MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2021 - 25. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2021

Created at 2021/12/08 14:54:06
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
12868 /2021.
   Filming in Hungary / [publ. by the] National Film Institute Hungary, Hungarian Tourism Agency. - [Budapest] : Nat. Film Inst. Hungary : Hungarian Tourism Agency, [2021]. - 43 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - filmgyártás - filmstúdió - helyismeret - 21. század - album
061.28(439) *** 791.43(439)"201" *** 908.439(084.1)
[AN 3841446]
MARC

ANSEL
UTF-812869 /2021.
Nagy László (1942-)
   30 év a hadtudomány szolgálatában, 1990-2020 / [írta és szerk. Nagy László] ; [közread. a] Magyar Hadtudományi Társaság. - Budapest : MHTT, 2020. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5954-07-8 fűzött
Magyar Hadtudományi Társaság
Magyarország - hadtudomány - tudományos egyesület
061.2(439) *** 355/359
[AN 3841257]
MARC

ANSEL
UTF-812870 /2021.
   Nyelvrokonok : észt - magyar kortárs művészeti kiállítás : [2018. 09. 28 - 2019. 01. 06.] = Related by sister languages : Estonian - Hungarian contemporary art exhibition : [2018. 09. 28 - 2019. 01. 06.] / [kurátor ... Szipőcs Krisztina] ; [ford. ... Ivacs Ágnes, Sipos Dániel] ; [közread. a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum]. - Budapest : Ludwig Múz., 2019. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-963-9537-72-9 fűzött
Észtország - Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2018/2019" *** 73/76(474.2)"200/201" *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3841445]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

12871 /2021.
   Útmutató könyvtáralapításhoz : esettanulmány a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ könyvtáráról / szerk. Kiszl Péter ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet. - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2021. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-489-319-6 fűzött
Budapest - könyvtártudomány - szakkönyvtár - cirkusz
02 *** 026(439-2Bp.) *** 791.8
[AN 3841262]
MARC

ANSEL
UTF-812872 /2021.
   Valóságos könyvtár, könyvtári valóság : könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020 / szerk. Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli ; [közread. az] ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2021. - 447 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2019. nov. 26-27-én "Valóságos könyvtár - könyvtári valóság IV." címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-489-268-7 kötött
könyvtártudomány - könyvtárosképzés - információtechnika
02 *** 681.3.004.14 *** 378.602
[AN 3837092]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

12873 /2021.
Wisinger István (1943-)
   Pulitzer [elektronikus dok.] : egy magyar származású amerikai sajtómágnás kalandos élete / Wisinger István. - Szöveg (epub : 6.7 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164757. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-305-4
Pulitzer József (1847-1911)
Egyesült Államok - magyar irodalom - sajtótörténet - újságíró - szerkesztő - külföldön élő magyar személyiség - 19. század - századforduló - életrajz - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
070(73)(=945.11)(092)Pulitzer_J.(0:82-31) *** 070(73)"186/191" *** 894.511-312.6
[AN 3829308]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

12874 /2021.
   Egy galaxissal odébb [elektronikus dok.] : fantáziavilágok valóságai / szerk. Filippov Gábor, Nagy Ádám, Tóth Csaba. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166208. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-188-3
műfajelmélet - prognosztika - fantasztikus film - fantasztikus regény - műelemzés - elektronikus dokumentum
008.2 *** 82.01-312.9 *** 791.43.01-312.9
[AN 3838972]
MARC

ANSEL
UTF-812875 /2021.
Munroe, Randall (1984-)
How to (magyar)
   Hogyan.. [elektronikus dok.] : komoly, tudományos válaszok nagyon komoly hétköznapi kérdésekre / Randall Munroe ; ford. Kalapos Éva Veronika. - Szöveg (epub : 21.3 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164931. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-023-9
tudomány - természettudomány - elektronikus dokumentum
001 *** 5
[AN 3830808]
MARC

ANSEL
UTF-812876 /2021.
   Párhuzamos univerzumok [elektronikus dok.] : képzelet és tudomány / szerk. Filippov Gábor, Nagy Ádám, Tóth Csaba. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-911-7
prognosztika - irodalomfilozófia - filmművészet - műfajtörténet - utópia - elektronikus dokumentum
008.2 *** 82.01-312.9 *** 791.43-312.9(100)
[AN 3838973]
MARC

ANSEL
UTF-812877 /2021.
Pearl, Mike (1984-)
The day it finally happens (magyar)
   A nap, amikor megtörténik [elektronikus dok.] : üzenet az űrből, dínóparkok, halhatatlanság - meg ami még jöhet / Mike Pearl. - Szöveg (epub : 6.9 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166159. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-964-3
civilizáció - prognosztika - elektronikus dokumentum
008 *** 008.2
[AN 3838690]
MARC

ANSEL
UTF-812878 /2021.
Powell, James
2084 (magyar)
   2084 [elektronikus dok.] : az eltűnt jég nyomában : képzelt riport a klímaváltozásról / James Powell ; ford. N. Kiss Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Athenaeum, [2021], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166153. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-076-5
éghajlatváltozás - prognosztika - amerikai angol irodalom - utópia - 21. század - elektronikus dokumentum
008.2 *** 551.583 *** 820-313.2(73)=945.11
[AN 3838640]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

12879 /2021.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
A true disciple (angol, magyar)
   A true disciple = Az igaz tanítvány / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, 2021. - [80] p. ; 15 cm
Fűzött : 1000,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3847596]
MARC

ANSEL
UTF-812880 /2021.
Mackenzie, Robbie
Metatron (magyar)
   Metatron : ez a harsonaszó!. - [Miskolc] : Hermit, [2021]. - 116 p. ; 21 cm
Szerző Mackenzie, Robbie
ISBN 978-615-5984-78-5 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3841433]
MARC

ANSEL
UTF-812881 /2021.
Ron, Dan T.
Entitások (angol)
   Entity [elektronikus dok.] / Dan T. Ron. - [S.l.] : Magánkiad., 2020-
Főcím a címképernyőről
mágia - elektronikus dokumentum
133.4
[AN 3844588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Based on actual events. - Szöveg (epub : 303 KB). - 2020
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-167035. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-81561-2-7
mágia - memoár - elektronikus dokumentum
133.4(0:82-94)
[AN 3844592] MARC

ANSEL
UTF-812882 /2021.
Száraz György (1978-)
   A csakrák alkímiája : az égbe vezető lépcső / Száraz György. - [Dunakeszi] : Száraz Gy., 2021. - 375 p. ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-1606-8 kötött
csakra
133.25
[AN 3841222]
MARC

ANSEL
UTF-812883 /2021.
Varga Csaba (1946-)
   Fénykor víziók : képes költői esszék az Új Aranykorról / Varga Csaba ; [kiad. a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány ...]. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány ; [Pilisszentkereszt] : Aranymag Hungary Kft., 2021. - 208 p. : ill., színes ; 20x31 cm
ISBN 978-615-5360-19-0 kötött : 6800,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3841123]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

12884 /2021.
Yates, Kit
The maths of life and death (magyar)
   Ne hidd el az igazságot! [elektronikus dok.] : miért (szinte) minden matematika? / Kit Yates ; ford. Tóth Enikő. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166211. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-046-8
alkalmazott matematika - esettanulmány - elektronikus dokumentum
51-7
[AN 3838977]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

12885 /2021.
Mania, Hubert (1954-)
Kettenreaktion (magyar)
   Az atombomba története : versenyfutás az első atombombáért / Hubert Mania ; [ford. Béresi Ákos]. - Budapest : Scolar, 2021. - 317 p. ; 24 cm
Megj. "Láncreakció" címmel is. - Bibliogr.: p. 306-310.
ISBN 978-963-509-339-7 kötött : 4975,- Ft
Egyesült Államok - tudománytörténet - atomfizika - nukleáris haditechnika - atombomba - második világháború
539.1(100)"189/194" *** 623.454.8(73)"1945" *** 355.014.1(73)
[AN 3847724]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

12886 /2021.
Baur, Manfred (1959-)
Dinosaurier (magyar)
   Ősi hüllők birodalma : dinoszauruszok / Manfred Baur ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2021. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-293-3 kötött : 3490,- Ft
dinosaurus - ifjúsági könyv
568.19(02.053.2)
[AN 3847678]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

12887 /2021.
   Állatok bolygója : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2021]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-94-9 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3841288]
MARC

ANSEL
UTF-812888 /2021.
Géczi János (1954-)
   A rózsa labirintusa [elektronikus dok.] : egy örök jelkép nyomában / Géczi János. - Szöveg (epub : 13.6 MB). - Budapest : Athenaeum, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166517. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-543-028-4
rózsa - jelkép - művelődéstörténet - művészettörténet - elektronikus dokumentum
582.734 *** 930.85(100) *** 73/76.043(100)(091) *** 003.62
[AN 3840830]
MARC

ANSEL
UTF-812889 /2021.
Gencsi Zoltán (1965-)
   Debreceni erdőskönyv / írta és szerk. Gencsi Zoltán ; [közread. a] Nyírerdő. - [Nyíregyháza] : Nyírerdő, [2021]. - 124, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29x29 cm
ISBN 978-615-01-1334-0 kötött
Debrecen - Debrecen (környék) - erdő - helytörténet - művelődéstörténet
581.526.42(439-2Debrecen) *** 943.9-2Debrecen
[AN 3841194]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

12890 /2021.
Budai László Károly
   Útmutató az egészséghez : megértés, megoldás, megelőzés / Budai László Károly ; [társszerző Budainé Orosz Réka Lídia]. - [Budapest] : EzVan K., 2021. - 364 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343.
ISBN 978-615-01-1433-0 fűzött : 14500,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3841379]
MARC

ANSEL
UTF-812891 /2021.
Burckhardt, Coco
Erste Hilfe mit frischen Wildpflanzen (magyar)
   Elsősegély friss vadnövényekkel : a természet patikája úton-útfélen / Coco Burckhardt ; [ford. Ladányi-Turóczi Csilla]. - [Budapest] : Sziget, 2021. - 125 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5723-47-6 fűzött : 1980,- Ft
természetgyógyászat - vadon termő növény - virágos növény - elsősegélynyújtás
614.88 *** 615.89 *** 582.4/.9
[AN 3841543]
MARC

ANSEL
UTF-812892 /2021.
Csíki Mariann
   Jóga a boldog gyerekkorért : 108 gyakorlat az érzelmek útján / Csíki Mariann. - 2. kiad. - [Budapest] : Bookline, 2021. - 269 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-433-950-2 kötött : 6499,- Ft
mentálhigiénia - gyermek - jóga - torna
615.851.86 *** 613.865-053.2 *** 613.71
[AN 3847717]
MARC

ANSEL
UTF-812893 /2021.
Dederick, Yvonne
   Pályakezdő milliárdosok [elektronikus dok.] : útikalauz a valódi sikerhez : tabudöngető témák, elhallgatott kérdések, kíméletlenül őszinte válaszok / Yvonne Dederick. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-047-5
életvezetés - siker - pályakezdés - elektronikus dokumentum
613.865 *** 331.5-053.81
[AN 3838960]
MARC

ANSEL
UTF-812894 /2021.
Hollis, Rachel (1983-)
Didn't see that coming (magyar)
   Széttört álmok : hogyan építsd újra az életed, ha összecsaptak a fejed fölött a hullámok? / Rachel Hollis ; [ford. László Zsófia]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 212, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6058-48-5 fűzött : 3699,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3841544]
MARC

ANSEL
UTF-812895 /2021.
Iván László
   Stáborvos jelmezben a nemzetközi operaszínpadokon / Iván László. - Szeged : Nemz. Értékek Kvk., 2021. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5876-12-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - Szeged - orvos - opera - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Iván_L.(0:82-94) *** 792.54(439-2Szeged)"198/199"(0:82-94)
[AN 3841376]
MARC

ANSEL
UTF-812896 /2021.
Kay, Adam (1980-)
This is going to hurt (magyar)
   Ez fájni fog [elektronikus dok.] : egy fiatal orvos naplója / Adam Kay. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, [2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. N. Kiss Zsuzsa. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164901. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-954-4
Nagy-Britannia - orvos - 21. század - nőgyógyászat - napló - elektronikus dokumentum
61(410)(092)Kay,_A.(0:82-94) *** 820-94=945.11 *** 618.1
[AN 3830478]
MARC

ANSEL
UTF-812897 /2021.
Kay, Adam (1980-)
Twas the nightshift before Christmas (magyar)
   Mert szülni karácsonykor kell [elektronikus dok.] / Adam Kay. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Athenaeum, [2019]
Főcím a címképernyőről. - Ford. N. Kiss Zsuzsa. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164913. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-987-2
Nagy-Britannia - nőgyógyász - 21. század - angol irodalom - napló - elektronikus dokumentum
61(410)(092)Kay,_A.(0:82-94) *** 618.1 *** 820-94=945.11
[AN 3830629]
MARC

ANSEL
UTF-812898 /2021.
Kullmann Tamás
   Szolid daganatok gyógyszeres kezelése : Petz protokollok / Kullmann Tamás. - [Budapest] : Press Factory Kft., [2021]. - 191, [3] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-615-01-0627-4 fűzött
rákbetegség - rákellenes szer - gyógyszeralkalmazás
616-006-085 *** 615.277
[AN 3841204]
MARC

ANSEL
UTF-812899 /2021.
Meyer, Joyce (1943-)
Quiet times with God devotional (magyar)
   Csendben Istennel mindennap : inspiráló gondolatok az év 365 napjára / Joyce Meyer ; [ford. Kriszt Éva] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2021. - [8], 365 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-6017-22-2 fűzött : 3950,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3841353]
MARC

ANSEL
UTF-812900 /2021.
Pécsi Tudományegyetem. Egészségtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (27.) (2021) (Pécs)
   XXVII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia, 2021. május 7-8., online : [absztrakt kötet] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Pécs : PTE ETK, 2021. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-429-654-6 fűzött
egészségügy - higiénia - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
614 *** 364.444 *** 378.184 *** 061.3"2021"
[AN 3841192]
MARC

ANSEL
UTF-812901 /2021.
Perlmutter, David (1954-)
Grain brain (magyar)
   Gabonaagy : megdöbbentő tények a gabonáról, a cukorról és a többi szénhidrátról, az agy néma gyilkosairól / David Perlmutter ; Kristin Loberg közrem. ; [ford. Perlényi-Chapman Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 358, [1] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-7979-5 fűzött : 3800,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3847498]
MARC

ANSEL
UTF-812902 /2021.
Ratkó Tünde
   A meddőségtől a gyermekig : éljétek át együtt ti is a csodát! / Ratkó Tünde. - Szentendre : Baby-Med Professional Company Kft., 2021. - 514 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-9124-2 kötött : 5490,- Ft
terméketlenség - terhesség - szülés
612.663 *** 618
[AN 3841325]
MARC

ANSEL
UTF-812903 /2021.
Rozgics Mária
   Magyar élet - magyar lélek : vírus előtt - vírus után, félúton : magyar furfanggal járjunk túl a gyógyszermaffia eszén : élni és nem túlélni kell / Rozgics Mária. - 10. átd. kiad. - [Istenmezeje] : Szerző, 2021. - 343 p. : ill. ; 21 cm. - (Világ Magyarsága könyvtára, ISSN 2732-2750)
ISBN 978-615-01-2173-4 fűzött
egészséges életmód - népi gyógymód - táplálkozástudomány
615.89 *** 613.2
[AN 3847544]
MARC

ANSEL
UTF-812904 /2021.
Spenst, Dominik
Das 6-Minuten-Erfolgsjournal (magyar)
   Hatperces sikernapló : érj el olyan célokat, amelyek tartalmat adnak az életednek - nem pedig a határidőnaplódnak! / Dominik Spenst ; [... ford. Fülöp Mónika ...]. - Budapest : Partvonal, 2021. - 287 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6058-43-0 kötött : 3799,- Ft
életvezetés - siker - példatár
613.865(076)
[AN 3841380]
MARC

ANSEL
UTF-812905 /2021.
Supporting communication for adults with acute and chronic aphasia (magyar)
   Akut és krónikus afáziás felnőttek kommunikációs támogatása / szerk. Nina Simmons-Mackie ..., Julia M. King ... és David R. Beukelman ; [ford. Gombás Judit] ; [kiad. a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Budapest : NFSZK, 2021. - 388 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6312-05-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
beszédképesség-elvesztés - gyógypedagógia - kommunikáció
616.89-008.434.5 *** 376.36 *** 316.77
[AN 3841448]
MARC

ANSEL
UTF-812906 /2021.
Vekerdy Tamás (1935-2019)
   Vekerdy : "csak könnyedén, alig érintsd" : beszélgetés Vekerdy Tamással / Jámbor Judit. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5932-65-6 kötött : 3490,- Ft
Vekerdy Tamás (1935-2019)
Magyarország - pszichológus - 20. század - 21. század - életútinterjú
159.9(439)(092)Vekerdy_T.(047.53)
[AN 3847769]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

12907 /2021.
Guta Gábor
   Szoftverfejlesztés okosan Pythonnal : agilis csapatok közös nyelve / Guta Gábor. - Jav. kiad. - Budapest : Panem Kv., 2020. - XXVI, 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-615-5186-74-5 fűzött : 2900,- Ft
programnyelv
519.682Python
[AN 3847720]
MARC

ANSEL
UTF-812908 /2021.
Stephens-Davidowitz, Seth (1982-)
Everybody lies (magyar)
   Mindenki hazudik [elektronikus dok.] : az vagy, amire klikkelsz / Seth Stephens-Davidowitz. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szieberth Ádám. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166135. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-898-1
adatbányászat - internet - szociálpszichológia - elektronikus dokumentum
681.324Internet *** 681.3.016 *** 316.6
[AN 3838553]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

12909 /2021.
Leitfaden zum Prüfen und Überprüfen von Niederspannungsanlagen (magyar)
   Mérések épületek kisfeszültségű villamos hálózatán : segédlet épületek kisfeszültségű villamos berendezésének vizsgálatához és ellenőrzéséhez ... / [ford. Ambrus Katalin]. - Budapest : C+D Automatika, 2021. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
QR-kóddal
Fűzött
épületvillamosság - villamos mérés - kisfeszültség
621.317 *** 696.6
[AN 3847593]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

12910 /2021.
Kiss Szilvia
   Esküvői frizurák II : könnyedén elkészíthető frizurák lépésről lépésre = Wedding hairstyles II. : easy-to-create looks, step by step / Kiss Szilvia ; [fotózás Galló Krisztina]. - Budapest : Babylon Group Kft., 2021. - 125 p. : ill., színes ; 27x27 cm
ISBN 978-615-01-1607-5 kötött : 14990,- Ft
fodrászat
687.53
[AN 3841378]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

12911 /2021.
   Jeles téglák, jeles emlékeink 15 : a XXIII. Bélyeges Tégla Napok előadásai ... : Földes, 2020. szeptember 11-13. / [szerk. Herczig Béla] ; [közread. a] Monarchia Bélyegestégla-gyűjtők Egyesülete. - Baj : M.B.T.GY.E, 2021. - 144 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81500-1-9 fűzött
Magyarország - ipartörténet - tégla- és cserépipar - tégla - mesterjegy
666.71(439)(091) *** 691.42 *** 003.64(439)
[AN 3841259]
MARC

ANSEL
UTF-812912 /2021.
   A kisrábatoroki duzzasztó Nicken : I. rész : tisztelet a múltnak / [szerk. Szabó Ervin]. - Szombathely : MG Keresk. és Szolg. Bt., 2021. - 95 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-89970-7-4 kötött
Nick - ipartörténet - vízépítés - duzzasztómű - 20. század
627.8(439-2Nick)"193"
[AN 3841294]
MARC

ANSEL
UTF-812913 /2021.
Szeivolt István (1947-)
   Az Épkar sikersztori : az első 40 éve, 1981-2021 / Szeivolt István. - Veszprém ; [Budapest] : Karizma Kft., 2021. - 362 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5114-19-9 kötött
Épkar Zrt. (Budapest)
Magyarország - vállalat - építőipar - ezredforduló - memoár
69 *** 061.5(439)"198/202"(0:82-94)
[AN 3841292]
MARC

ANSEL
UTF-812914 /2021.
   Sztrádaörökség : válogatás az M35-ös és M4-es autópálya régészeti feltárásaiból / szerk. Kolozsi Barbara, Nagy Emese Gyöngyvér, Priskin Annamária ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2021. - 300 p., [2] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5560-39-2 kötött
Hajdú-Bihar megye - régészet - autópálya
625.711.3(439.165) *** 903/904(439.165)
[AN 3841133]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

12915 /2021.
Kovács László
   Hajózási földrajz / Kovács László. - Balatonakarattya : Kovikv., 2021. - 28 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Kishajós füzetek vitorlázóknak és egyéb vízenjáróknak ; 3.)
ISBN 978-615-81514-4-3 fűzött
navigáció
656.6.052.1
[AN 3841300]
MARC

ANSEL
UTF-812916 /2021.
Pataki Melinda
   Pénztárcakímélő tanuló kalauz avagy A tudatos járművezetés alapjai : a járművezetés gyakorlati oktatása és módszertana / [írta Pataki Melinda] ; [grafika ... Kozicz Szabolcs]. - [Tatabánya] : [Pataki M.], [2020]-. - ill., színes ; 20 cm
A 2. köteten a vagylagos cím: Hogyan legyünk jó sofőrök?
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 3803739]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Főoktatás, B kategória, forgalmi képzés. - [2020]. - 265 p.
Lezárva: 2020. dec. - Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 978-615-00-9867-8 fűzött : 6000,- Ft
[AN 3841130] MARC

ANSEL
UTF-812917 /2021.
Tielmann, Christian (1971-)
LKW-Giganten und Riesenlaster (magyar)
   Kamionok és teherautók / Christian Tielmann története ; Niklas Böwer illusztrációival ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 11.)
ISBN 978-963-584-012-0 fűzött : 890,- Ft
munkagép - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3841267]
MARC

ANSEL
UTF-812918 /2021.
Wittmann, Monika (1968-)
Grosse Fahrzeuge auf der Baustelle (magyar)
   Óriás járművek az építkezésen / Christian Tielmann [!Monika Wittmann] története ; Alexander Steffensmeier illusztrációival ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2021. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátaim, a járművek, ISSN 2630-9734 ; 12.)
ISBN 978-963-584-013-7 fűzött : 890,- Ft
munkagép - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3841246]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

12919 /2021.
Beh Mariann
   A kert konyhája : négy évszak ehető növényei receptekkel / Beh Mariann ; [növény- és ételfotók ... Szendeff Lőrinc] ; [portréfotók Vass Nóra]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 231 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-615-5417-41-2 kötött : 5990,- Ft
tápláléknövény - fűszernövény - amatőr kertészkedés - szakácskönyv
633/635 *** 633.8 *** 635 *** 641.55(083.12)
[AN 3847712]
MARC

ANSEL
UTF-812920 /2021.
Móricz Péter (1979-)
   A körmendi Várkert évszázadai / Móricz Péter ; [kiad. a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár]. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2021. - 119 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6111-03-6 kötött
Körmend - park - helyismeret - helytörténet
712.253(439-2Körmend) *** 908.439-2Körmend *** 943.9-2Körmend
[AN 3841273]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

12921 /2021.
Andrási Nóra
   Mindenmentes 1 : [cukor-, glutén-, tejtermék- és tojásmentes, vegán és a 160 grammos diétába illeszthető receptek] / Andrási Nóra ; [fotó Erdőháti Áron]. - 7. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 154, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-18-4 kötött : 4990,- Ft
diéta - allergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616-056.43
[AN 3847705]
MARC

ANSEL
UTF-812922 /2021.
Andrási Nóra
   Mindenmentes 2 : [cukor-, glutén-, tejtermék- és tojásmentes, vegán és a 160 grammos diétába illeszthető receptek] / Andrási Nóra ; [fotó Erdőháti Áron]. - 5. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 165 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-31-3 kötött : 4990,- Ft
allergia - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616-056.43
[AN 3847709]
MARC

ANSEL
UTF-812923 /2021.
Guiliano, Mireille (1946-)
Meet Paris oyster (magyar)
   A francia nők nem számolnak kalóriát avagy Ínyencségek Párizsa [elektronikus dok.] / Mireille Guiliano. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Athenaeum, [2019], cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szieberth Ádám. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166514. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-886-8
Franciaország - gasztronómia - kagyló - elektronikus dokumentum
641.5(44) *** 637.56
[AN 3840818]
MARC

ANSEL
UTF-812924 /2021.
   Kedvenc ételeink : postások konyhatitkai / [szerk. Fisli Lászlóné, Lukács László]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., 2021. - 568 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-249-147-9 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3847756]
MARC

ANSEL
UTF-812925 /2021.
Kócsa László
   Séfparádé : nem csak gyerekszakácskönyv / [szöveg Kócsa László] ; [fotók Tóth András] ; [rajzok Mónus Mimi]. - 2. kiad. - Budapest : Chefparade, 2021. - 124, [1] p. : ill., színes ; 27 cm
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-615-80805-0-7. - borító- és gerinccím: Chefparade : nem csak gyerekszakácskönyv
Kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3847169]
MARC

ANSEL
UTF-812926 /2021.
Melocco Anna
   77 lakodalmas sütemény : Hencidától Boncidáig / [írta és szerk. Melocco Anna] ; [a recepteket írta ... Nábelek Zsófia] ; [fotók Kaunitz Tamás]. - Budapest : M. Konyha, [2021]. - 223 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. [224].
ISBN 978-615-81731-4-8 kötött
sütemény - magyar néprajz - lakodalmi szokás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 392.51(=945.11)
[AN 3841286]
MARC

ANSEL
UTF-812927 /2021.
Rubin Eszter
   Hisztaminintolerancia szakácskönyv 2 : receptek a gyógyuláshoz / Rubin Eszter. - [Budapest] : Jaffa, 2021. - 262, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 978-963-475-432-9 fűzött : 4499,- Ft
hisztamin - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 612.018
[AN 3847761]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

12928 /2021.
Kovács Gusztáv (1980-)
   Thought experiments in ethics / Gusztáv Kovács ; [publ. by the] Episcopal Theological College of Pécs. - Pécs : Episcopal Theological College of Pécs, cop. 2021. - 291 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5579-28-8 fűzött
etika - erkölcsteológia
17 *** 241
[AN 3841426]
MARC

ANSEL
UTF-812929 /2021.
Száraz György (1978-)
   A szeretet alkímiája : a szív tudatosságának felébresztése : a spirituális intelligencia felszabadítása / Száraz György. - [Dunakeszi] : Száraz Gy., 2021. - 231 p. ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-01-1594-8 kötött
spiritualizmus - mentálhigiénia
141.135 *** 613.865
[AN 3841226]
MARC

ANSEL
UTF-812930 /2021.
Winter, A. C.
   A tenger meséje az élet értelméről : homéroszi utazás / A. C. Winter. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2021. - 92 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-89-3 fűzött : 1600,- Ft
élet értelme
11
[AN 3841481]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

12931 /2021.
   Bábel tornya : a 70 éves Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek köszöntése / [szerk. Negyela László Márk]. - Budapest : Re:Publikáció, 2020. - 121 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81430-9-7 fűzött
vallástudomány - teológia - emlékkönyv
21 *** 291
[AN 3841217]
MARC

ANSEL
UTF-812932 /2021.
Bárth János (1944-)
   Egyházközségi törvénykezés Zetelakán, 1797-1823 / Bárth János. - Kecskemét : Bárth J., 2021. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-252.
ISBN 978-615-01-1484-2 fűzött
Zetelaka - egyháztörténet - katolikus egyház - jogtörténet - egyházjog - helytörténet - 18. század - 19. század
282(439.21-2Zetelaka)"179/182" *** 348(439)"179/182" *** 943.921-2Zetelaka"179/182"
[AN 3841391]
MARC

ANSEL
UTF-812933 /2021.
Bellarmino, Roberto (1542-1621)
De arte bene moriendi (magyar)
   A jó halál mesterségéről / Bellarmin Szent Róbert ; [ford., a bevezetést írta és magyarázatokkal ell. Alácsi Ervin János]. - Gödöllő : Sursum K., 2021. - 335 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-81272-4-0 kötött : 4300,- Ft
halál - újkori latin irodalom - vallásos irodalom
236.1 *** 871-97=945.11
[AN 3841422]
MARC

ANSEL
UTF-812934 /2021.
Bowman, Crystal
Devotions for beginning readers (magyar)
   Nyisd ki a szíved! : bibliai üzenetek kicsiknek / Crystal Bowman és Christy Lee Taylor ; [ill. Sophie Burrows] ; [ford. Gulyás Melinda]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2021. - 239 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-288-350-2 kötött : 4200,- Ft
vallásos irodalom - ima - gyermekkönyv
244(02.053.2) *** 243(02.053.2)
[AN 3847591]
MARC

ANSEL
UTF-812935 /2021.
Fedeles Tamás (1974-)
   Devóció és reprezentáció : főúri vallásosság a késő középkorban / Fedeles Tamás. - Pécs : PTE Egyháztörténeti Kutatóközp. : Pécsi Történettudományért Kult. Egyes., 2021. - 258, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, ISSN 2063-2398 ; 12.)
Bibliogr.: p. 215-243.
ISBN 978-963-429-358-3 fűzött
Európa - Magyarország - vallásszociológia - vallásosság - arisztokrácia - adakozás - 15. század - 16. század
248.3 *** 261(4)"14/15" *** 316.343.322(439)"14/15"
[AN 3841237]
MARC

ANSEL
UTF-812936 /2021.
Goldziher Ignác (1850-1921)
   Az összehasonlító mythológia fejlődése / Goldziher Ignácz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 39 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-77-6 fűzött : 1900,- Ft
mitológia - összehasonlító módszer
291.13
[AN 3841418]
MARC

ANSEL
UTF-812937 /2021.
Halmai Tamás (1975-)
   Jáde és kavics : Tao-tö-king-átirat Tőkei Ferenc prózafordítása alapján / Halmai Tamás. - Budapest : Orpheusz, 2021. - 87 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5886-47-8 kötött : 1500,- Ft
taoizmus - magyar irodalom - filozófia - vers
299.513.82 *** 894.511-96 *** 894.511-14
[AN 3841331]
MARC

ANSEL
UTF-812938 /2021.
Ipolyi Arnold (1823-1886)
   A kunok bél-három-kúti, máskép apátfalvi apátsága és XIII. századi egyházának leírása / Ipolyi Arnoldtól. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 59 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-78-3 fűzött : 2300,- Ft
Bélapátfalva - ciszterciek - apátság
271.12(439-2Bélapátfalva) *** 726.7(439-2Bélapátfalva)
[AN 3841409]
MARC

ANSEL
UTF-812939 /2021.
Jeges Mirjam
   Rapid randi Istennel : zsoltározás a rohanásban / Jeges Mirjam. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2021. - 135 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-88-6 fűzött : 1950,- Ft
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
imádkozás - bibliamagyarázat
223.2.07 *** 248.143
[AN 3841493]
MARC

ANSEL
UTF-812940 /2021.
Koczor Tamás
   Sietős történetek / Koczor Tamás ; [ill. Molnárné Müller Ilona]. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2021. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-380-187-1 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - elbeszélés - karcolat
244(0:82-32) *** 894.511-32 *** 894.511-43 *** 244(0:82-43)
[AN 3847561]
MARC

ANSEL
UTF-812941 /2021.
Kreeft, Peter (1937-)
Three philosophies of life (magyar)
   Három életfilozófia : a Prédikátor könyve: az élet mint hiábavalóság, Jób könyve: az élet mint szenvedés, Énekek éneke: az élet mint szerelem/szeretet / Peter Kreeft ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2021. - 190 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-81-7 fűzött : 2400,- Ft
Biblia. Ószövetség. Prédikátor könyve
Biblia. Ószövetség. Jób könyve
Biblia. Ószövetség. Énekek éneke
élet értelme - lételmélet - bibliamagyarázat
223.8.07 *** 11 *** 223.1.07 *** 223.9.07
[AN 3841498]
MARC

ANSEL
UTF-812942 /2021.
Pawson, David (1930-2020)
Unlocking the Bible (magyar)
   Kulcs a Bibliához : a teljes Biblia áttekintése egyedülálló módon / J. David Pawson és Andy Peck ; [ford. Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Sárospatak ; [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, 2021-. - 21 cm. - 2. kiad.
A leírás a 3. köt. alapján kész.
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01 *** 22.07
[AN 3841198]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Újszövetség. - 2021. - 522, [3] p. : ill.
ISBN 978-615-80335-5-8 fűzött : 5200,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - bibliamagyarázat
225.07 *** 225.01
[AN 3841200] MARC

ANSEL
UTF-812943 /2021.
Sproul, R. C. (1939-2017)
Everyone's a theologian (magyar)
   Mindenki teológus : bevezetés a rendszeres teológiába / R. C. Sproul ; [ford. Gulyás Melinda]. - Balatonalmádi : Presbiteriánus K., cop. 2021. - [8], 324 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5063-08-4 kötött
teológia
21
[AN 3841709]
MARC

ANSEL
UTF-812944 /2021.
Tokics Imre (1956-)
   Bor a bibliai kultúrákban / Tokics Imre ; [közread. az] Adventista Teológiai Főiskola. - Pécel : Adventista Teológiai Főisk., 2021. - 339 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-339. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89527-5-2 kötött
bibliakutatás - bor - szőlőművelés - művelődéstörténet - ókor
221.01 *** 663.2 *** 634.8(3) *** 930.85(3)
[AN 3841558]
MARC

ANSEL
UTF-812945 /2021.
Vinnickij, Sergej Filipovič
   Az átjáró hat lépése = Luc bo thong / Sergey F. Vinnitskiy ; [ford. Tóth Katalin és Baier Éva]. - [Siófok] : Vinnitskiy, S., 2021-. - 24 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött
Vietnam - taoizmus
299.513.82(597)
[AN 3841396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2021. - 192 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-615-01-0811-7
[AN 3841407] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

12946 /2021.
Benedek Csaba
   Újrahasznosítás a paraszti kultúrában és napjaink társadalmában : "Szép asszonyt magáért, rossz kocsit vasáért pártolják" / Benedek Csaba ; [kiad. a Damjanich János Múzeum]. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2021. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-164.
ISBN 978-615-6161-06-2 fűzött
tárgyi néprajz - paraszti gazdálkodás - nyersanyag-hasznosítás - recycling
316.343.64 *** 628.477 *** 504.03
[AN 3841143]
MARC

ANSEL
UTF-812947 /2021.
Borda Lajos (1950-)
   Zsidókrul : konzervatív katolikus szemmel / Borda Lajos ; [közread. a] Borda Antikvárium. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2021. - 85 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8006-69-1 fűzött
zsidóság - liberalizmus
316.347(=924) *** 329.12
[AN 3841507]
MARC

ANSEL
UTF-812948 /2021.
Carse, James P. (1932-2020)
Finite and infinite games (magyar)
   Véges és végtelen játszmák : az élet, mint játék és lehetőség - egy vízió / James P. Carse ; [ford. Scharle Péter, Gibson Scharle Mónika] ; [közread. az] Egyházfórum. - [Budapest] : Egyházfórum, 2021. - 187, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8156-45-7 fűzött
játékelmélet
316.259 *** 519.83
[AN 3841416]
MARC

ANSEL
UTF-812949 /2021.
   Emancipáció tegnap és ma / szerk. Kicsák Lóránt, Körömi Gabriella, Kusper Judit. - Eger : Líceum K., 2020. - 284 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-165-9 fűzött
emancipáció - filozófiatörténet - eszmetörténet - személyes szabadság - nőtörténet - nők a társadalomban
316.37-055.2(100) *** 396 *** 1(100)(091) *** 316.423.6 *** 342.721
[AN 3841755]
MARC

ANSEL
UTF-812950 /2021.
Giomi, Fabio
   Making Muslim women European : voluntary associations, gender, and Islam in post-Ottoman Bosnia and Yugoslavia, 1878-1941 / Fabio Giomi. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2021. - XVII, 401 p. : ill. ; 24 cm. - (CEU Press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 13.)
Bibliogr.: p. 375-387.
ISBN 978-963-386-369-5 kötött
Bosznia-Hercegovina - társadalomtörténet - nőtörténet - nők a társadalomban - iszlám - századforduló - két világháború közötti időszak
316.37-055.2(497.15)"187/194" *** 316.32(497.15)"187/194" *** 297(497.15)
[AN 3841392]
MARC

ANSEL
UTF-812951 /2021.
Musić, Goran
   Making and breaking the Yugoslav working class : the story of two self-managed factories / Goran Musić. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2021. - XIV, 273 p. : ill. ; 24 cm. - (Work and labor: transdisciplinary studies for the 21st century, ISSN 2732-1118 ; 2.)
Bibliogr.: p. 259-268.
ISBN 978-963-386-339-8 kötött
Jugoszlávia - társadalomtörténet - ipartörténet - munkásság - gyár - sztrájk - szocialista rendszer
316.343.63(497.1)"195/198" *** 323.264(497.1)"198" *** 334.71(497.1)"195/198"
[AN 3841276]
MARC

ANSEL
UTF-812952 /2021.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   A polgári életmód tárgyi emlékei, 1910-1945 / P. Szalay Emőke ; [kiad. Szalay Alapítvány]. - Debrecen : Szalay Alapítvány, 2020. - 3 db : ill., főként színes ; 30 cm
A 2. és 3. köt. alcím nélkül
ISBN 978-615-80825-5-6 fűzött
Magyarország - polgárság - életmód - hétköznapi élet - anyagi kultúra - 20. század
316.343.62(439)"191/1945" *** 316.728(439)"191/1945"
[AN 3841146]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bancsi Gézáné Pelczl Berta hozománya 1910 körül. - 61 p.
Bibliogr.: p. 54-57.
ISBN 978-615-80825-6-3
Bancsi Gézáné Pelczl Berta (1889-1961)
[AN 3841149] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Dr. Szalay Zsigmondné Bancsi Ilona emlékanyaga, Dr. Pap Zoltán lakásberendezése, 1935-1945. - 77 p.
Bibliogr.: p. 72-74.
ISBN 978-615-80825-7-0
Szalay Zsigmondné Bancsi Ilona (1914-)
Pap Zoltán (1900-)
[AN 3841156] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Polgári családi könyvtár a 20. században : Bancsi-Szalay-Pap család könyvtára, 1900-1945-2020. - 60 p.
Bibliogr.: p. 56-58.
ISBN 978-615-80825-8-7
[AN 3841164] MARC

ANSEL
UTF-812953 /2021.
Taddeo, Lisa
Three women (magyar)
   Három nő [elektronikus dok.] / Lisa Taddeo. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. N. Kiss Zsuzsa. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164709. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-003-1
- nemek lélektana - nemi élet - elektronikus dokumentum
316.37-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 392.6
[AN 3828817]
MARC

ANSEL
UTF-812954 /2021.
   Tanulmányok a társadalomról V : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái / [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány]. - [Szeged] : SZTE Polgáraiért Alapítvány, 2021. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-01-1788-1 fűzött
társadalomismeret - tudományos diákkör
316.3 *** 378.184
[AN 3841327]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

12955 /2021.
   Bevezetés a boszorkányegyszeregybe. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2021]. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-52-3 fűzött : 2100,- Ft
boszorkányhit
398.47
[AN 3841438]
MARC

ANSEL
UTF-812956 /2021.
Csapody Miklós (1955-)
   Szakralitás és esztétikum : Bálint Sándor és a művészetek / Csapody Miklós ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2020. - 643 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 557-578.
ISBN 978-615-6112-06-4 fűzött
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - művészettörténet - művészeti élet - 20. század
39.001(439)(092)Bálint_S. *** 73/76(439)"19"
[AN 3841263]
MARC

ANSEL
UTF-812957 /2021.
Dizseri Eszter (1937-)
   Illik, nem illik? : viselkedési tanácsok 12-18 éveseknek / Dizseri Eszter ; [ill. Tóth Éva]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Kálvin, 2021. - 202 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-963-558-179-5 fűzött : 1400,- Ft
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2)
[AN 3847749]
MARC

ANSEL
UTF-812958 /2021.
   Emmausz : húsvéthétfői vigasság a bólyi pincesoron / [szerk. Máy Péter] ; [bev. ... Rafa-Gyovai Dániel] ; [kiad. a Bólyi Kulturális Egyesület]. - [Bóly] : Bólyi Kult. Egyes., 2021. - [63] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-0828-5 kötött
Bóly - magyar néprajz - húsvéti szokás - borászat - helyi társadalom - fényképalbum
398.332.12(=945.11) *** 929(439-2Bóly)(084.12) *** 663.2(439-2Bóly)
[AN 3841429]
MARC

ANSEL
UTF-812959 /2021.
Schwieger, Frank (1968-)
Ich, Zeus, und die Bande vom Olymp (magyar)
   Zeusz és bandája : görög mitológia újratöltve / Frank Schwieger ; ill. Ramona Wultschner. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 238, [1] p. : ill. ; 23 cm
Ford. Benkő Gitta
ISBN 978-963-437-778-8 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - görög mitológia - gyermekkönyv
398.221(38)(02.053.2) *** 830-93=945.11
[AN 3847715]
MARC

ANSEL
UTF-812960 /2021.
Szendrey Zsigmond (1879-1943)
   Jeles napok : a varázslatok eszközei és más írások / Szendrey Zsigmond. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6189-75-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar néprajz - néphit - népszokás
398.3/.4(=945.11)
[AN 3841427]
MARC

ANSEL
UTF-812961 /2021.
   Tájházaink megújítása : ismeretátadás és múzeumpedagógia / szerk. Prikler Szilvia Beatrix. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2020. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Tájházi tudástár, ISSN 2630-9327 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - magyar néprajz - falumúzeum - múzeumpedagógia
39(=945.11) *** 069(439) *** 069.12(439)
[AN 3841725]
MARC

ANSEL
UTF-812962 /2021.
   Zeng a lélek : népdalok / [szerk. Berecz István] ; [ill. Molnár Balázs]. - [Komárom] : Poket Publ. ; [Budapest] : Hagyományok Háza, cop. 2021. - 195, [8] p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
QR-kóddal
ISBN 978-615-81827-0-6 fűzött
magyar néprajz - népköltészet - népdal
398.88(=945.11)
[AN 3841240]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

12963 /2021.
Dávid Zsuzsanna
   Gróf Esterházy János, a szeretet politikusa / Dávid Zsuzsanna. - Budapest : Jel, 2021. - 80, [43] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai dolgozatok, ISSN 2786-2038 ; 1.)
Bibliogr.: p. 72-74.
ISBN 978-963-535-033-9 fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Felvidék - Csehszlovákia - politikus - határon túli magyarság - állami terror - mártír - 1945 utáni időszak
323.282(437)(=945.11)"194/195" *** 32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.
[AN 3841710]
MARC

ANSEL
UTF-812964 /2021.
Havasi János (1952-)
   Ha azt mondom, Párizs.. : kirándulásaim a diplomáciába / Havasi János. - [Pécs] : Tettye Média Kv., 2021. - 605, [11] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-01-1590-0 fűzött
Magyarország - diplomata - külpolitika - ezredforduló - 21. század - memoár
327(439)"199/201" *** 327(439)(092)Havasi_J.(0:82-94)
[AN 3841624]
MARC

ANSEL
UTF-812965 /2021.
Horváth László
   Magyarország sorskérdései / Horváth László. - Budapest : Horváth L., 2020. - 408 p. ; 21 cm
Tart.: Magyarország válaszútonÞ; Magyarország válaszúton IIÞ; Magyarország vészhelyzetbenÞ; Magyar sorskérdések
ISBN 978-615-00-9081-8 fűzött
Magyarország - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - publicisztika
32(439)"198/201"(0:82-92)
[AN 3840661]
MARC

ANSEL
UTF-812966 /2021.
Molnár András (1962-)
   Deák, Zala, reformkor : válogatott tanulmányok / Molnár András. - Budapest : Line Design, 2021. - 302 p. : ill. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-020-0 fűzött : 3500,- Ft
Deák Ferenc (1803-1876)
Zala vármegye - Magyarország - politikus - magyar történelem - reformkor - helytörténet - 19. század
32(439)(092)Deák_F. *** 943.9"182/184" *** 943.912.1"182/184"
[AN 3841131]
MARC

ANSEL
UTF-812967 /2021.
   Reassessing communism : concepts, culture, and society in Poland, 1944-1989 / ed. by Katarzyna Chmielewska, Agnieszka Mrozik and Grzegorz Wołowiec. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2021. - VI, [2], 431 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-378-7 kötött
Lengyelország - politikatörténet - társadalomtörténet - politikai szociológia - művelődéstörténet - szocialista rendszer
321.74(438) *** 316.32(438)"194/198" *** 316.334.3(438)"194/198" *** 930.85(438)"194/198"
[AN 3841411]
MARC

ANSEL
UTF-812968 /2021.
Sausic Attila (1952-)
   A terror sodra [elektronikus dok.] : a diáklázadás és a terrorizmus 1968 után / Sausic Attila. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Athenaeum, [2020]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166694. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-017-8
Német Szövetségi Köztársaság - terrorizmus - terrorszervezet - szélsőbaloldali irányzat - ifjúsági mozgalom - politikai bűncselekmény - 20. század - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
323.283(430.1)"196/198" *** 329.15(430.1) *** 329.78(430.1)"196/198" *** 323.22(430.1)"196/198" *** 323.285(430.1)"196/198"
[AN 3842219]
MARC

ANSEL
UTF-812969 /2021.
   The tsar, the empire, and the nation : dilemmas of nationalization in Russia's western borderlands, 1905-1915 / ed. by Darius Staliūnas and Yoko Aoshima. - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2021. - [6], 400 p. ; 24 cm. - (Historical studies in Eastern Europe and Eurasia, ISSN 2306-3637 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-365-7 kötött
Oroszország - történelem - belpolitika - nacionalizmus - kisebbségi kérdés - századforduló - 20. század
323(47)"190/191" *** 947"190/191" *** 329.17(47)"190/191" *** 323.15(=00)(47)"190/191"
[AN 3841184]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

12970 /2021.
   Akit Clio elbűvölt : in honorem Romsics Ignác / szerk. Pap József, Verók Attila. - Eger : Líceum K., 2021. - 358 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-187-1 fűzött
magyar történelem - történelem - történettudomány - emlékkönyv
943.9 *** 930.1 *** 94
[AN 3841720]
MARC

ANSEL
UTF-812971 /2021.
   Avasi museum / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2021. - 31 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 12.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-01-1167-4)
Miskolc - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Miskolc *** 930.85(439-2Miskolc)
[AN 3841291]
MARC

ANSEL
UTF-812972 /2021.
Barta Zoltán
   Korképek Sáta történetéből : Sáta helytörténete / Barta Zoltán ; [kiad. Sáta Község Önkormányzata]. - Sáta : Önkormányzat, cop. 2020. - 274 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-1665-5 fűzött
Sáta - helytörténet
943.9-2Sáta
[AN 3841127]
MARC

ANSEL
UTF-812973 /2021.
   Doktorandusz Hallgatók IX. Konferenciájának tanulmányai / szerk. Szuromi Rita. - Eger : Líceum K., 2020. - 272 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-172-7 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
930.85(439) *** 943.9"16/19"
[AN 3841471]
MARC

ANSEL
UTF-812974 /2021.
   Doktoranduszok VII. és VIII. konferenciájának tanulmányai / szerk. Rózsa Sándor. - Eger : Líceum K., 2020. - 240 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-143-7 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9"16/19" *** 930.85(439)
[AN 3841453]
MARC

ANSEL
UTF-812975 /2021.
   A Gergely-féle naptárreform és a csillagászati jelenségek szerepe a 15-16. századi történelmi forrásaink és eseményeink értelmezésében : working paper a 15-16. századi történelmi események kronológiai értelmezéséhez / Pap Norbert [et al.]. - Pécs : PTE TTK FFI KMBTK, 2020. - 65 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Balkán füzetek, ISSN 1588-6557 ; 11.)
Bibliogr.: p. 50-53.
ISBN 978-963-429-529-7 fűzött
naptárreform - csillagászat - magyar történelem - 15. század - 16. század - török hódoltság - naptár - történeti kronológia
930.24 *** 529 *** 943.9"14/15"(0:930.24)
[AN 3841241]
MARC

ANSEL
UTF-812976 /2021.
   A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az Újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok / Gulyás László [et al.] szerk. - Szeged : VIKEK : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2021. - 329 p. : ill. ; 25 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 30.)
A "Versaillestől a V4-ig, multidiszciplináris konferenciasorozat Közép-Európa 100 évéről, 1918-2018" címmel rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-81261-7-5 fűzött
magyar történelem - politikatörténet - Horthy-korszak
943.9"192/194" *** 32(439)"192/194"
[AN 3841340]
MARC

ANSEL
UTF-812977 /2021.
Iosephus Flavius (37 k. -100 k)
'Ioudaikē arhaiologia (magyar)
   A zsidók története : XI-XX. könyv / Josephus Flavius ; [... ford. és a jegyzeteket összeáll. Révay József] ; [... jegyzetekkel ell. Hahn István]. - [Budapest] : Gabo, 2021. - 592 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-632-4 kötött : 4990,- Ft
ókori Izrael - történelem - ókori görög irodalom - krónika
933 *** 875-94=945.11
[AN 3847773]
MARC

ANSEL
UTF-812978 /2021.
Kapitány Ágnes (1953-)
   Antalya, Anatólia, napnyugta, napkelte / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Pécs : PTE TTK FFI KMBTK, 2020. - 36 p. ; 26 cm. - (Balkán füzetek, ISSN 1588-6557 ; 10.)
ISBN 978-963-429-520-4 fűzött
Kis-Ázsia - Törökország - történelem - kulturális antropológia - esszé
956(0:82-4) *** 316.7(560)(0:82-4)
[AN 3841239]
MARC

ANSEL
UTF-812979 /2021.
Kiss Endre József (1951-)
   Művelődéstörténeti lapok / Kiss Endre József. - Sárospatak ; Debrecen : Szerző, 2021. - 309 p. ; 21 cm
Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-615-01-1615-0 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem
930.85(439) *** 943.9
[AN 3841360]
MARC

ANSEL
UTF-812980 /2021.
Köves Gábor (1973-)
   Végszónak sem rossz : 38 interjú / [riporter] Köves Gábor. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-568-064-1 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(100)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3841561]
MARC

ANSEL
UTF-812981 /2021.
Liptay Éva (1966-)
   Az ókori Egyiptom mozgalmas és kifürkészhetetlen világa : harminc tárgy - harminc történet / Liptay Éva. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2021. - 197, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Egyiptomi régiségek, ISSN 2732-088X ; 3.)
ISBN 978-615-5987-48-9 fűzött
ókori Egyiptom - Budapest - régészet - művelődéstörténet - múzeumi gyűjtemény
930.85(32) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum *** 904(32)
[AN 3841319]
MARC

ANSEL
UTF-812982 /2021.
Logue, Mark (1965-)
The king's war (magyar)
   A király háborúja [elektronikus dok.] / Mark Logue, Peter Conradi ; ford. Tábori Zoltán. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Athenaeum, [2020], cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165845. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-016-1
György (Nagy-Britannia: király), VI. (1895-1952)
Logue, Lionel (1880-1953)
Nagy-Britannia - uralkodó - 20. század - logopédus - történelem - második világháború - elektronikus dokumentum
941.0(092)György,_VI. *** 941.0"1939/1945" *** 376.36(410)(092)Logue,_L.
[AN 3837027]
MARC

ANSEL
UTF-812983 /2021.
Lőrinc László (1961-)
   25 szelfi az Árpád-korból / Lőrinc László ; [ill. Bertóthy Ágnes, Rátkai Kornél]. - 4. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021. - 155 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-437-936-2 kötött : 3499,- Ft
magyar történelem - Árpád-kor - gyermekkönyv
943.9"10/13"(02.053.2)
[AN 3847473]
MARC

ANSEL
UTF-812984 /2021.
Lovas Tiborné
   Kazincbarcikai tükörcserepek 3 : 66 éves portrék : a Békevárostól az európai városig / Lovas Tiborné ; [... kiad. Kazincbarcika Önkormányzata]. - Kazincbarcika : Önkormányzat, cop. 2020. - 498, [1] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-9579-0 kötött
Kazincbarcika - helyi társadalom - életútinterjú - helyismeret
929(439-2Kazincbarcika)(047.53) *** 908.439-2Kazincbarcika(047.53)
[AN 3841252]
MARC

ANSEL
UTF-812985 /2021.
Mahler Ede (1857-1945)
   A szumer ősnép nemzetisége / Mahler Ede. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 42 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-6189-76-9 fűzött : 1900,- Ft
magyarságkutatás - sumerok - magyar őstörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 935(=921.19)
[AN 3841348]
MARC

ANSEL
UTF-812986 /2021.
   A nagy háború emlékei : mit, hogyan és hol kutassunk? / szerk. Kloska Tamás ; [kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ...]. - Szentendre : Skanzen : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2020. - 182 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-6044-77-8 fűzött
magyar történelem - első világháború - kutatás - tudományos módszertan
943.9"1914/1918" *** 001.8
[AN 3841303]
MARC

ANSEL
UTF-812987 /2021.
Ormos István (1950-)
   The early Magyars in the Jayhānī tradition : reflections on István Zimonyi's book "Muslim sources on the Magyars" / István Ormos. - 2. rev. ed. - Budapest : I. Ormos, 2021. - 66 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 57-66.
ISBN 978-615-01-1831-4 fűzött
Zimonyi István (1956-). Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról
magyar őstörténet - történetírás - könyvkritika
930.8(=945.11)"04/08" *** 930.1(5-011)"04/08"
[AN 3847546]
MARC

ANSEL
UTF-812988 /2021.
Pécsváradi Ágnes
   Beszédes titkok, eltitkolt történetek : riportok / Pécsváradi Ágnes. - Sopron : Pécsváradi Á., 2021. - 231 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1782-9 fűzött
Magyarország - magyar történelem - mikrotörténelem - hétköznapi élet - második világháború - riport
943.9"1939/1945"(0:82-92)
[AN 3841256]
MARC

ANSEL
UTF-812989 /2021.
   Perspectives on comparative and transnational history in East Central Europe and beyond : a reader / ed. by Balázs Trencsényi, Constantin Iordachi, Péter Apor. - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2021-. - 24 cm
Európa - történettudomány - összehasonlító módszer
930.1(4)
[AN 3841242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., The rise of comparative history. - 2021. - 412 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-361-9 kötött
[AN 3841245] MARC

ANSEL
UTF-812990 /2021.
   Szubjektív Újbuda / [szerk. Farkas Zsolt] ; [közread. az] Etele Helytörténeti Gyűjtemény, [KözPont Újbudai Kulturális Kft.]. - Budapest : Etele Helytört. Gyűjt. : KözPont Újbudai Kult. Kft., 2021. - 70, [1] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-81041-4-2 fűzött
Budapest. 11. kerület - helytörténet - helyismeret - oral history - 20. század - memoár
943.9-2Bp.XI."19"(0:82-94) *** 908.439-2Bp.XI.(0:82-94)
[AN 3841439]
MARC

ANSEL
UTF-812991 /2021.
   Zalaegerszegi végrendeletek, 1827-1848 / sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Csomor Erzsébet és Kulcsár Bálint. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2021. - 438 p. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 84.)
Bibliogr.: p. 400-402.
ISBN 978-963-7226-91-5 fűzött
Zalaegerszeg - magyar történelem - helytörténet - társadalomtörténet - reformkor - 19. század - történelmi forrás - végrendelet
943.9-2Zalaegerszeg"182/184"(093) *** 316.32(439-2Zalaegerszeg)"182/184"(093) *** 347.67(439-2Zalaegerszeg)"182/184"(093)
[AN 3841458]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

12992 /2021.
Boros Géza (1960-)
   Minden más városnál városabb : 100 bejegyzés Velencéhez / Boros Géza ; [kiad. a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum]. - Budapest : Ludwig Múz., 2021. - 157 p. : ill., részben színes ; 19 cm + mell.
ISBN 978-963-9537-75-0 fűzött
Velence (Olaszország) - helyismeret - művelődéstörténet - album
908.45-2Venezia(084.1) *** 930.85(45-2Venezia)
[AN 3841314]
MARC

ANSEL
UTF-812993 /2021.
Horváth Sándor
   Titokzatos Pilisszentkereszt / Horváth Sándor, Göttl Márta, Legeza László ; [közread.] Pilisszentkereszt Község Önkormányzata, Szentkereszti Polgári Kör Egyesület. - [Pilisszentkereszt] : Önkormányzat : Szentkereszti Polgári Kör Egyes., 2021. - 103 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. [104].
ISBN 978-615-01-1245-9 kötött
Pilisszentkereszt - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pilisszentkereszt(084.12)
[AN 3841228]
MARC

ANSEL
UTF-812994 /2021.
Kókai Sándor (1961-)
   A Marosszög történeti földrajza, 1718-1918 : a táj- és erőforrás használat változása a 18. század elejétől a 20. század elejéig / [Kókai Sándor] ; [kiad. az MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történeti Földrajzi Albizottsága]. - Nyíregyháza ; Kiszombor : MTA Társadalomföldrajzi Tud. Biz. Történeti Földrajzi Albiz., 2021. - 296 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-963-508-971-0 fűzött
történeti földrajz - Marosszög - helytörténet - 18. század - 19. század - 20. század
911.3(439Marosszög)"17/19" *** 943.9Marosszög"17/19"
[AN 3841135]
MARC

ANSEL
UTF-812995 /2021.
Nagy Istvánné Kiss Piroska (1959-)
   Képeslapok a 20. századi Derecskéről, 1900-1990 / [összegyűjt. és összeáll.] Nagy Istvánné Kiss Piroska. - Derecske : Nagy I.-né Kiss P., 2021. - 48 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-01-1820-8 kötött
Derecske - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Derecske(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3841189]
MARC

ANSEL
UTF-812996 /2021.
Zichó Viktor
   Csoma útján két keréken : [kerékpárral és gyalogszerrel Kőrösi Csoma Sándor nyomában, indulásának 200. évfordulója alkalmából] / Zichó Viktor. - [Komárom] : Zichó V., 2021. - 367 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-01-0529-1 kötött
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
Belső-Ázsia - Magyarország - magyar irodalom - kerékpártúra - keletkutatás - felfedező - 19. század - útinapló
910.4(439)(092)Kőrösi_Csoma_S. *** 796.57(5-191)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3841450]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

12997 /2021.
   Az Európai Unió jogának alapjai / szerk. Szabó Marcel [et al.]. - Utánny. - Budapest : Pázmány Press, 2021. - 611 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-348-2 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - egyetemi tankönyv
34(4-62)(075.8)
[AN 3847730]
MARC

ANSEL
UTF-812998 /2021.
Latkóczy Mihály (1857-1906)
   Korona és koronázás : ünnepi emlék 1892. junius 8-ára / írta Latkóczy Mihály. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 51 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest ; Eperjes : Divald, 1892
ISBN 978-615-6189-79-0 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény - koronázás - kiegyezés kora - hasonmás kiadás
342.519.8(439) *** 342.511.2(439)"1867" *** 094/099.07
[AN 3841417]
MARC

ANSEL
UTF-812999 /2021.
Polman, Linda (1960-)
Death row dollies (magyar)
   A halálsor angyalai [elektronikus dok.] : élet halálbüntetéssel : szerelem a villamosszékig / Linda Polman. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Mátis Viola. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166154. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-984-1
Egyesült Államok - halálbüntetés - jogeset - kivégzés - riport - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
34.096(73)"19/201" *** 343.25(73)
[AN 3838652]
MARC

ANSEL
UTF-813000 /2021.
   A trianoni békediktátum története hét kötetben / főszerk. Gulyás László ; [... kiad. Egyesület Közép-Európa Kutatására]. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2019-. - 24 cm
ISBN 978-615-81261-0-6
 (hibás ISBN 978-615-81261-0-69)
Osztrák - Magyar Monarchia - Európa - trianoni békeszerződés - történelem - hadtörténet - első világháború - magyar történelem
341.382"1920" *** 943.6/.9"191" *** 355.48(100)"1914/1918" *** 943.9"191/192" *** 940"191/192"
[AN 3764362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2. köt., A katonai megszállástól a magyar békedelegáció elutazásáig : a párizsi békekonferencia és Magyarország / [Gulyás László szerk.]. - 2021. - 493 p.
Bibliogr.: p. 469-493. - Összefoglalás angol, francia, cseh, horvát, lengyel, német, olasz, román, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nyelven
ISBN 978-615-81261-9-9 kötött
Magyarország - Európa - magyar történelem - forradalmak kora - román megszállás - trianoni békeszerződés - diplomáciatörténet
341.382"1920" *** 943.9"1919/1920" *** 327(4)"1919/1920"
[AN 3841322] MARC

ANSEL
UTF-813001 /2021.
Turovskij, Daniil (1990-)
Vtorženie (magyar)
   Orosz hekkerek [elektronikus dok.] : így lettek lázadókból Putyin katonái / Danyiil Turovszkij ; ford. Gyürky Katalin. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164711. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-190-6
Oroszország - hacker - számítógépes bűnözés - adatbiztonság - titkosszolgálat - belpolitika - 21. század - elektronikus dokumentum
343.721(47)"201" *** 681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 327.84(47)"201" *** 323(47)"201"
[AN 3828830]
MARC

ANSEL
UTF-813002 /2021.
Wind, Eddy de (1916-1987)
Eindstation Auschwitz (magyar)
   Auschwitz, végállomás [elektronikus dok.] : egy túlélő naplója a haláltáborból / Eddy de Wind. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Alföldy Mari. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164723. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-011-6
Oświęcim - Hollandia - orvos - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár - elektronikus dokumentum
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 61(=924)(492)(092)Wind,_E.de(0:82-94)
[AN 3828895]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

13003 /2021.
Mitchell, Marcia
The spy who tried to stop a war (magyar)
   Egy kém az iraki háború ellen [elektronikus dok.] / Marcia és Thomas Mitchell ; ford. Szieberth Ádám. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164929. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-543-007-9
Gun, Katherine (1974-)
Nagy-Britannia - Irak - Egyesült Államok - titkosszolgálat - háború - külpolitika - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
355.40(410)"200"(0:82-94) *** 355.48(567)"2003" *** 327(73)"2003" *** 327(410)"2003"
[AN 3830806]
MARC

ANSEL
UTF-813004 /2021.
Perlawi Andor (1938-)
   Magyarnak maradni : [a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola parancsnokának élete és kora] / Perlawi Andor. - Balatonfüred ; Budapest : [Lipták G. Vár. Kvt.], 2020. - 183, [1] p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Perlawi Andor munkái)
Bibliogr.: p. 174-177.
ISBN 978-963-89372-9-2 fűzött
Kerekes Béla (1900-1983)
Magyarország - katonatiszt - 20. század
355(439)(092)Kerekes_B.
[AN 3841334]
MARC

ANSEL
UTF-813005 /2021.
Vámos Eszter (1990-)
   Az orosz cári hadsereg intervenciós csapatainak szerepe az 1848-1849-es szabadságharc leverésében / Vámos Eszter, Bebesi György. - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT Kutcsop., 2021. - 209 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-679-9 fűzött
Paskevič, Ivan Fedorovič (1782-1856)
Magyarország - Oroszország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - hadvezér - 19. század
355.48(439)"1849" *** 355.48(47)"1849" *** 355.(47)(092)Paskevič,_I._F.
[AN 3841195]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

13006 /2021.
Berend T. Iván (1930-)
The economics and politics of European integration (magyar)
   Az Európai Unió története : integráció, populizmus, nacionalizmus / Berend T. Iván ; [ford. Felcsuti Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2021. - 351 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-544-453-3 fűzött : 3990,- Ft
Európai Unió - európai integráció - gazdaságtörténet - politikatörténet - politikai eszme - történelem - 20. század - 21. század
339.923(4-62)(091) *** 940"194/201" *** 327.39(4-62)(091) *** 329(4-62)(091)
[AN 3841443]
MARC

ANSEL
UTF-813007 /2021.
Imre Tamás (1962-)
   Stratégiai management a gyakorlatban / Imre Tamás. - Budapest : SpringMed, cop. 2020. - 422 p. : ill. ; 24 cm. - (SpringMed gazdasági könyvek, ISSN 2786-2712)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-85-3 fűzött : 8600,- Ft
stratégiai menedzsment
658.1.012.2
[AN 3847509]
MARC

ANSEL
UTF-813008 /2021.
Matolcsy György (1955-)
   Egyensúly és növekedés, 2010-2019 : sereghajtóból újra éllovas / Matolcsy György. - 2. átd. kiad. - Budapest : MNB, 2020. - 702 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Magyar Nemzeti Bank könyvsorozata, ISSN 2416-2841)
Bibliogr.: p. 662-672.
ISBN 978-615-5318-39-9 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - 21. század
338.2(439)"201"
[AN 3841306]
MARC

ANSEL
UTF-813009 /2021.
   Népi kézműves örökségünk alkotóműhelyei : népi kézműves alkotóházak, műhelygalériák és nyitott műhelyek = Workshops for our folk handicraft heritage : folk handicraft houses, ateliers and open workshops / [szerk. Prokné Tirner Gyöngyi] ; [... ford. Prok Veronika] ; [közread. a] Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete. - Zalaegerszeg : Népi Kézműves Alkotóházak Orsz. Egyes., 2020. - 81 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-7934-9 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - népi mesterség - kézműipar - népművészet - művésztelep
334.712(439) *** 39(=945.11) *** 7.031.4(439) *** 061.28(439)
[AN 3841324]
MARC

ANSEL
UTF-813010 /2021.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (35.). Közgazdaságtudományi Szekció (2021) (Sopron)
   Úton a jövőbe : tanulmányok a 35. OTDK Közgazdasági Szekciójának pécsi díjazottjai köréből : tanulmánykötet / szerk. Pelles Márton, ... Jakopánecz Eszter, ... Kaposi Zoltán ; kiad. ... Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2021. - 120 p. : ill., főként színes ; 26 cm
A konferenciát Sopronban, 2021. ápr. 22-24 között rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-429-703-1 kötött
gazdaságtan - tudományos diákkör
330 *** 378.184
[AN 3841199]
MARC

ANSEL
UTF-813011 /2021.
Solti Gabriella
   Hogyan működik a bank? [elektronikus dok.] : minden, amit a pénzintézetekről, a bankolásról és a hitelekről tudni érdemes / Solti Gabriella. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166136. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-953-7
bankügy - elektronikus dokumentum
336.71
[AN 3838556]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

13012 /2021.
Beukelman, David R. (1943-)
Augmentative & alternative communication (magyar)
   Augmentatív és alternatív kommunikáció : segítségnyújtás komplex kommunikációs igényű gyermekek és felnőttek számára / szerző David R. Beukelman ... és Pat Mirenda ; [ford. Huszár Orsolya] ; [kiad. a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Budapest : NFSZK, 2021. - 665 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 575-624.
ISBN 978-615-6312-06-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
kommunikáció - hátrányos helyzetű - szociális kompetencia - tankönyv
376(078) *** 37.035(078) *** 316.77(078)
[AN 3841437]
MARC

ANSEL
UTF-813013 /2021.
Biczó Gábor (1968-)
   A magyarországi roma szakkollégiumok tagságának országos vizsgálata : humán regiszter 2020 / Biczó Gábor, Szabó Henriett ; [közread. a] Roma Szakkollégiumok Egyesület. - Debrecen ; [Nyíregyháza] : Roma Szakkollégiumok Egyes., 2020. - 166, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-106.
ISBN 978-615-01-0876-6 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - cigányság - szakkollégium - egyetemi hallgató - 21. század - statisztikai adatközlés
378.187.5(439)"201/202"(083.41) *** 376.7(=914.99)(439) *** 316.37-057.87(439)(=914.99)"201/202"(083.41)
[AN 3841304]
MARC

ANSEL
UTF-813014 /2021.
Deliága Éva
   Mit kezdjünk a szorongással? : pszichológiai útmutató, félelemoldó mesék / Deliága Éva, Lovász Hajnalka ; Várkonyi Mária rajz. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5932-01-4 kötött : 2890,- Ft
családi nevelés - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
37.018.1 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3847767]
MARC

ANSEL
UTF-813015 /2021.
   Értékek a neveléstudományban : válogatás a Pedagógiai Szakbizottság tagjainak a munkáiból / szerk. K. Nagy Emese, Simándi Szilvia ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága. - Eger : Líceum K., 2019. - 188 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-496-150-5 fűzött
pedagógia - neveléstörténet - médiaismeret
37 *** 316.774
[AN 3841676]
MARC

ANSEL
UTF-813016 /2021.
   Képeslapok a varjú nemzetségről : a debreceni Kós Károly Művészeti Szakgimnázium sztánai alkotótáborának 10 évéről / [szerk. Baloghné Juhász Margit]. - Debrecen : Kós K. Műv. Szakgimn. és Kollégium, cop. 2020. - 83 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-01-0164-4 kötött
Sztána - Debrecen - szakgimnázium - alkotótábor - falukutatás - határon túli magyarság
373.54(439-2Debrecen) *** 379.835(498.4-2Sztána) *** 316.334.55(=945.11)(498.4-2Sztána)
[AN 3841255]
MARC

ANSEL
UTF-813017 /2021.
   Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ fejlesztő nevelés-oktatás foglalkozásainak tervező módszertani dokumentumai. - Kaposvár : Mozgáskorlátozottak Somogy M. Egyes., [2021]. - 4 db : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-1892-5 fűzött
gyógypedagógia - módszertan
376 *** 371.3
[AN 3841202]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Komplex gyógypedagógiai fejlesztés foglalkozásainak munkaterve és módszertana : értelmi területek fejlesztését felölelő foglalkozások munkaterve és módszertana : reggeli köszöntő, önkiszolgálás, szűkebb tágabb környezet, munka-szabadidő, ének-zene : fejlesztő nevelés-oktatás A, B, C osztály / kész. Ballérné Kiss Angéla [et al.]. - 193 p.
Bibliogr.: p. 193.
ISBN 978-615-01-1893-2
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - képességfejlesztés - módszertan
376.4 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3841205] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Mozgásnevelés, mozgásfejlesztés, önkiszolgálási képesség fejlesztés, hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika munkaterve és módszertana / kész. Gelencsér Ágnes [et al.]. - 189 p.
Bibliogr.: p. 187-189.
ISBN 978-615-01-1894-9
gyógypedagógia - fogyatékos - mozgásfejlesztés - képességfejlesztés - módszertan
376.2/.5 *** 796.012 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3841207] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A pozicionálás eszközei és azok használatára vonatkozó útmutató : pozícionáló tábla és annak használatára vonatkozó útmutató / kész. Proszonyák Zsuzsanna ; fényképek, ábrák Gelencsér Ágnes, Kopházi Médea, Ölvetiné Jelinek Beáta. - 50 fol.
Bibliogr.: fol. 48-50.
ISBN 978-615-01-1895-6
fogyatékos - gyógypedagógia - mozgásfejlesztés - módszertan
376.2/.5 *** 796.012 *** 37.025 *** 371.3
[AN 3841211] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Mondóka-, vers-, ének- és játékgyűjtemény / kész. Ballérné Kiss Angéla [et al.]. - 218 p.
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 978-615-01-1896-3
fejlesztő játék - magyar irodalom - gyógypedagógia - módszertan - mondóka - gyermekdal - gyermekvers - tanári segédkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 376 *** 371.3 *** 371.382(072)
[AN 3841213] MARC

ANSEL
UTF-813018 /2021.
Vereb István
   Szeretetkapcsolat : a családok nagykönyve / Vereb István. - Szeged : Laudetur K., cop. 2021. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5988-10-3 fűzött
család - párkapcsolat - házasság - családi nevelés
37.018.1 *** 265.5 *** 316.356.2 *** 316.472.4
[AN 3841377]
MARC

ANSEL
UTF-813019 /2021.
   A Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum jubileumi évkönyve, 1895-2020 / [szerk. ifj. Szathmáry Árpád] ; [kiad. az Ifjú Közgazdászokért Alapítvány]. - Veszprém : Ifjú Közgazdászokért Alapítvány, 2020. - 95 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 95.
Fűzött
Veszprémi Szakképzési Centrum. Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum
Veszprém - technikum - gazdaságtan - közigazgatás
373.6:33(439-2Veszprém) *** 373.6:35(439-2Veszprém)
[AN 3841253]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

13020 /2021.
Csillag Péter (1983-)
   Oldalvonal : a magyar futball elfeledett történetei / Csillag Péter. - Budapest : Jaffa, 2021. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-457-2 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - labdarúgás - sporttörténet - labdarúgó
796.332(439)(091)(092)
[AN 3841548]
MARC

ANSEL
UTF-813021 /2021.
   Híres focista leszek! : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2021]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-96-3 kötött
labdarúgás - ifjúsági könyv
796.332(02.053.2)
[AN 3841144]
MARC

ANSEL
UTF-813022 /2021.
Jakobetz László (1967-)
   Hét ország sakkvándora : Maróczy Géza nagymester élete / Jakobetz László ; [közread. a] Magyar Sakkozásért Alapítvány. - Budapest : Magyar Sakkozásért Alapítvány, 2021. - 503 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-01-1741-6 kötött
Maróczy Géza (1870-1951)
Magyarország - sakk - sportoló - századforduló - 20. század
794.1(439)(092)Maróczy_G.
[AN 3841359]
MARC

ANSEL
UTF-813023 /2021.
Kiss Zsolt (1970-)
   Wihng Cheun Kyuhn / Kiss Zsolt. - Szeged : T-M Worldtrade K., 2016-2021. - 5 db : ill. ; 21 cm
cvált.: Wing Chun Kyun
kungfu
796.855
[AN 3660142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A Wing Chun fegyverei. - 2021. - 180 p.
ISBN 978-615-80955-4-9 fűzött
[AN 3841372] MARC

ANSEL
UTF-813024 /2021.
Méhes Károly (1965-)
   Száguldó magyarok [elektronikus dok.] : legendás pilótatörténetek / Méhes Károly. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164923. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-968-1
Magyarország - autósport - sportoló - sporttörténet - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
796.71(439)(092) *** 796.71(439)"19/201"
[AN 3830749]
MARC

ANSEL
UTF-813025 /2021.
Szilvásy Ildikó
   Horgolás kezdőknek : az alapoktól az első projektig / Szilvásy Ildikó. - Budapest : Katalog Bt., 2021. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-01-1141-4 fűzött
horgolás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.43
[AN 3841362]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

13026 /2021.
   Anyag : Debreceni Nemzetközi Művésztelep : [#DNM 2019] : [művésztelep, b24 Galéria, 2019. 07. 24 - 2019. 08. 03] : [kiállítás, Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, 2019. 11. 23 - 2020. 02. 16.] / [művészeti vezetők Csontó Lajos, Horányi Attila, Süli-Zakar Szabolcs]. - Debrecen : Modem, 2019. - 97, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5839-10-8 fűzött
Debrecen - Magyarország - képzőművészet - művészet technikája - nyersanyag - művésztelep - 21. század - interjú
73/76(439)"201"(047.53) *** 061.28(439-2Debrecen) *** 7.023
[AN 3841180]
MARC

ANSEL
UTF-813027 /2021.
   Bauhaus100, program a mának, kortárs nézőpontok : 2019. április 10 - augusztus 25. = Bauhaus100, programme for the now, contemporary viewpoints : 10 April - 25 August 2019 / [kurátorok ... Fabényi Júlia, Készman József, Petró Zsuzsanna] ; [kiad. a ... Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum]. - Budapest : Ludwig Múz., [2019]. - 230 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9537-73-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - bauhaus - művészettörténet - két világháború közötti időszak - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
7.036.3 *** 7(100)"191/193" *** 73/76(439)"19/20" *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3841309]
MARC

ANSEL
UTF-813028 /2021.
Dominek Dalma Lilla (1983-)
   Élményalapú környezeti nevelés a természettudományi múzeumokban / Dominek Dalma Lilla. - [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2021. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-123.
ISBN 978-615-6060-36-5 fűzött : 2625,- Ft
múzeumpedagógia - környezeti nevelés
069.12 *** 37.033
[AN 3841335]
MARC

ANSEL
UTF-813029 /2021.
Ferenczy Zsolt (1970-)
   Klónia : kiállítási katalógus : 2020. november 21 - 2021. július 18., Modem, Debrecen = Clony : exhibition catalogue : 21 November 2020 - 18 July 2021 : Modem Debrecen / Ferenczy Zsolt ; [kurátor ... Virág Ágnes]. - Debrecen : Modem, cop. 2021. - 126, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5839-11-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Ferenczy_Zs. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3841145]
MARC

ANSEL
UTF-813030 /2021.
   Iparterv 50+ : 1968/69 - 2019 / [a kiállítás kurátorai ... Készman József, Popovics Viktória] ; [közread. a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum]. - [Budapest] : Ludwig Múz., [2019]. - 234 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2019. febr. 1 - márc. 24. között rendezték. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-69-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - művészcsoport - neoavantgárd - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"196" *** 73/76(439)"201" *** 061.28(439) *** 7.037 *** 061.4(439-2Bp.)"2019"
[AN 3841281]
MARC

ANSEL
UTF-813031 /2021.
Konok Tamás (1930-2020)
   Vers l'infini : a végtelenbe : Konok Tamás életmű-kiállítása, 1930-2020 : to infinity : Tamás Konok: A retrospective, 1930-2020 / [kurátor Szipőcs Krisztina] ; [közread. a] Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz., 2021. - 141 p. : ill., részben színes ; 33 cm
A kiállítást Budapesten, 2020. dec. 10 - 2021. ápr. 11. között rendezték. - Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 978-963-9537-79-8 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Konok_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2020/2021"
[AN 3841285]
MARC

ANSEL
UTF-813032 /2021.
Múzeumi kalauz (angol)
   Museum guide : Old Collections of the Museum of Fine Arts, Budapest / [ed. by Orsolya Radványi and Noémi Böröczki]. - Budapest : Mus. of Fine Arts, 2021. - 286, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5987-47-2 fűzött
Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Budapest - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény - kiállításvezető
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 3841349]
MARC

ANSEL
UTF-813033 /2021.
   Múzeumi kalauz : vezető a Szépművészeti Múzeum régi gyűjteményeihez / [szerk. Radványi Orsolya]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2021. - 286, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5987-46-5 fűzött
Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Budapest - képzőművészet - múzeumi gyűjtemény - kiállításvezető
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 3841344]
MARC

ANSEL
UTF-813034 /2021.
Negyela László Márk (1984-)
   A szabadkai Jakab és Komor téri zsinagóga ikonográfiája / Negyela László Márk. - Budapest : Re:Publikáció, 2020. - 38 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Silentium, ISSN 2677-0199)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 978-615-81430-5-9 fűzött
Szabadka - zsinagóga
726.3(497.11-2Szabadka)
[AN 3841220]
MARC

ANSEL
UTF-813035 /2021.
   Othernity : modern örökségünk újrakondicionálása : 17. Nemzetközi Építészeti Kiállítás, La Biennale di Venezia, Magyar Pavilon / [kurátor ..., szerk. Kovács Dániel] ; [közread. a] Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz., 2021. - [3], 89, 89 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9537-76-7 fűzött
Európa - Budapest - építészet - építészeti örökség - kiállításvezető - Kádár-korszak - 21. század
72(439-2Bp.)"196/198" *** 72(4)"20" *** 72.011 *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 3841321]
MARC

ANSEL
UTF-813036 /2021.
   Othernity : reconditioning our modern heritage : 17th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia, Hungarian Pavilion / [curator ..., ed. Dániel Kovács] ; [transl. Dániel Sipos] ; [publ. by the] Ludwig Museum Museum of Contemporary Art. - Budapest : Ludwig Mus., 2021. - [3], 89, 89 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9537-77-4 fűzött
Európa - Budapest - építészet - építészeti örökség - Kádár-korszak - 21. század - kiállításvezető - építészeti terv
72(439-2Bp.)"196/198" *** 72(4)"20" *** 72.011 *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 3841297]
MARC

ANSEL
UTF-813037 /2021.
Pajor András (1969-)
   Sárvár, Nádasdy-vár / Pajor András. - [Sárvár] : Press-PA Sajtóügynökség, cop. 2021. - [71] p. : ill. ; 18 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-9210-2 fűzött
Sárvár - vár - fényképalbum
728.81(439-2Sárvár)(084.12) *** 77.04(439)(092)Pajor_A.
[AN 3841284]
MARC

ANSEL
UTF-813038 /2021.
Papír / forma (angol)
   The paper side of art : eight centuries of drawings and prints in the collections of the Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery, Budapest / ed. by Kinga Bódi, Kata Bodor ; [transl. Steve Kane]. - Budapest : Mus. of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, 2021. - 536 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 510-534.
ISBN 978-615-5987-39-7 fűzött
Budapest - grafika - múzeumi gyűjtemény - történeti feldolgozás
76(100)(091) *** 069(439-2Bp.)(091)
[AN 3841466]
MARC

ANSEL
UTF-813039 /2021.
   Papír / forma : nyolc évszázad legszebb rajzai és sokszorosított grafikái a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeiben / szerk. Bódi Kinga, Bodor Kata. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, 2021. - 536 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 510-534.
ISBN 978-615-5987-38-0 fűzött
Budapest - grafika - művészettörténet - múzeumi gyűjtemény - történeti feldolgozás
76(100)(091) *** 069(439-2Bp.)(091)
[AN 3841457]
MARC

ANSEL
UTF-813040 /2021.
Pataki Judit
   Padok & pamlagok : enteriőrök Pesten és Budán / Pataki Judit. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Boook K., 2021. - 350, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5417-66-5 kötött : 9990,- Ft
Budapest - lakberendezés - helyismeret - album
747 *** 643/645 *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3847692]
MARC

ANSEL
UTF-813041 /2021.
Réti István (1872-1945)
   A Nagybányai Művésztelep / Réti István ; [... sajtó alá rend. és szerk. Csorba Géza] ; [a jegyzeteket, a bibliográfiát és "A Nagybányán tartózkodott festők névsora" kiegészítéseit kész. Szücs György] ; [bev. tanulmány ... Lyka Károly]. - [Budapest] : Vince K., 2021. - 195 p., 80 t. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-963-303-101-8 kötött : 7995,- Ft
Nagybányai Művésztelep
Nagybánya - Magyarország - festészet - művésztelep - 20. század
75(439)"1896/1944" *** 061.28(439.21-2Nagybánya)
[AN 3847681]
MARC

ANSEL
UTF-813042 /2021.
Szatyor Győző (1947-)
   A mi kezeink által : szakralitás a népi kézművességben / Szatyor Győző. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2021. - 224 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-615-5553-77-6 kötött : 3750,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - népi díszítőművészet - vallási ábrázolás - keresztény művészet
7.046.3 *** 39(=945.11) *** 7.031.4(=945.11)
[AN 3841615]
MARC

ANSEL
UTF-813043 /2021.
Tamus István (1953-)
   In memoriam Borbély Szilárd : Tamus István grafikái : graphics by István Tamus ; [szövegek ... Áfra János, Borbély Szilárd, Tamus István]. - Debrecen : Tamus I., 2021. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-01-1863-5 fűzött
Magyarország - grafikus - író - magyar irodalom - 20. század - 21. század - linóleummetszet - idézetgyűjtemény - fordítás
76(439)(092)Tamus_I. *** 761 *** 894.511(092)Borbély_Sz.(0:82-821) *** 894.511-821.02=20
[AN 3841299]
MARC

ANSEL
UTF-813044 /2021.
   Térügyek = Spatial affairs / [kurátorok Giulia Bini, Nolasco Rózsás Lívia] ; [közread. a] Ludwig Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz., 2021. - 137 p. : ill., színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2021. ápr. 29 - jún. 27. között rendezett kiállítás alkalmából. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-80-4 fűzött
képzőművészet - 20. század - 21. század
73/76(100)"195/202"
[AN 3841316]
MARC

ANSEL
UTF-813045 /2021.
Toroczkai Wigand Ede (1869-1945)
   Hímes udvar / Toroczkai-Wigand Ede. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - XVII, 106 p. : ill. ; 26 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Táltos, 1916
ISBN 978-615-6189-80-6 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - építész - iparművész - századforduló - 20. század - hasonmás kiadás
72(439)(092)Toroczkai_Wigand_E. *** 745(439)(092)Toroczkai_Wigand_E. *** 094/099.07
[AN 3841442]
MARC

ANSEL
UTF-813046 /2021.
   Vidéki örökségi értékek / [szerk. Gonda Tibor] ; [... kiad. Orfűi Turisztikai Egyesület]. - [Orfű] : Orfűi Turisztikai Egyes., cop. 2021. - [4], 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-429-691-1 fűzött
Magyarország - turizmus - vidékfejlesztés - 21. század - esettanulmány
711.4(439) *** 338.48(439)
[AN 3841236]
MARC

ANSEL
UTF-813047 /2021.
Vizvári József (1952-)
   A fafaragó / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2021. - 135 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-6333-01-8 fűzött
Csávás Csaba (1956-)
Magyarország - szobrász - fafaragás - 20. század - 21. század
73(439)(092)Csávás_Cs. *** 745.51(439)(092)Csávás_Cs.
[AN 3841384]
MARC

ANSEL
UTF-813048 /2021.
Waliczky Tamás (1959-)
Képzelt kamerák (angol)
   Imaginary cameras : [58th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia catalogue of the exhibition at the Hungarian Pavilion] / Tamás Waliczky ; [ed. by Zsuzsanna Szegedy-Maszák ; [... transl. Adèle Eisenstein, Dániel Sipos, Zsuzsanna Szegedy-Maszák] ; [publ. by the] Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art. - Budapest : Ludwig Mus., 2019. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást Velencében, 2019. máj. 11 - nov. 24. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-71-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Waliczky_T. *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 3841271]
MARC

ANSEL
UTF-813049 /2021.
Waliczky Tamás (1959-)
   Képzelt kamerák : [az 58. Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás - La Biennale di Venezia Magyar Pavilonjában rendezett kiállítás katalógusa] / Waliczky Tamás ; [szerk. Szegedy-Maszák Zsuzsanna] ; [közread. a] Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz., 2019. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást Velencében, 2019. máj. 11 - nov. 24. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-70-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Waliczky_T. *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 3841266]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

13050 /2021.
Bérczesi Róbert (1976-)
   Én meg az ének [elektronikus dok.] : behúzott szárnyú felfelé zuhanás / Kiss László, Bérczesi Róbert. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166774. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-910-0
Magyarország - könnyűzenei előadó - alternatív rock - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Bérczesi_R.(0:82-94)
[AN 3842745]
MARC

ANSEL
UTF-813051 /2021.
Gessen, Masha (1967-)
Words will break cement (magyar)
   A szavak ereje [elektronikus dok.] : Pussy Riot / Masha Gessen. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Parászka Boróka. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166515. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-986-5
Pussy Riot (együttes)
Oroszország - zenekar - punkzene - belpolitika - 21. század - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(47)Pussy_Riot *** 323(47)"200/201"
[AN 3840823]
MARC

ANSEL
UTF-813052 /2021.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Magyar népdalok : dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak / Gryllus Vilmos ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - [50] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
Letölthető tartalommal
ISBN 978-963-341-235-0 kötött : 3690,- Ft
magyar néprajz - népdal - gyermekkönyv - auditív dokumentum
784.4(=945.11)(02.053.2) *** 398.8(=945.11)(02.053.2)
[AN 3847174]
MARC

ANSEL
UTF-813053 /2021.
Tóth György
   Hej, az a híres dorozsmai nóta.. : Dankó Pista életére emlékezve / Tóth György. - Kiskundorozsma : Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesülete, 2021. - 32 p. : ill, részben színes ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 27.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-615-6005-06-9 fűzött
Dankó Pista (1858-1903)
Magyarország - cigányzenész - 19. század - századforduló
78.067.26(=914.99)(439)(092)Dankó_P.
[AN 3841350]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

13054 /2021.
   Aki az életével játszott : Latinovits / írta és összeáll. Kelecsényi László. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2021. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Diszkogr.: p. 237-241. - Bibliogr.: p. 244-249. - Filmogr.: p. 230-233.
ISBN 978-615-5667-12-1 kötött : 3200,- Ft
Latinovits Zoltán (1931-1976)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Latinovits_Z.(0:82-822)
[AN 3847740]
MARC

ANSEL
UTF-813055 /2021.
Pataki Éva (1954-)
   Alex és Andy [elektronikus dok.] : két magyar filmcézár itthon és másutt / Pataki Éva. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165842. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-974-2
Korda Sándor (1893-1956)
Vajna, Andy (1944-2019)
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - producer - rendező - filmgyártás - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
791.44(410)(=945.11)(092)Korda_S. *** 791.43.071.1(410)(=945.11)(092)Korda_S. *** 791.44(73)(=945.11)(092)Vajna_A.
[AN 3837015]
MARC

ANSEL
UTF-813056 /2021.
   Rémesen népszerű [elektronikus dok.] : szörnyek a populáris kultúrában / szerk. Limpár Ildikó. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - Budapest : Athenaeum, [2021], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166943. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-543-083-3
populáris kultúra - műfajelmélet - filmtörténet - világirodalom története - fantasztikum - horror - elektronikus dokumentum
791.43.01-312.9 *** 316.7 *** 791.43(100)(091) *** 82.01-312.9 *** 82(091)
[AN 3843960]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

13057 /2021.
Kiss Sándorné
   Dekiru 1 : japán nyelvkönyv = Dekiru 1 / [szerzők Kiss Sándorné, Sato Noriko, Székács Anna] ; [közread. a Japán Alapítvány ..., Oktatási Hivatal]. - Budapest : Japán Alapítvány : Oktatási Hiv., 2021, cop. 2011. - 231 p. : ill., színes ; 29 cm + 2 CD, szószedet (72 p.)
ISBN 978-963-19-6442-4 fűzött
japán nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.56(078)=945.11
[AN 3847515]
MARC

ANSEL
UTF-813058 /2021.
Mihalik Márta
   Čaj ili kofe? : orosz nyelvkönyv kezdőknek / Mihalik Márta. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, 2021. - 294, [1] p. : ill. ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-349-315-1 fűzött : 3900,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 3847564]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

13059 /2021.
Catelli, Giovanni (1965-)
Camus deve morire (magyar)
   Camus halála / Giovanni Catelli ; [ford. Mátyus Norbert]. - Budapest : Európa, 2021. - 232, [4] ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-504-436-8 fűzött : 3499,- Ft
Camus, Albert (1913-1960)
Franciaország - Szovjetunió - író - titkosszolgálat - hidegháború - politikai merénylet - 20. század
840(092)Camus,_A. *** 355.40(47)"195/196" *** 323.285(47)"196"
[AN 3841549]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

13060 /2021.
Takáts Gyula (1911-2008)
   Takáts Gyula és Tüskés Tibor levelezése, 1959-2008 / [... a jegyzeteket kész., a névmutatót és a repertóriumot összeáll., ... szerk. Fehér Zoltán József]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2021. - 542, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-75-2 kötött : 3750,- Ft
Takáts Gyula (1911-2008)
Tüskés Tibor (1930-2009)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Tüskés_T.(044) *** 894.511(092)Takáts_Gy.(044)
[AN 3841470]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

13061 /2021.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Second Foundation (magyar)
   Második Alapítvány : [Isaac Asimov Alapítvány sorozatának 5. kötete] / [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 340 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-737-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3847131]
MARC

ANSEL
UTF-813062 /2021.
Atwood, Margaret (1939-)
The heart goes last (magyar)
   Legvégül a szív / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 503, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-518-068-4 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3841336]
MARC

ANSEL
UTF-813063 /2021.
Benedict, Marie (1969-)
Carnegie's maid (magyar)
   Clara [elektronikus dok.] : egy világot felforgató szerelem története / Marie Benedict. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165902. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-433-845-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3837253]
MARC

ANSEL
UTF-813064 /2021.
Brown, Dan (1964-)
The lost symbol (magyar)
   Az elveszett jelkép / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 733 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-566-093-3 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3847125]
MARC

ANSEL
UTF-813065 /2021.
Brown, Karma
Recipe for a perfect wife (magyar)
   A tökéletes feleség receptje / Karma Brown. - [Budapest] : Central Kv., 2021. - 365, [3] p. ; 20 cm
Ford. Rindó Klára
ISBN 978-963-341-297-8 fűzött : 3790,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3841342]
MARC

ANSEL
UTF-813066 /2021.
Cho Namju (1978-)
82 nyŏnsaeng Kim Jiyŏng (magyar)
   Született 1982-ben [elektronikus dok.] / Cso Namdzsu ; ford. Németh Nikoletta. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164936. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-917-9
koreai irodalom - regény - elektronikus dokumentum
895.7-31=945.11
[AN 3830826]
MARC

ANSEL
UTF-813067 /2021.
Coetzee, John Maxwell (1940-)
Inner workings (magyar)
   Fogaskerekek [elektronikus dok.] : kritikai írások / J. M. Coetzee ; Derek Attridge bev. ; ford. Szieberth Ádám. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166205. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-189-0
dél-afrikai irodalom - világirodalom története - 20. század - esszé - irodalomkritika - elektronikus dokumentum
820-4(680)=945.11 *** 820-95(680)=945.11 *** 82(091)"19"(0:82-4)
[AN 3838947]
MARC

ANSEL
UTF-813068 /2021.
Cole, Kresley
Dark Skye (magyar)
   Égsötét [elektronikus dok.] / Kresley Cole. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Goitein Veronika. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164728. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-966-7
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3828979]
MARC

ANSEL
UTF-813069 /2021.
The Decameron project (magyar)
   Dekameron-projekt [elektronikus dok.] : 29 új novella a járvány idejéből / Sophy Hollington illusztrációival. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-092-5
világirodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
82-32=945.11
[AN 3838974]
MARC

ANSEL
UTF-813070 /2021.
Dietz, William C.
Halo : the flood (magyar)
   Halo : az áradat / William C. Dietz ; [ford. Szántai Zsolt]. - 2. kiad. - [Budapest] : Tuan, [2021]. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6075-77-2 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3847652]
MARC

ANSEL
UTF-813071 /2021.
Disney bedtime stories (magyar)
   Szép álmokat! / [ford. Horváth Vivien]. - [Budapest] : Kolibri, 2021. - [4], 296, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-437-205-9 kötött : 4999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3847171]
MARC

ANSEL
UTF-813072 /2021.
Ford, Richard (1944-)
Wildlife (magyar)
   Vadon [elektronikus dok.] / Richard Ford. - Szöveg (epub : 929 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Berta Ádám. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164899. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-897-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3830472]
MARC

ANSEL
UTF-813073 /2021.
Freeman, Kimberley (1970-)
Stars across the ocean (magyar)
   Csillagok az óceán felett [elektronikus dok.] / Kimberley Freeman. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164900. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-931-5
ausztrál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11
[AN 3830475]
MARC

ANSEL
UTF-813074 /2021.
Gay, Roxane (1974-)
Bad feminist (magyar)
   A rossz feminista [elektronikus dok.] : esszék / Roxane Gay. - Szöveg (epub : 999 KB). - Budapest : Athenaeum, 2020
Ford. Goitein Veronika. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166518. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-967-4
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - feminizmus - nők a társadalomban - populáris kultúra - 21. század - esszé - elektronikus dokumentum
820-4(73)=945.11 *** 396 *** 316.37-055.2 *** 316.7(73)"200/201"
[AN 3840835]
MARC

ANSEL
UTF-813075 /2021.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Demian (magyar)
   Demian : Emil Sinclair ifjúságának története / Hermann Hesse ; Orosz István rajz. ; [ford. és az utószót írta Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 253, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-479-642-8 kötött : 3999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3847671]
MARC

ANSEL
UTF-813076 /2021.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Die Morgenlandfahrt (magyar)
   A napkeleti utazás / Hermann Hesse ; Jayantha Gomes illusztrációival ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 141 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-479-643-5 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - elbeszélés - memoár
830-32=945.11 *** 830-94=945.11
[AN 3847762]
MARC

ANSEL
UTF-813077 /2021.
Hinks, Darius (1972-)
The realmgate wars : hammers of Sigmar (magyar)
   Sigmar pörölyei : világkapu-háborúk / Darius Hinks, C. L. Werner ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Black Library : Tuan, 2021. - 316 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Warhammer : age of Sigmar
ISBN 978-615-6075-73-4 fűzött : 3990,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3841395]
MARC

ANSEL
UTF-813078 /2021.
Iosephus Flavius (37 k. -100 k)
Peri tou Ioudaikou polemou (magyar)
   A zsidó háború / Josephus Flavius ; [... ford. és a jegyzeteket összeáll. Révay József]. - [Budapest] : Gabo, 2021. - 575 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-633-1 kötött : 4990,- Ft
ókori Izrael - történelem - ókori görög irodalom - krónika
875-94=945.11 *** 933"-01/00"
[AN 3847775]
MARC

ANSEL
UTF-813079 /2021.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
The remains of the day (magyar)
   Napok romjai / Kazuo Ishiguro ; [ford. Kada Júlia]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 297, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 108.)
ISBN 978-963-479-598-8 fűzött : 1799,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3847674]
MARC

ANSEL
UTF-813080 /2021.
Jackson, A. L.
Kiss the stars (magyar)
   Érted dobban : Összhang-sorozat : Leif / A. L. Jackson ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-055-4 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3841500]
MARC

ANSEL
UTF-813081 /2021.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hämnden är ljuv AB (magyar)
   Édes a Bosszú Részvénytársaság [elektronikus dok.] / Jonas Jonasson ; Kúnos László fordítása. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166521. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-193-7
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3840910]
MARC

ANSEL
UTF-813082 /2021.
Kennedy, Elle (1982-)
Cracked kingdom (magyar)
   Omladozó királyság : a Royal család 5. / Erin Watt ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2021. - 351 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-815-4 fűzött : 3899,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3841547]
MARC

ANSEL
UTF-813083 /2021.
Larsson, Morgan (1970-)
Kistbyggarna (magyar)
   Az utolsó szög [elektronikus dok.] : koporsókészítés svéd módra / Morgan Larsson ; ford. Papolczy Péter. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Athenaeum, [2021], cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166945. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-082-6
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3843970]
MARC

ANSEL
UTF-813084 /2021.
Leblanc, Maurice (1864-1941)
Arsène Lupin contre Herlock Sholmes (magyar)
   Arsène Lupin Herlock Sholmes ellen / Maurice Leblanc ; [ford. Till Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2021. - 280, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-179-4 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3847139]
MARC

ANSEL
UTF-813085 /2021.
Lem, Stanisław (1921-2006)
   Solaris : regény / Stanislaw Lem ; [ford. Murányi Beatrix]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 300, [3] p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 43.)
Ill. Barabási Albert László
ISBN 978-615-81827-6-8 fűzött
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3847527]
MARC

ANSEL
UTF-813086 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Freiheit für Richard Löwenherz (magyar)
   Oroszlánszívű Richárd : [krimi a lovagok korából] / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 8.)
ISBN 978-963-244-259-4 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3847575]
MARC

ANSEL
UTF-813087 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Das Rätsel des Orakels (magyar)
   A jósda rejtélye : [krimi az ókori Görögországból] / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 158, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 6.)
ISBN 978-963-244-215-0 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3847573]
MARC

ANSEL
UTF-813088 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Der Spion am Hof des Sonnenkönigs (magyar)
   Kém a Napkirály udvarában : [krimi a barokk korból] / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 158, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 19.)
ISBN 978-963-244-612-7 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3847578]
MARC

ANSEL
UTF-813089 /2021.
Lenk, Fabian (1963-)
Verschwörung in der Totenstadt (magyar)
   Összeesküvés a Holtak Városában : [krimi az ókori Egyiptomból] / Fabian Lenk ; Almud Kunert illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - 153 p. : ill. ; 20 cm. - (Idődetektívek ; 1.)
ISBN 978-963-244-343-0 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3847571]
MARC

ANSEL
UTF-813090 /2021.
Leunens, Christine (1964-)
Caging skies (magyar)
   Cellába zárva [elektronikus dok.] / Christine Leunens. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Ford. Tábori Zoltán. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-914-8
új-zélandi irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(931)=945.11
[AN 3830669]
MARC

ANSEL
UTF-813091 /2021.
Mackintosh, Sophie (1988-)
Blue ticket (magyar)
   Kék sorsjegy [elektronikus dok.] / Sophie Mackintosh ; ford. N. Kiss Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165844. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-045-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3837025]
MARC

ANSEL
UTF-813092 /2021.
Macomber, Debbie (1948-)
16 Lighthouse Road (magyar)
   Világítótorony út 16 : Cédrusliget / Debbie Macomber ; [... ford. Sillár Emőke]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton K., 2021. - 384 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-273-1 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3847548]
MARC

ANSEL
UTF-813093 /2021.
Macomber, Debbie (1948-)
204 Rosewood Lane (magyar)
   Futórózsa utca 204 : Cédrusliget / Debbie Macomber ; [... ford. Szabó Júlia]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Vinton K., 2021. - 368 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-540-302-8 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3847552]
MARC

ANSEL
UTF-813094 /2021.
McDonald, Ian (1960-)
Luna : moon rising (magyar)
   Luna : holdkelte / Ian McDonald ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Gabo, 2021. - 505 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-566-069-8 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3841190]
MARC

ANSEL
UTF-813095 /2021.
Moore, Liz (1983-)
Long bright river (magyar)
   Hosszú, fényes folyó / Liz Moore ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 480 p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-963-568-046-7 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3841601]
MARC

ANSEL
UTF-813096 /2021.
Nylund, Eric (1964-)
Halo: the fall of Reach (magyar)
   Halo: a Reach bukása / Eric Nylund ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Tuan, [2021]. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6075-78-9 fűzött : 4690,- Ft : 13,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3847655]
MARC

ANSEL
UTF-813097 /2021.
Paige, Laurelin (1974-)
Man in charge (magyar)
   A hatalom csábításában : Más szerepben 1. / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 268, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-089-9 fűzött : 4199,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3841608]
MARC

ANSEL
UTF-813098 /2021.
Park Joon-suk (1979-)
Busanhaeng (magyar)
   Vonat Puszánba [elektronikus dok.] : zombiexpressz : a Vonat Busanba - zombiexpressz című film regényesített változata / Park Dzsó-Szuk, Jon Szang-Ho. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - Ford. Németh Nikoletta. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164760. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-971-1
koreai irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
895.7-312.9=945.11
[AN 3829333]
MARC

ANSEL
UTF-813099 /2021.
Peinkofer, Michael (1969-)
Gryphony (magyar)
   Gryphony / Michael Peinkofer ; [ford. Bartók Imre]. - Utánny. - Budapest : Scolar Kid, 2021-. - 22 cm
német irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3847582]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A griff bűvöletében. - 2021. - 221, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-244-578-6 kötött : 3475,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3847583] MARC

ANSEL
UTF-813100 /2021.
Petch, Angela
The Tuscan secret (magyar)
   A toszkán titok [elektronikus dok.] / Angela Petch ; ford. Novák Petra. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166166. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-022-2
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3838689]
MARC

ANSEL
UTF-813101 /2021.
Picoult, Jodi (1966-)
The book of two ways (magyar)
   A két út könyve [elektronikus dok.] / Jodi Picoult ; ford. Novák Petra. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165883. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-543-051-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3837182]
MARC

ANSEL
UTF-813102 /2021.
Picoult, Jodi (1966-)
Harvesting the heart (magyar)
   Szívverés [elektronikus dok.] / Jodi Picoult. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Ford. Goitein Veronika. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165884. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-918-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3837184]
MARC

ANSEL
UTF-813103 /2021.
Picoult, Jodi (1966-)
Nineteen minutes (magyar)
   Tizenkilenc perc [elektronikus dok.] / Jodi Picoult ; ford. Kocsis Anikó. - 4. jav. utánny. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Athenaeum, [2020], cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-038-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3838664]
MARC

ANSEL
UTF-813104 /2021.
Picoult, Jodi (1966-)
Second glance (magyar)
   Második látásra [elektronikus dok.] / Jodi Picoult ; ford. Novák Petra. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166158. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-543-037-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3838665]
MARC

ANSEL
UTF-813105 /2021.
Picoult, Jodi (1966-)
Vanishing acts (magyar)
   Elrabolt az apám [elektronikus dok.] / Jodi Picoult. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Budapest : Athenaeum, 2021, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165840. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-087-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3837003]
MARC

ANSEL
UTF-813106 /2021.
Plâckovskij, Mihail (1935-1991)
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [rajz.] Vlagyimir Szutyejev ; [ford. Réz András]. - 8. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 77, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-887-5 kötött : 2999,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3847496]
MARC

ANSEL
UTF-813107 /2021.
Ray, Eleanor
Everything is beautiful (magyar)
   Minden gyönyörű / Eleanor Ray ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-127-8 fűzött : 4199,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3841584]
MARC

ANSEL
UTF-813108 /2021.
Reid, Iain (1981-)
I am thinking of ending things (magyar)
   Azon agyalok, hogy ennek véget vetek [elektronikus dok.] / Iain Reid ; ford. Szieberth Ádám. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166695. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-928-5
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(71)=945.11
[AN 3842227]
MARC

ANSEL
UTF-813109 /2021.
Reid, Penny
Truth or beard (magyar)
   Truth or beard : [a Winston fivérek 1. rész] / Penny Reid ; [ford. Pócza Aliz]. - Pécs : Alexandra, 2021. - 461 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-981-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841656]
MARC

ANSEL
UTF-813110 /2021.
Rigal-Goulard, Sophie (1967-)
Dix jours sans ècrans (magyar)
   10 nap képernyők nélkül / Sophie Rigal-Goulard ; [rajz. Frédérique Vayssières] ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2021. - 146, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
ISBN 978-963-457-578-8 kötött : 2799,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3847755]
MARC

ANSEL
UTF-813111 /2021.
Roberts, Nora (1950-)
Charmed (magyar)
   Tündérvarázs : a Donovan-örökség / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Vinton K., 2021. - 287 p. ; 20 cm. - (A The New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-540-286-1 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3847556]
MARC

ANSEL
UTF-813112 /2021.
Saʿdāwī, Aḥmad (1973-)
Frānkištāyn fī Baġdād (magyar)
   Frankenstein Bagdadban [elektronikus dok.] / Ahmed Szadavi ; ... ford. Gellért Marcell. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164705. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-899-8
Irak - arab irodalom - regény - elektronikus dokumentum
892.7-31(567)=945.11
[AN 3828810]
MARC

ANSEL
UTF-813113 /2021.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Floddertje (magyar)
   Szutyoksári / Annie M. G. Schmidt, Fiep Westendorp ; ford. Czibere Mária. - Budapest : Pagony, cop. 2021. - 93, [3] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-587-048-6 kötött : 3990,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.31-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3847488]
MARC

ANSEL
UTF-813114 /2021.
Shirley, John (1953-)
Halo : broken circle (magyar)
   Halo : meghasadt pajzs / John Shirley ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Tuan, [2021]. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6075-76-5 fűzött : 4890,- Ft : 13,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3841398]
MARC

ANSEL
UTF-813115 /2021.
Straub, Emma
All adults here (magyar)
   Nem vagyunk már gyerekek / Emma Straub ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : 21. Század K., 2021. - 333 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-568-032-0 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3841571]
MARC

ANSEL
UTF-813116 /2021.
Svensson, Patrik (1972-)
Ålevangeliet (magyar)
   Tenger a tengerben [elektronikus dok.] : a Sargasso-titok / Patrik Svensson. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - Ford. Papolczy Péter. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166134. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-985-8
svéd irodalom - esszéregény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3838552]
MARC

ANSEL
UTF-813117 /2021.
Sweeney, John (1958-)
The useful idiot (magyar)
   Hasznos idióta / John Sweeney ; [ford. Vitális Szabolcs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2021. - 328 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-768-9 kötött : 4799,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3841565]
MARC

ANSEL
UTF-813118 /2021.
Tokarczuk, Olga (1962-)
Opowiadania bizarne (magyar)
   Bizarr történetek / Olga Tokarczuk ; ford. Petneki Noémi. - Budapest : Vince K., 2021. - 179, [2] p. ; 22 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
ISBN 978-963-303-102-5 kötött : 3495,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés
884-32=945.11
[AN 3847758]
MARC

ANSEL
UTF-813119 /2021.
Vanier, Nicolas (1962-)
L'école buissonnière (magyar)
   Az élet iskolája / Nicolas Vanier ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Európa, 2021. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-504-318-7 fűzött : 3599,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3841546]
MARC

ANSEL
UTF-813120 /2021.
Vyrypaev, Ivan Aleksandrovič (1974-)
Pʹânye (magyar)
   Részegek : színmű két részben / Ivan Viripajev ; [ford. Kozma András]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 107 p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
ISBN 978-615-81695-6-1 fűzött
orosz irodalom - dráma
882-2=945.11
[AN 3841234]
MARC

ANSEL
UTF-813121 /2021.
Woolf, Virginia (1882-1941)
Flush (magyar)
   Flush / Virginia Woolf ; [ford. Rónay György]. - Budapest : Magvető, 2021. - 149, [2] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 20.)
ISBN 978-963-14-2491-1 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3847779]
MARC

ANSEL
UTF-813122 /2021.
Woolf, Virginia (1882-1941)
Mrs. Dalloway (magyar)
   Mrs. Dalloway / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - [Budapest] : Helikon, 2021. - 287 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 67.)
ISBN 978-963-479-816-3 fűzött : 1799,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3847676]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

13123 /2021.
Balázs Ágnes (1967-)
   A száguldó hóember és más történetek / Balázs Ágnes ; [Horváth Ildi rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 49, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Mesék örökmozgóknak
ISBN 978-963-486-059-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3847491]
MARC

ANSEL
UTF-813124 /2021.
Balogh Gyula, H. (1985-)
   Alsóvárosi hitregék / H. Balogh Gyula. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2021. - 166 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-32-1 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3841382]
MARC

ANSEL
UTF-813125 /2021.
   Barátom, aki voltál / [vál. Beck Zoltán, Mucsi Zoltán, Vecsei H. Miklós] ; [ill. Beck Zoltán]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 159, [4] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
ISBN 978-615-81695-9-2 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3841230]
MARC

ANSEL
UTF-813126 /2021.
Becsy Zsombor
   Bulcsú harka : elbeszélő költemény / Becsy Zsombor. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 92 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3841368]
MARC

ANSEL
UTF-813127 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Datolyaparton / Berg Judit ; Nagy Zoltán rajz. - Budapest : Pagony, 2021. - 454, [6] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2790,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-410-799-6)
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3841663]
MARC

ANSEL
UTF-813128 /2021.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Ferrit-szigeten / Berg Judit ; Kálmán Anna illusztrációival. - Budapest : Pagony, 2021. - 101 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-587-096-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3847167]
MARC

ANSEL
UTF-813129 /2021.
Bihary Péter (1973-)
   Likvidált szerelem : A holtak arca 1. / Bihary Péter. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-105-6 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841636]
MARC

ANSEL
UTF-813130 /2021.
Boros-Major Gréta
   Egy mese neked, egy mese nekem : zűrös napok / Boros-Major Gréta ; Marosi Judit rajz. - [Dunavarsány] : Boros-Major G., [2021]. - 89, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-01-1046-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3841326]
MARC

ANSEL
UTF-813131 /2021.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - 13. kiad. - Budapest : Kolibri, 2021, cop. 2016. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-437-926-3 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3847714]
MARC

ANSEL
UTF-813132 /2021.
Braskó Csaba
   Múzsa / Braskó Csaba. - Új, bőv. kiad. - Budapest : Partvonal, 2021. - 270, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6058-72-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3847744]
MARC

ANSEL
UTF-813133 /2021.
Budai Lotti
   Akik poggyász nélkül utaznak : Tök-életlen életek 1. / Budai Lotti. - [Budapest] : Álomgyár K., 2021. - 473, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-136-0 fűzött : 4199,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841494]
MARC

ANSEL
UTF-813134 /2021.
Büksi Zsuzsanna (1975-)
   Kapcsolat: bonyolult / Büksi Zsuzsanna. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-12-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3841475]
MARC

ANSEL
UTF-813135 /2021.
   Bütyök meséi / Frekot Erika [et al.] ; [rajz. Gábor Emese]. - [Kecskemét] : KNP Alapítvány, 2020. - 85 p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Bakancsos sorozat, ISSN 2676-9271)
ISBN 978-615-5598-15-9 kötött
Kiskunság - magyar irodalom - gyermekirodalom - természeti környezet - antológia - gyermekkönyv
894.511-822(02.053.2) *** 502(439Kiskunság)(02.053.2)
[AN 3841214]
MARC

ANSEL
UTF-813136 /2021.
Csabai László (1969-)
   Inspektor Szindbád / Csabai László. - Budapest : Magvető, 2021. - 429, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2373-0 kötött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3838847]
MARC

ANSEL
UTF-813137 /2021.
Cure, John (1977-)
   Démonok ivadéka : Hontalan lelkek-trilógia III. / John Cure. - Budapest : Álomgyár K., 2021. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-570-006-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3841634]
MARC

ANSEL
UTF-813138 /2021.
Fayer Sándor
   Ördögi kör [elektronikus dok.] / Fayer Sándor. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166207. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-009-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838971]
MARC

ANSEL
UTF-813139 /2021.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy illusztrációival. - 23. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 17 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-546-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3847159]
MARC

ANSEL
UTF-813140 /2021.
Fiala Borcsa
   Vele tűrök, vele szenvedek : 38 történet kapcsolatokról és egyéb zűrökről / Fiala Borcsa. - Budapest : Jaffa, 2021. - 244, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-465-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - párkapcsolat - elbeszélés
894.511-32 *** 316.472.4(0:82-32)
[AN 3841553]
MARC

ANSEL
UTF-813141 /2021.
Finy Petra (1978-)
   Madárasszony [elektronikus dok.] / Finy Petra. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164718. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-965-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3828870]
MARC

ANSEL
UTF-813142 /2021.
Finy Petra (1978-)
   Marlenka [elektronikus dok.] / Finy Petra. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164720. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-962-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3828871]
MARC

ANSEL
UTF-813143 /2021.
Fövényi Sándor (1961-)
   Fehér árnyék / Fövényi Sándor. - [Pécs] : Kalamáris, 2021. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-6213-10-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841383]
MARC

ANSEL
UTF-813144 /2021.
Fülöp Beáta (1971-)
   Találkozunk Isztambulban! : [Selim története] / N. Fülöp Beáta. - 2. jav. kiad. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2021. - 556 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-56-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3847543]
MARC

ANSEL
UTF-813145 /2021.
Fülöp Zsuzsanna (1949-)
   Filmek a betű fogságában / Fülöp Zsuzsanna. - Budapest : Jel, 2021. - 491 p. : ill., színes ; 24 cm
Tart.: Az istenhegyi székely leányÞ; Hajnalcsillag e világ felhői közöttÞ; A leleményes szeretet angyalaÞ; A magyar hajnal égi vendégeÞ; Pimpernel Erdélyben. - Bibliogr.: p. 489-491.
ISBN 978-963-535-028-5 fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3841386]
MARC

ANSEL
UTF-813146 /2021.
Futó Tamás (1961-)
   Jószágok küldetése : három elbeszélés / Futó Tamás ; [kiad. Altamira Művészeti Egyesület]. - Isaszeg : Altamira Műv. Egyes., 2021. - 73 p. : ill. ; 20 cm
Számozott példány: 200
ISBN 978-615-01-1462-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3841317]
MARC

ANSEL
UTF-813147 /2021.
Géczi János (1954-)
   A tenyérjós [elektronikus dok.] / Géczi János. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166516. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-970-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3840826]
MARC

ANSEL
UTF-813148 /2021.
Gion Nándor (1941-2002)
   Aranyat talált / Gion Nándor. - Budapest : Magvető, 2021. - 299 p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 18.)
ISBN 978-963-14-2488-1 fűzött : 2499,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3847777]
MARC

ANSEL
UTF-813149 /2021.
Gréczi Richárd Gordon
   Maradok amíg megfordul a szél / Gréczi Richárd Gordon. - Nagykanizsa : Szerző, 2021. - 330 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81608-6-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841369]
MARC

ANSEL
UTF-813150 /2021.
Gréczi Richárd Gordon
   A szemhatár pásztázta vonal / Gréczi Richárd Gordon. - Nagykanizsa : Szerző, 2020. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-81608-5-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841370]
MARC

ANSEL
UTF-813151 /2021.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Dalok reggeltől estig / Gryllus Vilmos, Tóth Krisztina ; [Megyeri Annamária rajz.]. - Budapest : Teknős Kv., 2021. - [50] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
Letölthető tartalommal
ISBN 978-963-341-241-1 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3847173]
MARC

ANSEL
UTF-813152 /2021.
Halmai Tamás (1975-)
   Ezerjófű : versek / Halmai Tamás. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2021. - 269 p. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-76-9 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841640]
MARC

ANSEL
UTF-813153 /2021.
Hartay Csaba (1977-)
   Köszönöm a befogadást! [elektronikus dok.] / Hartay Csaba. - Szöveg (epub : 771 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166599. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-929-2
magyar irodalom - humor - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3841529]
MARC

ANSEL
UTF-813154 /2021.
Igali Anikó
   One night only / Igali Anikó. - [Budapest] : Erawan, 2021. - 270, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6269-16-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841545]
MARC

ANSEL
UTF-813155 /2021.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő manó minimeséi / J. Kovács Judit, Acsai Roland ; Kállai Nagy Krisztina illusztrációival. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 53 p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-486-569-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3847495]
MARC

ANSEL
UTF-813156 /2021.
Kal Pintér Mihály (1974-)
   Atyavilág [elektronikus dok.] / Kal Pintér Mihály. - Szöveg (epub : 967 KB). - Budapest : Athenaeum, 2019, cop. 2018
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165846. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-892-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3837030]
MARC

ANSEL
UTF-813157 /2021.
Kalapos Éva Veronika (1983-)
   F mint [elektronikus dok.] / Kalapos Éva Veronika. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164911. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-916-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3830606]
MARC

ANSEL
UTF-813158 /2021.
Kanizsai József (1955-)
   100 érzés, élmény, árnyékban : [versek] / Kanizsai K. József. - Nagykanizsa : [Magánkiad.], 2021. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1620-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841388]
MARC

ANSEL
UTF-813159 /2021.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás a koponyám körül / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, [2021], cop. 2003. - 187 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Az ISBN-szám a vonalkódban: 978-963-9429-18-5
Fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3847472]
MARC

ANSEL
UTF-813160 /2021.
Kertai Csenger (1995-)
   Hogy nekem jó legyen / Kertai Csenger ; [a ... rajzokat Varga Lilla kész.] ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 52, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6283-29-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841421]
MARC

ANSEL
UTF-813161 /2021.
   Kisded tenger / [szerk. Ugron Zsolna] ; [a ... festmények Lilla von Puttkamer munkái]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 134, [4] p. : ill., színes ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244)
ISBN 978-615-81827-4-4 fűzött
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822 *** 908.439(285.2Balaton)(0:82-822)
[AN 3841244]
MARC

ANSEL
UTF-813162 /2021.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Bűbájoskönyv [elektronikus dok.] / Kiss Judit Ágnes. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164902. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-956-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3830479]
MARC

ANSEL
UTF-813163 /2021.
Koroknai Zoltán
   Hopeland / Koroknai Zoltán ; [ill. Nagy Ágnes] ; [kiad. a Boreko Színjátszó Művészeti és Kulturális Egyesület]. - [Hajdúdorog] : Boreko Színjátszó, Művészeti és Kult. Egyes., 2021. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-01-0847-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3841258]
MARC

ANSEL
UTF-813164 /2021.
Lázár István (1881-1936)
   Hunor és Magor : napkeleti történet / Lázár István. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2021]. - 221, [2] p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Légrády, 1918
ISBN 978-615-6189-81-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841345]
MARC

ANSEL
UTF-813165 /2021.
Lennert Tímea (1981-)
   Falvédőszövegek / [Móger Tímea] ; [kiad. Areión Kulturális Egyesület]. - [Szeged] : Areión Kult. Egyes., [2020]. - 79 p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-89621-7-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841347]
MARC

ANSEL
UTF-813166 /2021.
Libor Zoltán (1974-)
   Nagyon, halálosan és örökre / Libor Zoltán. - Kecskemét : AB Holding Kft., 2021. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-01-1599-3 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3841357]
MARC

ANSEL
UTF-813167 /2021.
Marosi Károly (1947-)
   Hangok! Itt vagyok! vagyis Hely(j)+6ározó / [Marosi Károly]. - [Dunakeszi] : Marosi K., cop. 2021. - 112 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841389]
MARC

ANSEL
UTF-813168 /2021.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Az ecsedi boszorkány [elektronikus dok.] / Miklya Luzsányi Mónika. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-915-5
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3830755]
MARC

ANSEL
UTF-813169 /2021.
Millan, Lana
   Raziel [elektronikus dok.] : egy angyal a szerelem küszöbén / Lana Millan. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Számozási adatként: 2. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164928. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-027-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3830805]
MARC

ANSEL
UTF-813170 /2021.
Mörk Leonóra
   Törött tulipánok / Mörk Leonóra. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2021. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-477-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841556]
MARC

ANSEL
UTF-813171 /2021.
Moskát Anita (1989-)
   Irha és bőr / Moskát Anita. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, [2021]. - 603, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-566-182-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3847136]
MARC

ANSEL
UTF-813172 /2021.
Nádas Péter (1942-)
   Rokon lelkek : Válogatott esszék III. kötet / Nádas Péter. - Budapest : Jelenkor, 2021. - 471, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-518-003-5 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3841479]
MARC

ANSEL
UTF-813173 /2021.
Nagy Ádám
   A Pál utcai küldetés [elektronikus dok.] : mentsük meg Ernőt! / Nagy Ádám, Trencsényi László, Veszprémi Attila. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Athenaeum, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164932. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-191-3
magyar irodalom - szerepjáték - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2) *** 793/794(0:82-31)
[AN 3830811]
MARC

ANSEL
UTF-813174 /2021.
Nandagópa
   A megváltás ára / [Nandagópa]. - [Budapest] : Spirodalmi K., [2021]-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841404]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2021. - 307 p.
ISBN 978-615-6241-00-9 fűzött : 4390,- Ft
[AN 3841405] MARC

ANSEL
UTF-813175 /2021.
Orosdy Dániel (1980-)
   Wakond [elektronikus dok.] / Orosdy Dániel ; [ill.] Merényi Dániel. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164939. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-958-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3830840]
MARC

ANSEL
UTF-813176 /2021.
Pál Dániel Levente (1982-)
   Egy ember nyolcadik kerülete [elektronikus dok.] / Pál Dániel Levente. - Szöveg (epub : 960 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164943. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-988-9
Budapest. 8. kerület - magyar irodalom - szociográfia - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 308(439-2Bp.VIII.)(0:82-32)
[AN 3830848]
MARC

ANSEL
UTF-813177 /2021.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pitypang és Lili : Pitypang kertészkedik / Pásztohy Panka. - [Budapest] : Pagony, 2021. - [24] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-587-066-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3847487]
MARC

ANSEL
UTF-813178 /2021.
Pataki Éva (1954-)
   Férfiképmás [elektronikus dok.] : regény / Pataki Éva. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165841. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-895-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3837011]
MARC

ANSEL
UTF-813179 /2021.
Pataki Éva (1954-)
   Nagymama vesztegzár alatt [elektronikus dok.] : a változás regénye / Pataki Éva. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-165843. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-052-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3837022]
MARC

ANSEL
UTF-813180 /2021.
Perlawi Andor (1938-)
   Kárpát trió / Perlawi. - Balatonfüred : [Perlawi A.] ; Budapest : Bem J. Bajtársi Egyes., 2021. - 163 p. : ill. ; 19 cm. - (Perlawi Andor munkái. Drámák ; 5.)
Tart.: NapfordulóÞ; Kapukon kívülÞ; Imádott Makám
ISBN 978-615-00-8583-8 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3841329]
MARC

ANSEL
UTF-813181 /2021.
Petrik Iván (1971-)
   Nővérsérülések elkerülésére szolgáló oktatólakosztály / Petrik Iván ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Kalota Műv. Alapítvány : Napkút K., 2021. - 269, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6283-24-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3841523]
MARC

ANSEL
UTF-813182 /2021.
Pfliegel Dóra (1982-)
   Tindertojás [elektronikus dok.] / Pfliegel Dóra. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166165. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-957-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838688]
MARC

ANSEL
UTF-813183 /2021.
Pintér György
   Egy díszbuzogány titka avagy Hogy találják meg...? mit is? : fikció, ami akár igaz is lehetne / Pintér György. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4
[AN 3841477]
MARC

ANSEL
UTF-813184 /2021.
Riersch Zoltán (1948-)
   Egy vagyok a végtelennel / Riersch Zoltán ; [... az előszót írta Kanizsa József] ; [... képek Pusztafi Attila] ; [közread. a] TALK. - Nagykanizsa : TALK, 2021. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81394-7-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3841367]
MARC

ANSEL
UTF-813185 /2021.
Sándor Anikó
   Tangó : a lélek tánca / Sándor Anikó. - Budapest : Jaffa, 2021. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-473-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3841551]
MARC

ANSEL
UTF-813186 /2021.
Sinkovits Imre (1928-2001)
   "Vigasz-lámpácskák" : válogatott írások, 1981-2000 / Sinkovits Imre ; [szerk. Balatoni Mónika]. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 236, [1] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 42.)
ISBN 978-615-81827-3-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3847540]
MARC

ANSEL
UTF-813187 /2021.
Steel, Ella
   Az egyezség : Az indíték előzménye : novella / Ella Steel. - Bakháza : Newline K., 2021. - 29, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6309-18-1 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3841542]
MARC

ANSEL
UTF-813188 /2021.
Steel, Ella
   A szeretet dallama : a Vágyak dallama előzménye : [novella] / Ella Steel. - Debrecen : Lakatos T.-né, [2021]. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-01-1227-5 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - szerelmes elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3841540]
MARC

ANSEL
UTF-813189 /2021.
Szabó Borbála (1978-)
   Famama, fapapa = Mummy tree, daddy tree / Szabó Borbála ; Baranyai (b) András rajz. ; [ford. Ralph Berkin]. - [Budapest] : Pagony, 2021. - 38, [11] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most angolul olvasok!, ISSN 2732-0804)
ISBN 978-963-587-001-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
894.511-34(02.053.2).02=20
[AN 3841375]
MARC

ANSEL
UTF-813190 /2021.
Szanyi Ildikó
   Három tucat szuvenír : karcolatok és novellák / Szanyi Ildikó. - Budapest : Napkút K., 2021. - 101, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-6283-25-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3841519]
MARC

ANSEL
UTF-813191 /2021.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - [Komárom] : Poket Publ., cop. 2021. - 303, [1] p. : ill. ; 14 cm. - (Poket, ISSN 2631-0244 ; 1.)
ISBN 978-615-81827-1-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3847542]
MARC

ANSEL
UTF-813192 /2021.
Szurovecz Kitti (1984-)
   Az egyetlen ismerős arc [elektronikus dok.] / Szurovecz Kitti. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166133. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-973-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838551]
MARC

ANSEL
UTF-813193 /2021.
Tar Sándor (1941-2005)
   Lassú teher / Tar Sándor. - Budapest : Magvető, 2021. - 280, [4] p. ; 15 cm. - (Magvető zsebkönyvtár, ISSN 0324-5713 ; 19.)
ISBN 978-963-14-2490-4 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3847778]
MARC

ANSEL
UTF-813194 /2021.
Vadas Rita
   Gábor és az évkör / Vadas Rita. - Bóly : Vadas R., 2021. - 67 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-01-0990-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3841413]
MARC

ANSEL
UTF-813195 /2021.
Vajda Péter (1950-)
   Tangó blues [elektronikus dok.] / Vajda Pierre. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164715. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-969-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3828862]
MARC

ANSEL
UTF-813196 /2021.
   Valami tavasz : antológia / [... szerk. ... Hajnal Éva] ; [ill. Nagy Bandó András]. - [Pécs] : Litera-Túra, 2021. - 306 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-81346-7-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3841400]
MARC

ANSEL
UTF-813197 /2021.
Vámos Miklós (1950-)
   Apák könyve [elektronikus dok.] : regény / Vámos Miklós. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2021
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166132. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-085-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838550]
MARC

ANSEL
UTF-813198 /2021.
Vámos Miklós (1950-)
   Dunapest [elektronikus dok.] : regény / Vámos Miklós. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166131. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-048-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838533]
MARC

ANSEL
UTF-813199 /2021.
Vámos Miklós (1950-)
   Hetvenkedő [elektronikus dok.] : VM ritmikus önéletrajza / Vámos Miklós. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166693. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-010-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3842218]
MARC

ANSEL
UTF-813200 /2021.
Vámos Miklós (1950-)
   Az Isten szerelmére [elektronikus dok.] : hogy volt : írhatnám polgár / Vámos Miklós. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166692. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-894-3
magyar irodalom - magyar irodalom története - világirodalom története - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 894.511(091)"19" *** 82(091)"19"
[AN 3842217]
MARC

ANSEL
UTF-813201 /2021.
Vámos Miklós (1950-)
Utazások Erotikában (átd. kiad.)
   Jánoska és a Farkas [elektronikus dok.] : átírt változat, 2019 / Vámos Miklós. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Athenaeum, 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-166212. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-963-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3838981]
MARC

ANSEL
UTF-813202 /2021.
   A világ ezerszínű virág : az Irodalmi Rádió alkotói a természetről / [szerk. Zsoldos Árpád és Adrienn]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2019. - 126, [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5849-48-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3841279]
MARC

ANSEL
UTF-813203 /2021.
Viola Judit (1982-)
   Sasok a viharban III [elektronikus dok.] : villámlás és mennydörgés / Viola Judit. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2019
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164716. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-887-5
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3828865]
MARC

ANSEL
UTF-813204 /2021.
Viola Judit (1982-)
   Sasok a viharban IV [elektronikus dok.] : a fészek melege / Viola Judit. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2020
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-164717. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-543-019-2
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3828867]
MARC

ANSEL
UTF-813205 /2021.
Vizvári József (1952-)
   A hatalom árnyékában! : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2021. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6333-02-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3841366]
MARC

ANSEL
UTF-813206 /2021.
Vizvári József (1952-)
   Jelen és múlt! : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2021. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-6333-00-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3841385]
MARC

ANSEL
UTF-813207 /2021.
Vizvári József (1952-)
   A könyv illata! : novellák / Vizvári József. - [Nagykanizsa] : Szerző, 2021. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-81403-9-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3841365]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

13208 /2021.
Baruzzi, Agnese (1980-)
Buongiorno, leprotto! (magyar)
   Jó reggelt, kisnyúl! / Agnese Baruzzi, Gabriele Clima. - [Budapest] : Scolar, cop. 2020. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
Ford. Györe Bori
ISBN 978-963-509-224-6 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841270]
MARC

ANSEL
UTF-813209 /2021.
Baruzzi, Agnese (1980-)
Buongiorno, volpina! (magyar)
   Jó reggelt, kisróka! / Agnese Baruzzi, Gabriele Clima. - [Budapest] : Scolar, cop. 2020. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
Ford. Györe Bori
ISBN 978-963-509-225-3 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841269]
MARC

ANSEL
UTF-813210 /2021.
   Formák : tanulj a kutyikkal! / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Móra Fun, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x18 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-684-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841272]
MARC

ANSEL
UTF-813211 /2021.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Itt az ősz! / írta Gazdag Erzsi ; rajz. Reich Károly. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-486-609-1 kötött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3847661]
MARC

ANSEL
UTF-813212 /2021.
Holzwarth, Werner (1947-)
Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat (magyar)
   Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére / [szöveg] Werner Holzwarth ; [ill.] Wolf Erlbruch ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Pagony, 2021. - [24] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-587-046-2 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3847479]
MARC

ANSEL
UTF-813213 /2021.
Illés Andrea (1967-)
   Babák első jármű enciklopédiája / [szöveg Illés Andrea] ; [ill. Papp Rita]. - Budapest : Scolar Kid, 2021. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-509-278-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841310]
MARC

ANSEL
UTF-813214 /2021.
Jones, Peter
   Silly daddy : [lots of fun for ages 3-9] / [written by Peter Jones] ; [ill. by Igor Lazin]. - [Budapest] : [P. Jones], cop. 2021. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-9755-8 kötött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(439).02=945.11
[AN 3847587]
MARC

ANSEL
UTF-813215 /2021.
Kovács Barbara
   Idesüss! : mesék, versek, mondókák, dalok, feladatok : tantervkövető komplex foglalkoztató az évszakokhoz a 4-10 éves korosztálynak letölthető hanganyaggal / írta Kovács Barbara ; rajz. Tényi Katalin. - [Szeged] : Novum, cop. 2021. - 191, [8] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-6043-48-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - válogatott művek - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-821(02.053.2)
[AN 3847160]
MARC

ANSEL
UTF-813216 /2021.
Lite, Lori (1961-)
Sea Otter cove (magyar)
   A Vidra-öböl : [relaxációs mesekönyv a szorongás és az agresszió kezeléséhez] / Lori Lite. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2021. - [26] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5281-20-4 kötött : 2290,- Ft
relaxáció - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 615.825-053.2 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3847710]
MARC

ANSEL
UTF-813217 /2021.
Molnár Jacqueline (1973-)
   Bújócska : kukucskálókönyv / Molnár Jacqueline. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - [35] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-486-828-6 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841355]
MARC

ANSEL
UTF-813218 /2021.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's best Christmas book ever! (magyar)
   Karácsonyi kalandok Tesz-vesz Városban : [társasjátékkal és két ünnepi dallal] / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2021. - 42, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-826-4 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3847175]
MARC

ANSEL
UTF-813219 /2021.
   Színek : tanulj a kutyikkal! / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Móra Fun, cop. 2021. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x18 cm
keretcím: Paw patrol - Mancs őrjárat
ISBN 978-963-486-683-1 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841280]
MARC

ANSEL
UTF-813220 /2021.
Weller, Ursula (1996-)
Mein Klappen-Wörterbuch : bei den Tieren (magyar)
   Ablakos képes szótár : állatok / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar Kid, cop. 2021. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-509-312-0 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3841313]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

13221 /2021.
Lumberjanes : beware the kitten holy (magyar)
   Cserkeszterek : rettegjetek a szent nyávogótól! / Stevenson [et al.] ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2021. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-432-151-4 fűzött : 3990,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3841358]
MARC

ANSEL
UTF-813222 /2021.
Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny (19.) (2021) (Pécs)
   XIX. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny : [2021. március 26.] : [absztrakt kötet] = XIX. János Szentágothai Multidisciplinary Conference and Student Competition : [26th March 2021.] : [book of abstracts] / szerk. Prisztóka Gyöngyvér, Kertai Bendegúz ; [kiad. a Szentágothai János Szakkollégiumi Egyesület]. - Pécs : Szentágothai J. Szakkollégiumi Egyes., 2021. - 276 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Pécsett rendezték
ISBN 978-963-429-647-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 3841233]
MARC

ANSEL
UTF-8