MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/11/15 10:41:25
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
12266 /2021.
Bircsák Lajosné
   A nagy háború és Iváncsa / Bircsák Lajosné ; [közread. az] Iváncsáért Közalapítvány. - Iváncsa : Iváncsáért Közalapítvány, 2020. - 399 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-399.
Kötött
Iváncsa - katona - hősi halott - első világháború - névtár
050.8 *** 355.293(439-2Iváncsa)"1914/1918" *** 355(439-2Iváncsa)(092)"1914/1918"
[AN 3839678]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

12267 /2021.
   Átmenetek - a globális és helyi kultúrák határán : absztraktok : [2021. március 12-13.] / [szerk. Szirmai Éva, Hevesi Tímea, Urbanik Tímea] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művelődéstudományi Intézet]. - Szeged : SZTE JGYPK Művelődéstudományi Int., 2021. - 60 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5946-31-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3840568]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

12268 /2021.
Horváth László
   Magyarország vészhelyzetben / Horváth László. - Budapest : [Horváth L.], 2020. - 137 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-00-7100-8)
összeesküvés-elmélet - magyar történelem
061.236(100)(089.3) *** 943.9
[AN 3840660]
MARC

ANSEL
UTF-812269 /2021.
Székesfehérvári Művésztelep (4.) (2020)
   4. Székesfehérvári Művésztelep / [... szerk. Szűcs Erzsébet]. - [Székesfehérvár] : Szent István Király Múz., 2020. - 22, [1] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 357.)
A 2020. aug. 8-18-ig rendezett művésztelep katalógusa
ISBN 978-615-5413-42-1 fűzött
Székesfehérvár - Magyarország - képzőművészet - művésztelep - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Székesfehérvár) *** 73/76(439)"202" *** 061.28(439-2Székesfehérvár)
[AN 3840801]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

12270 /2021.
Szabó Tamás
   Monogramos téglák Kaposváron / Szabó Tamás. - Kaposvár : Szabó T., 2021. - 82 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-615-81858-0-6 kötött
Kaposvár - ipartörténet - tégla- és cserépipar - tégla - mesterjegy
003.64(439-2Kaposvár) *** 691.42 *** 666.71(439-2Kaposvár)(091)
[AN 3839849]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

12271 /2021.
Coelho, Paulo (1947-)
Manual do guerreiro da luz (magyar)
   A fény harcosának kézikönyve [elektronikus dok.] / Paulo Coelho ; ford. Nagy Viktória. - 7. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, 2021, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164724. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-091-8
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3828938]
MARC

ANSEL
UTF-812272 /2021.
Hicks, Esther (1948-)
The law of attraction (magyar)
   A vonzás törvénye / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Varsányi Virág]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-626-2 kötött : 4490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3846995]
MARC

ANSEL
UTF-812273 /2021.
Péterfai János István
   Atlantisz magorjai / Péterfai János István ; [a rajzokat kész. NaNa]. - Debrecen : Kovács K., 2021. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-615-01-1677-8 fűzött
Atlantisz - magyarságkutatás
001.94(309) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3841114]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

12274 /2021.
Barr, Catherine
A turtle's view of the ocean blue (magyar)
   Az óceán világa egy teknős szemével / írta Catherine Barr ; ill. Brendan Kearney ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : Scolar Kid, cop. 2021. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-509-271-0 kötött : 4775,- Ft
óceán - természeti környezet - vízi élet - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2) *** 591.9(26)(02.053.2)
[AN 3841050]
MARC

ANSEL
UTF-812275 /2021.
   Európa jövője diákszemmel, 2021 / [kész. a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetében]. - [Szeged] : SZTE ÁJK NRTI, [2021]. - 27 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Európai Unió - fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság
504.03 *** 327.39(4-62)
[AN 3840567]
MARC

ANSEL
UTF-812276 /2021.
   Környezettörténet : tanulmányok Sümegi Pál professzor 60 éves születésnapi köszöntésére / szerk. Törőcsik Tünde [et al.]. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtud. Int., 2020. - 575 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-773-4 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - környezettudomány - történeti földrajz - régészet - geológia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
504 *** 911.3(439) *** 904 *** 55 *** 012Sümegi_P.
[AN 3840553]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

12277 /2021.
Róka Sándor (1958-)
   2000 feladat az elemi matematika köréből / Róka Sándor. - 7. kiad. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 364 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-493-147-8 fűzött : 4900,- Ft
matematika - tantárgy - példatár
51(076) *** 372.851(076)
[AN 3846926]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

12278 /2021.
Fényes Tibor (1929-)
   Az atommagfizika néhány aktuális problémája I / Fényes Tibor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 238 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-913-9 fűzött
magfizika - atommag
539.14
[AN 3839996]
MARC

ANSEL
UTF-812279 /2021.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (35.). Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (2021) (Szeged)
   35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció : Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, 2021. április 6-9. : [absztraktkötet] / [szerk. Bajmócy Péter, Pintér János]. - [Szeged] : [SZTE], 2021. - 359 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-306-784-0 fűzött
fizika - geológia - matematika - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
53 *** 55 *** 51 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3840391]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

12280 /2021.
Gienger, Michael
Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek katalógusa : 430 kristály A-tól Z-ig / Michael Gienger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 91 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-16-3 fűzött : 1450,- Ft
kristály - természetgyógyászat
548 *** 615.89
[AN 3847122]
MARC

ANSEL
UTF-812281 /2021.
Szántay Csaba (1958-)
   Hát, ez furcsa.. : életútkönyv / Szántay Csaba. - Budapest : Lexica K., 2020. - [2], 489, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Magyar tudósok, ISSN 2560-2411 ; 13.)
ISBN 978-615-81578-1-0 kötött : 4000,- Ft
Szántay Csaba (1958-)
Magyarország - vegyészmérnök - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
54(439)(092)Szántay_Cs.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3840572]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

12282 /2021.
Attenborough, David (1926-)
Journeys to the other side of the world (magyar)
   Utazások a világ túlsó felére : egy ifjú természettudós újabb történetei / David Attenborough ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Park, 2021. - 365, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-355-453-1 kötött : 4950,- Ft
fauna - őserdő - útleírás
591.9(213.56) *** 910.4(213.5)(0:82-992)
[AN 3847079]
MARC

ANSEL
UTF-812283 /2021.
Barfield, Mike
That's life! (magyar)
   Ilyen az élet! : nyomozás környezetünk élőlényei után / írta Mike Barfield ; ill. Lauren Humphrey ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2021. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-509-281-9 kötött : 4775,- Ft
élő szervezet - törzsfejlődés - gyermekkönyv
573.7(02.053.2) *** 575.8(02.053.2)
[AN 3841206]
MARC

ANSEL
UTF-812284 /2021.
Corrigan, Sophie
The not bad animals (magyar)
   Nem rossz állatok / írta és rajz. Sophie Corrigan ; [ford. Alföldy Bendegúz]. - Budapest : Scolar, cop. 2021. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-509-265-9 kötött : 4499,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3840889]
MARC

ANSEL
UTF-812285 /2021.
   Híres állattörténetek. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 269 p. ; 21 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 978-963-544-455-7 fűzött : 3400,- Ft
világirodalom - állatirodalom - elbeszélés - antológia
59(0:82-32) *** 82-32=945.11
[AN 3840858]
MARC

ANSEL
UTF-812286 /2021.
Kovács Tibor (1965-|)
   Gőték és szalamandrák / Kovács Tibor. - [Budapest] : Főv. Állat- és Növénykert, 2021. - 127, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Állatkerti kötetek a természetért, ISSN 2062-1485)
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-615-5392-31-3 fűzött
gőte - szalamandra
597.9
[AN 3840843]
MARC

ANSEL
UTF-812287 /2021.
Merkl Ottó (1957-2021)
   A bogarak világa : Magyarország leggyakoribb bogarai / Merkl Ottó ; Pál János rajz. - Budapest : Műszaki K., cop. 2021. - 115 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-16-4446-3 fűzött
Magyarország - bogár - fauna - állathatározó
595.76(439)(083.71) *** 591.9(439)(083.71)
[AN 3845866]
MARC

ANSEL
UTF-812288 /2021.
Szathmáry Szabolcs
   Vadászmadaraink zárttéri tenyésztése / Szathmáry Szabolcs ; [kiad. a Magyar Solymász Egyesület]. - [Budapest] : MSE, 2021. - 52 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-615-01-1106-3 fűzött
állattenyésztés - ragadozó madár - solymászat
598.2 *** 636.046
[AN 3840336]
MARC

ANSEL
UTF-812289 /2021.
Weller, Ursula (1996-)
Tiere in Afrika (magyar)
   Afrikai állatok / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Daniela Prusse]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 44.)
Ford. Tihor Szilvia. - Kihajtható képekkel. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-509-311-3 kötött : 3475,- Ft
Afrika - vadon élő állat - gyermekkönyv
59(6)(02.053.2)
[AN 3840885]
MARC

ANSEL
UTF-812290 /2021.
Wohlleben, Peter (1964-)
Weisst du, wo die Tiere wohnen? (magyar)
   Érted az állatok beszédét? : kalandozások az erdőben és a ház körül / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Kolibri, 2021. - 125 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-437-760-3 kötött : 4999,- Ft
állat - etológia - természeti környezet - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 591.5(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3840860]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

12291 /2021.
Asztalos Miklós (1935-)
   Második generációs értelmiségiek küzdelmei / Asztalos Miklós. - Budapest : NDP K., 2021. - 164 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 134-136.
ISBN 978-615-5719-80-6 fűzött
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - nőgyógyászat - memoár
61(439)(092)Asztalos_M.(0:82-94) *** 618
[AN 3840367]
MARC

ANSEL
UTF-812292 /2021.
Boone, Victoria M.
Positive parenting for autism (magyar)
   Autizmussal élő gyermekek pozitív szemléletű nevelése : segítsünk leküzdeni az akadályokat, adjunk szárnyakat gyermekünknek! / Victoria M. Boone ; [ford. Arnold Nikolett]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 143 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-447-881-2 fűzött : 2999,- Ft
autizmus - gyermek - családi nevelés - társadalmi viselkedés - képességfejlesztés - módszertan
616.89-008.45-053.2 *** 37.018.1 *** 37.025 *** 316.45
[AN 3839791]
MARC

ANSEL
UTF-812293 /2021.
   Centenáriumi emlékezés Ungár Imre és Scherer Éva orvos házaspárra. - 3. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2021. - 72 p. : ill. ; 20 cm
A "Tíz év Indiában" c. fejezet angol nyelven is
Fűzött
Ungár Imre (1914-1987)
Scherer Éva (1913-1998)
Magyarország - orvos - 20. század
61(439)(092)Ungár_I. *** 61(439)(092)Scherer_É.
[AN 3840297]
MARC

ANSEL
UTF-812294 /2021.
Guzsik-Mohácsi Viktória
   Teremtésnapló : életed álmai - álmaid életéhez / Guzsik-Mohácsi Viktória. - 2. kiad. - [Székesfehérvár] : Guzsik R., 2020. - 279, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-9643-8 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3845809]
MARC

ANSEL
UTF-812295 /2021.
Hay, Louise L. (1926-2017)
The power is within you (magyar)
   Az erő benned van! / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-500-5 kötött : 4490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3847077]
MARC

ANSEL
UTF-812296 /2021.
Horváth Katalin, L.
   "Az utolsó mondattal kezdd!" : Kulka Frigyes, egy rendkívüli gyógyító emlékére / L. Horváth Katalin. - 2. kiad. - Budapest : Napkút K., 2020. - 505, [6] p. : ill. ; 25 cm + 44 mell.
Tokban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-986-4 kötött : 7990,- Ft
Kulka Frigyes (1925-1989)
Magyarország - sebész - 20. század
61(439)(092)Kulka_F. *** 617
[AN 3845821]
MARC

ANSEL
UTF-812297 /2021.
Iklódi Dóra
   Cukormentes édességek : inzulinrezisztensek és cukorbetegek részére / Iklódi Dóra. - [Budapest] : Boook K., 2020. - 145, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5417-55-9 fűzött : 4990,- Ft
sütemény - cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 613.24 *** 641.852(083.12)
[AN 3840722]
MARC

ANSEL
UTF-812298 /2021.
   A kínai gyógyászat szerinti akupunktúra alapjai / főszerk. Oravecz Márk, Yu Funian ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2021. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-250.
ISBN 978-615-5855-15-3 fűzött
akupunktúra
615.814.1
[AN 3840244]
MARC

ANSEL
UTF-812299 /2021.
Kovács József
A szervezet tisztítása lépésről lépésre (új kiadása)
   A szervezet tisztítása / Kovács József. - Bőv. kiad. - Budapest : Reménygyógyulás Kft., 2021. - 282, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar népgyógyászat titkos záradékai)
Bibliogr.: p. 281-282.
ISBN 978-615-6156-03-7 fűzött : 4900,- Ft
természetgyógyászat - táplálkozás - méregtelenítés
615.89:615.322 *** 613.24
[AN 3846274]
MARC

ANSEL
UTF-812300 /2021.
   Leesés elleni védelem eszközeinek tervezési és kivitelezési irányelvei / [szerk. Pém István] ; [közread. az] Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége. - Budapest : ÉMSZ, [2020]. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80238-5-6 fűzött
munkavédelem - biztonságtechnika - építés - tetőszerkezet
613.6 *** 331.45 *** 692.4
[AN 3840588]
MARC

ANSEL
UTF-812301 /2021.
Lieberman, David J. (1966-)
Never get angry again (magyar)
   Urald a haragod, urald a helyzetet : őrizd meg a hidegvéred és urald a helyzetet bármilyen szituáció vagy párbeszéd során! / David J. Lieberman ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 259 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-887-7 kötött : 4990,- Ft
mentálhigiénia - indulat
613.865 *** 159.942
[AN 3846993]
MARC

ANSEL
UTF-812302 /2021.
Marton Péter (1979-)
   Covid-19 : az egészségtelen politikák ragálya / Marton Péter. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 127 p. ; 20 cm. - (Progress könyvek, ISSN 2560-0443)
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-963-517-307-5 fűzött : 2600,- Ft
világjárvány - egészségpolitika - közegészségügy - 21. század
616.98(100)"202" *** 351.77(100)"202" *** 364.444(100)
[AN 3841295]
MARC

ANSEL
UTF-812303 /2021.
Nagyné Halász Anna (1951-)
   NaHaAn : pszicho-fizio energiatorna / Nagyné Halász Anna ; [ill. Mézes Dorottya]. - Debrecen : [Magánkiad.], 2021. - 256 p. : ill., főként színes ; 20 cm
QR-kódokkal. - Bibliogr.: p. 256.
ISBN 978-615-01-0854-4 fűzött
reflexológia - torna
615.821.2 *** 613.71
[AN 3841137]
MARC

ANSEL
UTF-812304 /2021.
Nagyné Hegedűs Anita
   Az énhatékonyság vizsgálata tipikus fejlődésű és intellektuális képességzavart mutató tanulók körében / Nagyné Hegedűs Anita. - Szeged : JGYF K., 2021. - 184 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-150.
ISBN 978-615-5946-34-9 fűzött : 1600,- Ft
személyiség-lélektan - pszichometria - értelmi fejlődés - gyermeklélektan
159.923 *** 159.938 *** 159.922.7
[AN 3840398]
MARC

ANSEL
UTF-812305 /2021.
   Országos levegőterhelés-csökkentési program [elektronikus dok.] : intézkedési terv, 2020-2030 : bővített szakmai változat. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : [Herman O. Int.], 2020
Közread. a Herman Ottó Intézet. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166689. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-309-138-8
Magyarország - levegőtisztaság-védelem - levegőszennyezés - 21. század - elektronikus dokumentum
614.71 *** 504.3.064.2(439)"202"
[AN 3842166]
MARC

ANSEL
UTF-812306 /2021.
Osteen, Joel (1963-)
Empty out the negative (magyar)
   Ne légy negatív! : lépj az öröm, az önbizalom és a személyes befolyás új szintjére! / Joel Osteen ; [ford. Petrőcz Katalin]. - Budapest : Patmos Records, 2021. - 150, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-6108-32-6 fűzött : 2590,- Ft
mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3841007]
MARC

ANSEL
UTF-812307 /2021.
Reményi Ákos
   A hangprotézissel végzett beszédrehabilitáció gyakorlata / Reményi Ákos. - Budapest : Medicina, 2021. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-80.
ISBN 978-963-226-806-4 fűzött
gégészet - protézis - implantáció - beszédhang
616.22-77
[AN 3841091]
MARC

ANSEL
UTF-812308 /2021.
   Rendkívüli helyzetek és a jog : kalandozások a jog peremvidékén a COVID-19 apropóján / szerk. Hajdu Gábor. - Szeged : Iurisperitus K., 2021. - 172 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 28.)
A 2020. szept. 24-én és okt. 8-án rendezett online konferenciák anyaga. - A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6268-12-9 fűzött
világjárvány - jogalkalmazás
616.98(100)"202" *** 340.132
[AN 3840403]
MARC

ANSEL
UTF-812309 /2021.
Robbins, Mel (1968-)
The 5 second rule (magyar)
   5 másodperces szabály : több önbizalom, teljesebb élet, megbecsült munka könnyedén / Mel Robbins ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2021. - 284, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-529-874-7 kötött : 4990,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3847071]
MARC

ANSEL
UTF-812310 /2021.
   Sebészet / szerk. Gaál Csaba ; [az ábrákat Olgyay Gézáné és Bodor Zoltán kész.]. - 11. kiad. - Budapest : Medicina, 2021. - XXIV, 1311 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-226-572-8 kötött : 13400,- Ft
sebészet
617
[AN 3846455]
MARC

ANSEL
UTF-812311 /2021.
Ŝerbak, Ûrìj (1934-)
Černobil' (magyar)
   A csernobili eposz : dokumentumregény / Jurij Scserbak ; [ford. Zengő Mihály]. - 2. kiad. - [Budapest] : Zengő M., 2021. - 429, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1192-6 fűzött : 3990,- Ft
Csernobil - atomerőmű - katasztrófa - radioaktív sugárzás - ukrán irodalom - dokumentumregény
614.876(477-2Černobil')(0:82-31) *** 621.311.25(477-2Černobil')(0:82-31) *** 621.039.58(477-2Černobil')(0:82-31)
[AN 3845798]
MARC

ANSEL
UTF-812312 /2021.
Shelton, Michael
Sexual attraction in therapy (magyar)
   Szexuális vonzalom a terápiában : a vágyak kezelése szakemberként / Michael Shelton ; [ford. Nyiri Balázs]. - Budapest : Medicina, 2021. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-803-3 fűzött : 3400,- Ft
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - pszichoterápia - orvosi etika - nemi erkölcs
615.851 *** 614.253 *** 176
[AN 3841084]
MARC

ANSEL
UTF-812313 /2021.
Stekel, Wilhelm (1868-1940)
The autobiography of Wilhelm Stekel (magyar)
   Wilhelm Stekel önéletírása : a pszichoanalízis úttörőjének élettörténete / szerk. Emil A. Gutheil ; [ford. Takács Zoltán] ; [közread. az Életszeretet - Életöröm Alapítvány, Aktív-analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete]. - [Budapest] : Életszeretet - Életöröm Alapítvány : Aktív-analitikus Pszichoterapeuták Egyes., 2021. - 278 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0717-2 kötött
Stekel, Wilhelm (1868-1940)
Ausztria - pszichológus - pszichoanalízis - 19. század - 20. század - memoár
159.964.2(436)(092)Stekel,_W.(0:82-94)
[AN 3840733]
MARC

ANSEL
UTF-812314 /2021.
Sundahl, Deborah
Female ejaculation & the G-spot (magyar)
   A G-pont és a női ejakuláció / Deborah Sundahl ; [ford. Schmidt Georgina]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2021. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228-240.
ISBN 978-963-291-252-3 fűzött : 2900,- Ft
nemi élet - nő
613.88-055.2
[AN 3846346]
MARC

ANSEL
UTF-812315 /2021.
Szabadi Magdolna Anna
   A szociális kompetencia fejlesztésének lehetősége zeneterápiás eszközökkel a tanító- és tanárképzésben / Szabadi Magdolna Anna ; [közread. az] ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. - Budapest : ELTE TÓK, 2021. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 105-123.
ISBN 978-963-489-351-6 fűzött
zeneterápia - képességfejlesztés - szociális kompetencia - pedagógusképzés
615.851.82 *** 78 *** 37.035 *** 371.13
[AN 3839991]
MARC

ANSEL
UTF-812316 /2021.
Szauder Ipoly (1948-)
   Microvascularis coronariabetegség : kisér - nagy probléma / Szauder Ipoly. - Budapest : Medicina, 2021. - 228 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A gyakorló orvos könyvtára, ISSN 0433-0250)
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-808-8 fűzött : 3600,- Ft
szívgyógyászat - szívbetegség
616.132.2
[AN 3841108]
MARC

ANSEL
UTF-812317 /2021.
Tomcsányi János (1958-)
   Gyöngyök és göröngyök a Covid-járvány idején : kardiológiai esetek / Tomcsányi János. - Budapest : Tordas, cop. 2021. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6236-01-2 fűzött
szívbetegség - világjárvány - 21. század - esettanulmány
616.1 *** 616.98(100)"202"
[AN 3841075]
MARC

ANSEL
UTF-812318 /2021.
Tversky, Barbara
Mind in motion (magyar)
   Mozgásban az elme : hogyan formálja a cselekvés a gondolkodást? / Barbara Tversky ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2021. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-371.
ISBN 978-963-565-012-5 kötött : 4500,- Ft
gondolkodás - cselekvéselmélet - fogalomalkotás
159.955 *** 159.943
[AN 3839876]
MARC

ANSEL
UTF-812319 /2021.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - Ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   52. - 2021. - 289 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5719-78-3 fűzött
[AN 3840354] MARC

ANSEL
UTF-812320 /2021.
Young, Jeffrey E. (1950-)
Reinventing your life (magyar)
   Fedezd fel újra az életed! / Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko ; [ford. Gáspár Éva]. - Jav. utánny. - Budapest : Oriold, 2020. - 470, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 460.
ISBN 978-615-5981-22-7 fűzött : 3728,- Ft
mentálhigiénia - pszichoterápia - esettanulmány
613.865 *** 615.851
[AN 3845382]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

12321 /2021.
   Anyagtudományi terek / Nagy András, Németh István Péter, Czifra Sándor szerk. ; [közread. a Dunaújvárosi Egyetem]. - [Dunaújváros] : DUE Press, cop. 2021. - 253 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6142-15-3 fűzött
anyagtudomány - anyagvizsgálat
620.1
[AN 3840870]
MARC

ANSEL
UTF-812322 /2021.
Martin, Steve (1962-)
The everyday workings of machines (magyar)
   Hogyan működnek a gépek? : a kenyérpirítótól a vonatokig, a légpárnás hajóktól a robotokig... / Steve Martin ; ill. Valpuri Kerttula ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2021. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-509-240-6 kötött : 4999,- Ft
technika - gép és berendezés - gyermekkönyv
621(02.053.2)
[AN 3841098]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

12323 /2021.
Automation and Applied Computer Science Workshop (2021) (Budapest)
   Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2021 : AACS'21 : [Budapest ..., June 25, 2021] / ed. István Vajk, Dmitriy Dunaev ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Automation and Applied Informatics. - Budapest : BUTE Dep. of Automation and Applied Informatics, [2021]. - 292 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-421-852-4 fűzött
számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2021"
[AN 3840988]
MARC

ANSEL
UTF-812324 /2021.
Bojár Gábor (1949-)
   Graphisoft 2.0 : a generációváltás drámái / Bojár Gábor. - [Budapest] : Park, 2021. - 285, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-355-761-7 fűzött : 3990,- Ft
Graphisoft SE (Budapest)
Magyarország - számítástechnika - vállalat - ezredforduló - memoár
681.3 *** 061.5(439)Graphisoft(0:82-94)
[AN 3839748]
MARC

ANSEL
UTF-812325 /2021.
Fehér Krisztián
   GPU farm és eGPU építési kisokos / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021. - 30 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-12-2 fűzött : 1200,- Ft
informatika - videokártya
681.3
[AN 3840407]
MARC

ANSEL
UTF-812326 /2021.
Fehér Krisztián
   Multi-GPU grafika CUDA alapokon 2. rész : osztott előrenderelési technikák : [GPU Computing teljes, nyílt forráskódokkal!] / Fehér Krisztián. - [Dunakeszi] : Szerző, 2021. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6184-09-2 fűzött : 2000,- Ft
videokártya - programozás - programnyelv
519.688CUDA
[AN 3840404]
MARC

ANSEL
UTF-812327 /2021.
Györfi Andás
   A médiahack művészete / Györfi András. - Budapest : Holnap, 2021. - 195 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-349-320-5 fűzött : 3100,- Ft
médiaismeret - marketing - infokommunikáció - internet
681.3.004.14 *** 316.774 *** 658.8
[AN 3841069]
MARC

ANSEL
UTF-812328 /2021.
Szarka Tibor
   FPGA-hobby / Szarka Tibor. - Miskolc : Szarka T., 2021. - [2], 342 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-1241-1 kötött
logikai áramkör - integrált áramkör
681.325.652
[AN 3840632]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

12329 /2021.
   A nádudvari nemez műhely / [szerk. Vetró Mihály] ; [kiad. a Kerege Örökségőrző és Kézműves Egyesület]. - [Hajdúdorog] : Kerege Örökségőrző és Kézműves Egyes., 2020. - 179 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-00-9717-6 fűzött
Nádudvar - nemez - textilművészet - népi mesterség - kézműipar - szakképzés - 21. század
677.026.24 *** 745.52(439)"200/201" *** 745.52(439)(092) *** 373.6(439-2Nádudvar)
[AN 3840768]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

12330 /2021.
   Esszenciális illóolajok érzelmi hatásai. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 113 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
természetgyógyászat - illóolaj
665.52/.54 *** 615.89
[AN 3839663]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

12331 /2021.
   Market hotel / [... szerk. Martinkó József, ... Szira Péter]. - Budapest : Vertigo Publ. Kft. : Octogon [Szerk.], 2021. - 109, [2] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-81728-2-0 fűzött
Magyarország - szálloda - építőipar - vállalat - 21. század
69 *** 061.5(439)Market *** 728.51(439)"200/201"
[AN 3840979]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

12332 /2021.
Holló Szilvia Andrea (1964-)
   Vízen és szárazon : Budapest és a Duna a gőzhajózás korában / Holló Szilvia Andrea, Zsigmond Gábor. - Budapest : Városháza K., 2021. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-199.
ISBN 978-963-9669-66-6 kötött
Budapest - közlekedéstörténet - folyami hajózás - művelődéstörténet - folyópart - 19. század - 20. század
656(439-2Bp.)"18/194" *** 930.85(439-2Bp.) *** 656.62(439)"18/194"
[AN 3839771]
MARC

ANSEL
UTF-812333 /2021.
International Conference on Railway Bogies and Running Gears (11.) (2019) (Budapest)
   Proceedings of the 11th International Conference on Railway Bogies and Running Gears : Budapest ..., 9-12 September, 2019 : Bogie '19 / ed. by István Zobory ; [publ. by the] Department of Rolling Stock SSME/GTE. - Budapest : Dep. of Rolling Stock SSME/GTE, 2020. - 407 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: Proceedings of Bogie '19. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9058-42-2 kötött
futómű - forgóváz - vasút - konferencia-kiadvány
629.4.027 *** 061.3(439-2Bp.)"2019"
[AN 3840814]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

12334 /2021.
Bíró József
   Akvarisztika kezdőknek [elektronikus dok.] : gyakorlati útmutató hobbiakváriumok indításához és üzemeltetéséhez / Bíró József. - Szöveg (epub : 8.4 MB). - Budapest : Athenaeum, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164668. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-184-5
akvarisztika - elektronikus dokumentum
639.34
[AN 3828533]
MARC

ANSEL
UTF-812335 /2021.
Csapó János (1950-)
   Élelmiszeranalitika mérnököknek / Csapó János, Albert Csilla, Kiss Dóra ; [közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi- és Környezetgazdálkodási Kar Élelmiszertechnológiai Intézet. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 326, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-326.
ISBN 978-963-318-918-4 fűzött
élelmiszer-biokémia - analitikai kémia - egyetemi tankönyv
663/664(075.8) *** 543.06(075.8)
[AN 3840009]
MARC

ANSEL
UTF-812336 /2021.
Fejérvári Gergely
   Kis magyar borsznobkalauz / Fejérvári Gergely, P. Szathmáry István. - [Budapest] : Magnólia, 2021. - 105, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. [108].
ISBN 978-963-419-926-7 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - bor - borvidék - gasztronómia - humor
663.2(439) *** 641.5(0:82-7)
[AN 3840862]
MARC

ANSEL
UTF-812337 /2021.
   A gyümölcstermesztés technológiája / szerk. Csihon Ádám, Gonda István ; [közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Kertészettudományi Intézet ... - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020. - 203 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 168-171.
ISBN 978-963-318-859-0 fűzött
gyümölcstermesztés
634.1
[AN 3840007]
MARC

ANSEL
UTF-812338 /2021.
   Trófea katalógus, 2020 / [szerk. Poth Sándor] ; [fotók Poth Sándor ..., Takács Ferenc] ; [közread. a] Drávamenti Szarvas Földtulajdonosi Vadásztársaság. - Sámod : Drávamenti Szarvas Földtulajdonosi Vadásztárs., [2021]. - [2], 48, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1244-2 kötött
Magyarország - vadászat - szarvasféle - trófea - katalógus
639.18(083.8) *** 599.735.3 *** 799.2(439)(083.8)
[AN 3840329]
MARC

ANSEL
UTF-812339 /2021.
Vékony Blanka
   Kutya jó étrend : kutyatáplálásról nem csak kezdőknek / Vékony Blanka, Mák Erzsébet, Balogh Lívia ; [fotók Kaszás Gergely]. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 189 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-189.
ISBN 978-615-5417-74-0 fűzött : 5490,- Ft
kutyatartás - kisállateledel - szakácskönyv
636.7.084(083.12)
[AN 3840769]
MARC

ANSEL
UTF-812340 /2021.
Walentowitz, Steffen (1962-)
Wer lebt im Garten? (magyar)
   Ki lakik a kertben? / [ill. Steffen Walentowitz] ; [szöveg Patricia Mennen]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 1586-6386 ; 43.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-509-310-6 kötött : 3475,- Ft
állat - természeti környezet - kert - gyermekkönyv
634(02.053.2) *** 59(02.053.2)
[AN 3840873]
MARC

ANSEL
UTF-812341 /2021.
Woolf, Simon J.
The wine lover's bucket list (magyar)
   Bakancslista: bor : 1000 kaland a bor jegyében / Simon J. Woolf ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2021. - 416 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-256-7 kötött : 7990,- Ft
bor - borvidék
663.2(100) *** 634.8(100)
[AN 3840894]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

12342 /2021.
Berry, Mary (1935-)
Mary Berry cooks up a feast (magyar)
   Mary Berry vendégváró fogásai / Lucy Younggal. - Pécs : Alexandra, 2021. - 352 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Keszler Barbara
ISBN 978-963-447-935-2 kötött : 8900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3840613]
MARC

ANSEL
UTF-812343 /2021.
   A hévízi hajószakács : kortárs gasztroirodalmi antológia ; [szerk. Cserna-Szabó András és Fehér Renátó]. - Budapest : Cser, cop. 2021. - 304 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-278-649-0 kötött : 3995,- Ft
magyar irodalom - gasztronómia - antológia
641.5(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3841268]
MARC

ANSEL
UTF-812344 /2021.
Ruzsics Ilona
   Sütés-főzés ABC : [csak képről olvasóknak is] / Ruzsics Ilona. - Kecskemét : Smaragd K., 2021. - 158 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-6297-03-7 fűzött : 5490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3840324]
MARC

ANSEL
UTF-812345 /2021.
Schneider Péterné
   A hartai festett bútorok és ajándéktárgyak / Schneider Péterné. - [Harta] : [Schneider P.-né], 2021. - 57 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-615-01-1551-1 fűzött
Harta - bútor - iparművészet - népi díszítőművészet
645.4 *** 745.51.031.4(439-2Harta)
[AN 3840342]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

12346 /2021.
Southwell, Gareth
Paradoxes (magyar)
   Paradoxonok : 100 filozófiai paradoxon Akhilleusztól Zénónig / Gareth Southwell ; kieg. szövegek Gary Hayden és Michael Picard ; [... ill. Matt Windsor] ; [ford. Vágó Nándor]. - Budapest : Scolar, 2021. - 208 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 202-207.
ISBN 978-963-509-164-5 kötött : 4975,- Ft
antinómia - filozófiatörténet
165.412.3 *** 1(100)(091)
[AN 3840967]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

12347 /2021.
Balás Béla (1941-)
   Túl a politikán : történetek, gondolatok betonba öntve / Balás Béla. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 142, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-889-1 kötött : 2400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3839669]
MARC

ANSEL
UTF-812348 /2021.
Barry, William A.
The practice of spiritual direction (magyar)
   A lelkivezetés gyakorlata / William A. Barry, William J. Connolly ; [ford. Lukács János]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2021. - 314 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
Bibliogr.: p. 309-312.
ISBN 978-963-8014-78-8 kötött : 4200,- Ft
lelki gondozás
253.4
[AN 3847082]
MARC

ANSEL
UTF-812349 /2021.
Bárth Dániel (1976-)
   A 18. századi Bácska "alulnézeti" egyháztörténete : húsz év, húsz tanulmány / Bárth Dániel. - Budapest : MTA-ELTE Lendület Tört. Folklorisztikai Kutcsop., 2020. - 321 p. : ill. ; 24 cm. - (Folcloristica historica, ISSN 2676-8763 ; 3.)
Bibliogr.: p. 287-316.
ISBN 978-963-508-952-9 fűzött
Bácska - egyháztörténet - helytörténet - katolikus egyház - magyar néprajz - népi vallásosság - 18. század
282(439.2-13)"17" *** 398.3(439.2-13)"17" *** 943.92-13"17" *** 39(439.2-13)"17"
[AN 3840812]
MARC

ANSEL
UTF-812350 /2021.
   A Békési Református Egyházmegye első jegyzőkönyve és annak mellékletei, 1696-1809 (1839) / a bev. tanulmányt írta és a kötetet szerk. Hegyi Ádám ; a forrásszövegeket gond. Hegyi Ádám [et al.] ; [közread. a] Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker. Lvt., 2021. - 137 p. ; 24 cm. - (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani, ISSN 1417-4928 ; 23.)
Váltakozva magyar és latin nyelven. - Bibliogr.: p. 122-128.
ISBN 978-963-8209-31-3 fűzött
Békési Református Egyházmegye
egyháztörténet - református egyház - 18. század - jegyzőkönyv
284.2(439-03Békési_Egyházmegye)"169/180"(093)
[AN 3840557]
MARC

ANSEL
UTF-812351 /2021.
Békési Sándor (1954-)
   Memoria sanctorum : a középkori magyar szentek emlékezete / Békési Sándor. - Sárospatak : Hernád K., 2021. - 110 p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-615-5787-20-1 kötött
Magyarország - szent - Árpád-kor
235.3(439)(092)"10/13"
[AN 3841096]
MARC

ANSEL
UTF-812352 /2021.
Beran Ferenc (1951-)
   Advent - karácsony : elmélkedések a napi evangéliumról, 2020-2021 : advent 1. vasárnapjától Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedéséig / Beran Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 108 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-963-277-903-4 fűzött : 1500,- Ft
advent - karácsony - elmélkedés
242 *** 264-041.2 *** 264-041.1
[AN 3839671]
MARC

ANSEL
UTF-812353 /2021.
Beran Ferenc (1951-)
   Húsvét - pünkösd : elmélkedések a napi evangéliumról, 2021 : virágvasárnaptól pünkösdvasárnapig / Beran Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 127 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 978-963-277-949-2 fűzött : 1600,- Ft
húsvét - pünkösd - elmélkedés
242 *** 264-041.5/.6
[AN 3839674]
MARC

ANSEL
UTF-812354 /2021.
Bibel (magyar)
   Biblia : a katolikus egyház ifjúsági Bibliája / Ferenc pápa előszavával ; [... ill. ... Alexander von Lengerke] ; [... Kerényi Dénes ford.]. - Budapest : Kairosz, cop. 2021. - 423 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-662-833-8 kötött : 4500,- Ft
bibliai történet - ifjúsági könyv
22.046(02.053.2)
[AN 3846330]
MARC

ANSEL
UTF-812355 /2021.
Biblia (magyar)
   Biblia : egyszerű fordítás / [kiad. a TBL Magyarország Alapítvány]. - [Budapest] : TBL Mo. Alapítvány, [2021]. - XII, 1106 p. : ill., térk. ; 21 cm
Fűzött
ISBN 978-1-61870-725-3
22.04=945.11
[AN 3846332]
MARC

ANSEL
UTF-812356 /2021.
Blackaby, Tom (1962-)
7 steps to knowing, doing and experiencing the will of God (magyar)
   7 lépés, hogy megtapasztald Isten vezetését : fiataloknak / [Tom Blackaby, Mike Blackaby, Daniel Blackaby] ; [ford. Szőczy János] ; [közread. a] ... KIA. - Budapest : Harmat : KIA, 2021. - 182 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-288-352-6 fűzött : 2900,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés - ifjúsági irodalom
244(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3845817]
MARC

ANSEL
UTF-812357 /2021.
Carretto, Carlo (1910-1988)
Lettere dal deserto (magyar)
   Levelek a sivatagból / Carlo Carretto ; [ford. Jávorné Szőts Magdolna]. - Szeged : Agapé, 2021. - 139, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-458-432-2 fűzött
vallásos irodalom - meditáció
244 *** 242
[AN 3846486]
MARC

ANSEL
UTF-812358 /2021.
La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa (magyar)
   A plébániai közösségek lelkipásztori konverziója az egyház evangelizáló küldetésének szolgálatában : instrukció, 2020. július 20. / Kléruskongregáció ; [ford. Kéri Benedek Atanáz]. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 60 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 54.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-893-8 fűzött : 980,- Ft
katolikus egyház - egyházi hivatal - egyházközség - lelkipásztorkodás - szabályzat
282 *** 254 *** 262.2 *** 253
[AN 3839902]
MARC

ANSEL
UTF-812359 /2021.
D'Costa, Gavin (1958-)
Catholic doctrines on the Jewish people after Vatican II (magyar)
   Az egyház és a zsidóság : katolikus tanfejlődés a II. Vatikáni Zsinat után / Gavin D'Costa ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Vigilia, 2021. - 306 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-77-4 fűzött : 3500,- Ft
teológia - vallástörténet - 20. század - 21. század - katolikus egyház - zsidóság
21 *** 282(100)"196/201" *** 261.1
[AN 3841118]
MARC

ANSEL
UTF-812360 /2021.
Dio sulle strade del mondo - storia dei volontari, 1956-1996 (magyar)
   Isten a világ útjain : Isten önkénteseinek története, 1956-1996 / szerk. Dori Zambonini és Arnaldo Diana ; [ford. Paksy Eszter és Fekete Mária] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2021. - 131 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81383-9-0 fűzött
Fokoláre Mozgalom
267Fokoláre
[AN 3841124]
MARC

ANSEL
UTF-812361 /2021.
Dio sulle strade del mondo - storia dei volontari, 1997-2008 (magyar)
   Isten a világ útjain 2 : Isten önkénteseinek története, 1997-2008 / [ford. Péterfi Eszter] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2021. - 96 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81843-0-4 fűzött
Fokoláre Mozgalom
267Fokoláre
[AN 3841125]
MARC

ANSEL
UTF-812362 /2021.
   Emlékkonferencia Pálos Frigyes tiszteletére : Tereske, 2020. október 17. / [szerk. Marozsi Ferenc]. - [Budapest] : Kálovitsné Nagy J., [2021]. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0965-7 fűzött
Magyarország - katolikus pap - művészettörténész - 20. század - 21. század
282(439)(092)Pálos_F. *** 7.072.2(439)(092)Pálos_F.
[AN 3840609]
MARC

ANSEL
UTF-812363 /2021.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - 20. kiad. - Budapest : Luther, 2021. - 808 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9979-60-4 kötött : 2220,- Ft
evangélikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.1
[AN 3846329]
MARC

ANSEL
UTF-812364 /2021.
L'évêque et l'unité des chrétiens (magyar)
   A püspök és a keresztények egysége : ökumenikus vademecum / A Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács ; [ford. Kránitz Mihály]. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 68 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 56.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-963-8 fűzött : 1200,- Ft
ökumené - katolikus egyház
261.8 *** 282
[AN 3840373]
MARC

ANSEL
UTF-812365 /2021.
Fabiny Tibor (1955-)
   Isten maszkjai : Luther olvasása közben / Fabiny Tibor. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 325 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 307-325.
ISBN 978-963-414-799-2 fűzött : 3990,- Ft
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - teológus - protestantizmus - 16. század - evangélikus egyház
284.1(430)(092)Luther,_M. *** 21
[AN 3840807]
MARC

ANSEL
UTF-812366 /2021.
Finley, Mark (1945-)
Rest In Christ (magyar)
   Nyugalom Krisztusban : tanítói melléklet / írta Mark A. Finley ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2021. - 80 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
22.07(072)
[AN 3840718]
MARC

ANSEL
UTF-812367 /2021.
Gémesi Tamás
   Szövetség Istennel : egy különleges álom / [... szerzője és az imákat összeáll. Gémesi Tamás]. - [Budapest] : Szerző, [2021]. - 22 p. ; 15 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3840888]
MARC

ANSEL
UTF-812368 /2021.
Hefler Gábor (1948-)
   "Ez annak emlékére van amit az Úr értem tett" Kiv. 13,8 : az 50. papi jubileumom alkalmából életutam tanítványaim, barátaim szemével és a saját szemszögemből / Hefler Gábor. - [Újhartyán] : Hefler G., 2021. - 255 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1384-5 kötött
Hefler Gábor (1948-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Hefler_G.(0:82-94)
[AN 3840838]
MARC

ANSEL
UTF-812369 /2021.
Horowitz, David (1939-)
Dark agenda (magyar)
   Sötét program : az új ateizmus harca a keresztény Amerika lerombolására / David Horowitz ; [ford. Morvay Péter]. - Budapest : Patmos Records, 2021. - 205 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6108-43-2 fűzött : 3190,- Ft
Egyesült Államok - kereszténység - vallásüldözés - 21. század
23/28(73)"200/201" *** 272(73)"200/201"
[AN 3841035]
MARC

ANSEL
UTF-812370 /2021.
Horváth Pál (1951-)
   Közügyek és közjátékok / Horváth Pál. - Budapest : Kairosz, 2021. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-514-098-5 fűzött : 3200,- Ft
kereszténység - vallás és politika viszonya - rádióműsorszám
23/28 *** 261.7 *** 791.9.096(439)
[AN 3841115]
MARC

ANSEL
UTF-812371 /2021.
Ignatius de Loyola (1491-1556)
   Zarándokzsebkönyv : 100 lépés Loyolai Szent Ignáccal / [... összeáll. és a reflexiós kérdéseket írta Tornya Erika]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2021. - [216] p. ; 11x13 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-442-035-4 fűzött : 1521,- Ft
mentálhigiénia - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 613.865
[AN 3841056]
MARC

ANSEL
UTF-812372 /2021.
   Az imádság hangja ötven nyelven / [... összeáll. Avanesian Alex] ; [közread. az] Örmény Apostoli Vallási Közösség. - Budapest : Örmény Apostoli Vallási Közösség, cop. 2021. - 119 p. ; 28 cm
ISBN 978-615-01-1609-9 fűzött
ima
243
[AN 3840304]
MARC

ANSEL
UTF-812373 /2021.
   Imádságoskönyv / [... kiad. ... a Magyar Református Presbiteri Szövetség ...]. - [Budapest] : M. Református Presbiteri Szövets., [2021]. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80733-6-3 fűzött
református egyház - imakönyv
243 *** 284.2
[AN 3845819]
MARC

ANSEL
UTF-812374 /2021.
   John Sabo and Cardinal Mindszenty, 1957-1971 = Mons. John Sabo és Mindszenty bíboros / szerk. és sajtó alá rend. Somorjai Ádám ; Deák András Miklós bev. tanulmányával. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2020. - 342 p. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 93.)
A levelek váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 325-327. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5826-12-2)
Sabo, John (1905-1991)
Mindszenty József (1892-1975)
Egyesült Államok - Magyarország - katolikus pap - levelezés - bíboros - 20. század - történelmi forrás
282(73)(092)Sabo_J.(044) *** 282(439)(092)Mindszenty_J.(093)
[AN 3839578]
MARC

ANSEL
UTF-812375 /2021.
   John Sabo and Cardinal Mindszenty, 1957-1971 = Mons. John Sabo és Mindszenty bíboros / szerk. és sajtó alá rend. Somorjai Ádám ; [a bev. tanulmányt írta ... Deák András Miklós]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021. - 352 p. : ill., színes ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 93.)
keretcím: Magyarország Barátai könyvek. - A levelek váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 335-337. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5826-12-2 kötött
Sabo, John (1905-1991)
Mindszenty József (1892-1975)
Egyesült Államok - Magyarország - katolikus pap - levelezés - bíboros - 20. század - történelmi forrás
282(439)(092)Mindszenty_J.(093) *** 282(73)(092)Sabo_J.(044)
[AN 3839593]
MARC

ANSEL
UTF-812376 /2021.
Katus László (1927-2015)
   Ecclesia semper reformanda et renovanda : egyháztörténeti tanulmányok / Katus László ; [... szerk. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Kronosz K., 2021. - 326 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6339-05-8 kötött : 3950,- Ft
Magyarország - Európa - egyháztörténet - katolikus egyház - kereszténység - művelődéstörténet
282(439)"17/19" *** 282(4) *** 930.85(4)
[AN 3845377]
MARC

ANSEL
UTF-812377 /2021.
Kentenich, Joseph (1885-1968)
Kentenich-Lesebuch für Familien (magyar)
   Kentenich olvasókönyv családok számára : családi élet és növekedés Kentenich atya iskolájában / szerk. Gertrud-Maria Erhard ; [ford. Horváth Beáta-Mária] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2021. - 348 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 343-348.
ISBN 978-615-01-1203-9 kötött
házasság - család - vallási erkölcs
241 *** 265.5 *** 316.356.2
[AN 3840872]
MARC

ANSEL
UTF-812378 /2021.
   Keresztény újkinyilatkoztatás [elektronikus dok.] : törekvőknek / kiad. a Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány. - Szöveg. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2006-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - A 4. kötettől alcím nélkül. - 14. kötettől kiad. Hogyan Szeressek Alapítvány. - Működési követelmények: MS Word; Adobe Acrobat Reader
kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum
248.215
[AN 2628084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Átköltözések a túlvilágra / ... leírta Lorber Jakab. - 2021. - 1 CD-R
Jenseits der Schwelle
látomás - halál - elektronikus dokumentum
248.214 *** 236.1
[AN 3840834] MARC

ANSEL
UTF-812379 /2021.
   Keresztény újkinyilatkoztatás : kezdőknek és haladóknak / [kiad. Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány]. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2002-. - 21 cm
A közreadó neve a 12. kötettől: Hogyan Szeressek Alapítvány. - A 3. köteten az egyéb címadat: törekvőknek, a 4. köteten: keresőknek, az 5. kötettől: hívőknek. - Méretváltozata: 30 cm
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 964090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Átköltözések a túlvilágra : haláljelenetek / Jakob Lorber. - 2021. - 133 p. : ill.
Jenseits der Schwelle
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-1588-7 fűzött
látomás - halál
236.1 *** 248.214
[AN 3840730] MARC

ANSEL
UTF-812380 /2021.
Klingbeil, Gerald (1964-)
Rest In Christ (magyar)
   Nyugalom Krisztusban / írta Gerald és Chantal Klingbeil ; [ford. Zarka Dávid]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2021. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-77-3 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3840715]
MARC

ANSEL
UTF-812381 /2021.
Kozar, Lojze (1958-)
   V imeni Očé / Lojze Kozar ; ... izd. Zveza Slovencev na Maďzarskem ..., Državna slovenska samouprava. - Monošter : Zveza Slovencev na Maďzarskem ; Gornji Senik : Dřzavna slovenska samouprava, 2021. - 168 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88065-1-2 fűzött
Kühar, Janoš (1901-1987)
Magyarország - katolikus pap - magyarországi szlovének - 20. század
282(439)(=863)(092)Kühar_J.
[AN 3840666]
MARC

ANSEL
UTF-812382 /2021.
   A közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az egyház társadalmi tanítása tükrében : konferencia a Vatikáni Joseph Ratzinger Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara szervezésében Budapesten, 2019. október 8-9-én / szerk. Pierluca Azzaro, Gájer László. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-956-0 fűzött : 2900,- Ft
Közép-Európa - katolikus egyház - társadalmi hatás - rendszerváltás - ezredforduló
261(4-191)"198/201" *** 282(4-191)"198/201"
[AN 3840579]
MARC

ANSEL
UTF-812383 /2021.
Kránitz Mihály (1959-)
   A csodálatos jel : adventi útikönyv Ferenc pápával, 2020. november 29 - december 24. : "B" év / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 59 p. : ill. ; 12x17 cm
ISBN 978-963-277-896-9 fűzött : 780,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3839906]
MARC

ANSEL
UTF-812384 /2021.
   Krisztus számít rád! : velemjáró : úton Isten felé : a Magyarországi Cursillo Mozgalom imakönyve / kiad. a Cursillo Nemzeti Titkársága. - 6. jav. kiad. - [Budapest] : Cursillo Nemz. Titkársága, 2021. - 176 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-01-0944-2 fűzött
imakönyv
243
[AN 3840575]
MARC

ANSEL
UTF-812385 /2021.
Kuminetz Géza (1959-)
   A képzés és önképzés, a nevelés és önnevelés feladatai a katolikus egyetemen / Kuminetz Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2021. - 175 p. ; 19 cm. - (Pázmány könyvek sorozat, ISSN 1586-5746 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-955-3 fűzött : 2400,- Ft
kereszténység - tudomány - felsőoktatás - önképzés
23/28 *** 215 *** 37.041 *** 378
[AN 3840395]
MARC

ANSEL
UTF-812386 /2021.
   "Leborulva áldlak..." : az Oltáriszentség és az úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában / [szerk. Barna Gábor]. - Budapest : Szt. István Társ. : Szt. István Tud. Akad., 2020. - 426 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Szent István Tudományos Akadémia kiadványai. I., Értekezések, ISSN 2732-2297 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-910-2 kötött : 4800,- Ft
úrvacsora - oltáriszentség - vallásgyakorlás - keresztény művészet
265.3 *** 248 *** 7.046.3
[AN 3839652]
MARC

ANSEL
UTF-812387 /2021.
   Lelkigyakorlat vázlatok / [szerk. Csáki Tibor] ; [kiad. Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága]. - Vác : EKIF, 2021. - 135 p. : ill. ; 17 cm
Borítócím: "Alattad a föld, fölötted az ég... ...benned a létra." : lelkigyakorlat vázlatok
Fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3841088]
MARC

ANSEL
UTF-812388 /2021.
Lubich, Chiara (1920-2008)
Le parole di Chiara Lubich (magyar)
   Chiara Lubich gondolatai : Isten önkéntesei szabályzatának fénye és forrása / szerk. Maria Ghislandi és Lella Siniscalco ; [ford. Fekete Mária] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2021. - 172 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81383-8-3 fűzött
Fokoláre Mozgalom
Olaszország - vallási személy - kereszténység - 20. század
267Fokoláre *** 267Fokoláre(092)Lubich,_Ch.
[AN 3841128]
MARC

ANSEL
UTF-812389 /2021.
   A Magyarországi Román Ortodox Püspökség / szerk. Zombori István ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5826-15-3 fűzött
Magyarországi Román Ortodox Püspökség
Magyarország - román ortodox egyház - egyháztörténet
281.95(439)(091)
[AN 3839614]
MARC

ANSEL
UTF-812390 /2021.
Marton Zsolt (1966-)
   A megtérés útja : Elmer István beszélgetése Marton Zsolt váci megyéspüspökkel. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 279 p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 24.)
ISBN 978-963-277-904-1 kötött : 3200,- Ft
Marton Zsolt (1966-)
Magyarország - katolikus egyház - püspök - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Marton_Zs.(047.53)
[AN 3839683]
MARC

ANSEL
UTF-812391 /2021.
Mustó Péter (1935-)
   Megszereted, ami a tiéd / Mustó Péter. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2021. - 198, [7] p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-69-6 kötött : 3600,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3847086]
MARC

ANSEL
UTF-812392 /2021.
Orcád világossága (angol)
   The light of thy countenance : Greek Catholics in Hungary / [ed. by Szilveszter Terdik] ; [associate ed. Irén Szabó] ; [index comp. by Lilla Nagy] ; [publ. by Metropolitan Church sui iuris of Hungary]. - Debrecen : Metropolitan Church sui iuris of Hungary, 2020. - 492 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5964-12-1 kötött
Magyarország - görög katolikus egyház - egyháztörténet - keresztény művészet - templomi berendezés - album
281.5.018.2(439)(091) *** 246 *** 247
[AN 3840928]
MARC

ANSEL
UTF-812393 /2021.
   Orcád világossága : görögkatolikusok Magyarországon / [... szerk. Terdik Szilveszter] ; [a szerk. mtársa Szabó Irén] ; [a névmutatót kész. Nagy Lilla] ; [kiad. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház]. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2020. - 492 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5964-11-4 kötött
Magyarország - görög katolikus egyház - egyháztörténet - keresztény művészet - templomi berendezés - album
281.5.018.2(439)(091) *** 246 *** 247
[AN 3840927]
MARC

ANSEL
UTF-812394 /2021.
Pitaud, Bernard (1939-)
Prier 15 jours avec Madeleine Delbrêl (magyar)
   15 nap imádság Madeleine Delbrêl gondolataival / Bernard Pitaud ; [ford. Bodroghi Csilla] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2021. - 120 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-81383-6-9 fűzött : 1500,- Ft
elmélkedés
252
[AN 3841121]
MARC

ANSEL
UTF-812395 /2021.
Prince, Derek (1915-2003)
Why Israel? (magyar)
   Miért éppen Izrael? : Isten szíve egy népért, az ő terve egy nemzettel / Derek Prince ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries - Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2021. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5856-14-3 fűzött
vallásos irodalom - zsidóság - zsidó vallás
244 *** 296
[AN 3840290]
MARC

ANSEL
UTF-812396 /2021.
Sándor Endre (1945-)
   "Imádkozzatok és buzgón kérjetek!" : bibliai tanítások az imádság erejéről / Sándor Endre. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Kálvin, 2021. - 89 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-215-0 fűzött : 590,- Ft
imádkozás - vallásos irodalom
248.143 *** 244
[AN 3846454]
MARC

ANSEL
UTF-812397 /2021.
Scur Katalin
   József története / írta Scur Katalin ; ill. Elek Lívia. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2021. - 36 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliai történetek ; 2021/3.)
ISBN 978-615-5697-50-0 fűzött : 595,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3839534]
MARC

ANSEL
UTF-812398 /2021.
Scur Katalin
   Teremtéstörténet / írta Scur Katalin ; ill. Elek Lívia. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2021. - 36 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliai történetek ; 2021/4.)
ISBN 978-615-5697-51-7 fűzött : 595,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3839535]
MARC

ANSEL
UTF-812399 /2021.
Szakáli Anna (1952-)
   Isten és az emberek szolgálatában / Szakáli Anna. - [Zamárdi] : [Magánkiad.], cop. 2021. - 97, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1494-1 fűzött
Zamárdi - katolikus pap - 20. század
282(439-2Zamárdi)"19"(082)
[AN 3841117]
MARC

ANSEL
UTF-812400 /2021.
   "Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén : az emberi és angyali létezés kérdései az ókeresztény korban : válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XV., XVI., XVIII. és XIX. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból / szerk. D. Tóth Judit, Nagy Levente. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 10.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-935-1 fűzött
ókeresztény irodalom - patrológia - angelológia - korai kereszténység
276 *** 235.01 *** 281
[AN 3840254]
MARC

ANSEL
UTF-812401 /2021.
Szombathy Zoltán (1972-)
   Az iszlám Fekete-Afrikában / Szombathy Zoltán. - Piliscsaba : Avicenna Közel-Kelet Kut. Int., 2021. - 362 p. ; 24 cm. - (Documenta et monographiae / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, ISSN 1785-0894 ; 10.)
Bibliogr.: p. 291-327.
ISBN 978-615-5343-13-1 kötött
Afrika - iszlám - helyismeret - történelem - Afrika-kutatás
297(6) *** 908.6 *** 96 *** 008(6)
[AN 3839672]
MARC

ANSEL
UTF-812402 /2021.
   Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről / szerk. Dinnyés Patrik, Nagy Andor. - Eger : Líceum K., 2020. - 260 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Eszterházy Károly egri püspök és kora ; 1.)
Az Egerben, 2016. márc. 17-én "Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített öröksége" címmel és 2017. nov. 16-án "Eszterházy Károly - egy püspöki életmű a "tudományok és művészetek javára"" címmel rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-496-159-8 fűzött
Eszterházy Károly (1725-1799)
Egri Egyházmegye
Eger - Magyarország - püspök - katolikus egyház - művelődéstörténet - 18. század
282(439)(092)Eszterházy_K. *** 930.85(439-2Eger)"17" *** 282(439-03Egri_egyházmegye)"17"
[AN 3840855]
MARC

ANSEL
UTF-812403 /2021.
   The trial of cardinal József Mindszenty from the perspective of seventy years : the fate of church leaders in Central and Eastern Europe ; d. by András Fejérdy, Bernadett Wirthné Diera ; [... publ. in collab. with the Committee of National Remembrance ...]. - Città del Vaticano : LEV ; [Budapest] : Committee of Nat. Remembrance, cop. 2021. - 477, [5] p. ; 25 cm. - (Atti e documenti / Pontificio comitato di scienze storiche, ISSN 2518-279X ; 59.)
Bibliogr.
ISBN 978-88-266-0610-1
Kötött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - Közép-Európa - egyházpolitika - politikai per - katolikus pap - érsek - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 322(439)"1945/195" *** 322(4-11)"194/196" *** 282(4-11)"19"(092) *** 343.301.096(439)"1945/195"
[AN 3841138]
MARC

ANSEL
UTF-812404 /2021.
   Ugye lángolt a szívünk? : gyakorlati kézikönyv szentignáci szellemiségű kiscsoportos iskolai lelkinapok szervezéséhez / [... koord. ... Rudan Mária] ; [közread. a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Ignáci Pedagógiai Műhely]. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : Ignáci Ped. Műhely, 2020. - 187 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5881-12-1 fűzött
vallásoktatás - lelkigyakorlat - tanári segédkönyv
268(072) *** 372.82(072)
[AN 3840760]
MARC

ANSEL
UTF-812405 /2021.
   Ütközni vagy időt nyerni? : katolikus alternatívák 1945 után néhány vatikáni dokumentum fényében = Scontrarsi o negoziare? : alternative dei Cattolici nel dopoguerra in Ungheria alla luce di alcuni documenti Vaticani / ... szerk. Johan Ickx, Keresztes András és Somorjai Ádám. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2020. - 462 p. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 94.)
Váltakozva magyar, olasz és német nyelven. - Bibliogr.: p. 452-455. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5826-11-5 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházpolitika - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
282(439)"194"(093) *** 322(439)"194"(093)
[AN 3839911]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

12406 /2021.
   Felelősség és közösség / szerk. Juhász Péter, Miter [!Mitev] Ariel, Wimmer Ágnes. - Budapest : BCE, cop. 2021. - 192 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgáz diáktudós, ISSN 2063-7667)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-874-9 fűzött
társadalmi felelősség - beruházás - tudományos diákkör
316.6 *** 339.9 *** 658.152 *** 378.184
[AN 3839966]
MARC

ANSEL
UTF-812407 /2021.
Füredi, Frank (1947-)
Why borders matter (magyar)
   Célkeresztben a határok / Frank Füredi ; [ford. Betlen János] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2021. - 405, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 381-405.
ISBN 978-615-6200-27-3 fűzött : 3390,- Ft
demokrácia - nyitott társadalom - társadalmi kapcsolat - társadalmi norma - identitás - válság
316.63 *** 316.47 *** 316.758 *** 321.7
[AN 3841282]
MARC

ANSEL
UTF-812408 /2021.
Molnár Éva
   Párválasztás és családalapítás elszegényedett, elszigetelődött társadalmi térben / Molnár Éva. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2021. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-191.
ISBN 978-963-490-291-1 fűzött
Magyarország - Észak-alföldi régió - családszociológia - fiatal felnőtt - szegénység - marginalitás - családtervezés - házasság - 21. század - szociológiai vizsgálat
316.356.2 *** 316.344.23(439)"201" *** 316.37-053.81(439)"201" *** 316.474
[AN 3840002]
MARC

ANSEL
UTF-812409 /2021.
Németh László (1956-)
   Magyarokról Itáliában, 1924-2014 / Németh László Imre ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2020. - 432 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5826-13-9 kötött
Olaszország - magyarság - közösség - katolikus egyház - lelkipásztorkodás
316.347(=945.11)(45) *** 282(=945.11)(45) *** 260.1 *** 253
[AN 3839673]
MARC

ANSEL
UTF-812410 /2021.
Németh László (1956-)
   Szétszórva egységben : magyarok Itáliában, 1974-2020 : Bologna, Loreto, Milánó, Róma, Szicilia, Tolentino, Torino / Németh László Imre ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-615-5826-16-0 fűzött
Olaszország - magyarság - közösség - lelkipásztorkodás - katolikus egyház - világi kisegítő
316.347(=945.11)(45) *** 260.1 *** 282(=945.11)(45) *** 259
[AN 3839646]
MARC

ANSEL
UTF-812411 /2021.
Pap Milán (1983-)
   A párttal, a néppel.. : eszmék és politikai mozgósítás a Kádár-korszakban / Pap Milán ; [közread. a] Mathias Corvinus Collegium. - [Budapest] : MCC Press Kft., 2021. - 305 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1211-4 kötött : 3995,- Ft
Magyarország - politikai szociológia - politikai propaganda - politikatörténet - munkahelyi demokrácia - ünnep - szocialista rendszer - Kádár-korszak
316.334.3(439)"195/198" *** 32.019.5(439)"195/198" *** 321.74(439)"195/198" *** 394.4/.5(439)"195/198"
[AN 3840746]
MARC

ANSEL
UTF-812412 /2021.
   Régen minden jobb volt : korunk filmjei, zenéi, tévéműsorai / Balázsy István [et al.]. - Budapest : Napvilág, 2021. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-338-470-1 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - populáris kultúra - filmtörténet - zenetörténet - rendszerváltás - ezredforduló - humor - rádióműsorszám
316.7(439)"198/201"(0:82-7) *** 316.7(100)"198/201"(0:82-7) *** 791.9.096(439)
[AN 3838549]
MARC

ANSEL
UTF-812413 /2021.
Váróczy Viktória
   A média mint lehetőség a fogyatékos emberek társadalmi befogadásában / Váróczy Viktória, Tiszai Luca. - Szeged : Juhász Gy. Felsőokt. K., 2021. - 47 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 43-46.
ISBN 978-615-5946-32-5 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - esélyegyenlőség - társadalmi integráció - fogyatékos - tömegtájékoztatási eszköz
316.4.052 *** 342.734(439) *** 316.37-056.2/.3 *** 364.65 *** 791.9.096/.097 *** 316.774
[AN 3840384]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

12414 /2021.
Gaiman, Neil (1960-)
Norse mythology (magyar)
   Északi mitológia / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 205, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-232-9 fűzött : 3280,- Ft : 9,60 EUR
skandináv népek ősvallása
398.221(48) *** 293.11
[AN 3846968]
MARC

ANSEL
UTF-812415 /2021.
Madarassy László (1880-1943)
   Dunántúli tükrösök / összeáll. Madarassy László. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - [7] p., 25 fol. : ill., részben színes ; 26 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest, MTA, 1932
ISBN 978-615-6189-59-2 fűzött : 3500,- Ft
Dunántúl - magyar néprajz - tárgyi néprajz - pásztorművészet - népi fafaragás - tükör - album - hasonmás kiadás
39(=945.11)(439.11) *** 745.51.031.4(=945.11)(439.11) *** 094/099.07
[AN 3839256]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

12416 /2021.
   1956 - a Kossuth téri sortűz és emlékhelye / [... kurátorai Feitl Írisz, Kedves Gyula, Őze Sándor] ; [a szöveget írta Németh Csaba]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2021. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-963-9848-74-0 fűzött
Budapest - Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.)"1956" *** 069(439-2Bp.) *** 943.9-2Bp."1956"
[AN 3846095]
MARC

ANSEL
UTF-812417 /2021.
Bajcsi Ildikó (1985-)
   Kisebbségi magyar küldetés Csehszlovákiában : a sarlós nemzedék közösségi szerepvállalása Trianon után / Bajcsi Ildikó. - Budapest : L'Harmattan : Impulzus, 2021. - 273 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 256-273.
ISBN 978-963-414-721-3 fűzött : 3490,- Ft
Sarló
Csehszlovákia - határon túli magyarság - kisebbségi politika - ifjúsági mozgalom - nemzetiségi mozgalom - politikatörténet - két világháború közötti időszak
323.1(=945.11)(437)"192/193" *** 329.78(437)Sarló *** 316.347(=945.11)(437)"192/193"
[AN 3840809]
MARC

ANSEL
UTF-812418 /2021.
Bryant, Ralph C.
Governance for a Higgledy-Piggledy planet (magyar)
   Rendezetlen bolygónk kormányzása : a helyi autonómia és a külkapcsolati nyitottság közötti egyensúly kialakítása / Ralph C. Bryant ; [ford. Lukács Tibor]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 163 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 149-156.
ISBN 978-963-573-050-6 fűzött : 3499,- Ft
nemzetközi együttműködés - globális probléma - szuverenitás
327(100) *** 339.9 *** 341.211
[AN 3840589]
MARC

ANSEL
UTF-812419 /2021.
Dorosz Dávid (1985-)
   Az idő szorításában [elektronikus dok.] : hogyan kerüljük el a globális összeomlást? : gyakorlati tanácsokkal a mindennapokhoz / Dorosz Dávid. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164638. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-517-059-3
geopolitika - világpolitika - világtörténelem - globalizáció - 21. század - elektronikus dokumentum
327(100)"20" *** 930.9 *** 339.9(100)"20"
[AN 3828395]
MARC

ANSEL
UTF-812420 /2021.
   Gróf Bethlen István és kora. - 2. kiad. - Budapest : Országház Kvk., 2021. - 211 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2013. okt. 4-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-276-240-1 kötött
Bethlen István (1874-1946)
Magyarország - politikus - 20. század - magyar történelem
32(439)(092)Bethlen_I. *** 943.9"19"
[AN 3845858]
MARC

ANSEL
UTF-812421 /2021.
Hem, Mikal (1973-)
Kanskje jeg kan bli diktator (magyar)
   Kezdő diktátorok kézikönyve / Mikal Hem. - Budapest : Typotex, cop. 2021. - 256 p., [16] t. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 8.)
Ford. Petrikovics Edit. - Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-963-493-143-0 fűzött : 3200,- Ft
diktatúra - politikus - uralkodó - világtörténelem - 20. század - ezredforduló
321.6(100)(092) *** 930.9"19/201"
[AN 3846932]
MARC

ANSEL
UTF-812422 /2021.
Katus László (1927-2015)
   Sokszólamú történelem : válogatott tanulmányok / Katus László ; [... szerk. Nagy Mariann, Vértesi Lázár]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Kronosz, 2021. - 527 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6339-07-2 kötött : 4950,- Ft
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - nemzetiségi kérdés - gazdasági helyzet - 18. század - 19. század - 20. század
323.1(439)"179/191" *** 943.9"179/191" *** 338.1(439)"179/191" *** 943.9"17/19" *** 338.1(436/439)"179/191"
[AN 3845374]
MARC

ANSEL
UTF-812423 /2021.
   Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon. - Eger : EKE Líceum K., 2020-. - 24 cm. - (Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai)
Magyarország - parlamentarizmus - országgyűlési képviselő - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
328(439)"186/191" *** 342.534(439)"186/191"(092)
[AN 3838563]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Parlamentarizmustörténeti tanulmányok / szerk. Ballabás Dániel, Pap József. - 2020. - 380 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 347-379.
ISBN 978-963-496-142-0 fűzött
Magyarország - parlamentarizmus - országgyűlési képviselő - arisztokrácia - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
328(439)"186/191" *** 342.534(439)"186/191"(092) *** 316.343.322(439)"186/191"
[AN 3840680] MARC

ANSEL
UTF-812424 /2021.
Keresztes Sándor (1919-2013)
   A magyarság és az egyház szolgálatában : életinterjú dr. Keresztes Sándorral / Javorniczky István ; ... sajtó alá rend. és szerk. Keresztes András ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021. - 527 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5826-14-6 kötött
Keresztes Sándor (1919-2013)
Magyarország - politikus - diplomata - 20. század - 21. század - életútinterjú
32(439)(092)Keresztes_S.(047.53) *** 327(439)(092)Keresztes_S.(047.53)
[AN 3839629]
MARC

ANSEL
UTF-812425 /2021.
   "A magyar nemzet élő eszményülése" : Kossuth Lajos 1867 utáni tevékenysége : a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Nemzeti Múzeum 2019. október 8-án a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett konferenciájának előadásai / [szerk. Kocsis Annamária]. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. és Lvt. : M. Napló, 2021. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas könyvek, ISSN 2498-4493 ; 20.)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-541-036-1 kötött : 3000,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - Itália - politikus - emigráció - kiegyezés kora - 19. század - külkapcsolat
32(439)(092)Kossuth_L. *** 327(439)"186/189" *** 325.25(=945.11)(100)"186/189"
[AN 3840260]
MARC

ANSEL
UTF-812426 /2021.
Nuber István (1940-)
   Az olasz politikai rendszer kontinuitása és diszkontinuitása / Nuber István. - Budapest : L'Harmattan, 2021. - 194 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 181-188.
ISBN 978-963-414-765-7 fűzött : 2990,- Ft
Olaszország - politikai rendszer - politikatörténet - ezredforduló
321(45) *** 32(45)"199/201" *** 342(45)(091)
[AN 3840811]
MARC

ANSEL
UTF-812427 /2021.
Paju, Imbi (1959-)
Tõrjutud mälestused (magyar)
   Elfojtott emlékek / Imbi Paju ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2021. - 271 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-541-031-6 kötött : 3000,- Ft
Észtország - Szovjetunió - történelem - állami terror - filmrendező - dokumentumfilm - 20. század - 21. század - memoár
323.282(474.2)"193/195" *** 947.42"19" *** 791.43.071.1(474.2)(092)Paju,_I.(0:82-94) *** 791.43-92(474.2)"200"
[AN 3840307]
MARC

ANSEL
UTF-812428 /2021.
Perneczky László
   Raoul Wallenberg emlékezete a filatéliában / Perneczky László. - Budapest : Magánkiad., 2020. - 45 p. : ill., színes ; 21x29 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
Svédország - Magyarország - diplomata - zsidóság mentése - második világháború - 20. század - postabélyeg
327(485)(092)Wallenberg,_R. *** 656.835(100) *** 323.13(=924)(439)"194"
[AN 3840656]
MARC

ANSEL
UTF-812429 /2021.
Püski Levente (1965-)
   A Horthy-korszak parlamentje / Püski Levente. - 2. kiad. - Budapest : Országház Kvk., 2021. - 512 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar országgyűlések története, ISSN 2416-2094)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-71-9 kötött
Magyarország - politikatörténet - országgyűlés - Horthy-korszak
328(439)"192/1944" *** 342.53(439)"192/1944"
[AN 3845853]
MARC

ANSEL
UTF-812430 /2021.
Rényi Pál Dániel (1983-)
   Győzelmi kényszer : futball és hatalom Orbán világában / Rényi Pál Dániel. - [Budapest] : Magyar Jeti Zrt., [2021]. - 395, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81348-2-8 fűzött : 4490,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - belpolitika - sporttörténet - labdarúgás - ezredforduló - 21. század
32(439)(092)Orbán_V. *** 323(439)"199/201" *** 796.332(439)"199/201"
[AN 3838921]
MARC

ANSEL
UTF-812431 /2021.
Szilágyi Péter (1945-)
   Hermann Heller államelmélete / Szilágyi Péter. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 279 p. ; 25 cm. - (Államértelmezések, ISSN 2786-1430)
Bibliogr.: p. 255-279.
ISBN 978-963-531-207-8 kötött
Heller, Hermann (1891-1933)
Németország - Weimari Köztársaság - jogász - eszmetörténet - államelmélet - két világháború közötti időszak
32.001(430)"191/193" *** 321.01 *** 34(430)(092)Heller,_H.
[AN 3841185]
MARC

ANSEL
UTF-812432 /2021.
Tivanenko, Aleksej (1947-)
Inostrannaâ političeskaâ ssylka v Sibiri (XIX v.) (magyar)
   Külföldiek deportálása Szibériába a XIX. században : különös tekintettel az 1830-as lengyel felkelés, az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc, valamint az 1863-as lengyel felkelés szibériai száműzöttjeire és hadifoglyaira / Alekszej Tyivanyenko ; [... ford. Dalmay Árpád] ; [... kiad. ... a Magyarok Világszövetsége ...]. - Ulan-Ude ; Budapest : MVSZ, 2020. - 223 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5672-12-5 fűzött
Oroszország - Szibéria - politikai üldözés - deportálás - hadifogoly - politikai fogoly - 19. század
323.281(47)"18" *** 325.254.6(=00)(571)"18" *** 341.34(47)"18" *** 343.819.5(47)"18"
[AN 3839524]
MARC

ANSEL
UTF-812433 /2021.
   Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss Lajos tiszteletére : ut vocatio scientia / szerk. Pongrácz Alex. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2021. - 543 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-465-2 kötött
államelmélet - politológia - emlékkönyv
321.01 *** 32.001
[AN 3841191]
MARC

ANSEL
UTF-812434 /2021.
   Választási kampányok, 1848-1990 / [szerk. Bakó Berta, Feitl Írisz]. - 2. kiad. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2021. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
ISBN 978-615-5948-25-1 fűzött
Magyarország - választási kampány - országgyűlési választás - politikatörténet - politikai propaganda - 19. század - 20. század
324(439)"1848/1990" *** 32.019.5(439)"1848/1990" *** 323.23(439)"1848/1990"
[AN 3845792]
MARC

ANSEL
UTF-812435 /2021.
Vonyó József (1945-)
   Jobboldali radikálisok Magyarországon, 1919-1944 : tanulmányok, dokumentumok / Vonyó József. - 2. jav., bőv. kiad. - Pécs : Kronosz, 2021. - 527 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 487-506.
ISBN 978-615-6339-19-5 kötött : 5500,- Ft
Gömbös Gyula (1886-1936)
Magyarország - politikatörténet - szélsőjobboldali irányzat - radikalizmus - antiszemitizmus - politikus - Horthy-korszak
329.18(439)"192/194" *** 32(439)(092)Gömbös_Gy. *** 323.12(=924)(439)"192/194"
[AN 3845368]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

12436 /2021.
Ambrus Sándor
   Fejezetek Pusztamonostor történetéből / Ambrus Sándor ; [... kiad. Pusztamonostor Községi Önkormányzat]. - Pusztamonostor : Önkormányzat, 2021. - 144 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 129-131.
ISBN 978-963-12-7070-9 kötött
Pusztamonostor - helytörténet
943.9-2Pusztamonostor
[AN 3840344]
MARC

ANSEL
UTF-812437 /2021.
Apor Péter (1971-)
   Forradalom a hátsó udvarban : tömegerőszak, antiszemitizmus és politikai átalakulás a második világháború utáni Magyarországon, 1945-1946 / Apor Péter. - Budapest : Jaffa, 2021. - 319 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern magyar történelem, ISSN 2559-9666)
Bibliogr.: p. 253-269.
ISBN 978-963-475-458-9 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - magyar történelem - erőszak - politikai agresszió - pogrom - világháború vége - 1945 utáni időszak
943.9"1945/1946"(093) *** 316.6(439)"194" *** 316.647.3(439)"194" *** 323.285(439)"1945/1946"
[AN 3838234]
MARC

ANSEL
UTF-812438 /2021.
Bálint László (1940-)
   A forradalom dokumentumai : Szeged, 1956 : válogatás / Bálint László. - [Százhalombatta] : [E.F.O. K. és Ny.], cop. 2020. - 191 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8243-81-2 fűzött : 2550,- Ft
Szeged - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9-2Szeged"1956"(093)
[AN 3839660]
MARC

ANSEL
UTF-812439 /2021.
   Balkán-kronológia / szerk. Demeter Gábor. - Budapest : BTK Történettud. Int. ; Szófia : Inst. za Istoricheski Izsledvaniya BAN, 2020-. - 21 cm
A 2. kötetet szerk. Demeter Gábor, Zahorán Csaba, Bíró László
Balkán - történelem - külkapcsolat - történeti kronológia
949.7(0:930.24) *** 327(497)(0:930.24)
[AN 3816828]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A nemzeti ál(la)mok bűvöletében, 1879-1918 / írták ... Demeter Gábor [et al.]. - 2021. - 212 p. - (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission, ISSN 2535-0757 ; 7.)
Fűzött
ISBN 978-954-2903-45-1
Balkán - történelem - külkapcsolat - századforduló - kronológia
949.7"187/191"(0:930.24) *** 327(497)"187/191"(0:930.24)
[AN 3841153] MARC

ANSEL
UTF-812440 /2021.
Bánó Attila (1945-)
   30 új meghökkentő eset a magyar történelemből [elektronikus dok.] / Bánó Attila. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Athenaeum, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164670. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-053-6
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3828541]
MARC

ANSEL
UTF-812441 /2021.
Books that changed history (magyar)
   Könyvek, amelyek megváltoztatták a történelmet : [5000 év, 75 könyv] : [a Holt-tengeri tekercsektől Anne Frank naplójáig] / mtársak Michael Collins [et al.]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Lenthár Balázs
ISBN 978-963-447-943-7 kötött : 9990,- Ft
művelődéstörténet - könyvtörténet
930.85(100) *** 09(100)(091)
[AN 3840629]
MARC

ANSEL
UTF-812442 /2021.
Chang, Jung (1952-)
Big sister, little sister, red sister (magyar)
   Nagytestvér, kistestvér, vöröstestvér : a milliárdos, a first lady, a kommunista / Jung Chang ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Európa, 2021. - 411, [35] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-382.
ISBN 978-963-504-349-1 kötött : 4999,- Ft
Kína - történelem - történelmi személy - híres ember - nő - 20. század - életrajz
951.0"19"(092) *** 929(510)"19" *** 929-055.2(510)"19"
[AN 3839942]
MARC

ANSEL
UTF-812443 /2021.
Cieger András (1973-)
   Kérdések és válaszok a dualizmus kori Magyarországról, 1867-1918 / Cieger András, Egry Gábor, Klement Judit. - Budapest : Napvilág, 2021. - 230 p. ; 19 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2064-3500)
Bibliogr.: p. 223-225.
ISBN 978-963-338-105-2 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
943.9"186/191" *** 930.85(439)"186/191"
[AN 3838454]
MARC

ANSEL
UTF-812444 /2021.
Demjénné Barkaszi Mária
   Tiszasüly és büszkesége, dr. Szénásy József / Demjénné Barkaszi Mária ; Tiszasülyért Egyesület kiadványa. - Tiszasüly : Tiszasülyért Egyes., 2021. - 185, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1026-4 kötött
Szénásy József (1886-1951)
Magyarország - Tiszasüly - orvos - helytörténet - helyi társadalom - 20. század
943.9-2Tiszasüly"19" *** 929(439-2Tiszasüly)"19" *** 61(439)(092)Szénásy_J.
[AN 3840822]
MARC

ANSEL
UTF-812445 /2021.
Dindi István (1939-)
   Nagytétény az 1930-as években : helytörténeti krónika évről évre / Dindi István ; [közread. a Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület, Nagytétényi Polgári Kör]. - 2. kiad. - Budapest : Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyes. : Nagytétényi Polgári Kör, 2020. - 83 p. : ill. ; 23 cm
A címoldalon és a borítófedélen a megjelenés éve: 2013. - Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-08-6095-6 fűzött
Nagytétény - helytörténet - 1930-as évek
943.9-2Nagytétény"193"
[AN 3845813]
MARC

ANSEL
UTF-812446 /2021.
   Az első világháború következményei Magyarországon / szerk. Tomka Béla. - 2. kiad. - Budapest : Országház Kvk., 2021. - 344 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2014. okt. 17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-69-6 kötött
első világháború - magyar történelem - két világháború közötti időszak
943.9"191/193"
[AN 3845857]
MARC

ANSEL
UTF-812447 /2021.
   Fancsal - Rózsaszentmárton története / [szerk. Sipos Jánosné] ; [... kiad. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat]. - Rózsaszentmárton : Önkormnyzat, 2020-. - 24 cm
Rózsaszentmárton - helytörténet - helyismeret
943.9-2Rózsaszentmárton *** 908.439-2Rózsaszentmárton
[AN 3841159]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2020. - 296 p. : ill., részben színes
Szerzők Szuromi Rita, Bartók Béla, Sipos Jánosné. - Bibliogr.: p. 254-261.
ISBN 978-615-01-0476-8 kötött
Rózsaszentmárton - helytörténet
943.9-2Rózsaszentmárton
[AN 3841162] MARC

ANSEL
UTF-812448 /2021.
Fodor Sándor (1957-)
   Énekelsz Cseh Tamást? / [riporter] Fodor Sándor. - Budapest : Cser K., cop. 2021. - 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-644-5 fűzött : 4695,- Ft
Cseh Tamás (1943-2009)
Magyarország - könnyűzenei előadó - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Cseh_T.(047.53)
[AN 3839781]
MARC

ANSEL
UTF-812449 /2021.
Friedrich Klára (1948-)
   Tanulmányok Tatárlakáról, Tordosról, Torma Zsófiáról / Friedrich Klára, Madarassy Enikő, Anders Kaliff. - Budapest : MVSZ, 2021. - 88 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 35.)
A gerincen számozási adatként: 9. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5672-14-9 fűzött : 999,- Ft
Torma Zsófia (1832-1899)
Magyarország - régész - ősrégészet - régészet - magyarságkutatás - rovásírás - 19. század
902(439)(092)Torma_Zs. *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 903 *** 003.335.9(=945.11)
[AN 3839527]
MARC

ANSEL
UTF-812450 /2021.
Gyémánt Richárd (1979-)
   A Koronák Uniójától az egyesülési törvényekig : Anglia és Skócia történelme a 17. században / Gyémánt Richárd. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2021. - 352 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 88.)
Bibliogr.: p. 311-349.
ISBN 978-615-6268-06-8 kötött
Anglia - Skócia - történelem - 17. század
941.0"16" *** 941.1"16"
[AN 3840420]
MARC

ANSEL
UTF-812451 /2021.
Hahner Péter (1954-)
   A régi rend alkonya : egyetemes történet, 1648-1815 / Hahner Péter. - 2. jav., bőv. kiad. - Pécs : Kronosz, 2021. - 751 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 711-722.
ISBN 978-615-6339-24-9 kötött : 6850,- Ft
világtörténelem - újkor - egyetemi tankönyv
930.9"1648/1815"(075.8)
[AN 3845378]
MARC

ANSEL
UTF-812452 /2021.
Havassy Péter
   Bölcskei értéktár II : Bölcske népe / Havassy Péter ; [kiad. Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete]. - Bölcske : Önkormányzat, 2021. - 280 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 278-280.
ISBN 978-615-00-6949-4 fűzött
Bölcske - helytörténet - helyi társadalom - családtörténet
943.9-2Bölcske *** 929.52(439-2Bölcske) *** 929(439-2Bölcske)
[AN 3840343]
MARC

ANSEL
UTF-812453 /2021.
Hőgye István (1941-2006)
   A régi Zemplén vármegye / Hőgye István ; [vál. és szerk. Kováts Dániel]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2021. - 336 p. : ill. ; 21 cm. - (Széphalmi Minerva könyvek, ISSN 2631-1461)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5784-20-0 fűzött
Zemplén vármegye - helytörténet - helyismeret
943.913.8 *** 908.439.138
[AN 3841139]
MARC

ANSEL
UTF-812454 /2021.
Horog Máté
   Alföldi "szellemes" históriák avagy Képtelenségek képes gyűjteménye / [írta és összeáll. Horog Máté és Horogné Szatmári Alexandra] ; [fképek ... Horogné Szatmári Alexandra] ; [graf. ... Horog Máté]. - Debrecen : City-Legends.com, 2020. - 77 p. : ill., részben színes ; 22 cm + mell.
ISBN 978-615-01-0090-6 fűzött
Debrecen - helyismeret - művelődéstörténet - album
930.85(439-2Debrecen) *** 908.439-2Debrecen(084.1)
[AN 3841025]
MARC

ANSEL
UTF-812455 /2021.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Estei Beatrix magyar királyné és Gemola kolostora / Horváth Zoltán György, Karczag Ákos. - Budapest : Romanika, 2021. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Romanika-kiskönyvtár, ISSN 2676-8054 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-67-2 fűzött : 500,- Ft
Beatrix (Magyarország: királyné) (1215-1245)
Magyarország - Baone - uralkodócsalád - nő - kolostor - 13. század - helytörténet
929(439)Beatrix,_Estei *** 726.7(45-2Baone)(091)
[AN 3840322]
MARC

ANSEL
UTF-812456 /2021.
   Jászkunsági és kunszentmártoni tanulmányok : a XI. Jászkunság kutatása című konferencia előadásai / szerk. Barna Gábor. - Kunszentmárton : [Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hiv.], 2020. - 411 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 19.)
A Kunszentmártonban, 2019. nov. 6-7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7398-9 kötött
Kunszentmárton - Jászság - Kiskunság - Nagykunság - helytörténet - nemzettörténelem - jászok - kunok
943.9Jászkunság *** 943.9-2Kunszentmárton *** 930.8(=915.6) *** 930.8(=943.46)
[AN 3839624]
MARC

ANSEL
UTF-812457 /2021.
Katus László (1927-2015)
   A modern Magyarország születése : Magyarország története, 1711-1914 / Katus László ; [szerk. és mutatókat összeáll. Erőss Zsolt]. - 4. jav., bőv. kiad. - Pécs : Kronosz K., 2021. - 734 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 702-715.
ISBN 978-615-6339-03-4 kötött : 7950,- Ft
magyar történelem - 18. század - 19. század - századforduló
943.9"1711/1914"(075.8)
[AN 3845369]
MARC

ANSEL
UTF-812458 /2021.
Koczó József
   Múltunk emlékei a Börzsöny vidékéről : mondák, tanulmányok, cikkek, könyvismertetők / Koczó József. - Vámosmikola : Szerző, 2021. - 169 p. : ill. ; 21 cm. - (Honti füzetek, ISSN 1586-4928 ; 12.)
Bibliogr.: p. 162-167.
ISBN 978-615-01-1305-0 fűzött
Börzsöny-vidék - helytörténet
943.9Börzsöny-vidék
[AN 3841037]
MARC

ANSEL
UTF-812459 /2021.
Kollai István (1980-)
   Szlovákia királyt választ : a szlovák társadalom változó viszonya a magyar történelemhez / Kollai István. - Budapest : Akad. K., cop. 2021. - 256, [1] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-599-6 fűzött
Felvidék - Szlovákia - szlovákok - történelem - nemzettörténelem - történetírás
930.8(=854) *** 943.922(=854) *** 930.1(437.6)
[AN 3840846]
MARC

ANSEL
UTF-812460 /2021.
Kolthay István
   A Koltay családok története / Kolthay István. - Keszthely : [Kolthay I.], 2017 [!2021]. - 435 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 412-423.
ISBN 978-615-01-1704-1 fűzött
Koltay család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Koltay
[AN 3840345]
MARC

ANSEL
UTF-812461 /2021.
Közép-Európa és a Visegrádi Együttműködés (török)
   Orta Avrupa ve Vişegrad Işbirliği : tarihsel ve siyasal yaklaşımlar / derleyen Péter Stepper ; [çeviren ve düzenleyen Ömer Faruk Gençkaya] ; [yayın evi] Antall József Knowledge Centre. - Budapeşte : Antall J. Knowledge Centre, 2020. - 315, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-67-9 fűzött
geopolitika - nemzetközi együttműködés - történelem - politikatörténet - ezredforduló - Visegrádi államok
94-11"199/201" *** 327(4-11)"199/201" *** 323(4-11)"199/201"
[AN 3840740]
MARC

ANSEL
UTF-812462 /2021.
Kupi László
   Nadap története a nadapi németek kitelepítésének idejéig = Geschichte von Nadap bis zur Vertreibung der Nadap-Deutschen / Kupi László ; [... kiad. Nadap Község Önkormányzata]. - Nadap : Önkormányzat, 2021. - 190, [1] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-615-01-1267-1 kötött
Nadap - helytörténet - helyismeret
943.9-2Nadap *** 908.439-2Nadap
[AN 3840205]
MARC

ANSEL
UTF-812463 /2021.
   Magyarország, 1918 : az Osztrák - Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország utolsó éve = Ungarn, 1918 : Zerfall der Österreichisch - Ungarischen Monarchie zusammen mit historischem Ungarn = Hungary, 1918 : the fall of the Austro - Hungarian Monarchy and the end of historic Hungary / [szerk.biz. Gergely András et al.] ; [közread. az] Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány. - Budapest : Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, 2020. - 237, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Gödöllőn, 2018. okt. 26-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Az előszó és összefoglalás magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7738-3 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - magyar történelem - első világháború - forradalmak kora
943.6/.9"1918" *** 943.9"191"
[AN 3802728]
MARC

ANSEL
UTF-812464 /2021.
Mánya László
   Diszel : mesélő történelmi útikönyv / Mánya László. - Diszel : Magánkiad., 2021. - 198 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 194-197.
ISBN 978-615-01-1732-4 fűzött
Diszel - helytörténet - helyismeret
943.9-2Diszel *** 908.439-2Diszel
[AN 3840338]
MARC

ANSEL
UTF-812465 /2021.
Missuray-Krug Lajos (1898-1945?)
   Tüzek a végeken / Missuray-Krúg Lajos. - Sopron : B. H. N. Kft., 2021. - 133, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-615-01-1005-9 fűzött
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola (Sopron)
Sopron - helytörténet - főiskola - erdészet - első világháború - két világháború közötti időszak - memoár
943.9-2Sopron"1918/1922"(0:82-94) *** 378.663.0(439-2Sopron)"1918/1922"(0:82-94)
[AN 3846474]
MARC

ANSEL
UTF-812466 /2021.
   Naplók az óvóhelyről : Budapest ostroma civil szemmel / [... összeáll. Mihályi Balázs és Tóth Gábor] ; [szerk. és a jegyzeteket írta Bank Barbara, Mihályi Balázs és Tóth Gábor] ; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága. - Budapest : NEB, 2021. - 630 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 585-590.
ISBN 978-615-5656-32-3 kötött : 4900,- Ft
Budapest - második világháború - ostrom - helytörténet - hadtörténet - napló
943.9-2Bp."1944/1945"(0:82-94) *** 355.48(439-2Bp.)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3841068]
MARC

ANSEL
UTF-812467 /2021.
Radványi Béla (1975-)
   Tri-a-non és a családom : 100 éve: "Nem, nem, soha!" / Radványi Béla. - Piliscsaba : Szerző, 2020. - 46 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0115-6 fűzött
Radványi család
Felvidék - Magyarország - családtörténet - határon túli magyarság - két világháború közötti időszak - második világháború
929.52(439)Radványi *** 929.52(437.6)Radványi *** 316.347(=945.11)(437.6)"192/194"
[AN 3840340]
MARC

ANSEL
UTF-812468 /2021.
   A ránk szabott idő : interjúk az ötven éves városról / [... vál. és szerk. Gyöngy Márton] ; [közread. az] OMNYE. - [Százhalombatta] : OMNYE, cop. 2020. - 254 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-8357-5 fűzött
Százhalombatta - helyi társadalom - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439-2Százhalombatta)(047.53)
[AN 3839813]
MARC

ANSEL
UTF-812469 /2021.
Szőke Melinda (1973-)
   Semmiért vesztett álmok / Szőke Melinda. - [Magyarpolány] : Szerző, 2021. - 108, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1778-2 fűzött
Magyarország - családtörténet - hétköznapi élet - 20. század
929(439)"19"
[AN 3840840]
MARC

ANSEL
UTF-812470 /2021.
Taraborrelli, J. Randy (1956-)
Jackie, Janet & Lee (magyar)
   Jackie, Janet és Lee : Janet Auchincloss és lányai, Jacqueline Kennedy Onassis és Lee Radziwill titkos élete / J. Randy Taraborrelli ; [... ford. Varga-Körtvélyes Zsuzsanna]. - Budapest : Holnap, 2021. - 505, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-355-7 fűzött : 3900,- Ft
Auchincloss, Janet (1907-1989)
Onassis, Jacqueline Kennedy (1929-1994)
Radziwill, Lee (1933-2019)
Egyesült Államok - híres ember - 20. század - 21. század
929(73)Auchincloss,_J. *** 929(73)Onassis,_J._Kennedy *** 929(73)Radziwill,_L.
[AN 3841041]
MARC

ANSEL
UTF-812471 /2021.
Torma István (1940-2018)
   Emlékezések és írások Tamásiról / Torma István ; [szerk. K. Németh András]. - Tamási : Tamási Művel. Közp. : Könnyű L. Kvt., 2021. - 174 p. : ill. ; 21 cm. - (Tamási örökség, ISSN 2061-4810 ; 8.)
Bibliogr.: p. 166-169.
ISBN 978-963-88748-9-4 fűzött
Magyarország - Tamási (Tolna megye) - régészet - régész - 20. század - 21. század - memoár
904(439-2Tamási) *** 902(439)(092)Torma_I.(0:82-94)
[AN 3840673]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

12472 /2021.
Balpataki Katalin
   #helloBatta : Százhalombatta képeslapokon / Balpataki Katalin, Lehoczki Zsuzsanna ; [kiad. Hamvas Béla Városi Könyvtár]. - [Százhalombatta] : Hamvas B. Vár. Kvt., cop. 2020. - 134 p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
Bibliogr.: p. 132.
ISBN 978-963-88632-2-5 fűzött
Százhalombatta - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Százhalombatta(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3839649]
MARC

ANSEL
UTF-812473 /2021.
The bucket list journal (magyar)
   Bakancslista útinapló : írjuk meg saját kalandjaink könyvét! / [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, 2021. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-257-4 kötött : 4475,- Ft
helyismeret - ajándékkönyv - foglalkoztatókönyv
908.100 *** 087.5
[AN 3840897]
MARC

ANSEL
UTF-812474 /2021.
Fuller, Taylor
The rainbow atlas (magyar)
   Szivárványatlasz : útmutató a világ 500 legszínesebb helyéhez / Taylor Fuller ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2020. - 400 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-230-7 kötött : 7990,- Ft
helyismeret - művelődéstörténet
908.100 *** 930.85(100)
[AN 3840898]
MARC

ANSEL
UTF-812475 /2021.
Harmincz Rita
   Hogyan lettem világutazó (és hogyan lehetsz te is)? : inspirációs útikalauz délkelet-ázsiai hátizsákos utazásokhoz / A sárga ruhás lány. - 2. átd. kiad. - [Letkés] : [Harmincz R.], [2021], cop. 2016. - 209, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Szerző Harmincz Rita
ISBN 978-615-01-1745-4 fűzött : 3490,- Ft
Délkelet-Ázsia - helyismeret - útleírás
908.59(0:82-992)
[AN 3845796]
MARC

ANSEL
UTF-812476 /2021.
Kim Soo
How to live Korean (magyar)
   Élj úgy, mint egy koreai / Soo Kim ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2020. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-509-228-4 kötött : 5995,- Ft
Korea - helyismeret - életvezetés
908.519 *** 613.865(519)
[AN 3840960]
MARC

ANSEL
UTF-812477 /2021.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Tutunzis]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2019]. - 92, [3] p. : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-615-5148-94-1 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Tutunzis_I.
[AN 3840698]
MARC

ANSEL
UTF-812478 /2021.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest / [text] Ildikó Kolozsvári ; [photographs] István Tutunzis. - [Budaörs] : CasteloArt, [2019]. - 127 p. : ill., színes ; 8x11 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-615-5148-95-8 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum - miniatűr dokumentum
908.439-2Bp.(083.12) *** 77.04(439)(092)Tutunzis_I. *** 099.1
[AN 3840700]
MARC

ANSEL
UTF-812479 /2021.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest : [English, deutsch, polski, russkij] / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs István Hajni]. - Budaörs : CasteloArt, [2021]. - 164, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3840690]
MARC

ANSEL
UTF-812480 /2021.
Kürti György (1950-)
   Határjárás Cegléden 1368-ban / Kürti György. - Cegléd : Kossuth Múz., 2019. - 117, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Ceglédi füzetek, ISSN 0528-3477 ; 45.)
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-963-8317-21-6 fűzött
Cegléd - településföldrajz - helységhatár - helytörténet - 14. század
911.375(439-2Cegléd) *** 943.9-2Cegléd"14"
[AN 3840337]
MARC

ANSEL
UTF-812481 /2021.
   Magyarország 365 fotópályázat = Hungary 365 photo contest / [szerk. Kaiser Ottó] ; [ford. Richard Robinson] ; [... közread. Miniszterelnöki Kabinetiroda ...]. - Budapest : Miniszterelnöki Kabinetiroda, 2020. - 385, [10] p. : ill., főként színes ; 25x25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2019
ISBN 978-615-00-8835-8 kötött
Magyarország - természeti környezet - helyismeret - fotóművészet - pályázat - 21. század - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)"201" *** 06.063(439) *** 502(439)(084.12)
[AN 3841140]
MARC

ANSEL
UTF-812482 /2021.
Nemere István (1944-)
   Párizs titkai : [rendhagyó útikönyv] / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2021. - 136, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-47-2 fűzött
Párizs - helyismeret - művelődéstörténet
908.44-2Paris *** 930.85(44-2Paris)
[AN 3840827]
MARC

ANSEL
UTF-812483 /2021.
   Örökségünk : Kunszentmárton értéktárából 2. = Nasze dziedzictwo kulturowe w zbiorach miasta Kunszentmárton 2 = Unser Erbe : Kulturelle Werte von Kunszentmárton 2 = Our heritage : from the Kunszentmárton repository of values 2 / szerk. ... Barna Gábor. - Kunszentmárton : [Kunszentmártoni ÁMK], 2021. - 60 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm. - (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 21.)
ISBN 978-615-80394-5-1 kötött
Kunszentmárton - helyismeret
908.439-2Kunszentmárton
[AN 3839924]
MARC

ANSEL
UTF-812484 /2021.
Stafford, Ed (1975-)
Expeditions unpacked (magyar)
   Felfedezők enciklopédiája : mivel készültek a legendás utazók az ismeretlenbe? / Ed Stafford ; [ford. Alföldy Bendegúz]. - Budapest : Scolar, 2020. - 239 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-509-141-6 kötött : 9975,- Ft
felfedező - felfedező utazás - 20. század - 21. század
910.4(100)"19/201" *** 910.4(100)(092)
[AN 3840982]
MARC

ANSEL
UTF-812485 /2021.
Szilasi-Horváth Tibor
   Orosháza történelmének margójára : millenniumi rendezvények városunkban / Szilasi-Horváth Tibor. - Orosháza : [Szilasi-Horváth T.], 2021. - 106 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1921-2 fűzött
Orosháza - helyismeret - rendezvény - ezredforduló
908.439-2Orosháza *** 061.7(439-2Orosháza)"2000"
[AN 3840686]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

12486 /2021.
Bálint László (1940-)
   "Beütve" : "beütve"=beszervezve / Bálint László. - [Százhalombatta] : [E.F.O. K. és Ny.], cop. 2020. - 168 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8243-78-2 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - politikai rendőrség - állami terror - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - memoár
351.746.1(439)"195/198"(0:82-94) *** 323.282(439)"195/198"(0:82-94)
[AN 3839644]
MARC

ANSEL
UTF-812487 /2021.
   Buda város jogkönyve / közread. Blazovich László ; [ford.] Schmidt József. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged : Iurisperitus K., 2020. - 476 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Fundamenta fontium iuris historici, ISSN 2560-0761)
A bev. tanulmányok német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6268-02-0 fűzött
Buda - jogrendszer - városi jog - helytörténet - 15. század - történelmi forrás - jogszabálygyűjtemény
34(439-2Buda)"14"(094) *** 352(439-2Buda)"14"(094) *** 943.9-2Buda"14"(093)
[AN 3840554]
MARC

ANSEL
UTF-812488 /2021.
   Centenaria : Ende des langen 19. Jahrhunderts : the end of the long 19th century : Konferenz : Szeged, 5-7. Dezember 2018 / hrsg. von Elemér Balogh. - Szeged : Iurisperitus Verl. : Pólay E. Alapítvány, 2020. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 27.)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-88-5 fűzött
Európa - jogtörténet - jogalkalmazás - 19. század - századforduló
340.132 *** 34(4)"18/19"
[AN 3840413]
MARC

ANSEL
UTF-812489 /2021.
   Egy gyár, egy város, egy élet / kész. Szekeres József visszaemlékezései alapján ; [szerk. Czifrik Katalin]. - Százhalombatta : Hírhalom, cop. 2020. - 113 p. : ill. ; 20 cm. - (Hírhalom könyvek, ISSN 2416-0776 ; 6.)
Bibliogr.: p. [114].
ISBN 978-615-6091-02-4 fűzött
Százhalombatta - helytörténet - tanácselnök - Kádár-korszak - 20. század
352.075.31(439-2Százhalombatta)(092)Szekeres_J. *** 943.9-2Százhalombatta"195/198"(0:82-94)
[AN 3839687]
MARC

ANSEL
UTF-812490 /2021.
Harkai István
   Az internet hatása a többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jogra / Harkai István. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2021. - 268 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 87.)
Bibliogr.: p. 241-264.
ISBN 978-615-6268-07-5 kötött
szerzői jog - internet - szellemi tulajdon
347.77/.78 *** 681.324Internet
[AN 3840419]
MARC

ANSEL
UTF-812491 /2021.
Hegedűs Andrea (1971-)
   Polgári jog : családjog / Hegedűs Andrea. - 6. hatályosított kiad. - Szeged ; Budapest : R.I.M.Á.K. K., 2020. - 316 p. ; 24 cm
Lezárva: 2020. szept. 1. - Gerinccím: Családjog. - Bibliogr.: p. 313-315.
ISBN 978-615-6070-01-2 fűzött
Magyarország - családjog
347.6(439)
[AN 3847080]
MARC

ANSEL
UTF-812492 /2021.
Jakab Éva (1957-)
   Iustitia mérlege : polgárok és peregrinusok a helytartó bírói fóruma előtt / Jakab Éva. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2020. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 85.)
Bibliogr.: p. 123-132.
ISBN 978-615-6268-03-7 kötött
római jog - magánjog
34(37) *** 347(37)
[AN 3840418]
MARC

ANSEL
UTF-812493 /2021.
   A jog tudománya, a mindennapok joga V : konferenciakötet / [szerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Talabos Dávidné Lukács Nikolett] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium. - Debrecen : DE ÁJK, 2021. - 151 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-490-297-3 fűzött
jogtudomány - tudományos diákkör
34 *** 378.184
[AN 3840829]
MARC

ANSEL
UTF-812494 /2021.
Juhász Krisztina
   A szabálytalan migráció elleni uniós fellépés közép- és hosszú távú intézkedései az Európai Migrációs Stratégia alapján / Juhász Krisztina. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2020. - 66 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 26.)
Bibliogr.: p. 59-64.
ISBN 978-615-5411-99-1 fűzött
Európai Unió - migráció - migrációs politika - menekültügy - 21. század
341.43(4-62)"201" *** 325.1(4-62)"201"
[AN 3840381]
MARC

ANSEL
UTF-812495 /2021.
Lukács Adrienn
   Employees' right to privacy and right to data protection on social network sites with special regard to France and Hungary / Adrienn Lukács. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2021. - 348 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 90.)
Bibliogr.: p. 295-329.
ISBN 978-615-6268-10-5 kötött
Franciaország - Magyarország - magánélet - személyi adat - személyes szabadság - munkavállaló - jogeset
342.721 *** 34.096(44) *** 331.105.24 *** 34.096(439)
[AN 3840423]
MARC

ANSEL
UTF-812496 /2021.
Molnár Kata
   Police Café módszertani kézikönyv / Molnár (Café) Kata. - Pécs ; [Dunakeszi] : [Molnár K.], 2021. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-615-01-1825-3 fűzött
Magyarország - rendőrség - rendezvény - 21. század
351.74(439)"201" *** 061.7(439)"201"
[AN 3841102]
MARC

ANSEL
UTF-812497 /2021.
Pongó Tamás
   A cyberbullying és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére / Pongó Tamás. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2021. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 92.)
Bibliogr.: p. 171-184.
ISBN 978-615-6268-11-2 kötött
Egyesült Államok - iskolai erőszak - infokommunikáció - zaklatás - szólásszabadság - jogeset
342.727 *** 316.647.3-053.5/.6 *** 316.472.4-053.5/.6 *** 681.3.004.14 *** 34.096(73)
[AN 3840422]
MARC

ANSEL
UTF-812498 /2021.
   Semel iniustum, semper iniustum! : emlékirat Magyarország Kormányához a trianoni békediktátum - Versailles, 1920. június 4. - 100. évfordulójára / [közread. a] Magyarok Világszövetsége, Trianon Társaság. - [Budapest] : MVSZ : Trianon Társ., 2020. - 59 p. ; 40 cm
Magyar és angol nyelven. - Számozott példány: 200
Kötött
Magyarország - Erdély - trianoni békeszerződés - revizionizmus - területi visszacsatolás - vitairat
341.382"1920" *** 341.218.4(439.21)(041) *** 329.275(439)(041)
[AN 3839543]
MARC

ANSEL
UTF-812499 /2021.
Szabó Tibor
   Ügyvezetők könyve : vezető tisztségviselők jogállása, felelőssége, feladatai - üzleti szabályzatokkal, iratmintákkal / Szabó Tibor. - Budapest : Adónet.hu Zrt., 2021. - 424 p. ; 21 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
ISBN 978-615-5320-12-5 fűzött : 26250,- Ft
Magyarország - ügyvitel - vezetés - gazdasági társaság - jogi szabályozás
347.72(439) *** 651 *** 65.012.4
[AN 3839958]
MARC

ANSEL
UTF-812500 /2021.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   A teológia és a kánonjog harmóniája : az egyház tanbeli és fegyelmi egysége / Szuromi Szabolcs Anzelm. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 325 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia, ISSN 1585-857X ; 20.)
Bibliogr.: p. 281-319.
ISBN 978-963-277-891-4 fűzött : 3600,- Ft
kánonjog - teológia
348.1/.7 *** 21
[AN 3839686]
MARC

ANSEL
UTF-812501 /2021.
Tamási Anna Éva
   A veszprémi és székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben, 1850-1920 / Tamási Anna Éva. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2020. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 74.)
Bibliogr.: p. 173-184.
ISBN 978-615-6268-01-3 kötött
Magyarország - családjog - házasság - egyházjog - eljárásjog - jogtörténet - 19. század - 20. század
347.62(439)"18/19" *** 348
[AN 3840415]
MARC

ANSEL
UTF-812502 /2021.
   A Tizenkéttáblás törvény töredékei / ford. és összeáll. Zlinszky János. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2020. - 51 p. ; 20 cm
Fűzött : 750,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-277-643-9)
jogtörténet - római jog - 5. század (Kr. e.) - törvény - egyetemi jegyzet
34(37)(094)(075.8)
[AN 3839710]
MARC

ANSEL
UTF-812503 /2021.
Tribl Norbert
   Az alkotmányos identitás funkciója és alkalmazhatósága a szupranacionális térben / Tribl Norbert. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2021. - 156 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 89.)
Bibliogr.: p. 127-143.
ISBN 978-615-6268-09-9 kötött
Európai Unió - alkotmányjog - jogharmonizáció - szuverenitás
342.4 *** 340.137.3(4-62) *** 321.011
[AN 3840421]
MARC

ANSEL
UTF-812504 /2021.
Waldman, Ayelet (1964-)
Kingdom of olives and ash (magyar)
   Olajfák és hamu : írók Palesztina megszállása ellen / Ayelet Waldman, Michael Chabon. - Budapest : Európa, 2021. - 481, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-407-8 kötött : 5999,- Ft
Palesztina - világirodalom - megszállás - riport - 21. század - esszé - antológia
341.324(569.4)"201" *** 82-4=945.11 *** 82-92=945.11
[AN 3839946]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

12505 /2021.
Komáromi István (1930-)
   Erdészettől légvédelemig / Komáromi István. - Budapest : Repülő Tatami Kv.- és Lapk., 2021. - 106 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Erdészettől a légvédelemig
ISBN 978-963-88089-2-9 fűzött
Magyarország - katonatiszt - 20. század - memoár
355(439)(092)Komáromi_I.(0:82-94)
[AN 3840710]
MARC

ANSEL
UTF-812506 /2021.
Tóth Zsolt
   Hadisírkutatás / Tóth Zsolt. - Budapest : Re:Publikáció, 2021. - 472 p. : ill., főként színes ; 25 cm + mell.
Bibliogr.: p. 384-458.
ISBN 978-615-81838-0-2 kötött
Magyarország - katonasír - terepkutatás - régészeti feltárás
355.293(439) *** 902.2
[AN 3840587]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

12507 /2021.
Kamenyiczki Nóra
   Karriertervező : önismereti határidőnapló az örömteli munkához / Kamenyiczki Nóra. - Budapest : Partvonal, 2021. - 221, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [222].
ISBN 978-615-6058-44-7 kötött : 3799,- Ft
karrier - életvezetés
65.013 *** 613.865
[AN 3840924]
MARC

ANSEL
UTF-812508 /2021.
   Lean szolgáltatásfejlesztés / Dévai Zoltán [et al.]. - Budapest : Kaizen Pro Oktató és Tanácsadó Kft., 2020-2021. - 2 db : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment - szolgáltatásmenedzsment
65.012.4 *** 658.64
[AN 3803727]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2021. - 412 p.
ISBN 978-963-89635-8-1 fűzött : 9900,- Ft
[AN 3840586] MARC

ANSEL
UTF-812509 /2021.
Pongor-Juhász Attila
Az időmilliomos vállalkozó (új kiadása)
   Időmilliomos : stresszcsökkentő időgazdálkodási taktikák vállalkozóknak / írta Pongor-Juhász Attila. - Budapest : Pongor Group Kft., 2021. - 147 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5263-50-7 fűzött : 5990,- Ft
időmenedzsment - vállalkozás
65.013 *** 658.1
[AN 3840720]
MARC

ANSEL
UTF-812510 /2021.
Tavaszi Tivadar
   Minőség és kiválóság / Tavaszi Tivadar. - [Budapest] : Tavaszi T., cop. 2021. - 256 p. : ill. ; 24 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-1186-5 fűzött
minőség - minőségbiztosítás - vállalatirányítás
65.018 *** 65.011.1
[AN 3840817]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

12511 /2021.
   21-re lapot : [21 üzleti lecke 2021-re és a 21. századra] / [szerk. Pinczés Máté]. - Budapest : Onlife - The Underground Agency Kft., 2021. - [8], III, 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1627-3 fűzött
üzleti élet - vezetés
658.1.012.4
[AN 3840668]
MARC

ANSEL
UTF-812512 /2021.
   China and Central Europe : success or failure? / ed. by Tamás Matura. - Budapest : Ludovika Univ. Press, 2020. - 286 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-531-333-4 kötött
Kína - Közép-Európa - gazdasági fejlődés - külkapcsolat - gazdasági kapcsolat - 21. század
338.1(4-11)"200/201" *** 330.34(510)"20" *** 327(510)"201" *** 327(4-11)"201" *** 339.5(510)"201" *** 339.5(4-11)"201"
[AN 3841103]
MARC

ANSEL
UTF-812513 /2021.
   Dimenzióváltás a pénzforgalomban: az azonnali fizetés bevezetésének története / [közread. a] Magyar Nemzeti Bank. - [Budapest] : MNB, 2020. - 178 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5318-40-5 kötött
Magyarország - pénzforgalom - bankügylet
336.717(439)
[AN 3840703]
MARC

ANSEL
UTF-812514 /2021.
József-Polonyi Gábor
   Biztosítás és adózás / József-Polonyi Gábor. - [Piliscsaba] : József-Polonyi G., 2020. - 383 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-8101-4 kötött
Magyarország - adózás - biztosításügy
336.2(439) *** 368(439)
[AN 3839647]
MARC

ANSEL
UTF-812515 /2021.
   Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban : képzés és misszió az egyház társadalmi tanítása alapján / [szerk. Baritz Sarolta Laura és Vida Márta]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2021. - 122 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 36.)
A 2019. nov. 16-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6277-00-8 fűzött : 1990,- Ft
gazdasági erkölcs - vallási erkölcs - kereszténység - társadalmi hatás
330.16 *** 241 *** 261
[AN 3841129]
MARC

ANSEL
UTF-812516 /2021.
Koch Beatrix
   Végállomás: Svájc : emigrálási kézikönyv : egy magyar család hétköznapjai Svájcban / Koch Beatrix. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 200 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5992-69-8 fűzött : 3900,- Ft
Svájc - külföldi munkavállalás - helyismeret - memoár
331.556.46(494)(=945.11)(0:82-94) *** 908.494(0:82-94)
[AN 3840697]
MARC

ANSEL
UTF-812517 /2021.
   Preventing financial risks: Chinese and European perspective / chief ed. Chen Xin ; [publ. by the] China-CEE Institute. - Budapest : China-CEE Inst., 2021. - [2], 159 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2019. szept. 24-én azonos címmel rendezett workshop szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-6124-30-2 fűzött
Magyarország - Kína - külgazdaság - gazdasági kapcsolat - 21. század
339.5(439)"20" *** 339.5(510)"20"
[AN 3840704]
MARC

ANSEL
UTF-812518 /2021.
Roóz József (1944-)
   Mindennapi pénzügyeim ABC-je : [hétköznapi kézikönyv ifjaknak, szülőknek, időseknek] / Roóz József. - [Budapest] : [Extrema Hungary Kft.], [2021]. - 150 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-7797-0 kötött : 4990,- Ft
pénzügy - megtakarítás
336.7 *** 658.152
[AN 3839630]
MARC

ANSEL
UTF-812519 /2021.
Szabó László
   Moneypuláció! avagy Hollywood a jövőbe lát? / Szabó László. - 2. utánny. - [Pécs] : [Szabó L.], cop. 2021. - 559 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2974-5 fűzött
fogyasztói társadalom - demokrácia - kultúra
366.1 *** 321.7 *** 316.644
[AN 3846491]
MARC

ANSEL
UTF-812520 /2021.
Szabó Tibor
   Kisvállalkozók ügyviteli kézikönyve / Szabó Tibor. - Budapest : Adónet.hu Zrt., 2021. - 383 p. ; 21 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
ISBN 978-615-5320-08-8 fűzött : 11760,- Ft
Magyarország - vállalkozásismeret - kisvállalkozás
658.1 *** 334.722(439)
[AN 3839953]
MARC

ANSEL
UTF-812521 /2021.
Szabó Tibor
   Őstermelők és családi gazdaságok kézikönyve : tevékenységi szabályok, ügyvitel, adózás - segédletekkel, iratmintákkal / Szabó Tibor. - Budapest : Adónet.hu Zrt., 2021. - 284 p. ; 21 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
ISBN 978-615-5320-06-4 fűzött : 9900,- Ft
Magyarország - adózás - gazdálkodó - útmutató
336.2(439)(036) *** 631.115.1(439)(036)
[AN 3839959]
MARC

ANSEL
UTF-812522 /2021.
Szabó Tibor
   Őstermelők és családi gazdaságok kézikönyve : tevékenységi szabályok, ügyvitel, adózás - segédletekkel, iratmintákkal / Szabó Tibor. - 2. kiad. - Budapest : Adónet.hu Zrt., 2021. - 284 p. ; 21 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
ISBN 978-615-5320-10-1 fűzött : 9900,- Ft
Magyarország - adózás - gazdálkodó - útmutató
336.2(439)(036) *** 631.115.1(439)(036)
[AN 3839963]
MARC

ANSEL
UTF-812523 /2021.
Tóth András
   B2B marketing : cégeknek adunk el - receptkönyv / Tóth András. - Budapest : Efficenter, 2021. - 144 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80879-5-7 fűzött : 9900,- Ft
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 3839664]
MARC

ANSEL
UTF-812524 /2021.
Tóth Mihály
   Digitális milliomos : építsd fel a stabil bevételt termelő tanácsadó, szakértői vagy coaching bizniszed a tudásod megosztásával! / Tóth Mihály. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2020. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Szakértői, coaching és tanácsadói könyvsorozat ; 1.)
Kötött
vállalkozásismeret - marketing - internet - digitális technika
658.1 *** 681.324Internet *** 339.138
[AN 3840800]
MARC

ANSEL
UTF-812525 /2021.
Williams, Pat (1940-)
Lead like Walt (magyar)
   A Disney titok : tanulj a vállalatvezetés nagymesterétől! / Pat Williams ; [ford. Takács Zoltán]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 235, [2] p. ; 24 cm
Társszerző Jim Denney. - Bibliogr.
ISBN 978-963-447-959-8 kötött : 4499,- Ft
Disney, Walt (1901-1966)
Walt Disney Company
Egyesült Államok - vállalatirányítás - vezető alkalmazott - menedzser - filmstúdió - szórakoztatóipar - 20. század - történeti feldolgozás
658.1.012.4 *** 658.1.011.1 *** 061.5(73)Walt_Disney_Company(091) *** 658.1(73)(092)Disney,_W.
[AN 3839753]
MARC

ANSEL
UTF-812526 /2021.
Woldoff, Rachael A.
Digital nomads (magyar)
   Digitális nomádok : a szabadság, a közösség és a jelentőségteljes munka keresése az új gazdaságban / Rachael A. Woldoff és Robert C. Litchfield ; [ford. Bojtor Dorottya]. - Budapest : Pallas Athéné Kvk., cop. 2021. - 283 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 257-277.
ISBN 978-963-573-051-3 fűzött : 3499,- Ft
távmunka - információs technika - társadalmi kapcsolat
334.714 *** 681.3.004.14 *** 316.47
[AN 3840591]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

12527 /2021.
   Előítéletesség nélkül - szakmai tisztességgel : Dr. Fábián Gergely 60. születésnapja tiszteletére / szerk. R. Fedor Anita. - Nyíregyháza : DE EK, 2021. - 420 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A tudásháromszög szolgálatában, ISSN 2786-1872 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-490-303-1 fűzött
szociális munka - szociális gondoskodás - emlékkönyv
364 *** 364.62
[AN 3840001]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

12528 /2021.
   Befogadjuk a gyereket, elfogadjuk a családot!. - Budapest : OH, cop. 2021. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szakmódszertani füzetek óvodapedagógusoknak, ISSN 2786-1414 ; 1.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-6336-93-4 fűzött
óvodapedagógia
372.3
[AN 3840784]
MARC

ANSEL
UTF-812529 /2021.
   Biológia : módszertani kézikönyv / [szerk. Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné]. - Szeged : Mozaik, 2021. - 179 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gondolkodtató természettudomány-tanítás)
Bibliogr.
ISBN 978-963-697-844-0 fűzött
tantárgy-pedagógia - biológia - módszertan - tanári segédkönyv
372.857(072) *** 371.3(072)
[AN 3840709]
MARC

ANSEL
UTF-812530 /2021.
   Családközpontúan. - Budapest : OH, cop. 2021. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szakmódszertani füzetek óvodapedagógusoknak, ISSN 2786-1414 ; 3.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-6336-95-8 fűzött
óvodapedagógia - családi nevelés - szociális kompetencia - módszertan
372.3 *** 37.018.1 *** 37.025 *** 37.035
[AN 3840788]
MARC

ANSEL
UTF-812531 /2021.
   Az egyéni tanulási utak felértékelődése. - Budapest : OH, cop. 2021. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szakmódszertani füzetek óvodapedagógusoknak, ISSN 2786-1414 ; 5.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-6336-97-2 fűzött
óvodapedagógia - individuálpedagógia - didaktika
373.24 *** 37.013.41 *** 372.3 *** 371.3
[AN 3840792]
MARC

ANSEL
UTF-812532 /2021.
   Egymásra hangolva : óvodapedagógusok érzékenyítése. - Budapest : OH, cop. 2021. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szakmódszertani füzetek óvodapedagógusoknak, ISSN 2786-1414 ; 6.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-6336-98-9 fűzött
óvodai nevelés - szociális kompetencia - tolerancia - módszertan
372.3 *** 37.035 *** 316.647.5 *** 371.3
[AN 3840793]
MARC

ANSEL
UTF-812533 /2021.
   "Egy ember az örökkévalóságnak..." : Baldaszti József 100 / [szerk. Barna Gábor és Tóthné Barna Mária]. - Kunszentmárton : [Barna G.], 2020. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD. - (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 20.)
melléklet címe: In memoriam Baldaszti József. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9256-0 kötött
Baldaszti József (1920-2008)
Magyarország - pedagógus - 20. század - ezredforduló - audiovizuális dokumentum
37(439)(092)Baldaszti_J.
[AN 3839640]
MARC

ANSEL
UTF-812534 /2021.
Farkas Marika
   Emlékezzünk! : a maglódi óvodai nevelés és a Napsugár Óvoda története / Farkas Marika. - Maglód : Magánkiad., 2020. - 206 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 200-202.
ISBN 978-615-01-0172-9 kötött : 8000,- Ft
Napsugár Óvoda (Maglód)
Maglód - óvoda - óvodai nevelés
373.24(439-2Maglód) *** 372.3
[AN 3840377]
MARC

ANSEL
UTF-812535 /2021.
Horváth-Meszes Bettina
   Játék(nap)tár jeles és világnapokhoz : képességfejlesztő játékok gyűjteménye : ősz / Horváth-Meszes Bettina, Karczewicz Ágnes. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2021]. - 88 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-6043-32-0 fűzött
óvodai nevelés - fejlesztő játék - naptári szokás - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 371.382(072) *** 398.33(=945.11)
[AN 3840308]
MARC

ANSEL
UTF-812536 /2021.
   Kezünkben a jövőnk : fenntarthatóságra nevelés. - Budapest : OH, cop. 2021. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szakmódszertani füzetek óvodapedagógusoknak, ISSN 2786-1414 ; 4.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-6336-96-5 fűzött
óvodai nevelés - környezeti nevelés
372.3 *** 37.033
[AN 3840789]
MARC

ANSEL
UTF-812537 /2021.
   Kisgyermekkori talentum. - Budapest : OH, cop. 2021. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szakmódszertani füzetek óvodapedagógusoknak, ISSN 2786-1414 ; 7.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-6336-99-6 fűzött
tehetséggondozás - óvodai nevelés - módszertan
376.545 *** 372.3 *** 371.3
[AN 3840796]
MARC

ANSEL
UTF-812538 /2021.
   Komplex természettudomány : módszertani kézikönyv / [szerk. Korom Erzsébet, Veres Gábor]. - Szeged : Mozaik, 2021. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gondolkodtató természettudomány-tanítás)
Bibliogr.
ISBN 978-963-697-847-1 fűzött
tantárgy-pedagógia - természettudomány - módszertan - tanári segédkönyv
372.85(072) *** 371.3(072)
[AN 3840708]
MARC

ANSEL
UTF-812539 /2021.
Lukács Elvíra
   Örömvár : érzelmi intelligencia fejlesztése mesékkel, versekkel, mondókákkal : gyermekjógával és játékos színezőkkel / Lukács Elvíra ; [ill. Eszes Hajnal, Tényi Katalin]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2019. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5581-84-7 fűzött
képességfejlesztés - érzelmi intelligencia - foglalkoztatókönyv
37.025 *** 159.942 *** 087.5
[AN 3840310]
MARC

ANSEL
UTF-812540 /2021.
   A matematikatanulás öröme : Dienes Zoltán öröksége / szerk. Klein Sándor ; társszerk. Kiss Julianna, Nemeskéri Zsolt és Zádori Iván ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem ...]. - Budapest : Edge 2000 ; [Pécs] : PTE, 2021. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9760-59-2 fűzött
matematikatanítás - oktatási módszer
372.851 *** 371.3
[AN 3840669]
MARC

ANSEL
UTF-812541 /2021.
   A munka jövője : MTMI foglalkozások jövőképe a 21. században / Klein Sándor [et al.] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem ...]. - Budapest : Edge 2000 ; [Pécs] : PTE, 2021. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 194-204.
ISBN 978-963-9760-60-8 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - információs társadalom - technikai kultúra - pályaorientáció - munkaerőpiac - 21. század
378(439)"20" *** 316.774 *** 37.048.4 *** 331.5(439)"20"
[AN 3840665]
MARC

ANSEL
UTF-812542 /2021.
   Önálló élet : önérvényesítők tapasztalatai az önálló életvitelről : [ÉFOÉSZ, 1981-2021] / szerk. Kovács Melinda, Czakó Tibor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : ÉFOÉSZ, 2021. - 48 p. ; 21 cm
Fűzött
értelmi fogyatékos - életmód
376.2/.4 *** 316.728
[AN 3840201]
MARC

ANSEL
UTF-812543 /2021.
   Óvodából iskolába. - Budapest : OH, cop. 2021. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szakmódszertani füzetek óvodapedagógusoknak, ISSN 2786-1414 ; 2.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-6336-94-1 fűzött
iskolára felkészítő nevelés - iskoláskor előtti nevelés - képességfejlesztés
372.3 *** 37.025
[AN 3840787]
MARC

ANSEL
UTF-812544 /2021.
   The role of English in higher education : proceedings of the International Seminar ESP and CLIL - Current Drivers of HEI Internationalisation, 11-12 March 2021 / ed. by Mária Bakti, Valéria Juhász, and Tamás Erdei. - Szeged : Juhász Gy. Higher Education Publ., 2021. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5946-37-0 fűzött : 1500,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - felsőoktatás - angol nyelv - multikulturalizmus - kommunikáció - 21. század
378(4-11)"20" *** 802.0 *** 316.7 *** 316.77
[AN 3840556]
MARC

ANSEL
UTF-812545 /2021.
Varanka Zoltánné (1956-)
   Régi emlék simogat : életem és pedagógiai munkásságom / Varanka Zoltánné. - Budapest : Novo-Libro Bt., 2021. - 151 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-149.
ISBN 978-615-01-1972-4 fűzött
Magyarország - óvodapedagógus - óvodai nevelés - 20. század - 21. század - memoár
373.24(439)(0:82-94) *** 372.3
[AN 3839519]
MARC

ANSEL
UTF-812546 /2021.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Kisgyerekek, óvodások.. / Vekerdy Tamás. - Budapest : Central Kv., 2021. - 213 p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-181-0 kötött : 2900,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - óvodai nevelés
37.018.1 *** 159.922.7 *** 372.3
[AN 3846319]
MARC

ANSEL
UTF-812547 /2021.
Zur meditativen Vertiefung des Lehrer- und Erzieherberufs (magyar)
   A tanári és nevelői hivatástudat meditatív elmélyítése / [ford. Nagy Tibor] ; [közread. a Magyar Waldorf Szövetség]. - Budapest : M. Waldorf. Szövets., cop. 2021. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6086-00-6 v.
antropozófia - nevelési rendszer - pedagógiai munka
371.4Waldorf *** 141.333 *** 371.321
[AN 3840713]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

12548 /2021.
   A Bakony legszebb túrái : 40 bakonyi túra részletes leírással, térképpel, szintprofillal, sok fotóval és a Természetjáró mobilappban elérhető digitális változattal / [főszerk. Farkas Péter] ; [ill. Nagy Katalin]. - Budapest : MTSZ, cop. 2020. - 185 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Természetjáró túrakönyvek, ISSN 2786-1899 ; 3.)
Spirál fűzéssel
Fűzött : 3490,- Ft
Bakony - gyalogtúra - természetjárás
796.51(439)(234.373.1)(036)
[AN 3840728]
MARC

ANSEL
UTF-812549 /2021.
Csapó Zoltán
   Újpesti sportkrónika / Csapó Zoltán, Laszip Gábor. - [Budapest] : Aposztróf, [2020]-. - 24 cm
Újpesti Torna Egylet
Budapest - sporttörténet - sportegyesület
796(439)(091) *** 061.2(439-2Bp.)UTE(091)
[AN 3812322]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az európai elitben, 1965-1976. - cop. 2021. - 555 p. : ill.
Bibliogr.: p. 552-553.
ISBN 978-615-5992-63-6 kötött : 5900,- Ft
[AN 3840702] MARC

ANSEL
UTF-812550 /2021.
Gál László
   A "Hege" : aki király volt Király előtt / Gál László. - Budapest : Aposztróf, 2021. - 238 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Halmay könyvek, ISSN 1418-3749 ; 10.)
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-615-5992-68-1 fűzött : 3590,- Ft
Hegedüs Péter (1953-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - 21. század - edző
796.332.071.4(439)(092)Hegedüs_P. *** 796.332(439)(092)Hegedüs_P.
[AN 3840689]
MARC

ANSEL
UTF-812551 /2021.
Jurek, Scott (1973-)
Eat & run (magyar)
   Futni, enni, élni / Scott Jurek, Steve Friedman ; ford. Lukács Laura. - 2. kiad. - [Budapest] : Park, 2021. - 272, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-809-6 kötött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - sportoló - hosszútávfutás - 20. század - 21. század - vegetáriánus étrend - memoár - ételrecept
796.422.16(73)(092)Jurek,_S.(0:82-94) *** 641.564(083.12)
[AN 3847107]
MARC

ANSEL
UTF-812552 /2021.
Meran, Philipp von (1926-2021)
Elindultam Csákberényből (lengyel)
   Wyruszyłem z Csákberény / Fülöp Merán ; [... tł. Zofia Gacsályi Gézáné]. - Budapest : Gacsályi G.-né, 2021. - 208 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1728-7 kötött
osztrák irodalom - vadászkaland - fordítás
799.2(0:82-94) *** 830-94(436)=84
[AN 3840774]
MARC

ANSEL
UTF-812553 /2021.
Molnár Tibor (id.)
   Kezdőrúgás Iváncsán : az iváncsai sportegyesület 100 éves története / [szerző id. Molnár Tibor]. - [S.l.] : Fonyódi O., 2020. - 128 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-8243-80-5 kötött
Iváncsa Községi Sportegyesület
Iváncsa - sportegyesület - labdarúgás - sporttörténet
796.332(439-2Iváncsa)(091) *** 0612(439-2Iváncsa)(091)
[AN 3839746]
MARC

ANSEL
UTF-812554 /2021.
   Posztonkénti képzés a kézilabdázásban : pozícióspecifikus módszertani ajánlások és gyakorlatanyag támadásban és védekezésben / írta Bakó Botond [et al.] ; szerk. Marczinka Zoltán ; [közread. a] Magyar Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzőképző Központ. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2021. - 352 p. : ill., főként színes ; 29 cm
QR-kóddal. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-81440-2-5 fűzött
kézilabda - edzés
796.322.015
[AN 3840833]
MARC

ANSEL
UTF-812555 /2021.
Váradi Levente (1981-)
   Végtelen motívum : hetvenéves a Magyar Állami Népi Együttes = Infinite motif : 70th anniversary of the Hungarian State Folk Ensemble / Váradi Levente ; [közread. a] Hagyományok Háza ... - Budapest : Hagyományok Háza : MMA K., 2021. - 191 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5927-16-4 kötött
ISBN 978-615-6192-61-5
Magyar Állami Népi Együttes
Magyarország - néptánc - táncegyüttes - történeti feldolgozás - fényképalbum
791.31.071(439)(091)(084.12)
[AN 3839864]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

12556 /2021.
Baldavári Eszter
   Kőrössy Albert Kálmán / Baldavári Eszter. - Budapest : Holnap, 2021. - 223 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 207-210. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-329-8 kötött : 9900,- Ft
Kőrössy Albert Kálmán (1869-1955)
Magyarország - építész - századforduló
72(439)(092)Kőrössy_A._K.
[AN 3840971]
MARC

ANSEL
UTF-812557 /2021.
Bartis Attila (1968-)
   Az eltűnt idő nyoma [elektronikus dok.] : száz fecni, 1989-2019 / Bartis Attila. - Szöveg (epub : 812 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164837. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3969-4
magyar irodalom - fotóművészet - próza - elektronikus dokumentum
77.04(0:82-3) *** 894.511-3
[AN 3830011]
MARC

ANSEL
UTF-812558 /2021.
Carroll, Henry
Read this if you want to take great photographs (magyar)
   Ezt a könyvet kell elolvasnod, ha jó fotókat akarsz készíteni / Henry Carroll ; [ford. Udvarhelyi Angelika]. - Budapest : Scolar Fotó, 2020. - 128 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-509-251-2 fűzött : 4997,- Ft
fototechnika
77
[AN 3840965]
MARC

ANSEL
UTF-812559 /2021.
Csató József (1980-)
   Csató József / [közread. a] Deák Erika Galéria. - [Budapest] : Deák E. Galéria, [2021]. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1135-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Csató_J.
[AN 3841155]
MARC

ANSEL
UTF-812560 /2021.
Dobroszláv Lajos (1902-1986)
   Dobroszláv Lajos / [szerk. Kövesdi Mónika] ; [kiad. a Kuny Domokos Múzeum]. - Tata : Kuny D. Múz., 2021. - 143 p. : ill., színes ; 31 cm
A Tatán, 2021. jún. 19 - aug. 22. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 141.
ISBN 978-963-7110-73-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Dobroszláv_L. *** 061.4(439-2Tata)
[AN 3840333]
MARC

ANSEL
UTF-812561 /2021.
Erdei Anna, Z. (1945-)
   Z. Erdei Anna / [szerk. Feledy Balázs]. - Nyíregyháza : [Zagyva L.], 2021. - 125 p. : ill., részben színes ; 26x26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0666-3 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
741(439)(092)Erdei_A.,_Z.
[AN 3840624]
MARC

ANSEL
UTF-812562 /2021.
Fabó Beáta
   Budapest katolikus templomépítészete a két világháború között / Fabó Beáta ; [közread.] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL, 2021. - 319 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 308-310.
ISBN 978-615-5635-15-1 fűzött
Budapest - építészettörténet - templom - egyháztörténet - katolikus egyház - két világháború közötti időszak
72(439-2Bp.)"192/194" *** 726.54(439-2Bp.) *** 282(439-2Bp.)(091)
[AN 3840326]
MARC

ANSEL
UTF-812563 /2021.
Hockney, David (1937-)
A history of pictures (magyar)
   A képek története : a barlangtól a monitorig / David Hockney & Martin Gayford ; [ford. Sepsi László]. - Budapest : Scolar, 2021. - 368 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-363.
ISBN 978-963-509-254-3 fűzött : 7975,- Ft
művészettörténet - vizualitás - művészetesztétika
7.017 *** 7(100)(091) *** 7.01
[AN 3840901]
MARC

ANSEL
UTF-812564 /2021.
Kalmár Tímea
   A keresztöltés / Kalmár Tímea. - [Veszprém] : [Kalmár T.], [2021]. - 55 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0296-2 fűzött : 4350,- Ft
hímzés - foglalkoztatókönyv
746.3 *** 379.826
[AN 3839480]
MARC

ANSEL
UTF-812565 /2021.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest / [... testo Ildikó Kolozsvári] ; [... fotografie István Tutunzis]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2019]. - 92, [3] p. : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-615-5148-93-4 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Tutunzis_I. *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3840696]
MARC

ANSEL
UTF-812566 /2021.
Kövesdi Mónika
   Zilahy György / Kövesdi Mónika ; [kiad. Kuny Domokos Múzeum]. - [Tata] : Kuny D. Múz., 2020. - 119 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7110-70-2 kötött
Zilahy György (1929-1966)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Zilahy_Gy.
[AN 3840331]
MARC

ANSEL
UTF-812567 /2021.
Lévay Jenő (1954-)
   Xertox zongora : Lévay Jenő kiállítása Regős Imre és Šwierkiewicz Róbert tiszteletére a Bánáti + Hartvig Építész Iroda új irodaépületében / [... kurátora Lévay Jenő, Molnár Zsuzsanna]. - Budapest : Bánáti + Hartvig Építész Iroda, 2021. - [110] p. : ill., főként színes ; 20x21 cm
A kiállítás Budapesten, 2019. okt. 25-én nyílt meg
ISBN 978-615-01-1664-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)Lévay_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3840759]
MARC

ANSEL
UTF-812568 /2021.
Moravetz Orsolya
   A magyar Szent Korona / [... írta Moravetz Orsolya]. - 3. kiad. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2021. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
ISBN 978-963-9848-97-9 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
739.2 *** 342.519.8(439)
[AN 3845856]
MARC

ANSEL
UTF-812569 /2021.
Papp-Váry Árpád (1938-)
   Országmárka-építés : országnevek, országszlogenek, országlogók, országarculatok és Magyarország márkaépítési törekvései / Papp-Váry Árpád. - Budapest : Ludovika Egy. K., 2020. - 171 p. : ill. ; 21 cm
QR kódokkal. - Bibliogr.: p. 161-171.
ISBN 978-963-531-336-5 kötött
marketing - arculattervezés - állam - nemzeti karakter
711.4 *** 658.626 *** 659.4
[AN 3841104]
MARC

ANSEL
UTF-812570 /2021.
Petropoulos, Jonathan (1961-)
Göring's man in Paris (magyar)
   Náci műkincsrablók : Göring párizsi ügynöke / Jonathan Petropoulos ; [ford. Kőrös László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 392, XXIII p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-364-2 fűzött : 4990,- Ft
Lohse, Bruno (1911-2007)
Németország - műkereskedő - műtárgy - rablás - második világháború - 20. század
7.075(430)(092)Lohse,_B. *** 343.71(430)"193/1945" *** 341.324.5(430)"193/194" *** 7.075(430)(092)
[AN 3841074]
MARC

ANSEL
UTF-812571 /2021.
Pintér Gábor (1983-)
   Pintér Gábor / [közread. a] Deák Erika Galéria. - [Budapest] : Deák E. Galéria, [2021]. - 111 p. : ill., színes ; 22 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0738-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Pintér_G.
[AN 3841150]
MARC

ANSEL
UTF-812572 /2021.
Rajk László (1949-2019)
   A tér tágassága [elektronikus dok.] : életútinterjú / Rajk László ; ... kész. és a jegyzeteket írta Mink András ; szerk. Rajk Judit és Mink András. - Szöveg (epub : 7.2 MB). - Budapest : Magvető, 2019. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166225. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3973-1
Rajk László (1949-2019)
Magyarország - építész - magyar történelem - belpolitika - 20. század - 21. század - életútinterjú - elektronikus dokumentum
72(439)(092)Rajk_L.(047.53) *** 943.9"19/200" *** 323(439)"19/200"
[AN 3839029]
MARC

ANSEL
UTF-812573 /2021.
Schneider Péterné
   Hartai motívumok jellegzetes virágai / Schneider Péterné. - [Harta] : Schneider P.-né, 2021. - [74] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1303-6 fűzött
Harta - népi díszítőművészet - díszítőelem
7.048 *** 391.984(439-2Harta)
[AN 3840341]
MARC

ANSEL
UTF-812574 /2021.
Székely István
   Örök szerelmem, titokzatos India : Baktay Ervin élő hagyatéka : interjú dr. Székely Istvánnal = My eternal love, mysterious India : the living legacy of Ervin Baktay : interview with Dr. István Székely. - Budapest ; [Százhalombatta] : [E.F.O. K. és Ny.], 2020. - 61, [40] p. : ill. ; 18 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-8243-79-9 fűzött
Baktay Ervin (1890-1963)
Sher-Gil, Amrita (1913-1941)
India - Magyarország - festőművész - tudós - keletkutatás - 20. század
75(540)(092)Sher-Gil,_A. *** 001(439)(092)Baktay_E.
[AN 3839916]
MARC

ANSEL
UTF-812575 /2021.
   Szubjektív Makovecz jegyzetek / Beke Márton [et al.] ; [közread. a] Hello Wood, Makovecz Imre Alapítvány. - Budapest : Hello Wood : Makovecz I. Alapítvány, 2020. - 85 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-8624-8 kötött
Makovecz Imre (1935-2011)
Magyarország - építész - organikus építészet - 20. század
72(439)(092)Makovecz_I. *** 72.01 *** 72(439)"197/200"
[AN 3840890]
MARC

ANSEL
UTF-812576 /2021.
Trom Kata
   Tér-lélek-tan : otthonod titkos üzenete / Trom Kata. - [Budapest] : Zazie Books, cop. 2021. - 216, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5684-02-9 fűzött : 3300,- Ft
lakberendezés - otthoni környezet - mentálhigiénia
747 *** 643/645 *** 613.865
[AN 3846278]
MARC

ANSEL
UTF-812577 /2021.
Zagyva László (1945-)
   Zagyva László / [szerk. Feledy Balázs]. - Nyíregyháza : [Z. Erdei A.], 2021. - 121 p. : ill., főként színes ; 26x26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-0676-2 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Zagyva_L.
[AN 3840628]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

12578 /2021.
   Animal Cannibals : minden változik, a lényeg nem / [szerk. Gedei Norbert]. - [Budapest] : Kókusz Klub Kft., cop. 2021. - 391 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-1090-5 kötött : 9999,- Ft
Animal Cannibals (együttes)
Magyarország - zenekar - könnyűzenei előadó - rap - ezredforduló - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)Animal_Cannibals(0:82-94)
[AN 3840635]
MARC

ANSEL
UTF-812579 /2021.
   Anyanyelvű kultúra, nemzeti önazonosság, művészettel nevelés : tanulmánykötet / [szerk. Szerényi Béla] ; [kiad. a Zenei Anyanyelv Alapítvány]. - Budapest : Zenei Anyanyelv Alapítvány, 2020. - 133, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-9813-5 kötött
művészeti nevelés - zeneoktatás - népzene
78.031.4 *** 372.878
[AN 3840770]
MARC

ANSEL
UTF-812580 /2021.
Béres János (1930-)
   Elindultam hosszú útra : Gagybátor, Wellington, San Francisco / Béres János. - Budapest : EMB, cop. 2021. - 423 p. : ill. ; 21 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-330-781-6 kötött
Magyarország - zenepedagógus - népzenész - furulya - 20. század - 21. század - memoár
78.071.4(439)(092)Béres_J.(0:82-94) *** 788.52.031.4(439)(092)Béres_J.(0:82-94)
[AN 3846971]
MARC

ANSEL
UTF-812581 /2021.
Bieliczkyné Buzás Éva (1937-)
   Emlékezzünk zeneszerzőinkre : a Rádiófónia 4. kötetének kiegészített változata : a Magyar Rádió hangfelvételeinek listája / Bieliczkyné Buzás Éva ; [kiad. az Emlékszoba Alapítvány - a zene és a költészet ápolásáért]. - Hajdúszoboszló : Emlékszoba Alapítvány - a zene és a költészet ápolásáért, [2020]. - 3 db ; 24 cm
Magyarország - zenei élet - zeneszerző - médiatörténet - 20. század - rádióműsorszám - jegyzék
78(439)"195/198" *** 78.071.1(439)(092)"19" *** 791.9.096(439)"195/198"
[AN 3840875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 275 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-81725-1-6 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3840879] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 235 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-81725-2-3 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3840881] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 147 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-81725-3-0 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3840882] MARC

ANSEL
UTF-812582 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The source of music (magyar)
   A zene forrása : zene és mantra az önfelismeréshez / Sri Chinmoy ; [ford. Szabóné Lukáts Mária]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2021. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-87-3 fűzött : 1500,- Ft
ezoterika - zeneművészet
78.01 *** 133.25
[AN 3846453]
MARC

ANSEL
UTF-812583 /2021.
Halford, Rob (1951-)
Confess (magyar)
   Vallomás : a Judas Priest énekesének önéletrajza / Rob Halford ; Ian Gittins közreműködésével ; [ford. Bus András]. - [Budapest] : Trubadúr, cop. 2021. - 385, [2] p., [12] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-479-478-3 fűzött : 3999,- Ft
Halford, Rob (1951-)
Judas Priest (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Halford,_R.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)Judas_Priest(0:82-94)
[AN 3841062]
MARC

ANSEL
UTF-812584 /2021.
   A magyar népzene oktatása Kodály után ötven évvel : a XXVII. Kecskeméti Népzenei Találkozón megrendezett konferencia előadásai / szerk. Tóth Lilla ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2021. - 71 p. : ill. ; 24 cm
A 2017. szept. 15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5927-19-5 fűzött
Magyarország - zeneoktatás - magyar népzene
78.031.4(=945.11) *** 398.8.001(=945.11) *** 372.878(439)
[AN 3839855]
MARC

ANSEL
UTF-812585 /2021.
   A magyar zongoragyártás fénykora : Beregszászy Lajos emlékezete / szerzők Baranyi Anna [et al.] ; szerk. Gombos László ; [közread. a] BTK Zenetudományi Intézet ELKH. - Budapest : BTK ZTI ELKH, 2021. - 96 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A Budapesten, 2017. szept. 28-án rendezett konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5167-35-5 fűzött
Beregszászy Lajos (1817-1891)
Magyarország - hangszerkészítés - zongora - 19. század
681.816(439)"18"
[AN 3840317]
MARC

ANSEL
UTF-812586 /2021.
Marsi József
   Egy álom vége : John Lennon utolsó évei és tragikus halálának körülményei / Marsi József. - [Budapest] : [Marsi J.], cop. 2021. - 251 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 248-251. - Diszkogr.: 236-247.
ISBN 978-615-01-0722-6 kötött
Lennon, John (1940-1980)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 20. század - beatzene - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Lennon,_J.
[AN 3838519]
MARC

ANSEL
UTF-812587 /2021.
   Szép magyar ének : gyermekdalok, népdalok, népies dalok és szent énekek = The great Hungarian songbook : children's songs, folksongs, popular songs and sacred songs / [összeáll.] Béres József. - Utánny. - Budapest : Akovita, 2021. - 847 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 813-817.
ISBN 978-615-80405-6-3 kötött : 8500,- Ft
daloskönyv
784(439)
[AN 3846401]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

12588 /2021.
Allen, Woody (1935-)
Apropos of nothing (magyar)
   Apropó nélkül : önéletrajz / Woody Allen ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2020. - 458, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-357-5 kötött : 4999,- Ft
Allen, Woody (1935-)
Egyesült Államok - filmrendező - színész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.1(73)(092)Allen,_W.(0:82-94) *** 791.43.071.2(73)(092)Allen,_W.(0:82-94)
[AN 3806493]
MARC

ANSEL
UTF-812589 /2021.
   Europe and European cinema at times of change = Változó Európa, változó európai filmkultúra / [ed. by] Zsolt Győri and György Kalmár. - [Debrecen] : Debreceni Univ. Press, 2021. - 289 p. : ill. ; 24 cm. - (Zoom, ISSN 2063-8450 ; 7.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-914-6 fűzött
Európa - filmművészet - filmtörténet - ezredforduló - 21. század - filmkritika
791.43(4)"199/201"
[AN 3840006]
MARC

ANSEL
UTF-812590 /2021.
Galkó Balázs (1949-)
   Darabjaim / Galkó Balázs. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 188, [10] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-517-327-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár - publicisztika - interjú
792.028(439)(092)Galkó_B.(0:82-94) *** 792.028(439)(092)Galkó_B.(0:82-92)
[AN 3841003]
MARC

ANSEL
UTF-812591 /2021.
Makrai Pál (1945-)
   Rockszínpadi éveim / Makrai Pál ; lejegyezte Szenczi Tóth Károly. - Budapest : K.u.K. K., [2021]. - 207, [3] p., [7] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6188-07-6 fűzött : 2990,- Ft
Makrai Pál (1945-)
Magyarország - színész - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Makrai_P.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Makrai_P.(0:82-94)
[AN 3841113]
MARC

ANSEL
UTF-812592 /2021.
Zubornyák Zoltán (1961-)
   El nem mesélt történetek / Zubornyák Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-452-6 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - színházművészet - színész - 20. század - 21. század - anekdota - memoár
792(439)"19/20"(0:82-36) *** 792.028(439)(092)Zubornyák_Z.(0:82-94)
[AN 3840845]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

12593 /2021.
Balázs Géza (1959-)
   Agresszió és nyelvhasználat / Balázs Géza, Dede Éva. - Budapest : Iku, 2021. - 193 p. : ill. ; 24 cm. - (Iku-monográfiák, ISSN 2560-0621 ; 7.)
Bibliogr.: p. 179-193.
ISBN 978-615-6224-06-4 fűzött : 4900,- Ft
szociolingvisztika - pszicholingvisztika - magyar néprajz - káromkodás - magyar nyelv - verbális kommunikáció - agresszív magatartás
800.6 *** 316.647.3 *** 398.9(=945.11) *** 159.946.3
[AN 3840813]
MARC

ANSEL
UTF-812594 /2021.
Fábián Zsuzsanna (1950-)
   Olasz - magyar kifejezések szótára : 10000 olasz állandó szókapcsolat, szólás és közmondás a magyar megfelelőkkel = Fraseologia italiano - ungherese : 10000 espressioni, modi di dire e proverbi italiani con equivalenti ungheresi / Fábián Zsuzsanna, Danilo Gheno. - Budapest : Tinta Kvk., 2021. - 296 p. ; 24 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-300-8 fűzött : 6490,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - frazeológiai gyűjtemény - kétnyelvű szótár
805.0-318=945.11 *** 801.323=50=945.11
[AN 3840683]
MARC

ANSEL
UTF-812595 /2021.
Hum Rozália
   Színes kérdések és válaszok német nyelvből : C1 szint / [szerzők Hum Rozália, Nolda Ildikó, Scheibl György] ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Maxim, [2020]. - 303 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-499-413-8 fűzött : 4680,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3839521]
MARC

ANSEL
UTF-812596 /2021.
   K+K=120 : papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays / ed. by Beáta Gyuris, Katalin Mády, Gábor Recski ; [publ. by the] MTA Research Institute for Linguistics. - Rev., extended ed. - Budapest : MTA Research Inst. for Linguistic, 2019. - 582 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-82-8 fűzött
nyelvészet - szemantika - matematikai nyelvészet - emlékkönyv
80 *** 801.54 *** 519.765
[AN 3839675]
MARC

ANSEL
UTF-812597 /2021.
   A korpusznyelvészettől a neurális hálókig : köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára / szerk. Dodé Réka, Ludányi Zsófia ; [közread. a] Nyelvtudományi Kutatóközpont. - Budapest : Nyelvtudományi Kutatóközp., 2021. - [2], 156 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-90-3 fűzött
Magyarország - nyelvészet - nyelvész - 20. század - 21. század - emlékkönyv
80 *** 80.001(439)(092)Váradi_T.
[AN 3839830]
MARC

ANSEL
UTF-812598 /2021.
   Móri német tájszótár = Deutsches Mundartwörterbuch von Moor / Ivanicsné Szing Mária [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Semmelweis K., 2021. - 372 p. ; 31 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-331-089-2 kötött : 5000,- Ft
Mór - német nyelv - magyar nyelv - tájszótár - nyelvjárás - kétnyelvű szótár
803.0-087(439-2Mór) *** 801.323=30=945.11
[AN 3845782]
MARC

ANSEL
UTF-812599 /2021.
Péntek Bernadett
   Német felsőfokú írásbeli gyakorlókönyv : új helyesírással / Péntek Bernadett, Hatos Hajnalka. - Győr : Nordwest 2002, [2021]. - 238 p. ; 30 cm
ISBN 963-202-944-5 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3847225]
MARC

ANSEL
UTF-812600 /2021.
Say István (1950-)
   Bevezetés a livvi (olonyeci karjalai) nyelv ismereteibe / Say István. - Sióagárd ; Kaposvár : Magánkiad., 2021. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 15-17.
ISBN 978-615-81646-1-0 fűzött
nyelvészet - karjalai nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
809.454.21 *** 801.323=945.421=945.11
[AN 3839852]
MARC

ANSEL
UTF-812601 /2021.
Say István (1950-)
   A keleti balti finn népek és nyelvek / Say István. - Kaposvár : Magánkiad., 2021. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 13-20.
ISBN 978-615-81646-2-7 fűzött
nyelvészet - nyugati finn nyelvek - nyugati finnek
809.454 *** 316.347(=945.4)
[AN 3839851]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

12602 /2021.
Dala Sára
   ...odaküjjel Andrásfalán : Fábián Éva mesél / [a tanulmányt írta Dala Sára] ; [szerk. és az előszót írta Németh Nóra] ; [kiad. a Hagyományok Háza]. - Budapest : Hagyományok Háza, cop. 2021. - 75, [4] p. : ill. ; 20 cm + 2 DVD
Bibliogr.: p. 66-69.
Kötött
Fábián Éva (1959-)
Magyarország - előadóművész - mesemondás - 20. század - 21. század - audiovizuális dokumentum
82.085.22(439)(092)Fábián_É.
[AN 3839859]
MARC

ANSEL
UTF-812603 /2021.
   Nonum annum : köszöntőkötet Hetényi Zsuzsa professzor tiszteletére / [közread. az] ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Orosz Ny.és Irod. Tansz., 2020. - 511 p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar, orosz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-489-282-3 fűzött
ruszisztika - emlékkönyv - személyi bibliográfia
882(091) *** 808.2 *** 947 *** 930.85(47) *** 012Hetényi_Zs.
[AN 3840851]
MARC

ANSEL
UTF-812604 /2021.
   Perspektívák: irodalom, nyelv, kultúra / szerk. Kazsimér Soma Balázs, Kerti Anna Emese ; [rend., közread. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2021. - 127 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2018. nov. 16-17-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-44-3 fűzött
irodalomtudomány - magyar irodalom története
82.01 *** 894.511(091)
[AN 3839978]
MARC

ANSEL
UTF-812605 /2021.
Pölcz Ádám (1989-)
   A nyelvművelés retorikai gyökerei : a nyelvhelyesség retorikai alapjainak hagyományáról / Pölcz Ádám. - Budapest : MNYKNT : Iku, 2021. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Iku-monográfiák, ISSN 2560-0621 ; 8.)
Bibliogr.: p. 217-224.
ISBN 978-615-80475-7-9 fűzött : 5500,- Ft
nyelvművelés - nyelvhelyesség - nyelvészet - tudománytörténet - magyar nyelv - retorika
82.085 *** 800.1(100)(091) *** 800.6(100)(091) *** 809.451.1-06(091)
[AN 3840815]
MARC

ANSEL
UTF-812606 /2021.
Szabó Ferenc (1931-)
   Hétszáz év után : Dante Alighieri (1265-1321) : Dante hite és teológiája - mai szemmel / Szabó Ferenc ; [közread. a] JTMR ... - Budapest : JTMR : Távlatok, 2021. - 163, [4] p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5881-13-8 fűzött
Dante Alighieri (1265-1321)
Itália - író - 13. század - 14. század - hit
850(092)Dante_A. *** 234.2
[AN 3840729]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

12607 /2021.
Csáth Géza (1887-1919)
   Smaragd asztal [elektronikus dok.] : Csáth Géza válogatott levelezése / a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Molnár Eszter Edina és Szajbély Mihály. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - Budapest : Magvető, 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166214. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3975-5
Csáth Géza (1887-1919)
Magyarország - író - 20. század - levelezés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Csáth_G.(044)
[AN 3838985]
MARC

ANSEL
UTF-812608 /2021.
Havasréti József (1964-)
   Szerb Antal [elektronikus dok.] / Havasréti József. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166030. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3160-5
Szerb Antal (1901-1945)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)Szerb_A. *** 82.01(439)(092)Szerb_A.
[AN 3837936]
MARC

ANSEL
UTF-812609 /2021.
   Juvenália: hat-hét / szerk. Szabó Csanád és Ungvári Sára ; [közread. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2020. - 160 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2018. máj. 11-én és 2019. máj. 10-én rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-33-7 fűzött
magyar irodalom története - irodalomesztétika
894.511(091) *** 82.01
[AN 3839968]
MARC

ANSEL
UTF-812610 /2021.
Kováts Dániel (1929-)
   Közelebb Kazinczyhoz : esszék, tanulmányok, előadások / Kováts Dániel. - Sátoraljaújhely-Széphalom : Kazinczy F. Társ. : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2021. - 240 p. : ill. ; 21 cm. - (Széphalmi Minerva könyvek, ISSN 2631-1461)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80242-8-0 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 3841111]
MARC

ANSEL
UTF-812611 /2021.
Sárközi Mátyás (1937-)
   A bizarr évei : élet és irodalom Rákosi Mátyás alatt / Sárközi Mátyás. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kortárs, 2021. - 137, [2] p. ; 20 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
ISBN 978-963-435-096-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - irodalmi élet - Rákosi-korszak
894.511(091)"194/195"
[AN 3846351]
MARC

ANSEL
UTF-812612 /2021.
Szakonyi Károly (1931-)
   Négykezes : beszélgetéseink / Horváth Péter, Szakonyi Károly. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 365 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-544-347-5 fűzött : 3800,- Ft
Szakonyi Károly (1931-)
Horváth Péter (1951-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Horváth_P.(047.53) *** 894.511(092)Szakonyi_K.(047.53)
[AN 3841188]
MARC

ANSEL
UTF-812613 /2021.
Tőzsér Árpád (1935-)
   Vagyonos apáink : Balassi Bálinttól Mikszáth Kálmánig : irodalomtörténeti tanulmányok és esszék / Tőzsér Árpád. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2021. - 268 p. ; 21 cm. - (Rádiusz könyvek, ISSN 2677-1039 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5641-42-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom története - újkor - esszé
894.511(091)"18/190"(0:82-4) *** 894.511(091)"15/18"
[AN 3840318]
MARC

ANSEL
UTF-812614 /2021.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   A Zrínyi-kultusz napjainkban a magyar, horvát és szlovén határsávban / Zágorec-Csuka Judit ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Muravidéki Magyar Tudományos Társaság. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Lendva : Muravidéki M. Tud. Társ., 2020. - 343 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás horvát nyelven
ISBN 978-615-5750-82-3 fűzött
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Zrínyi család
Magyarország - Horvátország - Szlovénia - személyi kultusz - író - történelmi személy - hadvezér - 17. század - családtörténet
894.511(092)Zrínyi_M. *** 943.9(092)Zrínyi_M. *** 355(439)(092)Zrínyi_M. *** 394.944(439) *** 394.944(497.13) *** 394.944(497.12) *** 929.52(439)Zrínyi
[AN 3840202]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

12615 /2021.
Aciman, André (1951-)
Find me (magyar)
   Találj rám! [elektronikus dok.] / André Aciman. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szigethy-Mallász Rita. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166690. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-983-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3842192]
MARC

ANSEL
UTF-812616 /2021.
Aciman, André (1951-)
Harvard square (magyar)
   Harvard tér [elektronikus dok.] / André Aciman ; ford. Neset Adrienn. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164682. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-195-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3828677]
MARC

ANSEL
UTF-812617 /2021.
Ahern, Cecelia (1981-)
Postscript (magyar)
   Utóirat: még most is szeretlek! [elektronikus dok.] / Cecelia Ahern. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Ford. Szieberth Ádám. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164676. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-959-9
írországi angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(417)=945.11
[AN 3828601]
MARC

ANSEL
UTF-812618 /2021.
Ahern, Cecelia (1981-)
Roar (magyar)
   Üvöltés [elektronikus dok.] : harminc nő, harminc történet / Cecelia Ahern. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szieberth Ádám. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164681. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-890-5
írországi angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(417)=945.11
[AN 3828620]
MARC

ANSEL
UTF-812619 /2021.
Alf laila wa laila (magyar)
   Az Ezeregyéjszaka meséi : az eredeti arab szöveg első teljes magyar fordítása / [ford. Prileszky Csilla] ; [a versek műfordítását ... Tótfalusi István kész.] ; [... a jegyzeteket ... írta Simon Róbert]. - Budapest : Atlantisz, [2021]-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
 (hibás ISBN 963-9165-12-3)
arab irodalom - mese
892.7-34=945.11 *** 398.21(=927)
[AN 3845861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 146-270. éjszaka. - cop. 2021. - 465 p.
ISBN 963-9165-15-8 v.
[AN 3845862] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., 946-1001. éjszaka. - cop. 2021. - 365 p.
ISBN 963-9165-20-4 v.
[AN 3845864] MARC

ANSEL
UTF-812620 /2021.
Anappara, Deepa
Djinn patrol on the purple line (magyar)
   Dzsinnvadászok [elektronikus dok.] / Deepa Anappara ; ford. Neset Adrienn. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166202. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-018-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3838924]
MARC

ANSEL
UTF-812621 /2021.
Archer, Jeffrey (1940-)
The prodigal daughter (magyar)
   A tékozló lány [elektronikus dok.] / Jeffrey Archer ; ford. Upor László. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : General Press, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164637. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-452-486-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3828391]
MARC

ANSEL
UTF-812622 /2021.
Ardone, Viola (1974-)
Il treno dei bambini (magyar)
   Gyerekvonat [elektronikus dok.] / Viola Ardone ; ford. Todero Anna. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164672. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-960-5
olasz irodalom - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3828549]
MARC

ANSEL
UTF-812623 /2021.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Every last breath (magyar)
   Every last breath : utolsó lélegzetig / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Soponyai Alexandra Bianka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 420 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-617-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3840996]
MARC

ANSEL
UTF-812624 /2021.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Wicked (magyar)
   Wicked : megveszekedett / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Tóth Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 419 p. ; 21 cm. - (Zafír pöttyös könyvek, ISSN 2559-8295)
ISBN 978-963-457-745-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841015]
MARC

ANSEL
UTF-812625 /2021.
Awad, Mona (1978-)
Bunny (magyar)
   Nyuszika [elektronikus dok.] / Mona Awad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szieberth Ádám. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166203. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-952-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3838931]
MARC

ANSEL
UTF-812626 /2021.
Barry, Sebastian (1955-)
Days without end (magyar)
   Végtelen napok [elektronikus dok.] / Sebastian Barry. - Szöveg (epub : 881 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Morcsányi Júlia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166218. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3977-9
írországi angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(417)=945.11
[AN 3839002]
MARC

ANSEL
UTF-812627 /2021.
Barsony, George (1917-2010)
   A "Galambos kút" szobrásza : Bársony György szobrászművész regényes életútja Pécstől Ausztráliáig / George Barsony, Szabó József János. - Budapest ; [Dabas] : Szerző, 2021. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1367-8 fűzött
Barsony, George (1917-2010)
Ausztrália - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - ausztrál irodalom - 20. század - ezredforduló - memoár
820-94(94)=945.11 *** 73(94)(=945.11)(092)Barsony,_G.(0:82-94)
[AN 3839923]
MARC

ANSEL
UTF-812628 /2021.
Blake, Sarah (1960-)
The guest book (magyar)
   A vendégkönyv / Sarah Blake ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2021. - 549 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-322-4 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3839733]
MARC

ANSEL
UTF-812629 /2021.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die Wald-Detektive (magyar)
   Bori és az erdei nyomozók / Julia Boehme ; Herdis Albrecht rajz. ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 74, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Olvass Borival!
ISBN 978-963-584-011-3 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3839743]
MARC

ANSEL
UTF-812630 /2021.
Bowen, Sarina
Him (magyar)
   Him : ez a srác / Sarina Bowen, Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 348, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-554-2 fűzött : 3699,- Ft
kanadai angol irodalom - amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11 *** 820-993(71)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3845841]
MARC

ANSEL
UTF-812631 /2021.
Braithwaite, Oyinkan (1988-)
My sister, the serial killer (magyar)
   Hugicám, a sorozatgyilkos [elektronikus dok.] / Oyinkan Braithwaite ; ford. Szieberth Ádám. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164665. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-008-6
Nigéria - angol nyelvű irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(669)=945.11
[AN 3828509]
MARC

ANSEL
UTF-812632 /2021.
Braune, Rudolf (1904-1932)
Das Mädchen an der Orga Privat (magyar)
   Kis berlini regény : lányok az írógépnél / Rudolf Braune. - Budapest : K.u.K. K., [2021]. - 191 p. ; 19 cm
Ford. Gáti István
ISBN 978-615-6188-08-3 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3841033]
MARC

ANSEL
UTF-812633 /2021.
Brown, Dan (1964-)
The Da Vinci code (magyar)
   A Da Vinci-kód / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 647 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-168-8 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3847110]
MARC

ANSEL
UTF-812634 /2021.
Brown, Dan (1964-)
Deception point (magyar)
   A megtévesztés foka / Dan Brown ; [ford. Mihály Árpád]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 666, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-169-5 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3847118]
MARC

ANSEL
UTF-812635 /2021.
Brown, Dan (1964-)
Inferno (magyar)
   Inferno / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet] ; [a ... Dante-idézetek Babits Mihály és Nádasdy Ádám fordításai]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 656 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-094-0 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3847113]
MARC

ANSEL
UTF-812636 /2021.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Tri sestry (magyar)
   Három nővér : dráma négy felvonásban / Anton Pavlovics Csehov ; Morcsányi Géza fordítása. - Budapest : Magvető, 2021. - 116, [2], 5 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-2493-5 fűzött : 1299,- Ft
orosz irodalom - dráma
882-2=945.11
[AN 3847064]
MARC

ANSEL
UTF-812637 /2021.
Christie, Agatha (1890-1976)
The witness for the prosecution (magyar)
   A vád tanúja / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária, Gy. Horváth László, Prekop Gabriella]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 322, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-479-807-1 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3845800]
MARC

ANSEL
UTF-812638 /2021.
Clare, Cassandra (1973-)
City of heavenly fire (magyar)
   Mennyei tűz városa : A végzet ereklyéi 6. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 650, [11] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Árnyvadász történet
ISBN 978-963-457-132-2 fűzött : 4599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3846945]
MARC

ANSEL
UTF-812639 /2021.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista [elektronikus dok.] / Paulo Coelho ; ford. Simkó György és Piros Ákos. - 34. jav. kiad. - Szöveg (epub : 909 KB). - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2002
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164725. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-024-6
brazil irodalom - regény - elektronikus dokumentum
869.0-31(81)=945.11
[AN 3828945]
MARC

ANSEL
UTF-812640 /2021.
Coelho, Paulo (1947-)
A bruxa de Portobello (magyar)
   A portobellói boszorkány [elektronikus dok.] / Paulo Coelho ; ford. Nagy Viktória. - 11. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164727. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-026-0
brazil irodalom - regény - elektronikus dokumentum
869.0-31(81)=945.11
[AN 3828974]
MARC

ANSEL
UTF-812641 /2021.
Coelho, Paulo (1947-)
O caminho do arco (magyar)
   Az íjász [elektronikus dok.] / Paulo Coelho ; ford. Nagy Viktória ; Christoph Niemann illusztrációival. - Szöveg (epub : 6.8 MB). - Budapest : Athenaeum, [2021]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166204. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-089-5
brazil irodalom - regény - elektronikus dokumentum
869.0-31(81)=945.11
[AN 3838936]
MARC

ANSEL
UTF-812642 /2021.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc [elektronikus dok.] / Paulo Coelho ; ford. Nagy Viktória. - 29. jav. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Athenaeum, 2020, cop. 2004
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164726. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-025-3
brazil irodalom - regény - elektronikus dokumentum
869.0-31(81)=945.11
[AN 3828970]
MARC

ANSEL
UTF-812643 /2021.
Dahle, Stefanie (1981-)
Erdbeerinchen Erdbeerfee: zauberhafte Geschichten aus dem Erdbeergarten (magyar)
   Szamócka : tündéri történetek a Szamócáskertből / Stefanie Dahle ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 80, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-262-5 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3846356]
MARC

ANSEL
UTF-812644 /2021.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia. Inferno (magyar)
   Pokol / Dante ; ford. és jegyzetekkel ell. Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2021. - 273 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-2473-7 fűzött : 1499,- Ft
olasz irodalom - verses epika
850-131=945.11
[AN 3846999]
MARC

ANSEL
UTF-812645 /2021.
Davis, Lydia (1947-)
Break it down (magyar)
   Az annyi, mint [elektronikus dok.] / Lydia Davis. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Mesterházi Mónika. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164765. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3958-8
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3829402]
MARC

ANSEL
UTF-812646 /2021.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Dr. Bloodmoney (magyar)
   Dr. Vérdíj / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 242 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-145-2 fűzött : 3280,- Ft : 9,60 EUR
amerikai angol irodalom - utópia - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3846960]
MARC

ANSEL
UTF-812647 /2021.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The man in the high castle (magyar)
   Az ember a Fellegvárban / Philip K. Dick ; [ford. Gerevich T. András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-51-2 fűzött : 3280,- Ft : 9,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3846969]
MARC

ANSEL
UTF-812648 /2021.
Dick, Philip K. (1928-1982)
A scanner darkly (magyar)
   Kamera által homályosan / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-504-7 fűzött : 3280,- Ft : 9,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3846970]
MARC

ANSEL
UTF-812649 /2021.
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990)
Der Besuch der alten Dame (magyar)
   Az öreg hölgy látogatása [elektronikus dok.] : tragikus komédia / Friedrich Dürrenmatt ; Kurdi Imre ford. - Szöveg (epub : 663 KB). - Budapest : Magvető, 2019. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164639. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3952-6
német irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
830-23=945.11
[AN 3828408]
MARC

ANSEL
UTF-812650 /2021.
Elvestad, Kristoffer Svendsen (1884-1934)
   A hajnali vendég : Krag detektív kalandjai : [klasszikus skandináv krimi] / Sven Elvestad ; [ford. Pajzs Elemér]. - Új átd. kiad. - Budapest : K.u.K. K., [2020]. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6188-02-1 fűzött : 2200,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3841008]
MARC

ANSEL
UTF-812651 /2021.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia del nouvo cognome (magyar)
   Az új név története : ifjúkor / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 3. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 488, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-750-1 kötött : 4990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3847103]
MARC

ANSEL
UTF-812652 /2021.
Ferrante, Elena (1943-)
Storia del nouvo cognome (magyar)
   Az új név története : Nápolyi regények második kötet / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - 4. kiad. - Budapest : Park, 2021. - 488, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-812-6 fűzött : 3999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3847106]
MARC

ANSEL
UTF-812653 /2021.
Fiore, L. A.
Savage (magyar)
   Savage : fenevad : Lizzie Danton ébredése / L. A. Fiore ; [ford. Kádár Pál]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 421 p. : ill. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-399-735-2 fűzött : 3799,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993=945.11
[AN 3841044]
MARC

ANSEL
UTF-812654 /2021.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
L'éducation sentimentale (magyar)
   Érzelmek iskolája : regény / Gustave Flaubert ; [ford. Gyergyai Albert]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 638, [1] p. ; 19 cm. - (Érzelmes klasszikusok, ISSN 2786-1503)
ISBN 978-963-543-137-3 kötött : 4499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3846315]
MARC

ANSEL
UTF-812655 /2021.
García Sáenz, Eva (1972-)
Los señores del tiempo (magyar)
   Az idő urai : A fehér város trilógiája / Eva García Sáenz de Urturi ; [ford. Vajdics Anikó]. - Budapest : Európa, 2021. - 587 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-406-1 kötött : 4599,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 3839721]
MARC

ANSEL
UTF-812656 /2021.
Graham, Lily
The island villa (magyar)
   Villa a szigeten / Lily Graham ; [ford. Barcza Gerda Adrienne]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 318 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-015-8 fűzött : 3399,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3840980]
MARC

ANSEL
UTF-812657 /2021.
Grey, R. S.
Not so nice guy (magyar)
   Not so nice guy : nem is olyan rendes srác / R. S. Grey ; [ford. Sárai Vanda]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 277 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-561-347-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3845823]
MARC

ANSEL
UTF-812658 /2021.
Hale, Shannon (1974-)
Fire and ice (magyar)
   Tűz és jég / Shannon Hale ; [ford. Robin Edina]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 254, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Spirit animals ; 4.)
ISBN 978-963-399-502-0 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3845824]
MARC

ANSEL
UTF-812659 /2021.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Sucker punch (magyar)
   Övön alul / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 607 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász)
ISBN 978-963-419-882-6 fűzött : 4980,- Ft : 14,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3840993]
MARC

ANSEL
UTF-812660 /2021.
Han, Jenny (1980-)
To all the boys I've loved before (magyar)
   A fiúknak, akiket valaha szerettem / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 357, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-482-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3846916]
MARC

ANSEL
UTF-812661 /2021.
Hardy, Thomas (1840-1928)
Tess of the d'Urbervilles (magyar)
   Egy tiszta nő : regény / Thomas Hardy ; [ford. Szabó Lőrinc]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 652, [3] p. ; 19 cm. - (Érzelmes klasszikusok, ISSN 2786-1503)
ISBN 978-963-543-138-0 kötött : 4499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3846311]
MARC

ANSEL
UTF-812662 /2021.
Hepworth, Sally (1980-)
The mother-in-law (magyar)
   A férjem anyja / Sally Hepworth ; [ford. Lukács Andrea]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-929-1 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3839715]
MARC

ANSEL
UTF-812663 /2021.
   Híres gyerektörténetek. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 270, [1] p. ; 21 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 978-963-544-456-4 fűzött : 3400,- Ft
világirodalom - gyermek - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 316.37-053.2(0:82-32)
[AN 3840856]
MARC

ANSEL
UTF-812664 /2021.
Hirvonen, Elina (1975-)
Kun aika loppuu (magyar)
   Elfogy az idő [elektronikus dok.] / Elina Hirvonen ; ford. Szécsi Noémi. - Szöveg (epub : 982 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166027. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3951-9
finn irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.541-31=945.11
[AN 3837927]
MARC

ANSEL
UTF-812665 /2021.
Hossfeld, Dagmar (1960-)
Conni, Mandy und das grosse Wiedersehen (magyar)
   Bori és a nagy viszontlátás / Dagmar Hossfeld ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-584-010-6 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3839723]
MARC

ANSEL
UTF-812666 /2021.
Houellebecq, Michel (1956-)
Sérotonine (magyar)
   Szerotonin [elektronikus dok.] / Michel Houellebecq ; ford. Tótfalusi Ágnes. - Szöveg (epub : 951 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164579. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3967-0
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3827711]
MARC

ANSEL
UTF-812667 /2021.
Huxley, Elspeth (1907-1997)
Red strangers (magyar)
   Vörös idegenek / Elspeth Huxley ; [ford. Kiss Árpád]. - [Budapest] : SawaSawa, [2021]. - 446, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-6293-00-8 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3841097]
MARC

ANSEL
UTF-812668 /2021.
Ibsen, Henrik (1828-1906)
Et dukkehjem (magyar)
   Babaház (Nóra) [elektronikus dok.] / Henrik Ibsen ; ford. és a jegyzeteket írta Kúnos László. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, 2019. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166026. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3953-3
norvég irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
839.6-2=945.11
[AN 3837916]
MARC

ANSEL
UTF-812669 /2021.
Kagawa, Julie (1982-)
The iron queen (magyar)
   The iron queen : vaskirálynő : Vastündérek 3. / Julie Kagawa ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 404, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-561-932-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3846931]
MARC

ANSEL
UTF-812670 /2021.
Kangro, Maarja (1973-)
   Maarja Kangro breviárium / ill. Anne Pikkov ; [közread. az] Észt Intézet & Pluralica. - Budapest : Észt Int. : Pluralica, 2021. - 138, [3] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 10
ISBN 978-615-80147-9-3 fűzött
észt irodalom - elbeszélés
894.545-32=945.11
[AN 3841120]
MARC

ANSEL
UTF-812671 /2021.
Kardenal, Dar
   Shackles of the storm / D. & L. Kardenal. - [S.l.] : [Tar L.], cop. 2021. - [4], 391 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0667-0 fűzött
angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9
[AN 3840574]
MARC

ANSEL
UTF-812672 /2021.
Kennedy, Elle (1982-)
The risk (magyar)
   The risk : a kockázat : Briar U / Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 452 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-847-5 fűzött : 3799,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3840984]
MARC

ANSEL
UTF-812673 /2021.
Kerangal, Maylis de (1967-)
Réparer les vivants (magyar)
   Hozzuk rendbe az élőket [elektronikus dok.] : regény / Maylis de Kerangal ; ford. Kiss Kornélia. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166226. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3978-6
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3839054]
MARC

ANSEL
UTF-812674 /2021.
King, Stephen (1947-)
Elevation (magyar)
   Emelkedés / [ford. Pék Zoltán] ; A coloradói kölyök / Stephen King ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Európa, 2021. - 418, [3] p. ; 20 cm
Egys. cím: Elevation ; The Colorado kid
ISBN 978-963-504-428-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3839718]
MARC

ANSEL
UTF-812675 /2021.
King, Stephen (1947-)
Lisey's story (magyar)
   Lisey története / Stephen King ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Európa, 2021. - 543, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-504-444-3 kötött : 5299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3846304]
MARC

ANSEL
UTF-812676 /2021.
King, Stephen (1947-)
On writing (magyar)
   Az írásról : [értekezés a mesterségről] / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2021. - 346, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-440-5 kötött : 4299,- Ft
King, Stephen (1947-)
amerikai angol irodalom - fogalmazástechnika - memoár
820-94(73)=945.11 *** 82.081
[AN 3846297]
MARC

ANSEL
UTF-812677 /2021.
Lagercrantz, Rose (1947-)
Sist jag var som lyckligast (magyar)
   Boldogság mostanában / írta Rose Lagercrantz ; rajz. Eva Eriksson ; ford. Maria Larsson. - [Szentendre] : Cerkabella, 2021. - 120, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-80-7 kötött : 2790,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3846410]
MARC

ANSEL
UTF-812678 /2021.
Lem, Stanisław (1921-2006)
Solaris (magyar)
   Solaris / Stanisław Lem ; [ford. Murányi Beatrix]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 265, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-772-2 fűzött : 3999,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3846936]
MARC

ANSEL
UTF-812679 /2021.
Lispector, Clarice (1920-1977)
A hora da estrela (magyar)
   A csillag órája [elektronikus dok.] / Clarice Lispector ; ford. Bense Mónika. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164615. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3957-1
brazil irodalom - regény - elektronikus dokumentum
869.0-31(81)=945.11
[AN 3828056]
MARC

ANSEL
UTF-812680 /2021.
McIntosh, Will (1962-)
Faller (magyar)
   Zuhanó / Will McIntosh ; [ford. Habony Gábor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2021. - 406 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5999-33-8 fűzött : 3780,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841134]
MARC

ANSEL
UTF-812681 /2021.
Merle, Robert (1908-2004)
Les hommes protégés (magyar)
   Védett férfiak / Robert Merle ; [ford. Réz Ádám]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 517 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-782-1 kötött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3846991]
MARC

ANSEL
UTF-812682 /2021.
Nordqvist, Sven (1946-)
Kackel i grönsakslandet (magyar)
   Csetepaté a kiskertben / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 3. kiad., utánny. - Budapest : General Press, cop. 2021. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-277-5 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3846426]
MARC

ANSEL
UTF-812683 /2021.
Nordqvist, Sven (1946-)
När Findus var liten och försvann (magyar)
   Amikor Findusz kicsi volt és eltűnt / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 2. kiad., 2. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2021. - [25] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-211-9 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3846414]
MARC

ANSEL
UTF-812684 /2021.
Nordqvist, Sven (1946-)
Pannkakstårtan (magyar)
   A kandúr szülinapi tortája / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 6. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2021. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9282-30-8 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3846417]
MARC

ANSEL
UTF-812685 /2021.
Nordqvist, Sven (1946-)
Rävjakten (magyar)
   Tűzijáték a rókának / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 4. kiad., 2. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2021. - [25] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-452-021-4 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3846429]
MARC

ANSEL
UTF-812686 /2021.
Nordqvist, Sven (1946-)
Stackars Pettson (magyar)
   Pettson horgászni megy / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - 2. kiad., 3. utánny. - Budapest : General Press, cop. 2021. - [25] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9598-51-5 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3846427]
MARC

ANSEL
UTF-812687 /2021.
O'Hara, Frank (1926-1966)
Meditations in an emergency (magyar)
   Töprengések vészhelyzetben [elektronikus dok.] / Frank O'Hara ; ford. Gerevich András, Krusovszky Dénes ; az utószót írta Krusovszky Dénes. - Szöveg (epub : 612 KB). - Budapest : Magvető, 2020. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 28.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166215. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3820-8
amerikai angol irodalom - vers - elektronikus dokumentum
820-14(73)=945.11
[AN 3838991]
MARC

ANSEL
UTF-812688 /2021.
Park, Tony (1964-)
Dark heart (magyar)
   Sötét szív [elektronikus dok.] / Tony Park ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164548. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-577-1
ausztrál irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(94)=945.11
[AN 3827562]
MARC

ANSEL
UTF-812689 /2021.
Pearl, Alexa (1967-)
The disappearing history (magyar)
   Az eltűnt történelem / írta Alexa Pearl ; rajz. Paco Sordo ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2021]. - 110, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Szandi meséi ; 9.)
ISBN 978-963-483-203-4 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3839542]
MARC

ANSEL
UTF-812690 /2021.
Pennypacker, Sara (1951-)
Clementine and the family meeting (magyar)
   Klementin és a családi kupaktanács / Sara Pennypacker ; Marla Frazee rajz. ; [ford. Guti Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 165, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-732-4 kötött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3840745]
MARC

ANSEL
UTF-812691 /2021.
Proust, Marcel (1871-1922)
À la recherche du temps perdu (magyar)
   Az eltűnt idő nyomában / Marcel Proust ; [ford. Jancsó Júlia]. - Budapest : Atlantisz, 2001-. - 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360)
Regényciklus
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 950294]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Virágzó lányok árnyékában / [a jegyzeteket és az utószót írta Karafiáth Judit]. - 2021. - 581 p. - (A francia szellem könyvtára, ISSN 2063-5834)
Megj. "Bimbózó lányok árnyékában" címmel is
ISBN 978-963-9777-64-4 kötött : 4895,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3839762] MARC

ANSEL
UTF-812692 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Golden in death (magyar)
   Halálos arany [elektronikus dok.] / J. D. Robb ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164549. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-593-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3827568]
MARC

ANSEL
UTF-812693 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Vendetta in death (magyar)
   Halálos vendetta [elektronikus dok.] / J. D. Robb ; ford. Kiss Tamás. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166020. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-579-5
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3837901]
MARC

ANSEL
UTF-812694 /2021.
Robinson, Marilynne (1943-)
Home (magyar)
   Itthon [elektronikus dok.] / Marilynne Robinson ; ford. Mesterházi Mónika. - Szöveg (epub : 988 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164562. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3974-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3827655]
MARC

ANSEL
UTF-812695 /2021.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 6. (magyar)
   Egy zizi naplója : bálkirálynő : egy-nem-túl boldog randiguru meséi / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 346, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-399-435-1 kötött : 3399,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3846947]
MARC

ANSEL
UTF-812696 /2021.
Scarrow, Simon (1962-)
Hearts of stone (magyar)
   Kőszívűek [elektronikus dok.] / Simon Scarrow ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164546. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-565-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3827554]
MARC

ANSEL
UTF-812697 /2021.
Scarrow, Simon (1962-)
Traitors of Rome (magyar)
   Róma árulói [elektronikus dok.] / Simon Scarrow ; ford. Békési József. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166228. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-589-4
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3839062]
MARC

ANSEL
UTF-812698 /2021.
Serna-Vara, Ana
Adiós, celos (magyar)
   Ég veled, irigység! : szia, önbizalom! / írta Ana Serna ; rajz. Kasandra ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [25] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Érzelmek erdeje ; 2.)
ISBN 978-963-483-258-4 kötött : 2490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekirodalom - érzelem - mese - képeskönyv
860-34(02.053.2)=945.11 *** 159.942(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3839512]
MARC

ANSEL
UTF-812699 /2021.
Serna-Vara, Ana
Adiós, enfado (magyar)
   Ég veled, harag! : szia, önuralom! / írta Ana Serna ; rajz. Kasandra ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [25] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Érzelmek erdeje ; 4.)
ISBN 978-963-483-260-7 kötött : 2490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekirodalom - érzelem - mese - képeskönyv
860-34(02.053.2)=945.11 *** 159.942(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3839514]
MARC

ANSEL
UTF-812700 /2021.
Serna-Vara, Ana
Adiós, miedo (magyar)
   Ég veled, félelem! : szia, bátorság! / írta Ana Serna ; rajz. Kasandra ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [25] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Érzelmek erdeje ; 5.)
ISBN 978-963-483-261-4 kötött : 2490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekirodalom - érzelem - mese - képeskönyv
860-34(02.053.2)=945.11 *** 159.942(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3839515]
MARC

ANSEL
UTF-812701 /2021.
Serna-Vara, Ana
Adiós, negatividad (magyar)
   Ég veled, szorongás! : szia, optimizmus! / írta Ana Serna ; rajz. Kasandra ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [25] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Érzelmek erdeje ; 6.)
ISBN 978-963-483-262-1 kötött : 2490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekirodalom - érzelem - mese - képeskönyv
860-34(02.053.2)=945.11 *** 159.942(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3839518]
MARC

ANSEL
UTF-812702 /2021.
Serna-Vara, Ana
Adiós, soledad (magyar)
   Ég veled, magány! : szia, figyelmesség! / írta Ana Serna ; rajz. Kasandra ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [25] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Érzelmek erdeje ; 3.)
ISBN 978-963-483-259-1 kötött : 2490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekirodalom - érzelem - mese - képeskönyv
860-34(02.053.2)=945.11 *** 159.942(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3839513]
MARC

ANSEL
UTF-812703 /2021.
Serna-Vara, Ana
Adiós, tristeza (magyar)
   Ég veled, szomorúság! : szia, öröm! / írta Ana Serna ; rajz. Kasandra ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2020]. - [25] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Érzelmek erdeje ; 1.)
ISBN 978-963-483-257-7 kötött : 2490,- Ft
spanyol irodalom - gyermekirodalom - érzelem - mese - képeskönyv
860-34(02.053.2)=945.11 *** 159.942(0:82-34)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3839510]
MARC

ANSEL
UTF-812704 /2021.
Shakespeare, William (1564-1616)
A midsummer night's dream (magyar)
   Szentivánéji álom / Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Budapest : Magvető, 2021. - 109 p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-2480-5 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3846997]
MARC

ANSEL
UTF-812705 /2021.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Rómeó és Júlia / Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordítása. - Budapest : Magvető, 2021. - 154, [1] p. ; 19 cm. - (Színház az egész, ISSN 2498-7514)
ISBN 978-963-14-2485-0 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3847004]
MARC

ANSEL
UTF-812706 /2021.
Springer, Nancy (1948-)
The case of the peculiar pink fan (magyar)
   Enola Holmes : a rózsaszín papírlegyező esete / Nancy Springer ; [ford. Babits Péter]. - Budapest ; [Budaörs] : Carta Teen, cop. 2021. - 238, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-87-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3839725]
MARC

ANSEL
UTF-812707 /2021.
Steel, Danielle (1947-)
Blessing in disguise (magyar)
   Áldás álruhában / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2021. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-429-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3839720]
MARC

ANSEL
UTF-812708 /2021.
Stiefvater, Maggie (1981-)
The raven boys (magyar)
   The raven boys : a hollófiúk / Maggie Stiefvater ; [ford. Molnár Edit]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 413, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-977-6 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3845842]
MARC

ANSEL
UTF-812709 /2021.
Swärd, Anne (1969-)
Vera (magyar)
   A láthatatlan menyasszony / Anne Swärd ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2021. - 374, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-415-3 kötött : 4199,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3839730]
MARC

ANSEL
UTF-812710 /2021.
Sweterlitsch, Tom (1977-)
The gone world (magyar)
   Letűnt világok / Tom Sweterlitsch ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 352 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-419-529-0 kötött : 3980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3846974]
MARC

ANSEL
UTF-812711 /2021.
Szymborska, Wisława (1923-2012)
   A növények hallgatása : válogatott versek / Wisława Szymborska ; [ford. Csordás Gábor, Kellermann Viktória]. - Budapest : FISZ : Kalligram, 2021. - 186, [4] p. ; 20 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 16.)
ISBN 978-963-468-231-8 fűzött : 3000,- Ft
lengyel irodalom - vers
884-14=945.11
[AN 3841110]
MARC

ANSEL
UTF-812712 /2021.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The fall of Gondolin (magyar)
   Gondolin bukása [elektronikus dok.] / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; ill. Alan Lee ; ford. Gálvölgyi Judit ..., Mesterházi Mónika. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165793. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3929-8
angol irodalom - mese - elektronikus dokumentum
820-34=945.11
[AN 3836695]
MARC

ANSEL
UTF-812713 /2021.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Letters from Father Christmas (magyar)
   Karácsonyi levelek [elektronikus dok.] / J .R. R. Tolkien ; vál. és szerk. Baillie Tolkien ; ford. M. Szabó Csilla ; a versbetéteket ford. Falcsik Mari. - Szöveg (epub : 14.3 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165789. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3930-4
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3836667]
MARC

ANSEL
UTF-812714 /2021.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Narn i chîn Húrin (magyar)
   Narn i chîn Húrin [elektronikus dok.] : Húrin gyermekeinek legendája / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; ill. Alan Lee ; ford. Gálvölgyi Judit ; a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Húrin gyermekei. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165792. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3931-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3836683]
MARC

ANSEL
UTF-812715 /2021.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok [elektronikus dok.] / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; ford. Gálvölgyi Judit, ... Bonácz Ágnes. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165791. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3810-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3836680]
MARC

ANSEL
UTF-812716 /2021.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Unfinished tales of Númenor and Middle-earth (magyar)
   Befejezetlen regék Númenorról és Középföldéről [elektronikus dok.] / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; ford. Szántó Judit, Koltai M. Gábor. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165790. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3927-4
angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32=945.11
[AN 3836672]
MARC

ANSEL
UTF-812717 /2021.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Krejcerova sonata (magyar)
   Kreutzer-szonáta / Lev Tolsztoj ; [ford. Németh László]. - Budapest : Athenaeum, 2021. - 186, [1] p. ; 19 cm. - (Érzelmes klasszikusok, ISSN 2786-1503)
ISBN 978-963-543-140-3 kötött : 3799,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-31=945.11
[AN 3846316]
MARC

ANSEL
UTF-812718 /2021.
Vagenŝajn, Anžel (1922-)
Petoknižie Isaakovo (magyar)
   Izsák öt könyve : Blumenfeld Jákob Izsák életének dolgairól, két világháborún, három koncentrációs táboron és öt hazán át / Angel Wagenstein ; [ford. Sztojcsev Stefán] ; [közread. a] Bolgár Kulturális Fórum. - Budapest : Bolgár Kult. Fórum, 2021. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-6266-2 fűzött
bolgár irodalom - regény
886.7-31=945.11
[AN 3840820]
MARC

ANSEL
UTF-812719 /2021.
Wimpy Steve : Horsing around (magyar)
   Egy kocka naplója : lóháton a Minecraftban : [Minecraft család, második rész] / [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-224-4 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - játékprogram - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3840758]
MARC

ANSEL
UTF-812720 /2021.
Wimpy Steve : Trapped in Minecraft! (magyar)
   Egy kocka naplója : a Minecraft fogságában : [Minecraft család, első rész] / [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-916-5 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - játékprogram - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3840755]
MARC

ANSEL
UTF-812721 /2021.
Xiong, Shiyi (1902-1991)
Tianqiao (magyar)
   Az ég hídja / S. I. Hsiung ; [ford. Kiss Marcell]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-544-356-7 fűzött : 3990,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3841163]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

12722 /2021.
András László (1966-)
   A vörös korona : mindenkiből lehet áldozat : bűnregény / András László. - Budapest : Kalligram, 2021. - 349 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-232-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3839741]
MARC

ANSEL
UTF-812723 /2021.
Árkossy István (1943-)
   A lélegző vonal : művészeti írások / Árkossy István. - Budapest : M. Napló, 2021. - 467 p. : ill. ; 21 cm. - (Rádiusz könyvek, ISSN 2677-1039 ; 13.)
ISBN 978-963-541-011-8 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - műkritika
894.511-95 *** 73/76(439)"19/20" *** 894.511(091)"19/20"(0:82-95)
[AN 3840320]
MARC

ANSEL
UTF-812724 /2021.
Babiczky Tibor (1980-)
   Szapphó-paradigma / Babiczky Tibor ; [ill. Miklya Emese Sára]. - Budapest : Kalligram, 2021. - 78 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-221-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841109]
MARC

ANSEL
UTF-812725 /2021.
Bakóczy Sára (1979-)
   Liliom és kehely [elektronikus dok.] / Bakóczy Sára. - Szöveg (epub : 928 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-581-8
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3839071]
MARC

ANSEL
UTF-812726 /2021.
   Balatoni hajnal : "Berkenye Zamárdi Alkotókör" Egyesület antológiája, 2021. - [Zamárdi] : Berkenye Zamárdi Alkotókör Egyes., 2021. - 174 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1469-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3841148]
MARC

ANSEL
UTF-812727 /2021.
Balla Károly
   Szülőföldtől a hazáig / Balla Károly. - [Százhalombatta] : Hírhalom, cop. 2020. - 166 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6091-01-7 fűzött
Balla Károly
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3839712]
MARC

ANSEL
UTF-812728 /2021.
Bán János (1968-)
   Hunyadi [elektronikus dok.] : a szűz kardja ; A király harmadik esküje : a Hunyadi fiúk hazatérnek Kecskemétre / Bán Mór. - Szöveg (epub : 670 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164764. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-597-9
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3829400]
MARC

ANSEL
UTF-812729 /2021.
Baráth Katalin (1978-)
   Afázia / Baráth Katalin. - [Budapest] : Agave Kv., 2021. - 327, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-762-1 fűzött : 3480,- Ft : 10,20 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3840992]
MARC

ANSEL
UTF-812730 /2021.
Barnás Ferenc (1959-)
   Másik halál / Barnás Ferenc. - Budapest : Kalligram, 2021. - 296 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-468-233-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841119]
MARC

ANSEL
UTF-812731 /2021.
Batka Zoltán (1976-)
   Vata fia [elektronikus dok.] : regény / Batka Zoltán. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164669. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-955-1
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3828540]
MARC

ANSEL
UTF-812732 /2021.
Benedek Ágota (1986-)
   Rumbarumbamm : ez egy kibaszott karanténnapló / Benedek Ágota. - 2. utánny. - [Budapest] : Libri, 2021. - 354, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-830-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3846267]
MARC

ANSEL
UTF-812733 /2021.
Bereményi Géza (1946-)
   Magyar Copperfield [elektronikus dok.] : életregény / Bereményi Géza. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166224. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3970-0
Bereményi Géza (1946-)
magyar irodalom - önéletrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3839015]
MARC

ANSEL
UTF-812734 /2021.
Berényi Ödön (1927-)
   Az élet filozófiája / Berényi Ödön. - Budapest : NDP K., 2021. - 182 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 175-180.
ISBN 978-615-5719-79-0 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3840364]
MARC

ANSEL
UTF-812735 /2021.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk [elektronikus dok.] / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2015-
Főcím a címképernyőről
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6(437.6)
[AN 3634660]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. r., Királyok éneke. - Szöveg (epub : 822 KB). - 2019
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164666. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-913-1
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6(437.6)
[AN 3828521] MARC

ANSEL
UTF-812736 /2021.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Lázár evangéliuma [elektronikus dok.] : apokrif történelmi rémlátomás / Bíró Szabolcs. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164667. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-031-4
Felvidék - határon túli magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(437.6)
[AN 3828522]
MARC

ANSEL
UTF-812737 /2021.
Boda Böbe
   Pöttömkeföld meséi : a Pöttömkék születésének legendája / Boda Böbe. - [Érsekvadkert] : Szerző, 2021. - 44 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1537-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3840414]
MARC

ANSEL
UTF-812738 /2021.
Bödőcs Tibor (1982-)
   Addig se iszik / Bödőcs Tibor. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 208, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-810-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3846940]
MARC

ANSEL
UTF-812739 /2021.
Bodor Ádám (1936-)
   Sehol [elektronikus dok.] : novellák / Bodor Ádám. - Szöveg (epub : 875 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164578. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3917-5
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32(498)
[AN 3827705]
MARC

ANSEL
UTF-812740 /2021.
Bojti Anna
   Éjszaka az állatkertben / Bojti Anna ; Ferth Tímea rajz. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 391, [7] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Abszolút könyvek, ISSN 2560-2888)
Az internetről letölthető mellékletekkel
ISBN 978-963-587-033-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3846497]
MARC

ANSEL
UTF-812741 /2021.
Bónizs Róbert (1973-)
   Toldi [elektronikus dok.] / Bónizs Róbert. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3741826]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Esztergom oroszlánja. - Szöveg (epub : 876 KB). - cop. 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-426-584-9
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3839064] MARC

ANSEL
UTF-812742 /2021.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mantyusok : Ki van a zsebemben? / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 64, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-437-925-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3846493]
MARC

ANSEL
UTF-812743 /2021.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Mantyusok : Micsoda buli! / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 64, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-437-924-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3846496]
MARC

ANSEL
UTF-812744 /2021.
Csaba Lilla (1984-)
   Lélekajtó : a belső világ impressziói / Csaba Lilla ; Lukács Ildikó illusztrációival. - [Budapest] : Minerva, cop. 2020. - 58, [6] p. : ill., főként színes ; 15x15 cm + CD
ISBN 978-615-5637-14-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény - auditív dokumentum
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3840685]
MARC

ANSEL
UTF-812745 /2021.
Csabai László (1969-)
   A vidék lelke [elektronikus dok.] : hármas történetek / Csabai László. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164835. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3971-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3830004]
MARC

ANSEL
UTF-812746 /2021.
Cseke Lajos
   A Kárpátok farkasai [elektronikus dok.] : Szakajtott virágok / Cseke Lajos. - Szöveg (epub : 799 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164552. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-588-7
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3827584]
MARC

ANSEL
UTF-812747 /2021.
Czibak Ilona
   Megcsókolt élet / Czibak Ilona. - [Budapest] : I.A.T. K., 2021. - 212, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5068-70-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3840300]
MARC

ANSEL
UTF-812748 /2021.
Czine Vanessza
   Bűnös vonzalom / Czine Vanessza. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 125, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-43-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3841093]
MARC

ANSEL
UTF-812749 /2021.
Darvasi László (1962-)
   Bolond Helga és más színdarabok / Darvasi László. - [Budapest] : Selinunte, 2021. - 386, [1] p. ; 19 cm. - (Kortárs drámaírók, ISSN 2560-3035 ; 5.)
ISBN 978-615-6276-02-5 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3841277]
MARC

ANSEL
UTF-812750 /2021.
Doitsunin, Elisabeth B.
   Sorsok : érzelmek útvesztője / Elisabeth B. Doitsunin. - [Budapest] : Trivium, cop. 2021. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-95-9 fűzött : 3790,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5(498)
[AN 3841039]
MARC

ANSEL
UTF-812751 /2021.
Dóka Péter (1974-)
   Az ellopott zsiráf / Dóka Péter ; Oravecz Gergely rajz. - 4. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 170, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-486-878-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3845852]
MARC

ANSEL
UTF-812752 /2021.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2021. - 252, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3231-2 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846283]
MARC

ANSEL
UTF-812753 /2021.
Dumas, Dee
   A herceg háremében / Dee Dumas. - Farmos : Vasiné Szabó R., 2021. - 369, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1228-2 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3840573]
MARC

ANSEL
UTF-812754 /2021.
   Az ég meséi : tematikus válogatás Aesopus meséiből / [ill. Szabó-Nyulász Melinda]. - Budapest : Medio, cop. 2021. - 63 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-9240-92-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3840861]
MARC

ANSEL
UTF-812755 /2021.
   Egyszer volt, hol nem volt.. : diákmesék / [szerk. Maldrik Gábor]. - [Százhalombatta] : Véghelyzet Kft., [2020]. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5359-88-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.6
[AN 3840706]
MARC

ANSEL
UTF-812756 /2021.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Harmonia caelestis / Esterházy Péter. - 15. utánny. - Budapest : Magvető, 2020. - 717 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2193-4 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845784]
MARC

ANSEL
UTF-812757 /2021.
Farkas János Gábor (1939-)
   Tanáraim, diáktársak, barátok / Farkas János Gábor. - Vác : Farkas J. G., 2021. - 164, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-01-0646-5 kötött
Makó - magyar irodalom - diákélet - 1950-es évek - memoár
894.511-94 *** 371.8(439-2Makó)"195"(0:82-94)
[AN 3840616]
MARC

ANSEL
UTF-812758 /2021.
Farkas Pál (1952-)
   Újkígyósi regék : verseskötet / Farkas Pál ; [a kiadásért felel a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - [Dunavarsány] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2021. - 95 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5645-15-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3840825]
MARC

ANSEL
UTF-812759 /2021.
Fehér Bence (1968-)
   Trója / Fehér Bence. - Budapest : Holnap, 2019-2021. - 3 db : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-349-288-8
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3780083]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2020. - 543, [1] p.
ISBN 978-963-349-290-1 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3840981] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2021. - 702 p.
ISBN 978-963-349-291-8 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3840987] MARC

ANSEL
UTF-812760 /2021.
Fekete Vince (1965-)
   Vargaváros [elektronikus dok.] : versek / Fekete Vince. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164559. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3985-4
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3827636]
MARC

ANSEL
UTF-812761 /2021.
Ferber Katalin (1952-)
   Életálom / Ferber Katalin ; [a könyvben található illusztrációk franyo aatoth munkái]. - Budapest : Joshua Kv., 2021. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5730-73-3 kötött : 3200,- Ft
Németország - magyar irodalom - memoár
894.511-94(430)
[AN 3831645]
MARC

ANSEL
UTF-812762 /2021.
Ferdinandy György (1935-)
   Szerecsenségem története / Ferdinandy György. - Budapest : Európa, 2021. - 374, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-504-509-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3846286]
MARC

ANSEL
UTF-812763 /2021.
Ferenczes István (1945-)
   Veszedelmekről álmodom / Ferenczes István. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2021. - 654, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-102-3 fűzött : 5000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3846347]
MARC

ANSEL
UTF-812764 /2021.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Isten ostorai / Fonyódi Tibor. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2021. - 499 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-604-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3845804]
MARC

ANSEL
UTF-812765 /2021.
Gaál Károly (1940-2011)
   Embernek szól : versek / Gaál Károly ; [kiad. Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár]. - Zalaegerszeg : Deák F. M. és Vár. Kvt., 2021. - 26 p. : ill., részben színes ; 20 cm + mell.
ISBN 978-963-7267-38-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3839760]
MARC

ANSEL
UTF-812766 /2021.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Fikció / Gerlóczy Márton. - Budapest : Scolar, 2021-. - 22 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3839749]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A katlan. - 2021. - 381, [3] p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-509-337-3 kötött : 4775,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3839750] MARC

ANSEL
UTF-812767 /2021.
Gion Nándor (1941-2002)
   Izsakhár / Gion Nándor. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 192, [3] p. ; 19 cm. - (Gion Nándor regényei ; 10.)
ISBN 978-615-6283-71-9 fűzött : 2490,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3845358]
MARC

ANSEL
UTF-812768 /2021.
Gion Nándor (1941-2002)
   A kárókatonák még nem jöttek vissza / Gion Nándor. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 151, [2] p. ; 19 cm. - (Gion Nándor regényei ; 3.)
ISBN 978-615-6283-51-1 fűzött : 2490,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(497.11)
[AN 3845345]
MARC

ANSEL
UTF-812769 /2021.
Gion Nándor (1941-2002)
   Postarablók : ifjúsági regény / Gion Nándor. - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 127, [2] p. ; 19 cm. - (Gion Nándor regényei ; 2.)
ISBN 978-615-6283-22-1 fűzött : 2490,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(497.11)
[AN 3845343]
MARC

ANSEL
UTF-812770 /2021.
Gion Nándor (1941-2002)
   Rózsaméz [elektronikus dok.] / Gion Nándor. - Szöveg (epub : 779 KB). - Budapest : Magvető, 2019. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166024. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3955-7
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(497.11)
[AN 3837911]
MARC

ANSEL
UTF-812771 /2021.
Green, Anne L. (1982-)
   A sötétség fogságában / Anne L. Green. - 3. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 520 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-87-1 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3846912]
MARC

ANSEL
UTF-812772 /2021.
Hamvas Béla (1897-1968)
Karnevál (új kiadása)
   Karneval / Hamvas Béla ; [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Palkovics Tibor és Várhegyi Miklós]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Medio, 2021. - 1092, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9240-96-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846337]
MARC

ANSEL
UTF-812773 /2021.
Hazai Attila (1967-2012)
   Szex a nappaliban / Hazai Attila. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2021. - 222, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3535-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3846303]
MARC

ANSEL
UTF-812774 /2021.
Hidasi József (1945-)
   Holnap a múltban : kisregények / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2021. - 283 p. ; 21 cm. - (Dialóg könyvek ; 7.)
ISBN 978-615-80838-7-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3840389]
MARC

ANSEL
UTF-812775 /2021.
Hidasi József (1945-)
   "A humorban nem ismerek tréfát" : szórakoztató prózáimból / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2021. - 296 p. ; 21 cm. - (Dialóg könyvek ; 8.)
ISBN 978-615-80838-8-1 fűzött
magyar irodalom - szatíra - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-7
[AN 3840394]
MARC

ANSEL
UTF-812776 /2021.
Horváth Irma
   Életeken át / Horváth Irma ; [ill. Herczegh Katalin]. - Székesfehérvár : Szerző, 2021. - 231 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-0920-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3840724]
MARC

ANSEL
UTF-812777 /2021.
Huba Judit
   Logopédiai mesék / Huba Judit ; [ill. Fenyő Ági]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 219, [5] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-486-739-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - logopédia - mese
894.511-34(02.053.2) *** 376.36
[AN 3840859]
MARC

ANSEL
UTF-812778 /2021.
Hüse Lajos (1970-)
   A turul árnyékában [elektronikus dok.] : Álmos haragja / Hüse Lajos. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-574-0
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3839072]
MARC

ANSEL
UTF-812779 /2021.
Ignácz Rózsa (1909-1979)
   Anyanyelve magyar / Ignácz Rózsa. - Szentendre : Urbis, 2021. - 298 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5289-67-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846269]
MARC

ANSEL
UTF-812780 /2021.
Istvánfalvi Dorottya
   Édesfalva meséi / Istvánfalvi Dorottya, Istvánfalvi Blanka. - [Mór] : Istvánfalvi D., 2021. - 108 p. : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 978-615-01-1532-0 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3840571]
MARC

ANSEL
UTF-812781 /2021.
Jánószky Beáta
   Aranykalitka / Sheila Martens. - Debrecen : Wexy-Nova, 2019. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5975-08-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3841086]
MARC

ANSEL
UTF-812782 /2021.
Kalász István (1959-)
   Vers és próza / Kalász István ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Írószövetség. - Budapest : Rím Kvk. : M. Nemz. Írószövets., 2021. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-98-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3840292]
MARC

ANSEL
UTF-812783 /2021.
Kármán József (1769-1795)
Fanni hagyományai (olasz)
   L'eredità di Fanni / Kármán József ; trad. Adriano Olivari. - [Budapest] : [Olivari, A.], [2021]. - 53 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80964-7-8 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=50
[AN 3840594]
MARC

ANSEL
UTF-812784 /2021.
   Kárpát-medencei életmesék avagy Szülők, nagyszülők, dédszülők igaz történetei : [amikor kicsi voltál, amikor kicsi voltam] / [közread. a] Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete. - Debrecen : Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyes., 2021. - 528 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1734-8 fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - család - memoár - antológia
894.511-94(082) *** 894.511-94(4-191)(082) *** 316.356.2(0:82-94)
[AN 3846458]
MARC

ANSEL
UTF-812785 /2021.
Kereder Márk
   Mike Overton, a rendszerenkívüli : science fantasy regény / Kereder Márk. - [Budapest] : K.u.K. K., cop. 2021. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6188-10-6 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3841040]
MARC

ANSEL
UTF-812786 /2021.
Kerényi Grácia (1925-1985)
   Utazások : válogatott írások / Kerényi Grácia ; [szerk., a szöveget gond. és a bev. tanulmányt írta Csisztay Gizella]. - [Budapest] : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 2019. - 325 p. : ill. ; 18 cm. - (Óbuda könyvek, ISSN 2560-2977)
Az előszó és a bevezető lengyel nyelven is
ISBN 978-963-88214-8-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3840410]
MARC

ANSEL
UTF-812787 /2021.
Kertész Erzsi (1975-)
   Állat KávéZoo / Kertész Erzsi ; Hanga Réka illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2021. - 102, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-79-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3846408]
MARC

ANSEL
UTF-812788 /2021.
Klement Edina, P.
   Emma és Bekka / P. Klement Edina ; [ill. Tímárné Urbán Judit] ; [kiad. az Örömhír Alapítvány és a '4H' Magyar Misszió]. - Orgovány : Örömhír Alapítvány : 4H - Magyar Misszió, cop. 2020. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5140-17-4 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3840369]
MARC

ANSEL
UTF-812789 /2021.
Kollár Betti (1998-)
   A vonzás törvénye / Kollár Betti. - [Budapest] : Magnólia, 2021. - 379, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-826-0 fűzött : 3480,- Ft : 10,20 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3846939]
MARC

ANSEL
UTF-812790 /2021.
Kőműves Tamás
   Ébredés : hajsza a "Lelkek könyve" után / Kőműves Tamás. - [Budapest] : SoulBooks7, 2021. - 476 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1548-1 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3840749]
MARC

ANSEL
UTF-812791 /2021.
Konrád György (1933-2019)
   Sétabot [elektronikus dok.] : Ásatás 3. / Konrád György ; szerk. Lakner Judit és Szegő János. - Szöveg (epub : 978 KB). - Budapest : Magvető, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166217. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3979-3
magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4
[AN 3839000]
MARC

ANSEL
UTF-812792 /2021.
Kovács András Ferenc (1959-)
   Requiem tzimbalomra [elektronikus dok.] : örömzene - darabokban / Kovács András Ferenc. - Szöveg (epub : 604 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164839. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3968-7
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3830019]
MARC

ANSEL
UTF-812793 /2021.
Krasznahorkai László (1954-)
   Sátántangó / Krasznahorkai László. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2021. - 272, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2474-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846285]
MARC

ANSEL
UTF-812794 /2021.
Kulcsár Dezső
   Hová, hová, kis rókák? / Kulcsár Dezső. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 121, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6153-47-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3841100]
MARC

ANSEL
UTF-812795 /2021.
Láng Eszter (1948-|)
   Élni, ahogy / Láng Eszter. - Debrecen : Kortárs Szalon, 2021. - [45] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-01-1374-6 fűzött : 1100,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - zsidóság - gyászvers
894.511-193.6 *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-193.6)
[AN 3841132]
MARC

ANSEL
UTF-812796 /2021.
Marshall, Thomas Z.
   Kovács Angyal misztikus küldetése covid idején : szellemi kalandregény / Thomas Z. Marshall. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5992-67-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3840693]
MARC

ANSEL
UTF-812797 /2021.
Mezey Katalin (1943-)
   Lyukak az osztálykönyvben : regény / Mezey Katalin. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló, 2021. - 170 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-541-010-1 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3846478]
MARC

ANSEL
UTF-812798 /2021.
Molnár Gál Péter (1936-2011)
   Coming out [elektronikus dok.] / Molnár Gál Péter ; sajtó alá rend. Schmal Alexandra ; ... az előszót írta és a jegyzetek írásában közrem. Lakos Anna. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Magvető, 2020. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166216. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-4025-6
Molnár Gál Péter (1936-2011)
Magyarország - magyar irodalom - kritikus - színházművészet - 20. század - ezredforduló - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 792.072(439)(092)Molnár_Gál_P.(0:82-94)
[AN 3838997]
MARC

ANSEL
UTF-812799 /2021.
Munkácsi Gabriella
   A sebesült király : Legendánk-ciklus 2. / Munkácsi Gabriella. - 2. jav. kiad. - [Erdőkürt] : Mindenség, cop. 2021. - 427 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1585-6 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3847109]
MARC

ANSEL
UTF-812800 /2021.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Jól láthatóan lógok itt [elektronikus dok.] / Nádasdy Ádám. - Szöveg (epub : 688 KB). - Budapest : Magvető, 2019. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 26.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164580. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3938-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3827719]
MARC

ANSEL
UTF-812801 /2021.
Nemere István (1944-)
   A korona kalandjai [elektronikus dok.] / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, [2019-2020]
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3772578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A Szent Korona története 1848-tól napjainkig. - Szöveg (epub : 1MB). - cop. 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166019. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-573-3
[AN 3837899] MARC

ANSEL
UTF-812802 /2021.
Nemere István (1944-)
   Kossuth [elektronikus dok.] : nemzetünk nagyjai / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-585-6
Kossuth Lajos (1802-1894)
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3827580]
MARC

ANSEL
UTF-812803 /2021.
Nyulász Péter (1968-)
   Az ellopott Mikulás-szán / [írta] Nyulász Péter ; [rajz.] Ritter Ottó. - 3. kiad. - Budakeszi : Berger, 2021. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: BerGer Szimat Szolgálat : Bugac Pongrác kalandos esetei
ISBN 978-615-80507-1-5 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3845849]
MARC

ANSEL
UTF-812804 /2021.
Nyulász Péter (1968-)
   A fürdők réme / [írta] Nyulász Péter ; [rajz.] Ritter Ottó. - 5. kiad. - Budakeszi : Berger, 2021. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: BerGer Szimat Szolgálat : Bugac Pongrác kalandos esetei
ISBN 978-615-80507-2-2 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3845851]
MARC

ANSEL
UTF-812805 /2021.
Oravecz Imre (1943-)
   A hopik könyve [elektronikus dok.] / Oravecz Imre. - 3. elektronikus kiad. - Szöveg (epub : 682 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164625. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3960-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3828215]
MARC

ANSEL
UTF-812806 /2021.
Orbán Ottó (1936-2002)
   Orbán Ottó összegyűjtött prózai munkái [elektronikus dok.]. - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - próza - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3843895]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rejtett működés : esszék, cikkek, kisprózák. - Szöveg (epub : 1.5 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166935. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3933-5
magyar irodalom - esszé - próza - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-4 *** 894.511-3 *** 894.511-92
[AN 3843896] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Barbarus utazásai : útirajzok. - Szöveg (epub : 971 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166936. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3932-8
magyar irodalom - útleírás - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 894.511-992
[AN 3843907] MARC

ANSEL
UTF-812807 /2021.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - Budapest : Magvető, 2021. - 483 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2494-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846281]
MARC

ANSEL
UTF-812808 /2021.
Pál Sándor Attila (1989-)
   Balladáskönyv [elektronikus dok.] / Pál Sándor Attila. - Szöveg (epub : 746 KB). - Budapest : Magvető, 2019. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 25.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165794. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3939-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3836698]
MARC

ANSEL
UTF-812809 /2021.
Pap Éva
   És újra felkel a nap / Pap Éva. - 3. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6067-68-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846914]
MARC

ANSEL
UTF-812810 /2021.
Papp Ibolya
   Javítás nélkül / Perczel Papp Ibolya. - Debrecen : Néző Pont, 2021. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-81030-7-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3841182]
MARC

ANSEL
UTF-812811 /2021.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Félszép [elektronikus dok.] / Parti Nagy Lajos. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166227. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3987-8
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3839057]
MARC

ANSEL
UTF-812812 /2021.
Pernyész Dóra
   Ördögfiók / írta és rajz. Pernyész Dóra. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - [59] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-6172-58-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3839744]
MARC

ANSEL
UTF-812813 /2021.
Pilinszky János (1921-1981)
   Esszék, cikkek [elektronikus dok.] / Pilinszky János ; vál., a jegyzeteket és az utószót írta Bende József. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164561. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3959-5
magyar irodalom - esszé - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3827644]
MARC

ANSEL
UTF-812814 /2021.
Pilinszky János (1921-1981)
   Önéletrajzaim / Pilinszky János ; [szöveggond., utószó, jegyzetek Bende József]. - Budapest : Magvető, 2021. - 139 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3546-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3839756]
MARC

ANSEL
UTF-812815 /2021.
Purosz Leonidasz (1996-)
   Egy férfi sosem hagyja félbe [elektronikus dok.] / Purosz Leonidasz. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu/N2L?urn:nbn:hu-164560. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3976-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3827639]
MARC

ANSEL
UTF-812816 /2021.
Rácz Csaba
   Bosszú egy ellopott életért ; Hajtóvadászat / Rácz Csaba. - Budapest : Aba Kvk., 2021. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-557-011-9 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény - bűnügyi elbeszélés
894.511-312.4 *** 894.511-322.4
[AN 3840739]
MARC

ANSEL
UTF-812817 /2021.
Radosza Sándor (1959-)
   Kisasszonyok völgye avagy Rozoga naplója : regény / Radosza Sándor. - [Maglód] : Green Hungary, 2021. - 352 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80771-5-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3846273]
MARC

ANSEL
UTF-812818 /2021.
Radványi Kálmán (1887-1943)
   Minket nem lehet kiirtani : regény / Radványi Kálmán. Honvédhuszárok Szibériában : elbeszélés / Farkas Emőd. - Eger : Latorica Kft., 2020. - 177 p. : ill. ; 21 cm
Az első mű Andor Loránd illusztrációival
ISBN 978-615-00-9778-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés - fényképmásolat
894.511-31 *** 894.511-32 *** 094/099.07
[AN 3841136]
MARC

ANSEL
UTF-812819 /2021.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Tigrisvér (olasz)
   Sangue di tigre / Rejtő Jenő ; trad. Adriano Olivari. - [Budapest] : [Olivari, A.], [2021]. - 146 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-81535-2-2 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-311.5=50
[AN 3840595]
MARC

ANSEL
UTF-812820 /2021.
Rimay János (1570-1631)
   Rimay János / [szerk. Papp Ferenc] ; [graf. Máger Ágnes] ; [kiad. a Rimay János Alapítvány]. - [Mályi] : Rimay J. Alapítvány, [2021]. - 87 p. : ill. ; 22 cm
Megj. a Sárospatakon, 2021. jún. 9-13. között rendezett I. Rimay Nemzetközi Költészeti Fesztivál alkalmából. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-1442-2 kötött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=20
[AN 3841142]
MARC

ANSEL
UTF-812821 /2021.
Sándor Iván (1930-)
   A korszak tekintete [elektronikus dok.] : válogatott és új esszék / Sándor Iván. - Szöveg (epub : 827 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166033. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3937-3
magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4
[AN 3837949]
MARC

ANSEL
UTF-812822 /2021.
Sári László (1950-)
   Lin-csi apát pesti rokona : Nyugat és Kelet / Sári László. - Budapest : Corvina, 2021. - 255, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6745-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - filozófia - buddhizmus
894.511-96 *** 294.3(0:82-96)
[AN 3839740]
MARC

ANSEL
UTF-812823 /2021.
Schein Gábor (1969-)
   Megleszünk itt [elektronikus dok.] / Schein Gábor. - Szöveg (epub : 743 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164683. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3936-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3828704]
MARC

ANSEL
UTF-812824 /2021.
Simon Balázs (1966-2001)
   Összegyűjtött versek / Simon Balázs ; [szerk. Szenderák Bence]. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 697, [29] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-518-070-7 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841004]
MARC

ANSEL
UTF-812825 /2021.
Spaller Árpád (1945-)
   Száz éves a Székely himnusz, 1921-2021 / Spaller Árpád ; kiad. az Erdélyi Magyarok Egyesülete. - Budapest : EME, 2021. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69-72.
ISBN 978-615-01-1353-1 fűzött
Erdély - himnusz - magyar irodalom - határon túli magyarság - folklorizáció - vers
894.511-14 *** 784.71(=945.11)(498.4) *** 398(=945.11)
[AN 3840301]
MARC

ANSEL
UTF-812826 /2021.
Szabó Palócz Attila (1971-)
   Csak egy film : blogregény / Szabó Palócz Attila. - Budapest : M. Napló, 2021. - 295, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-541-037-8 fűzött : 3000,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(497.11)
[AN 3840316]
MARC

ANSEL
UTF-812827 /2021.
Szabó Sándor, Cs (1979-)
   Koppány fiai [elektronikus dok.] / Cs. Szabó Sándor. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-575-7
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3839068]
MARC

ANSEL
UTF-812828 /2021.
Szabóné Nagy Márta
   Márti mama manómeséi / Szabóné Nagy Márta. - [Örkény] : Fekete Bt., 2020. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0957-2 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3840725]
MARC

ANSEL
UTF-812829 /2021.
Szabóné Vágó Kinga
   A lila cipő / Szabóné Vágó Kinga ; [kiad. az Örömhír Alapítvány és a '4H' Magyar Misszió]. - Orgovány : Örömhír Alapítvány : 4H - Magyar Misszió, cop. 2020. - 182, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5140-18-1 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3840357]
MARC

ANSEL
UTF-812830 /2021.
Szabó-Tóth Kinga (1974-)
   #lifehack : #életmorzsák / Szabó-Tóth Kinga ; [kiad. Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Miskolci Egyetem]. - Miskolc-Egyetemváros : ATTI ME, 2021. - 123 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-358-228-2 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3841095]
MARC

ANSEL
UTF-812831 /2021.
Szarka Károly (1984-)
   Az én hibám : regény / Szarka Károly. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-517-219-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3840972]
MARC

ANSEL
UTF-812832 /2021.
Szécsi Noémi (1976-)
   Nyughatatlanok [elektronikus dok.] / Szécsi Noémi. - Szöveg (epub : 846 KB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164641. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3980-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3828410]
MARC

ANSEL
UTF-812833 /2021.
Szentmártoni János (1975-)
   A katarzis nyomában : válogatott írások, beszédek és interjúk, 1998-2020 / Szentmártoni János. - Budapest : M. Napló, 2021. - 571 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-541-033-0 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3840302]
MARC

ANSEL
UTF-812834 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   Novelle / Szerb Antal ; trad. Gulácsy Tünde, Adriano Olivari. - Budapest : [Olivari, A.], 2021. - 59 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80964-5-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=50
[AN 3840596]
MARC

ANSEL
UTF-812835 /2021.
Szijj Ferenc (1958-)
   Igazi nevek [elektronikus dok.] / Szijj Ferenc. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164558. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3984-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3827633]
MARC

ANSEL
UTF-812836 /2021.
Szűcs Ilona
   Bölcsőtől a sírig / Szűcs Ilona. - Miskolc : [Kovács G.-né], 2021. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1348-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3840334]
MARC

ANSEL
UTF-812837 /2021.
Szvoren Edina (1974-)
   Nincs, és ne is legyen [elektronikus dok.] : elbeszélések / Szvoren Edina. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164553. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3986-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3827590]
MARC

ANSEL
UTF-812838 /2021.
Talián Zoltán 1974-
   A pénz / Talián Zoltán. - Ózd : [Talián Z.], 2021. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1506-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3840339]
MARC

ANSEL
UTF-812839 /2021.
Toplak Mónika
   A királynő [elektronikus dok.] / Toplak Mónika. - Szöveg (epub : 360 KB). - [Keszthely] : Toplak M., 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166688. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-01-1492-3)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3842163]
MARC

ANSEL
UTF-812840 /2021.
Tormási Flóra Judit
   Gyümölcsöskert / Tormási Flóra Judit. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5992-70-4 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3840694]
MARC

ANSEL
UTF-812841 /2021.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Balatoni Futár : millennium, Füred, szerelem / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-568-060-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838236]
MARC

ANSEL
UTF-812842 /2021.
Tóth János Zoltán
   Erre mit lépsz, kishaver? : egy akvarista emlékére / Tóth János Zoltán. - Budapest : Könyv Guru, 2021. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5758-71-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841090]
MARC

ANSEL
UTF-812843 /2021.
Tóth Krisztina (1967-)
   Hazaviszlek, jó? [elektronikus dok.] : tárcanovellák, publicisztikák / Tóth Krisztina. - Szöveg (epub : 729 KB). - Budapest : Magvető, 2019, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164640. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3966-3
magyar irodalom - tárcanovella - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3828409]
MARC

ANSEL
UTF-812844 /2021.
Töttösy Ernő (1918-2009)
   A véletlen / Töttösy Ernő. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm
Az eredeti kézirat fotómásolata
Fűzött
magyar irodalom - kézirat - kisregény - fényképmásolat
894.511-31 *** 091 *** 094/099.07
[AN 3839533]
MARC

ANSEL
UTF-812845 /2021.
Urbánszki László (1954-)
   Vérszagra gyűl : anno Domini 1241 / Urbánszki László. - 3. kiad. - Szentendre : Urbis, 2021. - 319 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5289-65-1 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3845865]
MARC

ANSEL
UTF-812846 /2021.
Vakulya Norbert (1975-)
   Trianon [elektronikus dok.] : a vérben fogant ország / Vakulya Norbert. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166023. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-576-4
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3837903]
MARC

ANSEL
UTF-812847 /2021.
Váradi Anna
   Idővándor : Bence és barátai a honfoglalás korában / Váradi Anna ; [ill. Sasvári Eszter]. - [Vácrátót] : Szerző, 2020. - 269 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-0312-9 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3839530]
MARC

ANSEL
UTF-812848 /2021.
Váradi Anna
   Idővándor : honfoglalás / Váradi Anna ; [az illusztrációkat kész. Gegő Lajos ..., Kárpáthegyi István ..., Szita Kristóf]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 461, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [463].
ISBN 978-615-6172-42-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3839848]
MARC

ANSEL
UTF-812849 /2021.
Vári Fábián László (1951-)
   Tábori posta : szovjet mundérban Poroszföldön / Vári Fábián László. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2021. - 299 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-435-098-9 fűzött : 3000,- Ft
Kárpátalja - Német Demokratikus Köztársaság - határon túli magyar irodalom - katonaélet - memoár
894.511-94(477.87) *** 355(430.1)(0:82-94)
[AN 3846354]
MARC

ANSEL
UTF-812850 /2021.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Vörösmarty Mihály összes költeményei / [a szöveget gond. és a kötet anyagát összeáll. Horváth Károly]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2021. - 1214 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
Martinkó András utószavával
ISBN 978-963-276-424-5 kötött : 5980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3845802]
MARC

ANSEL
UTF-812851 /2021.
Weöres Sándor (1913-1989)
   A teljesség felé / Weöres Sándor ; [ill. Orosz István]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 178, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-479-775-3 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - filozófia - aforizma
894.511-84 *** 894.511-96
[AN 3846944]
MARC

ANSEL
UTF-812852 /2021.
Závada Péter (1982-)
   Gondoskodás : versek / Závada Péter. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 82, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-115-5 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841001]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12853 /2021.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatu ja Patu päiväkodissa (magyar)
   Tatu és Patu az óvodában / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2021. - [34] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-15-9 kötött : 2800,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3846412]
MARC

ANSEL
UTF-812854 /2021.
Jelenkovich, Barbara (1961-)
Sachen suchen - im Sommer (magyar)
   Nyáron / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2021. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tihor Szilvia. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-509-294-9 kötött : 2349,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840974]
MARC

ANSEL
UTF-812855 /2021.
Marshall, Natalie
   Apróságok : meglepikönyv kihúzható fülekkel / Natalie Marshall ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2021. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-486-125-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3839866]
MARC

ANSEL
UTF-812856 /2021.
McLean, Rachael
Lampe an! : entdecke die Tiere (magyar)
   Lámpát fel! : fedezd fel az állatokat : több mint 50 mágikus világító képpel / [ill. Rachael McLean] ; [szöveg Klara Tünner]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24 cm
Zseblámpával. - Ford. Kozma András
ISBN 978-963-509-264-2 kötött : 4475,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841173]
MARC

ANSEL
UTF-812857 /2021.
Petit, Véronique
Farmyard friends (magyar)
   Számolj a farmon! / ill. Veronique Petit ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Okos lapozók
ISBN 978-963-486-703-6 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3839984]
MARC

ANSEL
UTF-812858 /2021.
Petit, Véronique
Jungle friends (magyar)
   A dzsungel színei / ill. Veronique Petit ; [ford. Kertész Edina]. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Okos lapozók
ISBN 978-963-486-704-3 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3839871]
MARC

ANSEL
UTF-812859 /2021.
Szesny, Susanne (1965-)
Was machen wir im Frühling? (magyar)
   Mit csinálunk tavasszal? / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2021. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 42.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-509-276-5 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840868]
MARC

ANSEL
UTF-812860 /2021.
Szesny, Susanne (1965-)
Was machen wir im Winter? (magyar)
   Mit csinálunk télen? / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2020. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Mini, ISSN 2061-3474 ; 41.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-509-261-1 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3840865]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12861 /2021.
   Adsumus XVIII : tanulmányok a XX. Eötvös Konferencia előadásaiból / szerk. Farkas Vendel, Kazsimér Soma Balázs és Sinka Andor ; [rend., közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2021. - 301 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2019. ápr. 12-13-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5897-41-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3839973]
MARC

ANSEL
UTF-812862 /2021.
Chiaverotti, Claudio (1965-)
Morgan Lost : L'orologio del tempo (magyar)
   Morgan Lost : Az élet órája / [írta Claudio Chiaverotti] ; [rajz. Giuseppe Liotti] ; [ford. Ludmann Ágnes]. - [Dunaharaszti] : Frike Comics, [2021]. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
Számozási adatként: 5. r.
ISBN 978-615-5891-25-0 fűzött : 2700,- Ft : 8 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3840752]
MARC

ANSEL
UTF-812863 /2021.
   Darkwoodi történetek / ford. Pócza Lilla. - [Budapest] : Anagram, cop. 2021. - 299 p. : ill. ; 30 cm. - (Zagor ; 3.)
ISBN 978-615-5947-17-9 fűzött : 4500,- Ft : 12,80 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3840779]
MARC

ANSEL
UTF-812864 /2021.
   Fenntarthatósági terek / Németh István Péter, András István, Rajcsányi-Molnár Mónika szerk. ; [közread. a Dunaújvárosi Egyetem ..., Partiumi Keresztény Egyetem]. - [Dunaújváros] : DUE Press ; [Oradea] : Partium, cop. 2021. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6142-10-8 fűzött
ISBN 978-606-9673-17-1
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3840867]
MARC

ANSEL
UTF-812865 /2021.
Ghyczy Csongor (1982-)
   Azért tettem / [kép, szöveg Ghyczy Csongor]. - [Budapest] : [Ghyczy Cs.], 2021. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
Számozott példány: 30
ISBN 978-615-01-1648-8 fűzött : 1500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3841197]
MARC

ANSEL
UTF-812866 /2021.
Remender, Rick (1973-)
Deadly class : this is not the end (magyar)
   Orgyilkos osztály : [ez nem a vég, 1988] / Rick Remender író ; Wes Craig rajz. ; Rusznyák Csaba ford. - [Budapest] : Fumax, 2021. - [119] p. : ill., színes ; 28 cm
A gerincen számozási adatként: 6
ISBN 978-963-470-151-4 kötött : 4995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3839881]
MARC

ANSEL
UTF-812867 /2021.
   Sustainability fields / Mónika Rajcsányi-Molnár, István András, István Péter Németh ed. ; [publ. by the University of Dunaújváros ..., Partium Christian University]. - [Dunaújváros] : DUE Press ; [Oradea] : Partium, cop. 2021. - 176 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6142-14-6 fűzött
ISBN 978-606-9673-18-8
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3840864]
MARC

ANSEL
UTF-8