 2021. - 223, 224, 16 p. : ill. ; 20 cm. - (Ellenpontok, ISSN 2560-1504)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-584-042-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3838865]
MARC

ANSEL
UTF-812194 /2021.
Kocsis Szilvia
   Prüntyi mesék / írta Nyúl ; [ill. Szelesildi]. - [Szigetszentmiklós] : [Magánkiad.], 2020. - 54 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-01-0079-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3839099]
MARC

ANSEL
UTF-812195 /2021.
Kokas, Bálint (1990-)
   A Hold túloldalán : végső akarat! / [Kokas Bálint] ; [kiad. a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület]. - Nyíregyháza : KÉK Egyes., 2021. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80599-7-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3839319]
MARC

ANSEL
UTF-812196 /2021.
Kolozsi Angéla (1976-)
   Jenci néni és az okostelefonok : egy család a világhálóba gabalyodva / Kolozsi Angéla ; Rumi Zsófi rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 174, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
ISBN 978-963-410-783-5 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3838878]
MARC

ANSEL
UTF-812197 /2021.
Kovács Boglárka Fanni
   Városi élet / Kovács Boglárka Fanni. - Budapest : MyBook ; [Halásztelek] : [Kovács B. F.], 2021. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1618-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3839331]
MARC

ANSEL
UTF-812198 /2021.
Kovács Dóra
   Pitypangfalvi mesék : Hermina néni és Csücsök úr / írta Kovács Dóra ; ill. Nagy Katalin Matild. - [Solt] : Kovács D., 2021. - 67, [4] p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-615-01-1347-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3839371]
MARC

ANSEL
UTF-812199 /2021.
Kovács F. István
   Megyünk, 2016-2020 / Kovács F. István. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-61-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3839351]
MARC

ANSEL
UTF-812200 /2021.
Lázár Ervin (1936-2006)
A Négyszögletű Kerek Erdő (angol)
   The Square Around Forest / Ervin Lázár ; [ill. by László Réber] ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2021. - 164, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-541-6 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3838634]
MARC

ANSEL
UTF-812201 /2021.
Madarász Éva (1970-)
   Hullámvasút / Madarász Éva. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 322, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-778-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3838651]
MARC

ANSEL
UTF-812202 /2021.
Mándi Ildikó
   Félix varázslatai : a küldetés / írta és rajz. Mándi Ildikó. - [Páty] : Mándi I., cop. 2021. - 62, [1] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-01-0491-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3838986]
MARC

ANSEL
UTF-812203 /2021.
Mándy Gábor
   Házi színház : rövid jelenetek / Mándy Gábor. - [Budapest] : [Mándy G.], [2021]. - 155 p. : ill. ; 21 cm. - (Spirál füzetek ; 17.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81744-1-1 fűzött
magyar irodalom - dráma - jelenet
894.511-2 *** 894.511-25
[AN 3838998]
MARC

ANSEL
UTF-812204 /2021.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Rozmaring és Tarack közlekedik / Miklya Luzsányi Mónika ; Tóth Andrej rajz. - [Budapest] : Móra, 2021. - [47] p. : ill., színes ; 17x21 cm
keretcím: Ovis okosító
ISBN 978-963-486-827-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - városi közlekedés - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 656(02.053.2)
[AN 3838902]
MARC

ANSEL
UTF-812205 /2021.
Miller, E. M.
   Bandi farkas történetei / E. M. Miller ; [... ill. Helinda Mao]. - [Gyömrő] : Book Dreams, 2021. - 40, [5] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-6155-98-6 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3839095]
MARC

ANSEL
UTF-812206 /2021.
Moldova György (1934-)
   Az utolsó töltény : önéletrajzi töredékek / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2004-. - 20 cm
ISBN 963-9291-61-7 kötött
Moldova György (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. - 2021. - 136, [1] p.
ISBN 978-615-5289-61-3
[AN 3838727] MARC

ANSEL
UTF-812207 /2021.
Molnár Kata
   Fekete rózsa : versek / Molnár Kata. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2021. - 68 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5374-58-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838491]
MARC

ANSEL
UTF-812208 /2021.
Nagy Éva
   Elrepítenek álmaim / Nagy Éva. - Budapest : MyBook ; [Tét] : [Nagy É.], 2021. - 83, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1035-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3839328]
MARC

ANSEL
UTF-812209 /2021.
Nagy Éva
   Rejts-el-Mocsár / Nagy Éva. - Budapest : MyBook : Accord Bt., 2021. - 306 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0910-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3839334]
MARC

ANSEL
UTF-812210 /2021.
   "Negyven pillanatkép" : a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatóinak irodalmi esszéi / [szerk. Fűzfa Balázs, Süth Gabriella]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 297 p. : ill., részben színes ; 15x15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-66-4 fűzött : 2980,- Ft : 40 RON
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - tudományos diákkör - esszé - antológia
894.511-4(498)(082) *** 894.511(091)(0:82-4) *** 378.184
[AN 3838546]
MARC

ANSEL
UTF-812211 /2021.
Nemere István (1944-)
   Korzikai kalózok között : [történelmi regény] / Nemere István. - [Szentendre] : Urbis Kvk., 2021. - 215, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-63-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838748]
MARC

ANSEL
UTF-812212 /2021.
Nemere István (1944-)
   Szédítő ragyogás / Samira Ar-Rashid. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2021. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-600-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838807]
MARC

ANSEL
UTF-812213 /2021.
Németh Klára
   Nem akáclombos / Németh Klára ; [ill. Fischer Judit]. - Budapest : [Magánkiad.], 2021. - 84, [3] p., [10] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1751-5 fűzött
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3839043]
MARC

ANSEL
UTF-812214 /2021.
Névery Dorottya
   Kalandok a Világnagy Erdőben / Névery Dorottya ; Édes Piroska rajz. - Gödöllő : Gingko K., 2021. - 65, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Világnagy mesék
ISBN 978-615-6326-06-5 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3839126]
MARC

ANSEL
UTF-812215 /2021.
Ördög Ottó (1962-)
   Te is fiam, Caesar? : humoros életrajzok / Ördögh Ottó. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 276, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 269-274.
ISBN 978-615-6016-68-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 3838839]
MARC

ANSEL
UTF-812216 /2021.
Palócz Mihály János
   Árnyak fénye, Brutus : dráma két felvonásban / Palócz Mihály János. - [S.l.] : [s.n.], [2020]. - 100 p. ; 31 cm
Kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3838860]
MARC

ANSEL
UTF-812217 /2021.
Polster Ildikó Mária
   Ötvenegy vers / Polster Ildikó Mária. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
Ill. Kokas Ignác. - A mellékletben szereplő előadó Molnár Piroska
ISBN 978-615-5992-64-3 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - levelezés - 20. század - vers - auditív dokumentum
894.511-14 *** 76(439)(092)Kokas_I.(044)
[AN 3839417]
MARC

ANSEL
UTF-812218 /2021.
Rácz Gábor (1940-)
   Sokszor "tizenkét hónap az erdőn" / Rácz Gábor. - [Pusztazámor] : DNM, [2019]. - 184 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9783-68-3 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - természetfilm - televíziózás - 20. század - 21. század - vadászkaland - memoár
894.511-94 *** 791.43.042(439)(0:82-94) *** 791.9.097(439)(092)(0:82-94) *** 799.2(100)(0:82-94)
[AN 3838270]
MARC

ANSEL
UTF-812219 /2021.
Retkes Tamás
   A felemelt zászló / Retkes Tamás. - Hajdúnánás ; [Budapest] : Szabad Szellem - M. Kultúra Alapítvány, 2020. - 204, [3] p. ; 21 cm. - (Keresztény regénytár, ISSN 2677-0601 ; 2.)
Bibliogr.: p. [206].
ISBN 978-963-12-5064-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838578]
MARC

ANSEL
UTF-812220 /2021.
Romhányi József (1921-1983)
   Nagy szamárfül / Romhányi József ; Ritter Ottó rajz. ; [az utószót írta Rigó Béla]. - [Budapest] : Móra, 2021. - 115 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-486-847-7 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-486-829-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - humor - vers
894.511-17
[AN 3839075]
MARC

ANSEL
UTF-812221 /2021.
Sáfár Sándor Zsolt
   Kirrda, a békés bolygó / Sáfár Sándor. - 2. jav. kiad. - [Csanytelek] : [Sáfár S. Zs.], cop. 2020. - 192 p. ; 21 cm
keretcím: Kirrda könyvek
ISBN 978-615-01-1417-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3839347]
MARC

ANSEL
UTF-812222 /2021.
Sáfár Sándor Zsolt
   Nito, az új otthon / Sáfár Sándor. - [Csanytelek] : [Sáfár S. Zs.], cop. 2020. - 244 p. ; 21 cm
keretcím: Kirrda könyvek
ISBN 978-615-01-0299-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3839349]
MARC

ANSEL
UTF-812223 /2021.
Sajgó Szabolcs (1951-)
   Meztelen Isten : új versek / Sajgó Szabolcs ; [... belív-ill. Kákonyi Júlia] ; [előszó Lackfi János]. - Budapest : Kortárs, 2021. - 91 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-435-084-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838493]
MARC

ANSEL
UTF-812224 /2021.
Sajó Sándor (1868-1933)
   Szülőföldem szép határa : Sajó Sándor összes verse. - [Budapest] : M. Menedék K., cop. 2021. - 342 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-6115-43-0 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838194]
MARC

ANSEL
UTF-812225 /2021.
Schmal Róza (1979-)
   Nagy folyók haragja : a Ladann könyve / Schmal Róza. - Budapest : Kolibri, 2021. - 534, [8] p. : ill. ; 20 cm
Számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-437-786-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3838736]
MARC

ANSEL
UTF-812226 /2021.
Simkó Mihály
   Csikóévek / Simkó Mihály. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-65-0 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3839352]
MARC

ANSEL
UTF-812227 /2021.
Spiró György (1946-)
   Mikor szabad ölni? : esszék / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2021. - 167, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3763-8 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3838876]
MARC

ANSEL
UTF-812228 /2021.
Süle Ilona, V.
   A felhők felett mindig kék az ég : vers és próza / V. Süle Ilona. - Nyíregyháza : Szerző, 2021. - 115 p. : ill., részben színes ; 21cm
ISBN 978-615-01-1392-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-4
[AN 3839443]
MARC

ANSEL
UTF-812229 /2021.
Szabó János
   Sodródó csónak : versek / Szabó János. - Budapest : Figuratív Kv. : [Magánkiad.], 2021. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1534-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838710]
MARC

ANSEL
UTF-812230 /2021.
Szappanos Éva
   Mesék, amelyek megtörténhetnek / Szappanos Éva. - [Tatabánya] : [Magánkiad.], [2020]. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3839232]
MARC

ANSEL
UTF-812231 /2021.
Szávai Géza (1950-)
   Csodálatos országokba hoztalak : regény / Szávai Géza. - 2. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2021. - 219 p. ; 21 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-76-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845332]
MARC

ANSEL
UTF-812232 /2021.
Szekrényessy Attila (1968-)
   A zuglói akácok alatt : impressziók kisgyermekkoromból / Szekrényessy Attila. - Budapest : Solus, 2021. - 121 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Számozási adatként: 5.
ISBN 978-615-81777-0-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3838704]
MARC

ANSEL
UTF-812233 /2021.
Szelle Ákos (1983-)
   Veszettül / Szelle Ákos. - Budapest : Animus, 2021. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-877-5 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3838895]
MARC

ANSEL
UTF-812234 /2021.
Szép Zsolt
   Sárkányhant : Kárpát walzer II. : regény / Szép Zsolt. - [Dunavarsány] : Szeléné, 2021. - 381 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1271-8 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838515]
MARC

ANSEL
UTF-812235 /2021.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Kinek a sorsa? / Szilvási Lajos. - [Budapest] : Alinea, cop. 2021. - 490 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-52-1 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3843923]
MARC

ANSEL
UTF-812236 /2021.
Szűcs Péter (1976-)
   Dharma : egy család regénye története a Tiszától a Gangeszig / Szűcs Péter. - [Budapest] : Libri, 2021. - 320, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-824-6 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838916]
MARC

ANSEL
UTF-812237 /2021.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Mária Terézia / Szunyogh Szabolcs. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 509 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-369-7 fűzött : 3990,- Ft
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3839119]
MARC

ANSEL
UTF-812238 /2021.
Teleki Andor (1902-1978)
   Reggel a lovakat elvitték a háborúba : széki gróf Teleki Andor naplója : Kolozsvár 1913-1916 / [sajtó alá rend.] Ludvig Daniella. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 157, [2] p., [80] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6016-62-1 kötött : 4990,- Ft
Teleki család
Magyarország - Erdély - magyar irodalom - arisztokrácia - családtörténet - hétköznapi élet - századforduló - első világháború - napló - album - történelmi forrás
894.511-94 *** 929.52(439)Teleki"191"(093) *** 943.921"191"(0:82-94) *** 316.343.322(439)"191"(093)
[AN 3838833]
MARC

ANSEL
UTF-812239 /2021.
Tell Edit
   Városi olvasmányok / Tell Edit. - [Budapest] : Fakultás Kvk., 2021. - 122, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5848-16-2 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3839098]
MARC

ANSEL
UTF-812240 /2021.
Thür, Keti
   Mindig van remény I-II / Keti Thür. - [Kötegyán] : [Magánkiad.], 2021. - [492] p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838595]
MARC

ANSEL
UTF-812241 /2021.
Tolnai Ottó (1940-)
   Szeméremékszerek 2 : az úr pantallója : kávézások Czipriánnal / Tolnai Ottó. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 175 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-855-3 kötött : 3499,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3838959]
MARC

ANSEL
UTF-812242 /2021.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   El Camino - az út : regény / Tolvaly Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2021. - 302, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-435-100-9 kötött : 4000,- Ft
Santiago de Compostela - magyar irodalom - zarándoklat - regény
894.511-31 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 3845313]
MARC

ANSEL
UTF-812243 /2021.
Tomaji Attila (1959-)
   Folyóhang / Tomaji Attila. - Budapest : Fekete Sas, 2021. - 118, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-6168-21-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838538]
MARC

ANSEL
UTF-812244 /2021.
Tormási Flóra Judit
   Fehér cseresznye / Tormási Flóra Judit. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-60-5 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3839355]
MARC

ANSEL
UTF-812245 /2021.
Tóth Krisztina (1967-)
   Bálnadal / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2021. - 60, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-4009-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3838835]
MARC

ANSEL
UTF-812246 /2021.
Tunyogi László (1953-)
   Fél szemed világa [elektronikus dok.] : magyar séták / Tunyogi László. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165114. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-0000-00-0)
magyar irodalom - kisepika - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3832157]
MARC

ANSEL
UTF-812247 /2021.
Vadas Zsuzsa (1934-)
   Hátizsákomban a glóbuszom : 60 év a világ körül / Vadas Zsuzsa. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 319 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-324-875-1 fűzött : 3390,- Ft
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3838983]
MARC

ANSEL
UTF-812248 /2021.
Varsányi Gyula (1948-)
   Franzstadti történetek [elektronikus dok.] / Varsányi Gyula. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165147. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-517-040-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3832389]
MARC

ANSEL
UTF-812249 /2021.
Végel László (1941-)
   Temetetlen múltunk [elektronikus dok.] : önéletrajzi regény / Végel László. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165148. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-042-5
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94(497.11)
[AN 3832391]
MARC

ANSEL
UTF-812250 /2021.
Vörös István (1964-)
   Loni és a Varázsvár : titkok a Vértesben / Vörös István ; Kasza Julianna rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 117 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-773-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3839129]
MARC

ANSEL
UTF-812251 /2021.
Vörös István (1964-)
   A szabadság első éjszakája [elektronikus dok.] / Vörös István. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165119. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-517-044-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3832184]
MARC

ANSEL
UTF-812252 /2021.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Árpád' ébredése : előjáték a Pesti Magyar Színház' megnyitásának ünnepére / irta Vörösmarty Mihál. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2021]. - 27 p. ; 18 cm
Eredeti kiadása: Pest : Trattner, 1837
ISBN 978-615-5942-15-0 fűzött
magyar irodalom - dráma - hasonmás kiadás
894.511-2 *** 094/099.07
[AN 3838712]
MARC

ANSEL
UTF-812253 /2021.
Wass Albert (1908-1998)
   A funtineli boszorkány / Wass Albert. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon, 2021. - 3 db ; 23 cm
ISBN 978-615-6016-70-6
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3844282]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Az urszubeli leány. - 238, [1] p. - (Wass Albert művei ; 11.)
ISBN 978-615-6016-71-3 kötött : 4490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3844288] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Kunyhó a Komárnyikon. - 356, [2] p. - (Wass Albert művei ; 12.)
ISBN 978-615-6016-72-0 kötött : 4990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3844292] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A funtineli boszorkány. - 220, [2] p. - (Wass Albert művei ; 13.)
ISBN 978-615-6016-73-7 kötött : 4490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3844295] MARC

ANSEL
UTF-812254 /2021.
Wass Albert (1908-1998)
   Tizenhárom almafa ; Elvásik a veres csillag / Wass Albert. - [Szentendre] : Erdélyi Szalon Kvk., 2021. - 474, [4] p. ; 23 cm. - (Wass Albert művei ; 10.)
ISBN 978-615-6016-14-0 kötött : 5390,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3839006]
MARC

ANSEL
UTF-812255 /2021.
Zelei Bori (1980-)
   Csörög / Zelei Bori. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 225, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-543-067-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838636]
MARC

ANSEL
UTF-812256 /2021.
Zemlényi Zoltán (1970-)
   Hoppárézimi! ; Kitiltottak / Zemlényi Zoltán. - [Budapest] : ZZ company, cop. 2021. - 336, [1] p. : ill. ; 20 cm
Az 1. mű 6., a 2. mű 5. kiadása
Fűzött
magyar irodalom - memoár - önéletrajz
894.511-94
[AN 3844509]
MARC

ANSEL
UTF-812257 /2021.
Zemlényi Zoltán (1970-)
   Öbölkör / Zemlényi Zoltán. - 2. kiad. - [Budapest] : ZZ company, cop. 2021. - 250, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-2043-0 fűzött
Zemlényi Zoltán (1970-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3844314]
MARC

ANSEL
UTF-812258 /2021.
Zilahy Lajos (1891-1974)
   A Dukay család : regény / Zilahy Lajos. - Budapest : K. u. K. K., [2021]. - 3 db ; 21 cm
ISBN 978-615-6188-14-4 kötött : 13500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845772]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A bíbor évszázad, 1814-1914. - 422, [1] p.
ISBN 978-615-6188-15-1
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845775] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rézmetszet alkonyat, 1914-1939. - 686, [1] p.
ISBN 978-615-6188-16-8
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845776] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A dühödt angyal, 1939-1948. - 297, [6] p.
ISBN 978-615-6188-17-5
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845777] MARC

ANSEL
UTF-812259 /2021.
Zsirai László (1956-)
   Rózsaillat : novellák / Zsirai László. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 135, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6172-44-0 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3839058]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12260 /2021.
Dressing up (magyar)
   Beöltözősdi : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-798-2 fűzött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838289]
MARC

ANSEL
UTF-812261 /2021.
Vegas, Peter (1968-)
Scared of the dark? It's really scared of you (magyar)
   Félsz a sötétben? A sötét jobban fél tőled! / írta Peter Vegas ; rajz. Benjamin Chaud ; [ford. ... Rét Viktória]. - Budapest : Pagony, 2021. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-804-7 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3839055]
MARC

ANSEL
UTF-812262 /2021.
Waechter, Philip (1968-)
Endlich wieder zelten! (magyar)
   Hurrá, nyaralunk! / Philip Waechter ; [ford. ... Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [30] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-410-581-7 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3839130]
MARC

ANSEL
UTF-812263 /2021.
Where's Hoppity? (magyar)
   Hová lett Hoppity? : [olvass mesét Binggel!] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Bing
ISBN 978-963-486-797-5 fűzött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3838288]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12264 /2021.
   Adsumus XIX : tanulmányok a XXI. Eötvös Konferencia előadásaiból / szerk. Csigó Ábel és Rémai Martin ; [rend., közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2021. - 288 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát 2020. szept. 25-26-án online tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-42-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3838735]
MARC

ANSEL
UTF-812265 /2021.
Somogyi György (1968-)
   Kittenberger : fabriqué en Belgique / írta Somogyi György, Dobó István ; rajz. Tebeli Szabolcs. - 3. kiad. - Dunakeszi : Nagy E., cop. 2021. - [2], XLVIII, [6] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-5406-8 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3844533]
MARC

ANSEL
UTF-8